Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA)

 - Class of 1950

Page 1 of 96

 

Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection, 1950 Edition, Cover
CoverPage 6, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collectionPage 7, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collectionPage 11, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collectionPage 15, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collectionPage 9, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collectionPage 13, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collectionPage 17, 1950 Edition, Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 96 of the 1950 volume:

,216 ' 4" HA!! fiom! 0,0 fy, LWA ,jf ,A and 5' y ,V j br 7'7l fglf-f52f'6M4b - ,J Aga f fiafv-ff, . 441 .,,I Vf , xj5!a!!,Ll,d!0 fwoulbcf ,bfi JL.. LJ. Hy -Llp -H goin L ff. C-1'7'L",l,71,. ,V yt lil ' -A5'L" L' J ' l .MK v .. rulif ,V Za--11 f,Q,,,,.f. . 7:1111 I -7, A '41 . , , , 1' -. X I 4,1? K cw--1, 3.-.,,,, f I jf X U. 1. Q Q X 4 n 1 f' T' T YZ fn' 'ff ' Q' ?3,.K'1 ,gQ' fQ1 ' hqffxvn +1 f.ff p-A tx 2 Q F 2, Q QA .N ,N Y 1 ' i , 2 . -Q.. 0-, Q S' C4 N' , - 53 3, sf , Q ,rx e V ,U Q , Q LIN 5 R Q avi Qi' x Qs U. ks! fr S Id -4 . 78,5 I 1 is fi' 3. P ga C tg S fn 12 03 . 2 as Q 'A wa + iw- ',f,f + FJ 2 75 X .Q 'av xi ' Q "'L' 3 .X ,. f' F "L if 1 'Q W. qi Q5 ED'-kc gt 2 3' K 3 3 C 5' I C7 'gs ' ba V Q Y N Sf Eff! g J' S, ,x f I I J . C5 6-Lvh 1 -4v1a"4"yfr r"a" 19954,-1 md t"':"-Zrafw, MX 4 ff Vffff ffyfvffffjfffpf mi, ff ndfa wif KN Q, f XS M-A. mx. . '- .rs Li .,' adm Needham senior High sdmool N 5 , n Lx ,sf cl TIM fl x wxlu ll kll L 1 L V L I N L N x PLILNN m M 1 mu xwxxu I1 N L X L , xx L 4 111111. I LLL41 N N 1 Y L f 'l L I d u W Latin r n 2 In thi f'L'1lI'11fk 19:41 NRC flu' ww in-rmrx 1 tg TXvC'HI1lITI Il9gI1 Splmmllx lllhi 11 pwfplcs -'fu tlmix cgmll Nflllhi ill rllu fmlr'-xx 113 ITI1lI'1xHY-.lu'L'l1IllI'f. lighimi L1l'Cfif'X wz1rwwf'prw,r'cw 5' :rx Liuriml xxlfuh mam Nmxic grupu Xtridw fr: A 1-Hx w l1w1hirw.xrM 7 "wc, 'lilly.lmxrwxwldxiiq11mlIl1r11it'p:.11'u NNVVL'kii'Ni':'YVL'x1.Vliniglli md PL'I'iCEEE2I1 were Ji mxurui, .xml Mklwfivx :af T11 TMAINCJIl1L'!TEfN'L'!Af 1 ?V'f1L IIHIH. Hn' Pm.1xvxxum.1x1L- au muula pw uf" ir' :lmtiQl1xMzw 1-Airy, Ewwwriu, lmml, :md y acc? The xxurld'N rm-umi uf' UNH glmlw-Q11 k' K xnnw 1.1 'X thx n1LlL'xfiv!'. 'il csc pwlwlcm :ami mmm' .film-'N LIN implfrrxlmr aw- yn-r nw lm ml ln flu' ym1ri1l1t4rl1u xx wiki, xxlnf lnid :lac rllu-Af'rl1u .mxr l111T?xcc:1rL:ry in flu mix. lHHllI'NINl1H ulrncrwt M11crim:1, thu mln HT' 1,151 ix Nrq 14 j I-Alllm flu ' Viry my X -'ll nm llzg!1Scl1-ml :N I.iL'L' gm-.ar rx IMI xilwmtfw. ,Ulu krwx Mull' ulniuh Ilcj Mlm gqnimni Hur will L -'-. llwlu flu-vm Vw lWL'C11!.1k' uw .1 U 'f'!1N, mv. ru-picru1'w1wI4ri1L- wl1fHU 11-z11.1mir1g 'wx Yllcil' rlwfngilrx, xx5U !'L'XL'.iy rim- M1 K1 1 xmwplu-t'gtz1 whiuh rlmr Lxwxxlulgc um 4,4 rim 'VL-Ki. Thr 1- Xu-1'1'r m1'P1i'Ym wh-ul will rx -:A qxulwlifu rhc lmuik lux MA 1c.11'ning UN-'V .1"1 i ulmiuh jWLl'EL'YHf IL'2lk'IlL"'X L' lPlH'.1gL' Xtxuiwmrx tw vvixu. W' M il iwawkgx'-N11'x1 4'.lIIWT4'f'kil1TL' kwwn?-1 -, rm Nav 1-Y' 19543 rnkc heir plqxuw llx .Xzwwwicglru mimdm, uw tidcmr rm: rho MH Tw Lliwlrrnmiilill IIILUQIIQYilCI1L'XfTif-ff yn-nw pugurtwnl wmv. mr ALICE C GATES L N Y x x x x ILN k K. L LT Q xx ll N VIL NN N x X 1 Q- r U1 xx 1 X P K N 1 r 1 1 , 12,4 Q WMV . Wk, 1l1' .-X11 110111-' S JH., x1L'Ll1L'ilI'C 1113 g1':11l1111r1f111 1 1111- 111 N115 :Xl11'c C C51 1 1 , 51-111111' QIQ1 111111 1-1' l1111l1-gy YL'11L'IlL'I', :1111l 1111-1111. 'lxl11-SL-111111w 11iI111I11 1X l1c911111'l11u11 111 XIEM 19.111-N 111111 l1q1N111111lrrl1u11'1i11y' 1!1!l1gI1NL'll1H'l 11 111 -111111'g1l1l1 11111 1-11-111y11Nu. IIA1-1111111111: L-H'-11'1x IlI'L' g1'z1rcI'11lly' 111111 1111211511 .lPIW!'L'L'1LlTL'x1 111 1111ly lwy' III' 111 '1 11K'I'N -11' 1111- 51-1 1 11' L'lL1, 11111 115' 1111 111111 Q1 1111- 111 L"1Y1I'LlL'f I1-1'. X11 if rc , xx 1- N1I1k'L'I'L'lf' 1111111- 111:11 .lm X111 lL'I1TN 111111 111111111 ll 111 llllffl x1'l11111l MH I111x'1- .1 - 1111-q1X111'v 111111 1111111111119-111-11 11'L111g 1111111-1' 111111 11-Q11ln" 1-1114 111q111x' I1141I'c,' 31-.11'x 711 U1!I1L'. -go' MR WILLIAM F POLLARD 1111111 w1tI111ut tpuheis is I1IxL 1 1 1111 w tic ur 111111 xxx I 1 it 1 the v11111I11xu wI111h11pe11 ffl new idms 1111 tie 1e111r1I11I 11LlfLI4111Ix ll it 1 TIL 11:11 ier 11111 1 wen r 11 new XKIIIL ws t1 11 ll 1111 1111r 111111 1111111111 1111111111111111r11ex,11111s11, 1rt, 1151115 1111 rum: SLI 116111 xx 111 1lI1Xf31IN t11C11 C will prow 1111 1111 1I1Ic N N 1 1111 ffllrl L IQTIXI Ied In N11 NIeIs1111, 1 1sr111rp111111p1 1 1 11:11 1:21 1111 cepiiiu, 1111 xx 1 S max, 11 1111 isihlc scuntux, 1111I 1 111 11111 pen 1I1I1 IIIC' ru I 112111 1 1 11111111111 IIC iw 11112, in 11 111 1121x111 1 1111111111 NL11111 I iighsh 113111 , 1 ll NN Ln , 1 4311111 1 fix 1 L Ll Mncmxih 1 CI N f N , 1 Ns with NIIIIIL mem 1 iu 1 NL I N N 1111 r 1e,I qui 111 IflIINIII ng N L 11111 1111 VL N 11 , 1 1 1 isei N iv 11111c1 rp 1 LI N , 1 1 NN 111 X 111 Qriu 1111I rrie, r1:11I1e111tSpm1NI1 1111 11111111 x 1 r 11 ll 111 II 1.1211 111:11 VSIIILKJXNN we look up111111111 1111612111 11e1u1I1111s e 11111 up1111 1 11p11IIs I1r1111Ie111m1 held when we I IX t1r11uqh thy xx1111I11xu 111 thy xcience 1111 mf1tI1e1111r1u 1Iep1rtme11rs 'Nliss I1esNe111I1:11 teuhes pI111e 213111111111 1I11LI11 1 II x11I11I QUJIXICITX, 11111 tri 1111111116111 S if 11 1x11 x111111m111c L 1 ll 1 xei 111 reuicx 121: 1r1 1111 111 1111 1 v1Qeb1II Ll 11h NN me reuiex 111 11gx 1111 is 1 ur xg111111 L 1 lk XYN Nlr H11uQI1f1111 teiciex .ne Qe11111ct1x 1I1kILIN.I11lNI'IX, 1111I1 tic 1 N1 fmt C4 111 I 1 C ex 1111 318631 N11 Czcer tem 161 wins 1I1KILI1Cl'I1INfIX IN 1 11 1 1111 uit 11111111 IL user 1111 1rc1r1 r 111111 11x11 1I e1IuL1t11111 1r t 6 66111111 11111 ju11111r ugh NL 111 r1111s.gI1 111r w1mI11xx 111 11 t IN we 1 111 1111111 IIIIIIIIN 61 N r 111x , 1 11 rein s urs, 1 1111 rx 111 1111116 11 111 er x N iw Durum reuhes CIIIX FLIFU e.m 11rx 1111ie11111111111u is N 1111 me 1111111112 xumicv lk xixer 1 111rg1111e ren ex 11sr11 1 601111111111 11cf1szr1pI1x 1111I1 1 cm 1 un 1 IIL TI e N 1 1 1111 L11 11 miu wh h1Ipc1I 111111 8111111111201111111111111 L s 1 I1 1 1 N 1111111111., IC mu 111111 1 1k 11 4 III 1 A SII ' 11 ' s'I 1I 'i I 1 1' I11 S, -ll" 's " ' " us " 31 fi I I I 1 M 1 'I'h si .5 I ' 1 II s 'I Il 11 s ' 'I I11 JI UIQ p ' ' '.',"f5 '1 1' Q S" '11 I I , glg' 'I'I' 111 Nlr. P11II111'1I,11L11'p1'i11cip11I, is 11 true I'1'ic111I 11111I hcIp.' 115 wirlm 11111' x111'k 1 I 911' 1 ' ' Vries. He is 11i1 '.1 Q 1ss'.'1 " " 1I111I 1'I '11I'I1 kkf 'N 1 II"M's..'I1 j IR' lis- pei I1 . ""f 1 1 1 'A Is S1 A 111I. ln I1".gI'.I I111' - 1' NI '.'.1 I311IH I-1I11I'I1F -I'qI I111' -- ,:1'1"'.k'g 1'Ier H111 1Is1 111Ivisc1' 111' thu .3111v111',1'11ig Nli Sr--Ie -il 11i111' 111111 s11I1 111-1 I'I11g,I','I1 fA1l'I1", . ' '. LIKIYIS ', 11111I I,iI11'111'y fI11I1 111Ivi.e1'g Nlix, NIr:1'1'iII, te11chu1'11I' s11pI111111111'c 1lI1kI j1111i111' I".11s:Ii.'I1 wh11 1Is11 heh, 7 9 - il .'.' II' -xg NI '. C111'ri11, . 111i11r Ifnglisli rc11cI1e1-111111 11s.i r1111r t'1111rI111II c11111'I1g 1 I NI . Pirl I ".11hI'5I 11111I I,11ri11 1-1 'Iwi-. I'illCII fI1I'11lIgI1 his wi111I11w sh11ws us new h111 "'. 1 . ' I", XIIQI1. I11 th- I' 1' -11:1 I1 gllilla' 1Icp111't111e11t 111'c Hips I'I111'1'i11gr FII I"1'e11cI1 YCLICIICI' 1111I 11Is1 -iu11i111' 'hiss 111IV'.' 'g L I'.f K' ", 1111I1--11t'Sp1111i.-I1 wh111Is11 help: N11 .',' C111'1'11II with BIVIQ' 1 I I' 1 Miss Cu ' 1 ' ' If 1 1 I 'I vIi.I ,1'h11 Iii S111Ic11r C 1111ciI1 I ".' cr. 'l'I '11 yI I " 'I I ' , . ' . -y -J XXV I I' 2 'I I .I I I 5 i ' I IH, V I V I I. If A J .I I 1 I 1 1 1 1 ' ,1.' 1' J 1 V D "',1 Q -1 ,J ' yf j 1 ig h 1I: J pl ' -I1ss11'i: '. NIV. S1 1II 1'I . :Ib I 1 1 I I1 ',1 Ik the I1, 1 'll'. Mi .11' G1 s 1'I3I41IM',1 I':1 gl' "I1SSlI'I.'CI'. . . H 1 I Q pI'1 V 1 1 1 's I zsqisz 11'I 11'I11 Ii .'1 II1: I1II. . '. I 1 I 3 ph",'i'1 ' Hc'J1Is 1 S Ia C -'I1 I ".' ,1 'I 1I' ' 1 111.1 II1 1 'z i I-1 h . ' '1 l ' IQ VI 11Is. Th B 1 'I ' I IIS 111' ' I111k I1 'Ii I I-1 f '611f,'. Nl . If' jf vh 2 'heb lv. S. hist U' 's 11Is11 511I1-11111stc1' 11111I T41 ' I l' 1 1, r I' 1 II ic,-. 5' 1 ' 3 1 'I p ' I1ISf"2 ' Sl i'1I5 I ,-X ' f .1.' 1I ".1 .NI'.C' L 1'I1,l'.S.I', rl' 11nd "M R 1 ,',1 Q1 s '11' CIQISS 111Ivisc1' 11111I c1111Ch 11f ' 11i:. In I -1 '11cric11I 111'rs1Icp111'r111c11r111'c Nlrs. .I 11.811, re11'I1c1-11fI11 1 --1 ll V , 1 Il 1 " rhe C1111 ' M ' I 1 1 1 11111I rI11qc11i11-pI11yg 11 cI NIV. I'cIIctic:1', wh1 t1111'I1c1 11111111111I '1' I j 1 r11- 11111 "J, 111111 111u1'I11111i1'11I I'1 .I1g. H1111 11I511 c1111cI1 1115 rlw 111- 'cy' -11111. lfflllf QL K nl k 1 L Q wk I xm kfflll urn n 110711 7 IK L L 1 ILL L flli. ' 7 I N N N xx s Y 4 L x x n mu w f, x 4 1 1 1 xgfwl xx L swm IL Slllll11I1LLLL5lI nam 1 N ulup 1 1 IL Il Turl I-rf ar L Lx Uv KL r rr - L mf, f , 1 L A N advnm 1 mmf ilfzfmx ffzfw 111 C III X 1 nj 11102 LL11X'xbXlXN11Nl x . lxrlx Ycfzvzlzcv liz umm Roxrxukx Rumi: x I .X I X 'Vx MXH x lirwuxrl X xxx -Xl X P xx L x Rr uulxlml x BXRBXRXI lm XRD V fmfo nzfwln PR! N .Ni Xl' lxxlux lxu xx xr L Ixm HORx lROIHH XXI lxpmr r xx H nu Vffffff Nl Hux x A xLRu11xc1 x 1 N HU UM x xkyuklr U1 IRI XRIHX 4 x x R H N xxu In L 'Hxll R IRRX C114 xu x Ir Roux Pamffx la' ffm IHPPXINIP Dol , IURPNUL DUN N H 6 . P' , V I I 5 ,. L h T1 'PW I S 5-A Nw - , 4' f X BH" 1. . l"r'I' fi' I '-Q b If fr AT- V 1 - J A.. :A -. .lm,.'l1,xx1.mx l".IJl'lH '1..1.xx -k 1 'L' ' . Jr! 1. A . 1. , ' . an Ax: ,INDIiRfiRIiliX ,MA gH.fmV,,3,,,, .IU-' 7- 7'0" AX- ' 7.4" .lu xx Cirlrcw: NI, A ,lux lilrvu X'lnu,lxl,x Nlmuux l.'R,..,,N1,,, .I If. f R L S'I'l-1Pl1liN-IKJYCIN j,w,. ,x H,,,,,,,.3X RI' " V "HN :Xmx Dvxx , , .V xmaumu, PM L JMU' Klum-1 . 1 . I In ,,. , lx A S1 ssl-31 .1 'ru A , N11 my -Ixqxxu' ,x AIANIIQS Cixi" mx f A- '. ,H Cir-Qmug -1 "con I"l,oR,x 'Ii .Hx ,V A Dc " ' v'I'l'E - 'S I 231' A IY A '- XVI. FRED , 'RIA Axyi 1, 1 V113 -luvxxxx l51'i.1,, lun .l. ' " .xy M, 1'I4RfjXX'BRlIjf,lQ l'm1,urCHR1x'r 'HIL Su .HY K1-31,l.r-LY NI, " , Img I'Hv1,:,1qNX'x'f5 I,mu'.x1xli Iifll' I AN ,',j-' Ia ' ' I,1'c11..1 "1.Ax 'lr w "1" 'S Cv 1' fl png lf. ' mx l.ml.1QS'1 3-LLL pmfgollfo XX f G o .5-, X 5- ' in QM ff! 4 , , W W ,g X wh' W f ,uff-ftrcwf nb, Ni! L 55541, FRED MUZI Born NI.-11 I I' Ntunrlmtn 'X 1 9 CPl'ldlI'llX mu .1 tot: 1 lldll u our congenial C141 Irv idfnt tor hi un lt upon the hill 'N ll 1 Pxtrcmflx at no in itudvnl Council -il malf dll bafltetball but till Gnd time to Qnjm dancing and hor chalk riding I rod plan to attend Bah on In tltutt ntxt xc1r thin head lor Xiuzl Nlotur .IOANNA BETSEY BULLARD Born Oct 6 1932 Nuston 'Sid One ot the Qutc t ptppif- t onior who IS DU EXQYX LOIIlfllllllf' dI'lCl Illll IDI' CX CYX port that o And ton thi popu ar ga is 'Vlr I-rust p t peut Q got lot on the ball c pr-41.1111 in field liocltf-1 an ba ketball L nt you cc lcr 11 social ssorl-ter? LDEN om ep 1932 NId me o ur bu ll t .1 t com etent g l committee wor er ol the girl as e IC bummer she m dentist Q girl Fridax Ifr e nd sweet natured Ruthie will be an asse to Mount Holy okt College next year lxj-lf L f- PHILIP ALAN CHRISTOPHE Born Ott 9 1937 Boston N111 r X I not onli an out tan cnt but 1 :xt lmllx dttlu in Studvnt C uumil md 41 orulr In addition 1 tnt 1 A Qtr-ll1r hoclttx dotcn m n lhil h.1 1 popul1r column in IIC otnl pdpcr 'Ncxt xr-Ar Doc plan tart swrl. at IJ1rtnmutl1 mr ln XI D UI' Q ll our ig dd eas gent Il l'l 9 llllf' IIN' Q n ittc lt' HER MM G ,-v. pau t orn I0 ltrr xN Car C 0 W be 1 3 b wat lg 0 l1 t s 3 g 1 1 t rl 1 an 11 mg Br tv. hopm to uid YOU 'Y " ROBERT E Anourr QA-warn , mbridge, Mass. B usua y spend: his aftvrnoong with either "Hoiman" Q . ' rainy X ays h' ' ' . ' at hi: 4 A ou o listen to us record co lCCtiOn get beaten by his left-l game of ' .: artmouth Q, 539 Y! atio . 1LY.,,!H -,'.,l,gL,4-f-6,-'WD' C Y ' 'Nc lon 'Xia vu pn a watch fax or1tP tim N u tht t economicb Ld w tx loud thu at Benyamin Nlowclcx I nipdnx 1nd w continue there alter lu g dlldllljll Imm 'X H S DWARD J. BAKER J . Born April 20. 1931 Buffalo. , . '. One mug' rf on it-cs jerry wo '1 ' tho bllldlll-VlISll2ll dC'lJ2'l.l'KIllCIll or ho s ack ' ing n its -1 ' 1. Orry us zitly j " ' kr -' ' g of tic Senior ' , ,' grad ' his ong im ig L1 aw A , J fffnkjf IJ., l. - ' 'J ,,. ' ' L L ' 1 J' J 5 IP is f Q K Q: 0 S 01 DONALD BALL 1 .fb Born D1-1 18 1957 B11 11111 X .1 Don and 111 p1l 11111 Brddx 1re 11111111 good mr .1 laugh or 30111 0111 11111 1 111 n hndr them 111ur111g th town 1 31111 rattlmg good 1031 Ply mouth IJ n 1 ardent gnlt plf111r and 11901111 1.111 11-11's 111 11n11 Jm p 1 11111111 UVWL dl 1, 'J' bullder ,N MARILYN BAUER B FII 51111 9 1911 1111111 1111- dI'llXI1 1 1 h 1 Il wonderful p1rx11111l1t1 111 ll w1 11 11111111 1: 11n usuallx h1 1 w1111 rr11 111 ,Ioan II11w 1-2111 WL f11rg11 N11 SI-11111111 our atar 111 Our Ile.-1r1 XX er1 Xoung 111d Gan' Blondma grefnebt dIIII'JIY.I0l1 11 111 beeome .11 model I 1 1 15112 11 -6 11 1"1l1 II 1 C das L5 lms L0 11nu1 hrr 1r S1h1111l 11 XJ dlw 15 N em 21111111 11111-ww md sweet rson lllly 111d 111 11 he rrmcn 111 1u1ur Burn I ar vary 1 r11-n IO 1 Kid! 1 1111111 urs 'SI11 pl.-111 r 1r1111 1l r111 1 111l 1111 r gr 11luat11111 M' ,ff rv 11 1 T111 1 1 N 11 1111 11r1 l1'1d J11 Xl 1l tl and N1n111r dX ope 11111111119 bene d 1r11111 111 1 e X1111 ex P U L an n g Ninllx 1111111 mer 111 lolhng 11en L0 e Q 11' ' , " .1 Q Q 10" 11 6 'N f 9 I . I S I 5 A fll' Q9 1- I 1? 9 N 5' I V' o 49 V. ' 2 YI 1 1 11 , 1 T - ml' Q -. . .- 1 ,.1-15. .19 I ' '. I I ,5 2. V ,L ' S' -Gs V ' l I' 15 I , ' , If ' '11 I 'S ' . ' ' ' ' 1 ' " ' , ' ' 1 f ' . 11 's 1111 ' ' ' ' ' ' y-' '1 : lr la 111 b-- - Ei - ,' 1 ' I A ' I 1 E1 A fl n , I- , X, , f for Q. , ' I, . il ' f . 1 L 1 19 A I I I J 1 " J" " f . X' - , VL0' 4 Y E R. BY . .1 .. . 1-1-'1-.11.1. , M0-. 3 ' . 0 NI' 'Q 11111. 1z1ll l11nd1- witl 11 - W "IN 11" fi dx A, in 1 ' . - Q e ,' 2 '- 1 1 1 -, - ' " -' -' Sh -1 J ' 3 3 1se1-1 'l'1- z 5 ' ' A V - " ei h II. ' ' . ' . - - 1 s. . ' ' . 1 1n 1 t - I -S ' -' 1 11. NLLIAII, ' ' '- f - f " 1 .511 ill 1 11 ff ' -1 'L - 1 X 2? L J 1 . 1 V 1 1 I , . , 1'1" ,,1 f . Jf lv ' l' I -' offplgeex .1 ' . , A JA Y .1 A 'I . .1 K . ' -. 15. 1 ,191 . . . IA tnlg' Niall 1-5. ur 1115 1 K- 1 I L I Q. I H .' 1 st 0 1' ' 1 , 11 - I ' ' ' ' , . f . , 1 v sicand 1-s 111 vu 1 21IlUp1'1'3SlI1j1llf. or .. de fr eg a ics. jim will 'e ' 1 J 1-r 111-r -- - - ' ' f ' 5.52 frv L. 2 ' ,E IS . I I ' D ' 4 ' ' an A R , . . '1.1 . ,Iillllki 1 I'l11111. Muff. Q '. . 1-5 X Ir .Q ' .. Ln: 1 3 1 1- - 'i1l - 1 ' .1 A 'Half' ' ' ' : , ' 11" 11:11. Ill 4' 'hh hw III1', M .- ' lf - 0 ' k . . I 1- 1 - 1 I'.'IilI .I II. ' 1111111 f ' ' " ' l 1, ho I " N' . ' s 1 A -- - 1 ' ' ' ' n .' I. - ' 1 I1 11- al' 1111: 111 'I ' t e. . 1 ' ' n x 1 d-:slI1 'af' 1 " . 1 ' k, '- . .- pxl , I6 A A l M 1 ' 1 N fc I f ' L , R 1.1 Bm I . B 'h. .. I 1l1-1. 1' 11. H '. .. .1 1 Flusl' 1L.l.1 N. Y. l .1111 ,-1111 1 .1 .y 1 . 11 .1 - g ' ,- 4' 12 ' eus. "1's---11 1 1 11:11 if ' ' ' " 'Q l I 1 Q, ' pl... Y ' , . ' M I 'k -.- v . 'H :rr b .Il--is f' s' -A V ki I: 11. ll ll mst 1' 111- ,' ' I ' ' - ' A WI .l' d e . ,' 's , A , 'A ' - - ' FW 11 11 s " 1 . I ' S 1 ' ' S . ' S. 1 ll .F 5 : if " 4- i A if - , '. 1- . 1, C 4.1 5, . lx 1' 'I 9 XXBIQISY X C, I l J-I-A M KL1 xpkl l'f1-K1 A Cl JO N UGH ON tXernon N X P111 who came to us m TenaH1-1 H gh hm 5 ear has made many lrlends She ha 41111 partlclpdted 1n bchool a1:111 111es among 11h1ch were Modern Ddnclng and ushermg dl the Qenmr Play She plans nevct year 111 inter 111111-gc and we wlnh her loads ot ue LL 1'lgIll0l'1 Mass n s If orts l1nc h1ld key and nnlb 4 to play ockq b 10 w t I. U Pl' p1-up! G1bb gc th her e uc n towar s ng .1 l eeretary fffffzfi Burn X A eedhd Mass II lk rd part 1 at roll1ck1n ll r nd ,Iennm 5 bo W1111-h 2 so m r tpxble mem be reme or 1h eta! fforts he dupld on the gr nd for h1s p11w1r1uI shot pu111n He mtends to 011111 college next 5 ea BARBARIXBW BRIDGES "l3.a4A, 4-x -...ka-A r11 D 1 1932 Boston Mas: ks, "' 4 1 5 IS u 114113, -.een w1th Carol 11e as Nbr- hae w11rked1.111h1ullysy? M 'wk HQ an Ulmll e dflCYH00 fmJx hae HAM I, bqskmball and 16111115 teams She Ui. -1---1-I-' 1ol1ege X kg., 0 ' S-ws ANN L BROCKETT HYIIIJB1. '1 'Nl 11ng xllll 11 thc xerx 11111-I1 member ot our 1111- who can .alwdy-. be found helpmg on nur pxbm decoratloni Ann Q 1d101'll1-3 en 1erta1nr11en1s are n1u IC and dancmg Next 1 1'-dr bhe 11611 .attend Green Niountaxn Iu111or College where we are Qure she w1ll be ju 1 de popular AS he li here Vllh 1.1 Qcu., L C'-'LA!L,g 1 LLL1 111 M, ff l 1 V, X-" t t. ' t QELQ ! lx px X All J 1 PY l N f eff . X V 1 EDWARD L. BROWN BOYD VH! 24 1032 Nouth Roy alton Nt Ed a great sport fan most enjoys play U18 football He got a great thrtll ln beat 'HZ ll ellcsley last Thanksgtymg Fd especlally enyoy ed Mr Gorgone s hlstory cl ss at N H S bpon graduation ht hopes to attend B U and there continue his football career after which he plans to become a salesman JOSEPH BRUNO Borujuly Z2 1932 Boston N11 Moe can be retntmbered best for lm height and eyer pleasant smtle Buttle belng a baseball player joe I5 an actlyt member ln other school actxyme- He 4 always ready wtth witty remarks Xttu college he plans to become a teacher FREDERICK BYRNES Born Noy 6 1932 Mtlton Ma-1s lfredt ts mother classmate who reerea txonally sticks p etty close to hockey l summers and afternoons he has worked ln local eattng establishments but hts future plans are to follow his high sch: ol tralnmg and teach shop work of SDCCl3all7C tn some type of wood working R ELDON CAIRNS BOuDec 13 1932 Troy N X ldon ts a hard worktng likeable trlloyy a ways ready wxth a qu1ck comebatk for a 4 Joke He enjoys all sports especially bas ketball and tenms on whlch teams he hxs , ,played whlle on the hlll Eldon li pl mnmg 'to study mechanlcal engmeermg it Rens selaer next year y JEAN ROBERTA CARRE Born Noy 781932 Needhautllts 'yiass ,leame 15 one of the energetlt membtrs ol our class She has worked on Prom com mlttees and parttcnpated tn Admcale and basketball Jeanne has also been au en thuslastlc member of the Cheer leaders She wishes to be a social worker but has H01 yet declded on a partlcular il100l Cot' N7 lie 'LIL 'vsigt M NRA, Lx' M -L1-, L Q , el 91 1 ELIZABETH CLAIR CIMINO Burnjan 20 10.32 Needham Mass Betty t one ol the lucky seniors to be ble ed wlth naturally curly halr She can alway he found yylth Doris and Beyerly Betty s ambttlons are to go to art school and to bt come a deslgner G0 to tt Betty we art yyt hlng you luck JULIE M CLARENBACH Born lan 30 1912 Brookltue Mt-tss X ty auous and sparkling yytth pcrsonaltty our lulle vyho so wholeheartedly por tr uyed tornelta Our Hearts Vere X oung and Cay She play s Held hoc y 1 on decoratlon commxttees ts a homei room officer and adds ltfe and tunyto zyerythlng In the fall she wlll head or Colby juntor to study Journalism MARY CLARK Born btpt 13 1932 Needham Mass 'ylary wtll long remember English wtth Nlr Curtin She has deyoted her tlme and energy to the hockey and basketball teams as well as to the Glee Club Library Klub Leader Club and class commtttees Next year may End thts satltng enthustast study mg to be a kmdergarten teacher JAMES R CLINTON Bom Xug 5 1932 Braintree Nia s Ilm talents lu tn the fields of photog r tphy mathematics and science t e luturt 1 marked engtnr-crtug tor htm l the prlng you wlll hnd htm etther on the tennt courts or fishmg jxm wnll long be remembered for hls Hue performance as NI de la CYOIX In the cla s play CONSTANCE ANNE COLELLA Born Dec 19 1917 Needham 'Vla s Connie and her friends Rita and Caro'e art usually found at the Xrena on Friday mght theermg our team Besides hockey another fayorlte pastime ol Connte s Is dancing It looks a lf she has an Interest mg future ead for Connie hopes to be a modegor-,an lrllne hostess 5 va .Az . ., 'I Y. -5 I I A i ij: I F 4- . A' is I ' , y Lf ll ll ' 3 . - y ls: ' V ' l ll' in " lt -' J t"' .tw Iv J, .. ., V - , A. .M -A I .- S-- V a 'TB -1 -' Y 's ' . : - fl ' I . l ' ,I 'L his ' K , . . ,:' ' " .' ' Cz C F- f 5 ' E ' 4 ' ' , - 1 Q .Ah l, 4, y - y f' X" '- ' ' f t' N rf' . f' 'J' JN Xl. 'l I , 'C a L J A 1 ,V L 'J v Jn, .VNV f ' "',..1L'l',N ai., -. I U , , ', 1, K 'ff X 4 pf ,lf XJ .J -fl Y " fl ' rn . XX Cf! '- , f Qt h . - , , ,jfx lv ,Xb X f v -x ., 5 '1 K Y . ffl " K ff - .- l l P LLIS BE A LEMAN B njdn l 932 N llllll NMS Phxl Is tl at cutc 1 he mn I1f1Lu11g 11 XI 111 1 1lm115t 1 1c 11 1 remam In go-t 1n ho n 111 rx an we don 1 wondcr I11111111 1 11 1 11111111111 a 111111 hLu11111 1 111 U cr mr I F3 Ufll HI' w f 11s .1 a XXL xr 131 I r 1l1 e15sc vgffffxb M, fo A 124 MERN E cA9,1,P1r11j1k x kug X135 kj' dh Nl u 1 gm 5 SH !I1v l'rc I1 llflfll 11 U-f M . k A N wucl SQ r s Ll I 1111111 Lx! year s tu twhdf 111lhi-1.1 md L1.QN ltlgbjyawfdl m K af' ,- fix f ff? ARGARET E CONNERS Burn N145 3 WU 1 ly I 11111 1 lll 1111111b1r 111 1h1 1 111 11 1 nd plum pI111 1 and ICIIIII 1 r 1 c11d1l11 Ll 1 1l1u11l 111 R11 11l1111, f JA L, DAVID S COON Burn lung 8 IU XLKIIIIAIII D411 dnulhcr 111 1111 e QH'111111l 111 111 o 12111111 h 1 11 ersondlux ll I mam 1111 11d 1ut Doug Dalyrxlnplv .md ken E1l!0ll in thc blanduuz XX hen not 1111rL1ng D411 Dlah bdbkctbdll and l9l'llll Ile IRL math and ulll perhxp ludy ll new! 11.dr at Xorll1e.