Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH)

 - Class of 1924

Page 1 of 80

 

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1924 Edition, Cover
CoverPage 6, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 7, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 11, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 15, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 9, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 13, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collectionPage 17, 1924 Edition, Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 80 of the 1924 volume:

NEILSONVIIILLE HIGH SCIHIOQIL, YEAR BUCK. The .faga COMPILED EDITED AND PUBLISHED FOR THF SENIOR CLASS BY THE SAGA STAFF 3 I I I II H . I , f IF: II H I I I Year One Thousand Nine Hundred Twenty Four. llIllllllIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllll lllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll Af fait- Q 4 u gg XXXN CONTEN TS L Ill 11 XHX5 Xl X X14 X1+ lll ll N In N N 4 ' ef ' f' -,..1w...- at '.1'bV I, 1 9 I o.. M .. 15 E' E121 Li X filg' , Vf -' if Ill'flil'I1tilll1 3 I":u'1l1y N Fa' 'urs lil flaw Pm-m Zi' Vlzxss Ilistwry IEU Vlzlss l'r'wpI1mwy V2 Juliilil? IH SIYIDIIF IHS FVIDFII 23:4 .XIII-In-S ll F 11fv I Hull Ha- ' , 12 lhmskm-I llzxll Hu "1-V P15 YI Us VI: 30 I'hilun1:xthi:l11 V1 I 32 Su: m fh is , , ,,,,, 523 Hvzxrlm-I N 4Qu':1y ftzxtf' , 5.1 Siljlll ftzxti' 303 Fmflm-5 1-ff pv 3x f12lll'Illi1ll' H, SEI llllllllllll llllllllllllll GN It 22,2 - 1 mm ,mm - ,pi if ' 0-3.5 1 9 Q4 ffxfmo- To MISS CATHERINE bPEIN ER who so vullmglv aislated us durmg the school year th Q annual 1 epcctfully CICdlCatCCl 7 y a Tri XJ ' --- lk s rc- , . F - ------'1f"----'--------------- ---'-------'-- S AGA --'-----------------'-"---'---l'-----------f-1-------------- - 40 gYJX 1 9 Q4 v?.?Q DN CTI HH FIOOHDS HD 6 I 1- T 1 'emi i"'?'-"- - 4 ,9 5 .1 . ,. -, , ' Vw . 1, 1 N Y f. N A l - w I it N -.. -. no - - N ' IQ! .1-if, ,, il "' w ' 4 4 .Q ., Q.. , gi, , J f 4 160331 1 9 '24 ,fX.e'?.93f E 1914 E21 1 J N" SONV1 001 JL lllli 1111111 Illll lill ll T ml!! In lllll mm 111 lull f N Inu .L xL1X11x-11111 X ww H111-1 X11111111 . 1 1111 11 51411111111 11 ll '11 ' ' ' 1N NU c 1 1 1111111.11 111X 111- 111 11111 uX 1 L1 X 11 11 1 1 Q OU 111111 1111 l111lj,N 11 113111111 l 1 1X11u1111111 111 JL .XX 11111 1 1 x 1 1 1 X11 1 111 1 11 1 11 1 1 1 IN 111-W 11u1l1l1111, 11111111 1111 1111111 1u' u111 1111, 1 1111X 111111 .1l111x11 1 1 - UN 1 XX 111 t111X1 xx 0 ho11l xXt1-111s 111 Xup 11 X .11 1 X u1l1l111, V111 11111111X 111f1 1 111111 11111 1X 1 - xx 11111 IN 111111111 111Xu11111111 1.11 111 Xu 1 1 X 1 1111 111-111 1.1XX 1111111X .111111111111eX 11 1-X url - 111 111X 111' 11 1-1 00111 1:1 11111K 11111 l11ON 0 11111111 I 1 I 1 1,01 1 ' X1u111 1 p.11111ul.11X 11 11111Xt1u1111111 1111 LX 11111 1 1 u11 111 1 11-1111111111-X 11111 111 11.1111 11111111 but m.1x 1 1uX 111 N11 7 , P-.Q .-QM-MY X'- . 11- 1 - --L ZQ, -5 n n ' -M-H 1 -- 'QQZ3-1' -- 4111, - JA "LLM ' f" 'ET , lf'-1 'LIE - mc- SEQ ,. rg, A-in FL, ,J lfgillrjli mm ""' " 1 ', -1' l W- 2' E 1,77 V, ll .. . 13 il ,Q 1 1, 11 1. 5 11 . 1. 1 gg 1' 7 11' .T ' 1 . 5'1" .' I ' I 1' ' . 81111. f111' 1111- 1114 111-y 1-X111-11111-11 11 will 111- 1111- REA. . I - L, I ,111 E 1- RST l11l.' 11111111-1'11 11ui111i11g' 1111z1111'11111- '11111 iS 1-11ly 1'1.'1i11g N1-l.'11vill1-'X tux 1?'lyl'1'S 332 'WWW' K l'C'!l1S 111-1 1:ul1i1- f11111 111' 1-z111'11'i1y 1-1111111:11'1-11 Th- - " '1' hz ' ' 1' ' 11-11 .' 111'11 with :111 z11'1-V11 -'- 111 111 1-1-1115 1 1' 1111-1' 1111 11-w 1111511 S11 1 ' 111 1111111-ss 131' 1 'l ' -'.' 11- ' 111'-1'. 1111: ' V "ll 1- 1'llll1j' 1'111' 1'l'1.'.' ' 111 N11 tI11.' 111-11 -111,1 111:11ks 11 1111- .'l"ll us- ' S1-1111-11111-1' '1'S1. 111'1l11- A1--1111 --1, Mr. 111111. Mills 1' 1111- 'it.j.', T11'.' .' ' 1 1 ' - -'z ' - 1 1111- 11 "1' -' V111 111- 1111111 11--111151 111 1111- sh ' - 'S 1 1'111'1-111 i111111'11v1-1111-111.111' 1-y1- 111111 111' 1'1-111 Ht'-U1I1l'.',' 1 '11 11u1' s1- .' .' 1-1-1-1-1-11 1111- 1 '1-.'- h'1'- 1:1-1"1si1111 111 u.'1- 11. 1-111 11 ' 't-' S1111 ' 1111 1111- .'111- :gg A11--1111111. M1'. i"1".- ' 1 T: X P'11'f1'. 'l '- - "- Q' ' J l' ---' 'k' gg' .' 113 ',1'1- 11'lYf' :1 111-W .'1'11r1l1- -w1- 1111V1- so larss " 11' " 5, 1-1 '- " 2 111 '1."lZ 1-11 2 111 211111 111-111 1' 111: 1'1 51- 111 ' 1' 2L"1l '-.' ' 1 it 1' :111 ll 53" 'X 1-1111-X V1-L 111-1111111 1.111-111 '11111 131115 ' 111y 1" . 111'1- y11u1- l'111111l'l'Il '1I11l 1111- 'ut '- 511- -1"1- Th. f. it ,F -,. 1 ' ' J A' 2 j ' ' V0 1' M "U: "ilu llllIlllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllll fl GAR ................................... .. . 1 9 '24 Yo? l4..-.....- fpggg. .1 . A - on Q mu ff? xx 5Yll1lltL L 10 n X rr K lu 8 chillll in 2. Y A ln, ll. A. I"YCI'l'EI'l, Culv' xml-nt Ii. A.. Oh' W-Qlvjzlrm Bl. A.. Ulmi Stat:- .I. F. HALL, Princi A E 1'A'l'l!i'f?QINI'l Sl'lINi'ICII. Iinggliqll A. ll.. Uh' I'IliVL'I'SI'itA' lllllllllllllllllllIllIIlllllllllllllllllllllllIllllllll SAGA --------------------f--------f---------L--------"-'------'--- 4 Q ivzgmwjx 1 9 '24 ,Nw.:9if- I LROXX 'NI LII Ihxtmx mu BI SS ILT! I nkll h Ohm NX mlm in 3 ISAIDI I I MLCXNN French m S Q mn CU x Rll III III Sum Ll NI Dum m 9 v mb. F.. ni, .v " 'U p ' ' E V' 5 .1 . 0 ' 1 'R 1 If ff . - 1 is ,fi V 1r " if r" RUTI ' 'HC ul, 2 ' ,I 5 "3 English A. II., Ohio Vklksleyan A. Il., ' I I Ih. IX., Jul R. ftxt: Uxmiu-1'::ity, XI' C' C , , Ilvlzu , Flu. Il. S., Q is: If QOZQUQ 1 9 Q44 ffxilegg if S I b s if 'KNOX sum 1 IIANI' 1: lm' 'A H3 1' 'CO' - ,cvlilsdu . In 'X'X IO GRACE ROBERTS Latin GRACE McN.-XINIAHA, CUlllUlL'l'L'iZ1l B. S. in Hd., Oh': l'niv4-Vsity r A i l ' X RI ' f ' I A A :J Ili. x VLI I N RII l',Y 1ll1lL'l'4'i'll A, lg. h' 'ph A. B. Oh' l,ni'Lr.'i1y Xl-+ lllllllllllllllllllllllllllllIIIllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Q I 6 ,, ' 5 . A ' 1 , , - in .,,-..-.Wm- '6E0Z3vx 1 9 Q4 ,fxv??.93e' 'UHF ,ga sl-1-.Q X INI XANIJIRXOOIVI Inu I d Ni it HARRX IN MOORT IxI'ltI'lll11'1tliS md -Xthlctlu N XX XIxIx x B ur Xngu B 0111! J m I I I ,,YY,?.7 fn-.. Q. I , I 1 vw, I I I I I I I - 1 I I ,I I IX III. fi ' .' C ' ', inn. ' ICTII,-X FUI.YICRIIOIfSIi, Math. A. II. and B. S. in 'Z . Ohio .' 1 me 2 . 1 ICI.GI.' ' 'IPI' A. ., I'n' ' Krsity of WL-st " 'f"1iz1. A. .. 1 'I 0' SA GA .. .. ............. n....... 6,13 1 9 Q4 ,v 9 QENIDR 0FFICFRb 1 L W Patina Sumtarx Pna Slnphpnson ll Charly 'Xlclxu I COI URS uff md Blue I I OVW R Sllllhlll t Rom I 7 - A V- A Xff ':,' 4'A XNA lllllllllllll 1 I lllll In I - -v eu.- i A.- - 'N 5. 9 Prcsfi -nt .... . , 1' Yitv Prcsiclcnl , fxlhvlyn N1CNlaI1awz.y ,l'l'i'ZlS ur .... is 1 ' 'I 1' NIUTV QU: U To fw' lfrlfflvl' ffm!! In Savill. ' R a - ,' 'S Q - f SAGA og. 19 Q4 ,M To BE HHTHLR THHN T0 scam I 3 dn? , 7450 5,6 I 3 1 .--.. ., ,..... " ' ,pavia jmjvjr' ff' me , 1-" V-1 - 'J IIIIIlIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIlllllllllllllIllllllIlllIlllllllllllllllllllllllllllllllllll 1' Q violins 1 9 '24 ,A 66925 WII LARD BARTOF A llV1Ilg' g mus Ill oul lI1ldSt ATHLX NI MQMAWAX Her ueq is sta!-4 of twlllght fan' lllxe twlllgllt too hu duxl V han Cla s Ba kat Ball lxatnhw hoo, 1 Xf3IQltN Tum All Aboud Tlack eef .Z PIL'-llllllt K pl lof ll sxtx Pu x lillllllllttll Im and Rmg' C0mmllf86, qc lrlet and Gldv Staff Qprmgtlme leatuxe fouue Commlt t L Lblfxllm l V141 Presulcnt Var 1'v Tulm IIlVltdf,l0U Commltlee P'utv Comnuttee lecture L June Comnuttu MISS bob xxllltl None knew hu buf to love hex, Nlom nzne hu but to pldlbl Wllloughbv Hlgh I Frxendshlp C ub 1 Stunt Nlght 1 Claws Basket l N11 onvl lc Hlgh Aboard Z Qplmgtlme 'Z Claw Treas ure! 5 Ilbraxldn 'Z Pl01.,I'dl11 Com lTlllf.CC Claw S9K.I9t3.Iy 4 Prem clcf of Phll0l11dth00Il 4 MISQ Bob 'fc 4 Party Cllllllllltt e 4 Vl tltlrn C0l11YTlllt', e 4 Lecture Couree C mm ttee 4 Llass Play 4 CHARLPS MLIxl'F An looncst man IS the noble t man le the nob cot work of God Al Aboavd 2 gp lflgtlllle '3 Claos 111 lL Ball 3 Phl10Il13fhCOIl 4 In x +'1tr'n Committee. 4 Claw Treas urex 4 ,- - -7,, Mfr Q 2 1 . , H . . Q . S . K - S in 'l 1 . VAY " . as .' ' " ', "f , e- xc, "." . FA. 1 5 f , 1 , 'f . v ' : Y .5 ' lv ,Z Y 2 . , -. M ., ' 5 - , la air V: '- --' -1, 2 -1-Y j ' ,,, 1' ' , ' . 'z 1 " A S , . " ' , , ' ' I ,, ' - L, ,y ' .. 92 , Q 5 " ., ..' , , - Ac , . ' . 1 . L y . ,' l . L , , ,. . 1 ' U 1 ' ' 1 , .. . ENA STEPHENSON H . . , . , . 1 za " " " f." . S 5 ' , 3 ' ' , 5 , . ' ' Bal. lg . 1 sv 'l ' ' 25 All , ' g .. " ' . g , .. - K 1 ' - w' Q X ' 1 , 4 ' I 1 , ' 7' ' - ' 'Y' 1 " .- - v . ' 11, 1 ., L , , A ' 11. ' ' 5 ' , "W" 3 ' Q 3 In '- z 'v 1 ' 9 g ' '1 ,f . 1 ' . ' . . , . , . . J L' ' ' u 1 u - Q . Q ' I . f! I ' v 5 I 1-' - ' f . , . . . , . . .- i lt . : 5 3 - -1 Y 1 J ' x Q 2.x 1 - vf -xv Illlllllllllllllllllllll-IBTIHIIIIIllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllll GX P 4 4 , - 1 ,. 4 ' , -1- f 47 -,-- ---- --- ff-W XX E92gmT4JN..1m 1 9 Q 4 fxivoxfaga PHYLI IS MILI S I had rathcr a fool to make me memy than expexlence to make 1 L sa ELLSWORTH RFIGLF' WILLARD HALL FVA MINNIFR MUSIC hath charms but thx Lh'lII'IlS Llteralv Club 1 2 3 Pldl'llSt for p11ng.,t1mL '3 M1 S Bob VS hlte 4 Ol Lbtna 1 2 3 12 Basket Ball Ruth m '1 Rueh 4 I5 W w I 1 N , , . , ll , , K I ' , H. n I .I All d 77 J , Y A A A 'J u A,-. ..- K., .,.c. S lic not in music only." V. ' 9 x .I v-4 L"f' mg 'ss V' g '- chv , , - 9 15 l K - 1 S SAGA we , 1 9 Q4 Aff a0.2"iux I6 ,-fx, o., G PAUI Bl TTS H0 waa 1 cholal and a rlpe an good one Fvcceedlngjw ww. fan Qpoken and pemuadlng, Lofty and Qoul to thoee that loved hlm not But to those men that sought hlm Sweet ai qummer V109 Prealdent 3 SpI1l'lgt1U'l8 3 Phllo matheon 4 Scallet and Gray Staff 2 3 4 Fdltor 3 Saga Staff S 4 Fdltor MABFLLF DARST Jatksonvllle High 1 Commg Hlgh 2 Nelsonvllle 3 4 Llteraxy Fdltor of Qaga 4 PAULINF DAWSON Qmalleet llttle lady ahve oo Small almoet for the llfe and gad new that oerflows hex ALVIN LAMB Moet men have more courage than they themoelxea thlnk they have Foot Ball 2 '3 4 Orcheetra 2 3 4 Track 2 ' c Q f v ii- ss- S f- -Lla- 5 ,,' 5 . Q 0 ' 1 I J S my Q H .L 2 S. ., . ' . d l r . I A4 4 . ,. A, K- ., . . U Y V., . ' rg qv? ' w! ' ' ' S .i X : ' , 7? All Aboard 2g Adelphian Club 2, 3g ,. . A , U '. . , Q . ,. . , , . I ,, w I ' 1 y K 7 Y ' 1 v 1 r 's s 1 4. . , 5 ' x 5 l 1 MJ' 1 , . "M . ' ' . T . - ' l - , u if , A y K ' -!Y ' 1 l ! g ' ! Y 3 Y wcovc:m,Q '1 9 Q4 5495 503 JR ORIL SMITH Beauty and wolth ln hu allkt con tend To charm the fancx and to fix the mmd Scarlet and Gray Staff 1 2 3 4 Honorary Society 2 Literary Soue ty 3 Basket Ball 3 All Aboard Semor Junlor Commxttee HOWARD VSAGNJFR peak not one word uncalled fox HOWARD HIGGINS Nature has formed Qtlange fellows IH her tlme M1 Q Bob Xxhltf, 4 Phllomatheon Ilterarx Flub MILDRED RIC HARDSON Impulelve earnest prompt to act And make her geneloue thoughte a fact Cla Q Poet 4 J"N- F9va -,- Q ' '- L H' - ,1 . v ' 1 u , , . ' ,. ' A . - 7 n ' Y .7 ' 17 D 7 1 i! Q , 5 . , ' 'S - 3 25 Springtime 35 Miss Bob Whlte 43 be I ' 1 I y v A A uq ,n S Y u , - - xv ,o , . I 1 . , ll ' ' I ! Y . . L , K f . I' l 1 -------------.'--'---.-,--------------------.--1---f-- ' SAGA N '-'f111'1'-fii1'1f'f WQ1+-f i'1 i'1--l"'-'-fffQ-1-'-'---"-- 1 7' o viozkjx 1 9 Q4 JA ,giwoeaga CHARI FS VS l"I TZHEIMI R forgrxmg hcart rs to be envud ANINABFI LF DFWIIL RST A thrng of bmauts rs a ,IOS forcvcr Katcha Koo I All Aboard 2 p lngtlme 3 MISS Bob Whrte 4 Cage Basket Ball 4 FLIZABETH SMITH that Her feet seemed everywhere Thev scarcely touched the floor at all But twrnkled rn the arr Katchy Koo I All Aboard 2 Sprrngtrme 3 MISS Bob Whlte 4 Clase Basket Ball 3 Senlor and Ju mor Partv COIl1I'lllf,t96 4 Ruth rn a Rush 4 JOHN McGIFFIN Ncver trouble trouble untrl trouble troubles vou Football fVarQ1ty Trackl Track Cap am S K G Staff Claes Track 2 Football Scarlet and Grav Staff fBusrness Managcrl 3 Football Saga Staff H S Pl y Football Vlanager 4 Board of Control Ath letrcs 3 and 4 r 'F ' 777' V .nu ' 2 1 , . ' u , C nA .,',' ,. . 'S ', rv ' , Y . . , 1 , 1 . U ' u v . ' v - r r -.V ' ' 2 I S ' : - : A' . ' X . . "She danced like this, she danced like 5 - : . 7 . . . ,, 1 . - 5 v 7 P I. . . . . V , , . . . ' . g ' - w 1 .Y 'I Q I ll I x ' , 7! " ' 3 . r . 5 , . 3 1 I ' ' . ' - . . ,-, . ' . ' ' 1 l B g . . a 5 1 ' Q l n ' QI weovqzg 1 9 1-ooa cox .ACI DORVS WOODRUP F And ever agamst eatmg cares Lap me ln soft Lydlan alrs Pomeroy Hlgh Class Basket Ball Fleld Meet Llterary Club 1 Class Basket Ball Txack Meet All Aboard N8l30I1Vlll9 2 Varslty Basket Ball Ilbrarlan Eats Commlttee Sprlng tlme 3 Manager Varslty Basket Ball Mlss Bob White Nurse Assls tant Ruth m a Rush Class Prophe Ly 4 RONALD MOORE Haste me to know xt and I wlth wmgs as Swlft As medltatlon 01 the thoughts of love May sweep to my revenge RALPH WEYMILLFR VVhere lgnorance 1 bllss Tls folly to be wxse Adelphlan Souety 1 2 3 Scarlet and Gray 3 Smllescope for Saga 3 Sm1l9SCOp9 and Calendar for Saga 4 Football 4 All Aboard 2 Sprmgtlme 3 M153 Bob Whlte 4 Ruth m a Rush 4 Class Track Team 2 EULA SCHEELFR For she 1S wlse lf I can Judge of her And fan she IQ lf that mme eyes be true Scallet and Gray Staff 3 Basket Ball 1 2 3 4 Llterary SOCl9ty 3 Honorary Soclety 2 All Aboard 2 qpllngtlme 3 Ruth ln a Rush 4 Com m ttee 3 Vlce Presldent 3 Best Ath lete 3 4 Manager of N H S Bas let Ball 2 3 Captam 4 Pm Com mxt ee Lecture COUISB 3 J-'X 4003 -.-......-.-. if ' -,,....-.T-ass -fb- ' L, ' - .1 . 