Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA)

 - Class of 1916

Page 1 of 88

 

Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection, 1916 Edition, Cover
CoverPage 6, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collectionPage 7, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collectionPage 11, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collectionPage 15, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collectionPage 9, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collectionPage 13, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collectionPage 17, 1916 Edition, Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 88 of the 1916 volume:

Al-'TER SCll00L IS ER WHAT? lhut us the hu quuutuouu luefo the puupul ut tud IX 'lluo l9ll0lllllllf., te utuue to thu pupu uho sue us th ut thcw have avquuued the hnhut ol thuu n hu tu ue so uuuessauy tou them uuu then lateu lute THKHVI' us suuuud uuu llllllfllfillllf' tu eduu utuun und ut' hath 'uuu H1 quuuul suuuess us ut youu u ulluuuv We haue seueu ul SXSFI NIS FOR SXT IN! and ne u. uut to shun thmuu to you tou nz uuu IIITPIQSTOKI un V011 Furst Nat l Bank Furst Trust Gu Savungs Bank ASSETS S2 9 '75 000 V Jacksouu Num Pres L Steuuu V110 lx Snuuth Utne V P R K Huuuulu Act N P es Q Clark Casluuer l Q Iieuuluauuu Lis eu ll Steunuuetz Asst Cshu REP REDN SS ut TDIIIIPS tn uu utuouu ul puotutuouu us a noud that us non on euvu one s lun neue u pussuulo cuuuuuus u youu tuumuuuml po ue nhuh null he best lcpt uuu elk In u u sum num ut lleushey Slut? lluuuk u uxputul uxpuu P loss ul nouk uuusloutuuuucs ot om kuuul nu uu x 4 us 1 0 uuuuuse ut lulu u HER HEY STATE BANK Musczmnua u0wA M' 50 Cents -2- + Makes 320 00 llue plus su uu uuucuuus tlvut 10 cents a, ned null mike '1si'000 un 10 yf-aus un the German Auuuerucan avungs Bank CAPITAL S200 000 OO X most w I y ou 1 uul u un do that .zu d uuuost ol them muu lu lunttm Sl 00 a Week wull Make S640 00 S2 00 a Week Makes S1280 00 S3 00 a Week Makes S1920 00 I et busy uuuul you null haue uuuonev Begun Early and ake Good 'I' e youu uuuuuu u utlu u Punk luouuuut us seldouuu smk nouk lou hu noutlu us uppuuuuut und luus ihuutt mu as uuuuu ot u ul ue llu us noul uuu tor sonuotluuuu hcttm uuu ue u uuur- ul ue null u It u uuruu us to lm solwtul tm uulunmeuuuouut the uuruuu n utlu a Bunk lmmuuut us most lukcly to he uhosen I us saute fund ueluuhlu lou cm not hr-1 un tum 0-uh in s xo you n U1 nuke ood One llnlluu null stu! 'un ucunuuut nuth Oulu Saunas llupuuluuuuut lle null luulp you s uuu MUSCATINE STATE BANK ..- . .A vu I-L' .gc lt. . I . . 2-,i u I -I 1 ' 1- 'xi' -I u 'x - K.: v 's., 1 W 1 .v R . . A V . . L. ,. L. as .' I 2 . I , A.. ' X ' ' . : . , . X -K, V nit! Eu., - ' 'S L1,. ' ' . u' ui ' Q I ' 'Y . X . I 'X . ' . , . N ll - ure .'.'l , ,li uf tc . - 1 , . .,1-. A.: . .1 N h l U I U . . .. I .I - . - V, it '- 'X g .' '." ll. .' ' 1 ' u' R, ' . . H K, X I U' , , . 5 ,ia V' . nh: I . u ch " 1 1 gr wuuugg 5: ' gs avr- 1 the ' -f,'1, 1 '--un.-A '- x -' -us. . , . . ' ' ', ' ' u " 'itll- - , . . s ntl -' to u hu'Iu :uluuu xt ".'uul'y0uue us Iuuuu' uuu th ' 'au "ut'uuuv. I I S. G. Stein, l'u'esIuleuut D. V. J:uc-ksouu, President U. . Y- . " '- -. S. 1. F ' , " -Pres. ll. '. S ' , A "B .- . . 'A , '. '.- I' . T. T. T , , ', I, T. . ' , 'phi ' A. . , 4 '. T' '. , . . ul I ' -f -' 2 .':L. . ' . -- ' , . . lu j 5: 1 V' : . u " ,z 1 - - ing"," es" 'Az :H z .' " :ky I' "zl. r'."'a's.:" -' 'E ' "tl u - 1' t '. Au l " 5,5-til. xl Q zuuuj mj -5- -1 , n '1 , -, s ' -5 u v, ,, , . -' ' ' " z ' . ,' S "'.' 2 Q . lv . if 'V 1 - '. 1. . . ' 2 4' . Auf il' j I 'z t to ' . . z ug . z"' :" ' .' " Avy -1' - . ', " 2 g uz 2. . . 1 , , . Y' v 1 . . , , he Hur ran TOR U1 X N101 IS Q HL R 'N EF XC H S I111111 1111 111 11111 M, 1 1 . 1 1 1 : 1 1 1 1 'I'III. .1xx1Lx1. 11,111 13111111 1-1f 11111 SIYVIJIQXIS 111' 1111. Xllvf QX'lxlXIi IIICLII SCQIIOOI, x'111.L'x11g 1x, 11111, -fII1'f 1 Jj'It1 BLS. MGI 1O.'l X 'I-' fs., 'li 'iawii 1 v ' QA? 1 2.5.2.4 Y? " 25 l , "I Q x ' 2 31.4. IW 4 Y "Af'.- QQ HQ 'w in 1 --ffggggfd 1" il 5 I ll. I ml: - 1 IX u ': , X jrnutu 2- -ga 5' 1 W. 1 1111 Bjdhlxli 111111 LL111111 11f 111111 III 11r1111111111111 111 111 11111 111111111 11 111 111 '1111111'h 11111111 11111 4H1111'1111111' 11111111 Qflllllll 111 11 111111 111 111111 111111 Ill Ill 11111 1111h 11111111111 1111 111h1 11111 11111 1111111 - - , 1 ,- ' 1 x ,- v ' 1 L - ' - , . - x . . z ' . L5 'F .. 2' ' L . Q . D ls I- . u, . '1 - 1 L' - ' '1 'I 5 ' 5 2 5 ' A , x x - .. , -I. I 1 W' I'IIIWTI IH ICQNTENT XI L XIXI I XIOR JI XIORN OPIIOXIOI I IIX IIFI? III Ig IC ILRI COL s IIOOI XL IIX I URL XXI! XIIOX L XI I XID XR I XL II XXL IH jOIxEs XLIQOR XX NI XII I I K! Y I :L Y ,MS :Lia ww I-4II1.u!,II If I I If' III' ' I ' X + ' 'A f - " In qw: ml I ' E If AI 'QV' ' 5111712 III I W Iw1 f wI7I I I JI M 1'fr",IfIIV'1'lIli. I' I U' NI' IW. AI, "I I I mgjl I I II, I II fig" 5' If I IIIII I ".A XCI4I.II'X 5 III TREF .A II-IX? .LS ,, I , 5 I. I 'L ..-XIQX' , , 5 .VXI , VIIC5 , , , -I IQV ' 21 I 'RQE , 3 SI' Q UIHQ n 'IIKIILS ,, , jg . . , , V '.'.'ll5 , If THE K FACULTY mmm W iii" VFW I xx V 32 F? x 0 L f g m! 5""f K! ,J Q f,,.MAf,WJ f Lk.: MM., WX 4 ' Q fsi1:5gi,,v--"f5fA E4 G N gjxjwfii-: f' ffgxiq, A M pi X ,v A-: .- 1 ,T-f 'ix Q23 Xxi. ,X Qw . 1 sfqqgfr W ..,.,,- gi-5 , V ,Q .5,.:..f,...,:3 f- i. - -A ' 'LIU ?-Q-i,.4 fi , x f Q f'f f, ,.2-Ze. W s tl -iff' -J . Mf XX A u.....' wg, AFI! f Af- L A L '-A 'AA .-,glff x-. E- A ziiglyy S 'A' "' X L ii-'l -fi I l -4. l-f1!yf!vQ.V ' 5 X 'H ,gg '31, A A :.'g-- if . 'X 9 1 - if A if Q . Axw O A i V , Y -- - A- -ss: X EMI! X Q Y ' -AvA4,.... KNX .fflf rx. LR! + A 4 i K' -W milk- eh " V 3 ,Q f bl ' 1.,5'sg2itL31, 'MN "' ' ' T 'iv ,JS 54" ffgsi 'til X J .. Y vr ,Q .:4.vej,,1, i i""xQ'h xt :1YQ,'Qaq++: A "'2- :fs ' f 4 - -. A-A A X' I ,E I f -, - E 1aQ1T"L ' 4 H311-1' 3 E N -. , N I 'U' ,"1 5 J 'U- swz K Tl-LE FACULTY up N mx muvu 'Hi 1 NH Q X1 um X I1 mv 1 1 xmm Q mm C111 100 to xouv mn lu In 1 up 4 U q Uh lu me xx ul x 7Lll an nw mom mc ll non cc c au um 1 up cu L n' Q IIUUL 1 nl 11N 1 l llCtl1l lmoclx Q u lil 4 Q I L N L mix Q NC we xx I1 to m in mu mu cum DLCllllV lox tv. f 1 1 1 l RENHNIEX 'um mtmlul t I1 IX l 1 1 lux mm fun 1 an xx nun ll 1 the xx 10 Q N X to ll n U1 nu IFCCINL 1 t Q11 Wv X NN N ul 1 1 1 LX ng I 1 N xC1 llc mme 1 Luc efl hem thlu thl IL mm fl ll 1 nut l lhux l-lwh 56 100 X N no owcl I1 1 I xx 1 I ev tlu to faux I L mum mn Com 5 e cn in um c lu om uc to I Q U01 xx 1 1 t1 XOPHONIORE fml JL XIORN nh t rl I lx to 101111 I l N ll ' mast school-ycur .xml Ill dll thc ycur: what ll oh' lr - le-1. faculty lor L'nl77'lf1AlIQ thcm mm rl lllI'l nhl- lllll'l'I!ll'illillQ' lligh f 'l mol hcl". our rg-lu-lm-S ha '- worlqccl for our l - c-ht. 1 Q . jfr'211'S. Ul-IIUN' yn-urs won' rl L' J! xg I ing sion- frc ll ll fl K' 1., respn si l' V' rm-stcml upm ll shn ll-Qs. x I ' y 'ere I-.LN lil I QL ix V0 ill l f l ll ' li 'l ' lg' ' 'I 'fl il llww YUUAP axwz A- of it zmrl thx-y ham- llllhlln-cl thvix' l tics. lllh- c .irc ii ol nhl- ggx'u?1l'sl ' A mrts11c'c, ll fc 'I 5 ilu- linlx hm-lxx' -on l'wIAQ'SllIIlllI zuncl st lf D' is gmt-f l to the fa 'lltyz zxncl n-z1'h class -xpresses Qts Fc-11i"1's. 'lqh' :lucl -1 J cf thcx' claxf s fully zmpprvcizllc- lhc '01'lQ ol nhl tha ks rl - tm 'l "s for what ilu-y lz n' l -cs H' ' ' l xm. faculty in ilLlX'Ellll'lIlLI lhcm in lhcir Hill 5c'hocl stu lies :mal lwzxrllly VIKHE 'Q .N . .' 1 4' gl. -Q 41 le-I' czwl vi for l -'x' ' 'lc thzmlc the ical fo' rl 'o1'l4. m hcgirxning their High School t'CllIl'2lll0ll. 'lkhc hrs! step in everything 'lqllli SIQNIORS fu-1 great Q.1l'i1lllLlllt' lownrcl mln- lligh 5l'l1O0 is most clifhcult: hut ll ' L1 mn Ill -rvcl that lmy lwm-x'vr'zxx1cc', ' 'l lf fzxvully lor :ln-ir worlx in rnrlzplufirlg their High .school l'0lll'SL'. Al lust tuslq vill he easier f lhll. lh- sturl' is that la 'I ' 5 "cl the ucli- hy lm " lainrl ...'.' iflzxmw zmcl efforts. the Senior 4-la .'.' ha: 1'0z1c'lM-cl lhc mc s of IIi5h5cl10fl stunl vs -gl '-ss rin-if g1'z1lilurlv to thc cachers that mark mul is zllmuul to tulip- lvzxw of ll: la llty. llut lho lhm' Sl lcnlw la ' g 'l I f ' ls. tl - ,xt lflk 'alt .2 ' flv vm .N l l maj lc-aw thcm. lhcy fhzxll I ln ',- lem. Vllh- mvmory of he-in 'o'li: anfl h V' ' st that they can flcpsrucl rm lhcm i' hem tcirlxc-1's. who lmw hr-gun. zxclvz "l 2 l Il lil tl - ' 'la rl' l -il I 'I 'l hi T, . l. lligh School Uillilkilllflll. zmcl 'hc lum- flc nc all tha-y coulrl to he-lp la-m ll-IE . , . 5 Q. ', ' V .' xv a 0 .uzmli hs int:-llcc't1.xally exufl morally, will remain ' 'ith them for the ymrs ' ' I U 129:91 3 UXN Il 4 Olll 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' v111Nc'11.x1. 11. 11. S. "I lillllyt 111-1' IIIU' troubl 'Il I't'QlIl3IiIlQ 1111: ' ' U- f 5 2.f' 's 'la Y ers111c." ,- T ,H mt t 11 ku p e1 t 1 11 III but 11 e str 11,11 othf r 1 5hOHxN .Cf-W... 5 Quia IsLn,,L.,,,,1 L, 17, f J ,N Qujf 5 7 """Z'Q 'NIISS BXRKFR Latin MISS 'VI XRIIN En,qI1I'1 Nllwbl XRRUI I EIlL,IlbI NII5b DINSDAII' Matherxmtxfs NIISJ IKEVIBLE Latin Dc-I dtg., English IVISS SCIIIVIILI FEINIC NIatI1r-lnatlcs MISS VAN WINKLL Malhematlcs Mlbb Mllxbl H Domestic bcxen e il C7b0ALCf AMAI 79,0 N 5 5' , ' I l , , .M ,l I ' 1. ' 4 l I lm ' Z If , I . tv, ' zz, V ' 'J' l V 4 . ' 4 111,441 . .f ' , , ' . .W 'I 'U 1, If xr . . .L W . 