Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT)

 - Class of 1956

Page 1 of 212

 

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1956 Edition, Cover
CoverPage 6, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 7, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 11, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 15, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 9, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 13, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 17, 1956 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 212 of the 1956 volume:

Q N I 1975 r-r 'WJ 55 l Q Sf I I 1 Q H ' ! I ' x ii GRA, W li1CDLJ1xl! ff "",'-":- A QQ: ,i',.A'L- KA. .yf m 21 5.5 92,5 , if Q "Qi V3 il W I ' 'E N x Y l f x 1 N 4 1 HE GREYHOLND ff P X '5-'vw Wav' P14 lm TH: noun THE GREYHOUND Page Four NAUGATUCK H GH SCHOOL THE GREYHOUND LIR JOHN HOXVARD WHITTKMORE Bu h t so wel beloxcd 1 man 1 e Ne was ther nexere m court of hrs degree He mn so gentll of cond1c1oun That hroughout al the world vsab hm renown A1 of hrs dedes Pzg Fzze N 4 V . ,. . - i .11 " 1 ' . nh' , , r , v v- l V ,, ', THE GREYHOUND P146 Sn THE BOARD O EDUCAT ON 1 NI K N I K 1 I 111 811111 X '1A111f C11i1iY11111,. '13 '1'111f 111D1' 1111.11 V1'qX1 1" K,"f'l.,4lf.' -ff fm- '. 1' 1.11111 1511111 121. X1 ':11..: 1i1'.f:11i'.f 51 .',' . l'f 1 . 1,111 1 111111111 1 1'f1lAQ1.7 711.111 51: 151 M,111111z f ,111 1 11"11g,lj1 5.111t1.1.N1114. 11111. 1'11T1111.1 41111111 IXZ11514111 1 111.llI1L .X141KJ1'k 'l1.11:'11XX'1:1I1 Img, Nw ,H 111111 11111. 1S,1Ig11C1.1111'1 1 1 y11f 1'L:11,1:1.111 11Lf11A1L1 R1 11.1111 C,111'111'11 1X1.11'z11'11 C1111 111 lf. .111 '1.f:. 11 X11 , X1,.1'j. 1JLl'E1l 1 ff. 1111 . .1 X111 1i1Il1.l 11.111111 121 1 1 li11.11.'1.fg 111111 S1,1111:'1r111 111.111.1111 1.11111 1 1,kIi111 11 11111 C11.1t'11N f 1 C111'111 1111117 1111111 111111111 1',:1XYf11X11 '1l111I1f1'1U111 131,111:'1X13,a1111 11 11111.,1v111 fY11:.11.111111:11 1112111111 X111 -11111111 1111? 11 I1,11,.1L'1-I. 1-1141-11 1'L1".1II1 11',11ik 5411.1 1 1 1'.w1i.11f11111.1-l' 1132 :X1f,11 'I . lp I .1. 5 .1 N111 111.1 1, C1'.1:1:g? NNI X I KSN CO1 X I I IIKINKII Ii 'IIII f:III,NvIIIIIV. IIII IIQXSS ,XIITI IU . 15IIl,'XIX'I5I IINI ffI:II1f4IxI: IH 'II-III CQ-. I - XXII ISIII. ,NT-QII FI: XIIx IIII f,I..' SS 'AIJXXIIIN HSI L Jl x N 'i'IH'. MRFYIH fNU I'Rfl!,1vc1lI1 fH1n'fl.wXlM11P..N,1'rm my .1 '.v,1E'i wt II mu rw 1 .x funn Vw wus MM 11-vxxv irwmxgim ix .wwf Ngw. MAR ml? film If: LII1ffI4H'N All mzuxmmrlx L Ill Xi -1L.f'IlI'Q 1rL,Vlwl1wfL.l 5.IlIHI' yy' Nw! unix Qmll 1:.m:' flu-XL Lumix 11u1".iUi 'III thug yugo. bu' -1 ml .s.fxr'::,-:uw Nllwzxlwui ij md: mx wr '11 NIL flrrfff. Elrvfkck mill iw! 5' Iruugwfx aw: Nw, THE GREX HOUND ,fix MR5 MAT ZlxIN I1 I IICDI I II xx5 Nui In I w L k I I IIII. GRIQY ,'NI3 ,I III1 IUIIIDII A' 'ION NYE,-, IIN' ilwl Ag11ufI1.1f:11Ig IIN ul' N.In1!g.1rmIQ IIIQII SLI-UI, IIuIu.1L with IIx.lI'I.K'II .xH'1uI.1!:I1r1 41L1rLI.L IMI to wm' UILIIIIUI' ,fMIx1w'. MIN .NIIIZIQIIL IQLIIA LIM QIUIIIII ' rl, NIM' .Q IIIIIIXIINIMJ imp VIYJIYIIIIIIIQLQ :mr Illlyg IN, II- .1IwIr :1mI.l:zw .mII NIJLIILI. Iu.III.:wI1nlN NI'LII'I'LaI Um' Lfrwf Iurmxmzwf, arlxpirirllgI1XmmJ1.LIwIq1II1IuLr11mi, 1 h . THE GREYHOUND MR RAYMOND K IQOLEY Page Tuelie Superinzendent of Schools THF C R11 HULND 1 1 1 1 111111 1 11111 110 1 11111 11111 111 1 L1 EO 11111 111111 1 1 1 11111 111 1111 111111111011 INIOXX 111111111111 01 1 111 I1 1011 111111 11111111 1111 111 1 1 1 1 I1 11 1 IXI 1111011 111 1 1111 11111111 1 1 L11 1 1 11 ,1 1 1 1 1 11 1111 1 1 111111 1 1 1 1 1 1 1 111111 ' 1 4 11111111 1 1 O ' 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1 1 1 L11 1111111 111 11 1 1 1 1 1 '111 1 1 1 11 1 Mx C1 111111111 11 11 1 11111, s 101 10111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l P If ' 1 1 2 ' '1 ' C1111-111'.1'11'1111-' 11111' fl..-111 111' 1121113 '1111 11'11CF' 101111 1.15 -1 111' 0111 11111111 1 1 11 1 11 - 1 - 113 1-11-1 11 821111 1 - 01- 111' C1111 011 11161 YV111 10115 ' 1 b111' ' 1 ' ' '. .111 -yO1E'A 11.111111 .111 ' 11111111111 11 1' 1 ' l f 111 1111 ' M1- 01- 111.11 1111k1'A 111 1-115111 -1' -111.1'.11'1111111 .11.11'11im. 1 ,'JL11' 1111111 11111111 111111 111 .11111111111111 1' '1121g. I 1 1111121 11 15111 111.1i1- 10 11111 "1-. 13111111211 ,111-' ' 1111 1-111 1111.1 CI 1111111 01' 111111114311 11111111 11111 1.11111 111 1111' 1A1!11!I'C. '1111' 1111111111 1'111111y'1'1y 111' 1111111011 I'LCl111I'L'1 11111111111 1011Q:'11' .11111 11101 1" 11111111011 011 .111 01' 11 11111111111. XIOUI' 11111111 10 1111111111 111111111 111 1111 11111 si11,1111111 111111 10111 111111: 10 11111111111 111111 111-11011.11 1111111 111111111 111 .:111.111111.1111111 111' 111- K1L'1Yl ' ' 11-10111 Ili 111 1111- 111111 111 1111111 11111 111 11 111Q1-1' 1,111 111111111- 11111 1111111 ' 1 11 1101 .1 111:11 111-1111-.1 01' 111 111111111. 1 11'11 1111112111-1111' 111111111 111111 11111 1 1,'111111'1111111 i11111 111111 Q1'111f11.'11 11111 1111 111 11 'I'1'11!11111.11g1', X111-. 1111 11,111 1-111011 I1 11111 111"1111g 1111i 111111 111001 1.'C.1I'S. 1-111 111.1' 11111 111' 111 1 111111 11.11111 111111111-1 101 1111111111 1111- 1'1:11111- 111.11 110111. 1211111 1111 ' " 11 ' 11111'2111111111 1,11 111 1111- P'.:111.11 11 S 1111011 11.111 11 1'111"1Kg IO 1 111 111 '1 1 1' 111111 111111 1' i111 111111, f:11f 11 1 K"111 .11111 1'1111'1-11 ' -' 11" 1141111-111111 411111 10131111 1111111 11111.11 111- 11'11 11111. M.1"C11'11 1111111 111111 lI1L'. 11.1H'111N111Q.1"1I1Y. .Xf'1I'111'1"1f.11"111' 1 3,11 11 Wifi? THE GRLYHOLIND MR RICHARD C LEONARD Prlnupal P.1gu Ifozunuz I' NULL JI QI L I all L I K X Ll s x LILXK l ll I plnlllf fllilfvlllf 'ND Tw Tm, 6.14-.M fn-' VFW: Ir lx .1 "lL.zwu:m in axr ml iw xv-1 ilu lrmg1.1lL1l.lImr1N ui lllu' !.u 1ltX I . , HIWJII ymur' gzilllulzzrlll tfruu ww lllsliilllwwll, Yun Imp lm willxlplllx ol x:.1L1A1j.lll1 li lllglr Nlmal lm' Inm1'l1.1r-. XY' lqzmx you lmm wlmlull Lllll Qullflk' to V11 irun ycmmluw:wr-:lmfI1.12ll:mgMflz.1zllblluhlll. Yo V Nmmr' yur wax IIl,ll'l'iLxl lwy zlu ll,m1yr1x1Ag .ll.fk'IAlll.lfll ul' tln tvlmnl ll1N.m.1' Yam :Llama-ll flux illly lmxxy ilu 'IIIXQQLIILX' .mll il IN l IllN!IgitW.xfZiurllixngu.1I1.liX'xM.'.lI1n :XX xv: Mm' L-ll. ll lx lam' Vznyu' ilmi :mul will gmpt xOI'ilI1 www l1:gl1u'ulx1-l'lm:1.ntl 'Illll-k full Ric HXNI1 43, I.rfm'xl:1' C RIN IICIL INNO DOMINII 1953 m 1 our rw I50o mow tht yurs hu prox L11 to ht 1 LIOQLIIDLIIIIIIOII I nrt lf I 1 ru rn rt I IO N x t txmt IO our un out town on LI'L1wI 1 w x IO umx 1 tt 1 nu 1 IIII I oo xx 111 1 L11 L1 Itt 1 1 Iutk hro 1 I 5 I Q N N 1 4 1 not 1Ixxc LII 1 t UIENLLIB xx 111 1 r11t1L x L me our LLIIIZLII OI thur tomiortw L 10111L 1 1 ex ot utmruw 1111 nrrw mam L owtwom Nor sI11II ut IIILITIWI to xx rrtc. oi tht hrrroxx my Ioss OI I1IQ hy Iroxn ng xxlmh mtlu Itd mong :Is xrttrmw tht Hononhlc Cnorfrc Inlloxu 111 tx x 1rtItn OI Nm' ltutk VUL xxrsh hoxxutr IO pq 1 Il1bLl Q to tht unu1u1IIL1I I-OFIIILILIL of our lcoplt who IU OIIIIIIDIL Nplrlt 1s thu ml IIUOLII rwu tm than homu Iolloxxrmg tht h tkbrtx 111, t1sL OI Irrst ramoxmg tr L ruhhlt IIILI 1ILbr1 'Ihr numhtrlus xolumctrs 11110111 our own 0ut1 thc man of X1Ic md In 1bIc hothu OI SLIFYOLIIILIIDY LOXNIM 1IIur1Itt thu onus of I'LII1blIlLlIlOI'l To IX 0111 town wt1r1tIw rutornd to munh of har prrstmc glory 'Iht comtcmt 1tcd mu NIIIL hrghxx 1y xx1lI soon ramoxt thc dc CIII1IxL 1ppul1r1tt of tht South Ninn S'ru:t .1rc1 XVI I1 morn th1r1 1 slr ht ICCIIIIY' of trq 1tI tron ut ISSLIIIILLI thc PUIUIICIIIOII of The GTCIIIOLIIILI And wt mart I1c1rtt11c1I mtrmttlx by mt gtmroux ru OYISC ot 0111 10111 frlcndw IM thc Unltnd btuu Ruhbcr Qomp m thc CIILITIIQII Ijrtcn s Sport Shop thc 1uf1t11tIx Dmy D mrxton Som Sxxttmy 5 Art 'Iom msons Irtccmmw IQ N1uf1tutIx Iumhtr XXIIIIIIID bthparo md Nlurl I15 s to mah ron 1 In who tht no Idrux thtrr Imlmxxl IWNOYI IOLIYI 1 1 cm tm txt x 1 1 Os M OOI cy 11xc ur fr111 Q 1 x11t1 m1L1ty YIICIIIIIU' OI 1 1111 tt thc mort thc mort It lx tolt P S 1 'IIHIE I I ' ,N 'NIJ A , L F In .lx uth .s CQI..t Ii . A 1 tl' 1. .' '- '. A . ' O' ,1 C' .1Ir1 I1Intorit'.1I x'.1I11c, wt It-ul th.1t we SIIOLIIII i11t'Iu1Ic in this imuc OI JV . Ilcw wo It ' 'gurl to hc I Iotpmt whi h . - '-II I -I ' A 3 19. Ilif 'I he :I Ily 'xl cut A I .111I I 1 '. mt.t' g 'I 1I 'I ' 'I A kg I' A I Y. up 1' ueght .1 tr.1ZqctI' 04 hui Q dimcn ion to our town ..IIxI her pol IQ. XVQ 5h.1II '-II IOI hc .jt ' '1"l I I 'sxll' tI 'F' -1I I ' 5 ' V ' A .I I ' I -5, 1I1C' 'If I4 All. nlltptmf ,. '-1 'I ' A. '- I ,',' I 'L R-'ft'. 'I "1' 11 L . ' 1 'NA bt squtxrcd thcIr shoulders .md rcI'usctI to bow to thc ir1cvit11bIc. R.1rc. in truth, was their 'd " I -ILAIIKQ' ' Ik ' 1153 A '11 -. -A. 'A A f.', " g ' y I. ' - '. ,tn 4, VI A. 'g ' 5 4 I .fx '-V, -4 .1' - A A .. X --' v ,Ai A lt V 4 X ' , 1. . ' , . I i ..L N. gl ' . TI 'fs Q I. ' It Q 7 -AI . .TI 4 II. 9 " - 1, " '. I ' . . I 1 A 1' . fw- ' 'I I witI . ' 9 M . MH . tI gI .1't11.1IIy .II71-'-d I -1111-I'-5 VIII I.c.1xy I No ir1tI4fI 1. Th-' I. " 0 g .t't1tI4. HAIII "I 'QI 4' -. ' 5, '. Ia' I zh.1 CIIS Nh Rxchxrd C1 Lwnml Wm Ilorcncn Anduwon Mr Paar Aordkmn 'N rw Ncllzc Batty N rs hay Bgrbm Xim Mxry Burke r Thomu By rms Niw N1fldCIC1DC Came N rs Mar Quay XXII Henry Clcslcvsslu Mus Ann Crctclla Wm Colette Daly kNIr usa Dun, Nir kdm 1rd Dwyer Xin Llmx EIIUCS NIM Nilry Emerson Xfr Arthur Ilshcr Nfrs Aflfiglflf Iulton Xlrs Illllly Clubs "Wim Loulxc Grunmr Nfrs Lthcl Honm Nfr Irmklm lohmon 'Nir ohm Ixlm Xin Agnew Ixchon Nirs Llrubcth Krug NIV Alcxmdar Ixrxyc M Nir Rlymoml lc mu Nfr Edu 1rd Mlrxmo Xin lumttc Matzkxn NIM Doro hy Mow Nfm Ddll Nlybcrgx Nfrs Xflfy Penrose Xfr Hnrlxrt Phplm Nfr Ioxcph Rusyxcro Hr Icon Smn 'vim VlfLlHIlSIT1lfh Mr Robert Srlhl THI C RFS HOLNJD THE IACLLTH P 1411! Clllnf 1144 C 1141 rl 5 W f 111111 1 1 zur I I5 11114 Slum 11211 8118112451 P10454 mei A151511 F wnmy Ium L21 If 11 ezuzfnzg nuff Y H11 fwzw Il Sf 161115 LHS zffa zz wzwmh rl Num X151 IJ cm M11 HX lit Ifnzzf Hum 1 D 1141 lffm If 9 ll fb mx In zz 111 1 tug zz! Gwg H1551 lwraflzcu fIlf7l1!L H Mum lla! Lztnz L 1 If II Bmfogy 11 Nl It Y 11111 Iffzzzfzcf umm 1 1 1 1 L Ifmvm 1 11 S H14 1 Cami l Sfmz LIIQIIIJ' lflgflffb HIL! XSLZL ILL I nu 1 L At vlcfzw B Alb ll C0 L! muff! I L H1 nu mrzomnf 761 r 1 Ullcf A111 U4 fu H zz 1 Yan L IIN L XDIPKRINHNI CH-KIRNIXX I S bf ilgrfn 1 fwnzclr f 3 . ' H ' ' : 7 f . . ' . X. - K ,,..,....,.,....,............,.. ,...... ..,.........................,.........,...... 1 ' 1 J' fx A 1. .....................................v.......,....,.,-,...........,........,...., f .4 1 . ' ' '- ....,..,..,..,.....,.,......,.............,....,...,....,...,.,.......,.....,..,...... I-L' 'I NX fi 11 .. - V u ' .,.......,........,.........,.,..............,,,......,.....,..............,.. Iffzgfdh, 'lf - .zfkn Lip, ' f ........,1..,.....,......,.... PC-411.1 ' f gzfii. f Z- . '.'.' . ' 'A ................,......,.,,...,..,...,...,......,.,,..,......,......,.,,,...,,......,. 5 'A " gl' lv M. .' ' ..............,.....,..,...,........................................,.....,,........... 'M 1 4.'. ' A f ' V A ' 4 ...........,..,.,..................,.......,...,.........,.. AMW ,zmf U. .. 'Img iii. fy ........,........,...,.......,.,......,...,.,..........,,,........,,.,,. If 1 '. ffl' -A . 1 ' ,Vg " ....,..................... Kg IL! 1 Y"g f '11, 1' ,z A 4: lj . '1-. ' A - ' ....,,....,......,,.,....,.........,.,,,.,.......,..,1.......,... 1 ,.,1.,.1.......,....,,,........,,. f 4 '. . Ml -,'1' A . ,.........................,.........,,.............,...,,......,.............,..........,,...,......,.. ,I ' K . ' '. ...,...........,.........,..,..,..,...,.,......,.,.,...,.......... fflfgflull, , z" f' j '.:!'n1 '. i t x 1 .,.,....,.,.,...,..........,.....,..............,...,..,........,.,,....,. IM lfwju iff. I: 5' 51 . 1 K ' - I ........,...........,.......,.....,..............,...... U70 'IJ HD f 'Q .1 4 7 K fxzpfij L 4 4 ....,.....,.............,,...,..,,...,.,. V' .ff 11. W . a ' 1' X 'mx 1 ,1 1 L: " A 1 V. ' T ..,..,...,..,.,,.,..,.,..,,...,.................,,.,,..,.......,....,....,.,,...........,,... . A . 2 ' ' 'l, ' ................................,.....,...,.....................,.....,......,......,........... lfixa If Mr. George Goodwin ...,,.,..,..............,...,...........................,....,.................,.........,.. ' 11, , Q g' tgfxffl. Dr.: ,:f"r. Ru ' 1' x " 'V L T ' 4 ...,......,...,1............,.,........,..,. B11 A f 1 fJ'1L'uf11'cI. HI nfl! fu' 1 ', T llif . . 5 . ' ' , . ..,..,...,.,...,.......,.................,.......,..,.......,... CNA' vliilff. If . wry A . J r. ' ......,..,..,......,......,,......,......,.............,.........,...,..,.,..,,,............ I ' ' 'J , f . .. Y 'A A .........,...................,.........,..,,...............,,.,..,....,...........,........,,... 7 K 'ff' 1 ' '. ' 'Y ,..,,.......,...,...,..,..,,....,.,...,...,............,..,,..,,..,....,.....,.,..,.......... .1 A . Zi 4 A ' . .....,..,...,.......................,.,............,......,.., Pfv3x11w,G' ' fr ' 1 . . ' 4 451' I .,..,........,,..........,.... J "'4 lfff' fff I'f'Y1m1:! ljlflzlzlifui ,zmf ff 1 ' 1 . ' '. . K ........,.......,,......,..,.,...,......,...,...,......,....,.............,.,. .rf f ,J .rv . V -. ' 1 ' " ......,.,,...............,,,.................1............,. xi .:m 7. S. 'nary 42 C ' ,....,.,.......,,.,,....,...,..,.,.,...,,.........,......,........,...,......... H0 f " . '1'.' A . A '-1. .,.....,......,....................,..............,..........,,................,..,...,.... . ..If2'f.?15 . . L ' ' ' ...,,...,......,....,,.,,...,..,,..................,....,..................,.,,., 'iff .zmf Cf 1: " . . ' ' -. ..,......,...............,..,.....,..........,.,. .....,...,.,...,.......,...... ,.... G ' u.fw',:f 5H'fffV.'7 1 , V .-I yb A ......,.......,....,,,.............,.........................................,...,........,.. R A 1 , .4 . ' ........................................,.....,.,. Cffw 211. .f'lwff11,:.f1.'.?ff, Gu L :ff . " nn . ' k" '. ' ...,..........,.....,.......,............,......,. lfffffp ,ff gf 111220 'r,:4 1'. Ifwfrzfwzfff A ' ..........,,.,,,.......,. .,....,....,....,. ......,.........,.......,.,.....,.... , ' rf 'W ug: L:5f,:L 3 THE GREYHOUND THE FACULTY MISS ANIDERSON MR AORDKIAN IQ!! MRS BE XGIX M155 BURKE MISS CAINE MISS CRETELLA 'vu MRS CASES MISS P.zgg Eigbnfwz ful' vi C7 MRS BLATTY MR BYRNES w 'K MP CIEQLEWSKI MR. DAVIS THE GREYHOUN D MR DWYER MRS EAMES M155 EMERSQN MR FISHER MRS FULTON Mas GIBBS nm' 'qv' MISS GRAINGER MR GOODWIN MRS HONAN -4? 4? MR. JOHNSON MR. KANE MRS. KEHOE Page Nineteen MRS KING 2' 5' R MARIANO MISS NYBERG MR RUGGIERO THE GREYI-IOUND MR KRAYESKII 'M' MRS MATZKIN MR LEGEINZA MISS MOSS MRS PENROSE MR PHELAN MR SARIN Page Twenty MISS SMITH A: I A . N . ,, 1 : - - ' , ' . f I '-'- I . 'M' 4 ' A ' ' as , ,I ' ' , ,w su ' , Q.. Mig 'A , .. 71' 4 . , 'I A , I A 3, 5 ,,,,,, I - ,gg P . :.- V : - 5 . k, I uf . , ' f if I -' -I 2 f -f f ..........,.- M . . , . , I, H 5 ,P 1 Z7 ,155 5 , M ' ::.:.'.'.f ' I V-'IQ 131-,-C , , .19 lgf' 1 ". fl-. ...f::ff.: 1 , .74 swf 7 .4-4-Y' MR STAI-IL MISS DQCARLO THE GREYHOUND MISS BROOKS MISS DUFFY MISS MCCARTHY XIRS WILCOX MR INOI DE NIR XICREON MISS ISRAYIS XIRS sl IIOI I Ix MRS GRI NER MISS CI'SI'Ix Pxge Tu :NIJ One THE GREYHOUND lN1R EDWIN C MILLER P12 I' 1 XII NNQ1 'l111, 11111Y11111N13 1X X11., 11l1fXX1 N11 1.1115-,1N. .X111f 111 NI 111 1 lwf NLi'11E1'.1'1,1W' 1311111 111 1.1:111111.11111111'A111:i,111',1.111X11 .'N111111'1.1 1111 111111' 31111: 1111 .11 .111-11 1 .1.11x::1N111111111111111 111111 11 :1.1111:11 113 1111111 11 111-11511111,11':r1'111 1 11 131111 1:1111,.f.11:., 1'111IQf11. ZKII'-I 111-'11111111'111'1111 1 C1111111 1111111 311131. 1' '11,1X 31. i111 1 11.1'1x111:.1Xi .1':N1',1'111: 111 ,111111111'1111 111 1:11 1.11 ,111 5,1111 Q 11.1111 11111: 11111111 1 111 '1111 1,llf' 1'1:11g 1111. :1,.g1f11.1111'1,11111x111311111' 1 111111131 1.r'II1Q :1,1:1,11'1.1 THE GREYHOUND THE CO EDITORS Pzge Tu ru Four C R11 HOL IDIIUR 1ll1 L 111111 11111 111111 L 1 IL 7L1lI 111111 llf 11111 FIIIKLI 1111 1111 111111 L11 ILNIV 111111 1 1 L 11 LL 1 LVL 1 1 1 1111 1111111 1111 C0111 111115 OI 111t111L 1110111111 1111 IL 1 1 11111111 1 1 1 L 1 1 11111 LOIl1ILi. 1 11 lf, KL IN1 N N X V 1 1111L 1 L 1111111 1111111111 111 1111 111111 11L10I L UL 14. N Q I' L11 L 1 L 1 111 1 1 H 11L N L 1 7 1111111 1 1 Ll 11 111 LLN 1 LIL wi 111111 11 1 11111 L L 1 L 1. L 1101111 1111111 1111 1 llL L KL 11 L0111 111111 11 1 L1111LrL11 I 111L11111111111 1 11111 1 11 1 111 L L 1111 I1LvLL 111 l11w11 111 K X 11 L N NK 1111131 TL 1 111 111111 1 1 1111111111 FIOIK. 1 X 111 NUC U OD Us 1111 Vik P11 I 11112 1 I ' fN1D 11112 f " 1111. nfjll' 1111 l1l11G'f11f" '111 - 11 S 1.1N1 111.111'111g 111-.11 11'11L11 111- -1 V111 11111 1l1tQ11 -. 1 1 xl L-1' 111111 -' -1111 LIS . '.1L'L-111L- 11.11111 L11 .111 11111 L-11. 11 V 111: DLI ' - .1 ' ' 1' -. N. wc 11.11'c 111111 11' -1. 1I1KLf. 11.c1c11' L11 1111-1111 -, 11111 .1 1-FL 11111 .1111t1111111. 111- - me w11.111 1111 11IlKQ1.I' 11-- 11 -.11L11 7 ' - LLIQ- V 11111 1 " lf ' . 1 . 1 . 11.l1'CI1'.l1 I ' - 11111 11111 111-X311 10 1' .111c. XW111 11.1" 11'-11 L11 111 11111 11L'.11A1N .11111 11111111 11111 11111111 . 111 111.111 111- 111- 1111111111-L1 "1 M 1 -111L- ..I111 '1111 11111- 111 11111 1-L 11111 8 511.111 vc -.11-1. 1,111 1.1111 1.11,.1'1.1111. .11111 11118611 11111 1111114 111 111L' AQI'.l ' 1.1111 111' 1111- 111111111111 111' 11111L- 111 111.111 111- :L-AQ1'-11. L1111.'L1111lg 111 1111- 511.1 ' 111' 111L-1 - . 111' -11111 - -I L? WV . - "'171- 171111111 C,1.1sw". 11 1.11 1111111112 111. --111111111-1 111 1L-11111g 1111 S- 1111 11-.11 111.11 1111- 101' Q 111' C1L11's 1L-.11111 L1111sL- 11 .111L- L1 .111'.11c 111' 11111 111 14f'I111-11'.1IllCQ ' -.111- 1c1111111g 111-1'.1s1.1111111 V.'.1N 111L- L11x11111g 1111111 '1111'1111g11 Olll' Ifllil 111 C21111's 11'111. 111111'c1L-1. 111C 1.1 1i L11 1L-L'1111X11111111111 11.11 111111L11.11xL-111 lI'LI11'. '1'111- I'LI113L'I' 101111 11111111L'L-11 1.1L1if" A111 Q1 1 11.1 1WtLl1I11L' 11111-.11 gly 1-1' 1111. 111.11 1'.'1- 1111111111 1111111111 1111- 1111111.11 1-111 - 111 11111 xI111I'OI1111L'Il1. 11 L- 1111111 .11'lJ I'C.11IZL' 111.11 1-1 111111111 L'NL.1I'L' 1111-111. 111 1 - ..111L 111.1 -. 1"- 111111 .1111 '1.'1-Llp 111- 111- L--4 '11' 1317 .1 111-.11 1.111 L'11-1-x111L111L- 11111 A 1 I1 L-11 - 1 . 1 1111111111111 '-1 1111111 11111 111111 1k 1L.11 1,1 IW 1 11- 1L-1' "'- - Lu. C11'111'. - 11. Pal. 11 LIP 111111 111- 111.111 NLC 111k 1111111111 1114 1111- 1.-. fl1'1k1 111111L- 111 1111111111 .1111 111 'I'1I1L'. :111-.1 11' 111- 1. - 1111 -' -1 1114 11.1L1111.1111111 111' .11111 1111L'N .11111 111L 11. '11111 1.1111 .1 11111 111 .1 11111 1. 1 111- 11111 111-L11 111. Y1'11:'111 XYLEI' 111 11.111 11LAQL1I1 111 .1111-. 111 K1 11 - c1'1'111'11 1111 111.111 .11111 1111- xg11111.111 L 111 111111. 11L11 411.11 11c.21L- 1-OI' . . 1i11'11. O11 '1 1- 11 111 C'1111, 31.11 111- 11111 1411111 211 111'-.z11Ag N11' 1111 Kg1.1LL- .111.1 1111 1111-11- '1Lg11' - 1' 1.1.1-1, T1-IE GREYHOUND , fff I ig? JV V Y 1 I V 3' 'Y THE BOARD Riga Tu eutg Sn' THE GREYHOUND BEVY THE :U -. 92 fn 'Ni 3 .V 3-1 N.. fl! 'w 3 C RAH MOND KOGUT Pfwlogr Iflblf 11 iwmzm Eduorr WM MZ' VICTORIA BALZABO Clzff Be 11415 I HE GREYHOUND CAROL IJDLAKOXVSKI Co Edflw Page Twenll, Elgbl IVAN SMITH 01111 Umm CUIIHIIIHLC WALTER CARLSON Claw f11IIdJ0lII:fI 4.9 I 'vi A Y... gi' . fi? . ,Q-'-iq , , 1555 Z .Z "1 :L ,. 1 I 15511, A , V. 4 , fax :,""4 ,. :jg ,-Aff' L .Ha . , Vf ' . 'i ,, ,.x,. -- Q f 1 1 ' - . ' Y . 4 A , L . fd AA . . - 5 V , 1 A A THE GREYHOUND JOSIIPH IURANDO JOHN CASPER Adzuzmug Cfllllllllffti Adzeftumg Mmmger NORINIAN KRAM PETZ Co Ednm ? Am MARILYN CARLSOY SANDRA MIKLETOYAS Anirilief CUIIIIIIUIEE W'ri!e-Upf Commillee Page Twenly Nine THE GREYHOUND ROH STIIN SON 'N 1,7- ,at an BIRGER GABRIFLSON Sporl Edllor Spur! Edllflf' FERN AN DO I-IEXIRIQL ES Ari Cummzllee RONALD LIIXGYEL Bllflllt ff M1121 :gn Page Tlazrty UW DELORE5 PAVAO T,p1ug Committee bid 1-1- ROBERT CAREX I nc P7?Fldll1f THE GREYHOUND IRFDERICK ROBINSON Prendent V! MARILYN BORASKI Seuetary EMXIETT NIL RTHA Tr warn Pzgc Tbzrl, Une jimi asv ALEC ZONAS CLIN Rzprffnztulze THE GREYHOUND fig lfln' 'Ita OI' COMM TTEES THE HEADS AND TOR ED E ASSOC ATE 'IH 4 44AAA4A4 U I ' I I ' I THE GREYHOUND P1 Tf rf THE ACT V T ES COMM TTEE THE GREYHOUND Pzge Tbzrlg I' zu THE SPORTS AND PHOTOGRAPH C COMM TTEE THE GREYHOUND T 1 Pzgg Thu! F11 THE ADVERT S NG COMM THECREYHOUND Page Thx I, Six KERS BAN HH THE GREYHOUND P12 T11 THE TYP STS THE GRE YHOUND Pigs' Tb!! Elgfyl THE NAT ONAL HONOR SOC ETY S A F 5 THE GREYHOUND Page fo 19 2 HOMEROOM THE GREYHOUND 22 EROOM HOM TU 515 'F 3 Q: 9 fi THE GREYHOUND Page Fon, Tu 0 2 OOM MER HO THE GREYHOIQND HOM11ROOM TU 5 'T1 Q C 'I' 5 . 74 INIAIIII 'X X I5UIiASIxI DI K1 f 'X N f1IX 1 IIxC III IIN 1 mmm X 1II11m AIILH IIIL Ankrwn Arm A I1 tl B111 I 4 Xl ILM n 1 'I an nm 1 1 I1 1 II Imrxxdnr 1 1 IIa wut ul XII If x llkfc I1 D Lm D LI I ru Umm L 'ALI' Xiu H x WL IIIIIL I 1 I' VLX m In L NIIYI H n Tu IX XII LL ID rx 'mx um 1x1I uI1tI1 'Int 5 lun II s HILL H 1 Iv GRIN HOL x 'NXIICJ SOCIVIT N NI'-.Is HI UIAM I IN IIN X AND wx X XX XIXI X QIIH XXI x ICIR I N X L 1 Im LH RL I 1 LX L l L Nm Ana, MIYNI L wt L 1 X .I MINI N I In Q I N1 1 1 xI!IlLL 111 Il Nl 1 Nt rn IISUII Qxuunfux In L lun I I I'W L I1 L K LI X111 1 ' X X It I YXXXIQCVI x rI7mxux fm L7 1 l I I IIIIIII I I I 'NIU VIIIIII IXIIf5II5IfIIS UI5 'IIIIT . If M ,NAL , I I I . '. I I .I ' X1 IIIIIIIY HOI.. IIQN .XXX .5 I.IfY ROI' I' H IIIIY C.-'Ulf . IQ .1 ' W 'NRI ITITIK PII in ' ' LIIII1 IIIQTIIAI. :X IIIANIII 55. . I .MX 5.fIIiI.I"I' . .NF KIIIJIKIA If .I DI: CIIIC ' III 7 FRN I'. . IUIMIA NII'I"I'II.'x III" H 'I IITI2 VIIXXN INIIIII 'I I II2 SIIN I ..'Ix5.' UI: IUWS Rl1II1fAKI'I'.lI'1vvI1 Ik:u,m.I,: IIL:11.n.1.u Irm. Il.1u.- 1 llI'v IlicI1.mI XI.I n N+'mvr1IIwIH'w Cf.:1mI li.1p.nIci Y" A. ' I'.mz.:.4 Ii.. 'mwXI:x Ii.1rIzIu gm IXI. .. h -I.II1if Ii.,:Im11mxNI:I ."xr':wI.I VI N Cfuwl Ii IIN I:'..IL:'1II4 I11IIvir1Wr1 V1 .WIA .lynn AI.f.Ic KQI r '1IIw.:u.1 Ilumxtu I,LI1L'lIfN'II-LIIXIII M:1x.IIi-.:1:..NI1:x1 I1 I7r'.I:z.:X jLIw S5111 Iifmfz t'I CI.r:.1 K LIIN LII- Arm 5.112 mu RIC .ml IMI imki IfIg.1m.1r KI IMI CIz,1fIw SMI Ii -III I,IIuy.I ISU. 1 -1 pu IIUL-it KIM I.lX QXKIQI vIL1.I:zI1SQI1 IAicI.I M. ' I n Iim. xk' Eluxrwi. f1.I Iiquui 5.m.Ir.z f '. rtz I..am.1Ii:'.v.Ix. lu' f.IwI I'iwI.1Ix.m xki IIrrIX'2 .KKII 'I XY' II .111 W, 'ink Nw1:wt.f'1I'iI.I:u1Hl1 IIILJZIIYT Su rum XVII .m 'ILIIQQ IIQIH1 Imx Im IiIImfzSI1.mr1 RHI f Clxru 'i-I::..I.I I..ml:uI VIMQI1 Sic-1mr14IQ1 M. 'I' CQ. Inn I.wL:t.1I.xiIv I5Ig..:w:' .f lwwk XY'.I ' ,..1rIwr1 Iiwup Ni .I IU-v:1.fI-I fXI.1:1.1:1 ,I K' -Ixlm Iii I.1l.IC.1fm1m !.Iv.'.z:.i TVIICQHHII1 YIu,11i5IN' I ,Ix1I1r1CQ.INpc'1' .Mural fXI.CQ:-my .-Xu f .II Ivy Clur.aIII1:u Cfixmpi Iv.,:Im.s.. RI. I I,1IL- -IvIIZT5f.lI1CIII'i C,I1.11'IL-N CIM XYXI' .1 Hgzur fIu.1:Iw .' .I '.-YIQI CQ.mII .arm .".'1zv Nfukzx Iiw, iii , G ' Il gI1Iy' m::.?:.1X1,LhxIm.x II vffg. ' '. X' 'NIA rar ' I:..IQ:..l4Mi!I1r If.Iv.,n 'I'.1:.lm1vzxI1 CQI1.xrIw Uwlu IMF: 'LL NIwtI'.It Ii.axs'w:1.I 'll .MII RI Is.mI DMI A I:.:mzNfXIw11.1I1.1?1 I7.II.Irw ' 4' . DJ I IfIIw.1 I I1'.1:'1 XII sv 'I'I:.. .Inv 'Il wnwml Immy IfI-QI 131 Vl..r:I.X KIII.Irn- YII:.I:CI1'I' xpp DI. 'IIIIKQLINIJLI .'XIt11.I XIIIIVMIL I7q,1f1z1.a If I,.m Dm .IIII If.L:7LI1'InI I5I.1:'u King-Imx IIXf'fIXL.T Vxjt IfIIun I1-,mv Iutmx XI':::':..1:IL CIII 11.1 VA DQIIZ IM-xL'rIy Ifztfyxn III: IF: int' NI.:::I1,I Cwx Yan VI,1rt.Ir 'n AIIII ' I7wfIzIl f?'.1:I 1" YLIMW I :X XIIIILIIQ -ILIIIIIII Irryfida Ii nxt Nfl :I ,I.'x'f' YIK VIJIJ Iwgplz Ixum .I IF: ffm Ndwrx Inari: Vi 11.1 I5ir'gc1'CI,1IY:'I .-'XIQNII 'T-. NIXICI -I IKQII VI 7.1 Ilmry Gm 'F I' ,I1.v'm'1 X fwIr CJIIYI, Y. 'I' Dm IIA CM 'r III 'z..Y.I 4JI.I.1Iqw,wIc1 I'.1fr'.:a XY. INI1 I5.11'Iv.11'.1 flax ' Ii Im IMI: II. LIII 5,13 'I XY'.zN.In Iiui .1 Grmt ,II Iiff III wk' XY',Ii.f XY'L':xs 1311 lx fkszx V I DLI, Fw II.:'..IAr I1 YI11 D. "I Guffxe ,II IVE I'.f1l:I1 CI-wff cv' "II, I ,I C I. I P.-t.1rLII1 IY.Iw . . NI41 ItcpI f .13 IE: :raw I?Ih'1riI.II: AIL. Z I. as GL' t" Q' II In F'If'I'1I Npk. RI TH A AISRANDON :ffl lf 1 1 Clnf 5 1 I IL ul n 11 x8 1 IL I I I arrru 1 XVII I IAM N AI LPN BILI I 13 II 1 5 II wld Guierzplw Club D4 1111 1 1 1 5 'N 1111 RfIt.fIL 7 11111, ullllll D 51 1 IQTIP R X XXxI'II -XRRXNCIDNII D 1 p ssusu 1 411111 THIN umxtxnt Thu tum 1 I1 4 LIL Ilutua 1 Ll 1 puunxm IU Im 'I HE GREYHOUND RUTHIE Salem Hnlor, 140714771 '55 Illllff Red Cr 11 5 Boulme 55 u111on1tI1 jf XR XS NIURNINC R0 RICHARD AI DI RbU'X DICKH Lntnrul from IxflNNlUllIILI'l M1I1l1ry Auclamy AL 11.11114 1t Xf1w1n11ttcn IXIIIIIIYX AI1IL1m NlLlj.,lILICIx H1g.,I1 Actnwu Ifmlbzll 54 55 Gflduz L111I linhlbzll 54 55 11111 mmrll Sfwrlr 54 55 NIYIRK CHFXXHKTXYXSII XNDXYHKI PIYXX-KSN DIL IPPLIIN to In son1LwI11tuI' ln Ql"llgIIIl Hnmucr uc ITL ghd ITICHB 51lcm adv Club 53 NIARII AXDI KNOX 5lILIII I In Annu flln 4 1111 If Club 5f f 7' 11111111 JJ IIRSI' SHI OIXS DI XII xND N 111Iw11IIII N LIILQLX B 1r1I IIN r Iurx ru 1 m xx 1111 w111plIx11wn wt Iur qum :pm III f 111 :I C, 1 If .I. Clair '52-'56 I' ' ' LIL, 1' .1-'55 1 , I 1, ILL All S'l111l,111lfI'-N lf1'.11f1 ' I ' 11 1,1111 '55-'14 j I I ' 1 ,wil f'I,i4..xx 1.1.1. ., I HES. 'ihfs 1,1'1 I.INNI-I'- rrp .mu I r 1I1ccrfuInL' .ml 41 rI1.1Iity 14 11 In Im c:1x'cI. IILIIIIIKJIN Icis11rL-ly manner 11cIIIi tu 111 1 I -rim- 11:44. I . . . .,, 6 I- ' I- V ' ' ' I 1 ' I I 'K ' I X , . . , . . , 2 I I . .II A . Q I Il I' I I I I I' ' I ' AI' fa , , ,, f I ' . 6 , , , . , , , . . I 1 fu. Wli.'i'2 QAl'5 ' " I li, ' 1 '.j.'0T. 4 l 'Q .I ' I ' 1 I A I L, "" ' ' L ' 1 6X he joined nur FLIUICS-IIDLI wc Iwpc thIxt hc rccipmcatcs our scnti- ' ,, , :II . IIIII1' 11111. Iw Clal' '54 "1 ' 'Q '. ,V H' Y' ivy C.I1'1',1If1 Cl! li '5f lf. . I . 1 , ' ,ll If '5' C1 If . "Y 111 Y' f-'54 YI'ii1.1.-.xi'R.'x,QGi'D TISIF . IF SI' FST M1-RK or .1 1 . .- . ' 9? . N . L Iiillj In 1 I , 'I' I. " ' .i I . 4 ' kl' in ii I inI'. llkabl- As II. ral rclisllfurlifc. rg. I I I ' f Q I I 13 1 I' .1 I 6 '5 ' YI 1 11' Cin: :I f ' 1 1111115 If " -'55 AT ' 5' I' 7 III " 'I 'RI' .' .' IIIIY. YCI. ll 'N ' 'I I. ' I. 'Y HQ ' I, 'I l.11r . II l1Iy 1. 