Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI)

 - Class of 1941

Page 1 of 40

 

Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection, 1941 Edition, Cover
CoverPage 6, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collectionPage 7, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collectionPage 11, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collectionPage 15, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collectionPage 9, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collectionPage 13, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collectionPage 17, 1941 Edition, Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 40 of the 1941 volume:

' A ' "mil "'-""2Yf"' A- '. A . .- 'Ar -39. A..- ,.,. A A A 'AA .T '54"""'? fA4ig5Q' ap? A ' 'Ti-' Af" f'vF?"3'.A'L-5f'AE"'T'1'.ef2A-"-4 1-'f?hJ"'P2A",' .LAAA-f a-.".A-A-:g---A-AA,.,.A- A A 4A:?'1:T:3?lA'E.ff3'f4' A 5 - A-1. AAAA 7-f-,fa .,,,,AA -Ang A:1.w.,A.i- ,Q':,f4Q-2Q'f,--li-f'5'f A ,QQQQQA AAA--Q Q Q - A A - K.. -A A35 ' A A 1,--A "1 A A---.A A A,-ravi---A'f ,A A- 7 :AA A. .Aw -'af A 'viii-A-+f. AAi--ig--1- - '- --.?I5A':wTf?1f' 1 . ,g ' ' "-2'-rw " - "."'1"" -39" ' "4 - 3 " ,A-'1 - A1 A AAAAAAY'-' ---45 1 '. '5" l" 4 bm: I" ..- 5':' :?J-41-f,.?fZf-iit'l?Pf"lfA7 - A A ' ' A drgf--AAA M - 5 A -j L '1r5 " Q- .Q -A . ' ,J rf ' Aj Q .R A Q A ,QQ - .AA ,A A- A-G ag.. fag W n-'ii 'EPM- 'A-'----H AAAAA. J.: A ,A A., A ' -- -A 'A 'ffl'- .1 ' -A A' .A' A A ' A 'fa'-'A,, .. A .A A AA A A A, ' ""'A Q - '-' f-. V- ... Q, 'M " A 'A . A, ,+L ' 'yy 3 -I A--.n,dQQ, , Q if - '---A-Aw:-H' far' A A A -AA-,ff . Q, ,A .A A AFN' ,-' . 1 -.--X 7' f 4' 11 I I Q Ms?-in ' ' ' 'I A A A. A- -A' -4' 4" A P' A -A -' - A -A .A-TQ' 51 My -- ' " 537 ..- B' AA A A-' .gA' Y A' - A "A A ' ' A . --f- - . ' A A -. A AA E A A ,,, ,A ,,., ,AAA,,A ,gu,3gM-am' ,A A Q Q Q,, A9 A Q A ,, A A A A ,175 . 'I-' AA f A,aQA.f-if-""'f:.Af'F-' S-A Aw- i"""'f-'1"445'L - A' -Tig' '-'-A Was' '- -."f A4- -4- 9 -A 2 A,-.-- - ,Az . M, A A '- AM' -Aw Q34,-If QA.. .,A A, - '-ff ...A 1 "-' A-,., A, ,QQ .A "- A - A fgv- , A- .Af .3 A A :ff " AA A- A -Aww. A ' -Jef'-" f A-A . QA' -A -H ,Q , Q -' 'A -4.,g7f'2fj5-53-AA-Qdf-F,-Q-A ,Q-ff .A A-QM ' .W A A- Q if- QQ-. QQ A AA - -'fa gil- '1- ' , QQ A- :Q ,- AAR-.y " Q , A A - . Q Q 'ig-fJAA.,-AM QAQ Q :LAQAKIEQSUZ-gfA . QQQQ .Af A. A- ' Q Af- Fffifg -Q-'Z' i','A!-ffAfAg1fa., '-3 f A ---4'-+f?QA"H4Af:'72?i-2:f 2"-3'3',1'?,'pG1f5,'?",,, 1- ' . ' I..-' ff A - - .A AA v-H--:3Q,,',g . -we Ai ,' ,,,aY'l'1."":- 33:1-Q5-A+ 'SA V WSJ? N- xvg'-ii ' ' AA A"- , -.- , s. 254-56 -' f-"2.'f- PAP 36.2-7+-f -' .3 --A-A . A-f ' , "'H'A?'4. A -A"9A'1,-W" g A A-A .Af .AA A A A -A -A A Q --A 1 A- -,H ww- AA A ' .A ' - - 2 A., 'f 4--F?-ff--H-Aff'- -5 A ".4.-Mi . A - A A -AA - Af f ?w4"'5f2'Nf2-f2- - A. A .A,,-' 'Aj-,,,"A' A , -e' 4'-qu AA gh, :1 A' -f,3,,afA., AA L, -,?, A - 0 .'! - ' 'A - -:ef -f'..f-Aff A AA...-' -A ' 29.3-'3:"L'Vvs Af' -":-,EAA---A -A g,gA--'-A-11-2191" f' "Ag:,'.,,A--A A ' ' A '- A f'- :- Ar' A..-'gm' ,ai ' 13137 sf-1-QSHAT-as A A 'Y f ---...JA-A.f:Af.-A-. . A ,A ,A A AA ,AQ-3-ei-,-QQ wang' A gg, jfyigfg A12 4 -" ,Q . A. .55-'i,f L.Eg:f'ilfQ 'Wy' QA-f4 'QQsQ":A ATF' Q Q 5-. ' ' ' +":.q,-:jg-cr' 4'is'gA- .g,.4"JAA-5, -ga? AA AA ' ' A A A ,Q A' r' -5 - A Q Q ' ' -. "-512. Zh- '--AA - -JA -:wus '-Ar' '- "'-'A-2-:Sw -' A AMA. - A---aa-AAA.. my ,lagig-gL25-Al:rid-5TQrA2E35:??'?:5:E,,AA-.,3,1 ,341-:f,A 3 fyv--1Q wg ':"-- "ff ' A+- - - Af-W -A 5-3, A Q gi eff- 3: gg -Aji A.A-'-y4AA,.,yj,-Q .Q ,.,.g d QQ V -' .,AA"QQ " ' Q.QKj-QQ, , ' - ' ' ' Q' .- A. 1 " LQ, -- QA. QQ.QQQ ,QQ QQ, QQ?" -YL: 'A .A Q 'Ar jr- A Q, -ff?-1-Azfi 'fA1if- fx Q-an-A"P'-2-AAQQAA, -A..-FAA' gy? tkg'Ly wc., 'f'f-522225 5- .A- ' 'W -.--A -f. A g ,MH -vA aff. J-2 ... A 6-..iA.,J"...-- -497, A--2--A.A AA-A. ,-A A .A . .+. .A ,AA - Aw- --r-fi' 'A .." A "-4-A-':':..fy:" if S .A-A AAA A+- - I -'-H 'ff A-:A 2' - N '-.1 A f -1 A' . A -J' -pr?-'br' ,Q V. ,'.-,'Q,'q, ,f... .A.. , ,il A if A4.,,v,4. ,-1A i .15-QL..-g?'A N. A, JB 1,15 bu A ' " ' - 1"-W' ""-"-.A+-ff ----if-'if-Aft- r.AA.f:.1:-1'-EVA A - -" 3:1 ' . "d f A ' " A' ' 23 . " --"' W- w' nr-7' PT 1-J -A - QA:--"J, -jf Q As' QQ-g::.'Q:f7.:.,Q Q AA Q Q Q Q 'ld " 'ff-r"'9'-f"i"'?"'+ ' Avgspff-ZQSQQA g """'fi1'-A, A ' : .A A V, Q, Qp,Q.QQQQQQQQQQ,g"dr-,f' ,af-MM..-1 QQ, QQQQA.,..233AffQQ -.nik Y -QQ Q Q Q ,Q is: 4' ws? Q: -Q. "L" ,-fgysx AA,-r if .,f,f'i9Qf',, A Q Q QLAIA Q- , 4 Q' Q4""'AQ 'ff'-f"':'-f mr.A,.AA.-izkgfqgqt - " AA A., H--ew- .A 'Fw'-QQ 7 2- MQ-Xa AAA' A . -f -"3"'A 'v3+""'1.:c"95':y'-Z'.-'7'5?Pq.vA , ...bu-G+ v up --1 L. 43, 1- - -A,.AAvf.,:"9,f. -P...-A -' A, A ,.,4 . .jug Q ,AM s:,!'..-,3e""f-v--rf' AA:r'-"g9'.:f'1- A 'f-"f-7':'J31'.f' . VLA, ,. A -0. ..,.,..a.--f, A AA ..,. ,421 A .gr A .f A A .,A..-f-1'ryAA ., A A 311. , .A . A Af A ,f Ayn,-:'AA:-f.. ,. A-'iff A 'f A--'Av'-5' ,Arf-vf.w--,Au, ff AAA., .H aww"--WT-f"'!'h""?.1' - 'G V' A " -'-'av' -ff-4"""3:' "Q, "' "' "G8"i2'-'H?ar'A af-Tig: !""" " Q 'N QA' ..:.,f' ' A..-' A nf- AAA- -A A .A .' an A A. .f A S A -- ' - -f --:f',,-+i'?,...f'gA..AAAaAW-A-AA Rai 'Q-?'-4.35" -?--A'mAc'-gran -' ' Ar .. - 512-':L:?1',:Z.'f' A194-'AAA - ' 'A A H--'Sf'-" ' -' " A '1 ' A . 'flreggi-' . . A ' Q,v.a'g-2:fS:s-T':Pfffg,..,.a-5L1f'f'QQQQ'.':'.z'aEE?" Q v A ,Q9Q?,..Q A.. QQ QQQ : .,AQQ QQ QQQA A Q Q , --:W-f-f--'A-f.-f,:.. .. va- -' A f- 'r- -naw-1:-G-"?"Af 1 A- -A ' A' 5 f- AA -,arf -W" - ' ' A - ' A . A - - A -A A QQ- A 'A Q' 1-'-Lf.-'56,-.f',?1'F1f'-' AAP. ' fl? '01 ' - - "QED-?,,'AI.-lAfiN A -,:vns'fiA 4'-"'..-?4w 1 f 5' ' 'N' -- 'Q '-M .- .A -ei ' h'1"H"-WFS "'-'df-'Y7"""-Q:-33" '-f-' '-:AA F-'V 'f' Wisawi?--1" AM A -' -' ' Af- . '- ' A--if A? Qs,-QA, ,.:-gm ,AQ., ' Q gg-lb.: AQ Q :-'C-dir. 1 g 1 " ,gr Y .'k"A..- ' -Apr A Q -f V A fi Q- Q -bg QA , AA AA., ,, ' 1 f-.JA-,Qr:'f5vF':51e"-7'iQ-ew,,d+-'4W'f2vWsJf2-- wiv?-EA .3""WA-Yrirfu A .fl-1"54:Z3lA.A Aff' - A . A AA AA-.Aw -G 7fv..,,..,,, Av-,-' f..-f"'-ggjiiv ' A. -' -"if"f ,. -A M' sc-six,-VA' 4114- ' an-:Way -A A f,-Y' 53:i5'1S"' ""9'5?7v'g':-fV.C:i4.-:ff "'5"A'Aw"'g'-'Avian ' '-fl' 4-. ' A' V1 -- -"3-3 -w-vf-Awmr-A-"ff A-v A""35f'.. .f '.-'Q' "A-12""'ffi,,-75,-qi -Y. A-v A- 532' WE A ' 'Wt 1 ' A Af A. - fu -'i,"ff-zz''S-ff.-7'-f,,"1 "i-"Z"f'1-P' ' 'i"fT'-f'-5,52-gg-Hg, - ' - -ff-3'2:A1..'.'iX9'cb.-"'K'A:Afe,5-- "f1'l""'A 'Hd' A - ' 1' ",--A", ".:A-"'- 'f' if A gf ' Af? " .f AA 3? -SA . ' 'G-A.--"--. "., ' AA ' A ' ' 'K A 7'-AA,, .4 A., 'Q H4 ' 1.1:-g-3 -- A A,-2r5',, A f A . A zzz. fy,-3.4-4.,..A.Ag :Q-.,Q,..-iv-:'.'? Lf-gen-5-F157-g5,f,-J-A.-f32?,qs-3 ap,-EMA? Q . j--N ,As 531' . ,N -5, 5- - A :A -VM-AA ' " -A A ,, Qtv , ...A ,AA -AA .Rf V A iv , N-.Q AA Q-vvf -JG: Ag-Ar. . A AA , ,A , A A. -n,.,g3f'v4-.g5Awi?T,,553yc': A--ff-"H ' -fi'-'LN' "if, Q A - --.A AA-AAR A. As:-AAAAA-.A "A-YAAA:-Aff, :AA--,BP-. 'w - - A J-i .1 -'W'-' ' - Aw- A 6.1, ' Amr- --A A.. A AA ' A A - A -A A Q A , ,AQ'?.'i.+-Sf"A.Q57-fwwA.,A,:fif2?yf'4k7H'Z:f?f5,,5rY54'3Ay4a AA 'ff . A ,..v,?"" ' ,A - j .Sf --- ' ' Aw -,Ar-:..wf,,AA. ,gg -,-,A ff ,-,,.-. M-:A. - ',,,,- "'x"-:pri 3,-g -4.3,-..,,'+-Q5,. ' - " -- A':s..g1'f." fn A --Q 'QQ 5g'5'g','!' Q, ' j ff- , AA A gff..-Q--,Q-AAAQ ..+.A ' -' - -- " ' ,QQ-5, sy A :.,,?'- -A Amgy' A -ily -A AAA- A -V.-xg? A 19? , 'eg-AA A Aw. Aga. -A ,,-,yi gl ,A-'W -- . ' -A -:SAA .,.fF3-'-'1f-A-- r'-9.5f.fif"T?A3,'g """'2f:fzv?iz- ., A i- M 2 5 v Q 3,QQQ,A QQQIQ, A QQ. Q'-,Q wvqugz A QQ Q Qy QQ QQ.-QA QQQQQA Q,,,.Q',QQ, A, vp- Q Q Q . Q' - - Q .-9 -A -- 1 Q .4 Q ,115 Q Q, Q -Q QQ QQ. .Q 'fs:1',gff-,,.v Q:,2-Ag'i ...L 'Y-A.,--f-EA?f:5fj,P.5A-fgggfl A'71.QA "f"?5- 'K sff..'ffffs,r-1-'A-:f.1A-4Pff'--""', ,AA vw ' -A-2:-:SN-'AA --fAi.A A- 1-' A Ag- "QA: ff ' 4, '1ws.,55?cA- ' A if -" A A'-ff' J,-P'--,K-A' ig.v,i:A5,".42P?'f-rif.Sg,,,-ig.-5--1" "J"'TA'.,-5riP"" A 'Q""'Q.f A -.-f A-5"""' , AA .4 ff. A ' 'hgh' 6. A. AA,QQ-,.i.,.,.:a-,,1ff,gg-:av-6 ,QA A, i,,U,"'5?'Q,-5,5-,....L' 'g5?"'Q9nA--Ag,7,.-wA'aQ':,-vA.:i6j,,-'..,:,Q,QtQ ., ,fv"?AA 4- A QQQQQ .GV Q .4-is'-1-,p-ff,-E+' A:"f'.:'+-f' -'HB--.:Q.'f--Aeavf.-..:5z4.:eI6 -rftog,-'Mg.'5'-ff:I +"'f ' -vw -Q A - - -A .A A' , Aicfcir-,naei?!-.+gAyf.aF'?,5,.MAAg -52-I-has-A ,QQ AS QA, .. 'SES-ry A. " AQ Q-Aw A AA Q . ,,-Ag. '.,y4,gi,Pgw-GQAQ, A.. ,AA,,g,.,, vga- QQJQMAVX .A .Q -1 4u.vg..,'1g-fa4....- 'frff ---LQ,vQ"1 A, Av.-Q..-Q, 4-'QA .., .,,. ...4 A. Q 4- Q Lp ,g.vfA -A,-A-u-a,,,,9bA - A A,-Qgaagxv' 31-L.g'i,.4..,.g--- ,Af 9,-A-1 A"-',,g-,:-v-A-'A. -AAA A . A, ,AA A 'mf' A, ' .. .Af-ffAH'4.,,.-...A --..-,A,,-,.,.-1 A- vw- .--A . A AA ,SSW A., A...AA --A.-KA AA-15:--'AA.,-.AA A A A -Ag-'AA .A -1- A my-fA -....,.., A-Q-A.,, A 1:-.af A. -'A. AA -:A-'rpg A-fA,.A..-' qw, ,vAQgA .A-A Af. A - - --A. A A - " ,-.- ff AJ,-v-AA A r.. 'bv' ,-vw-A' ww " ' Y--.NAP 11 A '. A-A."AAA A' AA A-w '1 rg A- -A .A A -' -- Vgg' w-:!.'4r:frf4wA--bw 'f Www-v A1 --Ai-PA' :..i:'Sf-s.. ,..'?dF'- 1 'dt mf 44? 'A A" -r f' :AAA up-A "3"-MAA ""ff""'3,:,z'--- aw--wwf .. .ah -. aa.---AST? i'4'1'.,'fM"' A-ff' -- ' .Am fl' , 'fn-f,,,,v L-4!.,gx iv 'Qian F,""" 'Winch--art .'dL,':f.,, A- 1.52: ,-AwA , A' if Agaff' - ' . Ar:--f+'+2f', A:-A - 1'Sr'Q"j'7"'7"'FR,.-'55 'ig'-2:3-:ag-few AP: uzxfr' A .A til..-""Tf 12 wg, 2-v'T -5'EA'fW-v2f'- "'!5'.Aff+:-'ff"v:. ,EE-if .AA .AA A"-:ff- A A 4"AQ'5"l'.-T31-.'if..,if 'nv 'gif-14 '1':,A'qv'3'J:xt4, --91 ' 'Qi4flJ-3'5" -A.. Q .-' A :A NEP' Af-rug , " " 'L' A .Jr Q... if AA Tl' ..,'-RA "vw: A- A' A,-f ,J JA-:f'G' "ff 'Y' ' .3'u?",A if" 13' ' Ig , Q , Q , Q Q, Q, Q - Q- Q-QA, A.. 5 . Qui.. i5:.,.A,..Q,aL ,,AA.QQQdfQ A mf ,vfqQA,A.AA1i, Q, .15-AEQGF QQA N.,k,, Q v ZW' "'A?,if 2?:f,,",..11" 2-f.g,11U"4'5'E'.'?'g:"-Q - A f -A 'A A- A .A'g A,,.Af11f"-'-"g- gf Q, 5'.w2...A 4'2:G"' t:Ai5A.-'4.fa-.53'.a"E1.:,A'h-1.5-f, A. A - A-A 1 A 'AG-.f .ff - Ag- A -Age -- in .v - A ,v ' A ',,....,. A -gm '-4 ' "" A Kg- , ' Q' ' ,A A 'Q,,,. :Q -5 A. Q A, ' A .Q 17- .f.,f'-fff.--.A,,A-f,A- A'A"d-1-fAif+f' f "'f?Q,.-'f"-:AAf?f'.Af-'f,Ai'i '- ., - - ff- -Af-A AA 'A AA . --F ' - ' ---' "A 5Af""-1-'Ng'-A.-1-Q., A-sf '---.--u -- A H-A A A ' A . -AA - A - ,AA-"A A- " f . .,"' AW""'A. A' -f'- -- A. A--'..--.A " A - :"" A Af- .A 723- A...- AA: if Qlgxfi' .A 1-?Y':5v"Er-???"f' 61- ' P -.- A ww A - A , , A ,g'yQ -A QQQ AQ111 ..,. QAM A fu-.QQQ Q Qui Q a. A , Q., QQQQQ QQ Q A -QQ ' Q .A : -- ,- " - .rw-"' ' 'f'-5"5-LA A .1 1- 'W ' Agar-'A ' AA A "'ef',f' . A ' A A A ' ' , A Q' 'Q'- A A ' A- A '- -ff 'A "':,a:'A.Jv,A J'-Qmrqif-, .A-if-.Y -gm A AA Af-.auf-r's.. '- A- A A A A 'A A ' w g - ' A. Q'.93?..ff-",.,Af'?E-3' A 'Sv A qfiif . ,,. 'gas ' '-ff fs- A -A 1 ' -v-A,ffAAAf"A-Ar..?:.A-A-f-f-1-.g.A.-w,1A-A -f-AA-Egfr-:Q-:W - ,A -Q-:if-22 " Af . AAHE-A. A i A A ' ' As' Q Q QQQ QQ ,,Q '- Q -A.AA ' A .Aff ', ,AAA 'A .A ' ' - -A Q Q Q-v 'Q' Q-f,,- QA Q - ,g H- QM ' -"Q -.f "6" f"'A A . ' 'f "',A- -,Q ew . f bi-ff - 7" f '5 -A ?'y f A We A f- if-QY,f"'.,:Avg-LAQQE-35: -af"-'JA ' Avg ' 1- "Sf " 1-' -SE T""AyA:2'A555?"'---"a'-:fwf-:.'s':,":-ff- f ' qw A-5"'f"'v?"' -:.4Q'?"",L.-.-'Q-5f,'v7""' J-'A - 5' Ai . - 'Z-"'AAff-f J"-vs- ,-'K - T' "1A. A' 'AA':?A'- -3: - , 'f -1. 5- ' .',- ' T' '- - ' -' "a f ' + A ---AAA.-QAAA-21.5-""dAAA--'5,f5. WWWAAMMAAQ- Az. .QUE--Amf,-4-gfgff - - A A .A AA-A A A f 3 if WT AAAS.,--f""'Y' P 5,5-'. A.fZJf"-QA-1' '2+ ' "1 "ll 1? ' Q PE"-4-i:5..f'V1fAy.1i:A,A-swf-A-' " AA..f,,',, "'5f"9'f'.2TfJ'I.1Ar'f:"4f' - pk- Ax?-n..i5---A4...1 3,Ghr' A -- ' A "1 '- A35Ae4"""'. ,Aw A' 176 Af' " 1, ?g,",Q-A1-.A,.3 A -A g gi - A. 2' ,Y-'S-F" "N" 4.-Af' 'A ' A, A 'fn ' 'W ' ' 'k HQ" " "' we HA' " -"-'Lf' 'T-A 'ff ' A ' 'r A- -, 5 A -- P.. 'A-' . - """ " ' '7 ' -- - ---1-:3qxi'513-Q'rA.i"fw'1AA-AA'-' 'MA AAm-'-a2'AA:M-3A.-"A.A.-f-'rASA't-:.zA-- Afzs-.1--A--L -'ff-A A-ff WA 3' Af? .. -A 5 ' Allif-?A:g JQQQ, if F, ,A +A.:-A-wgg.aryF',S,'::n-A7v,'5P'-f.,'F2.q,f-is "'5gkAQ?,:?A-1-ffibgw .im ' Q' ' .,.--A.,,5A ,Ae-fx522"',5-QQ' " A. -,sw A Q MS- -A - A . .1 ?1,5.'A-Q,-1-A.-,',,,.n 1' Q3:g:5.1'g?5-if-+.2rf5?S.,4-2 ,A-. -.53Efg':.'5?,:f'?'fZ.-T.A' f4,1"::PffAA-f,gQS-Ag," jg-aP'f'sF4, Q,,- - '- Q 1, ',,QfA 'if Q'ieUiM'e-453.3?..f,i17-4'-ug,3.4!x::s1A."g'f.1A+f-4gg,yx-Q Q FQ- Q AQ A- ,A ' , ...f':,ffAQQQQA-".. Qv, -5- ,A Q, Q,..-wQa:q'5.,Ay - ,J --,7 'W 3339- v:',,i'.-1-A.g-',3Qrf'z,"A' .f-fifiirf -'91 -'A ' 4- ..,"".Qy- 1- A ,sms-1 ' - -" -. 1 X- 1 3' we7'.?"ffg-AC? :wg .-n.,.A--f--2. A A'- r .A -:'fA1-'nvif-N--AA"-ur'-A.. f- f rf--A ,gc---A' A - A- Af- A,,gA:v'Q.A:..-,A -f7-?-'-ff,Z3Sm--A-g:2QYQ4fvf-.3-f1Lfz."'-eff'-f - 52359 --' siia-I-Af'Qf.:AJ-f-ff""'.,,fA:.-'Ef'A '-4.-af"': " 1 -'A f . AAF:-A.1'4A 8-1 - A,A,vf'AA QA N - -' A 'A Ailiafif- 4f,5?g7'A'i"'KE,,.sA ""f:'.ac,'1f2v'1axA.. +1-v. A-a'Ifz1-.af.f-f --wA.A,Xz7 vf.--:ifYf5:ft'w -'Z ' A A, i Aa-wwe-te ' AA A, A'-- cA'+-AAg'Hvf?A-+ A AAZQA A A ,qilpfw--1. e.ik.,.,..,g, - Q, A ,-,-5,f'2-..95-gZ,AfQ, ,A ,AA A -A A ..,.-A-f4..?'A f Q -ug-,zaep A- AA . A ,AAA -f f, . Af... - -fr,-W-Af-f .AAA-,,....A.5.-N -af .A QA A AA.-A.A::erjQ'.'2-i'i'Q,-5-.Q ,A,,, Q :Q A,AQQ QQ,QQQ?.QQQ, AAA. A Q ,QQQ Q,. i4l..Q QQQ Q QQ,, A ., Q A -Q Q AA ' A ,,. - f ,, 2 . A ' -AAA'ffa5.g3QafQA,,r, -A A A A .':.4...-ss'-54. 'A "",z'i',5Z'Jf:A: Q5Qjfz3,Qf5Qq-.AefQ,lA'AA,aQgQ,,,.QgAAg,AAA-A- Q QQ1-61 - - A- -- Q ,, ,, . - W., PHLQV, 1. M" 3 1 .31 ' N153 ,,,.f,,gg:, EH.---V' .-.fry -, . A . f,. -, u A .,- 5' 99.55.13 ff,-11-hav mQff4wMm Nm.. .V "' -- -Y " . ' ' ' H' ' - L, 57. 1 ' if :1'Q'f'f'7" ""W'fv "'1f., .' V ' "1,""T rf"' 1 I - .,"f aww. ,.f -. - , .fi,4p1'4ffFP7""f"':1'1'15KP ' 1: ,Qu " xy ' 'X rn . .X -"L QF' lghmk ff' LNffLf-".- , .1 af:-..a if I l'-1' U' ".--'M 1 n ,N V 5 -- . , , qw.. -41.41 .-.. - - , W.. , Mgr: '- M ' ' ' u V 1 ul - '1 4 Ill - . 'lv 1 r V 1 p, 1, A- , L Jw- E,wg,w ,Y , 1 Aw 1 W .K - W G ' , ,fx J: ,N ! ww 1 . w wwe- -. ,B V A- , .5 1 km, f K ,Mlm , , , M ,, nr x A f -Q 4 V. 1" nj " ,',1-'-ik!!-me-5:11'fzfl ' '32-f7Lfl5hf!'-4'--'1'wff?5?fi.e 'ff ' ga: j -,:a ,f.1H. W Cl' i'.'-WW' W' K 1 A lt' ,'7'j'f ' - Q T 'df ' : "3-?i5'g"Tg,:f" ' if T3 ,1--53' + f i n 1 5 " Remix "L - -U A X, 5- , wf-Mmww -xr ., . t L 'I 'K ?"9W"'f," 7 I ' ' -. '.- ...wr W-Q ,', ' 5 4' '41 lggHMji,1 1 ,w wx. M. Hey Q -5, P- 'I' ,mm ggi fwf V LQ . my ,. A. WU- ,,. ' pa el, fa ' -' nvh 5 W ' A15"'.. GVJI!.,f 1'1 I' 1' 11. :Fi p,p'g3. u -' rgiw W' :X M,-Luv m f1.,,M'aL, ' TWMQF' 2- -N 4 .' J - 11 4 tn' . 4 W Tkmwa hMfayaw,iHffw V 1 - ' " www 91:34 -- .w.4yx1,,.ff' we ,f--"M.'.,1f,.-a:3,- mcg-,-r -1- , n .. I U -. ,, 1 ,L ' T 7'fm.,w W' 'H x r ' P1 1 y 41 , 4 A QT ' biw ' A N' 9 .P- Jri- X, J r '15, , v , .,- M ' f a. N pf " ,Eff I K 'gi ' 1:12 Af -' 'iHlWff1'f1'Z?svH1!gk:QnJiszif-51" m,M"1 .- wi A ' A 1 'W G ,MA kqhg .. N 'PEE iw 'L' 'xN"g,,. Us w 44555, .1211 W . l ' -r, 'f 1,1 H 1 -4 -1,5' Ci 'lf .. 1.43" - Lgmv. ,Q-rA.lfSIw L. , , Q, pu f R 1-4. , , , X .- ,v , ,1 , ,f , , .V 1 ,, Aw... L ,Q 1 .. ,,- ' V ,1-1.4 I 1. ' 1 " 3- ' - ffl , g4,f I" ' 'gl ," 1 fr- 4-5 f .. 9 ,, ,, T-,":0,'3tj ' ':Z"7 ',,' - ' wuz'-f f"'ie1"'2g4. E' 5 'gA1f'4lq,' , rf- 4flIE7'xl, "--2f1f"H?' Tax i! .gn ' 54 'Y "- - M X aw 5,1 Q- f'www ,41 2 'R ,cfjfi xJ'W - -V "1 '1' " ' U -' 7 4 f .. V 1 1 A-4 .. A"',, 1- fx.: ww,-.' , 1 V, Q, -'. 1 1 - 'H - ' , -, 1 i N L , , -w ' .. -- 1 5:3 ' ,' Q ' f., ' lv. if ,E-s 1. J vw--w F. .f A , , Bw b H -.., V ., - - , u - 1-. :', . ' ' , wp 2 ., """' L '."' , Q 5 H 1, N ,...-1. 4 . -. X ,Hui-Il I - -. x :L .- if YpA,j,l,.: f it , . , . , I ,xx WWF W x 4 4 jx, fqmmw um, Mfg'-Q, I 'I :M 1 rdf 511 kg, ,,, 4.5 nm ,b ,A - I. ,, ,M ,, ,H A ,z'. ,, ,-ri' Elia- fx 4 Jn. ' ' .r '- en' ' L-' -Hirf ' 5 -1 V.- .- ,:l'f": 4, ' 13, :l n '1 1 .1 L:.4,L in w f. ' ' . N 1 lm' N ml 'M x K. tr-A Illia' mul 1 Hd,J, L .... .,.wW ,m,, .Q3?f5EwQWff9 15 '- -EQ. 'Z xiviqzf--T': -' V, La., ,W -J 1 . 4 ' ' 'iii Y A , . V, ,.,' L 1 'rr"'.V ?.,.,,,,w,' t'1n.v- M" " 1g.'fQ!f'-I .:. f'flf"! JU' HW 1' 'u V A ' ' " ' U f- '- ',,71y': Tm, -'iff-' xfgblh-.J " """T.:f-' 5 11 Q51 N T fm, 1 g. H fh T5 ,m41 'fflgf r 3. :--'3:L'i511U 1f"" f'?,L, 1'K ' Vf4+ -:w"U.'JI.QFf- - 1 5' "1 L " A' . , H-. 1, - , .. . 'W-fi' ?".w,'T - . - '22, W' if 1 1 4' XU'Q',g Fitiqus H. W -f..,. - .W -- PM I J 4 'mtv 'H' My ,4,.Jff, 4 NF. I-:L V1-. 'X . .. A' hw'-, , ,, g-144 Jw. me-1. QM .,'3'?' W 'V-r --4. 1r,'Q,2'w-'M 41 ,pf-gfw. .: e fn' 'a 'Y"'Zi' 'qw 'A-Wm "'m " 1 +1-. f94M4r ."mnW'. 'W W9 ' + ' V' -' ' ' "M I' I , , , .,. .XR :.' f ha..-, - , -V 1 rf w I ,. "anti, -1' 5 1:fuLI""" ws L, ,m.: L I' t 2--.., ' ff ', ', 5" W. ww .. ,n --J , . H --sm J? MQ'- ,:F5i,,lL ,m.w 1 : WE- i g -' .3-lgqfxlgy , -.a f w 1 "fr ir 3 "' "-,'1V',.Lr't nf,-lu ', 'ggi' w- pf. X 1'..- ' .- . lr v Hs'-Auf! ' V- ' ' '-'af' "" W P '54 I Rap!! , Hb, .Wwln 'W . ,-., 3. .3-',.,,,'i' -- -:Ag 5 'gf - ' ' Hr I l Y, JN s KJ ,' I3 J V-V-Ar . Xu , -Nm -W ,u .if - vi .fl - ,H 4 C M f' 11. f ,N , ,-Q ,J H' J Q. Q, . R K ., , ,nik . f' v1Pk1Z l'. 4i.i5b. 2 1ifi!f'fgf 2 775 1 if k,,,Tf,h, Y 4. J XM li, I l H4 M kmgillri I .h , R!,, diff? iff. ., E1 ,Z and 'Fa by W EgU"LMN5':Hm,Q cl r W' A,vS'v:fg?xW rj uW,.m, ,4, . ,ww , lrghixigt-!flu1,,? i5. H , ,t bl-Mi: , ,infix '.l is :Eg-,. . .s l 1 5- K 'N E' V VT9- , "', ,qu -"-2344: V u'."'- "W 1 -Q . .Wa3,.1,j,.4,g, gig 'wif Mg' 'wgj,f"'l- iff" Ja, M . - v- 15: Q .,,.Lngw - , ' 'Q .fggu mu .QL 'run L. 'Sli ffl.-' 195.1--al -jfs-rifa ,V 3 , N . K ,pq ff N, A-,,LI5f, 51-, "tg'-' .,+'i,.w,1-v, fi! Q1 2- '-Mia' Q . vqf,-aww Q , SQA ' W: ,V if xi 1 f.,- mp 'Auf , , . 1' . : :?fY,sr. 'Ugg .,'-,,2Q461,Q.AZlj' q. '. . f'E:'.f?1',:'f",'f,,g-. . - 1 :gf y i ,M M pf ,uf ily.-"Mfr 1 X A -ff, ,-A - -v My ,, , ., H m., ,,a5jf55,,x, ,5 .QQ H 4 .1 ,QR ---n1g.',.I.3,,a,.:,11. -'fa--g"'m:,' 'L1"'5Qi"'1-Q 5 ' TH' :gl 1 f ' -1 Nfwfwgmb, 'f:f':F5 Q '-fm' '- . -:WM 3. 1.15 wuaniv.. r:,'p35,1.g. ,H11+,,, . .. . mp X V ' 2 MJ " 'w' :mf W fza L1.:4f ifB2 4' N ,J. 1 7ff . ., 5 . f H' ...A wf M"5z Ag " "' uw. - 1 ' -' f. 1 ' '- 'nn " 15?'Yii 'Q+5'if4 ' ' A A Jw ,. M g ' A JL..Vf1kg 4' 'Sy3W'f'H',Mv V- 1 'M P tb ,571 Er U :I as - ,M -1 Q- 'EK5-m m " fr -.umm 4112 ,, -u"fH4lfSi gd M111 A. . H Y L h. ,1 P- Y A H M Hr ea gin" 11 H , 1, Y . ""'LMf w ' 5 +V -"" '1'F .' ', ' l 4' ' K ,N 5 ,ja We ' ,, w,k'!':' . SM 5: vw Q. ,. ,q,,E3MrF?'1 ,.,K l:,. . lih1 b.wM5j,!S R iH.M.,t ,1pg,+ 3 rf gl., N ,M 7 ,rw 3315 A ,611 1 4 g H I' Wifi' 1 ,J ' 4 agigwy X k!:!, k ':fL Q ., 1-,,.' 1 " 'x X 5 N U 'V 1 tl n iffw ' W ' X71 "' e""' V "M my 1 V I if W4 ll in 1 H ' . .. , .X ..,'hL -if '- - .gn N , A, i . , - H4 1- ie:-H 1 ,Il r ,v .11,i.. v' a. v251,v.. t ' fn-rg!