'S . .N N I . .N , ', ' ' MISS PENGELLY, Gene-ral Science MISS DlL'lA5, History, English . .' .' ,-.R I. I A A . .,,1'V .Q 6 " 3' - Q I W! V fx I ' '4 , 'Y ' . ' " 'X Q kann, f jj f t I Vi A ,' ' l f - .I QQ. ,K f-J-Aff If KL, . 1 JM . , ,1 -.., w 'JU Mm Low jf fdfac Zjpfwjnw MR DAVIS M mu xl Tralnlr g VIISS GRIMN1 CJHICC' Assistant 'Vllbb CHAFF EE Hxstory M155 HOFFMAN German MISS WALNER Mus c MISS HART Nrt Mrs ROLAND Stenog Ie manshlp MR IRAVERS Sci n e Athletics MISS DAVIDSON Typewrxtlng 'VlIbS RYAN Bookkvepgx Com Gt- g MISS MORTLAND E.ng,,I1 I1 'VIISS HLDSON Natl gflf nr: C1 n I X IZ I gf 3. . a. Q. A Q ,, ,,, , , I R I f if .gf . 4.5 . .. ' , in . ,, ,,, X 41' ,V , , f ,GJ ,H I , 3,2 Qiigtfw-HM' .. , , J ,C M44 I h C 1' U ,, f gift, 1,-1 L, L fk V. ., . ,. , . JI!! fb XZ: , A ,Il I, L-, I, ,, , I I V w , ' I . . , , . . , 1 f 1 . , , ,I ,1- 1 jf ' ', - " ' , 'Q-Q, ' i A ' Y . A . I . . . , , Y, . ui X , .n , , 1 'S .f I - ' .'.f" -. I -' U 2' . 14 j . - I 53 ' V.-1. If VA? , - - U M, -jj. M! 1 - K , v ,W 1 W- ALLJIVIIXII XX QX I c1eCL1 Nlvm IXI1 N 1 XI LAIXQI 1866 1915, 1 111a INI R0I1I1111N IXI JKIOI 1 N111 111111: H1 I1 XCIILOI Q Lll ua tx IDIOLI 0I 1 1010 CXIRIICIIII own one 11I 111111111 e st e11ft1 1 CI U1 IC L1alQcI 111cI xlll Callm 1 1101 I01111cI 11a11t111 JI XI11111111 that mu tI1e IQCOICI 0I tI1c Ol 111114111011 1 l c a 0I men 111c11111c O HCILIHIPCI 111 on 1 111Ix R I cz 1 ckceawc e11111e 5 S11111ett C cIw11cI Ntuw a1I fIeLm ecI IC' E OIIINOII l IIIONX IXI11y I HLlIl1I3I1lLYs IC IO IIN? IIIIIUCIICL of IIIL C Ill I II LIU MIN dll IX I lillll OI' lllll I 11ux H1 I1 5cI100I I1u1IcI111 1 COIINIIILIIIOII 1111 .f1cI0'1te1cI 111cI 0I1ce1s OI It ac1111111bt11l101 0f 1fI111s 11610 F10 c11 Edm 1111e ILIIIII 10111111e11cu11e11I week If 11111011 1 I1cI1I 111cI II ff 1 1111111 LIZINN 1 xcC0111Lf I0 l1e IIII 0 0 111cI II01111 1111 or 211111111011 If I 4g -'I - I I ,I 1 I '31, 1311 favs: 0 0 0 I I II-IE I'III'IIIIIEIIII'I .1 , INIXIER5,-XI I CPI OLIR 'IIRSIII R 1I 11 1 J' 's C 's, jcqv IDIIIJ. A A ' 5' W, , 'Xl '. I 5 rs. H. 5. II 1I 'cs I.1III . IXII QMS. L. E. 'I' 'nf HE 1 51. I 1 Ig Q1 Ib 11 -fII I 1 ' CI I Q rd Q" .. . .' 1 1-ICII '1 IIII1 :1' g,I .mfg s Iool D1 , I 11 1 1s- I's 11 I ' 1 I1 I fgi 111011 cIcpe11cIs. 111 a Im-ge111eas111-1:. 1111011 tI1e CI1z11'acIe1' 0I II1ep11p1Is was perfected 111 I873 a11CI 111 I879 211 lI111 cIcCI1cal011y exercises of El II :ge I 1 4 I s. I 1 Is I ' I g 111 the IOIIQ, 1 ' Ig .I I I g. 1 t I 'af ' I , 2 .II I ' I '1' I 1 'g,zI1I. II1 I II"4Ii 1 '1 Is1. IIII1cF1's 'Iss 1'11's 511 . I I16f. 1-Ij ,i t 11 '.a'1- I Is 1i 1 '19 F11 ' . .VBI 1, ,,1'.cI1 I g 1 :Q IsX'1I, -I I 'z ks Iaslrngf . 'ISI Q, J I Q, .II 1 , SI I 1 I . .E 11.5 J. III' - AZ XM X! H Z 41 4 J, ,px fv- 7 ff' 5' Z ,ff fix' ff' " 1' I 11 'W' :WJ M Y Inu' i J' ay! iv" ,H 3,5 r fl X3 -fx Z VK,- f K , A ,,,-1,1 ffi I gm, mlm ff! 4? M 5, N44 'L 'Df- ,Zi 3 143- f"s-.46'S... ,Lx -..m:.,... ,- 2 cz l :J gli? 5 ,f" -.q,t"",f zffci X4 ,-.Lf P-ld Q, ,fu 1 W I ! V f , f f f , f I ff" V ,ff ff' ny! 1 1 , ff ' , 'Q' f ' 'ri , w ' ' LT' 'f f ' ? 3 , X-I Y f A x X , 5 f xs .X , I I 2' fi . ff ' ' ? ? J - , ' X . '-giiiwzef' K , f jig! , V ' 1 xr' :Lit f -' ' If 1 Lf' ' X ' ' I N nl XY-'i- ,V .- '-f'-1.42---3 - , X 4. ,. igiisif ' - ,- 5 -af' -riff? . 4 U " , I 1' N f f'-3- Q " li QQ 1 Z? so z 1 H V 1. 41 i ' -'7 X U ff xx ,f ff' 51 - QJIG ' , V' ,J N - ' .v . ,- - , fe- , , , .. -1, ,ff TZ, ' 2 V - V"' ' - ER N - -xv - ,, .5 V! ' " '-""' QM- - - ,X ' - W i -ff - -- V7 ww W" f 'Y X 1' f ff' 3 - ' ,- , ' ,v - ., 1 , I- - V 2 x me K 1 4 it 'T' an ' Y Y ,. f X h V-V, W V. ' Ygfi- ge?' .A V K iii I A , f If V ' iliirn ' :F-.. --P , -E , A777 " , " , I ...,,,,l,,,i:,Y W ff- -f "' Q 'W f 4' 5' - -, .1. . f p " - X335 - ' ff Y , 1 - f ,, 1? '- 1 i,. X X 1 . y 7 1 XJ: -" F V, ," -:fi " 1- 1,75 -,A ,, ,N ...Y 4- 5 -,, iii! Y , ,, K - f " fi: ' , , A A - A-if' finer- 1,3 if :Z " 5 kj 4 3,15 E 1111 JI Tl-111 b1:NlO1-1 LLASS X1 l Nl I1 1 N 1111 1 1 1 Ol 01151 1 1111 1 X 1 K 1 1 0111 1 1 1 11 I x 7 x 111-1 l'1il4S 111 111111 111.1y 1 -11 11l1i1' 1111111 111 11- 1-111.1:11111- 11119111111 .X11 s111' 111 1111111-1'-1'121ss X111 XX.. l11 1111- 11-1'11111s 111' 1111- 1X1llN'i111I11' 1112111 Q11111111. 11 is 1111- 1211'g- 12ss21y1f1 1fs1111-1' CQV2111-1. 1-N1 1111s 111.11 1!ElN 11111111 1112111111111-11 11111111 1111N 111s1111111o11: 111111- YY' 1-' 111 1111- Will 11111111 1.11-11111-, Y 2111- f1-x1111y 1:11-111111-rf. 111-1'11 111 11:11 Il 11111 11 1 ' S1kl'11'll1N 1311111 - -ss 111111 512111111-1: 111111 211.1-111111-f 111111 1- 111111-lj. 11--1' 111111. 1'.IV1' 1111-111'11-1's 111 1111- 1121511111 112111 I1-111' -4111 111 11111 511111111 11111 1111 1111-51-11111 1111 11111111 111 1111 K 11 11 11-11111 111111 11ilN 1.11111-11 1111- 11111-.11 11 1115111 11121111 111 1111111-111'+. 1111- 1111111111-1111 1511-11 511111-111111111111-. 111 11115 411155. 1111- 1.l11'1'.l.X' S17l'11'1l1'S. 11111 1111111 1111111 211111 2111 1111111 I . P Q 51-11 111 111'1121111f.1111111f x-,111 1l1Nl' 11111111 111111111111 1111111111111 111111 1111-111-11:11'1111'1- 111111 '111' 111' 11111 11.111 1l'UiIl X111f12111111- 111211, 1YJ1'1'Sl11t'l11 1512111111 13121111-. l'1.1ss Huy 1'1Qll't'5 2111- 11111-11 211111 111111119 11.111112 N111-11211 SC111111-S111 X'1l't'-1,lAL'Flf1l'Il1 1111121111-111 111-11-1111111 11- w. 11111y' 111'I 5C'k11't111l1'X 1111 121 11111111, Y1111-1111-111112111 111-1111 1QLlllL11. 111-1u111'1-1 .-X111-11 131111111111 521111121111112111 111111 111-311111112 C1 1 'f D11-11 1111111 21111 111,111-. 1115111112111 11111121 NL111 - X111 11 '1l'f1,11- 111111111 11111-11." 1111111 1'l11!z1111-II. 11.-1.1-1: ",1'. "W . 211 if, 1 XUAA u-fwff '11 NN114 .-Q 7 Ujfwljfg' L61 1 N 1Il 1 J x IQ Ill xx Il 1 ull N 1 1 N 1014 C N 1, 1Nl mA11.L1.,""5' 'f " 0 1 4 ,.,,r1l fl X 11111 N 1111 N I1 1111111 lilll N I 13 I I 1 1 N111 1 . ,111 1111i . IQN '1..fX5Q Q' 1x 1 1-11 . ' .. . Q 1 f 1 X111 1 1 1 w 1 1 f 1' . ' - V , G 15 U, 1. .M , .QV , VL, .1 ' fl' , 'si J V 1 , V ,-1 f' ,MV Il 1 h' 1M I, 'll M, ll, ,TPA may ff! :JT 1 I 1. 1, , . . . - ,cv 1.4 rj. ,, 1. L' 1 A -, , f VY X 1'1'1'2l1!1l'1- 11111 11111 1'111 1111 1112 U51 11' "MQ 11111Q111' XX111l111 1115 "111lf XX'11:11, .1 1111 11 "I11 11111 1'i:111 111111 1111 111. 111' g11111 1111' 1111- 111111xS1Il'I'11l 111- 111.411-11, 11115 I 111111. 14 111 111- dying 1" i 11111- 111-11111 511111 1111 111111 11111111'1"s 11 :1 1 11' 11111111's .'w:1Il11xx1-11 111111 "1'1111' 111111 1:11115 1l1111'1l 1111'1'." 11111111 1:a1'1-:1111' 111111 11111 1111111 " S111111- 1'1-11' 111 1111 1-1111111111 1Il11S1 12111i 111 1:1i11." 1 . 111:." :mtl mU,SU,llV'- 1lllllll1l'l'l'l1ll 1' r 1- I.:1l1n 44llllI'Nl' 1 51" - "' ' It 1- I.: lin 1' urn' S1-W ili1' ' rsc- l ' Q --H - .1:11'11-1111 S1'11 1111 l11111s1111 5111111111 N11'1i11111-5' 501111111 I'i111- '1'1w11- S1-1111111 7 SI. x121111112l.' - 7 V I .X1-1111:111, X11111111- .M- X11111'111' 111111111 11. 11, I". 1,111-1'z11'5' S11- 5111111111111 ,X'1111-111' ,Xw111'1:1111111 1X111'111':111 Stuff. A 1- 1'11'1X. 1-X111'l11' As: -111- I1-1i1- . 111111. .1 IHE NENIUR C1 NNN C'JNl N1 6,5511 f- Jn 'Cv 5,411 W0 I1 11 , Q 'X ,L 1 11 1111 N 1 11 " Q .' 1 ' .. I '1 ' '1-Q11 Q ' 1 ' ' - I , 5 . Y Q , . W .'. Y 01- J A Q 11'-, K 1 1 ' ' X1 .., 4, C 1 . , ! X . , 11 , A 1 1 " , '1 Q' 1' , K ,- ,QQ ., . ' 5' 1' Q "1 111-11-21 NIV- 111111 "11'111' 11' 5111- 11111. s1111 "111111'l 11-1 911111 111- "S11- if 111'1'11f' 111 1111111 HY111111: 1111-11k 1 11 11511 11111 1Il11!II1111l 11111. 11111 111115 111-- 1111'1'1-1'1- 111111 1l11'1lS11I'1',U 111111. 1111-11 111-S 11111 IV11' 111 111-1111" 11111111 1111 '1. I I 1- .X1111 111111 111 1:1111 1111111- 1111111-11, 11111 1 :x111l 11' Sxlt' 11' 11':, S111' JUN' "5" 111 11, 1111111' 1-11-s. l11IlIll'I'1'l2ll 4 U""' 111 11.1, 111 11111111-R 1111 .XI11 1111-:1f:1111 111 1111111 I 7 . 1 -1 '- 011111111-l'1'i:1 1 1,'.lil.xi .XX 'HI' L Ll 111111111111 511111111 UU' , , '12-1-H 1 'A " ' l,zl1in l' r 1- f 4 I 11111'111'111 511111111 1,, 11. 15. M1111-111' l'1111N1:11111111111111. '1'1l1' -1-1 1-111,111.1 Wh- fW1'1" XX'11.1111. l11X'lL -1,,,,,.mT5,,, Aw 11'1:11 1111. 5 1111111 1'11111, 1,, 11, 11, 1.1 11, 111 1,111-1-111-1 A111 M111-211' -Xff1'l'1i'1'111l 1.111'1'211'j' S11 '11'1XQ .X 1- 111111, .-X11111I11' Aw 1'1Ilf 1-1111 .MS111-111111111 111111. I nv ID afyfyrwnafffpfvyr u-gif' C--ek ff Qjr 1.iUW1J2!L l llll 1 1 101 1 1 1 1 1 llll N N 1 Il x 1 I Ull Il N 1 1111 n 1111 N s 114 INIIIII In 1111 N11.11 X101- X I OIII NK NPNIUR CI VS fum Nl f f P4 ffm rqg Lfmcfl M1441 I N 1 1 x , x UII 1 nu 1 llll 1 hr N 4111 If 1 5l I Tl Nxml II A I 'I'IIE.'1f ' '1. I-.IJ ' .11 ' . if :' Q1 1 F I , I 1 'F t I - Q- - K- . 1 '- A , I 1 1 , . f, 1' , , . , I V' ff M' I, X ff fi - f If ' 1' 4' ffffu- 1-Q, if , 4? 1 ' 77.1 1.1:-H751-I f-QV 21, 'F if , 1' ,, OI1, WIN' lI11II'I II11- "IIv 1x'I1f1 I1z1s li l1X'II "A x'i11Ivl I1y':1 11 uv! ".'1 111 111I1'1111s I':1i1', UHIN- with tI1+' I:11'I' 111. 1-11 I1-111 1- III6' I11'1' f111iI1- I1:1s IQ11 1v.'11 NI11111-, I1'1I1' I1i1I1Iv11 -11 y111111:, 511 ZVIIIIW' IIIIKI wirl. 