Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC)

 - Class of 1940

Page 1 of 160

 

Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1940 Edition, Cover
CoverPage 6, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 7, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 11, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 15, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 9, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 13, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collectionPage 17, 1940 Edition, Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 160 of the 1940 volume:

f9Gj SE IOR Lifv IIl'giIl.Y in '40 H011-. in Hu' pic-fu1'c. liliflllvy Ann lqllflllilll. il tYliil'2lI scnior. Ull Hu' hh-ps of Ig1'0llgllf0ll., fzlccs L- with Hu- 5911110 smilc of willingncss that slu- :nlwnys had for IICI' fQ2lCllL'1'S and unc llllllclu-cl :xml fnrty 1-l:1M111:1h-s. CI.Aff UF '-Hb 1 1. 15 ff" Teachers 'WIS mi High llIL'l'l' 111'1'1- llllll' lltllllt' 11111111 lv:11'l11'1'x. wlm LL'lll4ll'fl flu-P-1-111111-N ll11'111111'l1 llll ll h11:1l j'1':11' 111 l51'4111g'l1f1111 II1g'l1. Klux NIl'l,k'Ill'llI!K!l 11:1N 1':111gl1f :lx -1111 w1111l111T11l :111 wx 11111111-111 III 4'lll'llllNl'l'Y 111fl1 W:1lT1A1' I.1111x1 NI lv R11111111111. :lx Nllk'lll'l 11'1l'llll1 l l l,llUt'IllX Nl'tlll' il 11111wf11111 Ill l11Nf111'x': Nlwx l,1-111N. :1- Nlu- l'XlDlilllllll 1 1l1ll1111lf Ill'41llll'lll 111 zllgm-l11':1 lv C:11'l N11111: :1111l Xllw. .l11x'111'1'. :lx Nlll' h111Nl11-ml -I1111 X f11':1l1:1111lI41l1l1xln-1'l111ll1-T111l1u:11'1lml1Nl1l:11'111vI111'l111'11N11l"fm111-XX1ll1ll11 Xxqlllll . A l I II11 CII HN sta NIOR ff f STP! 9 yl,7l.4,'4i! 7 lnll ZAL' lift! uf BV tin- tiniv tin- stmiviits :nw Scniors. tin- in-ii su-ins like :x nizignct in tin' curly 'Il 'ull mrning. The-y lnntv to gt-t np unii put it off us lntc :is pussilvlv. In the iirst picture, Innn gin-s his lust yawn iwt'nrv jurnping out of bed :it 7:50. gvtting drcsscd. lHV1llQi1l't'Iiki.ilNt. zlnci rnsliiing to school. On tin- way. in' nn-n-ts two trim-mis. II:11'n-5' Ilinnnnt :intl Gr:1vt-s Vunn. They irrnm' :nt 8:30 with sniilcs an-z bright ns tin- snnsliint-. rvzniy tn in-gin :i ci:1y's work. Xftvr iiminh rnmn pi-rind. cinsst-s in-gin. Oni' of tin' t':u'ni-itu 1-insscs of tin' I1101'1lil1g is M 1115 iss 1,1-wis' In-in'i':il Re-vii-w of NI2lti1L'1l12lt1t'S. that C01l1l'H :it 10:00. Miss Lewis to :nmwt-1' :1 inn-e.tioi1 for Gruinnn :is tin- class gt-ts uncicrwziy. Xt 11:00. Activity l'vi'inci 0011165 in our rwinmi. Nvziriy L'Yt'1'y Scnior iwiongs to a nla. Cirnlnnn is pri-sidilig nt Buy! I,1ft'l'Jl1'y Sm-ivty. DS I CLAQQ OF '40 YI:-,, lf ,ff X .4 - -1'7" 's.. ,.- K 1., --27 'T -1 C 1 ,1 .Q ci CISCIIICT - - - Cffzilailll 9"1CAA.5 .Xt ll:-40. tlnvrn- lx :a I'llNlI lm' lmu-I1 lu tlu' a':lfvtc1'l:l, Ilu- tulrlm Jll't' Nlll'l'4llllIlllll lvqx' lumyu Illlll girls :nul fluul ix 1-ullvlnu-ll lIlll'l'll'llly. cll'IlllIllIl :mul luis frivnulx 4liw tlu- llJll3lM'IllllQS of tlu- clay :mul N1lllll'l'flll lm' lIll1Qllt1'l', 'l'l1rQ-1-ok-lm-k l'lllllN flfilllfllll Jlllll tllrvr ntlu-1' S4'Illlll"w 'wlllllyllljj lurnrml inmwlm-l'tu:u'1Il1l :ul m1-rlmul of luusk-. tu lu' l'IlI'l'l1'tl lumu- lm' uw :nftvr TZHH lun. .'Xft:'r wluunl is nut. Ntlulvlltx mln msmx lllllll'l'l'lll tlllllQS, Smuu-. wlun !ll'l' luul x Vllflllill. wurk. Otlu-uw M-wk 1-ntl-1't:nil1nu'1u!: N1u'l1 ns. lmsln-tlmll on l'fllll.Y mln Un fair cluyx tlu- sluwrtx nl' tlu' N1-cnxml tulu- tlu' Nlll1lI'lllN mxtxulv. f Q . . llu- mn-.t ot tlu' mglntx :nrr xpvnt :nt lummv. lvut Illl tlul uwwk mul. tluw' mln gl-t ilu ll mluhw. clfillliilll ge-tx :1 llntf- wutll l'1':nlu-aw 4 ruwnla-r :mul tluj' put :I l'm'w1l'ml ull flu turn tnlllr :nul lDl'l'lHll't' tu try nut tlu' lsnhwt uh-lu. .Xftvr lnix mlutv tlu- NlIHl4'Ill l'4'llIlllS luvuu: :mul tlu' lwml again lN'L'liUllN. lil llsx snug 'Q-.Q 'R H- .1 V in.:- 'Yun-ul NIOR JACK ALFORD AlilllHgl?1' Junior Shop 3 4' HI'- 1'imr.w :l12illaLflll,Lf Elelitoil 55 N Junior Football 55 Junior Basket- Q lI:Ill 5. IJRED O. ALLEN JR. J Latin Club 1, 123 Glee Club 13 Art Club 1: f':inIlid 1'illll6I'2l. Ulub 13 Scieiivv Club 1, 1.2, 33 ClIE'llllSlI'y Club 1. HELEN LoL'IsE IANDREWVS i'ill'IllYRll Court 5, Little Tllvaitrc 4, 5: Latin Ulub Jig l"rvII4'lI Uluh 4, 53 Girls' Litt-wary Suviety 4, 5, Girl Item-rw-E 2, Jig LA'l'II'At' 4, 5, Girls' Atlilm-tit' Assm-iution 1: Swinnuing 4, I,AUnA Coizno N .AYERS Littlv Tlie-:itrv 53 Spnilisli Vlub 4, 53 Glen- Club 23 Typing t'lulI Ci, Radio Club 5, Ili-Tinwx 51 Girl Scouts 2, Attundvcl tlllO1lll'l' SL'llU0l 1, 2, 3. .lAIsII-:s lVILLIAM BAILEY Junior Shop 41 Boy! Lita-rziry Sol I-it-ty Il, 4, 5, St-'t'l'l'llll'j' 5, SciPIIce Club 1, 133 Hi-Y 51 Blind 1, 123 flWlIllll1lll,'f 4. 53 lierinan Club 3, 4. BILL BAICER Sri'-In-0 Club 2, BIIIIII 51 Uvrinnii t'1ub 4. Bos BECIIWITII Boys' Llll'l'1!l'j' Sovii-ty 1, Ig Orclivs- tru il, Hi-Y l, 2, il, Footlmll 42 Boxing 1, 13, Il, 43 Monograziu Club Tl't'ilNllI'l'l' 1, 13, 3, 4. BILL BI-:CIIWITII SQ-1-iw-tuI'y l'll'VSlllll2lll Flags 2: Bopls' lIlll'l'1ll'Y Sooin-ty 2, Il, HI-Y JS, 4, :JI Boxing 1, LI, Il, 4, CLASS OF 940 N 1 l'Luf'1'oN YV. Br:L'Kwl'1'u, Ju. I.1tth- 'I'ln-:ttrv 4g tih-v t'Iuh 2, Ii, -I, A ' Q. sw N l'1I.lZ.klllQ'l'll ANN1-: l3I.AliICI.Y S- , '- Little' Tlwzttlw' 41 Lutln Vlulv 11 V ..- R, l"x'vm'l1 l'luh It, 41 Hlrlx' I.ltn-rztrj' l' Su--u-ty Ztg tiirl lit-N--rxw 23 tknmlnl 'Ng Vulm-ru Clnlv 2. 'S 1'-, ,'.t. .- X-vw IIELEN Cmzws B0lilil'l"l' ' t'ul'lnx':Al Cnurt. 4, Html uf Hulmrg I, V l Llttlv Tln-nlrv, 4, 5, t'ltuirm:tl1 uf :g2,,,! 1,-A - X Vztsling Folnxnlttm-t', 33 Fr:-lurh l'lulu, ' X " ' It, 41 Slllllltxh Vluh 4, 31 Givls' Int' , 1-rury Snvim-tj t'u-vltznittlxztll -vt' A Wrm-r's Vulunnttlvt- ful l:ll'l lit-x--1-wx I A . " 23 Un-vluvxxrn lp lIlf'I'IMm 4, .'-, a g . Stuff Mn-lnln-I' :Intl lit-purtt-1'L liirlx' ,ix-yi .I 'Q Atllle-tim' .Xmtwiatltuxx 11 Hztml 1, LJ, 4: Press Only 5: In-It-g:ntv to Xt-xx' s'A4f Y' itil York Pr:-sa t'ux1fvrvm't- fu, Q. ., ,f. X Q .X , B . . 'mx fi " . Mull . nuts oxwtm .4 I-RL., -, - A 5 , ' - ' l.nItlt- Tlu-:ttrv 5: Spnnixlx Vlul, 5: :JREF . f Hauiln l'luln fri Ilxflmn-.c 5. l':nlm 'Q ' N Bvuvln High Srlloul, XYust l'zxln1 ? : Wt .E . Hvuvh, Flurinlu l, 11, 25. i 'S - A 'X JOSEPH K1-:NT Borrxctc L Uzm-litl t':um'ru l'luln 4, Sw-In-l:11'y - 'Q , ' 43 Ftmllmll LI, Ii, -L -f : fb- . ,f , ' 'f ., ' L .rrrutuxxrz Blmxxox V, .Q 2,352 Joux Bn.n"roN ' ,- f Cluw Treanurvr 43 Sa-rzmtut-:lt-.Xrlnx 4 I f' Q 53 Juninr Shnp 4'h:nrl1t:nlx SLI H1-X ' J' f 4, S, I'reNi1lvnt 31 .Ilmmr linxkn-tln:nH 'Qi t - 31 Fmttlmll 4. 52 Vhlvl' Xlnrxhsnl Senior Play T.: t,':tl'nlx:nl Vnurt 51 Monogram 43 .IunmrASvnu.-r 213 Slttlllizih Vluh LI, Zig Iiuy! I.1t1-ratry Suvirty 2, ZS, 4, Yin- l'1'+-sith-nl Il, TFi'ilbllfk'T 43 Junior lflmtlutll Zi. XIELYILLE Bno1'm1ToN f'h:xirm:m Iiuuxt- Vmmnittw- Zig Vhanrnmn Puhli.-ity t'uunnittv-t- 41 t'Iu-N 'I'rvn-mln-r 2, l'r--sn-Ivnr 4, SI Yvrmtillty 5: Xl:Al'Nh:tl 4, 53 Latin l'lul: Sig Fr:-nvln Vlulu It, 41 Hut! Lltt-r:n'y Sm-It-ty 2. It, 4, 35 S.-rg:--zuxlf att',h'lnN 11. Pr:-siulvnl -L tfrttiw ,'-1 llfflamrx Sp.-rtx I-Histor 4. .31 ll--lun' in-I 'V Htl' 'I 4 3 V4-:frm-t'tl'Y 4' Prngrztln t'lmirl1l:m 51 lhukvtlnatll 4, 3: 'IX-unix 4, .12 Svniur Play 5' "Smw-xm-Q-lt" S3 ti--Ill.-n Xluxqtxvrf .3 584 P' Q sr- nr- vi f1011 4?- 'QY""'x 'QR ,M 3' 1 K iii W? 'Ill' X Y I 102 1 f I , 4 ICR HARRIET BROWNING Assistamt Representative of Student Vuuncil 53 Little Theatre 3, 4, 5, Properties Committee 43 Latin Club 1. 221 l"ront-li Club 3, 43 Glee Club H, 41 Girls' Literary Soriety 25, 4, 55 t'o-rliairtnan of Writers Culnniittee :intl llillltll Cnnunittee 51 Girl Re- serves 23 LAT1l',w 3, 4: Hi-Times Press Club Prvsident 53 Science Club 43 Girls' Athletic Assuuiation l 3 Swininiing 4: Ili-Timm 5, Editors in-Chivf 5, limlitorial Flclitor 5, News liflitnr lieimrter 5: l'lm-lt-'sate to Snntlivastorn Press C0llfPl't"llL'0 5. JACK BRYANT Statv Music Cuntvst 1, 4. 53 Junior Slmp 41 Latin Club 15: Buys' Literl ary Sm-in-ty 3, 4. 53 Ort-livstra 52 Ht-icuii-v t'lub 21 Band 1, 4, 53 Swim! ming 4, 5: Gvrnian Plub Ii, 43 ,lunior Basketball il. PAYL CAPPS Spanish Cub 53 Athletic' Assistant Il, 4, 5. ANN CAs'rLEMAN Marslial 4: Littlv '1'h4-atrv 5: Fri-nt-li t'lub Il, 41 Give Club Sl: Girls' Liter- ary Suvit-ty 2, 25, 4, Ser'i'ct:ii'y 23 Vanrlisl t'ainc-ra t'luh 4, 53 Ili-Timrnv Prvss Club 53 Vuuti-st Play 51 Mu- tion Pirturt- t'mnniittt-P 31 Make-up t'unin1ittt-z- 53 S1-ninr Play 5. XYIRGINIA C. CLEMi-:Ns Littlv 'Plivatre -L 51 Radio 4'lub 51 Girls' ,illllvtir Assnciatiuii 4. 51 Prvss livpurtvr 4: llrill '1'vain 4, llrnni Majfmlttv 5: Girls' Sivimniing 'l'vain 43 Catlin-ulral High Hvlioul l, 2, fl. Brrrsy ANNE CLENDENIN Studi-ut t'uunvil lit-p1'esviitative 52 N4-ir Yurlc Trip 41 Smiior Superla- tirv 5, llcau-lin-lln-I Blzirshal 52 t'arniral Cfuirt 4. 5, .Xttt-ndant: -luninr Shop 3, 41 Junior-St-ninr 3, 4. t'n-vliaiixiliali 4: Little Tlu-atre 51 Latin i-lllli 11 l"i'1-nrli Vlub Ll, C51 film' 4"lnb 323 Girls' Lits-I':xl'y Suciety Il: Girl lhlsv1'i'vs Ll: L,-x'l'II'.-H' il. 4, 51 Ili-Y'iifw,v JZ, 4, l'ulumnist, Report:-1' 4, 51 Girls' Allile-tit' ,issawizitiuii 13 "S4'Yl'litu'4'li" 5. BIARY COGGIN Ilonu- Hman lil-prvseiitaitiru l, Il, 53 H+-iiilwi' lluust- Vuiiiiiiittvv Zig Hem- brr Motion l'u-turv Coinuiittm-v 4. 51 Mviiilwr Ilrzlullmuk Umnmittve 51 Senior Utlivvr Ilisturiaug t'arnival l'uurt 4, Attvntlautp Littlv Tlioatrv 2, Ji. 4. 3, Trvasurt-r 4: l"i'vm'li Club 4. Prvsimlvntz Glue Vlub 43 Girls' Lit:-rary Sm-in-ty 3, -li Candid l"anu-ra t"lnb -l, Trm-asurcr 5: I1A'l'II',fi4' Staff -fl. 5: Ili-Timlfx 5, Parr lillitur 5: Svit-noe l'lub 221 Delv- :atv tu t'.S.l',.i. 4, 53 Ih-lx-:ate tu S.S.C.C'. 5: Senior Play 5. BILL COLLU1: Glvv Club 1, Zig Buys' Litvrary S0- viety 4: ll.-iTIl'.u' 4: St'll'lH't' Club It, -li llalvish liirsl Club 4, Stuzlvnt Nominating' C'0l'lll11itiPP 4: N, C. State Iiirrl l'lub 4, Grvrnvillt- H. S. 1. New 1i2lllUl't'l' H, S. 2. lC.f'.T.F. SIIIIHDFI' Sclionl 3. CLAS N OF '40 BIll'l'l-I lhxlcs Cum-inc ls Luzlv '1'h-umw l, U, 4, .Hg 4.1.1. ilulr 1. 21. 4 3, limp I.rr.'n.n'y N.- .lmy 3, ii.-I--.1-1.-r 3, in-.In-xv:-41 ll I ll: llwlmfvx 4, lfxnlmugl lfllxvm' 4 Svn-xu-v Vlul: I, LI, .lw.n.-fr IH-mlmll :ig I1.uml 1, mxnunmmg :, Svmlvm I'nlm 5 -1 ,Q - ' Q XI,xm..xn+.x K llUNI,Xhlll4. - S 1' li:-pun-vxmvzlvlxv l. N-'num "' Nalin-x'l:nrlxv 3, Uni ,lvmlnr Sh-1 42 Jxlnin-1'Nvnim' 4. Ilwmurllrx tlvllnlllltlw-1 l.wrtI-- 'l'Iu--:nw l, I 'Z 44 3. Yum l'r--xl-I1-ni 3, I'v-muh Flu! 41 HI.-1-Vlulr 1. Z, il. 4: Hirl! Imr- zlrg Sum'-ry 1, Zig Ar! Vinh ,ll Yu' I,l'v'-lvlvllf :ig I.x'rH'x1 3: Ilf-IUWH 15, 4 lillxlrnw- XI:m:u:4-w' I. l'n,xxv1-is f'llUU'l7l4fll lin-I-:ww--ln1.nv1x--l S ---' 1'--1.413 2 Xlvxuf l-Q-r llmxv' 4'..mmm.-.- 4. N14-mm Xlutiwu I'1vtv11'.-1'mxulxn1H--v .11 l',nrxxlf M41 Vuurt 4, lgm-vng -'vlxlmr NM-.3 II, 43 .lv1nmx'Sl-mm' Ii, 4. Ifulv-1'r.aw' lm-nt: I.lTIIv 'I'Iw.nlr4- U: luntm Vlul l. I2 Fr:-wh Vlulr 41 Mlm- Vlwllv 3' S- lixrlx' Int:-rzary NN1.-V5 IZ llf-I :mf I, 1:4 44 v.'-3 null! ,MMI-rw .Xvmwn funn I2 X1-xx'X.-rk lrll- V x I.1Numm IMYIN . RUlfllQll'l' Iylixvlllfl' VMM Tw-,uvH'wv' I. lllwlnxrlzn 1 3 ,il Ihxlnl l J 35 I"'m1?r.mll I, lip k.-fm: 1. 1. .n.,.W- lf:..x.+..11 1 f- 2 45" l'.'m..,, Ifwglt mimi, I 3 NJN .XLXIA I,0I'lhI-I 1jllN'I'l'Il? c,j lnrl Il.-wvxw I1 4, Girl! ,Ulm-rw .X--1-1x,n1--U 4 I II'-.mlrh I:...,m X: M-wl.mv 'f i W ILLH: BI,-.14 l,UN'I'liR twirl-4 I.1r.4r.Hx swwvx ,:, 1.11-I, .Xlhlvtxv AXHw1.nImn 1 I I, 4 .T 'T QL WNWFT Ilrlll Twill: 4. Hlrlf lixlxhl-VMAH 41 H-1:11111 IIN-nn ,KHvwl.uluV 'K 4, 'v I'11.sIr: MAL: U1'v1u-:H N 4 Iiwpl'-'wrnv,4rnw 1 lumm lm? " Hxrl lil-N.v'x-N I l1'A'31 run, l1041 if fav 'fb' vu- 5' viii wif' x x . Wit.-2 ,gfrulge i at 'J 1 IOR DonoT1-TY M. C. DURFEY Member Calendar Cmniuittee 4, 5, Cn-Chairman 5, Junior-Senior 4, En- tertainment Cuuunitteei L i t t l e Theatre 5, Latin Club ZZ, Spanish Club 3, -1, Sevretary -1, Girls' Liter- ary Society 3, -L, 5, Art Club 5. President 53 LATIVAC 3, 4, Art Staff 3, Business Stat? 4, Sg Girls' .itliletie Assoviatioii 1, Girls' Swim- ming Team 4. RODNEY ANNE EATMAN C0-t'll2lil'l1iR111 House Cmniuittee 53 Motion Picture Ctuxiiiiittue -1: Senior Play 5g Little Theatre 1, 2, 4, 5, Secretary 43 Glee Club 1, 2, 3, 4, 53 Girl Reserves 1, 21 Treasurer 21 lJATiPAr' 3, 5, Girls Atliletie As- sociation 11 State IV,l'illllHllt' Contest 1, State Music Cmitest 2, 3, 43 Chapel Clmir LS, Seniur Play JAMES HANCOCK EDWARDS Latin Club 5, Cliuirinau Program C'unnuitteeg tilee Club 1, 2, 3, -1, 5, Vice President 5, President 4, 53 Boys' Literary Sm-iety 3, -L, 53 Cantlitl Canierzi Club 3, -1, Vice Pres- iflent 2, President Il: Hvienee Club 23 Banil 1, -1, 55 Boxing -13 Bass Snlu -1, Boys Quartette 2, 3, -1, 5. VVILLIAM S. FLETCHER Home Ruoni Ilepreseutative Il 3 Sertzeant-at-Arms -ig Assistant Stage Manager 4, 5, Junior Shop Lx, ,Iiiiiiui--Si-iiiiw 33 Little Theatre 4. 5, Buys' Literary Souiely 2, 3, 4, 5, President Hg Swienve Club 1, 5, Hi- Y 5, Foutball 22, Herman Club -1. CiRACE IELIZABETH FORSTER Home Rcnnii Representative Ill Girls' Literary Sm-iety 2, 13. President 33 Girl Reserves 2, 4, Girl Scouts 1, 2, VVILLIAM VVADE FURR Little Theatre 3, Latin Club 13 Freneli Club 45 Ort-liestra 2, Il, liantl 2, Il, -tg Mmlel Airplane Club 3. BIARTHA ELIZABETH FYNE Little Tlu-atre 2, Latin Club 1, 2, Hirl Rv:-e1'i'es -1. RICHARD GALLlh'IORE Staff of school paper 1, Junior Soc- rer Team 15 Business Manager of Snplmiimi'e Plays 23 In the Snplm- inure Plays 2, Staff of school paper 21: Business liiauager of the Junior Class, Juniur Plays 33 Junior-Senior Banquet ii, Varsity Sm-1-er Team 3, Shansliai Anierii-an Ni-linol 1, 2, 3, 4. ' F '40 CL SgO P0111-1 Ci.111111soN l"1'1-111'l1 K'l11l1 Il. 43 Huy-' l,il--l'111'y S111-11-ly Zi. 4, 53 4':1111l11l l':1111e-1':1 1'I11l1 3, 4. Um-In-sl1':1 2. IK. .31 S1111-111'v 1'l11l1 l. LI, C53 l'n1111l I. 2, Il. 4. 5. xlllNl1' l'111111-NI l, 4. 5. l"Lo11A fi0ETZlC llmmf R1111111 li1-p1'1-s1-111111i1'1- 121 Se-11in1' Utlif-1-r 5. Yin- l'1'1-aulmitg Xl:1ral1:1l YL Typiliu' l'l11l1 S1 Girl Ili-N1-iwiw l, 12, Il. 4. 5. Sw-1-1-1a11'y l. 1'l1:111'1111111 Spurn 1111111111111-1' 2. l'l11111'111:1l1 Sm'i:1I l'11111111iII1-1- Sl. l'r1-V 11l1'11t 4. l'1'o:r:1111 K'l1:1irl11:111 3. C'A1.1..1 V111111N1.a Goou11'1N I.11Ii11 l'l11I1 I: G1-11 l'l11l1 ZX. 4. fn. H1-p111'Iv1' fag Typiilu l'l11l1 5. Gill lC1'wr1'1-- l " 'C 4 l'11l1li14ily1'u111- 111i111-1- II: ll:11l111 1'l11l1 Tv. l'1-1-151-11111 l'l111i1'111:111 SI Girl! .Xllulr-Ii1' ,KSN111-law 111111 lg G1-1'111:111 l'l11lr IS. 4. R,ll,S. Glw-1'l11l1 4. .Kg 15111-1111111 l, 43 8111111 Xluxiv l'1u11l1-xt Il. 4. NIAD11L1:Ni: fill.-XNDY S1-11i1+1' l'l11y 53 S1-11i111' 811111-1'l11ti1'1-. Slmrt 53 t':1r1111:1l l'11111'l 31 l'l11'vr l,1-1111-11' 41 Lntlo '1'l11-:1t1'1- l. 4. 5. l'11-1-l111ir111:111 1'11lvl11-my V1-1111111111-1' S: l,:1ti11 l'l11l1 l. 23 Spziuixli l'l11l1Il. 41 l'l111i1'111:111 l'1'o:1':1111 t'o111111111v1- 5: lv 1-1' 1 llllb 1. J. -1. 42 hirls l41tv1'z1ry Sumrlvty Zi. 4. 53 4'l1:11r111:111 livzimlliif 1111111111111-0 33 Gi1'l lin-No-i'1'vN 1. l.,x'1'Il'.x1' Sl, 33 Girl? .X1l1l1-111' ,XV N111-i:1111111 1, 13: Stun- 3l11N11- 011111141 l. Lf. 25. -1. M A11c1A111:'1' lV. H:x111sToN J11111111'-Sviiifui' Il. 4: l.1Itl1- 'l'l1vz1l1'1- 21. 4. 31 l.:11i11 1'l11l1 Zig l"1'1-111-ln l'l11l1 4. 51 Girl! l.i11-1':11'y S111-i1-ty Zi. 4, 3: l.,1'r1l'.x- 4: I11'llmw.v Aliwvl- la1111'1111N l'f1li1u1' S. X1-ws lfhlitui' 3. l'I1l1l1r1'-111-1'l1111f 5: Girl-' S11'1111111111: 'l'1-11111 41 Nvw York l'1'vN l'1v11f1-1'1-111'1- J. ANNE Rli'XiIP2 H.a11111s H111111' liuoni lir-1v1'1-N1-11!:1t1Yv 11 Nl1'111h1-1' lluiiwv l'1n11111itt1-1' 3, V11- 1-l1a1i1'111z111 Sig V11-1-l1:1i1'111:111 Xlutiuii l'111t11r1- l'w111111it11-1- 4, 51 Stain' Slll- 1l1-111 1211111--il l'1v11:1'vw15. 4. 33 S1-niur S11111A1'l:1tiu- 5, S1'l11xf:11'fl11l1g l.ittl11 'I'l1 mire 4 3 l'l11ir111'1l1 Plum 1li11 1'1 ' . -. , : . aj "il Z f'u111111i11w 3. S1-1-1-1-1111-y S1-1-111111 li .Hg l.:1ti11 f'l11l1 23 F1v111'l1 l'l11l1 43 GN'-1 l'l11h II. Girl! l.it1-rziry Siwlvly Jig l,,x1'll'A1 ZZ. 4. 5, 11114111--N Stull' ll. l,111-1':11'3' Stull' 4. l.ilv1':11'5 l'f1l1t111' Eg 011111-Nt l'l:13 3. l'nNt11111v lP11'1wI111' 5: 0111-1-1-1111 4. l'1'-1111--111-X 4'l11111'111:111 43 V111 X1-xxwiuil-e-1' I'ul1111111iNI 4. 55 51-111111' l'l:11' .m. HYELYN HA11111s -l111111-VS'-111111' K'11111111i1l-le 41 l,111l1- Tlivzilrv 21 l"rv111'l1 l'l11l1 23 Glv1- 1'lul1 2. Il: Art l'l11l1 4, 53 Girl! .Xtlllvliv Awuwialtioii ll. Ii. IDA IJCNN Hlumrs Hv111'1-sv11lz1t111- 41 Pnintx 4111111111111-11 4 N N11111l1t111 1 N1r111l1t1 Z.'1-11i1-1'.'1A': '-.'.'1Ng' .3 Xlnralizil JS, 4, 3. K'l11vf Bl.1r-l1:1l 4, 53 1'z11'11ix:1l 13.1111 4. Att.-111l4111t: J1111i11l' SI11-11 Ji, 4: .l11111n1--Nviniuv' 4: F1'111wl1 I'l11l1 4. Yivv l'1'v-11lv-111 41 Gl-lv Null 33 Girls' Iiitvrxiry Sw-.my flj Girl liw-,iw-1-N 2: l..x'1'11'A1' 21. 4. 3. l..xTl!'A1' 1'l11M 33 Girl! .Xtl1l1-lin' .Xwiwiaitinii lj X1-11' Yurk Trip 5. in Gvye Nil., xx ,I . 1 'CES 354' 'is "7 1 111 5 DEDIC TIO 'if' li.xYx111X11 'l'1111x1,xN fglll 1.wx UT. H11'.S'1'11i111'f'f11,w.x111 IWW.1-1.1-l111'l1'11ll,1111111111111 Vlillli I, x 1 11' x1 ,Il la'11.1111111111l Yvlllllllllh' f1'l'1'1,v1111. 1'r11I1'f1 111' 1!1111fl111ff. 1'1'11'111l f11 .vf111f1'11l.v, llllll f1'111'f11'1' 111A l11.wf111'1 .f , . , .f f'lIIlt'll l1'1'1'1,v1111 f111.v .v1'1'7'1'1l H11' ln'11f1'11 fl H11 fr .N'1l11111f,x 1111' lvil 111 111'111'.s .1 ,f J ,f . l11'111f111'11111 1111111.11 1111f.x-111111111111 f1'11111,x, 1111111111 fl11.w fgllll' l11 l111.x :.'1111 H11' tlllllli 1'11!11111 11111f 1A1'.vl11'1'f 111 nfl H11 .xl111f1111'.x11111l 111111111 111 fl11' .N1f11111f. X W l106l nk SE IOR WALTER HARRIS Home Room Officer 2, 3, 4, Vice President 2, Secretary 4: Pro- graui Chairnian 4, Secretary 2, Pro- grani Committee 25 Dramatic Club 2, 3. 43 French Club 4, 53 Glee Club 2, 3, Science Club 2. BORBIE ELEANOR HART llirl Reserves 2, 3. JEAN HIGHS Little Tlieatre 4, French Club 43 Glee Club 3, 4, 53 Girls' Literary Sol-iety 4. 5, UI-Times 4, 5, Editorial Staff -1, 52 Drill Teaui 43 Girl SL-nuts 1. 2, Il: Pi Theta Mu Qljeace Cul- lezej 3. EMU. F. HILKER, JR. Srienrle Club 2, 3, 4, Treasurer 21 Hi-Y 3. 4. 5, Treasurer 4, Swim- ming' 2, il, 4. 53 Boxing 4. 5, Ger- man Club 4. 51 Boy Sruuts 1, 2, Il, 4, 5. HARVEY HINNAN'P Carnival Court 53 Junior-Senior 4. Det-uration Cuiuuiittee 4: Hi-Y 5, Basketball Zi, 4. 53 Tennis 4, Co-1-aptaiu 51 Geriuan Club 4. Lois ANN HODGES f'llill1'1ll2il1 Caleinlar Cuuiuiittee 43 .lunior-Seniur 4, Decoration Coin- mittee 43 Little Theatre 3, 4. Co- rliairiuan Pin Ctnuznittee 43 Latin Club 2, 33 Typing Club 52 Girls' Literary Sueiety 3, 4. Treasurer 43 Girl Heierves 1, Art Club 2: Candid Camera Club 3, Secretary-Treasurer 33 l1A'l'II'.-U' 5, Business Staff, Hi- Tinmv 4, Business Staff, Science Club 33 Girls' Athletic- Association 1, 2. 3, Girls' Tennis Squad 35 Gernian Club 4, Co-vhairniau Pro- grrain Committee 43 Girl Srunts 1. 2. N. H. HODGES, JR. Latin Club 1, 2, Glee Club 35 Or- t-bestra 2, Srienre Club 4, Band 2. CQRAHANI HOBBS Cliairniau Huure Cummittve 4, Chairman Special Committee 52 Mt-niber Sm-ial Csnnniittee 51 Carni- val Cuuit 4, 53 Cheer Leader 3, 4, Head Cheer Leader: Junior-Senior Zi, 4, 5, Cu-cliairinan liutertuiuiu,2' 3, C0-cliairuiau Ilevuratiou 41 Little Tlu-atre 4, 5, Latin Club 2, 33 Boys' Literary Suviety 25, 4, 5, Sergeant- at-Arius Il, Vit-e Pl'0Sill9Hf 52 Hi- Tinmv 4: Columnist, Science Club 2, Ii, Hi-Y 3, 4, 5, Basketball 52 Swiminiug 4: State Conte-st Play 5: Junim- Football Team 2, Columbia H. S, Press t'4mferelire 4, 1lel92zlte Hi-Y L7o1ifei't-in-e 4, 53 Delegate S. C. Congress 4: Si-niur Play 5, Golden Maaquers 5. CL UF '40 v 'Mx l'.11x1.x IIo1,'1'oN l.:1l1l1 1'I11l12. IRQ lil'-Q-l'l1xI1'l1hurl! l.1lv-r:11'5 S1-1-11-ly 15 lG11'l lh-N1-1'x-'X L Ii, fvg lhrl! .Xllul--114' .Xvm1:111m1 I .W 7x . i ' 11111411-1 lIu1c'1'ux -f Sl11:i1-111 t'm111vll 31 1'l1:111'111:a11 ul ' Y Spur!-3 LIHI1- '1'l1n-:111'1- ,Kg .I11111111 X '. Q- ' Il1':1111:11i-'N l'lu1lv I1 H111 lin-wnww I. 'N , S-'11-114-v l'I11l1 lg H1115 ,Xtlnln-111' X -u-1:1t1u11 27, l'1'+--i4lv111 32 lirill 'l'1-:ml ' X gg' .K 1' f 1 f I' X 1 Jrxn Jouxsox -""-"- lin-I-1'1-w11l.111xv nf Stmlenl 4, A1 'fL,L. ,f, '-1.--V 11--x 1'111111111t1w 21, 1'lll'lllill A .'