Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR)

 - Class of 1940

Page 1 of 70

 

Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection, 1940 Edition, Cover
CoverPage 6, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collectionPage 7, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collectionPage 11, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collectionPage 15, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collectionPage 9, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collectionPage 13, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collectionPage 17, 1940 Edition, Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 70 of the 1940 volume:

HE POI TER SIUDENT BQDY UNION HH H Sl HOUL Vlwrtle lomt Oregon MAY l940 Vlqr luv! ll 7 Xdxlwr U1 1111 I I I Pllhlishccl By The of T y w w 1 I A A X U, x ' . Y , Y- lfii 1 -U XX! DEDIL TIO v K , x JU K I lx lm knms ru lk pl' uk x 53M 'illk W x ilu Il N Iv MRS, CQHIH I RR I1 KTITS, w.u1m'r'i.1l IISITLIL' Im W1 N' I1'1u11Lilm.'ss hm lwurm shown IIUIXWLIQIJ hc' m'Xm'HUIXl 5L1l ix wt LM' ' ' lk-.lgm-. dl 'I' win ul thy smiur play. .mimi .Ill .xgtivilim in whigh sluc lux cub' JLiYl3u'Li wr' EW.X!AI1LID.1I - 1. mm urn-rm' .IH "QL Vm, -.xp ilu .m:1L1.1l NIJII Q1 VNU. do H.-Vlw LiL'd1n'.1IL'lh.' fICx.'I1Il7 Ckillikill ul Lim- PM ur, Nlvrtle Point Union High School Mr. l-eland Mr. C. l-. Nlr. T. P. Mr. George Miss Ruth Mrs. Cheste Mrs. Edgar Mr. Edgar FACULTY M Qing' P. l.inn Church Haberly L. Hall Jaynes r E. Otis Rickard Rickard Mr. Harold S. Schaad Miss Margaret Stevenson Miss Mary Margaret Vsfoodward Q 2 I ,,, First Row- RICKARD, JAYNES, STEVENSON, OTIS Second Row LINN, HALL, RICKARD, CHURCH, VJillamette University. A.B University of Oregon, A.M Willamette University. A. B. University of Southern Cal. College of Emporia. B.A. University of Oregon. B.S. University of Oregon, B. S Oregon State College, B.S. University of Oregon, AB. Oregon State College. B.S. Oregon State College. B.S. Oregon State College. B.S. Oregon State College. B.S. A.M. SCHAAD, HABERLY Principal Social Science Music English U Forensics Science and Physical Education Commerce English Commerce and Physical Education Smith-Hughes Agriculture Smith-Hughes Home Making Home Making Apprentice Teacher N ME ORIAM I fcuuu I IL Xlu f 1 1 L zz' -f T H ...LL SL! VubruArv I, 11924 . .'uh 5, lW4U CLASSES E IORS UI3I'fIf1IiRS IIrI'SIIII'nI 'nd CILIIIMTISUII X III I rIs1dI Il I I1xII1s I5IIIon1 SIIrIIIrx I Imnor I du Irds RIprIsInIII1xI A11 XX Ilson Mrqmnl ll Irms Buns Zum Xdxmr r III Lf 7'7I77Ll Jr IIIUL ll 9 IJ lu C 1 C IIIUI md Gold In 1II1osI IOO 1ImbIrs ll I I I muw wo ' I 1 I ms Iwrgwt Iur Inroll IH INS Sk wo I xxIrI Sum In usm IIIIIIIIIOII buI suIIIId I IU pullmq II soplmomoru I ough IhI 1IIr I u' In xx IIhouqm In XXIII unsuIIIss u III oIImIr uuxllus II1roI1-'IIQIII I I I x n II m In Iss XL III? Ion I I XXIII 1 Q I I rIprIsInII m II Sports Inld ,IMI SHIIIII n rIuIr ox rnx sur Ilnd C ullurteon I rnu Dmunport md XX mr rm Ixmghr I In an I Im nm gum vu 1 on In is mmwu ax ruxsur md X fx u uIrIson XXLTL on IIJ Iskubxl squxd md In 5rIuIr XX ll'fLI'l mqhl Ind Itnd Cullnrlson xuu on In Irlck s I I I I II tuxr Im nm' nu I 1 cll XIIIIIUI uw UL glu dub mImIurs umm 'hxllxs Illom ox rux sur IIN IBTUIIIIII' L1IorqI ILIIIIX md umrxn Sunurlm BIIIX Drulxmr npr-IsInIId us III Iormsus I1 XISOFI xms 5k III x Il Inu tx 19 Iln most oulitumdlng, Iushmm glrl UL IIIXI ulr IQ Qopwmons our numbIrs XXIII IIrI1iId nu In Ind vumd m IxpIrxImI I 1mI11III In IrIQhrnIn md xxIrI Igwm suIIIssIuI IH pu Inq IIII opposmg Imm Ihrougu IIII xxlt r H1 IIII tug ol xmr XXI rm 1 ury IIosI mum Imx 1rd Qutmq In IIIILYLIISS rn llrx Iup XXI. Qol Ilrst In Mundi U. mIIrII1SS spa mg ullnnq Iowust gxrs mIIrIl1ss bis LIDIII xolluln spI4.Qb1II IH suond 111 mur Ilxss IIIINII md Ihn honor roll IIII soplmomou bow on IIII IooIb1II squld Inu 1 1rIIIII In Bulur rXlIrId C uIbIrIson I rmI Dumporl ISIII IQIIIILIS md XX 1rrIn Kmght On IIuI b1skIIb1II squld Nun ,In B1rIIIII Bm Brunr oy rIusI-I. XIIr d Cullnrtson mc Bud huh On IIII Irnk squwd XXLFL Pun BrIuIr Altnd CuIbIrIson Irnu Dlunport XX 1rrIn Ixmghr md Bud Ixhul Bud IIosIImuIr xx 18 IIIIIIIII IT1lI'1lgLl' TL C1 glr 5 XXLH numb rI is Ixulm Q1-IorgI I uthx md I orII R'll1CIILI'l'I'1l'1 rIprIsInIId ue In 1nIIrII1SS Iormsus md In wnn 'nd IIN smgus In Q KL I 1 umtmued . . I . rXII ' I ' I 3 '." '1 .... 3 ' ' ' I' ..., XI . 'If P. Ib' Iy IXI Q 'I' 'I' O CIIIAI Il I K III ' cb ' 'I". ml f 1' I ITM' I5 II D XX' IQ R Iflncs CI U I. D R S HISTORYOFCQIIASSOV1040 XX'I I I r I' II ' ' I' . Im' Ivugir 1 ' I of Ihc schn I Icrm in the IAII of HUG. our 'IIss v.: thu I " Io' ' l'f:'I I. XXI' "" I' .'III ' , 5 ""uI' ' K II' hr ' wI ' in III' I 5, If 'ar. .HX KI " " ' 3 " '.',I I' I ' ' I ' 4 " I, Im' yur, wc vo II ' I I' ,"II' 5, ' I'sI. XX" " ' IIs v'II ' 'd ' II ' I f"'.I'I. '.I'n' B",RjI5"",A" If 'I ,Z 7 ,I -'If ' ' I I" ' I III' fo IIIII sq Id "Il D Il 'I IS I Ibm Ry' I5 ' ' I III' 'd Cf II' S cb," III' I .I PJ' I ". 'I ' K 'K I AA' f 'J I ' I '11 lac. 'Ish' girls wcrc also v'ry I 'Iivc. I ' I" I V QI, 'mb'rs of II I' Urls' I' I' " CII. 'I'I'K1"' ' "'I K' B' 4.RjB":'.I3' j, ", I' K' . KI I I' I ' A I ' I' ' ' ' ' J A ' ' IX I XVI' cd In' Ic I I' 'III' I " I K,I' ' ' XX"' 'I ' 3 'Ik' . ' K 'z If' IfIvII ,' III.f "II ,I di' I ' '- ' I ', I ' . N ' ' A I I' I PIII Pm. ' . B' "'I 'I I ', ' ".R'I'n"."',I"I' I 'I I I R '. 'I' I' I SENIOR J ?'lP MAXINE CANT BEIINPCE GILLESPIE MABEL GRIFFEY GENAVE HAYES ARTHUR HILLABCLD XVRGIL HCSCIOIJER DELBERT KING NVARREN KNIGHT FERN L::FLAMME GEORGE LUTHY IVAN MAST VIRGINIA MCNAIR ARDELLA MICHEL PATSY OYLEAR LOREE RANDLEMAN BEN REED ELOYCE REED EVERETT RHLJLE PHILLIP BARTLETT PHYLLIS BELLONI FREDERICA BROWN bE'XI BREUER MARJORY COOLLY ROY BREVNSTLR DONI CHRISTIA ALFRED CULBERTSON ERNEST DAVLNPORT BETTY DAVIS TTY DRULINER BILL DANIEI S ELVEN DAVIS ELEANOR EDWARDS DOW EVANS B LLIE EVELAND STANLEY FELSHER JULIENE FREEMAN SENIORS aww 'Z' SENIORS .Sis -BQ-E DULK ROESISON WCNALD RCIUND A N I ' KATHRYN SUVERLIN IW TE THONAPKON PYTON X I AIQT 'XI TTY VAN ORDEN E J WALKER ARENCE WEEKLY A'A WILSON E3THER MVOLFF JERIE WYRICK BORIS ZINN hom s of those who havent pldures BILL MCCRACKEN QUY RALPH CALVIN RUTTENCLJTTER SENIORS L nn ut utrt s II t t s 1 I xxt . 1 1 s I 1 31 1 sun II in 1IIt IIIILIIITSS thltt 1114 xxtrt sttw in tu inttrt tss SUCK 1111' ton Ist t 11or vo s 1 I Toot U JI Birt tt rtutr ox rtxx sttr rtt 1 utr stun at tu su 1 11111 s 1' 111 xpo 111 1 Dtlhtrt Ixinq 1nd XX 1'ftn 1110 II ost on t 1 t t t t t XLYCII I1 1 lot Srtxxsttr I 111111101 111 s on tht tru SCILII 11 trt Ilrtd Culht ti r xtnport S1 nltx I s utr xtrttt hu 1 111 xot 051501 I II ost itwtr xx 1s 11 1 ttit niliiavtr out tht nmt numItr is rt III 1 t t 1 t 1 1 uniors on 1 -1 11111111 s11II xx I itr o II X lrrtn Iinisght Iwrn I II 1 s 1 ur I iri tx 1 1 11 in C 11 trt t in I 1 r 1 tu itpitst I 1 tu Ins ts I brtx tfonw 1 1s 1 tr Phil Pnrtlttt 1 t 1 1 hlllt I1rmtr I 1 X p tstnt d mi gunior pl1 SIKICICIYII t 1 t dtd hxllis tlloni ox rum tr rt 1 1 ttf son V111 11111 wrt t tx Duis S1111 t s t 1torI uthx Ix11l1ry n Sumtr in 1nd X11 XX 1 So. nu IS stnlofs 1 us 111 Qrlt 111 M 1It1ough ut didnt um tht 1n1trtl1ss tup ut hixt msxtm tx ttutistvi 1 gt I tt II U t 0 X C C O L t I NIS XX lb III' S tlslllt DHS tttnt Xrt1ur 1 'mod xms stu tnt with prtsitui t1n tx tlsh r trtmurtr ind Ixotk Rohistan 111 II If 1 flu Sqllil ITM U KC 111 rtutr rt u Itrtson r11 D11 n tu 'ITYCII Ixnisght Ixtrttt I1 1It otk ouiwn ind Boris Yinn I t nts on '11 1 b1II 1 IC 1 1 n rtuti ox Srtxxettr I Irt I1 Itrtwn rn I Wuuipo t 1 Init 5 1 nrt ing uqtnt uktn XX Irrtn night Html! Ill t XXIII! mis inn IS IIIIHIQLI' Iht onts on tht hmktt 1 1 IC utr tn rtutr ox rtxxsttr Ilrtd uII ISO1 rnit Dutnport TH x rtttRh11t 311111111 st1 mtmhtrs xxtrt 1 ison trn 1 I11111 Un Iis tlloni XX1 rtn Ixniqht X 1I11I Cmr ty iturqt I 1111, in tx I sur r mr 1 wo d ta p11xxQ tr s 1 r tu 1 t mdltn 111 ind 1rg1n11 X tN11r xrt 1 1 Q stniois 1 I 1 :tarot LI 11n tx It sitr Io tt Rmdltn in Arthur H1lI1boId Isthtr XX uIII Ardtlli Xlithtl Ixithrxn Sumtrlin Pitiy Oxlur n 1 limmt XIIIUL Ciriffty XI1 XX ilson Xltr d Culltrtson XX 1rrtn