Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL)

 - Class of 1959

Page 1 of 144

 

Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection, 1959 Edition, Cover
CoverPage 6, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collectionPage 7, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collectionPage 11, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collectionPage 15, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collectionPage 9, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collectionPage 13, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collectionPage 17, 1959 Edition, Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 144 of the 1959 volume:

X X f Q S lfy Q5 if fa 1 Q I f ,v A A-is K ! iyr 7 'N NN J ff xxx ffff lx 6 I K1 wl..w dv I ,X luv M jf Xk L14, Jbbyx 4 A U ,JL xg W 'JL V ,'yLL- N0 L If I W ff LDL fa K -t, W, ! ,ll ,I A ,VV H . ," K , "jd , I Ll ' . A' A V0 'FJ 'v' ' K 1 X AK,-f' S I V I f f' 'M . VJ ' ,t V ' ,, v ' I , ., M," wul' rf. jjj ad +P Li Vi ' ' , 3' H 2 1 X W Q W! pm lP'i',.v,urr2?5f , ' x ,. 'VW VV J Q33 0 A . '16 S, " Ji 1' kiwi j ,MTX X, -f . Q., W is vb Q ' K f U4 if f ww .5 ' l my 5 A". mtv l L " 1 " '- VX . ull' I :Mx Y. N I. , X P N L, xi, ac, , ,, ky U . L' Lv VU W ,kk H Ll' k ' , 5 , i rv! 3 2.. XL lk N 1- Y ' x gf' M , gf X N, 2 1 "x UNF " A . A 7 f i-Vu ,L w- I N 1 P X, ' ff' 1 .7 X , 5 ' ,fd Y is h 'I ,fx h ,inf 5,7 .72-ygkig I wil my J ' L M FV gb -g W-NJ Q . x! f " U 1 ' ' 1 Q, 'A A . ,A , I7 V' 1 is 1.4 '-5 Q aj ll , 'C fefxq NM 15 Q 1-LN an , 7, fl xl, 2M V 5 JA' '17 I !'x K' X -'7 2, , X, y ck , 41 if . , ,rg ,Az , x 'Y ' I R .. fn f ' A ,fqlyb P ' ' ff, tk ,f'. A I iff!! I - f? I ,r ,N ' ' V ,.,.,J 4 S I , 1,1 ' R 1 L f ' K ,fgflf V 'J ' V .1 WW I, ff ' YQ QA 'V Ex --A EZ: X X i. ff, f i xx I N I, fn, J , 'V K Y, K-fy 2+ Q nb Q? 'Vg' I .Il-N-ef' Qwi I I, frfllffz I ' 3, , fs , ff JIM! J Y 1 A' '-1' A" 7 - Q g me za .1 . f V ,f ,,, ,eq I A .9 :ij ,VI K+ ! ay"'f ff ' ' K A . is Cv' . if In ' 0 V Int! .. , ' I' K i X :xi O I 0,11 , ,. l 2 ' Y jd X , Q ' . All ' P' - P ! ! A J " '4' , , A.,-I V 1' 1- I I Af l 1, , . nj ,X ' ' ' "rw, 'rl Cv . lf, x ' ' 1 , A In ,, , If fx? 1 JL I VU' J ,, V 4 , K' ','7'g 'L P f , yqffyw, Cx V Y 1 , L' A I i 'V A the senler class AL THE XINE nazareth academy lagrange ill I presents 9 0 MV Deal YOLIIIQ Vxomen of N1 altth l haxe been qlx ell the pIlxllLQL of 'lClClIGSSlIlCj vou before von beqln to lellxe the school RCW! lust DISK FOI some thls vxlll be the lwt tlme xou xxlll be ible to look back upon lxeal at Nazareth FOI othels thls xeall 15 the beqlnnlnq 0fVOL1I schoollnq hele But l elm not QOIIIQ to dxx ell upon the past In ant to talllt to xou ll3OL1ftl'1L lsllllllt You 'ale 1llWOmQI1Of N1 'lIQIl'1lIl name but btlll mole should vou be vxomen of N1 meth III deed Mv Son Created women to llll lem llns the need IS LlI'lS?tflSllECl Too often xxomell lOIQtl mx Son and mvself Thev forqet thlt then speelal eapacltx lol loxe IS thxxalted IH tllell lelectlon of VVOIT1'iHllI1QSS You Deal Women of Nnaleth xxlll qo lnto the wolld to meet the Challenqes voul tlmes offel Alxx axe lemembel thlb home of Na areth 'and the Loxe Who dwells hele Strlxe to make the home of voul healt the home of unselllsh loxe Max next xeal llI1Cl xou mole Ulllx a xxoman of Navaleth Marv of Na Wleth Queen of Heixen and Earth V I ... ., I C K C - V ,l 3 ' V V' V' K, , C V K I X - kv 4x1 V- L x l 7 7. C c ' 2 I' A c . ' 'f rf I' C ' lv K l U 1 I Q f l x 3 '3. c x A K ' c f , lc C ' j 2 a c ' c c :C ' l V i l v .W X Y c Zc ' l . ! ' 2 a void. to fulllll a need in the world: but how often the emptiness E ' V LV , ' C C ' ,V V V 'BV V V ' ' . . ' ' K - .v.4. ' V V , C -V V ' V' ' V - - V V 1 I 7 Q Q I 1 z C ' 5 ' . ' ' V V V V h' V V V V V V Zc ' C V C , equzesc ant rn pac 0 The Alexine Staff thinks it httinq to Call to mind thebe vtord of our late Holv Father Ex erv woman is made to he a mother a mother in the phvsical no lesa real bense That is vt hx her delicate sense of her dignitx puta her on quard anv time that the social or political order threatens to preiudice her mission as 1 mother or the qood of her familv 5 n I A lv. . S - 1 . c . i y V 7 I 7 ' 1 -I 4 A I 51. C meaning ofthe word. or in the more spiritual and exalted hut - ' y V ' - ' ' , ' I Q I. .ll C .4 C l K if ya 4?,,,, 'X xg, all 'W Abe 1'0scfr1i1'fzg CQUI' Q l'l.l1C'ILDCl VVQ are grateful to Sister lxtlaiw' Ulivei' lot' her' patient tiiitleistaiitliiig iii out school veais. Het' voice of experience and het' motherlv guidance help tis now to he women of Nazareth, later' women of the Christian world, good women. following iii the footsteps ol Nlaiv. 9 sw C qSSlSllClIYf IIHCIPCI Sl C A1101 ' 7720110 C After three xears of studv at St Louls Unlx ersltx xx here she earned her Ph D ln Classlcal Lanquaqes Sxstex Florence Marle his returned to Na areth to re sume her dutxes is our Assrstint PTIDCI pal and Latm tewcher flap mn ' H171 1 fc!! CQ Nlentlon of our Chipl nn Fathtr C on leth brlnqs to ITl1Ild 1 person xx ho IS xxlse smcere humorous and 1lxx axs axallable for Counsehnq Thl xeir he cause of 'N A s nexx qtudance 1 roqmm m1nv of the qnls haxe IQCGIX ed the op portumtv of tilklnq to Fwther on 1171016 1nd1x1dualh1s1sth'1n1s posblble lI'1 Cliss We thank Father Conleth for the tunes he qulded twuqht 'ind prix ed for us JL 52 .NfQN IIN ,XL l 51 MWYN Adelbut 51 M IIX Ad11U1m N11 x X11rc1111L 1 re VX1 111 11111111 IINK 5 lkkllf C1111111l ur 11s111 1 11111111 1-sf' S no Mm' 'dbh 7 li 'O' fam 1 Q Sr M IFN Aqum 111 NI x B11 NS H1111 uiattn I 11 1 Mrs Robert B1 mdt X 1 N M II x 1 NILIL 111 1 x 11 ll! 1 1 I IXI1ss 151111111 H11 on M111 K1 IX 1111 I 111 k 1x111 11x 1 rltx Pr Ylx t 7 5 Nl Q C ll br Nl IFN Q hr1stophe1 I I' P1qc gf? f'? 'E A a .qf ' lXl1rs lXlr11'vQ1cwe1'lWe1' Sr. fXlu1'yCm1stai1ue lxllss llelen ljl'-.lNL1lllO Sr. Nlary Edxxwxlllettri lillllllxfl 3. lil llutxt 'l't'1qm1w1tvIfx. lvpznrz I 9- 2 llelnnun 2. 'llvpmnq I 34 f Swplwxzmvx- l.l-nz-wx: mf fX'l,.:'x Swlul Ch---tw-Trx Blmrrlmwwi l 93 2 Swplmnmre K'lwdcr.:tm Kinder. rm lr L ' . 3"Q?',.,2'f1 xv. Sv' I? 11' -1 Sr. lVlz1ryEli:z1betl1 Sr. EthnalX'lz1r1e Sr. lN'lary Exainqelista lXl1ss Nlzirilyn Flaherty S11kY'lNl.:Il. SUXKIIMJ, lnnmr llmmm. Puma l'iIlNx'1Tll3lk' .mel l'mn:lm1x'. Alglvlvrn l. Uvmm'trx'. lA'glI4JIl uf Nl.1r'x' lXluQler.1twr llcpcrhnrv Clnw. ll.1rmwnx Svnmr Smlnlmlx' lXlo4.ler.m:r Clvncml lN'l.1tl1. Dirutur ul lirlf ,l'r,.1rnrm1 flvnerrfl lj1I'x'rlwV ml Swdnlltx Clin-erleflderx. Seierue'-lxlletlm Club Klwdr-rrarcmr. DT. Dutv Sr. Nlary George Sr. George Ellen Sr. Nlary Gertrude Nlrs. George Hansen Nlxss lN'l.1ry Aqnex Helrne Srwdx' Snpvrxzsiml Art l. 2. 3. -l. lirvslmuln Arr l. 2. 3. -l l,1lvr.1r:,1r1. US. lltxtwrxi linqlnsh -l Swdnlztx' Xludernmr. RL'llq1UI1 I ,f'Xw1xI.fr1l Student l.:l'r,fr an nclvmrwr FI' 45- 'fr-19 lj-l1.' X 1? 95 5' 7'T if 1 K? . -" i m l fam 1' ,gf A-, .-N fr- A-c, 'LIfv K. 'S if +1 Miss Virginia Hofer Sr. Mary loan of Arc Sr. loan Marie Sr. Mary Ioemne H l71IUlUs1Y. fivfivffil SCWUKKU SvWim1 Alqvlwni 2. flooirictrxx lfriiilisli -l, Aiinoiimvr Aclxwi Ssivriu'-Kliitli Cliili fVlodefr.:tor Rcliqiori 3. liinior Xlodcmtor. Rcliiiioii 5 Sgicnw-M.iIl1 Cliilw Klodi-r.:tor. CiUHCr'fll Dlfvytklf lil Lugion of lVl.irx' 5 G'-5 'Ms twin Sr, Nlziry Iulirinnri Sr. Nlarv lizitlilecri lVlisS Georgina Ki-all ll.li's. lolm l.ziiii Utliic ljr i. til Sliortlmiicl l. .-'Xlqi-lwr.: l rl? 2, Clcoiiictrxx lfiiilxsli l. US. Historx' .-Xsslstiilit l.il-r iri.m 'llvpiiiii l, Corrcspoiicliiiq Soplioiiiorv Sodmlitx' Nloclvrwror Sx'Lf'x'l.!FX' vf X1A'I1S Ky' Motlicrs Aiixiliurv. lfrvsliiimii Slirlwlitx' lXlOf,lL'l'i1Ii1T ss Llgitlmiriric l.4imli'iiiiiii Bliss Dorothy L.irncx' Sr. Marv Lziiirencc Sr. Mario: Louise Sr. Xl.irx SP41IllNl'l' 2. lfiiiilisli 2, lfilqlisli 3 Plixwioil lfnliioilioii. l2vli.::-:ri 39' -l. lii:irl.fii.u T5 iii il wiv. ll l i ii 4 IDI' Uiirx' UAA Xlodcmtor. Uirvir r .it Coiirisi-liar. lxirizor Smlilirx Si-tiu ir' Xl- l it r Student Leaders. Coiirl: of lxlsrfu' im. Xl.iri.aii llircrrwss Xfirsitx' Basket 6? Yollcvoiall 4? N-vi' ! I s.. U.uO ky 03 OW 'NG Def. E- l 3 pilqm' O ' , , l HN I .x-1. Q gf- f is f' !! If x 6 5 I Miss Llzirolyn Nlui'schgill Sr. lX1ElLlI'CCI1rIvhCI'CSC Sr. Michael Aim Nliss Therese lXliriiix.i lfiiiilish 3. US. Histiwrx: Smml Rcligiiuii 3. I..iKiii I, 2. 3. Niirsi-. Ib-liriiriii 1. iiiiqlisii l P' 1. IJVI' Uiztx Stiidics liiriiiii X'Iudcr.itm'. Swphuiiiiirv Si-d.ilirx' iK1odcr.irur. Ilrcshiimiii Sudulirx' Mivdvinitiui' UT. lf.irlx' Srhcdiilv Assirmiit Dinan of Rvsidcnts wr' N-f 'Wwsf .. V ..,, yi ff' I 'WWTP X -up--gy , 3.3!-f 3' ' ., fi.--,V , frgfi , ' f"'w-,Em '54 --51 if cf .!- H L s ' ,' ' -'P' , ' "'!' ' P:-"Y 1' f,,.Q1 ' Q 5,1 --. ,K ,izwgfii-sf' g :JP 4 A' It '-' M -- -4,13 , - :!m'QJf'gi3'- Q ,Mgt r , gzvfqi H envy - f'-.egg . ffl" M in '11 fi , Mrs. Noretta Niiller Sr. Miriam Rose Nliss Rose Nlairie Nioline Nlrs. Angela Nloroiies Civniiivtrx: DT. Diitx' Ciciivml Musik. Cimiuil Chili. English -1. LI.S. Histimrxl Art l. Spfiiiish I rv' 2 Prix'.m' Ywirv. Clioiuilicrs Smiologixt Dirvrtor of Driviiiri Progiraiii Miss Antoincttc Pangzillo Niiss Catherine Painqzillo Mrs. Robert Patzkc Sr. Mary Paul Nliss Elizabeth P Frviirli l. 2. 3, UT. Uiitx' lfiiqilish l 57 2. UT. Unix' I..:tm l F" 1 Rciiqioii l. Spmiish 2. Xxlirld Histwiw. Cir-iurir.i Sin-ri.il ifiiqlisii. Frcsiiiiniii Ifimiisli 1. DT. Diitx Imiimii of fN1.irx' Modcriirur fi Q' lit! ' 'rw' "g 3. , ,. Mfifzvf f ' Vi ' ' f QW Pdiii- lk' cl g I' 33 -N Q .O IVIr, Richard Pitcra IK. rs. Lester Revn0ICiS Sr. IVIzirv Rita Sr. IVI'1rv Sacred Heirt x x X 1 L Llfli wr i am ILIU IL uiimr Sud ilitx IVIr1dirirm im 3 Alumn is IVIULQ r 1 Studint I lhr iri in Mander mir 'NI 06' P? """' lf' Q5 N945 R. 'YC' W6 Muse Nidi S ixoxi I Miss Eli iberh Seilheimer Miss M1rqaretShaefer Miss Virqmn Slxopeck 'nn in I iv in r NI ith hr: I su llfl il N 1 nr Q Buxim xx Prxmipl 'X in i r :tn r Qui mi IVI ith Cluh IVI :dir it ir Sui nu IVI ith Iiilv IX mdir it ir is S im CI IX xxx VV 1 iIi ohn Dcnixsui is ii S Mlrqliciit Ilcii n 1 Artx 2 :indie c uniixtix C r C III Cir Hmm Niirsmi ixmr Iiilw gpunx mr -4-sv" Q Summa XI ith Iiih X Qdur it Q'-'vp 1 h I tirii ff. i ,gi fl C 1 CEL-iivrixl IVILL. xr. OrrIiv.tr.: Ph 'Vial Ifiu . in I.1I fxriim, I2 -IQ1' n 2. Ifx Off' Ifnqlish Tv. Iicr Ifnql JI , . ' I- . tor, ff Qt W' i I , . ".'tsf1Tf'fjp Q- , ij. 3:1-.,. , A , gzqeg, ---?f':'I' ."'-- ""-'fu -J "' I I ' ' I sf I i It if 'X ,Q . 5 4 aw, f ,. Y . z 2 ' 'C i ' 3 'zz i A I 1 ' K' Q ' ' 'IIN 51 I 6'-2,511 rtI1. mi I 33 2. Bi Iii ', S wmv-. I Clulw Algc Q. ' '. i"I. th. Cicn' .II . L cum. fx .'.' iw. .II'.w ." '-'. l'.l. .I ' 'f I C In '-m I1mokI4vcp1m1 DI. Diitv INI I.QIi4: ' Sr, 'Ia " ilu .1 '. 's, IVI I,1IIi4m IIQ 'dv IVIi'.'. a ' "Q 1 EI . ' I U ' '. I Ile.: Imq. CI ' . ' '. Olfiqc ,IU Ii I gi' I' Ii C4 Ii' ' Q ' .' Q 5 C. ' .I C . ,I . Q - . C L I ' . . :- I Q it tx 'E ix ' . I Q -s ' ' 6 ff I 53' Q fm .5 , - .'i 2 "" Q f-d 'Rd X A' 'H 5 X 5 3' N - ' -A , . I Y- ' px 1' . . .. ., r ' . N' 2' II fr ' Z'iff+,g,?a ff f ' W I "gi li ' ji7": Q, b , ,f .8 . : "' 5 ' ' 1 I fiat' ,fi ' I' I 555, Q?" i-5L - . vii I I sfW xa . i ' II C? l C3 at rl i I rx rs Sarahna Proskurm MISS Emlly Schramka Mrs Francls SX ec Mrs Eleanor Wren Mitron Cafetern Cafctena Cafetern -Ji "ESV -arf 'NS' YFW' '10 Mr Anthony Guerra Mr Thomas Clarldqe Mr Alvm Castle Mr Elroy Castle Cxfetern Mmager furdc-ner Mamtenmcc Mamtenance tlopfeclatlon Educatxon IS a broad term mcludxng anythmg from basketballs to art galler1es It IS not confined to l1m1ts or bounds The faculty here at Nazareth reahzes thls they never cease thelr search for adventure ID the vast world of knowledge Each summer they take courses that wlll broaden thelr educatlon as well as ours Travel too IS a sure move IH the dlrectlon of learnmg and these experlences can be made v1v1d by the technlcolor of words We who apprecnate not only thelr capabllxtres but thelr unselhsh ness can only hope that through our Nazareth Faculty we wlll catch a small ghmpse of the vast panorama of Truth Page 12 O acfufiy C7Zs1'1'v1'f1'c2s On n picnic thcv went' "Our very oxxn Doctor" is congrat- ulated bv Blorhcr Nlzlrv XfXfyilH7LlI'Qil on 1'vc'cix'1r1g he 1' clcfllvv. VUTYXU H Q29 it Hcllu. TNUII1' Iliruc. f'.1r'vw0ll, St IAWLIIS UQ Nlcuthcl' lXI.11'x' Wlllblllkflll .xddrcssw mul rQl1yhcr's at thx' cvpcnlrmg I--lL'LllfX H1m'L'I1I151Of 113950. Sister lNl.11'v PKILIIIIQI. our forulcl' Aa- slslzmt PIWIICIIMII, Hpourf' for bister Ixlurx' Saurcd Henri and Slstcl' Nlarx Ullxvr' Kar .1 fklI'CXNCH pklrtx' qlxcn IIT her hur1u1'bx'rfu'l.1x'f41c11ltv. ,. . , V. Im-L,I.I1XlAX0fmsn-1 Icu.1rmfX1l1r'lm ffxxrwwpckxlu TIWIIIA. Six' Af 'gi' MSPRQA - ' .N' LIA OFFICERS x i lay-,ilk MF S ALIXI RY Seated: lVIr. Harold Vagenius. President. Standing: Mr, Cvril Birkbeck. Setretarv: Mr. lfclxvard Caidzek: Mr. James Kellv. lst Vite President. ot Pictured: Mr. Iames XValsh, 2nd 'Vito President: lVlr, Iid- inund Xyolta. Treasurer: Mr. Gordon Spumer. Marshall. 'L lv QS: 0 LL? gf- 0 tj' S QLQCK. MOTHERS' CLUB OFFICERS Seated: Mrs. ohn Gordon. Vice-President: Mrs. Leroy Bern h'ird. President. Standing: lVIrs. Frank Leonard, Secretary: Mrs. Frank Vvabitli President-Elect: Mrs. Andrew pus iteri, Tre usurcr MOTHERS' CLUB Among the objectives of the Mothers' Club are fostering school activities and providing for an an- nual scholarship. Inspired by such aims one can only expect admirable results. A vote of thanks to the Mothers' Club for acting as hostesses at the Harvest House. for their hard work which made the card party so successul, and for their sincere and con- tinuing interest in our welfare. 3 5 LL 9.1 l S 1-Q ,Vg U' cgi., n. ' V L MEN'S AUXILIARY The Mens Auxiliary renders invaluable aid to Nazareth. The men not only give advice in planning many of our activities, but also financial support through the sale of advertisements for the Card Party Program book. Among other activities. our Auxiliary acts as ushers at the Nazareth Productions, ALLIMNAE ASSOCIATION Highlight activities of the Alumnae Association under the able moderation of Sister lvlary Rita were Sports Night. the Fashion Show, and a Day of Recollection. The Association will continue to grow because ofthe interest and pride Nazareth graduates retain in their Alma Mater, ALUMNAE OFFICERS Seated: Mrs. Dale Voss lloaii Trucksal. Sl, Vice President: Xliss Marv Lou Kent. 56. President. SI4lIIdlI'1QIlVllSS Pat lklulvenna. 56. Treasurer: Ylrs. Robert Kuhn. rloan Simonl. -99. Recording Secretarvz Sr. Mzirg' Rita. lkloderator: ikliss Barbara Hoppenrarh. 55. Corresponding Secretary. l fm! me cnrc S Aefcf BFLOVV T-.1:.iretli uirls tzdxertise the lug dtiv l? I CJ Donnell, li. l?ich,irds.1nd R. ljellt-grunt. " " XJ .'. IIN. "1 ,.'. ' ' 'Q' NV. " l"..' . Nll'. N' V: f ' I President of the lVlotht'rs Chili. Mrs l':ernli.trd. Chtiiriimii of the Cnrd purtv. ivlrs. Aiiilurmist-. .und Cli.urni.-n ol tht- 'lvitliet Corzzriiittee. Xlrs. Rith.irds.d1spliiv for Sr, Ulmer one ol the door pri:t's. "l wonder who will win?" Hllope it's il laimilv who really needs itln These were the general thoughts and com- ments voiced hv the impatient crowd as Mother lN'lziry VVzilhurgai picked the winning ticket lor the beautiful Har- 49 I I vest House, Their hopes were certainly realized in every I respect, as this responsive crowd had fulfilled all the ex- I pectzitions ol those lsisters, mothers. fzicultvl who gave so I willinglv ol their time. monev sind talents to make the evening successlul. Unlv with such ai sincere spirit ol col operation could there htixe been this splendid success - I the Nazareth Cfgird Patrtv ol 50. XOlllllll,lQ A ,I QIZXIZ at IIAIIYIQ. 'rl' ll0l'. 'lf wg! Lu lil'2lllgl' Patrk. Illinois W 30th :mtl Fenw-st ,- - all -Q 'f10,lNNl xztlut' A jg ' szj wr X I I N ' k xkqfv ,AJ it j sw -?.:Tl'.ffw"Qi .. le at .l ' f. ,:. J-fsif 'M LM el-zt.'-:f2MW'i al fare-brirl bi-Inc-I hour - The bushels hh! tial hall band In Ml his leoklcst bor m kitchen Automate: gas hem lfeemrny hom garage lixrnisluing- by A'-llchflf li ,gtaefente You: presenfe in fl eat numbers around Us deal daughters I9 especzally szgnzhcant at tfze prese zt 111 :ment Iet Us say at the woman resolves ztself mto preser wng that dzgnzty which woman has fr om Goa' '-I , ' ' 1 r . , ' outset that for Us the problem regarding PINSXII P21116 X if Rf 'Hanging' LUII-Ul'.S'.' Cplll' A lll'l' lQlC!I'C'.S' HMV X't'fif 1dv'HHH'v'fHYX"!ZTETYM'YlY21llTK'kR'Hh Lirm-MAI fUI'hKfWTY!lEM1X"'.1'I.iPkx'.iIfxi ,W ,. ,. ' L1'xx .1 1114.1 L11 wxl 'Uv 17, Y ationa Honor ocietg f,f,qa,p1 fu 1 .Tv 4-Q... N, WW-vlLW in-, H7 E wp-v 15' Edxth Couqhenour Brend 1 DOmlHSkl Dona Duncan Barrie Barrett Bonn e Bxcek K xthleen Coffee Lmd 1 GKISSWCIH M1rx Lou Huber B xrb lm K xskr amce Frankowskx Iud th Gille ll'llL9 Glerm lk 'Ut Throughout thelr four years of hugh school these tvxentv nme young women have shown outstandmg quahtxes whlch haxe mented thexr appomt ment to the Natronal Honor Soclety Thxs honor ns the chmaw of four years of outstanding scholarshxp le1dersh1p cooperatlon and servxce Such characterrstxcs hwve not been acqurred overmqht nor are they now perfected but through them may these qrwduates fulhll the promnse the future so gustnflably expects Nazareth IS proud to hue them as alumnae ,K fi' 1 Rosem :rx K xsul Dolorrs hlckxls om ho 1 M :rx Fr rnces Leon rr D1 me Lu 1 Wcquellne NI ldmll C1 f' 6 S, if wi 'x Sus m Nells ,. Mwrx Ann Noomn fs Carolx n Pekron 'X ox Pollastrmx Lllnn Rwdnlk M rrx Ann Rott n ...S Sh xron Shields M me Smith Anne Stapleton Ch xrmcune Stllrnoxlch Cr-rwldme Sutel O. DIANE LEE ADAMSON . . . History, English. Science . . . Choral Club l,2,3,-lc Drama Club l.2.3. Treasurer -fx Choraliers l,2,3,'l . . . lt's the "theater, the theater!" for this future directress . . . will never lose her love for 'lclunkiesw and "red suspendersu . , . "Wheat is this Mickey' Mouse?" . . . Home Nursing movies and the "caf" were highlights of senior life, MARY ANN ALBANO . . . History. English. Religion . , . be- gueathes her standing room on the buses to foot-weary' freshmen . . . hopes to hear those wedding bells in the future . . . regrets that she will nt-y'er see soaaae of her school ehuaaas again, ALETA ALBERT English History Religion Student Leader 3 -l Cv A A 2 3 -1 Choral Club 3 'l feels sentimental about Homeroom 371 is still yye ry from those endless flights of stairs donates her jaananed locker to any freshman yyath the right combination DIANA ALBERY Scienee Religion English Camera Club complaining friends get only this tender reply from Dee C est domm age hopes someday to re ar seyen little ruflians L ant forget those Unkees PATRICIA ALESH English Religion History Student Linrarian Club 2-I Treasurer 3 enjoys the ehatter before tl asses may be tr aekecl by her tr ul of worn doyxn erasers there s nothing like Freneh shovxer clogs to her Future plans antlude te aehing humanities and a trip around the vxorld GLORIA IEAN ALEXA bnglish Commereial History Cv A A l Delitate disseetions in Biology cl ass are vivid mem ories hopes th at some aquatic freshman will enjoy the swimming pool on the fourth floor W ants to betome another Susie Mac Namara and later to dietate to za feyy typasts of her own LORRAINE ALLISON Stiente Math Fnglish Legion of Mary 123 Top billings in this grads memory book go to Ring Day aiad unior Prom Oh those gondolas' favorite reply to a br agg art Stop polishing your halo on my sleeye I 2 3-l Future Nurses Club 3-l Announcer 3 Co l'ditor 4 Father Kusnaan s retreat yyall alyy ays bring to Mo s mind the vaon der ul years at Na artth na alyes this lrishiaa an yery s ad to le aye h r reserytd st at at ohaa Crtr ar s library la t the laughter of those roof top partus lsttps ranging in ha r t ars MARY ANN ANDEI bl ath History Seientt C AA l First da t at NA and aanaor at ar art tyyanlylang lights doyyn memory traal applies the prineiplt Nloney doesnt grovy on trees thing and aaa arra agt aat VIRGINIA GAIL AROMI Iaaglash Stu nee Religion Student Labrara an 1 Drama Club 7 stall rema mba rs d aneang amidst those ap ant st c1l!'ClPf1S an st atts of fren y is knoyyn to sere am Caood grief Cla arlu Broyyn' sadly le ayts the serenity of our weeping yyalloyy trees on the agenda for the future Loretto Heights eolltge an Airline hosttss t areer Page vo . ,: . . ' 2 1 'a' . .. ..' z, 'z ' 1' a " f . may I Y, AA , ' .4. I 3...' 2" A " ' . al... 2' 23" ' "al ., if " 'i 4' 2' ' il ' ' . 4 I I sq I I . -.. ls " z'A .Ha 1 'Q ' . ...I ', ".,' .W . V, . .A it .. 1 ' .2 zz' . 1 " " .' ' 'z , ' 4 M ' t zf....z . "Q . l a A t'z z,..... ' ' 2 zzz". 4 '. MAUREEN AMBROSE . . . Englisla, Science, Math , . . Sodality' 'z. J z 1 " . 'z 'Q ' ' - f ,'z.'a 221' .'.' 4 2' e :".'1zal '..".f.u... 4' 5- , K 'ah-'yum I I s azat "aaa ' ...Flea 'Ka g'.jlie.l'.ad. 'ill 3 .. ".'1'l . 515: 'J' 1. ' .'.:4' '. ge I' t'a.' .' " ' 'K " ' ay z : f - IOYCE BACHOCHIN Pnqllsh Qnlence Rellqlon DYWMB Club 3-4 Clmefi Clllh 3 stlll qets 1 chlll thlnklnq ll7OLlf th'1t memorible dlp It the Sophomore plcnle 1lxx us mwlntilns th'lt lf you hlxe futh nothlnq IS lmposslble thls IHQLIISIIIXC mlss IS resolved to find Ollt lll those ClllilXC lnsxxers IUDY BALDOWSKI Hlstorx Rellglon lnqllsh iflllcted xxlth 1 cise of nostwlqll xx hen ree 1ll1nq prom nlqht md Rlng Day W 'lt 1 rot' Theres mltrlmonlll bl1ss ln store for thls mlss BARBARA ANN BARC AI 1111llsh lX Dr1m1 Club 3-l Chor ll Club -l Chor1l11rs -l stlll st RTTX 1x1d ok er the unlor prom rellshes tl'111s1 Rln11 Dlx r1l11lnls11n11s t IQ future lVl1th It 11her be111l1s s to lll p1p1rl1ss p111pl1 her st leks of s Fllkh pl er IOAN BARCIAK l llL1llSl'1 l1lNIOI'X C11111l111r1l ll Sod lllfy R nq D11 1nd plenltlnq rztlll un or Xl 1r lsplres to work for 1 younq doetor would llke to ro HH throuqh Rome somed ly BARRII1 BARRETT nth l 31111111 S c lllfy 2 3 -l Dflml Cluh 2 34 C IIHCFI Club -l th1 fun lnd horror of dls seetlon ln BlOlOQy rn ld 1he1rlng lt homer11o111 11 IITICS e blq feellnq of Rlnq D11 o es to plrler fr1n1 119 I9 temher It N A SONDRA BASSETT Rlllqllbll l 1111llsh llol111 l4LOIl0ll'llLS remembe rs the c1e111r11slty of her te 11l11 rs th 11 111u1h helm ed metronome xxlll set the p11e for her flltllft studt nts of pl mo 1nd orq ln thlnks she ll H1188 the frlendlx SII1llLS IALQUFLINE. BATHON N 1th R1l1111 11111 lflllfl Cl lss 173 t L3 1 Cl11ls 11111 lllCllfL7l'1S 1 rl1l1dlx ltruosphert t 1 s1h111l p 1 11 I3 tl11s tr me DIANE BATTLFS sl rx 111 s C AA IClN phl 1 s11 l1lds 1 e 11111111 Tk 111 T1 11131 J 1 llllllfk FHERES-X BENDA BI l 1 l R1llql 1 TLINGFILS 10 10 F0111 Y'nIl'llI1N I L 1 1 X19 tl L LIU Cl' 1 lNSIIlLl'1 1 s 1 X lr 1 prou 1f xxlll rnlss the xx 1nCl1rful frl I14.lNl'llPN 111 1d 1 r GERALDINE BENFDFTTO 111111 Choril C 11s 1 x p1111s1 1111101 IIIHLN 1l11ld tx exkrlters P md h11rth111Cl sxl11l 11l 1 1111 I1 ll'1Y'0XKll'l tn 0 1 lltllfk lr1d1l 1111111 1 Page 71 1 'z 'A .'. . . . . " h. 2 l . . . . z ' 'z ' . I , . . . l,.1t111. li Q . 'l.1th . .. . z .1 1 ' 1 p' , li Az'zH "1 1 ju . A ' ...lVl. ,,.1tll1, ' ,... 1Ul1A'.,1 ' ' 2 "' 2 Na .'..N.th H 'I 'A z'...hp: "Q 4 'af 2. Z1 l ' 1 ' . . . lf1111llsl1. . l. . ' 41 111 , . . Pl. A Rep ' ' . . .-, . . . is rtlll111l1li1l111.1l11111t l' S' ' 'iiwl' plz 1 . ' 1 .' . . , llllrlra lt l1flTLl t11 I1'.1x'1' th' f ' ' . J ' of h' : 1 ' . . . .1 tri 111 th' 11lt.1r 5111111015 11111 l 1 . ' ler. .l ...ll1. 11 '. Sp.1111sl1. Ii -1ll.l1. . . 1. . , l.2 '--sow, , . , sh. lu' of S11 1 111 1r1' l1111111'r111l11 . . . tl11' . 1 -ll 'C I .nd th V Aj- 1'l. 1 ll l -lls . . . 11'.11h 1111 lllltl 1 .rr1.1111' .1r1' the ' ' f1r th' : f l. I' ' . ' . . . . li1111l:sl1. C1 111tert ' '.'o1 , . . As Il' '.'g.ll1I1 rp ' .li l1'.el11e...4cl".es 1' Cl - 'l. ' H11 Qtld' ht d. b' d 1 N,A. . . . " I- 'L ' C .' ' S 1 1' lm' C. . . . . . Rclll' 1. liIlgllSl1 . . . . ll ...llY'lV' S . 'xl 1l.1sses . . .1 ' 1 ' ' " . . S 1 1 s...pl.11st11l1e le "g'd ft f ' 1' 1 l 11't, , A Jffr 1 ,ein ' 16.11. 3, 1 -.,.,,.. F 1 PATRICIA BERC ELIS l nqlish Rtliqiou Art Sod IIIIX l 2 3-il Druni Club -l Booster Club -I lite hour dtcor itinq stssions for tht prom L holex h iptl xt l is 1 qift to so poor unfortun itt undtrtlissin in Pit is determined to serxe ot is best she t in BARBARA BERNHARD lll Stunts lN 1 INASC trt t irx Cl iss Qttr if 3 god ilitx Prefect xxont txtr forget the tum she got the me isles for NASC eltttions Tx pit 1llx Birb xx ints to xx rite 1 boolx humorous tnough to mike thi xx hole xxorld sinilt MARY ANN BEZDEKA Ilnglish Religion Historx tx pexx riter xxill be her business pirtner in some office in the future poses this querx VVould inxone tire for one sliqhtlx used Sp 1n1sh book hopes to lteep in tontict xxith her NA itqu llllf uites BONNIIL BK EK 1t1 'S cnet 1 go ilitx 2 34 u111 Club 2 34 I 1t1n Contest 2 7 everx terrific minute of it' lc IN es her little bit of left over midnight oil 111 IX bt loc ited in the future bx theckinq into the French or Bioloqx dt p irtments it N A LAROLE ANN BIELA I'ngl1sh History Science G A A l 2 34 Booster Club -1 Future Nurses Club -I Senior Retreit unior Ring Dix ind Home Nursing Cl iss ire xivid pictures in her ineinorx qillerx xxell knoxxn tr idem irk her minx clippies Missa Recititi in the iuditorium left 1 listinq impression NATALIE BIENIASZ l'ngl1sh Religion Science C untri Club 3 Chorwliers -I If it first xou dont succeed trx trx iqun especmllx on tests hippilx eicchinges her grex suit for th it intiseptit uniform of xxhite if WWW ROSEMARY BIGHAM M ith Litin Science A A l Secretary -l: NASC 4: Student Leider 4 . . . fist 'ind furious Vwrsitx' gimes will 'llW"ly'S stand out 'is unforgettable . . . loves those weird horror stories wbout her fivorite monster, Grendel . . . - propriwtelx' enough "Rosie" feels that "Dx'n'1mite comes in small pic iges MARY BOGAN . , . English. M ith. History . . . Sodalitx' l.2 . . . Punch' bequests 'ill the st'1irs in N.A. to '1 strong winded under' trlissmin . . , uint forget the cwfeteriw crowd of "I,lnkees'4 , . . noisem il-ters. triins. 