National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL)

 - Class of 1969

Page 1 of 142

 

National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1969 Edition, Cover
CoverPage 6, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 7, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 11, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 15, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 9, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 13, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collectionPage 17, 1969 Edition, National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 142 of the 1969 volume:

Memonal Planned For RFK 5 U S 55. X0 'rea ,MBU 6 I I U U r w o o V I s'FL"o' o"ns nAxms1 -............,,s ., , Q UI 'lt u If an i 4 , HPC 1 z r ' ' E0llEGMxs1"':'l::' !f"""' 3:0710 give Shears In Svakoni fXsAi.nl:aGualre f mfs-" " ":McL,:3 rms Q' mm. sw 1' f isffwyf z N. Q' I-Hlfhr 8 yo F Mlwasff' 9 1 sssiog 34251 WZCUP 0 " on X s7 MQ fgQcbm rw ES BA I. K fsiimfiifcfg Q A Miss UUA 3355 SEIZEIJ in ,gfgif T 5.QM s...S,U ss Rol Q, 11101 ,, s , , , ,sn 4 A Q 1 "' "' fl I P? 1f'f2LZQi! Omif'W: -- , nother Jet I Q I, t 4 Grid... -M .2 - .u fr...1...s..s atm ,dei X -X499 X s 1 r 9 fxlszf, W s . ss 4 g I Sassy -59 EQQXEGXS 'lssof mf W 19190, AVI' UTI liliit lil v- "'- -' ' 4,,.,, M, .....,. I H ' Vw V1-Vw 1xVVzV.,V. A ' MV-V -----.- ...H V V O 0 i V 3 . X I be ,VV 'V ' :M :SQL-K V' 'fl -V , 2 A f' 'fr "V VV - ,,.f-ff' ., - 14? ' ,,, 1 "" 2 , " '. ."l ' - -'H 2.15 if VV , .V N. V.,,.V,x ' .. ,, If r ' V' H' V Q V ,V .1 VV,-f -- 4 .. A Q ' ' "M ,ff""""'Q"'m'"""""M'M-"-M . V K A , A . V V -.., , I T,Z2.,.,k,, Gover d . -V V -V V - , nor IH s , V - V . M V,. V ' 5-,Ig J 1 " V - our ay ISCHARGES ' gf 'K "2 'W f IN NEW DI V V. -- N N - 1 r- .V V . . V . V . V- V , V A : -. KH-Um mV 4 1 '1' A -1 ,ff f- V . , V V- . ' ' ' V V " X V 1 VV, 58 V .2 ' x V - L , V Vt Q K' V 3 ' V' , V TV ,.,,y.T Prvdlrtf - N ' 5. .-M VV V5 V. Vf VV aixmvm V -V , f V I izffzw: ww. , 'mf f " .IV A 1 ' -V .V " . aV.f.-4 Wm. muy' V - 1 . , - V X W V VV. . VV. w., ' WV - - I I V. ,., VI VV , V. ..IIV I II , W1 rmw. ,Mm www ww V N ' , I V V 'vfme ,. . M ., AVVV.V,f Vai VVVVV V 1 Q f ,II - , ,' H- 21 V T , ,Il , I ' ,V ,. X V " .VV V 4 I V-1 ' V 30 V, . V I Y 'A ' mfr" V, V ,V 'V M , J ff " , . 'IM 'P' I V ,,,,,, M .. VV V., :W wx V I w,.,,.V M,,,,..,..-r w""' . ff ' "' T' , W1 vm cw-Vp mqfmwz M V '+V ..-, IIIIIIIII III 7, . - "T' ' 1 I, x V I QIIIF ... .,,.., I'-'fi wvIII-nm -my-V ww, , III W VV-M I I ,, ,- Q I l , I , - 4 V 'V QA. . ,VV VW, fi, ,, I, I ,, I -NV---2 G , ww- H, m I M mp N V VV ,V V VV ' wp, -f ' 'V f V A ,V V Va ur VV,,. IVV. ,..,,V.M 1 , . - W , , V. ,,,f., M, ,,,, , W, if W ,VV VV, .v W ' 'Z - I 5 ,X f, ' ,wi Vw-V fzfglgmwtt VVV :Aw WW "' "' W ' 4' ,Y 32 .V ' , V V L ., 1' , ' :ef g ' -1 . - ' ff ' V " Vwfm 'ff .ww -' , 3 1 - ' Q tx " 'J Q?" 5" V Va, V'-S 'lww www - me 'lj' V1 TWV .IV .15 I 4:I V ,jg I V . 1 gt, A V - V, - "j4"V'.-52, 4 s-f.VuVmVV .. MVm.,2'ff4VV 3 A ,VV ?,i'b'2If5. A 1' ' -'Z 3 , S V2 V any yypma -qw wwf: .WV a, V , 1 -M V-7" X 2141 4741 3 f f 2 ' I , K' QVMQVW-1 ng an an V. -I1 ' annum O3 V V ff Vf. 4 . - ,N J 3 ,, I Q .VIIVVI - 1 , V , ' Q " 1 W by V V V 1 VV:V21f4VVV'iV ' Y 'fs V VV V -UN V ,Vf V 'V VVVVVV - . f' V V, .. Y, ies 1 I . V V aux: 2 V ' , - 1' ' , M4 M"-" ' NW' 'V 1-5 Mg .1 QV. .V 132, ' at fi -MZ , ., V j y VSV' . V " 'M' 'H f' " M " -' :V 1V ' :piss Q? "Q 5, .e g W. ff ' V V 123- . ,QI . T ' ' W 11 ,, V - " ' ' T ' V Crwuws Cvnflwt V . V V . V' W., ,. V ,V W .V V ,. V V MVVV ,VV 'V P Vg-V 35,1 - 1 V-V, , . . I, ..rV,,aVV-, nw my M .x mm as-km 4. . A J Q .YV . V W ,A III .V , V1 , , . :fi 1 vm-!"'m'f4""'i""' Nun-as mm n.::nVVm-1ruurvxbqih!V 'M I xi Q 'LI ' ZgVQf"V7 "iff ', " ,:':W X V' 'Q . 5, VI VV, mx mmf :nw 5,,,,,R ,.,,Y,,,,,f,.i 5,,,,,,,,,w was W ' ,MI IFIWQI , HQ" V- - V..m..f Wal ,V V. V3 -'P' ' ' V' V ' ' 4 tk A illv X 'L' his V " V 'f ' ' f , , nn- V' 'Ll' ,. 1 ,Vmxmfmfx VV . ,:,:',z,, ., , V -if , ,mx ' tl I: 7 .V,,x. . ,mn Mm -VVJVVVVW .VV.-g,,V..,, w 1.1-W YVKMVA. 4 '34 5, ma rn- -fn w Knyyxlnlaf-f"", Q U ,., VVVVN.. UW., VX. ,VV MQMV, WawVV.,,5 VV. .mn , 1' 4. Ip" 1 V, A mvd V 1 .065 Nm ,. V ' vm E VV :N h VVVVVVV .V+ ,VV.:VV.V. - ,V if 'gy 'hc Y' ,fl M H M - e W V .V ., - V . a. r . , ' 'r -' 'rf' .ef . "" W , 5' -Vfj 11 ' fHK.'iF0,Sm1-VVV4 zz MV. mmm, V.. I ,A Q' Vj' ,. ,ft Qi: C' 'f,,n,,f,LZ.,"'VQQ',lZQ,".,'b Zmms V VV'----W---AVVW ' f----n-W, '-'W "0 mf' VVV 7 .V MV1..,m,V,.mN,, mn, r V. VII V V - .a. Vg' 44: V7 gg 5 .Wm :VVS , ,Mm ,M M W ' ' d C T. I k in I 'filf ' V 5, j A- I-VM., ww., - V ' V I M gg W K - QV, .MV .ax X .I, . I fI 'I I I vw Mrk Area V 2' ., VV... wi, ,,,jg14,v'1,,?',Qjjf IX 0 H , 9 Ia u e ml 3 0 U I' 5 . - . ' 3 3 1 Q V z .,. , " S Lu ' I EL1iI'N'V' """""' NH UN" ' ' Piifiiffzvd by 135 IV II "' 4 W' PMGW nm-M 1 vw y'VV--- rm xr, .mm wmv- 'rg V. VV-Vs n- wr. me ss V +V. 4 . Vi, ,,,.1..,., .N I I f , Vw-5 mg .IVVMVW QMSVVA M .fx Vm.1-VnuV MA- , 4' V l - V Q 13 -1-, ... rf.. ,mmm XM Hu gnu- 'am mx arm- Va .,m,,.,5,,,,,,,,,,,V,,,,,,,,V s - 4 V, ,VM .4 NV, L Y - Im ,.V,-, V Vw.-V .VV,V...f .JW V. ww 1 ' lI1Ches0f'4mm. , V IJVQQI Vt: Mmm ,M WWI ...HAI ,YM ,., Vu Vw- -ff 11.4 .V .VN W1 M ...Vw 1 4 ,il A N f ff-W -f-1 'W-A W. , 3 ', , . , ' I!,qI.III 1 iffk II IQ ' Q yi umm vufxl , V1 .v jmffjlu dsx' .Vu M mmm xx aww Lf ' I - -ff ' ' "5 ' K" 'UNM KW" .WV-V V. x 1: U,l,f5flfS--r,VV,.VV.V, .fy ., , VV U, W.. 3 I IV 5yVjVV.N V-4: 1 V . , 1 ag fm ,,,g,,, ,,',f,f,Qg, ,V,,,Q,f -ww -vw 'VV ff- 'MW Ldihiif l 'M ""M""'N'1 "-"" ,g g .,., , VV..,,V.,,w mm. w. .x.V..VV. QQVVMWVVV .MV J ' 'Q 3 it :',VV,.,3gf 1 'Hfgl C 42" L." IXWQTZLQMQTQ W QM " "W "IM" '1"""'iV . Huy' ' V M" 4.Tff.n.V. ...V "' 'W " YZ V A v ,ff VV,V.I-,,.,.g,,. Mp, vi .V M Q, ' ,115 ,1"" LQ'y' , jk I If: ff Z . I ' I if K VM ,,,,.,Vwn mum we V1-fwn un 5 y , f .My . VV 4 MQ L W 2 I' I . .. . , V V. , , , V.V1,gT'ez:-m....L VM, . 'L' III,y gt ,Vx V' I I I I, I2 3,2 7 ,fmxzf ucv-J-:Lf-4 rw V. W m :IW M. .MV 1 Ljfnfsigw ' A , I I1 A:QdIf'Af,f I I If p I ' ' V"'vw1fV W.Vx....,,.....1..V..-V ma rvV-niwfa.