-1 tern v 'X , LJ Cf' 4-ff? h NJuA..'1' r LJ-fi-I 1-N dQSPI3l"1?J COPPINGER LB 01:1 16 1932 Nce J L 'V J Q I 1 Cnl 1' who when ec w1Lh 1r IS may be found xxorkl -aighiqtvfw qu .11 5 O' ' es w nder 1 team 1 nlcnd wh l aft gm ua Nm f X 11111 lum. Nm ass IU on sung 111 31 u Pelleuer 1 n h crystal ball CI sm: f manag ofa Flrst 'Na 111111.11 Star and aft aduatlon plans 111 work f the store! t1me N 1... I'l11r11 ell N m lg n on td n of t e 0 team wres d vlce pimdcm of W nf?-n1 0 ls loo to col Mex! year g WlShES of hls Lldshm cs Y C39 MARY E CURRAN B rn july 50 1042 lh1ladelph1.-1 Pa M ny 1 11111 111 nur 1bIc Advocafe typ GN Nh1 1 1l11 o11cl11Il ol Nc-cdham H18 s 11111 1 Illllflllx 11111pl1 1n fact whenc-1.01 one 11- hu I11 11111 hc sun to Fmd John not 11r heI11111'l Mary S 141011113 subject IS lc-1111gn1pI11 41111 NI11 pl.-ma to be .11 secre l 115 .nur gradu.1t111n X yygsfibw SS ESLQCU 1 IH! 'orlw 'wie ly-sf lxkdb ellow who has won 111d11 w 1 Ii humor and bporls 111111119 often -een wlth JIU! or DHL Q oulstandmg play rr 011 1111 bd c-ball .md hockey team His hob b11s 1n whlch he excel: are Dldbmg golf and the plano 1 fl f ff' ' X., U I' j AV , if IN Y C- RT . . f 5 N 0 ' . S. . fu z ,.I' ':. ml . , 1' . ss. ,' 'ss 'h1 Il 1 s-1 .1,ru In , ' ' y 'ith 'ir i r . z 'Ign naw? B ' 1.: or ' . ' A z ' a 1'n . S sag I Fr sl vill ' ' : ' ' -. I . iS I' ' i ' I .' ' 1- -' I' N, ll. S. 5 ' 1' 1. 1 ' 'QQ' 0 '- - I.:- . ,V ' - hy! I -11's ,LZ Il o- 0 1 1' ' . a- . .1 h El bitim 111 hc- ll 411 - 1- '-w 11 z - Q ' ' ' ' d ' ' 1 1..- I. s 1' -in 'LI' X,ll.S. X 1 . 1 . f N of V f- I ' 'I 5 - l V' ' - 9 5' K X 6-1, 4 fl C I 1 - 1- , D. V ' ' '2 0 3 1 B 51111. ,1- ,111 1, 1. , -71. f1115. 'Cil 'rr S .xlfcul - 1- - 4 - V 2 JI ' , H d- i ' .2 y l s. Il 1 sx llc- es Amy 1 . ' . f llie 1 ' I J I b'1s' ' gadth. ' ' ' h ' ' 'S '. I4 f .' h - ' 1' - pl sfA I a u 'A cd. 1 'I ' . . .' ' . ' ho ' 3 , 1 ' ' ' . U . ' A R 111. N, 1 'K . . .fi L '1-1- 1, . '111 2.1, sz 11 , N. J. , Xls 11, 0' I Icp phan "P: ' ' - b' h ' S 1 A bar . Q ' js A - - '1 I I' U . l . ' ' S 'z ' as 1 Q I f 1 - s a ys : flbz . . g ,' . en cil if il r als cs' -1 -1' a 3 I' ' . . ' . r ,IV E I 94 f 8 , f .4 - 1- 1 1 IC , .' . A- . ll ' fag, ls- , , ae. 0 ' 1 ' fl f Q ' . . 1 ffl 'I 1 ' - 1 ' r- V T I B I I A , 11 ' 1 , . ' I' I' . . f 1 ' ' . Q.. K1slI11rlz1l1'. Maxx. V . A 1.1 BQ! 'A As 11111- 111' 511. l"isl11fr'e fl I'll- .' - is - 1 'K ' 1' 'nhw 7 uslis ' 1 f s - G11-11 1-IIIIJ. SI11' S A1 . , .I ' . ' r . I 11 1111I.' Q. '-I4 lll lll .-if lm 111 111 11 11111111 Sn.. . V . .. 5 . If 2 I L," , L is111-1i1'1- i11 s111ll:1!l 'Z ' A - 'f 1 ' 1 ' ' s, Y it '11 1-ttj plum 111 S . 1. - K- . - - I 1 . ' an 1-r .- ' 1. 2 '. .- ' Jn LI' Lv? 1 - f LL 1 L' l xy - if- H, X h C2 A TIL C 1 f- 1 ' , Kr I 1 1 , . ll 1 1 Y- NJ, gr ' J . ,X ' K 1 V v4 fy I xl: S 1. fx ' I ' N 114' ' Y J . . ' ' 7 Y ' ' M ' L ' MAN' II -b. 211. .2 1 . 1 . " I ' "I s 1-'Q lx. - ,A , D 2 5. I5 shun 111 cigl 1 bum 111 in I .Q . . ' 4 I. . , i D ' ,'. Q 1115 I D' ' '- 5. I i - -. ' Q - - N , 4 I JC 1.1, f. wi. .V . L NV f fl 1 1' I I , Q 11 . lv X, ' , L , ' J! ,X X U I I YM 'P WMM all M ll-'fell-'gf 0 Ymdgl I' l9 Needham Nia s Da b vsketball go hand 1n hand or we should say basket after basket Ile has been a famxllar s1ght behlnd the eounttr at Klnne s He IN often seen wlth h1s pals Xl and 'Nell Next y ear he wants to lurther hls edueatlon at B L JOSEPH A DASHA III 46? M1ghty moy1es that joe s t hls faxonte ear IZIICY where. ound to eed 7 WILLIAM N DePUY Born Mar Zl 1932 Needham Niass B1lI lb a lellow who does about eyery th1ng mdoors and out An enthus1ast1L DdfllClDant 1n tishmg huntmg or xars1ty football he ncxertheless enyoys danemg and bowling as well Th1s fall B1ll plans to make the UNIX ers1ty of 'Nlew Han1psh1re h1s temporary resldenee w1th the 1ntent1o11 of studymg to become a yeter1nar1an L Jw F DONOVAN N933 Boston 'Nia s ar 1th her lox ely NOICE lb one ot tht U n1a1nsta s of the Clee Club She Is also ,the possessor of one of the prettxest palrs alot' blg blue eyes ln N H 5 Next uar she plans to attend St Franus Natler UHIVEYSILW ln Nota SCOIIZ and become a 6 secretary ff f'I BARBARA DRAKE Born Nox ll 1932 Cambrrdge Mas-1 llere lb where that saylng Good tlungs come m small packages 1 1llu tra d Barb1e can always be seen ehattmg wltll -Xrleen and larole or n11x1ng up som: luselous coneoetxon at Brlgham s look at your hostessfwhen you traxel by alr Ill t efuture ll b Barble DONALD G DREW Born Dee Z3 19V Ixlamath I all Ore Don came to us th1s y ear lrom Oregon where he attended IX ashmgton II1gl1 1n Portland Don s fayonte sport IQ sknng and he s qulte a fisherman we lltar H1 dll'IbIltlOlI IS to bt a doetor or a 1 etertnartan PATRICIA DUFFLEY Born Nuy 18 1932 Belmont Mass XXL vuonder why Pat takes aeronaut1cs Could 1t be bceause shes tln only g1rl 111 the el iss, Xlthough she bl.LIlls QUICK sl1e s rn tlly lull of fun Pat works 111 Ilopkln s rlurmg the school year but lll thc summer she works ln Ma1ne hood lutk as an an lmt sttwardess' DORIS F DUHAIME Born Nlateh I8 1932 Newton Mass Dons together Wlltll her pals Bettx and Dotty ls present at all the tootball games eheermg Needham on to XICLOTN ller hobby Ib drawmg and she plans to go on to ar chool We all hope toge I1er f 5 KENNETH G EATON Born heb 16 1933 Boston Mass kenny 1s a QUIQI member ot our dass but tan almost aluax s be een Ill tht theer mg eetlons ot our ports llls Iatorlte subject 1s math Xlter sehool he works at 'tiat but aiter gI'ddLldIl0I1 he plans to attend XX entworth 1l'IbLlllllC RICHARD WARREN EATON Bornjuntr 1952 Xxgffdlldlll Ma lhel. 1 a rc-al hockey tan l'X'lIlg both a mtmher ot our team and 1 Brums roottr Ilt ha a talented NOIt.CliPCdkII1g that 1sp Wllltll we heard broadcasting tootball g mt lat tall XM shall nutr forgct hu Sa mor Play role Xtter attendlng Dar! mouth Dlek w1ll beeomv. a tuneral dneeypr '7 Def? STEPHEN E EATON B rn N01 1 51 Xllillldlll Xia Nooger .1 hll lenmsn J wasom ot our h I 1r1c1.11 1 1 11 In both that p rt .md ln fllllll 1 I around wlth K 11.1r11c 11.1 Qmu 11 t 1111 1 .150 t.1ku up much 01 111 11111 h1ltF .ittendlng Norwlch Lllhtl' 111 111 1 'l storm-1 n1r.1ld1re1 11r M155 U1 C K m 111 who D8fIlCl dlllltJ 1 y glrl: .111 .ta m er ot It Club Sht shosu some m1ght1 t.1my ttppmg durmg 1111 lootball ea on when h ltd the dr 1111 majorettf. band L 1ml along with l p udnxe .And Shlrlt-1 pl.1l1 tn .xttz 11d N 1rg1 Ill Lollegr NANCY KENDRICK FEDEL B0rnj.1n 2 1'-HZ XLR! Xurl. N lle on tht hlll N LX 11 11 title-Q ot hu1r11romr1 olflmr Student 4111111 C11 membxr .md loulzr- Klub llllllllhf She hai .xlwu lmwn har k111 ln htld lllll 1.1 1 .md b.1sl.cth.1ll llnweur N.111c1 1111111111 time to pl I1 thc p1.1n11 11 han N 11111 gm to collrgf Wl 1 tru 111 behlnd .gif J AIS! HERBERT FIRTH nr ch 1' N 14 l X11 Cd lam 11111 rid xlllll 1 dll .1rd1 111 X t.xsw1l1.1 .lpltsh 111. the N ll 9 .1 116.111 I A111 1 1111 dl L llllbtf 1r1.1t 1 1 1e .nltcr 1rl1. 1111 1 ho b1 pll1ll1lgI'lpl11 0 AL F ses nrn Sept C 11 11111111 1 hard lutt 1g tu L11 11 1111 lber that I l1 1 11th 111 1,1 nxouth on 1 .1 p a 1 1 d 1111 or 1- 01 NI 1 1 I0 L ll 1 11111 1111 N nf-1 X. 5" QP EDWIN OREMAN Burn lulb 24 1931 Syracuse N X Fd 1-. the guy who yelled Qu loud at the llldllhSgl1lllg gdfllf' In h1s qu1ete1 mo ment hz I .1 1f1y.11 member of Nl 1 p emtor Club and enjoys 111 t.1n1p polluting Ed plans tend bu 1111 11-1111111.1f1 tudy 5.11 J frv OAN M GILDERSLEEVE B1 rn 1ul1 '0 If 141111111 H1115 Mass Peppy pretty md pe-t1te all deacnbe 1 11d11- .1 1uu11tt1f- gal Wllh long wa1y lldll' S111 pcndslursurnmerson Marthas 1 ll1fXdl'd 1 .1 waltre - She 15 often seen mth VI.1r1 Donoydn Next fall joan plm to 11.111 the st.1t1-tor nada where! 11: w1ll .attend St I-runu Nav I' Ln lf NN L OJIA R urn r hs-fx M SQ xg of p y ch er erix 111 s wal g wlt out r 111.53110 Q ense t P by 1 1 12-ya W L 911 LAL g 1 1 if 1 WEL? V YZJKROOK ooosroue r11 lhc 15 1' Nauck Niass N111 t ul us wtll Ftlllllllbll' Goody tor 111 w11rl. Ill thf Q lu Club and the Band l1111t11gr1ph1 ls hu t.11ur1te hobby but he 1111 .nj y m.11k111g mudcl tralni Next 11.1r lu Dldll L11 llltlld college .and .alter 1 1rd ue t the Dlll f d I ff ffffff 'jf My W! HAROLD C GOODWIN 1 ll 1 NeLdh.1m Nia 111tn1d11u11g t11.1t handwme lad ol H1 ddllll hl hob 1 la n 111 1111. .md you cm check that w1th a 14111111 Iuanne ll. plam to start a bun I.1t4r In 111. but 1nthe1mm1-dlateluture thu N.11 1 hr I-urns 111111 claim hln1 '1 P' A1 'J ,A f , .. 'L ' 0 ,J L gx I .1 y -, !J - L . KQV N A Q!! ,Q , 1 1 I U, uf, U I' --3719! -',. 1 I4 eq, V . ' R -, 1. ".' ," 'S - 's ' ' tr the buys. , - -- 1 h 1 i - ' " 'rs s" i111 ' ' 111 -' -ur. " ' "' ' , ' X . .fx- ' S 0 ' ' ' A 11- 12115 - S A As' H A ' 0 . b tj' ' ' " '- 's-As. u y zni- A' s' ' ' 'ff 1 'X .1. - ' 'e ',.- 5- - ' ,-.N OI: rxf . ' A' ' 1,5 5t,.A UI Q' ,NU , S , U K I 11 , .1 Q .M- . 1 ,Lf-J' J ' . ' 1 ' l , 1 .. 1, ' Q 1 2 lv 'N '1 W CS, af U' V f' 1 C' f' ' - '1 1. . 1 F in f c . F ER J . A O 7,1 3 N - h ,M' 54. 1 y I' - , 132 ' y ' , , l ' I .' .' r ,011 the hi11,1s' ' 'tice " Y. ' ,:: ' QL'-1' E ' l .- b t' ,'.:rs' ' - 'd 11: I -s - 5 , ' ' - ' . 'L .2 " 11-r 111- 11 1 5 y 1- 1- f ' I J , ' . 5' ' . S . . J . Q . ' . . 5' ' ' , .' -', ' 1 ' f -. " ,y V 1 - 4ity'. A v gy , ' Y f 1 3 is LJ f 1 L, .' vp y I H! x v 1' .1 'f lf 1 11 . I, I - L 1. J . , 1 L, X .I IGIR 6, ' . T. . ' Y. X . ill. 33 L' Os , .. L -XVh' A - ' . fan has 1 -ld tl - B1 1 0 'Pl e ' d .. 'J , gil, - - ' H -A ' 1 A ' j ' Il 1 tb 1 nd k , Or' e v 1 , , 1 1, .' . 4 1 1 y i . . ' 1 Q 5. ,I C lit.. L-. R i el L . .. . 1 - , , It 5. L 1. " '. ' 'yzs' ' 4 , .-1-xtyearfn-pl' ituu4ndB.U. eg fx' . 2.1 . . ' . A 1 -. .S U, fl.. Q. -. , - , yu 1.1 . lr -, she 'll lcuve nuuy' 7 le mjifl 5 Q-ry' it vu 0 ul - xl Ju' 1. - 1 14 1... 1' 1 1 . , X' 1 gl' J rl lf' 1 I ' 4 ' ' L' 1 X . A L44 5 B Iur' .j. L32 zlmln. . if , H11 I . ,, Lil .' ' .1 3 . K -. ' O l,2i,U11Sl1C'lS "111-d Q 'r L A 5 ' 5 ' . . . H Q " ' -1 ' . '. 'S' ' 1 AS 01 1-11tl si- 'S - ' 1 Q .- ' 1 y ji - 's' ' 1 , r 111' jr. .-'i1111 O I y -1 '- - ' 1 -. V . and b' ' 1-1 1 .hll 'Ill' 3. .'1,-5 1 ' - 'H ,' ,' plat'--' 'hz - s ML ' -. .1111 ll l.1l1l4 1 S 3 1 f f ' . 4 tin " - w1 ' 1 1 l14111r11'11rk 1111 1114 '11 et 11 1 s' ss ' 1 . , ,' b j ' 1 Y. ff ' 1 ' 0 ffa- "f If f , F "V ,., f 1 f , i . ' K' .I f E X, , ,I A . IV, I ,, , , I r V f ,.ff'l,7,n f 'fx ' ' f1 , f . I , yr 1 ,C V EW: fllucg NL, fill ' 5 1 ...f .fr ' N f . R . D -Y' , , G Q ,.jL,p, ,. I 111 ... B1 1' 1-1-11. 15. 0.1.2 . ' ' . . ss. 'LIT ' '111 '1-. " 'U A - yy In ff- 0 " - ' .ml L 11,:,i.. N, 11. S. -' ts s by' s '111 g 4 .-Ks in d 1 1111 ' s 111A i11111 thu- f '- ' ' 1 ' , lv ly' 1'1'l-. .- ' s11udr1 e 1'11l1111N11 L , A U - f -y I , 9 ' Lf 1 . isln-rl Iliilll l1llS. ll - NWS f K , Q A . , ,PN :ls '0 4' -'l l 1hul 1 L11 'A ' I " ' - NX .'. . .IJ , ull. ' 13 M 1 W JOSEPH E GRASSO Born XDYII l 10.51 Ne1dl1an1 Xia joe one 111 our good IO0Inlllg if-mor I a a lg 11111 lor CNLYXUH1 H11 pep all per onal111 are .111 a 1t 111 1l11 Ke11111r Cla 1 chum are xldll and I11 1 1 d111d1d .1 11 do al graduation RALPH GRASSO Born jan 9 1933 Bo-Ion Nia Ralph our go.1l1e hax Q1l1:l11m let Z1 putl. Nneak by hm watchlul hockey slick He 11 not only athletle but al-11 mu51cal dlld he has played the saxophom tor eu-ral of our dance -11111 graduauon Ralph p an-1111ak1 up l111l11l11r 1 bu-1111 S WALLACE DANIEL GRAY Born Dec 13 1918 Needham Xiax Nea el 1 that Il8HdNOI1l9 xet one or the lew I'6I'lldll'IIl'lg 11-11 at 'N H N Durmg the xhool wear h1 worked lor Black and Webster H15 laxorlte pas111111 Jazz and accordmg t11 IIIITI Clalr 1 hxs fasorne hobbx X1 pruent Weasel Ia no QDPCIBI arnbltmn- exctpt to make 1 n11lI1on dollar ROSEMARY PATRICIA GREENE Born Rug 18 19.37 N111 Rochelle X X Pat mox ed to 'Needham Irom X613 Rochelle two u111n11 rs ago and has becon11 an actlxe and popular lllllllbef ot tht dab -X golf enthuna 1 and ard1111 roo11r at 11101 ball and hockex gdlllts she alm emox muslc and da1111ng 0111 of our 1111111 glamorou 1-111111 I 11 111111 1 model 1g career JOAN CHARLOTTE GRIEVE Born july 4 1932 'Needham Nia NX hether roller skatmg plax mg ba L11 ball tumblmg or plax 111g field hocku Bugs can be iound Wllll Shlrlc 1 or C arol Charlotte 1 talents an alxo 111de111 math We wonder I1ow So 111u1 I1 p1p can v 0 rom u1hal111l1pa1l.ag1 XX 111l1 t 1- be-!a1Br1dg11Aa11r 11V . J, X111 1 u l 11 JOAN PATRICIA GRIEVE 1m Xug 4 10 XX1111l11111l1111 XI1 11 It .111 1111 1 111111111111 1r a u 1111 11rd llt 1 1 111 ud111t K 11111ll 1l l111111r11 111 Ltr ring 1l1 1 1o1I.1x 1r 111 1- J1 rl L- larx DONALD HAMI T 11111 1b -I 1' 1 UIIIIIK Q 1 d 111 Bo11l1115 XII11 11 L. IUJ U 1,r11e1r1 ,Lon 1 R ere alttr Ncllool 1111l in 11111 X nav 1oA4ju,Ar,LQn4" 'D' 0 111 O MVN EDWARD HARRIMAN JR MAL I4or11O1t Zll IUV H 11111 Nia 1111 111 wa- 11111 111 1l11 1111 ll behln 1 11- 1 S 11 I' IX 111u1l1 pr11se 1 1 I1111 11d 1 1 11111111 and 1 ot a11d baNl111l11ll and l11 111 111 111.1g1 r lor 11111 1 WINIFRED HARRIS Born Dec ll 193' N1 1111111 Xia NX 11111r11l dxd 1 w11111l1r1ul Job tl11 xear a 1l11 eli:1t1111t tlldlfllldll 111 tl11 -11i11fr11e 1 Illg Board XX ow l11r a dcbl t1a11L NX11111111i 1 ol1111u1!l1lou Ro an Barbar 1 I 1 1l111r 1 1 or I1111 1- g11111- 1- 111111 1 1 1 1111-tar Sl 1 111 1111 J' V ANN HARTWELL Bom Sept zQ932 Bo ton Xia by As captaln ol the glrls basketball team ahd the sparkplug Ol the chr erleader -Xnn as contrlbuted muth to Netdham Illgll -Kthlerlcs and. to sthool splrlt Shl lla l 0 been at-tlxe on prom LUI'Tl1Tlllltt Stu :nt Councll and Adlofalr Next yelr -Xnn plans to study nur lrlg 'lt tht X yy Q England Baptlst Ho pltal Iurlty patll nt ' CHARLES JAMES HASENFUS Born jan 14 1'-Ill Nffdham Xia Charlie a standout Rl any sport earned three letters IH hls JLHIIOI' year C0 Cap tam ot the hotkey team and grldlron star he stlll llkc baseball best and anxlou lx SWBILS the sprlrlg stain. Between port Charlle pals around wlth Stun and Paul He will gntl r the l trpl ntl rlng tradt .llte r graduation 5 PAUL WALKER HERSEY Born Not li 1921 Newton Nh 11 hat would tudy perlod be llltr mth our Chl Chl' A IlUlI2I'1 h Int n II Junlor year lor RLIIIN Hlll a prep tllool wlth hls tru nd-2 nn the hlll IX ht n not pl AN mg hockey Ill n 1 u lllx bl tound yy ll Beal. or llas 11 CARL PEARSON HEWETT Born Aug U 1032 Needham 'til T051 usually un yy l ltd I 1 l and Don ll AIIIIILUII and IDDQ and xyllll them m lhl Syndlcatt L lub s lnarxl 1 assembly o s h ltltt and 4 oyles but p nd 01111 1 II tlnn mo In I' 0 IU H tlun nt Xt xc lr 115' IKJTH E,HbEH BWI Way 8 LQ rr l bt tt known O I l ls the attratfdu bl Yum dl-I ed o ltr ll 1,4 Tr a Ellll VIH O earts X1 55 llung and ardent ulllbtf ol tht b QIHII earns Ill Il ,up tl t yttrtlst or .mtl detorltlopl Ylllllllltt Tffkl 1 119' JAMES ROBERT HOLLAND Born june 2a 1932 Newton Mass XX hen the name Holland IS mentloned une lmmedlately thlnks OI basketball but jlm IS also one or our baseball Stars H has been an actlye member of our decora tlon comm ttees Curly s best frlq-nd ls Bu Twlgg Xlter graduatlon Jlfll plans to attend B L LESTER CHARLES HOLLIS JR Om June 29 19.92 'Needham Mass Fed ls usually qulet but when he gets gmrrg hls antlcs keep l' Bone Carlos and the rest ot the Syndlcate laughlng He Is an actlxe member ol our class has serx td on many Prom comnllttees and has been homeroom president for two years Fed s luturz llfs ln ldyertl lng fab-L-'Q U-J L L BARBARA E OPKINS nd- 1-lg Born Dec 31 1932 Waltham Mass by-5.5 TQ IIODI-35 always seems to be bubbllngh, N! our wlth enthuslasm about somethlng 1 whether lt be prom tommlttees sport htr lrlerlds She ls an ardent basketball tan and wlth Lflllll and Marcla has spenf xref' many Ifrldays cheerlng the team on to vlc tory Xfter graduatlon Hoppy hopes ' f R to bt Lorne a setret lry ff' Q51 OW Cf' Q A LORRAINE H HOURIHAN Born august 2 103' Ex erett Nlass larry ls that pretty chterleader who ls bllbbllllg oyer wlth pep and persunallt Xnd exery when that Nancy goes Larry you know th rt t Lpon graduatlon llt plans to work l l stenograpller ln a llwx tr s offllt 4124 N 1 5 HELEN VIRGINIA HOWES Born Xugustl 191' 'Newton Mass X1 hereycr our sthool teams are playlng lltltn can be luund She partlclpates ln basketball and lt'lll'1IN and has been a LIKIDIIII member 01 prom ticket LOITIITIIIIEEN Ile-len llobbles are baby -llttlng and letter Wflllllg bhe plan to be a klndergarten teacher alttr lollege Lf U If , XX .N vs 7 --,J fi ' fs ' X -., ,V - rt' ' A-1 " -1 -L' . - 75 L, V -Ts, .XA Ae' lf if . 1-.-1 A '- ' - .,,. X . -ff ' - sr - .Ib X' 1' E1 , I ' ' X 1-ff 1-' J -" - A ,Lf xy , V -V 1 " 1 ' ' ' 'SJ k . E ' vue L-ra.-I 5 - Y . x L , X' . C 'f 1 , ' .KN 1 , ,V 1 ., 2 1 ., X -L , 1 'c ,. . .V - ,' V 1' , , N s .. 'ss. -- - . . . - rg Q - I: 1 f S.. , V. U ' , I - I . I ,J , -'S , .' G . .' Ze I h. , 5' K . 'fe 1 ' ' . . Q 4 ' ,' S ' . 4 ' I I ' it , . . .' -- ' ,. ' ss. h rv -' - - - I , .4 . .rut :A j . v - f L -' 1 ll V A v ' ' 11' I '. ., . . - ' .A .ss ' ' ' - . V 1 I S , S '. W rr I xr ,. 3, - .' " . '- lt A f I Ivs I' A , v W ' ' ' '. -. Avfi . S. -I A' S.0r C! 1 ily Mattie, .Ile still rernuined just as popular ' ,' H .fd , ' l J-Cu tszuj -' fill 'V' x."' , M' H A' ' ,, ,, ' l XV ' J 5 l .J ,flu , , .I , r ni 1 1 'I 1 V I Q, . 4- . .Y , I, 3 O X 1 I' , 1 Cal,-tt .f fill l1ll's 1 . ' ' ,' 1 ' ' 2 -' " .. ' v -' Y: ' - ' - ' ' 'fl :ns Y ' ' ', ' ' .' " - '. lll- Q-nj yn' f " ry 1 lll- X 7 v 1' 1 4 Ill ' ., st' ss -u'I's' - 'rk- ' ,Q N "'-I ' ig. Cu I s l l -s to eontinne- lli- l'fIll1'2l- K - ' ' A' I y N '. . 0 ' , . ." , ' 'a I ' ' I ' s n . -1' th, 4 ,R Acc' ,',:p' N' 91,43--D Q ' -L ' 21 . ,' V 6 Q s ' ' . O 4 I I t ffy .v A it I 9 1 ' L A . , . B gm lytic- : . . . .. . .A .. we "SS - " ' ,Q X ' -. Q- R Ru ,, . up M r I .hr ' ,p ' olfl - 'gill ,IK - s 's ' A . 5 . K . N' . Q f' Sh ' - f - ' - ' ' IIII .. 5 , ' I Q " r . ' ji 't Q R Il'-' I ' fl tll' I I I 5 'X I It . A ,gy -. L97 1 vw ' f , lf' 1, , ,. U l ', Q " 4 . . , 1 lx ,r f 17 T 15 N' ,l, ,IL fx , I . I' ,ggh j I ' ' J 'lu' ' , 'IJ' U ' f' , G RAYMOND HUDEN Born Not 21 1930 Niontptlitr Xt There s neter a dull momtnt with T Bone around especially whtn ht s in the company of Ted and Beak R Ill t naturally enjoys himself whether danting watching basketball games or fooling with the bots He has serxed dnligtntly on sarious dance committees and this yt rr was chairman ot the assembly cornnntttl CAROL C HUNTER Born 'viay 20 1932 Boston Nu-s Carol ban be seen at the Xrena every week during the hockey season for sht 1 an ardent Ian She has been a faithl l member of the decoration committee ill three years She also enyoys knittnuz horseback ridmg and modeling Sho plun to attend Colby junior College .md thtn hopes to become a model BEVERLY MARY HUNTLEY Born May 29 1933 Boston Mas Bexerly who was one of Grants girl for seyeral months this year has been .1 faithful member of the Glee Club and Modern Dance Club Her fax orite sport is swimming Bev hopes to becomt nurse and will probably go into training next year RICHARD ALLEN HURD Born Dec. 2, 1931 Greenfield, Muff, Dick is quite a baseball fan. Ile takt-s a lot of time out for fishing and his hobby: photography. as well. Tall, dark. quiet. and handsome are the words which bt-It describe Dick. Next year he will go to college to become an engineer. ROBERT RANDALL HYLEN Porn Dec. 29, 1932 Randolph Mass, 1 Bob, whose favorite sport is skiing, is ai member of the tennis team and has been manager of the wrestling squad. One if the several seniors working in Eadie' Bakefy, he hopes to own a restaurant in the futurez In the meantime, it's tht- Navy' next year tor Bob. Y W NANCY Wes Borp hllv18 1932 gmpalilain Mass rt ersonallty-'dll gal who Ctuns him 2 may Qgh a certain 30v homtrtlmhi ttfalblfl' We Ot the pe ay, and most pow? ars in g ls singly will bt 1 cunt or hcr to felti her go a an X by n n truttof K Il S bfsto luck tollons you to Colby Xantc' MORGAN E JENNINGS JR Born Sept w 1932 New Bedtord MasC pt rlornnng tht humorous antics that hate niadt him popul ir llt has been an actne mtmbtr ol tht lllrvofafe a participant in hi tball and tootball and a star perlormer l tht tli s pl L pon gr iduation Nltrg h t to atttnd tht Lnlxtr ity ol 'Via thu t t RITA CLAIRE JENSEN Born M ix lo 1932 Needham Mass Rita ont ol our tall attractue girl pal around with Bu Dori an Betty tht fn ld ol LllLLl'l.8lll1'l'16l'll. she preltr sports and as for 'school subjects English topC htr list In tht summer Rita work ion tr ltaying 'N H s will tnttr .1 nur ts tr lining Chool DOROTHY JOHNSON Born March ll, 1930 Starz-n Island, N.Y. Dot. another one of our 'wid basketbal' fans, say: that she will net et' forget Need- hau1': ht-ating Milton. IJot's favorite hobby' if e ioking and her favorite subject is .'horlhand. She work: in the surnlnerb, but after graduation Dot hopes to attend Bofton Cornptornt-ter School. HAROLD EDWARD JOHNSON Horn Nov. 26 1932 Needham, Mag. 1 ltxrgper 'Q is usually l gal' or drixing tht tractor or tht- .golt course. On Friday' or Saturday' nights 1t's a safe bet that he will be roller- ft ig, llarold is going to cooking , 1ul'!.er graduation to become a chef. 3 l , Z N 1.5 I l ' 'x .., I D . ,Y I D' . , C. , --Vs: Q .CIA-f, t L fm Hat - WW' l , st ' A ' , , 1 f J i -0 Q .. ' l "" I 7- ' 3 s ' , v ,. I . I P , , .I , C t 4 I , . .. . ,. it , ,JM :LA 'C ' I ' ' , llt- -' t V. ' 5 ' I A . ay' A s . .. , ' . H I - -' .L ' . . ' . 5 -' V I ' -l - - .-.1 'gr is N . ' 1 xt. ' - - ' . , . , if . y . , , . f ! - 4 X 4' ' . "Mug" is usually' seen skipping around ' . l - ' I . ' 2 ' , C ' . - , - ' 3' n ' -ts: ay'. Y 2 ' 'H' ' " ' ' ' UD-S ' - - ' s' ' ' 1 'ssa- ' - t s-t s. N ' 1 v 1 ' , .' , ' v p , . V ,.v SI d .4 In NI - ' . '. ' . 