Ixniqht 1nd P11xIIisPat ont lht C A C mtinhtrs xxtrt Isthtr XXQIII Phyllis Btlloni AI1 XX1Ison XI1htI C1r1IItx Iortt R1ndItm1n trn 1 I1m111t ttty Drulintr 1nd Btttx in rI n Iht qltt tlub intnihtrs xxtrt Don uns 1.111 Drulintr Ardtlll Xlithtl Illtsx Oyltll' IOFLL RJI1dltm111 Ilmtt Rttd KIIIIFXH Sumtrlin I5 n Rttd Stmlu, Itlshtr I J XV1Iktr Btrnitt Ciilltspit XX trrtn Ixnivht Iosttr Ihonipson Xubrtx Strong 1n Ixtrttt XIIUIL Art I-I1 1bold XX lrrtn niqht 1nd lout R1ndItm111 rtprtstnttd tm III Iortnsits LI I195 ldxis r5 hut hun ISS irkt IV lrx 1n'1 X S C C Clirlit IXI1' RoI1ndStIua1d Ind I' I I3 Hihtrly in thit ordtr CI1ssprt51tItn1sI11xt I3 n Btn Brtutr Atuhrty Strong 1nd Xltrtd C ulhtrt Sm U10 MUS Qur mmm 13115 tt IS -X Nltirdtr I-11's Bttn Arrmqtd xx 11h tht Iolloxxinq mst Citorsgt Iutnx Pztttt XIX1rntr AI1 XACIISOII I ntstD1xtnport Ktthryn Sumtrlin Phxllis Btlloni Rox Brtxxst-.r Stlnlty Itlshtr Ind Bttty Dixie 7 Otttittndinq sot11I txtnts of our stntor I,t.1r xx trt t1t Junior Stnior hmqutt md d1ntt on April I 1 Stnior tonltrtntt it IVI1rshI1tId on -Xpril IO Stnior Skip Day on April IO B1tt1I111rt1tt on XIay IZ md Co'nnItnttnItnt on M13 I6 III I S 'I' O R Y O I5 CQ I. A S S O I3 I 0 -I O t-nuttin 11IrI XVI I 'I 'I I liuniory wc won thc i1tIr'l.1.'S '1111 XVI 'Irv Iirst in intcrclass Imslwthall. track. j.'1IIl' iig ct :1t1Ist. girl." h11slxItIaII. Vt1IIcyI1II. ticd with thc Iv." ic ' .I A I dI 1 I1 I 'I nd ' I I I I 'I1 .-,' fl I1Ixi C, I 1I.' . 'I'I1I xjui' I yy 1:1 thI ' hall sluad wcru I 1iI 1 I' 1. Bcn B I I , R I' I5 I I . All II Cf1II I11.' . Rt 'It R hiw 11. Pull Dt Iiri I: D1 'It ft. Ilwrstt RI II. I I " K. 1 '1.1I IC 'bl 1 'I'I1 1hI ImsI.I1IIAII squad wIrI I5In I5rIuIr, Il I Rh II, I ' I I I . IITIII' D1 'I r. 1111d the :cf I 1 'It 5 1d 'I 'I A ' I 1 Irts n. Ii nic Da'I ' .111 I:'I.'I'. II'II R. II1 d I"'It R I" 1. 17mdII."I .I '1i1lII" 1 bm AI: I I II 'tI I i CIA.Cf. 111I 1hI glcI 'luI1 'III c ' I hI1 ' 1IJ1'i 'tI:tI Ilgtl I XV lu, X'1 I ik . 'I .1 Ila111111I. Patfy CI'II1 . XI11bIl C' iI'I'I,'. Ala XVilst n. BI1 I' V1 JrdI1. In IQ RAndII:1'11n 1 d Xr hu IIiII1I1 Id 'I 'I.'In1Id us i1 I' rI 'I ','. Xu S. 5 V13 I5.I3.A1 If'JS' t1rI1 I 1 I V11 1 111 I 31 I ID'gI"f. X'tI.1Iso Q 1' K' ' 152 "ti i I' gt". 'IIhI c 11551 'nlu I I3 I' PQI i. R I' I5 I "tI. All' Id'f1I'II.1: . IZ.1'I D1 'I 1 . ISI1 I' I1 1 I cy I:II.'hIr, CII f.,C I. '1 ' 1 II' . 1 1 1 "I. '11 Nt '1 ' 5I ul' 'ill x 1 I 113. Ihis "JI',1 I 'I ' ' " I ' I ' ' . 'I 1 'I wt. 'I 1I 11'1i 'i1itIs. XVI Q1 I-417' III IC in '.'oIIcI.'ImII. yIIlink 'ont Ist. 11nd s,I"vnd in Itaslwthall and cis tuznptvranuous sptI11lxing. S111nItIv Fclshcr won thc i,11grqI11:s ping pong contest. Phil Bartlctt w11s pzcsi' dsx I' thc I3.II.A. Phyllis I7J'II ni V115 p1'IsidIn1 I thI CI.1IX.C1. I'nIt y D1 C" I." I.I1k I 1 'II . .I I H'lI1I I 5 dI I" Y'-I',l1S1I"'I:'.'t', I: 1 I I 'I was scrgq tf1 -1 ms. Il Q 1 1 'lx ' .I ' 'I dII BI I3 I I . All' Id Ci II I 5 . E fc 1 'Q p rt. XV1 I I it 1 I R L I, R ' R I" , 1 I .I . V IIII tx .I I fmt 1 S1111 I Vcrc Duc I5 I R V' I I '. I. XI' Id Cf II' 1 .IQ iI Lt 1'. Pill D1 'II'. DIIII IC' R. I2 XI I XIQCII1 I I , '1 I K ' . I2 'I I RI II, " I5 Z' 1 1x I . 'K I I' I 1. I b1II fsft11I 'IcI5I I7JII.R,'I3I"I.A'I Ci 1c:':.IQ AI 1 dIi'C' II.. 1I '1II' I '1' 'I I: AI1 XVI' . III I-. If 1 Inc. .I jl III '. 71: I ' 't . 1'I1 I ' C'It Q .I I '. S11 III' IIIIIJI I , A tl IIiII1I I . R I.' PII '.tI. Patfy Oylu. Iisthcr XV III. I1v:'ItI R1' I 11 .1 XI' ' '1 III' 1f The NIA' II I.cn" 1aII"I i 'J vIrI: CDI. DI I. tI1y.S 1 III' :II I I. I3tIr I.1I71 I. 1 1 Il .N '. 1I 1 " ' . 1 A Q 'I 6 . '1 I ' ik . 1 ' A' '. III '. III I.1I31 :BI ' ' I I' V1 O1u . H Ik I I. I2'1f.BI j ' I' :I I I 1 ', I "' IA '1' .', I1 ' I lb , I 1' ' VI . 1 'A' C , D r 1 'fc' II M':1Ci1'I 'I1 V' If .,1'Ir.'1 f. I. Da I. 1' . 1 1' IXII. II IQRS X 'II I II I I S XI x I AIX IMI N IU I XI IM NII aI U I I XX XXI I I II I I uxll I v X I LIXILQ I XXI I' UII UXXIX L I IN S, I Dml II I u 'nmxn Io I I VI l H UW N L UL I I I X X II xNI Ik L I us I I IS Im wxx I I I1 X III I 111 UI I I'XxII I NR I 1 I I 1 I I x ,N I r mmm I sm S p I I I 1 I U VI L XI. X18 -, L UH XXIIIHIUII L k XL 1 FL I IU I I I J L U I I I I I- II 5 II1'w1IIq11I . IM II1'wxx'm X'I.q IIIA Ium II-:rv XX'..Iw1 5II1xx,11'x , III.1mIm.'IXIII-Iwzm SI'I'gQU.lIII .11 .MII Kmw1'gv I'UI'I'I'SI I'-ww-m.1mm Iiwnmxg I'v1IIi11gx X' XI Q K I II 'I I I' " . , 1' IIMIQI' . .L III X.'x'.lI', .IN .Inu rx, xx ' In '- I.I I .1 IIIUYQ' 1 .Q-NLII XXLII' Ilmu x'X'x'I' I -II ru. UL ' lux IwI.1x'. 'lI:.I-A1113 IHJIIIN. III11-.I-I' IW ur IuIx'1m11 XII' IIAII, xx'..x-IL1:AIX1ggwI smquxs nl IIN V.-.II IIIII .1 1:11 !TI.III.I1QC"N 'mII1:III'II 'xxgpl I 'I .Iuum xx, Um Xprxl Il x-up I-:III-r'l.1ImII IIN SUIIIUIN .II IIN .1rmu.1I Iu.11 11' Suziwr Inu qu! .mi M 'md .m 'thu' Im. .wp".IIx' III III.1I IIII- I-nliru SIllLI'III IwIIv wax IIIYIIUCI In IIN II.1:1I: .1IlI'I' w.1'IIx 'IIN .Iu.mur :Ins XXXIS xx'uII rpg rw' -I In .III .uI1vII1uQ. III " p.Irl1c1p.xlIug III lowlImII, 'L IXIIIHJII. . . IHICIN "rw Ifrxmk Irgg. I5 ISI' ' . III IX uIp'n. III '.xrI IDIlII'.lI1..I'I"X' X',1I I-1 Iimn 'III IM uk' -II. XI.c Sul Imin. In II.1fkI IIQIIIWII. Ilugn- I'wurz1.Im. IBIII IIuI'IQ KI- 'Qu I'hr'1"sI, u'LI1 .XmIq: Im, I , . I HIM XX'.x'1'r. .II Im OIm..m. ClI1II'wrII CII As: .Xlvir I2.1r'I, Inwis SHiv.1.I,vlI'rzNm x'cr'u: I'r.mIx 'I IIHU. 5 I , I IDI: I ' ' ,IJ I7.XL1IS'Il, IIwxx'.1rII Ilumpm. .Ig " XXI.lII'xx". Ku 'I Iim mk' , XIJQ ful Iuin, II Ixus' In III-Imlu Ar' II ward IIUI-I-IIIJI1. IQII or Olmian, Carol IIIox"r. XIAr5.1rI'r lvis XXX' Im " I1a'.'lI'IX' AIX: yn lcd the rwt ol' IIII-gI.1ssI-I In IIN numIv'r on nbc Iwm r III. XXX' Imv' high I pw " ' , IIN InI'r'I.1sQ cup Again IIIIS far. Next year we Shah bE SLHIOIS and we are gomg to make the most Of Our last year KENNETH ANDERSON VIRGINIA BECKETT CALEB BELL BONNIE BILLINGS KENNETH BONNIKSEN JIMMY BOOP-IER SAMMY BOOHER EVELYN BROOKS DON BROWN EUGENE BURNAM CLIFFORD CHASE BARBARA CULBERTSON EUGENE DANIELS MARGARET DAVIS BLANCHE DETLEFSEN PFIYLLIS DOWNS CLEO DUNCAN ALVIN EARL GEORGE FORREST CIASS OF 1941 JOE FORREST DORIS FRY DENVER GREER ELEANOR GURNEY HOWARD HOFFMAN CHARLES HOLMES CAROL HOOVER BILL HUFF AILEEN JAMES RUBY JOHNSON VELENE KELLER VIRGINIA LAKE GEORGE MCDONALD ROBERT MCLARRIN LEONARD MEDLOCK MARIE MICHEL WINIFRED NEWBURY ELINOR OHMAN JOHN OHMAN LEO PAULSEN VIRGINIA PEARSON ZANE REMA JOYCE SCHROEDER LEWIS SPIVA VELENE STEVENS WALLACE STINSON BETTY STONE ALTA STULL LORNA SUMMERS MAC SUTPHIN BILL TENNANT FRANK TRIGG LOUISE TRIPP MARGARET WOLGAMOT I JERRY WALKER DOUGLAS WARNER DOROTHY WATSON FLORENCE WHITT JU IORS SOPHOMORES X L x K L L L XIX I N L XISLI IS UL I LIIII L L L I L L , K , X X 1. SL IIL LLL! XL Q I LL I' LL LL I 3 L XL IJ N1 X S 'XII I L 1 It I ISL 1 L I I LHS L UL I L LLU XLII' I M111 1 LLIII LLX L IIILC S KH 1 U S IOS Lk LL N07 LH WUT YIILI Ulllfl L L ms L L 1 vurl HMI 11sILL LX JI 1 WL NIH H L L XIIX I Lf L LL L VK I L 'I L LTV TTL KK 1s111X1 xx 10 L sluLIL UI I IL'I'Il5 I31'L's1LI.'11l . . , . I'vX SI 'x'1'11'1 X'11.- I,1'.' 11I1'11L I x'I1'LIIs1-11 SL'.'1'.'l.11'x . . , XI'1'1I1' S.11'gL'11I Il'11z"x'11L.1l1x.' . . . . I'1I'1'1 I,1'.'I SL'1'g.'.1111 .11 .X1'111x . . I'LIw.11'LI IJ1'L111IL LII.15s X I ' .,.. NI: IQLIg.11' ILIQIL. 'I 011' iizwl 31111 11IL'.1x111'1' 111 1I:.' x'1'.11' XX'.1N I11111.11..1g iI1L' 11'1'sI1111L'11 .IIII lI1L'11 1L'1'I111g 1IL'111 IL: 1".1111 ' .Igw 1'.1s .1I1Ix' 1'.'111"sL'111L-LI I11 1IL'I1.11' I11' 'V11114 I3L11g'ss .111LI INIL' OI '11, .1 I III lI1L- s11"'I 1 Lau I11' I 1'I.'L7I '11 .111I I7.1llX' I31'11I1r11-11 I5.":11"I'111'g,L'ss 1' 1-11 'I .1 1IL'I .1l1' I1'LIL'1'. 'I'I1L' N1 11I1w111L1ru Imwx 11111 lor IU 11I1.1II .111LI I1.1sILulI1.1II v'1'L' L11'111'gL' S.1rgL'11l. I1LIxx'.11'LI I51'1wILx. ,I1111 I3L11IL1 XYL'11LIL'II II.1II. NL'.I LX '11'1'. IL.: S1.'x'.'11s. I.x'IL' UIL11. Il1I " I'1'L'I, ifI1.11'IL's NYI111. .XII1'1'LI IQIIIAIJII I:1'.111L1s f'.1111 111. IUL'.11 UI 'r11..111, .XIII L1L"11' IL'111 IIIQS, L1L'11'gL' S.1r,'1l I1L'L.1111L' .1 1111'111I1L'1' ul' 1111- I.LIILI 111' CIIL1I1. XXX' g.1111' 11111 N" 11LI 111 lI1L' 1:111'1'L'I.1ss rIx'.I1'x' g1111IL'sl IIIIN xx-.11. IWLII wc I 1 ' 111g11.11L' 11111 L1'1 mp 111 l :XI .1 stu I' I11I'11sv111I1Iv tI1L' w11I11111111rL' cI.1ss p1'.'x,- 'I .1 ILII. 