Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT)

 - Class of 1947

Page 1 of 216

 

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1947 Edition, Cover
CoverPage 6, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 7, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 11, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 15, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 9, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 13, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collectionPage 17, 1947 Edition, Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 216 of the 1947 volume:

' ' A Q INTER NOS X. Page Two OUR SCHOOL INTER NOS MR jOHN HOWARD WIIII ll' L Rl But hllt so xml bcloxcd .1 mm ls hc NL xx ns thcr nucrc m court of lux Llngrcc HL xx ls so gnntnl of comhuoun Thxt throughout ll the xxorld xx 18 his runoxxn Al oi hlx LICL LS PW r U V .K fx . 41V I. Q 1' ' 1 A V A 1 K 'i' A . fi 5- . . f . . ' 7 '- .Ky , . l xt. K. ' A ' . ' .' 1 Y 1 ' ' ' . .Hr '1 fzrff N lm cmss Mono COI IIAMUS III C O SUMUS rims ccnc LAHINIJI AND WHITE, 1111 cmbs IIOWER FI All INC ARBU1 US I I I N 'I' li R O S w v r N w 1 j 1 ' N 'W I L , J 'L I sk flI"4f Ifmzlf. tfmrfffmf rw .zrej 'I'l Ili . , ,DRS Y Y 1 Y 1 1 I r -1 w 1 w L 4 I n I N 'I HE' PROLOC Uh 1 the class ol 194 .irc About to unter 1 str.1n3,Lly Clmngd world .1 world tlnt ns stutlnly pulllng its t ut from thc abysmal depths ot .1 sm yurs war As wg xttntl it the trowsroatls thu nus LlXlllZJ.tlOIl extends to 1 I but SUIHLWllll blftlnng, lllNll.1tl0l'l to bccomn .1 I ol .And to must ln tht urotlnrnous tnlts VNl'1lLl"l lm .thmd l .ucnptnnkg thus Llldlltllbt we should ponder thc trug worth ol lrltmlslnp md umlcrsmmlxngo Lmbodxul rn our tlnsx book txtle INIIR Now lrncntlslnp .Lnd UI1Llf.!'SI.lf1kllIlg these ptrhapb tompmc the clcmenth ot that great tomorrow tor whmh wc arc truly strnxnt 'vhy we each do our humblt part xn thc slnplng of tlnnp to some Paz lNAAlfR US . I 1 , W., ' jjx , , . K -, ,.- , ,, , ,, , A . ', ' '-Cl' , . ' ', " A I L1SLfAflll I A'g 2 'A 'A ' f' -' urt All ' A Af Af' I 'A' '.. n - . ' , ' - . ,. v.- . . . . . . A l V . I7 5 .A , -A L- A V A- -.V A h Av' y. A f V V. .- . f A . - ' A ,- - 4: f'.'bc' INTER NOS IL IX THE BOARD O EDUCAT ON N' I L I LII! N C LIL II N N LII I J RL IIN IUII N K N IX L NM! I Fu N I N lk I uk I I X INUI IQR .US f,I.."xNS Pl ILM I'.Iss.IIKIg mul! .lI'L' III' xI.lIN mm III II4' ISIIII xxIlII I.llI'UIlIL'I', xx'.IIIII ,IN IIIL' LIII, Iqllll MMIII IN IIIIIII III IIIIIII' III VIII ISIII 'IIIIL MIII IIIIIII -Im-II III c.IIII III-,III A tmp' IILIII. wII I'-III Ivru my Nw ' II.IIIIIII'I' III III M- IIIALQII NIIIIIII xI.IyN, QILII' IIIIIIII II.Ix'u I'xIIUXNIl IIIL' wIIrIII gQ III' xx.1I AIIII III-,Ir III IIIL-:II IN Imx - umm Img ' N .IIIII XMJII .iI'L' IIIIIMII . KAI III -If I Iv .lI'L' xxI.ImIIX nt' Iu.I.Iy Curt .IIIII IFIIIII .IIIII I I-AIIIIII, IIII. I'mII.! IIIII' Iirltlc, NLILIIIIII IIIII mll, III .lIIl'l Iur IIIQ IIQIKLQIII IIIII' I'.IIIIL-IN II'J I, III NAIII XIII ox XXIII! IIIrI1L'II 'IIC II. RA XX'IImI,VxIIIII U uf Mm IN'lIR N35 mmf' ew I L- I- J P Fg 'I I N DEDIC A'l ION We the eltss ol 1947 elo wlth rexerenee tleehette our Xetr Book Inter Nos to the nnsprrnng memors ot Mr P ter I lolex beloxed eoieh II Nauettuele High behool lor thirty erght yeirs Prohlbly no man wrll exer be lounel who was more eleeply xnteresteel nn the weltelre of our town s younger Kgenerttxon thm Pete loley Dem ot Conneetneut Coaehes tnel the mrrtele mm ot the Niugituele Vtlley Une neeels only to loole tt the lust ol LlIUIIPl0DSlIlWS won by loley eotehee squtels to FLLOLIIILL Pete s true lnlrty ts .1 lll ter ol rn D mm, hrs etreer IL W s not only notetl for the lllttvh e tlmre ol his tetms but rtther lor those un tte enough to ull hlm lrlenel or J te vs s e LN xx is sports mentor Nerther our elxss nor our sehool wlll ever he nlvle to put lnto worels et lrttme trlbute to honor this mm ,unone men vsho gne hrmsell so unseltrshly lt rs h.1rel to reillze th.1t he rs eone But tlen lt seems there eelme but teunt As from hesonel the hmlt ot thxs wxorlt L L KLI' unels l xo ULlIlKl l IIIL I' UIYIIIIILQ U NN N I1 Xlt l N ' 5 R U S A' "'- -.mM'. 'h'llA A een, L 'K' ' L" l' nf 4' ' ' ' " 1 'l ' ' ' '. ' . - ' . - qualities of sportsmanship whieh hc instillcel in .tll ol the boys who were fort 1 ' ' K' ' ' F I Ie - ut gt tlrieul too. 4 'e-ll like th- l.1st ceho born of .1 'c.lt ery. So ', .is i, some leur eity were one- ite- Ar . lx' K1 e- ' K lr m his .ir U I R N III JRIAI I 111 AuLIrLx IXCFIICI' H1111 111 f 1Lst I Sun C lv mmm Audrq bw mson Sm!!! Clllilllflfftl C CIICXILXL BLIflLlCNXNIxI Cuto ll r IIDLC AIILL DLI pl J 1 I IL I MyrtlL HIVJIIICL, IFC, IL1xL N Rum luuu IlLmor IxLnnLLIy orrunL wth babma Z.1lLsIC1 'f 0105 1 f I momu IL.u Mxrtlf. II1rLImL Ar! X'111mI xtt Spain xmu N IIIISSL rncst DINI lI'I.i Adzerlnnxg RICIIJTLI klllKLhLN SIIIIUCI ArmLnInLrL Nuxton C ulur XIIFICCIIC IIL1ly R xymoml H0tLI1IC1xs Robut IILJL1sLIfC11LLI1t Stux lrt WLlss IJ 1 ng C L11Lx1LxL HL1rIL1LwwIC1 SILPIICII Brody LL DLI I hom IS Srmth Rm I orwon IIIIOKLLIIL MLlxLL LIII Rnulscroit Xllf mm Rum L M IIKQNIFCC bChICfLf C ruL SLIIII Lf ICCIIICIDII SLl1m1tL L III SCIIOIILILI Ruth SCIUYOVN Iols Smith Ann bullnx III VmLLnt HL Iols SIDIIII C Iurlu DLC 1rIo louns BCFCOCIII Rolxrt oms IIILC lxrulllxoskl Wnllnllxu Nat0wLI1 Robut bt1uIILr Ilmom IS XX .xlxh Hu NHL IIIIIIICLNXILL MlILIrLd IN11tL1xzLxukn C IIIFILN Smtom 4 1 lr r ss ILIISC Crum L ll If IN ' ' I2 ' CJ S If D 'C . S T A If If Ifnfilff '-' -Cffvizff xi IJ . I fI If 111 Ifrl 1 INA .u'i.1 " zq Q ' ,U .I ' . vii-gmm . ni I I I- A ' -A Put ich -A511111 1 " ' I .VL .M, .K w AA I,yLI'.1 5' Llgo . 'Ii - I 44 ' , . 5 ' , QL -. 1- 'l, SI1'I1'IA.'4u .I4 'f " I D 4 -I u f V Ii .4 -I..1f0 . I A Cy: i.1 I.oLIs I "4 IJ fr.j1,u "I . .f "y 'H n ' ally Y 'Il'. IL li 'QA ,ll ,k- fx s ,-k- . 4 1- , I 12 , 'I . ' MXN Ali I - Piw 1. II ,I lu' l".u',' U13 A11 fl f Mi.. l.L f ' Q 1' g 'I IN'I ER NOb Pxge E141 ul ROOM ONE ggi 'ff X 5 1 23 INTER NOS Page Tu elf e WAN ROOM TWO INTER NOS '5' 1' Page Tblflffll ROOM THREE INTER NOS Page Fourteen ROGM FOUR INTLR NOS :P-P ff P.1gc Fifa 1 Il ROOIN SLVEN INTER NOS wif ww, MR KEHOE Page Slxle en Ixn r IL U L I X L LLM! IL Lruzsnd L tcmporirx lhscmc msd I xc r Ipuhrs Oxx X x IUIII W VLKOX I N X, x N N IT I I NN :N L mx nu L mum th LLI w IN'I IiR .'UX To Mr. IfcIxx.1rrI I.. ' -hoc - Aw 'g.uILl.ltl0l1 .1m'ru.uI1u wc !.1Ixc IIIIN ULMINIUII to um vcr In yum our vmvrc Ih.mI-H Iur your umIcrNI.1r1IImIg .uw-I gn Iuuc IIlI'0II'QIllJllI ur Im! txxu ymr .Lt Naulgy Ililgh. In rulrfirmlxg wc Imvc In-ImhI ux mum of rhr- mm! IIICIIIHI' Iihl II.1yx of our I rs, XY7 r-1' I that Lhlrirl' thi wmor year yur Ilrx ' - . - I a' . x thx nI'p"ing LIN of 5" r cm ' .mI "Ju A. A hip, XY" IN .1 II- Rh-II I . 51.1" wc- uxyrc N tu you Our wma-rc .HMI IIQ'.iI'IIL'II xxixhu for your flctn ' 'cry 'Iha I Im nr' IEW", INTER NOS MR QliIrl'1ENDLN In, Lldgfl ll 1 N 1 N 1 1 1 L L NN N I,,l L1 L 1 1 N N Ll Ll 11111 Lk L N 11 N L 111NN11111 11 N 111111 11111 NL 11111 11N1 1111 111111 11 5 N XUL1 L 1 H lL 1111 ' kk ,S x 1 N 11111111N 111 N 111 1111 LII 1 N 1 1111111111 111 1 L5 11 1 11111 L 11111 11N L 1 111 11 11 1 1 N L A1 L 111111 1 L Xl 1 1 1 1 1 U X 1 L 1 VN 1111 1111 1111 1 1111111 11 1 L N 11,1 N 1 1111111 S Llk IINI L I 1 IN1'l'l-QR N1 .1 '111 'l1111f C11-X55 CD15 1213 11 11.1 1111-.11111-.11111.111111111-x1'1'11111.111 I1lIN 111111111'1111111 111 13111-11 111111: 111 1111- 111 111111-1N 111 1111 tg1.11111..11114g 11.1NN 111' 1111i 11lI'OL1KQ11 1111 111111111111 111 111- C11 11111114. 11111 11111Kg1.11111.1111111N 1111 1111- 111111111-111111 111 YULII' 11111111 111 11.11 5 111111 .1111 1111 11N1 111 111- 1,131 1111- 1' fllft, Y11 - -1-1 1111 .Lk1lO 1 51.1-111 11111111'g 1111- t1C1 l"11V'. Du ' 5 1 ' '1 1 1111 . - - Ll F1 1l.1N 1111NN1-11 1111011511 1111- K"I'C.l1L'.'1 W111 111 111511111 .111L1 .1N I' 4g1.1111.11L- .1 1-1-111111 111 11-11111N11111111111 .1111 11l.lIlKUC 1k.lkL'S C.lL11 11111- 111 1 11, Y1 ' 11-.11'N 111' N11111111 1111- 11.111 17L'L'Il 1.lIA 1111111 11111111.11 111 111.1111 11-- N11111N 151.1 11 1N 11111 1.1I'l1lN1 1111111 111.11 1111- 111111111 1111111-11.111-11' .1111-.111 111.11' 11111-1 111.111 11111'111'111111111N 111-111111-l'111'L .1X.l11.l1W1L'1Il11l1S 11111111112 'l'11111114-11111111 11I11I' N1111111l L1.11N L11-11 1-111111 11.1 111-L-11 111.1 11- 111' 111111 1111 171'C1W.l1'L' 11111 1-111 1111. 111. 1311143 ' 1111, Yo ' 11.11-111' 1.111 L1l11"f - .1111 N.11'111111-N .111L1 11.111 1111111- 1111-11 11-1 11111111-11 1 11' ' 1N1- 111 N11L11 .1 111111111-1 111.11 11111 111.11 111 .1111- 111 1- 1.1111 .1111 1-- 11 1-N1 1111111111142 11111 1lll1JI1N 1111111-1 11111 11 111 .111 11111 1 111 -, 11 ' 11111 1.111- 111- 11111111111111111 111 II1.11ilIl'Q 111111 111111 111111111111111111 111 1111- .1111'.111LL- 111' l'JL1f 1111 11111 111 11l1w 111-11' 141- 11 1N 11111 L-.1111L-1 1111111 111.11 11111 11111 1-1 111-.11111 111 l'LKLL11.L1L' 111 1 11111111- 111 111111 .1 111.1111111 111.11 11111 111.11 1111 1lJlll' 11.111 lll 111-- N1-1' 111! 1111- 111-.1lN111 11111 KQ1111 1111111111 111 1111-11111 111.11 111- 111.11 IAl1iL' 1111' 1'1A1J'L'I'1x1.i1L'11l 11-N1111111g 1111- 11111111 111 111-1111.1111-111 . 1 - 1. '11g111-.1L1- :KN 'KJLI Ag1.11111.111 1111111 11l1N 111311 511111111 .11111 ' I' 11.1.1.1 111 1111- 11111111-. 11111 1.111 111111 111.1 L-11-11 .1N 111.11111 111 1111- L11111111111.1 N1111111111 111 .111 .1N 1.111-11 1-X111I11l1'1J111U1I1 51111111151 11-111 31.1 .111 1ULllA 1-1111111 111- 1.1 -11 XKI111 l1 Nw. 11. lf, f,111'1b ' ' JILN. 5111w'I'lI1111111LI11111 51 1llJ1J1x INTER NOS THE FACULTY OI' NAUGATUCK HIGH SCHOOL MR EDWARD L KFHOF Prnztrpal M195 Florence I. Anderson Erzglzrbl U S Hrflory Gmdame Mrs MIHDIC Baxter Cztrzerrrlrzp Errglzrlr I MISS Mary S Burke Erzglzrb I Frernlr I M159 Iranees D Burn5 Biology Geometry Mr5 Kathleen C Byrne5 Adzarzaecl Matbernatrfr Aerorzaulzu M155 Madehne F Came Sorrology 1 European Hzftory I Mr Henry C1e5levs5l-.1 Algebra Geometry M155 Colette M Daly Frerzrlr I I1 III Mr esse F Dax IS Mzzfzf "'TMrs Frances M D1ekerman Mafberrzalzfr M155 Helen E D1nneny Erzglrfb I1 III Mrs Elma N Eames Bookkeepzrrg I II M155 Mary H Emer5on European Hrrlory I I1 "'Mr Raymond K loley Sot1alS1r1drer Albletzr Director Mr5 Anna W Glbbud C1I1zer1rb1pI A7If1?IIlHlIf0IJ 'M155 Lourse Gramger Izrrglrrb IV Dramalrc Arif Mr5 Ethel M Honan Corrzrrrerrzal Arzrlrmeflf Ger1erfrlMo1rberrrar1rr YM155 Martha V ohnson Sferzogra by I 11 0 rfe Pratlne Mr Charle5 Kenney Director o B091 Pl,7'jI1l'dlEdIlCdfl0II M155 Ethelmae Kenney Dzrefior o Grrlr Pbyrrral Edrnatrorz TMr5 Ehzabeth C Kmg Lrlrrarmrr Mr amei A Krayeske Pbjmr General St1E7If6 'Mr ame5 T Leary Cbermrlrj Mr Edvsm C M1ller Erzglrrb 111 Dnettor of Sa elg EFMIBS Dorothy M M055 Home EL07l0lIl1L.l M155 Della Nyberg Erzglrrb l I1 M155 Gertrude E Peek 79 eurrlnrg I 11 Mr5 MaryG Penro5e Ar! Merbarzrral Draurrrg Mr Herbert C Phalen Ger1er1zlSbo1 1 Il Mr Henry Pope U S Hlflory Wforld Geogra by Mr Leon Sarm Plrymr General Srrerlte Mr5 Pearl A Wakely Llbidlldfl M155 Eleanor M Welles Lalml ll 111 IV 'Department Cha1rman 'Hn Absenua Pag lu 3 4 I i I. -. , . '- , . . , . Ji 1. '. ,, ' 1 ,. . ' 3 - ' 1. ., . , . , . ' . . - - r .H . . V ' 1 A - Ay .. . 'W , ' . ,.,' . . ., A 1 .Q 4. ,, . 1 , , J 1 1' ' .. Q , J. . 1 4-' , '.. . . ' ., , . 1 , 7 : 4. . . .. Q A . . 1 , Q I . ,. . . . ly . . T , .H . . y Ta , ' I .Q V A r , . , . ' . .'. r - r 1 . , . . - . 1w- - 1 I' 1 1 , . . . . .. D Yi . . , , 14- 1 . .' .J . . , J, . , , ' ., . . f , .W Y M Q y 4 . 1 x I i 1- J ' l .!, . . , . - . 1 - -f 1 , . -14 . 1 , . - . . , p f ' ' I 1' I . r M 'clll' INTER NOS THE IACULTX F --,, M155 ANDERSON MRS BAXTER Mlbb BL RKI' 1NfI5S BL RNFS MRS BYRLES M155 CAIN! R CIFMPXVSKI Miss DAIX MR DAVIS 'Q' DUNN DINXI NX ATRS IAMIN BHSN INHRSON P14 1 1 P 5' Y - f , 5 if- ' si A' '- , A 'g l 4 Q, . .,,VVV -sl V A fff ' ' A T, .-1 J E V TE V E I f , ' A 1 , -:W V , , M . .' ,E Q ' . ' ' T . I . 1. f x . T . .fc 'dllcllj flfla INT1 R NOS THEIACULTY YN M WM MR P01133 MRS GIBBUD MISS GRAINGER MRS HONAN MISS lOHNb01N MR C KFNNFY um F muxwm MR KRAX ESKE MR IEAR5 ffl Mm Moss MISS NN Bl RG Pu In ' Q' 2 F. , I ' ff- ' ' ,g . ,, if 4,3 1 4 , V sn ' Q A I 1 as. VA4 Ig .,.,-' , N 5:1 1 . A , 4 I S' fl'-. ...fiif mu, MllAl.liR ' 5 ,lu ' ull-1 'I 11 lf INILR NOS 'IH IACUIIY MISS PPCK MRS PINROSI IX PHA! X R PDI-'I MR SARIN MRS WARIIX 'S Mlbb WFI I Fx MRN DICKI RMAN XIRH RIN N MISS 7l MBRl Nlxl MR MLC ANN NIISN I5RA7IN P14 In ul lm , E : l 4, . . xt X . gf 9 .f I .'.' jf l I '. 2 ' ff IR. - .120 , 5- H ii . X 1 J M M I , f . ' ,' ,Li 2 I A A , lk V., g K I Q M. Cf 'if 5' i s M M M ,A - A tl ','V V ' gt ,V L' V4 V' -L r Q 'I if ': ' y M f M M MM , MMMM M M .....,-, A, , W W .w.,w V I A W Q ' - - , ' 5' ts 4 r M ,. , Q - :Ll A X wr' . INTER NOS Mlbb ISIELLE M MtDONOUCH our compcttnt umor lznglnbh b C 1931 and left unc 21 ltltllif bttmu .1 lttulty member Scptcm Cr 1 19 46 to study H1LdlLlHC MR IDXVARD DUII jomul 0 ur sttff Ottobcr v ILP! .tx our l Sl w truttor md left us unc 71 1916 Ltlllll Cycntrl 101 ms NIISS IIONA O Nl Ill our capable GLllLlJlliL C ounstlor m Al So l nology mstruttor uma to tht Hlbll Sthool .inutry 70 U10 mtl ltput lk HLSS 1 0 s lL lo lutt Ll In ln 5 I .9 44.N 1, Q AA J. -,.. l x ,B ,t ' A ',' I , Y' 'ft' ' 1 - A 'rf .'-,'f: t'.' ul tltmt- ll, 146. To llltlll the Clam of l M' Hur their but vial 'f A r A II" lamu J.,f: 'Q :Ally 111147 N FOUR '1 EAR HONOR ROII C I ASS Ol Au my 51111111111 I l1111ff111111 Ircd Monk I X I111o1g111c IXILIXLL Iho1111s 81111111 Ruth 8111111111 8111111 7111 I1.1 Ion 51111111 1111 1111 1 R 111 01111, 11111 S1111 11 MIYQIILI SLIIILILF R111 Iorsou Irnut D1 NI1r1 Audrq Ix1r111r 1!111s x1 s 1 1 1 11 1 1111 HII1 I 1 1 1111 11 11 xx 1r1I 1111111 11 1 1 111 11 1 1111111 1 11 1 111 I 1 11 11 1 11111 I1 1 111 I Nl K 7 C 1 1 I K k K U05 X1 53 31 T17 1 73 L1 71 8 17 II 11 I -'1 VIFLIIIIL ion ILI1.11 W1 R11 XV1111h1r1I1 11111 N11f111 11111111 I N 111111 Dorothy S1111x1 1 111111l R1111ox 1 I1 11111 Ixruhko I-11 N rtlg II1r1111. Sl NIOR C I A55 OI 1917 11 111-.11111 1 1 1111 L 1 1 II111. 11 1 H1111 1 I11h11-1111 1 11111 J11111 1h 11Ix 11. I L 1 1 y 1111111 R11111 11111 Ix II I N 1ll1 H1 11 II1111111 IH 1111 111 J11h11 11111 1 1 xx 1111 1 V 1 s l'1.f I N 'I' Ii R U S ' ' . --- .. QQ 7 IU 1' d -' .. '.11I' '. ...,...,..,...,,...,,...,..,... ..... ......... ....,.. ,...,... ...,. . . I ' . 1-11 'I A ' 'c , .'.:I1z1.:1'1 lm .,... . ..,.,.,..........................,.....,,,,...,............ ...... ,.,........,. J - . A ' ' ' '11 1f11.-11.11 , ..... . ..............,. ,1.....,.....,,....,...,, , ....,. J-.-1,71 " g ' ,1..,,.1,.,,,. ........ . 1... ' S111 11- 11. 1111 ....1. ....,.,,,...1.,. . H111. ' ' ..,...... ,....... .....,. . . . ,111.1U.' 'K1 1 I . ....1..., 1,,,. ,.,.,...,,, . H If - 1' . .. -1 -' .,.,..., .......1..1..,...,. 9 11.13 1 - 1 Q4111 1..,..,. .. ..1,111 ... .. SI.-170 . H. ' A ........,.......,.................,. 82.417 . ' "n . ...................,. Hf.-1I Di. - P. 111 ....... . ....,,...... .,,.. H iff, l5.1I.'. "L ki .. ...., . .,.... . HI.ll1 LI I - ...,....,.,...,.,.,... ,..,... , .. tH.l7l Ar . "1'.111- 1 IV1-1.1 ... ,.,.. 83. C' . -Q Il- .,........ .....,,..,...,..... H 2.l 'I 'I'h1 .. I.L'.II'j , ..... ,,....... ..... . , 81-1-11 11.-- Q ..1,.......,,......,., 111.111 .. ...,..,..,.,. ,,.1,....1. . .111.51' l. . .............,...,. ,.,...... ,... . . 81.0-2 NI. ' . X 1.1 .. ............ Hill i 1. '1 . 11 .......................... 1111.511 1. - ' + 1-' ........ .... ........ . . 93.1-17 -1 '- 1 ............................ 111.54 111- 1 . 1' . ............... ...... . .ss J: .Xh1-1-11 R111-1'l II1 J- 1- -hl .X1111 UI1vi1-1'1 I.1-11i111- .Xl ' II1- 'I -' II1'y111111- V11-1 R11-h:11'1I I':1i1111-1' .X1 1 111111 .X11:11I111' R1-h111'1I 'I -4 Ili1.:11 I':-1-11111 S:1111111-I .X11 1-11111-11' W'ill1:1111 Sh' 'I1-y I'11'111 I'1-11-1' .X11-1II1i111. I'Iv:1 I1:11:1t:1vi1-h M11-1111 I'h1IIi11, 'I'h 1 :1x .XJ 1'1- K'h1-S11-1' IMI11-ll 'l'h11111:1s I'11i1111111 S1-I :14l1:111 IS:1vf:11111 5111111-y .I:11C1-II11 .X1I:111 Ii:11-f,l1 111.-11.1 I.111is H1-' thy El -:111111' . ' J1-:111 lC:1v111a1-1-111 R111 -1'1 lil 111111-11' Rrl -' -s Yi1'1'111i:1 IC11a:1 421111 H111-111,f1-1- H11 J11111-5 NI:11.111-l Q1 1111. I'I1I ': I1111'1fi- .-X11 '11I:. I"1':111l1 - 'I'I :Q Ii1':11I1I1:1w G1-111'1C1' K1-Ily V111-i11i:1 C II - 51- 1h1-11 H1-1115 M11":11'1-1 K1-ll-'Y I'I1':.1.l1 S: 11 .X 5- I11 1111111-V11 xw- I411'111-x1-xv-1111 H11-:1l101' K1- 1 -115' I'h:11I1-' S:1111111'1- J11I l'1 My All I 'K' K1'l'Ilf'I' .1 I1"1-1I S: v:11'1I N- ' f'1Iv11' J'-1 4- ' V11 111 Huw SI '1'1':1 Juhyl 1111-11,1 J: - ' '1'11li1-11111-Q1 I-'11111-is S1'h:111'1-1' Yi':i1i11 1'11111111II1 1.1. 1111 1111.0 .I: 1-:11'1-1 S1-h11-15-1' J: 1- f'z:111li1'I1I 'Ir 11 .111f G1':-1-1- SVI' 1-1' 141111-I1-5 111- 1111-111 I"1': mis I.: '111' L1111- ,'-111111 I':111'i1'i:1 I11-1-u:111 " 15 1.1-1 FY J:11-111.1-l11.1- ,' -h itz Aliw- IM-I I"v1 Ju ' I.1-1- J1-:11. S1-I11!'i1-I1I I'l1'11-5 Il: M11 1:1 L111 1 '11 1.1" H I'II111'--111-1- S1-111111.11-1' XXiIIi11n1 IP11l:11. -IMI In-11111-15 Iiuth S1 1 11 If:1y11 1 I l1wI1111' L1-11 I'.I'IIIIl'4'5 fi - 'l'1-1i I1111111111411 N11' :11 l.'1I-11- NN11I':.r11 SI1 111.- I-'1-51111-Q1 11111-1.11.11-111 Vy111hi:1 .1I. Ii1.1'1'11- .'1' 1 IJ111'is I"1-114111 NV: If -1' . 1 1-1-1 I.111- .' ' I.:1w1'1-111--- I-'.-1-1-11-I 111111 I.111'r 1 'I'h11111:1s .A "h I,51I1:1 I'21If.11f11 I1:111', NI:11'11111- I1111111I5' F1111-.1 l,l,,,5,.1 1,,M,,.,- ,1,1 Sl1.1-I -y M:1h:11'1'.1y .11111 S1 .111 1111, 19111111111-11-1, HI :11'1I .IJ ',1-i1-1:1 Ii1I1111 81.111111-1' X1-11.111111 1-',f,1. .1 NN'1II1:1111 M'11-1-11 111 I1111111hy .'111.-1111 J11l111 f1'.1.1I11I1'11 L111111-111-1 NI:1l11I11'i1111 Iimh 51.1,-111. 5I:111h.1 I2I:1f1-1- XI1'1'11I N1:11'1-hl1- '. .X111 S11lI.x':111 1.11, ,,,, 1g.,,,g,, I-'1-11111-1-4 31111111 M111--1 y S-11.111-1111 S1:111I1-5, 1L1,1g,y1l11xv'- NI:11'1':11'1! 5111111111-y .X1.th1111y 'I':,:11-1.11. 1-jf:,,,,,, H,L,11X,1- I5-1'11:1111l:1 .I: '11111-N Iimh 'l':-5'I111 1111115 Ii,,II111':11: NI1l1I1'1'1I SI: 11x11-1 NRL 1'h1-11-1' I'- '.1-'.x11v NII- 1'1I1- I'I.111I11..- 'l'h--1'1-5:1 KI: '-.xv-II J:.1111- Y,-1..1-N-1 I,11Q- H1111 I 11:1-nr . ' ""' Ii..1'l1:11'11 Y111f,11fI11 K1-11111111 H11y1'- I'I1'111-'11111 .IIII1-1' 'lIh1 11s XV:1INh 11,111.1-I II1:1Iy H.11I1:1r:1 .II -h'-ll H111- NY1-.1.I1.111Il J.,..,1, 11.1111 1-1.11.11-1.-1 M11-1-1..-1 51111.11 xx,-1,1 y.,,,.,,11v II.-1113 I11 1.:1I1I .11111u111' H11--11 XVj.:11! 51 ,111-5 H..,11.-1, I.111 11' NI111'11hy S:.I1'111, X111--1.2 1-,11,..,,,.. 11.,,1..M,.1,1 11411.-1 11,1-111.1 1 1:11111 z.1..1.1...1.1 N.,1.1,. H11l1u1,.1 I11111:1I1I 51,1-rr .X111..,111111- Z1-1I111 If-3 11111! II1111h11-- W'1lli:1111 N:11111.'11-h X1.11-1 Z11I1:1111'h I111.1---- Lx 111111-.5 .71 l111f..', lx.-1 1111 1 111 UW I 1 IU1 1 1 I11s I111111 111 N11 1I 'N 11 1I 1 '1I1Ix 'N N It N 1 x 11 11 1 1 l 11 Ii11l1v I11111 UL N X 1 1 I Ill! N 11 1 11ll N11 N1 111 1 I I 1111 N 11 IIIII 1 11111111 11111! N11111h 11111 1 11 11 1 11 X xxslm 1 1111 x 1111 111 x1 K1 K? K7 7 7 5 J 1 1 71 1181 7 750 16? YL 11011 K 1 111 INTER NOS THOMAS IEARX AUDREX SWANSON fl lnlldul Seucfng Pfmlugr lj fly Son If IAWIKFNCL INIAINIBRINO M Iulclll 'in -, W f ' -IOS fPH HIZALY .LIAM Hlvlv' ' . nm ' If I v' l.IkL 'lu ul-A Sm IN'ILR NOS THOMAS 5MITH IRNLST D1MARIA fl 111111 I'111f1r 111111 Irllr AUDREH KFRNCR Ednor 111 fbnf ' Gs Qgx ffl RICHARD Hl'CiHlZ5 CHARLES DE CARLCJ DIAINIUS VAXASSE id! n11 1114' Ar! '1 lizgu Tu 111113 .SLILIZ INTER NOS EDITOR IN CHIEI AND HER ASSISTANTS P gf 111 111.3 Elgbl INTILR N05 THE EDITORIAL Commencement brlnes to a close our years lt Nancy Hueh once lygllll tl1e doors swmcc w1de to send fortl1 another cl1ss on tl1e 111rrow Vkllltllllf, p 1th of l1fe Behmd 11s hnger me111or1es before us l1es tl1e future RLLIIIIOHX w1ll be l1eld b11t neyer c Ill we l1ope to n1eet A5310 18 1 class 'lo us the future holds our greatest asp1rat1o11s W1tl1 peace once llL,llI1 SLttllllg, on tl1e shoulders of the world we face a new era Exen now at tl11s moment we know that tl1e reconstruct1on of world understand1n,c 1nd fnendly l'Ll1ltlOITSl1lpS ll rest 1 mayor portlon w1th us E1 en now we reallze that we must tr1111 oursely es for tl1e bul den of tl11s herculean task The future must f1ncl L18 1 Llillfltl l7I'0fllLI'l1OOLl o11r Sl1OLll ders to tl1e wheel o11r m1nds fresh and eager to m1ke the world a better pl 1ce to 111 hablt Not only for oursely es but for posternty shall we strne to 1tta1n tl1e yg,re1test of all goals peace and secunty Durmg our four glonous years Wlflllfl the famed halls of Naugy tl1e world ha undergone tremendous straln Though peace has dawned w1tl1 1t come the exer prese11t problems of adyustment l1ght1ng ceases and argument con1n1e11ces pll1lS well k11ow11 patter11 IS 1nl1er1ted wlth peace Whllh brmgs w1th 1t the huge rcspo11s1b1l1ty of Lftltlllg, a just and lastmg world order Another utal problem that presents 1tself IS the n11chty AfOmlL Bomb Wlll the leadlng natlon ma1nta1n that lt needs tl1e bomb 111 order to preserxe order' W1ll others ulumately learn 1ts secret' NX'1ll the cou11c1ls of the world 0utl1w 1ts use' 'lomorrows world w1ll be 1 xastly d1ffere11t o11e W1tl1 tl1e speedy lflllSI70ltltlOll of moder11 tlmes no spot on earth will be 1sol1ted M1rxels of IIHLIIIIOII w1ll ILllLl o mg Here at last may be the solut1on that men haye strn ed for throughout tl1e YCIFS Change brmgs to us readyustments deyelopmental or otherwlse slow 1nd pa1nful process where yast nat1ons are concerned As for the 111d111du1l wl1o IS there among, us who does not want somethmg better from the future th1n wl1 1t he h 1s Ill herlted ' 3 et eacl1 one of us must learn that he must flrst put lllfO the present so111e con tr1but1on howexer small that w1ll beneflt humanlty The challenge w1ll come all too soon to us therefore 1t behooxes us to 1 1ther 1ll the hlglltll' educatlon that IS offered us secure 1n tl1e knowledge tl11t tr1111ecl IHlIlLlS alone can sol1e the pressxng problems Whlfll the holocaust of w1r has left 11s ll1e flower of young manhood fought and fell for our co11ntry leunng, huee tells III tl1e profess1o11al and mtellectual world Many le1ders were lost It IS for us to f1ll tl1e1r places 1f poss1ble If not as leaders at least as 1ntell1Kc,ent followers C,l1SSlT1dlCS our second m1lesto11e In edue1t1o11 ends as we le1se Hligll bchool We now open our eyes to a stranee world 1nd to tl1e Ines of others Our outlook lcpends upon oursel1es and the knowledge we haxe stored Wlflllll L18 Before 11s stlctches tl1e traxelled ro1d of L1fe upon whose rough surfue we Ifltflkl to stnde so tonfndcntly M1ny w1ll be the pltfalls for those who walk too slowly or too fast But 1 steady pace w1ll w1n rewards and the courage to surmount the obstacles that clutter our w ay As the road stretches before us let us face 1t wlth determmed ze1l lllkl w1tl1 lllhll hopes remembenng that Not by ellie!!! XNlIlLlOXNS o11ly When dayl11,ht comes comes 1n the hcht In front tl1e su11 cl1mbs slow l1ow slowly And u eftuard look the land IS bnbht A K l'1.,e 1 - '- ' 1 ' if 1 1 , K. 1 1 , 1 K 1 1 1 1 V 1 1 1 1 I 1 A ' 1 . ' 1 1 ' ' - ' ' J 5 wi III i 1 ' ' ' K1K 1 1 ' 1 1 1 K- l ' K- 1 - 1 -, K- , 1- ' K K- . 1 1 L - 1 1 1 1 1 1 A 1 ' , 1 ' K . K , ' - ' 1 K1 1 - ' 1 1 2 1 ' 1 , 1K 1- I ' 5 A ' f 5 A ' ', - ' TS 1 1 K- K- ' K 1 K- 1 1 Y 1' A - 1 1 1 11 1K- 1 1 1 ' 1 A 1 ' 11 ' - ' K 1' ' 1 1 1 .K- ' A 1 ' - 12 ' 1 1 ' K- K 1 K- ' K 1' 1 1 1 K- ' K- - 1 ' , 1 1 ' A 5 I f A ' I 'fm-' .h " 4 1 ' . i v ' .T I ' ' V 'l ' l draw' the nations into a universal pact, cemented-we hopevby' peaceful understand- . ' a f Y V 1 7 A' - ' 2 A y 1 al :K 1 ' - K 1 K ' K- 1 1 - 1 K K- 1 ' ' 1A L K 1 '- 1 1 1 , K- 1 1K- K- 1 ' 1 1 1 Q 1 L 1 l 1 KK- ' - ' ' 7 1 1 1 ,, . ' . ' , A. D I . 4 - 1 1' 1 - 4 1 ' 1 1 1- - ,1 1 1 1 1 K- 1 1 K-7 1 1 . 1 1 ,. K A 1 K -1 K 1 K- -' y K- 1 ' 1 , - ' .K 1 K- . ' K ' ' 1 ' 1 n 1 1 v ' - ' 'Q -K 'Y 1 1 1 VL 1 I I -4' A ' K K- 1 1 K-K 1K- ' , ' , , ' 1 , K K ' l -K 1 1K-K K- 1 - ' 1K- 1 ' 1 -1 ' 1 K- 1 K- 1 1 1K 11 ' 1 ' K ' 1 1 1 1 1 K- 1 K- 1 1 1 1 2 1 ' 1 1K- l 1 1 L , , K - 1 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - . ' ' . ' 1 . , , . I 1 1 . A " 1 1 1 , K 4 -1 1 1 ' 1 ' 1 K1 " , 1K i . 1' 1 ' 1 K- 1 1 1, . . . , ', K. K Q K , . 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 ' 1' 1 1 ' 1 1. .' ' , ,. I' 1 L 1 1' .K 1 1 ' , 1- - 1- ' 1 ' , . 1 - - ' - - 1 . . .l 1 1 1 1 , , '. ' Y I" 1 1 - - . y' 11 erxly XIII: INTER NOS I1gYn ART AND SPORTS COMM TTEE INTLR N05 fffffff7ff'Zff P.1ge Tbirlj fl 11 H TOGRAPH C COIN IN T'I hL INTLR NOS 0 0 Q Q Q Q 0 o o'o'o'o' ' ' "'.'.0,0'0'o'o 0 oooooo'o'4',','00ooooo o'o'o'o' ' ' ' 'O Q 0 Q ' Q o o K.. 4 ,,.....XX 99 rift u TUUQ til 711: 'Qyiu :ll rr fUUU'U'U'U'i U lk I1 11711117 THE COMM TTEE ON SEN OR ACT V T ES O Q . - Q Q Q .Ml l P Q ' -, 5 Q 9 9 inf 'X Q 1 bo. . 0 '.E,E "' N A ,A -A H ' ... ' Ill: lllllll , 7 I-IIICII ' -luunlil ' HIIIICIII , ,-4 'llllu 'f llI::::- W' 'i'i1l ' K uni: ,V i ' if I I by 1, '- O VV, Fflllllivtvill 5,gv-------- K O ., f i ,, llgg HIV INTER NOS IEONARD D AIVIIS II-NINX Salem 0 1 Ja mfr 1 41 2 rmduz Alum I liz -fl Bun 41 42 lmmb Clnl Chou f Che 11111113 Club IAM NO'I IN 'IHI ROII Ol COMMON MTN So unhlce the usual run of the mlll rs Ienny Wltlm thrt drstme tron rn clothes and povuer rn speeeh he hrs rrqhtfully errned 1 speclal place among us ANTONIO AMADOR TONY Salem H ntfmd Mun: Frm: zl -if Ovrberrm 43 47 Gurazulrb Alllflt' Ierm zl -A5 Claw Day L rber 46 Irellrly Club Mole! Chan .46 47 As KOOD INATI RI-D X SOLI AS IXFR TROD ON SHOI IFATHFR rsrerl and gay thrts our Tony An all round jolly oo felloyx he does pretty vsell when rt s book trme But hfe IS short md TIIIIL IS fleetmg, agrees thls friendly lid SAMUI:I MORRIS ANNFNBIRC1 SAN Sllem Gxldul L.IlIL C INIUI Clnl S P Q R lLarn1 Club! Adzrrinmg Cfmzmzlne M uh Club Iun loung and youll Sam enllvens the eorrndors ereh day exchangmg antrcs wrth hrs fellow eomrldes In hrs ure serrous moments vue fmd him purposeful md amhrtrous Sam s extra cur rrcular actnmes appxrently rnclude yerv ehrrmmg compmrons THOMAS P ASHMORF TOM Central Ayenue Brlffelbdll '41 -17 mum Afllfllltl Cfllllllllfffl' 1 srr rnrm mr TO A VUL alxx rys vreleomed trrendly eheertul Tommy mto our mrdst Hrs frequent hlush ml ready smrle denoted hrs yurm hearted ness s om u made u rlyyays mire of the QJUVHU sueeesslul Ashmore fruelerng Company 1' Pzgr Ibnly fu rel 'r 'f -'-4 III . '- fr 1' pzl 'Q' d ' fr A ' , e, ' '41 ' , '- l' va ' I- ..- Y . lk- 'lv v ,Q . V, , ' I ' ff, A 1 -1 .I ' 1. , :J .N ,X Oy V ' y X 5, F I U ' 1 1 -1 ' X, " ' ' ' ' r 1 ' :v v : " I lNlL."'a 1 'L '- a V' '. 4, I g el I I ' " A ',1' 'Z' I' 1 . 'f 1 I I. -. , ,H . . . . A , , r ' "AND I.IIfIi SLIPS ITS TITTHER WHEN THIE Boys Gm' '1'ocQ12'l'Hl2R" fin: ' I "YO ' . 11 'rm2Y'n IIAVI? f ' 2 1 T" .3 rays- V. , r.- .' rl V 'I ' ' f L K Si ' .' 