-, I.:nt111 l'I11l1ll, ,lg F1'v111'l1 K'l111r .1. Ulm- l'l11l- ZS. 4, li11'lC l.1t4-r111'5 N1 F4 ,t '- vjwly IL' -L, :'1g'li11'1-IC1-xvfxnw AY-1 K 'TPS MQ 1611-la' .x1111.A11. 1xW..1.1111.111 1, " , 'FE Sw1111111111u 4, ' s i ga, ,55vQ w , iii.-4 -,i.', SIAM' l'.1.1z.x111:'1'11 Juuxs 1 11,1 .. ' . I: ' ' Il, f NX ' , 1.11-l Smuv- .1 X- X A .JV ,.- B111'c'1a Jnxlcs III-IL!-TX Jonlux 13111111 1'l11l1 .13 I,x'l'll'u L 1 H.11m1,11 .Tm'x1t1z I-11111111 ilnlv l1l.111" llul, C'1'1:1's B. K1xu N-1v11w' Vluh I "' IIIY 1 f11111n1' liznxlwllmll 271 T1-11111x Il, 4 -:-: 3.'.-1 N .1222 S0 QQ..- .-'Q T Hug. in 11071 gf .-N'- Rf, . if YN , -.. . .. X . Q X A .., A X9 qi Q Q is r 1 - Wwe-gt V it It - tk i' , ,, , 6' w ff i Q., f " , , , - ,..-, 'Lf "'s.,,., , .. X. ,Subs :IM- ' I ,ai , """t"-.... .1-at r: 'r. xr, I-. A +SI:.z?1-Km .api . E . ' I 5' - -1 Aiffhf ,f A, . .Q......,,f " '1r.f'f . i il I10S1 . R tk X .. n..,.X A - :WN . " Ar., Q an RR -' 1: MF . NWC 'ii I is X R . Q' - I si X' ma- 0 A X R .. It X3 '- - X' XS x ,S .X qt t . .xf.,:,:-23 1 Sus E' IUR SIDNEY M. KNOTT, JR. Spanish Club 3, 4, Glee Club 3, LA'I'II'AC' 4, Operetta -1. CHARLES RUSSELL KUHN -llinior-SPnior 4, RefI'esl1Inent Cum- Inittee 4, Latin Club 2, 3, Spanish Club 4, Orc-lIestI'z1 2. 3, 5: Science Club 1, 2: Band 1, 2, 4, 5, Junior Football 4, Bzisketlmll 5, Managei' 4, Junior Basketball 3, Musiz' Contest tliancl Divisionj 1, 4, 5. BENJAMIN J. LAWRENCE, JR. Chaiirnan Grouncls Colnniittev 4, Junior Shop H, 4, Little Theatre 3, 4, 5, Latin Club 1, 2, Boys' Liter- ary Suviety 55, 4, 5, LATIPAD 1, 2, 3, 4, 5, Assistant Editoi' 4. Editor- in-Chief 5, Science Club 2, 3, 5, iiBl'UltH1 Club 3, 4, Buy Scouts 4, 5, Monitor 1. CAROLYN IDEAN LEHNIAN lfrenuli Club 3. 4, Svieiice Club 1, 2, Girl S1-outs 1, 2, 3, 4. 5, President 2, 5, BENNY LEONARD l4'reIIulI Club -1, Hi-Y 4, 5. Central Hizh SI-lioul, Charlotte 1, 2, XVALTER LEWIS Vive President 1, Senior Superin- tive, iYit 5, JIInioI'-Seiiiot' 4, Dec- oration Conimittee 4, Frenvli Club 4, Boys' Literary Society 2, 3, 4, Vice President 3. President 4, Hi- Tirnm 4, Ext-lIaI1'.fP Eflitor 5, Hil Y 4, 5. VIoI.E'I"I'E M. LEVI-:RIDGE Latin Club 2, 3, Gln-R Club 4: Typl in! Club 5: Girl Reserves 2, 3. 5, SI-iem-e Cub 12: Girls' Athletir As- sociation 1. LIARTHA LYNCH Svnior Play 5, Junior Shop 4, JIII1ior-SeIIioI' 4, Devoratiiig Com- lllifivt' 4: Frvm-li Club 3, Glee- Club 43 Art Club 3, 4, LA'rIIfAc- 4, Art lflditor 5, Proinpter HSPVPIIKOUIIH 5. NVaslIiIIgton. ll. CY, 1, 2, CLA S OF '40 Aiiruru M CCABK, J iz. Stuclvut Cuiiiivil ll: K':iruix':il Four! 41 Little Tlioaitrv -l. 3, T.i-:isiirvr 53 l-'ri-iii-li Vluli 4: Hi-Y 31 Siviiumiu: 4, 5: l'ili7viixliip Vuiiiiiiiltm- 4, E ,an I. M C C' RA Rs' Nivuuisli l'luli 33 llnyw' I,itvruI'y No' vu-ty H, 41 Sviviivi- L'.uli 13 III-Y 4, 5, CARI. Mc'LI:Ax Npziiiifli Vlulv 43 Art l'lulI 53 Si-i--iivv Vluli Zig l-'imilmll 32, 43 Huy Si-outa 1, I, Il. IJORIS MARSHIIVRN l,':iriiivqil Four! Ig l,ittIv 'I'liuzitri- Sl, 4. Klul-iv-up :tml l'u5tuIiIili: Voiiiiiiittue Il, 4, SQ l,:itiu l'luli 1, 21 Hirlf' l,ltr-i'ziry Suviely Sl, 4, 51 liirl Rf-Nerves lg .UI l'luh 13 LIxTII1u' 1. MARrsARI:'r SVI: MAssm' Luth- Tlwaitre- Ii, 44 53 Fri-uv-li Vluli 4, 51 Girls' Lite-ruI'3 Sm-ivty Il, 4. 3: Hirl Res:-rw-5 3. fl: I.,n'Il-A1 Zi, 4. 53 Ili-Tl'm1'.vIlQ Girl! ,Xtlilv-tiv .lv wviziiinii lg Swininiiuz 4 EDNA EARL MAY Latin fluli 3, 43 l'r+-uf-li Vlul. 35 Glen' Club l, Swaiiir-lmrn llisli Svlionlj Girl Ri-wrnw 4, 53 St-it-lim' tfluli 3, liairm-r IIi:h Si-licml. VIRGINIA G. BIELYIN t,'u-vhairiiiziii Gi-uiiiitls Voiiiniittw 42 Iiniiw Vuniiiiitti-P 315 Little Tli--aitrv 4. 5, SP4-rs-tary 5: Lzitiu Vluli li Hlw Cluh 5: Girls' I,ite'raii'y Sm-it-ty 3, 41 Svivnve- Club 2, 3, 4: Us-riiiziii f'luli 3, 43 Girl Sm-outs 1, 2. 3, Tn-nv urer 1: Patrol Leader 2. REA BEVIQRI-:TTI-: NIIDDLETON Mntirm Pivlure Ciuuniittvt- S1 Frm-ui-li l'lub 43 Glee Club 3. 4, 5. Ai-A compzinist 4, 5: Girl Rewrvrs 51 Girl Scouts 1, 2, 3: Nr-iiwpzippr Columnist 4. 53 Cliairnian Senior Play Publicity 5. R 'hw 7' W1 I xx 'x-. , .fsllaxiak I! L- 9 1 . . if 'N K - I ,. -F, 'I '1c.f K1 V ' 'mt , ... 13,37 tl: :pgs .IA ,Q 'aft 1 Ni N0 ,sv 'Q 10 9 SR' l1101 Q3 'bp-..- if 1 , 1:2 f 1 s ,ff 61:53 FSXQ ,. WNFR .f'f' . 1 it -:sp-z. , ziwt . ,,I1"l ' '-it Ar-, 2:5311 i 1.1 L - -- F ICR CARL BIILLER RAYMOND O. BIILLER, JR. S t ri cl i u nl Hiuli Si-hool, Tavonm. Xl':isliinzlOn 3, 4. Ilulmnt Juniui' High School, Dupont, XVzishingtnn 2. Il, Culuinbus High School, Columbus, Hu. 2. Frvuch Club 5. C'L11-'TON BIUORE Latin t'lub 23 Spanish Club 41 Si-ivlirv I'lub 22. 333 lfuutlmll Munugur 33 Baseball AIZIIIZISUI' -1, 5. HUGH AIOORE, JR. Glue Club 4, 53 IAllIl'il1'lilll 51 Boys' Literary Soriety 5. B vnm' M PRRAY l,:itin Vlub 2, 243 Jnurnailisni Club -lg Alllllflffillll Club 2, H. 42 Hi-Y t'luln 4, 5, Svrgezint-at-Arius3 Flint- lmll 4, 5: Buxki-tliall Ll, 41 Bust-- lxzill 1, 21, Il. -1, 51 Buy Svnuts 1. 2, Zi, 4, Patrol Leuflerg Si-uior Marslial -lg .xll'll'l'il'lill Le-sion Bust-lmll 2, 3, 4, l'uptuin Il, -1: Contvst Play 5: l"OOt- luill Mainaiger 2, 33 Junior Shop 41 III-Timrw -1. ROBERT T. NEYVCOMB, JR. l':irnivzil Cnurt -lg Junior-Senior 43 l.:itiu Vlub 1. 13: 1"l'l'lll'll Club 53 Boys' llitvrziry Sovivty Zi, 4, 5, Svc- rotairy 45 LA'l'Il'AL' 5, Business Main- aifer 51 Suienrc Ulub 1, 2, 33 Ger- lllilll Flnlm ZS, 43 llelvgaite Suutli- --:isti-rn Press Cnnvi-ntiun 5, EL1zARE'rH J. NEWSOM l.ittl4- 'I'lw:itrv 53 Girls' Llfr'l'ill'y Sm-is-ty Cl, -Lg Suit-iirv l'lub 52 Chair- nizxn Of Progrzuu, lllllllllliltllfi for l"ivlfl Trip Griuip 51 Girls' Athletic .Xssm-iatiun 13 Gvrniain Club 4. 53 "Si-vv1itvmi" 5. JACK VVATSON NONEMAN t'urnivul Court 53 Little Theatre -L: Spanish Club 2.2, Il, Buys' Literary Soi-ivty 3. 4: Orvliestrzi 3, Suieni-ni Cluh 2, 31 Hi-Y Prozrum Chair' niun 53 Buy St-uilts 1, 25 Junior Rusk:-tlmll Team Il. CLASS K,xTiiRx'x Xommx Rluliun Pit-turv Vuiiiiliilt--v 4g 1'li:ur num llaliiill-unk Cfvitiliiitltu- 33 Sw-- rvlnry nf Flux- 33 Si-ni-vt' l'l:iv 3: Svtiim' Slipvrlulivn- Xliv X:-Ctlllzllil lhvilzlitnii 51 Vnrnixail Cnurl 53 Littlo 'I'ln':i!rt- 1, 2. Zi, 4, 3, l'rt-Nr tlt-li! -13 Gln-if Clull 1, Ll, Ti. 4, 3, Suvre-tary 43 li irl Ilwn-1'u-N 1, U. IK, 4, 3, N4-rw-!zil'y 2. Yivt' l'ri-Ni' . , . r dn-nl .Eg lrnzrziiii lliauirnmn 41 l.A1'lI'xt' Il. 43 ll:-Tfmf'.v 4, l'il't-ulu' lion Muiuiut-v' 43 Snitz- Vmilt-sr l'l:i5 Sl, 4, 5: Slnlv lllwilimlir l'unIi-Nt lp Stull' Munir Villain-sl 4. 51 lh-lvuzitv State- Slurlvul l'uun-til 4'i.ii:l'vw 4. .'-g lloltlon Musque-rs 4. 3. Prwitlt-iit 3: Uivvwttii 4: Srieiim- Vlulr 2. JIM OLIX'kIll Rt-pn-M-ntzitivr-, Stull--nr Count-il 4: Svrarvzinl ut Arnix 5: Sw-i'--tain' of Flaw 2, 'I'i'v:ini1't-1' 33 Cnriiivnl l'nurI 4, 53 Svliiur l'l:iy 52 .liiiiimw Svninr Il, 4: l'ufl'li:iirni:in of lhiiivt- 43 l'of4'lmiri1i:ilt uf l'llite-t't:iiiiim-lit Jig l,iltlv 'I'ln-:llrv 31 lmlin Cluli 21 tilt-R Vlulu 2: llnyx' l.iter:ii'y Sm-in-ty 2, Ilj Hi-Tilnvx 41 Hvivllvv Vlllli 2. 33 Hi-Y 3, 4, Set-rvtury 51 Fmt- lmll Maiiiaize-1' 4. 53 .Tuninr limtlwaill 11, flj BRN-lnill Munzizvr 23 Gt-i-niam l'luli 3, 4: lluiiugrzini Club 2. 45 Junior Play 'Svvi-iitvt-ii" 53 llvlv- gnte to Columliiai St'li0l:lN1in' I'i't-NN Associntinn 43 lrvlvgaiti- t.. stutt- Hi-Y C0hft'1't-Il:-v 4, J. ORRN PALMER .liinwr Slinp 43 Lzltln Vluln U, 113 Buy! l.ih-rury Suriv-ty 4, 51 Ill" 1-lit-wtrn 53 Svit-in-v Vlulr Zi. 43 Bzmvl -1. 5. ELIZAB1-:TH PATRICK Radio Vluh 35 Atlaintu. Ga. 1, 2, Zig .lzivkwniivillta Flzl. 42 Lenin Clulv 13 Glw Club 1. 2: liirl Rveoiww 21 Rzlrliu Flulr 4. JOHN PERRY Carnival Cnurt 5: Football 4. 3: linskf-thu!! 41 Huwl-:ill 4, 33 Minn.- zrzim Cluli 4, 5. -luiiinr Urvlafl' High St-lmol, Tiffin. Hliin. XVINIFRED REBECC.A P1-:RRY l.ntin Club 2, 3: Glmf Vlub 4: Girl! Lit:-rnry Snrivtj' 33 Girl lit-M-1'vvx 1, 2, 3. 5: Girl! .Xtliletiv Axsrwizi- timi 1, 2. D. R. PoN'roN Senior Play 5: Mnrslml Zig t'lit-1-1' Leader 4, 5: Littls- Tlieaitre- 5: Huy! Literary Society 3. 4, 33 I.AT1I',xt' 33 S1-ie-nve Cluli 23 Swimming 2, 4. 31 Play "Sevvntt-vii" 5. FRANC1-is CHZRTRFDE Poou: Little Tliezitre 5: Spzmifli Vlulf -1. .31 Girl! Litvrary Sm-iety 4. 5: Girl Rexerves 3: Vlmrlottv High Svlmnl 1, 2, 3. OF '40 .'r' fn QA is -15.5, ,agus Sv gf Q 1 rw. 'Ftrs Y., ph- U in QF" t. ilk fllll 4.-X' ,pf All is SE IORS ,jf We I "vu, ,,,. 'Vi OV" 'Y' '2.',""',f X 4,m,,.- .f -' VIRGINIA Poli Little Tlif-aitre 53 l"I'encl1 Clnlw 4, Sw,-ret:II'y 43 SWlUlll1lllg 4, Peace Jnninr Pollegv 1, 2, Il. IIAURA Powsns Little Tlientrv 4, 5, F.enI'lI Clnlx 41 Hirls' Lite-I'zII'y Nm-ivty 43 LATIIIAI' 4. 5. HI'ee-nsl,-n-n High School 1, 2, 3. OWEN RIQEVES lllllllflllilll llll!'illlll1!'1ll Sports Coin- lllllfi'l' 53 .lnniur-SeIIinr 3, 4, lDnn1'u Vmninittev 43 Latin Clnlr 1, 23 l"I'e-nI'lI l'lnlr .33 LA'l'lI'At' 5, Sports lirlitor 51 Svivnce f'lnlI 2, 3: Svrgeaunt-:It-Arms Zig Hi-Y 4, 'I'I'c:IslIl'eI' 52 lfzrmxtlizlll fl, -1, 53 Bas' lwthall 45 llniizlgvr Swiinniinpr Te-mn 4, 5, Jnnim' Fuothaill 23 Senior SIIpoI'laItivv. Svlinlnrsliip 52 MoIIn:I':IIII Vluh 43 Boy Scouts 1, 2, 4, 55 -lnninl' Assistant SI-out Mzistvr 4, IQOBERT REYNOLDS R4-plvsviitzltiw 33 Vive Pl't'NltlPIll nf Vlnss 23 Senior Snperlaltivv, Btfiill 5, .llllllill'-Stillllbl' IS, 4, Latin Ulnlw 13 FI'vIIi'lI Vinh Tl'l'2lNlll'kJl' 51 linys' lIlIt'l'lil'y Sm-it-ty 2, 3, 43 Sei-A l't'llll'Y 43 Sviiliiiu- l'lnlI 111 Hi-Y 4, - -. A - . 1, . I - .mg bXVlllIl'lIlllLf J, .I, 4, 0. laxptnin 4. JAIIII-:s RoIsI-:IIT Ricans til:-P Clnlu 12, 3, 4, 53 Boys' l,itI'I'aI'y Szwioty 4, 5, Sviem-P f'lnlI 2, Sl, Pllllflilllll .lnninr Colle-il' 1, DOIIOTIII' fiLORlA RoBIf:RTs Typinxz l'lnln 5, Girls' Athletic' As- srwintioii 12: Iloine Ronin PM-sifll-III 4. NOIIMA Ross tilt-0 t'lIIlI 13. Il, 4, Girls' Ilitvrziry Sncivty 33 Hamlin Vluh 51 Girls' .ttlili-tin: Assm-iaxtiml 23: Olmrvttu 1. BILLY RUFI-'IN flllllllltl Cziniorn Flnlm 4, 5: Sl'lt'Ill't' Vlnlr 4, CLASS OF '40 Bi-:1"rv J A Ni-1 Rt' xi ulwuu lh-prr-svntntivv Student Uuunril 51 lilve t'lulr 4, 1"i-tm-rsluir: High S1-linnl, Poterslrurg, Vu. l, 22, 23. Hn-4-nslmro Musir t'ont1-sl Il, 4, 53 llllfllillll Slam- Stualr-nt Counril Unn- grvss 5. liicssm BIARIIC Rl'ss1f:LL CARL SAPP lh-pri-st-xitaltivo 1, 23 Svi'uv:xl1t-z1t- .XFIIIS 33 Class PM-siclvnt 1, 2: Senior Play 43 Mnrslml 43 Spanish Ulub 4: Trvnsurvr 43 Hi-Y 3, 41 Fontlmll 1, 2, 33 Bnslwtlmll 2, 3, 45 Klunonfraun BI.-XRY ELLEN SENT:-:R Little Tllt'2lIl'P 51 l"i'v1lcl1 Clulr Il. 41 Girls' Literary Sm-if-ty ZZ, 35 l,A'I'Il'.x1' 5: Girl Ss-nuts 1, Rl'ssELL SENTER Senior SllIlt"l'lIlflYt', Sports 51 .luniur-Sviiinr 41 Urvllvstru 1. CJ, 35 Hi-Y 4, 5, Vive' Pr:-'silleut 51 llvlv' :atv to Older Buys t'onfvrvin-r- 53 Fnotlrnll 2, R, 4. 5: All:C'nrulina1 :inzl :ill Stain- 55 Busk--tlmll 4. 53 Hansv- hall Il, 4, 5: Senior Superlzitirv, Best Sport 53 Awurrl in Football 51 Munograun Club 1, 4. DQROTHY A. SHANNONHOUSE Trvzlsilrvr uf Class 51 Mnrslml 4, 31 t':n'nirzll Fnurt 53 f'llP?1' Lwzxrler 3, 43 .luniur-Senior Zi, 4: Little Tlwutn- 3, fl. 4. 53 Lntin Uluh 2, 33 Give Club 13 Hirls' llite'rau'y Snviety 4, 5, Sevretury 51 Art Clulu 23 I..4'1'Il',-xx' 4. 53 Girls' Athletic' Assorizltinit 1, 23 Home Ronin Vzidet 2, 3, 43 Girl Svouts 1, 2. EILIZABETH L. SHFMAKER French Vlulx 51 Spanish Clulm Ji, 43 H199 Club 3. 4, 53 Girls' I,itur:1ry Snrivty 43 Girl Reserves 55 Girls' Athletin- Assfmizitinn 1, ZZ: Hunn- Roorn Cadet 3, 41 Girl Sc-Outs 2, Zi. FR.ANCES M. SHVMAM-:R Little Tlwatre- 5: Frenvh Club 5: Npanish Club 43 Girls' Lite-1-any Su- riety 4. f ,Q 8.4 YS" 'wo vt.. .pw MK '?"' XMR QPU-. I 1 A S+ mg , i iii' ' it R 5, Qt ff -1 E. ,. X 4' Q. 2' 4 A ' ' I. , . 'P 4 ' s ' - .. if ---' i f ' "' A -I I ' . . 'VT .Y r if 4159:-i,,,-M.. S , ag, X . f. ,.:. gl --fi ,. 1 ' A j 4 'qv , ,SA Mx: 1 i P l l 'Nw gi 'Q Sq? i' . .ifafx 4' - g Ars el gb i el ' .5 ' -slew, - '1' ,rf ' . vfiiu., - - :afiii f 3 . sgswciffgiigelsi , I f 1-xl -' Y -H, v.,.,.-. ., .11 .if '- l Ww i an: L! 1 ' ' 1 , i . i Q L3 l V... --.L 1 I114l SEWIORS XVILLIAM HENRY SIDDELL llilllo Tllontrm- 3, 53 l"rvm'li Cluli 53 Ulm- l'lul1 35 Buy! I4iI1'l'ZII'f' Sm-in-ty Il: Radio Cluli 5: Art Ulub 3: Vaumliml Cxliiieiui l'luli Il. 5, Pi-ng'i'niii illlllll'!'llil!l 51 Un-In-xti':i 23 l,ATIPAC' 2: St'lt'IlK'9 Flub L33 Gri-viislioro Soloist 22, 3. 4. IXNN ELIZABIfZ'l'II SMITH l"i'+-iivli Cluli 4: Girl! l1il0l'ill'y Siwim-ty Il, 4. l'Imii'l11:nli of Nm-inl Cniiiiliittw 4. HARDY SMITH .Tuiiinr-Svnim' Il, 4, 3. ,h'1':i1ig1-lin-iiis Vuiiiiiiittoe- 25. ln-4-aiiwnliuiig Voiliiiiittf-e' -lg Smiim' l"0umiit1w- 52 A11 Vluh 5: Vzimlisl Cziiiivlwi Vlulx 4, 5, 'Pres- irlvul 4, St'4'l'Uifll'y"1ll't'ilNlll'1'l' 5: lmvtlnill M:1u:1gvr Il, 43 llzislu-tlmll Blaniimrni- 3. 4: lizm-luill Nl:in:i:+'i' Ji, 4: lioxinr AIZHHIZPI' II, 43 Boy Smuitx 1. 2. 33. 4, 5: .hxixiulil Pziti-ul lmauli-ri Senior l':nli'wl l.n-:lrlm'1'I As- Nixtaint S.-1i11iii1:15tif1'. Lorisil: K. SMITH S4-uiui' Play lliwiiliim-i' 51 l.iItlv 'l'll4':lIi'u 53 Girls' liili-i':li'y Sm-in-I5 l'i'ugi':lui i'llilll'lIl1IlI 51 Girl liv- xvi'vu's 43 I.A'l'il',u' .Kg tiirl Ni-min 4. 3. S4-1-iw-t:x1'y Trump 27, Rrwk Hill lliirli S4-liool l. 2, th-ui'uv XY. lirzu-ka-iiri1lEv lliuli S1-limil 31. Austin Illuli N4-liuul H, -4, IXIARY I.0I' S'ri4:i-llizxsox 4ill'lh .Xtlilr-Ii:-5 23 I"rn-iivll 53 Iizitiu Ii, 43 Girls' l,iIvi':u'y Suwin-ty 4, 5. lip l.,x'l'Il'.u' 3, tip llrziiiintiv Ulub 4, .,, G, Vfixcic I'lYI'IlllC'I"l'IC Sw11v'r, Jn. .luniur Shop 43 .lllllmi'fN--iiini' 4: l,:lYin 1"lulr 2. fli Nlulnlxli l'lul1 41 llmvllu Clulm 51 Svu-iivw Vlulr 21 llv- lbillllll a. F. C. Smiles Typing Kfluli 41 Art Vlulu 4, .1 Vnmlirl 1':iniv1':1 Vluli -l. YVAIJPI-:R T. '1lIlUMAS, JR. lllitlv Tllvzllrv 51 li'n-m- !'luli Ii. 4. 5, lie-pm'l4-i' 53 lluyx' l.ilvi':1i'5' Sm-ivly' 51 llnrlio Play 43 ll:-Y'1'm1'.v 41 Ulu-iw-tial 41 "Si-vviitz-vii" 51 Boy Nw-mils 1. 2, Zi, 4. l':ilrul llvziilvi' Sig Pri-ss C'0llfI'l'0!lt'l' Vliaipw-l Ilill 4. CLASS OF '40 NIA111' H1011 'I'IIUNll'SON , , . . . ,. 1. " .-.-. .-. "' " lh-p1'4'w111:11iv1' 2: 1.111111 l'l11l1 C1 hl11lI11l1l ' I 1 1 N11 Ins iulvnt 4, I'1'1-NUI:-111 .71 .Xltu Suhr ul 8111111 Bluxlv 1311111-X1 4. 52 Vlwylvlllf I'l11I1.'1g 1I11'I liv--1-1'11-X I: 11:1-I1-11'l11I1 fvg l'1'n:1':1111 I'l1:1i1'111:111 .31 lhrlx' .X1I1l1-111- .hwr1:1t1n11 2: 'l'--unix 21 1'I1111wl 1'I111ir 21 Sp:-1-1:11 lI1::I1 Svlmnl 1'l1111'11N 4. ,Hg Xlrxml lg11:11'1--I+SI:1I1- Xluqv V11111.-xt .33 l':11I1'l I. B1-:N '1'111111f'1' Iilv'1'I'I11I1 43 121115 1.111-1'111'1 Swiwvy' l, 2: III-lfm.-v 4, lh-I-u1'l1-1' I: IIIY .1. In-1111.111 1I11l- 4. .1, Nlulllx I. ... Rn111:11'1' l'11.11'1cN '1'1'11N1f:11 ,I111111114 S1-111111' F. 4, 51 II1'Y -I. .'1. l"m1ll1:1lI I. 2. ill -I. 51 lialxlivllulll I, 2, Il, -L S, 12111111111 31 IQ:1wI1:1II 2, QI, 4, SQ XI4v11u:51':1111 Ii, 4. IV11.1.111x1 M11xw1c1.1, '1'1'11N1c11 I.111l-- 'I'l1n-1111-14 .11 Ulm' l'I11I1 2. II. 4. ,-1 Stxltu- Xluxu' l'n111:-xt 41 S1411-111-1' 1'll1l1 C1 .K1I1I1-tic ,Xui11:1111 fur Mr. S1111'111w 11. 4, 31 Ulwlv-11:1 4, Joux G11.'11'1:s XYANN, J11. Hvp11-w111:1111:- 43 Nv111u1' I'l:11 .Wg 1':11'111Y:1I l'41111'1 T-3 I,111lv TI11-:111'v 51 lvlw- 1'I11I1 I1 Ilnlrhy I'I11I1 Ig I.,1'I'l- 1-,xv .'-1 S1-1--1111 l'I11I1 2. li. .33 Ilf- lmfwv 41 II1-Y fvl T4-111114 52 Huy Nw1111N l. 2. ill I'1w11t:wt I'l:1y .31 J11111111' I'l:1y .12 1Q11l1I4-11 1I:1ml114'1w 3 l'.Ll-YANOII X EIHCICN XI1111-+11 I'1-A1111'1- l'v1111111iI1m- 33 S1-111111' l'l:1y .13 V1'1-11rI1 l'I11I1 43 Ulm- l'I11l1 CI. 3. Hirl-' I.1tv-1':11'y Smlivty IL -II H1141 Ii-----1'x'1-4 I. 2. llj Ii:11I1r1 I'I11Ir VII l..11'11-.11 3: 11:11.-1:11 II1:l1 S1-111.111 l'Im1'11f 51 l"11's1 1'1'izv Smlp Smllp- 1111'111: Vuxnlwxt 41 I'11f4'l1:1114111:111 V411- 1111111- 1'm111111111-1- 1111- "S,-vfrm-1-11" 33 19111111-11 Ilzuqvnv-1w 31 l.11111- T111-:111'v I ll, 4. 3. l'l113 lie-11111111 1In1111111111A.- .v. IV11,1.1n1 I. YV.1'1'soN T1'v':1N111'v-1' uf St111l1-111 V1111114-il 4. ,l1111in1'fS--111111' 41 S1111-nl Nrmw- 31, 4. .Xw1N1:1111 IT, RI:111z1L:v1' 41 J11111111' F11o1I1:1ll 2. lil II:-111-1-N1-11t:111xv 81:111- S111:l1-111 1'.11111v1I 1'1111:f1'1-M 43 ,Insuf- :1111 .X1l1Iv114- IIi1'4-vim' I, 13. 4. Do11o'rx1x' MAI.: YV1-:DDING S1-11i111' I'l:1y .33 GI.-1-1'I11l1!, Ii, 4. 51 HIFI Ilv-1-IW:-s I, IZ. -l, .Tj 1111-15 .Xthlu-111' ,Xwr11'1:1t1r111 1. -I 0111-1'1-11:1 1, -1. I 5? Y -. t, , ' nf 4. 1 1 A.. 1- + I I ix -. .. N Q 4 -51 K' ", SS - 'S-1 E S Q1 411 1 eb QQ M5 I, 11 X ' e- fi. 1' X K 1 1. , Q 1 . 3 it 11 1.-1 X' '43 Q x 'xx' 'ii L. 5- 72 1"'3 6 36.- ,ff ' .j i 1 . h, X R 1 A -aw , , is ll151 FALL 1 tsl Nvrdlznni B. Hroughion High School ,.. cgcA0af gefingx Sc-pta-inhcr 8. 1939 nmrkcd thc beginning of our school year. At this tinic 289 Eighth Grade students were enrolled in our school. IIlllNCCllEll6ly those students sot out to hc-come ac- qlmintcd with this. our school. 0- fix 'VF Q ww . 'TN ,e X, ,- Q-X V... W -in ' .mn , 'PF' 722.7 . 4 .l b 5 E Y A 1 11161 IOR IRENE XVHITE Little Theatre 5: Glee f'lulJ 41 Typ- ing: Vlub 51 Girls' Literary Society 33 Girl Reserves 23 Girls' Athletic Assciriatitm 2. YVHITMI-:L S. XVILLEY, JR. CAu1.os F. XVILLIAMS, JR. Little Theatre 5: Railin f'luh 53 Science Club 2, Band 4, 55 Pontest in tlrt-enslmru 4. 33 Boy Smuts 1, ZZ, 3, 43 Gr-rnlan Club 4, Doizomn' VV. VVILLIAMS Little Tlieatre 1. 2, 33 Glee Club 1, 2, 3, 43 Girls' Literary Sm-it-ty 2, 33 Girl Reserves 1, 22, 3, Art Club 43 l..x'rIt'Av 4: Girls' Athletic As- sot-iatiun 1, 2, 3. Luis VVILLIAMS Cn-cliairnian Grounds Committee 52 Ilnuxf- Conunittee 4: Vheor header 5, Little Tlmatre ll, -L Historian 3, Hlet- Uluh 2. Il, 5: tlirls' Literary Surivty Il, 4: S1:ien1'et'lnli 2, 3, 4: th-rtnan Cluh R, 43 tlirl Svouts 1, 2, 3, lialeiuli High St-hool Vlmrus 52 Student Cntim-il f'UllE!'PSS in Dur- ham 5, State Musii' Contest 5. NI E W . Am' MILY YILLIAMS Little- Theatre 53 l"reni-h Club 53 llmlin Ulttlm 53 1,A't'tPA4- Lev H. lidwartls I-lieth Svlmol, Aslleville, N. C, 1, 2, sz, 4. BAILEY PEYTON XVILLIAMSON Vit-0 Ilrvsident nf Class 43 Carnival Court, 43 Spanish Club 2, 33 Boys' Literary Sm-iety 2, 3, 43 LATIPAL' 53 Hi-Y 4. 5. Chairman Itanve Com- mittee 4, 52 Delegate to Older Boys Uonferem-e 4, 53 Fnutlmll 2. 3, 4, 53 Baseball 2, 3: Monogram Club zx, 4. BIAMIE LEE VVILLIAMSON SMITIS ' lm ' . 1 CLS NSOF' llAYlh YVl1.1.1s lh-prm-u-lxlanlnxv Zig Sl1m:I.u'nlN 1'-nn lnltlvm- Zig t'h:nilln:nlu nl' lnll':nlnurnl tulnlnltlu-v 4 l'r1-muh-nl .V " N I. I-vl'--l:nl'x 4 l Prvxnll-nt nl 1 an I N- Yxllinr l'l-xx' 1' Q1-nmr Nlllu-rlulixv 40 Mr. Nm-1ll1.:x'll1lliirnughluu .Kg Vauwnlxzui 6' ' ut 1 1 nm l'Inh "' Qpwuixh llulx-1 T1-lun: I li lltunx 4 YQ ny! Sm-in-ly Ii, 4. .11 S1-in-lu--' Vinh "' llvlmtulu .1 IAII1-l'lu:nlv un Yvillllf IIN' 1 : . Xlullnurzlln 41 llvlvmm- In n In 4 li. Vuun--il Vu ll:-vl Iinyt 5'-Ns , .ug - Ili-Y K'--rnfm-rv-:uw 4. .vi lh-lv Sluh- 31 li--lun-N:-xullnl ln Rutury Vinh .1. l'll.uu,1-:s lf. XXYILSUX XVI Vlul, 1- lun-lui tnnn-ram S--n-m-v Ulu!- mitlem- 4, NIVRI!-YI. lfrvm-h Vlull I, I, 41 Valli--nxl 5: Hurl li.-wr 4 m' lim-:nftll Hmm: .Xlh-ml Rl"l'll li LIzAm:'1'11 YV Frwllvll Vlllln 4' HIM- I'lu1l lin-wrx nw .11 S1414-In-.1 l'lv1I. Build 1. 12. 4, 4:1 nlrl Sunni .lunwr .XY--lwlw Vlul. ul' li muulxrz YV L., HIFY ii, 4, fu. l'r4wnl.-nt 41 l nhl nlnrunn '-' lumm l'm.1l.nll 4 Xurxlty Hznkvllnnll 4, .-. lm---lmll 4 Nrunll-nl l'LfIlYl' 11 lah' Tux , Jn. l'lulr 4 up Vmu ILSON 1 uw " 'L .mt 4 YXIAN Il, Q ing.- ef S.. Q, . rr. 4. 5. x 1 X 1, I. Zig 'nlvwh .. V 4. g it ,Q BA EBALL Mr. Dewey Starnes was the Bus- iness Manager of the Raleigh High School Athletic Association. He helped in planning the schedules, bought and looked after the repair of all athletic equipment, handled the sale of tickets to all games, and in general did a little of everything ill connection with the work of the Athletic Department. ...-- Mr. Starues NYith the return of spring, many hopefuls for the hasehall team hegan the daily grind to get in shape for the approaching season. Prospeets were hright as the new coach, Charles Dandelake took over his duties. Many of last year's stars returned and the team had high hopes of winning the State L'hampionship. Veteran regulars of last year's team were llnek Senter, Buddy Murray, Craven Turner, ldverette Dixon, Johnny Holmes, lialph Heath, Lefty llorton, l'arl Bunn and Hinky Joslin. After several weeks of strenuous proctiee, Raleigh showed up well in a few warm-up games hy heating XYake Forest lligh School, Fuqnay Springs. Cary, and Lexington. They next opened the Eastern Fonferenee hy defeating ltocky Mount Je-1. Horton was the winning piteher. The following week Durham upset the locals S-5 in a hard fought game. The relief pitching of Joslin featured this game. 