1- ' , 1 Ax ' . ' Y Y Y ' A ' 7 1 1 ' - 1 1 1 ' o 1 l 4 1 ' 1 1 J 1 1 ' ' c 4 -' . 1 1 1 - ' 1 1 ' ' at ' , ' 1 ' A 1 x 11 4 U . r .Q . , . ., . , .' 11 ' I. o 1 1 1 J ' ' r 1 1 1 1 1 1 - - Q ' 1 , , . 1 1 4 H . . . . 0 7 ! - 1 .V - , 11 1 - 1 1 1 S 3 1 - y M , 3 - C - ' ' . . , , K - 9 9 a a 1 ' ' 1 1 3 ' ' L fr. . . 0, 1 . . ? SAGA veov 1 9 Q4 fnwfg7! Q .gmifx ffx, pot, A R 'XYMON D BAIRIJ GILAISI men than I have llved But they have long b n dead PFARL BARROWQ A mcuy heart doe h ,good llke m dn une Baal t Ball 2 Varslty Bask Bal and 4 MISS Bah Whxte 4 9 nn Tlack Meet Z THELMA CULLD M She N as free and natural as the flowexs RALPH WHYTF MV nam should more than ever Qhlne VS 1t1 honom all m own .....-1 Y Sv -- -,1l,l,.,., . xh- 'U " ' ' 4 ,,' - .1 ,....,.. .,...u ' 1 : Av H .,. . v ' 9 '- ee ' ." 2 L u ,.. 1 ,. ' 9 '- ,' u ., . ' ' . L . xi , QL 1 n . ' . ' - ' ..' . 'J 1 v Up-In f' - -v. . . Q t 9 fr, . u ' .. . . H A 4. E . e . . . , Y' V - nv . . . J . ............... ,f Q, llllllllllllIIIIlllllllIllllllIIllllllIlllllllllllllllll SAGA ----'---1----I----f-'--'---"'--------'---------'---"-'-"--f -li -1 ' 'lwigmf - , . 199-4 . - , lg? Q9.i"'wfx THFLMA BAUGH Claw Basket Ball 1 2 Adelphlan Clubl 2 Ph1lomathf.on Club-4 Hon F1315 Club 1 Katnhy lxoo 1 All Aboard 2 Qprmgtxme 3 Mlsb Bob Whlte 4 CLAUDF HALL Coulteous though coy and gentle though retued Muslty B ket Ball 3 4 ass BaQket Ball 1 2 Bae Ball 2 3 WP SLFY OGG I do not let mv itudles mtelfexe Wlth my educatlon MARGULYITI' MALONI' T axs Idl Tears I lnow not what thtv mean Vhr gom ry Hlgfl School 1 Nd 'JllVlll9 Hlgh 2 3 and 4 Class Bas tball 1 2 and 4 Nzxrmtv Ba Ball 3 and 4 Mlm Bib lVh1tc 4 plngbtlme flxfxfov A A 'l. '. y y l . A ' - 1 s Y . .y - 1 7 ' ,. , 1 . . ,. . 1 1 N 1 ' , 4 u , ' Y ', JY '..' . . . I az , , CA. . , , . , . - 4 J 4- ' ' . . . Y I . ,, 4' 4 1 . - 1 , H 4 , D -, Y .. ., , ., . , rv ' " . . Y l , . " G . , . 1- 1' . . I 1 1 " y r -' liC , ' 3 -. , Sket 1 , .. . , N I.. . 0 S '." 0. l I-f'1------'I-'-f----1-f-------------'-------'----1f'. SAGA N '-'f'1M"'-441-11V-1 i111-i1--11 -1'Q----1'-1'f1-f1--'-"-"- 1 w'2o:gmQjN 1 9 Q4 ffxfilwvfaas ROTHBY COOK You cant boost a man up a ladder unless he does some Lhmblng h1m se Hel cheeks are llke the blushing cloud That beautlfies hu' Aurola face BFSSIF WFAVFR All Aboard Z Sprmgtlme 'Z MISS Bob Whlte 4 ROBERT QIWIMONDS The blgger they are the harder they a Adelphlan Llterary Club 1 and 2 Or chestra 1 2 and 3 Vlce Prebldent Phllomatheon Lltelary Club 4 SCI ence Club I, Mumc Memory Contest I8 6 ff' ' " : --..., .... - . ' 1 ' lf." MARIE ISSELSTEIN f ll." 3. 5, Y 207 QSWQA MARY WALLAR Halr IS a woman s crowmng glory Class Basket Ball 1 2 3 Varslty Basket Ball 4 Adelphlan Llterarw Club 1 2 3 Phllomatehon Soclety 4 Katchy Koo 1 All Aboard 2 Sprmg tlme 'l ELMFR SIDDLE It may be saxd that hls wlt shines Adelphlan Llterary Club 1 Orches tra 2 3 4 Class Basket Ball 3 4 All Aboard 2 Mlss Bob White 4 Progjram Committee for Mxss Bob Whlte 4 THFRMAN BISHOP Socrates 19 dead C1 ero IS dead ann I am not feellng very well my se IMELDA SMITH A smlles the same ln every an guage All Aboard 2 Lltelary Club Class Basket Ball 1 2 Varslty Basket Ball 3 4 Glee Club 4 7' 0 1 9 Q4 ffxfgoega I9 v, 'il' f -i-T-+ tix F I- 1-2- -4 W5 - 1 . . - , 4, - - v ' -u 1 1 .. ' , y S 3 . 3 ,' I , , 3 5 I 3 ' . . , n ' - ' - at the expense of his memory." . . 5 - v :r 5 ' ' 9 : ' 5 f I 1 1 1 . ,, . .0 . , X . . , ., , , ' 1. lf." n x ' y - I - Y! : ' ' 1, 2, 3, 4g . ' , 5 , I - Eozx 1 9 Q 4 5, llllllllllllllllllllllIlllIllllllllllllllIllllllllllllllllllll f' Q 'VI ARY N IRGIXIIA QCHAAL Supeuox knowledge supexlor b lss MARGUI' RITF DEXTFR Came down O Nidlll From Vondel mountaln helght MAF' LINTONI wll pass each and see th lr hapm new and envv none b mg just a g,xeat no dvubt Ueeful to men and dear to God as All Aboard 2 Spungtlrne 3 Mlse B b VS lute 4 Lxbxallan 3 Scarl t and Cx v Qtaff 2 and 3 Qaga qtaff 3 IPL 4 MARII' ROSSFR mx ten to all lb he1 lwwe for us Ill and collect d 1n all thmg Phxlumathcon Iltexary C ub 4 C' ce Club 4 Class Bas et Ball 3 , lm- f-- -few-3 f 45 H' " 4 ' , Y . . . . f U , -. v , . . . IS " , , f, A 1 , , J fl ' 1 , ' , ,, , . , ' ' . YY xv 1 A L III ,' I . O' ' .. cm' " .. , e ,I ,. . A , ' Y Y they." . . ' .' ' . ' , , V , . ,. 7 ' f . ' . .' . Q r 9 H 4 ' Q . . . . 1 4, M , L, K 1 .l . 1 . , . ,. lf AA .S . , ', . . Ca. ' ' ve 3, lS :'.l'0." ' ' er- I u . ,. , ' V , I, I A r, , hc . . . A . , lf, , 20. fx 19 Q4 ,fev?893"- HFI FN RFFVFS VVhat I have been taught I have for otten what I know I have guesse All Aboard 2 ANNABELLE JONES EVELYN 9 IDDLE I may not make d9ClSl0IlS qulckly But haste uaually makee wabte All Aboard 2 Qprmgtxme 3 Mms Bob Whlte 4 MILDRED ROSSER Her volce xs llke the hummmg of innumerable bees Llterary Soclety 4 G1 l Glee Club 1 Mlss Bob Whlt Z5 , MMU - - ---li-i A 6 ,. x- V1 - , , , 1 , , . 4 , . - 1 , ' '. df, "And still her tongue ran on." 1 ., ,, Q. . .I ! v . w 77 in . v. J .A l, . . . . ' il 5 ' ' Q -1. l I 5, io:-x UR 1 9 Q4 26 ffxggeie' LP NORA LOGAN Wxth smxlmg llpe and shaxp bright eyes XVhlLh alwaye Qeem the same BERTHA STARKEY Of all WISQ words the beet bv far are FDNA RUTLEDGF Track Meet 2 Adelphlan Club 1 All Aboard 2 Sprmgtlme 3 JOSFPHINF KLOTZ Theres language m hel eye her cheek her 11p Nay hel feet speaks ,l,,...,,.....-.. .A I . ,, .. 1 .. V . ' . :Y '. . 1 . 77 H ' Take things meekly as they are." , , ' 9 ' ,2s 3 . L 50 ....-.......,,....,....,,- . ,. ....,... f ,. A lv A ll 7 ' , 9 h 7 Y , u , . . l l l 'QQ 9 A 0 weoux JR 1 9 Q4 ffxfigwo?-?" JULIA BERRY An ounce of mnth is wolth a pound of sorrow MURIFL FISKE Half hldden ln a nook Serene of look and heart FDNA COLE MARGARET COON True labor hae 1tS just leward 27 X., Y T - xQT Q l- any - .1 . 0 f , x ll ' . ' 1 . 77 1 U . . 9 , sr A , 4' 1 ' ' 1 . 'Y k IIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllll Ill:ITllll lgIlllfllIlrllllllllllllllllllllll eo? 1 9 '24 . ,EWPSQK com IX fm av-.4 I UCILI I' I' RANK A true Sf,UCliI'lt1SliVLlLd bv cvery one GUY FISKF Bewue of a 'slltllt mln md '1 dog, that doee not buk MARIF VS AI I ACF I do not tell everxthmg that I know Qpllngtxme 3 Glenn Club 4 Ruth ln 1 Rush 4 AWWA BALI A dc n llttle mald wlth golden halr And evew of heavenly blue You dldn t know that hex slster would Look just the Qame to you Both were young, ind one wag beau tlful SCICUCC Club Adelphlan Club Claw Baeket Bill 3 Mme Bob VVh1te 4 Phllomfxtheon Club Advertlslng, Com mlttu MARY BALL Mary Malv qlllbt contrary how doee youl g'1rden glow Basket balk and telephone Calle And pretty beaui 'ill m a row Ado phmn L1tcr'xrw Qocmety 1 2 and 'S Phllomctheon Club 4 Captaxn la Bxsknt B lg .3 and 4 Iss Bob Xvl'llt.O 4 Ruth In a Rueh 4 Adveltmxng Commlttee 4 . V 1 - 4 'A I u . ,S , .,v,., X .- !Y - ., . U . - .' . . A l n l K C I Y . . U . . . Y A A 4 f 44 u , ' H , . . . , . , . K I T ' 1 I ' r K -1 1 A L 4 U XZ ' . . . T . , , n A ' 1 Y ' 7 . . ' 1 ' Y? if 1 . - 1 But you must decide whlch one It ls. , , , , , .. . . . 3 .. , 1 , 1 , 4' r I ' ' All u , . ' , , 7 'Q Y 5 Y . ' c r' , ., , , ' 77 . . . , . . . . . w . j . ' , ' .3 4 , 5 ,' C. FS 1. 1 a ' ' Q 7 ' Y A , 'n . r J . n :Bas 1 9 '24 -e'.:3f" PVEH .5 0111 PXRIIN X101 ls N 1 1 1 X I N N 1 P116 1 N 1 JKNN111 1 1111 11111111 1111 1112 1111 K 11 N 111 11 1 N w L11 PX1 1 I 1 UNL , 1 111 N1 N 111111 .1s 119 X ll X1 N 11' ll x N1 if A 1 1111! 11 sffll N 11111 U' 111 IAN U l 11111 D110 10 S1111 14.431 sf? 11111111 1X XX 1 L 11'1 11119 1111111111119 11 N X 11 N X 1 111111 111111 11111 p.111e111 111.11 111 1111 111 1111 1111 11111111111 lx . X 11 111 11.11 N 1 I 4111111 1 N1 0111 11111111111 111111 11111X 1111 XIQI1 1 1111 11N 11111f 111111.11 1 1111 191 1 x 1 1 11f1XX XXQ 11X 011111 1X1 11 1 1111 1 111111 11 11X 11e .11 N 111111131 - .111 11111111 N 101111111 111 111111 1 11 .111 111 111111 1 1 111111101 111 11111 11111 M- 1 ,111 1 N " 'll' V a..-T. 7 1 ' - "'1fY": W .LQL -4. Lf ftl vnu " ' , " ,111 ' 1l."' Y1'.'. 1111 '11'11 1111111 21 1'1,'1. f1l1' 11e1'1'1111.' 111'11z1111'.' 1 11'11113 1-'111'111'111' 111111 we 1111111 1"1. 1. 011' 1i1'11's 11-Q." gs I'11w, XX'1"11 '11 1 "nk 01' 21 1"11' I'111111'e 1112111113 311' fllll' 11X'U,' I'111' s1'111g' 1'111iF 111 1i1111'.' 1111151 11'111111111'1'11l " 21111. N1 " 11111 SC111111 1121.55 '11'11 " '12 1X'11 '11'11 11211111X' 119 11111 1113 I"111' 11'11'1'11 112111 11111' 1111 ' 5 l111X'. "fill ,'1J111l' 1' 1 '1 1'.'k ' Use. I'1'1 S1111 1' 1'1'11 11111 ,-11 1 21.1152 A11 -' 1111 if ."1111 211111 1111111 1"111' 1111 11111 1 1' 11 1' Q "1111', An ' I1211'1111,, 1' 11 1 ' .' -111111. 011' 11z11'11111s, 2111 yes, ' '1 ' 111s. XY1 fi 1: " 1 M: ' '1 1Zf'1111' ' " ' 111, As 11 '11 1J11.'X' 11111 111 '1.'11. X', 1 ,. 1 , . ' . 1.5, 11' " "'1','12 .' 1'11.'-1' Y1111'11 1'11"g1'11'11 llrz, '15 1'1 1' '111'f, '1111111 1111 11111 211111 .1111 - 1 1110. CY " A f'z ' j " '11iJ1j1. As ' yas: sl 2.,1'1',.' A -1 1-'t'111. 11111p1'11l. 1111111 ' 1111. 'Till 11111' 12131 1'es11e"1s, 11- 11:11. S11 ' '1s'j,. 11j1.1i1-11'N. 11. S. 11111111 11111 1'11111' 11.111l1' 1'1 ' 111111: 31' j ' .'1' ' :1- 1 '1' . ' 1 11- -1' 1' 9' .'1111. .'.'11"'1"1p fps N lllllllllIllIIIIIllIllllllllllllllllllllllllllllllllllll S lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllullllllllllllllllll igzgu 1 9 'H v-355-" HIST HY , tl ,, N 1 ULIN It ,., L til ' t 1 1 N i ti X t uf x y X lx nhl 1 X l It '1 x X tx' Q 1. N will I t N ' NNN it ,, u N . ll IIN ll lil xtfltltl N Il 5' 'X 1 ix T i Q X X IN U i il K 3 Iltl ' ll,, mil L L11 L tillp, IL XX 'I U Ilri , N ti -X tlllil U 1 1 X 1 - xx It 1X tm X I- im tt tx htxxitc ii mit - ,N L Y! x W 1 ui 1 ut tm gt xx X- ii imu 15.1 X ti s X ik dom thc-X 1 1 m. at emi N HN N u L N N ni . 4 X xuxlt . K nit y I 4 U N ' lt 1 L ii h NKh'Jl7 at . I i IN! till 4 It Ulk' Hlll N IW H N' t in-n . N L N X i 4 H UL x N 4 I Nl X I s - gf lt ,O -'ff f- f -- -f--f ix N1 -M'-i-'hQ Q.. - -.-.+i--Ai ' J ,,,,, I 4,,,. 0 X I tj ' .5 i i f f , i ' L I . ......-.. It at-:inf :1 In-ltr, lung 'mf gig., that wt-1-iitt-i't-tl lilir hi--'h svlitml, tin' tht-ii tht- iv,-yy wtz 1- init-v ti' 't-is itllti ti - --'iris we-rv iii sht-Vt tix"-sm-s. lt was tm tl hriphht :tml pt-an '0- lul :lt-mtiyilit-1' hitmriiihg. wh- wt-, with hziiitiw 112.11 l':xt-vs lute-ly xxzifiit-.i :tml hziii' ui'- r':11v,a1'-ri iii tht- iz tt-wt lzwliitiii. grit-si-ills-+I 1111111-I-'vs :tt tlv- .imw ui' thi. sph-iitliti institu- timi tit it-1 riiiiigg. kilt,-1' init-gg t-I sf-iy st-1 xtii fs-ti hy xii t-vw ts-:xriix-141 ziiui lizaiiiitw, wt- vt-iw duly l'IiIK'It'ti tx: tix-wlmit-it :mei .4t:1i'tt-ti mi tht- rrvztai tu tht- I.:ihti wt' tirtztt XX ".1 ei . Bl: Ilff in-tvpfv gum-cl iii wmitlt-i' at tht- t-ig'ht.'-twti t'hzir'11iii1y,5 XIJLIIILL' lzuiit-s :ml ti - st-x's-nity-Ili1'a-v huh! :mtl thishiiig' x'-111.3 im-ii. Wt- h.ui t-iitt-it-cl iiitti an lit-w vtmrlti :tml ftiiimi hui' Sl,ll'l'llLlHtiiIip.L'5 im 'tl :xhti illli"",'.- ii-Q. .'Xil'l' XY21i1tit'1'iliQ'2ll'4tLllI1i tiwvm it-mn tu- iwvzmi im' whit- lwyw, tl'XiIlj14 tu It-:fi'ii Whitt .'t Q-ru wt- xxx- 1- In gitiifztiti, xx - rt-ttla-tl ahiwii In hufi.-. ,'.', smut- wt-il szttistit-ti with viii.- flit' :hs 211111 tmthm-rs i'l'l'iili-LL' Fltllj' thc-y hzirl 1-vt-i' It-tt tht- t-i--'hth ptizulc- :mtl pi ii--'ul iiutu tht- tit-pthQ til' hig-'h sthtml lift-. Ti - t' 'xt ti 'ug ti ' t 5 -I .'f'1 itfft wats hat 'ixip' 11 mliti'L-rr-ut. tt-'wht-i' fm' 1-.wi Jut- .ittt 1.1.11 gwiiiig trim l't1tIll tt: ltiiilll thi' rt-t-itzxtitmf. .-Xt ii-'st t-zlvh tw-ztvhvl' -l't'l!'R"i U'LL'1ik'l' th:.:i tht- tliill'l' :mtl tri:-ti tt' Qu- hhv: Ll7lii"Ztl'ZliD't' shi- Vtbllili -iiztkv iitl- i' vi' tht lit-x-,Y t-mm-i's. Att -i' :1 timt- wt- lt..i'm-tl that it un-1 hut im-:trim-ss mi the-ii' part hut what than' w-ru plt-:xt-tl In t-:ill fiiwivld -. W- lzttt-1' ftuiitl this --t-swixy in 1-wry it--'h st-h t-t.t1i'ss-. .Xftt-1' wt- gut txvmitiziiiitt-tl with tht- tvziviit-r'f :tml hf-tfmiv zitvtistuiiit-tl lu tht-il' vx- 1 'sit -, th -'h sun 'Lat pt-t-ulizti' hizmm-rs, wt- Itwt-tl tht-ni all and ui' :itll-4-titm hui t t't-zinc-tl t-vt-ii uiitn this vt-ry tiny. Fava-h wht-ii tht-y mark:-,l us i'm'ty-tivv tm ui' ct- ' illillitill ivziptix- wht-ii wa- fhmihl hztvt- it-ri-ivt-ci iiiiwty-tivt-, wt- tiiri iifit Vs'11X'ttl' iii ur' 2lilllil'1lIitill Ihr tht-iii, um- :mtl :lil UU' iiiti'ucluc'tiuii tu thc- tl'llt'ilU1'.' wats tzimt- wht-ii t'ni1iii.1:'t-ti tu vui' t-.:p'-i'it-iii.-0 'ith tl - Sllliil1ll!1t1Il'f. Th stem:-rl at fti':img't-, wilfl c-1' wfl, with il riisiikm- fm- Imp- hut 11,iy ti - sw--t -ft ut' - " 'i 'ng S 'l-s fm' thc --iris. Swim :1 SIHII1 -1- iznlzitly at-tim-tl to soizt- -im' mt-mh--is :tml t'2lll:1l'fi tht-ni tu zu-t sn 1t1"'. that '- th u-'ht it 'irc to havc- Rl ' '-pt'--" tion. .' 1't-- this van" - A' IlI'lHilLlllL'04i tht- umnplziiiit iii tht- 'xlv "Insult-til" :tml iii tht- f- :lv "h.t.'li,-t-twill". Nt - ut' thc- l'Zl,'l'S prwivt-tl t':1t:1l :tltht U -'h xmm- hurl hzully twiftt-ti fm 'ns 'ml SUli'C'l't'li tht- lust tif' mtiwh 1-utivlt-. To '- 'l tht- t-ml tit' tht- yt-zu' tht- situ-stitiii tit' giving' fm to gvuluzntimi calm- up in th- minds ut' 'H1y. Mau! wi' tiui' I1l.ll1lil'l' wt-iw stiwiugg ui' hvzurt hut fn- 'x'ill'it2Il!4 inu- s ii: stint- haul ttf lt-'uw :mtl our t-htw was mt -I rt-:hit-1-ti wht-ii tht- st--.intl yr-:1i'tit' ij: .' t 1 i -gui. XX'itl what 21 ciiii't-rt-lit 'iii' we- t-lit--Vt-rl zw piwsu I. iittlNilif'Ul'il1Lf supiitiiiitirt-S My ihgit tit' tht- iJl'Ui't'Ltlil1Q,' yt-ui' :ts hti lh- 'uni ' iii t'i't-.elm -ii. 