-' 'Z-M-.riff I QM' V h P "s.me.iI,aI ff., +.,"" -f- : HL " -" J - A HV 'f V-iff? 12' ' ' rm. 4,-,P-,+...f1 u Y F' an -,1 ,,g.q .W A X-Nfl HV'1 z1gw-4 an W 'i-4 ' Fwy V - ,w w - , ,,f'fvj,.,.gs- " u W Y fi: ' I lg' -'ic' :rNL4 .igL""w f54:' W f'-f1jGx3i1':miWf' U rl A I 'F J' UW AH ' - 4-' My 11, f g:..v1-V --f'1f,N,,, .WI ,u'.y,:g.,..fq , 'fl ' 1- ag, , WmHwqWWwmwwAwww'w,w,wH VI, Q.. .. . ,H rm U N hr Ping ' run W M' ff-H -'W 'Mi 'Q' wk he 1 ,. 1, ' ,X my ,Jax 43x ' yn Q, H- - 1 ,4 vw w?i,4 .Ly 1. ,4 xghgfn ' 19, I Fl UW , . , . 4 ' ,mil 'I 1 ' IT ,RQ Ab V 5 5, ' . gf 1 gm 1 W '5 4 W, l,."i3g Hs, ., xlvawh i1 GQQHQH. V 4 - . f I Vital, Aw' 1 ml eww, My 'cf 1, L! 1 im QQ f ML! UH, tru 4 ,Q r Jkwyn I KW. 51 Ham I C K , My L4 Q .,, , W :I L IHS .nw ,Ni ru t .ww 4 ' ' ,, N' 1u'fHn'f W ffw rx .J ,. .W ,f ' .31 j." .-ii L - i?9.,wjq g V V , X 45.6 '.,,+fgg f'LiA "' Q fgflfw V, if: , ' g ga' xg' ' 'N e"'dg!Eit V-'J "" ? "ffm , qi1.' 5Si'?HU5P 1 . ' .- "-4: .4 '.. m f-1+ ., .51 - - Q S", W ,Ml y Q.-q't1,.F..'e.-1.1.9, 'Sed-'14 ' pl ,mf-QE' i 1 V, ,lp -.:',v 'F'p a :if is- if 'v"5-'- Af I1 Q-J. , 1 , V 4 1' ' H 'AJ , F 1 ak inf L div " qv, . bgffghggfnr "rj 'Ll ,- ' 7', . . 'I : .Q " -- " f :,r"'n" '. .' "P: ':"'f:r kg' fi- . -f 'AQQU' ,J 11 - ' A -.,, . - ph sf, ,- VI'4l'k"f 1 135- U K lr f F i 4" 4 T 1 uri' HW 'HEL' ' 44 'JW 1 X1 'fri -.. r gugwqimq iljplh in M531 In 2150, j td r g ! ,- ,, V H JM , V , vw , ,gr ng: , .Mm M U ,, W m,W ,, f , V ,, M ma .1 uw: W H 51 . Iv f- . ff' . 1 W' ' ' 41 1 in n iitlwqg' H In 4L iv 'Q' I xwqwu J Qui Ai I M W A 1 min' s 4 v 114 L V gg 4 ' 1 R' P' 4" y ,xi Q 4 " f ' " it lf - .Q M gn' 11 km I Q , 1 ' 'gy gr U 4' 'I If ' ' 'V ,MQQIJFW M ,gl , 4 - ' -.,,-,-.,-- ,L V .A u . vq,.1.,.: - -I qw -1. 1-J- ,l ... .N - .. ' wvffw -i ma ug" wa fl!-'M Fw ...m:,- . -- 2 4. g,ex-,fur .1 g- , .,l- '-- wr - Q . ,IU up . I-41' L ' 1 ' 'wi x 'IH rw " 2fH4ffhf4.wxfaf'g HWfw-w F4 M ,.14ifEp1 'l- 12,4-. V31 4 ,. ,. 511 iw. - , r n .. , J , ., '-fu. A . , . E . . 4 ., nv J M .V 'X X- M., , 1- ' ' :qu 'iv'-I :eng 1131:-' " V 131 ' - :HMI If" f ' p5"'Wi'l" ' "-?wf.A ' F' 45' - Ewsmwm., ' rl Va 'MH k,4,B, lil T, M? v iw +1 1111: JJ' is 1, V 5 1 A L. I 1 EL H. Mr! ' Wa! ' A-'vez' '1-"., 1411, mum?'r-i2+f'wf9.4W.'a"'r 'Y Q M ' Lf, I 'LQL.p:..1K.I?QQ41'N H , -1,p4,15,. 2 '- ,r .- - ' Q .1-.,,j Y:-,931 35 w w, 'W' M -'L I EJB ' ffgaf ai ir m ifyl f gwfjhfl , N' 'Fx " QF' Ml- 'v u !S!'Eg!V'f iw- 3, as 4 we-rv 44' '4""E4 !-N111 f N' .,,, 5.1 H"i. ' 15 5'1d35"Q 1" -v gn-ilu f4MWWw2WWMFWsn mwfhaihimwwmm-wuvW'w2A ,- V Fi ' ff fi " 'If' 'ff LQ! 4 Tl ,fx-j'11f-. :Tff4F"?'l4ii13 v 'fQF'1:iffi.Q, . ::i4lL :g':5v"r'?F'!l Y l':Qifl:f'Z,f wa-'Ai' 5, I1-I'i ,f " -.3152 "5 -' ' ff hf ' 3 1 yi. :zg5Q,f55' 5zf ,j ,4- " 'f:T4i ,3"1fg 5239 ' , .H 4 -ff, "Kg"'fQIW?"w'f., vi-:Q WMM. +aJ:2u+ 'fmf -1 51 , lil-.ibiffy wp!! ,,?f11',.j,. 3514 :L .2'E,'- ,,f:5,if4,l. 549211: uw . ww .,.-'ITM f ,V .-"i' n U -,LJ V ', fg3,nV iii! N iear, '- W im wg. . 4 .griEQ8i',,!ur..m41 w:,! 1 . ..,1'i'fih? up 1, M ,m2.wpwyf-M r, - .,,,, , ,,- W. , , 5 , 4 11 " V ,., - Z.. , - .-., - -5 1' ': ' -L "fb - ,'.'-"""- ' ' A ' " ,, 1 " ' f f-.,:. f. w9PfJ5W'f4" V em, . w :wf55':fa " -- ,"1" '- N' ' -' ld ' ,I . X, -, .., . .. . -. ,., A .. - -. w .- " qw. .' iv :cw -- -- ' , .Hai '.-f'A"':,. A V- "-, W' ' , -:..: "-H,,f"":i half- ,' ,N QM "Z f?.'fvfm1l2:"f .BHf'.a:5Q:iL.!'Qf1wV 5f"'f f.f. ' meiirffl 'vi -v' W ?9f':+ff2JZ 'W ' 41- :11w 1 R V L.. ,,, .U - f. :,1-J' 'NH--lan, .- .- 2 P ' I 114 el 'fn is ' ' 5 " " Wi 'M N5-:.,'!:: 1 'VV w'5,rif' ?'Uf1'-' 1.,.,,.,'.QF '1 I V ' ' W" i3F'f?i ?Q"1"'uEV3 Wghw' ' 'XM' L H. '1!"Ui'5' Q' 'LA , 'mmf v ,JY 'A -' 1Q""'19QW' "IT, ""'f' w.? f D' 7 l Mm!! v, 4 5 V I i ' k ,X gamma V bfwhuw f um: A X , V .u. L W5 ' if li M M :HY 'I Y wig?-VV N- Y In jig?-ig',4..f:sA.-Q-1.4 V .well 1' Y W lhixilrgt TI. ,A . Fur Li! ,1,,lq'.,k , V g,., 1gi' j,, .,,, g2ft79:?2?:7!5Qf Elm' , +sg3QI,fI,5,g4'4Qf, Fnigigm xag .1 wish, ., .F -15i2gij,m1,i::1i fam .WEA ,gl 1 4 - :gui Je ,gggg1"5:g,,,:-,,f 1 '31,:f'hN.L ,A ,tl 5, ,' fgzgwg V If, it In +1n1fmf,wwQmwWwwJw-.fw. m,,Q,mwwwMfx A,:+4wwMfwwm w+1 wwwffwny.-' ' Yaflv A 3'fH!faw. "f11f:'-ff+"f-'1 151 " If i:f1' ' - .W . 1 .A . F NWL ' , X 1- K1 ,HL ngqslh. In-El X V 'Adil fvluinl :MV mil: an n y I , .wb 4 0 -4 IH!! ' A 1 g, n , 1 V 1 , SQ lf M l sm f ' J , ' M ' H, , VVV.V , VV , ., . ,f -f Y -- V -gp:-. '- .L ., 15111: 1 M .V iv- I 1- n'-- "Z: 1-W v "C -' ,Y -inf! an ' 5. V ,,. r-V1.,ffg-1 .v- ,5 ., -- , ' 1. Yip-'f 4 111 N 'W if "-f4"?f'. A-?'?"',':iW3If1'!. iff- ' lv-M-'f1f4f.:. :V f Lu W -' V 'L " i3g:,fE3: i 4 ' "WW 1--rwgfv-: QT 14. " :fi 7"'1" '-i.r4g.,ga11' ' .'f'P-gisrfgd "i!E4'v3igi",sQ'lf1vfL, ' " 1.- ', .4 ""'- -'U Q7 V f ' 13' 'f ' " ' ' 1 'NIH K V .rm tl., ,mfglzxyggg 1h.z',,I 1 Ik WIN, H 1, it In xg MT Jwlghtb Jnwi il?1jfF'x 4 Qing. but thu. tl Akgmy in 1 ,I Iii 1 I nl CW , U pw ,. .1 ., h L .. .,. ., .f ., V 1- , 1'..., .f . M ,- 1 f- UIW . 1 - :H ' ,,,,-L-Mgfizga .,mHwi1!a mira, M11 enum . . r.,ug1'1"m 'wi '.M.'fHf2'p,f f o r'?,".-4:1-- - iff: '3 -:L -5 f'5F'Uf2ffd1 'I .Wt . , V.. . f.. . .,. . . ,,. Q V - . 1 .y 1-:fy -vu :FWWJ mix - '-"5" - jferl- 'fi' .V " PV - " , . ,: f""5f-1 m 5Q5EEiiPI3'2'?4'51 i fff' ' '1"'f51"' wi W " ' - 'Wr ' f lf-'M H iFfi'Wn,16?i 5' - -F 4 lf - ., , .,,:,:., Kia. ' ' '- L " Q4 ' ' ' 25.1 ' , U Qf,fr+wmwQ:vf55JLW+aw?gwfwfy,fWffGi2H5pwbfew1HHEi?DwQwVhQi!wfJ4Wl1tH - ' -- ---V -,I lp, zwgftbpi -'f1U,lL?f2.:3:,:.1f'x, 4'-- " 1f" wi Y an - f'1Xi,fl55ffQ4'w.j"'Vf9?-7L?M'f', if ff'Q?- A , ' , I ,. , .M . -, v' ':. 1,-f fx .-r --fy N ' ' ,:.'v 'Q 1 ,Q 'T' 5- F? Wg '-A 77' -w Hifi- mfivg' Q,,w5.Ng ' amiga wawfwfzzQswfvsmffwiwwmwmmfwwwnw YT ,-wf.G aw f WhL.4f - VV w,131L1ewML2ff-:hw A.f-fw-M'H+WMw- :mn 1 if I 1' H Y H 1 w i A V' '!'." ' .- 'lm' 5 , , , ,W A ,DS ,, .ly ne.. g, .HH jr' ., ,. , .,,f,fbgw lm f'.,,f ,V i I RWM" :fy 31" A luxh! M1 !W'll',lf'!HEEM,ru1n'l 'I Fu' 'In lf' V' - W I' Wm 1,1 . I' 5' - hm!-S i I V ', N 4 V? 'E' l x ,Nw Ltxlh' 0 ,Brig 1' Oh Mu calli n I la 4 a 3 1- 1 gh' M FJ Lug, ,bi ENV! Jawa 41 WE! QR, 1 1 V ,1 V , M ,lung it mr ,MP mix. LH ,I ,r uv ,I xii? J' ry" L 'I f 1' 'i' U o P QI: 55. .27 ' ' " A QU .Pl fl ,' M ' .v .5 HY 'N pi l HM Qftriml 11 2 'rlyllilfwig H :.aii5.,r A L: , ' .4 MM ,gf:'fr"L1 'H ,ul iht I gf? i s ,Ra XA P' 2 ' , Ll 14 If I 4 1 u .K lfzfmupq 'pd 'llllxiliprly :LUV F6 5115: 'Wild y 'Y ,1, 2 .H , M . Lf 5 ,l.MhE,QQ,i1FygQ gd, , IA ANZ N LW, M v ,xy V Ir Mm, :N ,, tiny? g.,Qz.w'm mi. Axim ff bu 1 ,SMR IH' Hg. xxx, 1 Ju , 1 I ,, ,W U13.5x?,1h,I nr ,, L' 1 1, Q uw, .Lil wh, ws " ,, 1,5 wx: M , ,V A fl ff up , H ,vim 5.-,H ALJ L: ', ew , 'Pn l ,"'t ., ,, a V .. - 1. Y f., ,H Q, U I. . 4.-. V ,ul 111' A .: -mp.-, 1 nm , 'N' . -,lI,,- '1 , fu 'I , n, .1.z W-. V'-Q Mmpifx :Im-tru" fm,,pg,h7!-tzpyfl-",:Lug gAyA...-.- vu 3 .:, I 'g . -1- pq., 1 Um --' .V Q, , r ' -sl 'N -p -'im 4 1 4-..ej11-If' Ui - , 2' -gg-M -1, . lif. In-' Uv , , x ' "rw-.--H-"f"' rv, "i.s'z','f.' 'wi'-.. fw"fv'h: ' - 'E ,ls-I H . , '. ' 1:1 41:1 lk. ' --f 'NW ,P 'YNMH 'Y ' ' ' 14 ,gl,:5'.zsgg51:L14?'a',,fn' .,.,3:sz:3 f+'1-' 2 - f- :w1:"5a.f V -1 ?9iQl"r5'f':1i'v"UEi5 LA "tt p'Wb"x1'mIf'l1" ' '7 an X " ' Q' H' 4 "Y fd" I ' '."'x' ' 1' " I ' " 5WWWmwQWHFWMTWkHhWMWfyQmMN?QWVWNwffddfimifdfFMWM9m wwwvw KT,-J-1-I lmQh3.m.Iw:4-.L !3.l:3?Azi1'-1--.,flm55L,.1:l:1i,i515,,- l 5:5515 Ii A h 53,3 l!,,r " t eg' .', W. 9.5: I: -,wlxmilx :ly-ff! .N ,-,, gf l 1Es3.,lLi':.Fj24i!J. A , Tpeiwppwgxh-wanqwiww.gwM1mwfWWwwfM4wwwv-ww- f.4 ' 1 '4 -"' AL+J---wwf Mvw' Uwv W it MPM 1 J uv A if Axik h z l' '. , H fn ,134 W 4. 311 , f 'Q I -C Iliiyiil Q','.5Q3'1'f, :I V Iulfliex 1,5 Y' v.:E 'h:T?::l,iA , 1 1-T-. , I M ia m i ! - LM-54: mqymzzr'f4., ,5,,4 ,5--I E 5517. Air' .n l1y:Q,:u V' 'r ' N 4, .1 V VQ I :p f in 5 ug?"-itzx. ,' v: V 9:2 .' ?7,J:L.3 ,7'1.L1,i'- ,iix-wr, Q pm 1, ,AI 1, ..anmq'., -Ig'-J' 52153 , -V QI' , V ! -.' , I: V ' il Rf If Q 1 4 H inf -y 9 H 1 '.4v X Lf' 1 r I 1. AJ H I I gh J JL I h':i,1x!l1,! .1 U H I T141 1' md, M1112 A 41liq,,4Lw,n1 51 Q J lvmd ,WN 11 All hnnrlfln ', I Q iv an nth H pl 1 m',, 1 A 23 'S so 4 I, 'h1'1'i,""1 H in M JL, gui lvl Alf' 'lg fu l,',ix,, X ,, HJ., 1' " ,, . 1 ,lt , an WU Ll, ,M .hx 1, ,W W 11 M ,W vw IQ, -,ly ,1 , I . .AH 1 K L ,q 1' , ..,,H,u.g.,In 'mil ,ii wth U 4 I i rxkilllqik ,w.:llVN33 y A I 4 4 n 3 1 , X, I 4 , 4 ' , ' 1 , my , . 1 'lr g I 1 v ill 'Mi lim H in G ,A I 1 , ' V , ilu jllilrvw X U ,, lei, Fi gypsy ,R :ww I 5au,1,,, L K IU! NEIHENWJI ' I It, 11 rv. ,141 dh Y 1 1 s ix-EMM ' N Y :HI , , , 15855, wisgxlitll 1' they NL? nw'wv H H A-f N f Jdfk Wa Wwwwiwn w M ff' w kwq+ .' H ww www. , A ' ' W I 'W fJ'f'w L 5 f .a-1 A-, I 'Al Al , I Ax, 3 'yum' IW . ,IQ ,-ry mf, an L U X: v Iwi: 1, M1 t mffui If vm 'H' , I in M , 4, ,.,A,hIq.. .4 I I ,R L. I x " J 1 I "fu 1 gf. 1' rv L, 'hit Qt, 9 fs.'v4spi: Qw Quail qf'Lv 'W U .13 ,r lun 1 "IJ Rjvnip 'ul A WJ Haj: 4 ' 'WJ M A f. .urn H H W sf 4 my l' 4,4515 , 5gi hi Y 1 rl r Xl hz A ml, A all lf 15 MH ,,g,g,p4:g.L ,bwikrhbf 'm , L. ' fi, ,Hy ,f ,,, WL, L. 1 .V ,M M Q l'5,1qgQ..-gl 1. 'Aunty'-Wi. IEHQI4 till, 'I Q' 1 ww i' HQ U M' :nz '+i,5,1 'x"5,Em'f "H q w faglf fmflii Vigil? J' if F " 1 Ikuf Thizli LU. '75 'Q 413 , 11'!h-'wF9fN,'lL' '4.""'T!fQi'1LI. "f'i'5Hf HKU-L im-' ...M Am!! :nf 11' QQ, V 53411 ,1 N X I IH -1, L, X in I-,,. ! 2-, 1' 4--ia. fff ,w1f s.fu ff 1,,5,f-if! Kd A, WJQQ, fig fivigg' jg: ., -... f z llsi k f fl f ,.., ,'z?i.5,5"1' E"., -215' ' .ul "rn : .,..,e"1gu 'Tun 5135 -if W j 1 u 14131 " Wt' "JK My H57 ' f ,1 fu' I 'A V 'l.7.ff?f. 'Law Q . 'Q 5-'fig - . .:,, f iff' 55.1 5 I ' K' ,L ,' i 'Fu' 'Ls - ' fi V .: '53 'c -'iff 'F w- V 'fy L! '::'1?',i',5'2.?- V YAY' H ' ' 4 Wg' i if U I -'l" '1+'7ifW'Q""" I Nl Qw5?MWm '1.m-, wmflmvwwmlwl , . r ,' I A' A ,I 'A ' F ru. In W4 SWIM wfwww fi 'fU'? gwwwf ,I,1 1 A 'F ', f ggai.. . :N I 7 - , M .V , ,, 1-A - , ,,g,V,,,,q1asg4,5y'M3gg1.''!2i'g-:figN-M,J55.4L-12'fs 1'q,.,:,J5,.,." -A ww .u -'D f -- - V-41 Aid'-li' Hf'ihgunH"'- Pl X"'x'!!1 f' Www-- ::.', i,f-j I1,1 g5 . fi,g3ga "fE, f.fWfj'fgffslg453.4'ia'l9.gf9y.ive2E?Ezk ,,,- 24-. N , ' 'L ' 'J ,nz ' m .:,,47:'g2" ' My.'?:.f,'k " ,Q-gf f,f1'f-a.p1i,,,,, 'Et '1F9"u5,if23'LfI5Q-Tit K, H1 T1 F4151'1f'f11ff1fff1l'i '-M5J 55 41,-W." 'i' 1'F"fi25451si ' Yf'f?Q?1!Wxsmgiklfithiffifiq s f?-fit-Q, w i - " 1 i f 3' , J, ,:,',Lu1,""s4 ":,, , ,.,'m ,Q ,, 1 Q., , . 1 1-yifl f' I "ga 1 " 'W - - i - U J rv, 1 L, 1U Av H411 A on ,KM 1 M! up U 1, L. 1, gg q I by xx N '4 .H 4 ml l 1. ,lv Y, AJ Am I AM vy 1 1,. X Liu In ,S qu, T HM-,1i.3,:,m3 D+ I zwrwmfelim L75 A fm l ,mga ix 'Mil Wlltxggl ,Zi r . V . 'V 1 "av . I 1'-Wit x',' 2? " 'tv 'IW N W Q " 1. 'LS fi mn! "' J 144, ,lm11'lg4'f'I'Qmf , . ' V 1 ., 1 ,v v 1' 1 1 " ' P 4 rv: MVHI L 95 Q . ,mf -wh -5 - 6 N"a!5fI5."'"',.V'Q5'1"5muk wh xx. ,L .N 011,11 , Aa vi., wr. Hi .FX "X , ph, H 1 :gun 1.1 ' nA A I g iMvufwfHS'14" E?:-efff L fi'+f'f:+rf E 'f1'l,:l,,'--" g5i!E1P vkl ' iq 94115 ' .1 H115 l a , 'dw ,fn I M ' ' " ,::uQnf?j 4 ' 1,5 5 in M Nu .Hi ,,. F. :V , -4 .-g,u-gm.: 1, 'W . - , 5 M I.-...L-' -..-mgfun ,tl I mx ' .Q I 'i X I J, II 2 'VJ' ..1f. ,,,., 52- V, fi ffcivf' 'EIU mg '-'-, ,fk1f5!5g."'-'F, yu'-5Sg1P"V X-F1-QM' ,V 'jfjtf 55' - 1r'1?'ff4f1efh. M31--iw v , vlwp 21145. Aww . .LV lggfnfgglx. x ii guns' A1f4gpg:y',. -pw ' ,- ,N -X .Q-ff:Hf,p'fui 'T-35724 5 2 ' "'? Jlrffffgxif Lu J '71 LA f',P ,,:,-1-, .fg,,,'g, , . ,r-r,M,m , .l:.Z-,. Rn , k.. fn ' ' m lfyu.. 'r 'J' 'X U 'H' J - , ., ar' 4.1 , .,. ,, f, ,yy . w i "fi f,,a1Q.H .1 gm ., N. X'cx' h li' my 'S' 'X ' ,v'1Ru t ' E ,nh J 'H 1 1lr7i,MQ 4, lpf ' 'W N N hit " " 5 'fi 1'M1iIf1:',:'n!ly, ' 'gy Q1wm'l,i, "pun Lwg fi, H Hm m, ,121 -iw 4 4 .., 7 , 'vg ww I Y Y X 1' ti I5 WNV' nhxw un' N114 f ', .s u. - w..- f : Mm.. A 4,,11 K 'z:8g:q5? ,Tuma zz 5, 'V" '1'.f'. . 5'i?gfh:iQQa':f , 'H:5:i?1WH'Q?YeQ? 55gq J ' . zivlpll.1f41':'HfH?ff,, vi. 3- ,,v -,gf -- w' " V1 "i"f" 'fpll 'HIRKH 'l :' ,AH 1 Nr 1,5452 1' , li MVP? In I 1 'HI H 15.553 , ' ly' , f, V iw fa 'V 1 H. ff '1 um 1 Q ebfl ' Lf ' .. ww ' .1 V , , , , . ,.1nu,'.vf' ., HI 'IW-.l J 'I H ', ' ., 1 1 ' - I "'1Ii, 1 Nh: 1 217 MH, ,WMM ,,,1 , Ivy, pu., ny I .1 , I I fjfpftig-' AWE, ' ",1fvflia:-digg' ' 1"' 'dj ilfml- V.I,yi" 1-15,0 ','1'-jg-kv n Im v m 1.f ., ,u ,Q H M 41 Zz. WL ,.,1"1'4V5"i ,--.Jw-ex .f . -' ' ' 1, I- -'-ff: -qw: , ' Mi.m..r ,ijtz :'-.',,i1: "Q'5 ' g ' " fl-': 1,1,l-1. 'I g Ill,Vf'f?1-1525 '51 !,3,,.1' ' - vw. , -1-. ,, W -, W : W. h -' - . -, -v ,- -1 'W .m Pa- f.. .' ,' "-1,-M' " """qwTf! 'lE,f:'13f',3i - :ff-v ,. ue 3-.,,7.z4.fE-,.,- A AA ri A Q 4- mtg,-,..1 mlm -Q Qg., .if J. V H 'WN 1 1 Htl, ,-, ,M ,' 'fn .. -X .. ,- ,swf ,, . M: 1. -1-1 ' r- :.1 -2- 1 ,:,..'. ' -f'ie'f:1- lr, V In .fy q- Wu, H wi, , WMM h- - - - E..-,511 vnu.-Y . ' rt: 'rw -fam. " : :"'f-- ,. 'JA-' - in .. :5yvj v'.:,, 'M YN . sl wg, Q r ,Lg .I , Y 1 . k" '3nl,1.,':f 'Ili 'fi-7' ' .:j'fW:1fiinZ ,Q Q W4 I fI g2.'am " '5-. ' XM" 'YL 'V-H' ' 'V ' "fl " !'5'f' -- 'Y 'Z' ' 'A 'J 'J i""gI"w ll .M Un . A . .,il.1.l H-,.1,lh. N. ., ,, ., lm, , ,ww aww. , .1 1:fi2fi5?',iil1' -Q ,, iQ'gi1:',rf'3 ' ff IZ 5.'1'5". f , ' 4. V Ti-1" 'ii i'1Q"Wx1L'4. Q!-1-fzihlt , 55 'I YLQ HJQ, .wiemai A 1.i'lJy.f1ff"PHi-513921 ' fb i T M' rs' rSf'si?!r11f,'1:ff"+waff! w vlv.-" -. - Y-.':g,4:1.h.v -" ,:,i,AmQiM wg? a-q,"'j Hpsi , A rnnzqe 4 lu, --ll .4 -- , ,-, ,,:.-L1-x11.'igjf1li,,' ,Q-M. '.. :WHL -" .-1...- :xp-M ' Q 154352, ,4 ,E V, ILL- . - rr jgzm-:il L, X: 1 -1' mgvl 1' wi: ,BEM 1-- mx 111 ,,n,.. ' ' 2 L g",,f,'5- 'ALI' V"L2.'?: 'ff-i, 'A55'q:':A'i. " f,f""'!,"53." V 1f'7:! .--fallfoiif-A ,1.' iff iuiff' ,". . .1 94 fi g' 'Q' "" f'l' T112 I ,, I 751 'A1'MT9f'?'A'Evffz-ici, 1:5514 ffl 'U" "rfVi1'g 1 ' 'M V -Q,.., , M .,,,.'-,U ... 'J 1 "zf.:Qf'. " 95' 1.5 xl - ' iffy. 5,-:LGI -:.l'T.4,5,.?, 3 Ilf5, ' - 'Y' '- ' l ' 1- In 'U,...,-WWf.?mMWMNUMif ., ,fA .Hue-,'1"M-"f - X. -:gamma Jr "a.n.,1:fs': ' 41 w e V-fl,1'2-'ff IW I 1 .. , M. 1 ' Z, 1 wg'n.-5:.1QQ-ii, 1 n 1 " ' ' iww1+.m,.wfpf mass- -W -J Q 14:z.VgV':, Us ,,. nf ,. . L,,,,,,. ,,, Wg! -114. fra, .-mia:g12f!m riff?" :J n-uf ' 'f ri- v5.'.,L 1.3f' "!1N!:41Q,f-.nfl ,+.- , LM ,,f,:,,'L.. 113,-,Z-g' . ,.b,N,,, ,,g.4,.,uw .. vn.11m'.. "W 72:3-qM..'w1...1g1 J -'. ., V, , 1: 1' . Ayr-1-sg, wwlwwwffbwvh 1 Q gg ' 1 mWpwg,+wp f -V '- -lm" .311 :.-.- , ri, N . ,.,5gd,2g,V,, Hi 1 vnjlhv vu. - - 41 4, 1 2' H - - . Y" ,, ,imc ' 'ffm-. :.--tw-,f,.', may ' ' w -1 . , W. - , 4. , N- his M iv ' '-fVf'2'. 'V V "'5!91"'5' 'u .Q fl," 1:1 j'f'Qfm4g,g1 " " 'IH' fail, gzlj, . 5 ' " A ' 1:5.1 f.- ,,,' Vi' " 1' flflnsxr -laws--4,.:k,e"f '.fff -1- . , .uf 1' .1 1 11- .' wi -W ' .1 "W .aF'l', 0, H 1 "ilk an V I Wi. 'I IH 'I A 321357 "fi if 2,23 I, lllv . H .l1g,v,5.,.,.-I ,',..,, 4,-I 1--V, 7,3 ,,, . - Mgpqfg, s -- f.s:i1!1g3f'mg ' ,f r 5 I v Mah, I 1 v If ,ww H nmwV,' , y , H Wulf ,Lg A W r,, H1415 .V fm 1 V .I nn W'g,2u:' V' 2. 'J " G' ' ' mm ,I , 'J ' u,.5:.:v,n-3, .N-..' -1 If'-, . ...1j1,"j'!. ' '.-,l,.4QHid.,' ,. auth 1 1,5'vA,'v, g W wif, l:,,llv.tl by It 'ii i in 191:11 I' 1 ' ,ft x "5 'uw z, 1- , ',.,n -- w 7 . ., , f"!3.51 ,lg- ,9 N 7 1.5 '- 1 'fr- 1, Hy., ,Q " ,Wh 1' E111 IM- gfvbm ng?-f 3. . u vi :ty 1 NL, my rw: W 5 2, 'L ,. -' FA' fwfgfl-1' ':5f1"14",1'9f'fff, "f - I :e1f1: w"5f'f, 1 ,V If: 1:2 ,. 'Ie' 1 " ' 'Ni' '!'f-3f'f1f'f vi- f1:i.-f'- "Hi -"" " L -. 1' ,-Wfg' yi"1w:i"'j, ' Y.: 4,1 ,rlf Pi . ' ,,!,q 1'f:l 4 4 ' .. .1 'fe I :JIT ':QfEg.." 'g',3"! 4. 2'j'L ,.:,jf' ..-.uegmfffgzsggidf?-NWe:1- ' ,K ' '- .'.i:11.--"fl-e'11ff"!"ff .4 'ep 1 ' - ..w -H' ' 14 35142 flep, '-f'y"4,f55-If-5 'wjl-I'u1E ?f"'lif L, M 1w,i11 f q QH1'1g.V!1F1"'fM 71121lli !"eiii?iF15-1f'tQ31f3',f'f1f'lf35lf.f'.'1' 435725515 ' 'itil' if. J: 2"?- ' I f" '9-: '- ..'f'-Z' -mf ,MTM 5:Qi'WH'.j9i54'Iiw:H5:'?l"1iQ5frifI'J,f.1l-'iVigil' M un-i M' 1Elfif3?ff:'f"2 3 wiv I wi! z, fa,-V 3 W wig, vf- Mgsgf " "ir 'xvf"'f:f.S!P'E'h '15 SiiivlixA'.4-:f5L2:5'54'ifxi5'ez15f,"T,"f'g f f '-F QS5' " 'lEi51i:fIw f' ,iy:1f3,g,4,j21l.1.iQ ,1,5g,yq:Ia.:,'7'E' s1v'?-PM.: pfg, ,V -mf I''.'Ti5i1i5w5252!lilw.-5',1Jf--?fI13ls? ll:1f::f1Yf!,".f:1' 1: 305111611555 .. I., ,, W' . ,, ..,..,I41",' f . 'ga-ar, -" J, .I 1 '. ...J ' ,- ,n,. muy, -1 11 -af ,.:-"1 f"N V .41-, "M-Qv.-e15m all v J ' S fn.: I-vii-fl-CH: , " earn 1 ' 23 7? yw 31 -A ' 'Wh 1 .9 ' Ln I ' I , ylm'Uun1n.M '. in Lifts 41, lpmulg ,.,q:1W,, ! - Qmi5i1,i,,.?ye.!,nHf ,bww . I V , . "f " 4, ff i',1wv., w -' "m HE, V," . LT! H I A I V .L-"1-"f1 f , Q X V, WW.-E3 LQ-Qizgjq H t i EQ 9? ff: ' 'M 111 gif- I g-. W. fm, Ez, '-'. ' 1. ' ' v ' r 51'ur45"'L1"1'1gh A lui, my wi, ,W.1'4,,a S Q HM: ,M 1, 'xl Wim, ,. , ,. . gl.: . ,, " 5 ,f EL' . - vyk J.,:',:Lf'z':1 b:'ki2wlf1l,, i - i,gl,l." , 'LJ 'li' ' al' 'H vi," sxffa u u +lt"3f'E1x ul 'Ml' 1 1 I iwwwwwqfmuymwwmwwwgmw 1 NIU, f , IQ' I in 1.1 , 351 ,WAI11 " ilf'vI"4' J wht W " 'ww M ,M Q' Uni Q31 u' -A 1 -H Q: ,Wu 'L W .K ' ' mm" 1' "VL "bn - '. I ' - M' ' ' - H51-'A til!! IH :A'1,I"' . 'i5,ffT. 'H ip Wi. ,mr'5'hH'u. 4 1' "' "Q ' A ' '11, My I 'M ' 'N 'W' 'HJ' :HM J fsvlxxff E:w"ltJfs." h K I ' 3"4'1p. ff' t ' flu! Il: l11QSg'l,jmi Di v A I 1, 1, MV: grill!! Glsu uf :M'i,fv1,mi'5'5 MMI- I ' 1, A gl lsyrnzal l gftghi .h . fppf ' ' .p. ',1: yg, ir md " my Jflyaw I1 J Q 'I Q, fd' ,451 "w'fx -J' ' '7' I -Iv, . ,M V 1:,Q,', -:qu 2211, lfjgg -bf '31-V 1 J ': -1 M Hlaazfgga ...Q e'139'g1 y,m21ivf' 'f!1e,Qnf,34'Gi!-' ilE.'5FT'1iE'1f,'I Y W H' zz r. ' -M: -- .. 'wg--V :.-xv, --.u 'I , A47 IW-'H' 3'-ap . M1411-111 un- -' H2155 W" "g f f -ffg"1A..15rl,'. L., ::,,4:QgyI115,1g.. 'q':fs:g5yg51 Y M ,azyzec ig-t. -1 .5'.,. -H4-1" ug: 4,1 'W ffl: '. " , ,gl ,f MF 1:1-1' QQ 'l1':L. '-L vw" ,V '11 4 11, , 2gA .,I, fg,.i,-..,f, ' :'1f lung, V-vw ' , ,,11f7l .v,.b --'A-'mi mp- gs ff-52 I 4 1:5514 5,1- "'rv.1.s'5lh 'Z '2.'f5F??:1Ci,.'-CT' 'fa-', -L'1-YM ' -1 N' '?'.J,f.x,N Jw" 'Jai' "lull 'IL Lian H1 --1115-. "' f. "hip .gqxa :l.:."I Ziff, ,439 174. ,v",5:1,4i,w,!z 1..-L. , L-'41 r ,g f'Wj,, iHg,U4 ,- .mix .4,11'f,Lgqgf-- HE' ' 9 " "V -'- V, 1 ' fi' Q., g"",""11f1bi1,c '?5fi?i15fg, ..:'f:-htm ' -KH , U 'V 51, lf, -, vi.3,:.."f1: M'-!., . nl Liu! We di .:'!g5y5 - ,, Ug'fw?yi .-lj: -A 3 , "' ' ,Y .A . -'.,Q V -f .,- ,, gf-,X 1 .51 A Q ,Q +4 U ffm, . ,5 ml qwgi vu- H' N I A ! U - "HL ,I ,viy-I-I., y i,- I A-:gg 1 I3,' f'VQfQiiSi'?54rV' ' 1 'naw I 1 , uwwwwf lm I-,451-,X nlxfdllt' -wil-, 1 ww H. ' ' . 