Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book

 - Class of 1969

Page 1 of 76

 

Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Cover
CoverPage 6, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 7, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 11, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 15, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 9, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 13, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 17, 1969 Edition, Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 76 of the 1969 volume:

-T Umm MAX! N5 A C! incl WESTPAC 1969 CDMNIANIJING 0F ICER A. ,wax 4.-2 , -r 317' N Captain Spencer Robbins USN 'ill 4 Q s 52 ,f iii Exffurlvf orncfn Ae gm., , .-,,r,.,Y:-,QVFA-K1,-Ae: ,- - -' H--.Y-M 4-v'iu-M A-'H--1-V W -------'Nl-Ti" Wham, Mfwwf,-ww.,-w,.,,Mdm..,Q.MN I N s A wwW"Qw.Q.,,,, ,.,..w ' 'WN' MM M. .W x Z ' 1 X 9 Qgmmmx WN, , ,M- ww-M AWK. m f 5 f X ' s..,,M ,K Z -'M km -wvffwax :l:: l"l"lI"l'1 3:-U :na Cf-PZ -I 3 l'FI Z -I 4--1 5: x v ...af 1 . if Q, v .W .Wm......n...f ff... KIL W 1 . , I S f Z f PRUMUTIUNS 'J A W 7 , A I H V-H H 'HV N' , 'mi V' Wx ' ' ' " ' ' ' " R' ' """""""""" K '-'-'ff'-"-'-'f" f'-1--f-A-Afw A-F., -'fyfQ.,....,:4v.-:.-',,--. ,,,., V, ,...,.,.. ,,,K.,,,,, A Q., Q , ,A Mm uk U 1 T'Vf'7-3 3-75f3:3':5'rff...-1'1"xIiZiil'1,?ll31'-Q-'-""'T'T---v-"'""f??EiEifi'?:'1?ifi"li-W-'L"T11'4i7fT323-E?4ii?:4.:3Q --ff V ji?-we 7"T+3-E ff. LII. "" iinum-w-"""T'mr?7' 3m2ffiS'-'?"9f-i+H"33'f"-f-f-f"'?""""1" 2'f.".L'ff:1flfi iTiG5.EfEf-'fig.- 1-:ws "-L' 'ff www! "!'1"'!1,""lHulr i,.q+fi.1l34sfLsf--U-'.Lf2'g':g SQQXYNX: f 9 w a '-,,,' 1 325.-ii?i:Egfa2f1f:fQf ev:-5552,-T? R122 A, " 1-5'!fvfW---J.'1.:nfv-w -fv:-fQNf i,9?f- f- fem Q. f "1-2T21.1f ' :.-:.-:Lf-'trrffvfrz:Hr-"fZE?F3:P--' e::1:L-nvegilf..-E.'-"' 4:.z':z+::rS:4m3'.,T5L4i1+:T?7?'Z:TQ:r::.'w"'.:'Sve-r:f ,, -,p,f:.-,..'r?".,'-A'-",..,T.'Q,'5!5Jfi'J--y4,g74y,5- :-M-wf-ff-4y- f-M-73M--,fry ,gm -1-- 1-QQQ5-1, 4 V - ' ' - ' TW'32522524-2re5?5151:23::xiii-1133: Em--f':i:t:,3e? : 'af5f5gI9?f,'fgf, Nun. "' 'l-2 f,F' -'E-553' M1 5:32 55?-T1S553i 1 f"""' l03!ii?.!WiiE!ii Q- Bri? 1225 1 ifasl ' 1 , MM- 14- "' 'ii' ""11f::+'v'a'J-"-Ifllifl ak?-'f-:-1-.iv-?fi-A -"-'f---'N""'1'I:1-' 12T'?s--P-.ar ff3"'1?4f'-rfrxmv TES'-'12-.-1'1'1 -eff, 11 .-HV. -Q'--fb --:1:g:::'1::-asf?-'5??'i-.:-M:-L?-., f,f:g4,1x.:1f,,7: -71. -.- - -'--'-Q--'-53:51 ,,,' 'T -..-Vg ,--A--.---. J- .EAW , "-if--Y..---'....4.,.-.ara-. --fr'-' -"' ,.,4'R.,.'2'-f-f.ff-I------ .19-r.. .',.-sf W-1-SA f6fu",Iq,,,-,-wfffef, fy--,:,,,- -f' -.g,,,,,,.,4. QM-.. ., -' if-:LE ?1l1fl'f' 'ich 2 , f:TV'rf"f4'7"f'3"?'1ElE 7-i iliiik-'?E.,1':::r-:rx:-iirrliflfl-1 L '-'3""'.,..fiT2::'.it7V s.G':1f?Zi3f"Lf ,..4- :FE "J -i-wffrzrz.111wiElf'iiE'2i?l?fL'72f1ZLsZZTf ":" :Lg if 4: 'r:f:-1'-- i' 2 T132 Q gg: 5121: 225.51 2 2 -Q 1 ':i2F,.,.,,.mfQ ' :"-413: .1 1 ?1?ff? 22 37" ' W ' - -- -- - ' ' -"-f :-..g.,, .4'.g, A.--f 'TI'-if? --N-f,.1--A-'azz :g .,,.-Mx-.v:..:.K'-'f'T?1:L-:SZ-2f'S 1- v:'1:g3:.:. , 2.-1'.44:,p :5:.44..Z:" 5 , . Yfff'--J1TT'f'Mi4T:- 'H ,Q ----- 1-35,17-pf:':7:,11:,.r-fT,'QI,.,,--15-gy -, f, 1733: P 71 if 1 -i ?i'f"f1' ' 4:v....'W :rg-:aff szgzf.n:z1ssf11:Ly+g'f 11:5 - z A' " 'MTL Q 'T3lQ2'1FfILL:r.1f-srl' "' -.-- 9. 5 : QA"1fT,g1-if 3?12Q::Q:i?355E155.i9 2 fig: -T5 415t"'T " ::.?.L2:,L.5..Q2T1TZI2 1T2 if T73 ' 'f ' ' ' - 4: 1- f?15:+E r, '- :ie :W 4 1 1 TE: V235-xiii' - '. T Z i.4'f.E-Eifiiiiii 1?31ii3fH?j-Lilififif izszi -13?E+i512 ':'.1? 77 if if, 1-1 g .1211 A 3 -Q Y ,.,. ,.-.. ,. - ...,... ...,,.... --.-... ., f illulhgln--N ,f ,. ...JV-ifh - -,X '--- If .. - K. .1-L-. .,,..1.N...f..J-.f..,..,A.,K , .---,H gg Q 'iff' Y--L: ,:.A:--W' ff'I.1'7T-"fl--?.i-4'-A-:':':':.i,"'f iff: '4--Lfliwif 'IF--"Y'7fIE'5?Q'1',1"1T.. 1r::5:?' 'TY Z!-f9f. 1' "RMT KIIRYGH' ' ' '.E""'!7!2??f'Qg?E73.,i:'g1:,g::::7Z:rzfff-:Q---:f-14.351-:'T55741 ff:--,,,T'Q"g'j' V V Nuiv, . ,,,,,,.N ,,,,.,vlAu:5-T, , ,,.. ,M ,. ,... 'Q-kY.u'Ab43,. U-YN-'rum-,, ,,0,g,1Ss., 4v,,JSUGARU. , md! , , .Q ,.-.--- ,,-..,..,-..,,,,.,,-- ....,.., ,-..,,...-. JW., ., , I , H "' ' F IT'lf'if- '17 xf-'7""i" '4iiT1'I-3 ?5',.IT P""lL" 3172" --f- ' - w "51"Y?52: .1 '2 ' Ll1TiiiffE'f'1'Qf?-! 1 ' T7353El.I:2'.': -"1"Ei+L-Gp a:g:"1avg:-:LZQLLZT-'SETTY-'f 52-i'1.:'-'A M mf'-1 . 1-'ff ' ,E-iiifir2:12-21:-.-""? ASM' .'rEjQi?7?'?5???In-9,553:352i3fg1:.g5f,1s1fzjg-f-Ai.fff'f:fl :T-'T-93121-iff-.l.EEE-2a14iLIy3.?:filT.2,..:flifij'F32.j:L:QQ-fffpfif: 1 ' L?" ""Pni4qgiij+3p'.gg,q , ".- -"N Eiifj j f 'iQ3: 3,,,,gggg152,"p3'A-f i.i5iL',?fg."-Tjll , + ' ' " 5" ' 4 "H Zhi .:4..zs- EU! lf- 7 , 5 ,-1::':-Ll ,L 5275-T7 Tildllif' - ,'!5,31f7f3:---1 f57?7'liEi,l'ff54'J'LijfL T' 'TILJLTA .ITLJZJ3I"ff'f'-f,f1iZf',l:"1If71f"""TT-'7f"f77"'i'-Hill-Q:L'.jf-1 15,21 1 , 2 . 5 .j v..i?g'?':-lg, 31,41-hngallisg ii ifiir -gigglvjfy !fj,iif,,'Qlig.lqi,C5.y5...UQ!j:f5i5'fiiitii-2g:f:j.,.5 if- 'M lil?-:4glji?1f::::.:, fi ., A, ,fy .'ii'i:.5-3u,i3-gf gfifk-1 '-f 1 Y 1:1-. , 3 ' , Q., rimam gf- :QQ-fu,-Q,-f .. Yff-'rr'far-:'.1.--MP'-'f41Q?f.:fe:4:..-:,::::stag.-331: 2 11-:ff--25,..f,1. ,fsgfigggg11-51 ' ,ff '- l- - '25 -,Q-ff1"f.'L5-gf' :- 15Z!QiM ,EESEII1 - ,,,5gggg,mf.mz:f3?,f fgff,g53j:g-5113555,:f,, ifp.i ', V ' ' '7"- T1 ' f - : Z- -' ' ' . " T' ' eE-- ' :If ' P' '-g , H, iff 1' gf "-"Til '1f?1i3'W'lT3' iffl?55:'?5i'i9f'i7':1.1 1 - V 172 -:'5':?5??:'1'gfl,if.L:j1-:-rr,':i'2 UAL J ' 'iT' F gi' S'-Ei' Q? 1 ' f "'Z"'F,.2'!?Y 1?f53if- 'E-E3 1.3 -,1'FfEf':1' 'fi -,s,Tf"f?f:4f?f'a iieqz 'si-Qiflrt? ' ' 2 ' L . "ffl-'K -Q .L '--:r ,vi ",Qif-'iii-Q1"4-45-CTI-7F 152 gi! --1: 1 ix-:-af--1-.-lf f-L-'N-N---:rn Ll41,f9vBf ' ,V ff -ff' -Lv- -.39"54s13p'9fTfffn'. A 5-Q,-.fL:Y.T.T1xii1Ys'i-i 112 11 '72-f1'i2'f T23 --2 "T---f-'Z ' . A ' 2'+g,...3..1L1.- A.1.L.g3' Aceuqszvu.. -Q-3-Qlliglku Lgsiai- 'tn fi, , 5-4 if-r' mp. N " 1" 7 'flf 1' "2 Ve.. z :y ' ' V F -. n,..,,,'-,gl "Mai gif-f.,,1L:i.' 4 2i..L,,'fif,,::Af- .7 :.!5q' L. Y .ffm Q 4, 32-3 :4,Tq,,g, A l'jgQA,,, Vi -f .lrjbr - 1'-6 1, I X ' " -:E ff Y V- Qfffff gd: f1'f!F'f, "Ka ,4j.jT'.," fniidn" 5:T61S!:sit . ,-,.L: ' T521 iw- "" 7" : 72 ? .E , ' 3 .' 11' 1 , gr: r.- wg, gfiw ,. W--H ,,1g.