'Ill' I:1:'If Ill 11I11111 IH'1'1'vr'1i1111," IQIWJIII 1I1w- vB'v-." z1111I 511 rI11I11111z1i1'." Iwi." flIIllIlH'l'l'i1ll 4' rw I.:1li 1' rv- 1-lllllllll'l'1'illI V rss- I.ani11 ' rv- 1'4llllllll'I'l'i2ll ' r-v l11'1'1-1-,-111, Q11 11,1 W1 ,1 ' gum Sv 101 .I:1r-I's1111 S1-I11111I l,i111-11111 Sf- Illl .lm-IQF1111 .H-I1 I 11 '1- ,xgk-1 -1-11111. I.:1ti11 i'I11I1, , - 1"1n AII I'li1' :xSSU'I1llIlIll Aw11Ii:111 I.iIf-1'a1l'5' lc' ATI If- '11 Ax: -':1Ii1111 X1r1I1:111. Il:1sI'e-I Hull, I4II4'I'2II'j' Nwivty, Atl- -if-15. l.z1Ii11 l'Il1I1. HIM- Ie-tir' Ass "1 111111. few- 1'It1I1. .-XII I1rif' A: '11, I'4'l2II'j' 111' thu- Vluss. J- fflxg 1HF NFXIOR 11 NN 1X 11:41,-eff ffl 4 X ,.,,,, ,144 rff AMlWw,f7L5 N1 x 1 x x 1lll N 1Yll 1 1111 N f f 1ff,l,V'41 'I bll Ull N N 11 1 1111 l 1 x 11111 111 x " -, Q ,f A 1x1."11N1'1-.17 ' ,-41. f . :qi A l 4 'V " "' , a 1 1 F. , 4,1 , " 1 ' - fri., , , U25 4' A, -1 ff- - 1 cl 1 1, 1' I - 7' -I ' 'I , 211 nf .1 W, fi ,m.111ff-1 JT , 1 , ' ' , ".'1 11. 1 111':11' 111' 1111 "'1'1111 1111121 11 i. 1-. "'1'111--111'1111'1-11111'1:1 111:11 "11i4 111-1111115 11111 1. U11111111-1's11.11'11s111111 Q11111 11111: 111 1111f11' 1, 111-111. 1-111'1'1-111 111:11 1-1'- 1:1 111'1' 11 :1111111:1 1111s. 11111-11 11i-.1- 11111 .111NX1F- 1'1-11:1111- 1111'111's 11111 1.1114 31.,,,HA-' l'1lI',-Q N15 11111111-11 111 1g-111i- Xi11,11 V111-1' 111 11L11'1!' 1111111 111 111'1' 1:11'11, :11111 D 1 ' M 111111. f-'1'1 11111 1114111" 1 1'1111'11I111'u111 1111-111 1111 1'1l1lIIllt2l1'lill 1' rv- . 1I1'llIl1l1' 1 1'-1 N-i,.." 1-1-11111111 1' 1' 1- l,:11i11 1'1 rv' . 1 1 111111111'1'1'i11l 1' 1' 1- ' H ' .11-T1'1'1'f1111 5111111111 1.111111111 591111111 1.111111111211111 S1-1111111 -- .1:11'11X1111 511111111 I I .11-I'I'1'1's1111 8111111111 - I I 1911'1- 1'1111P. I., 11. I". ,X1'.111:111. .X11l11'1'1 Y , 1-.I11111111 ,XM1111 11111111. l.i1111'111'y S1 111111: .X11- .Xss111'i111i1111. .X1'1'111':1:1 5111111 .X1111-111' -Xrxlll, X'1l'1 1111':111 S11 1'1'. A1111 '1' A11111Il1' .Xs.'11'l:1111111 1,1'1'.'1111'111 111' 11111 1'1:1s gXss11"z '1111. 1l1'1'111f11'11. 114744 I 4f,, ,nn 1 IPI l Ull 1 IUXN 319 4- J 'J X N IOR Cl VN 40" fi! I x till ftill N U1 S hmm! l l 1 x 1 1 1 fill! 4 N 'ffl at waww? 1 N NIU! 3 full Ull N 1 HF N IOR CI Q-fb-Af ffflfnf!-11. GT J r ffm 7 "1 Jill x 1 1 X Ull N 4 I' UIIN ' 1 X H1 Nm 1 x Xrhl lx lllll Nl XSS QONIINll I 'fllf A " 1 4, 'tkiftff 5 4' lx I ,s llli 1 H l N I 'I' . QEN N ' 'Q-115 x n," f l 5' 1 ' . L L-1 1 ' ,' , I 'Rf f -x Eg I.,- , . ' ,PS - - ff , f' . U . , , w ,Q 5' ftfff fJ'f.3fm.fi.uc2-L' 1' ,Z i Q f,,f'f7,!f N '14, ,,1,1'f:,L-,L , ,ff 7111, 1- C- itz. I .A ,. ., . , ,. , , - C. If "'I'hv I'UI'4'1' of hi. 'lm hm. U. dw NUI 'IM hom-st hmm is "Mull :I 111111 Silllllll' f-111-111 lliilll XX uhh rm-ri' lzqmlxw hif 1-:'1':'-1h5 L+-111113111 lm- thu H1l1Il4'4l work ul' :xml su -4-I. Ihv ul-vp hw." I ll waxy." high 1' mtv-." Hull." um- M l"'i:vill:n." A V tmlulu-r1':ul 1' rs' l.uIin 1' I' Q- Inuglmge- 4' r 4- l.:uIil 1' ' - fllIIllll1'l'l'iill 1' uru- Ffilllklill Sn-lwul XX'1nsl1i1:4I4m. lm an .I l"'+'I'.' Ill Svlmfml 12411121-lil Svhmml AV' 1"'i' fVQl'f'ii1iil1' Plw-F. A111--tiw .'x+.'114 ,Xe-ulizm LiT4'l'2ll'j' Su- . Q-tif' .XrrU4'i2lIiUIl .XII lv-tim' Affqwiaxliuxl 'll!ilHl,l'11lS5 Pre-N.. ln- vim-IX. ' '-l'l11fSH1lF" Ilzlll, IM-- ' :Hy 'Xlllxl S l ?s Spin., 7jf Ll' mf fY7wf1f1, an X f . xm In S1411 Ull s H , UII N Il Ill fllll N I 1 UIIINQ sit!!! ull Q xx 1 x X 1 1 ml 'uh Il N 4 N lf xt! o 1 4 WIT IIQ SIL 'If " ,ASQ Cm. lxrl 1: H- - 4 12 .1 1- 5' -1 fb '. , - af 1 ? A E, . , 1 ' f , , "Nh Iv,-ry 1:4-x4-1' linilx "'lAl14- f'Hll1!ZSI'Y"S url- "'l'hv sleniln-s Il1'1I Y' . "'l'hff xx'm'Ifl luxux-.s "A wx,-Q-7 Elly 5.111 my will :mul will," lv-sf, llmarr uw-1-1 ws Ihr- Iilllw rlmt Liww. mulling ul' its :1w:m1st with lww- in he 1 A with 11151 H111 Ivlzml H111 tvll ui' llilff in ln'-nf' hf-url." H' '5 'U " " :mel I':1ixl1I'111. sfzarww mm 21 mrhwss sp -mf' 4 V 1 . U A WW4 M,huH,A-V I hvrmnn I rw .4- 'Ill I ' r 1- ' 1 1IllIll'l'l'Iill 4' - - !Ix':11nmlx'if-xv. Icvvu Hi " 1' ,V ,. ' f 'V .lzwl 11511 Svlmul 'lvxu-Xu Vw mrjr Nl1'l'i!1lo-5' Svlmnl .WI mul Mil:-tif' Ass '411lill!l QlI'2lIl1lYiE'XY II. S. 'i 'W' W Ar. will Assn'-in Rm. L, ll, I". I,iTl'l'2Il'X Xu- Iwtf-1'-Vlsnsx 'l'rnvVk :xml ,Xwvlizm Lit 'Vary .' .Xllllr-Iiv A.s9n. l., II, vif-153 All llriv .Xs win- Huw Ilzxll. f-i ity. A1111-Aviv .-Xixlll. F, lion. Vul+-dic'tm'i:m. . If firidfiffl 171, ff ff N ill l A IHE F Jwfww lull s H NILNIOR Cl XSS Crux x Vx, 4' W! 244.91 11,7 funn Q7-QvW2ff2fD6t','X ff 49447 f 4 it INN! ul Xl 1 0 dhwcwcz fir LH? ' Q ' ., ' fr! 'i'rf.1n Q s. 6 ,, an -Q , n ' -f' f - 'Jw' f E, A xr: bi I 7 s , .7 ff x ' - , , of -H, f ,L v ff" : . -- Vf' A A ff f ,4f,Q,p'f, J ' f 'IA "fl 1 ,ff ,Zi 1.2 ' " A ' '. . 'I V X, ' V I , ,I-A LQ 1 Auf- +I' f f io., - . 4 ,I ,, , ' " K ,L 1 f 7 H Y "i1iv-fixizi. iv.. lliw-A. HU, lgulx I'ziii'I iiwfi- "I mluiw- 4111 amli iiini "Ilvi' haiii' unix liiivli 'LX iililf- llllilF"Ilr4' iiiil- lI'11!I" Jllmnvi'miii1-:1i'f-i1I-:1l1- iimii IHA' vuim- an lllillf. with iiiuulv za 1'llI'1 thai! 1' :mil lill'II ia wl- A Iifiil :mul l'1lI'n'.H xx'i1ufi:1i'f-slim lrmiw- ix 4'il1Xill'4'll 'ruliiinl hu-I' v5ii4'll I-mx ".- liiwt 111' "'7m""""U! 1' 'Nl' I lilviieyu in-sul." lIll'I1.U lUIlllll1'I'l'Hl' 4' I 1- U ' ' Sri 'i itil' lb A - Vmnim-v-m'i:1l 14 rw- I :nip liuik- ,lf'IIf'l'snIl QVIHIUI f llliill' 'l'I'w- S1114 vi f ' I"i':1i1iQlii1 Srlinml XX'uNix'i1:tm1 Sviimil Wzigw El: IE. 4. Inu-i'-1 In-X T.l':t1' li. ,XII l -til' .Kwan-iiilil 11. .Xrltlfitiv .Xffiwiuiiuii llnsi' -1 Hull, liitvr- I., il. I". I4ill'l'2lI'j' Su- .XllI'lYI'HIi Stz1t'I', i.. ll. viawx Iillil' Ilzlil, .X'i:- 4-is-ty, .Xl.ilv'Ii1' .Xw'li, l",, Iiziiiii Viliiv. lH-i1:uI- lmif'.Xfs'11. ing. ,-Xzliil-iiv .Xfs'1i. ,,," T IL NI XIUK CI it ... JC v X tlll x xx NN JNI X 11 Mfr ull 1 Jaw fUW,f, 114 21 l ff? 11-4' 4Plll Nl I-I NEXIORLIXH Mx L lp Gfrmuffqfnlf 'N 4- f: 1-fl t N Il I 1 I I -XI I X II n fllll I tll 4 I I I I ull N Stu!! lrll 4 x I It NN x I1 NSI I' E Q .' ' SQ 'I IIN 1.1: ' +2 .Et if V- 'QQ ' ' Q fs ' , " ff- - . ' I 6 f . 1 E, fl-f . 2f,,Q,4rf' -, QIIQ-,,,, -5-'Q W . -7? 7 ' - 01- UI' :hw any :md "IIm- IlI'X'4'I' XI-t IIU "WIS-Ig mul slmx. "IIq1p1wy um I. I'l'UIll "'l'I1m1 nrt 11, sOIl'I' Iillll-LIIIIIQ k'I'+':1IllI't'w xilzlim'-' 1.+- 'z1,'I--. in Th -5' STJIIIIIII' wh- run 1':n1'e- IIIII I'I'I'I', sf-1-1'1'hf-V. il 1-matic Ili Xkith 1h-- --1u'rh'- su I- :III hi- Iyl' IIIIIH IIII mst." 0- WIP' 21l"'ll'T IIN--' :III -trim-xi" sh' II' llll II--I' INRIA IIlIlIII!l'I' wiL:I1I." I , 4 ""III"II3"'I mu' mv'-"' H. 1. I, ,,,,,.-- .illl rm- I urn- 4'mmm-r1'i:lI 1' I' I- Ili, " 1' rv- l.:lin1'a ls- fn- ll111'IIr-III il-Iluul - IlI':1z11IYi -xx, Iuwu . , . ,II-l'1'.-1'-mx Swh -ul - .lzwlisml SI-Imnl - I . IHIIIIIII Ili .llxm-14-11 Y V Y ' ."XI'lJII2III I.it+-1'u1'jv fu- .x4'IIIIQIII I.III'I'ilI'f Sn- llmm 4-IM, Ax,..,li:m IIIII-I'-1-111---Ilanw I5z1II. I-i1-ty, .XIII--tim' As-'n. :XlII'fII'2lII S1:II'I', Aww- 4-if-15, .XII In-tiv '- 1N,.,-H,-Y gm .i,.U- A 1, Atl I -tim' .X.',"1I. Iiznh. Iixusk--1 Ihlll, A I- :nth-h. If III' .XwQm'ialIimmx'1, I"IiI' A-" " '- 07774-y f!v1ffwd'f I I NIIPIY IP 1 I -NIH I Ji NR I 3 ,am 175. g 4- nn.- MXQNAKA ff' " fn ffsfvffnl. 1 N N X X nu I I l ull UIIIN1 -IUIX ll 1 x x NIH I I I IIIL FIQNIC I l'I,W.j. QMYIIN. I.IJ It I K ' 1 gs ' V f LN K '1 4 I ,,, , q 5 4' gi W S " LI v,. - I I1 1 V ,'fIf,,.,6,5A ' Jig!!! -N I -fffv K- ,Y Ji 1 . 41 1 I - 'gif '4XIui4I4'l1s N'-1'I'l' Ii: 'I :aw XII I1:1l'I'N QIIIII ",'IIf- Vvznif 11I'1I'I11 "III,-' Xu I1 :I :11 nz' "III-1' Tuff- '.-.i'II L ':xI:IIIv.I 1'2lI'l'.U I'1'w'. XIII' S 21 !I'i'1II fm- film-:I Inik M141-L. Inn nf---. mlw1'-xgr1'- 11+ X h .V Q I.iI'f' IN :III .1 AIHIII' IU x1'1'Xo'I'," I:1:fI'+'IH1I I+l'v'2I4I INV- FH!" -'LII'-X Ivy III "'f"lIlIl" I "N" HIV... . Q 'I'.:11'1I." IIIIIIIZII- . IIVMI H llnh 1. IM. 14rllIIH'l'I'I:lI lu :rw ' " ' ffl'I'Illilll 4' - - Hi ', 411 rv I,I.'11-Ilirlulull Svlmul ' I,11' XlI:I'If'X IIILII 5-, Mum-'k 5"I""'I Sm' I'i1y Ilr:f!:4Ixiv-v, Inv, .XII Iv-tim' .-XNFIII. IILIJQ' Y. . . Iinll. IZ :I -- II ffl IILIII. I.,!I,I-'.I.II-1r:Ir'A .Eff E 5""I1'I1,I-II"I'1fI" ' 'I'y'ggpIx .lug Axylllmiw Aff 'i:1- 'lr-Ijv. .'X1I:f-in .X'wl4'lI1- IIII"I"4'ISI-X. I1:' xv .XfI:If-Yi-' .Xwwwirw linm. .-XIIIWIIZIII S1.:!'1'. Ilnll. .X'IlI4'lil' ,-XXXtr1'I21- IIHII. ' IIHII. ' SS 11N 1 IHE NFNIOR C 4- WMJ1 eau, 19 7U1ff'AMff- 0 ,- 0 0f!,,41 fx! .A y-1111. ' v-fun r km- 11.4 1f,l4,44, 7 f rf 1- - W I X 1 .fixll-V17 X 111 1111 X ' 1 11 1 1 1111 N 111 ll P 1 ll 111 I fill! Q lllll N 11111 1 x11 llllt 1 1111 X w 111 H ll Il 0 s 1s11l1 1 1 1 1911 1tT11 x 14 N1 1 1 H Q Af ' C' ."11NL' 1.11 k ,J 1 Li 1 1 6- , 1. 5 , Q ir - V l T' - , .1 2' Q, I I A 1 I 1 5 - . N 1 , ' If It YW , 1 - 1' ff is I 1 4. jf! , , 1, ff M 1 f, , 1,7 I , 517 I I . . , I V . .1 ,, 1, , '11, 11 k 111a11'11i11:T 'ZX 1111111 111 1' 1- 15 "'1'111- 1'1-11s1111 111111, 1111- "111 11111 11111 111215 x1'1'111- 'HX111 s111l 1111- 111 A 11 111111: ' is." 11::1i11, 11111sf 111-111' 1 1 11-1111111111111 V111. 111 11111 111:11'k1-41 111' 111-1' 21'1'NX. A . 4 11111111140 I1I1111111':1111'1-, I'111'11s1:111, ' 14, 'l'11:11 111111 w111:111 111-:111 111111111 'l'1'Iill r 1- 511' '112I11 :11111 41a'11." "1 1111-:111 what l czly, 11111111 1':11'1'3' :111 111 I.u111- ' rv D 1 A111 1 my 1131111 l 1i11 1113" D IV. ,lx M' ' "N" 111'11li," I U .1111 151111 .11.11111 Z-if 5, . ,1i,. 4' ,. 