5 ' ' 'K ' Yea' 'I' , yo . A S A " 4 '1 ' ' ' ' gly ff A .. X2 ,ei , . ,f ' ' l Y I5 ll ' INTIR NDS IOI IN S BIRICYIHX IOU Hop Bflltlk 4 1 4 A 1 In B mf fI vl S nlx I Il Onbsmlr 1 iff 1 Clmn 46 47 Burielball IIIUI I C Juli -JC 47 Igglh 1U CONXIRSAIIUN 'IND -X CUOD TINII AR HIS NIA CRS Iuula xlnms IN In uutstmdmg Lunwcrsltxunallxt .md SIICNIIIID Um ut the but druwd buys In hu helped axtcnsncly m many I nur Class pruyutx upuully garncrlnf., mnmy for tha nlumm C nu mntnd C 1 nu ur un Cxrm us IUNIIIUI1 ls G Idnn I my IJFLSICLDI ROBLRI' IRWIN BIOMBERC1 BOB C Cntr II Avnnun B1 hlhllf -16 47 Cbuzzlslry Club Chun 46 CIVIL!! C nb Band 46 I 1 mlm G fdru Lim To KNCJW HIM IS ICJ -KI 'NIIRI III I 1 I ow hu w.1ys wurs NI xx Cu may Hn pInnugr1pIm 1Ch1uu11r.nts lI'L wgll known I r mlm Hub Wlmlt would Colkgc I'I'lf.,IlSI1 be xxxthout Ium' RI I ISU I LEFTY Cmtrll Axcnun C mmf My Il Iffrllblff 46 rr C Il B I if Bzfelnll -46 I 7 C J I DM I r Hls oxm IABCJR vc as TO IxIII 'uw '-1. C nl mvrld 3.,ru:txng, SIHIIQ. cxprcssu best Ins ACDIJI .xttltudn nm Ird Ill In Nunn 'Ihuugh nucr an cirncst hawk luvmr 1rI IIILIIIIILS I1 xx thlt wtudx us tirmax luuk In Ins cwcs that shows w 15 mntmn :N nur Lntxnlx fun lm IHCJMAS P ISRADSHANX SIIACIC1 Irmus fmzball 49 46 C hw: my C nl HY IS THIS IHI S I THI SNF58 1... I Imk fur .1 nmss ut uvntusx n Ixsnn :gn t C must Cx utc number md mu II Innd .umnhln Tnmmx I-In I1 Id 1 quutmn I ts .md .It ,1 txm ut nx pnpu mu nun Jmunnnn .. g url, In I I C Pr I. Cuff f L1 . f '46-'47 1 'f 5,71 fd' or ' , '. '-I6-I-I7 A C. Hal. Q A' 'C , I '42-'43 5 I fl V "1-' ' 5 . '43-'44 K, . Q .5 I2 U. ' I' A, 7 A 2 is . I" ' A. 'I'. I A ' in Iran LII'-'.'1I.UL1IC has " tg' ly -4 -d I 1 " 'U A .Q ' . .J f . I'-I' . f I 'U .I k " " I '. ff 'C 0:-'lf -. X17 1' IU A. I " 3 ' I m. 2 x " BIID 's ga fell ' w al " 5 "Q 5 il . 11iIc-mum Inn, ' mc 1. L ' ja' " ', In ' I1usn't scan unc of his numcmus snaps! Dapper is the word fur CIA , 2. Ii'I"'CjI2R - - - If vf jf I 'I cf Ii 1 . -47 Inf '- fl. I' JI 'Lf MU '-H-'45 4, A I' 'I-I7 C limi. LJ!! 'J I I' 1 fslae '-I6 " 3 4 ' ' S. I " ' A . - " , Cx S13 ' I L. I . III ,I -I K If ,I - 'I ' I I. In CI' p I ' ' ' 'Ing ,. 5. . k. , K . Y SI. I a I' If , ' ' fl I fl 2 R' ' "VU , ' " 'S. AND VL'H.4.'l' is THIS KI'A.'CJN ol- "ms jus 1 ' ,. ' I '41 Y-C' Ag. '- I1- . 4? rud" I I' ' II ' cs, I5 I' 1 I1 - A ' 'I-II. , 1' , Gm PJK C If ' 1 I4 IN'I ER NOS GENFVIFVII THFRESA BLIRACZFW5KI GEIN I-lop Brook ju1110r Gumd af Honor Senior Slaorrbmzd Aumd Golden Lane Sarraf Cdlllllllllkt' BJLJIIIIIIIUII 43 -H 47 C1411 Book Typist Chan 43 HIR MIND LI'I CO A THOI S-KND THING? Wrtlm her flur for Dnmatrci Gen grcitly buuiteel the ratmg of Commercrll A Attraetne md lrrendly she futhfully helpeel the offlee .ri 1 meisenger Gen rls tn rvrel sports fm mel nexer muses 1 elnnee to cheer our te rms jOHN STANLLX LLDDX JACK Salem 101115111 -1 -16 Ba lfexball -43 44 11 Lf C1111 Lezglze I LIVI IN PHI CROWD Ol IOLLITX 'Ihere s nexer 1 elull moment xuth hippy go lueky lack :round FIIILIIIIFIIIILDI g.,1l11re md entllew rmusement he prmrded for hrs elrssmttes "'1 'NIIXVTON CL1IVIR NLWT Salem C.L7tlIIll17Q C1111 I Gnldt II Lmt lremb fflzb H1 I M116 C lub A111 Cla 111111 111 Adi e1I11111g Cllilllllllltcf I RIII OF IH IF IS 'Nlklxl BI SINISQ MX PLIAQURE AIND ILIASI RI' MX ISIIQIINISS If there s mythmg, tu he elnnc Newt I9 rrght thcrc to take the lead especrally rf theres fun rn rt The where md howx of ex erythmg., rs knmxn by thrs lul We ultcn vmnder rf he leamcel my Chemistry Drel you NLVKY' IOHIN P CUR IN BRIDOII' Hup Iiruule CfJr11111l13 I nb HI Y mining, C, 111 Buleiblff 46 47 B111 ebdlf -I 7 1 1 I1 ta le !I11lc11r111 Le 511111 Clfkllllfll -16 A XOI IH IICH'I HI 'XRTFD AIND CONlIlN'I e ll x 1 r cy lum r I lr Thoubm rc wus rt rrst re ml Ixllebtlli grew t he :eil IDLIQILIICS ere rc 1 e nrmr 1 fig: X . 1 ' ' I I ' 1 --11-rf . ' - 11 1 .2 4 I x - YA 1 . -- 'v in 4 K I 1 A 4 12 '. ' iszxoz 4' 5 . 1 z 1 - - , -V 1 1' ' 1 5 1.41,-1 x 1, -1 1 4 1I'- '47 1 " I V 1 7 : ,11 . . ,Q .1 . , I it -X . I E . ' . 2 7 ' I f ', '. 1 Vita' ,?'t',1.f I A . ' :. . ' ', I "THQ lx'l. ri :Tor.': ' E. ' 2 2 1 ' . . jx. Q , ' , I , '. 1 'X ', , 1 .. h ' , Q 'I' I I f f f ff 4- Cl,,1l1 DJ" lI.l!7e1' '46 ' 'f 1111 -CI.1.1.1 L ,KI I 'J-i-'45 f 3 - H -- , ,.. I .- ,A .7 , AW.: ,.,. lfx ry ne' knew' -l.ILl'i .md tl1.t rr -' 1 ll 11' im. 'l - lwcll' jg ll '. , l -1 t . ' ' " 11 A '-L I ' fl -- fin.l t4x.rm mllrtl 1 nl fjl . 1,11 '1 1,111.1 511 INIYR N05 ClNllA Cl IUXII C1lN 8111111 1111 1 II ll 1 C 1 111111 C1111111111111 I11111f1C 11f1 17 4 1 1111 11 , C 1 1 111111 1 C Q-v Ugg I1 1 umm 11111 LN 1 L 1s xx cr vxLlu1111L 111 IH 'r11111 C -11x11L11t11111x in 1m LlFlLlC.l'fl in c ful 1 11 N 11111 Ll 11 mu l 11l1cn1m11 Il IDX Vfgi l11x 1 x 1 uw I I IAINI C 7APl IC lxl C HAI-'Pll Nt Hulvsig 5 1111 f Ill HI J IIIIIIII f1llHLf Ullll? NC 1 Nl RN lNl1 C 1 Altlmu 1 NK Ll N ll A Sl L I CHARI IS DLC ARICD DIK 8111111 1 1 l11111f11 1 1 A11 C 111 l11111L1II 44 46 1511115111 44 47 XIX 0 C 4 s mlutn 114 grin ml HCICYC niturn 111 Ll!I1fI'll3LlClI1L, tutors IIS 71 1 1r N 1n1 in wifi ummm cr 11 L 1 vlul ll 1 1 1 11 lV 1111 L Lmllinux 1111 LN 1, 1 tru 1 I 'Xl PAIRIC lA ANN DI lC AN 111111 111 SllLll1 1 11111 ff I1 1 1 'l JI 11111111 11111 111 C1111111111l1: C 1111111 11111 111 C 1111111111 1: 1111111 C 1 1111 C111111111111f HRX NUI ICNC nrrilx 1 1 l111g11r 1111 1,1111 1 brux ummm C 1111 is r 1111 1 In Cnr 1 I L S K L VIRL. .' .l,l '.' f1111' ll"11 .1 ' .ful S . f V K :' '. .ll ' Cflu ' ' 5 4 Cf: 1 ,'f11f P 11. -I1 11111 Wifi .QIIKI1 " x "A .-Xl'Illll'l 11111fx11 lx 111'1"1'1'11 '1'11.xx 1,11111" W, b VA Afwit l1u1' 1-xy 1" ' ' lr '11 cy 1 .1111l 1l'..i11g 'nys--is X K cv- '- A' .15 5 in 7 .' 11' -ilbg 1 1 sl1 skill' li' l1c. l tl1c H1 - li 1 111 Cllulw. ' ' 111 11 ,'- i 11 .. . wry .wort N1 111111111 ' inc. j1111' ll"1 . '1 Cffnf tl ' - ' , ' nf ll "Pi 12.1s1.'1 xmw 'f . .1 ' .1 l'I.lZ.-XSINC1 nm." ll.1il 111 IlllN pretty little lIl.lILlL'Il l-I'UIl1 l'11i1111 CQity. gl l f xp nk' s1l1l III 1111l 1l'1l1', sl1' ll.lN xx 111 .1 l.1xti11g pl.11c in 'V 1 lll' l11A. its. C111 .i " .ll 'JG Pr 1.--- ' fl I- "THIS 0. Q ' Wm' 'I'C1 1i.1v1a A 1f1111aN11 is 'r 1115 1N15" D'lC'."4"'1' 4.1 l 1 '1" I ljva' I to lj I vpil. .t. l' gg 'l A "'11c. lix' willing t lAr1l .1 l1cl1 l.11 l-up L' 1.1ll5 .14 1111r g.1ll.111t tim 1tl1.1ll CQ. 1 t. ' v1'A D -kk b friA ' ' il-Q' 11s 'l.11l wr 1.111 1.1ll l1i111 p.1l .llll l -'Il l. 45, 'l. .1 H . . '. f f 1 1 l 1 ' A 6 I11111 11 ll" .1117 C,'f11 1711. K. 1111. 1 ljff. - cj' 15 j fi- 1 Q l'11111f1 .f11l1 S xl' I . 1' C."1 11, .fl ff S1 Lf f f "Mi ' ' ' ,vu .w'1'1i1 11.11 11 ,1. M' -- vitl . l 1 f . l '. ' -Ivy l'.t ' -AI - 4, nc, An 111r.1lI1l1lc sum- 111 l 1 wr p11 l1c l111.1l xupi rt ff l f '. uct .1 ul C1111 111.1k1- l,.lI .1 1. lll.ll'Il - 11111111111 111 .1111 l.1ss, ', 'l1'1111, 5:11 11 INTER NOS ALICE GLORIA DelPIVO Salem 'fiiw Smzzl Commzifee Home Ecouomltf Club Program Cliff Book Tjfllil Ffgplflj Barielball IHIIUY' Shorthand Auavd Badmfulmz Tgmnj WITH MIRTH AND MLRRIMFNT IET ME GRITT DULL CARE Alicc his a way all hcr own She IS somewhat retiring and provocative Howexcr 1 hearty laugh tops off her wcll balanced se FRNFST D1MARIA JR DEE St Francis Chfmznlfj Club Scum: AFIIZIIIEJ Commztlee M alla Club Golden Lane Ffeurb Club Asnzmml Edlf01 Clan Book H1 Y DITIRMINFD Hr IS Amo Hollxo TO wlx Ambitious ind tilcnted IS Ernie His outstanding viritmg ability ind finc scholistic record placc him in the Honor bracket I-Ic h is 1 vscll hilinccd sensc ot thc fitncss of things WII I IAM DOLAN CI-IOPS Prospect Street Chan -A3 -47 Cbenllslrg Club Il XOU WANT A sirxsr OI HUMOR BORROM MINI lixcns his classes no end Continually m a frolicsomc mood Bill and his friends form .1 merry circle at recess on the second looi RAN MOIND DOWI ING RAH St Francis Posr GRAIJIIAII Gnldtlf lull IRI T S IINL AND A 'IIXII 'IO SPI 'I ill lult and hindsomc tittingoly dcscrihc this popular senior Lnhcknoxxn to Ru mins in admiring, eglmcc is cast his wax y L c II Ply 1111 I1 ll AL " - , : . . . I' ' 1 is 4 y . 1 E ' , . ' ' ' I ' ' ra , f 4 1 , If. . 17 .I A , , I L A ' " fi. .H 1. ' .1 f."' M ff -ff . , " 1 1 1 1 : ' . : -r 7" . A This gay villain has an inexhaustible supply of quips that en- . li I .4 . 1 Y . I M ' f x , , , , . - 6 I 'QTII7 2 is A 1111112 o 14131211 .'II.2 ' '12. 1' 1 3 ' Q SAK" ':,cz"1 1 L 4"',f '- - ' - ' 12 1 'L Y Y. " '. A' "'l1' th' Iiilic-s, But R.1y's .1 IIILIIIS mn. .L 1 "lf r, fi-el INTER NOS lHl ODORI DllMONblxl TED Prospect 3 50111111111 Cllr! Hl Sl ASf7NS HIS ffPNVlR5A'llfVYl WITH 'K Diglf fll Wll Hn mme of humor rs one of thmf- ther will 1-eqlly perk ynu Ll n 1 runy dty Ted ns also qulte an .luthornty on the Cnrnct hnslcctbtll tum IN ln ncwcr rmsscs 1 game DOROTHX HEIEN FEINSKI. DORIS gllilll SLIIIII7' Tjfllllg' Au lid' HFR W NYS ARI ll Il Ol Pll"ASAlNlNlSS Comuentmus and patient ns Dons rn .1ll her undnrtlknnp vlhlrh she grcetx with .ipplrent one md uturuy Hur QLIILIDLNN ls loukul upon ,us one ul her rddul futures I AXX lil NC l A Pl RRARI LARRH Hendrlclcsen School In ucmxortlm Hxgh School Waterbury Connectuut 131 tzbfl 4 Buulmg 44 nfl 5415001 Paper Rcporfer 45 IIT IVFRH Nl-XX NTTEND HIS OWN Bl QINJFSS My arrx yuxt umm tu ux this yur mth hrs qunet knuwmg m.1n mr Ilwu5.,lm lu nuqr sumx tu ht drsturhu by thc world .1 aut htm lu nucrtlnlcss was .1ll IX DIA HDALCIU I X D Salam A flfrlll flflr f,u4Lp1 f BI falblff -I4 -I5 ln l 11 1 Holm El 0110111141 C ub lwmlf flnf A HAPPY xruu x urlun Slllilf Clrccrtulncn ns .1 vmndcrtul thml, pttullx uhm tlmlt tht lulncsa I5 found ln auth .1 pcrmn .ls Iytm Blond with rxu tr mu y .1 un x Inu luppv sm rt 1: mth mm Pxgf 'I bury IN Irlr l A gg 1 1 ' L , . ,i ' - . 1 . I ' 5 ' , ' 4 , 1 i U , lc " 1 -1 1 11 1 1 1 - 1 f f 1-"' mu 4 L' ' L'. ' ' 'J V ' I' sa ' V' I 1. - 1 1 if A S: ' . , ji A 'J 7:44 58 J 'X " L-, 3 ' ,f f v 11 3 1 " 1 '. 2 f 7 ., f .1 J "'. ' J : ' 'J ': f I I .lf .1 'fs 1' ,mr , 13.1 11, ll '-H ' . ' 'f x U.f f, '.,.'4 ir' 'l' Ll .NH '. M ' ' J 1 'l " 'hu J. 1 . 1' V 111 LJ: g " ' ' V I ,', I 1101.1 A l ' 1 11.0 '1' Cffnlf . - 1 I . 4 I l . ' A A S " ' ' I ' ', cs - H 1' ' ' . -cr1 a ", l.'Lll in ll' 1 I' tu .la A V " lcrs. IN T E R N O S DANIFI FITZGERALD FITZ St Francrs Foozbdll 44 45 Chtllllllfj Club Q, Clzfr D15 Liber 46 A IITTII' WORK A LIT'I LF PI A3 KIEPS HIM GOIN! DAX BX DAX Wltlm his sly wlttrclsms Din has .1 may of INIICIDI., hrmsclf notrccd Add to thit hls cheerful grm and you have tha boy who ITIIICLS sodas it the Donovan Drug ,ls vtell ns robustrousncss rn SLlLI'IIlflL Inglxsh AININ IIT7PATRICK FITZ Canter School Bcacon Falls Cbfllr -H Della lxappz Alpha Clnnlr :du Badflzlfllozl 44 45 Bnhzbzll Cbemnzrg Club SNIAII BUT A IIITII' STICK OI DXNAMITF Irma vs IS thlt llttle lddcd something thrt nude our day tom plntf. Sim rs sunshrm rtsclf vuth har wut .md forceful pgrsonulxty JOHN GANDOLFO JOHNNY balcm Srtm rs A DREARX THIINC I XYIQIHI I msrw 1Hl mmm ohn rs deeply mtcrcstcd nn lrt .md outdoor sports I ns these ptstuncs th it ohn hopcs to frnd succcss HL II fmd It too me prophesy MARIIIA C I A5111 Salem Ivzz In! Biology 71 A IIXID Rrrrcrlscx WHICH NIXIR mums T' A sonmvshlt dnmurc Mrss Martha IS not .iddnttcd t glc t lmount of tt mg Insttl su Lwosts to mdkc .in lIIIPIL5SlUI'l vnth tum pus vnr Pzgf lwlg . ff jf , ' , V I I 3 L., L . .1 ' . ., ', 2 Us ' ' . .K :Y , :Y A lk' VA 1.7 . A 1 Q at 1 1 , ' ai J J I ' Y M- ,L ,- ' 1 vw ., H t '44 1 "' -A , 7 l- V n . . . is 4, 4 1 . ' l 2 ' I ' As tr pc-ppy clrc-crlcuder, need wc say more? I A I I " :'. ' 'Q. '. "1"2 2.2"' j A ' ' "' ' a ' J t " in ab. ' ,S 1 J .- - . I , , , ' ' f 5 . ' I .AV ,I A' . i Typ X " f 2 2 We f 3 we f 25" A , A ' 4 ' A ' A ' " 4 o ll "al ' Q '.lk' , :ad ,I- l - ' ' hcr ' - 411 .lity. INTFR NOS FII FFN C106 Cilh. St I'I'lI'lLlS 111111 1 ffltllllllfy Club X11 4 b111111111lr111 4 HIK IIAYI N H-UR DUTH C-KTCI-I'1IfII Sl N Illillgil wht hu gf ldgn hair that is the Lnu nt mmy irx Pilun 1lw pussuwu sthcr lxilfllflbil qualitiu Pcrhipx tha ut or than .arc har smile ind hu CIILLFILII dixpositiun Inn.If.uI these thru tugcthcr IIIXQ. Lmiurul her to num EIAINII' T HACKFFT SAIIM 13111116111 11 15 C -11111-111 111 l,,,,,,, 44 H1111111111111 7 IHCNRIII I nut int Ltiu11t 41 u Q.. lUlIf.,IlfS no tongue H mwcvcr SIIL 1 x r I1t1vu spurts 1 grit in vuhiqli xhc tlku. put WIIII tlyi ' urlurs DORIS HAI I ORAN C Lntr il Au L 11111 Cf11!1 C bnzznlrg CML M llfh Ill 11111 C 1116 Ir11111G uf I ui Noi oi- xixm WORDS Dont Ict her quimt minncr duuiu you tor Durix puwuscs .1 x ret mmf. ot I1u11111r Wu hngf um in mr ru trip t MXIVIII HARDINC MXRI 5lILIII bnfgul Il 1 Il I 1 11711117 6111711 117 1111 1111 1111 C I4 1111 lf Cf11111111lla C 111111I11r1 C 1l el 11 CHI Sl' rtln our x wry, ird Wt 1 r t L har hrillmnt wurl-t ,i nimtm in IL 111 11 nr 11111111 Ltr lx NA 1. 1 tc. I 1rlIl' 1 It N111 P11 I 11, 1 .1. ' i i ' ' , 1' '11 , 1 ' I ' Q' H.11i-1f.II"4-21' '. ' "4 All 1 . - if 1 - .' - -- ' . g'l.. 1111, 1 -. 1- -1. lb-f , .1 , fl ' ' Cf! I . M ' V I . ,bf "Wi" 5. 'i,, via11,ia11'i'1i11i'1. tix" M1 I - 1 I 1' - ' ' is Iflaiinc, wh Iigis IL'Lll'l1'I to 'iw Iici' : tl 1 K- -, L " ', I ' IAir1I' I14: 'L '11 in I . , j 4 ' I LIIII AIKIII' " activities, ' ' " . - 1 " 1 ' illj., .. I 7 J ' . 3- I Af--c.'1, ' CL' A . " ."u 'I' .A 'LI"'l1iI. I I , . Ai A Q , .. E C L . :V lun! . If, 1 1ij11'.1 f I . 'V V II 111 j . f1r IIH1 .1117 .if L C11 'Ji-'J' 51111. .' . U 111 H '44 11 J 1 ,. 11: "lim, ' maxi. svARx1.1xr. u'i'1'i1 'iiii xii Nic, 111- 'iiii Ain" My -, In cly 'IH' I 'VII .1Iw.ys Clll mb-r In-1 fur - ' ' ' 5 CX . - "TI - C111 I I'- if A tI, . 1 C.I1'- I.c.1dL-1 . 'L-Il, wh- 1 1.1 I- .1 111.it111us 1 1h1111111 t 1 rtx .1- 11 r U111 INTER NOS 1 IOIS HARP East Rutherford Hlgll New jcrscy CM11111111 Club CHIIHRX AND LADFN WITH IAUGHT111 Lo1ss frxcndly personahty has led her 1nto countless fr1Cncl sh1ps at Naugy Although she .lrrlved here reccntly shc h1s hecome one of the most valued of our cl1ss DAXIII C1 HI:AIX DAN Prospcct Street Cfu11111l11 C1716 A JAPPX GO LI CKY IAD IS HI C1st1ng .1SlQlC such tr1x1al1t1es is worry and sorrow, Dan goes on h1s wx 11 Vkltll 1 Clretree heart Th1s lOVlJ.llfy IS perhaps best shown 1n Dms 1n1m1t1blc sm1Ic And so small wonder Dan IS populn for v.ho c1n d1sl1lce such 1 flgllf jolly good fellow' hlflbl PH RICHARD HIAIX Siltlll Bniefbull '44 47 T 111 Sc1110r C11 Buelmll 45 -17 C1111 D111 Lrber -IC Ircar juzzmr Clan Gaiden Lune Allltflfdll Legion ClJ11f11p1 SPORT ROXAI HI VUAS A HAICHIISS ADNIRSARX W1tl1 h1s Ll'ltl1l1Sld9l11 outstindmg 1tl1lLt1c lblllly .md un1quL pcrson1l1ty why shouldnt oe be chosen most popullr boy' As onc of our famous HL ily tvnns l11s ncvcr to bc forgottcn Cklll h1t1ons 1n sports placc l111n 1n our H1ll of Iunc VIINCINI CHARIIS HFALN VIN Salem 1111111 IUUIL1 41 I 1 111 ftlllllllc 111 B071 SHI: 46 1 4-1 7 Clan DJJ U1l7er 46 1 C 1 1 Ad1u111111g C111111111111e 11111111 A1ll1Illc1 C 1111111111111 Pb111111xr11p!a3 C Cllllllllllet' 9 xxxxls HICH R IN 10111 cox 1 lllf., 1ll xuth lllN lf'llQLtlULlN NIllIlL IN V1n who shlrcs honors s wow A sh1n1ng stlr 1n .1thlct1Cs l11s nitu 1 mrs his IILXLI l11lCcl to VSID the rootcrs sta ' Pig: P11 1 . 1 LO 5 H 1 1 -1 H " :' 1 . 1 7 " ' . ' 1 . , : , , , " 1 ' r . 2" 1 ', ' 'a '. ' ' S ' 1 'V ' 1, I f r-.-., ,. ,, . ,, l , ' 3 ' 3 . ' JOE 1. -' f r ' ..1.1' V g W g , ' ' 5 '45 ,V ffl' f w 1.1 , 1 A ' 1. , , I E A -u - ,. 1 , S k, ,vu ' 1 7 , , ja 1 ' 1 ', ' ' 1 in uhm- :V , , . .2 1 3 3 . . , 1 1 A . , . - 'gb A ' I ' .' J ' ' ' ' 1 :1 '. f . 5 1 '-' -:f f 5 ,- 1' " 1 . 'f.4TJ.iAL , A l 1 I 4 : l 7 .. . A15 vl,,.t: fig, aj., , L 4,1 4 1 1 - 1a.1,..111.11 '14 1 - ' .' iz-Y , 4 C1 - .1111 . '4C C.'.1fll. '-17 . A :H ' X "l 1 -l-'O V .' 1 " 3 .112!" Q A Htl,I. 7 1 I. 1 - 1 1 . I K . A .b . Y Y h 2 L- 2 i c y' .1s 11111' mot 1, 1 L1l.11' hoyj. I ' ' f 1 I ' A ' Q, ,' 1 r1l L 1 , sp ' t11lt-nt 1, - . ' ' ' -' 5 'nd' Whfisf gf-5,5 ,Y ' ' We 41:1 .V , J, 5 -Af a n A1 ,l ' 1311" T111 lN'I LR N05 SHIRI l Y ROSE HI AVPNS SHIRI 5llLI11 1, mln Q nl Della IXl!7f7l Alfrbl umm ll Ulllllll Club T1LcIfllVtf Sorlul Colzmzlllu Q,,,,, 43 47 Gf1IId0!lC7'l ON 11111 c111111s 11111sH1Q T111 111c11w1Qs 111 aw Al ll NIN DAX P11111 md 1ttr11t1w. bhlfl IS 1 grcat xports cnthusust bh1rl 1111y look plltltl but wmtgh out that blush md wmsomc Smnla mem somcthmg, CATHERINF Bl HIZNNLSBLX CATHX S1lc111 I-YHILA7 Club Iinlglblll Cbzullulm Clul 1 mr ll fm H11 C lil Bldlllllllllll H 15 S 11ol1g1 I ul 11111. l111s11 IHIS sxm ermc has ll th qllllltlLN of r o L sync l1umor plus cheerfulncw md 1 plusmt xarxomnux 11 tl1L p1op1r tlmc St Frmus 51 fclblll 45 46 flfulb Club hzdwmlou 45 46 Qbgypgfffyj CIHL C1011 .41 47 A NHRR1 Hl 'KRT C018 ALI THI D-XX Norcm s 1nl1Il1hlc NCHSC f humor lc-:cps Room 7 huhhllng, gr 111 1 111 1 Nornnc s 1 r 1n1 w Q llNlLI1 RAS MOND O HKYICHKISS RAN N l1111 - Cbtflllllf Club ll '1 lnmb Club ,ffl I1 I1 On Jfvlrl 43 47 tl 1111111 f 01111111111 hm 41 7 lHl N NIIIKN S fl IX! H IN-KIIUNN 1 t1R1 um 1 1 1111 so x 1l111 1 111 nr otchl-clss .md l"l1LlSILil 1h1l1t1 urn NYYIHDXHIS Ll 11 111 Hllffll to thc umor Mustro P1151 lm!! lvr pc .V -I 3 .1 A VL 'Yi ,gf I - . L 'C 1 H Y - - 1 . lf , '44 f f ', 1 W 1 fm" "1 . ' Ill 1 I '-f'-'f jf' flfi ,ll 2 "W 2 ' I J 111112 ,IMF Cath A ' 11 e 1 ' il cal C ll'tI1-- 41 51,1 of NORENE ANN HOLLAND DUTCH 1' 'la ' 'f'f'll -1 - 'v ox- "tl la gltcr. .' - A-lovcf to chlttc 1 l C-lov' to .'.1 ' " ' ' ' C dc .. 111 -'l' , Al 1' ,gf f ' 1 '. rl "As " 1 MA 'I'l'R M1' .. . . 111 11.1. 1,.11"11'11111 1111 Hail 1 .ifffullu ' g 'n tlc l:blll'P fhil 1. 'rel Q I1: H Y '., HK A ' . 1, I. v yu kt . '- ' ,I 1 1 l - ' ' ' Z 11 I N T E R N O S ROBERT HOUSEKNECHT BOB Salem Clyemlvhy Club Ml:N OI' PFW WORDS ARI: THF BFST MFN Although Bob rs on the Conservrtrvc srdc rn school hrs outsrde actrvrtres rre certarnly energetn. Hes rrght on thc hall when rt comes to square clancrng Maybe thats where he gets thoae red cheeks' HILDVVIG M HRYNKEWICZ HEDX St Hedwrgs Denrb Clan Badvzznlorz 43 47 A TWINKIL IN HPR nr AND IAUGHTER DEEP WITHIN Hcdy rs the pctrtc trlle vsrth the flaxen harr Yes when Hed smrlcs rn her frrcndly stylc what boy s heart doesnt skrp 1 cat' RICHARD GORDON HUGHES DICK Prospect Street Chairman Ad1C?lllllIg Commlilee All S1116 Choir 44 46 Orrherna 44 46 Golden Lam Gozldolzery 5611107 Slmrlbazzd Auard HE THAT HATH PATIENCE MAY COMPASS ANYTHING Much credrt to Drck and hrs amazrng dramatrc presentatron on Frrclays Hrs busrness lrke attrtude and enthusrasm for hrs under takrngs made hrm an excellent gharrman for our Adxertrsrng Com mrttec XVILLIAM FRANCIS HUTT BILL Central Avenue Blrirlbzll 45 46 Ser Art Club 46 C 1 Dm Lrbu 1 C 0 I lN1IlUl1dlGlItHd l 1 umm Cldlf HUGH HO T0 ARI cmss xxr GO Brlls durlrsh gm rs 1 srgn of hrs rerl luxe tnr cxtrternent Hrs flrre tru art rs one uf hrs natural rhrlrtrts Fxer pupular he rrnkctl hrbh vsrth us rll Pagt 10115 Fuur Q5 -- . . . . H . V ' ' v y 1 ' 1 f .. ' ' I -1 1' . . , . n 'r .' 1 L a, . ' r I 'L x 1 ' 1 A. YA ' ' . h N, y 'YK r 5 A ' ' V ' .' ', ' Q . ' . ' 1 be . A I . . A . , -, E . ff -1 I , Claoir '-44346 Senior Typing Auurd , A ' r y .. U . 7 . Q. . . .O 1 hx- B . - I - , - . v - 1- 1 Y ' A . , JR. A , tl 1 -ff CT I If -K K 1 1 1 I v ' ,lr wr F f, ' -if . . ', r A 'rr-A1 ' r .. 1 ' " " J r . IVA CAIHIRINI IGNAIAVICH V il 1 Ill LIHIIA 111 1111111 111 I5 ILR N Irm N I C INN L X Q I Ll' IX'-UIMILY I Cl' Ntlfllllfl 1111111 Q 1 n11tlurg.,nt cr IIIAXKPR KPHNNQJN IOIINNX 11111111 ,und 11 111111 11111111 5f1111f7111d A141111 1111111 C nf 11111111 ll 11111 1111 C Il!! 111111 ltflllllllllll I 11, 11111 Fl 114 LLT 1 1 1 1 N iH11lll' XIN11 tml ST NIV1 PIIPR IAKIIIO U fl11111111r1 6 1111 111 1 1 C x 1 M1 lxl 19- 'Q 11ttl1111xturt t llNlllllf'l 1 1 stu N Stan L s 11 1 IHIIKKNLI 1 x 1 ul by 1x1 ux 1 s 111 xxx 1 L HN fLllIlll Aunm M111 LIIIL 1111111 Sfmvlbzud 1111 KONI IR 1t1 r If IL t L 1lxx ns xuns tl1L 1 1111r1t111n my tluuxu Ax unc I SIRI AIIIX IU lilflx 11 nrt 1 xkll I ll fl 1 l 1111111 ilk lf!! 47 H11 HKU XIII KNOX Y N l L a M x IL lklrtw N HIL ll 4 ll u lun 4 Q nrt x 1t1LIl1. pmul rm 1111 n1, thu lllj.,1LNI 111111 1 I N M I O S i , M f 'f ' ' H I' Ii IZ g St. 5 . L1' I I'.1l 11.1 '45 'I '-15 II I 1 1 ' "S'11 .1, XY.X'I'IiRS 111'N 111 rv" SI1- 11' lv 'cry mill in ngmn' -yet sho lux . A ful p' - . tfffur 'l'l W-sl1all I " ha Y n 5AQ.3' i". D Qi.. ,IIG Q Ilug lS1'4111lc l 'W is f I 'n fl S11 fffgg ffnfi V "l.15'1' 1's 111' .11f11R1'. 1.x.' ', 111' .xxn Rlflflllll' I v An l A 11' nntit tlisp ,A ' 11nl .ll'llllYL'IIlL'I1f 11 I tlic' wt in Al ninlv .1ll l11 wn. 'l'l1.t 1 l' 'igt "l.1tt"' NV.l 1.1t- cnt ' l11111 curly 111 N4 'L'l1l7L'l'Q I11' N- ' Yc.r', it l. l 'qt tht' x l nl. 'fl' M." Go . f S ' ' A , r ,rd 5- -1 Q! f j ' ' " . ' Il ll f ' fl 1" Su ' ' Tj! 'ug If .1111 6, "A IN 11111 1u1s1111'11 tv.'XRI7l'N 111-' 1, 15" XX' l l1c n.1tur11lly curly llkll, gr. cful flgllfk. .ml ll.11r Im xtyl -. Iflg-.1n11r . '. I' " I -.J . ,l A 1 ' J 'Atcl lc.1l- of 4 ur c1Ll.lI'tl wt H411111' fm r WVU, shc w.1 gl. 1 1 A 111- V' l. ROI f ' D NIB 'Q' c'11A 11.141 Q .,..1 II.l11ff.lff '-!5f'l-' I-Y1f1f,f,' '44 K Q' 1ff,,1,.,11 unsn 11.1 111111.11 J . . 1 5,1115 nl 'H-14' l'l1'1 Pm 15" I H1-Y 'D "A1 .x1.xx.x1'1 IN 11111-' ' ' 1" 5 : Iiulw 131 tl1.1t t.1ll, tl.1rk, .mtl slL'11t .1tl1l't I141 t1 l - .ill tllt A l.lLllL'N l '. . Def A I w qumt xx.11w l1c ls 1111- 111 tllc Il ml anti - 111c111 ' uf thu Lux. 'l'l1' rut l of l11 . ll- ' " 4 kN 4 17 7 A I ,I 4 . flag 5 r13 l'll INTER NOS RUTH JONES IONFSI X Salem Cbon 44 -45 Sllllll Cwurzzlllu C 7ddIl1Ill01I Unbrr 46 Gnldtu Lum lsddllllflfflll 44 45 HIRI I9 A TRIII' AND DFAR MOST IOXAI IRII IND A uluable member of Commerull A' Fvcryone slts back on lrrday mornings when Ruth llunches her drlmztlcs Iffrtlcnt md generous she I9 truly an exceptmnal glrl AINN KAI AS ANN Central Ave Cbon 43 4.4 lfeav Social Studies Club Baud 41 44 Malb Club C61 11111115 Club 1111101 ll omau r Club ffrucb Club Golden Lane SHI Q IIIASINIC 'IO WAIK XVIII-I AND WITTX 'IO TAIR WITH Ann xuth hcr long shmmg trcsses and deep brown eyes was ucr lI'l ittrxctlon Wxth snules for all we are glad she returned to us for hcr bcmor yur though she has eyes for one only' GEORGE A KELLX ,IR KEIL St Frmus Cbemzftry Club Auouzulur Club Go WEST XOUING MAIN Wlthtmut a care ln the world George greets each diy I-I Q 1 man vuth one obyectrve the pursuit of enloyment But when forced he lb no laggard wxth h1s books MARGARET E KELLEX PEGGX Prospect Street ag --st A-.S Nzlb Club Lazm Club lftml Club Clnmrrzry Club ixxo so ll LL Msn muclrr mls lXllTf.,ll'Lt s mxmxtmn xs 1 sure cure for a drury day A pause than 1 rzpple of merrnmcnt vsherucr Peg rs Page fmlj Six ' 1 ',.,,, : ' "7 3. ' I 1 1. ' ,lf ' . I . A 1 l " : : . ' r' ' : rv" 'a ' ' ' 'Q . 1 " I .' 1' ' " Y. " 1 ' A 1 1 1 " a I Q . r , 1 . I ., . . . w ',J! 'ff ". ' ' .Ulf , ' ., I '. cf f "' .I . . . . . 4 v ll Z. ,.'. .I l I , . 9 . A ' ' .-- , 1 ff- ' A 1 a' . .' I ' , ' " J Q- . . Hi , , .- I , . . , . . . L ' , . " I E. " V V I v" 7 ' . ' k'. 6. . V. - ' ' V v v , . - : 7 7 I :A -7 . F Y L ,- . 1. . '. ' J . 4 iz J ' ' 'Q ' a'. ' I' . , I I A I y ,,s,, '- . , .. INTER NOb IIIANCJR PHI RI SA KINNI DX Irin 411 Cfnb Chun 43 -44 C111 11111171 C 1111 11111111 I 111111111 f Club 8111115111 4 C 1111111 C1141 511111 CJ1111111111111 C 111111 L1111 VIN NLICJIQ NNIKINUD 9lIl Iricmllx and chccrful Ilcanor has contributed grcitlx tu thc Colnr ind rollicking., spirit of our cl iw A pcrfut runbms tu L vrms ul mmy senior 1 AUDRIA Y KI:RNER ALD S iluii Pftf 11111111 U 11111111 G C 115 1111111 I 1111 11 C 11111111 I1 11111 111 C 111 Cfl 13111114 llalllb C nf 1 1111 11111 J ll 1 1 I 1 LII 11 G1 11111 1111111 I UGCI' 4C 1 1L1111i11i ll VCINSONH Ill IJIHUNN K 1 inmus inc vu.ll rul wix Auarny ll i 1, I ww nnnmr wun for hu wuntlus triumls I1 r Clgvumsw xlium Imtli i uadcinin is well as smial Cin s mm' and iw tu brillimt Fditnr in Chief uf Intnr Nm. Sheridan jr High Wcstxillc N H Alllb C1111 Chtllllfffl Club r' l11111l1 C Ill lptlfl Alffll 41151 111111 l111111111111i C 1111 51111111 1 C,I11f 11111111 ll 111111 C ll BR XXI AND BONNH FOOD AND C-XX mmm with thi, light nmn hair am the shincss If hu' win wm ur ru in vs i 1. In num xx jAi I1 I ILRIIIILUSILI AN Nt Hu wig., N 1 I 1111 1 C 11111111 A1 11111111 C 11111111111 1 I1 111 1114 C 11111111111 1 11111111 G I1 HJ 1 1111 1 I ll: ul I s 1 L I nfl ILL Nh WL LUNILL I' LIL ILS L llll L HIP X l I W 1 NCI' Iflb LHLIFIILL I1 L l1g1l11 11 T . 2 ' ' i ' I ' Z ' lil. ,, f St. I 1 cis V 5 1 1 ' 1" 1 Q A 14 . 1 ' Qi f. 1 . 1 1 ' h 1 ", l i ' 1-11 I ' 1 1' af.. ' " th' ' Stl I Y a 'ai ' laiyl I 7 I . 4 v ' i' ..I i " . ' fl S ' '11 ' '1' 1 ff 1111 fd" ful , ' jf 1 Sc 1 d " 1 .. I el . K. 1111. 1' lj1f1, G'11I1lf I.. 11 1 A I. 'U fl ' Cf! I1 I "So '.'.' . 4, 'I.Cli'I', f A iiu"' Cr. 4 I . I " lv ' if I I c'clmi'i1iin ', .in I is i ul R 1 V . - 1,'k I 1 Q-, L, , . . u . ' W 'nA al" a. n " Val' J 'Aa 'I 'lug Hn 4 pm' ' tlw K 4 ' ' A .. ,IIZAN KNIJWl,TCJN jEANNIf K , Q l , .k- 1 ., '. , I H ' f' ' ff ' .. '. ' 1 j ' ' '71 . '1 ,111 1 1 . . 1 , 1 1 1. 'Z' .lu ' ' - V l-1 ' A 1 I 2 ,' 1 ' " - gf 1 - mum - . A -.I pal xhc was . LI 'C llc 'LI 'r xiys. 4. ' 1' L- NIi'i.' YI-l N I L- - Cl-'llt!Q.l .. SL l'al,1r, l'Y1f!1'fJ ,'Il1f1 j ' ' ' ' i ff ' A11' V 3 ,f f I ' I . ' 11' flf 11 Cffn 111.'i11'vy C.il11f, 4, , 5 "TM: I.i1.x' MA - Av11i.x'i" ' I 'I.ln i the kinl nf girl tli.xt nukes uC'rylwmly xit up .ml .aku 3 ti". H1 ' " ' 'VI lic p 1. I - .inl Cru. 11 IL-.'i4wn. All 4 ind . ll, ill c - ytli' ' 'l. I1 is quit A .1 gal? . 1 i it -1 r J S LII INTER NOS LORRAIINE MADEI INE LAFO IANE St I'r1nc19 B111111' 43 47 501111 C1111111111tee Chilli' 46 47 Blrfttbzll 45 11111101 ll 0111411 f Club HFR CHI FKS A9 R091 AS THI DAXX N Hurrymg through the halls Sprmdnnl, joy IH hcr p rth IS rolllck mg Iorramc A promrnent drum muorctte who lcd her followers proudly and iplendrdly summanzce thrs pert young lrrss VUILI IAM YRFDERICK LANG BII I Y Salem Bnltrbfzll 43 46 Foolball 43 47 AHH11111 Mzllldglf Bafcllbull 46 Cbenzutfg Club Blftblll 44 47 I AM WHAT I AM DO INOT QUISTIOIN MI Makc may for Wrld Weit Bull prcirdent of the Socrety for Thc Plucntxon of Gloom Endowed vtrth brains and wrth ablllty rn thrcc sports Bull could not hclp herng the popular man vhrch hc vs is THOMAS P LEARX TEE St Francrs Barkelball 46 47 ljlfl' Pfflldllll 5111101 C1155 Harb Club ClJdlffI1dlI Pbolograjvln Co11111111tee L111111 Club rfcllfl? Club V111 Pfefldwzt 11111101 Claw IlI1111agu Buhlblll 45 H1 I9 A GFNTLFMAN on XYHOM I BUILD AN ABSOIUTI TRUST 'lom I9 one of those rarrtles a lad wrth a marked ahxlrty both rn sports and rn the classroom And added to tlus Tec has a personalrty that IHSPIYCS us Yes slr thls young mm Leary rs really gomg places l I jUNI1 Center School Bmcon lqlls I I11ll11b1ll 4a 6 Fveufb Club 1111111 C111111' fl 111111111 Malls Club T 1 Rom m mu cur Q Sxxcct md prctty that rs june Wfrth gentle manners Ind hrppr ncsx f hurt shc took her plrcc lmong us P114 111115 lllgflil . 41 , ,,'7! '41 I l ' ' , ' I I if . LM L - 1, 1 H . I ' I l"U .. '. ' ' a 5 '- A .l 2 7 , . . ,K- '-V ' , ,. . , Q -. 1 4, 1 ff 111 Q 4 ' "QI 4. ff ' 1 , I ff! .. 1 - " . , 3 , 311 2 . K, K y .K , I .lvl . V. . . A.. . ., f . , -Y! I ," 7 A ' 1 I . v V , . . I I , 'I ', .. I L.' 4 1 " 2 . v 1 ': " 5 7 . , . I. . , , A I . , 1 I ,ll'lN: IX. l.lzl: N 4 , Nw, , . ., 1 ,-4 . if 1' 1 1' f ' 1 HE T2 ' 2 Lima." L' ...Q . Y' , X- .V ,, A 3 , U .3 K- . , 1-.1 A,, J., 'K IN'I LR N05 NORMAN Hll DRIK ls llTlxl NORM Central Axcnun C :mu 1 Club CIGCIIIIFIYI Club NOTHINI RFAIIH DIQTI RBS Mr Playing, in antive part ln anything to do with mechanics Norm can really take apart and put together my machine His rcscrutl manncr in tht classroom is quite forgotten when he is a th his pals Hua you notiacd his companions .at rccess' CX NTHIA I OUISI: I ODS Salem Social C Olllillllflt RX Nlx ill l Xl XNN buala a alcmurc maid was Cynthia with her sunt xoitt anal latr sh manncrisms B t a more Im I anl lcpcnalahlt pal n tl tould ucr boast nf Cynthia nnvtr tulul us WALTIR j IOMPERT SPIKF St Hcclwigs H1 Has Hrs PHAT FOI ID sPrAK THOI CH HIS TONCLY Wa ls a rt trxul mem cr r our aliss vatas well known ,or his launtsman qualities and his intercst in guns Though most v vx tlis r a 4 so 194m ham N -li-L. Rl FA jANI IORSON lrmtis num: ll mmm Llul 5:11107 Slwrllanlal za 11 uumr Gllllfd l llwmr Serum ly 1111 f za II l Smlfl Culllmltlu IUIIIIV Slmrmmal zi 01 xuvsrras frxru or alaiflloxs una: otspo Ln al trattnc R I s a many urlaltncrcml duties Hu LHILILIIKX and tlx.pnnal.ahility sptll lutuu success P40 url, L i' I ' i Q ' . ' 2 Q .. '. l. " ' , 'X . I . , , .. . i . 