+,Q.f1: 1, . ugfgv V... - . -' v Hggg,.4 i.. , QP-,u.r.uiJ.'b2'?f1'f'53 ' aff' p f"-1' ,:11're1iQ,S,gf? Zi.g:--1-fia-,ii 2129 5 Q ' ' 1 ' t 1.43 ' :1:,., - .f . ,, I -fn-, V: -4..p4,1 "g3gi,,3Q 35 ,A , - I gd 5- - 4- . '4 " . - - ' ' '- -5 ,su ' f 2' 51 . "+:' - .Q!'1'-- ---'1f:.-"WT ,,"7':" -f' ff' -- ' '- k ' '4 - 1'Q""ii L' c"'f"LP'ibf.s"' fig'-fly 'x'A 5 ,Q-1i,f,Q2,W9-4.411 V 'ff' f 3 ' 1, U 'K 1"""'if"h.. ,ivfsfirfe!f'l,i::fg,:g-. ,1g?'f1f 'fiii 0 - Wi' . 7 ,'f'7g V ' V- gf' - gn.',:', L. T" 'A'f.:',Y f-, I. 1L-igg:':if'1' k "" """" ".,AQ,,1f " 1 I ' 'i E Vllngchgngvfn - 5-gv Iyy,,gj5u,1,!g5'Ls's'7i ,Q::,-2ii,,:.7 4fL .7573--5 Q, 5- 1 :Ai 0,f 210 V . Q flfylllql. :Y V1 : X 11: .. -.2 - 54,-vgl-1ff4Qiin I 3- .- '-,g..,,1,- ,1i"V..,i-H A .A A alla :ao . ,, -"Shing-hai' I-e-"12.f2"21' LIE' -Efg"!?f""f?"'!fAQ",, V - V MI :su uso na . I- 1 1'4'57"F?"f""?s'3"1--73'-0lTf'f'g"'9'T""QV-3 -f5i11?'6'5f'F?5Pi'-Q ' , UAlHl'fllllIllIlnl Illllllilxx K1 V . V n ,' , .Tun Gu .4 if: ,..,,. hh, y AH-It 7:-W 1:3 i . , 'im:..."'r 4- If, A 'T'-: T'?,1fi""9'f5'Pv-ff: .A A 'A ' I gb! g?Vmm,..v.-wlapsmf"'f"'f"""'f'5ff:-Q nxgsgug-Q30 11 K4VQi-'Y-Q.g15,.j.i'55f,:?i. :HifiL 2 -' ' R -Y"'i-CW!! L - ' . 'ff ' I.. ifhi-1--i'!SIniui-Q--T' r-'Qld ' " - 7'TT'f'l?' SV if "1 '- . Y mucho., Z: I . Aim! ,i .,,, '-, .,,.4 Z, . .1-7,A.,,7MlA Lgj, ' 'im I... ' J' 49" .y"'H-i-v-wx-fs'-w--ff: -f .' . 1: , H-I--vim-1nm'i-V1- ' ' -1, 1 V A fgfgQisa1um..LAT.. 3 ' "1 fnmvmiomurrz- - ,",'-iff'-x A - Q' ' V cnumnuiq- N 95" 15 ., 'L"' '1 , , - , ,-g41xiumsmn.,'-A55 . - -5,-+L ' ---f , A .Relih,i. A ' ' ' "'K'g:2'Q', 9' f 1 flliv-lwihn-j A --umm-:-wh-mm-, - ' ,t.v:::nu,n',Ni"'-"'F" " fum-rm. . .V '4'w:vI1iv-FL-1I-- . " , A 3, Q"-'Wllinmiluuu 1, '1 1230201 V I " gnrsonnqosu, , 5- V p f HZ , .- - MV . H Y "1 emma.. V vi N' 1 mu- ' tu A , - ,,Q1'LUZ0NSTR4lf ' ' . - ' - ' ' n g..T""-vls.f "'!?'h'. 'fanny . , ., . F1"5"50'V"' - 3 be . E! hmm -Q ,i"LiQ1quQli , V '. A f , A 'V ' ' Y P0 Inna 'ha f V C.BQicldm' V " "C, Entmo " " 'I , - Y . 6-.iA9'Uun ui i- f v'?+1,l z.gN'1 v1g.., -1,...,.,,,Q, E ' Q D V A 0 64 ,l -, '.. . . uA1g,m1q4s J , b A , -1 , up A 1 1 . 5 , ,drab , -, ' X X . , mp.nm.n.u.amun- ' , F'5""", . sE"j1'f:' Y S E A A w -I T M ' ' suv 9- ' - ' I A .Rani ..., f Q 'mg i5i'U"" cmm-lm souru CHINA sum ge-vw?-f 'O DWf"F""'j 'x V V I -I H A ' llmhu' -: IP ' G."""' ' ' nu-A.-vga. HMM A ' ' F' -4. A ' '-93 ..B"'l"9! ., Q-xv? CAMBODIA hmm.. z sm" - V . - ef' 'A"""" 'Ill 3-K-, . ,. 9 rg' """"' g '- 2 A1 9 I - ,f 5 g ' ', ' Kurwrhxkaalj ani: ,S Q . ue, ,Agia-.npr ,l'!!nl.Y ,,., Ui .P Q W- ,I -i'.- 'll Q9p,,gQ,,,,' 1" 1.10 A' S - ,Q s ' ' k 'Plifhils f A ' 55' ? 55: f ' ' wuum: -AA- 1 fkmigaiia 6, dubuk Q EM.. Uinhne H Ot . I gf!! v Q A fy! F K Q - Q , H , t l lnvlnnggk kn.lif'iu qs. W-lwnf. , , , ,f mn- 9 - - , . " ' - - fihlhlu-ut t 3 ' .- A A -f 51. 452.11 Q -V' o G -m.m-an .r-mmm 1 . 5 ga ,V ,fy , , , , 4 Q g F , I . Y , .1 N mul FQ -'Hum Q V ...- qg..,1,,, an vb Q, ...mm - " Edd-' L., ,' V " " Y '1 -' , M we ' ' -'-l'l"l-12, K ' - , ,fsI...fb ,H ' Q 5 . ' , '+P E-fi. Lh"" A , ' Ami-gmlcqa QQQQQ H I5 S 'NTU SM NINDAMW ' ,, - :Eff ' "'sP5'l' PJWFIJHQL' finmlpf. , Lf "" V Quinmnr , "axis ' lp "hi: 2' 122 lu- . ' A swubvlue """ J' ,EY 1 V'-1511111155-gnnhum-.q, . , fjf"wm!,,? V H . ' P V - A Hn--1.-x, I A A '1 , ya - 9 A. -- aclwugusx mp, Q hm. L-,zf , g , Vwoleu. a:nmm111,:. 5g.,JI'1-nnkhx -- ,ng , C, Q ,.,,, x V G, Y V Qi Y V G51 5 dqpl ' ,MM !uz,,- K ,. . , .f -- :za 4' hd..-Mila V ,Sling-P Y Q vgnhmnlxr . 4, . 5.-f. -pm , .L 5, I, -. A ,sum ,c.s-1-Ag-.nun . 1 , - 1, """P"',, g -6' . , - - - A A Q- 'Fgn 4 1 . . , Q . , I f ' A, . .,,r.xmu A V rj.. 7 f- 3 -- . . 1 is' ,H p L . Q , . Q . - , A Galymnhm I mimqglul Via, Sl, ll' u 06 ,101-E ohm-1. g-Nu-rm .rw 1, 17 'I lv Y ae, - . A-4-p5...,-wlg.. ,i, jf?-AR, Nmp7a1sa5Egi Q ' , j , 7 ,K--gm-. bw -'- V "'fum...i... Q "mi , wiv M. pm..VA-1'-2-'Avrr-fam-ffa+'. A 1 1 - , 0 L 1. N E, 1 S -r, 1. :rv S' '+ ' ' I' ' - A f . - F - f' ,-. - .E ' , ' , !:'."""':,-' 96 fbg,,,,,-v" ,Q Q I 541.5 CELEIIESSIL4 Q,5,,,,h,t- . '-Tough' 'M K A V+., . L -V-N-up--u--1. , 1' ea ' 24 .sms ,f' gqxman-. ' A 5961 Hd:-ulni " A ,, f lt.PnninSX" V :" , y , -'sau nlhlugg I '- Q . QB.:4p1Y3g1"',":-fi - -K 4 Q I 2'SQ?""'wog"i. g Q N. 4,,l"f--.-f"f 'Isl .- , ' ' +025 BALMAHIQIA, Q' :nl ,QQ -5: V Q rl, ., T ,E , A K - z ' 'frlfgf X M-an - 1 an-P Bon 4 g. gy K J, ey Vu! -'I .61 '5?M,,!-1-if N, L- ,gig V5-K-1 if 'A gnmpyiugnl-mr-ug . CFB!! . in -3, I H Q 6, IG5v..L,Fi!d+.Q+u Z, Q , -g---si is V vi , gift N V , .0 6, i , ' H i Q K- Q- U-Y...-1' 'R Li, ,' QQQ. 1 ' Q, ' j .A f: -I! ,Lil,LTV."k W . km. U '. , W. 1, Nauru-fl? nr , 3 guhmh ri 4 N ' , ,Y A 11 E -A M ' '- ,.cia'f,1. . ,, 0 ,fuk 'A'-:gg "-ff 11 f4gi.,.yf:eg.1-. . 3 A A w """ '1 A A ,QS -. ., Q 1. . Q Q-V---S , ,gm ,.L A ,, 1'-5 ' . ' , B '- Bmglm.. . .. ,. .. , I, Q .. . . .Q Q . 1 , Q , A , A .v,A,,. Y. 7 , , . '17, ..,r-1 f Q'--Efslii ,mr w, " A f 3717 - ,1 -- -f"i,,' w 3"?4..4 A ., -Liz: 10- M FV' wee X ' V--Y 1., Z-9 V I Q V Q i ' "A"Qjf'T, " ,""'H' AAAA , ' A X511 Q 5 lj G-aligghlui' 'f Y UW" xljj1,j1:'f.fJ,-fQ,,?.qv'1:gf 853549 . I., .5 1. , U-4-.M . . -f ' . ...- ,Ln ,- f Q . -, ervagy- ' - ' ff Vg . f m-4-- . 1 - .: Ti A - ,, .. Sw e f"?F:"GH2"M0. -. V 1 - me .MVA 'sand f fl ',m,,,'9jLf"" 7 1. 'M 1177 - 'Wy Q , fff'NEWidUHql.-A25:jbf5f".'.Q"":3g3'l1v-IE' " ,f ' ',gf',:'L5:,gnQ.,gf is-.n.-.m..m...n,. r." larinmigiij ' - Q ' 'i3f,o I 'sua :Mfg ,m .555 .0 -A w ' , - : ' A 1,3 .-U-W A ...,-Lf-thx! 'Wi . - ,. x -E, V ,,, 1, ,V , ,6, .a-V , A ,,,1,M , . -A 1 ,L gipgmlqnf-lg' Moy, ,. . :Tv M, Hug..-w D551' 1 Y 0' ' ' ' - " A 4, 55' I -' Gf"m7T0-QDANIIA .CEA--i:f".'i'9 E - v , 1.7 'L . . -gp. 'Nl-w,:'LL llmlguim-illv L .fl9rdN0we'Sl A H ' 1-,ffQ7"'11f!fe1i A-A Vi"'PJ,,f", A,-Fifi' A, - . ' 5 " A 'ii 'ig"C-0f'i-- f Q , B1-mu.. 'J"""""""""' - .til Mp' ' "JA'T,"'lhb ' 'ff H ' Eggs?-9f'3f-fl ifrgggf 'Z U 'Zi F " - 'nl j I iff . ' 3 '12 515' - mufliv ii ' fp A :Tw fKl""i5':"l'f I I ' , , rp , ' 4 V ' '- 2 ig? kg- '11, 1? 1-ig? 1 -Q-:I gfljagimhgf' T 1 T j fiA,!,A N: L1 ' ,fi 'Q 'jjj qi,,,,g,,,f,,g,,i, '-'- .-5-.