1. - f .1:11'1is1111 .'1'11 111 filbll -I-1-inl ' rsq- - - I Y AY .-X11 .X1'11111' A1111 ' f-.1111-111111111 H, lyzwkbml Ly. ml A1-11111111 1.i1111111'y S111 W, ,1 'I mm- 5.11, ,,l 1111-rj., 1,a1'i11 1'11111, .X111- .X1111'1i1' .XSN1-'1i1111l11, 77 1,.1g,. -,1N,,,.m1',,H. AH. l., 11. 1"., 11111-1'-k'1:1SN A111 1" Ass111'1:1111111 1-1,1-1,11 S11 ff' '111'2li'1i :11111 Huw 151111. .-X111-111' As.'11'i:11i1111 S:1l111:11111'i:111 , W" rf- HF NICRCI N Cox! fix ff-Qfffzf U' ,NL 0QpWLQy"ffffff sf X 1035 wffuffzb vv 4 4 VII I ew nl 4 4 Ulllxl ! i IQ ll Inu llllll 10ll s Ninn im' N ll on N I1 N 3 x I I Iwu x I NN I NIH X III 7 'I' Sli' J I ASQ ' " Ixus-.II . -- A 'uv V4 In - h U .v - , 'Tk . A .n ,L . . -v v 6 'W w 1' ' ' I V4 if S.. 1. - ,. . -s gg . - .' gk, K '? 4, - .K N L. , wi' ' ,. !' SY , . --L Q L fir! Jus, ' -' , ",ffJQ., l f4,,g. X ' I M X , I 'ff , , If -, 'lf H1 , I I", L" I I ' ' I 7: 'wr' Z ff' , .- IJ. IIIIIIINIIIIQIIISIIPII UA11 I thu Ill' mlkf "N: 1- IYII' hm' hut "AI 'lim' rv Illuf! 'LM-1-a:f+' IIIVI l!2iV'!'Q', NIIIII' 411' XXUIIIIIII viII," Iam Iirllv-1 'lis :1 :rw-an In hue- IIf'I'. Ilmrmluh your ww.x'xw-N shi- hznh dune- hw I U eiwzxl IIIUIW' than he- Num- IIZIIIIVII hm' h11L In ix V:III1v-1' tu hr- IIIIIN-h hum? lm th ha Iwi """"""""1" I " ' 1Il'hIis," pr: iss-." than :rw-ni Irvaxiugf' 1I1im-." .. I I 51" -I ilir ' ram- I nn - 'vial ' r 1- Hi I " " Lani 1' lx 4- lwIIvVs41ll Sf'IlrmI Y ,. Y K Y , . ik ', Wg NI' -- ' ll , . . . , XX xl II II. 5. I' rzmklm wvlmul I "'IH""I I NWI XX zislmmumxa , 1-Inu! I-rw' .'XN5flf'IlIIIUII ,,,,,,,, , ' Ilzislwr IIAIII. lhivr- AII If-tie' .-X,',"II, In- .XII If-th' Aw. 'iuriwm vlzlss Ilnw II:fII, 'I'l'm'I.. I.1lIIII l'I'.Ir. A13-If'Ii1' If-V-l'I:1.'s, Ilusl' ILIIII, AI. I lrif' Aslu. Afswvizitinll, 11: 'I -1 IIQIII. !ZiLf4 dz WMU KMA! 1 1 7 1 H1011 I-1 '1 11 X 1 x l11XXx x I1XXx I 141111111 11111 N Ill Ill 1111 11 JYLZCK Lnff hX 1 L1 Q11x1x1 1-1 Levi, 1 1, gen'-S25 N Ull s NNIN 1 4,10 WMA 1 ,mat I11 alll N N 1111111 1 N11 1 1 1 C n,A""'4 '1 X 1 LL 2 71,lfL J T-17 A 1 1 1111 1 1111 l SN 11 lNx 11111QS ','1C li ' ,XSS 1 ' , 1 14,12 1 1 - - Q A 1 ' ' 5. Q- 1 1 F -7 Y I K .,. v - 5 ' , , N - 1, up , , ' T , Q. ".X1l1 11115 11111' 1111- 1-x1-1:11-1 1111111 1111111i1- "W11-11 111111 211111 111111 H11111- 111111, 11'11111- N111' "1 11111111 1 1 111111111 111141X 11111g'11-+ .11 111-1-s, i1f11111s 111 1111- l'1ilr1l. 11112111 11111111' 1111 :1 gI,I'1'21I 111111 1111-1'11 ix 1111111 111 1' 111.1i11u 111-111111, N1-1-11111111 111 1111111-Q, 111111 3111111 1.111 111115' :11111,'1l12iS11," 111i11g. 1-1111111 11111 11112111 1111- 1111111 1111111111 11111111 111 1111-1'5"11i'::f' t ' '11l1'11l11 11!I",'. Q V I.:1l111 1 1' 1- A 1111111111-111:11 1 H' . ll UM. lllx Ty 1' l' 1' A 11.1111111111 11, S. 11,-211111111111-. 111111 .1+1I'1'1'1'.111l N1 111'z11111111'11'. 1111.111 -- --VV , 14' 11- 111.. ,X111,.1i,- t .Xe-11111111 11111-1':11'.1' - A.1Ih1,.11,1 1 .1111--1' .-11111-1111111111 .x.f -111 11111. 'TUV ATI 111' -'VS""1H' .11-1111111, '1'1'll1x 111111. H1111 111:11 111111111 1111 -AAH1 111,,.n 1 11,11 111111 1'1 A V111z11 .1111 ' 11-:11'111-11 111111 1 111151 1'I1 ' 1111. IS 21 wlxv- 111. 111111 1111111 1 l11Il.l1." Q, G V 113111-11," 51" ' Nl' ' ' fil'l'lIlilIl ' rv' Sl. ,l: 1'zN 1 1"1':111111111 8111111111 , , 1 Y, I 1 A11 . '111' .'XN4l11'1i1T. 11, 1 A11 1111111 1 111 I.. 11. F. ., 1-111st1'a1. 1l:.1'1-1 111111 11i141' 151111. '11I'111'1i. 61 nf- ,-1A . 1 gy' fx 7 ffl ,' . ., 41 ,- , 1. ff- 1 ,1 f "1 if xx X 41'-if .div X ' x I VNIOR VL.-XSS --151 THE JLJNICDF? CLASS i 1 I 11 V, , lOl 7 . fb,.gQ w .121 1 vw vm .' XX, ix 1 "!?"'f:X41"!: 1' 1 ' W v N1 1 X lf -' 1 ' 'Mr .1 1 .f ' ' ' ., I1-' A , . .' 1 I ' Y":7 Xxx' 'fv 1-'M : ' -"' vzw i' - f' ' P :uw I' ty, X",1?.N Xl 'fi H12-A .Xl ', Ivy- ' Xxx ' N: eT,. x X-.Ifgvf X' ru IIII li..'xSSlQ11I,i , f- 11 ' Q, ' zv. Lf 1 , I' N I x. 'Ny' . 11 'Yin '1'-. , 1- Q, ' 1 y xv I . 4' twlfr fl I ' l, .1 1, s,.m uf- - iw ,1 Ig- V - ' U I- i' I fu, '- A-s, , ' ll 12211 I-',.' !f:,"' .. I- K '21-12 v 1. ' ' 'X '..' Z. f X s fr NV- 'I Wf-M, I' 1 I-' ' X' . , + 'I'-EV: li'1:!1 1'-!."f--iii' -!3:1'. I,f,-1, V 1 v ,l-- Vow 1 af-My Vw' IN :" 'Q lt'-Z F. :nik 6?-'Q'r ...nail-v Wig f Rf' X 'i X Fax T 7, WV 'ffl sfQAK,,f 1 xii? wi ,Maisy 1 32 f E ..A, M x , I-71'-"' f 4 3 ' - N f 'VA' gi' L' 'K A' I L ,ft v. ' : ,L 1 V, .lil fi ,Q X ,g w, :fix f,- V' , X? LL r xx - , J QR xxjx, 'X '-. , 3 iid . K Xl Xx, 4 :"Q- ,.4jij-'l f X r ' 1 x ' T1 ,- A fi iQ 1 X f .4 'L 1 ' ir V'-9 J K, , L Q . f.. t -1-1-113. bill-91"1CD1V1CD1-31' C 1 AQ 1 11101311 11 1 J 1 N X '11 IN 3 Ill J 1 1 ' N 11 16 1 I J 1 1 N N L 1111 1 AJ K N 0110 If I1 SONIIL IIIINC X V11 XC LUNIPI ISH D 111111 QIQIN' N1 1 111 1 1 IHE CI XSS RC I 1 111 1 s 1 1 1 1 11 1 1 1 1 I1 1 X 1 N 111 111 1 1 NN 1 X1 1 11 N 1 N 1 1 111 X N 1 11' X1 1 111 11 N1111 1 1 Ai - - - .W 1 Y 11 ni nw 111 as il 1-11111 L'l11Cl'l'11 1X111f1'e1'1111- H1211 511111111 1:1 1111' ye-111 191-1 v1'111'l31f 1111 1111- "A ' '1 H ftzff. 111111 1111 1-11111111111-111 111 1111- 1111111111-:1 111111 11111 1Jl11J11r, 511111 1111 111 1111- 011111-11111. 1111-11 11111y 101111 11:11'1- 111111111011 :1'1111111. 11-111 111 1111-sc 1111- 11,yf U : 111 1.111 111112 1111-1 11111 g111'1s. '111-1 111-1-.' 131111115 11'1-51- 1111111-11 1111. 11,-ar. 111111112 O1 - 111 l'1'17l1'11'111 1111' 111111111 111 111111- 121111. 1111 111 1Jl1C111111111'1'l1. Ill 1111-1:1'1ss 1111-1 1111- 11111'1y-1:1g111 111112 211111 .1x1y- ,-X11c1 1- 1' 1- '111- 110111 111 11:11'111g 1111: ,Jf'1-Y tw '1 1151+ 11 1111 11 11 21111. 1:11111 -111 11111111211 1-111. 1 W .I 1.1 ,f 1 Vx 1 , .1 1.. 1 .AL .1.1111. E. U - 511111 1111 1111- 11?1r1K1'1 111111 11-11111. 111-11-11 1111111 115 1-'1'z1111-1s 11111-1'11 121111111 1 111- 1'111'z1 '1Yi1111 1111111-1'1 Yam 1.1-.11 211-11-11 .1111 i1!:1111-111- 1,111'11I411l'111 .-X111'1' I11:1':111:1111 fl1'1'11'11111- Y111:ii11: 11111111 1121'1211f-1' 1.111'1111' 1211111-1' 1,111.' Il1111111s 211111-11 .1i1111l1i1' 1-I1111:11'11 A1111-1x 1-'111-111 1'1'11h1 1-'1111'z1 111-111111111 11l'11'I1 XYl1112l1'1' 11111111121 .111111-Q 111-1111111 11:11-11' 14'11'V 1111-t1"1-11 A111121 l!i1'111-11 .i11:11111:1 XY111-1' 11111111111 1,1'11l111'211111 11l1l'Y1111 111-111-11 11'-1111 11111111111 121-1-1111-11 111:11-1111.1V' 12115911 11311111-1' 1':11'21I1111' 1111111 1121111-1' 17111-1111111111 111.111-1' 111111--11 111'11'Il 1:11XY1'1l f1111'111- A111'11 I-'1':1111-1-s N11-111111g111-1' 1-21111 z11'11 1l111'11S 1111111-1' 11111111 XI:1111-1 Il1'111111111111 1'111'1'i1- A1111-rs 1I'l'111' N11-3lz'11s 121111111 1'11111-11 1'11111'11-1 1111111 1'11I'z1 121111111-11 X1ilI'11l:1 .Xl1l11111s 1'111'f'.'11'1 H1111-1' 1'1211'1'1l1'1' I-2111111111 1-Ili 1.1-1111 1111111-1'-111' 11111 l!z11111'111'11 1111111 1'I'1'SS11'I' 1.111111 1111111111 1.1-'wif 1.4"1Y111 1-'I111'1-111-1- F11-111111 5.111111 12 I!11111yz11'11111-1' 11I'21l'1' S1--111 1':11QI11' 11:11-1111-1' V111'1111f'A11'1il'1' 11121111'1l1' I-'is111-1' I1'1-111- 1'l1l'1 111'1l'11 51'11Il11I1 1'li!'1'111-11 1v111H XX'1111i1II! N11-1-11111 1111 11 1-'111s1-11 1111l'1111lj' 1'11z111111111'l11i11 1111111111 .1111 ' N1 211-1'1 1011-111 1121111 1111121111 I.1l1i1- 1"I'1'j'1'1'Il11111 I,1l11:111 11111111111 I-Il1xz1111-111 S1111-11111-111 xXv2l111'1' 1.:1111- 11:11 12111111-11111-11' 1"1111'1-111'1- 11211111 111-.,'11- I1111':1 1-5111-1' 1.1'11211Iy1lll 1':1'!11'H1 K1211'11ll 111'111'L0' 11512111 :11211'y1lx 1111111111111 1-'1111'1-111-v I-2111111111 111-1'111:1. XY11111-1' f'1z11'11 S111-11111111111-1' 11U!11'f' .'1-- Willif- A1111' 11llI1ll11l1'11'S 11z11'g:11'1-1 I-'11-1111-1' 11121Il1'1l W1-11s11-1' XYH11-1'1 S1'11I'l'111'1' 1111111' S1'112111121l111 l.:1111'11. 11111111 I.:1111':1 1"1'1-111111 111J1111'1l V111 111'1ll'Q1' S11'i11u11111'11 1-':':11111 .'1111I' 111111111 1,1-111111:11'11 11'l11l1. Hzlling I-1511 1' V111 1':11211!1F' .'11I'1 -11 W1 ,1+-111 1' -115 1111111111 X11l1'1f1' I7111' 111'1'I111'l' 111111111w 1111111 "His XX'11'11111 .' 1'1-1' .1:11111-X XY1.s1111 .,. MZ L-1-.LA Ak! X1-'IN' 1"""" y 7- FHEEHHWF if Q 0 U ,K ,fi LX 41' 5 i ' Q - f fi X' ff if . Y A ,f f ' ,axfln fx A .WIS V ,I ,., ., X ,. Z A . X . E-fff ' X cggffggg X f 1. f , :, 3Zi:im 7x- ,1. ,' f , In ' ,, X -- - f ll xx -1 W' X " , f . ' I 5' 59, g " Q A' x QA vrfvf-, Affifi 'L f , va' E 1 I, ' ., - . X 24 -.jf I x VJ- . A J , . I G29 V- . U - N , f 1. 9 1. , , T 'rm f 2, , 1 - f , Ig,..l:' .. .gwwx x ,f 5, I n A71 JH!! Xx, , ' - -,..- ' Y. -4f"""""'L ,,,,,T,, ,fjyfl I W ' ' f" 4 III I-IYIIQI IIVIAN CLASS HI1 111 111 1 1111 4 .1 1 I I f 1 10XXlL1+ I ' I Q 7 III . N N 1 LL 11 1x11 0 IIIII 1111 N IIIIIIIAULK I IDI l I I If I XC 101 III XII 1 I IL11111 ' It 11 I LN IUI I IOIIUI l III 1" I N II II 7 I I I N 1 I N I N XIX X I I E XSS ROI I NII N III I I II I TI C IIIZX 111' IIINI v11II-11-II II 5. 11: SCI - I ' . wc xxx-xc LI g1. .51 'III5' lIIUI'l'. XIII' 'III' II11- I111'g1'xI QILIW 111 5I'IIl'l'I. ZIII'I 111 Il 111 IIIIIII II I 11I 111111111-11I 1I11I1I11-11. I11uI4111q4 f'm'1.vz111I In IIII 111Ix'1111'1'1'111"1I III a1II II1I- 111g11111..1l11111N II1a1I 111- 'Il'-.' 111-11111IIwI I-1 11II1-111I: IIIIIIII 1I1f 111 I In " - Ig:-. VIII- wgv cI:1-111II11fIy I1'1gI1I1-11:-:I VI1 111 wc I 1-I --I'I CIII-v CIIIIII. IIIK' IIIIIN' II' I'UUIIIf -I!III Im' II1c II1':I Iwo 111' II1111' ' 'Iv ' I " yrl .