'l'h ' t-:mic iiitn nur 'Ist :1 git-:it hu.l -1' nl' t'i'm-shim-ri wimxf prix-t-iiiit-ss t-uuhl not ht- tit-s-riht-tl. Wt- - wm- hc-.'L-rl tht- days ut' hui' own t-xt-4 1-tliiigiy prix-1-ii 'at-ti nw ami tht- .:xx':14-'t- iw-1-t-ptimi ggivt-ii us hj tht- sr ph imfwt-s, su tu visa- our ti' ihlc-il spirit: wt- :1s.':1ilt-ti tht- IIKWV 'vim-i's 4-vc-si :is wt- hurl ht-t-n ass: iic-ti. :1t'tt-i' vhivh wut' apiiit: l'l'tiUiL'L'4i :md wt wt-rv 4-wc--liiiglly gl: l. '2 ,-. IlllllllllllllllllllllllllIIIllllllllllllllllllllllllll IIQZIIIII IDI X l -egg, 1 9 Q4 ,,..,,,, X 1 X c 111 1 N N 11 1 X1 1 I 1 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 X 1 X X 11 X M X 1 11 N ' 1 I 1 ,11 1 X M 1 1 X 1 1 L11 1 fl 1 N Ll 1 ,, X 31 - JT-vw N1-'X' S xl ' ,ly-i l 1 1 K Y 17, 3- -A -7- ----if W Q .1 ,, ,,,, ,,,,, ' Qu .X 11111111111 W11. g'1x'1111 111' 1'111' 1l'Il1'1i 1'11111111111111w11111 '11111 11l21I1f,' 1-111-11'11'1111111111s 1111 111111 1X X1 11111111111-X 11111 1111 1.1'111'-- 1111x111111 111 1-111111- 111111 1111 11111'111g.g'111 11X N54'l11lI1X 111111 1'1-1'11111- .1 1 1111-111111I1111s11111 1111- 11111l1i1111I11. .11 Sl? 1111 11111111 11111111-111511 111 1111111 N1I1111l'1'121rx 1"111171'-1 XY1' w111'11 111111 s11-11 1111111191 11111 g'11'11 111' 11' :1111111111111. vsll' g31x'11 111115' 11111 11111141 1111j.111g' g'111111'11s 111 1111- 1:11111 1'1'11s111111111 215 111l'j' SI'i'I11i1'f1 111 111l' 1111111111151 111111 111111 11111111111 111 1111 s111f111111111'1s 11' W1- 1111w 1lL'1l111j,1'1'11 111 11111 1111111113 11 w1111111 l2l1il' .1 x'111u1111- 111 11411111 1111 111.'1111'1' 111' 111111 111111111' 111:11 f1111'11 XY1' 1'11101'1'f1 111111 1'X'l.'!'X1111Ilg' 111:11 11111111-s 1111 1111 111111111 111y'11 x1'1111111 1111'. XY11 1-1111111111111111 11'1- s1-111111's 111111 Z1 11:11'11' Q11 1111- N1I1l'2113l'l' 15111. 1'f1'11'j-.'I11111y 1-11- 111111111 111111f'1-111-s 1'X'1'l'j 11111111111 111' 1111- 1111111. 211111 :1 1'.w w111111s 1111111' 1111- .'1'11l11'N L1'2i'1'1' L11'.111111111'sz1 I'K'1LI1'11 1111111 '11 11111 Ii. 111' 1'. lI:111. XX'1'11- .1111 was 11v111' 111111 Us 11111'111g' 11111' 1 Jlll' 1111117 1111 111g'11 sa-1111111 111'1'. W1 111111 21 11111' s1'1-1115 111' F11'1 111 215 111111. WI1111 W1- w111'11 1111'111'1111-11 111111 1111' highly 1'1-f11111'11111 1-l11fs1111111, 1'1111l'1 112l1'1ll'l'. l1'111 11111111 1111111-11 111' 1111- 1111111 1:4'2111K'1' 111 111:11 1211111 1'1'11111 111111111111 Ill 111111-1111' 1-x'111' 1'1111111s. I11'1'1' 11"11'11 111:11's 111 1111' 1111-s 111' 111111151 XXV 1111111111111 X111 111111111 1111 1111-:1-111 x1'1111 11f 111 I111' g'1'11111111111111. I1 1 111l' 11!11y 11111111 111 111' 11111111Av1X1- 1lk'I'1'1'L'1 11Z1XS. 1111 5111111-11111111 -1. 111251. W11 s1:11'1111l 1111 11111 12151 11111 111' 11111' 4111111111-1. '1'111,' 1121S 11111-11 11111 j'1'Z1l' 111' 11111' 11'1'1-11111s1 11'1Ll1N1J11 111 1121 1411 111111, 11111 111111 211111 11,11'111'f. '1'1 1 1111111111 1'111ss 1'1111-11111111111 UI 11111 21 11153 11111'11' 211 1111' 1C111's 111111 111111 1111111.11 W11 11111111115 1111111' 111' 111-111111's 1f'11 '- 11111 111'111111's .1 1't'1LlI'I1 1l2l1'1j'. 1111111 11311111 1111g1f 111111-, 5115. S11 1'111' 11111 '11 X1-11111 v.'11 1111111 1-1111111 1111' 1'1'1111 111' 1111 11'11' 111' 111' 1x:11'11,i1'1' 111111 :111- 111111 111 11.1 11111 11111 11111 w1f1'l11 111111 111 111111 111' 111111'11s 111 11111 1'111111s 111' il111s11111111111'1- 1111111g'1l11u.'1'1' 1 1111111's 111 11111 w111'111. 1,111 l,l.' 11111 W1-:11'j1' 111' W1111-1111111g 1'111' 111 11114' X1-11' .1111 W1' will 1'1-1111 11111' 1'11w111'1l. 01211, SM1'1'!1.1'111ss '21 I I I I I 5 N A is-aa 1 9 'H M -v-2:95-' f PRVPHETY xx imx 1 x I 1,1 x x tt tx issy , xg . xxl Xxxut LIIIKILI s :bid r lx xss xx xxx - xx s X x s 1 N A xx xx uml lx x , x mxxss xxxxtxm uxxxxxxxxx xx xx xxlx N xl- - ' U t ll xxx 1 Ll x 1 I 'L x x 1 xuxt. x x x x txxxxx x --x x txx ,. t lr x xxx x x s x xx px xxx xxxux s . x xx s xxx x x,, xxx xx . :ss s x x I ts tx :x x x thx x xlt NN L N I It X t x xxlxl xx ,xxx ux . xx ss s-x sf Ill N llllt., ill Al ll ll x ll ll ll I x 1 alll' -x s 1 1 xml mx -s ,, s .xg .xn xxxg .x xx-xx x x xt X x . xx x x xux xl : x N11 x hx X Nl INN M ll , N x UIIQ XXI I'l Hltbs lt l Ll llllul C N X tx Ulltts I I Ill' ' x tt K' t xxxx, l Ill , , 2 N ldXlIlg, It lit ,L , 1 lxxl x I X tl xx up xl Il.l,,,, llx x s x sx IL x x Y If x ' 'xl l'7 x 1 1xxlm,, xxx . tx x th s - . s N , xxx x x xx x x xx x x x ' xxxxxlmt xxxxxx x s :xxxx xstx-xxxx xx x x 32 Hx. ' -7 ...,.. ..... ' f' ff X X ,WfItlj:"l I w:xs Vx-xy xxx-:xx'y xrl' thx- txxil -xxxxl lxx'l't.'xxtls strzxixx xxl' gjxzxxlxxzxtixxxx wxx-li :xml xyislzixgg txx sx-x-lx :x xxxxix-t lx:xyx-xx whxxx- l x-xxulxl hzxyx- px-x'l'x-x't x'x-ft :xml x'x-x'xxxx:-x':xtx- hx-l'xxx-x- x-xxtx-x"xxxg xixx thx- :xx'tx'l xlxxtix-s xxl' lit'x- txxx' wlxix-lx xxxy xxxxx'sx- lx-xxl px'x-xx:xx'x'xl mx-, I -xxlx :x tx':xixx 'xxxl w'x.' :viltly wwtitx-l 'xxvxy tx' rx thx- sx'x-xxx- xxl' xxxy A' tl. .-Xl't-' " l'xx -' xx:xxxj.' xlzxys xxxx :x tx':xixx thx y x':xllx-xl thx- "V I'l' ,Xl.l.". I Jtx-ppx-xl xxut :xt thx- x-xlggv xxt' 'x --'x'-- t hx xlyxxt' wzx -x' tlxx- x-xtx-xxt xxl' wlxivlx I xxxxxxlxl xxxxt Q' xx '.'.' lxt wl -'x- w:xtx-x's w:xslxx-xl stxrxxxgx- l: xxl'. I w:xll'x-xl xlxxxvxx thx- sl.xxx-x- :xml xxxtx-x'x-xl :x t'xxx'x-st sxx xlzxxlx I x'xxxxlxl xxxxly .-x-x- thx- xxutlixxx-xxf th- mi--'lxty tx'x-x-s 'xxxxl ixx thx- xlist:xxxx'x- x-xxulxl lxx-:xx' thx- lxx'x-:xlix-x's xhxslxixxg pzxxx thx- 'wk lxxx sl xxx-. Fx-x-lixxx: tlxxxt w:x: thx- lxxxl txt' px-xt'x-x-t x'x'st, I sxxxxk upxxxx thx- sxxl't .'.' txx x' x- - 1.-l:xtx- xnxx xxxy s " l' xgs. WI' - tlxx-x'x- ixx px-x't'x-rt x'x-p:xsx- I hx-:xx'xl :x Vxxxtlixxx: .': 'xxl :xxxxl tlxx-x'x- 2ll.Ilt'lll't'tI hx-l'xxx'x- my x-yx-s :x phzxxxt xxx l'xxx'm wlxi-lx saxixlz "I :xxxx thx- Sp 'it xxt' I'x' xhx-ry. thx- 1-'xxx'x-tx-llx-r xxl' thixxggs tx -xxxxx-." .-Xxxl witl hx-x' xxystix- tx xx-ix, x'xxllx-x' lr: x'li tl x' - ' -xixx xxt' thx- xlinx hx-yx xxxl :xml pf-x'xxxittx-xl mx- 'xxx xgxxzx- xlx wx xlxx- yist:x xxt "yy yx-I txx hx-. th:t I miglt hx-lxxlxl :xll l'xxx-'s tltzx xxxf- tx':xxxsl'xxxxxxx-xl ixxttx :xll thx- things tlf'xt thx-I' slx:xll yx-t hx-- xxxx-. 'l'lx -xx pxxixxtixxx: xlxxwxx thx- lxx-xg, :xvx-xzxxx-5 Exx thx- strxxxxgx- l:ml, sxxx- :xgzxi s xkx-1 "Nx ' -' ' x-yx-.' 'xx'x- xxpvxx :xml th- t'utx1x'x- xxl' thx- Sx-xxi x' t'l:xss xxl' Nx-l- xxxx. "ll- Il'--'h is nx: l- x'lx-:xx' tix yxxu what xl 'xxxrs sh-xll x-xxmx- txx fx-x .'.' ixx thx-ix' livx-J :xs tlxx-yx--xrs l'xJII xxxx -xxxl thx- s:xxx ls xxl' lit'x- xxxxx txt." As I lxxxrlxx-xl ixxtzx thx- l-xxxl txt' thx- l'utxxx'x- I x-xxxxlxl xlisx'x-x'xx mx vixxg :xxxmxxxg - lim sh' lx- 's xxt thx- px-xxplx-s, th- t':xmiIi:xx' l':xx'x-.' xxt' thxxsx- l'.xix' :xml rzxxlisxxxt lx-ixxgs wh v-x'x- my x'l:xss xxxzxtx-s, xxxxxx' xlx:xxx,Q'x-xl :xml tx':xxxst'xxx'xxxx-xl ixxtxx vitlxx-.is xxl' thx- g4'x'x':xt, xxxxx sixlx- vx -. . Ixx thx- l'st:xxxx'x- I hx-hx-lxl :x --'x'-:t h 'lxlixxxg 'xml riiixxxf fx' m my -xxxxsfy .'x:t Isp.-xi tlxitl -' txx .'x-x- what it 'fht x'x t' 'xx. I sxxxxll fxxxmxl th:xt thx- 51.7 'it xxf l'x'xxpl -x'y h'xxl x-lix ixxzxtx-xl lxxxtlx t'x - :xml sp:xx-x- sxx tlxzxt wlxzxt sx-x-mx-xl xxxxxxvxxts might hx- yx-:xrs ' l wlgt xx-x-mx-xl rxxxls night hx- tlxxxuriaxxxls ' 'lx,'. As I x-xxtx-x'x-xl thx- huilxlixx--' I fxxuml myfx-ll' ixx :x stxzxx' hx- lzxxxxl :xxxxl ' xx ' :xstx" xxgfn 1 xl-. A hx'ig'l ll' xlrx-ssx-xl :xtt -xxxl'xxxt, wh pxwvxxl txx hx- xxxxxx- xxtlxx-x' th.xxx 'l'l "x-xx Ilifl xp, lxxxwx-xl lxxw 'xs I x-xxtx-xx-xl :xxxxl I :x.'l'xxl him txx slxx X' mx- txx thx- xxxzxrt x' xxftlxx-I usi- Ilx- txxzxlx xxxx- tlxxxxxxglx thx- lxxxx--' xxx: 'lxlx- lx:xll W-:yr wlxx-x'x- wzxlls wx-x'x- x'ix-lily x-z1x'x'x-xl :xxxl Il .' 'Il xt l -xxut't' l 1" ' F. lYx- x-xxtx-x'x-xl zx sxxlx-xxxlixl rxxxxm vhix'h V: .' I' ' 'thx-xl witl :xll tl x- tl ' .gs th'xt -xulxl hx- plx-:xsixxgf xxx thx- yx-. W- :xxxxxx'xx:xx-lxx-xl thx- xlx-sk :xt thx- lzxx' x-xxxl xxt' thx- x-xxxxxxx wlxx-xx l'x'xxxxx hxlxixxxl it :xx':xsx- :x yxxx -' lzxxly. As I :xppx-xzxx-lxx-xl hx-x' I l':xix'ly sx-x'x-: xx-xl: "l'ful:x Svhxx-lxx'l" Yx-J. txxx-x'x xhx- x-::xs l- " -' '-:xliz-l hx-x- hivhx-st :xxxxhitixxxx txx hx- thx- hx-.xxl xxf :x gx'x':xt sx-lxxxxxl -xml : Bl ',-. "xnx- 'xxy :xxxxxxxxg :x stx':xxx,1'x- hx-:xthxxx px- xxlx-. I x-xxxxlxl pt: y hxxt :x l'x-w mixx t-:- txx listx-xx txx lxx-x' six 'y xxl' st- x -'x-' lx- :xxxxl splx-mlixl sux- xxx tlxzxt mystx-x'ixu.' l:xxxxl :xml Lhx-xx h:x:txxxx-xl xxxx :xs thx-x'x- wx-'- mzxxxy xxtlxx-x'.' txx xx-x-. My xxrxxpl -tix- x-yx- sxxxlxlxxxly x--xxrglxt sight xxt' :x :x'x't x-x-xxxyxl, wlxixh was x':,ixlly till'xx,g :x hu" ' x-' ' :x l'xx'xrx- x'ity. Wi l xxxxxx-lx xlitiixxxlty I mx-'h -xl xxxy w:xy tlxx-xxx'--'lx thx- tlxxwxxxg' :x. I lx-.xx'xxxxl th-xt :x xx':xxx wzxs xxxx tx'i:xl t'xxx- his lil'x-. As I :mi-x'xx-xx'lxx-xl thx- - u.'t rxxf xxx I hx-:xxxl thx- x'xxix'x- ul' gi pxxwx-x't'xxl lx:xx'x'ist1x' plx-:xxlixxpl thx- vzxxzsx- xxl' :x prisxxrxx-' 'l xml I x'x-xxxx-xxxlxx-rx-xl :xs Vuy l"i:l'x-, 1-xxxxr Vx-y -xlxvxys wus ixxx'li.xx-xl txx lxx- szxx - ' - x-- I'x'xl x-Vx-xx xxxx x-X'xm: h.xx-li ixx xxlxl N. II. N. NI' j xyx-s wx-x'x- mxxi. . -l X"tl t-:xx's l7i'l'xxI'x' thiS ulljnlullllllllllllIIIIIIIIIlllllllllulnlullllllu I S A NIIMWUUIIIWWIIWUMWUIWIWWUUW' Ar fig? 1 9 Q4 .ffN.Fof,'-F? N c 1 N111 guilt If xx x s111. Il' YW ' ' 'f N U K c N . 3111111 , xs I1 ' I , 11 xx II11 1 ,, 1 A s I If If : u 1 xl 11 1 s 1 1 1 us N II 1115: 1 11s LX : Dbl N ' 1 N P' N 1 , I 1 1111 .111 111111 1 I N 11 s , s X 1 1 UNIL 1 1I11 1I s : : Li 1111 IJ N sc I N111 X 1 Q s X 4 N 1 SI xt1 : : 1 1 1 1 : 1 -1 s 1111111 s 1 1 1111 s llsl' ll 1 1 11 Ill I 1 I 1 K INIUII 1 1 x I1 : s : 1 ,. x x 1 m gn 11111 x I1111 s 4 1 :III1 : . 1111 11I - 1 x 11 1111111 :111 1: s 11 I-:111 llxl :p.1s:1111 : :s : s 1 : N 11 : 11xl1:x1 111s 1 1 11xu - s 11 ll 1 1 Xl 111.111 1 It hut 1 xsf 1:-s . X 111.1 IIIX : s x .xs Il : 1 1- xus 111111541 1111 s1 : . - s 11x11s xx 1 1 .1 111 X1 1 1-11 I 11111 s : 1 : xx Iltll xx s 111u111l11l bx : 1 s : 1- 1-x1 11u1 s - I1 1111111 CIIII4' xx 111 11 11 1 II UUN UU Ill I II ' I , c U I IUIII Il N :XII 1 If I' 11111 I 111 1 IK x 1111 1 11111 ll It Il 1111 1 xx x s1:111 1111 sun 11x11I1 I s ll 11111 111xx 11 :xc :x11u1x1u 1 ll 11 1x1u1l1 vx1:x 1 s -11 It .11 1 -1 : s : 1 1 : 111111 x 1111 it h:11I I1 :111 x 1111 Ill Ll 11x11,1 itul IIIII 11m 1111 Ilx NUCLL 111u1 - 1 11 s1:x 11-1 1 : X : XL . : . 1: 1X th : : - : 1 .g X 1 1 11111 1 N 4 IN ,N - s 1 : x he xxm Il X 1: 1 -1 II1 : X 111 1 :x . 1 'dl All 1 - . s : xnxxs cl s1x111 -1 1111 1 mx of 1 - : 1 1 1 . . s 11 H 1111 1 1 , L : x 11111111 31111 : s 111.1111 .1 X :1 III RL 14 1 11 - 1 : 1-s 111:x1111- x s 1 : xxx II 1111:xt1111 JI 1111111I1-1 - I1 s 1 111 1 1 ' 011.1111 II11 2 1 1 1 XXI11 1xu st 1 11s 11-1 111X1sx11 111 . s X - 1 .1111 - '11 I I1 u ul 0 ll 111 1 x 1 11:1 K 111-11s1111 1 1 111:11 Q1 11 QI: m, 1 I lu I V111 N 1 U 1 - L 171111 so 1 111111 1.111 s 1 +11xx1x1 111 111- 1 1111 so 111- 111.111 xxx xx xx s s mx It - 1, x I .1 I W X 1 N . 1 1 1 xm 1 1 1 111111 h.xs 1 o11t111u1-1I 1111 11-11-1 fi tx NLXlII .....---- - N- ,R 'F ' 4'f'l I I 2 Q .Q X A. F 11:1-siuxxzxtc pI1-:1 Illll' ilI'1- :xml liIx1-1'lj5 wgxf 1-111I1-1l. 'IIII1' AIlII':x' Iil1-:I xxxxl In 1-1111si1I1-1' 1I1a- x'c1'1Ii1-I. All 1111151 i11111x1-1li:1I1-ly il 1'1'1u1'111-1l :1.1xl II11- I'111'1-m:x11 s:xi1I: ' 4' jf." 'III 'H' V: s :x x'il1I . -"- -xm :xs tI11- will-, WI 'zxs 111x1.1- rxlhc 1-1h:x1x 'IlIl1'IlIl'l I'-xugglx. 1'u'I1 -I llY'L'l' L11 IIIQ' l11'ilIi'x11t I21XVy1'l' tax tI1:1.1xIq Ixixxx fm' I1i: sx1I1-xxflifl sc1'Vi1'1-. A: I11- 1111311-rl 111 lx-iw his 2l1'Iill0XVI1'fI '- -xl I 1-':.'111-cl: UW1-II ,l1xh 115' llcifillixx ywu surf-ly I1:xx'1 Iluxxrl II11- x1I:11'1- 1l1:x Il'1ILlI'l' liIt1-1I y x1 I'f11'." N11 ' - S'K'll1' 1'I1:x11'-'1-1I 'xml I 1-1111-11-cl :1 --'x'1-:il I1uiI1Ii11-- wI11-1'1- :x splcr l'l u1'1'l11-sI1':x is 1-1111-1'L:xi11i11g' :x I'lI'gL'1' :x 1li1-111-1-. "XVI: 11I:x1-c is IIIISH. I :xs'1-cl II11- IINIIUI' whxx sI'1xw1-:I mc lix :x .'1-:1t. "'l'h's is thc W1l1'.I11-i111-1' Irxstiiulc 111' M nic. 'l'Ix:x1 if II11- I,l'l'SllI1'IlI I1-: I' -' thc 111'-I -.'I1':x. 'l'I1 'lI'l' :xll his 'y ilx. II1- 1-xx1,:l11x'.' 1I1xz1-11s 111' 11-:x1'I11-1'.' 'wlx-1 :11'1- 1-'1'1-:xl llIiiISL'l'S 111' 111u.'i1', II11- I1-:x1Ii11,1' 11111-s 111-ixxg' I'lx"x xIII1IIi'l'. .Xlxixx I,:x-1 lx :xml lfl- 1111-' S'IIl-. M1 j l1u I--Is of stxxclcrxls I'1' 1111 :xll uw-1' thc '.v1x'I1l :I11--ml thi: 1-141-- I11':xl1-1I scl 111l. II1- is :x 111u,'i1"1l :1111I :x l111.'i1x1-ss x'1x111l1-I." .Rs AI1- III Il'21FI'fI I g'1':I - l1i.' I1-11111 'xml SUIT' 1-mxu 'I1 il, was f'I1:x1-I1-s. WI- I h:x1I 1'1-1-x1v1-1-1-1l 11-11111 xxxy :1st l1I.'IIllIC'IlI I .'-1i1I: "IB, 1' 1 limxw vl1'1t hzxs I11- -111111- 1xI' 31:11-'I "Uh Y1.', hc- 1'1-1xIi1-cl. .'h1- is IIIK' h1:x1i 111' II11- I'I11,,L'Ij. I1 II'-g1'x1'tr111-111 111' II11- ,': - I711ix'1-1'sity which is l1x1'1I1-rl mxl I.'ll' I'1'11111 I1-1'1-. I vill 1:1I11- ylxu 11:1-1' .I11-x'c 'IIII sc- ii' :hc 1'- - 1I11-1': jcxu. Sh- I -.'11't Q .:xlly sy -:xk 'vitl 1-111111111111 pi- plc :111j,' 1111 '- Inu I111' LI11- s'xl11- 111' fxl1I S1'l1111I 1I:xys sI11- may V'1I'f1' I'l'11m I11-1' 1'ul1- 1:11 1I1i,' occ: .." Th- -1'11x'1 -1I city x'-111i,'I11-1l -xml I slmxzl l:x1xl'i11--' :xl :1 sI1':11g'1- pl:xtl'111'1x1 :xml 'vxx11- 1I1-1'1-1l whzxl 't i 'lt lx:-. Su I I - .lj I w:x.' :x wI1ix1'i115' sxxuxxl ' I -111 ZlIl'iBI'17ll' 31- ly scttl- 1111 II11 1l:tt' 1111. A I 11' ' ' 111' I'1mI' I -9- I: fm: ml' .IIICI 1xut1i11g'1x11 mzxil I1-x - I I 1'c'xIiz1-cl that this W-1.' thc 'l'1"111.'