----snlpmqnx lsldxxma ' ,ff ' .,-V' dy' 7' ' f ' L R' I, fifGFr!9-"- V E' '? " fggjffk- 1 'E 4-'.1j.1.a11,ff4us-wwili"Pi L :fin-4-fm f ' ' V: J " , , -I V " ",f,2,gwjgif' Ni ,M f --'- 'fff1'T' ARAFURAZLSEA-'.'A'f-ll" - 1 ' . 13:3 i7'adYPP4l""' fm- f' . 4 M-I--im , ' , b f- -ff A -' 'f -L T , X, 1 1 ::"1?'f-- 5 -ef : .Y "': wuz: A -'-Env 1""f.:1-lfvwi-'lllf .. . W' 5AN'l'A'1Nl'Zl5 f 'm"F""' ' w ' - f . " ifmffif -v:., I '7"1N' if- ' "SL ' '1'mkn:s's': "" .-,fi-f'5?1Ztiifr1,"f"' ''?f!w'7?'!?ff""""'YY'li''G1iil?luJi:um..l1 ,Z N"PU'i,'.,-V. A A- - ' '45 - !,:"T':'g L.-.1S'a"Z1g,15 '.: 1"' Y 51511 ff- ---' M T- -- 'L' " V Eli f" L- :. g"""".:'f W. ' ig-' f"'M' 5" 11" K "" ' -P ' ZSPP' ' ' -JL P 5' ' f ' '- Y isll 'i-Y4-3731-fli, I .iL.,,'3'9fY9-1599191 'Yi ' k"f""1fTM5krl1 .. r.ilZ',-,".' iv-'-li' ff ' Y, 'f-1?-""f5?1 "f"""4-'ffff L-151-4 1. - Y 'B!"'i""b"l' " emu.-.Q ' '-4-f , , f . "fall L' 2- Li-4, Y A rnungi 931 , - ' Tl fr '-" 1-'Ulf-'iff' V 5 1 14 file' -41"f+'::, lp.'i.'fT.71lI.? -9'f""d,."..F. !1:f!l'?'ux- MT' ' , . ' " - ,,,.m--h f 5 Y 3:30-I -Pfsgigpr ,V 3,1 , ,nigggm by V , - fugg' A 1 ,Q 1 ,...f,.,.-,-,,,, . ,. ..,. Tqsnluj .iglzx-M4,.-.T5ff-ull..-ll ,, hgnllml'--lrn -fqum' L -11' A 1' 'MWL1-21-'-'L-'Dr-Hvfr --" 'f-,:?ilf2f -.9."4' -em .51-'j'T'iti, gif- ff ----ff: 1 X - " i ,Q 1" , ' , , , "pf 1' ' 5- : -3- 4 iL'7'2-+4tffi'-7-15 1 .1:: , ' f'l:9'if':.:.,,-"' f - - ' '-E-iff! -E50 fu" 'TH' - . , ,jg Qgftzf F25-131'-5 --1,4--gg .3 - Tlkovu T' z"ig:,. - , 1, , 1 ff7i':i-' 'J' :f'r '?h'37'72ff ff.,-.fiff M1151 'TE'-g'f4Mi'?5ri?HE1',p -. .. "'fl5E1'-ilqgzf--'ZL ,Q ?,'T1Lgg -47 .?5'115i'i2-'f'--P'-.r--A 1 2 ..'n.f.L-ilnta .: :f f1-.1 - ' - "f i"'Vf2ff'rvV '11 fa?11S2I35iFiiiaAEi'f-9fEL?2'FC'F1"'H"'f553, 3-fz 3-19.l,..Q-NG-01!5!!3l!ES.EAT5f.,, 45 ' vu..-n"'5"""u-nuns-mb '94 1 f ' A 'T-,:i3z?:f'ii'f' W ' :ali H MT? 3 9 fl 1'1?721.23'f,lf1za5-m?,ii' 'f?""5'f"'7f"4'7'l' I fl" -1 52?-1' ' 1 - 1, ' "f f S-nulsri-"Q Qjffil K ,E -. 5:21 f'-':f5jfiQ-.gr-f ,L Q! 79,553 , 45'-Tf-gffifivlgjL1-:Q iTiz'1,5,f','11 3'jQvfgJLgT Q5 - paq-ans-.s...g.Q5 J',,,,,, ' 'f'.f'i,-1 , . ' I ,iVfT'f j'ii"f1,1i ?4pAi'j'T5'ff'E12 3:55 QT!-iff, fzfff 'fit ::':13.5if'AVf'f5,12-,iELvf-arg?-ZA ,I ,fit -2.5lj:Qi.gui?gi:g,1gl,,:TLi,::':f" .K A gig. WL I -' 'Qi , X 5 . 9 Y- H' I-, in jQ4'fIf1. "4 e .. 'f.'.F-.E:,7,g. L-. f f5,g51gff2i1ii1i fgg?5jgf-:,ii :gg,,, 1 Mgggf-'i ' 13,45-: ' ggpggigjifxfaguqmaiigfiifY iLipaf'Ff 5g:f ,,,,,,,f.Q'-'15'L"""""" - ' - -'--A - 733 -4 ' --" 1' - 'TT'-'f -1--37 fi- 2 1 :..:':TI"'3i?i-figiitjfxiiklgz Q in 1 V-Aff-'i'r: lr, , . g':gS4l.,-'ll .,.,3r-LffflTQl.51-H-gglffffff-QLg -- - - M ' -I-. 1 -- EL!-ff? 51' 5 1 -4,-1' 2 Am-- 51- j"f5,F' f-111 "ff1'T:f5-12 ff :rg ,-: +, jj.:,.Q-ff ff-1,-f , 44:76-'Hifng-ivan , f'f21ff:1:5 if---f-121 1: ' " ,J , ' A, P Q. 11- "4,'-Fir? 1351? fee-2:51-A9ff2F2'1Li?--Ag-LQli'P-111-QiIf'?lf.4-1-2'9'.,1f: . ififlgiff . :f33.gj,L:fee5111:P-iii W.,-D.. 1f"'4f""'f X -4- cali----gn ' 'f::f14,:r'i-'ff -f-,ivffif A '-'71 5, 31qEj?2',fQ ati!.ii-iii.---f5:1?z ,if fx ,gil -fiSnm5'-Itgi fi L T. Y w ",,,Q.g- -feE1923i EE -5-- 'L f1:.i3'Efff. , ,- " ,- ,1 Lg :,-'41,-:L .,x,,-,f,155.Z'??f' "ilk", , Y3--Ffg-2'ffLL:--ff:--:fl'Qqazjfff ' ff-:l.1.l1:a ffl: -' fa-ff -' 'l' 57,5 - g -S' , - 'f' -- , ,--f .,..,,,..- ,W '.,,.x , . - r- -, ---- V . Hnz.. ,- ki- -------fy MW- v----,,-- V- v-- ,L---'-Y 5- ':,j:'!?l!'llll0ll-VS. , '-,P -af--,gg,1,4i, . ....,1-svugl-A,'-g , . --1 , V oe' CqT"TiE--ua A - . Y-V., .- .-.---- -- A -----ff-Fill'-'III -. f- f, - ,3.gg-Nf-:,g-'A-- -1 11 ....,. . .. .',, -f'-- '--- A---Y ,g- A . :f4,fp,,,.,..-,-- ,-., "- -..-.u.,. -,,,,,,k,. ...-.--.-.--W 1. , --- f- U 1. .7 5- gi:'1:i:':A , QL' QffE3.3ii!1.jQ'.'L::?Ei5255 '-T?1ZJ'Z.1vi'T'lf.,ilF'i,,1T1Tj"N'iT"T'1',,'1',j,', J-','L,1'ilii-"'VZ'-fT-f,f?,gfIkf'1", f- -fffti--il.i.i.n:5z:jEPff!ffl'. 'Ei j i::,. ',.f':I'rnfq4-5-iulrhw g,:,q'r:- ' T" 'Ll abifoqg. if-ifilf fi? ip.: 1153- Q ' :?1g'i?ET f41ff'fA?: ri-f1'E5+l53'1,-11' 55135:-?"'f i'ffFff3FlE ,T11 gvllfg5ilLlx'f5,"13l Lf- 35. -- i Nm,-Q -:A 1 t1:i:1H,u?:' , ff"'2E?,Q.55'g i5E'ffffff5i5:Q2i2A4-1--7fgi-Ei?f.i:jj5'fifj Q gg 'HM-B"'1N1lK ' N...,...,., "', M-- fi: 5f.ff5if'fi12f 211'-44ii S'?55?s+4Lr ffi1'? ii+r fSl?124 1' -ff-. f' ng, -,w.Q1,-.-- , 3' 1 i ,---52 ffifig 55,1'1'lJ3iI5iQfifl11fflgTL. :5Fir.?'-1f:Z?Tij 'Ig135533.il-Eilfiifv fT'iii:i'EL:M"E"55i3f ' X- fl'-fr? ' ' ' '47-"fi L '11 w "??2i:ii L1?'i-'f'L'?? ' ii'-1TQ',E'::T fE2Ef?"' 'fi'--J'-'F-TT: 'iig'--: E'?fJl2 iQ ,Jg.1I?:2ElEf'?iii?i::S:iQiEEgijQZra335i,im 'ill.'!l'?'lE2'1i1?'7?TiE5:1f'1f"F. -'1 -- ' ' "-331 V " f - ii. 315:54 -1-:'f::: 1.1-.1-,-:f1"""" " in 431,-zi:.:f?ff1ffrFLiif ff '75--"-1'T?fl"5i,:1f3, 'F?-F-if:-f:az-::::4::r?l fw-1-u Yfl-111-fl.-:E-Q-452221 11Q:::gv:r,fz1'v'1f.3.:i?'L'2.i1T -11.2-.f1l1'-f"'tiTi.1' i ' ' L rf 5: I l'ITl"'w1i1"'fl1'-f ZEIZAE-1,53 - 177- ifflj if If AT:--Q 7'f'2 iff' .f 212411: -.':.'.:2:17l-h.,.f3"'il:z:'r!!'.!!l2!.-, 'fr ?:r3:?..fi7', . " ,r , ' ' iii? L iv I 4- q...'!.i.,.f .fgiiaiieg 355111, j W ig fx lf-f1:.1A-:mf-.fqejyzw fg'2:1i?E2?i2'l?T E+T3E:144fiil-ZLEF52gi21E?i?T-wf.iE,4E3?'ZTi2i 1if v-2f52:'S?iffl4332"--??:'iifiii11i Q'21iEi?fi1eifsf2.:f'arse' L'-1" H ' Li.,-W5 A - -. ' fazizi 1 N--4--In . .. ., .,,. ,MN ,,,.,. , .,.,, .,.. , , C, fi- Qga3yay:f,kf Jig., ,.4,?E55g?-4-.A x i Tiling M init i WESTPAC 1969 USS NAVASCTA departed San Pedro, California on 24 February 1969 for her fourth deployment to the Western Pacific since she was jum- boized in 1965. She proceeded to Sasebo, Japan, arriving on 16 March. After operating in the Sea of Japan and the Yellow Sea for a week, NAVASOTA turned south and sailed for Subic Bay, Republic of the Philippines. Upon completion of loading fuel, freight and mail, she de- parted Subic Bay on 5 April on the first of five line trips in support of United States Seventh Fleet units in waters contiguous to the Republic of South Vietnam and in the Gulf of Tonkin. Completing her last line trip on 25 June, NAVASOTA returned to Subic Bay, loaded out, and proceeded to the British Crown Colony of Hong Kong for six days of rest and relaxation. Departing Hong Kong on 23 July, she proceeded west and supported carrier operations off Okinawa, returning to Sasebo on 30 July. NAVASOTA