-X11 II' 1 I I.. I I. I'-. I.1I1-1'11.y ,'UIII4'III'N. ' ' Q. 1 I I11 1I1'11p 111I11 II1cw1'111g XXIII. UIAIIK' 5'I1r11I 11-'1111' so C1'11x'IccI 1-Xu' 'z ,I 2 II, 1x1II IIr II111I uc we-IW I " -I Io go III IIIC' Y. XI. KI. .IX II1c" IX OLII .-X IIQINL' II'1II I1-11111, stu ID' ' III.. .-XIII -I 'I I4 11 gm-112 cI1s.1:Iv1 12,1-. 1-fc cI11 11oI IIIIIVI II I'I11'.1- 1111- OIIIY lI I-1' fm. I III XXIIII 1111III 111- 11:11 51111111 ' 'II WI CI, .1 II:11I1I Ii11111-1'I+:11'I1 II1II'I'j 5l'IIII!I'IIXI'!' I'1':111I4 KI1 IEI-1' I':5IIIl'I' IIIIIIZ I.1I11I1 Sg1.111I Ii111I1 !I:111 II 11. IIII-tp Ib-11111111-1' l'I1z11'I11s SIIIIIQIII I'Iy1I1' NII111I+'1' NIiI1I1'1'1I H1111 II1'I'III I'f4 'I'1'l1'I1:1'I, ICIIIII1 IIi111 Ii:1.11111I111I I11'j1:1111 II:1I11I1 'I'11'1 I.I!I'I .I1.1-1' I':4III2L I'1IlII1'Ix YIIIIQ1 '1X'i1'Is1-A IIIIIII .IIJIII IIII I.r'IXIN I'I11-11111.11-II1 I.1-1111111'1I II11I1'I11'11 .IIIIIII M1-V11-1111 I-'I111'11111-1- I-'I11I1-5 I"1':1:1 -'I- f IZ1-11'1'I1Ig1f III-I1111 I,:1 I111111'1 .I1-111-II l'I1:1111II1-1' .-X1'II11x1' .X11qv1'sI1111'I1 I'1II'11111 NI111'Ii Il1'111'1- I"IsI1 I,IIIi11 .II111- I11':111f11-111-1'XI111'u111-1'iI- IIIIIIII II ,XII Imhis Il11I11I1 .X11x1+11 X111l1'1' 'I.I. Nivlxvl I'1IIIIII'I' lI1'111'g1- NIiI1I1'1-II IL111'111I11'If1AI .IIII1I1'111I XII IIIII I'I1+1'1I I11111 II1111'111'1I IIQIII I.1-11 IIQINIII1' I.:-1:1 I11u1'z1I1111: I'IIIIII4'1' IIIIIIII IIIIIII KI:111111 W. 1111111 I4'1I1y XX'-I1I1111 I11I111I l,1111i, I'1'I1-S11-1' I,1-1111111 .I11:111v II111'111I1.1' I'11I111 I"I111'1-1111- XI 111111 I'II'1IIIII .I-I11111'11 NI:11'1I11 IZ111'11fI1I1- I'I1II'I'IX 1'11 IIII1I1I11Ii XYIIIIIZI Iilniff I":11- I3I'I'IIf- XI111I1-Ii111- II IIII ,I:111.1-- I-IlI':II'IIIfv XYIIIIIIII' l':11'111-111-11' II:11'1'y .'I1:11x .I11X111+I1I111- Ii'1,I:1111. l.II11 I"I'I'4KPI'IIIIIIII I.l'IlII2' I'111 1111 C1 11111 NI-I1II:.: I'51'1'I II11I1- II:11'11I1I S1'I1r1111I11-rg IIIIIII IilII'IX I.z1111'11 XIEII' II2II'I'I,II I-'I111'1-111-1- INI11 IIz11'11I1I I'11111'1' I'I1111'I1-X Il'Lm::111 .XI'I'IIII' I'1'1Iz111u+'11 1l1'11v11 K1111-I111111 X'--I111:1111-1'11'11I11114I1 X'I1I:1 IIIIt111I11111 I II111'1II1I IIi1'I11--5 I.5sI+A I"1'1.'iu IIAIIII YZIII IIIIQI1 I':II!III'I' I,111I11u II111111:1I1 II11I1111-s !I:1m-I S111 .luv IIIINI-11I11-1: II:11'I I'11x F-I111'u111-1'I11- ,XIIlI1'I'.'l NIIIIIVI-II M111-I111 X'wI111q1 II+'III'I' .II-1111 SI1' 111 II 1 ,IIIII11 IIIIwv'II I,1-NIM II f111 INN :xxIII'IY' IZIg11-I-,11-I1 IlI:1111'I11- f1I111'I1a1. III-I1-11 II11I1I1111'1I ,XII:1 SI II III-1,1g11'1I 51111111-1' XYIIIIII' IIi11- In lI11111I Ii2IIIII'I'IIII' II1111j1r111 KI:1:'u111-11:1 II111-1'1IE11 1L111'11'111I11 XX I I1 I.I1I1'I1-5' S'i1'I1-11 Ilm. II1111ig I,11111 IIIIIIIIIIIIII ,XIII-11 SIIIIII. XIIIIC' IIlI1'I'II1'I' 1I11II1-- IX'I11I111s1 IKM- .'II:1"I'I1f'I' :XI'I'IIII' I.r1!1: 7I1'IIz1 I'11111I l. .. .. .! r'-1 V- ! i'13?5:,mi E 5--------E IHE DOCIOR S SIORX HEX the sudden death of Doctor Irelcrs was announced to me my mrnd at once went bacls to the last evenrnfr I spent v rth hrm when he related an rncrdeut rn hrs hosprtal expert ence whrch deeply rmpressed me I had often vrsrted wrrlr the Doctor clurrng hrs lersure hours and he never farled to entertam me rn the most charmrno manner wrth a recrtal of cases that came wrthrrr hrs notrce durrnv a lonff and successful pr rctrce Weldom rf ever have I ltnown N0 renarleable a character as Doctor re rouva well up rn years awe ha not vet put rts stamp U10 rm Hrs almost youthful face hr hrm and elastrc step an 1 plendrd rntellectual powers all belonfred I tlouffht to a man muc'r younffer rn years He seemed alw avs to be hrppv and contented H1 manner wa courteous and rehned In conversatron he w as brrllrant And when he rnduloecl rn remrnrscence I w as not onlv charmed wrth success as a phv srcran a frne rrrtellect an abundance of common sense and a sympathetrc heart I farrcv Doctor Olrver Werrclell Holmes to have been such a man as w as Doctor Ireld I hat nrght w hen I called uoon hrm I found hr door partly closed and throuffh the ODCIIIIIU thus left I could e the Doctor srttrnv rn hr easy chan X magafrne whrclr he had evrdentlv been readme had a en to hr lap and hrs eyes w ere starrng rnto space He was lost rn medrtatron and I Guessed that some event rn hr lrfe had been re called by the reaclrnv -Xlthouvh my call had b en made bv nrvrtatron vet rt seemed c uel for me to drsturb hrs reverre Q0 I lsnoclsed Gently almost hoprnv that he mrffat not hear me Hut he was at the cloor rn an rrrstarrt ffreeted me most cordrally and ushered me rnto a comfortable seat Ior a few moments dr rmv our COllVClb'tIlOl't he ltent Oflarrcrne occa sronally at the macfazrne whrch no x lav upon the table I suspected the Doctor of havrnff some rnterestrng experrence to relate so I sard I see Doctor that you have be n readme the hledrcal News Does rt contarrr anythrn worth w hrle thrs month3 Xvorth w hrle l repeated wrth erraplaasrs Does rt ever prrnt anythrng that rs not worth whrle3 It rs the most relrable medrcal paper that rs publrshed uaclts have no use for the Medrcal 'News But reputable physrcrans who ove then proftssron and who spend then rves rn mrmsterrn to human a ntsses t rn t t trrc 1 1 or sance I av yrs r r evenrrrw a specral artrce Doctor IXI o ondon entrtled Scenes rom Cnty rrctce whrclr he remarlx upon the wonderful aflectrtn whrch olten sprmes up meween a nurse and hr rrtrtnt t crtes a crst whert tht su een eatr of a nurse was caused ay tre c earlr of rrs patrent 1 few rours ear rer t suwfested to my mrnd a rmrlar case rn my own expe rence anc when I heard your lsnoclx I had leen thrnltrnw rt ove and putt nf together the detarls of that alrnot forfvotten case t t all v c ear now and I recall rt lb drstmctly a rf rt had happend but yester av ou rave a mrrrd to hear 1 sral e f lf o e e to v s a not betray rnv professronal ecrtts rn some o Of course I was delrfrlrted wrth the prospect of hearrnv what had een the subject of hrs medrtatrorr anl I assured hrm o rlrar act Wheretrporr the Doctor assumed an tasy and Graceful attrtude and wrt a vorce as musrcal rs a summer s rarn he told me tre fol owrnff sto y Jout twenty frve years .wo when I was pr actrcrno my professrorr rn tre larve crty o X New Yorls I devote much trme to t re NILIK y ancr treatment of mental dr eases nsanrty e pecra v rr rts mr r forms had always rnterestcd rn I often became comoetclv cnffrossec rn the studv of rndrvrdr al Cases and manv of them I was able to relreve Qur asylums were hlled wrth patrents whose mental balance w as not 1 crent to re 1 t tr sroc causec y usrnes reyerscs domestre troubles and other mrsfortunes w hrch no to malte up the sum of human experrerce Vlfhat storres of betrayed conhclence breaches of trust and farth and sometrmes of rlre unnlral conduct of thrldren I have been a e to Gather rom the rafrmentary mutterrnfs and rle ravrnos 0 crazed patrents y success rn thrs partrcular lrrre wa rather remarlsable and soon dropped all my other practrce rn order to accept an apporntment as consultrng physrcran rn a crty hosprtal where uch cases were exclusrv ely cared for I came rnto close contact wrth most rf not all of the patrents IVI ny of them so rmproved that they w ere able to be chscharffed Qthers for w hom there could be no relref nor hone of recovery were tenderly cared for untrl death mererfully set them free Some of the patrerrts w ere tallcatrve and rn a half ratronal rraanner revealed the cause of th rr mrsfort' ne Gthers were rtterly uncommunrcatrxe and for months arrl --rl w'e.k frnl A 1 much tha is helpful and 2 ,our'apQrrg,. If ' . -4 , init ' , ln 'c '1.:t beer rendu g. this " l T, 1 5 fr 1 " l by ' 'A , ' ' - I A J I 'Q 1 U i ' -1 . f I. . A 1 Af ' Q I' A ' ly: 1 in 1 I I 1 Y . 'I I, I S 'I fy 'I ,A' lr r 1 As ya A: . H- ' 5 if ' 'a ' 3 dl . I . . . ' I , I A . I Cl 1 l '.: 1 If I l 1 l lf A 1 - ' l . A A 2 'I 'I I . , ' , , 'l' '. I ' 55 5 A ' s' A. ' .:, A ' .' r' r, , :A KA D A IA I A f 5: I I 'I I " ' "' ' V I 'I ,A 'ra I., N A 'li ' 5 A if Ai I ' 5 A 1 s gg . Bu i is .. 'ery F, 'de U J ' - ff' fl u -1 f -I ft ag. Ify 1' I ' 1 1 ,sr-1' lv ut rr r- rar ir ,at h g E 2 4- S ' -' -1 - dba 1.1111 - 5 l.',s.I' I P A ' 5 I 5 L Q . S b : ' ' A , ' f '- A I f . H ,I I 1' A 5' 1 "I f I." I 'A h " .5 :At ag 5 AA, 1- I 'A , hrs reertal of events. but I was also let nrto the secret of hrs w'oncler'ful Y Z . :Q 5 f- . A Y : 5 . '-A1 . - ,, ,, ,S , , . L. A .K ir ' 5 . A' s ' ' A I 5 ' l gc -A ff - -, 1' ' ' cl t. ' - l . 5 tl I Q 'I ' I ' A- A S' H I ' As- 3 I V . s Vll, Ir 'lde' ' , A 1, : . s e ' 5 D s ' 5 ' 2 C H ' , -. . ' . I fllu U 5 -' 5 - 'Aff sA h '5 5 sLfhA 'ss le sl lt , Q l b bs' qs ' ,, If 1 Q , s ' - . . . K, , ' 5 .1 I, ' 5 A5 ' A 'A ' M ' ' T7 - - 5 I es ' bl I, ' f' f'r5 ' 5 gp 1- 1 'A f Aglr ' . '.i 'A 1 ' ' .cy s-A ' . 