'XX 'Irip 1.1 I,111mv1lI1,-f' LI11"'l'I I11 I7I1x'II1s I4L'II 111, .-X11 .11111s1115 QIVIL' xI111xv w.1' g1x'L'11 by LI1L' ' II1 II ' I1 ' . .III xx' '.11'i11g girls' flu I1us II P.1 ' I. A 2 W'rL' I3r.111'is fI.11 111111, IQLI' Pucl. Dear CDI,-r1 . , XVL' .I-ll II.1II. .1111 1'I1"111 51 Ip ' cI111r1' was '111 1y'LI Iv: our class 111 XI.1r'I1 'ItI11 I.nc-11I'1' '. I to wI1icI1 II1L' 'I I' J '111 I1c,1I' '. ' ' "Lcd, L. Wanda Bell Alvena Billings Alfred Bingham Edwara Brooks Clay Brown Bernice Burqess Betty Bushnell Earl Butler Francis Cannon Noah Cosner Harry Crowley Louise Crumley Louise Dement Betty Doney Patty Druliner Betty Eggers Jock Ellis Barbara Evans Urania Epperson Marian Finch Eleanor Floyd Glenn Gillespie Louise Graham Harry Guerin Faye Jean Hall Wendell Hall Marian Hendershott Marvin Hutt Louise James Gene Jennunqs Earl Johnson Faye Johnson Velva King Forest LaFlomme Stello Lemon Edward Lindley Elinor Maiden Garaldine Martin Elton Mayse Jack Mayse Lois Medley Evelyn Morrison June Neal Lorraine NOYES Dean Oberman Lyle Olsen Bonnie Payton Robert Peel Eldon Pntchtord Jim Porter June Reed Genevieve Robbins George Sargent Myrtle Sargent Rex Stevens Dorothea Stinson Juanita Stinson Kenneth Strong Lola Tripp Evelyn Wicks Charles Wilson Wilma Wolff Argre Zinn SGPHO ORES 1x x1s1r X 111 mg X 11 x 111 1 x 1 1 1IX 1 11 I X 188 V1 IL UH 11 1 K K X FRFSHM x 1 xxx11 11 1 X1 1 x kk xl 'V N 1 1 1X 1 111 X RTN X 11 1 11 X 1 1 11 1 1 x 11 1 1 11111 1 1x 111111 N 1 U- 1 11 1 X x 1 1 1 811.11 1 x 1 111 Y 11 11x 1 1 '111 111 11111 1111' 1 r1111111111111 x1 J E 1111111115 1'11'x1111:11 11.1IIX 111'1xx 11 X11 '111'.'x1-11-111 11111111111 11111 S1'1'1111.11'x , XXv11I11.lN111?111N 1'11'111'1'N1't11.111x'1' , 11' 'L11'1I11'x N111g1'.1'11 .11 .X1'11x 131111 xx' 51111111111 111 ,1 X1.1IfQ.l1"1 S11' "11x1111 1.1 f1'1111-1111111 3 1.18 .111 1I1ff1'I'1.1I1111.l1. 111 1111- 11111111 LIN x1'x"111x' 11X1Ag1'11'11, x'1x11:1g4 11'-,w11'i11':t .1111 1 111' 11 1.11.1111 xx" 11.111 111111 11111g1:1g 1111 1-1'x'1':'.11 1.11.1:'w, 1111 S1'1111'1t1111-1 111 xx'1' xx' '1" .1111x' 111111.11 '11 11x' 1111'x.1111111:1111:1x .1311 1111 13"':11111'1' 1 xx" g.1x'. 1111111 .1 1'1't11.'11 11.1111 ,X1I'1l11x' ux1'1.11x'1' 1,-x'1'1'.11 11' 1it11x111g .111111-11-1.1..11x11g 11 1J1.1I'I'X' 151'11xx'11.11111 151111 8112111111111 xx1x11 11-11111 7115 111x111 111111111111 .1111111.1x111'111.111 '121' x1111.111 11'111'fS xx 111' .1xx.11'11111 111 11.11'11111 XV1111111 1f1L1 1511111111 1i111l:111 .1f1111fH.1I1.1f,11'1'. X1. A'111 1'11'x11.U1111'1'Ir.-x1111f':1g11111g11111 1111, .111111'111s xx'-'- X11-1'111 1111111. 11111 S1311 XXf111.1g1' X1111r1'. 151111 15111111'1x11, 171111 C1. '1Q11 1 1i1f11.11'K1 1'111111' . .1111 .111111 r .'11.111s XY 11. 151-1'111'11 x'1111 1111' 1I111'T 11. " 113111 ig g1x111's1 1:1111 111' '1'11'11 111. ' .111 '1 1,1x'1' X1.'1x1111'11111 ' ' .11111 X118 1'111xx1'. 11- "1 -s1'111 1111' s1'11111' 111 l111'1'111 '1'1111"1. XY. . .'11'11111s x1.1w 1'11'1'1L'11 111 s1'1x'1' .1x .1 Q1111x 11.1jN11- 111111-1 1111' 111xx1 x' '111' XXX' 11111111 111.11 1x11r 111111111 F1111 111-r'111.1g1' is x'1'rx' 1x1.11:111'1111.1111u. .1 1.11511 111111111111 '111g11Z1 11 1'.1'11 111 1'1'11x XXI' 1111 11-1'1 111.11 1111 1ir1'x111111111 x'uJr 11.s 111'1'11 11 gram '1"'ss, .1111 x"'r1' g 113 111 1.1111 1111- 111 1 xx" ' 1 V 1" ' .' ' A, '-.1rs, FRESHME XSS I9-In EARL ADAMS ANN ANDERSON MARVIN BARKLEY WILDA BECKETT EARL BINGHAM BONNIE JEAN BROOKS MAURICE BROOKS HARRY BROWN CLIFTON CHRISTIAN BARTON CHRISTY BETTY CLINE BOBBY CLINE RAYMOND COTTON OSCAR CROOK VIOLA CROWELLL LYNN CULVER MARY LOU CULVER DELORES CURTRIGHT HELEN de BOER ROBERT DONALD DONALD ENDICOTT ROBERT EPPERSON MARVIN FLOYD MELVIN FLOYD ELSIE FORREST JIMMY GHEER CARL GILLESPIE EILEENE GRANT BILL GRENSKY JESSIE GRIFFEY PHYLLIS HAMMACK JOE HAWKINS LENORA HAYES EDWIN HOWE WANDA JACOBSON BONNIE JAMES FLORENCE JOHNSON DONALD KNIGHT VIVIENNE LAKE DAVID LEVISON PHILLIP LINN WAYNE MAXON BETTY MEDLEY VERN METZGER WALLACE MOORE EDWARD MORRISON JAMES MURPHY WANDA NICHOLS ARDELL ODEN RUBY PLOTT RICHARD POINTER DORENE ROBISON BILL SEMPERT EVELYN SHIELDS KELLY SMITH ESTELLE SPIVA ROBERT STONE VERNON STONE BRUCE SULLIVAN DARROW SUTPHIN MARIE SWAN VIVIAN TRAIN ANNA LEE TRIPP HAROLD WALTON IRIS WOLGAMOTT SALLY WRIGHT LOLA WYRICK KATHRYN ZUMWAULT SE x I X al IOR SNAPS WFS SN II mu I Ilillf 5 gin R SALUTATORIAN SUCH DIGNITY OUR PORTALS AND TWO DOPES 3 VALEDICTORIAN MORE DIGN ITY -I SHUG ARDELLA ESTHER FERN AND E J SENIOR PLAY BUSINESS STAFF P ADVISER BUILDING SAND CASTLES HAVE A BITE ARDELLA7 9 THOSE EYES VIRGINIA I, GOOD, JULIENE? IZ, EIVEN AND AN UNDERCLASSMAN IS. TRACK '-I. SAD NEWS? ."BO" AND ER ACTIVITIES P BLICATIQN X1 ANNUAL EDITOR Ala Wllson ASSOC ATE EDITORS Joyce Schroeder ACTIVITIES Esther Wolff Robert Peel FEATURES Patsy Oylear ATHLETICS Roy Brewster Stanley Felsher TYPISTS Vrrgmla McNalr George Luthy CLASSES Wllma Wolff Mabel Griffey Bonnle James Lorna Summers STAFF Myrtle Leaf Stall ADVISER Mrs Edgar Rnckard MANAGING EDITOR Fern La Iamme Arthur Hnllabald ASSIS ANT ADVERTISING MANAGER George Luthy ALES MANAGER Loree Randleman SALESMEN Bonme Bullmgs Margaret Davus Faye Johnson Phyllis Bellanl Warren Knught Lyle Olsen Darrow Sutphm Wanda Nlchols lorc Ra mdlcman Carol Hoomr Ala Vklrlson Arthur l-lrllabold lldrtor Assoclatc Ldrtors Nlanagmg Edrtor Warrcn Knlght Vrrgmra Lakc Patsy Oylear Alfrcd Culbcrtson Llcanor Gurmy Phyllrs Dow ns Evelyn Wrcks Borrs Zrnn lrlorcncc Whrtr 1AdVLI'tlSlf1g Stanlcy Fclshcr Georgc Luthx Ag Rcportcr Kcnncth Andcrson Exchange Managcr Vrrqrma Pearson Crrculatlon Phyllrs Bcllonr Ardclla Aflrchcl Aduscr Mrs Edgar Rxckard Sportswrrter Artxst Featurc Wrrtcr Rcportc s Lorna Sum mrs 'lhc purposc of thc Annual Staff IS to publrsm a Pomtcr that wlll surpass thc oncs pl.lbllSl'ILd rn prc vrous ycars rn bcmg an mtcrcstlng and accurate account of thc past yurs spcnt xn this hugh school II , A s, . I 'QP' 1.1 w A A , ' X - ff.. YI ,, , N ' III -I f . , 1 I . ' ' 'N if Q , - gi ,, ., .-mf. I? ' I A ' ...... - fc 1 f 7 I ' ' I I I ' Phyllis Downs ADVERTISING MANAGER Copvrcader I I I I I Fern Laplammc T . . . . 1 'r ..... 1 ' 5 , . y 4 Q I I I I I S V I 'I I. - . . I I I . .I . I . I I . I . s ' A s' ' x 1 ' - x -K u ' I I A I COU CIL HO OR SOCIETY 'l he tffxtxtnt managtment of the student body programs busrness and general affanrs rs due to tht cap ab e members of the studtnt councll ably led by Arthur l-lrllabold ,REgfg1gf:TC0UNCL ToRCHHoNoRsoc1ETY Arthur Hnllabold VICE PRESIDENT Kenneth Bonmksen SECRETARY Barbara Culbertson TREASURER Stanley Felsher SERGEANT at ARMS Rock Roblson REPRESENTATIVES Presldent Secretary Fern l.aFlamme simon Lorna Summers Ala Wllson JUNIOR Bonme Bull ngs Advlskr SOPHOMORE R bert Peel rnrsn-mul Mr Clarence Church Jessie Grlffey Sm Ltrshxp m the to ch honor so xtty ns based on pomts gxven for grades and actlvltxes Tht mtmber s rp of the SOCILIY has mcreas d to 27 thrs SENIORS ROY BREWSTER STANLEY FELSHER MABEL GRIFFEY FERN LaFLAMME GEORGE LUTHY PATSY OYLEAR A'A WILSON ESTHER WOLFF year MEMBERS JUNIORS BONNIE BILLINGS CLIFFORD CHASE MARGARET DAVIS BLANCHE DETLEFSEN DORIS FRY HOWARD HOFFMAN CAROL HOOVER VIRGINIA LAKE JOYCE SCHROEDER IORNA SUMMERS IOUISE TRIPP SOPHOMORES BERNICE BURGESS LOUISE GRAHAM WENDALL HALL LOUISE JAMES LYLE OLSON ROBERT PEEL LOLA TRIPP WILMA WOLFF I -- J X ir 'A s 'AfMW 'z I I . I D -5 -I. C! 'I ' . ' . N x . Q If .. V A E s 1 --lm 1 x x ' I I , , 1 1 ' ' . , ' 'S ' n . n , IX"I'flT'fl' I I I' . C., I C l I I I l . 