operated out of that port for the re- mainder of the deployment. Departing Sasebo on 26 August, NAVA- SOTA returned to the continental United States, arriving at Long Beach, California on 13 September 1969. The deployment lasted 199 days, of which 150 were spent underway. NAVASOTA provided ser- vices for 280 ships during this period. o v s Y fff W X M W f IWW ff f V, X M ,fa , Q ,X , , ' '1 Vf x W r , c k Gavin ff 0 X If vf.. f 5 fl ff J f 4045! , M??1ff'W WM--WN ,1, ' WK, , f. L I s S 44 ,ff ? I X S WNWW WW W X x X if K 1 A , 'N k lm, aux, f A ,I ' S' :Qs W f . -fx fy ,W fy f f S l ' 5 f w aff-' Q fc X- WZS4b3gx.Z,fR ffm Vx M , ,-yas f X f f X X I W , Qi' .Wx X k W ff ,W X f A i 'yi in ,ff . , N X2 1 W NW f' 'f A X N f' Aw V f X ff A U ,Wg V x , . X M wqfixw f X - if f ,W AMW' wi W' N QQ 'W W f Ns ,z ,fb K I W J M, 1 x ,H vw " 9,6245 neon DEPARTMENT First Division i,-gig .?.,,,- Ll,- ,,,, +--.fffz Lht-"" '::-T- ,fi--- -i- ,-L N III, mmm NYM Nl M Y ll IH ... ..Y,..i ... --,.-1 .. -2-.1 :1 ,.-5-.l.l .ig ..--1 Ll- , ,..-...L ...f ..-i.,..i l 5'-'3 ... ..,..-gi, 3:7 -..Q i l .f -i7: 3 -Y ,z .4-rf: .,-"',,. ? - --: 2-?.f 4, fl? ,,: :, iii' L ll -Z-sf, 1: rv-2' , A ,-:gv Y -if-1 4 --115- - 1 S Lgpigvwq E 2 1 ': - 'Eff -If 1' :23 i ' ' ' 'fl' 'f--31' 1 4 , 51' ' if g :- Q -Q--12 12 -4- -2, 5 : iw E3 -':5E,-:jr - Iii 1:1 E , 11"-"-"'f1'1 g ,L-Q I2 W -, -Z .f if , ,.- 5 :4 : 3 .. 45-315'-' -'- I-iz-at-T Y lj :E - 3 E:a-- K-3: -- Sf: --ii - -+ --5: :: T-:H '-' --' :f--lL ,,-, ,E E E: lil- . - - -:"E'73'f'Q f 3 5-2 F " ' --....-5 1,7 ,' 4:1 5 i' iz TH ,gl-f 'i f , ,:: E :- "'--,. ar " l- -L Al , .Il lil : t.'-'..- -.-- - !,,f-" V I F' 9 "': M i . -- 11' -M ,qs E 2 2- 251:-1 ' ' 3 - 4 -T 5 'TY l-::-'- I "J--'. : 7 2 -E l .,J:.-i 7. E E Z, .57 f 2 7' ! l I , Y 1 K i 1 i N X 'i 5 i Second Division ,ff ,f uw? 4 53 vw 1 My f f .1 ,f V, ff f f Y Q ,f 'WWW +5 qwqwf 5612 Www-,, JW Ze I Pit 3 W Q ,f a " ,f V.. a X A 'N N 9 R W f 'xffwyr . , 1 . , C 'W' X "' ' N ,ffm ww' .Q X 1 5 Third Division 1 5 Wif ,,,, Af 2563 ' hi f ff? SWWN Wgayf , , ,,,. 5 ,- 1 fVf,,,5 xl Www X Z! x ' I Afwsx, WQW f f ' W XM I S N f A QW L X X7 Xi , ix - 0 , xi A Q , A X ,, a QQ 5 - 'ff YZWWWAS- ff zlfx , L ZQCxMyw , N 'MKS w m V A J, , X EW , 2' LfWWMM5 4 K 'L 5 fgfwk N X -4 ' 'W Y U ww, f J is f Xu... :N C N. fmt' X vfm' ,W 5,213 ,Z l Zi k w- N Y f if 1:11 -V 4. , M' X I C 'Y N f ' 4 , 4 X ,.,,,. aa. W Q 7 , Q f'-2 Q H .. MN av NAVIGATIUN DEPARTMENT UPERATIUNS DEPARTMENT ,a ,-- fu,-, ' f X X If X ? f L...... IWIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII I III I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I ,IIIII I IIII XIX' IIIIIIIIII' IIIIIW I IIIIII I I -fm IIII, 11, I "I I WI in II I II I NI- III I IIN I II' II ,III III-IIII, W 'II 'I INIIIII II 1,,,.., .. ,j , III, III I IIII: II II I I III I ,, II II I I IIIIIII I I 1 I 1 1 3 1 A .4 I 1? 1 1 F I 1 1 1 L Y - Y ,, - S 2' X 3 1 .fg f 1 1 3 i' ' 5 E X :1 li :1-l - 3 f 3 g -gf i I E E " 3 3 Y E fy .lf gi-, f - - 3 ,R YI, 3 ,f - , .fl- F : , ,Y 1. , 4 , -- 4ff,:'11 -:rs ,,x ,hiv-YY ,1,,,4 ,,-,-, :ig - HJ,- ---freflgi.-:x+i 1 V - -2 -H-1 1 -'AQ '--- --A --V - -S f -3 iii: if 1 5 xl Y" i -iii-W, --1 -3- - - - - ff'- ..T -r-'f , Lii? LE5?fEE ' E fffi.-:1f:i'iiY , , - 1 17'--, 71----YQ, cffff 71-X - ,-,f,, V :- 1 :,' ,if l . ,, Y,, 11 J' '53 ii? 1: 'V- --fi1f:1- 2515: ffi?-f: ix ' "ff" Aff' ,f-:l-ffi ' 2 2 , Q f- ,l I. :Ti 2-l - . 'i. , . l, ' Y Y ' 1 Y 7 -.W fr ,Y , , "Y Y-, , .T avi? '7-71, .iQ li .,-iz' Y Y ,, , l . . .- . , qi f V ,T W -- 7 - 1 . N111 1 K 11 ' .-Q, 111 1 1 iw 1 1111 M 11111 11 N 1 A" ' W- Y .wr ff R 1 Q 1 Yi A' ,, Y, , , Q 1 Y 1 -+-- ,-- - 7 Y -- Y Y -if-4 l -. T ' 72: , 1ii""' i 1 51 f 1? ., ,.7:..A-:AL 4.1-!h .V --du-v. .ul 7:1 AFS: G't4'nT:TJrFfA",t .LA .4:5.qF,9-L. .,t4...t..-,.,.f..5.,.,Y:,4-:,:f-1.71.1.1-1.4.-vz4:4:...,-.,-4.. 4...'..-.....a,:-g. ..4f....,..g, . .,. .. mm. . ENGINEERING DEPARTMENT A Division F" 5 L I if 'irra-.... N num f Mmwm I I I 4 E Dlvlslon B Division QW 5' :'- :, 1 .Y .. JL, .,. 1... .. .. . . . - .-.-7:-11:31 M , , . .. . . -- . .- . -.. , , .. .-: ., ati" . ' - .Q ,, ' " '..g : .'I'5iJ:. 3 11" 1522212 ::::. 551'-:1 152122 nu- ii .. Eaifif. 'if:.-.-3-:fn .-1-:Q -. . aaa-Ls-2::Ffff5::.,,-5.-..p:?f11:n.:-h:::r5:fi "'f5:r-555:15 .5-':5 ,,.,:5kE1-EEi?:5!i.-.33-:5rg.-Z-,.35,13'f,'555:g:Z5q E1:i1:a?'.4 e 113'-1.5 -,-253:-1'I'??E5'2i53M2i2r5:4z'1i?-'IEEEiffif U11- Q-Tzg,-11:-:,h rg a--1: iffff 4-,-gm.-:frjagga-:1,5115:y5:f:-3:55325555:-gif: K- fr fi-,af sis:1--:rel-1-t-2?-2-:?':-EEE?-52-215:5:5112 "sE1i::ii225E2 Q W li"-fffii E-E-:fsierl Q 1' 'E fy 3f -n-.ws-.get--.jr-:-.-::':-5,5.1:53g.-,1::::.1,-.3-.-.-zz-.z5:g: . li 'Y '. Ki .f x :f::.w?'fZi'- y., . . 5 .. - fi -- 3-'5::Z1" V"'2? iff? 'E-?tBF:f , ..1 ' . , X ::-.-::, zg.,-1 -- 2 ,. 2-:ni 4. 'z ,.. ,"-2'-'I-.. - .' """"' "" ' ' "H ' ' ' ' ' ' " "' ' .-:fr '- 'I -.H iii- mf-If ..- " -ggi- iziiif. ".'E25EaEi'L5:"4'2'?,i5-:-.ff i5"g'2Ef5E5Z'2if51'1 ' -5-5-55' ' 21? iii' J' .ia1E2..1.L-.If Fif: . '."1ff" , '- 1 ' -:-:: --s,1z21".f-inf-'-:. in-:A ur.-2:1-'.' .. -:,,.- !:-M--1f4'-'- , 51'-.a:.1-::.::-lM:j::-:.':-.1-.4.-1:-2:-1-1-2:-0121: A ' 511:-rlfwglzh -.f"::1'-1-16:22 . ,lu :-1:1'-1::g-,-,-.' "QI-'f:.'f."Q: . ' 2 5 , .g:5::E'gE:1?5g-"'f-.1Ii:iEf-'--v.-Gi'-:5:la, "Qi ' :::-.'.., '-:fu-5. ,g -.-:.I,.5:1: .-.:::.z3.':g::.1 :.- Q- - . i ,:3gx:-::.1--,.!:l13'tu---. .1.-!::5.:.-J., V- ,:E5:E ..-'zz R-.1-.3,.,.i.5 '., I-'J . '-1-'-'f::.q :gg.g:x:1-.-.g:5, -- H -' ., -:lx51:-::g351g:g.1-.gi-Lv -1,,q'-153.548-4.3::f:.' ' ':-'i1-Z--"1E21: ..f5.- -- 1" 36:1 Z2::1i+S??J5A ' -. - ' '!5:211'i:':.v21:r5:f:r:--1 ' ' gl .11-tg' 1 if z'. ."12.-,5-' r ,- . ' - 11- R 35- 92:-zfngij' 41:5 g:g.,,5": :,g1,,,, , ..,,:g-.- ..1-Z :jg.j.3:.'5. 4,1::gLzjgQ11gQ311.35:. '!:.1:2 P. -12:0 t:1: ff-"riff 493-.-ix -957'-5' " .i'-i9V.-'+EH.'3::1:'- " ' FTB:-'f '32-"-': -1'i:-':1""- ' :1f,' ' 1 ' S-11:15-f4'2'.-.111:'.'1 ' If 'Q -- A .' nw .E-'2:j.1-. 1 7, KE'. --'PQQQGQL' gsm ,I "g.jS::j:'4,E, - -' '-1 '- '1:q,ff.fi'i: ,:1""32E!"g5 .-.- .U--K -Q'-H 'hi fi bb ,x--I t.--.-,.,--- A . - X - .Cm . s -f.. --.--':n-...- -. '21:1:?:. 1-' ..-:ami ' .' ' -ul-y,-31214 41,--7 -.