Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH)

 - Class of 1925

Page 1 of 96

 

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Cover
CoverPage 6, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 7, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 11, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 15, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 9, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 13, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 17, 1925 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 96 of the 1925 volume:

SAGA f Q " ,, ' uf , x x, , x L, -f5.ffL.u Li, - : 1, 13 10, 4 ' 4 V Q V I"r1w wM-Lff',,Iy1f- N ,wt f..l1XN1'f X'fX"1 ' N-:I-w HIM Nl-' ivy! Q JI, 'LY"' I Ml X N, ? X Mfiffgc LW, -SA 6 ONTE TS I l HIL P X ull K IX 1 uh 1 1 x l 1 I Q32 -11115 G 4. yi Aw mg! I N A '7 1' lg I QI X Y ,MM 51:91 w N X 411 j1 X X, X? , ,SVS 1 X fl Q ll mi: f ,1 WX1 Qx '11111 111.1 f'i 7 Jl I' 3 'iw 'U' A M111111 15110 I 1,1 N 1 11 st 1 0 s 1 1 1 1 II Nll1ll111l 1 X1111 S I N 7 111 UIIQ 11 ll 111511 1 , o "1 fx , Q L 1 -1 .mgfpy Q A . , V . - 'H 'H X-im K 1 W- , ,I -- 1 l 1 " QM. 1 JW '11 .1 1.-2-.1 Ji ,.,- W 11.3, , 11,,,,-fe- ---31,11-. ."1,1 ,gf 1--7-if 2 A 'S' :'-3 E rar' "-if 1 1 A- ?:,i QE I. is Z-L: -"2 67 E E big is f "f'-L'-S 1- .-3 ,ZZ .5 391 5 ' ii. .11 g -f -,lg Q34 2 N Xi- .- ,A -:l:i.,f,fA,.. ' '- Q . 1 1 'lffxll 1151? J 1, Y f Yriil I .1 """' , 1 WY? 1 1' 2 ' Z9 ,F Elllqmf Q1 1 1 21 1, X 147' 1 111l' "S:1g':" 1111.1 111-1-11 511 11111111-11 1111 - Y' ,. y 3 l1lC'I'L'1f' 111 1-xprcss 111 17111. rc: 1c1'.' 11111 11' l ' ' 4 . . - . Q 11 IS Il 1'1-1'111'11 111 11111' 11,411 :C11 1111 12115. N 11111 11 111511 515111111-s 1" 11 "ity Z f 111:11 11111' 111111111':11i1111 is:1 "S1':11'11-1 11111 if 1 . .. -12' 111'z1y . 11:11. ,f J K ,-19 - - l'1'111'1-1-111119 11.41111 111111: 111' 11:11'1- 1'11 0- ,QL e . . . 111':11'111'1'11 111 11-1110 111 11111114 1111-111 1111' L 1111- 1111111112 11111 111'i111'111:11 1'111s 111111 ilk" ffgfif . . . . . .. - fkx 1111 ws 111 1111- Q1:1s: 111 -D 1 '1 g'1 D111 ifjlfgfg . . . . 1111 ' j'L'111's 111 11 g' . '1 11111. xsr' I 1 1' ' X 4 ,fxx .gf-N A 'fwfr 1 X' iff' I QA? I I fx X9 ' U N "YN K T 4, -,s ' ' ' . Xf'xP 0? 0 f ' 'M ,A-ffpf- 'Nw A f , ,. "NX fx, wxx,Q, 1 X .3 Q' 7- ,. '21, . If ,KEN , , ' X V , .fx , ' 'N' -i . , '41,-f,, K ,J i ,,fl,fLf'A1",.4,:j:E. xxx Ai k J . , .V , -fi ,f 1 'ilk' 't . 4 I - -. fa" 1 1 , I J ' q 1, .A 'I' . S f 5 f 1 , ,A w I I. X 'y .- -' k yi . , ' s 11 Nw 1 5411, " .IQ Iii! '42 5 ' 12? -' 1, . I ' If-, "' N K . .1 V 2 ' , , yr H: f , L l Af ' , l . i. f ' e X 1 'X X Vx , ' 3 I I, - V fn' . Q L us- Q21 ,M-, , , X ff ' C Q 5 V ,-Q x If A - -N - x w 4. J 3 ' ",'.. -,.. - JI, ' 2 ry :,l 1 ' f -X , M . 'xwgfi ' - X 31' El ,Yi X2 fr' :wb -X A nw' gm 11 M , 1.1 3 X x4 ' Q. '- 1 w X I M' L X ,A 34 WIN' 1 fx lf: ' li' f ww - V -' 7' x FXYN . - f 'X ..-- ., ' fy N5uh f ,., 1 'gllffsf ff---QV Q O- . 1. I as x QNX, l x X X 4 1 L 1 KX Ulll K u x H4 X N 1 L A HL 'lik l l l Hl'l' ,'l'l'l-il'IX'l'lfXlllfX I' 511114-1'i1l1l-xmrll-111 fl, U. l'x':1wl'wr1l V1-11-4-5 lu ll- fxmm Vip Cl--xillm-. lllliw, llm wnullsx-ll llia !'ll'llll'lllIll'3' :xml lliglx Nvlu-ul vflucznlifm in ilu- f-.lwrrf-xx' 01111113 sch nlls, grnrllmu-fl an Ulm, XX'-slm-51111 l'x1ix'4-lxity, lk-l: wlrv, lllmin, :xml flirl gr: l :tc xx.-rlx ill Ulxilf Nglta- l'1rix'm-nity, llu- llrxl tlrrm- yn-urs JlI'll'Y' grzulunlimx IQFHIII Ollie: XX'k'Nli'j'2lll. ln- wsu in clulrgl- ul' ilu- IM-1-:u'11m-nl uf lliflwry in ilu- X4-rllu-an xl-ru Ulxiu Xm'm:ll lhll-gc. K-1lIllllL'l1l, whim, llw IICXI fmu' ye-urs lu- Wm rup- t'I'l1llL'll1lk'Il! ul, svluml-W 111 Unk Hill. XY, Yu. lfm' ilu- -11 fix 51-:arf lm un. wl1ll'I'lIlI'llfll'lll H. ilu- fclm :Ulf all Ru -4- x':-rh-. XY. Yin. Si '- llml Iimc lu- lms llL'k'll cluixxg rmllly wluml xv-VK in rlnlf vuln- ,1,,L.l....,-, . HWY, -wiv ,.,, 77,6 ,, , Y , ,,f-...li...-.- li 'pw- if 11,6-.?"LfLs uw ! I I1 ll II! 41 ,K if RQEXEXQXW A Q 1540 cg! R . 111 N 11111 N 1 N x 1 8 11 If xx ,N ,NX N A V 1 . 5, O 'P' ,wif 5 f 1 N1 , ,RH J, fx! .Wy 1 4 F, 13 ,if ,",2-5,.:-Ja, , L Y, 1,5 X 1-, xx xx 'L' 1-41 w -N- 1. -1-1 +- ,X .,- 11 -fix ., -f,,.,1""',- , ,kg .f ff - - , 11x1cs11x 1.. 111111'1'11x, 1'1-11111111111 HWY V-f'1'11'7R"1'R' 1 N 111'111'v1'. 1111111111111 1.1111011511-1',41311111 X1lIL'1'1CQl1I 111511115 111141 1'1'111111'111f 111' -X1ll1'1PVll-'II11'111111l'VV1511 1111111111111 17 .XIII -1'1r:.11 131-11111c1':1v1 A 1'f"-11"'l"I5" 10 l'1,Q1-1-,-qw Ut' l5l.HU,l. 1111 I: 1111111 FUNK' 1lllX'l'!'5l1j 1' S 111 111 11111-1 Slaxw 1'111x'1'1'Ni1y. X1. X, .N Y u IQIJXYIN S,l'H1.'1'X, K'11z11'11 1fl.1.1fX R11 1 X 111'1'c11x'1111', 111111 Nm-1f1111x'111v. 011111 ,X11l- if.. X1. ' 1 X1. 111.1111 1f'1A 11.11 111111 111 13I1t'I'1JL'1Il 1'11i1'vr,11,. ,X. I. 111.111 l'11i1'c..il5 X 1' 'Rx fx f "N VXA f Av f rm ? v 3f'N Q , ,, ' . M , 'io W'-1 ' ..3'- ' 5 -':"" A -X iq ' ,Am ' , W Aff, 'j, g ,., ' -ffix-181555. JS x ,I ff 7' ,HN I4 F tIlX 1 I 1 x 4 lxxullfl 7 "H il' .. , M UI I xmxvll. x11l.x1,xxmx4, Hzulmm f vu K. ll.. Ulm' y 1- illl UI i4 , , . K' FI ' ', Y l'.I'L'llL'l1. ll zmfl l.?"fl'.1lQllNIl Ill . ul' XX' Ll 4 Mlm' U' 15 Kym whim l"1ix'm-wily :uni Xullllli l'.Xl'I. VI. IKXY 'QIQAXI I- H lQHIiI"N,l'S .1 Rwyluf-sxvr, IXQ-lu' IM-rk. Xi.1N,,mi11l.' Um., L wnmlry um . IlI1a'I1l1lI1k'N I - K , , um.. sum- L'.mQ.-I-,ny ra, s, in li.1. , A"1"""f' ",l"j U' If 4 gy,-ZWUM. L'HiW.r5h5 l',m.k.I.,ily mf Ulu., l IIIXUTFIIA. ll. 5. 11: I: Illfllllwl, MI ' ' A ,-gk ZS FXR Y X Q fx' X ff-X QX 5 . U - M. U . , VV , W A 4 .wif L I x f I K' , f' I ' 1. +X O J' V N ,Ji , y X , C 21 .3 W . x I NI!l.lJRI'Ibf9,IUJIZI-1lQ'I'S X' MESS LLHVZ Xu-lv-llxillv. 0111-- XVlN""Yill'A- Um" lfmglisil .um-l llixlwry "H2lif'1-"1'1'f' H" w"s"1'f4Ii"'lN' U whim l'uix'vx'Nity. lf. 5. :II l'1l!llt'IlIi4'll Ulxiw XXX-Nlvyzxll. H, S, in l'iK1l1k'ilIil1ll 1 N I IIlfl.l"X XYIIJIQXIQH l.XRl. lZll'flflfl.lJ l.:mr:utv1'. Ohh- 1Q1'1mx'illc. Ubin, SIIHVIIIIIINI :mcl 'I'3gm-xxrilixmy Ili-flwgy :uni l'I1y5icf trlli.. l'11iy-K-wig Ifvltixrvll l'11ix'm-wily, ll, S. in l'1l1llt'lllillIl Ill - pf SAGA I X. rf k 1? Mai ef 6 SJW ' Q J 7 't.ZZ.1'U Z 44 If 41 I Q15 4, gi?5 'L'--""5Q? I I ! fl!!! M I fu j HU IJ fi l in i f 1 I + :Y 'JF ' ' Z f 'Q , 1,5 ' it ' my Ik I Q 1 up , ' f'H'15f f W I if N 1 fVQfQ,,,QfQTTf.' 5 . : " :' S1 15629163 4111 llllllllll 411111111111 111 11111 11111 lllh QI1 1111 1 1 4-I-l11r11 41 111 fllllll ll 1 1Tl111111l111 I I l .. "4' 'X x J' N 1 .I K Rx, y .' f 'aff ,Q ', 5 -K' 4' ' . ' I. .J g kg' "A 5F1'1' 1 ' .1111 111 -L: ll 1 '1 - ' 1 -I- Q511' f - , 1111? Uil'W-"' 'ILIEY f' 'X x 1 S ' V- X f-x f 0 o f I,-Q SAGA 'Mxv1111am UHUII HI HI 1T V' ru... Josczphmcz Dorkrzr VHEH V FOR ACVIV Culberk Yours illllllll IIIIHUHM Washburn DXC.: U l I 4 w 1 l P 5 A A aff , ,W , .MX f' Q ' 13pfX'ifI.Qfiiibvaf-x3'T"li?f-.'x'1:f5.Q,-2, , K, , .M ,K N ,dr .r A , A ' V TEFL , f 5 h . 1 , 3 V 1: , 1 1 , if 1 P5 6 1 P ,R 1 1 3 ' 'l r ' j ff' f f J 5 A V I 1 L wi . , 1 1 ' : I 1 K . 1 FL +5 , ? I ' "i N I N-1 vs 4 I 1 . I J I E 1 I i J . ' f -- , 1 2 Y , ,W 7 ,, ...,--F.T -- g , , ..,, A 41- ,-- c 15' 15652 Q ' za, 1-.35 , 1.4! f x 1 XA. l lk W ,, 1x ,Xxx ,K -1. A 1 O ,N 1v,1,,-,l,Y "1-1 , , V. E 3, gr- Af 1.1. 1 , Q! L.. A , . ,Zi dxf! ,AZ.?f:,1 xx ,i A1 1 1 1 1 1 l11.X111,1',5 X111'1'1X "1.11," "11111'11f 111.11 11 11111 1':1:1111111 lll-I' 111.111 111' V1l1N1 '1111' "l, K." 111 1111'1111g11 11 11.111 111- 1-111-F" A 1'G1111'1',1111:1 1 11.1XX151f'1'11 1411.151 "1,1.f" "U Q ,Q "X1111 '111k'l' 1111' 11111111 111 .- 1111111g 11111111 1 fx V 1'11 15 -!1111'11-H 11 9 . w 1 . . . .5 1 1111: 11111111 111'rN1'11 1-.r11 N11111 :1111-1' 11 Ld A' 51 11 Ill , U T' 1 1 1 X11 .X1111z1r1 1. 111.111 11z1x1:1'111z111 1 w 5 1 1 S11r111141111'1- li 5.1111 1311111111111-3, X11 ,,. . H 1111-1'1'111111,w11111 4. Hip' 4,5 GYM XXX1J1f1.1..X 1i1f1.1.1fY A- "1f1- 11 g1-1111 N11'1'1 111.1111 111111 11-1 11111 .K .A Q, All 1 . flfiv H 111 11 11111 X, 1111 1114111111111 7 111 X11111111 1 'S ' 111 13111 XX111'1 N,11111,111'1 J 1 5111 1 5 11111 X111Z1X11NN IN st F 1 I1I1111lN11I 111111 1111 4 my C ,M 1 1 11111 '11I1111 111111 Wd 111111 11111 1 1111111111 1 X11 -1 1,1 'Bt '1111111 ' .rf 1 of Nita 1. .111 f sq Z f ' .r E W W 1 ,A Q P wg 1' I QQ! kk ff-Q 1 1 -Q fx A52 aziflf wi xx D 1 lllllllj, N HS I 111 Hit 1 than 1 1111 NIXI HRK N x N11 H1 lt ll 1 1 1 I f NY f .I ' Mr: 4 I 'Ebb' xx , Qfirix .1 1 1, Q4 ' vi-'1 aw, . 1 NN ' -Q M ,A XX R. Xxx N V f ,fff '..,-, 1Qj,1.,, ' ' - -Y-'N K -V WJ:-. -1 x--11.11, --..,,f'A--- --..-, , I 1 1 1 1 2 , . . , . .. 1 1 M Xl' X4 L X11-V-"Z 1 F Y "li111xx'11 1.1 all Ivy 'ICI' wi ' I ways." flaws 1411.141-Ilwzlll I, -52 Y: 'qity 2, 51 ' S111'i11p1i1111-1 .XII .Xl1m11'cl: Mias Bob XYI in-. l lC.Xl.l'H RQ-XXII'lHil.l.---"N" "I"'-'klcw lll'I'R'. "-'kl-s l"rvm'l4lm's, l4I'0a'kl's CYD'-' 'llt'l'L'.u 1 1 1 1 l"lfliXlf ,' , MS , "Nm l!lI!k'il 1:1114-V-11 1411-111. 5 "-I sil- , Kl.l'C'.N I l I 1 ' -IHIIX .fXXXlfl'v-"fl wry" i '4I1':- quality, 11 5111. than um 111ls." 111 Q-1 5AQAQ4 X XQQP1 L 1 1 ll 1 5 1 5 1113 1,r1 11 V1 t 11 1 5 11 ff lflllj., 11111 1 1111 1111 1 1112111 lltf ITX 1 ll 1 11 11 11111111115 1'r11 111' Sc1r I11 11 If 11 R11111 111 111l11114L -1 1 1l11'N 1111111 11 1 rt 1 1113 11111 IH 1 l l 1 UI' 111 12111 L 1 5 1111511111121 11w111 5 1111111 2 -1 l 1rc11115 11111111115 ll 11 1 1r1 X U 1 IL 1, 1 111 1 1 3111 tofu 21 11 1 1 1 X111 1r1 X11 X1111 1r1 5IJl'lllL1ll1li 1 1 1111 1 11 'V1155 ll 11' 11 1 1 11,1 4 1 1 111r 11' X X1 1 l11l1 15111 1 I11 X111 1 1 511111111 11111 x 1 1 1 1 5111111111 111111111 N 111111411111 1 1 11 2 -1 '11, f51jk.41.' :--f5 W 4 A , .,,.,.-... . M I . 1 , 1f1.1Z.X111i'1A11 M1f1'111iM--f".1" 1 1 "11'11y" 1 "1f 1 1211111111 1111 gr-21 11'11g5. 1 11111 1111 1112115' .21112111 11i111.:, 111 H' f '2 '21y." l'1:155 112151191211 11 Y: r. ity 2. 3: A11 .X11 211 1Z Sl ' 'll ' 21 51.55 1 1 XY1' 1 .11 .-X11-111' 1-' '2 I' '11 1. l1l111'f15 R 2 5 2 '1 4: .' 2 - 1 11'1 211111 11I'lIj' 512111 2. 3, -13 1'f11'1r-i11- I 1-11-1. 51-1 1' 211111 11f2lj' 3. 41 1 117 ' ' 1 1.1111111141 51' ' 1111- 11-1- 4: 112155 N1111 11111. -11 -11151 .X11- 1 1'1- 151'-1: 1'111i111r 52111: -1. I 11.X1 ' 1i1f1.1.1fY'--"51" "111' 51r11t5 1115 511111 111 1"r1-111'11-1111. 1:1 4 121. X 1 111211-5 il c1111- 1i111- 111511-r f 1.211i11. 121 ta." 15111' 2.3.41 '125. '111g Y2 B21:k1 2 . 3, 1 " 1 .2 R 2 .' -1: M155 1111 XY1'1-31" .ck 1. 1 '1'111i1.X1.X ' l'X11--""11 -1" 1 1 'ZX 1111111 11 1111 tu' is 2 ' -' ' "1'r." 11' 55 11215 '1-I 1211 . 4: .1 -1111112111 1.11- 1 1-r: -'l'1111112. .' 211.1 1 " 'Z , B155 B111 XY1' -1 1'1-- 11111131 - l1lL'1'1'j'1711l55 llll S11 1' 211111 fufiy 42 Suu 1 1':1r1y 111111. .11 .' 2 13111 1, 2. 1111.1 .11 l11Wlil.l.Y"I " "'1A1t1- llfl 111 1111':.' g 15 111' 21r1 111 ri5- 11114 111 1 - ' r11." 1 V1'1'1'5t1i11g 12 1'r-5. .' 1' 1.' 4: 1 11155 l'11'1'r-1111551111: .' ' ' "1 '12 .-1'v Q' A 'I .X1N11I'1, I 1 I 1 1 f I Xl' I 'li UXX 'R Inu I 1 I 'ill X Xlilxi lr 1 r 'SPX I I x5 I I KX lll I I8 N Xt - i 4 5-V f' x mix I.-Ll? it X I A If I A I-, X ' ' In I. I xxl , -fd-my ji W -L 'S -S v I- I ff -N-. H "A- f L1 XA 4 I? I5 .f- U l . IK' " ,XN.' .C ISIUIUI' v "'I'lxy nuulg-sly: an umrllc ln illy um-Vit." Q I 'I'l'1u'k I1 Plans Hlarkn-KIJLIII I. ' I av It ' mi .4 XX II.Ill'R SNuXX'IJl-iN-Y "Su ul" , 'I "Ilv if an Imwlmful, yur Iw'a il "UIQ r Ifur in IrzLskclI :1II. Ink Ill lick." X- mm ragmvilmll 1. 3. 51 :aim-1,4111 1, A Q .IQ Xllrsity Iizukctimll 2. 5, -lg ,' ulcnl X A ' XAHIIIICII -I: 'III'llL'Ii -I: lklzus 'l'1':u'k I. V I 4i.XRNIf'lA Nlul.. ' IXX' ,N I "Tu ' ion Is. an I' in-ml." - i .XII ,XII r:u'1IZ 'I.I'1lCIi I. .1 "" N ' ' I .: I f ' . . I I XIXRY .XXI IfI'.'UXAf-f"I':nl" "'I'a1II :xml wlcmk-r i5 lIl's In-llc. . XX'I 4- in IIIIIBIC 1l11tI1 '.'u'I." 7 .XII .XID QHIL KI'aa Iiwlr XX'I1ilx'1 IM'- h' t'IIL'NII'il -I. I ' I fw x of ,xp 'A ,CNN 5 f"N fa f 'AX jx, Q yf,y"vf-:6'r3'Qw W I 551.1 Q . , I ,g2z2! fffzNw-04:5 Xl m Il Inf Ilf IL Ill Ill Il ug: lfll I lllll ll L llll I NI A 3,041 Hllrf 1 J nu lfkil u In I mu ulmlmg L llllll I I K l C l I I W 1+- 4? l'I V' K 1" If I .K " ,K , I ' 'T fb 7' '- "W, " ' r I' W' .ff .EQ -, - I ' ' f ' ' ,.. 