'E . F H33 II' , THE GREYHOUND ANN ELIZABETH ASH AINN Salnt Francxs Hzrlovg Forum 54 55 Young C111 5111 Club 55 56 Bale: Bufmeff Club 55 56 T11 H1 Y 55 56 49 II wld Geography Club 5-4 Goldez1Lm1e N01 THAT I DISLIKII Sum Bl T I IIKI ILN BETTER ,J H1ppyg,ulucln AI"Il Ihxs IIIUIICSUIIIL g,1rls mottn IS Keep t If K Lp xt mx HL blush nut oftcn bun brmgb lmmmon 6 hu Sc mmlg dlffxdcncfi 3.8.15 VICTORIA BALZANIO VICIXX S1lcm Boulnzg 55 Goldm 1,1116 Guard o Honor Claw BL zulj Baile: Bufmefi Club 55 56 T11 H1 Y 55 56 SHE IS RICH IN BFAUTY Hall to the queen' Vlckyi uxacmus pcxson md uru ull 'Kg' beauty won for h r the txtle of Class Venui She 1 1 strxkmg type but remaxni unspollcd by our lecogmtxon PEXELOPE ANN I5FNbON PENNY Salem Bcllu Bllfllllff Club 55 56 llnlou fmum 54 A Clffllll Clif 5a 56 Garlic! Gll H11 Slall kjl IIT XT IIRQT BI 'I IOOK XGMX um mdncd Hlmuar shg luxu fun md wntrlbutcs hcr shin A ld Lffunc cs lhlt s hu muldlc nlmn' SX LVIA AINNETTE BOAIRIGHT bUN5HlNF Entuad from Chulxun umm I-hgh Snmmh Cycorpxa lnnrrlarr rpoflj 55 56 Baller Bufmcff Club 55 56 HFR XYORID I9 IIKI' THF QI Nil-'IINI' AIXX -V19 BRIGHT A tall muh from Sunny Georgia bylua sho nuff brought har southern drawl to Baum We wsnndzr whether all SJXJIIFIIII mend c-ns are as prcttv Pzm forl, Sn . , 7 A L' ' , , 1 - I ' ',,, 1 ' I I ' 1 - ,' ' 1 1 'lv I 7 ' ' . ' ' ' I T ' ' . ,, . , , . . , . ' ,M , 1 '-1 - .. . J ' . - ' J 1 2' I . hgl g c' kg, 'r , 1 ' -A , - I . 1 , - p i mg., '213 T ,e f , , A K . - , . , f . JM T I A ' ! I ,' ' 7 -V . 5 1 1' ' . ' '. ' nlity 1 . SL . : - . ,. I5 4 ' , I 45 4 IA' . I . , A . ' ' ' lf ' - 1 . . 7 f I A . , 1 , . I ' . . I7 1 ur , - ' 4 u f , . . . , 5 1 1 ' . , . I . . . ' 1 ' A I .I .4 . A .4 ' , - ' , 1 . , I Q , ,. . . , . . . 1 1 A -n jf 1 : - ' I B. ' , ' - - . Il . . . 'Q . , , 'L , A , , ' I I V , 1- ' . V . v , , , -l A , THE GREYHOUND RICHARD L5Ul5lNSKl BOBO Prospect Street Bnzd 57 56 Hnmry Forum 55 Onblrnz 57 56 Young C111 6111 Club 55 5C NIR 1 55 1 Cbelr Club Snrelzr, 5-1 55 C 111111 Cl 1111 57 -1 Colden Lam -lllllil S XllSCHlll HIDDIN IN HIS PHYS 1 muml g.,us Rnclue Llxblulu ln thc lrt of mumc We L wuularxng, rlwu1,l1 mln he nnjurcd m Home md Hmxly Lnwmg, 1 1g,l1 en ux mmt ynu Rnc xc l I OH D BONITFMPO Ccntml Axcnuc C 11111111 Lme TH-XT Xl KN XX H0 HATH N0 'IONCKI l SXH IS NO VAN C mat mal sermus m nppclmme IS Lloyd He has 1 llzghtcr sz Q xslmh IS sued pnncxpllly fm the enjoyment of hxs plls XIARII 'H N ANN l50RAbKl NIAR Hop Brook 1 1 Ja 1 Colden L.1m C 1111 It 1 Bain Bllfllltff Club 55 5C 11111 C 1 IN 1111111 xl Honor 5051115 11111 11 H11 1111111111 Darla Club 55 Inc Preudenl 56 AN -UR DIXINI' 'IHROI Cll XX HICH THF MINDS -'ALL Gl NlTLlI CRACFS SHINE lielwld 11 mr qlurmmg cllss Secretary' She Q our pcpps checrlcldcr YLPFLNLHYIXIQ thu alms ul S6 mn 1 nch wmcts of ICIINIIICS And In lllLllL slm Hccmnu 1n1mp1mt1on lALRA MAI BRADSHAW LAU ,415 Salem B ll r I311r111us Club 5-1 louuz C111 IJ Club 56 ll 1 Club SIIFNC IS UNI GRFKT XRT Ol CONN FRS XTIOX 'S xerenm mlleu her 1 sen dexxmble compamon Sh bellekes thu mmrthwhxle h1ng5 can be dCCOFDPllSll d vuthout fantare Pxge Forty 551611 . Aw 1 . -,- 1 A 1 I ' . I B 1- -1 ' 'N' 1 .1 , lflli :lla ' '-'5C A ' , ' f. lv. ll I -'15, I . V . . . . 124' An .ll- . ' ' ' 1 ' 1 . . - ar' VII., "ll, I 1.4. 'R 1. .V,'- li:l"l' ,"', 'h"f , .. l . , K .. . I 1 1 A . l1.' " .' 'l'ilf, .1 ',Cl' A l.. 274 1 1' '. ' 4.1 " '."cl' v 5- 4- -1 v, I I - 1 1 4 ' 4' 1 5 l . 'I 'l' ' Cl. ll S1've1,11'V1 'nf-'5C 1' fl "'l1. ll' ' 1 . . . ' -' 1 .. , , . . 1 L.1 4 1 :lv 51.114 55 '1 4 f C1'1.' lv f 101' r ' . ' 5 . Y"'- 7 I .4 . '.':, ' '1 " 1 L' ' . ll ' 1 1 1' . 1. 5 '-Sian '.4.'. Q05 L 1 ' ' ' ' I "ze: ' X ll urvg ,V '55 5 '-Kgs .S .3.'.li C ' 1. .' 5 .llz .1 He: .A ' L ' j ' . ' Q ' ' . THE GREYI-IOUND I. S X11 11Ruev11 DIIIJIUII WILLIAM ROY BURKE ROY Central Axenue Inler 111111 Sportf 54 Golden L1111 Young C111 6111 Club 56 STEADFAST Ol' THOLGHT WFLL MADF XY I'LI XYROLGHT Placxdrty at 1ts utmost Roy has nexer be n known to fly off the handle Hes mastered the countmg to ten techmque thlt we all should llke to learn WILI IAM BROADRICK BILL Salem H1 Y 5-1 55 HIV1071 Forum 55 I'0ot111l1 5a 111 I I lllfb 11111 Gf11e111111 111 Program 54 55 BJrL11b111 53 P111 Alllbflftlil D41 54 x HAT CNN ISI' TOII SOXII' IN FHYSI PLFXQXXT DVI? 1 trovsn ncxer 1 hlue dat B111 lust natumllx keeps roll 1 5, r ht long IU p rlcct tempo vxxth lrfe lose and all ITIIUICIHLI ROBERT j CARES MOOSE AND RI SOI L TI ACTIONQ N R O T C he his conquucd lll MARII X N N CARI SOX 'XIAR ltcr Sch 1 A C4df7f7Lll,l Cbon 55 5K 1111111 lfftz C ll Il wld 111511113 Club Stfvttzry 5 I NESCO Cf111ft1111ft 51 1 11111111 ,1 ,111 1111115111 Aft 11111 11111111111 0111111111111 C11 11111111 1111110 C1111 55 THI 'HOST KIANII-LST SIGN OI XXISDOXI IS CONTINL LD CHEFRII INEQS A vunnmg vut :md happy heart .irc Marxlyns chlcf trans An excellent scholar she possesses .1 sct of hxgh 1de1ls which she con txnually upholds l Page Fnrig Elfbf Samt Francxs Fonzball 5-1 55 Mem' Srbol111fb1f1 Exam Bafketlmll 53 56 1N1I101111 1101101 Sorzety Bafeball 5-1 55 G11l1lc11 Lam Clam Ofllfif 54 55 Albltmr Cf1111111111:1 Grulanmzd AN 'KHLI INIAIN QHONXS HI9 SPIRIT BX CINTII XXORD9 Vcrsmlc Bob has showed hrs ihxlxty not onlx sportsmsc ut also scholastxcllly Ioothall Biskctlull Nltlllflll Honor Socrctx i' IK ' ' 1-1 ' ,, 1 A N . Y., A 1 fl J I L I I ' U 1 ,.. , I 'F V ., 1 1 ' ' 1 ,- 2 ' W' Q "ff V . 4- . f . - 1 Q 1 ' . gym?" ' Nsxcr . ' 1 -' 1 A , ' . 1' - 'nv ig .1 ' e ' ' " 4 , 1 ' , , I .u 'N I . 1. . - 1. 1 1 . , . ., , , . . . . I Y L V ., . 1 M. W . 5 , K. .- 1 1,1 -' , ' .. , . 1 1 v A I 5 - , ,' L L ' , 1 1-1 I , .'. 3 1 '. M. . . ' ' ffl' ,f ' . . 1' f. . ' 2. 11. 1. 51 '. 7 , ' 1, Q I V", ll .,.., - 4. 1 , . VI' AI. , .S .I l - Cc: - ovl.l5e.1ton I-.xlls ' ' ' 1 NJ! . 11 1.11 A 1117 1111 1 Ifwv-t1tf1!.1!':t '54 1. fl ' 1 Mt PAQ '54 4 K . . 1' 5. 11 , 1 A- A--: .1 wo-.ku A by E ' , V' ' 5 1 , . ' 1' A. ' ' ' - Y F . F .k-nf L , . - I t A v I . I I THE GREYHOUND VUALTER CARI SUV WALT Center School Beacon Falls in Clul 5K Irzler :lm Sporlf 54 Wm: mars oxrnrv nors c.RrAT1Y Our Qllss Atlwus Huw refreshmg yet smcere Wults 1ppear mee mtl perwnllltx ure in unbeatable team RlCHARD K CARREIRO A Cappella Cb0l7' 53 55 All Slzte Clmzr 55 Ibe Mikado 54 Taleuz Rezue 53 x ocalnst and Thespnn jOl-IN CASPER CAS Sam! Francxs fuotblll 5 G0ldClI Laila' Iizrielblrll 51 54 Afmmer Commlflee Iizreblll 5a 56 arflly Club lrelfurer 54 55 Slllllllfllllf 55 56 eldzerlzmzg Cburmuz Greglauuud A Prmee of Hearts' How can he mxss wxth that scmtxllatmg smlle Our debonzur chaxrmm of zdwertlsmg contrxhuted much mth that perwmlnty CJFRAI DINE MARIE CIAMPI fv- '91 'T RICHIE Central Avenue Galderz lane Art Club President 56 Gardner Errlmnge Comer! 55 Fon WHAT I WILL I Wu L AND THERE s AN END Lck possesses a most elynamxc NOICC lt commmels attentxon whefxex r heard At home and on the stage he IS an equ1lly talented GERRY Lnteretl from Mexers Hugh behuul Pennsylx mn Aetnxtnes ll Mixers Hugh behoul Aetnxtmes it Naugatuck Pen P1lClub J better Burme fl Club 55 Slldlirill Cflldfllll 53 juruoreller HIJIOVJ forum Geoqmpuy Clul Tr! H1 Y THIS LITTLE MEMBER GIN ES Lllri TO EN ERT P-KRT -KBOLT LS Small ln slze but bxg ln spmt Gem gnes tl spark to exenthmg she does Wxth her cheery clxsposmon and good nature she rates hlgh Pzge Forty Nme 4 . L f . 2' 1 '- 1 ' . 1. 1, . , , : . . . l .. , , . . . - lf. I ' Aj - , . , 5. . 1 A Y I ' " , 'I r 5 7 1 I , l ' ' , . , L' Y r' . ,Y . V . 4 . .5 . . . , -. fe . . ' . f . ' . I - Q.: ' ,' ' ' I IM .K X L , -1-,' If V. I ,,. L , f-, ., .. l , , , , I P ,, T IRI THE SHY RETIRING TYPE-JUST ASK NIE! I' 1 . 5 f ' , , - 56 A Q A ' ' - ' '54 E ' ' ' '55 2 I 'U' 2 '54 1 A - 1,6 5 ' .' Y ' ' . ' ' y 1, ' . . , , I, ' THE GREYHOUND CHARLES M CILO CHUCK Entcrcd from Chfton New jersey Bmbzll 55 56 IIIHII Scb0l1rJb1p Exam Gunn Gltnm S141 55 Gold n Lane Prerzdenz Al7lL1If771 Ltgmn 0111011641 Conlfrz 55 Ilfvlwj Forum 55 I 0111 f1IDH110fva13 Confut 55 I 111111 Club 55 55 IOOIx XRI' MIN OI IIIGHIR QT-VII RI' -IND 'II-II UNIX MEIN 'IT il Ak 'KIOI D OR 'IIXII9 IO HI' In xxh1t IIILILI hunt Chutk j,llI1LtI htrntmrs Hrs LYCCPIIOIIII ab1I KIYIIUIIILS puhhc spulxm c1L1t1xL xxr1t1115 md 1thIc1 xt n t lltnrnd Ins n1tu11I md pmmi ptrwmlrty H19 fu urc Imutd He. cmmantly suucisful CAROL DARM S'1Icm Softball 53 54 A Cnppelln Chun 59 55 funzor BOMIIIIR Aumd 55 Pan Amerlmn D415 5-4 Burkelball 53 56 Golden Lzne As FLLL OI SPIRIT -Ki TI-IE NIONTH OF IVIAH Bnmmmg owr VIIIII up and x1m C1roI 1mpreSSes cxcrxonc vuth her bubbI1ng enthusmem Har natuml unaffcctcd minncr plue h 1 GENE A DOUGHTY SUPE Salam Entered from KIXHIIF Tech Witcrburx ACt1x1t1 s at Kunor Tnch ACUXIIIL9 Qt haugatuck Sllld If Connnl 53 Smuy Cofnmzlfte 55 Sfudcnl Patrol C4f1l11ln 5 Golden Lana CxHx1s 1H1 HI QTLI HASTF AND HLRRX I5 111xr XII INIXIRXXORRH X Iw xx mtx th he put If 1 hurrx scurrx xwrld Nut Gam Hcd m CI IIIIILI' ttkt 1t lt xx md aux Xu th1s mm hu h1ddcn 1 II, In xxuuld hut mc NIARGARET LOLISE DOLTX MARCE Ccntr1IAxCnut A C1Af7fLllIC'bfII7 5a 55 L S Hlrfmj Club 55 Iz1t1rl1f5Sf10r.fr 5a 5f T H13 53 51 B1 ltr BIIIIIIL U Club 54 56 P111 Ameflfazi D1 54 II wld G1f,g11j1b,Cl11b JD AS PRONE TO XIISCI-IIEF -XS SHE IS -KBI F TO PLRFORNI IT M1sch1et mdecd' Ot 1mp1sh pranka Marge IS 3 master Yxlc xxon der hovx the gets :may WIII1 half of them but that 15 her secret mtennblx Pagt filly . . ' ' V 1' 1 1 ' I ff ' L ' - ' ' , ,' I ' ' ,, , 1 f - ' 1 ' ' 1 1 I 'sf 4. I 2 '2 4' TIL- . '12 ' , . ' If IfI"I'I'RIi '. Q, " 1.AxR. ity' I,1 g 1 IT, 4' .' 'Q " g, ' I' '-, 1 . 't'cs IL1 " II 4 ' ' Y J 'L A ,' x ' , A . . I ' 1 , 1 -1 X , I -,1 I ' 1' - . 1 .' - 1 f 1 1 . ' L I : I . I It r. . I '. . 1 4 . , 4 f . - . 2 Q unreservcd x'1t11I1ty g1x'es her an added attraction. Q lv . I A l.. I Y I ,V ' f 'n- 1 . ' -I 'I If L. 1 .1 . . V ,' I , ' 7 uf - 1 ' L f . ' . 1 I 3 ' ' 4 ,fy x 11 V .' H . Y V - Y ,Q ,E.'1. 2, " '. 'I' '. , ' 1' 1 1 1' ' ? ' - A ' l u I 3 . A ' S 1 'Q 'A 4 ' - AIJII' "" --it ' ' . Alt. N . ' Q 1 ' Q Q ' I 5 I . I -. . "I ,I-I V. . I. ' 1'-1, 'ff-'1 ri "',-'J X, ' 1 11 , 1 f 1 ' . 1 . ' 4 .., "I, jf . A l'5 ' - 4 , vf 1 vw , I ' , - . . , Z4 2 '- THE GREYI-IOUND QHARI FS THONIAS DOYLE SNAKE Salem r lf' l 5 n Golden Lum In :ru tr 1 5 v L S Ilrrmr, Club Prerlderzt 54 1 rl Senmr AFIIIIIIKJ Czfrzmnlcc zr ll Club 54 llfnucroom RHf7f8fCI1fIfII6 55 IN HIS IXIX HRUW N NIXQTI RY AND MISCHIII DWI LI Dehlnur Charlre mms the fcmile populatron In ithletnes as well 1 tt dtntns he rttes rn the upper brackets Ilkezble and good l lkmg., he rs popultrltv personrfxcel RICHARD GEORGE DRFHER CLIFF Hop Brook Bttln Bllflilc rr Club 54 55 Gauze! Glcam Smf 53 55 Bm: 5a 55 Young C111 :nr Club 56 Onbtrlra 5 Q 56 Humry Club 5-I C olde!! Lille SII ns rs x mu nu trust I wrsn I Ksrxx THI' rumrm XL' III1lf,ll'If. thxt Rreh would lxke to fmd 1 ture for tht three Rs It there were 1 cltss rn drummmg., rn the currxculum thns I llmx wouldnt object to yung to school Stuelymg In tm other form doesnt Interest hrm DAVID B IDWARD5 DAVE Central Avenue 1 1 Clz Gfldnz Lam THIRF s NIIQCHIII' IN rms snrs Nmtll hut pmurtul Buns hrs L1 snxppmg person1l1ty Hrs un rssumrng ur rounds out 1 well balanced lad fl' -if I I ROR I'IxBERC.v Salem Heller Blllllle rr Club 55 ,-'F F-KCH XIIND HRS ITS OXXN MFT!-IODQ XS B ecunctl n led Lerm' XVrth retrcencc ht mlculxtrons irc X ormxng, m hrs mmd .is he plots to work long and happtlm on hrs Cars X Pxge F1 fly One ' . 1 I 5.1 it ul ' f-'56 ' 1 1, '4 ul 1' l3.rtC.1ll ' '-'56 '. . '. " . ' ' ' ffm L. l '55 ' A I f ' fi., 'J-'56 I fy ' W " .sg . ' A "A ' ' -' 'L - . lr 1 V, ' ' A I I' ' . I I ' , , , ' , ' fg , ff ,f 6 t 2 I F1-I ' '11 I ,I - , . ' 3' ' , f f J I. , E 1 ."" ' .1 " rs, 1 Z 1 '. L . , ' ' ' ' Q M' .U ' , b l'. S. li,-Ing f fb '55 f f ' " 3 5 'L l 1: IN W 2, ' it 'ff ' e ' . ' ' '5 fe l. i . - tim - '- ' '. 5 . . 7 4 ,ig in 1' ' ' ' " ' ' 5 ' ' ' A THE GREYHOUND DIAXXE IQNGFI STAD DIQEPS Hop Brook En and from Sacrctl Heart Hxgh 1 Q bm cd I-lent Actn tcs at haugatuck L ffm Cl11 111110111115 53 111 C111 C9011 53 54 C, Bzrhlllll 53 5-1 Lz1111 Cl11l1 54 GOldL11Ldl1t IJLXHI I BII SHIS TH XT SI VXI bl I' Il NIINOI S IISC-Xl-'YS K I TIIOI GIITQ bh s 1 Lllfl wxxth tht LIPIIUIIIUCQ of lgtllld scholar Huvtutr mr 1 fum uxtrslmltlmu th mfluc IU. ul huoki On nrt ocusmns uwmmms tht two fu lm x DONALD INI IAIRCHILD GLXG HO baltm Nlugztutk I-hgh bthuml 48 il Enlxsttd m L 5 Mumu 57 55 IXlLlgifLICk Hlgh bchool Rc mtu' d 1955 Gal L11 L1111 51 56 I Ullllg' C111 e111 Cl11l Ref1111c11111111 5f G1111111 G1 1111 51 A Cxltvpella C6011 51 52 Bella B11r1111rrCl11L -19 51 56 Geogmpbg Club 51 THF GOLDEN X I ARS RETLRN Ex Marme Don' Vile aclmlrf. hxm for hls pcrscwrancc xx are xmprcssed by hm gentlemanlmesi All IH all Don C1115 forth our hlghest regard Iulllqx. ILIZXFH Samt I-IHUCIS l 1C I1 111l1l C111,ff1J11l11 Clnb 5-1 C 1 55 1 11117 55 171111 C1111 P111 111111111111 D11 54 P LI I DR XI SI PXS wllttn 5, x mtl hlppx xi tha clay IN long., Hcr Qmx c 1 Sh IIIK tk :vm St Pltntlx s du m tht mormn BEVERLX ANN FITZPATRICIx BIIV Central Axcnu A C.1f7Al7tllICb0I7 59 55 117111013 110711711 55 T M115 Jo J ll wld Hzflor, Clzzlf 5-1 1 1611111115111 A 11l L NESCO C01fCYc71ff 54 ll wld G f27 1f1lJ, Club 55 ITS NIC TO BI NXTIRAI XXHIN H01 RY NXTI RXII5 NICI 51mpl1utx mtl mutnus spell Bu Thcst two cumhxm tn milcc her th utractut LIII that sht 19 Page Flfl, Tu 0 ' Y 1 I 4 1 . t I . - 'x'zi'.i:1cs.1i '4 1' t' i . ' '.S. 111, 'bg b '55 I Q ' Clnmj, 'Ay' li '55 l " , -I 11:11.19 glitb '55 ' if ' , -' ' . , X I 1 I :l' , . ' 'f., .' EL. 5 I' . I. I, It ', , L 1 ,-"xx" 'A "4 . 1 4. l' J lfw'-'Q mf 1 " I . 'f Q' -1 " .. 'Q ' Ni i . , . xhz ' 1 - ' . 't ri. -. .. .. , V.,.f,.,,,1 . : lk' ' . I va 'L ' 4' ' ' 1 ' 1'-' Ii 1 V E ' ' , ---. A 1. df . I . ' ' 1 , 2. . 1 ' 1 . , E. 1 V I -,1 -1 gy N , ' ! A -1 -1 1 A , 1 ' I . ,. . ,tk . fr 1 Av. , , A X' 7 A :..1:t' "VI: ' Q! Cf.1v!1j1: l, l111'- '59-'55 ll' ' 1 ' V' , ' ' 1'l,1I.1'lI111.'114,1,1 ,ll li ' -'5f Tr' 4 ' ' -'56 f1f11:l.1'11 ,1 " , 1 '54 1 . 1, ' 111111111-11111 'jf lx F'I'Ill1Y 'lxflf-I'lI.IT IN lIl'R XYI2, :X SXII f If, 1 .I. .5 IIE .-QSIiSIS'1'. fiff Irish 1 'A . mjz 4 I' .. 1 1 ' 7. - . 'lf is A ,:eh:lg:l1i.1Q. f .1111--1 . aj' A 'g. 1 - - 1 4 2 .h , , N . , be "4 U ' 4. j ' ' ' P.z1- ' . 111 .111-V511 I 1 A 1' I' ' L14 '. V' ' I. .I if I ' , . 'l ' 'l 1 ' .' ..' .I f. THE GREYHOUND ALDREX DORlb IOLLETT RILFLIE Central Avenue 11 1 B11r111 rr Clul 53 6 Pan Amerlrafz Arrembl 5 nulfrellef 56 Alan, Afxkerr 53 56 ll nlu' Hulor, Club 5-I II DI ST XI XNNIFRS AND THIS GFNTLIPST HEART Demure mel hx on the surface The occaironal twrnkle- In Muf tu w mu elxew 1 hunt of the frolrcsome ITIISS her rell friends know IIUDITH SLZANNII FRFNCH JUDY Central Avenue Golden Lam Ari Club V1rePrer1de11t 56 l CapjullzClm1r 54 55 Srllpfbolr Greylwund 1lmder11Da11fe Club 5-1 55 IIIIIOVEUEI 53 55 aw ff' 5IlI IIFXSID X HILI' DIST-INT Bl T XXI-IFIN INFAR SHI' CHARNIED Dr.1m1t1st par excellence' Judy IS one of our truly grfted Thes puns Irfth perrod dramatlcs becfrme- the stage for her artrstrc Interpretations JOSEPH IVURANDO OE Sarnt Francrs f1d1t1z1f111g Cfm111111let Crejbozmd Orclacrtra 53 54 Pb 11151 1111111 Cmznzrtzee Cnjbouml Audio I 1111111 Azdr 54 56 bma' 5a 54 I an WHAT I ur no xor QUFSTIOIN Mr' oew prexente 1 Ilwuw rather obuous If you dont see hlm rercheel ltx moxt xdvmtxigeous pornt BIRGFR I5 GAI5RII:I.SOb. BUDGE ,ew X, Central Awenue as -vm 1011111 57 55 I11 C lfll ll 5 I may Club 54 56 Sllllllllllllf 5a 56 Czplmz 56 Inter rlarr Sportf 55 my A Clflf ll: Cbnr 57 jj The 1Hlk1d0 54 any Golden L 1116 x IIE vim xor lover an XPPLALSI' xon EN rn DFQLRTS Hrs Cxuse A mzghtx mreleet Buelge He mowed them down on the playrng fneld and flashed by them rn the pool Nothmg seemed to be able- to stop thrs yugzernaut th youngest of the Gdbrxelsonsl Page Frfl, Thu e Q 1 - 1 , . .I Be L' .' ep 2 ' '55 J ' -'54 I ', , , 1- .. , 1 .1 .., 1 .V Q I X Turf SI . 13 . 1 C 1' 4 .1 3 A . , . ' ' 1 4 l . .I V: C4 1 I . . I D ' 1 I ' 1 ' t - 4 , ,,,,. ' ' f ' f'-' j ' ' -' ' 22.1.12 'Q' 1 I "."1 1 . . L I: A 1 v . V 1 A v . . 1 J' ' 4 ' ' l ' . l ' U 1' 1 I' J l ". 1- ' l ' 'YI l l I-' ' w . , 1 , "1- . V ' ., . . . , . - 1' 1 ' 1. A ,- 5' J , , 'S K ,y , , .' I . ' , ' Y '. x h ' you e.1n he-.lr hlm. lt w.u In the nelvertmng campaign th.1t hrs VUICC 1 ' ' ' ' 4 L Y ' . Q, - , A XR A O, , , SS A A l K F1 2 ' ..-' . . 5 ' ' ' QL? Q y, ,- - 1 - 1 ' 1 'Ii 1.5 , A 'Q 4 C TS: ' A - V r ' ' 9 ' , - , ' 1 . . ' T - e ' . ' . 4 QV . THE GREYHOUND DOROTHH E GAVIN DOT Hop Brook Bern: BIIFIIILIY Clul 55 56 A C,1pj11ll.1 Chun 59 55 Bmletball 53 56 SM NOTHING IIFAR ALL DRFAM NHCH Accomplmcd hy hcr qunct 111' Dot speaks httlc hut hstcns n uch Hu thoug.,hts irc unrcscrvcdly hcr own BARBARA ANlN GESSECK P111 111111111111 D113 5-1 1 ml1lGmg1,1pln Club 51 omlltw BETTINA MARGARET GRAWT TINA Silem 141111111111 Cw11111111 1 56 11111f11f111v 111 mum N111o11,1l E 14, Conn 1 G11l1 Sevefle 5-1 JF 11 1G1l1 S 1 A C1lIf76ll,1 Chun 59 56 All S1115 Charm 56 N51t10111l Honor S011 I Gfldtli L1111 GENILS NILST BF HORN -XND NEX YR C-KN BP TALGHT A hcl cspnt hexghtcned hx a personable manner produce Tina Hcr crumc flaxr for wanting, and her saxmr f.11rc add Just the rxght touch to thxs maldcn Pake I'1f1, F0111 HENRY P GAMBLE GAMBALL Salem fud oI1v11lf'11lr 5a 55 La111zClu!z 54 1 C 1,1 llz Cbozr 53 T4l1111 Renew 53 111111 R111 Crow Pr1s1d1111 34 Golden Lam ix IXD D ORI DRRING OR NIOR1 BOLD IS NOT AI IVI' s mllxckmb xttxtudc toward hfc IN ln complctc accord wnh d sp Lhrmgh hc ur s lxttle for homks somc '11 thc lxnc lc h.1s uxrccl 11 imizxng xoclbulary .p--.xv 41. Q? BARB Hop Brook Baller BIIJIIILYY Club 55 5K A CMM? llz Chun 57 54 5111511511 l11dcpc11de11re H,1llRe1lm111011 5-1 A Mrmu HI ART Gors ALL THF Du ollx m f1'1lI1I1LI' xcrhusc xn spccch Baxb 19 mer ready to hue murc Inn Hu huhhllnx, spmrs rmx wscll vsxth hcr buoyant pcr Wh! 3 f f'.1.' .V . ' f-' I ' . Liz, A,. fx , . , 1 . .. ,S 2 , U . 1 , .4 , 1. Ih.tf:'.' A ' '1 4 ' ' ' ' f A. ' - " ' his :'1nf11nl: ii ositimm, " ' 1 'L :J 1 5, . A- whL':ug1l11.xg - A 1' acq A 1. 4 1 ' 4 '. l L E f 1 1 - ' ' 1' . 1 , 1. . ' . W 5 ., ,I-4, 1' f Ei ' , qu' , , Y ' L ,'. 1 1 I , y F 1 -1 , I" ' ' ' - ' f Lf , " ' --' 5 ,f' . . I f '1 I ' 17 , , I ,. ' , K X 'A. ., ,' , ,, ,- A . Q . ,..... ,, , . .1 L L A -LV. I '. 1,.,",f'k , . . . , i . ,,- 1 Y , M . ,I . I , , . , Lqzz 'L 11' 111 e '54 4 ' ' f' , ', M 1 . 'Pj , K1 1 . ' S . ,L ' 1 .',..' ,.' , ' , ' 1 4 .U . . V . .' 7 I E A . -V. 1 .kg ,, ,' . . THE GREYHOUND 'XIAQX RONF Glil l NXVUOD DORIS Fnttrcd from Farr Haven jr Hugh School 1X tt t ll Actnltrcs .tt NJug.1tutk ffvmzf llllfilf 1511! 1 4 r Hlflorb, C1115 55 1111111 I Better Bumzsfi Cfuf 55 5f Bzrktlf :ll 55 5K 575 x IO A1rrx1ITAtRlxT wr W' on by har futh s s 1 L1 ll 1 1 sclcmtt ln 1 L pu cal n S .DAVID WILLIABI Cxblnl IE DAVE Canter School BL :ton l' tlls qllclflb , Gofdefz Lam lllrffr Imam 54 55 frenrb Club 55 ! Dut tluus nppttrs tornpoxtd mtl txlm Alwus that xx except rn Drtmtttts Cltss' fhcrc. ht L'lpIlXlfC.S us with hxs top flrbht 'tct Ing., thlllty 5TLVI'Y C ARI TON HAAS STEVE Hop Brook C1 Hz mn llf orld Hulory Club 55 t 1 It 1 PIII Amtmau Aucmbly 55 Iztut Rum Golden Lane Bw 53 55 N0 X1XN XX Xi IXIR SO XILCH DFCEIVFD BY NNOTHFR A9 BY HIMSFLF Thu plt hm xx mrkx not only on the Saxophone but hc works at tnloxlng, lltc The world of fun froltc 1nd .rd lxbbxng ls Stewes rtllm IL DX HART JUDY Central Axenuc nn or Inf 56 P.m Amtm 111 AFVAIIIII-Q 54 55 in C 115 S frtmr 54 Msn, Aflfdfj' 53 56 'vw Htl! r BurH1tsfCl11b 55 Q Hom INR TH KT IITTI r Cxxm r THROXXS ITS BI um Pttntt lutlx bht looltb more lxl-cc 1 Freshman thin 1 sophxstt ct tl Mnxo Nht N 1 general faxontc mth her own clrclc of frxends iv Pig fn! Fzzt t . ' .Q 1 ' Eff 1 - ' ' ' " . " Att ' 2-s,1t l'.llr l .van ' ' 'ff 1 . ft L .71 f . ', ' ' Cff, ffwftffljl Sol LJU f . N ' 1 ' -' u 3 4 ' 14 ' -' r I'1 is l'll.XlSl'Yi'UllAIllY tivfi. ' " 2. 2 . 9 . J ION. Q Dt-rl! gc-ntfrumty i-. st-t off ly ' 4' fulncs' tt' 1 Arm- ptr '-tn, lt you ntctl help n .try : l - -at 4 y t'm'-' st . l o Aylyri ,4 , nv: ul' T ' V 4 T . I'..N'.f.,- f"'55 - - , , , 1 V ' .- ' g THOI' ART A GffNTl.l1MAN AND XVITLI. DIIRIVED. I 4 . " 4 1 'ar f ' - .A 'L . A tjf, . ' xl Mft . Cf "'5,3 " ' I . Ovftx '. '53-'55 4 - ' l 'llf ' '55 . d' ' .I 141 1 I , V. Y .-4 ' l I . I . . .Q ' . , - a 1 1 - f f 5 1 A 4, , ,- j . t - 4 .. 1 ' - - Ili- f -3' I , t f Vg ' ' f ' . f ' 4' - , t , . . V , xx! h 6 . 3 THE GREYHOUND GEORGE E HEIDOPN GEORGE Salem T111 illnfxdo 5-1 A C.1f1f1e11a Claozr 53 55 'N111111Q13olr S111 4 F1 111 1 Cmf P11f1111111 53 M6111 Srbolafrhlff EA11111 L11111 C1llb l 116 P761 0,6111 55 111101141 Honor 5011611 Galdcu Lane Orrbc ffm 54 56 I AA1 'rm 'KI-'ASTFR OF KH Qvrncnrs Mttlw :cal kann of mmd Georgc paccs the class as one uf 115 mtcllcctuil lculcrs Romance adds col mr to hm more ser ous glde FERNANDO CARDOZA HENRIQUES CHICO Salem 1711111111 5 55 l1115113 Clllb 54 55 B111 11.111 55 N111111111 Guard 55 56 5 1341111 Bllfllltff C111b 55 56 111111 C11JrSf1011J 5-4 5 B1zr1b111 55 56 Clary A111J1 lion LXDIR THF ARTISTIC STAR M Don jul sc ms to hue h1s own Qpecnl mdhods vshcn lt n 0 1IIl"ICIlIIg the fl r sew It could be due to hm artxstxc tal is '3Lt1'1a,, NOREEN HOLMES LUCKIE Salem P111 1111111111111 Alftlllbll 54 III! 3 B 111 5 B0r11U1c111111, 1 A111711 1301111 BIIJIIILH C1111 55 55 'N1l1r11111 111111111 51111113 A1111 11111f111 11011 51 A C11j1j11l11 Chun 57 54 TR-XNQI ll AND I NAIR-AID SHT GOIS and unnlcrsmncllng Its so can to sec why Ahee 1 faxorxtc with hcr frlendi PATRICIA SLSAN KACZKOWSKI PAT Salem 1 5s TH1l5355P 11111 5 S A1 111 54 1 I'1lf101j F0111111 55 111rC11ffS.11011.f 53 5f Gudufr E1fZ7J1QL Cjliftfl 55 1 I1 111eC 11111111 G11 bm 'T' co DOI IROLIC AxD1Lx TO RLLISH A Jortr A nm xorcf KT XIIN A tr 1 dull mnren Auth Pat lljlltlfdl Ahoundmq ln hxlarxty ml m th she Lnlntns .mx g.1th rmg, Hlgll mental gndovxmcnt xx lm YS tum P,1ge F1113 Sn .N .,-,.,.,..-.. ., .. . 4 4. K , 1 1 X - 1 -1 ' 'iff 1,11 I ' . I' I Y , I C I ' . ' A' f ' 1X1 ' . ' I 1. 5 . .. 1 . ' , 1- , , ' ' 1 -1 ' 1 I 4 ', , i X ' , 4 4 I 1 1 , 1 A 1 , . . ,L , . ,. 1' V ' I 1 L. 'J If A I 4, ' , 1 1' I I ,' 1', ' J l,y 1 1 , ' , rs 2 1 . , . .13 J-5 S L' A, ' . I . ' 1 ' :in ICS 2 1 . ' .i .. I ' ' - Q1t.l:tlc.ff1nin-! lr 2, 1 if -1, K 5,1 ,1 ' 1 ' ' I' 1111- . '3 1. y'1, z V ' 1 -1 1 A Surmundctl hy hu' mild manner, Norton is .Always consciantinus 1 ' ' " 4 1 4 ' I ' I . rv hnfiizft 3 'i' I a xl C.,'1,'1t11.1C,5o11" f-'55 11 ' ' ' -' , 1454 11 '5 G11'1f' tr: 4 '-'51 , - ' T.1111r1 131111555 J e - 1., - ' '-' 1 Q1111:.'.11L.111u 1' 1' .' 1.1 1 ' cf YA' I 11 1'5 La. ' ,Q f iid RAHZQ :tzPf::':A: f ' ' .J f f . ' 1 .N 2 2. .- 1 . 1 1.1" .. . 'b' l xNl l ANN lxA1il5ANUNX7SKl 'IAYE 1 1 Pm Amcmxrz irfrmfl, 54 1 nf Young CIN 5711 Club 55 rxrs xxflxr MII r AND Cx 1 x nt1n11111x l1j.,ll md pcm pm cuurm l Ll lm 11x no wands.: she 19 umblf. to ccmcu IX NLLFL N THE GREYHOUND Salem V JACK Kl'l7l l'l JACKIE I1 sn! 11: :mmf Rad Crow 55 C ffl! IL H1 fxx NIXKI me XXILI HIS xcr lulx 111 xx vrlxgl 11nt1r1r1g,lx ID thc Alumm md Adxcrtmng cum ll 1 1111 11f thc. muxt Lffzclnnt cllxx ban x 1111 1 rm ut' 111111111111 pulcluztude DAPOL AAN KELLER Hop Brook I31111r BIHIIIFH' Club 55 56 A1141 Izuefngalon' 54 A fzfrjullz Cbmr 53 55 A Coon 111 ART Q WORTH emu Hold nxuxthmg wc prcxcnt to xuu Mus D1mplcS W1rmth mal cr111l11l1tx ln 11utstf1nd1ng ch1r1c1cr1st1cQ of Carol Canter bcl11111l B mm I nllx I IA hx NJA lxllxNA5Hl'VlCll SONYA Salam 1 mf 111111 C ll Soflbzll 55 l C 02Ylfb Cui Benn Bu nz 15 Club 55 11611117 55 lr1rC 1 S nlr 53 C lift. 71 Luz Xfxxxrk D xx QHI' xx xx BORN NI x Q 4 L 111x11 111 1111 Lmr x xx 1111 C 1rlx xhoxxx 1n l1c 11-.ulrx Wgll xcrxnd ID minx xubjcctx 5 c mllxu l'1er11vxn ,appeal P121 fn! Sz 1 A C.p,+1.!1'. Cff1f1iv'iS-'55 , 1 'E 1 f H11 11' li1111'1.'w1 Lf f 15-5-'55 Z . ' J Tn' HI Y 453. 455-'55 ll1'Ri'i' -, 11 .' .I.rx. V J -lm xx'11F1 l1,'r p11 . I.: ' 4 .l- ' l-c l gf il sh- ug .1x Q-.1x1lx' .1x sh: 1 -x, ' ' ' . - A. 1 A al mu! A' -t, X F , I A - , -, V A 1 , E 'l V I .. f I Y ' 1 5 l. ' . , ' 1 .11 G.11-1:11 G'f1,1111 51.111 '53 Home Room l?1pr1'J1'a1111ti11 '5-i Hf11m'v1 l:fH"HU, l'11'L' 71. 1' '55 I 7 . ' fn L 1 L.zf f - , - , T Y, pgignx. 'c 3 c ' 5 ' kcri, . l . l lmlg: ' A . . 1-. , -,X . , , . . . . .11 1 51 1 . . 1 . lluwl' lfv 1 " lf L '52 I , ' llnfff gf IL 4 '. V 1 .1 2 ' 5. 4 7 l7n'f1'J . ' If -QL111 In , ' U .'j.1 11 ' C f1:1,'.1 t.1'kl 5 tN.l'l' Luk with -ntl x . l ' 'l "l .. ' -3 1' ex THE GREYHOUND CLARA KIELB CI AIR Salam Baller Burma rr C1116 55 56 zz Im 4 'IIFLUlf.1j fl Cappella Choir 53 56 UI I AIYII Q I A14 Hd 55 1411671 Rezue 55 Suftblll 55 I nld Geograpbz Club 53 CLARA KI KDE SL NQHINI' IN TI-II' SHHDX I'I.XC blencl a sunny clxsposxtmn mth an ucubemrt spxrrt lcl 1 cheers smxl and prestol belore you stands Clur Vxflth such 1 pcrfcct c 1 ll'JIII'IIIO'l of attrllvutcs how could anyone mms' ELEANOR BARBARA KLEIVA Salem A Cappella Chan 53 56 Barketball 5-4 55 Gu v Sfxnilc 54 56 Gund 0 Hmm: The Mikado 54 urziarelter 53 56 Softball 54 55 GametG1eam Slaf 55 Golden Lane THI' SPIRIT CLOTHED FROM HEAD TO FOOT IN SONG Theres muslc m the mr wherever she goes A gay mxss f1lled 'mth thc joy 0flIVlI1g1S she Prospect etter Bumzerr Club 56 Sgffball 53 55 Barkcfball 55 55 54,151 53 56 SHI' STAINDS IN HFR OWN LIGHT Tmc out for fun' Nothmg mcrshulmxs Hclcns clcsrrc fur lollcmg S urls ' On occasmns' RAX INIQND FALL KOGIJT RAX Prospect Pfmmgfapbzf Edzmr Gnybourzd AIIIIIIIEY C0fI17I1Ill6'c 55 Arfmzm Edzfw Gvqlmmzd Lumd Aatzozzr Comer! 52 5-4 llnmr Imam 53 Golden Lane Vfr ADMIRE THE CATALOGUF OF HIS ENDOWMENTS Depcndlble Dsnamxc Dxrectl Ray rs the stalwart bulwark ol the Grexhouncl Gemal .md hrghly competent hrs talents emble hrm to perform ex en dlI'ECIIYC to the nth degree Page flftn Elgbl P ' ,. ' -' P.: f wizzu I .. 2 ' '54 A f "' -' B fk'r.c' '11 ' E", I! , I I L ' ". " a '. "',nc . Q I EL if f-1' lL. jx, J . 1 ' J -I .' I . HELEN ANN KLIMASZEWSKI LUKE 1: fl A '- Y ' ' , ', ' V . 7' .' ' , . K I , ' I ' I , ' ,, v, ' pf-1' 5 - . , . rf . v , Y K I Q .1.r- A . f . ' ' v . .' ' 'fe A THE GREYHOUND POOCH Satnt Hedwig s Guufd of Honor D A R Au.1rd CAROI ANN KOI AKCJWSKI C1 rdlllf Cfe5bf1u111l N 11 1l liwzor S111111, 1111 Slb flffbll lx1111 11101, Forum 55 I 11111 Cluf 54 56 Int P11 rzdenl 56 I fl 111 1511111 Club 53 56 Golden L1111 HIR UR HIR NIXNNIRS ALI WHO SAW ADMIRID lu chs h11,hlx tlepnntlxhlc ch.1r.1Lter md LlI'IYlI'lf, .zmhxtmn hue vs n her ruh rewlrtls at IN.1uf,y As cncdltor of the Greyhound thls hluntlc hurul mlss hrs pruned herself to he worthy of uni, prtlnnunutl usllw cnc of the cst 'FW L llll 11L1111 NROTC days HEI EN I LAWLEY Samt Francls Btlltr 131111111 fl Club 55 56 frerlfb Club 11111111 Hmmm Clul 55 Yb1 11111476Iiflllltlllrlkiffclllb 53 A C1A!1j11ll1Cb11v 5? 