-:2:iwf:::5:::1l4 +?:I:f-"hi ,:.1.'Q: - . . 'Hwkfk f ' .: -:-5'-:1::1::x:1:-11:--'iifb' 1.-.s:2:t. 1'l,p-':f221Ff. A 15-:f'31'2-:1:-.amff-'S-4134.-.1.-:gsm 1162- o-:,f:'f1'e- f- -- -'-sms:-.'em1::f1: 47515-1.v'f 2:--- 'Vvg,- - lf' 2:::5i-:ifgiriqiif "f.J- ' 1'n:1rrf,,. ' err .,' .35f'f ,--,:.,.,- 4,,- ,u74,.:.,. -. . .r-ti,-12 f.5.: NJ. Q-. .3...,..,.g.:,.3,g . . .xmx -qqyg., g .....:g.'..g-,3 -.-:-3:. J '. - " .,"-?- 1-'f,-'YK 1114,'5vq:.-g:g!1::g:,, 1, 1 .2 .-,gn-,q5:..'-'-'--Q---.-115'-:g:4, ,v -.H+ ',-:, .--gn: .::::!5g: ,'a,g.3. .4 : filler- .:J,?,Lf'-::-' 42.-1'Lfiv:g55-"13:aZi:f47' 5.1: -5:-.5ga.-:-2' .af.-4:1:q:- -fig' X- qv--:L-.-1:1 "":f:-g -I-2.11.1 Ev- L.' qwig-iq. ,g:::C3r. g.,-fs :.::-ffzq-arm, C: -' ar: f:,1I'1flg1- 'Friar-, :1f!:- ,ff -- L-1-':5,::. rst' " Ui' "'111'i" 1' 542 :wk- . s-31 "r'E, :i qifw-2 Eidwtlff:-. -:1'3i2133ii 2 ii. 'ff' ' . 3 iii -5-'-55 ? .'f:f3. E? -5??Z31:.f 213.175-:. . ' . 'r-i"'.. , Vabwif-Nr--. . .i5ifi1'. --:Bait . . 7- ff' .. . -'T 113:21- '-1 . .ik ' -1-5-5-3::5j.':2'-1251' 'ffl 1 ,'-1-i-1-'F'1-Q-1-2-::55-Z-211:Lz?:f55r5.'S96:15-'i 5-1':iG5qrZ'5'-1fj:2vfZ-rff-rftiigw2afg2'.'.'.-Zi":zz-, 1422 iff .. 15:59 " - g5qi:i:::j:f-ii-.'.':, .gQi'I-g'.-.Q-135..-.41?i'I'l:5:5.gl.::Z-f'I:':jf::3':3'g2,1.'-.'1'.'. ,'g'.g:Q:i55::jjQ-jiil'-2-:-'LEZiig-Ejg:5.gggF:',-1:jfg':f:55 - ., .l 55215 ' '52E25:2f-:f.f33?Jif5515:i1.51121ff!"iii:-1-:wgfrzz5.13:-.-.-.fs:i-3-?:::'55ivw:'QJEQQLG5.:55:513:55:2:.32:E35-.izEH'.-5-2-32:ggyz'-2555::25:rw., 4, ,QQ.,:.-:,-..,.Qg:.,Iffi:55s1i-,. 1 Zfigfb Ply .. -- 5:311121-'.-::5:'11-:1::2::4-Z'.+:1i:1 --::1vr,?51::1:i::-1'-5745! 5-. ' 'I:::v"i'f-'f:gg1-:W'::.1g-pq'grae-is-:f:,.'f-25 T-.-5.-.g:.g1:5:1:f:4ii-1-E:11:?g.z::.-3-:f5g??-1:.,. ,-.::a,,,- .4 - 5.2, . 'H' by .g:- if f.j - af-fb, , Lp-p 're-::: " N ., , x .1 ,I 'if-:gg:551.-.1 gg.:-'Q gg:-1.-'.-.g:5:3,-. -ff ' M fm .' " ::1F' Q:" 55325. ,.,,,,, , 1- ,I 432 -gsjf' '34-iid' .-.gg-' .,,a :.1-.- - --... .,. 30 T 2:.5,q.Q5. iEE5y:r-."-41' ' ' 1. .Q5G:.a,:.,p'-. .4 .- , .,,a 1: -z.a. - I::I-:-l"'::s5,j.,-f fs.. -: .-f...g'I " . fiiir-325:11 Y" E I 1 ,i I V. l 1 i H L I 1 H P 1 A 1 Lg M Division if fs.'.g415.5g1 i:1.asaa2z?i .z 1: -:f-fb 3 1 32 .J R Division W X 33 SUPPLY DEPARTMENT Food Services Ship Services -F ,ff ,f 0 tore eepers Z W f M 0 I 1 X f X S Q 2 Z The te ards f S, ff?-,W 7 ff , 7 ' 4' 4 , fi, ,:: Z f W W0 M 2 ,f X W 4 f , Z W I QQ W 1 f Z ,WNW X 1 5 3 f .1 mg WV ,h ' fam, I 55,2 4-fi? P 5, j, .1 - 52 I f .,,, 121, A EV, 4 2 3 A J X ' kt ,, Q V X ,, af ,-., .WM 9 ff AV, . ..,, M1 1 QA , Q ,f ::...N,, , 1, 0 ,,,,,,,.L,c, X f ?V'+x""Q -w ,Um 'F Wm f,,, -w . , M, ,W M 5 xx . , ' ,,,... fwww W' jffdk.. A 1 "N" Aww, ' "' MW ,fm ,W ' WW " hwdq W' ' "The Pearl of the Orient", as seen from atop Victoria Peak. It rains a lot in Hong Kong. HONG KONG ' ,..... Directing traffic, an everyday job for Hong Kong Police ki.. at www. My-nw, 1 NX Z2 ' f 2245. XE M! M'd-M-,,,..w HONG KONG---A city of impressions, leaves its mark on a sailor. Tailored suits, new cameras from the China Fleet Club, the Star Ferry, Kowloon night clubs, rain every day, the tramway, bearded sailors with British accents, warnings about rickshaw drivers, the look-alike concrete buildings, the vnleft-hand driving, fleet landing, cheap prices, the crowded harbor, the water taxis, sidewalk vendors, junks, the smell of the Orient mixed with gasoline fumes, those big Hong Kong dollars and girls. That, was Hong Kong. A typical Hong Kong street scene Crop leftb Rickshaws are a common mode of transportation. CT-Jeffb A mother gives her baby a bath, curbside. -ff' 7.,Q,,, ,,.-f' 4 92 v , k 9 fn V iw, Q f 7' ff ,mir l 7 pf C f 1 1 f. V ff A 'Gif - ' S2"""nwi Ili A land of many contrasts... THE PHILIPPINES of terraced mountain rice paddies... ...of Olongapo bars... , I 1 ...and a small chi1d's poverty v I I' it I I W, 1? ga The ever-faithful water buffalo and his mounted owner. Taxi!! Taxi!! MUNICIPALITY OF OLONGAPO rx A 4, an r L 1 N K LEGEND I i' 1 6 Q fm ov vxumuu 0133101 Nil 5 OU? OF BQUYIUS 7:-" 'Name'-U' gi X W f 0 F If ww-wewlanzn aw X 0 4 r I v if 0, 'fy vjigw ' ww 446, 1 ' U - O94 I V, A 1, VV x Q x V id .Q T .1 7 My ar, 'gh' sg of sus . of f av 4, ,,,! X'-Sym QU' Hou , ou' Bo'-"ms T. "ef, , , 0 mam A . 'Vila C 'i H +. ....... ,E ' This ancient Spanish gate stands as a re- minder to Philippine history. f,5g,QfX i . wif f JPQ14"b'qs', an 5 Mg, .5-1 ' wr Jfvif The Dalbutsu, or Great Buddha ', of Kamakura. 2 5 'V "X' 1 iw? 'x XX H 2 , J, ,X ,J T ,QW , y 2-XX 3 f vif' X fgjyf .syn , X ' ? X.Xf,g. , x ' ff , X x Nf'x X XX W MX R A X 'X X Xf f f N X , X W 'xg f A F - N ' M X 'K f lx 9 '1 Xl N Ns f W X f f X? Nxi Xi A X, I f V rg 'S 1 W W X Q if Q XX 9 f X 1 X . f, 2 N f' ,IO 4 1 s X 1' X A x X:X k g,L A 6 . , .nw .X A Tokyo woman washes and separates the rice. Yokosuka bar hostess. "You buy me drink, ne?" t ,,,,, is 1.210 f,w,i,,.AwfWi.rt,uf mw,.n1.iW,MfQ...W4fp..,.fMmM.:mM4waa.a4 5. 1 J 1 1 w ff .Yi Lf? mt :M 'S r in 1 : i 4' 1. l QQ ,Q . JWQ 1 N 4 r 4' ' 'Xu -1 X , - XX - 45. ,Q -T j " ,V r ' , 'M ' w f 'M f f 5 '41 ' K , ,ff , Y"--"' 4 havnt X N' kv?" X , W :1+, ,,: ww, ,A , L' t "TVN tTf"1'V VW W "wif , . ,QV VH4fV4.V,,Ljg,,Q ,, .yjyX,X' 71p !4,,,MfX-5 WX ' t -V " tf 'Hi' 'f gf f Wt if Thur- V1 'Tit " 1" 'V .N V 5 f Q0 f T if ,V mf XZ ,, f, 1 Q 11, ' ', X, 1 N- 'qw 5 ,ir , 'I '- , ,,,, if , 'W k 4 n- 'S gw L' "',fViw- , NM , H 1 , , ,qW1Vm7 ' 5 A gy Vt i' QW W-fww 'f ' V L-MVWI: w,'4tfV,W . J ' r A Wifi ll 5 wiayf M V , ,"fm ' i-- f , " 1 fwtwfv-V 16 T? T T T W T V W j53gVff1'VtQ' y ,Zfyf . g,gX,XWXXX,X--XXX:L X , X X XX 5 XX X, L Xu WXX II XX XX , XX., f X i XXXVX-JjXXXX,fX XX,XXX,X,XXX,XX,fX. X ditty " :W'f"bL. 'V , V' Q ,nu 'T fi f T H J 7,f,V4,,. , 'tW'fy7'JfWv-jf3" , , ,-gm, , , ,, ,,,,f, V ff ,,,,t ,w it Nj, I , 'r,,. .M ,Q -f-. Xirwf M, ,,X f fy XV i',X,,,M' X,XkXX W ,V ..,.. X. V, ,. XXV X an y X W, " W 'f , 1, ,, , I ' " 'Xigf mgg g-X " PV. -J " ' " ' UT " ' 'f ' "' " "' " 'V 1.73 "L "Jw 'MLV' ,f" fL-'5-' V u ,':W'f',""1Wl V 1 ' " Y 4 1 I I 99" '1ffwfw,, ' f ff I' , L '.i,f, iii? fn 1 ' f 1 ' M ' 'ri , D W' is fn pf 1,157,191 fa H fy , 5, 4 whfa Q X wmwumnw,a,. ,fl Vt. -,, ',',V -" -,L'g,,, W f , J W-, . , ff V,,1,,V,,19, V , ,-J V,,,, if ,V V w-W , V," A , L H , . ww, , "'f?"'7'V'f?'7Uf,t'iM"'7""'5'i ..,.Vfw'VwV-wi N ,M1w.Mf5iw'1-w6:.fb."VaLe,, V.