'f 1 nu if Q jg. nf- 'A ,I wi, P11 wwwzhwwwwfgwwwfh Mf.w 'G 4 Mull Ju' kan I , 1 I A AH , ,, -', ,E Vfw, Ad,-iq, ,W -.:NL,1 My QM,-?t'Q!l , 'QQ :JV - yr. - A , V A :Mi-.El mg! A K V L M me .. "r-7 ' 1151- , ' N , ', -111 ' LM, ling' , 4: X V ,. I ,i e., -R. wghrlmhd mwl--M11 i!'ii2ff'f?'f f 'Ji' f 'fx , .3 . W wr 7'f? lf ' 'f' -'L .:.- a. 1 a': 22-5- .-1 .V wr 1 YW' ' VN .. U, , 2 A wp Mlimh -,.gt'5--ft... F xv 7 tl' M y 'Pin' ibn ' V, fm 5' 'I' " I 'I 'I 5: :M Ri Hifi ' 1,Iv ".u . 4' ia! JUNK ! 15:91 li' wb ,qigewffl 'IBM is 3 : IW Us J , l 61:51.32 U,-1. 1" ll I A V5 V t It ,N l iw o HIM! IJ: 1' f rm ,Luv ' ' N1 pix V , V ., H .W E F l,.1' ' 5' Wf5i55 'Z f:, lIf5'5fi3f!W"'19, Wi' 'V .,1i"":IEl"L . 11il5l! i,f" .E5' J " ' r 9' fim. .A Nav '-I ,5 ' H mm, . .I ,JH 'il ' M nlifmffnffffff, A A1 rx , 'll.YA:,:L'!!,gg: f' , ,, .- S. 'fi , ,, .1 ,.-. vi . ,.--.Hy-. W, W1 1-1 ,M-r - AU: . -, 'P .. ev. -- an E' .wi 'wi -"IW G - ML' 'ffw111',-::::-'Hr' w,:-vu V .. H' .- ,Q.3:,5M,1ggf:,4g,,r,,3: Mgt? gymwisll. A .,,,lm.5w,,,,, L.Xf51Q3,f'1,,3fa1o.:.w:V,,m13.Qlfg535.'!gg1f?w-M14 Eig3,f5gg5if5Qgv2LyAggl. wp-Q Q YX , ? riqgifmq M V N Ms, ' ms mf' " f, f'1-Y,'2'f,Qv fa-u.,, ,1'frw iw ,- '1,mff .-W g., eenm:fml!W1 .g'sf-":+.4-f',f-W -. A V.-'ff-,.h., u: -4m:'f4A iff?1af,-1-:.,5, em.. .1ggIli:migg,?gA, 23, , ':e::.5aipi2'1 '!:v5g','f','f?f21f1ffT,"31f5ffAWA? 4sg1Ng1'w5gr!LW41uAw4.ggu,,:1'-' " ' 1- lv 4. fff2f2ea1 '1'2f5fi1lFH e1wffi f1'iw-:f"fif1fi+fwf'irff'M ffzsmsew''f .- 2 .'yV,'h,,I', N ,f A . ,HN , , . . ., W. 1 M Q'!5ffwe'y5l A I. : W, lm sr! .iwjxl 1' '? W. .- H4,-.I I 1 ilxhily' 15125, - . - .4 'MS 1 " a n " : . W1 '. ,9"4i. fi., X , f 3' , ,gl .gh ' .. 1, .am if ' H in '?f1rvv5nrH9u:JhIf IJEHLH mii- ,lf X. ll -59' 11:39-H..1 ' "V ,,-V 'nlw--'.vg JW-ver fix P' 4, bidi D 'WAN' MV' ' w i 5.41 I vg H is llmm, p A' 1 ?:. 1, issiv:QF1ff'.al 'f'g'5fT,1!S!1:I2'if1'fi1J' . -, TK!" 1 aft, ' Y1QH. ff " , ,rgfvf'5!1Il'1p:1j?giiiRqf.P , V , th '1Z:P'::2gffX!92gg15 :Ls::, !gg32iQgf2 ',!5,,gri2e!Kx,R1yr,,, ,ipliagiz 1211? 565f1en,22Q:fT'?'2Efagfildf112- .?Lgf"11z,i:y11rf-ff w:,, , . INF., :4H.l., -2,5 1? 'l"' . 3,3 ' ,jf-f... .-7 fig 151' " V+" j"' " ,jglz-Ej.:p4,, AQLMWXK,m3,.1.,,.iif:m f,,5f5glf?!1.1 y,,Q5,!i. 3mFQW:,iQQY15i1qlggiffmmi nggfgiigftgf?-y ig5Q5:wfg1..,'Q,i + ,5Q,,5 H.1p.1v ,,',f'.,' 1-' UF- iff' - ',' -- -AHL 1 ?-!:'- 'f','..:'?' .I 'E-v'f-:'?e"w "" " " -- ' ' ' "' ' 1 ltvfj.. M ,I , 1 I .v.. 'IUMA IJ' ' ' M VL V 4 L, ' an 'r f v 4 t "f mlb 'N ' 1 Q tw ii 1 .:. .5-.L ,. A , 1, A .Ml A 2 , ff. P 1' "7 : 4'-awwv.:h',g15l5iy'-',"f f?f'w1f'ilLl,'fG uw ' Jw'-' 451' im-e1s'zs ' W- ., TNI, H: :w-,- ,Q F5-w..'.klLx'pl' -- 2411,-iw we M -,-1 ' gymrlxf :ling - 4."v,. ,Llp-,,-L,.,.+,'1,' " I' f'2f:1F?54fz EIQEFV l tim"5iE753!v4iP :Ehl!h Q' vm -: .V K4 J M .1,: .--A, 1 rub! In Q U ' N xl 4 A 1 4 W I . ,,, QQ.. ,. i 7 2 , 1, 4 'la' 12' 1 1 1 I Wie VW sh l 'iL,I.gYmh5f,?Pf jx U lx. NWN, , 44 k,, ,igW,r xl, Q N, 1: U" vxq iv Hit? Vt If 1 'Dum' vel' 'Hd 9 1' MI XII' L Er ' Q53 'S 'All' w:igi'fQr'pIg..if? , ,f5Q15jFfQff'?Q3gi 4 3f.',v.ifL:iQff W5IWJX55:'Lff155215i?Q:a5f W ' 'fig i,iF5W:f'?fe:fiQfNAi'5.'5f2lff1, 7 'FW ,el-1-!:yf,iELr5 .bm "f'.I-"We 5" f "' . 1 W:-:'1A:'?':1., 1 fr' ' "1 ' P. .' '-f5ri'1l.l:f.u'.1 XQLJ-HfhU!N.'fVgl'9lpagfggm..,.'1f2ir!..L:.a-Jim? l','52I?:' "M "ZEN" " 'ibn ..f?1Qil1sg1qvoa!Fiii .., f 2 M ' W My 'eg' 5 "N 14,3 .NL 1-5, q 59, .-A I.. ,-,f-.v. ." . MN, :JN . ... ,.. , .' ' V- - ' x. ' ,V , -- 'M-, , X W. -' w1y.'xg,"f-'1,3-MQ' gQq:.:q,l 351 , w . ,.,g1A.. fb' 1 V,1II.v,,,. ,, , ,., ,il !yE'1wig,: Lii5a:g.,j','Qg ,K ,,,!mi:d 'PQfvv,:ffffa.U 'fi " ' ' fllf'!e'-A. "fijz'i1"W1"V'f'f.Z'f ' ' '- 'f- Mm: V I Ll' A':v IW"'.f,1M!!'Qg?.'15-awmnl.Afl FMfI,wlf"fQilrq1ji''Jai . . L 'VE"1mL im M ,1 -' ' Hlweq - .1f:'. 15:,-fi!-m' 'Wif- ' ' 'M -M: 1' .2.i'1--M53 '1f w' 2f24'f1'f"'. 'JW' 1256 , . 1, AIN " -I1 N JW I ., M .IAA ,4'l5,J4 1 -naj I, ll I 1 11 1 13,351 1 ' 'W " A , xwifl' -H",4f1fif:f!4?.z uw. ,t,z""L5F25 :L "1 W I 4' " """lV'i: ' 4 . lg "W, W 51 r, w 'mm' um Mmm s- Y 'E 1 Nm N1 "1 Mx 'L e v I ,.. ..- g,'.f.'z N , 11' .', Lf: .r':,m"' f.,- Mu, .-. H 1 1 . 3: 4 IX! V? Hi E I1 'J' ,Y I. zu 2 V in gl 5 i si E gi S44 5 Y? 5. as THE MUSCUDIAN FUEL ISHEU BY THE M55 OF I Qfll MUSEUUA HIGH SEHUUL DEDICATION To lr.J.F.Biba, for his eighteen years of service as a member of the school board, and for his deep interest and his tireless efforts put forth in accomplishing the erection of our new school building , we dedicate this luscodian. Deg? 5Qvuoz'S'. Iclccllcare This l'l16S36gQ tv you for you Peo lg A-WE Fliauy HIC GMC' of Ha? Hlolm SC!IO0f hall has T3kEh you oven' fouwollurwues, Fecslwl-nan, Sa Plnomaneglvhiov and Svllnav. Oh Hue way you I1-QVC been elfased fo n1Auy'mfeUecfua1 1 Soc-all emohondl Ami Plnyillcal deuusfmcllfs dhtl X l1JIAPA5-507112 Dil 'mcse yOU have Qf0l"i'1Q.J WITL1 My-M5 colovlis Ouyevs have appecihcl you la,-ahalgly mme afau- The measurfe oizouv acxwievemerff af AH falnem has alway .lh gh,-egit' Iqhopoqfhlgyl To yaUH IMCHVI-Alla! 'mn'nfiafTves anal Jeefmes. laffqewlse 'flue efh-JJ' of ,ow Qdfupe success Jefenafs fo a csvcoifclefxgaee u an TA252 560112. cfuafaffes. Hnlm Pon like far' lqovlzans did Sfrluggle Tenaclously 'ro H131 Aim .fav Hpai 'as one of 'HIE move Pcilalnle guwn1ul8s Ear- dmdlihlihd SUQKLESS. Ma Huis fifc haf only vevf6Hd you dmrayfy duel Jusjily -m mafemal ways In-If also CY use ou ta much Ha -mess F 7 FF qu Q fs i A 2 gf X5 is 0 .Niiw 02. 3 R 'ai JT gm S. ,ii?5Qmjg3f1SEQ?'?EXX?jR1' H M 5 9 ' M10 " ' . ' , 5 an J., kv . f' 2 .Q,M p +1 we ' 1 .4 A A f Q 9 'S 'giant 3,55 U S .QQ -Gb' he Left to Right: Row one. lr. Thomte, liss Artman, Hr. Kolka, Miss Meyer, Mr. Fllardo. Row Two: Miss Seifert, lr. Schladitz, liss Bartel,Mr.Baker. FACULTY Henry W, Kolka-Principal of luscoda public schools, has been continuing his work of a larger and more democratic system. He teaches Geometry and Reg- ional Geography. Stevens Point State Teachers College, B.E. and U. of Wis. Ph. H. Melinda Neyer- Teaches English and Latin, is the librarian, coaches forensic and dramatic activities, supervises the luscodian and Huscaroon publications and is the Senior Class advisor. larquette, Ph. B. Frank Fglggdo- Teaches General Science, Physics, Biology, and Algebra. He coaches boys' athletics. Starting football last Fall, he made a success of it for the first year. Platteville State Teachers College, B.E. Genevieve Bartgl- Home Economics teacher. The home economics department has also been the scene of man delicious banquets. Hot lunches are also under her supervision besides Rural Vocational work. U. of Wisconsin, B. S. Oglle 1, Baker- Agriculture and F.F.A., part time school for boys, and Rural Vocational work. U. of Wisconsin, B.S. and B.E. Rolf Schlgditz- American History, English, Social Problems, and Biology tea- cher. He coaches forensics and directs school recreation activities. Mil- waukee State Teachers College, B.E. and U. of Wisconsin, Ph.H. Louise Artman- Commercial teacher, also treasurer of High School Activities, andSJunior Class advisor with lr. Filardo. U. of Wisconsin and Whitewater, B. . Philip Thomte- Newest faculty member who replaced Louis Hamel. He teaches A- merican History, Physical Geography, Civics, World History and is the band master. Luther College, Decorah, Iowa, B.A. Florence Seifert- Office secretary. BUS DRIVERS- 'Pep'Hahotka, like Eagan, Elmer Richter, Vic Jonas. f , 7,4 ' o 'jfax ,"' 7 -x 'x 3x Q f . 'ff ,Ml ma W., ,.A: v '5yP2?',wMa5v31"TxM Q M If n 4733 f 'mf I fr in M - L 5 J i J , Row one: J. Peterson, C.Hardy, J.Adams, M.Frye, M.Ridhardson, D.Schneider, J.Komurka, Row two: M.Schawde, D.Morava, M.Rohovits, Miss Meyer, I.Schae- fer, J. Morava, J.Lewis. Row Three: P. Schoenbeck, M.Hoover,B.Goodweiler, M.Groves, C. Wilson. MUSCODIAN STAFF Co-editors................... ... Madaline Frye and Jean Adams Sports and picture editor Joe Peterson Advertising......................................... .... ................. ........Char1otte Hardy, Paul Armstrong, Donald Butcher, Reginald Miller. Typistsoonoooooooonosconcecocosoosasoooaoooosouosnnssononoooouoonesonoeno ....Mary Jane Komurka, Jean Drews, Lois Miller and Marguerite Richardson. Artist..................................................Dorothy Schneider Faculty A dvisor........ ....... ..... .... .... ... .... ......Miss Meyer MUSCAROON STAFF Editor-in-chief.... ................. .... Irene Schaefer Business manager.... ................Paul Schoenbeck Feature Editor..... ....................Charles Wilson Sports Writers... .. Herbert Marcus and Joe Peterson ArtiStOOllll0l!lllIOIOOllOlDOIIill!lQOl0lOllllllllDorothy Typists ...............................................................- Jonann Morava, Grace Nelson, Maxine Rohovitz, Marguerite Richardson Reporters..............Dorothy Bartels, Billy Goodweiler. Maurine Groves. Jean Lewis, Delores Morava, Margaret Schawde, Ruth Tracy, Miriam Hoover The Journalism Club met every Wednesday during the activity period and through publication of the MUSCAROON, monthly school newspaper, gave opportunities to students for written expression. Some of the spe- cial editions include the five issues and special basketball tournament score sheets, the literary edition, and the commencement special . The yearbook was published by the senior students. V E Z N6 1 3 9 Tl I HM4 lu IWW xr. ff' 53" 5 'qw 3,3 71.1 3 Aff' H1116 ll .X ,,., ga ' frm -. lm kings. Z,,,,Ls. . K 4 ' QQNKDRS ,fe n if J? 44 Class Flowers............White Carnation Class Motto.WThus Ends Our First Lessonn CLASS OFFICERS Donald Butcher.................President Joyce Snyder .... ...Vice President Madaline Frye... ...Sec.-Tres. gf-525653, nqj5?E 333 xx yx ff'?fiW5'742WQQ61 C Jw .em H lv K gf. we 1- C' . N 5 ' A 1 f GWJQJMWV M , fjyw-,c.w 64,625 Q ffawyliwdfv 7111-vffy Huw-4 www 11717 H M lv 5 gm 1 M Qfzf6 w4f5 3 ' Q53-aff-,mam fl -:' g -,'f'-Wzif ,V ngww f M frm - f . A .II 1' ' , Nt! ' 4 ,ff xr- ,L g ' 6 , Maw! wma 214444, flux OWL 5f,7 ZiA.6Q 7-fafwlvf Qlfagffv PM 7ff,,,wg,, , 47, i fwyw fame 4 Wxfwfhf Xjxfavj Q -fn fwf f2 'f QM R Z' f"fU'V'g' f 3 0 'Wi ,Zi ' .Bin FAMJmf'Zuf my, 2: Mgwnss , V' . ff: W' xi l , . , qw 1"'r-vflf' - - , - ,ni M -vim JF ff' IW' ' gf?Rmf3W"17E'1' f, ' k 7 Ugwffffffmyfw ?0,LV3f,,,,.Wvffw ma Wffwfd JW QZi W,zQ WAHM if F' iw? Wwfgfbf k77,,!fgV XUWZQZWN- fri vig www gy' 0 '.i?"1 hx Q 3 ' in 4, 51, f 'y5s5p, ,?Tx . k 8 :Qi ' ' fgffffmf yffhf Q 1 CQM QQJCWM 97107 jggbglzlif l77G,vj,M,,4fff Q-wfffff QQJJGLMW .af 1 ,ff ff! fy!!! n 4 ffm ' 'A' 1 QM, QQZAQMMJ - fi 2? 3 Q 1 a4 ' A 7? fi. 3 0 "Jef 1 -'swf 3639352- 'f6f'7f!"Vlg1 . ' 5? . f 5 'PI V W fr "?PJeMf mi: ffl' Q Www M frm 5 5 N, 'lx 1, .5 . H 5 W " 3 M' Junior Class Row one: Left to right K.Driscoll, D.Schumate, F.Harms, M. Adams, E. Paulson, J. Moravs, O. Chitwood, D.Cook, M.L. Dalton, R. Bobb, V. Bohn, V. Recob, K. Miller, Row two: P. Schoenbeck, B. J. Banker, A Morava, K. Mallo, I.Schaefer, E. Persinger, B. Treloar, J. Miller, M. Groves, M. Roh- ovits, J.Honer, L.Zadrazil. Row three: R.Wilson, D. Rice, H. Anderson,H. Marcus, L. Toleffson, T. Miller, B. Goodweiler, J. Brindley, L. Dyer, R. Kolar, K. Pospical . Class Officers President .............. ....... ...... Jack Brindley Vice President. . . . .... Billy Goodweiler Secretary. ...... . . . . . Irene Schaefer Treasurer. ...... ...... .. ....... Grace Nelson ' Q mu., ',f.,,".i'Q !-...V 1 ,P '- Q E,-,fx,I QYRNJQ. Joyce Q . , lbdsci kY+ u S vw 1 E KI ces Quernme .4- :he YhQ.d8l uuthncr 5' 3. 33' Q . lv T ,Ap mn'6lf QQyef xhf ?'j I gr' 'mf Wu.. Pxcmvs ave fun :vi Pile ' Qi? .3-xi 3. 'f f "' 7' 3 ' il a fE's"1'1"136l""w 'f tm .5 . J -1' me M- wr if i f N N ' V' 1! x Q I .4 'K , 5 - - ' L k 10 ' 3' Zyhngifirijffx e li is Sophomore Class Row one: Left to right. J. Williamson, G. Garner, H. Anderson, V.McQuillan H. Clark, B. Hardy, R. Huppler, J. Adams, G. Biba, J. Beran, F. Grimm. Row two: L. Storms, Darline Dalton, J. Raddatz, L. Bethke, R. Howland, A. Foley J. Dax, E. Kraak, L. Kovars, H. Pauls, L. Zitka, C. Duhr. Row Three: R. Studnicka, J. Coyne, J. Lewis, C. Redfield, E. Moon, D. Butcher, B. Delp, E Custer, K. Cooper, M. Harms, C. Foley. Row four: R. Schmitt, M. Martinek, W. Pauls, K. Kliest, B. Gabler, B. Foley D. Rice, R. Coyne, A. McClaren,V. J Biba, B. Miller. Class Officers President ...................... .... Robert Sharp Vice President ................ ......... Jean Dax Secretary-Treasurer .... .... Jean Williamson Home-g4 i:.nr4nrs nYalll., L-i, u wg 0livC I-uf Jggg, Hekn rdnr Ltohl havmln - G-wi hui A ?H"i s o I+ Ln-.nz ! S fw?fhNs, 2' QM ww 1 f' ' " .. - ,',, M ll .,.......m..... ... 'R VWHRKQ' gfQfgQg,,,g25:EEE2"":5... ... 5: :::::::::zzxliiiisiiiizggfiiiisgiii' 1:::::::::::i:x ::::::!!::::::5E::.g Freshman Class Row one: Left to right. L. Bethke, D. Clark, G. Bailey, K. Schaefer, I. Drake R. Kissack, P. Elder, M. Hanson, B. Standish. Row two: D. Morava, V. Hardy, R. Geisz M Hoover, R.Keehn, M. Dyer, M. McClary, E. Hofflandg Row three:E.Krack V. Hardr M. Schawde R. Robinson, V. Nelson, L. Hill, D. Maly. Row Four. C. Nahley, K: Matthews, A. Seifert, I. Hardy, H. Lettman, V. Dvorak, M. Stastney. Class Officers President....................... ....K th S Vice President........ . ...?EgEvasecg2iiZ5 Trea5uI'e1"'--'-- ...........Val Hardy W Myra Hansvn ' ,Lgrnfne Troxll wa E V .---.-.. ,es !JoH HIH 1 and afhlehs I 5"Q rfrasl3tsu 1 sw if CJ-gy-HQ anJ L25 Kenncfl Malvina ..m'.m'-. Dick VOA enmity f:i Q i Q f Z g f?5i -' 0 tj? ,gqt 1 Q ,,u . fa Q W V "Mila 0 ' Zfwwflfl w' ' k 12 1 J I ' X ? P 5 ,I -xr 3 'XE VA, H -1 l 6, Q .v 1 'V f X' YN 1 Q Wa ff '51 fi" 1 NF' Q Y 1'3h"m'!q 'K , 4 f N 1, ' ' 09571. Glhww, 4 MMM L, A O ' 0' V If ,f Y X 5 ' , X lift 527.11- 91 4 ' " ' ' A K ' Q :jf gilt! gf Z I Iggy: My' 'WM aw f f I , Jw 2,54 f,.? . .4f 4 , f,gf5,vfQ.gKSW, ra 3 , Q 22.-, 33 ngiixgax. Uh ll Mm 11 A M ' 15 BAND Row one: C. Redfield, R. Huppler, C. Nahley, O. Tichenor, R. Ko1ar,D.Dalton J. Miller, H. Anderson, H. Clark, B. Johnsrud, K. Kratchowill. Row two: K. McQuillan, B. Holan, E. Custer, L. Anderson, K. Kliest, M. L. Dalton, D. Butcher, B. Gabler, D. Schumate, M. Rohovits, J. Peterson. Row three: M. Ridhardson, L. Kovars, O. Harms, V. McQuillan, J. Beran, M.J. Mallory, M. Adams, V. Holan, B. Kratochwill, B. Sharp. Row four: G. Radel, J. Coyne , R. Richter, B. Miller, D. Cook, B. Goodweiler, R. Robinson, J. Marlow, D. Olson, B. Delp, J. Harper, C. Rosenau, C. Harper. INSTRUMENTATION FLUTE--Robert Huppler B FLAT BASS CLARINET-- Bernard Holan. E FLAT ALTO SAXOPHONES--Donald Olson, Jim Marlow, Betty Delp, Robert Robin- son. B FLAT CLARINETS-- Otis Tichenor, Betty Campbell, Cassell Redfield, Helen Anderson, Hazel Clark, Darlene Dalton, Calvin Nahley, Billy Johnsrud, Joyce Miller, Richard Smith, Royce Kolar. B FLAT TENOR SAXOPHONE-- Billy Goodweiler. B FLAT CORNETS-- Joe Peterson, Maxine Rohovits, Dean Schumate, Billy Gabler Grace Nelson, Douglas Butcher, Kenneth Kliest, Mary Lou Dalton, Elizabeth Custer, Lyle Anderson. E FLAT HORNS-- Betty Kratochwill, Edward Schwingle, James Beran, Mary Jane Komurka, Virginia Holan. BARITONE-- Margie Adams, Mary Jane Mallory. TROMBONES-- Darrell Cook, Jim Harper, Barbara Richter, Calvin Rosenau, Ber- nard Miller. BASSES-- Charles Harper, Jim Coyne, Bob Sharp. DRUMS AND CYMBAL-- Paul Miller, Cassell Redfield, Reginald Daly, Kenneth Mc Q uillan, Gordon Radel, Catheline Kratochwill. ef fa? if 15? . C af, 01,1 gn wg, Fx A 1. 4, ' L 14 I J , 4513533 as 49 S I v N1 Row one: E. Duhr, J. Miller, Miss Meyer, C. Winkler: How two: I. Schaefer , O. Tichenor, A. McClaren, A. Nahley. The chief functions of the library are to supply books and magazines , to supplement class work, to provide cultural reading, and to develop the habit of turning to books and libraries for information. Regulations are necessary, here as in all enterprises, in order to give the large number of students the best opportunity possible to use it. To aid the students to get the best benefits of the library, several well trained enrollees, familiar with the placement of the material, have been appointed by Miss Meyer, faculty librarian, to act as student librarians. Their work is to give service during one period each day. N.Y.A. librarians who help keep records and mend books, are Ann McClaren, Eileen Duhr, and June Radditz. CHORUS Under the directioh of Miss Ruth McClure, third and fourth grade teacher the chorus purchased white robes this year, which add greatly to the appear- ance of the group at concerts. The Christmas program, a combination of pag- eant and choral singing, was sponsored by this group. Alice Nahley and Jovce Snyder attended the festival at Darlington assoloists and also gave a duet Row one, left to right: Miss McClure, J. Snyder, L. Kovars, P. Elder, M,Frye, C. Hardy, M. Rohovits, E. Hoffland, J. Dax, Ena Kraak, D. Malyg Row two : A. Nahley, V. Bohn, M. Neefe, C. Redfield, V. Hardy, B Standish, E. Persinger I. Schaefer, M. Hoffland, L. Hill, V. Recob, Row three: P. Schoenbeck, G. Garner, F. Harms, J. Adams, D. Morava, B. Banker, R. Schmitt, Eva Kraak, A. Seifert, V. Dvorak, M. Stastney, M. Schawde, R. Robinson. . s wl we C c , , at f,' ,, w I 'QW 1 i f 'W gf F74 3 la-N Eg 'i 32? K A . A QT :lf , nr 6gi1'6:if g Jn, W.. fmf'y-,Q.Q'wQN2p!', -gb. "S " 001 ff f 2' Zim 51651 W" " al'g gL?i ,-', DRAMATICS Attaining honors one notch farther than last year, Muscoda's one- act play, NGratltudeW by George Milton Savage Jr. competed in the state con- test at Madison West High on December 18, where it received a WCW rating in competition with five other Wisconsin high school plays. The cast is as follows: Mrs. Jason Featherstone...........Al1ce Nahley Jenny Dorn, her maid..... ....Maxine Rohovits Mrs. Rudy Caldwell................Grace Nelson Mrs. Guy Evers....... .... .....Ouanita Chitwood Mrs. MacGregor.....................Lois Miller The play is a comedy, directed by Miss Meyer. Special credit was given Maxine Rohovits by the Judges for fine acting ability. The other one-act plays prepared for the local drama contest were: 'A Message From Khufun, a trajedy ably performed by Billy Gabler, Otis Tichenor, Herbert Marcus and Darrell Cook. WSma1l Town Girl', a comedy of small town life, played by Billy Goodweiler, Clotilde Winkler,MarJory Adams, Robert Robinson and Maurine Groves. FORENSICS In forensics, Muscoda won the Wisconsin River League trophy, rating six points higher than Lone Rock, its closest rival. The contest was held in the Muscoda high school auditorium this year. Three events rep- resented Muscoda and the league at the sectional contest at Dodgeville April 17, and at the time of publication of this book, the outcome of the contest was not known. The contestants were: Alice Nahley, extemp- oraneous reading, Maxine Rohovits, serious declamation, giving WThe Bishop's Candlesticksn, and Billy Gabler, with the oration, nThe Amer- ican C1tadel'. Others who competed for Muscoda in the league contest hu- were Paul Schoenbeck, extemporaneous speaking, and Kenneth Schaefer, merous declamatlon, 'The Bath Hourn. They both received a HBH rating. Those who placed in the local contest were Roger Geisz and Morjorie Adams, extemporaneous reading, Grace Nelson, and Janet Honer, humerous reading, Paul Schoenbeck and Irene Schaefer, oratory, and Dorothy Bar- tels and Mary Lou Dalton, serious declamation. Row one: Mr. Schladitz and Miss Meyer, coaches. A. Nahley, L. Miller, M. Rohovits D. Cook, R. Hupplerg Row two: B. Gabler, 0. Chitwood, H. M. Hoffland, M. Adams, K. Schaefer, Q..Coyne, Row I. Schaefer, P. Schoenbeck, 0. Tichenor, I. Mallo, B. Goodweiler. Marcus, M. Dalton, three: M. Schawde, M. Frye, J. Honer, wah, A VX i at ' 9 Q-525 1, , .fm J 5 Nu ,Qs ff'-1 .VL1 27? M44 ,win IEW! f sfmwli Row one: Lenore Lemanski, Charlotte Hardy, Miss Meyer, director, Clotilde Winkler, Donald Butcher. Row two: Otis Tichenor, Joe Peterson, Charles Harper, Madaline Frye, Reginald Miller. Row three: Ralph Anderson, Jean Adams, Lois Miller, Marguerite Richardson, Bill Treloar. SENIOR CLASS PLAY The Senior class selected as their offering the three-act farce comedy W The Mad larch Heirs' by Tom Taggart. The story of the play deals with a slightly lunatic family waiting to inherit the fortune of a retired millionaire, their own Grandfather March. Each member has his own ideas and interests, and is looking forward to furthering his own plans. Grandfather March d0esn't die but disappears and turns his,gntire fortune over to his own lawyer's stenographer,a com- plete stranger to the family. THE CAST Obadiah larch, a retired millionaire.... Letty March, his daughter-in-law..... . Hamlet, aged 20... .... ... ..... .... Cordelia, aged 16 ................... 