'ind Nwpoleon on New Ye'1r's Exe . . . wwnts to m ilie somelwoclx- hippy SOIIICCIIY. ILIDITH BONOMO . . . English. Religion . 4 . dotes on diydreiins of Sno-Bill. Ring Dax' 'ind Prom night . . . remember the frantic four i.i'nu.e d ish between clisses to the tune of clinging bells: PATRICIA BOROWCZYK . . . English. Religion . . . G.A,A, l . . . Ring Dux' receives top r.1ting with this rememberer . . . will still be milking .ibout it XK'l1l'Il shes secremrx' to the vice-president of the I:1rst NilIllJI1.ll. l'.11ic-22 VIVIAN BUKSAS s 1 N111s R1pr1 NLIIIIIIXL 3 A 1d1r r11 1lls th1 sq11 rt 111111 1p1s11d1 111d her hrst 1nd 111111 d1tent1on 1111 lIlXkCl 1111s IK Fltll y 1 lt Oh th1 11 or Ill t111 11111111111 r1111111 11 h1n CllSN1LUIlQ beqlns I 7 N1 ll1st11ry IN 1 1 NASC MARL AREI ANN BULAT st11r1 1 Illlllhll R111 11111 ll 1 I3 7 1 111 sts 11r1 ll 1 1111 r 1ss VK h11 1 111 ftlfqtf tl111s1 p1nl-1 slips 1r rt 1 wus s 1 11111111 r 1 ll 11111 1 1 1 Il N r R11 SUZANNE BUTLER 1K 1th L1t111 H1st11r1 Announter 9 1 L1q1on of Nl 11-1 l 7 -1 The qre1t d1b1tor declwres 9tup1d1t1 111sts 11111r1 t d11 XOII kno11 1111nders if these s1ddl1 sh111s 11111 11er 111 1r 1111t 1 s L1UIl s 1 1 1 e hr1n111r ARI ENE BYLUT 1 11111811 R111 I1 VAQC Chorll Club R1111 D11 111 1 I'1N1'ilt H111111r1111m 35 111111p1 th1 hrst PIQCQ in 111 r 111111111r1 11111111 111111 r1111sl1 oifers to don 111 h1r 11 IQQX bobby s11111s fllfllfl Ill IX 111 sor1 footed for this 1sp1r1nq ft 11her of t11 d 11111 P1qe"3 MARY ANN BRAGIEL . . . English, History, Religion . . . Legion of M'lFy'1 Science Club, Vice President 1' Booster Club l 2 . . . gives these words of '1dvice to underclassmen' "Mike the most of your ye1rs 11 NA bemuse they re the greatest' bequests her f1yor1te desk front row 11nter in History Clwss pl1ns to mend Mirquette Uniyersxtx BONNIE BRISCH History Fr1n1h M 1th Cheerle iding 1 2 Dr 1m1 Club 2 3-1 Sodwlity 1 2 Niqht blindness in 318 1nd th1 fr1q1d hye plus one are things she 11111 neyer forget Nov1 lm really m1d' Vs1SffLlllS dre 1ms of evplormg those dark Afr11 in yungles QERALDINE BRONGE 1 nqlish Hxstory 111111111111 UIIIUI Prom 1nd Rinq D1y ire nnonq her n111st TFL 1s11red memories Doesnt 1ny11ne vu 1nt these s 1ddle shoes This future 11eo11nt 1nt hopes to be1ome h1ndy 111th 1 took book llld 1pron NADYNE BUCK Enqlish H1st11ry Art Sod 1l1ty 12 Or1hestr1 I 2 Legion of M 1ry l bequests rosaries 1nd bwsket l11lls to so1ne undergr 1d IS knoxxn to e111l nm Good heivensl Belnq 1 qood 1111e 1nd 1n11th1r so11nds like 1 qre1t lxfe to her I ERAI DINE BUDZYNSKI 111 ish History 12111111111 11111 l1lXlI' forqet the sevtinq 11 1ss flSl1lOI1 sh1111 or the h1lf y ph1losoph1zes 11h1n thinqs 1111 yxronq S is lf h11pes to qo into s11ret1r11lv1ork MARY ANN BUGIEL 1 IlqllNl1 lVl1th HISCKJFX Chor11 111 7 3-1 Rinq D11 llld 11per1tt1 r1nk hlqh on 1F memory IS 111111sts 1t1 t11 hold your te111p1r t11 some lr1sl1111 Ill tr 1111 sounds 1pp1 1111111 fi Y V .5 X 'Q .'.z'.: V I. . -i . fy, ' 1' . ' ' ...li .115 , ', -'11 " - " Q 5 " A .5 ' .' ' " 1 -d:1 H 'Q 'J " ' .:".115 ie".., .' Q Cll.......'- ' lit . , , l -1 5 "the .1l1i1' j I' - ' - Q 1 it 1 , fs by 4 5 1 2 1 1 .. if ff- 4 . , 11 ' 5 . . . 1a..,,11.1. . 1.11 , . . 5 .-. C1.'1. ' ' . " : U,A. .N 1: Student Le. 1 3 . . . . 1 1vl ' -.11 15.1" . th f " dlf hint: :'C1et11ut11f ny' l'f-" 1 i .,.1i1.- f Q . -11' .,. C111 '.l C111 -,3.-1 . . . 11e1 her 111.110 in Ch .1 Cl 1 to .1 11111si1.1l de 11. .'.'111.111 . . ' . y 1 ' .' 11 t.1 1' 1 31' 1 . , . IIi11'I1LlS 13 L3 t'1 ' he 'Cl 1'.t'1 vitl un 've 111111 for 11. 1-1111 . .t.t1: 'K' . . A' .-.3. : , . K . 1 . N 1 ,: 1 .. -r " 1' ...Su'." . 1:11 h'. "h ad- H , -11111,..1 .5 . ,li.i..x. .V , - A 1 1 . 3 41. 5 Q E . ef 5 CATHERINE CAIN History English Rtlaqaon Lt qaon of Mary I The first day at NA and Rang Day lanqer lazily an her hall of memoraes knoyss she ll mass the syyell buneh of ga s a erystal ball might reveal a ty peyyrater playanq a proma nent role an her future EILEEN CALLAHAN English Relagaon Els ambataon as as bag as the world she va ants to see that unforgettable one and only detention leayes her oraganal saddle shoes to some lucky Freshae RITA CARBONARO hnglash History Religion Student Librarian 3 The soft qloyx of those apanese lanterns stall shines an the eyes of thas 59 qr ad Ah' that lumor prom deelares Nazareth garls are tops' MARALIND CARNER Math Religion l'nglash Booster Club l Sod alaty l 3 G A A 3 forever grateful for Nazareth s numerous opportunities her advaee Make the most of your extra curricular actavataes vxash for the faature to raase a larqe Catholic family MARGARET CARNEY L atan Math History NASC 3 Senior Class Treasurer Booster Club bequests the aouraqe she lacked to some unsuspeetanq Sophomore yshen presented with chums on the right sade of the pearly gates MARY ANN CENTANNI English Relaqaon Orehestra l 2 Student Librarian 2 Naughty Marietta rehearsals and Sudent Librarian picnics are fun filled recollections stall cant eradicate the anky memory of messy carbons an typing class the friendly NA atmosphere as reluctantly left behind ...X MIRA CHABRA Religion llnqlash Sou al Studies Student Labrara an Q an she eyer erase the yayad memoraes of first days at Nazareth home eeonoma should proye useful an lceepanq her thrifty budqet hates to seser her taes from that vaarm resident sparat CAROL CHOPP English Math Relaqaoaa Booster Club 3 Ranq Day and the dances are important links an her eh un of memoraes that reeurranq question Anybody qot anything to ea Seeretaraal yxork as her goal FRANCES CINIKAS l'nqlash Latin Seaenee Orehestra l 2 3-1 Sodalaty l 2 Camera Club 3-t runnanq that last lonq male for the traan that turned out to be a Zephyr cant under stand why those sour notes alys aas linger lonqest PHYLLIS COCOGLIATO l'nqlash History Math C AA 2 3 Alesane Staff -t the unaor prom and Hr 127 are tops with er bequests her tattered History notes and Zorro button to some ayad fan her aam as to see lafe from the other sade of the desk Page 2-4 2' aj: ... 'A z 'l 2" .l....z"..z ' 2. ' " .'.z '- L. 'z ' . 'z . ...z A . gr . ' ' gm' "z.z , J P 5' is 'el . K ' .' les z -f '. 'z 2. 'sa , 3 2' .: Q if - : azz! 'M' 2' l a ay a.: ' : . '- scalpel, scissors. and frog . . . anticipates meeting all her N.A. . .. .5 'e' .' 2.23. . . ..,K -, vc V Y I 3 fa..-. Q ' 'Q 2...'z f as "" '. .'. z Q ' ', ' '- u ' A ,' ', z '. .1 'K in . .z' . ' ' 'Q' zt7... ' fl' 1 ge. .".: fs 'Q fl... 4 ' z' f 2 '...a - .1 .. ,z ,Z 1 e . 2 h f I 1' .. f. . A KATHLEEN COFFEE M 1th L 1t1n Englxsh Orchestra l 2 3 4 Sod 1l1tx 34 Chor1l1ers -I finds lt hard to forget that foohsh Apr1l Fool s D15 1n 32l 1n tlmes of d1re dlstress w1ll llillllly shout Crxmmenthes h1s hlqh hopes of one diy being 1ble to s1n11 1 1 1pella on p1t1h CAROL COFFIN llnqhsh HISIOFS M 1th Dr 1m1 Club 3 4 Sod1l1tx l 2 Booster Club 2 3 Struns of Llttle Thmgs Mean A Lot keep runnmq throuqh her mlnd 1r1er1cl1e1ble m9mOFl9S of B111 Boys feels th 11 you re 1lvx ISS Too Young xxonders lf she ll exer qet to tr 1xel Doxxn the Old Ox Roid 1n '1 xx h1t1 Corxette' PATRICIA COLLINS l n11l1sh RCllql 111 L11111 Leqlon of 'Vl IFS 3-f Dr 1111 1 Club 3 Prts -l Ch11r1l Club 3 Pubhutx Aqent -1 It or h1s tl1 1 sxxttt Opera tt1 nr11t11es 1nd those l1st 1111nute d mee deeor1t111ns r IIC tops 1n th1s Semor s mem orx book dre1ms of be1n11 1 pr1x 1te steret IFS 1nd l1ter le'1v1nq the d11.t1t1nq to her h11sb 1nd REGINA CORBITT qkltllkt lVl1th llnqhsh C AA Sod lllly Student Le 1der thouqhts of Rmq D11 1nd Vlfglfy QIIHCS keep fl 1sh1nq throuqh the IUlnCl of th1s t1lented b1sketb1ll pl 1xer xx onders 1f she ll be 1ble to forqet those e 1rly mud wxnter hlkes nurslnq 1nd poss1blx be1nq 1 doctors x1x1fe 1re ln the ofhnq EDITH LOUGHENOUR l nqllsh M 1th Musu NASC -l Chor1l Cl11b 3 -f Fudqc IS I d1e s xx 13 of lettmq off ste 1m h111t r1des 1nd st1lled 1 1rs on fr1111d d1ys 1re p1r11no11nt mem oru s for th1s qemor 1n1b1t1on n11111ber one to spe 1k elqht forelqn l1n11u 1qes fluently' QF' RENEE COUSINEAU l'n11l1sh Rehqlon Chor1l Club 2 3 W-f IS IIIIIOUS for th1s eo111fort1n11 replx Thwt s the xx IV the Look1e th1 lumhts she nexer f1111sh1d h IS pl xns to see the vxorld I9 in llflllll st1 xx lrdess SUSAN COWMAN 1111l1sh 31111111 Nl 1tl1 Sod1l1tx 2 3 -I C11111r1 Club 34 Futurm lNu sts Club -l s 1xs sl11 ll 111xer for xt F11h1r lxus111111 s xx1111d1rf11l r1tr1 11 1' t lt Aprll Fool s D1x 1111 s sports f l 1 111 1 1 X 1t 1 ll KAREN CROWLEY 11 sh DI llllt rt: 1l R1l11 11111 A A l 2 Chor1l Club 3 s st ll 1111 klkllld 111111 11x1r the 1111 1 Prom Vxlhoops I 111111f1d 111 1111 r 1l1 1 s loxx unsutxess 11l 1t xx IN to 1tt1mpt 1x11 d11111 D1 t111t1111 H 1ll xx h111 D T xx IN 1111x1t1 lx DIANE DE LECQE 1 1sh 'l1tl1 X11 1xb1ll 1 d h1sl1e1l11ll 11 IIIICN 1r1 11plx e11l1eCl I1 h1r 111111111rx l111ol1 I'r1e11d shlps md studtnt tt 11h1r r1l111111sh1ps D1 r1111rds IK III 11utst1nd lnq th1r11.ter1st1t of htr Alltll A 1t1r O ANN DE LUCA 1111 1 lf R1l111 ll Ch11r1l Club 7 3-l 1 1 11 1n111x111111t fr11111 l11h s1h11o ll 1 ISL IIIICICFLII s1111 Il to cl tl11 Nllllt xx 111ts to l11lp so 111 1t1st 1xtr1Lt t11tl1 P113 1 1",: z'.' ' .. . , .. .. A 1 . 1 U. 'z I' . A.. . , . . . .. ZA'-1 1 , z' 'A ' I V 'K vb -. 2 . 2.2, " "'.' YV. v -' '. , 1 2, " , 1 ". 1 , I 1 1 ' ' A' 1z'.: 1. . . , ...g1re. f t lit 1 link J .., -2 ."' iz ' 2, '11 '11 2 Hi 2 1 ', 'z' .2 . ..'.'.'...3...: a":. 2 'A 11. Q." 4. .' A ' 1. z. 2 1' ' 2 A . 2 '-' I '-11 : . '.' ' .2 . 'fi .'z '13 .21 22 - '.'. ' ...2 " : , 1 'l 'A i4Ex."- 1, 5 ,N CFllll1l7lCSl . . , wishes to bequest to some furnished freshman all K '-3,31 .4-.- A Q ss' IK , . . 1. , .Vs ' ,... '. - 1' I g' '. - 1 ".1..Al.l1. " , .' f ..1tl1i.' .' .' .111 1.1s .1 11111'-tr.1 li 1 'rd ll I7.1llf4'Vh1 . l1e.1utiful d.1x' for .1 f1111tb.1ll ..1111el ...I'3I1All.' . C11 1 -'1' ... C,.,..: . f H '- 1111 'iff' .1 .fL' 13 ...lf11k1l.'.lX4,.I..1t11... 'll-j. .11 ls 1-171-41' '- -.-- . 'JY 1 ..I.'. I ...liAl'sh. Xl. h. '111 . -.. .1,h.1d .1 x1Ft'.lI cle.l f-"1 '1 lz1d . .dxf-s 1 .1 '. : - 31- dex .' 11 . .11'2' 1 ROSE DE LUCA . . . lfnglash. History, Math , , , Dreanaaa l.3: Speech 'lx G.A.A. -l . . . will .alxxnays enjoy' reminiscing resident life :and the fun that came with it , . , Should Rosie unselfishly' bequest her driving "abilitx"'7 , . , xxnants to help some poor Frenchman write letters. IANET DE STEFANO l'nqlash History Reliqion ehestra 2 yxill alxx ays pl ace Sophomore Pnqlash hiqh on her last of memories an ardent beliexer an haste makes xx aste -cv. xxonders if she ll exer aanderstand people as maieh as she d like ARLENE DIADUL l:nglish Latin Religion Legion of Mary I2 Student Labrwra an l23 loved Fathers Relaqion el asses and those penetrwtang unaor and Senior Retreats ae e an be beautiful that eertain feelanq one qets xshen a qroup prays sings and lauqhs together CAROLE DODS Math l nqlish History Vaee President NASC -l Sod alatx l 23 G A A l 2 34 Good ole 38 and 228 Dodsy xxont forget them aaad they vxont forqet her either Be nq honest yxith yourself as most important says this 59er vw LORETTA DOLAN Hastorx l nqlash Home leonoaaaies This qourmet remembers vaell ere atanq temptinq tidbits in Foods el s xxould someday like to eaet into xxomen s h air BARBARA DOMAS l nqlash Reliqaon the joy ful times of Sophomore Fnqlash el ass punehanq a ty pexs rater sounds qood to B arb She xxill 1lxx ays remember the confusion of the first d ay e aeh school ye ar NASC Sod ality Secret arx xx asp va aekinq in ole 38 Tveaes noasem akers and N apoleon e aaase maaeed emotions for Brendel this Pole xx ants to xx rate a Raassafan Nox el and lonqs to do somethanq oriqinwl but no sueee ss eould ex er let her forget Unkees at Como ANNETTE DORT Spanish Math Science Camera Club Ring Day and deeorating for Proms are outstanding remem brances Her dubious ambition is to become a footbill coich for Annsapolas xxall miss eroxxded biases and tantalazinq aromas from foods lab SHARON DREIS l nglish Religion Booster Club l G A A Senior Homeroom 321 and ainaor Ranq Day xxont be for gotten elearlx eates the ambition to become seeretarx to the president of a larqe eorpor ation PATRICIA DRYZ l'nqlash Hastorx Relaqaon So alatx I Choral Club 7 34 Proms and operettas supply m atera al for d ax dreams xoxxs ll nexer maid like to t ke aaa Around the VVorld an laqhtx Daxs P age 76 if z'.: '.'z ' 3 'z.:,1 .' z ' z...."L'f 'z 2' Q ' 2' 'R y.' it .,1 zyil . : e" ,.: ..., .. ' 2 .1 5'-' ' l 1 ' ' , ... P0 bf , , . , 4' '. ,4., .Abi -I ' --li.j .l , ell. 4 -4 'zas.'...' .' 1" , 4 ' if e ,ml "Az ' " . . Q 'A . 'Q ' .' if z' 'e. e ls., ! I 3 . J I BRENDA DOMINSKI . . . Science, Lzatin, Meath . . . Alexine Stall: . 1 QQ.. 1 2 .nz 2 '.. '. ' ' l I-1 ' , cz . 7 ' z'a 'z' xz' Je' - '.z " ' '. . 1 . ' e " ' :z"4a . rs,aa.f f' 1 . 'Vi 'Y . . , . -l....A 2 I' 'Q e' 'q - . az ' z'. ' ,...d.'jg 2 .... sz 1' 1 li 2 "l "a tell ...wel " .a za'zint J . AX 'ft it - fi -ri SUSAN EICHENSEER M ith Stu nte l nglish Booster Club 3-l Drimi Club -l C A A Ring D my ind the Announcer dance are brilli int hiqhligh s of Iunior ye xr mind th anger Sue keeps siying lye dttided' htuutsts htr optn toed football shoes to intrepid athletes ALICE EPPINGA Religion Lnqlish History Boat rides are among her high school souy enirs hery French d scussions in Butlers ind the bell sound i pleasant note for this SCI'ltlFIlL'I1tll QCFIIOI' UDY ERL M ith S ience L mn C imtri Club 3 -l Legion of Mary l 7 3-I Setretary 3 Treasurer -l VVho can forget all the fun and the aching feet of Ring Day homerooms and Science Furs will try to hnd out w hat m ikes seyen year olds tick as a second grade teacher IUDY ERNEST History M ith Science Orchestra l 2 3-l Sodility l Science Mith Club -l Orthestri concerts strike nostalgic tones in her memory lt nts her books to some indus trious undertl issm in w ants to htlp ptople le irn to help themsely es Page 77 ' . . 'z,..z ' .. f.. z': 2 ' - - .' '. z'z'.' z. ", 4 I z...z. . ,. 'i . zz 1 .z az .. , z t 'z 't 2 i .... .1 .... .. za 1 : zz z -el '. z'. t. az ,xt . . J?..f v -X '.L ex'- I .U tg,,,.j -- ,,. .: at :1...,.. Agfa 7. .'a 1 kit: jg -'ay san .1 .. - v.-V K I. 326... ,Q . 4 4.1 . 5 Q. '. ' Q i I . ..c 1 t . '. .1 K 1'.-.,. '.j. ax at . . -V' ' 'I' . . K .X . I' 't j - S' Celts K K . t z..' ",.. '.. . z 'r ' '-a ':.' A .K Y .1 ' '...i14w-- ,. - I .' , ml- ' ' f I as " 1 ' Fl DONA DUNCAN . . . English. Latin. Math . . . Sodality' l.2.3. Prefect 4: Announcer 3.4: Drama Club 2.3.-4 . . . May Crowning made "headlines" in this journalists memoirs . . , prefers May in Champaign to April in Paris . , . anticipates discussing Shakespeare with Shakespeare lw'ho else7j in Heaven, ANDREA DUNN . . . Latin, Math, Science . . . NASC 2.3: Sodal- ity 2: Choral Club 2 , . . first day' as a "very green" freshman is an everlasting memory 'Andie' thinks one could make use of roller skates and shoulder pads when changing classes thoughts of true friendships and interesting classes ire heart warmers for this sentlmentalist BETTY ANN DUNN Pnglish Religion NASC 3 Legion of M ary Choral Club the excitement of being chosen home room rep is one memory shell ilw nys tre isure would like to get rid of her 5 000 used Shorth md notebooks will especially miss the wonderful friendships m ide here DIANE DURCZAK History bnglish Spanish great times Sophomore year stand out in her mind would like a repeat on Ring D iy w ants to be successful in the role of wife ind mother UTE EBNER English M ith Religion NASC Student Libriri in 2 3 cant forget Freshm in ye ir and the friendliness of the te ichers 1 good Catholic family is her idea of an utopi in future CAROL ECK Science M ith l nglish Future Nurse s Club -l Cimeri Club -l Student Libr iri in is still dreaming of the Sno Bill unior year le nes one frog skin to some vili mt Biology student to llye long md wisely is her goal it fl, IANE FEERER . . . English. Spanish. History' 1 . . Drama Club 2.4: Sodality 2 . . . believes that you really' should study, but after ' , min is '1 sociwl bein. 1 . . then theres her fiyorite siying, A'Bag-ack-shi-neet-n-deet-do-doot'' . . . bequests her key' position on the football te'1m . 1 . will never forget "Unkees" bonfire 't San-Lo. MARY ANN FEICHTNER . . . French. History: M ith . 1 1 Soclal- ity 1.2: French Club 3 1 . . this frigid-fiver decl'1res th'1t 'AHome- room 228 vyas loads of fun" the summer of '58 m1kes for good dream stuff one duy she ton yyill bc-Lorne 1 member of lackson Hole s popul ition CATHERINE FENELON English lVl1th Religion This future piano te 1chers students yxill prob ubly h ir 1 qrext deal about Kofuku and Rinq D1y her tuttered history notes may be of some help to 1 br 1ye undertlissm 1n but C ithy doubts it' ANITA FIBRANZ History Suenee lVl1th Sod ihty 2 3 -I Camera Club 4 Retre1ts science proieets 1nd Homeroom 317 1re high on this Senior s memory list yyill miss the d uly Cl 1sh for the Burlington vmnts to see if she cm mike it Iround the yyorld in eighty d iys LORRAINE FILIPOWICZ Lnqlxsh History Religion Choral Club l 2 Dont put off until tomorroyx yyhit you L in do tod 1y is this ambitious qirl s code le ives her saddle shoes to some unsuspecting Freshm IH yyxll miss espee11lly the friendly itmosphere LOIS FLOWERS English Religion e1n still see herself receiving that ring on Ring Day has thoughts hxed on m irrmqe 1nd the patter of flve pairs of feet MARY FLYNN l nqlish lVl1th History Sod1l1ty remembers 1ttinq is hostess on College Diy yyhen 1 un or endoyxs posterity yyith her torn ind t1ttered Modern History book vyill miss the them rfulness of the girls IEAN FOLEY Lnghsh History Religion Choril Club receiying th1t First DT seems just like yesterd my states In pessimistit tones VX ell lots of luck tolleqe and in urline steyyardess job are next in hne ANITA FRANCIS Histoiy lnglish Rtlnqion retreats that brought God ilmost yyithin re ithinq dnstmte dots my one vy 1nt 1 siyyed off pidlotk is 1ttr111ted to the openinqs in the business yy orld RITA FRANCIS Honit l eonomits l nqlish Rtliqmon e 1nt sh 1ke off the stirdust from one perfett memory the unior Prom charity detrets th 1t sht don ite 1 suup libtl fron1 the t1f 'nminq toyy 1rd LOll'1lT1Cl't.lll nrt Pige 28 11ll1 1 1 q 1' 1' 1 1 1 tl ' L' Q 1 1 1 1 1 21 1 1 . 1' 11 1'e1 1x2 1 1 1 A 1 1' A' . 1' 11' '1:11. 11' 1. 1.1 - 1 1 1. 1'11 '11 1' 1 1 1 1 ' 11. 'f1' '1 1. 1' 1 .K 1 .1 1 .' 1 '1 ' 1 . 1 . 11. 1, 1 1 1 'Q ml" '. I W11, ,1 ...'..1'. 1, .' 11'A1.' K 1" 111 '11 1 1 1 ' 1 11 A1 11 I .1 C .' 1 1. 1 . , 7' '.. .1 ' 1111 - 1 A. ... '1' 1 ' 11 fi 1' ' '. I 1 ' "5 1 1:1 1- 1 A '1 ' 11. 1 MARY BETH FALLACHER . . . Q Q , 's1 .'1' I-, ' csvnt X" : 1ss 'IFX' 5 cw' 0 S1 :r.11111 U11kce Autits , . . " -51 C1UII1l11141L'. .11111,' . . . wont 11-1 tr. 11111111 1 r oyc C111 UN1l11.' '111 . - 1:V' 3lters , . . '. 111' J '11 I1lL . 111111 'H.1ppi11ess .11 1xou'u. IUDY VALLE . . . 'Q Q 51. .. ' . l1s111rx '... .1-N111111 11111. X' '1 - '1 1, - '1. '11 '. .1w.1'.' 1111 5 . - rv ' J ' '1x' c 1 111u111's, . , . F'1K'C 11111 . ' . . . 1c11111'sIs 11110 111111 vtv 1- 1- st-'. -1.1'-. CAROLINE GALLIGAN . . . English, Spunish. History . . S .1l11y 1 . . . " A5 that 11 :f .:- .-11' . . . to someday 1c.11h p.1111sh 111 N. . is this senor11.1s .111111i1i1111 . . . 11111191115 that msc opt-11-.1ir gvm S oes wi .wc to .1st 1111uthcr four ye. WS. MARIAN GARDNER . . . l":I1g1l1Sl1. R1'l1111o11. 1X1.lI11 . . . MNl.1rs cvcs .1r1' S1111 IXK'1I1l'il1I1g1 from those N.A. Cl.1111vs . . . looks forward to 111.lfF111IL111l.1l bliss . . , 11.15 .111 1111Cl1'111.1l1lc x'c11 111 sec Culm, Page 20 IANICE FRANKOWSKI 1 ngllsh M 1th Art Legxon O1 M IFS -1 C1 A A 3-1 Student Le 1d1r 3-1 Memones of decorat 1nq for the d mees 1nd Homeroom 123 Vslll rem 11n x1x1d for 1 lonq txme to tome h1s h1qh hopes of hndmq 111 the fountum pens she h1s lost 1h1s future commercl 11 1r11st 1dx1ses underclass m n 111 uttpt 1llxx1th p1t1enLe WILMA FRIAR Q1 ente M 1111 1 1 n Q0 lllfV 1 2 1 A 1 7 nt h n IH 1 1 1 who 1 IH forget the domqs sponsored hx C AA or those VIFSIIS q XITIFS VX llllt h IS her he lfl set on heeommq nn expert hool1 hoopc r BETH PROELK H 1 11ql1sh Hlstorx M 11h NASC 2 S1orp1o11s 11111 11011 r1d1s 1nd fond n11111or11s of 376 You lust 1 nt 1111111 rst 11111 1 xp ns IUDY PROHNMAIER Lngllsh Rellqlon Chor' 11 Club 2 3 Bemq 1 funny l1ttle m1r1onette 1n Nmqhty Mlfleffi muses 1 SII1llC when rL11lled shell m1ss the hustlt hustle 1n the hills he-1111111 111ss1s Chor1l sthool future ANNET FE C AIDZIK l DLjl1Sl1 H1s1ury M1111 C111 7 3-1 U 1111 1 Club 3-1 Rmq D 1y r11oll1111o11s p 1 s 11 IS her qyas stt upon hlqh sthoul ta 11h111q 1n tht MARIE LAIEWSKI E,flL1llSl'l Rillqllln Mlfh 111111or11s of 1111 Chr1st111 IS P1111 111 1nd M11 Croxxn1nq l1st1nq to the 11'1l1ss111111 lt uns hnr I1 1111 V n PIII R118 Htr vnlsh 1s sutttss ul 111 xxh 1t1x1r she 1 i DONNA GIBBS . . . English, Commercial , . . Booster Club 3 , . . 1 Incense from Kofuku stirs recollection of her "Happiness" . . . to find a life-time partner and raise .i large family' are her hopes for the future . . . wise words from a grad: "alw'ay's be proud of N.A.". IANICE MARIE GIERMAK . . . Math. Latin, History' . . . Booster Club 3 -4' Legion of Mary le Sodal tx' 2 c'in't forqet the Winter Carnix al or th it he art w arming group Frigid Fixe plus One one day soon she ll go East where xxintc rs ire alw ixs white ind xery frigid MARGARET MARY GORDON History English Math Legion of Mary -I Choral Club 2 O well thats life in a nut shell' liked those Senior prixileges Marge his alw iys enyoyed being out numbered md so she xx ints a large fimily ill boys LOUISE GRADISHAR English History Art Libr iri in l 2 3 -f Choriliers l Announcing one specticul ir memory The Announcer Dince out of kindness she don ites the Senior 3 10 lell to ill invcious Freshmen imbitiously aims to ruse crew for the U S S New port DIANE GRALE English Sp inish M ith Student Le ider 34 Camera Club 3 GAA l loxes reminiscing ibout that soggy Sophomore picntc Close thit door' ind then Di feels duty bound to donate to some lucky underclassmen her many hours of diligent study the future holds a question mark CAROLE GRANT Latin English Religion wonders if the hand of time could be turned buck to last March 18th in moments of frustration she might well be heard to mumble Oh newer mind' this Senior contemplates marriaqe Leader 3 -f G A A 1 -4 Sodality l unior Homeroom ind those first school diys rate gold stars in her tre isure of memories To the moon is her famous comm ind to distressing people one day as Phys Ed teacher shell be counting instead of stretchinq RITA ANN GRILL English Math Religion unior Class Vice President Legion of Marx President 2 3 NASC -f hopes those memorable shorthand and ty ping classes xxill proxe to be profitable when she becomes an efficient prix ite secret irx Hon then theres that cough it xxill breik her he irt o leaxe it all now MARGARET GROSS English Frcnch Math Till Then shell be content with a cold xx iter fl it Ah th it co x group Frigid Fixe plus One ins to ruse her oxn 1 orcc squadron IANICE GRUD l'nqlish Litin Sciencc Cimcri Club Science Club Retrc its laugh sessions in room 171 th Litin Binquet ill thcsc xxill linger in lin s mimorx is will e odors in Chem cl iss on lib d ay this future dietici in hopcs thzsc will turn into thc Sxxcct Smell of Succt ss for htr P igc 30 if '. 4.1 ...Q y ' 2 Q-vi . A -. .V A1 '. 2. ' ' . " z uso H Iv -41 L -.. ' 1 : .. "h, ', 2' ' '. ' e Q.. 'ak " ' ,Q 5 . 'z . .A 2"- I .. z'.' . 'ri ' '- : a asf, .... " il ai '...' a 1 ,Z 4 ' I ' I'-'Ati 1 I I vis fc I . .. 1. f ' . ' 1 x. 9.2 . - DOROTHY GRAUER . . . English, History, Religion . . . Student .1 ,,.. 1 ." ...I' 2 ' zx I ' z ', '- e , I I I I c I IA. K K 1 v4 -ins, v' v ' V . " 'z 5 zy..."Hi. 3 4' ...' " e 2 t 3 1 . -. Q, -Q. -.lf X U K ...AAI I ' ".' -'z .a'zjl - Y 4' " " 3 ",..pla Q Q: x' zirf " .'..' "'...aat : " ' W.. 1 g .' 