1 i i' 'a a ' 1 A . ' 1 " . vi . " ' ' ' ' ' A I . , , . "THE via ' PI." -' cgoaf1a'1'isY .-mn UI-' . .I .'.'i1aa" "4 ' " if X, ' ' xy 4 ua 'l'iliKk"l -m oxiss - .y . - A, . . ',' . -l " 5 '. fi. '. , .',71 X wean s1a.ENT" I '.lj,a 'h' if xii, - ' " of his gals, 'Q '.'cm'c-real, was in tlc 'lusi F I, ' 'gas loyail to u . A S L I ' Z . .' St. f. ' I I ' V' 'I A J 4 1 ' ,. fl . 'tl S. I , . UA I 5,111.3 'tl - ' ' j ' '. .Al ,ml ' " ,nj 1. '.-ffig' S f-j k' .an :at itz haa lcnt .a willing l1.anl io If U' Nm' IN'I ER NOS IAWRLNCE IOHIN MAGONL LARRH Centcr School Beacon Falls Blfkklblll 45 46 Cuff D13 Lrbrr 46 foolball 46 unmr Atllllflff Cwzzmltiee 5:11101 Arlnzner Comrmllze LFT THE WORLD SLIP WI SHALI lNl IR Bl' HOL NGIR lab. "" Vltallty and fun thm gay latl I9 the csetnne of chccrfulneia An avxd Sportsman and actnve class memhcr he often has 1 quei txomng look We wonder lf a pretty mud from Umon Cxty could be the answer' SHIRIIH M MAHAFFEH SHIRL Salem Ezdmmlwz 43 46 umm ll orrzan r Club If 1111s IRIINDSHII IS THF WINE or LIFE The halls of lxlllgl Hugh were brlghtened by many personal: tres hut hy nom more lnely thm Shlrley Her Smile and per Stilllllfy were xlvmys vsclcome Prospect LIFE IS Too SHORT lon ME Dont be mxsled bs Eddles calm expresslon th it tvsrnklf. rn hls eye rexeals hm playful nature HIS pali 'ill testnly to thu A I AXVRI NCP I MAMBRIINO I ARRX Salem Chifilllffj Club Ivfffdrrfl Sculm Clzfv 111: tlflzff Cfzfr ILJ3 Lrbef 41 wif: Lclglt o I Ll It mu be ultletl hare that when those plums are synonymous vnth cxutemcnt Ltrrs ns mdacd interested Lxttle but hvely div pruxdcnt he ha Ind ua through an ewentful wear We are all gntttul for lm guxdmte and unflaggmg zeal Pzg Izftj I t. 't 'f-'f I.. ,W 7, f 'f 4-' ' 1 E - ' " ' 1 2. :'l'Z" . I , , , . , ,, I . ., . E . , ,,, ,K ,H " f . 2 1 ' '. ' J' , , 1, , ' ,. , ' . ', ,N-, V . . 'V f 1 ' V A ' , C I, , 2 A EDWARD MAZIEIKA ED ,- if T l V 1. ' ' . L Q 'X 1 2 .L . '44 it U ', ' 1 Q' f lui"-f.f,v r 'V'-17 . "l.llfE'S A PVDDING lfL'I.I. rf , Ms" ' .' . ' 2 'V ',- ' M ' ,K D ' ' v, as iff ' ' 'S A K ' ' . ' 'i 'EE f 1 , ,- C Y Vx' . L :- IN'I ER NOS AI PRFD IOSEPH INIARCHI EWSKI Prospect x If :urn Cf1tIIllI!V1 Clul Alllb flu! THI flil 'Xllli NIXN THI- CRFATPR Col RIISH CIvImIlI.In Al Tlmt way gorng fellow nan .It the untnr ut ILI g,.uLtx was vmyx plmnlng slum xlltry I I If IIIILISLIIILIII PRAINLFS MARIANO D I X Cuntr Il AvInuI Slum! Aunnzea Senmr Slmrffvwd Au nd Senmr 1311111114 All :rd lr 11411 C xl: 50 SOHIR SFI ADIAST AND DI 'III Rl rInny In mar our yurs l'l.lS wnn mrny trIInIlx I rx I In unI crstand when you know her vuwrtlmhllg Llll N IIIII xtr I Illy l'rInny WIS ll hu but In drInI.ItIu MARC ARI T MARX MARONI X MARGE bt l'r.1ncIm 1 tbzlf 5 J Muffy Club lizdmnzlmz 45 46 Cbtlllhlfj Club lukrng, fur INIIFBL Any In-L pcrmd wIll frnd thu frrcndly num In thc. IIIIIII hclprng Hclcn MuIh .IpprccI.ItIun fur your null wurk Llll'4L,L '-60" IIRINANDA MARQLF5 IIRN lauwla 0 hlontm Purtugil 7 lx. futulwr Cu LAL 511 :mining If Im 1 11 ll ALJ!! It lil! -4 1 f In I C mir 47 H A Sl NBPANI lTSI:Ilr XX -KS l'ERN1.NlJi HIM glad we .ITL that FLrn.InIl,I um: from P fillgtl I sg 01 l r rm ..lI'I'llJl7IllU cimcd Irulv III' ll'IlI unu rum Irt A tru srnurn trIIn wus N. I PIII 1 .' . Y ' - l AI. wmv ' f . ' 1 . f 1 Flll l 'I III " ' . ' ' - Ile' 0 Iull tw ur ' " if Ol.. ' Fi , ' l ' f "1 J ' I A 7 . ' 'IIIN any 7 l Ja ' '-a ' ' ' ' "2 fc .I '- I 2 ' '2 ' f Ii. III . lj -LM "AND me A FRIEND T0 ALL" V I .IIA v ' gr? I' l ' 'A ' V I' ' lf" , A ,A V I A I 'Vi 1 h A ' 1 I -1 . Q A 1-:vw ,V . . Q I , If ' ' ff ff I' ' ' Ll ', I , -9 I ' J Ir, Q ' " ' ' A " , l"rI .fr Club B- ff M . ' 'S SI' Jffn' 'IV,111r,g f .1 'J 1-I ' ' " ' ' ' ' '. ' A In 1, -f II nur 'h I. Hi: --l ' ' ' ' 1' lv I ' I - w. . Al l hm . ly ' ' ' A 7 Il ' , ll -f .R I flfl, UI: INTER NOS MII DRFD MATL S7FWSKI MILI IE St Hcdvsxgx 1 Baal 1511111 IUR SHI XXNS HIST TH! QIIII"I KIND WHOSI VNAIIRIS NFWFR VARY M y th nwdest pluxd gurl from Beacon lnlls Sle l s kan scnsc of humor 1nd can always fmd 1 suxtlhle wnuhulc for an quxp IHERIIQA MAXXWFLL Salem H1111 1 4121 J-4 47 'Iunm -44 47 Bulmlulwf 45 4f A CIRIAIIN COXINIQS QHI' DOF9 HIDI XXfh1t would the Semor gxrls hue done xuthout Theresa' Shc lnl them tu mm, xntornb m basketball md hldmnntun Dcmurc M mln hr 11 IMOCJI NI' Mclxl I NHOR I 'H Salam Singing Colden Luiz ll lf xl a 4 Bldlllllllllll 43 47 lrrmli Club In llnlwll Czmu 1 Club b1A1Lx5QL1 AS jr :xo mnsun Hul to Imogene the dependable In pxte f ll hu extra nurrlcular .xctnutnu she has llldildbid to m.1mt,un 1 xnxx ugh sqlmlxstxc ucribe VUL emy md ltlIIIllL her mtellmt BARBARA IOL ISI MITCHI:LI BOB Center I 1 L 15411 44 Cbtlllflffj Club li 1JW,',11,,11 fl 1411101 Gund ll Irlunm 1 fm lmmmlllu C Ill Ijclll Ixlpjll Alf ln zmzfn Illllllw 1 UNIIIIIIILQ Xl'IX I ws teh! I r g., u hue mi L IlIlNLlllIl"lL hun s u g Q Ln wel I IIL Pall , V , . . , ,. . 'I -4- , .I , ' '- . lf' it X 'W ' Cl.,1l 1 1' w ,, , - 2 . 5 ' f - 'wg I - ,A V, I ill , e 5 , z" ' 'z' :L Qi' my ax 1 y A . 'Q - 1 7 4 C.1j..' BMI! l.1l'f'-'f V " ', -" . ' 'X -'fm 1 , fm- ly N Q . AL - 1 ' ay Af Q 1 ' . ' ' x-.xr v-'- .ill L' wn. I . ' 13. I bl fllllillf llnllllldlllj Club Swirl Cfmlluilleu - 1, -,, . - 1.,,- I ,. , I . "'4"v: ': ' v' : ::" I 1' '- ' 'I 5 ' ' U Il " ' a."a'a'. ' "1 1 1' lu ' " l 1 , 'I . In 1 J AV . , . 4, M "line, ' " 1.1125 IN HIER IE '12s" l5.u'l' l1r1' , xml lclinj lwl u eyes . " hal- ., A S ' " 'L ll tt 1, lfull nl' pup. sh- lms hu-n .in ard- t lullu - ul the Cnr- nrt .xml K"-y. .lf l"l-H, 7 1411 INTER NOS R ISIINI' MIII IRNII Salem I f 3 111111111111 111 NI Nil na 1! I dmv n 1 mm' Ir r Nl 1, Ir Nunm 11N TUNIIIUFI IIXL ur 111 1 N IRI D MOI C INI I ISI D Amr Gnfdg 11 L1111 1111111 f 1111 1111 6111111111111 1 rg IIIHLV 61211171 1 11 C1mm11l11L 1111111 1Il1!f1 C 1 II 1 111 f A xxlfanb xclmxrm LL L I U W N L S Lntul too ll n 11- N L 1 XX II I IAM NATOXXIK H BI I C cntnr 'Nfl 50411111111 Cflzf H 44 J m1r11111 51111111 C 1111 .111 1 4 fI11'zn111111g C 111111111111 1xfN 1111 N Dcx xx 1 J1 IIXI SI xxx 11 N N 111 lm ll 1 L I nr WL w1'lI1 Ll 1' L 11 ANINI OIIVIIRI U I N L G 1111111 1 1 1 L I e Axux III 1114 nN wnrm NITIIL 1 U1 III 1 N N 1x1 111 L tu 1 1 L nm 111 I 1 11N trnu I'Igc If fXf."'.': ..IfR i1'2 'l11:1111 'ii-YH 5.11 llfuff '-If-'44 '- 1 '-'35-14 "G1i."'1,11 111' s1'1a12c311, 1s1iN1c1-1r11fN'1' UI4' . xv" 'I'l1.1t '. lt' mul, titin lmlrcl Sc ' is our CIICLTILII f nic. Ilc llmj 111.1n11' 11ml , 4' lfp .' ' I. '- 111.1Llc I ' PN wltl u. K fIL'lIIl.II -mc A 1 7' ., ' - .. C11 L fl f ' WL 'I' . wr- , flu! Sew .IVYI I-'11 'lf fluff " " . . ,W ,V 1 . . 1s'1"' Ifr-I IN Al I.11l of wlmum we 1111 wull lm 11' ml IIiN .11tivc 111k in the 11rti.tic 1111! LII'.lIII.IlIL'S I'1cl1l, l111N In-Q11 k'XL'llIl7l.lI'I'. Ilv IN , tall' - , NVIICII it'N timc I 1' le ks, I'Il'L'l'S lIL'.lI'II l.111gl1 .ml - witticimms l1.1x'c mlllul IIILILII aulur tu mn' sclnwl nlzlyx ff 1 1 A ' L L 1 sh I A 5 ,V If 4.111 'JS , ' ' -1 f 1 ,4 1 , 1s.11,1,,111 'I ,-1 L ' Q11 11, 'I Cf.1jfl.1111 13.111411 'JG ' ' I ,V ' I HTH. .f f . -i1. . " '1'H12Y 5 212x1" M' Nw, tI1.1t N nwt ISAIULA Ruth n I1rNt lm.c-tlut. nr I51Il 111 2 lic. 4111 l".llN, 'l'I1 'I'L'.N nut .n tlwr 1 'rwn likc Bill. In 5 . kN, .1 XIll.lII1, lmt .1 NILIIXII, pup l.1 III frlllwr nl' R11 III 5' 1 . ' f . f I. Vlf. 3 N.1l -111 lx C11 r, Cf! f, fx 11 1 1 H ',111,,1f."1 f,'1l11f, Q, limi 11.1ff I-4-4 " . II.X'I'II NIWIR 'IIIUI IIIIIJ II' mx" An ' '. 'l- LIIII cv- l.NI' g 1111.1 .mlm N .1l .yN .1l-1 -N uN 7AIgl.1lr11 In-.l1w, XV-ll-g II -I .111l1.1l111. Nl: l1.1N .1 l 11 I' l of I '-1lN. , 'f l'1!1, 'I ffm: DIANE PARSOINS Lzlluz Clllb lvunb Club illllb C1116 fbcwltlfj Club CLIXIR SNAI-'PI AIWAX5 HAPPY Wfrth her bronze hur and Llcvcrness Drane was dlfferent A frown nutr troubled the pllud brow of thxs lrttle Mnss A ltun mtuast rn Room 4 llwxys made her days more or less putect MARION IOIJISI PHII I IPS llfnm Lu zmmzu C If In mf ll ru 111 C. ll 1 I2 IH 4 u J I YT N Rl C Il IURI CHILDHOOD S RAPTI RI Muumn rs small rn stature hut sparklmg rn pnrsunalm Sha IVNIX stuns tu he. huhhlmg mar wxth mcrrrmcnt To us S L ptrsnnllus tht 'lun Age' INTER NOS RICHARD PAINTER DICK Salem Cl7f"1""J C1145 Clair Day Ufber 46 Burkelblll 46 47 THFRFS MISCHIEF IN THIS MAN Dxck the fellow who kept Room 3 lrvely wrth hrs clevxltrresl Although a woman hater for years he s now cast off hrs shell and causes many femmme hearts tu Duck has real ohlectxves flutter In sprte of hrs pranks RED Central Avenue Camera Club junior ll oman J Club Golden Lane SHIRLEY ELLEN PECK SHIRL Central Axcnue Bavkelball -+5 46 60111111 I we Bzldllllllfllll 45 I MFAN 'lo DO MY DIVIX AS I sm IT Dependabrlxty and smcerxty together are Shrrlcys forte. Her depth of character has xmpressed us all She went all out for Naugy Hrh' MARION Salem Senwr Igpmg Aum Comm 4-4 GUIIZIUIIKYY Pig: 1111, lard , ' . , , 'K , Q , I ,I .V 'll i " I ll I Y r 1 ' ' ' . . , . . ' I , S , ' ' I . I S .f"Z' ., ' 4 ' I 3 : . . ' " I I I I ' E ' ' Y 1 " p f 5 , . , . .H I . . , I , . . . . , A ' , . , , 'f . ' l K ' - v . V , A A 1 .' ' ' ' . 4 ' 2 :U I 7 I 'X Y ' , . ' 41 ' J I .. . . , . ff . . 1 . . V A I . I ,K i Y . z Y ' : W Ilb ' ' ' Hd ff- . 'Il -I ' linltf I. "f-'-i f I I " . 'r : 1 1" : ' ' v r" ' , . . I A A . . I K I , V X 1 Xgsu ll-,L-I. I A A H f -' -, nh- I INTER NOS THOMAS j POlN'ION PFAINUTS Central Aunun C 1111111 C nb Adlfflljlllgf Cllllllillllltt' C 5111111119 C 14 1 CUXIRADIK All l'HI'I' AND MI' HC mry hm small but his c.1p.1uty for mrichrcf rs gran Thns frlcndlx fcllmvs rm .zlvs xys be found 1n .1 group chatterxng gaxly rn hrs uwn mllrrkmg Style In Publlc bpeakmg class too the Vucrmx warg min thu! Tum was there' ADAIWI RACZKOWSKI Hop linmlx Czlrlllllffj Club C It 411 I 1111 V Cllllrfl Club A 'I' W1 LI YOlR PART IN IIIIS -XII HONOR III-S Cheerful even nn the fare If 5cth.1Ck5 Adam lv.nt murh tl 1ur C lsx n1C.1l' cs WL 1.1 L xt .1 no L my mmm ut Ita m tha yclr I Clmmc lwr unllngc rualnprrl A LlllIl!.,Lx mm wx s lc' Il AN C IADH S RAVI NSQROPI JPAIN Salem 501111 CJ111111111111 Orfbeflm 44 47 B11 fl! all 45 umor ll' 0711.171 1 Club B flu, 45 4 Dell.: K11p1.1 Alplm 11111 .1 Aluugfr I M C A Su1111111111g 15,1111 IRI IH GR N UI XII BIISSIN A Clgpnmluhlr Lux always ready to gxvc .1 hand rs jean A I r .guard m hrskcthull .md .rn nxgcllcnt swummcr she made .1 mr ll ursrl In thu Al"lD.ll5 of spur s VIRCJINIIA RUbA VIRC Il Srlun C nun: Club 11111 lamb C ub SHF QPFAKS PL-RIN BIT WITH -K Pl Rl US! Pctrtn Vlrglmu IS um of thnsc puwns wlmrn vu must ulrmrn h JLISL they CJD cxprus sm mugh rn tcm vu rl At uh rgmu lr s l nr suuus upnrm I nn Ing., ISI Pwr 1171, I r QI "1 . ' U jll 1 1 H 1 QQ ,pp , Q ' ' ' .71 I' .. I- Af' I. " C 2 , 3 , .' " J . .. .' , 'l.y:. Cy . - 'llld ' A bl- ll. l ly, li laf '. .f'l. xr- I-. . L 1, " j A ' ' .1 "'-"7 1 of V "if47 . ', ... . " ' " "A " 'I' 1-'RHNU IS " is ' 15. 'rrzsr -' . .. .5 Jus" . . . . ,nk-, . 1, 4: . v ' , , ' , . SJ I I I Q ' ' ' " , 'l ' , ' ' ' nirllfr l' 4I'A 4- -' 5 tr. 6 . f 13.1-it .f '44 f I Il . ISC ' ' ' I ' . I A' l I MI l ' 'U Cx, curl, Vi f '. .1 1.1 - , - -' III' i .I l. :II INTER NOS VIRGINIA RUPPE nnzor Gund of Honor nnmf Atlllllltl Cofnmzilec If smiles vull make frunrls VIfglHld must have m'1ny Her clicuimss Ind fun loxing pusonihty mark her .Is .1 blfl worth VtllllL A very Ittrlctnc Ikldltltbfl to Room 3 we might Idd AI I RI D .SAVARD 11:1 In 1 Bnhl 41 Cballllllfl C1111 Ilolusor buird IS I true Icronlutlcs Lnthuslzst If you L SITC IFN nmxlulbe on lIl'PllI'lLS he s just the mm to su By the I x s tha rully you 1D thc tourt II the Nlllby Cros tg, UTIL FRANK RUBY FRANKIE "GIvI2 HIM TIMEQ Hn'I.L ARRIVEH Although Frank left us in the middle of the year, we remem- ber him and his fondness for pink tardy cards! We wish him the best of luck. GINNIE Center School Beacon Falls Senior AIll1III6J CUIIZIIIIIIEE Sorlzl COIIIIIIIIIE6 SPARKLING AND VUITTX SHORT AND SXVEET' I RANK SAN ANGI I O I'RANIxlI blltllxl 1611149 Cbzfnpv Bzrebzll -ff Afnemun Legion Cbznzju .ff Bllfblll 43 46 Foollmll 43 46 AIND LAUGHTIR HOLDING BO'IH HIS SIDFS A commotion on the second floor lrInkIe and hIs pals JTC, making merry again' Gay .Ind Irresponublc he counted frunds on All sides CLHIFII Awnue AIR MIINDID CHANIPIUN II THI skus .44 SL Pm Inf Six ,fl I ' ' Q " X . ,T 1 ' , . 1,4 Y- 1 I A -Y, I A .4 -I V L . x I A. A 1 1 ' I ,, . . , . . 1 , Q . 1. 4 'i , -y ' ' I r , 4. ' r ,XJ .. 1 7 . 1 H - , h :R ' ' . . .7 Z ' AL . A ,. . Cf. ' :fu '- . I 'f 6.411 ' f-'-F7 ' 1 i. 'I 2 W " - 'Q .. auf " .,. H J' H 'A '1 . 1' 1 'S A f dr- 'L 1' li ' ' ' 1' I I , 4 ' ' K Nil", Ale- mi 't 'I ' ' I ' ' Q A I Q If- .by . g. sf-: -' - .: , R I I .' 4. ' lN'I LR N DS RUSI VI RA NISRCJC C A RONII NIICII I Oi L H11 11 , 11 R Quia 1n1. s I'11lcn11vs ICI 1 Imr us in 1 1l 811111111 C MARC ARI T MARX NC HAI I I R G111f111111111 I I 1 11 111 C 1111111111111 11 1111111 I 1j1111g 1 111 111 11 1111111 11111 1 Il CD11 x xx 1111 Xl ITEC. is .111 1tt1 ntixn f.,lfl 1 WL Nl FICIIU., iulwi rn s ILILN tx 1 All ACI INIARW SC lll GRACI 1 im 1111111111 I 1111111 II 11111111 C nf 3 '6- 1111 1 1 111 11 1111111 I1 1 1 1 mf C 1 M119 ISRI KN SII NI 111. 1r r su It 1 ll 41111 I 11 XII XX INN 1 xxiurl I I CNC XC x Q L ll I' N11 Ll 1111111 S111 MARC I 111 C 51C . 7 c K. N 11' Y111'l1 I' I lu' 'I V11 'ig "I 11.111 ,x 111i.111'1' w1'1'11 11110111 11011 1iv1z 1' ,1o1"' T11 l1111k 411 l1c1' is to ssc Ll girl 1 71 1 l .'l1y, ' ' I '-- j1 A 1 ix tu 1lPPl'C'Cl.ltC' .1 girl with Ll Inu- uf frin-111lxI1ip 1111,l -11. Anil ' -X I'C'C'. 11lw." Iiinlx lIC'l' talking tu tl1.1t tgl f ' nx f X: 'X I I ' Q Q iii i ST. l71'. cis , I '111' 116 'l11,11,'1111 1'I1'! ,lflll I S 1 , f ' 51111111 Sff 11f,1111f .l11,11.! S I ' ' 1 V Q 111. 'f f .711 Sf11111'1'1,1111f .'l11,111f I 1 1 '151' .1 Ai .1111 " x 11,11 .-1 I'.'XI, :is M. .. 11'1" M1 " f ' . 11' "1 1' , lwwtl 111 lnulo. .1111l 1 -1 1:1.1liI'. .l ix nvutxtal li j in llL'IA tl l'- , 51.11111 LIl.lI'ly i11 R1 IIIQ 1l .1l1 fllllf . 1 l1.1irl c.11 gi ' J L 1.1.1211 ' ji 1 I "if sr. if-. 11 I 34 , ., , . , 1 1' 5' X. 1 liful '1,'f1 f 1 ' . 1 1 ' 1,1 V C'1.11.! 111' ll lf S ' ' 1111 5 1'l1.1'1f '1 .11 L V "A 'NI"I"l'I-'I'.fXI.I. 1511 Q . i.'JIfRH 'V I I I I R.lClA.lIilIg .1 quiegr 1l1.11'111, Ciixxcc iw j t C' 411:-, He 1' 11 in 11 I 1111I xluxx NIIIIIC' 4111 N11 1l1111'.11tc1'1xt11 111, tl1is ALL--l1igl1 al, 11wl. ' l.CIl'lS -IAMIZS 5C.IIII.I.IfR, -IR, lilll'l l' Nt. li1.1z111- G: . ,, N I 1 , 4 ' 1 U f111.'1111 .'l1.' lIl.1 f,11:1.11..111L ' "Ro, 1 . "1 ISI II'I ix ,1 1 11" In 1l1c 11.1 1' II Klll I1 111.1int.1111x .1 quiet 1' 'r ' .1111l 51 ..l:N -fnly xxI1 -11 xpulfciri to I1 1- 111 Illl' l1.1llN with .1 14.11114 111 tllk Imp 1l1.11x .IIl4lIllL' I ry R-1Il11l4111x'.1.111l1u'.1111l t11II11f11111 1wl11' A I 11 If 'C , 1' I 1. INTER NOS JACQUELHN TUDOR SCHMITZ JACKIE Salem School Caplazzz Bdfneelbtlll 47 Golden Lang I-Wllllf 44 DKIIJ Kappa Alpha Cfclff Bfdlrfj Senior Atflllflkf Commfllee Small Commzztee TRFMULOUS SWFYT AND AH S0 PRETTXl Hollywood may have their bcautles but Naugy I-hgh has jackle vuth her pleasing ways and wunnmg smrle as she graces our halls We proudly clalm thrs fair bcauty for our Pretuest Glrll Il AIN SCHOI IELD SCHOF Salem numv ll 111111111 Club Choir -46 47 Yun! CUNINIIIIAQ Orrberlra f6 47 A CICCII A DAX lxELPS DULL CARP AWAY Cxrdrcc 3,5 md joytus thats jean Watch the fun meter ntgxster hugh when she arrncsl Her happy laughter has never tultl to m lla us smrlc cxcn an our duller moments FLORENCE MARIE SCHUMACHER IONNY Ansoma I-hgh School Rad Crorr ALlI1l1l?I Bmhlball Team 4 45 'dlp' A QUII-T Moursr MAID ns sm Florence came to Naugy gust ths year In 1 short umf. sh has made many friends Naugy s garn rs Ansonn s loss' RL 'I H SFMROW TOOTSIE Central Avenue Smlzf Comzzflll t unmr Sboflfmlld Au nd l 1 In ld ul flume Ecflllflflllll Club Senior Sbllffbllld 'lu lv ll 3 1 A 4 All lllli lYCFIlINLlS SHIINE SO SllllNTIX Rutlut 1 1 g.,1rl whom su hut always lllcul and respcctc l Hu t gtmt yltasznt ws ns mlrlc her for sutt ss Page 11713 Fight f , ' ff . V . , V - 1 , . 11 , . '. 1 A U 1 I 1 ' l , v' I ' v' ' ' , . , , . . , . W . . . I . . ' . fl ' ff '4 -' " - X 1 r I - - ll . r U.: . , 4 , L , 'al' g "1 -' " ' . ' - ' A 1' ', . K ,. ',,.- , L 'K 1 ' .K .E l ' 'A - . 1 at 7 , A ,J A, Q' Bmizzerr Pmftife Award '-H-'45 Clwir'-16-'47 .. I ' A x x ' ' A ' ' i ' , a 5 A - 5 e v - ' 1 l . . . L, J . V4 E . "rt J 114' ' " l 1 1 'r a St ll W 1- T- jing 1J'. rd .4 T I . I ' 'T l I ' 'll 'ASR Y' , .A LU, ,, ,. ' A, .,.,k. . im-lli A 'glllal H Q I ci INTER NOS IRAN! I:S I SIMMONS IRAN Salem Bflfflllilll 44 -47 T1111111 44 47 BIAIIIIIIIIOII -4-I -47 M 1111111 NIIRRIIH sllflll IL F lLIf.,I1lI'1j., grln plus 1 eheery H equ1ls I'r1n She s 11 LN 11' fun .1n1l ll1s pllyul sports throughout hcr four ye1rs It N11151 W BARRIIQ SMITH S llklll Cfmlem Club 11111111 1 ,I Cllllllfll 111111 NIAN OI Nil rrle the mm of many tllents' Hls I1v11r1t1 I11 my 1 1 mphy Hls LIIDCII h1s fl1sI1t1I lt IIIIUX cf 11 all I 1 F produclng many excellent pltturcs whlell hue 11l1I1I 11lu1I1 t1 111 158 hook The 1I11 wls never g, en111lg.,ll tor lin t L 1 ne1I 11 1 y 1 I3 1 1 1 IOIb AUDRLX SMITH bMITTX Sllem Onb1 flfl 43 47 Delta IXJf7Ihl Alplaz Baud 43 47 Serrelarg jufzmr Claw fill S1 116 Bold -17 So111l CU!llNIllf6L 11111111 ll 111111111 1 ll A .SNIIII IHAT QI-'IAKS XOII NII9 I511I1hI1n5, mer wlth xlx ltlty 1n1I frlemlllness w1s 1111r red h11re1I NIIIIIU A p11pul1r and t1Iente1I senlor she eontrlbuted much ln thf. fleld 111 TIILISIC Desplte her countless ACIIXIIICS she and the Honor Roll were 1nsep1r1hle thr11u5,h11ut her tour years THOMAS SMI TH IONI 1s 111 S1 COPIIIII S P 0 R lL11111 flllil U11 1'II11lJ Club 1 Cbu11111r, Cl11F XX-KSASCIIOIRR HVITIR II N I N e ll41.,en1e pers11nlf1e1I vnls Tom XX lst n1I t l1nt I I1 1 1 ong h s fellow Students H1 11 uplul mth I1 te 111 1 s11n1l1ty plus An1I trlends n s Ll 1 IL P1g1 11715 X1111 : 1 ' ' ' ' ' ' ' l 1 , , ., 1 1 4 g - 1 fn' 1 , ' ' -1 J ' I X f-'f " Ii .', . 5 J Q .. IV X' A I1 1 ' 1 1' i 1 ' H " i" A 1 5 '1 . 1' l il I, 1 1 1 If 1 'A , f 1 . 1 1 vj. I f Cfln ' , fll 1 "A . .' -' . :l.1'l'l'11l1lNo1's .XI,'I'IVI'I'IIESu B3 I-M ' 1 ' 1 ' -1 I ' 1ll IN VIIIY' 1 Hg' , '1 1 aj if ' 1 1 I' 1 111 s' 1111 .1If.l1's, - , . . -I A , A. I ,, . . I , Cl1 . ' 11' if ' - lon 1 A ' 1 'rlc to 1I11 all th11 h' hall pI11n - . A I 'gl I Ilkal I 1, 11ff1hl- l111I! ' ' ' 1 lf. -If " 1 1, 1, , - , I . 'f ' 1 il ' ' " ' Cl k V " 1. .5 " . 5 . ' . A 5. " I ' I J - 4 1 4' " I A' ' '1, x A . A . . X- . ' Y R - ' , ' ,. . ' -. R 1 , , ' Q. .- I IIl'1 ll' . 1111 X . . , L. . 1 f 1 G' I 111 l.,lf.'1 s 1 XIII 11,1111 lflllfwv Cl.111 1511111 . 1 Y' 1 "HE '. '. . L .. f ' 1.1 ' 'rllli 11 'l"' IflI'I"' " ' 'a ' . 'A -.1 11- 1-1, 1'sI11111' .m If ' ' ' ' 1 f " IN in All-' .1 lu" ' 2 4' ! IIIHI Il.1' thulll '.l1 ' IOHX R SOUSA JOHANIE 'I11111 lPPJlLl'1I1y is nucr xx M111 115 uhn for he Seems to m1kr. nun 11111111L11tu111nt IN 111 fl1lbl7LlSy to Sue 1 chccry 1161111 vu 1411111 111 15 with us in 111 our cntlux rs DORO11-13 MAX 5TIkbO1N RID 1 1 11111111 C Chun L u 1 IL hu r113,11 x xx 1 111 N. LIIL INTER NOS DOROTHX IANE SOUbA DOT b11Ln1 Cfldllrlllllll I 1lJ4r 46 51111111 Sfmflfwllcl A11 nd 511111111 A11 Club 11117116 llfllllllllltl' Club C 1111 111w1111111111 s111 D1 is 1 student and 1 p11 Hu t11Lnt in suxnq, ILLUUDIS for har kacn intucst in home LLODUINILN A P1lL1L1 11111 1 iucrx 11 1,111 mall liked md righth 5.114111 A MAR s 111Ax IS HI ROBI RT LAR1 STAU1 1-LR 111111 Hills Pius wut B11i1lb1ll 45 47 Ailfb Clul lizubzll -14 -17 Ad111l11111g Cfllllflllffta Golden Lam I1 D11 Lrbu Cb111111l11 Club au- , 1,111 S 1011 1111 GAIUN 1 mn C1 IS than myonc in our high 511111111 1111111 l11snt sun lflllllltlble 151111 in umm on the baeketball Court' His rL1111rk l171L 111511 sumr ing lblllfy lcd the Garnet and Grq to muntlnw XILYOFILS To 1119 north xx 11116 matters Proxput bt 'TW 11 S1 11111 Num x at s WL nun 1-Y "IW 1111 IX '. ' '. , 'f , ' 1 . . . QA I 1 . 1 ,1 1 1, ,.., L. . , 1. .Q 4 . " A. . ' ff .2 .' 2" 1t'.'1 .' ' 1 1. " a' A 'LU I 1 1 1 4 1 nl- I , 1+ I '.'. +4 Q 1 A ' 1: 1 vc ,' W V. -' . , L ' ,' A, ' . .. A I, K, 1 ' V 1 ' -ro.. 7 ' ' If A' , 11 11 , 1, I 1 - 1 1 1 . ' 1 i I I-' I - ' i If ' 11 ., ' ' 1' Cl1,,1 1, ', 1' '46 "H15 3 fi 1-11. 1-11.1, 1 ' 2 '1z" 1- ' 'RIZYU ' 1 1 ' z'f '1 1 1 1: 1 la ' V' - ' 1 M 1 A Al ' V' VS. I. friendly manner and gay banter, 116 adds ll deep concern with . ,- ' 7' ' , . as 'lu11'11 11" 1 '1 fluff ' "HIS 311312111 '11'111111.1:s 1-'c111'1'11 ' '1 1. RA" "M N111 1-.'11'ly thc 3111-nt typ -, D111 L'I11"'T'1 1111 uf nur 11119 111-1" 111 N11 gy Hgh. C,11111111c"1111 A will our l'L'CLl11 A' ' 1.11 XK.1l'.. 15111 L1 truc p.1tri1t wan Dut, wl 1111-1-tl 111 lL'Alt1 us 111 "'I1 ' 5.11 ' 111 thc 15l.1g." ' S H . 1 fi N? 1- 1 1 'S 1 1 my 5,-1.1 HAI NIIXN I R N rIwpIItNt I NIH I II XXII XX I N I T W IIIITI I WLIII N .3 va.. Al DIIII M sxxfxxscw LIL! IIN M117 VIII I L If Ill I IIIHI Ml mx! I I III NI IJR I Hr IIII I FILYIXQ X Im xslt 1 I IIII N Ins SIIrL um I I I C IIIIFIII I II I I I III NIIII VII IIIIIII III IFIL Ruth ANX SI I I IVAN S IICITI IIWIIII 1111 I I WWII If lm II nm zu I 1 I If nn I I Cz :CH xsxx I1 x Img., I lf truxu lung Lan III Inxv I III XX, ILFI DU IIIII Q I gy 1I N um ALD Ccntrml Aunuu H1 4 IJ! L lm II I IIII' I ll uf R fLlf1lI n I I fkllllhll Cin! IAN I L X IIL N I kt k IIII IIIL IIII ILII L PI I ,Snr UII I N ' 1 Ii U S RITIII .I T I .UN IiI"I4IIIIf 'Q' ,, I' ' ., llnulfr ,S'fwI'l!'f,1f,'I1' .'Iz..mfI Su ' 'I I,lI.'I14Ig .'I I,lrIf I I N4 "II IS xx I I.I 'III III, QI' 'I' "mi" I 1 I ' ' .,g,, .jJ 5 I RIIII IIIIIIQ thi. :III IIIIIIIIII III III-.I I .InII IIx'I-II III III it ,II I' July III" pII'.Is.IIII w.IIw uI'I'I- .IIIII.II1II- ways. I -In I I . LNI ' IIII II-II, fr' -I Y.. -Q SIYIIY ffl' ', ff f Su ,uf ffm. A. fix ' . 'I Cfnf: VII' PIII. llfux lfvf llj'I' C11 li ' JI juff. .if lil' W, "IIIfII II.xIII. ml-'I' .Ixn IIIIIK IN .I II,xx'If " Im." An I ' I. k . " I1 ' I - II. IIS .III. IXIIKI 'I.II .I xpurts Igmf I A ' I II, tII' Gr '4'Il1lLIl I wimply II.III III SI ' mv, SI .VI ' CfI'.1II C' JI Lui S Cfuf' ,1f1---C.'l.I- I fi jlllll ' Hn . .' Cf L 1 'I 17, ,I R. lt'IfIIIIIfz. IIL SI" 1.1--S. P. . . I C1 51 jnfxfw .I-If ' I CI I 1 f 2 "WI" I,III NIIINN 'I,III mx 'III IIIZII :III3-'I'II.x'I"Q .-II' IaY" XX" I I II. puinr In AIIIIIII. tIIc .Itt. " II' "I .I flair II-I' III1IIIIw .IIII I+I'IgIn.IIIty In IIr.I .tIIx. A C. 't.IrI', N.: AQN ID. A R RI'pI'I I'm.IrIxI. .IIII I-IIYIIII-nt SII I.lI Q Q an NII' Il.IN II' I IIII IIII -I IIIIIN I I IM. 6 Rl"I'II NOISI.If M 'LHR Rl"I'IIIIf fI:1Ir.II XKLIILI "I AVI: 'IIII IIII,III' .rm I ,xIfI'I:III.xII II 'IIIIV' IIUII 7 u.I .IIw.III III xull 341 IIIIIIIII, NII fk'I1LLIlI .IIIII .I ITII wIIj. I ISIII III'r IIIII' gI.III I. IIILI Iwurs II I gly --III IIII- III .Iv-I: I.lII4,II fur II, y f U' f ' ' ' XJ 5 ' V5 1AMLs J VANASSE lnntb Ill 45 -If N 1111211 Bufketbull 46 47 In rrmu Golden Lure INTER NOS CHl:5TER JOHN USZAKIEWICZ CHET Seymour Hrgh Barebnll 43 46 47 American Legion Champs -K Barketball 45 47 Clufr D13 Urber 45 Football 45 46 Indurlrlal Arty Club A GIANT AMONG Mfrs Touerrng above all rn herght and sports abrlrty rs Chet Wfhat a record rn athletrc endeavors was hrs' The Grrnct and Grey basketball team salutes hrm' M St Francrs Sportr Editor Clan Book Harldfomert Bog Clare Dag Urber -if lrtrldml Cbffllltlty Club Math Club HANDsoMr I9 A9 HANDs0MIH DOI-9 Wfhrt 1 hrndsomr. ltd hc rs wrth hrs tall lean stature and wavy rcl h rl lrm hrs set many a lass rnto a drther wrth hrs effort lass povtcr rn just lookrng natural But best of all hrs sports contrrbutrons to thc class were rnvaluable He combrned hrs l nc BARBARA RUTH VITZObKl BOBB3 Prospcct Strut THOMAS EDWARD WAI SH TOMMY umor Guard of Honor 60111111 I wr S P Q R fLal1r1 Club! Seumv Iypmg Au :rd Badmwlon Suzror Sboribfmd Au :rd unror Sbortbarzd Auurd Cbozr 43 ORDER rs A LOS rsrx rrrrrsro A pretty petrte lass rs Barbara She has made her own nrche rn the bookkeeprng freld wrth her busrness lrke mrnner We look for great thrngs from you rn the future Bobby St Francrs rnrrn Artrrzmr Chemistry Club In rlbrll 43 46 Golden Luxe Iifrlrzball -4 Adremrmg Cofrzmflfef tn 1 Senior ACIHIXIFJ I krsovc WHAT s WHAT lhrt smooth drrk cycd lrd scen strrdrng throush the halls rs our sprrrted Tom As ont of our gallant grrdrron men he nobly von hrs 'N Hrs spctral brand of honor md noted prCfCr6r1CC for blondes are known to hrs countless frrends Pagt Slxty Tu o L I -Y -f ' ' lf, Q 5 -, ,. t ' ' ' 1 J -7 ,' -1 ,U I A . s Q A I v A . " . jl . 4- l : r "X -"2 , ' - , , V! ' , t. 1 4 ,, J J. Q ' i 'V . , ' Q " . a 17 at i 1 2 .l ' l ' D., I ' ' ' ' ' ' 'At ar: Q' aj 1 t A ' " " - . V.. T .' 1 I , , .- duties as basketball manager with an active membership in Golden .ll I - 1 K, . J ' ' , db r 1 . . . ' ' S4 4 'L I I . ' . ,I .. , , H , . A . I I S' 1 . 1 I ' A y v. - X 1 . . . . C is 1 v r r f . , 1 f -'f ,, V' lg r ' ' ' ,, lfr' r-lr flulz ' t ' 4 A .' 1 - ' ' ' L I ' 5 ' ' v " ' ' 3 DJI PJCDb RAI ARI I NI XWLINHARDT S 1lLm linlfffzlfl 45 ff,,,,, A, If Iulllllflfflll 4.1 I 1 ,C ,ll Ly CML 'f '11 ' IHIIUP om 112 14,1 ' III 1 Clzmrz Cfnf WURQ O N S XX ith I LFCIUXC lbilitx thats SLLOIKI tu num Rdcs nrt work is rLmirkihIx LILxer .md shc is ncvcr ni5.,g,1rdIs in Lontrihuting this tl Lnt STUARI VUIISb STIW S lun H1211 -47 47 ffmllilvllj I nb f IVLIIVI 47 -J lr mb K IIA RI IX VIL IS UDL I L K 115 L in Lcts L 41 0 ni nmxnu in s n mu 1t1Ls hc L n pl y L NILS 1 r p u lr L LINL 1 L lhilitk HIIIN 'NI WHATT SIILIN on 4a 7 Dfliz lx 1117121 Aljlbz C Illdllllcfl 1IIllfJ Club IIIIUP U UVIIIIII C 41 Inn! Cfmrm 47 RN WITH -X IIIT JI XIH1 FLIFCL hucmmt ml Il x L n S s Ilwiys IC x ii L LFIIIIIILS Art HL Lnx plush x ILL w Ln L CI NAISINA !AIISIxI S I' r Illltllf um Cin? I 1 ftn mf 1 'Inu C lf 1 Aj Sain! f Ulllllfllltc IUIUV ww 1 nrulilr-, 4 I ll A I IXDI IRIIN s1utLt 4 u N ILLIL LIL LN LICLIILILI S I'1ll'1l in x HILL II 1 mlm tiinu xx In surruunLILLI I h r tri n All prmu LFIIKYIIIIIIUI, L r 1 s I wma S ut Ln vu n is ILLI I1 L JILL I ' ' Ii R I , ' ' '1'."4f : , . 41 . 'Ive I 'J-I-H-16 1I l ' II" . 'I Cl ' IVUL1 3.1! 'J-I-"JK 1 -A 1' , ' "FA 3 ., 'r xoyif, 'tu .xii sm' .'xiii.ias" I I 11 1-I1 -1 1 , , , ' ' ' I 1' ' I .'.1 ' ' 1 i - ,--I , - 11 1.1 if-Z . f L I jf "IEA "ii's 'mia Rli,u'i' i-i,.'xc1is mit i, 'IMI' Str '. ' rf thus- fcllmw with .1 I.ir4iw.ly Imik in I 'yL'w, wh ' ' J thi m st out I I' 'ng RL' ' 'I I ' hi' it I .I ilhili 'xg ' il ii 'lalsj' I up I. musi' with equal '1.".I1I CZ: A . 'I . . . If A ' I lfrtwb Club All Smit' Clbflflli 'JJ-'46 j1"' ,' flfl II f , HB0 J ' . ,-' L- Lfv, 'ERN - 15 if Ca 7 , a gay, tl.t' H 'IL' , fhc' . '. 1 .uly fur fun, p rts, .ml I 4 .ti .. ml 'I' ' '..i g 'Li' hal, 11 , hr' an .iss-t tu nur luir. L' i ',. . ' . IIS llup IS milk P L -I" In .I 1 III 11 P111 Ur C I K I i 3- .fn Ie.uJLrr GUI L11 l..lfXI f ' f 1l J' Il" ,fr 'I f,'J,'.ff C5 Cf: I: IJ 1, 'Jjfjul .-Iljif .1 "Sui x. 2 .x TIIIIIWANII ns" A .I - I- this p up l.ir Ln! A tl f fi -rg 't' .gum nt -lui I " '. cr', Sa ' . hu vigor u ly r it I ur Imp In viLt -xy . 