1 ' b H 5 1 ' ' in at l t-l. Aft ' f' " . S., :he ' - ' - - ' 1' ' 5 , .CC . . C C D N 1 C C C C C , t C , it. ' ' QM., l l C Y' ABNE!QHgfl!ESA NAN Burn IMC 1032 B r I an .1 mu l .A plz- xr A LUN! mls glrl ln no worth vw uhdhlx Anne- Lol' hr hd wurkrd 1111 rn lfllf Nlhflfll IUUI' N IIIIIIIFH ,nu music dll Impex lldl Nunn n will 'ILLUIIIC A slnger In All I I W. x .xrnh nrih nm 4 huntm mc ,uw du 1 an Nubian! mm f .1 I 1 u un 5 5 n .ul wur gulf club lls ll will entmx' Nh N 'b L JKL17f'pjA L, , L WW NICK KELLEY rn Xug ll I' umm n LL 1 Nuallx luund unh lom 1 mb4 rx ul 1 nruwrl Xu orrilnp., Nu L, he will xw um 1 x N In .xx nut A nu J ill lull 0 x f J U SHIRLEY Af LLEY Ur! 1 1 A V' I I' ll Q l 4+ x uvx he r lll 1 ill X I Ill! mlm x EDITH ESTHER KELMAN urn Un! A I A llh 1 111 xqpm 1 up Qdxr ur xx 1 our wrnnmuf 41 am h whlxh h xn 4 hobhu dr nxlng md LlD.lll1lll bn ul lu L Ntn 1 xr rlu Brand 11 lr u yi LOIS JEANNE KENNEY nm Oat I' Bo lon NIA 4 prntu 4 mon to N NM Inu rfrurd .md IJh4ll0gYdDh an hwr :lm Ilghl Nh4 um u udllx be mund shdttln A llX with Nhlrlu .md Barbara XM hrpe 1 vu rk uw 1 u 1 ,mc ml.. W Horn Bus .A j 0 nr ln N ur gmdu num pf r undllln lflll Utd N lld i xp r cn L Q- and lu x llll xg ULDIS KIRSIS vrn Xl UCI! 31 I' ll mugh l llx 1 x Ilkwiflflllf L, mud Irlm nd hx In xp and bou ld wndu dl mg hx I l 0 LfH'llllH.IO luflxmg nmtlluua 14 u Illt WALTER KNOWLES Horn NI I' u mn 1 ur n 1 :mum r wx 1 1 hunting 4 Jill' 4 mx 1 lx: 1 ll 4 1 J ROBERT KOHR , N,pt 1 lun .A 11 fn. TI rhn big nun ul our mul .xl tummg nl Xudham :mm lan1..m..1 up ummm xear I u qu 1klx made- m mx Ll r Q tru d : x e u mr! wurk un n 1 uglnurlng dig n V Wx I , If J' 1, L. .5 'f 'ul . V fs! Juv' J' V - - ' v ,' , ' ., J .J V' . 1 V V ly Lu P' f X. N A fr fm , 1 4 'gl' P! , v' l 1, ,J .- , fi L . .Sl ,M-M. H. -All, ,gg 5 .4 25,- Y gl: , ll u I' " rpm- -' vm-ry asa uf znd He-rfs a A Y- 'dd" II, 5, C - - -S - XY I ' ls. ll 'an 'i Ag -- 5 ' - Q - . . ...VA V S.fS.f .. . S.-,A- ,,-g 2 ' I A .Xm - ' svly 1-11 ,mv -' K- ' , . ,- ', , . ' U ' ' d. I' A dz j Glu- lb- Nv 'Yu ' Inszitulv ur' Ibieu-lic-N i- Q ur ' " ' -. IIN- lull Qhv 111.1114 lnvkfl U14 crlsa KR ll Luig! ' Puf rg-44 ec' 14 . I ' s 0 ' - - u I ,J 5 H5551 KEI C, JE EZ B1 N' ' 27, 0 - 1 Ni: xx. O ,2S..I' 3 ,M' QQ, Q f 1121! - PT H . if ll 1 411 I1uJ'5Q-rf n- :iv ' 5 ' ' '-. I as . i I ' K -UH" N. 6. ru h- Il I ul' 1' g 'z ns - ' , ! 's 5. I af . 1' ss, 1" Ily ' 1' pcm, wr- h -21 V ' Avv liz 15 fin"-UIQ nl' , lip ' d 1- Sh- ' . he- sum, l' ",-X Q I' '. if , " ill 1111' 1-rf i ar ' l. f 1 ' . I in t -' S U' ' 1' Y 111' xv .ms L1 un- d wa 4 d ' . . A .53 -. . I , . 2 A -gl V ' ,'U f lg 1 I Y 7 K 1. l 'I Z I ' V1 .A Q5 f f. mf M L I Nw M ,YL .1 C W Bu , . X. H1 Xu- ' r. Mx-N. H1 A 2 . , ISU I,g vig Ni". va ncwAnn-mlwr nf nur flaw. ix .Xlll ' A' 'S 1 A " - . hc- has ll! ' ,' - ' H j amd ,lin ur oth:-1' 'L' - V 3 S Y' -L s' 1 4, H,-i, ml' A ' .' Qhf- 'ZW' ' ' . " ' ' zu x' - ' ' . :md also stars in zskvt- fsgif "k - al nie Emil -mlhr thm- 4 vm-II ha II. l'lly will -mu-r rwzllvgl- nx-xt full. pm- 'lcr - 1' S - zt .S. if Iii 'ri11- lumps t ' ' - s ' ' '!"i. 4l1b'f.-rl! if 114-rflrlzllltiw. und llwrvwuw- lm :xml wrminly m play nmnl buskvtbnll. NUI' 'N I"b"1'f'III1'1l INl"l' X. Il. S. wiflu-4 him llnl hnppiz-it I ' ure-S in .Xlllvrin-Lx! , J I l , jf. ' J' , , , N . f , , Wulf . gl Af' If ,, " f I '11 10 JJ lil sl mn, Mg -4. , :ly Ifm. Ml B 4 , Maw. Sl Ill I 'll - lm-wk:-thu!! llmlmggn-I. Ili . gm Y -r wx lhg "3U' K 'lf' i- un u 5' lmlexlr und with I.Y'!llll'., Ill-rw um Iuur num. H11 I Phi-s arm- ' I 4 klll ' ' 'AY Sl11"41I 71 liilvvllllll- V ' :xml tishing, whxln- ffmtbull, mr him. Inqui- lv' I -'s ax vhiz ut lypirlgg 1 plum m lh- liel of sy lf. 'Hn' lwv Qubj --If mm 41 by' - za sf-frm-mu I-n I,lt1l'l'lX Mutual. 1-ujuyvcl by lliz ut X. ll. S. wr-rv V lr-v 11411111 lurk. Qhirl! 1411-444-NJ phygiw :xml lint, XMI h :gn-4 l-v Q-nu-r unllvg- in lhv lull. B1 110, UM! lfkflrn, N14--. H1 ru. - .ll IOL! Bn N .M' 44, Ed' . as wg-II Lu bn-flu. lf " gllv BM 'sm .1 f 'K - Y' ' b' l mulr- - ' - . 1- gn :JSI lu! ml-mbflr -,1 lin.-, ' ' .' H 1 , h' x ' mf fa -by Qubjwt ix :mm m his S 1 - , ' . " 50' 'S . ' 'x S 1' S111-:Vs '-1' .XX I' lr i-- A' ' 1 Q N 4' ' 'An S. HZ' am 4 1 " L ' 5 I' - ' - .411 wrmin lhat Bob villl b sun ssl I gn a 1- i n-. .' 3 A 1-ph I4 L.. v-:Plz-gal nvxt 31-ur whn-11 5 ' s ' ' , ' I ,F cf' . f fl - ! 1 - i f ' Y l V LL pu ' . ,' 1 , QV -f 1- . I . 1 ,, -' f . - 1 4 If U I o V AX ' V 1 , 1 . - a . .' ,f . 5 nl , 1 . J' r. - lf! .' i ' ' '. ,MJ 5 ' A . b " . .4 N fr ' , , 1 s , U I . Ns' , 1' ' 610 F BX 9,4444 FR W KRECH orn F Z 1 1 Roxbnrx Xia Fred ns r lx made ell on as f1r 1 11.1111 1nd 1n loot b an l zruom re 1d1111 111 01 planQ 10 10 college alur gl'ddl.l'iIl0ll Nlnce math 11 hh I8XUl'lll ubJ111 Frrd thmk 1l1.11 hung a C1r11t11d Publ11 X 1oun1an1 1 111 be 1 be-1 -gd n11n1 or 11m 4' fxwn-if HA uspsmom Bortggriw 912 Xorwoal' 1 When w5l1xl1111l2g1MTf1o our thougln, go baclvfoa orettn KY Lnlbhvil' ing her b ll 1he tau al' If ly11111- 1 and n1ep11r1Q111n dll W4 dl'llClDdlLd 1n field ho1k13 ard ba 11h 11 She h.1 been aqmptcd at S1eph1n Cull1 1 wh1r1 H Q xull study phy 1c1l 1du1.1111:n llld d.1nC1ng ,MMM L! ,LAJOA l4lRlS7l1?FfLfON D 1 or M11 Canteen nc1 I killlllll when N111 g N lu bUSllljfa8 1h1111l next ye I0 become medleal 515-L11-11111 ,loan 11111 dlwaya bg un helpmg out dl JIIX 1.111111-11 1unc11on hm l1s1s Engll l1 as her 111 11r11L faxor111 Qport although sl 1n1oy1 1ll Qporte x Uv 4' O HOWARD G 1.ENz 49 Born Xprll 12 1033 NDr111gh1l1l X11 Haung bun an ac1111 1111 lllblf 111 our tudent 1 ounul and Cldllll llllllllllllll andy l s proud hllll 111 1 1lu Q 10 our class H1 has blxll .1 1llLllllJll dsc-ball 1111111 lor 1l1r11 11.11 1111 r11n1l11j1111111rl1g11111 It 1111 N lllIlX opeb 11: 1111111111 1111 1ng1n11r 1-td' :yarn C BOIFMCII 29 U63 n1br1 L1n as fl pbn ndu u u Star an 1 chu ba 111 11-11 All u1 1r1n mute XII Ho 1rd munb1r111 1 1 r om amunr 1 tw: year llljilltlld U! 1g1 jjj?-'if Apt LA 1141111 lib Lf 1, S r 41, Q ilfl L-Affw l V ff JANET FRANCES LIND AY Born Xug 13 1032 fmnlord X -X1 X ll S Chml. has lound Mme plax a 1 1g11r11u game 111 ho1l11 1 .md ba Let ball and to b1 41 membcr ol Isdder Club -Xi .1 Qopl1on11Jr0 he wa 1 Sllldllll Coun cll repre Ll'lldllX9 and h111n1room egre tars Prum 11me h x1 lnund 1h1 Irlg luxcr ltll g 11 helplng hand MW NI arch XX 1- NI1 1ll.1llr1-mcmber 1n ou1 bporxs 111 11 a 1111111- 1 e Xlur Reg 1: 1lr Illdll 1d11ca11on 7. ,LJ ,v1H1E51g,s'4-1 A1515 1.61401 uclll Miwfymfxx lei' M111 KUYII LLftlIlUl xo QT M 'L ONS 1 h Xll on 1 1 1 iN0lBUII 11dpr111x rl SI1 ls u 11n M111 1 1 g1r 11n1 XM11111 'TJ yk51'61ll 11d d.11111 U11 1 11 J 11l PHYLLIS MCADAM Burn lulx 11 1931 Nu-dham Nia N111 1nd her p'1l Iunn 1r1 lhme cup. r Ndllkglfl who s1rx1 you so 11111 ll .11 XX ool worlh Il1r ld101'llt 1111111111 1r1 r11 er dllllf, and gl mg 1 lln h111l1 -X x1 lu 1 Ullilfldlll 111 h1r pl 1115 .1111r gradud 11011 f9u1 '-h1 h11p1 01111 dn 111 by able 10 lxf U Q' 1 K K ' Y jj., ,L klfl LF. Uil, . 1 , - 1 Di' ,Q -' xl K ,151 1- L-: if gjtwx B . , 19 XY-5 ,' . SS. k A H h '1 ' V J. H110 A .' 2 1 'f, !'- . '- ' I0 S 1 4 . s -f - - 1 -' 5 ' ---' 1 S- - ' all, B1 - p s' i- ' 5 ". 'Il1- 1 ' -1 - ' Q1 5' l 1 ' s s s . -1 1 1 1 4 . f L51- I .' I 1 ' J' . c 1, 1- Y .. 1, 1.-f" f A , -.1 V A' Q V.. 1 .1 il .1 if . 1 Q 1' 1 . ' ' . ,W . K k -, I. h . ' ' . 1 I d A to I N ' " 11 5 j 'F has- - -to Sh- b 'A .1 ' L 's' 1 F - 'A 4' 1 Vt! 11+ 11 .iz -s ' ,L 1- ' I ,. L 1 ,W M1 1 I' J Il! . IA L LLM ro 1 , 1 tr ,f gif ' A ' 17 L P 1 11" J' 11, - I , ., X Q J' I 1,- 'lf f 1 l'eb.' 19 D11 ' , , 'ss. wp n, . 1-In -jc , ' ,V 'l X '1 il " .1 1 . ,A , . , . ., ed subje91,' hilv 'rnting loollmll -as lll'll ' gui ' 1 , , ' J 11- - '. 1 ,A 1' 31. X ,. 'wg' Vx Q. - V '11 sb, L Lf, A A . 1 'J N Ll t ffx A , C Kqf' 9 f . J ' - K f ' . 1 1' ' " 1- 1-1 11-Na, Q.- . sl ,Mae . . . r 1 1 -- '- 1 - -Ir , 1- 'S 1 - ', , , . RA., H1 .1 I, .,. A 'ggi QL, QW ,-1 S ' 121: '- s- il 'z a1l1l1- P and .'l1Ff'l:-3. An zlll ru ' I, j - 8 ab f " ' ' ' u ' y S '1 ' ' af' 2 , ' lvlg. Q Q 0 ' 1' ' f' 4 " iff ,-Y 11 shi- wi 1 ' leg- 1115 1113 Q W I I 1' ' . H ll ' 'Q -V to 11- 11 11-1 '14-r. XX Q S 5 M , I . f ' AN . ' N 3 0 ' , 1 . ' , M' , b -1 l ' A 15. i fl r nf e 10 - S , ., ,' K. f , ,' V Q , . O J ' d' He '-j, 'S- , ' 1 'S' . '1 1 ' , A-.' .S 1 . 11 4 4ball. '1 1- ' An w s 2 3 ' 1- 1 51:1 ' 1 1 ,' 1, . .R . A A .,,l . 1l,t-r lh 1' . 1 S qs - . 1 .Y a ' B- ' ers' flub. Sh- las 3 ' l 5 . .S 5 . if . 1 . n . , . . 1 1 1 5. , V YA Q ' , xex' ar I I .I tr. ,, ulh. I 1 1 , . 1 vw 1 . 1' 0 BARBARA McCLELLAN 1n 1117111 11 11u 1.1n ll l1d11X 111111 B 111 1111 1 111 ll 1 11 1 11 111 11 1 1 1111111 111 11 X111d1r11 1311111 1 111u 1 .11 111m111l1111 111111.11 11 1 1 1 ll 1 1 1 11 e -. 11 1 1 11 1111 Ju111111111l11 g1 WW NIELS n 1935 ecdlum Xia w 1-.p1 1111 11111111 md 1 N 11 u IIIUX' L U1 I 11llllH b lxl 1'g1 1 11111 J' Burn l I L ll Y 1111 u 1111 111 111111 lrdr 1111111111 pr111 14 11 n-1 1110 N11 1101 hu g dll1.l1l0I'l E 1037 1 E 11 I1 cr- 111 11113111 a 1' 0 I U11 11' 1 111 1 11111 1111111 DAVID ROBERT McKEA N 11111 1 X4 HH 11 .1111 1 1 11111 111 11111111111 11 111111111g 111 111g11111 111111 1 Ydlk 111 111 TX ru 1 1 XJ., JOHN DAYMOND McKEE JR 1511111 Xug f 195 1.1mb11dg1 X14 141117 1111 111411 111111 the NJYODIAOHL 1 1111 11 11.11 111 1111uwl1.1l 1.11111 X1 hen HU! YW' lllflg 111' Dl'111111111g 111 Y1lL1s1C xe 11111 S111 1 11111 .And U1 1 11111111 Buzz 111111111 1111 .1111ng 41111111 0111 111 1X1r1 Xuung 411 J 11 11 111111111 111111 111111 11 B111 LO Jvx, x.. 1 Q, RQY MICPHERSON 155111 IJLL 3 Boston Nia 1 KIUILI but 1 dillldlly 1Al'1YD1'Y1 U0 'HZ 11h k111n1 1 111 11 lx 1 .1 :pm ll 1111 1 1 111 .11111 1 k11111l1g11111lNii11 1111- gy nd 11,1 111 11 1,11 ANN LYNN MAHAN l' 'N11111111 NI.: 111 14111111 1111111 11 1111111 1 1 1111111111 1 u 111111 X111 15 1 I1 11111111 1n1111 1111111 11 11111 1 111 1Jll11I1lQ 1 111111 1- 1 11111111 1111 11 1d111111 Nifldtl' ARLEEN MANCINI 111101 14 1 X1111111111 X11 1 11111111 11 11111111111 111111111 1111111 11.1111 1 1 uxu 1 1111 .1bou1 1 111111 1111 1fl1I1L1 141111111 IJ1.1k1 .1 11111 I 11 X111rgr111u11111nI111s1 1 11 1 1111! ANTHONY MANZON 1111 1' 1111111-11111111 Ild1X 1111111 11' X1111 n11dn1l11o1..1 11111 11 1111111111 would 1111111 than 1 1111111 J 11111 1 11111g 1 1 p111111 1 1 111 111u UI 1111111114 N 111 1111 1111112 C1HlWlIlg 1111-1 111 111 d1 1l11.11111n f +52 K vfJ?AX6 F6 11 Wulf JAMES MILLS Bfmrn ct la 1 32 hreu1v11c-I1 101111 C clue loycr ot l S IIINIOYN A d Q Mr G Q p t lui bunurtilu 1r mo1mdwm.1n on the ba sbdll num the I.1Nt threl? ye1rQ chuckmg gndt bull trom tht portgxdm Off thx Iirld I1m frtqucntlx 1 h Trd or Carl 1 tlllg 111 hand bowltng lf M L f BERTA A MUZI Born Xug 10 1932 Newton Ma N Bvrta was a great lulp to the cast ot tl11 Stntor Play 111 hmr 1mportant posmon promptrr bln IQ dlwav WlIIIlIg to ltnd 1 help1ng hand esptually on dams com nntteee .md othar flux proytcw Nut nr Btrta plm Study ll hr Sthool JAMES EDWARD NAGEL Born Aug 12 1931 Boston Maw JIYII can uiually bt found 1n the n11dst of any school lunctron 1 Nuperb ptr tormance IU tI1r Senmr Il.1y w1ll long In rernembcrcd IIe has no dr Fmltc pl lllb lor the tuturr but wants to bmconn a uru- lul bualnrsamdn XM wish hun the hut nt luck BETTY NEWCOMB Bor11 Ffh 12 1932 'Nudham X11 Newt wa: not only .111 ardcnt 1d1111r1r of boys bankstbull but sln w 19 .1ls11.111 11 standmg player on the glrle t1 I1 11 has dune .1 fini yuh A Held hockr y 111 111 ILKI' an 1- 411111:-n1Ixr ut ltddtry Club Butt spends hrr Sllllll'I1tl'N Ill K dllddd 'Nut year :he w1ll tnttr .1 Necr1t1r11I 911141111 ARLENE JEAN NOTARI Born Nm 28 1932 Roxbury Ma I ee ntten sean w1th Rtta .md K unnn l1keQ to spend hcr -umrnerw ludfrng but N Ccaeronally turnx tu work Rutfnurrnt eware tur I11 Lolluts salt xI1.1Iurxtr0111 eyery one she gue- tu II1 r dlllblllllll 1- tu become an an' 1111 lm-tew but tor next year Ire I5 undrudtcl a tu yyorl. or cnlltge ll JANICE B OBERACKER Bornjunt 28 1942 Xl,LdIldII1 Mase X tootbdll game would not luxe Qeemrd Lornplctr yuthout jan s Illgh :teppmg di our Drum Mayor th1- war S-he has alwayi been aunt ln sports xntludmg baxkrtball fuld hockey and tennlb I lou Q ay 11 Ian 1 hruded lor Sar ent next year to major 1n phy 10.11 educdtton IC'lf'IllHg JOHN A OSGOOD BOYHXOX 24 1931 Boston Maw 1111111 I1 19 dom a wondmrful Job aQ flcktt COIIIIIIIKILL chu1rm.1n of mdrly ty ery major 11 1 11t wponwrtd by the Claes 01 50 He ls a WIIII ll 111atI1 not to TUEHKIOII other Sub July lohn pdly around w1th Fred Mun but 19 11111 t otttn found with Mary ohn w1ll ytur mlltgr next tall PARKER JR on Needham Mas- ot Fume an practxcallx 11111111 ru d ll w1II be many srasonf- orm 1 qua to t IQ bru1s111g fullback C0111 t 14111 Our 49 Lo Cup am 1 I1 t I 1 w1th the game 111 e1tl1tr tor r I1 1s N 1 dl wurw nmre tu11tb'1ll JOHN E PEARSON Burn Xpr1l23 1936 Boston Maw XM sI11II alwuy flllltlllbif Iohnny ln tl1 nt 1935 Iford ut hu llt can ueudlly be tound WIIII Xrc I11L and btorge john ls .1 Nvull I.1d WIKII plenty ot humor Ile and 't rust gmt tlong well Iohnny plan tn gn to Wultwurth lnatltute QPEQRBA A or u M ais IN ba-.ketbal play er r x I our su guard I IN 0 S11 II XX 1n1tr r uc 9 en t e ln th futurt- she wsu 1 the XX o e Xrmy orps or hr-to .1n 118311 get-ret I 11 1 0T1'Af . " e 2. 1- ' 1 I: N . . 1' '- 1 ' ,I ' wlt - - A or rg s ' All kk 5 " " .J ' Q gr QI I I Md!! 13,17 If" XZ I YC I ' 1 S to ,' 2 t K1 FAiSI1I-1' I I S 'I A A '- .I I I a' 5- rv ND , . . 1 . . 1 23, 1 .' f , . . 5 I- 1 I 1 h' ' 3 b, -1 1 H , A ' -, ' - " J h' Q ' ' bet' - 2 ' h'. " ' . " ' ' I ' 1-s ofe- ' . ' '- . t' . . ' 5' . ' . " 5 "Si F' hff I ' '.' ' ' - ' -' ' C11 I 23 1is -eyes :vt on 'ollr-ge, ' 1d, of :V .v .' is -.- 321. x.,, .' ' -, - l ' d " ' 1 ' ' 'QI I ' f .Ir. If J V 1 1 - . A ' ' s IER X .' '- 1 -I . '. 'SF' B 0. .IJ3 ' .1 .. H ,, . . . , . , 1 A -1 " 'f dsia ax 0 ' . - A 5 ' 5 -' ' I' ' b get . . - ' : ' '. ' 5 1 , 11- 1 " " rf . ill ' ' r ,Ir r .h ' l s 1 li -to - ' 'C .1 YD j , 20 OGER orn june 10 t XYe shall 'avs park ling friendl ess hgentlx as Monsieur de swonderlul play. but that up with him. He was mtmhtr of our Prom Club. Rnd is an sport .1 in expert ten is player ' T T. RD J I R XEQAYXYOVZR 19.32 iv- lain, Mass, ick " was on ' tuttst mr' l' et e 'She fves 'rcfhxlan sportszin is ' e tennis p ' , S t- if 0lAlf'l s" Pat. jan t.- nal.-Xnn in the lunrhroum ' before 8:15. Next year she plans to attend Chandler. and some day hopes tu go to Florida. "7 fl 1 - l ift I V 1 A Eva E P , f ' ' 1 l V' Born No . H2 ,cv i I nn. Although " eyvy sho f l re is not a pe-rson i N, Slyvho i rrlooked him. His I -wal suh 1 jet is math. hu! tele nntake ' ut-h ,nf his time at ho e.. .Xlter ' imer o floziling in fun- nectie hopes 'Nlliiter M. l. 'lf Kir the 0 nzrvakl' - itt-cturv. lx I' lu V If LQL t Q KK tf f ,X tx - ' I i t TH P Lis .A yt NE u TON Xkfijfn J' V ll' U32 Htrttmn, Blass. x Keri iuw to his fri -i s nl"Sg ik isa "ont ztkgk' man. lluic seeps. :li rmtfs tat.-y, W 1.1 -0 nhmyt t-.- V that -iport o . "5 ' t-'s' tax" rl.1tf.pt'rinrls at N . S. were udit-s. whi 'hlSllCkil'l'5l. ain is togruclu' 0. l I JOHN RAUSCHAL Born Dec. 14. 19.51 Milton. Mass. Rosh is one of the quit-t l1lt'IIlbl'l'S of our glass in school but not when he IS with his tavorite alumna. ,lohn's iavnritc subject is law: as to sports. it's swimmin 5 After school hours he may e seen d 'mg for the Paris Clea rs. Mft, DENIS RICCIARDELLI Born Feh. l6. 1932 Needham, Blass. Rick. who is usually seen with either Ralph or Diane. says that dancing is his favorite form of entertainment. lle is a wonderful player on our baseball team and we art- sure he will realize his ambition to bt-trotne a "pru." wb l t ,lf"'.RlTA lofts: If ClARDEfLbl 4-9 X K Q Ki Burn Sf- 4. .. eedkaaxf 1 ass. .Xnoth r lt'ciurd4-lligrzmziles tis -2 Rita. un of that Omdisted latnily, ' n all roun s ortsf . ut like-sf ut ' b st s of all. XY' h Coz t- and C nggrshe ne t-r X.. t misses a a After Ni! ham High, ,Z , ' Rita pl' ' gre Schoolingqfand then a tryy at fashion-designing. GMDLI OH . W f' Bor r 8.1929 am. N ss. king time 5 'inter to help the U. "I of 0 veterans, p ayed the r l ailman. anager the bask l t this r ack h' 0 outst ding bhies but is r- ested in the su ject of girls. seems to tit into jacks plains lor n 'ear. SHIRLEY DAWN ROBERTS Burn April ll. WJ! Newton. Mass. Shirley. ont- of snappy seniors, fan he seen working at Ezitlitfs Bakery. She has tall-nt in playing the piano. which goes with ht-r hobby ot twmllecting sheet music. Upon graduation shv plans to go to nlghl. school to become a medical secretary. Libr-7fa1,f'11,t' vdfywb J, K 0L.is.m, wr s nyvdvvbk 6fOw"cLtf'f,.,1fb Lf' mf. K f - f ms W r K , 1 ROSEMARY ROHMER ,fflwnlyv Born july J. 1032 Brooklyn. N. Y. fhairman of nrziny fnmmittees, and .a mernher of the held hockey and tennis squads. Rosemary is a girl ot many capai hilities. .mimralr also fills up niqiiy 01 her hours. hut yet she still finds time to get Ns. XVith her smart clothes. red hair. and ability sht-'ll make a pe Q' f M31 LUCILLE ELLEN ROKLAN Born lunc 13 10.57 Ne1dha111 Nia lu11ll1 one ot o11r l1dI'dXXUI'lnIII2 txpmg gals ot the 4111o1alr Staff ha a pa 11m 1111 lorlda ind ga t1t1on 1 ua een vuth Barbara and XX1n1tr1d I l1Clll1 1 undeuded a to her 1111upa11o11 111111 gI'dCILdll0Il but uhatexer ll 111ax be 111 WIKII x0u the bc I ol luck" W AW 103 uxton Nia ,VX 0 1 n an 1 xx lPIld5 are ITI ar slght III 'XK'ldldIll h r X part1 and w11 end- ln New n1p h1r1- 111- 11rr1F11 11111 a round Qport and good pal e e 111 l1u111or and 1n1er1tx 1111 m c her a vxondtrlul Iflilld BERNARD J ROTHWELL Born qept 30 1030 Newton 'xfa I ION that good I00I1IIIg x111o11tl111 111 our Nenlor elax-7 II ho rl 1- but B1r1111 Qearth lor h1111 at School and xou xull hnd hlm wth C arl a11d Dem- XX1 und1r tand alter School and plan to bt a11 Llutrxtal englnecr ALFRED ST GERMAIN or11 XIAYLII 21 WH Xoon 1111-.tt x 111 . probahlx the xoungt t g1111u 111 our tla lkex 1 1t1n1strx ut 1 lf hour 11 ow WdIlI1ll1g p rts 11 t1x l a 11111 mg around the vwrl1xl1op XI 11 work thu summer and 111t1r tollzge next a RICHARD S SABINE Born Kept Z1 1031 Bo ton a 1 Xou tan al N rfdgwf' CH' l Ill I Il All I IYOIIIL5 at Xentvxorth IIINIIIUU a d llllll contmu 1 dUF4llOl1 a lh1rag11 1 1111 tor rnou rg ll Ck 11 1 124 xtfilfbic MAYK A rn-lulx 4 1' llxdc Park Nina Xiarx xx ll alv11x he renxemht-red h H S torl1QrUl1txta11d1n5, ab1l1tx 1111 the zld ho1l.ex and ha Ixethall t1an1N 9 1 1 a member ot the Girls I QId0fh 4 lub and I11 worked Ialthlullx on our el1-H dante 1111nn11ttLC Xlter graduatlon 'Xlarx plan to become a nur c RICHARD SCHULER Borr1'NI1r ls 1931 Jdllliilfilldlll Nia xou NIC a ptrxon 1nal1111g a IIlOrIlII1g tvtul 1 11oo' Wlll ll bu 11- loma and ' 1 I Illlllfl ll lx probab R111 IIQNICIQN h1s IIl0l'IllIlg tours Rllll enjoxe IIIIIUIUI h111l11-x and dantmg u111111vr hr- worltx or NACAIIOHN 11 lake XX111n1p13aul.11 WW BARBARA JANE SHILO r11 D11 l l' 'N11dha111 Nia 1 B 1s 1 1111 g1rl mth tht 11111 blon e 111r N11 1- u-uallx xttn Wllll Marx III ' x 11- 11r two pas ICIIIHS and 01: N11 1t1ng 1re l11r 1axor1tv Qportx dancmg pl 1115 to work 111 1 1,l0tI1 -.tore 1 Jbimlt JEAN SIM ON2 o1,N11x X Nhdf 1 up J' l1 t cut -ten l xt I0 II Il entlx If LN 11111111 N xtxx opu ar e 1x1 N 11 ls 1- , N plans l Gamez' ANN E LOUISE STEVES rn NI1x I IJ 'Xcedhun Nia: Stew 11' a good athlet1 and Irwnd a1t1x1 n 11b1r o our 1 w KOIIIIIIII 111 haxt found I11r an amhltmu v1orl11r S 11 lltlotlgx to I 1 1drr K lub and has r-1 ll 1 l111mtro111n 11H511r1or thru- xmar Brldgc water State leachtri follege vslll lldllll hor next year Good lunk bt xea are ,L wade' fn 'JLG ' lj 1I 4 I N AJ I ' 1 5 1 . s ERS K , , j - W I 13 ,-', 1.12 g ' ,1 . " '. ' ' ' " r 'I J A V'i ' 'Q-'S r In Y F A 'sian' Q.Ngl1-i:l1s',llx I ' 1' QIIVQ K 1 Q .JN ' 1 1 J- - .1 ' '11 1z..'. .. ' '1 "4,.'s,. Y, 0 ox , 1 . . Q I ' d er r. piled l'iL!l1 'ith If ' b " 'I A ' 5' ' ' ' A' xl' A 11ttIl's'I 1 'lls dd ' 1 vc 1113 11' I 1-,V H ' t Ih'I lx '1" I ' , 11' A1. '11y, 'A11 - 5. L' l - l I Al. I " ' . I11 the S sns ' V I' la fm 'H Q2 4" Af' ' 1 , 4 L ... 1 .' ' ,.'s5. Bo , 131 ' ..'SS. YI ' " 5 V ' " ulf' 's ' ' " - d .f ' ' -s -W? lf. Q' ' d XA. i' . I, .' ' Ih-,1'..' I. Q ". K. . li that he works for Ridhard and Burner heir hollby. -Upon graduaticgrl "Babs'l ' J K S' P N ll , E , .VN F I 'I ' L' x B 1. 1' S---.111 I k11.".1.1-. 1- 11111. Al. x'l 1: new at X. ll. S. this x1-111, if Gro - is l - .I ior gg 'I 185 ' ,' ,' rs - ' s "ss, Hee lr' - j tl ' ky' 1 nes. He i 5 'I ' b ztt' S m rl 1 5 ' .L I' 1 tl1 1: frnj " - ' s o 5 '-s ' -215 'nd l, L ,--1 f i I1 1' 'ls ' 110 ', l1. 1 r ' ' . . I ans to 'z ' Sub' ' :ten ' ', :I1 -5 ' fn 4' ' ' -"- o II ' usi -- 4' O 0' . 1 JW lu 1, D' I . ', . s ,Mwm B11 . 132 2 .- .iek our tu u 1' 1 ot an pi1'tu 1- pr 11- ' ' -' ' ' . is ie ' " ' f :t a- '21 find 1 ' . an ' ' ' '- 11- 1 - t' 'l11::. ' ' - t1 rqp. l'f -' ' " s' iq : ' a va ourse i11 I Qtrizl Elf-1-7 .'l - f .' na A' S' ' ' ', b - . . 5 ,I ,H I I , ., 1 A-V SA ' ,- k ' I '..'1. V.' ' . ' '. N1 JI .Z V .' '-. G ', D"k. , . ., . - - 1' -ie!" j . 