5 -'. e il ' . .Q " R ' ' X'-as " th 5 l., 4 1 , Q ',' 'fx ' I , IUDY HAREMZA 1 IN 1 1111 IN 1 1 AA 11 1 1111 111 INNIIL x 1111111s h xx1Q11d stu 1r111Clx 1 sp111 11 r1l1 1111 11111111 11111111 ro11111 776 1nd R1n11 IX 1111 d x111111 111 h1r 1X1 1 111 111111111 I1 x IO ANN HARTMAN 11 1 1111 1X 1 1300811 1' 111 xx 1111 1h1 11111111 1111 1 1 11 1111 1 IK 11 K V1 MARCIA ANN HAUBOLD 1L1111l1Qh H1s1or1 R1l1g1on 1h II 1111rx11ouS ur11or r11r111 md 1h Chr1Q11111Q d11111 '1gr11 xx11h D.1n11-1 VV1bQ11r 1h.11 1h1r1 IN 11o1111n11 Q11 poxx1rf11l as truth .md o 11n 111111111111 xo x1r.111111 N 1 1111 11n xx r111 . h1x1orx 111111111 LOIS HAVLILEK 1111 1 111111 111111111111x r1 S1d.1l11x 7 11 1111111111111x 1111 11111f11x11111 x11u.111onQ F1dd11 qtl lu II 11 111 C1111 .11 IN xxh1 I1 xh1 1110111 1 .x1rx11111 xx1111ld Nllf'1lX 1111 11x1111 1 b111 NL 1111 P11111 31 GAIL GRUNDMAN M11h S11en1e MLISIQ 5Odlllty Repertolre Cl 192 Dr 1m1 Club Thoic' sodalltx trrps to the old people s home md the bus r1d1 to Il1lf1019 S1119 Suence F111- 1re ID C1111 S ovun termi 11131110148 3 mlnurc sprmter for 111991-S she xx1n1s 10 mee-1 new peopl1 xx11h HQNA 1d1- 18 HELEN GURTNER 1 n11l1sh 111111111111 H1s111rx Chor1111rx X 111' Pre s1d1r11 -1 Chor 11 Club 7 3-1 Sod 111x 1 2 3 91ud1n1 11u11x Xol1111111l 1111111s 1nd 11111p 1our1s1'11n11 C11xs 1r1' r11us1n11 mmmorxes sxx11rs xou 1ou1d h1x1 k11o1k1d me oxer xuth 1 1oo1hp1111 r lIT117lIlOH IS 111 11 1 111 H11x H1xx 11 poemble LINDA CJUSSWEIN 1 111.111sh M 11h L 11111 l1111on oflVl1rx 7 X 11.1 Prf:s1d1n1 3 C A 1 Or1h1x1r1 l 7 -1 B111111 sts her llk x 1o111b1n111on 111 111u1h 11s1d 11n 1o11ks 111111 pl 1x1d 1ro111b11r11' 1 1111xs 1h1 fr1111d1x xplrlt 1h11 v111111n11d r 31kk Q h THERESA GUZZO l:.11gl1xl1 121111111111 Hnstory Booster Club Dr 1m1 Club 1 Q 11 xx11h 1 xer11o1r1x1l 111 hurope Tree pnfers to le1xc hor Frcmh book 11 h111111 IHSISIS sh1 111111 o 111 11 LATHERINE HAlbKY ll s 11 11h S111 luturn 1 1 1 1111111 1x1 1 1 111 1d sh1lc1n1 Phx s11s 1l1ss thi Q1 mor prom md 11111 Tk 111 11s 111 1 MQQ111 11 Tc1h11ol11g1st AMY HALEY 11151 1sh Q 111116. M 1111 Q1 11111 C 11111 Fl Club 1 IX Cs h1r H 1' A V Y 1111d 111 1111 111s 1x11I'1 1 slqh of Ft lt llld 1h1 fond xxlsh h1 1 1 111s 1 s 1 1r' xx1 ss IH 11111111 11111 Nl Rl 1 1h1 11111111 Xl rx lumh' f". ' c.."1 .x.,i1H 5' 3 3 3' 3 2 'i2..'.. -,-1 1 1 ".'4'-l.1Q .1 1 Fi. 1. 1 ,ox it Q 1. K I .h .V het 3 ' 141' -. 'en - V1.1 1 '.111 Y 1 'kj ' '. ' H 14.1 1 .' .111d .1 H 'h Q 21" .., vill - - 1' , " . '-' - Q hv 1.' '.11 full. AZ 1 1 zz ....z ".1' 3 .'1 it V M .ut,. . . , . g 1 , -If ' ' . . . lf111li.'h, fl. , 1' ,'l1k.l' . . , : ' ' Nurses Club: Dr11111.1 C1ll1W -1 . . . 111-1i1'x'1's 1h1' "best 111111518 in 1111- , z1r1' fr'1" - lik- 1111 ' 1 10.3 in 22-1 .llld h' '. -J . ' 11 in - 1 11' ,. - '. . . . 11141 .' 11- .1 ...1il':,.11---, . ....1d.":1'. 1 -1- - - . " -111 . 1 - M111.1y1 -r1'x' 11111111 J 111 flll. ll- . . . 'll 111i.'.' . ' 1 . t'1llS1" ho1111'r11111 11111-1 1111111.1 . , . ' " ' ,4 1' " 'd.1y- '. . . . lf11.11'.'h. S'1'11', 1.11 . , . U. . . 1 , . 'l' 1h' d- 1. .'.' 1-11. Illlly' 1 .113 .111 cr " 1 2 dy p- ...111d..'1'. '11 ...I 1 --z '- ll ' 1 Q 1 - .1' ' 15. . . . lf111111s . 1211111 . 1.111 . . , 5 ' C1 1 1.3: SI11Clt'llf 'l'1'.11111'r 3, B11 '1 -1 111.1111 1:1 . , . 1 1 ' 1111 1111h1x .1 1.111111 111 111s 1111'111 1r'x' 1.111' . . . 11'. 1 1 1.11h . . . 111111111 for 1h1' 1 11111-. ' l1.1x ' 1x'p1'xx'r11'r. xv1ll 1r.1x'1-1. 11. 'K I 1' . . .3h.1.' .1 A111-1 Q biti :1o "1 1 , 3 ...lfxlsh.H 'E' ...f1 ' 1 2.3.-1: U.A.A. l,-.3,-1 , . . 1. ' J ' .' 1 .1 1 1' ' 1 '1'.'Y ...1h. x'- 3' 'st ' ".A, ' 1 J 1 11h " .' 1"I1'H-.g'11J. GAIL HEALY . . . linglish. History: lVl.ath . . . lJr.nn.a Club 3.-l: Choral Club 2: Booster Club 3 . . . Fridaay' nights yyyith the' girls, "Scorpions", Land Vvoody' .are y'iy'id memories of high sehoeal life' . . . loves thzat Hfree. fresh. wind in her l'a.air' . , . ysuants to see the world. DEBORAH HEGBERG . . . Engl sh. History. Sptanish . . , Sodality' 2 3 -l' Chorwl Club 3 -l' Announcer -I happily' be stoyxs her hectic Senior schedule to an en rgetie unior Those hy ely Soe discussions and Spwnish guippings in the halls yie for top yote on her memory b allot hopes to eontanue spe akang Psp anol as a linqe st ANICE HECLAND Math History Fre neh Drama Club Secretary 3 Viee President -I Student Librarian l 23 Th at Directing D1 e during Senior opereeta still lingers in memory s corridor for in C an ney er forget the tinae in unior ye ar yyhen she dehnitely took the yyrong turn on the hrst floor gung ho to reeach her destination hewyen NANCY HEIDENREICH Math Ifnglish C A A Ale xine Staff -I thoroughly enjoy ed the Senior retreat her surprise Rng D'ay n Senior year lher hrst r at NAI l ng a lunior until after dinner ans to ry h r luek on the ot side of the te aeher s desk CAROL HEIRENS Science History Math Future Nurses Club President -I Student Librarian I 2 3 Sodality l 2 3 -I will alyyays look baek on her outstanding athletic wchievements thinks she ll remember most the yy armth of the Sisters and her felloyy 59ers among the high school joys she yyill ilyysys lst Ring Day 'as tops GERALDINE HELD Math Seienee Irnglish neither the snoyy nor the memories of that dreamy Sno Ball Danee ean eyer melt completely Ah' that fragranee of yiseose' alyy ays enjoyed those new sy after sehool huddles 1333 NASC 3 Dr aana Club 2 3 G A A l 7 e ant quite banish the memory of th at hrst dentention Alas no more I-Iomeroom 319 nor mystifying surprise assemblies Ginny s ambition is to te a soei al yyorker in neglected reas of the yyorld DORTHY HENDRICKSON Selenee History lVlath NA C 73 CAA I73-I Student Leader 3-I Dottie loyes h eaf Sen or year and all thase round table CIISLLISSIOIIS hates to leayt the yyonderful aeeauaintanees she s an ade these past four years th s future pulse taker h as ni arr1 age in nund and ots o the little ble ssings oo MARY ALICE HENZLER l'nglish Latin Math Choral Club 3-l re ills the unending pr ay ers for beau temps on Ring D ay ha es thoughts of neyermore see ng her Prom date then there yyere those biology held trips ber grand ambition to one d ay oyyn a grand pi ano ELIZABETH HERNAINDEZ I ngl sh Spanish Religion tdays e as yester a hrhe ad still rings from those pi reing h e al arns s es to au aint unde rel assnaen yyith this el ass e retort I dont knoyx P age 37 ov. C .,, ,..l I 5. '.' tie '.1i.'. gy ff I 1 2. at i ' '. is ' 3 'sk ,. 2 ' ' le 2 ' ' 'l' 'z ' e 'Q' - e'. Y v ' v - s' 1 1 ka i e'i ' 'z ' y'eaa. ...,.we-iya ' ' 2 ' ...plz .' 1' I' e ' ' her ,'s 1-Reef , ' 1 'ei ,,: -' r ' A' 2 A 2 "f ' , ' ' 'Q 1 ei ,' ' A 'Ivan ,' C .cw I ' 'ee . r A , . .. v K' . ' : 2 z -e e . a , 2 axe' ..,. 2 ' a p 'A ft .f N. Y 7' VIRGINIA HENDRICKS . . . English, History, Religion . . . :ee ,:...,-.,.'z ' I, k ' it-K ,-,b.i'A' r -- ,e 1: "z ' ' K ' za if ' . W S-,:1....-.,: ' H' ' te 'z. i jz e z .exam 2 V , ex' 1" " f nga' 2 .' at Q if i: ' .Q . 'af' ' 4 lx K I a t . ...l'.,e'.a 2 .....Qe.'t'lej: Us 3 in V z,'...zt: K. ' .efzj ., . , e '. I .1 1 A. . , hrs zatNza:aarethQarezas leaarz,'ja.'-day... e -4 if ' 'e' rfa . If . . . wifhh' eaue 2' .all "ay a ' - 1 I - MARILYN HYNDMAN M 1th Enqhsh Rehqxon Student Le1der -I Chor1l Club 34 NASC -I Oh the d IITIPFICSS of the Sophomore pltmt Oh no' l lorqot' Chxrts her tourst tow xrd lft sthool then on to dress deslqmnq VIRGINIA ILCEWICZ Spinlsh Mllh Hxstory sus Announcer Dmte Rmg Diy 1nd the Senlor Retre1t IFC hlqh spots m retrospect You don t s1y wonders Anybody ln dlre need of 1 t1ttertd gym su1t tollege 1nd 11rl1ne hostess tr 11n xnq spell Ollf the future for thls grid ROSEMARY ILG Enghsh Rehglon Hlstory Sodahty 34 Orchestri 2 3 'l Offlte 2 3 the joys of resxdent hfe frxendlxness of the Sxsters holds a complwtent new on lxfe 1nd doesnt th1nk yo11 should get too shook up yxxll m 1p out her future 1n 1 mus1t1l d1rect1on MARCIA IANECZKO bnghsh Relxqlon thxs Sophomore rememberer thmks most thxngs ire 9155 yust hke that yu mnss her chwuffered hmousxne rxde to 1nd from sthool looks forys 1rd to gettlng '1 full ntght s sleep Piqt 33 IANE HINTON lflll Hlstory lVl1th NAQC l Sod xllty 2 Dr 1m1 Cl11b uty tnloytd h xxmq her tyyxn snsttr 1t N A frtsh1111n xt 1r so 111 xny IIIKIIIUFKS xround yt olt lunth t11lt s stnmr xlyy 1ys h1s htr b1qs p1tktd fo 1vsttk tn 111 MIIW xuket ont d xy sht ll klss tht Bl1rntx stunt or knuvn tht rt 18011 v.hy' MARY IANE HOBART Enghsh Rehqlon Hlstory G A A I Future Nurses Club -I Cherxsbes memorxes of her first d'1ys xt N A ind th 1t p1r1mount exent of umor yexr Rxnq Dxy but wxll 1lvs xys h1ye her froq skxn bookmxrk to keep IIIYC those punqent memorles of bxology xn R N dtqrte 1nd 1 m 1rr1 qt htense m xy n11ke for 1 busy futurt NANCY HOFMEISTER l nqhsh M 1th gtltllkt C A A dr1y1nq tl xss xnd unxor Rxnq D 1y r 1tt tops mth Nxntt su ttts th xt ful to meet htr xpprox xl r IS t sxy t lt 1st lrslnq d m1rr1 xqt tot xl tl 1 cl t 11111s for futurt IUDY HORA L xt1n M xth Stnentt Dr 11111 Club I C A A 2 'wonders who yxxll qet xll tht detentxons she deserved xnd never qot even nf she spends 1 ye xr xn London those trxzy 1ftersthool pxrtxes yyxll lmger lonqest 1n her memory l1nes Forsooth toy ers 1 Ifllllflflldf for thus st mor Chor1l1ers 2 Sod lllly 3 1 s lou to1111to 1 t utr smte un1or yt 1r 1 ll s 1 1 1ss 1 strtnlt of N s torr1dors bequests htr supply f plump 11rsh1111lltx1xs to ll underv1 elqht undertl xssmen MARY LOU HUBER Stunts M1th Hlstory Sod1l1ty Stxente M 1th Club Prt s1dt nt Stltntt I' 11rs those xfter sthool qxb tests nxtts 1 kllohttr of lllldlllqhl oll to 1t t xust knoyyledqe t h xlo 1 po 1sh lfk nxusts for t pl xtt sbt sets IS ht r dt st111 IIIOII WS . 3 , ...I..', ', A . 3. 1" l.: za 3.'l...I11-'-'y'- " .l'...th1.','-I 1 1: ' r. E : .. I I I . t " Q... a ta ' 5 H 1 " 2 'Q '. 2' K-. 4 4 2" . is 5, . ' 1 ilik' 'Z ty ' I 1' 1 1 '. , ,M Q' , 5 bjfy' t' - 1 l 'z 110 "'.'hy'N - o .1 ' th- -1 J . . . N1 A zxn 1 1 R ' Q us tm lltl es .' J the , l..3...' .' "la 1 ' J 2 1 LYNN HOREISI . . . Religion, M.xth, lfnglish . . . G.A.A. 3: 1 ' .' 1 1 ' ' ,. . will gxlwzyh' '1 . j1i'e - ' " V ' I ' "1 ...isafrz 'd .'h"ll I1'.'.' th' - 'y" ' ' Q . . , .'.' ' .' y' o Il. .' 4 Rl .2 :.'...do1'.'z ' " ' 'Q ' Htl' '. - ' y ...on' 1 .11d l'.' . ' .'.' th' I, Ll ' 2 el X 1 . ' ' 2' . gl 1 l V. S ' 1, i K AA 1 ' z'.' tw ' K. . 1 . ' '5- I A ' ... In V., I . 'fl D ' 2 fu ' ' . ' . ' . t--"'x1- yy..-111 ' 1 -K C V ' v V C .1 1 . 1 ,t 'r ' c I - 'E 1.3 A KAROL IILRAS si tl lX r111sIr1 7 H1111st1r Cluh -I X Ill 11r 1r 11111 NI 111111d Q N K Q r 11111rx1111t1 r s l111p1 s 11 r 11111111 r1 kfl 1 1r1tl1 Ur1h1s PATRICIA IOHNSON 1 1 lt u11111r Historx 11111 1r11 1r11 r111x11 11 11 s s 1111 1111r1111111 t1 1111 1111 r 111111111r 11 1 I11 Nl 1 11 Ill 11' 1 1 MARIORIE l0NEb 1t1 S1 1 1111 Il s 1111 M IFN C11111r1 Club Sod 1l1t1 1 xh11111 M 1rd1 Cnr IN 1r111x 111r R11111 D11 l1 NL h pl 11r 11111111 111r1d llllklx xupplx 1f r1tr1 1t 1'11111phl1Ix s111111 lu1 ln 1lllCl1 r1l 188111 111 xx11ul1l h 111111 I r111 1 x t11xx1rd 1 111 x1111 KATHLEEN IOPEK ISI M1th R1 11111111 Chor l Cluh 7 111 D11 xx is l11r lx 1 X 11r xx 1 s s 1 111 1 1 1 N1 11111 1x t11 llll 1 11111d C1th11l11 111111 ANl'lA IOYLIL l 1111l1sh H1sI11rx R1l11111111 Dr 11111 Clulm 3-l Ch r s 111111111r11s of tl11 11p1r1It1x 11r1' lSL punt Ll 1 spa' il I miss Ih11s1 lllllll 1r 'wxurdx Your 1tt111t111n pl1'1s1 ll 1I11111 I I 11h 1 Ihr11 Rx PATRICIA IUREK 111 lVl 1tl1 111 1111 r god 1l1IX 1 1 1 S11r1 Th1 111 it ll cs in 28 1 d the Rom Il B111qu1I FK 111x1r f11r111Ix 1,11 1 dvd to l111111111' 111 id s111'11t Nt IQOSEMARY KAMIN 1 1 ll1st11r C ir l C 111 l 7 r 11r11 1 1111111111111 Ill 111111 1xh1l11I111 1 1 x1 1 11 lr1sh11 l1 X KL K L fll K C AIL KARSTENS NIIJTN 1 1 l 1111 ix NASC 3 A 7 s 1 1I I x IFS x 1tl11ll Ll Ill 1111 1 11 1 kN N K l X Nlll C ERALDIINE KARTSOUNl'b 1 1111111 1 111 1111 1 N 1111 hix 11r d111 xx 1 11 1 1 11111d u1 l1 I 11 11 BARBARA KAbKI 11111l1 1 11sI1 1 A 1111111 cmxx Ilt 1 11 1 1111 1 r11111 stun X 111 r 11 111111 11 ir 111 I 1 1' . . . lf1111li.'l. llist ry. 'l.1Il1 . . . O l '. . -,3nl, W . ' , . . Any' .iil l 1111" is h' i1111 . . . Q I1111'. lll th1' 1.1f. .uid .1ll l11'r w1111d1'rl11l fr1'11ds hit 100 1111 h' 1111' V' ' ' . , . l1.1. '. f111'II11111 111.1rr11'd.111d . Q ' uts K f11r tl11' Nl.1:. ' ' '.'Ir.1, 1 I ' . . . lf111jl1sl1. R1-l11 111 . , . l w V V C' d fi 'l. Ch. l ' B .111d Il 1, ' l1.1I 111111111111 d.1y, th1' ' h11 ' '. .1r1' .1111 11 h1' 5111-11.1l ' 1' . . . .11111.' ,'1'x" Q Chl h' l1'sI x.1v. A . . . M. l, .i 1' '. li 11l1.'l1 . . . l,1'111 11l ij: 1 'Q :1'. '...f:r'. .1 . ".1l. lun' ' 4 al' .1 " .1 hi11 .111' 111 l - ' BTX' . . . .1111 ' ' .1 I ' .h v l x E1 1 x .1 1, Y 'Ai x in 1 I l11' . A' 11 "'iN'1' . . . 1111 ks '. . 1.1r1'1'r .' "11'1'. 7 ' . . . li1111l'.'l. . . 'lil' . . . .1 ii! - . . . Ru. . A' '. J .111 1'x1'iti1111 11111' '. thi1' , . . will " - tz1i11ly 111i.'.' th' fri1'11d.' Jh' 1 .d' 111 h'11l .' l l . , . l111p'.' l11" :N 111 '. A 1 .1 ' h1'r. 11 1.1.1 11.1li1'r.' 3...l ' A 'Q ' ' ..'.l 13' 1' .111d .1ll. r1' 'z ll 1 .' cis hrill . , . will lg "1 ' . ' 1 ' ' ..".4 ..111b" 111 1'.' Ih' " ...Lz1I',z.S"".AI....1 ' l2,3,'l: Alcxin' Stall 4: Cz11111'r.1 Clul 3, 'HITS' 'l . . . ' 111 tin." 2 in .1 . Pat . . . Oh, that lust minute dc'111r11Iin11 f111' d.1111'1's . . . h.1s d1' 'z " il H A iQ. . . . lf1111lish. Sp.11ixl, . 1' . . . h1 .1 l l .- . . . will 111'x'1' f .1'I l1l11l-' h ' ' " 11, Y! l1'g1v1's h1'r 111111 su1t.1111i 1l11115 I 1. 11111' .1Ihl'I' 7 1.111 . . . .1l1' 1'.1ttl1's .uid 111k l11111l1s xxill l11'1'11 l11'1' x 'rx' busy 111 Ih' 1111". . 1 i...lli. -,lX'l.rl. fAl'.'h... f C A. . l.-.3.'l , . . thi: xt11d'1 l1'.1d1'r will r1'.1lly miss l11' '. .'1Ix h.-'li' 1 X. 11's . . . Of 1 rs1' l111 lrzfh. l1111l' .1I 1111' h.1ir . lfCL1Ll"l.' h'1' .1l11l I A I1111111' sp1'1'1l11'1.1l11111I . .law . i ' . Q :A . . . l'.1111l. 11. fXl.1Il1, R111 Ih' 11 X. :-d 11111fus11111 uf tl11- I1r.I 1l.11' .1I s1h.111l 11-1' . lllIlllX' I11 .1 I . I .1 1 ' . . I11 r111111' l11rIu11.1t1' 1:111l'1'1l.. 111.111 .h1' 111.11-1 .1lI A I Ih1' 1 1 l li 51' l1.1x l1.11l .1 NA. . 111l1'11C 1111 .1r1' sv '1't.1r1.1l lf l.1t1'r 111.1Ir111111111.1l. 1 . . . Sp. .S11'1111'. hl..Il1 . , . l'11.. '1' Cl1'1 3, . . will l11' 1'1'1111111s111111.1l1111:1 l111111 '1'1111111 1l.1xw 111 226 l111' x'1'.1rs 111 . ' . . 1'11l . 5111 ' 111111 '111 l:1'1'Kh111.111 xx1Il1 Il11S1' .. 'llll l11-1 A vt ,X fill . A l' ' 1 111. . XX l1lC1' I11l11' .tllklll 'I' lXl.1Ll.11111' CI '1' fj 1 ' 45 P- 1' 34 SANDRA KODAI' I'n11l1sh RLlIq1OIl 'K11rh n1111111r11s ul 111 D11 11r 1tr11t 111 1 h1111 l11t1h1d up 1111r1111s 11ld h1st11rx 1111t1s 11111ht I11 1r 1 Nl 1 1 111 d l1l11 1 1 xx11rl11r CAROL KOLODZIEI 1st11rx I n11l1sh 31111111 11111111 0 MIFX -l C AA I B1111st1r Cluh I 111 D11 111d xp reIle1t1ons r111ll D181 fun s 11 XL 1nt1'r1st1d IH ht lflflq 111 1rr11g1 l111111s IUDI KORNASH Q 1n1sh 'XI th I'n11 1sh xi SX 11'1p1Il1Et11 l111t 1 s 1 I 1 1111113 I11 s I1 I1 1' 1sh1n1n s1st1r 1 1 r x 11 11111 x 1 1 I1 1 1 11111 1111 h1r t111s 111r RIIIQ D11 l 1 th nl-1 X 1I'I'1l1l1 111 lk 1. I 1X1 IUDY KOVAR s IN 11rx 'Sp1111s1 Dr 11111 Club -I 1r 1ll 1111 11111r11 s 11t h11111 r11111 lffl rs 1111 11 1 1 INIUII 1 1 I 1111111 1111ld ls 1 11111111 rs Ir11111 1 st P111 P111 KATHLEEN KASPER QBURNSD I 1111l1sl1 Hlstorx Art S11 1l1tx I7 it111ntI11d1r 3-I rt1rstd1x 1 'NA 1 th1 un111r Rtffl 1t l1ng1r IS l1st11111 1n111111r11s 1s d11 thos1 bles s1d 1l1ss1nte1'r11pt1nq hre dr1lls t1 1 1 11 1d xx1f1 1nd mot 1-r 111 11ld Iulhll her pre sent 1mh1t111ns ROSEMARY KASUL I IlqllSl'1 M1111 81101111 Cillltfl Club -I 'Vl1th S11en11' Club -I those 1111111 IV nted Suenu: F 1rs 1nd Homeroom 121 111 uppermost 1n h1r memorx 11111 sts those ln1sk1th ll slc1lI tests t11 s11m1 11 lt 1rhl SHARON KELLILR 1 1 1111 M1 Sp1111s1 St111111t 11' 1r1 n 1X h1b1r1 t11 -I r11 1l s tl111s1' 11111 old dns 1 1hr11n11 1o1npl11nt 111 lillllk 1 x 111 s If IOO xd d 1sh t11th1 CAROL KERLIN I'n11l1sh R1l111111n L1r111 Lt 1111111 of NI IFR 3-I Chor1l Cluh 34 Bo11st1r Club -I l1 111s s111n1 l111kx IIHIOF h1r 10000 h1st11rx 1nd sh11rth1nd n11t1s 11ts 11 1 1 1111 lk 1 t11hn11l11111st IN 1 xx ms 1n 11r1111n11 111pl1 1 xx x 1 DOLORES KICKELS 1th L 1t111 91111111 S11d1l1tx 12 3-I Ann1111n11r Qports I'd1t11r -l C11111-r1 Cllll3 X 111 Pr1s1d1nt those 11 IX roof top p 1rt11s' dyn 111111 11n111r r1tr1 1t W 1t v11s I su 11 Dodo 11l11f11ll1 1l1 IUCIOIIN her 1h11r 1t th1 l11hn Cr1r1r L1I1r1rx 1s s11111c'd IX t 11r11t St P1 11s1 Pk qt lS TERRY KINSELLA I IlLlllNl'l Hlsturx R1l11111111 Ur h1str1 r1m1 1nhers I111111 up IIITIQS IH th1 pt r111ss111n s11t111n of th1 t11p11s 1nx11n1 1 IFC for s11n11 fr1x1'd dr11111st11l1x --na f .'d1 ' dx .-.- ,,..h1- .A'.t1'...11d 'exif 'K 1h-. .111 '11 h 111 - " ' 3 " Q1 -' ' .JJQ '21 1' ' j...he- . J EI ' .1 .' ' .' .' .' 1 21.1 1 . 1't1-. 1' ' ...S'i- -. .tl1, ,l l' L1I . '.1 1.2.3. .. .1n -1-111 . ' .11 f22 .sl11- 1. lf .' .1 d . , . . ' " ' il 1 "I Ulf' . . , vill 15, rhz I' , . .' - hus. 1 . js 3 4 '.'.,,NK'1l.'fl7'1! 1d".l ' ,. . .l '. ' I ' U p- -: "Th.1s '.1,' 111t", -l... 3 111' ' "'h1 '..' xajinf '. 1 5 - . ' 'S ' 1 f'.,.h11p'.'.' 1'11- " 'rvr .1t th '.1rl1' 11r1hestr.1 . . . "How 11hnox1o11s" sho opincs in r1'11.1rd t11 d1st.1st1-ful l l R11. 11' 1lI1d ll1I'll R' '. .1r1' ' 'id , . , "Ifv1'r,'t ' 1 is 11ll w ' - . ,..Illl ' 5 V' '. 1 R ' .1 rg 1' 'frm 11f v.1l111' . 11111' 'l. 1' . . . W1 l " t11 l1'1 11111' .1 s1111.1l ' " . 1 I 1I':1...: ...Run 11'r11tt.1 I " 5 Va ai . . . Hlti '1111 sh11t. sh1' ll tcll '111 , X , ...-p. .1 ,11l: ...G.A.A,l... . . .'th1t.'th1' xxux' h1 lp: ,,. 1 1' Frw - 5: ' sh1 l11.x'1-s the cv. d Q c'pfr1- 1- 1f 1 'h 1 ' - , A , I1111' Q . j cfi h.1ppv 111111111r1cs . . . 1 's .1 h11lj 111. .I ' IS .1 -111d l. l'l11r 11 He. '-11, . . . . I'1Ilg1ll.l1, I'l.t Q 1 nl . . , G..51.A. l,-l: 1 1 . . . 111111. . 1'l1'd K ' 1' kk 324 . . , uh. ' I .1l111t 111.1l1111.1 th.1t hn.l d1'1. V l111 111111141 11 I11' l I ' -' , , 11' li '1' 111 11.1111 .1 I1-1 1 1 3 XXV: IIII. .Q11 35 Q s- FLORENTINE KOVAS . . . lfnglish, Stieiuc. lVl.1th . . . Sudulitx' l,2,3,4: G.A.A. l,2.3.-lg Future Nurses Clul1 'l . . , x'isit1ns of 1 .ind signs from Algebra II ...' 'Oh to he .1 thlld .iguinlu is Flds ltunent , . . .ifter uuquiriiiq her RN.. will tul-te tu the skies ns il stevmrdess. IOAN KOZA . . . lVl.1th. l'1I1g1liSl1. Ldllll . . . As tl new student. thurutighly enjoyed our .innutil rt-tre.1t . . . lt1v1-d the girls friendli- ness . . . pl1lI'IS to e.1rn d degree in t1rg.1i1 pluying .nnd tu It-.ith ntht-rs htm' to t11.1w nut those 1111-lt1d11111s tunes. KATHY KOZLIK nqlish Honmt QOITOIHILS Rtliqion Musmg oxer unior ye1r brinqs h1tk tht hx pnotit txt1tt111tnt o Rinq Dix would gixe her blond h r t 111 uidtrtlissm 111 1rr11qe Cl f nilx lfe 1ppt1l tt th SHARON KREICI Enqhsh Historx Rtlnqiun Chor 11 Club 3-1 Dramw -I The opertttis 1nd Rinq Dix proxide sub yett matter for etst1t1t d1xdre1111s idxises undtrtl1ss111en to study h1rd in hiqh sthool wi 1111ss thit hltnd mf hippmess ind h 1rd xxork th it in ikts hiqh sthoul lift ARLENE KUBIAK Fnqhsh Reliqion Fnfth period foods LllSS 1nd Rmg Du hue '1 spet11l pl ite in her rtxerxes u Ser1 Sem don1tes one p'11r of unustd shower Lloqs le irmng lullahies for htr Mrs dns CAROL KUCERA L 1t1n M 1th Sou il Stience Dr1m1 Club GAA event in her t it NA vu is Rmq 1 quotts qood old Ch 1rl1e Brown this tr iultr thinks the nr is th 11111x ont for tr KATHLEEN KUHNKE Historx l nghsh Religion lxittx vu p1rt1tul1rlx 1111ss lunth with tht qirl th1t ill 1111port1nt question VVh it tum is it 111 quests htr s iddles 1 touth inq memorx is tht s1tr1ht11l slitinq of Ht rm 111 in bioloqx h ippmt ss 1111 1ns11111rt tl 111 rithts It IX s ht r p iint brush rom L 1ss t s nt ftlltm t inx 18 spl IS 1111ss sttmq 1111 hm r Ll L riti s 1t IANICE LABNO nq ish Rtlition oXts tht tn h 1nt1nq 1tmosphere of 1p1ntst l111ttr11s 1nd hurn nq inttnst er Zorro Ring gots to somt lutltx 1 l tu ' IT t is t lm qr six ress t pill! hutttxn PATRICIA LAWLES5 lnqlish Hlsturx Art Q1 1l1tx l rt sslxt Stmor Rmtrt t ul in tr h IS p 11n rstlf sx u 1 r 1 1r t t 1 lsnlftlllll IN ufttn t t 1111 t turriturs nqt 1 lf l 'li 'K ' " 111 U. 1"z,':e . . . Ma '1 1 1 an 111 ' I' i 1 1. 1 is l.1ss. Q 3 ' 4 ' 'A . . . "ll . 1 1 1 ' , sh 'W i ii 'axsz ' 2,"a".i.i zl' "'q " 5 . . .... " i '-llif'A ,. Diy t1-11t-l- 'S 1111-3 1- 1- - 11-. ' ' ' - 1 I "ll z"1j Q 2 .l l LA VERNE KULAGA . . . lfntllish. Religion . . . believes that 1 nrt 'Ii 11 3111 - 1 ' '1 '. A . .Jher . . . will I .nv , of 1 'illf"1d. . N.A. Tiki ? . , ...l:ll'.'. -A1 ...l --L. Q a J lt . . - Q2 'A' - :H . . . hf ,1 1"' ' Q 1, 5 1 t.1 y1 11 he. hl '21 Q nd 'j "P th1 . 'Q " E 5112 ' ' 3 3 ....t1d. f 1 ...imp - -.1 .1l1ft...P41t Jtt-tl 1 . he .1 rug' fut r- in .1rt with 111.1 r1.t11- it h- l.1t 'Q d , . w. I ' s-en 'whipping . I ltl he NIM 1 2 P-I ' 36 g , L IOANN LO COCO l nqlash Relagaon loses an akanq new fraends laenexolentls hopes that the underclassmen vaall haue as much f as she ad wants to lead a h appy lafe math at least part of at neath Ham au an palm trees SHARON LOFTHOUSE bnglash Relaqaon Leqaon of Marx l C AA l 2 Booster Club 4 Pleasant memoraes lust n aturallx follova the thought of Rang D ay uh at a panac' uall uorlt as a secretars untal lVlr Wonderfaal tomes alonq MARILYN LOLLl l'nglash Scaence Math Orchestra Z 34 NASC 7 Future Nurses Club 4 Oh those funny sur prases an 321' What should l wear the peaceful atmos phere of Mass an the audatoraum her Ideal future 'a good Catholac m arra age and famaly BARBARA LONG Latan Scaence Enqlash Soclalata, I2 S udent Leader 34 Camera Club 34 hfth pcraod chem class troubles auth Cicero Oh pash posh' bequests one paar of educated clod shoes unkees on the farm after peda atracs Barbie would lake 22 of her own PATRICIA LEE Englash Math Relagaon NASC4 Choral Club l 2 Alexane Staff 4 Iunaor Rang Day wall be fun to thank back on ln later years when Pat wall be busy teachang others how to handle 1 paant palette another palatable memory teachang art at OLB favorate sayang as For goodness sake' MARY FRANCES LEONARD Latan Math Scaence Scaence Math Club 4 wharlang memoraes of dancang an the operettas the beauty of May Crownang at OLB schmoo' college and a career an Foraeqn Servace are on her blueprants for the future DIANE LEVAND I nqlash Latan Science Alevane Staff Edator 4 Announcer Staff 3 NACS l Rang Day Homeroom 322 and the first day as a Senaor were amportant events an her school days Cest dommage expresses her sympathy for trafles someday wants to enlaghten mands RUTH ANN LINDAUER Englash Math Latan GAA I Booster Club 3 Ofllce Work 4 Sagnposts along memory lanes vnclude good ol 38 and the scemangly eternal struqqle throuqh Latan xnsasts that To h ave a great deal of tame as not as good as to use the lattle tame you h ave well' LAROL ANN LISOWSKI Lnqlash Latan Scaence Camera Club 34 C' AA poaqnant recollections of the over naght and the Roman Banquet leaves her paper collectaon to some frugal soul love those assemblaes duranq class tame' The fleld of science holds allure for thas science major EMILIE LOCKREM Science Math Enqlash C A A l 2 3 forget those p2-antang after school varsaty practaces 1 rue paaal anthropast Em donates her klunkaes to mankand Cest la v e hopes to take another trap to Europe Page 31 . 2 ' . ' ' 2 2 2' : ' 22 ...... 2 ' ' 22. I, , I ... . -i .. . . . 2 ' ......"Oh A X 4 J .A V. -2 Q . '2 ' 5 ' 2 1 't 2, .2 22.2 '. ' 2 ' , . 2.... . .2 5' '. .... 2 ' ' '. . 1 ' .2 ' 2 'Q H l H2 ' V V ' 2. 2 W - 2' 2 2 2 2 ' '. 1 , if .' ' ' 2 . 45 2 24 f 2 tl 3 ' 2'.2"' 2 2 ,g1.. .... 'K '. - ' 2 2 2 2 ' T " ', 2 , A'.'...a...,,, Vice-president 4: Sodality l,3: Student Leader 3.4 . . . will never . . . ' 2"'.'...2t 2 2, 2 .' 2 D 2i'... 2 2 ' . 5 ' f V' .' 2 " 2' " ' uaa2.. hi 2 2 22 2 " " 2 2:2 ' 2 2'2"2 2 ., .-oi I 'I A B 2,':a,...: . 2:2 221' ' t ' 2'..."'22 ' .- , ,l-,2.- il. A . . -1 K4 ...- " , 2 ' 2 .. .... 1. Cl,.. 1 ' ' 2 ' 2 " '2 :2 2 " 2 Ai 2". K X , .N 2 .12 2 - ' . " A '. I ll 'I " 1 2l,' IOANNE LONGO Hastory L1tan Math C AA l NASC Memoraes of gettanq up wath the b1rds to mike hastory class stall branq buck that wexry feelang to thas ex sleepwalker Ranq 1 dmq 1 dang dang to be 1 qood wafe 'md mother as Io s 11m KATHLEEN LORR Englash Rellgaon Sod ilxty 34 Choral Club -1 Those two sad froq eyes from baology stall haunt her dreams Gee whiz' Freshae corsaqe d ay st1rted the NA b1ll rollxnq for thas gr 1d ROSEMARY LOWREY Scaence M 1th L1tan Leqaon of Mary President 3 Student Le 1der 3 4 G A A 34 Hurry up kads' I9 the ple'1 of thas f1st pacer Cant forqet meetanq tl1e maalman 'xt the door Roe washes thlt she could lave an a world wathout bells and tame clocks IANICE LUBY M 1th l'nglash Scaence G A A l Sod 1lat1 l Future Nurses Club l-l says Oh oul to the happy 'at mosphere of N1z1reth remembers frlghtemnq physacs wath 1 pang w xnts to exchange clunkaes for nurse s shoes DIANE LUKAZEK hnglash Hastory M 1th Dr 11n1 Club 34 Choral Club 2 34 Student Labraraan 2 wants to start a campaagn to abollsh crowded buses Da says Ranq Day and Drama Festlval made deepest ampressaons on her hopes to fulllll Cod s plans for her THERESA LULLO Fnglash Scaence Math counsels underclassmen to Set your goals hagh wall mass those won derful retrewts holds Rang Day as a most precaous memory TINEKE MAAS Englash Hastory leaves her shoes wlth the fond hope that someone wnll wear them out strakanq mem oraes of Fnday bowlang fun efllcaency wall be the byword of th1s asparang secretary MARY ANN MACK Latan Math History Sodalaty l 2 3 Treasurer 4 Choralaers 2 3 4 Choral Club Officer -1 Straans of lndaan Love Call wall long echo an remembrance ees Kofuky when she recalls lunaor years Student Councal Announ cer dance may leave N A s corradors to walk the long whate ones of a hospatal IACQUEIJNE MADELL L atan M 1th Scaence G A A l Booster Club 3 Alexane St1ff -l Sportsfan ackae recalls sneak ang through the halls wath her e 1r glued to 1 trinsastor during the World Seraes q1mes remembers those funny campaign badges an the student councal electaons shows e nrly sagns of schazo phrenac tendencaes IRENE IOY MALLER l'ngl1sh L1tan Rellqaoxa Recollec tlons of Senaor year conjurt qhosts of clickmq ty pewraters and shorthand symbols c 1nt forget the laughs md gxggles of those an between cl 1ss sessaons or her antense study of the 1bl 1tawe absolute w ants to bt pray ate secretary to 1 mallaon ure P111 is .11 1 ,Z . i ...J...2 I . 