1' I A . AI .1' ' L' I L' Lls, IlL'I' '. L'Iy' ' ' ' . ' '- .ml igl tI1' wi. 5.1I .R .in llunnr t I- t, IQ1' . I . '. 1g 51111, If-- ANNA MAE ZIRBI1 ANIN Ban "4 47 ' Off 11 111 1 54 47 '-'HV MIIDIQI MANNIRQ AND 'llfll' GENTIIST HYART Anni muy sum to hc of 1 quiet naturr and she is Howexer, nu in ill our lrtnitic especially when it came to mu nl hurt mtl calm disposition mikc hcr 1 valuul L mamhcr l'RAlNLl'b SLSAN ZXVOI lkblxl IAX L , 11 111 11111111 511111011111 'lu mf 1111111 , L flu 1111111 32111171111 4141! l i X N L w to io Nmilin lSplIlIl ns x s t ou lnoli IN T L R N O 5 RL'IH IENORI ZFMBROSKI Hop Brook 11111111 Grand f 11071117 Slllllll flffllll A11 and 54111111 Sb0rllJn1u' Aunrd SAY NOTHING HLAR All, DRIAM MUCH Hcr Spun golcl hair is like the nys of sunshine Ruth is quiet but imialwle We wonder why she :lvl lys his that faraway look' Sunbury junior High bunhury P1 1111101 ll 0711 mv Club ANNA ZUBANLH ANN Central Avenue FJffLlb1H 6 -47 Sunor YJPIIIK Aumd IAUCH lon Hom HAIL-1 A HAPPX PIACZ IN Ml Wh it would Commcruil A he without hcr' A truly hippy mud' Hadyxig s Pig: 5lXly 11 11 I V' l ' 11' ' 1,- . I A K l 1 ' - v iv 1.11, ay .i ,..,b Z . . : - 1 . Y . , , . Y. in d 4, -, I . I , D ,Q 1. ,V 1 if . . , - .Z . it . l 1 . 1 .lm 11 1 1 a ' J " l 1 7 1 24- J I. . ' ' she 11 5 ' 1 1 "1 1' 1 I ' sic. A loyu A1 1 ' 2 ' ' 1 ' 'lass , I , 11 'f , ' . ' ' , . 45. L 'A ' - "I . Q f 5 " ' . 1 Az" Laughing eyes with 11 cheerful voice are clmracteristic of Ann. St. ' " 1111 1 . 'Ji-4-1-J 1 ' 'I ' 1 1 S 'l'.'j111.Q' .mf S ' ' 'ff ' V- f 1 1 If "Ai, xiutiii Ami rt1i'1uux1lx'i' xnxx Qlllf" liuye mer livcl up to llk'l' qi Lit' n. Q ' ' g, ai gg lfzlycf llXK'L".L xxij on' ol r . "tes I ' D If 1 ' IT X 1 11 ' NI If 1 X LX X N I N1 I K X 1 i N f f X171 H,',',.lf fll, 5, If,. II11rut l.wImly'rm S411 my Ixus wt' l'a.1rE.u11 Xlmlmll Incl! H! JAX.-ilk? KLVIMT 'lm em. Inn .mill I' r'w11.1l'tj HI .miwnzxn Zllwk' H1116 ui' M.1l'lg.1r'w SQTIJLYLI' IIQLIVL ui HL-.111m' vlnfmwn Mum ul Myrtlf. ll.1r'1i111Kg fulllflvxlurx uf Nlmll-5 llmurmx ' wt :Xrw SVIIIMLI1 UI!'I'..1lI'Q wwl'xX1nf1"A M .mwrm IL Nm f lv 3 1w"f.Jf 11, lf, Hur war 'l.u,y, X',.I.,AX'. lynx vm! VQQPS I,1Y?'iX'T' 'lnutll wwf Rwflzr'-I Ijilflflf Mull' If ffbml' N 13- fn!-1 l'fr,ff1,1Iury-1: mf IJ! flj. Iuin lfglzlf- 41? If 'l3:X1m. l'i1yww1 ut limi-1 'V ,Milf Yfmf uf liQ,11Lm14Z l11wH,w f1'IVE'lx'lVI. In .xv fi .Km '-nl XX 1' wi l'Vr. Tw: H N111 pal 5.:'-IIIIVIAIVQ wr 'Ilws1,L. In my lf, X , , INILR NOS ITTFD Qgf J .,...:.E-N - 15 , :QW-9 XM' l - 1 1 1 1 f 1 1 1 2 . .n...1 1 ky 5 in :X X 9 -2. ,' ' ' 7 Y' ' 1 ., .- . , , x . 1 .4 1. KKK . 1 ' . f , S' '- . 3' s - X F , w q if P 0 .42 x I 0. .4 .1 f. Vx' S. lv 5 " IN11:R NOS Plz Yzxl VE LRANIS N UN ORM INFIIR NOS IHI VEIIRANS CIAS5 Ol 1917 Ior tl1e 11rst IIITIL III tI1e HIIIIIN ot Nduglfullx High behool vue opened our eltes ol lClfI1ll13, to 1 ellss of Veter1ns 1ll ex. seryxeemen of World Wu II In LOIUIUOII wuth all IIISIIIUIIOIIS ol LQILILJUOU we 111wx11rdlyf wo11dered just wI1at n11111ner of stude11t e1eh would proxe to be In n1ost eases these war G I s were former members of our student body members who showed only nerage ab1l1ty III aeademle f1elds ID pre war 1 s St1lwy utly they trelel-.ed baelx to sehool ln IHld September filllglllg Ill une from Z0 77 ye1rs W1tI1 tl1e WISLIOIU bor11 ot experlenee they seleeted 11 full SLIIIOI' eourse embrae 1115, at le 1st lour elasses lor the t1rst tvso wxeeles tl1ey vsere Sornewxhat bevsrldered a xxh1t Lyllledl 1 blt depressed The1r thoughts and aetlons were goxerned by m1ss eon trol ll'1CllNlLlLl 1ls were submerged fCglIULl'If11flOIl ruled Iloxxexer Ill the seeond month morile grew Wllll he 1lthy bounds dlfferenees of XX 1tI1 tI1e 1ssu111e ot r111l1s III Oetober xeter1n reaeiyustment wls1I1el1sl1L1t.1bIy est1bl1shed ehmrxed by 111 l1onor r1t111e tor tvso ex C I s And lll exery else tI1e r111I1s were 111511 LI llllll tl1ose 1eeorded for these same youths Ill inte bellum dlys FI l1e eurxe ol lCLOIHPllSllI'llCI1l I11s ste1d1ly IllOllIII.LLl flsllltlllg Ill tl1e robust deyeloy ment oi 5OlNL 1nel l7i.I'S0IIIIIly Despne ill tl11s there are st1ll days ol ITIISQPPFCIILIISIOII lurlung doubts and flashe ol bell15,ere11ey Tlme 1lone v11ll temper these Wdfflllli raxages Rlgllt IIOXN our Veterans asle to be aeeepted at thelr face xalue tl1ey seek no tax ours 1nd tl1ey resent berng pl reed IH 11 ehtterent category trom the1r tellov1 students We ol 1917 s1lute our Veterans proud III the honour of lllfellldlllg them 111 our ro ter y11x1Ie,,ed III e1ll111e them Classmates' I1 M111 I ' 1' .1 ik- ' 1 L -- ', '- y 11 1 1 ,K1 I '1 ' 1 1 ' '1 j-2 V" ' 1 . I 1' 1 ' y- ' ' K- Q 1 -1 ' Y 1 1 ' 11 1 ' - 1 1 1 A- 1 1: - 1 1 1 1. x- if 1x- 1,1 1 , . " - 1 1 1 - 1 .1 - 1 1 1 - - 1 1 - - - - ' ' - 1 ' ' 1 1 1 - 1 1 , Y 1 - 11L ' 1 A 1 '1 -1, 511 1- 1 1 1 ' - - . -- ' ,, ,ip ' : 1 1,1137 .1 1 5 111 11,1 1 ' - 1 ' -1 ' 1 - - 1 1' - 1 1 ' - 1 1 1 1 1 - - - - 1 1111, ' 1 .111 Y A 1 1 ' 11 1 ,fy ' 1 1 -1.1 opimon e'n1e'rged, leude-rs were developing, and seriousness of purpose was intensified. 1' ' 1 'L - 1 .1'1 1 '- 111A 1. 1 .,,. 1 1 1 1 . A '. L-KI ' 1. ""'L.", '1 '- 1 A 1 1 1 A 1 1 1 1.-1 1 1 5- ' 4 1 1 L 1k-' ' 1 3, - - ' A 1' ' J. ' J , ' 5, 1 f 5 A1 7 1 ' 1 1 1 - 1. ' 1 i 1 1' 1 - 1 ' 1 1 1, N-- 1 1 - 1 x- L- - 1 --1 Y I 4 ' Q 4 v k' 4 ' -1 1 k-H 1 ' '.I ' I it' - ' AAA' ' I' ' I I l' I 1' .-1 1 , ' 5' .1 1 A , .. ' , ' . ' 1 ' s-1 1" ' 'U' ' oz ' 1 f ' 1 1 '1 1'1 1 IIIIALV71' INTER NOS JAMES EDWARD AHERN SKEEZIX Salem UNITED STATES NAxI May 9 1944 to May 24 1946 Small Craft School AmphIbIous San DIego Soflologj Plnzter 0 Pauzame CIQEIIYIJIVQ Allarzllr C113 Trip rllgllfb Burkezball 43 4-4 Q-" Choir and Band 40 43 Atflllllzf COIIIIIIIUEC' 43 -H HOLD THAT SHIP IOR I AM COMING' Skyl.1rlcIng bkCeZlX wIth a new Idea cvcry hour' Though lughly talented he stayed wIth tht Vets class two short months We vull hear from hIm ere long PI IFR AORDKIAN PETE Central UNITED STATES NAVY AprIl 75 1945 to july 20 1946 Cla 11111119 ff Gtumelra U S Hularj luglz IJ II Ven Bafkelbxll Team 47 lltfthllll Pnbln Sperkmg Club WEALTH MLST SIIK Us BU1 WISDOM MUST BE SOUGHT Pete 15 known as the fellow who speaks hIs mInd regardless of tIlIIc or plan espeually In MISS Gramgers Vets class Once In I xx l1llL lmc ws Ides In beyond hIs depth but IS not at .Ill drscour lxglll by I lIttle duclcnng Pete always comes back for more' SEBASTIAN BAZZANO SA Publrc School 52 long., Island New Holk UNITED STATES MIRCHAN1 MAIIINL October 3 1944 October 3 1945 fggfbglf 514116 Cbtllf 46 Clggff 42 46 In Memoriam Sc'f1lt'6 -+6 HEIGH H0 OFF Fon FUN WI' GO WIth hIs hearty laugh and energetIc personalrty how can he help attractmg that gay group on the second floor' HIS amusmg conversanons wuth a certarn attractIve brunette Interest us WlIat S lt all about Sal' IDXWARD ISOCIIS St HedwIg UNIIID SIAIIS NAVI August 1944 june 1946 lug nb 111 Il Algebra Hlvlw Ve!! BdJfK1b11l76dl11 47 lbtmz Ir, Vefnarzf Pllblll Speaking Club ADMIRNI Ol THI QI EEN S NAvrE' Slht vur tulcd to l1'1111l11l1fC 1'llI11lI1CC' as Ed wIll prow Coupled xxItlI llls Rmmo dcmunor IS dLl11LXLI11C'l'If In .In It.IdeIIIIt may Pay S1 I, Y 7 . I , nw 1 I p , f I 1 ,ll . I . . ,V l I ' 3' f . ' f J 1 ' 1 .1 . ',' ', ' I -:ff 4 4 E l ' 4 I 1 4 4 ' . 1 4 I 4 I A 'l 1" V ' , .. . .. V- I I ..- " 7 7 . ,V ' V, , ' ' , I 1 ,I I , ,- ' 'A L ' .. 1 , U , 1, . ' 1: , U I . f - I - 1 ' . A-, X. ' ' ' ' - ' 8 . , , ,R g. ,. . . I , . AIA Ig ' A - ' U 1 I If ' ' , " ' I. ' , V. . ' - , 4 I ' , ' If - , 1 ' U ff A X -I U 7 ' I 1 I . . ' - y . I I ' 2 1 S ED ."'z 'A 'z ' f 5 . ill' , V lv' S' 1, A , 1 5 . ff . , ' .I l . I . ' 1 I K 14. ' ' " va' ' I 'Va 1 ,' A 1' ',- . .R In-, - -ara I 1 Q-. A '- I- I. pit L rlllj INTER NOS STI VI BROD3 STFVI mughlnn H1511 Sghml Wxlkg hrrc a lNl'llD Suns Nam lnh 30 ll IN 1 30 1916 1 lull Puffin .Sf :img I Ill IMLH AND TH! WORID IilGH5XXIlH Url Stun hlrrig. uf qucstmns vmuld LlI'lVL an FIDNICIFI hcrscrk' lrst ML fdhm vs 1 fine snnsc. of humor Stuc vnu well inked IRANCI5 DZIPNCJELESKI PRAN 5111111 Ux1TFD 51-XlkS Aux Ogtuhgr 9 1914 lum 14 I'--16 luglfnh ll Pub fm: uI17:ll1f11l1L1 S 1111101 uufffwgp flftllllllfj 14 lm lull 1 5 :img I 11 Sll I NT HX I r menu ns yxldcn and l' ln s nt 1 wrmn 5 C uumlr sportx ll'L his kann ho by and LlI'ldlSIllI'bLkl hu fullnxwul tha Ill vmng trul ARMAIND IRATIISI ARM Ccntml ITNVIID burns ARMY Mxrnh 79 1911 Au ust 1 l946 Hn fn Mubzun 1lDr1un1g C111 nn 1 I flfnnu Publn Spezkmg Club A DELPHIC Osamu OF WISDONi Hmhmg, hm wagon to the prmerbml star Armand rctuzeb to uvmpnnnnsa lwgxml mmdcd wnth the drne ut hu wall he ranks ufnsmgntlx hlghut amung, thc rctumcd Scrum Men NIANIIN CJNAIYDOXWSKI SUNNX x S11 Lxnru S1 'KFES Arun Alu Imac: .inuary I9 1944 MJ 19 WV Algcbrn Radu: Muhanns S111-ml frlglljb ll cI?t7lllJlfj S History Munn u S111 :hug Club M511 lm r rm fic! I 1 1 HIND 'IHRI C-Xl 1 R X UHFIW UI' IHJFI IIIJFH H1 PU llllpll SNL Qlllk ILIIIPLYL UL L .lllllk 1 Hnlllfl mil V s lu! LI'lLfl x vu s r L LL Lt 1 u u mlrllltw rm -Aux 1 mn scam P154 5111 11, 1111 7' . A 4 I C4 -' V Q., "'-N-l. ,.P.i M. A-an ' M Igy, , . ' Sc 'Ml.l",. VL .lf " vlc. -Q fl! ,"S 4 1'A I ' 'A . J J . Aff' n ' 'ithg ' ' 'Q xb A 't A i , ' ' -I I V' 1 . ' 2 zz . ' E, 5 f M .' , Vu 'm ' ' If 'fm 'I fl 11 A "A 5 , s '. lfmfgrimnvlm, 1.-Nl" S'lA " I ' Q 'ra if bc :nl fn' it. J I lilly IA 1 fl! EIIIJ' U c'llllll'YJL'j X . 1'1f11' lun' M grip? fu I 1 r., ' ' . ' , L 1 1 4 ' 4 Q L H411 lA 'Bulk 6 s '5 . . ' 1 .1 ,. S J ' A V, I 'I K V I-'yn , - 1 ' 1 r A C10 -. c' Q 1 ' ' .1-1 17. . ' V I' 1 ' li.: 5 6.1! 'lV.n.f '41 I' . ' P bln' f. h Q "Hr Q ' 3. A rixnfuo um A Mau m- IH 1l'rm"' S 5-U ' uf 1' 1 ds? I k- - A -J, hc x I ci his dyn ' up ' 1 cu-ri' uh - . A g' nl 1.1 1,11 lic, hm his Ihr ml' mf-'Q . A ff QPJ 1 Q ,I .N 11 J ' 1' ,A ' 1 r INTER NOS RICHARD HAN ES JOSH TIlton Grammar Haverhrll Massachusetts UNITED STATES NAVY Aprrl 28 1944 june 14 1946 ar 4 'vm Cable School MCJIICDH Pmture EIIXIIYIJ IV U S Hufory Pbjrlri Alggbm THE FLEET IS IN' He dealt In WII and humor never tmged Wltll s rIousness for josh was an emgma He boasted a metuulous Vancgated vocab ullry whuh he flashed wIth precIsIon CHESTER ISBELL CHET UNITED STATES NAVY August 8 1944 July 27 1946 Bookkeeping Engl!-FI? IV CHILI md EFDIICIIIIIIV U S History A IIT'I LF GRIN AND A WELL BALANCED FITNESS OF THIINGS He tune he nw and he conquered Chet the sIlent facIIely pused the State exlms Ind set out for adventure down Texas way FRANCIS LAWLOR FRANNY St Ifranus UNITED STA'IEs Annu AIR FORCI january 16 1943 February 24 1946 Army AdmInIstratIon School Humry Tgpmg Bookkeeping Velemm Publix Speaking Club THANKFUL I THE WAR IS OVI'R Steadfast IS Fran wlth llttle of the cynIc about hIm HIS penences In the PacIfIc are carefully preserved In the wealth of snapshots he proudly possesses LEONARD LEITTON LENNH Salem UNITED STATES NAVY August 78 1944 August 7 1946 ShIps Cooks and Bakers School Adx lmed Bue Supply School Iugllula IV Hlrtorg 617471111171 Afgebra I I Inn PIIIIII Sjuzkiug 141 NUI HlS'IlCA'IlD NFA RITICIIN1 rn urst IL wuwlwlz of I wotnsy A owxntotht earth man lllk l ot good uxmmon se s Ing 511 nl ll I 4 , , 4 I .. S , , , I, E Englirh IV Offife Pravtife . , ,Q . .. ., . , . . , . K . ex- i 4 4-H, Ax I , H R ' I' CII l. h , tl A l l A lyl d '- - --' ' foIt" 'Il hy II rlr.I ' I J'n.e, '.A t ' C y T U 'IIKN IOHN IIXNPRS IAQK Pr11xp11t 1 N1 111 s X X111111I11r K IOP I'lIlIXI I1 Il 11111 t N111 MIN 1 1f 11 1 111 P11111 S 111111 I 111 11 IIIN III 1 f1r111 1nt1nt 111 tL,fl p 1 x11p1r111r 111111111 ID I11k ILILIIHLL l LIN t1 uwmg IIIL NX 1r XINIILD rI11 d11111n1x 111 IWLISIULSN PFLNSLLI II IIL V 1 1 W1 I7l11II11llfI II LISIIQ 1 1 111 1 IOHN I EXT IAC lx YIILIII 1 111x N KLIIIIWLI I Il 1 ' 1 1 S 1111111 IL 111111 11114 111 lf C 111 Il 1111 11111 111 J 1 111 1 1 1 Illllg XI xx s ls 1 III 1 111 x N111 1 Tk ILXLF 1 1 1 r 1 1 4 XX II I IAM M1DI RMOTFI MAC I111w11t Apr1I I9 vru lfy I I 1 1 NX S 11 IL If 11 1111 11 I fl c 1 1 111111111 1 1 111 1 ll 1 ll 1 C 1f 1x 111 I xx x 1 1113.11 1 11. 1 s 1 11 111111 1 IL 1111 II11 p rt 11 x 11 N1 1 I11xx11I DONAI D Ml Ni IR DON NIILII1 1 N X X x1111I111 ll 1 I Jr PV! 111 11111111, lil -f JI 1 I111111 D 11 XL LT 1 1 1 xx 1 1 rl11 1115111 I N ' 2 I O S V. . 21 '1 ' I f W ' ' IN '1'1-,11 ' 1 1'.1x'1' 1'1 1 1 21, -- Fcb 1 . I-II1 AI. 'N .1 1111I I211 Q 1 lf14qf'11 ll' ll S. H111 V71 ' I'1t1'.1 ' 1f".1.1"1. 4' .If 1 H U "I11 1-3v1-111' 111.-xx 1111s 111's1N1iSs 11x11 f.'1111f W'I1' I' '.s.j " A 1'1,..' " 'AI 11 . '1II " ' ' 'L . ' H A ' ' 1 I, 'I " thc" 1'I11i111, I11 r1'l111't.111tl1' Icft I A CfCl'.lI'lN' IAN. " ' 1'c I1i1 -1 '1111-sf I1Iw1zt. ITN11-11 S13 " if '.11'1' D1 ' 1' WH -lul II. I11! K .' III1' t R.11I.1r ,ILIIIYIII 'ljf 1-'111' ' H115 ' I: 1l'11lI' 1 ffu I.. If S. H 171 I111' Ii.11l.1f1,11! 'l'1'.111,1 l'1-11611 1 111 I 1 I1 'lJ'VI I11 I,I'.1' l'11f1f1 5111. ' U C1115 "A . 'I'III1l'CiIlAIS ,11c1i II J 111 iq" XXIAI Al 71-.ll l111r11 111 11 Int, ,I.11k 11tt.11I1411I I11 t lim, XX" 111- f 11 ' 1 11.1111 111 wI1.1t I11 11.11 il1111I:1111g, IWLIY 11 .1 IIIII cl I1111 Irlf his 1'1g1111111x x11111'1'it1. , 1 I . . J- I .1 LIN1T1211 S'1'.1'1'12s NAVY ' 211, -15 F11 1 1 1, IK-If 11 s. NJ IfI1-1-t 41111111 5111111 1 flII4'.!'1 1 II' I'1 L1 1 1 l311111111,11'V1 If 5. 11 11 1, 1' 1' 11,11111,.111 '1' .1111 211 Q. 1,1 Q, I'11' P1 1.. I' 1r,111" I' U1' S111.1l'1' flf 1 "M, Q .1 1,1111 .1 x1.1N's XYORK 511'w1' I 111 " IIAII1 1 th' N1-., NVL'l'L' 1ft't1111c rmgh, M. I '1'1I .I -.11I, XVI ' A 11 1'g1x 1gI1t1I, tI1.1t Im' I11'11.1I11113.5 NIIIII' I11! .K . '31, .' . 1 ga . ' lk III1 81.111 .111 I .11 - -A 3, 11111 -I IA 311, 1111- f - fI4'.' xl S' '1l'f11!1 ffff V' .II1111.11,'.'1.1f l71.11111,Q,1 if . 15,11 1 1 Ill 1 , ,sy 111111, , "' ' "II1a1'.us111111'. Nl 1 xm 111111" 1 , 'I'.1II I I I Il I1111k1'1l t11 the 1.1N11.1I 11l1N11'111 1111111 I1k1-.1N1I11111I 'Q .E '13 P1111 tI1.1n .1 -I .111 'l'I1' 111 1'I1I mf IWIISIIIL' I11 I11 111'1I .1111I I11' l1'ft ' I, ' l1lI r.1r1'x .11 f,I11'1xt111.1s IIIIIL' ' - 1. I 1 I I 1 c . ,111 a J. 'Vi , l .Il '. I fx' L INTER NOS LEROY INIURPHY KNAPSACK Hop Brook UNITED STATES NAVY December 1942 March 1946 Hospxtal Corps School 4 5 Medical Field SCIVILL School Englub IV L S H11 my Cb?7l1lfffQ Ant Mgr Vely Ba5Le1bzIl7em1 47 Bookkeeping 1761170111 Pzzbln Sflezkzfzg Clulf CON1fII07IltffJ AMBASSADOR Ol GOODXYIII May we present thc Ambassador of Good vull Lum lnmselt Hovs often he poured ml on the troubled wxatus nf thc Vets class Tlut man thrlvcd on vmlcnt uppusrtmn WAI TER MH CHASKIW NFW XORK Prospect Usmn 5TATbs NAvs 11153 nf? III Algebrz I 111117 Alffhdlllldl Dmunzg Pl 111 HOI TO THI 1lrT AIND I TO 'IHI' RIGHT Wally s ICILIIDIDS tu school was for .x purpose and hc .1lw.1ys lt pt hxs mmd nn thus gml I-Ins cunsclentxousness and serlous ncss ul mlnd were xppzrcnt and should .nd hxm lmmensely ID lLlllLNll'lQ., llls klCSll'CLl ends DONAI D MX ERS lNIONlx balcm UNITFD S1AT1s NAvx March 13 1944 May 70 1946 U 5 Navy Gunners M.1tc bclmul Ifnglznb IV Pfoblemu of D nzaung U S llntarj Ar! Cbflllllffj I ell Blfitfbllf 711111 7 Algrbm Premier!! Vale: 1111 Pubfn 511: :img Club Inu 'rm ROCK or GIBRAITAR I s1A1sn As prcsldcnt Of thc Vcts Public bpclkmg Club Dun vmn pup ular Jiillllll W1tl1 thc ittrlbutes Of .1 bentlcmm hc pomtcd thc may for mure than ont of lus turhulcnt pals MANIIII RAMOS Ursmn SIAIIS NAvx ul L Uctohcr IO 1945 111111 6 II Algebra 4 nf nm' Bookkeeping lf, 1 I IIIILH Mx ss mow TO A STAR uny wutm 1 vull tu do Manual has .1n lmnnr rx I1 mcnxu lx lnxgh rm Pwr 5111111 U Y 3 , . A ' A, ' Y. . 1 ' 1 lr If . , ,Q . Q I -- I I , H . , ,f . - ' 'Q v 7 4 , 1115. 4 5 Il, S. IA '-3 ' " " V ' , Jwy 'v J " ' 5 2 ' ' - " I ' rl, '- ' - y A" 71 1 , 1 4 A 1 A I, Y .F P, A 1 A I ' 7 I 5 a " 7 K . . K L, ..' . , 1 ' '. , ' 'L .Y 4' I '. 'I .lun ary IO, IMI ' - , f ' -1 7 A' . lsr 1 'J ll . Ill 1 ' 'J-tvlv ' lirf ', lu' lst "l I " , ' ' ' Llllg I witl - 'Ah 1' " I ks. .l 'af f Y I: IH NILR N CHARIIS SAINTCJRI CHLCK Ccntril LNITFD Srxrrs NAM IN lull "l 1981 IN lrdll l9l6 C flgllllllij Cu!!! IIUIIMIM H141 1 y 'lflg' I Irwin: Pnfifn SIIL :img C uh fhllfllllll I all Pbumgrz PIU Imnilu Img lux H1 lelfnll It llll 47 lugzvl II C11 1 Bon! lwlfl CIINI NH HUT HIALTH ANDTHI DRIXI OI NIY XXILI Wxth thc rcturn of the Hcct Charlxc brcezed luck to school 1 nhlngul md sagmous man Hrs mental endowment .xsscrtcd Itself and Ins xrrcprcssnblc- enthususm casllv madc him 1 ludcr I RANQIS SLHAI I LR il u nn Usmn STKTFS Alum Dcgcmbcr 79 1944 Novunlur I9 I9 s Tokyo Armx Collcgc IIIQIIYIJ Pfnrholvgy 1 I Pmblcmr of D1 mm rum IRI xx xs ul FH lxs sm frwm Ins post with AIILAICIIUF lrm umm IIIL I Ltr x HL mo ds thc honor of img, our first C1 l to Ll'l cr u LLC x A XX ll I IAM SIMMOINS Bll I bllcm uy 14 INovembcr S 1946 Ifzglnb II Algebvz lnmb Pmbluum of Demmruy I funn 11111711 Spezfllzg Club S RN A rm usrrxr H sn IS n tl Veterans l ss ln L ova on Olympus hu tn 1 n lmons Ill thc mswxcrs Rllght novx Blomlns mnl thc Cnun Mountun Stan xrc Ins mayor Conurn ANTHCJN5 TANCJRI DI ICJNX Cnnrrll INII wSrAHsNuw u ll lv luglrlz II H1 lor 1 gif: Pmflum If Iluzmnn I u ll 1 1 5 I I rvsoxx www l Kxoxx my alcscrtcd Chcshlrc and was 1 lite lrrxxll mnng ns mu u often Ilcvx uhm Tom ml nrllc tmglul mul I L I 1 I Sun C P411 1 wi!! L l " 7 CJ S .. . .. , . .. Q5:5'SX-I . .zk . 1 . -I ,A ' ' 'E H H I. ' - . -f 'la ' . A M H , I ,H 1 I .I . up . S 'E ' . ' ' 1.7 fi .H I lf ' 1 ' .' .IM I 'L " 1 l ,.,1,' , 7 'Q Q' f77 Cllll .Y 'li' 1, - St. lfu Us I - -. 1 ' - I . 'lf 1 I Ilflllk' A V lfu-QI I 1 ll' "THE 5 f . ' , mi I.lil"l' '. '.'AllD" Frcal 1 . " Q' , T. 4 ' . ' .ml IL-ft ,,, u lf. - I l . ' bf ' M I '. . ' tf Ill ' '- V I 7 if lim Uwmin STATIQS INIARINE Cloxvs I V w 4 V . f' J Q :Il -, 2 5 , A F 'KK A " TE Q N , I. '. 3- IE .' 2 :rs , " ' liill s.1t i me - 'I .' caf. 'lc' I A 1' t l.t I rm ' ' . ' 1 J " " ', 2 . ' 1 H I A. . , A, . 2 ,. A. . III " -. , '.- " I A April, 1944 M. I-Y f I ' fl-.rife Lu - Cl. S. f ly VL!" Iimf All 14.1111 'I' 1 ' '. Q3 I' 1 'Jul' Puff! ' Sjmi ul' .lnff ' Tr ' ' ' ' Q I ' 1 'L I . . ' . I '4 Q w ' 1 'l'l I r ' ' - ' ' A I' . 1 Cl. " 4 ' ' A loy.ll p.1l lu , pr: " 0 lr, nm NVILI ga Ll Qlausf S 1 ' l'11 ' INTER NOS T" VLILRANS PUBLIC bP1:AKlNG CLUB lip .S 1 1113 11 I X1 1 X 1 I NL L 5 I L LI' N I I IL IVIII N 1 LN x N 1 1 Ll I 1 UII1 LI I w x x LIII 1 s 1 N L 3111111111 31 11I1111 1111 1 CI11rIu S111 w lfllll I x LLL Ms NX 1 1 1r N IN II llll UXK II 11 1 IIL 1 11 1 11111 1 N 1 1 xxx IIk UNK XX 1 K Nl, N I X N IRI I:R fl. ,IIIIf VIQ'I'IfR.'XN5A I1lII1I,IC NIIQXKINLL1 .5155 'II111 'I'1111I1' II1111 - 1111 I:FI4I.l1' 1111111111119 111111111 I3r.1111.1111 IXIIN 111 1I1 S1:111111'w I1 1 IILII I1 S111-.1I1111KQ11111x Y 1-.111 . XV'1I 1I - 1' 11111111111111 1I1.11 .1 111.1111 1xI111 111111111 1.1 1 .111 .1111I1111111- xx11I1 1111111111 11111 .111 I 11-I1'.1w111-.11111. will 11111 I11- .1l1I1 111 KQ11 1.1" 111 TIIIN 111' 111 1I.11' 1x111'I1I. 111' .1111'I11-1I 1111rN1I11w XVIl0IQ'I1L'.lI'IL'kIIf 111 1I11 r111111r11111111N 111 IIllx 111111111 I'kI'OI1I 1I11- 11111'Ic 11-1 11111111I11.11c1I N1 1'c1I1 11-1I11111 111- .11I1'.111 ml 1111111 .111 111 11I.11"111 11 N1W'.Ii1I1l1.1I1I 1I1-111111111, 11111-IIILQ1111 IISICIIIIIIQ. R11 I 'I'.1I1I11.1111I I,.lIIL'I D11 .1x- 11111, .11111 1I1 1I1'111 -111. 111 I'.11'I1.11111111.1111' I,.1xx, 'I'I1r11111gI111111 1I11 x1111I1 111' .1111111I .11 C 111'11' 'If.1w1 w1'I1 1I111g11111," IJ11'I1.111x 11111' I111gI11-1 .ILIlIL'X'L'IllCIlI xx'.1 .111.11111-1I uI1111 111' 11111I1 1I1.11'1g1 111 1I11' 5111111 Aw' I1I 111 xI.lI'lIl. IWFL' CI1IIll'U 1111r I',IlIL'I1I C1111 1 51Wl.1Ix1'I', NI11 -I11v11I1 IU1111.1I1111', .X V1.1 L'I'.lI1 111 XY111I1I XX'.11' II, I1IxL' 11111x1'I1'1-N, ID1111.1I1I IXILBLIN 1111-x11I1'1I. .1w1111-1I I11 XX'1II1.111 M11 - . .' 11 ' Ii I11 .111I , . - 111rc. 'I'I111111QI1 Wu I1I11-1I 111 1111I11I1gc 111 111111r1111111111 .1111I 1-x11-1111111r.1111'1111x 111.1I1111g 1111 I1'11I,1 1111 1119, XVIII! .1 x1L.1I1I1- .11111111111 111' I11-1I4I111g 1111 1I11' 11111' fXVIlL'II 1111 11111' .1:I111x1.I1 111 1.11111-11,1 r11.1I1z1.-1I1.11 1I1c I11-N1 S1WL'.lI'iCl'S 1WI.lIl 1I11.'1rI1111K,gc1'11111-1I1u.1111I 1111111 11I'1I11-11' -I1111'1 1 11-'I -..1w ull, IIII 1I11-I11QI111-r w11I1g XN'L'NI.1lLL'LI .1 1'.1II1'. lII'l 1111 111111, M1 1'II1'. 1-111 M.11'11'1 111' XMIKL' 1111I1. 11.1 1J1'1X1 1-11 I11 1I1'11.111111 C1 . '.I wki. 'II11111K1gI1 I'II'.1IQ'NI xx.1xI111w11I1. I11 1111111.1111I11I M1 '11I11' 1111' I1 Io N11, .1w II11' r.1II1' 1'11II1-11 1111. 'I'I1- NIIRILICII .11111-.11'.1111c 111 .1 111.11111 I111 I. w.1ICw111.1I1 .11 11111 1I.1wr1111111 1I1111r I1r11111gI11 IIIL' IIf,'1IIL'I 1 ' Ck IIIIVLIN 111.111 .lI3I'LI11T 1I11 .1w II11111x1 C.1111I11I.111- INI11r11I11'1111111-1Ic11 IIIL' 11111111'111I11x NIIIIIIIINQ 1111111111 'I1I, 1111.1 L1I11 Iv 5111 I1 I' Il.1N 1.1111 R111111' w.1w 11111 IWIIIII 111 .1 1I.11' .1I1kI W1 IxI11J ' 1I1.:' .1I1I11 w1L. Ii .1r1- 11111 L'IIIlL'I', f41I1IIII11.1I 1NI'.l1IIxL' iw 1I11' '1 11-1. A111I 1 1 .lI'L 1311111113 11.-11 1I1,1lf '1 1: . INTER NOS OUR SCHOOL NURSE MISS BROOKS AND LX DIA Pug S1 121 Lzgbl K INTER NUS 79 9. 1 0 H 'U O 2 Z' -2110 OZ s. f I ufvrg ff x ,U-I F3 42? 1' 9 1? ' U Q Q2 411 X 91 N C I I QF. 3 A "-.- X S lp. 4 1 JJ? Fh1NDg:v'97- INTER NOS UAD BALL SQ OT TU 92 v 31 QQ. 5' N Q FO I N IOUIBAI I 1916 Ihxs yur lt IS SOIHLXKIIH lilli osslblc to I 15 trxluutn to thc ulucxcmcnt ot thc oot vu ns m lowu So how ll5OLlf 1 SUIHI11lI' II1 Oulu to Lluotn more sun ' llttln Illlft 1 su cus 111 nt gm Iron wx Lrfxrc tus suson than xx is plum huithfu p xy 1 hligll st 1 ul of sportwmmxhlp md in untxrmv umlymrlg spmt SyIT1bOllZLd by Couh Kcnncy ml our snhool Our tum xx lx 1 Lrulxt on xxlutucr fluid It llyul emu Ill dctclt ur boys lut thnlr 111 into thur tum I ML Ill gpttxmg OI'L,lllILLLl thcy pnrformu nrgdrtlbly from thc mst Lung omx ml IHUOLILII they wcnt to thc flcld tlmc xftcr time agunst hc uxcr md more LYPCI'llIILf.Ll foo Our school xx 18 proud of thcm Ihouvh the Gray hounds marc undnrdovs they lI'lX lfllbly won the hurts of tha spcctltors by thclr glllant play Fatc hovxuer sccmcd to dccrcc thlt they mera not to bc fully rcxx lrded for their hcroln efforts is xmtory xx ls sn ltghcd ux xy m thc ClOSlIlg minutes of both thc. COIUIULFLIII md Icuumorth Lungs md thc Qqmour tru 15 xx ls fought to 1 tm THI SI NIOR LI rn RMI rx Ihroug,h0ut the Lllfk dlp of ddclt thc fl!LfLlfC of C zz! 1111 Cla 11 lu DLC mln slums 'Ilu llfghtut lI'lL wnuluut mnmlxr of thc SClLlli hy xx is by txr tlm most gritty IIIL thc most upxbln Hrs quzak umrrmg dnusxom udcd tlu. tum morn than omg Ill ggttmg, out ot 1 touigh jim At lm cmtcr position lu 18 Lradxtul Wlfll 501113 thF0ll2,,,ll tha umm scxson without ucn one fllllfj pus HQ ws 18 1 llon on dctgnsn Lfhlllllg through tlmc md igun to brmig down his hnumr oppomnts ls UNIX Inf! Om Lou Q truly nonfcr 011 Bon L d Lru FCILIIIIL, M lstcr 0 hls flutnus cmblnd hxm to brmg down opposmg runmrs vxlth the greatest of msc Thoucgh A mlm player hr. gmc the tms rc ll thrlll IH gamc lftcr glmf. by mxkmg ilmost lmpossnblc utchcs just xxhgn things seemed dlrlxcst Ioxl Wxlxli Im! Iom V515 thn luulut tuklmf member of tlm smluxd llll Ins rc Ord of hllllllgg and runs mil lu xr thus out Although hn xx 18 rlthgr short tor 118 cmd post hls dblllty to Imp high m thc nur to smtnh plsscs and hls ill round rugged msg on thc dcfcnsc madg hum A fir better than axcrlgxc performer In all 'Iom xx IS the best dctcnsnc member of the tum rx xxx N I ,nm rp u lf wtomxu m L n xx .1 Ncmuls to opposmg., fullbuks is tiny trlul to nrxnk thc Cnrnut tom 1rd will Body oaks warg hm spnculty un is for YCYIIIIKL m on tu OWWOHUOH s trunk 1 s ha I1 Lquil A 1 mum aux It wcrtormcr IIN nu ifllll U fx C IJIJN ,frm x s tum Inu who thrnu tic blfllflllj, ILIIUII that hls position oftqrci N0 opwomnt 'got ui my too soon lftnr Jak got through lumg, on om oi hls spacml bloclu Nimy were thc bruno hc left ID hu wlkc Runmng, H1 thc ith of has dutructlon our bmlm llxx 15 made x lflligi, .lm thu tut IIOHL is trlbutc enough tor my tum pllynr uv RKIINH xxx ,nm 1 11 s s L urcmlx sud UL XL x mx s n ir 1 A ' ww pl 15 im mll murt nn xx um me xxx DM myuru m thy Ansomi C11 M s fltgllflllg, wmt mi ll Olllwtlllklllg wx lt 1 L lzmsmm mug m un mlm usp 0 thc Greyhounds IH, 11 U L I N ' 4 li R U S ' ' H 1'.1 A A m' A - - ' f - lull team in 'i ' 1 el L' . Q ' . . , . y, A A A' A ' :ia KC to .1 skctrh of muh player and lc-ttcrm.mf Tlmough 0111 tum met with ' - 4 'rlll , c ',', A 's K' I 1' 'Q la ' I I nf , ' ' 'ij ' '. '4 Q l 1. , L 'Y I all Li- ag AL L L Nb, 'A 'Qu A -11 h- I .L ,L L -.A ,L ,f, 4. ' PLv.Yw,-. ' ..2. O v -' i ' -' '. . .1 ' A K" ' L ja I' ' . ' ' A 'l ,' ,K , .t 5 1A , .V ,. .'. ' .L , 5. 4 1 A 4. ' 4" ' , 'A' ' ' Lf Ld' A 1 1,11 ' f ' ' 7 '. L I A ' ' ' ' LL , ' 'if ' Q ' .1 ' ' 1 i ' B0 J i fff . A ' ll ' 7 l 4 cg' " n 'A' H 4. ' f the Art of Pass SI1LlI'iIlg.H Hc lcd the tczuu in snoring with his rcncixing Abilities and H AA j. 4 1 1"'4,g ' ' l '. . .ll 'Q' 1 ' ' V Q4 .1 , V ' 'lf 1 ' . I . 'IAM' Vf Q I- -i ff . '12, A '53 I. ' '. ll ' th ' ucntcr of the line. ji 1 nu bl " ' V4 'K I." 54A V I4 lf ' '. "pl.y, -Ld noA .. nLll l1.l'ylA' -MI' YM" ljol. ilfxc, ' ll' ' If . 'fj, 'Lick x'.1' .l rm! rough .uni ble IV ' , ' 'l on 'Il t L A , 7 L 1 - b A . . l - ' I ik I I . , 1 i Y I 14 ' -, I 'Q ". ' ' I ' IM l " g ' . . K' . 'L 's . ' IH L . ' ' ' i 'I' . B . f " ff' , 'J . Tm '. xpirit mu Lcrmillly tu bc du lfAiC1l high .mi it nc A . ' .K that he didxft p IF c'rytI1ing hc hui. Hu un .l my 1. ku! ny lm gfgrcfw I. IA. s . k 'IA1 ll '.xl.ily" -1' - 1 ln-, Hi-'W ' '5i".QlE . 1' k'.l'l'y.x, ' a . f.'Qg. '-tt INILR N05 SAL BAZZANO 161111111 A former memher of the Mereh mt Marrne Sal was a frne representatrye of thrs brand s eour rr e durrng hrs aetrxrtres on the grrdrron Though handrcapped early rn the season by a shoulder rnyury Sal really came through whenever gryen a chance FRANK SAN Arse.r L0 fHzlfb1rkj 'Ihe hrrdest xxorkrng player on the team Frankre ran wrth the wrngs of Mercury on hrs heels He galloped seyenty yards for the longest run of the season and was a real threat wheneyer he tucked the prgskrn under hrs arm On the defense he wx rs eyeryvyhere bloekrng up holes rn the lrne 1nd snarrng opposrng runners A re rl team man was he LARR5 MACKJNI IHJI bmi! Many were the tleklers left rn the wake of Larrys blrndrng speed and hrs elurek motrons mlde hrm the squid s most deceptrye runner He had a speerrlty number th rt neyer farled to rlek up a long gun 'Ihat vras hrs jump pass and when not prtehrng you would rlvsays trnd hrm out there eatehrng the long heaves of hrs teammate Brg Chet Agunst Seymour Rrprd Lwtrenee made an unforgettable eatch to vsrn 1 tre tor Nrugy CARL B011 IICIR fL11dj Carl was Naugy s grfted boy wrth the educated toe Wheney er there wls a pornt to be made after touehdown Carl was rn there and he sel dom drsappornted Hrs abrlrty as an end was oxershadovsed by hrs speeralty but rt was hard to frnd a more alert heads up ballplayer than he When operatmg from the flank he was alvnys 1 competent performer ney er lettrng a play get past hrm or a pass get out of hrs reach VUILLIAM LANe fflrlfbarij Brlly hid more serrpprness rn hrm than a pack of Terrrers He vs IS 1 re ll bill of frre when luggrng the leather and 1 grmt krller on the defense Hrs h amy go lueky arr llwx rys cheered hrs telmmltes Hrs rggressrye sprrrt urged them on to grelter herghts Brlly tred Bob ones rn the porntmtkrng department as he enderyored to mrke the end zone r seeond home Alw rys 1 hrgh herrted fellow rt rs rumored th rt Brlly srng whrle he played CHIT Uszmerrxxrez feifftzrfefbarbj Chet was the boy who drreeted Naugys at tack and hrs effrcrency was a tovser of strength wheneyer the ehrps were down In hrs own rrght Brg Chet vras the team plunger as he rrpped apart the opposrng lrnes bullrng hrs vsays through tor srzable garns But hrs gre ttest attrrbute vras hrs passrng wrzardry as hrs unerrrng marksmanshrp elrcked tor garn after garn It really drd a heart good to see hrm out there prtchrng In hrs good rrght arm Naugy s most potent weapon was unleashed On detense Cnet played tackle and he really could get rn and break up plays wrth all of hrs Gargantuan strength IrNrs Ch trlre Def lrlo Hob ones 'lom Wrlslr C rrl Boetteger rm Vrnxsse uk Cuddy lom Bradshrvu Srl liuaano lrankre bm Angelo Lrrry Magone Brlly Lung and Chet Uszakrevxrez no more grllant erovsd of felloxys eyer donned the Grrnet md Grey mole skrns It was tough on the team to lose therr xeteran and reyered eoaeh Peter loley durrng the frrst meek ot school Coaeh Charles Kenney assrsted by Coach Wrllram Kar aban took oy er the gurdanee of the te 1m rn mrd September and moulded therr materral rn a yery short trme Both men are yeterans of World War II and both rre former N H S football lumrnrrres Lrberrl ot therr trme and trreless rn therr energy they were but rt was not rn the strrs apprrently tor them to produee r vsrnnrng aggregatron rn therr frrst yerr ot eo rchrng at our school ls 1 f. . . Y Y - . 