'F' .1 V l 'B . . GLEE CLUB BAND GIRLS Ann Anderson Virginia Beckett Wndo Beckett Bonnie Billings Bonnie Jean Brooks bernrce Burgess Betty Cline Viola Crowell Mary Lou Culver Delores Curtwright Margaret Davis Helen de Boer Louise Dement Patty Druliner Marian Finch Bernice Gillespie Lenora Hayes Carol Hoover Wanda Jacobson Florence Johnson Velva King Virginia Lake Vivienne Lake Stella Lemon Ardella Michel June Neal Wanda Nichols Lorraine Noyes Ardell Oden Patsy Oylear Edna Peet Ruby Plott Laree Randleman Eloyce Reed June Reed Velene Stevens Kathryn Sumerlin Marie Swan Anno Lee Tripp Bette Warner Evelyn Wicks Iris Woloamott Sally Wright Kathryn Zumwau BOYS Ben Breuer Clifton Christian Bobby Cline Ernie Davenport Jack Ellis Pon Evans Stanley Felsher Marvin Putt Warren Knight Wallaze Moore Edward Morrison Ben Reed Everett Rhule Aubrey Strong Foster ThornDS00 E. J. Walker TRUMPETS Bonnie Billings Bobby Cline Ernie Davenport Jack Ellis Wendell Hall Virginia McNair Wallace Stinson Betty Stone Kathryn Zumwault CLARINETS Evelyn Brooks Betty Cline Bernice Gillespie Eileene Grant Wallace Moore Elinor Ohman Eloyce Reed Ala Wilson SAXOPHONES Barton Christy Margaret Davis Eleanor Gurney Fern LaFlarnrne Eldon Pitchtord Vernon Stone Aubrey Strong Kathryn Sum.rlin ALTO HORNS Barbara Evans Louise James Robert Stone TROMBONES Betty Davis Don Endicott Howard Hoftman BASSES Virginia Beckett E. J. Walker DRUMS Don Evans John Ohmon Rex Stevens Boris Zinn CYMBALS Evelyn Wicks DIRECTOR T. P, Haberly GLEE CL B BAN FQRENSICS--G.A.C. humane ja we 'I he forensrcs team thxs ycar cons stcd of Bcrmct Bu gess Arthur Hrllabold Carol Hoover Hovx ard Hoff n an Wa garct Davrs and Lore Randleman Mr Hall coached the team T he deb ters won about half of therr contests at the mvrtatronal tournament at Lrnireld lVIcMmnw1lle and comp ted m non decrsron debates at Medford and Grants Pass Arthur Hrllabold was stlccttd as the outstandrng debater rn the county at the county tournament In tue mte cla s sp akmq contcst XV1lda Beckett a I esnman won the rnterpretatrve readrng wxth tht Hou ard Hoffman a jumor and Elven Davrs a sen ror was second Arthur Hrllabold won the county champronshrp rn the extemporaneous speakrng contest GIRLS ATHLLIIC CLUB Prcsrdcnt Phyllxs Bellom Nrce Presrdent Dorrs Fry Sec etary Betty Drulrner Treasurer Marrt Mrchcl Xdvrser Mrss Jaynts Eng at grrls were 1nxt'ated into the G A C on Frrday March l rn the gym Lunch was served on the stage and after a brref hrgh Jrnks thc new membe s were rnrtratcd rn a formal ceremony prtsndcd over by the presrdent Phyllls Bellonr 'Ilns year pornts were glven for skrll tests IH speedball basketball volleyball and softball rn addrtron to those for membcrshrp on class teams hrkmg md rvrdual stunts and rccreatronal games MEMBERS Phyllis Bellam Banme Bnllmgs Frederica Brown Bernrce Burgess Margaret Davls Blanche Deflefsen Patty Drulmer CI D eo uncan Marlon Finch Dons Fry Mabel Grlffey Eleanor Gurney Carol Hoover Fave J hnson Velva Kung Vrvnenne Lake Wlda Beckett Fern l.aFIamme Stella Lemon Marne Mnchel June Neal VIIQIIIIC Pearson Frances Plott Irene Platt Loree Randleman June Reed Betty Van Orden Florence Wlutt Ala Wllson Esther Wolff Wulma Wolff Marv Lou Culver Phyllns Hammack Wanda Nichols Ins Wolgamott I 3 X . ' 1' A I. A t s - - 1 9. If , '46 we ' , , , V ' 1 ' ' ' ' I' ' v' u E1 ' 1' s e ' K . r ' , r ' . ' ' ' ' . ' juniors. represented by Carol Hoover, coming in second. The extemporaneous speaking was won by x 4 , .,.. . - Y I I V' A . .a... . I 1 -4 I .i I I 1 l ..,..... l ' 3 ' A I .u ' P I I I 5 I 5 i I 5 Q ' -s SE IDR PL JU IOR PLAY D-wwmmw ul An unusual and dnfflcult play A Murdtr Has Bom Arrangccl by Emlyn Vs llllJI1lS xx as prtstnttd hx tm s mor class Aprxl 5 1940 m thc htgh school audntorxum Thr cast a productlon staff and dxrcctor vucrt wcll rcuarded for thur hard work by 21 largt atttndamt Bette Warner Mss Gro e George Luthy Cavendrsh A'a Wulson Mrs Wrogg Ernest Davenport Jnmmy North Phyllls Bellonl Mrs Arthur SENIORCAST PRODUCTION STAFF Kathryn Sumerlnn J Wa r Trcket Sales Vrrgtnna McNa1r Be tr Esther Wolff Advertuslng Bennue Reed Typustc Roy Brewster Sur Charles Jasper Ardella Mnchel Costumes Mrs Chester Otns Durector Stanley Felsher Maurrce Mulluns Fern l.aFlamme Prompter Betty Davls The Woman Crowmq Pams a comcdy of adoltsccncc by Aurama Rouxerol was prestnttd bx tht rumor class m tht hxgh school gymnaslum Novcmbtr 17 1939 undcr thc dxrectxon of Mr Gtorgt Hall Thxs xx as on t of tht largest casts cxcr dlrtctcd m tht My rtlc Pomt Hlgh School Orxgmal too rs thc fact that tht dn rtcto sat ln thc audxcncc and the jumors perform d wxthout a sltp George Mclrtyre Howard Hoffman Terry Mclntyre Bonnue Blllnngs Mrs Mclntyre Vurgunla Pearson Professor Mclntyre Frank Trugg S0Dh'9 Eleanor Gurney JUNIOR Mrs Patterson Elrnor Ohman Elsue Patterson Margaret Walgamott Trafflc Offncer John Ohman Dutch Alvin Earl Brnan Don Brown Omar Wallace Stunson CAST Hal Pete Prudence Patty Jane Miriam Vnvnan Leo Paulsen Douglas Warner Carol Hoover Maraaret Davus Betty Stone Lorna Summers Marte Michel Extra Boys and Gnrls Blanche Detlefsen Barbara Culbertson Bllly Tennant Stage Managers George Forrest and Charles Holmes Busuness Managers Vlrglnso Lake Alleon James Promoter Loursc Trnpp y l .J 4 1 y l . H! Q 1 Q ' r 1 . , Y, n K i , , A 2 . ' o l X 'H . ' ,. ,QQ , . l , , 1. xc .. 3 A yq.. V ,,.- 1 Iv c . , . s ' ' s vw 1 s p y s' v v s s -s . 1 z ' E. . Ike , A .fn J,---sf-f ' .l I I .V x H 1 V I v x x ' u ' A A g ' ' J , x I ' 3 u 3 I I A s H . 1 I x V1 A x 1 I x V 1 I n ' . I 3 N 'A i v . x . x , . I, . . . , , . GIRLS' LEAG i O F F I C E R S PRESIDENT VICE PRESIDENT SECRETARY TREASURER SERGEANT at ARMS Betty Davms Carol Hoover Vurglma Pearson Margaret Davls Putty Drulmer ADVISER Mrs Chester E Otns ACTIVITIES 'Iht GIFIS Itagut gate a tta an the fall to lntroduce tht freshmen gurls to the upptrclassmtn Ptah freshman had a bxg slsttr vsho presented her They utrt tntertamed by a short program Izarlv rn the year a chorus of twelve gxrls was organwed wlth Kathryn Sumerlm as drrettor and pramst It IS to be a contlnuous actrvnty of the Grrls League C hrrstmas 11 as etlebrattd vxnth a short program and an exchange of gnfts The fxrst day of sprmg was set aslde as Prmt Dress Day All of the grrls wort cotton prmt dresses on that day The Mothers Tea was grwen rn the sprxng and was the outstandlng ewtnt of the year The mothers of the boys ln hxgh school were mvrted as well as the mothers of the grrls The Gxrls League sponsors the Ixbrary They make every effort to make xt more attractne and to lmprote xt ln other ways -m. -- 1 1 1 rm 1 1 1 1 ' 1 1 1 . 1 1. . -L 1 1 v 1 1 1 1 1 y1 1 1 1 ' 1 1 v1 11 1 r 1 ' ' ,. 1 ' f ' ' 1 1 1 f -1 1 1 v 1 1 1 ' 1 1 v 1 1 1 1 1 1 v 1 1 1v1 1 v 4 . 1 1 1 1 r v SNAPS GIRLS LE GUE I OLD FASHIONED BRIDE 2 A PROPOSAL 3 WHAT A MESS -I YOUR SHOES? SWEET YOUNG THINGS MARGARET B OL FIELD TRIP MAXINE 9 ELEANOR AT TI-IE BEACH THREE SMART 9 GIRLS JULIENE IZ NOT OUR FACULTY I I3 ELOISE I4 WHEN WE WER FREQI-'MEN IS PREXY Q BLANCHE F YE I8 ARDELLA I9 COWGALS if we ,Kwan NN 0 -an-un! ,,.,.- 'W-. .-f 7 A ' 'll I f I ,- , I, ' ' , E SX 5 I V , ff 54 ,Sag AE! - , 'S A S A. if A ,sg , . ' 1 , If y , in ,Tlx . I . ' ' I 1191 - f f A SA A ? V 4 .A ' N 2 A if 'x Q 6. BONNIE AND A ,, 15' . 7. I Q ,, ' Y . IO. fw ' I f- if A ' W . 21. 6 I f Ex . 1 -. A I E . 3, flu S If- I7, A - - , , P F F A SNAPS BARNYARD QUARTET SNUFFY KACKEM BUD A D E J 7 PREXY 3 POOR THING BORIS DRIVES A NAIL WHAT 6 MR SCHAAD 7 DATTER 8 JIMMY AND E 9 CARPENTER BUILDING FENCE I4 AT WORK ON THE SHOP ID DIGGING POST HOLES AIXIIWFDQQN AT WORK? 1 PROJECT Fl ITI ID: FARMERS POSING I9 MR SCHAAD AGAIN Z0 AG SHOP NEARER COMPLETION 7I MORE AG SHOP 72 PLANTING SHRUBS 23 BENNIE 74 FROM THE BACK DOOR 25 PINKY 26 YOU GUESS I I O O I. N .' . ' 4. 5. rs IT? . I J. IOfII-I2, PROJECTS I3. . F 16. W xi 13. F. F. A. an 311111 BSI Munch PRESIDENT SECRETARY REPORTER Phnlhp Bartlett Frank TrI99 Kenneth Anderson VlCE PRESIDENT TREASURER ADVISER Ernesf Davenport Bull Camels H S Schaad although the Future Farmers of Amerlca we e not estabhshed 1n thrs selaool unt1l a eO11p2!r3IlXely recent date the boys enrolled tn thas o ganwatron are extremely mdustrxous Fhls fact IS substantrated by the actxuty of the Future Farmers judgmg lelln composed of Judges lxan Mast Don Chrlstxan and Alter nate Judge F J Walker whxch journeyed to Portland and partlcnpated IH yudgmg contests at the Pa ClflC lnternatronal lzxposxtxon The Future Farmers parhamentary team defeated Coos Rner and Rner ton at Loos Rlver A new actlvrty thxs year was a barn dance for the student body Last wmter the Future Farmers arranged a Parent and Son banquet The food ve as prepared and gereed by the grrls takmg home makxng Thxs annual banquet was preuously a Father and Son banquet but thls yea lf was known as a Parent 'end Son banquet ln lune 1939 erghteen members ot the loeal chap ter xx ent to San Francrsco and Ylsltkd the World sl-a1r on Treasure Island Tlals record of outstandmg achlexement shows that Myrtle Poxnt s Future Farmers under the gurdanee Of Mr Schaad are progressmg quxte raprdly towards therr goal of beeommg not future farmers but Super farmers .e W A f 1. 