-Mio-2.Mwwmffcyw.gvzm-'WV-,'r,what , - V , ww f."1w',f'f" .M " H V17 JwvL,,tVp5w:1mw,'41M,,fuwww ' H , fam Vw", ,M ,,V,f,w,,,n, ,, fn., ,,.,, 1-,,,,,,if .u.,t,,g.,,1 ,Vqg'VfnV,,J4f,.,mf'f,n,m:,WJwfHVu.,g,m Www , VfV, Vt, V H arm ' VVWWW tfipwi-iw' ' 'VW'Wi'T'iVfzlhti-."PPYt?5tttE'ftM i ,w ' MW ,MW ,ffnfV. on 'wb'-.-.w "V,. ', -,f"ww"v,,::Wz: f i 'rw ,,,n"," . It ,:' f'w2,ww "'f",,'-,,,W'f1f'v- ' ,W -"fr 'Jw ' ' ' J W " """' MH-'-if "I 'Q V .wV,'.p,ff,aztM6i?ikw, XX f w v'1:',n:, LLL VM, Wu m1:",nwf47wVWJMVyW4'n'w,f"tt vw'-Vi ,wcww V , -- ' fu i.i.3,g,5wps,,,Vw- XAQN ,X , M:ww,:WQ1:i:IMg:f::"tw 2.'-gmV'.1,MVXwg,ggWgfu1:F-,'2 ' 33, g, ,, , .M ir H f ' , iw-W ,, ,, Vz mfgffi' fu. I"-V1 " f,, "WV gr vI'R'DW,.Qf11'f X X ,,'1.,.,i ' ', V M, , "X " '-"W ,Q 'fi"f"VN"WEf41'I"g ' WVBFH' ,' 'j"jl"f',lh'HVgf'q ""'wJ,fg' .. ,ii 'Mfrb1W'7it'Tl,V5x5 2 , :W , ,Lim ' ' fm w.,,V,f.,f-W,main... ff.f1,f.. f,, -, -- wJfH'vwf1u1,f'. :f x V .wvuuu ,mgam 1 'war' -fr . ummm" "wi , ,'-s'-- '- ' .Jr My 1ftl'.nMfV,- fs"Ww The "Atomic Dome", in Hiroshima. One of the few buildings which survived the blast. z The Tokyo Tower spans to 1,093 feet, thereby being the largest steel framed structure in the world. I 5 ti 1 E 5 . 3 5, ,X KV cfm 5 . "A ,4 R . V rg ..-V Q' ' 'L J 6 L- P -Z'-.W 'Q' Q N, n W: w lv 2 ,jffg " U 1 V ff If 3 4 1 1 X .4 3 i S . 5 9 XX -X X R X-Q-Z-N-'1a,1'5 S-'ffm ' CQ - X' X -I ' f' - A Q, 1 21-iY+fgL?QR 'b 'W my X?"'ffv'- HXXXL"., -V:--Q'21'SXmX-2iig"1,::f-X4'ifxfwgfg W 2 Asif GX, KEN: Iy,,,N,v , wi W , ,f, fi X , N-'.:g"g f :ya S' KJMLXI X4 53' ' Q -N 'M I JSE , ' , ,N XXMQXXX Xvgmc. X -fm X, ,NXXXXX M , wif X f, ,Nw ,g m,XXX,,,X,W, .XXV X! ,A Awyywf as , 0 ,wg M1 Sv fmw W'7WXX47. , X f X . aXX!:sXX:m.fMwm'S ff " ff, v, 4 + z 'H hXQNyfw,,4 X-f fffiyffhiwzffb 1 W X ,ffff f , WM M H. wXXX ww. , ,Q Amd W X , f A 1 WX -- , XML. mf X-w f k-w MMXW XX W X , fy ,m 4 ww- Eff:-YXXXA 1,9 XXX,-x fx ,Y ,,f,,,.,4 ,Q f V4 qw X, MM-XXX, XA if X,,f ,,,XX,, ,, ev Z fx,-X M ggnkw Xmf ' Wlznhl f- X N X -f:f,wfMXXXs,X W wwf W f' X ff W XX , 'X ff' XX 1- X Mm.: xx 5 'X nw fx-XX' QNX , 4' XQXM V4 f, WMXXX! MW mf M wwf ffXX f V ' ofwz X--ff W X. WXXXXX h A X XXX X, ,. XX , X f, , XX, WX XXX, MX W, , , ,ff XXW X i " xx x4n'kXggvXf' - ' XX ,XX JJ in wwf fffxszg ,Zxqf V , Q x vffwb ff fi MVN ff x -X XX ff f ff .Ni - W '.XX,y.XXX f . XXXU ASP, ,W XAXN, X ,,,,g,!f0 wXX A yfw Xmxbwy . 4 f,fXX v,..X4,f , xx J ,, .aww 1 4, 4 Y., . X kX,N,,XX,Q,xw XV, f,X,XkX,,,gA,,XfXX,,m4X,f , ,XXX AN X,, ,M 4,4 , ,UW , XX X, Q . ,f , , C X X A-1 ' Nw ,fy vi' f' , ', 'SQ' ,X if f X A'1-WV' Xf W ,f xv-Nw -W D 5 ,' X. f71,ww'X,,mX:i .X yfiygwf ,HXX sg :jf-1 ,,f1XwfXX.f!q, ,,, XX ,W , XXX, , 'ff , ,, Lkk. X SXNQWX ,MAX-X61 x '17 "ff M ' . Hf4X. . w1 ,, S X ,XXX.XXv, X x , 51, xagm, f M Wm ,,, ,,,, ,, WH, H I , .X H ,. 51,15 rg gf frf, f ix X , .,, ,.,.,.s:,,m,,,,,f:X:X' X ,fl-X X X X , y-Wg.wmX.ww9A,,,n,X , 'WW , ,XV fx 5 X Y X , ,' x KJ ' ' XX.XX.XXsl-' xxxx 'f ' iXX ' 'V , L X.,,, XXX x,, X V MNT X 1 X , X, H - ,, W- I I X I 5 I VAX, yr , I, ' A V 3 I ' X jf ,,f 'f x -' X f x ,, W, Auf 1' X ' f, Twwqf---fwffm A K , ,,4f,z,g-,Mag f X X , X- X ff, fX 'X , ,f X M X f fX ff-X.. ' C, ,X W "SEQ if f'?'xi,, , ' f K ff WM- XX ww .w ww ,.- , I 10.1-N-' ff 1 Wgfsyf X' Q, X , 70:5 , 27QQ,gv Q - , .X X f , , , V XXJXXXMQ ,, X, N, X- ,. XM" " ,XXX x , ' Q , 'f XX X V x X .XX If f , K I I X 0, f if C X 5 ' XXW, W, M f Q NK- I WX x XXL, 4 Xgw? 1 XXI fff V ,mm , ,5 VW 4 X MAN' gf , ,, X, ,M fri: f ,, N 1 V 1 UPERATIUNS 115,55 ww" "'+-+ W f W 'Y' . l W- egg R f MI IMI I u III I If m"nnn11'rHI' WWII!lIHHfl1l'HI'Il"IlI 'III' NH! IH fIf,'1!nr H I If I III MHIHIHHII mm!! HH HI 'I In 'I I In" ,InIf11in1gw'II Immr 1Iwivmxnawaaauulmrmwmaww.M'I' IIIII fgf-ny II ' I1 ,II W VMI ull lil- .., ll 'uII5g'Il I J' I wa If,'II:::wr+v11I I I I MII IIIII I MII ul' I I I INN F 1? II I ,,yL'!6!1.:,f, INN' I II I mal W -'-fw,,.,,, M, mwvg W .JA,.,,, vw'- W, wp, W hx ,M mf I 1 f 52131 I X Q ' .Q 02-w X221 1,, '- VO, N mu W i ,Q Q 5 2. ww ,xqmwpibgx-. . y ,NS Ak i :N X , X .- W fxg wx wg A N f xx XX X XXVN X X .. ' qfwe N A N, X ' X xx N X x WS-N' 5 tm .V X .WN fl iw N ' X' XV N' x xxx.-A.:r . Qjiigzjgxgi . aw- I H 3 , ex . .. 1. :.,,-, - Q --:hue-1: .I 'Milf' I .4 .....'rf'. .-4.-U:--4-,N , 1, i ff? WJ T t nu' , --:-.-ig-3.3.5 ,W -.:.'vy '-, . .-.- '. . " b .uh I ' A ""'fwegj?'.4- , fs 1 ' hw- .. .,, . .:.:-- x Qgggiwx .. 'Adi-z W" "P"Aw:e. ..-i5"'ggTf'215'QA R .E3'si'4'?5Z '. 1 -- . .. 5. if-"gl:-fig" 'Q' ,.1-:::21:515? g'-1' "LQ-ffh!?5'2f-,f?,'?3,Qi,1, F5z?:r2'E1'fa-"'5'12'2:'-1-. '5?'f-fffmo ., .. JM: - "5 iq," 2 .,-.-Q..,,n.. , ,ir-' -.":"-- ,:5:::g -'-21"-J p..-nz' . gf a rg., gig, L , . g.!"'f ne.-my Z1.- 44 , 4' :.:..g.-Liu GX-ll .,, -v fn, , nk . .--8.'..X--:.':t.455.:5,fX ,--:.::-g---i'.51sg.- Ma- :--iU?"?1fl, 4 1 - f::2-:g:.H,.::.-::.::n'-5:1 .. zaz- ,' . . -: - '--1-" 1- "' ,f - 4, If-:-:?7:f5"5 3:13:2-Ii'5:1':1Q:''i'?:li:. 155555:-'t'z-', "25'-11 - Igfif 'I' - " Q. : " 1:3191-f7T'ff"'4f?E5?s?3?2.fE:f:a...-,. .-if-?'::"?::'G1i' . 3 551551. 4. 4-qs"--fare -- . 1.-:gg?gg:-E51-:gig 1' -'gay-2"" 4, - ' ,,, . 95, -51-2-"if 7:'5,5:5f1'2':':l'f3f:--1- - V- 1 - 'H'3f'?il:':-x: .. -".:hf'g'--.f.-5553! 3 -72-?f"i'-'5?:f'ETgk'H-gl ,-e:v:3'hiw:-sewe2:Z'1:' 3.-.-.ai . ,. .. ess:a::f.-giix----.quiz-:-,, . -'-11.1-. ft, .-f. f-1, QETJQSQLQQ, ,Q , Q.e52.g-3:4 ,.,, "T '-:,siiiiaigifkiiiiiiiasks ,. 2? f .... f "'-f-PS 83.1. 4, 2f-2 9'l:a ,. .:af3 fl-9 ' ci' -iff?-" iff? 'L 'S-W3 6" ::'-f'f'??- . x . f f' - , s. . .. -9 ..'-. 'i,.,:,- ,., . .,,.3.5,:..-. j.:-4, .-Qsgi:...:9'...-...gf31.,.:,:,5f., .-F ,b . . .,,, 1"""1f-.l':..1.5,-.,,n g. .ng iii? HTH: 3 9.'f52'miT5?5f"xmf2' ' FWS. :"fY'?' :' 'L4g4i9o:Qrwx1 .' 'f'?5Y5'Tx----: 'Q -' ff - .ifeisffeffg-1-.Q1:viii-f:f::-.afxrvfszi . gqfi qfggn I '52 '. . . 5 :vwrf f 'Wi':h51r'?:5': .-.1-. ffi5"::-K" 'f4f-?21is3z':2HSfi-eff-.wwf-. iff-ff' . 4 'L Er' ' F6-xlewx-:K:WH"A -' --::! :A -1"-' ""-s, :.- . . . -C ..:"'--112"-.'1cf:.x- -I.:-" '-1. -'J -:.-5 . - ,- -:,..'