-n,.,.,,,,,, I. I IIIII I H ,I ,. N I mu, mam .wwf Vu nn M- A . n wm.V,,V. .VVVV an . 4, km, PM v , , 4 , ,V V 5, I., , ,MV V V. .I I ,,,,,,g ,N , A S ga V5 I . IA? R-A Hu 3 :5.r:,1V, VV-V-.V,:f.AV,.n -V Th ,N .. ,. VW ..,,, VVVV,,.L,,, V, VV.. VV, W V ::,gV:':'1t'::, '-V " WRX 91' , .VV VA- MH . W hu. was ww sm, 4 n--ur , J, X N, , ,, in I V ,- II 'MI NV .ws nw xwn ws .M ,V ' II I' WI I ' ' mu-A new me mn 4exV-VV.,..VV- ,,..V , Mug IM ' f 1" ' , Q ' n-mu Mn lv.-121.141 V ' -V" N "'7'T's, y ff """"" 0' "F 11.VVV1VVVM.,,..VV,V, ,VV 'A' X' iw' H- F Q. ' me M QIII ,AM W ,W wx. V 4 'mm vm., u.,4.., 'll SX 2,11 , WW. .V,W,M. N, "f W' wr' 0- S- was 1-vm xg'-M VI V- :I ff tv-7 I I ,.., I I I www ww. mfmmn u-u-an nmnmm V. " ' - ' ' ' '-i 'ff""'VV 7 V V. V' ., VV VM- V V:'r'f.,1:',.,,.""""'i:g::it :::'f::,,:f:m., , " ' " 1' F7 5, 1 " '." I 'Z ,lg gg' ,Q V 117 Q 2 M 351 ' m1.ov.V,n 'NT'fB'H 1-:HN hr 1 -'M-I vi I'1'f'm"'f""m'E""" vm 4 vm :ww MN-f me my -ww pm-M 1.-MP N " I , - V - V . .. V VV V , ,' "5 2,1 II wma, -nn -was-1 nm xximmg' ' V -VxV..,,4 M, Mug, ...V w,,,..Q ,,4V,'V,. " . V V -7. rf W Vwwx 1 V .V ' , - , -V W , V V VV V V I , V W V , A V ,V ak V ' W-V,V3VWfMHg,,'2g1w uf mufrfnm , V , V -. - ,,,. ,3,..: 'f 9' ,- -'V 33- VV, V W V 'V . Q 'f .., ' ' ' I .V ,VV , ,. , ,,, I , ,A I I I f..,.,. ..........,..,...,, V4 V. V. .V,.,V.Ve mmf 0 'lrmwuny--.....,p sm. II I I 'QIZTYW I faq? - mxvu-umm rwmwmf - ., rg VV. mmm 4 V,,,..,, ff' U" 'A' Vi 'ff M" WV VM, SMH .M WV, . . ' I V N IIWWIIIX-4 3.I,Ig:,KLII?II , Vfwm, VI2X.II3I!,.V. . V4 N,:i:,:I ::w.,...14 fi: I . . 0 V . .., V ...,,,,V. -my-V ' ' " ' W' 'A' W...- , I I II I ...VUM ,VJ-ff Awww my .,,n. I, Z, t W. M ,WH ,n4,,.. . ,Q V V I -WVV.VwV.":m-HV. .,, . ,, . , T"'j11fg,,,,,v Vw. mm. WV.V..V W ,,,,,,,5,II II 8 an -WV MV. w 4 rwm ww af' pw-..- P :sp an a zen as as eart tf- 0 , , ,V - " ' I IP I' fH H"H S6 ' SA f' W '-1-, n fiecom ing a Boilermaker Again ' , C . XM- V , ,I I I Wu I - ' 11114 ann 'mlm n Q., nun M444 V1 V,.- ' .ns , ,,.,,.A-,N , 4, II 1'l4u,,x1.0 'mlm Nt, zir'N11.sf. NAR Md r es ts by Negro Studen tsVI1NBERGRBUND Con I I ' " ' ' NBIANA PAPERAC q W ' u IV Wzley in to Ghost College I ausc V -, V um V1-V -V . V L.. -fn gr eww- H 'Q V ' mm-.uw V.W..-m-pr .V.V--V -V . 'Howl ...-V w, f ,. Vx.,... .,.,. , A W t I-I-:wa vu .I IM ... ,V.., W.Vp.V. Q., I I . - VV-.M V -VV VV-VV wg .. if YL xi ' , .. V..n.u. q1Q,1V hw... Mg. ...V.V...V In II mm 'if fIi.:IV,. .:.VII... VVVI N. If Irfjnf yg II..,.-- :V-.V-.M J. H' V ' 'Vz "T-1.-4w,VV -V r:- , V V- Vwkn - ,X fl V WIA" mf:f'W'5:1v11rrnvnmx wan 'fQF""'- wh MI I ,rg-F " V un-uw-f ' - sf ,W ,,,,,,,,,g..,,4,,,,,,,,'d nu-sm ax-neu. -fu WNIMKIILI 4wm1"fu'A, b hi V V .4 mwnvvf N4 ,Q ik ' UAV..-V.. J. - M.,-WVW.. V,,v'-'bww-vw-lwvvax, . ......,,nulnma1GhbhBlluthnhld52l' 4. " V K I Q ' "' ' 1 I N 1 W Y V V l I I i 4 i I N I J I 1 1 1 1 I 1 1 4 3 1 Q 1 Y 'I 1 1 I i 1 V I I T 1 1 ' I National College of Education 2840 Sheridan Road Evanston, Illinois PRESENTS 1969 FUTURA 2 "We write the record of our lives on the scroll of time. Memories of friends we have made, ecstasies we have lived, and unsullied joys we have felt, through the years, from the pages of our book of life. Lest we forget, we pause from time to time and turn the pages of this to live again the past thrills, remember friends, and recall pleasant associations." Walter P. Phillips Our efforts have been directed to leaving something be- tween the pages of this book, The FUTURA, that can remain as a testimonial to the years of learning and enjoyment, that have come to those whose names and faces appear here in. As Editor of the 1969 FUTURA I would like to express my thanks to all those who helped me produce a yearbook that we hope you consider successful. Sincerely yours, Marty Haas Editor-in-chief 1969 Futura 3 ,411 x .1 Yeah sure, Merry Xmas' "ls this how Mrs. Laue got her start?" "Some horror flick!" i "Now where is that flagella? ll "Proshan, you know I'm right!" "So I said to him ..." ,,-l f '35--2 'i We 'V ,IA But Bill, how do you expect to grow up big and strong? "If only Lloyd could hear us now!" l my "Got smashed last night huh, Sheldon! ,E or ,gg 5 ljiifii' I f Q Q , K- , ' rx 1 ' -' :a 4 at f a, X. Y 4 If :: I certainly hope that's coke!" National's own "Front Five"! "An Affair to Remember." qs wi s 5 f a , . l fi ' ' -9 --'sr --uk- xf F1 .K ' ':'A 1 4,1-we F523 in. 5- cd:- as ww A' X H Nnqw, , 'mmm f , . wk 9' t S . 'uw' v W ' Q an X A Q1 2 t a a in s 33? ,, b y 'm f ' ha MMR W, sa V W ,MA Look what the tide brought in . . is' V, 'L ow 1 7 W, wx, Vtis Playboy bunnies they're not! hu x 'fy as , U" Y? z"'N , f. -. Dk iff Q, ',.W This is the way Umo does it! ...MT WM 7 Mffwf I at ,M ff ,L,,, an XLNWVV M W , ff, ZW A Sf' , ,.::,. ,.,:-: 1 ,,,,.,-.-: vzvv- , ,.Q.,, . ' " KW .,,, LN' J WWW, V,a. is ,aaa- ,aw , A W, , I V ,. valll 2, . A Www' QW L 4132! Wg QW .M ,N 'ww' A M M ww VV 1- fl W X H , i ,,v. .,,,,, s ,,,,, 4 F UWM my , .,-a , ' W , ,W t V' t f'fsss A fit.,-M M Loveladies in the sand . .. W H sm, ., W. -f ww , .M f ' "Isn't this the way little kids' do it?" vi' 4mn..u. loanie and Barb read those deadly wills to the faculty 'Smile, dear, and stop eating Whatateam!! n v"'l5o' , 41 vw' ,,,,w' Sex is at any door , IGOGW av' anon are Sn N1 0 BEST IS X2mw XM Lmger a Ilttle longer , ,, Q 9. ,,f. ,,. Why are we painting this stupid rock? A N -"'- ., I 5 -X f X K . , v. vw Qmwqgzizx gfw 1. M TWP Z4 Qi X ,X x fmkwlfvgle X x - ' 5 ,ffm The MVN "-.Q-'-S if NW Qi . iii'- f ""' skakw Aiwa fN5w Nix V A xbx W S , B 'Af ,. X KSA. H f 5, Q M, w- 2:5 ' 5 m g Q5 , in QJQXN QM .W N AX, ww wwe, , X mf? -:J ' ff w SSQV f gm mow, 55195 7 X, Q hi X, ,wmv ,XX N J Q wk M v N f' QLQWNREW X UNIORS Kris Hamilton, Barbara Bloom, Kathy Hultgren, Kathy Lozito Nancy Drinkwater, Karen Cornelius, Rita lacobs. Mayumi Nagayama, Marilyn Taylor, Marilyn Quade, ludy Capek Phebe Bartram, Ellen Peck, Edith Skora, loan New, Connie Poulos , dy Lechner, Margaret Baumgratz. l i Only 'I80 days till we're SENIORS or 360 days till GRADUATION!! l l l l 10 Eileen Shapiro, Barbara Simon, Helen Grier, Karen Yountz, Wen- UNICRS Ken Scharrnann, Linda Lucatorto, Barbara Radzvilla, joanne Hecht, leanne