1 4 1 1 1 ' f 1 ' , 1. s L v L Y V , . . eg . , 1 Y 1 '1 ' 'f ' 1 I ' v 1 4 v . 1. , f "I ' 1 1 1 1' 7 rl V1 r L I Z -. l . , I I 1 Y. ' ' I' AA' 1 ' V1 A K ,- ,t . .,, , , 5, U 1 n 1 'A 1 VI' 1'A 7 1 1 "I I 1 I 11 ' U '.x. 'Z " ' ef 2. I 1 eff' . ' " ' ' L" I A ' H" I . . . . t . . , . . ' 1'A1 1 f ,v1 1- 1 V rr 1 1' 4 . 71' -'A . . r . 1 . . 1 ' V Y 1 rr Y' ' I 1 1 of ' . 1 Y, 1 - - ., , ,, , ,. ,Q L- , , 1 i,. -. , , ' ' 2 ' L Y. 1 . , '. ' ' ", " , 2. , . , , - . , e '- s - 1 ,ff f- fs 1 ys y - - , . ,i ,K ,L X-K - . . sy .,, , ,, , ,- I ll . 1 f r . f 1 . f ' N , ,Akai .1 L , , r U , , , V. ,L L - . ' I . J A 1 V ' 2 'L 'I ' J 'L 1 I 2 " , . . , ,R . . -r , . J , yr , ., t its .. 1, . 2-. . . , ,Q .L ,KK-A , - .1 . , , J ' 2 'QL ' ' ' . '. 3 - pw - - V s , .1 1 f ' .- . 'f f , . . Av , , 1 , . , r- , V , , ., - ,, . Y 7 K I W 7 7 ' V . . e . . , . . , , . , ' 7 f 1 '1 1 V r v gy 1 JL 1 I f - . ., y x I I Q , . ,. , J ,, .. , .,. ,J . rt. ,jr , , . K. L ,y L K... , .. ., L . u 1 r ,, ,, , Q ,Q , K- V . r -V . L . - , . ,5 , , L .L ,V ,- . , . , - r . . - no ' V ' 4 L .I , , V, Q - A V i - , - , . r, , , , -. .i . , . L . 1 Y ' ' I 4 1 '1 ,. - , f f 1 . . . , ' ig' L ' ', ' ' 4 ' rf' ' 'A 'z ' I . , 1.1.1 Lflt fr! I zr If INTER NOS TEAM LL OOTBA P OR SEN TU .- J: -2 YT! 5. JE 6 -. -,. -4 b I m IN T L R N O S TH1: SENIOR SEXTET AND MANAGLR WWJx'iL VIINCEIXT HEALX lObIfPH HI Al X AL XX IIAM I XC- IAMIS VANASRI N PIE: 'f U HUKFWU4 N76 7Alxll XYIC 7 1' ' T T " ' if 3 if-rg 4 La ,. ,W 5 i ' ' ,,A. N f M' ff Q .:,. 'V A -Mama I ROBERT JONES THE HEALY TVVINS ROBERT STAUFFER Q3 . 4 iT O V , I O T L 1 O I 3 i rf: T 1, 'wjzff ,W T .-- 3 3 1 Q NWAQWM , I Tit , W A ll i .5 f , H f w 9 I Q I E , , ' T Z? T 3 2 LW T, t a, L t ...,. ' 5 .NL WI, 4 .AA Q u ciHl5.'1'rfR lip 3. ' 1 ' 5 .x lfilgff-15 FY 'lf Nlxl XIXI x ill Q NL D 1 1 1 PLL 11 tu N 1 to mc 1 Q ll W 4 l W I1 w FUIIIN N LQIN H 1 Ll 1 1 nxt N LI -1 111 bu JI x 1 rl L 1 1 111 lt 111 K x Illlll x U7 LL 11, x hw N 11 lk iX U L X 1 N 1 K. VI UI N Ula X W 1 1 1 L x L I L L Q L IN I IQR NNN HA 'f'lI'1.Xl,l,Sl 1 . .XRY N,.'.'r!Q3 f IAH111- ll H11 711, 31 Y11t111'1 11.1 111 IIIL .111'f N. gy! 1.1111111111 l11'u1l111111111N 1111 111-11 thy 1111111 1111 VII .1 111'111111N111Ag 11111111111 x11111.H1' 1111111111115 Ygvliilliff 'IL-111 111 'l'111'1"11kgt1J11 V-ll. I' 111 1111114 KIIL' f'1I'Nl c111.11'11-11 1111 111.11131-N of C11.11l1 ll.1y If My 11111 1111 1 ' lL'.lIl' J L 111111 ,1 1111111110115 l1.1l1'r1111m lg-.11 .1111f H1 1 111111111111-11 111 lxnlr 11111111 thc rut of' lc 'M H1111 SI.llIfIVL'I'. l.111k1' 11.111111 t'111'xx.11A1l, IM 1111- 1111111I111.1lx111g 111-11.11'l1111-11t with Ill 'nu 111.111. f.ll'1.llIl XVIII ll1.1l1..1111w1 NK 111111. Xjflil 'O X1 li15!,1.1'ff V fXi11'1 .1 I11-1111 11111111 .111-1 1111 1111111-xl. thu QL11111-l lu ku 1.111111 111111111111 with 1 15' l 11111111 ill IIIL NLM11111 N11 111111 111.1!l1" 111 "111111 l'LI'1Oxf, 11.1 1111- N11 'llgfll 111' .1 '-t 'ho 1111111 111111 1111111 lwy -11111 Ilwlx. lL'H.lI' ig11.11xi XVIII! up .1 11111111 ill NL-W HFlI.i1Il-N simlc .lil 111-111143 'II111111111-N1 xx.1x .1 111 .Ig 1111115 .1H.111A .111 1111- 11.11 TflI'lllI4QlI, 111111 1111' NR1 '- 'IILQ lxlll ful 1-1!gI11 lIIIlL'N.lll1l 1l1,111AQ111Kg Il.lIlt!N 1111 In 111.111 1111111111 t111'u As 11' 1' 'g11I.lt11111 1.11111w1 111111 YIJ .1 11 M1 H1111 Sl.1111Iu1' 111-11 1111' M1111 .11 t'1111'f1l1111-.1ll, wit! .1 1. I ok J1111 1111111 1111- 1111 1411. .1111i 111 1111- 111wt UXL'I'f1lllL' '11-1'1111l1111-111-.11ll111k11111t111111-11 with c.11l1 I 11-.1111 w1111'111g 111111' 111111111 I1 um .1Il 111.1-1' 1I11111Kgl1. NYIICII .11 111g-1-1111 nf tlu 1111 ' 11tL 111' flu- N1-1111111 lHL'I'f1II1A 111-1'1111l. M1. H1-.1l1 111111111111 ill I11 lg.11111-xx11111111Kgl11111p. IS Nt. 1fVf'L'I' .lt1j.lII1 lu! IIIL N1 IL'.lII1 NXIIII 1-ivghu-111 1w11111N .11111 11.1 .1l1ly . 1 t-I by -I1 HQ.l 111111 I' 111151111 V111 Ik-Aly i'l.1yc11 .1 I'111n 111111 lg.1111- A111113 11111 Univ 'I IC . CIM-1 lR1A.1R1 xx11z1 111111 xx'-111 ZW111 1111 41x 111' xl1'1'11!g1I1 1111111111 1111. 1.1 klm.11A1ix X,'51q', 14 'f?,l.1'1',ll1'f!-1' If N.111.g1 1'11ll1.f 1111113 '.111l.1111l Xl11I'1:11Ng Q-,11 1111.1 1111-1111111-1'1,1 Yllt' l1.1Fl1,N rltfilll fllllv 111111 ffl: Ag1'1.111N1 111 1.1w1' 'II11' C111-1f111111111x 1111114 1111 l1.11l.111-1 HCXVI'I1'IlI1QIlliNllL4! II 1111111 1111 111w1 11.1111111 1111 'lim 1-.l111I:11111l1w1 NN.Lw .1 1m1'11111111111I 111113 lull l1.l111il1111' 11111 1x111l1-'11 '11.11'l,w11,.111Nl11i 1113 1111 11,111 111 11111' 111111 'II1LL41.I.f-111.111w111N,I511l1St.11111'1r 11111 xylli ll1.11Q.,.1g.111, 1111 i111p.11.111. x.1tI1 L-IL-1 1,.lZl1! '111 E111 HIS 11x11-1t11.1l1. -.1l1ilQ1P11 111111: 111111.1111N111 1111 Y..:1111 1111 11.11.111 1111-11 11w11,1I11111X1v11l 3.11111- XJk3f- My 1-1 H1 l1:11.i111111.1i 1111-.1111-1..-1 ,1111 11.1.1 ,1w 11.111111 11111 111111.11111 111- 11.111-ww 5 11111111 I1'. 111 .1 111111-113 191141 11 II11- IIIQQII 11111113 i1.11111Z 1111- 1.1111 .1,Lf1lIIl 1111 Ivy' 111 1n111.:f1j, I11g11 1111114 t11r1..11'1fw Y III flnlli, .illxi 1s.1E1x111111111-,-1.11.111111,1n11.111111ir111111.1 N,11.:'.11111xl,1,.g'l1f 21.1.1111 11,111-1 f.. I1 .111 111:'111:1. N111.1111:A 11:1 111- II 1.',x'11 1111111 l' ' , I IN'lI1R N05 IN zlfgy 60 llfflby 33 The Borough Basleeteers ushered IH thelr Valley League season ln an HUSPICIOUS manner by humbhng the Wnlby Wlldcats by an oy erwhelmlng margm Thxs was the fxrst step III the Greyhounds quest for their thnrd eonseeutlye Valley League txtle By steppmg off on the rxght foot the Garnet s percentage enabled them to hold top spot rn the lexgue st ndmg After a weak start Naugy poured lt on wnthout mercy tlll the whistle blew Bob btauffer set an Armory sehoolboy reeord by dumpmg fourteen dou bletons md two free throws through the nets for thnrty points nn leadmg the attack 'X lllgj 49 Alilllllll 41 Naugy outlasted xts eollegrate alumm at the YMF A for xts sixth consecutlve netory dumpnng the Old Grads 49 to 41 after a hectlc struggle Though Naugy held the upper hmd most of the way It was not until the fmal eanto that the loleymen were able to pull thead to stay as Bob Sttuffer and Vxn Healy led the way cuttnng the meshes for enghteen md fourteen pomts respectnely Ill' 46 Anmma ai Niugy s Greyhounds put on tn unbehey able show of leeurate marlssmanshlp m the ltst three mmutes of .1 hotly eontested Valley encounter wxth the Laxender of Ansonna run' mg the bell for exghteen pomts through the nets to wm nn .1 caleewalle Ansonna s the tontest How ever the lads m Garnet eould not be denred managmg to wrest thelr sexenth eonseeutne xxctory from the down xalley erew Aangy 42 Welt Pom! Pleber 'lhe Gtrnet Btslteteers yourneyed to West Pomt for an afternoon encounter wxth the undefeated Plebes Wlmen Naugy left for home the Plebes were st1ll undefeated lllXlIl2, tileen the measure of the Creyhounds lfter .1 mp and tuels struggle Naugys oitense w ts kept nn eheele whxle nts defense was completely baffled by the smooth work mg sereen pltys of the home forees Howeser Naugy w as nn there fnghtrng and after truhng throughout the gxme pulled abreast as the flnal canto began tymg the score t sts ll 'lhe moment was short hyed IS the lxnlghts of the Hudson pulled lnto the lore not to be headed igun Bob Sttuffer swlshed nlne doubletons through the hoops for Its wornts tnd lll2.'llNL0l'lIl1 honors Bob was tbly assrsted by Vxn Healy who gath K WUI N ltt lftf IX TL l G4 I ' l . . I 1 r ' 1 ' r ' he 1 A ' ' Q ' l f .G ' . ' fl Af I ' K , I ' V . . A' 1 U l I , A 4 ,: 1 A A ' . .L , A - A ' y 1 f . . Y , ' ' , ' r '- . . 1 ' f . - . v V - . - ' , 1 v , X ' f' l c - - y r I - 1 ' - 'I ' A ' ' ' yn - v I , , 1 X X A . 3 , 1 Y I . . L L- . M ,, ' ' , ' . - : L . I I S V, f A- 2 K ' v , y v ' N. KU' '1 l 4 - ' 1 L ,",- .y X- 3 .'.v, lp aw - . . rf s ' ' Zh' 4 4 . at' . 1 r ' nh' 4 r 1 4 , . A I V ' . y rangy five held down the scoring efforts of the Naugy five for twenty-nine minutes of A ' A' 1 A 4 I 1 ' 1 ' 1 1 ' . - , 4 . - 1 . - ' f v' 1 v 1 'V . v - r ' 1' M ' ' ' . 48 . . ' .2 l . lj' . A , . 1, 1 - y . if ' A , if ' L' ' ' A 1" 'z " ' ' . " ' ' . - , V - r . ' ' . - - v ' . ' 1 A - . ff - - - A r f - A r A ' r . ' V . . , , L V - ' , . - .- 1. 1. . v yy 1 ' . . ' ' L I I y a y 4, 4 .. B- ' 4 f A 7 vp 1 .1 , .1 , ' i ' , aj ' , I I ' 1 A ' 7 ., . ' A U' . F. A , , A , ' ,, 3 . l erel I0 I 'nt , ,wry sp I N N ary 1 cllrflllfflf 19 Nauey showed 1ts tr11e hero1e mettle III defett 18 the C11r11et COITfl5lI1L went ClOWIl ll1,,lllll'1g, IS they h 1d nexer touieht before r1Lht to tl1e f11111 l10l'I1 Ior 1 t1111e It loo ee as 1 V111 lealy s r111 err1well nsleet 1 1or1s to t1e the seore s as the ree11l1t1on eontest ended was 2eo111g, to bretle leeh s b1el-1 N111.g,y sureed ll1LlLl t1e 0NLI'll1'l1f. FLflOLl o11ly to llll y11t1111 to l11 le mf s L1 o nts III less t .1 m1nute VIII s b1sleet f1ad knotted tf1e seore 1t 1 1ll 111d Ill the tl1ree 11111111te oyert1111e that followed Nauey tool-e the lead 43 to N o11ly to f1ll 11et1n1 to the l1st n1111ute flurry of polnts and bow out on the short end of the 49 to 11 eount V111 Healy w 1s br1ll11nt tn defeat puttme on an amazmg d1splay of m1rlesm.1nsl11p from w ell oxer twenty feet Olll to rustle the meshes tor twenty o11e pomts ls Bob St111ffer eh1y1yed 1n Wllll fourtee11 Nmgy I 1 worn I 1 1 re urn e113,1.1,e111e11t 1t the lo11l N the C lfllkl b1ll lllWlxS smotheree 1 ser1 Py Seymour H1y,,h SClllll by 111 oxerwheln11111, Illlfglll f1fty one to llllfly o11e Aeun 1t was the llSl f1alf suriee th 1t wo11 tor the C1reyhou11d 18 they youred II o11 Ill the streteh V1n Healy and B15 Chet that N1uy,y was able to br111y,, home the Sey mour b1eon Il1ese sharp shooters reg1stered sexenteen and fourteen po111ts respeetnely XIII ffm! 1K ll I lm e Nauey hoopsters ttnyelel Wllll tl1e 1111roo11 111d told Nlew lffllllll eyumtet t the Armory a11d emerged x1etor1o11s 1fter 1 hxrel foueht eontest Ile er 1 11 5, Ong .1ff.11r from the OPLIIIIIKL wh1stle tf1 New Bfllllll t1le111 tf 1 t t1 e by a fourteen pomt H1iI'f.,lI'l ll h.1lft1me lf1e Creyhounds e1111e FJCIIIL, btele howexer and after 1nterm1ss1o11 oe Healy held the Hlf1lNN 1re C 1ty s lead111e seorer Ill eheele wh1le h1s mates oxereame the large def1e1t to w111 KLOIII' 1w 1y Bob Stauffer lel raelung, up e1ghteen pomts wh1le Chet UZCZJlxlLXllCL V111 He1l1 Bob OIILS a11d oe He1ly per formed superbly IU tf1e support111e roles N Illgllflhf K 7 If 111 'Ihe Nauey Hlhll steamroller yulxermed tl1e u11der11111111el Blue and W h1te forces of rosby wmmne e.1s1ly by a twenty y1o111t 1111rKe111 1e C rey lOLll'lClN y 11ed 1 eon s1stent game throughout eompletely 111o11opol1L1113, the baelsbo1rd tr1tt1e and b1ll handhng wh1le mal-emy., .1 good pereent ot tf1e1r atternpts from the t1eld eount BIKL, Chet led the attaele Wllll fourteen POIIHN Wllll Stautter ear11er111e tue hoops 111d two tree throws for twelxe pomts Mea11wh1le oe fletly yur lIl t Il 1111131 IN' ' li R U S .Half 1-fl.f.' rl. , , h- . ' K- . 1 ' v . . ' .4.k . yt- . 'K . - ' . 1. 0 Q 'f ' P " "Ft le M' ' " " l."'.ff-ftf1.t eut the ' l 7 ' - y11.'t " il ' ' ', 'C ' .". 1 "J " 1 '. in l ' " ' ' ' ' ' -1 ' an .1141 . IC 1- 1 Y ev '1 p 1 f ' han . v, y , ,V f , ,, A" F kv . 'L .' .' K.. ' , ' ' , ' , 1 , . ' , V x A .kv , ' ' ,, Y, ,, 1 '. h- B- Q- A 1. 1, . ' K-v Lk- L' K 'l. - ' 5. 4 1' A .. ' . Y. Aff' 5 --W Sl ' I lla 'I ' '. " A 1 ' '. H W, ' 1. ' 1 - . ' Ala Ftp- Y Y 4 b I y- v K 1 4 r . b y A 74 S -4 - 'P , I 1 .4 ya I - 11: . Li- 'k- y. A 1 ' . ' .1 sw Ly- .1 3 . A ' . -- . - to win going away. Seymour never said die and it only' was due' to the eagle eyes of ' . , ', ' ,v , Q ,, , ' , 1 .k',v L- I " .,f. Qq, -A n ,xp wa' li Th- ' 1' ,z . 1-1 " - 1 . 1 1 " ' 411 ' " 1 'Y' 4 1 . B 1 "1-s'.1y1w'.1s1 ln'- d - A ' A ' 1 ' -, wi ' ' . 'A tu IC 1111 11111'e 1 l'.1d '- .k- 1. -f , , . . .H -' 1' , ' l A 16 1- 5' 44, X' --' y 1 . , ' A K ' I 1 I , '. I W 1- I 42 ' 1 , 1 ', . . 3 . 4- . , . K .K . 7 ' . ' . C K, , V- . I A y- , I, ., , . K Y, I .H I Q ,I Nl. 4, t A ' " ' 7 . ' A ' V H- ' ' " 1 1 1-4 . I 'A ', - V' V' l , l I l A. ' T - C . ', 11 L Htl' , .1 11. IN'I1R N05 Nfzngzfml 211 Ywmzgfmz 151 The G1rr1et 1n11 Gray h0oy111er1 XXLYL 1m01111r1d 11nd1r 1 flll'L1 y1cr10d 11,111111C11e W1llC11 1,1v1 1111111 o11t110red 112 10 -1 by 1111 Red R11111r1 of 'lorrmgton The Gr1yh0und1 performed 11111 for 111r1e C111101 but 1r1111d '78 21 IS the 111111 11111011 oy1en1d T11re1 11111111 ho0y11 by 1111 1101111 1111b Ill 1111 111111 il 1111111111 br0111 Nmgy 1 b111-1 11111 11111oug11 1111y 11ey1 011 1151111111 1111 B010 11o0y1111r1 v11re 11111b11 to 111111 the 11111111 Bob Smuffcr 11d the 11or1r1 111 C 111111 111111 1111111 ll1111xCfS 1111111 V111 11111y 11111 1511 C1111 pa 1 11111 1'100r 5111165 Nm :tml A Lcfuuzzzmlfz nf Before 1 r110r11 b1C11X111yQ 1rov111 1111 Naugy H1311 Co1111b1111 111111 1eg11tCred 1 1015 01 1111111 111111111 bL11 3.,fL 11 SI 11111111111 0x1r111 re 1111 1111111 11111 16.111 glneers C1111 USZCL11xlCXXlLZ y111y1d 1111 11111 11111 111111 511111 01 1111 1 1reer 18 1 G1fHLf 111111c1r 1y11r111111 1118 11111111 111111 1 1111111111 floor 7Cf1OlI11lI11C 1fll11l1tL, by 1161111 y101nt1 IS 1111 11101111 52551011 101 underyx 1y 1111 G11y 1101111111 1111 by 131 C1111 111111 ba111 10 1r1111 by only 0111 1101111 11 1111 17LIZZLI 10111111111 101 1111 11111v11y n11r11 1111 1eC0n11 11 LLSVK 111 1 1 1 1111 1 IITIIXCL1 by 11011 Sflll11LTN 0111 1111111111 11111 1101 110111 11111 1111 1 LOllf1 11111111 111 111 FL 11 1 IS 11 run 11011 1 I1 LS 111111 111 011 1 111 511111111 1111111 11 1011111 1111111 111 SLI 10111111 1181 IL 1111 11 111111101111 111111 1111111111 10 1111 0111 1 0111 101111 11110ry 1 111 1 1111 1 51111111135 1r0111 111 11111 lfl vx IL 1 1 11111 111111 10 51 11111111 101111 11011 111 1111 n1x1 1110r111 11, Bob S1111111r r11,1111111 1011111111 011111 101111 1111 y1011111111 1r1 X zngzfml 61 11 1111 91 T111 N11111111111 11001111111 10111y111111y 0111 y111ye11 1111 1111111111 XV1111y XV1l1111t1 10 11111 111e1r 111111111 Nll1Ofy 111 11111111 S11f1S N1111 bemg SCflOLlS1y 111r111111111 1111 G1rne1 1ro111d111 Ill 1 111111r11y 1111111111 11111 1111111111 1 9 1 11111 lll 1111 oy1111111y, 1111110111 Co1111 1011y 111011111 1111 VlFSl1y 10 r111 ,111er111r11 1111105 lS 1111 011111 xx 11 11111111111 by YLSLFX 11 r 1111 r11g1111r1 V111 1 1 111 Bob S 111 11 1 111 111 111111 1111r111n 11011118 1 L1 1111 11011 0111 1111 OL H111y 1111 111 111 111111111111 1100 411 nf :Xml ll 111111 1 111ey 111111 1 XII 1 1 1 111 1111 1 1 1y xx 1 1 1 1 NL 11111 111111011 1 1171111 1111111 It NL 1 111r OXNI1 1101111 101111 IO 1011110 1011 511 10 1 1 1111 111 11 111111 111111 1 110111 1 1 111 1 OI KN V1 111 11111 1 111 1 1 1011r11111 101 LL 10 11 1111 1101 1 I1 llr ' 1 . h- - 1 K f 1 . 1 2' . L- ' - ' I ' ' 1 r K- .,,,H ', ' ,W 1 - 11. 2 1 l' 1lk-f.- y 1 ' 151 " 1.1 ' '1'1 I' Q1 1y"d V ' '1 1. -3'-11 111 - '1 1' ' 1 1 1 Af "Q 1 V11 " 1 .' 1 1 f' ' 'L '1 'A " 1 ' '11 1 1 ' ' - '1 E11- ' Q' .' 1" ' 1 "1 'L 1 A 1 1',xf1 1 ' 'Ag ' 'A 1.11111 y-"1 1 'Q '- 1111-211 1 ' 1-511 ' 1111111 111 1111' x'11y' with Chet S1ilV1l111 011' l11Sl1StC1.., 111111 11111 111111112 '15 '1' ' Q. ' 1 ' y 3151 " 1' 11-1 "' 'Ad 1- s1'0 A 1 5' 1111, if 11 ' -0 111' 'o 111 ' 1-1. 111 1 1 '11' 11 1, Q1 'IACC1 111l"1 1 I ' ' I 1 1 2' ywy 1' ' k1.' 1 '111 ' .3 " ' 'L 1 ' ' A" 1 A y A " ' ' 11111 fl11L'1 w.11 1111 0111.1111111i11g PCI'14OI'11 " in sy 1111 01' 1111- 1-.111 Lt he war 5 U "1 1 ' 1 11y1y11 1'1' '1 1111.11'11, '111 '1 '1 5 -11 ' 1 ' ' , '1 - fl 1- 1 - '1y'. .11 '11 '1' 111 . '11 1 ' 111-J. 1'.K. 'A f-f "'f'J A 1 yt ., I . , , , - 2 1 , , " , ' , ' , ' -A B. 1 y 1 ' 1 1' 1 1" 2 - 'L ' ' " ' ' 11' 1:0 1 1 1 ' 11.11y' 1 11 JILL '1' 1' 1111 1 - 'ay' " A 1' ' J -11 '1 . VV1- A 1 1 1 1 '1 ' '111 ' J I -'1 ' r 4,11 111's. N.: lg. " ,Si -1- A 1 '. '7 N. lr' 'A 101' 0 1 1 w0r1 111111111 01' 1111 11'111011. 1-4111111451 in 1 1 J -'1111 111111, '1111' xx'1'r1- 1110 '111 L11 1er ly' .1 1X'1'CI11y'-1V1'O y 11111 1 gin, '1111' r.111gy' - . '11'11 101 1, - . 1 A1101 1 Ll, - 01' 1 'A ' - ' ' ' 1 1 1 1. 111 .1r1 1 1 1111 111111 1111 011 11 - 11111, 110 '- " 11 was 11111- 10 111c C11-y'1101111111' 111.111'11r.11'y' 'A 11111 1A1111d 1111111 111.111 1111- 1101 n-x.1111'y' 11-.1111 1111' " 101'y'. 1501 -I 11 '.11 17141111.1111 111 11.11. 3511 ' Ag 11.111 111L' 111111118 101.11 111-111 yQO.11N .11111 1w0 140111 101 11' 1011. 101' 1 1' y -I11N, A1111 '1 1.11 w.11 1111 1111011 xx'0r11 011 A . 1' 11. '. .1 11711, lffygfff R 'NI Xzngmnf H1 may n 1 nom S Lu ruuw ot form Hom ltx prunoua Luna thg Cnrmt court mu ll c 1 In 115 as C rom It N Nlllglllll xtartu ut L IL rn u urs umm rg lu XV un tm fmll L m 0 4 my l 70 O uk Curtm uuxlx promotul from Q ut will 1 1 mums bub auuftu who scored tlttun poms w 1 Llllll IOHSII ml L XIIII Helly LN g N Q X mv fm C fffegflilc In 1 1 Q son w 1 Q Nun w up o 1 lst luxod xur3,,c to luring honn 1 wall Qlrmd xutory oxcr Collngutn Prnp of Nnw H xx cn rough fl ,L u x 1 Ll lui tl1L Gund to un r 1 L w mmu u N 'UI Xzngzlml J H1 lm 7 A IILIIUIIL, lun i ul Lmrmt IIOUPNILTS want down baton thy xmooth fllllkflljlllllf, gc llluultn 1 l 1,10 Nux l'IlXLHl'i13,h Lomlnm III ul msn stru-3,lL ll thy W'1tLrbury Armory ou L 1 J L Lx or tn Cfrqhoux Q x lftgr tiymg Vkllhlll xtrl 1 A ul L N K S up ml 'Nun Lug, md chill s wound on thur mir Ill 0 nat ulttum NlLlLlILlLk wud by thc Healy tvx IS 111 outrmcd H1 I IOUSL L17 tn floor aomxstun to tru ly 1 Slllglf, pomt Hoxsucr tm Nux Hunncrx Lum. ndnnsy lll,IllQ.I1Lk lx tlc Suomi llf fot LIIILLFVNJ HIL ills H N H w S L w L ilu C1 um s Ll 111 Wllll lui m 1 1 1 lu xx mm Lrmg xmum tu Armorx nourt for I Iran grxokls Inky xo m 1113 lowt x lm L N w L UL tm mirgm xx iw tu mano L K K lllk mug nun In 1 lg I tu Q IL zu w L U um H11 L 1 Lntnrmnm bu L Lum xx N IL lL1fIN ol thy 1 lLlL1ILl muurw Lwu xx thc homc LCN S K K N 4 Ill L I N n NNLNNIUII x IIS X Nl lui x L I' N X I If N I N 'I' lf . O S .. 11. H Cr fl N I . ll,-A1.l 4' ' ' ,ln ', "4 " g'lAnA tggrm mi out .111 irlmlwlxmim- xiktory mor I ' 1. I I fx If L: L Rn lx , -I f-Af .ml Llllllilllltsl tlu' torrid FALL' until rl - 'gg I. '- - Al' A ui, I A I A W' 4 1 t bc,J.u1, NJLJI' lcd .lt the Iwriodw 25-bl. 52- 2, -2 . JL ' Q ' . ' ' Q the bl. Vfs, lui ilu- ro "" D Him l' lm ' CQ '- ' A -' ' ti nlimhul thy- Valley I.L'All,1L1C imiixinhlal xumring 'I. IW, 'I 'p 'I il- ' -4 , Bob .Ion - . .mi 'loc llmly Q-xnullul by out hm ling play. .4 AH j, 1 1-ff s In th- final game of thy sul, Il.y ml nt the local HY". 4 gy ,t. "d ff . lai nl" j 'A 44' '. "-'L ' " , "".A ' W ' Alt! K' .gy xl .ll tlmw, Nnugy lcd all tl - xxly. Vir H 'L ly 'L ' H A " to y will .1 fuurtc -11 Ioml In-rt' ' . nu. liul jump played .Ill cxwllcnt floor ggunc in gul- Jitimm lu Lllgillkil tum I 'mx V. ,'- K if f 'Hfm K ' W.. ML' '.' . Q 'Q A A " ' 'V ' ' Q ' 'fi- '-.Aw,"g." . A "fm . .'.' gf-. - .- ' Q Hillll v Lui tm muah I. w I' I ' ' A' Us vho. . ' - 5. 'A L' '4 ' I 'ling Llixz.zmf tlmrouyhn, tlrui in thc l.ut IL-rioi .15 thc ft. - . Q H- ' 7 fl. Q . lp I - V . I' ' ory. At I. M -, 'Q ku ' IL - ' - - 'ilk- l.i 'll -5 ,' A ly flux' f '. 1- A' 'K' l.l'r1 1-'yall' but ww Llrtgcly rp- fun ilmlc for the lzoru-towrx -r" win, Lzpt. Vin Healy Iwi - Xrcy- lm 1 cmf'lL-run xsilll L'lL'NLAll point .mai ,lux llcnlly 'Vppui ' " - orc. .N',11Ag.1l.'m'l ,wh 7 bl ffrrjlflqf 111 W Xt" '. i' '. il' 1' b I 'J--p, th' fiI'L'j'11OL1IlL1x firmlly forzmi tlmunwulu- in the Lui fcrio i, l ll I - . K" '. too ,!l'L'.1I A mc. Th' Rui RU lun tuuk .m mrly lui . 1 '- - XL 1 I Arc- .LIIL-r. .u thc Nkllltly Lluxntut xucruui LIIl.ll3lL' to flllkl Il A I up ,I'f.1ilillKLj by 10 point .lx nh, IlI1.il wwon IUCQJII. thu I5 rough Iiwys guna to life . J Ai- . il - ' -Li 'i for th- Icwl. All '.1 in min. 'I'l ,I -. A -V. Au kk - lui fl . A A for - mme Willlill four funn! of tying, .Lx aiilllilllllhi' juni mr AIu.u'i.1 threw in .1 I.Lir ut I1 mls xlltlls with Zhu zmnutu rumi ng. 'l'hAr1 thu ljUIl.lIll1L'-IIICII mlliul 0 I all im - ull thy timl sl llc. ISU! k . Iur .uni 1511! Idmlg lui the Num-rx vith tum .mi mm- pmrmlx L- puti L-ly, N C I A C 'lOURNAMl:Nl IN Tlll NEW HAVLN ARl:NA Plrydorz 11 Xdllgtlfllti 41 Budgr mr! Cum rl 40 Naugy Hrgh eleyenth rrnlseel term rn the state proyeel to be a brg surprrse to Central of Brrdgeport topplrng the top seeded entry from down state by 11 one pornt m1rgrn The contest w rs tour ht hrrnmer 'md tongs all the w ry wrth Vrn Healy s hoole shot from the leeyhole brerdrng a thrrty nrne ill tre mel grxrng Nlugy the xretory rn the frn rl mrnute 'lhe wonderful lrghtrng sprrrt whreh Nrugy showed elrned them the xre tory Bob ones mtl the Helly twrns eonsrstently outyumped ind outpllyed therr rangy opponents Sophomore Crerry Ltbrrolr led the porntmrleers wrth sry. hoops Howex cr rt wls the speetreulrr brll hrndlrng md floor worle ot the ones Healy rlrro whreh preyarled throughout th rt won the grme lllffef fuzz! 'X111grzl1rt,t53 I rm 1 The Garnet rnel Grry eompleted therr self ntpyornted tlsle of elrmrnrtrng Brrdge ports tournrment entrres by downrng Brssrele 53 -iv rn the qurrter frnrl round of the tournrment Agrrn rn therr l ryorrte role of underdog the Greyhounds outrrn the speedy Green elrd torees md pulled rw ry lrom therr flllgllltl opponents oyereomrng 1 43 rl but nexer by lLOIHlOfl1l5lL mrrgrn rs Brssrele kept wrthrn strrlerng lrstrnee rll the way Agrrn rt was the brrllrrnt floor plry ol the He rly 'lwrns tlonr wrth Bob ones that spelled the drfferenee between the terms Bob Stiuller rnel Gerry Crbrrolr led rn the porntmrlerng wrth eleyen trllres erel 41111111111 Nzlllqlflllf in Lefrzemzarflr 47 Naugy s gallant band ol Greyhounds went down frghtrng rs they were elrnrnrteel by therr brttcr rry rls Leayenworth of Waterbtrry seeonel mnleed tourn lment team md liter New England Chunprons 'lhe Garnet led through most ot the game but faltereel ltter stellrr guard oe Helly w IS wary eel to the srde lrnes followrng hrs frlth personal foul lrght alone eould not wrn for the Greyhounds is the smooth funetronrng 'leeh term oyereame the harel trghtrng Grrnet Qourtsters wrth 1 sexen pornt llt rry rn tle frnal three mrnutes Bob bt ruftcr ended hrs hrgh sehool e rreer rn 1 bl rze ot glory seor mg twenty pornts to lerel hrs mrtes whrle Nm Healy ehrppeel rn fourteen more lor therr splenlrd pertormlnees the Herly 'lwrns won rll strte honors Vrn wrnnrng .1 guard berth on the trrst term and oe r srmrlrr posrtl0I1 on the see0ml llye lat N1 Il l N 'll li R U S 4 ' ' .' 1 Y K1 T- 'I 'X ' ' I X , 1 ' , , 1 . V 1 L - 12 ' . Af . .- r 1 1 ' 5- , '1 K ' r 7 ' y 1 ,Af . . . 1 r f sf r 1 ' . ' . ' A ' 'tj A g 4 ' t 5 ' A 'L ', " ' " "3 ' h- 1 - . v 1 .l ' , r ' f ' . A ' .L y' V' 7 Q 1 . V' - 1 ' , ' 2 ' .I ' r . A 4' ' , X- ' ' - ' - 2 lf V . .2 . 1 . V' -, 1 A'. G 1 N 1 V I 1 1 I ' 4 k' 'A ,'A ' .'. 1 Y , ' 2 2 L 'VL . . A ., , "y , 1, ' . . V I y, Q 'A . fry. , - Srzflvtfi ' ' ' 1 if ' ' ' 'l -t W' A 13' - -' A r ' j A Y'- lx I ' V ' I '.' ' 7 l Q ' , ' F A A 2 ' l 2 ' 1 2 . ' yy ' ' .4 'L - ' . . 1 y . . r L- A 1 K- 1 . 1 X ,, F-1 A -.,. A . L fy 1 ' .' 1 ' r - 1 t- V. 1 ' 1 -Af lead in the- final four minutes. The Greyhounds lcd throughout most of thc eontcst '1' A 1 ' aj',r: 'A ll l ll left 'Ar -"'. rr' ' ' ' 'z ' 1 ' ' ' 'L f ' " J 1 g " J ' 5- 1 1 1 I 1 1 '1 1 p11 1 1a Nr. ki L - 1 G 1 V IL - 1 1 4 1 ' Y 'l 'A' L 'g'!. Sf '-7't:4' it '-'f-- 1" 'M' , Uk- , . A 1 v - r Y ' y ' 7 L: 1 v V1 . 'X ' L 1 1. t ' V2 k' 11 V1 V , 4 7, A 1' 1 ' 1 1 4. 1 y 1 4 Y L 1 . k. 1 1 r 4 1 k' . A I 4 1 1 1 .1 V. -, , . f ,ny ' y 2 . G ,I v' K ks.-. 5 ' 'I 1 ' 1. ' , ,. , ' Q- ,L 1 , ' , 1' ,, , - ' , ' ' .. .I : 5 Q ' el ' Q 1 ' 'L ' Y " 5 ' L a ' V 'A ' ' ' I I V r ,r . tr I INT ER N05 x-r"' r- Pls Nm ty fill THE BASKETBALL SQUAD INTER NOS THE CAPTAINS AND MANAGERS Pag Ametg T110 NOS INTER NOS Pugc Niuvly Four THE G RLS BASKETBALL TEAM INT IQR NUS DMMATIC Q -Chnulfs O1ClwNo"17 l'.' lN'l LR N05 DRAMA'l lC S AR IS lor three long ye rrs vie hrd looked forxvrrd to assumrnv our rightful pl ree rn lrr day mornrnr Drunttres Hon yye enyied list yerrs Seniors blasc and sophrstre lted as they strode out from viorls 1 diy classrooms to the mysterres ot Tuttle House md that 'nagre vsord Drrmttres' In early Oetober the prrxrlege was ours and we hailed rt virth gusto The frost xx rs on the ister th it memorrble morning is c,O1Dll'lLI'Llll A Came brele to relrte enthu srtstiellly yxhlt it yxis ill 1 out Throughout the rutumn yye applied ourselyes to the acquiring of open throats erystal Clelr enunerltion faeral expression and dull personality ln due time we routed out the yrllrge with the Prussian mayor and little ean Desprez spurred lrlec madmen with the Hrghvs ty man rn our futile return to Bess and martyr lrlee eontronted the butchers ot the boldre-r of lortunc rn our loyalty to thc highest things of life' We bit the dust On the Wrre vue trrgreally fell to our lenees on the out spread pages ot the News Xorls Trib is we hoarsely breathed defmnee Glorious diys they were ending rn a grand Climax as Bob Stxutter stealthily stole up bare tooted to the noble bust of Beethoyen and lassoed th it grllrnt man before our xery eyes C,1me C hristmls ind the rndryrdutl el rss prrtres programs e lrols ind serrlet eorted brntas vsrth their huge big of toys Our Chrrstmrs tree sprrleled ind shone lt vyas the personrl gift of louis Bertothy ind Nexxton Culy er in rxery speetleulrr vu ry An enormous Culyer llorrst yy reath added to 1 eolorful smaller one from Cynthrr lods bedeelsed the room rt 'luttle House At ereh wrndovn yy is 1 holly sprrg ind at the vxlll 1 real honest to goodness frrepllee contributed by Tom Leary All ind 1ll we were rn 1 gall rtmosphere when Lorraine Ilfo lem Sehofrcld Audrey Kerner and Bill Dolan finished their deeorltrng for us Vifrth the New X err we lrunehed forth into Chorre Verse We liked its rpproaeh but vie were erger for slerts which vie lsneyx vsould proye more ehrllengrng 'lhey tolloyyed rn due trme We miy not be the most re ldemre el rss to be grrdutted Qsee the loyxr rlests fmt yyhen vie srllred forth from N H 5 lrmed tor Drlmaties me eompletely outshone M turree ly ins ind Mugaret Webster in the xarrety yyerght colour 1nd number of the props vihieh vse elrried Our repertoire h rs rneluded Qrnderelli md M rebeth 'Ihe 'Ihree liens ind West erns Hutlsleherry lrnn ind 'lhe Student Prime 'leen Ager s Dlte Night 1nd Abrrhrm Lrneoln QWe n une just 1 feyy As Inter Nos foes to wress ue ire reeoidrng the ereme de I1 ererne ot our produe tions in the liormtn Studio for the lu e onee rgun trree eers tor t s e r ini e tsl ire to no y e lontu eomvinltlon ii Ditto int sell exalessr lllll us o Pri X ly Nix I .. K,,,L.L. ,A L -, ,K 'b ' rg ,V ' , , , ,,. fa 1- 1,,' '.' -1 1' - ,-d . ' ' 1 1 a 1 - , A ' 1' A y 1 1 K- 5- I 1. L ' 1 ' 1' y L- 4 . 