-V111x.i111-11t:1l Ni-xil C1-1'x'i1-1-. I11 :x 111111111- mi11ut1-s II11- 1-xcI1:111g1- was 1xx:x1l1- :xml tI11- hx:11'1- III'11IN.'IIf,'l'S I11-g':x11 111 xu1'11. I s:1w iw- f-x1 ' '- ' I': i11 thc xilet I SL Elllll shout-I "Wh: 'I -s NI 'I' -1-" :xml "Hx " 'I II'g1gx'i1xs', :xt II - tmp of 1115' v1xi1-c, II11- 1111- x ",,' so Q11-:xt th-xt thcy 1li1I 11111 I11-:x1' mb-:xml V1-rc sm - t' Q' s111-ck I"lI' up i11 thc pk" tl -3' sp1-1l -xwzxy 111 thc 111-xt sL:xLi1111 2011 mil'-s I-1 th TI ' 'I tl .'l'ill :xs 1111-1-I1'x11ics th1-y I1-x1l 11I11:xi1x11I pxxsii' .' 'I ich II11' h'xI -'-1' 1I1'1.xm1-1I .1l' i11 s1-h111xl I:xys. 'II1 st I I11-I'f11'1- :x sx1I1-mli1I I1111111- i11 thc mi1I,'I 1-I' :x I'x1'g'1- 1x1"I1-x1'1I 'I'- ':xs .'u1" - A' :1 I"x1'11 :xx f'x1' :xs III l - 1- II :11-. XYh'l- ' I--' ,.j 'I xl - 1 -115- 111 ' .' ' 1- xight I1- 'III :xx1t11m1xhil1- 1l1' vc 1111 -xxxrl :x 1 .11u.' g'1:1Ilf-111- :l',x'h..-gl wh '--11g'11i'.1l : "Sh' XY 'll-'. WI - W1- w1'1'c 1- 1I'11't:II-' .' -" -1I I II11- .' -1 '- :zsk-II' I 'l-h'I'-- l:t-Is - '--ltl. H1-.':.'II-h'I1I1-- V1-I 1111 I 'x s111-1II1-ss whitc hl-xcl'I1:-1'1'y which lIx1x'I1:x11I' I1:x1I I1'i1-:I 111 V'1III 111 ' lx11-1- :111I f1'1 ' ' -'I-LI' 'u -. Aft-" +-": .:':1'I' '--ssIi1 II'flI2I'lll 1-111' .' -'111-' I -I-xss. Il'x '- you I11--x1'1I 'xhmwut NILx1'y :xml A1111:x I3'xll. "Y I11- x'1-plif.-1I "Th ho 1-1111-1-1-cl pfxlitics 'xml lx-xvc I11f-11 mx1x1i11'1t1-1I fm' 1-11'f'1'1-ss 111 th- s: -'-l'sl t'-lc-t. Tlx h:1v1- --'.xi1111I quch x'1-put-x1i111 1111 t. st p l11'i11g' this --111 p:xi,411 "1-xx IIIIOI1' h'xx':- -- lx:-1 ---' 111- 1'1-g'uI'x' pI::If':11'm i7I"1Il!',4. Wil' 'cl P: '111 xv-1.' 'xl " ' ,' : -1 1-I':.,1, vflxaxt rl: .' u k.x 1' lix11'.' "llc I111-:11111- 'III ICI1-ct'i-:xl I'I11g.gi11c1-1' 'xml logic-II11-1' wilh C'l:1u1I1- II:xIl h-xx I11-111 :x11p:xi111 -I 1'I1i1-f lin- '-'i1 fox' :x 111-vc 111.w -1' 1JI'i11I to I11- 1-1'c1-t1-1I :xi AIUIIKIIIY Vx' -1-If." IC'xA' I I':4'I w'x.' :x I' - -i1-1' i11 ' 3111- II way ' f -I ml. Ilil I - 1-V11' 1I1-Vclaxpe :xixy :xlxility -xloixg tI1'1t li111-'? "Y h1- I : xtmxclq l11'1xl'1-1' 'xml : I I-' ' ' 1:1I I ' '- IIL- u11rI11' w1'11t1- qI'l.'Il.,' H:1.I' C111-1xx1"1.i1111 :xml 11x:x1I1- :1 I' " - 1111 'I1 f'V0'B' U 1' ' 1 I1 :tht .' cwcl' I it :xll tl j ' -I. II1- gr it -1111I I1:x.' it y1-I. Hx- is c1-1l'1i1ly :x fI1'. 'I1I'..' lYiI.:'r I:ll s- I 1:I'--l'1-s:tl'I'.'I1-ll J . Is111: thj ' '- -1--'-I III 11ff'l' 'I "Nc, thy' h'x1I :x I11'1:xI1 111 :I I ,' 111-il ' . '. I h-- 'I sh- f I .ix .1 ' I: I.' 1 .' . ixllf I 1I1-rxwxx hi: .'IlI'I' x' I - w11x1 II :111 tfli 111'i11,' crzpxxli- I1111 to thc I11-xl vzxt-xx' 111' thc Am'1z1x11 :xml II1V'l' -: 1- l:1'I'. H11 ' 't II11- C . Kg. fx-.WU xf A 'EQ'-lg? 1 9 Q4 Eoegg X 11111 1 1x11xx 1111 1 1111 11111 1L ll ll 11 1 111 1 ll 1. 1 11 11111 LX N 111111 U4 ll 1 K 1 X 11 -X 111 N 1111111 1 1111111 111 N N 111 1 B 11 11 1 I 111 1 11 1 111111 1 1111 11,, 2-. 1 1t 1u111 11, L11 N 1 Sh111tX 1 1'x1 1111X 1 1 1 1111u1 1111 1s11 111111 XX lN IX 1 1, 11 111.,1 1111111 ' 1 11 11111111 lk 1111 1 11111 Nh 1 S1 11 11 IX X11 1 1111 L 111 H1 1 I1 5111111 1' 1111 L1 111111 1 1 1, t 1 1 1 1 1 11 111111111 X 1ts1111 1111111 It 1111s S ll xlX 111 1x X111 111111 lj.,j,.,111N LL 1 A1 1n1 1 11 1 111 1 51'll1lLX JLIII 1 111 1111 N I1 1Jut1h 1x1 ll N 11 xus 1 u IN I s 1' wx 111 J1 11 Dut K Shu 1 ll 11hu1 1111111 nth -Mt 1111 11111s11 1 111 N111 1 L11 S 1 51111118 1111111 1111 1 1111 11 1 11 1 1 1 g1111XN11 ' S1111w11 11 11111 N 111111111 11s1 1111111 1111, N111 111 111111 llllllls 1 1111 1 -X 111 1th1 N11C1u1x IC UNIOR ROLL XX 1111 I HM 11 11111 N U l ll I xl l xlll 1 1 1111351511111 111111 N KN fu xx 1 111 1,5 1 1 IL, N11 11X 1 111 1111 1 1111111 X N1UI1Xl11f,, 1 1l11Il1N 31th1I11s 11 1 xx 1111111 1 1 1 1 1 lllglll 1, ls I ll s 1 1Nl11IXl 1 1111 11u11111 1 112.1 111111 11 11 T1l11L,Lll L N 111 1111111 -Xxx 11111 l PJ UL1 N xvs 1115 Slllbtlt Nh111t11 11111 W11111111 1 1111111st1x Nluiups 1111 1, 111111111 11111 11 4111 1111 11111, 111 1 11 AX 1111 ll s 11 s 111 1 11 'X 1111 111111 1,211 S1111 XXX Shoot F1 1.I111s 1 u Nt 1111s 111111 111 s H 1111 xx 11 1.11111 ll 1111 1111, H11 Nu11 Sl1LI1CC 11s 11l1X X1 1 s 1 11 11,1 9 Shmtx xt C l1I3X1S'C 111 1 1 1t1 s X1111 111,111 KN 1 u11x 11 1111 4 5111111111 ss t ll 11 1 11111 N ll 11 1 IX 1111 111I1f.,l N ll 111 lx u 1 N x11 1 111111 1 xx 1111111111 1 L 1 1111 1 1111 HX ll s s11u111 11111111 1 11 1 1 1 sim s 11111 11 11 1 s1 1X 111111 1 111111 1 1111s 11 11111 N C11111us 111 Ill 11t 111' 11111 1 x I 11111 C 1111.111 I 111111 1 U1 11 111 uf 515.1111 L 1x 1111111 1, s YN K1111111 111 '11 lu' 11 11116111111 111f11111111 11111111 Q11 t1 1 1 1 1 si 3.11 LUN 111111111 lxll N1 Wx ,,' s 5 n 10 ' .'2 1 As W1 '1 1 ' "1 111 Hy- '11l'11 F2 "'1115 1111s 1111' 'l'h11 L ' 1114-4"'l'1 -1" "l'1 1 1211" 1111511 1111's Q1111 111' 1'1111111' F1211 B12 'ga '111 .1 1'1llS1 ".1: 'ff' "Gr: " us" 11111111-11 111w .11 1 1121-'111 1111 1 1 "1" "1111 111-2111" Arg: '1 11' .'1 1' 1 A 1 11' .-X'l1s "11112111i11" uxvll '1111 f1U11i'j'H Sqft 1ll11'1 Mrs. 11111 .111l'21 '.'i1'l 11s 'Z 1'1" "1111 '1'y" .1111'1'i1 1' .'1 121s 1'1'1111. 111111111211 11111121111-th .11-" 1 "1S111ty' "1'11 1"t F " '11,1ity M2 1'1'i1.1g'11 Yi 'i2111 1'2 11111-1"1' '111 "1 111111't 1' nv" 1'1j.'11s 112 "l1l'11V111l' 111-1111 l1211'1111t .11'.12 "11x' " 12 "' "13f1l1y?' '11 ils M1 11 1,111 's11 1,21i1's1111 'u1.l1USl'n "G -1-" '11Z1"11j.f 11l'1l1112111S1 111111 l1'1l'l' "H ls" " 1' 1' "112 t1'11" i121 .'211sl2111y '1'11'21 111'2 1115' -"1 15" "111 .111ss" '1i1,' 1' 1Ll'1Z1'1'l' 11111111 F112 'is "l'11 3213" I 1' '111'21C11l'1' M1 --12111111 1'lll'I'f--"1,L' 1"' "1111 l12l1'11" 311'1'111 1'11111'us Girl 1-111111 ZUI'-11" , "1"' "Y ' r1y" '1'2 '1' Miss 1, tz 11 111111 .'1 2111' -"I ' jl' "Aw G' 'illlv' . 11 4 112l.'1' 1 112111 111121111 111111 li,11.'11 " '1 ' ,"' "1'11 11111 " F111 11111 1111 11121111 1'u'l 1511 1-- 'll "1'11s11' 1.1111 '111LI ,XII 1 1 1i2'111'1'I1l2l11 ll I' 1' W2.' 1 ' 44" '. "l1211'! 1121131 1'1g511'11s 111si1111.',' Mgr. N111s.1 Gl.211'11 W -H1111 'J' 1- 1' hy" "W -11, W '111' ,2 1' '11 1' 4 ' ' 1- 111 f 111111114-H11 11" "Y1.' 1111' 1,11 111j' A 1-' 1'l'11p. 11111110 1'211'111 Fl 1 '1 11' 'k4" "k."' "1 Will" N12iS1ll1 Pity 11111 '1'111 112l11l'1'1' XY1111 I 211114-".'12 'lf' "1 h111111 .'11" 1'112.'2 '111' F111 ZQ11,1't111l1l 11 3121 -' ' l,1I1g.f"4"-1'1l'n "l' " " 1'2111111'-112111g111' .-Xrt1 ' 1' 121 4"A 'll' "N1 ssi1'1111" 1".'1"1 l1'211'11s 1111 211111 .'2 11' 4" '2 1 11" " 'F' F1 N15 111v11! 1111' K21t1 W1l1'111'1 M1121 " "Fay 111." 1' 1 M' "1 Q 1't 111 1211111 1. y111ss4"1121y' "S11'1' N11w.' 1,Z11Jl'1'S Kutl '2 Ill' 1" 1" "111 ' ' 1' 2 3121. " "st Y2 .' ' '14t'W2 " '1" ' 1 T' V1 G12 .'t2 '1' 15 -"l' 11" "11'1,11- T" Miss 1,1111 1' 1:1 1:g11'111y '1-11121111 't1'1 " " ' ."f" l'1y11s M 'l"11ri11 1122 " '1 11'1'1" 34-"1111" t'11211'11" ' 1 1'12 4' I' 211'h 1,111 . 12 s "1,g2lj' 13211 . ' .' 1'21.'1 112111 l'12.'111' 1-121 '1 11 Xx'1.S1l11 "U-11-11-111" W1 ' '111' N21'.' '21 I1 112111 1'21111i'1111l-4",' " j" "Y11s-1. 1.4011 1 21' 1 '1111' :x1l' 2 '11l'21Il1'1' All 1 2 M112 1111--'FQ ' 1111" 'H' '- "1" . 1 1111211't-r' 2.'h111' 11211'1'111 C111 1'111'4" ' " 'K' " 1'2 '11 21' 1'1'11211'11111' Y21111111l121 ' 11l11y 1'1 11111:g1 111 sh' " "1'1'1 Lf C'l'.1.1'1'p"211'1111' 11112 111s .12 1111 11:1s1fu, 1ss 1'2 'tf i.'t 1211 I1'g'1'211114"1.11 " 1'W1'.' 111 'f121'!' G1'2 111: '- ' .1 N121 :xl111L'l'S1l11 -"1'21t" "C-1 t'u."' 2121' 1 Xvllll 111' Su1:211' C' '1x'11 112l1'011L'1' 1'11.'pi1'111-l"' 1- '1lL'llfl 1111111111 My .Y 1'11" .'2 11 1'21' 2111111' ' t11-1', 111111 11111 1 1V 14", ch" W .11' il' h11'll 1' .' 2 'py Mrs. 112111111 1"r1111 1'1'11st11114'.' 111ly" "1 ' .' 1" '2 T1 ' 1' 'l 11ut1 M'1'1r 11 131 Mr. 112111 Q 1 .' 'l 1 's A' ' , '12 1 4-". ' " C' 1 1s.' 111." 1s 1.11 111l'j'- 12 M21 1 .1 1 .' 114".121 1" A '1 Li' -stirk '1'1121:'h111' 1 1'1 '21 111 112l1'1l1y .1111111s1111 Th 0111111111 1,1 2' J111' 111121l111' M111 " 11011111111--f"1l1'l1l1'111' "Uh 1'1-gg" F' 1' 1111w 2 -'11-' 2.1 1' 111111 .fh2 y 1-"I ' 151' 1' '1 ." 1 11 115' -1'.'1 1 21' 1' 1' 1 1' .11 '11't- -"1' 1" ' C1 sh 11211'111" 1 2 111, '11 191119111121 C1 -'1'1111 "F 11t" '11'11 111' ' 11' 11-11" 1.2111. 11111 rrist H21 ': 5' Kvlly --"1,it1" 111l2'k' S11-'.' 21 11111 s1"1t1' 3111511 1'1.'11' 1" .11'J5' Wi11 1-' I ' 11114 K' " "1"111' 1,111.5 .'21k11" 1' ' ' ' 1 "- 1,l1U1'!1' W l.'1111f 1" ' ."' T112 21i11't 111111! 1 1- - -- .1 ,' -1 .' 1 1' ' 111' 1".111" F111' 1'1'yi11' out l11u111 11' 1111 1 2 listhvr . ' 1 '1111 1'1121s144 '111'Zl.T1r'l2 "'11: Yirq " 12 1'11111' 12111112111 112 '11y14". 11" 1' '1 1'1'2 '1tt 13 A1111 11 211 1'1l'l'I1 S' J I'l1 F2 yl St .' 11" 11s 111111 '1111 .-X1111' 1 1'11v -"1 1'1" 1"l'1' gush s21k111 1'i1'1111's All-,' 211' 1' 211111 N12l' 2 L' '2 l1.'4"1V12 1" F111' 15:11 itl .' 11' C'i1'1'.' 111':1p. Xf1 d?i-.1-Q '--'- g lllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll S A Xl lllllllllIlllllllllllllllllllllllIllllllllilllllllllllllllllll .........-.. xx- -4- .1l..k- Silvia- X 1 9 'H . -eeaerf 35 IL xLI I 1 V bAG QQ IQQI SOPHUNKHHyROLL I I LXX 1 n L A I I I I x l 6 E -. 'X xi I Vxxw 'I YY-,- f 2 A I ijk ,MEVIMg,f, IIII ,, , P49 f -- lf-I11:1 lim I'vI!I II-'v,:11wI i:IE1 .Ilzlry l'rilrI1:x1rI H1115 Iliivy ISIIIIJI ,I-Im-X full 1:1:1'l1InII I,zv,x'wm4- Ifmzrzxlz 'l'I1wIm11 ,NIIMIQII Vlwyi IK wlll- II:l7,mI Xuizxnxf 4QI.14ij.N I"1Xl4 l.IIIi:11x II-mv .III 'IIA Filzlllvl' XI' 'wIl'y' IIIIIIII' Ifxx-'-yr. FI'jIIlI'I:r-1111 Ilullm N' lull Yivzzm .III Vx I'vI'11!.Ix I'wXlwI1 lfllu-l .Imam-5 IfxvIyxz l'1'Il'f X1-Vxwxn llviplr If-Iwi SIm:11'm' lilzlm lu' 'i'I1m'11l-In Nvlliv KI-Irrifm IfIIX:1I1.'lI1 i':1I'1' NIIIVX F1-1-:ws .lgmn-5 I':.1z-In Ci:11'1wI lliuuf I.1u-iw lllm IxIlIlI'lI III In-11 SIIJIVI' lirmv I'm1l.'11' Ilulva-I1 UI-Iiwgx IIz1zvI KI. NI1m:u11:15' I'1I1lIEkI,- rfnumll I,wuiM- t':1i lxxwII XI-Ilia Il:Ii!v5 IIMIIII :I Ill-.I I' K:xI!1m'i1114 Ifsm-I Huy IIIIIL IIIIIII I'lI'-1'II Iilzxkl' xI1!'IIl'III I.L1vyIwlI IILIIIIII .Ilzzwwllin "IIl'i'Fl'IIlJlII .XIiw- CIIWVII CQ:1ym'lI IUIIII11' tlmvflf-1' ,II Hum 1 I' ll IAIIIIIJIIIIIII xIiIIQ,'2Xl'k'I XXIII l,i'Ii:11r 1'wIv.l1:1r. I':1l1I lhlvis H115 II 'II-I1 Hull: 53 'wi I.vsIiv II-IWv.xr'lI1 .Puls-ml I'm-flip, Imif 4'I+wL1fn+11 Vullm ICIw:'II- Imluirl' I.Il1wv1vII I.II:1 Vllzmgflllzm f'Ilz1l'Ir-f Vvmk Ilrwlls- IX' umlsml Yvlmzx lim-I us IV: :rv Ilfllxglzlff 3I:1rgg1u'r'i11- IH. vkv Iivvuuzxhl lfisk I":1iII1 I'11l1mm Flux liwxxw-wx III II:mfI NIiIIs IIPIIVYII I"ig'gi11w lillizm XII Kw' Ilzzlg-I1 IVII I-IQ Idnllzxf IBM' I'IrIIIl'I' I-Iuvilw S A xx IllllllllllHlllllllllllIllIMIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIII "' 3m2 s i . 1 9 Q4 , PMP' o9.g"'QJX 214.64955 1 - Z 3 7 1 Z 1 A 2011-1 1 9 '24 veaeff FROSH RGLL 1 Xl I 1 I 1 ll U l ,Ill 11 1 1 ll ll 111 1 1 111 QX ll 11 1 HX ll U 1 l l 1 Xl 1 1111 11 1111 I11 l1 1 ll ll 111 N 1 X1 1111 llll ll IN 1 111 11111 ll N 111 1X 111 111 llllltl 111 1 Ill lln., 1 1 1011 UN IX 1 1111 I11 11 1Ll IL, 1 N 1 I11 NN 111 1 lll 1 1 XQXX 1111 1 1 11N 111111 1 Ill 1 111 ll lli 38 , , 111- N - -1---'W 4 ,,' - .1 l , ,,,,,. ,,,.. ' , lst l'11'.1' l'fliz11l11-tl1 lI11ll. S1'l"11 xx'llll2'lllS, ,xllllil 'l'111-l11-1', l'll'i 111'1-S 1l111's111'l. l!1'111' .l1111i4 11-1', M1 '?,.filI'UI IJ Illl'y, ll11'i1- M1-l'l:1i11, lluth ll11ll, 1'111'1'11l W.11'1'1111. L l l'11' .l111'l1 Wlytv, N11 '1' K. .Xll-1, All ft .l11l111s1111, l,illi1111 St111'1-1'. l'l1111'l1-S All- 1l1-11111, G1'111'11 ll11'tl1-1, I11-1111 1' zkl N11 'jL'2ll'l'l Y111'l11-S, ll111111' V11111' 11-11 Ih'1l IL111' M1 I.. l.11ysl1 11, XYillis NY ll' '. llil1l1'111l Nlvrz, fllll 1'l1-s .I111'1'1-, llurl1 xkvLHllll'Ulf i'l11 1'l1's flll'll, l.u-il1- l'111' -ll, ll11l11l1 Ely, l':11'11111l1-111 Vupggg. ,ill l'1 ' J111- XYi 11, A11l'-l' l'l1ili11s, ll:11'11l1l l'll'2lllli. '11 .-X111 ms, Nl: 'llll ll:1ll. Nlz' 1'11l 1 l'11ll111'1-J, l"1'1111k .l11l111s 111, .- lgustzx Blrlf' 1'l1, lll'2lllp.Q'L' 1 's. Sth R1111' l.u1'il11 llu1l1l1', XY11l11'1' l,i11s1'11tt, 1lIll'lll'l lYl'lg.flll, li1'l1f .I1-11111, l.111'z1i111- Smith .I111'l1 Rz11'l111ul1l, l111tl11-1'i111- W1 '1-l11-1111, Klux ll11sl1'11.', ll'-11111 l'1-1'11'. Htl l' 11' XY1.' 