55 Bvukmg G1l1lu1 L.111e BFTTIR THIII HOL R9 TOO SOON TH-KN A XIIINLTI' TOO IATI' Tllllllgll her xttntude ns composed and her manner serene Helen ptlssesscs much mncr frre md datcrmlmtmn She has .1 hghter snde though mtl 1 rell sense ot humor PUNALD LI NGX LL ll 1,111 I 111 Pr fl Burma li ll rE11r1111rf Club 55 5K P 1111 11 6 AS POQSECSING XIFRIT Pzge l'1fI Awe NOIXMAN A RRAMPIT7 INORM Ccntr xl Avenue C I 111 1 C1c1b1111111l A Czfpfllu Cbmr 53 lll S111 O tblllfrl 51 55 'I 1l111t Rcfue 53 I1111 5s 1 F1111rbClub 1 S I Iblflfilff Lum I 111113 Club 55 IXIII IORNI HIMSIII IIIXONIJ 'IHT PROXIIQI OI HIS A tl Ntnmtn the mm of the hour chosen to spmr ea lh Cr ,hound He hls wnsely and tempcratnly spurled on our tturts XVxth hls mcntxl endowments he should 1,0 far tn hls RON Saxnt Francxs f 1111111211 Grcgbound Foolbxll 54 55 I 11 If Club 55 56 You Q CII e1zfC7ub Inc Pvcfld nt 56 NPYAIX IITTLE xxu XVELI lr HOL xx IQH TO BE CONSIDERED Oxunq to Ronnxes effxcxent enthusmsttc and effectne was of J nm.: thmgs he can .xlwus be depended upon He has dlstm gut h cl hxmsclf in 1 leader an actor and an athlete Q . fl' . f-L .1 . 1- 1 , ', 11111. ' ' A . . . 'f ' ,R V1 '11, 1 II, 1 ' 0 4 2 , I , 1 , , ,Aww . A1 ,- S 1 , 2 , , , 2 . 'lr ' 5 "1 I . l' ". . -' ' ' , " aff'-1' lv. . A ? - , 1 f If v Lf . I .. . . :Z fwf: '11 '. I fr ,1 I f ' ' ,-'56 1513 1' - . 1' P" ' ' ' F!-V 4. f f ' 'ljj ' S11,f'.'1111,,gu' ll, ,'-'5f 1 '55 - V Y, V4 ..l,f. Ljfp, 1 C1, ' ' 356 X ,fi 51' L . ' V. 'I ' llzil.-" 1 't '-. ..2 f .un ll,'1'u's 4 ' ' . - ' 4 ' , '- u h cl ! A ..... ' '.'. .44AY T, f ' f 'V 1' 4 1 5 ' 1. ,' -'54 .. . 1 ' . '56 , , f lf: ' - Q V- . . , . L ' . 'ks 1 . h-2 . .v 2 1' ,, - 1 , ,z - I . -I Cfffld. u. 1, 'dent ' . , A ' 5. 1 . ,. l -' 7, 71,5 aflj f , !', . k V , , , ., ,.- , V , .11 5 - 1: , . 5, - " 1 . A X- ' ' Q '. - ' 7 1 ' - V 1, 5 2 A , , . I I. V .. 'n . Y' THE GREYHOUND LORETTA ANN LX TLE RETT Salrt I-IHUCIS Guxrd o Honor Ufofld Geography Club 54 junlorettey 55 T11 H1 Y 55 Young Hulofmnr Club Scrrfmfg 55 Golden Lanz Hrn Mcr so LOVFLX XET so ARCH lorcttls prcttmess qllld manner md ubrmt personality won hcr 1 plxcc xn the Guml of Honor She ns 'tn unusual type BRUCE MacDONALD Prospect Street Golden Lane Hulory Club 53 Young Cmzenx Club 56 THINGS WON ARE DONE How pulsed' How sophrstxcated' Bruces carefree manner and ready smxlc 1dd up to 1 lad of much appeal EDWARD HINES LICGOVERN JR GART Central Avenue Foollmll 52 55 Clan Reprexenlalzre 55 TalenlRe1ue 53 Hutorg Forum 54 55 01cl2eJtm 53 lflffllj Club 53 56 Treamrer 56 me Golden Lane Wlth a powerful xoxce to back him up Gart Always shows re mqrkable enthusxasm rn xoxclng hls opxmons on debatable matters Oncc he stsrts ad llbbmg hrs opponents usually retreat pronto' ANNE MCGROARH AINNIE Sa'em A Czppcllz Cbozr 54 Orclurlrz 52 53 Alffll Scbolnflnp Ex llll HIIIUU FWHM 54 L1f1nClul llfl Prefzdenl 53 Mum Makuf 55 56 111110761 cf 53 56 Pnrzdenl 5K G0ll1lH1 LUN THF INTELLECT OF THE WISE IS HERS What tremendous energx and ambmon Ann has Her pert ap PCJIJDCL her xefmetl m.mner and hcr superxor mtelllgencc m lune to make her one of our most outstandmg classmates X -.uf Page Slwj f f ' H ' ' ' I 1 ' ' 7 I I ' ' . ,I I X 1 ' 1 3 ', 'f , . 1 A . if I , ' ,M-' '. , , Y A A .' K , X- ' Y . 5 , .. , .f , . . I -I I 'N I V, 1 ' , 1 .1 , , f -, , -, 1 7 Q INTEGRITY, HEALTH, SOLTNDNESS TO THE FULL. ' , , ' ' , , , ,. , - , v ,. f ' ' J A A , , 4 V , ff 7 ' I . .V V , ' , , , A ' ,z 't , V - L , -, 1 ' It , 1. n f - i A - . I ' n . . , A CO - I . ' l . ' ' - ' ' ' i , THE GREYHOUND BARISARA IVCHALE BARB Saint Thomas Waterbury Illlwfelfef 54 56 Band 54 55 "mo: lorrmz 55 Merry Alxkerr 55 ll flu' Crogrrpb, Cfnb 55 Pan Amefrfan Afremblg 53 SHI il KSONS HIR CONN FRSATION WITH A DASH OF WIT llppx ru loxrng Barb always ready wrth another wrtty reply bh delr5l1ts 1ll her pals wrth her gaxety WILMA BELLE MERCER WILL Salem Bfrfgzbrff 54 IIIJIUYJ 11011071 55 lrrmb Club 56 Young C111 cur Club 56 Gofdcfl Lane NOTHINC' GREAT WAS IIVYR ACHIIIVED WITHOUT IINTHUSIASM She speaks mrldly but oh' when shes aroused Then she te 5 cuctly wh1t she thmks rn her own strarghtforward manner MARTHA ANN MEYERb ANN Central Avenue Ill 1 6 S 5: Vorce of Demofmrj Conlerl 56 ,s Goldur Lwt slr Sh tops muh Sreetmg wrth 1 smrlc and prepares each task wrth E dm Sha. hrs 1 sunm drsposrtron too bANlDRA JOYCE MIKLETONAS SANDI Salem Nrtmu 11 Honor Sorug Gulf Salute 54 56 ll rllt upr CUIIIIIIIIILL Grqbound A Caxppallz Choir 53 56 'I S1114 Cb01f 55 lone Hzflonmr Club Via Pfffldcill 55 C and of Honor Golden lane juzowrllu I nr Pnrrdull 55 FOR -XII. THAT FA. R IS BX NKTLRE IS GOOD bpzrkln anrmatron erudrtron these are bandr Her school days rr arched bs a rambow of dreams and therr fulfrllment Theres only one Sandr' Pzge Srxftj One - -qw f I . 4 , r I ' 7 f-Y I -I - 5 1 , , rr , H01 I. I H M , . , 5 f 2- I ,."1, r' . . fr fyf- v ' ' -A ' ' ' '. ' . , ,, , ' f ' f 4 ' 7., - I f '91 ' rl .'1 u ' 1 ' 'I' . ...t , K J ' ' ' - V GJ' r EKLJIII I.-'ff ' ,'-'5-1 ' ' ' ' ' N ' 1 'vs l'lliR lNTlfGRlTY STANDS WITHOUT BLEBIISH. Q .lvl .R ' ' 4' , . 1 Z , , A . . , I 'A , -, . I- . I , V . , J N P nf- . A' ' ,'f4 ' .. . " ' ' ' - . . , ", ' 4 r will P K 2 . , .. , 4 .-- ..' THE GREYHOUND IIIJIOIJ Club 54 cern for ammfrls and you have Fred ROBERTA ELIZABETH MOFFAT BERTA Central Ax enue Belief Burmerr Club 55 56 Pan Amermw Arrembly 54 WISELY AND SLOW THEY STUMBLE THAT RUN FAST Few words do vse hear from thrs Irttle mxss We ve notrced hom facllely she appears to take everythmg rn her strrde rccogmtron ELAINE Moolui LANEY Salem A Cappellu Cbozr 53 55 Young Cmzenr Club Serremry 56 110, Club umorette: 53 56 World H J , 55 I Nazzonal Erm, Comer: Pan American Arremblj 55 Frerzrb Club 55 SHE HATH G-XINED OF EDUCATION ALL THE GRACE Not all goals arc achreved on the playmg fleld Elames flaxr for wrrtmg scored her a touchdown rn the Natronal Essay Contest Wrse as well as wmsome' Page Szxtg Tau FREDERICKJ MILLER FRED Center School Belton Falls HIS ARE THE IOY5 OF NATLRE He has a techmcal mrnd mterested rn cars Add thrs to hrs con ny' ,Wm WY -ww FRAINCIS H MONAHAN FRANK Satnt Francrs Football 53 55 Latm Club 54 Barbeiball 53 56 Capmm 56 Freurb Club 55 Nutmeg B055 Slate 55 AIIIIIIICI Commltree 53 56 Varrltg Club 54 56 Prendcnt 56 Golden Lane NONII' BUT HIMSELI' CAN BI' HIS PARALLEL He speaks wrth smcerrty hc acts vuth mtegrzty We laud Frank for hrs tremendous prowess rn sports H15 achnevement ments hrgh 1-K ' 1 , A ' ' . I K . ' I 1 W' . A s , f f. ., Y Q ' '5"- ..l. 4 of , 1 . W If V I V . . . , . 1 ' v ' y , ' ' ' V sf - if f" . l 6 ,, :., .t.:,.:.'l.1, . - .. tm rl' .wk :-:':.-,E::::1,-V:-E:E5:::, Q- ' N :gf 2' 1 "git ' V , , , - , , 1 - , , t ' v X ! 7 ' , ' ' ' I I ' y 1 -1 I ' I 1 A , . L ' 1 1 ' ' V ' , . , I , . ' 1 ,, 1 . . ' , I , THE GREYHOUND JAMES MOORE MOOSE Saint Francis llufnld G-Ll1'gV,lf1lJj Club. Preridenl '55 Afliritier Commillee '56 Irflllllf Cilizeuv Club. 7'n.1fufer '56 Debate Team '55 fnmb Club 55 Lzzilezl 'vdlllllli Conley! 55 WIT1 x x rr RFTICFNT lim ui ku his nut quips as rq.,ularly as the cloak strikes Ac cnmplishmants Wal' in books he wuld if he would ALFRED NIORMILE Central Avenue Guldnz Lane Bftzer Burmery Club 55 l11lLrCl.ur Spur!! 53 5-I H DOTH INDI FD SHOW SOMI' SPARKS THAT 'XRF LIKI' WIT Al has that romantic zur that lttracts the ladies And can those impish eyes tease' hLAINE PATRICIA LIL RPHX INILRPH Saint Frlncis fi C1pfeU1Cb ll 53 55 Young C111 u1rClub 5f Brin: Bu men Club 55 56 ll nrld Gwgmpbl C515 54 ufmnrll Ibn lulure Home zlflkui Club 53 5f 113 55 I IIVII N -XIX! US IN XIX MIND TO MI WIC THAT QINCS -XXY -XX XIX WORRIF9 um nur rum haired muden She has poise wurm sympi Ls ind is rinh in her Iriems IAM' S ML RRILAX IR ML RRX ll zrfd 1111101 Club 5-I Y IHIE C111 un Cfub 5f I Hind S1 lftl Hnlrn, ufi 55 llll J S111 X II ll R cuz C nm! Glt W1 SMH 5.1 A LI NQRIS 'X XIIRRX X 'XRN IRCINI 'X I Al IIIINC IILIIDXX RIJXIR n thnr ILIIULH lmwnst im sd um spur hut htm tlunr me is xx here Lars nrt wmerncd This nun is .in expert I is Se Page Slxtg Three 4 I I . V A V f 4' 'a . ri' . 1 - ,2 A.-' .- v , ' f . . AL ,J A ' " , ' , , ,K K' .1 f If I' in ' 1 , . . 1 . . Q ' A '. . , , , V 8 . 1 .1. 'ff"f-' "za '1 f " Li '53 M ' 3 ' 1 " ' ." 7 Iril' " -'56 A ' I' .L . .i':.' Il1i.,x .' ' ' ' 3- v - - Y r I I.. , I , D . , Sum Francis f - V1 ' ' 'ff , " L ' J , " . l it . Lx .'. . cd 4' 5 1. ' . . M' ' I. ..' Q. .f ". . . .. 'Q .'1 . " '5 . A., -. .rf utr ,Q .ke . i"'Q .X ffm. Qi THE GREYHOUND CHARLANE MAH NFLSON CHAR Salem A C1f1f11ll1C!J111 55 56 11111on11u B11111 B11a11111f C1116 55 56 111111111 10111111 5-1 55 THOI IIRI' AND NIMHII SIIRIT OI NIIRTI-I A mu sense of humor and .1 joy ID hung, mark Char Sha IS tha best of compmmns ROBERT LHARLES NELSON On JL m1 53 rdzillf RL1111 5-1 55 B1111d 55 56 THEINIA XORITX XEIAOX THEL 51ILm G1 Id 71 L1111 Bcttn BIIIIIILU' C1115 55 55 111 U1 Cb 11 53 56 Il vid G:U271Af7!71C!lll 54 A xxoxux or cron D no IIRI Thur s LIILIIIIIFILSS nn Tlul s Lus But vuthm thou drums Ins thc vu irmth md LFIIILISIILITI of 1 g.,1rI whom mc trulx admuc Page Slftlj Four FMMETT MLRTHA Ml. RT Saxnt Fmncxs C7115 Treamfer 53 56 II mfd Gu Q7 1.1153 Cful l1e11J11rer 5-1 'N111111tg Boy Sflft 55 1111 d 'X1l1f1111 D1 S1 1511 4 G,1111e1 61611711 SIIII 52 5 5a Y111111g C111 e11f Cfllb Pnuldrnl 5f 5111111111 11111101 51111111 GaId1 Il L.111e -II-IX CLIXIBING NIIND ASI-'IRIS HIXOND TI-II 97 -XRS A modern D mosthcncs' Thxs Lrudxtc lid spuks xuth unusual lntelhgencc Hrs scrmusncss huvsucr IS sprccd mth yust enoush leuty to mzkc him 1 ty pxcal Tccn Agar ww-ag. ivi 'uw -4' INIILLII bmlcm HHI113 111111111 55 Inmb CM! 5.4 55 LIIFOI I-ISI' 9 D IICIITILRSLIT Dont do todas wxh1t mu cm do tomorrow stltas Bob XX all cxcrmnc cant be 1 bram 1nd we Ixke xou Bob lust as you are 1 , -- V I . .. 5, , 1. ' - ' 'll . r' 5. ' J 1 L"1 , 411. -'5f I - 1 ' -' 4 111 Y' f-'55 :,k . 1, 'A' D , J . ' ' ' ,A 'k' k.' XA 5-xy 1.1.5 'J ' . H ' 5- , I 7 ' . . -I J ' 1655 , , 1 1 -1 ' . : . 1 1-. 'H' A .2 1 f. . .ft '.A..,l., A . ' ,' , ,I ,'k. , ' ' ' Y Y. . I 2, Ulf, '. ' f-'56 f 1 " 5 A ' , I , ,, I K '. K, ,. , , , , , , -.J A fp f21.1l..x llff 3 HQ". " ' ,. , , y" -, . I . 1 . ' v -' - -' : Q " I' ' I . ,1 ' 1' . , . ' ' '. lyxk I .I I' llrv I' 5 .W ' A C. PM' . . f1",'-' HU' '4 1 4' P' W ' '. g -1 .'g A."' ' " ' .1 THE GREYHOUND AL Xl5Kl ALPHONSE Entered from Leavenworth Waterbury Fremb Club 56 Game! Gleam S14 Llllltd Slater Huloq Club 55 Nzzzozzal Guard Tm RI 9 A CRFAT DAY coxrrwo BOYS A GRFAT DAY' If fun lmrng., Al vmuld arouse hrs dormant powers hc mrght mound us H rs qurtk to aft but qurckcr to repent jo ANN NOBLE AN Hop Brook Band 53 55 Golden lane Orpheum 53 55 W ulerburj, Amerlmu Correfpoudenl unlorelter 53 56 HIIIOV-J Forum 54 55 ll arld Gmgvapbg Cozzrentmzz 54 Merry Maker! 53 55 BLUSHING TO HFR LAL GHTER GI! FS HPR GRACI' An rnfutruus Irugh md 1 srncerc manner chrrrctcrrzc ju Ann An mt rest rn farm ry phces grves hcr .1 glow ill her own .5 DON FRANK Ol DAKOWSKI Ol DX Prospcct Ill 107, lfnnm 54 0 abt fir: 53 Gum! Clt H11 Smlf 5a Che r Club 53 Bmd 5m THF NXAD DXX9 THAT I HAVE SPENT' Dow is th hrs ,,rrntS strturc hrs mrdcap antrcS and hrs flashy xuts' jucuml 'md nonchalmt he ham never ceaicd to entertam us ROBERT P O NIFILL BOB Entnrntl from lcaunurartlr Hrgh Wrtcrbrrrw 60111411 Lane XOl RI'Nlf's1HlR H BOX THl SILI NT UNI "Qi TT' clue where he Q0 1bly exhrbrts hm durl persumlrtx Wk applaud hrm' Suhmergcd rn In .rrr ul quretncw Bob mrkcns rn drrmrtrcs A Y Page SIXIJ Five ' ' Y A L , 1 A ' ff ,. . , , . , zz., 1: . r , ., 1 . .. ,. , ,A , . l , I I I , I. I - 1 l - , , 1 1 -f - , , , - y f , 1 y . ' f . . " . 1 Y . aj ' ' rx l " . 2 ru' . 1 . " -1 . itll! ll v - f - f l L 4 4 4 - 1 , K .. .. ,,. ,Q L 1 K - , - A .1 , , 1 f 11 H Q , V r 1 .l 1 I l' . ,J '- .,', ' .. . -. , , ' - . . . . . .. , . ., , . K A . A 1 r A Y r '. ' VY I ' 5 Q - . f . R f ' - , . 1 ' : f-- -fu K 5 'I HE GREYHOUND l0HN 0 IOOLF RED S11nt Imnus 1111 11111111 C 1l 0111111 Cl 1111 Sill 54 11 1 L 1 5111511113 56 111 1111 A C1f1j1 ll1 C6011 51 55 H -XI I -XIR CRIIQ H-XQTI AND il I FD XII ST 'XNSXX FR T t L p1nQ1xe SIUII 1 d th t numlullnt manncr prm Re s a lm A d thc cs 1 blt of K1ll1rnu IH that g.1nCL DELORFS PAVAO S11ntIr1nc1Q A C1,I1f7clllClul1 5 7 S fllpgll j 7 j6 C11111111 j Blffclblll 57 5f B11l11B111111111Cll1l7 55 jf Bfllflffli' 57 56 611111111 Lui: SXXIIT '10 111 ui Sum IO QII 'dx QIOXX TO WRUH Har mlnmr so nr nn har IPPLIFIYILL so tr1m Dcloru XCISI busmess IOHX INI PINHO JR TIINX S11nt l'r1m1s 3111 1 buuzuuf Club 55 56 ll wld C1021 IIYIXU Club 5-f Q IW, I 111 111111111 55 Coldw L.111r X II IROXXN XQIIXQQ HX X DLIT THlXI'I-Xlxl' IT -XQTHFX XY QW" V41t1 111 um d1spm1t1un md 1 hum l1u3.,l1 mlm mans :ich lt unnu As bmta L1u5 lt Chrmtmis IIITIL In vscm C Qur jou CL PISTARLI II OX Ccmr ll Aunuc A ClIf7fl lll C6111 5 JJ Gufdul LW: Clyrfrln 1d 1 ffl H1 Y 55 56 Gund gr I-11111 r 111151 Club CUIHILIZ 55 56 111110111 55 56 SXIILI' XXITH INTIPNT TO DO NIISCHIFI I-Iovs gm Hmm 1n1m111d' Thu puma Clncrludcr 19 populxrm pue An mtrcss 11 h1g.,I1 rnpuu un Lxccls m f1fth pLr1o1 Drimmcs Class P11425 S1-11,1 S11 1311 'B ' 'lffjs-'56 11. ,f' "'1Y.P'.1dfr1'5-.7 . '4 ' Gold' L. ' . 1 . " ' Y-' '1' ,121 .' "1 1. Tlx! ':-: 1 . 'Q LH .1 ' . 1 ' ' 's df' trvc lrii mn! r ff" 1 ' . ' 1 l' -. . DE . f. .1 '-1155 11' . .'--' . . .' '5- E .fl A ' -,' , 4. ' 1 hw J ' I --l J ' , 1 Q k' .. : . V L. I ,, .. K , if ,Q K A ., , I . I VW' ' L ' I S' L 'L ' 1 'L 4 " J ' , ' ff jg- tility and nrnlvitiun will be decided assets to her in the world of . . , , . 1 . , . w I Q ll1.1 'ig' : ' ' f V , ' ag F f I H' ,1, f 1... 3 is E 2. 1 ' 1 ,. 1' 'II,L. fwl .' A' 3 A '. 1' 1 Y,'l '45 .' EMA diy 115 ' I l. 1 Il: ' 1 4 in ' ', ' ' an I 1. -1 1 1' V : - fl 4 J ' - . 5 . fl' l 5'1" V ' -I '. 4 ' V A 1' 5 I I . V, V. N , A' ll. ., - f . I ' -IN ' ,' I .. '. I " ' ', vllh' ' ' I H ' I I THE GREYHOUND THONIA5 PCJHORII AK PIERRE Prmpcct Strtct 1 If 6.1.1 55 6 II orld Gsogrzpfi Cluf c 1111 C 116 Iflor fflllllll Chef Clin' 1 za! CIM I 1 4 Preffdeuf 1 C0 A Nullwlal Gund 17 L 17 NIIK NOTIO -KITIR RIF rms. un 5, mg., pcrwmlm dn humor xml rcidx rm ncur fs 1 ua mtl In thc mic rfumL1r1crI1cI11s umtrlbu 4 mm I IN slum ur time md Lmrg.,y to nur 4 It I XI RACFVICII S LII C m uclcn CAROI ANN RAPACKI Canter Sdwul lic mm I' ll s I In 11111144 club 55 II X S II IORXIC XRD 'IS OIHIR9 NIXX mm In sptms hu Ll Although su xdtlom hclr cr xpt nk su knmx zh1tC mfl pusstssu uurthvxlulc Ideas KATHIFFX ANN RFCJAX .-x 'I :pf U1 Cfvwr 5 C 1 I :XMIM JD 6 1 fn R 114: Il: J 4 Sllcm C1 4 :Crux 5 '11 Club lv IIIHLV 5C SXXIVI Ik CR IMI 1 mv r s C 1 my 1 nr N xt r xur S1 mmrcd nur dxthc I L mt xwrtt mquunnxx mu Q st ltc this prc w 1:1 ff ,auapfg 41" if KATHX Prospect Gund ff Honor C Mtn Lim r bn If C1115 55 6 Hull' fnum 55 I CKN NINC NND SPI Hx IN NIKNX QCJRIQ OI' Xil NIC H111 to thu wllun surh hcr KSYIHICIIDQ, ues md hu gmccful ncxs Sht nm Inc In thc IIIII opcmng., and clubxni, cath ly xxxth 1 latter Pzgt Sn! S nn L .Q . Bt! 1v'ff"imw f7 2' -'5 'I f ' : .7 1 Clftflyl S1,ff.I 017, Z , YQ 'I ' '55 . ,154 2 Alnflff Ivivi, Q, vm' '5C , . I A 4 ' G. 'ff 'I GX.. ll SI.I'H pig. .' ,A 4. ,lf , . 'lx 1. Y il i 1, ,' I tI1.lnggf,-,lnznutli-, Vs gl. ' ' -I ' W - gg ' :gl m.wr.' tl. 1' . f ' '. f ' Q' Iass. 'I 215 '1 ' 'Q .I 1111 H. ff 2153 . 1' .I . 5 1. ' ' 1 Child' Lau , lx ' I f 2 ' A'IUI'IixXC'I'lX'I 'IND OI" I .XCQIQ XI." -1 Iran: camo tu 1-LII' C untry fra m .1l'u'o.uI, wha L.lLl.CI'tlS tt l I: to tur 1.1L cl.. In ti 'A I7 ict 5 ilc . ' 2 ' ' 'ult , I.1,5g ldg' Lnl J 'I A 1 I' lallf, tl . VU' 1 IL ' 'ttf . ' , W5 Q . ff lil 'III If ' -'56 Nvlf 'AHIR VC'II,I, I l'l"I' .IY.'II .5 5 sf M f . I I' ' DO, 'lg- In L'-ccx z - If - Igyf . '. h' ' NC' Ni , . C. ft. 1 'S-'51 .f f' I . C111 S .' 3 - 5 :U ' 'lllz I '55 Fun' I ,f gem I ' -'5 B.: I H355 I I 3' 'f ' r Qe,- K ' J ' A 4- '. ' - 'I j I Y -1 X' S I - - . x . Q - " 1 ' , ' ' ' ' ' d.'- ,qi -, 4 l ' .. . . THE GREYHOUND ARNOLD T RILEX ARXIE E'1t red fmm Troupe lun ur Hlgll Srhnul New Hu an Iwnzg C111 uzr Club 56 L S fllfllhj Club jj I1 I DON T G T TI-IIRI' TODA5 I11 CIT THIRI Iomoknow Worry! Nexnr' Arnold trkns uerytlnng., n lm tmlc H15 l1fe mtlt S about hrs Dury Prong! Rmng., arch srluml rnnrmnb ,lr fue 11 cloclf rcqu1rcs St1m1r'1 vu rlgru FRED ROBINSON FREDDIL Central Avenue Clmr Pvelldull 5-I 56 Clair Repfeferltdllfe 53 Allfllleg Boy Smit 5-4 Gflldfff Ldfff All Sine Cbrm 54 55 Trzleuf R61 ue 53 55 MENC Comtzzfzou S1 Loan Mo A Cappella Cbfw 5v 55 Ybe M15 :do 54 HI SI RXID XY ITH GI ORY AND ADMIRFD Sl CCI 99 A furthrrglmt minncr enlnnced by a deep s1ncer1ty chamrtcruu our dclwnur claw prcs1dent Undur the aegxi of hm Slclllful guld Fred X our lcrdcrblnp has pruned an 1r1sp1rat10n' THERESA M RUSATE TERRY Ccntrll Axcnue Golden Lane BJ kffblll 57 Better Burmerf Club 55 56 -Mlfblll A Cgppellx Cbflf 52 5 Fnlmr Hf1II1L71llfL7l Clul 53 Modern Dame Club 53 HIWUU I"'f"U 57 IHM1 MXSYII AND THT DRINI' Ol- NIH XXIIL Do S anyu f. need a cwmpetcnt txpmt or 1 relululc suretm ust 4 ll on Tcrrv'ShLl11S hrtch d her ws lgun rn istlr' FRANCIS 5AX ANGELO FRAXIE Central Avenue Wi' Gzruef G15 1111 SMH 55 ll ofld HIJIUYQ Club 54 Fielifb Cliff 55 A Cxppella Cbolf 53 Adzfvll mg Gfgla :mal Golden Lane HOXX HI' LOOKS' AND HOW HE GOES' One lug., bundle ut r1m.1l1tx IS Frame Hes .A real student who mule l113.,l1 ranks tm: Page Snr, Ergbl T 1' 3 1 . , 1 : -D 1 Y' ' 11' ' 1'- , .Ll , , . I , f " E 2 1 ', az 2 ze '. " I 14. -' ' ' 'i 1. ' ' ac. 1 ' 'vf W . ' .1 -1, 'Aa' L . . , I. X V , 5'.f f-' 1- ' ,.' 9 E AT . I I .xl I ',1 X-I-1 7 ' V - 1 , 1 2.2 'E ' . 1' , , 7 l' 1 ' . - ' " 14 a.. 'A . ' '. l- 5 ' ance our class has achieved a meritonous record. Hats off to you. '. ' 1 A ' 1. ' 1 . . ' 1 v' .rw 1 ' ..-'55 . ' ' J . '53 'l I- , -1 4 . . , J ,f -'J54 f ' , - ' , . A ' ' f-'54 'Z ' 3,5 1' 1 'L '. ' " . . .,, - , ' 1. ' 5 ' '1 1.1 . :WT Ll N Lv Av 1 lv I v' ' , f f . J' H f 's 1 4 "fl , " lj U 1 . Al V . . ', - . ., . , THE GREYHOUND JO ANN SAN I'AbIFRE Central Asenue L11 Blfktfflll 53 5f 1 1 D1111 C111 5a 56 Plkfldtflf 55 1 111 111 Rfzzze 53 111111 111 1 111110111141 55 56 C11111 1111 A C111A11511l Cbolr 53 55 11 11 sox TIIINI ITIS anvxxf AU? Rcplntu mth rn rrnnnnt 11 Ann kccps us .Ill 1n hrgh sp1r1ts Her Hung, Imp l ls bun 1 pcrpctml but to the Ll'lCLI'ILdkILI'S gpf CHARI I 5 1051 PH bCHOI ILI D CHARLIE Central Axcnuc Bella 13111111111 C1115 55 56 11111079 10111111 55 G Men 14,1116 A QHARI XXII NIKICHIIJ XXITH TOO BII NT A WIIL MM ras tu 1 r IL w N he ' A -. us Tun A15 Luau tru lnm xml lmc uf 5111111 Umm As 1 mnn111sSLur I c.1L1t1fL1lg.,1lsl1L hls nn LCILIII IL DITH SC HOI ILLD JUDY Cnntr.1l Avenue 1111 111111111 5 fb: fulzm. 11111111111 zkerr 53 111141 11111111111 C1111 55 56 1 C1,1114ll1 CI11111 53 55 1 III Cz11d411 LIIIC' TIII I NQI IRINC SI IRIT XXIII 'NOT ISI' COINTROII D urls IIII mn. rlus strutly hu uvsn 1nd stoutly xhn Llnlands thcm Hu 1l1l11,l1tlul v.1tt111x111s lmxwunr lwruk tcnxmn IIILI :dd thc l1g.,l1t 9' t rua 1 NANDRA MARII SC HXX ARIZ bAXlDI b1lLm 11 3 111110111111 54 55 11111 51 1 11 'I 5g I 11111 611111 5-1 1 f2f1 I 1r11111 54 5 147 111 1 1 cl G11du1 Lure' Q I INI T ILILFILX n IL Il L In NHI1 JDK Il lSNlgl'lLk A-if y N tulxla unrxtlnns, Lhmrlullx 1rd xuth c1p1blL hm P PIJL Snr, IXI1 1 5 5 , Jo C111 .Q .' L..11l1,' 1 11 l -' J 1111151-11 . '11 1 1, ' , -I ' -'jf 11 ' fl' 11- C11 11111121 'jf I ' 1, ' -' -1,,.L,A L. L, K -1 -1 'I-III 1-111xr,111r,1' '11 :qi -' 2 , 1.',1iu. 7 I' .lII,' I ' Ir " 1 ' ' 1 gf." ' 5 " ' ' 14 M X., ,M-f"'!5ll I He V Cl.1.l'--that is 'hen hc? fre. nd hcrcf' 111 If 'W fi '- ' "L - - " ' 5 1 ' ' U b 'I 'I .5 ' Q. ' I . 1111 1 . 15 ' 1 A I .E I M 1 ' , ' 1 ' -' 1 , 1' . ' ' , -' T11-1 u ' '51 v . I 1 QI- . , 1 . . . Q , 1.1111 111111' '55 1 E ' . ' 5-' 1 13. ' '-'51 1111 A " '-'56 -. I .' ' ' 1111 ' 71 ' X-'5 1311 1' 1,11 fl f ll!! '55 If 1 f ' 'Q E 'I'11Qsl'NS1l.'501' IIINI2 1'Y1is. Mlm liff 5.1 d' Xl lb- rrux -rl " I 4' .sk , K' 'I her. a l flu Q' -4 I' 'j ' -' I' .. " '. . - . ds. ELEANOR SEVERSON THE GREYHOUND HERBERT JOSEPH SCLLLIN HERB Sllcm Hmbrll A 1114941 55 I Ullllg C111 fur Club 56 Hzflm, fnum 55 1411115 Club 55 56 Gold: 11 Lzue I.II'I S A PL DDINC ILII OF PLI N19 Wlm should om who pusscssci 1 world of fun vsmh for any '1 c AS lorg IS hlc trextb hrm vmll oc IS vulhng to 1 1 tu 1ll about hl I1 md he does' Central Axuuuc C olden Lum P111 Amfv1r1111 Ammbl, 55 Il11lU7LIlLf 51 Marg lllzkerr Club 54 55 ll wld Gtfifilflb-Q Club 55 IAIR Ai A I-KIR D-KY IIN SI MNIFR Elcxnor IS is mack ind mrld I9 1 lamb Hovsexer you haxc to knuvs thrs duntx muden to dmwxcr thlt she IS flcrccly lm xl ucr depcndlhlu vuth m ibundmcc of wurthwhlle pursurts ' v jObEPH P SINIFNSKI Actnrtrcs it Qumuur High r lzl 5 Cl rr Club 55 ROBERT bl-IAROX Bctler BIKYIIHJJ Clul 55 56 Gzwel Glezm SMH 53 56 L S Hlrmrj Club 5-4 A CL1f?f7LlllCb70l7' 54 55 Audm I BOB Salem 1fu1l Club Prerlduzl 53 56 ll mld Geogfzpbg Club 53 Golden Lune A XIERRX IIIIOXX ON THI' CREST OF HAI PINESS be k out .1 group Lngrgcd IR fun and sou ll frnd that the top mm rs Bob Wxtlm 1 boonung wuxce md the physrque of a glant h sammsman' THE ROCK Center Tntcrcrl from Scxnwur Hugh Aatrxrme Qt X.1ug.,1tuck Hugh H111111 lfnum 55 Cbdr Clul 5K Young' C111 un Club 56 A MAN 'IH-KT HXTII X KIINT OI IIIR-XQIS ON HIS BRAIN oc tends to hu msn buxmcss Dut rs uer on the alnrt to offer hrs lssrstanu IH .im may Hrs subtln vut nucr falls to prosrdc fTI6I'I'IfUCI1f Page S421 0111, T L ' , , : V - ' ' '- A f . , 1. 4 ' .. . ' ,I , - - ir , ' , 1 -1 'fl ' .'1:'.. 7... thin' morlf . 1 if I4 4 '- , I ', " ' CIC I7 . thu mc 1 A I -4 . ,, A EL bn Q 1 I A U , V. 1' f I 'f 1 l 2 f ' 1 1 ' -'-' 1 ., , -A A , 1 Ru. A ' 1 I 4. A . 1. 1 . , ' ' , ' ' W ' l L ', 'C 4 1 L ' ' ' . ' T 1 J B ' 1 I 1 -1 - 1' U ' - k ' , r -1 ' , ' 1 1 1 -f , 1 'cg J . f M , - 1 , E., V 1 . . . . , , . . wb I ' S f A '1 ' ' J ' ' , A uulv , ' - 4 " , ' V ' K v , I 1 I 'v la I Q 4 a f 5 mn g Z ,4 l Q ll Q I A-Z B ' . C A .. I 1 . . K 1 ' I Y ,-' " ff". ' Bu. I 2. l ' 2-'55 F V 5 ' ' 1 JL.. ' f 3 ' 2 ' 1 557 ' ' . ' , ' I I T ' ' I- v -- l I . v g J , . K K 3 . , . L 1 '01 'lla 4-" u. THE GREYHOUND FLEAXOR CHARLOTTE SIKORSKI BANJODINI Hop Brook Baller BIHIIILJJ Club 55 Young Cztlzem Club llfslnj lornm 55 Barkellmll :lf 1 Cl If 55 umm Red Cro!! C L 147 If ln Club 54 Softbull SIXH Lll'.l'lY IN HABIT TRI TH IN! SPFFCH Amrthlt to us all llunor always has .1 quxck smrlc .1 rmdy hello xml 1 ruponslu mturc NIARIAN JULIANNA SMIGELSKI SMIGGS Hop Brook A Cappfllu Choir 53 55 Gardner Ewbfmge Cozzrert 55 Golzlrll Lane HI R WORD9 D0 SHOW! HIR WIT IINCONIPARABLE Wrtlt hcr drrmrtnc trlcnts Mmm kept thc frfth perrod Ifngllsh cltss on top Thlt drrmond Sha 15 Sportrng testrfres to her roman ttc Lonqucit' 52" JEAN ANN 5MITH SMITTY Center Cbrrfl zd v fIljI0fj Iarum Reprerenlame 55 B Iltr Bllllllclf Clllli 55 56 A Cappella CIJOIY 54 55 G fldm Luft Natzofzal Honor Sorlely T-Kkl' Ill F Q FI -XSH AND THIIIN ADD SOLL Semper fttlclre cm ncxcr faltcrs Loyal to schoolwork and to lu trt ntlx thus pert cheerleader hls cxhrbrtcd pep personalrty mtl pcrsutrmcn ln hcr flrps rn thc chcenng ltne who can equal err ANN STABLEX Center Luml Glrlf Sim Bflfff BIIJIIIEIJ Club 'S fund of Hfun Il er Clit Spur! I'ru1tl1 Club 55 fulure llmnumzkcrr Club 5657671771 54 ll d N 111116 In C min! IX 41101111 Hmnr Sfulelj G flu' Il L.111 THOSF YYFS HOW PL LL OF HE-U. EN THEY ARE Ann 5 lowelw exes enhanccd bx her glomng personaltty hcue cre ated 1 turore Her hugh xrtellect ldds to her .lllurement P :ge Se: ent-7 One 4 L Y , L V ' ' ' ' U '56 ' 5 f 5' 4 'V '53 A C. lull, .Ju ' f-'54 j '53 fvlfgzj' ',' f 'jj ' , 2 X A C 'A ' 'r iw' Q I ll 1 , . ' t Qfml.1limfr Clllillllllfcc. Gnjbulnfzl lifter-Cl.1.w1 Sllmrlj '55-'56 "L. L" ' ' ' l 2 .' 1 -' ' 1 -1 l . . I f ' 5 ' Ar : ', i ' ' -I 1' 4 A 1 A , ', h f Y f ' 7 A A . ' . V '55 ' .. 1 .' V f f' I1 - r'53 M , ' f . V , I . 5 K v . . . V F . lu L . .1 f . :I-.13 f , '55 ', , f e V L L A . , THE GREYHOUND JOHN STANLEY STANCZYK JACKSON Prospect Strect Enttrul from Vsfarrcn I Kaynor Tech Actnmcs .xt Kaynor Tech Actnltxcs .II kiugatuck I-Izgh Radm and Ttlcz1.f1o11 Club 53 Baud 54 55 Ovflaerlm 55 Young C11 111 Club 56 L S lX41alRe5e11e Golden Lane ILL GI'T THFRI' BIT DON T HLRRY MF' ohn s qulet thorough gmng mmncr nf domg thmgs has Some tnmes glven the IlTlP1'CSSIl5l'l of slown ss Thcrc are some th ngs hom excr that can mike hmm hurry Such as a f,1rI' CHARLES STARZISKI Cl-IAS Salem HIUUU Forum 5-4 55 Gol1le11L5z111 Cbe J Club 54 55 Young C111 E715 Club 56 WHY IS THIS THLS AIND XVI-I KT IS THE RLASON OI- THIS THLSNIESS Charhes currosxty penetrates every ubyect He tackles ewerxthmg bombardrrg rt vtrth a fusrllade of questxons ROS CHARLES STINSOXI WHITEY Salem Ioofball 57 55 T11 C11f111111 55 Afflllllcf C1111111z111ce 5K Barktfball 57 56 I111r111 Club 53 56 Vlre Pfendent 56 Balebnll 53 55 C1f11u111 56 F1e11rlJClub 55 Nutmeg B035 Slufe 55 Golden Lane ERFCT XX ITH -KN AI I RT RFPOSI' ABOLT HIM A tx pxcxl muth' H19 frxendlmcss he1ghtLned by a touch of shy ness pmduces 1 notevmrthy hd Hrs scruce to our school and to sports his won us all JOSEPH ROBERT SXVIERCZEXVSKI OE Center Sehtvul Beacon lwlls Illlff clan Barkelball 54 HIJXOIJ Club 55 An Club 56 A NIFRRY NIAD CAP LAD Joe and fun are one' Study doesnt mterfere wxth thls lad s mer rrmcnt He has howexer an amstxc talent worthy of note Page S61 4111, Tu 5 - 1 7 - 1 1,-1 I , I V- 1 K 1-, - 1 1 . . 'Q A, 1 ' , .... ' A: 1 , 11,' 1 A 1- - , ' ' .1 . 1 fi: K J' J I! -- l ' zf ' ' - A 4 1 ,- - -A J Y . . f A : 1 1 .' ' 1 A", 1 1 -- . - 1 . 4 1 , 1 .1 Y 5 1 1 - , - 1 I I ' Y . I J . ' A 1 1 . 11 1 f . . 1 x- - .- . 