'l'he Capitals then came haek and produced one of the higgest surprises of the current season. They turned haek the V. of N11 freshmen ll-lo with Joslin again offering fine relief hy pitching and hitting a homer. Murray and Senter led the hitting for the Raleigh Cluh. Six other games are to he played as this goes to press. 1'7"!lI'I'N NIIOIPH ll,lllI'l' tire, iff! fo riolfl, fron! role: Carl Bunn, Guy Senior, Hinky Joslin, J, C. Goodwin, .Tohnny Holmes, Bohhy Brown: sreoml roam- ,lilverett liixon, Lefty Horton, Buddy Murray, Con:-li Charles ifanilelaki-, Ki-mp XVeax'er, U1-:ive-ii Turner, Xiek, the lllilF1'0f,Q tlfiril Tow: Buck Seuier, Ralph Heath, Joe Hunt, XValii-r Stuart, Curt. Calnpheil, Jlozlrryfur John Marlin, illrlnzlger Clifton Moore, bark row: Manager Frank Ruth. L. M. Dodd, reserve outfielder, was ahsent when the pieture was made. l11S1 Teachers ll-1'f:ni11xlxvlllln-lxufmxrfau-lllfy. ullmlillnut l1:1w-llmnv l'llUlIlN. Wa-nw ilNNUl'lJlfl '4 wlfll all tl1L-Ntlxflmh, Mix, '1'llL'kt'l' wax Uilllgllt. :mx sllc :1-Nlxfml .In-:un l:1Ax'lm' lll lmslfing il bunk: MLN Pvlllly. Ili xlu- ul-nt llXl'l' N ll mlm K xmulln 4111111 N11 1-ff :xml MVN. Rilllliill. :ax fhq' 111-lvwhml :1 lu m-muhu-tml il lllllrll' 1-lun. N liilllx muml. :uni Ml. 5lllltll. I1 9 lin V, ', . W 6 5 ' 'xr-. 5 l-.pg 1 .wx ,F hi. -.. f. Qfzm V x-X, 1 X M ll p :nrfllzl IAXIICII :md D. H. l'4mhm luungu in H10 halls bcfurc play 11-l1c:11'salsg ll-V Iifmiluy, Own-11 Ru-Vos :md Rnlu.-rf 1lL'yIl0lflS L'll'i0yiIlg' 'r:u'gL-f lll'?lK'tiCiIlg'l Calla ciO0iiWill :xml Mary G1-1'111:111 Pilllftlll hL'L'lll to find WL'2lVillg illh-1'c-sfillgl " 'los 1 ln-up "day p1'o111ph-ml Hlmmml' You-Q11 'ru llUllSC'l'lL'?lll llL'I' loc-kc-r. 1201 6lfll0'Zf I l Thi- ful: lwic'rLl1'v. :x Ntlliill' play Nllilllwllllf. fimla thu alufing Utl1L'l'. 1'1lL'ilIllJl' Yurccn. :llmuf fu pull il filillfillg' wa-llc: Hnf lltlliltillg funn M-cum lmrrl at work: Jllllbtllkl' S1-uior play sawm- 1 mtvlws flu- mn, Jim Uliwr. L'XIllIlillillQ lnix fI'Hlll!ll'Nl flu- 111-xf D. . ,, . maps il ' glI'l gmnp ffroup uf thc play. b l1211 P WE' V. I Mr. and Miss Needham B. Broughton KATI-IRYN NORMAN and DAVID WILLIS lfl6'C cillilfc' 4.54. ,.'. ra I '. 1 gf-K, , :MP-yp 1 , . ,j ' 1, 'Agar 4 ,J6 Versatility IDA DUNN HARRIS and MELVILLE BRQUGHTCN Ill r an :fab I " 1 I 5 x Beau-Belle BETSY ANNE CLENDENIN and RQBERT RE 1 124 1 YN OLDS VL Z fi LVHJ A., , Q . ,'.,' is gl " L4.." -" Scholarship ANNE RICHE HARRIS 'N' and 1 I QWEN REEVES tml 0fze,,f,ff,'0,, 1jlYi1l Xvillix. I'1'a-Nimh-llf uf Hur Hfumil-ni limly. luml il Inari in In-llmlng lln- lnmx w- w vw - lll ltlgllfll c1l'2lllL'l'. Buffy lL'l'l'y, Ull flu' Nh-px nl lgI'1YlIgIlfHII lll"'ll Hvlmul Cuts lwcmmlm- il lmrf of xvllmml lifv. lla-rv. in flu' Ilil"lIl'l'. uv wa' Ililll uiilu lllcv wont in :md mm-t flu-ui'fic'm-iwufflu-:ul1lnilliNfl':1Tiw11 :mal llw f.'ll'llHX' xi 'M-fl Q l'l?lNNl'UUIllN, :md lJl'l'Jlllil' su-qllzllllfml ulfln flu' Nflltlvllli. n as-A" ,n-9 Q 1,ll'f'iIl Uvillix llllll liwffy 7't'I'I"If 9 Wit MARGARET CRQMARTIE and WALTER LEWIS 14,6 fafzm Sports MAD!-XLENE GRANDY and RUSSELL SENTER Bookstore Clerk: This book will rlo half your work for you Daphne Dunn: Fine, l'll take two of 'e1n. Congratulations and Best Wishes to the Students, Faculty, and Friends of RaIeigh's High Schools May continued Success and Happiness be your lot in Life. H udson-Be k Co. "RALElGH'S LARGEST DEPARTMENT STORE" 'Help your wife." advises one home el-onoinivs editor. "When she washes the dishes. wa the dishes with herg when she mops the floor, mop up the floor with her," Mrs. Glenn: What is at Metaplmr? Straight-thinking student: To keep rows in Qmgzgraduation.. BROGDEN Lf-t 1tm'1.t:'s si:cnET.xH1A1. P D U C E SIIIIOUI. In-lp ynu plun your curcvr. The tlnnrs of nppnrtunity urn- opt-neil N tn Huylr-'s gmtltmtes. for I-wry gratlu- M Y atv has In-Q-n plan-ml in a prnlitalmlt- position. . xYllt'll svlvrling a Ivusim-ss st-lmnl rlnmsf- one mln-rv xnu will ln' an tattz'ptinn lxxln-ni ynur fpunflatinn llpgtiplullgll dm ytrlll plngrvss I F CALL of vlslr PRODUCE lfulc1'gf1'x 1,I.5Il.IIl'fl-l'L' 1m'11s1'11ev5 SL'4'fL'ftll'I.lll Srlnml . HOYLE'S Secretarial School 306 At'ailf-lily Huilnling Plwm- T402 RALl'flllH. N. C. RALEIGH NORTH CAROLINA DURHAM LIFE INSURANCE COMPANY HOME OFFICE : RALEIGH, N. C. WE PRIDTECT THE FAMILY ln our line of rmilrarts tlwre is a plan for PVt'I'f' nevcl and f-x'f'1'y purpose' for any amount. Tlnwnlgll its PRSA' deposit plan life insuranrv 0fI'PI'S evffry nnv at sale anfl mnlwtmimtt systmn of savings plus protection. LET US HELP YOU FACE THE FUTURE WITH A SMILE Question: Why is a womans mind vleaner than a 1nan's'? Answer: Because she changes it more often. t Person: Have you heard the one about the 5 apples and only were good? Qec nfl Person: No. Fnst Person: Two hail! Compliments of LAZARUS STORE HOME OF FINE MERCHANDISE :lT S, VVili'i'iir'lQTOrW SHEET When You Want the Very Best Goods at the Lowest Possible Price COME T0 lll R STORE SIIfFSfI1l'fl.IlVI Guurmzleell G. 8 S. DEPT. STOBE ltl lf. llurgett St. Illll-210 Wilmington St. HILKER BROS. TAILORS-CLEANERS-FURRIERS FUR STORAGE DYEING 511 llillslniru Sl. lh XX. llurgvll Fl. PHONICS 1060 and 2985 5' ard' RALEIGH, N, C. llorm-1' Wilnlinglon Lmil Exclulngge- SIS. S1 "i11li'1'1 iz .ru -lgl MEN'S, BOYS', AND LADIES' READY-TO-WEAR I'r1'i-es to .Suit Ilzi' Poclfetlmnlr ' ' The Shop That Every Q E Girl Knows DEPARTMENTSTOR 'l.gnllllqg,' - ssgi I", Q ii H tllllil I limp Q lfliere you can dress better 1 Q 1 ii il I .dll 5 for less money f 5 'fl ' 10's "'.'lllllllll.. We 0PPfeCl0fe YOUV P0f"0nU9e Everything the School Miss Wears Always New, Smart Things at ' ' Sensible Prices Q RE Coats - Dresses - Hats DEpAp7'MENTS7'0 Sweaters - Skirts - Jackets P.,ALElGl'l'S SMARTEST SHOP RALEIGH, N- C- lfff Fayetteville Street nn: It lSl'Hll1lllf.Ll'2llS and dogs. lph: Huw do you know? n: liwzilxse I just slr-ppt-rl in a "poo1lle." Wi-II. ai rose' llt'IXX'x't'lI two llIHI'IIS.l l't'IIIlIl'lik'll Iliv gussipy wuimm us slit- wut:-fl Inu llt'lXYk'0ll two IIll'Il, l'cI sary it's inurv Iilu- ll tuugllv snmlwivli " 1'vlm'tmI one ul' ilu- tlmrus, ,I It's More FUN X to Swim and SUN I I ll., JANTZEN O VIL on :Arlin- "The Largest Sporting Goods Store in the South" Visit the largest DRUG STORE in the city featuring nationally advertised PATENT MEDICINES - DRUGS COSMETICS PRESCRIPTIONS Carefully Com pounded OF RALEIGH. N. C. 'NC- 'CREATORS or REASONABLE onus PRICES" FOUNTAIN and LUNCHEONETTE SERVICE W. H. KING DRUG COMPANY Wholesale Druggists RALEIGH, N. C. Manufacturers of xlte-V: F2lIll6'l'. lx-liiflililwi' Ihr- limo you tolil mi- ut' lwin: k1XDl'llf'fl? I- ather: Ha! Ha! those xwre tht- gi-ml tilfl 11.13 alter: XYQII. I'm te-Iliug you. 5. Joke: A Cross-eyed man and a banker, who were both driving towards an intersection h'1d a collision. The cross-eyed man angrily sputtered, "Why don't you look where youie going?" The banker coolly asked, "Why don't you go where you are looking?" ' I Klmbrell s, Inc. , Drunk Formerly Cnnrlzvin-Snlilh Fzzrnftzzre Co. Specialists in I f C S HOME FURNISHINGS IZ4 East Martin Street Chic Beauty Salon l29LgQ Fayetteville Street Compliments of McLellan Stores Co. 230 Fayetteville Street White's Grocery BYNUM . joins in wishing PRINTING all good luck COMPANY to the Seniors and Student Body of Needham Broughton "BETTER PRINTlNG" RALEIGH, NORTH CAROLINA Conversation heard between two elec-trim-ian "Know what?" "No, what?" "No watt." . . ., X11 In-nl: lhll, I mlnln I seo yon tlirow clnwll that signin-lla-. dnl I. lhll ll 111 ld ntkn xx II11 x u ln! u','e'2 u ' ' u '-- uw ju dit PERSON STREET PHARMACY "Your Neighborhood Druggist" 200I Fairview 620 North Person The Milky Way SERVING THE STUDENTS and THE COMMUNITY 725 St. Mary's Street DIXIE FLORISTS Ifl,OXX'I2RS FOR Ifl EIU' OCCASION IT South Wilmington Str:-et Clark Art Shop -Q Awnings Framing : Gifts -Q IS3 South Wilmington Street Edwards Drug Store A COMPLETE DRl'G SICRYICE 3253 Hillslnoro Street COMMERCIAL PRINTING COMPANY "PROCESS PRlNTERS" 215 South Salisbury Street Colonial Furniture Company HOME FLYRNISHINCS 111 East Hurgett Street Mitchell Funeral Home "The Home of a Friendly Service" Q22 West lrlorgett ier, t'Ll1lIllg'Il1IU the romn: Why, Lib, get right flown ul'ftl1ul young n1un's knee! Ill Oh nu. IIIHIIIPV. I gut he-re first, I1 ucius say, "Mau who sit 011 lack is bette-1' oiT." 6' CKIIIIPIIIIIFIIIS ROOFING CO. Thomas H. Brlggs Er Sons llnlzulcsflle llllll Retail HIGH CLASS SHEET METAL Telephone 4528 "Hardware in Raleigh Since l865" ,lculfis E. Burcos E1'11R12TT E. Bmcsus 406-410 Wert Davie 511' 1 IIIIS '20 RHS '12 coMP1.1MENTs WH'TE'5 ICE CREAM of Q A F R I E N D There IS o Difference , Student Jewelry Miss Hardbarger's Headquarters Secretarial and Y 1 f Q ,011 are ll ' Busmess School mm 0 QUALITY STYLE lntv11s1'z'e and 1'rm'!1'vaI and lfz1S1'11ess T1Y11'I11'11g HIC H SCHOOL GRADUATES HARDBARGER BUILDING Telephone 2453 If It Comes From - f JEUJELERS-SILVERSITIITHS RALEIGH.N.C Expert W'atcl1 Repairing 1911 u girl puts llll the doe it's the l1egi1111i11,2 of puppy love. -1 i 1 Q- 1 ju in el111H'ivS,:so Ilia-colli-ge lrvslmluli lol! this mil Ili 1 w num ll I1 ul i, net th It l'm stutlyiug WIIVII you get hawk, wake me up. BRANTLEY fr SON, Inc. Druggists Masonic Temple, Raleigh, N. C. PHONES 8834 and 8835 We Deliver G. G. RAY FRUIT AND PRODUCE co. Wholesale Dealer FRUITS - PRODUCE lin Seasonl Lrzll I .s l'lf.xf 'I'lfl.l'Il'IIUNI'I 44176 - ,I-677 Sulllll Iilulllll 5111-131 Congratulations and Best Xllfishes W. T. GRANT CO. ZIZ Fayetteville Street DR. A. W. GHOLSON OPTOMETRIST Better Glasses : Better Fitted IST South SOIISLDLIV1, Street Raleigh, N. C. News Successful E-tlferiersice CROMLEY - MELVIN DRUGS "TWO STORES" Sir Walter Hotel Building Gayle J. Cox, Manager METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY Phone 7533 Off-QQQ Raleigh Building IZI7 Hillsboro Street phone 8687 Phone 5834 Gus Matinos and Son GROCERIES Heavy and Fancy Groceries All Kinds of Imported Products Quick Delfrzfry PHONE 2-00124 O len Ewry Night 'Till 11:30 J.m. I I Lnrilrr lidflilllglllll anal llargt-lt Nr:-Q-ts Mangels -For- Dresses - Lingerie - Blouses Fan Tan Hosiery - Sweaters Skirts XI1 X: lilies your lmushunfl talk in his sleep? XI1 Y: No, and it's terribly 9XilS1WI'ill1Ilg. Ile Just grin ADMI NIV. liunlcly Blix. 1,AVT, A. Hl'2I1D B.A.. M..-X.. Liiiversity of North Czirolinzi Here, Helen meets Mr. Heicl iii his office. This is Blr. Reirl's seeoml year :is 1l1'lI1ClIVJi1l of our school. His C21l'l10SJf efl'ort in help the hoys mul girls has Qillllkxll for him il place of respect Zllllllllg The SlllClClll'S. l10l Si MR. CLAVD1-1 F. GADDY B..-X.. Wlrke Forest College M.A.. University of North C':ir0linzi Superinfelzdfflzi Raleigh City Schools The first Citizen of our school is Hlr. Gaddy, who has heen superinteiicleut of the Raleigh City Sehools for four years. In this short time. liuwever, he has heeome the frieml and supporter of every 1gl'Ollg'llt011 sfuclelil. W Q , .M LY. is 5 Mr. Reid and Helen Jordan Newsbov tto gentleman on trainl: Buy Kenneth Roberts latest novel, sir? Gentlenian: No, I'm Kenneth Roberts myself. Newsboy: Well, buy Hone With, The Winrl. you're not Margaret Mitchell, are you? FLOWERS ALLEN'S SERVICE ART FLOWER SHOP "Come in if you Cong Ph 'f 't." 24 West Hurgett Street one I you Cm DIAL 7240 PHONE 2-2875 MCLEOD and WATSON The Home of Compliments of HART SCHAFFNER AND MARX . i:1,oTHEs . sTE'1'soN HATS Hotel CCll'0llI'IG x1ANHAT'rAN and WILSON BROTHERS 1fLRN1sH1NGs PROTECT YOUR VISl0N WITH BETTER LIGHT O At school. work or play, avoid the harmful effects of eyestrain by making sure that the light is right. . . . Remember sight is priceless - light is CHEAP! Q CAROLINA POWER 8 LIGHT C0 Elec-I1'1'c1't-y is Cheap - Enjoy More of it! Ardent Fisherman: It was an aniazing catch. Honestly, I never saw such fish. Wife: No, I don't believe you ever did. In 1 us es 'ire playing poker. -Xxx t tiirvv awe-s. ' 1 zu-vs, :1 qiu-eu, and u l"ll0I 'Q lgro . ' o' Aw wins. . f gn Xu' got lui I'il'st1Nvgi' . A ecoud Negro: Nuw, uw wins. I I"ir'l Neuro: Yo sho does. How 001110 you so lu I 5 5 A 5 1' i "f EVERYTHING GENERAL REP.-IIR FOR THE MILL ING IN OUR MODERN SHOP MACHINERY :M N SUPPLY COM ILL SUPPLIES P A N Y RALEIGH, N. C. DURHAM ROCKY MOUNT Tlzf' best in GROCI-QRII-IS um! U I ,NI In Sl Ill rf 41' 'f' IruI'II 41515.55 o5:EE'1'1l En1E1Er1HI1rIIIwH G fllrouyh our New EI-'t'I'?III1IlI'lt' NllIIlIl4'I's CO-1 Inc- DIAL 7561 i 174m ou-zxwooii .wiqixmz 600 West HHFQIPU 5U'f'Pl DIAL 2-2276 Raleigh. N. C. QII4 IIII.I.SI1liIUl S'I'IfI'II'f'I' QLALITY BIIiA'l'S uml I'RUDI'IIIf CQAL 3 POWELL-GRIFFIS MARKETS Hayes Barton Grocerteria BOYI-1AN'PEARLE Home-Owned Store INCUHI'ORqXTI'1IT Cornvr Fairview anil lIIw1'Iin Iloualf PHONE 2-3917 C,-ml. THORNE. .llarkvl ,Ilanagvr Raleiglfs Shopping Cf,nI6,r HAROLD BARBEE. Crm-erjy Urzrzrzgvr FREE DELIVERY - - All Over City Mae: Is your husband stiugy? " V. every time he tukvs u peuuy out ol' his povket the Indian hliuks ut the ligh Rae: Is he, Sa, I ll'lS generally get the wrong figure wher e they ad tl. II rmlrillgl, I'ulmI1ni-if :intl L1Ib1'1i'11lu1y l:.t'pr-rI.v ATLAXNTIQ' GAS ANI? OILS MORGAN 6' DAWSON ST. SERVICE STATION Opposite Blair!in-Yi-lvl-rlou FI1llt?1'Iil Horne Lee Tires - Willard Battereis Raleigh High School Headquarters for GAS and OIL DIAL 4841 WiLI.1r: M. LYNN, Prop. SWIMMING IS FUNI' Swim for Health HAYES BARTON SWIMMING POOL ATLANTIC TOBACCO COMPANY BAGWELL 81 BAGWI-ELL ALL FORMS or INSLRANCE WHOLESALE TOBACCONIST i W. W. IIINNAVT. See.-Treus. ' 306 S, Salisbury Street Jill Ninth lilount Street i . Raleigh IJIIW 9937 Rale'9h Dml 24252 .fi 'vl lnn -. JOH N NORWOOD, Distributor W. A. IVICKNIGHTS GROCERY Fancy Groceries -- Fresh Meals Fruils and Vegetables PHUNIQS 8371 - 8372 3021 llillslmro Sl. Raleigll. N. ll. uk Compliments of POINTER CIGAR CO. 'k SA VE SAFELY ...L1I... BOON-ISELEY DRUG CO. Phone 7728 We Deliver RllIt'l'g1ll.Y .llusl Popular Drug Slure nfum-iu 'uy, "Girl kissed on l'm'e-Iieaul wear high heels next time." leople who ln ' 'e in glass houses should dress in the lm. um ll Class Rings Invitations Medals Trophies f WALTER B. ANDERSON L. G. BALFOUR RICHMOND, VIRGINIA lIl.4.IlU.TDS ll"fl7Yflll:'S HARDWARE CO. JO L L Y ' S IIQIRIJTYARE - I'XIX'l'S - OILS l3i'Il -- llllll YARNISIII-fS . cuss . H XYALLIDAPI-IH lmfadmg Jewel:-1's and Sllwrsnlitlls 108 EM Hamm Qu-M 128 l-'ayi-in-iillv Sir.-I-r Raleigh. N. li. hallllgll' N' L' l'lwnf- 4232 Sll.l'ERlfQlRl:' GIFTS Drink Pine State Milk Healthful All-W'ays ICE CREAM TIIAT EVERYBODY LIKES PINE STATE CREAMERY GLENWOOD AVENUE DIAL 2-3911 rst Owl: Hullol Why did you lm-ave I.oudou'? ber-mul Owl: Those awful blau-liouts ffvouldlft sleep gi wink. o.Si1ve1',E y 1 0 lost his u I 1 to sav "M L u Ranger buy me streamlllle P3112 MARTW STROP TAXI MILLWORK 0LDEST and MOST RELIABLE WOODWORK OF ALL KINDS 'A' P. O. .Box 728 200 Harrison Avenue 5 8 -I -I Phone 4024 wk "lf ltss Woodwork We Can Do It" Always Rea dy II g 1 11 L lin-. she- is VQIV 'won 1-Ilungecl. o t of us go through life on u live-cent fare and the-n ask for a truiisfer. Graduation Gifts 'A' RINGS WATCHES JEWELRY ir BOWMAN'S l5 West Hargett Street Raleigh, N. C. Smart - Alert - Dependable The Things That Make a Champion Are Found in the l94O Ford V-8 See ond drive this remorlcoble cor betore you buy onv cor You will find it will nweosure up to your fullest espectotions regordless ot wlwot you demond in o motor cor. Sanders Motor Co. Service : Ford : Sales Corner Blount ond Dovie Ste Raleigh, N. C. Dial 2-0551 Saint Mary's Schoo and Junior College Mrs. Ernest Cruikshank, A.M., President Raleigh, North Carolina l-lion School Groduotes ore offered two xeors ot Grode A College xxorl Tlwe Curriculum olso includes lflth llth, Gnd lfth Qrofles ot l-liglw School work. All 9-.cojlernic Courses fullt occr-edited lol. the Southern Atssocio- non Excellent courses in Art, Business, Expression, Home Economics. onvl Music Deiiiortnwents with Tuition included in QrS'T"iVOl clworge. Twenty Acre Campus - Field Sports - Gymnasium - Tennis Indoor Tiled Swimming Pool - Horseback Riding - Golf ,Anriuol Seislons f - Mid Septenwlier to June Provide Tlwirtl, -tue Weeks ot Clossroorn Worl Write A. W. TUCKER, Business Manager for Catalogue and View Book lt tl1e1'e's going to he any cheatinu. I want it done in the back row where theoreticall I can't see it. The joke editor made a plea that we print the jokes on tissue paper so that the readeis could see through them. Czmzplinzerzls of Wright's Clothing Store l 27 Fayetteville Street xxwtltlilnlfadz I , K , , . n ,. to X ' we -Y-'-Ll ' H East l-lorgett Street Dial 8784 SAMPLE SHOE STORE 1218 South YViltningttm Street We have always been a favorite for the High School Boys and Girls i',I11xI the Kimi of Shout Tlujv f,il.'C" Insist on . . . LANCE'S "POP" GRAHAM Distributor fi0lII1JlI,llIPIIIS of Rogers Bros. Service Corporation 330 South Sztlislmry Str:-el lJlAl, 4135 Dial Z-2282 Shine Sc MODERN SHOE REBUILDERS 15 South Wilmington Stn-et ,PHI liiztrls of Shoe R?lIlIIAfI'lI"i w Nrfxt Door lu lltmtl-Nl-,itll-I Rum. Ilotttxteswontii. Uinier-Opemmr R.-Xl,ElGtl. N. C. SHERw1N-Wu.1.1AMs PAI N '17 E. Gilbert's Paint Headquarters Imperial Wall Paper, Paints and Art Goods . . . Roofing 15 lfast Martin Strm-l RALEIGH. C. Dial 9521 Oak City Laundry Odorless Dry Cleaning Hats Cleaned and Rugs Shampooed 436 South Salisbury Street Dial 4478 Heel: How can you make anti-freeze? Toe: Easy-hide her pajamas. Did your niece, .lziniu ni ills i main of Yes, ilgl'il'lllllll'8." rulturi . H7' The Honeycutt Fruit and Mirror give T0bledT0pS on on Produce Company Window Glass Auto Glass W'lllII.lf?4.'XI,If ONLY D A COMPLETE LINE OF FRUITS AND VEGETABLES ' liunurmx I1 Spuirrllri' . , - , Ilgilllzix and Lani- N-. Dial .1818 R:'ll.I-IICH. N. If. llll wills! limit' Nlrvvl RlI,I-illlll. X, li. lf. L. llll.l!l-Il-I l,HUNl-I H732 RALEIGH NASH CO. SALES and SERVICE Phone 4449 334 S SUIi5In,irx SIVQQT Raleigh, N. C. F.ilIII1fl,liUII'llfS of PERSON STREET SANDWICH SHOP Soda Fountain - Curb Service 010 Nllflll l'vre.in Stieff-l Dial 5734 Dial 9435 "Stevens Esso Service" "lV0 Give Road Service" 506 llillslmrn Firm-rt. llalvigll. N. li. Happy Motoring H. Il. Blfxwv. l'rf'w'ilw1! R. T. Nick, .Nt'1'l.-Tfl'I'1.N, Carolina Builders Corp. Coal 1 Lumber : Millwork Building Material 217 N. llamsim SI. Ilial T563 R Xl,I-Ilflll. N. ll. R. l. Nlouiv. Clifton Hi-ii-mi. ll. ll. hlyatt. ,l. T. l'luriiI1llvI'iI.- I . Sales Loans Tire Sales and Service ,EAL .mi m11s1...r.. SIl'l'4'l I ESTATE Nsummc: Distributors of L A W R E N C E GOODYEAR TIRES B"os'C"'- EXIDE BATTERIES RENTALS American Oil Products 22222 Pf0Pel'l'Y Management oufuciu say: Well done dry: ilig, dig, dig: we-ll, all right. Do right and fear no man. Dou't write and fear no XVOIHHII. 'A' OVER A HALF CENTURY Hardware Paints Seeds Farm Implements 4 .IGB P. WYATT AN S CO. RALEIGH, NORTH CAROLINA RALEIGH SCHOOL OF COMMERCE An Accredited School of Stenotypy Train- Flenutype Secretaries. Sienn- lype lfuurt anll IIUIIYPDIIIIII Report- ers. Klavliinff Bimklwvper-Typists. and ffmliptullivtvr annl Nlimeugrapll Upefalnrs, Only' I-xpcwim-iii-4-il, 4-olli-:u--tmiiwil Ill' sti'i1wlnrs, Lnlvsl miie-' ihzu-hint-s :mil ilevi--as for IYIIIIIIIILT. tliwliiatvs uni- formly siiwessfill :tml Im-:its-fl in lllillly parts nf the Iinilwl Slim-s. Law rail:-s. Girls' lmrlnitnry in 4'-xvliisivv rr-siilvlltixll sf-4-timi. I-fnrull :my time in this mail' urn sr-Imnl wliivli utters l1':linin,L' tn nn-et llh- wlvluzimls of pr:-si-nt-ilziy lmsi- ni-es PIlIl'II'lI4'j'-II'IllIllI1Lf than lirihus ri-svllts. Tl'll"lIl1lllIl'. lfritv. Iisit THE RALEIGH SCHOOL OF COMMERCE ll6 I-2 S. Salisbury Street Dial 99l6 Pine State Building RALEIGH, NORTH CAROLINA Who gave the hride away?" I could have, hut I kept my mouth Shut." nfucius: 'Tis In-tier In Ilaivv lizilitnsis I Im-zitli :ll ull. Nash-Steele Motor Co. Dodge - Plymouth Cars 123 Sulllll XXiIn1ing1m1 Firm-l SEE AT LEAST . . . One Good Show Every Week and of Course at the R I . h N C AMBASSADOR oelg ' ' ' STATE PALACE DIAL 5571 0, An Makes of used cms CQQLIQL f,'UVIIlPlI'llIf'IIf.i nf QUALITY CLEANERS Hutters and Byers Nw. 3-qu lvlvliuimvl .AYVIIIIP Ii XIEIILII. N. II. llllivf' 2 I-I Wi-Nt Xlarlin .I l IIIAI. 