Stone. Linda Lucatorto, loanne Hecht, Barbara Dinnon, Nancy Drinkwa- ter, Pam Christmas, Dr. Challand, Kathy Hultgren, Barbara Simon. Vicki Franklin, Marilyn Markus, Barb Stone, ludi Plaut, Karen Bozza, Sue Levison, Carolyn Lobraico. i r 5 l ii i l i i r "Y "sf, w'i'w janet Atkinson, Diane Rowe, Linda Pecenka, Kitty Campbell, Vicki Loos, lane Sacks, Gail Hoffman, Peggy Austin, Andrea Senser, Stefanie Enstrom. john Colgren, Merle Weiss, Ronna Schary, ludy lamson, Sam Cus- ter, Marcia Yospin, Di- ane Floyd, Vergie jones, loan Sustik, joel Regu- lus, Pat Stengel, Owen Kelsall. Mary Pratt, Lauren Chaplin, Lois Miller, ludy Port, Marsha Losch, loan Edelson, Debbie Ginsburg, Iris Saltzman, Toby lsanuk, Roberta Seltzer, Lynn Limperis, Lynn Powell, Beverly Hudson. Clfh Peggy Malloy, Linda Tollefson Marcia Yospin, laki Brooks Karen Kiefer, Pam Stallings Connie Forbes, Connie Hoose Sue Kerr, Ann Hargrave. Kathy Cedoz, Janice Slosson janet Carlfeldt, Merrilee Igli- ori, Dale Terrel, Melissa Lillie Wendy Pollack, loan Sustik. julie Tacke, Alice Wilke, Candy Kruse, Ellen Ruben, Frank LoCoco, Carol Weiss, Pam Seymour, Lucille Lomanoco, Ed Horner. 14 l l A A i l l il li iQ ll l l Phyllis Grasker, Nancy Owens, Denise Dobbins, Mary Young, Michele Roberts, Yvonne Street, Brenda Bonds, Lorraine Hawkins, Gail Roberts, Beverly Henry. 45 l l 15 l ll l l il ,l ll ll l l il I l I I I i ' R' -as A ul y . l 1, 5 l l l ,I y L-- .,...-1--,, Pat Hori, Sarah Lee Leshman, Diane Lalfontaine, Marla Taradish Matilda Ladurini, Alice Holmes, Cindy George, Barb Solomon Debbie Fagen, Faith Cutler, Debbie Craigo, Karin Oddsen. Litrea Wells, Helen Nalty, Carita Theus, Connie Armour, Fran Cohan, lanie Bennett, Donna Mathisen, Karen Hahlback, Vicki Ruland, Betty joe Mathisen, Susan Wendt. Rosemary Luce, joan Dixon, Sue Montaque, Florence Mclntosh, Irene Miller, Emma Hoskins. Michelle Fruin, DeeDee Zatz, Ann Hornback, Linda Ritchard, loyce Mays, Debbie Randall, Sandy Mills, Sue Glassner, Edna Kelly, Gayle Cligerman, Kathy KornBIuth. ilikl mee. 17 Naney Thomas, Audrey Wiletzky, Lynn Daugherty, Val Mojiatis, Mary Cervetti, ludy Bielenberg, Wendy Bearlund, joanne Spury Mana Defvlarco, Susan judge, Sally Waters, Karen Ballard, Paula Marie Stratton, Cindy Katsenes, Ellyn Rubenstein, Barb Spector. Autarino. 1 8 N Barb Travls Debbie Kornbluth Wlllle McNeal Denlse Dermody Nancy Brogsdale Saundra Davls Lorea Dangerfreld Lala Happ Rejeana Harrls Debbie Cralgo Carol Morgan Marla Chllleml VlCkIW3IklnS Blll Hohn Bob Carroll Ginny Hertrng Llnda Covington Sandy Lary Debbie Cook Duane DeBruIer Llly Robertson Monica Cyprlan Angle Lulek Saundra Davis VlcklWatklns lanne Zeltlln Debbie Klndler ludy Wong Debby LaBello SlndlGardner 19 ,f Everywhere you look there are beanies-Marienthal must have started a fad during orientation week! These freshman certainly are modest when it comes to POSINC- for a picture! i xii 33, A wwf 'Q i, 1' 5 Faculty certainly have many talents - Here Miss Meyers and Dr. Duffee serve dinner at the orientation barbecue! Everyones' favorite singer, Dionne Warwick, poses with her scholarship winner from NCE, Regina Harris. CLUBS ORC-ANIZATICDNS joe calls for a vote at one of the Tuesday Senate meetings. Student Senate poses! '45-'. A-'xx uf, - .l 22 1--W Association of the Childhood Education and their advisors. The newspaper staff - editors of Chaff Laurol and her Ambassadors! The new organization on Campus - Umoja! Mr. Rush gathers with part ofthe Alpha Psi Omega, the Drama Honorary! The "small" group of Kappa Delta Pi gathers The girls that run our dorms - ARS! Marty Haas, editor, and Mr. Art Stunard, advisor ofthe 1969 FUTURA. The group that is responsible for serving us our favorite dishes Uh-Oh Annie, I goofed again. ., 3 Are you sure these pictures will fit in these little squares? TY? 'n ,P I AV! J. I .r' 5 1 a I 1 . W A I . nf f M . 495 1 I . '44 A 2111 - . ,I . ll 4, 'Q .5 145 5 A .. xx m Q f An LAM . ,I ' N 'fd "' if iv-gd 1 f mar. P' 'nd -lf- rifwj . ' az' " l' 1 am' fm N 2,1 . . Z' ' EZ- cfm - ' we I pr ,lm V, g. M V- - M N, ,V :Snr ' V1 " jf C ' f 4-1.5 , ' "'f f gr I . 5, 1 f , , , ! ,, I ' lsiv 7 , 1' - f .5 . M :, k , If lv lk5 ! ,, ,L,j!1,,?MM17f A wink A A +4 if M , A Hum- f, H , l , A ,Wlfw .f U Q '03, ' - lm ' A A L 5 'I n rl , 'V . in I, 5 yf wf fif L'-M 35 IH V-1:2 - 1, v ,. Q I. f r J. -e A ., me f I 'la , .ki " ' 'IFJ 'Q '7 s ' 46 Z az . f 42 f 3 17 , 3 I 'K nth k Z Q Z 5 u - 1, A W f Q 4.5 WM, f i .M fu -. :gs r A ,J , ,. ,. x ff . Z' , ' ' 'L ' 3" SN.. wif 48 www B KER 30 031' i 5 "Believe it or not, you have a caller," says loanie to a shocked girl. And that's the story of my life!" V A xi.. I X ' www f .sf " NR- 'f N ' F ' 5 ,, W ,nwq W , X W. 7. , B as .Q QV , A x All JJ' .51 W -, M7 ' -in b 'fv' sffm X, 1 A ,mix ia L, J xv gfif. A, Ag",-',1gV 1 . . .. - . ,ws 1, , ge, , fyzyw, ,Sgt , .qi In A ,I Alibi yt J, xx' V . j4 I .iv K L QA. . K V . ,, ,ix 13 ,., - 1. ...M . ..v',.--PM ,,,v,..,,., , A, ' A :M-gi gf, . Tw Y fl'-8,3 s 'v ,. 4 w QA? if .4 we "Yes, it's a dog's life!! "V I I '-6 Qgf f 590' Le:-M' Chin Lim helps decorate first floors' Xmas tree, Barbara listens to Wendy's and Connie's True Confessions! ,,,,,..,w, x 3 3 fl 59" ' ,ff It M l l I l At least Chaff pulls through! Would you believe itfs 4:30 in the afternoon' 3 T . .1 One boy to three girls - that's not bad! l l l l Sure we're on a diet- but when you're FRUSTRATED you eat! Did you hear that NationaI's going all boys! N NX ...N 1 NOW WHAT! ! So, that's what Darwin's theory is about! ! Sam sleeps through another school function! You mean mistIetoe's for kissing?? That's COOL!? M si 5aIIy's really Crackin' those books! We're all trying to be GRADUATES! Sandy and her roommate listen for that call from someone special. l l l l l . 1 Y 1 , 4 3 .ff ,4 ? t 4 n 5 2 t 0 0' 'As Q , aff-113 Tl.. K 2,2- Q. Y E ?-'r .M -V .Bti gifts' fq MQW. in Al Boy I read the greatest book on sex the other day Happy Easter gang" National S renouned couple small but mighty Qgaww I ' ' - ' !! " t 1 x .. ' 4 b .' X I -, H A. - E, V v K .A , a . ' an 3 SPO RTS I 3 E all D D Q 40 Come on Rebels Get that ball' The splrlt of the school and our team OUR CHEERLEADERS" Y P S 3 Y looks on' Owen, George, and Barr ractice before a bi ame. Harve RR l THEY SAID IT COULDN'T BE DONE!! Rebels onthe WARPATH!! W E I i J N fi ln Q ,N X A Ll fi J - W , J 43 l 1 LEARNING SLEEPS AND SNORES IN LIBRARYS .. 