1 1 . A 1' - 1 I ' 1 ' 7 ' ' - ' ' Q Q A ' 'S 1 1 ' 1 -1 A , THE GREYHOUND EDWIN TARAINOVICH TARTS Prospect Band 55 56 Beller Burznefr Club 55 un1orH1r1o'ryClub Treafurer 55 Orrberlm 55 56 Golden Lane A KNIGHT WELL SPOKEN! NEAT AWD FINE M ct the Pted Prper of Naugy Hngh Florrculture and hortrcul ture arc. hrs mam Interests However thrs lad IS no woman hater' RAYMOND TEACH TEACH Entered from Middletown Hxgh School A Cappella Cbozr 53 54 Belzer Bu.r1neJJ Club 55 Ffmball Manager 53 Varmy Club 54 Sllflfllllllllg 54 56 U S Nam! Rererze 55 Innr Clam Sporlx 55 Young Cmzenr Club QUR GREATEST GLORY IS NOT IN NEVER FALLING BUT IN! RISING EVERY TIME WE FALL Ray never looks drowsv when m the tank But when the books D gm to beckon he ts bored DOLORES ANN TERRA CHA CI-IA Salem Beller Bunnerr Club 55 56 Hulory Forum 54 Future Home Makerr of Amerzm 53 National Honor Sorrety THI' RIWXRD I-OR WORK WELL DONE IS ALWAYS THE SAME XIORE WORK Dolores completes her qssxgnments wrth amazing facrlnty and thoroughness Her academxc abxlxty rs well matched by her d p ndable attitude THEODORE TOWNSEVD TE Prospect Street Golden lane Hulorj Forum Frenrb Club 55 History Makerr 5 THOL SH ALT IIND NIE TRACTABLE TO ANY HONEST REASON An msoucmnt .ur and pleasantness mark Tedds s personality In studres hc rs no slouch rn tn ndshrp he rs nexer wantmg Page Sezenzg Three I ' ' l R l I -I ' ' '52 - , -, - , .'56 J , 1 ' 1 -156 V ' ' -' . . f ' ' -'56 I - . ' ' ' '56 S iff, I , ' A Cappellrz Cboir '53-'54 Hirfory Makerx '53 A . A t- . . . C- I D ' A ' '55 . , , - , , 4 THE GREYHOUND JLDITH TRIPP L11t111 Club 5 56 T14 C11 lvlmdu C11 71.1111 00111111 1.1114 541711171 G11 nd of I-11111111 1 xorcc ' DFANNA FLIZABETH URBAN DEE DEE Prmpcct Strut Bcllu Buf1111f5 Club 55 5K 111 H1 Y 55 5C Young C111 11t Club 56 A Cuplfatlla Chun 53 5-1 u111o1c1Ier 56 111111 Clays Sports 53 55 Goldwz L1111e HAPPIINYSS COl RTS THFI' INY HER BEST ARRAY Nexcr vrrthout her bubblmg SPIIIIC Dee Dee bounces merrxly through each day Her butterball pals are loyal and legron 175 Yi. GLORIA VAN DEI FT LORI Proxptct btrcct Gglgllgn Luft LIIIII C1115 5 11111011111 55 56 Ifc111bC111b 55 111 ll1Cl 1 55 55 L77,lxll 11 5 6 eu 11, Iln Mlk 1d 5-1 INIIIUIIZI Honor Sandy VUITH -X PIRQON XIITX TH-KT 9-NHS VLCH Supported hx her pcrscxtrancc md katronal Honor ment Lon mak 5 out well rn all that she attempts Her crcatrwe abrlrty 1U vuntmg has brought her earlx recognrtron Pigs Suuzt, four Jum Hop Brook YU 5-1 7L 55 P 14111111 I3 i ll 1ll C A1l111I1u C1111111111l1t 56 DIIICACX IS T0 THF Al llC'IIONS XX H-XT CRNCF l9 TO lil'-KL TX udg. rs prttt Qparltlmg, mtl captun of our gains of cheer lcrdtri She gnu her xll tor the Garnet and Grey e tn h r ara., ,Mil 11 ARTHUR CARI VAGT ART Saltm AC11pI11cll1ClJ011 53 55 H1r111, 150711711 54 55 llT l'NlRX MXN A'IIlND HIS OXXN BLSINIISS T c M srcr lrx rt of 1956 Art rs 1t tht hexght of h15 gun x htm tmltexzng vrrth hm Cir Ht mcrtly tultrates cultural pursurts if ' ' 4-' . 11111 ' ' 1511" 1,17-1 " , 111' '56 9 U " 1, .1 f' .nw 1. '51 2:4 , 1 y ,y ,A - A, 1 ' K ' , 1 ' 'F 2 1 , fr: - - W . . - 1 ' I ' Cy, . 1 " ',A1 ' L' K 'Jn' F ' ., . ' N- 1 -1 , 5" V 1 6 , . 5 1 '1, I 1:1 . . ' 'll V A Y, . . . - , V 15 ., M fl 1" 4 ' 1 1 ' ' - 5 If 1' . . V , , . . l S .2 1'f '.:.' ulff "lv . I l'1 if 7:-' l Q . 1 " " l 1' gba, ,C 5 A na X W A Y 4 Q I - ' WL I 1 J Wx I 4 X - -1 . A C. 111' . ,111 1" f-' Ill 1 'K l 5-.5 . S "LL T56 5' A V 1 ' , 1, ' 6 wg . 5 THE GREYHOUND GERITOL Salem C 11,111 Lift Humrj Forum 5-1 fll,fl0Yj Maker! Pmgrwz CAJIYVIIJII 53 CJARX VAN VI ANDRLN I t 1 xt sts I1 tux I srxx ns 111 AR Tm: s WINGID CHARIOT 1 I-Il iutvtxc, NFAR II xvur htts folks We present Mr Pcrsunalitx 1 L t C try xx is g,irruIitx hut ttlks wall With firm nonstcttuns L In mtl int th ni rth wuntitc to Lollq,L next car LOI5 ANN VLIILETTI. Saint Francis I-flllfll Club 55 Mui, AIJEHJ 53 56 Pvendenl 53 Bw 53 P111 fINlC'1It'IlI Atremblg 54 Ofrbcfhz 5 Hnmry Aifzkeu 55 llfllflfifldl 5-J 56 Golden Lang I HXII' SCKRCI' SNIIITS I IOVI LNIGHING Ios smile is flkildfif md hu u1mp.1n1onsh1p is much sought TONE Salem U S Nita! Reierze Clue 1 Club 53 55 AN PHONE AI VFb VIEIRA Af! C1115 55 Young CHI uf Cfub 56 P 1 l111n11 111 Dm 4 THIRI IS NO POIICX LIKI' POLITFINFSS X nu will scldurn hcxr his soma ratscd in halted argument Re sus tl mtl rctittnt Tum quietly pursues his calm way IRANK GLENN VIEIRA ZOOT Salem All S1116 B.1f1d 5s 55 Onb: Ir: 5a 56 1 111 Rau: :mr I Cnfclllfilltf Baud 53 56 G 121 11163 Club 55 56 EN I RXONI Ii 9-XID TO BI' KONI-XNTIC XX HO YITHTR XDNIIRY9 4. FINF THING OR DOF? ONI' Mr jazz red hut .ind cool' Fmnluc cm mike the Cllrtnct and sax mm .iliac .is nn one else can Dmcmg Man lust mitch his rhxthm' Cnrlsf Iust watch him go' Pzg 5111115 rllz. if, 1 11 ' ' ' Cf,1w1t.f 014.1111 S1.1j1' '54 ' , : f ' ' II:1ItI 41211 it . , if . ' I ' Iim- ' s'I . i. A' 'ut 'L 4' 4 " , i I ' ' h' i s tx L 1 ' '-' ' ' v ' 1' , A V1 v .5-.v-.-:wavy-wxfurafqgmgj 1 1 A .A , T 4 , LO f , ' 1 . ' If , ' 1 df f ' f x.. .42 . I i' t'. attcr. Constant is har merry disposition. , , 1 " 1' ' . 1' ' I A 1 ' -' . . 1 , ' 5 mi 1 I ' , I Zi , f, 1 A., j ji .zf f '. '5 1 - 'i E v I X KI 5- yi 1, h j, H., I x',. AJ A j A J f-' 'fa ' , 4 A I L A I b - t I 1 , I D 1 .3 it T. It 2 AI., ' 0" ' 1 1 1 ' -' . .UK It my , -. . :sv .x .HS h A ' 9 , ,A ,K '. . L1 J J 1' 'A ' THE GREYHOUND JOSEPH VIEIRA OE Salcm ll orld H1J10r5 Club 53 ll wld Geogrzpbm Club 5-4 BOOKS C-XNNOT -KIXX -XSS PL! HSI' HOXXlNFR GOOD nexcr fuls to greet us wuth 1 frrcndly smllc md 1 cheery hcllu I-lc consldcrs thlt th1s 15 thc best of all possrblc worlds CAROLI1 ANN WAITE Hop Brook ix: A Czppelll Cbwf 59 5f ll wld 111111113 Club 54 Bafltllfzll 5a 111 l lulmrfllzr 53 55 Bdlu BIIYIIILH Club 55 ll wld Gmgmfrby Club 59 P111 Alnfflfzlll Afrtmblg 53 HIGH SCHOOL mms HAS Irs or LIGHTS 'Nor THI LFRST or THr Nl TH1 HIGH QCHOOL KNIGHTS ' What dxmples thls lass pusscsses' Down town after school you ll always fmd her the ccntrc of a lncly aggrcgatron wrth a smlle that encompasses 1ll PATRICIA F WALSH PAT Samt Francxs Bene: Bzuzuerr Club 55 56 TH H1 Y 54 uz11orc11fr 55 56 ll wld Gcfgfzpba Club 54 Pan AIIICIIF 111 Avremhln 5-4 frefzrly Club 54 Mx caoxx x lS rx xxx HI'-KRT xor ox sn HI an Ifndovrcd vuth cnthususm 'md 1 hcartx laugh Pat rs 1 popular member or the All Grrls Class Her sterlmg worth shmcs through her dec-ds CAROL ANN XVASDO KARE Sr Hcdmgs Trl 111 Y Tuarunr 55 Pm f1dt 111 '56 7 zl 111 Rune 55 Gold ll Lane loznzg C111 uv Clif! 56 v Sunil: 5-J 5 B121 B1rr111 ff Cllll 55 5f G11n1sIGl 1711 SJ!!! 55 Illllfftlftf 55 joy l9 TH! sxx 1 ri XOICI Fcmmlmts cluntrrcss and 1 flur fur musnc lcscrrhe C1rol But dont lct .1 dcmurc uttcrmr mrslertl mu Wrtlurn rs .1 loxc or adscnture Ikzge Sef H115 Sn ,, 4 , . ., , , . 1 fl' . . W. 5. 2. 1, nfl. . joe " L', , " 1 V ' ' 1 1 ' w. 4 'ssh i hy , X 3 , p arf fl' 11' 'T' 'rv Vg ' I 17 'V 4 ' ff 1 1 ,- n , 'n . '1 ' f T11 ' '55 J ' 4 ! I 'V-I , V' ' 7 17, y f A, 'As i I- M, 1 . ' . '. 2 gf 5 1. ' f 5. : - v 5 4 -7- A D , 4 ' 1. 1 . . I - 1 y .' ' 1 1 I ' A K ' .' uf' J 'J I If Y. I 1 5 A 7 , L M U ' ul' 1' 1 ' 1. . .' r' 1 ' E. . ' 'f " ' . . ' ' ' , 1 L ' I - , Y I A I I . ' . J . 1.5 ' 44 c ' 7 . , -- K 1 IC 2' ' Gi-lr' g " '-'5 1 t' , L, 2' -' J A e. V ' I 1 ' f. ' -'56 THE GREYHOUND WALTER JACK WEISS JACKSON Salem A C11 fullfz Cbozr 53 54 French Club 53 54 lzmr Clm Spun 5 3 5 Swlmmlllg 53 Golden Lane P Q. xor IN THF Rolr or COMMON MEN fh11ug.,l1 lm sxnooth pcriomlxty 19 cnlncncd wrth 3 dggh f n11scl11cwt1s111.ss 1ck1c s wmbmatxon of work and plav IS a happy m Lhum As 1 cuurlcr of thc New York Herald Trlbune he had fcw equals' .IDDITH ANN WHITE JUDI Hop Brook A Cappella Cbon 53 55 Primm Tn H1 Y Cul Sexltlle Al0d6'f Dance Club 53 54 Vice pfffldenf 54 Barkelbxll 54 55 Aft Club Secfelary 56 Iazler C1115 Sporlr 53 56 Nalzorml Honor Society V Golden Lane A MAID or GRACF AND BFAUTY Through her vmce mer gentlc swcet and low Judy reflects her GEOFFREY WILSON GEOFF Hop Brook Band 59 55 Hulorj Forum 55 Orr trrrz 53 56 Lalm Club 53 Izzlcr Clzfr Sporlt 53 French Club 54 55 Brut lrlo 5-4 55 Golden lane' GOOD Hl NIOR I9 THF HEALTH OI THE SOUL uxct umssumxng Gcoff hm just dnscoxcred thcrc' 19 fun to be hul 1n thc wmpmy of lm tcllow students H15 aff:1b1l1ty makes h1m 1 cun1.,cn11l compmmn FDWARD ZINIX EWSKI GUS Prospect Street Bn bill 53 1 A Cappella 54 Bzrfetbzll 5a 56 Vanlly Club 53 56 llnzor Ionml 51 Golden lane WHAT Hr nom N xronr THAN How HF DOES IT B19 b ll ml h Q' ctlnll haue taken up much of Guss trme And loc has gn n N H S many stel .ar pertormances on both the dm mond and the court Pzge Set eng Set en Y 1, V 4 - , -, , I, , l1z1, J .' 3 .1 .. . .'. Q, 4 J . , -, , . . . ' ' 1 r 1 ' ' r - 1 ,- 1 II 1 - I X 1 fi: , 1 1 - I I I! ' A ,4 2 , , crsonulitx Her artistic talent adds to her attmctweness. P l 1 w-1 ' , . 1 by , 1, - , I I V L F o 7 -I P' ' 7 1 I Y Q 4' , 1 A ' 4. ' J ' ' '. ' Y' A. 1 A . h . 4 . ' ,-'55 ' I i , V V , ., ' .. : Y I . Y, . .,2n.4:. .,1..:- . ' . ' ' . . - ' '6 '. . . ' l ' ' - SOPHIF BARBARA ZOPKA Infzn Ifnzzenzzleu of Anzun ndGt0qr1ffl1 Club 5 5 'I HL CRLX HOLJND AII'Cl YOXA C, 111 Cfmn 5 Ifwlfz 51 55 fefzl 55 JUN -atv-Q-w vmr 1 1 57 55 Pmgxzm Cfznmm I 7 I1 1 b it BOBBI rc Hoof! ftlfft Iflufzd CL RLIX Prospect Street 5 5 5 56 Golde 11 Lzne Suzmmmg Team Bzzfzmu Club 5-I Claw Offffu 54 I 41111, Club 54 THV mm IICTI Rr or tx ITHIYTI ee lx hetlcel tthlet hm been thrtee Successful On e ehtmm el In the pmol md on the erxdtron he has constantlx dm p Heel hm ttlcntx Hn gentlemmhness rounds out a lad of hlgh S1lem fn af' lvl ,BMI 57 5.4 l14mrli1u1masC114b 55 5 B45 Lfldj 5, 5.4 fi Czjf ff1Cbrm 55 54 DNINIIH 'l'IIl AND XIOST DININIIH IXIR She ls benerous she ts com lx she xx thnug.,htful And the class cam to 4 tullcr .lpprecmtmon of her when from her hospxtll seanee she garnered tlumm ntmex tml elunttmm tor the Grey hound 'II-Il: IDLAI bENIOR BOX AND GIRL The IdmISe2z10r B03 Ifu Ida fSe1110r GH! zz 1111111 haze 1 on d f ze The T e T et T e Tue me ue Tue Tue te te e T e 'I te Th e e Htur ot RlClI1I'Cl Alderson E5 es ot Walter C.1rI5or1 Smzle ot I'r.mle Monahm Tue Teeth ot ohn Casper te Proltlc ot Dtxld Guffte Tue fOITIllL'xlOI1 ot I retlerltle Nllller te Physzelue of Alec 7on1x te Blcepw ol Bm er Gthrlelwon me H tnds ot Roy SIIITSOII me Votee ol Rlehtrel Ctrrleto te Peraonahty ot Gary V tn Vlmelren IL Wm ot Iohn O Ioole Saxon Ialre ot Emmett Murtht IL 'IC Grooming ot ,tele Ixepler te P1415 I fig! Half of oyee Ptstarelh Eyes ol Ann Stablq Smtle ot Vteto 11 Balztno Teeth ot Ktthlcen Regan Dtmples ot Ctrol Keller COIIIPICXIOII ot Loret 1 Iytle I1 ure of Nhrnlyn Bort let Ankles of Stntlrt xI1lxlf.IOI'lIS tntlx Ol f 1r0l W 1seO Voice ol udxth Wtulte Persontlnts ot Llklllll Htrt XY lt of Btrhtrt MeH1le SIXOII' I ure ot C trol lXOl1l'xOVSSlxl Groommt ol Ihletnor Ixlent ' : J 7 1 ' ' - 1- .. . I I S I ' ' , A '.z'tfu ', 5-'5-1 'A A I ' 3 "Zu ,I 'hdff '54 X tr ' , ' '-' 5 O 3 in F1-' H ,F y'y'- 5 1 f-1 6 'emo 13.15 '1 "7-'55 - M ' f-' A Tlifa It 1' -.e A S .. E . - . . th II .Q 1 .Q A I 4.5. V 5 uw A1 ' , V. ' sf .f. sw Lug ,f . I f 1, 4 ' f ' 5 Q ' .' 6 . , L' Q. ' I . tu' . VI ' ' ' : :R I 1 f ' I A L 5 , ' J v , ',. A ' h. v L- A - Ffh, - v,: 4 , v ll A ' ' ' ' I I l ' ' A A' lit . It ' AJ i 'Ill ' ' Q . ' AL" 'Ill 1 Q W A 5 ' ' I ' ' 'Il A , l ft. .' ' TIA ' A ' ,, if 'Il' :Ag ' -I , ts' It l 'ag' N. 'l'l'l tl l A 4 f A ' M I 'Ill AH.. ' - 3. "., I 'Ill' A "I ,. 7 'll' A 'A' Th ' ' - r ' 'Il A 'I . . t ' . ' ll' ' V :I ' - ' ' . T14 . ' h if ' A Qt ' 4' " ll' 'Y " ' Tl- 421 Aix "hx 1 fret: :Viv 1 X N lfll N l X w 11Lx XXL 1 HL UNL XXL I I 1 rxL L L , X N I 'llllf CQRFYF ,'Nl3 'lllli CLA N llfllfkl ll11 111111 111 111.111 11 J11111. wIfxll'L'lQlll 11 1l11, .11.11.1'g1 :1-1113 N1:11i1111l111111l111l.1111l l1l". L12-.. 11111 YL.il' ill 111.1lL1 l1l1R',1x lll11 l111111, 1l11 :.111111l1, Il11 11.111 Ill, 1l.111 v.1.1ltl1 ilu. '.11111xl1 ,1'.x.1x. l.1f 1:1 1111111lL1'. lm 111." . 'l1111lL 1l1111. lllllll. ll, 11l 1l1. l':'111111N1 F1211 1111lL lllN 1lX lS1xx111'1 111 U1 11111 xx'11l1l.11x11w1111'l1l1. .111.1l11Q1111w111,11l.11'A1l11111l ll11111'11X.1111l Lmllw Ill 1l11, 11x111l1l 111 111111. l11.1 1l1.1ll1, 1111 w1,1x1114g.1xl11'11111l lu llw l.llllL'l' 1.1, l1 l11'l11 l1'11111 11111' l,111'11 .1l111t1. 511141 1111xx.L1'1l 111 11'111l1. H1 P11111l M. .1:1.l l . XY'f111N1 XJl1L'1l11 l11.11'1x1:111 ',1L"1.1 111111 1111111il1111Ag 11:w111xg' lx 1i Il11 21 XY'l1 1l11 11, l.1lfQll' Xlfll' 1111 Xu 111 .' , , XX'l,11 111.1l4Q LIN l11x1-,' XY'l1 .1011 l1111 l: 1.1. Ill 111111 ...11 111111 ilu, l 111. Il1111 '11:Il1 H1111 ..111l 1,11il1 -.11Vll lm Xl111.l ,l'11 11111t111111 211 fu- ,111.l y1'11X1111 111 11111l1, lwy :l1 131111 11: !Xli1X1AQllIj, 41112. 611111111 LIII1 THE GREYHOUND DALE WILLIAMS Page Efgbfj ll X101 X 1 L L I L W 1 1 'IQHI1 CVRPYHK 'NIU IN X112 QI,-X51 15.11 XY'11,1.1Ax1x ..11-1.111 LH. Mi' Sup 1111111 21, Ji' 'I11 Ililll 11111 11.1w 11111111 ffm 1:11,1111I1 11lI'I'lLI 111' 11111111111 NIVIIQX .1111f .111g111Nl11 1-1 111111 'mlm 11.11 1111111111 1111 w11l1l:111c.' 11f1:if1111111 115 1111111L1:11x.1xf11.11111111111'1111:11111'1 111.111 11111 1.11, 111 111111 :11 lfly 11.l11i 111.11 111 xxllf 111111 111.1111 lx 11:11:11 612131101 WE NONHNATE TO OLR H-XII O1 IAME MARILXN BORASRI hum 1 of hu 101111 111111 olc IS C1111 Scarcury bcmusc Of hcr dyr11m1C wgor 11 1 1111111111111 11111 111111111 or har 11110111111 1C1l1C,NCI'I'1CIltb CHARILS CILO 111111111 of 1115 111111111 1011115111 1r1 111111111111 VN11lC11 won for 111111 thc PfLSIL1LDLy of C1o111L11 11m hLc11111 oi 111 111111111011 111 111111111415 11111 wr1t1n 11111 151111111 01 1111 1104111115 O1 1111 1111111111 111111101111 BL1 IINA QRANI 111111111 of 1111 11311. 111 1111111111011 111 1111 Batty Qrodmr C011 taht md ll LILIFL1 L11r11 S1111 111111111 of har 11LlLIlL, 111 111111111 .md 1111 of SPl..11x1Df, 1r1dbLC1111c of her pLr1o1111 1111111111011 11111 11111111t1h1L 11111 Splflf RAR WOND AOGUT hccu1c of ll15 1111111111 p rtom11r1u: of dut1c1 115 Assoclate and Photozgraphm Ld1tor1 of the C1rcy11oum1 111c1 hL11u1c ot 1111 1re1df11t c1ctcrm1n.1t1o1'1 and prof1C1c11cy IU bch1lfof thu C1155 CAROL KULAKOVUSKI 131111111 OI 111 111 md 1c1dL11h1p 119 Co Kdmor of The Grcy11ou1'1c1 hcmubc of her 111101 11t1C 1111111 11111 hnca111Q oi 111g honor of btlfltfj Lhoscn D A R rcprcscr1t.111xc NORMAN RRAMPLIZ h111u1L oi h11 1111111111 11111 pfOQ1L1LllXL Lttorti 11 Co Lchtor of tha GfLy11OUHd bLC1u1a of 1111 1111111 111 1111 NROIC, 1x11111111t1o111 11111 bc mum of 1111 1q111111 1LCOf1lp1lN1lII1LIllw 18 om ot 1111 5111101 1xx1111111crs N11 1 1 Jl 1 1 1.au5L of 1111 1111111111 f1lO15t1L ccoml 111111111111 11111 131111111 ot' 1115 duouon to L 1r1tcrcst5 of our Class IRI:DI:RICIx ROBIINLBON bcmubc hc IIOXLQ1 1111 mcttlc 11 1111111911 C1111 P1151 dent became of h11 d1xcr11f1cd .md umquc I11QI'1 1 11111 bmcmsc or 1111 L1f19C11l9hI'lC.SS tow ard the C1151 of 1956 JIJDIIH 'IRIPP bacaun or hu co1'1t.111ou1 LIILFKCALCUCL 11 Q1pc,11n of thc cheer lcadcn md hcC1u1c of hu 11111111115 rh11111c11t 1111111111 1.111411 h11 11111111141 1111115 11111 aC11x1t1c1 NAID IINIGXII 13LlL1L oi 11 Il 111111 1 11 IL C1ru11o111111 11111111 L of 111 1 L1 111 111 'N 5N1I1H hu 11111 or 11 r Ll 11o 11 1 1 1111111 Q o1 har mcr11or1 1 COf1lf1bL1flOIlS to 1hc Grcyhoumi 1.L11fOY1.l1 S1111 11111 hu 1.111 ot har 5,r.1L1tu111c11 do .1 c11ccr1L.1c1Lr P L I 1 11112 1 I ' QN17 4 v L A ' i i A A A f f 7 ' 7 A k ' ' R 1 . - , k'. , . 1 . , 1 ' " A -. ', '. 1 " 1: ' g, I 'f ' , . '. ' , ' . ' 1 , ' 1 . ' . A , C L A I . ' Y I W : 4 ' - 4 i 4' ' 'K ' ' . I' ' ' ' 1 I 1 ' A A l 3 . 1' , .- -. . K .- at , ,' , 1 -, . 1 . , I... Q m A,.' A 1 1 , A . . 1 1 L. A ' ' ' ' , '. . ' . m A 1 . . 1 ., . '- EM1 1' 61' fN1l,lR'1'11A: 11u.11111- 111' 111N iJL!lNl.1l111l1y Lx1'11 '1, .11 C1111 '1.I'L'.l,LlI'L'I'. hc- i '- 1.154-gi 11f',1 '11 ' .. 11.1 4' ' th! .t' . 4 R01 ' . . 21 'Q .2 1' . 1' ' 11 c.111.1111o 111.1 .1g1111 ,I 111 A 11111111111 .111 111 of11 I ' -' . .1111 1 1' ' '1 1111'11u11 '1'o1'11 on 1 -111.1y111g -111, IEA, ' 11 ' 3 -Q. - 1 u 1 fc" I-II' .11 .15 L11 um. -. 1- ' - 7 'oug . ' ' . , , i ' ' ' " K . ' . , .. . , qrznf 7f,g'f1.", H: 9 f OUND THL GREYHOUND OUR CLASS PROPHECY A tam speeds down Prer 56 New York Harbor toward the NHS Greyhound xyhrcm IS about to depart on tts marden xoyage for Has ana Cuba Behrnd the wheel of the cab rs BOB NELSON oxsner of the Nel on Cab Company who IS tr nsportrng WALTER WEISS and JOE TURANDO both prom nent engrneers to the shrp for the Annual Entgrneerlng Conyentron thrs year to be held ln Veradero A throng of plsseneers rmong them IRLNL RACLVICILS MARIAN SMIGEL SKI and HELLN IQLIRIASZEWSRI rs eonycr tulr me the burlders of thrs streamlrned xessel JOHN STAINCZXK and BILI ALLLN nd its designer LEROX ECRBLRG Aboard the NH S Greyhound exerythrng, hrs been lrrrngjed for our pleasure by comprny which has lttalned the stltus of mrsters H1 the erurse field ALDLRSON Cruise charterer of ocean some yes els for yelrs Met by Steward SFILVE HAAS Coaches ROY STINSON and ALLC ZONAS mentors rt 'Irmrty and No thwes ern are about to be conducted on a tour ofthe xessel In one of her massne t1terooms desrbned to the tlnrest detarl of dccor by rnter natronally known archrtect and desrgener IERNANDO HENRIQUES ue frnd GLORIA VAN DELFT MARILYNI CARLSON ELAINE MOORE and RUTH ABRAMSON Naugatuck Hrgh School telchers ncrdentally they haxe all attarned head posrtrons rn therr respectrye departments vsho arc takmg 1 last glrmpse of the shore from one of the portholes Passrn on to the Promenade Sun Deck we frnd ED McGOVERN and TED TOWNSEND who haxe already been drs racted by the sea breezes and hase taken trme out from 1 frrendly chat to xx tch MARILHN BORASKI and KATHI REGAN Povy ers models who are ehsplayrn the lrtcst rn vyon en s bathrn lttlre designed by SONYA KERNASHEVICH Enyoyrne 1 smm n the refreshm A ern Pool are OLII' Olymplc Svummers IJUDGE CABRILI SON and NORMAN RRAMPLFIZ demonstrltrnf the new Creyhound crm l to promment Ness X orl toekbrokers IOHN CASPER and IRLD ue stroll 5 t e km erene n oom t e trntrlmn strams HARD DRPHIR mtl l l t DF xnl wot mu fo the y CIIIODI celebrrtre TI EANOR SEVFRSON IORI TTA L'YILE IOS CL PISTARELLI and VICKV BAIZANO Nou toy rrd cyenrnn the rnxrtrtrons to eood ertrn from chefs IOE SIIIMFNSKI and RICHARD BOBINSIXI hue been rccepted by the nded appe trtes of nn es IUDY SCHOTIELD IILEANOR KLLIVA BEVERLH TITZPATRICK md WILMA MERCER Adyou nrng, to the Crystal Drnrn Room they mll be yorned by CAROL RAPACKI ANIIJ ASH nd SYLVIA BOATRIGHT record DTCIRIDSS female rndustrx lrss who hue set ncxx trends rn textrle deslon They mll be met by the bermlnn smrles of ANI NOBLE and DORIS GREENIXVOOD hostesses rn the Cry stil Room Lets ,eo rn and enyoy thc exqursrte cursrne If we drscreetly eas esdrop on the eonyersr ron being carrred on at the adyornrng trble ue m y hear of other Naueatuck Alumnr enyoyrng the crurse Why rsnt that BOB CAREX the nations lcldrng, curl engrneer and CHARLES DOYLE former Amerrcan League standout prtcher mth therr companrons UDY TRIPP and DEANNA URBAN both professronrl nurses at the Mlyo Chnxc7 We rther from therr dl course thrt they plan to attend the 111 show at the Garnet Theatre where rre apperrln those renoxx ned Th spun IUDVI H IRENCH IOIS VEILLETTE Pa Ilfl fn 'I . , I I , I . . . ' , L , . , ,, . , . , , ' ' S - ', ' a V 4 5 L 1 1 7 ,A .a 5 , , : 1: 7 f Q , - y 'V T . ' ' , e 15 Lf' v ' W '- -,V ' . . 1 f , 3 ,. ' . , A . N f . ' T I , . , , .. . . Y . . . 1 . I , . ' , , - , , , , y If 1 1 r , . . ,,' , . Y -1 . s ' I . V A ' A v - I P . , . . r . t , ' , - , ' , , 7. . , ' . , 4 7 I 4 3 L 7 V t 7 ' I r S: - . ' 1 ' r 4 ' A ' f sr . - ' ' ' ' lj . 7 . 4 v y C v A. 1 L' . v Y - A ' 1 ra 7 4 v 1. ' , ' ' " L' 4 . ' i ' " g eg . I ' ,' , . J , : f 7 r A . , ' , . ., 1 - . s. , . . ,N 1 v I .Y t :yr ' . . v 7 Q e- f , te V I 1 4 K 4 4 ROBINSON, who are with the-ir secretaries CAROL DARM and CLARA KIELB. As " . ' was thi stri " fl My". -,1 R . we hear lf' . . g J .' I of RIC l 2 r ris orc res r.1 o ing mr l 1 sic r A 12 1 ' 'ng , , ' Us . . I ' f ' , f : . - . '. 'JL ' ,Y A h " L l E K' '. I Q A , 4 4 7 , v r, 4 4 V ' 1 A - 4 L 4 , s x C V ' ' , ,QA . . . . : . . f . - , - , i 4 . I 'X a . f - 1' Y A A I 5 'a 't. ' L-,p-, .V I k 2, Y K-A-Q. , v -A A , . ,L Ab, v -K L C A L 4 - '11 A I- s . , I 'T' ' 7 , ' 't .A ' y A -' ' I 3 t .re Etta 'ff v' Illt C RLX IIOL ND nd RONIAID IINC YLI I ey 1re st1gxn the IRANR VIEIRA produe lon 'Ihe Good Ol D1y thtt Amerte n el1 te dey retrng highlights of Naugatuele s Class of D6 RIC HARD C ARRLIRO noted 1rt1n t uetor wrll he Nl C thtt x e I1 we lmtshed our dessert let s go down to A Deele our mat re mxxe 1 un que X.1LIc2,y Inu By tl e hye I 1 reel to meet C LORCJL HLIDORN and DON I XIRC IIIID there Ihey ye been elutte sueeesstul rn en lneerlng you l-cnow If they em ten re eneh chemist RAS IxCJC bl lflkl 1utomot1ye engxneer IRANK SAN ANIC I I O NX ty trom tht romptng good rummy gtme th 1t the CHBIDCCFS htve cooked up they ll teeomy 1ny ll lot the fest of the exenmg As we deseend Ill try to tell you 'tbout t1e shrp ttself Xou lenow the desrgner and the burlders ot the bo t Im sure bu do you know that It requtred the amassed efforts Ol Cl-I1xRLLb blARLlSlxl LUCJLNL DOIJGIIIY ARTHUR VAG1 and AN IHONX VLLIRA the m,1sterrn1nds rn nuelen desrgn to deyelop tts atom1e power plant BILL BROADhRlQIx ls C tpthn ot t e C reyhound wrth T1-IOVIA5 POI-IORI LAR 1nd jA1x1Lb MLJRRIQAN yotnt trrst mates RAH ILAQI-I IS tn charge of Orch nmee nl Supply those desrrrng may 1x11l themselyes of the personal attenttons of lJC.lLlflCl1IIS 'NIR ALI RLD INIORMILL and INIISSLS INIARIL ANDLRSON and CHAR IANE NILLSONJ We hue 1 nursery serxr e under the superytsron of ELEANOR 5IIs.C,Rb'xI DLLORIQS PAVAO 1nd ALJDRIX IOLLEFIT We re now on A Deele the Derby Room IS to the rrght Ah there are our lflellel Cood eyenlng Centlemen Let s go 1n 1nd stt down I see that the CPA 5 1re well tepresented here there 1re IOHN PINHO and IOHN O 'IOOLE buying etg .1 tes ttom the er trette glrl IOAANE SAX'IARSILRL Wlmtle we re here Ill go to I ue our telephone opet1tor QJLRRX QIANIPI put through a e.1ll to IIM MOORE owner ot the llotel N1e1on1l w l1ere we IFC fllllxlflg reserx 1t1ons for our stay IH Hay 1na INI I s tgreed to 1rr1nge exerythtng 1t the Ilotel 1nd will nottfy Tl-IIIRESA RLSAI L 1t the tru el 1 eney to p ep1re 1Quh1n reeeptron 1 w ll we oo Ill on lfl het :yen hy U S 5en1tor IM wt MURIIIA 1I1Ll hrs HCCFCIIFY ILAN bNIIIH for reeently tppotnted Supreme Court e CllARIlb Cl C s l x s t 1ll to hrs eltretent secret ty U RI I y o tl XV slr t o thtes wxll he th nnong them pronnn CllCf'l1Cll en IIILCFS IDXVARD 7lNIXlXVSIxl 1nd lRANIs. NIONAHAN escorting CAROI IxOI AIxOXWSIxI S mo Re :dent lll O1 tetrnes 1 Pre lu ILFIIII Ho WICI lllkl ANN SIABIIH Dem ot Admtslon tt bmxth COflgI'llL1l1f1OUS CHU K e re orry x e s e exe Iles m on XVC m1y see you L1 11t111e arrow IN w we ou ll e s o we IIIXL 1 brg pltnned 1 IIIL NI YI NIORNINC' noele Ixnoels R e III 1 4NIumlJled yhrtses trom Xklllllfl J C1 ntlemen yl et p fbhl LXI ponders mornenttrtly there IS 1 udden flash ot b 1ll11nee on ht t1ee lenoelemg on the loor xrolently h s1ys It s S IN X011 ll nexer mme tt o sehool by 5 'O Xou lenow what LG wt 0 rt you re ltte tor Dr.1m.1t1es P Eg I' Y . I A 11 1 Q QQ 17Q,"ltf 1 -I ' ' :Q ,"' I ' us". . 'Q11 Qsin' ' Q' W 5 , v " " . . . - , . L Ll. Now' . vt . A Q' Q A , ' ' " " A 'g Mt . . .. gf i , , , rs. 1 f' ' 1- .g-11 -- 1' ' ' f 1' Q- Q Q 'A -1 '-'g' ',' . "1 " , I 'IJ . 1 Y " ' 1 52. .1 'ff 'n A 4 'Af' . I . Q .t , sl X. .7 I . , , ' A ' 1 a . 7 7 7 Q v f 1' 7 . y .I K- - A Q- y , f. - I ' ' Q. ' .1' if ' 1 - ,L , Q .. ,. ..i is ,,.: . . . YA .5 .L ,L -3 1 I r 2 ' J' : : , . LI 1 ' tv. I ' Q" t ,' ' 'IC' " '. ' ' ' X 'A' 'T T' Y ' I7 I ' . ,. Q . " s. I ', JI ' . f A . '. 'A ' .. .' Q. V. 4. I ..- .,L. L7 , " ',', ru 1. z Q , . ,' y 1 . La 1 t :A ' , - y ' 1 '. s . , . .-, I I 7 ' , , .1 . I , , jr 41,r.fH . . 'I Q tt 1' '1 'Q Q ' .- f. , sk' . '. 1t"gu' ' rn -1 . . 1 '. sl .ll l le ' the P.,-y' 'ilg gl' ' Q' .Q 2 VETFI' 1 .Q 'L 4 L 1 A A judge Q Q I. J? flle sgtyn' IC owe' i . ' I DY HA Min' t IC '.1, tng on s ei. ' 'A 4 A ere: t 1 A ' cnt " 1 ,, i x 'Q Q' .b 5 H' 1 I, A' Dr. , Q , Q ' . . .e z' 's - lr - , .L -s y' A . sy .l. . Il .2 ', 4. 's' s . ' ' . 51. 1' 3, Q C . XV-' ' - '.' Ctlllvf t.ty' longer. hut th' "ning is s' g . 4 ' ' t dep: A' time tome '. 'o ' " gl zo get som' reft, f r '- 4 " 4 Af day ,Q T .34 ,. A , 1 l-C 'f " 'Y " ist. d sl mel" 1 ' A 1, lg ' Q . nie ' ' . 'c,1seg1 u fu 72 f- . "1 f S r' '. " ' ' Lf 'C ' ' e,.l":j "'-0:1 ' ' ."-Q t " ":-f ' ' ' ' . . 'lld .aft if-ft -it 5 IIII C RIS HOI11-ID St1rt1tt1 by 1ntrt mtn10r1t1 tht t11o COICIICN rouec t11tn1st11ts 111th grtat hastt and 11n1m1t1o11 XVt 11 bt rt1111 soon 11t1I rntct 1011 rn tht Cofttt Sho11 for breakfast' OWL HOUR LAILR Sorr1 11111 XXL ook so Ion SILVL 11111 111 111tt BOB O NLILL Pres1t1ent of Amtr1t111 Motors 11111 111 11 011111 C C11 XX1IS11N IIIC1 DOW OLDAROXWSKI 111t,1k111 XNIIII I I1 I 1.511111 W AI 1 CISXRI SCJ N I51D15S1I XRON 1n11C1IARLLS SCIIO LD I Cl I 1 II s of 111111 tr ICIIIIIICICLI us 1111111 t1tt11 111t1k 0 111 1 111 1 11t III t11t C 11s1tr I3u11111115, 101111 C 111 1 1 1 1 t k 111 1 1 ARC I 1x1 I IIR I1CfI51 RIA MOI IHI I MA NI I SON III 1 L1R11 IX D XXV 111 11rt II 8111111 011 t11t S1111 D 1 t1 t 1 DI I 1 RI S IIRRA 111 SO IIII 7OIJI'x 1 1 1111 t 1 1 tnt 1 I1tctr11 C011 01111011 O11 m 11 t11t Cotltt S11o11 II 11111 1 IAXVLL1 110111 11111 1tc 5tCre t11r1ts 101 tI1t111t111tntofCo11tI1 t,1111tr11t1 Look 01 r there 'Ihrtt 01 tht IICILI 1111 ts 1 tht nt1111C0nst111Ctcc1 N1u'1 tuck s111t11 11 t11 1 t C11 t ILDX X'I TL BARIJARA MCHALL and SANDRA SCIIXVART7 1 10111 II 10 t 1 1t11 1 1111 IICIIHN ANXL MCCROARY and TUNA CRRANT SAND' M11 LLION IS 0 5 1o1ntt1 'I t bum, c 1 taff IS teII mt 0f t1 cg rtttnt111SC01 IICS r t1t t11t1 11 t t c t S orts Dtck 1nd mtt e Qhuff1tI101rt1 11 IIICHLL 1 11 R oft or PIIIIIO xSL 'SRI 11111 DAVID GLJIOLIL IS 1111 r 1 1 txt 1 1t I ID IUIIILR IIIC1 DX WARDS 131111 to 1 tch t t 1 115 1 'I 1no1 t111tor of Tlmc X 7f'NDf1'NI1 1111 1 1 nost 11t111rk1t 011 t1111t 11111 BO II 111 I cnt 111 1t 1 11 I'L111 1n11 ID I1 RIXINOVICH 1ttt 1 11 CIxIII3IIRII"tCF ' DON XID 111 PRN OID RIT' 111 0 1 1t IOL VIL1RA HLN CANIBLL 1111 IOL SXVI1 R71 X fSIxI oned The rntt I11 01 t1 t IJSLP 1 S 11 1 0 1 0 I1r111 16 NH S C t1I1o11nt1 rnto 1t I1 t1 X71 XCD t1n f1 0 rc I IIIII IC t10 111 I111RI1ARA CLSSLCIX LLLX IILXLH PLXX I1 1 Nb RP C V SK Dt 11 of d rn1Qs10n1 ,1t Ptmhrokt TI 11 IIN V NILRPI 'X 11 'I X7 1110t LIC X D RONTLINIPO :1 RON BI RKL 1 th tht r 11 ho Pr IX C71 OWSKI MARGE DOUCHTX nt1 DIAWL EINGLESTAD Tht 11nt111.1nk 11 I1c1nv 1tt 111 11111 1n11 oon 1011 1 111 be 11eIcomcd to tht Islmd ARCII XXPIII C 11t IIIC R11 tt 'I111tIA t 1 101111111 IO 1011r rt t1t11t It 111s bttn 1 911CCtssf111 1011 t I1 t 'X IIS CFLXIIOLIULI IIIN httn PTOUC1 to h11c 1110'1r11 htr Amtrlms mo t t'1mo111 1111 1.r0111ntnt CIIIZCUN 'IIII CIASS OI 1956 I If X ' ' I ' T 7 , 'N . I 4 L A ' 4 4 1 I .ja .1 - ' A ' ,k- 1 . A K' , 1 4 vA Y , 4 1 T Y ' 'T A . I. D. AQ,-1 A , I :s1':1'.1s.1I1,'1 1 f.,...1'-A " '.SfI. " ' .. ' ' ' - 1 . I7IIL . ' 1111' 11111' 1111tor1ts 11.111 L11 t11g1'111:s111 111111 1.1 Elf gl f 1 that wc 1 1 I 1. - '1A.1st," "I 11'.1:s 1" 11t11, too, A1 '111' 11111' .111 of IIIL 'tCfLI.I" -1 ' A j11":.- ' ' 1 are 1101 " ,LI ill 1 X'11IilI1XC-RIN'11111. I1'.A' 1. ' ,l .15 . ' I 2 T 1 IITAT, " 2. .. 11I.'1' .13"F.'SI11f 'A-f.. ' 1.1: 1 ' I cck. At 1 nt-111'-11' .I111 I 111111111 sight 111 NCZRHIQIY IIOLMIQS 213 1' 4 11 D K V 1 7 P 2 1 '11, IO .ut ' t,:1'1t1 .11 A 'L I 1 ' A 11 1 ' . Y 'HY L0 ' I ' ' I 111tt IJAT X11f'AI.SII .1 11 "iff . I Tv, '14 I 'I - , , 1 , 1 . V ' 'c 1 ' A MO -. v1-1'-1t -1 1 1 ig ' H02 1- 011.1t- I1' ht ,..1if, 0 16-U' 1 X111 ', 'I ', ' LII' ' If-111 AQ T111 1' TL 7 117 1 I 1 . I I ' 1 1' I If 111:11 11,1' A ' ' tl' ' rf 1 ri ,' - . . 1 L' 1 11 , ALI - N0 1 11:1 11'c'1fc f1ni511 -11 I1rt,1kI.11t, 1ct':s 120 1111 to 1111 13 A A ' 1 dt th , 1 4 IH '- f'1XL1.C ky 1 1' 1 ' II 7 I-I11f'11 ' ' " 1. T115 Aglit 17 01'c to It' .n Ithgg y.1IIx', CE111t1'.r11 'RRY ' , -7 4 1' VID ED 1 1. 