1 l'I1'1111s, Nl1ll'1-1l l31'1'1111. fl: l--' N1 "if1111, .l1'sf1- NIM' 11l1s, l'llllll'l Sk' 1', lC1'1-lj Fillvy. liUSSll1I l'yl11, l':llllll'l' . llllll'l', ll11ll11111l 'y'gi11s. Fil l' ' M1 IT1-Y11l, liillll llLlllS4llI, Yi11l1-t ll. A'l1-ss, Guy A l11111s, lll1 l1 l'll'l'l'j'. l.1'l'l1l Kli 1. Xv1'Slll'l' Y 111115, l': l l"'1'gi11s, 'l'l1-'11111 Gl111'1'1'. Htl '1 ' .I111 -s R11 1' 11, G11-1111 liusliy, ll1111':11'1l llutl. l,11uis1- XX'11ll111'. l':llN'2lI'll St:1f1-5 l'fstl11-1' l'l2ll'li. llllilllllllll XY11111ls1111, l'111'1'i1- ll1-11l1', ll11111l1l 'l . .Ptl I'11' N21 ' NI-M1 111111, l,illi1111 Still '1ll. l,V'ill'l fllK'll, XYill11 l,1-111. Nl2lll1'l llil1'l11'! l1I1'1'ly11 l.i11t1111, K:1tl1l11-11 I3:11"111's, l1'1-1111 1'1111l1. Nlill '1l ll:11111111-11, " m"""' "H mm" """""""""""" S A IIIlllllllllllllllllllllllIIlllIIllllllllllllllllllllllllllIll wabw 19Q-if ffNE,ooA 'Q 'S 9 41- 1l A x 4 ,a - A1 . , . f 2: - 1 u 'K . ' . Q ' , W 4 i M 'S . if r. ' 2 , , . fd 'f A ' . Q! . .1 V ' f , -4 .t A A f k 1' ,U N I ? If E Q N v 3 1 ' .U 'nl A ' A v . A - A - - I 'O . .. I : X . u I i 5 f I ' x 2 dy: A V -A , ,, 1 T F A , I I 1 1 ' 1 I , .l L J 7' Q fi'-'lx JR 1 9 Q4 f-'N-f3?g9ga EDITORIALS 1 s1l11L 1 N 1111., hls I ll nox kt 11tu1 In th1 l3us1111ss NI Ill 1 1.511 YNlNhlN to t1I11. IIIUJ h1s h111ds th1 1 t11 of I' lt 1 111 11ls I 1 XV1ll1I1l I1I11 tl st1 111.,ht111 out 1 questlon Whllh NLLIIIN t11 I1 1111111 111 d1s1uss11111 th 111 th1 I1t1- P11-s11I111t11I n1111111121t11111s 111 the 1112-1112-nt I1us1 ness slun111 1111111I1 the 1 IUSL of 1I1 lay 111 11uI1I1sh1111, thc 111111111 A I11t of 11h1los1111hv wh1eh we I11 I11v1 should I11 1111I1t1d t11 XX111I11I1I Mott tho1ou1.,hI1 1x11I1111s the sltux tlon There WIS 111111 1 11121n who I111I 1 l11t 11f 1'11I1t1 1 he us1d It T 11'1 w1s 11111tI111 Ollt who h11I just IN 111u1h l Uxtt I"11h Illghf. 111 follx b1wh1I1d IWIX D111 as httle 1s111I1 IN he could 1.11h d21v Am what 1h1I1tx h It Il 'ISIIIYYILCI to SIV Ili LYKUNUI 1t 'lht m111 wh11 used hl 1o11e1s 11 mlnd be111111 suuessful s 111, wks keen, IN 111s wc-11 brlght Hls Ilfe w1s lestful But th1 11th11 man Whv I 1ouI1I h1vL do111- tlh It t hc- Sllll Hut I1I 1'.1t101 I1121f th111u1.,h I1i1 Ill ste'11l Its mueh more restful nfl h1d th1 21I11I1t1 to put th1 S1511 on t1m1 Iut 11.1 flllifl us1 e1ms 1 1u1,h t1 ux II 1 lllg' s 111 N1 so 1 N Nl I sys 1111 1 11IlIX to 111 1 11111 h11,h SCh00l I1u IIIQ., 1ut th1ou1.,h tI11 11s1g111t11111 11 111111t1111I111t ll 11111 1 1 1 1 xx 1x1ut111 f11u 1 11 o 1 1 1 1I1 s Sl 1 th 11tx of N1 so e Ill 1 111 LI 1 1111 1Il1lLIlt 1 NL 11 11ug,h ht h1d I 111 111Ie1t11I 11 XL two 1111111 Nt IIS 111 h1s 11111 11111tx t11111111I hls 11s1g111t111 t1I11 1tI'11t 111111111I1 1t1IN 1 11111111 l111fess111' I' 1111 h1s 111 more fo1 the 11t1 s sehools th 111 1111 of h1s 1111111l111ts N1 H 1 I 11111111 1 t 1 tst s11111t hlXl 1 1 1111 11 Xl 1 Stlltl f1 UI th11 tl 111111114 F111 s11e11t11n xe.11s the IHQQLII' ll11.h Slhllill I1u1I1I1111.g h1s tlllflllil out s s1s 111t11 thc w111I1I t11 dxss III 11l1111111, 1111I 1111I11111.-5 th1t fu u11 su 111111111 lllll h1s 1111111111111111t I11 h1s se-11111 w1ll 1111I w1II111gI1 TLIIII 1 1sh1s he-1 111111 to 11u1 new 1 1111110 11111d11n bu1I1I1ng But g1a1Iu ltlS '1111I Alun1n1 I111211s1 she IS 1-10111 doc-s not 1111 111 xou shouI1I f111g1t H11 S llt l1v1s II llllk h11 boost LI xf 1sI1 t 1l1 favox 1 nt ll J11111 the -Xlumm Assoclatlon get t e sp111t mm wxth th1 11111 LIIN 11121 es It tI11 11111u 1I I1 1111 u1t 111 1 '11111 I he I11 1ut X S 1 1st 1111 t 1 11111 ,, ' ' 1 . 1 - , U1 Ii1-u of tI11- 21I1.' - '- of th- I'l1II- It s -- .' 2 s th1 -' IU2-I is 1 I11- till'-III-fll'lll'f who is at 111'1-.'1-nt 1-11- tr Il' 21 ye-211' I' 'hz 1-J I' ' .' -I: 11- joy' f v211'21tio11 QU 21t 72 1111 viII -'Q .' -hoo - . N1 t 1' 211-1- K ,', '- - . 2 2- w1- hi '- 2 - ' 'f iI1I- - ' -'.' 2 ' - ' 2 s ' ' f I ' -' - 2 ' f m2 t -' 111'1-11211'i11g ll 1-w - I't '- Su1 - " - - . A. F "'A1 211 1I '2 :J l,I'III 'i112I .I. IT. H21II W- 2ll'1' to h21v1- ll N. II.S. 111- 1 2 ' Itj. Y - ' ' - 1 .' '2 ' -' - 2 Mr. I"1-1'1'1-1- wh I' 1' tI1 - IZ st - -V1-11 -3 ' '- .' -- J 1- '- ' yl'Zll'.' has .' -1'v -d . 1- " 1' . ' -I: 11- 2 - 2 ' - '2 vill ' 1'2111211'ity of l'1'i11'i1121I Z1 I Ia- ' ' ' s ' ' - ' '2 ."- t- ' Su1 1- " 1 - - th's 1' -2 ', 21I- . -- 2 -Q - -2 : - -- th f - 2 11- - ' - - -' - t - ' ' -f - 2 2 . s1-1' ' - ' '- 1' -2 ' ' - 'ious ' ' .' 1 " - -- 1-212 -' j, - I-'- '-." ' 2 ' II to 1 ' f ' -1' 2 ' .' - 2- It Illlly I11- said, with the- f211-iIiti1-s ' . zff ' - , ' ' '1 -"-- 2 .' I IIO - 2: '- 2 ' 1 2 2 ' - " .2 2 2 1' 2 1' ' j, '-'- - A11 I - .' - ' 3 N. II. S. h- - '2.' 2 -' - 1 2 1'1'. 2I,k ' 2s h-b-5 J ' ' .' 2: ' , W1- 2 '- cv -1' h211I, will I11- 21w2 y a II1- 2 h .' -I ity tw 1' -211' Ie-21v1- of 2 bs - '- 11' f '- 12' 'f ' j 2 21' -' '2" . ' ' : ' - ' " if - ' -' ' N. H. S. .g , . l.,,, ., ...y I , 2 " j 1- hz I I'1 '-A 1" ' ' ' 2: - 2 .' 2 - .'2 1 , its 1-I21::: -J' ' - - - .-:ist - -. ' .'- ' . ' 2 ' f 2 2 " 2 t '- Q1--1 2 1,s1 ' - 2 .SI f if .' - 2 " .1 ' .1 . K. . . Y lu--. . 2 ., . , . md PIL 2 ' . .Z n. . , hz. ,h. ,-. . , . , . ' ' I . , - -' ' .'11i " ' -. o 4 2 ' - -4 : h " 1 ' 2 - 12 oo", Zlllll ' you 211'1- 1-V1-1' 2."1-11 11 1 I11-1' . .'2 ' 21 'f-- I11 ' I'2 'I. ' ' ' ' ' ' f ' ' - ' - H. S. -' 1 l 1 . If . I -- I '. - ' -. . h : "' f '. " - '- 2.-s 't . 2 - 2 2 2 1 - 2 1I I' 2 ' ' ' ' .' - .'2 2 lt '-W21111 - 1 H. f111'1-- out ,' - 1 , '- 2' - to .'- it. 1115 h- 21I 49 SAGA ok 190.4 fA',,,,o FOOTBALL DASKETDA 1.1. WB IL V H IllIlllllllllllllllllllllllllllIlllllllll . f:'fxN- Hp- ' ' 'mu---i-...1-mm ' ' as 3. 35 EEE! , W f , ' iff ' 4 ,.. W ,. ' ' . " , ' ' I A M .-, - . N: vf ' f f , ' ' , f ' 'r E f ,rf - -, fl 4 I' . an XX 4, is-:gf-a 1 9 '24 v'2'.9Ka P OOT BALL REVIEW 1 , x 1 1 IJIILIIIKI ll ,, K 1 1 ,. 1 l Il 1 P HX 1 NIIII 111111 It 1 1 II XL 1 II Nll II 1 111u111g 11, X X1 II 111111 '11 1. N ll 1 1 1 111 1111 111 gg 11111 1 I Q, XI N l K ll I1 111111 1 1 1 ,N 11I1 1 4 1 xx I It me II - N 1 1 1 1 11111 -.1111N 0 -1- 1 1 LI N IIN 111 1 r- x I ' 11 It 11 - 1 1 X 13111 1. Il I I I 1 1 1 . - 1 1 1 1 1 1 1- II 111 1, 1 1 gl 1111uI1I 1 ,, 111 IX 1 1 H1111 5 I . 5 m11 put 11 I cl lm 1 L 1 11N X C 1 N .11 1 1 11 U 1 JNI 1 1 1 lll 1 1 1 IIJ 11 1 ,. 1111 ll UI I 71111 fx . N MIU11 x 1 N 111 1 111 1,5 1 1 V' I II N LIIXIXL C INI lx 111 1 1 NN RFI u I1 It 1 I I1 N N1 111 1 1 1 11 IX 1, 111 1114111 11110 IXI 1 111 . 1 1 1 1 N IIL 1 111111 I 141 1 1 I1 N 1 1 .11 III , 111 11 1- 1 1111111 11 111115 XX 11 1- 1 1 I 1 11111 11" N l I1 11 N 111111111 1 1 1 UNXII X 1 x 11 I 1 1 .-Xl II11- lIIl1'IIIII'Lf 111' 1I11- 110251 1I1'11Ii1'1111 11111I 11'1- I11-Ii1-11 1I1:11 IIIl'f1' 11'iII 1I11 s11, 217 s1-:1:1111, tI11- 111'11s111-1-Is I'1lI' :1 111111111113 N. II11-1' ilI'l' I11-111-1 11111111111-1I ZIIIKI 11'1II I1u1'1 II. N. 1.1-'1111 51-1-1111-1I 111-11-1' 11 I1q1'1- I1.-1-11 III 11'1- I1-111-1' IIIl'Il IIIEIII 1-1'1-1' I11-1'111'1-. 4' -' 'I'I1- 1'1-1'I1-11' 111' LI11- I1-111.1 111' "ESI" I'11I- Wi I 1I11- 1'1-I111'11 111' 1-11-'I11 111' I11-1' I1-111-1' l.1'.': 1111-11 z1111I III1' 1-11:11-I1 11'I111 I1111I 111111-1I III' n XV'l.' 111 ll 1111111111--' Il'1lI1I III III1' x1-z1s1 II 111' BH" ""' Zu' """""""' 11122, it s1--11 rl lI1'11 N. II. 24, 11'1111'I .'I1' '1 1111. 11111- 111' III1' 1':1s11-st l1llZlI'Il'I'- 111' '1- I11-1's1-II' II11- I11-sl. 111 II1- .Xxx ':1- I1:11'I'.' 1I1:1I N. II. S. I1:1s 1-11-1' I1z11I. II1- ' , was 11111- 1111111 11'I1 III II1- 1111111."11g' I-:1n1 'I'I - 1l1I 1'1-11-1':11s, I.: III1, NI1-Iiiiiill. :1I1':1's "11':11111-1I 111 151-I" 11'I1- X. II. S. NI11111'1-, I'I'l'Sf11II, I'-IIQ, IX' It'1-, 1':111111- I111?I'1'II 1-.1111-1-iz II1' I'111'111i1I:I1I1-. Sh: '1 I11-II 111111 IJ1-I11l1 11'1-1'1- 1'1-.-11l'111'1-1-1I I11' .'1'Il "1:1s II1' 1111 1'1- 11-211' III Ili'-'I1 S1'I11111I 1 1' Illl' as 11:15:11-1', ' '. Il "1' 'I1-. .'111 '- V-'IIII 14111111 t'111'1u111-. will 111- 111-ry 1':111I1I1- 1I1- , XY-l' 'I.-', Ii "111s, I"I,'Ii, SI1: '11, rr'-1" j1'1-1112 I'ZlII1'2II'L', XY-It'.I -'1 -' 111111 "I!iII" Y. II '. X Q r .-XII 111' 11'I1 I11'11'1-1I II11-111r'1-I1'1-s gg1111I M0 "P" "'I"""' 1111-1 XVII'II II11- IIggI11 NIL' I1:11'1I1-st. II1 -- II'l.' I11-1-11 1111 1I11- V'lI'.'II.j' .' :I 'I'I1-s1- 1111-11 11'1-11- 11uI'I1I1' I' I'1L'l'1I 111111 T111' IIII'l'l' j'L'21I'.' z1111I Iz1.' 1111 111z111'I1 Illll' :1 f 1 I z111I 11'1-lI-1'11'I1i111-' nu - 1111- f'I'IIl'l' "I11'21i111"' 111-5 111' 111-1'1'1- 111 1'2lI'l'j' 'XIII z1i't.1-1' tI11'1-1- 11"-1-I'.' 111'z11'Ii1'1-, s1-1-1111-1I 11-1-111 1111. NI1 1'1-'s 111-'I11 211111 11111 1'1- 2111 i11 11Iz11'1-:1I1I1- 11-11111 11'11l1 11'I1i1-I1 111 1111-1-1 TI- I'l'2l1lI!'l'S sI11111Ii11g4' 1lII 111'11111i111- llj tI11- SIIIZIII 11-11111 111' VI1-111111-1-y, IJLII I'1'11111 IY? t'VR'I'X 15111111-. II1- was El s11'1111g' 1I1-- II - 11 I1 Ii1'.'t 11"1i.tI- cz1II1-1I II1- I'- 111:111. As h- is I.-2 "ng If IE ' 11' .' 1 15 II1-' 111 the VI1 11111-1-jc 11-'11'. it XX"II I11- 11 j.1'I'1'2II I11 ,',' 111 N. II. S, QQ11111- u11tiI 1I11- Iz1:1, 11'l':tI1- 1-11I-I III' , , , I.-g':111 1-111111-, II11- 311111-111 I111'I1' 111.11 1I11- 4' "AI 'l " ' "' Ima! NMS milk, hm,1A,l.5v kv , that Q-If Q1Iz11'1-1I his J -1-11111I s1-:1s1111 1 II11- II11 -Il1i1:I11i111,5 spirit 11111 Iz11'I1111u'. ' - 'IIIWI :mtl My 21 'Z-'S fl "I II ' 111 1111- I11-:111 111551-s I'1'11m tI11- 1--1111s i11- WH" III--'IW' fm 'III' IIN' "V "III 1-X1 -1'i1-11I1-1I 1111-11. it S1-1-111-rl 21 I1z11'1I t:1fI1 "I" ""'kS' H' 1'-Il In will UV t-1 1111 u11'11 III1' 1'ig.g'I1l 1-11111I1111z1ti1111 II1'1I WZ" -' 1111- 1'1111I1I 1.1II tI11- 1-I1-1'111 f11'1111g"-st 1111-11. W0 AVE- Hull-I I tl, I-11-X1 -1i1-111'1- 11"1s 1-:1sIIy 111 'LI11 1,1--1111 Iuf , . , , LI11-jf 1-11uI1l fight -1111I I1z11I 1I11-11' 1111- 11I11-rs 'M' A Wu" Um' O' "W ""'u"'.' mv" U" 1'1-QLII1' I511111'11 th 11' 1111' s '-11-'tI1, tI1- th" 'Nu' I "N" C"u"' HI-"F"11 " 'v"""' 111-111'1-11 i11 El 111-1f11t'iLy 111' -'z 1111-.: ' U" "" U", "V ' "J ' 'T' If lilly!! MTH qlmklwnt XX'1'llI'S II11- 51"11'I1-I 'lII1I I 1"1y I'111' 2 KI ' 'I'I--.-1'1- is 11111- 'I1i11--' IIIIII 11'1- Slly 5"""" 111 1':11'111' 111' II11- IEILEII t1-11111. 'I'I1:-11' 111.-11 if-XNII'IIIfI.I., II11II'-I1:11-I1 11'1- '1- z1II I1-1':1I 111 II11-11' x1-I111--I z1111I if II11- -, I1:1'I 1'11f-111-1I II11- s1-z1s1111 11'1II1 l'I1:111111'1-1' """"""" ww' H """"' 'mm "'1""' H' . 4 , - ' II11- 1v11-Qs 111' XVIIII KI11- I1:11'I1s :1111I El st ' mg' II11-H' 1-111I1-1I 11 11-1tI1 I,1-41111, II11- N1 -.,' - th.:-vnm, mum. HS WMI L.. Html ml wwix., 1'iII1- IHlL'Iil'I'S 11'1111I1I I1z11'1- I1.-1-11 111'1111I 111' mu. PHS-.l.S' 111-111. 111- I111111- II1'11. N. II. zl' 1 ut ' ff, I'1-'ht IC111I II1- "1'1"1 -I1 t--1111" 111' IIII' 1'z1II1-1' 111 15121. --SH Y " 1-1, 11 b-uw ml, ,,l tht. I-1. 42 xi ...Rx llllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllll ev 19fz4 'gs 4496? 4 emu UN 1 .514 VK CXI x Ugg ll 4 1 W, N xnxx I 1 X s 111. im uru mi x if UX Il x 1 u xc 1 111 N . ,Af 1 k 1011 1 4 N R 1 ut N mind ua pn Img C1u.u 1 fur X X was 1 W' x 5, at nu w n . dm, .mr M mum bc IILDSI or mm mn u 1 ITIIII IU x1g,1 Guan 1 .N .x m wr p um' lx N xnxx vu me .1 xxaxx xlmmwri the old 511111 xml mould hght whom he- couldnt pin cc an c 0 ll N x S'1 ON CLII ll cwtou xx lk xc 0 10 N xml . -.4 4 Q in 1 1 um gum on the uffc 111 un 1 1910 K ac 1 K um m C I I I cft Gum Plclxlc s xlthough pl ix mb hls Nt mason ua-5 . naw xc x ll XX AN HL PN 1 xnxx 1,1004 fl mme .mm 0 mme .1 NT Nf lu: x 1 xx. N 11 umm who NIIUXKUI wa ug,1 1 Q xr OL .mm mxkn Xtoam in 9 x Mlm . 1 H11 Nh M 1 11 4 1 N' yclyxl X 1 It I1 l rw h 1 X lxfj N I K! L X lXHI,, IN JU,.l W c H11 , 1-. NII u X IIN WAN 41 lx, X um ull 1 1 I All ll' l X N All 1 X X XIXL XXIII X N um nu N x c wuggh xml 1 1L,,u 111 N ll uc ar X . X .md ulmmags me 1, . XS mdx -N 'X ILCl1Nll,.f 1 und . . N m k ',. fum 1 ll naunu ,Q m 1 N X x m. 1114 111111 l l YH Ni mll 11 UI 1 HK A x um xx xx me x xx no .nr mf 1 4 Lu lxlinllljl H 1 Hung c. lx m I 1 ll . mu u . 4 ms M 1 11 1 1 N 1 m. gm n X 1 1 a unc 111 UN mm Im Wu 1 1111113011 1 ll a ' lx N xg, :yung X gg 1 N 11 1 .mm lxa X L W - f "' WM1.' N E - M . N- ' ' K .1 ' n ' 'O 1.4,ivi,,g-0,141 01' -lm' pass 211141 ' ll UU'1l- Uv wmx his lc-lim' by 211 vzlys pluyixrg' 1114- lx' '11 zlwzly 'ith Hu- hull. Hn- wiil rv- f"'x 1. 'mi shuuld iw 2:1 1 x1l'X1 j'i'1iI'. turn nvxi ya-zu: Fly, .1 INN Ti 'mv WA 5-V 'IP' VA '111 T2 'kl' "I"Ask' V' wwf Zl Fmxiwy' when nrulm- tl "II:I1'h" rv ru-fl fm' hip first ."',H11 '- My 'jmlzyilxg Il ' 51:1 iv." 111 :li i'4ut-H111 :md ill spitv ni' hi: lzlvk of rzpil' ui' thrvc' lnmluwm Vilas :xl 11111 lxw"i11A 1-X1 vim 11111 lw msulv thx' lvzxm. llv haul nilz-" uf th- .1-:J 11. Fisk xhm' fl NS rlolvm- 211111 si: l 'VI5' 1 1 ' 1 :ll VIIX5 "UUA .'1uiT"' by pl: ff P 'f vh thc' svn- lu-411-pg-miwl ml. IIA- lflvw I ill M2152 :,1vr1. Ilis lux will ln- fm-lt thm' -rv -Il" , . H sv: ftlll. M1-G "FIX, Vlgll la 'H' McAG'iI' has won lllra-0 thot-bzlil lvt- IAA- 3- Uxfi 'l'f'1'h' Ivrs 'md W1-111 into thv 1-'mu' to tight Yu' UI.: buck" " .' 21 "'l'l11'u1 Hzxf' mlm Hu' rl 1. llc' hwml h'u'fl luck thi! Wil- wh zlvuy. A ulfi bv mlvpg-lnlawl up I1- um b wuhl allways iw civpz- - 1011 stnl -um mmpmpcklxg' m' , cfithm' thw 1,511 in 21 '11'h. thm- lilw rn' in thc upfrm H111-i. Hv his DICIAIIH, ,- VH 4 , .d fghlwut 41L'f'l'I1.'iX'l' m' '13 vvll us uiikyl- "Fa t" Dl'll' 'I his .'cz'umI 1'.'m. i.h Us this yvzu' and has two yvzxrs to gm, WP- - LIVH- Iffl 'l1"'Hf' His vm-iff vu' unc- of H min stays plg'-1 hip first sm-zipun :mi ui' the tu' ' 1 I - - li 1 -A' ld l nhl ' 2 "W" 1' hu :I 1 Ii IIZAYK' up to "mv p z holvu, hui :1 lcttvr' fm' his hard Wm-1' '. lhv , , "-IA "z'-HA "111 mc. z 43.1-311. 1' rn ' "1 N 1' W W "Ili1k" Wm' ' Sv 'z ' ll ig hf' Hrfi ICVAAT- Nfl Emi ,' " 'l tl 'l " -' ' , S "'i "VK" Wm' lwcit at tht' '11 2 ' "' . , ' ' aj, Q-ni ui' 21 pass :md ' 'll '1lNV'iQx'.' 211' llc XVLRS zx 511:11 m' on thnx I f'1,'c'. lrwwf' gf : zftf' 'z " .151 lbw "pina-k' Hn- w'1.' :i Hue lll't't'Il.'i"K' 'uf z 1 x ' 1- PPICH ' .' I1 tf- , .. . ., . . J ' ' ' "1 11 1.'x' 'll- f' ' sc".'vz'A1I T1 H1 fr: IPX' "1 ,' tl x H1211 sian' f' tl .'0:x- PIM-L., 3 11 .. V. ilu I S --xy Lu- .1 5 . Alle pfxyc-d the .vmw ull ja 10 all St. .I 1 tht, gum, whim N' H. S. lid lhv imc-. II' "1 ' I , - 'usp I , , :xml bct f' thf 11' nit-. H0 is "lp- miy uf ,Q - 1 ' 1931. 