5, 'IA ' I - i' -.l.j?xis.f 'N I: In A -Q :A I I .A ' -gffzl, , . ,F it IJ.XRl,IfY Kl'fl'l.,XR- "lip-J' 7 K "Ilr vz 5 th' mil I w! mzmncr'4l mzm '. tlmt vm-r wut I-I allip ur cut :I I um," If-mvv':xl1I:a. . l I , Ul.lX'lf M ,XX l,liY--"1" 'Q-ru" --"4" A 'YX lnmlq nl, 1" ' 'rw un I -'ln-alll tl ' 4 lm 'I . I Say. fwfr :I slmppy 1-vm-llillg. ISIIII tllul ll '.vmx'?" I I IA' 'Ill x Iii :mu -I: Sc: 'I -I : I I lirny Stull' 3, -I. , ,I lm 'lllil. XYll.,' :Nl-"-V' I ' '- " "Ilia manly llulrlv to I ' I tl... I V. .XII ,Xl 1 I3 l.iIxrz1rizul -I1 Miss Il xl XYI' -3 lu ' I s Ru ll 5 -I1 Rlnlllllll XY- A if -I1 .-X1I'l1 I Az l, 21 Phill' nn- llxizm .33 lbclnt- -I. ' rf I ' f"' I 9 . I lflnlcl-Qxrx-1 IIIKKA-".Zr." , 'f f . l , , I - . "l W4-nlnl ln' tru -. fur Ill -r' urn- Illum- 1 L, -ix ., 9, xxl U lrl sl mv. I xx fulml wg .I irn-ml In E ,cfzvf A 5" ull." I '1 x "' I . -1 . 1,1 tg gr . 1- I . Q .A -- - . ' - I gf 5 F I E' ZS "' ' ' -tr --Y f--'W g'-- --i l"S f5I m -,Qi ,Kim ,.. J L 1 20 XIJX I Ill ap., R1 II X I Ill! ill r 1 x I4 of 1 4 I tru PU lr! X rum lung, mum Il an 1 It gl' XRIx lu 1 1 I I ' A' I , .I . X51 , .1-3' 1 --' A I -f 4 N..,,,':g -.-,,-- , .'..-,, ,, ut, I vi I . . W LUN . . Ms "tim-IIgl':11Ily :xml I.un mlm 'I 1 'ru'-J IIL- elmwsxft kmm Iz1mI frmm the I'-1 IIN' wal." 'I'rzu'k -I1 I5:1nvImII Z, IAZIIPIIIIIIQ If 41- Inlll I. MA i.XRli'l' D -T,'KlNS "lic cznr-wz1.'11cu-r I I'1uI-- .XIII 1-very crezlturv wus wr ' '-ml." .XII .XI 1 I. IIIXYIS I,'fiR.XM--"l.4 "Nu I' f is - sim1I- III: grvul- nvsf - Imlu-II 11 Inc NIIIIII' if lu In- f L-ul." I I I I I ILIUXIJYS SI. 'IZY-"I 'I" I "I'ruapcrily tu th' mzm wlw Izmlmr- I 111 :fl lu plcauc In-r." I I . I I 115A 15D f3 Q I1l1Il ,CPNAP Ifi 1 I I 1 Ulf! I"11I 11111 11 1 111' I 5 I N 1 S 5 P l l K 51 1 1, 1 FI 1111 IIl1 1 11 Lf 1111 '11 11 1111 1 111 11111 1 1 111K 155 11rrx 1 115511111 I1 X111 1 11 l H' C 1111 PM I 1. 1 1111111 lk ll 111111111 I 1 L K 111 t 7 1 'lfl 1 11rrx111115511111 111 1 5lIfll11.f11I1lk I 1 tx l1111 kIx 1111r1 1 1 xN XX 1111 1 1 ILI 1 5 ll 1 1 5 5 1 S 1 1 K 11111 1 1 13 XX 111.11 11 U Iss . I 1' .. If ' fb ,,-S ru-K' ' I hsxx X ,,. S H , 2 I.-v-1-.'-'v,4.,..,. ..-- ,. " - 'K' - ,.,.,.v -.,:-- 1 ' f-'-- ' ,M ., 11IiI.I'fN 1J1fX'171. '11" "XX'11:1l? XAZIII 11 111- z1111111ti1111 I11'1' I . 111 1' -5? Y1-5. I1 111' 21 fIlK'IIK'55, 11111:11y 2151 1r1-5." .X11 X111 1 1: 813.1111 - .Zz M155 1111 XI.'111t1- .31 14ir1'111115 R1 1112111115 l'r:11-- I -13 R11111l11 XX'11I11i11g -11 fcnrlct 11111 121':1y 511111 1, Z. 3. -12 .':1g:1 .'lz11I' -11 I 1'g111t:1111 X':1r.'1ty 43 111155 11:15k1'111z11I 1: I X':1r5ity 11115111-1111111 2, 3. -Ig I'111 l'1111, 1 ' .Xl'I11iIiX' .X11.1-18-5" i1':111"' "ju: IJ -111 f 1z111y 15 Q1 1 1 1114111 111. I, 1114111 II11' 11r1g,I 51111- r:1t111-r 11111 . ll ' .X111- '- '111111ci1 3, 4: 1412155 Ii: 5kK'I' 111111 1. 2: .-XII .,X1111z1rrI: M155 B011 I XX'1' -2 31'.. C1 ' ,'11 3 1" 1- I1ll1XII1.ISl'1I13 I 12 1-' 52111, I. 22 S1111 512111, -1: I,1l1'1j' V11 'IV' 3, Rl"I'II I'RIt'1'l-"IU" "'l'111' 11111 1 -51 1 Ar 21lI I1-1111 -51 'ur I.iI1r:1r1:111 -I: 4AI:155 13:15k1't1:1II 11 .XII .X11z I: M'55 k'1- ,' .. 1 :XI1Sr 111 XX'11t1-1 .' ' A -: 'ir-' '1. .1L'1'r:1' 1: IQ5 ':11z 4. I.Hl'1SI-f I..X11'.XUX--" " 15" W ".-X111 111 -1 511- 11111 1v11:111-'1-r .111' I':15- 1-1I, :1 g1-11t1- 11111110 wan: 5l1c." 1.11'l11r1- l'1111r.1- lllll. 33 .'cz1rl1-I 1111 N tlrny St:111. Z, 3, -1: 5:11111 Staff -1: 11-- 11:111- -11 S1 " gt'1111-1 X115 1111 '111l1'1 .X1.1'I11I11z111 I. .fi I'I11I1- 't1'z111 31 1.15 1.1'g.r1g111 3, -11 S0111 r fl: 'i . 1 I ff- ,ax x-X 255 1 yf H155 SA ,,..v 'JCQGN 1 N 1 111 Il w 111 1 1 111 1 ll ll 111 N11 41 I 1 S 1 x x lftillllx x 1rl11 1 N1 X 1 I1 L 11 N 1 S111lL,ll lu X 1 IJ 1 ,f 5? - 1 1 ' ..',1'--11 .wif-.N IA 1 !,., - vk' , ' -.5 'lffi I . 11x K- -A L.-. 14, 1, xx f 11 "1- .,f,i'1.5"-.fy ' 'xx -. .rfb 1' - ' -'Q 'r N 'Il ., , - A 1-.kv 1-:VV-1-RA,T::T l A TT. V VN--V 1 -'Vx N 5.1 :TJ-L,Vf--ldgtj-.Z'f 1 .XR'1'111'R 1111.11.-XXI'-",X1'1" "1'11 l111'11l1-1 hill 111- 1I.'1'11 111 11'1111111-- X 1 11175 111a1'111'111'11 1111'1' lllll' ll 1111 1 111-.U I 1'l11Nw 1311514 - 1 1111 1: SL'21l'l -I 111111 1'r111' S12 U 3: l'11'1'11l11s R11111 1115: R11 11111 XX" 11111111 1'1h1l1U1'1l1l12l. 1fl'l11fX1.X 1108515111f'1i1-1111-"--"ll" ".'1 -X 1111- lrcllc 111' 1J1w11'11'1 29-- .X11' 111' 11111111 s111-R Yk'l'j' l1llK'.u .Xll .X111 1lI'l1. 1-T X1.1'11 1f1.1.11l'1"1'--"S111's111:111 .'11111" "111"f llll' L'lIL55 11rl1.1 11111 ,'L'k'f- ,xllll 21 111111111-r.'111 1111111 111- 1 fc, 111 1,1'." S111 - 11111 l1I'2lj' Sl2l1l. 11, -13 .llgil -1. 111l.X1'1f XY1'11Ql1'1' -"ll" "S11' if 1111 s11- is guy- 111111411i1'1' 111 111-r 1111111 1111111 lay." flll.. 1111.11 -1111111 1: .'11" '1111-: Xlff 121,11 Ylilc. X . 1 1 4 06" Bib' A sf-V 9 I D ,4- v " hi f 'I Q A 4210 X gf IIL N11 I I INN! N I 1 IL lllxt Il K Il K R I I 23 'K X- fjjqk' I 'N ,Fw - , I I -' QQ' 3 OI gi ..-j'i' 145 f- . A X CN- , I. 1 ,I La,-Z.-.t,:A -I W I 5 ' 'fgf-I.-. 1.4 '- - 'V L ' ..f, --H' 5' 1 W "' - - . , K . I I 'x ""' 0 'I I HY' 1' , I I 4 I ' '44, -I I .ji- 2 1 - I , rbi' f, , It , Y ,gl 4. XIX I.XX 1 XXII'IIlfI.I. -V-"Rui" I ,493 I " L, "If rwl Imir 1 "un-x I1'lIIll1'!', I ' Q 'L , Ilan! CJIIIIIIII lu' Cf-v1tl'uIIv4I ' Iluw i- um- gmnd vxu-ptiml, L K I L .'I "N l'XQ'I'yIIIIIII1 Im! Iwlflf' Mk- IIMII XX'I1i!l'1 Slriilgtixllm-. -A . -Q f' K ' 'aim J I J A. ' f II.XRl.IfY ,lwl JN "1 M 1' I --ww II:u'Im-5 mx-I my girlx. 4 - ' E I III- tluinkx it! niu- 11- pull ilu-ir vurl-," . f' A Q '2 AAN L J . x 2 cf Q ,V ' I , Imlnlcl-is IX.I xx --15" I S' " X- mzmy II'I1'II1I5 Inu who :If Ilmw vllu ,rl f ku 'xx' I -r." 3 ff, "4 ' YV , iz 11 1 . 1 ,A wx -1 - . Q I A 1. V . H: . A 'L A I'.Xl'I.IXIf XYKM f PX -..5x, 'f4- I M511 Nlmim- :mul gmnl IIIIIIIHI' ur- II' 'fr " Q mum- lllu xx-.rlnI wx' f, Ja- ,- in Sf. g I 'Q,,., fl l5'l I Q 5 1 IE' ' " 'v .' -si 'E 1-A Q A T, L., -- 1 - ,, is I I Q Q,, QA Jff f 11 1 I11l11 1 1 1 ll 1111 1 X 1r1K11f N 1 11111 I1 1 1111 11111 1 1 1 11kI'L 11'1 111 N1 11 L 1 IX 111111 71 N 1 11111111 1111 1111 1 X11 -X11111 1 111111111111 1 11 1 11r111 111 1111111 111 11 K 71 E Q1 K :RNA A xxx - N "VG ""-pi-F M--' - 1- 151 "'1.-gi:11 -. -x 41--fi. H- ,, 1 11111111.11 S1'ICX1Al-111 "1111'11.' "1.:1111511 11111 1111 l11l'1'I'j' - R1- - 1111-11 1l1'11l'l' 1111' XY11"11 w1t1 il 5 llgl 1.i11l1l1l 1111 111l' g'111111- 15 1 1"1-11-- ,XII1 111' 11' 1l1L'I'l'y. l11.' ' " 111-1,X'1'R11'11f 11111 SINS-H111-11" URII1 -' 5 1-5, il gllll, 11 1 11.204 QM". 1'1115111, 11111 111' -1111- --- ' "S S111 11" . 1 11:1-." 12.111, 111..-X 'K11'RN--"ZH" 0111111111 11111 1 f11r 1111 1.111 1'1'1-1-'f- 1115 L'il11'1 1111-y 1111 111- 1111 1,' l'k' 1111'?" 111155 11115141-1111111 1. Z1 .X11 .'X11111r1. 111-11.1-1N.'11,XY , 1 -'.XIl1 1 111-1 111111 111-11r11 10114 1 1.11111' 511111 15 51111111-51 Ill' 11-11." 1 1 11155 11115111-1111111 Z. 3. -11: St'Zl1'1k'l 1 1 , 1 l1r11.' 811111. 11ISl11111SlZ11:f -11 .' , 1r12 S1 " 1' -1 X11Ss 11111 XY1'1-1 " ' - 1115 R11 11111151 R1 1 XX'-11111111 Yi" W 1'r1-1111-111 11: 1'Z11'1j' 1111111111111-c 3. 1 1 1 1 1 ff11,.22Nf5AGA JN Q 1 1 1 xx Ill 11 1 N vflllgllllll ll irlx NX xi x l L, 1 l Pflll Illlll NN 1 U 1 F Kr 7 L 1 lu rt 1 Nlilll 1 llll 1 1 1 ll 1 um 1111 1 71 ' 5,4 A "1 h ., r--M . W' h fxn' ff . VN 1 ,A ..'. - - Z Nu 'AX ,W V-'Q '. 7-.1 71",---M L-'lk fl: .,3- h '- . X- H ",.::'-- f ,1,:'- ' fill, :Tp M- " Y I i- I X 1 li.X'I'llliRlNIf XYl'll.l.lNf1f".Z.5u "ll Nlw xrll, Sllk' 'ill- If slw 1ln11'i, flu' W4 'If' Plans H2lNkl'lll2lll 2, 5, 41 .Xll .Xl 1: r1lZ 1 .il A " 'Q Kllas Hula ,111 l'I ,' ll-111111i1t1'1' 3. Milf. l.lJ IQXQXNSV -"lJ1111" "X N1111111I 111i111l, :1 N1111111l lmelyf' W Vlusf l5:1wk1'Ilr11ll 1, 4. MAI' ZAXVI-I'lL 'XRR--"l'1g"'4"l-1" , 1 "'l'r111- luvv is In-111-r lllilll glory." l .Xll .Xl11:1rl: S1 A 3.1" '1 Mi ,'.' 11111 1 ' XX'l1i11-1 l'.:rty l'11111111it11-c 3: l'l:1s5 Hsu- 1 141-1111111 l. 2, .33 Ynrfity 4. R1l"l.YlN I'l'fXXlQl.l. 1 "Xl:111l 111 lfrs 14' H1Il111. '1' 11 .- 1:1rY. ' 1llY1'. H gin- 1111-. l1:1'k llj' '21 I tr-51111-xx' H. S. lL ll1111.1r .' "-13-1 ' klufw Musk-1l1z1ll 2. 41 l-'1f111l1:1ll 2, 33 P S1 " 1111111-1 MS, 1311 XYli11-1 l' Zllll 1 ' 11 'll4l1Q1 114, 1111-1-1-11' 1. 1111 11111, I t l'1'11pl11'1'y 4. I , l-- . .H Y --------,-- . 1 . , X NX A K U x tl lk A Lu ll my, ll ID l llnxvl N bllllglllllk K I at N 1 X X ul is U 1 1 llll 1 x u 1 n Xl lklnlx mn lv l X 1 xx x x uulx x 4 55 N L 11 lflIl1N'lll1 1 ll T N K 1 N Zh r"" 1 -" - fu V ,ff , f. -N . -.Q ' ,IX ' '3g-f"9-- Q-i'f5X, 2 5 f 'V - 5,6 65 f' ,, 1.1 xg, - A1 "Q ' RQNL "1 fl. I A L x 4 A .. F6 F W V' 4 M - Qi N L Vi. -, X . . H ilfrlrnrz-1-T t flu- jj l Xl.lZlCR'l'.X Xl 'ILXXII-fl, ul'l1ll'lllk'l'U "llvr fan' rin- 1Pl'Illl'l' if '51, lim- rgv :uul ilu- lJl'JA"Ull'- f XX' "vc ull h1'l'll ll' rum' :xml xxlluln Wm lu- 4 'Q -'gi11'." ,Xll .Xlnzrrli Miss llll XYl itvi Rliw l,llk'l'l'j'll ul: fl " 4' ' 'L .Ml-l1lui- :mp Vluv lizulvlmll l. -li Slljlll ,'t:ll'. .Xl'l'lll'R lllPXX'l'f,Xl"l'll'--"l'rvzwln" HY mnf l.1lcl1i11x'z1r scum' ut ml' ilu- XY wt, XX" mml ill lli. ly mf zmrl 'wb 'll luis '-st." xlL'Xl'llllll' l, .21 llznwlmlli l.itn-r:u'y S1 -'Q l-lluilmll -lg lil-- lllnlmi Nl' k'1crr.'lmlnss1111g k'l:l.y llzuwlactlmll 5, -13 'llrznvlc -l. l'l'f.XlQl. lilQlflfNf "lri.ll" "'l'l1L-mln vlm nu' ' -- . is tlw um- x'l1- willilxgly .ucallv lixtll-1l1ing,m ln." S1 1-1 Rlifs liull XYli11-: .Xll .Xlwzuwlg klzur llzlflccilmll 3. -l. Xl.'.Xl.'l'l'fR l'lllfSlll-fll-"l.2" Hfllll ' fm r wiyzl-lm li ,lll -riur llisyf' 59111 'ual Lluxxll 4: Klaus llsmakn-llmll vl, fm "X N 5 16.155-TX ix K 5 AG 1f,f-f-,16iS5fx5fx1 Sf 3, X Q2 Q4 I li III 1 HI Ix 11111 N11 1 ft 1 ITIL llft 11 1 1 1 X11111 1 hs 1 1111 1 1 W 1111 13 I K 1 1' 1 Illl N lk -1 11 ll H r 1 NIIYIII 1 XX 1 111 1 1 11111 1 1111 I1 KI 1111111 1 1, 1 1r11 III I1 N1 N 1 I K: X - , --'T ,' I Y ' I "5 ' "Z ff-gf: 4112 'L'--5' ' ' 1 ,' , 'X 1 ', I' ., ' 1 X- 1 " ff ' ' f .1 1 1 .- 1-vi' " 'N3 1 ' V' UQ' ' ' f ' I 'A f- Q-nf . . 1, ,J 4 .- 11 4111.-Q -- if l 1f1JX'I'1fl,I.I" 1L1iRl..X1'11-f"I1l" 1 . . . "l1I11A1'1'1111 111 1'11, :1 11:111y 5 11' 1 IN XYI11l1 :1111111111111-w I I I'51111A1':111I:1 -1. I 1 Rl"I'II Iili1.l'II- " '1- ' ",'I -E juft 1111- 111111-t I-411111 1'l111E 1121- 1 111 - Ill'X'l'I' 'z 1.1-1'1 ' l'1111rs1- 1' 111.: 'l'r-z1a11r1-r 35 l':1rt.' 11111. .13 .XII , zrlg Mfg H111 XY1' -3 .111 -1111 Iilllf l4Iz1.. Iiusk- 2111 1, 2. 3. -1. 1Al..XRIiN1AIf 1' SI'I1'1II'fl. Q "'1'1 1 111-1111" I 1111Ig111Iy '21I'1's fll 111 'f I I'11 1':1r1- fur I 111y." '1'r: '11 L l'1z1w H:1sk1I:I1 -111 ,X.st. 1511111111111 Mg. -IZ .-XII .XI11:1r1I3 .1 ' g- 311111 111111 I1L'. llIf1.1-1X 1fR.XX1'lSf-"IT" "XX" 1 I11'r 1-551115 11 'I'I1.N :1 51-1151 ' 11. 'IIIJHIIQ I'IL'2lX'1'Il 1111 1111- 1.5111 111 1.1111- 1 - w:1I4v11.u I l11"1111f R11 1 :fi 1.1211 III-' 11111- 11-513 Int' 11111111111 1.1gI11A1g LAKPIIICFI: 51-4 '11-1 211111 liruy 51111131 .Xgu .-1111. -1. Q,3,c, '?s4 ,Aii 1 Q X 1I1 1 1 1 1 1rI11 S1 S 1II NS N I K 1 1 II1 llll N 111r1 1r11 II 1 1 Bob VX ll 1 11111I1 11 11 HK 1 I I1 111 111I1II11I11 1 1 1 lf 11I111' IL IL L11 111 111 xx lb 11 L I' l N 1 I Illl' 1 N 1111r1 'X X11 111 1 111 -tr 1 1 1 1 X 1rs R11111111 111I11 1., L 1 1 1 1 L1r111I11x R11111 111 1 1r 11 III N 1 S SI111r11 XX I' ZW. X -- f I - - x 1- 1, IJ. , ,,...- --Q, K A:-3.1, -1 J F, IJIADYIJ XIIf1'IIIfKl --".I1'1 "-"IS" 'YX IlISlII 1'11111'i111'1'1I LILIZIIIINI his x"II. Ir 111' lI11' h2lIII' 111111111111 SI'II.H S11 ' IIIIII 421111 S111II1 .'11.:11 ,'1z" -I: lI11,, I311,k1-1I111II I, 21 Flu' 'I11I11 I'I1iI11111111I1111113 I..gII. Lf L' 10,13 All ,XI1 1 I: S1 .11.fI.1l'I NI'ss 'I '1'Z , .X1I' 11111: 'I'r111'k I3 I'11r1y KA 1 . 3, I ,ll'I.I,X NIl'IIUI.S-f-'XXI'-" 'KX 11I1':1s11111 11111115 I111Iy 11111111'1I ,I1I'1, XYI 1- ' 111 Ir'11ks1111'11111 11 fllll yll-' S11 - . 1'111111c1I -I: :XlII'I" '1 - 1'iI 41 S1'11rI1-1 111111 Gray 511111 3, -13 1 .XII .XI 11r1I: XII .'.' I31I XYI'1-1 '1r1.' 111111. 