1 V. 1 . x 1 1 . -2 1 '1 1 - x-2- 51- - 1. ' 1 ' 12. 1 1 '11 A 1 1 1 ' 1 11. 1'11 .. 1 H 12. t uf , i - 1 . lf 1 . . 2.1 K . : 2 ,Z , 1.1 1 12.1 1 X 1 1 1 .1 1. 2 ' ' 11 ' . ' .5 1 .3 , 1' C 1 , ...11 . 1 1- "' 1 11 1 K '1' ' 1 A 1 1 1 2 ' 1 1.1 .. 1 6 q, 1' ', 2 ik 12 1 1.7 1 1 1' 1 2 ' 1 11'. A qt 1 1 '1 . 1 1 , X . 1 ... , . .1 Y ... . , 1.2 1 1 . 11. i ,ai . 1 1 11I' 1 - ' ' ' 1 211 .A1 1'... 1 . "1 1 1 ..., 1.1. K - 'i' 'l 1 '2 L' ' 1 1 1 1' 1.31 - ' -'11.'.,. .. 1 . ' 12' 5 1. '1 1' ' '2 1' 11' 2 1. .1-3 .1 fur! Choralitrs Suenta Math Claab A Farm belaeyer an If your ht ad Clotsnt work your feet h ay Pat who hopes some day to la an arthatett wall miss the warmth and helpfulness o the Sastt rs VANCY LEE MARTINAK lnglash Rtlaqaon History 9 alaty l ' its new as her fuaaala ar qua x Ninee e ant for att tht wonderful tame she s h ad at N A hopes to be no tr 'iusat lVlat Namtra PATRICIA MASEK l'nglash Math History Student rara an 7 9 d y 3-I GA A 7 those thoughts of Qtaen t Fairs rang uutang memory btlls How neat hopes to be able to antt rest kiddies aa edut ation ants to hear those wedding bells IUDITH MAYNES Math Suentt bnqlash remlls the txtatt nat nt of prom night and the pre prom party Oh flsh' ixprt ssts htr st ntaments when pl au do not work out would a o ltt m arraad and hayt a fam Page 39 IERAL MALONE . . . English, Math, Religion . . . Legion of Mary . . . Father Kusmans retreat and Ring Day were milestones in her high school life . . . happily entrusts D.T. hall to the care of the underclassmen . . . looks to aa future suburban bungalow' crowded with little suburbanites. IOY MANGAN . . . English, Science, Math . . . Sodality l.2: Legion of Mary' 4: Future Nurses Club 4 . . . leaves behind her four years of assorted notebooks exclaams when surprised Good qraef' hopes to Lomban m arraaqe and 1 nursing career has mother ambition to learn how to p'arallel park LAUREEN MANNEBACH Ilnglash Religion Underclass men tan expect all of Laurie s homework as htr bequest e dances ottupy most of her serapbook paqes w ants to be 'an airline stew ardess VIRGINIA MARGANELLI English Math Religion quest My footsteps to a lost freshman riding the bumpy buses homeroom an 224 and Ring Day were memorable moments those volleybsall and basketball toaarnaments seore 'as high points too IUDY MARSCHALL l'nqlash Sp anash Suenu. Dram a Club Vane President 2 Choral Club shades of Rosemarie for sale che ap one unused taeke for two to the Freshman Kith n Kan remlls maamhanq doughnuts at 6 aan with the Unkees IOAN MARTIN lnglash History Religion Wowy Dang' uhoes through the hills around homeroom 32l r and Art Contests are import ant memories w ants a little bwnd of qod , t 'z. Q.. .... '.' . ' , ' z.a 1 " - i ' I . I K z 2 ' 2.-' . . .th 2 '. "' : in 'z . ...A z.V' ...be- , ' ,2 ' 1" ' " Qi .' 3 2 .... 'Q 3 " , 1"' sz 'zz . "I ' . z ' ,P " ' J I .2.2 K ...At A i ..e' i 'At ' l." PATRICIA MARTIN . . . Seiente. Math. English . . . Sodality: 1 a'eto"...z.' .. - ' .j a-. .' '. " '. Q .. I .od." ..."XNh. "' . ". . ' 'Q' 5' " x.. .a th- Q 1' . '.. Q Lib. A. -.z.a1.ta..aar- .1 I . .-.3.4... Q , ' 5 . " .,.w'z. likat t- . 'a . Q". a ily'. a ai 1 PRISC II I A I IAINI' MAIURI K 11111 11 1111 Sp 111111 111 1 1 1 1 N115 1111111111 1111111 1 IX 111r1111 1r11 1 1111 111 1' 11111 11 11111111 1 r 111111 1111 1111 111 1 MARY I ADD M11 ARTHY 1 1111 R1111111111 A 1111 1 1 r 71 11 'N 1111 11111r 1 f 111 111 1 11111111 r 11 1 1 1 1 H111 1 PA I Rl! IA M11 Fl- 1111 11r1 N 1 1 S 11111 7 M1111 C 11111111 311 1111111 r 11 1 1 1111r11 1111111 1 1 1 11 111c1r ll X1 111 1 11 1111 FIIN 1 111 5Hl'll A M11 OI DRIC K I1 111111 R1111111111 H11 11r1 1111111 V 1111 1111111111 111111111r 1111111111 1111 D11 L11 PATRICIA Md OWAN 1 111111111 SLILIILC M1111 Lcqlon M IF, 1 T1111 NA 11-1111 q1r1 11111 1111118 rc1111'111b1'r the 1 1r11 11111rn1nq r11n for 11111 1r1111 WIIX not umor re 1r1 11 1nd thi 3 10 r11111 1rc' 111111r1111n11 ITICITIOTICQ KAREN M1C1URREN H11t11r1 1VI1111 Fr1q1111'1 Drlml C11111 T111111111 1111 1 tr11111C1 from H111 Ill 111 A111111 11111 1 11 1 Ill 1 f11r111t 1111111 l11CIl Sk F113 11 11 M1111d 11 m11rn111q1 Anyom' 11 1d 1 11111 11r111n 91-11111r f1c11nq md 1111' 1' IFIX 1 ll 1 111 1111111r 11 111 Ill 111'r Imc 111 mc'm11r 2.44.41 if Y. IOYLE M1KENNA 111q111h Sucnw M1111 Studvnt I1hr1r1111 91111 11 11 111-11111 111 hcr 1.om1111 boots 1nd 111 her 1111rr111 1111111 1111111 1111' 1'11111m1 IH m111k dC1lQ1'lI VI 111 KS 1111 111111111 111111 111-111 1111111 1111111 130118 md the 1vmpor1r1 1118111111 111 1111' 11'1111dc'd 111111 MAUREFN MEYER 1 1111111h L111n M1111 S0d.11111 2 3 -1 NASC 1 3 Pr1'11d111t -1 C1111 Pre dont '7 M11 FCIISIICS the 111111111111 of qfldll 111n11 1111111 dv:-1r 111 11cr IFC the fr11'nd1111p1 1111' 1111 111 1d1 O11 1110111 morn nq TILCQ for the Burhnqton LINDA MILBILRI 111 Nl 11111111 r11 11 R11111 111 Ch11r11 C115 1 A A 111 d 1 1 Fl 1111 11r1111r Rmq 1 11 11 111 1111 1o11111n11 f11r11 1rd to 1110 111 1111- 1 11 1101711 ll 11 It 1rf11111 111111 FISIHQ to m1 11111 1111 IO ANNE MORRONE 1 111111111 N1 1111 Sp lD1S1'l 'NAQC 7 Ic1111111 111 NIIFX G11111r -1 B11111t1r C11111 -1 1'1'1 1111 Rmq D11 11111 11161 11111 r1t11 111 11111 r1fr11h11111 D111 111111r 111111 m 11111n1 1111111 11111 111 1111111111111 1 11111111 1511111111111 11111 1111111 111 1-111p 1 1111111 11111111111111 IIINI 111111 111411 1' 1 ., 5. I 'J 5 ...S11' '. 1. ..'. '51 ,bf ' I . , . 1Jr.1 .1 C1111 1.2, S11'111' C1111 1 . , . 11'1.'1 1. 111 1 111'r fi? 1 1111" l11r11c1.j 41' . . . .1111 -. 11 .1111 1.111111 ' t1'1 ' 1 11.11 '11 pr fx, 15111. 1'1'-11 111111'11 11111111 111'1'1' ' 1 ' pros- 1i1 111 111'r 11r1t 11.111 111 N.1:.1r1'111 1 11. 111, I, ,J ,f . ' I . . . 1f111111111. 111.1 - 1 . . . . W I CLA . 2.1 , . . 11111 ' 11111111 .11111 S1'1111r r1'1r1'.11 r.111' 111111 111 11' A ' 1 1 k1111'.A. ' 1111 . .. O1 1' rl ' ...111 11' .1 11' 11.11 .1rt1. IN 11111 11.115 111111 1111111. 11111 1111' S1111 1.1111 f1r111't 111'r C1.11' .11 .1 1 " ' 1.1111111 1111, ' -- ' H I ' 9,1 . . . 11111111111 .1 .'1. 11 .... '11c1. ' V' -1 S1111 1 .:11 .1 C111...P.11.111111t111'.1 I '111' 1111.11 1 ,.1- 11111 .1 11.1 .... 11..- 1. 1-1 1 NA. .1111 -1 1111 -'F 111-1' 111' 1111111 11'11 . . . 'Y1 '1' C .111 . 111' 1 . 111. 'QV '1, 'Q , I...1'11.. , .1 -v l 3 5.11-'I'-X .11' F1111 r1d1'1 1111111 111. ' 1 ' 11's . . . ' j j 11'.11'1'1 11111111'11'11r11 Ill 1111' 11.111 . . . 111.1111 f11r .1 f.1111i11" C1'11'.1p1'r B1' . -. 1 1 11f1',2... "z'.': '1' 'K I' - M 1 A I 1 1 2:2 '. 211' ' 111-1-d .1 1'1" ,'11i17" , . . H 1 - 1' 1 A 1 ' 4' 1 1 ' A 1f.1r1y S1'11'C1 1' '11 ' 1 1 .:' A' ' . . ics. 1.11. zij,.. ' Q 52 1 1 K I.. . I . . . I nz 5 N z . ,, . "'...If.111.1.C1 -.. 1.11 . , 11: 1. ..... 1111 111"I.1 'Q D.1'... . HVV11. .1 111.111' 15 cr -1 ..j1111 . . . " 1 '. ' ' .1 11' 1 11.1r 11 d 111 f . 111 '111 1. ' 1 1111' 1 5. ' '. .1 '-" .1 . ..' "' . 1 ' 11 " 1 1 '. SUSAN NELIS English Historx I 1t111 Annoumer l 2 3-I 101 of lVl1rx 1234 Alex e Qt ff shriiqs off lifes ro lems bemuse 1fter ill Th 1ts tht xx IX it q xet rem s somt ltflflflk d1xs before the Announur dt 1dl111ts Com muter que h ds it diffitult to think xl lt 1x111 htr fixoritt se it the Burlington SHIRLEY NELSON hnqlish Historx Nl ith Leqion ol lVl1rx Future Nlurses Club DFIIUI Clul 7 3 hopts to 'ilxx 1xs h1xe the s1me Citholit 1t'nospht re siirroundinq her xxonders x her exe lids x 1xs s 1 h 1 plins to bttomt 1 psxthi 1tr1st ind find insxxtrs to tht xx hxs Il pto t ELAINE NEMEC Seiente M ith Historx Sod 1litx 3-1 gtudent Librwrim 7 Homeroom 371 ind umor Prom ire p1r1 mount memories xx hen dumbfounded trits Good Grief C B bequests one lt wkx fountiin pen to nx needx English m'11or MARFUERITE NOGA Fnq ish Sen ntt M 1th Cist 1 Rtprt stnt1t1xe -l CWIIICFI Club -I rt 111t mbers hqhtinq the roxx t1 1tt to tht 111 rror t is she xx ll s xe xoxxs slit l nextr bttomt 1 xxorrx xx 1rt btquests th1t dubious si 1t on tht x P1qe-ll BARBARA MORSE . . . English. Math. Religion . . . G.A.A. l.2 . . . says Freshmen Kith 'n Kin was heavenly . . . The hours of homework durinq her four yeirs wont be soon forqotten likes the sound of Mrs will hite to le1xe th it stimulitinq r me to the second se1t1n IO5 COINSTANCE MOSCONI English Historx Religion Smile ind the xxhole vxorld smiles xxith xou is her beneficial slogan Connie xxill 1lxx ixs remember the eloseness of NA q1s future rexe1ls mother needed Seeretirx AURELIA MUDRA Selenee I nqlish Rillllllli' Drimi Club 4 Sod lllly 4 Booster Club Oh th use troxxdtd eorridors Dont qet so hytonsisllosopated she xx urns Aurie is lookinq forxx lfd to tr1xel1nq the br1d1l p1th ROSEMARY MULHOLLAN Religion I'nql1sh History Chor1l Club 2 3 See Tre I9 4 Drwmw Club 7 34 Ceeili 1n Chori liers l 2 3-1 Roe remembers th1t first vxhiff c f formildehyde hopes to see Europe somedax oq 1 plete Merry Christmas p1rt1es hold 1 speL11l place UNE MULLANE History Mith 5p1n1sh lllty l 2 'itudenl l1br1r11n I Orthestri l Qodilitx Rttrt 1t md Christ the Klnq ceremony ire cherished memories of NA for this qrid hopes to betome 1 school mirm ESTELLA MULVIHILL hnqlish Historx Sp 1111sh Dr m1 1 Club 34 reministes on the xxork 1nd xxorries of the vx 1rdrobe erexx for Qxxtetht arts relinquishes thit Illll10l'llflIlNt' 'llll h ind gp 1n1sh book tht uturi sht xxill trx to mtt rt st st c klddits in thtir imtstors sw iff . 4. . " z .' 2 .' z'4 Q' .'z' , Y . . .. .el .... 'z.z ' : : Q": .' 1,5 1 '- ' ' 5' 'A '2 z"t 'Q 2 . 2 ., '. z..: 1 . -..z "Az .- ' , 1 '. " 1 1 '. '. 2 2. "2 '. I' 7... '. . ,.'..'...Sod."..3. . .'.'z : 'Je ....1""z. A 3 ' . Q . ' ' M. " 'i . . . I .' 1 1 -1 " 4 . . . ...ln -f J - ' ' ' 1 Nhaol 'fl 'I 1 "I l A 113, --xggg A '77'?.,flig Legi 21' :in .ei -I .,,. ' .' ' p b .. 'z . .z Q :U . 1 '. oesl V' . 'zllq .1 h 1 l Y K 11- 4. i it I X.. . . . H ' . 'n.' A' "1 'i',lt -."'.'1on ' aj: . :Q 1 . . 1-. 2 . A 1' Je Q .' ' . i - t xx'h!' I' - . .1re.1lx'. .-t-o e.x'x' . ,. . .' " '. K , . '.'Q-... -. Q ti- ' nj' a' .1 j V' - ' 1' . 1 lxllf. . 'gg t ds t t- - f . . , 'Lil' hard . . '.'l:: it 11 H 'lus. K 5. mfr' gs. ivan'-5 IANET NOLAN f'nqlash Nl ath Scaenct Sodality 2 4 Choral Claab Aleatane Stiff 4 stall shudders when rememberinq her surprise shower an the locker room famous for thesc wor s lm sorry l lost my this Senior is troubled th at she ll never see the end of those laonae nursanq movies PEGGY NOLAN f'nglish Math Religion Booster Club G AA Little Ugly as still embarrassed about those anoppor tune sneezes one motor boat and 1 pair of skis would prove utter bliss leaves a spirk pluq to any felloax boat lover MARY ANN NOONAN L atm Math Scaencc Sod altty 234 Class Officer 3 NASC 4 bequests her Champaaqn accent expresses dismay briefly Oog' loves the feelanq of unity at the Masses tn the auditorium plans to continue her studies at some college as yet undecided NOEL OCEN English Math Science Cecala an Choralaers I 2 3 Secretary 4 Sodalaty 34 Student Leader 3 4 Halarataes of April Fool s Day an 321 stall put her an a jovial mood ' that stylish foot ge ar One d ay intends to sat behind the desk the seat of the Leamcd PHYLLIS OLENSKI l nqlish Religion Choral Club 2 3 favorite contempl ations Iunaor History Cl ass and Relaqion with Father poetic tap to an underclassman School qreat f staff coll ar and nurses white in a future medical career IUNI: OCONNOR llnglash History Latin NASC I Class Representative 2 Officer 3 Rep it Large 4 that avte some venture through the halls of the Museum of Science and lndustry many and y aried discussions an NASC when dashing from one activity to another frequently voices this hat of eloquence Oh No' ANITA PAGNI English Religion Student Librarian 2 3 4 Oh that first hectic day as 1 green freshman' advises younger ones to study hard and fulfill their lifes ambition treasures the good times and friendships Up an the clouds via commercial 'airlines is thas yung wearer s hopeful ambition PENNY PAIGE Science English Religion Camera Club Penny ponders on unior Year 'md lafe in 3l0 duranq pen save moments highly prizes her chemistry made ink What 1 clod' intends to get the most out of lafe laugh invoking memories of those Unkees SYLVIA PARKES Science English Nl ath Sodalaty 1 2 3 4 Student Librarian 34 Future Nurses Claab 4 the long antacapa taon of Rang Day suspense filled moments at the Science Fair ludglngs regretfully relinquishes her klunkles hopes to don the white h at and needle her vu ay into peoplt ARLENE PEKNY English Math Science Choral Club Ring Day evokes fun and lauqhter filled recollections friends are used to hearing her plead Pr ay for me lm havanq test' the fashion world beckons Arlenc vtho would like to be a buyer for vtomen s clothes Page 42 3 .' . .... " J .' '- ...1 2. : " zz.. 2 .' - is za' ' Q . .itz I 4' ' z- . z'. 2. " z' .,: : A ' 1" z. ' ' ' ' .i,f ' . : 1' .1 ' 2' .' ' ". Ah. ,. . , it ... 2 ' Q ' :Z ' 1 ' . " -' 2 2 'ftsz - c' is. a.i . you participate . . . Oh, mercy! What za life! , . . Phyl will don .' ' az .. "2 "1 'Q . V . , . .4 ,y I. . . ,V ,, g . .. . . , ..' ."" z . . 1 . , .. if V A .no l 9 I- ..- I C., nv ... ' K .... -c I l . vt...U ' .U ec c '4 " Q' ' V' . n ' 3,4... . . . " , 'A - . ,' f , ' , all 't' .1 . ""- ' ' .'.... - .Q ' ' . . ... Y I 4 H Itl.,,, , ' za 'A " 'a" '. ... AI.. .cs ' 1 ' 1 , -Q -gl -' ' ' A 1 A 4.1. i' . A-A ' ' ' ' ' ,Q CHRISTINE PIENKOS I 2 3 Student Leader 3 It s all dascoboblated a phrase ll her oxxn for xxho else could rept at at xxashes lots of luck to Latan students xx ants to be doman ated bx the raqht man Enqlash Scaence Latan CAA IANET PILKIS Englash Latan Rclaqaon Drama Club Legaon of Mira, poetac and ftmous for her spur of the moment laterarx presentataons hopes to he a success at anxthanq she traes an xxall alxx axs remember the fraends she has made her as a student SABINA PLATT Latan Enqlash Hastorx unaor Retreat straltes up pleasant and rexx ardanq memoraes hopes to be 1 credat an xx hatex er she does notaued the fraendlaness of extrx one it school IOY POLLASTRINI Scaence Math Litan Senaor Class Presadent Sod alatx I 7 34 Fu u e Nurses I Oh' those exe openanq Soc classes' Good Craxx desares to do God s xxall xxhath she hopes xxall be nursanq Paqe 43 CAROLYN PEKRON Englash Matla Scaence Sodalatx I2 34 Announcer Co Edator 4 Aleacane Stal? 4 enpoyed the after lafe at school xxorkanq for hours on dances Announcer and Sodalaty daslakes leixang the trinqual atmosphere of the chapel the best plue to t'ake one s problems thas Spwnash student desares to pursue a career at the easel DONNA PELLEGRINI Englash Rellqaon Hastory G A A Treasurer 2 Vace Presadent 3 Varsatx 1 2 34 Student Leader 3 4 Good ole Freshman Homeroom 33 Me ltalaan7 that delaghtful odor of the Student Leader locker room hopes to be able to make Lasanga has manx hwppx memoraes of x arsaty 'md C A A BONNIE PENTIS French Hastorx Enqlash Sodalatx I2 Booster Club 4 French Club holds de ar those xx arm memoraes of the Fragad Fave plus One feels terrablx andt bted to Alex 'ander Grah'am Bell wall straxe throuqh qrt ater educataon to attaag za deeper understandanq of lafe and fand mx place an the worl BETTY PETEK Math Hastory Sp1n1sh Choral Club that confusang first appearance an the halls of N A boasts of her very clean locker tall ats opened and all as reveiled wants to anstruct the aqnorant GRACE PETERS l'nqlash Math Scam nu Scaence Furs l 2 34 Camera Club 4 those 3 A M rasanqs to leave for the Scaence Faars Homeroom 322 and the Ieles of March wall tackle the test tube bracket after fmashanq colltqe studacs Club memory spotlaght falls on Sophomore Pacnac and unaor Retreat those trxanq times xxhen the baas had lust pulled axx ax an a sprax of snoxx are cold cold naenaoraes -A z I ' '. - - ' .1 . 1 ... Q YK u A K' K n .I-.,, I. C'- '. .' 232 Q Q. .' ' :Q " . E fi' c . ' V ' Q . Q . U Q 2.2 Q... Q. aj Q 1' I H '2."Q 1... Q Q " ,.'Q 'Q' ' KZ 'Q ',Q ' ,' .'A .. , nf ... ' f 4 Q cl ' I K A A Q .... 5 'fl S' , " Q Q Q I Q Q I lu l l.. Q Q . Q LUANNE PHILLIPS . . . English, Spanish, History . . . Booster -V f. ' Q. . Q... 5 "I .' fi Q'Q' Q. Q' .' 'Q ' .'. A, , Q ... '.. T '. Q' ..: Q '.Q Q "isQ Q, El Q'. .' 'Q I' 'A Q. AQ QQ : ' Q ".Q Q . . K -J 'Qi' . . .1 P . ,. ,, , Q fl- ,fm-. f 337511. - ae 'S QQ Q 'Q AK ' .... Q fe! . ". Q,Q'... A .' : Q',' .-..2 K' . 'l. I Q... ,... " .'. Q 2. la MILHAELINE POWELL I nqlash SLILllLt Hastory Qtudent Labrara an Claab Pre sadent god IIIIX hot meanorats I Chala an the Lal Feels th at If ue h ad braans ued be danqer ous h as the any aluable abalaty of yoluntesranq for extra 'as saqnments hopes to h aye a Louth th at yull open men s mlnds h ad fun beang a era y maxed up kael SALLYANN QUINTALI Math bnqlash Qtaemt X att PresadentofSen1or Class Alexlne 'St atl -I NAQC 3 Th at eaqhth period hastory tlass yx as ont baq happy faaaaaly at s thas Maekex Mouse s alva ays tdy loeker and soaaae t emae ally qroxxn tomato pl nts h a lutky underel assan an yy ou d lon to h ay hopes to bt toma an oetup ataon al ther tpast MARIANNE RACE L atan Math dent Leader 3-I Class Qeeretary 2 Qtudent Faeulty games qood old 39 who laves around here somexxhert before the streets dry up' Hxstory X arsaty tu GAA outanqs Lxutlnq I 1 qot an aa hopes to qet to Vtnaee DIANE RADEK gut nu bnql sh Math C aamra Club 3-I Orchestra 34 G A A 3 Rang D ay unaor Prom and Chemistry Homeroom 310 ire pleasant memories desares to le aye her used kleenex box vs ants to beeome a physaml therapast L1 anq for ehaldren LILLIAN RADNIK ash I 1 Caaaatra Club 7 3-l Choral Club 3-1 h as fond memoraes of Rmq D ay and 319 qladly relanquashes her second h and qyna eloqs ants to bt BARBARA RANK lnqlash Math Sueme Home room President l The lunaor Prom and that hrst Lonfusmq day t Nazareth are unforqtttables an her da ary phxlosophlzes to cle leeted frxends Oh vntll thats l f 'iv 4? Q-F' KAREN RESTIVO l nqlasla Latan Rtlagaon Sodalaty 2 3-I NASC -l unaor Prom and Ranq Day are amonq her most eherashed memories le ax es xx ell org anazed notebooks to under nlassmen wall naass the mornanq rush and ehaos KAY RICHARDS Hastory Pnglash Freneh Student Librarian l 23 Booster Club 3 those two enllqhtenang yseeks as a resadent vsall neyer be forqotten' Seuz y says K1y advises others to make the most of thear Senaor ye ar vnhach passes too quackly Oh those heated parleys an hfth peraod Fnqlash' SHARON RIGONI I aaqlash Hastory Math Cl ass rl re as urer 2 C A A Trt asurer 3 Presadcnt -I Ranq Day and the Cv A A oy ernaqhts were her fax orates any aanderqrad would be happy to rteeaye a slaqhtly used paar of rtd suspenders' yxall try her luek yxath a basketball ROBERTA RILEY I'nqlash Hastory Relaqaon Choral Club 23 Sod alaty -I Drama Club -l yayad memoraes of Ranq Day and decoratanq for dantes hraaa belaexer an the old ad aqt Varaety as the spate of lafe thas future sou al worker uall naass her fraencls and the old haqh sthool sparat P aqe -H . 'fd . 1. '-.'o .' il '. 2.- "zz z"' ' 121.4 , ...Q 'amz' ' ' 4.1: . 2 : . ... Q 'A , ' 'ti ' 1 'Q wha .'.all " I' 37 ...h.a.'.an 4 '. i ' " 4 .' ' 'h "1 't ' 1 aa .' tfate '1.'.'a ' l " .' -' '. " 1' . 1. .' lf. at t, G --., ., 2 ,: a.'.'.'z' . -a' 'z t...Hey',v'l z :ant . '. . . ,I" . ,'. . 4 at .Q . A t z.'a .' .' Q' . 'Q Q ' . il '.r'. , . ...lfnql.'...tala... f '. -.,, 2 .5 'L .W Ag ' ' ', . -2 A' '..'.,.wz. 'ta private secretary' for za generous boss. A ...i.'.'. 1 , 'I ' ' 'uv .' ' Q 4 ijfa za 4 A-1 A. - " ' " , 1 .' ie. -' -A . X 4 . V 5, a,t,k Q: , I 3 . fl .. ,A a as fy Ef"i'II my z Ax z'e . K . z . 2 . A ' 'z " . . yyly ,. l N 2 2 . . 1 ,- 'a F4 " I T 1- ' . . -. ',. 11... ae: . 'A Qja '.".'....j 12' " ' ' " 1 if Q. .1 z": .2 'I ef Q f'. 2.42 . ,af MARTHA ROTH RCIIQIOI1 I nqlnsh H1story Vwrslly l 2 3-l Dr 11n 1 Cl11b 3 Ch0r1I Cl11b 2 3 I1 1ther Kus111 1n s retre II rtt 1lls th 1t 1nsp1r1nt1 th1llenqe s ll 1 y to 1rr1ye 1t t s 1lo11q Ybltll tht sttond bell ts to r1dt 1n 1 1nd t1n on tl11 Xvlutt Clxtls of Doytr MARGARET ROZHON 11ql1sh S111 ntt IX 1th Cune 1 Cl11b un1or Sno B1ll 1nd Rmq D11 txsmklt br1qhtly 1n htr 1111st of 1n1111or1ts Any one for 1 p11r of soqqy non sl1p shoyxtr tloqs tht xuld blut xondtr holds tht k1x for tl11s 1dxtnturer s h11r1 1111 MARIANNE RUND I nqhsh Spuush Art C A A IIQIOII of M IFS Dr1n11 Club her txes txsmklt xxhtn she rtt1lls th1t lr1nt1t Frt shm 1n Vketk 1 trulx reyx 1rd1nq Lxpenente te 1th lnq 1rt It O L B 1.omp1-1n1onsh1p of htr tl1ssn11tes 1nd wdytte from Splflfllll QIIIFICFN 1rt two 1.h1r1tttr1st1ts of 1 sthool she hettes I lt Xt KAREN RYBICKI Enqllsh L lllll Hxstorx Student L1br1r11n 7 Dr 11n1 Club 7 3 11n1or Rttrt If md the Prom 1rt tops on htr l1st of dns sht d rt ne p utnt rtply to 1 b 1d d IX tyery thmq h 1ppens for tht b1s1 o11 tht 1qe11d1 I sr tht lllllft 111o 1 l111q 1 xreer l 1tt r 111othtrh11od P 1111 -lb IUDITH RISKA I ngllsh Rel1g1on I1br1ry Alde l Student L1br1r11n 2 R111q D1y Homeroom 121 1nd the Prom were all bng eyents bequests her m1ll1on 1nd one th1pel yexlsl IS often he 1rd s 1y1nq Iye re 1llx got to qo home' dlsllkes the tho11qht of Illlf tommq for the IFIX blrd Sot LIISS e Su 1n11 prt d1tts 111 1rr11t1e for udy CYNTHIA ROBINSON L llln M 1th l'11ql1sh I A A 7 3-l Or ltstrl 3-I C 1mtr1 unlor Prom 1nd Rlnq D1y Souxtmrs Orll unt nt her bullt tm bo lI'Cl tntrusts htr muth ust p1 11111 to so111t stnsltxyt n1us1t1111 Cllldy h 1s dtsnyns tm 1 1r1nd P111111 111 C 1rntq1e H 1ll' PATRICIA ROBINSON 11111 Stntutt M1 C AA Tre1surer -l V1rs1ty l 2 34 Studt 11t Lt 1der -I th1s 2 Ber t IH t sh1ke off tht el 1ted feellng of V1rs1ty y1ttor1ts Splder wonders ysh1t btmq short IS llke yet bemg t1ll h IS Its 1dy mtaqes detl ues th ll the V1rs1ty 1nd 1ll the k1ds 1re p11re qre It MARY ANN ROCEN M 1th S111 ntt Sp1111sh C 1111er1 Club -I Announter 2 3-I C A A l -I M 1th prolttts f1sh1on shows 1nd operett IS kept her spnnmnq on 1 1ne1nor1ble merry qo round Does myfone h 1ye 1 1n1rror h IS 1 hxqh 11nb1t1on to bre 1k th lf sound b 1rr1tr ULIA RODILK LIIQIISII M 1th Rtl1t11o11 spttx 1l 111t111o Rmq D1y llke Ben she belxeyes th It Hontsty IS the best polxty stronq 1dvot1te of study IHIILIPIICS Iuturt ye1rs IS 1 yeter1n1r1 111 Cluv 2 3 Who s tr unpcd 111 these torrxdors dotes on one DFCLIOIIS 111e111ory Rmq D 1y toxets htr sptt1 1l P188 to tht -lth floor IYOII know tht o11e xuth the s1d1 fount 1111 I K K KN I K K IH IL K ,, V. . -K W . . 4 L ' 'AL' K ' 11 I 1'. .1 ' Q --Z 1' h 1 2 A1 A V I . 1 b , ' ' A M92 ' H 1 '. . . . th '1 ' -' .' 1 '1x I '. 1 l,-, .1 912' 1 ,J 1 '1 Club. . . I ' 1 '- 11 1. R . t' K 4'., , " . ICR '1 -' 1 1, ' ' 1th,..i.... ,,, 1: 1 1 ' . . . : ' '1 . , , " 2 1 ' . '1 :' ' 1 1.".'1 'Q Q Q .1 '1 , 1 1."'1 1 '51 H la. 1..""f..1'.'...1 1 fi 1'1 ' 7...1.'1 2: " - 1 1 .' 1 . I ' 9 1, 1 - x1 '1 . "1. 1:1 ' It '1. MARILYN ROLDER . . . Muth. Spanish. History' . . . Chorul 'x '. ' " xt 1 1' , . , . 11s.1 I be1111t1 11111 sh' ho tl 'r'11tt' 1111 V I'11ir I.. li-s. X P , ' l i 11 11 : 1 ,...'1 1 "1 5 1 '1 K ...h11:tl'11bil't,' 1 " 1 'l11s.' 1 l " ,..hop-.' "' .jet1 S1 d ' A' ' ' I E .V..Ii 5 II. .1 111 I 1 -1 1 1 . .' ' A' 1 1 1' -lf, -.' 1 " I J , .- , . 1 1 , ,, '. ,, '. 1 2 1.1 K K sl--1 1' 1 1 1 A- s-K - C 1 " R 1 '1...1 I' '1 ' '- 1'- 'K11 ' ' "1:.1 1 1"' 1 .'1"'11"',": 1.' . 