1' IIQIQEEEEEI niiuisaia B I 1 E 1 I I I P , 'sr - I . ii iiiiiiiin aIaaI,, ia1Ii I saw .EIIESESQIIII --A ,UI I I , ,IIIIIS :ill l::.I I ai 'ln l-I 5 -lil! I .I ,I a im .iii 'Ii IIIIII .II Ink sf-Q55 if: I aIai.IIISmE:as-Ia :a:ae5::III1wz!eIIa A , , aa aiaiiiiiwii I 5' I sa-aw Q' I aiai 5 - In '- - - E i!InaIEiEisisE?Ii!f iiaiigpaigliiial ,EIS liiiizluiiliuhiil iii'g,l-53-53 ui EVA!!! , !x.'!NM. I fp ' EQIHIIIII 'wliiinla . ' Misa ' I masiulsaixi I aiiaiiaaiii if I LI' II ,F I 5 '- qagqvv ' ' '-!.- -N5b. L- ,g.:r.Ig' , - . - , , 'U' iuizi ' i::i:.:.m' .....i..wi:-I f ,X f - F2 7' . I f ,X - IIHEI IIEE I ' la' EI' 'BI I' I giay' Evfiaias : F nilmnlll. an ul I Xxx u X iiiiIIi M X II :lf --50' S X X ,Rf N N IIISF- I I X X Q.. ik ' 'fsciw 44 Swim 'E 3 XXX -7- "'--...M .ii-.3 Wil Whv pmupnnnqp 597' N BUT WISDQM IS EVERYWHERE WIDE AWAKE O TIPTOES josh Blllmgs , NN 3 1 n f V ...,W,.r.....,....., 3 fi . V ff " F HM is ., , . h 5. 4 f 2 5 , E 1414 9 , 5 f 1 J ? 4 f 1 W . 1 , ,X , D ' 1 , 8 , V 1 ,, I D , ,ul , .. .. -. Q K wmv-fm g 5 x X - I 4 . X r K 4 A ' 4 E 2 , ' if WNVW f , 413 ' 1 5 in ' M - flu f ,V iz'-1.Lff""Vl'3 I - K 4 7 1 X '71, 5 35 ' iii -LV. Q Q Q , 5 ' A X 1 ' 6 ' ' 3,1 - WWME li -.Y v f w I C ' 'L , ' N " n - X E xv - f ' EEL' A ':1,, A ,A . f " W , --....,,w, ff W X M , 0 CCDNVCDCATIONS Senate Convocations rj .-rf,-w X Jag? Zjw 5 7 rf M ' LA.V I V 4 ZZ?-wfyyfyf ffm , 1 21 eff 1- ,,.-3 f fyfy If If I X .W f' 'fy-,7 ' f f ,K , ,f K ,f 71 , . ! X f ,f ft ff, .QM ff X2 tif- N' X. M J ,f Warner Saunders speaks to all students. Christmas Convocations Freshman Convocations Student Senate Speaks! -S .Q Informal dialogue lead by Dr. Duffee joe tells it how it isn't!! joe Palmiotto addresses student body! 'V 1 President johnson welcomes new and old students. 48 Mrs. Moore and associates meet with students. sf-HQ Miss Foster Oscar Miller speaks to students on the Israeli problem. 5 i , 49 K i 1 v l l 54 l -1 Thinking well is wise, planning well is wiser, doing well is wisest and best of all. ,fl-. ,, , ,fa-. J-'--:' ..-f , .. w s If the power to do hard work is not tal- ent, it is the best possible substitute for lt. ' , f 7 4 , I sz Rx Unless the job means more than the pay, it will never pay more. . . . And Chicago teachers can beat the draft!! J It's our D.T.P. and no one showed!! Ha! and they thought no one ever wrote a unit on this. Kr AWWWN! I She wore that yesterday! The itsy-bitsy spider went up the water spout. One gets tired of everything, except understanding. "And this is what is known as a palm Ieaf." -BEE? "I wonder where I can find a Bookie." 53 l've heard of group therapy but this is ridiculous! "Are you sure this is how Liberace got his start." 1 'Together we stand, divided we fall." National's own Vic Tany's Studio "Hey, she's losing her marbles! Well, if you use your imagination. 1,1 -4. Nice Tou pee "Very interesting." ,u,,.,.'-- "'i 'V fd 1 .tsl ! s i an P' ,,, W i.- 1 - j, EL WL , In ., ,, - ' " f V5 H I A , -. , 'Qi f a.fi5'Z51""" i .4 v . . ... ...... by I I , X . if f 3 ,MW : f "1 f L o M ' Q: f N9 4 J A 4,552 ' ff? ,A f 3 Q' 'f 3 ' -1 ,5 1 " f X' ,QA f , i ., ,.. , s . ' ' I ., E, an ', .. rs? f L ff- ff ...fn i' 1 7 L ,W QA- if it Q r , 1 1 , , f 1 3 iii fl ,Q f y y di I px f f IZ X 5' A X 1 X 1 , 2 ,S 1 JN 1 9 " 1 .1 4 Y 5 ff ' f ,,,....,: : f' ,. -'-- 1 fin .. f 'f 4 A .. H Q -f , - ---' '- ' ""' ' 9 -:-,.x. ,, , Q ' 1. ' ,r "1 ,V t -Q w,. .N -gi. .-,, a 3 V, ' f Q ,, "K rr i - , i i - .,,, . ttwms .... t iff-Q f- M f A H fy f , ,f X ,i., if , ft K' 'G2w4QS1,:v--Z X :xZl"':Lx "-' 5 "What's wrong with 200 hours?" And greet each new day with a smile. N I . L 5 , . .... r u' ,- X.. Q 1-..'l . .. : ' E-'x' 1 4-':..f.- vu . -f.. .... J' - l..:.,',...'-, ly 'uf' .- -au?-'. . 1 , .' ...gy ' 1.-12.5-. . .L . .. ' -141'-',F ' .,,l,b. .' vhqvv... '.',. -..'. Via Nl,'-'Q -.f-'5:.-12' " - '.'1'S':'i -4-. .. I . .N I ff. 'z 5. f .. JF -S 1 f , fp a M 4 A wif w X ky. Q2 tags' fs, 2 f -'41 aww, A WJ' 'gym ' Ubaqy Z , J 5' my 4 "Hey, it's a full house." 1253 nw gr' fn '25 1 4 0 Q .1 1 2 But l used my "Scope" and Head 'n' Shoul ders . A . 'Will you please quit blocking my face?" if STOP THE WORLD - l WANT TO GET OFF Little chap .......,....A. Evie, Anya, Lise, Ginnie Susan ...........,...... lane . . . Son .... Chorus jamie Bennett Kitty Campbell Frances Cohen Betsy Cook Debbie Craigo Lynda Covington Mary Davey Karen Hahlbeck CAST: 58 . . . Ken Whitner . . . . Karen Sauber . . . Elyse Gordon . . . Kathy Kaney . . Todd London Rejeana Harris Kathy Kornbluth Sandi Lary Donna Mathiesen Kim Nystrom Karin Oddsen Cookie Smith Marcia Wilson john, the witch boy . .. Conjur Man .... Lista, the dark witch . . Croma, the fair witch . Conjur Woman . Mr. jenkins ..... Mr. Atkins ...... Edna Summey , .. Uncle Smelicue . Hank Gudger ... Miss Metcalf .... CAST OF DARK OF THE MOON Mrs. Summey, the midwife ........ Mr. Summey, general store owner . . . Mrs. Berger ..... Mr. Berger . . . Floyd Allen ..... Burt Dinwitty . . . Greeney Gorman Marvin Hydgens Barbara Allen . . . Mrs. Allen ...... Mr. Allen ....... Preacher Haggler Mike Cialbreath BillHohn . Cricket Haynes Ann Orgelfinger Wyndie Stephans . . Frank LoCoco . . Ron Wellikoff . . Carrie Barons . . . joel Regulus Ken Scharmann Barbara Sheldon . Kitty Campbell . . . joe Palmiotto .... Lala Happ . . .Sam Custer .... David Claus ..... Bill Blatt ..... judy Casey . . . Owen Kelsall Linda Nedelman . . . . Karen Etcoff ... Bill Newyear john Bozza Dancing witches lulcnatorto, Carol'Br-y.de,'Beverly H'enry,'Betsy Cook, Beverly Hudson, Sarah Marier 59 X 5 :- X X4 QL Q The show must go on' I'm the strongest guy in this here county Kiss her but you're lost boy , T 'i tg 'N-A Annie guards Baker's voting table. f -L i l ri l Ui Beth and Eleanor cast their ballots. i " Q in W. l l ,sm l l l l l l i 1 Annie crowns Lynn. i l i ff f if 3' Wbfvmfev 1' Mlnwugiw WXWQA Q i Rita delivers her campaign speech. 