332:11 WILSON UZZLE, INC. Oldsmobile - Cadillac La Salle SALES and SERVICE 421 Fayetteville Street GAS is vouiz SAYW QUICK - CLEAN - BAMBY BREAD ECONOMICAL SERVANT THE RALEIGH GAS CO. Royal Baking Company Raleigh, N. C. WYE SELL ll' llf1'l'lt'N. IIIIUIIIUIIIIS - - IH IXIVIIIES fezrelry IIIIII Luggage Raleigh Loan 0ffico 207 Fulltll Wvillliilmgliiil Stn-I-I RXLEIIZII. N. II. For exterminating service Call or Write W. J. KILLOUGH, Mgr. Killo Exterminating Co. Raleigh, N. C. P. O. Box 481 Dial Z-0023 TRATIO Mrs. Hicks and lien Rhett Mrs. Hicks has bcen Director of Guiilzuicc in our school for several years. In zuldition to hcl' regular work in the clzissrooin as a tcaclic-1' of Social Scicncc. shc has lic-lpcil us with our schcclulc. clicckccl our credits. :incl given Us helpful :ulvicv in our school prohlcnis. Here. llrs. Hicks and Ben Rhctt are pictured in fricmlly l'OllfL'l'L'llt'L' in her oilice. Miss Sinclair :intl Mary Vornick Miss Sinclair, thc school sccrctsiry. llils inany rcsponsibilitics in ln-r work with stumlcnts, tcziclicrs :incl pnrcnts. Shuisprivzitcscc1'ctz11'ytothcprinci- pal. lizincllcs :ill school coiicspoml- cncc, kccps thc rccorils of nttcmlzuicc :xml in nunicrous ways scrvcs cvcry incinbci' of our school. In tht- picturc slit' is giving M:u'yC'oi'1iick.:iJunior. :in nnnounccnicnt to post on thc hullc- tin liouril. llll Meaue-st 1111111 in the world is V8l1tl'ilOl1l1iSt who throws XOICQ under old 111aid'S bed. BUY . . The Handy Home BEST BY mu A , TASTE TEST ' MQOW O. W. GUPTON SHEET METAL WORK RooEiNG OF ALL KINDS FURNACES AND REPAIRS Il W, Davie Street Dial 4921 jfs. J is ii 4 ' x Carton " 'A Txf fxk , 'RI V1 K Elway. JI ,,. Compliments of J SOUTllERN SCHO0L E.V.Gl'ld SUPPLY Co. l.AHUliA'l'0HY. LIBRARY If it is Real Estate You Are ami interested in WE CAN HELP YOU lH'Tl1'r' 14 xvvwl HUIALLHII 5ll'r'e'l DI.-Xl, LZ-1153 SCHOOL SLVPPLIES Hillldgll. North Carolina ll. STEINNIETZ Florist TIRE and BATTERY CO 'l'lil,lCGll.tXl'll IJICLIX ICHX Cul Flnzrvrs llrfsigrzs B1llltlIll'f.9 l,t'l'l7lAfIfI.UllS FISK TIRES 3113 llallilux Str:-vt IJIAI. Tlfmll North Carolina Equipment Company Construction Equipment Road Machinery : Supplies Raleigh, N. C. Statesville, N. C. Mitchell Funeral Home Funeral Directors Ambulance Service 222 West l-largett Street Dial 8328 Lady Assistant lil il Konus dv Milo girl. l1ll'Slll1li'? ll ds off. TAYLOR? Tlze' Slum' l'lm-ff of llze Crzrolizzax SHOULD BE YOUR SHOPPING AND RIEETING PLACE This Cowl Stun' Slrzirvs lu l'ler1.s4 in lflnllzilzg. ,Nn1'cllies. 1Jl'I'Ct'. mul .qt'l'lll-1'1" TAYLOR? 1 RAWLS MOTOR COMPANY Headquarters for PLYMOUTH and DESOTO Best Place to Buy New and Used Cars Smith ,, Dairy Products lf11ll'II1Uf1j lil-lIt'I'lll'll' Duiril GRADE A PRODUCTS Compliments FRESH DAILY DIAL 2-0351 of ikllfimf...i"Z',ffl,,"ALlIg'ff'3lQIIff SIR WALTER SHOP AT A D L E R ' S HOTEL Cinderella Slipper Shop For Style and up Comfort Visit Our Bargain Basement For Economy One of the freshmen at State c-an't understand why he has to take a eonrse in husbandry PEACE A JUNIOR COLLEGE FOR WOMEN RALEIGH, NORTH CAROLINA For the Education und Culture of Young Women I. JUNIOR COLLEGE WORK a. Two Year College Teacher Courses. IJ. 'litro Year Courses with Home Eeononiies lfleetixes. f. - . N . . C. Iwo Rear btanmlard Course in Home Et-onomics. d. Two Year Standard College Courses which permit entrance to Junior Class in all our leading Colleges and Llniversities. II. COMMERCE AND SECRETARIAL COURSES a. One Year Commereial Course - Cregg System. IJ. 'llwo Year Connnereial NOIIIICP g Gregg System. III. HIGH SCHOOL COURSES IV. SPECIAL INDIVIDUAL COURSES IN ART, EX- PRESSION. PIANO, VOICE, AND VIOLIN An invitation is extended to all lVIorson and Broughton girl gradu- ates to investigate Peace helore making their plans to attend Col- lege. Wie have adequate facilities for their comfort at Peace and our large number of Raleigh girls in attendance from year to year is a source of pride to us. For Literature, Address WILLIAM C. PRESSLY, President PEACE, A JUNIOR COLLEGE F011 WOMEN Raleigh, North Carolina For Quick Service Phone 2-234l The City Drug Store Wm. L. Johnson, Prop. Nyol Service Store Corner Blount and Martin Streets : Raleigh, N. C. C""'P'i"'e"'S of Carolina Cleaners City Sandwich Shop HG Hefwoi fwiue All Kinds of CLEANING and DYEING SANDWICHES Z DRINKS AND "Dependable" BARBECUE DlAL 887 lVlEREDlTH COLLEGE ACCREDITED liberal arts college for u-omen 1. Soiitlif-iii Afsociatitiii til Lolleges and hecoiitlary N-litnilf tl'l1Zl I. 2. Aiiiericaii ,-Xswciatiuii of Liiiufrsity Wimiicii llllllill. .J . .. .-. .. J. fhlllt'l'lI'ttIl JhSSUL'Iilll0ll ul Liiiw-isitics IWZHI. PROGRESSIVE educational program in terms of person- ality development Distiliguislietl i'vcurtl of student lionurs anal at-liimt-int-tit. lfllt-ctive limioi' sy stem. Excellent lilirary llacilties. Special atlvaiitagef in art. music. spot-cli arts. litime ecoiimiiics. Proxifioii for siipf-rvisetl teacli- iiig in Raleigh sclionls. ATTRACTIYE location in Raleigh, "the erlueational Center of the State" Beautiful campus of 182 tug-res. Nlodern fii'eprtnif tltii'iiiitoi'ie-s. uitli generous piuwisiuli for social activities. REASONABLE rates . . . S450 for tlie year llnrile for Catalogue aml other irzformation CARLYLE CAMPBELL, President Raleigh, North Carolina W' Cooper Compliments Furniture Company of Raleigh, N. C. . i Southern Dames DIAL 2 3146 PATRONIZE OUR ADVERTISERS 11 'fx' I IX 1111 1gq'151111,1g1Y'g 1,111 X . 372 I . ', .V 1 H "' I V11 I If ' I 1 X ' 1I I If X gg fbxi 71x . ..1-T3 .5731 I II -I T41 IIIII fIIIl!VII'fIi72L'I"' I illffxix' K X x xx Y 1 NX'1I1I1I1x1IIX11XI IIINQI' 'IU ',I',7IfI'f,1 I I Jfiff? 13 X1 I I I' IIIIII TII ff,f,f,1 9, Q XX IMI 1 1 VIH 1, ' I ff! X15 S R QS Eg R S KI If X ,,. ., WM , 1 K 531' Q N X5 w - ' 1 11! I Q, 1' 1'1 1 fy gydwxx , H, - A X 5,1 1 1.111 1,V,v1y. 1 M1 M ,IV ,mf XM! I f BUILQERS 1 11 1 1 1 1 Q,15.'-i, KL 'N H 1,1 11! I1 f1H!gIgI1g1N' , X1 xl' A1 LL., YI, 1 , If 1 N' WIQI If I III ..11,',f.u 1.11 f, 1 1 ki ' 1 J, 1 1 ' 'I I1 '1.- I J I II1 I I If N I I I N f f I QIIIIIII 1111 - I'I 1 11II'III111IIIIII11 Ig I 1 ' I II ' 1 4 ' ,Y 4 v N - I I I ,.-a 1 , L I' , ' I, X, lhllhb c1'c:1t1-11 by the 1n1ug111al111n ' IXl'Q'lIl'IIC llw :11'l1ivw111c11t of :mv lvgllly gre-L11 :1c1'n111lali-ll111011l. Tlw 1 W 'V-1 K, I111I1V,11I W , A lg! I"IIIUII ZIIFIIIQK 'Q 'III' IIIII1,111IigiNfIE'Z Iy11I1,fIII,11111511 I M 41 1 III? 11I1IIII,II II I I 11I1I1 IIIII1I1I1I1 II IIIII VI X Ig ulwility In xw41w the tllrmlllf of illlllgi- I CI, Nl 751. I1I' I' . '11 ' 11 lvlilli-111-nlfgllrlim'if:-n11:1IlY ' IIA-'1"'II'11I1 I il I IN X I I lm In 11111 llrllli Il I , !,!1,A!V M I: Kai A Q II 1 lllllhil' un. ifwgy NH NL I I! N mx I It l1.1x In-1,-11 1111: prixih-ge uf the f5I1I'5lIgl VXI l5"A1,y A - IMI l':llIkAlills S 131101 l.lllUN Lfuxlmm 111 vu- AW I I ' 'Id "gif J fjvwv IWIMIIII S 111-1-111lv' Hill! 1111- wlulf ill K'l'L'llIiIl,2 llll'il' If df' fTfQI.j,,RQ' V RQ Il I 11511111 111111 lllillg-lilll f111'111. IJ1'I'II ,I 3-JIIQI -, 1 -2-Xa , . . I I 1118: AMI f - WL S rl 'II1Il1'l'LIIl Ill IS 11111: ui the U ' W5 I'!,ifm ' Is' . ,K X T "xiN?1111'!' tuI1i1,'l1 IlIll'L'l'llr' llu- lnlilnling of X I 'Y' Aixyix-K ' ' lxnlgmf L 5 ..-,J I ll N' r':S. L I ls ' Lift If I X I','-IIII'11.1IQ -'YMIIIIIIN Elk 1'11.-uIf.I1111:g 1I:1llilLy ..1lI111I1.-lu1?11R1111,Is XVI, IW31 xx?-Il Ul1Li1l 1.11lux IQu111',1Mv. v IMjI1IIN,g1l1 xgmxvu ' Es HX fu ll11-rv Nail- LIL'-lllllgl 1-1-111pl1'l1: vu. I I x XI 1 1IyIIN' 1 11, fI' ' I upc1':1li11111 uc ull:-1' lllll'XL'CHL'1I pu1'vi1'n'. I NLBWIIIJII' Ybri -'4j,IIffg , x I 1 I .W 5 Isp Rfrnx 51 I11' II' 11111. lun. Illlly bn: llllilld ul juni' UI, ' Lvvff 'N N,i1f11IIIII'I':'II1!IJ1JVI!I1IH- ,HH N, 11 1 I, , 1 11 I 1 , .lIlIlll.ll. pn? :X 'ix V- wggx D1..Jx1LA1M5 a 'v-1!,JIjT:s,'ll,, Culruxpulzzlcllcc is 1111 itul M ITI117-, "I I IIIIIQIIIII 1-111w111111s 1 1111111 1:11'1'11N 1:11, In SI 1:-.1.1111L11. Nurxlll CXRUI 1Nx "'A qi., 1 I I 11 , I 1, ,:..., ..,, 111 I '1I1b IIIIIlII 11 WI!" l' I I ' ' ' E' H" I QIIlIlI MIM! 'EH III1WllIlHMm1m 1r III 131- .114 I 'ffvfggssiseaaasees1112asQffffsff1fiI!fiII-IIII "F 'I 11 11 1111 A. wing 1511, -n!4f.. 11l .. 11 14014, , -- I I. 1,j11IIIf Iul1I .',,, gill M I 1111 1 gf 1 I1 3 ' I Q - -1, I 1111 11 ' .1 I I' I IIIIII NMI IIIII 40? fx II 11 ' ff 1 'wx 1-ff 1: 4, IJ' 52:1 M11 my W I f I- " 1,1 -' VI ff 4- ' X - 11, W:-'11-ffzfff''fy-4.-"I1-1 1 I 'I I U XX II .JV 1 I I I X I f J ' 9 1, I 1, I 1, 1.1 g 1, 'Ii I1 'I 1 I ' I 1' 'I '15 'X gif'-1 I '32"7:55.13'fiffflfiilf'fi55:iE2fffS" '.-'TS fy' I I 1X -f I-f Q, .,.'- fn. X .",! "' ' ' x 1 7 4 . Q - , -54 1' . 1 . . . . ,Fw ,xg T F ' ' 1 .,-vjp, ' lg-r.,.,s' :'."v ' 4 "Q ""'fillur 3 1 ,w 1' A Q 0' 0 -' 'Z o 'if g? ' W ."f ' .1. "S: . D'l ' ' x ev ' .. 4.1. .vb , 4 3 , -, 1. f 4 , , , 4 . ' 5+ 2 v , 'N ', ggi, 7914... . b L rp 4. hi, - a.'!.iMr,,. . sg ig" ' ,Ll " . fff" ' ' 5 Alu P f 'gf 5 -- ' Of ' i f' 'dn ' . . '. . P '-Eff? ,.. S ' - A , j Y..' ' ,U Q Q.. v ' Q f It , ' j .. N. , V". r' , - , ..r'fV, r- s- x -43. ,- 1 U. ,,.. 'fp -- J: - , 1 . , . ' 1 n- Q . 'N' ' " 3- 'O - 'Q n S ' l 1 ' 'A ' ' . 1-, ,Uv - .. Wa, " iw ' 'J v 'HT gzxwtx' 1..'1-'Ni' ,nl - .xx x J A 1 ' ll I, ' - .I -.. , o I .o ,,- ' , Q IW U ' ., an, , . . , . , . ,,g ,. . Q., , 1 .. . "1- " uf' '1 - ' . ', Q, ' - ."K 5' F' t " if .."'-s " . J "" -- b i Q 4 3 ,. . U 331: 2 1 , Ag 5 ,V--.-A ,.'vpx f,1-. A.. TA . -. I 'S ,' , 1 .1 ' 1 .E : I Q 3 - 'L' f,Q'v, .-.R "0 " 1 . a- ,- '-. 'V - -. . , 'J -. , 4' - f f , -' . -' v ' - ,. 5' ' ' ,wr ' 'V 'rf' -.1-:.,.1g-gf 41 L ' ' - I , . f ' - 0 ,'.-I f "f"' "'1,v'-" 4 . , . 1 - , , . ,.' 4 . I 5:1 . I ilk 4,2 V hs, , i ' F . D xl 'l 1' V 4 D - ' X hiv 'J V'-L N" j.4i"-.fvkx ff' ' ' ' ' '7 ," ' . 'A . ffbgfwzzwq 1' . qv A . . ' - v ' , " ' 1-3 AF' . . 5. - 4 1 . ' I , f A Y., ,- - . ,ff . ' fl , , . iv gl! . - I , ., ' v- . - . ',u.f,- ,- ,f ., .'l. U- -, v. ' Nj , 1 -Qrfygi' sn i. - A Z 1 I, Q , iv ', 1-3' A- v ' -' ' . ' ' i' ' . , Q . I .- ,, M..- Q -gl. , , , ,- ll' . 4 v pk 7 .Q ,ff 4' 4' 'U . ' A' ' . , - , Q, At, iw" c"' 12" 5 . ' I .gr 5i,, , , It Y. ' ,,, v , Q ' .J-:,,"f,pRka 5 . 1" " . . 'iry yri, ' - . ' ' F P ' A 'Q ' ' fi, .'j'-fs' 4Q'Y .ru V v. ' ' -' - - j jj., X 4. ,f,.,,, H -.M z I ' Y ' x . I 3 V V U ' . Z ' - "1?,'.'l"'4 Hi.. .x' -z' X I i ' X: 9 1- 'f:'lf:7f' i 4 M- x- ' " ' 5' X "-,Q-X21-V.: ," 'nj-"'.' 33' 53 - ggi 'Q E ly.-Q. ..f,p ,g,s'g,f1 W- 'wwf ' , ' ' 'lffl 'f.-' .-2-'L ' ',, 'Ivy M1 ix . 1. f , ,. J V VV...-, Q b. .V , , Q CA" fssfx It Q I' UAW . . . - up jfs 'I2'!"4FIUui1'Q ' ' ' , e. ,. I 7 A 7 I' . ' 1 ' - W '91 ,, W 5 at I .Q AM, , 4. 4 F ,N 5' x 1 7 ' I UV , L P 5 I C, v br ,Q " ,FU E xl X V Q Y!- A , 1 l I .ll rn ' W' J V.. ld . ,My . 1 1 -4 1 I I 1 ' l ' iv! 1 I 'fl . Qu, ., 9 'gsir , 1 HJ, " I l 1 -46 IQ ' will -if I H I . 5 lg"? Q V Q I' 1 4 'P -, j 5 . K '- . Ii' 'A if? SJW? 55' bf WZ Riiizfwlg an MMWTEJ iwflfwmf WWW Zffw 'Mm MMVNW wwfff' Q" iff' EMAEWJW' W2 vf0Q,n,,gfXW My aww-U'f'f?"WC2'ffi pw WHL QC 7f7m"J Qjww Wg W NTQJQQQZMM xvA75,,JUH3f7f X65 gffgkdgzzl 97W.M Qa amnf' . , 7' . V0 QCSZ11 Jyjpwwgf s AMW W WW? 1fWM.' W wif JW 1 MMM fwCDHf'f7ZQ,'J5L'XB My UMW? n Mug, ,15g, QQgWfW Y' 4g,c4i'wqwf5 LWWA W y!y,0'Wj,,,755,VafU'eX"ViW29,5,,.fRjJOfvj" HQWMQWMW A .JB 'AMW ,, ' ' ffgfi M332 hwwniwijf iw Jr,-f '00 ' MMMMW q?AW fowWW' Mjfwfw ww WM ,1ip60fM,,iM,9,W W W f1O MW OJ 9 kydMy,4f,,,fBB gui DWWSJZQQSW Www wWMWW5,!iM ,Z'fZi1i?'fW- WM WWWZMD SQL QJQASXJEMKQ? 771 MHQQNQMMVXWMU Mywbbfw wM7fWffQfQf7gjT J Z8 Q7 wifi? 2i2QWZZZ2W9w W ff EZAZZDNJM Qi , ffl f fc?-QQ MQW 5 WW 7223564 i5v'Q,mQ,QyJQHaw5,, A QZZLMW 2742 ik Y fW,Q,W,ZZ fm am im cb- 525164, n V . ,- School Board l'icl111'1-cl z1l1ovc 21l'0 H10 1111-111- I11-1-S of Olll' sc'l1ool l1o:11'cl. '1'l1cy 2ll'L' all lllc l1cz11l of our SCl1ool system. SC2ll'C1l Ell'C Mrs. Cf I". lXICcll'2ll'y, AIZIYUI' G. H. A114 clrcws, Mrs. XV. 13. ,Xycoclqg Slilllfllllg :11'u Mr. C'l:111clc I". ar Gzulcly, Mr. I,o1'oy Blilfflll. 171: Y. BI. Hicks, Mr. A. K. l,C21l'C'L'. illlll Dr. A. C. clillllll' 111-ll. Mr. J. l". B1'y:111f was lllL' school. HQ l1z111rll1-cl the Ul'IlCl' for books, i11sf1'11c'tio11z1l sup- plies, school 1111111111111-111 llllll llilll c'l1:11'qc of H10 lllPliL'ClJ of alll 'flu' school lxuilmlings El ll ml mt g1'o1111rls i11 H10 1-ity. Mr, J. I". Ury: I 12 l 151151111-ss M1111z1gL-1' of o111' r 1 fi 3' ? 4 s, H I. i i la 5. ,P , Z J !! av x 1 Y , ll' a I 2 i ,. Faculty Miss JAN:-: lgl'I.K'l"1'Y, ILS.. M.A. 1.j,,fl1iSj, MRs. B. B. ISRAY, BS.. BI. A. ll1'1llfl1, l'l1I1f.v11'11l l'f1l111'11fi11n Miss IIVTII l31'lu114:'1"1'r:, BA. f'UlIlllIl'I'l'illl ll'u1'L4 Miss BIARY l'ANNoN, .-LB.. M.A. .lI,,fl,t-,,,,,ff4-S MR. IIXVID I.. C0zAR'1', JR., B.A, l.'1'111'1'11l 1Yf'i1'lIl'l', ll'1111l1l 1li.N'fUl'llj MRs. RIAIHCI. IQENYON DAv1s, B.Music jf,,,,j,- Mxss BIARY OLIVER 1'1I.I.ING'I'0N, 13.8. 1gj1,1,,g',l Mus. J. E. F1.r:'1'c'HER. B..-X. Eighfh l.'1'111l1- MRs. N. G. FQNVILLR. B.A. SU,-i,,l ,spit-,,f-,P MR. T. XV. 1'1Rl-IEMAN. BA., B.M.l'1. .lI1'1'111111i1-111 .lrfx MRs. HLL1-:N R. flI.EXN, BA. Ivjnfllixl, MR. R. T. GRI-:c:s0N, 13.5. Sllfilll Sr'i1'11r1'. Huml l'r1111'l1 lfllllfhllll MRs. A. C. HgXI.I., B.A. 1,11-,,111,,, I",-pn,-I, Mrss I.1'c'Y1-: HAx1f:I.woo1v, BA.. M.A. .l111fl11'11111ii1rv BIRs. YV. X. HIi'IiS. B.A.. ll..-X. I,iI'l't'f1lI' of ffllillllll f'1', .S'111'ir1f S1'i1'111'1' MR. JOHN Horsrz, B.A. ,lIIl,lll'Illllfil'N, 19111-1111 Sl'it'IIl'4', 15115111.01 MRs. O. K. JOYNRR, BA. E11gIi.sl1, lJr1111111ti1-,w lllss UMA Buss 111-YXVIS. B.,-X. .llllfl1l'IlIIlfil'S Mlss ICLLA BICIJI-IAIIMAN, BA M.A. C'11l'IlIiSflA'lf'I,ll'If.Yif'S Bliss AIARY Mc'I.1-:AN, A.B. Ifiglzflz fIrr1rIf'. Ilflllll' 1'f1'1111u111i1's Miss DIARY Nx1:I.s0N, 13.5. y"lj11f'?i'l'ffi1lg, Sl1111'fl111111l Mxss I..-,1'RA H1-11,1-:N I'Asc'uAL, B.A,. M.A. l':IIfjIf.Y1l NIR. YY. BI. PAYNE. BB. S111111, fliflllfll G1'1lrl1' Mxss CEI.ES'l'I-I P1-ZNNY, A.B.. A.M, E11g1i.vl1 Mlss DoRo'1'HY l'1x1LL11-s, B.A H111111' E 1'f: 1111111i1's MR. LERUY l'1c'Rb:'1"1', A.B. 1,lI'lj.Yi1'IlI I'Jflllt'1lfiUII MRs. f2'Il.XII.XM PONIPI-IR. B.A. . I'f11gIi.wl1 MRs. J. C. H00'1', B.A. , fr'L'Ilt'I'llI 1svt'iL'Ill'l'. Ifilllflgjj Miss H1-:LEN IRVXNION, B..-X.. M.A. nsvllfifll S1'i1'111'r'. Dvhzlff' CUIIFII Bliss :XNNII-I SHAW, 15.5. . MR. MR. DEWEY H. STARN1-zs. B.A. Mus. Miss Miss SI'sAN Sw15'1"1', BS. , Miss BIARY E. '1'I'c'Rr:R, HA.. MR. BIILLARD T. Bl'Ii'l', B..-X. Dawn' E. STARNI-IS, B.A. BIICIJSSA STRo'1'Hr:R, BA. , .1I11fl11'11111fi1's FRI-1111-:RICR S'1'AN1.r:Y Sxuwn, .X.A.G,0.. I,iI'f'l'fIIl' .ll11.wi1', Hulviglz .S'1'l1m1l.s . I"l'f'Ill',1, nqlhlllixll, Jl111111y1'1' .,f,IIl'fi1'.Y Iflzglislz IIIIII 1IiNf0l"If . , 1.111111 , , Jl1111r1g1'1' C'11f1'f1'1'ir1 B.A.I,.S. I.ilJl'lll'illIl V , lfflllll 11il't'l'fUl' I 13 1 EIGHTH E141 Swim -" if 'iibwi Martin, liolmhitf, Aslmlwy, l5lH'llflIlilll. Fonvillc, Poop:-r Class Oflicers Tho liigllfll Grzulv soon ln-csuuc one of flu- most active auch in our wllool. 'Flu-y st'lCC'fl'1l lllc following officers: cl lNs Dun Mzlrlin, I'ra'xi1la'11f: Phyllis Uoopcr, VIH' 1'I'4'xi1IU11fJ Bclsy Bll4'll!lll?lll, Sf'l'l'l'flIl'y.' Bl-tty Bolllnifl, fl'l't'Il.YIll't'I'.' -lack Ashby.. S'4'rgf'11nf-111-1lr111.vq :md Mrs. Fonvillc, ,11I'z'is4'r. GRADE .0 ,J ' ff' .0 nv' "HMI I eachers 'I'lu-l'L- wx-rc 1-ight hmm- rummn gruupx in flu- Higllfll Grauh-. T110 h-zu-In-xx wlm In-lin-cl I1-:ul Hum- hmm- rwmn QVUUIIN luui flu-ir pic-h11'L-sfznkn-11:mfln-ywx-1'1-fmlmlnfH14-i1'wu1'kinflu-1-l:1Mrmnll. Hn-rc. frum lm-ft fu riglnf. Klux. l"um'illn- wax givillg imliviallml In-lp to Suxunm- Park in an civinw clam. Mn. Shxrm-N was 1-K- lllilllllllg ltngllsln fu .lmuplulluu lung. Ml'-. lively was lu-lying JL-:u1m-fic Sillllbsllll with Mllllk' work in lu-1'lu-:1Hl1 clan wllilm- NIV. Pzlym- was gmng nvul' Hu- FlllllUlllll'l'lllL'llfs ui Hu- IIIUVIIIIIQ' wltlm GL-nrgu H:11'1'c-ll. I 15 1 WQ uWd fffgaw :f'7'77,,5gu,ff'-'VMI' ' f'fW7wv 351-' .5 E41 Q37mfi0gj?MW'dg7MW WJZW Mugkygwigci QXSYSUEGQMLLX ,qw WM V ifgkwov RJ fhefifvllif Wm uw?-QQWDEZI TNWYYL-SHAW g75Mfwjf5,7Jf9?Z2 yWgmxM Q MMwUfQ WWMMQMW Sm Jfgwf W9 WMCjl""',mgAg0 GUM? JQQIWW WW "' 4WyffwWxwN Qyaqw Q Wfyijjfip FHW2 W ?A f2Qf33bfWwW9W7WWWQRWJfQ m Jmyhgw www? 51 WWMME EIGHTH 16 Teachers l"i'uin li-ff hr right: 'l'limnn:u .XiL'Xtllllil'l' wuw Ullllslliiillg Mrs. l"ln-tvliui' iii hui' hisfm'.v chin. Him fiilllllhll wus :usisfing -urgc ,Xcluim with his 1,LfL'UIllL'il'il' figurcs. J. l'. Hulhimi iw-cw-iw-ci :iid frmii Mr. Ifluusc in lm-ating sonic iiisih-rizii in l'l'ili'lll'l'. Mr, I'ic'kvH wsu shirfiiig thi- geuiic with ax tossf up :nf hmvh puriml. Q G ADP Artlnn' .X runmn .lavk .Xalilny ltllizalwtli Bvll Gladys ltny Bislinp .Tack Blanll NVtll'l't'll Blanks Bcity Bnlvlvitf Banks Bowles Millic I,4nl Bnwllcn Barbara Bi' mvn' l-gwcll Betty Brown Betty Bryant Betsy Buchanan Buhhy Bynum Virginia Calnplu-ll Lloyd Canady Nancy Carltun Loniae Carter Utis Clmppoll Martha Bryant Clark Phyllis Coopsr Jvlin Crabtree Bobby Crocker Lizettv Crocker Betty Jean Cullwrt-th Peggy Davis Sue Bryant Hits EIGHTH A il .U 1 - F loyd Drew A ' G A gs' "' 'fill xfllxg, .,, Sl p 1lilIll6'S Duster ' Q7-3 A L' L. . Q 5' ' ' ,. 1 " M 15- ' 'v' Cnllmorv ltnloc- Q ' Q Curhs FltZg9I'Zilll X ' i "9" X Roy lrnller . Q l eng., 'l fa ...Q ., L Q 1 Bobby Gcile ' P 1 fr a--2 M ' 1 . Q .x 4 ir, v Martha Ann Gouclman N K Y ' f A Frank Goodwin fl., Q. V Q .,., -vb.. W , . 4 " V , N M Loc flYl'X'lIl2lll Urn-gory - ' .. TL ff' 'ag ,1 ' Wk- , 1 Sy' FC 9 - x"" M Doris Grinnells , .. 5 1 ... .- " ' 2 lf' ' ' Y - " llUllt'I't Groseclose 'Q : ' ' 3' ' A. c. 111111 'Yr 4 , , .J 'wmv' , :MV Y K X wi ,Q - 5 G1-orgc Harrell .. V xg C- L, ' A 1' ' 1 ET. . A ' gg A A1 Q B1-tty Harrls 5 1 ' fs - 1 W ' E ,V 2 fgig: I Rf' , Franves Helms 1, STS At " . A 'jrfx ' ""' X X ,Q , X 1 .lack Henderson 1 1 .4 ' y Al Q' .-5 Holly .lane Hivl-is . 4.1 lt A Q. .Ivan Hodgf-11:4 YC ir- " ' 'N .larnvs Holt x.-,aff R V l,illian Holt l A lr. - x . J: Q ' l r Frank Hoff Q 4- , , . '4 'Q "' 'A N, .linnny Howard - .,,. -. 9, . lr - , 'Z '.:' Rayn1oncl Ivey Ni Q , X . Sponsor Jilflllflilll N " I1 4 rw as Rb Jane Jcfter X, " Betty Johnson G YF' 'HGV' if IS l GRAD Rf'tn-vva .lnhnwn .luyvr -IUIIUS Mary lilimln-tl1.Imn-5 liuhby .Iuynvr 'l'ln-mlurv K:-llugg: Ruth Kntwhinski Henry I.im-hcrgvr ,xI'llliSt e-:l ll I. 1wx'x - .linnny NlJlI'5l!hlll'Il Sha-rlyn Mnrxhhnrn Dan Martin Ixruy Martin Ben Matthews Joy NI2ltfh6XYS Sue lIc.Xt'f'e Sannny Hearn David BIllllllt'yhJlIll Grrulclinc Blnrris FI'2lllK't'5 Flowery .IU Ann Nance Juv Nurwmnl Juwplxinc Nurwuml Jack Puulv Mirimn Powell Lucy H icha rdwn Newton Rnhi:-un f-uw, 7--.. --.-.-- .,-, -.,... 'Z -7- Q' w E' t Fl- L .4 ig, 1: 1' I .w- ht J' 4. A U Q- . -1 'Q 6: ,f fv- . Q ' i- ..- lg: J' ' if X ? '1 Nw- ft 1? : Q-Q - S.. . lb . 1-. 'Bw 1 n 5- . . 1- V " A f, M X , ' t 4, A 5 A 5 t .1- Q L, -.,R'H.5X Qu J N . , I 5- -, Q. 8. , p. f,. - f , U R I X A .,, -j ,. 'sa ' L- ' i. 1- A l K 4 . ...-Y , , . - X V ' -Q. : 1 U Q i 1 "' li' kr G... v w 4 xc' v fi N X Q V A I i N x X ni '- , A ,,, 31 L- . 1: 1 P 1101 , 'nv-1' Q. .1 ., ,,-. ,1-. 'url , Y T-a:...:,' :ff in 9 '-9 ...f . LJ X 6.0 .:. QL. .,, bk Q N - f .1 EL -J' . E sf.. A. ,.,,- ., Q vi. N I I I Q xr.. 5 g, 1 Q, ix -"X ,J...., A 5 -1, I .Nr , ' vt- ' N' .21 --.2 15 T' , " X' V ' " s 5 i . ' 1 ' A ml mx TR vw, V . ,R ' -ag '-1. 'v F , ' f- -RQ , so- uf , Sv Q- 1 . ' " sl, s-Q, 'A' :ff 076' N' J -f - r b V Na- . v -1 K , :- f G L- ' A " i u -'-mn - X 'A ' PK' x f F, x-, ' H. ,, Y xg, .4 .3 1, Q-E pg. .4 Y' N L 'wr if fi vf.. X - XV .F Q , 4 , V xc., dx, V A ' - Nw, . .9 t - , 'R. Qff. A Vi, . :.,4i:2i1S'?gX 5 N f 'iw-x Q W' Q , , A s J A A . , Y J. ff K .X ,..:-:-Ht: -qgx 1 Kas. mxqxhqvvx - -- W' W M ' -fkasg Q "A 55- Q' ' l " , J ! in , G- W - ab AA 5" r K x -.. K f 9" I f20 I N' IGHTH Duruflmy Ruiiin lgElXtK'l' Sapp Pcgxgy Sapp Jcln-ttc SilIl11SUll l'1hflll'l' Stsllmvos Buck Taylor Flop' Smith Im' Smith livify Tvrry lilnim- Tlmmels Luuim- Vzum Ihilllllll Xxrillh' .lvswc xVl'lhlillQI Mary lillvn NYvlIuns Billy While Juun Xvlliil' I,Ul'UHlX Guy Xvllitt' Blzlrflm Xvllifl' Iizlrlmru NYim'ngcs flmrliv Xvilftillfl Ilill YVilliulns Betty Wilson Bulrlmy XV 1r4r lvn ltZllldil'l' 1. cfcf XYyzlH L'ElT'M7Il Xv2ltl'S Ntlflllilll XvUllIlghtl'illl GRADE RIGHTH GRADE ART Bcity Lou 1gL'C'liWii'il June Jufur F1111 Lloyd Rosemarie Lu- E. I.. AI.lssLX Juno llorris Mary Suc Miilcllcton Lois BIitL'ilCii Gcrric Mooru Yvill Roach Jim BI2ll'silDlll'll lluvid Moom-ylmiii Buffy Suu l'cgr:1n1 QIEIIIICS liimldlm- Rohr-rt Smifli PL-ggy Supp Iqklllltfil YYilli:1u1s Ric-hy Jolmson Tommy Moors HIGHTH GRADE BAND MICMBICRS Otis Clmpplc Roy Cliiplcy George f'l1u1'1'y Jesse Wfmlmiiiig Jimmy XYoml Yvill Yvard John Xxvilltlill Bill Yvillizuns ICIGHTH GRADE MICMISI-IIRS NUT lilil. Jack Ashby Raymond Craig Florinc Thorn Jack You-on Cnixon Yah-s Bon AI2li'filCWi Jack Lowclcr Robert Cornick Iiillllill' Roberts Baxter Supp NL-wton Robison DNGING TO A CI Edith YV:1fkins Harold Sauk Jolm Sykes -Q 5 ,SQ ' . S-.u 1 1 1 T gf 'L ..,,,.' -, 4 ,. , if , .