121 ' 11' WRIII, f-.XIV IX1I1Y'1.1'. 'sn-1, .i 1' A ' " ' ly" 111111' 1'c.1t111'c tht 11.111111-11111111 111 tht 11-,-Qt 111' 11:45 III,',f1llZ1lIC' 111' 11111111 t1't11t1." TWC MQ' 1 11111.17 IICFIQRS I.1'1T1IR "'I111p SNK" .IIAIQT tht- -11111111 1111,1.1'1I ..-.1111 tt-11111111 11"-1 rt-1'1't-11 f1111 11'.1111't it? 11's 111 I .A . 1 1 ' ' 1 ' 1"1 : NI 171.51111 11111? 111111 of tht Is1.1r11I. 3 ' .'1 to vis' thc TrOIf1c.11 CI11r1cns thttt CII,-'1R'1' VAT! VI.1'.f'IZ-1 IN 1 2, "R V 1111" 'rfzittt thcrcg .1n11 tI.t tx11tr11111nt.11 111.111t,1t1o111 1 11111, ' 11, .T . 11'7 11 111:16- : - , .1 1 1 Lfn . 1-1QY, 11R1,'OLI ,rt QI: t . 'IF' -fy I " , ' RY - 1 7. .1 V' ' 1 '1111 ,f Y ' ' .ti L.1 1711t:'z1 Fort 11.'1'trc thty nrt 51.111 . GJ - 'A 151 11 'C I' I, SCQL'LI.1N C ,1I1l.1'I1,' .fit 11011' .11-11111-11111ji t '13 t1 . 11-'1 ' ' 5 3111, '1 A 11.1 'f It 1: -- 51113: of tht 11.1:1stnQcrs 1111 a be- gin I 11 t0 111 A thc r.111: -1 1Q1'.I1'1ICI"1 DORCIIIY CEA' , 1 't 7 ', E '1 ' 75 -1 " '. '1 fr-I ' LI, TON. .LIXLI LKNITT K -I' Ig -1 . A - ' ' - , 'g 1-1. Q.: 1. I 1'g.'11 I. 15.91. '1' Q. L 51' -, rv 1 nd ' tf ' 11ir111 A Qttflfts XT CA UC . I I r. 3 1 ' I . 4Ig11"" '?,"1.'z S ' 1" 1' - 1 1 111' C, 3,2 " 1 .11111 CAROL XY'ASD J. 1' 111111111111 101' 1.1 - '1 glncy .IIII I' -1 1' -111 ' '11t'1ti11.11111111. . , ' ' . . .' . , . , ,, . . -, A . ' Q 1 '11 1 1 ' 1 '. 1 .- - . !..'L 111!-,', ,,"' THL CRLX HOUND P I Sz: '-1 Fhnvuques THE GREYHOUND AD SQU LL BA OOT HE 'U ,R an 'H 'I' fm ' 5' QT E1 DQ . 9? 'I' F 11111 ' 1117 ' 1 J 1 1011111111 U11 11111 1 1 L1 1 111 11 '111 111 11,11 1111 11111 111111111111 1 HI N I1 KU L Ol 1 LNN U 11 LII ,111 1 X11 X. 1 1, 1 1 1 1 XL Vw N 11 1 1 111 111 1 1 1 L K L 1' I N 'I'H1i GREY fNID 1'1Jff1'11."11.1. ,X,:.'14g,.',','1,! 1' 1 - Al ...,i!f'-' 'ff '1 O11--11111g 1111- 111' 1U1'1.111 N111-111. .111 C1:'1'1111111111x 111111 1111- 1.11111 11111-1111111111 111 1 ' ' -'11 XY111I1.IlRQ XY.i1'X 111' 1111- lvis 11.111111 1 I1 111' 1111 Rg11111.11111 111' f,11,1111 1.1 SUIT.. 1111 0.111111 OiNi'1L ll' 11111 1.11-.111 ,1 1111111111 '1'1J2'1Ai11t., 111 Q1.1 . Si1.1""1'1 111' ,1 1111 NCLI11'1U 1 1111 11111:11.11'.11ix1-11 1111:1111111,1:111111.1111111111111511111111.11v1'1ll1.1111 1 . 11C 1.11 111' 51- 01' 1'VI'.1I11C 3111 .1 .111 .1111f 41111 11111111 X1111,1w, 1114 11.1111 1111: 1111 N. Kgx 1'1JlJ1 11N .1w.1y 1' 1111. X.f'.f'1'g','.r111 "-1.111.111 .77 11111111311N.111K:vk111'1111i'.1:1'1111C111N111K111-11111111111111 111111211 1111111 111 I1lII'11 tw 1.1111 1.111111 N.111K:1' 21.11 1111 111111111 111 121111 1:1 1111111.11111 1111 11111111111 i 1 111- Ill 1111 1,11 11.1117 All 1111111111:'1v,,x1 61.111111 1L111I11111,111 1111111111111 1Il'w11111V1.1f1111 11. ILN. N,1'.ffg 1.11.1151 'Q - .1 1.111 ff i111 111 11111111 1111 1311111111 C1'11N11j, tg,111:1.1111 C1'11111.1:11111 1'11z111'111.111 11111 111, V11 Y1111 .1Cx. .1I11.lNNl11:' .1 .g1'1,,11:' 111111131 411- i'11f1.I1 31.111 fQ..11tg1,' 11.11 XCCI' 111 .1 9111.1 11.1111 '.1 , 1111- 111511 111 I..1g111'.,1:11111 "111 111 1:41113 .1111i 1 -11 1111111 1111 XY, 151111 1.1111 1.111111 111I'.1111'. N.111g1'K 1':'w1 11.111, 111 1'11:11T 11111, 1111111111 '111 'N 1:1111 X-1111 11111:1x1, 11.111 111 .1111 II1 111 -11111111 11.111 11111111111 i111 l1.11z111 1111.1 111131113 111111111 .X N1.11v.,11'i KQ1111-11111 'w1.LIT111X'.111111.5111111,Q111.xQ1l.111'111'X1 11111111111 LH x N11 1' 111 L 11 X IX x x 1 111011 X11 1 1111 11111Q111111X13 N ,'.' 1 ,'.'. '.'f . 1 N...1.,1 1111 '1 11111111111 11.111111 111111f.'111111 1.111111 111 1111: 11. 11' 1111 fK'..L1AJg1'1 1.112 11111':111111Kg K111111111111111. 1J1.111l1tLI 111 21.11 .11111 11111. 11111111 111 1111111 .'.1 ug, 11111 11111 1.11: NIT-. LAN? 11111111111111111 '1111111g11 1111111111911 .. 111111111111 .111.1f1111, 1111 1111111 111111111 11.111 1,11 111- Kg111 111211211 11'1'111' :11t11 211,111-, '1111 11111 111. 1111111 1i'..Ag111 ..1111 1'11.11.11 11111111 11.1 111.111 C11..111 1,.1111z.1k .1111 X A' .4 5 - .31 11' .11 ' F11 1 111.1211 '1'1-131111 ixjfif 11111111 1..v 11111111 1' 111' 111 1111 !f'XI 111111111 1'T'111Y,Q1l1 1111 11.111111 11, 1111 11111111 111..111 11 H 11 111- ,.111 .1 l:1..lL1111111'11.11 111111111 1111111111111 11.11111111'.111113111a11.111.11 f1f.41111.11:1 1.1:'.1'1111111.. Y '111-..1 1111'11 11. Xx1'111111L 11111, 1111.11- 111.1111-11 111' 11111131 11.1111111111 .11111 5111, .1 f 1. 11.111-111.14 1111111111111 111 21111.11 111 ' f1.lI111'1 11,111 .1111'.111 111 111111111 5 1.11111 11. 111 1:..11'111.. 1 .1,'Ku1k 4.111111 X1..'f ",- . II111111.: 111 .1 111.'.1.1111'11.:1. 11:1 Cf f.11..1111X f. 5 '1.:1111.11Q1 112-11111-111: If' 611.1111 11111 1 -1.11111 111111111111 1.1:1.. '1111 1. .111 11711 f.1-.. M11 1g..:p...1x:1Z1111:..t111:11'11'.11 11111111.1111 ..11 1111 1.1, 11111111113 .. 11 'Nw 1, 1115. ' i1f1,11111111'111 g11i .1 111: 111-1.111 .11 1111. -w...11'1111,f IVV- 1 .111'f1111 ,11. 111' 11 .11 1'111...' 11111. 5 11..' 1g.1i1:11. 111111. 111 X11 11111 111 1111 11.111 111. 211 ll, 1 '1 ' 11, .1 1 111ZQL1!11 1 111 21-A11 .'1f11111.11 ::11111 C1111 E',".111, X ..1. gn. 1 .I . '11, 3 1. 11 .1111. 11,1 1 X '-1g11,111i .-11111111111 1-, :mf 11111. I. ' J.11 11 1 1 1 ' .:'1. .. If .Q'1w11 111.11 l11.l111I1Q .111 1111111.t'g '11 i11,- .11 .. 2 4 v11!L x .z:.f..1 1111 111' 1 .1111.11111'111,111111:11:i11.1f11,111 1" XV, , THE GREYHOUND COACH LEGIINZA AND TR CAPTA NS P-1 A P,:LgL Or: N 1 11 NUL R NI! SCJ 1R15-XCR 1 1 IIN 11 11 1 N 1 1 1 N A XI 111 1111 C 1 1I.I'1N NULCC XC1R1Y1fC 1 LIIIS x 1111 1 CL 11 N3 LL '1 Q ' 1 111 11 1 LL1C11N1XL 1 1 s111011 111 x- N 1 x 1 xx lx xo 11101131 CT O X I 11 01111 11x BIRQ YR CBLDCI1 Gr1ISRI1ISCJN PIC 1119191 N C L RD 101 Q1 11 0 11113110111 x 1 1 1 O1 Q NK Q 1111 X1 111111111 Nh NICJNIAIIA I 11 15 1 CJII N 1 1 N LL LQ ID LIU 10 LDXVARD D1111C1V1RN k1l'XRID InCIxI1 01110111011 1111 1 Q1 1x LI 1 1111011 HOXXLXCI x CI x 111 1 UL 1 OLIN 1 1 LF 111fx ROBIIR C R1 LI? 11C1xI1 Il 1 11 1 II C 101 CL Q IL 1x11 0 1 X 111 Q 1111111 'NA N139 N1 I 1'X1D L LL 111 I1 IL NKI15 IIN 1 1 011 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 N 111011 xx Q YC 11111 011 I1 CHKRIIN PC5311 1 D 1 1 L1 15 1 111' OI x X 11112 C1RIfY1IU1'f'15 11112 SLNITR 15C3CP'1 1511 . . .' ,1 'AD CJY N.. F11 'IRI-C1'X1V1'1fX11Y. Cj1'1'XR'1 1 1 .- 1111 Q111.11'11-111.1111 R01 5111111111 1111x111 111111-1111 11111111111 111 11111111 111- .111 ' 1 111.1111 111.11 xx'11111 x.1111.1111Q' 1.11'11.11gQ- x..1x Q-1 1111, 111 111111, LxN .xx .1 IXLII11 1 .11 0 110 Q1 01 .1lIL' xx'11- N.'11'4'N U11C'II11' 1111113111 1101K 1111111113 111111. 111111 111111'111111.111011 xx.1 .1 10011 10 N. 1L1". wx, ALEX 1.1 . ' '. FNAQ '1'1i1-CA1"I'AIf'-f, 1" f . 1 ACK A111 . 1 10 11I.11'iL' 111x 1'.1111.11g1' 111- 11.1111 xx'.11'. LI1' 11ILA I1111 111. 1I0xx'1x'1-1'. xx'1111 111s 111 1L'A1 ..111 111c1'111111..11111. 11111. XX.11 1 0111111111 I-01 111111. 1:I'OI 111 14' .' '- -111 1xOf. A ' .'.1. 1011.1111..1111' 13!'C.I1i1IIg LI1' 1111 0111111111111' 011111NQ', H f .. .11 111 01 11s.11c.111- .11 my Y4111145 1 4'. 111 '21 ' I 12 ' 12--112: QWA C3111 A 1111 s111.11111' IIICII 011 1111- 1'-..111. 15111111 P11-111 1111 xv11 XN'1l11 1 ' -5 ' 11111. H1 111111.11111 11.111 111 11 1411112 .11111 1.lL1'11I1g 111111111 .1 1.1111111111 .1xsQ-1 10 1111 11.1111. '11111 1115 1 -.1 1 11111 11: ,111-C..11W1.11I1 N11 .1 1-IIIL' 1.4 III1111' 1-01 1111 1 1. 1 111. IIRA' ' 1 11 fx'-f f1I.I" 1'XC.1i ,1-1111 1.1-.11-.1 11.1111 11111 11111111113 131 1111 11'.'II'I1I'. 1"I'.lII1i LOII 1 1 11111 1.11111 11110111311 11111 1111' IIC'1'1 1.1111111111 xx'111111 v1.111x1-11 1Xw.lLIQ'.' .0 x:1101'x' C111 111111111 1'1IA.1II1i'5 1 ' 1 111'- 1 1 1 w 1 1 1.1 1 . 1 1 1 1 1 111111151.1Q1411s111.11111111-011 'OlILI111111III1i1', 111- 1111011 11111111111g111111C 11111111011 1 1 1 j ' '.f1x'i ' C"" "I1'j 1 1 L " 1 , A . , . . 111 111s S '1 . '- .1 1 1LIIl1OI' x'1.11'x. 1111 XYON -1 1I1I111L'11- .1 L.1x.1131C 10011.11 1111 Q .1111 103 , '- 1 111 111. 51101 iftlf 111' 1.11 11 111111111 .11 .1 111111111 1111411 .1111 11 V111 . .1 1414 111 N. 141K 1'o1xx'.1111 1x.111. ' T Q11 IY-fC,1lf-Q'I":1. Q"..'Q A1 Ik 11111451 11011150111 12311 1311111 111' 1011 1111 1111 10 1111 1111 1111511111 IO 1111 111.11161- 11.1114 1 ' 1111- 111 11111011.1111 91.11. 111211K 11 11-x1x1 xxwxk .11 11 1.11111 NJ 1':OII 11 x'11111 1 1 . 111111511111 -N-. 11x .1 - 11111. 171iR1' .TY C 11121 R.Q1f1fT1 I"1'111.111110S 19111 .1111 141110 111.1111 111111 ,1 .uf 11.111 1 11111. XY1 11111 IIU1 11.111 10 xx'0 ".I1WOI11LJLII'11I-1171.1 1i x1.11111I'1:11.1111111x1.1x1111111' 11xQ. RCD. '. . fCY1f1. C1 'ARD '111' 1311 R011111 11111 11111 111 11111111 ..11:1111 1,111 11f:.11x1 111 11111 111 1.1111111111-11 I-01 1111 1.1II' 1111'I'01111.1111,N U11 111111111 .1i 511 11111-11.11i1l' 11101. 11111 111 .111111Q-H .11 11.1 1104 ' '111 011- 111011 115111, 1111 11111101 'N 11:11 11111 3.1211 11:'11111.11111' i111 111 11- 11116. Q 1 11.2.1 ,, 1'1. iff QN 1 51.11t1111g 1.11 111 111 flCIliU.' 11.1" C,1I,"1'1' 111111101111 11.1f-.1111 ..II1 10011 111111111 .1 '. 11.1.1- O1 1' ..1 111 1111 11111 110 111011. 1 7: THE GREYHOUND SEN OR BACKS D AN ANO AR M ACH CO ' v fx. -N. 1, Z 2 . F. N R . 'Nl 6 E' he I I THE GREYHOUND EN L NEM OR THE SEN TU 5 71 'T1 E K '1 I I THE GREYHOUND P.zge Nmezg F11 e THE BASKETBALL TEAM X -NRI 11511 Ill X1OI1l111I1 L 'II 'L xxit 1I1f.'X LFILIKC LII' 1111111111 1x 1' W 1 161111 , 1 LS N N 11 lll 1 1 1 NN xx 1 I1 L1 1 1 111 10 I1 1 1111311 11 ILQIL 1 11 1111 1111 111111 111o1111111s 1 1111111 xx 4 111 111111 OI N rffflf 0 1 C 1 11r1N 1111 1 X 1111 111111 1 1011111111111 111111 111111 X X 1 1 111111 U IYOXLL 100 NKFOIIU Of , 111 111 1 Q VH, 1 17 5 11111111111 1 1111 lfl 10111111 LX 11011 4 111 I1 II 1 11 1 11 XI L3 111111 1111 111 111111 1 111111 1111 1 11111 1111 1 10 1 11111 1111018 ff 211 11 D111 1 1 1 111o1111o11x 101111 111111111 L N111 L LI11 1 X 6. 0 CU ff' OI N f 1 1 1 110111, V H11 N 1130 11 1 V1 L L 1L 111 11 1 0111111 HULL 1' 011111111 IX H1 11 JN 1' 1 I' X 1 1 1 11 1111 1 1 11 1 1111 111 Cl'CX1lOL1UL1 N YL J M11 11 11111 '1 1 T11 611' 1111 1C3Tff1J1'3 Ii. ,K ' .1 .1. X.5,'fg,:.'.'f1f 1 1 -S11 ',fa'1f1r' 111 XYV1 . . . 111111115 511 N111."1g ,lg.11I1'1 f111- 111.1 1.1 -1 .11111 ' 7 11 515' 1110 1 ' '. 1111- W11111 iQ1'11f.11111111N 11: 111111 .111 ..11 11 1111 l11L1I' 1-1111 11121111 Of '111 '11-" -. 1111. .N,1'1Q',1'.'."f1l, 115 1'-,ifif,'111.1'1 1,1117 fb,- 111-1l1'111 .1111 1xi'11'111111 1111111111 N.111tg.1111114k 11 1 111111'1s .111 1111- XXX15' .1x 111c 1'1.l1f 111111 11111 11111g11111 III' 1111'l1.11'1111 11XL. '1111- 1.1111 11.11 1111N1- .11 1111-1-1111 11 .11 11 1 N. lQy'11w 1.11111-11111111'111g1111'1.a111 111.10111-1'1l1IlI 111,11N11111. .x1.-1151.1 1' .Q 11",f.m1 1511. 111 A 1.1 1' Nc ' 11.11 111111-11 11 NI1111 1111 C1.11'111'1 11111111 .11 11lL'y -11' 3111 1111 '11 K' H11 '11-1'--'. 1i1'I'o1'ix 111' 1111' f1I'L'1'1lt 111 K 111 1 A .11 1 A . " 4j11c11 11111A11111111I11-1.1s11 -' , 1 11111 11111 11.11'1'11v11-11 1111- 111.1111 111 . -" 1- '111i. -f -S'.11'f111' ll1'.:1'f Q2 '111' 1.11111-1 MXCIXI 1111.111 111 1111- 1.1111 1.111 01' 1111- 13.11111 1c.1v1111Q 111c H . 5 1411111 111' .1 IHISQL' 111f'1c'11. 'I111 w1111 1111111 fXI.1111.11111111111 1xLL'1Lk1 011' 111' - '1 10 ', A 7 i11.1' Ac 'pc 1111 111 1111' 1-10111111.111. . -.1'lkQ,1'f.l1'!. Si- .'1f'f 1 A! 1111- VAIIAQB' C11'.111N. 1 1 111' -1111111 c11l4QKQ1I1 .11111 11.11 M.11'111k11. 1 ' 1 , h f 11111 11.1r11-1'1j'111111g C11'11'1111111111x. '11 -11111 11'1 1- 1 11 I'1W1Q1,1 1111 111 1111- 1-111.11 K 1111. .KN 5, !X,'l!l1'f' fr .-ffL1'.i1'1i.'1'. WI, K2 A 1"1 41 -1 TAILI1 1011.1 Q1.1' 11.1111-11 111 s11,111 .1 111y11-Nl" '11-11 1 ' - '.11-1' 53 If HN 1111 Q1 .11 A W1 1 ,110 .1 10111111 01' "1:11' 111.111, 1111- 15.11111-"1-.' got 1119 M 1 , '1 ' YO -g. - 111.1111111111111 V 1111-11 f-"11ig X111 .1 f1 ,1-1 1111- 12 13.111111 11' l'11F lv 11011111 1111 51.1111 1 1711111 ill' .1.1 ' 22 1 ' 1 fAI 111111 x 111 1111' 1 11111 11.111 111 11 wax 111.11115 .1111 1111- 1.11111 111 x.1s .1111- 1 11111 111.1 1,111 10 I1 11 '111 1 .N.','1f'.1'.'.ff1f' 71 13211 :U '141-111, 111111111111111 111 1111.114 .1 1111111-111111 3.11111 11111111 N1I'.11i. 1'V.l111f.R1 111" IN ' fo 111111- 111-1:11111 15111 171111111 .1X C11111111111111 511111111 1":' I11x fX11111.111.111 1'1111f'111 II1 111511 ll LN 1x1- 1' iw ,11 1111 1111w1-1 111' :111 1111111 11111111 -1111 1111111111 1111 1' 111'11 NZf,z1kU11I .1111 I,1.1Wg11'-1-.:1i 113111 'C1.1:'1111, 21' 7 ff.'f.11"1'r11 f1 'L I1111111111N1. 11 V 1 111113 81,11 C1 .111if31'11N, 11.111 11111 1111111 1114 X'LV1I'1111f' fn 1 A ug- bui 11 1 111.1 111' 5.111111 1211 X1..:'1.11111. 111 :CQ1 11 1 1 5, 111 R6-11 ' ' '1 111111111 X1"1vH.1x1'Z1f, ' . X'.f'f.",If'f.'f 42 ffw 1123 113 11lf'!' 1111111 N11lJ,11I1'.I 111 C111X11j.' 3.1.1171 .3111 .1 1.111.-1111 1'1r1Acrr11.1r111'. . 1 1-11 .1111 111111-C11'11'1111111111N11111111151'.:1z111111..N11111111Ew1111111'111.11' 1 1L'Nf. ' . g , THE GREYHOLND N111611111r? 48 lV1lby 43 Gu 7myewsls1 c1me oft the beneh to seore 1 sr1rtl1n5 14 pomts and spark the Greyhounds to uetory Ihe XV1lby gsm plued Naugatuels IH the t1rsr y'os1t1on 1n the Valley League rlee X 111 1111? 62 1017111811011 11 N1ug,y p1ssed on ol the se1sor1s touyjhet hurdles IH fllClf quest of the Valley troyyn hx o llhllly tro 111111151 1 stronye 'lOVflDyL,f0Il cluh Mon 1h tn 1nd Doyle yy ere 1l"l5ffL1 1nent1l ll'l tl e x1etory seomne 17 md l6po1nts respeetryely 1114 1111! I Nf111e 1311116 W1tl1 the1r fastore lsrnf oftfnse moung out ID high gear the Glrnet sped past a tall but sloxx New H.1yen tue Doyle 1nd Q1rey led tl1e Greyhound porntrnileers 111 11111 11 I 11111111 P 'lhe G.1rnets l11 h l1o e ot 1xenf1n 1 ln eirl seqson setb1els were smished as the 5 P aw A 1 prepsters put on 1 yrofess on1l shootmg ehsy lay XKll1C1 gue them 1n early lead that the N11ug,y1 es could not oxereome Ill 1111 11 S 1111! H1411 Es Hustle md Splflf the tr1dem1rls ot the Greylo rnds up to tl11s pomt suddenly d1S J pmred and the XY!1terl3ury qumtet tools lull 1dx n ree of tl1e lapse handmg them Illill' f1rst Valley Le wue loss ofthe season N wg 1111119 Sf 1111101111 37 'lalsrnf U1 early le 1d ut1l1z1r1g tl1e 1dx1nt1ees ol 1 f1stbre11le1nf offense spe1rhf:11Cl6d by pl1yn11leer Roy 5t1nson he CJJIHCE oxerpox ered 1 ygtme hut outm1nr1ed Layeneler rye 111111111 17 C Gab 15 Good shoot1r1f 1nd lert defensne pl1y by t 1e Iyy sy cllecl defe1t forthe Greyhounds IU 1n CXCIIIFIY tussle 'l he loss lsnoclsed t e Glrnet out of f1rsr pllec ID the Valley League 1 ffl ll 1161 51 1 1 C11 t11n lr1nle XlODlll ls 1 1eteen ornts IXIIN t1e xy 11 tle Gxeyhour s yut on ID mesome d1spl1y ot power x I1 U1 completely oxerxxhelmed the XV1lby Xy 1lde1ts 1ne put the 'NI111lLy1teslu1ele 1to 1 the V1lley leu ue Il 1 J 1 D 1114 flOLl4ll the Greyhounds lued 1 11r1 une tl e r n y Notre Dune men sImWX e oo much reserxe 1nd e e e1t 1 e f1rnetsho1e ot LUIIIIN 1 Q 111 the st1te tourn 1men1 xx ls sexerelx jeop1rd1ze1 1 'llr 1 111111f111 1 Pl1LIlOINLl'lll ottensne turns by lornnf ton Red Rutlers deprned the Greyhounds ot sO e o sLsN1OH ot 1ts seeont sueee sne N111 tutle V lley Clum 1ons11 lr1ste1d t1e loss dropped the G1rne mto 1 t1rst plue de1dloelt mth S1ereel He1rt ot XV1terbury m1 1r11 us eo Cl11fUIlOIlS ot the le1f ue To 1dd lllslllf to ll'1jL1l'X the XILIVXIECS were lHl'O1'HlCel ltter the Mme that they h1d t11led ID Il'lClI' b1 l to 11n 1 sy ot lfl th 1felOLIl'H1I'Hif'1fpl1yL.lOXNI15 P X1 S1 A 'D 'L 4 1: ' ' I s , " ' " . - A - 1 S '1 J . A 1 'X ' . 11 kg.: ' -M L' f I T' Q A ' '1' 1 -s ' 7 A' - "sz "1'f. "fr ,. ,xz rf 1 fy 1 . 1.13 ' ,' l -' .gf y '. -. -' y A ly rs . 1 . - 1 Q ' L. . . 7 L , ' 1- V 4 V I' G.. v A L 1. 4' 1 ' -V L 'A 1, NJ11: 71z"l'7 1111758 ' i 1 1 1 . 5 V 4 '51 ' ' ,I . 'A ' 1 ' ' 1. , ,Pip - - .' .NQz1,: 111-1:"1 5' pp 4. ' , A . 1 ' 1 ' . '11 ily" ' . , ' . P- . .LD , , I . wr 1 It . 1". C, N . X . . O . . l". N11 lg.. '- U gh' 'yy X' I 'Cy .411 'L1'f:1A- - " 5 .Y.:11.g,z. ri 73- f " W'tl .. 1 .' 7 . ' 1 1 .11 111 ' H y' 4 F lf. 'A g l ' 1' lklk . l QA I - . '-'.5 a X.: 1311111 if-.NV111 1 .1 f 61 All 5 - ' -px' .l. lg. '. YA .1 'te . A ' .' yly' lhll t ' . .15 .1 r esult ot the 11-1 A. h A C. y ' 'jf ' g. b rth .XV.I!S',1'1 'i '6+11 " Af 11 6f . I b . , I . ' l' if l J ' -:sf '-1 . 2.1 " .1 1' . 1 'l '. I A. . l A . w R . ' . .le 5 i ' -- . 1 .'v 'f I A A A .. . b . G. . 'l . A 5 C' X s C. 5 . - - e g .F Cs:.'1 . - 4' .age . ' 73. 1 1 1: THE GREX HOUND P1 X11 Da! sgufx 1 ASlx1"I A R SN THE Q12 IO B Q 'I 'B LL Q J I THE GREYHOUND Pig Ninety X1 Ie THE SW MM NG TEAM 1 H1101 5XX1X1N11NC 131111 1111111111 N 111 C11111L1 11111111111 CO11CL1 111L1r O1 111111 1111L 1 1511L11L G11111L11011 5111101 i1111L 00 CL 1 ' 1 L I1 L1L11 1 1 L 00 101 11 II1 011101 11L1L I 1 1 1111 LF11111111C11 NL11 11 11 L11 ,R 1 L L 1 C1 L L 0 1 1 L 1L L C 1'Lx11Ol111L1 11111 1 L1 1 c1L111 11L1c 1LL1LL1 10 C FGNN 111 11111 11111 W G11111c1s011 111 1111 100 111L1 70011111 1rLL 1111 11LL 11111 IN01111 1xr11111L1z 111 1111 40 c1c111 UICCL1 1 Q G1111c1 11111101 0 111 1 111 A 11111 111011 111 1111 u11L1c1C 1 L011s11111L1111 0f111c 1c1m also 1111111 11' 11 11" 111LV11 1511181011 01 L 10L1L 111, 111 1LwL11111 1 111L !1L L 11L1 11110 11L111 77 11111 1I111111.1 X1 11 1L10 L 1 O1111111LC 111 1L 1 111 'X111111111 11L11 1d IO C11 1111L 111 1 1 1110111 11111 1111 11111111111 111111 5011111Lr11 D11111011 11111111111 711 N 11101 11111111111 R11 '1ClC11 10011 16 100111L1 11L1C1101Cc 11L111 1111110111 111 11 11111 L1 1 I' U11 I 11L1111111111cL1 PFCIW 11 11 111111 LL Ll 1 0 1L NL11O1 A W7 11L111 1 IIL 111 1I1fCY711V 1C 1101 11 L11 1 11 1111L 11111 10 1s L LL111 11L111 I1 10 11111L11 C 1111110111 110 1011111 ll 11112 C1112 ' QND ' W 1 1 11 1 X111 .-1 .,f1M,- - .pl - - V 1-'kg -1.1 5- -' ,11- 0111. NL' 11-1 L11 1110 100 111111 -00-1'.11'L1 1-1'L'C 11'1L- 1.1 L-1, 1110 C11'.1L1s I11L1K1C .1 .'1W111 11111 111'Nl11 11 IN .15 111' Y111L L-igl - 1111. ,111 01111 l ,K1 11",1ff2'f1' C,'1'f111 22 A11 1 1- . - - ' . - .l:'gI'Cg.11OI1 10.11 - 11.111 10 C.0.1'11 Alex 811111111111 1111- 1'.111 -' 1 .1111 C1116 C1.1r11-1 1L-L1 L111' Llg1 0111. 111- 1L01'L- 13011113 11110 111L- 1.111 1'L-1.11 1 '111111 '1C3'1C1. '111' 1 1111 L115C1 .1111A1L11 101' 111111111110 111L'1Ql111 .111L1 111C.C'1t11 11011115 101111.11 X.:11N,z!ff1'f 41'-1iI,1'-,iff I l'.ff1'-.' yard - - 1. - 11- 1' - 1 1 1 -.111 11' . H ' 1 - 1- 11155 X,:f1,:.1f1'l- 10- -11",:1'11 1l,:11!,11l4 -U 111L- C1I'C'1'11011I1L1 11101111011 L11.1111L-11 1111 111L-11' 1-0111111 S1I'.111Q111 11111 .11111 scL011L1 111 111L- SOL 1 - ' ' 1110 51.11L 1.L-.11g110 111 L1L1,L.11111Kg .1 111L-1 - 11.1111 11 - . 1011. L1L-1' - 1 - 15111113-11011 11-11111K 1'L-L'01'11-111'L-.111111g 1NL'1'1YC11'111.111CL 111 111L- 100-111111 1 A ' 1LL- N,:,rKg,.'f1r1'l- yf- -51 115 V' l'1kgff11,1.:f 21 Beg' ' 1 '11 .1 -1 r1f111L.11411g11L11A ' . 1116151111 1.11 1' - '- 1 .1110 . 1 - 1 - 1-115 111111 01' 1115 aight Q1L111 10 1'.1L14 1111 111611 11111 11 .1 ' . 111' ."Lg 7 ' - J 'gf-.Qu5' '11- 11's '- -' ' .1 1' - 1 -101. N41 1.111111 Eff.: .ff fm S11 A - . - - 1 . 1-1 NA 111L-11' 141111 L1L1'c.11 1 11 - 1, tough 0110 - .11 1 - 411 C.. -1, 1' 1 -111 '11111g 11.1L'114 'r 11111 1111 111' 11'-1'-1-'1 --1' 1, 01' C1112 11' 1c.111.. '1'11- L1- ' 'OF1 - 1 11011 A 111L- 1.1x1 1'L1.11' ' Q. - 1' ' fl by .1 l',.-.1010 ,i1..' F111 CR1 XHOLND 1111 II H 01111 72 1 101111 111111 N111'1111111 1111111011 101 1111 5011111 rn D11111011 11111 il SCXCFC 111011 111 11111111111 1111 C1r1111011n111 111 1 11111011 m1111111 '1111 AC1111m1C1 C1m1 from be 1111111 IO 11111 11111181 11111 111111111 111111 XI f 111, N1111 1111111 1111111 111 11111111 1111111 01710111111 101 1 1110111 5101111 111m IS 1111 Water 111111 0011 11111 111 11 1 1 1 111 1111 1011111 111111111 11 IL 01111 11101111 1111111111 01 11111111 N111 1111111 1011111 110111 ,1111 51111 30111111111 D1111 n 1111110 0 111 1101 11111111 111 1111 111111 111111111 C 101111 IS ID thc. 111011 1311111011 f 1 111121 N121 R 1114 1 11111 S1111 1110111 111 111 1SO11f11 111111111 111111 1111 R111 R1111er1 YO 1 11 1 1 111 1 111 11111 11111111111 1 10111111 111 01 1111 Cl '111 11111 11.1 I 111! 111111 111 LV 111111 III 11111 111111111 1311111111011 111m T111 XIC 1 1 1111110111 ll I 1111 11.1111 121 77 N111 1111111 111 1 11111 11001 11111 1111001 fLLO1l1 111 1111 16011111 m111111 CXCDI 11111 1 1 1 LLN 111 'I' 1 LH! T111 XV111r111111 111111 1101111 100 1011111111 for 111C 11.111 1 m1rm1r1 11 11112 Hearts 11 Lk IO IU 11111011111111 K1 1011 Cl 1111111 IX 1111 X 111 111 1111m11 111 1111 GfCy11OUH 1 111111111 111111111111111 Ili' f111m1111 N111g1111c11 11111111111 1111 11101111 11111 1111111 111 1111 50111111111 D11111011 of the State S111mm1111, 111011111011 111 11111111111 1111111111111' 1111mp1011 Gr1111111111 Nauaatuck fm 1111e the 1111 111111 1 S1111 1111 0f11 1 P01111 ' i 'Z 2 ' '1' Nr' 5711! 1126 SSW .ffffv ff H111 'f -. .1. 1"1 .11',' 1 ' - ' 1 ' ' - -' - ' ' A ' '1 ' ' ' "JI V ' 1. 1 ' 1 D . ' ' ' 1 ' ' .NJ 4g.:f111'- I7-C11 fi' 52 .1135 " .141 '11-" 111' Y., g, "1 L' ' ' - 1711 . 1 ' 1- - 1111 11g111 1111111, C .111111 011 1111 - ' - 'as 11- 1111 ' ' AQ. ' ., '-'.-' - "fic 11.1 1' 11 '14 1111- 11.1111 '.1 . '-1 I' '1 -- - l ' ' ' - ' hem .N'.:1Kg.:!f1'f 21---'IU' Kg 111' 514114 5, -' - ' 1 - .' - 1' , - - 1' 5 l1e11 11' 11- 111.1 -11 N.111g, 1i -' 1 11' ' 11- tg - -'ag A 1'Ces. ,N.:.fK1'.1'l ' 31 flifrJ'f,11.!-ll.:11-121 X8 01.11111 A11-x S111111'.111'1 11111111111111 11111 1111-11 111111' III racking 1111 11x first 111 the 1-1.0111 1-111111 .11 1111- f'. -1 '11 11- 1 f '- . ' 511- 7 -1 ' 1-1 -. . - " tory 1131 1111' 11x111 111 111C 11-10111 1111 1111 c1.l1'I1L'1 ' -1011. NJ ei- -17-W .' I- -- Lxltuk A -V , . ' , -1x 1 ...1,,Pk1'g 1111 1 .11 1111 1111- 11111. Llilllg '111- .I.11'V -- 1111 NJ. lg,1'fll'fgiS.1"' I H1-.zrt s.'1'1 1 ' ' -1 '1' "111 '11, ,1111 . - -1 1 -V -' cl. ,YJ 4'.Z.'.'l1'f 354- 1 'f 'Z 31 v. , LY A xx. It I ' .1 lx . 4 in 4 . E K L . SA A 4 I1 A , - 1 - , 1,1 11 11711. 01:9 THE GREYHOUND MMERS W S OR SEN E TH T3 ,-. P: Q ig N. 'i Q Q N! E I I THE GREYHOUND AGERS AN C APTA NS AND M I1 'If ,F -'Q 'XX 9 -L. T 5, J M N! 'iii 'I THECREYHOUND DhRb LhA hhR CH TU 5 O -4 If ik L w S THE , " ' ' ' THE GREYHOUND TPL GIRLS BASKETBALL TEAM , I . A P.zgf 0115 Hundred File ailgiriurk HUB 5 ,mg K H Jung G13 4' Q3 235 M 2 ' 2 OLND 0 Q l . V. :Ni x gli ., . J ip I gba 1' " X QL' - X Y , Q! Zcklrf l C DANC JD xxx X A ...V ...4 N. V .V V., V V V IHI C RIN HOL 3 OI I ICIAL CLLB5 V V V A V. V. A V rx .-.4 V ...- .- .V V A V A. A ..- X. -V 1 I ', ---U..-1 -V--,gf :FV,:, V-:- .... V . ..-V 3344:-ff: lffj-N HT,-2:5 Einvi :TSS 1LE-334-E .iif-:Q ,gf-gy: S:LA- ,114 g,1"27 :Lill- f,:"T-1f- f:,-gg H-,-1: 1-5-53 ,1,::- ::A1'1 ::C.V: zz: ,:"- :r9'i -:H 1 '-'. Q: :r Jyw .LM if, ,Q 4- il ' L- ,. 6: W-14 fl : , -' jj,- VMHV V4 :,- Lg.. A Q ,, j:-.,, 4111? -V., V541 ?t- 3V:f- . '-4- -f AA 'i"1'1"" 'M' ,L ': 31,4 ,1'2.5 4-fx? j -w--, - if-741 Ez? iwf-4 AJZZZA :::5' 43:14 L,71'If ET-T-4" Vg.'Z :- :fn-4 Q 1 -3-.-.3 -5 14 V214 V v- ,jcfr 'Q ' -" .Z ' -" L .1 V1.4 V - 4 'Q -1 XJ 1- . 14 "- 1 Ll ff Lv- 4 2 :4 ' ' .: Q ' 115 Z . E3 2 V 'T I V ,. , P- ' A lf- -2 , ifzif -4 1 4- , V. ' Lg 1- . I: ' - r- 'l LC , 1 : , g 'f, x V ... , . ,. , ,, V 1 .-. . - V ' - ' 'f' - V- V. 'V : , , L., -'I , L' 'V 'C ' ' ,V I' : 2 A ' . LLL 11 . , V- I 'fl Z 5- 'A' 5- L 5- I 'i Q. Q- + 2 A1 FLA- ,J LV TAL' K. i4.Vk PRN ,Al xk 1.4-2,X'T LL-LAST 1.42.--". LV27 A'1Q'TT JVZEVT .2139-if TTQEE 9424255 77225 ififi' 34ff"5' V1 3-ffl. 5:12:12 -HV ,. : V1:-- ef-5A:: 'Vi 74 V ,LM , 3 JW. , .. .. ,, , :1-- ,. zz, i V 1 ,- .. - 1: A 3 , L, V. AH H.: . D , ,V-53 --NV..-.H V" .. J ... ,J, ,C"Hf '27E': r-,f:,ET5'- SQAA' EEfL2 'E 31:2 ,..J,f,': .. Li -.1A4 -4- , fal- -Af :l-- Q TV' V53 U21 gi' f ..H4.iff .:'gf, -4i'1'..Z.'-C Affif -lIigg4l ff 7455- 1 ,525 T 'Q-V T'1:fQ QfZ'44 Vlijfz 21.1 34 i:,'f:.4 Lf: :, V:-.:,. 1- 'H - ff. -3 :VA-4-4 f: 2 i fzi, 3 VA ai ff 'SQJ ,rg 4: : PCISIQ -' " Q -' .JM -'Q ' .. : f ' f' .. 7-' ., : f- 7 I V. . A x f 1 - 'C ' N 'T Z 4 . 1: T' T " , V 7" -1 ' . y , .f f " - ,.1 - - L.. V ' 4 2 3 M ,- .Q L, V f, f f . ' Z L2 IT' , rg Q. A f xl A '- A . V ,' -J V ,.. -. 5 '3 if :-' -7 Ni ff -. V -XE 4: , .QV 4: xi-- ,L-AV N1-x- k.:A. N3 uV:x,. fini, filf, Q:::- k'3i:- 5 1, Qgxg, ,'. VF 5 A VF 5 -Q 'X .454 if .gi : 5.45 1: f' IF: 1,3232 35132 :.f:1N 4.-fi1V 'Fifi :-iff. R-ff: A-'.. '. A-. ,. 'f '-fx. 'T "Tz"'Tf '..'f1"I .-4 A V A V V V V V,V N V V X. V A A .V A. A. X , A.. VV, xV V, V V, -N N -N. V V .f-N V fx V A V V V ,V P U fl .v.5 THE GREYHOUND Page One Hundred Ezglyt THE GOLDEN LANE DRAMATIC CLUB THECREYHOUND CLUB 5 A.D AL O V'bU AUD THE T1 C N TT' 8 L 2 " 11' 1" THE GREYHOUND X, N. Page One Hu 1d d Ten THE YOUNC H STOR ANS CLUB THE GREYHOUND QP' THE SPQR Pig O1 Iilllldf dE,71 21 THE GREYHOUND ORY CLUB ST H THE rv as 'Z 9 -l. 51 R if Q I4 2 E' PS I THE GREYHOUND OC ETY S ART E TH 75 QQ '74 9 -N fn 2 Q 5 if K Nl 5' -. -1 W 'X We we P-1.4 7 THL GREYHOUND 0 ' ' " ruff nf!" THE YOUNG C T ZENS CLUB THE GREYHOUND V P1 U 11 ffl THE BBC THE GREYHOUND N LE CLUB DA ERN OD M THE TU -. fm 'Y Q E m S -.. H SQ RL. V1 N.. 34 -N. fn 'xx rl' - THE GREYHOUND 1 Pzg 01 Hxnzdr d Sezfnt en 'IHL VAR5 'IY CLUB THE GREYHOUND RUM FO ORY THE H ST . 'U AX. .fc 1- O I 'X 'i 'G Q E- A. 51. T71 N . 92 U -, 0 fr 3 THE GREYHOUND P120 ddxz THE GARNET GLEAM STA I' THE GREYHOUND P.1g 011' 11ll!Id1'L'd Twenty THE DR VER TRA N NG CAR C RKN IIOLND X u Mikal I, X M 1 sb fc K U I 5 V 'Isl' ' 1 0 . HT SM Hfflir-J G,.,.elfo 'IH12 Q 3' Tas ,Pj X N'zfQ.' g, gl Q ' + L 2 . .X. 6 EU fl 'cfm V, ,IA I:".'f.. , 1552734 I4-K Vps! 5 , we im z4'Ui' 1' 1215-fW211'fL1 "T 'U .M . W f:Z:'ZV.Q in 'KF' 'f.": Aj' 61" 'kim .' mu' 92-:-' 'IWLWN' f1'fi'3f'F. K -2'-G 'we f.: 5-f,,1'f:, ':Hf,.',3 me THE GREYHOUND R CHO A CAPPELLA THE 'U i , D "N -. 1' S 2, N1 'fi 2 6 THECREYHOUND A HES? RC O AND BAND E TH w Q 51 ff' E4 L Q 5 f Q 'B , , N THI2 GREYHOLJND THE SENIIGR CHOIR .L 151,41 Um llffmfvnzl 'l'141f.:,', lwz THE GREYHOUND P15011 1114141 d lu ul fue T1-ll: SEN OR Sl:X'1 h'I'1'l: IHI C RI H HOLND fly A x fs A 1 ll f K A A , Mfy 1. 1' ,k Tlx M1 k sv 2? SVN A I Q X I X J X 0 . 5 X? 4 Q Q? :ss Q' U V 255 ,fx 1 C R11 IICJL IJRAXI-1 I IC S 1 111111 III1 NLINI 1111111 111101141511 R01 x11Q x 1 C1 CI 111Q11111 111 1111Q1o1111o11Q 1Q1I11111 11 CFC 11 1I1Q LC 1, 11111 Q III Q 1 I 11Qxw1011x If sr 1Ls xx 1111111 N x N 111 Q 1111.11 10 111.111 Q O Q x 1 1 Q 1 Q 1xw11 1Qs a I1 1111111 1 Q II wo Q 11Q x Q Q 1 ICI 11Q1Q111Q 11111 Q 111 1I1Q 1 IIIL1 11111111 1 1 s 11111111141 1I10xQ 1111 1 ICS Q 1 Q Q 1 1 1 1 ILICIIIIB 10111 111 INNLIILL Q 111111om1111Q 1x11 xx' IS XI 11 0 xslli 1 .1o111g11x 51 111Q1Q 1Q.11111x 111 1111x 1 1 II 111 Q Qr 1 Q N x 1 II ITOL Q FII s 111w11Q1I Qx 1QQ11111y I II 1 1 x 0 111 1QQ11 QIQQ CL 1110111111x 1Qr1o1111111QQ Q11 'LICL 111 Q QQ1 10 1 I 111Q I1Q C1111 O IQ111 3111 Q Q Q w Q CIC 1111 1 1 11111 1 1 1 1111 1QI11Q1Q111Q s 1111 11 1 ' 1111QQ Q111 1 1Q11111 xx Q 1 Q 1 xx QxQ111111011 1 1 1 NLIIIL 11111Q11 x I r 71 Q 111111111 I 1 I1 Ix1Q Q1xx H111 I I7 I XXIN I XIIUNS 1 11Q1 xQ C111 1 1111 C 1111 0 B011 51111011 'XFIII XIQG1011x aff 1111111 XIOIIIIIIII Ro11Q11 O NQ1I1 P ff ll l Y 1 'III'i 1 2' 'ND A A ,. 