1 7 5 ' Y r . MJ 1a"""" I ff' 'KI .1 I N' XQyfv v fwv N7, A IRLEY JOAN STOWELL B1r11 julx lu 1932 .1 ll11111 XI1 lrlu ha IJPPII 1 Iuxfxl mrmbrr 1 06- K lb and Brand 1 thru xfdr ue A A pfrtflrnllr 111 two oplrrlt 1 S11 made- lrnpfrrldnt u1n1r1hut1r1n g Imckm md guard IH ha kflh1II Xml .ar 10 man r 111 Tlmulugx .md X11 11111 1 X N1 0' ED D HEN ss1sNGu1H rn O1 'l V 11 lu 1 'ljy-I 1 1 X1 11101 Stu Lhf II 1 hr 1111rr11 If. bd 1'-I1 1II pI1 1 lftll C 11h but 11111 llr- Pm111 N mor IX Su s All .mnr 111111111 LUIIC Q IV- L IJ' RQJ bw ENEKJN IJ, Burn IIIX I' N ar I1 11 ll N11111 021 111 xl l lllt 1 111 1 1 I mg 11111 ot hall s q1111g11111z ucpsrl sw1111111111g 11111 11r c-IJ uk rulmg I' 11 rx 0111 'X 1 fl 1 hmlpmg 1 I to ou pr: 1 L11 1111llu and I cddcr K Iuh Z JOAN VANCEI SWg111"' 'YII ' A K 1 T 11 1111 11 111 II11 1 h y- 1 1 11 Ill Il rc-0 1 Ll 1 IUX IK lb X I A X 11 1 I frrx I1 w rl. 111 1 I ll 111 1111111431 fl RICHARD Born X112 1 1'11l111fl 1 nw r on an pu u0rL111g A huhlxx III i lldll 51.1 111! .Jw fl fvfffffl GUYG Rl:XjZZIN6N' Born jum 22 1 X8C'dlldIl1 Nia fx rm Wd Ju l that on Lhf' toot hrl Lhl x1-Ar lux Inf- Ifothdll and Will mxrr lnrgcl thc- ll1dnI.sg1x1ng 5:41110 C mgs ID the I If-P C Iuh .md hd hr-1-n ln tvm IIDFFPIIA lPl'l'ri hd work:-d ln 4 dry 11141111 durlng lhf rhurml wir and 4 1' gmdunmn mlll Lunllnuf th1 job 0 fl, JW, 11,5429-'1DLf0I11L14vM14-1-If urn A XLNAIUII Nia V5 an In 11 pld lllg to t A t tr Qk c r Il 1110 Nx 11d11 1 A 1111. um Sl 11 4 x 1 sn h s 4 cncIs111IIcgc111 lhr- td !Jff'xS HARR RICHA TRIPP ll' 35? A Ill I 1- skr-!BaI 1 111 1 f-x ar IC 111 go If ll ex en g t mm ml na BARBARA ANN TROY Ill ' ut 111 NI 1rh11 1 1111, per 01111 111 and wr WI 1111.,111 pr!! OU xg 111 111x n 1 thi' Nhs IILIIIIIJII' dun 111g 111111152 and tufhng 1 1 IIIIUIIL, hz-1' l1f1 111 N11 1111 if-lxfml h1 tmrlu 1- I1 hue Bxrb next xr- lts tu 1 GEORGE TWIGG III 1r11l1b 1' Nw nk N I 11 1111Ix ll I1 1rd mor Pre 1dP11t 1 Stu 1 C 1u1111I and hx kc-1 LI 1rfl xx1Il 11 I1 re-10n1b0r I 1 11 1 abx ltx III mg I 11 5-xt Muir 1 111' Idllfxf ul g' LII l1z 1 l lu NIIlglU 5? .AKA J fn 1 'IQ F1 I jxjlwl' .. " . .1 ' 1 x ' ' I J Vk U II ANI KI I - I M I I V, - ' -I ' N' C2 4 ' If' - - IJ' f ' I . I L- Iv . 1 If 1 fx 1 I ' f 1 -11 f I s f . f . J ' ' , ' ' ' I ' 1 1,1 I A' :N f ,' T. . XVI 1 ., is-. 5 . 931 .' ' , . ss. IN: I V Sh , . f - 1, 111., "'1'f- as --S ' 1 - ' hallj I GI 'I1 ' - 'or -- I' -' s as ' -d 's I- ' . 1 j 1 -4 N ' " IPL-I I -11-y -' -' - 51- ' - f .11 fy - ' ' ' ' I ' ' s 21s r111Ii1I- 111 4' g ' - Q ' - -5 I ' - -' yy' 'II' s ll 51111.-11d ?Qu1fd1'111'i'r1'Il1-111 - -, - 'TF' -Iv' ' 'HQ X A f 1, - 1 - f " ' .' I QI, -A 5 CU II -xx. , . W6 I f Q . ' wi IIIIII1'-. Blass. 215320 1 2 ' ,. 55. . 1 'T k Suss 's 1- 111' "IU: h1"'s.' X 61, uki ' - sf-0 ' ' ' b' ll bggvvf ,' 1-01 1' z .- 1 111 LI11- I'11II. I ck:-y i11 I11- wi -r. ' ' 1 ' ru. .lzaflf z - 1111 1-r. l1z1s'r-lh11II III tl1 - sp ' 2. II1- is "i -p sid 1 of 's 1 I . 11- s pr -sirlr-111 or II11- '-2 " and ' gr ' . . hir -- 'I sl' linda 1' -111 11451-l IJ' ' "Q I -1:1 t xftdmd - 'Iitj 'ill 1. and fm- ' P125 1-111111111111-1-s. uk-11' fi - l.g11 - will hc 511 Q5-. .' s.' pl' s ll Q' 3- i11 Cllg' -- ' 2 zntn-1 I'11I 1 ' .' ' ' ' " . . 'CU 2 ' 7 4 . A ' fxuj' . Iy C , Iyg, , - I Vu C' 1 I . I lf I ' U I J 1 II I' 'J 152 -. . 11. Mass. II' I1 4, 211 I gr' 1. o N I I IN .IQ - . wh plz 1 s to ulttlr fa "lt flill V, IJ' '1-ll' . El ba' II 1 ' I ull - lull. fic-111u11strz1t1-3 Ill'l 11ll1I1-111- -II. 'z 11,111 .xih 1 .' ' .4b'I' '-s 111 ff-Ifl I ck:-3. bask -thx II. 11111 -1 111 wv s 1111 d- a , ln ' bl' . 1 s 'l ' . 'l'I11- chi:-1' 11111-rm-sts rv! hall 1- sl1' s as va er. 1-0d Q 0 thi. -1 ' -1 - un- 5 " ' 1 sa, 14- 11 as s. 1 I ts If s 2 " ' ' , 2 '- I' -'s 11:11. .Ia rsh 1- of 1 ' Ily hqs I-11 1 - ' l1I. l1If ' r 111 1 Ill- fr ' ' 'I se . f 'I 'I fn , If 'X 1 'flu ,f 1 '1 I F A If . 1 LI fl' C1 'J 'I 1 .4 .-f 1 , ' I V V L. B. 11.11, 44, 11.1.1 -I I 11...1.,11, xi, 111, 11.-1. x. 11.11 Nr- -f . . nfs. 1 N' J V 1 I - ' Plym 1-1 111itl1-1-4 159 111 I1 B1 '-'s pleas' ' -s 'I' A' ' I I 10 -arll C 21 ilil All 'I 'I1 'll' 1 -ss 111 I11-lp 1111IIf111 clilri J ff ,I-11 Illzis 1 ' I,' Y' ' . 1- hc-r 211 thu- l1z1'- ww he-r llli I' lr10Ids 111 h1lI. n ' -s r 5' 1 11- -1- lm- vill 11'11I1- - - s 1 -' . Q sI ' Illj I ' s I 'I1 'I' ' 'livsif 's Ilvl ll Ils I ' hl ' N. N -. 'fr ' 1 -11 1 ess anrl I 3.-111? 11111111111 will - 'r 11211 1 1 ' Q .' , ur ' -s 4 c- li 11. sl 1l. 11sr1111-111' ' J s d -nts. . Vw' I 1 4 NV I I HI , , . ..20. 0 I 'R X IQ! . ss. Hr 7' .IL 931 .' 1 '. ,. . ,15,IIu1- II I X1 II mrl sI . I as .s ' ' Q ' IIS t VY -s I XX1II'111s1111 111 1I1- . d -111 1 ' ' 25 ' IIHIII I ' d D 1, X ' I I he-11' 1-1-11 '11 " "B " 4- IX I llI1s X 'I 'I ' 1e '1' -1 lil I 1s skill wi I .1 Iflllllf -1 and l1s I I' I I h1s 1.1I ' 11 : 1' L' , , . 111111 -ry am- oil - z1ss1-rs, Tl I ' 'II I p- ' ' ' 'KI 11s 11111 111 pr --111 v11,11etr1 "H "111 . .' j ' - s 'ss s L1 ' wh- -s ar s s dl' Ia 1' f ' 11 , - IJ Lf I I I 1 , Y . V I ,. r -. I I . III u JY! C 4, fl' I If ,. A o vu f' ' 4 LQ . ' f IJQ NI f .- " 1 M BARBARA ANN UNDERHILL Born 'Slat 20 1932 Nudham NIA Bobble plans to tnttr tht I IIIXCIWIIX ut Massachusetts where tu 1 e ure her plea mg persnnalttx and ptrlt ot tonpert tmn will vtm her manx mu trtends Bob blcs hlgh school actnnxcs art too numtr ou to mentton and mcludt all gtrl port XI hat mll 'Vllss Carroll do vuthout her Beat of luck Bobble' KENNETH VANGSNESS Born I-cb 26 ION NevtXnrktltx N X lun rt-turntd to 'Xudham lllgh me attendmg Dean Xcademx tor hrs snplm more'-and Junlor warx Ile wasted no tum m gomg out lor ba ketbtll and letrlsr I lub lsen plana to go to Boston LIIIXLI' stty but has no hurnlng nnhttlons XXL hear lu lxkc- to play the ptmo Rlght ken' RICHARD VELLUCCI Born March H 103' Xttdham A I N Dick can be found with his pal Ionv Whllllllg bs tn has car XXL shall long rc member Dltk Q plax mg the trumpet Ill nur school band Ac he IG one ot our baseball stars we hope to see htm fulhll his dream ot playtng the aport protesslonallx SARAH LOUISE VINCENT Born Dec 1 1932 IX altham XII II hat would uer hate become or our assemblies II II had not been tor Sallx I ou muslcal talent? Her beautuul tome ha msplred us all tn the holldax progrtnx Sallx plans to attend I eland Power School where she vull turn out her dT1lI3lLIOIl t become a radio singer WILLIAM HENRY WALLACE Born Dec 15 1937 Boaton Mass xxlllle can bt een almost am atter noon ln Niaf. or at the Retord Shop vuth Xlan and Bob He IN xerx fond ol sports preterahlx track and also find ttmt tor hw hobbx photographx Bull ls ton slderlng otudxlng medium and plana to attend college ln the tall CAROL WARD Bornlth 21 1032 Natick Mass Carol ls that tall blonde who looks so vsell IH hcr sulwh Clothes although she s een a great help on our Prom relresh ments commttteeo her mam IHLPIESIS are exung and dulgnmg NI ho know- upon graduation from Pratt lnatltute Carol m ty bt anothtr SCIIIBDAYCIII ALAN ROBERT WAYSON Born 'Not Z0 1032 llrookllne Blass will long ht xtmtnllxrcd as the tuba ntl Ill our I d n Ins span lllll llkts nlodtl p mrs md guns e ht IT 1 an expert Gshrrman lor! lb taxmn uhjttt ls phxstts and ht hnpts to btunne tn 4 ngmux DAVID K WELCH B rn Dec In 1931 'Xattck Maw tanthlul band member tor three xeari llxs chlel mtl rests he III hot Lex and manual trammp In hts spare time Date does tarpenter work and hopes to become a buxldcr m thc luture THOMAS M WENHAM Born Nm 22 1937 Passatc 'N ,I Ioma who plated defense was a 5,rtat a Het to the Needham Sextet this stason It not chterlng or partxclpatmg ln a port he max bt seen talkmg and Joklng wlth etthcr l uh or I-reda or working afternoons ln XX ltherell s t andy Store NANCY WERNER Born June 28 ION Boston Macs Nanu has mam lnttrtsts whlth ln sludt ba eball ntedlc-work home planning and Idklllll tart ot children Sh: has btcn lunber t th Ilbrarx Club and h trd vsorktr on thc Senmr Plax and lrom tmnnuttees l ht a nurse ls 'Nan s grtattst amhttlon hood ut to xnu X ln' e 1 , P' it ' N I I j . ' .. iss. '. ." A '. 'TF- .s' . '-" S" 'X 5- h - 'J- s ' ' ' -' ' s' s s, ' ' ' ' . ' l nl 4 . Ax. -A 'V gy, M ,-, N ., fx A -' .- " V' .' - pl: Q " hz n . I .' ' ' t ' .Xl , ' ' ' ,' . " .' ' - ' ' - Ia z NY 1 -z he ' ' ' -s' 1 ' ,z -s' 's' '- 5 - ' . llj " 'lte . , ,. ' - ., v S ' ,t . , , ,. . ', .. ... -"' , Its.. tr' . . . f .' ", I ' - ' 1 " - ' ' ' , A Dave, who plays a "hotf' sax, has been a I .', . " ,.zss. Q '. , ... " A,.'. . I . ,N .A . V - N I I .Q V Y SB' A: K ' x ,L ' -5 j ' ' A o ' ' -' Q ' " ': ' . I ' -' ' '. ' I' J ' s ' - a n - 0' 4' ,' ' ,I f , A a ' . 1 -' ' , ' l 'k ,' , 2-I , I V, ,V 1 HARVEY A WHITING J 1 1111 1' 11.111 1 1 1,111 111 111 1 111 11 111 3111111111 12 11 r1 11 111 mbc 1 1111 glrl 1111 1 11 1 1 1 11 1 1 I l 1 111 11111 1 1 'W f' Z K 4 ROBERT L WILLIAMS 1111 1 1 N 11 11111 111l11r 1111 11 1 '111 1 1 11 11 111 1rd 111111111 1 11 111 1 11 1111 111111 11 11 1 111 ul 1 11 11 11 1 N11u11 11 1 1 111 11 1 1111111 1.11 GORDON K YOUNG 14111111 1 l 1 11 1 1 ,111 1 1 - 11 B11 N 11 L11 1 fl L 11 11 PETER CORSON 11 l' Duur 1 1111 1 11111 111111 ll rnllx 1 11114 1 1 1 N111 1 1 yt 0 X 1 11 1 1-11d1-11 JAMES R BENT BENJAMIN KEENE 1111111 Xllil 111 1 X 1 r1hl1 1 111-1 111111 1 1 L 111 1,1111 1 11 ll 1111111 1 1 11 Ll NRO PAUL DAVID ELL 1r11 X1 1r1 11 w 1' 1 1 P1 X K 11Xl1ll 1 111 1 1,1 111 1 ll 1 1 1l11llH RICHARD C CANNING 1I'111lkl 1 111, 1 1 1 1 111 1111 1 1 11111111 11 'Pllld 111.1 1 11 l 11111g MJ 111111. .11111 1.111111 1111111 1 11 X1 11 1 11 " 1 vv 1101! I1 1 11 '1111' Ill! I1' 1 11 If 111 T KENNETH MacGRAY Nlllll I V 11 1l.111g 1 111 111 111, 1 x1 U H11 All 1 BARBARA LOUISE MORDO 11 1111 1 1 N I A111 N 1 11111. . 1 IIIL N 1 1 0 I ' XX111111ll111. Y Hifi l1l1'l llll bum. 1 1u11111111r111l1r 11111r11 1' J X7 .X V 7 ff, 4 'R , C 'I . -1 - ,1 . - 1, X .. f 1 .1 , Q... Cv iff' ,I , f Q . , R. Q, . f Jr' H-111 .1 1.141 111-111111. 11.1--. " gl 111 ,1Ll1,' 311, 0.1: 4.1 1-'. -151-1-.1'.1'11, ' N 1 .ix 11-11 F11 1k' g1111y,x'l 11' 114- I X11 - - ' -4 1111.. Di-'vlljl 11111. 111' ,1111- ' Q- ' . 21311 - 1 -, 111- wlll 111 L1 1'1-- 111, B11 11 21111 11111-111111 31- ' 11-1-1, Q - - - 1 1 1111111-111111 11111'1111x '1'l1- 1111' 1' k- ig hi- I111111- 'l - 5 fl 11 N. Il. S, 111- 1-1111 11 '11, - 111- -1-1-11 K'l1l1 1111' 1-4. wh l -. wl11-11 411111111 -r ' 1111--. V1 ' 1 his 'ai 111111 111 -1111-. .Xlz 111111 111111. 111111 11111 l1i1 1111 '-111111 1111 111411 111- Q l. 11' - 111 211 1111 11 -1-1111111 111 111-111111 .1 1111. wl11 1111l1-11- 1-1211--11111 1- 111- 11- .1 1.111-N111.111, 111111, 11-111 111111: 111- 11-1111-111191-11-11 11- 311. sk - 1111111 1111-- 1 1' ,lulj 111. 0.1- 11 4111. NI. M. 6 1 111 11 111111- 'L 1.4.1 -.N.11. HC" 1111- 111 X. ll. Sf- 111111111111 1111... l'.1-lv if N1--11112 111.111 1ivz1l 111, 1111-' 11111-11 111- -1-1-11 111 1111-1111111111111'111 11111 N 111111. 111- 1z11'1 1 11 ' 11211. r' 1 . 111111 1 1111. 1111- 1'l11x- 111' 1'P.'Il wlll l 11g 111111 ll 11111111 -' 111 nvs at 1111 ' 1 1'l'1l1l'111lll'1' 111, 11111' i1111-111 1-111111 .11 1111- 1111111 111 1-1111-1'111i1111 1 N ulk' 1 1111 1111- XX'-111-111-y 111111-, 1114 1g11-111111- 1111N111111- lr 1.11l11.. 111441-l1111l 11 vi ' 1 111-1 1111- 11u1f11i11 ' lll- l1 11111, 1111111111g111l11. 1111-r1111rx' f'1UlJ .11 111 . s '1- 1' 11-'. 11121111 wr 19181111-1 13 " .I .1 , JI ' 1 , if , ' J . .5. l'l.1l Nv- lI111Il. N11-4. 1411111X11'.4. 10.11 14111111,A11.,, .Xl 11. S.. ",1z1s111-I," h1-411l1-- 11111111114 B" 1 '1111- 111 Il1l1- I1l1l'l 1111-111l11'1: 111 ur ' 1 w111 F11-11 1111111-1' 111111 111111 1-32111. 11111-x1-1111- 1-1.1--. 1111- 11121111 ll1l1'l'l'Nll1lg lll-11108111 '1- Qifir-1 -111 -- 111 .X -lr 111110111111 111-:N 11. 111-1 1111111 'Q 111 111151 111 1114 1-1:1fs1111 1--. ' 111111 1111 1114 11,1 111 s1111r15 111111 11111 url- 11111-11 11111 111111111111 111' "1'111111z11'1iIlg." 111- wr-s11111l'. 11513141-11111ll. 1 1.1 1 ' 14. .111 -1 1.111 1111111111 111- 11- .1 ' 11- 11111 .1111111111 111. 1111 1 1 .l111111l.111f111j111111111-bk ' 11 111- 1.11. XX 111 llllr-XVI 1- 1'.1111g1- 111 11111-11-fb 111-11 1' and 5 ' ' 1111' ' 1111. fl11111l 1111111-ll 1111114 1'l111s1-111111'1 1111. K U 'X l 1 4 11. f f 1,1 , , x ' 1 N 1 1 Q 1. 1 N' 1 1' . ' g, I . 1 f .. ' L xt l Qu . . X f - X B1 . 1 - 17, 1.111 . 111-1. 111111111111-,JS.1'1.11 N1-1 .M.11-. WV 1 I - x P21111 ix 11111- 111 1111 11 111114111 -1-111111 "1J111- '111k " " 1111111111111 111- 11111.1111111.1r X' ,V .N ,- l rv w, 111- 111114 .111111111l with 41111 11111 :1111 111 K1-11111 wl111 1- 11111- 111 llr 1111111 j1- ' 1 XJ 1 N11 1 ' .111. 14.1-1-l111ll lx 1l1N 1.1111 111- -111111. 1'l11w1111111-N. 1-'111' 11l1-11N1111-- H11ll'1lN 1- j 1111 . 1 ,XJ 1111l11'11111. l1iN 111-'1-111-11 1-1111-111 11111-111. 111 1111-G11-1-l'll1l111111111111-1111-111 -1'l11111l. 1 wlf L' l -111-111l- 111111-11 111 111- 1111111 1111 11114 .11 l 1 1'. 111 1.1l1111114111.1111111i1 111111 K1-11 15.11 111. X 11-lli 1411-. 11.15 511 11111. XY- W1xl1 l'.111l Nv. 11-.11 111- 11l.111- 11 1111'.1l '11, N -111' '1-M 111 1111.111-11-1 111- 111.1y 1111 11: 1111- 1111111 l 111- 11a11l1111- 111- 1l1--i11- 111 11.111-1, H1 ' . JS, l'll'3 B11-i1111.X1.--. l1111X11-.'.l1. 11311 X1- 111. 11.1--. 111-1 1- 111111 1-x 11111111-1 111111 1111-11 -1-1-11 .X111-1-1111-1111111 111 H11f1'l114-l11- .'1-1111-111- will l':111l .11111 1Y.1ll1. ,X -l1Ll4l'l71lll 1.111. 111- 111-1, 1's.1rl1.11111'.11111-.11111-111111151. i11ql1.1I11. 4,114 111.11 111-111111-1 111111111 1- 11' 11:11-11. 13 K . 111- 111 i111-1 111-1' 1111111 111-Lux-1-11 1' 'i11u .11 1111: --11111111111- 111 1. 11 1114- 111: 1111-111--5 111.11111 111111 1111111111114 111 1111-1111: 111111111- 11 13 Q 1,1111-N. X1111-111.1-1111111-111-1. lm '. C111 111:11 11111ls11111-- 1111 1.11-17.111 1111 11- " -.1 111111-111 111151111111 Jll! 151111111 - ' ' H H1111 1 14 s- 1 Q l11-1 5.115 . "' -51 . .. 1-1: -- -111 23 LOVU25 THE LAUGH , WMO V 12 51 W5 '55 I 653,25 OUI2 Anvusous WOQKIN HAQD? AQEN T WE CUTE? THE 2 15 LOAD TAD AWAY DLACL5 SLEEPING BEAUTY SLNAOQ mA5Q0T fn Ax 1-"lv . , fm 4 V m .., k," 'Q G V 2115 5 1 . 3 ,ig-ak, ,4 8 Q Y AQQZW. Y , R I ' SP' , -A gif W A QL., V . 1 ' 1 " sg ' QS -,gfffzf .. Y v ,. 4' 4. - . L fx ,S ' s B fig A 'A ' ' iff' 1' , , V., , A ' . , ,V:,A: I 71" .fi-QT zAA ' My V . , V Y ' , g 'ire I 9 Z 1 -'. in dx V' '. K "9 X .A if m,,WV ' - I ' .-, ' - xwa , ' A 'I - f-. -V L ' E Q " vii ,,' 7 ' 0 0 :ix E I I A' y Q ' ...A I I ,vs g f - , ' - if Wqiejv .rw A A 1 gx VL Lf' .6 1 5 - T ' o If 0 f Q ,, EA f A A A mf' - Ax: X, fw ,. ,Vx xx-J "Cnr A un: o new VHD5 fl9"I Tll' Juww. H14-1 ' fx IQ YH' ml' I Jzx, 'you ,mr '-nu. Nc: r Y!"l,044R Tcm-1 X K- 'W' ' 1 , K ,, I II' ' I QW KS w 'I AW OUR SOPHOMORE YEAR I I X N L x I I I I T I KN N UR JUNIOR YEAR K XX 'xi xx Skwx r I I xv 'x Nr L X I X ff I ..., Ij ' I' I I I ffm ' I I I I I 1 VC. H " ' - f 552 fr I RRR'- R M, I I X' 'VIII I 'IX X" I II I I ,Y X7 Xl. Fyi I V X I "gk . xx W ' M- fgx ' f ' I " v I ' ff ' ' N , I R f digg 'rg I , I . I I f . Rv' f fl I f f?I II U IX-I Y I If Iv s, i V' 'V X X5 XX fx X A K 'QQ ,K , X ff' Q 'J I X, A M K , . f , -. X ,N J f I 0 I. .IIIIIINI ,Iv YIIL' I'.I"Jry Iv.IXIxmIu1'I m.1lII. 1. IIII- .Xmwuc xlf-1 I,.lI'In-fy XIII xx. 3. IVf"xr II.1y fI1:rI1IfII'II. 1. IIII- IIINI I'k'IVl'I'L'IIkkK' rw za Im' .lk .1 'Am.1L'I1IvIL'." 5. CEIVIC In III-Il'.LrvII Imxlau-rIw.1II unmu. fw. VIQIIL' Hsu wII"fIw.1fwI ?1f"I1.IxRxTI'.1II. T, IJIII' Hu: INK'g'fII1Q XXIII! H. 'I'mwwu.mIi.IEI:I1L INV IIT' N I XIII! I. 'L 'I'I1L'ru' XIXWIXIIIQIVu:1Iw1cI11rHNuIL-. III. 'llfymuIIIIM-.11wI4I'IN4Izw.I If pqmrx. II. WIIVIQIIQ wI1.11xIf TITIIL'Sf"II"II1I'T'L'II"'.1IIlI'IXIIILIIIQIIIVU III 'Iiwx 5.1'I1wI.u XMIM. I I . II. Alwmmy IIIIIIIIIIp'.1yewgIIr1NIuL".xfNwKI11vxrrmg. I3. I5"':,g5:zg In :vwmy g1mI.1r'rfuH,-XIII" I L- Iwxu gwfm: rw I'1I'.ITIL",IIYxIL1.,X.Ii,I'. I-I, flirting QI IV: LM' 1IL1'wI'NIlNCI.1fu .VMI I1ur'A'IIfrfL' Im'.lNrfw." I. IiI'I'NIK'I' IXX. 2. HIJIIQV 'trIIu.I'IfNr.1"I1vI'IL-5 frm". 3. .Kr Mum. uf NIV. Ifw-XrY IIXIIMP' kkI.INNL'X. 'I. IvIc.iLIIL'NI 'T 'ily 5. .X'IT:LIII.IfIII!.I Iwifrg- Mmm III, In Im IIN-yur" -IAM -rx. -. -I'VMi QW ww wr"L'.1T'3 ' T' 'fu NIIW. gT.I'L 74'I1.IL"f KY'L1"I'I. N. .Ill D, 4a'mI.If111r'xy ptglywug fIr'N:-rcglrm IW.INIxCI'II.III. Ii. Alwrvztftiy Hrxuiy '1-csfxlt .1 ',k.IFxII 'I I' 'Inu N'I1wII:1.m,w.I. III. Un" "L-V"sw'1'g1f1vu rw III fx .mul Cifxfx 5mru. PIIII fI1z'SrIfpu- .md IJKIX I'.If'I"- IMII' III Ik .IfI.l?1IIIIWIIYI.i!hIAIII.lii'I.i I5L1II.it'.I. II. Im- !1.x".1 wwf wx fum-.1 f Xjmm me.. 2. RL-4 IIN- IfI1I'fI1"f':. X L 'xi I 'XY 1 . , X' . ,OQ5 .3 TifL1.i.,.., ff I - 'f , VI svn nlnounn ' 'fyz Rr1fvm.5, It 7 X' X' I - I IQ D .OC fx 4I X K ,if DLUL OUR SENIOR YEAR W '1 I Q I C x K L L x x I 'VII N II N IINLN II QI Ik LX N II L WI cr VII EI I' LI xx mkyy NIII N FI I UI! al II' fl r I Y LLR X Q UAAKV 'HMA' HS ML ff or Dz:,5,o,q- .I I, S I , gs , F , I I I , II., R , X14 fI 'X XX . I It I 14 ' ,if ,Fw I If I 'Av - ff V K - X, f 0 .0 I. "lJfII"'11mI IMI. IWI'lHIkIL'.lNIIIII. 2. IIN-mpmmfIrl1II QIIIIIL-mu-.1mX. 3. HOU' IIc:1rrx XY'-11' YI-Hug :m'I Iiquy -I. III ' I"fmrIwz1II rL':1m'sLIcI'ua1rwIt'II'cIIu Icy. 5. Ilfwwcl-Iwrlu'Imwkq'41mIIImx!..rII.IT! mnamxx mrzm f' xxfrirnirg rim LI1.m1p:fI11xI15p. 6. 'III1' Naxrwccny. cvcniug III, QQQIIIZI ral. 7. Fig' U IIIAKIIIIX pic: rc . 9. IIIIIL' "Ni, Bm In V. I7' 'ICR X'x'Yu1:'l I' vc I'41z'fy, III. II'I1c xxinrwri IIIA rI1u SQIIYCII' cr- ww, II. Chi k'I1I'xrgrL1:'m rw N. ILS. Il. IIIIIQ. I3. 'I'IwL-rL'41L'Iu-wxrImfIdr rIIIwc1vm1'z'Iu1 .md rim ' uux www Muir THHIR IIIUI' IIIMQX. I-I. 'I'I1L-xml 'Iw wIfwI1fII'I IIQU. QxIIIIL'...L' IIIHIHIN. IU. 'IxI1eIi.1yxwcr1rw'uIrI1u.1xwmIwfy mah- :lm QLTIIU' 'wif' .IX Fm: tx I7. fin' 'vw 11VIvIz1uIwrIIV1m TIII"1-xv'fIIIIm'IN. III. 'IIN' '1cc1'IL'4uIu:'x.1mIrI1UI'm-A L1r'iIUr::IX. IV. XII CiufI1r5c'N ' "cum III. XIISA g LI Nlfwniny' :xx cmIwIy' Im'ual1xL'M' IL-w.zKr:'1LL-. 21. HC1II'I-HCJIIIIIIIIISIIIIIIQIIII' Ilucr1'.arffIm LUI:NIN5'ruc. 22. 'IRIN fIpmm'rr:1, lx' qfffzw I7 2 4,1 '. 23. Ux1rm'wmI I1z1uIIg?mg 5L'r1V-"I'r+2wI r' wp "II" nr" pm". fwux xL1..L'v?'LzIII.i:14p. 14. :Xml Iwr 11mIcf"g1r -I QIVIQ IIQIRI QrIw.1II FLUIIII. 25. TIM- Iiym Ih'I1IIIzIXrI'.zXIfm rw XIII mx I II" p.f"Qr'TX 'Im I'.'.If1'b." lfv. Um' Imm'I1.IwfIt'IwI--Ixwxl-IN xxIrI1 rIn'wI1f-+'IXLJQIIg1mINI1I'IJIIXII. 2-. AIIIIL' Qu-u41rvI1It1u IIIIIIL-rm IwI,I:wK. JI. INIIQIHM up XIII' xw1frI1L'1' I'L'IV'I'Tx tw -an " 'In "I. '.'. 3 II Im' .IIII 'II'1'.It wr 'ILIIY M1 -Inwug I4:I1. JI. IIL'Ipiwg ,XlI'X,SI41m-5 in VIII- IITIIIQ, :H who who ,V ' I, P l, L: ' V. Q X X? U , 1, H I I 1, Wx ' Im X, .. ,, . , , , , 'N 1 , Y X V' ' xy , V rs si 1 . , , 1 tix W, X i 4V EQ , . ,X . , YI ,J V 1 1 1 r X L 1 II IW l 1 1r11 X1 L I IIIIL I 1 II' IIIIR J I X 11 V11 1111 1111 II 1 N X XXII 1 L IL IIL 1 L N11 1 11 ILI 4 I 1II 1 I' ILL LXXQ I I I 11 1- I 1 1. 1 1 L 1 I 1 XXI 1111 II I I' III N 1 L' xx 1 NDI 11111 PIII 1 U11 ' 11 1IIX N111 N11 IIF1 111-Xl IX 11g111 1 IJIII XX1111 XII r 1 UIJLI' IIII 1 I L L 41 11 XX K I 1 X 1 III1 II 1 1 X I 1 1 1. L 11 X U IIK 1 r IL 'IL Vx 1 1 1 Il 1 1 1 1 1 1 1 N 1 IIL ' 1I'11 W 111:51 f,Kf.J ' 11 If L11 1. 1 'wh' 11, II.111.1111, -I11.1:1 IHI"r1r N1 11I'-X 'I11 gy,,,I1 - II1LI'I'II7I.lII, I' I11.7'11 "II111111,111 'SILIIII-I1 1I1.1I11Q .1 X I-I11111' '.1.1.X, II.1r,1X,XXf11"1:1I IIl.11X'1- X1-' I-, II.1ri111'If, XXIII L'I11rI1-.1.I1r I',111I1. - I '11 I X f-1 II.1X1'13:1X, LII1.1rI1'X 51 f1f'?X II. II. :XiI1.1'1 II11'X1-1,I'1111I UXQIII 11I11" Iiig 11I1v1I NI1+11- F1':1,- II 111 lI.11'I L'.1:'I-1- Ill XI. I' II. XIW11 '11- II111I1,li-1121 I'.III'If IIL' XIX lI1111'fLl1,1 II11II.1111I,AI1:1111-X II.1-X,1-'Inf IIg1X'X.' ,1.I H II111I:, I,1-+11 I..I'.VIl .I X N 1-111 1111111111 II1111L211X, II.1r.1.11'.1 I,1-: I'111: II1, lI,1,1 -11' II111:r1I1.111, l,111'1'.1-111 IIIQUIIIII lI11X r11I1X Nr,-111141-,11-11 II111 N,IIk'IlII IIKQXI11111 I',rII1!'1I1 X.. 11,1-it II1.1I111, R111 Ik.1I.1111. .I1111111T '1 1'1I 11111 N1111111111:11,11 II1.11'11', Q'.111I 011111-111-II.1 II111'L1'1 u.11111'- Xl.1.1j Il1,111I1-1, II1'111'I1 I'111-I1XI1 l111l1XI1 I'11 IIXII 11 Il11r1I,R I1.1 l II1-111L 111.112 N1111I11- X11.1'11 II1I1'1, If +1'I 111 II11 I1111' K111IX I1-111' I11X, NV11111 II.1XI11'1,1.1II I':1II I1111 - x.II'!ILI "11I11r ,l1111111gX, XI1 1.111 51.111I1- I11.111111' lI11 1I1H11'1'r11 l"'.1'1XX111' -I1 II '11, RIIJI I'..lI'IX LlI'I'IX.lI I a1IIX.i11 f N'1I1XI1111 . ,If1I111X1111, II111'11'I11 I'1'1'1X1111'1 I11.11I1..1'111g X1.'X1I11111 ,I11I111-1111, II.11'11I1I II11 I1114 K111I1 111111111 Ix1"11.111, XIIIIR' XI111111I11u 11- I'111I1 I :1'1 12.111 Ix1'1'111, II1-11111111111 I'vIII'II1 Q'.11' If,1111111 Ix1-1:I1,l1,11'1'I1 II IIIILI IIRIII' II.."111r' Ix1II11, X 1I111I.1 I11I111 N. 1111 'XX1111111'11'I XI11I1.11111' Ix1II.1, 9I1I1'I1'1 I'1.1-k1'!I1.1II1w1.111.11'11' NI11111 '1111X N111--Q1-1. Ix1I111.111, I'1I1rI1 .l11'.11..1'1- I.1111u 111L1111111f- -I111.1-11,1I1-.1 Im 1 , 'I1.111111' lI11111'1111111111 N114111I-I1 I r'I1 X1f1111 I'x1.1'111,'I1.111 II1'.1,.11111I I1.111 I'111111.1'1 31:11 N.111'1.Q1 Ix11'XI-, l'I1I1X III!! 11.1--X1 IIg1X1X1'tI1.1fI I':1:111111' Ix111111I1X, XX.I11'r "ID1,'f1" N111I111111111': k'111'1I1.1I11' K11I11',,I11I111 IIKIIIX I411111I1.1II Il11E111 Ix1'1'1'I1, I5r1 I I'11j.1111.11 ' -, 1 1 -11, X 111g N,1I11X1111111 I.LlI ,X11'111I1, l.1 . - 'Xg1I'11 IIXII1 11I.1XX1X II,11111r I.1111.11'1I, .I111111 LILIIIIUCII N1111I1uX I1I,-11I111,11- I,u11', II111.111I 'I'11tX I'I:1XcI1.1II L'I111I1111g X I.111 1 ,rll ,:X :X 1 g'Ic1 I31'X1,1111' I,IIIL.IN:lX, AI11'I P11 1 1 XX'1'1111g I'111111Xf I.111"1', RLJXXLAII ll1'a11111: II11 ,'1 'gt' I,1,:11Iy. 'I-I1 I'L'x.I 'I'I111X1-1'11'X l'I11-1'1'I1'1 IL. 1 IJr1111111'11-A I,11111X, VILIIIL' II1Xr11r .1rg1,11:-11 X XI11 I11'11X1 IJ1f11111g,1r XI' I. III, I'I11II1X II.11'g:1111X X'.1111I11.1r'I1.X kj:-1-114 411 XI1CI'1II.111. IS,11'I111f.1 II1-1'1111Il Ii K 1 ILUI111 XI-IJ.111'-IX,-I11 'r II1-MI11 I' 1.I'X11 Ibggl XIL'I3.111'1:IX, I.I111'u.1r Y I7r11 II1!X I'1' '111'I1 Xrf 1 XI1I'1111X I'I1.11111:' I..111gI1 XI11 lI11'1f1A,13 Xl-Ii1.111, I7.1111I f.11' ,Ink 'X I1 11-1111-7 XI11Ii1'1,.I11I111 5.1x11g1I111:1c N11'111'.