53 I11'i1111i1111 C11111, -I: .' ' 11r-' I'1'1-.'i1I1-111 -I1 Ifs 1 1I1I11. XX'.X'I'SU,' XX'11I,I7IiA"Y1 " "II1' 1I111'a 11111 511- 1I11- ' 'II ' ,' 111-, , 'I'11 I.i111 IJIII f1111I :111I sI1"1 11101111 I1f1'." klzus Ii11sk1'1I1aII I, 2, .ig '1 :ity Z, 1 3, -I: I511sk1-tI111II K-1113121111 33 1 ' Y-'.I-l1'1 'I 1'z1'I-1 I, -I3 I71111I11II 2, 3, -I2 Miss Ii11I1 XYIi1'Z H ' J ' 2 - 11:15 I.1'1'111r1- l'1111rs1- V1111.: Sc: I- Il I 1l1'1:y 5311111 3, -I1 5111111 ,AIQI1IA. 1 I I1Ii1.I'fX fII.XXYw"f 'I 1Y111'1 1I11 11111cI1. I1111 I 1I11 'Ilill I 1'1111.' 1 I:1.s Ii11wk1'1I111II 21 Y11 wily 5. 4. ' 1 ff-21 1 , H xgf R X 111 1 1 urn ATX 511, St 1 ll' L I 1 1 111 1 XXHPXIJ X tmlx 111 1r1 S11r1111,111111 R11111111 ulmhnp, 1r1 1 ll 41111 11111 11113111 N I r 1 111111 ltl S 1 ll11,h 1111 1 rm h11 un 1 11 nr 111 mthall utu 1 lnuru 1 011 L R1 -I R11111111 X u 1 13, 4 li 1 xxhltt lc10th1ll 141 N 1 1 L 55 21 X V!! V I-mx - Ag 'I , - I ' ,T 1 ' ",,.' ,,.xNZ.?3'. 4 xx yt,-.X rg' V 4-Nh nj' f " ' , , -P' 1 ,f' - .':'A 'ji V1 A,,,"N jf ' 5, ---xx " U 1,1 I WW 1 1 1 4 .XlHfl.lNlf .X Y-- IV"-"ZS" "Hl11whi11g if thx' 1'11l11r 111 11141111-sly." Nlixs 11,1 111111.-1 sc- -11 5 31 S1-111 ' H I1-t Illlfl Gray Staff' 2. 3: fa '11 .' :iff 41 1'1r1'11l:111111 Mgr. Sc: l't 11111 Hrziy 31 l':1rt-' llllll. 3: fluff lizukchll .lt Y Ynrsily Hawke-1l1z1ll 3, -lg M:11:1g1-r Han- kcihnll 4, RA '. .' lMJ.'l.liY Rl"l'H Mll.l.lfR4-"lla" ' "Tho rmul lu slxcccsa is through hz1r1l .Xll 111 1 11 Q ' 11 1 XY- ' 1: l" '11, R 1 sz A:- 42 Truck l. FRI-Ili l'Rli,"l'HN-1-" " it' " Aulxlll' hhlllbs - al -'k -11 thc .'t'lli1l' Q1' - 1 4lllSllilljl hgn - to 11 lfrcs lilllus 1'11.LQ1a21s11 211111 1, 2, sg xx S' 5 Has k-: 2.3,-13 l.-' r-' '1, 31 fif'lllllS tlI12illllS 1 1 XVI- 1 li1f 3 Miss ol ' ' -2 I 2 2. 1 3. 41 12111121111 F1 thall 41 fcurh-1 1111! llrzg Stuff. 3. 4: Saga Staff -lg flaw 'I'r:1'k lg L'lz1.'. Night LR1111. -L ..'.l- 1--Mx N. 1,4-5 ,QCXZN "1 N , V Ax 'Q AL 1 f - N 1 -1 I 1 ' W-',vi2 V - X,,-'kxl f, 'S' . rx N 5 NX , I ,Q If fb X 1 3 1 Q' - 4 f' . - uv - 1, -' , " . -Ei ' 1 , . . - . , , - . - 1 1 , . . . gs 1 . ' 1 A, 5 .. 1 . . .1 1 1 1: 1 I 1 fi X81 5. an. 11 fr.. .5-Li-..1'7' H 1111 1 11111 1 11 111 1 11111 1 1 1 1111 111 rrx 1 111 ' 1 L 55 R 1 I 11 N 111111 J Q N N Sl ll 511111 N 1r111 N L I 1 lt il 11111 131 111111 r151 1 l lx U' 11 1 N1 1r1 1 WK "1 1 1 gl 1 X 111111f 111r1 N11r111g111111 111 1 1 111 N 1 1 1 IN R 1 K 1 l kk I l YN 1 1 1 111 L4 Il ll 1111 1111 ' 1: 1 ' s my 5 1 I, ' 1 11' 1, 1' , . 1 , 14 - , 1 ff 1 1 al. -11-1 .1 14 ' 1 1 .1 , " ' .f 'V' ' XX'1l.1..XR1J 11.X1.l. 5" 2 .. 511 "'1'11 1111- 1-1' 'l'j'11l1I111 Tl'K'l115 -cr' in '54 ff 111111 111 111- 111-1101- 11111 .1 get 1 :rvi 1' ,1-- :XII .111 1111 51 -' 111111-1 RI 15111 1 -T - 1 111' -1 1111-11 1111111 1.1115 1' - .11 111 K , 1 ' 1 Sl IQ l111'11211i1111 tqlllli. -11 P111 111111. .Z K' 1513, -F 'I'1'.11'k 1: 1,llI'1j' 1-1111. 31 f7T'1H'N1Y'1l 1 A ' 2. 3, 41 l'i'111l'l'Hlf11l. ffm: 2- - - If H1-1.'.'Il-f 12 .1111 -' 1 :A "lt 15 1111- 1-111'z1r11 11-111 S1115 211 111111111 C11115... 1 ' '1 N113 11 91. ,111 "1'111 11111- 1111 111' 1-1111 1111- 1J0.'1 111 115 -IUQ -I1'l1IX1C l'11R'I'lfRff"-l11" 11.11 I 1111 Sl1AxRl,m..,.lH 'ZX 1-111-1'1'1'11l gr--111114. ll 11'i115111111- 3 'l -, A ' ' ' ' 111151 111 ,1-' ,111-11'1111111'1 11111 1111114 ll .'11K'XX'llTL' 111 21 5111-1 1112.111 111111 ll 1114 'I-Q" 111511 11111-5 11111 ark: S11 1 1 11111111111 -13 111115 I' ','11'll1 112155 l'1151111-111 -111 112155 1,52 ik-12111 .11 k'12155 'l'r1-21511r1-r -13 1.k'l'1llI'L' l'11111'51- 2. 51 x2l1'511y J. -1. 1'1-1111112111 -5- '13 11511 L, 111. 5, -1: l111'11z1111111 111111. -1: 1-1 111-112111 R1211121141-r --11 1 5111115 lil! ll11llF 21111 Qlfilj Stuff 1. Z: Sllfi 51211 -1: -1: R111112111 X-ll 15 '1- .Xll X171 1: .' ' 11' -1 N155 131111 , gill-X 1-3 Xl 51 1111-1'r1'11111x511111g 11,51 11-r- HH-HliR,l, Yi ,l.XMMV,.Hil,.. . - 1 - . . 11 . .. 'IX 111111- 11111151-1151- I1 111 21,111 1111-11. ,,,l.l,1 Y. .XX ,Hu 155-W ufiilly .. 15 !'L'1AN1H'11 111' 1111- 11051 111- l'll.n Vi" M112-'L.'f1tl 1111-111,10 fufhwu. X'1'- 1,1't'S141l' II -1: 1511111111111 N1S1I1l 141-1' 44 x.155- 1.15 111.11 I. ..L'.1.1 -1, 12111121111 41 MAN Muir -,IAHSM mz lmrty 1-MHA P- --l1N'UXl11.15111111 .111-11:1 51"'l"12l1'j.' -12 32 I-l'f1"'4V 1A"1'rN' 171111. 35 1.-0111112111 111131411165 .. 11'II.1i31'. Y5r1..I .1I1l1A1lIiEly -1: M155 HU1 111111-I 1111-1-11111111 1111.11 , 1115111155 , '.111:1111r. ..1g.1 4: LIT' 111111111 111111. -lg R11 1111 11 .11Hg.: 1,-is 1 1115 R11 .11115 -1, 11111111111 1111111 g -13 I ,141 1111. 111111 1111111-1 "IW 'I- - 7 2511 .f-ff' W I . - , CLASS HISTCDRY ' ' Q' ' tr" - '- 'f-1 " x "1 L xr-. ff-I AA,-fx xx ul ax 1 W QE CLASS PROPHECY 1 x N N 1 N N x N s x , 1x lk l XKI X . N 1 xi! 1 N l N - N 1 N K U 1 . x R N ,Y x ' 1 N x :xx HN 11 x N I N w I Ill R , NNN X I X -N N N m , l 1 X llx HL A K I R l K ull gs X 1 N NU 11 N Ill 1 K 4XX u 1 H L N 4 - A47 . . :' L - 1 -- f. f- : Z : -1 L 1' H : 7 4 '1 '1 -- y 'T T 1 7 :' " - T I' I T 1 3 C ,T - II IL 5 v Z' X ' A-.N - -1 -- 2 T 3- J 3 ,-3 .. 4 - ,- T - f 3- I- : - : - 'W - H -' - 1 Q f 74 -3 7 4, Z -1 : - Z A . x ... -- .. ' .. f- , , Y- - M - - -- 1 - ... ,. ... . -' - . . - . 1 - - .. - - ,.. - f- . f- -- g - f . -jf:rg'4-Q---S ,Nz -'f-fff'f-:--T..-: M 4-M41 -Q --A FIV? --A if - Z 3' 4- 1 r - nz' -1, L , -- I .431-: ifv M f 1 2 1 1 H' I 1 ' fx I iff" Liizigff--M1'1'gfT-2' 'HjF.'-Li2:' "-l'6F'fhT-l,f'1 L' l'-fi WLEQ, Inf- "1'TL ' Hgjwg 2fl7if4,:4'1H Z" ig. ", :'if1C,'T"t-.Z-'f 'L .' " -1 -' QT' 73 Q ','. f ,. ,T I ,J -- .J -1 7 ... ':' 2' Z' 1 'Z 1 H '1 'Q I fi 34 Z ", 4 1 N. ,121-"-1'?-1-5"-:--4 :Tx r- :V 5-L z--:'54Q-fc74:I'f-L4 xxx L,fy1:'d..HZ'21 5,f,"'3'I-'zi'-7-25Z34E": T:.c::5,: :"rA, 1 ' fvg' 4 -, ,, 4 - - -1 P: A1 Q -. A - - 6 L - I C . ,. - fi L 3- 5 , H 'V 4 'Z 'T 1: 731- W X 5 ., 4 c 4 74 5 ' ' L 3 T ,Q C A : 7 Q .. 3- 3- 1. Z. ' i. L -1 F I- f' 3 3 1 :Q "' - 'f gp - - r 1 , X4 3--"5 TAM- -T9 :"f:,:E3": E. -?if:.,'L"'-1: ":Hf..TE'Hl V' 7' , L :' 1- ft 3' -' 5 T - T FT' 1. f-' Z Z 3 -' 5 .. 1 I ' " " v- - -, '1 1 T L 4 Z , Lf - 3 - - A- 1 ,- J. f I : :Q f: :. h - J - ... n - 31 A - 1 Q. . , 4 : , 1 " 5 F- S 1 - 4 ,- 'f - ,' , A , - , - . r Q ,- -, h A A V - , - -Q . ,. .. A H , P 1 , ,H . W, H - 4 . 4 , , . 1,1 lx.-.H-:.,, ,-,. ,,f,.F. ,-!d:.: :Q-M , , -L:,...,,Ld- ,Hz ,, :f ,: ... - - - - f - 7 2- :. ,z ff - - - H , . A I 1 4 1' 1 : -1 'f I 1 1 3 , A A , 1 1,3 ,' 4 -5 - 7 1 : r 3 A Z g . IL Z V, ,, F 2 5.3 j : f -- : T 4 .1 1 :' 5 - L L 7 -5 .. 1 L rr ,"1f' H 1 1 - 7- C - A -- - f- , -4 H : P ' - ' ' H- . . : . H -1 1 - .. Y i H - ' f : 1 2 r A T -H -f i. - S - f- 1 .' :' P H A C 'I -1 L : - ' A 2 -' I2 C f - -' N F A : 'f Y ' ' 7 - - ., .:. - A f, M . : H ' - r .- - -1 - I, 1: -. ,. 2 1 -. 11 . L- 1 A1 - 7 3 - - 'T 4 UE 4 A : -A A : 1 5 - A .. -1 - r , 1 - -. - 4 - - - 1 - : " - .. : L fi - .1 I Z7 : 11 H F' : " 1' P, 1 - -. - ' I' j 3 V, Z2 ft 3 I 5 T' L' '1 2 J - I' ,L ' F' . 3 J 3 , G li 3 ,, : ' LA 3, 3, .i 4 .I - N j 3- 7 5 3 E -5 :Z ,. Z - 1' 3' 3 i 4 5 E if c -' 4 ' A l 1 - 4 r I 1 ' '1 7 ' 7 3- 7 1 X Z 1 -. cg vi M 4 :. 1 M ' 1, 2 f, 1 73 1. ,.. ,h -1 : T. Q - : -- : - L 7 : 1 5 : Q' -5 -' 7 5 '1 .A , . ' ?i F..1'r 3ff7-"F 3-Tiff: if-1-..-Aff 1.:'lQ1 1 ?21+i:?'3 1 -' 1' ff T - A 1 3- 1' f Z 4 '- 7 : - : : f- : ' L ,. 1 1 f ' -- 4 '7 I: Z I 7 ' .. C' ' f' -- 5 ' '- 'Z ,.' 4 1 , F. I Y .1 j 7 ,. -. , ' A .. 1 2' .. ,.. :Q jj 5 f 1 Y 1 A , Y , f- 1 X 7: f 4 - ' : : 1 : -: 4 Q 2 - - L -A: I -' 1 3 2.4 -E' :Vi 4 : A L li , W Q., -.. fl' fl- 7fl'1"7'E ' 7-fl' -.TT Q.-' 1.1 li-"7 :ll ti ,:.,fi :ZE?L7'-- 3 - 1 4 , . . 1 Q F M -, 3 A - q L Q ,, 4. q -. .,, - .. . ,,, - ,T .. - 1 -. - - f 1 I 2 ,- L E : ' Z 4 1. " ' - -' : H II' 7 3 L - Y, 1 ' I " f -' 3 1 1 7 , 1 ' 1 -V f - 'A - r- - - A .. I - A ... -- . , ' ... .. 4 ' Z' 1 , - f L V A H f A , .A - -. , A .. A - - A - H .f- , .. Y - , - . - f - - - 1 A - - - '- H ' . , - - 4 , - - V '. - ,. 4 - 1 - . ' L :Z E - -- 2 3' 2. f 1 ' .. f Q F , ' Z, ff - L -' 1 I - Q E - 7 :. r Q ' ' 'j Z 1 it P- A'-L.LAf'L..:t-1-'f:.7::--H: -1-1' LC -I-Z-1:1 4: ,Alt : L. ' i' 1 'M 3- 3 1 ' -' ' 1 f- - 1 -1 - -- F' 'T J 1, -- , T' 4 3 - 4 ' - 3- - A - - ! " L. :. Tj' 1 1 1 A 1 lf 1 34 K fi. f ' T. ' i "' ' 5 " 1 T : - i '7 3 ' .. 5 f - H- 1 f - H A - 1 1 4 : H f' -1 F' -' 3. , f-, , - A A. -, - F : - - r' : - A A 6 1 A 41, 3 W 7 1 4 4 A ,nf -. , 7 ft ,. , l. I - -. -, Q , Z .. -- : M - 4 : -4 f- 3 1 7 D 2 5, i ' f i ' -1 -' 7 1 : :. f . ' 1 L f, 1 : -. H Z .- .. 1 ft ' 1 V H4 V- - I 1 A - ' ' I fi 5 gr 1- Lei iv: 1 ii Z T' 71 i 5 1- Q SE f -'E I. 2?T".S f'QE'Z i5?T?TI 17' Q lv 'T Q : QI 1W'f, 5 : S -: Q-' ,.f " 1 3:4 Z 4 3 gn '11 ff 1 1 .gf 3 ap -: Z : " - 1 v- N-4 --4L5:5l:fZ4'Tff':La2.' m1f::Af:-::.:lf',2'4 Qfiarri: --f Vx 1 - 1 ," , -.4-,. 7 f f ---11 1 ' w: ' 'M' -- gb- 4 I., A .L-' -' ".:.-4 - 3 2 1 1 '4 :-', -V .,A:f,.1 --:,4f-f1,f-HM f li-tg-5:..HL.A Q"-1---1 'rg' Lf-?'iiA,rM,:?7??l375?1':" gfAf1121.5+'?L4.,- '-41 K 9 '-I If--A 3 2 " E 7 ' i 3 in T , ' T' -E E: ' 72 . :' 1 ' : 'I -1 IL? , 2 " I H 5 3 E- NN K 'K . 6 :L Q A 5 D A- j1 1 ,-' ' -, L -1 1 T. ,. 'f -K :A -A : -- I 5 r: Q T , : ' - 3 .. : ' :' - - : 41 - . : 3- z Y 3 1 H- 7 ' 1 - - ,- , - , .- 1 '- 1: .1 - L L - - , - , f I - .. - 5- , - A ,, k- A V - -1 f - ff - - ,- 4 - , -. - A - P 1 f 4 H' v ' f Q' ,, -- 1 , 1 .f , 1 4,' - ' - ff - -- - I 7- V 3 1 -. - .. - - Q : - L. H L A 1 4- - A 1 , A - 1 1 I , - 1 1 f- A LT' " ri A . I .. -- 1. - 'T "' - ..' A H Z - 4 ! - ' " 1 ' - f " . -1 -4 -, l, .. 'f f-, - 7 f .4 1 I H I A A I. 1 - , - ,L -. 33 3 1 T L -' - ' I. f 1 - 7 7 Q f' f 4 -4 T-1 :Li gr.-' :L :' " - AQ - Q -- 1 7 TZ 'H 3.1 1 4 :. F ' 1 Lf 4 1 I -H - , . - A -, A - A - ,, 1 A h H 1 ,. -. H - 1 3 Q 3 A - - - 5 A 34 - - -, - . A A A H wt K -1 I 5 3 lj ,. Z 7- T 3. i' ji - T -1, lv E I' I 1 4' V 3 4 4 T " L , 3 Z 5' i j A " 1 If I 7 xi. ,.'- l-Z' il -Q-'fT'fL,-1'1'-'7A:.1f :5-r7T1ffAgg1: 111 W, 1 f ' , -M Z , L .. I1 P- 3 -' - - U g Q 7' 11 Z ,A f- ' 1 L, - - - ' -21' , -1 , .x , T 3,.,' 1 fvniljl ' 7 f---If 7-Q,-4 -': L-:--'-if! A: ", :' 1'-' A4 :Af 1,34-' -:-,Q 7- ::'f.-1-3- A--..:t4,7-'P 1,3 PL: N"A -T' A' -A'f"..'.- ' '-'-': --..'. V- L'-f-A- :T-.-'43 -'.-- xv. -- - f -- '-- f- : f A4-.. M-. -- -1-end-,. -.-, Hd- 4- .X-A f. 1- A, ,,y,,-- -f-.f - ,,, -- - A ., -,.,4-N, AA xxx.. f 1 : 4. ' f' 7, -' 3- 4- 2 - 'l. ,T 3 - 3 A 4. F' - ' , rg " L C 4 A ' '-,N -: 31' I-5-i1T'l':':' f4-791 '-'L' 71 f" :--1-TTZL: l 1 - ' N 'Wx' ft .. - ..f - 1- -A - 1 1 dv -f , -f: 1, f -1 F , - A -A - - ,- f 1 A 1 W-lf. -- - : - fs f - - - Q -- . f .. A. A - - 7 4 .. -A A - , , f - - - A f , .A I 1- , Z : A 7' - :4 - .4 Q Z' :' A- .. - Q 7 :Q A 4' .2. A A A. 7 G A- f H :' Q- 1 - 1 ' f T 3 L 4 g - 1 ng f ,1 7 -1 T 2 " 3- 2 ' 1 l K .3 .' -A H fi '1 f-, Z. 7 Z :J jq ' 317 - 7 T 'T 2 L 3- A 2 5 ' ' A Z Q X 1 ' -' J :Z 2:1 Mfhi :,I'L,,- :i23F:'4: , 7'1-74-I-- P' 'T'-' X If -3 - ' -A , 't f -1 -, f 4. F3 - 1 f- Z1 L- : I: ' 1 14 4 5- ll 1 f 1. ji - 't T L. 34 :' - - : - - f A i A " -T 11 '1 '- ' ' 'Z 7- r' - C 1 3 E4 I '1 Tl?-' : T J Tfli iff Y i s 4, L' T' -4 .... , 3. : in ', ' : T- S , .- L 7 5 3 A ' g 3 T I - 3- F ,- ' - 'J .' - 1 -f .. 1 H Q 1 . 3 .L - L' ' Z .1 -. F' - - '- ,g - T ,.- '- "" 1 -, - 'V , 'f f - L 1. g 1 1 7 ,Z 3 -- 4 .' -- - - - fi - '1 7 - 3' ' '1 A .-' 1' T' '- ' -- .L -- -- - '1 - 7 - - - '1 - f Z. x I f f- l -1 -' - - ' ,- -- 1 -- ' V. - - - V " 3' ,.- H ' -- f - F ' 11 ' -, j -f 3 ' 5 2 5 : - 1 Q ft .. Q L. , 1 - , 1 - 1 ! ,- 3 - 3- - y f f j 3 L - - L ' ' ,J-A 1 H- 1 - A- -fl f,.' -N' A T' --:: -: : ' - : f- I ..f -1 - ' -' Z- .. '-Q .-N f - M - P - - - V -- ,. A f: - A ., , 3 ,Q P - 4 P Q 3, c , : 3- 1, .. -1E' --71 ZZ' ff ,Z '15 :.,f:.:-:Arif fan ffl: 4455 -- :fr f'-9 3' : 75 4 :A 1-A L 3 ' 'f 5 f : 4 : ZZL -A :. li -1 E 5 'T -.- ft Q I : 3- L 2 Ll ll H 3 L Q' 3 J H i f , 4 , f , 5' a , -. .. , , , . . , r, : : : ,. N 1 4 W- 1 f . f f .- , ' , 1, , M - f , - 1. 1 - 4, X A . 6311 1 1,1 N 1 1 1 1N 1 ll l 1' 1 1 ll lN 1 1 . 112 N 1 1. 11.1 1 N1 lr N 1 x1 1 1 1 11 N I Ik N511 N 11111 11 111 . 1 41 Q 1r11ur1111 1 1 N1 N 11111 N 1111 11 L 1, 1 Q 1 N X I 111, 11 S 1 111,11 1x 11 1 1.11, 111 111 1 IQ 1 1 ' Y1 1 1 1 1 111 11 I X 1111 11111 1 N 11 1 1 1 1 11 1 1 VIL ll 1 1 X111 r1N 1 1 ll I1 1 11 N 111 1 11 11 4 X 1 1 H1 1 1r11 xx Xl 11111111111 - 5 f A EV'- 67 K 115 1 1 11 l K 1 1 ' ll 1111 1 r ll 4. Il I 1 1 1 11. 