- -fi. V .g,.4:'..-ff, i Q: I Hz. E I , N .. las. - L- Y, ei fxn' ' 13,1 rf L. I-iff. -...:l..1'C EIGHTH GR Broughton High School has twelve grades, but it is not divided into a. junior-senior high school. For that reason the Eighth Grade is a class unto itself. It has had its own clubs, and conducted many of its activities independently of the rest of the school. Nearly every student is in the chorus or band. The rolls of the clubs are given in the order of the picturt-'s appearance on this and the following page. DRAMATIC CLUB Fay Smith, Leah Moore, Susanne Park, John Crabtree. I'n'x:'1I1fntg Miriam Powell, Lucie Rich- ardson, Jiinniy Howell. Robert Jones. James Lever- ltlge, Bennie Collier, Carolyn Hudson, Eugene XYilliams, Loratlean Joyner, Anne Cothrane, Ruth Kutschinski, .lean Burns, Jean Had,-zens, Lillian Holt. Iris Jones, Evelyn Renn, f'orallie Thomas, Peggy Smith, Ramon Ivey, Dan Martin, Richard Smith, Katherine Foley, Betty Canady, Martha Bryant Clark, Doris Harris, Margaret Morley, Lee Smith, Ernest Holloway, Richard XVigg:ins, YVillium Parker, LeRoy Martin, Jr., Robert Stradley, Willoughby Newton. Marie Strieklen, Joyce Jones, Rehevca Johnson, Josephine King, Mary XVillis Bain, Frans-es Helms, Betty Harris, June Hilton, lluris l'1'm-toi'. RIGHTH GRADE CAMERA CLUB lVarren Blanks, Sm'refz11'y: George Adams. A1-instead Love, Ira Srhanb, Eugene Smith, .Turk Poole, Vharles Pearce, .lrie Norwood, Sannny Meares, lfrrxirlenlq Rit-hard May, Robert Grosee t-lose, Lee Gargis. Dwight Green, Jack Henderson. Y'rf'1ra11n'r'g l'nrtis Fitzgerald, Charles Moore, Spencer Jarnigan, YVilliain Hales, Theotlore Kellogg, Baxter Sapp, HOBBY CLUB Banks Bowles, Douglas Gill, Mitchell Godwin, Andrew Goodwin, Gilmore Enloe, Frank Hott, Joseph Collins, Ray Hodge, Robert Nance, R. E. Raines, .liininy Ramsey, Leslie Stoutlenuiire. Robert 11, 1111111111 111 M111, 11 1'I1l111 11111111 .1031-1111111 11 1 3111111818 1 111111 11 1 14111111111 1 N 1 1 1 1 Virg 1 11'11k111 111 11 N111 1 111 1111115 1111111111 111 1 1 41111111 l Burl 1 1 151-111 1111111 IX 1 :1111:1 1 11111111111 X111111111 K 111 1n'l'X, l'1 1 l111111111s I 11111 11111 1111 1 1111 11111-1 1111 I'1:11'r1 1 1 1 X H1 H:1x11 trm-. Billy 13:11'1 ,11'1111 111111 1-'re-11 1111111 111 -1:1I'1i 11111111 CHOR XI SP1 -XKINC CROLI Xe 11111111 1 1 11 1 11111'11. 1 1 11111 N 1 1 1 -1111111x1111 1 1 t1 I 1 11 Wiz: 111 1111111 1111 1111111 11 1 1 1 11 1'11y111 1 1111 1 1111111 1171 1 111111111 Lizze-111 I1 1'Il11is1 11111 1 11 1 Mary 1 1- 1 1 11 1 1,v1' X1 911111 11x 1 111 111 511111111 111111111 11 ,111x1111111111 X rn, 1111111 Y N11'1.11111 1x TI'O11rl 1- 111 1-,111-11 11 1111 1111 1111111111 X1 I241 1 f vs, i it it Broughton. Alvxamlcr. Smaw, Juglin, Gray Class Hicers The Ninth Grade elected the following oiiiccrsz I'n'.si1Iv11f, John Aluxandcr: Virv l"r'c.virYv11i, Bobby 1gl'01,lgilt0l1Q Tl't'1I.Vlll't'I', Hinsdale Josling Sz'c'rc'- fury, Ruth Grayg ,1cIz'isvr, Miss Annie Smaw. They spuiisoivcl a partx' on Saint 1,Zlt1'iCkiS day and Qlcctocl Saint Pat and Priiicoss Pat. Blany ninth graclcrs took part in extra-Cu1'1'ic'ula1' activities. GRADE Teachers 1110 xxx !lllltll'Ql'2lll1' hmm- rmnn tt'6ll'lll'l'N :uw Illl'tlll't'K1 In tlxuu' c'I:1wN1mm111 From ly-ft fu right: Min SIIIIIW In-lpn-cl Alam XL'Wt'lJlllll with pmlmlvllm in ilI5tlll 1 1113. Hoot 1-xplnilu-ml :L virculznfo1'y-Nyxtclnl ill'ilWillg fu Mitxiv c1UYillQtUll f :1 biology 4-lam: Min Stl'UHlL'1' wzxfclu-cl Hugh YYilmn llllf il Latin M-nh tl1L-lmnl-rl:.I1-mm Kigc-1':1skml Min B1-My to rm-:ul :1 Immun fu flu- c-luis. Jr,-f '00 ' MMMMW q?AW fowWW' Mjfwfw ww WM ,1ip60fM,,iM,9,W W W f1O MW OJ 9 kydMy,4f,,,fBB gui DWWSJZQQSW Www wWMWW5,!iM ,Z'fZi1i?'fW- WM WWWZMD SQL QJQASXJEMKQ? 771 MHQQNQMMVXWMU Mywbbfw wM7fWffQfQf7gjT J Z8 Q7 wifi? 2i2QWZZZ2W9w W ff EZAZZDNJM Qi , ffl f fc?-QQ MQW 5 WW 7223564 i5v'Q,mQ,QyJQHaw5,, A QZZLMW 2742 ik Y fW,Q,W,ZZ fm am im cb- 525164, n I Q E i i , , V261 N NTH Joe Harris was showing Miss Mc- Lean a page in his notebook during home rooin period at the beginning of the day. Mr. Cozart Called Toininy Briggs 'ro his dusk fo give him some infor- mation for a rvporf in Sc-iencc. Four of fhc choir boys, from left to right, Ralph Park. Frank Ander- son, Calvin BIitCil0llCl' and Jackie Hawkins. took part in a pl'0gl'2Illl given for the sfuclunf hociy. G RAE l"runces Abbott John Alexamler Clusson Allen Jill Allen liufus Allen Frank Andermrn Juanita Anclersun Marie Andrews Juhn Armstrong Blurtlm Brown Askew Betsy Atkim Gloria Yann Batchelor Nvlllllfl' Betts Tlmolnas Briggs Betty Jean Brnupzlxtnn Bobby Bruughtun Al Burden Billy Caruvvll Anne Carter Betsy farter Beverly Candle .lack Chamberlain Marjorie Cole Betby Lundun l'nrdun an ,- Q g QQ I 4 . v. 'M 'A-L .,. 9 T' ,vf lv li lv' L4 bl 'us Sv I. Q 1 h E 1 ,...,' 2, " .1 fm 3 'cu . qs , .- -CQ O A '3-T O' 2' I . NTH Virginia Crews Iluroilxy Crowder Ilmmall Davis lf. A. Dillon limily Fvrgvrsun Betsy Fux lNIz1l'grilc-rite George Arlimlmel Gill Sihyl Goerclx Caroline Gmrdnmn Ruth Gray lierulclim- llillllilllbll IA-wis Hicks JIIIIIUS llilkcr .lorry Ililkcr Mary Elizzxlwtli Jolly Billy Kvnyon .I i-pi ll Kigvr lialylnund Kimlulll liU5Il'l' KlFt'llL?l.1'l' Kutlwrinc Klymzzn Annu IAOII KMA Duris Linzvy Anno Lovi- GR Dli ullim- Nlvlllwn' "' ' l"""'31 la1.r1u.r1. xlulll.-F Y' 'N "ww :arg Nlznrum-5' ' L YJ 1 la,,.u..'ul Martin H 't . . X lh-tsp lh-ll Nlalxwvll . ' Xlnrllm Nll'5ll's V A ,Z llurmly Manx V 5 Q tv K ulxin Xlitclu-nvr M 4 l XA ,ful f 1' l L mul Nlm-n llulw Nlurg-:ull X nrgunlsl Mm'- Xllznn Nl'U'4'Hllll' ll-:nn Xuruuml William Purlwr lizllpln Purkx ls.lrlr.sr.l Ptfllst llurulllf' l'm'l'lull's GIIICX l':-1-ry liilj mevml Perry urlnn Pizvr lxznllmvrim' Pmvcrx umtl1y R1-yrmlclf l':1llY Run' X ivinn Sumlcrlin l asf ll' f "' - I .lt s... K .. -5 hx, bs ' -s 5-f Q.. ' . I .lx 4, 1 4 . I .U llllj .-. V 1 A "iw-..J" -23 Uv Q Ex A. .0 -. ' A 6' 21 1:- .. J R ' lf C. K- lj- t.. C 'Zi Q l ..- "' , ea -1-. ASA! qw l L, lil TH GR T301 ish DE Nancy Self Fred Senter Mildred Showalter Billy Simpson Sydnor Stealey Mary Alice Stell Dorothy Swain Jean Thomas Hilman Thomas Jeanne Marie Trenfman Nancy Upshaw Ann VVade Anna Catherine Watson Jacqueline VVl1ite Margaret Wilson Mary Helen VVilson Robert VVilson Marguerite VVorth Betsy Paul Yelverton aff' as I I I 1 1 .'?' I 'N 'QWH -9' ,g,'z"3 .mt -1 Vifjjillill lv!t'llll'll.Y .wh 111111, fn ffm' IHIINQ4' fn frmf ffm' lffbfff lhmflmll .S'fff,wff, C7 l ' F U U I B A L L lflf'ZCL IILAIVI7 v 4 4 A Il u 4 The 1939 Mr. Raymond T. Gregson, better known as 6'Greg,', in addition to be- ing a teacher and coach in the Ra- leigh High Schools, is the Athletic Di- rector of the Raleigh Public Schools. '6Greg" has been head football coach of the 'tCaps" since 1933, and has compiled a most impressive record. As a coach, "Greg" has molded good teams: as a man. he has molded good -,. character. He has taught his teams to play clean. so clean that every op- ponent has congratulated him upon Mr. Gregson and Mr. Danclelake . . . their sportsmanship after each game. Mr. Charles Dandelake came to us this year from Appalachian State '1'eaeher's College. In his first year he has made an able assistant to "Greg," and has won the respect of the entire team. YVith the problem of filling the gaps left in the line-up by Jimmy Allen, All-State center, and twelve other lettermen, Coach Hay Gregson and his new assistant, Charles Dandelalie, set out to build a top-notch football team. The eleven-game schedule was the most grueling one faced hy any high school team in the state. In the opener with Fuquay Springs, Coach Gregson gave every man on the squad a chance to show his abilities, and, in so doing. the 'tCaps" trounced the visitors Ci-L-13. in the heat of early fall. Journeying to Greensboro the following week-end, the "Caps" received a 6-2 licking from the "Purple Hurricane" in Municipal Stadium before a large night-crowd. lVith the sun again burning down. the "Caps" swamped the Fayetteville "Bulldogs" 26-0. Raleigh gained its second conference victory by beating the supposedly- strong VVilson "Cyclones" 27-7 here, in Riddick Stadium. For a fitting opening in their new athletic field. the "Caps', shifted into high E321 Football Season , . . ul':ll' :uul Nl-:ll u-al llu' hzlllzuw' "llul1'l N " --- Un l I - .II . hllIll.Ill-X mu ul llu- NlI'UII:'l'xl ll--lm Ill 5Ulllll l':11'oliu:l. Sill-ll. YUll4lll'll l'olI1-go lu-Ill. llu' "l':mluC' xNJllllIN'4l llu- SIl'll'l'lllllllI'g' "NIv:ll'l:1u .ill ullll llu-uu'1'm'1ll'v 'xlunv 'Nl alwwu- r 1 . . N . . rs llu 'l':1lwN" llnlrml t'0lll't'l'l'lIl'l' will mu voxllx. 'l'luf.x luuu-ml flu' "lX'iIfIl-ffl lim-vm-N r w ol xxllllllllgllill lil-ll, lllll lwlxl llu- Nk'I'Yll'l'N of llu-il' l'l'Q'lIl'll' lvll llllxll' Hx Q X llu-l'ol11lulrl:1. l'lUllllI l'ill'Ullll:l. "lYl1i1'lu luulf' lumxlul lIIlllIlll'l1"lll'll uulull , . . . N. N .uul lllINl'Ul'l'll'll um lAt'4'Ul'll uulll ll'll4'l"'l1 l"lIIIt' 'l'lu "l'n v " fli nluiu IX l - l l ulrllolml l0l'lll. wnuu- :wmv uxllu Il T li will ulu-u .loluu l,l'l'l'X 'lllll lxun-I llu Alflll' lnbv nlllllllllgu lnlx wa-V llu' l:1Nl fin' .Yfll'llN ol' lnix Nplil flu -upriglnfx for llu- uumrgiu ol' lu-low. l"l'l'Nll lrmu lllt'll' lolumln-1 xu-lmy llu' "l'-ll, " - . I N , . , h JU x.uml llllllllllllllll lllll llll llu- lsullulx. ol l John Pn- "Sv" ill 5 I-N Xlrl I-,ullw :nlul l mu ll lvlrurr llllflx 5"lllll I ,.,. I ,W . ,., ' in N ...3 V- - Kim U, V SW IV , im - ,X ' Q- X 1 AX Nr-we X , Ja A N zrfftfx. ' -'-- ' .ww V V-.-3-N, 'wt ' .. 1 ..-Wig 'Se' "Tm --MQ. .nv V1 km-5 ,: , X:-wg:--3 1 X , N I. M x .,, 5 A X N8 X X13 X5- xxfg x Q K 1 ' 23 Y' , Nm . ig ., 1- 4 ' 'V .9 X - AN rv-" 1 f. J , 5- QP Af-,mpeg- KS'-,N-s yqfx 'X fw' fm ,SR-Al' 2- 'bg K' N ' nn "7 P. 41.1. Lnq ' v ar fx ' ' ,, ' . I 4 ,N E, ,- x I' -'Q ' ' x 1 . 'Q ' Q .4 ' K . V FN... f N I 5 .. Y- V A ff - J - -.L 1 ' 1 - - 4 ' x - - A if fs. X QQ" 'xy' ' .. . ""4 , P 'A 3 - -M, :'f?ffv .. . -' . A . 2 - . W- , A -- - . -..' fm Ji, - 1-"TV, ' f x A 2 . - -nf " .gn-f--w?-?'-'- Q lf' ':"'f'5"k+4'1:f :M - '-.flfflf f,,- A , T ke .2-wa-ar. I 1 5 wx-::,, igf1W'YHgU xW1..f,f'.'- " "UV Sgr- ' "T ME' . ' 'x "-if-5' ..-235 ,- 'm.?-fbi I Y ' 559575-PF I ES-f':5'vF ' , gf f- sri 3 -. ::?fLfz mix.-. 1559- :fcsb552..f7E334. M"-v ., I . - A , W L j 1 ., V :.. .-., K ' f 5 ,, E 4- 1: 4' - , ,' V 5 -V - ,u - -3, 3:1 , PL, ' , P - . . :A .wg 'al.. , 4, " 1" k -:v' ,.I " '-Q-: N51 .rg g.,Q..':-F544 . - A-'Y A ' . 'wx -- 4 ' - , ,, ,L A .Wa i ' ' Vx --, 'zf k,:V w w-1' .1 ,, .R ,v,.,L, Q4-Qjxrfff ' ' M ft' 1' 4- ,im ' vx "5xv2'faf'xg4ff'F51f-1-:M F4 Q .-7 1 sg,---Q.. 41, 17Lgmg-g5E-iw-:'::- " ' 455.1-.-:'f -119 . -,Ly -ef-,L ...kfi1.,Tgg,P,.-E,- . ng? as ,v,,,,. - S !.f,.,.' Mike. 1 ,J ,,-L' , - ,,' I ' 3 --:"'-'E v- QL , '- I , Az-r,.J4. 1' -,' .. E Q? 'M 'f1'r.. -z Z' 1 1 '- .fr-, S-3, 'LG-1144-M7115-, w-L-- '31-if 1 .W 24-fa: - -3-li--1. -Q v 2 ., .1 - -- -, - . f -'. :, - .-- ---7-2:15p ,A ,' :--'- A -.,.1, -1 - - 5 -he-g:,,.' -me U-'fe-rw--L ff-?'7'3?r-ff ,.I?'1i'fr5' '1r,E:Ni1' ' f2iH5r4fr-.-n?sHSl'? ?'fs""L--N i1.'43'ucE?'-:C :YL M1-,v A "I3ustin"' Buck Sc-nie-r Kemp NVeaver Buddy Murray Crews-n Turm-r "Dog" Julmny Pcrry I,. M. "Smoky" Dodd I3 ryzm Sumlerlin .Iulnmy Brattun "Vg" Uwon lim-cvvs Ralph Muon: Built-y XVilIi?lIll5UIl Jolmny "ACC" Iloluws lin-roiic Dixon Bill "IM-and Rye" Dozier Ruynluud Stuart Q - Q fxfin A Ifmnl ruff' lhwlml, 'I'111'm-1'. li, 51111111 Nflirrxiy, Mimiw-I Hrwntmiu, Win--1', XX'ill1:1111sn11 Nrwfllfl ruff" Ifixurli. ll Nvlilviy lions-11 J, IH-1'1'y, Sli--ivlwi-il, llanh-5, .Xllu-11, Naimli-1'l111 Hfiril fwfr' Blzlrtiu. H1-1l4l111giivl-I, Iii---kwitlu XY, NI11.11'1, Iiwlnli. H N--1111113 l'i'-iw.-4 All-Xlillqiii lfuurfll run' Vripfsi H, II11111. Huulnl, .lu11ws. Spain, Wxlsmu. limlxxvli, XX I'v1'1'5 1 Fifih ruff' ,lwisluuf lnurli lfaxliwlvlzlhv, llwml Vmlrlf Hiwgsull, Ilurl lin-Vlx l.:1111':1sI1'1'. ,lssfxlunl ,lfuymf r lil:14'kh111'11, .lws-ixfuzil .1lu1m1fr1' N111-ight. ll:-1-xws I nrplmffiffrllplu-11 Jlfriifigfwf' .lim Hlixvi' "sh-llhn-111'illv huvk fo Oliiu wifh suliiufhilig fu 1'm-1111-111111-1'. :1 19-li loss. 1,lll'llIllU.N "B11ll1h1gs." Olll' of fhn- i2ll",QL'Ni f1'2ll1ls i11 thi- sinh-. iIll'ilI1iiIlILf svn-1':1l colh-gcs. huffhfai H111 "Camps" fu il T-T ch-:uilm-k in liidflick Sfilllilllll. Fo1-tl11-H11:1l1- ufzl rslll'1'L'ssfllistilsllll. thc "l':lI1s" .jUlll'll1'yl'll To lim-lxy Mmiiif, flicrc in losc :1 ill'Jll'iIIl'k'?liiL'l' 'ru thc "Bh1ckh11'mls." 2-0, Iiulivirhisll liminrs This ycui' wont hm f1l'ilVl'll 'l'lll'llL'l'. "Blu-li" Sl'llfl'l'- :mil Julm PL'l'l'y. l'1':1vn-11 'l'lll'lll'l', whim was clmsmi mi lllwsi' All+3f:1i1- in-:l111s :lf 01111. 'us :1w:11'1h'1l :1 frolmhy hy XIV. XV. G. l':lIiUl', :ls flu-111-,sf v:1h1:1hh' llI:l.Vk'l'. "Busi- 111gfB11c'k" SCllfl'1'. chosn-11 :ls Allfshlh- :uni All-Nm-tli f'ill'UiiIlJl'SUllHl C':11'uh11:1 h:1lfh:u'k Wzla :1w:11'mln-11 il 1111111ug1':1111 sm-:1fv1' hy flu- L1-wis Spurfiiig Gmnls Cmn- meuiy t'n1-111-iiigtlw In-st spurt. Jillllllly l'1-rry, um- nf flu- hm-sf lilm-lxiiig-hum-ks in thu sialic, haul his llilllll' 1-11g'1':1v1-rl mi flu- Bing l'1'ushy Mn-111m'i:1l 'l'l'U!lily ful' ha-ing thc lllUNt 111sp11':1t1o11:1l IllilyL'l'. Tho usual sfnrfing lim--up Wzls f'1':1w-11 'l'111'11m-1' :xml Buih-y Xvilliillllstill -vmls, Owun HL-cu-s :uid Ruyiiimicl Sf11:11't--'rzxckli-s, .luliiiny lgl'2lfi'UlI :xml 13111111-V NI111'1'z1yfgl1:11'rls. Ralph 1111011-ffic-1-1111-1'. Buck SL'llft'l', Bill l,0ZiL'l', Jnhn l,L'l'l'y. .uid I.. M. Dmldfhacks. 1351 -mf . h , Xl Q: 5. Lwjl In riylfl. Bi-Hy Pviiliy. Yirliliixl Vli-iiiviix, lli-lvii Hruy, Glurizx 'IU-iiipli-, Mililrml Lliiwl, Viviun Nkimlvlrliii. .hiiisn 4'zitIil-rliiv NY:llxnii, lilxii- Blau- Hylv-N ,Kim l':xi'Iu-r. Yixizin Naipmvwi, llnry Stvplin-iixnii, l"r:ili4'Ps lluge-laiiiil, Nnvlinv Klviilin-I-. .Kiln XViulm- l':uii'y M:.i'Ilii. l'lmxw mil lflmm5n'r1,flff'rl: 1"1':iin'1-5 Alilmtl, Hrllizi lflli-ii, Gram- Ilurlmi, xvlllfllllil lm:-, -lillizi llrmiw. Tli Drill eam 0 Drill rllldllll, :ui mvigziliizziliiwii fur girls from llic iiiiilli flirougli H10 lwclflli grzulcs. mlmlccl volm' :xml pi-uviilr-fl L'!ll'L'l'l'2lllllllClll Llllflllg' flic linlvos at flu- ffmtlmll galm-s. Tlic girls, lcd by thi- iiiu.iui'cttc, Virginia Ulciiicns, aml the zimixtzuif lll2l'l0l'L'll'L', Br-tty Penny, lllEl1'l'llL'Kl :ll all Y2ll'Nll'y ziml junior fimtlmll gaim-s plziyucl lu-rc, :xml iii liigli-sclimml p:ii':1c'lcs. XVl iilu flicrc wr-rc only forty im-iillmc-rs, flu' cxh-lit of its lllClllllL'1'NllllJ is :sol :if fifty. Tlic numlicr was uqually clivimlccl bcfwccii flip- Two wc'l1oolsfHugli Kluiwmi nml Brouglilmi. A rank lmiior systciii liars ln-vii wurlwcl out in wliicli 'rlic girlx :irc 1'cw:u'ilcd for llicir work. Tlic firsl your lllill' 'rlin-.V :irc ai im-iiiln-r flu-y roccive il purplc :xml frnlml "DN: llic sm-cmicl vc:u'. si lirmixc mcmleiiif: 'rlic lliircl Vcur. :1 silver 'W . . pr-mlluifz Elllll fliu fuurlli yr-ur. si gulcl llL'lNlIlIll'. Tliis Qiicmiivigcs :L liiglicr hl'i1INl2ll'll of sm-rvic'c in llic scliool. i361 Soon zlffei' si-hm Cheer Leaders il opened in the tall, frvfniifs fur eheer le-:uler-. were In-lil in uni' :unlifuriunn A groin: nf fenehers seleeferl five Nilllikllis from uni' selmul that were to work wi' ih hve xhnlenfn iruni Murmn in lemling the cheers :if thi gznnes. Grnhzini Huhhs wax ,elected he:ul 4-Iieer lesuiei' for the fwn xeimnls The cheer Iezulers frmn 1gl'Oll4QilfUll were Imis NYilli:nn5. l"r:un-ew YVilli:nns John Alexzxnnler, U. li. I'unfm1. :incl Anne Fuxwm' Mis. li dial we mx' helped them learn fhe :nrt ui henig :1 eh fh. eel' lemler. They, then II un fha field in lesuhng our student hmlx' in ehun Q,Ilt'L'l'. Raleigh Ili Sehnnlf Rah-igli innst win Fight tn the finish. Never give inf Hrihf Rah! Rah! You do your hest. hnyxf Yveiil tin the rest. hnysf Fight on to vietnryf Rah! Ruhf Rrihf D. R. Poniun. .Xnne Ifnxwurili. I.ni5 Williannx, Cir:i!unn Ilnhlus. France, XViiIiiiIIlN- and John Alexander. E371 Raleigh High School Band Thc ruinhlc of ht-ating drums. tht- hlarc of hugles, a flash of purple and gold. and ic :1 L'lU'l if-'i M0100 anc s irs cn sia .ll nc c ccringg crowc s. ur tl R l bl H ,I S l 1 B l t thu sm 1 tl h K l 0 athletic cvcnts and civic paramlcs would not be coinplcte without its rhytlnnic music. Tha- untiring ctforts of Mr. Millard P. Burt. thc hancl dircctor for thc past two ycars. havc ln-cn rcwarclcil. Hc has built up a hand from only a fcw stnclcnts to :1 75-piccc organization. Halciglfs hand took first place as thc best all-round hand at thc :xlllt'l'lC1lll IA-gion Convention in Rocky Mount in March. It journcycd to Grccnshoro in April. and again carried off first placc honors in marching and won placcs with various instruments in individual colnhat. It is. inmlccrl. a hand of which hoth high schools and thc connnunity may he proud. MEMBERS lluffl: ,llorsoup liolnlwy lzill'll2llIl, Yirainia XYluitakcl'. lion- Alla l':ll'1'iQh. Cliarlcs ,Xiulreu's, Slam-y Hollanml, llarolrl Hurt, Furl Minis, llvtq' Yzulcu. l'IliZalu-Ill Yvoovlcll, liill l"lcn1in::. l'i1l!'lHll'1l Stonc. Afton llaniclx, Holi Sau'y:-I1 l'lmrln-N Hrquly, Josh 5lllll:.fllf9I'. lloualml linlghtl 4'll:lrw Xvllllillllx, liickic Kcnnison, F, M. Manu, Phillip Carroll. ,Ianu-Q Mnclilr--y, Ruth Hhoslcx, Hill llannilton. Billy Ncal, Rlclulrfl Rlclniwlson, ll:-rnlan lion--ll, ,lzumw Hall. Ralph Laushliu. vlanivs lin-can-1-, Billy H'Xn-nl, Billy Williamxon, Uliarlcs Minis. William Murray, Vluirlcx Smith, Fully liavix, Mary H1-lcu Minis, Ricllaril Mullcn, Ilomcf- Jolllholl, Ifavifl Kuiollrn' lf,-ollyflllfop II.-1-M1-1 l'w-lvl--N, Marprarct liaglcy, ll. K. xYllll4'l'SlHlU!l. John Swain, Paul Etliwislzwh H--n .Xrnulr-lux. Ilngln Wllaon. Jai-lc lirpant. Un-n l':uli11vi', Tommy Jann-s. Oscar Ilay. Rufus Allvnl Bill lgvryy' 1'14,Nwia .Xlh-u. Patxy Moon:-y, Mnrzarvl lfuhou. Ruswll XYal1ou. lion-rly 1':uullv, Ruth lVylnan, -hum-5 Ithoil--X. liur.-ni l-Ioln-ma, Tounuy Iirirss, Juli- Pllocnix. H, lf, Huyton. lion l'Ithcrirlg'v, .IQ-ssc Wi-llmlimf. XYa1'1':-u Smnh. .loc '1'aylor, Vharlvs Kuhn. Popv Harrison, Vharlvs Hallancc. Bill Baker. liligvm- XY4ulw, liolllmy Murphy, liaiwl llolmlu-r. Lainarr Rolnlrlf, .lann-X linlwnrxls. Carl NYilli:uns, Buck XY::r4l, .lu-nnncllv Snupxon, licu Multln-ww. llznylllonil Pvrry, .lohn lliclivlis, liolwrt Kill-this-l', ,liinlny XYoml, l"l-fra Auu In-Q-, Iluri-uma Fuzgr-Vailil. IIZSI n Nl:-N1l:xl1u-N l'.l'NIll. Ilm .S'fu11:lf11g1. l,1'vY'l In righlf nl. Spf-llwl'. 4gl'4ll'g'l'. li-ill. Vlnrlx , . 1, . XIUPII. h:u'1'1sun. Nl il x' 1- 1' . Parent-Teacher Association Tllc nfficn-rs uf 'fllc 1'1Xl'1'llfiYL' lgtlillll of HIL' P.-T. A. 2ll't' NIM. H. J. l,L'Ill'xL'. 1,l'l'.Yi' alnzf: MIN. Clyfh- A. lfrwin. ln'4'1'r11'rli1lgf SQ'l'I'!'fllI"l1f Mm. H. I.. Nlfmlillilll. Viri- I'1'4-.vi1lrlzf.' Mrs. A. D. Soar. f'rn'1'4'.vpn11rI- iffy-S4'f'1'f'f11ry5 Mrs. Y. lf. livll. Trru.w11'w'.' Mrs. YY. I,. Num-ln:u1. 1Ii.vfuri111l.' :xml Mr. Paul A. Hn-ill. I'nrIi11mu11ifzriml. This lwmxrml. nnulc up of gfllllk' llmflmvrx. lu-lin-ml our wluml 2lL'l'0lllIlliNll nanny Hlingx that su-lm-cl illllmvilmh-. Tlu-5' md UIll'l' :1 nlonfllfuf111'H1c1'fl1n-il'nmnyL1mlc1'f:1kings. During NOYL'IllllL'l'. Hwy 5IDOIlhUl'k'll an l':11'l1iY:1l in urclcr fu Illillxt' llltllltf' in ln- uxcd for Hn- wlmul during flu- l'L'wf of flu- yczut Tho lllL'l'i'llJlllfs of the city lu-lpn-cl lylllilll. l,1llvln'l'g1-1'. liln XY:mllwl'. Swain. lil'.x':ml. Hr. W Jll'l'l'lI. Nillillgj. lmfl In riyh lb. Xl1wml:llll1w lmxv. l,m':nwv, XIV, lim-ul. MVN. 5I:u'1'X'.:xll1l MVN. XllIll'IIlllIl. I'llllllHlUffl'lllllll'll.' NI 4' x 1 llff Ililllltw xIK'xllHJlll. hmm '. ' I on lulm- Q'l'l'ill1l, Sxxiff. WY N . . H lglllllllltllll, xml. lim- AN, ' 4- 5 Rufflrf' . , - " . ' ulx l 4 xx lx Xuunq. xml: lulil mv. fillllfllltll. fun- " , -g gllUNJlltL'l'. 