2 v - .ff . .. ,,. . jf A A . A . , , , f V x , , . Y J F 6 v v .L ' . . , s , , -. . , K , , , . 1 1 V , 1 e . 1, V. - x L x . i ' 7 , s , , . , V , , , U ' C I 5 sv 1 X' Vx " 1 x xx m 1 x - . A 1. . e v . l V' v x x v x . l Y! m 9 7 3 1 Ax . 4 P 1 x x 1- 5 P 3- 5 SCHOOL YEAR Xl o 1 v t tim. sri rx ow x i 1 t t H 1' 1 X H hi n t xt u t tt olt sul i t ii its nu Il 5oon vt gi it uitii lrt -1 i L mt t tx Q x i 1 nt s x lux 4 1 rig x itlmn s s 1 or t stir 111111114 il i iq 1 i xx x if x hu ost t t wot t tus t K nit it initiit d somt i t tvttmhtr ind tht sophonorts ioufi it L 1 X tm vs tw 1111 ti 1 dt t idixs I 5 wost iii t xo pwtrtllss Binqutt in thtir honor t ittioiis to nit ii tt t t at X I L I lx t Initiltion Dix th rtsiiu s ' t t Y tt r tir nnts fs ox t or t st o orts wtrt vu L o s t to i i vuutx nitssts xou ntxtr siw x L KOH I UNOL IQ N 1 I Il S IL llll Il ll I T1lSIll1l7l tvrtstntitixt ot tht N xrtlt ti tto xox tni t Itt t wt on xlur i in ini or nt 'nttion ii i t tnttt wx it t or t t no tss iw us ' t t I x mit xx is t t in our ox t t lint L gr unus turing tilt ti nt t nt str in xx ork xi itil xou rt supposo. o nittt txtrxont xou utr ntw mow u ntxs into n . t t s tht t qani-.s int nn sqixinq x itition to tit iunit r w ix 1 surt toil xx o iiii t i Ihtrt 1 tri nodding ilrtidx IS XX 'IS 51 l L Ol' IX XX LTLT T1 XX 'IS I IL SIOFX O XOLIIIQ 5 L 'HI l llS lIOL1'J LOUYSL 4, HQ OX H HI N O L I S 77X O L O ll L ' I KN IS U L ht HIOI' 3 'IN L11 WL WL LI' Lktl SO IILFL VK 18 IIOY Nfl V O TO L XX flOSu ILIIIIOYQ Pllf If OXLI' irmtmis timt tht stniors i xx ns hid t mrgt ot tht C iristmw proqrim Vx t xx inttd to di tr t o x t tt t it t n t h ling not to nxt t ioii thin tht wholt stunt x t t 11 its utr X in in tt 1 i t un i IDM sus our urov t tux wot thtir mont worth tspttiillx whtn ont ol IQ inta ui vim. out Quth prtst s is 1 monty lug r r uurth ind it nit nii t iimour Din s o tc Bo Ijostholt Cthbx Culhtrtson xx o ttrtiinlx xx lb in nttd ot inothtr ont ont mink I I ttttr rtministt lhout our I9-HJ hisktthill tum tititr wut t ll xou iboi t I I A isstmblx progrim Continttl f XVII. ii' lull v u. lcl ' ' ' i 72' N ', rt'.1ll'. Nliclttnl. wh'n tu" vi ti goinb to outgrox' tl..it .hit' Do ' 'w r'.1liZt' yo11'i't' to I lor 3 'l liiyh' YQ ' ' l' j'.I . 'ig i uni hibl shool, .. I h' sid Qiixtniii' toll jot . lwdtii ' 'tor' rl nig ht. Ol, .ill 'khl fall right, Iill tcll you .1 story, onlj lor l '. " jtikt' gut up oil tht' lilo .ind iuit Sh.l I tcll x' wu. .t.1in, .hott thc d.i vhcii I was .1 birl. w.1f . 'k in Ill-lllf .-Xh, th w'r' thu gs I oll I. I'll nt'v'r forget my sc or '.ir. 'Ihr lrt'sliint'ii wcrt' Always ' ' Q t' f 'tin' in S1 ' ' , . ' 5 1 tl bl ip tl t' .t'tItI.'fI liibf t ..kc lun u. Nww. "I " vi ld think wc w'rc prutty silly. what with I' ur L' I ' I. ' i 'i .md all th' othgr fur ' A .ku thci l"'l w 'l'omt'. I'nut in my ',I.iv thu' "rt.iinlV had to v.lk th' ch.l lin'. On ' '. i . I' c li 'il .ati girl' h.id to wen: sl.ort dr's5's .ind pigtails .ind tht' hoys h.id u oll thV 1. leg .ih 't' thcir knt"s, 'li'f 'liht' soph ni " 'alll 'cl t smu.1i'tliciri'.ict's with lip. 'ti'k. tu . Sicl 5. lj '.'.' ' 'f In th' .1tt'rnu . I3rt'slm1Jii'SopIi i 7' plrty w.ts l ull VI -:rc tl t' iyjt' i 't . ti mx A Cf lg pro' tcud without thc prying cvcs ot' uppcrclnssmcn looking on. I tricd to gct thc cditor to Ict inc .ittcnd .is r'i . ' '.Il' 'I.'.I', Bu I L l'ik sh"d ' mt' Nt .ji liltff Sucl . A p - ta ft, ' ltd tu li' att' I'l lj tl' 'dit .h'rs'II'. I -t'. 1 VUL' .I '. got two days wtf lor th' county l'.1ii' vl 'lm h'Il ' t vn. I pr.1'ti'.1lly i"I on th' fair K o " I ' L l. ii '. I WAS ki lol' liku that ' cctl Nt' ' Y 'l I' ' ' ' J'l t " ' ' I' k ' K I ki ' I Always did, .ind .1 Itt ol ' ' ' plc, too, 'lihu y '.1r I was A senior our football twain w.1sn't what it might hiv' bmi so I'Il :kip past ' I mot- lmll k . I 'Ill . kj 'i K '. '. A l ' ' 'w il. I'n J ' f ' n't iii I, Nltkt-y, 'I "yoL But I yng-f 'th' iuni pl. I' 'AS .1 S' xi fIt l j I V' k ltv-. L ' Iles- Ot ' wx hui k far .tb 'c .1 ytl 'ig s 'hildsh .if puii I' I vm th ugl it v'ry ltnny. rosi- tix" t 'Sc ' iI.l' wo II l ' l 'tt'. natumlly, hut "'i 3 . l' ' l' gt kink al ut in th' 'ay Atfll' i ' ' :tl . 'l K' i 'fl ., x . . " '. ' bt' " 'fl' 'nt" 9 V' d"id'd, . it'r iu'h qui h' , I. " th' tradit' i.lpl.1y. I ' k ' ' ' ' I'nt- bodj 'ul tl.t tl " c lt" gg cl '.t'I . I'ttl' til I " ' i hrani. I5 it l U V 'y's ' . I' ' ' "B Hillnh d, .. S. Cl. 1.. b. " , ' 'f'nti .' . " K lo NI. CI ' . tl' 'kf .n' HCI. I. tf' t lfr'l " H " ' " It . ' J . Id 'tl' kb" . '. .'Al',l I'Ilc j . ttth' ' ' 1-K I ATHLETICS ettermf-n s Club umwmn-me at N-.1 Presrdent Don Brown Secretary Treasurer Bxll Danrcls Servcant At Arms Harry Brown T hc Order t me tht M IS an athletrc club compos d o the boys who have earned school lctttrs uhm c par tlcrpatxnv nn one of thc followrng sport, football basketball o track and forensrcs Srnct the fust athlctxc contest was held by the Myrtle Pomt Hlgh School student body the Letterman s Club lead been synonymous wxth good sportsmanshrp and wholcsorne fun Members of tht man s Club also act as ushers at athlctlc contests nl he members of thc lcttcrman s Club who rcctntd ltttcrs thrs year are as follows FOOTBALL Leo Paulsen Delbert Kung Ernest Davenport Bud Rhule Phulhp Bartlett Ben B euer Max Sutphun Bull McCracken Frank Trlgg Harry Brown Borls Zxnn Kenneth Bonmksen Jerry Walker Darrow Sutphrn Alfred Culbertson Don Brown Bull Daneels BASKETBALL Don Brown Leo Paulsen Harry Brown Ernest Davenport Ben Breuer Max Sutplun Howard Duncan George Sargent Deb Sutplun Alfred Culbertson TRACK Don Brown Ben Breuer Alfred Culbertson YELL LEADERS Arclella Mrchel Betty Davus DEBATE Art Hrllabold Loree Randlernan Carol Hoover Margaret Davrs Bernrce Burgess Howard Hottrnon ORATORY Art Hrllabold Wrlda Beckett l ctter J . . ,L .' v Wg, , . 5 'K --. 5 . . c 4" f Q js. , A . . ., 1 D ' O . . . . . , '1 - I .H . : t , , , A. .. . . x . ch , v A O . . , r - . y .I 1. X v , . ' ' N, ' s m H v 1 1 ' A A ' - ' l A1 s , 1 ' 1 Cv. , - 1 hh QW INN! FOOTBALL Q mls? WW 8 XE X7-1 'FK lst Row Melvm Floyd Bull Sempert Jerry Walker Marvm Floyd Delbert Kung Bud Rhule Wendell Hall Kenneth Bonmkson Erme Davenport Lyle Olson Don Kmght Leo Paulsen Frances Cannon 2nd Row Kenneth Anderson Leonard Medlock Edvard Brooks Rex Stevens Eugene Damels Rock Rohm son Elvnn Davns Plnl Bartlett Doug Warner Warren Kmght Charles Wilson Coach Ruckard 3rd Row Caleb Bell Earl Adams Frank Tngq Duck Pomtcr Alfred Culbertson Harry Brown Bull Damels Roy Brewster Don Brown 4thRaw Barns Zmn Dean Oberman Deb Sutphun Bull McCracken Ben Breuer Alfred Bungharn I E ffl, of s aw ' Q S . Q X fifilifizif s: 5 A e N N Q X 1 , Q ,Q lzy ,,, y - i ' 3 L V Q1 -Q C t U X l fa x Q l W S ,M , . 1 - , h , f , 9 ,ke ' my . ' , r, N. , 5 , 1 K V I K x s ei . . ' , ir, 1 . 1. V , rs ' . I 1 . 