1, I o K. -: 11 1 'I -: d", 1 .1' 1 , J - A fx s ' 5. DIANE SAFLOVER I nqlash Home I eoaaomats Math advases garls to alvx ays be proud of N az ara th and na ake the best of all four years trovyded buses and busy halls hopes to bt a fashaon model one d ay IUDY SARTORE Inqlash Hastory Rtlaqaoaa C AA l23 Ltgaon of M ary -I unaor aaad Stnaor rttrt ats yxall be lastang memory Dont vxorry about at ays to be suteess an uh attyer she m ay do MARY FRANCES SCHILTZ Hastory Seaman Math Sodalatyf 2 3 Vaee Presadent -I Orthtstra I2 3-I Student Lt ader happy tames at the dances Mary ansasts I am not grouch bequests her daaly peanut butter and lelly saaadvyath to any mono daetetac underelissm an ELISE SCHIRMER Staenee I-lastory Math Rang Day anal Seaenee Faars brang batk antnaorats Furopt has a romantat appeal for thas hastory mayor yxall mass all har fraends and great home rooms MAXINE SCHNEIDER Labrara an 2 unaor yea bnglash Art Relagaon Student r and school buses are Matkey s memory vuafe and Lommerca al artast BARBARA SCHOLLE Club 23 Barb reealls vayadly her hrst dassettaon an baology leaves her euraosaty to the proverba al eat vxall mass lokanq an the room near the uh apel Englash Math Relaqaon Choral 'ir Nan 'Ito IUDY SCHRIEFER Hastorx qpaaaasla Math C AA l Booster Club Sophomore ye ar xx as a rt al thrall leaves her blood shot eyes to some studaous qarl hopes to p ass throuqla the golden gates MARY ANN SCHROEDER hnqlash Hastory Relagaon GA A Homerooms that sleepless G A A oyernaqht and neryt ratkang volley ball games left thear aanprant vyall mass all tht gar s a strong ady oc. ate for marraed lafe and a larqe Iamaly CAROL ANN SCHULTZ Staenu, Hastory Inglash Sodalaty 123-I C AA 173-I Booster Club -I lesaxes her quartered Lhapel seal to four undertl assmen te aehanq would fuliigl her fondest drt ams remembt rs yxell tha I'rcshm aaa Ixatla n an LOREEN MARIE SCHULTZ I nqlash Relagaon Art that zany but wonderful homeroom an unaor ye ar Thas future Lommerual artast professts that Ilatttrx as lake perfume smell at but dont sys alloyy at Paqe -I6 1 '. z'a'.' - aaaa . , . z.' a a ,.: a' z' . 1' " .a is Q." ' ' 'Q '.",..pral'.' 'aa - ,"',.' '4" I' 1' . ' 2' ,. A' 3 az 3.'I...z " 'z a z ta ' .. 2" 1 Q "J -' A '.,.i. 'A ', '. z 'A aw "' z'. ' z' ' - a asa a" a e z ' 1 ' at . . . " . ' ' .' a x :Y 7? K 'a 1 ' 'z zz . 5.2 " ' gems . . . "Did I say' that? . . . wants to lead two lives - house- , " ' '1s'.'. , N, A I an a . . , A ' was 4 V -'a '..'. aa ' J , Q 'e I II . V' A al I . . . 1.4 K I... . v as. 'l...z. z"z 2' 'aaayz". 1 .',,, 'a 1 4' '-. A , ",..:1...,-..: '1 " a",' ...Oh 1 fx ' nl... I V ' "Q 2 L 2 1 ' V' -5 ', 3,1 5 -I ' ,QV , I X THhRESA bHORTAI L 1 lxh 21l11111111 A A ll1111xt1 r 1111 111 D11 1 1 11 llx r 1t th11s1 1 s 1111 1111 x 11 s 1 lllll p 1 lNIIX x1r1trx 1 r XX MARY ANN blANO Ill x 11 lk 1 A f l1111 1 IFN 111111 r1111111 IOD R11111 IX h 1 1 1 1x1r111 thu 11111fux1d Q1 mor N r r 111 1111 III 111 1 1 111m 1 111 111111 1 1 'WARIORIF blMMON5 N111 1 p1 1 ll CllOT1 ll 1 11 111 xx 11111 111 1r 11 x 1 1 th111l1 xup1 r Nllllllll r 1 'S 11 1 X1 1111 11111111 1 h Flqld l1x1 Plux 111 N1 NANCY SIMON H1x111rx 111 L 1 'NASC 7 1 1l1tx A 1 1 1 1 l111lN NN 11 1 111 pr11u1l 1 h r 1111 LII KL 11x11 111' xx 1 1 I I P1111 SHARON ANNE SLULLY llngllsh lVl1Il1 S11cn11 C A A I2 Student L1l1rar11n l 2 Sueme Club -l LID! cxcr forqc' the mustx smell of tu ed 1111 1 rum d x xx 1111s 1ll to knmx th 1t umor HOIHCFRDOIII 776 xx IS hrs! 111 rc11h 11111111 for Qvmur Pl x tukvts' ix s YTlkCl IX 1 p1n h1r p cl l1 th hrxt MARY ANN SE FTELASE 1 lNll 1x11 rx R1l11 11 Booster Cluh -l Operctt 18 111d th1 Sflldllll CtJLlnLll Ann11un11r dance vull 1lv1 us be st1r l11 1111m11r11s Ill 11111n11 to h1d 1 11 1 tomght lf It kllls 1116 Thls futur1 l11nCl11'q1rt111 t1 1 h11 wont euludc' th1 1h111qht 11f xs1cld1r111 l11lls DIANE SHAPPER lfll S tllkk L1 lll AA 7 Stu ent L1 ider 34 V1rs1tx I 2 3-l r 1 11111111t 1 11111r11s 111 Shife 111' the 1ftcr s1h1111l sonq 8618810118 1nd 111111d 11l1 38 don1tes to IH 11nd0r1l1ssm 1n skm lust 11n 1h1 11x111 ll1111r xx1 strlxc 111 11qu1r1 the 1rt of Clr1w1111y P11111r1d111s ELLEN SHANNON Htl lNll H1xt11rx l 1 11111111 1 11 CL t11 nx of P om mqht R111111 D11 cl th D81 f1tt11111111 f1111d 1l1s r 1tG hlqh 1 1111. 1tc's f ou studx h 1rd u 1 1 X I-1111s to l1 xc' hvrf or1t1 1h 777 bHARON bHIhLDb 18h lVl lfll 1 1 lllfX Alvum St1f't 3-l 1 111 111l11 rs lk 1111 th1 Crowmnq QS Ill 111 1 111 s 1 kt Ill hluc llIllfOY'lIl 111ss s n 1 1r vxould l1ke to tc-11h lndl uns 111 the Southxust IOHANN SHIMKUS 111 x 11 R1 1111111 1 Nl 1dx111 to 11191111111 rs A 111d D l f 111111us lllldt r1x Il 1t1 r F1 p s 111 rlx to 1x111 th1 h111111 st pr11l1 1111s x pr1 S1111 flll ll IIN t1 Tl M111 V7 '077711'I'z1K'.7.7.,'17.'1 I 1 I 7' -.. '13 71' 1' 1 . 11' 4 "V 7' X ,,.. h11pH'f11 ' 1 V' 11 11 1 ' 11l111 ' 111 1' 7. trv, v 'I 7' 7 7 ...li1glK..ll. 11: -K11 11., ' ' ' ' - '7 ' -. -' 1 . 1 .1 1 1 1 . . . . 1 K1 1 K 1, - . ' ' 1 K '- K - .. X 1 All 1 1 ' 7 777 ..lLl' -, 11 ..,CL...-.3.-1 V I cl U -1 - ,Q .,,p1111 Ill' '-xf 1 J 7 1 7 1 :7 57 7 7 7 - ,.,7'7'll .. . li Kl'.', 2'l'K ...1--1ll-1 '1 3 r 'K . K 1 K' 1111 15- 1 ' K, '1.'s1-s 1 'K . . . 1d ' '1 Hi y J I' 1 .yu ll 11-1 1h11.1cl .. r0?1llK' 1 '11' 11v ' 1 ' 111r111'7--- . l 7 7 7 7 . . . lillgl. . 1 . L.1111 . . . 5.111 K' 3.-l, .7 ' 1 7 , . . . r'1 ' ' ,' 7711 1111- 38 111ld ' lVl11y ' ' K . , . 111 11 Fr-.'h 1 , sho l1'.1v1's 1111' lc-:111 'cl 1YX' ' . . . will 1 j11u11t: 111 11 cl fr1 Ill th1- 11111 . . , ' 7 7...lf K1l,h.lVl1 h. -lK1 V15-. g ' ' .'Z 77 V ' ,77.7 , . , 11 1 .' ' '.'ti1 1 1, ' li1's 'Q ".'lAKh ' KK -, lf .1 .. 1h1.' 1-.7 1 1 .'1. f t11 11111' d.1y h1'11t the Y1111kx - 1-v1'11 if xhv ll.l5 t11 r.11s1' h1'r 111111 'ill Y l 215 A . 1 7 7 ....lf111l'.',l'K ...fl.... ' . . ' C 1 . . , R11K .111d R1'tr'.1t K11-t l 5 1 11111 . .. " .1fl'1' .1l1 l lt r. 111 C11rs ll J .1111 lD,'l7, l1.1ll . , . huh' 1l l1111t l11 .t1 "1-11 .,.. '1' -.1 ' 'l71'rrv Null l1c11'p 111.1rr1.1111- 1111 171l1'77 fu Q .1 l11l1' 9 ' ...11. 1. 111,111,111 R1-1K1 11. . ,13. A ' 3,-l: Stu1 ' l.1'11Cl'r -li Y. .lty -l . , , H 1 7, D. '. 11nd 1 15' 1'111'1'111't1 f1.A.A, 1 " ghts , , , i ,' . 1 , l.11111l1.1r 1'f11111. N1 l11 it 111-' xxzll Il'N1'!' f11r111-1 the ll ' .1xx.1k111111111 Kl1111l.1x' 1 ll . 1 . 7 7...H1. r'.S,.111.h.lf11l1sh,.. .l Cllf ...' PIN' 1 M.1-111111-11111111-111-.1... "5 Ilh' .' ' .' C 1l 51 ILL' 11111K l'1' lW1'1I1' , . . ' 'S 1f I C f F K 7 '1 . O 1 5-1. 7 . . . Q K. lf11K1l.h. 1!llI . . . -. 7 Sol. ' l: Cl. .A. 3 . . . l11sl11'x 11l 77R1'l - r11li11 Ill .xt Q'l-5 1. ..,7Bl1l' ,. 'h1 llll11.hu1...' 1f 1' 'ddl1- ' ' 111111.1l 'P . . . 1k1'1's. wll 33 , 11Ill l1,1 r11.1l ll lur.-1: r111K1 71111 Q. l1' for thu 1.sh11'r. IANEFI SISC 0 I aaglash Hastory Ra laqauaa Orcht str a after school fun aaad ortht stra asserts Dasuaaarugeantnt as the deyal s tool bestovas an apprecaataon of Na areth to under qrads thas faataare te ather wont soon forget the kads the faculty and the fun C AROLE SKALA Lnqlash Hume Iconoanats Ralagaon Cl or al Club l 7 3 Sod alaty 'I C IILIC raa ch attmr and those das toaantcttd coursataons on tht baas stall rang har 1 unaor Proaaa and tht bak ng contt st an foods ht ad har uaaaaao hook ants to t tht auotatr o our LAURIAN SKERDLANT Lnglash Rtlagaon Choral Club 23 Drama Club l Rang Day and Frtshm an operetta brang back gay memoraes has decaded that th at s the sn ay the ball bounces le ax es left oy er lunch bags to the underclassmen vxall pl'an lunches for others as a daetacaan MARIE SMITH Staence Math Latau Alexana Assastant ldator -I Sodalaty belaeves that Latan tt achers aaad ladders h au a tonne aoaa keeps tellang ska ptac al fraands Ill bt dow aa st a aaaan tverythanq about NA aaad those terraflc hoamrooms 321 228 aaad 105 Mackey consadcrs tht best an the world nun thost 1 arly mornanq bus rades to tht Scaenu F aars SANDRA SMITH I aaglash Sp anash Hastory Sod alaty 123-I Choral Club 2 3 -I Chor alaers 3-I S andy wall always cherash her farst last and only DT dre amaly dotes on the unaor Prom Gee I dont knovy by Frad ay I an ay change my mand completely chooses marraaqe 1s her tacket Upsturs NANCY SOWINSKI Fnglash Relagaon A dejected look goes h and an hand vwath thas bat of humalaty Im so ashamed Om tattered gyan suat as htr coratrabutaon to some lucky soul educ ataon al Home INursang Moyaes coaateaaapl ataoaas for tht future an arra age and chaldren JMSZQ Mamil MARILYN SPEH Lataaa Englash Relagaon Ltgaon cf Mary 12 Secretary 2 leaxes her yyorn dovnn pencals thas blond vmnts to marry 1 mallaonaare remembers Senaoa Retreat 'as tha gre. atest SHARON SPINK Hastory Sp anash Englash Booster Club Classes at davan art re ally andescrab able o aam No I to marry my poor I'renthmaaa loye those UNKFF9 ' ADRIENNE SPOHN I'nqlash Hastory Relagaon Straans of Pomp and Carcumst ance keep drafttng through her ht ad hopes to have some leasure tame someday helpfulness of ou terrahc faculty as a part of Na areth that as hers alva ays PAULINE SRCH I'nqlash Math Rclagaon Studa nt Labr ar aan yasaons of laaggang props Iqreshm an at ar for the Inqlash p ay Sophoanort I t and gya tla as conyaaactd that Haste makes wx astt faaaaaly plans for tht futurt art founded on the naotto Cha aptr By tht Do an P aqt -Us 1 . ".' 1 ...-I." .'. fy ' . '. 5 '.z . 'Q aza - ' 's at .-.:. . I' a"a 'a '. .' ' -' 5 - J: yan ' '.ars...I , W w. Q la- - I- ff . .4 ,..' '. ' i .1 at f'z z a as zy' a 2 if 'z 1'. ' .5 '.,. ' . .z,a a. I ....' '. a.a 1 ' 2 1. 1 1 z 'Q' Ja A .' ana ' gt 5 y 3 ' 'a ' .': ' ' an ju: . ute. . . . ' ' K A . . . ." ' X . ., . .. A ..,c . 1 .,: it . ...z' 2'2' I V .Y 2, it-I , ' '. , . .K .S ' .z,. sz 1 ' ' ': :z.z , v- . , .-. , . . , ,.., . , ,, .- 1 .. . a . Ja. A ,' 'y a 2, 4 'z 2 J- ' .3 'tw 2 z'a' z' QQ N ...Q , ' H .' -, ,. r '.zz zz .. 3212, ' 2- lay'.... '..aana .'aa ass.-." a z,'g,"a.'-...I - : -2 ' ' a 2-, K . 5' -1l"""'....,. CAROL SZTUCZKO llngllsh Math Sp uaash D ana a CuJl23-l GAA l2 rhrstdax agenlor tops a others msarraage vovxs attrict her ar al s dell aht as to l able to assocnte xxlth many daffercnt tx pes of people leaxs l Senaor ye er xxall ney er be forgotten KATHLEEN TAMILLA llnqlash Relaqxon C ella ua Choralaers l 2 3 4 Choral Club 2 3 -l lox es those na anx oper ett1s hopes to someday xxewr the proud umforua of uh te that happy eombanwtaean of fun and xx arle forms the perfeet naenae rx of haqh sehool KAREN TANNER Math Englash Rellgaon Sodsalatx I 23 'l Choral Club COLlll1D Char al ers shudde rs xx hen recwll ang th at hrst some reeatal when she just eoulcln t smg d peche youz to hat hagh C would fulhll her m am ambatnon GAIL TENEBRINI Englash Math Relxgaon V arslty 3 -4 GAA -l Student Leader -I phns to dareet her tselent on the anteraor decorataon th at as remembers pantangly the m1tchless tames she s spent ln the gym Dont pinae Sxyeetum P age -19 ANNE STAPLETON hnqlash Math Selenee Choral Club 3-l Sue nee Club -l Sod alaty l 3 Whos :hut lattle pest IH b aek of me Cant you see' her tellmg her l'urope1n eruase eompanaons about unaor Rxnq day and Rose Merle xxx nexer forget the fraendlaness of NA garls CHARMAINE STH INOVICH Litan Suenee Math Sodalaty Future Nurses Club Booster Club maxntams px za and px ano te aehers just qo together vxhy doesnt Ch ar yyqm to ree all the 88 keys an room 203 often doubles Qas Fva hopes to meet V an Claburn someday CERALDINE SUTEI hnqlash Latan M ath Ale 'cane -l Busaness Man nqer Student Le ader 3-l Legion of Mary -l smalanq soeaoloqy te teher and room lOD xxxll alxx ays he remena bered the xy armth and fraendlxness xwathan the halls of NA her lattle tots xxall always be he armg ahe ut pals de- ar ole pa s her y ualtlnq lmbltaon many llttle ots KATHY SVABEK lVl1th flngllsh Relxgxon Legxon of Mary I Alexane Representatave 3 the thralls of H farst unaor hop ind Prom mght stall cause nostalgic reveraes Why oh xyhy vxere speeehes due before they xxere ready our years of qreat NA qils vxall be hard to forqet IOAN SWEENEY Math Suenee Fngllsh Class Presadent I NASC Rep at Large 3 Treisurer -l lsh Ca D1 D1 f Homeroom 310 wlll ner be forgotten I lost my glisses Svxeen an aeeomplashed qourmet hopes to anerease an br uns and deere ase an veeaqht PATRICIA SWEZFNSKI god alaty 2 3 4 Booster Club 3-l thralls of Nwuqhty Nl araetta e fayorlte lane Be qood xxlth the qwnq lnqlxsh latln Hnstory xnsltmq l ather Madden and unforeaett able' eaeperaenees for Pat xxall mlss those anformal talks Q Q , Q ,L 1 Q" . Q ' J ' Q' Q ' Q' 1 A I Q ' ' i3 if l ' ', 2'2 H "ll M 4 was KC, 'V W, C ... . Q": : .' ' ' 'zQ , Q 'Q Q' " Q" 'Q 'Q 'A ",g" l 4 QQK 5- -Q .1 K' Q' .' " K I " K' 1" Q ' " Q 'Q - ' ' ' ' .' 'A Q Q'.' - Q' Q J Q ' K, Qlx " 'Q ' K Q 'A - Q ' ' 't ' A Q Q .. . :oo C , V t-Q V C e ,.- In 7 '.' 'Q f ' ' ' '?",..f 3 ' 'Q.' K Q ..KQ, " Q K. 2 'elf ,' I , K Q ' ,,.al"" 1 .Q Q 'Z Q' Q QHO V4 V ...H 5 V L 4... " ,Q Q" 1 K , 5 ' Q." Q',Q ' 'Ji Q Q Q . . . K Q Q Q W' " Q K ' Q' Q ill' K Q '. ' '. Q 'V K . ll.,.: ...,....he'. Q.'ilS2.'- .Qll Q ' 'Q Q ...CQe'.' "e ae' Q Q 'Q " Q ' ' V' . ' o Q Q Q . . . . K , . . . -e' Ai A Q .... Qj 'Q ' ' ' ' - i IQ- '.' Q -K - ,Q . . e- . 3. U 5. ... e . 5' ell' : "'Q Q'. ..., 1. ' Q - ' Q '. " ' . ' ' z- K ' '. Q, " Q " .1 ...: Q Q " Q ' ' - Q' ' ' Q Q .- ee -.4 L W, v 4 Q MARY TPPPER l 11ql1sh HISILIFS Rllllllllll Booster Cluh 'l Ale um St1f l1LdlX she hoo on t e tn ll qu 1rd 1pp 1ls to thls tx e s 111 11r It MAUREEN 'IERRIZLI Hlstorx l nqllsh Rklltllllfl e 1 e e 1 1eh pn st 1 s fro ht Ill 111 111 1qe 1111 xu 1111ss the qxrls est 1111l11t1o11 to rx 1ll d1rk h 111dso1 e nee d e IS LOIS THESINC M 1th l 11ql1sh HISIOTQ Chor1l Club 3 Qenenee Cluh -4 Skidlllfy 7 LISHII Honexdexx hopes to ln 1 wlse sehoolm 1r111 le nes h r pl 1ee on the X A M Burllnq Inn to selmt flflkllltd eullllllllter DONNA TISCHLER l nqlxsh lVl1th gelenee NASC 3 l uture Nurses Club 1 p 11r of elunk1e1s goes to son1e d untx l're1sh1c' 1 xhm 1 stron 1p e1 N1 1re1th s r lust the mt MARY RITA TODOROFF lnqlnsh Selenee HISIOFX Ale unc Sf 111 3-l Student L1br1r1111 I 7 3-l Future Nurses Club 3-l rc-tre 1ts t1ll to mxnd some 1nsp1r1nq e.h1llenqes Touqh 111 111 el 1sse s KATHLEEN TOMKO Spuush Enghsh lVl1th Dr1m1 Club Booster Cluh 1234 her dnsseeted froq 1nd her hrst DT st'111d out IU Tun Tom s 111e111or1e1s llSllll e1uuse1 IS But every one1 else does lt' lux ul fr1e1 s she ll 1111ss N1 1r1 th d IFILCN 1nd ht1r ?'Si'ZT" ROSEMARY TRILE I nqhsh RlllglUI'l dre 11111 d1 e from thc u111or Qemor D111ees MQW t sl1 1ke oll t I s ose X edCl1111 hells spell out the future fmr thls qr BARBARA UNGER Hlstorx lVl1th N re s1de11t 3-l Dr 11111 Cluh 7 34 C A A he 1rs1ls from txxo opt ret IS re 111 un xlxld on future qene1r1t1o11s O re 1llx rce 1ll111e1 those pokes 111 Chor 1l Clulu Chor lllt rs 2 Seems 1nd re1 tonfe rs Pcnnrndqc st1ll lllIk1l1S when llllSlL PA1 RILIA UZUBAL 1th l Ilgll h guenee lN r1luet1nt e 1xe1 e1 g s of the thost X IFSIKQ q1me1s when thnnqs were re11llx moxxn Ahc tuuests NIFILCFC snule MARGARITA VALVODA nq 1sh gp 1111sh H 111 e 1 nom1es Stu ent L1hr1r11n 7 3 Dr1m 1 Club l 2 3 Rmq X 11d umor xe If d1nee1s were- terrl e 1 n11ss e1 sp1r1tu1l qllld mee ulonq with 1ts h1qh humour future pl ms e ude xxorklnq IS 1n 1e1.ount1nt 11d l ter 111 1rr1 P up 50 3, : 1 .A al -l . . . ROI 1 .I' .' -ll write' .1 k h' '.1lS Q of l1.1 A . duty . . . .1 l.1rge1 f.1111ily . e1. .' jpmt , , A e.lIll forgct the' wo11de1rf11l te1.1 'he1r.' . el e' ls . N.A. sull mst' th- 111. 1 1, -rv 111 JI 1 1 .11 111t . . . 'll 1' .1,,111od1.'. " : 111.1rj.1t. , . , . I 111 pri '1 .111 liv- 111 .1 111illio11 dollur e'..'tl11, . H."...th.tx"1e'.1pl1.1s..' g.p1.l.,. .zz girl: il e1 ' .' 1 vst. f 1 1 5 , f 1 1 up f 5 2 , 5 f , M e 4 3151, u i?i:'f 1 11 1 2 ' . t s. - 1 .1 ... 1 ,Z 1 A .X 2 1 J . X . Q, to.1stie1s' . . . elcscrving IIPKOIUCFS ure' c11dowe1d with .lll her fe1ve1risl1 " .....'.. . 2. ' . -4 . ' " . . 1 wk M 1' 1 .... '1 zz. 1 1'.'. f 1111 '11d.', 'A My , , X, x . .f 1' XV 1 , ri 01 4: 1 ., 4. , X , ' ...u.111' 5. 1 11.11 V1. i' .11 I ' -.1' . g N 1 e 1 5 .' 1 1 1 l nd. ... '. 'HV . .1 . 4'.' . 1 P151 .: 1. -.,:,v,..I.2...'1.'. li 1. ' 11t1: 1.' AA w. ,K 1 .1 2' .' . . . H h. 1. .,., " . R .' ' :fag A Q H A 4 A 4 2 ., 6 , y1,4 , M. 'Tl 1 f' to l1. ' th H FCRII .pirit 1 kids . . . 7. ' iz Q ' ' ' . I' " .,." lil: ..,B1' S: il 43 - .1-1iC.- d '.'.-.: Q.. Dal' Q1 I ' . '1 H 1 'f1" . . . vill tl1 in 'l 1 ' " Q 1. . . . .1 .1 1 . . '.1ge1. N x LAROLYN VANTLUKA I'ngl1sh Art Rellglon Student Le uder 3-I C A A Ie xves one much used elevwtor pass to the smmmmq pool on the 5th floor rec xlls the fun decorwtmg for Clxnces m nkmg salty mllk drunks md borrowmq lunches m c bt lllfltllfl school and Lommeru tl art hold keys to her future CAROL ANN VERVERKA Lwtm Sclence Engllsh C A A I Dr am 1 Club l -I Future Nurses Club 4 mourns that she doesnt have any quotes phces the dances as top cirds ln her memory hle thit OdlfCl'OllS rryon project ln Chemistry xxnll um for mn RN degree HOPE VONESH Sp xnxsh M nth Hlstory Student Llbr xr le nves 1 box of st xrdust to her lxttle sister some st lrdusty memories include decoritmg excltement before the dances footblll 3l und the fun and splrlt of 228 thlnks twins would be pe xchy PATRICIA WALSH Enghsh Hrstory Relxglon Leglon of Mary Offlcer l Rmg Diy prom mght und Senlor rellgxon el nsses bring b lck pleasant memorxes of hugh school llfe hlghest pr use ns cle wer rs nn meat m1rr1 mge md 1 nursmg career mwy proye the combmatxon unlocklnq her dre lm of the future CAROL ANN WEBER Lnqllsh Lxtln Relrqxon unlor md Senior retrerts left 1 lxstmg nmpressnon determmed to le md the best llfe I can Oh fudqel reqrets leavmq the frlendly splrnt of the qlrls sxymq Wh rtever you do do yyell L mt help feelmq sentl mt nt rl yyht n rt c xllmq tht qre II splrlt md ull ht r fnends 1tN1zlreth MARGARET WERNISCH Spnmsh I'l1L1ll9I'l Rellqltn Choral Club Senior history cltss md chasing West Town buses wxll be mxssed the most You cunt hme every thmq the tommg yewrs mll Hnd her tt nthmq and strxxmq to bt 1 credit to her parents MARTHA WHEFLER 1 S nt I C AA 1234 Dr1m1 Club 23 Future Nurses Club Stcretxry -I remmxsces on those tenslon hlled yolleybnll qxmes md stnrmg re treats ldvlses others to stlck synth Lat n and soon thty yyxll end up slymg lVIuy blen qmtns pxtlcully mclmed Mirtue hopes to meet people and travel ln 1 pline where there knoyyledqe to q nn MARCIA WIES Engllsh Suente Rellgron Leqlon of Mary l Vice Presxdent 2 1 morxlt booster before ttsts If I dont know xt now Ill neyer knovs t Sophomore Enqlnsh troubles yuth strsnght yserght problem rn themnstry yy keep her eye on her goals prlvwte secrttxry md mtrrmge IOAN WOLAK Engltsh Rellgnon G A A promulq1tes the theory always do tomorrow what you tould do today those quiet after school get togethers m 222 qettmq up m the mnddle of the mght Senior year to come to school xx ants to folloxx Mwgellsn s course 'xround the world Paqe 51 ww", 1 1 - .K .. ...- .. , .... f a .:1.. .... 2 '- . 'K 'z .' z' ,z ' ',z " .' the uf... -1 "1 i ' "1 1 . ... Q., ' , l ... iz .: . , . 2 . ' 1. . 11 . . I , 2, . . . " 1' 2 .. . , - 21, 2. Az- ' iunl.2,3... . ,Q ' .Q . .' :z .' " ' 1' ' 1- a 2 ', '. , Q. ,A z', ' A ., ' .1 ' " ' 2 .. ' ' J ' al Hz' . 'z 2 1 ' . ' ' ' ' 'K 2 . ,f "sly HL 2 ' 2. 2i.A ' ' , z . 1 . K. K . K 1? HELEN WELLER . . . Math, History. English . . . can be heard 1 'Q '- -1 'K XK g:"4 . ' ' .1 za . . is X1 V- ' , 1' ' ' ":.,z 'LQ . ' .t ' '. 'Q .' K' K ' ' 2 .. , w. 2 4 ...I..utn,lVl.th,.e-nc-,..1... r K .1 . " ii. . "" ' ' . z". ' . .A - . . '. 4 ' is I, I 1 nil' G 4'.' .A ...Q Q' , " .' -" ' I 'ill .K ' cI '. "aj: 11. uno V Q 'I ... ... xl V -" v I v - K , " A1 , ' . . I . ' .. '1 . ' Q A . I . . . , . . N DENNILEE WOLF M1th History hngllsh Dram-4 Club 3 4 Legion of Mary I 2 Bug Boys at Tops m blue moods Denme consoles herself us they do nn Parts Cest I1 vue 1 true cosmopolltm lonqs to somedly sec London on a foqqx mqht MARY WOLF Englxsh Hlstory Relngxon Future Nurses Club Student Llhrarnan 4 sentnmentahzes over Rmg Day and Spanish Homeroom You re klddxng ns her oft recurrmg reply hopes to play 1 double role m lnfe IS nurse 'md mother LOIS YAKOWICZ Engllsh Latm Math G AA Student Leader leaves as an rmmortal endowment to future Nazareth generations those trymg sklll tests m gym Homeroom 127 Semor Retreat Rnng Day are the flrst pages nn her book of mem olrs lbout the future Time wlll tell chestra President 4 NASC 4 feels herself 'already mlssmg the closeness of thus Semor class nerve rackmg Scxence Faxrs r1otous counselor partnes bexng 1 fwvorxte third party Con nect cut keeps callmg her back CAROLYN ZIENCIAK Engllsh Hlstory Rellglon S1 sheds 1 te lr when remllmg the dlssectlon of Herman m Biology bestows the last school bus to all lnngerers 1 look into the future reveils seeretarlal work and marrmge IACQUELINE ZUFAN Englxsh Relxgxon leaves her early morn ng vlew of the world to the unlors and Semors on early schedule m years to come wnll mxss the famllnr fates aspxres to create beauty wlth halrplns and SCISSOFS 7 t tgjlclurecf SHARON OMEARA l'ngl1sh HISIOFS Rellgxon Alexme Rep 4 fond memories of the lnsplratlonal retreats throughout these four years Iohnny O A tour of the Contment md Old Fnre I9 on this Coleen s 1gend1 PALS Pals dear old pals We ll always be Sharmg together Frlendshlps wlll never ever sever Faxthful and true We'll be to you. And we wxll always be Pals, dear old pals Page 52 BARBARA zDoN . . . science, Lam, Math . . . sodamyz IQr- A 4 -.' . --H...t-11 - ' f 20 ' P , M. ,,' 7 5 va , 'Q UFHOFS 'fur 5 Y? 5 Cernx P Chl ipmka M Chrimoitx Q Cluontc lx Clmballstl B CIOUIS ynskl C ll"lillSlxlS 9 Cole Nl Colcm ln C Collms D Collins Cooncx Cordcw Cote lx C7 qpnv Y7 F 7.3" 'CX QM? Y Q-ai 'CW af' i f'7 -4-9 1? 'S Q 'Wu Paqc D-l 71? ,., R far qd' fx Y Q3 11 ,Q- Antlporck P Appleby P Artnrl D Auquityn I B lqnoll D IS B an li cu Ski B xrbwto C Bwrxcexxch E Birone D B astx nns M Bertxcdn C Baumer M Bxgkham W Brlcgkl S Boq nz Bomk amp D Borm an V Bourne M Br udley M Br ldy M Br xndt B Breen B Brcncnicn K Brennan S Brxqqs M Broxh am Bubm P Bmhcr C Burns Cul :brew A C :rum C nruso C us 1leqq1 Citr lmbone M 'Ui 7 vnu 'in 'QW 'S' Cuyln M Dxbrmkn Dc-Lcqqc A DemQk1 M Dercn P DCROSC F Dettm xn C Dxctz I D rm: Dol nn lx Donohuc Dunuv an Drmq P Duffy C Dun S Durand lx I neficld I I Qilq A F all-cow sk: M F xzloll R FCdCf'OX.llk M flCdllI'l W Flcrst 9 Flsghcr D Fxschcr R Flshb :Lk I Fltzqcr :ld Q Fluhcrtv, M Iodq1 lx Fourn C Fran m m Frozhllgh IN Furstenhurq C fs xll nqhnr P C xloQ D 'Y' fr? 'WUQYN 2 E Q F .Amis 111. - H 'F ' 'A '- - ., Ei ' " , , ,251 ' ,i -,- .4 Av . . :R . -',V t A 'Q i ' QAQC' . Emi W ,. Y? N X I, Qi' ix kiwi: R W A! 4 ' f' li g if X-L. . Li F L ,K I .ff -- F Y AK N xx F X , 4, 4 Q A,1,Qp:2 ' '41 4 Q ' b . nf ff' A ' Nj, , Q W F X jf' - f I FF , ? F M K .?F. X :incense .... QQ: A ' ,Ag ffiff Ff ' , A, M 4 qw . . v-',. .. N 4 . Eh '5- Q7 J' 'B' 8 91 'GF if Vg' NG rl son 1 xn kl 3- 6' lm nun fx Cllmuo Clx m an K is Codm in F form an B 1: 'Y' W r mm is 5 ulxs K5 rub xuxk as r1fFm Fx l Nl 5 Pdqn DD 'T' lxexworth R King . King. K. Klenzak. S. Knotek. . Koran. D. Kowil P. Kozderka, M. Kozik. B. Krajniik, A. Kristek. M. Kroupa, A. Kucla. I.. Kurtz. M. UI'llOI'.S wi NICK W' ff -Z vi' fi? v""'X 1- 'iw 'i-TRP' WWW' 41' K 'T 166 127 'vu ff Q.-4' ww Page 56 rs' wg H uk A H xlze Harrmqton lx Hailer F Havranek Hewly Nl Healy S Heme N Helmes Herkcw Hesse S Hromwdkw N Huffman M Hutchlson C lrvm G lovlno R anco M arka aros S askulskl ones B orkm B urcy P Kahovee P Kamxn T Kandl D Kaspar M Kwtns C Kmeky B Klvmauqh P Keeqan P Kehoe C elly D Kelly I Kerber M Kutw B Kuxatkows 1 Lwbelle M L1ke B Lmdm I Lxsky C rz Leahy IN Ledford C Leon: C1 Lenz: P Lmdcn fx Lmh nrt M Lmuzzo M Loflso I Lonqo T Lorr M Luczik 'S Lukaslck Lupa M Luce G Lutkus B Lyons C Michwwkl V Middox T MWQLIIFC M Malegkx MWIDICF A Mxrunkmx skx C Mwrkoxnh N Mlronu lx M artmclll M rteqr an v B Mithm M msx uk P 1'Y .-f -F--Q -var' YN- T7 'gf K' Y' VG' 12.7 UI'LlOI'.S 'WCG M IIUS xk IX1 NI 1x1 R MgC1bz' C Mgfurrc IN kc' L Menard M Mem! 'KI Pagc if M ddcndorf, I. Mircr'1.S. Morris. K. Mrwzck. C. Mrvck. C. Mullinc. I. Mulholl an. B, llllllll S Z vi Rau N Rakai L Ray S Rector N Remert Remck C Reum M Rm R Ru I Rnh ard M Rlnhzrds I Ruhmd Robards Roqnrx N -x. T'-S? tl' Y? 005. 'tr- P 1110 35 H7 Mnrphx M Murphx M Mnrrln lx Mxlvs NOX uk D UBr1cn I O Donnell R Ondrlu A Oxtcrholt lx Osmh B 0uSk1 R Plgvntu C Piuonm Parr B Prwzn C Pnvllnck P Pwxlik A Pmlxk B Pmlxk P Penny D Pct:-k M P ru D Plcltnvr M Plcsh lr I Plutl C Pol nh I' Pontonc I Popp C Pom Pospxsll C Potok lr N Powers VV Pfllkhl I Prutky D Pns an Fl C T7 vs 1 P - I Yagi. Rx ,Zi 'I A . vl. '. f ,T Y 5 . Q 5 1 , A u X . - Q ' . ,J cj , ii r A' A 1 .... i r I , Q' D - U' , Q 1 , A ! , ,ry ' XE X , :M U Y. iw, ff il -r -m -Y r '- J' f A 2 'z , 4. x 'ig f ' U gn' I . asf , 'R - ' i f is X 1 .. 2 rf-P f 3 rnnn 5 r., r -A . M 1 P rrrr P , r XP, k W Egfr , P 2 A A y . ., K I 'V , I I : -v:v.' W V , I ' X H , ,. ..,l 5-.gy f 1 A 'II I ' I K I Q ,V. -ig il W 6 9 r Q ' P ,N 1,31 5 .1 5 " ' ' , ' .fi V . 1 t VV X I Q I A 1, ' ' 3 Runs mox 1 R Rose V Rueicll C Ruwvll I Rutl md A SL hvmrm r Qghufclhun N guhl msc-r M Snhustcr Sgkr lhllllS N Sanmku M Sc-rlo M She-ber M Shortlll M Qlckcrk Qxkorikl qxsul M Skrypck C Sl lvlwk qllVll'1Skl M Qlnwkn M l Q-r T 'T wav C' UIUOI S' 5 Qlus nrgzyk P Sobwsznzyk Qocllncr B Qoustck C gpcnwr P Srnh X Qrvb xlxs R Qt me bon C S Qt lI'llN n xx ski A 'it xnton M Stlhlli M Stltzc r C 'V' -540 'O' ...V if 'Q' 'Y1' '57 Suuh m lx Sullxx in Sulhx 'm P T1ltx Q Tim xn fx Tomnka D Topcrwr I Trum P Trent C TuChoxxQkx B V n- Tuman B Vwqcmui lx iv P nqm D0 NonSon L Vxxr1M Salsa. B. ' I f 'D I . P - .I.. V I V Q f i l 1 ' . ' . A . . EX, if if 5 P fr P ' I y ,, ' ' I f 1 M I 2 Jli . Q.. ,W 3 4 px ' As s M f 5. f 1' A 'W ' .4-M P :.A "H - ' PP - - A -J j " --- lf. . . . . 5 fr. - I , h I AQ., X ..j 1 I K ' K . 14 ' . V L 3 ,F A A JM. Ig M. 1 1 1 . 3 'f P ,Pf f .3 .3 ' L ' I 1 -- A y' ' -L P 4 K V f N I X . ' ' Pi P-. I. E. gl 'T' 5 YJ X - - .f f P K Q A PP ' P . ' ' ' . . , . Y A m in V x Q Y 1 t P . .. ,. -frtf UIIIOI S ,,-. 