'l'llu1n:u. filvllll, ll1'Il' YM lXll lulhnl. .ll'1l. xlibs, ': "'. J ' lllilkk' this Sl mcn-L-M. Dot SIIIIIIIIUHIIUIINU HH, 5lm,,m,,,l,,,,N.- lymid Wi11i.',,,,,1 was 1-IL-4-tml QQUUUII of Hu- l':u'niv:1l. Iivitj Iiffilllt. I 391 'mi - 1 lllllzlf ,Inn l1i.l'm1. Biff l"l1'f1'f111', 111111 fffi'.uln'ff1 lflfilfjfff V, . . . , ,. . ,, lIll'lNf!llJlN 11:1N 11111 l11g'l1l1Ql11 uf flll' U111I1-1' Fvilvlll. H1 Pll'lf of lI11'1sf111:1N 111111111 1h 11:11 111111 m'v1'x' 1'l:1w1'1111111 . , , , 1XL'll 111 gm-111111-11'-x'. lllI'l'l' NflI4i1'Ilf'. NI:11'-1' ,xllll l71x1111. 13111 llL'tl'llL'l'. illlll l',l1f:1l11'fl1 l',H111H'h111 Nl'l't' x11'111I1v4l 4l4'1'Hl"lt H ' ' ' 1 A rv 1 - - lll,l'Il ll11'1-1111:1N In-11111111111:11I11-111:1t11-:ll113-111'1N 111:11 11141 lllllli' lm-x' flu- -111111-11h uf M1-N lmuif Q-:'l'lilllt'tl'-Y l'IIlNNl' 1-1'11s 0l00l1o11s 111111 c-lull l'll2ll'l'l'1'S. Zillltlll 111 H10 f11l111'0. Student Council Vlllll' Sl111l011l llUllIlCll l1:1s l5L'l'I1 0110 ' of H10 l0:11li11g o1'g:111iz:1lio11s of H10 Sl'llUUl 111 111:1i11l:1i11111g :1 l1igl1 sl:1111l- :11'cl of cilim-11sl11l1 nl 1gl'Ullglll0ll. 'lllll'0lIgll its t'UlllllllllCCS :xml l1u111c- 11111111 1'0p1'0s011h1li1'0s, H10 C'o1111c'il Ill'UlIlUtL'h s 0 l1 ll 11 l llIllll'0VUlllL'lljfi, s111101'vis0s H10 CL'lll'1'2ll l1:111l4i11g sys- l0111 :1111l H10 s0l1ool stu1'0. 111'ovicl0s 1'L'C1'L'?ll'lOll for H10 s'f11cl011ls, :111cl gov- l'l1'i1l011c'0s of H10 wo1'H1wl1il0 worli of 11111' Slllllblll 0111111-il l1:1v0 l10011 1'0:11lily sa-011 H11'4111gl1o11l H10 yC2l1'Q :1111l, 111111-1-11, our l'o1111cil will C011- llllllk' to l10 il L'0llStl'llL'l'lVL' 111'g:111i- MOTION I'IC'1'l'1i1'1 l'OMMI'l"l'l'1E Ojlvvrs 13,-XVID YVILLIS P1'e.9i1Ic'1zf RlllibIli'I' BIFBIILLAN Vim' P1'f'.sizI1'11f BRAXTON SCHELL Sf'0rvfarg ISOHBY SCI-IBIIDT rv I FHIISII rf'r JIRI OLIVEII Svrgvu II 1'-11 1'-11 rms Mus. A. C. HALI, ,1llI'Z'l8f'l' l'l11l01'l:1i11111011f 'l'l'L'l'L'2ll'l0ll!ll :111ml 01l110z1't1m1:1l-is H10 liL'f'llUlC of H10 lll0tl0Il 1111-l111'0 l'0IIlllllllL'L'. lliviclul into Sllll-COIlll1ll'fl'L'QS, JfllL' 1ll0lIllJL'1'S of H11s group, l01l by A11110 ll:11'1'is :1111l Bula Kohl. C'UlNllli'l all pl1:1s0s of z1111l1ovis11:1l 0clucz1Ho11 wiH1 H10 s11p01'vis1m1 of lllbll' 2ltlXlSL'l', Mrs, 1'lll011 R. fllL'llll. This yL'2ll',5 zlclivitics l1:11'0 i111'l111l01l l'L'Il lllvllll 1'0s. vl:1ss1'm1111 11111vi0s, l11110l1 IlL'1'l0il pin-l111'0s :mtl :1ss0111l1ly Sll0l't fe.-:1l111'0s. 'llllL' 111ul1o11 lJlL'llll'C fuml. 111 Elflilllllbll 'co f'i11:1110111g its own sc'l101l11l0. :1ssisf01l in Ililylllg for llll' ll2lIllllJ00li. l 43 l THR IIANDBUUK l'0NINII'l"l'l'I1'l r 1 ' llu- llilllllllflllli 1-111111111ff1-1-. lu-:ulf-al lmtv liiltlll'f'H X111'111:111, 11-11, 1-11-:1ff-ml fu Cfllllllllt' :uul fu L-1l1f flu- fl1l1'4l N1-1-1l- llillll 131-llllg-llfilll llilllllllflllli. 'l'l1i5 xllt'l'l3ll 1'u1111111fff-c w1fl1 flu- glllllilllfk' of lfs 1lllYlsL'l'. Mn. W. X. flu-lv. lNNllL'll fo flu- Nlllllvlll' lmcly :lf il NIM'- ciul :un-111l1lj' flu- 1u-11' llilllllllffllli wl1u-l1 11:15 :lf-flu-:1fc1l fo flu- ll0Lllll'll :lllYlsl'l', Mrs. A. U. Hall. THIS SKIN FOI, S'l'0Rl'I Tlu- SL-luurl Sfurc. wifl1 Bulmlmy Sf-l1111i1lf 11, lIl2lIl2lgk'l' :11ul wifl1 M12 Duvul f'11xz11'f as nclviff-1'. is Ulu-11 i11 flu- l'ill'L'l'L'l'lfl f'1'11111 8:15 fu 8:40 in flu- 111o1'11i11g :uul 1l111'111g flu- l111u-l1 llL'l'lUllN. NUYYUN EIN Il NUlll'l'C of illl sc-luuml N111111l1f-5 f-X1-L-pf ff-xflumlw. If. illsll.ll2lN El lmf :uul lhlbllllflflL'lHll'lll1t'lll. r u - - llu- lIlilll2lg,fL'l' ls :1111u1111f1-fl ln' flu- ElilYlNt'l' uf flu- sfuru: :1111l. HIIICL' flu- 111'1u-cf-cls l.l'UlIl flu- sfurc fi11:11u-1- 11'o1'k of flu- Sflulf-11f f'11111u-il. flu- flu- 1111111:1gL-1' if flu- l'l'L'ElHlll't'l' of flu- Sfm- mlf-11f l'111111c-il. INTRAM I 'RAL Sl'Olf'l'S L'OBIBII'l"l'l'l1'1 To f111'11ifl1 Elll 11l1lu11'f1111ify fm' r- U'- L'VL'l'y Bl'UllglllUIl Ffurff-11f fu 111g,.1h1 111 :1f lf-mf mu- sID0l'l' lx flu- 11111'1111N1- of flu- 111f1':1111111':1l 511111-fs f'lllllIlllflL'l'. r 1 - v llu- U0-l'll2lll'lllk'Il. C11':1cL- H111'fo11 111111 011-1-11 lil.-1-vw. 2111- 1'n-Nlu111Nil1lf- fm' 1'cc'1'czlfi011 for flu- girls 111111 flu- llll.YN 1'1.-Nlu-c-fivf-lj'. YY1fl1 flu- lu-lp of iff 2lflYlNL'l'N. Mb. H. B. lgfilf' tlllll M12 I.L'1'Uf' l'u-lu-ff. flux 1-111111111fff-Q ll2lN spo115o1'f-fl f1u1fl1:1ll. llIlNl'iL'f'll2lll. illlfl slilhllbilll lUlll'll:llllL'llfN illllilllg flu- ll0lllC- 11111111 ff-111115. Tlu- w111'li uf flu- gfrlx gl'Ullll lx allx- l'llhNk'll lzxff-1' 111 fl1iN lumk. 0 .c-14. ,' . ss-5 ngx ' ' F 1, Q-, ...-,9,, v -. , v ,xi 1 -I 5.45 . -if Liixf. -..,x.I . 4 if al 1 l" - Q-. -qu . 1 x d L fi I W 1 T15 . lg-,ul l Sur: Du ring flu- winfcr. nn-ws mum' 'ro our school that tha- 19239 I,,x'1'11axn' had won FIRST Ml'IlPAl,IST CLASS. scoring om' fl1ous:111d points out of il fllouszllld, lt flu' tifbllllllllifl Sc-Iml:15fic P11-as l'm1vL-llfimm. Yvc wish to IIUIIUI' HIC StllliCIltS. ulviwr. lmllofugxmplln-1's. lPl'illfL'l'S, :xml L'1I2Ql'2lYL'1':i, IIUCFLLISU Hwy all 1'L'CL'lV01l i'UIllIIlilllL'lltS frmn Hu- 'illflgL'N2 buf in Il2ll'fil'lll21l' do wc wish hm again prnisc mlm lmvka- IIIll'lli50ll. Ifriifur-ill-C71iff: Gm-cargo XVUYHI, H11xim'.v.v ,lI1ll1IIQt'l',' .mal Him f:H'lJl'giJl Iiil'lilJ!lf1'iL'li, now Mrs. f'lIl'l'j' Lou. ,-lr17'i.w1'. I-14 1 A Hi-Times ..---K J....-I,,I,, , 444 4? i... 'aw'-p..-. Tl' 9 V- -. ...M ,N 4 44 4 4 4-N . 4. , A 444 X44 354- . 444 . 4' 144 44, I4 44 Iff' V44 4 I 144I4 444 I 444 4 I4 444444 Xl4I4 44 II 44 I444I 44 II44444 I4 444 l 44 N 44 Nl,444.4'-44 II'444-44444 l44I4 4444 I 4 4 I 44I 444 XI4I4I4 N 4 I 4 XI 4II I 4 44 I44 4 XI 4- I 4444 "4 - -: '4. '. 4 4 ,..44,4 4444 44 4 44 .44 4 4 I 44444 N4I4 1.444-4'4I4 1 44-44I4444- l444444I444:4444 N44-.4I4 I14444I4444 I,.4444,4 .X,444- ,XI4-4.,4 1,44444I lI4444I 4- 4 44 II444 I4'44'4I I4 I XII 44I .I4-.444 Ilwlv A4444 l,4X4!44444444, ..4x Camera Club -r-1 x Y K:., 4: Nu.- '. 5. is . .4 X 1 I"4,444I4 X'44I44's444. I 4441- XII444 .I44.4 IZ44-444I4 II444,444 I14':44II4x X444, I 4XVI4444,444 .I, I. 1I4,4- I444',444I NI44 144,:444 II4II444'4 I44 I4 4 I14II I-444'4'4-4444 'I'I444444.4X 4444'4l-44444 1I4,44I4- II44I.v I.- -4- II44I,- Ii.4I4-I4 Ix444 I4 N44444444 I 44: XY4lI44I NI44Ig4444- XY4-44444 I'.44'I44-4' .l44I4 I'I4444444'4 I14l4 X44I4I4II .I-44 'I'.44I-44 IE4 44 XX I XXHVYI4 UI44444 lI4'44'I4'- XX4'4:I44, II.44'4Ij4 h4I44!I4 If 4 NQI44- .I444 IZ44444 lI4444'I4- N4444444444I IM444.4III W 44 4 II K XX 444 444-4'-444 44 I 44k XNI444- 'Q O WA 0 In fi , L U-.ry . . h 4. 4 f .n 4 . , ' ' 5 4 .4 ' " 5 f 'V ' 4 I! S. -. 0 v J ' Cx. A . U 6 , 'V A' ' Q ' s . iv. W, . 0 , ' " .9 Q ' Y -' A . o ' ll... I' .' A i:'H'4-'z Ui, Q ' a ' 'A . V., 0 0 N , o ' , ' ' I 5 . 5 l 1 , I' 40 V." ,Q A ' -- x . Q Q ' tn- r' '. '.' 0, ' . ' : ' 5 K os'- 5' , --' V lg 4 -A , ln 9 . 5 V I ' 'x 8 K - A ' 'ntl' - 'Q - ' . 'q ' .. 4. , '- -.n ' Q C . , "Q B 1 n s . . v Q r o 1 0 - A T va' 1'--Q ""'1 .0 W 3 5 0 ' lm-Wa' P' "fl Q14 . 1, 'Q ' ', ' L . Q if ' - 4 .gv.o.. 6 ff' 5. ' Q I 'Q . I , , ' ' I 3 5 "U ' ' Q I ' : - f ' I f, 'E i:'L ,bu 'wi -y ' 0- . f' t Q ,1f". px g 4 'a'.'N4,': ' 1 Q sf ' a . V f ' , j O ff ' .Q C ' V' - , - 'ff ft 'Q-v, "' :V ". .' .. Thin? ni ..' ' fn. 1 P. ...f 1..f,- . ' in, , 1 . l I ...Ln-.4 - W. s . - . - ' - ., '. V r,, N -tj ,' I , . Q A I "xv M. .. - .' .r - 1 , .1-. , L .--ls QQ. .4244 , -l O P ' 'Y .' l - G' 'F ' - - 1.5: 1 - env:-iff' ' A 0 '. 4 "1 V -.?fi..-tienigtn, Q 5 Q., - QA b - ,. ' 4 A ,.'- v' 'Q-'-,5 -' 3 Y, l. 'Z . ' A .. !Vo.f,wQ5-f5Q'f!f' O L -A If 4 V i. ' - Q 6 . 0 . Q , ,fvoy ,, gay, Q, -. a , . - W A -un 'J "1 4 V,1qfL,.10'Qf',,1'., M fBE15I,' L5h5lq?FNCE, Jn., Editor Q " A-he -. 'riy-.--W 3 4' A '- 4 ..- , .. ' .' 3, ev . ,fx p 1 V A- -i, I V 5' Q E? 'lfia .,?+,. 4Jf, f'32 fif ,,iz'E? BBf.E NmfQ0MHJ ' 'f 4- '-Jf' - I A, ,, . 4" 5, 4- 'Q-.'3"! Nia' ,b -,' K I . I. ' ' 1 ,f .i -3' , Wig'1lti'Ei11SPQo1g,l Jra,"S-Qaf.Photvg1-aphvr u 6 ts x- ,,- -wg' 3 1. 4 , '. ,Q f u A V . 4 J-ynlx 7.0 l ,..g.v 4 rx Q1.. 1 I - ' F' e V 711,455 ,lg LAURA HELEN PAsc1-iAI.',e1dviser . 9 , X ' , , 3...- -11g.4E',v -'x 4 . St - .,',:.- ff 3 ' '5' 4 ' ISUTHBURDI-:TT1-:,Bu,sinessAdvise1' '- - 3 7 S , ' , ' ' ' .' ' ' V' l . ,Ya ,. , , - u . , . f .Y g 1 fs - '- '4' ' Q, . vp A H, 4- A ptfr 'Q , 0 , 1 . ' , V . D, - 51 - 'Q,of,..' , . .P'k.pl .' 'V 'Pg 'Q ,. - Q h ' ' x Q' I I 3 4 v ' V OO . : -. 5 ' I. l 'I' 0 4 gg, .xt-1 X! xr .0 EY' Y . i ' 9 . If A I' P, . . 5 ' ' riqvg' .wg , K ,S A ' r a ' ' '- V. 'Mg-... 'sont' an A Q A ' :Q 0 . . - 5 a- 4 "v . , ., n A I E 1: W- -. -. -- . .-sl F , ' ' - ' ' I , 9 25:1 s Iv . . ' 0' . , ' , 53- .Zh ' f o n . 0. . r- . ' ,lv 'U s. V3 ""'4's.f f":2 - 6' - ' . S Jw 9 ' wt' ' " " - - - .x.f.:a gg ,- .0 -9, . .' 2 X . 5 h' I ' ' ' ' -an -ff" .., . v- 1 r f ' THE1944 it gmt r- N. Swulml lwff In riylflf M. Slioxraller. ll. K. XVitli+-rsponn. A. Harris. B. I.awren1'e, M. Miller, L. H. Paschal, .N'Iumlinfllw1'l In right: J. Spain, A. YYn-atlierspoon. lb. Ilunu. B. XVillianison, I. D. Ilurris, L. Smith, ll. X--uw-oiiih. M. A. S1'lll4'l', J. l"ouraln-r. ll Jordan, IC. Yo-reen, Doris Smith and Agatlm Chiplny. This year for the first time. Mr. Reid allotted one period a day during seeond semester for the work of the annual. The students for this class were recommended by their English teachers. Bliss Paschal has directed the work of this group. Outside of this elass, Bliss Burdette has handled the business end of the annual. THE I,A'l'Il',Xf' Class was composed of nineteen students. They were Ben I.awrenee.. Bobby Newcomb. Anne Harris. Mary Ellen Senter, Louise Smith. Bailey lVilliainson, Jac-li Spain.. Eleanor Yereen. Anne Godwin, Anne lveather- spoon, Myra Miller, Mildred Showalter. Owen Reeves, Agatha Chipley, Daphne Dunn. Ida Dunn Harris, Martha Lyneh, June Fouralier. and Doris Smith. This book is the product of their work. Onee a weeli a group of students. known as a. business and literary staff, inet as a elub and helped the elass plan and perform the duties that could be done after sehool. This group was particularly helpful in the selling of advertisements. Ruby Allen, -lean Taylor, Mable Wdggins. and Nancy Uaudle sold the most advertising spaee in this annual. H. K. lVitherspoon, Jr., was not a member of the elass, but without him 'PHE I,.X'1'Il'AK' eould not have appeared in this form. He has done one of the biggest jobs, and we wish here to praise hiln for his fine work. His father, Mr. H. K. lVitherspoon. also Came to our aid on numerous oerasions. Helen Jordan, typist for Till: N139 l,A'1'IP,xC, and Rodney Anne Batman prepared the copy for the press. Three seniors, Mary Coggin, Anne Harris, and Mary Emily ivillianls, read the proof. Mrs. Siddell again made the elass pictures. many of the elub pictures. and the superlatives seetion. Mr. Hardison, of Edwards N Broughton Co.. has been very helpful in carrying out the plan for 'llllli 194-0 I,.x'r1P,xe. l46l ATIPAC -,l Q. 1 "tu , " ki ' 1 , wx , 6 -.4-s Ntu n 1.111 f full! H-11 Inxxu ml, MIM lib--lx I Ulu lnxvwly-tlv li.-Imp' Y.-xmmrmb u I ll lx XMI? r I v Th U llll'llllJl'l'N ni Hu- Nfmhnf Inu tl1upubli,I1inguf flxix bunk lx'-HHIHI1 lIll'lAt'IlIlIIfN uf Hn clfx l1.m-tm-lm-1-fl 5. :ATN-. GL. It 'A Q.. in'-.1 L1 ,I QQ: 4 .'- ." :x '--,,4'.,p ii 5' ,. - EE! 1 l.ltt'I'EII'Y mul lxllxllltw in-41,4-,"'1 N 'ii IH! :nf 'l'lu. I.,x'1'H'u sf- S -Q1 ' .f 'I' -5 E H71 TE TH Avvf 1' -- , , V . 35 'M .. 481 is, Bull, Plllinglon. Burlmur, Schell Class Officers In llie early full. flie lenlli grzule eleelefl the fol- lowing persons :Ls Hieir oflicersz Tlionms VVillis, I'rv.sirlz'11f: Braxton Schell. Vin' l'1'z'.vifImz1': Jane Bell, .S'c'c'l'4'f111"yg and Devan Bsirliour, 7ll'6'llS1H'l'7'J ,ld- Tiscz' Bliss lxltllj' Oliver Ellington. Tlieir liigli social siefivily for llie year was the Teiitli-grade clmice. They selected Jane Clark Cliesliire as Queen, :incl Errol Ma1'slibL1rn as King lo reign over llle Ellliillf. GRADE AQ Teachers Ll51l1 1111111-Q1':1111- 11111111-11111111 11-111-111-1'-. :u l111'1111'1-11 111-11 111 111111 Vl'11L'l'L' WC11' '-f" ' ' w 1'1:1ss1'1111111f. l"l'Ulll 1111 111 1'1f"111: N112 1'1'1-1-111:111 sun 111111111-f1':1l1111'11 :lx 111 111111111 :1 1111-1'11:11111':11 111':11111111" N1 Mn. f11L'llll. :N N YN 5 iw 1'11111111s. :lx N1ll' 1-xI11:11111-11 :1 1'1-1'1111- 111 1711 1 111 111111111 111111 w111'11 11I 1111- 1111'111111:11'x' 111111 11111111111 1,Kl1l1l 211111 KIM. 1'1111111'1' -1 111- 1-111-1'1i1'11 :1 11ll'1lll' 111111 5:11':l11 .1111'11:111. 111 1111 1 11 11 11 i'11lNh. 'XJN W If Q TENTH .up Mins1'IIIi11gf0l1w:Lx miippi-41.215 hII0l70IllI'L'CIUIII1IIilgl'1llllSIOIICYIJIOIUQ5' dams: Him BIL'I.L'2lll, with Mary ICIIQI1 XYCIIUIIM llnrofliy YYIiifc. and Merle Hicks. as slim' guiclml IlL'l' IIUIIIL' cc-mioiuics class: Mr. Gregson. with Jn-1'1'y Hilkur, :la Iic 110 mln-1'mI on-1' :L liistm-y Imolig and BIN. Hall. as Nlic CUINIlIl'I'L'CI Iwi' Gcrmzui c'I:1ss. I 50 I GRADE Nlurg l.uuiw ,-Xln-run Maury -lillll' .Xmlurmr Billy .Xllvn .lawk .xlll'll .luyuv .Xlla-n l':llrici:l .Xllvn l'ullu'rim' .Xush-ll Dv Yun llurlmur lilnin- liuwnmrc .Inlm Binakcrville .lane lil-ll Frances Bland .lnhnny Boykin Tum Brmiglitun .Inc Burn .Xlvxsi Carroll Nancy Candle vlilllt' Clark fllll'5lll .Xgzitliu Cliipley .xllll Clwyd Virginia Colm fwll ll Betty XYl1it Durfvj Frum'r-5 Erwin Mary l-'vrgruxon I - S. Q Q, 'CF' 1' Y' gpfijr' ' G. V 45 ' 5 , E ff X iv.: XL-' , T ri"-154 ,- . .I 6 X . ,..' a, . W gg .U . 6 P.:-Q-ix W mb 'C' 1? ,mana gk, 8 TENTH Ann Fuxwurtll BIilI'QIZll'9t Fulton Bill Garrison I.Ul"C'llil Gudnly I.urruinv Glenn Iluzcl Gundwin 3IEII'QIil' Ann? f:l'l'QUl"j IqliZEll1l'tll Grinws .lalnvt lil'us0CImc Elsie Mm- Gylcs Rnln-rt Hzli1'stm1 llvlvn Ilull W xg- z s CJIFIIIPII llslrris -ww- VFIIIPIIIHS Ilznrl I an.,- ,,,f Hvliy' llivlis 1:- 7 x' 'Q' T' ...Lyn , 1. , 7"4 I Q' ' !,.' .'fg,n.' I53l ' ,..-. : - 4 - -A, .x-X ' L.. fig' If Ilickiv Ilinhvn l,l'llIbl'l'lUlI Ilnhbs J. C. Ilullelnd John Ilullmvzly Ulmrlm Hush-ilvr Surah Jnrllsnl xIHFQIllt'I'iti2l Kimball liuth Kust Flurim' lmllford GR DE .Xuxtin I.:-mm: Nlurj Q'IlHlt'l'iIH' I .an rl Nlirium Nh'l7ull:llml lush- xll'hlIllIllllll l'1'nn xIEll'NIlIlll lfrrul Nlurxlnlunrn .lvrry Nlnurc Vanrlph- Nlurrix Susan Nm-xxnlmlu lhuhlq Im- Ht! l':lirim'i:A Un-rslrrvl Nlnry .lvrnmn l':nnl-In 51:1 rlhu l'm':l!l'uw f'IlfIII l,l'gl'Zllll Ulnm IH-rry Maury l'ivrm-v . ,. C :url l lkc C-Fliil liutlmgn-lu Surah Yin-tt linyxh-r bl-lllflllilx Szlndvra IZTIIXYIPH Svln-ll Nauwy S m'11 if tiny Sm-nivr llnrix Smith R er 7 Y-at 1, v ' , 0- "' T' I 1 G ' aw 5' ' U 6 1 "' Q, ." .a 4. of 2. -a. Q- 1 " -': JS. ' .L , . - P -. 'J lg ' "Vi x', 1 - Y Uwfbvk I V f f all Qs. X, ' A-. ,X 1 .Hr "5'1 gfAv Q' . .Q ' K4 Y MJ k. " . ,ff a A ' 'V ur- , ' ' - .. I 0- P' J A ' - Q , Eiga Q .K g an - '- 'U 'J' f W NN u 1 A X f , "r'."i7 -1. 'v I-Q," A ' ...- P ' A if 1.4 J' ,C i' I ' ' 4. at 5.- Y' iv 1.Q "' an - Q' 1 ? va . 44 ' Q- QQ TE TH GRADE NVarren Smith Betsy Snipes Bill Storey .lack Swift Carol Temple Dorothy Tippett Reid Towler George Vann Donald VVeaver Ben NVQ-eks Herman Wheeler Evelyn Ann YVhite livelyn NVhite Park XVhite Worth XVhite Helena XYilliams Thomas Willis Rosa Winborne Betty Ruth XVindes II. K. VVitherspoon Sarah NVooten R. L. VVright Jacqueline Yelverton Cora Lynn Young Blake Yan Leer Margie Anne Gregory I l,,vl In fffrlfl wllfflvl NI:-IxlIIvI11'-Inglutum Xlxw lllxlxxninu. Yfnulv NHIIII .Nmmlmu lmuui XXIII: I-ul'-I--11 IIUM4-II, li. III H1'uu4I--n I"m'4-xv Ylmful-I . FOTCIISICS N'I'X'I'IC 'l'IiI,XXlil'I.XII IPI-II1.X'I'I'f Nlmvnxm'-wl II5 IIN- l'mx-1-:ly U" Xnrlll l',nvw.I1n.n Qlpgpgyg 1.'f.wI1-ml, 'I'In.nt III-A gm:-rnlxuvnt -Imvxlll I-un :mul ulwlzm- ilu' l':nlI1m.4Ix .Xl-'I-'IRMk'llKl. I-I H, Isl-ugllvn .II-4 rm'--lm. III-w-ll xx IE1y-'mwulI-- Ln-x IM.-I-,xv NIIHI'-nfl Ununn- Nl-2w.A'l'INl.1 Nl:-lxrIlv I'n':vl1:Innn. .lug Ynuw- Sxufl. .Ir xx, Ilv1x'lI:nm. lduznlnlzmulx- -Iwxximm, IMx14I Hxllx ,Uh-l'l1uIn-. IYI'II1,X'I'IlS Un Aw-ll 4, '. li. NY:nIc-- I-'HI-I-XI lhll.-gp .lmylxwuw-1I In -.-.-Im-I :mnlml II1gII S:-I1.mI Spvp-I1 xu-I IMI nl. Tulxllmlm-nl 'Fu--my ww-In Ixlxlx vlumlx Iunxlxx: an mm--lmmlln yum' 1L.IxVlIllf.ntwI In III: Imnvnuxuvnt lg,-.,u:m..,, ,,..,1 lg. g.nirm1,nx,- gm-I n--ggnnw 11-.mv In thy- l.y'.-Illxunumuw, mn- H--guru. 1-un In llvfvutlll: ll'-I-Iwlllv XYiln1il1:tnn4 nlul Ivurlnzuln :nn-I mlV:uI1zu11mr1x-- hy II--I'--.Manx l.IxmII--rI4.n II-mlm mm x1IIv. :und Illxh I'u1nt. xx:-rv 1-mltlwl In pznrlnxgmvv In ll:-f wvmfIiu.II- TIN- Iirwrvmlxluln znltllxnnlu In nm Il:-fr-uh-4I th"-I-llNImr'vv :xml Rmlq Munn! In Hu- -vxnl-I1lv:II- IIILLII l'wim Inu- II'-Iv-.uh-4I Ig tu-um, Iirnuxlxtmu :ami .hlwxllv rn-mg,iy,.-II lm mlw lmrv rn II:-A Iin.nI- Sm-v IHIIII Iilullxlmvn 14 nm nun llvxxlvlnvntvql, lr xxux :In-I-I-wgnyq' tu :If--iIIv by Inn xxluu-II I1-um xlnnuxlwl III-Imw :ngznmxv ,X-Iuvxlllv In III: Imnl 'l'Iu- nv:::nIxxn- nt' Ihwvxglltulx mlvlmtml zlzzllnxl ,X-In-xlllv ml-1' rmlm Nmlwn XYI"l'l', ,X xr-rx 'Inv dvllm ul' Il tw 2 :aww III4- Ilfwuimn to Hmlzslulrm lu, U. Iiruuflvll. -Ir, :xml Y:ln:w- Nxxxfl JV, xx:-rv :nu.ul':l'-:I IIII- Iilxvmllnm nl' In-mg :umm IIN xx Inv m nm Imlnlxul null Illtx Iln-Inn--rx tru - '- 1 Iillly Illulwnlmvv-r :xml .Iumxnx II:--'xv-x vw-gm-Xnlm-II Ilv':-unginvwln In IIN' 4-xivvrllvlllw XIII'-IIXIIIZ "HH" I ' In ulxu 11 -mxmt In -41xI1mn4':I If-41 lu hlx Im In ylumlnl xx--Ik In ufnlnn Inn Hn- HQ-I:-n lxunmu . 1 '-N 1 - I - .Q f - N, r - mfure irxexpvrimwefl dehuters .3 ... X94 dim -r .1 NL Published by THE SENIOR CLASS of NEEDHAM B. BRQUGHTQN HIGH SCHOOL RALEIGH, N. C. Cough f -54Q.C S , , an OLZZ-109911 NI 'PUKPM ws 3.?0BZ1'53'55Sffeef ozzz we :asus JQ1sqaM 032 'Off Wayne. IN 46801-2270 Kwan vuqnd mum ww D CHRISTMAS lJl'L'L'llllJt'l' brought to our school il spirit that stzulcls apart from the rc-st, of tht- yn-ur. The l2lIlgll2lgC cluhs, mlriuiialtic groups, choruscs, and glcc clubs pix-palm-ml 1ll'0g1'QllIlS to give L'Vllll'lll'C of this spirit. The language clubs ex- pluiuccl how Cliristulzls was 0lJSCl'VL'll in other lz111clsbvF1':1m'c, Italy. Spain and Gc1'111:uiy. Thi- lll'2ll1l21l'lC groups 1PUl't'l'2lyL'll in shzulow lllL'l'lll'CS the Clll'lSl'lllilS Story ot' thc Birth of Jesus. :mtl with thu zlicl of tht- choruses :incl gli-c clubs thc story was l'L'13L'2ll'l'll in song. During the WL-ck hcforu Lllll'lStlll2lS, Mrs. l'c:irsu. our prcsirlunt of l'z1runt- 'l'c:lc-lin-rs. vntm't:1i11c1l :lt :1 dinncr in thc homo CCUll0IlllCS room. He-r llllSlJ2lI'lCl, Mr. l'c:1rsc, :mil Mrs. Fzirlylc Czlllilrlwll lu-llrual hcr 1'cc'L-in-. lfvt-ry homc room haul ai part in thu szilc ot' tllI1'lNtlllJlS souls. lfzlcll homo room also lu-lpn-cl to tiring cliuur in sonic way to :1 family lcss fortun:1tc than they. Clothcs, fooil. toys, :mil mom-y nimlt- up tht- vontrihutions. Thu graulu mothm-rs mln-livclwcl tht- Lllll'lhl'lll2l5 hzlslu-ts. .Xs tht- stuclcnts lcft tht- school for tlii-l1oliil:1ys.tliQ WHl'ilN0f'1llll-V 'l'i1x1. "Goal hh-ss us 1-vt-ryom-," rang in tht-ir 1-urs. Hllllll'llt5 :intl Urualv Blotln-rs from Miss Pusc'l1ul's Home ltoom l 56 I r x I1-111'111'rN1',11,1 Xlll 1111 1,1III1 1 1 11111 111 N11 1 11 1 1111- 1i1'1111g1111111 .xlllllllll Xs111'1:1111111 11:15 111'g:1111f1'11 11111 111:111v N1ll111'll1N 111 111111-1 111Xx l'1'11ll'111'11 111 11Il' N1'1111111 1111111 lilL'1l1ll'11Nllll 1ll'1l1 1111 11111 L. ll1N N111-111111111111 ru -111 . - 1 111111111 l111'1-1111:1x l:11'111x 1111 L. 11.11-11. I.:1t111' 111 1111- 111:11 111 lx l'1lUxL'11 1U1l'Y 11111 111 Xl. 111111111111 1 111 X'1bll11l Ul'1'111'N1l':1 111-1':111N1 111 111'1' :1111111-Y. 5111111111 11111 A111111-1 ASKET 1940 Season Half of our homo gzuucs were plalycd in Broughton gymnasium. the nthcl' lmlf in H10 Hugh Morson gym' nzuium. Hero. in Hu- IiiCfUl'L' we soc fhe Rfllcigh boys in :Lotion against tlw llligllfy Sfl'L'llQHl of Illlfllillll High in our own sn-howl. ISASKE'l'I3AI.I, 'TEAM Lrfl In riylzl, l.'nwIingf: L'1'zlx'4-11 Turnor, Ilurvvy Himumt, Curl Supp, Gurdon Suuls, David YVillis. Sfllllllflljlf filfllfll Irlhry Pivkrft, l'l1:1rl1-s Kuhn. Furl lgllllll, Ruger Smith. JIIIIIFS Rowland, Nlclvillm- Ihullgrlxtmm, Buvk Sl'lltk'I', Miltun Iiohhs. "lIinky" Juslin. Guy Svntcr, Jackie Ilzlwkins, JIu.w'nf,' illld L'liftun Mmwc, Jlumrgfrr. I591 BALL 1 ,,-sz, 3 lull ruzcf karl Nunn. llnvnl XX nllu. gurl bzqmp, Ilarn-y Hmnsuxl. Iif,rl"m rfm': Hinky Jmlin, frm:-11 'l'urm'r. Gurclmm Suuln. l'lmrI:-S Kuhn. In l1i5 Hrxf -X'L'Jl.l' an c-much. Lcroy I'icLL-ft furm-ml out :1 In-HL-1'-flmslzm-:1wlwwn lmslwflmll ttillll. Tllix yn-:11'. 