1 ll 11 1 x N 1 1 Tk N 11111 1 I' 1111' 11 llIl1N - 1 11111111 11 r11111 1 11 I 1 11r1 lk 1 N1 TN! X1 1 1 11 1 1 1 1 I 1 11 1 l ' 4 l l l K Uv 1 1 11 rm 1 111r1 1 1111 1 1 11 X111 X 1 11 11 1111 ' N11 1 11 1 N P 1 1 1 1 , , 1 fo"" ' '1 -if 1 .1 -.' gf' X1 I5 ,., 1 Q lu ' 'A .D Ii: .. ,,-. fi - , ..Lifff.,,:j,j?1TfQQi- if rl ' F1P.l1l1N11 1:1111. l1k'I4 111:1111 1- ,11111:1 N11'11111x 111:11 1':11111111- XX'-1111111111 -1-, :1- .1 111:1111 1'H1 ,1 11111 111111 lx 11111? 1711, 11-5, 1111' 11:11 1111' 11111 1-.1:1l1111 1'JlI1111j, .11 1111' 1111111 Nl1'l1'1i 11111- ,-Iglv 1 1:1 -1111j'1'1' 111 11111 1'11111111:11 1111 1'1111r1' 1:11 111.1 111- :111,111111'111111 111I11111Lf 111 N 11-- 11111- :111 l1'I'x 1411 111 1111' N11111." 111111'1' .l11fl111 111 .111 1111111' 111' 111, 1X11k'1l "1111-1" 11:11 1'1':1113. 11111 111.1 111111111-111.11 .111-1 1 11:11 111 11:111 111- N1:11'11-11. XX ' 11'1-1'1- 11.1 will-11 11111- 111 '11 11,1 1111111 111111 11111111 '.111 11, 11 1-11111 111111111 1 .1 1:11 11'11111:111 1':11111' 111 .11111 1:11 11111111 111 1111111 111,111 11, 1111, 141111 1111111111 111111 11-111111 11111111111 111 11' 511- 111111 1111 11111- 111' 111 11' lilfg' 11Jl1N 1111,11H,11,11111111,11111.1-111.11111111111111111,1111m111111l .11111 1xl'11l 1111111111114 11k'I' 1111111 1'1'1v111 11111- Nllll' 111 111111 11 1 1111111111 11111 1111111 11111111 1 11111 1111' 111111-r 111111111 111 l'k'l'11 11 1lil11'f'11I71'l1 1'111111 u1.,,11,11 1,1 111111 151111111 1111, 11r111r1111111 11,111 1't'11 l1111k'1. X11 '11 1 :.k1-11 11l'1' 111 ra-1111 11- 11l'1A 1111.1,1,11,11 1,11 111 11 11,1111 111111 51111111111 1.1111111111 11:11 I 1'1-111411171-11 11t'1' 111 111- 11:111 1'11:11'k11111'11, 111111, 111111 111 111111111111 11111 1,11111111111111N11111. 1111' '1:11l11111,1 111-:11111 411' 1111' S1-111111' 1'1:1N- 111' .11111 H1 1' 1 1 -1,1 1 1' 1-1 1 M: . V 11.1. 4111 111 111111 1111..1111f11 11111:1111, 1111. 111-1 Il1lll11N'1' 1111 1111- 111'1 14111111 XXIIN I1 ' 1x'1N ""'l."""'1' "':Nt" xv' ' "',""1"" "'M' , . .n u11111g 111 l1111:11111 111K 1:11':1111+11. XX "1l11l1 -1 1411111 1l112l1'l1'1 L'411151N11111' 111 l11:11'1' 111 '1!. 111 11 H-1 1 X1 ,I 1 U . 1 .1.111':11111L 111111 1'1'1L't'. 1l'11H1'I 1fl1z:1111'111 141115. L A "r"1"'.""'. 4"' ' ""1"'1 """""'L 'MH ' :11111. :11111 111-11'11 Sllllf. 11l1NN. 111111 11'1-1'1- :111 H' Hur 1k'1'NI"""""" 1.1,1111,111111,11 1,11 1111, 1,111111, 1,1 111111111 I-1 111,11 1 '1'111' ll1'Sl l111l1j: 1 111111111111 111 11:11 1'1' IF11' 1111, 1ll1:11'1111 11:1 '.11'11 1'1'1'1'11'1'11 115' 11111 :11111- "W l""mA' hm Mtv" 5' l'1"'1 '11111 Nm? l 11511 1,111.12 X12 111, 111111. 1111111 111111.11 1111 --.11,-- 111111'11 11211111111111-111111 111 1111' 1-1:1111 1'1-111-1' :11 :1 S11:1111N11 1:1111 :11111 1'1:r11-5 xllllf 17111111111 1'11111'11, :11 :1 1111111' N111-zkcr, 11:11 1111 :11 1111' 11t'1'lP, .X 1'11111'11N 1'1111x1N11111g111' lil 11- 111 '11- 11-1111 1 1111' 111-111111' 11111111 11 - 15 1'1'1'11 111lI'1 1-r, 1' - 1i1':1111, X'11i:111 12111111111-11. 1:11-111 111 111' 1'11111111 .'1:111-1, V11 1111-1 111111 :11111 l'11U1Ak'11L'L' 11111, 111l1'll1'1 Xlk'-Nl2l1'T'l11X'. 1'xk'1'1I 111' 141111 11. 111:11 111'1'11 1"1':1111'1N :11111 11111- .'11 1 :11111 .X111111- 111111. :111111111 111111'11 111 111K' K1:11111'1 111- 1 l1l15.1 :r11-X :1111 .X 11 H NX' 111111-111 111' 1111' 111:11, 1'111' 1:1N1 1111111111-r1111 11 - l'l11'l1E 11:11 111l'1l' 11' ',11-r. "1,l111.' :111 111:11 1 '1141':1111 11:15 :1 511111 111' 1l:11'111'1 XX'i1f1111, "l'111 111-:111'11'1' 11', 1' 5 111.1 11-:11'1 '1111 "1'1 1'I1N 11111 1'1r1 '1'11:11 x1k'11 1"11'1g111," 111 .11111-1'11':111 111-111111'1':1'1"' 111 :1 -1'1111111 1111-1'1-. "1,1111k," s:1111 "'I'111-1,'1 11 111111114 111 111- 11111: X11 '111 111 11115 f:11'-1111111-1111111 111:1c'. 1 111- 11-111 111' 1111- 1 , 1 . "1i1l:11111 X111111'1- :1111 11111111 " F' N"14. 1 11:15 1:1k'11 11- :1 1111111:1l 11:11'1'111'1- l'11.111'111-l :1r1' 1:1141- 111:1 :11-1',." -11111 1111 -11 111' 1111111115 111111:111 :11111 ."'11 .11 111- 11'1-1'1- 11-11111114 1111' 1 -:111-, MK: " 111':111:1111. 'l'1.1-1 '1-rv 1111 11-1 111 1':1r1'1'111 1'11 117111111 :11111 11211111 XX'1l1l' 1':11111' 111 111 11, 11' 111. 11:r11-1' ,I111111-1-11, X11. '1'l1K'. '11- 11111 111:1rr11'11. 11111 11:11'1- 1101-11 111' 1111.1 111, 1111111.11 111' 111111-, 1 111.1-1.11.11 1, U., '1.' 11111' 110V UTI' -1"f1' 111-1 1011 X1 11- S' 11:11'k 1111111'. 1111 1111' 11 :11 111 1111111 1 1111-1 11111111 1. 11- 111-r 111111 "'I'111-1." " 'Q "1111" 111111 5:1 1ll'1'. 11- 5:1111 111:11 111' 11:111 111-1'11 111 1111- "1"1-1 U '." '-111 111 11:11'1- 111111'11. X- Wi' 1'1'1'f 111: l'1il'1 s1'111111. :1 1:1r14c 111-r1 111' 1':1t11'. 11- 111- W5'll11l'P4 111111 l""k1'1 1'-1 5' VIN" 1" V511 11' 11111111-11 111 111:11 1111111 M111 '1' 11.15 1-11111111 11111111-11 :1 N11g11, "111l'H1L'1' :11111 11114 :111 11111." 1,111.11-11,11 1,1 111111, 111111 1-j11u1.111,, 11 11.1 111111 XX" l'11k'XX 1' 51111 11 111111'11111,41- 11' 1'1:1v' 1111- 11, 11g 111. , 11111111 1.15 1,1 1111. 11111.11 111:111-N, Y: '1' :11111 l.11X15, N11 111- - -r1'11. .- 11 ' "' IW' mm' N'l""g "I " "mv lun' " ls11'l 11 11 -11111-1'1111 111:11 -11 111:1111 'lll1l'1'N 111r1:1111'1- .1'1 111 115. 1111011111121 1 111.1 111-:1r1, :11111 11. 1111' 1111111 111. ,ls 1111111 11111.11 N11 Nu111u1.111 1.11111 111111 11'11r 111:11 r1-:11'111-11 111 .1 ir F1111 111- 111 111-111 1-rf. XY- 1-r111-r1-11 1111' 111111111 :11111 11111 ': '1 ax , 1 1, 11 1, , ,111 11" N111111 11-'.1g111A'1 :11 Xl:11'14:11'1'1 '11-141111 "'1"x"" "' ""' N""' 'Xu' 5111. 111111 11'1111.1. 111114 .1 11, 111 11,1 11 111111. 111111 .11111 11'111:1 1111' 1111-:1N:1111 11r1-:1111 1 11.11 :111:11' 111- 1t'Zl1'111'11 1'r11 111 '111 111:11 1111' 111' 111911, 111111 l'5 U15 1111 1' Y fl! 3111f1.21r1'1 l1:11'1' 111111 1 111.1 11:11r, 111-rv 111111111 lf1111111. :1 lllv11"l -'l ' 12111 1111' 11 'Um l W' U' 15" 'l"1'n 1" Ill' :11'11N1. :1111 R11-1111111111 IJ1-111'3- il 111111. 1 :11 1"1""11ll ?l1l'l Qlfl 1f"1"'1l1l1"4 1" 1111- lm 'ul' 11:51 1111112111 111l'f' 111111111 Illlllil' H1 11 :11 1111111' Wi? 1l'l1'l' l 1"l'l 1111 "" 113 11111111 111:11 s1'1111-1 1 1'1'..1.111. "1':1" ' ' -11 11. R11i1.X'1N 1'1'fXXlfl,1.. 72131 V XNXx 1 fN Sl., xfsxgljj CLASS WILL l K N l 11 11 N l l K I Hll L L Ill l K lll l I 1 1 111 ll ll ll N11l1 ii 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ll 1 1 1 111 1 L 1 xx ll 1111 llllfl 1 111 1 111 N 1 1 kl 1111 1 11 N Q l xx 1 llll., 11111 JLINIII1 NN lk N ll l ! L 11111 111111 IX LN '1 HV1 1 XX 1 x 1111 1 P N NN nrt 11 1 1 1 1 1N1111 1 N 1 - Ll 111 1 1 1 1 1r111 lll 7 K N lllll 1 x N IL 1 s N IF1 x X All N 1 x l K Tl, ll! 111 l 11 1 I x 11 Plli XX fl k N N N 1 NN ll N Y lIl1 1 1 1 1x N I1 1 1 N N ll lg l 1 N IN l L, I XM, 111 ll INI N lk l I XX Nl I t ll N 1 ijl NNll N 1,l11 1, '1 1 N 1 15 NN111 1 111 N N xl N 1 INNK 1 111 mr 1 N 1 I IVN N1 L ' Q ll Ill L 1,1 N N L D 111 N 1 11 N llll r lfl N11 fl N X F X N N ll ll ll 1 xr N 1 l 1 lll JK 1111 N 1 1F11 1 lf 1 1 llfk kll N N Q llll K l 'l X 4 us ' 1 N 1 N N 1 1 ll1X 11 l1r 1 11 9 11 1 lllllll 1 l X 1 11x HNF - , fy-.. -ff X 571 , - fi-1. f 'Q 1 1 1 1 , rg, I '1 MTX, . 1 xxx-Af-A l v ,,.. S Y ,I X 0, fx-x -JAQ X N . in-N4 I-G ,A I J LrL:: 'f.,.,l--.,,.,.-U, F274 l l NY ', ll1' 141'z11l11z1111114 1'l:1-. 111' Xlllt'll'1'll llllll' 111111111-1K :1111l ll 1'111111l1- 111 1111l111111111 1'z111w, 1l1'1'1l :1111l 111' 'lllj' 1111. 1111 llt'l'l'llj 111ll 1l11' Hlgtillljll YI 'f 1'11'l1lx Rlllll lfl11'1'l1' llll' 1' 'l11 1111'1l11'1111111114 g1'111-1111111115 Ill, hlll1lk'lllb alll l5l'l' 111 XX1'1ll' 11x1'1'w111'l1' l1111l1 l11--lx. N11 g1l 11r 1111l1l11' 111'11111'1'l1 115 lwiill 11'JZ l1:1l11l1 lfll1111I l11-11111-z11l1- l11x 141111 :11'1'1' 1111 'l'11 1l11- wt111l1'11s 11l 11 l1g111- 11-1 111 1-1111'1'11111' 11l1'.l11-VN 111 :1111'11111' 111111 l'llll 1': 111' 11N 111111l 1l11111'N 11- l1-1111 :1 l1111l1'1111g 111'111'111'z1ll1 llllf :1 111111. 111:11'1'1-1l l11' 1'l11- "lg .'ll . 1111t1:1lN. '12 "Sl1:1'111"' :1111l "l' 'l ,"' XXll.lt' 111ll 11-ll r'l'l1: lw 111 X111 l'1':1111111'1l! :1111l Nl 1 ll111' Jlllj 1'1111-1'111" 1114 VI11111111' 111 il l111l111g 11l:11'1- 111 11111k 1'1g'l:1111'1'.l l'l11111w l,:1l1. 1111 l1:11w, 1'I1'. X11 l1-:11'1- 111-111 1l11' 141 1l ll1llllI'k'1l fa ' l11. l'1l11j'll Nl1'1'l11-111 :1111l R:1l11l1 l'fll11111 11'1ll 1l1v11- tllll lllily lllK'f 11'1-.11 lllt'Ill LIF w1'1'1'1'1-ly 11s 11'1- :1l1N1'1 '1- Nlllls 11- XX'll1 lX'11lI'11. R11 'lz1111l Xlille tl-l :1111l vI:11111-N Slllllll. l"l1111l 111. 11111 llll'lll 1l1:11 ll-ll tl11- l"1'1-fl11111111 11'l111 111111-1' :uf .'1 1l 1- 11 tl11-1 z1r11 1-1'1-11 "l1'11k1-." 111 1:1lc1- 1l1' fl111x 11. 111 rcs. 11'1- gllllllj y.llX'k' 1l11- Fllllll 111 f1z1r1- 111 .xlJ" Nk'llllZlll :1111l 1l11-1 111lI l11'1111g 111 1-1111 11l -'1l11114 llllll 1111-1111115 1l11-111. XXV 1l11 1l1if 1-1':1l1l1- 11111111-1. 11'11l1 :1 wus- Ill- 1111 115 11'1' lill 111' l11111' 14'1'1A'11 "l"1'1'1l1l11"' l'1'1-N11111 ix 11'1ll'1114 111 14111 2lllX' 11 11' -r1-. S1 1 l 1111111r1' 111' ,I111111111 l1' 5 ll, 1111 1l11- 2ll'l 111' XY' 11-1-l 1'1'1'1' 111:1g11a1111111 IIN 111 1"ll'111gj lilll' All' 111 il L.,'lllllllt' fQ1sl111111. R1 1115 lf1 z1111l Ill. 11'11l1 :1ll 1l1-1r l11'l4 -rs. l.1111 ,X1l:111f l11-111111:11l1N l11, l: 1"11 41. '17 llL'4l'.'. 1'l1z1ll-1, 11'11 l 's. 11111'1 1ll:1l1l- lml' 1lN 1111-111 111 11l:11'1l1111g+ 111 -luck Rz11'l1111l1l, lllfl :111ytl1111g clsc 111' 1'z1l111'. 111 1l11- 'lllll' rf, XYJI -1' KAllk'.lll'Y l1-11115 l11J 11l11l111' 111 1'1111- Mr. ll111't1111's 1'lz1ss1-, 111 "l'r11l1l-1115 111 .X11 1l11' Sl'lll1ll' .l111r1l1:1111l 111 15 111111-ily z111l 1-ri-111 lJk'lIl 'IlCj',-1 l11-11111-z11l1 Ill' ll rw 1l1f1 l- lf 111 lI11z1-l .X1lz1111f. k'l11-,111111 trc- 111 lllt' -llllll 11' 1'l:1. l'111' llll 1-xf ugllilfllju l1-z11'1-5 111 R11l11l1 lflwk llll' :1l11l111' 111111l1- Ill- 1'l1:11g' 3 1 11'1'. 111 1'11111l111'1 S1-111111' 11l:1 5 11111' 11 1,5 lblll l111 'l'l11- l .4 '.', 1-Illl'llIh. 121 '1'12ll1' 111ll11'1'l ll'IlX'l'N :1l.1 Ill' 11'z11'111111, 1l1:1l 1l1- lllll-l r111' Y11111,f Zlllll Dlllllil X11'l111ls. l1A:11'1' all 1l11- 11l1l ' l-1. 1-1111 11 lllL'j' :11'1' ffl- lyl ' Milvrw 111 R1 lS. N12 I' ill AQ '1 'V11 1l11' 111-11' 11112 11l1-111 111 lllt' Slllll 'Ill 111111- 111 1 111 tl1 'Ulf 111- ' 1110.1 l lIlL'1ill. 1'1l. 'AI' 1'1-ll1"' g'11'1-5 l11. l11g1111-1l .1 '1 'l'l11- I.:1l111 stul- ls l-z11'1- 11'11l1 ll Sllll llk'2lI'l l11-1 'lllQ. 1ll 1llL'L'I'U l1111lcf :1111l tl11' Fllllkllllll' 11f XI1, lxvlll, ll XY11l" l11'11111':1ll1 l11. z11l111'z1l1l1- Rlvl ' 5 f1'11'l1. 1'11 lt llllll' 111 H11111' XY11111l.1111. ,M 1111l11'11111:1lf, l,ll'l'i l'i'llj' :111l XXIII. f1 11.1'1l1-11. 4114 gr-11 l111Nk111l1z1ll 51111. l'l'l'l1 XY 1lf1'. 11'1ll a1ll .ll"lj' 1111-1-1-, 111' 'l alla 111 :1 ,'- tl1:11 l11' hllllllll l1-:11'1' llllt' Ill. l11 a11'1l11- Kllll' 11'1Il1 ll g1111l 11111. ll'll1A'l'1' z1111l ll: 1 l11-1gl1t 111 l'l11-.l1'1' Kl1'l3z11111-lx 111 1'11:1l1l1- l11111 111'1-1'1'1'r1-1l.I 111 I111 NK'k'll 'xl j'l'2ll'. "'I'l11'l" Y11 114' llllI'lN 1'1-l111'1:1111l1' 11'11l1 1l11'1'11 " Xl 1 lZz11"w NI fllll, "ll:1 11111-1 llk' l 1114l'I lllllifl !4l""l Wlllliy 'SKIN 1411" A ll11'111 111 l11- 111111111 1111' ll11' S11 l't :111l l11'z11'?" 11 "l'llm'l-I Nl 'f11ll111. N111 l11' 1111111' 11 1111 111 Ill' 11':111NI'11r1'1-1l 111 Illl' 1111 ' 1'1r' l:1111111 111111141- il I1'illl3 Ilw "'l1lN'l" flirl. 141111 111 lll1ll 11r1'z11 1111l1l11'z1111111. R:1l1 l1 1'z111111l11-ll 1I'2lll. 11-rf l11 A -1'kl1-. 