1. -. ,h .. V. me t v A I ..' I A Y. U sazzsw n I rrersts re prtrtnl csrecrr ur rnterescc me mc rs case was x t s t c ' r trc story o trrs min ant rr nurse anc than str urge affectron or ercr other rlrur I hrll relate to you e rrr tra oct t patrent rn tre rosprtr rnl nas prohahly rerrs of Mr fortune and tht touch of trme Irad completely ered In He rms a prcturesque character tall well pronor troned ffrauful rncl ctrrfrrrfred Hrs rrhole appfarsrnee and hrs re ne nrd reurenr manner rndrcated plarnly tlrrt he Ind hten a man of fine rntellect good Irahrts and cultured surroundrnvs Vkfe often wondered Q Q s trc grant oa rat re Was a man more srnncd agarnst trarr srnnrnv me frrmly helreretl Vlfe possessed none of hrs past hrstory He had hccn cornmrtted to the hosprtal from a drstarrt crty and no rec ords accomparrrul the case X0 rnqunres were utr made concernrnv hrm from the outsrd and no one ew-r vrsrted hrm Lntrl after hrs death hrs crse rms truly a mystery We never Isners hrs name an for rtnt reason ue srrnnly called hrm th old man Externally he seemed to be rn splendrd physrcal health hut we all Itnerx th rt for some trme he had possessed a defectrvc heart xrhrch should cvertually Cause hr death Vlfhen alone he often muttered rnaudrhly to hrmself hut rn the presence of hrs nurse or physrcran he rw as as rlent a the Qphynx Many a trme drd I attempt to draw hrm rrrto corrrcrsatron hut alrxays rn ran Hrs secret what ever rt mrv t he seemed Irltely to follow hrm to hrs grave Vile found 1 drffrculty rn Uettrnff a nurse to rernarn long rsrth hrm Iqhc old man would often fly rrrto a rave and denounce hrs nurse for rnagrnary offenses commrtted avarnst hrm rn the hosprtal We were almost corrtrnually Ioolcrnv for a neu nurse to eplace one who had grren up the case One day there came to the hosprtal a man prohahly forty years of we who desrred a srtuatron as nur e He presented excellent cre der tral from a hosprtal rn a nerghhorrng crty so we at once employed hrm and he rr as assrvned to the old man We Ioolted for the same trouhle to arrse soon hut thrs trme the unexpected really happened For the frrst trro or three days the old man sat rrrth hrs eves frxed upon the nurse as rf utterlv heurlctered Then a remarkable change tools J r ru I una o sr s s crruly rn rm to he out of hr srffr But he trrr remarrred srlent and Lon trnued to ffafe rnto tre nurses face rn a rsonc errn manner 1 rnc eed the rffc tron rr rs rucrrrrrrg mutua he nurse hrmsclf rat hecomc attatlred to the old man rn an unusual devrec 'Newer hare I known a man to crre for and mrrrr ter to 'mother so tenderly as thrs nurse crrcf or rrs Vrtrcrrt e was sO gent e ro' rn rrs rnanrrtr in rr nord and hrs whole nature rm so refrnecr that we soon hegan to spea of hrm onlv as tre ffent e nurse He would spend hours rn rea rng and talltrnff to the old nan a rf tryrnf to malte hrm under stand 'Xnd once when uddenlv came toon hrm rsrtlr hrs face close to t e old mm s earne tly talltrrrg to hrm n a c tone I sau that r terred an ay Xvas rt corncrdenfe that the nurse too had a fatal uea ne s of the he rrt rs hrclr ometrme unhtted hrm for duty and rstrrch was Irahlr to cause hrs death rn a rnovnent of unusual escrtement or orer exertron3 It may hare heen But ue deroutly hoped that as Ions' as the old rn in Irved the nurse mould he snared to mrnrster to hrm One uenrnff I rr as srreedrly callecl to the old man s room I e nurse hrmself had had an attack and was bernv cared for rn another part of the hosprtal Ihe ah ence of the nurse du rnrf the day he-'I prohahly aflected the old man serrously ns as near and I remarrred hv hr bed srde nearly the last moment ulren he turned hrs eyes upon me and rn a hrolttn I sau at once that the end e conlrnued srlent untl rorce hut rsrth 1 manner rxhrch seemed to rndrcate that hrs reason had returned he ard If you erer see hrm tell hrm I Ia e forgrxcn rm tell hrm to come home Hrs face then heca ne calm and placrd as heawen rtself Ilre spurt of the old man had fled to the realm of the rmmortals Early the next mornrnv I called to see the Gentle nurse He had spent a had nrght and I found hrm rn a s rrous corrdrtrorr Ihe nuxs of the old man s death had heen hrolten to hrm and hrs heart wr as readv to burst ruth angursh But when I reoeated the manner of hrs death that rn hrs last moments hrs mrnd seemed clear and ratronal and that hrs last words were Iell hrm I forvrxe hrm tell hrm to come home a smrle Irvhted up hrs face a he exclamrecl Drd he saw that3 Ihanls Cod now I can dre Imn for the frrst trme rt hegan to damn on me that he rx as rn possessron of the old man s secret and that then fortunes eve years gzm- no clue to the arvlul secrets lock:-fl up wrtlrrrr heir rlz 'f. He gre-r' passr -rely I nd of Iris rurse and vould s-z per'- l'aq rr h' - 's .',Ir. 191' ' ' - "Or 2 Q W . -yr fzlly. d-rrly ' It qtrl '. 2 I hf' ' ' ' ' - U' ' lc ' ' I " g '. 9.111 srrggt-steal to rne- hy the artrrle r'trr"lr I was rea Inrgg when you Cilllvffl. I-I . 1 -4' 'ap I -'r Q I. I l I Its I-5 ' I IZ z ll's I 'z y f' r 'f ' - " ' '-' " ' I ii . . U . 'E " , Q 5 2 ' . ' 'z ' s - f . 5 ' . . "H 'ss I: It-5 ', ' I-I :':I,r r ' sev- 'g-'z'-.If'I4.'r.3 . H I,I .hf IQ. - . rl enty ju age-. 's ' 1 ' ' , l's ' ' s. '. ' '- Qs . ' '. " 5 h Srrv-Q Is Irarr. ' 5 'fr A A 3 - ' , ' ' I - 5 k ' V 'I 5 I 5 ', ' 5 . ' ' r.,'u- 1 'An' . ' . .2 'f 'H d - d ",, r , s' --Ag ' ' . '- Q 1 4 4 . . . .' 1 5 1 r .. . . ' . Q t , ' .- " ' nz. ' ' h 2 ' fs V x A I ly.-J . . 5 ' hs wlrar great calamity had overtlrrown his reason. as a tornado often eyes were frlled with tearsa I was almost over'-come myself and haf- I-r'-Iq I r K-Q 'Ie 'II I "5 Af - ' J I , ' , 5 , ' 5 . ' - -r' "3 s -' -s ' ' j 'Q A. 1 1 ' 5 'r :I . ' ' ' e " -' ' ,, ' x I ' . 'Q . 'ilu ' I e I ' , 7 " 1 ' L T, ' . ' ' 24 ' ' ' '. 'Y ' f :A..' s- ' rf, ... - r , Jr As , . ' ' f . - ' 5 . , ' t . 5 , .. . -- -f Y + . . . v X T-3 1 - .Q I Y X . tk I ' ' s . - 5. , I - r 5 . 2 ,. . , . ,, . . . K. - . Q . . , , - I . v . . .t 3 . . ' . ' ' , ' .D f . . . . , . . . . - H . . . . - ' ' - .' '- Y , ' ' "' , . .. ' ' . -ahh xxere closely Irnl-.ed tor ether hly dear frrencl I sard you haxe only a short trme to Irxe Is there any thrnr you eare to NIV to me rn con frdence about yourself or your trmrIy3 Do you lenoxx the old man hrstory3 X e Doctor there rs somethrnff xxhrch I am rroxx ready to te you I thouf hr you had probably Guessed rt lonf 100 the o man xx as my father I-lrs strenr th xx as raprdly frrlrnv hrm but he eontrrrued I xx ant to tell you the xx hole storx Doctor Nome xears afro I had a happy Irorrre xx rth my frther and rrroth r I xx as 1rr orrlx chrld and all the aftectron 0 ond and rndulffrnf parents xx as Irxrshed upon rne I fell rnto bad company and acqurred then Irabrt Ar Ienffth rn order to salrsfv some Uamblrnff debts I forved mv father s name to a Checlx for a Iarffe sum o money Flhe result xxas hrs rnxneml rrrrr I llec to the far xxet xxhere for years I dravfed out r xxretched exrstence Irnally Irlse the pro rval son xxhen I rou bear tre remorse no Ionver I came to mvself and resolxed to rorne home tace my father and penel the rest of mv Irfe rn malxrnv amends for mx errme I found on mv return tha mv mother heart brolxen had dred and th'rt my fathe drrxen rnsane by my deed hrd xxandered off and xx rs noxx endrnff hrs days rr asylum thouvh no one eeme I to lxnoxx just xx he e I xx ent to a hosprtal and toolx up the professron ot ur e hoprnv at Ienf th to frnd my rather and to remarn xx rth hrm mrnr te rnv to hrs comfort Imavrne rf yr' r can my rrrxx ard joy xx hen I exnre upor ny father rn the p rson of 'he ol man Vlfhat art I ernploveol rn order to rnducc hrm to recovrrle me and to pronounce rrx rame' bonaetrne I thouvht I lrrel almot src ceeded but rn the enel xx as 'rlxxays elrscrppornted I Ienexx that I h'rI not Ionv to Irxe and I lonf ed for hrs lor frxenes I-Irs xorce had Uroxxn almost rn urf rble and he xxhrptre a I bent over hrm rn order to catch hrs last xxords Doctor I thanl-. x u for all you haxe done for rrry father and me I 'rrn Uornff noxx I feel hat Go too has forffrxen me Ye I ard tenderly eres a xxrleness rn C-od s me cy I rke the xx rdeness of the sea r face became extremely nallrd I I I y only or moment hoprnv to advnrnr ter 1 restorcrtrx lut xxlren I lf ol ed upor rn avarr I recoenr ed the prese ree of death Qur Gentle nerrse had ffone rome BLD IuROVx'h. XXD HIS C XPC rn Oalx xx cIIy up o 'rte af t not o roasted of the rr ual department store 1nd bunlx lut also a thrrxrrr nexxspuper r nexx Irbrary and last but not Iecrst rn rmportance r nreler rnoxre house thcrt operated on Sundays much to the delrffht of th younffer element and the consternutron of the Good preacher of 'Ht orn s Indeed xxherr hr t the nrcleelodeon settled on the corner oppos e St ohn s 1nd fluno out rts xfaudy banners to tempt the people to try the prrrnrose path rather than the thorny one recommended by therr pastor he the Rex lVIr Pendleton felt rt to be the rrony of fate th rt rt xx as so But xxherr the old pranolo across the xx ay toolx to Grrndrnf out a popular rafflrme xxhrle hrs ehorr xxrth the ard of a xxheefy old orffan sour rt to uprt tre mrnds and rearts of tre convreffatron felt that all the poxxers of exrl xx ere allred xxrth the movre house and he accordrnffly endeaxored to rrnpress tlrrs on hr Irttle Iloclx Neverth Css rn sprte of hrs prottsts the theater xx as croxxded at exery per orm ance I-Ioxxexer to contrnue our story the months px sed but the rrxal y betxxeen the txxo xx as str on t e same asr t orn s strll earnest y souvht to Gather rn the stray Nouls xxhrle the movres just as earnestly sought to 'father rn the stray nrcleel Irnall the Rex Pendleton and rs party xx ere ffrven a nexx rmpetus to xx ave r more erce xxar 30'llI1 t then enemy by the Iurrcl and startlrnff advertrsements posted alo re the hrfhxx rys So they xx ent rn a body to the mana fer of the theater J protest affarnst hrs proc ucrn such sen rtronal prctures on the bah 11 r a Iylr floore the manrffer s rufwe rr srouces ern reffreter that hrs xx 1y of dornf bu rne s arrnox ed the ffoocl people but then bu r ness xxcrs busrness and real thrrller xxere xxhat rlre publrc dcmanf ef I-Ie motroned then to Ioolx out of the xxrndoxx ard xerrfy hrs staterne rt rey drd sO and beheld Bud Irroxxn and lub Crane as ttrey xxere popu arly ltnoxxn enterrnxf the theater Ir xxas 1 dejected Irtle con mrttec that left soon after rey xxere soon to learn thouvh that tre matter xxas not setted 0 ll zroxxn an r nnv xxere to e tre rnbtrurrrents of In t to turn t e trde rn t err a r ust a rtte spaee rnust noxx e usec to rntroeuce :uf Brox rr an rrs Ganv to tre reader rel rgroxx r xx rs a boy of fourteen vears s ort of s r x o rn xx r oxer actrxe ' A' 5 1 ' ' 'A ,' 'r I I ' 'Kr' Q 1- Q1 . ' A ". 