1gl'0lllLflltUIl :xml llrmrmn cmuubim-ml lxzul an fc: that L-11414.-d thy- NL-:null out of Hn- CUllfL'l'L'llt'L' 41-ll:u'. for Hu- Hut filllt' in flilll VL'2ll'N. In Zllllllfliill hm Wllllllllg' hu- out of in-11 gzum-N. li2lll'lgll won flu- f4llll'll Illtllt NlHHlN0l'k'il by Aflsmfic t'lll'iNfi2lll Vnllcgm-. lu-lfl in YVilmn. i591 llll qnvvqi- ' -L' 1 .4 wax N if Xl-:xx , I., A , - , - -.v .....- X' L ,-.m,.-- ?F'Nvvef4f..4ul3'fHss:"C. 4 . ...:.,.1......., I..X'l'lN Cl,l'lS llFl"lt'l'IliS l'vl'Ullf mic, lffl fu riglllff NVl1ih-, I.n-cll'm'd, XXX-hh, llalrris, Kost, Straullm-5', I.uv1-. Culxilulu-ll. N1-rnml run-.' lltl. Ulm-nn l'm'arcc-, IN-nick, Latm Club Thr Latin Ulnh is tht- largest c-lnh in sc-llunl. It has l2ll lllt'llllll'!'S. with Bliss qtflltllvl' us thc :ulvist-1'. The clnh is clivilh-ll into tlurm- St'l'tiUllH. A. ll :ind C. line-h section Inn-i-ts UIIUK' 1-Vc1'y two ww-ks. Thm- oll'icc-iw of Q-:ich sa-ction prcsiclc :lt tht- nn-vtings. :ind lllun tht- l5l'Ugl'IlIllS. Thi- lnirpusn- ut' tht- L-lnh is to te-zu-ll the stiulcnts niorm- :nhont tha- Honmn l'iviliz:1tiun in :nn 1-i1joy:1hlv way. 'l'ln'ongh plays. songs. IlllZZl1'S. dist-nssiuns. :incl sln-:ilu-rs tht- im-mln-rs lm-:urn many inte-rwating facts. for which flIt'l'xt ix not slltlii-in-nt tink- in class. l..l'ltlX l'l,l'IliHl'fl"I'lUN .X Mary .l:lnl- .Xmlw-ull. lil llflxliv-li, llvllx' 4':nxwxx':-Il. .Xnnv 1':ll'l4-V, 4' .X Illllwn. .lzllnl-N l'Irlw:11'llQ. I'ru,f1l'flfu ilrrluumrlq Hulllly lilnznnnu-I, lll'ln-rt l"1-lim, li--iq llwx, 1'ni'nIlll:l tlmumlinxzll, Nm-ll llxlrrlx, I'f'f-,vnlwnlg .lm- l:li'n:l:1ll. lillly lfvny-lil, llngl-x' K11wlm1'4-r, I-'lum Xml l.l---. lluri- I,unw-3. llwrix Lluynl, li:-by lmlnlmni t'm4lun, Ill-tty Lnnlly, ,Xnnv Xlzulimu---. llny Rlnnxliu-Ill. llwixy Ill-ll AllIXXY1'll, Grunt Xlm-n, 1'l:lil'i- Num-4-. liuhhy UH, T1'f-rrx11fr-r,- f'llzll'h-N I'v-nil-li, Nrr'1'f-l:1fjf,' llzlxlxlmnl l':-rly. Trmllny l'unh-, l'InL:'1-ns- liir-luzlwl-011. lfvv-lyn Ninn-lzlir, Hrullzml Slwllw-l', Iivtly Nlznf-5. Nplnm' Stn-:nh-V, Nlzlry .llivv S11-ll, .lm-:nn Slrznllvy. Vim' I':'mnIvnlg lmrutlly Swain. ,ln-:ln 'I'lnnnuN. lhll:--rl 'l'nwkn-l', Nun:-5' lilrxllznw, ,Xnnzl l':l!lu-rinu XY:ltxml. l'ln-llnaa XXX-altllf-I'-, lhlln-rt XYllxun, lirznw- Ynillluw-l'. LATIN 1'l.l'l3fSl-IVTIUN ll f'lnM4ln .Xlh-n, Jill Allvn, .lnlnn .XII-xnmll-1-, .lumnitn Anfll-rwn. lilimlu-lla .Xiu-lr--ive. John .hl"lllYll'illI'1, Ill-my Xlkinx NI:nl'::l1'4-I ,xYv'l'N. Vllznrln-N lialllnln-1-, NYilln:-I' lin-IIN, Ill-llnn lll':u5'. lllvlnhy llrmlurlllull, l'rnfll'r1m 1'lfnnumf:g Turn lirmiglltnll. ,ll llnwlvn, li:-My l':lrI:-r, Kl:n1jlm'i1- Full-, 1'h:nl'l4-x Iiiwulln-1-gf:-l'. l.u1'i':linv hh-nn, l'ff'.xuIw11l,- llnlh llrny, .l. 1' llullulnl. l.:lNn-rnv Jullnxlun, .ln-:ln Kim-r. lllllll linxt, Vw.-1' l'rw.xffll'1sIg l'lor1n:- I.:-ullln-fl, lrrff.u11-rg Nlznry' Kutllrin l.m4-l:n'.-, li:lrlv:1ln Klnlilf-V, Nlyru Xlllln-i'. Yirtinizu hluxy Viviun 1 , , . ,,. , ,, . , . . Mxpfixxml, Xlurtun lim-V. lxzltln-l'Iluv lun:-lx llurullly llllpn-ll, llllnlann Ilmnlns, Num-5' N-ll. Mary NM-llnnlw-, llngh Xlxlxun, Nluly Ilwlr-n Xlllvln, lun-lin .Klan Xlliltv, .Mff-rrlrrfwfg lmnlw Xlhlln-, XI:l1'gn:-rllv Nlurlh, li.-tv' l':nll Yvlu-r-lull. l..X'l'lN I'l.l'll--Nl'1l"l'IUN 4' l"r-:nnlt Xinlv-1-xml. Xlanril- ,Xr1ull'l-wa Sjlnl llrf-ukx, lillulh l.4-l- llllrul-xr, 1'r1nyn'rrm l'lwf'rm1lf1.' l'IliL:1lu-Ih lllliijulll-ll, lwfu-ff1'wf'q 'l'l1u1n:1m-ln- Valium, ll'-xr-Ply lt:unzll1'. xvll'LLllll:l Vuluunl, lqlllllj' l"v-mllwril, BI:ll':m-l'iIm- H201 1 J, Nia.. ' 4 5,- . ,1. Q I ."1-" It ' .vw-,, .J SQL--..f 4. Au msn, . ir - ,r n.4,, -P' ws- 45 +..1-- x...,. uf' - -.,' .V 'xx .. :A Q ' S. f A -V W if g xl 11' iff . li"'1!':v 1Gv'l':nImluw Ilxmxllruu M:4rrl1.4 Ii:mvrnk. .l,nL1-- ll:m'km I MM Ilw-uh!-1' lflwllv--IM .lmn-Q Kgnvlwrim- Klymam, Alum- Lum' ,NH-,.lnf1f. IN-vm XI,u1M,nIl Nlqlrrhgn Nlwnw- tldxm Xlmln-u-'r, Pnl-y Xlnmn-5. link-f Hnrmm, ,Xllmn Xwxw-mxlflw .llum Xmv -v1i fl I-Qrw-xv l'.4:'. li-JH lv I'--auf l'1fwI--nl.' Hu1'lI:u':a I"-nlw-. Im:--wllxlx' IH-I-MQW Xgm. x I' .'-1 y x .lv m 1'. vm. lmumrhx I:-H wild- .l- .nn lih 1:-N, linin- HU5. Sully Iiujv-1'-x'. Ilurmhy 51lngL.2 Blllwluw-I Niwxx,llwy. Xmglmzu Sm:--r' -l- .mm 'IU' mm uw .lulm XM-lil-. Vuw- l'r,-url'-nl: 1w1'ul1l1m'XY1lnt'1-wx tml Y--Ixwumn, l'51l Ilurfcy, Andrcu's, XVl'iltlll'l'SINN7ll, Linelverger, Cpsliaw, AVllllZlIllS, Reynolds Le Cercle Frangais AIARY TERYANT IJPSIIAN' Prcsirlent Axxic Iiixizinfznoiziz B1-:'r'rv AVHIT llrnlfm' five Pfl'.YlIlf'l1f Yll'!'!l-X'Ill'L'l' of Section B ANNE AVI-IA'I'IIl-IRSPUON BIARY PHINNI-:v Secretarz o' Section .1 Prorram Committee Chairman .1 .l . lfimxci-is XVILLIANIS Hi-:Li-:N Axniu-:ws Secretnr Il'Sl'l'fllII1If Profram Committee Cliairnmn If .ll , . Roixiszirr Ill-IYNOLDS Mas. A. C. IPIALI. Tr1'a.v11rf'r of Section .1 .-If1'ci.ver In their intornial meetings, the lllL'lllllL'l'5 of l.e Cert-le Francais have an op- portunity to study the social life, customs. and habits ot' the French people. and to obtain practical experience in conversational French. The cluh is divided into two sections, each meeting every other week. At these meetings, nienihers study important figures in French liistorv, and learn and sing various French folk songs. The lIlUSl' outstanding accoinplislnnents that the club has niade this year are two chapel programs. The first showed the Christinas customs of the French people, and the second, a folk dance festival. SECTION A Roy Allen, Ruhy Allen, Virginia Atkins. Marjorie Avent, Bill Bason, Mary Avllllllllltll liarhee, Ralph Coltrane, liniily Cheshire, .l. 'l'. Cox, Sara Crowder, Mary Anne Dixon, Anne Foxxvortli. Charles Gardner, Dora .lane Garrett, .lnlia lleigrer, Anne Godwin, Margaret Hairston, David Ilunter, Albert Johnson, .lune Johnson, Toni Kirhy, Anne Lineliergrer, Errol M:-irshhnrn, Nell Mason, .lack McCary, Kate MeKilnn1on, Leila llcKinnnon, Cornelia Minis, Ray Miller, lille-n Mordeeai, Rohhie Neweonihe, l.ih Niven. Charles Norwood, Olivia Perry. Mary Pliinney, Uwen Reeves, Rohert Reynolds, Braxton Schell, Betsy Sliuinaker, .lack Spain, I 62 l 1' .v..rf.. J --5 L F Ha Sid ...J 'rn- mud A 57", r FY? '."A-3121, .- as-J' i4.I4J:gef 2. -...-. , I - 51.11 Wiv, M ,- ,fusi- 9 ' ll. lf icuii' A '--' Q ry Ste-plwiiwii, llvicl 'l'mvli-i', ,Xniic Xl 1-iitlivrxlimiii, lima Wiiilmi-iw. 'lhiii Wiiuhiii. llilly Ilsll. Pvggf' Ueillis. Sl'lC'l'lUN I! Pzilricizi jllen. llvlm-li ,Xnclrvwx. feitlivriiii- .xllxlk'll, llvxil livzirul, lflifsilwlli lll:ilxi-ly, lfrziiimw Bland, .liilin Boykin. Nancy Uiiiilli-, .lsinc Vlurlx l'ln-Nliirr. .Xgutlin Vliil-li-y, lil-ity Whit lhirfvy, lid mi Hllvn, Ksillivrim- liiiwry. Nlnrgic .Xmi lirmigury, llilty iiriiiivs. lilxiv Mm- liyliw. l':irim'ii Harris. Ylllllx-r llnrris, llnriilml .liiyiivr. Nlurgsire-l Bluxwy, lfilim l'i:ii'l Huy. Ili-Ii-ii Blimrn-. ilziir N:im'e', Sllsiill N1'WIlllJllIl. lluriilliy Pitfiiiziii, l':illii-i'im' lliigi-ix. Xainvi Small. l'lll'JillllT Nflf. Frziliiw--. SlllllllJllxt'I', l,lln'ilm' Smilli. lim-by Sliiiwx. Nlurliwrii' SUIIF. Nlrnry llryniil l'pNIi:iu. llwtxy XY:irrvii. Fr:iiii'1-N XYilli:im5. Nl:ir5 liiiiily William., liirrzniiii- Wilwn, S:ir:i Wimli-ii, lfmutxy All'l,HllJllll, llvllg liulli NYiii4lvx, Puig Hu-iwll'i-4-l, l urn lqiu- Yiniiig. lmix llixly. 16:11 Der Deutscher Verein JIMMY lilcicvi-is 1"1'v.vizIv1l2' I,,Xl'HNl'l DVNN li1f:'1"1'Y S'l'0Nl'Ili.XNliS I"irsf Vim' l'1'1'.vi11i'1v1' Sl'l'l't'1lIl1"lj .lmxiv YV.x1cn llux.xl.n YVicixv1411c Si'r'mu1 Vin' I'1'4'.virI4'11i 7lI'l'!lSlll'L'l' 1xIlCS.II.XI.I, .lrIz'i.wi' 'l'In- lllll'lNlAl'Ul'llll' "Dc1llM'ln-i'Ym'1'cil1" is hm Nlllilllt'lllL'lll class work liy giving nplmrliliiify for l'UllVl'l'A2lllUllIll fl1'l'lllflll :incl l'L'll0l'ls on Gi-rinzin lifc :intl Ulla- , Munn. l'l1iw in-:u' thi- vlnlm luis lan-on wry :icfivu :xml has lizul nmny llll'L'1'l'Nl'lllg' p1'ugi':nm. Sunil- of flux lDl'Ugl'3llll7'5 lmvc lllK'lllIll'll infurinnl fsillw ulmnnf lopics nl' llllt'l'L'sl' in clL'l'lllJlIl.Y. 'llll1'L'llllDll!lh film lizul clmrgn- ul' lwu i-Imlwl ln'ng1':1im. . . . . , . . Uni- ul llicw wsu g'n'cn by flu- lniiguzigc wlncln-nfs in wlncli llIl'lSllll2lS songs in flL'l'lll2llI in-i'c sung. lllI1l L-xpl:ul:1fions of lllll'lSllll?lS in Gcrlnemy wi-rc gin-n. In flu- mpring :i fullvcl:im'v fwfivnl was givcn. including flilli-tl2lllt'L'N :intl folk-songs ming in clL'l'IlHlll. The liigliliglil of flu- hl,k'lllHClll'l' Yi-ruin" was :1 picnic :incl :L luilu- 1-iijcvym-cl in zu' Hn' 1-nil of si-Inml. MICMBICRS Hwy Xlli-li, -llninivx' Iizulf-y, I.ilv livnly, .lulm Ilmlxwll. l'l, H lilwvullvli, llilly liiwls-llllnxnw. lin-n liixnn, Ivnlllinw Imnn, lmilvln-5 l'.:vl'lnn. 1-illwrl l'nv'l'nu', Jlnumy l'nILgIinln. lmrn .lannv 1-:u'i'4-lt, Ill-lm-n llnll, I, lx. llniv, Hui-ilmn llnni-ll, Iqnilun Xlnyvr, liuuwr Mm-n ICII1-in Klni-414-1-ni, H1-ily .lu N1-nwrnlx. llnxill lC:xt1'llIT1', .linnny lil-1-vi-N, 4'--lin llulllzl-lf. IN-:gy Ilmx'4'Il, l"m'l'--NI Nlinfuvrvl, .lulin Swniili liuliluy Srllniizlt, liivllzlrrl Smillwrn. Iilnlii- Yun Im-. ,lnnxni Wnrwl. llminil W4-nv:-iz Furl Williznrm, 'I'hrnn:u Willis, .Inlin Wilsun. I64l ' x , ,,n. La Tertulia Espahola rw - w x Q- ls.. "l,:l lurflllln l',slr:1I1ul:1. 01' Hu- Spun I1 llllll. lm, :lx uh Illlllill A I 'f NL' fu lzvfftl' ll'llllZliIlf if, fu1'f-V-fmll' IllL'llll!l'l's wiflm Hu: 1-nlawful lHlL'Ixgl'0lllllI. l'lINf0lllN. and of Spun mai slilllbll qu llxlllg' 1-nun llfc . z : . : -, -:' . , , . . l'lL'N. lu :u'r'o11x1wl1sl1 flux lDlll'IN7NL'. c:l1'n-- lull lN mfm llll full-V plullm-cl IDl'Ugl'Jlllls 5 ' : ' 2 , fivu fzllkw by nufivux :uul f1':lw-low, QJIIIIUN, uni "HW num on flu' Ftl'L'L'f,u t'lllltllll'fL'l Wpnnifll. hun- In-ml Ibl'L'sL'lIfL'll fu flw 1-lull " ' ' , , . L. . 5 .. 1 . . l in In-:ulu1'.um-Wlm lmx mmf only llL'lllHlINt'l'2lfL'1l lux slbllxfx' ln thu sclmol. but who wun Hu top IIUIIOIN lll Hlc hhlh' bllillllwll Vmlfl-Ni. Henry Kifcllin. l,tllt'1' nfiin-rs :uw Igl'lll't' . . . , 1,1-mlfonl. Tzu' 11n'.s'1rlr11l.' 14l'illlK'l's YY St'1'I'l'fIll"Iff till'l bnpp, fI'1'flNllI'4'I'j Ali.-My 1-HX. uni XII. D. lt. Gould. ,w'rgc'fl11f-rlf-zlrlfzx: 1 . ' qt?ll'llL'N. ruI1'isrr. J 1 Hc11ry Kifvhin IHZI ' ' llIA.LAl .J A s 9, A . H H , , .q Q 4 lf'-ffl - Iflvlljjllfllll Iligjll Swllrml is fun 'lf4'1r1'.w ulrl f lf! Qu H011-. lnlny Bl'UllQlllUll. vlllilllllil .xxl1llL'l'N II :ml .lim 1 llliu-1' NlUIlIN'Il in flu- llall to luuli . llc lm1'l1'a1il uf Hr. Nl'l'llll. HHS. lgJ3llyli!ll. fm' ulmm tlu- sclloul was nzuucd. ,f . V Cf ll -- -.A4fA...,l1f677fzQ mvrv, 'l':xyIur, Sll2lIlIlUIlllHllht'. Williu Girls' Literary Society LYIHA Momma Pr1'.x'iflf'1l f ll-:AN IIYAYLUII 1,0R0'l'IlY S1mNNoNH0l'sE Vim' I,I'l'.S'iIll'IIf Sf'f'rr'1'ar11 l"IzANvr:s XVILLIA Ms vll'1'lISIlI'4'7' 'l'l1u Girl! IAll'L'l'Jll'-Y Sm'iL-tv. ul' flu- lixurimm l,ifo1':u'y Sm-in-ly, wax m'g:u1im-cl fu Ill'0Vllli' lm' gurls ol flu' fcnllm LlL'YL'lllll. :xml lwclflll gl'ilLlL'S Zlll 0l1pm'lunily 1. C CTIUN J I GIS I Ili Fu Nl .Xu to hfuclv nml zlppn-1'la1'rv quad llh-l':lfl11'v, m':1I :mal Xll'iftl'll i'UlllINbxi'iUll -11 llllllll' N n':1lxil11". I I rf r w 1 . . 4 sn . ll llu nlulr lNlllXl1llll mhz fun fufmm null llllltlllg' vu-rAv utlu-1' xX'l'4lIll'N1Iil.Y w IIN- lPl'0Q:l':llllA l'UIINlht nf lll'll'f mlm-ln:lfm-F, l'm'i4'xu ul' 1'l1l'l'm-Ill lnmlu, Jmrl plu-xx mmf Il't'flll'L'N lv-x' lllltNllil' Ninn-:nh-lx. Hllllj' SI'll"l'lUX .X .Ulm-11, Hl'll'll .Xmlra-xxx, lflixsnln-Hu livuliy, .l:lm- liv:nm:m, llf - ' .-,H , . ni H1ll4llIl,.fIlIlI lum liuurlw, Nl:nre::ll'e'l liriu'-fx, xlJIl'g.l'JII't'l li1'm'Inu-ll. llnrrim-I lirwmnin--'. l':1llx Un, Nlnrx ,Km . . Y- ,- Hulrlvlf I xml. Uzlpllm- Dunn, Iimlnu lillvn. IQIIHI Ifulm-, .lunv .luhnwn. Xlnrgn-n-I .Iulmwuf. ,Xml 1 X ' xumrllx, .lilmlrvml l.:mi1'r. .Kun l,im-In-rm-r, Ivggry Nl:nw1-5, I,n-iI:n Nlvliilmnun, lla-lm-In Hmm Kdtllllllll' liwgrvrx. N1-Il llusnm, ",Il'ilIlllI' S1-If, I.lllIiNl' Slllitll, Ihr! SllJlllIlllIlIlUllNl', Hvilx Sh-xim :ary Inu Slt'Xl'IlN1lll, liviixx' SllHll'lHlIIIxN, Nlury lglfillll l'psl1:xxx, l'urm-liz: 'l'llllj1lll', l"r:nln'vs , v , . . 'lx XX lllhllllx, In-Isqx NX:ll'l'1'l1, iUl'I11'lIIl xlIIllN, IH-Lgggy innllls, Illlnh XX lnlv, xlllllt' lmlnggiun. Hvlvn Xctq Nlfxlillilll, Nl:lrg:xrvl ll:lirxlmn, IQJItIll'I'iIl1' Xllxivll, lim-lly Hull: Wimlmw, .lum 7 . , . l'l:u'lu'l'lnxll1rm lmulslm Nlmllunnlml I xl .lnxvv All xy Uxvl'-.lrm'l. I,jlli:l Kl1ruI'e',l'l:lil'4' N:lm'1', Hui Him lu- NY4':11Iu-vwlmnll, l"r:ll1w-N Pmulm-, Iluru lgnu Yuungr, xlJIilill1'lI1' lir:lml5. Sl'1K"l'lUN li H' vu, Nlxzrp Jann- Xllxlvrxull. .l:uu- IS--II. .Ulu Iiurm-x, lflniw l3:uNruum'v l"I'iIIll'1'N lalilllil, NI:urg:lrm'I llulaiwcll. .lm-:ul flnrk. Numj lvillllllf, .Xgnllm l.llilll4X- xllIX.l1 lvmplv, BI l'ml4-rwu N-,, 'ie V 'h , . 1 'n 'nruinl x. l'r:um'a-x llmmllvr. lHtlIl'I'll1t' I'.llml'Y Lurrflim- f:lL'llIl, lilllh Knxl, l'JIT'lYlf'll IQVIQHII, .lvrrx xlllIll'l', livffy Illclu, lAlI'l'JlIlll' l.vmlI'u1'1l. Nlury PlliIlIll'j, Maury l'i1-rm-, lllixiu l,l'FI'j, IH-grgx limvvll. livisy Sniyn-N, Ilurix Smiilw, Nlurjnrim' Sour, l':IiZiIlll'tll Smiilm, .Ivan 'l':uylur, K'::rnIx'n CSl'lL"l'ItlX lib UST :xlslv XXlg:g:l11x, llvlvllil NYiIIi:lms. lixvlyn ,xllll YYI1ilv, Sum XYmr1vll. Xlurjufiw ml f . aff' X t MA C 'flu' Spring lllwllftls wurc Hlh-ct with vnriccl zu-tivitics. It was during this timu that lllllllf' of our wtmtcntx vmllpctcal with otha-1' whouls in I1l'0ltllCtS of the clzlsnwmlnl. Otllcrs zlttumtt-ml lm-ctillgs lwlrl :lt V2ll't0lls wilt-gm-5 that flll't'tlt'l'Clt tllcil' illtvlw-Nt in scum- p:u'ticl1l:u' fin-ld. linmtm-1' czum- on txIJll'Ctl 24. 19410. Un tlmt day liiltldgtl was cuvorvd with snow. which wax llIlllSlIilt for that timc of tht- yn-slr. Above is :1 picture of il ACUIIL' mwu' tht- tltlllll' nf Mr. H. K. XVttlll'l'Nl300!l hurt- in liulciglx tzlkcn on l':1l5tl'l' Day. IOSNI JLNIOR T1iACH1iR 1 fu.--Q Ll I '1'1ll'l'l' 11'1'1'1- 1111- .11111i111' 11111111- 1'1111111 1'l'il1'1ll'l'N. l'1l'UlIl 11-11 111 143111. 111- 1111111 11115 1I:1x11'11'111111 1'1-11-1'1'11111' 111 1lt'l' 11'1':1111- 111111111 .11111111111 11111111115 111111 M111 1':111'11 11 5 F' i1ll'l'1xl11Ql1llUIl 1111311111: 31111 15111'111-111-111111-1'1'iN111g Yi1111'111- I,1'11-1'i11g1- 111111 F1111 1 f1UL'1ft' :11 11ll' 11111111'11g'1':1l111111g 111:11-1111111 ,xllll IIlN1QL'N l'1311N1111111Q NI1-N N1-111 ll 11111111 Ntlllll' 1-1'11111g 111:11 1111- 11:11 1111111g 1'111' :1 11-:11'111'1': N11'-. 1111111 N111111g :11 1111 111111111 111111 X11'g111111 1 llll11l1lL'11 !lIll11i1lll1iw 131111-Q. 11151 1 NIOI S X am . 'Fu x ,px .- Xe -'F' .4 ,- I ,J Qvrq:-1 t ,x I ' f e ,-fx --+,.:- Tnp pi1'I111'4'.' Tin- eIllllilll'h ch-1-ical Hn- fUHUWillg' nHic'c1'm: l'1'4'sifIf'1lf, Rohn-rt Hn-NIill:xn: Vir'rI'1'v.wi1lf'111',Jnxncx Hlmdvs:Sz'f'1'4'l11l"1f, Cllzxrh-s lsl2lNl'Il2ll'II17'I'l'llN' urrr, Huy Alln-n::1n1l ,1d1'i.w'r. Min Lucy Hzlzlcwn Af mlm- tln-.V lmI:1nnvcl for Thin fn bu unc of Hlc mmf iIllIJUl'tJlllf yL'Zll'S of Hn-il' Ilvw. InHn-fullHn-"1'1ng111:1n." Mr. ,X11cl4f1'so11. :u'1'ivn-ml. tmmIQn1-flu-S. 111111 soon l'L'tlll'llL'lI mth Hxc l'lllgS"'HlllS flu- Jnnnnx lJL'L'2lll1l' :1 1'L'l'UgIliZilhlL' group. 1301111111 11i1'fu1'f'.' 'l1llL'JlllliOl' Claws. lllllltl' Hn-4li1'L'c'fio11 uf Mrs. Juym-r, spon- mrvrl :1 play. nSL'YL'Iltl'l'll.u This wax um- of Hn- fini flnngs to lnexku flltxlll ff,-cl Hn-ir illllJUl'fJlllL't' :lx vIllIliUl'h. In tlw lliL'flll'L' nn- M:11'H1:l Xxvilllilflk l,Ul'Ut'lly Plfflllilll. Mclvlllc lilwvllglxfull, :unl l':lnl 5tl'll'lil21lNl, wlw wg-rc cl1:11':1c'fQ1's. roi llK'2ll'NiIlg' for the play. SLAB Y. -, 4 . I r w ilu- vllllllwl'-5l'Illtll' xx :lx n fl flu- lllQQ'L'Nl Nm-ml mx-ul ul flu- .Yl'ill' :mf Igl'UllQlIlllIl Il'NflNlll'llllHl .Xlv1'll,J.lUHl111 flu- lilmllglxfull Q'X1u1ln:nN1llln, llvlw-. 1111-Jmllnt . ,,, . flaw-1-ll Tw flu' IllllNlt' ul lul liuv :xml lux Ul'K'lll'Nll'Il llnrlvr lluv lrlmll-N nl 1 Illllfll ulmllmll, Nllv Iluflmsuml. flu' :lIlXlNl'I'. l'vmxx XMAIL, l!ll'UlNll lxfn Um. NI:u'.x' .XIIH Uixwn. :xml lfrl llurwtx um-uw l:l1'g1'l.N' l'l'N1NPllNlllll' lm' flu Ctxs of tllu Qlnuce. , L1 JUNIOR un- ji i nr sn- ' 1 wb Q-f 4 l E-,f 'err -Q? TN - Q ., Af' ll X-rsgik e 'i V 1. , Mylxa .. . 1 ' 1- K . QL. 1 V - ,. X . ..xiii . Y 1' 1 o-v..,'f - QQ . 1- ' V S.. ' 29 " 5' 3 x 1: if' , : vhs' , 1. C 11':1l1li 111A Alfurnl l, mslxll iv Alfurml Roy Allcu Hulwy :xlll'll ll ,'Xl'IllNtl'0llg Rul 1m'1' t .'xtlilllS BlIll'.l0l'll' Av m'11 t Murgu 1'1' t Jxll 11L- Bugle-y Cl1:11'l1-s li:1ll: nxum -1' Mary YVil111otl1 lS:11'lu-1' Dick llznrrow Bill B:1su11 lun- li e-:1 1 n1:1 ll 1'llizz1l1ctl1 lluuty llorotluy llcdclillgficld Bill Bvrry l'll ,LAS Wiv '5- 'x Q- ' Y - .Ev KI? , lusts, Ap- H Gu , 3. 2 I o-- 'I ,,, '-Z. cf -f ,H ? L 'ff'N'.e'? -:L flf fm 'x Gu. f f , V ,,, I JUIIII limlwf-ll Jum' lgllllfllt llulsluy lgl'illQl'N Xlurgsxrrt liriggx 1I:vrg:u'm:t lilwvkwm-ll L. U. Hl'UQ1ll'll..Il'. l"I'fllll'l'N i'lu:uullvr Nfurtllcn l'l1:m- lfulily C-llL'SlliTL' 11.111 flurk livin-rt fliftull XI:1r.x' l'm'11i1-k Mitzic Covington Putty Cm Ralph Crcwf. 5:11-:1 Crmvdvu' IT:!1 NIOR PW 4 .- ' BX X fa? Y V y " -Q x L- i 2 Q K , -ZW' ' , , l Qi vw- 5 ' "" "r'i. 1 ini' .f"g...f 'Q ..- -.ef ' v Y x l' 2 'F " S' ,x aa: ' Nw x, X Y!"--ff 3 W , ' L 'I wo X x ' A A , Ji , .,.-.,. V. V 1. ., 559.5 ' sq 5 K- Q 4 ' X 3 V .,.. ' 1 Q 321 -: N., 1 ' : ' 4 sf: s ' i A ff X X X X x f.. ' 1,4 .4 Q, fn-rry Dawkins Mary ixllll Dixon Billy IJill1'llll0Yl'l' Dorothy Uizol' 141 Uurwy Vlymlv I,0llglIlS Hurry Douglas Bill Uozivr :nplmv Illlllll c'Ulll'tIlt'y 1'1gl'l't0ll Kzxtllvrim' HIIIUFY Ruth Euloc Husuliv l":1llm1 Mullin- VVilson Iiiclmrd Fin-lds Ilure-mu lfitzgvrzzld I r Tl I ,LA111 Ju. 'lx , S. Q ' 7 X U 3 W N x- 01- " 1. at Wrwp .Is-. ' 4 A, lv I 7, ,- ss xx Q9 J' 'FL 1 . aj N ,Rf V Q- vf P'- ,, .rd Q . ,aj . 5' 'Q- 'P 1 3 5- 7- ' fu.. Y P' x- 9 , l Ht- -... . xl Q-v' 'Uk Y.:-7 V 759- 1 ei- go-. ' 31 . 1 A +1 A I1 1111 l7w1111':1kv1 I,tlI'.'l J: nlll' K1:ll'l't'tt .l11li:1 Uixrm lwigm ,xllllv f 1NlXSlll l vix fmqlwill Il:111 Hr 1-1' Il Nl:1111'1 L-.- firitiin Ii. IJ. K ll ll IIil1l1':1 Hull Yivk H:11':1'mf .luwlwll H:11'1'i11gt Il Own IIN 1lH'I't Hnlellmi .lv:1l1IIul111:11l 5IlI'.'IIl NI:11'1v Holt I,--11 li:1wl111Lx H11 ul I 9 69 CI C27 T 'F if .5 - ,L wf ,r ': " ,.x .Q , . '9wY".25hiSf'Tt'5f"Y'w. ' G'vgwW'24s:fi?ff?"' . - 521.252, Az0ugA fAe'Zfeaz af 'lbw f' x :ga 'P- . N, Q, iz 1, H1 l 11 M' 0- . ,VG 'ag fs. A 5 vi' ' P fb 1 ..-. rn X J: Q .. RS fl, E E 1 A ling m-l11- Ilm-il .lim.lol1nso11 liilly Ki-lly Ilkllry Kitcliin E761 Q , -. fx., .-f f, ' 1.41. JUi IOR Qu. 5 me -n..- can-. :Q 'un- i .x ,pf Q i, s, . .f 2 4 if X "TV 'iw 5 ' Q ' X sux .. QF x 'un 'vw X E - A isis " z, "f ,,., I M .M Lg? Q A, 'Q' x- v 'fi M i N' :ow K mv'-"'-ga I W rgi C' .ff -'. . wwf Gorclmi Iluwi-ll .loc Hunt 3111110 .luiilirttc M:irg:iri-t .lolmsmm Mildri-il .lulinson lin-lynn .luilcl lmiiisi- K1-lly Katy Klydi- Ka-mp f'ill'0lyll K1-nyon Mildred Lumix-r Bill I,2lVV!'l'1lCl' Bruce Ln-ilfo1'd C L A Q 2- w- - W 2, ., -2- n A A xi j ' 1. 1 5 J , ,M I l l 1 IM ' L -, 435. "" 'Q' 3' i ' ,fi ., 1 s 1 1 'fb I T3 A- I " 9 'L ' N-Y X lllll' I.i lle- I vlA1' L51-1' Ilnrix I,luy4l Nlilmllwwl Illwvyml I 1n-l 'trualv Lung Hlla-11 I.f'lIllU!l lfr: xxng -Q'-. N11-xr 4-1- x liutlu Nlnrtin Xvll Nlnwn Br xxL-11 llmwy Lyml nnll Xluy--r lfnlnu Huw Nh-Illlliiv I.il:1 xIl'KiIIllIl1YIl BQ-tg' Nh-Nlillulx Iiul v1-1 ' t N11-llillnu .lm-k NIL-Curx XYill:nui Nlinlgvttv ITTI JU IOR ,, 9-fx 'DQR if 1'- 'WRT aw 3' form-lin Minus Hclvn M1 m1m1'1 Lydia M 1ma+ rv Ralph Moun- llcn Morrle-1-ui .IQ-1111 Morris Bobby Murplny Clniru Nam-0 IH lizubcth Niwn Bcrnic-c 0'D:1nicl Elsie Pcuruc lim-Incl P1-atross hm 111m- th Pt'l'l'f YV:1ltc1' Perry Mary Pllilllllfy Jule PIIOCIIIX ITS! LS' yn 77 L- 1- ,gi -'nv 1' -r Lila. l"zllQL'1lK' Rqllwrfx I"r:mk Ruth 'of 35' iq". 1 -7--V-Cx. f fp? Y' ' lv-2 I . , .,4.. 7-T: M ,Agri QQ 'P' fn. w 1 'vs - HV 0, 'v Dorntlly l'ittn1:111 l"r:mk I' 41mm lm' .lmmw liunkin Imix Mm- Iiixlvy lXIltIll'l'illt' limlgl-uw Pvgigy Rum-ll Re-nu lirllr Ilmwll linlslsy Stqllllillt ICI 1':1 nm' Svlf l"m'n-xt Slmfurll M:11"iu1'iv S mm:n r .luck Spain Imlxiw Sh-znlq' I,lll'iHt' Smith lTf41 . 