.1-,. . . .. - - In 3 air? hy-' ,- -1-,'!, -,':w-.53 --:,,4,L . . -,L-,,, ,,,'g.,lg..,.. :,,.,u'3:i. ilggtqgiqv 1 . , .,g.-.. F72 V I. :::."?a::3'EEi:.. 5. N '-hu , 4 L ' 1 :iii .1-325. 1 .:bE?5",f"'.---..f55:?. 4' 3.-1-'Q'::1f4:g:l-.3-:..'.-'-::f'.'.-5.-..'-.'::3Q73 Is' "5-".-- 355' 'iig- . Eififflfv 32--:-13325'5:1'4i-I-If-:1i:'A1'1 '-Z1E:is:his11E:?:1i:':'ii:'-'i:25::ra-:raw"'' ,,.-....,'- .fr-".-23.,f:15erqq:::-,, , .g,a.,:f5ggg,::,, 12-:I-1 -:-in-1.12-.-'.'.'.'.-'-::.'-:I-.Y.-1 . 5-Ev ---:1-:-'-'.:'!',-:-::-'.'.'-.mf-A.'-'-E:31-'I 1 -n aE.::"'7..:.'z.'m-In-::.' r' ::L':m':H::: nn:-"'.::-: ":o::::s::21- --I-aa-::aw:ff::.-::s:gg.1,,,, .::g:f:ss5,1lrQ?xg5.fggp--yf:.' -5 . -. -zrafbgli - 4- fm: ."--:w..z-.'f'f'- - fivtfus-.11:11--.-:::.re.-:-.-ee .:ff5:r.f2p:f. --'.L:-1:1-1'- 3..- 3:r2"- . :'-1 -'-..-I". "'2' '33-" ":"'Z:z'f- 'f'-. ' 5?-5759 :E ::::-iv".--' ", I, . Eff . :':2i5:?:r-55fE2ii'3':I'lf2f-.. i'T'35R52' :f--."' ' ' '. .. "' -WI fbi!-I '-:I-:-32 I . LEG f 'fl "Y" I- 3--2-1'-13312 "113'-4.555--5'x:22.xii-'ifii ,-Ig-:jig .-::ri5:?3:3- !f,i?Q3q?",.ftf"3,-'-! .makin 'vb " 2 I'-2215? 5- 1-v.-.'5'-Z-.'2'!3'-132, :QM ' J'.g-:5f:?'.5'g'q?'--1f"'-f:i':ff'-r.-:!-'.':-:::.'-, ::9.53':E'5s5125:3 -'?ff'?f 3 :V iai!f':"-Z-?- A ' . Hqzagatiiz-zggar., g':EEf5g?E5ff' 'firaii .. lgh ff-ffr Q M ?-'E ":5:f:?1i'g?imas5a A ,215-5:'?.-::Pr-:-:f::fE:51- 5-1:-g15:f:F: '1:::1:f:a ,,-.-:g::rf3r5"' '-:I-':1:rgr:h?I-fr: sf-:?:g:-:.-:.-I-':'.-1'Q15:rffr.gg:g -ag, ,rs 5?-'2 '13'-fb'P1'9:SgQ'1 :Q ' -f'-1a5?f':.-:.s5::a-:.4.V1r:Q1E?.1'b , -- ' . In- !:'-'7'1'.-'!?2:f'A11iE:i -.-.rar 1:-' 5?-:,:f:1':f-'I 1-.'J-2-sv. X-5:fr2:I-.-. - ,. T-512 "' . ' 5,1 A -'ff-' M4-:-. 3 V'-'J-f 5 N"'1"6tf-:-'1:5: :.-'S-fr: 5iq-m. . .4-N' .-5:44-2--::: -:-1":'f1'1gQ:-.- Elfffif 'f.Q:2QE25i5i5:E2'1-'ifriffi .. fi5:af.f5.g324fq2:iiig:1,ii'55:E3i..-'sling 3'w2xkg::-'W' - -Q14 F3-' ffl' ,g.if:I-I f? kfifff f " 1"-P, ig- 5, 9' " ,. ,,. - ml-.1311-A ,1- .'. 5 .:..-- ..g.,..g.g-5...5,, I, --gpg...:.-.,s.g..:1-.-,g.-,.. a . ,, : . . .5 . 3- - .. - -..,..-: V . . :,,':, 4 .V M' . , ,..-7 .-,. I-. . x , ., ,y - , .-- K -..v .-.'..5.g,-,, '15 .:LfQ5 53- .4752 .'-1.-15,1 ..., ,T-.ll?l.F:3'.- .. .. vp. " jg .:s1 '-ffff. ' ' -,". 1. 211.--1 .liiyffifriff Q-535125 '4-'rl ' F' F 'Ji---315.--is 41-1ggq.g:3-2 '.1i:g5::E'!v 2g:1igg3'f.g45i:33:'5-:gggggf:1x::.11g:,g.3,4-:-- . ' ' 'ZA g:5::,:5.h - -- Jqixll F ,, .g -r ,, 3, 5: g5:- . rg E1yQ?..q?K-.n5:":11g- '-.mjrfgfgfspf 5, xi --:1-25,511 '-5:3351-ggi: 11:11-1-i 'Q':r:i-?ff5.:surf-'.f . ' . ff 1.-1? 5123315-51.-I-5:1:f.1.1 :,..5,r,,...1 . -f'E:5:.e3: :-'-.. ' ' J -- :-C5- 1. 3, : ' ,-.':213f5 53532-2f'5'i5fLIZFG2: -iifff.-.Q555.'-f-F55-'-5:'?f5i'7:?3- ' ia-, i".'.u3?." "' ...ff ' ' ' ' ' ' -"' A. xy. A ' ...-,3.3...- 5.-. -.gzvg-:!. ... - , Q, . , , ?,.1. '..,..,.... ,, ..... - - . V- f -- -.134 -:L --992-.r--::::f.'::.'.:-v.. -f --,,,-,.--gem ..-.:':-Qh':.:-:-.--..-g:.-:. :-:..-4- .....-.. , " 'mggvr , ' I V ' gf'."::".1-5.2g.3gggg, , . h: 4. :-,-, '. I 51 ,' 'i-. 35' ASF " - Aga. .: :l'f?2'-2:1 p.1.....-'IQH 151-9- .- -: .-'-. ... h:1y'ff:: . - '- 1:-...Q ,M ,H V 1'-'fiigf-. ' A --.ft5f'f'-- - 5.-:gn hx. , . . ,,. 3?--.Tabu H 1 V lg.-. .. - . Q.. ',-, ' " f-. ' 1 V 1. f-:rr-: -'f ,1::f:-.pr-1-'--.g1.1' Igi.,:-iz. , ..,. ,,,M:.,-QQ, .,..,L-HF" A" Q , I Eiit9Sigw""u--L . ' '-: " I 4?2E:::'7i'Sf::.::ia-. K aaa 1-:S Ah"f4a'v2r-ifafzm-A ' :vi -' :""hw fu--.. f 1 f '-yea: KM' 1 . - .'1 A . ' - 5' TY fa., . .-25:3 -. 1- 'u , ' - : ..-. -e. g. f- , .K , Fl" 29 i:v5:..'..!' :1"' '9 ' R' ' 'j 555' 'ram ,A.55?5!5f!z:aW?5'z1:iE.:1. 'Q-'P' '1'-'Ff3i?gr1'E5-. - t--.9-0 1.21-,.-'-'.',w:.-Q., -3:.J'-, 3' - IQ Q .1 ,.5E25:3:Eg1s5u,.g..,,, , "'f7'1ff'1"f: I L. f. .. . ,, ,- .i F-13: ' :ii-25'22f1Zisf' ..H.. '.-,:f:5:i::Mae'i--1is:-:-sn'wgzg-::1a1:.f::-.-:,.+41:4,. 1 .- ., ' 3--'f"111ff+'4-wizz-1-?f,3:, tc - llkfri me fiigsgii-'fj:,2f':: fm..-si gif?" 5 ,E Q4 ' .'-1" -5, - V .,- . ,,, . ,Q:,H,.3'.A,31w.-3353 4 .3:.g3,:,..3nhf,2w : f-.,,,. 53, :sh 1.1 ,,.y,:: 5. . .5 .5,.f.g.'...-?.,jA! , fq-xgel-af ' . ...nr A, 5: 17" . 5 '---- ' er jig':::".ji.?Zi'ggL'.... 3' ' . jig " - . . .. " :I "th"-'fe -1, 544 12 aaa. ':.5f'x:7z2w - 294' 59" ' - 'fy if ' V . . 435 , 'O- ' " 4 ' Vim- -V-g.81'f'n.25 ' J . ,- 75' ' '1 , a -2- .-' - L-SEQ '-2 224' .. . -4., ,gf-' : A1-.. if f, , . ..:..-4 is - . ,ans ,,ii:a . tw - - V, -"J - V '--.2-' .," 2' -, 1-1-.J +P' uf. -t ...4 1 ..., b- " ' ""' -. 4 V 2- +:- Ski -, -i-:1:::,l"i: xi 9132551 1-51?E':Q'3:" ..-,-iff.. fE?Qii:?.Eif'ff1f'1'- 3P5-jLQl':':'5Eiifiziiifffy " " ' :'F'23:::1i5?Ef:f:::-g - 'iiffff ...... ' ..sf'f355'K?'.E'ie.i-es..-.-. -' ...Z-..1'f:' 'QP' 4'SffsfyiS::1:-:Ee-.1 , 1.1 "QA---IE: ,'.f:.'.gi. ':'g::i-3:13:11gf::1i:1g:EZ-Z'15'.'f2?? 1:-151' 'Wi-' ' ' ' "g'5'-' 1574.9 ,. "1 ' 'V '-- .'.i:'g"'-'-1,1g.'g21'3E ,43:':3E2: 53:f:'.if::55:j:555-3-1f.E135.f.'.3EEE':'-5zi::-:'5:ZL-1f.f:2:4-Zig? .. x -HS: 1'?:.Zy-gif? '.. b.z2iZ55g11f:5'iEEqf.-Iii: r: ivizftiviirzf:1E':?.':1r43:1'-'11'-'11-1'-1'-'-I-1:221115Ziff-xv "-"' ,.-gig-fggfi-'3-I,5:" Wifi- ff: 'fllflf' ..g2.3".jf'Wf2,21:'.111'J.i -,'-:S-I-:E 515.1131-I' 3-':':5:'+55i5i-n' ':i15:Z'?2?5.i1:5Z1JEZ-:ffaf-'QMS :2 '-1 315,2.1-53.511--iv, - b-'Sig-+s3'E2':1 ' - P-H - ':3!f.9i:-Q f iilliiiii-ii5'9' 1.:.f.55?ff- I. f ami : ---' 1ff G:'7'--iii' :-ri!-fff"'! f3'if'SfQ -Q' ffgiiifffw...i3E:-ifffii.. .' .111-rn :z'.':'-1:':i:', I ' ' ",-.'.g-L- 'g'11"-3 -"" "2 ' gg-, ' . 1 'J A ,L-,1.,1:- ' ' "lX,.,. 1.1 'X '-A 'f"'- '-' . 'ggi'-'3Z5f11":'-7!'1i!1z'-' f, ' fffi'-'lzicfrifrcf-:-'fE:2f:EZ11fi" . f?'.:..'T2r-- A '--ri -3"?-.31k:ff:f:f- ' -2'-'i- "5-'-YZ-:iiE:E:111E:25 :2Ef?E1ir5.1.'is?r Zh gfjggggygzfggggggaasaauvg:-21?fi'5'23+zi-f2fgafwf-Q 'ff .Z-"'f"' A --'- 1L-,:eiqE1s::,.agL'5gm? ' 555532222555ei-.if5.1.1.-I-11'1.1'.-Qzff-'Q:i'.1-2:225: 122-5-api.: -T--.Wiz-21-" si ,.-li! - ' Vg' 1 ' -3:11-: y- V ,I , .... .- , -I , :. . 2 g.-,-,,.-'..g- :gg,'.:g.g - V- F 11 ' ''Jfif-iffTfr':'?'f"'?"??-ff"iff"-if ' 1 1 ff use s' . . . ,na 4 ' 1 ' '-f'-IH -""" 3'Q'i25" , 55132 ' 55 52- -- iff 1 ' i- : l- Y -51 Y, -1 ,f- 7 -1 ,.,- Y -fi ,,f ,,' .-2: .fi ' gf: i --- ' H-lil .-fi:-f -,,,.4 !1 , - lg ff-L: .