'Vi OV' T 1-'7 '51 'di' 1 vw X7 Tltf' LV aux LIN IHXHI lx 1 N 3 W C R11 1 VX ondr nm R ood N1 York A K ar 1 N Vg? "Y QQ' In the Qh of our 3 C A X77 we IDIIH fmlnsku Fx funuxlx X10 1 C I P N9 8 Gmqko tree 'V 'Y 0 an P sqm NW ff "Jw . 4 A xx-x.'fx.,.1s, ' ' , X'xll.41lx.1. C ' I I Q Iv ' ' Xvulpv. I7 g Q Q - , f . , V 4 I , I ,4 1 1 Xrxf1uI.1.lN V K 7 4 .3 f' Q - 'Ll 4 XK'.4lmh. KT A V7 , 2, rr' xf 1 xxi.m1,n, , x 7 I xx 1- .1 .JQMVY ' , f Q, ' , G e R , 5 ' x .7 V XXX-1 .1l. P A XV- pk ,. P , xx' I , ' W , ' " ' 43 VV1ll1. 1115.0 1 . - 1 .A f V A N5 xxnn.. I-1, 4 ' ,I f, . 'Y' ' Wim m B. "X, 1 V V f If ' XX up wluxx, f E E 5, f f x I ,H Xxvoltn. I., ' ' ,- , ,.- , VX' .. . 'xi I x N' 1 1. Q 'Q' A, H . dp R, ..,V x 'U' ,, N H , qv 4 L.1l.1s.!Vl. ' ? v 6 M J Na ' M " lf, Z. p. . , 0 ' fx ' I' , ' . A 5 E n - ' 1 ' -,:" v J il 1 mf -- 'W ., , ,,, -.rf 2 hlls I L A ,lr ,4 r L ,1 ' f 1 : . A , F ' V ,fx Q P 4, V K of a, 8 x' R .5 ' ' " 7, f. 5 ,P I xg x. 4 1 f -4? Q 5 x 5 , 4 f :1 ' 2 1 -. ' xI,'r ' A 43 1 N 1 rx' Y x X uf .A V , M : ""'1"' 'fl ly-- d , , x , I , , v , 441 'f ME 5 , Mgffffff, f V C op OITLOFQS Bourgeuns Brelsch K Brown D Butrymowug C Cadleux P Cdhnll L C1puto P Carr Carrlq an D Castaqnoll C Citelml M Celllnl I Cenqr B Czntnnnx P Cerny L Cervenkx M Ceiarlo P Chrmten N Chrlsty C Coleman S C0lllHS C Connvlly I Co itclll Coyle P Crc-up M C er 9 CZOFNAlI1NlCl annls Alvr ith Nl Alun R Allow lx Ame-lkoxnh 'l Amoroso R Anderson P Aromn X Asmn 1 Banu M Blum C Bvluhlm P Bcnmnq I Benson I Bcrnn Bezdeka I' Blcrbiucr Bxcxunqa D Bjurstrom P Bl lesmq B Bohaboy Bond N W7 D IXIS P D l url De Lum C deM1llx mu M Dernb nh Dxxcrcuv D nm 9 D1 :dui D DlDOIYllUlLlx S Du Lkm :nn S DlFr mu sm M Dum us Dunux nn IJUIIUX nn Dost ul L Drmssler lx Dvor nk I PSSIQ lx F mrem S I' urney A lOl 1? 1-7 X3 wr VB" Pipe G CSOID OITZOIPS 'WV -ni '17 U' 1' 2 sv bn Feemy B Fcml Flcld I Fmmq an D Flrvstom 9 Flsghqr Fnxlnr R Flmn Flwnn B Ford M Fuody F055 M luuru A ahryx 1 nm nllnqhmr N :rr an x ml N Crx asm D CIbN4JH C CXIIIHOI' M Con R Cvowqxcl M Grulu T Cron C cNl'0llNlxl S lLlllS from D D 1, Q-lv. "'- ..f1, ' 5 ii : -C if , f ' , K 1 , EL, ' ' I -. , " 'I' ,l l M " ,- f- -M ' fy K I Y , Fiuz' l','C.' ' 7 Wfi v V , , xl V, , bw , J xnnl , L . D fa, x A x l ' ' W Chh' M. A cpl .A P A A U Q. mi .11 Q J i U if ,Q 1 . fx , ,gg -. E J I. .., A , , , ' gf' xg' ia! b Q T Q Mgr- ,."A fllffu' Rx Y 0 , K x W S R 'lk ., -M nchxmovuskx M 'anouikoxeg N Icdlnckx S Iohnson ohnston ones C om xk B oyu M Iulmno M Kidlewk I Kxhoxeg C Kanapx C Kiskx C K assel P Kxtmeg Q Kelly L Kennelly Kerber D Kmsellx C Knse IS Kxshkunxs D Klssell Kmonh B Kolskn C Kormek Kosxk KOSObULkl S Kon 1 D ID OITLOTQS ,as 1-1 'EJ' RFS' 5 r'? rv? 197 Wulf TT 3 ah .4 rl? T7 'IIN' Crundm mn C C nude N H lfcll P H xlek S H xlfir D H xrrwon P Hulnk I' H nllk P Hemtz Helhxl B Henry Hertzler I Hcycr C Hlqqms 9 Hlremin D Hoakcr How ard M Hubona M Hutchxson B Hydv K Inqcvxldson M Krill G Krxmp I. Kruq K Ixrumpos D IXllkllI'l9kl B I mek I xhofki B mqc M nnphe ur T arogco L nRoLquc- D uRoLque M 1 erom B I Ik sr Luh xmer R Llpt lk I Llpllm I I. I IVIFIQSKOH Lopkrc m V Lomb lrdl NI Lonq I T'7 f? '7 W? .96 V5 "1 UW-T' r-v 1:1 I I ,mw- T'Y v-V C9010 OITLOIPS Losoi M Louqhcry C Lulqs M Lymh M Mxuquaskx D Mxuk R M cddmn lx M xqu M M xnq as A M mncb uh 9 M irru M MTFIID C M :run M M mek Q M nssallo D M utelox Qln C M lIhtXhQ M M lflSl ll-I MCC1rthx C McExox M Mgfvw S MLC lom B MLGon1q1l M M lxxle M M Ixlllxp lx MIM1hon M MLN1m1r1 M MIX ukrr IX ,pw 1 Pxrdus xrkar D r lrthlc D Pnunu M P llaqrlm 2 P 1 an Plorkovxskl P nr Q Pokornx D Pol umr Potcrek I Pottmqcr M Powell M Povxcr Pupello C R xdous Rc ldx I Rnd Q Rudx P I n I C Rtuh Rmtnolds Rub nrt D I nun I2lffLl1hOllSk lxurx OITLOFQS if V47 5 K 5' '67 we E' uv- ti o-37 E? far Q3 Pwqe 66 Me-ah in C Men ard Mcxcr M Minh xlm Q B Mxkunh L Montaqnn 'Vlooncx D Mo den L Nlurphy I Murriy D Nix Nol an N Noon an R Not urn Nox lk D Oghx K OConmll Oluh 5 Ostrovu skx Padlvx 'S Pwykovn ski B I I D 1, I 1 f X .,. 1 A ' ', I ' , tb a-L11 I Q , I ' 2 1 .,I4 . 5 I wx I, X 6 S IN lx 13- ' . r I Pura , L, ' 3:5 .QW , 1 2 5 X sb' J: ' P1 ' , . 'J' :V ' '3 pu l'.1tt.M. 4 , A fi ol , l. ,l ' -1 In i ' -.dr ' x ' I h-la la ... N , ,- Q 2' A J . 'xml NJ A ' -I h . . wr , 1 - . - f fr . 4 KA' I 1-, , if ' I Ai i 4 ii ' " 'ffl ei 1 . V Y Q 1 vx 20 Z', . ' ,C. M. . 2 ' n t , va I I, .1 W I W Y x .A I M ' V Y A . , H f ' ' x R 0 M Rodelln C Rosxto I Rutk Ruz nk C Ry an M Rxerson M xdkovxskl P umm A untutu lVl l il' IVIO u M arxmu o Sthufelhun M Schmldt G Schultz A Schultz Schultz P Scnmn M Sennett K Sc rc'n'1 B -dn ISJYA MM il" T? 'QT YY l Cslop OITLOFQS Sera nd: M Scrw xt L Settet use R Shel M She uh an Shxclds Shotts Snxcrs C Slmlnskl C Sim muh B Smlth C S 0 Q lc Sow 1 S Spth P S umm lx St xpltton lx Starr lx Stefwn C Stom I Sulln m lVl umm T mll uh lN Tmrstll h Thcmnq R Thocnimq I Tolun lx To tr S Tom tx C SOP OITLOFQS 94 'fi' EV' yu f'-J di Qan- The Sophomore talent showx displayed our class abrlxtxes m other than the scholas txc Held nt was also a warm wav of saymg VVELCOME to our blue Serqe szsters Page 68 r nu Trohhl ml D Trudi' lu llrutty T Lu llx 'X Tx rdlk X ull mtourt X llCIlIi L Vmtlukl P X xllmck N X nsck M Nustko N W lqmr W xlsh M W ulsh Q Wlrd I Weber D Weqlarz G Wchrs N Wenskus P Weetcrnww-r White M Wo1n1roXhQk1 Wolik A Wolff K Zxhi L Zanom Z1pf C ldon fu qlm r fund C Not Pmturcd Bcncih P lxn xpp Prtkh lrdt P Pmtreqnw D lx M V Q' ' f F? C! '07 ff'-1' 7 T", IPS H1811 1 'T YY 3 Page 'G 5 V? K-of l"W 3 vu? -nav X-me --my .7 T7 Adcwo A Alou C Aml xbl 1 I Anderson Q Antczak M Auer Bair B Balstcr L Bwmk G Beck M Bednxrz D Bemxt P Blffnl xsz I' Bovqvtt B Bonqnox mm Bonk B Br udley I Brxdy ln Brelghx K Brom Q Buhon M Bunhcr C Burdctt V Bum P Cwllanan 3 CIDYIO G Cirbon Carmody C Carrler M Carrlno M Cascmo M Cwtes M Celezxc C Cermk K Ceruttl R Cerveny M Cxesla B Clhak S Clemento Cloonan P Cochran P Coffin P Colanqelo M Cooney M Crepeau M Cronin B Curtm lx D xllolxo I I ef M ff M . A, J Q n , 'R' A 'A , X Q M ' ' ' ' r I 1 .. .X PQ- Pr 2 - x - , -v M - ,a 4 , Q . . Q7 Qi xx' 'J Y I 525 qi I ' w-J' M T I KL A ' ' , 1 Q L I A C g ga P+- C 7 5, K . ,I '. --2' V Q., ow ra 5 C A fr. Q C , C 1 ' FP 7 ' ' X i ,f - 6- 22' P 1 M: - WS- BWI" P 'gi .g-' if ' .. 'vt-Lf A , Kg' 'I ,,, P f . '37, "1f'. i ' , . 3 qw 1 ,I. K 'P 'H 3: P P I Y' P' A W ,. , V -2- Q, .1 . .3 H ' Y . f n I K 'Q ,en I I Mp. A Y '1 . 'b ...Lv 5-lb -3 Y ,.,, V ' .,l. P V P ff' C 1 1 . x I X 1 'Y G 1 .' . .A Q L ' N -.ir I 42 ' ' A , X , ' ,- x , x ' Deelex N Dell K Depaepe M Depisie R D1Chr1stof mo M DIIZ M Dxlello C Dobek 5 Dollo B Doppelfcld C Don C Douql I9 D Douql Iss M dOux1llc R Dudck lx Dudek Dllfdll Durelll A Dusck M Dzu-k lFlOXkSkl M lghlm M I ghlln R I Lk M Plmcr E, Pnrlqht K Pvmi R Fllgonc A f' mano B he-q M Flllpl lk B Fnllucttx I mn lx Fmgher C Fit p1tr1Lk P Flmn I Florek M Flx nn fx Flx nn R Fordx ge M Frwnkouu Frwuo R Frnkl M Frohnm nc r N Froncek. . C'1id-ik. S. G xlwsso. A. Gwlvin. M. Ccmberling. D, fcuss. M. 'tv' '1 3 q-0 K f. --V if T17 'GY V7 -fr T7 T 3 I'Q.S l7'lQI'l ""Y T"7 ,,.mn T7 I Pugcfl X Y:-'P mi YZ? 7' An' 6 0' IPS H1811 K fe. ' Paqe 72 odm in R Cordon I' Crowm ukcr lh I mlm M mlon D H num X HL hm rt A HtldCHFC1kh Hcndmrson Hcnmnq B Hon lcr Hn tm m H1 trlmq Hun M H lNkl Hoop L Homllon How 1rd Hmm urlk P lox mo T xhlonskx ark: M 1- xx S ohm K ohnson udqn CUFKS udy L 1k B lx l'1ll P lx :sul B Kcd lor L Kehoe. S. Kc lcv. S. Kia-He-r. , Kinnvy. S. Ks 1. C, Kmrrvl. B. Knox. K. Kohout. N. Koplck. B. Korn ash. IN. Kosvnko, NI. Ko 1TX'Sk Y. Kr.11n1.1k,X'. Krnlovu. D. Q fx Kn1"X I l'Xrur IX rob N' fxupsyo fx Ixubu B kurt NI mm k lxxle M nh 9 urd M :bu xx ran 1 x unna apruh mptlnh xu 1 las B 1 on s Iumb nrdl fx Lonqu A Lop xt 1 M I orr Lou re X Q Lx pp A IX uk l n an N Ulri- IILIN1 I 7X 'X alum XIIIUIIHI P ar hlOf'l lrkx :ldv xrx lll X1 xthu :um 'XI ax rox D 'XhPzrxdL IN 'X'IgI1.1mrN A Mdmnxqll I Y Mnfvwn TN NIKNUIIX C5 Nh ndlrh S T' k Wy W C5 S7 l . 'SY -tw' . iwff TQS 171811 11 gf' 15 1:1 J 'wir' ow V4 4' mf V' IGS H1811 '7 Mei' wi Xtzf Y? iw T7 13 1-'Q' VM? fur '-I 'U i 1' l l l u P1410 1-l 'Vim s mu 'l IX mars Mlhcl M Mxkl IS M Mlllnrt Q Mlttnlh nuslr Nloplxlls X Modnr Moran B Morq un lVlOl"I'l9OI1 f Morse R Mull mf' R lX muh ll lvl lNl Mun lx N xlclnr Nuplcs M Nclwrlnsky l Nunn Northxn :X C Nan nk D Nuflr C O Donnell lx C Donnell P Ovstcr M O H 1r1 M Oitvrh wus lN Puleuk A Pulkn N P ullk l Plyghvk P Pmhotx M PLIIUS K Pckm K Pcrrclll M Pershell IN Pctek H Pe-tcreen C PCfI'O5l"lllS pl nskoxxx N Plcru C Pnto 1 l Pltlogk lx plfllLl'l lx Pohl C Pom B Potsu lVl PtJXIlllK Power Pr uw Prxce D Prxsto Prose D Puch1 Piyk C Pudlo C Purvm M Pus utcrl CD Quxrm R my S Rmtor Reed K Rem R Rlccxardl M Rlchter M Rxvera R Rowe P Rubcgk I Ry'm K Ryerson Siba P Sijdwk V S111 N Swltirelll M Silvmo M Qmtorc D Qghl mscr M Qghncldcr K qchnelder M Schroeder K Schultz I Schumlghvr P Sgullx C Sevcxk L Sevlt M Shewhin Shean G Sheen K Shleldi D Qklnder L Skruble M L Qlum D QIOFIIIFISKI D qllllfh B qlTllfh NN gopher Q 7' 479 Q-'sf MW! T85 ITlQl'l 5 3 Paqo 1 D ,.,4 ik Q' 5 5' F88 ITIQH W f-7 6 "nv P1410 'W' S- gvlkou xkl N1 Qouthon B gOXXll'l9kl D Qpch D Sprm m Stun H Qt cr M xx an Sum cnekn Tcxldor M Tal uber IN Thmss lx Tonnc Torqvrxcn Tr my M Trim un A Trnkx M Trytck A Tx rdlk lx Txxoxncy I VmVV1llcnc M V mNortxxnk Vuh M Vxdx P Vrtm M VV xlcnqx C W all M W xllburq lx VV llsh fx xlsh N Wxlsh Wxltcr C mclak WcbQtcr Wexlind I Welch B WCfHl9Lh R XVCQSCI M Wheeler I XVllLZOFCk M WlllllmS X Wxntmr lx VVod :ru xk W7OllI1Skl R VVondrmek 9 Woodi S Yewqzr R Yurlk M llll f ndruxs fnmnkf fgman C Ldmk Lmdi IN fppix IN lli Nut Pu tund JN K F85 171911 C' 'VV 'wa Q, 5' 13.7 Above Seen it the Freshm an Klth n Km Below ueen of the Mlrdl G1 is Nllfllll H :lm IS uowxned bv MCIIV Arm Stltzer vxhlle Rose Morse xx itgheb i 5- pdq? 1 1 4,-f Sr lfdu..rdctt.1 slioxxs her Sopho' num' religion class the chasuhle ,ind othcr Mass 'vestiiiviits .is .in .iid to their iiiidcrstaiidiiig of this Holy Sut- rilitu. Students standing. C. Mt-i-h.in. C. 'l'imit1.is. C. IX1.ittiimskx'. y the l7Il.l'I'Ol'. Clz1'1'.sf file s21'sz'on Cjfesi.. I I sy? f ya ,yy jpg ,raw :ily y -A fc' .--' ,as A Q 4 A All A N FQ! . JA QM . A nickel down I huy much iimxzid.ix's. liul these viicrqt-tic Distriliutors show wliiit it can hux' C. fVltC.ilw. Nl, Nogn. Xl. Xlurphxy li. livzdclm. l Doiioxniii. REI,IGIUlY DEP.-XR'l'NlHNT lnspired to reflect the heauty of Christ. the Nazareth woman linds an ever present source of encouragement in the liturgical cele- hrations. spiritual guidance. and the consolation of the Divine Presence. ln studying the various facets of her faith. she carves for herself a sound philosophy for life. Opposite Page A tr.1dit.i,n.il t-kent of h.l.ix'. llit- triple trimming .it th fl l..l5. grnillti :s cz'lL'lvr.itvd Iii hniliwr lvlary of N.iItiFL'lh our idtnil ol xxiiriiuiihood. Sodulity officers pfirticipgiting H. lD.+iii.nslv. IJ. lJ'incgiii. M. Sthiltz, C. Pi-l-cron. .in I Pollustriiii lj :ii-' TN 12 ff M 155 v 26 Y , Y , Q w i ' 7 'A u 14,5 gb M K .I ' Y? . Q c 5 ,, ,, , 9 1 oi 'tau I I D I ' .. V if is -is -0. I 1 ' af EQ Q 'Ax . 1 'Q 5 W . cf ' W.. If-If -. I Mfr V ,. .f .4-.,-ef 0, 4. fig .img MAJ ..Z5'C' -A. ...ng Nav pf .' N". If . . ei iv' i ' 51. ,. 1 'J ,gg E-1 The Educational System of America Compared to Russia is hut one of the interesting panel dis- cussions held regularly in lfnglish classes. Participating. Povilles. C. Piidloy, M. leyitz. K, Xvinter. K. Sheen. S. VVonClrasek. D, Prose. eacfin maketh ci many Con erence Sl ri rea y man: an wrzlting an exact num." ENGLISH DEPAR'l'lVllfN'll From the adventurous land of Dickens to the tragic castles of Shakespeare the Nazareth student crosses many bridges. The guides. her teachers. introduce her to some of the most fascinating personalities of the ages and help her to a panoramic View of the world, its conflicts. its cultures. its heauties. VIRTUOSO Across the keyboard. flying. flying. To conquer the piece his hands were trying: Sloxyer. slower. to a crescendo rising. Then faster, faster: slowly dying, dying. Now softly. so softly the notes must sound: Then ti forte makes the keyboard resound, To know this work the virtuoso is hound. XVith naught hut the glory of mastery his troun - I. Mack. Freshman page 50 REFLECTION Those locker chats we took for granted. Coinplaining of another day: All these things which are familiar, XXX' suddenly iincl aren t here to stay. The clock so slowly ticked in tlasses: Nvoulcl 3:10 tome to end endeavor' But hoxx quickly now its passing. Soon it will he 310 forever. - B. Bernhard. Senior Opposite Page P. Paige and K. Crowley investigate the life of knights ladies. and sguires , za 'iff' QA .E 'Q il" .1 'w'f:9Q4 ' E, . . . .5 2 Tlx f' X' if K A ,, Q 4 1, 9 . 4,1 A Qu ,W , . , W Q x lm nxx ,x W Q mi ' gf? uf R655 Q 'nf. 1 -1 V.. an dl' - ., lk Q R ,f 4,mig?1,fy l-fs, ' Q, ' , . S- E' ' . wgx? 'fgf y E-,Q Q ' A .3-'S rf -Aff' Q ' f"'i-'5"'+ N2 F' SJIQ' is D950 QQ' 1 'M -'Nr ,"- if K A -.9 Gm' x ef 1 -1 N ,fv v k ' Q , ,. .mf Q, fv'., X42 2- - f.. Q.. Q-k .,. i A 231 6 I. . x '- ,QV X 'JI' 11, .HN 1 A J k Q , :H 1 , f H355 - ,vii ' '- ' , . 31' " f Myff' 1: . M- ,, A - " ':- f, iw N 5' " ff w J a n gg 'Y ' ' '. ,S x, A .. mi, , 259- if N x L V L. 41. f K 5 Q .f -3'skl,!,. A .Q . :xp wx- "f!3i,5t .few - 'fgu ' 1 . . vx fx k ., 'gf I' N' ' .N ,. ,' y .u Y 'Q asv? ..., Y wr , , 1 f 1 up ff VK A, ? sw .4 by ul, . . 4 FA' V X. L .'..v' JF' Qing N' ' ' V631 'Q ,. ' f , Q, 1 k Q ,J W A ,M I , V, N 1' 4 A 'G n' A xl 'Z ,, , , , me . A H. 4. W f X ,c 1 a . .x , M ,. fff' n- fa ,V 4 4 x...- , .1 41 -ff X lt? 54 Q if AJ 46 l,ANGlfAUli UlfPAR'lllNlliN'l' VVandering down El Camino Real, nazaling Ula plume de ma tantem. Students discover anew the rhythmic color of Spain, the gaietv of Paree. the grandeur that was Rome. To the vouth of this ever con- tracting world, language opens new vistas that reveal in sudden clarity how thin are the harriers separating the peoples of the earth. l:ronch students shim oil tlicirli.1ridrii.idu Kiosk. top, Nl. Gross. M. licitlitrivr, A. lfppiiiga. hot- tom. l.. lloruisi. l.uliv. ii. Aronu. B. lirovhlith. 3 .. uo usclue llflflC!0l77. aliuiere. Caizfzncz.. I 2 Oppositc Pagc l..i1in Students. C. iVl.rrtin. M. l.onih irci V P 1 , Q I students. lN. luiioiisliovix. lX. lhlfiddm ll li.iui'r. lcrsclitli. l..lxos1l4..rndC1 lx ihout l..iRottii:v cuiiiziiiv roetts nitric ix ft mx Spain. lurid ul color and txtittnit V Un ll Cipriti lrightr. C. Null-r ill-its St it d C, Ct-lt-:ily P. Durdil. Stan ini pittoriallv presvritvd luv i i Niiitiiri livritcrw. C. lxptiq 1 Q .- ' 'C X, , f. 'mx ' x , y fy f Qx MPV 4 X i , I , x N 31. f ' ,sg I I' ,J ll xx I 1 I my 1 , ' is X W , H :I I1 I 4 ' r , ll rr '1 ill i lfxnmining the processes of the lilettornl College: Kneeling: S, Cowinnii: Stand ing: P. Robinson: Seated: C. Cvalligan. R. Tree. M. A. Feichtrierz Front: S. Mefioldrick. t n orcfer to orm a more perfect umlon SOCIAL s'rUD1Es Throughout these years at Nazareth a girl learns by example. by study, and by teaching, how she may be a better student today. a wiser citizen tomorrow. Sociology runs the gamut of foreign and domestic affairs, acting in the final year as a stepping stone to an educated and enlightened American who will thank God for this land of prosperity and peace. Opposite Page our Union. ll.S. History poses questions for which these sttidious luniors seek .inswi-rs lst Row: G. Staeben: 2nd Row: Lto R. B. lVlulholl.in, C. Popp: 3rd Row l. laskulski. '4VVhere will the forty-ninth st seems to be the question in tht inn s of B. Zclon. P. Collins .ind C. Bu the end of lflib lwrt night Alas at sz W-f-'tri s w ' i 4. ,A W , C 59. me 11 f,, .. A , , ,- - - -MW ,yyiggm r '. J.Li"Z7 3 ' t.,m'.f'Jn . za fy. M 4 - y 9 ' t 1 , .A Q ,, fi all page PH 'K 41 1 Z ft '91, ., ,iaf 2 5 ! 0 ,V f.,,mMw,,A.., ,, Q, ' ozld 'Vows 0,1 ff.. w..A dx ' 'Y S'x'N"S-N-Q, ,, .8 J1.2,V,yJV5K W , 4 Wi f va! ' I 354,534 How iniiny lines run be drawn from any single given point' I. Ldon, P. Anderson and Piorkowski pondvr thc problmn. y theft, fzfes cz Cine - by the yarcf is lmrcf. MATH DEPAR'riviEN'r In these classes, the Nazareth girl learns to approach a problem and systematically work it through to a solution. This develops a logical attitude toward life and its problems: inch by inch, and day by day, the results become discernible - the mature Nazareth woman. VVith .in cyc to the Mundelein Mzith Contest, Seniors N. Hvidcnreiuh. M, F. Leonard. lf. Coughcnour, K. Coffee sind B. Kaski have an extra-uirriculzir class. Opposite Page A solidly geometrit View of the worl is what l'fo:.i .ind M. Smith seein t .idx'or.itv. P.nie bfi xxx n XX S A ,ox "2 Q-mn VY' ititionl Chemistry students .ut work A. lTilvr.in:. VV. Bicklmiii, C, Kiicera. 5 I X SCIENCE DEP.-XRTB I ENT Keeping in pace with the times lAttention. Cape Canaveralll the Nazareth scientist searches for knowledge in the tiny protoplas- mic world ofthe amoeha and the vast mysterious reaches of the cosmos. Having learned the facts and principles governing Mother Earth, she plans to apply this knowledge to make a better world for dwellers on this. the third planet from the sun. Q eartlz is the olordls unc! the fuflness tlzereo gtiidvnts perform varioiis twpcriiiiurits in Ciciieral Scicnte class' lst Talvlei N.Osterli.1iis.E.Poro.lVl.Stit:vr.2nd'l',ililv K.lX'lvvrs.B.l1irt:.ik.N.Kohoi1t. f uric-r.il Sciciite llk'II1Ul1NU'flll1JIl on lit-.il tiindiiction. Opposite Page of lltwri s 'f '-s i i 'lhu science-iniiidcd uoiiiari uf 'N 1 has vxcrv opportiiiiitv to priilw in l i: ' iz 'serv if thinr llii i xx ind r l fm rt litx tl x l p 3 it xalixiilvli' .ind rvwitrtlzriii prop-it 6 'Xl l i lliilw r iindtr tlii l 1 l ii Sr. Xl. P.i11liI.i. irixiiiii fN.i:.irt'tli l 1 'E A . . Wiz ' 7 ' Wzifzf 1 . x f ff 5222? y 1 f 1 3 5 . , lx sw 0 ivy' Q Nu u x, if , . .5 i N .ug nw iw' ', ' " lW,'..u - 5 X' 1' 1 4 'Axis ..,. 't ' 1 . , , . X ,iqgizxlgi ,-ri' ' - , , Q ,g A . L x , ,J . L 'f Q 'YF-3 af - ' S 133, J! Q X " wr, X Q Y' , "'X'.w'J-, S: :VX f" 2 H .' Q? ,,3'af"' , - - ' ev 1-M... ., 1 Xl , .- ,,f,X'. RK . i, E, . B " U r X. S. . H N,-. , , g 1 - .1 Q . 1 3. 1 'x, , .X 4 .S Q W ,, 5 , 'z 4,44 yr ' 'N Y U? - A , gf :fy V .,- S 43' wi, , U sf. f , ff ff? , - ,.,,: if ,W ,,f,,,W, ,iw - ,W 74 ,fs f akifwm u W W gg, - Zy,g,mf ' ,,f?: ,g, ': I 3' Q22 7f 'Ziff mfg' flffjn, I ' ,f ffyfc' f4fW?QZZZ'wi V f " ' f' if f ,KZWMV , , f J ,, j M. 5 ' ' -gf n ' f 4 va ' , ' 'uw " 7 .flkf ' ', ,qw ' -phil, f f ' Q , 1,1 f ,iw L, M! ,, ifyflfff' 4 ,,M,,,W,,5,ff',i,2 4 ,af f , , wwf ,W an fyzffif , f 3 ,M ,:i,,,,.1'HgqMgw' mfg, 'f 1' , f f ,f M, K , xfhw , , A M , gym . , V l ,, '1Wxg, V , Z ,, f 7 ,y PY f ffwfflfff ' ' ' X H6 ,,, J,7f,?V!, ,1 X . 9 1 vi w.?12w,' s . .5 ,gwgfy ,, ww A 4 s Y A 'vu 'Ngsv ab" ,xt as QQ pn --L ,w F, Q x. ,r ,, w f .Vt x Q. v. ,fy , , , 7 .F Vw ,ak ff f Q is 'S U Ii K l aff X1 'S as . ' I 252 x' ,3,1.f,,. I s ,,. D .ell 2, Yi 3. ' 5 0 .. -,,.. 4 lla-' 9, ,low is tlze time or al! goo men.. P. Mzisurck amd M. Vnlvodn help with school correspondence. 11?1!'1111 11111 1 11111111 ::ffifZ5ZiZ::2Z2:ZZZ4Z::: 111111111111l111111111111111z, 2?:5Zi:i::?:ZZ::2i:::iZ?ff:::: g::::::::::::::::::::::?':::::: 1f111 111 11 111 1111?1W? f::g:f:::f::f4:':':::',1: f 1111 111 1 11 1 1 Z 1111 11 ?11??1?A,1:f1g6111 1 11 11 1 1 1 fff:::i::i:ff' 11 1111 11 1111 111 1 1 22521: ,:::',:::: ::::':::': 1 J .:??i:: w::::::,: f1111111?111?111111711 11?1 .111"111 1111 111 111 1111 111 '2212:-f::::::::::'::::::::::::f !f:ii5Zifgj:::::f::5g':::':f::f: .:::'z::: ':.:::::::::::::?::'i' V ,. , , ,I 11 f::::ff "':f::::::'::::".: .,:: fi z z ng, ':::::" 51 1 .:. 11111 J' L.,,x fi l"7 Lfvljjy COMMERCIAL DEPARTMENT With these words at her fingertips. the stu- dent in Nazaretlfs Commercial Department be- gins her training for a Career in the business world. After two years of intensive study the student is well prepared to H11 a position in the world of commerce. 1 1 1 1 1 1 1, 11 1 1 1 1 2 2 1111111111 1 1 111111?f1 11 2111 1 1 '11 1 111111111 11111 1 1 11111111111 11 11 111 11111 1 1 Y, 11111 111 J 11111 11 11f1 X ::: ::f:::,f:: 111 11? 111 1111 if 1111 1 :::::,:::: ,:,,.:f':f:f3,:jf f 1 5: , :f:::,,: :::5fZ:'?' :ff :Fw f:':: 15 1:51 ff' Spiiiifnpiii pi 11? 111 1 11 1 play their technical know how 1 1 111 11111 51 211111Z '21 J ff' page UU S., Q- Auf. l f , X . .v Af -'Nr ,'fAu,,' 1. ,, gm . .hx D. . r, .--3 fc f ,,,, ,-L , V73 11,91 fy gn, Us 2 Wi :gg ' iq ,M- . Q! f fi 3 '-5 3 , y I, 3 X, 'IMKL ,I 'gan' an , 'US 4, ' . ." ,QQ Qw V ,ii 4' A51 AQ I - ,v, 4- ...qs -5 .Q 3- u c5.f.-4 4- -U ,gg .6 is , i 4" , -19' ,M "' XV.1tcr color painting .und wire stnlptiirv. twin plmsvs of .uri in wliitlm students vxpvri ment: U. lflvncr. M. Scttcmsv, lVl. Nlilivl, M. Naples. lj. l'mciinwr. .und B. Parr. thing of beauty is joy fjrevern ART DEPAR'rM1eNi' The Art department of Nazareth proves the truth of this quo- tation. All types of art are taught. The girls are always willing to offer their services to the "in-artistic" majority in the school. Thus they develop both talent and charity in the practice of their special ability. A still life intcrprc-ted in oils. l Tl. Page 92 Opposite Page P. Bcrtivlis and Cole dccorzitv the .arf room lviillctin hoard. i PIANO REPERTOIRE CLASS At Piano: Nl. A. Z.xl.is. Roxx Row ' Ram Ron 'l' ll. lVll1si.nl.lVl. Hin: M. H. 5Alll.IIlZL'I'. M. lrnlio. K. O llonncll. 2. I. Rm 3 li. Nlorrisun. IJ-lIll4'l5. N. X llIIlM'li, A. C:x'FXk'lI15lil. N. Xhhnlsli. C. Sm I. lioodv. C. Rodt-lli. -IPC . Jlvonncll. Rutk. I.. Ccrnx. Nl. A. Hmdv. B. Unger. A. Nl. York C. Rvlwli. lhlvlcs. .5 f 5: " ' I 4- xx Unlioiisc. K. Klclxillip. 5l1v.1li.1n. Nl. I.. Potslr, lxlallltls. ll Asscn 77ZLlSl'C' 1.8 Il ff!ClSllI.flg 28g MUSIC DEPARTMENT' This is true especially at Nazareth where it unlocks the doorways to many happy hours in Qrchestra. Voice and Piano lessons. Choraliers. and Choral Club. It opens the doors to fine arts for the student and com- pletes a facet in her development toward womanhood. . F ogv- S, A M1 Y if 'A 'K ' 'Y ACM CECILIAN CHORALIERS: Rom l N. Own. B. Unger. H. Clurtnr-r. K. 'l'.in x .Ax Opposite Page Collet, F. ClIXll'irIS. C. Rulnnson nor. X. D1 X ito. KI. Xlacl-Q. Rom 2. D. Adamson. lVl. lVlcn.ird. K. Collet-. K ' lrodgc. K. Tamillri. R. Klulhollrni. P. Martin. lj, Cr-rxuise. lf, Coutylivnour. linslicld. Row 3' S. Smith. D. Hcqlwrgi. B. Hvriiliard. B. Bar Mil. N. Hicrliasl, ID. Kisliliriims. filinico. I. Rittenhouse. K. King. C. lN'lr.i:t-la. lf. VV1ll-.. An intl-qr.il part of l'rvslin:.in lilr iii-iivr.il nnisi klalNN. L' Us :Uh 4 A string vnscnilwlt' to pl.ix' for voiir pltuistirv' R. Corlwitt. B. Zdon. K ,Q:3F'h f ,,it,M,M,g ,rw . ' ,T ff Q, kg 1 ,iffy M ,awww on-.M C,.11'111 101111 51.11111-11 11111111f1s 11111' 111 1111 HXKII 11'1'.1111111s 111 1111- 1.1s1.11111 sh11xx pw s1-1111-11 111' 11111 fN.1:.1r1-11: s1'xx11111 th-p.1r'1 I1f1'1l1 ll 1, O11 km! Ike hungry- C5 0 cfoffze ffm nafec XY1111 1111' 111-111111 i'.x1111111- s 11I11N 151111111-1...X1's111fxx1. s 111 1111111 fur spr.1111. 1'X1111t111-r p1111t11 11 11 1 111 1 1 NN 1 11' 115 11X M211 Opposite Page , I V ' I1 11111ds 1l.1ss s111111'111s 11-.1111 1111, 1 111113' h11xx 111 pn-p.11'1' .111 ,1pp1'1:: lllgl 11111.11 13111 .11s11 111111 111 scru- ll gr.1e11111s1x" S. S111111's:1:x'11. 1. f111111111, D. 15.11111111.1, IX1. 111111 111.111, .ind 1. 1.11111s11, HOME ECUNUMICS DEP.-XRTMENT VVith these Commands of Christ in mind, the Home Economics Department prepares a Nazareth girl for a life of performing the works of mercy for herself and her family. The department does this hy giving her E1 hasic 1111ow1e11ge of foods. sewing, and home HHIIIEIQCITICIII. A p1'1-11 .J 11i1' pr1111'ss 21.31 "1's1.11s 1:1 1..x 11, "1 1 X1.1rp11x 11 C11-11.11 C fX11'1-13,1 1.1111 S..1111" W? 44 L I ,ff ,,.-1-v1 P,,,,f. 13- K ibm We fove to slzout your Q ones" Varsity Volley Ball Team: W. Friar, R. Bigham, D. Pellegrini. C. McCabe, S. Brennan. M. Siano, P. Uzubal, P. Robinson E. Lockrem, G. Karstens, G. Tenebrini, C. Dods, L. Schemmer, P. Volpe. GYM DEPARTMENT "lump for that rebound! Get off your feet!" These and other familiar phrases can be heard in the gym throughout the day. Whether it be a homeroom game or an after school practice, quali- ties of sportsmanship and fair play are being developed through friendly, competitive games. Champion Archers: A. Mudra, C, Kerlin, P. Collins. Opposite Page Top row: K. Leahy, R. Bigham. I Lukasik. Row 2: Smith, P. Robinson, M. Roth Row 3: R. Corbitt, E. Lockrem, M Nlurphy. bal, E, Wills, K. Froehlich. Row 5: D. Pellegrini, D. Shaffer. S Brennan. Seated: K. Gibson. Page 98 Row -is M. Race, G. Karstens, P. Uzu- X . N , r ix x 3 - fi? f h 'V Av 2 A ,S X, xv 1 I . ,J F7 7 f f Y '27 Y 4 '1, Aftltftpj U oman s entr y znto puhlzc lzfe has Come on as a lesult of the aoczal upheavals of tzme But even so woman by he: natuz al dzgnzty stzll sees all thzngs 111 Ielatzon to the home mg mote pelspzcaefty and a Hue touch 111 hnozwng and solving flelzc ate ploblema of domestzc ana' famzly lzfe zahu h IS the foun datzon of all soczal life Pq 100 I 9 Q . . 