1 A 1 1 I 1 l 1 1 ' l I t I I V I I ' i I I I I I I I - I I . I . I I I I U I ' ' I I . I I V I I I A . I , . T D ' I I I I U I I I 4 F UGTBALL kr L 1 NL1 L IL L1 L 11115 L kk L O DL S 11 11111. H 1 L1 17 L 101' BLLUHL D L 1 L Lv 1 1 SSLS XKLYL L 1 14 1111 1 1 1111311118317 XK11 711111 17LlIll' SLOYLL L1 S 111LI11 MI L L1LL L L L 4 1' L 1 15 U 11L1 ILLL S L L L 11 11 1Ll L 11x L L Lssiu 11 L1 1L 1L1 L L L xr 1 L1 L L1 L 1 L1s 111111111 1x1 Lg 11 s11L u x L ' L L L L 1' 1 111 'N11111 IIFLUL1 1 11LL1 111 IL 1 L L L I7 L1u1 L1 C 11111L11sL111 11Ls 1111111 H11rx 511xx ll s1L1xxLL1 up xx L L 1111118 Q111 L xx 11L 1 L11L L L x LL L 11L11s 11L11 L1 11L SL 1sL111 1s 111Lx 11L111L1L1lLL lf xx x L 1 711 1 xx111 L1xL1 11 LL 111 11L UL CL1111 r1xL111 xx IS L1L11Q1111 11114 1L1r 'X x11 101111 H111 S111 1 111111 s1111LL1 1L11 111L RLL1 lDkx11S 11118 L1L1L11 1L 111 L 111111L11 IJ Qybkhlls sp 111 1L111 11rL1LLLLL 111111L 111L 11s1111 1 lL 11s U1111L xx IS 111 L11 1111 s 111L L1s1ppL11111111L111s xx 11L1 xxL L L11LLL1 11x 1 40 x 11L1 11111 1L1 1 1L111L11L1L1xx I1 11x 11rx 1L1xx I1 IH 111L 1LL11l L11 11111 1L1uL11L1L1xx11L111 1 11L111 1x 1L 11Lx 1x L vxL1 L 11LL111 wL1s II L Nfl L L11111 L111L11s xxL111 11 1 17 11L L11 L S L1111L 51L11111111g 1111L1uL1.11 1L1 1 f x1L1L 1L1 L11L1 111L sL1sL111 111L BL111L11s 1g1111 111L1 111L C L1q11111L R L1 DLx11s 11119 11111L on 111L DLx11s 11L1L1 u1 1111 lf1X1I1Ll131L tL1111 11111L1LL1 t11L BL111L11s 111L11 SLLL111 111L1 xxL11s1 Ltkll 7 PRX1 1L11x XX 1l1L 1 DL111L1t Kmg Bud R11ulL KLn11Lt11 BL1111111LQL1n Lrn1L DJYLHDOFI 1LL1 p1ll19LI1 P1111 B1r1lL11 11111111 1r1gg PL111Ld Cu1bLr1QL111 Harry BrL1vx11 B111 D.1111L1S DL111 B1L1xxr1 DL11 9u11111111 B111 MLC r1L1LL11 BLn BYLULT 1B .111' .1 1a111L'1 L11111 51.111 111k' N1x'1'11L' 1,k11111 1L1 1111.111 sL111.1L1 1.1111L'L1 1L1 xx'111 .1 sL'LL111L1 111nLL' 11L' xx'1111 11L' .' 1111 15'1 1 15 111 LL 1-X1111 1115111 111L' IHC1-,'111L1'ElL' L11 111L' 1xx'1 1L'.1111s xx'.1s s.1111L'. 111L 15 15.113 111.1x'L'L1 L111L' 1L11'L' g. ' 111.1 11L' B1111L1L1bs, 11111s NV1l1111I1g111U 111s1L1L' L1s111 111 1 1.1 'L'. '1'11L'15L111'.11' xx'L111 1111L'L' b.1111L's, 1L1s1 1xx'L1 .111L1 11L'Q11XYk1. BL 11 1L13f" " '1L1111L's11111LC1L1L111111L'.1Lg1L'g. A 111, xx'11'L'1 xx'.111LL'L1.1xx'.1x' xx'1111111L'L'L111111x'L11. I-L 11 '1 " 1 '1 L '1 11. 1311 .'L' ' 1 " 511. 111L' BL111'.11s ,1L111111 '1 1L1 X1.11s111'1L'1L1 1L1111ax' .1 s1L1xx', Ll111I11 '1' 'S'111:I ,.1:11' xx'111 111L' 17111 .11 ','. 115116 bL1111k'. xx'1 "1 C1 1'1 111 .1 11 11 11L', xx'.1f '1111x"11L'L1 111' 111L' 1L'L'L1x'c1x' L11 sL'x"1.11 11111 111L'S 11x' 1 1111 '.111s .1111 ' 111' 1111111 'L "" 1 111.11L'11 L11 1 L' 15 1 1111. xx'11' '1 L'11L1L'L1 xx'1111111 C1 1L'xx' x'.1rL1s L11'111L'gL1.11 1111 '. 111 111L'11 sL'cL111L1 g.1111L' L11 111' s'asL111, X1' 111' 1313111 L1L1xx'11 'L 111' 15.111L1L111 '1'1gL'rs I1 111' 'lwg' " . 'ug grL1u11L1 111-1. fN1x'111L' 15111111 11L'1L1 .1 s1111s1.11111A1 1L'.1L1 1111L1ug111L1111 111L' g.1111c. '1111L' BL111L.11s 1L'sL'1x'L's 111.1x'L'L1 11cn lj 1.111'L111111s t.1111c . 111 ' 1xx'L'L1 11 x'L'11. 51'11L' 1-K1111Xx'111S., S.11111L1ax' fX11'111c PL11111 xx'.1s .1 11.1111'111A111 111 a111111'1 11' L,.1111L'. 11111 11111 L111c xx'.1s 1.1 ' 1111 L1L111. .'L ' 'L'L ' ' 11 ' 11151 L111.11'1u1, .111L1 my 11' 13111111 s1L11'd 111 1L' 1 111. H15 H f ' ' .111L1 ' '31 . . ' 1 L ' i1 " 'L'11 111 X1x'111L'1311111' 1'.' A. 11. '1 '11 ' 1L'1'f. '1'11L'Cf1q11111L' 1lcL1 1Dc'11s 11.111L1'1 1111 BL1 3 5 1 " 11151 L1c1'ca1 1 1 1 fu: '.'1 111c' '.1j 11.-'J '1 '1 1L'R11. L11'B1'. 1 Q' .. L1Ak4 .1j1L'J' "1L'.'1111.11L1 K. ' ' ' ' N L11' 1. ' 1L'B 1 11cx' "'1'L1 1L1 IIA 1 ' N1. I "cd 1311.1 's 7-O, 11" L. ' ' 11 A 1 '11.' . 1 15. ' ' f 'l "1 mfg Wi, 11' ','tS.11urL1. '111'1 ' nts, B. 11 '1"h1:.11N'1g 1' P ' B 1. " . '1 .La111. '1' ' B 1- 131,11 " ' x . 1877 11x', 1 " 1' ' '. . ' ' 1 Q 14 L1. ' J L1"'. '8-0. 1. 12 '11 '15 Q 1' E N '.c .... G ' , 1. , .FB ' 1 ' ,... T ' 1 . . , HB ' ..... E ' .... '11 3 " 1' . . . HB ' L A .... HB .' ..' . . , E ' . . .HB asketball Second Row Coach Ruck Floyd Le s Sp va A ard Ernest Davenpori Roy B Second Rays: 'Lyle Olson Furs! Row Ma: Surphm B 1 G S 1' F t R W d II H II R St N h C r revs er eorge argen urs ow en e a ex evens oo osne Ren Rveuer Leo Paulsen Alfred Culbertson Harry Bull Semper! Coach Rusk Don Kmght um Porter Deb Surphun Don Brown Brown ard Wallus Moore Marvin Harold Walhm A SQLJAD Although the Myrtle Poxnt lx squad fnled to wxn 3 gmgle game all 5919011 they showed defmlte promlse of dewelopmg mto a really powerful club by next year margm of three pomts or less Xfter losmg steadlly all season the t am journeyed to Roseburg for thelr fmal game bemg nosed out by four pomts after puttmg up a real battle Those boys earmng letters were Mac Sutphm Howard Duncan Ben Breuer Don Brown Deb Sutphm Harry Brown leo Paulsen Al fred Culbertson Ernne Dawenport George Sargent and manager George Forrest B SQUAD 'lhe B squad broke even m the county wtnnmg srx games and losmg sux Flhose boys earnmg a letter were Jxm Porter Lewrs Splva Mun Earl Bob Peel Rex Stevens Lyle Olson Wendell Hall Don Kmght Harold Walton Edward Brooks and manager Marvm Floyd I T I ' , ' ' ff ' H! ' ,' 1' C .. .. , , y ' "A " N 1' , ' ' it V vs 1 ' ' 1 . 3 V I ' 3 Y V 1 NVith two freshmen and often two or three juniors in the line-up, the team lost several games by a I 1 ' 3 D AL p I 1 ' ' 3 C .I 1 H . I , , xr 3 v I I I 5 ! . Y ' . 5 1 I Y I 'I 4 ' I ' . ' ' . r " . ' . ' . t . - . TRACK 1 1 11111 1 111 1 ff 11 11111111111 7 5 1 7 I 15 1 1 11 1181111111 1 111 171111111 1 111111 1 1 1 s111s111 1 1 11 s 1 111111 1 1111 1 1 Wk 11111 1 1 1 11 S11 1 1 -1 Il 1 1 s s 111 11111 11 111 1111 1 1 s1111 1111 1 1 11111 U1 11111111 11 1 11 1 111 K5 1'XI11U F111 1 1 11111111 11 1 IX 1111 1 1 1111 11111 1 111111111 11 113 1 1 1 so If 1 1 7 11 111s 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111111 111 1 111 111111 xx 1141 11s 1 1111s1111 111 1.1718 1 1 1 111 L11 1 TQTS Hll 1 1 1111111116 13111111 Vx 111111 11111 1 V111 1111111111111 CO XC H R11 1x-XRD 1111 1 12 11 1 111 111111 s111111x111 11 11111 5111111141113 111 111111 1111 111111 1 tl 1 1 s 1 31 1111 11 Q 111 1 1 1 11111 S 11 111 1 L1 I1 11111s1111Q 1 1 1 1 YL s 1- 11111 UN 1111111 O 111111 811111131 1 11111111111s111ps IH 111 11111 11111111 s11111s 11111 111111 1 111111111111 111 111111 11.111 11111s1111t111 x111Q 111111 k111111p1U1'1S111P 111111 111 11111 111s11111111 1111115 111 1111111111 111111 R11111rd 19 11111 111111 11111 11sp11111 11 1111 1111111 Q111111111 111111 11111 1111 1111111 111 111111 11111 11 11 11151ng 111s non 1111 UL 1S 1111 11 11 X 11 1111 1 1nd 111 11 1111111S '1R.'XCQ1i 1N 10117 1111- 141111 11.11111 sc:1s1111 c.11111- 111 .111 1-xc11111g -1 1s1- 1" 111- X11 11- 17111111 151111115 111s111b 11- ' . '111 S1111 11 1111- Cil1Ql11111L1 111-11 D1-v11s 111' 1111- 811131 1111 1.11-gc I113'g1I1 111' 111' 11K11111S. 371 51. '1'111-111111-1' 11-.1111511.11111111.11111g 111.111-11 as 1111 wsi N1. "Q . 11111112 N111111 15-1111, 111111111 111 1 1 11, 1"1'111. X1.1" 111111'L1lAL1, 1111- 1,11115'.11S' 11s1.1111- '- '. 1111. 11-11-.111-11 1118 -1111111.11111- 11-.115 111' 1111- 111- '111l1 1'-.11 111' 1111 ' g 111111 1111- 111111- .11111 1111- 11.111 111111-. . 1 1'.1s 111111 11111111 111.111 1111 1111- 15111 -.11s 111111 11-11 '111s. .11 1111- 111511111 1111-1-1 .11 N11-11111 11m .11s 1-' .111s111-11.1 111-xx' 11-'11111 111 1111- 111111- 11111 .11 X11-11111111 111111 2-12 .18 1111- '1111-. '1'111-1'-1.11 11-A 11 1'1111f1.'1111g 111' 111. 11-S 1'iI1'r,1 . 1111 '. 1 Cf. 111-. 'Y-16 C' 111-. . 1 .11- 11.1 ' , .11s S1-1 .1 111-11' 1-111111 11-1111 1111- 11 11- .15 1:30:11 '1'1111i1- 1111ys 111.111111g 1111-11 1c111-19 111111 1111- 1-V1-111s 111 W111C1J 1111-1' 11.1111c111.111-11 .111- .1s 111111111'S: fX1.11'11111 Huff 11111. 111111- .11111 11.111 111111- xV11111k'r1 ffl. 1-' ' 1111. 1111 1- .11111 11.113 1111- H. ' '1. 4-111 1111111- .1111 11-1. 'Z 11 :111 C1111111-, 111 . 1 1 " -' '1111k1l111 111' 111'-111V 1'-1-1: N-1' 11 C' 11110. 1-111 .11111 -211 1.1 1 TL Q .1111 -1.1y: 13111 1111 V11. 11111- .1111 11311 11111-1 1311 11- .1 . 131'-1111: 111- 171 - - . '-'bl 5: .-X11'11-1Cf1111- ' . --1K1 3: .11111 1l11,'C11111,11.1111111113 .11111 1111 1 111. O11 1 1 1111 11.1411 11'-r- 1L11 1 , ". - . 2 'c . '- . 1111 1930.40 S1-As 11131 11-1 C 111 1215.11 "13.11"R'C'. 1': - 1 . MV- -1 1 'gl .111 111. Du' b 1. ' - 11- 11AL1 -1.1'11-11 1'1111111.1l1. 113 -11 -11.11 . 1 11. -11 .11111 11.15 L1.1111 -1 111' 11111- . 1 111s f11.1 - ' 111' -1 J1111' 31' ., 111 1037 .1111 '18 C1111 R'c11.1 1 51-1 A 11cw 11111111115 11-111111 111 1111- ' 1111- 1f " 111h' 5 .'k1 -1. 1' 3 ' 3' 1- 1 -- fl ' .'1' . " 'D .111 -. - CU '. '-1'-. ---11- -- - 1 i -1'11- " ' 1'1 11- -.1--1 111-.f1jt1cP '111'.11Sff-. '51 SNAPS -'Qu -Q., IN HIGH SCI-IOEOI SATAIN S SYN RR XTOI S L4 LHROEDER 3 MISS WOOLXARD OUR PAL ED L NDLEY PILLAR NO MR LINN GEOR E AND GEORGE GLADYS OUR LIBRALRIAN 1- STEVIE 9 GIRL SCOUT TROOP O MISS IAYNES IN UNIFORM Q' ANCHE AND ROVER Z PLAY BALL ' I3 ROMEO I4 WHO IS T7 OUR PRESIDENT CAN YOU FIND HIM? IC TAKING IT EASY 1 .A MM. ' . , L I ' if d . I. H ' I Cxjrf 1 1' x, X, . A .1 A Sf' :CL FLLIXQ MR. S" 'N-- E. .. f Ax. , 2 -I, Qu ' 2 J ' 5. . 