'ai ' A ' 1 ' I ',L.' i ' 'iz ' ' 2" 'Q 'A - "2 ' 'z ' 1 ab . ' , , L 1. A ' . K- . 11- , A ' . k-1 - -k- ,l . -'i ' q . -'1 1--' I I Q . - 1 A 1' . ' 7 1 . 1' . ' , 11 1 1 ' ' . . rp, K 1 , ' - A7 - , , ' . K- in ' l'-A as 1 1 i ' 1 1 1 f 1 -k- . 5- 1 ,A- ' , . y 7 V ' T2 5- 1, 1 B- 1 7 , A 'K - ll ' R. L R. , 1 1 , ,-is ' ' , , ' , , 1 - L 'A , ?k- .1 ' L- 3 -4.4 1 1 A 1 1-4 A A 5' pa 'A 1 'A' 4 R yi 2 1 iz ' 'Q A, ti: V "' 1 R A 1 J, '1 5,1 Q1 A-' 1 ' I QQ, " 7 " t A Q if '- 5 4 ' ' 1 J '. " 5 , 1 ,' 'I . ,L .1 1 H15 1 ,iq 1 5 Q '- 5 ' " ' ' 1 ' 5 . ' ' U ' I - . . - - . . L ' . L- ,D .2 - ' 1 13 R- y 1 Q- ' y 2 L . 12 1 A 7 ai- , ..-,- ' a 1 - 17 - ' . 1 I A R 1 . 1 1 1 ' 1 it L i h. . , 1 , ' a 42 , F .L - ' 1 . 1 . . 7 1 ' . v I .1 v 1 1 ' 4 U 1 D 4 u ' A 4 4 ' 1 4 ' 1 f ' ' ' e , 1 e . . 4 1. 144 xy. 1 ' 1. - .1 1 1. . -Q , y' ,' ' .1 ' 4' ' ' i .1 1 ' A vt ar A 'L ' 1 Y a 'L . A . ' l i 1 1 - 1 I " 7 a ' A 1 Y ' 1 i -.Lux-L ,K-,-A .,7 1.,,s 'L . 1 ' ',-vi Y I ' VA '1 I A ...L .. : L ' ,' . '-.5 2, ', 1 yi 4 o . ' 1 A 5 1 ' 'lj I .A jg ll- .y.k- 1 . k, . .y -. , . . -- Q ' ' . e A tur '. And ' .gf . we join the' vast nurnburs of Naugy lligh Alumni in giving l " eh - '. .in l .1 ron, ing xote of eorrfielerite to. lfri lay' morning Drg .ities and .ill that it has taught us. XV - . V - ,lalllllldll l5.uilehe-.rd .ueomy lishments, nor' to rr Lunt .in l 7 . me l ' . ' . UL ' .rim in- self ter A l . l . ' i 'xy 'on. XV. , g f , yft , .'f.'e y .K INI NOS -s-If --r'? is. -Q' -IF-v W Pl., 1 QUELXN AND HER COURT O PRETT EST G RLS INTER NOS Q gsm F A1 Plqk ANIIMIJ llqbl ASSEMBLY HOUR N ROOM THREE-OUR UN . NI N05 P :ge Nmclg IN me THE SLEEP WALK NG SCENE FROM MACBETH HUCKLEBERRY If NN INTER NOS Nwttui Page O11 Hnud ed THE STUDENT PR NCE L TTLE RED R D NG HOOD INTI R NOS 1-1-may '1-4' 17' 'N-ix Mvl I 1 H1111 1 1 C NDERELLA HE ARROCANT IN R5 TEASDALE INTER NOS Ml. 2 -q..-.- lzg O ll!! 1 J AND DE RPR THE INTER NOS Pzgf 011 11141111 J IDI c EXPLA N-AND AT ONCE LA'Il: HOURb INTER NOS mmm!-H PQ O1 1114141 rf ffm LAY ON MACDUFF INTER NOS 'www-wwnusg P4 Url I1 IJ J 116' L NCOLN AND BOOTH INTER NOS GOLDEN LANE ASSEMBLY lun Um llnmfud Six INTER NOS BLY ASSEM E LAN N GOLDE N. 3. -IQ fu Q I -Q. 5 N x 5 P. R LA F .- Y W fi NZ Thhhll ES WILUAM CNAKESPEA -,- Q JL- '51 fa-f1"'.,, IIR N jgiflm KYRIUL COLOUR ' 1 N VE!-lsll.. Aillfm lllYlSfD YIAFP 505015 11 U 1 my If N X IJIIA I 1 I 1, rm NIQ 4 4 III INN X I I I I I N 'I In Ii NII 5 'I'IIIi RUS'I'I:R CII7 SCIIUOI, f l.l'Iss CHI IDI 'N IANI M:'x'I'If f.I.I'II , NIIXK CIHAIX 1' :.l.f' Infkllx Ihrt-rtI1y I 1-I". 2, Xkwrfvn C 11I'.ul' X NUI, lmvk A KL, I 5 ,I I I ,1ll1I N V.1f1,uW 'IIIII fI,IIIi . , . , NIE. I, If :Jim I. IIIII X Y. . I- lf1-l'v- III f..f lim unw'-11- I II-IIIIIIQI-H N I". w, INN mmh .1 f AIIVLII AI.IItI'I'.N.V--I-il CIIfI,l'I1 . , . , . .IMI 1 :Iliff MI w1r1.1 XII NI-:1 1 --l'v. nz nf IDKIILIIII IIIMINL NKJV, .I.m1f K1':.I:IqmI41 .' Il L XX' ll 1.11rr D,X1II"II'I . 11' ffu 11: 'III' ', IIII'Ii .'XI"I' f.I,I'II . . XI?-x IIE: 'f :Jus Vx' 32: II:: . Hmm 1f'l'v. IJ' ml fI'.:TIn N IJ4 .MII Iudx , IJ 111 'Fu Xwuxf .uh NIfr.g.-r'f ' 'rrvr IA 1111 11 I1 ,HO I UQRAPHX Ill I IIOMI ICOXOM IK U 111 RUNAI IICSC 14111 114111 Sun r IIII VITI'IxAINS I 11 It Il H I NUS Miss XX: Irs Th: mu Smxth Ir n Os 1 A 4 ru Su msun M mlxn I Lrg,uwn Mn SARIIN rank Ion INI1r3,1rmt Summa um Nun 1 rd M vu L Mlv Mow xml C utuml ly I4 1 x Hutwxd lu DLI Plum D mtln Suun I NRS Iixkws Ihumls W1lsI1 Rxymund I'Iut1I1k1s5 Inuns SLIIIIIU' ISI IC SPI AIXIXG CI L Ii Mlw CIR uxom 11 Un D vnlld Mucrx mm MgDcrmutt Stnphcn Iimdy I N 'I' I2 R q , .g S. I'. Q R. . IIN C,I,I'IS ,4,...,, .'.' I 'TI,.1. P111 f ci fff,' mf ....,. v 1 .I I XI 1 fI', fn! C, fff. Ill ... Ii. Im px I wr 5.15. ,.. . .., ul f '. I Q1 1.1I 11111 ,.,, . .. . ,.... ..... . . W Y 5 I H I I CQI.I'IS ......... . .R ' Pu It 1,',' .. , ...,... ..... ...,...,,..,,, . I 74 ' 5 il IMI-I'fIi1lIf.' . .. ....., .... . .,, ... .". ' ,I 2 .MIIIIJ v-,, , .,.... , .,.. FI. I-Ia-I 'lwwfnw .. . . .... .. .... I: 'I 1 "Ia-I 5 EQ ,I KS f,I.I'I5 .,...... ,. IMI I4 f,',' .,. . ,, , ... ,...... ....,.... , .. .Virg '. I 'li I'nI-l'u nfl 11.' . ,,.,..,. . Ann Sullivan 5 L,1I 1.1 1'V, ., . .,... ...., . ,. Mn ' Sk ru '1fI,M1, ..I. ..,,I . limi' 4- '11 Pwj. 1 .,..., .. ,HAI ' ' " , 1' 1' .A AIQ Q " QQ Q .I'I'a ....,.... ' .' Phvfa 11,' ..,.. , ....... ........ . ,, 4. 4. Vim-PnVf . ...,. , .,.,..,. . ,....... .. 4 ' .Q 1.1.3 ..,,. .. ,,........., ,...,... , ........... ,.,,,,.... , A . Q' ' ' f 1' '," IIIV. . f 'I' , IN I Iwsr , , , .... . 1 . I' u IYIII-Pfz' It 1 . ., ...,.,. . NYHII14 I ' M1 IJY'-1 . ,... . .,.. .. Q - ' ' '. .L 1 1 Hn 1.'L fm Lf IU: INTER NOS GOLDEN IANE OI I ILER5 I1 U Ill 1 INTER NOS 'IHE CHLMI5l RY CLUB P-LUL' Um IINIIIXYLLJ Tlzmllv INTER NOS wi-Q' 516510 1 ay, 1 E, -mv THE FRENCH CLUB OFFICERS P.1g' Um' llmldrgd 7-bifltlll INTER NOS anvlirwivlfbr l """ wanna..- l'1qL Om Illnfdnd lulzrhuz THE ART CLUB INTER NOS P4 fl Ill f fllfl 1 THE SPQR OFVICQERS AND SENIOR MEMBERS INTER NOS 'I HI PHCYI OCRAPHX CLUB Ol I ICERS ' Q V ' I ' 1 :I . l'.1gL Om l11ff.'.fuJ Sixllul INTER NOS 4 l '11-IE HOME ECONOMICS CLUB OI I ICERS P14 01 lldfdsl 1 S INTER NOS THL AERONAUTIC9 CI UB 0 I d I' gf 1 1 INTER NOS I-0 Ml 111 flu llllllfr Nl NTER NOS THE OFF C AL TXP bTS O INTER NOS ff 443 1 Of 111111417 lunzlj THE SOC AL COMM TTEE INTER NOS 1 f llnu r fu If THE SOC AL COMM TTEE 'I INTER NOS Plan Om lllnlffnzl 'llifzilfj TIM: THE ADVERT S NG COMM TTEE IN'l'1iR NOS P1 011 lllmd zz ll., n 'I HE ADVERT S NG COIN IN TTEE INITER NOS XVL NOMINACIE 'IO OUR HALL OI' IAME CHARLES DE CARLCJ b11aus1 IS Cipfdlll of our footb'111 squ111 111 was t111 mamstay IH 1111111113 up th1 team s 111or11c 211111 h11ause 111 1115 tru1 1rt1st1c 11bl1lfy ERNEST DI MARIA b111us1 of 111s 111t1ns1x1 work 11111 '111omp11s11m111ts 18 As SlSt11I1f L111tor DCCIUSC of 111s SLllWCI'111lXC. wr1t111g 1bI1l15 11111 17LClLlSC of 111s sp111111111 iC1101lS1lC r1cor11 JOSEPH HEAIH b111us1 01 111s t1r111ss wo1k IS c11ss 111 ISLIFCI 1111 1us1 ot 1118 ath11t1c prow1ss O11 the b1sk1tba1l 1ourt 111111 b1scbz111 111111 and b111us1 hc has nucr f.111ed 111 1111115 21 5111t1cma11 VINCENT HLALH b111us1 he so 111111315 11pt1111111 our GlI'HCf 11111 Grq 1111 b1c1us1 of h1s Ol1t5t111d1I15 r11or11 III b1scb,111 11111 b1sk1th111 111111 bc11us1 of 111s :1ttr1but1s as 1 5Cllf1CIH'll1 RAH MOND HOTCHRISS b1C1us1 of 111s 1:11111111t work Ill 111us1111 11t1x1t11s a1111 b111us1 01 111s r11111rk1b11 ta1111ts throu5,hout th1 ,LIT lll Dr11111t11s XVII I IAM HUIT b111us1 of h1s 1f1lS115 11111 orf111111t5 for thc 111ss book 11111 b111us1 ot 111s SIIICCFC 11u1l1t11s 11111 101135111111 I1 1t11rc RIC HARD HUC HES b11 1us1 of 111s 1111111111 work 1s A11x11t1s1115 C 11llfIT1lI1 11111 b111us1 of h1s Vkl11lIIbllLSS to so1x1 th1 1111115 problcms 01 111s 1011111111111 RO15LR'1 JONIS b111us1 of 111s work 011 t111 AL1NCf1lSll13.7 Qo1111111tt11 1111 ILISC 111 his 5110111 so 1Dfl51lf1y 111 111 sports oIf1r111 lt N1u5,y 111511 11111 17CC1LlSC of h1s u1111 lL11l1Cd spmt AUDRLH KERNER b11 1us1 of 111r 11111ut111 IWOVQCFS 1s 1111tor111 C 11111 b11 ILISC 01 h1r 111p1om.115 111111 r1r1 1lCf 11111 b111us1 of 111r 101011111 p1rso111l1t1 81110115 1111115 11111 bOCl'l11y 'IHOMAS LEARY DCCILISC ot h1s 1 111u1t 111orts 1s V111 1,ICSlC1CIlI b11 1us1 111 so 1s1111111tly 11111 COUSISCCII11, 11111111111 th1 P1l01Og,flP1llC Co1111111tt11 11111 1JCCnlLlSL 01 h1s 11t1x1t11s lI1 sports LAXVRI NQE MAMBRINCJ b111us1 111 1115 prox 111 h1111s111 1 f1111 111111 18 C11ss Pr1s111111t 1r111 b111us1 ot 111s 1111111115 portray 11s 111 IDFIIH l1lLS AC QULLYN SC HMIF17 b11 1us1 s111 IS o11r 1111tt11st i,1r1 1111 IUSL oi 1111 outst 11111 111113 11111 111 s1orts 11111 1111 IUSC sh1 18 1 x1t111 1111111b1r ot our 111ss JMAS SM1111 I 1us1 oi 11s Cl.SS1ll1 1 1 OI s IS Ass1s 1101 1 u 1 ol 1 t 1111115 1 1s 1 11111 1 1 1 IIL U Il 111111117 L A . 1 , " 23 1 f' 1 , 2 ' '13 ' 5 1 1 1' J . , " . ' 1 '1 . ' . 2' 3 .1 '. L. ," Vi",,i ,Q -. 1 7 1-. -1 4 4- ' .V - -'.s --"-,,- 1- 1-. -. 4 '- . , . . . .. 1, 1. , 1 , . .' 1x-- lk--. - , , lx- 4, 5, 1-2 -, 1 .- 112 14 ' 1' y y. ' 4 I 7 -, 1, - -. 1 -, 1' , , , f ,v '14 , ' 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , la 51 4 1 1' 4 f . 1 gf '1 I ' ' " '1 1' A 1 . , ,A N K . . , L K L , "1 I ' ' 1 '1 ' " J 1 ' ". ' 1 1 I -- '4 , A "1 5' 1 4 ' ' ', 1 11 1 ' 11 . 1 . Q S 4, "1 '1' - ' 1 Q1' 1,1 1 fx L. 1 , . 1. , ' ' .., .fa I 'Y " z Q ' -A1 . 1' ",1 -'1 4' f 3 1 . I 1 . , . . , ., . , , . . ' "" 1 '1',a ll - ' .", 1'- -41 1,1 ' ' '. A '1 ' ' ' 1 ' ' '1 I' Q I "Q 1 "1 '. , - 'y4V'j- I . . 1 4 , '41 4 1.1 I I4 4 ,' Q 1 4 'QL ' 1, ' si "1 4 f 1' 1 ' I1 J 4 1 1 4'1L"' I1 J,1 '1 ' ' THC ' ' HCCA I 13 su1"a Q 11111 C1141 my Q11 't. . 4.1.1111 E11' 'g bc'.1 s- 4 his gr Q1 111'11icx111 1 Q 111 stu11'j, .1111 bf. s' h fs just 'l'1111. I. I '1 111 1'1f,,J111 I 1' F 411 1 N KI N II L LI K I I IN 1 NNI IL N L LX IINX7 INIX. It NL IILN ILLVL L I w N n I fxIIIlLII Q IK Ix III: I I II I x 4 I X XXI X I I I ff ll I II NI I N I . I 'I' I II Y I I N I I Xl'I5IiI1Y SXX'AN'SUNI IWLMIIINL' III IIVI' I.III.IIIII xxIIII, .IN I I NI I I IMI IINI, IN NI .II fII.III'lII,IIl III XXI "IX II IIILINIIIAQII. .IIIII IIII.IIIv III II I III IIIIII NII III IIIIIIIIIN. XXI 'Q VAN Nj f, I I.IIIm III III IIIINIIIIIII .Is NIIIIIIN I1IIIIII III-I I III III IIIL IIIIIAQQIII III.III.I,IiI I' III' IIIII' IIIXLIIIIIII II IIII IIIII IMI IIN III III I I III I 'JIIN I x.IIII.IIIII III IIIIII-I' III' IIIL' NJIIIQI II- KII. III NAI If .AI. 'I. In .ILI N ' 0 LIIIIIIIxI.IxtII.IIII III.IIIII'IIIIILII IIIII II IIIIN IN III IIIII III IIIC II -- I -.IIILINQ In-I.IIIx - III IIL'I' INIYIIIIIIIII IIIIIIQ III IJILI III II II In IN IJIII' IIIUNI IwIIIIII.Ir girl. 'I IIIQ KIA 'ICI III Il ISAIIY I'IC IIRI1 I IIIIIIIII NI.II:T?II 'I IlI.III IVINIHI f IIII .III' XIIII III.IIt III I II.I'I I IIIII'I v NIIIIILK IIn.II YIX -I IXIIII. :I XII' I 5.III IW ru IQ M II' N Alf'-II NIII.IrII iw -IL.III Ii -II.xIfI I IIAIIIII 9II.ItII 9I I"II.II XIIIIII-uf ' I'.Iu.III-Ir 'LIIIIL ix I3 III-II IIIIIIX w YI-IIIII IIIIIIIIIIIII 'II IILII' 'qIf,I INI' II, Mx II.IIxIIII4 'I IIIIII II IWII II' ,IQ.lII N-IIIIIIIII I IIII 'I XX '..II' IE IMI XY' IIIII1'II I I'II, N. XIIII I .xfII' I II. L'-I' IQ IIN. II TIIIIXIM I" IIIIY' IIIII- II IIIIKII NIIIIIIU II fIIf Till II II IJIIIIIIIV, IILIINIK' I IQIII :II IIIIQ I NIIIQII-J NIIIIMI It IIII '.II KI. EI Ibm VIIIIII1 II N.:III' f'Ig-r. I' VII:IIr IxrIIIIIwINI-.I I' X I. ':, III,' I- AIIfI'. I'iI::Ir,r III IIIII JI. I,I7 I" I III II '-LIIX I 'I I" YIIg::II.I l,II'I "I XXIII IQIIIN I-I 'IYIII I,I If, I'Ifr:III IJ' gI' I IMI: 'I Yrx ,I I.. rrn NI. III-III XIII' KII.IX Q AIIIIIII xx.IIINI-:I II I-XII' .XII Z ,II NIIMI-II fI:Iunr ' IIIII XII'IIII IAIIN IIIII II IIII Ifv. I 4 IIIIIII 7' 'IIII' -Lg I III' :III I N ,' IIIIJ I-:NIIII MII, :I IIIII.. If 5I.I,IIT YKAI-N 'I VIIIIII ,. . XXALI INTER NOS 'nug- ---1 1551 osifakfc Qxci ffm yggkqfwn 5 ge? SCM mnbt LL E if Oli' DUCK? 'YK5'xc,'f 'Bw be om QCMM3 lgfl IIIIIIS mba. I X . 2 -3 film" 1 f r ' i 1 MV , . km L., LM- va 3 b R Q I s X x' 1 " fs , 2 ' 51 . 1 V- ' 5 A' 12 Q X ' ' fa 3 ID W ? Q f' 5 . 1 H, J ' W - X . A " A Y, V . . m L nmvu 'luuu cmd Laciifef I S-J INTER N05 D K f' L Ei'l"E OBE Kc: gnowzsavd 1 N:,'fL .5 U., sm lb he faq mn if Pu Ou mdrd lu I S1 1 INTER NOS .WJ pgaxq L C1'?C-hxnQf?f1C?: C1511 MXLUX wifi mb QTRDM Perth W' Xontii LL xh B.. in lasmilldk' 3357 Efluixcxcm mtbia Cxfqqfdwz U1 Hlllj dll! 113 El br ov 7' INIER N05 .Y 5 f. EKQKIRN XE-DIL .3959 'sl fl wh cbs' at lit! Llnmlr Il 111,111 "-HW4 xffmof ,J ff A N 'I in ,Mn r.. gf L X I . 33 8 551 i 5 V7 J a ' v 'r , sf E A Q Z Lf? ' QM'-' I. -v' : 'AA' 5, W. . . g,- lf K '55 0 vf BJ "H 1 ' Q Q" " 5"s'g'g- 4. -4 A in x I . ,' I iw: Q MC: ,L S , . ' IA W i ' 93 lqv.. - std 1 SQLC - , 1-. ' , 4 .HV ' ' "f '21-. 1 V' 2-Q Ag" 52 -I - 5' v'f ' 7. ' 14 5 aff: J 1 v. A I I t . I ' Q N a 5 K v -M . Q. lc . . -' Q A - ' . N A ' M Q, 5f'-- AS' Ll wi-fi 15, if 1 7.1! Ill ' I uf 1 V' 'N' If I QU :Nia A Ckaxvmem INTER NOS rd if .rf we 5 mm D19 wo, Cowm nq IND! Q Q1 LU W5 Y41ouShE.u' fx? anew -Q 1 B ond! SSLQAW-w PzgL Om fllllldftd Tblfly ffown mq M, 'Zb' ' A tb" gk jf Cami . . , ' . LL -' if-' U +L M i ff . 'L' H A A 9 "f M 2 A f A L. 1 t L- Vm F Qu' 'A i , - 4 55 fl N- ' 3514. P ' j ' jf' L T ' sg, A , f Q ai. Q Wq AQ I W f' LJ Q " J If J .fx -U 1 M i Nc Q " 'I.NA' S 4 f' J W 1 LJ.lh4,1Hu"!'lf7 INTER NOS ISN Pug 0116 lluudred Tbirly Yuv THE ORCHESTRA NIIR N e 1 umf I 1 fi, 1 wpnuw CHOR A INTER NOS I1 Om l1','ff,.lu,f 'lfNfI. f INTER NOS Pzge One Hundred flnrly Fne if THE BAND INTER NOS ERS RL 02 9 --. -.. I S X. Nl 5- 1. x, Y' Z. THE I NUR XL! INQ JNL L N lb III 1 HPI ULIIIOII NN151 I JI N NN 11 N U. N 1 L II IINIYIK I I L K NN IL I HJ 1 I N NL N N NsL IIIII L 1 L I N 1 N 1 X L I ff ll IN' Izli NNN I"IU.' IU XYIIUM HONOR I5 DLII: 111111 ,NAU ffJI1'r- 111 1'f,1lzK!1.11.' 'I'u11111'.11I "l -rN II11 - 1111.11 111q:'1I1.1111N,l11'11I NI Il,lI 1111111 IILI Ill. .111I I'r11'111,IN. who Ivy 1111-11 I111.11111.1I 1111 'I ' N llI.lmIL 111 II- tI1L- 1111IwI11.1t1u11 ui ULII' CI11NN I1111IN In N111 NlI,II .IIIKI I11 .1N 1 I,IIII .NI11 II.1111l1N1111. UI iI1. 1'- II1'1NN. 111 M11 5,111tor11 .LIIII .NI1 Y11111'11t, 11111 1111111.11 1'l111 111gr.111IQ1'1 .IIILI to XII. IJ.III'iC.'l'. 11111 QIIAQZI ur I111' IIILII' 1111lI.1xg 'IIIg 11111-11-N1 .IIILI N1,1Iw,11t Z1-.11 1111 ULIIA IN1'I1.1II. 'Ib .NIIN P1-1k .11I IIUI N1x 1 xI 111N typiN1N I111' Icir ,11 KIIIIILIQ IIk'.lIIl NN, .IIII p1'o111V1111- III 1y11111xg .1II m.1t1'1'1.1I Im' II NN I111IN, 'I11 N11 1.11 cII.LlI'IlI.lIl :'x111I1-1 5XN.lII IJII 1111 Imr 1-N111 -11 111- 1111 I111u1 N11 , ,1 1 I- I-TUIII 1I111N1 I'L'II1IL'I'CLI 1111 her 111111 '11-L 'IU IIIQ .-X1Ix -111N111g i.o11'1111'1g1-. 111 C.I1.1111111111 II14gI1L- .LII IIIN I-II'I .1NN1N1,1111 I.1111-1 Kru1l1k11NIN1. 1111 IIIL' 11111: .111 I 1-111111 QQ1 -1 III N1111111111 111 1I11A11 1-X11-11N111 1.11111111:11. INTER NOS THE LADIES OF THE CAFETERIA llg O11 lflllld? rf lblrlg light 1 IRN Q55 M,- ,Vvvvv vvv .iffy ff Xw.11A!"v'VSAf 4- Nb 1? ffhiklnu Ol YD A .!NfN!'v.!k.l'x.fS,v Qvali' me ca xc U-WY I rf' L v' QKWYE-Sf he 'Ness QQ WMD I1 U Il1llI11fN1 E INMIE US . I A , f QX 3 3 M , ! -,. . , . ,J LQV. 1 4-9- -LW 4 I xf V - :wwe - 1 J V V A " 2 913' W A . f lx. A . , nz ' 'Q iii' ' ' W if M., "rx Ll 1 mai Q' 'N' C- - f M455 '51'l'f. ai -x W lU0 ' 'Y' Ou fr 11.4 vu ' V1 1 , .' . hsiamovcswcw Qsowils Em -.fam INTER NOS pousw' 'vu aff? Xiilmsqwsonmqevi ISL ht 'Quiet Qviaqns N'- CD k'L..Yxy ENYDHLC 5 Pg, U v xci CQ DQCXES ' H wk J l A 4 I JV , 4 51 E ' 5 .Q-f' -.. I mn f D gf f A N """-A-"'-1 YG R A W Q3 '52 5 5 , rf? i 1 iii. , lk ' 7 ra ' , , E X Q 4 U x K K ' k , 3 1 "' - I 4 V , v a n ,A Z l ' ' , ' . y.. ' uw ' ' 5 4. V 1 ' 'l. 320 X ' ' ' 2 y ' its-'fv,'k" X 5 gi x' J, X fi 1.. :wkix:1'1iJfx2.L- v vi ' .- , M. fix' 'D 25, 'xx won- 5 ' 4 1 Y L , Q' - H ' I N ., .1 fu ua' llllfld 'fd Forty ILR N f 0 um Quin 91 q flqx-H'7'2c1Hs, Hr Q .Hola fha L.1 151 CX NP ,nc H I fll 111 IN" 1 OS K ,L ,,yi CHL- 4. YJ O ' ' ' 1 fgq Q ' 5 I - A-, , V' I c W ' , x if ' - r gp., --' - L '.f ' 1 if J M. f A , 3 Q . T L , gf a V 5 3'-Q, .ZA ,X .- N on ,VD QL-LX'.'.f,.!- ,Z ' - .C A, U '.14QL' flu I HIJNJ Fm f ' IN'I ER NOS mewovxmw X qm. nom Ihr, m T'-1 as SX 5 'E Dunn sz. Q E 'fm nb Lu'snYf. v' lirgg Om' Ilnmfrud lfurly Two LL am :bum INT ER NOS C li Y Low' unq oqto UQ S W'Lw.-UW-5 Gqrffi bk O Q-5,2 flu I to in bwzowiu O , X omni B may 6 'Latmuq Sm Pzgg One Iflllldnd Iwi, fbun INTl:R NOS Nlqmdmi D Em LQSLE Milk?-'D"'lfQlUlS ffm Qlmivn C0157 EQXOIS1 Duma SD-Yczqi x OL a U I wruaxm ui L. Q c D lgn lid!! JF INTER N05 41.4- I 1 L' Um' llumlmd lwrzy l'11v 1 4 f INTER NOS CLASS PROPHECY What was the notable eyent' Hundreds of currous onlookers crowded about to catch a glrmpse of the drstrngurshed lookrng guests as they armed resplendent rn the latest ex enrng fashrons The settrng' Ah the Hotel Mramr at Ilorrda s Mramr Beach It rs the herght of the wrnter season rn 1967 No sorree th s no cons entron but rather the class reunron of Naugy Hrgh s unforgettable class of 47 berng held south of the Mason Drxon lrne Ads erse weather condrtrons rn the North made thrs an rdeal spot The hall glows wrth famrlrar faces as musrc drrfts through the room Two famous name bands play alternately but eyen the person wrth the best musrcal ear could scarce tell whrch he preferred Let us watch thrs colorful gatherrng STEWIE WEISS and hrs famous forty prece dance band rs at the north end Inerdently Stewre strll has the sweetest trumpet rn the land Be rt known he flew from Hollywood just to attend the reunron RAE WEIN HARDT the presrdents prrvate prlot lrkewrse took trme off to get Stewre here on trme On Rae s plane was xry acrous GENEVIEVE BURACZEWSKI noted arr hostess As we draw near the south srde of the Blue Room we note a redheaded whrrl wrnd who p oy es to be our own JACK CUDDY currently manager of the famous hot lrck band LENNIE ALVES and the Boys Lennre s band rs so much rn demand that he found rt nearly rmpossrble to break hrs engagements rn order to attend Along wrth the band are two former classmates the new swoon sensatron LARRY IERRARI who rs takrng oy er Irank Srnatra s popularrty and FLORENCE SCI-IUMACHER who gn es wrth the sentrmental ballads to quote the maestro As we gl rnce rbout thrs grand hotel we mark wrth prrde the unrque and colorful decoratrons done by ACIxIE SCHMITZ the famed rnterror decorator lckre rerlly looks the part of our class beauty rn the gown she rs wearrng Her flame chrffon rnd satrn was orrgrnated by MLLE JANET KRULIKOWSKI the femrnrne Adrran of lrfth Ayenue We percerse sexeral murals by that ace artrst CHARLIE DeCARLO who created these specral parntrngs just for the occasron Dek s reputatron rs rnternatronal rnd hrs famous smrle rs just as brrllrant as eyer The floral masterpreces were grown an arranged by NEWT CULVER whose florreultural abrlrtres haye been lauded on wo contrnents Newt had specral planes to fly the ey enrng s fragrance to us A fanfare' Presrdent LARRX MAMBRINO rs callrng the class to order just as he r rn the days of yore Larry rs managrng edrtor of the N Y Herald Trrbune On re stage wrth hrm are TOM LEARY -L7 s yrce presrdent now 2nd yrce presrdent of me U S Steel Corporatron a recognrzed leader rn hrs freld and JOE HEALY half of the famous Healy 'lwrn Combrnatron and at present leadrng undertaker rn our old home town of Naugatuek Comrng up to the stage rs beauteous AUDREY SWANSON the chrc edrtor owner of that gospel of women s fashron La Femme Iashronable Aud s publrcatron has recently drsplaced Vogue We note that the prcture of our executrxe group rs berng ably recorded by BOB BLOMBERG who now runs hrs own swank four floor photographrc studro rn New H IX en Larry strughtway rntroduces 1 few notables Captryatrng AUDREY KERNER whose abrlrty rn Englrsh comes from way back and who now presrdes ox er the Depart ment of Iznglrsh rt Smrth College Audrey s new method of te rchrng Englrsh lunda ment rls rs berng rcclarmed as the greatest step educatron has taken srnce the turn ol the century A thunder of applause rs heard rs Larry calls on TOM SMITH Ph D and Professor ol Mathematrcs at Carnegre 'lech Thrs rs the min who explrrned the Pzc One Hllllzljl J lwfy Sn . V - Q , I . . .Q Q . 7 QQ Q .M . ' ' ' v " ' K J Y. - ' . . , . 1 , V . . . , . , , . - V V - 1 r 7 5' " , v 1 . . Q Q V . . . .Q . V Q 4. . . . . ,. V , 1 1 Q 1 , , Q Q .V V, Y ' ' M , , . . 3 7 ' . , . . .. . 1 1 V 1 1 ,1 . , . . V. Y " V1 I . . , . - .V VV - V 1 - -V 1 1 , . 3 7 ' Y A Y V '7 7 . r. 7 : Q . ,Q . Q ,, .Y . , L . . ,, V . .- ., . . 5 fe Yr "1 " Ya ' " A ' ' 1 Q ' ' 1 ' ' 1 f 1 1 l - m' 1 "Ip nf Y . , . r r 'S X c. X I I .S I' l 7. 1 I l I Q1K CQ , V IQ , , V 1 V I s V 'ra V V 1 , ' V ' 7 7 1 . ' ' . ' Y d . . . V Q . . . , rf . r f . . , .Q . Q . 3 ' a ' A Q . . . . tl . . , , , ' 4 Y. l . A'z . A '1 . A 7 V -r. l Y 'e - T Q 1 - - V 1 .V 1 - VV . - - s , V 1 a 1 1 . . , . , - - J J V - .V VV f f 'v- y ' ' v v 4 1 ,, V , 1 7 lv . V V Q1 L , V, V 2 , V V ,Q-Q I V V V Q-,. V , 1 1 V V V .V V .- - V , , 1 y K- i ' ,ya ,V'- . V rl s , ,H 1, . Q Q- Q1 , , l . , , ,Q1 Q. , -. ,1 1., Q S - , . -. ,Q , . Q K- , QQ. , , 1 Q Q Q Q .11 , , , 4, A. Q . . i 1 , k , ..'e' 1 1 ' ' .' INT LR NOS Lrnstern Theory so th lt 1t l1st rt rs on a popul1r pl HIL Tlllxlllg, wrth Tom rs SABINA ZALESKI he 1d of the lorergn Language Department ll Columbrr Unrxersrty We spot next to them DAN IITZGERALD now rankrng Head of Conncctrcut Unn ersrty s Department of Hrstorrcll Research D111 s 1 brt he 1xrer than rn hrs school days but the wrt rs strll there The Crmd M1rch' Somethrng long to be remembered' When rt ends we glrmpse those two rnrmrtlbles VIN HEALY and CHET USAIxII WIC7 Vrn rs now he 1d coleh of Basketb1ll 1t St ohns Unnersrty rn Brooklyn hryrng left only recently the N Y Knrckcrbocker s pro l71SlxCtlJlll team Chet rs p rssrng on hrs knowledge of Phy sr cal Educatron It Sprrngfreld College We frnd Chets IHIIII rntcrcst howexer rs strll football There comrng up to the parr rs IM VANASSE th1t confrrmed but strll elrgr ble bachelor who rs now runnrng the huge Vanasse Enterprrses 1n outgrowth of hrs father S fuel busrness and TOM WALSH the popular New York psyehoanalyst It brrngs a flood of memorres just to walk through the throng There rs TOM ASHMORE he 1d of Ashmore Trucks Incorporated wrth 1 fleet of trucks seryrng 1ll parts of the eastern se1bo1rd Here rs GEORC1I: KLI LX lookrng just the s1me IS eser and currently the head of a syndreate whrch purchases 1nd sells used ears We glrmpse PAT DEEGAN genrus of the Personnel Dept of U S R11bber Pat has done .1 frne job keeprng peace between labor and management There s BILL DOLAN the rrdro actor who has ere1tecl 1 humor rn 1 class by rtself and C ARL BOLTTCTLR who recently made the l1e1dl1nes for hrs fe1t of frfteen m1rrr1ges rn lour N 1l 1rm C trl s marryrng ustrce of the Pe 1ce lI'lLl I1 1s 1 curb seryree routrne wlnch cuts formrlrty to 1 mrnrm11m In the center of mother eolorf11l aggreg 1tron we llllCl SAM ANNLNBI RC tl1e ace crrmrnal lawyer Sam has amassed qurte a reputatron by hrs exposure of sexer1l frxed crrmes We stop to say hello to IMOGENE McKEE and ELAINE HACKETT both now affrlrated wrth the Du Pont Corporatron as l1b technre11ns Imogene has dex eloped 1 method for processrng synthetrc food 1nd Elarne h1d recently helped to deyelop 1new synthetrc fuel There 1cross the Irrdrum Room are fascrnatln MX RT LL HARDING who srnce the launchrng of her musrcal career rs one of The Met s brrghtest young stars and ANN OLIVIERI whose exclusrye Beauty Salon rn uptown Boston c1ters to the Cabots and tl1e Lodges Strrke up the Marrne Band for comrng toward LIS rs CAPTAIN IRANK SAN ANGELO who recently won the Congressronal Medal of Honor whrle suppressrng 1 reyolt rn Mllldglld Nrc zragua A gay galaxy reyeals DORO I HY SI INSON and RUT H TAYLOR who ls f1sh1onablc harr stylrsts haye set up 1 busrness rn the he1rt of Clese land and MILL ELI ANOR IOHNSON whose desrgns won 1cclarm at the recent Parrs fashron show Wrth them rs SHIRLEY HEAVENS petrte blond dynamo who rs now handlrng the Rockefeller Estate s Wall Street enterprrses The brg norse just heard was ADAM RACYKOVC SKI demonstratrng how 1 re cent explosron sounded rn hrs chemrcal research lab deep rn the XX hrte Mountarns Ne lf hrm we c1me upon BARRIE SMITH blase as eyer selected best photographer of U66 on the merlt of hrs 1et1on photo of a yoleanrc eruptron and BOB SIAIJI I LR former debonarr m1n IDOLII town at present a successful rancher wrth a large spread rn Col orado The Commercrtl freld looms rn vrew IRANCES YWOI INSIxI of the ty prng de partment of the New York Stock exchange and RUTH SLMROXV chref stenographer for the same frrm wrth therr ardes DOROTHY SOUSA who eapably IIIHLIICS 1ll the lctzrls of the frlrng dep1rtment and IERNANDA NIAROLI S competent chref of the telephone swrtchbozrd operators P45 Une llufzd ed I j .S 1 ' 1' ' ' 1 L 1f .' ' I 1 '. L ' I ' . Q .L . 1 1 1 1 ,1,1 1. 1 A A t 1' , 1 1 , Ii X - - 1 ' y y 1 1 1 1 1 - 1 1 N- 11 y . . . . . 1 1 , 1 . . . , 1 . 1 1 1 1 1. . 1 1 - --, 1 1 T '- A 1 'A I r 1 1. .1 .rg Y 4 1 . . T" ,' I ' . ' .' ' .' ' ' ' " -1 1 1 1 A 1,1. A 1 N- 1 1 v- K- , - 1 - fj , 1 1 1. 1 '- 1 ' -- 1 '-1- 1 , 1 ' '- , . 7 .. . ., 1 . ' 1 -' 1-- 1 1 1 - -1- 1 . 1- . .. , . . ,g 1 1 A- 1 1 1 1 ,I 1 .- 8 .L h- 1 - -F-y - 1 1 , 1 2 1 1 - 5- 1 1 1 L - ' 111 1 -11 1 1 1 '- 'T T ' -' A - 1 -1 11 - -1 . ' . . 1 1 1 1 ' 1 , 7 , 11 1, . 1 - 1 1 1 1 1 .- .1 1 1 y 1 -1 1 11 1 1 1 , 1 ' 1 1'- 1 1 ' , . , , 1 k- - Q1 Q L 1 1 1 11, 1 1 11 ' ,. '. '11 T l 1 ', 1- ' 1 1, I ', 1 , . 1 1 1 V. .lil I . O1 1 . 11 l.1l ,jg . . .L-.1 jpg- 1 1 -3 A 3 1 -1 1 L . - 1 , ,L 1 1 1 ,A 1 - -1 1 1 - 1. 1 1 1 ' ' 1 ' .' L 'I 41 I' ' "' L 1 ,A-1 1 - 1 . 1 K 1 1 1 11 1 .1 1 1 .. . g ,. , , 1 .-, -1 1 . 1 1 . , 1. , , .. . , , . , , . , 1 v 'A 11- -'11 11 V 1 I 1 - -1 1- a - '1 1 , . 1 , . 1 . 1 . ,1N 11 1 1 1 1 - , 11 5- h- 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 F- ,L 1, 2 ,, .L 1 , ,I ,.1 ,,, 1 Q- 1 4 1 1- -1- ' 1 1 -' -1A-- 1-1-1 A .- ' 1 11 A ' 1-1. , 1 1. . . ., . 1 . ., 1 1 ' ' 1 . 1 , ,' 1 Y. ' 1 ' f ' ' ' ' . . 1 . , ' ' , . 1 , --1 1 1 -1 1'- 1 11 1 '-1- , h. 1, A 1 1 K. . , A ,- 1 . . . . , .. 1 ' -1 -1 1 1 ' ' -'1- -1 1- 1 . ,1 1 ' c 1 , . . ,. . 1' ' '- 1 -' '. 1 -1 '- 1 ' "' 'JIT ' 1 1 ' 1 1 1 A -A - Y, Q 1 1 . ,,'. 1, 1 - , .1 -. . 1 .11 1, . v . 1 I 1 i 1 K 1 1. 1 A A 1 , 11 . 1 1 ,1 1 1 . ,1, 1 . . 1 k. , y, , . , , , 1 '. 1 ' 1 . .1 ,1. 