5 A- A e r ' ' A - f-- - - Ar A . - ' , 'S AIAxx'A 's 'as a decide -t -df. x'iII gc, for r nly A' ', f A, 'A '- f I ' r s ru 5 'ze 1 ',r .5 II . 5 L ' , A geo. 'H Id 'Qt gr "" .' 5 es. e5A A ' .,z A"I ' : ' e ' . . e ,, e ""g:'g r",'. x'A 1' " O' f ' 'A ' A- V I - Q-, -K5 1 uf ' - ' , ' r 's Az' 5 ' at .til f if ' 5- g ., K. . K. 2 1 ,U ' Q, J A '5 , 5 O , , .- O 3 .. O V . , C e L - - ' - - ' f . A '. I - -w, A '::. ' A ' ' ,HA Ai, ' do Q . ' . ld ' I ' -.5 T, -, ,, , 5 gl If I A I I ,pn A : he V . , D . V, ,. U V ., . L - 5 I . N- S V - 5- . -, -- - - , , A , , fu ' 5 - I A 5 A ,A5 ' :5 3, - 'cg - , . 'I ' - ' 1 ' ' '25 ' A ,, V ' I an I - . 5 . D s -1 ' ' 5 ' rf. ' 5 , ' ' '- ' ' - ' . 5 :F-' - ' ' F" ' A . '." Arts, AD 5 ' -, " ' 'q.'ll hr: gl' ' ' s r' O 5 '. Q . ,L . 5 O fs ' -' ' 5 ' - A 5 A ' A ' ' A ' ' A ' I r r ' . ' A ex' d I 1, f, ' I 5 ' A ' S- Y- ' ' ' .. -. .'s' s. rx- - V' - ' 1 . . . rs T, .1 5 'x- ' . ' 5 ' fs 4 '5 5 3 15-- . ' - f ' 5 . ' 5 'pc ' ae - ' I Ag 'Q 1 -I " A 2, ' ' if 3 A ' tg A Ag I 'Q ' I I ,,' A S ' I .A gi J .' SZ A ' A ' I .I I 1 tl H 'C .' 5. . L. 'Z xl' , . .' ..,d. S cl y. ' '. IN z., ', sh' D,-d l's :I II . cl 'C'-,-AI . ' ' x . . . . ' . . ,, 5 '. f g, ss j , . 9- A , . , . , ,A A l as ' bl Y Al. I 5: '.5 ' 'A rs ' '- ' r h A- .IfI. d. . Q 'DA' .' ' SA. s A ' ' . A Y AA I I ' AA A5 AA ' A ' 'II A 5 , 'A 7' ' e I k5,'A 5 ' ' ' -Th 'C :f, ,S ' ' 'S ,- ,g l'- ' ' . ' , f A, . ' s r' v - 4' Q -' 5 l' A 2 5 '. AIAI 'r'- J . ' . ,, . I A " ' 5 5 I . f rt 'AB cl II' ' cl Irs CI ,H b 'AI-Is .' ' ' I A -- 'urnei axva-' f ' a I 2 A ' ' 3 'a e '. Ir A .- A h-A' f . A D ' . A As 'e 1 Ae. r '. .1 4' r hAr I 5 It I 5 ' 5 ' b ,rl A ' I . "IJ .I ' v ,, Ar. ' Z, A.i ' 5 1 K . ' I, ' G d I D" I 'r Rr' 'Q ' 'r 'z 5 A ' , I. . 5h ' 5tatur'e and Ir'ox'n f sle . 'itl an A' ,rqree llT135lll"lllOlt 1 111a 'l1C.llL Ill ucnce 01c1 1c younf 101 1 1 om ll con 101 wa not I1ldllCIOll 1 l11lsC lCNOLls hut hc h1cd alo11e w1t11 11s l:dlllCl Ill tl1 1tt c od 10usc 1 auntcd Hollow cl 0111111 t t 1 ld dl an mmded pa1e11t wl10 often fowot he h 1d a 011 and wandc ed oft gl s lt'3Nll1 tl hoy to lllN 01111 1es0u1c1s 1e t 1 11111se I7 H1s 111'1av111at1o11 hc1n1 st1mul1ted h1 the ITIONIC lens he ITIOIC tha11 onc emptcd to lT'lIl 111 e111 011 succ ecc cd Ill c lllf 16 lliilld of hogs who 1alhec1 1101111d ltllfl mtg dep1edat1ons that EiIOLlvLl t1e 11c of t1e aw lllfllltf llllltll He dns ed Ill what hc fond 1 he l1eved to hc outlaw taslnon VV1lh a11 olol ILV c 1p set OI1 one s1de of h1s head a lawe 1ed handanna l13I1f'llx9lCl1l6l4 t1ed a10u11d h1s ncclc anl a toy p1st0l ll1ILl t Ill ll et 16 was a lillnl 1a1 11 u1e 01 tl1e th010uU1 f'iI6N of 111111 Oaks e aflc1110o11 fte1 w1t11c S1117 .1 ra 1 hold 1 fa1t1 u depleted O11 the sc1cen Bud and h1s ha11d 1epa11cd to then lClld6lXOll Ill auntcd Hollow to chscuss a wav and means of secu 11111 1e1cnfe Oll then old encmy V11 Iilfilttll who set the dow on them when the1 attempted to 1a1d l1lN apph o1cha1d Une of 111 10ys su 1111 ted t1at they po1so11 the do hut t1ll anothc DlOIJOS6Cl that they ahduct th 00 anc 1old 11111 lOl a 1a11s0m wh1ch hh l lLllCl1 would 110 d0u1t gladly pay as he p11led the dow h1f1hly It could all he d0l1C Ill me I1 1me of the Douhlc One Somcty wl ICI! Ol 1111111t1011 was unlxnown tl1e puhhc lhe lattc1 plan NN as 101eed upon and a COITIITIIUCC app0111ted to anduct the dow 1ey 1 pcnte XXIII the 1111 Cl ta11 1110 that t1 1 would all meet 3173111 that Ill' tn to CGIIN out the 1e t of tl1e11 p a11 At ewht 0 clock that Ill ht the httle ha11d a a111 met a11d XNlll"l tl1 ll 11ct1m 111 lltell 1111dst completed then plans How the Ctl7dLlClOlN ac comphshed the11 e11d was 1 lT'lX9lC'VN fo 1t wa 11a1t of the Oanv s co 11 each do lllell pa1t anl the 1est of the anf 11e1e to as 110 ful t1o11s It was dec1ded that Rud and h1 pal acl d1Qp0sc of the 011 ac a11d Bud sta1tcd off lOl the thcate1 111th the dof at a late l'lOtl Ol sxnce ack acted as 1a111t01 the1c 1t 11as hehued to he the safet anc least NUNDICIOLI 0 h1 Ill pliccs and acco1c111 v thu p1epa1c l0d0111vs f0l V140 111 the hascment but aclx Cllllll 110110, that one of t1c matchts he lad u ed 1 1 not ext1n1u1 1C 1 1111 he th1ew 1t a11a1 ll1l0 o11e of the dal- c0111e1s lqhe havs V618 1eadv to depa1t and opened one of the NXll1fl0XS to cmwl 0 1t hut the1 11 e1e 11v1p1e1a1ed to what 1appenec l ICIO w1th Ol e l'JOlll c 11 aa out of the w111dow and 0 h1s way home hef01c c1the1 of thc111 lCCONLlCCl hom then su11111 e l clccp cha1 llll the hoy lflllllllil home IXILHINNIIIIL the httlc hlale fue and sp1cad Ill the l'J1SClTlClll of the the-ate1 a11d ee1e1al hou1s later the Nll was 0us1 ty t1c L11 0 hu-1 ant cam t1 hnd the lll1CLl!i, e11cloped Ill flames I 1f1cat real 1 as san ahout t1e IL hut lllLlk wa 110 clue to 11s Ollflll lle Re1 Pe1dleto11 and hw patty expxessed tllffll h1m hel1 f t1at 1t was a juc 01111 11t IOIT' 1ca1111 Zu 101111 an ll lanff f 1ed IIO 0p111101 a1d l 1d0 could tell no talc sO lt 1ema1nPd a 1ny te1y hut IYXIII 0111 had IIO 1110 e Sunday show 'WAR11 M R1A's I6 XNTOR1 oha1111 Schnndt 1 allxed Qlowlv down the Qtxeet lJCl1C8fl'1 the hot u ut su11 16 1cat wa OBPICSMN' 1t xose 111 h1111111c1110 wa1 s hom the h11cl1 pa1e111c11t IOXNZIICI the hla7111U sln lhe lea1e 011 th huf e elms alonf the s1dewall1 dlO0pCd hfclesslx oha1111 hchm1dt d10oped 100 H1 shoulde1 hunched wea11ly fo1wa1d and he stooped whe11 he YN all1ed Twas jubt t11ee ITlOl1ll'lS afo todav he had lald h1 Nl e 111 t1 r h1111 ICNIIII place a11d jut veste1da1 the l1l1dCIl3lxCl had ent ll t1 h1ll 0116 hu11d1ed and lxtv d0lla1s 'Next weelc xhe lDlClCl Oll t1c ITIOII afe w 011ld he due OIIC hundred and twenty d0lla1s and so 1l 1 t 71at was Q16 use anvw ay 3 exe wa 110 huslnes 110 one w anted to hu1 a a1111 Ol ell a house 111 Mu quet01 Hls PCIIQIOII lD3lC 1 enahled lllln to l11e Pe1hap 1t 1 ould ha1e heen lett 1 1f he had foll01 ed 'Vlmthv 50 thouvht oha1111 5chm1dt a he came to h1 ofhce He puih l open the do01 1 allced 01 El to h1 chan a11d at dow 11 falllllllc h1m elf lt 11 st aw 1at ow 10 lllll'lC 11s 111a1 Cac ta 1111 ll' a tlf' detalla of the 100111 the hoolc case du ted once a mo11t the tahle p1lcl w1th pamphlets a11d pape1 the :een 11111do11 CUIIHIIIN 111 t1c Cl 5 wa s a11 CCI 1110 Qo1le h1 wate1 seemnff ll1l0llUl't Then 1 s c e 011 the PICILIXC 0 1 1 1fe 011 the de lx h f01e hllll anc 16 s10 1ed He had had that plflllle the1e e1e1 111ce he wa Iflallled 1c1 111ded llllfl that he had sOlTlClllll1U to w01l1 f0l he P1ese1ty he p1cl1ed up a pape1 and hevan to 1ead ' 1' 1' , anc' a 1, 1't 'fl 1. ll' 5 I js ' - 1 '1 14 1' 1 ' ' "5 'Y I1 w'1tl 1'h he came 41 ' tact. Vlthe l "s ' A ' sl-' ' ' 's '1 ' 1 . 1 ' ' 1 A 1 , D"'f1' h' ' 1 "' lf' ' '4 e lt l1 l l f1 Q '1 ' 21 ' ' ' ' ' , H 1 '. a11 'I 4 0 he !Ill,1"l' 'y h hte of his ahsent t01' ' I 211' 51d 11' l 1 f '. l 1 1 f 1 s ' t '1 ' ' . ' 'O 2 ' s ' ' 11' .NI,t!- 11' '1 ' ' '. day: . 7 gg IC ' ' . l had 0 lring l' .' lf 11. X ,'1 ,l 1' 1".' 4l 1 l f11-. ' s 5 ' T, 1 g, 5' 2 D' 1 'A 1 . ' C 'ug' . r w'1 V '. 1 r' Y ' ' n' ' lr: an 1 1 A - 1I1 . but ly .- 1- fl- ' tea lt 4 tl little I' ' ' ' to f f- . I - 1- . "I A B- - d ls C ," af- l l l '-il' A g " ' ,1 5, 1 '15s ' ' 1 li' - r 1 " 1 'S 1' .W ' ' 3 's. A 1 " . 5 f 'z l -1 1 . '1'. ' 's I lls h l .l 1 5 'l' 'lg ' 1 ' ml - Y' lv- - On ' 1' . a .' " g, ' l rug -up. as Qtf lI,' i ' Q "1 . Vg ' A' U' ' ' ' 5 J .Q 1' ' . 'D ' . ' . ' H 1 '. ' g 1 4 17 D - 11 4 A gg s .' . 'I'l l 1' ' s 1 ' ez ' ' Q ' s ' 151, ' 'ai ' . , I . . . . , . .,'- ' V V . - - 1' D k --r. l - 1 5 A ff ' ' 1 1 ' ' . 0 l 1 l .' .1 cars l' fi S Y A -' ' ' ' ' ' 5 'Q gg. 3 I ' 13' ' ' fg .I ., ' . . S S 'S . ' ' d5 tl l' ' 1 : , '. ' . l. "' I ' ' ' 1 1 . .- 5 Q . ' 11 ' ' L ' 1 t' I 1, - ' 'S Vf ' 13 1 1 - I -,N '- , -1' , -5, 7 . ' 1 g 1 1 Q11 tl 'J' g: . ' s -' 5 ' j ' ' ' S V1 is .lc ,,. 'l'l 'fll ,." d "l d 's dt ,, len' 'gi 2,1 ' . . 1 ' : 1 D ' Q 1,5 A- I 5, 1'e11. VH ' 5 l 5 . . ' '. Th ' ' s 5' :sz 1 Q, ' M 'sg ' gg ' 1' '. j f ' ' S 5 ' S 1. .' 7' ' 7 , 1",. Q. ' '51 - 'lv' ' 1 S' 1' . ' ., 1 e'- " ' 5 1 1" ' 5- ' 1 g .,,'. 1 'l, 1 ' .. K that 1' A' ' c . ' 5 . gg ,1 ' ' , pk 1 34- .N ,, J - S ' 5 - L C ' ' Q ' , 'S - J. .' '. d 0. . '. 