111 l1.11l lll:11'kl1111'11 11'1,l11-, Nlr. N111 1111-1' :1 1411111 ll111':11'1l l' IIC. lR11l11l1 11-vlw tl1z11 1l11- 111 111- 1111111 111 1'l1-: 'ng llll ull 'l 1-1111114 gllll Xlll'll l1111:1111111 11'1ll l11-:11 k'YK'll ,l2lfl'l' K'111g'11I1.l NI11- l1z1w 1l1-111 1111-fl 1l111'111g 1l111 l:1f1 11-:1r. xlll yr '-1 k':11'1' 11111l Nl1-l1'111 P1-11111-ll l1Az11'1- XX'-I 111111 g1111l All. 11-i I1 1111- 11-111-l11-r, 111-1111 1ll 1 1-s. l 1" l1-t1-r. :1111l 1l1'lllN 111 illlf. g1111l j111 r1- lllllllg 1111111 1lll' 2lll5'lll'l' W1 ll-lm l111'1- Flllff ' '1-r.. 11-up 1'l:1r1'111'1A l'11y111cl11'll1-z11'1'fl11, 11lz11'1- 1Il KI1 1 l11 11-511111 115' XXlll'l'k'HlA. 11'1' l1:11'1- 11 1111111 Rll 'jk lN'2ll'l IH MIIB' Wl'll'llk'll1lYlll2, ,I1 11r, N1-1 l!l' l1:1111l z1111l s1':1l llll5 1l11r1l llilj' 11f Qlllll' ll'11' Kl1'1'l1'111 Q11' 111' lwr 11111111111 111 AX, ly. 0111- tl1 115: 111l. 111111- lr-1l 1111 lf1l1111r-111-k'l111-1 lil- tl11- Sc: 'l1-1 :1111l 11:11, 111 111-111111111-A -'l'lll'f SICXIUR 11 .HFS 1111-1 111- 11l111 l1:1s s1-1'1-r:1l '1I1I, 111 lllilll. 1-1111 H1 l. lllfl' l,:'r11 Il-1 - S LQ Q 'SA h ,-,ws Z ',,79'C 1-ggi! ERE WE PART 11 11N1 1 N 1 11 IL I1 1 1-11 1111 XML Q us: 111131 J 1 +11 11111 S1 1 1 I' Y ' ' . 1 N ' fi N .Xxx 1--T fn "fir , ' 'x - -. .1-.1 ' 1 ' ." 311 1. .1 .B--111. 1, 11. -11 . . EXC' ' 1-f' "ji A ' is 1 V! -X., .1,. . --1-A. L-. , , 1. , Q 1 , -5 ., I-,1,,f1x',f-. , 1 1 1 1 . 111.11 1111511-, 11:11.11 11111111 1111:11.1,11.1, 1 1.1111-,1 N11 1.-1 111 L-11111 11 X11' 111 1111111-. 11,1 -1111111111--151-1111111 'x 11 N ' 11141.11111I M4111 1.111-1.'1-1'1'w 1 11,111 11111'.11- .11'1 11111111 '.'111' T-1' 1'X X11:111 111 1-11111 111' 111111 .1N1111- 1 1,111.1 -11-3111111111g111.1 32111--11'111 1.-11111 1-111-1' 1 11111111 1111111111111 11111111' 1111111 ' 1,1-1111 1.11 111111.1 1111111 1111111 111:11 111..-111111.1f 111111 1.1111 111-1111-11 11- .111111u 1111 11:11 111111 111 111:.111111111111111-111-1111111111111 111111 1111111. X1111 11111 11111- 17111 11.1111 ..11-.11- 1115111 -1:15 1 1 X11l1 111111, .11 1 11-1111 1111111 11111111. 1 11111 111111111-11114 1.231111 11 111.111 111'111L:, g 111- 1111111 115 11111-111, 111, 1111 11111111 11111 1 111 1111- 11111111 111 :11'1- --1111-111114, 1 1 111l'1'1'111n 11111115 115 11- 11.1111 -1:1111 -1.11. .11 11-11111, 1 11111 -111111 111111N1111111411.111:1y, 1 111111111111 111111 X'11111X11A 1'111'g11 1 11111 1111172 -'111-1-' 1-11 N1'1111-1 11:11. 1 1111111 121111 1211' 1111 11111-111 111114. 1 11.11 --111 1111- -111111 14111111111 1.1141211111 11.11 1111 1111-.11111'111N111'11111-1111111-X111111..1 X 11 F ' 11111N1'11'1' 111511111111 111 1111111 1111111111 1111111 . X1111I1U.111. 111-11111-11:11 1.1.1 -111111111 .1 -1:1'1111N- 1 111 1111N 111-.111111111 1.11111 111' 1111 11'11' 111:11 11,1-111-11-1 1111':1l,111 '1'.111'11.11111141! .11.. X 111111 111111111 111- 111151111 111111 1'1'1111' 1111-1- 511 17111-11111 11.1 11.11111 11121-111 11111 '11111L-11. 1 I.-1 11 -..1 111- .111 31.11" X1 Y11' XX 111 11111 1:11'1-11.1-11 111 1111.11 X. 11, N I 11111 .1 11.11 1111111 1.1111 1-t'1- 1,-.1 Q- I'1,1!X1i1-'111 1111151 1 1 1 . 1 ' 1 1 1'1,-115.2 X11 1111: 1 11-I 1111-111111115111 1111-1-1:11 1' '1 1111- 1 1531115111 1114411111115 1 1 1711 ra. 111 "1' ' . "1-I 1'1'11 f 1 1 . 1 1- 111 - 11.1111--1.11.-1 1 ,W ,, ,lwm W WW Y MY 'Winn W V 77 777777 in In-W 1 Ju fxw 1 DEBATE 1111 K1 1 s 111 1 1 - 11 11 1111 1 1 11111 11 11 111 FL 1 N 1r - 1 x r N1 1 N 11 1 1 1 111 11111111 111111 111 ILN 1 1 x X 1 1 X111 11 111 1 11 N 11111 L1' 1,111 1111 rx N 1 K 111 Q1 1 XX1F1 11111-1 1 s 11' 1 1111 11 1 1 ILL 1 N 1 - 11111 1 L1 1 1 1111 1111111 N N1 1 1 N 1 1 1 11111 x 11111 11 L11 N 1 K 1 fl 1' '11 Q 1 1 1 1 11lLs 1 11111 NN 1 LOVE PIRATES OF HAWAII 1 11 11 Ifl N 1 XX 111 N N I 1-11 111111111 1111 F1 11 11 N 1 1 f 1 1 111 1 1111 N 1 1 Ill 1 1 1 r11 11111 N 1 11 llIC11Q11L1 L g'11lllj., 1111 1 1111 1 11111111 1 N X s N Nlllk 1. 1,1111 HULMNN 1 11 11 gr w 1 11l11!'11l1N N 1 1 N 111111rr 11 111 1 111r111r lI11lN N 1 xx N 11 11 1 1 ll 1r111r 1 111111 7111 1 1 1111 111111 XIUR N X1 1111111 'N X1 19 X101 R Xp1111 1c11111111r 1 'L L llflgk 1111 IFILNX 1X 1NN ld 1 1111 U01 N Nl l 11 1 11 1111 1111N NN 1111 X1111l11L 1111111 ,U ,H Wm, H 1 11 5 1 ru 7 S11r111g111111 lv 111 XX mu 1111 us 11rrx 111w11111 J 1 N 11111 X QRX 1' XR1 PH X K1g11tx NK 11 11 11 1 k11LN1T1 111111 11 K N N 1 X 1, :K 'xx fx , X V-S-Y lk .V C, If r-K-1 ., M N1'15l '1111' 11111111' 1l1'1' 111'11111 111 111'112111' 11115 s1'11111s. 11111 11115 is 111k' 111'F1 111111' 111111 N, 11, j'1'l11'. A111l1'Y' 111lf 111-1-11 1111 111'111111' 11-11111 1 ' S. 1121F 111-1111 Il 11111111111-1'. 1111' 111-111111's 211' 111'- 51-1' -1'111 j'1'llI'.' 11111 1111s j'l'2l1' 1111111'1' 11 - A 11111 121111, -1 1111' 115' N111r111111 111111140 111111 111111. 1 '- 171. Mr. 11111'11111, 111' 111111 111-1121111 11-1 115 S11 - 1'111x'1'1'-111. W1' - 1111111-11 11111 111 1'1-1 r1'.1'111 X. 11, S. 111 111'.1 111-111111' 11115 a1'11 '111111-11 111111 141111- M A 1 111111 '1111' 1111 17 111111, 1'-l'1D1"1l211'f' 1.1, 11 11111 51 1XX'1'll1Y 1'1'.'11111111'11 11 1111' 111','1 1'1111 1171' I P . .. . . ' . , l1L'1-' '12lj' 1111' 1111' 11111 'II 1111v1- 11'211ll, 111 '1 V111 -Hr. 111 ll-M 1 11111 11 1' 111111' . , . 1 , , , ' 1, ' 1'1'111211111'11 111 1111111-, XY111 21 .1-11 11L'L'1,1Ul1 111 v 1'1'111 '1'11 1 'l1.11l1, 115 1 111 wi: .X11 ' 11- . . I . , . x Q A 111'1 1111'111, 11111 :111 1111- 111111'k 11111 111111 -'111115 .1121 ' 51'l'l1k'.'. 1r.'1 S1 '1k"g 111111 N111 n V . . . . ' , 1 - 11141 . 1111- ll -11111111-, 111 12l112l21I1X'l11L'. 11 , 41-1'1 1111 s -1 k' 2 X12lVL'1'11'11' X1 111 ' -. Q Q , . Q ,, .11 111'y 111.1 111 1111' 11111111111v1111' 1111111 115' 1111' 1111'11 1-111-ukcr, 111111 1Q21C1l1'1 XXl1,Ull. 1 - 1l2l1L'1 1 . 1. . . , V 4 , , A M1111' 1111' 51111, 1111' 1'1 11111 111 1111' 111111 X1- -'1 1.11111:1- 1.111r,111. 1lI'S1 s111111kcr: R111- , . ' , V111' 1111. v1-ry '1111-. 17111 11 was 1lIlI111j' 1111- 2111 Nl '1-. .1'1' 1 s11'1 1i1'1AI 1'11'1' , 112111 . . . . . . . 1'111 '11 111111 1 1111111111x'11111 111111 W1 11. 1111 1 Q111111k1'1'. XX1111 R1lXK'111l111 K1111s. 11111- 112111-. ,VIHH i N mx I. as 1 I mn fill I., i ' ' 5 L' v' C5 .1 l 1 ' 1 11' Z1 11" 1111' 111'112l1l' 1.1'2114111- 111' S1 111111A21s11-1'11 1111111 111111- 1111111 1l1'X1 y1-111' S1 111- 111111 111 111-' A. if 11111111- 111 111. 2111 f1'v1-1111-1'11 141113 .X 11:11'1q I1 1'1111 111 11111 111 11111 111111 111' 1411111-, 1v111l'T 1111' Jl1Y1' 11if1'1i1 '11 N115-' 1 1114 111115' .-11111-1-11 Il 11 - 's, 111 1'11111111111g 111111 111'- 11111 Klrl 1Jrr, 1111- 1111--111111, "ll 11- 1" 111- 12111 NYlI'1i. s111'11 11s '1111111 111' 1'x11111'11-11 ' 1111 111' 1111w11i1," 1111: 1H't'.'1'1111'1 fur 1111' 1311111111 115' fl 11f'1"'-V' 21111 ' Nu v " 1 , . , . . 1111' 1-1111 - 1'11s1 1113-1-11 1111-11' 11r1, 1111, 111- A1l11I1lb1' 1111,1 5 '1 111 1111 111' 11411.' 11 . . ,, Q - H 111111 1111 s111-1'1111 1111-11 11111 c2111 111- 11111: 1111- 1'1'1lI'11Al1"j' J 211111 11. 111L'j' 111115' 112111 111111111 111 txt H 'NWI ln- - ,Iv kqt II , , -I ,A W1-'ks 111 11r111'11c1'. 11111 1'1'1-ry11111- NY17l'1il'11 1121111 12111 ' . 5 1 1111-50 gg- ., wtf- 4 -1111-11, 111111 11111 111: 11r 111-r 111-st. su 111111 11 1v11f I1 "1.111'1' 1,11'?l1L',' 111- 111lXYi111n XYZL' 21 5 "1-SJ .' '2 N 11111111'i1111y 111s , V1 115115 111-1111.1 1-11-21r1'1 by 1111 . 51112111111 11111-11 " Q11 111 1 1 11 - ' 1112 1111: 1111111'y '11f lk- 1i1'1 111' L'1"1XX'11 111 Zlll 1 1 , 111- '1 11 1111 1 -11 211l111l1, 1111' sch 13 1 ' ."111-s. S1-11' 1'1..'XS.f 1' "l'1Y1'l'11fS 111 '1111'11 1111111 1'11g1- 3111 RUN- 2 A I 1- " 1e1,s11-1 15.-111111-IR "'1'1'1.f '11 2 1 1 1 1'111 ' 211115: g11 1 , hm in hz WV' ' H1 11 1 14 1g 1111' 1111111- 1111 111 Q 11111 1511111111111 2. 3, '11 1.2111111111 1711 112111 .43 1 ' '24 1121.11 B11sk'1z11iZ..-1: 1 X '. - All .-X1 1 1: S1 ' 1,1' 11 'Z N113 11111 '111 1 1'k ...-11. 11 K1 B1 - - A XX1 1: Mf: 1'1 - -'11 Z 1 1'11111- ' 41 15:1 - 111111. 1' 1 11 1, HQ N 1 11,11 ' 111:11 RAL' X 111 1 12-" -' A - "111" 1111' 111 Illfllly r ive 1110 11'21111." 'M' "1 101' Word' ML' 1111' but "1 Ur' 1 1, Z. 11, -1. - 211 ' 1 I fi M40 J - X I X i 1 if - ,K ?""x Q-JJ V,',,, INIOI L Nab IXOII NXML nrwrvvm Awww 1 IN A if ' ..,, x .- f , r- , , F" V, ,' f Nw ,. . ' y -1 f ' lf - ,,f- x , KX , ff' xl , X. J, x -I 4 fx 4' .. f,,- --s , P 4- , ,Lv .. L , I , - , X .A - 4 V llL'yY AN x'v l,'.Il4Nn, l L'.T Ny, . , x -,Q ., - ' K -. , , ', . rv -, 11, , '- 'Ak W -. . ' u xx 1 , . . l , ,, . 5, .. ,, '- w" -. YN' "m'1w .,.., 3 V . 1 . V ' - , : ,.,,. , , 1 1, X .IAN LW. ' . - Y .4 . , yy X4 g -. . X ,, -. 5 1 x. -.- -, .v.-, 4 - I .v ,, . , 4. ... , L r '-'H I .'.1 6 fi ,,f x rx? C11 , Q' ,....,X, N., ff- ' . K- ' . 'N ff ',!.-V7 is.-If-Xin r .,VV- Q AE Q, 1. 5,1 if - 1 73 , - Q, dd HI f, O A A 'N ,fx A gil!! ' Sfggdoh '01 lax 'i X4-,X -ll - ff"' Pdf ' A 0 ' oxr N -,f:'FNn , , if 1 ,Q O E, Q, SAG L , SOPI-IGM R, N, 1,1-. A 11,5 ll?-r . Pix 3 "gb L .4 J 1 Y t Rx ' Qi" X 4' x ' 4 1. IA--QL, v I S N u J1CJD.'Olxl 1 hmm r N 1 s SOI Z ff ' C Q 1.3535 lXiOl.l xrVN VP4lN Ur VVxIN1i Vfxl ul YINIJSD AGI 71 f' fx-'f""'5'5-Rr'-x r Yfxt AM Q QW SAGIBNN ,ffffcflx 1' f' A A 4x f' .E . bpfxv . A 5 , J. A W4 I + . .qv f-C Q DA 1. iff 721 - ' X v yi, .xx - .Q 'f ' Q ,' ' f' ' Ag, - - 1 -, - - w. W '- -v A ,ff f x ,. ff --Q 'vi NA, f - -- -- - ! ' - .A 4 , .A , V Q F A 4--'g' 5 v , , - em 4 . ,A . ' 855461 .V -. -f A 4 PNN ,ff ' V' OXX is Q M ka x - 3659 9 9 N , ,W , I 1--x fx - I A f' A 1'--N -.5 ,..,- riff X XX ox ,ffs .. x --A , V f.,,,,.4.,-. .,4'CN,,L -' - -Q' 4 11 1. ' A in - if f , j 1 ff., , ' '- J' ,I fx dfzft-XNf"'5 Q rf H Q ai fi f Q X.-fQ .. Nfm Q g 9 2 4'-LN XJ 3 X O STUDENT .Ep A .A ' 1 X 5' SENIO MIS S 4--ff. fa R HIGH ILDICA PIO HERRYBLOSSO x ,iid Q N fx 1 W ff 1, I -,X L -- K. x ', V - -we K?-' -. ',,f N- K. -L ,. . i I P X.lX!.w'Il1 - ,M .':"":l , XV ,'."' N J ' Q1 y N . -,A J, V2W'1'!:'1U1'E'H,' ,Mx ' 'H V M' z ' -- N L yum .wfzwn-'mx l'zwf.1. 417'11' , nhl 1Q',,, 13, ,- V MA, i'.q1v.:AM-z .51 . N IL M . V 'V rw-' f. , Yrwhx .!'Im:1.,w, AVN-u u-wwu wlvwrmz' mm-,M , ' ! m x 'xxx-'w1w,. xmvwxa-1114 wi 1' :Xu 'V ,-. . X, ,, ,. ., .. N ,'1N-'3-1.1MM1tl'1V ilzvwz' mf. Xl M g .,,, .z, x, ' .x ..1 M A . .. . xlv u 1. A ik V A, K, gh H , NMA My .Fm ,X A., R, 2 A xxx., YN' ..2!:,, W xy X ,- 'vw-VX V1 X--11,-a+"1l,uw' .rr ww! 111" ', 'W :WW-,lNv,,M.1,--K ,W .V x-, VI., .,!,1, !',fX,l xH,,,N 1 ul," f Q A K I 1 , . .' f,Q, f- i' 1111, bw. - vw. u:.. M 1 1 mmf, N"1iI"1U' ,v' ww www Nm.. A, , I X V V ' F, lWiZf11lv-W. ,iw llwh K f XX.w WM' ' A 1",'1l!,'!Wl1"lnwI 1.11 1143. Xwww wx, KN, , , , , . X 1 1 - vwx "w lmlliwp lv! Im X:.1v.::X -a LH x1w..wtNwI 'um .,i1vr'.W- x-.mf Xl: , , V I N , V ' ' mu nylw IIN, www--: ww f 1 1111 N f,..1.m, 2,1 Ink' Tuul -rlw-ml Q-zwx.-rpm . , , , X U , "wx, v .ww M4 ..A.Q,-Mm ml. pw 1 4 M, l1m..1..,-I XML' -, !!'11.vv:wl lmxlvl- . 1 V I .N1 'qu :fn.,vf nw ,Ln"l. 'z, -' 71: -IVHN'I lima 1"'rwmu1f 4,11-11 . llwzwzy 'I Nw Nw--: lIv1gEw,x1-dwyxz Vw- , ... - N' xx Wmwv, 'H'1.w -H,,---1,',M-X, wp xv- -X: w- 'Nl-.17'1m1n'1wI ww lx-X1-Mlan 1-: K ' , . 'V , - Y X 1 .. , X- W1'X!v:,lgfm.wvX.xrwX X 'v'-'z"v.111 llmwnwvmvx, mn, Viv! 4' 1' A M I 4 I 'K K , 1-:wwf qjq- xx .Lv 'M- l...'.,I MLM ,I-. '.wm14 1xwl.muw 1.x 1: In: ' xH lw. ' ' A" .', , .- , lwzu 'nv wuz, xl : -1l""U1"l1'lM' 1.1 'x',AxQMxNX1',,L'11W' 'ww Av ll-.inf - X 'N ' ' ' 1 I., I V-vnll-11l1xlx.u..w "ug 3 THF, . '1:'1X1..1F' J-mf' ww Wlll W WX 1 Xml X1 UVM. -lx-XM" Xlnzpv-' Xwww- mv- v- N,1,,1,. ,.gf LUX' ,Mum QM wh--u 14.111, il-.Y .wig ix .Mya yy, M. ,, EA, JMX. 3 -mm' XX-w'f,1wg:w llw1.1lU l'w,'.IH .iw an -'Y -,ww , 1- M- g,g,.w:1x Huw X mfql-W1 I'-,ly-, NNW, 'V xx,,,- l ,j. ' ' ,K W' Yivw 'Vx "M 'XX'll,z1 H 'W "v'w'-'! xl, p .g"., XM. fx' lwxtvul 4X ',l1lw'VN-11, ' 'Q 'V ,,-,- -X. 1,-,..,X1M 5..:,!l,! VH-N111 I NlH,""W" ' - X ' 'M 1,1-X X-'1'xw.-,UMM Vw li' lu' M: www. li vw 'f mllx w"'s X'vzu.1: M"4 V, -VN 1'wy'x ',,, -,px Q. g Ag-X m '31 MWM " ' M 4. VM. N N" - " f '7"T5V""'1V'1f . . . -, ygg 1 .. lx Xw',w:,,-IM: 'X"':,' ,Num H H w1x,m ' 'I' X VM 4 M. X, 1.4. lm I ' '1-' ' 'M wmwfx' wx Mm X1,1"mv ,.'XmN.':'Ww1 ' Lxwwuvmx- il, rl.. L V ri .X , N Iv 'X 'X wx: K " ,m'I.wl' .lx 1, ,1wU'1, lwkxw, lun., v X - , ' V 'L ' 'EIL wx-11.4 x..'1.1'N-ml 1 Xfwxz-W' - , l ' WHS -' 'V' Q'!,,'. -'rM':!'X ,H1 H" Y X11'ENwi'1w 'Him fx 1 k N 1 V l , . i , 1 K k ' 1-' -Lvxtx-xx. rx-pw mm .ww- Xm' 1 XHJM' xvw ulvlx Lair? W A . V . . xx' 'mlm' ':1x1m.::-1u'1':1- amz, V " Y . 