0 - and family. She has, then generally speak- Pim XII dhl' IUNIOR SODALITY OFFICERS Pr f I X 1 Pfvfvul S r mrx' I r ur 'r ANNE YORK CATHY MLIRRIN CAROL RENICK ANN HAI.ZIi SOPHOMORE SODALITY OFFICERS Pm-fur YVIARY HLIBONA Vw- Pm-fur IANIYI' VOODY Sctrcmry IANIYI' 'l'RlI'l"l'Y 'I'rv.fsurcr NANCY CQALII. 'II SU fel your fig!!! .wfz 1.110 !Jl'fll'l' mon. 1-II orcfw' IAN! lfzvg may sw Pnqv 1.12 ' 'f f Q I a ' 0 UF' Q f D 4 Q av I 4 I Y AQ' ,E 1 4 fl? 5 6 gk '55 3 if I 9' lfll lzo is she ffm! Cfjlllflfll Alffll as the nzornfng rising. lqllll' as ilu' moon. Arzugfzf as tfze sun. lerrffnle as an army set In oczltfe army... Back Row: Nclis. Sartore, M. Bragiel. K. Kerlui. M. Ruud. P. Collins. A. lzssig. l. Kelly. I. Mangam. M. Iones. lVliddle Row: Frankowski. N. Buck. G. Sutej. B. Dunn. S. Butler. OConnor. P. Buhan. B. lorkin. C. Guzzo. l. Glimco. M. Hutlman. F. Godmun. Seated: Earl. S. Quintali, Morronc. R. Lowrcy. P, Bogacz. l-lerkes. P, 'l'r.ivin. M, B.mtiu.ins Back Row: R. Thesing. K. Kennelly. C. Ciilvson. K. lfssig. S. Brom. Schultz. S, lVl.innelmch. 3rd Row: M. Powell. K. Stapleton. M. McKale. M. Menard. D. LaRotque. C. Meehan. N. VVhers. 2nd Row: M. Lombardi. P. Caputo. M. Senica. K. Tobin. P. Rivers. M. Purriitt. S. Heidenreith. S. Lowrey. R. XVolinsl-ii. Tonnc. K. Dell. Seatedi Henry. B. Bierlmuer. Tereselich. Polzuner. The Legion of Nlarv is a societv under Marys protection wherein lay people help in the apostolic work of the parishes. The Nazareth praesidiums have projects every week including: lunchtime grace. use of holy water. help! ing a needy family. and supporting a missionary. The meetings are conducted according to a beautiful ritual. through which Legionaires are inspired to renewed zeal in their attempts to develop Marv like characters. pug? ll.l'l W 1 -V a 'x , X an A Z , ,, M ,,, 5 . af 'C ,A , ..-,, ana , ,154 girxxx X5 Y -K ..,n"::L. M . f , M I ,A 5 if Q V , 'J' , ,, 9 if 4 ,M R H V V 'K I 4 5 A! 4 , 'Ulu W . li Q, NX 'RQ N f if Wggsf., 1 Q.. "waxy iff' ' 5 ' Y -if it W, 4g':,Q3f'- N fb -. F, '-lb " W.. l . ' Wi mi W 4 as 4"1,M Q E1 'rn ,, :I . N 23 W 'Ng XY qv X Aix qw X "Qi Three co-editors. feature editor and moderator. Sister lozinne look over dummy sheets of the next issue: M, Ambrose, C. Pek- ron. C. Duffy. Sr. M, Iozuine A. Halze. 'QU 6C'llll!f of Cl'll'l.Sf. M70 CLIP ClCtl.I'Lg US Cllll USSCI UFS. Qocf as It were, ClfJf90Cl ing tlzroug us." Pre-deadline huddle adds finishing touches to the new edition: M. Powell, D. Kickels, R. Keyworth, A. Halle. S. Butler. The purpose of the school newspaper, the "Announcer", is to inform Nazareth's citizens of the more significant events that occur each month. N.A.'s 'AAnouncer" is a type of collage in print that mirrors the activities of each class and department. However, the features, rather than the news, distinguish our paper from that of a public school. The editorials reflect our Christian training. our school spirit. our desire to be apostles for Christ. Here is an example of the Catholic press on a small scale and Catholic press writers in their embryonic stages. The paper furnishes means for ambitious artists. poets. and journalists to express their views and exhibit their creative ability. Perhaps the thrill experienced by the students upon see- ing their literary or artistic work presented be- fore the entire student body will be the first stage in the development of future contributors and 'or supporters of the Catholic Press. Page IO6 J Q stamp act - Ilazaretfils fverslon Xi 1- ...vw-Mi' NAZARETH STUDENT LIBRARIANS 1958-59 L. to R. st-.ited on floor: Frances Godman. Roscirmrv Ziccardi. Sharon Chromosta. Iudv Grzesiak. Michtieliiit' Powell, Sylvia Parkes. L. to R, seated on chairs: Gail Freeman. Kathy l'l.irritiqton, Pat Spciiter, Iaiiiti' Livingston. Rat Cadieiix. Dorothy Parker, Ieritv llcrtzler. Rat Reedv. L. to R. staiiclinii behind desk, Rat lurek. Carol C.iletii.iii. Mfirv Rita Tocloroil. Betty Bnricevicli. Sharon I,ut:.ik. Nancy T.ill.ith. Nlary Lev B.isti.i.ins. Eileen Siillixuiti. iVl.irv Shelier, OFFICFRS L. to R, staiicliiiq in front of desk: lVl.irii' Ltvr. Carol Sl.iyicuk. N I 3 Florcticc P.ixvl.ik. liiclv Terselich. Betty l3ii'rli.iiici'. lVl.iry '1l'kl"i'l'm' Ptmvll lrcxlillllll lflli-n latkiiiioxvsl-cz. luiic Rivseii. Donn.: Rosfi'ctiii.i. Sharon Cliroiiiosta X :cc President ludv Gr:esi.ik Sutretarv Ann H.il:c Trtuisiirer VVhat does it take to be a Student Librarian? The ansxver is true school spirii its tiiiilri ingredients. charity and responsibility. Ir takes real charity to give up study periods and free time before and after school. Since the Student Librarians xvork as a team, every girl must accept her responsibility and do her iob correctly: otherwise the library cannot function smoothly. Our library is an integral part of the xvhole. It continues to be useful to the school as long as we have alert. capable girls who volunteer their services as Student Librarians. p.hl0 l X- fI'0IIIA llllg notes 11.sc.'011c! 160 .sky Jqncf KIHCIVPII g joys l.I1SlJl.l'0.n ORCHESTRA Nazareth's Qrchestra is growing as the school is growing. Many new. enjoyable pieces are being added to its repertoire: for example. the student body was treated to selections from "My Fair Lady" as part of their Christmas concert. The orchestra is under the direction of Sister Mary Cecilia and Mr. Richard Pitera whose efforts are appreciated by a grateful student body. CHORAL CLUB Nazareths Choral Club is one of the largest organizations in the school consisting of almost one hundred girls. Each year it adds new members to its ranks. It participates in many events outside of school. such as music festivals, and concerts with other schools. This year the Choral Club won first rating in the Choral Festival at Maria High School. Each Christmas the school is treated to a selection of hymns and carols by the girls. The girls sing under the direction of Sister Miriam Rose. CHORAL CLUB Row l: Left to Right: K. King, I. King, S. Fierst, P. Slvsarczyk. V. Machajski, S. Bassett, I. Caruso, S. Ray. A. Albert, M. Bugiel, Caruso, D. Hegberg, S. Smith, K. Lori' M. Vlfcrnisch, B. Dunn, C. Scaramuzzo, P. Kahovec, Rosato, P. Cesario. Row 2: Left to Right: B. Barcal. P. Bogacz. C. Mosconi, L. Van Son, B. Unger, N. Ocen B. Bariccvich, E, VVills, P. Dryz, P. Dring. Sikorski, P. Hafeli. D. Kishkunas S. Dicckmann. S. Snezeck, M. Bulat, M. Mesetz, B. Bernhard, Cvizynski. Row 3: Left to Right: M. Mack. I. Grzcsiak, K. Breneisen. F. Kwiatkowski, M. Kerber. S. Cizinauskas, M. Henzler, S. Kosohucki. Cv. Krall. I. Lacck, Rittenhouse. B. Iorkin, K. Tamilla, S. Krecji, C. Kerlin, L. Radnik, K. Fodgc D. Lukaszek, A. Ioyce. A. Gaidzik. Row-I: Left to Right: R. Mulhollan, A. Rutland, C. Cvrazulis, Enstield. P. Iohnston. D. Gervase, M. Shields. M Martin, A. Stapleton, M. Slivka, A. Krajniak, D. Novak, P. Kahovec, M. Menard. R. O'Donnell. C. Renick. I Siekerk, M. Vavra, L. Woltzi, Banazewski. Row 5: Left to Right: N. Vilimek, C. Grundmann, M. Serenda, D. Richert. lVI. Powell. L. Milbert, P.Col1ins. C. Mrazek B. Petek. A. Calabrese, K. Zelesko. P. Martin. K. Tanner, E. Coughenour. T. Catrambone, D. Adamson. A Bylut. M. Hyndman. B. Mulhollan. 2. .Lan . . Q. lg Pugh' lox Egfr fl I :U Q 9 I a .h , K f U ' . ' I 'Z V - J , , X 'L" 9. 5 f V A is '4' 'f SE' gag 5,53 'ff Ji 5 32- J gf ' - 1 Q' ., E Zaxslas-,.,aQ 3 ' ai- P' ', , Qs' J Q P L Z . l A L 1 - + ' YD 4' aw- Q- 5' Rav argu- ,v hx. ,. Y. ooster battalions patro! our It's the 'ibehind-the-scenes" workers in any corpora- tion who make the wheels run smoothly and seemingly effort- lessly. Inconspicuous and unnoticed. they move about in their habitual skills. and through their effort mold the daily routine in which we all participate. These workers are not humdrum robots nor thankless martyrs. They are compen- sated for their time and trouble with lessons in alertness. responsibility. and efficiency by the best teacher there is - experience. So we add a few words of thanks to all who through their varying capacities make life at Nazareth run its usual. smooth pattern. Those. in the cafeteria, library. in the office. in every part and place. we salute. IUNIOR HALLGUARDS Row li Row 2: Row 3: C. Gibson. P. Drinq. K. Murf rin. T. Nladdox. S. Hesse. S. Fitzgerald. R. Kevworth. C. Bertacchi. Lofasii, P. Appleby. C. Free- man. ll. Cimbalista. l.. Pon- tone. I. Herkes. B. Baricevich. C. McCabe. M. Linhart. S. Fierst. M. Murphy. L. VVolta. M. Schlanser. M. Kurtz. Broxham. A. Halle. SENIOR HALLGUARDS Row li Row 2: Row 3: Row -li T. Ciuzzo, P. Nolan. D. Le- Yand. Nolan, B. Bernhard M. Settecase. P. Swezenski K. Tomko. M. Meyer. D. Pellegrini, M. Roth. T Shortall. F. Kovas. B. Scholle B. Pentis. Hinton. P. McGee M. Ambrose. M. Siano. G. Karstens, R. Big- ham. C. Biela. I. Sweeney. C Schultz. S. Eichenseer. C Ieras. I. Giermak, B. Brisch C. Kerlin. Pollastrini. A. Spohn. Cv. Tenehrini. S Lofthouse. M. Gordon. D Shatter. M. Schiltz. S. Nelis S. Cowman. D. Kickels. R Lowrey. SOPHOMORE HALLGUARDS Rowl: L. Kosik, D. Hirslfman, M. McMahon. C. Meehan. Row2: M. A. deMilliano. M. Hubona. P. Coyle. B. McGlonc. OFFICE HELP Seated. Left to Right: R. Grill. R. Lindauer. Standing. Left to Right: M. Tepper. M. Carney. B. Bernhard. I. Lofaso. C. Dods. S. Quintali. I. Morrone. Nl. Nleyer. Page-110 IIIVHIUC l7Nlgl.f' CTlS0lHC'lIfS Uf9C'l?l.lYC! OH ' kllnfg UIICZS DRAMA CLUB OFFICERS P T Q,.'...I1N Pm vdntzi X1:.Kfu:' N x ' pw ' ttzxv HL-.'..1z1x1 YIM- PH-Nikfuzz' U. :iv .-'XJ :tw '1 'Vw X X1-:iw fi :' XI'-N 5.ffI1f1::i.: X! .X XT. kk U fhfk f HR-.X :.,1 S Pu .Lv 1 If 'xfylf' THE DRAMA CLUB 'lhhxs x'c.1r'. rho Dmum Cluh prospered .lplsmv under' the dllrclxwxu of nut new speech tc.1chc1'. hlxss Holm. Th1'm1ghm1t the x'c.11'. thc chlh v.urkcdwr1s11J' pxxuccts as thc Opcrctm and rhc Semor plm' kllmm with mu Qpwwl MR" . L x. x K k4 x. Kxrrmct1oz1s. rhe rxmnugil kihlfxlflki Ummm Fcstlual and the Ilhnms Hugh Sclmlf JXSSOCIQIIIOII Speech Contest. NLlI1ll'L'fl1 .IQLIIII xxuilkcd off xxlth slx of rhf mp k1xx.11'ds .lr the IDIXIIXMI lk-M IIVQII held at Lovola Un1x'cx's1rx"s Llttle Thckatrc. The crqhr qxrlf gmrr1c1p.1r1uu umicx' thc LilI'CCflOII of hhss Pwhn prcwchtcd .1 cutting frmv Max L'h.1w X f.lIlI.iYX'. A Mu. XII'-I1l'lIIl51M V ,kr-' I X X fjesvare -fricfag the Lffll SENIOR REPS. llottoin to Top: lan Luby. Carol Collin. lan Erankowski. Carol Heirens. Sue Cowinan. Vivian Buksas, Not nctured: Diane Sallover, lrlorentine Koyas, Diane Shaller. Sharon O'lVleara. From the beginning ofthe school year the Alexine Representatives were a busy lot. A record of pledges was kept faithfully until the week of February 9tli. The the Alexine Representatives marched forth into battle. Equipped with pens and receipt books they per- formed the arduous and time-consuming task of collect- ing the payments for the Alexine. All this they did armed with cheery smiles and grim determination. Their assistance was appreciated by all the stall members. Page 112 IUNIOR REPS. Shirley Sobies:c:yk, Pat l3u".xn. ll 'rbara Tuman. Sharon l.ucy:al-1. Mary lklurphy. Theresa lVl'dd:nLlvrf, Lindt Landis, Diane Bom- kamp. lVlary Hullman. Cynthia Skrypek. SOPHOMORE REPS. Valerie Lockrem. Carol lkleelian. lflleen Field. ludx' Rittenhouse Dawn Assenza. ludy Uoinas. lklargot Loiiiliarnl. lklarilyn Seuici Not pictured: Donna Carrigan. FRESHMAN REPS. Peggy O'Hara, Barbara Boegett. Pat lfitzp itrick. Valerie XV1ll'anis Karin Zinda. Kathryn Peknxt Marx' laiu Naples. Lois Kedzior Sue VVondrasek. The understatement of the year in regard to the Alexine Staff. The prob- lems seemed unending. There a shortage of work for the spent a great deal of their preparing the yearbook for publication date. Visions of sign. color pictures, captions danced through every staff was never girls who free time an early coyer de- and copy members' head for the greater part of the year. Everything had to be checked and re- checked, proofread and reproofread. The staff sincerely hopes you enjoy their labor of love. Nazareth's Alexine of 1959, Lwlzat - us wofvyf The liditorial Staff engaged in various facets of yearbook production. Left to Right: Nlarxe Smith. Diane lmvand. Crt-rry Sutej. Sharon Shields, Sue Nelis. VVith efficiency as their keynote. the olhce start of the Alexine contributed much to the success of our yearbook pl-P' carrying on the business associated with it. lVlary Rita odoroff, Phyllis Cocogliato. lflaini- Neniec. Dottie Hen- drickson, Nlary Tepper. Nancy Ht-iclcrirt-ich. WN 7 -5 .l The Art Statl ponders oyer some art work to be submit, ted to the publisher. Left to Right' Barb Brandt. Pat lurek. Pat Lee. Carolyn Pekron. The Senior Biography Committee was constantly trying to iind the right word or phrase to tit the personality of each senior, Left to Right' Ianet Nolan. Sally Quintali. Brenda Doniinski. lackie Nladell. lklary Beth Gallagher. Page l l 3 tfjflllffl - 510111.11808 Ili WUI' 7 largcinent l V i Left to Right: Pat lureli. Sccrctarx' lovtc Augustin. St-tix-t.rr'x' ljranr' Allwrrv. Set r'r't.rrx' Lt-fr to Right Sharon Clrrarnostir. 'l'rt'.rsrrr't'r' Barlv.rr.r Long. Prcsidvirt Dolores lirckt-ls. Yitt- l7rt'srdr'rit THE FUTURE NURSES CLUB The beckoning of hospital schools. of public health services. of the Armed Forces, and of colleges might confuse a future nurse. Under the moderation of Sister Antoinette. the club aims at helping her choose the held to which she is most suited. After school class sessions prepare her lor entrance exams. VVell-plan- ned charity work gives her the 'feel' of helping others. FUTURE NURSES' CLUB: Center: C. Hcirens-Prcsrderit. D. Kickcls-Yrcv President. M. VVlieclcr'- Secretary. Row l: N. Hofrrreistcr. C. Brela. C. lick. C. Yt'x'vrk.r. P. lxlcflve. lVl. Anrhrost S. Cowrnan. lVl. Holmrrt. lVl. R. Todortrtl. S Parkt-s. N. Bivnras: Rom 2' D. Tisehlcr. R. Corlwitt. C, Strlrnrrvich. Xl. XYolf. D. livndriclason S. Nelson, M. Powell. iVl. Lrrlli. R. lamrt-x. l l.rrlw. iX'l.r1ig..:r li Kovas. Nolan. lfrnvst. Q9 trx' lah. tl CAMERA CLUB l'.X'CI'f'CltlYOl1lliCll1II'klllUUI'lI1tilllIlI1k'IiI'UUlIlUi the their irngs are dcxeloping. llcrv the grits tr! the Clairrtrr Llulw. under tht- direction ol Sister hlarv Vx rlr.ra, are hecorrrrrit expert photographers. 'llhrs year lor the lirst trrrre, rrrernhvr rr n tothe cluh was opened to all camcr'a-conscious students. licsrt dexeloprng and taking pictures. tho R X" girl lt rin to rnalfe tn s and to do rmoiicliiritr. M. f-IIN ,. ,I J., W 'Q 4- 1 V . 5 . C Cllcklsiilz CJLIA lludding scientists and future nizitlienizitieizins .ire busy colleifworziting lClCilS in the new Scienee- Maitli Club. No nizitter xx fmt your scientific xvliini youre sure to find ein outlet for it in one of the clubs varied sections. wliiclri include: General Science moderated by lXliss Sliopelf. Biologx moderated by lXl1ss Seilfieiiner, Clierii-Plivsies nioderaited by Sister Nl. Xyilnia find Sister Aquinzitzi. lxlilfll l nioderzited by lxllSs Sfiziffer .ind lVl1ss Flziherty. .ind Math II nioderaited fir' Sister Ioan Marie. The clufw does inuefi to further interest in science. proxide opportunities for scliolairsliip, :ind give infornigition on scientific careers tliroutifi field trips rind outside lectures. The clulws ni.un work, fioxvever, is to spon- sor the iinnunl Science flair sit Niizziretlri. 1-I X isp. I '. 4L,...m R03 Lzacli ,plan f,,,,l,,r.m lb WUM,,f Lmzl ,1,ar ' me .if -Mtiiixi, rifirrm 3. I if uv :FV - , I T. XM--X J fa ' I V, , iii- 4 Xl, l. llulwr .intl ll ftlon vxplniii In felon Ilie intrit.ities uf tlzt-rr t-li-ttrit lix'-iimiiii-tt-r'. xfiztli xxoii ,wx iiiitstuiidiiiii in-igiiiitioii in rlii- Illi it v u. Sill Nil' MXIH CIUB CHAIRMPN E44 QNX F n s if E ..,i1kli.il! , I., V Six I i A SYNTHFHF MIRACLE RMUN 3 ,f 1 ,. Joukw go! fo have L feuri CHIQIQRIJQAIJERS I,K-fr'-:.wm.:11p S. K'l.:u11viv:J1. U S1IX'I1N1'fi. P .-'X11dvrvvr1 KI Clmfru-x'. C1x'I1U"' 'Lp K K1urr1u.N.fQ111dv. K liw., 1 Rmb! up Pm Hnmdt. IN R.1x,f, H 131631-.lzmmP.I7.m.,x I1 Pwluxx Hwrmm um 226 Ixxnwr Yullvx H411 nh-HHDN 35 5" I,4mvr right lmnd umrnvr' Afrvr' Xlnml HUXKIIIMI I.v,1qx1r CQ Sutoi Suntmrx. Ir.111lMwxxslw1. IN'4tNlH'x'Y' QM .. Y .-I i Q -.-.. .-,, 5' 'E ,V 4V ,Rf 'E 4' 77 lifes. an nu es an fm es 0 eart. THE GYM Hnttleoroiiiitl lor hoinuroorn defendvrs. By dny filled with lfnighing echoes Disgtiised in .itniosphere for dnnces By night, in silent shadows - Locker room lniitghter. Scene of recent victory - High spirits. And defeat. Belonging . . . Concentrated source of school spirit. ' Nazareth. we low to sing your pmises' "Our lips proclnim our pledge of loyalty N.i:.ireth. we love to shout your glories' To you. dezir Nziznrethf' STUDENT LEADERS Row l Row 2 Row 3 Row -l Row 5 Row 6 Row 7 Row is Row 9 R. Hiiilmiii. S. l'it:g1t-wld. Xl Coyle. S. 'l'.ilty. Smith. VV. l:ri.ir. CS. Knrstens. l,. l,.indis. M, Liipn. C. Stitzer. Nl. Roth. Nl. Sinna. S. Brennnn. P. Boqncz. S. Fierst. l. Liikfisik, fl. Tenehrini, C. Gibson. L. VVoltfi. L, Pontonc. ' P. Robinson. P. Uzuiml. C. Dods. P. Volpe. Nl. Nliirphy. ' R. Lou ruy. D, Kikels, M. Schiltz. L. Scheminvr. R. Corhitt. lVl, Rate. lvl. Flaherty, fl. Siitcj. lvl, Vvheeler. P. G.ill.iqlu'r. M. Slivinski, Frnnlaowski. B. Ros.inox'.i. A. Albert, N. Rector. C. MtC. nbc. B. Lake fr' ,giv- iv" 'W 1 Q if 'QQ' 1 I r 'UIIY' fl wrzgs CIPIIIIII 'Ir "f1'I' Pr"'X IN I N' xx VN . ' I 1' ' I . :MINI xr I1 IN I II - II I X7 " 'I' 'I IIII. III-.X.IH14 N4 IX ".,N -'I IIIINIEIVN IIC.-'IIIINN 'IIIIINIIFN I I I IJ I I' I-Jn--I. I I '.'I I X' IYWI N I I I V I I" I' IX' ' I VN' '- I .,X.. ..? x I '- I F ,, X 11 VI X . ZIMIMIN I4 Ii' 'mx I Iwzw NI N 'II ww N I raw ..: In I 'f,, ,.- Y. X K' ik: I 'X fi lk O QU U . .Ks thc 5IUltlCI1 h.1:c ol l11d1.111 s11111- :11c1' t111'11Qcl to rho Ch1ll v,1r1cls of win' , V . in ter. lN.1:.11'v1h s .111tl11o1'111111 1.11111 xx'1tl1 Q xx'.11' xvhoops .lllll 1111l1.111 love songs. 3 l.L'JlI1, l1'.1tl11'111'1l r-h.11loxxs shlltvl 1'l1y1h1111t'.1llx' 111'.1th 1111-1.1111-1-11111 to lk'Iil .1s to111 IUITIS lX'.1t .1 111x'stlt' Cl1.111t. NRU5t'I!l.lIklCU c.1111L' to N2lIilIkK'lll xx'1tl'1 .lll hm' h.11111t1r1t1 Cl1ilI'I11 .mtl l11st1.' l:I'l'I1L'l1 C..111.1tl1.111 songs. The 111- lI'l51llC ol .1 l.1stf111ox'111t1 plot .mtl tht .1ppv.1l ol Ruclolph F1'1111l's 11111s1c' Dl'0Lll!L'CLl .1 COIT1lWlI1ilflUI1 th.1t woultl he 11.11-dro heat. ll11clC1' the c.111.1hlc cl11'Q1't1o11 ol Olll' new cl1'z111::1 tv.1cl1c1', lX'liss lgCl'T1ilLlCffC llohn .mtl Olll' 11111s11'.1l cl11'Qct1'1'ss S1stc1' lVl11'1.1111 Rose the shoxx 1'.111 for two co11sec11t1x'c wcekcruls - Qctof her 31. Nox'Q111hC1' l.2,7,H,9. l711ll111t1 l1.11'l4 thc c111't.1111. we c.1tQl1 .1 l'1l'lCl t1l1111psc of 1111- x'.11'1ccl pt-1'so11' .1lIt1vs XK'l1OYl' llvvs ht-Itl Olll' 111Ia'1'Cst lor 11111-c llOllI'S 111 tht' N.1:.11'Cth 1111tl1. tor111111: RosQ111.11'1Q. the Qr1ch.1nt111t1 heroine who stc.1ls your hQ.11't .1s she smgs ol hor "lcc111": l..1tlx' I.1111' 111othv1'lx' lI'l5lI DI'UpI'lL'fI'U55 who .1x'1tllx' p111's11cs "ll.11'tlfho1lctl llv1'f 111.111": VV.111tl.1 .111 1111p11ls1x'v h.1ll'- hrcvcl whose lCEll0llSX' leads to I1111's 111x'olx'u111C11t 111 l21l:11'l4 l2ilg1lt'4I4 Illlll' tlcr: Erhol. .1 so11l11st11'.1tc1l sout-tx xxo111.111 who IIKICS to l111'1f Rosc111.11'11' .1xx.1v l1'o111 I1111 XK'1Il1I.llt'N11l t1l.lIT1OllI' .xml 1'11'l1vs. RU3lfNI.XRllf KQXST Nllw 1l1.1XN'l' VXI 1 .Xl lff .2 l1 -'.1.':p l..'Xl3Y l.1XNE' ll s ."'- Xl 1:71 'lf '1 l Nl my liI,1fXLQli l'.X1 .I 1' ll 1312 L1 . J l'lJXX'.'XlQfD fl,-XXXT F411 C' 112' UK. :1 lfXlll.lf l.,'X l:l..1XXlXf?f 'lffi .51tt'.1. XXHXNIW,-'X ll' :Qt .-XJ. llv-zz.: ll 11:1 lft.-111' 1 1 5 2 1 wrf 'sf qv-A Af' Ns. 13" 13 M S P? :'??? Azvll , gggyf, 7 ?:ff'?i'gfi,fAjif'Qfgi 4.- ' f d i i 4 A , '32 Q5 Z e o o f if ,A 8 1 'fferx K, d ' P A r ffm . if ' E Y' 1 " A ffi, if ' fy 3 V .,.,A. X , ,V YV. Xin' ,G f ,wb i r 9 ' f 1- L Q -v ,,' ,V ? 1 Q49 it 3 ,Ev 8' , yy 0 ' Q 0 INV-I ,,,r. 2+-P ,nf ,M .- mi Jo the tinny tunes of tlze tsventies Good grief. Charlie Brown, did you see those dropped waistlines and swinging beads the night of the A'Ra:z Ma Tazzuf ,,,,,.,,..v,,4.f WW f al 'fl 7 X I :- a 3 K "' ,., 3' X 1 ' f Ka. if I X531 ' f a f' 5 fi? 'Q .9 k ,X gm, ,555 Mis f 1 -EE 11231 ,Yqg,.1 E J7""""'!' L ,Q X . ,- .159 .t . as 1 Q Q: 5 9 '1 ,' 515 'W' 43 182 5 S2 'a 7 A-,H 41 U' 4 1 if MI. il X Nazareths day starts with ti flourish as the residents raise "Qld Gloryz' shown in picture are: lf. Hernandez, M. A. Siano. Sr. lVl. Aquinata. Dean of Residents, The senior residents enlox' their last 'l'h.iiiksgiviiig dinnrr at Nazareth: Seated inside: U. Hendrickson. D. Adamson, D. Battles. Seated Outside: li Hernandez. Nl. Clialira, Sr. lxlltlflt' Louise. Nl, Roth. Sr. Nl. Aaiiiinata. Sr. lVlich.iel Ann. bl Simms. Sr. lN'l.iureen Therese. lVl. Noonan, R. llg. Servers: C, Christy. Sheean. Nl. l.vnth. lion we mm our tiax' .ipparel Pm, Usuth. XY, Bxkliaizt. l Herkes. Toperter. Cl. Staelien. N. Rina Sister Olixer. Id lzke you to meet . . . Our Principil .end Assistant Pr.ncip.il greeted the lrreshmen .uid their parents one sunnx' Sunday ui Fall. . 7 ' I .- 'Q ff? ' gt Cl!! lzappens ere .2 If Although Nazareth strives mainly to create an alert. educated student. the importance of social life is not ignored. The duty of a school goes far beyond training the mind. It must produce a well-rounded human being. not only able to think. but to cope with the problems of a complex society. The Nazareth stu- dent gets her first big chance to practice social graces in the excitement and glamour of lunior Ring Day. As a Senior at College-Career day, she stands on the brink of womanhood. and for the first time realizes her re- sponsibilities toward others as a gracious wife. a self- assured motlier, and a responsible citizen. Sf? Gil v x -rg -4, 'GI .xi lhtit In r - N Q s Q 'EJ 31 e 've grown ClCC'fLlSfOITLO SENIOR CLASS HISTORY Every History book has a preface in which the author expresses gratitude to everyone who has helped him in producing his book. We wish to thank Nazareth. the faculty. and the girls who are Nazareth. for it is their history, lived in the past four years. of which we write. Freshman year was a year of firsts. Who can forget the excitement of the first bell signalling a change of class? Adjustment seemed our biggest problem. About mid-year we elected our first class oflicersz President - Ioan Sweeny. Vice- President - Mary Ann Mack. Secretary - Maureen Meyer. Treasurer - Brenda Do- minski. Qperetta time found us busily rehearsing our numbers in "Naughty Marietta". lRe- member the A'Quadroons"?J Qur first dance brought us together for the first time as a class working on a class project. The Kith 'n' Kin was called, appro- priately enough, "Cupid's Capers". First retreat followed. a highlight among the many other 'ihrstsn of our premier year at N.A.: first lunch period. exams. gym classes and tournaments. Qur production of "The Courting of Marie Ienvrinn will doubtless bring a smile to the faces of many sophis- ticated seniors. Sophomore year introduced the scientific era. Calmly manipulating scalpel and pin. we discovered the inner intricacies of frog. worm. and crayfish. Nleanwhile congruent triangles demanded proving and Pytha- goreas posed a theorem for our compre- hension. Iulius Caesars untimely demise was mourned by sophomores wearing fun- eral black and white ribbons for the ldes of March, while the more intrepid among us were busy fighting the Gallic wars cum Caesare vivente. Page 12-l to our C ass Our second Kith 'n' Kin. "Sentimental Iourneyu was produced more professionally than our first: the Swiss Village and The Can-Can - how professional can you get? Iunior year was a year of change. We sported new uniforms which set us apart from the rest of the school. The big question was -- pearl, black. red. blue. or gold? We crashed upperclass society at the Student- Council-Announcer Dance 'iKofuku" and the "Sho-Ball". Both juniors and seniors had an Uoptimus tempusn at the Roman Banquet. Driving class brings to mind signs and Rules of The Road tests. Finally. March 18th brought the long-awaited Ring Day with fashions lovely to look at. notably. "La Chemise". Our retreat Iunior year was a marvelous experience. Father Kusman presented his stirring challenge to activate our spiritual life. For about a week after Miss Culkin's Course. there was a noticeable lack of Eliza Doolittles in our halls which suddenly a- bounded with elegant. posture conscious i'Fair Ladies". Then we became Seniors. Who can de- scribe it? To climb a ladder and suddenly realize you are at the top! We charlestoned at i'Razz-Ma-Tazz" and waltzed dreamily at the i'Sno-Ball". Visions of Indians, Molin- ries, and handsome "Ieem Kenyon" danced through our heads. Most of our time. however, was occupied with term papers and Macbeth. or lighting the revolution with our forefathers. Graduation will culminate these four happy years. Turning from these. we look with confidence ahead to ci new "com- mencementf' Pug: III Qui' ITlQITlOI'lQS Cl I? Along with the traditional occurances of Freshman week. the operetta. Iunior Ring Day. and the Senior Play. other events will be remembered, little irregularities. asso- ciated with the academic year 1958-59. Those attending the operetta this fall would gaze at our auditorium en- trance wondering what the "big hole" was. Of course. the students knew that it was an excavation to remedy the heating apparatus. Three days of rest and relaxation were the result of this years big snow - an event not hard to cope with, but alas! somewhat extraordinary. The end of February brought not only a thaw. but a bus strike. The girls really became familiar with the term 'iwalkingn and began to take it in stride, For the first time in many moons the faculty won the Student-Faculty Volleyball Game. undoubtedly inspired by the unorthodox cheering and their mascot, the Olde Gray Mare. The school accepted all these unusual hap- penings with the French attitude: Cest la vie. "Wheii you come to the end of .1 perfect day! ' Which way did it gol The time before the strike. Sophomores entertained during Freshman week. B. Hutchison, K. Kenelley, I. Trutty. VVatch your step. please! The Sophomore court at their Kith 'n Kin: Seated: I. Riesen. Standing: C. Gibson. Liptak. I, lVl.itisialc. C. Castagnoli. The eternal conflict: Superior Senior D. Shaffer: Bewildered Freshman K. VVinter. Page 126 mace of this - -, I'r'. KIACICIVI1. rwtruxt mmxlvr' 1975- 7' Ihr' p.1rI-ulauf Iunmrs. K, XIAQIVHIIIN. K. 