-lg +1-.JE X X XX XX XX XXX XX XX XX XX XX XX XXX XX XX XXXX XX XXXXX XX XX X XX X X X XX X X XX ,W , XXX XX - ? 1 .-if, - Li? gil L X X X XXX 2 E 4- 3 f ,,.ih uf 5fL,"1- 'I ff:"ff': ff ' 1 X ,, Y I W 'Vi 1, . f .V ...4,0,, f I I 4 f rf 1 A f ,,- mfr ,, V . ,,,-. , A-ff , V h,,9,'- X , , , Y. 2, A4 LEISURE XX 'aff' . 2932 A wwwywvv- A ff' wwf, , L V 45 Q' f 1 w.,.,,,,, I 'lf' H mf! 1' ' ,, 7. H? 19 . W 31 ,fi ',, a. fp - ,, I' --'Q - 141 ., a IW ,wfwfw-"" MW f ff s 7 if ff if W A mv..-Wfffm X ' ' S aff, ' 1 - w NN 7 'c, f f , .. Q X ' x x , f , f x YQ .,,,WMW.+ x , pw, f X, f .K I I K sx XM ,K K XX ,X x R' x,., Q if X nfmuwmmmw-ummm, X W X ns. 'J W B I 5 Beards? 4 w A . P P I K i 63 HUMECUMING f f, ,, f , f 'WMW7 V, ,, fn , ,, X V K, W" .i UT 5 W ,, M KQV ,f 5,3 , 75 vfmw " f f 'A'f QW ,rf E www S ,Q s Aff 'WW 4 f X f Q A , M .- 1 W I i v w A x I 1 N x f V I A 4 N 1 1 1 s i W 1 w w 1 4 F 'W'-. C Q x '- ,..f 4 .. ,gpg - . , . r 'f ' Q T I -, I 'avril nv '--1---.-. 'X 3 fi n N p N 'r 7 r E Y l b r N I I 3 P VG V qi Officers: LTJ G L,S, Duffy Enlisted: RD2 Anderson RM2 J, H, Clauson RD2 H,L, Hartenberger SN D,E, Huneke SM3 D,R. Oswald RM3 G, W, Stokka RD3 D,S, Thomson RD2 F,D, Weiker RMC B,B, Richardson Officers: LT N,M, Ferriter Enlisted: SN M,S, Andrews QM3 B,A, Dorris PN2 T,J, Fowler YN3 J,F, Jackson HM1 N, Mayo HM3 L,E, Meneer SN L,D, Stone Officers: LT J.A. Perkerson Enlisted: SN W,O, Anderson TN N.M, Bengco DK3 S,A. Collins SH3 A.D. Head SN D. W. Johnson CSCS R.R. Lund CS3 W,S. Nejman SH3 H,L, Ogle SN R,K, Pierce SD3 U.B, Refugio SD3 E, Villanueva SK3 D.H, Weisenberger SHIP ROSTER Operations Department LTJG J.A. Donnelly SN J , M, Bergh RD3 A,W, Gargano RD2 R,L, Harden RM1 L,S, Kroger SM1 B,W, Pike RDSN M.W. Nolan ETN3 R,M, Walker SN S, D, Williams Navigation Department HM2 T,J, Carroll PC3 F,X, Favors QMSN B,Y, Grier YN2 J,F, LeBlanc YN1 R,R, Mayo PN2 J .E. Miller QMC F,W, Hughes Supply Department LTJ G M.O. McDonald CS2 S.C. Balkunas SN R,W, Bentley TN F,G, Dunga CS2 R.G. Henderson SN F.P, LoGrasso SN H.K, Machuk SN R.H. Nicholson SD2 R.M. Paulino SH1 T.R. Porter SN R.H. Ross TN R.M. Villaruel SH3 J.G. M. Wilken RM3 J ,H, Boughton RM2 M,A, Hansen RM3 G.W. Hudson SN K. W, Hughes SN D, S, Stevenson ETR3 H.R. Thomas SN R, R, Lannon ETN3 W,S, Wilson QM2 T,A, Dart SN C, Fields QM2 L,G, Hopkins SN A,T, Kolman SN P,L, McCart SN H,E, Nielsen SH3 K,L, Barber SD3 B,L, Cayanan TA C,P, Garcia SN A,J, Barril SKI L,R, Lombos SN R,A. Mahnke SN R,C. Nisse SKI G,G, Perez SD1 G,L, Portilla TN A,G, Tano CS2 W,J. Walker SN H, Jones Officers: LCDR W,P, Harker ENS D,J, McGrath Enlisted: MM2 J.A, Aubel ENC R,E, Cottle MMCS H,C, Hughes MM3 P,N, Jones MM3 C,E, May EN2 J,F, South MM3 J,A, Wagstaff FA J,W, Cowart BTFA R,J, Goldsmith BT3 M.L. Kinas BT1 G,L, Martin FA M,R, Phillips BT3 J.H. Salik EM1 B,G, De1aCruz FN W. Johnson IC2 J ,E, Lowe ICFN L,M, Vanderburg FN D,E, Crawford DCCS S, Goldston SF1 H,C, Moore SFI R,D, Pritchett FA R,G, Simons MM1 R,B, Carlson MM3 C,F, Duncan MMFN M,C, Green MM3 P, Huggins MM3 R,T, Megan FA R,A, Radcliffe FN'D,E, Young Engineering Department LTJG G, W, Huntington MM2 L,J, Bigbie EN2 R,J, Hamm FN W,H, Iraha FN R.J. Lyons MMFN D,E, Nickerson MM3 L,L, Stevens FN G,L, White FN C,B, Cusimano BTC E,L, Hudgen FN R,L, Kinas FN S,L, Miller FN K.M, Reum BT3 L,R, Swan EMFN C,W, Graham EM3 V,A, Kluever EM2 E, Toews EMC P,L, Wilson SFP3 J , Cwalinski DC3 D,E, Hampton DC3 D,L, Morris FA R,T, Powell DCFN T,S, Van Patten MM3 R, Cortinez MM3 E,R, Gallagher MMC C,A, Haney FN E, James MR2 K,E, Mortenson MMFN R,R, Roche LTJ G C,B, Maudlin MM3 M.A, Brown MM2 T,D, Herman FN L,E, Jones MM2 R, Mariano MM1 C,L, Patterson MMFN R,L, Stever BT2 J,L, Boggs FN M,F, Gobac BTFN T,W, Hunter BT2 B.G, Long BT1 G,W, Murphy FN S,R, Sanchez IC3 B,D, Campbell EM3 J ,D, Holtschulte EM3 D,E, Knutson ICFN R,B, Toomes FA M,J, Bell FA T,H, Davis SFM2 T.J. Heitstuman SFP3 G,C, Pajimen SFPFN C.T, Sacks MM3 R,B, Baber MM2 G,W, Dickinson MM2 P,R, Garman MM2 O,R, Henson MM3 R.M. May MM2 W,D, New FN R, Sigarroba Officers: LCDR P, Orlovich Enlisted: BMCM P, Singleton BM3 C,R, Anderson SN P. Avila SA V.T,A, Borja SA W,A, Chubb SN G,J, Edmonds SA J, Garcia SN G,E, Harms SA M,L, Ivie SN A,A, Lane BM3 R,H, Myers SN J. Ramirez SN A, Saldana BM2 D,H, Warren SA D,W, Badker SA S,R, Blasdell BMl A,E, Chavarria SN O.T, Dick SA J,A, Filipak SN G,L, Hawkins SN C,R, Maldonado SN H,R, Mayo SN R,S, Monroe SN J,G, Rodriguez SN B.D, Talley SA H,E, Tyler SN E,D, Evans FTG3 R,L, Edwards FTG3 D.E. Ivey SN E,F, Ross GMG3 E,P, Quiriarte Deck Department LTJG C,G, Houghton GMGC M, Hersel CCMAAJ SN R.W. Arndt BM3 W.J. Bailey SA L,M, Chavez SN D,T, Collins SA T,A, Edwards SN R,S, Gilbert SN M.D. Hedges SN B,W, Kees SA M,G, Lindholm SN J,D, Nichols SN R.W. Rank SN D,F, Tamier YN3 K,H, Wilber SN A,J, Barnett SA L,R, Cantrell SA D,J, Cooper SN E,V, Estrada BM3 G,W, Foreman BM3 F,D. Keith SN J.R, Martin SN S,L, McLaughlin SA D,E, Reineke SN R,S, Russell SA C,D, Tannehill SN C,G, Wemple FTGZ R,C, Bartholomae SN J ,A, Garcia GMG3 R,D, Neth SN G,F, Schaeffer BM2 F,C. Alexander SN F. Avila SA G,A, Boonstra SN T,J, Chavez SN P.W, Dukes SN C, Estrada SA G,E, Giovannelli SA J.C, Hendriksen SN C,A, Kite BM3 R,L, McKeown SA C,J, Palermo SN L,L, Rice BM3 W,D, Tuten SN R,D, Young SA B,E, Benson SN L,W, Carter BM3 E,R, Crane SN G,H, Farrell SA J,E, Gallegos SA W.J. Lightsy SA J.J, Martinez SN G,D, Miller SA R,E, Roath SN J,M, Sanchez SN T,D, Turpen BM3 D,A, Zinter FTG3 L,V. Byfield GMG2 J,W, Hughes SN C, Padilla GMG2 R,H. Stahl " lv, 2. , W, ,L . , ,W ,, ,..,,,,,,, ,, k ,H 1 Fw ,XS 1-q-,.-


Suggestions in the Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book collection:

Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1962 Edition, Page 1

1962

Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 65

1969, pg 65

Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 49

1969, pg 49

Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 61

1969, pg 61

Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 37

1969, pg 37

Navasota (AO 106) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1969 Edition, Page 27

1969, pg 27

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.