21-OOOOOOOOODIOOOOUOCOIOO A Henrietta March Gordon, his daughter.... Bruce Laurence, a young lawyer......... Jane Kenning, his stenographer.......... Madeline Laval, a night club singer..... Baron Kurt Dubois, a beautiful Frenchman... Ferber, the butler...................... Fred, the chauffeur...... ....... ........ Frieda, the ma1d..... Didy Hunnicut...... Bob Norma1...... Jukes Kallikak.... Prompter........ ....Ralph Anderson ......Jean Adams .....Donald Butcher ......Charlotte Hardy ....Mary Jane Komurka ........Lois Miller ....Charles Harper .....Madal1ne Frye ...Clotilde Winkler ....Joseph Peterson ........Otis Tichenor ........Melv1n Dvorak Marguerite Richardson ......Lenore Lemanski ......William Treloar ......Harold Elder ....Joyce Snyder .ag f.:,.gf5f6,fJ 3 . '-fix SLA 1 32? 1 5 ax, .ff -rv 'f'65153i' arf .ct'55f2211vn!I1M?lM,t A M '7 w MQ 5 f Zim gm 5 Tr M ff 17 ix , I X? 1 ., ' ' ' W, . 16 if ' .J ??2y's5"1vQ7m155Ne,P5 xl' A ' T, 4 S s If gk in Q1- Row one: D.Schneider, J.Lewis, Miss Sandmire, G.Beran, V.Nelson. Row two: J.Beran, L.Bethke, M.Groves, R.Schmitt, Row three: K.Mathews, R.Geisz, C. Nahley. ART CLUB Under the direction of Miss Bonnie Sandmire, fifth and sixth grade teacher, the Art club was developed into a purely pupil's choice project. As such, they worked upon the things they chose voluntarily to do. Among them were sketches from real life, building board statues depicting the holy family for school decorations at Christmas time, and modeling. GIRL'S ATHLETICS Girls who desired to take part in sports and athletic training, formed a club, moderated by Miss Emma Jean Stiles, seventh and eighth grade tea- cher. Among the sports practiced were kittenball, volley ball, and bas- ket-ball. Many delightful hours were also spent in hiking. Row one: J.Radatz, V.McQuillan, M.Adams, Miss Stiles, 0.Harms, M. Roho- vits, H.Anderson: Row two: G.Garner, P.Elder, V.Hardy, M.Dyer, M.McClary, L. Kovars, H.Clark. Row three: E.Custer, J. Williamson, E.Kraak, A. Sei- fert, M.Hanson, C.Hardy, B.Delp. How four: C.Redfield, D.Dalton, J.Mil- ler, D.Bartels, I.Schaefer, R.Tracy. y,,g:m 'veil alfa 1459341 6 Q ' EN in xr 2. 7 ,.... qt LU? 'f IM: I lla Row one: left H. Clark, Miss ton, V. Hardy, Moon, M. Dyer, Hanson. to right: L. Lemanski, J. Adams, E. Duhr, M. Neefe, C. Hardy Bartel, L. Bethke, D. Dalton, H. Anderson. Row two: M. Dal- L. Kovars, M. Frye, M. Schawde, C. Redfield. Row three: T. J. Williamson, J. Adams, B. Hardy, V. McCu1llan, F. Harms, M FQHQAQ ' Officers Emblem 1' I President ..................... Jean Adams I Vice President ............... Lois Bethke Q Secretary ....... .... Charlotte Hardy Treasurer ................. Marjorie Neefe 660 Historian....................Ei1een Duhr The emblem of the organization is made up of three circles and three tri- angles. The circles represent the candle, fireside and home circles. The candle is symbolic of the need for study in preparation for homemaking, in order that there will be better informed homemakers. The fireside indi- cates that a woman in her home can lead a happy, useful life. The home rep- resents ultimately homemaking as a vocation. Knowledge, understanding, and stability are represented. The letters F.H.A. stand for Future Home-makers Association. F.F.A. The Future Farmers of merica is organized to acquaint its members with the modern conveniences and facilities of today's farming. Row one: left to right: R. Geisz, L. Bethke, C.Duhr, F.Gr1mm, M.Hsrms, Mr. Baker, K.Schaefer, D.Clark, K.Miller, D.Cook, J.Beran, G.Biba. Row two: B. Goodweiler, D.Schumate, H. Pauls, E.Moon, L.R1ce, L.Drake, M.Paulson. Row three: L. Dyer, B. Treloar, H. McClary, C. Nahley, L. Drake, L. Tollefson, R.Zinck, R.Keehn, V.Biba, K.Mathews, B.Miller, C.Foley. Row four: R.Ko1ar J.Brindley, T.Miller, R.Studnicka, R.Gr1mm. E I o Q'-fig! 3 X if Q' 57'--'f' 1626 Q., ,nli .e.'5555b'bn15'9Vl aw 5 M l l frm M M I 3-, Gum Q. in ,. ' k 19 3 J J FOOTBALL SQUAD Row one! Frank Filardo, coach, L. Drake, J. Brindley, J.Coyne, B.Treloar, C. Harper, D. Rice, M. Dvorak, K. Miller, D. Butcher, R. Miller. Row two: G. Radel, F. Bomkamp, R. Studnicka, D. Cook, M. Coyne, L. Dyer, K. Pospi- chal, L. Anderson, B. Coyne, T. Miller. Row three: P. Miller, H. Ander- son, Douglas Butcher, B. Holan, G. Bailey, I. Drake, C. Nahley, D. Schu- mate, R. Huppler. How four: L. Bethke, D. Clark, K. Schaefer. M., H B D ' fr ' A 70:53 ' if ' , J f i W17w9Y"A'W I is or he QC-5 4. . -in I , W H an y, , V ,M 1 ae-. . ' ali-"-Q92-vi 5. r D F' fi ,,,., .,.. i ., , D, fr .,, ,.. y My b h or Jefvrn' - Conf" U. Ric.:-full back lX.MlHeY Quavftr ' ,Guard M . -H+ ' M C. '... L ei: .Lf .C L .. llll 'K six' Z -ix! . '1 M5 . - B M x1Qfg3,,g2'f R.hhHer- E54 ' . ma A - Vi M ruff ' V I 'if " k 1 I vt X ik K ,f I -TS, D , f . . x ' w, Xa sf 5 W + W- or M'- uv- cb .. x L- DYJKQ - H BH' ' do ' Q' I o-BUfcf58Y'- Milf' 'P' xx 41 H ff- B D .X y gy "'?..m'. Q X. , "' 1 , C , Q Q. VM C ' C N M.DYorah D B 1 - CE.. ""5"'.. End. . Q.Trc.loxr 4, A J:k:gyj.dl? Cmk' Guard ,A ,Gaul A .ff 5? Li, B 12? 1 w . 'JUN V143 35' xi' ax! .. ,K We qi ' .Mr WY " ,rm 5 E M gn mf, ,, , punk 1 , .,.' J ' D 20 - 'y f P 25 i J V R iwfiffmf C ..,, r '5gP21,g..1sg1-MM QQ Q- LUQQH5-.. - Q. X., 'SEG in Q, fm 124455401-4 I-..ul4lMg,g, E n - 3 Row one: left to right-- Melvin Dvorak, Charles Harper, Jack Brindley, Jim Coyne, Bill Treloar, Mike Coyne, Reg- an inald Miller. Row two: Donald Butcher, Kieth Miller, Lemoyne Drake, Donald Rice, Coach, Frank Filardo. f 5- , FOOTBALL - .ig This was the first year that Muscoda High School attempted eleven man football for a number of years, and -iq .f it proved to be a very successful year. The team won three and lost one, tied one game. The first game of the year was played with a much experienced Boscobel team, and the last game was played at Mineral Point, which was the first night game for the boys. Much credit is due Coach Filardo for the fact that this was his first year here and football was also new to Muscoda. Many of the boys did not fully understand the principles of football and Coach Filardo, in spite of this, welded these boys into a smooth r ing machine so that they finished second in the Independent Foot- ball League. The first team was comprised mainly of seniors, but Coach Filardo will have another good team next year be- cause there were many reserves that can step up and fill any of the sen1or's shoes. " Q? .J GAMES LEAGUE STANDINGS 'wxkifg Muscoda O Boscobel 55 Team W L T TP OP 'FLQQNM Muscoda 55 Gays Mills 20 Edgewood fhdadisonj 5 1 1 165 52 ge-gn.-iii.-a Muscoda 15 Gays Mills O Muscoda 5 1 1 '75 '59 15-Gifs! Muscoda 21 Livingston 0 Westby 4 2 O '78 46 7392.1 Muscoda 7 Mineral Point '7 Blanchardville 5 5 0 125 66 .ip Northwesternfwatertovmj 5 5 0 95 105 Walworth 2 4 0 45 '71 -,945-1 Viroqua 2 5 0 51 140 pei,-if Brodhead 1 4 0 58 84 Ga ys Mills O 4 O O 65 Livingston 0 '7 0 40 155 3 21 N 'wg 5 s BASKETBALL TEAM jf W X ,nfl Row one, left to right: B. Treloar, K. Miller, R. Miller, M. Coyne,C.Har-" per, H. Elder, Coach Filardo. Row two: D. Butcher, P. Miller, D. Rice, J. Coyne, H. Anderson, R. Anderson. This year's basketball team which was composed of all veterans of last year, won the Wisconsin River Valley League cup with a record of thirteen games won and one lost, which makes a very fine record. The boys on this year's team had to wait four years to do it. Most of the boys on the team are seniors and graduate this year, thereby weakening the team for next year. Those leaving are Charles Harper, Mike Coyne, Reginald Miller, Harold Elder, Donald Butcher and Paul Miller. The leading scor- ers as well as the mainstays are Mike Coyne with 192 points and Charles Harper with 117. Reginald follows with 89 points. The boys who will be back next year are K. Miller, the only regu- lar back, Bob Coyne, Jim Coyne, Donald Rice and Harold Anderson. These boys are planning to repeat as champians next year, and with the fine coaching of Mr. Filardo, these are sure to be the ones to beat. . - - f f if 7 5 u 3" 1 - Q 31 ff, 1 it A I1 x 3 o I? ' ga' 5' 1 Q, Q i'ia'ggff651f76glf97QQa rZzg5yE15gn!i1Sps'?W.5, t' ' ' MANS lv 2oZ'lM1M1"'l" ' k 22 N X ff it J U x 'f J xQ lv BASKETBALL SCORES Muscoda 15 Boscobel 17 Muscoda 24 Lone Rock 26 TOURNAMENT GAMES Muscoda 58 Lime Ridge 10 Muscoda 55 Ithaca 6 Muscoda 50 Mt. Hope 16 Muscoda 28 Cazenovia 16 Muscoda 29 Wauzeka 54 Muscoda 26 Blue River 15 Muscoda 16 B1oomington22 Muscoda 15 Boscobel 16 Muscoda 18 Sextonville 9 Muscoda 54 Avoca 14 FINAL STANDINGS Muscoda 25 Lone Rock 14 Wis. River Valley League Muscoda 15 Highland 16 W L Pct. Muscoda 50 Lime Ridge 17 Muscoda 15 .929 Muscoda 55 Ithaca 15 Lone Rock 10 4 .714 Muscoda 15 Highland 20 Blue River 9 5 .645 Muscoda 45 Cazenovia 29 Cazenovia 9 5 .645 Muscoda 50 Blue River 21 Sextonville 5 9 .567 Muscoda 41 Sextonville 14 Lime Ridge 5 9 .567 Muscoda 28 Avoca 18 Avoca 5 12 .145 Ithaca 2 12 .145 .wwf-s'm2rwf rm H... 4 fm-'fd I G Q-.fa if hgmy X3 P55 Ig 71 ,N 1 I M. A 4? gf! , I I ' I B' ek .E IJ C uv " Reaaifmiller G'-GIYJ Flvwlrd W' R ' L- ' C H A M P S "Chef Harp!! Fovwdrl Hank Avlerson hey are best-A orwa if Dah Bafduer Yov-wan! "Ben lah "Coyne Cenfer fee, f2f5f3rWx5X'5 I a ' 0 " 351 we I ffl , 42 ?g1'f r'Qf mn-: T! ..,. g11.f'5hH1l,'h,1lM, Q 'I p HM is qq APM gs f l 3 am Y, fx ix ' ' ' ' ' B 25 ' BOXING Row one: M. Coyne, D. Bice, J. Coyne, M. Dvorak, L. Anderson, B. Coyne, K. Miller, R. Anderson, B. Sharp, G. Bailey, R. Kissack. Row two: M. Harms, R. Robinson, C. Miller, R. Keehn, D. Clark, B. Miller, K. Schaefer, Coach Filardo. Row three: G. Radel, B. Goodweiler. Interest in boxing was wide in Muscoda high school this year as ev- idenced by the fact that twenty-five boys reported to the coach at the beginning of the season. At the time the yearbook went to press the team had won two, lost two and tied one match. The match with Boscobel was yet to be accomplished. This year's team was comprised mostly of veterans of last year's practice, which aided greatly in the strenth of the team. Boys representing the school in various weight divisions are: 92 1bs................ Ray Kissack 100 1bs....Gervase Bailey, Kenneth Schaefer 108 1bs..............Robert Scharp 116 1bs.............Ra1ph Anderson 124 lbs Kieth Miller, Calvin Miller, Lorin Rice 157 1bs..............Lyle Anderson 140 lbs..................Bob Coyne 148 lbs..............Robert Wagner 156 lbs.. Melvin Dvorak, Paul Miller 164 1bs..................Jim Coyne Heavyweight..Mike Coyne, Donald Rice MATCHES Muscoda 4 Livingston 4 Muscoda 55 Lone Rock 55 Muscoda 5 Lone Rock 6 Muscoda 3 Livingston 8 Muscoda 8 Lone Rock 5 we M.. re' mf',"5 ' fe". ' 0 -N f 31 X Q 2' .w . if I sing,-951 V "W ' f 5' A I L ' 'X W fl gt 0' 1 P f ' , k 24 SENIOR CLASS WILL Mary Alice Radel wills her blond hair to Maurine Dyer. Alice Nahley wills her reading ability to Bob Sharp. Clotilde Winkler wills her business attitude to Val Hardy. Betty Gher wills her quiet manner to Jim Beran. Eileen Duhr wills her giggle to Alice Seifert. Jean Drews wills her good behavior to Shorty Miller. Marjorie Neefe wills her book-keeping ability to Wayne Pauls. Jean Adams wills her hearty laugh to Billy Goodweiler. Charles Harper wills his good danceing to Ivan Drake. Joe Peterson wills his French accent to Theron Miller. Donald Olson wills his saxaphone playing ability to Red McQuillan. Otis Tichenor wills his height to Dick Clark. Lemoyne Drake wills his red hair to Charles Leggit. Harold Elder wills his Model T to Lyle Anderson. Paul Miller wills his way to the Spring Green girls to Jim Coyne. Ralph Anderson wills his springy walk to Melvin Foley. Bob Wagner wills his way with the women to Robby Huppler. Melvin Dvorak wills his ability to carry on conversation to Evelyn Paul- son. Robert Grimm wills his farming ability to Billy Gabler. Patricia Geisz wills her ability to keep one man to Ruth Schmitt. John Komurka wills his basketball knee to Calvin Nahley. Florian Bomkamp wills his shyness to Dick Kramer. Joyce Snyder wills her musical talent to Virgil Recob. Lois Miller wills her dramatic ability to Anita Morava. Marguerite Richardson wills her dimples to Kenneth Kliest. June Williamson wills her interest in the army to June Raddatz. Mary Brock wills her long hair to Irene Schaefer. Kathryn Brock wills her studiousness to Bernard Miller. Dorothy Schneider wills her artistic ability to Freda Harms, Thelma Moon wills her waitress technique to Grace Nelson. Lorraine Bobb wills her seriousness to Darrell Cook. Winnie Bailey wills her cheer leading ability to Nig Adams. Francis Bethke wills her chubbiness to Eva Kraak. Lenore Lemanski wills her gum chewing habit to Joyce Briggs. Donald Butcher wills his sense of humor to Royce Kolar. Reginald Miller wills his school books to Joe Rogers. Charlotte Hardy wills her dancing to Roger Geisz. Paul Armstrongwills his mental ability to Gordon Radel. Harold McClary wills his blushing ability to Dean Schumate. Gwendolyn Beran wills her chatterbox to Phyllis Elder. Mike Coyne wills his athletic form to Robert Robinson. Mary Jane Komurka wills her gliding walk to Margaret Schawde. William Treloar wills his slow talk to June Miller. Madaline Frye wills her piano playing ability to Marvin Harms. 5f3ffHf3f'5ff"5 a . ' f" 3 V' at fg-Mt' ?5m,:,rg1'ev'if gr: . vq 0 I yi 3 MA ,, , ' k 25 A A Q or Jean Gcarsg Lo gh or scueeqfhcdrrs N v W f W u Palsy Fvcvn Eagle Corners - fo PMuSr.oJa Ly f:'.:.Z2'P""' ' ' 1 ' 'till 'th Wlglvnh Hu! has"Blh3, A' 'A 'AVAWI A 51 L MY 51010. ree ers N-riuie - how B' 'V' 53" bC644.' PCP Bhd Pclssen r-5 N-you surfwrf me- 'I ii' surfer? Y '1 .1 ls Z I , Wx 5 .1 I- 48 26 3 -v x tl 3 a W, dzcl nal Jimmy Fc ,I """f" ' 'fee "Left Dye r - .' If OTBWF a rd' on-ence Pep liz E H6141 B-n-el-gr :nun poses VC rl Stn ZCYS 'lusf ear! our Guvlllvoh Jahgtasyjfs Coach Pe-fe . - f' 3' 'Y 1 3 :W x AXA! I- yyfz ?" fbi' 3 ',vfQq i an 1 f'i,:g'f?65'752WQQif ffl" -fQ: '7?gQ?bxh?JPTym? M L A ' k 27 5 KING QUEEN Jack Brindley Ouanita Chitwood JUNIOR-SENIOR PROMENADE This year, taking its cue from the national defense program, the Jun- ior class chose a military theme for their annual Junior-Senior promen- ade which was held April 18. The gymnasium was completely transformed, with colors of red, white , and blue, into a patriotic ballroom. Covered with crepe paper of blue, the walls of the gymnasium were made to resemble huge ocean waves. A border of red, white and blue circled the room above these waves. The stage was transformed into a battleship with lights shining through portholes. Court Hussey and his orchestra played on the deck. The entrance was decorated with a large flag, with nGod Bless America' written in large letters underneath. On each side of this flag were the doors, one on which was written, WWe're in the Army Nown and on the other W We're in the Navy Now'. Led by Prom King, Jack Brindley, and his Queen, Ouanita Chitwood, the prom was a record success. Committees responsible for the prom were: Correspondence, Ruth Tracey, and Dean Schumate. Orchestra committee: Kieth Miller, Freda Harms, and Maxine Rohovits. Decoration committee: Theron Miller, June Miller, Maur- een Groves, Jack Brindley, Jonann Morava, Grace Nelson, Marjorie Adams , and Ouanita Chitwood. Invitation committee, Marjorie Adams, Irene Schae- fer. Programs: Billy Goodweiler, and Grace Nelson. - 4 1 1 Q. Q., s tim N'fl lx .53 ,r" an 1 run4!HQgN pw., . ,Mun -,S 'Uh' -wr I QQ. 5 o 4 ,- 1 ' wifi' .J I' X-Q. svtkt v 5 N, X ' sig- '-if - 'jilv ' -59" ,vw V 553 - '91 ,vig :QI 1 "Q 357 1, fsmergf GU' I ' .f,1 4 4 fhqf, mmf S y W SENIOR CLASS PROPHECY Alice Nahley has fulfilled her ambition and is now head nurse at Madison General Hospital. Otis Tichenor due to his remarkable musical talent has just signed a long term contract with the Metropolitan Opera Company. Clotllde Winkler is now employed as private secretary to one of Milwau- kee's most prominent lawyers. Jean Adams has surprised her many friends by announcing her plans to change her name to Jean Dyer after a courtship of many long, happy years. Marjorie Negfe will soon be graduated from the Groves-Barnhart School for Secretaries and has a position in Chicago ready for her upon Gradua- tion. Jgg Peterson has at last gained recognition through his outstanding journalistic abilities by writing one of the most outstanding basket-ball stories and predictions of the Big Ten. Lemoyne Drake now plans to own one of the largest dude ranches of the mid- dle west and is patiently waiting for Charlotte to knock upon his door. DEL Ralph Anderson has accepted the offer of chief surgeon position at Mayo Brothers Hospital and will continue his recent research work there. Donald Olson and family have just taken possession of the farm recently vacated by his parents who are retiring. Robert Wagner has completed his engineering course at the University. Joyce Snyder is a t the present time devoting all her time and study to her vocal training. Paul Armstrogg, the world's greatest magician, has just completed a tour through the ddle West and has returned to his estate in the Egst. Charlotte Hardy Jas cpmpleted her four years' work at the University of Wisconsin, and upon graduation will accept a position as waitress at Ber- nard 0rth's Lunch Room. Lenore Lgmanski is now sole owner of the Lemanski Gum Company. Betty Gher after refusing many proposals has remained single and is now teaching English and Latin at a private girl's school in New York City. Mike Coyne is now the world's heavy weight champian and is in the Andir- ondacks at his training Camp with his manager, B111 Treloar, who is one of Mike's main blues chasers. Hgrold McClary is now at a convention in Sout America to explain the mech- anics of his latest invention, a tractor that will automatically carry out the work while the driver sleeps. Melvin Qvorak is now janitor of Muscoda High School and he and his wife, the former Eileen Duhr are planning on a trip to Texas during Christmas vacation. Jea n Drews is now married happily due to the fact that she and Charles Harper, Wisconsin star basketball player, had their last fight and she popped the question to one of her suitors who is only to glad to get the chance. Harold Elder recently brought his bride, the former Winnie Bailey, to their new home in Muscoda, where Winnie will continue with her work till Harold gets the house in order. Dorothy Schneider is now an artist at one of New York's leading Art In- stitutes. Mary and Kathryn Qrock are patiently waiting for their handsome Romeos to ask for their hands in marriage, but as yet, no luck. June Wllllamson is now studying for her role in nAnswer My Questionn, one of Broadway's latest successes. Marguerite Richardson is now modeling for one of Chicago's leading adver- tisers. Paul Mgller has been chosen as one of the nation's best liked bass drum- mers. Robert Qrimm has finished his agriculture course at Platteville and will soon take over the responsibility of his father's farm near Muscoda. .