- 212111 I1111 XI.11'Ii1'.11, Ixu 1 -1I1 K'L11111Al ,I1I1I.1X f1'X1 I51' TI11-.X lI111!111!111 XI.1 XI1II,1r1, ID1111.1I1I I91111If11y II111 r11i XI1.11,1g1-1 XI.11I'I11rX1111,IC1v Q11I1'.111'XX IJI11X11'X X111X141r1.1' xI.IIIII'I, XYITI NIA I'I111X I-.1,,1'1g11 XIIII ' 11i, .xI'I1'I11' .4 1'X XIIIIUILK IIX111 f1,11'I1 XI.1:1f III, XII I11 1 L'11r,1 1X II1111u 111111 k',v11"11-1:i'-' XI1IIX,-I.11111X lI11111I I1111NX XX 111111: LI11111111 XI11r I11, II1lI'I'.l .1 C1 III! 111 N1.-11I1..111 N1 111u Q1 11 II1-11-1-1m XI-1.11, H1-1111 l7111111'11u II.1X1x1'11g1I. N111111:-1 XI1.fI, I"1'1'1I fI.1XX I'1'1'XI1I111' I-11 'IILIX N 111-11 X11-I,-l.11111'X II. Ig1'X11.r1'- ILIIXIIILL I'11f'111211'1 X1 '11 11I1, I'I1f11I11"I1 II11XR1:II1:1II 1.111 XIII 11111,X ILX3-,1-'11,1II X11f411'1, X111111- Nw 11 t11rX I1-1 II11, 1-1.11'1 UI11'r:1 RL-r, .I1111I'1' IIIAIIIII 111111111 XII 1X IM11' y 11X11111I,.l11I111 L.: 1'rrII1I1' XILIFX II..r1.. 411 I'.1rIX11', L'.11'I I71111111.1II I.11 CI1 KI11.11. I1 I'k.II'X1'II, DIHI111 Xl1r1111111I11Iu I'I1X-KX XIg1I1.11t'1' I'1'X1'I1111', II.II'I1.lI'.I li1'1'1'11I11111X1' R1':1I111: I .fI111:111 I'I1:If1r1.k, H1111 1' X1'1111u K 11rI1 I1,I'f' IJy,1y1111'-1 I'1l-,1, I11111' lJ1'11111 111.1-1111'1'f1' II111IxX N1111111XI1'. I'111I11', Rm, 11.. II ' ' Ii11II1.1'r X 1. -, -1 111 I'1I1X'11:1, Ix1111111I1 I 111XXi II111'I,w. l.,1,311g-3, Ii.:-1I1.1I,,I11I111 II.I1Il4' NVIL11 1: K 11 1' Ii:111.1:'1I1II1, II1:1. I'1.1X1',1.1 l1.11':1J I' HI1 :- II111'1.1"1I1'II1,R311 IIL1111 11.5 k11111.1-' H. 11' -XII Name: Rmhwaszen ohn Rolmcrtx SIIIYILX Rohmgr Rose-:mlrx RokI1n Iucllle Roper Xlfglflld. Rothwpll Bernard St hermun -Xltrcd Sllnne Rlchard Sxhmone I1II11n Siundcrs Xhrs Schulgr Rlchzrd Shilo Blrlslrl SIITIHIOI1 LITOIL Stuu nm Stownll SIIIFILX Suwenguth Pdwzrd Swunx XIIFCII Swut mn Swmtr Rxchlrd Ierruxno Cm Iompklnx Rxchard lrlpp H lrrx rn Bxrlm r Iwlgg in1or1,L I xnqsncw Ixcnnc-th I eluccr Rlch 1rd Mncent Sdllx IX 1I11cc Irhllllim W 1rd L lrol II U xon -Klan XI Llch IJIVICI Wgnh IITI I hom ll Wgrmr N xncx Whiting Hzrxu I IIITI iolm I OIIIIS Gordon X otcd for I' vers thmz SODTIDU IJIIIHCHCC Happx go luckx Iomhos Ircttx hos Br unw Xloxln Operqtor H ard work IJCI6I'!T'1ll'ICd look IJLNIOI IX XXh1 pprlng Swg lrnr Red h ur I lnld hogku nto Scoutx Scnlor prom Swlttx Ioothall Be lk B uketlu lll No homework Or IIUFN Comm hooks Ihflt long lull Hmmm Molm Retrc hmenrs -hrplmew I unch mom XI 1nder1n5 IJINDGNIIIOFI SIIL I llklng rls., Wealenexs Qqulrt guns Sweets Nona Lunch Xutomolnle IooI1n1:, School XIOIIC Operator Imchers Sporrx INILIHYIDE Nottfx 'X gn B ukgrlnll I I Qluh Duc I .lngu uaes Bowlxn beomcrrx Sporrx frlrls N LH Irlck knccs lr1L hompwork B1 elm all SIFIEIIHQI None Ice cubee SIldL rule Shop I-Iocku Illrr rs I xlkmL I ootb III Outcome XIBIIIITIII1 Othcc HIFI Busmess exccurne Secretirx -Xrhlcrc ixlator I emu Xloxle Opemtor B ink exccutlxc C xm telchcr I Img w lrdcn lLm1lL crh drlxcr Nlodcl 1 mlt T11 XII nonarx -Xurhorm LOILIITIHISII Dc lgncr I ln lwox Drx Llnancr S llesm in Lo lch lhmnd wlk Mn ltor NI 1th te lchcr B1lI pl ner Smeer Xlusxcmn Ixmdcrgurten re1cher XI ld Inx entor L IYPLIIYLI' Ice xcrzper 'mt Xrenl I xlmr 1r1 n Rnduclng lnxtrunmr R ldm NIL mrlu -Xtln -4 Rl .5 110 ,, 1 1 N 1 1 Y 5 A B . ' , .J 1 I' V ' 1 1 Y . ' ' 1 ,u. A l M "- - 1 1 " 1 I 17 A ' - Vi 5, . 3 . -I 1' I l I ' I . Q . 1 ,1 - 1 I 1' 1 Q -Il , ' . I I' 4 1 '. ' . I I 1'1 1 , . 1 1 ' ' ' 1 1 ' 1 ' 1,1 1, 1 1 I' ' 1' .' I" 1 1' - , ' 1 '1 1.' ' f il - '1 ' 1' , 1 1 1 N ' f 1 . " 1 ' 1 ' 1' x, Ii - . Az ' N . I - . - 1' -'-.,:X f 1 1 Rall :wr 1' '- , .' ' ' ' ' Nlr. 'Ther 1 5. ' 1' . I - 1 1.1 -1, - . n 1' . V , 1' 1 . .i V. 1 H j, . 1 1 .H ' 1 ' . 3 .Q 'fw,J.. 14 N I .lv ' rs - ' I 2 - .I 3 .' ,. V4 , gi, 4 V, . 1, A M ' 1, 1' 1' 3 1'1 . 1 H , 1 4' 1. ' 1 ' , 1 . 'Icj, 1 11:1 1 ' 1I' A' ' " " Ill, '. ,, 1 -V " ' Y . , . k'1 I Underhill, Burlmrzx Smile Sports Iczxchcr ,I up NV, 1 N ,, J h I A l I I , 1 1 x 1 as 1 1 if ,, Vf.-f ,.. if - 1-.. 1 1 , L l . ,I - 1 K 1 , 1 N 1 1 1 1 , 1 ' 1 1 5 1 f 11 ' 'L , 1 . 1. 1 ' ' 3 1 ,M 1' 1 f . 1 1 1 1 " ',1'1 ,' . . . 11" . 111 . .. J, L H: V. J U . J. b N Villa , I "1 " j 'IW' 1 ' 1 ' ' 1, ' "Inj" V 1 Ch: 2 1 ax II 'V 1 V., 1.110 fl 53, 'I 1.9: "1 IW A ,,,.1 , f 4 1, W 1 - ,.. , Q x' N W 12 Y i 1, O1 .' ' hwy" j ,kb , ,.-,, M y. 'L 2 I Q . J rg 1 1 3 .Q .ns 1-iw! F I I '. ,' . ar , . 5 1' Y , , 1 4. M -A 5 1' M, s 1' . u kamzg N" 1' 'ff' I1 r, 1. 5 In!! A re ,xx f f JI xx L 'Lx I R K X gx X N INXK IX I N I 'x 0 w IL HQ " "x ""' . ' 11? J ,." N " CQ' 'II'.- LI 'V ? X -x 'QM Q xV"1'f. xjbxx INN. ..X. 1,,.L I 1 ,, mx 4, .U . .NV ,A .I x 3, xx' 'ww--11: 1 x"' KI 'af ' Jzrg '-If ' x ,- 'px' Ig-If .1xlL. ,XXIAILI fxi' ' ' ' H' .2' 'I--' I ".. f MXL. ,..' px . ' x .. Z" Tx- Y,.g' I'.l'x 'N I:1u1'Ix .rx.I 1 Ixwxx ' vm I. IU Nl'-, I" I1.I'u1 xx- wx .I xx -..' I -Xugvj j x-I xg 'I gf- -my 'f M--pw. Ix1',x"'II...'m'X LIIW IH HIIHK IQlIkIxIl'I'N,U MII 2. 'IM NIV. IWW? L' Iuxxxx wx wx' "x' xI.x-N ' I7x'xxx vm 3. 'I'-x Wv'I1.-NI 'xY .lII1IL'Ix' wgmxx. xxx Ix-.xxx ,I Inxxry vm 4. IM:'x 1 .fxIIx Hxxu "FIV," iw F. 'I'xxrIxx-xxxx"X M N.Il.N . A w"Il um H. 'If ffm 1: .Iwz .xx ,Q xx-.." -..I'--.W IW lx' t., I I. N1 C xcxxigr, Qzxx -. 'IF XI", I7pf.xf' xxx "NN xx .I NVQ ' mxixa' I "I Xl 'xx xrf I L-ni W. "Hx H Ixx':! ,afxx-X Iv Jw if 'I I1--'I iw. pm W, A'l5:x'3x" Ixnxxw IIIX Ixx Q" r I I -'x.1..xx L-Vfxrx. 517' III. Ill "L"' XXZXII' fIIL' I FUIIT .'.IIi!!Li?'H xfl Ilrxl xi 'L x1YI'x',' ffxl. vm. II. 'll' Iiwzu' X'.xIL'I'l'If .xv xxxx MSI-lj' IJlIIxxI",X 'x ML If 'Ilxfxx rw Kim Ixlrxllg xx Il vI'L'.lxIxxJVxH I-xxx Il. VINIIQQ'I1mx1xIxg1x'Ix Ixmxxx- rxvx !1'.:VIxIIIIHIINx"'NLWYLI' :H xxIxxxxxxxV xI.lVx'X :fx Illvwx Ir Ixf Vu-. vm If. If! Xl-A I5-xxfgx' xxx Inv .:.'I'If' I "M',x'H. 'xI.1'1Ix T IIA' 'x"IX. vm Ii, 'IM NIM xixxz 'w xxx xx. . , ,I'X we 'xr-,x5' 3- mx. Nx xx I '11 .wzl N' xx L Q' ' XX xfx 1' wit If. 'Inf 'I'x"'x1 I"I' "1 Sxxtxlx 'xr' I xxx .x ww I-1.1"-, xr" Ifx. 'ling 'V' xv.-' .1I"','x xx f I Nl-I I X-wx. qw. 1 wg L IIVI VI'Ixl' I".IIxIII V .'x".' '1' 4iL,I'IV,, l 'V I xy, x4 ' III .IXIIKKIIIX 'fly' W 1-'KX xx L "X' IW. k'XIQ"g" V 2-.Ix "'X " I' ' xx-,V wvi IW. IN :Im xItxxIx" 'III 1,.xx 5 .- fi 1, 2 -III :H H X'1I W "" 1' x .1"-avi xx-rvsn lxlffxff qv' IH. "Chau I:'LVx"". xW x'-X l'Hx -. UF 'Iii " Xxx' Ir"iv. ,z - ' ' " ".iINyc" k"' ' 'L '1" ix' ' ,x '1IxI", 'ix' 'T' .lx.Ix'4' N.I1jx II.1II. 'wrt 22. 'Ib www fm' VIII-. -z'zIxI'x'x an My Iu1lxy. 71111, II- QIII :In Q xxIlxrNx'NTLIx1x I II" xi N IVL11 In ,.Xw'!IEIxIw-- xxlxw' xxx Ix,xxx'VII1xIxw xxx- Ixmx IIJNIIIIQIITN. Q -"' 4-1, Nj 'I T' I, xlxx' 'MW L' " " 1- xLL"' ' 21' f ,x", I. ', var' lf. AIl'f"'fx I5..Y.x" .,xL'XVX1 ' " X' 'x Vx' I nk' 3- ' ' ,I q :LV 'lx K --I, N ,, , ., x.,- 4 . , . I li Lv' ' nf, I Ullflf ssen, H LC Hrns S 1 on s s 1, Je ulled through the1r sophomore xe'1r xxxth Hx mg colors 1nd now lre no 1011261 regarded x e h but 11relool1ed up to hx our new httle sop s as unlors Fx en 111 the1r sophomole x .xr If lun t lat the 1l1ss of 1951 was 1 gI'nll1C1Cl1SS 1nd Vx11LY1fl1C11' Sophomore Hop rr Iled tround 1t'w,1sf e 11 re Y1Q1C11l' 1h1s xe ll under the le ldershlp of their lhle cl1ss11111ers, presldent, R11h 1rd lor 1 c sldcnt, 1x1r1n 1x1x lI1lLIl1, secretmx, 1l11L1'1 He 11d md trelsurer, 11111 1 xssen, 1nd then cl iss 1dx1sers 'N11ss Hirrmtgton and N11ss1ew1s, thex reillx shone '1 he1r Q111L1Cl6lll Prom w 18011601 the outstxndxng so111l events of the x e lr '1 hex secured the excellent KJ1Ll1CSf1 mot H 11 Reex es 1 he k1CUJI'll'1U11S ind puhhutx were mfxrx elous, 1nd the refreshments dehcxous lhe Prom lelllx showed 1 lot at l111l1 1nd Ll1'ClUllX done xv1 rls hx energetlc md tllented 1n 1l'l1lCf1CS the 1l1xsso1 1951 IS well represented llso XIIHX 11 thelr xersltlle ithletes m lde the x lrsxtx teams, md others xre worlsxng stead1lx fU1111pI'ON e so IS to h IX e stood teams next xe lr 19 Qenn rs 1me of the hoxs outstinune ln it xletlcs me oe eru o Re1 lhomas, tco L1pf1111S elect for next xeir s loothxll TCIIND, lommx X1 elch, Phil Cllxton, 'W 1rx1n ghutro Cmne Green, 1nd 11cls 'Ienhope Some ofthe Qnls outstanding 111 lthletlcs 11re Uorothx NX ltte, anet Holden, 1 hx lhs W x e, N1 111111 ost, 14111611 Heuld, ind Blbl lxldfllfl Not onlx 111 so111l ex ents 1nd 'lfl116flC9 are the umors promlnent, hut thex lre WCTIXC 1lso xn Glee Clubs -1oxoc4rE, Qtudent Counul, operetta, Orchestra, md Bmd 1'hex cfzn well be proud of the boxs qu trtet, 111 IUDIOFS 'Sex er.1l LlY11UI'il1dC1lC1C19lD the operetta and lllsewlse showed thelr t1lent1n INUQIC Members of the cl iss serxe on x 1r1ous committees on 'XDX oc-xTr , Qtudent CfJUI1C1l, 1V1L1Q lnteen 1nd certunlx work Lll11SC1C11f1UL1SlX on them -Ks representltlxe cheerleaders 'Nancx Bxlser, PITTICII Googlns, and -Xnn Remlngton ire 1 CI'CL1lf to the cl iss 'Next xe 11 1t1 Celtun that the cl1ss1 1 1951 xx1ll m xlse ex en better records 'I hex l1'C1JKUl1il fl he wonderful ls qemors md le lders ol the school 1 he cl iss of 19 U le IX es the sc ln Q1 11 h mds xx en If e1x es xt t 1 the able 1l1ss of 1 34 l,1jf I '11 :11. 1.11. '11l"Cil.'.Q K. liavzmzxgh, Yi ' -1 -,.g1..11e11ld,.'ec.gR."h 1ll.',1,YE.. Q O 1 ,IQ X116 .fx A Tl ' 1 1' 1 ' 1' 1 51 '1 1 ' 1 , ag 1' 1 s," ' ' 1' 'H I h." , 11 1' J ' Kff ,Ll 1- ' 2 ' . 1. . 1 . ' 1 'e' 11 1 1,. . 1 1 1.1 1 ' I 1 1 f 4- 11" L 1.1 ,, . . - . . . . 'n ' . ' 1 . 1 '1.':1 ' Q 12 11 ,Iif1""" -,xwm - f - 'Y 1 1 I 1 1s ' Q 1 1 1 '1 1 1' ' 1 " . 1 1 1 21' ,1 1 hhlq, 1 . . 1 . I ' ' 1.. 1 ' q 1, 1 1 ' 1 1 , 'J 1' 1 1' Q . X ' KL iq - 1 yy vf 1 . - 1 ' - x'1 Q X - Y 1 Q v 'A ' ' H ' 1 1' 3 ' 1 1 ' 1' 1 '1 ' 1' 1 ' 1' ' 1 1 Juniors. One hundred and nine couples attended. It was Z1 huge success. Sa ' fl 11' zl 1l C l, 1" 3 '-'z 2-1' ' ' J 1' 1 ,J 1 1 H 1' 1 ' A 1 ' . , 1 ' 1 ' 1 . , 1 1 .1 1, 2 .1. , 11 ' J 1 11 1. '11 1 I 1 J 1. ' 1 1 1 ' ' ' '. -1 1' ' 3 "1 ' .' 1 1 ' 1 ' . , ' 1' 1 1 " 1 5 ' . 1' 1' 1 ' s '1 ' ' 1 J ' 1 ' ' 1'1 1 1 ' Q 113. I I1 2 I 1 J . r 1 - 5 1 ' ' 1-hm-1' 1 no 1 ' 1 ' '195. 209 AY Cl-IEL :E DLLISL ' 0.4 :MMA DV'wJHL1L 207 4, E OQ omgf W 5 M 1 ru. pa-f,,,-.ifzw 210 mfm :gpaL'3'Lm1L ANZLLLQ I - wg' xi 1" f X spa, Tip ' 0 ,W e 10 right I' I,lfNOY'l me pr s L Nl lCf ll 1rr 1, s B wen Sec R sse IFLIS Ihe 1I1ss11l 1957 1801160 f IC I uqest Ll lsses to un11e1nrr1 Nleeclh 1111 Hmh Q1hr1r1I Im '1 lung r1me I90 IIICITIIWCIS Ihu possess 1 :Drew 11111111111 of pep IIILI LILYCIINIIIITIUII wh11h l11s Iseen well demon strlrecl S ne 11 TIC Ul1fSl'lI1LIIlI2' 1t1 etes 11111 1111 ru mr xs IIC Don R1 U Rnnnle gl eden, IL gh IN er, DILIX Ch mnut, CIIIPIDEI H 1nl11n, IIILI we Russell On the ICIUIIIIIIC s11Ie uf rhe sports IIITICIILIIIY there ue M 1rjur1e B1 ILIY Is 1I1eIle C lmerran, 11111 C 11I1IsI1e111 11111 Bc1s1hen, Iluxcmrlw lumen, Sus 1 Clmel, lI1LII'XLIWll -Xtlqnson llmler the le1de1sInp of rhen 1I1ss11Hi1e1s, 1n1I YIICII ILIYINCTS NIl'ss I essemlen 1ncI Mr H1111gl1run e 1I1ssol 57 IS sule tn m1lse 1 n11net11r1rse SOPHOXIORI' HONIPROONI PRI-SIDPNIS -XXII IRPASLRPRS Ifflo right Nl Crurlex C, Illlt S B1l11r I' Is11rns,L LIITIHIO H Sc ohel R leur on K D1 Bllcls ex 11 en Dr IJ Rlce I' NILC11 oc 36 . . 47 5 P5 1 pw! ' I I-I I L O A M S O S R E I Lft ' : I. 1 I , Y' W- 0.15 I. . 1 ,Q 1 1' I're.'.g . O , .' 1 .5 ll ,',' -ll, ' ' 21 H ll ,'.' I .ff ' fl 11: 11 .'.' Q ' ' 1 11 'R 1' an , 'I .'.' 1 I 1 1 I A 1 A ' ' 1 ' " if - Q 1 . .Im I' I Q1 ' L 1 ll J 1 1 5 I 1 I 1".' 1 ' 'Ij', ' 1 ' 1 D'-k .11 Izw I' ' 1 1 ,'.' . 'I " ' 'H 1 ' ' 1 I ' '1 ", Qi Ii 1 I 5 "j, 1 ' ' i' I 1' fill I ' ' 1 115' . 'I 5 . 1 l I " ' 1 1 "1 3, J 'I 1 1 .1 . , rh '1 .',' " ..'.'.' ' 1' 1 1 ' lf. A I :S - I I fl I I ,r I If V, I R 'W .f 'A .' . . ' -lj, 1. h, 1 , I . Y -1. J '11, Ah, I '1I, I sl . I 1Iy, I'. "I Q, 11. s 11.11 ,1.111.11111,1,. 1 ks ,.', 1.1 Qt ll h. ffvwwfhflwdwlf 7 Q fix S Lu LS S Of SX GJ X . 5Y f1 4 - ' ' J - A? 1 4.-4" kj 1-mqyy 11 mr rn tr 1 s rt 1 1110111 101 Ill I311II1rd -X l111d1r5r11n, R R11I11111r, -X Brotkttt rromim 1ss S1111 Kvr111 X HIFIWL , w Io tn, urrm 1 ex I R11I1I1n, N Lnr , -X Rtn11n1..t11n Ihzrd ro I Lhnstophe Nl1s Do EL ss 11r1.,1n, 1 XL 1 111n 1 N Nlorton I Ihor n SIINKLIII-.III ourthru I mton C TLL1 S Ontus 1 1 'N or Nl Ir0wI1r1dg,1 -X IJllIlH,I -Xttrldgu I 'N uL1 Ivflh row R I'1t11n NI LHIIIIUUS On tht 111st 11111 tI1111I I111111 s11fe11I11n11ntI111ur1ng the011,111111111111p1111111tI11 -X11111e 1 1 1. St 111 n1et III R1111111 '07 t1 pI111 11111 w ll I11 11 lYC1II11 1I1 wI111h they I111pe w1II11e c1II111 st11pen111111s 111 tht students ee e, 1r1p11s1nt 11 II1 111 1 I1 1 1r11r III 11e ,1s Ll mg t1e n1eet1mz t11 1111 er I111Il1s C1 st1rt1nQ wlth I 111111 IxeIn1 111, NI 1I1e up IM111t111 IIIII 111 91I11111111e, BLISIIICSS NI1111ger, the I1111rd ch nr men, 1n1I the11 respettlxe IIILINIHSIH II1e n11n11tes111 the pre1111us mtetmg 1re re 1d IJ1s1uss111n of the present b11s111ess f11II11ws, 11te1 wI11ch tI1e B11 IILI 111tes 11n the suhjetts LlI1LI6l LI1SCl1'i5lC1I1 Ihe B111r11 sued 1 1I111I1Ie t1n1e tI111 111r 111 1pp111nt1n21 t11111n11ttees 111 11011 1nt11 11111tr11Vers11I s11I11ects -1111111115 others the1e w1s 1 Iheme C111n1n1ttee for 1111111 Chr1stn1 IS 11111 une ISSLICN -X P1ge C11n1n11ttee w111I1e11 I11r11 11111 I1111g 11111 111st1IIe11 tw11 11ew te 1t11res IH the -X111 OCATI-2, 1 p1ge for the QheerIe1ders 11111 1 p uze I11r the C 1pt 1111s 111 Sports, 11111 lI'I'lllgCCI the 11ther plaes 1ttr1ct11eIs -X11 111111111111 t11 tI1e St 111 I1 IS been the I 1 p1ng B11 1rd I11 prew111us se IFS the tx p1ngf11r the 'XDVOCAI E w 1s done 111 the tx plllg 1I1sses II1e 1rr1ngen1ent tI11s XL 1r I1 19 pr111 ed t11 I1en111re s1t1s1 1Ct11rw, s1nCe the glrls 1re re 1IIx 1ntereste11 111 IIICII' w11rI1 I he theme 1I111senb1 the B11 1r11 fI'11S 1e1r111r the unc. 1ss11e represents the I11rth 111 1 11ew I11I1tenturx In t e Ch11stn11s1ss11e we I1111I1e11 I11CI1 f1It1 1 e ITN 1nd 111 th1s ISSUE we 1reI1111I11n1z ihe 111t11 tI1e next hftx 1e1rs111pr11azrtss Ir 19 Qe11111neI1 11111 NIIILCILIX I111pe11 th at tht 1950 31111 111-1 1 11 w1II 15611181 tI1e hrst111 tI1e1111111 success 1111 1e1rb1 11I1s 11111 Nflf'I'S ffl f1II11w 11ter the I11rtI111f th1s new 11.111 tenturx 38 I f'1W1'e1f 1 ' 1 . I ' ' 1 1, . ,l I! If' fc: Ii. l'n11-I1'II, W. IIIIYFI., AI. Cnr -, I,. SEIZI 1, I1z11I 1, IC. KQI1 211, bl. 1 , . . 1' ' 1 H .v 111- 111 J 111-,J. 'is . 1 -II 1. s 1111,J. 1 111- M. C 1 ,s. K-11q, .. -1 '1 ref " ' 11-1 ' x. 1111, 111.. 11 I.Wj1, 1. 111111,-, K. 141 11 11g1, '. 1 , " SQ, Ii. .' .. - j h. 14' -11-.-,.c1' ,114--1,.'.J -.,11.w"111,.1.J1,. ' '.. ' 'Q .31 ,, .j- ' I ' 1 4' ""1'. I 1' I A 'fa 'Zz' 1. ' 'J'-'111 g - 1 2 2 '1 " 1 2 1' 2 ' 11 ' I' 'I 2 A HJ ' I JH I' 2' Let's 111'11p 1111111 ll typ1e11I I"ri11:1y meeting. The th1'eez111v1sers, Miss Dodge, Miss Durgin, and Miss Sf I 1 1 'C' - .I 2 Hi I1 ,I'11' -' -CI' f '1II. 5 I ' y '1 . T12 '1 zIIe11, Q 1 I B 'D 'I ' ' z I 1 ' - 1 ' ', Q hz .1 z 1 1 z 1 2' - I1 'lf if I ' .1 ' . v' 'I 1 .Il I ' 2 'I U 1. 1 1' l 'Y - 'L 1 1 . 2 11' '11 I A '. ' ' I ' I '. I zrvrro 1 11 n, wwf, YLNI L lr ll Ln, llll Sllllllxl 1 from! rn Nl tr 1 L, t L1r1xt111 1 I Ruhw 11.:1n, LD Ntru 1 1r x N1xx Curru 1-X 11x11 lfll' ro vxgn, IL C 1 x on 1xer, 1 nr INLI' run Lr, I1 on, C x e, 'Nlortun ourth ra 1' -Xtlxmxon, H lhornton R Il1om1x S oncux D Rllu , B1txon, lx lx 1x dh 1gl1, B Nl1r11r1 munal 111111 tlu llSlll 1 11111 11111 111 t1e hrxt lexx xxee x, txx11 Stuc L11t 1111111 11u111 u1x XNLIL 1 utu 11 111 Ll 1111u 111 ltu 1: 11t111q 11 xx1QQt11r11rex11 cnt, 11 1 11xx Ill 11r xue 1ux11 111t 1111 111111 11 xu Q IIX tr11x11rL , fu 1116 1 x 11 emxe 1681111 u11111'1lttLcx IL 11 x t ut L xlluxx xl1111r1r1x t111lS.,1 FK X C' L1 61 1 gps xxelt, ' 1lxr111u 11111, , S 1 L 111 1 , x 111 IN 1 111 1xx1111 1 x 1 'L , 111x1 I1 , zu x x 111 11111 111 1 x tl tlu 1.1111 LN r111Q rlu l11 Lt Tl NL 1x1111, e x 11rtx 1111 cr x Lk 11111 1x pr x 11111t 111 1 1 IQLNIE 1111t1 111 111 1 II 11 xxc11t tc t u INTLTII INNIQ 111x x x 11 111 5t111 1111 1 1 x 1 1 xx IN 1l1111f 11x Lk 1 111 11 x x x 11 Ll lful L lux 1 ll I 11 1 x IIL 11111 11 1 1111 1 1 X x1 1 11111x lll ll xx 111u xx lN 111t 1111 111111l1r11xtx e u SfllLlCl1f L 1111111 xx IN xnrx 11rt11111te t11 1 1xe x1u1111111 lk x lxerx 1 1xx lllllt' lllk N r 1111 Ilu1lu1uf1t11l tlu11 ex1ur1e1ue 111 tl1el11r1ler x1t11 1t11111x xx IN 1111ul1 11111re111te1l 1 xx 1 ex 1r1xc11te1 1x t IC 1111111 1111 111 1:1 t 16 1e11t 111xx 1 x 1 1e11t ll 11te e xex x 11 x xx 1 rn 1 xx 1 11xx1: 11 mr: 11xlutl 1 SIIINLN t1c Student Cl1Ll!1L1l l111l 1 xerx x1u1cxx ll WCII' .39 l"'. ff: .-X. ll:1rtw'll, N. lfcdcl, R. C Wil G. 'I' "Ibis l' 1 'd1ntg B11ll1 Cl, R. H d1 I". NI ',', I.. .'1 1 n'. 15' 'ICJ . r.fic1 1.-Kd '1xcr1, li. Hutch, C. l.11rh11m, C. Nl11CQ1111rri' G. Kei l1,l,. 'l ' 1l1 1, I. " '15 1 11. 11- 1,1 J 1111-11,1 111 115, .11. ' '- . 111' - 1. Th' 20: B. U " C11 h'l, P.Cl11 r , R. Shi ' D. C1 d' 1, D. C11 1 1 t1 NY. H11 l P. 'ull Y. 1" ic: L., , z.,.'.J ., . lf. 1. '. '1"1 .11 '. 0 A' 1,1l111'x' 'l "'k.' ' 1' lx C1 "l -l11 '-'--l--11'-11 c11'll1 11' 1111. .-X'1' l1" XMB "T 15' ."l1 Bl C '1 1' "1-1'1:'l1 ,1 l.lfll 1 Bllllk 'nl f111' 5 -11'1t1 'j- -1 y 11' l 1 mler: 1' 111111 tl1 3 l ' 5 1 .' '-1 lj 11 c111'1'y 11 tl1- l111." '.'. Q llu' l1-1 gl l 1 ,'e:11'. 'l'l1 -11111-111 1 l'1 r tl1cxe c11111111itt1'q ' '1 l'l'Ckl Muzi 111111 Pllll CI1 1 l -, H112 Sllllllf' I,c11z rulefg I.1lli1111 S11lz1111111u, l111ll 1t' l1111r1lg Gary Kcith Q11 1' xg Ra" H11 l1 ,1 1 - ll,'g11111i N1111'x' l'-1lcl l'1 '31 11. 51111 , 111 l1111111r 111' tl1c t'1111tl111ll tc:1111 the SA.-X 1,21 'c x'11q l1c1'c. U ' H1 1 '11c11 tg t'1' - sl 11, xx'c1'c 11115 111 l'1u't, rluy xxcrc s:xcc11ti111111lly g1111d 111 11ll x11111'tx. Att1'11ct1x'c l11111kc11x'c1'x xxcrc Slllkl, illlxl Llll ' 5 1 ask' l1ll 5 x11 wer 'I'-gl' 5 1 l li cl1iel'.' xx'itl1 Nc1ll1 111111 ll 1111 gl ing l1lI'il2Sli'I'2Si l 1." 511 lem. C311 "--1'11tt1 l'112lLlS, txx'11 11 'l111 lx '- 1 l -P115 - NI: .'.' 1 'l Jett: lliviqi 11 lc11t C111 tilx, lul l 11t NlL'lI'IlSC tl11x x'c111'. 'l'l1- l111llcti11 l3f1IlT'xl, 111 tczul 111' l1ci11s, cl111111:c1l 1111cc ll 1111111tl1, '1 1 1 gui cx' xxc 1' Llllkl x1111u1t1111cx 111 1- fren. 'l'l1i. xx'11x ll great 1lc11l 111' cxt1'11 xx'111'k, l1llf it xx'11. x'cll 111111- "1 1 . 'l'l1-1 -. 1 l'z1ll kimlx xx'c1'c C x'c1'c1l, i11cl111l1115 S1 111tx, f'11t111'c cnrecrx, xcl1111l x11l1jcct, , 1111"-11t ex" .,1 111 l111lil11x'x. .-Xx 1 'j11I-1-l11y x'11'1 1111t T'r11111 1 gta t xc,11 nc ' 1 '1. l111115l 111' Ll 11'c 1 Q "l . 'l'l1.' '11 1' '15 1 l1'J'l'1l1l ".' flSNI '.'.' C 1 l.I.c"'x'. 'l'l1-11:'c111ll1 y 1 1 l lu' l C1 1'l ' 'l l l l 'l'zl Sl ',1 fllll-Q 1111 hee, 111111 tl1c Fuc- 11It."x 'l'1l Sl 1xx. I11 x1' 111' tl1 11111111r Crip ., .111 'l 215 tl1e1l15c11,.11 111111 ".-X 1 l11'i tll ' dz B' l ' l2.'1 11ll,1 1.?", l ' ' " 1 1 ' "j --1qqt'l"1. 51111 3 "K.... P1751 row VK ackson C Bxglex, M llvslex 'Nlr Usher M Colpltts 'ltel 9 Stowell D Welch Vfrond ro l Dlrks R binders R R1chw1gen bricex, 'Nlclnto h S oncus X lorbts D Corlmet L Belldotl l lxliuer Tlzzrd row C1 lxrech L 'XIorse,L boodstone, LJ Xoung, A Wasson R lord N1 C1urlu,Nl Robes M USIL -XI ORGPXNIIHYI IONb lodu N H S c1n bo 1st of three exLellentmus1t1l UIg1Il1llI'lUl1S the B1nd, lllil the Qlrls 1nd boss Czlee Clubs lI1L!C1SIllg lTlCll1bCISllIp ind the populultw of these IJIHIIIIIITIIJIIS force 1st the success they wlll continue to enjow ln the next h 1lfCCIltL1I4V lm1g1ne 1 home footb1ll gzme on the lwll1I1lxSgIX1I1g Du glme wlthout our Bind' Nlost of us t1lse th If llvelx rhsthm ind colorful exhlbltlon for gr 1nted 1l1Cl do not re 1l11e xx lm 1t tlme 1nd effort ue spent on thls fine org1n111t1on rl hls f1ll the B 1nd 1g11n recelwed the honor of performing If the Boston l nu ersltx B lllll ljestlw ll 1 he le1cl1ers Conventlon w1s mother event If whlch our B 1nd Cll9flHgLllSllLLl Itself lhe Orehestr 1, composed ehxefls of b1nd members, pl1s ed C,OININCl1dllJlW lf the Semor Pl1y 1nd the operetti, R055 ofthe Danube, the I11LlSlC1l lllgll hght of thls neu presented bs the glee Clubs Il1dIVldLl1l members of the Glrls Glee Club hue performed ln sex er1l 1ssembl1es One of the most entert umng of these W lb the Chrlstm 15 Progr1m, wlnth fe1tu1ed S xlls Y mcent, Nlerechth Steere, md Mqrs Cl lflx Four Glee Club members, Betts Conners, -Xnn Keenm, C1role Simmons, ind Shlrlex Roberts, represented 'V H S at the 111 st1te Chorus -Xnother member, o 1n Be 1ls, h IS been espeC11llw prom ment ln mus1c1l 1ct1x1t1es The Glrls Glee Club w1ll p1rt1C1p IIC ln the Bacc1l1ure1te serx lce, 1 lUI'IfllCOINl!1EI ex ent The CH1OXdblBUf'lf6l'1I1QS of the Bows Glee Club are 1 tr1d1t1on1l fe1ture of our Th 1nlssg1x1nQ ind Cl1I'lSfI7115 1SSCll1l5llCS lhls Chrlstm IS the Bows 1nd Glrls Glee Clubs plesented 21 tuol proHr1m at the Town Hall llhe qu 1rtet, -Xnthonw Nhnzon, R1ch1rd B1rrett, George XX ales, 1nd lee Cloodstt ne, h1s often entertalned us mth 1ts dellghtful rendltlons the most memomble of vshlch IS rlhe -Xmm 1l Falr 40 . V, 'f ,MWNN sl " - , V 1 lx, 1, ? . K 1 X -M12-:fr-'X 6 Q 'R I j .,, . . . , . . , .,,,,. . . , . .,, ,. , . . . , . 2 . . . , .2 . . . .. , , . ,2. , . . 2. , 2 J. l L A 5 n K le s I L ,K ,f L l sd . 1 , , . . . . . . . 1 , .. V ' ,' , 1 2 z 2 2 ' 2 1 2' 2 ' 2 . 1 S Q 2' 2 ' 2 J 2 2 2 ', '2 , 2 ' . . . 2 .2 . ,. , .. , , I , . , . .. 2. . 2 2 2 . Y 2 ..... .. L s lt L I L e u I . n 1 l ' 3 2 . 2' ' 2, '2 2'2 2 fl M - 5 2', J ' .. 2 2 ,- 2 , 2 2.. 1. , 5 2 2' . 2 2 ' 2 ' 2 ' 2 2 2 ' 2 '. . -. . .' 2 -'2 . 2 A J2 2 ' :S Q 2 1 - . 