1:1011 111Q 91111111.1111 Q11111111111w 111' .1114gQ1. III11ItHII.1- . Q 1' ' , 1 SCI ' - .11111 A1I'1Q-11 N1111 . 115911: III 111111114311 111Q- . - 1 7 ' . - -' ' .111QI 11.1111111111111Q-. IIIIN XX'.I1 111'.1111.1111xf I1 xx'.1Q 1-lIII, .1x 11111 X1111 I 111 IYITJIII 1111 .1 IIIIIIYJI' .III11 11I1J1I1C11 "'II1- - ' - 1101 X11-1 ff" 11111 11 xx.1s .IIQ11 1C.'IAI'1JIQ XYIICII 11111 17.111111 111Q- 11.111 1111' 1111 1-IINQ 111111-. . Q1 1Qw I'Qr.11Q-11' 1111-Q1 111 1'Q-1111-111111-1' 1'1Q- 1-CNN NIIOII1 I'11Q-x, 1fx1 '- I , Q11111111111x, KQQ--111111.11 JIIN, 111111 111111: 11111'11z'1.1111 111 .111, 11Q: 111.111 7, ' Qx1. - III 11111Q XY'Q1I11Q-11.11 1IOLII'. xx11Q-11 Q-.1111 I211g11NI1 1 1111 -Q-1 -11 . 1rQ 1 IIIII' 111 1-. SC11, 1-111 Q- 51111 111111'1Q1Q11Q'Q- XYCIAC' .1Q1x..111Q-11 111 111.1111 111' 111. 1.1 Q-x'Q . ' .111 111f111111QI 1 111c. "111 Ii - 111111-Q1 1111 - .1 11. 111.111 511 3. I .. SOL I. ' .1 9 I1 1-. 1101 111iQ-11' 111 111, -'1111 IA1111'1111Q11, .1w 11 1111' 15, " 1110 . 11 111.111x' 111' 11, IQ-,11 11-Q1 111 IA.1QQ .111 .111 11 I1LL'A .1II11 111.114 111 11 101 1Qs'1.1111x 171111. - 'L 1 1y1yffI 1 . --111: T11- . ' - N" 1111- 11I1111111Q- 111 QI1.1111111Q 1I1s11I.1y. '1111' x'.,s 111C .1 1' Qx 1WI'C1" 1, 'I L1 ' 11' - - 1 ' '. 1 111, x'.'or'Q11. 11O','C'X'C'17CII1g, 1'.11Q1'1111y III' LIII1' .1 II11 1 -1' 01' 111Q- ILIIYICC1. 111Q- xx.1rx' 11Q-111zQ11 01' IVV Q. 111- 11 1K 11 111 15 . 111 Jtylc A 1 ' - -Q1 " V1 Q-Q1 '11Q 1i11i1g111f1 TOO111 .as 111o'Q xx'11 1. 1 1 -- -'L -1 for 111Q-' ' I 1- A " . '- I. I.---I -1- 111'1'11'Q-rw 111 C' 111-11 .. - 9 -S1111-111, 1 1 CQ1l , V1QQ I7rca1Q - . R1 .11 1- 1115-1. 'I'1Q.1w111'Q-13 C,11.11'1Q D11x'1Q. 11111 Sc"-1.1ry, 'I 1 '1111 11. As xx'Q- rQg.1r11 1111-Nc 111 1- ' x11Q-Q' 1.Q q1'Q- 111111111 111' 111Q-11 111111111 . . 1 -111 111. .1 1 .1111 1711 .111 xx'Q1'Q- 111111 111' 111Q-51 Q1.w-1'1.11Qx I111'1111xgI111111 111Q- 1Q,,-1111 11111 - QQ-1' 111111-N 1111' Q11 ' 11111, A111 '1 1s 111111112 111.11 V-'L' 1111 111111 HC11 111 C11 1111' x'I'Q1'Q- xx'1111 111Q- 111-' . 111' 11'.1Q11111111.11 xk11Q x'.'Q x11.111 13111142 111 .1 111Q-. .1 Cll.II'NC' 111.11 11111 Q11 .111 -If - - 1' N.I .S g.11'11Q- 11Q1'11Q- 111xx'.11'Q1.1.1 1 1 1. 13115. 1z'1 IC CI' 1',- I .1 5I'I'I 1111111 .11 111v'x'1 XII N1 Cf.'.f11 .'11.'f11 , , ...,. .. . ,. .. . .. .. . .. .. . .,C11I.IF11C' C1110 ,lz,.'1j.11'.'11,111. . ., . . ..... ...... , ,... I11QIl' 5 1111 lJ.'..'f l'.,1f111.:.'1,'3 ,.... .. .... .. , . .. .. . .....D.1' 1 116 .1I'1':'f',1'1,'1,11J. 'l.1v'1.'11' .. .. ...,.., 9.1 '. 1-Q '11i1. RAQI. 1 f, AQ-1 1:71 '.',:!1f1211J1111"ffA1111,1z.11' .,,.,. ,. .,.. .. ...,.,..... ......... ....,,,..... . . ' 1 . PQ 1f1..:ff!', l31f1.711:g'111.'.1.','GLU! ..., ...., . ..,, , ., ............ . .1,. ..,. . A . ' PQ1'1f11,1,:fff', lJ111ff1!1111,.1:,' F 3 .. ,. .... 5 . ' . , . . - '.'-' THE GREYHOUND Page One Huzzdrfd Twenty Eiglaf CEST LA VE THE GREYHOUND Fl-""' P,lg'011 Ilnuf L17-ll' IIQ 'fue PUGM ST W TH STEAL THE GREYHOUND U5 if Page One Hundred Tb! tg CASEY AT THE BAT THE GREYHOUND Pzge Oue Huudr d Tb1 lg One E JOHNN AND E NK FRA THE GREY!-IOUND Page One Hundred Tlairzy Two THE CHA N GANG THE GREYHOUND Page One Hnudr d Tblrlj Three A DATE W TH CLAR SSA r- THE GREYHOUND Pug O1 Hurd d7bl1lj Four YOU SLAY ME THE GREYHOUND Page One Hundred Tbzrty Fne C TECHN ONE PH M CRO E TH THE GREYHOUND Page 016 Hundred Tbzrij SIX RLS E PRETT EST G TH D AN AUTY ASS BE CL THE THE GREYHOUND EST GIRLS TT PRE B TH AND TY BEAU ASS CL THE TU QE U. 22 0 'N-1 '-4 : : SL -I H1 H. 'Nl w .. . Y N -,. Va R, 'E .. THE GREYHOUND Page One Hundred Tbirly Eight THE GREYHOUND P.-'ge Om' H1ll1'dV:d Tl1ir'ty Nine THE GREYHOUND P.zgf Om' Illllldfcd For!-3 THE GREYHOUND Pxgg Or1eH1n1dmd Foflj One THE GREYHOUND Pxge One Hllfldffd F0115 Tuo 111 N111 ILL Nw L NN 1 I N 1 N 1 ILIFN1 JI 1 N11 1 I I I I1 SLIIOC C VLH N x N I 1 1 F IIII2 GRIIYII 'XID IIH.' I 'I'UXY'IIf1AXI IIUNHIQ IN DLI. O1 1 13.1111 uc, II11- Kgr.11I11.11111t1g 11.1 111' N.111g.11111Ii II1g Q JI IACCI I1 111 111111 111 1-N111 11111 g1.1111111I1 IYIJI' 1I11 ,g:'.1111111w 1111I11IKg1-1111- of 'JLIF 1' - 1 11111 111-111IX IILII' NQ111 1111 v,I111 11111111I1'1I LIN w11I1 I'111.11111.1I 111111111 II 1I1c 111 111 111 .11I11-111x111,Q. II11I'111111IN:1111NIl11I1I111'f11111131111 ,I I11' ,I'111,1111111-1 I11 LI'Il I"111'.1111I11 f11111,1,1I C1111:1.111111' XY, ,I 4XI1Yg111. I111 11AQ.11111I1 I.11111I111' C 11111111111 I9111-11 N N1'111'1 .I1111 II11I1111I1,111 f1111I111 N.11g'1111IQ I3.111'1 I11 C1'1-.1111C111111x111y PLILA I'.111I, I111 I11 III XI. II1.1I1I1 I1'1111f1111111.1111' I3 'II '1111 N 51 11 ,'.1 g1t1.1L C .1111111.1I 11111111.11 1' 'I'1111111111II111 I',11'111 I11111' XY1 IIIRINI ,1I111 1f-,'11I 1I11 3.11111 1:':111'11 11: 11111 1I.1w E-I111'11Qg13111I11:1 .NI II11I1111I1.111, NI1 X1I111i111"II11 I'11':'1' IJ111, I,1. 1 I'1':2i1111, '111.I 'I I11' N.1'1A:.1i111I- X1II11 I'I111:11 I 7131111114111111i1.111', f , fg, I I1111cs lx 1rl3 IIIOXX lsr 1 F 1' I I I' I I r lXrs I' I I T I' I' r r r Xrs r r r r r r I I I' I' I I' I' I' I' I' Mr .md Mrs 1r1 IIILI 1111l IIILI IIIC III I 1 1r11l hrs lXrs II Xrs II' IXrs I Hl C Rl X HOLND OL1R PARENTS SUPPORT Alcvnalcr I Ix0l1lsoxxsl11 Ccorf Q lxo ut All1LrtXla1llLttc Iol111 M1C rom 'Il1o1111s XI1H1lc CIIITILS SIIIIII 1111 Amlrux V111 Dull llrnry Amlcr OII Llton AIUTIIUSOII M1l1lrc1l Al1r1111sor1 1111 XIr IIICI Mrs md Mrs 111cl lXIrs 111Ll Mrs IIILI Mrs 111cl 'XIrs md Mr md XIrs 11r11l Mrs .md Mrs 1mcs Rc 111 E1rl Douty A11 111 Noble Il1o1111 Br11lsl11xx Caor Q AIIQILISOII Rolxrt l5ol1111sls1 A11tl1o111 CIIIIIIUI Alu XY 1s1lo Ldxx 1rd Nrslsr Gcor Q POl1OfIlIlx l fIIlIx 91c111c11sl11 A 11cs S111 Angelo 11r1dMrs A11t0r110I V1c1r1 I IIILI XIr Anclrcxx O Toolc X P L11 Q stu 1111l XIr 1111l Mrs IIIIF 111 r 1111 r 111 r XIr XIr and XIr md XIr 1r11l md Osnpll XX Stmlu 11rl1s 5 1rL1s 1rlL L1 XI IX D IIIII 111 on ll IILII XX 1lt1r Holme C101 Qlx XXIIII R11s11f. and XIrs Edu 1rd B011 ls1 md XIr IIILI XIr III l XIr IIII Ir Io 1pl1XI1lsI11or11 0 1 C r TIF All1LrtXIucrs B1r1I1r111r1 I1l111rd I' Czlle el fu I I I I IIIII XI1 I IX1s X1 111s 1111 11 rs nz II I' I' I T I 21111 ll I I I lff fwfr 5 1 X I X I' 1111llX rs X Is llN1s I 1 IX1s I IIII l I I X ox R 1111o111l St111s011 XV1ltLr XX crss C l1r1111c Nelson l rul ROIUIIISOD Prrrrn f 1s111r 1fXlI1c1tlxr1111I1LIZ O LI11 D NIOIIIIIIII B1o1111 71115 an sl11 01111 Lucy Io10 M P1r1l1o Alu 701118 1111101110 VILIII O IIN ILI1 l,IIIIClx 111 111 l111 Ls D 7 ll111L1 Tclslxrg fl11IlLs b11111f5l1 11111111 0 lL1r1 Xl11l11Ql SIIIIOII I1 11ls S1111tl1 II l IXIrs IICIIII Rrlq 1 l XI1 -111101110 Hanrrqua 7 161 Iol111 CILLIIXXOOQI ll10111 1s F D01 Q I1111L IDOIIIIL ILIL IX lo I I I. C 111 S1l1o11c 1 llxr II XI11r IX T 01111 I lm I 11V 1 r I 1 II lxc cr '1 R FIIIO 1 11rL 1 l XI XX 1ll11111 Brouar 1 S .. . 1. . , US., ' 5' XI . 1 L A . ' 1 ' " M '. 1 1 's. ll. I.1IcG 'crn M .. d I 1' g' ' Mr.11111l Mis. ' .1' ' . M .1 I .. ' 7 ' ' Mr. 11111l Mrs Q. f I' M .1 XI's. 'T1 I' M1'..1111lM1'--. Q1 - " A M.. .11 - .1 M1-..111111.1s. M31 l XI s. ' 1 '1 1 s7 I Mr. .1111l Mrs. 7 " 11' 1 M .1 1 Xlrs. " 1 -'L IX'I'. 11111l I'. 1' ' 1 ' M111 I 3 ' A ' M'.11111l1I's.I s1l .1 1 1 M.7 1 ' M'..1111l Ii. ' I-1 15, ' A YQ 5 Mr.. l ILI '1 A' nf? "I M . 1 l 1 s.I1 Mr.. I ' 1 . ' M .1 1 ' M .11111l1I'.'. 1' 1 M .1 " 1 M '. 111111 I'.'. ' 1 M .1 1 " 1s 1 i 1 ' M ..1111l Mrs. I. rf .f gycl Mr.. 1' g- 'J Mr. 11r11l M 's. 1 " ' ' V11 " M 1 1 ' ' J " M 1 11111l M As. C, . 'l .X11gt M .1 1 ' ' M1'..1111l It 2 " 1" -lr Mr. 1 s. ' "1 ' Mr. .1111l Mrs. I 1' -' '. 1" Gt '11 I M .1 1 .. 7 '1 1 lf' " Mr..1111lM's. l.. '- l,I'1 1 M. '- 'LV 41' IXII 11111l Mrs. 1 ' 1- O . M. A Lf M1-.1 11111. f A 11 cg -f 1 rr IXIIZ .1 1 '. " u " M, ' . . Mr..111 1 's.1 ' ' ' 4 As M .1 1 s. A 1' ' 4 Ms.11.1.C1'1'1. 1 M.1'I. .R grlyl Mr.. 1' ' M 4. 1 s, I ".1'1 -' M 1 .1111l Mrs. M 1 ' ,. 'fl' M . . YCQ1. 1. 'Tki' 111. .1111l M11 D. Is 11,1 M . 1 11 XI s. C1111 As l'l111r1 .' - 1' ll' M .1 d M s. 1 . flr. ..111l Mrs. M111 fl ll. P1 110 Mr.. l M s. Al. s . N011 Mr. ..111l Mrs. ly l.1s1Lr 7 llctr M , . rl M s, V1 1 s M11111111 Mrs. doyml I llcr M .1 1 s. .11 g- '. "1 s fXI1's,IE1l 1 H -ll M A 1 s. I, f M 1 .l0s1111 "db M . 1 s. I.. H.1rt Mr..1n1lMrs.VIo" l'. 1 rl I' M 1 1 s.-1 '. . 's' Ils. l1 .s.. .1 'lc' M . 1 '. ' '1 15" 1O1!c'K'7' M .1 1 su s- . " A .s M1 11r11l M s. 1l1'll'1 'pl- M .1 1 s. I l11 V1 11 Mr11.1lfXIrs. 1 . PK. -ll' M .1 1 1 s. - ' 1 '- ' Mr.11111 1 rs. '1 1l- ick 4. 1 IX 1. I 1 -A 'E 1. 1 M1 11111 Mrs. M. 1.. frnigglski I' I' I I' I' F I' I' I hrs I' I' I' I' I' I' I' I I' and Mrs and 'wIrs and NIrs and NIrs and Mrs and Mrs and Mrs Ind NIrs 'IHI o eph XVIIIIC Wfrlham Ixhexa Emmett Xiurtha XVIIIIJIU I L nay I Thomasj Moore Ceorge M Iedonald NI H WIISOH C I CNIIITIUIC OUR RI I A I IVL5 AND AlexIndr1KOlIk0xx skI hrs Nrs h rs md Ind me Incl Jn hrs hrs St Inley Petro oseph Inkoxx skr Strnley Inkoxx skr CIrlS1Im1ns0n NI Itthexx Inkoxx skr Chester Imkoxx skI AII1m Ilnkow skI Ind Mrs Alexrnder 5lVklCIsI IITCI Mrs Henry busrekl Ind Mrs XVIIter Ixollkoxxskx A I rrend C eorge benlosser ohn C C I1ny1 Wfrm Gmya Mr r r N fa l' r I' r r r I' I' I' I I' I' I' r NIr Ind Mrs Ceoree Vrgt IIIKI NIrs I.I1rI Hrnkey Ind NIrs Herbert CIILIICIIIII Ruth bchotreld X fs NIrs Mrs N rs Inf ,Ind Ind Ime md me hrs hrs HIL N rs IIILI Ine r Ind and and Ilfl hrs Ir Nts hrs hrs B rs Mrs and and Robert Breault Anthony Tmgrech joseph AIx es L.m renee Nionroe lose I' Pmho oIo I ortumto CREXH I I' I' I' OU MD Ind NIrs Ind Mrs IITLI NIrs mel 'xIrs Adam Svu ICYCZCW skr Welson French Lmor Sex erson RIIeex Ierus NIrs Hlrry C Sehwurtz NIrs M IQIIII Burke Mrs Alree P CLIIIIC SPICIAI IRIINID5 IOO follebel If I' I' XF I' I' I' I' IIIL Int IIICI me Ind Int IDI Inn NIIss o N rs 'N rs IN rs X fs IN rs X rs 'N rs IN rs Ann Burton Ixolrkou skl NIICII rel Kol Ikowskl ohn KOIIhOXWSIxI WIIII1m Pow lnda oseph Bush Benny NIOdzIeIexxskI NIIeh1el Dzmehk Cul Berg, If S H II S 'sir Vrto Puopolo NIIrI me Pet O fem Iony obt I rreml X I ml loyees ofthe U 5 Rubber Co I rmk SI ortxt Dr IITLI 'NIr A W Heleofk T he Boys of Senlor Ln Ilsh CCHCFJI A Ihe CIIIS OI S nlor En hsh Gener1lA Im Cltxtr Im I Irrar 37 Drek Ind Ixathy DD D6 Norm md TIn1 56 D6 Immy Green Wilt Imd Almx A Irrend Gemr 1111 Ilenmlue TereIro AIIFCILICQ r C rren I Corey Harold R Hretz Anthony SInAnQelo NIIeh1el Sm Angelo Sr NIIchI1eI S.1nAngeI0 A G Lucas F I' I' I' IITLI Int Ind Ind and and All Gzrlf IV Mr I r I I' I l' Ihom1sI Ixrssme Ihoml Rukremeh uho S Henrxques IosepI Hryes INIrs Thomas Corey Mrs I1mesSeulIIn George KIIIIIII NIr nd 'wIrs Ted Sm Imowrcz T Karbmoxxskr NIr jrcob 'lost M. .pjsf '- M.. I -. M. I 'V' M.I .'.I 'I I ' I 1 17' ' M. I A' f. e re M.I I '. M. I I ' I ' ' IxI.I I '. '.1I ' Ii. I I' NI.. III.'. ' 2' M.. I..'I- - M.I III'.I'I- I' M.. 1,1 - I. f M.. I.-.J .- M.. I ffj. - rr.. IIII. "I II M.. If. 'I I M.I I-.jf .- MI-. II I Nj. I M.I III4. I I. Mg.-,I M.I lII'.I'.4 M. I I I M.. I I-. . If Mr.. I 'I " " I '.'.- I - Loy, '. . ..'50 M.. 'I I "I "" I . ' sr.. -. I4'I- .fy I If 1' 'Kill' fv " fr. jr .1 I 'I "I I . I ' .I I S. . . I ' M.I I.. I II ' I III. ' I f. 'Q M.I IIIY. ' """ M. I ' I -' I " M.. .- -. I' I " "I I ' L M.. -.' 1' M.. I I.-.j. I I M.. III. ' -'- I' I I -. M.I s." I' 7, - M.I I'. Q" '.. " Mr.. INIs." Is 'A M.. IMs.. M.I 'NIs.j' . ' I M.. NIS. -I L M.I sis.,-I .- MI II.'.I' f .I . . M. 1 ' M. II.I' ,jI. M.I nj - ' M, d I. . . ' M. I. .L " 'I ' 'wir and Mrs Mxchael D Averso Nlr and Mrs Walter Andrew Stanley KlfSkl Lee Grresbaeh Kersler 54 Damelj Healy Mrs Damel Healy Mary K1ll1an Eleanor K1ll1an Donald K1ll1an Mrs Ehzabeth ones BIISS MHFIOH ones I HI. CRLH HCJLND r1end r md N111 Xxflllllfll D1Clx1USOH r Georf e Crmmer r mel Nlrs Robert Lunn r and 'Xlr Bennett XIVICISSITIAD r ohn Ha1gl1 loseplm Fn1rn11t Dr md Nlrs XV1ll1am Healy X7lfO Sl11l1nslf1as 43 C011 ge V b1muel Kepler I.aurett1 Dermody Mr and Mrs Andrew Petroxay Generil III General II All G1rls IV Co e e fo eve I G xry V1nVl1ndren V1rg,1n11 Donnelly 59 Ar1l111rPeppern11n W Ann fretell1 DeeDee Vltlfl Ll lx R elm D 1rotl11 Tuele Rhoe 1 M1rnon S7 T rn MeDerm111t 111 Henens C llelxs Anderson Flmer Anderson XI1rg,1rerSel11effer I7 I l11nn1N1l11e r rers Selnetrer 'Nlr 1n1l Nlr 'I'l11n11s Dovslme P llx 511111 n R 'urn D1ul1r1g Nfr 1nl Mrs George Arndt IHI. Al LMNI DRIVL CI ASS 1956 IINAI RLPORT IIISRLARX 10 wie Q IICFI 1111111 r 1111 I' 1lAl1x D lr1 1 1r11 DIX X er gene I N1 1 1 1 ll XX 1el11 Ixulw KXILI J11I'1I'll lrlpp weer 'lr1 NI1el-.1 Sqr1ll Nlnrlex Jlllflll 1l'll1lI'Illl Nllree 'Iruer lTr1x ene Ir1x x C700 00 X 7003 H900 Q771 1111111111 Nlefoxern f1 rn N r I111 P11111 Nllll 'r n 1 Q 1 P p mx 1 1 lr nl11en11 lu 1111 NI 1 XX rl ll1z1L111l1 H1elf1er1 MeGr.1tl1 Anne Broun 1 1s Dtclflfl Nlr R11l'11rlG Ieonarel l1n 'I' Qroslv K 1r1ee 1rn11n r shy I Ie 1n Grumman Nlr Th nu Gorman Alldx Hxde ' t l : f X 'L 'i 1 . .. n l A I: lf 1 . . INI . . 1 . ' 11 ' 1 ' ' M . f g . 1 1 ' "' INI .4 1 . l INI ,I 1 U l . , 1, 41 f. I .1 ' C, of :I I I . 1 ' 1 ' ...,,.....,...............,,,...........,.,.,..............................,............ l-15.00 - ' . ..............,........,...,...1...,...,....,...............,...,...,............... l-lO.5O 311-gl IV ,......., .. .....,.,........,,.1,.,.,,1..,........,,.. ,....11.,...... 1..,,,.... ,..., 1 1 . - , ll 'ig .........,......,.,......,......., .........,..,,..............,.,.,............,,...,.... . TOf11l .......,.,......,.,,........,..... ........... ........ ...,......,......,.,.......,.... e 1. - A53 NUI. .3 I1 C11..1.Q"11s Q , 4 K A . .K I , I . 'V A. 1' ' 1 Al N. blllllll bI4l11lw11l 1, ,lolh CYUTT5' '57 e - . f. M . ,lolm 'l'l11f111le.111 ,lx 1I11 flu' 4 - - 1 l'.11 e : .111 ' H 1- , S11 l V I . 11lson 1' . l o sk '41 ,I 11' ll 1 ,lolm D11 11ls11n N1 lc 11 1 '1 le '48 1 1' " 'ey Osear T. Axle son llllhl 511 -f A " '48 1. , ' Iiuj- ' 1 1' 1. my lier V 1 ole '48 11 ' 1 Bk pw' "11os111' 'S' 'l'1n sl1 '58 r. ,K .I . 't . U . .V '59 , L . , I. A I 1 ' ' ' A ' 1 I -, 11.31 'wp 1.1 -. '52 1 . '1 . ' ' lt 1 I .V .11 ..'. 1 D. .' 1 .111 1 f 1 -ffe f A 'C' . 1159 ,lo . I '51 Fra . 1' . " '-H D1 . ' '59 CI. 'QG1 1 C 11. 1' '51 A11-IA' G Al K 1 A. 11 .Nix 1 11. . 1 'A Arl- 1 er -loseplm H. V11g11t 452 1 . 1 1 ,. ' ' pldtkl H 5. 'SR I I ' 1 Reg.,1n 1 1n l5r lL 1 7 n X 11 B 11,111 lS111l Wxl 1111, lil lx W 1 1 en N111 Kle1nr1l1l ll1r1,e l5r111leerl111l"f Pennv Nl1H1le I11111 M1H1le De 111. Sl1e1 57 llenrx K11g.,11t X111 I mrenee lxflfllilfl liersl lun1l1n 59 HLFIIIIHL Xllflklfl Yrznees Relvelln li ll. 'x r 1n1l xffw D1Xlel Buretm r Xlll-CL CllLll'CllClI1XN A1111rnex sepl1 XICGU1111 C1e11ex1 XL G11111lr11l1 Nllllfli 51 e111ne11eC G1ul1e11m1nn 11 lr111 Aflclflllfy 61 R Lfl N1 l1n 59 R11l1er1 Rumi 58 l11111 Sel1enk 52 Dune D1l1l111 57 lLIl1l'E. 11l1n111n 7 X r lfll Nlr M11l11el D1V1111 tl X111 1111 1 N1r1e 11 N 1111l XIFN X11l111l11 8111111 1 l5llL1ll'lC 11e 1l11Q l' l1x I11 1eS 11l1n fl1r1111e X 1 111l M1 lx111r Timm 'xfrs xwllllllll Pllrm n ll"1 A 1 C1l1 n 'l11111l1nQ1'1n li 1 llllx xx 1l11 9 XIITX 1111 P11111 10 1111 I111 1111 kr N lllky lee Ar11lerQ11r1 57 1111 Cf11YfX f1111l-ue lx1nCl1 l11ne 111nt l11l1n len1.,1el B11 lNI1l1e Ku1lzm3. pllll Cleslewslu l111n A11lrx 57 l511l'1 R1ll7fl7X A Ir1en1l l31llx F1 terl111111 De11B11x1l 51 Yugene Xflflflffl 48 l511l-1 GuQl1r1tt1 l3r11'1 O Ne1ll 55 Ntexen ONe1ll -X Fnend N11 1nl N11 G1r1 ncr XX 111111 lfl1l1e D11l'1 D9 B115 Xlvlute 17 C1nn1e Qdfl 1r11e1 Ge 1r1,e B11x:1el11:1n Ru1l1 B1rel R11l1ertX1n Delrt 51 l111 V111 Delrt 48 Cl111le B1111x1ll THE C REYHOLNID I Ol I I CE C 11111111116 A 111 I S11l11 11l11e C 111111 Il C1111 X I' CJVHUI D xx x C1r1111t lL H1111 11 X 1111ler 1 LD 1 N llllk XI e1l11l N111n1ers A 1111 lx11g111 K ITIS 58 I1el-1 K11r11 F Susxn K11r1s 66 George C1r11l1x 59 btexe juely 59 N1 ex Rims 59 Stephen W11 11l 58 l1n1 1 DeC1rl 5 VU1 llllli C1ull1ell n 'X ekel x 11. lenze ll XI1g,n111111 I le111 r An1l1r11111 ll 111111 An1ler111n C1e11r1.,1 He1111rn llenrx He11l11rn l l1 He111 n Wllbllf C1111 C e111e1 S11111l1 H 12,1 P1 1l1 111 ll11re1111 Sul IX n N1 IN N L N lelll 1 lem R11s11111e ee A lr1en1l N111 Xxrllfll' XX use Xlr XI1x11 Al111e NI1 H11v11r1l fnquest lflllllS lx11e,11t 771 l'11ll Def11l11 Sl LH Pr11n9k1 l111lx H1pp1 D111 Tuckey l11111 lxnlglll A l11end l111n lXl'INlCf1XW.9lxl I? 511' Dlul11 1 11l1 P 111., C1rlC1rls11n l51111e flrlson F1 11l Czrlson T11111 D1ley T11111 NI11r11l11n l1ne1 XI11n,1l11n A lr1end l1r1x Nolm 59 C1rl 'NICG111 e-rn ll11ll XICGITXCFH Cl XILGKHXLFU f111l ne N1l1111 T 111 Turner SQ R11r1ll I 1l'1e lu R j1mm1 Brennan R1ck1 P1scuCc1 Uwxcn Cxdlfllk Mr j11l1n Born D 111 C 13110111 I1111 luuno 42 l51rl11r1Grem lx 11111 ll.11ne Welss NIIFIL Grim K1lIH05kl 5 C 111 R1cl'1.1r1lS11n li bhy Wh1re Rert mel Bob A l111eml 'Nlr and Mrs W1ll1am Lytle NI1 md Mrs George Luke l1xe 11161111 'XIIFKIH The Nhsked Martmn lr.1nl1lxn H11ILhkl99 jr 48 11 n H11tel'1le13s 54 une H111el'1le1ss 54 lerrx R11l11n Rlllll R11l11n Sehww 1117 51 Al11e R11b1n Greenberg 15 DIAIIIIF Gesseclc NI1r1l1n WIFAO 51 B1r11n 55 B111 Shmol 11hn Doe Berme D1gby S1111 Pr11n1k1e Xmcy D1l4Jfy l 1111 lre1e1m111l1 XI11x Penrose T11m1s11t1s Nfr 'X.e1l Penrose C11r1s11nce Penrose G1ft Ann1l1eIle bmllll 57 Xfr lDLl N111 Dor11l1l Home Nfr 'Il1e11ph1l11 A IlCb0WCSkl r XX 1rren Mercer XIYN M111 Mercer Nfr lflel M11 George Sehlosser V111,1n11 Sel1l11SiCr Nfr 1n1l M19 How1rd Peet P11111 I11en1l5 AFCl1ll71ltl Splelc I11e ones N1n1 Sm11l11nsonslc1 11111 Hostess Igor Cmntz Anonxmous lnretta Wiener C1111le Weaxer U1 r mel GJ11 56 R11 Druen B1ll Dunn 44 George Wax Arl1ne Zehnde-r Donald Zchnder B1 '1 Zehnder 51 D11 111l11 Zehnder 4 Gr111e1 Fox H111x1l1 Doodx C11 l C1n.1per1 ' 1 '1 .. . . Q 1 ' I- . ' , ". ll1 r. ' 1 - 511.114, 1111.11 'S 1. 9 'Y 51 - Mr. .1 1l .1 . Ill 1. IS111. ll .11l ,lllll 1 111 ' Llf af' ' '1 ' rl. ' 'l 1' ".ll' 1' gy' ' 1 . Q" ' -' " -l.11lc - '. tl '59 , I' ' .1. 41' - lix.1 1 I1 'llxli 1 . 1 ' - '58 ' I 1 . ' Al1l' 'l'. 5.11111 l1rx 'All ', - 2 ' 1 -' N . ' ,l11l1H K11fl '53 A L 'A ' 1 1 ' , ' ' 7 5 'n' " .' -. ' M. -1 11 '- l Q '42 Q. 1' ' . ' ' I' ' . ' A' 1 'R 11 ' ' ' 11...-1 . 1' f" T' 1 ' ' . ' ' 1 1 1 ' '1 1, 111 ' 1 ' 1 ' .' l. ',. 11 ' 7 3' '- 1 A' 'A ' ' Q ' f 'lf 1 "'1'5-4 1.1 " ' I1 . ' ' 1. ' ' . 'f -l11.1 .fue - '-19 bl - ' ' f. A . 1' 11111 ,--.11 318 I 5 ' 'gg 11l1' f . j11 ' C. 'l 1 . 1 ' 1 '-19 ' ' '. ,' 1 - 1 . 11 1 -- Af A ' '. ' . ' ' " ' fl 1 1 ' ' 1 Y ' 11. . 1 1 S. ' . A ' ' 1. fl1r ' Mr. .1n 1 gl. 1' 1'. l'll ' " J . LIT. . 1 3 1 " . ' .' 1 l l. M1-yer Don P.1ul 0'Hricn 1 1' ' '- ' l1yl . k'1n 1K11' .1 1 ' Q, 5 '- 1f .1 1 Q. '. . ' liill f1ll' '.1n 3. T . ' '. " .1 R11 1 -l ,l11l1n 1111 '54 1 . I' ' - ' Mr.. .l Is QR 11 ' ' . lf -. 11 V - -.ell 1 .1 '1 - cttl' Fl. '11 1 " 'S . 'I.-- ,. - A ,- ' 1 . I' Fl. - - 'K 7 V 1 - - ' ' ' Rug' . ,, li 'S ' '611 1 . '. ' " ",'. 1 .. 1 .. . Al lr V' 1 '. '. 1 7. ' ' - f ' Tl . ' K' ' , 1 . ' ' ' 4' 1. s - les '58 .11, -L -1 7 'e I " 7 ' - ,lm l 4' Q . .. 1 ' 1.1. 1 1 i . - ' ' 1 .. 1 1 Q, 1 l Y' . 1 ' ' .1 '- , 1. f 1 c '5-1 .. . ' ' .l AV. '- " ' A 4. ,L , ' ' i.111:. ' " r .' ' S ' ', 5 ' ,l, .1 ' 1'5s " ' -' 5 . es " K-.g.T1g.l1'iH ,. 11 . ' .1 1 .. 111-"S Alfred Morrnrle judy Happy 58 Nona March Neyyton Culver Walt Svyrderskr 5 Marrlee Lewrs Rrchard Taranoyrch Ray Shepack C1rlHumrston 5 Georgre Breault Flrcka Carol Hughes julra Santalucra Trmmy Skehan Ann Lawlor 53 Mary Schmrtz Judy Della Valle 59 Carolyn Karbovyrcz Brlly Feeney 59 Madelrne Karbowrcz A Frrend Beth Carew Laura Bradshavy 56 Barbara Bradshavy 52 john Moore Lane Tylec Ron 56 Gart 56 johnnre Nlmey Noble Lorrarne Kenney 55 james Kenney Rem IN rncy I ee Anderson 57 George Raezlyovyskr 5 Charlane Nelson 56 Krtten 8. Dteldro George H Vagt Dolores Gillucer Irene Svyeeney Mtdelrne Geloso PlIGlfl7LllC1S Isabella Moffat ludy Hankey P1tShop1s 59 Donald Svyrderskr LSN Mrs Bernree Strreskr Dorothy Boyd 58 Sharon Ashmm 58 Mrs Ethel Frtzgerald Pete Grbbs 59 Betty Thomson Bey Iassogna 55 Olryra Celello 59 Karen Angrolrllo 59 Bernree Roelrtrs Albert Markey Boh Breault 58 THV C RLX HOUND GENERAL II CoLLLeroRs Grnny Presto 52 Anne Verrrer Iudy Wettm udy Happy 58 ern Nelson 55 Grier. Norigong 58 Clrnton I' Bloyer r lreddy Scanlon Treat Restaurant Drane Geloso Vre Btrtels 57 Krren Pettrt 59 Bob and Grace lsord Buddy Ktckoyyskr 57 Vrrgrnra Anderson XX alt Carlson julro Henrlques Mrs Lerberman Gerry Cnmpr Brlly Clrsham Barbara Wasdo Paul Srvy anowrcz Cathy Sabxa Paul Rrce Suzy Scully Rusty Hot Rod joe Marrnko A Iuhrsler Wna Gagne Wfm Clrshlm Leo Descheneaux Rose I zurate Brrdty Mascola Ruth Esclluk Don Gayrn Mrs hdrth I' Passeck Rte Rosa Llurr Murra Terry lox Rem Prke Chester Schultz Georgre 58 Helen Pay tlovyskr 59 Shan Krnne 58 'yftry Dubors A Frrend Anna Zcranskr Clayton Sl-eelly Ire Zettlemoyer 58 Fdyy ard XVeller Thomas Byrnes Hubert Hall Larry O Donnell lors Barker 59 Grnny 58 Allan Iohnson Bruce johnson 57 Wrllram Allen Iohn M Prnho r 1 Vretor Poulrn john Pearson Ldyy ard Poust Brll Aeltmskr Ann I'1llon Hellcn Tarnowskr judy Sabra Marte Olryrerr Larry Rockhrll Frank Iohn Holran liek Kelly Al Mrller Elarne Hackett H A Laraway Iran Curtrn George Doty Kay nor Tech Boys The Boys Glen McGary ey .Irrnmy Flora 58 Rrch 1rd Dlugoackr Drck Cams 'yiousc Touhy Weldman Smrth Vrc Bartels 57 George Douty 64 Betty Anne Douty 70 Mr md Mrs Bob Lawlor BLIZIDDC Greenyyood Iudr Burtnett Tony Brrdge George Petro we A Frrend Betty Breda Angre Crrscuolo Peggy Ash I-llL1lDCIll Allen Trarycrs Ash G neyreye Casey N ancy Dayrs Gladys Keatrng Agnes Scott Shrrley Goggrn 54 Gerry Hennessey 54 Tracy Breen Ir 41 llorence H Fay Pat McKeon Stanley Rozyckr 38 Ray Culbertson Ldvy ard Zzuno Vrnny Consentrno Edyyard I Poulrn Iohn J Gaspar Roy E Poust Edward St john . s : f 1. 1 , ,- 1- 1- if ,u Q. ,JJ51 . - 1- 59 A , v , , I K I ' . . ' 'V ' ' A 9 I .' 4 . . . . . yy y , ' -' 1 . " ll 4 ' ' 1. I V A . Y, .1 , ' y I, V . Y . , . . , . . , Q 1 '- I . ' ' ' ' I S 'V Karen Anderson Nlmcl' I-Umm Betty Brennan 1, , I ' , 2 -4 ' ' 4 6 V v . , 2 ' R.. .h A . . . ,' A ' . Y A 3' - R .. y -H' N. ' 'A Q U, I- " A 1. '. C' . . - '. ' I . 4' . . , I - . ' I 4 K I - ' .V dl r . - l .. ' , V4 A' 4 4 ii. I - . Q '51 ' 1- . I11'1 XI1 1 LI I ILI I1 Sl-.LII 11 l5c11111 II1l Fl CIYIISII XI1I1l1L1l Hnei N L D1IL1 5 LIII Ix1I11111 1 I1 L R1'1111sk1 9 X III H lm 1111 F1111 D11I31111l A I 11Ln I lI1r1c AILCIIIFI 47 I5lfI'W K II11r1cc ICIN 111 111 111111 I11111cr I1111 AICPIILFISCIFI 1 Ix1111w X 111 I1111 Ixnrmu 9 1 1 I1l111 Ic11g,1,LI C111t1I11n Arulcrwn I1 111 IL11 L A1111 XI1111 lcngxcl I511I1 Icngxcl 55 A I11C111l IFIIILIN 71p1tIc1 IHILILII C1111 ISC 111 CL XV1111stC'r l1c111 Lulu C 11 I Arlwusto NI1 lx1Lc111cI114 PLIQ1 5upc111111s 5 N11l11I1 I'11I111 Irulcrulcs sf C1tI11 G11g.,l111tt1 5111111 AsI11111n II 5 HCILnI1l-.11 Q C 11I1c1111c C1111111111 XIHK Nhfullv I11111 D1Mc11 1 11 I1111 N11 A111111n1ttL P11 11 1 7111IL111111c1 51? Ix11 Ixl11 P1I111c1 Ic1111x I31I1L1 R1111111 Pruchm D1 I ms IX. '1 L111k1x1111d 58 D1111 I Hrclu 111 I XX1111Qta1 H1111 R11b111S11n 51 Ill CRIXIICJL 5 C11115117 1114 9 111 II 5 1I11 111511111 C111111x D1111111Ily 11 x 111l XX 11' L VIII 111 A 51111 1 151 A1111111 'XI11Kg1. D1111t1 56 I11 D1l11u X 1ltC11ls1111 1 1111l A Ln I1 III 5I1II1I'1C1I1 1s I s N1 N I1 IIC C II 1 IL inc 111 IFIIICCS S111 1 'X 1114 51 I1111111 1 S H1 D11l11 II11I5l71I'l ull XV lx 'NICIXVYCW I r111I-1 C111St11 A IFIQIIII I 1lII 111 A L I LY I S1 1 A111111 Pl1sk1 C L 11,1 G1l'11'111l1 Ix1l1m AIILCIICOII 'X 1 111C I1111111 1 1111 I1111I1l1 Ix Wulu C IFIIPIICII Ixu Ix Qpm IILIIFS Ix1111I511111gl1 II11I'1 rt I1111cN R111L C 11111111 cttc IS11l11r1C 1I1Ie A I11c111l Ix11I1Ic111 ASI1 TIIIIC '1 I'lC D1 11 1I1x Nxsqn NIC I I XX LI 1 11111 Ixm mg 1 Iirccn 1 M1 cr 1.11111 fI'11111l IT' 111 I 1:1 I N It Nf111111I AIJCICFIAIS IIIIIIII1 I1 I 1 ISL Lhcr XX1111lx11.It: C 1111I I 1V19scu1 P11 AIJCCIIIJ I11111 C1u111no 111. Pctcrs PIIII D1'N11'-1 P 51LfCl Hmrt S1I Il1L RI1c1ng.,11l1l Mm Ii11I5 U N61ll Bertha Iur D11nc 9m11h D111 O I'Nc1lI Irc I R11ggc11 40 j11c Gran 58 H CII V11n11c Kelly 53 51n1l1 M1Q1sk1 57 I5Cl'1 Clements 42 Dutch 75 Rum S1x11d M11 IXIILN 1111111 C 11111111 S 'I11l111 Sl111p l1c1l S11nl11n IIq,1n1 Douty 64 I 1'-VI111 H1118 N111 IIIIIIIICC C Kmg XIIFX IFIDC I 1111l1tc D11111tI11 711l1111cI1 50 Rcg1n1 SLIIIIX 111 64 C1101 5cI11IIg1n I51Il P19scck I111c1 Sc1be1esk1 I I'1g1n Smm Claus Due Cromn A1l111n B1ou1le11c 11111 I5IUfflC'llflC The K1d D111 G1b11ele Wcascl 5 Ii1II RLQ111 59 QIULIX Puwcf C 11I11x INI1111,11lo P11 Kclls. I111c 511'1e1uI-11 C 1nsk1 C111 D I-Imlcttc-1 Nf11IcI1nc Aldnch XXIIIIIL and Ioc CJLIIYLK I51wu.l11e.K1c D I11 P111 Pa1ker W f111d1 58 B1lI Hulvrunk H1111 QCIIVMIIIZ H 'II 1 I I ' 'NI C1'f3',X'fg'f3fIf. ff - C11 11' v 1 1 I ' .ll . I5 j11I1 :1lI11l"I YI.111 '57 fxl , li1I1. 11I ,'.1Ily fi' ' ' 1 J ,I11.111A1111l1I '57 I51ll.' P111lI111w '55 1 .1 1,, ' V 1' .' ' ' .I lI11N. "k, 1 1 . ' ' l,1111c:1 1 l1111 ' I' ' ' H 1' ' . ' 1' I 11 '1 c '. . ". 111' I - - A i . A 11' YIIIII 1' Ifl1111.1 '58 ' '1' '. 1I1k' . Q ' 7' UI11. , I . 1l' '59 . ' 1 '. '57 ,I 1 A' '1 ' sk' ,Inc CQ.11ls1111'5" - -' 1 1 1-1. 11' "5 11. 1 1 . 'S11 ' 1 I. 111 '1 'lc 1 . 1' 4" A : ' 1 V 1' 1' -, 'Q ' A ' 7 " 1 V. Q. 5 . ' 'f ' 1. 1- ' "IITCI". " II- " 7 -1 7' . 1' A " H1 .' . '52 ' " ' I:l'.lI " I. I.z 'I '47 INI , ,IIIII .'.l11.1 '- ' - " V lf1I1I1c .111ll11s 'y,.I1. I' 1 ' ' ,I111-'V 2.1 ' 571 1I'1Ic1 ' , I ' , ' "- -I.11k"l' V55 ' ' ' '1 ' 5 M. f' 51 f' f III' '. If1I1I'1' '1 11tI'cy' '53 III 7' 1 .' 1' '. . 1 1 I. A' . " '5 - U' I. ' ', '1' "C1I.1r"'5f I,1:1 fr. 'l.111c f ' .' '1 " - 4' ' -. D. If ' M110 D111111' '54 , 1. .A g1y'l '53 '. '.. .1 1. Q' 7. '1'. 1 1 ,. ' L 1. I- ' : '. L A 1-K . -I N 5 7 . . I1.1t' 1' , . ' :1 Ji .1 1 A ,CI 'A 51. 15. I7.ItI ' 1 .Q I "Q ' i. .1 M .III ' QI 1. . 1. 'U' 'Vg 3 A 'L' . 1 . P.1t Q. . '58 '. 4' 'I . 'L ' :..'.,'., A'.f- - -t- . '. I . '58 '- Q' 'll ' . . ' I511l1 '5 . . , 5. '.. ' ' H ' ' .. '. KI F '- ' 'A . ' 1. V 'f '. '. " .4 1' 1.'.'Ic . . '. ' , 1' lf. ' 1' llc-n 5. ' 1. N v' ' -'1 A I' '111l . ' 4' 1111. ' V 16:1 1 1 ' ' x .' 1 ' 1 ' ' ' ' . 'L 1 '59 I.111'1' 'fly 1. . ' -L11 - - ' . Flu N'-'YQICIC '. . , '. ' 1 ' I,.lI 1 Ii1.11lQI .1 '54 1 . V ' ' I31II . ' '58 fNI,11j'S Rx. fl '57 " " ' .1 I . 