1' uk, "I-!'ll" Y '. A1111 .4 1 d 2: ird I V V 1 vw' 'ilv'-1' an L fm' pzuickiw- 4 1 "we I - QU ' 44" " 'd za vuluzl 1- hc-ly in the vzxrsity in sv 'im- 1- .V ,ANY 2 Z.: ,,. 'T fi., ,I ,,. . 'IA' tl-H 'lvi 1 . ... ,, -Y , I- ,' I! X Mu me 'lhl 111111-V mm-n of 1022! ww: fzml. foul Il 'lx Ji. IIA " .' ' 1 on N A ,. , , , v tht, lxfx .AV I nm 5' .151 .lc 1, Mc-hlti . I1 :I . -Hy. 11" ' Vx 1 . S12 1, liclph. I"'k, Ya "NUI: YOIH' 1. Imft L' 'mrfl Y '. I'ci '31, .Tu wdiu - 1 C' n.'. HGH" "I: - J ' - ' A- ' 1 "1 1" J. F. MAc:I1f1f1N. '24 vnu -'l tm Aon ' 11 - 1 I fx Hu . 43 'fSTx'GTxX ll I I Ill lllllll Q7 x-M7 6,, 5 - 1 . . ' ,pow G 0 ?-A fxvf' 0 S r'-'ir .... ...... ....,,..1................. AGA ...,....f...........,...........,...... Sak ww fv"o'1" BA KET BALL REVIEW Ulll 11 N 1 1 1 11 N 1111 lYXl1l 4 I 1 H 1 1 1 11 mu 1 11111 N 111 1 X X l Y , N , X 1 1x 11 'Ht 0 1 1'1d 111 .111x 1 Tl 1 1 4, 1 1 11 ll L 1111g,11 ll 1 1 1 ' X l 1 JJ, l 1X 111 Lllt 1 N 1 N11 ll 1 r 11 ,, 1 1 x 1111111' 1 ' 1 11111131 X 1111 x Il 1 1 x llx LXI g., Nbr 1 N11Lll I XX1 1 1 yi 1s 111 1 1 K IIN 111 1 1X N xt 1 x KU xllll UI 111 i 1 IXKIJI 'N 1 X 1 X l 1 1 41 I lIl,., t 1 X X 1, 1 11111 ll 1 lXX ,., 1 110 11 ' 1 1 Xl NIU X 1 1 111,N Tl N I 1111 11 N 111, L lX14r N In 1 1 1 1 1 xv 1 L ,, 1111 N l l 1 1 -11 gi 1 11 7 1 A --v--WA-H+ vi- 'ff"' ' 5 J . , , 74 '1 !"4f' KKK! 7 .XI 11111 11p1-11i11g111'1111- 1.122221 lZ:1s1Q1-1- N. 11, S. 21 l'11111v1'11x' 11. 111111 S1-:1s'111, N. 11. S, 211111 1-w:11'11 31111-1x1 X. 11. S. IT l'1:1111f 141. 1lILlII11 l111'111s1-11114 1111 fx zlly 1'111'l11111114'. N. 11. S. Zi' .11k'XVZl!'1 121. ,XI 1111'111'f11':1l1i'.11'1lz1r1q1'11v:11l1-:11111111:111'f N. 11. S. 11 4'1'11111wx'i1111 101. 11111 111111111 1111-111x1-lxws 2llIXXK'1'l'l'l1 115' Nix N, II. F. 3 51' 2111 11. H1111-11111-11 1111111 1111- 1,-11z111111i1111f111p m1111111 N. Il. F. 221- Y. .11. ff A. III. 111' 11111 3111-1'i1111s sv:1s1111. 1-Xl11111g'11 :111 N. 11. S. 11 S11':111x11111' 12. 111 1111-Q11 1111-11 111111 11111 111-1-11 :11'111:11 111,-111- N. ll. S. ill N '1f1'1 21. 111-1s 111' 111:11 11v111'11:111111111 11.1111 11ll'X :111 N. 11, S. 1-1 1'1:1111w Ill. 111111 Yhl' il'-H141 f"Y'1l1lH' U' 11f1W' l'1f1Y4f41 .' 1ll'2lb1t'I'Il 1111111 Tw '11:1111v1:1 11111 11' W N '11'11"1S'1""1 0111" '4 nm' N. 11. s. ll 11'11f11111Q1111, ff 11. 111 1'l""" N. 11. s. z1' 11-11111..11 111. T1111 11111 11122-233 IM11111111111. V: pbflll. N S111 ' '11. K1 lly, l11ws11111, 112111111111 XY 111" 141111115 1l'1I!j" I'l'-l'Il1Hl'l'l'11 111' S112 111. S11'1111. N, 11- 5. ll "111111l"'11N' ff'- f'1'1lXV1'4l!'l1. NY1s 1 1'11. XV-1 '. 'i1111-1'. SH, A fl-Hm.mnMAm 1'11111i. 1111111111 111111 12114'l' 11N s":1.'1111'1vy N- H. S- 1,1 KP mm ZH' 1111WL'2lI'l11. W1 V4 '1Ull'1i1j' 11.111 1'1lFl1j' 1111'- gl-111 171117 '13 151.1 211111 111-lc11'111i111111 21 1111111- SN! ' 11.11111- 1'1 1" UPA 11 fm 1 ' -1 S'1""1 111 S111 1-11 vas :1 11-111-1' 1111111 IW-1-111 1111- 11 ' W' 1111157 111211111 5111511111 f1111:111 111.11111 111111 llr svn- '1111"Y IVV V141 111 '11f2111"S W1111111' '11. an 1,. 111- V: s :1 w111'- fl1111 111111 v1 11111 1111111 11 111' 1'11l111's lay 15.11" t111' 1' Ilk, 111' 112' sl 1 1'1' 111 2115 1 1"1v 111' 111- 111111: '1111 11111111-S1 211111 1:11411-rt f'i'11l'C1Ll10S OVO1' -'smm-11" WJ, M111 Hg' th.. A-in-:,j,1..11" WN. 1 "1iW1 -11111 VIUW' 1111 "1 11if !l'1'11H1iI1Al l'lw 1'1'1'1' 111 El S. N tl. 1111113-1'111 :11111 V111 ll111UIy t21l'l'."ITg' 1-1 Y11I411'11'r 111111 T 113- 11-111'1, 111 115 yqpxl 11-5113 i':':1lQ. Q Q .X111l'l' t'llll14l'jl' 1111'1111f'11 1111 t'1111 vim: 511' HV' IA 11111111.11 W1 ,1 ,. th hwy. WON in tht, L- uth, .'11: 1112131111 1115 111'rl su:1s1s11 1111 11142 1:1511-1'11 01111 l!:1f1111 111111 1111111111111-111 511111 H141 11V"Yw1 1111181111 ' "1 11? w1N,l.l, Hwy th.:-Mum! HH llwliwlxms ill 1ws1 111'11 1111 111' 11-11111. 111- :1 'nys 1110 l11'c1i111i11:1111-s 111111 S1-1111AF111:11s only Sh 1111111 211111 11211 'ml' U11 111" SIVHIS' 111 1111 111-1112111111 111 1111- 11'1:11f 15' 11111 112141 051 mlm "H 11111 111111111 L11 H 1110 uf' 111111 1l'Z11'L1'X1 1.-21111 1111111 f'1111111'11111v, 111115 i111'1f41Y" 'HAI 101111151 1 A' HP Wm 1' 1111 wi.11i111" 1111 1'1g1l 111 l'11lK'l' 1111- 1112110 mx" YUM!" T"U"H"'1'm fu 1' 1'Uf- uma. 1-111-.11 1:12445 11' 1111" 'M' 11111 "MY W-'H' " ' ' 1',x111'1:1:1,1.. 1-411.-111-11 11115 1111 ' :11111-111 111115' wv1'1- 111-1'1-1111111 115' pg. Um. "Il1111j1" vas 11111 111512 1c1'11-1 Slill' 111' 11 1 sv:1.'1 I1 z 1 f11 111.1 i111111'm'v '1111 N. 11. S. 111 5111111441-1 25 1'x'1'1' 111s 1'X'1'11l'l1l Ii12l:x' 111' 1111- l!I"'A us N. 11. F. Nix. l1:11'.'11i1:'111 ll ?'L121?'1111. 1:L'F.1l1t'.' 1N'1llg' il sun- 511411 fwm N' H- S- 35 11"1W'1'1'3' 15 :111 :111g'l1-5 411' 11111 11111113 111- was Z1 n1ll'2 11.y" 11. S. 5141 S11':'1.'1'111c1 14. 1111111 111111 14711111 1111 111 f111'1:1 :111 111 :111 11- S- 3:1 N- 11'-'Yl"T"l1 11- p1111:'c- 111' 111- -":11111'. liu slil1 11:15 1' IIII. 1i 1,11Xi1.f"1. ll'1 1. 511211: 111 111:1y 11111 S111 11'11 xx'i1. l1lI'l'l1 11.11's A - - -- - "'lSm11ll111 -111. 111'1111'v g'1':1r111:11i11g'. 45 'llIll'NlIIllIllI'lllllllllllllllmlllllllll'llllllll S Olllllllllll lllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllmn If Sola, 1 9 '24 v2'.9:f -16 v "5 A---M -- ---- , V NT .F -v - . nf H - T..r ,..,.. x ,, .3 5 -, , 1 - Y 1 Z!!- IllllllllllllllllllIllIllllIllIIIIllllllllllllllllllllll AG ................................. 1 ....... ..... .. ff Q 5023A 1 9 Q44 f'N.Eo93a IW wvs 1 t 11 Il 1111 11111 111f1111thl 111 P111 t 11 Il 11 1 1 11 H1111 S NX 1111111 1111111111 N1 111.,u1111 1 xx 1 11 1lf.,1'l H11111 111x111 11111 V1 oodruff 1 h11111 111 111 xx A 1 1111 IX UK -'k111JN 511111111 I 1111111 1111111 1 17 1 1118 YKJIIU11' IX S 111 N rl 1111111 N11 11111 lt 11111 '111u1L 47 6 ,, s J a .,,,, ,A . ,... 1 ' 1 1 "1 1 "1 H H I I I l lst Iii ' 101' t '.g'1fltZfFI'211 'is G111'su1'hg Mary W1 112111 1x121'y Y u11g'g 1 11 H1111 '. JHC11, ',11f t "g'ht:-Iml 21S11..Q'1",i 1 'z "5 15.1 - . 1' 1 g. 2 '-' "tl NIz11111111g A1b111'tz1 M1'IJa11ie1s. 311-11 R11 ', 1-ft 1 "f t:--- 1 1 1 ' 3 1"s ' : Hula Sc -1 H, P11 '1 B1 "0 'sg 11-1' - R: F01 ', ' .':--." '1 V, 11' 2 "1S. 110' ' , f421l'I', G11'Su1'11, 1-Y11. GUAI .':-W1 1' , Rzj, H111 ', Sm' h, W1 13 ' 1 P. KEN '1C1iS:f13z ' ' 's, 1 21 -. H M I I I I SAG N as 19.21 1 :Ll -1 1 1 X N1 R 1 N 1 1 1 1 1 X l 1 N X 1 1 1 I 1 1 X 1 N111 1 1 1 L 1 11 11 1 1 N 1 1 XX lx x 1 1 1 1 1 1 1111111 L 1 ll N1 Lf WI 1 111 1 1 1111 ,YA A A , , W, . X XXIIYW 77777 7744 x ---A-i ff ------4-- ' A ll 1 1 11 1 - -A ff-HW -7-S ffv-l- ' 4 4 Q 9' .1 4 - - XY1 lllfl-1. 1' 411-11 -1X g11.111 :1 :'11111- .11 g1111:'11:11 :11 1'111'11'q1 12lf11Il11I 11111111 11111 1115 111.1111 1111'1111LL'11 11" W11f1'1"f1 111111 1' "'l I1"'Ul"'1' 111' V1 1 1 ' Q A ' 1 4 ' 1- 4 . 5 11111 1111111 11:11111-- :11111 2111111111911 f1'111'1r1L1 'l UNM' N' H' " 'H "H "'m'l"l'1' 11-15 1111111 11l1lNl'11, w1111x1-11 1114 11111' 'W' 11111'-1"' "ll H' 1'l 5 In If x':11111- 115' 1111111115 :111 11111111s111g 11111111 1111 Im' W1 will '11 l"4"' -- ' ', .-11 ' - " "1 --1- 1 " 1 . - , . . Xllf 11111 .1.11lI1g. 1111111 NMI 11111 111 XXXL 'HH LX. :AU:w:H,li 111- 1-11-2111141 1L'l1lll'11r 1111 1111- 1111.11 :11111 I 1 , I, I 1. 1. . . ' XXTLY llbl' II1 !'1' X1':1f1111 .11 1:1'1' 11'1 :111 11"-11 r1'l1'1 1111 :111 z11.11'1x1 1111g-1-111-1- A , A A. , M , , , . x1l'llY'1 1!1f1u1x'1-11-11 111 11:1 111111111 111.1- 1:111,1- 11111-11-1-. 111- 11111 1'l'1l11'11 Il1'X1 I . 11111 111111 11:1w141-1 11.111 1111111 111 11111 s1'1111 111111: . . ' 11111 ll111'I' 1111- l'llllk'11 111111111 1114' 111s1'11'g K?1fl,lA'1'. 1111111-11 XYI1-111lill'11 wmv 11111- 111 111'1'X'l' 1l1Il1SL'1f "1T111 11" v.'11w 111 111' 1111 11111111111-1's11l'111z1 Lflvili Y:111l1- 111 111 11'11111. 1111 w111 1 1111111111111 11-11111 111' 111175. 111- 411111111 WI" 'WU 5"'il'4' 11' ' 1 - 1 A - 11-' " '. 11-1 ' 1 . 1.1 . . . 11.1. 111 11.111 .1 111111111,.1 111111x1.111,1 111 xx I,AI'lAIll,AlMI4AI1. fllmwl l2:1'l11f 111111 115' 111211121111 11111 1111-1 1,-:1111 A . ,, , . . I U ,, '111111 ww :1 51111111' W1111 11111111 11 1111Q j'L'2ll'. 11' z11x'.1y: s1111x'1-1 11 111 11111 I 1, , V I 1 E , l Y H Q . .i'.1 1111 118 wx' 11 11'11 111 . . . .. 1:1115 111111 111 11'1- 111-1 g111:11'11Q 1111 11111 111:1111. . A .1 I . .I . A . 11111 111.111, 1114 fg1111'1111g 31111. '15 11' w111 l'L',L1.'I1 :1g:1111 1111x1 11-111: . . . 15111111 1111-11111111 111 11l1' 11:1111 1111111-s 11 1'll.-fS'l'.1N. 111111111 '111' 4'111l'11i4'1'F- ,, 1 11'21'i 411-'1 1 ' 1 Q 1 1 1. 111 11 111.1 1 I1 1111 1 1,1111 HAUAIA. fmltm. ll11lK'lI4Q'1l 111' 11.111111 ' 1-1111111-11 111 111 .1i11lQ' N I ,, , , . , . . , . 11111111 XYIIQ 111:11 ll F11111111' 211141 11:11 iw- 111:11 11111111 1!l 115 1l!'41 1w11 41:1-:11's 11. I I. I t I 1 . I, . . . . '-1 11s 1' "'1' Y '1X'111g 111 L1':1111:1. , i1-111-111. 111- z1:1f111-1'1'.1 11111 1111111 1-:111 21p.L'Z11Y' 1, .' 1. . ' '. . ' H . i. . , . 1.'.':1f 1111111111 11 1111' 111f w1l11'l1 :11111 11111111 1.11: j'L'll1'. :11111 111z1111- 111 11111s1'1l 111111 111 . , , . , I'121j'l1L.L'. 111' 1111s :1 11111111 1111111 11 L11 111- 111 NI 111111111 111111 511111114 111 111' , . , , , I , , , 11111 1'11I'1141Xl' 11111 111111111-'1'.'1-. QI 1111-. 1.1 11:15 11111111111 Xl'!11' 111 11 111' , . , , 1. I Y H Q ' 1.111 I 1: 1w1111: 1111-11 f1',N1'l'Y1' 111 111- 1111: 'k1lIT11'I1'i'f1 1111' 1111111- s1'11'1111 s1111'11 111 C115 F1l1!'2Ig'Q'I' 1'1Z,XXX'11'fEi1I1. 19.1111311111 111g 11111 111 111':11111'1- 111111 11111 YiI1'S1ty'Z1 f'1':111'l'111'11 111:15'11114' 111+ 111's! 51:11 1111 11111 1LW:'1S111'15l' 1"W'IuH1'l'l W' Zig? 1 . , , , , , . " .1 .1 ., . ,. , , , , . X. Il- 5. Xm,,.l,5. wh UMA HI IIN, milwl 111111. 11115 .1.111111111111x151.11 111111 1'1:'11' 1'11-1 111-1' 111'x'1111'2'1-11. 111- 11:11 El XY1Q1l 1111"'l 11111111 111'1i. '1'111'111- 1'111-1-rs? 15111 11 1-11111 :11111 il 11111141 l1t'1.l'11S1X'1k 111:111. 1 '111' "ff11'1' 'Wd '1'11'11"'1' A , ,. , ' . 11-9515.1 . .., Q Y 111111:1s11111-11111'1'y1"11'w111111s:11111s1111111 UNK' mi 'I 11" 1----1 11' A 'm . . 1 . 2.1 1 1..4 ' . . -' . 11-V1-1111 11111 :111 -X 11111111 :111-.11'1 11111 LVN' IM 15' IV'l't'm' Nh 11' ' 1 mlm 1' :11t'1 11'11. XX -111111111111-1'. 1'1'1 ' '11, 1':1111111111I1. xX'1'11'l' -11-11 111111. f11,1'1l'1"1' 1'111'wz11'11 H N V Q - .1. 1: NI-12 111 11111 115' 1Y1I1j'lI1-L1'1l.' 111'w1 Yl'!l1', 1l121X'l1 f 1 veg W " H 5 '4 .W A A 91155 .5 ss-t'if4 5 y fr' w - 1 ' 'Q .j,. 4' fi , size. sf' 511 ' ' . Q ff"-"": 'ia 9? 334, . 'ff u 1' l' 425.1 X , W, ' ,ie Q rr-GBE' :Q C . if-' I 'flulf-Ll . mi ' ' "' ,.,,.' - -id-ii F X ve9f 1 9 Q4 -Zio-4-WA HllIlllllIllIIIIIllIlIlllllllllllllllllllllllllllllllll A lllllllllllllllllllllIIlllIllIlIIIIIllllllllllllllllllllllllll KN 1 X F 1 1 7 n- nn ' f n ox jx ...,. ,mfinouaa WHO'S WHO IN N. H. S. f FRTRIIDI 'VIITC HPI I I REI IIESI I IRI C ltxude Mltdull NIH' 1ba'Ie Illvkhlllxt BFSI IOOlxIINf BOX K 1 but X ou g, Xl Ifud Ia I Nl S'I POI II KR IIRI P tfx 'Wcchcm N Sl IOIII KR Ilswmth R If,Il I All Campbell BESI' If RESHWI KN SIL IIFN I I tw IOUIHC Iushcm I mmm C oxsuch BESI SOPHONIORF SFI IJENI I lwabcth C111 Wan Moms BFSI IL NIOR S l L DENT ful I illls Iicttx Muhun BI' Sl SENIOR S I l DENIT 'I In m 1 I! ll gh NX 1111111 Batloe Rfwl Xl I -XROI ND QTI DEN'I 1 nth HESI XIHIE'lE C8035 1 I iwmp XM hul wwxden BEQI KIHI EIE Cf lrlj u 1 Snhu Ll Athnlxn MMI m max NIOSI LI EN ER SILJDEIVI Cux H ltm Rxlph XXLXIHIIILI In , C . ' z I , L I A J- I A YQ ' . ' - In 'so .2 ' ' 'sun .. .2 1. - ' - ' -' 1 I. , I ,. . . , . If " ' nf' ' 11 1 . If XML 1 . I 1 " 2 . . - I Of ' ' ' .I I . uf" . . 'I' ., f ' 11- -j 1 " I Iiliizxl 1 C'z1r1' .lfhclyn Mc-INIanz1wuy Vx'iIIzxrcI I2:e1'Luv .lO. " ' ' ' .I BOY I " , ' ' ff .' ' ' 9' f I Vex' I bc-II ' , - rn - 1 A J A A JA u. 1 A I .Ia , 'sl IC I4 'II1' 4' -1 fmt- I -.- . I , -v .X 2 Z f lv . , , . . . , 'I '. 1 " I 1' i - A f ' ' L' I Ik- 2 ' I v ' x - XX IuImlIllIIIllIllIlllllllIIllllllllllllllllllllllllu' SA GA 'UW'mimi'll'I''llIIIUIWNUlmlillllllllfllllliilun lf 620.3 JIX 1 9 Q4 ,-xw.e2f Scarlet and Gra H H S EU BY PRUHIBIIIUNISIS 3 My N H S ll LITERARY BNIB HY Hl Y IURUH PHILOMATHIAN LITERARY CLUB 1 X unts mf Nnlxonx c I lg, mol fcnmcd 1 m vu Intex x Klub 11 tux mu mf, um hm 1 1 umbcz lst Q ml mu wx xx 1 Q u 0 cu dxm up 1 umxtltutlon du L 1 lltdllllllk m m x m fx xmght fox llglllll mu n Ph oihcux f,lLl+Ctl unc Pu ldnnt lu IILNldll1t nl Ntnphmnwn mhz rt SIIHIIIOII IX N 11 He lc n Shar p N u Quint ux '1IidNl1llI Clltlc an on t1tL 1 xx ix form IL ne Phllomxthl Il chu an c thnd Vhdne clu CXill1l1j,,s o um mth at M IH thg Studx X x Tm lNlL1lIj.,N Chutu mem bus tut 11111 txuntx hu c s tc n fx pcuzl Ntudx of PdIll'1INCHtdlX Lavs hu: bunk ILIJUIT LIYLII o11g,m'11 to: c Vklltttll md duzlupc 1 bettil command Il I7u1mg, thc xc ll tvucntx IX mu mem X unc llllflltld bllllfhlllj., the to 1 t hftx Qnthu ll tu xtument The Int of than mam Dlfxlldld 8011.41 umtlrm xtuxnd 1 17141111 at DEX! in mr 51 Imluu d ix uv enjoxem F1 1 qtephemon H S WH WHO HES! D XNQ FRQ Cl ouplej x fhxplfm M lxm el A111 ru Mlm C llbut Xoung, BI! I ESI I0 Xl FR N 1 1 mm Dc uh H XRDESI W ORRFR 1 nth uw am NIOQI 1 ROI Q HX bll DEN'l ld P14 N on Thulmm B1 hop 'lhulmm Iwlxhop NIOQI 1 HILERI ll Qll DPNI Bhkl S X I DBI XRTNIENT GUY Hlltfx I ouzt mu Dmw xxfllldlllfi' f',11L1-H1411 51 ,.- - , .- Q NXQ V v N- -F - , ,, ,. ...,. ,..,.