4 ' ' 1 ' xwN - ,Jw .nz A' x- 'ww W Xl:-X ix-I-.1 Klux--, X-,pw -' 31 ,VKX ,NM 'fx-X x b , 535 .X 5 fin LN V 'Q SCARLET AND GRAY STAFF 1924 25 Q v ' Nam 1 L11 l lk xur ill Ill ' lf KI L H 1 1 lk ,lumen-Aux wx lt la Al 1 rllxlmx x A xx K I K 1 I X Ill mr I 1 in X hh x L A ml Ii2lYillg YJlk'l1 churgv 411 Ihv wlnml pznpvx' .11 Ihv mul wt' Ihr tint fa-112-'Nix-r ul' thn- wluml turm 1-f 1924-25, lhv 11h1 xc Anti' in Ihviv' l'l'Nll1'l'liVL' lnwili-mls UI1l1vh'IL'1! F4 m' '-ry l'llIIlIlli'l1l!1lIllK' XY1I'k mul 111 ihm- Nnuvw lilllx' 1v.'t'I'l'l.!'ll' Nunn- Iumzg-Ntznmniixxg lhmnciul fhfh- ' lli-5, wh"h lhay 1-llumlxm-11-ml :Ll tha- Iwgiuxxximg 1-IA lhvir Km'l'X'iL'v, .uni thmlly Nun "" in-rl in 1 Il' 5, thc USU: I' :mrl fling" hurl: wh hx 1711, thnx vuzahliug thc rw stuff' In Izilsr thu-ir plan.-5 fn-r fn-m :wht .md 1Iv!ux'111im1l tw kr-vp up Ihr lypu- -lf xx -rk lu-gnu hy 11 'ir '1"l" '.'. rj. Ililll' l1lL'Hl!H'N urn- :ls will xx: 'Yup ruw, lcf! In :'igl11--Olin' Xlzmh-3. l.:n1hx l'm'm'I'1 Hurry Km-llvy. Sllmilv-C-qwl lrlllyll X11-tl -lxl. .Xllhlifs :mfi Spmcixllwl Izliflllllqll l:11'1'. lfxvh: mgcj Vrvi l'x'a-sl--11. Xl'- xm- .1 .Xxislilllll llvlvzm !'-I'2lH1'iN, Latin l1.rm'r. fxlgnx H4 vm-rf, l'-pwxm-1-13 Imuiw l..1ix'f N4-11, I.iIt'I'2lI'j' lfchluri Ulltfsmll Wwulllc. .XIll'Iivf. K1-lun-1',XX"llR XYull'v. .Mlm-v'1i!g .Xwixlimtg Rvl1wr:4 Slmrp. ll-hh Xwrv, -IUHQHI' High R11 MTN: lfsthvr llcznly, l,i1'vuI:11i1'11 .Xffixzzmn lim um rmf-'l'Iwl:11:. Yfllmg, Sg -ufnlf. livh-1. In-X'--I ,1 -Uv, I.-mlv K-mmzmf. lmvzllag liclly M-vlw-'ix If-litwfl'-ht-vhim-fp ,"x4h-lim' llzq, 4E1'v11l4nl51m Xlqzxmmxi '!'hn-Im.: Xl'1QiYh11. l.2llk'HII2II'Q Ralph lflh-M, Mm IffhIw1', fi ,. fx ffxgmhr M WXJX 9 Q31111wfxgw A X X x X1 f""X iw l 111111 N I N Rx H l 118 1 11111111 '1 ' 1 1111 N1 ,11N11 N 1 1 1 Niki 1 rx ll 111 1 1 11 151111 tl H I NL I 1 I 1 1 X l X V- .N 1 r- , Li ,XX f-- f. fy 1,7 X 1 ,. 'Z 1 'l' f 0 1 ' ' " ' 1 3" 1 1 J 1241115 ' 11a 1 1 B 1 PYT? ,fkf " 'wx ETX 1 X 11 1 sgwwr ,....-----A N X- -- V .L 5,.kHf2 lk 1 .nh-Z J 1 'Z 1 1 , 1 1'k41l1-1 51'-11 1.1151 1 1V-':f1f".l '1'1f'1'f 1111 111511121 11x -111111111-M . gr, 1 h ' .1"1,1,g1' V .,,'.1f'l?1.I11iI1f1Q'1 113 R1-' 11':1N 1'11.i111-. N1:111z1g41-1' 111 11 1 1,1 '1 ' 'HN' 5 1111 11 1 11. 11 ' "Sc: ' -1 :11111 1i1':1x'11 12151 x1'z1r 1ll1I1 ls 211- h. s 1' 4, 1111155 111111r1111, 1-1111'1s , - , , 'A A , 1- . ' ' .1 I . 11-.5 X1.111.1g11 11 111 111 11111141- 11 f111'1 :11'1- v1- 11111 '1 z 11r1-- -I K 1- , , ,k , I I . ,. 1 1011 111' 1111- 91.ll1'111 1 1r1v 14111 1111 1111111 1111 -111 11111 111 '1 1111 ' ' " 1l112l1lk'l2l1 . 1'1'1-Nw 111 11111 llll111l2l1 Illllj' 1111 211111111111-11 12l1'jlL'1j' 111 11111. W V, 1 W Y, R-Xlllfll 11141111111 umm XVUN1 1,11 '11.1111.1.1:'11 Mug, 11111::l 141111111 ix 1. 12l1L'111k'41 :.1'11x1 ix 111 'N 11111111111 11 -11-1111111 1'1'11' 11 I I I 1- 11 '.114111g :111 :1111111:11: 11115 f111g:111 11111 11111111111 15 11111111111 11111 NNN 'W' 1121-1 11 11.1'I111' 1111111111 111K' -111'1'1'v 111 511111111-N1-I 111N 11 1111! 111 1111111111111 111. 111511-I gmmgul, 1 - '1 ""' ' ' ' ' " V - - - - - --- - fx! , - X. 1 x . . 1 11 - ,,A,, .- -- .7 -"'K-JK., l.g:.R,,1 '- in - 1 1 '---. 1' 7 , " A-..-- - ' , V X, H, V 1 ,... 4, 1,-..g,,,,.....4:.,.X.,f,-X.v,,,1g,2f SAGA STAFF 1925 Nlgl 1 x l 1 1 l 1 Xl 1 N 1X TL 11 111 1 X X1111111 X111 111111111 1111- ".Az11:" 111111 f1z1r11-11 111 1':1r11 111 11111 11111 :111 11111111111 1-111' 1111' 1'1:1u 111 1125. :11111 11'111'1'1-11 11:11'11 111 111111 11 11111111111'11'11 111 111111- 111r g1':11111:1111111 111 I111N 1111-1 111'1'1- N111 't'NKf.111. 1111- A1111 wax 1'111111111f1'11 1-1' 11111111-1'11 111'111-11x 1-111'y :11'1- 21N 11-111111x: .1-'ill 1' 111, 11-11 11+ l'A141I1 1,1111iN1- 1,:111w1111, 1,111-1':11'y If11111-1'1 .X'1'11Ill' 141113 111'1'111:1111111 X1:111: 141'1'Q 111-11-11 111-1111, .X11111'111'N 1'-1111111 X1:11'u:11'1-1 K':11'1', 111111111111-11 .Xw1x1:1111Q 111111 X11'1'111111. 1f1111111'+111-11111-12 -111+1'11111111- 1'111'11'1'. 114W-1111 1f111!111'3 111111-11 .'11:-. V1 '111:1111111 .XNxiN1:11111 '1x111'1111:1 Y11 1114, S1 '1:.1x. 1311111111 1'111, 111-1 111 1'1q1.1 X1111'1":1 X11'11J.1111x1x, k'1.1fN 1'.1'1111'1-fi 11111111 X11-1'111-111, 811111141111 '1f1'11111'1 11JlI'1'X 1Q.11.1, 511 111-11' 1111 111-1 1'1'1--11111, X11 1'1'11-11111 f11.111:1u1-1'1 ' N Q. . z., If-X V, .--., W U ,,.,,gl L A ' ff, ,gy N Sfk iffif ' A . ' A ,5 Q 3 ' N "H fx ffl! - -Q., - ., 1-A -A. - f 4 '.q,' - -- ., ,. SL...-...... 'WX Mix wx 1 ff, W U. 'L i ,. - fi 5 fl - Xl' E , ,X ' Y Y pp- r f P x., . Sh, X . - . X K 4, W1 HISTORY 01+ IAYIN CLUB K 4,5 - 'X U . ' X fl 'v 'V "1" '. X-'x .J L., -,,,, x, . L. .,,,, , . N f V , , 4 1 ', ' ' "p, ' ,V 1 X, N , N Nr' '- - - ' ,g . v,. 5.,w-.w. 1, Y 1, y4,:v.f-.If.'.. Y,-, H . l I IH. Wfwf nw' 1 1:5 4 , if 311141 ILL: MNH K . Y . 1.1 'XY 1 lbw, HF1 Vw , - , w ' , QA- x- I! I M fi' f. - , . . . W Il! ' fly X' V: . . , -, .. - xl -- M' .I :-.N H -- , V A 'fx .X ' 4 'A 1 11114, , . ' . .um ,dw www' Jw. PW" 5 . , ' - 4 -1 ' ' , V ..t,- , J' -X ' . , ' V , 4 ,4,,,, Wk.. .I k M ' ' x ' " 'L' X 14' I A 1 wx f. xx 1 X " ' 4 Ati L'X ' X11 .'1l.:" "V I I x Z. 1, .34 V N. - ' w 1 , ' ' ".'v' 'yr V' , 'V "-"'w"iu X -, ew QQ ff wh f X f I .I x ,ff-X .47 'X ' K ' Q X 4 '7f? 'iT:f - -gfQ- I . L, 2 .Wx ,ff , ,LL-.-Wk 'iii' 'f 'iff Y V Q i f X 4 E E f-s-. N '32-'X I fix X gil' ,- 'Vx' 3? ll I ' , ,, "' x" ff? x lf' 1- ! pp -, 0 . xi flf- ,wx ,. Kf-x f , f W ,..N. NA K' 1 '- ' ' " " I , 'f 1, '- ' I ' - .L ,, L, up. - . , M, ,f-- M. -- - ' ' N ' ,r . . ff' V f A W ,.l X A ,Qin :Y , 71" In A' .4 1 x H . L ' 'V 4 . N1 . 2 . '. I F ' . 5 ' - av -'-- ' . -1 IA L, lx '- , . .. , ,E ' 1.7 V V . . . I ,Q 4 V .4 ' .Agfa . 4'-an l:fN fl 1, Y J' KN K Ng 1 ..-- -.f,i":-13z-- - , -fN,,,, .L x1g,MfL15Q?f1 ,Muff THE STUDENT COUNCIL 1 11'll1l 1 1 5 Q U ' 'lllll N 11 1 11 1 N N 1 1 11 1 N 1 1 11 N1 1 11 41 1 1 N N I ' l 1 ' 1 1 X11 1 lk K 1 1 1 K QN X11 LN 11 111 1 KIXQ P 1 1' 1 1 11 Vw Nl 1111 TFL K F1 'N 1 N T' 1 1 1 I 111 N K 1 11111 N 1 K1 1111-11 1 1 1 NN If N N 1 Nlx N NN 1 N 1 1 1 1 11 511111 11 1 I .11 1-1111111-I 1111- 1111 .114 111 Nl:1'1'11 111 111' 1111-113 1111- 111 1 5111111111111-N. 15111-11 1D:11'iN :11111 N1-I1-1111 1-1-111' 111' 192-1-lf. N111 11111-11111 1111111-1111-11 XXM111N XYlP11Ak'. Ill' blmhhll' 'mlb' that Nam, -WCW UH I-tm 1-11l' 11111! N1- 111' 1111- 141111111'11 1. 111 11i1'1-1-1 ifjliiufIjlutgrifliliUhllimx ix!Slhjtsithlgruqil1l:HL1lbA 111- L'XII'Zl 1'111'ri1'11111r 110111-1111-N 111- 1111- N111111-111 M141 in' my xllx Hx-ill. High vxdumll In 1111111 :11111 111 -111:11111:1111 111111 111-V1-11111 s1'111111 1111. 11-1' '-YK'l'1'h 111:11 11111 1 -11 111- S1l11'1l1 xlxulnf 'IW KUUHUI CIliH.uVr5.HIl Vlulm' th'- 1 I A , 11-r:111111-N 1111 N1'11L'l11111'S 111 1 --111141. 111:111s us! tuulu-ll gr-mllmlly Mink I rn :md tmluy 15 N1-1111111-s, 1111'-'ls 1101111111 11r11'1-5 211111 ' Q -rj 11I!1- 111' 1111- 111' 1 1lFg'2l1l171'11 111111112 111 111l' 111g11 . . . . .. . whmill N1'1111111-s111r1 .111 L'X'4L'Ti' 1111. 11111-. 1A111' 1 121' '11111' 111-11111111N 111-11111114 1111- I1l111L'r 111' 1111- tlvm II my lmlmhll .H lynlhnlvnt H' FINA Hui 1 ' -4-l 111-111 1111111' :11111 1l1'1'N1l1l'5 1.1 1111 1111-1-11119 111 -111111111' :11111 S1-111 11' 1-:11111111:1,1-N 111' 1P1'1'slf1L'I11 . T , , , , 1, 1111- 11111111'11. 111 111- 11111111'11. '-r- N1141 -11 111 211 11'llN1 1-1 11--11 111-1'1'1'111 171- 2111- 1l'1'l1l1l1'1'N 111 1111- N111111-111 X1 111V 111'f-1 1111-1-'11114 171- 1111- 3111111-111 1k11lI1I' 1,1,,11 511141 1111.11 1.1,1k.,1 u1,,,H- 111,1m1,1 11, 111111. 1-il, 1111- !11l'1l111l'1'5 1-11-1'11-11 1111111-1'w 1'1':1111411r11. ll 1111-111111-r 11" 111' S1-11111' 1'1:1Nw. 1411111-11 1111- k...,.111g11'1 111 11111 1""15- '11111' 1"'U'1"11 11111115 111'-31111-1111111 1-11-0111111 111' :1 12lI'11l' 1111111111-1' 115 1" 115lV' 31 7l'U'1'11"1' f1'1' 11W 1'-W-111115111 V141-K' . 1,1 -1,,112l X1-1 ,,1,, :m,,111l.,- 51.1 ' ,I-. 11-11, 111 1111111-. '11111' 111'11g1'z1111 if 111 51115151 111' 11111 - rm..'..,1 1111. ,WM 1,1g1,k,x1 ,,um1,,,- ,,f 111,,. 113 N111-1-1-111-N :11111 111111-1' 1111'111s 111 1-1111-1'1:1i11- 111-':11111- 111-1-'11 1-S1111-111. 1111- S1-111111 DI1111111' l""'11 -1- U11""Vl'V1 1,"fTU"l'N f1l1U1'5'194'1 VW11 211111 51 111l1l11111'1' U121Nr1-a 111-111 111111111111:11 l11l'k'1' 111141114 1'15""'l'1 hi' 111' th" 1' '11 -Q' ' 1"1"" 1111, 1--1111 1111- 1'1'.l11 111-I1 11l1' 1111-11 S1- 111' 111' 11'112l1'11- 1-1'1-11111111 NHS- 11111 111- 1:"1-11 1'- r1-1 -:--111:1111'1-N XYL' - XX'111111r 5111111111-11, -l 1.-Y 1111N1- 111111114 1111- I'k'111111'1'll11"11i. '11111' 1'1111111'11 11111111 1'111'11-r :11111 1121111-r 1111-N111-1': 111' 11111 11f1f 1'211W-1 111'-W'Ff1"1' 1111- 1'U11'11U14' UI' 1-I' 1111' ,111111111'N. 1'i117111lk'111 1.Zl1A1'i11111 l'11111'1-1'.1- 11 :111- 5-1111'1:f '1"1'1- , ji K-T " ',fT'X fx X' lx. fr OIXA 1 75,1 f in I3 - IX "lg I -iff-: xi' "r z x " M 4- f 1 V,-lf, XC-'ji' . ,Ib Jw If IKM X A KX II 'M-""' ' W" 'H+ -M '- - - ,, -, . 5, ,m,f.,,gN.-,g4gA -,IN ' WI-IOS WHO IN N H S 1 Q I rr I M I 1 x Ill: 1 X 1 , I . . f lI,It'lll1't'lI .lIl1rx'm'l 'XAHIWI Ivy 1nIl'1lIllY' IIJIIIUI Jw lrrvllin-sl girl in X. II. 5, HQIM-rx I1Ifx1+1!'wI xx -wi IlUX.XI.II I'HXYIfI.l. Ilvfl JIII-2II'IlllIl1I -IIIIIVIII. : XI.XI 'VIN Il.Xl.I.-f XI-'51 k'I1k'k'I'IAl1I :uni L'Im'x'vx' N111 Ivm. I lflzl-Ln vm-1s'1'wx 1,1-..uf1m-,I NIllfIl'Il'. IlIf'I"I Y NIICVIIICNI XII-sz gs--p11I.." gg' I :.wI NIIHIVVI xxilim In-Nm M'II1vnI sIvII'Il. 3 XX'II.l,.XIIIJ II,XI.i. XI-ml 1wp11l:1rzLmI Ima! lf...I4i11g Inq. I XX'.XI.'l'lfR IIIIIQSIIIWQ- IIzrmI1-xt xx-f1"'-r. I XYll.I'1I'R SNfPXX'I1I"N mul IIIfI,I"X SI XXX' Ih-N1 :Allah-iw I ILXIQXICY XIQINIKX liiggm-N1 I--:lin-r. I 'll'l.I.X XII IlHl.SffNlf+f1 XYIllI1II'j,1 1vrfm1:aIit5. 3 III'fI.I'fN I"I'.XXk'IS lh-ft Sn-ninr s I-111. , I-fI.lZ.Xl3I-f'I'Ii l'.XI'R -IM-Nl 2lII'2l!"'IHI4I -luuiwr flu+Iv11t, XIKIQN I.. I.IfYSII'JX- llwx S1-plmmmfrv 'I1l4IL'lII. , SH l A fn M 'X ,w fwghlfgixxx A A 5 M., K. X 13, ,QQ Ai M. 1:41, COM AR Nl 7BfW5 N47H Vr OSI 1 V OV ANY N INXOQ PYCTURES lull XX fn V j' '. ,gi-5-', - 'T' A ' ' X X . 1, A H,--.lf . 5,-' 1 ,f 'fax .L J, gi, x 'mi r1l:.l,.l,l .A .A If . , ,ff VX X , S4 X Q N Xx X x 3 1, . f f J, - 1 ii-K----Ijanfmr VW' 3-:Lv -J! yy- H V - H , 1 A 1 . A , '- - ,Lf , ' I I . , L:z,1.' '44 Q i , A ' A figs' Q Q X f 1 I ' 1- 'T- ' X .V 3 - -'sf 'w Y 1 . W Ns n 4 F we 24 w , 3 r fn -,MY 5 - 5 '..,',v. .6 - -. I JA.- ' I ,A Q A. 1 , 4 v 2 ' . X - Q 4-' . I A ,-1 ',"..-'A 1 L. . . A f mf A I A X ff' MEN SEGA ,fx ill? 'E' '3.5' SX If J I 1 EY fm 1 gl. up Q95 3 , .,g g- -nhx' fmfxl A ,W iff., AL f' 2 I5 ll , X 2 sg:-. B 5 B , 4 Q E f , - 2 i B Q T M I TS 5 ' 357 l 2 I ' aa, 1 A . . .. Q 491 fxq -Mis, 5 QgQ,!ZfQ EJ ATH TIC3 3 f Ig!! A194 f Qld' 1 QW 2 WW My M 'W , Q? ll'-Av N M ffS, 3 X 42 KQV i if !'7f X f i V N W f ', fQ 4-1,1-A 4 -J 4 ., .' N Xxbl-F:-i.!Vil?g I 7:3355 :X lf' 3 Y x ---"L-,f-,, -. X , gy ,. 2 r A . xi I, X - . X- F ' W "':'LQ.5 'QV J1., .., , ,I-' ' -J--na 54,5 ' y, ':.Q if, , 'Was 97.5 . f - . Zi. '1 .f YZ 9.'..'f-V7 L J ' 121577 ' f 'r " " ? ., , - 3 0 ' 40 ' ' ,f N 5 , '- f ,f ,fx I7 X 17 y v aa 'll' I ' Y., '1a'1... lv, ,jf 1 ff 'IL-ggi?" Il . f A 4, ff x 1 4' , 1 X f bfi' ,I - If fl , X, 'V 0 V TH I ff? if I 0 L -, - ' . it f A ,ff- ' YQ.. X KM K 1 rl 9 Af V' uv. I . - Q - ,I , V. ' ' ' "" ' ' , f fy I . , , I' EY f N N ' I 0 A ' X f 1 vf X .x - 7 -.- .Q I xx X .qv D ' Qf ',f-7. 'Q I-fn, -, A 2 x . x K s, Y?-, X' 'A 11 A ' x xi X, V , X 1 I n -4 p ,Mi-.A " a ' Q L fxf fi. ', N ' ff ' IX, , x r , ,gf A 'V , ' 6,25 inf.. 1 xxxx I 4 Q? Q51 fx A ASU if 614 . N. X K " , , . F 1- 1, X 1- ' rf ! 0 V 0 ' f X41 .4 x Q . A , , QI, -. J ' 1 -X -N x ' 5 J" J, ' 1 1 6 5 54 L ,urs xx-3,1 , 1 f V 1 -r H,-M 1, K .. A P ,A . .. "NL J- A Z. J f -mgfx 4"""l', if , f - , ill - , s b f f,. I Y . l5llIIlll'lllll'llllLIll ' 'x 1. .... . ...,.. ..... M... .- X - 2 'ii N. X ' sk - . 33 X "Vx f-N M ,X A M 151511 X A111 A f ! Q1 N H S FOOTBALL RESUME 111 I 1X1 ll 1lN11111.x1 N4 kk 7 NHL L 1lX1 1 IKNN 1 1 211111 lk ' 1 1 1 I s 111 1 X 11111 Ht l K N 11 1 1 1 1 Ill 11 Nl 1 1 1 -111111, 1 tl ILL 1 1- 11' 11 1 1 1 4 111111 1 1 11 111 bl 1 ll H X N X11 X 1 111 1 X 1 l 111.1 1 Xl 1 111 N111 1 N111 X 4 1 1 x I1 N lk 1 1 1 1 1'1'1 ll 11 1 N X 1 11,11 1 LIN l X IX WN lk 1111111111111 11,11 1 11111 1 1 11111 1 R 1 N I x 'xx . if V ,f 1 1 1, 1, - ' . , 11 -1 ,,, 1' 51.1561 tlffr- , 0 Q I -. 