3 4 . 2-9 , N , - n -U QM. ..., 5 uw, rx Y 'x - PQ V ,I W . 'RAN 'nv L viz Q..- 'Qa- .,,.. 3 'uh sn.. 5- JU IOR way,- -14. ary Stl'YK'llSUll Bctty Stcvivk .Iolln Swain 'altcr Stuart Gladys Taylor Jean Taylor lh-11 'Ixl'l'l'1'll Im-z VIHIIUIIIIFSOII I'1l'illlCl'S '1'Illll'?it0ll mrm-lia '1'4mg11.- Hvrla'1't'l'r1-iky lfrank 'FlIl'llt'l' I wo 1 -rar' S- Y:- 1 uv 17 PSS fsv 'QZ5' Bcity StUllk'lHlllkH Gloria Tcllmplv Mary Tollllillsoll Mary l3ry:111tUpshaw CLASS is - rn -4 "" nan- 4 ' 4? "' 5 l , , Q A fs. E- .- .5-. - as 5' , - I -- '- ls' 1 5' Y' 'C 'Hi' A , X' B' ef' W. .. ,ng 'Mix 2' Q 13 f -' h 'N' 'TTT' Y' S, 5' eq A 71 '- L- Rt' Y 1 3 L A l'1.llQQ'lll' Wfule- NI:1l'H1:1 xX'ilHfl1't' .iilllllly Xvurml lim by W un II Half:-l YViggi1nN I7r:11uuw YYilli:xmN .lulm XYHNIIII Ili.-kiv W :mln I'.I'IIIH'!'N xxrylltt Ilullulll Hfltxull .xllllv xxvl'IltIl1'l'SI!lll?Il l"r:1m' BI :nrjnl'i1,-Wvvllx lIil:1I1Wlnit.- l51llyX:nt1-N llbl Dc X TY.'x SCENE FROM 't'I'HH HIGH IiHAR'1"' Lrfl In rigfhlg li, Xvilllll, K, N11r111z111.li, II11l1l1s,J. l'l1m-11ix, .-X. C'e1r.ilc111:1l1, B. Kohl, The Little Theatre It .1111 111x011 1111111111 uh S2 ' 1 : ' owl was looking fm' :wtivity during this past yl'lll'. 111 lhl l'l'l'fllilllf' h:11'1- filllllil it 111 the Little 'I'llt'iltl'l'. This l'llt'l'gk'ti1' chxh has hm-C11 NI,XlHi.XlCIC'I' C'1mx1,x11'1'11: I'ur .'X11'1'11I'11 Mc'f',11111: UfffL'1'I'.v J1'1,1c l'1m1:NIx 1'r'4'.s-iflrllf fin' Prr.s'i1f1'11f XYIIHQINIA M1cI,1'1N Sl'C'l't'fIII"1f .XNNE H1111111s rf-.vlmzzzlirzg Sffwrfrzry , . 11-1a.1-111-wr Inns YV1LLI11x1s IIi.s-turirnz Mus. J11x'N1-311 I I I .lf1z'i-1-w x11'cu111Q. l'l1111-nix. f'I'UllHll'ti0, XVH i:1111s, B1-lvi1. Harris, lvl"--'. lmlclvn Nlsuqlu-rx: llruuw Yann. lluln Kulll. Kllulffll NUFIIISIII, fifililillll llulvlvs, N xlllm Iwr ll htfn 111 :nn Xxrun Iula l'l1nnxx Nlrx If-xmr x,. '51 L..-' L .lffwiv J l,ittIv 'lwlIt'iltl'l' frnulu. ' .' ,,. J.. . '... , .' , r1,.I...4 .. 1 ,A , amy :ull ye-:xr working on 4lr:1m:xtim' lll'Hlllll'tiHllN that lmxw' g,fiV1'll mum' Ntllfll'l 1l'lPUl'tllllitiQ'N ' ': ' ': " : ' ' : " : ' l ': 1 lvl- its fn rlellmnstl Ah tlllll X HIUIIN llulltlm III th. mmx lulnmx ui mln lllllfll' nrt. .xlllllllg tln' wurkslmp plays :xml tlw pulvliv lu'1'fm'vl1:111m-w lmxr lm-un wm-In pru- ls X :Hun xml Ill: IIIWII 1il1m'timlx :nz 'I':1rki1lgtu11R USk'Yl'lItt'l'll.H "firm-:it Him 4.5: : - ' II:-art." 5 Illlfillg tin' ym-nr. il lllIlIllH'l' of xtlnlvntx IIilYl' wun Illt'lllI!t'l'NIlill in Hn- UUl.UIfN nk lll dr nm ntlm' 1f.X9QIflfIiS. Jlll Imnm' vwivty.m'gzl1liz1'1l to l'l'L'UQlliZl' u11tst:1l141il1g ww' ' : : nrt by stmlvntw :mal tu lmrnumlmg intvrmt in :ull 4l1':1111:1tim- :wtixitim in tln- wlnml. i531 MH-vor-1 W ,. .nm . , an-NT-Q wr, Q.-f --'E .1 Junior Little Theatre I .X lmizm' IZ1:Ui'l.ll'i'-ix l'rf-.mlwnf ,A , Svmi, lmicicvii H,u:.xu XX'nm'i-,x A 11.-.1 l'1-.-xiii,-nil ,, XVIIAII-Ili I1lf:'1"1's 3lAH,,, Milf,-,.3 WMM-,I ,wi-rwlfirff liiwrsx' l',xl'x. Yl4:i.x'1-11:'1'ux lHi,i. Sw-Ui:1.x' 'Irf'rr,vl1f'r'r ,, , Ilimux '1'11u5l.xs ,Ii'xNi'i',x ,XXV-Lizwx Ilf.mii'fim . Ill-1'l"i'x' lll"l'lI XYINIHLS 'Illia' .llllll0l' Little llllll'iltl't', in its svcolicl f'l'tll'. luis pi'm'imlt'cl trziiuiiig :mtl clt- vvlupimwlt in original play writing. Sfllllvllt zu-ting. Klll't'l'tlllt2f. staging uml :npplying mnkt- up fm' tln- Junior High Svlmol Stmli-nts. lt is tht- mlvsin- of the 0l'gIllllZIltlllll to pn-p:ii'v tlu- mtmlt-irt-. fm' tllc work they will do in tlit- senior group. i Radio Stall 4'.ii'l NX'1lfl.iiuX lin- Yin- l1:ll'l,mii'. lflfixiiiiui' Yiwu---ii. 'I'-rm lhwniulitmu. .liimny Vluxixhzln, l.:llx1':i ,Ky-Ve. Klrul-x Izmil-x' XYilIl.nl1iX Xlzlrlx li:-Il 'l'lmlnpNuii, l':illlv Y, Hiimlixili, lillmlwilv l':uIi'iuli. 'I' li, llnrl, l'z'l'iinn llun-ll, Sqirnli lluwlf-ii, liulylilx ll Jnlme, llilly Slmlnlvll. Nurlxln linux, Ynliwv Swift, Ili-ii liixuil. Hub Kohl, Imuiuxi- Siu-zlli-lx. X'il'L1'iIli.u I'Ywili.-Iix UG-ll Josephus Daniels' Literzlry Society I IIxIIIIx I IIIIQI, MI I II II I'I..III-x ILMIIIIIIIIIII I' 1,-- IIII' NIIIIIIII IZIIIIIQIIIIIII I 'I II II II I IIIIIII IIII lII'III- IZIIIII- INIIIIIII II-IIIIIIIII IQIIIIIIII Il.IIIII'- IIIIIIIIII- .IIIIIIIII IWIIRIIIIIII I I I IIII II N I IIII I x-- III..II,IIII IIIIIIIII I,II II- III- I HI-IIIIIII IIIIIIIII .IIIIIIIII IIIIIIIINI-II IIIIII lxIIII MI I I IIIIII IIII IVINIIIIII XXIIIIIIII VIIIJIIII IIII,II XI III- II ILIIIIII NI Ilxwvw IIII IIII I III X II IIIII IIIIII I .IIIIIII IxIIIII-'III IIIII If II IIIIIII-II I IIIIIII IIIIIIII ,IIIIIII I1I,, XX I III IIII I IIIIIIII IX II --II II.IIII NII.IIII IPIIIII XXIIIII IX.II II XIII.III IZIII I..IIII-IIII II IIIIII-I'I.-IIIIIIII NII I III I W I I I I Junior Boys' Literary Society IIIII N IIII IIIIII II II.I'Ix II III-I' YIIIIIIIIIIII ILIII XY-II IIIII-I' I' II I I I .I, I I .. III.I.-'II IQIII sI.III-3, x IIIIII IIII- IZIIIIII III' 'I'I,II'II II II II .I IIIIIIII- I'.I II IIIIIIIII-I III I' vfxf III III' III-x IIIIIIIII IZIII- IQIIIIII IIIIIIII I II III X II I .II XYIIIII ,I I III ,',I III IIIIII-I IIIIII- III, l'I..II.IIr .I,III, wmv III 1 I I . , . I I I II-I--- XII IIIIIII T' -IIIIIII .IIInII-- IIIIIII. I,,I-I4I-I'v1I.-- III.Ix MINI rIxIII'vI ,IIII-I. .ffl 3IL'llllll'lL'S of 19410-21 crow sL'L'llHll of our sclmul life ill'I'il1lLfC1l in Clll'llllU- logical sL'llllL'IlCC ix tllc aim of This lmuli. 1'l2lCll zwlivilr or 0l'Q"illllZilllUll lmx lwcn plum-ull Ill llw part co1'1'L-slmllmllllg to tllo llL'l'l1Nl 111 WlllCll It wsu must Illl' 1m1"fm1i. It is tllc clusirc of flu- stuff tlmf zu il Sl'llKlL'lll' turns flue Irzlgkw lu- nmy again lim- 'tlnc yczlr 1940. L'UN'1'1iN'1'S : FAIl1,f.Xal111i11is'r1'z1firm11. l":1c'ulfY. lfiqlnlll Grmlc. Ninth cll'JlllL'. lhnltlmll. YV1N'r1c1:fl'l11'iNt111:u, Stuclcnt l'ou11c-il, l,llllllC2ltlUllN, 'l'L'lIl'll Grzulv I,L'lH1lL'i. lg2lNliL'tlJ2lll, I,illlQ'll2lQL' Clubs, I,llL'1'ill'y Sm-in-lim. Srnlxu-J1111io1's, Clubs, Hi-Y. Girl lh-wuxwus, SWlllllIllllg' :xml Tvllnlx ,y ,. , . . . , , ICZIIIIS, hlrls Atlllchc ,XNSUCl2lll01l. Glu' ilulr. SliNIul:sfUfHcL'1'-G. SCCIILN, fllzlss, 1g2liL'lJ2lll, Slllll'l'lilllVL'N, Xfls. U 'C0lLfl 0 fl g,Cl00 5 fffll' iz! 076 1 ., X 1' W...- .-ni V F. l86l J Science Club Officers BOBBY SCI-IMIDT IJ7'F.S'llI6'Ilf PENN MAnsH:xLL JANE BELL Vin' I'r'e.vifi'f-111 Svvrffary .lixciiln HAw1iINs Trezzxurer .A1r1z'i.9f'rs Miss l'1LI.lNuToN ' Mns. RooT Miss BTCTJICARBIAN MR. CozAn'r This yr-:ir the Science Cluh was divided in four sections. They were the Field Trip Group, the Cheinistry Club. the Nature Group and the Art Group. Each group tried to Curry its interest i11 Science to things that Could not he done in the regular class period. Meetings were held once every two weeks and 0CCLlSl0llillly they had joint meetings in the uuclitoriinu. ART GROUP Bill Harris-ml Tluuuus Hurt, John Holloway, Dzlvicl Hunter, lien Luwr--in-e. Vluirlt-N Norwmnl, Mr, Vozairt, .lflrismx CHEMISTRX CLLB Bill t'ulli4-. Ralph Vultrzxnv, limi llursey. NY. S. F11-tvlwr, Jimmy lfulruiu. Uliver Harris, Hsu-air Huy. X. H. Hodges, Jr., Eugene lloril. tiormlun Iluwt-ll, Blnkv Vun lim-r, NYillurtl Millzette. Bolnby Nvllllllllt. llznnsnun Smith. Betty Slum-luuiks, lien Terrell, Milan Walker, lmnulml XV:itson, Park NYliite. li. U. Brorrleu, Jimmy XY:lril, Miss M1'lle:1rn1:in, .l1l1'I.s'1'1'. SATL RE GROL P .Tuuu-s Altiuun. Mury XVilniutli llurlrer, XVnller Brown, t'utln-rine llnvis, l,mr:1 Juni- tiurrett, Helen Hull, Olivia Harmon, Williaini King, Penn Murshull, Kam- Mi-Kinnnon, Roger Moen, Iillen Mordvvaii, llouulml XYenri-r, llosai XYinlnorne. Ruth lYyuian, lirmfst Pune. Marion Mn-rule, ,l, l', Snunflers. Miss lillinzton, .l1ll'1,w'V, 1"IHI,D TRIP lfruuk Amulet-soil, Marjorie Arr-nt, .lane llell, liilith Leo- Burgess, lilizulu-tli Vunipln-ll, Alexz: Vurroll. livtsy lnuulon t'nrdon, Mitzie t'm'i11:ton, Betsy Ann Vox. 1' A, llllluu. Mary I"e-ruuson, Betsy Fox. l'TI'Zlllt'l'S Erwin, .Xnu tlumlwiu, Caroline Gomlniun, Hazel tlumlwin, .lain-kiv Hawkins, .lnvlc lin-str-r. t'h:ll'les Hicks. Louis lllvlis, Kiln-l .loin-s. lloris Linn-y. Silllllilj' Lung, ,Xnu Love. Betty Lunlly, Ann Mullmu-u, Betsy Il'-ll Muxwell, t'alvin Mitclie-ner, Muriuu Nelson. Iilizuln-tli Niven, Allun N1-wn:onih. Betty JO Xi-xrslmiv, .le-un Norwood, t'hurlm-s Penh-k. Ruyniontl Perry. Mary Phiuua-y, Milnlrm-11 Showalter. lforrt-sl Shufornl, Eu-lyii Sinclair, Syilnur Stn-ulf-y, Maury Aliwv Sli-ll, .lt-un Thomas, Nllllfy Upslmw, Jumluvliiu- XVhile, Ruln-rt XYilson, Huy YQ-lvertun, tiruee Younger, Mrs Kool, .l4l:'i.w'r. Girl IIL'Sl'l'Yl' Culvim-I Girl Reserves 'l'I1u I'Ill,'IllL' uf flu- Girl llL'SL'l'YL' Clulm Illis yn-:xr l1:1s In-cn l'c1'sm1:Llily. II lms Im-11 t'!ll'l'It'1I out fIu'nuw'I1 v:11'iL-ml :xml IllIL'l'L'NIIlIU' Jl'Uf"l'2llllS. TIM- Clirl lin-. 1-1'v1-N 5 'N Pi ' N Imu- c'0lllIllc'IL'1I sL'1'YIl'l'x of Wlll'NlllIi :mal Ilan- p:u'ticip:lfcul in IIIZLIIY wurlllf wlulc Cfllllllllllllly pl'u.1a-a-fx. 'l'Iuc me-male Imu- lIll'IlllIl'1I wunp. In-us. :lml pnrlius nf 4IIII'4-will I-Ylws. XIl'lMl5l'll'lS I.-1v'.nI:l1!Iv .llfmwlx lun: XNIU-xx, Yll:mI.I Xllxllv- Nlznrx Wxlmf-III I"lv'I 1' I'wI ' ' ' ' ,. V ., nl l I.--.I I-.n1vuuu,Ilw, lulxn- l.v-um-lv lv-,mv I2-wrlwlx. KI.lrg:nl'v1 'ul-lxxlll, I"r.mH-x 1'II:vn1II4'1', -Ivan I'I:u'Ii, llvrux lmxxlxmm I"r':unv--X Iirxxln IMII'--lxm I1rfvvIlI1v..I4u1Nlnrhnlxn Iuullnllx Ilfnltuvf :-': , luv- 'N -' ..' g --, .. --A 1 Q: Q.. f' -1 I-A In Ilflm-I Him-Iulue Iiv1vIIH1.n4 Iflxu- NIA.- hylf- llvll-ll II:nII Hum Ilalruum N:-II ll.n1'1'lx. HI..-ixx II-rllnlrn Nnxnnln XI.lI'1v' II-'Ir l"v'mu Ilwlinll Xlllvlvw-II lulmvm, NI.Irg:Irwv .I:mI:m. l':nmIy11 K.-nymu, Ymlvwv- I,4-xwulu' Imrix l,Inyl. Klum Unllwruw I,m:-Imv. II-In.: I'l,u'Iv- 51115, Ifvlml BI-IlnI'!Ir-, Ii.-x':-rw-vw XI14I4ll.-lun, ,II-1-ry XIII-:uw ICI:-In NIM'-If-'.Il ,I--:In XI-rlrlx, I"1.m-1-N Nluu--ry, XInx'jm'1w l',nrIwr, Blznrj I.m11w- l'f-IIIIM. Ii:-Iw--mn l'v-.ry I'-rl II4-ylwlulx Iwi- IIINI-lj. IN-Im IIulI1::-lr, I'-11:5 Iimxv-II ISI-My Sluwx1vr.nlwl', I.v1-'lllv Slmrh NI:11'jwri:- 50.11, I1.1rIuI1':l Nl'-fm-I-, Ill-My Slum. Imruvlux lrmwrr, lmx'-IIII3 Xlwl-Img .lu-Iiw Xllwm-, I,4+lu':1mf- XX'1Iwn, Iimh XYxm:m li--In l':uuI XwIxw1'vwu- lrlwwrf XI1-N Imnnllv- Maw Imuyx Klum Iillingrfm, XIV- Iivill --.., f m . 3' 'WA- s-..,'Jx 'Ur ,llinihi-lv .lnhli Iir:1I11111, Nlvlvlllv U1-1v11:l111111, 14211111 Illllii-1, H1'11h,1111 Iluhlixv V51-111 K111:'. H4-11113 In-1111:11'4i liuhvrt Bl1'H1Il:111, l'I.11'1 H4-t'1':11y, Iivlihly' RI111'1':1,1. .I1111 llllxvri H111-11 Ili-vu--, Rishi-rl Iii-ylmhls, 4':11'l Supp IG111-lx N-1111-11 11-1111-11 iIlI'll1'l'. lmilvy XX1Il111111w11, 111111-I Hilhx. Uiiltvr Ii.-wus. 4111111111:-5 l',1l:1-111111, H111-vi-1 , 1 . . , v , , II11111.111l. I-lll l'Ir-lwl1v1'. -lilvlx hy1:1111, ,laik N11111-111:111. 111111:-X X111111, .X1'1h111' NIM :nhl-, J11111115' liuih-X. Ii:-11 'I'h11I'l, llv-11 .X1'1115l1'4111!, Ho-11 'I'v1'r--ll, Hill li.-113, lI:1l11I1 3111111-ig .l1111l11y l"11lghl1111. l'h:11'l1-5 IiI:111wh:11'1l I 1 1111 I 11114 ":1'1- ' f H1-X .lo11N Igl!A'l"I'0N P1'1'.s-irfwli H1111 S1:N'1'1:11 Owicx H1421-:V1-is five' PI't'.Yill1'IIf 7vI'l'!1NIlI'l'I' .lm fJI.IYl'IR li1'1111v XI1'1111,x1' S1'1'r'1'l111'y Sw1'gvr111I-11?-.lrms ILXYIII K'11z,111'1', NI11. 'l'111111.1s .itlI'l-N't'l'.X' ilu- H1-X wan Illflllt' up of :1 sa-l1'1't1'1i g1'o11p of J11111o1's lllltl In-11101's. who tl'lL'li ln Illililltilill :md 1-xtciid tlll'lll1QllUlIt thi- si-1111111 :1111i 1-111111111111ity high st:1111l:11'ds ut C'h1'isti:111 1'l1:11':1ct1'1'. Ill tha- 1-:11'ly full thi' Ili-Y Np1n1so1'1-cl il 'iJoi11 thv Hllllllilf' sm-lmol f'ZlIIlID1ligll.n l,lll'illQ the' wi11t1'1'. hmm- uf thc Illl'llllN.'l'S 1-11111-111-11 h:1sli1-th:1ll tn-:1111s 1'o111pos1-ci ui 1111111-1'11r1x'1h-gwi vl11l1i1'1-11. In th1- wi11t11'. thi- Hi-Y ap1111sur1-11 :1 111:11'iu111-tts slmw, in 111'ch'1' to 111:1k1' 11101111 fm' thvir :1111111:1l llilllt't' :uni pi1'11i1' which was h1-hi in tlm spring. Thu Hi-Y lyilllll was om' of thu must 1111tst:1111ii11g :mai 1-11j11y:1l1h' sm-1:11 t'VL'lltS of th1- yL'ill'. 'l'h1' Y.NI.l'..X. llcllwri slm11s,o1' this Ofgjiilllililtiklll. :md for that l't'IlS1lll thl- lIll't'fillgh worm' ha-hi thi-rv 1111 XXYt'lilll'hdZly nighis. Thix y1-:ir tl11-gi-111111 took :ns il 5lli!'iK'l't 'Al'l11msi11g f,llL"S Voc-:1tin11" fm' Stlllly. Many lllltStilllllillQ :111tl1o1'iti1-s ill 1':11'io11s tivhis spukc to tln- group. ISU in Q hr-Q 1 4-r ilkns l MM wlvff fm .luv frfif Ilfl lm-lv-l llmllrufu- ,lllllnl I1ull4wx,lx Ihllylll llvllrmll- .ll-lull Xllllulzxlmul 'Iwm Xlmswul lll14llXYll-ml IMI. mwlfl Im-l. Ilrlml lull Mmm I',l:ll1 ul.lllllll, if-N, rmlllrl-, liulllnl lllllxl-'ul Ulu-n llurwl- l'--In llnllllx tlmmlv-x Nvnwx vrrv4 l. II lx Xllvll--l--I wfvfl ll, .l,l1l. .Xll--rl llllrlv- 1..llll1n--I, Nlwllll l'wllVe .l 1 Il-lllmlll ll Mwl ,1,,, ,lv J ffln vfff I If lr lllxlxll-ll Nllvvll 11115 N-lm-V lillvvll XX,lll:+v1 'I'lwlnl.uN XYllll-, 4 lmxl-'X llwxlvllvl' llllix ,Xllr-ll lil-ll lflllvlm IM' Yun lmnlmalu. .lmlx Xllllz, .I,.-l.u-- lllmlxlvlx, llmlwx ,l.,xIln lillllllx Hrwlxllwll, 'I'-:mmf l'lwlr- 4-alll..-ll Nlwml-I-wg .llrry Illllu-1 .llulmx ,YI-ll, 1 llum Xllllllwuwv lillllllg l,l-.- till Frml mmlvvy l'r.mk .Xrlllr-l-l-ll 'I'--ul llr-llxulm-yu Junior Hi-Y Ujfl' f'f' rx SlCl"l'ION A SlCK"l'IUN I4 I.liN'l'l-Ili l'11,xI.x11-'lax .... I,I'1'NlllI'llf. .. .,Hnxx'1'uN S1 llI'Il.I, BILL S'ru1u-:Y .... ,..l'! f'l' 1'rw.v2flrf1!,. . ,1IU'lilIi II us xnxx f,I.IXl-Ill II mm-. ..S ,-1' l'r'fll!'vlf.. . .'!'1mx1.x5 WILLIN lllmll XVIIAUN. .. .,.. Tr'wf1.wuw'r' ,.,. . ..llx1x1x' .XLLI-'N P1-:NN Hnlsnx. ,..,N'rryf1'r1r1lul-.Irm.v... ,,IIlxln'.lmx.1x Hn. Holwl-Q.. .......... ..... .,..,. , I llfi-X'1'I' lqlllikc' tln' Hi Y. Ilan' Jllllilll' Hi-Y wax mmlr up ui' fun N mll' HUIIN llmi mv! IlllI'iIlQ Hn- ws-lu lxls I llnv. l'1!ll'lI Nl'l'tillll lnul itx mul wifi 1':' rx, 'l'I1f'Y Inav- triwl tw IAl11'tln'1' illv Nflllll' nlrnlx inr wlm-I1 tht- wld:-1' grmlp Ntmnl. lil-wmlm tlIl'll' rvgulzu' pmg1':nln, th.- .lullmr Hal In-llwal with tlrv 5llIIliflf' wlllml llflll' :mll luul llltI'!llIll1l'IlI tm-:um 111 aliffp-rvllt xlmurtx. nw: GIRL ' THLETI 4. 'A V -,x V - , rj, Bl ICM ISICHS ITIIIICFN ,Xlilmlh M:irg:ir'n-I ,'Xyl'rs, lim'lu'1'1':l llilll'll1Jlll, llvlvn Bray, Kullwrim' lirsly, .xllll Qnrh-r, xvllfilllllll l'ln-invns, Ilnruthy l'lit'tun, Nlill',1lfll't'l ful:-y, lqllllll lillvn, llnm-l linmlwin, lilsiv Mum' Uylvs, N4-ll llairrix, l'll'ilIlL'L'S IIu:i,g:l:nnI. llrnvv Ilnrfmi, Flnrn .Xnn lm-, Virginia Ire. Milclrml Llnyrl, Naulini- Blctilivc, Pansy Marlin, Mnry l"l'nm'vs Mitvlicll, Viviun Nupuwsu, Hrity Jam- l'm-nny, llnzvl Plath-r, Uclin lhvtligvli, Num Lu- Rllsm-ll, Mary Sfvpliviisnil, 1-lnrri Toinplc. ,-Xnn NY:nl1-, Pvurl XY:nli-. .Xnnu l'. XYntmni, .Invliiv XYl1ih-, Viviun Sunmlorlinc, Dorothy llrnhni. T110 Girl! .Xlliln-fic Amociufiuii. lccl by Mix. H. B. Bray. -lr.. lms mponsorcml lmwlwllmll, vullvy lmll. suftlmll. ping pong, sknling. liiliing :incl vzunping' to lnrfl ici' flu- iiih-rcf.f llllllS1J0l'l'NlllIllINllllbUf lliu clnli. Tln- girls that vniiipnsc tln- Drill 'l'c:nn, wliicli n1:u'c'l1 :lf tln- fimtlmll g'2llIlL'S, 11-cm-ivv l't'Will'Il5 ill.l'l'l' flu- scnsoii for cmisish-wif :incl f:1i'rlifnl scl'vim'L-. Tlniy :mlm l'cc'L-ive Shih- illmmgiwniis nnrl pins fm' poinls nizulc in :ill :illilvfiv :inml i'cc'i'c:1'finii- nl :lc-livilin-N. plus any swiniining points niznlc clnring flu- pri-viuns snnnncr. r w lliis Ul':Q'illllZIlll0Il plays :1 lnrgi- part in uni' Nporls 'prngiwun :il Igl'Ullgllt0Il im' if lmnvu wpxipnn-nl fun' lln- g'ylllIl2lSllllIl, wliicln is nm-rl lay lmnlli lln- girls and llic llllyfi. ISIU C1-ll:1 Hufllgx-l1,:nl14l Xlvlull 5Illllll'l'llIl OCIATIOL 'lllll' nfliu-l'a of tlu- Girls' Aflllvfln' 'xhhUl'lZlllUIl worn- ClI'Zll'l' Hurhm. Ijft'-Yi1Il'IIf.' li2ltlll'l'lllC Bru.V. Vin' 1'l'1'sfrfe'l1fJ Dulwlfllf' Vllffull, lS'4't'I'l' 4lI'.Ij,' fullsl Rufllgm-lm, 7ll'l'll.Ylll't'l'.' Mum l'Jlllll'l'lIll' XY:1fwn. Pain! Hr- 'r1I'1Ia'l',' Milllrctl l,l0.V1l. .l.V.Vl.Vfllllf Ijtlillf Il,z'r'Ul'1la'I'. . . ,. , Um- ul tlu- :nc-flvlflcf ul flu- fnrlx -Xflulctiv .-M5111-i:1fi1n11 wax fumlm' , . . , . llu-sc gurls hula-11 In :lm-hull :uw-. lm-H fu rigllf. I,l'2ll'l XY:uh-. Blillln-cl Lluyml. Buffy Pvlllly. Mary lillu Sh-vmlmrl. tillllllllg lll flu- t'l'lll'l'l'. Ping Fung llJLll'll2llllL'llls worm- Nlbllll' mn-cl ln' flu- Annu-1:1'r1m1 :xml llllll- Ylllllzll l1'UlllllL's wa-1'c zlwzllwlcrl. All lll'llllJL'l's of flu- an-lmol wsu- :mllmu-cl fu p:11'f1c'lp:1h- m Hum- wnlh-sts. Curly. uruuncl H1 -Q K ltill A n- Ping:-l'1mgr lnhlf- N. V.. ii L.-v G . --on k'N'. , --. LEE . 5 ., . S V -, V. an-gwmv. 4.43 - Qi, ,Z , V-,q...'1,-. . -gmt: K .E k f...g.-- AT 5-.. . V wwf . V Q 'x ww., E Y if X -Q - xx - , -an ' Y.Xq'.' hx l -- , fx . ,J xi. , I :,,,g, M' x K .N se I.'11111llulvjl,fn'xl ruin?I3.Shlxll1uk1'l', li. limi, I,. XX'illi:um. J, Morris, S. liruuks, D, NVn-ddingr, Il. Whit:-, M, U4-urgv, li. l'in-rw, N. I'1-Wy, M. Vmlcrwuml, I4 lhllxllmllgrlx. D, Fiizgrcruld. Q Nrfwmrl rnzu: Ii. x'L'Fl't'll, LI K1-nyun, Y. Mvlvin, Il. McMillan, M, IS, 'I'l1umpwn, U, Miahllm-ton, 5 M, liim-l1:u'clwn, if ,'..Hln-w, I", C'lmn4ll1-r, J, lilumlw.. .I, l1llll'li, M, A, l'I1:nrl1m1, D. Hl'll4lillQfiL'lll, 1 l,. St4'llI!'f'. 'l'l1 in! ruin: Mrs. Davis, XY, 'l'urm-r, IE. .-Xllm-lx, I,. Mzlyvr, ll. Mmm-, I.Jlxvl'I'Ill' .Im-HX-rim-5, li. .'xI'IllStI'Hll2JQ, J. limlwurlls, IS. K'm11n'1'. W. 'l'. vlvlltilllilh, H. Julius. Il, Kulml, 3 1921 CLUB 49 I5 - 1 Q ,lx , I ., his : : A 'f. .l.- ' ,. I-, '.--..s' 6'4" ' N 'T --'Qs . 4 . Y"'-' N: ' QQ kv. .LAW I xf I 5 QV '5 ,Nr Tl: ' .' ..,. ' .. x lf!! ln 11yflrl.jn.xl Inu. J,W4-lu-1'mn. NI, lwairusx, Ii. I'vutrms. Ia. NI. llwmu-II. NI. .L IIIXUII, . . . , . NI Iluyll, ll. Munrv, I.. I-zulaly, IX. lnrivr, I. Huy, .IA Illvks, NI. Ilnlm-rlvk. J. lvrnmwluw. , , - , . BI. .lnlmwn, lv. 5Il'Ylt'I'i, J, In-Il. I., iflum 'r-mul lwfzui NI. NIl'f'1YI'lllI1'Ii. .I, Huxtivk. Ii. .X. NYIui1m', IS. SlH'II4'1'. li. 'l':nylnr, H ,lQuvrm'I1, XHVIIIGIII. X. Cluycl. BI. II. IIIDNIIDIXY, IJIXIUTIII' .IwwIu1wn. I". YY5:1It Ii IYIXXIQIIIN I" I'm-'aww NI. NV:uIIuu', If ilmnlxxill, IU. I'n-vlulm-A. lf 'I'u1lgll1'. IJ1-X nn Ilurlmur, J. Hunt, IJ. XXumlw:1r1l, KI. I-rlthn, .l. Wllwn, irfl 1'fm': I'. Strivkluml. IS. Siclclvll, IS. Slmpwu. .I. II:arringI1m, J. Burris, A. Ilnilln-m'lI. 1931 Tenms Team The Tennis Tceun this yi-ur has hzul the lurgm-st sclwdnlc since ila hegzinningr. They lmvc playful s-lcvcn Ill21ii'l!t'5, lllk'lllllil1QI ai prsictivc llli!iCll with the Siatc Fromh. Cy King, Harvey Ilinnznnt. CUlll'ill1'j' ligvrtun :incl .Iinnny lfulglnlnm 1-mimi-tvmi in the State High Svlmol Tourna- nn-nf in l'h:1pel Ilill. Cuuvli NVilliun1 Payne has mlunv :I Ill2ll'YtllUllS juh this yi-:lr in lending the lczun to winning: nmrv QIZIIIIVN than the-5' lust. lx'nrf'ling1 lrwu lwl'l In riyllflg .lixn .lnlillwnih ll1ll'Y1'y llllllllllll. Vyrnw King Vmlrlm-y life-rluli, -llllllllj' Rlnxmlm-Q, lnniny lnlllllllllll. .llufmgn'1'. Nifrlrrllligf jrum Inf! In riflllf, Mr, 1'nynv, jlfmflyrr, llilly l"nl'1'A lfiluvin- llnrvl, l"ra1nk Clin:-. f'll:ll'lC's lilzlllwllziiwl, lfuvirl XY1lliQ, Lffl In 1-ifflff, jim! rnw: Ililly Ki-ily. ,I+-rry Ilillnfr, Hif-lu-y tlnnlfl, Jinnniv Hziilvy, iiniil Hilkvr, Billy Yun-X, .l. l'. ilnliunll. Marv' ,'if!x'N in lull ,xwwfmil mfr-1 ,luhn .X Ilnnw, 1'um'lrg lnfY:en l1:nrl,m1r, lirnw- I,wlfn1'4i, IF. ll Pmilivn, Huh.-1't Rvynoidf, lziwk liryzlnt. .Xrthnr Bl:-I':lh4-, liuh ilnnl, Hwvn lim-V1-N. ,lIu1:uf1f'r'. SXVllHIHlHg leam This yi-ur, uncicr ll4l:ll'll John JK. llnnw, ihv swinnning: is-:nn conlpusod of Nvcdliam liI'UllL1'lllHll High Sclnml slnmlm-nts with ilu' 1-xw-plimi of unc, has had il hunnvr year. Bcsicies livc rluul nn-vis with high sc-lmuls :intl vulh-grv l'l'l'5llllll'll ic-urns, nimnhcrs of the lL'ilIl1 have cmlnpcli-cl in :i lrizlngulzir lIl1'1't wiih lhm- Qlilflblillil Frosli :Ind Durlizlln Iii, the C'ZlI'0lilHl'S A.A.U. Mm-I, National SCll0lZl9iit' Swimming: Mcvi spullsnlwml hy thi- Pcnn Aihlcfic Club, and the dlllllllll Shih' Swinnning: Ms-I-t slwlisnlx-cl hy Duke Ullivursity. i941


Suggestions in the Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) collection:

Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Needham Broughton High School - Latipac Yearbook (Raleigh, NC) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.