- ' 1 m1.xm -..-ml., ll yn nn.-.I .l,. x nl' rm, 1.n....,.x an 1-ul Y N0 . . . INVAU V ,ff . . . VISIH 5 x-wr g jf ' :Lug v - Q .aww -,, JZ-W, -.f--, - W 2 b - . f.'-.f,ff-1- 1, Jwawvv, mp. -fr .1.. r xx, mn. g 1 1 -,'. 1- 7 , . ., , , , . X ' " ' ' ""' 'f 'A Ifffl Qlf J.'f.,ff,"If.Q'd N 'N 1 W -Ag wifi V V ' 'N ' A 1'ff.f5'.'QfT,TT1 M, 1 If N ' 'A .111 ,V f , V ' -4 V 'V H A xv Y f ' 'Y Un 3' ' !'1x V . I ,, .,.,,,v. A ' Q K . A , X- li A . ,W Q xslt My 1: , -. ., Wm., n.m.,f. M' 4 V' M 4 W I :A ' V 1 N, 3 1 ' 'J --V I' 'njw' ' F ..,n,..f..! '. - asv , . , 'N' ' ' 7., 1,-552 ., , K. ' ' " " "W ,. -. V ,,, .. 5 , ' J .. , ., .,,, , In ,M B-I " ' .I .a ra ' " '-jig gxjug A Q, , if Y , ,g-, 1 f fr: ...ss H ,,,,.... LQ H ,g L5 A 1 , V f K A f 'f' Q, '-,gg . Q ru. Q A: ff ' ..g.'1,Ji w , if M, ,. ,,,, , -'MH N I in J . ,N . :nn or L. -. ,H qv 1--Q... f X. '-. , 4 X ,,. . .,. ..,,. .,. L1 .. ""5 7 F ' 5' W .rm-lr. ,w.,. -Mr. uf J' J-...v 1 , ,, , 1 , U, V bs' lm 14 'vv '1 4. r4'1v1 v ' 14' ' ' "M " I - v - ' Th 1 :tu I 1 .' 1 1' 1 .' 'ill ' 1' "h mm z T100 P. , . ' 1 .' A' Hall Sch ' X 2 - ' .' 1'2lI'-' ' this wa: fix-cl ' ' - 1 fx. ' 1 ' 1 ' - ycz ', its ' 'st Ht' -' I gg' -li N4 - 1 z - ' - j- ' 'X X' A' ' Th A I 'I -' ' 7 V 1 ' '111 Th 1 aim: of the Club are m nik: Hi'-'sg 'z ' 2 - .' 3 1-ld' . S .xl 5. -. . cc , - - fs on 1uz11'f' " ' .' f ' enlbe-1'.'hi1 and Z v. . .X . S ,.- . , . .' ,- C S .i ,S xz " """ 2' 'xtlg.1'. ,'2 A., X2 , ,.. . ' L, ' . , , .wx 1.-X: of IC glish. 1 ,,,. Ii z 1' - l .4 , " 1' 1 '12 ' '- '-s',' f ' 1 - X" - , D V ,PH x P ,. A" S bel... . , ., ' ' 'z , . .' ,. i,. V til X 2 ., A Ma Y. fvhzzl 0 ' -' - Kas 7 5 il S. ' X. I ' X l . ,,.,....,, . VY x X LY ' ' - - 1 ' ' ,,,.,..,,,, .. ,, . , .,,, Mis: I. tz . '. . . N f ' s fee 'X z ' ' ' ' l':1 A nl ' r' sl ltim '21 ' od, tl 1 V1 '-: 1' g' s 21' uf' ' 1' lby nal ? ' z 'ax ' xx and thl first ull. and " '- 'S 2 I' -'A ' fs f -'-ry --- 212 K 1 1 N. . S. ' 0'S ' V' g .Y Y J n Y J N" v V A Pllth i 2 ' . 0 " P'1l1vll I-1li'.:1't 1 Farr A 1".' A ' '-H 5' " Y " 1.0 Ing:- iQ." .,", A Q " ' X' 'll Fr --.-r, . 2 'F - ' Z I.: . ' ' QW I."' '."'f.C' G. IH ' . .' ,f'TLhd-T7Tf-T-5N. IIIllllllllllllllllllllllIllllIlll lllllllllllll Illlll ' Q, ' ' " ' - N- M m-,,-......,.g Eisikyw ... -,.ii, .... 1 9 9-4 .... ,N-ssseza .x.J:u22l...1AA 1 551 ,A 4. 54 is. K .v l ,,ss1lL,,4 -'JL f r I '- -S+ v'+ML ' 4.1 ' ,1 .. . Hr' - .J 1' V D 1 ' ' PT . I n4mx,'sQAi if 1 'Q 'A 71 xx."?. Xfii, ' . 43. 4 31 1 x ,J il Z lllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll --iv ws A -SUZQQ Q 4 2.935 xx: x A '7v I' H ll I I I , Slf I' .l'I'l' . NH IIILXY S'l'.Xl"l-' I 1 II luv. 1-TV: if Hgh.: Yvvill 1 ur W-llfvg I' :mi I' x-wt :rg lI:1r:'j.' K -' yi' lilly VI- slxlnxing I-'L-V11 Filpniz -Nlux IZ ww 'sg 'x'.'if ii W lil-. 2111 ll W. lc-H to 1'ighY: f':1'1'i:' ll f1lf.I f1'if:1lm'I,'1 f'l1!'1'1 -lllvill Nigln-'sg .Miz-Tixw li.yg I'flz1:.lu-'I1 xilk'hi'1?lI II'-'4 .1 I XXRHQ 'l'F14-112111 H1-fliilillg Imllirn- W:xI':1t': l, ui n- l.1 fi 11 1. 7 ffl X Hff. 'NN .W , X e" '- 'I 1 1 Y X' 1 jf, I X15 Q , x 'I ' . n..n..i 222 'fx X . 1 , I W f' ,, v , .4 - .. .5 iw i 1551 . 1 S 4 1 , -ph , ,A , :W J". -' 5 1 , X an .. R ' E , 3 K, . ,:.ff!v 2' ' a . fi t V wr f x ' , W I ' fm f , A , sv " " A ,ff 1 1 ' X -Jr L" --A 'C Q i .g N V, . :J 4.5 ' il. -La? 1 q fix , , gift' 1 ,Q ,.., 4 I ri I .w-,1'7' x 4 ,N 'I 1 4 X .-4 ,1 Q1 L NQDA '- 11 --T m- - -Q 5013A 1 9 Q4 A219 A A ",,'-1. .-f,,g QU X STAII XX Rfntoe Bu mms Mmagu PAVI BT TTQ TDITOR IN FHII F Ch'lIlLN Xxl1t7 hmmm Aclxutmng., NI'll1'l,Qll Phxlhs Nlxll DQNUNII Idltm hxlph XXLXHHHCI 9111119 sc mc 'md I xlcndn 0111 Smxth Cnculxtmn Mll1lL,0l Nixbel Dalst Llulfux Idltor FldI'lLIS 'Nici lmli Athhtus N110 Imton Asn tint C1lCl1l'ltl0Il NI m 15,01 56 -3 1 H'-13 ,WY 1 - 1 11 IJ ' ' . 1 ' . F HK' X2 7"'g A 1 '4 n , '4 ' 1 ' 'A'Q 1 ' H' 5 .- ' - v . . .1 Y '. ' . 1' I ' .1 Y. ' . ' . ' ' , 1 . f 1 1 1 X , A . . s. '. ' , . , 1 1- ' , 1 - .1 1 '. . .. ,' ' ' ".. .' . .,. .. . .. ' ,. .. :' . . 1 ,1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 . , 1 . A , 4 -. .'. ." 1 '.-- f ' .UQ '. ' ,,, . ,. . . 1 1 , . ., 1 1, A , .1 N 1 , f 1 1 1 1 . ,.... xf ,m,m,,,,mm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,..mm A llIIllIllllIllIIlllllllllllillllllllllllllllllllllllllll 4 93? Q 4 vogg u I ut x N m ' I I- N IU xlIINl4 y,x x 1 x 111 1 N 1 1 1 ag ll XX v N IX l 1 , 1, X 4 ut ' 1 iuumlim, 1 mo I KK 4 ti 1 I I I m I X Nic 4 1 N ri N ,HL C N ith: 3, , .tutx X X N nw vi ninxi I X x s lx I U I xl L x I N 4 I mI1 lmith .nm ,tr NN It in tht . xx I I ll it lu i lll . lfl 1 .1 X I . 1. hunt I 11 1 1 1 I I 1 I ' muxumcl 1 utiti 5, imc xxiti I x . 4 1 Imtix N I, x KH dll N NN I I 1 U1 Nx , x 4 C N lx 1 N 1 l L 1 x NIU L A Nil C X 1 dl D I X I Lil tr Q ut 11 mu .uim 1 .ti Nur i.x I I ' I it I PNP' Nwlwtrltil H xx mihcllt ui X ul t N 111111 K 1 1 I 1 Ull 1 HM- 1 lf N gun X I xg .4 4 WON 1-. 1 . I N ntum N N.1 gllllllk mt .tm u fr . xt muth fi m mixing him I 0 II IL . I, . 1 xxx llx Q i U 1 uc t lhxtr it Nil N N I ttm cr nga ' ul YHMIN x C U11 I 1 L1 tm t gugx I N NN cup it N ,tm :ww wlci - ll N 1 I 'IX ml I - V L I I 111 Nuug ' - L t Q 4 u I xx if D7 ,7!,,,-.mg ,..-.TT t in 7? H Wim N G ' M-""" 6, -1 0 5 Q tkmtixim-fi t'z':wi gangs' Zllirly-lllux-v vzmihzlls zntc- him. hut wc- xx'n-1'r- m'x'1'1' s 1'-," Th : vmlt-fl my visit with "Chi Iln' tht' Spirit ut' I'1ttpI1c-r'y 1':l1'r'i1-fl .m- away :tml l Ilmuml n.yf1-It' ggztxintr 211 il vs-ry wcmmIm'y't'ul f'If'c'tu'ia' sign whivh I IZIIVI' In-:arm-fl hful Im:-un :Im-siU'm'rI Ivy Phyllis Milla It wzul: S'I'AIi.' Ulf' " II,-XY I'II,lZi-5.IilC'l'II FNIITII :tml llfllil-iIi'l' .' . . INS I vm' .'u'p1'i.'wI to lc-urn tl 't "lI4'zu'y". tht' mutt-fl tm' 1IZlYlt'l'l' in svllwml sl 1511 haul tht- vul rpm-tl iritu tha' ggiwztn-:'t ll'2li!,'t'lIIl'lllll' ut' thc 1 '43 :tml that Shu :tml "MIIB" www- it ' plqtyiigg l1'j,1'l'lIl1'l' in 21 wmulm-l't't1I twtggmly writlcfii Ivy llc-wiv Wo: 'm-V. Th- sign vztiislicwl 'tml I I' uml myfall' in il vc-ry gulxitit little- 1 tzlggv, 'sith the sur ' ' H' 21 split-rv Iillc-rl hy thc musit' ul smug' lviwls 'tml 'ith th- mlm' nt' Immu- til' I iIux,'m'w. UV-1' hy th' Vi lim' sztt :ni vlrliwly I1Hll'Illg' Izuly su1'1'wumI1-tl hy hm' mill' CUIIIIJIIIIIUIIS two vzlts :tml za peiiwut, I 0l'i'UQ'llIZl'll hor' :ts I'lVUlj'!l itllv. AI'L'1' tvllirg' mt- huw shv hzul lIt'l'll 1Ii.'z1py::1i11t1'rI iii Iovv. Mr.. 41 uwfpzxpvt' Imy mum- hy tty- ' f', "Miss Mary Yirgiriizx Svhzxztl win: umitiznl I'z1lm I3cf.u'Ii IS: '111' IK" I' twill-.'t. Miss l,m'iIv l'll'2ll1l-i win: rt-vmitl plztvv. lt V' x Vcry i.t1".'t'f1gg tn mm- lu mm- suvh rt-- 11121 'lizxhlv m'Ii:1rig'vs in thvii' fJIi'lLll't.i, A lmrim-1' Iii.'twl'y ul' thviv' SLli'l'l'5S unix :Im ggivvtz. Iflvm-Iyii i1iI4:t'ti1c'1I rm- that Iirvtlilw Vcirrk :xml l':1ul livlts wmv thy' pnmsmfiwtls Ifrli- 1 rr ul' the pup:-1' wc' wt-rv I'K'i1fI4ll,Ll'. 'l'h't zxitfrmimi wt- vixitvcl 21 :mst c'xt'u.'ix'c' c'zxIw:1i'L't IIIIIIVIQLII Ify Mary Wixllztr, Imll 2 4 ' ' I M' 'j.1'lll'l'l Vuuri who haul tzxlic-iiup that pr'uI't-.mimi aftvi' fzxilirtp' 11:- tt-'1 'I Ars. .-Xt 1 tzilmlv m'xt to us wa- ova-1' IIl'lll'lI lhxulim' IM 'f nt tall .Iufm-pltimf liluizc :WI llc-rtl 2 St: 'I' tl at smiic ut' tht-11' nhl sclwnl niatvs ll'll'!li'IAVI Jul" I3 frry. Mzthlv IJ- rxt. IIQI-ii Ilvr-vs-s 'tml Nlilrlrvrl I'lim'It:1i'4Ifrm I'uI U' - :ts llvtlivzll Klissimi'11'ius to lmiiat ztml th't JuIi'1 h'14I t'c1rivc1'tc'cl :tml lll1Il'lL'!l 21 ggwzt vhi'I' wh, hui I'1+l'l7El'I'lY livul :lt Fl I ' , Th' I " firls l"-I ' I hu' 'ml pi'-szvltf-:I tu tht- ' Wt' vc-iit fwvi' tu thcir' tzihlv :xml EIIIIUI' OXi'lllillQII1j,L' gmc-ti WS 2lFI'l'll Ihcm il' thvjs lm' ' ' y iimrv IIUXYH ot' nur this' hiatus at Iitth' lv .',' vxc-itiigg. .luvvpliim IlIIVUl'lEll'lI us ul' 1'vzulii.g' in 21 pztpm' that l,L"1I'I ll.1i'i'uws. um' ut' thv imist pup l'1r' l'lz1.'l'c'lIu1lI Q-ttzxvlivf ul thu- tilmi. h'uI lust miiiytlvtc- uso mt' hu' tight 'nm .'upV.,'vI tt, Im L'i't,.ii :vi1ttii1g'Imi'- fe-If it th- Irwl' turn t'h. Shi 'lx ttmll us lhwt 'lhvlmzi Vullum ' 1-I .llilflrml Ile sst-I' hurl tulwn up thc' wt rl' ut' ll'1lllr'l2lIIlL1 iiiifixh Imuks int l'll"llK'll Ii at tl 's mcxxt l"1 I' 1 lirvlw in 'ml :z'I: "WI't II: you thiilq In-4-zaiiic' ut' W-slvjv U- '-" 'n"I .luriv It' V '. IYIIII thuy tw,,'vtIic'1' 'ith Ari ' I 1 J it-5 us tl -'1' maid lvft Im' :u Vip :tlmrztfl llll'llllf.1'll the' wuiit1'iv: ot' ZIIICIUIII viv' ion." "OV c'm.1is'1 yn-u lit-'trcl ali: ut Oril Smith 'tml H1111 l,i!it rmceiviizgr niorlwls fm' bt-- ' 1" ruvl fit- iturscs. clirl yzmu mit?" I 5' "II: ish" XYJ,'IIl'I' h-1I at vvry hr1itI time 'I sin " 21 sm'i'ut'11'y wlicn ho Sl'll'll'il ui his trip to sc-4-k his IW ' -. 'Tix id, Mui'- ff' V 1 Mal v ' I Iichizl ll tlwluv h'1I plumiotl "ry - .xi zum ip: I' ' hut HIINH' cxuiiv litlim Vzvl 'hilw "NI: "g'iv" :tml I'feI1i'1 wt-ro tlwhgatiii 1' 'tml slima-fl 1 'Ill' with " ' :t'I "Yu l'l'lllL'llllJfl' Mziyu' 'ri 4' rlrv you int? fl ' is 21 YL'T'X .'LlL'1'l'S.'I'L1! i'i- rtru' ' :xt Willwr't'm'uv 1' ll "Vo ' mt- ot' nur c-lass Blariv lin,-fu-1'. lviitwzt 1.1 gun. Mwiru Wztllpiw 1 I 3lu'i-I I"i:'lic urn' 1' rmiiwg' 21 1111 ' ni' "Thi Illillillf' llinl lim." I 4' tlmy hzixwi il YUIY .'Llt'k'L' ,',' ful l1L1:'im'sf." At this immimit tht' Spirit of I'1' I -my tII.'ZIlTPil1l'l'tI aml Ivft mo tu myst-ll' L11-L' mi thx- soft 1 - .'.' '111' wt I':xI im-t hut ll ,hurt time- lwtliw, O11 livwimg ll wyivv SIWI' j rizmin I turiiwl to Iiml :xllll'lllElIl' IM-.'ht1t'rt. Sh- tw. In ' .' 'ht 2. :quit-I Imwii :xml paz'1'twt rt-st tu 1'u:'11p'-1'z1tv lit-I'm'v ntitcviiig up ni h -1' I tivs 0" Iifv. lly IIUPIS W I JIElllAl"l" f S i0Zi"'uJx 1 9 Q4 2693? -ma fi GDN' f' gg, 7227711 xxwffg RXXNXX A-f X .f I SMILESCGPE HY Ralph 1 LN n11ll1r 4 1 111111 11 le-Ltu L1 1 5 11111 dl 1ul11 N 1 up Udjlllg., u11111 111u11111 N 21x 1w1 1 1111 11111111 1021 1 1' Xllu plug, Q1 1x1 11 N ' ll 11111 1 th111 1.11111 1 111 N-XC -X 1. What l11n11 111' 1 drus 18 th1 ' Sh1 A 1111111111 wmv How 11um11 111' 1111- fh11s1 1111th 111L1 S-XC-X 111 h 111 1 x11 R11 w 1 1 1., 1 ns 111'11th11 K 111111 N1 1 S-XX Thu 11111 Cl1NCUNN111 1 L11 11111111 1 11111 h1a1' ' 1 1 1 tha b 1 h111' 11111 ' 1 x ' 11 xs1' 1 u1111 1 1 1 1 x 1 1ut h 1 th xh1111, 1 11 1 1111 1 1 NAC A 1 11111 lN N 11 1111111 IN ' Y 11 x11 fut N 11 1 Sl S-XC X 1 11 lx x11u1 f111111e 11211 h 111 1 xM -X 1x1 111111u11 11111111 111 X 11 1 h 1h1 f111111 '11 NM A 1 1 th 11 N N 1111, 11111 111111. 1111w IN 111u1 x 111 ll SAI -1 U J N N JI Y Xtllh N11 h 1.,h IX h11 S-511-'1 11.1111 N11 K U1 l 1 11111111 1 1 1 IN 1 111112 1 l Q 11111 N51-X 1 1 111111111., h1 11 1 1 11111x Oh lt 111u111nt h'1v1 1n U1 SAK A 1 1'11 1 1 T 1x1s I1 1 T 1 l1ps ll 1 T 111 s11ulx 1111 1 L11 1x1x11N ll S-U 5. 11111111 11111 1111 1 11 1 11 ht 1 1 1 xx h1 x 1111 K lf, 5 ', ll l1.,. 11-ull . f"',' ' . -2 4 ' 2 . -rf' -2 A"- if '1 W. ,, 1 . .fp - 2 2 .51 V: gli.-X I 4 f I 2 , 1 3 . ff . ,, , 1- ft e 1. Ni- ' '.f'1'1- . 4 5 , -fl!!! .'l 115 1 V Q, xfu' X-'j 1 .,7'1'v'11 1 rf .1 :A ,,,-.1 'vA.4.:?:Aw-A 2 "fm" 1512 1 11-1iV1'1'i111.f il '2 ' 11-1--f 1. V - 'j 1111011 111 my 1'1'11.'111 2 ye' ' 1 Ii I. - , .' , ,W-.. W' fi 1 51 " ' ' I fell I .l211'k'- 111111112111 11-1111-s 1- is - 2 - ' 't -'V .' 1 ik' 2 -' ' ' " 111' 141-11 ' 11'I1111. ."' zxlll y-. A' '15-1 2 . , L A IA still? 1.12.1 111' wk. 'UU Nl, . I 1. Ou' 1111-21 111' 21 s111'1 j111 is 2 111' 21s- ,, 1,1 A sict' -' il 'ist 111 1- 1111' the . . 1'1- ' ' 2 11s. 1 . I. ' H L- ' " 2 2126. A 'A K' .,,- I L- Fr sh-f-111 h111':e.' 1'21."? Hof, . ' 1.3 1 1 .' 1 - .' -'15 . 1101" , 11.' 1' '11, 111' ' PS1-. QA :A ' ' " S1 "- IE-111 I' u s1-111 1' ' 1112 my Ag1111ysfN11, 1i11sw21l11. 1 1-2111 111-v1-1' 111- 1111-11? nll ' - t 2 21 sis11-1' 11 j u. 1.2 u '- Y -s, ma k- h2 .'t -. 3" 1' '1111--A11 'iflt-k'.'.' 1' 111- th- 1-2111 11111-111-1'. 1'x'- 11111 ll 111-.1 111 " Q ."g'1'1 ." lllj' 1111115111 - 111-s. G-' 1. "" h " ' 2 ' ' -' 1' 11214 S211' -11'2s11' 111211 f'11111 -' 1' 1' 131' FM' 2 " ' 111 1 21 1' 211"11t'? 1i'k'--IJ1 you se- t a1'11 1v111' 1111 A, tl .Y - . V1 K , B, 1111- 1'. '. Ii .' 112113 -Y1-s. Y 1 l 11-11---V2111 you suv that y '2 .k'1111' ' ' ' 211'11 111 th- 1'11111' 111' 1h211 1211'11'? I,ii'- in ' up A-15 11211.' N1, 1 1 1-2111 1-2 1' 1- .' ' -'11-s A -1 1 hpil- 11-1, 1'1'211'li x'h1-11 h1- s -1 s 11 'm. A -1, Il h -ir ' ,- 1111, K- it A '1 III h -' ' .' .' -t. n .X -1, IX'-T11 -' ' 12 - 11-1. .111 '--ls Nlfs S21ss.1f1'21,' fi it 'T S- ' '- 1"2.'1'. .Tay sho .' if .'111- 1- 1-2111 111'1I1' w21t1-1' 11u1 111' 2 ."ft1-1'. At . x tv .lls 11 191' ' - Os -2 ' V111-, '25- f Yh ,' ' 2 '1 - -her? Hi' 1 2 UT" '24 O 1 h1- 1111-11 21 1111th 21:11. A111 110 ' "F -' .1041- l fr -3 SAGA ev 190.4 199 fa0.g"'iux Ill KX I l 1 S1 1 Il muld xou l wou ' lou dlnd L N IN xou would say I woulrn But xou wouldnt vu Sou would I Ixu lcou ltlllllhil 1 mu Lllillll su xou would lf xo 1ould 1 l lldnt w uldni fl 1ould vuld xou 1 1ould' S 1 1 Lou mu llllllll WI would S 1 l tlltlllf. it dld xou 1 What d1d xou ask fo1 IITUIITIISSIOII She Oh .