2 51 4 6. S -s 7 Y I ,R .fw- 1 ., "fa I . ' fo IX4 I, 'F N .A K 1 I 4 I . . I IS. A 7, If I SCHQQL YE 1 'T iN M11 H T WN JTTOV xx, E 1 5 T ' X L x J XRTIXTN MISS VUX11 T 'V Ml E XX LTO vw N TULNN R 1 SE EMENT Ex-X URNEY 1 E ENNGN WEA UIJL Y x XDF E T 1 ME 5 NON ETb Uwukfx H Nbu x D MVERS STINSCN VN! LXK K Tw x RENEE N 1 X FEYVLMRN m1 H E SE L M X X N VX F2 1111 :AES 1N1Ofijg1LS U1 THE BPONSO S P 5 M DMT FOI PC X N 1 N f 11115 m'1E5rN1 ME QL QEOUTS MERE OPCNXV MEET ONCE A N EEK 5 U 1 I Nbxf 5 4 CE TT' L 'X H xx LP' 1 THE ,J 1 JTS ARE A V11 1 1 O TH N Em NE THE AQV T HE 5 "' Rf fd HA C XX 1 ITH TOMN CLEAN UPS HE 1EXR N, 1 .X I,XClx I1l,I,lS511iQC,Iir,SlRAX L' Q." T ' 'wygv -.Ei 439.1 51,131 1'-EIL' E "TS E "E W" " -1 E. I2 1p1-x115 z 1 , '. f1,f5'.1e r. f-1 ' '- Qfiin 1,LLLl ,H 1 :TL'EiI.'E 1 -,-Q21 f-171 g- -.5575 1-114A 51111, vp, 'fp Hay 11 , .1 'ug 1115-l1'fL1f1H 5313175 ,TAY f'x1'Vl1 Fjw T11 E 11525 ANS "Y 'X ' 1fT'41gfLy,,1g Mraz, if V ,',gf,.,W,-i E 5 .5 1:1511 1111115 TO sw TELL, fx '1:'1 11 111 M W.. k N f Wm A V N eg'-ASCE 01-1 1101.1 1,-,11 .L 'C f:i1,fA1f-, M4 X N 2' """P'E H . '2g1',1 ffm: 1151.4 fexil , 1-E .11-'14 f-v3E1'.V 'ff' YLVEUS 11-' 'Hg EQHCQE ' 1 4:-351' A u-.Q 715 mzw KE' 1 11055 1.1L 11,11 fELi51.15 TCT V Y 1.11 f.:.,x:111'1 11v1:c,A"1o'X1 1,1111 1:T11Ev' 511,15 NOT 1.11 'A K 1-'5 T111 1l'E'5f11' fi W9 CL 4:71 Ti E1Ha1s,-,125 11 115 A-11 H312 if 'f Q T7f1'.'l,E5 Ig- -.1-rp 1 EITE7-'E-'-,'.'xfE'f.S l'l,-'-,M!EV1Yr-1,fQ Ti' .1 5 THE 9711.121 'ZZEWL-1 ,xi sv -. L11 :U L-5 111111 5111111 s VE EV NI1l.l, Hp 4118 1,1111 1 2,21 2 LKB -H' 'Hi fan CF 1111 SXVCTL -fix 35,15-1, 1111 .Cues ITEVEN -2,1 'g3u1L9 1-Eg EETTL- E i13IiE,L we-1S1,.:111 ',E11'.,:,L 11,1'9ES' 'ET -EEE ELTNOQ usb 'xk":E:E."" 'ti 'ES' 'HE L R F -ur. -1,5 HE 1:11 EEHJEI-15 111 'H-5 1 ,, 'f:,ru1, 51 . x, - 1 ' LN' "1E',,11E iuETTx1 mx: -A-126911,-., H1111 11,111 11,6 XEXAQ5 QE 5fEE,1L111w mir A15 -L1 ,U-55115 ru ' -.uf-'iii fC+.1 HTSH 51g1-:QC1 fbzszifag,-1 ra ww 43:11 14:-wr1E1,1fw VEWTE-.TEE fauwgkss 631411 'ace ' "' Wi-.TTf 111 E ucfwfx 1 . . E A . Tw ,, E fm, , , 1111, 1111111111 17 :Q ' mums VFP , , E' X 'HE E511A11X TS fx RET! 1-.VQ1-iw. E4-:NLR Cf ,H1 55' 11' 1 5-MVN -'U45 :TE-TN Hf-LL, 1:55 'Q 1f21a:,1E C: 1. V15 K H511 ICR 114 Eaixxi' emi :NP THE 5',:1x'5 T1E 4' Q 11123 z gr , A, , . ,, M A, , , , ,Ns ,x,,11E3,wD - V, 111 55 EVE,-as HRH 'Hf 5, 1 , wiv, urwzslz 5 HT or , A A , 1, ,Y .HL , N W. .UF 1,1.E1 ,ENT 5 1 1 CH H:1a1CS1,f11Q ' ' 'U' 'X " ' 'Hu 152,11 ' " ,E 1 .TELFDE '1-E THRT1 3. E, FK 'HE QTQES 'E HT 115' ,wwe ,MM11 ws-.1 CCR JT1' -Ls OP mwcfz A-Nr Ck 5x,31'511 'fx-T WEE. T""Q5 E1C wp-11 :Ri 5.3: 21' Q fam 1- '.'."'1"g1S 1 ug, - f1RL 5101 - SERNTLE onfwuv. x 5' 'L N" HE N HT HEEPE, MOf f CITY HBR . AMD HAVE LlEIf E31-X,,1S G'XH','1 5 7511 ED S5 L Efsxig TVQQ1 i 6 U -X 1' QLT fx NL x Em-LL SCHOOL YEAR A nt xx ms , L M 1 Imusum no hi mm 1Qhl loolui m INI nd c rms md H ond xxx a K k iuur s L mul illppmv m L L 1 A , Q ru IX lmmp sn 1 xx IS 10 muh xlhgr 1 0 x 1 v 0 L Q k L L nn In o khux 111 nuko I f 1 L mx Img 1 N Inu i u 1dOlLI1Ill' s w L mx L xxx L L 1 L 'MMS U1 M 1 LIL ISS SU 1 U Q u ' Q L U L 1' 1 y M L nudn I SLO our xl 11 ut th L nor p my X s L x N 1 HL snmx v IX 5 Ln mx km s or uw L Lum 1 L x ms so sp wo hu L , Uv L urs 1 L an thouqh up s 1 L L L w uw mt xx L L N most xx 1 Lf on L N L I1 L N x L ur SLIIIOY 'nnqml x s 1 m 4 1 L xx 111 L x L ormi s m mos 1 s XXNI L 9, o no In sk xLHOI,71 L Lhronwum Ihmqs lln xulr mm x ., k k x Ln U In ugh syhool 1,5111 md dmud our show LIIIII I 1 mnr um grown up 1 L wins K1 LL L uhxrllng down the. floor 111 mushy llihll Ind Lhliion md Liwlhd suns I XV1SI'll omg Nur thu xx I1 mmf klp 15 1 1 our Q mms md xu om 1 pumg sovmxxlum L xx is svpposgd to ln 1 du sunt trom tht otlnr Llwssw but swmum mum x 5 1 Ld thy buns by uudml cont rummmr xx lpl nr IIIXOIM cum out l'HI xur or not but 1776181 0 flu Studml body xx 1s surprxs d Lo su us lun LlNldQfflI'ldtunt11tdX 1 u U ms 1 ut L mu m L wx I1 hlh Cr Day uhuh mmm 11 lbout tha, sum Lum n Lhxs day Llqlnh qridk studmls from Ill our mm to xml skhool Th x ulxmxs lookgd so xoung N12 fr1ghu.md md airud to h sun Vu 1 xx ui lrm d to sums tum 1 good tum IIULIQI n mln mum mq tny xlsm tn clihrmt Qlissks md m In 1 urnocm tu on 1 onor ULILIX nd dnrm oi n urovrum my sunud to In L 1 Un mougm tum mnsmurmnq lnmr img ut mn mg ot upp r klusnnn n mst ot thu xur my ll ouql ls xun Luk n up M115 gm uuwn 11 rmnmlnr III L malauruts. smuus xx is UDL ilrst um uk no nur ups m qmxns nd erm 1 uk loo LL dur tlun thm you ghlldnn xxlll m mos luoohi mnlrxptmons n qrmduiuon mght It xms 1 km ot xmxlun oi gli msb In sumss nu of us 1 1 L L mg It NHHQ to mn IU OLMN xx Inu to NK 1001 nr ox Il nmq 13 gs mx u Lumng pasmd mlm T xxx t mst in 1 lnlmplug hoxuur md mm In I up 'fldl11ILd mul Xou u bun Nlup IhlS p1st ilftun mmut., nl s un lhm I must to bkd xxxth you md don t xou plum C1 mum nr u k tur out xo ox n lull lxght loo C10 on Homstlx SOIULUITMS I xx ondgr about thu box C14!HTlIlUL'li 'lxl L 1 ' thu our xvhcrv Ihuy had ,lNl1uI,lAv, l'll In-vcr llwglul ii' I HV' to I ' K I K i I W " fuk' H Klfk 'Q ' 1. ' 1 . H c Hs was K1 bcauliful hurnin' with his prwly 'I .nk pmt" . Q ' g A th' brmiq .md his lilllu pink but padding Along' thc fl mr, And 'AS1 Y' 'I - Daz 1 sh ' .LV X, in his part as "PLppy." Hu had .1 fl vingx "ll nd bc.1ri.md th' lxf I .bil f Q - "xg IN . " , I was ruallv A dill wt' .1 play. I m'.1.ly kllui 'scli' . ling. V' ulc yo L 'Lug I km w.o1'hww mln-lilzlc Ir'sl1m.m, XXVI 1. Huck 'LL 'L lkui :li will th' ho, 1' '. ll X il I' 7 '.'Jk'I'!., 'onlwt with hsr cut-3 inL'mr-1.1li n ui' A CO'lIllI'X' girl in Inv-. in xv I K I , L -f ' k '- ' Lgain, B Q sw' ll ', ncit in my 11'1cmo:'y, WA? SOI1I'lllvI1f' to raw about, In was lltc Iursl lil' ' A my: gl. j had lc' lncklcni I j stud' Lf lllcully in many fl moon, but it was uurtainly wull ' rib th- " 'ax d cfforl it must. It Nui 1 ' L ky il L 1 mc on thu -dgls of my scat Lhrouph all , .c' . ' . .nd. -vx k I I L i fccn some of the ruhcarsals and was cfcpvfting., it. l ncarly kj xmpmi wut L 1' 1 'ix 'lu 'n th' gl J alkyl th' stage. I dii 'I Sl-up vcrv much fha! niyht. I can lull juu. Th- Juniq ' ll - alv.'.1x's fun. 'Nw girls lookud SO prctlY in llnir I mg, dtwssus: it 'As forml, ymu knov. Ani f gli A ll fu diy' 'W' rually smwlluinj lu 1 uk at: I lu' " hm' gud ' ,' ' xy , 2 Aftcr vc had CAICI1 simply uf! w' 'ould hold. W' V' I ivwn ua l'l,g 3' L L 'x I '. H: I' I 'K 'r gni fl..-'I-1l'i wxfcll I ' 1 j .V ' L 'c I ld S' ' S ' IDL 'libs WAS thc day wc cut .ll L "nl 'p4ll' y u 3 ' . I1 ' ' 3 1- 'l -1- L 'T' i 1. Ax i' XVH .L x A 1. aj .l ll c lakc, lut Llw nicmory ot' it . l' l- fl . ix 'ci I ' lads L 1" " . - . "-.laik 1' fl 'l' K, 4 Ml kl.l - 4 'K l""Q'fd l'i"", ' Inf' l'T 'I H S'-jig 11- 1 b. .Tl":'- ' gl ' K' I-' "xl .1 'K ' X. Tl' A t xii u "1 jLdK' .rdl ' K xl' lc-lsc. Bax' -L 'H 3 'Q x " ' rc 1 5 . d K ' A I, 'll lhlnk " lvl b- - x , .. ' ' ' ' " ' 1 , 'Q ' . ' A d L K . ' ' ff . ' d ' X 'Q pd . d i So - 4 6 'cll l'k- 'ry- 4k. I." k lu'-. d lu '. 'd 'I T15 nj 'L 1" K .llctojct.'.1y, T1"'-' "Y 'cur cub 11. llnd. Xi, 'l.t Mig. . Mi-1. xf ' '- L. H ' . X' ' "rf 'I'1k A T" - ' g, . say. Off X V ' :. ' j " dr: mc, citl '. Yo 'an n j ur v . ADVERTISIN SFCURITY BANK 'VIFMBFR Ifederll Deposlt Inburance Colporatlon I+ederal Reserne bybtem Amerlcan Bankers xbb0Lldtl0I1 State Bankers AQSOLldtl0I1 Independent Bankers xSb0Lldtl0l'l RESOUIxC EQ OVEI HALF VIII I ION Le J I A J 1 . . . - 1 1 . - . c 1 X . w v - . . . .. 4 . , v- . . A . A . . . 1 f . . 4 .n I 4 y w A ww 1.4 ' I w 3 'w 4 3 1 W Y sa ' L L I J J A ..--I51-.1 SUPREME BREAD 110 Vdl1t?t1QSl ll hlte ll heat Cracked Wheat Rs e R 1151 Sesame If rench I erm llxo No ac 'l Da e lNut ROLLS Tea Rolls Buns Sweet Rolls llamsh P s r LAKFS LOOKIES RIFS MYRTLEWOOD BAKERY PHONEfMJ THElHLAND'PHEATPE 'Uv rtle Pomt s ENTFRTAINMFNT CENTER WHERE ALL THE GOOD PICTURES ARE SHOWN O1 nt. .W . " 7 . ".. , . v .'1' , .. ... . , in '1 1 1 V v - " 1 1 I 2 -. 'Il-' 1. t T . 1 1 v 1 . ' 'fwt '-'- .. 'i A N . 