5 'iff Sean e , Q 5 his Gxgg Carlino at her best A, Kris campaigns for Baker girls 1 T 4 J 1 1 I 4 Yi 3 XX i 5 X I see the White Tornado hit you, too . -:air - W1 ya ,ri wi-v ,4.h lr ,. 'Ei if y fi Q ' 'A..A A' 1: ii .- .. - r L ,s I , ,is Grafman in Concert. . . 64 NCE students at the Orphans Picnic Junior class sells penny candy .. I fiat I Frank buys his ticket for Las Vegas Night. ,. You tell him Proshan!! Gambling calls for deep Concentra- Go ahead, john, no one will squeal on tion. ,. your gambling!! 65 l 'F'y,,.o 40 Cooling off in Sutherland Pool. When you've got it- Flaunt it. Smiling Faces going places. Big Sis and Little Sis Dinner at Harrison ....-I" Balloon shaving at National's Carnival Now spin around 3times. .. - oops, Senate's Carnival! Welcometo a National Mixer! V. Welcome Sight on Fridays B.M.O.C. S E Z ..--"""""A Mrs. Shibley Socks it to Us! s x.,,,..vf" Friday Nights at National! The camera's this way, girls Baker girls, Tobi and Lilly, enjoy their Halloween dinner. 'o People have got to get their hands into everything. The Campaigning! Barbara ather best! National returns come in - Humphrey- Muskie come through! "H i ff bw.. The Choralettes entertaining for NationaI's Parents. CI-1:21 The Veltones take the stage once again. L .u, 5 Please, please no applause - My philosophy is money only. "To know her is to LOVE her..." After all this work we only get a plaque! 411 . . fi 'lm "My fellow Americans in this time of need!,.. The Queens with their Kings. President johnson crowns the 1969 May Queen -loan Clarke. Stn, loanie is a little bit teary-eyed but as usual happy, .. '-N... if' ,Q a..,,m lwonder if they enjoyed their meal. As usual ,.. Marty appears laughing. 5 i i 1 l li. 1 I x i Tobi Isanuk models her Friday night date outfit. dflaw' xwflfif my V- . if ,ff And a tear seems to fall. Daryl Small is ready for a trip to the city. Carrie and Owen . , . a girl's dream come true. 5, 7 E 4 l X Hi 5. , 1 Wonder where Laurie's off to in that outfit? Annie and Karen taking advantage of this special occasion. l ll f . l 3 'F ' QM U - t i Vt 1' ,f 'M' Lorraine Hawkins all decked out for an after ,1 A .. Barb Sheldon looking her best. noon date. l H CD i I 10" X, - . .,i .wbvb . f 7 , ., , , f , 4. ., X f. f . ,, . , A ,, J . ,, .:, 7 ' " 2 ' 4701 hiv f fPf'hf?'W1v , .fn fy ,,.,.,s,., ,Www ff f i s i 4 , . A M smaw . Xi Mx 1 Sharlene is dressed for a night in Chicago. Judy doesn't seem to enjoy fashion shows , ' 'Y N.. Y M A. Karm dresses for the beaches of Chncago '5' r W 9 fm Maria is all set for some sailing. Laurel is already for her study date. 77 AVE YOU TRIED LOVE? BARBARA ROBINSON AND THE VELTONES I ,.' X Barb Robinson l I Q , l Q -' . The fabulous four VELTONES. Well, you've got to have dancers ll li E A full house and it wasn't even required! SIMONE THE GREAT J 'l l The Sounds of Soul. MOMENT T0 MOMENT 80 Qwibw ,J , ffq f . r ?4f7f fhffzf 1 1 , , fi, rd 1,. 'lf 2 PJ, I don't understand why there is no cherry? Can't they ever leave us alone. The Closer you are' ' ' EL K Ln . 1 Oh, isn't that cute, he is buttering his bread with his fingers. l 1-I 5 U Mr. Hartman 'FFQ' N' ' we QQII9' Mr. Hillquist ' WW, g g., J, 43. tk .,4- f V 4' pm. af Mr. Markin fi2'Xx nu ' 'S , sr f ag Q3 in-....., Dr. Troyer hai, Ji ,J 1 Mr. Young nl 1 k""-uf Dr. English Dean Greising Miss Danegger v- 5 :ig KN Dean Balciulis Mr. Grafman President K. R. johnson Dr. Rees gi' Mrs. Rutherford and Mr. Denato Mrs. Grafman ,wavy n"""-'B-.A .gf ..,,x ,,24,g,,- Mrs. Rozo ,4 ,,V. M ,W 5-AE .. WQXAZM w Mrs. Zirinis Mrs. Tyler ANY ,fry 9, f' fl 7 g , T ff -,cafk -W' My f - W , ., 4, f X f -J . .Z I wg sf" E A if 'A Y my ' 2 qs -WM-, Mrs. Duffee Mrs. loboul Mr. Stunard 90 25- Y 11 A . Mr. Wilson Dr. Kraft S 'hx . an 2 I 234 Mr. Galbreath Dr. Challand 91 Q , ?f5I,LL'3: 1 X 'S .f J' iii J s 1 , 'f-E X iblf P-.SY'fP ua.- Mrs. Neulist QV' Mr, Heck Mrs. Moore 'K - A Miss Simmons 92 N Q fr 4- nfs f 'Q Cal Claus -7' :. '- f "" - 4- JW' ,QW K .f - 2 Z 2 Z ., M, A ,M . ' an UXJJYKJTSO'wffif " Q.Q,. ss, ,gf AQJW 5 I fs, ff W- fs, ms- cs. 4 a -X4 2 42 1 9 'vm 'MMI' f 5 .s1MM,A Mrs. johnson I., IXQLX Ewa I ns! f 5 V Ns Mrs. Ewald 93 AW' . .gr . X , ,, Q N V XY dak. s Nj v Iwi' f A, W ,J . 5 'R' wi 0 Rc at I ' ,K Mrs. DeHuszar, Mr. Butler, Mrs. Wagner i ,Z X A ' .4 Mr. Cousins mf , fx 3 3 1? Mr. McGhee 'wsu ,f-" if -. 73, Q I .f . J! Mr. Bagg Mr. Rush Mrs. Zinn 95 f l Xwvadfn X N l X we . 1 ,:s,i,,,, W, I P. ,x , , gf' M me Miss Batson Mr. Scoles Mr. Hardy Mrs. Duffy 96 4 5 f lsllvk. 'Q' 'fri f Mrs Oldendorf Mr Vincent, Mlss Meyers, Mr Caweltl 98 Z N'--Q W , K f,.-....-kw-nm Miss Macintyre wp 'bw in 1' zy Mrs. Doyle N,,..--N 1 "Gian, Dr. Gorman Dr, Tauber S P 1 r fo YOUN ORKI ITH YO 333133 Cricket works with her sixth grade inter-city class. Kathy Kaney enjoying the close relationship with the children at Mary Crane. 102 THIS PAGE IS DEDICATED TO THE NATIONAL COLLEGE OF EDUCATION DEMONSTRATION SCHOOL ,.. .. I in as-wv4M"'41 in Env-if' , qs., W K ,Q , gb il MD 4 ,,jlfi2xw . If '46 Experience Is The Best Teacher . . To teach is to learn twice ef 105 14 mi if 'R I . Lee Adami ludi Androw Carrie Barons Milan. 41? we-we-f Harriet Bernsteln Ginny Boho Ellen Boloker john Bozza Sarah Bromage LT Frede Bushe Elaine Carlino Judith Casey Donald Christie Bonita Claeson V, AM X loan Clarke Nancy Compton Kathy Coffin fx age ew Momca DoBoyne Muchele Dore Sally Durment 'YQ- Hlllary Dyke Tamra Edldln fix. Gail Evans Linda Ferrara Nancy Fioretti , ludy Garrett Sheryl Gemen Marcia Gillman Jeanne Glenner Elyse Gordon MVN Roselyn Gothelf Marty Haas Patricia Hancock - x x mx 5-:fl 'fav' loyce Hattori Cynthia Haynes Judith Hein 'Wife y 7 Sandy Hibbard Ioyce Hope 4' My 7gfj.!7fW,, f WSW X f mf Diane Hurford Susan Huster Seiko Ichimura 4' AN , M Harvey jordan Susan josenko Sharlene Kaneshiro 59952 1 'QA G., Kathy Kaney Ginny Katz Janice Kelly "QE ,KX f riff! Ay 1 t V' 4 i 'R' fnvw' xy Karen Kimball Jayne Kraft Betsey Kraps 359' AQ" A, wr- QS7, N.---17 Barbara Robinson janet Rommel Leona Russo fvwf ,qv-m-Af' Wendy Saltzer Rosamond Sanders wink- '-eff Karyn Sauber Marilyn Schiller Sally Sell I m l l l 1 l l i 1 l Qing, M' "fire ' 1'9" Barbara Sheldon Darlene Ship Katherine Simpson ez,. t f vi in if A .W Wwf' 'Wm if Laura Simpson Bonnie Smith rv l l I Suki Stone Janice Sullivan Margery Vetter li N-.