'jf , la! i . .. 1.,i,bk E ' , . .. fx dy, -,, y A. . -NMV ju 5 . . . I ,V V, ... Y ,W , -M,1A-h-sri' X f111111'.11 1111 7 X. 11. 5 1" Ff 11 '1111f1 111.11 :1f1:11'1-1111111111111-1 X111 1211-1111-:1 11 X. 11. 5, si 11111, 1111 1::111'1 1111' Y 11 X 111- 11111111 11111 111111111111 T Y ll 5, .31 11l1111'1, 111 11111111 1111.,111 11111111 11:11-J1111' 111 11.1111111111- 11 N 11 5 11 1'1-1111f 111111 111 '.z.1N 1111- 1511111-11111-:11 11111 11111-11111 7 Y 11. 5, 11 XY1- -.-.111 un-11111 1111-N 1111 N 1"'1 .111 111' 111111 11111111111 211 X, 11. S. 11 1 XXI I'1il-'1.l. A'111111111'.111111-11111 1111111111 N1:11'11-11,1 .W Y, 11, S. 11 111' X. 11 5, 111- 111..111- 1111- 111-1 11-:1111 X11411 .X1111-115 .27 X. I1. 5. 11 .1 1',ll'N11lll2lI1I11I11 1111111:11:111111111-1111-511' 111 1 X' S1l'2llINXI111' 11 X. 11, 5. 11 l'f111I111j .11 Q111-11 111 1111- 1111114111-111 211 1111 11111 11144111 11 X. 11. 5. U 1111-111 1111111 111 111-1-1111 11'11111 111111 111-11 X111 11l1.X1,F 11111111111-111N.11"1 X. 11,51 111.1 UX11111111- 11111 12.11 X1111111-1 1111111 X1 11 X1-11111111111 1111411 5111111-1 1111111111 I11l' 1111111 II1 1111- 11u111 11111 11111 X1 .111 1-1111 1:1 111 N111'1'1-111111 111111111111 N1-:1w1111 N111l'l' 1"211. 11111-11 1,.111111111 :111 1-1111:.1, 111- 12111 lIAk'l1V1j 1111 1,11111.1111 XXH11121111 IJ' -1 1lll11 1111 N11lIll11 111 11111111-111111. 1411111111111 11:11'1'1111w N1l1k1Al'1'L'41 11111 1I1lt' 111'1'1':11. 1111 YM - 111 1121- 1111- 21-11111' 111' 1111- 111111 111111 111:11 :11 1111- 11:1 111 111' X1 .1' J 1111 l-111 11114 11111: X'1111II" 1'1111111 111114111 111- 111111111111' 1k'L.fl', V1-111' 5111. Ill 11:11 NH1k'l'NN1.ll1 1'1'1 111 111111-" ll1'4rII 111 111'1-4114 1111'1111g11 5.1111 11111 :1 111:11 111 1111 1111111 11111 11:1111111111111 111' NX'1Il1l1l1j.1 14111111-N1 11 111114111 41111, '1':11'k11- 1'.'IlN 1111 1':11111'111- 11111 11:11 1111:1111'1z1111' . '1'-wsI'111, 11111111114 1-1'H11ll111 111111. 111- z11f11 11-:111-N 11-. 1111011 1111 :1 12- lllg 11.1 . 111 1111- 11:1N1 N1-:1N1111, 111111 1f,XR'l'11- "1'1'1-:11'11'A -.-. IIN ll 111-11111111 Il -11111'1f111:11111k1-11111111111 11:11 111:11111:11111-11 111 1-1' 1111- 11111 1Il11L'111. 11111111-11 111f 11'111'111 111 1111- 1P1ilft'1'S. 1'-4NP11I2l11 111-N 111111 11115111-1111111 1'1111111114 1111 211111 1111141 x 1111- 11-11111. 111 X1 IN ll' 1111- 11111-1 111111111z1r 1111111 111111 :11'1'11r11111g' 11- 11.11-x1'1-111'11 111 111111111 111111111111 111- 11-1111-N 11 11 :111-1111111111 I'l'L'llI'l1N 1111- 111-111 1511111- 11 12111 rl 1-1111-1'I"I7 .XX ll 1'111111'1114 1111111 111. 11111 1'1r." 4 11111-1111. X11'11111'111111'1f111g111-111111111 1-z11'11:. N11-1'-11 11111-11 1111- 111 111 , -1 111' if 1111- 111 111- 111111111111-11 N1l11l4 Fl 111- 1111- x1X"11J.'1l14 111111 11' 1111111111N. 111- 1zf :1 1111r N'lll1l'111r LIN 111-11 :1s 1111- 11111111111-111111-. 1111 1111 1111- 111-11-11-1 111 111-11 111 111- 1111-1 1111- ll"'rNI-111 1'1-1'11'11 1:15 11111- 14r1-11111 111 51111117--. ll '11 11111 11:11 2111111111-r ft lf 11 1111' 11Il11I'1l1QJ 1-11411115 111- K,1'ill'11 S111117. 11 A1111 111:.j 111 X. 11. S. 1111 1 "11A1111 F111r11 11111 1111 1IL'I'L' 11115 j1'llY'. 111- 1111111411 11111 111111111111 11:11'1 111-11 111111 111- 11':11l1. 111' 11111111 1111115 111 111 111 11111-11 11 5111111111 114111 111-1-11. ,1x41U 111111'11 1111111111 11111111 111 g 1- 1115 1 -1. 11111111 I 1-1'1-1111 1111111111 111- g11'1-11 111111. 11211 ' 111- 111-11 f1'1l1'. .kll A11 f 1'111'11111:111' 1-111-111411 111 111111- 111111 1111-14 11'X1 1fM11i- 1-0111! 15 1111- 111-11 1-1111 X, H x fk'I1I'. 11:11 1:1111 1111' -1-'1-1111 11'z11'N. . A 1.111111111'11. ,111 '11, 1'1':1'11'f1T11. 511-1111 111111 111' 11511 11111g11. 1-,g11" 511111 'xrigl 1 -1'1-,' 111 1'1-1-11 11111 1111'111 111- 111l1'1t'11b 11-1' -11 51-:HY 1511 1111- :111-11 11-111' 11. '1',1111'11 11- '1111 11-11111. X11 '11 1'1'1-111! 1111151 111- 141 '11 1111- N1-1' x11111" 111111 11-11111 11111111 1111111111-11 1111- 11l'1'l'NN11IAf 1111.1-'15 11:11 .1 511114111-111 1112111 11 11 -1-1'111t111:11.1- 1,1'I' 111- 1'1-1'111:11w. v1k111 1411114 ' ' 1111-:111 .11111111 ,X 111.11 :1'11Q11- 111-11 111111 1111111 111-- -111' 111111111111111- 111-11111111 1:-."'1lIN. 1I1!' L1 111 411 1111 N111-1-11, 'I'Q,1. 1- 111 1111 11111111 111111. SL'111ll1. XX'2.111b1 ll. XY1-1111N1111. 111 V- H111 11111,l 11-111-, 111111111 1.1141 X11'1.:111g111111, 111-,l.1'11 -"111 1411'4 11,11 1111- XX1',' 1 111111 .X 1-UNK 11 .1'-lf 111111111 111- 1:1111 1117 111111 111' 11. 1111- 11-1111, 111- 11111111 111111111 111- 111-1111111111 111111111111 1l11lf1'1'1 1111111 111 1111 1111- 141111. 111- -11x11 11111 1111l' 111 1.11"1j11j1g 11111-15'1'11?L 11111- 111' 1111- 1ll'X1 1-, 1'1-1111-IN X. 11. S. 1-111 111111. "1"1'11f" 1:1 111 .11.11r'1'1' 111111 IX 111XX1 1111111:1u11' .1 1-1111 111113, 11115 XYQIS 1111 1111r1 111111 11111 jl'2lI'. 11,3 11-1114.1 1.111 11-N. 121-151 1'1'1X1-11 111111- 11.11 1i1f1.1,1fY- "l' 11:11 111- 11llI'11'11111111U. 111. ,1" 11 11: 111- 1111114111-111. .11111 112211111 1' 1111 '-N1lI2lS1 'ug ' 11111'14. 111' 11111111 111 11111 111- Q,-.1111 111' 11111- 11121-3111, 11111 111-1 ,L 111'l1L'1111l'11 1 111 111 1411.1 :1 11-11 -'1lI'115 111 :1 1,1-1-511 11 11-11 11 1'X1'l'L'1l'11 111-11 111.11 111- 'I1..I1 1'1'111'1:11 1111-1111'111. 11115 11:11 111w 11111'11 111111 1:1 1 1,1 " 1,,1,, 111.X111.1',S1111311. '1 -115 - I ' '-H116 -Dawg , 475 sg fl, k ,P 7 V lg 'Z N3 W' . 1-. ff - V if 9 iq V L 'gig 'WW' A S ' 'I f -QR, iv-1 ' , '13 BOYS A .L Q I 'Xu f 'Y II ,Q X, XX X X CZK TBALL RILVIB V ' 1 I H1 1 V F J W I Y, I - ' ' , X , I X , I I 'I I I . , I W' I VIII' 'I I I I 1 I I ' . I' - II I' ' .' ' , A I 'I . .- I ' Vx I III' I Q. Ii " I I' I' - Q , I I ,II4. '- XX EI ' fx I'lfII'II X. .X X ,, I I , Ii . X - , " X XX XXX,X X X XXXX I .X . X. . X -XXXfXX,X IXI .. . -I .., II,,, - , X, .X X 'I' III VII' I -I- I " ' " ' ' I' '-IX IMI I . I I ,,X- II, I,,I.I I II' ,"1III'II I I .X ., ., X'X . .' k , X X IIQII I II I l,,1IgI'IIA' XI 'I' .k IXJI'IIH .I ' ' ' ' I I ' I 'A ' I It I- I,:I' I' 'II "I TIH' 'II, XXX ,X .. I., X X 'X'3X'- I. I. .X .I '-II ' f :iv . I' 'I -X - " ' -' 'I I' X, X ' XX X IXIX.I -K X X ,X X ,. ,X X II g,I .UQ XI ,HIV II- ' 'I 'X-I XX , ..',X1 'AX I X 'IX II I . - II I 'lII,"I" -I XI ' I 4' I 'MII - I,XX,XXXX X IIIKXIXI . , II, LX, .X . ,, XX XX XXX X. X XM! X I I, X , X .XM " X X . X . .. XX . . ' . X . . . X. III I 71, I - 'I II 'I,.III .Ik ., lII'I: '-' ' I ' . ' I' ., . .. . . " ,-- - ,.I I I I, I I I I ll I II I IIIIII VI 'PQ' - ' ' ' I- I I I I -- - IZ. . I I ' , , EV A - I o ?oV5N5 ff,..-f'ffiW lx X 5 M -Lf.,Z-fi Q1-ig, GIRLS BASKETBALL REVIEW tc Q lxl xxx xlllf KP fllll rlxllclllr u tllll x l x lr Ill! XL lr wx N l l x ILIILLS ll 1 l l ll l I f N N l 1 1 xl IXX N lrlllx l 4 lx ll xx Str lx nlrkllkl H I IN K Ill l iff NM lk ,l 1 N' llllkfkll x K x dwtlll N ll wx NN llllLlNLl xx lull x ll r V1 FL llc xllflf Ll l Ng lNU x r ll'i 7 .Xl lllc firs 'itll fllr llliltliliu. :llllllll x' 'Illj' llllwlix, N' ' Nl2Ll','l l' -ll :lllfl l. g:lll. ' girls l'l. 'l ' llzlvillg lN'K'll tlll lllv ':lr- Jllllllllll gflllll' xx'illl llll- girla xx':ls llll il yilh' ll-:lm lllq- 1 l-Cul' L -":lr. .-Xft' 5-'l-r:ll llig flt'i-Ullill :ls ll.ll: l. lllll :l lil-. xx'llicl x':ls pr: ' l illlj' of lllk' girls xx'-r- lllt i wr- IIUI lll:lx'l-ll lil. lllf, gilllvx :lll l .clrcq 2ll'x'I an-ln-ll :lllrl our llllllllljr gr-xx' L- slllzlll .xx'c N. , Miwhhhllm 4 X' HA S. 1 sc: llzlll Ulllllllqll tllr lHiIll'lll'l',. llllk' tll K-r mkwillll H N' H. S- ll lmlxvlllg girls lllzlrlc lllt'- x':lrsltx'1 -l'.. L:lrr. Imgiln 4 X- H. S' 3 ll:-', ll. 5l:xx', Rl. fZll'l', l,. llliilllllllll, lx xc V b- Hi willl. S X' H' SA IU Q 'L li' I" H wi' :ml H' Ihixnl' l.:llll':yll'r Ill X, ll. S, 5 'l'll- tc:l lrl bran.: xml lllll', lll'lllg ul: 'lltll ,4'1ll'!H,li5 ll X, ll, S, rl by Nli .'.' XYlCll'llt'l' :lllfl Lilblllill Sllllll, xx'itll .X. 5, . .1 N. ll- 5' ix REI-' :ls lll:lll:lgcr :lllll ll. lil-Ylll. ulplglill, Y xl. ll' IX- lf, X. H4 5- 10 'l'll' ic' xx':lq f:'rly .1lln'l'l '.'.' llll :la gl S1 Il N. ll. S. li 'l -. Ollll' I' ll l,:lllc-5 xxl- ' lint Illn' K'll R 'l' 'l,'- l N. ll. S. S lir- .':.' ll. 'l'lll-x' xxx-rc' Ill l.:llll':l.Il-r, lizllv l,llg,:lll .l 4 X. ll. S. ll X" fi , ,V N f.--X my - Y N1 - -s-...,, JUNIOR HIGH SCHOOL VARSITY 1 llll L l u xx N tkl ir' 'llmp rrw. ll-fx lu Vighl llrlrry XYLNL I"-wx'.:u1"1 Vzml xxXv1'lT!lH'IlI11'l', lixnfrwfl t'l1:u'lw Km- zml, fi11:u'1l. Hmvltmn rww. lofi tw right IWAVI XX-1i5lI1'llI'Il, If---'x'.:n"11 I'::11l l7iu,'iux, I"-v1'xx:u'1lg XY '11- fhlll Iluwall, l1l'llIt'!' rkkzljvlzaillli lpn Ywiqt, IIIIIIIVI lk-11Iv1'--lianlplu If. Hrr, lhznvlm. Ilmvllhta-1' S -I. H. 5. Fl' X, NI. if ,X. Ivan: If -3, 11,825 M2 'ivttzl -W J, H. S, 17 311111-KILL 51' YI. H. S. QU Nr ' fimilwillv T ul. ll. S. -15 Rfwldwiflg. 2-3 ,Y H. 5. RH IQ-wlJ11'iIy - 15 -I, li. S. Sl 5? A A W .f W F' PN nf , P. Q xQ MGA , 'I x x 1 Q " ! '. 1" f' ff!-,QW-4-.V.x- L' L 9' , 'N . XQY f V " ,-1 'A bf' 'ffif-'f-! '7'g '41,-"Lf SOPHOMORE IN'1 ERCLASS CHAMPIONS ll l I All l Twp rm-W, le-fl In "ull Huy XIJLYIYCIIF, 1211111113 llzllplm lfly, l"wvl'xx:u'rl. llwllmml nm, lvft In Viglux --lixnllnf lim, l'Un'xx:ml1 XYillix XN'wIfv, 1iu:1:'f1g l':ml Ilu-U Nml. 4'v11lrI'2 ,luck Rllyhlilllll. I'-UV'XXIll"1lI XY:x3'm' f'iN.'IiH5, fluznrfl. .IllI1i11I'N 'IH S -plmfumlmwm-, Q SVIUVIN IW Sw1wlxr1111-lx'w 27 ' , -5 M x,.A--X 1' ' " A xx"- -" 'V ' ' , ,J 54,7 , A O, V I I ,rf ' -:L f I I I faef':xN3Tf I It - A 94' - ' - , f'-iv YI X I FRESHMEN INTERCLASS GIRL CHAMPIONS A II U s In N 1 III 1 4 III, II X I x I I N I X IIIIYN N III N SOPHOMORE CLASS ROLL NAME AS WE KNOW WALTER LINSCOTT JESSE MCCOMBS HLLEN PERRY MARGARET NEWMAN RHODA PERRY THOMAS PRITCHARD LULILLE POWELI ERMA RAY VARGARET SAYOVN JAMES SMITH ROBERT SMITH HAHRIET SPRING VICTOR TULKER MARGARET VORHEEQ HERINE WAREHIME JACK WHYTE SYLVIA WILLIAMS L-ARNET WRIGHT RUIH WOODRUFV W Illb WOLFE VL.: EY VNOLIE SPITY MMIV PEI U EUDUY TOVI HAMN' IJRAQ MARC LAF- 305 HATTIE VIC MARGY JACKIE bII'7 LENGTH bKIP I ORGIE WES Y THEM BY WORD HUP HEAVENS WHO NIE IIUi SURE YPA ATF AGIIN GOLLY GEE NEVER AGIIN VM I YA HEAR AINT CERTAIN GEE C-AY YFQ 5-AY TRI NA WAN LI KID I PLEASE Il FAILING MONIEN HURCP SHYVNESH ul EE VAMP AUCT ONEER OANV TARI' MARCF EURLESOLJL FEET TEDDY BEARS FORDS NVILLIS PRETTY FYES JOKES LATIN CHENNING GL! EXCURSIONI5 MARGY 'IEW NOTE UE DESTI NY POOR HOLQ TER ACIVOFAT ALTRESQ WALNUT 5 TURN! LRE BUS AN MAI TRAINER ALAMS bT EEAUTY PROP HAY PENN PARIXUALE QTANDARD OIL HUGO S RIVAI. A XL ' ARER I'-'ANL-,LR 1 EINL YXIVL MILLINER VIEA MARKET II? T Imp r my In-II In 'glu-f I. ui. Q- Ray, I1-Illvrl 5.111 XI 1'rI,, I'If:IcI1: IN:II1 -Ilv II1-:II5 llI1:Ir1I: Mzlrgz '-I I'11II. kmsuwl. IIIIIII-In r m. Ix-II In ' 'III - XII :I .I4'IIII5lIII, I'-+v1'xx:1l'fI1 X1zIIwI Uiif, IMI- yg rqlg IQIIII- Al1+I111.'mI. I-'m'w:Ir1Ig RI-I outa Slnrp, I"Iu'xx':IwI Il .Ipluin I: I-1I.iv II'Iv'IL'rS, l'vnIvx', S1-1' :V-A-II Ifrv Immun-III SI 1 I N-I-N I'1I'l'.IIlIl2IIIfI2 A . E ' ,II . V Q ' SF"'1i: 4 mv Ms' ' - . 3 'Y ' CL R ' .. W I ,' T ' A I , .I If I Il LF , I 'Y E ' ' ' . I ' ,v ' ' I ' - I V K L ' 'ILLE ' , A , Oli ' Y - I - ' OH FR N' 4,4 57 Im NAT Mv NO . , Q r I-, - I LL -. 'pg' A , - M , - . f n . M ' ' AN GIT IT - 7 I, ' ' 3 A I G PETA A N ,Y - ' Tumi ,L L Igzfww SS SAQJS STUDEBAKER AND CHEVROI ET TIRES AND ACCESSORIES AUTO STORAGE EIEI LAWSON CENTRAL GARAGE NELSONVILLE OHIO Phone 580 63 Fayette Street HOW WILL IT LOOK ON MF? THAT S THE IMPORTANT QUESTION Clothes m a plcture are one thm Clothes han mg m our store are another But xt S the way the SL.1t looks on you whxeh IS the ma 1 thmg after all GRIFFON CLOTHES are made to be worn am 'll mlred when they are bemg worn The su1t thats gomg to look just F1 ht on yol th S Sprmg IS here J. D. ADAMSON f..f- , -Ss X A K. ff, ' . .. ' hx .A . ' .- .',e X S o ole .