1 . ' J Q n J Y . - . L v ' 7 Lu 1 J .A A 0 S 1 w ... aten s Feed And Seed Store Hoclgen B1exwte1 FEEDS SEEDS C141 den and Flelcl Phone 110 lt Transfer LINC lohn F Bellonl Prop FUEL TI ANlSFEh SAND GRAVEL Phone '30 R PHOTOFRAPHX In Thu Annual Logan Stud o Md1Qllf16lCl O1eQon Myrtle News Stand NEWSPAPFRS MAGAZINES CANDX CARDS MabelBa1-klow Prop PHOINE 44 J Y E 9 C. P , P L y 1 .. 3 . K 1' ., 4. , J- - . ,K . K I 3 1 6 3 L J. l ' Y E , 1- . . ' x , , , , ,V - 7 1 I lf J L , K il w J B5 l L f r 1 . 'I f , 1 5 K 1 ' ' ' . 3 9 '- 9 . ' 3 1' A l B81RSers1fe Fred s We qpeclflllze Food Ienter Xutomotlse Repanmg PI Eh DILLIVEIXT An TWICE DAILY Arg Vieldmg F01 Quf1I1tX W1 eLke1 Se1 x me And 591 X me MYRTLE POINT CREAMFRY Longldtulates the Llasb of 1940 USE DAIRY PRODUCTS POR HF AI TH PHONIL 6 J N 1 9 , , , LI k i' ". 1 I In 1 3 1 'x w 3 v . ' . . -. X, I d ' ' o . T X D v' O . ., . ., , 5 R Phone 11 -Phone 3 Y J J , 1 Ol 1 1 1 vw N 1 1 14 A W up rj ' or QUAI ITE SFRVILF and SATISP ALTION T I6 Myrtle Polnt Barber Shop Z1 oth Street I H Maha.tfex P1019 Mvrtle Pomt PIIIIIIIIIIIU Shop X oul Sat1sIf1ct1on OL11 Succe VI R Pahl Prop PHONE r P EADS SERVICE STATION Brakeb and Flectrlcal Serxlce I ubr Latlon Hatterw QGIWICQ LET S GET ASSOCIATED WITH I LX IN X PHOINE zo I If - I - E . 1 7 Q ' , J o use 1 I Q WJ 11 I 1 tn K ' L 'w '11,1 A ' I L57 I T4 'wuool Y I E I, . I IS 1 . I ' ' "SS Y 9,,-.V . . , . . oj . ." Y . .' "0 . v- - t, - . ' -J x I 3 I I1 1 A I . . N, . I . -. - ' , J I I . . . , xr - - , .4 1 v j Y,','w 1' Lxjf T . Myers 81 Wlvvrs llrw Foods Shoes lfhe Reddx To Wefu Men S Clothmg, C0111 pucex vue xou monex J Phone Z6 M COMh WITH THIL REST XWD LII' T THF BEST At The Snow Whlte See Us P01 Yom SCHOOI PARTIES PERKINS DRUG STORE Sawe With Safety AT THF REXALI DRUC STORF PHONE 1 J 1 1 1 1 x I 1 1 9' 1 s 1 ' I C - I .' 11 A l J J . 1, L2 ' S 4 f- - - - 1 . 4 1 . 3, ' . . J 3 Q 0 . .' . N. 1 , ij I I 1 ' . Y 1' w 31 . . . 1 I 4 I W ' .1 J k . Y v J 1 I A Pacific Feed S Qeed Store DeC11e1 s P O1 C POWN If EEDS DELAVAL MILKERS JOHN DEERE Malchmeu HAY GRAIN SPEDK Dwelng I aundrv bers lee Serv lee Wm Curnew Si Son QLEAINERS TAII ORE HATTERS Mutle POIHI Ole Phone 30 J Hamm 5 fafe Open All Hours Tu Ou1 STREAMLINED LUNCHES Mutle Pomt Ole Phone 11 L ROPER S VARIETY STOPE o 0 , ' f v 1 7 3 , 1 . , W v' a v' n R ,I 3 I I F n'me1'Iy' Cons Ifevd EQ Seed ' .1 Y 1 2 'L 1 R1 Y I QQ 3 1 L 3 ' ' .7 . . ...... ' I - X Q ' ' A , " sion - - J ,V is . I I, - Phone 34 . 91 I - I I 9 f . , . 1: v. - . O, .I , bO1'1 H 4 r-1-v I Hub flothlng Xi blme C0 EX61Xth1I1L, To We ll 01 MEN WOMI4 N AND CHILDRI' N PHON E 86 B1 S Ice Cream Bar The x ommumtx C'ente1 Mutle Po nt mc 'N ox eltw Bars 'Vlalte JARTY ORDBIS A Qpecmltx SENIPERT 5 I4 or Drugs THF CIPT QTORE MYRTLE POINT ORIQGOIN ' 'll' 1 A X 1 T1 1 1 1 o 5 1 ff T 'V v .lv ' kj- 2 . . F ' Of A 1 I J Hamburgers j , , , A JA T 1' L I 'H 4' ' re " ' w 9 N W 1 1 J 1 K Y 1 Y 1.11 k And lull 39 OOOD P OOD WEI L SERVED Founteun QQIXICQ D1nne1s Lunches Phone 109 I FURNITURE BICYCLLQ HARDWAPE Moon s Barffaln House SERVIC E PLUS QUALITX Phone V' NI S BREUER Shoes Hats HOSICFV Mens Purmshmgs SHOE REPAIRINC MY RTLE POINT OREGON Phone 24 R 0 qu 7 6 1 Q1 lf Q1 3 L , , N L 4, w 1 1 1 a W rv ' J E' Q Y . ' . 1' 1 1- K 11 i K N 7' 3 '- - 'v E1 - ,J-- 0 . , , . . . - v 9 1 - 1 ' L -I 1 Y Y s Mvrtle Pmm 1 on M T KNIV P s NMHILP LIROSH Laundry WINILHLS11 1 M MINQTON AIXD C ASh Delbelt Qteele Pmp E C B 3 r k P r Jeweler PEARC E S GARAFE I I H Pearce Prop PHOINE 9 fAI1Vt1m91 7 i , 1,46 . - , , w ' 1 ' ww Q7 1 Ax ,U , X f M I w n 1 I A L x- I in N W w 1 W '7 QQ 1 ' A U x li 7 1 T 1 41 A Q. ' .-. X: I v v 'N 1 ' 4 X , , 3 v ki Q 1 . , 0 A I ,J 9 Phone 80-.I 3 V V HYHWHYUHYHYHYY V YYYYYYYY H V V V 1 1 T 1 W 9 P 1 Y L i 3 . X A. . , , v , . . U Clty Meat Market Lester T Dement Ir Wholesale and Retdll IIJLSH AlN D CURED MEATQ loultu and F1sh Mutle POINT OIGLOH Myrtle Polnt Transfer And Oenelal Hauhns, Iamee Mattel Prop WOOD COAL FUEL OIL ORAVLL and CLWIFNT Phone ab SOUTHWESTERN MOTORS Q0 474 W F11 st 2nd Sheet 698 Sp1uee Sue t Coqullle 01955011 Bandon O1e Mutle Polnt O1e Phone 8 Phone 111 Phone 109 M Dealers For Chevrolet Bulek . U 1 l .' fl H 1' 0 1 D lf . , Op. 33 S. . . Q1 1 T In I . I' , Q 0 3 '1 N T . K , , 4 1 . c , . L QQ J . Y . ' . li ' L K 33 y . ' . J. w 1 I 1 7 , Y A JL . . l Phone ZZ Q , 'N ' X1 - n A 0 J . 1 v I . I rw O ' . L ' ' -D L Q In , . ,. . Y . i , . ' . - . nj I- Q . -. U - HERALD PRESS The Unusual ln Prllltlllg At Ordlnars Irlces ' 'VIXRTLE IOINT ORE BRODIESHINGLECO QHINTFLEQ SH AKES PAINTS BL II DINF VIATFRIAL P H 0 N F MX PTLE POINT 11 NOPWAX 1 R 10 P1 . . . Q. '. v J'. ! A . . .liaeii 7 j' A A , . o n A I n v A 1 T ' , A 1 IL. 1 Y , 1 J..- v r- xv v 0 :- ' u - - - . u -3- - recr 5 qwfnp 0 We BUX SFI I UND I4 YLHANC F QEIL QIILILRQ IIImbT Phone 6 R 4 619 SIJIUCG St VIYIXTLE, POIN'1 When entlemen W ANT SFRY ILP 'lhex Go To Booth s Bflrher 91 op Mx 1 tle Pomt K CUTLER R L A RADIOS RELORDS AND SERVILF PHONE Q G r' , , 1 3: XJ . k A Q3 v v w 7 1 1 Sh if . L, J J P Q w , w vm 7 9 Y A J A A u n u J J c 0 o o , 7 1 1 I w A 44 N I 4 33 i 1 K L 1 1 1 J w w Q J yw H 1 p J I L x 33 1 - . 1 , . . , 006 bpluce St. Q L . l , 1 , 5 . 0 Y , 1 N1 1 w X 4 79 :J SFEWY COOCL oo Wo Cv QV O awn N Luc Oo mm CM ww U VM N ms mmf r .Ulf O mc X umm me cov 34 Scxfcwow mo kdm! fv mom is of C105 Comm won. L owrvg ,uv 4 1 mx pvc-mn m Lv Hu movk p ncc Tlwcv also marks n wh CHM v D 0' C00 C mm rw C and o KU oumix M Coos Coumtx MTU Those mms obrvg wnh on Duvchoscx 1 Q C of hogs veo! em c1cCnurXT for Ccfm-.oyw Lxp:-mi-Tu C5 of ovcv DO OOO CO vw cash cmd we cxrc X fg ne T3 r SAFEXNAY wx you fucmilv mflqhbolhoo sgllmg L xx C4 O CI'v1xo1c1comDIeVC ww rv: L gn Q10 Coos Cmmty Nos! VCO I1 MJOOOO OO rw 9-WO New Lvcvy I mmm w on p Ocm 6 R+ S jfs Henrw A Schroeder 8a Sons W N1 NI Nl w k .l 4 L ..i6 'T 'X WC L I: I ' S fi xx Tx, C 'N C tu pmwhl x P vrwxw gm-,xwl'Nc, um! Tu TU thx f A ,GNC of Cu CL w D O'i N un Hwy 'Koh DL , y ' HJC P, A' " X W ' f" 41 WW KOH L 4 ' Vw 1 cl wi p j The ' O1LCx O u mf - ' QT 4 , I ' tn' T' - rc CQ - C S ox . cm M www 1 . xo' 'XMOC-'Y pf - ' , X Y " ' ' of fvu M Cui v qcTc1iuNcs, DOulT'y, cgcgx, Iwj I , ', , 1 , ' ' 1 ' :U L 1 FI' ,' , ' , . cf thu w q co: 'EF , I X ' ,. ' " ' V ' .1 -Joao, ' H10 MCA fox ' - ' iov 'nth' cl, ff-:Q L fxuiso :H Cowon: -1, ri r .fo X 0 Q0 Y 1 , . Mo Crocerv and Dry Foods P PEE DEI IVERX TWICE DAILX H G Volkmfu' f enel dl Hardw are CJLNS AVIMLINITIGIN C LTLERY THRIFT GROCERY Wlyrtle Polnt 5 Ifmest Store PRFQH NFFFTAHLES 6. MEATS Two Bree Delnerles Dallw PHONE 07 N1 f, . I I e r . . ' A Y A ' .. . H , 3 I ' 5 X ix 1 J 7 l Y Y Ph0Il9 97-.I Ph0nQ 24-L . .N ,. - 1 Y lv JL J I .1 For Food BL ACKSMITHINC SEE Henry Hermann CONGRATULNFIOWS TO FHL CL-XSS OF 1940 ul". -Mi-T' Dr T M Wlute Lhlropractor C olome l111g,dU01l Lleetl 0 Thel dpnt Lx 1Xtll1IlL f0l YOLII Health Wy rtle Hotel Bldg Myrtle Pillllt usle Stuqlzo Mrs Ulmer H Clflrk Dlrector vtl Pomt O1 egon E C Roberts Notarv Public REAL ESTATE INbD RANGE lxltle Pomt O1eg0n ,Hesse D fllnton Max 01 Of Vlutle Pomt INISURANCE Wallace B Dement Attornew At I an Myrtle Pomt Olegon Dal M Kmff Attornes At Law Mxltle Pomt 01932011 C I I I Q . N . M 0 N1 . l ', ..'J.- ' U . u. 'w ' n 1 -Y W I 4 U J' ,n4l'm,.v ' Y . . xl: Q, - . . - 1 1 . ' - . My, e , ' Q 'Q 4.5 o 0 . . . . U 4 . Y . . 1 1 f- ., wv 1 TX v. ' . - lv.' , 0 o , o f F , . . , Y .f 4 4 1 . I v YI D U 1 3 7 . The Lone Pup We SIJGCICIII e 111 HAMBUROERS .mc HOME MADE PIES 10a A 150 M11kShdk6Q F19 h Hot Pop 0111 Wlr 8. Mrs C H Wllder Props Clty Cash Grocery Wdl Known B1111ds At F6111 Puces J 11 Fllgndlx SQIXILQ Fmma Schnelder an Iena Warner Props PHOINE ol HULING LUNDY 81 SONS Establlshed 1890 HARDVVARE HOUSEWARES AND SPORTING FOODS PHONE 18 . Y f L , .I .Y 6 1 1 1' f . 1 ,Q 32 J ' 'E I 2 . ' . .' , . 'x A 1 1 QE 1 . -'-'- 1 1 5 . 7, ' vs . 13 - 1 L 13 's C ' 1 ' , ' 1 L Q Y 1 n 0 5 , . 4 , . , Y 7 9 I ' . . 1


Suggestions in the Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) collection:

Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Myrtle Point High School - Bobcat Yearbook (Myrtle Point, OR) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.