- f a 'Q . fs -.. f v fdf6,j9fQ'g'VfEl'Q2 3 n 0 -J'5'1 2 ,Y 3? x Q. 3 '-' ft' KG qy-f ...J wx'21M1-wh J' m g . T v 44 yu -7 ' J 29 'JJ Mary Alice Radel is now happily married and is living near Livingston, Wis. Jghn Komurka is still employed by Mr. Postel and he and Patricia Geisz are trying to make the finances stretch to permit a wedding soon. Florian Bomkamp is now in the midst of divorce troubles, his wife charging him with cruel and inhuman treatment. Lois Miller is now dramatic coach at a high school near Minneapolis, and has just written one of the country's most popular dramas. Thelma Moon is now owner of one of the largest restaurants around the country and also has several chains established. Lorraine Bobb or rather Mrs. Lambert Orth, is very happy at home helping her husband tend to the filling station and restaurant which they have recently purchased. Fra ncis ggthke is now a rural school teacher in a small school South of Muscoda but from what we hear she will soon be married. Gwen Bgran is now very happily running a home for 'never-to- be-married' women and is devoting practically all her time to making these dlscouru aged women happy. Mar Jane Kgmurka has recently resigned her work as commercial tea cher at ithaca H gh chool. Many think the reason is a certain Killoy boy. Madallne Frye is waiting for Maxwel1's three years in the air corps to expire, or is she? Rgggie Miller is a prosperous farmer of Basswood with a wife from around Gotham. Donald Butcher is now science teacher and coach at Fennimore High school. ,l 'M!yDk 67 M i fb U3'u L' J f e.: I 4:5 4 ' as he I . airy' H B J 9. rl XX aw ,J AN R., it A g Y e, ua+:r A+'4A A 171 K 9 -' ff J K, Q j I Tillie an-ev '25 - -Q ' A5 The Mon Af? Tamiliax? - 52 f - Y, Q95 as 5 AY'l'S+ Se- es .Q it X' X :J fi- g qi iy'- Q 'I sgil 4 Qtx :::L,ffg?Mu1SUnJ Q " 3 .sm , ' 'r ,nv sf' .1 UA.. .gl 'dns V WF- E553 7 M I l 5- 1 f t fzf " VW it':ULi.'Liif.f,:fr' A is gAw6!g Vai? ?t Egg: 3 0 OQNEEN gag 1 3 Q H i 3-4 21 1 t f' f f a "' 53W "if57fU4 Q J t fE2yLs3'21vf5wM,w ww' ' so A v A.H. Krouskop Q Co. Be Sure and Insure Jim's Cafe With Lumber - Coal P.J. Houdek Feed Fire and Muscoda Wis. Lightening Insurance Muscoda his Muscoda Wis. Hotel Meyer L0ng'S A A Toa'sBarber Shop and Tavern We specialize in good food Muscoda Wis Service Station and Tavern lMuscoda Vis. Muscoda, Wis. For the best in barber service Where your patronage is apprecia ted Chas. Rummery Feeds Seeds Lumber - Coal Cement Muscoda Wis Armatrong's Cash Groce A Pleasant and econom ical place to trade Muscoda Wis. PY Guernsey Milk and Cream Eagle Dairy Honer Bras. Phone l5Fll A. F. Orths Service Station Standard 011 Products Skelly Service Stati William Orth :ml Manning's Best Yet Bread Variety of Pastries Battery Charging Phone 122 Muscoda Wis. Muscoda Wis Muscoda Wis. A. H. Rietz PATRONIZE Highest Price Shoe and Harness Store W for Men's Furnishings. OUR Poultry, Eggs, kwool Rollins Hosiery ADVERTISERS Kieth Mc Dougal Muscoda Wis. Muscoda Kratochwill Paint - Wall paper - Housewares - Appliances Moto Co. Allis - Chalmers Sporting Goods - Farm Machinery - Plumbing Sales an Service Heating SCHWINGLEUS HARDWARE Muscoda Wis Hupoler 8 Postel City Meat Market MUSCODA PUBLIC SCHOOL Meats and Groceries Phone 159 We are unsurpassed in the quality of our work. Our courses Huscoda Wis. offer varied choices and furnish,cultural, social, intellectual Pure Oil Service and vocational backgrounds. Station E. F. Richter Huscoda Wis. 51 Farmers k Merchants Bank A safe place to do your banking N.F. Rott For better hardware Phone 79 Fichland Center Wis. 'J Home Appliance Co. Richland Center Wi S. THE KING Clothiers k Furnishers Richland Center Wis. HULU HUT CAFE 'We're rude but friendly' Richland Center Wis. The Ideal Gifts for Graduation is a watch THE TOMS JEWELRY STORE Compliments of Crystal Cafe of Richland Center Wis. PORT AUTO BODY SHOP Richland Center Wis. RICHLAND CENTER WISCONSIN Oswald Pastry Shop Quality breads, Cakes Pies and Rolls. Richland Center Wis. Home Appliance Co. Minneapolis-Moline Line Richland Center Wis. Frye E Furgasun Buick, Pontiac an G.M.c Sales andService Richland Center Wis Drink Double Cola 'A great drink' Richland Bottling Brother and Sister Shop For Youthful Clothes Moderately Priced DUNBAR PHOTO SHOP I Works Richland Center Wis. Richland Center Wis. Lunenschlass k Doudna Come in and see us FARNESS STUDIO Inc. soon Distributors of Bigelow Portrait Photography k Sanford Rugs E Carpets SUTHERLAND'S Kodak Finishing Richland Center Wis. Richland Center Wis. Richland Center Wis. HUBERT'S MEN'S SHOP The Petite Shop 'Clothes of Charm' RICHLAND CENTER WIS. Ladies Ready-to-wear Richland Center Wis. Kaney's Cash GroceryU JI Open 17 hours on Sunday Richland Center W1 HERFF-JONES COMPANY DESIGNERS AND MANUFACTURERS OF SCHOOL AND COLLEGE JEWELRY. GRADUATION ANNOUNCEMENTS. lEDALS.CUPS k TROPHIES INDIANAPOLIS, INDIANA JEWELERS TO HUSCODA HIGH SCHOOL City'Barb6P Shop Best for Service J. F. Zacheck luscoda wis. Watches Lockets Ideal Graduation Gifts E.V. Gabler Muscoda Wis. 52 if?f"'g , q'!1l?'!f'Vf'1.I!Q, -ff,--'f-Eval' -41111 -pwuga .-1.3, ,zfhfvqx-"M"'1f'413111,y:w.-,pm ,hgm 4. L- - ' A. 9-3----:rw 1 - I,y.v,,mW:e:f L H- M :" 5 KQ, M - 11 1 . 1 5 S- X -45.5 I ly 4' ' ff" ' ' 5' ' , '1-..,: - 'um wfY"' 1 in ', ' -, 2 L. H wg., w,f.'-L,.- '-'.',5z1-4--.'- L,,,',- ', , .V 5. iam' .g.,Z, wwf- ,f-L.,tg4'1,gu'1:, ,-mg" pw-xg '- 'jj-,i.:e J ' LU .may ':.-,, - .11 f, -' ,, , 14 -?n.f,?':f-f2' 5v1w-f :'." ' 2Z'f2hf' mfif7"4".1.4' ,1"'5.W1S M-:aff A- ., 1212? lP'5fE4:ff1. '11-P. is ,1"fm 11ffQEf3A?5,gd:5f Gw375"f'f3,iHmff3 . A' " "lnIf1."L!-xii, ff .5 W' .."f'4 3335- if, me 2f.+:Mfi!g4E' . Wjifa ,B?"'f+wff2.,.:fa-1 '- V 'uw w?!?fw.'ff::- f' -Y f 'Amr 11125-fraxsqk 114-F'ff P11-1" ' V2-zz'- :wa "'Hf'. Mvi 'w.La:'1 -. ,.g. 911 -'11, . v'ge",.-w.wU'A'N yr .im , q, ,fr-1 -we 51:fy.u1,,f,-'-bl-9, 52- - V1 g f n',,,L nf, 1gg:j'5,fg: gi MRF - 522354 4' 3 A'-" ' wfg1i fT . -:. 'wguifqil' 42 ff 'am 'Q' ,ii PM 14 . '22 mgzg1If'.J,'1-sf.q',f 1. 'wfklfikii x--x41:f:a'1ugfg.: 11-3522fwfr-X-4mi:155i,1l2 L-,lJ'f H 1 ,qs gg ' Q' H lj afffisigwf5-ii?-?54z?5i5g5i2?fiia:gf-11221L5,j5g2ffL4,fT5?S?illLf'f Wi. "Zf,:f-We EW.-5"5 Ai1 'A "-!3l1'M"' '. 51 W' L1 'T if fWM'.'1 ML14'il3 -- 1. ' A Wfllf. YEL.'f'1?fQU-7-:'1L:3,iJul M f.gf"Cii""i3?": M' XjQ?'UW5Ti5i"4'5f--45-' lQ1:aL.7f'iff.,ffe bf. J. Tiqflffv. ' .L wf2Js5glL'4 frrS3'o, -'-"rf" "Milli 1-:Le 14-wff Nl- ' 'Nm-'!5:L-Mwfrz-1XM' -PM -'54 ff ffW2f9 ."" 5 1:421'fW54a,,, Mi. ' 4:94 "7 'T' H" -"'2'.,,a'fm'-"35'ffy,." -fwf:14""i1'E'nx5 59:1 5" ' J--'E' U25 ' 1 g'-if . 1w"J'k""4'5fs'Z1"" ,HI1-'fb ' 'il " ,"' A-'1r"Y'S '1'?1Qk"-'if-L,,7KffiE4-f'7ilQI"". , M f .1 Q ew 5',25f?2'ff,fg4yff,5 ' W5Gi""':':f"W-G' Z.g11.3 W1 'AFEYV' l::'Ff:'33'1y.1.L3:' 9+fw . .f1g 1 'i5H,i7:.q" . e5? .lf-3F?""3' ., L iikfff-Wag '.f'2"-flax' 'flfffff fllrr l1"l4V!Q'P'5'f?' ,iz ..,,o.v'e'?1f'!'fl-"WNljgew4 ..,,++4...rw'f , ,L wi'L:::4-. Wl'1sww2-' ms-h45? 16 ff 1 :iw-4 +"Kf?'5'5fw " ax 1-:f f'1P ' we-'f-1" P3K"'M.'-T 'H' 'if .,. J :z'w I- Al, y, : .2:g45g,wQ3i'gUz,,.,2FlImfjjmgliaxa qi ffgggmgm !.. n7,g:1+,,iWmlq, l3. ::.53g5Qg-Q - 4. ',,- , np- " 43,1 Y ,:'lL-Q-11-pl -Q-,,,' .- H -A EQ 55- 4 I! if-'Ja -'jimi PQI -V uljf' Q 31.5. ,K ', L", - g,,,wW ,l'n,j'g,3,-33-, , VL,-1' 5 jfs: fin. ,Mx 2' J. ' :Mfg A Ma., 1 H f?6z3i2'??f 'fim43nZ??y' 1 : ' J 1 W! 5!fEfii1?fF3'3f' lsiliiiigf, f,14zi25' gLEW:f4Q51 'Ta47'3",5L"-k'ii?i-?511fff5g435E9?'fTW: f4.f7mfW7.1r5'.,L-'ffwfiw'-. W +.2.fa4u1En,1 31? "gig2w f'fffgm .ir..f' ?Pw, Niivflilw-'lf' :55Jf3h 12 . wh "fm -'f4f"1'. v,"MxN' uiiw?I'ff'?2? ",1??P9f?3H4yff f",f5':"-'ilfxi-' '5A1:1:i11x'lF"7Qi:H":1l.w45E'55::Ei': EISQWWW' -M'E?Vff'5. fviigfi-JW . ' X 565:50 .vlliri ,.-afpwitge, Zi, 539, ,1 mf" uri tf,,.,fx4,,v,A Nw ,,:jw'.,,,ig!' V1 'I.-11,'5:qt3g,mg,y,.A,i,..5-yrgay.-,Z .:j"1LPTQy.,9,,A. ' ' 'QW-!g"' Lyllgzg,hnfim'q, 2514alHfkf5'TwN' ' ggg1,,,,,,,y 35 :Q ,. 1,1 ':..W.: X 21, MWF - J-3,:g,7y -11 . API , 'av X. " V, j'..g, - H -J., . 11 M., 1.-hr 'hl,.':M',1 ,ng-' 41, , ,fx . N1-', R4 ,'-Un ,UF fight 1 lr. YI., A - , H f' ,. 3,-I lffiifl-5E,gwi'?7e!f''1E:f"?'f':A1'2 ?ffQ?:a5ag1-ff? -A 2f4lw+'i57954z25ff-kf"ffi?5ffi5ffFi521!'5 3535 -QM5 4P?4ik,f'fff',f1fgg1?5ffi5i3 ii1feW2: K 31-ggwi .rs - wh " "'1f-'i2,+,f,l1r'. f9""1 lf s.,7w N5 H5:nwwsi.Y'--" ifafif "aff -In "4-w:.1iQv'F1X 'Q iffy-A X',4, " i1fTu l. ?.Mli!,5g." , iff' a" 1 f1.v"'sli 'M .-,f ' M IZA.. 1E,Q3F iI'JJiw'Qr4?gff5 ,' 'fQ:ia:'- -" ' .7,b,lg55 ghlfnh?qgzg-if-jiLq3ff2fQi.q3 - ,-'ls,11.Ilu,rmXi,'zrQg ij' ,Qygiiilqll 5-" 4" !v1.,4lly?ff'25fI,,5. ef, f 'if rfffrsflglgzk Q' ,J71 3 N' , fhiw ' ' ,4?i5iglfj'? UM gpg. gm glrli ..,, ,,, V :,.z 'V I Q 1,-,., I, -, , -, . , p- ., - V-.,g ,. .,,. ,.',..,sf 1.. VM. , - , L g .. , J. -,,,,4-W ,, W- - 1, 4 - H- 'ulp:.1. ... rye., 14 1 ,.1f'.1,pQw:?rtLwm'C+ JV "iw ,424 .ff f' '.g55'l?i?'f:4'vh. .Q-' H' WVIU -Wiiiigfgzirg V-ew.:-. - F if HIP' uwvw. 1-i..1- Jfffgff, "M -M, ffm, r ,z---f:'19'i'P5' PM-,..1f'At, tw. Hpf!!m'PffN f-- -JXWA HL -' F -1952 -' 'L -W' ..Ctpw .ww vs. fm:-,NL-A "WGA-4-X - - 'N W 1- V- 'W' ,- ,i2.e---,ww -"P Mg' 'wr wiv,-ri LH' rn M115 1 ,, " lmiiag A-M " -zu, I",-rp ,, W1 mg'-,Ufl:"'.'D' J "' 'A'1.g,"!'5 "M, v, 3, 'if , W' ' - r ' ,lu ,gif ,Vmwg-wr' I 'U-I1 ' "' 1. .milvl ' 1' '!4"':' , :'g.f.:u-:-54115 : '."1'f'f7- .',Hm"1m -.vs vxpl'-'jun-" ,,nU',- -,515 "zu ,Mg -'3FJq4'5,'L, J",,:'-:'iQIa!,4 15,1 .Q-.,'1x.-AWWA' ..,lgvLv ,HN ,f ,.,, ,..4.!"1. - . wJ- 1-s5g.'wg,1, ..',', H-hlggill , I. q Lfl h l. fu, 113, jfng, 4- f",nK4ff! .- '2 '.r'3:fg11wv ff' rg . -A LJ., ' 't4i"'Rli,1,LX-,U 3. 'L J ffQ59.1!51fl.,imFx, ,Wu W vhllivsi-. .wlfim-1vEmg,'.4 -wg M L ,' ,Zr 'f," 15 1r3f'g4r.' nan' wx,-, .v.l,X: :ML - , wffqg, VJ, .2 F' Ygiprxzl? f Zhu. f', Q:'t, 'iasga-15139 U i- '. , ':ig-fNg:,g'yP!f?'5"f1fE""If'3- 9'!!1'EFfi mg, "1 66,4 ff- ,.-:ay -'fn 2,11 144 -?"f'1f af 1 x 'f ,L " ' K. 4 ww 25as5591lif15sgE,g,ixsfis5ig55?f4ff'4,'?l2W?fiMgt- ' 355:95 hdv fi fifspii 4 Hff gyf . ,,H2:zgg:.rfafieaAiL5fqg V- f ,, ,Q I-l-Egg'-1-q',,.,.gS ' ,, .gy .U 1,275 1' ' -wr-' .,, f'3'1g,'M xy .1 . Glgzrqr -421 Ha- "W i A.,5'L,:i,',,3 5 " .5-Qm,Q'rf.' li-,af 5 I-:I V-14 - g -"ein, :g "'5,Qyw1f:51q iwmf 1' Jiukwxfs- ,gf X, f2fzs r434:im . f f,.Q gf V QQQW--' 'gggyuqfff-z!J:',ei5lfifz7'E3f3if7"i1f?5'fs5Q:.:,nxzi' ' ' W i. ffiirw rf -Tw--'WA1 i' T' '?'u7'g3fE"4-fff'i??13Qf3l "-" W -T412-3?l5:?q 'H 'EWU - " 1- 'V' --' 1'7 f. -P ' ' K "'r' ',:Pl'f'V"h'34li7' vwfilssil-f-ifitirznvi " ' 41.751 H 4 . fi'-.7 El r"'1'il"daf:Lg' 'Mi'- wf 'ffm f --f"fMf,P k'q+ mfyhlfif i-K 3W???iif '4-gui 'nf' ' Sml '21 '?"'af"W . ' fv'f- '-x. 'b'K':.in5l1ses5:sPf'+f11'f'gf 'rn .gp i' V ' wa .- " 'i2r'w fw9w 1Yif451f?ff+25'X 15" 35 w822' "i?rf:ff'f" nfe:f2 fw?1Hf'f:4f M ffbf .- FEMA" ' N"'ie1,-Q M. - - r 531' ,'l2f',' -4 H :32EQ1ff, EJrglf5igi5siQs1i1 ' '1"!f'4'1- 'Lmi'1ggEH, Aiifgsggufxb- 12,"'i1?+:!?f.g gfg,,qQiQf5m53:L'i!l,fQ2iggQ1YQ v35i5j,7!,'1f,g.?Q",..E2g "f gm'-x,,gge, 2 3irE151f' ' ,I 5 ' W 143.1 -- 353,53 1-, . 1 'ag ' 13,1554 ,Em ,. , "W 5 gkfi , 3::'f'1 ei,.. '3E1 . :'.gI-1 ' ,e1f'r'.-, 3 wp" .'-,WLM Q 'Z-Wvqg H ,V In ,-ffm-A Y, . -,HN , " 154 mm, 'Y' .g-13-' ' 'L ' ,7 4-J 'zf'.':HA-n'U'Qf-s- '-In v .. 3- w ' W'- ' . L f' f iw-"y fffgggyggIf'f'wf'. "1 .4555 N' 'F"'w'.w-x-' 'W 1 4,yglmp,f,. ' 1-4 qmzvlii -1 . 1" 14 ' J .. .1 , M M : ETH ,.1,,, ,l,:,! -A,lF,,.A 11:33, M1135 ,g :L ig, -.lumvlh ,.JF,:-.H , -':,.f4EN V :WM ,U RXTQFMZE., I ,- 4,1 git. wrwk 1 1 . 5 . ,C , nw... J. . .31 I, ',,5,,glQ4',ff'ifw,sf'illu:f?''HH' W-,ff '?"21..'::3ffs'PfiiSf51nIfiiA "ifWQqMgf?ffiifQg:5gm'W'L5521"f5iif5fz' ,g-s:ff'Qf:5Eig5Q-1 m5F5fA,'gg3,1ffk'1i, ,P A!f'f3'f?H2,, ,,,5, ",12l3fImEFU. ,'5:wq!fg, 4f "" eftgggg-'-",g-5..u,Vaif B J' a--'A 97:1 vwA,'x.:w5g,5g:bxf3!!,14!fgj2fX,TI vbgf' f?fA.,3j,g!f-I .ff,.,,. Quaid?-i"Lgj'1-359'gmjfvi :Nf5j5e1,1-4, jgwfflifgf,11??',"ffnp',WL ,Q1,,-Mai :EH ,., .'v.v,gMj!1Js! Ai ,.!WH!', .1 V- yyg,f34f-.j- ,- an 4.-gi . ,,,, Axgxmmgl 5V5.,1.,.:gg:H.1-15.-Q. m::l2'f ,gg wk A MMA RlWv?ig,aQjk4,g.,uF,,.,1,,5Q,!fN f1,jw',uEQE J- ,Q fk!tmgfrf3Q'Mgi, , .. .fgg VI . ,..- , 'r 'Lt"L'Vl:p?' K' ':.Q.1'i:i: ' 'IJ' Irlggt 31 N V131 "V xr? BMV. 'ff -. tw' A 'Z!'!:i-:hi W 1511, E!-'21?f'53 -kfil W .lf 3 fy'I"?' "NVE X wi Y 9 Lfailfw i' up-f 1f25.'PF" 1 65153 '11?s 'f4fK-wgf .4.w: 7fi si '-maj124Wf?!!'?'?1.:1.ff:sf,-ff wg- , .1 1"?,11i'ffH1?'5'f3E- mf' Q T -ta. 1 M. 'P mlmlif X 1 .mga up gbdmw ,M W M53 119591, t if 91 'xqxzl-4,4h?pw ,rbzlgw if 'llwwpfl 3? ,ffumir ' I 1, " WH 161' J 'Y My x il -0,514 ww ww., :' I L .,,,, W 2 'hgh , 4 I fm' MQ LEM, l" Kraft' 'VI 55 U .- g s W mf. Mi w x Q, ' 'L 'F q""'rL' E N 'MWUW -:ir 'N 1 gf N" xf nv his lk' I AVF' 'KI'fjA!LgM. Hmghv MI qw 41,82 ,HPF "IK X 'HALT-ill, T M1 3 q "ki '3'2 3 Nl , 3 1 , :Fwy 'Wh 5' Pl nm im' ,LP gay: 1434: 'H-wha! .xzflw J" ""Hl,f3i1-if E' YW! Wi! 1. 'f ruff' I "' Ml '15 'fy ' um 1 sgre if WH ., 1 .ix 'X 'HU 'M ii gym? T 5 IFUV.. '.-eq, ,.,'1 H!" W dfn',9',,m 'QM 1. w .QR ,gh ,' 4 " L., .i Hgk:,,,,1 M' Wg QTQW ,. ,. . f , ww, E' X pg 1 ' 1,-.,,-1,9 - . -.I 1' - .,,g,-Y ,,,, 1 , I 1, H 4, , 4 4 L .M ,v, ,A 11.v1f1f.., ',.' , I i. AY -1, . .. ., . -' ' " ig:-.A "' -'iff' AFV 'ix h1l Q.1-- -'f1:3m: ',1?j15a 1:f2i-'H1 '.::f-ff1 LsH 2f" 'ih -,ff , 'i'Q, d' 3ff:'- ,"'5""3'H g vTf"',p1' if'Ti'ffgI:3Wif -1 "1-1 .m u m .-fd 2 " - wi' fs:-nn rff- f- f nf- -r 1 ' IQ S, 1 ... i, ,ww 'IM P f :,, n557..Wg iw,x4.1: - Liam., HWS, W -11 'rg ' f 1,Fw ,- 5 ,mba f,g,,. .,f: xf. V- ,. wk '.1. ,Y ls, + We-,....' in 'gp :X AF- . 1 --fu 1' .22 "m fr, " 'Fd MH' UH "L 'R lv-LN Y." 'fz U ,u. :4,.9':.,' , ,Ag-. --U ,, -- , :V ' 'v,1'.4e1 -,t l .ff ua:-I fllifff : , 'J HV . "J: ' i?!!v.1Q:i!f 'lu' '1 fm?-51 SW .fzegw- '?Evz'al' ",'-1-me - l7shf1"I . .45-Aiif?m:aSfL?si'a:2s22x.P-' fm . .-.q. 4.:fi!fff?.N 'gf "ff ,Rf wif. V al!" i 4 ' :ii isinmffil' 'SQ I !S,::.,.,rf" IQ! 'pdf e WJ!! - I fgfmxl -LM..!, ,-vI ,f"l"' dz. , MI331, 1'ig-MQ,zg.e1Rui!nQJ.fijgy, J: I wzw lxf: yhig-iv-l- Mgjnd f ii X . 3 u 7--NPV, iw an A lx .N 1 an i xflwf, ' v' fx vig, 1, MB I Fgifvrl. .-1-5-51' vp 1-H niche.: qi" X251 femheliz, 2 Y' 'v'-F-5, ,A'q5'tHE1'ff:-J" ff" 344.22 '4 52fM.:"l.'1Q: 4' V' gb' .J ith-rp I . I - V - ' " ' ff ' 4' -- Hu- ---L, 1- -.,.1 ,. ,J ,,, - ., - ,.,'-1i.' u.W,',T ff ,, ,-A ., N wr- ' 1-H .Ng maid!! A mx, H IQ .H ' b, .mfin I me L Hp 'W' 2 -gy U xp J dwg. v-'nf ff' 1 , h U ,K 'Hun H ' S MI, 0153 Q ' u H ,Q ' I! 'IU v .J .4 s ' ,WI Mm 5 L ,H ,Mi , Hi ., . Q . f ,, . I H I+, H I, IH, ,H gil A M 51,5 +4 ,Q-fn' WI, ' ,, 1 rg- '. I'-. 3 F' ,sa ' g ufn 1 x!' , pu- ,mr , H, FL ,I ,4 .H 'fr y' . Tl ,HL 11 gpg! ,fwflmfiqfiwix Mmm faq ar gl ssxwsqi E " - f1"' :'5 'ff- T31 :. :"1f- ."l-' ' -.-hw . --" , -,f s. -In ' " 4 . , - ' ,-.34 f -A E ls 'hvlif M: QW! H 15: V ,'f,.fv.hx- vV, my K-H. " -,," ,lf . ' . - fr i . ,EIN 1. rv 1 . fy Q V'-N '- ,1 , rw-51' -.f" 7i: '11-lg "- .j'f!.. 4: ' --1' Y. 1 I. ,H E. fel, ' -Gy Mil, 1, 'Vg ..,v,-Q 1. -,:1 ," '-3, Q' '54 'f jll ' " ,-,"41l-n3:gA 1, ' V I ,' " .' ., 3' 5,f'f13i' ' 2 sgv - 1' .fl""'1i 3 , -. .-iffl y ' f ' ?q,f, " 1 -Qjf fgxyg, SGW, Lfyq - 5' 4-kg: !'::,.. V , :153'5U.p.:,:vtr, . v .1 E, Qihljfxh , 1, WH 1" 'V v1i, 5--',g,a.5I,3,5cm ' .lf -,I I EHIQU55 si E. ,'. It ,Fra -fi U 4 :LW5 I-I u,W3A A "': ' --A '-1 . + f gc mg - , ': :fr f. , UM H -4.. .-Q41 - 9 ' 1 5 534:-1giWl:n . " !Q...:r--51-E4 -'Inf' , . '1 .- wp" H4 .ml ' .dum - H! .IP AI-'L ', ', fi! " -1" 'f'- M" MW' 'J I' "' ':X"!f'? i1'Tf1'1"2!5m'ff . ak" 'Lf"'ffH 5-If-ff ""1 H'--f 1'-lf' "fl W1 , '- '--" "5-N "W!"9'L "4 .- 1 H' 'mi ll' ,riggii 4. .Ei ,vs Q, ,wwf l I iu ihgigymigigwf fi x eii'g3Qi 14si:f , ! img 4: , ini -'vi ii v 'I , ,5 , 5 1'iq -' Pvt.:-'L r!iEg." , N ,- . ' ff l -'M JF' ' Hi' '.':F1'-" ...E' i'fU 'il4I5fWlV ff'fl . "mv - M .f'1J9f'1fE5:f5f?'1f1:44iff:V:12.1 ull!" FW . , 3' 1. 