111- .1 11. ' '41 '- g 'Q 'gki 5I'l'.IL'v' ' . 51. 11 D . H' 1'I1c .c ' j TI1: in . I1 - ' , 1 A1 1211.111 '11 ' ' . ' ' N .I '.1I:j"1 . jg ' '58 Penny Benson Drane Carey Megs Fulton Judy Bower Scotty the Wonder Horse Tyymkletoes Demse Benson joyee Benson I lash Benson Goldlc Benson Drekre Krlran Sandra Krlnan Mme Krlran john Vest Brlly Svyrck Penny Benson Cormne Lawley 57 Harry Brandren 46 Sandra Swrft 58 Chrekr Lady Susan Froelrck 59 Shxmus oanna Walslt 57 Maryann Wxther 57 Mr and Mrs C Charles J M M 38 F D Terry and The Prrates Four 1 s Bo Lddre Poplawskr D Lawrence Adrlen Rousseau Htrry T Elnrtsky oey Rusate Tony Rusate 54 Dolores Rusate Mme Rusate osephme Trrano Fran DcBarber Ann Edmondson Btll Edmondson Adelle Seholan oe Seholm Carol WIylC1n ludy Bunny Punter Betty loyyler 55 BI b G allagher Ruth Houlrhm Ioe lXoy ack George Adams cred Larson 56 Ray Hanks Herman Kraemer Mr and Mrs Paul Koyaeh Chrppy Hxtehcoelc 52 Hovyard Hoppe 43 layne Czaphckl 47 Bob Rrchardson 46 lrm Egan THE GRLH HDIJND ALL GIRLS PERIOD IV Coeercrons l Kotla 9 lohn Mulesky Tom Good Harry Duleely lred Gagnon 44 Jlelx Punter Hlrold Sanders O11 WellW1ll1e 54 Harold Vrlentrne 50 Nlrs Kay V Berern Mr and Mrs W1lterD Harms A I'rIend A Frrend A Irrend A Frrend A Pal Mr and Mrs Edyyard Noble Anthony Aquayn Altonso Vaughn Ey 1 Morm Nlr and Mrs Ioseph Summa. Lhrrstrne Summa Robert Martrnez Mary H egms Sophrej Zopka 56 Nlrs Vrnal Barnes lflrztbeth Trzasr Carmen Pure aro Margaret Hulstrunk Mabel Knapp Seymour Mtry Ann Dmuehoyyskt Irnlee Bueleley M111 In Hames Seymour I IVerne Burr es 5 Dorothy Selle Roelehrll 57 Mrs XX'1lter Selle Anne Hayes Nlr and lllrs C DelGaLIo Mr and Mrs Sxly Itore Byluno Anna Balzano Carol Iylonaeo Bum Donnelly 'ylr Robert Neal XII and 'yfrs Domrme Salrmando Lelyy ard Clark Chit Russell N I e lylr llnaes l' 'S lLI1ll-IIII'Ilil"lLICl 'ylr Anne Iylollrea oe l5l'u'vXI1 Bobby Vendrtto Georyee Ixlrmxszeyy sk: Mr and 'ylrs Edgar Bonsyert Queenre Ozzre Nelson jrm Dunn 39 Dan Leary 36 ChetSt1ber 45 Ienny Mmyeme Paul Sheeda Don Hedman Carol Darm Lucy Caprce 54 john 11 Hanley Ann XX hrte Frank Perrella 34 Txmothy Moore lelxx Hudner Wrlel Brll Speedo Rosalre Aquayxa I-elyk trd lonseel Xlon1e1Gogolevysle1 5 Stanley Poz N aney Teammra Hazel Wreneko Nlabel S Zettlemoyer Patrrexa Radwrcle Brass Crty Ramblers A Frrend Rrch ard Gesseck Iultus Grabowskr Helen Lavyley 56 Buttons 56 A MeCann Dtye S T Xlrs Ieon Robbms Celso Gabam jean Prvyorskr Hannah Boylan Theresa Defellce Ohye Gunnoud Nlr and Mrs Rrchard Keller lxenneth Iollett 49 Dontld Follett 57 Rrthrrd Mangan V1ne1 Ann Follett 52 B1ll l'ellovsS 59 P 5 john McNamara Xlrry McNamara jean Condon Gerard Trafrcante Bob Partus Tony Elgonrtrs Henrretta Glrele Charles Bengtson lerry Tierney Petehes 56 lxIrenBr1dshavy 59 Phoebe Ostrom Nlrry Tummarello Klflx Lddy A h E ldre Bobby Wayne jrmmte Harrret Bobby Xlr Vym Green 'ylr and 'yfrs Harmon Greenayyay Nlr Ind 'yfrs Robert fuller , :, Y V 1 1 ' . '41 . 11 1 11 , 11 11 , 1' I - f v ' ' ' W " I . ' Y' 1 'I 5 H1 1 . .. . 11 11 y .512 I I 1' A 1 ' L A 1 ' I iv'l - t e 4 I K ' ' I .I I I f' 1 ' ' I S Ae' 'R I ' I ' ' ' I ' ir 4 I I" S. . .4 . . ex I' I l A ,. .' I 1 11 . 111 . E. . .'4'7 . ' 'L I 1' la l I 'I ' ' ' ' A li . 1' " A I .I ,. A L . ' ' f , : , ' 1 1 1 , 1 1.1 15 11 . , . f, 1 , J f ' '14 ' 7 ' ' 7 ' ' I -f ' I .tr '5 . I .I , 'Q 'l Iv. . 4' Q ,I 'I I ' I '. I I 1' Il ' I . ' I' 1' 1 'A ' A .. n A .I 5 4 Ls I 4 1 I J A 3 . ,1 1 1 . 1 1' " 4' I lr, .nl s. 1. 1 '. Foy' ' -.- A ' f1' f ' ' Ilrs. .'. 1 I - 'I ' I , I " 1 I I ' I s, I " ' ' . 'I ,l A ' I . 1' ' . ' , I ly. f' 1 ,,. ' 3 . S A A I ,V ' I A , A I ' K I . . r 'IA' t ' , I' . 5' , l 1,1 . 1 1' ' ' " .- 1' I " I . " . 4 L e l R -Y A A . Q A P. I -5 4 A I ' V A , I A 1. I' l P1nk1 JL1 YKL I 11 111111111 0111111111 11 N111111111 1111111 II D11 11111 1x11 1 Amlrux 9 XX 1 1 D11111l XV11111 Arlwusto 1n X r I11L1 IL lic 1 X 1, FL X 1 1 11 I1 IJIIIH 1 IFA 1 1 N r 1111l Mr lllligll M15 11111 1111 DIDHLUX I 11111111 Ii CIIIIPHLII X r 1n1l Xlrs IQ111 Dunn Ii11l1 D11k1ns n 1 A rs I111.c'11 Ilillll 1111 rl XX 1 IN I1 Illl 111111111111 l'1t11.,1n I1 Ilrlu 81111111 IN I 11111 01111 1 ml A rs 9111111Ll IIILY N 11 I111111 P SWLLHKX 11 li N11111 11I I1111 l I1 K 11n 5 IILI1111 8111111111 ll lx f,lWIII1N 1 LI1 foplx A 111 AIIYS I1nnon1. 'XI111on Ir11noRc1g,1n 11111111 1 'NI1 IL Ix1L1l1o11Qlc1 Ixuun OIQ1 Pillflflilil Ro1l111 56 'Nfr 1'1l Nfre Rniqcll Hunu Norccn Holmci S6 f11l11r1r1 I Duffy 56 Illllxlt 6 I1111 1 Mclntcr Ix1n111 XVoo1l111ll Ii 1111l I1 Ilor 1112 lx I1111111 111111111 Ion X 1 KK I H1111 I11111111 NIon1111 1l1n C X 1 C l111 S11n1 HU H fl C I1 D1 YW I11 Cl1rl1 NIU 11 XI1 C1111r1'11M..1l1n2l111 Q Ronr AQLIIXIZ I I 'ICN wpokaa D lx Tcx11119t1t1on F' 1 111 RCI T1 l l1 IIII FRIXIIOL D FX Iirt 1 llfllll I. I11111 11, rot 11 Ancun I' 'ull II 1 I1 cr llllS I K X ll 1 111111 IILLXNILL l1111111 N1r1l1ll11 Aln1111 1 I 111g1r1lL lJ11l11t1 S1111 A I lfllllx lx1lI'lVI'l 1111 N rx C1 11111 Ifflnty 1111 C111 n 1r11111s Ix11.4L1 R 1 L1 I 111l Xlrs R11 1 Y Cylwu A1111 C111111l11 111 ll 1 Ii Il 1 JIYLL Il111111s 111111 P11111 1 IXI I1 M1C111111n IXI1LLllI'IK. Amoril Kl1r11tC11l11111 Row Icnpcl N 1t1l11 Rois CII 111n11111 Ixcnh lWIl1lLlll'1C Mmgm 1 11 111 cllc Ii1l11l Ioln AILIFDIN S4 ID11111ll xftx 1111111 KLHYLL 'NI1N 1111111 tl11 LY K 111111 1 Il 1 111111 81111111 SLlI1NllII1 1r1l 'Kr 11111 I11111 11111 I1n11111 1111 1 N '1 rt Ixcvtn ll lx S 1- NI1r1 9 H11 L1'111 V111n Q c I' '1 QIL. 1:11 I T NI R NI '111 1n1lNIr1 A San Ang:-lo NI1 Irank Lynch All CJ1rls C1155 56 T11l1.l1 CI.111e S1 1 NI1 llkl Mrs C1 11154 Nelson Xlrs I'I11ol1l Krom I111n 11l1n IS11t111ll Sr 9 I llilx Sn11I1l-1 1 S1n1l11 M1llc1' SLINIL INIIIICI' Cl11l'11 I l'111n1l11 1 C111 Qtitxon B1 1 Iiclniw DlfklY B1r1l Wo111.ll71'1LlgC Hotrml I1l1 May Belle Imnk Carlson f11n1cL G1lcsk1 1 I1ura 51 1 Ronmc 1 1 K Mrs Wm M Greer 1 1111lMr1 I11l1n Kurtz 1 Ilcnrx K1ll 1 r Robert Cfrccn NI111l1n C1sh1n I1ll n Qulrkc Chwtcr T1nosa1t1s Helen L1nch NI1r1 Lxnch 55 'wfzrgirct L1 nch C1rolMctcalf Tc l1l1 Ann W1tk119k1 Xfr 1n1l M12 hmes F1l.1ng0 udx Andrulc 56 Domltl 'i1l1m.1ndo way C l.11cn1L Clfl Iiolvo Mr 11111 M11 Hugh Emerson XIIN Iohn C 111nn IIC flll lk N 1 I TI tl N111 en M1lIcr Cl111lcs M1llc'r Flflll Angel Bobo X110 C-l111l1c 'H XX eftulle Pmto V1 arren VV1llov11165t Angelo Hat111 XICOIJI' Brcenx H1111 VL1ll11 11.152 of 36 M 2 I I ' , 'N .-l!,!,C,!K!,1 fl'-1,11 111! I,.1w1c 5.17.1 IQJ11: 1 1vn . , , . g , -' .1111 .1z1.i 5111, 5. ' IZ, :nb 1 4 3 ' Q' 1 'Q Hall .x.1:l1.1 ' g g ' Yl.1Ll'i Ii .. ton jg-r j. lk-1:1 '. y - 1 1'1 . ' . " '5' .1111 AI. 1 c,.1i'Ulf.lIl 11 V I Ill l.11.l f ll ' IQ1 111:11 ' -1 - CII I Ili' XV1ll . nston 11.1111 Fllllll. 1-r 1 .a . 'L " " 11 I 'SAI I1l.1l11llL'f,.1fII1v52 , , 4 . .1 1 - "5 111l1'.11'.l Duffy H111 " 1' 11.11 "'. lxl1 'W .XI1'1. Vl.1111c M.11' .1111 'I -- , Q I '2 1. I 1111 21, Mr.. 1l1I1. it' -1 ' 11ll1' r '. . ' . ' A Mr .I.11'j.1 1 .I.r111 w'1ll1.1111 1 1 f f- ' - M11 .111.l M 1 5111111 ' my A11tl11111 . Q' ' , ' 1 nlrx, li.l V. l 'XI.1x111 . l l H, , . A .I . 1, 1 fl 1 1' f A ' 'Ili' 'l ' " . ,. . - A1111 l .I , IL 1- I ' ' .I.. 1 1-1l1.1211 ' ' 'il' " .ll lz1l1l1c l'11L1"55 nI1'. .1 11l I 2 t' 1. 1 1 ' 1ki I.11111c li. 'lf .' '- NIV. .1111l Slrs Cl '11 'f'l11t1- ' 1 l ' I 7. . Mr. .n1llNI .VI11 I1 'g.1n cl '. 1 ' 1 I A ' ' - . I' '. ". AIIYL 1 . lnnl P , B ll F1 . 1 ' nI11fl'1'5K ,. Mr. .1n1I M' . D. -l ' 1l11' lS.11l1.11.1 V - lg I 'll,' NI1,. 1 I ..4 A'LL' I " " 1 I '. -. ,f "- -' DQI1 '-1 I'.11'.111 '56 S. I NI. 1 .f "-my I i1I.'1l11 11.Nl'Cl '51 M . 1' . " . . ' 1.1 Stu ' 3.1. .11 1111.1 I. C. -.111 M .1 In 1.1151 Q1' n 'Z IL. fton M, ' I' - 1' " . If xl' -atn M. A 17' - l,.l1I.CC 1 ' .. I llcl' -I. '. '.1 '60 1 I '. Q ia ' ' 1. M 'z '. 1. Q i I I " ' j D11r11tl11' '. '. R cci " . 'j' 1 . I' 1' ' 1.1-'Q A ", , 1. .1 1' A. . ' -loc f 11111 . 1 1 ...11 , . . 1. 1,1 ,. .' H 1, f I5.1l14 .1 Iirc. I1I71 'tt '53 I 1' . " . 5. CE. A. 1' ' - N.I'C1Il.'6r1 Q "' r' V' I A-'1 . 1 1 X.. . . .1 H H 11 X. gl kj-1 .. .. , ' 711' 1 C,l.1xs11l' -4151, - B-'1 1 D 2 I I. Q 1 ' sc-1.1 IJ1111 N1'.1:111111 GLA ' lf. 'si '411 -I111' 1 I.1r1. 1111 XV ll . Il II. 1, .V uf -I. I' 1 I'll1'1 Ill '.1r1 1.'l1c1 f ' 1' N r.. 1 1 .. I3 A I '1 . ' 1 . IW ' 1 . ' I XI1. KI1 .ClLll11 I'.111l1:t1' .1r11l C11-1.1l1l p. ' '11'z 1- .Il'.:...'A,1 D11 "- E .11 R .l.11' sI111l1 M. '. H1 'VJ I 4 Nt ' 1I1i.R11.c '..1 ' A 11111 3. 5 111 1 .1511 tltl '111 Ry , l '1 . ' ,I . 11 ., Sill 5.1, . 'f'. V' e ff ,. vlznrm I ' . Mn. .1 pn:-. . '1d: if If -n'1eB"s' V58 1 r lxu Pumlk -IQ Aug Blrlnmskas il Mr md Mn Ddixrbcr Niri Ch1rluOrbux Gene Klfh1HlIXKikl V1f4I.,II1l'l Mxrquu Nfmc p'HXl llmk bmArwcl0 UILIILL Mu x 1 R ut DLHU M1g,n1mu57 Im M lr: mu Irmk I 1Hru1z1 Bunny Vkfnxlmmak bands M 1r1 mu Donmc Andaman Armc XV.11tc A friend Bzme Robmion Dcnms C1rm1I Flo Rachuba Mrs Icrm G1bbs Nfrs bhaltcr A Irland Nfrx 'lhomlx bt John VLII Rntkmx kl 'xirx Vila C115 Downes Fllan Blrd Qmrkc rx I1lI1mP Sm th I Lflibfkll Sim r Fllun Buusquct SXlXllA1lI'I1D m N171 C Mm Dolm S8 H1151 hulk xukl 54 Lu M I xn S tx Tum 2 Hmm Fngclxrid 50 P1ulOBmn S5 Gull 1 XX umrcr IIITI KX xllu Arlx Lmme 'Xmcx Cook Smdx Dx on P tm AI1fL!1x11H Arrlmr XV Anderson Ruth xX'l1Ll'X Dnld Rzppa Nfr Arthur Taxlor Nfl s Dulrx nur 1 lun rw Barham m'Runn1c I4 INDI C ILDM Il 58 IHI C R13 IIC UND IL mu x NL lx H1155 mm A rx nw H1 I X1 rxmd rx nd 1 rxmd m 1 1 rmnd QJFNIRAI B PIRIOD III fOLlIClC s an NI C I L1 Dux N I1 r N Ixn s IA1' Rum 1 lxlndulu Ilunm LJOLLNIT bum! NILQJM C1 ru C11 llllfl S XL U11 nhxxskx 5 I mrrunc Nmxdu 'x If LL Puma limp fr WL IQ Mm if L4 Cxrur In rn Ipmx C1 x IIIl1lDlIfL L mn rr Cir s X xmw Lu! 1 mm! O mm Q mx XX Q x xr N111 mx 11 Nm U1 ful' I KYLT U Rock XX nm x Im but XL r 1 muy C1 rxl L 1 4 C1111 I Il h KH I lm 111115311 wmls I C1 1JL"11Nf. Ixncll II ls In mu XX in Don I urchlld lnl rx Im lmm 5llININl llulwdc IU N mu I nu Andnrsun I1ppLr MLCMJ Arnold R1lu Iimgs Dunncllw XlIgll'1ll bI'111fh C lurks Knnmdx 1m Bot 54 Crmm Prutu 59 D t Pruchrmlxx Hump lhc hrmcr ln ithprncck P I Mu n N1 me md XX1 xc Cywrgq Lmux I run Dumcrtx NCXINUL1I'I"I1Lh Mhfwol LX LI N L Y 1 lXIUX1 mlhm Ll' N Hcrwcrr Nu m rgmg NI4Ixnm'11 11LLr1lJ mlxn BLK' urls XX Us J S9 'N mu I.u1Andcrmn Dnpcrs Ixu.lzm,1 wnxke. Dmln SC T LpI1N1c fl In uh Oldalk nw 1 lx mb md 'Xian RUQQ N xuhw You I 1 n T Greenwood nt L+ E11 firm x Ixpp ut Mun xmu Dun lL Cmnt! ' ' T i T 7 , N 7 . Y . I xl! f, CJK! X H' - C,fffl.'.'l,'xff.f Bill I5 itz 13111 I5.1I.i11. xslms '54 Ku ml Hiltc '. 1' ' " ' Q Budd. Q 'wrt IQ. v . Q, cll . 'I' . 4 . J 'z Q 3 'I 4 I. gg 4 Mxrin F, '. nni .L .. '. ' AI" 4. Vu . N '.,.Ll A .. . 1 Q A F 'Q Vin 4 .yn 1. -Ir. '53 A 4 . '. ' X If 7. ' 1. ' Y' Q . 1. A If 7: d Thu 11, ."1l'h. Sr. A . V 'XFV L11 . ".,'lus I . i 1" ,mf ' -5 P A b A 'L Fl ' 'Q 'rik' 'SS M. ' . K Q.1'tI1y l54.1r1sCi. .pun wb -' " .xv " Q' . ' , Mm, Im 1 s -1.1nc 51.1 Y' 2' wt V ' L '. Ifxidic . 'whiz ' 'f . I . ' -4 1 . Mar, '.1.u PM H ' u '59 1' ' ' ' Dwlu L' ' 'I.L'y . ', 4' . 'I '57 " I' 4 '1 Cf.11'u bL1stu'SS 4' V ' ' ' my V a lat " .557 z 4 1' v V54 iw-, A' '59 -K 1.,' I Y 5 ,- L ' ' , 'c . li . ' 9 Q 1 f A 1' - . 'I-l" J. ' 1 ' 9 'I' ' - ' .1 . ' kg ' " , 1' 1 ,. .- ' ' lik I--m . .1,1 "k 'U A L, ' - 'I f' A-1 -1' lc Th: fr. M 'X T T I 1 " 1 . . A ' 1 ' .5 '4 V11 Vmk C. ' ucr .a Ili -4 I ' -, ' A 'IC I..1rry Tcrm '54 ,Iam '57 L .. 1 . ' ' Quvrg: 1'-r ffm' "'lI'- : - ' ' A .- ffbhf x'x:uL'riur Hcnriqucs M,.-'1 .Qi .-. Arr! ' '-T .' A .' 1 Iilw Ju' '59 .A ' I ' U' 3' f- 5 ' Vu in ig lfun f Q 'K' fv ', 4 ' PMB Acjx1.1'1.x KI, Louis- DL. I.1yu '58 IQ, QI Q1 C mm 9. furxkl Ilzxlmrl -I. KQ-Ilf. jr. 'QL ' 1 ' :Xugji ML Igu Iixiwiu Rub. rm 1 '. .man '. - -.. - f' . M. JliVL'fl'.l'5-1 J., . . Shiv A .luiu . fin 'I '5' .1 11' ATTN- ' I -' H lat' '. .Vif Ili "-II' U-" 'L " A- '59 T. 1 ,. A ' M, Vi, f 1, km R'mn1.1r5 I5't'.'-. '59 . ' 7 ' fmz. f .rcs MJ 'v I' . 'S' ' 4 . - " , - Ywl.. 7 Nh D " ' V' gg CHM H m Bc .vm '57 . '. j L ' 1 . ' ' , Lib L , " v 'Q 'imllu' " is ,HN f 7 I - I I ISIHI' in mn 'LI .ww 'k' A ', 4 ', Vzrct 'i . .- "f ,g 'SL ' 4 lm-3 fql ' ' , 1 , " . - 51.1 ' ,VFlKK1NkLV'6fl yu TT . ' ' A , I - -IUC burly-r M. if ,I ycc A 1, "- ' Ch. rlz' ' 'Hurt '-1' ,V 1 - CS Flu Anil, D i r Ira' 41103 ,flldff - WQSH . . . . k. 3 W"ll',1r1uCffiL-x' -My . -I 52 Ifnlmix 5Lh.1ut'ur '44 f,?1.11lw CQ1sLll,L 11. " I - K '55 . 1. . , A' : ' ' -I-1: Iirm' '54 AI. I-c x f ' '49 C11ll115hL A1l1rn Kunux IILILH 5I1f1hL Iurrx Owcns 58 C IIIFIN Dnnnnllw Inc 5LillILI'ILll 59 Irmmy P1Q11rLll1 I11n1r1lI'11cr R111 Nzczuuxl NI1r5.,1 M1llLr u1.l1 Ii11S111 N1n1lr1S11rz1Qk1 Al111. Mcfzrith Ink Murphx Crux Smlcc R11l1nd 'Nrccolx tL Charm W uss Xfrx I11clivum1d II11 Rucrcnd Iulu I511x Min Rul Iltlgcrald XIIIL M1r11n11 Xfrx Clnrlu I Baxter I-III lm IC Kenny XIr I11scpl1W bhmley D1cs11m K1mh I1 IH Mlrtxn K1r1n Nelson Iczn Smrth Dun 5r1rz1Qk1 Xfre Thomas Dolan R11hIi11nC1l 54 XIICIIICI iluron 54 Bob 56 Rnhcrt Knapllc Ixclc Dlrhx Carl Inhmon Nfzrx Ann Murphy I11hn Ixinc XIIFXJDHL R Anderbon ln1lxx1rLl H11u1r1I I11l1 Sl111rupsk1 lLlx Ixcplcr NI rr1 Hardlng, 1 lx lx plu 6 1ll1 Rm 1 N llx is Seymour TIHRLF Urr 1 T nu 5 bu 1 1 r R1x1ns1r111 5 Arr I'111r Lx 111 XIILDUTILC 1111111 rx 11 PO Il 1n r P XIIHL, THE GRE5 I-IOIJND Nflxflf I llf 511111111111 Sxney NI1r1 1n1 1 M1rfL,1rctC11rh11k11s lx 1n Su 1n 59 l'1l.rrL 56 lJ1hh1L 59 Ius 1 u1l1 Sl-:uhm IJIIIUILFIL Hcnrrqucs Susm ljchrman I IWFLDLC Kuth I11l1n Vcrganicn CJXI-UFLI 58 11hn Icnnun 5 Mrs Irmk Wfxnnc Sr ID11r11tl11 M11 Gr1cnw1111d I II Ufun 1r r11lS1ull1n Annctti I lurno 59 R11k1, Ddktrm Sf Iwxrp 54 'Iom Kopp 57 f1r11l Ann Qtrxulu 'Nmcx Shu II1lt11n Nfcrrxll WlllllmI Gruncr r luzzy Don Gaun 54 Duc Cromn 54 D11n D1111l1ng Nfarx CHU INIIYIILC. Inure Tcthcr Anncll1 Nfzrx Inn Lmiota I1c1nto Fxdalgo Iam Frcnncswn 49 A1161 Hudchenkn I 1Vcrnc Burnes Fx 1 Regan P11r11k Ir1nc1s Romctto lkrtulrna CJFICIFI leaps XIILIAL 57 bun H11 COLI LGE B PERIOD V Corucrorzb U1 H I H 1nC111x1 1 CHUM 1 R n11XXht 5 nl I r N rm nUg1., 5C 1111 C1 I1I,k'llx uah 1 L11111n1 WX 1 Ncuml Inc Mcgrncs I1111 Hcnncssey 53 barry Henncsses 54 Amis O Toole jr 61 Rul 56 Sham S6 M1rg.,1ret Hnsa 59 I111s DcC,arlo 52 A Frrcnd Ruth A Plrson Dons De-Erase Patty and Brll Anna Nnlde Cathcrme Kloc Hubert Pnrlcer Hclcna Krause INIIFALZHICI 'I Morns Mmlyn Monroe Grace Phelps R111 Krng Ray Teach 5K I1nd1 Borsxnk Nathan Ha Im Scully I-ran Vrerra 54 Davrd Rappc 57 Inc Kane 43 Charhc Gurlbert 47 Charles Fcderoms 39 Manlyn Lnmc 59 Irrn Faroru 54 Mary Beth O Toole 59 Neck 56 Wrllram McDermott 4 Kathcrrne Lucas 59 Kathy De-eps 56 Helen bmlauf Pam and Frank Barbara and Donn Alexander Nolde Sum and Drclc ThE'f6S1 Brown Dax ld GUfflC C1r11lAnnc O Tuulc I.1lun O T1111l1 l51rh1r1C,1Ch1xwl.1 C r gun Cxchmx lu XIKFALIILI ml Rnscmlry D PIINX D1C,1rl1 I.1rr1 M 1n1hr1n11 4 X111l1 XI NI1r1anu XX 1lI11m F RIIYIJIIU S11I11 C w1lm1r1z D11r1x H M1mhr1no c c CCarl11 4 I v C1951 'Q ' . 3 - 5 I if AI111111 '1 1 ' T '57 fx I ' 1 1 '1 1'5' A A 1' - 'V ffpl. I cr -' F 1 ' 1 ' I A' 1 I 1 Y. ' ' . 1 1 1l1c- 1 ' - ' -, , ' l 15 T' I ' 5.l ' T' . I -I A' .7 ITIL' 25,5 I .I1y .4 ' Qt nm ' f 'Q ' 7 I C11 1" ' 1 ' l. ', 1 1 . ' ' ' ' ' 1 ' ' A ' 5' ' I 4' ' A . I 1 1 I . I ' :I ' 1 4 I '1 ' 1 1 A I1 1 ' Q 1 ' l Sh. 1 , 5 1 D. 1 1l1 1' ,Q .1 ' ' 1 1 1 ' ' 1 1 ' A A l ' ' 1 . U 1" ' , I 1 ' Q ' 1 .. ' , -I. A v " 1 . 1. 1 1 4 " - A, ' 1 ' ' TC1l1ly' Chmiclcwski '57 Nancy Lac Anderson '57 -Iimmy O'Toolc '69 1' 4-1.1 ' 1l1,'1 11. 4' "' 1 1 ,' 9 1'1 . " V 5 - , I- ' 4 T ' 4 -Y ' V Y Ai' It J.. L K Q 1 ' 1 11 is I Y 11K'5" 1 ' ' vI,1' 'L ' '5 sl- nk T -' ' ' I3r1N1' 1 11p' VI111' '1 1 Ali' 1 1 1 H 1 "fu ' 1'Q,' C 7 1:',' Ir' U' " 's'- " '- " Ga 1111 P11156 1 . '1 ' 1 1 1 ' Ch. S, ur ' ' 'AA-'n11ur 1 '11 11 jk' ' 1 1 A '1 1 El:.1:11 1 " I I 2 511Yxli1'5f1 1 l 1 A . 7 '.1" S111 r11v11Tl11Q'1 '56 I' 11.1 1' 'r. '51 1' 1 A755 "li 1' ' '58 '1 1. 1 ' In 1 - 17' 1 - " KITYH VI. I5r.n11V5f1 Q. 1 '11' '. ' 11 11 .1 . A'lRt '55 M T1 'INN 4' 11"T . 1 ' I CI1.1rI11m Cbpudj XX IIII 55 C1101 md D111-1 5 cmm Llm I 55 R11I5crtI5u111x 42-1 uk NI1AuI1IIc 1CQ1111I11 IIc1nM1c1l1x 5l XX C H 51ILC1 C1111ls1 md I'1Id1L IIIITIIUL RJULCI 5 Xim Ann Kl11IC1s I L IYILNN I11s11L NIII1 P111nsI1y 55 Ixatlmlccn Holton Icllmws Cmdx HL11I0rr'1 I11rr11m 5vx11Ia1sk1 Ii1rI5 XX 1IkLr Bmkx I'1nsLI Ixmc Apr1I Ilxnn Ixunn An1,LI1c1IIc1 Irma Cncorgc Al Mums Arm Mums IIIN 5111111111r1s 51 Dun I' Ixx 1r1Is 56 I11I11'1 NNKILI'C7CVN sI11 Audru C111cI11s I x1I11 NI11r1,11I11 Stmlu ZIPIIICI 59 Mm Ann VILFI 5 I51I5 NXX1I'NIxl 59 ILIIIYLI Iilxtcr Ann IJJLIITIID Ixnn Andrnvs I 11rr11m V11111 su L Ihtv AnILrs11n 5 11111 IxI1u1 Ii1llNxx1cncx 11 H 1r11I I D1II11n C 1111 1 VC 1ItLr Augstlt I'11I5 Murthl I C111A BLD? 59 r C3 C' r XI 1111 1 9 I'I XX11x1n41, 59 N urt 5 1 I M1115 th 1 Juscc Ix1r11I XI11111'c 1 IS Smtc NIur1LI Dum 52 1 111 1nI11 xx I11 J 'X m1III111IQ11g,xL L tx NI 1 I1 5 1 I71Ln1t11r1 C 1.51 OIXLCI 3 I IS1 C1uLI11'1 5 1IC II11 11 Liu Im X II C 1 C R A Ir1c111 1 IFLIIIII 51mtI1 NI 'sxuntlmirt IIIL 51111111 1 I1CI1u Iu I I111 R1 n 111 UI C111'rc1 I Nmlgt X its 111111 ISFULUI L1 II r X 151 PI 5 I1 A I IIL 111 I11111x L11111I1 L 1 IIIC 'XI1111'LII C1 1 I 1 51111 A111110 ll Ix LIxI11C 51 111 IIC 1 C I I 1 51111tI1 U1 U3 ID U 111 11111111"1 IiIIIx1II1 LI 1 n I111XI1IxLL I 11 111 1'1cI1 4 N AUNI111 59 Ix r XIILIINICIICI' C111 NCIICI 11 SILLCN C 11141 IXCCIIIIXII H1111 1 1111.111 1 IX ng S111 1111 1111 C1 11 FL Cwnx 11111 rc 1 L HL 1 I1 I1 X I1 1 1 1 D111 NI 1 L lx I I L1 II 1 I1 HIIHIIIIL I mph XIm1'1r1n0 A 111 nd X Incnd 5111151 IICICIL 'md Bu XX xrncr Mercer 54 A lr1LmI I 1111 McAx11y I1111111. Aaquaua 55 14 AIITIIII 11111 C1113 5'7 M1111 1n1IX1nCx 51111tI1I5r11IgL Mui 1111 II1rLL XX1tcI1cs 1 nth FI 11 'Xiu at 'N lllj,X Num MUNI XBAC15 56 A IFICHLI D1cI1 Cumss L1rIt1111 IN Ison A I mend A Irlcnd Iumsc Nclwn I xclx 1 INLIN 'llu Ncllu XI11I51Ic INI1r111u 11111111 IIIILIQHLHISH I11 Nlpzm WMI C mln SI A15 1 III'I'IS IICICIL XWIIIIC 51 l111ct Saurwn I1115 Suuwn I11 111111 XX l11tL GC NI 11111 Mxrtnlmcxcr Iicrt IXIxrtQImucr R11 C IIII an IIIII N IS1 L11 Hmk 5xx11IcrKIC1 11 I11sLpI1 SIILIICHSIU 1111 IDLCUI11 PM XVINIL 5 1 CL II111511 XY C III 1 1 5 11 PI11 C Iirum 'XI11D11n1I1I Iiugrlx IIIIPIIYICIK 1111 111rc 1111 rT1115L 1 11111 Pl1L ll CI11.tIx1rI11xx112 Ix 1 IN 111 S111II1sI1c1 Rum I5crt11t1x I I PII 1 I I YS I3 V1 X I1 1 UL COLL 'xI11x C 11 , 'I'I'IIf 1R 7 ' IOCIAID . ' fg I3 IA' - C. pf A ' AA " ':' II1IQI11'p'5H -111' 1. I ' 1 1 II 1. ' "Q In A 11' IL" I51I. '5' 1' A 'A A 1" ' '-I, 5 -1I1I gg." '51 ,' "1 j15'1 ' 1 ' . 4' 'II1A 111I1Ics AAI- ., ,S "AI "1 A 'A' "Bu1I"Q' A '35 1' L1 '. 1' ' 77 -1 Il 1 'A 1 '1 1' ' A A1 '71 ' ' 1' . ' '11 111. 'II 1111 -1. ' ' " ', 1 1 I' '52 I.5 A . r1I1 DI1' Ll '57 " 7 A. -.'.' 5 I I' Ia" -lu1111Lm ' Ag.1n " I ' . " ' AA :A L IiI'.. '1 A' .' 1' I' ' I.: 1 .' " Alaki A" AA ' 1 . 1' A 1' " A ' C11111'g1-II.V11gt'?1K1 f1I.1 I1 .1 1I I..1y 1 . AI1A I1 " 1 " ". A C1111 I'.1I1 I1111 Q 1 'A " ' 121.1 11k- " ".A '. A IZIL11- YWIQ1 .t.II'51 T 'A ' : 1, 1. ,I '.. , '.'- 'A' . "z '. 1IA '4 ' ILA I.,S.G. 'XI."1.'. A11 7" 1 ' A VA C.1'lI1. Tljnn 7 'A ,111 '11AA1k'5.' 2'Ajr 'mon .' -" . ' A D1 A I1-11111 '-I9 ' A1 'A A-1 ' ' 1 'A 11 '. . ' Al111A II11t1lI11r1 '59 I'1III 1 '5-I Q 1' " A 'M Z " Ijul' I11t.1t11ri '54 ..' 1 ' " '55 D1k.' '- -c1'..' '1 1 11 IS I II. N 11 '59 1 A .17 A .'. I . . '1 ' R1 I? '1 1 . 'Q' 1 I' ' 9 1 ' Ar Pull I1 '. '58 1 ,' ISL"'IIClyNCVI'SC V1 " ' II' 1 1 ' A I.LAr1'5 31I1cA1tI11A 'W -1 A 1' A ". 1 NLAIN11 511I1t11s '58 . ', . .1 1.1 1 Ars- -1 . 1' 1 I.'IA'52 IMCLXXY, UO 11 . u A '1' '57 A 4' 1 '. ' 5 IS I II1111I '52 ' ,' ' ,Ig "Ak 11.1 '.' 1-' Q.:pA 1 1 ' IDLII f A'1I1L- Ray I.1111111n '40 -I.11Ic Q 11 '-17 C114 .'I A If N11 1 2' ' A , " '- '1 1' 1 FII . . 'C1II V . ' 1' ." 1 . '11 I51II 4'ji:1Q'K1rl I '55 .I ' - f IS1:I1I'. X1 jI 'V' 1 ' A' 2 If.1I 511511 -I1111 I'111:11:1 '5' 5 II II 5 I'I1FL'I1 1 -" fI11tc'51 .11 I 1 1A l' '5 Ii11I1 XX' -1 1 g'511s,J1. II S. I71I:R1 I11 '55 31 " -1 1' I I X I51 '50 XV lI1A "1'11ti zt' 'II1p. "1I I 'I 5 EH '59 '11 . "S.11" 'SS -l1A ' 111 'SQ A - g A '11 A " . 1 LA " I.41rry I.. ' cc A I' 'ANI Starzlg C' A Ii '54 ILILI1 If A11c'I1'5K I-4' ' 'OC UI' -I I 'IIIIII I '. 1 R1I1.1r.ICQ.1 -111 '56 VI' II .7 A. 1111 '52 RutI I A V25 ,11" X" 111A '55 5 ', 4, " 1 'A U" 4 I.1:11Ig KI1u.1 '16 IZ" 'fc is B11 . '11 'N"'g1t I A 1 11 111- '59 1' A ' i 'E - .'.1 ' f A .A ' AI "'I I.m-1 R1.: 51 1, 4 ix. 1111-1 A I'1Nt.11cII1,'5f1 I4fI1111'c M1111 '56 Q1y'l'1'Mm'E" I-'1".Cr ISL-tl 1 ,i'1lI'.I 54 X1jI1 ,1v'x fI5L.1c11r1 I':1I1AJ I IL If. Iniuwl 1,1 '33 .111'I1LA . ' I.r1rLArI11 K1z1:1'. '5' 'DMU Nj" 1:11 11" An r:1ACQ1111111'55 XV. II 3. A111I:1.1 D1:11?1:11Nk1 59 51311. 111' 111111111 -C,111'.11.11Ck1 '611 1 1 V ,I1xI1.1111 '51 AI1.1r1H1x:11 Jluklm g'41g.1m1k1'53 Ann Mme Icngyel 74 Allcc C 'vw lntlt Ii1rh1rlAnn Icngscl 60 N mu Iec Anderson 57 Nfm I llcn Ash Ninas C trrczro Dorothy C trrcxro mct C lrruro Iorrunc C rrrcxro H I5LI'fl1l Schlosser A Yrxcnnl Due CJLIICIC 56 xXCIllI1IIlPCIfft's'ly 5! I ofC Sof11S0n11 Kcrnasheuch 56 Stuc Brenn P1ulKcpler 60 Ras Prstzrellr 52 It rn Berger Vrnnnc hrI1I'lZl Dolores Icrnandes Iiunnv Fdmondson XV1Ilmm Nlorton joe Sprock 91 Hlrrxct q1WlZlCk 59 Nfrldred F Brown Ida Schwartz Brllx K1pt'er 57 Plowartl A Burke 48 Lorrame md Ioe Shanley Bcn Fdvs lrds Edith Ftlwards Bobhs Edwards Ircddv and Sandy 56 Bob Barker 54 Nfarxlyn XVhxte 57 TH1: GREX I-IOLND KUIIECI P V C trol htehhms George H Iicrdsall 31 Iiutth 6 TIUIQR Rooster 56 Nc1lChurch Hclcn Church Alden Church Icffcry Church Ioseph Fortm Iorrarne I'ortm C hestcr Pollkovn ski Dons Polakowskx Rohcrta Mungcr CIFIIL 60 Betty Wcrr 50 Margaret hfxller Ihrhara Mrller I cc Rrlu I rrrx Htckcrman Io Daddona I red Mxller Joi Qmxth Wllhcr A Glft Kathy Stahley BL TCH Nflfli Rogaoslcas 1 ' ANONY INIOUS Capt Marble S6 Superman 56 Ne le 56 W llc 56 Ioclco S6 Znggshoofer 56 Glzach 56 Betty Iankowslu C fnfznm I Irlnlc Berardx Marx Berardx joe Roberts 55 Herbert johnson A Frrend I ours Griggs William Cwrxggs A Frncnd Cirolyn Gnggs Stella Grzggs Vrc Sxpperly Ruth Ann Martmkus Freda Daly Steven Ware Mr and Mrs Wrlllam Poh Nrs N rs IN rs IN rs r IN rs IN rs A rs r N rs IN rs A rs IN rs IN rs Mr Mr George Mazellca Bernard Fredcncks Henry Broskx Edxth Woodslde md Mrs jlmes S Borbas Eleanor Applebaun Mary Herka Dun Peterson and Mrs Anthony johnson Roger LaFrance W N hrfllfflft jr George Stockunas Mary D Oliveira Elsle Schxman Cady 41 and Mrs Peter Whlte S and Mrs Edward Aunsh Mr and M'rs D L OTOOIB Sr Donald L OTooIe jr Mr and Mrs james Baker ,. , .L. , , ' II' J -- If - 'I 1- . '1' -A mi I . Ebjh'g . , . ' I ' tr, 4 "Chic-kqn" '56 Ann Kinloclc Mrs. Anthony Sega '40 ,' 'eg I' I . ' ' If . 'I I V , .1 l' 1' ' IvI.z ..2 . . " 1 V Q ' . I.. " Q , 7 ' 'IH ' . V ,. ' ' l . ' M. ,. I' ,, ' . ' LI.. K 'K " 'I , " I . . . ', . 'I' . " .I v. , ., 9f? I . I . . ' ' I., ' A ' ' 1 'Q , 4 I . , I , f' , . r'll'1' 1 , ' . 4 j '. . il"', . .1 . . ' , CONC RA'II I XIIONS totI1C f C AI Ix IIIC H SC HC xl L C 1C was rx c111I1Q1 1 s 1 AHL 41111161 0116111 md II11 61111 of XOL1 xx1II 41111111 1 C655 d I1 wmcss II XCDLI CI1o5e11 IC UNITE D STAT! S Rl BBFR COMPANY ff 1 11 P fs? QUBBQ 75f5fYl475f730lil173f7iC7CV7ifYii754K3'flXY3'f7'Pif7if7C5f74?fYi4'f:P"43'4Vl3'3'i5' lf? ff N XIII 'AIICI ' ' 1 QQ IDOL 511 C11'11CI11111111KQ Cllnss XY- are I11111111' 111 CXI'I I CJIII' Iucst xvijl to cvs 1' 111' ' 1I5 thc Cllasj of '96 It is nur simerc 111511 that yours will he 21 future of joy 'I"" .1 151' S1C"I 1111 IZIII- '1 I' r ' ' fPId. 1 W 'T 'Y ' X1 Y 4 ' 4 ' 14 J Ln A Jr, , A A , . A , N11 tblffff l"ffff!z1'1f1 ' M111 ff 4 N A 2 ITI 9 U2 " Q3 llf7ZfIifI3fli4IC5liDii'CI'f.9'f7Q1D'ffQ-'r12r',,1l,f"'lrJ'f1Cl'5"l,,irf,1K,frf rf,D'K,3i71'154fi'f WE THF MENII LRS UI' CULI If GL B T XRE GRE XT PI F XSLRP HN V1 ISHING THF BLST OI' LLCR TO THE CL XSS OF 1916 Bull Ii11111cr11lx Roy Iiurlxc Rlnh C 1rrc1m xc ldv II Iiucrlx l1t1p11r11Ix LILIX Ircmh H 1111 C 1111lvlL D111 C 11ff1c 1111 lxcplcr S IX 1 lxc1111sl1u11l1 lc 111111 fx Q 1 1411114 NITQIDQHTTI Q 911111 NI1l1cl111111s C1011 X s I1u M1llc1 I 111111 Moon IINCS Nlourc 111111c11 XI111tl11 A1111 Xlycrs Robot Xclbnm f LL P1s111Lll1 S1111 I1 811111 1111 Q 111111 Qcxu NI111111 S1111gQlsI11 XIIII St 11110 Q 11181 mruuxs 1 Iuclx XX l111L ilfli47'if7ifYl17'547iDCP3'I'E'fF'3f517'3PiC15'P3f7i"fi5'7Q3fl"1'lfl2'5f7i'P5f7iD'0'l4 v X 3 1 1 1 1 1 1 1 H 9, , J L J 1 4 4 ' 1 1 ' 1 1 ' 4 1 A4 1 1 Y ' 1 W 1 X 1 1 ' 1 ' L J L I Y ll' D f I I ' ' 2 1. 1, :. .1 ' . " li 7 JL 1 ' D11 ' ' Y 'L 'als If - 1 1 .1. 1- f'- Z '-- L . cf Ti ' Jw' 'I'i1111 Grunt Ircmc R111'u'ici11s L" 1 fa 11 ja" " ' Iflu ',"-S1111 - , . . - . . .11I"1 1241 1 If 'L ' 'l -1 '11 1' Q 1 " 1 lk 1 Ll I11. .T .1 l'1"-'43 1' 11 U X'1lg1111 7lC75f751i47ifiDKP5i75Kl'2'f43KP434PE1iP4Xl3'QD11Q3fiP43C1,f7-KE1l'iDC5li0'3WPi XX lllldill Xllen Xifme Anderson Ann Ash Rrehard l77Ol5lIlSlx1 Laura Bmdslmxx Geraldlne C IAIDPI C ene Doughtx Xlargarer Doutx Lerox llxherg I llen I eenex Bl SINP SS FWCLI ISH Pl RIOD II zzz! buf ll I U11 C za 1 XX rld Pull Reel C rash Fl-XIOIIC 1 rr C errx Supersonre IX lf c llq Srex en Qnlton Haas Srexe Ronald Leng el CRon Roberta Xloff rr Clierr rj Xllrul Xlo nnle C h lrl me 'Nelson oflnn Nohle Rohc1r0 lXe1ll ohn Prnho Ch ules qehofrelcl ohn St1nuXl lelxxxn 1111 x -Xrthur Vagt Anrhonx X 1C1f3 C lrole Ann XX arte C irol -Xnn XX isdo -Xlee L fonrs Clnlot Rod Alf, Char Bohhx O Pom S10 Danxel Boone Tfrrts Art Toe halls H135 Clrc C urlex LT L r If Jl 1 , Cl IVE Iixfa ' "UZ 1r', C In f ff of 1' ffl 3111 Azul ., I 2 C ,C A l T .A L f ' 4 J 12 2 C c 1 5 ' C Q f J I1 Q Cjanb ' 'C C Al " ' C JH "5 f 1 C ' D J C c ,XJ XX'alter Carlson CC21lSOb Kathleen Regan Cliathyj C :sf ' on - cv 9 or J j C 'D J U "4,'l 1 C ' Al r 1' C I: T C' fz'zno'iCh C 1 Q I 3' C5"l 1 ' L C 7 5 T CFU I "L C CX 5 H cw 1 1 an ' 5 if A C 2 ll ' r Q A 2 1 ' .', as C l Compfmmemfs THE JUNIORETTES 1fXbf,QffX3v4:vfyf:ff3-ffgxK3-f,Cyf.?-f,Cy we-no--9-9-cpwcp--Cy-Gfcwcbf-9-1-Cx f THE EASTERN MELLEABLE IHUN EU CQf11ff!vf141ffr1flw U V' 13wQvQff:x4jxf4DwQffL1Kj,fKj12oCDff31f3JfQwq7zCDf C b111ff2f1'111f uf PIL IXLK I AUL, INC 4 ' x Of 4' f ,L Lf if v,,N,r-vm-fvfwfjwyrfwrwfgfrrvfrwvrwyrf ,Y , W , H -W K Y R ,f-w,f'w i.f,.C.f-qwvf-N. ,V,,j.f.f'v -'.,v'v,,:-,,Y-. ZH H! li! THI Ixl NNI DX STURI SIXIARI l XNIIIC NS III MISS AND X N 'X Ll HL lx UIIIILLIKLI fcfllx RGSSI SHOES ROBINSONS ll fam ffm ff ia A nf' 8 fr QW v V 41 7 Y 41 WJ J . J , K J . if .Q J w-5 ful' T' i V LIRQ. lvll ga ILA' Ci Cff,f11f"fz 1' of CUf11,!ffi1ffw1fx fm a W1 C,hurn'l1 Slum-C ijljlti' wr zumut PQ5'YQ7fQPfK:zPfQ?fl?4K:7lff24QIAQKD'IP'ffl'D"'3"y7'JA?fD'DKD"C7Ki7?'3'Kf2fN9 US PII HRKN ND J IU L Cff1f.,"f,'1f.u,1 X ff I 'lf 5 V A . 