2 2 ' .. K K CK I A ' C 7 I v ' B. I. 1 1 1 1 1 . xl .1 1- s- . 1 'B .1 .s .- vyf ' , A 1 1 N - 1 s L C.s -I 2 K- . C . C - C E5 , f V - N 1 's X ' 2 . 2. . 2 H . 2 . . 2 2. . Y. .Q . . .. Q . . . H, . I .,, Q 1 1 1 gr K Im 1 fn Worru R Nlmmfl ln I In FN L N 1 U21 7' UIIIIL IHIN1 1 rl L HVKLII I r VIL 1 r Us 4 mn 1 I Ltr IKKI I! 1 K IX L Xl Hurry I1 .1-,gruf T1 "f"5 r-'A QL xI'Y'llf1IO 1 x mm In r cII1rd R Xu Nu d r v LL I M IT 1 7 lr! I LL I Luna NQIIUIILI -I1 A I 1 '. I ' I I. -. I I , I L I I lfixfl rf::': NI. B: 11' ,. . 4'UHilH, NI. Dr n 'z1n,I.. I f, . mx, II. Bu X, 5. Yinc 'nr, B. Hoy Iainx, I.. II m- rih: ,'I'. .1 dy. Nm' Il' niq: I. Nlurrivmn, II. IIIIIlIIk'f, If. C 'ry XI. CIz1rIx, I'. IhITIIux, C. Si rnx, Ii. XI Pfdfly 5. R Iv TIN, 5. 5T " , If 1r'Im'X. 'l'A'1'vIrff:".- Nlr. I"iNI1vr, Lf Wamllzlcu, Nl. . ' rr, R. Vuttrui, I'. N- X rn -, Lf IJ'.Xn.1t4w, -I. L'I.1rL, :X. Iinm- , AI. II. X'IiwcI1i, X. IJ.1Iy, AI. 'll-I-I. IV.: 'Nz rffig: Ii. XXIQIIIN-lI1, Y, Sxjqxtf, X. 5HIIIIlNUJI'II1, I'. Bam 'r, IJ. Ilcxm, I'. C1111-, XI. I-rzlfikr, .X. Wwrnulqlf, . . 'I '. vu, , W 9 I It F ' . 1 . . ., I , " " ' lx' I V, l A . 1 IN ' Jar, X . 'n xfx A I " K 5 1 I A - 1"fr'.f1l'ofL'."I1. XIZIYIXUH, I.. Imvixmrw, IG. I- . fr , If. Coxrn, R. Imukr. K. Ifaxturu, I. Brmwrv. -M'fm:.ir'f,:g.' NI. liu.r'm, R. IiicI'1xxa1gvu, C. NI.1rIQr.1,,ii,XY11Iw. R, H. Arr, Nl, 'I' ning. NI . IU 1 , ., iirf, R. nn v N..X.K'r.1"tf11, R. CI,1rr , X. f'Iz r.ttz1. 'IE' I' wif: R. .'Xll:'CII1,.'X. it"rc, X. IioI1ir1Nm,.I. Blu " X, H.. '. And. an r 1 1 III IJ 1 1, 1 1, 1 111111 1 111 ff 1 r Ll 1' 1 1 1 11 LL 1 II 11 R11 III X XX1r111r XIIIL Q' H S I lll L I I X JII 111 LL 1 11111 1111111111111g11111 1 1 II 1 1 11 1 .1 f LI 11 1 I IX II U O 1 I S 1 1 11111 1111 IIII 111 1 Il 1 111 L LI,1IIk.NILLIIT, III L IIIIIIIOIIS KILL ILSIC 6IIf, JII II JIII C X CLIL1 IIN LISLIIS 11 5 1. IQC 1 N LLII LI C IIIIIII I IIIYIC. IX III I IPI X 111 SfLL1L, 111 1 III I1 XI CI 1 1111111111 1 1J1IIIIIIIIE 1 IC 1C1ed111e 11 1 111 1111111111 11111 III IIIN 111 1111 11111 111111 IL XII N XI lIIII1,6.I IICII' 1161 CTIOLN JIIQ 11 S0 I CIT TIIIIC 581 TL III1 ITLI N1 I' BLK IIINC 1 1 tC1r1 t , 1 DII 1 e11 1111111 1111 111 I1I111111111 N 116 1111111 1111 111 111111111111 1111: 111:11 111111111 GCIKIIIE 11ev1 1 J1xS 11.1111 11 r 111e 11e1111 11 III IIII If 1 111111 II III III II SIU V1 II IIIL IIIIPFIXQQ LFCIT Y III IIC ASI YCIIW ITIL XXIII fIiNL IIII ITUXLIIILIIY I 'IIL I IC I IIAIFX I Nedl' S C Il 11 IX 1 1 III1., XLLL11I IIII I 1 7 I dKUII 0 C 111111 11 IIS IIFIIX IC. IX YUII 41 1 l"i.1fr11:1-.- lf., 11. rr 111, 11. 1,ilII1L'1X, 17. .-X11 '1I1f, B. K1-111, C. SIIIIIII 111, Al. 1,c111z1r1 1,. H1 11r111:111, 11. 14111 . .1'1'1v' 11 X. N113-111, IJ.CE11d1I111I, Ll, KL11 , tl. Svv'11, B. ,l1I'01', Nl. Bc'11'r, Nli. S1 "1', 13. SI '1 ,1,. 111: , .xIIv' 1 - 1111111115 17' 1110 11111'z11'1' 11111'111g LI 'l'11cq11111'111'gz1111zz1111 II 11c1'11111 111111111 111111 111111 1111111111' 1 101 1111111 1111111-11 111111 LI 111-11-11111111'11111i1'111' 111' 1111 I,1Ir11-1' C11111. I1' y1111 11111 111 1111114 III 1111 111111111111 .1111 111 1111111111111111--1 s'- - ' 1 111.-. Nc: ' 111- 1111111' II SDI' 111 111' 111111 111 111111' girls are 'r1'z111g,i11g LI new 1ILI11Cf1lI 111111111 1.S1I12If'. "111- 1111111.'1, 11111111 111111 111 lIIIl1'1l 111 1111 1l11ClII'1II1CC 1' 111' 1i11r'1ry, are 1111 11' 11-11 111- .'c1'c1'z11 11111111111 111111111 C1111 III 31' 1 - '1 1 '111-. SfC1I1I1IIgIIIS1L11' 11101111111211111g12lI1C1I1g11V6I'2lti1C11I'I1CI'12l1116, 11111 d1sc111'c1'111c 111111 11H'1cc1's, NILII'1L'IIC 131114 1' 11 C1 '11- S' g, "H-11-11' 1 ' d B1-I1-1 K111", 1 j, 1'f fSIII5111IIIS1.11I' 1111 111 1 il III1III1I "q11f'11"111ee1i11gi1111'11i11 111 C1 1 'g1I. "1 1: '1s'11'11' 111111 1 iffy. 1-'1111"s','s '111' 1 'h1.'1 '1'11q - "l'.1.' A I 'II-Q-1.111 1' --lp '111' 1'1: 11' ' l1'1-1111'--q-11111. '11 Q U1-1'1I1S 1111111 RI 1111 11111 IiIr111-11111 is 111 11 1-b '111' at all imes 1'ez111y 111 116111 1'1111 111111 LI 11111111 11111' S1111 ' " 11111111 1 1" 1-ky. .IV '11'yz'f'1 ,'.' ' 2. 'v '1111 "'1 51 '- 1111' 11111 11111-' 114 - '1II1I. fJI'141'1"'1lS,'1'i1- f'1j21"- 1 11'Q,'z:1 1"1 11:-'1 '1 1 S1LIVC 111 -1111111' 11111' I1IlT1C5 1111' 11 I,'1 1 j C11111. If 111.8 " ' 'J 1 1 '1 LII U' 111111 11111111 111- 1111- 1111111 114 1111: 14111 " . 1 111g1 11'11111111'z11's 11'11'e 1,11 111 re' Q t 11 13 1 1" . 11 1 :11111 11 ' 'ily 111:11 1118 'I zrrl ro oem LIITILTOF1, l lrxon, L Greene -X bc11rr1tt1,D Schluwniuer 3250211110 3 Loon, N r fuer, R 91lm1ne,C Hfucoc rf! rn L rn L ll H an on '1 mer, tfx 1 1 tr ur X mith tr ow ' xxton Stutxm nn, lx her S H xmvlton, I' Cor n audw Jfmual S t me Audit lNLll L13 st titet out wifi t e to owing ntunlmux Semi: it 1 ut St vim crux li ikei x s m , se 1 , it me in im :ui if mum mir ea , rx , 1 1 t Il it heir limi.: NN Q Lf 1 , in 1 wif m nes urtrm , or sem ei, u sin , im V ml, 1 itm m it mm mitt enne 1 1 , es rr rm 1 X it '1s1er, -Xnuelri Qu ui 1t1 tml l real Q rmeicm Ll, J 1 N fl U mtul RlLlllILlSll11IlC, 1 us 1 istmt mn etrx 1 er wax eutu t U in kfflLLlllllNLLflI1 flu Ll N NN , s 1 1 L H L FLKTIJIN IIN l LIXINIITLTN. utr 1 t1LL iNNUPLllff fly f im 17 , ox Nl 1 x, xx fkC, thu FX IIN NLT Wlll L E HILL YISII IIS LICIU I U1 CFIUL '1 IN FUJI Q04 ILL T TNN NH! LU' the llllcifl I1 J 1 N m H tl, XL1 INN NL V, I1 xx 4 K1 MC 11 wxx I1 lm ltellr xtlr enemlmr the whim tutmt it N x i S ee iv lm tht Ill eu -Xmprr we uxea LX N r un mir f in N x tie tix r e X x it L mea r L iw m mimi fx e 1 xg 1 1 fl ii ri e in L S et x xsitl c wus nm We iw expeet th xt in future we h ill he xeemq m mx mterextma hlmb with the new in lLll1I'lLN -13 F' . fc: R. C ,l". 'z f X. ,L i. ' A , . . Y' '. z K ..' J . .' -it-115 tl. 9. k. Thi cf: Nl. Nlzlclnod, lf. If r-nzn, YY. 1 l , B. Ill 'lf Du j, R. .-Xrd'H', K. B: la' , R. B gee, Nl. s',j.x1t1-,1.c1t,- ,jg ,t D. ti 550. 0 0 - ilillibycalr la iivi, zlCll.':"l 'il l'l 'll 'ig ' lit."'v'sR"l:'l.'1l' ', ll' 1 '-', Du 'inl Curtin, Peter Cmvmt, lfdwin lfc remzm john Il1lLI."ll -l R l -rt A' lirl', 4 l CV ree H1 'kg .lui ' :rs NllSl.2lI'SCl1, Nlzrlwlm Nlatcl.-1 al Philip Cl: item Stewart Ill ml rw , l 1 -' Le. , , :tml 'aim ii' in cll'CCllC' z al S ntl i f B Palmer ID mld Schluf- ey -' -Ifblill St ty :ln R' tl - aural 'L XY'll'z H1 ln , Nllf S ' l, K tl Baker .lam M1 l ', rlilllllllll llulliy, D11 ttltl lvfl . H' . 'iz "1 1,2 'N iz ' . Mr. Ge-' wh: is Dircctr r ul- the :Xutliti Yiyuzxl lrlducntiun liar lmrh the Senior mul juni r lli,h, zlppff - fc ' -zslifzssixz ,z l-I'-'Bali' ".'sl"Jluw lu' I--I '-iigs. Richard Sgrhine, .lerry Barker, :tml -Iolm Ruuschel constituted the lmcmtxl to train the marwtcr HPCI'1lfUl'S. :M l - s 'l tml ycur har pat-:ul all ul' the zllmve member' lmve lec fm- I rwhcient in up -rating the prcj-' ls1p"":'j l-x' k if l ' 'lz .-.' N: rrs. :Xt l D IT1lKlf'C1ll' mark at gr up T' twelve m rtly gm plwmf re: expre yell at desire tw Xtmly rauliw Cul w",: lv-l Allin, Si '- l l .-Xl' Y'szlp'll::ll- llw-lu If 'v'l4, un l' I Arm fit' I eter Cmsmi, wh: lttgt year tot li the sclmil rauliu course, at -fi '-i l "ill 21I1tl U ' DI "1 5 l 'sc ' 1 g Q1 ion, In ll X '- f - nl ' 'l it it: tml R. C. A. prrjectwrx, in up li I'IN1iI1f'yC1lI'S, z l 1 aiietl il ti A . 'ms l'remier30, which will l X 5 l vclufively tim z li ium pr igrz 1-, vhilc l 'rv elu- tiv lu' nex' Bell :mtl ll well mtteliines will lv J l fir -las: lil xl Wig. XY- all agree it is z fine jul lat this eluls ix tltft g i It lgi g the tezvherx and stud tt: 'i l th -ir vgtri 5 1 'ies. ' al: J' gi- l'sz jiwzfi 3'H"" Xa' xrfl rn cr 1 L 1 1 1 nmx I' nx 1Lx ' BlL1I1 1 Cr1LLtI1 H Inhnxon IKUIIIIIVII R Sh1wLr AIxLrs R Q 1 111 L :rLLne IJ 1 Lr 11r n r NIL 1111nnL s I5 IX ood zzrff rn I CIIII 1rr1L I 1 LN NNR 5 1 r L H ITIII lLnhopL Coppm Lr R Loo I XILLIII och onrllzro I Qlxxton I LI ton I ku LLrL L lfl L X 1 s s 1xt1111 L xs t 111tL 1ette1 Lp111t111111L11p 1s ue 1 I 1 ILlRICIs L 1 11 1, LtL1 NN 1 L11111 N 1 111 N 1111 NL1111 """1'.,.'!2 xrrt ro LXL 1 L n Lr 1 1 H0 Ln I IHL trot OI1Lr 1LILLr fum! r 0 mLr R LII m mu L 1 L A I1ncILrLrLLn L 101 LIITLD L mfim 111 IH L Ied NI Bmw 11 onrfh ro X BIILLI' YIIILX L6 L I XI II'l7XSI1Y'l B Nl1r11r1 I' New 0 1f1f0 Strzchen I NI I to h B d Ark n o NI Br1dx Ix O Ilonm -I-I ., ' N. :VH E ""' L ' i wb, -- 1 A - ' 7 ' 1 IS .1 1 ,A F. -A ,, V SUI rf! , . ,R " ' -1' 1 NYQOUY X 1 ..,., I I. ,V , . 1 If , ic: G. Und h'II, A. S'i4rrz ttz, J. Ke --', I. Cair 5, R. Bz1'I'-', Ii. Butson, I. 1: 'HC.', A. 5 1" I, .v- W ,J.. L- ,, .fhzgv 1,'1'.w1-ugh, 11' -2 , .1f'.h-,1J.cu 11 1- , 11. xc" . ' . Tl' te: .. M x 1 V, 9. B111-j, j. Rug. -II, A. ft. fe main-, . M '11, I. ', J. ' g- , . ' n, C. . ' ' .I . I" IC: A r. I 2. , '. ' 11x , '. ISIIC 'I'.', K. Baker, A. St" ', N. .AYlg"II, C' zsfo. I .Club This yez1r forty Imyy 11111I4e up the II: yy' I.e11cIers CI11I1 which 1: 1Iireete1I hy Mr. CI: J . Ih- s rive to prom 1 I ' 5 ' 1 QI' if ' II us tm fI'1lIIl lr 22 fhip. 'I'I1-Ci'1'Is'I.ez1LIers Cl I dire' - I hy Aliyq Carroll, 's ' p11se1I11f- s11pI111111111'e:,:11'11r.',z IQ- Urs. I he girls are seIecteLI fr11111 their eIz1ss Ihr their sehuhlstie :1I1iI1ty, Ie:1LIersI11p, c11-11pe1'z1ti1111, :md interest. ' '-"' W"""1" 1 ...QWQQ ,..,, 1.,.,,,..,4, 1 . , 1 1- - . i ' A 2 "-1.,f ff 'ff " 1 ITB? XI 1- T'f'1 A 1 1 ' 1 A L 1 , L.. A f ' , 1 1- f A LY, , t Q . . A f .I I 5 1' L . - 1 A V , . . 3 .. Q 55 .. 1 A V R. the 'f I ' N" . ' ' I S l"'. ze: A. Stf '15, B. Nluzi, VI. I'ILlI'd4', I.. SJIIZIITIOTIQ B. L' LI- h'II, I. B1IIa1rd, bl. Idf , I.. .1 jf I1, -Y' 1 1126: R.. R h ', . AId- , II:1nIf , S. St '1II,j. Carry R. IIf1eh, AI. 5v'eney, . . .' 'V' " , If. M111 J. 1 - 11.1-h. '17 " rc: II. II gk' X, XI. Sxumd 'ry C.I":1der, -I. I,Ir1dfz1y, M.Cl11rk, I. Gr1e1'e,A. IIz1rtweII, N. 7 CI,. . 'II j, N. Ivex. F fr: .'. 1 , Bi ',,IJ,XY1rte, .I. Ifleming, AI. Stl r', Q'.XY:1II11ee, XI. fmt, I. Wye, . .H ' 'dge, .. 1 , . . 'X me. I-'fl J. 1' 1 ,... C Il I , Ii. on , Ii.. '1 4 n, . . 1 j, '. ' -Il. howwf W X 755 Jlmlxfi L I s X K P MO x X f - If 11 1 1 1 1 1 i1111111L11 11 1 I 1 x X li Landau, 9111 L 11N 11 NL 1' ft.1111XNlT1L11L1L 1111 111fL 11lL1k L 1 I5 I1 1 111 1 1 1 1 11 1 N 11 11111 -111111 111111 f 1 1 N N 1 Ml 1 L 1 L NUI 11 NL L NL 1118111 , L 1 -1-K1 1"'ir: r15c'.'.-X. 111111111-11 'C111 1111111, N. 1511111-1', 1.. 11111r1111111, -1. Q1l1'1", .X. 1 - 1 11 11, .N'1"11111' 1" f,L'. - S, 1111111-r, 15, C'irr111r, 1'. f'111g111 ,'11.1.lll1L1j', N1. ,1111111-. 711116 19-1 11150 -I1-c1'1c1111-1w 111111- 111110 11 1111011113 111' 1C11L1111g Nl.'L'K1111l111y5 141111K 111 11111111111 111' 1111-11' l1,'. 1-X11 11111'11' -11 118 L'11D1'L11I1111151L'L1 11c -1 7 1 - -'jp' 1 1' -111, -1-c. '1111'1'C1111l111111g SC11141'i 111- -In-1111 f111'1'c, 111111 111 11CI' 111'Nf ycill' 115 ll L'11CCI'1CI1k1C'1' 1111'c11111' seems 11111- ll X'lJ1'L'1'il11Q 11111'11111'11 G11'1'11,1', 111111 1'11l,'C1.9 111 11111' 1111c1Qc1' g111111-Ng 1.Zl1'I'f' 11111111111111, 111111 1111N11 111'c1y pc1's1111111111'g111111111-1'1'1' 1.1111111',111111 111111 111lN ll 11111-c 1111-1-11cc1'111g111 81111K111-11C1'L1C111ll1'C11PC1111 11-1-, '1111 - 11111-Q ,111111111xN 1111- XY1111l1Y 1141-1', 1111 1 1x 1151110 115 11c11 IIN 11111'111'111'ug 1,111 Ci1111g111:, 11-1111 11118 11c1'1 11-11 "Cul -C111" 11" -31 . - - 11125- 1111 , 111111 11 1-111111x1c11111' L-1111111 111 1111 11111 111 N1-L-111111111X -1 1111, 1111- N11111111111111-1 1111- 111- 11-V1 1111- 1 G11111-1' 111111 111s pc-1'1 111111 c1111pc1'11111'c N11l1'C11l N1111 11s. '1'11c-- L-11s -1'1c11111-1x 11111111 1 -11 5 - 11-1' 1 1115 Q1-1111111 11.211 111c1' 11111'c 111111c 111111-11 111 11111111111 NCCL1111111115 1'cp11111111111 111111 111111-11'c. - H K '11 111 11111 V -I i .411 7 1' 4-v-,B 'YA 137 .5 '15 ron! ro I L1ruIo R Icy I LC -X ULN X0 ng Com 1n 0 111 1111 I 1rk1rlC11L11111 roxxn r dx C 1 LN ll I'l0I1l1 Nl Del 1110 1c.0lC :cami rn R Ohr J Iflll 1. 1. 1 no II ro 1rr1f11n11 1 I 11111111 111 I11r1 111 XX Dc-1111 1171! ff LIIHIHL T1 1 111 1 1 Ixnow 1 B11I11 L Lurrm 1Qo11I'1 omfh 711 Nl 11 1r 1111r1r oo 1 QT 11 1 ll 1rr11 C lI'1LI1f 13111111111 1 M ru X r C NI mon L 11n1 R krdltf L C1r11n in 115111 1 1 IP 1111 111 N wx x, ll 1111111111111 XL IIN rl Ill 111' X I C lx 1 ll s f 11 1 161 s 1 1 1 111111111111 11 11111 1111 r IL sev111t1.111rI1 I 1 s 111f:1111 s.11111s1 111111 1 t11: 111111 NI NCL 11111 s111111r 191 1:11s1x1I1 11111 1111111 11111 1111 1 1111111 'NI I IJHKNI UNI R 'NORN I I 9 1 II11: 9111111 1xr111111Ix 11111QI1, L-XX ION1 XX -XI I OPINC WPI IDH-XXI '51 U 11111 CONCORD LRI SH 'NIINI -XXI 1 111 c 111 f nec ,r1111a1 1 1 Y N 1 mul, 11111 'XI 1-XI 11 KI 111 111 11 1 1111111 111 1 the 1LXf 1 1 1112111 1 X ll e , IU Ixa exit 1.111 1 , 'N IDI J JF ID XX -XI POI I1 I3 111 6 c ILLIL 1111 1111 111 111 IL 1 I r 16 te1111 1 11Ifx 1111111111 111xx1:x11, 1111 TIL 111 I11v1111g annex 111111111 'XIAHJH 'DI' I SH X NC H-XXI I7 t 1 I1 IC 1I11s1111111111111r111t11111, 1111 11111 N PINK I 'XC If 'N 1811 1 111 s11s1 11, IL LY s 1 1 vs e r 1 e 1x11111111L 111, rx 1 111111131 f11srt11111, DHNXNI l PSI' I JRID XXII II 1 111151 tI1g s1,1x1 I1 CCL 11111 WI LK 115 '1 1 HHN T1 I'1Ll1 1 1 1 111111 T IL L IIs11111111s 111 1 sc LIN 1 11 f s1111e D 111s11e1111r111 ll 11 1111 rc-11 ur 111 111111 1 1111 1111 ILIN Ierr11f11111 48 . W5 X ' F '- ,,I. i j, 5. Kr-11,1 . Iforl 15, G. ' ll 1, R. ' '1 CC -C1 T24 J, C. 'z '- I Y '1 11111, 11. 11 ',j.B 11 .H112 1' 1, 11. '1' 11,1 . 911' '1 111. 18" .KV , I . COII ,.X.C'II11C'1,R. Chzg r, NI. Sh 17 ,11. II" 1 ,l'.K111rnf, 1. H If 1, y'1'-R'-5111-.1 15- 'if 11'1nh111 , 11. 1'111x11111, 11. Bmndf, s. 111111-1, 1f. B11 111, '11 11 1113, 113 ' 1115, 11. F - I- 13-.3 ,1.'1111111.111111 10 111115, 11. C1 1 1 1, 11. 11' 111, 11. L'11111'11, 11. Nl-Q 1 .-1. 1 -A 11-ri, 11. Fir' 'Iran' .l'g.s. if , N, .. I , 7. 1 " . I71111rI111II 1111 Ii 1111 ll new Ic:11c 1111 I1I'c I1e1'e 111 I9-I9 111111431 the 1III't:L'fI11I1 1114 NI111'111 I7cI"11Z1 , 1 1 I11' V111 '111' rI1c SCLINIIITIS 1'cc111'11 111' I-lllll' wing, 1111 c111111I 1111111I1c1' 111' I1 91- 111111 il fic 1-use I.I'IIIII rI1c1111I111' 111s III. -Ax, A 5 'III 71. XVI I 11 s1111111I 111' 11111 1 1' rj, I1 I:I'jI' I"11II XYK 1'k ur: 13631111 I1 5c1 ru111I ' .'1xrI 111 1 I't.'1W1lI'ilfI III I.1bl' the 1 ' 5 51 1 I - 1- . Il 111,111 2'2l52I 3 N11-1 11, I Al :I111'-1111'111'cc111'Iy- sea: Q 1I11' -,'.' 1111' s"Q' I1 .Iff 1. If 1' YJOJI 110, But, 1I1c 1'cIcI11'11r111g wus sI1111'rIivc11, I-Ill' lIII rhe rw11 SIICCCCCIIIIQQ S:1TU1'1I1lj'S 1I1c HIBILIC 111111 wI1irc,' 111111111 5'5-3-11,"5 -'i,1f - 111 ' '.'- ING , 'HIJII1 . Y-I 7. 'I'I1 1-1 II wing 1' Ii I1 51, I1- 1111-111 KIIS15I2IyCK1 ZIEIIIIIY N111'w 11111 rc- tu ' 1 NIfIfDH.-X. I. "'I'I.I'II7 IlIfIlI"I.-XXI r il 7 r11 7 I'11w. N21 "Ii, 1 1 I1 -1' 1 '-'I uxc 111111 1 111 1 Il 111 tI11: :cI1c11 I , 111-1111-11 111 have r1111 111111'I1 111111 NHIQIJH.-XXI I"I".I,I. M NA- 'I'IC ' fi 111 H. 'I'I1 11 1-' 1114 11I11y cI111111:c1I I1c1'e 111111 I15' way 111' ll I11sr k1lIilI'TCI' 1'11IIy .'If 'I I.-XXI 'I'III I '. , . I 1 . 'I'I1 11"15 1I111'1 1 p'111ct11I1Ie111 1'1 1' I 1 's -H4 ' ' 1e11, I 1 I1'I " 51 ff ANINIIIII I 'IfR1-X.II.'i.. -U--I rI ' 5 ' - ' 1"1 1 I1 N'I'fIfI3H.-X.I'I'RIP fi ,I'1XI.' i"J.I , 17. I11 I '. '1:111's I:II11I' 111 I 'IqlIl'Ii I711y cI11.'s1' the HITILI' 111111 'IIIT " 11111111 11111131 rI1 11' " ' 51 111 '- V1 51 3 1111' the ' 1 111111 NIHIIII . . ' .' I" I".-XVI I ' 1,.iSl,l-ZY I3 11 13. D11"5 -f-1:1 N 1I1 1'I'1 110.111, f 1 I1711111- 5137. UI'I1s-I f ' JrI1c 1111151 '111' 1'1111 I1c 111'c1'c111re11 t11 C11-C1111r11111 C111'I P111'ke1' 111111 CI1111'I1c I"I1l,' 1114 5, tI1c t 'LIIIIIN I 'gh ' 1'Q. efa V . g 1s 'I s 1 11.13 11'I'11' 'Q IIS C11-C1111r11111 H111 C' 'e11, 511111 l51'111Iy 1 1 CI 1' 3 254 4 2 Flrfl rn R1Ll'1w11,en 1NI1n'1ger1 I1 NILIII I' C'11rn, Coppmger D Dilrxmple Ienhope H ITIPPILO Qxprlml Holl1ndlC.oQ11pt11nl I Iw1f.,g C1 iounq F 511sseng11tI1 Ix I'1ngsnew I' c.IlYI'0l'I IQO'lCIlP S'ero1m' ro CFICLN 1-X N1 r1ntM1n1L,er1 NIcInto l'1 N -Xngell Rusxell R C.l'115no1 C Crum I We ch I Llwron R Shun IX Hln on lhxnlrn I Sm, nr R NI If l I Dxrlu R D1l4 Blewlxnu H IIICFCK. -X Steers H Nchnhcld I C lmeron 41s11ntNI1n11,1rl 'I l1c l11slxerl11ll re1m ul l95O Wu one wI11Ll1 wlll lung be rememI1erecI, for If C11mplcrecI 11s seuon 1 1 e111 11e v1111 111 os Ihe lurwuc VI 1ll wrmsrec 111 IJ1lrwmpe 11 center w1rl1 I111111 1111 1111 lf me 111rw1r1 pcmrm IL 1 of mese Inn unreal men 700 111111114 1 tl1e Sk IIIIILZ 1 1 wma, IIIQINIICNN 1111 Ienlmpe 111 rl1e hrsr NTIIIILI, 1111I Q11pp111LZe1, 111mg Q urns 111 Sllxxtfllllllfll, II el1l1, xrmm 1 t 111 1018 pumrs Wu ICIL 11:1 111 the 11pp11s1r11111 N I or the seuwml we II 111 NULQCNNIIIII tl1e te 1111 f1111xl1e1I1n the runner up p11s1t11111r1l the B11 Sr 1re I 1. 1g11e -Xlrer re 11l1111g rl1e NCITII h111ls 111 t e 91111ll qchcmls Ic111r111111e11r, r1e Imu mer 1 sr11111l1l1111.1 l1l11Llx 111 Le1c11112t1111 to WI111111 rl1ex lust 39 'IS Imllowlng tl11s delelr, the FCIITI TCIHUlll'lLI6LI w1rl1 1 semm e111I1111:, wm 111 er rhe B11 q11re Ie1g11e -Ill qfll seC11111Is V11 good prospenrx 111 hll the 11111 left In elex en semurs rl1e1111rl1111k111 I9 I IN 1111 111or1er 1111111I4e14111 SCORES NLLLI1 XLLLIIIIIU NLC h NuLIl'1 NCQ. III NCL III Nemdh IT NLLLII1 1 Nudh Nudh n NLLCII1 NLLlII'l N 1 Nolvle AI runc111Lh XM ron I LYIVILTOI1 -Xlumm W zlpole Norwood Xlnlron Ikdh 1m N mclx XX elle lex I rlmmqh 1m Xhlron 7 49 Nudh 1111 Needh 1111 Ne1dl11m Needh 1n1 Needh 1m Needh 1n1 Needh 1111 Needh 1n1 Needh 1n1 1ll '1 Norwood XX llpolx DLCII1 lm Nfmck I'r1m1n2h1n1 XX elle lex XI1ld1n L 1tI1ol1L I ewcmgron -Xll Nur IOI-II JH 5 ...lf ' I 41 '32 ' 3 2 I 4 I 2 I '5 II ZI 2 , 45 '- 1 ' 43 I I' 13' .117 .IN I' , . 1 L' Y :, I. 1 1 MI. 1 - . , 1. j , . V, .. , . 1 J. .., . 1. 1 . 1 11 21' .xszv 11j s,..1 j LI. , . 1' , . I " ', . II , '. 1. , .. 1 'I , . 1 I . " I 111' C. .I1 jc , .. C Ir11i , ,. I T, . Ir's,,I. 1 ' 1, . I ', . . .I ', . .I I , 'I. I1 fxk. 1 1 1 1j' . wirl 1 111111111 I1 ll rec11raI of I7 'I s 1 1I -I l fses. II I 1 'I '1 ' I I 1 1' l 1 'I I 1 I H11ll1 I1 l I '1 I I 11s. I'I1 'I I I 5 js ' ' - I By V1' 11 .1 1" ' .- 1 ' 1' , 1' NILQI .I I ' 11111I Cl11.' ll 11 11l I , I 3 if ' 1 'l I I IQ 731. Y y 'I J ' ' 2 'I Q " 1 I - I I 1 ' .I 1 H1 . . I 1 ' I .' I-I 2 I I I1 ., 1 1 SI II 1 l 1 .' I B " I .I ' J . -. . I 'I I1 1 I 1 - I f I ' 1 1 .15 . -1 IIl15 5 I 51 I I' ' I 3 1 'I1' 5 l N flfl . .I"I11111 711 .I ' ' I " j 5-I 1 -II .I ' -I5 . I - - 1 511 I-N .W .I ' 1 711 I1 ' I-I .I ' 'd 11111 .U . '. I j 341 . I H 1 28 1 1 If 11111 fll . I 31 .I 1 52 I ' 35 .Ind 11111 T3 I1 211 A' 4 49 I 1 I V . ,Sb .I"d 11111 T2 .I ' -If Q' 1 49 ' , .- 34 .I ' 111 S11 . I 3-I A' 1 43 A 1 . 'R '. 39 1111 31 ' 1 31 . I sq - 30 11111 55 I ' 32 1 -Q n 27 . -- ll 1 -IJ ' 5 ,' -H' 11111 -Il 'I 1 I x 1 -I2 3- -I- . I " LIITI 31 A ' 33 IIIOU ,018 I I I 73l 175170 N , ri N Q wr n 1 0 1 Hgrxu Mmm ro X cm om H n ca Jk L M L nh I LQ in izrifru mimi L 4 Q n U hodmq, L L N W VL I1 IH x ' " LL1 TLIILHLLL 55 L HUNT l 1 UXNI wx Lk QXLIYIL L L L 1 1 N xt LIHUL INN V UH KH, CLK IN X L Llf if NL L L rip L xx L x iiiiiiml uruiiiu x md New N f i 1 irw s Lu in K 47 I N f , N N N IMI Luiliim L N r i N M if N v L i X i L i NLLRCL L L X UU KIILIIIU KC x xl I X in U U x ' i T 1 1115131 CXL 1 if C L 11' H f L U A DU lf' P -:c': K. Puls. mn T. xx-QI1h2lIT1,I7.C'l'l ltoihf ifo-C111 ni 1, R.C'ri1xfu,C. Hzucritim if -Cuiitalini, S. lf: ron, I -Qc: IS. llamicl., W. Curric, R. l".:1r , R. 'l' iki 5, R, Th zum, R. 1,1 'k-, ,l, .-V 'ry 'lf XYilliL1m-ilm, D. V71 ' , 'i. Pcllurier '01 'hh 'IV' R. 5 'll , I'.XX'h1xrm, K. lJlHlgi1lN,L-, xlCfll1.lT'I'iC, l,, Xl 'I I Nh. 'lihc liwukcy IL'1ll71 gui MH' rw ai iwziriiig xrzirr rhif year, am 1 NC -med du riiicii thi- tmp iifwiiiiix, hut time xrcii wi 'i wvcixil ri mu. In rliu fvpunci' they czuiirhr Wizilpwvlc, thc Llifillillk' ulmnpifim, :V-Ar :mini inf wi '-1, whip 1 ing rh 'iii 4 ni 1. Aga' . 