-- Pat Vlahos ludy Weiner Helen Weisbruch if Ron Wellikoff Susan Wilke .,,,,....-1 I 4 leanie Yee graduation GRAD ATIO The GRADUATING CLASS OF 1969. Dr. Maurice B. Mitchelldelivers CommencementAddress. Members of the Sophomore Daisy Chain in line for the graduates. 118 PY -w-nan.. . ' ff' , ' ' ix. V x , Hey Mom, our class got 10'V0 fewer cavities lfvw. ww ,W H I. 119 i v Well, Mom, I'm a Teacher It may be that we should stop putting so much emphasis in our own minds on the monetary value of a college education and put more emphasis on the intangible social and cultural values to be derived from learning. The time may be coming when we will have to start accepting the idea that education is life, not merely a preparation for it. Seymour E. Harris if ,fl , - DEDICATION - What is a Dean - a man with qualities of understanding, empathy, sincerity - a mediator between a student body and conformity. Through guidance and concern, he works to provide the opportunity for change and strength in each class. Authority and instruction are an important part of his job, but the emotion and dedication he offers to the people he represents is what binds the closeness between administration and students. As a class, we realize that we are about to step into a new pathway of life - a future of opportunities that will lead us on our separate ways. However, due to the closeness of the school, we hope to stay together in mind if not in proximity. As members of the graduating class of 1969, we take great pride in dedicating this yearbook to you, Dr. Dean Robert Greising. For it is you whose teaching reflects a sincere devotion to your profession as well as to your students. Fziuva ST aff Marley Haas, Edijrof-in-chief Mr A11 Shkvxard , Fac ully Advisor' Ar-L Liierary Lauren Ch8.i3.3f1 Marly Haas Layolfc Elaine, Carllno Toby .I56J"lllk LynnL.lmP6Ti.S Ann Orgelfinger' Judy Plaui Barbara Pr-oshan Mary Rowan Monica. Wyaii Phojcography' Business Roof Studio Shkdeni Senaie' Su.sar1WiU4e h F- -if-Q. it , . QA -f.,f7 ff -2:41-, ,iiz 4-zgffgvf' f n W N If ,W if f W f a V f , L 1 NX - -QA ,lv 1 J Pu -+3-ffa L -k Si 24 I N 9 4 -f:-ft' Q 123 Adam: Lee 6906 lonqull Terrace Nlles llllnols 60648 Androw ludl 4101 W Chase Llncolnwood llllnols 60646 Babbltt Harriet 600 Florence Ave Evanston llllnols Barons Clara 253 Coronado Drrve Rochester N Y 14617 Bernsteln Harriet 128W Dewey St Fllnt Mlchlgan Berow Mrs Pearl 308 Glendennlng Pl Waukegan Illlnols Bingham Mrs jackre Evanston llllnols Boloker Ellen 3114 Klngs Highway Brooklyn N Y 11234 Bozza john 105 Ledgewood Circle Rochester N Y 14617 Brlll Susan 146 Lakewood Place Hlghland Park lllmols Bromage Sarah 1313 E Elm St Streator Illlnols Busche Frede 2532 N 97th St Wauwatosa Wisconsin Carllno Elayne 941 Escarpment Drxve Lewlston N Y Casey ludy 10305 Brigade Dr Fairfax Vlrglnla 22030 Chrlstre Donald 8225 Mules Rd East Amherst N Y Clrcle Rosanne 834 Leamington Wllmette llllnols Claeson Bonita 1469 Catalpa Ave Chicago Illlnons Clarke loan 1449 Clarke Place South Haven Mlchlgan Coffm Kathy 8 Park Drlve Glenview lllmols 60025 Compton Nancy R R 7645 74th St South Haven Mlchlgan Daniels Joanne 295 Pryor Ave Tonawanda N Y 14151 DoByne Monica 311 N Central Park Chlcago Illlnors Dore Michele 2005 Keeney St Evanston Illlnols Dyke Hlllary 8121 S Albany Chicago llllnols Edldln Tamra 6548 Whipple North Chlcago llllnols Evans Gall 367 Morris Ave Rockville Centre N Feldman Erleen 4 6611 N Navajo Llncolnwood llllnols Fell Susan 448 St lames Place Chicago llllnols Ferrara Linda Rockland Road White Plalns N Y 10604 Florettl Nancy 10 Robln Lane Huntington N Y 11743 Galbreath Michael 132 Coolidge Ave Lrbertyvllle llllnols Garrett ludy 2091 Watt St Schenectady N Y 12304 German Sheryl 7523 No Kenneth Skokie Illlnols 60076 Gilbert Mrs Marjorie 855 Auburn Ct Highland Park lllmols Glllman Marcia 6050 No Bernard St Chicago lllrnols Glenner leanne 429W Briar Place Chicago Illlnols Gordon Elyse 3307 No Wlsconsln St Racine Wlsconsln Gothelf Mrs Roselyn 6301 No Winthrop Chicago lllrnols Gutterman Mrs Ellen 5757N Franasco Chicago Illlnols Haas Martha 4003 Beechtree Clrcle N W Canton Ohio 1 I 1 D I 1 1 .1 , . ' , . . , I 4 . Q 1 I I 1 B I 1 -- , , . . 1 I l . . . - I , . . , G . 1 1 , n v I ' ' , . . . 1 I . 1 . . . 1 I . . . 1 I , . . , . . 1 . . ' ' I ' 1 I . . I l r - D ' , . 606LakeSt. . . - - . . I 1 ' 1 f s n I 1 , 1 , . . , 1 1 , 1 , . . ' , . . l 1 1 . . . , 1 l I 0 . , 1 1 . . E , - I . A . ' 1 1 . .. . ' 1 ' 1 . 1 ' 1 , , .Y. H ' , . . F I , . 1 ' ' 12 Hancock, Patricia Deacon Rd. Burlington, N.J. 08016 Harker, Ann 1701 Indian Rd. Beloit, Wisconsin 53511 Hattori, Joyce 1429 W. Rascher Chicago, Illinois Haynes, Cynthia 7322 Rhodes Ave. Chicago, Illinois Hein, Judy 1645 Forest Dr. Glenview, Illinois Hibbard, Sandra 281 Woodland Ave. Summit, N.J. 07901 Holmes, Harriet 244 Washington St. Glenview, Illinois Hope, Joyce 8741 Hamlin Skokie, Illinois 60076 Horwitz, Mrs. Linda 8624 Skokie Blvd. Skokie, Illinois 60076 Hurford, Diane 1110 Seneca Rd. Wilmette, Illinois 60091 Huster, Susan 1317 Greenleaf Chicago, Illinois 60626 l Ichimura, Seiko Higashinada-ku Kobe, Japan I Jacobs, Mrs. Darlene 6319 N. Lawndale Chicago, Illinois Jaffee, Mrs. Phyllis 8256 E. Prairie Rd. Skokie, Illinois Jordan, Harvey 1207 Morse Ave. Chicago, Illinois Joschko, Susan 5800 W. Greenleaf Chicago, Illinois K Kaneshiro, Sharlene 1522 Elmdale Chicago, Illinois 60626 Kaney, Kathleen 304 Hart Blvd. Harvard, Illinois 60033 Kelly, janice R.R. 1 Muscatine, Iowa 52761 Kimball, Karen 1358 Harvard Rd. Grosse Pointe, Michigan Kraft, Jayne 1033 Greenwood Wilmette, Illinois 60091 Kraps, Elizabeth 4384 Canterbury Rd. No. Olmstead, Ohio Krasny, Gayle 7445 N. Washtenaw Chicago, Illinois L Leach, Julia 107 Lurie Lane Sandusky, Ohio 44870 Levin, Judy 3855 W. Estes Lincolnwood, Illinois Levin, Patti 1344 Sunview Lane Winnetka, Illinois Levy, Shelley 302 Wilshire Dr. Wilmette, Illinois Lifshitz, Mrs. Lois 915 Pine Tree Ln. Winnetka, Illinois 125 Lim, Chin Lian 13 Jalan