'I'.1m:3'n, .md P. Umm mm mmm R17Sk'IIIfIFIk' pmqmm during 1r1tcrm1ssmr1. II14 3'11LIvI1I I.v.rLIvr' I.mI-wr I?-I-my .1 f,1x'wrm' Imllm I, I741r1twm- A AIINVI .md NI I2 5II1lIt:, 51. f,Iu1pI1.ns lrltr'-mI11Ivx mum- uf flu' I'I4k'NI!IIIl'II rw IIN' IN'at'NN1I1x'N XII NL IIIHII III1. IOS x dum-ry mulm upnm rmclpt :mf 127 s Iunartx' Unlmgmrxllutmm Im 1u.nI4Il1qupvrvtt.I kllllllfl. IIN' Iur's.1qm-A fwr B151 Smtvr ww-I-Q .urv ITU-lSl1I't'd ITIPINOTIUS of In hm Il u ur gs WI I I Inu luh pr s nts K I I 1rd xxlII1 L' V' 'I ', . If IOIII 7I'k' . ' .V V. L' .' . ,NIU M Im-rs. ITUNIIIIIA I1 f 'Nw ' , . r'll1u.Ix', .Ind lx, pcknx' wcrn In vrllux' rIw1: urINl41x'N II w If Sthoolmatvs .irc still stliooliiiatssz Sister Ioaiim- It .uid Sister George. tlass of 33. rvmmistt' about sthool days. Mrs. C. Smith, the loriuvr Miss Ucbliardt, has found her yotation demanding but worthwhile. Ht-r cl.iughtvr Carol. now tl Soplumiorc. tarrivs ' ircth tmdituin nil llit' Na... KP- 'Nye 25 X six 25 years rom rzowfp What will you be doing? pictured are four Nazareth grads from the class of '33, ln which picture do you see your- self 25 years from now? lt's worthy of thought and eyen a lew prayers. But now lets look back at the Nazareth of '35 ln the world: The VVorld's Fair: Hitlers rise to power: the Depression and closed Hanks. ln the World ol Nazareth: Sister Aquinas was princi' pal: Nazareths weekly gym class was held at Q.L.l3.: Mid- night Mass. followed by breakfast in the refectory was a traditional Yuletide eyent. The Spirit of family liying, inspired by the Holy Family of Nazareth, still permeates our halls. though in number we have grown from 25 to 325. l 4.--1. .5-W YM V -Qi Miss Catherine Brislant- is still doing 'homework as part of her duties .is Assistant to the Treas- urer of Ansell-Simplex lukt-I Company. page lzh gf, Adamson D 1820 S 51st Ct Clcero OL 2 7356 Albano M A 9024 W 22nd P1 North R1vers1de R1 7 6599 Albert, A 5443 73rd Ave Sumnnt GL 8 3883 Albery D 4533 Llnscott Downers Grove WO 8 2960 Alesh P 2034 S 23rd Ave Broadvxew Fl 3 8446 Alexa G 1331 S Clarence Ave Berwyn GU 4 2335 Allxson L 1866 S Hawthorne Westchester Fl 3 1853 Ambrose M 307 North Stone Ave La Grange Park FL 2 3504 Andel M A 1438 S 58th Ct Cxcero OL 2 5047 Aromx G 4024 Park Ave Brookfield HU 5 8148 Bachochm I 3248 S Wesley Ave Berwyn GU 4 2939 Baldowslu I 5240 W 24th P1 Clcero TO 3 2736 Barcal B 2744 S Clarence Ave Berwyn GU 4 6250 Barc1ak I 5537 Carpenter St Downers Grove WO 8 3184 Barrett B 238 South Park Westmont WO 8 3013 Bassett S 912 Inverness Rd Llsle WO 8 4845 Bathon I 4049 Fern Ave Lyons LY 3 0127 Battles D 4312 N Damen Ave Chxcago GR 2 6383 Benda T 4018 Madison Ave Brookfield HU 5 5674 Broadvnew FI 4 4192 Berge11s P 7740 W 45th Pl Lyons LY 3 7926 Bernhard B 401 N Dover La Grange Park FL 2 5598 Bezdeka M 3734 S Hxghland Ave Berwyn ST 8 8471 Bxcek B 22 Mohawk Dr Clarendon H1lls FA 3 3845 Bxela C 10850 W 24th St Westchester FI 5 0565 Bxemasz N 1002 W 55th Pl La Grange Hlghlands FL 4 3880 Blgham R 22 S Stone La Grange FL 4 1913 Bogan M 109 N Stone La Grange FL 2 4095 Bonomo I 5935 W 26th St C1cero ST 8 4209 Boroxxczyk P 4720 W 13th St Cxcero TO 3 4437 Braglel M 2505 S Wesley Berwyn GU 4 2923 Brnsch B 446 N Edgewood Ave La Grange Park FL 2 2679 Bronge G 1703 W D1v1s1on St Melrose Park F1 3 2326 Buck N 447 Selbourne Rd R1vers1de Rl 7 0291 Budzynsk1 G 5020 W 32nd Pl Cxcero OL 6 0379 Bugxel M A 618 Ferdmand Forest Park FO 6 3954 emor zrectory Buksas V 3235 Ridgeland Ave Berwyn ST 8 7095 Bulat M 4111 Leland Ave Lyons LY 3 3446 Burns K 1Kasper1 148 Gage Ave R1vers1de RI 7 6526 Butler S 227 Holmes Ave Clarendon H1115 FA 3 6088 Bylut A 5809 Maln St Downers Grove WO 8 4772 Cam K 17 Faxrvlew Ct Clarendon H1lls FA 3 7138 Callanan E 4209 Pra1r1e Ave Brookfield HU 5 8613 Carbonaro R 1610 Austxn Cicero TO 3 5210 Clrner M 2518 S Hnnsworth North R1vers1de RI 7 0838 Carney M 439 Ehte Ave West Chlcago West Ch1cago 45 R Centann1 M A 5412 W Hawthorne Ave Berkeley LI 4 4688 Chabra M 5752 S Maryland Chicago MU 4 0274 chopp C 8114 W 44th s1 Lyons LY 3 4611 C1n1kas F 4917 Forest Downers Grove WO 8 0116 Cocogllato P 7242 57th P1 Summ1t GL 8 2517 Coffee K 1132 CUftlSS Downers Grove WO 8 0429 Collin C 338 Sunset Ave La Grange FL 2 1253 Colllns P 6441 W 23rd St Berwyn GU 4 2389 Corb1tt R 6052 S 74th Ct Argo GL 8 4835 Q Q Hlnsdale FA 5 1148 Cous1neau R 1319 Elgxn Ave Forest Park FO 6 0621 Cowman S 32 E Hard1ng Ave La Grange Park FL 2 8519 Crowley K 543 lrv1ng H1lls1de LI 4 5752 De Legge D 3526 S 58th Ave CICCPO OL 2 0798 DeLuca 4605 S Grove Ave Forest VIEW GU 4 7791 DeLuca R 1929 S 51st Ct Cxcero TO 3 1650 DeStefano I 1942 Balmor 11 Axe Westchester Fl 4 1920 Dladul A 1927 Manchester Axe Westchester Fl 3 5839 Dods C 1951 Hull Ave Westchester FI 3 3043 Dolan L 2434 S 60th Ct Clcero TO 3 5778 Domas B 512 S 50th Ave Bellwood L1 4 9192 Dommslu B 745 N Waxola Axe La Grange FL 2 5656 Dort A 1939 S Central Ave Cxcero OL 2 3883 DFEIS S 74 S Seventh Axe La Grange FL 2 7277 Dryz P 1420 Blanchan Ave La Grange Park FL 2 1728 Duncan D 326 N Park Rd La Grange FL 2 5343 Page 129 Dunn A 389 N Delaplame Rd R1vers1de RI 7 5820 Dunn B 2112 Harvey Ave Berwyn ST 8 5546 Durczak D 3020 S 52nd Ave Cncero OL 6 0435 Ebner U 426 N Stone Ave La Grange FL 2 4174 Eck C 1504 S Clarence Ave Bervx yn ST 8 8948 E1chenseer S 450 Repton Rd R1vers1de RI 7 7374 Eppmga A 304 Harr1s Clarendon H1115 FA 3 3045 Erl 129 S Park St Westmont WO 8 1348 Frnest I 450 Northgate Ct R1vers1de RI 7 0281 Feerer I 4060 Howard Ave Western Sprxngs CH 6 4164 Fe1chtner M A 332 N Sprung La Grange Park FL 2 3763 Fenelon C 5139 W 23rd Cxcero OL 2 5341 Flbranz A 611 S Monroe Hlnsdale FA 3 2625 Fl11pOW1CZ L 209 N R1chmond Clarendon H1115 FA 5 0599 Flowers L 1119 S Spr1ng La Grange FL 4 3432 Flynn M 830 S Park Ave H1nsda1e FA 3 1804 Foley I 221 E 8th St Downers Grove W 8 3084 FFBDCIS A 905 Maple Ave Downers Grove WO 8 4029 Francls R 905 Maple Ave Doxxners Grove WO 8 4029 Berwyn GU 4 5613 Frlar W 8011 Edgewater Rd R1vers1de R1 7 2275 Froehl1ch B 444 S V1ne St Hinsdale FA 3 5670 Frohnmaxer I 736 Rohde Ave H1lls1de LI 4 4256 Galdzlk A 621 S 10th Ave La Grange FL 4 0817 Gayewskx M 5301 W 30th St Cicero OL 2 7791 Gallagher M B 150 N Brxmard Ave La Grange FL 2 2692 Galle 1439 Hull Axe Westches er F1 3 1590 Ca 11g ln C 1210 Forest Rd La Gr mge P1rk FL 4 1232 Gardner M 1910 S Kenllworth Ave Berxxxn ST 8 7914 Gibbs D 3527 S 59th Axe Cxcero OL 2 0346 G1ermak I 404 S Catherme Ave La Grange FL 4 0917 Gordon M 621 Uvedale Rd R1vers1de Rl 7 2824 Gradlshar L 100 N Park Ave La Grange FL 2 8875 Grale D 294 Northwood Rd Rlverslde R1 7 0610 Grant C 3224 Home Ave Berv1 yn GU 4 5706 Grauer D 3829 58th Ave CICCFO OL 2 0388 1 1 I -J n 1 1 'l A ' I 'f - I 0 I 4-I - 11' - 3 3 p-1 - A nv' - 4 I 111 - I rv' 1 , ., 1 , ., . 1 .1 1 . .11 - ' f-1 ' f1f - 1 .1 . 4 . 1 -1 1 - 1 11 - . . 11' 1 -1 - V ,-4 - 1 .1 . . c' 1 .1 I 1 . . 1 -1 . 111 - A r-1 - I A ,-1 - ' 1 .1 . c 1 .1 1 I - U 1 -1 U nv' - A ' if ' 111 - , . .. . . 1 , ., . 2 ' - . ., . 5, 1, 1 h uv I 1 y 1' 1 1 1 -1 . . c -1 - -1 - K - U 1 . .1 . l ', ., . . , .. . 1 , ., . St. 1 .1 - - v -1 - - D 1 -1 1 111 1 nv' 1 . ,-4 '- ' , ., 1 1 I c 1 .1 1 1 I , ., . D y ul If l up 1 , 1, 4 A ,. - - - I - - , .1 - 1 -1 1 1 -1 . . ,. - .. - - 0 . , ., . . I 1 .1 . . 1 ., . , .. - - - , ,. - I 'I . ' I U 'P ' ' Lev In C 1 1-1 ' 11 ' 7 1-1 - Benedetto, G., 2023 S. 24th Ave. Cou henour. E. 123 N. Washin ton Frankowski, I., 1941 S. Ridgeland Ave. I 1 -1 - - I 1 1 -1 D - I 1 .1 1 - - , - - ... - 1 .1 1 1 -1 . 4 I . ' , W . ' l , ., . . . 1 .1 I ' , ., , D 1 -1 1 1 -1 - - 1 I A , ., . . '-' ' '-' ' 1 1 -' - ' ' 1 -1 . . 1. .. . . 1 . . .. 7 . 2' 1 1-1 - ' .- - C ... . 1 1 -1 - 1 1 11 1 I 1 - 4 , I., ' . ,- - -1 - , g 3 - - 1 1 -1 - -1 1 .. c ' . 1.1 4 11 . ., . -' - - - 1 2 1 - - I 'U ' ' v 'r ' v vu 1 - V 1 5 111 ' fl' - ' ' .11 - ' 1 -1 - - 1 .. . . I . .1 . ' . I r-1 ' 4 1' ' I 1-1 - I 1 'I ' K U -V ' A 1 I 1 -r 1 I . .- - ' 1-1 - K I ,.. - 1 , ., . . . .1 -1 . V 1 ' . , ., . 1 -1 - - 1 -1 - . D . .1 - . 11 - I .Tv 1 K 1, - , ., 1 , ., . ' . , ., ' . ., an - I -V C 1 1 of 1 I pi 1 11 - 1 ,i - ' , . .1 1 1 .1 . . 1 .1 . G 1 R 1931 S ull Westchester Fl 4 9829 Cross M 85 N Gllbert Axe La Grange FL 2 2913 Grud I 3445 S Elmwood Berwyn ST 8 4039 Grundmann G 5302 Carpenter Axe Downers Grove WO 8 7110 Gurtner H 305 N Stone Ave La Grange FL 4 3531 Gusswem L 14 N Sprmg Ave La Grange FL 2 5139 Guzzo T 176 R1vers1de Rd Rxversxde RI 7 3837 Hansky C 1443 Wlsconsm Ave Berwyn GU 4 4106 Haley A 161 Woodside Rd RlV9FS1d9 RI 7 9266 Haremza I 5044 W 30th St Cicero TO 3 2511 Hartman I 4174 Deyo Brookfield HU 5 7635 Haubold M 441 Bonnie Brae Hmsdale FA 3 7594 Hxvhcek L 3434 S 57th Ct Cicero TO 3 1974 Healy G NW Cor Rt 33283 Odge Hmsdale FA 3 2242 Hegberg D 3526 Blanchan Ave Brookfield HU 5 1256 llegland I 808 Kemman L1 Grange Park FL 2 0948 La Grange Park FL 2 4616 Hexrens C 1835 S 3rd Ave Maywood Fl 3 6631 Held G 1534 Harrison Ave La Grange Park FL 2 8573 Hendrlcks V 6402 Fairfield Ave Berwyn ST 8 8878 Hendrlckson D 1722 N Mozart St Chicago AR 6 4077 Henzler M A 323 Bartram Rd Rlversxde Rl 7 2775 Hernandez E San Salvador Central America 57 70 Hmton I 530 N Dover Ave La Grange FL 2 6427 Hobart M 2420 S 60th Ct Cicero TO 3 3539 Hofmelster N 1142 So Grove Ave Oak Park EU 3 2385 Hora I 396 Blythe Rd Rlverslde RI 7 3885 Horeysx L 321 N Malden Ave La Grange Park FL 2 0547 Huber M L 22 Drexel La Grange FL 2 5447 Hyndman M 297 Northwood Rd Riverside RI 7 7245 Ilcewncz V 1101 Elgm Ave Forest Park FO 6 5739 Ilg R RFD1 Box 14 Kmmundy K1 3110 Ianeczko M 4120 Park Ave Brookfield HU 5 0814 Ieras C 4004 Leland Lyons LY 3 4645 Iohnson P 3621 S 57th Ct Cicero OL 2 7161 Iones M 5914 Park Ave Cicero OL 6 0476 Ave emor zrectory opek K 3831 S Kenxlworth Berwyn GU 41417 oyce A 3232 S Harlem Axe Riverside Rl 7 6675 urek P 1615 S 59th Ct Cxcero TO 3 0028 Kamm R 10307 Kent St Westchester Fl 4 9170 Karstens G 736 S Washington Hmsdale FA 3 2327 Kxrtsounes G 420 lrvmg Ave Hxllslde LI 4 2534 Kaskn B 3121 S 55th Ct Cicero TO 3 1990 Kasul R 1529 S 50th Ave Cxcero OL 2 9525 Keller S 1906 Portsmouth Westchester FI 4 4871 Kerlm C 2224 Ridgeland Ave Berwyn ST 8 1870 Klckels D 347 Malden Ave La Grange Park FL 4 0297 Kxnsella A 727 S Stone Ave La Grange FL 2 3730 Kodat S 6427 W 34th St Berwyn GU 4 3820 Kolodzlej C 1916 Elmwood Ave Berwyn ST 8 0023 Kornash 5136 Warren Ave Hillside LI 4 5950 Kovar I 428 Addxson Rd Riverside RI 7 6664 Clcero OL 6 1423 Koza I 3828 Grove Ave Western Sprmqs CH 6 4710 Kozllk K 300 N Cass Ave Westmont WO 9 2228 Kreycl S 4151 Anna Ave Lyons LY 3 4288 Kublak A 2823 S 48th Ct Clcero TO 3 1345 Kucera C 4116 Arthur Ave Brookfield HU 5 0068 Kuhnke K 3517 S 61st Ct Cxcero TO 3 4036 Kulaga L 5315 W 30th P1 Clcero TO 3 1286 Labno I 807 N Phxlhppa Hmsdale FA 3 3336 Lawless P 714 N Sprmg Ave La Grange Park FL 4 0857 Lee P 145 Chxcaqo Ave Clarendon Hills FA 3 0249 Leonard M F 1212 Warren Ave Downers Grove WO 8 4109 Levand D 1928 S 51st Ave Cicero OL 2 0358 Llndauer R 3431 Prame Ave Brookfield HU 5 1288 LISOWSKI C 3528 S 56th Ct Cicero TO 3 6026 Lockrem E 4000 Iohnson Western Sprmgs CH 6 3398 LOCoco 1902 Portsmouth Westchester Fl 3 7430 Lofthouse S 5614 Hawthorne Berkeley LI 4 7229 Lolln M 4344 Amelia Ave Lyons LY 3 3265 Long B 200 S Stone La Granqe FL 4 3883 Page 1 30 longo I 5532 W 36th St Cicero OL 2 5458 lorr K 3933 S Vernon Axe Brookfield HU 5 5649 Lowrey R 418 N Ashl md L1 Grmqe Pxrk FL 2 4824 Luby 6529 Pontnac Dr L1 Gr Inge CH 6 4984 Lukaszek D 2415 East Axe Berwyn CU 48178 Lullo T 2520 Austm Blvd Cicero TO 3 1143 Maas T 5440 S 9th Ave La Grange FL 4 3867 Mack M A 139 N Sprmg Axe La Grange FL 2 0802 Madell I 3538 Grand Blvd Brookfield HU 5 1346 Maller I 3421 S 57th Ct Crcero TO 3 8374 Malone 103 S Kensmgton La Grange FL 2 8213 Mangan I 1402 Deerpath Lme La Grange FL 4 6212 Mannebach L 1125 Oakhlll Downers Grove WO 8 3120 Mirginellx V 1415 S 57th Ct Cicero OL 2 9647 Marschall 924 N Brnnard L1 Gr mga FL 2 0779 Martln 721 Hull Westchester FI 4 6747 Western Sprlngs CH 6 2583 Martlnak N 3804 S 59th Ave Clcero Ma ek P 101 Southcote Rd Rn erslde RI 7 2475 Maynes 4216 Custer Ave Brookfield HU 5 2818 'Vlazurek P 1444 Clmton Ave Berwyn ST 8 9491 McCarthy M 9501 Congress Park Brookfield HU 5 0503 McGee P 181 E Burhngton Rlverslde RI 7 4369 McGoldr1ck S 5719 St Charles Rd Berkeley Ll 4 2575 McGowan P 5420 Lyman Ave Downers Grove WO 8 7292 McGurren K 310 Radcliffe Way Hmsdale FA 3 4888 McKenna 1615 S 14th Ave Maywood Fl 4 7334 Meyer M 4637 Maln Downers Grove WO 8 5980 Mxlbert L 424 E End Axe Hillside LI 4 5733 Morrone I 1523 S Rxdqelmd Berwyn ST 8 5056 Morse B 437 S 49th Ave Bellwood L1 4 5332 Mosconx C 520 S 9th Ave La Grange FL 2 3930 Mudrx A 1518 Scotdale Rd La Grange Park FL 2 4047 Mulhollm R 230 Kellman St Dyer Ind UN 5 6981 Mullane I 3725 S 58th Ave Clcero OL 2 9129 M xlvlhlll F 2114 Grove Berwyn ST80316 I C I r'llV .. . H I , .. . ' ' . , ., . . V .. . ' '. I .V . 2 '. . V V. -. '. 2 - - - - - - - - " P- - 2 2 1 2 - - V V .V ' . V ' V ., . V I., ' V - - - - 2 2 - - V -V . - ' V -V - ' St. 2 . .. 2 ' . 4 1 -f - ' -f - ' ' -- 1 - ' V .V . ' . 2 V -V ' . V .V ' - I v 'V I A - 1 -I o V 1 - V1 V ' I - 7 l up 3 1 I 'y v VV . V .V . . 1 V .V I V 1 V .V . . - - F - - - 2 V .V A A V -V - - V .V f 3 - - F. - C - - 2 " V .V . . V -V - - 2 2 V .. 2 ' V .. . . . . n . ' 'V -V ' . 2 2 'V -V . . , ., 2 2 . V I-V . 2 V . 2' 2 ,.. - ' ' - - 2 2 ' - - 2 ,- . ' ' V- - r L ,- - Heidenreiqh, N,, 510 E, Harding Kovas, F., 3733 S. 56th Ct. Martin, P., 5301 S. Howard V- - V t f-' - 1 ,-, . ,- - ' 1 ' - - - ,- - F - ' , ,Y , , 1 , ., . . 1 Q V .V 1 . V ., V -V - - V VV V 1 ' ,-, , ' ,- - ' ' ,- - A I .1 V . 7 'V ' ' ' v rl ' , ., . . V -V - 1 I 'C V -V - ' ,-1 , ' ,- - V ... - 5 v -1 . . I 'V ' I ' V -1 7 I 1 I ... - , ,-V - ' 1 , . ' 8, ., . . I - -V - V -V A - , , , V A , - , . .V 1 -1 - - 1 . -V . ' . 'l , ., 1 . 1 -V -V - V V .. - . , ., , V -V 4V -V - . ' ,- -' ' 1 1 -' - V-V - '-' ' 4 ' 1 -' - , ., V ., 2 . .. ' 2 . V -V . . 1- -V . - 1 V VV - - ' ,- , ,- - ' ,. . ' ,-V - 1 , "' ' ' ' '- ' Nelis S 441 S Bruner H1nsd1le FA 3 0724 Nelson S 2347 Sunnyside Westchester FI 5 1078 Nemec E 1412 Newberry Ave Li Gr1nge P1rk FL 2 3992 Nog1 M 3531 Elmwood Ave Berwyn GU 4 8952 Nol1n 43 Forest Ave Riverside RI 7 0285 Nol in M 3925 Grove Ave Brookfield HU J 0982 Noonan M A 1011 S Elm Blvd Ch1mp iign FL 2 8167 Ocen N 1503 S Miple Berwyn GU 4 8221 OConnor 202 Northwood Rd Riverside R1 7 5014 Olenski P 1940 S Cicero Ave Clcero TO 3 5517 OMQQFW S 4121 R1ymond Ave Piqni A 1405 S 51st Ct Cicero OL 2 8668 Puge P 3211 N Highland Ave Downers Grove WO 9 2799 P1rkes S 2008 S 24th Ave Bro1dview FI 4 2843 Pekny A 6427 W 19th St Berwyn ST 8 6071 Pekron C 1240 Sunnyside Ave Berkeley LI 4 6555 Pellegrini D 3838 S Cliusen Western Springs CH 6 1883 Pentis B 343 S La Grange Rd La Gr1nge FL 4 2376 Petek E 1119 Alimi Terrice L1 Gr1nge P1rk FL 4 0310 Peters G 2113 S 50th Ave Cicero OL 2 3869 Phillips L 1135 N Kenilworth Ave O1k P1rk EU 3 4316 Pienkos C., 8717 Southview Hollywood - LY 3-8249 Pilkis, ., 1911 Balmor11 Ave. Westchester - FI 4-9181 Platt. S.. 618 N. L1 Gr1nge Rd. La Grange P1rk - FL 2-6372 Pol11strini 7824 White Ave. Lyons - LY 3-1915 Powell. M., 1936 Sunnyside Ave. Westchester - FI 3-3630 Quintali, S., 1431 S. Clinton Berwyn - ST 8-3282 Rice, M.. 2026 S. 20th Ave. Bro1dview - F1 4-8813 Radek, D,. 834 North Ave. Hinsdale - FA 3-7761 R1dnik, L.. 6337 W. 26th . Berwyn - GU 4-3633 Rank. B., 4319 W. Cullerton Chicago - LA 1-2001 Pestivo. K.. 411 Edgewood Ave. La Grange - FL 4-1926 Rchards, K., 932 N. Waiola Ave. La Grange Park - FL 4-3855 Rigoni, S., 2241 S. Kostner Chicago - LA 1-2837 Riley'. R.. 3635 Madison Ave. Brookfield - HU 5-1178 Riska. 9041 W. 26th P1. BrookHeld - HU 5-0051 Robinson, C., 5737 S. Harvey Ave. La Grange Highlands - CH 6-0941 Robinson P 395 Selbourne Rd Riverside RI 7 2372 Rocen M A 1623 Home Ave Berwyn GU 4 1867 Rodek I 1336 High Ridge Westchester Fl 4 6403 Rolder M 1508 S East Ave Berwyn ST 8 4749 Roth M 910 W Springfield Ch1mpaign FL 2 3616 Rozhon M 2518 S 9th Ave North Riverside RI 7 5468 Rund M 2334 Gunderson Ave Berwyn ST 8 6112 Rybicki K 10256 Kent St Westchester FI 5 2115 STHOVQI' D 4136 S Forest Brookfield HU 5 5901 Sirtore 2740 S Cl1rence v Berwyn ST 8 0787 Schiltz M F 221 Herrick Schirmer E 363 Blythe Rd Riverside Rl 7 5460 Schneider M 3324 S 58th Ave Cicero OL 2 6019 Scholle B 3836 W Pippin Chicago LU 5 2949 Schriefer 2917 W Cerm1k Chicago LA 3 0190 Schroeder M A 1638 S 60th Ct Cicero TO 3 0179 Schultz C 8132 W 27th St North Riverside RI 7 0681 Schultz L 10385 5th Ave L1 Grange FL 4 0929 Scully S 5730 S Fr1nklin L1 Grange CH 6 2965 Settecase M A 4701 Grand Ave Western Springs CH 6 1675 Shaffer D 4819 Forest Ave Downers Grove WO 9 3002 Shannon. E.. 1855 S. 60th Ct. Cicero - OL 2-7668 Shields, S.. 9035 Southview Brookfield - HU 5-6860 Sh'mkus, 3535 S. Cuyler Berwyn - ST 8-6472 Shor all, T.. 2301 S. Boeger Ave. Westchester - FI 3-2343 S1'lf'lO. M. A.. 639 S. R1cine Ave. Chic1go - SE 3-5207 Smmons. M., 3-15 S. Catherine L1 GFWHQC - FL 4-3211 Simon, N.. 521 Bell L1 Gr1nge - FL 2-1811 Sisco, ., 3421 Highl1nd Ave. Berwyn - GU 0419 Sk111. C.. 3526 S. Elmwood Berwyn - ST 8-1666 Skerdlant. L., 1418 S, Clinton Ave. Berwyn -- GU 4-0419 Smith, M., 1538 H1rrison Ave. La Grange Park - FL 2-8103 Smith, S.. 7852 -list Ct. Lyons - LY 3-6114 Sowinski. N.. 7131 W. 31st St. Berwyn - ST 8-9835 Speh, M.. 1806 Newcastle Westchester - Fl 4-8773 Spink, S.. 3628 Prairie Ave. Brookfield - HU 5-9325 Spohn. A., 4633 Sherwood Ave. Downers Grove - WO 8-9368 Page 131 Srch P 8021 Christie Ave Lyons LY 3 0107 Stapleton A 844 S Lincoln St Hinsdale FA 3 8138 Stxlinovich C 1444 Morgan Ave L1 Grange Park 4 3184 Sutej G 2328 S Clinton Ave Berwyn ST 8 9093 Svabek K 1658 Bristol Ave Westchester FI 4 8572 Sweeney I 9957 S Maplewood Chicago HI 5 1354 Swezenski P 2359 S Hainsworth North Riverside RI 7 5515 Sztuczko C 5829 Albin Terrace Berkeley LI 4 1233 Timill1 K 4920 W 31st St Cicero OL 2 6455 Tinner K 1506 W 41st St Li Gr1nqe FL 2 2645 Tenebrini G 1622 Kensington Tepper M 1925 Clinton Berwyn ST 8 7538 Terrell M 1432 Beach Ave La Grange P1rk FL 4 0555 Thesinq L 635 S Grant Ave Hinsd1le FA 3 5191 Tischler D 10845 Claridge Westchester F1 5 3831 Todorotf M R 5820 W Cermak Rd Cicero OL 2 0070 Tomko K 1443 S 56th Ave Cicero OL 2 2714 Tree R 646 N Stone Ave L1 Gr1nge P1rk FL 4 0442 Unger B 1916 Manchester Ave Westchester FI 5 4142 U1ub11 P 9024 27th St Brookfield HU 5 6180 V1lvodi M 1312 Home Ave Berwyn CU 4 8761 Vant1uk1. C.. 8105 W. 45th Ct. Lyons - LY 3-8324 Veverk1. C.. 8516 Rockefeller Ave. Hollywood - HU 5-9269 Vonesh, H,. 215 Maplewood Rd. Riye.side - RI 7-7 90 W11sh, P.. 1506 Newcastle VVestchester Fl 4-3577 VVebe.. C., 4113 S. Oak Ave. Brookfield - HU 5-5745 Weller. H., 3260 S. 59th Ct. Cicero - OL 2-1540 Wernisch, M.. 2522 S. Central Ave. Cicero - OL 2-1309 VVh-eler. M.. 2 Ashbel Ave. Hillside - LI 4-2371 Wies. M., 2306 Sunnyside Westchester - Fl 4-3340 XVo1ak, I., 5037 W. 29th St. Cicero - OL 2-5543 XVo1f. D., 103 Iroquois Dr. Clarendon Hills - FA 3-4528 Wolf, M., 1534 N. 16th Ave. Melrose Park - FI 3-1004 Yakowicz. L.. 3545 S. Euclid Ave. Berwyn - ST 8-1758 Zdon. B.. 2520 Forest Ave. North Riverside - Rl 7-1506 Zienqiak, 3519 Harvey Ave. Berwyn - ST 8-0050 Zufan. I., 30 S. Hudson Westmont -- WO 9-1223 . . emor zrectory gb I Fd, , 2 I, .L 1 . , .,- -' ' . , - - ' - - . -FL- ' cv ,, ' . , ., . . U. ., . ' . ' I A, I., ' . 2 , ., . 2 1, .. . . . ', ., . " . 2 , .. 2 A e. 2 , .. . . . Brookfield., ' ' Riveksadk L R1 7-2111 wfsraiesrtli H FI 5-4988 . L, .. - . , . .1 .gl ,H .1 . H. 1 . C , M , . K, .L Q K. H J , ., ' 2 2 ' , ., . 2 ' I , ., . . e 4 c -' ' 2 A - - . ' . f- ' . .V . F . , . .. . . r . -. - K , K ., 1' , 1 ' . , h., ,-I 4 E, 41, , I - 1 . . . 2 f 6 L y 8 I . I 5 R 1 K 1 f " St . . X K Act1x1t1es Alexme Representmxcs Alexme Stiff Alumnae Announcer Stiff C 1111911 C luh Qheerlc udcrs Depirtments r Commercml Enqhsh Home Econonucs Lcmquwqe M1them1t1cs MLISIC Phys1c11 EdLlC'lflOl'l 1V1r51tv Te1mS1 Re11q1on SCIQHCC SOCl'11Sf1lC1lC'S DIXISIOD Piqes Dr 11111 Contest Entrx Drlmi Club Qlhccrx Facultv Father Conleth Freshmen Freehm an Moderitor Freshmen Uflhcers G A A Glee Cluh H 111 GU1YLlS fl, E311 78 99 92 9? 90 O1 80 81 96 97 87 95 99 10 69 77 110 P1qe13'7 UHIOIS LIHIOI' Moder itor unlor Ofhcers LRQIOH of1V11rw Llbrirx Club Men S ALlXlll'1fN Mothers C lub N1t1ona1 Honor SOCIQIV Nurses Club Ofhce Helpers Qpenlnq Sect1on Operetta 0rcheQtr1 Rewdents Sc1ence M'1th C1 Semom D1rectorx 1-hstory Moderator Ofhcers S1 ter M Oluer S1ster Florence M1r1e Sno Ball Sod1l1t1es Sophomorei Cfhcem E Moderator Student Counc1l Student Councll Announcer Student Leaders V1exxs ofthe School Dance 93 60 2051 12 131 124125 102103 61 68 D A 1 " ' Q 2 2 2 22 2 2126-127 I 2' ,,., 22 2 2 22 222' - 2' a '2' 22 22 2 22 ,....,..., 2222112 I ' a 2 2 53 .' 2 22 2 2 2 22222 222222 22 222222 22113 1 ' 2 '22 222222 2 22222 222 53 '2 22 22 222 2222 222106 L K' . 3 222 222 2 22 2 22104 C3 ' . 3 2 2 22 2 22 107 2 'Q f 2 22 211-1 M 1 i I 2 'B ,'1c 2 A Y Y ' I 2 2 22122 22 2 222222 2 15 D At AAYVV V VVYY VVVVVVYYvY-Y ---i- iiidlii - Q C I I I' 22 22 2 2 2 -2 22 2 22 2 2 22 22 ,,,,22,,,A,, 22 222.222. 222222222222222 22222222222222222222222222 22222222114 1 ,Y . ... 1 .2 2 222222 2 222 22222 ,2 ,222 2222 5 O - 1 C, 2 2 2 22 2 22 2222 82-83 u H ' H ' 1113 c 1 , B1 A i i i iiii iii- iiv- - - M86- K .22 2 . . 2 . 2 2 22 2 222222,,2,,,,, - 2 94- 2222222222 22222 22 22 2222 22 22118-119 1Choraliers 5? Rcpertoirc1 ' C ""' " "' ' " "' ' V108 7 C C 7 2 222 . 22 98- R .Q 2 N f f YV 78-79 .222 22 2 22 22 2 2 123 ' 288-R0 S P ' f A A A 114-05 ' 2 2 tub 115 ' it J 162172 O, 101 - B bAAAAVVV H Q V V V V V I Q 2 2 2 g 111 - 2 222 92 z 2 f 1' 2' 22 2 22 22 222111 - VIYVVVVV YV'Vk Q V - - 2 2 2 22 2 2222 22 18 F ' A 2222222222 22222222 2 2 22222 2 2 222222222 222210 2 2. 22 222222 2 2 22222 22222 2222222 7-13 -S 2 12 222 IAI, A2 2 2 22 2 222 222.2 5 ' 2 2 22 2222 2 222222222222222 6 - 2 - 2 2 2 2222 2 I 1 6 '1 ' ' 22 2 2 121 2 I c .2 22 22 . C " V V V - 57 V X V 5 2 --2..2 .2.,.. . . 2. ......22 2 2 222 2 22 . . ' X 4 . 1 2 22 61 C5 ' 22 22 22 2 22 2 2 22 22 10' H V 2 2 2' 2 2 2 2 2 2 ' 2 2 222222 22 2 22 2 2 2122 All fograp s 1 ' . 4. 1' 1 af 1 ff -H'! 1' f .7 'W' I ,ff 4 1 f -'V 4 nl, f , , 1 1 , fgf X, X , , Y f ,f ffff , , ' A '- ' " 'f 1 1 , I 1, . ff jj Ll Inf' K 1 4' 04m fograPA if 1 Audobr X A M, ' ,fax . X lf-16 VY 'H 1 3 ff' ,J" ' n f I ji, Jn ' Y I I . ff fy J ffffff f. If I Y! ' I ff , 4 ul' ri xl Nj pf? Q., V NJ lx if F . N V f A ' wk! Q t P , ' . ft E 1, A L J! ' ' I v' A 1 I 1 t 1 . D 4 flu, 1 'I " , L ji fi - 1 f adn togra1oLs tiff. Kia' X J I 1' .ff ff I, A Y A ,- ff if 23' ,ff ff' ' 5' fi Mr? ,- f K iff. I .Q A I I K I ' .5-I ,' gl. r f ' '- G f 1 ,, , ,f rj ", ,fir 'Au ,A f S Q . 7 I- Q. A -'V H A ' A ,ff 1 f . , 4 f' 'fa K V , ' AI 1,77 P 'K , F 1 - ' L' I "1 CQ f 1,3 . h E ' ,A Egif- 'fxj 'ff' V I ' L , lfzw' I fi 1 "ff, ff 2 'ff if ' V! f U 1 ff, V Kbxflh I! 1 .li Xl' v" 'V ' A ' , , x .' - fig! X! , 'ff L X b '. 1 l - 1 K A , ' 4' 1 1 ,'rf,Tc 1 n. A , f uf 'P', - fm. dl K J . an U Q ' p 'V L, 2 47,7 If ' A A X M-K1 Ci 1 v I' 1 g',f"f1I - If ' 5 xr f ,f uf"


Suggestions in the Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) collection:

Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection, 1969 Edition, Page 1

1969

Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 115

1959, pg 115

Nazareth Academy - Alexine Yearbook (La Grange Park, IL) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 130

1959, pg 130

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.