1 Iiziplew Wzirurr mn the tlill ing neck they p r-i Ll 4 rw U xxliircxxzisliiiig. N' I 'l -xx, th- rcziml rczii Nzzvvy :mi Npirir mix yur ri ic hfixxii,ti1i'ii1rIiu TILT xx f ilglli ,r ai highly impirul iicini is I'1I'1lINiNgi1llI11, X 111141 ff 'crcgiiiif 11 U rw 2 mich 'i ni win Immiily 5 rw 2. llcprh in lNQlI'CI'i2li flwwcmi in hcricfirx rlic iicxr xwuk, rhifugh, LIN Ll ugh hzihmccii NYJ hum 'vcr wigwi I - ui1iLl'i1Ilki Iiirf"3ri1 2. Thi x' ' B nab 'A ' A 1, hu x'cx'ci',1 .' - if harm tiiiilicd rim rcgulair whciuic I1L1I'I'4IWif' hc: ri , Num mid 3 rw 2 :iii N' Year! lfvc, hlg king HC. High 3 U rum xxuclv iaircr, :ui i Nu wing Wflicficy Linder 4 U ii thc finals. In rhq fii' r Pi2lf'41H'w gums which mu ugziiiir Wvclic icy, Indy lurk xxgiihily faiwiirii Li, Im ing N -- 1 ai pair uf' jimi. Bu , 'ii rhc rww ucccwivc :nine than rlilli xxci, rhv ic crvci :mi hiiily '-hi liimikx rliilud ru iii.irur'iiilifu, qimi th' rcgim rich rw Vfilpiilq I ri, U, amd mix rici hy XYgilrI1gi1ii 1 YH 2. Elm-lic Ilgixciifu , the renin! rxri i' s ' mei' gmi C11-Cgiprgiizi, hrwugiir Nec 'hum uiiiwlgiriliii liiiiimw hy xximiiiigrhclc11s:L1c,i m Nr Yzihigihic P11 fcrg xairi, :hui NCi!'i!1g ciw uri ilfm piiizitv, 1' git: Sr 'l'.g1tirihqiii:rii I-Lgiiqllg"14mpli,hrfr"wirh ll gi gif-. nl 1 l 11 1 71f I H H H L l Tl ll L Lllflll lhflk L11 lu1 XNILNY lllL umlu 1' 1 1NNgN NN fig L 11 N N U11 I 1 In 1 LN LW 1 Ikfl llf PX 11N 117, gl N UNI P 1 U X L, ll 11NN 1 N I C' ITL NNIXL k IH L l K l L L L K L N L HIPC I N 1 1 1 N XL 1 l I 5 N N 1 1 I l1c fl L XLI 1 uc 111 1 1NNf11 1 N llx 1f11 L Tk 1re11u11f11111c1 111cx WLTILIML N1 NCL 1fN L N C 111 1 11 N N 11 X1 Q 1 111. re 1Lf1 kl 11111111 I1 1 Xxlfll S111 ru N Q' U11 I1 C1 L 1 X NLILLC N Ll NC' lN11l1 IICX N C nl 1 N11 f'11': -I. Blair, R. QYH111, XY. Q lf-X. lf! ru ..',' ll. Wcuul, X.Q'1-ll11c1'1, W1.l111'lXN1111, XI.Nl111t'r11, li. W1llA.1111N, R.C1 va 1 1L'11111:11111, ll. lillvy. .N',1f1f11!r ll, 4i.11'1l1111-1', ii, l 111l1-1'l11Il, li. li.11l1-1, l'. lil-.1l11u-1, 'l. Nlfli Q-l- , ll. Q-Illldllflll, li. linflry, l5.1Nl1.1, Ylr. ll.1.1f1111l'11.11l11. f W1 l ll 111u'lL-11N 111' Q'11pf:1111 l311l1L'111x1111, XYlllz11'1l .l:u'l4N11 g1111l Nllli - 5l111l'1'1111111l1111 - l N.: ' "5" 11111 11t'1'11111l11l41fcN 1111111 11l1u'l1 l511l1W1ll111111N, lylfll Riley :mal llllll xXllIfMl5 were cl111Nc11 l'r11'H1'Nf fczxm -'fl1N, N111 lk-14111111 1lf-11-lwlu-11 111111flu-1' cf-111111c111l11l+lc '- ll j fc11111. llu- mz1f-11u-11 f111'11u1l llllr 111 L-411'l1' lk-W 1-' 111 llfglll 1x111'lx,1'1111f11111111gfl11'1f11gl1 flu x1111fc1' 1111111fl1N 11111l c11111pll111g ll l'CL'1ll'kl ul- lllur xlllx Qlllkl llllll' I1 - , xxl111'l1, fl11111gl1 1111f 41XL'l'll' lIllPI'C 111- f11 fllL' L-yu, lx kllIlfL'g41lILl, c1111N11lu1'111g l --f1'111lc 1111-11111111-11111111 Tlltf' ltl. All llflll' lff N1- 111-11 :1f flu- llllllKlN 111' l'1'ix'a1fu SL'll1111lN, 11l11lf- I'lIL' 1 ll1gl1 Sul 1111l 1111 fulu-N 111-'- 111111 llllllnlllf' IU M. lY-ll- l 11111 Afflf-l1111'11 111-1'c1111r 1' A111N. Wlg pr- 'ul 111 lu' flu- 'l - L-Nf lllAlfL'll 41lA flu- full' ffwlg plzur 11f Nulwlf 11111l Green 11s:l1 wl1-1-11111' lwy f1111l4 il 16-13 klL"l -llll. llu- 1 lx :1y'N 1111111-1'f'11l lim-for fc11111, 1111111 -1'N fwcf fl1c Yule lfrc-l1111e111 11u-f 111-src 'll fl 11111 T11 YU Xuull1:1111'N 1111- fu-1'N Tll.lIl 1111N cxpccfcl 11' l1111l l1cc11 Nl1 111 ll 111 1111, f " -nfs. U1 1' fiflllll 1111lN1-1 1'1- i11,lj 111-ll fl- pff- lzulx 111' cx1u-1'u-1u'f- 111 Nfllfl-lll 1111.1f1111N, lllll' l1Nf lwy flu Nu1ru11f'22 IU. H l1'c- 11-1 :1111111g l 1-N 11 cm- T11 Sf. Nl111'kN, R11 lw ry l.11f111 1111l Nl1lff111 ,Mx l 11111 ,-Xlfl 11 gl fl1c lwyi . 1 'ful 1 H111-ll 111fl1 ll l"-NlXL' .U X 11111 1111-1' l'c1'l4l11 l fl f-, l-11 - ' l A if - 7 '- ,lcv l ' ,clf lll flu- 1-11 11A11g 11111ful1 -N fl11111gl1 flu- l1a1111lu'11p XXLIN 111'c1'c-1111s T11 11111c cxfcnf 11N fl1 i111p1'11x'1:111c11f 111 l.1f 1' 1111 'lu-N Llllnl ff1111'11g111u-11f Q11 puffflf ll pn rfl. llu: ufc flcr ch .ul flu:11' Nc-11 1 ll x1ifl1 1111 im- Wc "- f'11111'fl1 11114121111 111 fl1- New li1gl1 U P p 11111l H':l S'l1111l 'l1 ph Nl1pN. V' fl I' , ,l1i'liN1 ,Rll-y',11r11lW111ul1-1-f111'11111g,fl11:p1'11Npccf, 111' , wul 1111-11 111 lll' 1- N f' l 1, if 1' nr. rxtintlinu 1 iitx Q uni itiun inn sbirit ire tie Cnc: 1111 icteristlu of tit Qtnmiiif rex whfi re 1fIfT0 mu ro te Q atrxc tr our, own 1 tr 1 ii I3 XM 0 vlxin n Bow wx I Bu rl'0Il1l!l'U L tx erl 1 Q , in , wum 0 mtr L Cl lrt 1 'min II mlon XI LI irlx B Ncwcomh Nl L1rr0IlILo1c iznfm X Jn ow url an :etc 1: 0 my Ll Iltm I' Nt y nt I N Stttr , L NN 1 L onrllz 70 inxon, untron, is 1 ir X tn, nm , K rr n, , N Brldy Qld, lwrlmq, ict TI 4 u is mi tu air N ini or murts LUIINY T16 y ere ic e e nx in ITT Ll U SQL U N I 54 1 ll U s in ity St wiwinuit te n L N v , ni XXL my s twtnn, NX itcituwn, U w re unzwt r Lx ULF it tc-nn uncle win witi hm wii t Q c sex, t in ci tv ri I L N y irsity tel ith w n nut ul Nix Qin L LUPM L T1 vu tic X 5 X QI wifi 1 Curl u rxses, 1 one tc L X wi x n ties ina nrvnlele N I it Snplnnmiies welt we represented tns lil with 1 tori of twenty hxe p ue: 0 ft sun inenilmx it TC rim t sn merun ti en use in e xewru tum gtnitx win img hull I 1 in umlefettec x lrsitx teim In spite uf tht tint thlt the teuns, did not win 111 t elr Xttdh 1 XLLdI'llITl Nu h n Xttdh n Xttdh Xttdh 'xttdh Nut f nu, riex in L my their Iuthlul pi intismg tu ani y ingnt th it thu LZ unul Truni pl tying e idu tht rntui p urns: wt Ixnr w th it the Seniors wi iw ix iuncin mr ti Nt TIQLLII my vans, noisy hue rules, tm :srl 1 tin. LCILIULINUI mf N 52 SCORES X L L lu Xtwron Brooltlim -X hlmd lfl.rfUW zlrh im ilpolu X1 . I! 2, ' sf I ' , I I I ', I 5- I ' , 41 f' 1' ' ' An I rs x 1 L . F ,- ' YI. 19' 5 if: I,. I,: 3. t th, ,-X. Stl vw, OI A z Iv , Y. R 1 h S. St "ll, B. LTILI' h'lI LLTRQWLIHI, . uttc, B. H I " X, I.i dslly, Nl. A. -Il j, V. Ilurd. S' -rc: S. K -II-I' Glzxnzig , C. f'ri'yc .-X. If dcrgrccn NI. S H -', R. R h - , N. I7'duI, J. ia 'nl :1Ch, j.C"' -Ml. 1 ,..'z ', ,..iz Tzhl. 'I'l' ' -:c': ', Nlurrc , Nl. Tr 'I 'dh X, I.. f' h ll, H. C ll y, C. R "d, T.. Hcalld, N. Carter, 5 ' ing, . fiv- ym -, I. Nlztruri, . 1. f " c T. 'allzlcz 1" ' v ' :c': If. .-Xtli' ' I. C: ' NI. Dahl, H: dj, Holdf F. B I 31.10 t, lf.'l'hw xc' C.l.1lTT11lI1l 0 If' II I wkfj' U - if I 2 -' I." :bi CI 3 I " fc, I "cur, Th zr thrc t an 3, 11 ya 'sity teal 'mining-I ul' .Iuni ry :intl Seniurs, ll sect ml team inzule ut if -Iuni urs :intl Sfiph in rcs, :incl 21 ,'Cl1'i mil " ill . Th - yzirqity teaun, with Burl ie l'ntlerhiII as Captain not manly heart their arch r' 'al VII -ylcy twice, hut alefczitctl Bi-fmlaliiic, .-Xshlzintl, and Wzilthzim. The varsity tiiuglit I11lI'Ll against such teams Zlf N1 ' 'Q ' ' :intl XYa1Ip Ie, hut 'C all- tv uchi - 'Q :i " - wry. TI 1 1 2 tl the sez A " I ' '- "1 s hre- I is: 3 zin I n ties. XXX: w n ne in re Laine thzin Inst y '4ir': 'Q ' :in 3 - . . Y wh" 'U four H: ies. Th- sl' 1 I tlzn surpzi ,'.' I I - '41r'it" hy finishing " I z r ' 'nl of five wins, tw Izyg 5 and i . 'l'h1 tic was at .wireless tic with Xllilpule which lwruke XYziIpnIe's six-ycur rccnrll nf' all "ny, ci i 3,1 I 1 zltj. "I 1 .' 'g ' " ' II 'Q IE 'xl " 1 :I 1 ' "-T' Ia U' 's. Tw I' the t: "SPIE " B: ly, alnl "1.1"", C11 fr plz" I i th J t I 'z -1 23. Uu,1 451lw'l ',-nt--1' ,z l:1"1 I I'f'I:':' i I-. II 'f,' ll ' 'Ia' 5 1' iv: -1 I 'z U' 1 . 'I I if f f . .5 h rm fr xviik gill I j aid- up for it lu' ' 1 'z ' J S and 1 ei - l.,'U. , Q .-fl ' if u ."'dlll I I ' ' . ' " . . ai 1 I . N 1 B S '. ' I I II ll " 5, I' F 3 ' I - 'lv ' lvf- 11111 ll ' 'I1 I .1 ,. ., , , ' , I y- my L- ' if I :lm I NY: 1 I 'sq I .I-ri. I ll 5 ' I nm U wg D ITN Q ll I ' I I ' f 'Z Sref. ,T 'lihglm 3 Xyglltwlgy ni ro Lr f L , 1 , NL IIIILN NI Hr x Iltrtw t L IL Lf v LIL to IL Lwmim L ox LH ' NL, rot: nr Sininmnx, L x ini, ti , or , 1 1 C lrre :inf rn N LL L L u n 1 OSI n 1 1 0 Bin KN UIIHNUII L NLwxtmL, C 0 L , fy onrlh ro L 1 L You wor ow L r r, X II uiptm ttt hold IvLrrx Strachan I ShLphLr son C KIL L 1 M rn N lI1lL.LI'I, urnx, N Cn no ONLIILII, I nd N U I r Xtkirmm NI lLII'll'1 N wld, Awww IL LIIIUI LLI tm x 1 ue 1 IL ISIICLC s u se Sf , L Q u w wtti xe wins IIN IIL ms ur tlL LL XL f L no X x um L VIII N in L 1 uid wlmh wi tr u L x nc LI tie 1hIeIe1LIers1iw Kim IItrtwe L4maiLLIt1L I 1 e , , s tILsL N xL thL tr. L x s fa N l U I' UNNLN t L INLIN NLXLI' lk CL en s tx II HIL IL W Il I 1 L s vt H1 IIIN IL H ISU IIIIV 3 I4 L N I N Il IIL IIUIII TILIII ILN NY IIYSQ IICII' HC ISHN J III TIC IIQII TI IL I fl IIIE IN, I f QIIIIL, III I f CI LIIIIC' XX IN ILII L LwLu ten 1 eX ent SCORES IIINLIXLN Fllx umm I cv tile xx L tm thrLL IULNLN IL Sup iwiiwru eIeLteL 1IweIIe C IIIILTUII 1L1t tru mi Il 1 x l Ltr1hL L it IL uitex mr re N i in tie upp tr twuzgli rhLx t1rteLI I ri t e w rung hint ax ming tieir hrst twin Qtmex, rhex m 1LIe up tm it In defeating t e req Lt their opponents 53 XLLdh UTI NLLdh im NLLdh lm XLcdh tm Xeedh lm Xe-edh1m 'Y I L L ILX Xuxttm Norwood II xlth tm N IIILIL IX elle ILx 7 1"".'! :c': NI.S1uind- x, I.. Ilztnptroth, B. Ifnd 'rI'1iII, I.. Hourihztn S. Str well I. . Ifllt "I. , . . nd-', .'I. 1 'L'II 4Cztp ztinl, I.. II -zlILI, DI. OI -rack' , C. Cri' ' -, A. Sree ' -. , C. Iflldlff, N. 5 'CI-QI. .vw - ff: ia. 1-Nha-r, in. xwfth, nj f, J. Hold- , l.Wj- J. B ILL, J. Li. L, R. , ia, K-il,-, J. I-'ILni j, II. Nlztr ri Y. Nl ton NI. Dzshz, it . 'l'l' rc: .I. Clark, NI. St '-r-, C. NYuIIzlc', K. Ka 'zu ugh, I.. Harder .Ill , AI. Pagan , i n -Q, I'.,I . , II. CHIIW, IL' 'I, I'. 1 J ' K. TD nn -Il I'. 'ra1y. I" ir: M. Ilttxk -II, I'. Batter, C. Wnllztc-, .-X. .' ch th, I'. C .'I', III. If use NI. Gate., NI. A tm, C. I.: I:1m,j. ' 5 - ,', 1 z ' -d, , I. "IpIv. -16: I. Kcfztr I.-Xwixtstnt .Iz aj' , B. B . "I, n, H , ' ' C. Bo , Y. lhngdttle, ' I ien, ic.. A Mi.. .- ih. ' I II -S-' 's '-'ta' I.'Iz ' I411 5 ' S.'I'.I.'11.'JII Iinixliinh L " I Ii' 7 ga In -I II - ing I - thi'-- 1'-airs in Hitch S-Ii I rhej ha 'e v thirte-it 52 ie: ur if the eighteen pIz1yeLI, at rec ' A " 'II IweI1a1t'LIfwr: ry I' fII'CtC1lIl1 tn Ieztt. I' I-' I a z :I 'I if. 'Q' ' II, the II1I'W1II'KIS I.yii Igtngstrrmtll, I'Iz1rIi:1rz1 I'mIerhiII, jamice Uherztcker :md .-Inn Hartwell wL-nt tw town ami 'J t'I- I -twinn with rI1e11idt1f'SlmirIey Stmw II Carrol Ifztder Nancy Ive:z1iiLI Bui'Imi': J 'hier frn rho LIeI'en.i '-L-mI uf- - -nm. Th - Aluniurs IeLI Ivy I,IIILI2l He:tILI LIiLI not Iiztvc as much :uccess at: the Seniors with tw win: and I' u I -Q, Iwu th- plz j In 'IL-I thuyiz fl 4 I rl -sti"t f I' g rw I 51 vrs 4 .-hip. II ' ne cut 5 I' l, igtrr ut' the .Itmi wr! recurI wat: that their gmd UILI rivz1I IYeIIe.'Iey was unulwlc tw take ll hill I- . TI II' 4fI"m I "MI 'ztIiIw"aIL', I-fix sa rz L h'i' last ja ay ztlw ll vi' 1 ry. Th - ii- " ii 1 ti the Hill detinit Ii' earn ' ll mime hit' the I': sea. r with the final sec re ti I'e in. 1 18 X'-il-L -U in 2 I -- II-.' I ' Ile 'a 1 L 4 2'v Iizr rl -"L':1pt:titi, and it Imwks as i' I 's S ph m -re teztm viII .'-f . ,fl .' - X Ive: f"m'l1I1'2ls' 1'Kl " 5 : JILII' I usitiwiIine. 1 lr, 'Q I ,U :XII B -js: MII h ' M ' Ijl H I ' j 2 11 7 Q. 'La . I' 1 j 'z'N h 5 1' j , 24 ' IT I 1 rrlro cruo, 0 in mo Cclmr L 1 Q cu w I o L1pt11nJ, X XIWNIOYI Xl Shutro ff0PIf1'7'f1 Ir Sm1llfC0lLhI Xl cz n Nuwy 'll Vx x m, R n rox 1 IIIHNK' I' Hlrrum urdro H cn7 1 ICLX, IHILN x , mrm ba.fm6alL SPRINC SPOR I S we gf Y NN 31 HLI ml s Ulllkllsfx 1 NL 1 f K Y IN lfQhLS 6 UNCH 11164 ll W T' Ltk 111118 H sq, 11 1 L IQ ll s 4 Y 1 3 vxlrl I1 LISIN U 16 rsr fc im 115 UIYCLI1 C164 ll LL IIN Nun ex11 Ylfl I1 L, mu , xxlrl xy lm frleerwwl T1 VSIYT ldded kxll uqulred from summer ls wclwlll the rn im N1 u 1 lT1llxL lI1lH1WItNNlNf. xhfm1nL cur the dextemus h md of Qmdm Iellerlcr TIIL Lfilflfk xxx mn ur n the LZ een c.1r1e1 me week ut -Xprll or the hrst week III N1 lx Ilu prospects for rhe sn mm ng gum , 1 rw xeqr s lertermen wlll be reruxmml tm III mrhel Lruk lf rhe 'Nmfulk Cwunrx L 1U'llL Q TIINPHJHSTII .r Lk cam u ww u in 1 C ix v mv of is Velr S tr1C H als W1 mg ICTUIH Ll -Xrnomg lem ire fun I 0 me L IX B1 U but 1 770 men, md Bob Quw ln, who llsf m ide the news m the 400111 Hut two of .ist X611 s letrelmen W1 S0011 we seen sxxlrmlng TNIIT 1 lL Us lk thu preplrq rf meer Ienms 'lelms mmm other xdnmls TNS Qprlrm e team uf mmrnen form mme mm alan ft t elr twelxe q1mes,shuw1nq rh If the Lurlenr pl lx eu ire xerx Q lpllnlc' f t l1lXII1QI 1 ferr-hp Ne mm ns Qprmq the Glrls tennis tc-im xull lm um1pusedLh1eHx t I1 r xa lr X lHTCTl7lCL1lfC,N mu n x rxm ertermen, XIFHIHI1 Roper, md lxn I lngstroth, we rerurnmu l lex r e 1 Q umm, RQ Clrmll the team shou d gr tlr uture ue 'lre mplml fn mum runmx UPLIIYN 1 lr PICNL r me !1l'SI'INCdllfCS md beglnncrs L in nur I1 ue IS much tlme ls L1LNlIC'ki n r me Ullllf an UQ t sr u x Spxmg S mrrx p urlupurs 5 lf' 5 i IJ: C I J. H ll: d:j.wBr1 , D. Ri I: d2ll', D. Y'll1 9, H. Trip! 'Co-Czlptzlirml, C. l'IilNCf1f-HN C - .V N ,.' z ya ' , . illx, W. Yzmbh , H. .' 'ng th, K. Yau g nc X, R. Hurd, 'If Welch, 'I'. XYUY1- ha .C"l' ,', li.W'Il'1 Jn, 1. 'z 4 nn. 'fl' ic: . I, ., fr: .-X. Firth, D. D1 "IJ, P. Hcrqcy .-X. St. CV grin. A. lv 2 L. , .Ns " 1 fm pre .',1 , the S1 Ai R S1 'ri 61 I 5 J lu " rut yur lm-:sun prglcri im, fm' rhis wz1wn'Q 1 ' Th gz J I' I 1 fu N ' ' il: 'J lllfll 1 ll realm Cf mpcring in T116 Buy Srzlrc I.-1410 rI1i'. yea ' have in the past ufifered .rr mm: 4 pp '11 , lmr our previuus TCCUVLIS slum' rhcrc is nw cause flu' if TI H 5 -1 lg: tb ' - wl 1 lil: 1 ' -I'l"f1 ja -s " I Nnllfz 1 " ual the first to be played April eighth. Cmlch Small has il umsidcrzllwlc line wt' veterans returning, :md 'll I Sv- 2' . 1 .' ' if 2 'Z fill ll 2 "1 . I"..'. "Q 'A J. Unix .' ' S 1 ' '1' J A gf .1 S "ll I - rm ll ' gr fl ' I lust ' ' '. ' ' 5 'A . ' tv 5 'J 1 ' 51:3 1" V 1 as all but rw uflnet ".,.' ' t 'ly-'11 "aw: .Y'- ' Q -'lfzrgilz 4515. Last ye'1 the Wil" r ' had il very successf l sea: 1 und-' rhc SllPCI'X'iSiHI1 uf' Cuz 'l 'lz ffl n. M: I' ' lzxt jz 'Q 1 k Qt' 'll I 2 ' ' ink. . H rl 1 S 1 '- Hulk-"1 1 zk", I..- 1 i 1 ' :Jr z 'zss. All 1 ' lm' 1' z "3 ' 'All 3 l .' 5 V 5' B I ' 'z Xkf J at -I' 1 ' y " 'z f 4 5 If . ' B. Th - ' ' A A ' "- ' ' 'xl f h' " Ez SQ "N 1 ' ' 11' 'Si ""zz vi 1'.ki 1w"z' . TI . h B N' J' 1 " 1 ' I ' ' " 0' is 'J' 'lui F, sb " rn lu' ' I Y' B' I: ' 1 .1 5 z ' K. 'm ' ll Czpzllvlc 'Hz 'I' sf uf Mf. 1 z 5 I gil. Inf '. I 'h1- - - 1-,asa '.'I1 I I 'z 5: N' . 'Q 1' if ' ay ww I ' ' s. Gm ll ll "1 all, .i '. M fl .' 2 ' QI -1 4015 W ,,.k, f -........ A ., . , X . V v' -fr I W . f 7, ., L !-5' ' . :rum Q mlm Broun 1 1 rx own L Q Lx Whprfn non x 1 7 r xrrmn v mar rx lr un rxxur' an w un 1 HY' X I KLYL L H f H11 I' Q I 14 V171 1 1 f urvq 1 v Q I V H F f n f Q 1 TTU I LX L fum lg g b ru Q ll L LL ln! g Nl xn L n rx LL L L lf JJ ii I rs! rf,:L'.' D. U1 il 'r. T. Wi' A wx, lf. ' , f"ir'f! rniqh' R. XYQHH117 X, IJ. PNN, I'. Ch 'xr gl ', D. XY -Ich, -I. K-nn-I, I'.Cl:1x'fm,l'. ' 'rm . -Ioh X , lf. Bzxilv . N wwf 'ui:'.' Nl , flu! C4 zxch , B.-Ii 5, K. lmuix, .Vrfw1f1'rffZ:',' Hr. l'c11rricr 'l44w:1n'h+, Y. lgxrwn, C. I7 cl If. B1 X , I". K1 ID. Lxflf-l'ilY1, R, Sv-il-n. J. l'lilI'FiNfl1, D, '01, R. Puturxrnw, Xl. fi lc . lfirf! rfrcp' lf f'r"1 -, R. lhil-xy, lf.. Uk' llwh, R- 54 gicrx, R. Hu qw-, IU. Ur'w,l'.I.l1.ldi. 7"'l'.' -I. l,.lXwn, IP. Rxluv, Al. Xl.clnr1J1, I" C4 N wr . U lfrff rffizx' K. Xlzlhxn, .l. l'iLL-, I.. I,SlI1ENH'lfI'1, Y. R4 pr Cup .lin , -I. Lvlinrvn C1 -Lxdl' .lin , R. Phillvrick C kq1l1'f.li!1 , R. Hxll- . R. P11 rcr, F.. xzirnx. -V.fff..:'r'ff:g.' Xliw Cn H C11.1ch,j.Bi1n' .,l.UW-ur.x'M'r,k'.XY.xU.1u-,Y.In-NR-I'-1""1.W.UL'1'11N.U.Yf'H1L 15. L' , R. Dirk, Xl. Xl. -I.-od, Nlr. Urrg nu huch. 'l'friru1'1'ff:..' Xl. SIMM, H. lm, DI. Brlllalr 1, Xl. Hu 135. H. lv!1i'FhiH, XICRLT, X. Dunn, D, xIL'K'llH. XX H1lnIm,Y. Xngvll. 1"f.':M'f:rff1,.' XLN1. dvr, ID, Nitin, ,l. Hwldr . 'X. Nrfrrg ll. Ru", R, Nlgr X. 'I Nl-I5 A NG W IN Acnou Q E T NASH! EVYS TL-IE NET Cl-IDULO ANC!-10125 THE DUNNEY2 COPNELIA EMILY va IDAFETV DOLKET5 RUNNYNG TH LING BLOCK NG THE Tl-41222 LONQQIIQATOXJJ A OTHU2 SNADPN N1AIOl2LTfs.D I-'QQST NWCH J FINAL LA Lb Us UMM 9' SOLDILQ.: ui lUL'L11ANlM ,, ' ' ' sawn- .zoA1. ' W . , Wa i . ': S-T -'-' L-H V Y Y, wwf Lrniemf 1 Q ' F E I - , . X , fi , uf W ,,y"er K4 t V , . '1 'fe E 5 ' A L pfwm, Ne flllllf s Ball 1111111113 7 1950 c0ll les 0114 H1111f1'1e1l 111111 len U1'el1exl1'11 - George 1-11116 King lxyijlflllll' - Roger P!ll'H77'1lt'A: Ql1C'C'lli1.1'!!flIll SIIIKIIIIUIIL' N plwm, Cinderella 7310111 Ifbflilllij' 4, 1950 Conlbles-One HI1I1IfI'6lflIlld Se: eu 0I'C1l6'5fI'll - Hal Reeves Cillzlerellfl - Caro! Hunter Pl'1'I1L'E C l1f1r1111'11g-Plzilzp C11 ristoplze 1, I 4-f yi' +R 'fs 'I ' fs 1 fu. 4, 11431 ovqm 'I J J' 1 B 41544 zrxtro Iundx 'Xl Co w Q econd ro Lrmlngk I' Lonmrx, R Iockg A Hurtwdl, I HOllfl ln, Q lton, R Hom, Llxrgn vi X mul Hurd ro R xxllllllll B Cnrr1or,R Xrdxtf 'Xlrs lrpnch M Bmw, Llmton N1cIxu, Auum, play, IH ll mfs IVUL Iomzq amz' fm xx xx tux NLII s Q Iss 518 N N I N S IHLII Ll I nmmuf , lm amen na HI L me nm fl ml Sm 1 x 'XILXIHLCI Iwgma L nm 151 mem IN lLl1II1 1118 mum sm . u L s u LK x m lu fm N e stu 1m ls nu, s 1 1 1 I3 u , L L YIILII c muglwru IIILII Q s LI, xv ILI m rua li ns 1 If Q m L mmm ICI xrme n xm LIL urng wg 1, mrrl um ml x mm wmuilm, Lntux lffyl flu SIXINHQ N 3 Y nr the sI11p dgpurw, me nw an x meer IL INYCIN e L u x IIN 'N lm 1 lk Nldxcn, rw In x mtl xx mm mu nw m ms ll ITIUUN gm untels fIlllllLI1Illt ru 1 U me WI1I1LlpiIs keep ILIINCI, X mum ennmus, mn Ihe 'XLIINITI ua -Xrd1H KILIITL Imun rI1mu1.1 out Men nr ms: me I luxe U1 EHUJLIHTCI mm tvxu IHm11sI1 mrs N U utr TSN 1 In meet tie mum grew unux, -Xnn HIFIXNC , lm thy NIxLPflLlI mpmrm, Betts Connors n irrxxmsf IH ms me mr s we mmm rwelr room ms lherege 1 w XNIILH mu funk 111611 Imlrh IN expmmg, N u 11116 we, Iheresl Ium x exp um T1 6 1 NL up L IUN me LLILIN m 1 1 e on 0IIslCUl L 1 rulx, Q H CL r rrugr 161 lr etc r1m1 x wunmmux wem mnuu xx un rm L11 ug Nude LH X In lkened In the XXIIILIUVS demer Q mm uI1e Qllrenlwulm, Rurhle Hweh 1 we L, 4 nu ur me suuew UI rn w u me verturmerk for TICII' x 1 tu WCTIKITINIIILCN me 1 rem1,I 1 mu emclencx ID dnurlnu 1116 L1 t 60 Q , .I 41, 4 I 5, A .Q ' C A 1 . ,X X' ,x I F' CC: 'If , j, L . I1 ittf. S IC: Nl. ' ', Q. I 2 . . ", .. 2 " ,. -Ill I. Ez . 'I I: ' Izch, J. fa- '. tv: . "VL :,, . 'I' ',A -71 , . 1 ' 1' ,J.. 0 O ' P ' 4 I-' 'z J I.: 1'-1 "Q 'Ia ,',' LII Ir vzls Im QI mm t'I1c Im. I-QCIIQV Ivy Cu' -"am Otis Skinnf' zmI Ifmily Kin I ' ssh 1 I I" 'r-1 I' ' rhg N-LIIQ IIis:,I Sch I im' Cl: ss In-' Mrs.. I-' 'I. rIII1'Up' '1 R 5 '- x 1 X: I' of 21 Pa "1' -I I pl ip 'md the 1 ICIICHC - if 6111 -'min ' I Ivu' thc Immw us illlf' I' Rufs Il Imckc als "Q 'N'llI'kI.U "Air, 1 I M Skim " I' BIII XYAIIIHIT s :md IXIRIVIIYII 1 ICI' jiv- I: 5 J' "Gr 'IH ," llulil CI1Il'CI1Ill'I cx1I"r' st' 'r'w Q Qs t wI1z1tI1c1' 'fu Iucr slum :III I- I 'firp 'il 'jnyz R IA- H JI 1 g 'Ili 'lj K' I ' sl "- ' 1' " -11, and frmu her first uppcurzmcc thrills the zludience with Iwcr roy in-esisrilwle teen-nge n1z1nm-r. :XIV S ' 1 1 ' 5 I ' 5'-ly HD' Ik XY' 'JU :md "I, mm Nl 'If ' mf," - Ia B xl zmI blwk. 'I 1"s'I 'I Iflz' z"I'Iz' :hw -JI' QI, I'1Iz,'. 'I'I IJ "J1"".I 'ya .I 'kia IU" . 'zI,"I5I. 'Q " ' jI- I '- I oss' 5 4 I also Iz ' 1 I ' " I ' I SI: 5' Ig, l,m'rz1inc Ifluurilmzm :md .lcrxm CII' S. 'l'I .':Is I WILIILH. 'z'I" .'.' H. 1 'II 1 I gg' .': "IJ " 'H U z "' B ' P: ':, I 3' I: 1 slf ' I ' II' ' 5 ," B2l'I1lI'i1 Girriur. ' - I I' ' I' 2 I I I. Y, ". Ia I1 I'II'y 'I ' I Cz , I-', .' Ia' . lar tI1 1uIJ'sz" 'z Lcd Isy I '- I 'z 'ul uf Basrill Day. jim CIinr 1 is "M ' D3I,1 C H rhx uct r Cm'ncIi:1 has hir I wins ' I 'inrhea t fig zric.. .-XI ' 5 - "1 'I' I f'Isz'-5 IJ II' 1 'Q ' I' " H ' ' z ," Di'k Ii: . ' is 1 ' l , ,lin Nz' I, -luck NICK? :1111 Nlrs. I5rc11CI1 deserve much --'iir In I I 'I1pl1" I I A :,' I ' :k'lI'Ip ' 1 INl's.I" 'I lvl-- ' 'z s . zr lm 1 1 11 Nl Sre1 , R 1'l11l11r11 N IC 1 1 rmm 111 111n1r o e 11 11111 r LX 111 LN L B111 1 K XI mzon, R L 1 zml ro 11111111 131111 t, 1 1 1 l1c111tl1111111t 1111111 111 11e11r1 111 TIL XL ll 11 IN t11 1111e11t1r1111 1 R11e111tl1e1J1111111e bv LII 811111131 L1 111 er L13 11 t e e1111111g 1 1111 11 1116 6111116 pr1111111t11111 1r11111 t e 11ert111e111 N H 9 1 1 TL 1e1tr1, L11111C'T' T16 111t1111 111 Dr xXl1l1ll1l 11 1161, 1111t1l the cl111111g 111 tes 0 t e 11111 1l111r111 11 11 1111t1t 1111 11111 1 1111 r 1 1e 1 II1 the 111t1t1 JL 1 111r1l11111, 11l1111e r111 11 tre1111r1 19 1111105 e111 1111te1l, 11111 1 111111113111 Lk I1 PII 11111 t1 UYC'1'1'l11'l V1 th1 1111111 1rcl11 If 11111 111116 111r1115he11 the p111t11 1 11pe11tt1 F6111 NCL 11111111 1111111111 l1111g111111, 11111 tl1111l re111l11t11111 11111 111111111 11 C11111 1111111 ll 11Q1r 15 ut HX 11111 11111 11111111e 111er1111111r11111 r1e 1111 11111111r11111p11t11re1 11 111 1 111 X1111111t, 1 11111111111e 11111ghter111 1111121 111 Cl 1 1 N111111tre, l1C1I11 111 111111111111 111 III 111111r11111e 1111111e pr111111cer Herhert 901111 e 1 , 11111116 1t1e 12112111111 the pr111111t1111 Her 1 q111111e 1 11 11e1 QTCIF 11t111e: l1l1fY 111 118 r111e111 '1 11Q11r11111u 11116111111 111111 111111111 1'u11 111111 11e1e l11 1111e 11111 111111.1l1te1, e11eCt11el1 pl11e11111 Rut 1 1tt11n1 111K1 1111 XN111r11 1 he 1111111 1 I1 le 11 IN 1 111 11111 11lle11111 George W 1le1 N1e1'e111th Qreere IN t e LLCCI1, C 11 1 111 11 the 111u11qe1 p11111e 1 11111 R4P4fCF 1311111111111 1 111111e 11111 11111tr11111te1 t1 t 111 IN 111 t 111 U1111 111 11116111 Q11111e11 11611111 111 NX llfl 11111 NI11t111 C1111le1, tl1ep1'1111e 11111111ter, were 11I1Cl11l11U'0 11111112 1111116111 t 1e 111111e1 1 -X1 111111p1r1t11r1 11111 NI 1111 11, LI111111: NI11C1r11, 11111 R11l11r1l C r1rr1 11ere t11p1 111 L11111e111 11111 1l16lI' e1 CTX IPPCII mee 11 IN t1111fe11 111tl1 111111611 11111 the1r '1Ct11111 111 t e1r 11111111 11 1111111111311 11116111 111rtl1 l1u2hter 11111 1pp1111 e 11 pre1e11t1t11111111 1e111 t e 11111136 11 IN e111111 CL HX 1 61 l , l lf' .1 1.. 1,:1ng.1tr11tl1, C. XYz11l:1ce, 11. Ya1'1, . .f Ire . ' "la, C. .11 C'r:1,'. .Y - Z ' ::':1'1.C1 -1,11.Sch 11 ld, R. CX tt ..',1..XYo ry, Nl. C' rl --', 1. ag egg. .. 1 ' . 'l. rry. 11' 1. 1" -1 , 11. 1 11 J. 11-11. np U ' A ' lf J 1 A ' I A le' ' 'z J l '1 1 '1 114" 15 l 1 H 1 the H151 ls X11 Ll-111 1111 h 'l I js Pl- 1111 "l 16 :11111 -. M l' " 1 ll 1' ' " .. .'Q 1 'l 5 1 l 1 ' . 1' 'a " ' 1 Q f 11 Q 11 ' J, '13 Q 1 1' N. '1'l1- 11111 11 1111 '1t1 '111 ' 1 '- ' '1 IS '111111try 111- 'Z 1 1 'z ' J jz :J 1' '. . t .'l: 5 ' z 11' 1 " -1 s "1 's 1 ' 1' ' 1 "1 ' 1 " f tle " 1. 11 '1'11-1 1: jI"11' 1 1 " "1 ' ' ,: .' "I plica- ' xl-11,1 :111 1,'1-'f':ll'5l-1'1 .'.' '.-X "1 l 1: 1 ' ' " '1'l1ele:11l111g r11le, 11111111111 e11111er:11111111 1.111111 H11ll1'11'11111l, 11111 1'ez1li1t1ez1lly 111111111 111' R1ehz1r1l Barrett, Wh 1111- ll 1111e 1'1111111111z1t11111 with tl1e t11le11te11 lez11l, Sully 1,1 U '- 1 " 3 1 5 ' the .1111 1311515.11 ' 2' ' 1 l' -'L ' A .'." ' " , 1 1111 '::1 1l.l11.ill.xl. ' 11'1. 1.11'l1111'1sz1-'v11'1'."1': '. 1.51 ,' ' B . 'I N1 . U I D ' ll .2 1 ' -5 Y' Q 2 I N ' Q b ' Y' ln' I' h C1 '.'.' 1 1. '. 