1 - - 1 1 , 1 , 1 x .c, .'1 r wr! ef 111' INTER NOS That handsome outdoorrsh lookmg fellow talkrng wrth RAY HOTCHKISS rs BILL HUTT who now has his own gurde seryxce for wealthy hunters rn the wrlds of Alaska Ray too has been dorng all rrght rn hrs favorrte lrne currently drrectrng the Phrladel phra Phnlharmomc Orchestra We approach the Palm Room where we frnd RITA LORSON who presently con trols all the fmances of the Naugatuck Burldrng and Loan and NORMAN LITKE who manages hrs own electrrcal company These two are remxmscrng wrth LARRY MA GONE whose humble begmnrngs In the restaurant busrness have grown mto a srzable fortune Theres ANN SULLIVAN Nasal nurse wrth the Pacrfrc fleet stationed rn Hawau exchangmg news wxth BILL LANG Physical drrector at the Umversrtyf of South Dakota whose teams are carvrng out uctory after vrctory Near the Solanum IS RICHARD HUGHES ace cost accountant conferrrng wrth STANLEY JAGELLO over the books of the latter s swank golf course at nearby Mramr Tall still athletic BOB JONES IS rn a huddle with BOB HOUSEKNECHT Upon mqurry we learn Mr Houseknecht IS gomg to desrgn onesys next engrneerrng en deavor a structure whreh will dwarf the Emprre State Burldrng A quartet of pretty nurses wave greetrngs In the group are CATHERINE HEN NESSY who IS Drrector of Publrc Health at Fort Wayne Indlana IARANCES MAR IANO competent nurse at Walter Reed Hosprtal rn Washrngton FRANCES SIM MONS specralrst at the Cxty Hospltal m Borse Idaho and NORENE HOLLAND angel of mercy for the maimed at Newrngton Hosprtal rn our own home state of Con nectlcut Smrlmg ANN ZERBE rushes over Ann s now wrth the Standard O11 Company and so IS ERNESTINE MILLER No need to questron thenr success EVA IGNATA VICH talks glrbly of the U N O where she s a secretary and HEDWIG HRYNKE WICZ rnvntes us to stop off at the Pentagon Burldrng rn Washlngton D C where she collects her salary Down the grand starrcase comes WALTER LOMPERT New England drstrrct man ager of First Natronal Stores Srttlng rn the Lours Qurnze Room rs ANN IITZPAT RICK who rnterests us with storres of her Vorce Studio rn Portland Marne just as MARGARET MORONEY yoms us long enough to tell how thoroughly she enyoys her Occupational Therapy professron Over by the mrrrored walls vue fund another set of Commerexals BI ONDE MAR LORAN who superuses the typlsts at Montgomery and Ward Brlsle as ever ALICE Del PIVO tells of her posrtlon as department head of the Remlngton Rand offxce Lrs some ANN KALAS saunters up to mentron her wrrtmg for Hollywood s Paramount Studros Across the room we recognrze VIRGINIA RUPPE prnate secretary for Pan Amerrcan Airways talking with RUTH ZEMBRUSKI who lb malung hrstory wrth Marshall Fleld FRED MOECKEL successful archrteet rs the center of attention as he narrates the growth of has Frrsky Krd Goatery Wayrng garly from afar rs LOUIS BERTOTHY now a U S senator and hrs secretary LOIS SMITH 'Iwo late arm als clalm our at tentron We cordially greet LOUIE SCHILLER and AL MARCHLEWSKI who haye just returned from the rce bound Antarctle regnons where the pair made sensatronal new drscoverres for Uncle Sam In the spaerous lobby AL SAVARD designer or the new rocket shrp the Z A T recalls hrs school days yust as merry HELEN WYATT the N B C Comedlan ealls for 1 toast to the grand elass of N H S 47 Petrte VIRGINIA ROSA llbrarnan at the library of Congress exchanges notes wrth anlmated BARBARA VVIZOSKI the femmme C PA and really qunte a gal when rt comes to flgures Q0 1 dlalyll , . - - A Y . . . a 4 l 9 a 'S Y ' . y - 5 7 , . . , 1 . . Y Y I I ' 7 J ' I . . . . f , . , . . . , . 9 . h , . 3 ' , s Q ' I . . . ., ' 1 , ' S 1 ' , , Q Y . . Y . I . 7 ' '7 - ' - A . ', , , ' ' . I I s is Y J 7 , V s I . D .' ' 4. ' S ' A ' V' . - ION PHILLIPS, now with Chase Brass and Copper, and dark haired DORIS HAL- , .l ' .l .1 ' .P .l ' 7 ' . .' ' ' S ' , P - -' ' , Bs 1 . 1. I .. ' 7 . ' . 1-- J , . . I ,Q , 7 . .V 8 Q ' 7 , . 7 . , , , 8. ' I . , ' . , , ' S . ,, . . ,, V. 7 Y . . ' 1 . . - ' , - I I ' ' - ' , ' - , ,' k Y 1 . s f ' a X- 1 5 ' S -I y v All 7 A I A I I A 'I I - - -s . s ' L, ' . , , ' ' ', , . - 4. ' , ., L. ' . ' 'V . , ' f v A , - 1 I f - V , .1 - ' I , 4 4 A A- I I 4 11 Y 4 f f l V e . Y l- P.1l ef mf Il mdw I I' flglvt IIIRN Ihosc p1Is of school l1ys DAN HLAI H 1n1I 'IID DUNICJNSRI stop to grut us 1111 to tc of t1c1r 1r1hltL1t11r1 f1rm xx 11r1 tht s11r1 1 r1Itsm1n Ionors II Ihor WL s IAIIIC Oxx tlcslygntr MARC ARI:'I SC IIAI I IR IIIXIILS LIN to stoy by xx hcn xx1 IFC III NL x Xorlx 11n1I IOM BRADSHAXXC oftnrs tht luxury t1 1x1l of h1s I IICFII I111I11 R11Ixx1y to us .1s supcrror to 1II other tr1x1I by r11I lor Iurthtr 1n1lors1m1nt he ICILIN 11s to RAH DOVULINC1 1h1Lf of COIISIFLICIIOII for tm COFPOYIIIOII xx ho 1onx1n11s LI b yontl ulouxt Ihc Ilortntc NILIIIIIII, 1l1s 1l xmor for o11r 1tt1nt1on Is xxt 1nt1r tht Nltrmc C run Room C1pt BARBARA MIFIC III II N1xy nursn 1n1I soft spo 111 II AN RNCJXXI 'ION LIly suptrxxsor 1t St RIPIIILI s HOSPIIII 1x1I11nL1 cxywcrlmtts xxlth II AN SC HO LD of tha NI1yo CIIIIIC UNI LI:IA ors sst1nt t II Iox llls lllt xx soma VIRC INIA CLVICJNILII IILII nurst IC bt Vmtcnts IIosyx1t1I III I5r11I1,L1o1t tr nur thg P1 ms 1 ICJRRAINI IAICD yxnll knoyxn If C r1If1n IIos11t1I nn Dc IISCCIIIIIKL xxnth mtcrcst to CILIULIIL C 'I N'l IIIA LODS IIICI t1ny IIII R1 S X NIA CWI LL .1 thc I.,1rIs t II of Kglorxfymg, tht ICIIIIIIIIIC. xxorl1I IC thur sxx1nI1 Buuty SIIOI1 ln o Anlgclts btatucsqttt IIIANCJR IxhNNI DY noxy IDCIICII IILLICIIISI III har oxyn wrofgssxon 1I SLIIIC III Plttcrson Ncvx Lrsty 1n1I DIANI PARSONS D11 Pont PLISOIIIILI IS OCIIIC form .1 trlo xxlth RUMIH IONIS sL1rct11y to C 1n 11I1 s prnmt IIIIIIISILI In unlform 1 tl Lf ymtty offltcr ACIs. CbR'IIN of tht IJ 5 Submmnt II11t sctlun nuvs of 1lI s of s1 1ooI 1 s IIILI 1x1h lIIyL,IIN5 tr11l1 Loss x 1r1 MARI IA C IASI R LXCCL 1 11rLt1ry x 1 1tt L R JSI SBR of tng R1s1Ion Comw ust beyond thgm 1r1 DR IRANIx RUIIX xxho noyx runs hrs oxxn mf.nt1l IIOSPIIII 1 ICJN3 AIVIADOR of thu N.111L1tu1I1 ChLm111l Attrutlxt C RACI SC IIII I I R tom plates thc. roster of ChLm11 1l hmploycts from our tl1ss On 1 l1r3,L 1l11 III III thc. lobby xxt 1l1s1ox tr IIUICI upro.1r1o11sI111L1,I1tLr DIC lx PAIXII plane stcw.1r1If.ss for Trans Cont1nLnt1l 11rxx1ys St 1r11I1ni1, nc1rby 1s 'IONI POINICJN now 21 SIX footar md owner of ICIIIIII of gzotgry storts Tom IS IIYIHI, to all EDDII MAYEIKA some iupcr tlcluxcc t11Ib1ts for hls f1b11Io11s r1st1ur1nt 1 IIICLI L1I1I11 s Intrc In thc PmI1 IIIITIIIIEO B1ll Room we glxmpst DORIb I LINbIxL ICCLPIIOIIINI for bun Qll mth merry IH DIA IIDALGO thc ICFIIIIIIIIC. UICCCOFOIOLISC S1 rx gym tht 1I1n1trs 1 IARNII: DI MARIA noxx Amb1ss11lor to R11ss1.1 .IIICI Iookmg, tht yurt c rcumon t1II noxy 1nf11II NNNIII25 II mrs off IN thc tloclx str1ICcstl11 I111111 XX 1tI1 nontmuul lnttrcst xxa turn our 1tt1nt1on to 1 you IIIIOIIL, ricmg, toxx1r1I us VC 1 xvcltomc MARC ARI:I IxELIX noxx oxxntr of Ixtlly s D11I1 Rmth III I'ILOlII ISIII NAIC! WIC H SILIEFIII5 fxrst IUIACITIJII of thc CIIICI. o Cubs ICJHN SCJLbA AXP Nrnw Ing, I1n1l l1str11tm1n.1g,1r IIICI xxt SIILIIL prctty IANI RAVI NSC RCJI I 1omp1t1nt sL1r1t11y 1 xfxt noxxn C IIICIIIIIIII SWLCII 'Ihtrc nur thc 1roxx1IL1I1lo1I1 room 111 h1xQ .1 xxor1Iyx1th AINNA YLIAIANC II ywrn x1tL s11rct1ry 1t R11I1o C 1ty 1n1I xxnth Rb I II SIINSCJNI ol thg burn 111 of V1t1I St1t1st11 ISIIIYIZLIOII SHIRI I '1 PLC Is 1nth11s11st111Ily 1 1II out to LIN YLIIIIIICIIIIL th1t t vxcltomt it har I IJ L 1 r 1 III 1 Lxx st 5111111 SIIIFC 1 XIIID XIAIbb7LXX Slxl xxho gho t xx r1t1s for 1 mxgump nonttrn 111 I ICJHN ANDCJI I CJ vxho oxxns hls oxx n blo1I1 long, 111to FLPIITIIIKL, LSCI.I7IlSIIIIIC.IIC III IN1yx CJrI11n I iIxlIIyL, our NCIIICI III the II1lI'I7IL lobby xxt COIIIIUIIIL QNFLCIIIILS IIICI f1r1xx1lIs to ICJIS HARI: 5011.11 L1I1tor of thc XXOIIIIII s D1y AIILILIIIL I II I I N C OC C IN of tht IllIItJ11s DI 1t1Iub 1 111 1 s 1 1 Ihs ITIOCILI thc. yortg tothcrt xx1 sf 111 r y,,1y LIIIICFIIIL throng, 1m1r3, to lr SCPIFIIC xx Us IC Ht ILIIIOIILN urgt III Our IL lrts Is t L xo 1 1 1 1s IIICC s 1 1 s 1r IIIIII f I I NI ' ' 2 O S ' A .'1 'Z 1, ",' k1AA .1 I AII 'IA' . 'A .I " 'I AA Ay' fl. A I1'J A I 1 " I ' AJ'1 A, 1 :Af ,' " 5 51' ' A A' 'Ax' I K' " ' 1' A .' ' '1 A ' " f.s A 7. 1' '.y's " A " A 'A '1 ' 11 ' 1 A ' A A1..' A IAA . Q1 . A 'QAf.-, ." lv f ' 1'.- ' 1 '.' A 2 1' . L 1 A S '1 , 1 'A A " " f .I I - IAIE ' A . 1 ' Q' 1 I ' 1, 1Io1t 115,15 .A .1 oh I I1' 1 . I 'inA 5 A 1 , -, A.1 . . A J 1 1 41Ay A. Ox' A1 A 1l J 's . 'Z . A' , 'A A ' 1 I ' A ,y ' . ' Arby', .' A 1 ' A A AA , A . 1 ' 1 2.1 1 1 1 'S A 1' S c ' 1 "" 1 A ' A ' ' A ' 1 A' I '. ' A1 1' ' ' I- As ,. N .- .: r 'A : , ., ' . 1 , , ' ' I ' ' IQ, .' " 'L " 1 LL 1 1'. ' ' ' ' ' ', ' '1iA' A ' I Q' Q' ' . ' A '. '..' .' A 55 A .A '. hi: yuls ' .A 'I 1I1y':, . 1 1' .1 . A K1 :fly . A ' I I. , tiy'A sA' A1 ' 11t thc S1'o'iIl CQo. QIIII I' IA C .'i .' CJCQCIA, ' ' A ', Q ILIIIY. I 5 A' A 1 A . A' ' ' ', ' 1 5 A A . ' 1 .1n I " ' ' A A1. " I ' A , 111' '11 ' A "A ' A' fl 1 ', ,' 1"- ER, 11 ilot for the U. S. Nav ', tom warm 1 notes with winsomc AINE CQZAPLICKI, ,1ir- P . . .I , I iv . . . ,. f A 5 A " A.'. ' ' A 1 1 1 1 Az ' ' I ' , . A. .V L -oy. p..5,1,:'y4. , I. A' A '-' A , "A AA 1'J. '1 's Th. . A i' ,A A y,A ,ZNIA .- 1. . .D ' A ' , A ,A 8 A ' t 7 , . Y L .' r ,L .A 1 1 , A 'Q ' .', A 'A "A A 1 A . ' ' 1'.'A ., .. "f Q,. 11' 1". . A' ' A , ,, 'Q ", 1" .YA 21- to . 'All lx ' Q' ' .',yA'.I1st. '1 '1 1' ,' '1 " "' '.' 1 ' A A. ' '. fa' 's in VU.. ' 1 . ' .2 ' ' .' A '1 ' . ' '1 s A. A ' ' t1.1II 1 hcy' 11rc 'A 1 A . A 2 .lC'I" I.1i y' f'. rm ' 'YA ' cr I Al ' I .' ' IA' 's 1 . RIQID 1 - ' '- C . ' A' N - ' ' . .A'1 ' ' ' 1 1 ' I ' il 1 I .' ' ' .' " I ' 7 1 ' ' X' ' I "1 " ' ' ' ' ' '1 N. "1 " 1 1 ' A 1 A ' 'A ' A 1 AA' 1 . '. A 'A 1 . 1' '.' A' ' A " .' 1' A, i 121' I 191' ' '1I , "'I h A 'I'o I " in S111 IA'r.1n1I to, .1n I SHIRLEY NIAIIAIAIAY .1 I.'I . hd .L Y At A 1 A 1 'A A, 'A . 1I .1x.1 t .Is the 1. '. 1 ' ' ' ' ' A A 'C 4210 the A 1 1 A . X 'I. n A A s K1- I A. . I1 A11 I'CN 1I1A .1x1.1y1 III thu I t1 A. I.II'L' h.1 m1IcLAI bccn -uool to 11 .IIICI wc . c . Iiful. l',1g1 Um Ilf 11,111.1 IA'1f1! .XJ11 lxxtun Fc-1 n :nc : N 1 1 Cr IN xx Gcmge VN :tm :house Connu Bulkoxltgh G: :cs VS mortal Jul: IMC Jumfs Alhmo IN xml: I :NX lSl-xl R1 nf Houle I uk: 4711 John X :lt nu X ll: 1 lr-1 hx lhul mn tl: N 'l ut 'N 1 1 lx :nklm Johnxon OUIS K: John H Summ: rw l 1llo N ullun L xx ml Sullu um S null: Kn7kmx-.lu hulxn Lltke Pxulxm l'nI1l1 I 111 :Isl lx xlmfmskl Mis Ilulxug. Jll!lNllNlxl Mn uttx Qu: 1 L H11 An n VK ood IN HS ll ll 11: I :nc Enlxx N s Pllllll Llmu Q 0 N Nomn :ur M 11. 1 I llll Cl l Im: H f l 1 1 Nmxl nn linux I' lxl: xl 1 C 111 lx l lu Anson IS ly x :mp ul :ku 1 Ilu 1 f 1 N :1111 lX1I'l"llTllI lm: N Mum ml nh H 1 u lux: N Ulu ut INO :ku J :dm Holl md I4 lllllk I IXXS John bmlulu -14 an lllfge uc nm Almnllrxoxlxl Jullx Russnll 1 :nk Sllusms I s Ins lb :lm R1n1l.uNk1 L :xx X :nl L Q nm: l M U L 1 1 N l 1 N I I Q 1 n 1 nu HI I 1 all nmx n s N IN T E R N O S ALUMNI DRIVE 'Ie-nl Oxuns Don Yehndm 3 Jo rx Rue gem I lexllx Beth Ixu xsnluxslxl ul tum Plounu lxumm Glenn Hsmktxmit John xx Jo n C xhrwlson 40 John Vunnsse- Ellefn Whelan rx L xs N Hello P1 :nk Nlrnomx 'VIN Nm: Stxmllnnlu Mus I llhlllllf Lundx Lcxoy Ix1:mpctL llolnnu Sxxunex fxhsuly John Nm: Joxn Hmm Fun Nulkosln Bunual Oemvke Hrlrn lVIxu1s7evmk: M15 Vlhllmlb Vital: 'lem 1 M ntuwewskl 1 IN -X Nllhlsfuxskl Jo n Mntmll Johnnw Ixmmv Ill Be- lx M xxonsy 45 0 nnw Ihx lt Donxld 'Nlltchell onxlal Vlnvhell 1 :N 'N 1 D :ls 'llltchmll fr-mp.: Vlxtchrll Ecln: Rxlwxxskl NIULIILI Summ llll M141 m ll 14 Rchuml Iokltcs Edu 11:1 Ilunox n H1-11: :mu Ilonovxn N Lonmlmx Xlmslux 0 llumn :n 1 x : x ul M:1.m1:on Josqmh 5117017 ul J um-s Inns He en I nk:-. lllll 0 Dum L ll o n I 4 xx x Rr-1 Wxlyghl Chulls Nhlpmln zs Q Munn Ielnx Poulln 44 Edu nd Poulm 114ml X 1-114 md N Chulea 0 lllllllll Jom fllkl-'ll J1m 'lhurston Rlch :ld Sulhmnskl Chula lx Romumff JI Ruth Bon E elyn I :lx s Roy-1 llmfl :lm L N N hm x Eslxxun Lu 3.11 N lux :I 1 Xlln us X HN! ll X Hum I 1 r ls 1 u x w an l mul 1 :NAU fix 1 111.1111 lchxe-l I Img L Dorothy Bosco Pcgzizx Bosco Mlchxnl Ho-.Lo Mrs John He :lx Mr John H+ xlv ck H1 :ly ull: xrlu I 1 M Q Nlnmn Altlell Mr Otto PLM-1111 Dutch Nmrlm Gnorgc 5llL4l4l Ixunh Robext Ruhuclson 46 P: rlclx KCVlt Jlmmx Summl 44 loseph l Summa 40 A J Pompxno 44 Dorothy Hrmh 40 use-ph i 1111 0 Mm Eh :nm Kennedy Lhules L AQUlVll Antony b Bexnchn Jenme M115 ln 4 Fe-ddw Mely m W xltel Polnnns M Lhxcl 41111 0 L xthmum 1 nrlello Don :ld Uml :uf :. I' Q 1 l Helen Parnell lilllx Jmpsun Sy V11 Smlth 3 Ruth Luszhrnxt Robmt: 1 :mpbell M :mon P :sid 'VI 1ndM1s1redMmulul S Peggy Pmrry 4 Llmi Irlfmxntl Hxrblrm VN :tl-uns he-I Lrd Rus: I n Bunn 1 Jm Kopp W :lux Nnlson 1 1 :nk Q Iksmoml 0 n 1 Ike IH X1 14 Brown Clrun Iflwahath M london Plul MIIIIIIO Qhulns E Wetun mu loclxm 1 11 :mm B utos nslx: I3k'lY'llLi Amlluxs Xlbelt Ihnl ldwud Qllclxlm M15 Arthur Almqmst 1'11t7 In Ixlxmbt llololhw Nmlth 4 em V 11,1 1 :nl lxllb Oscar x lnnk Bon Junn lVlmnkxl 49 hugem M xlluttn Pxul Rus: llomynlc IJ L ulo Q tw Rxmclu uk nnxon 1: 111 llll 'V 1: I 1 um J :ul :rloun I H lu 1-114 Blsmn ou: lnuxnu 1 1 N lhl xx: lin xl H1500 I' : j ' ' : l ' '- 3 M: ' Y: '- V:-4-lm-y, R.N. M '. D1-I'l:1h ' yd:-r 1- ', '43 M' z " - -l Ay 'I 1 'f ': f' .' h ' '42 ' '- ' " - E1 f- - I ' ,', '44 1 j .' ' l "s ' k Pu ' 'Oy A: j : : '- ' - ' '-1 II . -: , 'I: V ',: ':. " 1 .t -- - Ju ' -: '. Jr. A - IJ ',', '46 Cv 'A 1 'l'l'zlL'y, '48 J " ' .: 'ny h 5: " .' . ' . Ch: ' - ll: rk ': A -- : : r. . : " ' " Yi 'un -' ' :mlvs ' - ' -: . - " A Ar ' C'l:xrk Mr. :xml M "hz :l -1- . Sr. " : " .' j -r J4' ':rli "2 ' - ' l' " -' ' " Mrs. B :ary 'l'r::cy l ': U : 'A C- " ' ' " "Sl .'l1:: T: 3 j ' " : ' r , ' J.: .' U. ,. 1 '.. ,, it". ,','45 A. L :las " " Y' 5' ,' li ', '41 ' ,' fi ' 1. ' v lim ." ':xrr' .11 ' :llll : 1 j . . 2 . ' 'cl ': ' I A ': I ' "',' .' ' .' ',' ' ' ' ' , l - 3, 1 ' -- 2 - I - J V T. "-'fn , '36 iv' 1 A 'z A ' .' 'D : . . " '. '2 ' A A " f .' " M 2 :xml M 'Q .... : - " ' 1 ': , ' 5 Su -- : 'nn h : ' A ' .' ' '1 M N. Ps-1 Ax- :uw 3 ' . '2 ' A A ' M A 11' -- ln.: i- 1 -A ' -A-1,1 M Lol C0 1: l li L 3 1 - 1 , ' C li ' ' 1 V' H: '. -l ,: lry J h 3 Q, '46 Y P 1 ' 'zlrll .'11lliV::n A 19,-' -ml MVT 3- ll? l'lx M r.'. I ' A in- 1 A ' . Mr. E. Cl: rk I- Hi: Av 'lf Le : ' . ' . U.S.N. V ' ' M1 'lvl' 2 'U 'V Ch: rl .Tin-lx all, Jr., U.S.N. Q ' Mrs. lil1:1 Iflal: lun O A A , . -' 'l 2 - . 41 Bl: 'lu' Flzxrli Q ry. A ' - l if ' 7 Ali H Fl: rk 4 4 ' " -'Z ff En f ' : rk A , -,Z -. Q H 1 1 i N --R, 1" I' 'h M. .- A A . ..h-I . r.: '- 1 -, . T4 l"i1z1v:11l'11'k 'lil A FY' .mi Q ' ' '.'v i A - U -5 'l'r::4'3- ... A lfr' :nfl 2 I , 'I , If- K: :cs I- 1 - , -' 13 if 1 1 5 ' 7 H 'lf-rx Q: '. llli ': ' ':: 'Q 'll K: j l"il1:1L-ri l - : - : , '4.' 70 " ill Ul' '- P A ' ' -' .' I J ' 'z v ' rxllllril li::lJrin-l Louis Johnson, '44 .2 " "' la l': :A M '. :xml Mr.: El. lhlffj, Sr. ' 'f 1 - l"1':ml. I' : ' wslxl C: ' : " ' , '49 h ' vi- HSI? .Iv 'ry nn :H '. '.: f 'l 'Y Q ' M A. :lull lm-5. w. J. l"l-nl 1-. 1 .1 : 1',1'f'fl U QE V: A. Y- ,. I A: . .: :I . . J: 1 1 Bu' : ':: ' 11-ll 45 A l"rivml J:1 -la l" ' :ln 2 ' V' I 15.1, .. 11-g J h .. Mc' 'Q -mg, Jr. 131 QMS f , Nlrb. K. ' 1"n.' " l" "' f ' '4 A' ' 2 ' 5 ' 4 - i- : Mr. :xml M J. '. : ' cy Q ' f A A 11.1, ,nd I. . v , u ,Q . . .. . ' Fr: 0-11 tki, '43 ': ' ' , '39 X i' r ' 5 Y . ,U-Y ' A Fx. , '43 ' , . Y : v , IJ: nlrl " 2 f r: ll, '-120 : ' " 'I ' U ' V I U '1'i111.A msmwl- Ar. : - A . ' - -ll J 2 1 H 4F v J.. 'V , .5 V' 2 '- M '. : L .': ' bv: ' . . " ' " ' 1" ': ' :x If-l .-1.1 ' :' S - ,1 M '. :mul Mrs. Flxznr Kvvit : ' '. : , '. " ' I ' 1 -4.5 ' , '-1.1 :L 4 ff Q M: 'z zssu V ' A 'l-' ' ' 1' f ', W:l1.-r 2lllS'l ' ' 'l .' 15:1 -' f ' " g 45 M rs. N 'A Sl: mllrrialfx' Hu' ::r: Olson, 'VIA Ji " 15 ' v 4h Mi .'.' l':x M. -l znlslxl .lm-:ln ful -rl: ml, '-IS lil? V115 ' 'RU Mrs. 1'h::rl1:. J. N: rnle-llu " ll -lla: l': L1-zlry' V M '. :lml Mrf. J: m 's ll -nn--5.1-h' Hu ' -' .'u: 1-fll D- Alf'f"1ll M 3 W: ll:-r S1lryzinsl.i M2 'll : 'I in V? 112 'Q l" WV' 'IV' G--nv ll:-llu Y::lI:- M: Ylwirz: K hz K I - 2. sl: l Liluln Mr: 'i:x fi.-lm'lui HIL' -ll' A ' Ami A .. N. --3, OI. wr ' 1 P- H- 4 ' ' M 's. ll:-lm-n N: rmnml M '. :ml Mrs, A. M. l'ulVn-1' L 5 ' " ul JHVIX M. ,,,- B x V- ' ln-r, 'Mil' Ch .I -', Jr. Jil h lnfzlmi In Ill ."', '43 Srlw mm ,X l'1-E' ml Mr. :ml Mrs. Dzmif-I lfitzg--rznlll HQ- ' If-rl l'5w!'L1, U,-1' '14 1f!r.Jcfl','.'j I :am I lun I In 1 mu lon 1: unkn Ns :lux fmmlu use Inn 4 mx Ii mn Xmly Rofum 4 Im 4 Iilgun R nlum Iuxlil 11 xlfll Mrk: :len M1 1: B :bun 'Vlmlxfr N urls 'Vhlxu Hnolal Wlxclionnld Niurlel Nchofnld NI xc 1.1nn Nulln n Inns se I1 ml 1 H I1 N lllmy 'vlnllu ul nn :mn un 0 iuLl 1 Q c .nm 1 ny N my Nu m H IN n Mu I N 1 I 114 :ml Is D I :ml-. 5IIllIV Xnn hunt! fury Rulwuk Jc n Cexuch :xc 1 fnhnxx-.lu lnlyeth Van Ile n IIIIIIIIA :Lulu Nlmxtans 1 S nhl: Uhgmsln Xmnrm S :ul I 1 I 1 1 13,1111 if IIIIIU 1 .nt Numm I zu :III Iulun ul.: nl hm nly In 4 V Il llllli :N - I ny xl: nth: 1 . n ,Q N1 n Nl uk: n Vlul -. In y Iiulnn 1 1 I I I I I I rx I I II 1 1 -. 1 1 xx ual nnmml I' 1,ugy.zr1 um Is lnygl Ilonx Nm: I Pnr U I ' IIS 1 umm Nmp-.nu 1 I 11 u N II-I x IN'II.R NOS me I! I Xmly W :mln m Iy I-xl xy4skA mt 1 u s I'4lu Pusulxs s t as W. :- NI1'Sl:nn 11+ Q 1 N w ov I-hmm: hu Km 1 un: I xnhn 1., 4 W I un llu v r my u Waltz-1 Nelson s Lynn Hndlny. be-org.: H kusmhmxnn Fhomns P howl Nmmxn L Bovny Rxy Houhkus S I Q II nmlml Dov. ITIL, John Nwnln :ski nn I-I4 xv: ns ls m J In NI Illllxl In Znlbe nm Wy: lll x I emu Rlvs s 11 nn I nun 1 lu ls I I I In IN nl eIrss lnflmsl Nu nn-. We ln 1 nu uguttn I ny. 11-n I lu I Hldwxp, I,thOWbI'Cl NIHILIIYII Nlolx HQ nuns Kmxbu M1 :nd Mrs Raymond Hens-ns Nxnu B Loultu nut ll lumu Jshu VN last:-. mlm hun s lhnll lbmslx I Ii: tty 'NI AL Ax Swulr mln nn 'Vlm lily Blyk Nhulvy Iv-:ml I-iuhuml Hmnhukf: Betsy ININHIIIQ W5 I r I Iwo: I rm :r4l Ixupp: :mas I my us FIUIIIL Ixrue ul lxn N01 s :th rum Norris mm IN Ill n Xnlhuny Immun: I N Ivklx 'N N Wm Nun-.on nl x Neulhl nm lxxulms :lu luhnn nw u Jsnmfal Plrxonx Pxm I Pubons lhrx tm: Ixohn: Iluh J1 1: I 11 x n Xnn Ennakx at If ll :tt I Holm:-5 'N rx Ihn 1 :lm x Nnhum uhm: nn :msn Inns x 511+ Iiaxthx Russz 4 N M ul: Xmlv Huh If lx y lil u x :ul NQITII :xx X nn: Nnmlc x L X un N I'mmn Io N my me 1 n 'V -. x Jn I n J utt Rohn rt Nor: ls Ilomthiv MIIILF I 1 :mm IILllTI0l'lSIxI uumlm H0 ulle-y ua Ho If Q w N nm lm 'VI Ilsu xx N vu N Ulm Nqlhfn X Nturux Ixly Xmhmv I I NUIIJI up lt N 111 umy I -. In ntrlge N Willa: I 1 4 -I tv In In L In nsmxott 1 01 go Is Nlnpp Im my 1 lu: 1 nt: un vw I'I1IlOI l huuhnll Jmnph 'NI nngxm m :Ill II: nr -, hu I If r Im-5 'In In xl Nl J I 1 1 1 u 1 N x Inn N u I Qllfk N ns In nm 1 n lruk S 4 I I. mn. n Um I wmny P1 X I sNxn X Nlklrw mmf s I N14 1:-.lu Iflsn 'W Itson 1 Kuo 1 lulx I Q num! u r 4 nl In ' ulh lx, 1 ITU x 1 ll sm mln Jnmgw Iwtzpnlrlnlx I'x!1pn!r1 Q mum nm: X! I N :vu 1 J Xlmqul-It N In nth 1 N my Xm 1 U ny NU: . - I1 H my w In I hh I 1 Im.: 118: Om Hmm r. lllzg Aff. 1 1 n ll . Xl: I n In 1 X I W"Il': P :Ill IC: I -' Snhimn wli, 'SU lol ,: I ' Mil Ci lc-y .f ': .' l ': ' - Mr. Un- "- ', :ns J:x -I , 'nn ' ': " J: ". I"uy A l"1" -ml Ju - R: flu, 'Alb' Sid -' Km: "J: ICI: -, '43 Mr.: I 'in : J Gr: -- I "- ' -uf-r NI: ' 'ln IVIl'.'. S :ml ' -I ft:-1' M: 'i ,' 'rif M: I. . J: Mr. . -. : V: +-'A - ' H- IC. 1: -ll A If' " -ml J:-: 1 - I, 'llo . ' '. .-Xrl -I +- .'ulli 'un 1 ' Q - .-X I"l'i -ml IC .'- ': ': 'I'I1 -rf-, :I ll. 1" -'Ju A. Ii: I ' -r v, '36 Est -' f I I ,1r,-, ' , ,' ' ,- A. 'f , 'mi "IMI" il: 'rf 1-ml pox, J,-l Il, 1- '. ' An lj I :ul Sh' ' Q-Q -- gm II. ' .' E I IA- ff, V4 1 U- ', - ' sky 'I'. IIIM: 'in A I" is-ml 1'Ix:n' '. : ch ,X I"rl1-ml lin I l ' Ilunn Ilill I.: 'lc ', '46 'A : -'-0 Bill IJ nn. '44 - ' -' : J ,- G: - -K-- ': ' I' -s :" :V : ': . - '--, '50 Mrs. I. J. Byrm-s ' "s ' - ' - .Is . - ' --, '48 ' :' ' ' 3 : ' . : - : ' '- . " ' 2 1l': 4: 'IJ'O . '- '- I : zlll, '111' ' :: . ' .I-.', , , - ' Re- f' : .' ":I , '50 I' ' 2 '. : "P: " I: -Ii- I"r: - EI: -, '46 : - .'r. ' ' - ': .'- : - -- VVII 'zx Il'1'k, '-10 G -org - Day All- Lzu-In-v l'lm'e-m'x- JALIII 0 : 'I' ' C'Ix:u'In-s 'I'. I-'r: I -.", '-I-1 .'h" - . ' -', 'll-I .' 'A - ' Gr:uw- . 'fun M: "nn I"1': 1-is. '-l-I EI " -: - 3 G:u'1',' ."'. -tti Fr: R --i , '-I-I Mr, :lml M IC. l'. KI-r -r Ilrx. -' : -I I"1'm-ml I: I-I'ff -, '-I5 0: I :'.: ' ': I"1':nn -i.' 1 "2 no I1'-n- I" -Il: I, '-IU K- " 5 '-I! : , : -' M: ' Iliflloin Ju - ' ': tl Ku ': llc-y II: " .' Ii :x Nl: "un Wj: tt, '-III MV.: I" '- .'- 'Q ' K: ,' 'zllvpi NIV. KI- "- : -nbc-'rft 1 1 : .'- 'ax' All :Imn J4: Cavs- .' "1ft Ol tu ,- n I - 'Jun II:-lm-I ,'k'rv:x4nis Tl! 'I"'5il ' "-'Iii Mr.: I : . 1l.' flu,-I-i.-1 1"i54-h:-y 'NI '. :ml M lil! I NV- Qt -r 13.1 I y M: V. m' -35, I'Isl l'- I' :ski 1" A ' -' '1 -'OH Ihl Il Alt, '-IS fla-r:nlmIin- l':xII: hun I1HWl'l'YH'1' E- ' " li 'Il Mr, :md My-g, U-L, lf 1. 1 '43 I"r: .' ' un, '32 Iwi " " 2 I 1' ' 'HH J, h I H V '54 I ': " Ka' ' llfn ,. Hf- 1 -'-,':s2 - '- "'A1 " - - -. wh I-' - " : -: '- .' -' -' A I"" -ml V '. 2 2 L ' I L ,- I 1 ,i -43 EI '33 11 - ' " - V. . .. -- I-:li-I - 1 in R11 -' - '1 ' '-hw-l l1l,'.,1 'Z,.,,,'. 'I " "' Joh ' ' :m- ' '- 1-' .: , 5 . . Vi- - -1-' Vi' ' I--' I-'.5..f1". : . IIN' 'I'hum:u VVilli:nmN I"Illl'l'Ill't' Ilrrtphkiss AMW. Alvvs -"fl j ,U-' 'I " A 'ET .I 1. lf, 1-3, sum 4 ll Il:1'l:u':I ' - me-I All 2 A 'MH Iilsl A '.l,sZ"l 'JA 3' sl' : zz: S' ', ,' - I 'tn - .-I I-': nt, III R' 1 ' 'FI-I 4' 4 ' ', "" MA-S. 'G--n: I' -ru Nl' 'r' "'.A' ""'I"" .A 'I ' . " 'N MVS. Nl: 'mrs-I 'I'nl'l':x Izth- 4 'I-Ixxll Illll 'ull ,uh Fd- h ,N 4 NIV lin' ' 'll In Mrq, I" I rr-In-r Ii: 1- .r' I' an " xfi ,ld ' gvlktfr N -nw KI ,Ii 1' - A. lc: -A ,- -- - i,.H',jm, 4 .,,,,,',,y R r . Mus. :I Mr.. " ': m II: llorun lid.. ' 1, uf 'I'I1 -rs-sz: Nlistivn Nl ', :cn I Mrs. VI- "- k'l:Lhav-y RU 4 1 U ' HHH, M: ' - "hh" . II B' f" ' I M -. :xml Mr.-. Su 1.-g --.--in NI: x : I':nl Il 'rx ll: 'tux -kv' J, V , -, H I An I' -lx N: :Iiv 'I':nl': - 'lux .' ,-I I' Q' ' A ' An . : - xi:-z I - ' I '- A Il -2 '-nl Izlflnnllll' X' H H. ff' lj "IW , D' Q A Q 'IR-flllg am LII-If-v'A 'l'vlu:' BM l:'I"Im-I "'n 'Inn Am' "' ' ' P"A""l I - ' . - 4 - ' ' '. , . , V ' -I Y'-rmm Nlzuxx--Il J: I' -: '-nh f'.'llvm Ht""i,i'v'," "W 1' 51-5. XVII :lm NI: rinrm Nl: 'iv Q: bin, 'lv' ul. .Ahh ll. .m' ' -H NN Ailium Muzi: I-In l'zIlI1v-r.m- Tri: mn, '46 lu: . fl 'W .l,,' NV lllnm M: lwzmu M1 :mu I Mrs, Ru lull' I"v .l-W hill' HLVHMH J4 4- II Nl: nlu'lh.- NI ', :ml XIV.. Wil ': I"- akv- I,-mmlw Shu Hhnn NI A :ml Mr.. Ml 'I :u-I 'lf .' 'III Iivv-ljlx al-If-, '-IL! JH I HI. ,Nunn I-141 ': ' I'. Gnugm Mr.. 'I'h s. I"1lu :I '- IM, -: I-.h Ii: ,' Q. f " Su.: Ixlllli "ck Ei .uni PM .kpr lh 1' "xi ' ' ' 'I 1 '- ' '- 5 ' Ilnrulfl I . : NI 'r.. Ib- I-on-ft : 5 nm Iivn " '. 1 'rk Earl .',. .' ,. Sl '. IJ.: Inu' -sl I': 'Sona It-11 I IC4- -k M .h AI: ., : lr NA 51 N' ' 1 F - M: "1-rf-I H ll--, 'H' M 1'::th.-rinw NU.-1-1, Nl 'w. Ju ln- Iiu '4 IIA I,m'r: Im- Wi. inwki, '-Iii NI 'L Vhgu-I -5 , -ui .x I-'ri--ml sr: .1.:y s. I ir'-ski M.-5. M1 b -1 La -u..,,., 'II H' Il:IrI-I--flmlu-1' ,XMI :,'J:1r Nlxl ll: rIn:u:1 IVK--1-ff-, '13 Iii-1'4'U NI-H mlm Nl '. :Iml Nlrr. I -r IC. I 'I I-5 AU 51, lr.-lgm.-yi '4- Ii-lx guwl fwI.::'i:xmn. 'll lin yo-nv NV, l':mfhn 511, -mn S. 'I'h,' 'Q-I: 1. k.,, , 1 J J I' f Ilorfnce Y Gedaaatls Hclfn McCaathy Bertha Duba Rachald Schaefsr Mrs Mary Rose Mrs Betty Day Mrs Huldah Jackson Aathaar Taylor J amts Nol an Jn-.1 nh Samokar John Backerdaka Laon Evon Iflora an Caron Hahn Schaller Audrty Cable Henry P Packaon Estelle Pakula Barb aa a McCarthy Ruth Matson M ary Cuatan Prank Berfaadl Ensagn Lawrence J Curtan Joseph Dumonska Jane Korovotny '39 Carol Bradshaw Loas Jennangs Charlene Palae Mrs Maldled Lee Mr Wallaam J Lee Jr Bally Lee Prank P Sousa Helen Sousa M ary Sousa Lynthaa Lods I leonhas Swarslaa J ames Maxwell Mas Margaret Maxwell Davad Maxwell V1 rmr E Gustafson Nhllltl Bovsers John H Schmatv Ma-a John Mondlch Mas Heaaay 'Schmat7 Batty H ackett I a aoy Walkans Batty Butler Rosamaaac Mangana Loaatt a M Ulglllk A lfracnd Maaielam Zuteaaaalla 49 Aaatoanattt Zucc ualla J aclx Ashmore 4l a llLlllt on ald G alluua J amas Aqu ava a 424 Ralph Damaano 46 louas If azzano 43 Josaphane Tangaeda 40 helm aad 0 Connor 41 Walla am Jankowslxa 43 Smokey Martan Haaold Sutor 44 Walla mm J Maamoccao 3 Machael Connoas 42 Vhllaam Lynn 43 l'a ancas Edu ard Peter J Red Ryan M ara ano 42 Maclc Michael M aa ro Walllam J Mollaco Taser Maee 43 Machael Maaao Anthony Rutcao Lena Glack 49 Pa anlx Madden 42 lilfhlld Kellca Ma Gaoage Patskan Mas be-oa1.,e Patslaan Mas Lhaalcs Baody Charles Baody M s Qhaalts Itanan o 4 haalts Itrnanko Pmal Maatano 48 Johnnx Kaauyaaska 48 INTER NOS Louas Del Pavo 53 Ann Melegan Klooz John Desmond Donald Douty Enes Del Pavo Mudrey Sophae Macsarko 48 Rachard Murphy S M aralyn Murphy K I ayton Murphy John Pratesa Eugene l'ratesa Charles Fratesa Alfred I'r'1tesa l'rancas Schaefer 44 Charles Prederacks Jeanne Honan 49 Mr and Mrs lfred J Maller J Mangello Donald J Smey Jean Taleva Samuel Taleva Mary Moffat Olga Natalazao James E Mallea Wallaam Robanson Jeanne A Buake 44 Josenh R Kane 43 Paul Kennedy l'elazmana Amador Manuel Lopes Prank Cravo Edvaan Ruella M arae L Paav'a Joseph Paava Harriet Scheathe Daxae Fanatera Mrs Noble A Allen lfranklyn R Allen M ary Allen Pennece Mrs M.-artan de Rochemont M ary McNamee 0 Mr and Mrs Stanley Getchell Mr and Mrs Anthony Froelach Mr and Mrs Charles Pranuhs Mr and Mrs L S Bertothy Sr Joseph Coppola 46 Auroaa Ramos Doras Cappola Rachard Koon1 Margaret Relx Tommy lfogarty Mary Eanala ledaaovar-7 Julaa Brandaen Josenh Touranga au Mach ael Bryk J 1' lfatzgerald Ea nest Bendlea lrances Collins Jean Amaco 44 John G Doback Tessae Massa H E Gualford J0S9Dh E Gabana Joseph Gesseck Mrs George H Zatzmann Sharley Carn 46 Loas Ann Munger 46 Mr and Mrs Machuel Shea Raymond J St John Helen Warren Mr and Mrs Machael Comato Donald Swanson Jeanne DeCarlo 4 Leal Szczesaul 46 Andy McCann Z8 Ber ard Cassady John Hoey 3 Loas Hermon att Mary Byrne 44 Peggy Stotz 44 lflorence Daddao Mr and Mrs Ben bmolan Mr and Mrs Robert McDermott Mr and Mrs Nelson Osborn: Pqgr One Hundred Fifty 1 ua Tony Goncalves Hank Smath 42 Bally Baukat 42 Ann Dowling Rachard Bula Donald Mortensen Edward Martan Ed G'alvan Mr and Mrs Ernest Bertothy Janet C Evon Henry Almeada 46 Eleanor Klamasaeska Mr and Mrs H Bowers Mr :and Mrs John Garland Dack Pastarella 42 Marne Caparella 46 Mr and Mrs R P nlnack A Fraend Betty Churchall 46 Phyllas Reed 46 Jean Daddao Sharley Berdan Irwan Naerenburg Mr Peter Daley Mr John Gunther Aldena Telles Betty Baukat 39 Jack Baukat 43 Florence Bula Gertrude Oemcke 41 Edward Graffath 39 Mr and Mrs Louxs Bertothy Mr and Mrs A Carrmgtaon Sa Eddie Whate l'red Carey Pearl W'akely Ruth Walcox Mrs Carolan Hughes Paul Caeslewska Robert Whate John Brady Jo Ann Isbell Claaence Isbell J A l'raend Mr and Mrs Lukt Comaskey Donald lfowler Zata Thomas 4 Beatrace Skradulas Jeanne Warner Harry Schmatv Lwana btuzm an M aay Stutzmaaa Joe Neal 31 Eleanor Woodfuld 41 I' M Ross Ma and Mas fhestea Kaabnwacz. Ma and Mas A Caarangton Ja Mathael Magas Charley Anderson A braend Ellen Duffy Florence Anderson 2 lzaaas Sardo Al'an Crosswaat Donald Hermonat 46 Joan Glynn Betty Brennan 4 Mr and Mrs R Carn Lallaan Sodlosky 46 Mr H T Dallon Vxcka Rynecka 45 Terry Sagnorello Leslae Jean Davas Herbert Phelan Jr Roseanna Stutzman Clarence Isbell Elsae Isbell 1-rances Zonghetta 4 Howard Marshall Bernace McDonnell St John Charles Rathburn John Regan Edward Chadar1ewac7 . . . . . . . . 1 - 1 , .. ., . . . a . . . 1 40 1 , - . 1 ' 2 . 40 , 2 ' 2 2 - 1 1 2. - ., - .. ' l1 A ' ' a l , 2 , r. ' 2 2 2 2 . , 4 gg Q ,2 1 1 , 40 . . ' 1 1 4 . ' . , a 1 1 J -2 ,Q 1 1 1 4 I . . 4 . . 1 ' : : 1 2 , 1 . 1 . - - 7 . ' . a 1 , - . - ' l ' I - I . 1 . . - -. 1 . 1 .1 . 1 1 2 r ' . 2 ' ' ' . 1 ' . ' 2 ,' 2 ' . , 1 , 1 . . 11 1 . .1 . 1 . . 1 , . 2 . , 1 .1 1 . a - , . . ' ' 2 . '58 . ' 1 . ' . , . 1 1 . N J 4 . ' ' 1 2 . : f , ' 2 ' ' . 2 . ' 1 - 2 . ' . . . . ' , ' -. 2 . ' .' ' ' 2 2 2141 5 r- 1 21- .. . ' ' 1 . 1 11 1 1 1 . , , - 5 - 2 ' ' . 2 ' . P , '5 1 . - ' ' V . ' . . . , . . ' 1 a ' ' V 1 1 . , 2 " e 2 Y' - 1 ' ' 2 ' , ' 5 -, 1 1 y' . ' 2 ' ' ' ' '. ' . 1 1 .' . . -. '1 ' 2 2 ' ' 1 ' . a Hz -a ' ' 5 ' 3 ' 5 Mrs. Mary J. Ashmore J0hn D01I'!a 1 Ernest Stuzmzan I .- 12 a1 ' 21 ' f 1' ., '34 2 ' .' 2 Elaai aa- "' 1 ' ay 1 ' 2 ' 2 , ' IJ : '2 H", '44 1 ' 'I 2 " , 'Z 4 2 '2 , ' ' l' N '.: I ' 1' . .'12 ,"1 1 11'1 1' 1'.: . 2' , '. - , 4 11 1 a a . ' P 1 1 . , . , 1 K . ' ' ' ' .. 1 V, 1 1 ,43 1 1 I ' , - 21 1 , 1 - - 1 1 , 2 2 . 2 ' , 8 - ' ' - a as ' ' , 2 f- - , 1 1 - 1 . - - a. ' . ' . P ' '2 " , 42 1 a 1 . . '2 2 2 , ' 1 2 . 1 2 ' ' , 4- 'I va . I 1 1 1 n . ' ' ' ' '1 I 1 . 1 1 1 11 1 1 .46 . 1 . 1 1 1 . 5 . . 