Tujeh, Ipoh Perak, Malaysia Link, Catherine 130 Smallwood Dr. Buffalo, N.Y. 14226 M Mages, Eleanore 320 Grove St. Glencoe, Illinois 60022 Maier, Elizabeth 1015 Edgewood Dr. Charleston, W. Va. Masi, Elizabeth 155 Connecticut Av. Massapequa, N.Y. McCall, Mrs. Peggy 5530 W. Lawrence Av. Chicago, Illinois McClure, Mrs. Linda 516 5tl1 St. Wilmette, Illinois McCoy, Jacqueline 1500 5th Av. Chicago Hts., Illinois Meidman, Mrs. Ruth 6954 Sheridan Rd. Chicago, Illinois Morier, Sara 1112 Davis St. Evanston, Illinois 60201 Morris, Yvette 6754 Kenneth Av. Lincolnwood, Illinois N Nakatsu, Charlene P.O. BOX 72 Captain Hook, Hawaii Nelson, Elizabeth 10 Hillcrest Cherokee, Iowa 51012 Newyear, William 135 Wisconsin Waukegan, Illinois O Orgelfinger, Ann 33 Concord Ave Metuchen, N.I. 08840 P Palmiotto, Ioseph 20 Palmer Ave. Croton-on-Hudson, N.Y. Paul, Susan 8908 N. Crawford Skokie, Illinois Pither, Penelope 400 E. Randolph Apt. 1110 Chicago, Illinois Proshan, Barbara 1019 Cedar Dr. East New Hyde Park, N.Y. R Robinson, Barbara 550 N. Grove St. East Orange, N.j. Rommel, janet 5113 W. Dakin Chicago, Illinois Rose, Elaine 6226 N. Francisco Chicago, Illinois Russo, Leona 34 Sands St. Port Chester, N.Y. S Saltzer, Wendy Green Hill Apt. WB 214 Philadelphia, Pa. Sanders, Mrs. Rosamond 1557 Dewey Av. Evanston, Illinois Sauber, Karyn 2821 N. Rockton Av. Rockford, Illinois Schiller, Mrs. Marilyn 6644 N. Kimball Lincolnwood, Ill. Segal, Mrs. Edith 911 Dell Rd. Northbrook, Illinois Sell, Sally 2327 Ashland St. Cshkosh, Wisconsin Shaffer, Mrs. Susan 1337 W. Lunt Chicago, Illinois Sheldon, Barbara 78 Ridge Dr. Livingston, NJ. 07039 Simpson, Mrs. Kathryn 7100 N. Sheridan Chicago, Illinois Simpson, Mrs. Laura 504 Fifth St. Wilmette, Illinois Smith, Bonnie 603 Broadway Benton Harbor, Michigan Sneider, Sheryl 4652 W. Washington St. Skokie, Illinois Sotter, Mrs. Mary 1748 Larkdale Rd. Northbrook, Illinois Steinberg, Marlene 7640 N. Bosworth Chicago, Illinois Stock, Mrs. ludith 3028 Grant St. Evanston, Illinois Stone, Leslie 9540 N. Regent Rd. Milwaukee, Wisconsin T Toth, Mrs. Dorothy 2060 Ridge Av. Evanston, Illinois V Varon, Mrs. Leann 126 7056 N. Hamlin Lincolnwood, Illinois Vetter, Margery 43516th AV. S.W. Rochester, Minn. Vlahos, Patricia 4842 Prospect Norridge, Illinois W Washburn, Mrs. Christine 349 Sherman Av. Evanston, Illinois Weiner, Iudy 2027 Partridge Ln. Highland Park, Illinois Weisbruch, Helen 538 Monterey Dr. Benton Harbor, Michigan Wellikoff, Ronald 46 Nance Rd. West Orange, NJ. Wilke, Susan 1407 W. Sunnyside Beach Dr. McHenry, Illinois Y Yee, Ieanie 590 Elm Place Highland Park, Illinois Z Zelson, Mrs. Sharri 1329 W. Lunt Chicago, Illinois Katz, Ginny 201 Cedar Ave. Hewlett, New York 11557 1 l .. . .2 ,..l,J . Q,..- .. I I X' My Q U65O1l W' W Ego fu ! . LL' MIX M 53115, vb OCC? 3122 QCFYQ 15962 W! Sgfpfhfww N we Q95 l XS u f I7 Sf A ' mu? 3355 1555522 E 1ii?X-x9Qf'sM2? EWQWM bklii wig' M, Q, '71 ' fQ' "w if 5 3. wwwqfgiis 11 a , L ' J M www GW PM l rw 'gffygg CM PATRCNS M. DANECCER DQROTHY C. DUFFEE A. FRIEND MR. AND MRS. K. RICHARDIOHNSON ETHEL MaCINTYRE AVIS P. MOORE PHYLLIS NEULIST DOROTHY P. OLDENDORF BEST OE LUCK TC THE SENIORS '70 FRCJM THE IUNIORS '69! THE HUT - I A, I. T. k ts T Annual European Tours ' CH lne lc e ' Sour h. and Round the World Tours ' Rrulsis ' Jeillvs 'ps Your Personal Representative ' esor S ' 0 e S For All Forms of Travel COUSI NS TGURS 84 TRAVEL, INC. Davis 8-8344 -PhOneS- BRoadway 3-2344 2022 Central St. Evanston, Ill. '9 0 2-DAY 47 Q Kodacolor 02 rl' I , CCMPLIMENTS OF QJTON W Processing ?JAN5nAgPA E 7 , C 'I W MR. 84 MRS. ROBERT V. HAAS . If - fl lu g I C ll fill ll' Kodachrome J?R"' Processing COMPLIMENTS OE COMPLIMENTS OE E. ARTHUR STUNARD MR. 84 MRS. MELVILLE KATZ P N I Ip E 1 . H fi 5, I Q 2 H A l 19 fl i 1 H z V X E J 5 1 5 s I 5 I l n V, 4 x 4 l X 4 N. x 1 4 X X. 1 1 I I v Y 4 1 III T I 1 I U E U Q! 'F 5 T '? A I 1 A 1 F W 1 w w i I i N , r 1 N I N V w H ITU' lil llilif IIIQ xo r w U ol ' o '!,u.u.- .mnu Jour , Loans RAKEEAS1 ' "-' Llfgun l'U!llIlIf4!4'I.l , . n ' H vAu.Ac zfollfaw ,..1m,ef..f f A-.A:,1-,am ,M ,J S 'mf r , c y JM." I O " EARS N : 5 ' 1 is ,N H!! 5 wifi'- dr Clll psi XHJHJP H , E 3 - A X 1 I" urhrrn Voip SEIU' ni on ' Uf Ln ff Memorial Planned For RFK 'E QV? X I I xo . A 1 me ll x8XyBK P QKQWQ2 ,, ea Re C .39 R. N595 I PQSPX Q5-'CUPS O :me Enugl i,-f . Yfx Ach v c..iQ'77-IUIH' ,iz-gr, I',lfls ' 4 - A 4 'bib ru M is BA L K ff Umfxfmwi QQYWS Afzmimebmvg Madefnfmv 213.5 CSX " "f'fllE f-'9f?f?f'f1'Z5hLC2fl?9i,ff ?gAL1e , ' 0 U An the xmbff " 5 1 f z QOHnn ' n owczxouarw E-,Y 0 rjet ac Z,iZ',f'i339'SFlZEU F povmi S00 4 om-i.l.'f, .2 - .U ff-...1...- QM .,f.:eq'l?. ,der -pf E . - . 1 .fQjQ.if.fg . NN M, i aw -W... .,--V+-.. . .z u ie 'h.h... I' I lilttvv I I- "" ""' ' ax ' ua., mf. .U -,, V'-0 "'-----"-'-- ---A A oilo 9 ridi Governor F1ndsALllES DF 20 Hour Dall ISCNARGESI rb -. . na X, 9 " .3 " Z. 73' I ,' g. ' -V " 5-, .X O M Ml-Hu! NU " ' " " "' " "7 14- 3? VM.. .. , .gg . . h. 5, .. A 1. K., ... .. , ,.. . W V p,.,.d,m.d . , ., . 5 M 1 . zwhirmj mv., Jr-, . 3 2 if '- W 1 M H.-..,,. .M 3 rw., ..... ...MW qw. .V - V .Q . , A V A ',:r'g'11 V. I V 4 0 5.1 , f " I ' " In A 1 , A , M M 7-4 4 . - Mfr N -. X. , ll' ,Ad .I Q ' val' L ... -.- . f.: Vt.: Scuwn .vin WWW-,',.,m-..h 'J ., ...M Wt' -f-V: zum nw, g,....,m,,,, J "' .. f 1" W '. , 4' W .M 'X-- mf, Mm fm. .VNV ' M N i ......f. K f, ,., -, . L Q ,, . , .K U ... - Wm ,Z , -.MM .N . M. -g. M 'fm 1 W ' .. Vf . 'W 'if' - 'fb TM W' V f .f ' -1 ff V.. vi .ga , A M--4 W ',...V..' . . f,... 4 .' if . uw, :evra nw: fa mx. .,m.,,f. , U 1 , . . , ,V , . , 1-f,5 4v " : 7, . . 4 453" . VW... M... fm M fr.. fm., ' ' Y " , 5. , ".. J. A f f- "fc.-fw f r-w,Z,,,,,, 11-an ummm mmf .Mx L .. qw ,I , JV. iq .3 .V 55 , .V f , ,M ', .4 may mm., 3.-1 mn... W, 4. 'Q NN M-grhlgg, .CZ .f 4 - , 1 f, ' ' , . 5, an Nw.. ...ae ,nm 133' 1, fliiggqgv-3.35 ffl" W-'wmv sy -L, . V I z , vm w.:-N '- '. .,. -. f f 4. x , . V BLACK NNN! M V . V . . , V O O aw., , 'G ff . ,V . 'W '2f?Viff'? 5 " 1' ' 1 ' ' . y -. ' ..w. ff 'ff 1 : 5 H. -A . 4 . ff., Gr, by I A 71. , 2 ...vt , L. 4 Q , ,mn . W , N -- . 4 - .V .. 