5" '51"' :: '1 '11 ' - dw. in W. F' ' " " f '17"'7- 1 . i i i ! 543 3 -' w i' - .Tv fgg!Lmr 4 " 5 :Im M ,A A wfiffi, V-91519555.15-ilu 's g'6'5gg??--1551 ,,,,..2g,,'fQn, QifF"ff1i'Q' A'l'm g:,ef'-Umizgivrg, :'-5i,s:im- i'Q1ff9 " ,fB!q.s. " Hg ' 1l,ggzfL1.ifmff'fXIg,,.4, 1-gim 23- u '1A12k,,,5541sff3,f w x 11 n i "M 'gtg' mb!-'11-f" 1""" ' :X .V A " "rW" 'I 'V 5'19i:?i'K'-' 51 Hl f- ffm!! ...-fa F'-"4In2'?M' 'a " 'f'f"1"f7" "" ' IA'-"" " 'l3f1'Hll"JEF .a3.Swi1liim'i'v1:'4'JV"f ""3'f5aI'x5U "RU ' I ' i M " W ' "' . - 'Vit """11 "sy ez". AM N- . vi --'H - "--"1 i1x"i Hifi I" lima' 5" w:' f' .W m1+"1 r1T25li"Mia--+'fil'5 ,.i'1'r-ini - " "'T'f1""Af""' :IZ - ' -. -w"- .QQ- ' .Nh ' " 1. .fZ1'm5' "1 " " , 1' V -' ',.x""ik ,LIL Ng A A 41:1 1,-,NOX-""l ,,z,1 " .5 H 1 , 'i , .un ,.u-1'V ufM,'pI 'l':'J-l xl ,wg L. 'uf-1? - wi'-11 .1 qui? Alu 1 ' ,',,:'-,' 5 , ,1:f'J'l1! I! df, I U1 i"xf,! , e: , 3-I., -1 .,u V 1 's 511 ' v -'1Q,,g f'gg- . , 1, , 51 W6 ' 'Q ' .2.:.,iy'1?,1 ,.,-Jw ' xv: E,- 3 fiff'53', ,gf,f,"2:'2l!2:.21,11' ,. 4'B'j5'!:r3ffgQ,yQi2lii1l? -'.Q51:2iia,.Z.f:+?SgiQfa 5 a5Q 1fii'qijfg2- " 'f 'W?fiIL3 w t Q Q. fwlifil , V: ai,. y31ii5.Iff23ig 1? 4' U, M' Pei" " Hug .313 V . :lj :.EA,Qfu! jflu-if -:.543ili:ui!'.xrim., I -,pig ?,5tIE!g,g1 J , I V AV :y,,r411b ,ji -L1., :f,jux : , 4a61! ' xr , 'T W lq v - lg., Iign.i,gf,fuFitmg:f, 'ir-,vi 'H,i'1! g"1.wH.L:A Y If 1' 119,11-I?l'3l,:!gar?'--E: :9A?:usiEHTS4fsgz1!''PWM I 'fffv f' V . .W n w- - W Y1'f::2:E'g:sa ' :"'ffff f , - iffFff113Ai22?rf5Q-. ffmififwffsiiffiifi2fPP?FV5fU.g,m'H'fl' -.I- 4 51 5 i,,,,,:"f-4:17, ,Ffgf Am' qwtmilz -X-151' f f..u 5.g, -'Ax , M ,ju Eg 2, 41 N L3 J H A - wg' ' All-I 5 rxgff jd,1'.:g.l1,i,1:-fm:i5,g,gzgi13,f,9l:ham' Q5 in . wr: f , 1 'H"'1. K " RL' ' t ty H' ' 'Q 42" 'U' '4 I. H I XJ' AA ' X J. ' ' "1 gm 7'li'f2'fl'lEi3mb,S'f,f:'wll 'F 15 A' 5 . X 9 I 1 K -Xu? 1 1 14 M 'I , H, ,fi H Nxmk, 1iE:i g1!i4,,:,g ' . .' ,..b9E, ,gil -:N , L "' ' ' 'I t "J "?'I . ,ff-T:'5 . xx' 1 1 pl "f, Il , , v ' ,'f ,, M11 1. 'fm ',-.1!5'-NWlgv:,. ': a.uJ',.p ,YM 3.1 'Yfff-lfiu. 11 .fa ! QM:--du!! f!L1,?'l5Tif??'5-Y.f,- 'T7ff5','lx , , "Hu n t I uri, 'Wi' ,H HM- if --i'.! .4 'WJ I ,' ,. 15.-1'-se5,5Pn"'1.f:g'J. ' l,i..Nfei,aHi If i:yi.f,F 'itQligugjgsggigthu,zz 145, 1,341-5:f,i.Lg.l5'L, agigg q i lH:m.A:gM5 ,,i , A qyzl hmifgf ,MFE-A ggi-,'3'-Am 'flvffffflfikw : f?2-195.-ff Af?" ?1:Qf' 15if"i!?i,'IZsfg.. . :'.1 bg may ,wa HPM Q ., 2qff',4.,g5'1"if2'1fJJ4 I - ' ?I'f f v m im: 'ff 1 frfg?fM 1 af9f:.'l fi, ILM . G M ugs TJ: ,f1 fL.d?'Q1!P1'!"ilQfQ, 1 ' Qjnig-Q !05,115 .Hg WgfegsgHifiiilggsyvfjgiggf-QwwQt1A, l qg'5g1i,,3. 15 Q , g yflgigigg ,HN yo ,. . -wav ' F- " ww ' "!f" v". f .. 'i'-'f f If 4 "' :"i'Af':A"1'Af f ff f- A '2i1L4P5!f7fJ.w"5"Tif,.'2w2f''UN H Maw L41.'a5ih1w.?1f ' ' 'Jig' lm, "::f" ' I-.'j,f'f1--,A,5?, WLS "Q -J. -' .f .,ii'T I+. I lei- ,,yq M41 ' wg 1 s i, ' MII,5'fv7'i'Q"'f'f5Hkg "VA g in ' " 24 'Wt iV!5, !,:yg,. ,Jag Q,u:.9,"'- mf " vE4:ffaQiiL14?3"3h5f1e1 Q ' 'M W .-w!ff, ' Q "'H aErT'il42 ' 2 f Ef'!1'!1vL f r 15251, 3gf,f4x1iT1Fi2fi4iw?52f5jlfSi'T1'i'5f2'1C-' in "4w' 3gi'i71'3'l' I f "' I y u ' X +I 1 "I 1' 'A sf' lui? ""1J'7' Hi ' x 'I 'U H7 1 ,HL vin Lrrdfhdq K 'gill QF ' iq'- .M . Hi v J V 1 '.jk43ail.M?3yihtwf,-6 4' V' t-. ... :I MAI, :fx :N 'f-.1-In , i l. A qiylul. w ::,.: W IVF- 'F -I: I , ,I , VH-.!i4iv.Lx' 5 g, V11 :AYT3 1 , fl- . 11,91 ,gi -K zz ,, 4 ,.,., 1 'am I: E,,:., ,Mx 1 9-,::4.,.'.. ,Q,,u 5,1 X, 'wj'k', ,,', my, A QI- ' M , ,1,wJ,., Z., ,f -fglwl, .1 ..,,, 4, - ,rv . , ll 1 Q P14101 P511 H mu , .1 ,, dl I, .,..,r 1. ., -,-5.-- ,,,1q:.! nf I. 4 ,L , H, 1 ,, ,H L.. H, . ,I vi ,, A, N Mr., . F - ffm, Avf .IE1r2vSlw?2fff: il '4.:5w6d!rr2 A :?a, rfwf-iliffh nssui A .5, ' Mfr:-X" P' 'Hifi '-W ' 'J- V1 1'-'T' ,".N-, MH4' 51:14 ,fulfil -1-vos. 1' - un' , ' M- ef ,. - ,- IL. 1, -OHM M" ' WH' 'fl-1 , -wt H ..'u.,.1,, , -4151 mi 1-,M ,w ,- a'.,'lN' , ,MII :5,?q,,lf..-g.-iY149Iw5:qgr?tI l, qn55:1.4i:hmdfg5,:ig?F , M .-sw fV4.2.1H t45ggh',I I .V ,fly-4,19 ,I 12gwE,. lgi,,:v ,rI Y .Ap V is:-Lv - ,ah fy- W E., Ah IJ .X nm ! ,. .A Y- I www :wi wif' 7:1199 .,1:i"t,,,1f:j,j Y1!""1"fvL1"'w ' 4 -' " -f W. igfall F Keisffi' ' H ' 'gggiw ,1 gd 6 ,, 'Mg-5-j', , ,,.. .,'f h r f! " 4 : 1:3 --l..-va.. ffms .J V w..M. ' W !m!f1'fni:f if: WG. 'A frfzw'-AA:'f ff. -':"'3ff2" 'm:9w1v A 5311 'F-'fF5f 'frV' rs.. ' ': 1 gl-.l5H,u,. NNW-1I!-:gif-9. 1, ,, . -- "SY'19 ','1,,,Tf HM! ,- '- 4-' ' ,gg,L5:- www . -V, 5--hh I J ,fwli ' 4 1Gp,, ,, w.g.5 l - L MH -w, .in:M!f.1.,' I-f1l.:5g.1f:YHH' is A: U1-mi V- wfu':lj,, w -an 4:4 -,,u4',,f, -, " A , M1 ,H ",.-...L 1 -5- Q - I--:X ' law ' E "5 -2, 21' ,A J g,:j'f2 , ', V H 'iTf:l1e11?ff1v-'vafbfffsifihv Hifif' 'f' W-ith , :H M wfnw, Hfzm Qx' uf, W ALM- sfT ,1W' . -w"74f5M'f:Af'f'pu'L'wW? ?"r"1 H V Q ,E WL- -5 'gw br if wg ., 233 5: Aghfgu,-R ,IQ .xr ',g.' 4.4! ff -hz xg , wil my vjfqgpff I-, 1' ,v Vziffijl Q, - H ,.,.n,1.f '. 'Fa X. , vw M34-,.-15-..r, V A . -F. 1 - Q- a V-Fl '-fvnvi I1 3- ---- . 344,-,, 4.1 -11-m,l f' w .4 , ' ' "' H' " '4' W W f' f 4 f' ' '1:E.i,31 'f5 1-'Yi'W sl' tJ"?h3f'+ ' 'WI' J1m4if'j9'1t', " L ' 'if' r'V"1F ' g ,?,,xuir!4l,1f1!j 4.,, ...r .., " WEE, . - , l PHT ff : . -. . ,, W. 1 , l gif. 'Jig' , , 1. ' I V114 1: W1 'J' -' '-' ww' 1 !q.1,L'i ,W A :J , n"",l .-3 " - f-H 11 ff. wi 1 ,W i:?zE'j'f" 1 5 .4519-: , 1 N "i'?5'i 1'- .uy 4, !'Q'fL..l1p3Tiw .ti ff vlfllflikfflsi " :Q f :H V ily ,, , tz ljfl ,a, A ,A 11 , ' . V. -1',..,, ,I.4.,,ei,L., m y ,l h I .., 4.54, ,, yy- .m. .N ' is l ,. . I. ,'. ,. 4, L. ,,..,,l,, X , ' I ,. . U, 4 , X , k .N -- '1 ' mv 2 . . 1 1 A QW.:-H , ' 1.' V1-5 -2,' 4 mi: Q" - fa., ', 'g 1 mv ,J 1-SIL ' " -J". -,: fp- , ,H 1 vx - ,. 1,52 ,- .":', -' -1 ' 1. 242 1Pg,w'mH' J'7 A1 . 25131 ff?" - 'ffl' ' "W 7?-Rf?" F Ifmzt-1.44555 l'?'?'k' WI" ' -1 k' QD' ' 'L .L65?"', '!f -1" ' . r bl' 2. ":W'l 1 71 nm: t " . ' 1' ,M Vlimvf, , 5' 1 ' T 131' , . , ' A 1 Wim 'fm ' ' ' ml L ' IQ , !1g,:'. I' W ,4-. . -. 1 .' ' 7: "W '55 ."'.'i" 'V' 'X ' n "" '. 'Y " -N ,f '. 1. -2 ' AL- . W N- 'rf - -- -wh,-v. x .f-'I 'H' ' f ,.r- H 111, - :,' ff, 5, 11nJ,y.., -Af,l147,.f'5fmJ. , .. If 5.4 Q V! . .5 X ' fifijp me QLMISH ,jaw - , ,M . ,. L W VMI: , Yvln , Jqif h-1. 3 tm ,llfjmigz if 1m3 'ij'u. .,.1' ,5T11ufxH , U , , L,::a:LH.'-,Qi -'i,, vs 'H'-.,, -3 1, -qfxry ' 1!'vu,s .' FS" ' ' 's 3211 .,A,,.,1,, -W. -4, 4" ,, 1 '11 ., . 1' '-1: ' -W, 4. -- --' -1--M 4: 1' ff, w .L f'71f'ff'YfV+ff2"w . .4 ., 'fmr3x H- HM -. I -' .f2"' inf' y ,' ' -'xzf . f ' .1f'9:'7, Haj. ,-,. " 'lfifz Inf . I ' ,,'?Tf'.' 226 " fm f 2, -uv 'I-A ga.: '. '1f.f,:,' V'-1-, V. 5-+G Vw , .,' :. .X U-.ala -' - .. H1-z,' n - '-f f. ww' - . : - -' ' . , U. 1-,,., , " ' 1f,1f,g'n51,dl-,L1:q4,.vf?, ,,7.,1-ggi, ,,3 -1, -A Jw- gf '.- - fv- all. -H , ,K -"J, , W H r -el , wi g .35-x: we 1 WJ. 51 jgqwv-.L '- , 5, H 'P a z qlvx-'?'fj'3 fffgwf , 5-- - -.1 Dm - zrlilg Q52 Qfqirfff 5?-31,7 jg:-fy? -Q J- 1 ' T 'MW-4, X lr 'e '11 " -1'f'1'jgg2,g1gi, ' ,1 W X N W li ' uf . 1. :M4W" Y " ' -fw-4-541 R111 2'-1:1-gf N ' .M ' ,:. . --i w1.',,4.-.4., 13,511-,,:.--. A - '- .. ,J-1" . Q A,- ',:,, - V. .J ,- , ,X Q fr, ' M gl L 'T' f H QSM . H 5 , 4 I , W x 1, H Shu, 'W ml' vw . - Q f , ..- 4. 1.5 . .uw .1 ,fy ,, -A '- ff' ...V . ., , , , 4. V, uf W ,' . - 1 - ,lil -"'f!'.4'.- Q ., Iris. .1E::":'4 fy. lfqrj 'rafv-ples'-,.., V' iw! "2 1.. . , M ,. nw A 5 5 r, Q, 1 P . 4 . 4 ,J . 1 nl 4 4 D , HM v I .I , :Na y rurjivgl 'M T1 aaa T 1ix1f' , iM4u,P'1 I H31 My I ' I ,I r ,I me V I Q I f MP 5 1 ' J M ' j M L g WM Via' I E 'V ' rf: W d'4 185 H :Fa '51 wi H I J .M 'um ' 'g W J J 'AU I ' 'fy 4 5 A H lb, wr' 1 LQ In ' , "":u'ffgf, '7"' ML fli, EMI . -,gui 'Qu ,J 4 MNA if 1 FV1qN-1,131 mir .I V 1 I ,f FL ,, ,,, 241,14 ' Iwi'-f Qbly hq JW gif X , W gl . H 1 , Wu, 4 M, 4 , ,gl , , , ,gg , , , M N 'L K , F "' 55' ' 1, 5 , lmfii-iff" 'z ' ,f"i1e:5fE?r'1:l1:':1f"!:' -xl' v mwyh .L-I ,gf u I M Q' Wa I WJ. M X fu 1 IF y J I 4 vy 4 nrff 11 P q tp N? Mr: i ug l 'dl' 1' Q ' 'X 1 1 11044, vh "h A 1 f ,!:1'f" f" L 5f4?x43ihV j f! W if ffa1T?:'f!?35555 ,Q 2.iuihfl:.'73i7f'1'lmwagu, Hifx ' . .vu Q',4 V4'f!HHli'i424'1.,f1 :"',-, fi .?4!?'2H45'1 4,-. ' 4- 14: J - ,. ,.w:p4:' N55 ' ', ' , . , :Nr " ' 1 ' A L4 ' ,,,.g in-i'f9'f?"i'fi' 'f'4f"ff:'1v,?P'iq11,'I.L ' :di ',-"f,1 ':'-23. mfff ugff-' 'giirg " ,mf-vl,g55?Q3-, ' ,Al 'r.,: gggj- . 14-lg Nu .- yy Q' , 1. J, 'w " ,-, .- 11, 1. V. ,g 7, ,I ,,, gg., ,f v L 4-4 - ' 1 I ,. wi.,--.ne 1' 4--- A ...At 11'- ff! fiifif' fa, - ff- 3, "Anim 4.:gg'M.'h"1'q-H! mi? '5"1'1V- 'IH' 1. , I -1" - 5 .:-5'1F',.-- l'r:4-H , ' --1-1 ,, gif-J, .- 1 1 ilu, -.f,'-UM 4 , I- ni5,'2-11531: ' -3 f'-,1.,5"'3 'V' '3- ,iii A , A A, , 'ff5,iirEy2l1f!i1?1?5B'fifzlgsff 1? .-Aff? 2521- 'Tfffvi Vi 4i'?45f'," ' -pv'u5" 5,.f 'W f sig ,,Iz?!'-'QQ-.' ,'3I' H1:i3Y3i2 ?I?3fs4,'.Q??fffsJ?1Vfj51i: j?'ff,fiSlf?1f?,e4"ii?'41h1lf5f .'!i,gp::g4!?4Q,'T,rj1f,.!f4,pg4,4,1"4yif-w, .':- df, , 4 A 1- - lf - . -t - ,H N . . , Y- 4- fy,-,.4, mv: w ,-r,--H 2 1' f 1:-.,':.,,1 .-:fig -,HJ -2 r- , V' .. Wx , ,,' I F , h :J W D . I : I J ug X IH... M3 -tag. .Q E. .X X I n ,,.M lf! ,fig .7 V4.2 A 'Ami-L44-3,g.,:...v,. Q4 IU, MIG.: I? if . - 5 . " IEA .jf F"- '- n ' .- " . , 1' 2-V ' 11- 31' R, A ,-ff' -Q" , 5' :'2-'- - .g.gf' , . "..f 4-vi.',1,:'y,! ,':.1-.F .11 ' '-Yi.. B'l"5-2 ' " 'M fu- 1 f Q M1 3' ' - I 'I ' ' "q ' A ' f . H'-H344 .Q ffC11If,'l5'H'f" V V:-f " -7 1- T 'E-Va. ' - f " -A Hx' . 73551, ' "" -Mi 1. if I , 12 ' W A 1' 'f'3'1! -L ,Q f'?lf'- 41' J --1 Vf--wff 2 '2' -'-' -ff" ' ' . nf l ' - , V w w f" Azliii-J, A . inf?f1'vAf3j 1 x 1 7Qj,J,gm.1I1fH,f ai X ' Alam Q ,Ji H, 1 , , It Ah 1 n l K X 1 in .H S 1 1 1 dnl 1 4 uf f 1d,,8u,u .5 .1 ., A 4 . ,1 1. 93111, H5 v JM J Wffff , ' 5 4 "Q "11f.1IU ' ,L Id. .-'H W' up-1 '.. ' M . 1, , I ': l' il: 4' 1 '1 .5..H Fig W , W g, lf! J M f I 4 m 01.4, I 4 givin 4 2 My JIM :mt W iw. H ,W Nw. 'lmaum 1 ma gufiij 2 V 1 I 9 ffl ws k5.,W"'fH3f"' H' " '11 HM 'ua f ' dl 'I' H341I u:tfN 'sf 1'-.ii 3gll"eW'?' gf.' Wg' 'FW 11' ,gi A 9 d i "WL N717 NJ 2'ii 5"' f'g w ud 'vp lkfghl 'mf'i1i1flJ NW' -AWqWf11?',7w'J dd P1 lf' 'n I-' iswihi , 's.lH"'1' "' q 4 ' he b N" NW JI m '41, ,lg 'Ui . N ', ,, 1 5 5 IH? ' X I ,, s ML' 1 44 ,gvt V gr I-' If 7 1 1 4 H 'awww--f wff 'ww ar 1 11 f .HV ,H 'ff - . A f "U v- Y ' .' X f A H' n 1 ' ' vig" 'I I pill U 'M it ZJNAMII lfhnu 1 ll uf Q1 . '34 'I 1 ,-f,xl,f fra 'Iii V, I yu EU 'Qfmfgkm 551' -A - H A " I V A ' "NI xl 1.41 4' ' 1 Q V W4 4 LWLZ1-74.r'ig:,dj,5. TI -mf, jf!! J X I !s.11Jw . .Wn?ll?w114' w' h'g iw 1 min 511?5I,lx :1,,,4mMw V'hH1,1,n4.HiVJ,-.F.,r,5'V ila! 'k,wR?m5 1 W3:m,if, ,Q IW- L 1 ' 1 vf ',p'Jg4ff w 1 ll1I"j'1 41 ,' , 4 , Z4 1 1' 1q'J -I 'v, ,Ll 1' A iw ,iff-' 1411- sm fm wh-' ! N 1 -f ffffww m1 'IK mr: 4 'ffffh 1 195' 131, ' ' EW' " , M ""1 wi :LW ' 5 N 3 um, ' 1 VT flgtg . ww- 9 -1--.1 , .' ' 55, F-v -1+ ..1v:.ew 1 K, - :Q ' . , 1-,' -,:,- .5 . ,. 4 , wg. , . . ,. ,,.. , , . ,. ., I, N . , l,f:wf'..Fm1,,1,Qr'-Q :,, -.jf1','Qlr:. -,l:".e.11,r- ' X. ' 4, ' - 'I - .. 1- V ' , , - --c,v'1'4. , .-ru! yu - ' i. aw .4.. -L-my ,---,Aj ",.,' -,Q QM' .Y --c 1 ' ",,f:f,i"''1,'n2':g'g5, 1f:". , .Q , -1,4 jlfi, ,,Qi?,p,'Q"?k5,, G112mQ:!T?fs, ,, ' em ,, -, iv A- UM gf .ylffg aqf I 1, I ngnfifr 4 KM! ',gL3,gyar,'f 'i1'41L. ff yf-'iii-.1 .z 1545 ,f": fits I"V'-'flaw--,5,gg.7,1:fy,sf..,.g My fi 21' win :Haw -1,3 ! my -,,.s1u4 - if 'lfffhk K, , 'Mi '-1' f4!f"?'Nfff1'H55w"3Mqir1?f!2EfQ!fQf1Etifv ,. 1j:I'.Jmf, 351ig52.li'ign1Z '- ""i:f'l'iif: m'S5-55',' ,5Z':!" fjqafff' jffff?-ii' zkfiijii' - 1f"- Mf'?'fh11 ' , :gf .H 'f f H na: Va' .' "-:,"',,,fH ., wt " X f ,-, Mft, H!fi'.4f- -, . ' , Ap g .4 . if-.4 .1f1. ,p41 -4, ,. 1 ,M 4 'MS' - ' A -' - nf L Q 'E .-Q, P ' 4WM:.1.Jl 1 'III HH -'- V 1 Ji' Q I -. -"'-.4 gebhrx 1: If -: .. 'UF I. : M sf V1 ' sd Q If 1 .Q f ' Milf 4'-' nTfi1'H33iEl5 ,nf fpaflvsw 'iw "If M '-:.' .45-'ilk 1 "f'5',-Ml' '4'?"1,"iq31fL5. Inq, ., . np. - rl -' . M1 1 l H iff. V ,, M A ,- 'qw vw! :ffm-m' A K -3"-:4,,g !1 .'q'1:.v'-A5g.l"',-I 4 - J- Ml, 95, ,fgb fm 5 9:3L..,LQ4-:fn 04 v k fr MU: . ' st, X w - V-wr' hw., f-"1 -. ,,::fL,' , ' . -If '- -l fi, S' '- 1 ' " fffff--Mf,v::Wfw Lf W M21-sas: 'f fafw-: 'i?i5vau'w':2:f'f:'.5fHP' , 1- . v ': ..', M A 'he HQ NS.1'-.:wf"-Qsw iz: f'yiIx73"'Jl:1' ,1::'-,1'f'-.sw-f' "'f'lIl.w -ilqfS'f"W1 3 A-H, : '2 -' z-'f,..'1.- - -.: "v- .-1, -. , .' .V -1 - H' I-' :Vx .::hji, , '21,-fL"1 fp' fi'11131-"f5gl,3w!l'mJ1f7'xc-'mlflzasrf' Q!-49-. 3-'Y 1' I+' ,, 141 v fm Q :Vg f V , ,Q Q-:'-"lf9HQl1'ig', min. ',. "',.::l wif .5 1, '- 1' . ,- . ,, ., 4' 9 'fH' .wfL i 'If ,.f sl'ia-W " f H -:mufQHWi??'if2'2QQipL.iww2e, ff f' ffg.evJ . - 1 5,19 121:39 1,94 'f'?yeW2Ev1417f'f . ?z9if1f1:. f H ..amQ..f., ,K...:: 'M - ' ""'1'lFI "U'il45 "f' frlfam ""fa'V'- f'f4' 1'5?ii'- if i"P1'fv'. . 'V' wel if.Rf51'-LfYJ?i4:v1f1'r1'fZZ'f,E9 . W1-.vfi ' i:2:11:"'.g 'ilu f vs 2 .:.p. !fa.im?'9 ' , 'll 9 ' ' aff JW. J-H 'V ' l:7g'2g fu :liz -3,53f1: 1 mgwgtgf A-4:1 - gulf. umm 'J"' -,,-'W TQ: Ir, ',:g:1"wgd1f'1, he ' pf' 'r - - ' 1f?Wf f ':':'ff?g:?f '. V n 'QUWTS ,gnlgim I, E xuvxgx . H A , il 5-2 ' V. A ffw' A '?T.'J"'73!lf'WW'5'jj7l 'fr H+ 'N 'fy M mm. f'f"f1'-,M 'fiiuf'"d3'541W1 lWfW L I f 1 . :,,5f ! fLK Au ,3fg si l dlgg xt h 'I 'E 1' A Il: Mg? HW:-'m4:,., M ,I il,-y X 'gf ' + 'z ' fa Af, iff' " A"- H 41 " 4 M W? ' 4 'WWE 2' i""1,,r+G- vp-1- nf ,J z a' f+fiwH"' 1 1 J 1. 21' , I aw aim 1, I tt 1 uhh v. Q AHB fi 1:1 4' .Amis I +.,, gilinyi' W' 31,0 0 In .wlglil 'LF' .i'.w.,HA:1: J. lm 'lf .1 lgfwk rx F XA' H 'rl 42 1' F. tw ' HGH ,f" I lfifl I 4215" J " W5 pl' 'gif E 'Amin 11, Y 'K ' 8 fi 1 xl l 4 'Q 4, 5 A gif , 1 'S 'If " ' 1 '1 ui " ' 'A H ' ' 'fa L7 Wm F. , 54, Q. -f -L 'Q' .. ..1. ,111 111111 1 1.1-1.1 1:1 1"-11..z111ff '1 ' 1 ,.1 ::11. 1- 1 1111.111-.' 1:1 l . . . .1 ., wiki' fm dem. i,1,. 1 1. , t-- W 1111. , f-Wu. r LW 1 ,.,1.M 1, , ,.?.,, hr 41, . . UTM ' - U j ,,1, ',11-1,-31-'u.,1," .. , 1 '11 . 1 - -1 11131 , 4121111 ",..-P11 NL' 11511-F1 1 2'-11 mf" 1 '- 5 ,NF gin, 1, , 11 ,. My , s WL 1 .Ltyqf ,u1.l,,11,!1,1 , 1! 1111. 1, nay' I ..L1-1,61 . .H-1, MQ- rm-1,',N,35+ We . M 5, 1,1-171111 . - .uk .A ,. -7 , 11 73. ww11 q !j" 11ifi'1- 1' .l,jfmqgQqd' L, 1.11 ,fL'1,,x.,'11. ' . 11:3 H-1:51 Q5 11: 1 ,11 ', 1 ,,g1'L.?g1,11q, X, .131 ,FQ , 1 r 95 1 1, ,"f" 1 1:F1"':L1 1,1,:,,jg1 1 Mr, 1'.' I ' -M Qugl z, 55311 1..mJ1 1 -fY1,1,- ' 5 1 . jj 'La l A 15 . IL! V .,-I, NI-xg '.-!g1j1:"- 4 1,115 gxn, 1 ll .mg ,HL yy., -h"1,.3-1,14 -' .1 '11 - . 4 .,L Q I mf' 1' ,Af ...1.Iq,31 - -115 ,1 K .'1g, ' ' H., -1 111-' 1114 . ' 1 U-..,,a1 . 1,.. , 1-1.' 1 '. 1, . 2 ,1 11 1 . ,wi - . .U . 1.1 A+ H -1 1. MM., . -nw.. A K 'z '11 1 M 1 11:5 11 ' 131.141 , 1 , Mt 11... , 1. 11,1 ., .4 1 ,. .. 1 1 ,,11. 1, . . . ...4. . , . 1. x. . Ba. . 1 ,. 1. 11 . I AL, 1, 1,,,1,A . 1 1 ., .. , , ,, i1.1...q,-4. ,wie . , - X g 5, M. 1 1 ,,1, 1.1 .1 , . Q A111 . 1.k,,a,11 1-n,1- 1 . ,..--Mil, Q M 1 Qi! L J ' hy " I V 'I 5 x em " J M an 1h Q' 1 " 111 Q' 1hlf41H QW' ' ' ' Jrfwm f 4 ru 11' XY Q' 'li 'i ' Q V1 "i1!Di1Lg11 1 1, wk 1r.11,4,,y 1.1 H515 'H fl 11 1 ,1 Jig '1 " 1 ". U11 r FK-if? 1, 1' .-H ' 'RM1' KS. 1 ff 1 'wi 11 f W.-1,,11,.,1-1-4 4, ., '1,.7xm,V1.5. ,111 ., 4-mv I. .mfg I, A 1 QUE,-h 5, W, W.. . 1. 1 1, -11 11 1. ,,1,1..,41, 11,,11,1, , 111111:-. , wg... 1 , .. H 1, 1,1- 1 ' .- 1 . sub- 11' '-'.- ' .1 1-.1 1 4:-1,111 '1.." ':. 1121 -MH' 11- -' : 1 ,W 1 H- . ' " J . 1g1-- :k,11,l.F1fw.y,u -1 4: 1. I. , Y nf. . -if 9111111 11 11 . 1 Q, 3161-1 .y ,1:1- dy, A u., 351- 1 1L,.11..,1.1 11 ..K1. .1.. ,ig - ,, 1..-an 1 1 1 1,.-14, -, 1. X Y 'V , . .. .. J. ,.,,, , . . . 35111 , ., .. ., ,, ,, 1. . . M ,'..- .., ,. 1 -11-R., ,K 1,1 l..5,-Q521g1:WgE1,iE1lEffm1nff,W'i37 11. 134111-11-w1,,11155A1 M1 ,K qwmgw. ,Q l,m:11M , -15 ."',-.L. , 5.1 V. h A 1 ailmli .11 1 .-1 1 - ..- , ,H , K V A I . N 91 +1'5:L1' ?- ' ! ' F1'f3g4' QW!-11'f11 ,1 , H311'11L'.??w!1f"V ,1215 151 t4.."fw'gi'?R4 '11 z X19 ,1!1W5'i F1151 1 .7 'Mi ,, 1 " " .G"ifQf1f -"7 "QW P56111 Y"5k'f11'L. Vw 'llQmijA' :1If1" 'ffm 'l5119iZ. Q-T1.. A ' Vi, H111 1 lf"-'1k'llQ1-'Lf 11.1 1 AW' vijfwk '11 11 ,Q ' fl " ',.1-11, fu, 111,41 gr my IMQT1 1' 1 . Y ' , .w1,g11:.?51 A4 ' wg, . -1. ,BiIYgl.111rg M My 'V11 11-WT". 1 1,7 AT 1 in il x 1, 1 I 15 1 .e 1 1 r A 1 I 1 1 ., '-1144 1 ,1 ' 15g',ff"5-f?1x.i.- - ..., fffqx,-.'f.z5 , HWS ,'23r1,'1"j: ,NU 1"' QW., , g K fsiulq'-fix 11: 1, C111 I, ' ff' , X .1 315 ,V l ,. my .1 , ,. 1. . ,.,., .1 5' 11 my 111- Suk W 1 ,H 11 11 Q15 ,. 1 h', ...r". 51 W 1 . X. . .. .h!!,p5.',1Q - K I F ,A E mu 5.1.1 l11'1u'i H .' " L' 1,111 .:1W111. 1 1 ,1.1 Q,zj 17 31 ,1 131 1' ,1 ul E -L ' ,,'1f1, "" 'La Y . ,. J, u1:111'! 2,-11 m1l.111111.m11e1. ,. 11159111 , !Qg1l-1114: . ' .w H' -91 1.12 1 1 " I A U up ,QF ,g,1:!.11.1 ly I1 1- ,V ,A 1-. ,-1 , .51 x5Q'1.,.- I - 111 ' -1. 11.75.136 -1122251 1. 2211 -. 1f:H'1'L1 H-" "M 111- -4-1 11.,.'1-- --' .1,.- -1" 15' -1 2' K' 59' ex 1 ' M' 'V' .1 h 511, W, . 1 . ' fi ,S limp f ' H1111 A In rl '1"1'.1 1 'H 'vim 111111 P1 K 11 1 11 P-1151111 , 1 -311. 1 " ,, . l'T,-W , 1,111 'My w 'EM fum A W 11Wmm1wwv4' ,1 ' 1 1m E L1 .fi - ,1,.,.- ftvlla QI 11,,: . e .1 1151. -1 , 141 .1+.1Q..-11 A 4, V J if QL ,N 1:g. V,.,..11. m...'t H 1 - :"1" - -,L , -- ' 71 zfiniimlfi lf' 1-1 .11 -19'-yi - 1'Bma?51gs1K1-111'.11',,!:1 1 . 1 1 .J1F"r' 111' , 'W J11 41 ' M 1 R rz 1: ..Q1 11, 1' K.. Evwgii 11a1., 1,1v 1 I V 142' ' '1 f 'VU .,'1 A Mil 1' :1I' 1'?fm3f'u,1,' lii"11 ILM' 1-P'1'r14 U 1.1 1 5 1 1. 11' Us 5 vii fa 15 J," Wh 1 H 1 1 J -+I: 1 u ian.: M111 1,x,uIs ,W ' 11 uf, L A 531 , M 1m 1 ,1 .1 1 4 W' 11,19 t11g5'5,1.g.1 4,1111 1, 1. P11.H1m 5. ,A m lb, 1 ' "M L' -f " L. - 1 -, 1 --3-2 ' ":1-1- .. .r -R Q' - 1,1, ,11- 1:1 . 11::.- ,., ' '- X -. . 11 -1' ff., 1 1. --11 4- 1. ' 1. ,1 4:- 'J "U 11' 1354" -51", "fb ' " " ' 112.14 11 .EV1f1-WM 58511451 4 ,' 'f1'1'1HKW ' '1.f'f.'f1 '11f""'ffi-WE. . f1 f' -11111s'M111111' 'W-1'1L11' '1'111'?V '1111. ..-213' 1. :-.,-1: , , . -1,1,..A ,1 -11-1.11 , 1 1. ,1 141 - ,-1111 1.1, - Q .4 ..1-1-,V 1. - 1- -' q.. 11 .1111 1 , ,.1111f . :f!"W .' -1 - -1 1' ? ...111'1"1 . -,111 1 1. 1 1,57-111,141 fl' .3 1 ,. 'fifg 1111 1.151i!E12fgi: ,.,1 f511 1, l5gg'i31521Z5,11,iyg1.r",' 1 11 ,,., ,, ,1 M 1-1, -X 1 1312 guy.: -1 131111111 111 113251 ' , 1: fi ' M11 -'1'.111 "'1 - ..-1 2: '.. .f A5213 -1 1 HL' -1j1,2T1 '11". V 3 ..'..p,11g-I fix, 1. 1 - 1 . :M " " Lf,1'Q'Qf5F., 'A H311 'f'11l"51'Q5llt T511 1 1 1111 -11111 W' Ly I 1 J Invir 121 11 ' I , m1bA11g12:m"f ', 211111 1,'1I,,'mE: 5 151 1 tl 5 .1 . ,-157 .V 1' E. 