-uk 1111 45.51111 llltl cont t1l1L Louldn t xo thi., SM -X hit s s h1 w 1 111 bn ffx.f?w -1 1 llll 1 l,11 :uw 111 111 wlth A iiillll n filth llt p 111 no P11 Nl it h1 now Is .1 lionmn Cnndle SAI -'1 in x ut wu he uni 1 111 x xiung sweets to to th1 swut Bednlc A pxcttx wntxmcnt W hat of 1t'7 Bcttx And now he snndx me an non hf111 blush SAC A login 1 1h Of IOUISI l'1osh You know me 1nd l know xou CALE DAR IILI N on11nx iounx 111111 and 1u1 LX N 1 BIOXSIIIIIQ, th1 oc s wont o 1111111 Yo ue 11 to 11 1d fo1 thc lut tnnc fo1 thme whole months thc gn It 1nd u,lcb1at1d Q 11111 11111 ol ou1 de ll llttle High Snhool S1 h11 thu .awdx 011 lock IINLI 1nd glenn 1 Sh1l1up1f111 would av, and prepare SI 1d 1 few mommnts 111 lI1f0IlSl lg,oI1X ls lullux Cusn thc chem Q N 1 1 N Go Altognt Cl ow' I 1 Two T11c1L S1pt1n1l111 1 ool 0DlIIOIl I jl 1 Cl notlu how 11 1001 X h1l of bun o 1111111 1 unnx ' 1 ' T L te 11hf.1N lOl th xefu 111 H110 duud lNonde1 what that good lool1111g onc teache- Pootball p1act11c1 Muuh Stll'l"llQSQ and lotQ of ho1Q11l1n1n1c1nt used Chauncex fxme No good Fh" H1rde1 p111t111 lVlOIL lllllmlllt I would h'1tL to be 1 ho1 xc lf thu me that OLt0llll frl0LlSttl IOSQN to 'N ll S bx blg M1111 HUlIdX fo1 tha horse llHlII1Ollt 'N H S tefnn ls 1nte1ta1ne1d 1t Po1t1:n10uth bx wh'1t IN suppov d to b1 1 foot h 111 tl 1m 77' Y W I ' ILA" ,-.,..-.,-.. v QQ- -M-?-----1- 0' 5 . . 11 ' 1 A l Th '-"I'l' Wild Ah nut, Iizu- 1 lllll'l' Anl s' 1 ly , . J , .. . , H11 'NM ,' f ' 1 . Sh 1-llid say l ' ldn't '. A 2 ' li ,W Y ' ' .fi V - 1 , . l 2 Il os11 Sl 1-fAlJid l l 'Vf ' 1' Heivi t, . 1 K.. tv L- V . A u Sh 1--1- lid fl I' 1 ld1 ' ' ' uld 'I It l1'S i Ii .M-311 ' YV 5.2 tv 5, v ' .1 u 1, 1 1 . . Tha 's .1 1 Sh 1-But c ' ' say I 'o ' i -' ' . D ' 'z 1. H11 -W1 A' if jou ' '. .1 QA .'h11-Dil l say l 1 ld 'I H0 Yi - Y ww , u . I 1ttjf 1-I.: 5 ' 1 1k 1 .' 1 mf fa lll-', 1 .1 I . 4 Ch 1-ff-But ' ' say I ' ' . "- D' U ' l ' . ' ' V v . I . L- ., . 1 . . H0-VK ha Q' Say? D - Sh 1-- ' I' ' .1 ' ' 'Y ' - .Y 1- ,-s' 1- z',z l ' :'1 ll .' lm 11 1 1 3 1. , 11' 1 HHW' YOU 7'l'H4l "Fil1iS"'? l"1'os:h-You know n1o1'11 than I do. No, w 2 if it? S11 - 1 1, lt'.' t 1 last 'o1'l ' 1 wks. I' J ' ' ' '.: ' ' ' . F-'11d:, R z .', ' t 'y 1 , l1 .1 -l ulwzxyx has :1 z Jit 1' 5.5 11111 yr ' 1t'e1.', as ' ' ' ' 1 P 11 1 1 1 7 Aint it f It lot. was ' t 11 z'k. 'u 1' zbmut hx 12' ' 1 c1,'1.'z'1't'- ' XZ ' 1 1: ' 1 v ' 1 X 1 2 . v ' V I 1 S fl b. , -Z 2 ., , .. 1 '12 . , 1 ,. . 1.-7 ' ' 12" '1' .1 . C1 l , 1 ', ,,. ..t. 'l. . -y .'v,.2 ' 5 .L -' ' K. . ., 2S.'2'l.' s. 11 , 1,2 . ft so K . .. 1 1' 111.1111 z 1' 1 ." ' '1 " 1 . ' . 1 1 1' '. 1 z ' 1 ' 3 . So, zu . ' .1 ,z 1:2 ', 1 1 1 1 l1ad- . ,. 111' ZllXVily.' l111g,'z111, l,1t'.' Y 1 h11 1 1 s w 1 Y Y Q ' . , n '. 3111! 'Y l11. Al 1'1 1- 1' '- V.. v . , A. ' ' - A' L' 1 1 1 - Aw. ' -S X X V - 1 K L V 3-h 1 l y-Z ,V,. , ,K K- 12 -2 11 c 3 N ...... , ................ .. ..... n....n ........ M SAGA W..,,..,,,.m.m...........m............ 69.5 199-1 jd I Q X 4 ,, lx x l N 1 n l X I 1 1 ,, A I H I X l mxm K N N U It X41 lib X x ll xN IN 1 k l 1 x ,, n H ll N lX ' 4 N UIN 111 x ,K x N 1 K Ill., f N11 ll H X lm Quiz L X LN L IH J 6 ' X ,k,.,A.,.,,-A-,,. ,,-,.,..,,, -M "--Mi' , , ' ' 4 H Q 5 ll YUVIYIQ num- likv l'LlllHiHg1 ilu- lxluwllw I".-ln'x1:u'5 with Y. II. 5.1111-1u:u'lir1g :ls th- imzwl- ,I1,,,.U.,L mum!! M' ml. MML '11111 UN- Uh WVU- llU"'1U' UH' Ill- 1':xIl11l'X nm.-:ms 1111-rw ix MW N1 im fllx I lhix 111111112 liiwl Inn, Wlml hiv hzlppvm-cl In lluv 'lull is Um, :xml llmlg' I nm MM, LM-z1l'la-I .Q 121115 7 Il2lX'l'l1'l sm-4111 :zu if! 4h,,,,.w. WHX1m.,,-,HH XMNHI g,:,,,,l m My 'U'1-"VH l"'1f" Ti""'- rllIIlI!llI'. H' iw Ixzul !ll'l'Il xv- XYHllllll1. X-VUIIIIIVT lmu' ggmsllm-Il ull! wi' :"l1+ml mm his lliI'Il1 " X 'iznyy llnxlul llzlll I,vu1u11:1m.-111. .Xl ,U lrrxutiw' Ywgillf lltvl' Nlks limb Yllilf, 1X'.'IXUIll' suv mn' ltillll gm In flu- Iixml- Wlm Nllfx 'x' lurnu-:fl muy mlvrml in wus' :11111 Jill wn- ju-HZ' XXX-H I gm-W Iillitlf, wiuwl. l"u,l1liv mzmlwf :1 yu-1'I'wt Quzx- Iiwiuwl I-'I hiv xwwim- uw! mvflll4iIx'I vw-'U IU-up fm' Il vuw-14. WAN that 1111-ld' XXV11 Klulllpvlif trip 1111' lvillll. If mmf Ail1llQ'l' Ihr' SKULIISVII-. Hllllltly '.' .XXL xlriy'-mv me ilu- tvzml. .Xw1lf- I'1 ,rn :1 mllldy' tix-hi. wzxtvr' Iwlw, MUNI! ww 1'.' . min uw! zz:-141 xxn-11111.-1' llw wuxlh- 'lVL1l'1mmf-ral :xl Vzrllllllllllx flu-lfmz 11, .Mb Uh,-ll IMI, HH, QHHWA Xylu W -.I 'fills' Qui lillvrkl-ll 1-if' 1111- Illsk Zim- lruf HVIIMH-In ilu-3' 1iimi lm:-liar' lhzlll V11 c-xgf:-I.-.E NI '.-, 4 :sun wnm- 411-.-S.-M11 W1 wx-ll Whiiv iv 11 ' vim f'--IIN M 21 Vflilll' N.U.iU.11 pu. H11 wh, ,uw MA If AVR muh fimul. lfl m-vvx' Ivll. .MIX hilt Imgul ll. M iQ Xml, UWM 1-Huh. zalmul Ihr- lwnizm ll 141111. l'ivlil1-4 +1 1-X' ..Mm,-- lhwwg H mg, Imlqy fm. th, Qullul 151 ilXVllfIl'21I!1f 111141 :1 izm llrI!'i.l1 lPzim'fymI4 zaflvr' ilu' slum' if m'm'. Uh, UI "'U'f4 ll" fiiflff fi" W'lM'1" SIWFYL Wvim A wumillq-ul ImI.m xzu-1114111 Y Iinhf Ilzmlm ilu' g'vt1Ilw Xpriup Fc'zlxi1l:1lf Snzmmiixlf f f't'2lI1lIIl1! I f -XIWH l,l.m,ml ,V X':x.'::I?-111 mm-1' mul I'i.'klm-S lunvk. AIN 'I E H W ll max' lm-:11111-i' in HV. XY:11'v.'ivlQ'f g1l.u, A Zlhlluuxulllv HMI' Xf' Um' lx 'WS Iwth' lim- is x1L1::lU1' lhzxn 'xY:11xx'Ellx lllll .-wuz lI'Q'. I.,Zl'.'i'!l.I ww :1 mfs- pxffs:-vL1111'g' 211- IQ, kwm. mm Ii? INN IUHM WLM mf' 'F 7 D H A 1141- any .1 i.m.1 W ... Wm -mr. Url lljlg-1'T:::1sgkx'zi1:1l11ml.r?l.Hvlihf- Illgqjxl pzlrli Hi ,HS WH, 1.32145 PMN PM-kml my Hu! ' " 'WL "'1' Ml dm Qllill-Illlil .Migh-.x, NIV. I'1l'Il'1'l' :uni Hi-- Szmtzx 1":u' luring' yum 1' It is 1'0p1:'lu:i 5I,1,1H , limi hi- ll'1ll"':II Hill U1ll'l"L' 21 LM ll, lm! I clmfl In-liz-vw it. His lm" dmfi .llj lrwli Iilw it. .Xml 'lib 1' urn-rl that hm- 'Hy Um, 11,14 play :mil In-.l,1i,,. IH.. i,wL:gl1l ISUM15 Sin nm- :1 m-x' gf -1', A flv. uf-:Q ,.,,- Ubi. TIN- ,13,,..-1 1hi,,Q HIM,- II. Utlllmv lu.-ivy' :1 fn' li. 1' ix lhqcjv gal nut ut f'l'I1lVi ' - :1 x-.x-lik 1-:1'Iy. Itxzlm-'Y Nlwrv hm' 'X'z1::1Ii4wl1 i. uxw-V. Nutirf 2111 ni' lhg- 'lil llirvrla l'ul fun' :mt I':li1' ww, it wi: WK'-' ,il'K'w'fr'y' Hu' laidx :uw Sly' xjylp- 4-111 lun mar, l'nm1111-xuwrnvzn XM-lk zu Lml'.' F:1r11z1 Vliiuf 1 ust hzaxw- Warm-A 'I 21 "'- . Will'-X. l4'21Yr'. lhfwl llyn' N. li I::'I"vy'. Ifx::mErr:1'iwiaff 'lbft Y 54. f:"Ill'XX'il1ll"!1Ill'li!1l'Yx y'r':l1'.iu1l2 ZI1' 1-.-1 M.-mr .mf lf 'rm A In-:lm-Iwlw f"f'i1i ww- M-lx 111 N1-111"f flaw mu 1 sit up :All rliix- In think u1'wr11v1+i' lv uw I1:1lt':1s Q1-M1214IIll'n'I2ANSlvl- IUQ1 Ihwv 4iL1t'Sfn: ns. YI 'Ve 4141 Hwy 11ml .x.l'4f IHIXX' gululu l'i'21ilx'l'. lm1nx'iAzg' ihui tfw-1:1'f ill' vxflzrw' thu- fiitlv walls hvlp gl j.'l'll hznvv :L1ti'm'u:l 215 ik-V: hzux- .'11E1X-:Wi Int. f'lli!lI!'4'Il, mx ilu- I-:ts ywu shwllvl WFIT 3"'U 21 NVQ' Y1l1'21llUI1. 21 IN VV? tzxlqf- :1 fn-11i1:l"s :ulvinv :1 I "Pull yrur' 'MYVIIYYIW 211111 il HJIWEUV NVW YUWV- f,v.':1." lluzflmyuf f 0 QW f Griffon Clothing Nlen S and Young Men s For Style and Wear JIJADAMSON South blfli' PllbllC Squam- 'YLI SONVILIL W rm X200 Step Into These And step out tonight' Commg or golng at home or away youll be mlghty proud of BOOT SHOP snoss Eunene Hohenadel ff' Q . .XE 1, f' ,lfT?yxfb' 111' A , A., N. if -5 N 1 l , ,X Q In l, ' H - - Q j O mf ag ' X ,RkIEX':5'o,fX gk Juv?-Lax I 1 5 1 'H X x If J ' N W -V J X3 . ,, I y oi L V I ' ' " A," f F" ' K O ei-n N O oo. 2, y Q y O ', . 1 1 Q1 'M A R x , Q , , J ' 3 Y . f . I X 1 EXW f R ' Q V I . . 1 X 3 , nk V 9 O Ok ' ' a 3 2 I , , of Fla C . ' A O TMW LMQ, 'MV' ff' I N I .I Proprictor I I 61 Maple Hull Store 1Howr411 lullus Fischer To Insure or Not to nsurel I I I L 1 NUI ll x ur xx y 14' CHRBLE ll H I IIN I BREAD IS YOUR BEST FOOD! rystal Krust Nu Bread Mde By WASHBURII I GIBSUN W H BARTOE eneral HARDWARE 37 Hmkmg Street PHONE '55 J ' U 'If I j U I' I 4 5 I l si' XX --1 l'.1Qumll11.-- Si. NL'ISlvIlX'Illn'. Iilll-1. I ilxzlt ix Nl 'I' lln' -'Ll s lun In Illwv llnyw nl' 1-rlllgglmtvxlrxlvlll. ill- , , fL1llIIlk'l' is ll 1'mwg'l1lm'4l rum-vssily. 'l'l1v 1111-sllmvn is lww In lllFLII". .-X very lIllIl'll'l2llII gmrl ul' ' itu- SlII'21llk'l' se-:'x'irf is ilu- irlfpwtlml ul' imlivimhlzxl plwlpmty riflw :xml 2 l'im"- en lmw tlw vzxrl fue :x'v:xll:1lxls- pwlirlm-S wllflulll lu- urn-ll 111 wxwr' thc-m zrlw- quz ' -ly. .-Xsk us lm ' lu l!lrlII'4'. Ou' zulvirw is p1'11c'tin'zxI :xml flux' pnlipiw zxrc' fzllll I. . . i A . U l N Nl'Ir4PllX'lIll', Ulmiw. Ill-plw-wlrlllxg' 1' 41 I!INllI'2lIIl'1' VU. ul' N4 'tl ,X -rica "'l'lu- Hlrlm-sl .Xm 'I'IkJlll lflrw- Illlll Nlzl- rlm' IllXLIl'iIllI'l' Ilnlllllllllyh I'l'PIIIllIl'1l ITU! 62 I echems Dry Goods Shoes Ladies Ready to Wear House Furnishings NELSONVILLE OHIO K 3 P' A Y ' 7 The Fountain Pharmacy 9 Publ Sq we NELSONVILLE OHIO McLaughlin Brothers rum R Xl mm c was C4 ...3 ic uf r 7 . IZO Viv. XYvElSlliI1g'tUI? St, XL-lsonvillc, Ulmio m ' ' MIDDLE sms E my -sms N sis: F R BEASLEY Lzncoln FORD F ORDS ON CARS TRUCKS TRACTORS More Style More Value AT LESS COST In Hart Schaffner di Marx Mzchaels Stern Clothes Fre i and ---ATM ' I Shafer XXI! , uaI1ty Flrst eIsonv1IIe Dry Goods Company III I NNrN UI S s NII NII xx III! XI'I'llII4s NI XM- ' XMB I"IUXI 'Hn x 66 C GREE I' IEEIYIQITC III Il ,X2?XI5Il'i'I4'CI'S a 0 Inq' .um 1.1 +1!'L'X min, mnkv 'ru- xxu XIX ox' 'Inv xx'--VIII qv 1' ll'iI. UFNHIIAXIA IIN XII-1m:I1:1l1lN :mv IIN- Mlyi 'II' ll NIICICVII . ISI-I x rv not im' Hu-m you :IX vz1m'1w I l1I1I HMI s"xI4 IH XJIIXHLXIIIV, . I Ixlrwlmm- I.1lIlI :I1,I1 p:.wv yvm . I xx'If. lluf, .Nlwx wt' .':1u':1 Ulf I":1y'n-114' Firm-I o . li,'."1.' t'u,x'l's ' ' ISI, .I-If II.XI,IlNNIX I' A AXIS IIIL' 'IIN .' .I'.' ADD l D L U The NIcCrealy Studio T e Peoples Bank Nl XXIx Danlson Monumental Workf Null 1 l lil I0 Hickman s Pharmacy Nu I C., 'lla lhv llzllyiln-sx ul' yuur frivmlx Ivy uhm, lhvm H lwrlmll 01' MllrwI1-- Hrs. I'. Ei, laanmaa .K ,' xlJII2lLl1'I' 1 . llvxizivrwre- l'hvm' H521 Nkllxmlwllll Umm Ull"' I'l nf- P1-XX HN NS 1-xl f0!lllllhlIN S'rn-vi YXI.'lMH!1X'i!l4', lrhw. ' 7 VU, IPXXY KIICNICIIKI. IL, 'ING I'IS'l'.XliI.lSlHCIl 1 VT IV, I!lT"Il'rI Il Nmirzgx ,Xwumif S:1t'v!y Ilvgmsit lbw., Mr llwm 67 C' GHWFTS TWA I PLEASE Y Q5 l .IJ Q Y .7 Hg, Xa' if ff E Sy ,fig fmX',bhg7.. n LQ, Qivggj Vangg, The Jeweler 1 X hm ton NFISONXIIIE OHIO PASTIME THEATRE PUBLIC SQUARE 68 . y Fi-1 1 Q, il E LJ ns, EJ . 53. In . 'S 'fi X1 4 M tg, ff. 17 If 'E r- I ' x V . ,QQ 'E' 3-' ' v 1 z' ,7 1. USE. YE, C J' ' .. e ff 3713, G6 v ' :gvfia ,np f' Wie- ' 'ifv' cz , ff fi Q29 - M -Q E ' lv' i 'T' ' X -. Q fl J'-bi M K, .4L... .. 9 :- N' H 1 sim. 1 ' fl A 5 J ,cw E . K I -, f --ff: -i':j 41A .- -Q fi? if X S . K' 5'6" '- -' . " ,'-'- X , 'Hg ,"'. , qlnqq' - s:.'.L:k'3.:g- L51 , , VY 1 N---XX-Ae FF I fl 53 W -st 'Vans ' g' St. .' , ,.' .' ' . , . THE CITIZENS CENTRAL BANK NELSONVILLE OHIO General Bankmg SAFE DESOSIT BOXES DAINTY Betty Sweets ARE DELICOUS Al y FRESH E D NEIKIRK C0 5c and IOC Stores Give HER A Box WHIIMANS CANDY The Colonial McBride s Restaurant S E R V I C E PUBLIC SQUARE OF , 9 ' 2 wa S I -- WHY PAY MORE, Clean, Sanitary 69 WM MILLS ARCHITECT NFLSONVH LF O HQODLET S DEPARTMENT sToRE Dry Goods Ladies and Chlldrens Ready to wear Mens and Boys Closhmg and Furnishings 70 C -1 'ENTRAL ' -DC. 7 A wlule back the well groomed man was a dude now the man who lS not well dressed lS a dud III THE HUB S II HS I..acI1es and Misses Ready to wear Dry Goods Notlons LADIES HOME JOURNAL PATTERNS THE F L 84 S D PRESTUN C0 East Sade Public Square 7I 0 I U1"I -I I-,'-II1-lI'm... IA -21-1 f '1- D I'.' IH -I-'lm IILI .J Iill ' Ihf' li - I' pL-:acc and prog thx n ' I Is hi- ' f - . 2 ' d -I'I'I.'i " I I,"' is his ow Ni nl 'i"I 1 y:"C- ' .' :nr z1pp:'::r:1m':-. :Ind get your u 'II 't l'U'I"I'UN N I,.XX4'.X."I'EIi, Props, TI' 1 I ' ' f -I 'I " '. 2 ! Preston s Presto 0 s Y c Q 1 I "V: 'I-In" Silk Ilofn- "I-lm-st BIIIIS' Iiniz I' 11- '- I' I' SIJIU, SZJIII, S-.flI, 53.00 XTUIIIVII 111111 I'IAII'- . IIL.m Eg' Iiiwi Silk Ilos Sljtl "II 'AII' 1 I BI .I I' l': '- '.'1'T I.'. IY:11'm'I :md Nm-nm Vursvts 'iI4fss:n'1I" In':IssIe-ws I I I I I 1. D. SMITH Storage Battery Specuallst WESTINGHCUSE Batteries 82 West Washington St NELSONVILLE O u s ELECTRIC o A B C Washing Machines Premier Sweepers and Radio Supplies Courieous, contented employees, t o g e t h er with a wide range of food i t e m s assures our patrons a service they have a rnght to eXpect DEW HOTEL Restaurant L H NEWTON Wall Paper Pamts 84 Varmshes Let me flgure your job NOT HOW CHEAP BUT HOW GOOD l Clarence Scott l89M E St NELSONVILLE OHIO 1 YY , . Nl'll Sh p , lt ' -rything lilcclriczxl C O I . 9 72 DON T FORGEu Sugar Bow ICE CREAM d ICES EXCLUSIVELY PARK 81 IILFORD S High Grade Candy J P STARR LOGAN OHIO 3 ' r l. . an ' 1 1 PHONE 237 POTTIZRN ST Portraits Home Portrait 9 S. J. HllWl ll SUNS HDNIE KILLED MEATS an Fancy Groceries PHONE 914 B Cable Hdw Co Hardware Paints Kitchen Utensils Chlna Refrmerators Sportmg Goods ESTABLISHED 1865 NELSONVILLEYS Popular lVlovle House 6 MAJESTIC Up to Date Films S S S d M HOT AIR IS THE REAL HEALTH HEAu Smoke Consuming CLARENCE SCUTT 189 M E S NELSONVILLE O . . teenro , anage I I r Let me give you an ' estimate on the Weir Warm Air Furnace 0 .V . . t. , . 74 The Nelsonville Lumber Co. Lumber, Mill Work Builders' Supplies PHONE 28 NELSONVILLE OHIO Standard Plumbing Co V K Electric Pump V K Water Softener DAVE EVANS R ADIO On Trial ' BETTER' COST LESS' Clarence Scott 189 M E St NELSONVILLE OHIO l u Y I . O I e cme o e ' ' stil-1 7 Radio This Winter Will 117 mfg ge si---1 Um M Sure y Be a H mmer 75


Suggestions in the Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) collection:

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Nelsonville High School - Saga Yearbook (Nelsonville, OH) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.