1 -- 1 Q - Vx... , . ., V . . n 4 1-...M-. . ----- :' ' H aux: . " N' , iff f " .. , , sf. I T .J .. 1 VW V. V. ., WW, . i , , " P" . "'-' "N if A ' '- ' F4 "L" .' 'J . : . I f-M 4 ' ,. 4 1 fm .V ,' 1 ' ' W 11 fi ' " f .,..gl1 ,-71 3' " ,V 'ww Ei V ' ' 4 Q 0 ' Q 4 rw... -' , ,V .511 Q .. " gf. VV, ' ' ,. , , , . . E . fm . 1. ' 'Ia V-if 9255- V- V X IKE--:MM mn :fn 5-x .Q mm mm . 'U' ' . ' , . .uf-.Vf?'-. 57 - . Q U ,P , , I X ,H A .. F : WV N.v.,........V,,. NW..-, fm. f.11W..,mm,1-L mm i , . if 1 gym., 41. .:gg.M,.-'- :W N VN. mv rf... nm Q. 1... Mgammx. am-mf my up f K 'V 'ZA N Z4 ji! ff " -0 Wm.. wh: ' ' ", 1 . Q5 1. W mf 2 ' f 2 A 5,,,,,,X " ' - V 1 ,A M Q .n rw. bs.. V . A f gg C.s1,1r-omm.. .. M . . A M, .5 W , ,wx -1,3 iw- - ...fn . -V...xVV:-, ..mz-,,.1..Lz ,.. we N f..-ww., - f . 3 ww N me Nu g A Xixxstxgxtsqin-fzf.. '. vf- .rfvasw K -V 2 V... N ffww- Www.. m nw . Y. 5- , Zz: ' 1 Yudb N, ff I 4 A U 1 U I I. f, .. A V . . Y' F.. ,...1., ..f .. .. , V ...... E 1 I: It gl 2 my Xxx W ,Im my ,M , ,gr , , , A I L A '- .mf ,,, mum. .. .MM .U 12... 'Q , A ,,, x LM f"HC:UxO-:mf-ma za mf. mmm, N. Q i' A J' . J L . ' .. fff: f W xmmon by umm -- .' 'NM' """, "" " 3 tif W .7 ' W ...V f..V..,f.s mm V . :sm ' 4 aw-W V -. V - -. .. .R A-'L .N 423 fl mm W .sm A Mmm. N01 V mf Y 1 - -, I'-k ,W W , - hIxi.,,,. M Umm My AN' 17. NY W ' 3 lf Sw 319. wwvfew .rw -pwlnmw-1ru:f.am 0 n e 3 u e 'l ' 1 u I' Q V- -V - ' ' 'V 5 . 5' 0 GFX ' v w Q2 gr-U' sm.. is um 1 ' 1 e . PJ . S, W ,, fx me V .M y- V -wfw 3.-'1. V, . , ,M , K -3 R00bP.X -wwf. .f...x.f-. wk. wfr - L 4 172111618 zgd hy Hg V 1 215' LY' x:.2ffL,m'.W 'V' 1-.-.sm m- r. 1 if s-.Va N-V... N., mm. .....,.. ze, . ..,.. ... 1... V. 2 u V Vw. V. . ..,. 5 IM.-V. xx... uVV..vp-.Qu f...f-V.-4 N- ,sl m.a.Am M.. f ' ' ' f L ' -ff IQ: ff' ,.,.,,- fufmm me -'N f'f""f "W" U" 'H-f1-' fv .mV.y...,,.q.....,,,,...1 K -- NV I ft-VV -W- . .. ...V....... ...J A f-A hae -V 'Q . V WV. vw... 1 .......... 'W '-"W"' 'A"'1" in M -ff -W M1 M 'vw V 13Q'V 'FV A W" 1' ' ' ' -""f'-"fm" ' UU 11018 h .5 -L. - ' 4 Q.-4 .,...-mf. .Lv . -P-4' .f N f .- 1, - rw ' " N H I' ' ' ' 1 , , ,N Q Q r.- .,. ,g m,,,, MV, x .. ,, in 4 im K rwm d img. W Y... .ww N. M.--. .V . 'A -.s ' - f J M", f . in V . Q Q H x 0 ...ZLL Am W: : in . VW. mm V. .L .J 'mm mm W W www ? xi , ,. .., ...v . L., .fb .Um ,,,,,k, " E' V ff 'pq S -mfr' ,JJ if f" 'fu : . :bf f V ' f 5 TM z-www -afpa-N y""f,Z':' W' """' 1. N. U.. ...Mm .1....f.9u ' UUYYN . ' l"f'l,WMe -' N, . ,.., . ..,. V: .,.. 7. ....... Wmmm UWM, J dm! My M 3 A L. I 5 X M : ...W ,wg V , f ., W nf? N- .Q X Y . :fc :.' W .,. W. M... . ,,.. 1. .M .X -I fig... ML,-'ML mfjiwfjj 3 mmtjay ,, ' . . f..'IIfl.l Af." .. . . . . , m,f.r.'.:---.4 . V. n.. Y.. H ,, . .X . . w: "t: gr .mm me ww 1.1 M.. ww-'-4 rw N. M jf mwuwmn, , I. A - ' - ' -' -- - V-V W, . LN. . . ...M ,M ..N.. .Vu rr..-.Lmfa ing' L: n.. X g . wi U. an-1 ww, nu xy. .,... Q ..4-mf.-,.,1. W.. If-4 - 1 1' .1'i,.4,. ,...,,.,,,g .., . . . U ei wl,l'.M 5 S ,mfg V-X14 it .fl 2 , 55, .... Q, .,-...,,...... ' ,. 1, t M .,, x ..,.- .. V., V-v X' 2 , ., .. -..., NNN W ...W ww 1 M ...V ... ff.. M.. . . W'-' 'W' -W WG 4 N"--" ' 4 .2 -V V4 -KV.. qu , M .fn nw :mn mx Nm .. Q V., 1 rm. V , , ,. l W mu-N -ff.. my uf. .f4.-Am... ,, . .M,,,, ,H ' . - Irfan. mn xfhfwf-...Q m .. wf ff"4""" " 'W' t Z M V..,... M. . up ,,.,, Q Y I 'H MM We NM' 2 1 1... .ff swf of 1. mm mm. ., W Wu wwf my funn w...i1vu 1..,m..1...1 '- S a e a 8 3 a n q I n 0 4 b I witgttlw fx... .M um. .4 MW 4:12-f-nuaw HI SX 2,81 1 jj : 5 11?v 4 ' -5 P "' rr-Ta-wrfv -,Q-Y-,vm mrw IG L' gt -,,..:,.., Am ' y q awww UM Wm ,lv ,MM new ,arf-p.,m,q,a:..,,g1, aww- ra --.1 -. -.H ,. - A y- -I 1 yu WV. V .. . f.,,.,V .kg .V " V , W ,V mums' .mama-f wmxrnwm 1 x I . ' ' ' A ' ' , , . Q , . . ,. 1 X' .. W..- ..,..-H -vw .wma Minimum: nd A mm 'i D' 1, R' L , M 5, 7- - . 4, V. .1 ,. ... . V... . ,L .4 vi vu. mp. TEN'-4f'w by u ww ru A X, . .' , . wx . my rum! wwf 1. m- we-4-my-Vw-vs .1-VJ X , --Aw . W.. , N . Q .7 . '. .I 'f M w 5 " " 2' "1 Zi ff- 1 wma wma. umm mmf :":"y-WI? . , ,Ham nm- was wg Nom Noyw . . ' . ' V 'AZT ' - . '19 1"-121 W" V-.awww . :nm fm N, ', ,- ' . ' -w M.. f . .. , ' 'A 2 'N M 7 f . X ,gi ,g 7, " " '. 3. . .. 1 L P '- Awww u,f,fff,,,. ,.,m'BLlt'h of bflllffflihls aff! Af.. . '-'j' nn- ,V -' V W H rg- , -... .... .f......q. .....4..........,..:...L......4,L..L....4.Li.f2. .., ,.,,,,,. mm, ,, lmwmq-.......1M 1, ,1 . ., A ,,.,w,,,. , 4 " ' ' f . v'xrn,u.m.nu nm-.H-me N Yr nf- 'rvww um,-w aff' W x""J 1 N.. 1,-.N Q.. ..,... 7 3 .. . ...W .. . - X ll I My ' --W......,,.,r.".:t12.z:::':.:r.z:":.".i' - ' ' . . .. - V. "" "M " AfK"""' if: 'Nr' ' ' V., '-X NW' 4 - V Khin-1 -0 KH . v, ' vi' "4'5"'-49 s-rev-1 1- I 6 ' V ,,,,'f,',7',7g"g,,'1"'N' ' ' . K. ,umhs 4m 2- L' f ..... P-f x df.. J: .2 ln 3. " 0 "" 'ff ,, H' It ' . 34 5 - V N Awww. aww. .N . . . K" K' - ""yw nmnzma. .M .. wr Q ' ' ' 4" ' , rv. ww --.M y, , www QM-1. nf' gn..-,,,kH ' P ' WH H' H I Set 5 atlent as IS ear """"' 'M' ,Q ,. , - V A 0 W V N Becoming a Boilg1fVrf1a1ifg'Again , ,,,. X 14,, ,K llil H x, Qinx H 'XM f W- by Negro sfud5iif8.unnikisxuunnN Cbfzfl Wzley znto Ghost College INDIANA PAPER JCausc TENS UN GNUWS IN BERLIN 1 rn nvun 1 . N uw' nm'- ,K 4, .--.-nr V---V V-. .. . .. 571-unify rvwnsn-0 --WM" s-. ' - 'Mx -f - 'V V . . , , Kp , nf R-.N .U n x , . -V1.,..:b..,...+.. rf . f fl? J. . .. IZ. Q Q ..,.-. .M .. -N. , .. if f :HL ...M .wwf M. m 43 . . vhs .M .. ..- V. uf 'gs' nh-. .. V, ar-x14v0:-nv-F1 F-nw rg. la WM - A f 5, , , ., .4-wunnllvf' W .QA A . , . """5"'m"'.."?i2ww.V..u.wwmumw' 41 ' 3' A Q '


Suggestions in the National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) collection:

National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1966 Edition, Page 1

1966

National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1967 Edition, Page 1

1967

National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1970 Edition, Page 1

1970

National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

National Louis University - National Yearbook (Chicago, IL) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 1

1972

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.