-me S - '?.. "N - ' T' iv f . A ,A M? ., 4 Q I . 1 .dy ' N . . . U 2:- O. . l -M an . , . . . . Y ' ' ' ' C il 1 'T' L c C - ' g L fs I , n I I 1 i I I I I E I X SEGA , ,D FOR GOOD THINGS TO EA'1 AND WEAR TRY OHLINGER AND WOLF Corner Chestnut and Harper Streets FOR SAFETY AND ECONOMY USE IN YOUR CAR WHITE ROSE GASOLINE EN AR CO MOTOR OIL EN AR CO GEAR COMPOUND SILVERTOWN CORD TIRES AUTO TIRE AND GAS CO. DISTRIBUTORS FOR THE NATIONAL REFINING CO Corner Chestnut and Harper S15 .5 1 1' - . ,fi 44,5 f,-3, MH ! f , Pe 'f'I"Xi , ' . -. Q "- 'Q . 0 -' Af""'v 4 -' -' .. Q N5-, - "-fi 1' ff.-' T' ' . , , '. ' 5x23 A-5 At 7 ,iff mfg. 'IQ 'QSM' A t - -V Qi' lf f'-'fff 1 1 I 4 14 in KA Qu Q Q Ex, I I I I THE PORTRAIT IS A GIFT That doesn t require an occaslon, but IS always timely THE MCCREARY STUDIO The l-ht of the Season... I te nm tht thmg 1 tts 1 tx u nun xx TNIIN l 1 I tlll tIllX I rwtI t me K 4 1 m x 8 XX T H E H U B Cotton and Lancaster, Props I 9 I - , I . . . I OCC ICI I -w-- I La I I I I U We ,f ,... I I I Q I N1 qt -stitttt almwttt it. thvst- t'ttlI t'tlI. ' my suits are 1 ' this stttm wr. 'l'ht-ir pttpttlztrity' is .I .tfit-d. 'l'I1t-5"t'v t-n1nt'tn'tztIIIt:. Th -fn- smz 't. 'I'I1t-ir't'wIm'sztt'v t'I1t-I-1 t'ttI :md Iwzttttifttl. Yr gr nwtt 'ant I tht-sv suits. XVI-'w gfttl the nn. at Ivig: ZISHIIIIILI nt :tt SQIHIII tw Sitttilt. I l'Iwt'3' thin! thztt at IMA' m-mls t'wr'sttttttt1t't'. t't'tItn svtwit-I-ulvlv :mtl look- I ing. :I -s tfr the Izttt-st t'ztt1sisl't'2t4I-x' in HIII' It ay-s st- 'ti1m. I Suit styles tm' It my wt' :III ztgt-s, ztII full wt' that sttat and z ' j hat : apt -- s tw sun ztmi pat' tttts ztiiiu- In-t-ztttsv ot' its mntl ' 1 ici stjl ' ind 5 vt-tmt mj .IMI lu SZBAIII. I . . , I Nw ' It1l'msIt1ttg'stf1t't1tt'tt:ttt4I Imys. I I I I I ' I CC' Mig SEGA WILLIAM MILLS ARCHITECT USE ELECTRICITY FOR POWER, HEAT AND LIGHT THE HOCKING POWER CO 1 I I -L-iii. fw-' , f A nh- . ,fif- ..-C .KLA XX , :Ly JJ if, .... 5 x ,,,+1 fix-iw-Q XX Y I 4 H H . it Vf,i'V ,, TT 'I ' 'T l' '4-.P-Y V- - . .,-- -.,, YQ i m..-21 CENTRAL BANK BU C . no . O i I I I I S QSEXMSHQ 112513 Tres t Jim The Store of F ashlon Michaels Stern and Hart Schaffner 8: Marx Clothes Crossett Shoes and Mallory Hats Home of snap The Real Value of the Car De pends Much on Where You Buy It e dllllt' lclxlllvil 1 X1 N 1 l 1 rw x 1 m 1 he 11 ll x lo '1 ll w 11 1 Nll NP v ww X1 N1 o N1 X mtv 1 1 mu , T1 ra 1 r Q- 11 ug n N P! MARMON HUDSON AND ESSEX I The Roudebush Garage Sinclair Gag PHONE 167 Giant Tires -f , .1 1' S' 575 ,-:WN -. ,1 11- 'f5,'7-gl 1- ,.,.- 1 ,i f , Q, y'L,1,f3'f7?, .hfg S 'fjx '1 1 ,f' , "lk Qk f X-.V if ,fl 'f' .5-11 . I . jj, ,Ai Zh- -. Tl-92, I S ,,A 4 Q Vx tile, K 4 in Liiiil-Lag ,.',,2iL1f Y W -Q N vt' Y 2777 ivy' YY 4 Y-1 R 1 1 iff he ff f 1 l Q C JK if ' ly' , ' . ., L,Y-J P. ,X -, L11 f- QIQ - Q ' l 1 0 I l V i l V 1 1 1 l I 1 l l - E R 'gl' ' ss of Imricef. lll4lllt'l fn' xuakef. thv real valm- ut' an Zllllfilllrrlbllt' is me' .' ' by 3'rul'."1Ii.'f'1cIi1n in the ow rshiy ft' il. 'md I l'Iilj l of tl luml hal .' tr 'xcvfpl re.-yfr1.'ililit5' fr 1' j ur ."1ti.'f'u'li n is '1 miefi ' 'md irnpmiam p-u'I Y' xvlrxt you get T' 1' the yric 3' ll 1 15' T' r . I th 'ar 4 K KT fx fn fa, cl. QTXQQR we A MILLER AND BUTTS The Home of Good Meats and GFOLCFICS WE AIM TO PLEASE The Store that GIVES You Servxce Wlth a Sm11e Speclal Aunt Tenas Sand wlch F11ler 20C and 35C Jar PHONE YOUR ORDER ,FN NELSONVILLE TIRE REPAIR CO I AUTO ACCESSORIES GAS AND OILS TIRES AND TUBES BATTERY SERVICE VULCANILING GARAGE PISTON RINGS PISTON PINS PAN BELTS RADIATOR HOSE BULBS SPRINGS SPARK PLUGS IGNITION PARTS TIRE CHAINS WALDEN WRENCHES g 8z p WRENCHES CRESCENT WRENCHES PLIERS d SCREW DRIVERS LUCKY TIGER FOR DANDRUFF 5 POWELL BROS. BARBER SHOP MARTIN S NEW SYSTEM DRY CLEANING PHONE 478 Cornphments of I BENNETT COMPANY I DAIRY PRODUCTS I I CARBONATED BEVERAGES iw. ,-'15 1, . 1'1g,,,.,, ,. I Q Q o,X,,,n V on - 4 1 X' EM X I x I A I ,3 .B.. 39-I .xi--+rSk:2..e fe--rp A. , I :L A ' I, ' .l..,,,, W- W-, ,, W , , i W, 1 ,7 I I 81 . ' I - I 4 I ' A Complete Line of . . I L -.. I N 1 I VY fe : . I Billin s S encer Phone 415 ' an I ,W--,?, .-Y, ,A ,WL ,QA ,,,,Y , ,W I7 Y y V f f , 4, if W if , N - I fy' f --'N ,X ,X 51" ' I I' Ak.,---Zx' O D ,f,.. V' 11'F5fp QQ A f ,I , I I 1 COMPLIMENTS IVICGOVERN NELSONVILLE COMPANY GOOD ADVERTISING Is not an expense but an mvestment that p'1ys d1v dends L STACY C SHARP ADVERTISING CO IVICLAUGHLIN BROS FUNERAL 0 W WASHINGTON STREET NELSONVILLE OHIO I GF ' J DIRECTORS 1 Q T I ' I I I 1 ' 12 . I . if xg, SAGEM THE PEOPLES BANK COMPANY HICKMAN S PHARMACY ESTABLISHED 1867 GENERAL BANKING ALCOuntS HI O SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENT NELSONVILLE BQOT SHQp DRY GOODS COMPANY l HIGH GRADE SHOES FOR ALL HIGH SCHOOL CHAPS' THAT SATISFACTORY THE NAMF FOOTWEAR IMPLIES 69 W W3Sh1DgtOH St I South Slde Phone 220 , Pubhc Square ,J-I fx ,, U S1 H A 5 'rx I fzfx A ,rx-A, - if G fl fini! 5 O 052 , '1 'f - I I 2 I I I I I i I I I I I 3 Pct. Interest On Savings I I ' ' I I . I SIG I I I 5 I I I 5 I I I I . I I -J 1 I I I i I I I ' I ' Sf GA I echemb DRY GOODS SHOES Ladies Ready tO Wear HOuSe Furmshmgs Quality Merchandise Moderately Priced 4 fifx ' Oy oN' I fe-f,!' 1, f sq t I -3-A 1 'Q , f 'jlif' gf Tl' fm I QIILITY 8 UIVICF' , 0 0 . L,...,:....-22.14 g:1..Y-,.g.!.?qL 5 ff, -,fn-4 ,pg 'szfr . .,--Z,-r Q Q M m X I I , t E WHEN BETTER BREAD IS MADE I IT WILL BE KRYSTAL KRUST AND NU BREAD WASHBURN AND GIBSON Gordon Dove Under Hoslery Garments Dry Goods, Fancy Notlons Rugs and Home Furmshmgs Ladles and MISS!-BS Ready to Wear Fredrnch Tollet Preparations Artamo Embroidery Packages Ladxes Home Journal Patterns THE F L 8: S D PRESTON CO East Side Public Square Forrest Mills Hummmg Blrd Knit Underwear Silk I-loslery DONT FORGET WILSON EVANS THE SUGAR BOWL FOR DRY GOODS GROCERIES AND NOTIONS ff EE CITED F1 73 VID :PQ-Cg Eff? H4 Qwmz 3, t"U Zc"'4.-. U O '4 5 E 3' w I P-C Z Cl f-I O Z m '-I R7 F1 F1 '-I , I D J ,A 93 I ' I , , w Q, 4 1 I Q W 0 . . X w 0 ' W V5 M X o IA A -I .E M A M l w U I x O Q J I n-- I x 1 5 x'! 0 1 c xx - 5 I K, 0 ' K . I 1 SX5 J I xx u ' .I I 1 o . I V O , I ' , W ll, 'XXX X ASAGAM fm ' N H 5 ORCHESFRA S GLEE CLUB 1 1 1 I 'X The Llnscott Garage Supplies and Repalrlng COMPLIMF T DE1 HOTEL ST XXI 111 11111 l'1opr11-tor Chestnut St Phone 467 Patronnze Our Advertlsers I B1 .,, Y, rr 4 f . ff' 1 , . Ky - x V xwx ,A . 0 1 . -,f I f fr, 1 , 1 f W . . . 11l1'11l1111-11.1I111--11.11 I-11Ig',L'1'If11,I1111'11l1 11'..' l11.e1'1 ' 111111, 1-1 T11 1111- 111111, 11I1'11'1II1N1l11'11.1'11'1'X 111111111 111111111 1-111141"11111',1- '111111-1G.'1:-'11 1111- -,11- 1'-11 X11111'1 1,IN111I1 111' 1X11ee N111111g', 1121 1.111- '111 111111111 A - W1111111- 115. 111111 111 1111 ', ". .:'111111-11 11111e1- 111.11.f11v Ill-I 11111111 .111, 14,111-1, 111111. 1x.111.11-111 11,.':11.:N 11111.15 11,111 ,.'1' N1I111I'l'41 11511111111111, 1'1111N1- 111111 1111- X1-1-1111113 111-11 XX:111:111, X1111'1.III X1111'1'1e 511111 X1111--' 11:1y111w. 1111 1111111 1.-111:N1- 14111 5: 1111-11 N11.1111. '-1,,e- N1111111 'X 1111111111e1-11 1-11111115 111 111111 1111"111. X1.1x 121111-11 5,1111 1111111 '111-111-. 1 111-1111-. '111-U-1, 1'11X'.1'11. 1':.111 11I1X1x1'.111I1N11.1f .111 5151111 X111V11'. 511111111-Z 11':1 1111111.1" fN1111 '1'51'11 ' 1111 X1:.-'5 X11111-IN-111. 11 111-x111-1'11-11 111,11 11111115 1-1'11 111- 111:11'1' 11'-1111 1111-1.1 111 '111 11111111-. 1111.1-X 411 X1Q1', '11 '1'111f1N1111-111'N1 11-.11' 111:11 N 11. F 11.lN t1:.1' .1 11.11 1111- 111111, 11111 1' 11311 111-111f1-.E .111 1-xlu-1'1:1111111N 111 1111- 1-.111 1-1 N111'1'1H 1111- 11111 5111111111 .11 :1 1111141111 1'-1-11-111. MX11-K 1111-1'1'y11111M11111,M 1-,Lv e-- V111 171 1'1-1x1-1. '1..1 .1111-'1-1, "111:1 11531-' 1Q1111:," '- 71113 11-111111:111'11 1111 111-X1 Xl'.11'. 111ll' 111'N1 e1111':1l111x 111 11l1k 111111-11 1111g:1111f.111111, 7-..,111111 XI'X1.111.11-..1-.1 1Q.1111111'. 11.11'1'1111w, 1111-111111 Y111111L1. 111.1-1111.1 X1 '11111111 .1lII1 X1111111-11 11.1111111111., 1111 511111 1x 1'g11'1'11--' 111 X1511'g.11'1-1 X-11'111-1-11 111-1111 F1.11'11, 1.11111 X1111111-1, 1111111 lx X111-11. 1.1151 115,1'1111,115 X1511'1'1'1111 xxl111I1l'1'. '1111- 1.-11111' 115111 1- "111 1'1-1111--11.1111 111 X1.1x 1l11x'111N. 11:111.1N 115171. 1.11111-X 511 1111, X1'111l1I' 111--.21-511'111 1-1111 1'.111 1P5111N 11.1-1151-N1-55111: 111111111 1111-11, XX1l1.1:11 11.111:11111 111111111 111111113 X1111'11 1'1'1-1111 11 11111- X15111 1,11111N1- 1.11-11-111, 1111 :11,1111-1. 1-11-1 11:11 111-1'1111'111111 111-1' 1.11-1'1. 1511111111115 1111x fl'Il1'. 111111 1.11111 1'111.11'11511t111 .1 1,1141 x1..l1'4' 1-11111111 1111- -11111--1 111' "X11ex 11ll'1'1'j1l14'NNl'11l.H :1111' 111 X11H Y11111'u. 1111- 11111-1':-11. 111111 111:1111- 5111 1111-X1 111111u-- 1111-N11111 1111- 11111' 111111 1x :1 11-:.'111'1- -11 1111 -11:1-11 :11'1' 1'11N. .11--1 1.1111 e111'1-11 11151111 1. '.11111- 1-411 11N1-11' X111111-1111111 111 1111' 111-.11 11111111- 1 . 1 11 1 W . . 1 ' v1 1 - 1 4 A I . . 4 1 1 M4 77 1 , 1 ' 1 ' 1 X 0 ?o,!'2-+,?ijii:'iX LA O 0 bffvx I V,.. - W If 155 ,'-A - 21, M 1 Mills Wlaple Hill 11111111 Electrlc Shop PHUNP 411 1 Juh us Fischer l Everything Electrical A B C Washmg Machines Premier Sweepers and Radlo Supplies lf I Were Editor of Thls Annual 1 111 111 1111 1 1 1 3.911 fl THE MAJESTIC THEATRE 1 11 Jlll 1 1 1 1 ci 11 P 111111111111 114111111 1111 1- dl di 1 1 1111 S S STEILNROD Manager N4 0 1 1 1 1 Q , 1 1 n 1 I 1 . 1 i . . . 1 ' 1 1 1 1 1 1 ,, , 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 C I Q O 1 11111111 111-1'1111- 211111111 11'-111' 1121g1-s 111 1111- 111'11JS. l 1111 1 11111 N. 1-l. S. 14111114115 211111 21111111111 211111 N1-1s1 1111111- 111-111111- 111 1r1-111-1'211 211111111 1111- 1111 - l1ll'1l11'l15 1111-1' z11'1- ni 111 1111111 21 1'1121111-1- 111 s1-1- 11111'i111J lllf' 1-11111i11g' 1111111111211 1 1 A1112 lf 1l'l 111' 1111- 111' -1111 1215! -s l 11 use- 111 1'211'1- '1 1111 1111- ill" 211111 1"i1's1 Niilllfllfll 1't'2i11ll'k' 1111-11111-s 1'111- c1111 " ' 1 ' '. 111-1-2111s1- 1111-1' 2111- 1111- 111-s1 1111- l1l2il'1it'1 111'- 1' 1's. T111 's wh' l'1 111i1' l 11'1--1'1- e1li1111' 111' 11115 2 111211. . . , 1 Y 1 A l-.--- 1, E11 Fw S J HOWL AND SONS I OI Home Klllui Meats cmd Pfmgy Grou nes HOME KILLIH D MEA'IS ARE BEST lI 'IRY US ANIJ IHOR DPI IVERIES BI- CONVINLIEIJ PHONE 914 F R BEASLEY LINCOLN I+ORD CARS 'IRUCKS AL FI RING THE FRENCH DRY CLEANERS PRED C VOIGT P I K FORDSON TRACTORS WHITMAN S CANDY HOME OI THE HIGH SCHOOL COLONIAL EAT AT REED S xx X f O ull 'fl 'Y When You Think of ' DRY CLEANING :md PRESSING or ' C ' ' . , ron. Phom' 584 25 Hockin St. 9 "TW LT- I I I I I f C. L. STOUT - FUNERAL HOME j I 36 Fayette Street PROMPT AMBULANCE SERVICE PASTI THEATRE PUBLIC SQUARE MCBRIDE S RESTAURANT AND SODA GRILL Ice Creams and Ices m Any Style Qua11ty and Servlce Our Motto You can taste the qual1ty FURNAS M M MCBRIDE Prop b I I I I L I I I I I I I I I I I I 4 I . . . I I I . . , . I . 'I pug ffm I '4,f""-L11 f- v ,, ,nf f ,--r - ,g ,sa Iliff O Ee I 552 l- -,,,,,, , ,M , , W ,,,,,,,,,4i , ,,,, ,,,,, .,,,,,,1 ,,-,,7 ,..,--.....,, ,-.,. -,.,.....i? A The Nelsonville Lumber Co Lumber, Mlllwork and Builders Supplles Phone 28 NELSONVIIJE OHIO THE H W SHAFER CITIZENS CENTRAL BANK GENERAL MERCIIANDIJ, NI I SONVII LE OHIO QUALITY PIP T GENERAL BANKING p,E,'-fm EDINGTO 3'2"?hE souzxne GOOD SHOES BLOCK Q O I U , O X ' v EV V W Y V W Y WYWAA-grikr YY 7777 i YVYYYYY 7 iYY v? V I 1 - , i 51 , 1 ' IS SAFE DEPOSIT BOXES 62 F1 ' Str t I Wx SAIC-PAB JOHNSON S MARKET H g G GAME IN SEASON HFNRY IJQSTQN BLUE RIBBON BREAD FANCY CAKES FOR CLOTHING AND GENTS THE MODEL FURNISHINGS I HOME BAKERY COMMENCEMENT GIFTS FOUNTAIN PHARMACY HEADQUARTERS FOR SPORTING GOODS CABLE HARDWARE CO. The XN1HLhCStCf Store Nh , fm ,A "I B If ' ' l'Li.fu.,f N6-xfxx O G . 7 For i Ah rade GROCERIES and MEATS- FISH and POULTRY 'TTA I I FOR A ' AND T ! CALL l 1 Gibson Bros.. Props, Phone 73


Suggestions in the Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) collection:

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.