'I Cyl XIRAXIA f,UX'l'R.Xffl'fJR XL-xx Hmmm Rmul I ,Nik W-Qllfwl Agltmk fkar1m1ti COxCRAJlL11lOXS TCD Ol R CLFXSSMAIIS exx nel H MeC mem Rm QUIISOII XX Intex leel Tmxusenel lhe lerrrlu e Ll Lms X elllerte 1 Cmrs X Cm XlZ1I1ClfCIl Needles Glorm X an Delft Glor luelx Trlpp abe XX Alter jeielx XXICI aelwon Anne MeC1rOarx ie l elxx rrel fmexexx ilu us I ranlx X rerm loot XX 1lm1 Mereer 1 Carol lxul ileoxx slC1 Palme 1 'Norm lxrimpetf Deuwelml melr IILCI C ilvrrelwn Nl 1lCe ur W llll lll mm rw Rutllle Xlwr rmscm l lm el licmtem vo Rolberr P Carex N1 lflllll C dflSOI'l Rm lxof ut C eoree l Herelwrn lnrertl Lx e liuln XICI'I1lC. lree Rulvms an R urel Xlelerscm Bfxllll SUHIVSICIC 1 THE HOBBX HORSI IN NOT ICJRC Orl Run: C mek ss Rurlue Ie ox Moose Marr Rrp Beeliup Rerr rru Rolvlvre Jlelx C me Ol: '31 COL , C 1 ll A lil 'z ' . ' 1 .,lr. fHCl11I'fHD -loc lfurg elm I' X ' g " A Cll121l'lCSCillLJ Q1 " ' '- ' ' .lvl .'CQ1Jle1' f"CQ41,'.' CW ' A 1' T flful -.. ., C C-' -, . M, A ..L ,, H i H C Pnl 4 I- I C J,-R 1, , I, 1, 1 C T 7 V I J V V, 1, A 2 :I X, q C cw fu N 1 Q fe e A 1' f V "Mr L . , ' , lu, up A "1 ffl! C, ' Q I, , W H 1 ' r ' 1 A C lla l 2 A rl f"XY"ll"j 4 Al rl C A 1,. f Z, 4 .1 iel 1' f ful 1' 'Q . -C i lr- .1 1 Cmulo l5"k'f li Cnr 2 ' O lirzmels Nlwmlmrr Ql All fwfr-,ff f . . NIISI Xiu 1 Q V 1 , . f V, f 4 ai-f fnffif 4,1 f,fKjf Q- fygjvnjf ffm." 2,:.'zf.'.1!fff1,w ,imf li xt llfwfw H8111 X80 fl Klllx Pl IRUI I l Nl fiffjffl-ff,1 K In Ilmp fum nf wb A f.-MIC, I"lTlil. INI AI. I"l'l1l, lDllL5l,l. l"l'l'I. CL' f l.lNlf MUTUI I k Cr ' , C V Iwlm f,lLlI'lx fllmrlcs fjlmlx R1 'zxuiu UIMLA . gm Q fnHI1I1L'kIlLll yfvgyflv YV ,fxff5,,f5,,f5.ff..fy.f,. Y,,:v,4-vfV,, ,,,-,,,CX..4ix,,4v f LOOK YOUR BEST BRUN S CHURCH STREET NAUGATUCK CONN f"',d,3',:Qff'1 QT O 1 4 9 Ve B93-es' gf? 3613 lrf Twe -QE T", -T, 'il -if-'ff -1' fi,-,G A ,ff nf, .gg-ffy,, X,g,.fi.,f5 fmf, --, - ,-., . -.ffff .f ,f , f. ',f-.f-f -, -.1 1 , if --. -,, -ff- f,fw,flffff1fzwf.fw gf JUHN L. NIAZIILXIXVSIQAS CU. Ili Swunlm AILHII Snrccr Nnuyguruyk fAHlHCLHLlH IDC? DC I NICJI XXII Xllllx I I XSS UHIPXNX N NNLL l i, PI.HU , WIII C!MhfJ4!'NfNfJ ' ' v r X ' w ' 1 1 1 1 v ' ' . Q F . A , I AQ L n A , Q . q I . fk+VuLw'mwf Clhnuxlm Jimi lirnlgp' Streets .Q gJrukP f1IHNL1lMlU QP' XD NDN 'Sl QF RQ? 112' 1:34 L34 QD! 15' L5 Ki? KQ4 KQ3' X :PK Mil -:VR KQV " QA K,fiK Q11 KOH R? i4 IRINII S TRI HI X fl I B 1 X ix 1 1111 111 N 1 1 1 1 11511 Xl 11111 C 111111 1 KL 1 111151 ISI 111 1 1 11111 1x 111111111111 1 11 X 11 11111 XX 11111 , l N THIN 111 RRS 1l'lxl RS N X1 Sl 11 1111 N 11 NCXLIS 11 'X11C111 1 1 1 111 111 N11 1 1 ff,-J,1,:, 1f,1f,-11111 WPC5'VjYY??"4,N"'C,'1C'fV ,:"":"iT?"f:NPQ7"'f:7"'C"flx' 'C' 'VX 'in' V1"Y1,YYi"Cf' Pfi"'f-"4f' l v ' V ' J 1 1711111 if! ..,.... ........ ..1..1,.....................,.. .,....., ,,........ C Q 1 1 I'lJ1 N111 11. 1 -l'1'1.1f1f ' ....,.,............,.,..,,...............,. .,.... S111 111 .'1'111111'1f 8111-1 1.113 ..1..........., ........, ,.,..........,.,....,.....,............ ,.......,.. 1 ' X III .'Xs11 'I 1111.1 111 1' ......,..........,...........,.........4............1,......,..,.... A111311 1 1111 l' if ,fmf 1 5 .............1. ,.,.......,.....,..,.. .,.,.,.... ' I 11' A 1,1SfL1I'L'11I Cff11zj1f11j11 ................,.........,..........,,........,...1.,,.. .... X 11111131111 111111111111 111- '111111111- C111 1 ' 1l111111111'S1111111'. 111' 11111'I1 ""111'1' 1.111 V1-1111111' ' "1 A 1 .141 5111111 ' XVLUIL' 1-41176 ll 1.1111 .1 " ' 1 ' c11lJL11-11k1'i1'1f11CC,1l155'71V 1271 -1Af'ffff 3 i v Y Y 1 4 , 4 J . J 1 fl J L Mix . 1111' 1TI11CI'f 111. :11f11.1f1f' 1'X11L11VCy 111112111 .111 .11 . 1111510 111 1'1'1L1l'f 1-11-1111111' 11 ' ' A-,1111 A111 1, ' 111141 c11111'111XY1111 D111 11 A11 '1 1 H1111 1.111w Y1'111 '1111 :C-wiwifn-4D024f3oQbfbCb1 fQcf31f2frD-ff3w3-'rQ7w31fLb-win-f-CD4 f35 fjl lf w XI IY KNIT! R I KUI XISUWSKI f Ile IH' XII Q-IRIS ll XS? 5 vplue I3 foplel Noreen Cr Holmes f l 1r1 lxmlln Lrol X lxe f erex D lollett Helen l'XllIIl Lfexxslxr rrerr l XX rs 1 lf1lXI1X liorr 1 xl H l lime l 1 mer X lxrrlumoslxr uelxl Selmofreld Delores P Pix IO lllfl5lI 1 A C esseelx H en l Lux ex 1 l 1 Permx Benson 1LflJYI1llll! x11 N Bolt C"'f.Q'mlfzfrllffflfl ,WJ lim! llwixfvra' F11IllC CII- Xff 5 Jie Y ' Y ' Y ' Y , 4 , 4 . , A JJ A . A . 0 1. L ffwfzffffjf f r wif X1 11 X1 Y I J A Ak, J Ai e -, 1 V .', 'L lQ'f.'1 1 Cz f. ' 'llcr 1 LY . Thelma N. Nelson 'llwcre-sa M, Ruszirc Xul .7 ' cl' 7. el-1' '- " Clurml li. D1 rm Par 7, 'rlgl ' ' ' 5 M1 f. ask' V' L 1 :emo juelr 7. arf Syl 'L . '. L right fr' - J. Xlurpluy C7liP'l'liYQ5'ffCDi'i5'lY'Q51i3'K'Q51Kl5'fi5MF'L'T1'iP"L5-Hkjtfffbli1151-11bx5l1l'7x31k31743i 13030-303034 K if '-f -cjy T, 1 i Y fi' fix 'Cv wi,-1 fiv CS' ix-1 vi-f KV K:-f -4'--4 Ki wiv -451 r uf 113 NUBII UDIIIF RPNNH ll I UW XRD I XSH xc! c S ISL Xl U mfux lff ffm CHM 135 R N 1 f 1 , 1 J J A 1 1 l 1 J 41 Y " 5 V Y J , , t O A I RAN' il AXXD l"l'l1l- Jllf V9 RUNWV .Xu-:awe lijdlhuli C mum mul lc-we'-Qf-Cbweffgffgbf-Qw-CfKKfCffCyf3ffpwCyygyf3ff:f4yA3f-QwQo43f4vwQy,QoCbocr XIJI SI XXIS TH! NUI Xflflx DXIRY IRI UI ur Str L Ll Q muum CU. I .IMI NTS fXfN'U Iilf' V' .RHIS of 4W ' 1 V ' Y f' Y J L f IQ , A Q ICIC I C, A CU. 'I'clc'pl1m1c P.'Xrk U-5-153 'tln Main .1 'cc' X4 guru Lk. Ck " '- 5l'fbK'lK'Ei1'31iPRTAi7lx3"QiP4C.5'4llKYxE4i54'k3'l'llC'i'175xxl4'iK'iK'if7'iK14Df'4?' 5-91 Cm1KQf',:f11f.:Nw1 x to O W UNIJILR BRI' XD AND HOSTESS CARE Nfl HUC y5oCb030CyQYYX3-ff5-w-:T-ffv- Y3-f-11-wCib'KDfrDUC3fr91Y21KYxKivK7'-',yK,- K,-'YD'-Cpfvib-fY3'Y?-cf,nf Cfffff,'1f111ff1.f!x NIA Your X A P wudildil C lel In WU 11114111 TI4 IJDX S DHNFR B XRRBL S SMORF SHOP UU Il N S M 1L1L1tL1Lk COIIITLLULLII S XNTO S WN HOLES -XLE CLAS fg '36 7 v 1 1 L u 1 K Ji .mul Y Y i ' 1 I K ffm If ' 4 M CH 'ff 'Hin' mf i WN v J L J 1 Q Y ' YY L A L . . . 405 1 11.1mSt1'-' N. '. ' , 4' " Y 9 ' '1 A L A , . . r 1 V Y Q T 7 f " ' ' Cff11,f,'f.7f1mf11!w gf ION 5' NOX LL I H9 Cff 'nf .HES x 1 -, 4 4 4 S . . IDF ' Y 1 J J J L lvl M1111 .tmp-: 1 -' 1 lm -I Q 4-Wm? jK.E'lf2ffQD4lCfR2"".JC2iiX.3'K:ffl1KfD'PEfPf3'YT1n'I f3'fe7K15'rf7ffT, pf't1xlfXf,?'bC3'f13f1-1 1-'EP-'f2'Pf3' XI NIV XT NI XRRI' T XNDH X IOLNI MN NLPPI s Dcrhx Ccmuacrncu P ram ll flb0CbwCfr3wCf-CYP?-ffCwCbfw3'-Q4rCyfQ'yHffvf3ffC7f3f4Dw4Dw3fffDfrGfw3fw-3oCwSfK31K:x,Cb1 f hcmsc A rmc S lur Du Du Dum D mx r IIN Hu v IU I Nl I PIRIUD 1114 x Ham mdu an n Nurn O ds ups Pxcrrc RULL Slmttt Su lluldk 1 m 5- Ax 5 S131 3-xx X 5. H xD-Q-wEnQ-cr-,E-ogvoiwcbwscw-31 'b-1 GICNICI A- . H C, k Q .ISH 1 S Up ' 1 n JMC Iinmu dmc L I Iub A A C,11'1rI1c l I' CQ A ICS ,I'IlHII1LiS P" ..A ., Dulwrcs Shame C1 g-H11 Q 1 1' ' I 'IU L. U. lin ffm' nfff 'wifi J xfuzff M ifxffzz mf 1-CNPCNKDC 12031 1-4151 xboqx THE H ANDX DONL T SHOP H9 Rubbu Ax 111114 XI LI 1111CIC Co1111CCt11111 S XM KM XTO S REST XDR UNT 1 C III C RINI3 w AWD RAVICJII C 11111 flfvfififl EDS HOBBX HOUSE GENERAL SPORTINIC COODS 111111 A1111111 111 H11 H O I1 R111 Ruff 1111111 RKIIIIHZ I4 Church Strcct Naugatuck CJOIIIICCUCLIC 'Idcphonc PArlC 9 I97w Ill 11111 11 M XXIE S PACKAGE STORE DCJMISTIC XVINIS I IQUCJRS C CJRDIAI N 'I LICPIIOIIC IJArIC 9 67 0 1a6 Rubbnr Axcmu NAUGATUCIC INSURANCE AGENC1 No 9 Nun Bu1I1I111 N111g1t11CIC C 01111CCt1111t C on Nl 111 '1 111111 1 MANGINI S B XRBER SL PPLH atcrburx CO1111Cn11111t N1 1773054 750505034 PCN 1 1 11 111 If FITIP XTRICIC GU XLTIERI 1 ICJRIS 1 s Rululxl Ax C1111C 1 11111IC C01111C 111 C H XRLIE S SFRVICF ST XTION S 1 'X 1111 XII 1 11111IC COIIIILC ICLII PA1 1 Nl P3034 if 751 7E'0'E7iOQDf ?i4Y'i30'fP4Ff?f7ff2f3QDf7i7QT4PE1D'iCPiX7i3'7Q.D'lQ3f w yw L L L L Y v Y A A 1 N Y v 3','111'1.:f.':111Kq I11 l!.1f1.111 l"f1f11f1 l' A I A I . , SPX1 1IIIf 1 .1 I.ICl 1 .1 g. " I L J f 4 ' 1 141' Cfff 1 111 1111, , Y Y 1 s r 1 1 J Y L1 1 - 5 Lf- - Y 'Jjlfl 11. 1- 3"Q ' , ,, . ' . ' - ' , A A , - -7 Cljljjflljlljgljftl' 111' "1II.11 ffm vflfllffl 111' 7111111 1.16111 111 1111 fm! .JIAJI11 1 fic' lfw 111'1'c'11 711111 I111f1 ' 1. .11 r Y Y J 1 1 X: . 1. " Q -' ' 4 I . If. XY. E11 . .II.111,:q111' . 1 wg. ' , 1.1 1 C,'11111,'11f'1111 1,11 11' C11 ff' J 1 'II' 11 9 w . L 1 ,'Y Y Y ' K 1 , J I 4' A -1 Y I IC141,O1tI1.I. S 'Cul XXI. - I' , 1I.1g. ' J '1' 'IC 1 CIS if if 7513034 7CPf7i 7CP'5i'C73f7i47iC7CP4I3'P'3737l'C7'E'CP3'7lfP43f fvf3ff3ff,.fffffvf,,f,ff, Cyfg fY,f,fY q.fgf.f,ff3,fwf3y4x,f3f.cf,f SINCIRI f,CJNCvR.XIl I,.'XIICJ.N5 IO " Q ff VNU THE LKTHICR LICACKIQ ININIAWLLI I UTHI R KN I HI Rf H N I Illl CRXDI XIIXC C XSS f 1 ftf T 41 4W ' Y ' Y . . A A J A J Q A A f' J lin Illmlm lfmm ST. All Ill,KICl,'S YUINC l'lCUl'l,lCS FlCl,l,UWSlIll' C0111 lIllIclIfI 11 THIBGDEAU STUDIO LIAI ' 'LES L, ,v 1 cAmeRAs P szadw ff gfgxilm E 'Rin -,psf A-li' .1523 53OCXb31731P-Z4lCXD2C734KDO24P21530C'CbZ1K2fKD1P21b20Cb47C1 Olllfl ' , cjmss PI 1o'1'cx4R1x1 Hlill I F ,I 1 111111 I 1 I . 1 IMI II In II I I - I A I 1555. A ' ' , , , ,, . . ' I I I Y 4 I I ' I gs, ' I :A -- I I - I I I -:III Iil l'I1P.C'I1Ib 'A' X f gf ' 1 f X ' I .- GPM - .1 f ,4,,. 7 Q 3 1 I , 1 ff A ' I , - 1 r f A 7 z 7 E 1 , Y I 1 - - T., . -Lf R.-1,32 QT I-F""A fi -i 7 -- 4J,5 . ' Q' 22:7 j! jj 2, M' . l3737iCPii75CPCXr5CPi17i1YlbffQb'1Z'fC7!1bC1ZflC7J'if12KJZ7ZK x X w N 'IH 'llln' Cll.m CH N236 fhiff Alfxnf lin Wf IQLX NAXl'fQ4-VINIWCIX IIIIICNI num wi lfmwf Sieiw Iiutlgz Ol R ISIVI' XX ISHI S HJR 'I IIIK l'l"I4l'RI Sl KCINN D H XPPIXI 55- UIQ I VI RY All .WISE R UI 'I'lIl IF,. XSQw Ol lwrw I YI!!! I2 1 lbill 5 1k 'fllli X,XlW Lkffl fix I.l' C I 1 ',A5AX' '.,f .f 1 Y' 'f,f.ff.f4j.,ff-ffgy -.f 'V '- fy j-,Ci U. 'I'lIl'liS'I'UN'S SUN5 VXIR 2 I lkl'I I. .-XXU KNXCQI OHS 'l.L'lL'f7ll4lIlL' r3fKD1f4Dffjyf3fwCb-fx3rwCbfY31K?-fr?-f?ff5ffi-f DONOV UN S PH XRNI XC Y f-va-vrSr U DR HXNS H CRIBSI XCH 1 Runo hl XXr xx f C XRIJNINR F VS OOD xl emma X Iflfr I X fl .'.'1q1"' rfffff. ,v "pf : J D ' Ip. I . U. IL. U 1 , 1 ' 4 L 1 1 4 f 1: ftf nfvlsa Q' 74 Q. to p.liI :mg - Q -mg A1LlNUEi "wk NL mmmtr'LuUcJ11 f.'f!f,f' qff.f:.' f' , v 1 v , 1 1 1 1 , IL A J . , . 4 4 L, . '7 L lg , UIQ '1R.-XI. 5, f' .CWOP D. D, 5. .IH Nzzmmz RNM: N.1L14..',.Jg ffmzm .. 'fi J' :ag 'x Ik 'Q-157 H., ,,-,.f .f', Y f-.ff-if ,f V! .. wwf., xllii R iillis I II X NN M, X NIIHORS 1 F1sljI,I'I S DI G XLS .f ., ,, .. ., .. .f 1 ,, ., ., H M-, NY, ,, if ,,f,,,,C.,- C f A .'W,'N,1'f,'f"L fI,pX5.f UI MV- I7rm11r!1L- ' wglwl 1 ,Vx , ' 1 ' 1 Vvlli , , ,QNFEQAXI IX , ,IBS C,!.L+- 'fu' in Ui-wlliqipliiaic' Cin fx fgklfflfil fQL'LJiQ1'LiVIliiiC fhlv -. 5 -vu Cv,-wtg'g11w?1iz1a' 1' ,,f,f,,,-I NJN . A , Vmmam N .xl A rx',Ulqh,XI .X i' .1 .. i..I.X f-vz,11J m ,f'xA,pAXf"-V Hill! S'f'Yi,lH'l' vlyxlx , - mfg ' 7'I'7T 'W 'I ' I xi A Ai J AV A L C2091mcxmc-oCboCboeo43o-Q-oeocx1-C:oCymQpuQw-9o-coCfcxCwwcD1,QmqyCxK3vK3f,Qf,.Q.f,.43.,9f ERICBSON MOTORS 5TLDE1sA1x1R 1 PACR-XRD C r E Lfllk on P11111 l 79 Rubber Ax 111111 HIL Ilf J H TIFFT fhuxy Str 'XI111g1t11Ck C o11m1t1c ut ll Ill C onmct1111t Smccrc COUgI'ltUI1t1ODS On your ZQI'1dLI1flOI'1 diy Hay yoy md great good fortumc A1tcr1dyou on your xx M1y xuccus rux lfd your Qiforra In LXLfyfllII12, you do And 111114111 1mb1t1o11 I Ill ll HIIICNSIO o CHARLES H TOMLHNSON IEXX U ER AND OPT ONHJ RIST 17 Maple bmw auga uc forumcmcur 7-'li fllfvflllll uf 1 VS IGFLESW ORTH NC nw JN 1 S 1 111 ll 111 COIIDLQUCUI U! NIL X xau Aluxx AWINIBIH ORDER OI' RXINBOW I OR GIRLS K3 f.4ff11,,'7l:f 1 nf 1 ' f : . ' f 4 K. , A 11l 1 7 "N . 'f ' 'ivffff' , ,I SH f Q oct 1. . ' Q' ' ' NJ ig. 11'k Q Cf yA 1,1f'n11z V ' A 7 L 0 ' O v v , , ' .. 1 N 9 I ' 1 ' ' ' 7 ' ' 1' - ' P! ff ,U y-'mf H1'.:fz11jf Cf1z1fr.:'lf 'A - ' ' '.1y'. K P y . lo? Maple Street ' ' ' ' ' Y ' - . . ' INA LQ. uk , -' H I' A 4 . ' 5 Sr' uhm' y'11, . A 1 I Cv ,WIS H1 Vlrffw ,,4 , . j . . . ' I, Qxi. .'I22 1 . Q 1 4 5 r N r k - 4 ' , P Y Y K C3flE'PE'fKD1P54P3f 7i'Pf:5fFCbfPfl5'f,77'f7fIfl5fACDfK'D'fKf7f5F':7rf5'lf2fA':7XbY3KfflD'C54rl'fPi74 15:7 f fxffff 14 L1 K4 1! 4 ffl! 11 x ww I gl N1 L '111 5 1 1, . XX 11Lr111111 f D 11 fan 1X f1 xiirx -112' 1x,,x 11211 viZiN1 frjrx ., ,, .. ,, ., ., .. .. ,, ,, ,, ., .,-, ,,,.,,, , ,,-,,,-,,1.f,, Y,,C,f,C, 111' 111- f,1.1w 111 E171-, ,L,::1111' 1. 1'11g11 S11-1.11. Q1f11K!1Arl11 111 1 111w 1111 11l1N 111., 111'-11111,-'1--'1 1 1.11-.11 111Q11 N',1llllJ1 xx-'11's. 111111 11111 11i11-1'c 1.x1x11 511.11 1111: 1.111 11- 11111111 11111111 111.11 iw 11111 1111' 14111, Wk'4i"lW'llw' H1911 .ffwll-nl bl 25 11 1 ffffff ',. 1 '11 f1'1f.", f .1'f,'ff!1 H1' 8,7114 I1 1, 11,115 11111-11-N11-11 111 Ll 111111114 111, 191S1X155 N,v,!.! I 1 1 v".'v.Y- .v1X11 JVM ,l'v'lJ!l111s!11'VJ,'v'g .11 1 , ff' mr' ', 11 -11 C. 11111111 0 111411419111 11111-7 111.11 g.,-111' 1.111:m-N 111 1111 1110. .-X111111111s11'11 11111. .M 111111.111,11 .11111 fi1u':1.111.11 Sk1L'11LC' ' 1.111.'-. C,11x1 11111'1A1'1'.11,1114 111111- 0 1111.11111.11 5141.111x F-111.1.1'1'x11Ag1' ' 1:1-1-1.11-1-111 14 131,111-111+ I ?1'1'N:11, 1.111111 -,11-I11 l"Qf1f.11.1111g11L- , "W y w l I in 1 1 IU. Q1 -aHP1if.1P,.'.fnI'. U1 111111-.11X111if 1 "I1f.11 .X --1111 PE..1.f.1 '-F1 1 - j' , I. ,fv.v.,. ,fl - f 1 ',,. L 1 - !i.4f.1L."-.LL 1717 :Cbfx3cy3fxCb0C0-3-1KDOc3-114?1J-3030Qyx3fKDfxC5xCb1KD'KD'wfx-fwQfbSfxQDfw30Cya4DfKDoCywQ1YQbfxCpc 111111111 11M 1 1 ,L ,, BLTLFR PRINTIING COMP XNY N AUGATUCK H ARDNN XRE S 181 f hurnlm Strut Q 15 lk lu Bm L 1 1 N1L1LlILlLk KIIHILLIICUI 190 IX1C.1k1OXX Strut ltulmrx C onmctuut 1 111 'J11111 11f THF Al LFW MOTOR IINFQ INC irulmrx fOI1'1CLfILL1 1-31:-.Zbf C1 J' D-K Cr I 11 11-I . . , ' , T C.ff111ff111 f1 1 111 J I 4 1 A 1 . V I','1iLf ffl!! UML ,J J !2L'1',1!f'5 9' A 's " 'I'h-,l.'w'- 'liig . 1. " ia ' ' " V d Vout of lficld Struct XY. " 'l 1 4 C 1 I A f X of J J J, 1 , J JRR 5 0 xv i I"-'K KD' Pfl K3YfDf1'C?' YNJYQFKQXKTFYQXKK YJXJFQYYQICIKUKK Xf2'F'lF'lY'.lC7CP'FCXAf JK? QCDOCNKD1 9-CD1 ,Cf QCX hgfl LUIB OI ILflx IN IHl ILTIRL THIL N XLG XTLQK PL XTE 8. W INIJOW D503 5473117543151 2SO30'CD4 I I1 INLIH' GLXSS CO .I C RXXTRWICH JR f SlRVICl IOR ANN CAR fi mfzf 1 ll N XUG XTLCR PH XRM XC X C KRROLL CLT R XTIL L WK Clumh Str N nth 'N m Nrr Lt u ul L f onmatuur Plum I1 J 11211431 Pl RI L XII SKU PA I1 XII XII DIC INLb P31 PSCYQKYSKPSOSOCPK To: ' , km of '56 : 4' ' A"'Ai If 'r fqffllll Y Y V' '1 Y 1 ' L i I f.HlJ'f1 f Y ff! 4 ' A ' ' 7 , ., , . 1. 1 , . I s X: : : ' f - H x . . . . . lfwffnf if ff, f fr .zff I ,min fl. Vulflu '.12l4 L' Iflvflvx J I, wg' l"ff14gL! 1 Q." lowlxll M.mi.mo lm-I Ifox V fn Y 1 Y ' 1 Y Y w L 1 4 , 4 4 1 V, 1 I lf. lf, N -Nm. lCLWqimfm' l'f'f.:1'ff.f..'wfl 1' , Q LU ifn' .IA fnu ,1,4 1 ' YA 1 N'.lg.l1'i i 1 N CCL . 1 I lib 1cPArl-LVIZHH I A 1. , L ,. 4 libflibfilfiiii if 7CIDClC:5i7iPi5i17iP0l0'5f7iCTiff'lPiC5iKFi4 711 Pl! AVLS DN S . , ff 1 .21 a I 4 - , -, ' X LH flllf? JAU!!TlL!ilG ENV. x HEL'- il E lf fp.4 .,. ,AT im lvl I xy I ll x X X K N 4309-wefcweocpocf ,Q-wqboefwfbwewclbwof rz-och' fefwcfffcywefwcpfwcxnbfnym-Qf,Q. K ff zffm 1 S Comm BROTHFRS WW Pl PA R 4 H0 U9 Charm Strut mm V Q EU C1 S Nu: Huck Conncctmut N U U HL COIIULLULLII mf :fum nf MILTb TV 3. XPPLI XNCL CURRIER FLBCTRIC LI mu LQHXVQ1 11 1 V 9 , , C moi 7iPf1C?lP4D1l2'fFQD1Pii7C?fP4'f3fUi5i1l'D1P'E43C7iB'l1I51"i3lf'4DfFl1?CP1Pli7liD'i'Clii7ECYCb1Dl1i7'2i7l'K k 75.31 4:2055 -V ICD" K,ff1f,g', 1gLp,f If jf! if L7 J'- HIT' J 'I 'lvl ,si f 1 VOR 'Hili " 1 'GER SET J X ff - + ,. -. ITU , ruh Q ect A I, , NA lg. uk Q I '- ffl X V ,x HI' Y 1 7 'w rv 1 1 1 1 4 NA k Mil ' 'wx .1r, l'1"f,'fUff'H' PA la K- H01 - 'ITYOK M I . I.u.k to flu- CQr.ML1.zrix1kg CKIAN' K x' Q A KU :XI I l I lx yy. 1 X' + A YI Ui- f f - 1 .X I I Oi AND S XX ls I H VSHIFTINIURI 1 l'RXNQl Il I IFF: I XRNI D HRX S S 11 Nl im Str XX mrlmrx C lJI1I1CQflLLlf ,iN'ffD'KD'7CTif1x1KlYff.1ffT'f'Iiff!Yiffffffilifififfj'f2'7kQfKD'CYlXfl774.J172f7i7'i1iffi4fCD'VQ77'X1' TO THIQ CQIQXSS OI' vi, l'l ClCJXiiR.'X'I'l7l,.'X'I'IONS Hlifl' " .HIS ,. . ' C. C IU. r ' ' r f 1 v L - 1 A 41 . J , llhxflblll L L Q ect '31C?1PCPMfli'CDW3w3iQ-P4l'4'i7'iK1'lCK5xf5"C51fLT'fl754'3fK3'3"'x34'3fP3Y7i4K3f'i47'3f73f3f mQf:-Q5f,-C.5r:-34m-3'xCb0QTXw4,vwCNKDfw3c-cD1nZx CONN S NILSIC SHOP 'XXC lx ,fbvf-. -X, f-,fwygxf-yfrvfc-.fgyqxfocnbffw W K, W v YMCA 1' lNXlfXTlfIxXMCA In LIN NUR x IH 'mul mllnr md Nu J IL! ifl THE HONIE M XRIxE'1 lv 3 Rululxr Au umm 11 I fx ill um L T e I' ETTER BUSINESS CI LB ix the home of tl L- ,K , , , ,. . IM fi ,f .UI ,Al1 c Ml mc scrrcacmy 'W' 'M' 'f Ifl1u1fIJ,fXzkv-DH' 'X ' Qi Tri ' 7, , , , HS C, Irl find 'Un' I'..lII1II5'X, "L'L Nil!!-1 lk C0 ' NH Iirfl A . fkicr MMI cf D111 fjfflf. jfffzf. 4 NH fff' C,'ffm,fff,'ww:fv nf 1 - ' T A A L E 1 1 ,, ,X Y Y Y f ,L ' - x A 4 s. J "ll",f,mf Yun Cz, B313 CWJVIILE fffmfx lffn' YH ff' lJ:fSf."f 'l.:f2fu" "3 Kg. 'lx fmm 'KULLJT Kl7'jPf:7PfP"f?Y3''iffifflflfffffr "f"'1"i" Pl' 7'i3",.' -"P, 'Yf"g""1 K 'Y '- "f"V rtfcyfjrjffxqv 43-f6i'C-ffiwf if-ffffiffi,-f-fiznilff-Swf W. J. MEGIN, INC. Gemerei Comracfors Mann Office and Yard 51 Elm Street P PA NAUGATUCK LONNECTICUT .. Y, ,e,. , V 'H f .' gfff ' f' T' -'X-fx fi--.i "'--'e-f---H "-fe -J:--iw 'D--Q-Q-X3-31-Q 2 mn! NAUG XTLCR SPORT 8. XUTO SUPPLX 178 C hurnlm Strut om I Ark 2 S4 J Ll llllL IIIILQIIL 1 RICH XRD DREHER Xnd Hls Ulchestla C fmwffzmfffm 1 W EISSMAN S GROCERY STORF 91 Bacbc blunt JERRX S WI XRRET u tm COIHILL mu I!! 0 T001 I4 S IH XRM XC H R 'XXLI ll MLM IIIMLLIL Id rl1wmP'Xrlx J Ml OI SON S DRI I STORI' AY7f?f71-5'PC345CiYK1VV'lVf-N4Y1'V2CA'VfYxi3'PffYK5"TV"fVbQ547C:'YCf' i ," fY"""gY 'Q5'Y'iKF'V'YYf f"," fffflllf ffl f v' uf v Y f,'ff1ff,1'U':f21L1ilw' Nfl A I ' ' ' A 1 , K 1 X A 1 . -Q , 1 , Ph 'J 'K-1241 .. .. .1 IQ. li Co A ' ul if f ' f J flu' v, 11 - 1 1 3 1 a WO South Main Struct J Q NJ k , -L' f,'ffff,1,'I,"f L UM ff ,' f,ffff,f!'w.'1m11,'x ff! 9 13 1 , 1 r 1 1 A 1 .' 1 1, 1 1 1 1 , JL A L . 1 L J 1511 ulwlwl' , -my N.1 Kg. la Cu ut ' ' , ku . A f- L ,"'A 'gP'1CP4K'Q41ifK'3fKl'Kff4'5'Yfz4fif.PffCD'f30fQ?fPCP'r2'A3iX1PC2012-CD'KfP'K3Pf7Kf7'C!C7Ff7'f3if3f uofvfivfjfffv-'iffi1C1c-ff3fIyf.T-wQDffDKDff:1KZb'lLbw3fw3-'f3f'CDf fIJNTJhYN'LNTNJX5,NX1JIHBT W1SHLS'HJ Ifll fl X88 CDI lwi6 TH li RRIST1 ll . CON! PANY Xl x noi' gR.x'1'L'l.fx'1'1cmxs 'IU 'IHI' c11,xs, Ol' ww. NfXl'lQ.K'lWl'fIli SXYINCS BANK i71bCD4'QYYXT,YY2'vCibC5fbQ1ff'i?"-QfY:-fN --, , , Dflivfiffiwf, .W Y, f The Perry Press. Incorporared PRINTERS SINCE 13:39 RY UN 'IUIY I v Cl UC X Cl I CIICIXII C OID Cllil PHOTO ENGRAVERI' 8 may -EIINN: I'I CJXI: IVXIIX II--211 IIN I IIY IIIII NI X.XIf,.XIICIi,1,CJXYIf IIIIII Cfffffffvfifm Nfl MI' q I I Illxli Qf1 4 W I , P I 1 PU-LI pile-xIC,Qf:',v-1 v-30CbrKDfw-30C3-w3-ibocD1xCbof3cw-5-143ibc'CxSvCx1C031rSu311-4Dcr3cw3cw34w4D1 CONC RAXTI I 'XTION9 TO 'IHI XSS ffl 1 Sw 'IHI N XII XTl Ili N XTIUN U B XNIx DRIXI IX ISANRIXL N! I 1 I L TH! I URN Xfll YEfifl3PiC73Pi'f7iC7if7i4YC7Pl1i'P3FfD4P?73P3'K347i5f3'Pififfifikifii l.'Q, '-1 1 ' Ai film 7 'ff x 41 ' y w j w ' ' T f f 4.1 ,111 f,4 I .31 L. 7 ' ' Y ' Y ' .' 1 A A I My ffm' l'Ufw.zf lkffmff l1f,m1f1z111uc' Cn 'fm 'L ffm! llffwyzf l3wL 1'1 ff S111 fm 1 1 4 1 Y 7 W 4 , . A 1 K3 bTInPHEN .I SIN EENEX TIIL IN XUf XTLCR POLICE XID XSSOCI XTION INSLR INC I I II VN VIII COX DR HEACOCR I l fl MRS ESTHBR CRIMPTQIN BECIIER CILACHLR OI IIAWOI ORIL c Sr gr Z X H ILLI UI WI CHITTEINDEN DR I ICTOR C XSSELL X Fif737lC7i0'l47if7i473174374D13Ef7517C7f3'iCKD'f7'if5iP4ll4?iP4P347QXPCD17'lfPif5lf54D47'4Df5l'74Df7i'f C,7frf1,'2fif1fw,','f fff Cfflnfffmfg Ulx nf, C1 1 7 X1 ' ' I I . I v w Y 1 Y ' Y 4 - 1 Il 1 . . ' 1 1 , 1 I X1 X1 4 , 1 n n , 1 .md RIIA . IfS'I'A'I'1l ffmffllffifm HM nf Clfffffefizffwffx uf' Y v Y 0 I J X L ' ' Mail S rect Beacon 13.1115 Cwnllnf zzefm fl 1' 1 I . . I Cmnffffffffwllx of . . . . . . . C k 4 . . I A . f A 226 M -.uiow 'E ect N.1u ni uck Cormcnt' I t Com Mjlllcfllfx' fm' Cow fffmf1fl,w of v Y v 1 7 w I A A Q 1 L I L I 7li7'i7'i7'l17lf73433473fK?f7f31PCPfli7f7ifX31fC?K5'75l?7C7PC.5f:b4FC??3fl7l7iCPf?f'f,PYD4jfK34KQ1 fem-fb-w9ff,vf-cirffjvxi-uf,fgffvgyri1fpffiff:1,cbfK:Y,4:ffbfr3mq5f43wcDmQfK3wCsw-cfAKDwQvf:x HR 8 HRS NIEHS R XI DI RSUN H X xa XIIC N IYSH S I NIUORI ' 4 H moi IJ s NIIN X NNN DI NN H 1 I Il Coi C3423 illkl 3348.713 fC3'HCPkPx5737lF'Ef'iC1i'KPS'l'i nf zfflffffffu I gf . Y . 1 5 41 , 7 o . s n L A o . A J s, . f,Wff,fju'.'1m 115 DR. IC. . UICL4 NICY CCl,'1IiA'll'IA.V' JNQ 'ICJ 'I lil. KIASS UI' ww , A . I A 1 MxlA4.A,,yL!U A RLJXI. l.N'l'.-X'll1 .My ZX Y , 1 , gfx Y'UXIlif. AND CHII. HL XYIQAR -N N1,lll15fI'LLf LH A.'Lf IT X 1z1:k:1qL1r PQ! I X THI WI IRI41 DH KN fUWlPANX mx QUICK 1 xsmox CINIRI f I IXILUNUKL nun! ll wCDr DUUN Xl TUUI UND HPI CO :-C7fw3cxDo3oC7oG-0-QxfCbfwCDc:Cb-1K341C7rf7f,pfXT,w -'Dff-Zocwioipfn-f:xKDwCb1 li' 7i'5l47fl"45Z4PCN"fQ"Xf1Y7C'?l'Pif?1lfx':fix-'P-TAN-'K""fig 7lTX'CfXlQ7'K'Q3'KTY"fY'ff Cf ,1'ff'ff1m1f1,x uf 1 1 1:1 - ' N ' 7 4 4 '4 , 1 3 J . 0 J J . A . A , A A A l'Qf"Q' if f Qfwl 1" Air C.f,1fffjl!ffmLf ffff' Y ffl ' Cm 'f , ' Sin ' iUI1gIAilIl1Illli1JI1S mm Yo 1' CQIIIJLILIUOII Dux' Cn 'Ifvfm' Q nf ' v ' 1 w I' A 1 J . la A w3fr31I-3fbCbfrQ1m-3-oCyrQy:3fI3frQrw-3fb3w3fr2w-'3xf3fIQ-fwCb0Cb03fbCb4bCb-'m3fw-Qfm31KD4JQcI21b-C4 fffzf I PULST SI' RY If I' ST XTIUIN G XRI XND S C ROCI RY I RUIIIIU AIU LM C mmm Str IN L11 Hunk C OIIIILKIILLI II IIL C OIIIILLIILLII IRI SI QVIC IS SLPR If ffffff ff! C 111 Ifmf 11! H XWI EY H XRDW IRL IIRFD b REST IUR XNT HL' 5 IL' OH IINI IOODS IND APULA Rmb S H um N Ill Stu U I IOUULWUI Ill I Comma mu II I III II11mI X1 ON I-31 Dei?-cvCDvxDI K3 Kb: x.bo3w-34 Cor f,,'1ffI11!I of Q Own f'ffJn.u1f!I of v V1 1 W f 1 1 1 v 'I I 4 ' , 1 I 1 , , i , , i 11 I I 1 41 I I -' ' -I A E Ill 3 . .' cc-I .1 Ag. ' , ' I NJ lg. uk f ' " XVIIf f .' EI .II .I .I I IiMII CIN! f L I' fff, in X I I' uf Y ' 1 1 9 v w I J L I J K L z XV.I ' I , Am I 'N , l'1'ffA.'11'.m!ffr' : A ' 3 : ' f f W3 ffl I INV VH .fo I .I.1' f 'ut NJ g.lILI'Ii f ' ' I NMMA I Ii l IDI HIM' PA I - N6 I K , J, --1 45 PQ Diilx iicil C1551 'lil 'QP KRPAKWB1 1,731 X,'lPX'3'K g5K'QXRDkDK,Ql Y vqi,vy3fKD4n-Q-crc3fKT'fC,vof3oC,fqY,,qYVy,f , ff, THI WI' R ID I RON 10N C0 lkl SY lf -1, 1 fTYV,'ffYPi'K,,"f,YKTfXf"f' ,rf IDR. 11'f-I,XRI,IQ?-S S. IQFNYIIIEV1' UIRNI S I1 IPR 'H IL fn SIN ILLNIIH IS KRT STURF IxUIDfXIx NIOKI N111 N111 Lk 1111 IND uh IRG 1 III IIIS UR H XR01 D In DU IDS 1 XIII J 11 Ib KN 1 USIUIN STUFF N C111 IL fi C7 wCbff4Dw-C-1 , , 14 A ffm L',"1fH 1 'A F 1 I' 1 "P 7 'S' I I FIIL L1 . 3 I 1 I . f,'ffN,'f 11.1 1111 ff! lic. 111 Iivllx f1m111'11111111 ,211 .7 - ' 19 1 17 1 1 I5I,.,f1..Q , 1 1, -1 Q,U'h I I I 1 1 UI 'Q.111tg.11111k C11111111LV 111 Cf,11,f!1f'ff1f1:. ,I Y ' T Y v 4 v 'IT YY Il J' A, 4 1 J . , , f,fflf,",Y,','f!,f N11 MQ! ' 1 ' ,If 1v'1!f ft? Y J '1 "YH-,IV X!-,,!,l,, ISC." Linn x ' lI , J J x QI H C,l1111'1l1 1-1 1 '. RLLII1 K Co 11111111 f,.'ffff.,'.'ff.f11,f.' I5 11 XYIINIILN f xxx 111, IVV! f A if 41175 ' ' 5" if xfwff, ' K V FL -g-1,A 13 L 11 I,'fff.,'13fff,1'w 11 1 ' 1, Ka I1 W ' ' ' ' ' fV.il.l1,X'1 L1 Ii Q9 VREI1. ,DIY SI CERI2 A I A Q' J 0 Q L G,'f,' - fif, CJITCJ1 QVRISI' I lf A C, , .ff,,y,,-fl , 11,11-Iv',,L i f:a.'11fl1.11'1l1b11:1i I1 , . " 1 .11:g..1:-: II 1121111 1jypfQLvYQf-Qf1'Q1Qf1:QCxfJli' Af? Kykfllif ti' ,gif -,f 1- 'ka fl-11 'ik ',ff-Jlf? A Kflfj B III! IIPCI 1 fl II1 fuzz I md Sm r ,SW CONGRESSNIAN ,IDI PATTERSON Cldssof IQZQ C0711 fzmc fm U CULVER FI ORIST 184 Church Street Naugatuclc Connecticut VISIT OUR NI XV STORI AND C RI I NHOUSI 611 I-hgh Street Gund Prulfzng Spin e P37iCiCDOZCi45lflf7i4lCPi730'iDlOC:3fP3037ll7CbC7S1b51PlOll17l03CiPlDllCX7l4 , ff-. . . f . 6. J, 4 ffl I Ill jg' cj: ICI. 4 . ncaa. ' , Q .I I ,f ,M I W 'W W .K 1' I 4 P' 1 ' f 9 ,A 4 , -, I - 3 f I if 1 52024PiiiifiliiiliiPCDf73'KK3K7iKZiPE1P'E1J2ilCDiKDiPi7llCP3CiK73C7l0i454i1PEOCPf 'QbOEOCD'b51b51 PS1 I-ii ,CX C nf fn S XVI' WIORI' SL P11 R M ' Rlxl Tw IIONS BMI IOC IXINC 111 Lf 11011 I 11111111 11 PCD- 3'rCHOS1:431 fly NDROPHX S PLRNITLRE AND XFP1 I KNIFE S 1111 11 11111111 fHE.,11ERQ XRMX U 'N U 1 SI PPLIEQ N11 1 1 I 111 uf 111 f BE -XCOIN HARDW XRF N11111 511111 ILOII I ll BE XCON NI XRRET N11111 N KZ' 'XII IRX and SONS -XX 11 ' 1 2 71-24 KQV YQN'lf1?fPCiV Pff5'P'T'YC?'PC:YPfix'PfX 7'f3'Pfl5"f7P4 - KD' 753' ffffff, f'ffm1 11:11 gf' Af 'S , v v , Y v ' A L A ,ff W! HH! 1' , 7 -1 N Q A L L 1 JL Y 1 I T ' A J ' ' f,1l1KU1 1" C111 ' LII Y Y 1 ' 43 Y K. J Ll 1 K MNA' 5 JDS" i , , , Y , , . ffffff,"ff.'11' 1121 uf' 1-R111 PAR 1 , 11111 illl 11115 f 'L . . 1 QW f Y Bc. ' xlllx - My ' H1 '111' 1 K 1 ,1 Y Y nv v - 1 XXFN- 1 g ' J 0111-11 5111111.15 I51.111111 I'.1llN, C111111. A ' X C,l1111'1l1Q 1- '1 N.111g.11111k 61111111111 111 fff II 2 1111 1 f, 1' A A Q J A A I Ax ' A Cfff1f,f,'1f,'1z,'1 1111 f, 1' B1-. f.1Ilx C11 11. ' Y N ' 'W Y 1 41 Q L L lIlf:X'l' . fl? OII. ,I-Llnfl JIM K -ful fi ffff1l1'lf1f1'n,11,11 f ' I , L A L . Q 11111: 181111111 I5.1Hx -'ix rip-11-i,f-iaffxxi -if-gf'-2--,f 1, Y r,-'n-T,-" , -if Li' fp,-if-1 pw,-iiufjf 3 -1 if L RV! S H XRIJXX XRI4 PATRDNIZE UUR ADVERTISERS I NIII TON SMITH mm c ous B0bQO S TI' X XCU SLRVKE X1 un 1 I I DW XRD CHICOSBI S NI XRRFT l I XX HITE SW YN REbT XLRXNT w-owe-1147QffcyxvfmoffoffoffQ4K:w9ffof43ff3fCx,-C1f:fn3,offooCboCpoowOwcy,Cf:ofrCx Co f,ff1fi1f,fnzIx fff V 1 - 1 1 L ICIQ I ' IN i '9 v ' w V A L A L 1 Iiynuorn lxlllx WU RL11wIx'r' AYLIILIC 'Xl vtitugk f,OI1I1L' l I ' '1 1 9 1 Phone PArk 9-'lflll IXX I L' ' I I.lfI5RIf,A'I'ION SPIfC,IAI.IS'I' 'QH4 Suulll . .' Sim-cz I'I..1z.L 4-f SHO f..ffIHff!lHL7l1'x fif- 4W ' 1 X1 Y , J Q f A L J H. in Str - V' liuuon Falls C,7f11,fffff1m1J,'X 'ff . 4 , v Y I A A cxwc9f,'CbcwccK9oCwew43s-eoe-:OoQ-wcoQfwQ1:-e4wof-ow-o1,451-oocxwcbooocw-Cx-C000-ibn GXNS NC UR W XLTER J REILLX C 1111 DR D XVIU H R ILLSTONI' M11 'X LI 11111 I1 V WEIRS PH XRWI XFX ll NIANLLI I X S BRIDX1 SHOPPE 2 ML1dmx XII N111 uudx Ill Q 13110111 PAM 2 DR LERWI -VW Ill SIDNFE N CROSBI' Rf I IL L11 N N111 1 111111 -C5 ffbf 'Scif FUI S If SNXFPNEX 7'Q5f7C,Y7Q5f7'QPf5Q"Y:?'7Cf?4XYf'5QF4KtXffl 'rYf,1lfv il: rj- kfivffv-1 V ,rv fV'-fi .fN'ViYvVfv -ff 1-'ff'-ffvyff'y,f Cu ,'1f1N11f11'1 17 C,f111,','1fgf1,11,-51 ,1 7 1 Y Y v 1 J x Il ,. , Q 5 A , H111 ff 'f11,111'1' Q14 -F v 1 '1 Y 1 Cff7'1f'f!.f'2f.'Lff1'1 'ff' 0 I ' . 1 QQ J X A A ' :I 41 1 x 3 7 w v r . J q 'Q AV 4 K ' ' I IL'1'1'.11'c . -1111' ' ' J ' ' A A 11,1 gk lg Cu 11u11111. ' Cf1111j1f'1,111!1 ffr' ., Y 1 1 1 1 - J Ji 1, I A f."fff!f'f111'7' JN ff' 113 1.42-C11 ' "A 14, gf ' Co iLf1LL1A . I- 1 711: .12 CM ,11f1f1.11,r,f f' , 7 Y , W 1 . DR. . 1 J 1. 1 . A 1 . , KA ,ffl l 1H, 1 V UI TC JMlfi RISIV ,Q 2, 1 i Y v 1 V 1 ' - 4 A fn. A. 1 2 JA 4 l-1 L1 ll' JMU . '. 11.lI111'i C LJ - '1LLIA Cifii CYPQY 7i fTlK5f57fhiKK5fDl'Dfl'DK'DA'?'KQ fflKi7f5'f:1K'iP'flK:?f 755 4...


Suggestions in the Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) collection:

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1980 Edition, Page 1

1980

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.