1 ' H " 5,3 'r 'A 1 1' Q U' B la 1 ' 1 if h 11 in -111111111 :J " -V ' " ' 53,1 : ' 'h ' ' :S J" ' Y: ' ' 1 1 he 11111," ' if '-11411 11 l -D11 1 '1I1g. 15111: 11 -3, l 1 .'-' - 'z' '11g,: . 4 ' ' ' '. 1' ' ' ' 1 l I - 1"-Q '1 1 1,2 .','11". 1 111 1: .z'N:"z "1 l 1' ' l 5' 1 j, . M ' ' jz 1 'L 'Q 5 ' 5 " "',: ' 1 ' ' h ' . 'z 5 1: 1 V 1 z 1 s . T11 J 4 ' ' "R11g ' h D: " '13 1 1 v' 1 ll. N u Ill X U CDEL AT NST' adv .. 1 M H43 81111011 l s Id s 511111 mf Hum Z 15 Q 4- ' WXI' N f f if fp w ,R , "f1 'ff' 11" X ' Compleie Qlzofo Va hw 9 P efzvzce fo i e 1930 Qqclvocaie 7' , Sa 'zgenf Lgiuclzo Q3 f 11 1 X ,J 154 .gjoyfsfon cgfveef os on. Jwass. BUSHWAY ICE CREAM SINCE 1882 ! rybody lzkes zt BENJAMIN MOSELEY co Inc MCINTOSH Ha d L med Sweate s Florlst I3 warn SIRFPF xrFDH1.x1 was UQHIIHIMD HALF xr 3 0348 xr: num EDWARD S HANSIS D M D VITA NEEDLE COMPANY BERKELEY STORES Inc Hypodermnc VITA Needles 1078 GREAT PLAIN AVE dh CHAMBERS MARKET 9lL HIC III AND AXFXLI- N DHAXI III-If IIIS XI SS 65 ff ' ' I I 6116 ., . n O0 I' ' o - , W .. - 2 ' , 'I."I . , . . . , . .IIm11y'I1vl14n'r5 qf 'k Nec am,MassachuseIIs l ' .. .' . fl-1E ., 1 E A MULHERIN BROS INTERIOR and EXTERIOR PAINTING Paper Hangmg Floor Sandrng RefInIsI'IIng NEedham 3 0856 LAseII 71179 GOLDEN RULE CLEANERS AND DYERS FUR STORAGE 908 HIGHLAND AVENUE NEEDHAM HEIGHTS W O O DW A R D S Statzonery Store 5111 nztzffrzfzolzv 111 Iflli lm 1! I 111111111011 PERLIN S THE MODEL STORE FOR MEN AND BOYS THE NEEDHAM CO OPERATIVE BANK NEEDHAM MASSACHUSETTS Urgzzm nz' fm 111111 lJ111'1I11ffzz' fo ffze l1z11zzp!1I 0 NI Iffillllfll lflil I Il7lI?If107l16' 111111211121 Assets Over Seven and One Half MIIIIon DoIIars er C cnt of Commun rx ILL IIT I I 1. t BL1 I IITL Holmes In NLUII1 lm md qlII'T1LlITCIlITg COITTITTLIITIIICS Denny Aloy s CAT HY IN N AMERICAN CHINESE RESTAURANT REAL CHINESE FOOD Specral Luncheon 81 Drnner Fountarn Servrce ORDERS PUT UP TO TAKE OUT 255 HIGHLAND AVENUE NEEDHAM HEIGHTS ON ROUTE 128 Telephone NEedham 3 2776 3 0474 66 I i' - 'S - 7 I- 1 , '- f-- - f 1. tr 15 'lr I1 tgf' . ' . 1 Q1 V'r.f.ff1 ik I,'n111pfffzr111 fjynzfl' ffltffl -Nfflfmf I Q Ov :I HIIIIA T ury ' ' ity n Se ' finzircinj he IAII' j :JIT ' 1 I ATU 1 1 ., I ' , 1 l - , . TILLOTSON RUBBER COMPANY Inc FRANK P SALAMONE 8x SONS FRANK JENNEY DEALERS ART CHPSFNLT STRH1 3 TIRES LUBRICATION HOWARD JOHNSON S a one pface to eat Junction of 128 and HIGHLAND AVENUE NEEDHAM HEIGHTS NEW DINING ROOM FOR BANOUETS AND PARTIES XI dh riff5 HUMPHREY S SERVICE Compfzmenls of l4UI HIC HI -XXII -XTI'Nl I' dh NORFOLK COUNTY TRUST COMPANY Chefkmg Accounts o Savzngs Accounts 0 Safe Deposzt Boxes 1055 GREAT PLAIN AVENUE 968 HIGHLAND AVENUE NEEDHAM NEEDHAM HEIGHTS 67 I n ST ' Q NIC -1799 I ll - ll I I For rose 'ations C:1llSuthcrl:1ndz1nd Colm .' 'ic :nm 5- ii U I .'i."Q HAROLD D. PULLEN, D.M.D. NEQ um 3-2620 Ojfinzf at Xlcmlicrs Federal Deposit Insurance Corporation H Ifedcrzil Reserve System Home T lephone Nfedham 3 2040 Nfedhem 3 2381 NEedham 3 1415 MUZI MOTORS Sales and Sefvlce 24 Hour Towing ALA JOHN MUZI Proprietor 389 Reservoir Street Needham Heights Cofzgmtzzlatzofzs to You Graduates r rul x 1 u iri ii L LIC' L X Be a Booster Tell your parents to rom the Boosters next year The Scholastic Athletic Boosters of Needham 68 2 - O I Q I I I . I ff :uni coiig 11 ations to you or' other classes sliosc gm l 1 o is still :Ili haul of you. We hope we may have assisted you as you have proj' ssCl,:1HLl fl11lI'1lUI'11lINN will further l1NSlNf you in "ou1'comimicilcaluczitionul progi':1uiorliT'c's vsorli. O I I If 1 1 ll WHETTON S OIL BURNING EOUIPMENT LARGEST FUEL STORAGE IN THE VICINITY 9 OUINLAN APOTHECARY INC RAYMOND W NICHOLS Ph G FLETCHER COATES D M D G ,p, XFIHIJIIXNI dh 9 EADIES FINE FOODS INC Bakery and Coffee Shop 1430 HIGHLAND AVENUE dh 31011 BETTy GRAy 5HOp NEEDHAM SALES INC The Chzlrlren s Store CHAPEL STREET NEEDHAM MASSACHUSETTS J MacGREGOR INSTRUMENT COMPANY NEEDHAM, MASSACHUSETTS 69 o I'XtzlbIiml'lCCl 13542 Coke - Fuel Oil- Coal - Motor Oil - Gasoline - Ran e Oil I 'IU4 KiRI'.fX'l' l'l,4XIX' KYIC., Nlfcdlmnm .I HUNT 3 IIWIH I-H WIiS'l' S'l'RIiI".'I', yl'lCdll1lIl1 .I 11,514 , . . , arm. . 1 - - - 959 rea ain Avenue -I T I - - I Nee am 2, Mass. I I f 1 NEe am - O M917 GIQIQXII' I'I1.XIN .'XYl',NI'l'. Nlilil lI.XNI I CROWELL 8g MORRISON gm :sis 1658 GREAT PLAIN AVENUE NEEDHAM MASSACHUSETTS abd' OYSIIQQS an I zsluzclwn Zwrzgerrzenis Telephone NEedI1am 3 3051 fx I gtffd Cyn! 'ZX ' F, JRR-gy ln Z6 X auf 1, Ti 7' tx 0111 ahym , mprz B nn uulnn s 1 ulr Ll nrurwu tmn 0 1- md lx 0 wmr cours Inc par mul plwvmant lll I1Ib Cl Write mrlfn for IOTIOIDIIOFIIIIIIIN Imoklnt Gibb nl Vi or Add ess Enrollm nf Comrmffee UITHAIIINE GIIIBS SI HIIUL SfCRffM'M 90 MARLBOROUGH STREET BOSTON 16 NEW YORK I7 CHICAGO II PROVIDENCE 6 MONTCLAIR N J 23 p A 23 Ply uth St fU 4! .' I ESA... 7 . . . C - fl .J 1 .X , ' I .I n a W V: E I ' A - lx 'gi Y WA! ! ' 9171 I G . Y In . V al .. K - ' ' , - 'AQ x i N I :b X X ,J X ' I -N Mr. uf' I-as Ev- xvill 5 1 f"II. 1- . Q, and p0iwI Prvpnre at Gilnlw for Zlll inlcrvsting, wvll-paid posi- ' . n.: v Q: ' Srs. -s . a 1 ' all Yrs 'liPS. v' I' - '-,"' S Ilirls 1 ' Is." r e ' I x 1 u 1 k J .. .0 ark ve. 5IE.SuneriorSt. '11 'nn-vl'Q' . mo I - DEDHAM CUSTOM LAUNDRY N JII NI XIX SXCIIISI Luumlerzng Drx Clcanmg Pzllrm Sanltz lll I Wit Wuah Telepho 2 DE 3 0108 F0lIQ'l!lfI1!Ilfl07IV 70771 D1 HH I THIS and THAT SHOP HAROLD A PAGE Pllblll, Accountant III BOWLING GREEN PATS TEXACO SERVICE XI NN OPEN DAILY 9 O0 PM MANTER S PHARMACY Pre scrzptlon Speczaluts I X I IIS I',.Xf'I' 5'I'RI",I'f'I' DPI A. , I ' i'I"IAS . - Y I . - . Y . .Z. L - , ' n 1 1 ' f . . L 3 1 . f '- ISU IEIICiIICi.X'I'If S'I'RI',I'f'I' NPI", LXNI ' ,W CIII-QNINI 1 s1'RHf'l' NI5IfIDIIXNI, KIXFN WI' IIIIQIILXYIJ XYI'.Nl'I, V V X011 xfmfwr mi: arzm.-,f4gf'v1wr1 XIzI'.IJIIXXI IIIxI1iIII'S,. X... l I 1 l . . v. ' w 1 U32 IIICQIIIAXID AYIxNI'I1, NI'.I1I3IIpXNI IIIIIQIIIS IIzI,IzI'II1IYI' YIwIIImm .5 IU-'H COMPLETE AUTO BODY REPAIR AND PAINTING SERVICE ORTS AUTO BODY SERVICE Z8 CHPSIXII SlRI'I'I dh 3 4 Xl-PDHJTXI 9 XI XSS FIRST NATIONAL SUPER MARKET ELMER DeFAZIO I HX MP Dwzfzft XI I DHHXNI Newsdealers NE 31797 16 IAION SUIIXRI II NI 'XI JOHN R DAY 81 SON Rom, , DA., ,, UNITED SHOE REBUILDING CO 0 C XRIJIX XI I EXTERIOR d INTERIOR PAINTING d PAPERHANGING 890 HIGHLAND AVE NEEDHAM HEIGHTS MASS 85 MAPLE STREET NE dh 3 1 MOVING GOODS INSURED PACKING H E BAMFORTH and SON 313 BROOKLINE STREET NEedh 30904 CRATING EXPERT HANDLING STORAGE 12 3 Telephone 'JL ', 1' NEC am A289 f ll . A 2, . x DR. 980 GRICXI' I' ,. .' . ' 1Nl'li " "Ei:f' ,W SHERMAN 8: COWLES I A A Y lf , NIQICIJ ,T 92,. Ass. . , roprietor ' ' JIN' . , Prop. an an ' 0 , . Tel. e am - 593 em - W T COLPITTS INC Plumbzng 0 Heatzng G E APPLIANCES and TELEVISION 1245 49 Hrghland Avenue Needham 92 Massachusetts ccphn 11 lIfNI'CdI'llI'T13II YOUR FRIENDLY MUSIC SHOP GREAT DANE KNITTING MILLS I -XIISI RPUJ S Cor Dedham X c md VLI rcr Nr gpppl XILSIQ 'NI-IMDHAXI Nlxss STANDARD RADIO CO Be I ll 1 116 to the Gnzdzzzztzzzgf flaw from Ye Olde Town Bake Shop CLEANLINESS PREVENTS FIRES CIeanIrness rs the essence of fare safety That makes rt easy to take a Iew extra pre cautrons and convert sprung cIeanrng Into Sprung Clean Up sponsored IocaIIy by the Frre department The work of sprung cIeanrng actuaIIy hasnt been radrcaIIy changed but Its vaIue has been re assessed As a resuIt sprung cleanmg as more vrtaI than ever but only II rt rs done thoroughly enough to brrng about frre preventron as well as cleanlrness It would be sImpIe enough to make Needham a model Frre resistant communrty If every resrdent would reaIrze that mne out of ten frres could be prevented by the re movaI of obvious Frre hazards such as unnecessary accumuIatrons of debris Is there a forgotten stack of oId newspapers rn your attlc7 Heatrng plants and chrmneys aImost certain to be drrty after wrnter Iong use should be cleaned and reparred II necessary CIean and reparr drrty and defectlve eIectrrcaI equipment RepIace frayed extensron cords Keep orIy rags In covered metaI containers Dont use IIammabIe cIeanrng IIurds Use nonexpIosrve cleaners Clean yards and grounds as well as Interiors of bulldrngs CHIEF RICHARD M SALAMONE Needham Frre Department I . . I . I . I 'I' Ir 0 cs: XI'ICdI'1ilI 3-ISIN nr .'I 1 - U90 ,. 1' IRIX' I - ' AV -1 "N 31171 ' 111 I 'A' 1017 Great PIain Avenue Virit Our Factory Slmzrroam .T I -.IA .IQ N . I 4' - I N ' I 1 u I . - I 1 . I I - , . 1 ' I -3 REAL ESTATE A CLINTON BROOKS SALES MORTGAGES APPRAISALS of XXIIOXXI BXXRBIDC NHHDIIANI NE dh 30506 g WEII I y50 93 H M J MCNAMARA NEEDHAM ELASTIC COMPANY If fupfz 71 f'Xfu7f HAND LOOM d MACHINE MADE Th REXALL 5' CORSET ELASTIC 9 G tPI A MAURICE V BROWN DMD GEORGE E MAHONEY HEIGHTS HARDWARE STORE Your Needham Olds Dealer pl L e o H C H XX XX FN HARDWARE 81 PITTSBURGH PAINTS XI-IEDHAXIHPICIIIS P eNEdh 3 18 922HgI1I dA NEEDHAM 3 0175 RES LASELL 71836 CHARLES RIVER SAND AND GRAVEL CO Excavatzng Bulldozer Truckmg NARDONE h a Ne d 1-I , , i.,.'fI .. Telephone e am - Evenin s ese - 8 T E 5-gy " 'Q fy R- Manufacturers of an e ore 96 'ea din Venue 475 IIiIIsIdc,-Xvcmxc NCUCIITIIITT Hcightf 94, Maw. I . , . . . A Com etc in I 451 I Q L: 'IJ 1 'f.'I'I'I f I Q . . I 9 hon e am -23 i an ve. Tel. 3-1606 O. 74 Ne oi en Streei, e ham 92, Mass. YOUNGS FURNITURE CO INC NEEDHAM JEWELRY STORE MEYER J GORDON 943 GREAT PLAIN AVENUE If ff PARIS CLEANSERS AND DYERS Nec I1msMode CI gPI t Feau gI:u Sto 9 NEEDHAM N NIH dh DR JOHN J OHAYRE BROWN S MARKET Old Trusty Dog I:oocI Company NEEDHAM HEIGHTS I mm USN Yom Dog Desef Les the Best n ., . IILM GRI.. 'I PIAIN TXYIQ 'l'Ii NIQIQIJIIAXXI, KIXSN. J'lfffl7'llt',I'-KZ!-LIIIi' jgga-,efyly-1111, 5 I,'IlfL'!l 1HlIlI:7L'ZL'L'fl1I' lgt'f'Ili7'i71'Q d a ' m eansin an I rin r ra e and Fur Repairing ITN IIICGIIIANIJ gXYIffl'IC IIICICINIIUIIC .' lc um S-1977 D , . . 'J-I5 KQRIQYI' I'I..-XIX .'XYIiNl'Ix EI' T 3 I, ,elf 114.251 4 . , N S' Foods of Excellence RIMMELE S Phone NEecII1am 3 2000 STORER S INC l1'IlII IUUIII BASS OUTDOOR FOOTWEAR KALI STEN ICK SHOES 111 11111 Lllfflfll I' 1 XIIIFIFUII Ten Meet You at Kmne 5 KINNE S PHARMACY WILLIAM E HIGGINS Insurance KINSMAN S DAIRY RUPERT I IRVING D M D MURDOCH 81 HERDMAN Insurance IJI fcHevRoLETf FEELY CHEVROLET INC 70 CHESTNUT STREET NEEDHAM MASSACHUSETTS X dh se f ' O I O , I I -vf'l'l'A if G '1 11' HUA' Zllllf I 1 'Ig"11ff1lf4'.f Q1 5 " 'l'f.1'R OIL tux as f - 9 ,DQ I 'JIU linux: IIIJXIN :Xu-3, XT-QEIJHAM I M13 IQRIC.'X'I' PIAIN .-XYIQNl'li NIQICIDII.-XXI . , . . . W I'. U. Bmldmg 3rmL'I1cxrm1fsrrffr Xlili IXKI ll ... I,,. I 1 --NUI- - U I I I I .'I'fc 111113-2 4111 76 CROSSMAN'S MARKET INC H S LOCKE 8x SON COMPANY Lumber and Insulatmg Materrals Window Frames and Doors 3 CHFSTXLTNIRPP I XFFDH-XXI NI-XSS THE ART SHADE CO LAMP SHADES MADE TO ORDER VASE ELECTRIHED 34 Ch xr dh ms HEIGHTS TAXI SERVICE Ionr fax: Phone NEedham 3 0449 WALKER GORDON LABORATORIES of N E INC Certyfed Dezzry Products and Superb Ice Cream LII rd n Ccrr1heI 1 World s Fmest c I1fIerenCe IIT L xhw n t drmk e World s Finest For your convenience WALKER GORDON CERTIFIED MILK CREAM and ICE CREAM can now be purchased at RIMMELE S MARKET I u ' ' 4"A "V " 'esrnutStrecr .fe amlf' ' n nl 1 I I In 9' mul :md in the Ilwmc FXINVZIYS Insist nm YYuIkcr-Gu u V " I NI'Ik u 1 ' , H 'I'I1 I ' ' ' it is so lirrle In cmnpurisrm nr I'CE:l'lII1lI' milks x I' fy ' - rh Il , T ll O ' 1 1 77 lf! lxmd 0fI1l.3I17Il71t' nz Won ffmzpmzzff FOR SATISFACTORY SERVICE Insure Wzth RUSSELL S PAGE Jian! Bfolm FzcIf.lfII1IIT'XXC.I'IlC X EII1 1 0355 KAISER Sales and Servnce FRAZER THE BEAUTY MART 1074 GREAT PLAIN AVE NEEDHAM 207 HIGHLAND AVENUE 'I Xl Qdh 1111 3 -T NEEDHANI HEIGHTS 94 R C MUIRHEAD INC NEedham 3 2726 Tom Bazbfr Nlzfp m xl dom MANSBROOKE RAINWEAR CO us RUST XIXRH SI Rl E 1 CAKE PLATE BAKERY ARTHUR F PROBST TOYSandGAMES BOOKS STATIONERY RUST CRAFT GREETING CARDS GRADUATION CARDS C A HOME MADE BREAD CAKES PASTRY IAIN ANI-X I SPLENDID CLEANERS and FUR SERVICE VAULT ON PREMISES SHIRTS LAUNDERED IIINNFXXIII NIR VI 031141 18 .A V' .F A A ' C" -I ' K J' .. I ,, . . ml. TH: ja' . 'A L' .'I'I.u am 3" f ACI. A' 'I 1 '-138 'Q' . '15 ' .Y I '.' ' Z .- ' C 1" Nlilillli.-XXI HIfICiII'l'S NIA-XSS. llwwl GRIQXI' IP A' A ' 1,'l'FI 109 'II. I'IiI. S'I'RIiI'.'l' NIQ S 1-IIS Oppoxitc the 'Town II:1II 471 FI' NICK.. NEL ON town PLO lsr H12 CUT FLOWERS and PLANTS FLORAL DESIGNS 1 Xl ADELLE S BEAUTY SALON I 11m IL I ADELLE PERRY RILEY NEedI1am 3 1369 HILTON W LONG fxrllzfm Anderson Machrne Shop Inc N Xl GRADING STONE WORK CASCIO BROS Contractors ASPHALT DRIVES and CEMENT WORK A SPECIALTY dhmm JACOBS SHOE STORE l BALLERINA SANDALS and LOAFERS gmc en :fy .qbmzf A P HARISI-IORN Pre den 13 BOYD STREET 0 NEWTON, MASS 'Hmv if g.J'lfI I jf,54,y5 but -'ny Qiizlz onyx" B I. KU' II,gII: dAxQn1.: ' Yr-I-dI1:1rr1IIr-jhrx. NIL W. Uff,'fnf1'!f M. Iffrfvfr f,'f'1lr1f'11v u '- XYI'I.I.I',SIrIiY kYIiNl'I"., YI-QIQIDII XXI - 'I'L'Ic'pI1r1m'W'I'.IIuNIcx 573 '4 I I ' N'I:I'4I3II:XNI III'.IliII'IR.', .-XSS. I OIII L'III".5'I'NI"I' 5'I'IiI1I'.'I' III-udq Izxrtvrx I'ur XIX' 1 OIJIIU- S'----f . . ' in I 'Q PAUl E RICHWAGEN and SONS, Inc norzrsrs The Home of Flon ers c-mIcr II r Lrxph Ihlrurx -X ocratl Icl XFedI1rm I W5 Iind M nu rn Ro rx Stn XI I'DII-XXI NI -X55 HY LAND KNITTING MILL 861 Highland Ave Needham Herghts Lf I RICHARD B WINSLOW D Infants Chrldrens and Ladres Sweaters ALSO KNITTING YARN BILL S TEXACO STATION 'W RIHNI-RXOIR SIRIIHI X I-DHXXI XI N mute 173 NI dh1m I 7-W5 BILL ARDUINO BILL TOCCI DUFFY 81 BOYNTON GOULD S SHELL SERVICE ewelers Watch Reparrrng and Gifts X IIII-XXI I"II'If Ills 1 e1tI un BURKHARDT STORAGE WAREHOUSE CO 640 Parker Street, Boston 20 Mass GArrrson 7 0345 WM G BURKHARDT 1622 Great Plain Ave Nfedham 3 2921 Ho mg oc1I rn ong 1 tmu omplttr Iwcrlrtr for Xloxmg I ukrm. md 3h1rprnqIm1r C ood II I nrt ot the Wo Nlrrag UI Hou hcld md Offhce I urnrrurg I' min cm Irgrrr 80 U V U NI 1 s 0' 7Io ist Iclcjz 1 ' " j. 44 ' 'on 'I 1 .Y ml High: .'c cz d scum "cr ,vff .. ,. . .I . I.xrrj xroc' allvxzlys on Ilamd of . I . i u I u I r .If . . , . ASQ R ' .. .Viv . .-- O I r STS IIIGIIIANI5 AYIiNl'Ii . . . fI'.I'1 .. f i IHS-I ir. 'Ia' Ave. I ' I ' - ' I I -1 ' . 1" -I.11dI. fDIs1'xC '3'."4cs' . "F, ,l"'g'1 ,"1'k' I Nroi 'z X A 'rId. .' 1 xr I I sr 1 1 I 5 ' '. Bti . fs frivrn xYITI'IJlfllI'lf'IJIl'VY1 inns. , nr ' lhe SueLeSS1ul HLLKPIIIPIISIIIIICIIIS wi the Nh,LIJll-XXI IIIC II SLIIOUL K RADUAI 115 .are .1 trlbute to the -Xmeruan Ldueatluual SXSICIII that lm INSLRINC the IUILRI of AVI! RICK zz 161 N llfmlga fn lmzzfczlz c ffl!!! zl lgenlx :mf ffzokw NEED:-:AM 92 MASS lf1rSt1n lc1Sh1OH Alu 1xS' GIRI S HOW 1 your ILY Q us help vou ehoose Smlrt XPPIFLI md Accessories th lt ssule xou A NV1th the due Set md mlke um 1 Slght fOl more eyeS 52:2-WWW? NEEDHAM 92, MASS BEACH WEAR, SWEATERS, BAGS, GLOVES, SCARFS, SOCKS S1 A. XA, U i , , I ,,.g, . I 1 L 4 A ll'! 1' 'z 1 ' 'J I p ' - 1 L D ' ' R E " S ' J. ' ,, ,. - S S . Vx v X-oe.,'x gl . J P S S ' 11-h 7 Let J O E x 1 4 A 1 NYJ E h 4 R S L -E K. L A L T will a ' ' am 'C " ' ' " 5 S , j . - W K L . I . J . E , 1- A R R T ' 0 ' S 1 . NEEDHAM NATIONAL BANK RESOURCES OVER ss ooo ooo I hee kung buuzngs Chrzstmaa Tax Flub Auounta Saje Depout Bmw HENRY D HARMON OD BOND PRINTING COMPANY Uptomenz I Printing that Pleasea JOHN D McKEE INSURANCE so COOLIDGE AVENUE NEEDHAM J! EUGENE F McCULLOCH General fiutomobzle Repwrlng Butterxea Tires Icceasorzes I"I E L E N E S 24 HR TOWING SERVICE Q IIIXNI IIE BLEAKNEY S EXPRESS NEEDHAM AND BOSTON NEedham 3 0312 Furnlture Wovmg - Fratzng - Storage 87 JW , ' - ' ,' t, - ' Q w - J . . V - XII.-mI-cr I"udrr.xI Rcxcrxc Nurcm and Ik-dcra1I Ilcpuxit Inwruncr LIKJTIVUFLIIILJII . , . . Q- 1 sc ' ' ,va AI YELIJIIANI, MASS.-XL'IIL'NI1'I"I'w 1076 Greek Plain Avenue, Needham, Mass. I 0 I .IL 'NI1 .I UTI-I Rv. NIZ .3 lqrij . 1 . . 9 .IHS I I-.SI:RY4JIR 5'I'RI-,ICII NPI-.J A I ,ICEHI5 I A J ll IIO Cclfz gf J emufon SPECIALTY SHOP X flllffl r lfmzz 1 zz X 2 1 fmzm I fff ll omffz fr f f mmf l7Jf0ll5f'f Hofzfzx Ulf Sz NICKERSON S FOR Afenf Boys Wear ALGER E EATON 81 SONS Funeral Serwce XXI XI STEWART L LEACH D M D ESSO SERVICE TIRES BATTERIES ACCESSORIES EXPERT LUBRICATION SERVICE Xm h F Q STUYVESANT FOOD SHOP 0117101 Ill? H11 Ulf DUNHAM PONTIAC CO nmpIete SCFIICC X I NI Q I nr W had Xlngnmenr Sem me BOATS OUTBOARD MOTORS 1 NEEDHAM PARAMOUNT THEATRE I nflzf 1 f Ib, Kmnmmfm ffl fm ' MATINEES AT 1 45 PM EVENING AT 7 45 PM 1 . c ff . I , 'O V Q US- CQRI'rX'I' I'l.fXIX' KVI", VII: DIRT A ' MII fn 521111 'I' Cffffnzz lJ,Al',I..fl,f Fo- ' 7-I Ifjf, K ' Nfm'.fZzwz1' pl CEM? . , ', 1- .fk". - . flflf D . K . , V, , IFFI IIIKQIIIAYID XYF.YI'I", ' NI-iraml- , , Ass. BORRELLI BROS. . , . . . 'J-I I H C I-Nrcr Sm-vr Newton Iixhlgmdx Ihkvll T-'ISN C' . .T " x I . 2lIi'i FRI v A .' I . ' 'I ' If If ff' I lf ,I ln? l'HFS'I'Yl"I- SIA. YF.cdIzm1 3 :II .fIr,-I1f'1'11Kq. -0 ' ffm IMI-KI-' X- ,' K' ' if rx' "j I : . . g . XS ACE SPORTSWEAR COMPANY sos ROSEMARY STREET, NEEDHAM HEIGHTS ACE SET? THE PACE fi- cY ALJO SERVE Qchool for their SERVICE and good SPORTSV ANSHIP m thelr reepectne fields of endeas or fl WRIGHT C5 OT0 V 8-I 'A' P' 4 4 4 4 ....................' I I' Q x ...-........-......., K X We salute the Coaches of the Needham Senior High L . 7 K 6 I 0. ' P H E N G R A I R S G S S Paper Im: E O NELSON COMPANY NEEDHAM SALAD BOWL Wholesale Athletzc Goods I ood pfafc I0 171661 mm' mf 665 ATLANTIC AVENUE BQSTQN 11 MASS 305 Rese o Street Route 128 Cfyas emte se FSERVICE LAUNDRY One Stop Servzce CLEANSING SHIRTS FINISHED FAMILY WASH IRE-'II -XI SIR NFPIJHXNI NIASS NEEDHAM CAMERA SHOP h 921 GREAT PLAIN AVENUE NEEDHAM 92 MASS NEedham 3 2435 e ur wn photr hmmm 2-I hr seruce VINCENT BCJX C0 INC Fzne Set Up Paper Bores and Dzsplays I x I I re I 8: I - I 9 O 9 ,A g , I , rv ir Kopp. South Statinnj . 1096 I 2. H I'I,.-XIX AI'I'INL7P1, Corner of NI. 'LH IQIYI' -H I I f - I - - I 'I'cIcphnm- NH .I-IH-I .'xllIIIOI'IlL'LI Bendix Sales Agency Opposite Paramount 'I' eatrc I I I I , . , ' I IV CIUH 0 J I g I - . 'I I I I I I Dinrn anus rrsf ISI LIXIJ , ' SIRI-1Ii'I', YI-1I,,1.'I.I-QY WIilexl-ey 5-IR! WILLETT 8. CHADWICK COAL CO INC ' blue coal" NEEDHAM OIL CO INC MOBIL HEAT CHAPEL STREET GARAGE CHARLES WALTON 8: SON INC Ge e aI A to Rep g 661 HIGHLAND AVE NEEDHAM HEIGHTS MASS PARTS AND ACCESSORIES HOLLIS O THOMAS TOM S TAXI NEecII1am 3 3000 READY TO GO FROM 7 AM I 1 AM BROOKLINE ORIENTAL RUG COMPANY Neu H X dh ORIENTALS BROADLOOMS STAIR CARPETING HEIGHTS PHARMACY BARNET SHAPIRO PIG R 9 Ph N H gh N dh 30333 315 HUNNEWELL MODERN BUS LINES NEEDHAM MASSACHUSETTS I l 86 I I - I - K I Z I ' n r u airin Serving Ncccihzlrwm Nlomrixtx ' for 'I'wcnry-three RICZITN Under the Same Nlanzzgcmcnt NEedI'1am 3-0518 43 l'II:XPIiI, S'I'RI-II-fl' NI'ICCII'I2lIl1 Rim-I' O I . . O . . RMI' llzr Tt:'0lI'm1f,f HVTFII Cnfvx , . ., e . . l 892 ighland Ave. .'I",r am 3 2639 , "The Prcecrip ' S nf . 'eedhnm ei ri' Ee em - I A 131111111 1115 arlzng QQ X 11111 lllllflllr, 111 I lily, 11 111111111 1111 111111 111111111111 111 I11 Iglllllf 11111 11 ll llllllff 111 111111111 1 1' 101111111 111111111111 ftlylll !r1111t S1 1 c01111111111111111s 11 Iltllb 111111 1111e 111111 111111 111111r 111111 IIIIISS fllbt' 1111111 bl 7 91 SPECIAL NOTE TO BOYS AND GIRLS 1 111111111 111 1 111 nty IIIULIIC 1111l 11111 er neu C 1111-1 5 hah 1 1111111 to be one 111 IC le.11i1-13 111 lt held -Xml 111111 thls Ulflxvth nmny NPMH111111 1eb11lvnt: I1 ue 11111111111 rea 11111 1111 1111111111111-5 tl ld 5 lll10Il lf 1111111111 y1111m111l1l 1 1 111 Lflllwll r 1 lll 1 1 5 ll 11111 11 111111111 Ill illd 111 1- 11 I11 11111 111 the 11111101t11111t1e: o1le1ed by the Wlllldlll Later Loxnpdny 11111111 11 111111 111111e111111r r1111 11111111 1111111y N1:Qdl111111ll1,1 l1t 91 .ms 87 o d 1' XII I ' A.', 'I I , 1 1' 11 If 111 ."Zl'.S .12-fflf. 1Il I , ' ' -. .F . 1' , ' " ' . 111 1 1 'V Bfl' Vglal' VCX" 1 1 - '11 11' '5' ' 'tl 1 1 ,ev l ' F l ' l. ,b l. U.. , S, 1' ,V P-11-1,-, J Fra! 1 ' , ' l'k- 1 lc , w11'k' g 111' :Zll'l0l'.5. If:11,c11ll I 11r W pers 1 'E - '. H ,Ill bf' gl-1I tell i . 115. 1 115 f' ,111 1- -f 'f - -g1.,111Q. ongfzafulaicons I nur um uwiu Cu N ox 1 mdub ill S1 tl L I X011 D NEEDHAM Umm mm, SA vmas B NK 133 Chapel Slreel Needham Square Tel NEedh m 3 3005 l Xuxtun Comm: NN Lllesle x Sqn ue ofa wfceflence. . . "NGS m es: n PINS Msnxus crd t.sman.s xp CHARMS C1 I ua It CUPS q 'Y PLAQUES TROPHIES JEWELERS FOR YOUR CLASS RINGS 51" NUFACTURI nzwvonu MUN THEET ll B nano: S8 l I 2 I 1 1 7 c ,f O Ya ' grlwlfllnzxtiml l'rmn high sm-lmol lll1lI'lxS ilu- 1-mnpletimn nl' -slug--.t."l 11-or :md the- bvginning of ax future- that sill lu- d1'll'I'lllillt'd In il lnrgn- 4-xte-nl, by your YI ' 'try and lh1'iI'l. Y1 llmlw 1-e-rlnin oi' your future Wlll'll you ya Y as mu 'I as i vnu . . .a1sml'ie:11:1s you l'2lll. I H In-rffmmmimnl,H1154-4-5 - - ' I ' 5' - 3 ' .' 1'- - J vg f 11' l an W . MA uc ' JEWEIERS . T3 THE TS .BUSTU ,MASS. o ICE og fb'- SK DCNX, '6aCQ,,,?5 My if GL H- 5 MCQQWWM jg my l M5 f Nh , MW 'iw Sv! XX 4 ' A 1 TY, X N J x - , F X, J X . X , x fv- Y X .v ,'J, L ? Z ' ff? nz ZZ 04,092 -.c.,l5,,f'4a-?au qc 40? , O""""3- 41:1 S .9 0,55 N33 X 11 pwxx 'Z cr' xi -'J I I . Jf' ' 1 - ' f '41, l ffl A L . , I x ,, I1 If 'f -1 13' ' gifi., ' f A .I I , JK- , 4 , - ,J . 1 ,f 1 K W X 55. K v W


Suggestions in the Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) collection:

Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 1

1965

Needham High School - Advocate Yearbook (Needham, MA) online yearbook collection, 1973 Edition, Page 1

1973

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.