'Q11 'Q-:":4 :11:T1,L.l, V WR 1 1 "we " V1 Jq ""' .121 'F'4H'1t'P "' ' '1 A 11'4'1' . Nui 'Wig-15:1 ,::. 1",' L-1-, DH. 11-4 .1 y',,1'1.5'1 . ,l'1.!fx11.-1.11,4m' 11"5P+wa.- 11?--1-: 1', 31111415 FriV?f.gf:r 2' .1 ,- -, 1 ,Y .1 ,. ,- 1 .111-. 1 '-11 119111 11 '41 '1" '1-11 'W '1"'M'1-1 11 111112wild "E11.1',1-H1-i:..1'1..1 :1"' 1 11wi.'11f'1i. 'Saw A H , A is 1 1, 1 Q11 '11 r dqJ?1'kM'i1r?Vm1' ,11 'Mgr 1? Egg .11 1 J -11, . ..X. J A 72 1 0 M 4"'5 1 J .W ff W 1 JM' 1 M111?N'i-11. , :1 1.1. , .9 , .PJ 11 "..' 115. E- A 11 ' Q1., 111111. 1111111.11-1'1-1,' . 4 11:-.f i 1i'1Zl1T.3 11. 1'1!1 1?1"5ji51Igf1 1115 511' 1 i1!fiW:l','12:1'1:i39 .-1,,., 1f1' .'1-13 J' -W 5:-1" .Z.,1i'qffjP-V. 5,131 A1 119,251+-.'i, 5... Ha . 5.1. 2' 'M n M I . , . , .1 :' , , Alilfqkgy .1.' Nga "' 1 1 111.11141 1 'E ,W-,-'f .,V, 1155. ,,l,,:7!'gfl .' .1 1 ,,,, ,253 - ,X. 1--L, , .i11f1f"'- f?:if1,1,1111151' 3'1 f5a'111'f,5,1,'1q,g1 1 141,12 ,. 1. .5511 ,1 VL 6 :www 11,1 'f' 1 LW ' 9111391 1 .1 11.3"',Za. Q 111 - .. 1 " 'i1Z rv- 111' 1 3- -,1.'1d" 1121. .4 '15 ' ".11,PS1' -- 1 .,111.33, . vJ k 1, . 11...,.,...J , hr,.,1,11.531Qf:E:,3- A , 111.1 l1 .1s111 .1., 1 1. 1e.,.1g111..-, .. 1,41 VA., Ny 4 ,M .W 1. '- 1111- 11 --111ff11- X ' M' 1' 1 1 q111e.11,..1 .qw 11 11 '1 .1..111.-51.51'M .1 r1 - 1 651-1 -11 ' 1.11. 1: .1 1' , , ' --11 12, 11' ff f. ' ' 'lpn 'mf 11,11 -..a,,1'11-'.1g111gL' 1, ,113 . 1 k'- .,.. 1-f1i1.gi.,,, 1?"1 ,711-tl" , 1 , 1113, 5'JYJ 1 J 5'Y1-.3 f.. 51" ' .- 1' . "5 1'-51f1f"' 'r 'ffm W? 159411 1-1' M fg- F2 ,. -9: J" -'H g' . 11 :5 2 1 '1 'f1"'Q'f1P!f ng.-2 -fiyf ',5yQ1.'11F5"" 1 V6 1 I . F. V1 it fe' L5 11 ' 'r 1' Hn L! , . , 1L'A .Qjgufll'w'-fi N 1 11' 91141 1.1. l1,s"'1M I ' 5 ' L1 l fan vwfwr 111 2, ' I l 11114 Y WWE gi gm fu ' 33611 111 1-sag 1 'QI all 11.1 1 1 mlm , 1 1 -.. .. 1,1 , . ., -1? . 1, .,111,- .. , ,- .,f.1- J' , 3. . . .LU 1, 1 1, ,,., , I I' A. 1 1 JL M X P'11f?5Ef1,A ""5f1fi f.1 '-if-iii E'f1'nh 1'1': ffM' 1fJ'1",?W"n 'iffzw H 415 ' 'V ' Eiga! 'I-P'FgEf"!31"""W" 1. tm I 1V1Lg1 am' i t X31 1.01 '11 J' " v:,'IY1l:7iqY nw , AWLUAJ 11' 1 L fi :1Mv, "A -11 7525? my 12.51 'Ml ' 'A Y' ' 1.1 '11 ., - M. , 1111. ' . ' ,,1. ,. ,,..- . 1. .mf -1.-1..11, .. 17. ,1 .,1 X X. -. 11, , H1 ,,1" , .L ,, rg:-.1 ,.1 ,1. 3.61, A L1 ...L .gf 1,:,1.1J1, ,1 1 151! 1-,.,L1.,1, ,1,.-lit., ,1 ' 1 11 1. ... -f-1. ,- f , 11, 11 A,.1' ,, .-'.- V-.114 1 1.u,fg:111 1 1 . ,. 11--1 1,:1. ,-- J' - 1 1 '-M '11' 1 11- .1 1.1 1 .M1111-1 1 , . 2- - .-111,-.1:1,.111 -:1 . 1 .tm ,. .1'.1'1- '11' X 1 . 1,f:- 1. ' .1 -2 1. 111, 11 .. .2111 -.1... .11--1 ,-111 1 - ., , 11 1 ' 111 1.1 11 1' -11, .1 . 1.12 .1 111--'wa ..' 1' 5 .1-.. 1 .s .111 -1 .J1, 1 . 1 ' 1, 1 --541, 1' 1.2,-1, .1" 1.. ,N 1 15.51 11,1 11.1, Q 1 - 1511 ' . 1, 1 , ,i 11 , X -' ., . V 1 1 . U M. . ..., ,. . .,. . . .. 1,11 ., 1A ,f . ,H - .. 1- 1:1114 ...,. , - .141 . 1,, :- 1, . 1, N ,,q'11.1v1. ? M. 11 1 ,.11f1,,, . gin! H 1 1 11,115 71 Rl ,1 wig, wif J. Q M 'wi 1 ,fiBQ,1,L i Emu at M 11: 1' f U .aw 59? 1. 1,11 1 1 1 1-1, ..r 41,324 M U , M 1 11? ,gtk .1 .lj .EF ,1ds11E,K wwf yi .Y ig 11 .11, 1 , ' 1 1 ' HM A may ku, Z! ' I IW 1' J111'1i!?'?"f"?l 11 411 I1 11 U ,NM 11 , 1 1 11, 1 . t L A S ' f 14 51 1 ,hfifkgf 1 ir 1 QP I ln 1 11 11' '37 -QM 'LW' 'ff V i n " ,Em I hw k k" A 4 ' 1 if 311 Q " 1 X X mn 11 --1 1 1, 11 1 .11 Fl LW 'Et' 1 1 QM 11 L1 ww 1 F 111' I yr rl 'X' A- x X agile :iq P' ' , gngsriprwnwi ' Ltfdix frliirnrv K it V 'K 'MBP H1 V 1 i 1 Q' 4459 W ' 1 1 N' 1 1 1 'LQQ1 rm '1 K- 1 'XE 1 lim' 12.1 " 1' X B' 41 '1 1 1.11, 'WL H1 U f H 1 P 1"-:11f'1 Q, 1 J 1 mi v- '1 ' yr 5 151 X 11 1 1 111 1-1 1 H11 1 .11 , X 1 uf F' 11f1f1.,d H? Q' 11 1,31 1 N T F ? X he W Hs 4 it if ,t i- Ht: ' X 11 1 1' 114 w my 1111! , QQ, lm I 1 ,F M 'M ' 1 ,156 f f 1 L 5 A ,. , x 111.11-11. 1' .... 1 , 11111.11 1 1... F1111 41 1 . 111' 1 .11 1 11 11' ' ' 1 11 ' 11 R, , 111 1 '11 11 1 .'1r.1 f . I I V ' My W W W- N V f VY mn r A H JA 1: Agfa: W 1.. 'I I y ,. , . . ,. 1 X ...r,., . 1 K i in N Y .ww 01 My l:, w1,1w-J-l . :. 3- I F, 11 'I w'17 1 , H, , 1 wu. W ' -uni. '1- J. , J., , KL b l - . ,X .h-1, .11, .1K.--1 1 X .'iV,.', .1 ...11111 N 11 1 .W 11:1 . , 'L '.'.gQ ,g1'-M" L1 ' 55 ig . 1 ..yTVfL!I .1 -1 Q1 '15-1 ' gn -,KM-'.,.55 Q , 1..111154'. " 151 4 1' -1 Q, 'll -:L I- -' ,. .-' . 1, , .1 . . hm '1111'4 ,1' " 1.,111.Qf 1115 1' 111 1-1,1f111.g' 1f.1:1g'.1-1-1-111r1Q .,1g..:1'f-fb 1 1.19 1 - 1p"z--" w'11'5Ir'11'-eg ,. L A '11-11111 1 1.1 . 1-.:. f1gf'1ff1. f1 NQ11- '1 1. 1- .. f1f1'i4f11fii 1'1'151 11?f11?1f1f. XX-- " 1'1'131 L5 111-121: 211 N' M I . . 1,1.,y 1'1fg11 . 1 ,-11 .4..+ ...11 1-1 ' ui ' " E 11 1 1 li 11 15 1 X 'W L.. 1 V1 32:3 -1 1, 11 XXXX 11 111,111 in " -- SW 3 ,113 ,... me 1,11 121 LF' ' f' V5 "1L1ml'U1 11 ,111 "fm-1 'Q "'A H 11 ' 1 Hakim an L 1517.5 My I' Y I! M5 ,1w 6 11 ,. , . 5, . .1 1 - '11111' 11' 1 X . 1 .1 111111 MW 11 Vs:-',,1 . 15.5 11' M1 6 1 11.11 1 ., , , , , -1,.,. . 1 . 1, .11 51. n. 171321 "f1lf11g'1L.,1 17Ffl- '- r: 1 1 L' - 'Z 191.1 J .1',,'1 '. 1- .51 113.11-1f-1" ' 11 s'lH!5"'11""'1'111iP , H 5 51111-1 ..'t., 01. , ,'.. .rm , 1, 4 - -1.1-1-I.. Y'l'5,1. .11 A 1.a-- -.1g' '11as151111- -5.1-11111 .1-,..,.JM.,,13,1- .1. . ...gg-N 1-l,1a,,gq1:.11111 153. it-Q11 fl-1" :1...,aL :1.E11."- 1111.11 1. .1. 1111 ,d-111051 1 'Q " 21fw3:g ':f1Q ,fx 1.11.11-'11gg51 .... . ,1 - 11 11,-pPdi'1,g1115 11" mqgg., . j -11 '-'l 3'1-"f11'.1 '1'1l -1?'-11111. 'HEi?'lyf?f'- '. ?11:1W11fvgrg ' .1i.:E'1a115"1.1:11z1 ,A pizfilfg-111'7'. 1-. 1111-111g11,f '. ygvxbyv '1 -1114 1.1 - -1 . 11131, .. , 1 , , .. . - ., .11 r- .. 11- ,1-1 1 , A 1 H ' 1 ' 1 F53 lu 1 'TR I y , In ts E1 V, ,A 1 .1 -1 a 5 Q 311 1' ' " "W 'N ' ' . 1 11 1 M' Valli .1.f.. . . V if-1 . ' ' -" ...1, VK N' sn 1 P4 111 :'.jfgl.1MJHs .,,,2,, ,. L . 1'.. Ly l1 ., . - X--X p 111'111fA- - .1- ' 'el' li ' . 1 . 1191-11-P ' 1 1-. " " . , , 43, 1,LAfY.p.3L1g. ., H I l Al rw? . 2 1 . ny- . . - - 1 .1 -11 ,fe 1 ' 1 V' Q31 1 1 "11 r un' 'fra , 15 41 l' 1.1111 - vii .. ' 'igrfjf-1, ,,F,!.-'kg' 1 .'x!1,1 .T " "" 1 '1 111111 Ww11w ?"i 111 . "f, 131-215 '111i2 f- 1 11 3511-1 1 111 . 1 1 1 .1-1 '1 ..-' 1111 , -1:1111 1 ., ... , ' "1 ' 'H-'11 X M , , . , . , . .4 ,. ...B , 1 , ,, 6 gii'im?e1i.3W5.111.:g3i1 1A:y1if .ElYl1Rj : M 44 1 151, E., V-Q 11' 11 1 ' .5151 " . 1,-1 ,.f'T',1' W 15:5-'51 , -, Q' 2 : ,515 ' '.I'f " "Ji1111 '1'i '1v,gHj1 , lQ 5' Fi . 1'-j r " 1 ' 'Sgt 1- . 111 ' 1 "2 '. 1-' v"'1:1!i 4 1 1111-r1.:1g1j1 1 .1111 5111 . 1gE 1.1ig4.4' 21.1 1 1:1'??11u.1 .. '11 1 1111 1' ' w i. 111-141 ' - 1.1 JN. 11161511 1- 1111. 1 111. . ' 11,111.1 Q11 3 ,11j""'-,1,I. ,ynif1:',.1i :1-f1,gj,'iQT1' 1-a'-111,52 1 HF. l " 11y 'iw 3 ,nt '13 . 1'g'1l.,' , 1,. 1.- " '1' .. gf , .f ,-, 1:.1.L 1.1L W- 1- 1 Y mu 1m 1-1 l , 41- 1-, , .J1-,,f,1.1.1-1- 14.1, 1,1dr 11m.s ,f .4 .1 ,..1v1 . V. 1311 , ,1. -.1 -. , 11- k' ' fx- Ji1g1ME1'-!?3gfrQfL!?fk2Q:I81'm1ih1f115132141X '11 'Aggglgglgi i mflfg 1135! k 12 .1 . 7 ..f'1.ii1,5LH1:1T .Q4Y, , , 5kQ, : . ,1L. '5 ' 9-1 --1: . " -' .. ' 1' 1. ".1 11. "1., ,.: ,17 .. ' 5 11 "1 Qi., 544. ,I V1.4 wx ' 13.111 1--, . ' 1:1 1111-5 W V, ., ' ,. . ' my mm, ' F'--i.:,3E?r?f11'Hff1V1l 1 il l 11g?5:Yi- 1 f 1EiN g1, y4',3: ,pvfmsia-4,-' .. 1.. 1 -1 ,, . .. -.f .- -.,. . N11 A J . .11 1 11 M y V 9.331.111 111 ' ' .11gE11g'1i+i, , . 7111 1' ' 1:4151 'Y X 'N 1 r 4 I . .1 11 1-11 IW 1 " A 15 V V J, l , , ... ., ,. il awww FWWPMW 1 ' 11 A 3151 V 5:5 M Q.-jli lfyiell ltr, 4 ,l , ' A175 ' .1 1 -":f.:i1. . '.1'l51A Ly ' ww" 1 2111 j. -1'- 1 1' 1' " --V41 '-11'- '11 . 11 11 ,1 .21,. 1. iw 1-...f1f1'11r "' 1f111+ ... .,..1 . 1 .1 - Q 1-Q9 1 A w. 4, 9 531- 1 Hp,lE,11,1,,11Q4111, ...:11 . 1 1' . . 1- 11 W .11 W- ' z -f .' . X .. . - . . . 1 1.-11. .. , 1. -'- 1 , 1-1 - 151-' I x- 1',1 '.g-s11r111V11y1 .fy 4111 11 1 1 7511.125 1 .1.1 11i'1s1-1,-9,2,.1,1:.-- -1 111.111 111 .1 111f11f111'i",,' 1. '4"fi4W1HW 1.1 3 111 -11,-.S5111iH,11'f11' 1 1 .nmi1,1:'1'1:f:f,Q,i,,1,h,yr wil. 13? 1 gpK5g?lE3 j'g1i1QY5i'4.91T12IYftf5gf1,1 ' 11 1351 1 1 L1 1, 111114 I 1 '1 '1 I 1 1 '1"1f1r- 'H"'11A"1 ' 'H 1 Q' " "'a 1 'V""1S ui " ' x"1' 1 1 "' 111 of : WJ 1 ' 11',5 ,I Ju A' L ' Mfg' 1T b,'A . ,1 . 1 .1 1 L 1111111 ' uni ,1,.1 , 1 1 , 1 , 1, 1,111.1 ,,,11lf1 . ,. r , . , ,41 111, , , 1 3, ' A 115-91111, M .1 ' 11 ' 1,, 1 .1 , 'M"'11 ' 5 W Q lx4, 1r!l ,1 uh Q14 "Q F' .5 W' 5-1 F 1, iff Y 1 1 1 2 ', 'Q A 9 . 111111fL1:e111'1 .1-11 I . 1,1 Yjr, 1 . Q"' 7 1, 41-!1,'?1Q,gY 2 fzf1:,-1n,L21'?plH,1- ..1 .11 I iY'gi'1'l-1- " 1.1, 1 '1, , 'I - -QV. , -'Il 1" .. gg 1-1, 1 -za. f'gLi1A:i'i1- 21 1? rl'-11.1'14u11fr11Si 1' 1-.ms . 'Lf if'fM,,gg12 .:'5"f.Q5-7f31'..111lf?:2'l 'A'.?4',, 5 ,rn-1i",ij,'1.1 1.1 . 1, 113 zzlmjx -.5111-11311-wp 7 .. 15111 , . ., . L. 11111f..x.. -1:.. . H....,,, ...1+wLH,:,,.1.... 1glAgf5.. ,1 +1 Ugg. M1111-m 1. -1 .gh , ,.:'Lg.w11gb?"Qg P1 Wu 513111 7--' 11'5"'?'55!- Q1 151551 , -11':1,1,11-11 'A iz L '1mf'f: ,1 .. 'fr , 1 .,A - ' " 1: 11,11 .. . 1' 'H '1 1 7,1 .:,"'f- 1111 1.- l, 'WMI' 11..,11:1.1g?, J ,,'Qf ,1- 1,17.II1,1qm .WQW1 fm a.J,,.111M pk 11,1 I ,1 ,, ,1 1 T11 1 N , '1 Y,1 L M1 kd' 1 ,, 1g 1 11 .mx f'."' '-11' .Qffi" ' 1,31 1 'A . 1 1 . ,111.11111!131'iWH?1!f?9 " ' ' ' 1 , 15-lib V11 'fin' -11 '-Ll '-if 1 - ..11, 1 -11,1,,- - 1' Lily. "1 ' z,,1,y1111g " if-113 , 17 " 1.11.1zr'L-1 .. -. 1 1'1.'-111111.-.1-A ' ' 1. M . g fl 11,11Li'5.-'EM' .1 If I-,mg ' FW . 1571 f- ' 1 93 M4 ii'-1114? - Luz, 1-11:,f-r.-exw ., -3 ,, My 1.1. , 11 11 if 11, mJ'Q."l 711 111.84 91' I 1 'A pi' f " n ' 'ix 1 I U L' 5 Y. 51 . .n.1' 14 A ' ,HF 'f',1 1 'W' 1 1 ei' , ,Ww Y,-1 .1" 1 5 , gg 1 1 1 i 1 , P11 1 A J 1 -N' 111 515.1 'T' 1,11 11 H . -fi' 31111-21-1.-11. JV, 11i!, . , '1iI1EF .111 tflkif 411 ,., ,1 1gIl5'mL W.. 1111!..1-1? .,,y. n,,,,1- J ymm-114, 1 . I , I 1 1 1 1, 1 1 1 1111 fy .11 111 1. 1 111. 1 ,:1. at 1 M , 1 1 1 1 1 11 111 11 1 in vm , M I 1 11 1 ' ,ggi W, 'If 1: WR, 1.1 Wg. 'X' ' ' 1 I 1 fa, , 11 1 1 5.1 1 11 11 Q91 1 4 .33 ,X 'F fa -1 xl! Q., P1 ' H 1 f . 1 1 4 I , , ,,111..1 , It +11'.c.Wgi 12 4 'Q . 714:11 ' ., ,1L':11r3f: 'l'L'1.1? -' .r U..s1:mL .AQQZLF 1 111 X 124 ' ll' 'Ui Q1 . ..1,W-- z, lit 3.1 - 221 P i'1"'wl m4 3115! '5 '. '57 1 +1 8.514 ,Q 1" 1-'WW 131151-mf .I way: , ' .-11"-gf -1214,11' 1.. . 1 NLE 11 'SW 11N 1-gag 1. 11- g 1 i151175f115A--1' -1 1gf2FT?'P'1i' . ' 5' 11 N511-gg X ' f eqy 'Q' ' 11 111 ms !1'f1Qj4tm11gn1L Ti' qw EM umm qi 1191 EJJ' 'lEp1 " ' ,--.5151-19,1 1 '.11!1.1111e:1it 11,1qg1ggQpHff1.11's'11", up 1 L' 'N 1 ' 1 'l 1321 'V ,g'1'3..: , , U.. 1,51 2 5 31131111-1 ,. 1'h1-15:1 in 51 11- H1 ,1 1 1 1 11 5 1 1 1 ' .af 3 - "'1v . 11. 1"1 5211512551115 1. 1,1U?4' - 1 41 Q4 5 gy .NU 1 ' ' WF 3 14 1 , Hg-i 1,-11g1,,,11f 1' 1-8111441-Q L1-"" 'Q . JFS- Q 4 ,, "1 J U. bl A-1:11112 ,iff 1. jg. ,,- -A ,fJ11q1,,:b 1 141 , , 'G-" his-. 1. 41 1. .A1QQf3xl,1.,1: gg12'ZQQ5:5gg- , V QEQILL g P"- ,, ,W :MQKQ Y: fl 1 7:,159 " 1 ' 1 " '171fim1I5fi??:7,11:W:1111113g.1a31511:L1A?11'1f.11:1i1i'f3F51I1.p11i "if111- i5111f 3piiiU.!' mill' L"l.,,,15, 'ii'-1" "'!,,.13.11--1111- 'il 12' A : wi :?i1I11 ,. .. 1K?jEil115ffE'55i':11ZQg11 952H!iWIA'.:7'?E. 1gz515:igi5i'fi:1 'm., 1111'L1ifE1i! '- L1f1'?1 '.11i'- 'l7"?" WEY'35P1"' ' 1311i113E55?11f'gg1?fEM11f11 , '.1y51ia11 'iwP'1z11'51l'5l11.5.1'1T-3Qgf?!ffi'Jf'i'fiS!311gQ' '11 11lQ1f-111311211 21411 911 -11? m y Fifiaif ."'1 ,1.fZl11i1"".115131911?fFQ11' " 5511, 111:51 111.1 'f'1Q Ei2f:.1'51 " 313551.'11.,,2W:h:"'.11.4. Tgif-5 "1A1i1!i1gi1Q1111zF."'iU,-15-'1'11'll1..,a11-'1 11g 11 115-I3!1.3iN," ., '1f" .,,:-Q 1,-1. 1 ,-.4 1- --,,-',.!1,,i,.. - " .1 .,A,1 " ' 'hr' - ' 1, . X. . , . 1. .,1gL 511,111 - -11.r..,, 1 , 1... .1,,...1. ,U . .1 .M 1 1 1 ,1,, 1 f 11'- -gx 1115111 g1s1E:1!11 ., 51i 1-:fijgwgg - 1 igg1QE111 L.1l?f1r1. align. ' X 1511431' 1111111431115-,gigJ5' -- - ' " ' "-"9y1'K" 51131-1'5!'1i ' ' V... . ' 11 1' ' 1 '1' ' ' '11-X "' '1'1 11v1 I' 'S' ,I .. .'1 "VCI ' "': 1 4'..:"1:1n4lE51!1Z5"',1.':1'1 1.111111 ,1111.55:15.1u1s .. . .1 f--'ix 11 ,:"'. . WY- 3-.,1, .1- . v'.11!:Q1M5i' 'fLe1.1L ,.F ' -51 "'-1111" Wt" . ggi? .-l Jife..,1gaxgf1e1!+1c111511111,"gg1f1:ig1.11ig1'-1,Nnf:1: Diff: 1-iii! "-T" 1 . fri 1 1 1- 11i.g93g1g1'1 1:21115 .E.g11i:" 1'1:1, - mr .,.1. .If " f1:1f1:11 .111 ' 1 '1 'K 1' A 311152331g5fzE7ff?,123ifi.1FIg111:1,.fpfg.1i4512511i11a545i3s11.1g,-Gif ,5Q5g5g1.,if'11f WV''ag.13jE?i1hi151fEfQ2t11.1af111eE123' 11 .1 1 I 'H A 1 -,1,111111+z1121'F 11111: 1.3 .1-1 1 11i23fi,g11,,1lg .11.11 1122-f..Q1,1., 42.1111 11111 132 -1 51 1 - 1 - 1 1 :ii5gi:aE1,1514P-11 ..1 31. - 11.1 MMM!.g1L 11i 111 31 -1, 1 11 1..:g1.13f11g'11g:!!1!1' !f53:gU11.-,-1 ., 1 up 1 - 1 -Q41 --'H11 ,, 1 .1 .J 411. ,A-.1' "w .1 1. :w H! we 1151 ,-- .1-, . .51 411.1 .5 1. ,- 1f1.115 F334 5'f 1 . ...1 1 45111111 .-1111.11 .. . 'f-1' 11.:-'42 5: " .. -,:5 ,YJ 1: 11, 13111,-11: ' rfb, 'd1'f15,?Ff.'.4fj,' 1 - N 4,,' in V -11 v 1 ML' .1 5,11-,131 iumhyt, 11511 11.-E,:f11iam5L..1'7f1 ': JZ'P . . .,1a ."g!1' J 2,114 ugh 1 .13-1i5!"5'yf!1Qif " 'x, ,'. ,QM 311151291111 51:4 1.1 4 1,35 ,i-, .1:1.11g1151gmQL1ilE..:ag:1iEE!E11,', ,ff 1111131 513iEiLii1,119,,.,,41,3qQ11WL , Q 1,31 ,51-f11,553Q,q1.1,3,g., 1i1g,i11,mf,,- L.,ig.qu,1ifEQ5w.1gQ1, . -11.1.11 :"fi:111.1f . 111 --11.-.' 35' 1 1. az '1'J'I'f,.-1 1. I 1- ,J ff1i11.Q1'E.i,T'fl:i.Mu.,ggi-11.Q.1?!g1T,ffA?5!z1a..fj5Jii1t!L'ja1., 51liT1.g1,!f11 1'.ff, . ' 11- ,g151,11, 1112 2 ' -11f51.g1gQ1'ii1'.7 "1 ' 1 5 1,'. .1 --"'?!'A-E11 - '1-'I'1.- r: ," ,' ..'-1 I" Y! -1i'.L..1--I'.l 51-'K 1 LM... fly 95521111v1g:2g51g1f11l1.QA. fx 9f'11?LL'.i-1 --14:fl1:P'1:fdf'?f'ff1' l-1'i1w- '-1. 1111-11 JY, 11- ,.?1',i'f1Q' 4 .,,..12,'I11f.-..ff1 H ' 11-1." '7i1' , .Y.,1 ,' - " " 1' gg1k.1'i5S1: ?51?.2flil11:1"1L15!'19-1.'kP:flY111,1,i'11f-1'5 'FE-1'1f1.1f'fET"iH11?' " I 6e1,1?1iV'1f"'f1f"'531n1ff'11"?11 , 61- A. 1 . '- .- z ..?'f:E' V- 2921, ,gqi2g1111:.111j' 4'AN . ' 'fT1f1'f1"2111P- W 154. 4M.,f2111m11.11r5T!114-1 '11,1:111ff1 1 1v1f?2.f"2 -1- 11- 51, 1,: nu .1 .1- - 5- 11-1-1 ,M I, ,-5-1.1, . 1- ,, .- 15 V .z M, 1 ,Ai , 1:11. 151' fe ,11 I 'filg1':1"1'1 S1l'f1., '!'1f:1fg?f'ff. . 111124. IWW'-!'f1'fES?g5?34?A . 1i,1,-11 54111315 1,-"1,,.lL'1 4 '151 1 ':a., ,, ,11 5 ,111 19' 1gi2.gL,,g1:i11'1'-V .1 .1 ,.1i'1'12gf.,5g1Q.31A 315' 111131,..L..15?113Qi31,1:fP1'j'1gQf11g111,' Lid "1J1f1 1 ',1!iS3'!. e111 '- ,11!1'Ef,, . 11.!. 411-' .L-T 1111f11'L.a11." il f if 21 'ilvwyv 1":Kmi1iEE:7'. rilfra V jun!! "W'ilg?i'mii"i' ..9l1gE111f. l:1 :?9i31i l mg L ifwgst' f1w1ff9'WW-2141" ga?" ,L 'Z '1!r1....:1i.1':f1vl:1,1,.1g1..if 11111:'1:11:11 1w13'11.e115,11.,-1111111.1f1:21111g1.1.?l..1'115'-2111.2 , .31'11?E?.isz'!tYTYF1'f1111f11ig5!Hv?1'f 31115515 111315. H11:111 ' 1f1l-y11'1 1 11,1 :fig 1:13-1.3-F. H'H,.1.l.-111.-,1v1.,m1E1,: !,.Q1-1.42.1155 ,mI11E1i,F"'111i3:111gE1w .JmH,u.,:11,.1: 1,1 55,1 J,1 L.!.:,y 1 .1 15: - 3.1 W ,1:3,1-1 'heir-'L'gxwxigflJw'5l-"' '1i12W'.fi.1ffle:'3fl1.1".11:11 '1 .9.12ii11H1? 112114212 115111""'..1I1i1m" 'A LTQF' --111 1:- .E11117g.'?f5' 9111- '7J"W11 f'1 1'1L!" " 1- f.'1111,' 1 " 1 '11 i.,1i:lFl'l'11-111'1'. f'W11i53'11-' 1,fl1111'f?11P111fm5' "571" i-' 1i'9' 1 1 f "'t?111ilE1fa15.L 1. .,f11-f'.'711f1i.f15'111111131?9f':' 1. 31' 1Li'3f'f3ffW' 5 f72!pL13Q,,1"'i1a,..,, ..1122.11911?11411129ig1fgg11'1jQ5iii'1: 11211211 11311---25".211La1 yi. 1i. ,5,L5a 1 111111 .,,1W,k11ggU-M '11 11352511 L 351331:'IfU.S1c1If4u.11.gfi131mig.,..l1.' 1 '1H'1111"1': 1 .:'.1. '1-11 .. ..-11 ffu111t2""L11?' a1111:.s. "2 el '- -11? 1'-11' 1111 11"'11121'. 'iiygiw I 'j .i,K1.':.Q5124g3f3 Q."'fQflf11':'1vg','1 "1 .I -K qirii, .434 fiil1'fr1:AK3l'o'a .J-? :'q131'1f1i1h-1-,Qg11,.,f?fYp'11Elk2:Q' A 4 L . UL..,5wl,4,1,,111ggM,5,135:f.11 a1.,.g1v . .,1a11,.H 13111. .,..hlgPgii 1 , its-Men? U1,'h ,A , .,h1.:Li,5..,mh' uv: F-, , 4L11.:,' ,Vi,m111,-3,-155,911fN1W,,U1,1M1 V 1 'b :1'1u'j' 'L' ' , 1'7" " ', '11"j?,5f" V " A '7 jf 'F 1 911' ik f'1i' ',,'- :1tsX',"'T'f::,,i1q51g'1 fjig 1'll'1,1,'1' . Q' 41' MQ Ii' 'V '.'F',."' 4, 111'a"'fa:'11'.",q1i5f 1 .. 1 1' wg 1 5 .J 1.1 1 -1111.111--5 '..1- 'il 11:1 1 !1f':111".'jj!4 1' ' .1 ..111 ' N- 11 1 by , ,11 1141111 1-,,,g1r..,1 1 11 .-.H ,S5...11 1,1:111yg,1,.- 11- J, . , , 1 v!Qsi1??Q'111f.f'1i'g i1'5!5'r:Y1':-141',E2"1' 'A" 11z,'71,111.1511115fj'r5jg1fF1QfAff'N W:-"' '1111i"1.'1..g.'Mr" .:HS'f3j.i'1"' '.!1g1,'1ff1" ' sim., ,x,. H3fL' f11511,1 1' 77 'I 911111111 1f'f1"1lH51.... 1'1r+11z1 1 1 1 .1f:11m2ff-11' -11 11' 1. 11' 111111.11-1i'111'1111ul1' 15 1:11111 EW-1"1 .1:11p.,...f111aE.-,- mg... "1111x 1 -111 -.1,f11el,.k11.'-11:li1111fgg7-.1111 1- ' " 'W1gzf'.:1'-111 . 1'1".iy,Lgg111gg,E11l2g115, 51 11 ' 11-r11'1:m1gd41:.. 1, 1 rf 1 gr, . 1'1g1.1-1.11.-1:11111 1"11,11 '- 4 , -1.4 ' 1 ' -1 " 'IT-ff 1:g:i1'51..v 2 f' . ' "iT.1,11f'.-1:f?'1 12111 ., W'1ii.11g W11211155-5.1521-11-33' ' 'igggtli f '11 J: ,,Qk':54 " Q1'41'111im4u5t "'-915511 ".. 1 - A .4571 15,1 E 12, f551.,Y,,,.l'111. y:g.LQ 4: 1' . ' ' 1 ' V A .1 kr' F .Rin b ig, 41. " "5 - ' - 11 , , 1111? '-1. ,L 1 P'-1:33911 1H1w1w1f1wMWVM .f1wemwgf1a11vwMmwMw11 .1 ::fL12ig'33-'1111,T1T ?. ' 1 114.11 1 1-if--uw ' 11 r 5, 1 qu kwa 5 0 1 'r1f' !'1.:1Ei -. J nge- ,Q 1:1 1 ... j :'v11?g:??s: 11. Av. 115.1 in 'W r " E 'W'-Q1 I1 " f , U 5ffl1' 1g. .. f,'.ii' 1 .:. m,..1, I , 11,1 .14 ,fr 1 3 1' , 121- , -,3-, . .,k1" 2. 5 v 11 3: AL- .g 1. 11 Q15 ..5 QT' 2.14 ' ., -1 V . 1.1 .2 "',E'.:. " W1 5341. 11 1 111 M 115111 -:111-1:11 111: gm-311.19111 11 111 F. " "1-11211 .effm -. 111z1111"'-' 1 1.1 1 1'im111.1rsH54 1 Q Y' '1 my HQ 1"1 . 5-1 -1 H116-fl. 1.,! ,E I3 4 11 1 1 1 '11 -1 - 11. ,1,. -1.... .41-, L 1 . 3 5 mf . 113-5551, 1- 11 1 1 iw '.: ' '1 'rf' '- '-.:'f2f.'.E:l . 11 1 ' :1.Y1ff1 Q12 gi 2 . 11 1 .11- .1 .- . . 1. 4 ' .g!,,i'L, 1 ' ' was '15f!1Ei111--.W1-'f:f-1 is 1 N' f Y . d 11 11' I-1.1 k?iq1lQ1f1'91'11i1:511"'5'1V.1-1 V' :,"1jq'QQff1'f,4:12g!g.1 1, .1 4 ,1 . . -'-.P 1T,.,. 1, . 3371. 1'111gfi21:W. ff, 1 Q'uf.1?' l1..,.1,.',.1 .J 'i 1 1:1 .r "---11-lu "' ' 1 . E +1 1 mam, 1 fiF3'1,af.s6411'f ,111f. : " 1111Q'1 , 1 1' 1 1 4 1- WW ' wi..1'w ' .'w1 ,PM 1 1 4 1 1,-1 I 1 '44 1 - -4 4' -.., 1 ' ' ., , JH 'H 1 , MUN:-141 M in 11553 1V.f11.31:Lg! .11 1,va1z:3,11.: fig L 11E ,1w '1,,., 1' -j' ' L 1 'HMG 1 1 'W ' 4 ' -,, N 'N i l I gl :wr V . -I f"1 fm- KH.. ' , 1'1?:fe:"1f iiki 9 1 ,,x,, -1 v f W i WfWwmqMWNWWWMMWW1M ,,1111...'-'1!1iii'1 1..5'.,ap 51,11 .1 :':- gf za 4,j,j.'C,:1,Q: 1' 1'11"W' 1211- 11:1 -15.1 1 11:3 1 ' " ' 1 f'1"11,5'.s.-'11'1 112.:?"?':1s' 1 1 '- , . ,1' 1111- 11:11 11 1- 51' 1 111 ' 111 .1 ' f 11 Y:!15Wf'?"3-gi' 1 1 1l P.. ,.. 1 . L 1151. .1 1-151' his 11111. 