1 1 1 1 1 . . , . , 2 , . , . '-. . , 1 v 2 . '- . ' I , a '. ' - " 2 .' 2 . ' 5 ' ' 'f : ' '2 ' 2 ' ' . ' 5 .. - . 1. . . ' . Q ll K ' I - 1 . . ,. . , H . , . I-121 ' 1 . a- J.. ' k 1 . SEGQESESCESXCZSESCSSESCESQSQEEESCSSGQIQOCS 23385053 350C8830C3iQ9C8i5SC3iZ30C3330C3359C3SQ9C3i0SC3iQOC3 2 I L 1 -frm: tit CQMPLIMENTS QF United States Rubber Company af-if Complzmentr j MENNILLO S BARBER SHOP Patsy Mcunlllo Pmjz BuCon Iallx Conn Cmzfjflzmezzlf 0 ALS PACKAGE STORE CHOICL WINLS BLIRb LIQUORS Albert Mcnmllo Pmfz c dclncr Iclcphom 4680 fam Illllltjilff n J C RAYTKWICH JR PLYMOUI H CHRX SI ER DLALHQ JOHN HEALY RLAI LSIAII AC LN1 118 Chunh btrcet Nlugatuylx Conn Phone wO31 CIIIIIPIIIIIL nfs 0 J J OCONNELL C ANDN C IC ARIII 'IES 'ICJBACCCJ ICI CRI AM A'i'llII Street Bcuon l Llls Conn Cum 1111111 111m BEA S PACKAGE STORE CHOICE WINE5 mms IIQUCJRS Edu 1rd BCA PI U1 We Delmar 'lnlaphom 4 691 zmz muzm I RAPHAEL E FORD R6glIfLI81I Pl: 11 nz It ut 7 Qhurnh Strut NTLIKLSICUCIC Conn ' , 0' I I I f I 9 9 I 0 o I ' ' ' ' : ' '. I 1 ' , 1 I . .C .- . . 1 ' ' I f. - ,1 , 1 . , . , I 'z "I I . I - , - - I . 1 'L f, . . A f 6 1 X . , Vx H! 9 4 s Y I , A , A , .. -, . Beacon Falls, Conn. I Beacon Falls, Clonu. I I I ' f f ' I' ' ' ' Cf: ' . wi' I . ,. , - I I ' ' I I I . 1 .s I 2 4 I" 'Q 3: ' I ' . 'L ', f . I ' 4 Y' . . UNION I ITH H XRUW XRI1 or111NI1111N1r111 C11 H UR S SI' RVIC I1 ST XTIOIN S1 111 XIIQLI 11111f C1 C If fm 1 GL S SMORIL SHOP 1117 North xtllll Ntrut 11111 C 1111111 ST XNI If H S IIQI OR STORL Xl l 1111111 Cltx f11 I 1 IC C H XPI II S SI' RVIC I' ST XTION 1 111 LQ Strut 11111 C 111111 Cum fm1ufl1 1 MOR Xblxl S I KC lx V B1 STORI' ow fmzuffa CHI' STER S B XRBLR bHOP 'North 1111 trmt L 11111C1ty C0111 UI NIIIxI' S P XC lx KC L STORE 1 Il Strut 1211 1111111 1 ,SUB 1f711 HLW 'j1f'11 'Q Q V Io tl 1 61.111111 1917 'I11 tht fltnx 111 l'J1T 1 , W9 1 I I 11 l 1 Y - 1 ' L J 1 N 1 N 1 K J 1 J K I Nl . Q -- l'1111111C,1tx', 1111. 4 , , , . L A ' S 1115 11' . " LII C,1ty, , . 1 1 J' I1 2 ,,' f,'ffH1'11f11f1t11!1 HI 1 W ' , 1 1 I 1 1 1 1 1 1 X w Y I 1 Y , , , , I L L A 1 J A A I I I I K A l7H Q 1 '1 All Q U11 1115, .lIlIl. I Y ' 1 . N North M1111 btrcct U1111111 C,1ty, f,o1111. 1 1 1 WW, ,rn , . W.-f 7- 1 f 1 .f 1 f fffffd-,---i -- in , fy! INN fr! , C jp 1 gf Y W Y , Y T y 1 ' w 1 Ak 3 V1 U1 My A ' H MQ S 1' 'Il- f ', .1 . fffrf.'1'ff112,f1Nf1 111 ff nl P1111 P111 ff! 1 X iv 1 1 1 z 1 A 1 ' v , , ' 191 1 ' 1 1 1 1 , , 1 4 1 4 L 1 1 4 111 N111'th XIAIII , rut r K Y 11 51 fl tg . " L111 C,1ty, , . ,, IIII, BHEEN'S SPUHT SHUP '10 'IHI' CIASS OF 1044 NAI l All C lx HIC H SC H001 iefug and oui Qinceie wish thit the futuie hold much that iq fine for xou HOYXI AND Hlll Hlib Nl iteibuiv s Pixcndly llep utment Stole rr ulllxflxls ll BIFNF R"S SP1 DRT SHOP 1 1 1 v I 1 w p- ' 1 v rw 7 v Y w v 1 J 1 pn . , L I I , I l , A Congratulations on this, the completion of your High School " Y 1 1 A . ' 1 I J 7. - v 7- 1 f' x y , - l . C t n , 1 L 51, A, iff- Jl 4 L n K, M15 suurss rrox-.n your mary effort 15 you lame hc stcpS of Nlllgltlltk l'lIKLl1 WM F RIILLX C fllllfllllifllff 0 THE KOFFEL SHOPPII 32 Church Struct Nrugatuck Conn Cum llllltllfj 0 AURORA GROCERY STORE 18 Lia, btrect Nrugaturk Conn fum lllllrllll of PRED ERRICO 11 IN If RAYMOND HOTCHRISS md lzv ORCHLSTRA C am 111111 llff LOG S Brldbc Strcct Nauigatunlx Conn 4 In 7 lf- tg ' 4 n " W. 1.71 ffvffw c gf N v4 7 X . . 1 ,7-. N ' 4 A , ' " rj ", . , , , r 1 I' ' f l 3 r W V f I of ,,' Q7 .., ' ' , H, WY I ,, .Y -A Y kb, . A ff f A . 1 'Y w N Y Y fmfP11u1x1s 21 X KN XSSI Illf -KNIT UU fUYlPUNX KUNIPIIHINIS UI IURI X BROS Inll C mek iuen 0 Ihonc UNH 'N lug ltllilx Conn A , - . it ' f f 7 N v 1 v w 1 ' 7 ' L. I ,. 1 W , L L L K L, A A J - , J ,J . - 172 South Elm Street Wztterlmry, Conn Y 4V ' 1 A 1 l I V ' . L, ' .' , t' 1.05. 'r , A - N '. . . Y ' I -4 A C I V C mf 7lHl!t 111 MCDERMOTT b FOOD STORE North M nn Strut Union C lty C nl I to thc us of 1917 I'ITlC1I R Xl D 1+ UNI R Xl HOME W0 North M1111 Strut L mon C C CIIIICCIICLI O11 II Com fnmazfs U I+ BLDC IEMBRUSRI CIPANIR IAIICJR IURRI R Suxts C ustom I ulorcd Sportsvxcar MUSIC STUDIO Iuchcri on all mstrumcnts 451 North Mun Strict C uw ffnmfilu ff IIAI Ii S FOOD STORY IC C U 7 Nttltgttutk Conn Q jf . 'f J, 1 , I . ,If Y N 7 YJ 'Y v Q -1 I - 'A -, - 5 ' I2 gw 'K-I 'X' , - ' -Y. Union City, Conn. w - . If- I ln' ll .tfwt f f R C f C,Iz - W t I I W Y 1 3 J J I A 7, -, , y 4 J K K J Y 1 U A J PI an ' V -5 - 'z '. I ' ,ity Qu I t ,.. .. ,-.- ......- - .. .. - - .. ..,.. .. ,- ,........ ..,,- ,.. NI XPI E STRPPT GXR Xflf II II I I XXI THLRSIUN XINIJX S f XNIPI S CHIC 0SIxI S NI XRIxI T 11 lllf ll1I fg nff1fm,111f1 111 1,'fff1lf'!f1n1 V! 1 1 1 1 1 1 y 19 1 1 ' 1 A Q' J I J 1 Q X I J I K L A L lff1mf11','v1u.'!1 uf 1 1 K1 ' ,L 1 A Av ' Q: K f11,f1fj1f,l1f!1 f 3 NII1.'X'lN ANU C1R11!1I,IlIIS ' 1 -r 1 ' J A A A ' I L l"RL'I'l'N AND YIlfrI.bI4.'XI'bI.Ii5 1-1111111 Q1 1, 111111, ' L L- 1 111111 V CARMEN S CARLSON S CUSTOM TAILOR FURNITURE STORE I CENE S RFSTAURANT CHARI FS F AQUAVI X Qotl 1 I gko 1 R 1 l f,1fIlllffljIllA'Ilf,l wif f,-H77l!7!fN1l"Iifl nf 9 9 I Cmzzjffizziwm nj Cfw11j1l'mn1l.v of ' Y ,FY I J ' J JL Jo I 5' S u 1 IN aim Street 1 XYfomllawn Street Phonc S-458 N'mK"ituC C' nn' l I I W N C XRRUII Bl ILIJINC NUPI I Ilfh ll I1 MINI X WI Iss If D I IP BI' RNIAN 1 Xxx r I1 NIM In B U11 XTIC lx INSUR XINFI' XI If Nf 1 N mms lfy IS 1 l IHI' ISUSIUN SIURI' 'Nu If U liwz llujeflu ff, :fp fffgm ff '17 ' ' f,ffffzl,'ff.w.I rf. 1 1 1 A A A ' I ' 7 ' ' v v . Y L, f J KJ ' 4 IL 1 L V 1 K , A J I I C ffl 1 I Alf," 'llfv 117 f L RU ' 'J-IH .' . 'I ' 'I lm! ,WH1 1 , Cffnzflf jhwzfx ff' T Y V . I . 4 . . . IAILUR - C l,I1fXNliRS A DYIQRB r,'f1ff,!,,H,MWi "lt Pap jf M lik-zu." ll LMUIU Ifrw f.1ll .uni Ihvliury .U in- ry flmm . 'ct DMI ul '- 'y I ,Wy L V N. 1.Lj.lIl1xI'L. hum "N,1.'11'.1l.'1LfY lf' puffy lhf 111 MIX r rw 7 Cimrwin Sr: I .', .'QxllL1xI'. funn If THE POLISH AMERICAN CLUB IAIRBANKS MORSE -Xl IOMAFI IC bIUhLR5 THE NAUGATUCK FUEL CO K HAWLEY HARDWARE I 12 .jill I LEYNARD S BABY SHOP MELBOURNE S FLOWER SHOP IICDWI RS IOR All Off ASIONS R 2, R MANNING ARMSTRONG I ffwntl2lime11f,u of Y Y Cam zlimwzff nf I ' Wal cr B. Anderson, Prop. i ' 1 , ,, , ,W , C01 fl 'ren 1 of 4 9 Q 4 N Y Y i 1 7 ' 1 Q 130 ubbcr Avenue Phone 3225 Y NLIUMYHILIL' '. Conn. K i Y A ,W ,,,, ,MLW ,W ,wwf . : Cllllllflffllltfflfj' af 87 Cihllffll Street Phone 3236 - X y NWA crbury, Conn. Y CHI fkw I'RII1 NJIJIX SI' RXICI Ill ll Nu IRPIJS HH HN! U CRIII JOHN Nl Sl 'lHI1Rl UND lNNl R xml I RIN! IJ HRX lx 111 f wo L Inu Y Y i !'ffnx.f,,fm'.'!v 'ff I f.'fw.,"",v, 'rf 'ff' 1 Y 1 'aw 5 n v , v , . v l A . A J 41 W Y ' Y 1 Y Y 41 IA A I J 1 1 . ' r ' 1 'lil N1 'll Mfn ft'-ut 1 lgmlm fm, fmmv Mmm. Qqiw Nkllff 1511111111115 N,m4g.1l111k, fhllllll 1 1 F 1 1 I rf, 'hy' H: 1 S , fi - ' MII. ' AC :XM lilflfbf " OID w 1 9 1 1 Y ' 1 ' 4 L I ' 4 I A 1 H'llurwkl .nhl Smmx, IN fffl. 'my 1111 f41I.I1 llvlxixllullm' lit ----..--.......-..--..-....---..--..----- co wL1M1gw's or THE NAUG ATUCK GI ASS COMPANY HIIIMI NIS 01 ALL AMERICAN VETLR ANS GRG ANIZATION 'N dugdtuck C onnectlcut I A ' 4 N A J i - ' 1 4 - A 1 vm I A Y . b , , X B111 COIGX CIIQH Cenex CHOICE VN HNES BEILh LIQUORS I hone 3198? N lug ituck Conn rUHl1l1NlS UIIRS DIN! lvI'l 1.UAII'I,IMIg.Xl ' Ul- CHERRY l'ACK,MQlC STORE . I V Y i. X1 5 v 1 7 Y 1 1 3 v 5,7 , L 3 r '. ,4 ., I v U 1 ,-.4 L l , . , ' . JI 1, ' ' UI' 3 4 Q' +3 1211111111 .21211i11ap11111q-p.1111-1111.111qp1111111.1111114:11:51.111111111111111:1111111111 Com 11111111111 ff MUROFF S CLEANERS fum 1111111111 17 11 R'11lro1d Avenue Phone 6511 13111011 1 1111 Lonn MR LIONEL LeCLAIR 4 1E'17I1LI Ill llllllllq 11111 THF S1-1 R11 TARX 1111-1 s 111- J N11r1t1ry th1 Qomor 1r111r1 1111 1110111111 's11r111r5 are 11115 r111111r111 fOr Il S1 11 1 1 11m 1 1 1 111 1111 11 11 11 h1 18 111 11 1 1111111 F9 1119111 l 11 1 1111 A1101 N1 ANT 011 O 11 11 1111 S 111l!1' 1 11111 1 Hx 111111 11 111 111'-111 11,111 1 11 111' P11111 111111111111. 11111 1 1 11111rs1s ll 1 1 11111 '10 v111 1 1 s 111 111n111111m1 11 111111 11101 1 nm 11111111111 11 A11'1111N1sT11ATl11N AND IAN 1111 s11111 1 x1u1 1111111 1 11 1 111111 1 1111 fo ,f 11' Hxph 11 1 IL 1 11 1 1 1lIN N 1 111 111 f1111 111 11 1111 111111111 11 1 11r1111'1 1 11 111111 1111 11 111111 11 1 IHI' P14 HRX 8111001 NIUR 1 111' 11l'V1M1-1 111111111 Bldg Tcl -1 1.1 Waterhuly i 1 f 1 , 1 1 ' 1 1 1 ' 1 - - 1 1 1 . , 1 1 . TX? f '1 " '.fl7 ffm . . .K 5 .' I . " ' 11' I 1 1 1 1 f'1 1' 1111- 111111114 .'-- -1 ', - 1 ' S1-'-:,':11111 -I.- ' "ed 1111 1h1- 11r:11'1i1':1l 1-x111-r'i1-111-1- - ' - 1' 'CTE' 1111'i11l 1':1r1-1-r. 1' 11111-s :1r1 1' 11-1 -1.1 ' -111, 60 111111 FU '--115 uf 111131111111 1111 ring by 1: ' 1' of I111 f 1-x1 -1'i1-1111 11s S1--1-1-1:1ri1's 111 1 '1- ., , '- :111'1- Of!" -11115 111111 U. S. S1-11111113 1 - 1' 1121+ fl' .111 E111' A1"111 1111, .'1- A A'- ' f I 11111 :Ill 11111 A.'.11. J11 ' ' A1-11111111111 1 'A 1. -1 111 1111- 1'1-111111-1111-1115 111' 11 - fi1-111 11" Av- ' ' : 1'. 1'. A. 111'1-11111'11'1111. ' .' 1. '1 lmj S1'h1111I :11'1- 1-111111 11111111 111 -10, 611 1 1 '--ks 111111 1-111'1-1' p1-111-1':1l :11'1-1111111i11g 111111-1i1'1-s, h- .kill in 1y111-w1'i1i111: :11 - 11-' 11 ' 1. y yu , 1. .. .1 .. -.1,.. bT. MARY S PARISH 'A' 'A 'ff' "U1T'5"- Ifl'b""-5? 0ff"':l 111-."11 1 S1'1lUI1 for Pz11'1- 1ll.'1A1 1- 111 C1 --111-111 21111 ONLY s1-11111 in 111- S1:111- 1111- i r 1111 '- 111' 111- 8111111 111111111 11f 1511111-: '111 r V1-1- BL5 I1f?1',1 lf! NM' CIJII uf 17 1-111115 1'21l111':11i1111 1412. 1. 1411.1 1 'f 15.1 ' '1'h1- 1'11111'r1' 1:4 111'-11 :1 IN 'ht S'1 111-100 '1:1as 1111 -A 111-1' :111111-.'111' 111111 1':111 1111 1'1lF11l1'1 '11 ' ' ll 4 111 11 St'1l1'.'1'1'b. 1111-1111-11 111111 5111-1'1'is1-11 hy 111-111-1i1'i111: 111i1' A1-1 :111 111111 1'111111111'11-11 1111 1I1111V-11111 ' 'ss 111:111, 11111 11-1'1111'1-1 111 1'--111111'1-11 111-14111115 hy '4'11 1111 1111111-11111. S1 -V111 11 w--115 -1111 -' 1' 111's11 111111 5111-1-11 1111111- i111: 111-11111. July 1 14-1 :1. rn.: G- M1411 11. 111. 11 1 1 Y 1 1 J A 1 1 J11' '01.111'IG1C ' ' , IICE . . -"-2 ' -1 1 I RXIHXPI S UNC M" " uxmum STINJI Stun ugiuuk C om HLBBLLL 5 IN Xl f XTL Ch DRI f C0 gf. RVICL 51' XTION ,t 137 NH NIJ U rm: ilk NIL s l ff 1 rf 5 L I XL! K L IU ll IDR CRONIN W WH? N U ls xc M I NIJ s R mm SHUI x IRIPNIJ W A ' M Ibm: lu f,ffM'J."fDm Dlx "ff 1 1 v 1 ' '1 f,'fHlf'ly,'H,:'!!1 HI . 4 A An , f. ' V, 1g'.lni'x Ynfyvhwf Mfffff XM: l!'ffm Il ,N Y , ' 4, g A 1 J IUH-ll!! Clumh f A-I NA km 1 A 1. T 1 7 1 ' T ' Y V f Q w w 1 1 A. J A I 1 1 I K- l J K I flew. -I. Da lu num R- .l- HL I I Lilly 'HW' UIXSKHJ. i Ax: NICYHTR H5 I X : 1 f Cu "A1.lIll.lIlxif . ' X 'L-I RH AIRINK' ,frff L, xi lg ,.' 5jfw2..'fl3 Iwi Rul lv -1 X 'mu' 'IU -pl nc -I9 F f.'ffrf1f'f'm'f',, ' 'f""f!'1""'L'ff' U! , T A' L' I". '. Y fl ,, I. . fd-'fNf!'L','7!.': lffx Ulf' Cfffrfflfll. mx my 1 Y ' 7 1 1 1 V f J , A. L l 11 1 v RAI Nillfh . ND UW. IRS Q A4 I'-S Nmtll H4111 Struct 21, , .,.-7 Jw, Enjov grand tastmg foods and stlll save money lt IS eaev when vou shop at A SI P Here sou w1ll fmd SCOICS of flne foods foods that look good and foods that taste good and are good to vour budget Food values galore at your A SI P SUPER MARKET NAUGATUCK CONNECTICUT I rm 111m III 1 C,,,,p,,,,,e,,,J NAUGATUCII CHEMICAI DIVISION SULLIVAN S INN UNITED STATES RUBBER COMPANY 1 , . I Y I I f I f ' e .I If 1 ' V 1 ' ' of ' ' OF 1 HIIIHINIS SAI I Nl Pl AX HUI SP Phone 2944 I hone '53 39 Best XN1ShGS to the C law of 1941 flom the N lllgillllllx V6 uman 1-. f lub jumm 4 llc s r U1 ' .A 5. " ' Ulf KN 'W I Y ' X1 1 L A A QA. JL ,K A ALCAZAR THEATER x f A lf I A-4 v . 1 v v F' , -f Q , . A Z ' ' ' Vi A ' ' M' ' ' 111 lfnm 11 VICTORY BOX LUNCH Pm Helm H Krosotsky Ymzzlznig 1 IOOD SANDXVIC HIS AND C ANIXI NS C0111 71lII167If5 0 If FALCON BARERX Snhool Strut I mln 'X L Il M 111 1151 ma U! 1 rsky 1 NAUGATUCR GARAGE Imcph A Robbmtl Prop South Mun btrcct Namlgdtuck Conn Phonc 7056 Cow Ilmfezzts f THF N XUG XTUC Ix POLIL E XbbOCI ATION fjllllffflj Ilnfilk uf fn 1 W S nf' I ,ff'Q': fi1 1 K. Q. , A I 'A g 1, - 5 , f ' Q , 11 x ' 1 1 I ,, . 5 . f , f JU V 1 f f n . 0 ' 1 Y 1 ' 1 4 1 A ,f f I K,LK,,, N N 1 1 4 lf41'..1 . " .md Sum ' Y , RI mx S vrom N X W IUI ST s tu SI' RX If I1 ST XTIUN If f 'fflfffu ' In yfwf H 1 L I l 1 1 ' N 9 v . Af IICJYS' CII VI'IIlf8 A A w w y w 1 1 k 1 1 K Q lful KIIIHII1 Stu-It N.kllYQ.lIlllI'x. ftllllltl LII I I I I I 1 I M. A. GREEN V ' 1 Q Q I A L I XNIKJIN Iffbli x. .'I7S f:'1',' ' 'ff Xiu!!! . . GRIN IRIIZN - NIIZAIS II. MINI' NUILI I'I1xIIIIHIIx YI.. .I-1 'WLIIII fmmm rn IV XX NUI IDI XNIUN X INURI XXII SON in uPL1MkN7psQ 11-A WVILLIADI SCHPERO J EWELER 180 Chulch Stleet 1 Fllght up Naugatuck Conn Tel Naugdtuck 3850 Tel Del by 2870 couPL1MLM5 OI THP NAUGATUCK FURNITURE CODIPANY - v Q , 1 1 4 I n 1 J 1 1 1 1,1wg,gwg!.p-ap!-1,1 1 -1 ws 14.2.1 gn:-'gp--1--1-apwg TPIJIH S IJINI R W H RPIIIX B X1 LIS G XS ST XTIOW ISIII S IJINIAR CI IPXI IW SX FI CVIX I Xlxl CY THI' INDIA PI NDENIT IxI XI IJI XS XI IX SHUI II U II A f,"7',!A'1,'1fIf,','1 " 1 ', 1 ' 4Y I I A 1 v Y 1 , 1 'I ' 1 Y gxIAx 44 3 AA , A IIIII MAIN 5I!L'L'I N.u1Ag.uL1IIX. f mm. I," .'ff. .L if ' . 'A flffffmfrfjzf-"Lf'f1 f ' Y , Y . . 4 J 4 V IIS ' W Y , Y Y A f DI ul IS South .Xl.lin Nr- I . .NIA 'Ie 5II' ' 'I N.Ill".IlI IX Ck 1' 1 N.1L1'g.1ll1nIx, fmm. I M fl I ' 'MI K,'fff2.f','ff.'ff.I UH f ' W Y y 4, V A L 1 AI J. Y 1 I 1 1 I L I I g I V Q 1 cgxll C QL C fff,,"u.'f'41,'H fy , , Y ' 1 14 A L 1 'fy ' 1 , l Y III.- , . U 9 1 ' 1 J J L A ,J Y' .II1 Yugi VL gilawly. ,, . Compliments and Best Wishes The Neugeluek Ualry lee Cream Ee T I ph 3453 35 NORTH MAIN ST NAUGATUCK CONN -of- I 6 6 One XNIJRUI HX S XX CHI HRIVIUI IUNII UNX POND HILL CUNINII NVIX C I l I VC XX S I XR X1 ma IH Is S XUTO BUDX I I SHIWI JUN Nl XRX RI' YNUI D S RPSI Xl RXNI' HH Hl XNIJ IROC FRY 1 'f,'f,,1f,L1,,w j , , ,,, r'fff,-.fun x A X L IMXIJIUN ,NND ,'Xl'l'l.l. . ff IIS Ifxzrwxcumxlfll R11 ms -. ' 1 ' Qli Nmtlm .'NI.u11 NIM-at lvlllllil C ity f,' W r. . gf W Y 1 1 ' A A I' 1 Y 1 , V ' lil,lQC,'l'RIC,AI, f'xl'I'f,lfXNf li SHIKI ffm 'MXN LIN M K, u1,".',1w'u1'H ff' 1 4 Y I .V A K' A 1 if' v 'V Al X A A. 1 X Y ' T Y ' va I Y "A A IA V A V , A ' ll'2 North xilill Swat 1,'1fj,',f,f,' ff If wfffff fu, ' RICG4 .uf 1. - QE Ilia' Qil'.N'l.li.'XI. KH? INC, 1 ' Y I W V l JL 1 I J 'imsi-g I ' ' 'lnltiflwlln' NH fill! 7llUl III' THL PRUS M XRRET Qs rmg Strut Umon It CO Bart II nfur from PAUL S SHELL SERVICE 387 North Mun Struct U lon Cnty Conn C, 1111 Pfllllc 111 BOBS ICE CREAM PARLOR Nl North M un Strut Umon Cxty Conn 1 111 Ifllllc uf ST HEDW IGS PXRISH 0 cnllnll trut L IOII my Conn sl U I rom MRS ROSI' LXRATOS Mmm c ROCIRIIS Q Anderson Strut Umon C 115 Conn B I ll Mfr from BETT1 ANN S LUNCHEONETTE 412 North Mun Strut U ron Cnty Conn lltlf N XT S DFP XRTMENT STORE 110 North Mam Strut Umon Clty Conn C 1111101111111 11 JOE S B XRBER SHOP North Mun Strut bmon C my C onn I I Bef. V1,uf1c4u C, f 4' 1 'ff w W ' ' 1 Y ' N I n I . n U l Q ' - I Q I fi SP' Ig 1- ' Cf y. , rm. 41 - ., A Q' , 1 l J 114 V ! KJ' A, Jar 1 7 9 9 ll- QA U 1 - n' I4 '. 1 . '1 X 1 1 iffy Cf11111f1f'11 11 1 nf , 9 w ,R , 1 J 1 , . 7 ' Cl X I f A uf J-fl I I ' , f T yi I 9 A Q I 4 old' " 5 1' 'IIC C.. '. 4 . ' al I A' It Q, '.Q Y fl! THI' CITX P XC Ix XC L STCJRF I rl CMM on Colm If I THI+ CORNPR C XNFI I IN JIIIIXIII C N! 1 NHL U! P IRI UR WIC JCI L THL IITTII H01 BRAI North un Nu ron C owl Nl ll L ISIIIYS PXWIRIN C Slim bl C wzfzmfuzfu 1 CFNTI R SQL XRP B XRISILR SHUI NUC mr hmm xxrx :umm sm THI4 RLSSFI I NIPC C CHIP XXX IDR IDIS XRIJ NI IIHRNI XX HL-sf IIHIIIHL' , C.fwf,'ff,'m'11f. gf I 1 Il 1 X W Y 1 1 ' 1 ' v 1 1 1 41 4 I A 4 , I 1 Q , :rm Mf Q 1-ur . . , . . . Un' City, . a. W B dkep , -ct Ln: Cnty, , . Cfffwfff mf fin ff! U ' CJ' fffff 'Ilfl 'ff 1' II x 'cc' V Nl' ' ' 'I NR' Al U11i1f'1fify1fI011'1A 150 Hrhlg ' .W "'t Unim1C ity.Cf1ll1. Cin 1 1 nj if X ' I . U ' FRANICS ICE CREAM 1 A C W- 1 1 J L ' A J I J W 1 , L K lllll Iirnfgu, 'ug 'I lf11iu11C ilk. Cmm V , A ' I lfzmuu. 'rt Un 1 C1ly.C,0l111 I':X'l'liN'l' .NIH I A NPN H , ,, 4, K ','L, ff XAHI 1"f:'HU,1 Hull, C ICIAICS CIC1fXICI1I H15 - 'ICPHJXC C CJ - 1 IRI: ' CQ f ' . limp. f4Iffrr,f1ff,fff',pI', ,' C,ffff1ff'f,m1! If T V 1 Y T 1 A L, L J 4 4 A I. . Q Ig I . . I . 1 . I , V Y , THE PERRY PRESS, Inc. PRINTERS SINCE 1889 Unlon Cnty Connecticut NRUERTUEK VALLEY ENERRVING EU 18 Park Place Naugatuck Conn Commercual Photographers Half Tones Zinc Etchlngs Ben Day Color Etchlngs Photo Retouchnng O Designing Photo Engravers for Inter Nos I I . Q . . 1 . . ' . . . 1 1 1 1 41 11 11 1 1 1 - 11- 1 L 1- 1 1 1 1 Compliments of W J MEG-IN CO LUMBER AND MASON S SUPPLIES GENERAL CONTRACTORS 51 Elm Street Naugatuck Conn o o 1 I I 1 11-4--.Q-1-1-.4-.-11111.1111111-Q-.11 1111111 1111! 11111111 10 156 C1155 qf I9-17 6111117 51116616 11111 zmfm Ol fkf llfllll Ll 13 111111f111 11 151 Mas -A' TH1 N1xL1c1xTUUX LUMBIR CCNPANY C, as A61 6 1- 7 ' 611111'6111111u' 1y' 66165 611111' 112 '1 6 1' f 1 6 .ii 'I' 'R' i 3 1 1 1 5 I JUI' S DUTCH PROINT RFbT Xl R XNT 5 rung Strut mn Co L K I' J SUIJI USKY will N1 Nr J HI I REV JOHN S W AIN XT Sli IILI Ix0WVSIxI S NI XRRI' l Str C onn W XLI Y S DI' I' KRTMI' NT STORI 1181 rm Nm. Conn -----..------........-..------.-........,-- l l 1 f,Vfn.fff!2f.w11I1 nf 5 W 1 ,' 1 J , , U 1 , Y lmfmfl ML Hs HV! I K 1 w y . 4 L I L R 3 1 1 ' y J s A Q I 'iw' 'Q 4' Un' City. , nn. Q Tcl Aphon' -N142 . f,'fnf1fff17f,L11!x' fff vr wr w , ' 1 ' v w ' K J 1 J K L K ' YYY x I I Cfff1f.f!f1!1fmr1!, ff HI bpringx cu l,11iun Cnty. Q W 1 Y ' Y W fri Wi V A Yiwri W ,LA Ju Q l A L f.ffm',f 41.4 ff A .1111 . ITU lmm1fitx.f11u1. . , , L J L N 1 y 1 y 1 4 JA . 'J f gx 'Ll l'11iul1f1lj,', Q ......------....--..--..--.--..--..--.....- D Thuwtons Sou ICC Co xf XC I X v u rl Ilmrl 5 I' X1 l Qi ,NND lfL'I5l, cbll Vx'lmlw.1lc and Rkmul cull ANI? CLNSCPI INF ',IxR,'XNSPC7R'l' SlfRX'lffIf cull l3l'l'X'l3KS AXU IC l9 lvvl' ,Nu-llll' N-I gl- ll 1' ,. Cjf111l0f1'111wzf5 of Naugatuck Hwh School Athlctm ASSCUQIWYICDII 'O N 71 COHILI HI NIS OI THE FUI TON MARKFTS COMI 1 DTE FOOD STORBS 'IHIBUDI' KU PORTR X11 STUDIO I or I 1m I hotogl iphs Congl ituldtes the Class of 11347 Neduv Bulldlllg Telephone 7342 P00 Chulch Stuet Ndugatuck 1 J 1 1. ' ' ' '1 J 4 J 3 1 1 J 4 4 y ' ' ' ' w 1 N Ji , I L, Q . 4" , J -. Q l L -4 . 1 1 1 f c f 1 I , ' ' u V, 6 ... . L 0 . A' . A 1 f IJOINOV KW S PH XRM Xl H L LI n un IN IFE ISLIIIQIIIIKL XPNI K 'ISIN JR XLBLRT HE XCUQR I C I If PXLI L SWAN b Chu ch Strut IL L I1 P NI I XINSCONII XNH INC HARIDXX NRI IRI NIISINC IIJPI II N I Il Ilt IL NIIL NILILIILIQIX COIIII f HI 1 11114111 THI4 RI Il XHLI' GRAIN UND I+UI'I CO Iurmh Ntxut N LILItlIkIN funn mf If LYI E 8. E XRL ETUDIO II North Mun Str Lt N ugmulx Conn DLPPX 5 REST XURAINT XY itcr Strut Nlllglfllkk form X FRIEND y N 9 w N 7 fn ff 1 I My X L L A L f I.-Nt' XY, ISHIIA 1 llutq. l'1'v,1r,. IIIYQI, w 41 w 1 v 1 1 1 l 1 IC. ' - I ' V 1 1 1 i 4 1 . PII, Af.If-'IIS CIIIZP-I w ff 1 A x 6, ,L -, 1 fx' ff -Iflbflfx Nfl l,'ffn,fj2f,w1w1ln ff! A ' 1 N .1 '. ', , IiI.I1C,'I'RIf,AI. SI1liC,IAI.SI'S , I. f11ff,'ffm.w11fI nvf SIN Qi IVJ3 NLzlrl,g,:1Ii'I L.z'jf 'f Rxflm llallw' Y 1 X ,, 1 ,1 Y K I 1 Y T9 1 L - .I " I. '. ',Q I5 V .I A' H-I Ip one liql f,,HN.'!'f!N1I HI 'ff L . in IL' I ,x II Y, J. f.'wm'l"1'.fn.LIIII Hrl IJLJILVI H1 f - IiI.I2CfA CAI. , , v 4 41 PIIQ. .'i5,' .1I,I1IC,. ' N." -Q 'ut , . nf PIIINL 1111 R0bI' NBLATT b H Mlllc Str at Cum ffl!!! MII IICJIX IxUPI'I NIII IMIR C LCJIIII S I4 ITfGILRALD PLATT Inc XX Jtcrburx C onn I ll ll! if MONTAMBAULT b TIRE SERVICE L hom 'S Church Strut 11 CHXPLLIfII'CTRlC C0 BIOS XI PI IAN PIICDNCDC RKPIIS nw ffm uf RIC HARD S MONUMENTb nm IIN! I HIGHLAND ACRAGE STORE ANI HCDNH I ARRAR f 111 711111 SWEENEY S ART STORE Ixodxk Acgcuq I um Y! 111 11111 21a Qhurdx btrcct NII.l2,,ltUCI'x C f 111 IW IIR SIDNFI M CRObBIuRC UI lcmml I Cfff j I f 'ff Cf jr If I 1141. N1 1 , Y J N 9 w q J C U5 . w ' f Q' I f I cf , of Cf fu ' my Iv wif 'I'HIi Ili CJI4' , . . , . I, 1 v W f W I J - g l . cj I f I fl' fff ff'fI1I1 I ffl! I 'I UH 'X 'IAHII CQARIU AND CQIIIT SHUI' , Y 9 , U ' 'x 5 41 Tcl fp ' 2219 g.' ' ' M K w C,-H1llf7! Nbllfl ff-I j, N UH, H1 Y E Y R Y 1 1 1 1 J A J I J , . Y 7 1 I1 1 1 0 I J 1 I I RAI f - I' ' . I'C,IfS V 1 . 'M fb RISI Best Wishes to the Graduating Class of 1947 BCDRMAN STUDIOS 84 Bank 9110 7 Waterbllry COHVWEECYICU Telephone 3 2126 'IO l917 I RADUNII 5 Would you llkc to bc rudy IH 1 lux months for in office posltlon vshcrc thcrn lrc IITSPIFIINE op portumtuu for ldmmcmcntf Xou un quahfy qurclxly 1t Post umor College for a Surctarlal Bookkccplnyg or Ccncral Offnce posrtron Dummy., 1946 our Plaqcmcnt Depart mant I'LLLlXf.ll 10 ulls for awry 3,l'lLlUllC Nux cllsscs for bummcr bnhool wx ll open Lly tllxcn thc uulumc or the commurull Loursn ln ll 1 school you ll lt to lur hom s trunmg, mll unable you to urn more money md meet thc SFOVKIIISD 6.0lllPC.fll!Ol1 tor good posltrons COURSES Aladnal Surelarzfzl Sefretamzl 51121031 1 fm O 114 M1t!7Illf1 HIAIYLI Attllllllflllg and Bllflllt ff Alflllllllffl 1111111 11111111 A1 1 11111111115 Lxu11!11c Y411el11111l Wrrtc phom or call for 1947 Bullctm whxch Lxplarns courses tlmc required ifld PldLCl'I1LI'lf SLIX ILC' 5 I'CC DAX AND Il I NIIXG IIASSIS POST JUNIOR COLLILGB OF COMMERCE H C1'Nhl RAL AVl:NUlr VUAIILRBURX CONNl:QlICUI PHONI 4877 ' 1 V W ' 1 1 ry ' ' I 1 41 , ' I ' a 1 A v I f 41 - . Q ' - . ' V , , , , K . A K- ' ' , - ' - 1 M " I A . . . . - l 'f 7 . Y , , ' H Q, . ' - , I' I 'V y 'R' ' ' - LN, ,-fir! , . - ,' f 2 -1 A- . 1 . v , 1 2 .I I I , ., y .V IA. 1, Fall 'lcrm Scptcmhcr 8. Wllctllcr you have .' ' I '1 ' L.. ,2-L.- ,- ,A 1 I.. H ,I l 'gl 5 ' , 1 wi wan 'g ll ' thig 1 A y . . . hw. W-JU 'f L , , A 2 , , .R . ,, C I I Y V. Y N I . . . Y . ,, .X 1 L' , ' , ' . V 1 ' K- y- lk-, ' . . A y 4 1 lt" ff " 1 1 I 1 - ,. . , . HIIIHIXIS WIETRUPULYI AN LIH1. IINbLRANLlL LU E W W QYQIHIAH A E Bontempo S B1InldLllSl1 I I llllllbll Ie JUHIN I I Xlilx PAM In AND FLEI OIL Illilllpf Ikllx L11 MctuulN11x1u 'J est Sweet N lllti, 1t11Ql Q 11 111 I hone 1 111 ffm. '- . 5 1' . Ulf , ' 1 W ' 1 1 11 1 1 '1 1 .Q A J. ' A A 0 Y 7 v . . .. 'z J. Quinn H. Acke1'n1z1n T. P. 1 ary I X1 f' , ,4 JI -1- .' 3 ' -' Y , I . x ' v x . vi , 1 -I K' 1. V' ,l 3. W: ."1 f: T2 'i, '1 ' 13, RAMOS IRON WORKS JOSEPH Doc AQUAVIA 1 RI AT mm P XRM THI' N XUGATU1 h W i 1 f,'ff1uj1fju1w1l,u of Y Cfffzfffrljfmqyfy Ulf 1 ' as sa C,,,,,,,jj,,,L,,,,k,' Ulf Cfmffzfizznfzxlf nf , x 1 1 ' Q Q 'I A 1 , f 13.11 Naug, W0 H1 Oxford. Conn. ILXILY C ARLbOlN b FURIN ITL RL C0 NlLI,LiflIlk XX lfifbllfy 1 flllltl JOIL S G XRAGE C FNIERAI Al IO RIPMRINC All N KRIS UI C iSUI1llWIL R Il m mr mr I c h 'X An 0 STR XTTOW S RLbT XURANT H KPPX S SI' RX IC P ST XTION I US IIQI OR STORI' !fffr2.',"1,fmf.'f1 'Ir f,f1H,ffYfIIH'L'h'fv fff W V,Y'1 9 1 L Y 1 Y X YY Y I A LY. H ' "L ' ' f,"fM'ff!IU.'LIZfx 'ff ffff my if , Y, , I L 19 1 1 1 I 1 1 7 '1 1 1 K 1 ,f J I I Q.. . 'V 2 , .' Q UN ., Jr ' " ,ARS Rc. . A .md 1-l.blc K fnffwfffffm fm ff! NN CJ t. LJIIIYJH C my Pl me H943 , 'Y ' 1 Y v I l A ' L 1 'mf . . 'gn lnllu. Prffu -----..-------..----...--------- COMPLl11Ii,N'7'S Ulf THE FOMIATIF COMPANY B ldge btleet Naugatuck Conn FOHPLIMI NIS Ol RUC KMII I I R BROS A J Iv. V1 Q r y 1 Y 1 ' 4 A J A A L. 0 Cfflilllffflllfllll of f,'f11rff1f!fm'rJ!. of FRNIIL b T-XVERN I T XRNOII BRI M XRRET I7l Rubber Aunuc IIC hurt Strut P Izrnut L PILI 0 51110619 Longl ttulatlone On youl gl ldu ltllllfl day M xy Jox md gxe tt good fortune Attend you on youl W xy M my Success lew lldyllul 9ff0ltS In exelythlng you do And lealmed amb1t1ons Bung happlnese to you IHXQ H TOIII INSOIN Jewelex ind Optolnetust 17 M lplc Street N tug xtuck I "' 'lm' Alex wlt0fSkl 'Iom Wlsnleskl John Sellnl -X I'll0l'ld Myyygxlgplgq g Iggwl Ixq lhrnstnn Hens Stmles Szuesnul I eo Hollow xy VI Sn in M Hlxs I it Del I CLLIIIO I eolge Nlullnslu HL non l vw J A Y , f 1 g , x . -. , m . 1' .. fffff. ' 2 lul I' u I -4 ' C x 1 ll l I 1 u c c 1. , 5 ' v 4 I 4 n C K 1 . . , . . 1 1 1 I ylvw - vu s v u . 1 L K .. 1 ., y - ' . v i .V . . v. . 11 N ' W ' A I n, Q o . A x., V I I D'v C n . , ' . Y. . .r L K A L C Cfmzlfflznzwlfr of lf, I ' ,,11,'f,y . H . , .Q . 1 - l 1,- K I A " ' W 171 '1 ' '-'1 '-- '. v'f.r 1' A A J Ik A L I s K nf L I ' x 4 4 - ., , V v ., A 1 a L I Y 7 1 A A 44 A I ' .. ' ' . ' 1 I I . . -. plllw OLSON S DRUG STORF ml RIXALI Sl mn C L0r5,c Mclxcmu Imfnzetfn 4 C lmurclm Str N lllgllllklx Conn III I mn Nl: JULI KN ESSO STATION 176 Noltll Mun Strut N lliglllltlx Conn I 11111101 1111 AI S TRUCRING COMP XNY Albert CllCSl1UIlS In n l xllx C0111 Dulj bcrxlcc Phone 1091 Homc Olin: C nm 111111: zllr n I ARRY S GULF SERVICE STATION Carry luoco Pwr un Strut BLKOIJ I ills Conn C INIRAI RIPAIRINC IOXVINC om Nl .lfl X I 1' . Ulf 9 J M 2 2' . THC A J, Y Q. ,, 1,31 1. .' . 1 i '. ..', ,VIL L i V Bcaco 71 Q 1 , .4 ' V 'J , . cct . tu . . l l l l l l l fin f nf l A - n sw 1 k T1 7 N N 1 TY I , 1. 'T ', 1 137 Ma' Q " u' :L ., 1 . .1 'Q '. O . 32 3 . 2 Q-'A l l l Pl! ' lf! l l l H KRRX S IIQI UR STURI' PHI' I NH RI HX CU IOK C ll XNPRS Str flIVI'R HUIISI OX I IR x Nl mil- furm If Htl f ' ",'f1,,"'.4'.'f1 ' Y 7 1 Y ' W I1 ' , A 'Ag 1 A n 14 fllllllll f 'ur Dill 4 I X 'vi' J Y K' Y L N.llI!U.1YlILk !I"m'i ff,.'ff4'.f H 1' .n.'.f lhfxzw I f7f1fffff.fff.1fff. f ' 1. '. i."' ' Y J lflillxll l"l, X'ffiN 'Q C3511 G. W. . v ' Y ' . HPR C1Rl1l5NHfPl'. I5 ,',.:". Q. M, YJ' 1- SHOP AT WIARTWS CORNER M XRTY S PATENT MLDICINP mmm AND ICF CRLAM NOVELTIL5 li? Quinn Strut NILIAIILILR Phonc 4966 XX I DI I I Il R COMMUNITY PACKAGE All lxnnds Of BLI R I IOUORS SODA XXIINI 5 AND C ORDIALS 15 IUIINI Strut Nlllgllllik Phone 4125 NWI DI LIVI R COMMUNITY MARKET Mmm CRQXLRIE5 v11c,1i1ABL1:5 1 QILIIIIII Str ct NlU2,lfLICIx Phone 5110 XXII. DI I IV1 R C OMPI IMI. XII S Ol THE PRINCFSS SHOP Ion the budgej M :plz Stl eet Naugdtuck , A Q A g g 9 1 . . . . , . - .. ' .I H A H " ' -f I2 f . X I Y T: . , I. . , . . K .. - , 1 , 2 9 . -A I H H' - A . I I I . . - 1 - ' ' ' ' 57 . C' 1 'a " ' -. , 1 : : ,, , ,, I .A . . 'W A . f Z K BI PHLLR UIL C0 fwc1 UII mu l I I I IN! zffw 1111 SPICASI' XN IIEXNII' RS CIIAN IFIIXI I LNITILIJ WIF XT M XRIXI1 T XNIIJ GROCLRX CONII XXX JFI1 WIKI I111111 fm 1111111 If I ORD S SI1 RVIC I1 NTI R YI XTUN S ur I N 1 I1 NLF XII NICIII NI RS f,'fw,,'ff.', INK. fff1lff!1fj1yy1l,f'!1 ffrj I 'I' 1' I II I 'I V W Y f J 0 R. If ,-"'7.OII. 9 1I' ' ll A K C,11r1 ' N AIIII IIIIXI .Lp cut Ux1.1r II11'I1lur, l'rf1Z!f . , IIUUI ' AINI 5IfRX'If Ii III-.111111 I'.1IIx, fu III, I'I1u 1u IW N I I.U1 Q01 ' '.'I"I'I1 XVI' IILIIKL' our own Iw fIL'.lIIl IIl.II is 1I1st1111tIy 1IL'I' hmm. 1I1II -'cnt ,ff If 1' 'fff 'Y I 1 1 X Y I , I I 1 A A L 1 n QI,'.XI.I'I'Y .f 1'IfRS XX'.1II I.INIL'XXNIxI. l'rff,'1. If" N1 I .I.III 5II' L1 IIIIIUII 1111, XIIIIII I""f"1!f" ffff U! 1 f,f,flll,"!lN1'1N:'1 Ulf, ' K ' y v 1 ' 1 'I I Jg 1 1 X 1 T ' 1 , V ' IIT N1 I 51.1111 . A1 X , THE VICTORIA INN IN ul DR EDWIN R CURRAN P XRSON S bl REW PRODUCT CO II HITI1. EAGLE REST LXURANT luliimrl CUC ------..--....-..-....--.............-...-.... I fjlllfiflfflllz 211 V nf Crmfjffifllwflx nf D 9 'N . . I I L In ww Ii. Nully. I ruff. X1 N f I 25 Union Struct Union City. Conn, I l ffwllflfffflflvlilw ,ff ffm' Cfllllfllflflrllfk nf v 1 1 w X , I I f 2 4 rilgf Q rw 'nion i". .0


Suggestions in the Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) collection:

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Naugatuck High School - Greyhound Yearbook (Naugatuck, CT) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.