51,11 11,.fL'711' " , 11111 11 A ' . '-: Q1 "f ' L1 ' .ali 1 .. f13g5:lf Q- ,J--.,f' 1, in-,1f'.fQf1.i 'tif1-ff",gf"ifii3,1'F.11111 Ii1f-'S-j7?.l1m15"YQSQ'.' ,r!ml'if1:.g1 IQ1ilZrf'511f,f 151-1315 iyf,gj1j,'7-V-'77 11"x1"'f51p7 1Lgl1Si1'1af1i11. "-55 ev.: " L, '11 ' .W 4 1"H11?1.1.--.5614 Hg!11iMy m2"S1.1-. '15 15.1-,li 111111113'i'i..:ll,4.:111l111.wI!21,',g,1111, --1i?ylwRw?1lg1.if5g'.11!.zlL1-11-wx' ' ' 1. , .4-4 , . 1 1 4 4 - 1 1 , . 1 -1 1 11. 1 n - - 1 1 4 in 1 ' " V. W 195 " FZ 315 '1 1: 2 f.X1TE11-51,131 I- 221- V- 511"ff-Qf1l-11ie7'7,"f? 15 7' '59 1. .11 1 ., -, '1 y.i.,',,l E.1,...1.r,1,5f,t15W1. H1 -5h1:.,1111111i 3.11139f!51iYg1,1d11-?3Q1:1-1521 r 151 ,11-1 i:4i11Ig,f.f.,, 11 -SE:-. uziff 'l1"P'11a A V15 X 1 F ig-fm . A cw' HN-511 ' 711-gg by 11:7 1 'M' I I Y H 1 W 1 A ,- fwi, . ,111 'M , , . ' f-1 ' 11i..'g1.,,1j"111.,,4,u1.1- '1 J'11'1s.1 g- , gm 1 -is f:'i 1,-.1fv:"x,gui3g1I?1,1:,gt" Rfllbgijgiiiwzzf iii.. h 11 w11 11m11 ' 1 5" gif, ,M1l,1 1 911, ' -1 A. -11 1. .1 . 11 1 Www '-' ffm? 711151 5 1.111 M" . 131 'hr'-f iii 1 4112 1:-1'-.1pf1'q " 1' 'I 1211 , - 1 I Mums. 1: .,',Q.'.!.,51'::r1 '1Q1i1f'1 ' :J Af! .1v.15.Q11i11g - !1,,,,5,1.1"g11 qu . ,.,1 , 1- 1-I-5. '1 ',,- 'Q 1 Y 1 1 1 , bi IW 1 rl 1 W5 my 14 Y rf A ' ' I ' 1 L. ,, .LW . ,I 1,11 M.. aw IU, ,N 'll ,. . K 311. M1-,11,'1Q 1 .1-13755 .1 131:14 N,--,J,i.:j ,1 11 -571 l ' 31111 "Niki I 4 -Lg,-, .',,:' f'4S!.1'111i11'wdL1,511,,!415t -4.321133 "Ve-1.112 ' k r -15- 0,8 4 ,dl . 1.1 H A ,-. 111 33 4111If'--xp -1 11f1,,:i--11-EHEXLL lik I' 1 l.ff.1111f53",-111' 1.121 -. - " 11111 ,1... .., y.1,1g1.1v'r .ad -N A 1i .. :F1-.1111-mg1'- "WMP - 1 ' k " "1 3211- - . :.11, 1 1,331 H. 1-W1q1g11... 111311111-'11 -1-.Q ,1ej,i.iQL' .' .1 '5 ia-"'L':'l""S:111f - '11z,.:11-1,.41.1111. . 1 A 5 ' 111'-mil., ' 4 j1KqQQpf"!!1 4 ' 4- V. N., , . .- X 1 ,111 . 1 i N.. 1 .1 1- 1 "' ' 'I A" E1 A' V ' Y Y A " --'AI if 1I1.- '1',:-si? , 'QQ' .1 . Gi ' . - mtmdirdi it 1' . . V 1 j:5,4QN1,,5iF X1 WQFIL' Y 4 15351 ' -Y 1'1-." PL: -f' ' V111 44 ' 4 4 '1f'I Zf"."'q1 "' 4 .-4 1'11'E:f"f1f' fi" 1..vQ"1 ..1r11'1i""'3"V1f'13""' ' 11. 'fa i1fS15i1f55W7fT'f' ,. ' -fgwfvw 11 " '. 3b!1'1'11'1 it-'lfkuizf' , Hf "'1l1' W mf' 1 an ' 44 ,, -. ' : 11:11lN1 1. '1 ' --11 '.'11.t'l1fg1 1 54 , rg wg. 4 1... ,,.,. I in milk. VU N-.lm 1, y,y.::Sgg1. -1jLZ4h1.1fJ1, EQg41x1,:, 1 0 xr-.Eau GEM! A ..1:1,,.f1ij1 '- M "'f1"iF.,1-if 1 " .' J Q19 ' ' ,. J, 12131 .3615 9' 11 5:111:'5ifg -.11111.-:fg,- , ,- 1 11,4174 r . , .. ... 1.,... Q 5' 'I .pgvgf Ls? .,1,, 1 1 .6,-H I H, 51151 111 w , gl ,ii 1 52312121 . 91 1 111 ,. A, 4 QQ -V '1'1ff"",jf 'Q . ' .q.g.,n1 21,5 sg: 1 ,1 1 1'..pEva.-1"'W,1fM C,, ..g11Q1QQf51i,111.1g,,Qg,g. 1 -1 lj-A "'f ,1 " .1 . m 1 1'-WQ1 ug, -, . ,.1wy11 11 1:1 ,. 1.,.- 1-1112 '1-311951-"1-11g- , 111.1 .1 1, 1. 271 5.115 1 .1 'f. '1 11g 1 .j1..5 '-Q'1 1 .F 1' , A , 1 1.91, gzriffv 1 , i ' 'f g af 125, ' t ff! -51 :Iliff ' 1 ' "1 1 ' ' W " ' Mil ' ' "1y,1Li 'I-11144135 ' 1',5r'1n,', ,lkxlr !11.5Qf,gQ " .451 4' ill" K1 M y 1 1 1 ,, 1. mv J 1 3 U 111?-Em 'Q 1' 'f,,,. - 1:31211 1- - nfs.. 1' 5 1 , wK1'f8. ' 1 ',',f,"f,,, ,l ,..'1. ,.-:1,,1..1 1. ,55?Y1,.iY!21:1s:.1r,1' .1l1!rggrQ1t1r.' 1 1:1 - ..'t'l,.:1111I1E:gy2, .16 4 My 11.15 M.. ..1 . ,Lg 11. -:Fil .,.1r 2.1 ' " 1. 5' 'f' 11 ' Q' P1111 -1 " if TK i3131f':-N1 5' 1 1' " ' ' 5.-1 5 "mf'11iYi1 " Ri' , lm Ry'- 1+' - figirf 11.21. l Tw. ' fi. lf? W V g: -gg' . J ' 1,,1f I -51.5 . 1 N u l 1" l15"f1g!f .g1"1! In f'1l'1- 1355 . J. :gi f .1 . .. N .., k If 1 10 61 l I-5- ',JI,.i,l , 1-r1'l3'.jg "-1-N51 LHQIQQ11., ,1, 4 'jk' '11,f7?V51f,E '1,W1 - '-,5?'1,, 111111: 1 Q 'HH 1! fgfkgi ki , ' I 1 hm U 1 1 .1 f111v1.1-'.1'111:111111 -1 11- '11h:1....:1i1" 1 31131 11' 1' me .H -1 1 1 1115? 1' X1 ,f"fl'I:i1u f1iif'1' 1Q3Z.'gzi'1-751' 111.,f-11f5RE521-ff'-.1 glfi'-1?I. LH5'1?'fg 115' 1 1' 6:75 Q1 ' UH ' 5' 5, f1',3'1i. lxf"t?1VX. 1 1 ran-1g-'1.-1a 1'-1:1111 I1-,1-ae 1 1' 111.11--"" 111: iL111--1 , ' .1 .1 11 1 11 1. .fj1m.,1f ,1Z1"'1L.' .f A 314,11 1 I 1-" '-1,10-11 -.-A. 213.51 'j.1-W. '1'11,,p.. ,. ma.. '1 1' f 15 PM .11 15 1 1 1 1 1 Av- ...Fl 1-,111l,,A,.Qx I 1,.,11,1 A-A321 4:1..1,igatj.w,n15r11,..,.,.,11..i.1,,1g,1 I-1 .1 , , , 1 11, , 11 1 ,K ,V ,1.,,, -111,1 13-.1 f11:11,,.,,,.,.11, .P V1-111,111 1 ,111 wg 1 ,. 1231-111"'Q1s1-1231'-1.1 Y1f?H1gZ',.1'-' . EL 1f:'1.111 :.. .J 1'Y1'1'.Q L11-1 ' 'i 1 'Ai ' .1 '11 .",. 11151. 1 M1111, ',11-,e...H11"1g 1111: . 11411 1' ..', 2 , ,, I1 1 -1 , 1 H1 , An-315' 1- ' -.,".f"11,-lZ'!i1u "5" 1 22.1.11 1 L' 1,.1,1 'MI iff-1:J' f: H 1" 11 1' F 1 '1 1 11' r 'JN ' E QME1 -,-E!K2gfys7y11mk,.1-1,l 5:4 i,g.apil:1,1,,.4.1N:i5m1 l21Q12I1:f?11V1 HW 11 1,511 Hal 1 1 1 L,1,. 111 W was HGMWPL 11174 55121. .1 . 31 W-1,--'.11-.5,1 11 1- 4. A: 11'--5:75 .. 41,-'.1 1 1 Q ,:: 1 1 EW " 7,,Z?."g!22:ff.yA11,Nil' H,5!g11QiV'3'2,Qg3.fQ!ii r.1-jY1jeV:,.11.'N 111111, A :11j:1.f4 HM a11i,'1Jl11 5261 mfiifj "A, , ' ll M' T 1' Y-,11f'ig' 1. :Is:.r'1LJ,ii1hm:l.lL..g1w.:1!L12. ?'d1,!iE,.:H:.W1..3g1a!l.ng . .BW tam MA' '1 A ug! 1 1.01 QL I1 .A ,HMM i 3151331.11-Q51 "'!1'.12-'n.1.'.,.3 i,'jj11,1lu 11z1..11113J.1' ',,'-135:11 1 1 . 1 1 , ug., ' 11 1 , .- , 'I. 1, 1:2 . ' 11 11 '11,1:'-1. -11 11' f -F 14' 1 1 Pg W'-ST1'fe111"1 11'-M11-J ' 'f?9'T3i51111'1"'ff!2Tz1111.,1.1.1.1""'i1i?1 3 , 11 . 1' 't111qr1uU'1'l1lisP ' 'fx W11' H111 . 1 . H .X 1111, - '1T11:,g' 111131 . 111511. 1 ' 1' 1 1 1 1 ' ' 15,zf11.f1:.11r1E.5 1.I!Q11.e:1"1152111.1" 1 2' 11 15.3119 M " 1QR.,w1?.3' .1 , 'eW51uL',jE'5' 1515 2' 1,1 'q1,l1'F- 11.1" li 113211 L "i11Z,7zf11I '11 ' 1 'nfl 'Q '1 11 '1 1'1 1' 1 1 :1i:1.z,S,- -..'1, 'u . .X1 t .Z I 1.1,,f,,:E1-7, 1111 ?Ei:??,?Q1gii'wV1!'L1 1., 'mf' v i i .1 1 .Zig I I 5, if El H-1 -' I - . .1 1- . -- .1'4u- 11 . U AL' .1 1' . - 1' 1-.1.'i4"1,'p V ' l.:??'1I'1",ki'fv'Q?.'ff,WZ-'iFk5E1:3'l,111 ,UH5g5""1Q'V4g 'wh "Wt 111 ' 1 A ,1 1.5, V 1 I .,"J'i1 11' MQ, hm' EM ,gwlfQf1f.11k14, 'Wg . ' fx' ,1i':L11p--i -ff'lN'fl'f!lzF' 151114 , ',gff1,' ' f. ' 1 sf 1 V' ' 1 ', 1K P, H ' -1' W V 1 1. . , 1 1, . 11.fg.,f.. 1 ,. ,1 1 11 1 1 1 f 215111111 ff M W 1 F' 'fi-1 it W' 1 1122" 52 1 1 1' 212. W' 1111 1.11 " 'WY W 1 "1. 11111'g:1- ,Q lf- ,p,..- ' 1-1115 ...,. 1 1 -Gr 1 11 1 11 ,. 1' 111 N. 'ZST1-111i.1' . 1 111141 1 112 . - . 11 ,111 -1,1 '5'15"" :-il?E1i"q1 11i1i111f- 1 1 -5'a1!5iEH1l1':51' Ii 11.1-'i 1 ' M551 1 .1111 'fy 1: Him' A A r ' HL Wulf' hy '1 W lf? Y 11 ' ' 4111,-Q,-.'i.1,1!gf1'f5!'r1, 311.-V113 153, V1.3 ,, ku., 1 ,, 15 N, 1 JM ,W ,W 3 '1 111,11 1 , U' !ey,,. ,1:,,4HL1-61 1 211111 -1111f1.:. 1y3Ma.,1-f'11111 ,1 1, 114i.11A1 1 1111 11 1, 11,1.1"' .:,l,,.11 14,111 5,1 ,MQW ., 1 ,11'i'1,11 11'i'1'i1f'-3511-1 'lE117PQVQ3U1 , 4111113 1.11: ,.mlf'1"'1i, .111 1-11' L1 A, 11 S1 11311 11 11 hfffm, 1 11 T111 1 , .QF 11 1 1 :..,1,11,,1 1 . , ,. , 41 . . 1y.1!gs.1g:'11'ff1" .1311-R1:'Z1f:1.g11, .'11111:1Il11,1f..311,1 5 1111.51 ,..1 , 7.111111 . vE51:,,.1.11.1t 1 Z11"!'11 ' 1 1 V411 1 11: g1z,j1L4,,l:1 ,,-J1,1111hf1 I ':1'?' f'L,,11:1.l,-1"11-1.1 1 , 1 I 11,11 1 1 1 1 1111 -1 1 5 ' f Wi? . 121: g:. 1111-1151, g,,,,111,,1-M 11 '1 t 11 rn 11 11 1 F 1 i 31 ".1 111 NH 'Hx . . "'1!ifE,l!'fIfQ11l akmflfk' riqsi ' V14 A ML! .- w V glulgm ' may ' "'lFf,1fn1' :g"'f'If' e Fr 11'-1 W 8241111111-1. 11, 'f 11 11' 5 'QL' 14,31 I 11 'Mi' 4 1 l' " 1 , , Q , Q, ' A ' ' X .,'lL,1",14,11k - 1 1 1 1 1 Vim w -51,4u::1rq:wmI.il! 1. M U, .uf 8 1aHmd,11,. I, 1,131 dp' .M lm 17 136 V1 I, ic,F,1t1- li 1 1 1' IIN 5. 11.1 23' 111, .1 1' 1 1 1 211114-' . . . 1' 21" 1:1 1""1 L 11 1 1'1" " 1'1f' P1 .1 1 1 1 . 1 . 11121 .1..1:. ,.1, . 1 1? 1,1 5 f 1151, , zt11 "1u14" 'T ' ' 1 ,Fu 1 ' "1 Q 1:f1.3: 'ffl '-'i:""5i1'1 :' 111"'1k:11 ' 1 7 " t '11 uf . ' ' . i' ' 41 .1 , 5 1 1 1 irfpf ,' ,hh 1 1l , '1.. .E ,i i , 1. 113. 5 1 , W 111 ' xl ' I 1' r lv 1' Ar in at L zu 1 N ' tv' I 1..QqA 13 Q1 Q' PHE 1 R15 1 1 ds. 1 ,pw , ' 1 Q'-11 1 ,Y .QL 11 ' L, 1 11, 11 1 1 ' 1151? un" 1 lh. ',155!' .95 it 1 1 I,11 Q I1 5. I gh 1. ,1L M11 .H mW11i5 1- 1 1 1 , 1,19 ,N X 1 , MQ M 4 fe ps 1 1-L 1 1 'L ' 1,1 I 5 I 1 I ,mn'hl 1 'h lk LT L . -., ww, my iK,1??.!5 A f:,g'i,5 :'mM1Q w 1m PHl' V I , Q, 11 L, ,, N 1r1 1411! lqw y 1 . " i..f.J1,1' 1119.1 i:L..!.. '1.:...I' 1 wa" 1. -511,1 11,.g.E11 '1 ...R .1 V i , ,, mf 111.111 Sk. 5,1 .1i.'1i.E 1 Q11 1.1 mi '1 1 1 4 nf' 11' 18 S M ' Hirbwm f1.1.11iL lulkihw 9 ' 0 1 16111 1:"""5'Q1 In--1111 11 ' f'. s11.1'1, 1i1351 1 1-.1 W" ff 5' , A ,,. A w AAj5.,2x'4,-7545-Piirs' A. A .. A .:'2'Aigf4A1.+-f-AA-'A51AAAiLA:AsAfgffAfAs..A",.gf1.5:,::QA:iA.-AAAXAA -Ap- AA.-A . 'iff' A-' I- 4 Qxf-:AFg.f?1e2fAe?Af?Q A ,f A . A ,, ,. 4- A , - .. ,a,5,, ,QL 5? . -Q'....m A -5 V ..g y. . T J, AA V..- LV QVVVV A. ,i1:g"fAV VAQLA Ai: 16 ,T A 'sg' A -ye... A . dvr '-...-,,", A S '15 '.- Af :ff VA 145-Vfp VP V .f-'Arr' 4' 'A . AA A. XSAQQQ A AA .. -A AA., MA- A -Aa-A-fe.AA ',- .-xg, 4A,,75vVf gg. ,V V +A V ,s-. A gg-. , .fn , V ir-fl ,w9,fJ,,.?qw.,.ggV3-3.14-w.V5:, -' unit? if-A A .MA A A A Ag -A? 'lf- A 'L 'Eff' I 1 'L ' QL xg' ' 'R' 'L" 'A ' 4"?3:5f55'-59'i'fAAA-'LT' . A- A' ' A f A A" Af' A 7 . 1 A v rv' , A ' .5fw M YQ, AA A A 51 -A A " it , i?iA..'5'5'f?-fiA2eiA'eAf3Af-A5 4' A A- A A if -gg-f'i'iVT,',5'P-6-A"'A-2'-'f'i+. AQ-7f,'5"bfgfA'f"A- w-f--' A. , VJ 5, V,,1,, V -.IVQ V 5,7 LV VA VA V VJ'-Vt... x,k:V.a..A. Q A - VF V ,, 3 jf,-'?: VV LV V. Vw, V V- , -V - VV Vi '- V V .V,V ,,,1V.V.,:V,,..VV-V A .w ww " '!1A" 5""AA-- WA AA A-A A A A A A A-A-A2""' -AAA AAA-A.A.v-',AA,1 ,wif .,.AA,,,.AA A ...Q-A,AA-2-'Assy-'A 'HY5'-5-' Nfl ' -.- i ' . . A - A ' t Y ,- .A 'TA 1'f?Kf:,,,,.j"f"f'1-53 , ? A ' .,-Q'?P'W.Q,"-.Qi A:F1"A A.,+AfA .A-W2-Eh: ...A AA .A ' fry-' AAA A AA ,ff-jzi"P.1'2"'f3 . Af As- - A A . A -Qi-Aw"-fig' Q fv f 3 '1 f"""'A Avfech i- 1 ! . , .g.Q-vAA'E"'iA -1- vw WW.. A, A VA A gy - .5-A A- Mlm-A mfhww- ,qw A .,-'P-1. A-rwAA.,..,...A V .,fA, . ,W -4.A A A AAA, g,,Af,f, 1 V , f2. ' , - .V V- ww, .. A. A . A f ' .QA A-A-A-fr, V A VV .-. EVVVVV , Q VBVVVVVVVEVVZV VV .u,.- V V V .V -QV 052, , g ,V jA- . A A Qi A' Af-.QA .:f:v'f,:F,i:1"?Aff5i..Z'f:S5F'AG'5':iAAAgA rp-11" A . A ' .. fd"-Q., - 'A ,A Av 'Si-'Y-..?,-Q ff . ,J'vv.f":- "lm-AA 'SZ-or -,..' if --,AA-:A-.w :A1 AY' -Eff f-A - AA A , .- ig3'...i-NM- , "f,-3l':fJ-'f".:Fw A W ASm,E,,4g.i5'f'g,sf'f.,4qa3M-,-AAf'-"fJ:,v2'f1'g,5f.gf ' ' -Q,,5,iv'AA J,-EA: AQSAAAQSA S A-vw?-.ga-.AA A JA .gawwswg-1,i1AAgf,g-f,'?i,-.gg-Qgrfvfgff ' A - .J5'F""' -AAA' 'A'1'. fA"'G5,5,'95'f.a.gQ. A-P. h11,A,A.5Ak..f-fvesg-f-if-fi., -YV-sAff'iAfrf V . 'AJ -Av" " 'F ' " A"'A 7 -' . 1- ' 'Af . A1 A ' ' 'ff?'?1f,.55f'57G3'f-':"f"4s2f"'AA2W?"'A'g.ff-PA'Af ' . . ., A , . f. . A ,QQ-A A 592. SZ 522' ,Kg-v .A...-s-gin-...gg-A. Av A- M.,-,A .Q . A ' ' V--ff ff. J- - A . f' V Q-,,,w,,.V ,A V,J3gq5V,,51- qgfkig A .- , A,- "' 'ii.w.. ....J.-1.1.45 A' W- Juli? 7 ,,45'f"FAAgA r ' A AAefffAm.fY-v'A.5AeAAAA-A'AfiAfl'Qf':?z2i1 A AA AT"A A A ' A f A A- ' . ,. MA 42 AA A, A"2". Af Aa.A.Ae-A..fA Hifi' '.:: 1 , , V. V .V gg, ,Qi . ff'-A-f' Aff.-EA V,.AvA' A,gfw.fw.-,W,,Af" 6. A .A Q .5 '-s J ,-S' v' A. '.- A ,A E Maj-3.26 A A . A i iff- :A-.-AAffA'l+i'+-AAKA'.:...AA'f , """A --1" Y "." . 4' K5'1A.A.,'-"'f."1'f1'--ss f+?'j"'A Aw .g7'::,35-51152:-+ A A , A ,.,f.AA fficaf , Af -...QL A -A -m,.A-w.air'A.qg,Zb',z'AApeAA 1: A . ' A. M-A 'ff' Av'-iff? AA A- A- , A' 'AA -'Aw' .' -E'4:2i1-f"-vg"f-'AA.AA1j.A---9 w--'Av A ,. A-. ...f--A . A rv' f". . ' ,A -' '41 'A 532. Af .. ,gaisy ff-f,w , .LV -+""A-ASgg2A-"A,AA ,' 3,4 - AAA . ,-". -. 3' LA A::,A-A' H A- A A 'Awv gg " 5 -5f """' V - I f A' ' " ',:,z5?'Q"AA2'-MAA . . 'AA A A35m..Af,,p"T5vs?A5f "4 A ,. ,V v' , .,- ., R SF" WA ,gr - , A:' V A- UQ A' +1p A1,Ai:CA .,, .. -'.A , Q,-...AA21Ne Aq.vg+g,.vj , , AfsAv-fa", 3 'A 65,1-5,-QSAJ-AQ-iz:-..Ab . ,Cv -iff??:iA?i.d.i'i'AAA-L7-'?i,3y.,5-gaifff.-.-wi'W' 3 , A-. ., .. .A A V VZ A v"g:::,,"'Elv ,' V-L,,,i'.,.,"'51f,,"""-,A 'T' 1.g,gfi3f'-""lJ 5, .A A , A AA ' ff 5"fr::-fi f A-pAH.A.A A' 5-f???' A AA A " ' :FA Jil, AA' A A . A. ,w ,- . , 1, , M, .Q , -. ,Wag ,M ,hr ., . .. nviugi. v ,J , .,,,.,.,, . . f,1A-,.fwiQ-""-A - - . A f iv.,-,sf A :A - . .-Amiga,-WA -3 -fgf -A ,, .3459 A..5,v A .A -'fA.1w.,44: .,:,g'5fz-',,..AA Aff'G5'A ' A A 'Q' 4.92 ,A A 'ff-?s2.A9ffA'AZ:1'E:eQfir::A:5g,.1.. iQz,g..,,.-:A-'A"2A if A' . . 5, VV A V, M V, , . V,i.,,,V -, ..,4 , , , . .. vw, .,V,,V, ,.., , . .A-J :A ?'-:SAL .A M A T "A2:SA?JeA,3p'A ,+2:A:?..i,T"f+w5f-'F-'iff NAA- AAA' A. - ' Ngrn, KV, A ' A .. . -.lf---1e,.A,fF.--f'fv'A. mga: bu.. ,,.-X, asv-7. -sim-','1LE-35. , .f Vg, ,sgbis-.4 .fAs.-c'.,.,A,.'SkA2g35,,q.!lfg xs.Xxt,:Cqsg,,'?',q YEL-. V- Vv,zi..,,J'.J ,,, ,V3,,,,Y-51 A' 'S . A Af, . mf. Av- A ' A,-AAA' is-Af. A --1 . is AA A- JA' A A... -A-A W za:-vw w'fA+ff..,:-.A,.,,QA1..,.Aa1"?a'.,:-'fA,'SAA1?'fMzzf52-2: 7' f,-f-f - T' ,gi A, A A AA"'f' .1 wifi' Af- A' 'AZ A,,,5, 'A A' 'A-J' -'f1'52'Qe:?'- 5?'4..e:':?fAA'f2v-'S .fr -Q., 'HM' A ' 5, .AV amiff:-5,-rv:f'f'fA ' 'A i """'F A F Ju" "H -A 'A A ' '-S-xAYL"'v"T.v '- -A -A 'K .A' - 'A-f + .5 " - 'A H-ff' "" "' 93" 2 A. ' X' 'Ay' ' , . W . .g"Jv'Ai13..'S'f L., A-y,,a,:..N,fff,,Afj""".Y 'f3LV.,.,,,Wj,w,'.g54:EeA,d53Ts9lj','g'i7'i1v,51,f,g.g,,.,g Ayr -' et ,.2A,.?Af-'R'A2"5'F?'E?Qif.A-1'f'-QA,,Ag,AAA,,AA.cf5vf'..:AA2G:-f--A A iff?" f-"3.t:+'Aa'.,gg,g'.A-2'?fslf-'ggff-A., f a f f A-:yung a-e1A?Af:fv:.2aA ' 'if .-1. A- Aff -1 .A Ag - AA f , . ,g3v,, ..,-- ,,....,. -- ... , . ,-i?"""Py ,yu J, ,, A Ayn- .- A' A .,,,:1-fJ2Tg.f5'3:s55sF"fN'gv'f-,-ffAln.:.-r--,Q.. , sa, .w..ag,5ggg...35: . . . A A ,A-. A .+A:Nf"' -wvQ"i"':z":" " -Af7"'- ?fY4.Aw1A'5iEA2' """-3' A-,Af " 2 A "'rA.,:-1:52-5-'-JA .xfwkfwfff-lg AAA- .mg A AA A' F . .A A A A .,- ,. - Wa- . A' -"'5'-if--3"A """""A:-' -Ar!-Tiff. GA rw AA .--. . ap . 'Ai A . . 1,.f.AA A.AA., .. - .J,gi"N . ., A A,-H., +4 'Ju-sf -c5s..e,:--f-Y S, -f AA , . A A .Af -, A A . A.,-fy. A ,5,,vA. , , . , NAv., . AA, .fAA. A ,,.,,,. A.,-A.- ..-LA.. '- A' " k A 'lf-A-AA"'A' A' 39, 'A ' fin -3 A A- 1'fsw"fAA .i-5115-'Ai'-3-' an A -c.aui."-rA9"fa.1s3-5 ' 'af A A +:"T-QA A A f1'ii?W1-'EQ'-'A fffwfafvw ff:-Far.-ff .-AAe2ai.,'Ag'A'S-fA' A A -A au- ' A AA if' :1ff:",,,3iYf,fEf5'-GAY: 'AA-5 'dvi' A " A WABWAA Afifvi Nw-QQQVQ. .lS!52ar:7:A'f'i,.1??-5,?'5f'l'Q-393' J ., ,A V:-H Qngig ,V W .,.qV:,'A,, A ,HF VA. .g,.A-,VV .133 'V Vwwwjw Av gf gg' NAA- A . - :va J m.vAVAV1VVxV . Novi' 'X "'5'?A'f5Ai'1 2 Q gpg ape ' 'Fw .ff "' 5 ""'t'v",,gJ':-gf uf Q. 8, W wil' are J"""dfPq-07 y-5: K' to fy? gk "Wo , A L ' A A . .. .A AA AA 'A ..', .A ,Va , A' -. 'A - - 1.1. ' if "mix A V - ab, 'gg' 1' - 'fn 7 3 :,'.v'x IV' ' ff' Q 'I "- . -L.A . A- ggi., ,gf -- IA' . A A A A A 'Q-:VA If-J -, ...r-..JL:'f A 'AA H if- T 'QA 'ff' .Q A -A ' A ' A . A 7 ' J 35g',g9,1.fi5"f 'F "wi fA .A . 1 5' ' A- 73 " A-+5 A 'A- . A f- A -L. A+ 4' .A ' 'A-Q "V A '-'--A.- ,. A- A ,A .A A Q -as AAAY ' A f:'f,:A ', ' :AJ-3 A A " 'fffi A A A A f",'Af . .:.-A?,AAi'.,3r?iSZ.'::,giw?,:f A7EFf'A"w 7 W-:Lay V, 4- A.... ,VA'V rs. V fVF+--,-L gain .. .jig . V .Y - .A V V J, .A Q-.LV A - S V, VV: V ,L QEFFWQVV wi wsg:..- ...lr : V 0 VJVP,,,- V V :i.A ""'l0A A - A' . A A WDA, H""""' A-.:AiiAwA-AA ' -QA AA ' A-A-AA' 'A 'S A'A'?5"'7'-?1?.'A Glu.. V A - .0 7: ,, , ,p VV AV , . , VA-J Ai A. V 5 .V A J- V. ,V F , , : 3, ,, Y... f- . ,vw-V d--P: WV ,ggf,Jv"A VV.V1, 'QI A -A -A . AM Zia .A A AA .Q V A- .A f-, 'Af A' -sA qw, ' V ,A -A f AA -. r. AA- gf- 4 AA-- -A ' A wg, -.-0 ' - AAA ' 1. A "'7" " za Af' " :ZA ' ... 55.0 A 'A 3-A131 A M . . - A Q VV-' V-- , A " ' V A' 'VA A I a ,A1 3 uL1?i,V.-.dig ' 3 ' A - -Ars . A f.Ae+:.:QafAA . A . AMA A . AA. A 'A A. A ' A- V A V, AV ' L ff A V V, .VV A.,L?V A-A.-, ',.. .A""'-'A.f...'zw-f',-AAA , .f1"9-'f'.- .AA-HQ. .Q A-fiA"IAAw Aga-:.,fAA AA'A A ....fA.m'-AA- A A 535.-r,Q,A , fy , 7 V A '4ll:A""Q5,M A-?+f-.A-.?:1H!-fr.-', QV- f' W, A ,Vg-A V -V'J A,fL?:fV A' - AQ A XA fF'-'-'gf"'1AAffAi"'f'AfA1.-.ff-:QV A-.pf-A.' Q-Ffivcf-f Brea:-3PQ A AA A A AAA:AA A A-A A ...T-'A"""""'Ai"5'A" 3' ,f,-Av--..AA.A3?4?AA'A-T A , , "?'7ZD'?Ai.-A LA AAA A-Af-Qwcff' ASA A 'A-A A A A A-fr-'AA wir?-L A.-A-f-Af'-Af.f AAfw'i5f W5'459',m' "'1'7""' Af""A""""'?f'A'f' fn A . --13:-z.Sfv .: esfff A www: A -Aw,:.:f'C',:.q..,A.AAA'-, :ff--.A.A ""AAA'2'f.'?fff4AAP's-A A Aa,g-f-1f'fz A -4e?..+':f.:.A: Q-sa A2agz.i?y'f"5,2,"35-fA'if'zff..AA?55.JA-AfAA1f. A ' if -J. .A,A , -' A 'gays'-Q' ,f A A 257' A -A ... . , --A-. A - AA A A s N AA A-' Hg 1'-+ -AAA-A--3... ff Af's1'Af2,1 ??g5::3fflf?':a2j A , R' 'qt ,.'fi,:, 'f"'A"'AAJ'3'A:L-5' . f 11.-fAA'C"':,--A23'3fAQ-' ? 4-49" " 7 f'-ef"P'?""A-i:fA"l1-g,'2iZ-5-1'.::'1'f'7'SfA.e71T'gi'A'?2ATi-f+A1.-5SAA? ' "9-'Zvi-f1'A:Z.3fvi'f'?r.-.Af'A-Al" ' A . QA-y5?'.,"?',,A"",....,A 3""ifQv- f'A?"f"75'.5A-1'fl',AAA' if :L -AHF 3 'Awe-"A+"s5'5'A ...A-Ai -Lg,A.V3,m,,g, 1 ,ff-A-e+gA gfP""V--A."f5f'v:,Lf-gif."-A..f::-"AA A AA A - M ' ""' vi--, A A ""vF'vk".."wy,I43' 54 .j'--fag, ."ff-43 X-...f-,:'A X A A" 'W 'Eva' 'E-.A-A'f:,-1f:'ig:.,ff'f+'l1:'if527'Yisill-.A.:K AAA' w"-Q:fJ',-:j-ig,.?1"EZ.-- ,if 'I A Q 3.-sf A . ". Af. "B'-ff'-'5:.."Qj.Z34'r ,-..,, , ,--A. ' -,-Apw "' ff-f - I N A 5'8" L" !":Tili"I..ab"" A A- - E'-,.?,r.fA' 4:54, A . 'T' fav. -ff? A . . ,QL,gf,, Af:-'av , A wi,,.,WLQV vi, A AJS: :A.A '--.,A -v'-A' 1' fr - . ,, . V,il.V,VV,!, VV ,6V,,.... ,.V , . 5, ., ,-.,.,V Q sp., x r .,- , .., . I ., - ,,, .,, . .J-. Y.f-1 V ,4 PW-x , H! 4 "173'1,-4"f.A1Qgarp",r" A Q -4" ar,,.,p.' ,l, 41, 'f '. -' ff , ,M . . , 4.,.,,A.g A-QA .Vg3Qf.,:V A ' QQ-Ag Q, .' W? A-A.. ' 'A 4 'i f w!'...1. ,, I ' ' A' '93 ' '- Aw A ' ' A' '- AA - A 1 ,A .. 5. A , 'a."0y?A5l?1A,,.,q,-,, uf, -. A -A px- . . 1, ,V 1. ,Ax,A1....4r ,--Q1 -A " .A A ' ' A YY: .'-.A A' ' " ' 4-4 'T .-'A-w-.54 V ,Q XA zft-flu.. Q.. , rin- swf s-:', . Q V marlfificg- .M V. , 55.1.5 LfQ.,3,,V,AV ,. . , - Af my -AMA?-Aefvfg, wggfn A, . . "AA A-Nea ,.,2,:a,'.A-x'- ,ay-f-VVVVA, ,nw ,,V M9 V, . Y A -A A4-"'a-. 91,1 Aa 1,331.5 ,A - . """1 "Ar A 1' mar? W .Ai"f' AA A'- - - .. ,.,w ,,. Agg,-1 .AA A. -,VA 1 ,A . I A - AAAA- AAA- A+A.,AA-Af-A- - A .LQE VA AASLQ g.


Suggestions in the Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) collection:

Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 6

1941, pg 6

Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 26

1941, pg 26

Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 8

1941, pg 8

Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 7

1941, pg 7

Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 35

1941, pg 35

Muscoda High School - Muscodian Yearbook (Muscoda, WI) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 21

1941, pg 21

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.