1' ' ' ' 'S S ' . A D ' 5 J' lg 5 - - - - 1 1 1' gt, 11, w'1l lls Q 1' ' l . Sl 'ly l ' d lb ,,' -' h - l. -15.4 4. ll .10 f-5' jf .1 D' ' ' : 1 ' : ' .s. sw V 'UTI l .1 5 5 ' ' s f 'fl' Q . ' ' 'ln Lal, ' 'xl r 1: ' . 5 2' ' ' ' ' 1 d le O' D, 1 Ve ' , .1 . w J ' A' ' A 1 7 lag' ' ll: d 'l' ns. 1 ' d -' ' ' . , . ' , . . 11. l 1 1 s , 1'.s .' ' ,I 'sl 1d 1'l 1 . ' ' ' ejws f ll ' ' f hs 1" s' e ' V . l l ' . ri - ' V .. , 5 ' 1 1 tv 1' ' .A,l. e.. . ', ' . ' ' 'S' 'S . It , " ' 's W. ' 1 . F' ' ' . ' 5 ' 1' '111' 1 A 5 ' , ' " '. said. ' Q 1.l ' l 1. " 1 1l ' ., 'l ' Y! V ' ' fi ' - ,,.11., 1 Q 1111 1111 1 11 1 111 N 4 1 1X 11 1 1 1111 l ' 1 1 1 1 O11 l N1 ll 1 g 1 K 1 1 1 1 ' 1 llx 1 Xl 1 111111 1 1 1 1 N 1 11 , 1 Ill ' 11 1 1 11 x L 15.23-.. fi Fi x 1 K -,H .1 v 14114 1 1 1 Yr 1 1 X 1 1 11 1 1 1 ll N011 N 1101 1 147111 1111 l 1 1 1 1 111 111 1 x 1 1 N1 1 INC .X 1111-41' 11111111111 1'.11 41111 1111 111 1111- 1.1111 111111 111111111-11. .11 111-111 11111-1-111111z1.11111' 111.11 1111.111 211- 11111111 11.11 1111 111l' 11111111111-1 .1111 1111 111 X11111,1111:1x 1111-11 1-1.1. 111111111-11 11111 .11.11 111:11 '-'l 1 111111 '1'1'11l1l '1'. 1111111 111-1111 .11111 1111- 1111 1-11 Q11-11111111 111- 111--1' 11111 1141-1-11 11ll' 111111 HK11. k11111.11111 F1'111:11.11. 1 111-11-11-,H 111-11111111 XX-11.11 11.11 111111 1S1111111 111 111111. .1111X111:1'.1 1111-11 11 111- 111 U11-X. -11.0, 111- 111-11 1111-1111. 11 11.1f11t1 1.1.1 1'-111 111- 1111111111 -1-111'1 111-1111-1-11 111 1 1111 11111 Q11 11.1-. 3.111 511111111111 1 .1111 1l1'1K'I 511111-111-1' H 1111111111111 .11111 l11Il11l111. 111 111111 11 1111111 11.11111 111- 111f1-111-11 1111111111 "1 11.lX1' 111-11-1 111 11111. N111 51'11117l'l1K'I. N-111 1111- 11111111-111-11 11.111 lil 1111 11111 .1111-. 11111 1111.11 111111111 X1a1'1111' 11.111- -111 111 111' 2111111 11 1111'1Il11'1'1111 1J11111'1 1'1.11zl111 11111111111. 2111- 1' 111111?" 11111111.11 111 1111- N 1'1' 1-111- 11' fl-1!l11f1 1.111111y .11 11llll 1111111 1111- 111-111. 111 NY1-'. 111.1111 1' 111 X111 1 11111 411 111 1 11-f fll, 511111- 1'11'1 11111111 11.11111-11 11 111111111111. 1111-11 111- -11111111111-1- 111111111111-111-11 '1111 1111 1-11-N 111 1111 111- 111- 11111 541-1 11111111 111 1 1111-is 411 111111. U51 511 '111-111-11 K' .11111 1 1111111111 1111 1111 ll11'i15, C11 1 il111'l'111ll1ll H1711 111111 11.11 1'1'.11'111'11 1111- 1111111 XY111'l"' 11 111111111 111- 1111111111111- 1.11 ,X1111 111-11-1' 55111111-111-11 4111 111111 111111-11. 11 111 1-X11111111. 1111- 111'11111'111' 111 1111- H1111111 111111 X1111s 1111 1111- X11.1- "Q 1 41111-1 1111.11 11-111-1111-11 -11111111111. 1l'111 N11. ,'v'111'111'111-1' N111-1111. 1,111-1.111 :11 -11 111 11111 1111 11 111111111 111- 111. 1111-111 11111111111 1.171 1111- 111' 11 11-1 11141- 111111 11:1xf1-11 11111 1117 1111' 111111-, 11111111111 N'1l1L 111111 1111 1'11'llI. 1115 11 1 1111111. 11111 -11-., 1111- RL'11ll 111-11111- 1111- 1111111111113 111 X1-11 -1 'll 1.11 111111 11:11111s, 111 -111- 11111141111 1. V11 1111111 .1 l11l11'1'l21S11' 11 111111' 1111111111111 1111 1111-11' 11111,1- 1111121 1111111111-s 1:11111 1 1 1111111111 11411141-11 "1111 11.1 1111111- ..1111 1171111 1111' 111111111 11 11111- 1111 1 --11 1150111 11-11111. .1111 1 - 11-1111 1111-1' 11111 11- 1111-1-1111' '11111111- 111 11.11 11. 11111 111111111-ss li so 11115-111-1 ' 11111 111-11111-1' IHf'41'11 U11 1' .11'1- 11111. 11111111-11? XKvl11i1' 1111. 11111111 1111- 11111111-1' 11111 b 1111' 1111 1311-1Ill'1N 11.1111 111111' 111 11111 11115 111111! 1111'Jl1'111. C11111s1-11111-111113 11 N1.lr11'111 111' 1'1111s111 111 1111- 1-:111 11ilX1' 111111-11 11-.1-1 1111- 111111'1gz1g1- 111 111 11111 1111 11-1'1a1111- 117 1111'1-1'111w1- 1111+ 1111 1'1g111g1- 1111 llf 11.111 11111' 1111- l'O'1- 111- y:-1111" 11"y 111 1111. 11.11111- 111 1111- 41111- 111- 1111- 111111112 111 11111- 1111 .1 1111 145111111 111 1,111 .11 11411111 511111111111 111111 111112111 111s 112111. 1111-1-11 11111111- 11f11n C 11.kt111.1'.9 1411. 111.1-., '17, 11111111111 51111111111 411111-11 111 1111111-11-111. 11111-1- 1111111111111 111111'11'41 1 ,gixj ghd, 1. X,,T ! J f'v fly? fXTHL,ETl S H fb Ygx i L l l ig? an ffxgi? . -svv--1- L-4u,.. R, f 1 ,mf UNI W O Y 3 ar K - if . W My . 51 ,Q xp if I 'Pb , ig A 'JT X , ,,, 1 XA' XR fx, K 1 A"--I-Z, Q f ,Hia , f 42 X RW e 13? X u , if 1' A ? Lf. f 8. 7 , J, 1 1 ' ' Nl' f .f Qing W G' v x A W if S1 ' ' 1 iff! jj 'V . X 'SN X 1: ffw' mx . 1, 43 K fl, I. ,Ed T . -V xii .N 5' A 9 f ' ' F31 e 't A , H.: 1 Y V ,A - Q ,tqh ' fl W X Y .Ll 3. 3 n V ,Q gn vw , O 1 .. -f' ,E V 5- A r 1 b Q L Jo-RQ AC I -.... Ig an li with 'L ATI-ILETICS I5 I6 NIXFI 1 1 1 f 1 11 111111 DIN N 1 1 Ok ld 1 111 I1111 1'I1-1 L 1 0 1 1 1 1 111111111 0111 N NU L 1 Il 1III1I11111p LSL LI 1 OI N Nm, 11 1 1 1 1 IN If I 111I111111o11 1' L II , 1. 1 1 1 JI1 1 I 1: 111 7 1 I11 I4LllI 1111 W IXI1C1111111 IL NIORN I 1m011I C ap I 11111I1 I'x1111I1I1 101 'XI1C111111 'IICJNIUQI II 1 IMIIIII III C1 1 11111 1 C 111 I LX 011 ALNIQ Ix1ICI1um 1 1 Lamonl LOIIL NIIIIIILI Q111111I1I1II Ix1III1I1111111 N1111 N 1 1 1 1 1 1111 JY 1 11 I0 1 1: 1 u 1 1 1111 1 111II11 at IXIIINC 11111 11 111I1111 JD 1 1 111 e IX 111 1 1116 111C1Ix 1 11111 If 11 211 1111UIo11 aI 11 1 1 1111 LINC 1I1111 I A U 1 o 11mI111 IIIICIIOII .f1I 1111 1 1111 1111 2111111 C oIu111 '11 CIIOII Ill 1111 1 L1 1al111e 1 Ill 1' VXHNIIIIIIIIOII 1 IN 111111 OII IINCHIIIIL 7 X 1 I1111f1 011 Otlumu 1 aI ll 1aI1111 11 1aI'1 9 7 II1111111 1 Da1111p111I 1I 11 11111111 111 IIIIIC Dax I1 DOI Da111111111I AI 111111111 I LINK 1 1111 D21111111 0 1 1 1111 aI 011 1 C111 LI CaI111e J 011 1 I ll 1 I 111 1 I 11 1 III I111 Ll CRIIIIL IN1111Cf1I1111 JJ Illll 11101011 'N u 111111 o LII1 'XIu1c1I 111 Ix oI11 X N Ixettlllx imp IUNCTIIIIC 11 IIITINKA I11 1aI11e I IIIIII 1 Q IKN I IIIITICCIIHICIQ 1I'IC1 II11 IIIICI C 1 1 0811111 0"lCI IANLI Ia 1 IIIIL HWI 51 1ooI 111 111I I H11 X 1 cI111 DI 1 10111 t11I 1121 0 11 0 0 111111I1 C111'I1I 1a11111I 11110 1 1 CIILL XXI N CTI l X80 IH I' III N6 Nt 0 Oli YM WUI aII C. I XX 'IN KOIDIIIU 0 ISIN C OSX V1 3 WLI 1' 'I L O C 71 C In 1 1011111111111 I111' ' IO 1 1 1 111 1 1 I1 1 C I V ri CIC L O IIIL 81 WLN UC lf IC IX 7lLUIl"l I'I111I O11 BIICI O11 5 I-9 9 ILX1 f ' ,' 1 'I,XI1I, 1L'IIl -f11.z1If 1111.I I111z1I giilll' 'I II1c I11111' 1 1-11I. Of r1II II11- Ic1111:f 1I1 j1-QI, 1, lx 4- Q C W I A ,H I IJIII, I1III'1'l' 11'1-1'c.:1I1I1- I11 I11111wl nf II11- I11-1 .1 111-. P A A ' H RH, Lv" I II1 1- II'yIIlQi I11 II11- 1-111I of II11- scafon z1111I 'IIIIIIILI I -' I-. ,' 1-I1II1I 'IICN 11I II11- fII111'z1IIt11- IIIQI1 51'I1 11I wIz11!1-'I x11.I1 II11- I11I -1'-lII:11- HIIIH- WI"f'3 KUIVIIUIU- I-IIIFU C211'Ii1-I1-- 7i-211-fu HUIIPUII- If I- C ' I111.'I-L1-l I1z1II 14111111-1 1111 ,I 'L I1-z11I11-1' I11' -11I11'II1. II1u 51-111111s 11111 EIN LI:LI1lI, ' d K' "2 - ,I-I1 'QIHI HINI 5Ill1IIIN'l HMI IAPWIII WUC III' 101 'I4I1u 51-111111' Ic11111 Im: I11I-11-11 II11- H1115 .'1'I111oI 1'I1.1 11111111I1111 SIIIKIA I11-11' 11311 WCHI I0 IIN' I0UAlI2flW'UI 11114 SHI' OIIUH'-'ii IIN' IUI 1f I11-11' I111-1 51 '- y1-111' 111 z1II .'xIIII1'IIl'r. ,I.I,J41' IIIIIYIIIQJ 111 II11- Il'II'1-QiI2Irr I01 IIYSI IPIU1 lam 1. WI-,.: II1- Ican I111 ' six I1'1ps 1I1111114 II11- SPZSOII. O11 I11' 1- OI II1e I1'1g1s I D II11-V' pIz1y1-1I Iwo ,11 1111-1. NI," 1115 II1- 1-5.11-IIc11I 1-:11IIs sccl '-I I-' IIIU Ic:1111 111- 'Q I II11wf: I.iIIy ICz111I.I I'1CLlSIilI Vw ' I.eIIf at I, IIS III 5 'z I' -. -IO: IAII1. S. 11-g -' 11 fa fb Xvzg -1 ' Nz '1 - NI s"I -.r'1V1'a11-II1. I-I. . ' in 'S I.0 - Ire al I,o111- 'II1'1-1- . I1. 'et' . 39: I.o111f Irec. I-I. . , Iov' I 4' it KI J ZIIIIC' IXIl5'?iI:ll'. 35: Iowa f'1If.'. 26. J A VI' :II ,, ' III s'zI4 -f--III ' -. IF: XXI'rIIIll,I0I. IO. If V I-I ' " V V W1 1'1 1 1 1' - 111.-111' 2 M .1,' 1. 2111 ' 11..- ' ' VI I I I ' jun" .II1. SUI U Ib IILII' gil' at IZ1I111g1011 'KI S' ' . 38: I31:'I' 11011. IS. Q I N .A 1 III, 1IVIf'::I',,I --IXI: I -. 1.8: K"zs',I .20 9fI'fIfI9f1II-I A I I 'z Nl 1' ' :- NI s' QL. ,810 ':. -Il. IN I-'f ' 1 -1 -. 111-'w 1111.1-1' 1411 1, 1. 25. lrRl..5HH.'5 " N ' ' Di " I' ."2I- '. " Ol'I. W-II1 I 'iI I I. I,1-11111 .Ia ' I 'xinixl S I Il I I 'Ia C I-ty' ZQ E 'X vm ' I3 'mix XX'-s. I.1I -1'Iy al V1 -sl I.I -1'Iy III :S1'z1I1111-. 3 V11-11 I,1I -1Iy. -IO. " ' II11'Ig1 a1IKIs. - I." '.'I:?'I, .I6. TIII-Q L . I'1.I TI "1. XXI .XI 'I III-1 I,fll'IIN,'-..'IIfN'I , 1 CaAl.S!C VMI AI s1': -vs. Ii . S 2 1 'Q '1I1. 20, ' I" 51 ".'.OII -' 1 s'1 .I :O.11.':1.22. c 'I'I1-f1- '-.'11IIs z11'1- IIIC I11-sl II1z1I I1:1x1- I11-1-11 11I1Ia111-'I I1y any II1I11sca- I ' ' 1 ' - '- NI. sg , 15. C 1 I 'I"' 5 1'I-:I 4 - ','1 .' 'I tea' ' I11- Ias '- jean, 11111 . ' '- I1 ' IIIC 1'1-,1L1Iz11' s1111111I. .-Nui' 2 I1 ' s III 01' VISIII11, 11 111111, Io ' 1' ' 1 I11- gin-11 I11 CNOFICII ,IRl'?iYCI'. 'I d1'1II -fI II1f 11111 "II Jw-1 ' IIIFII Prof. 'I'1'z11'1-1' 1111' IIIC s1111z11I II11'11 z1II II1c ' 1'I1 Ica . 10 II' 1-11111'z1Ie lIIlIIb 111I 1 ' ll 1 'I,-.12 x1'I111'I1 I11-AI . -Nept- IIz11 '15 ' ' , I II . II1- I1 Ifd 1 V1 ' ive 1I111osI eu-1'y 1I1j.' a1'1I ing II11'e1- teams. XYIII'I1 II 1111-I II II: I1fI1 I 1 II II-111'. J : ' 'fic EI 1I:1y I-01 111-111'Iy I11111' 2111-fI 11.11--I1?1II 11 11'I1s. I511 - 1111-11I -'s of II1c I1-11.1 g1'afI11:1I1- IIIIF j'L'HI'. AINI11-5' 1 rc: IQ1-.'I'11111. 'IAI1 Ican ,1Iz1yefI CII ' SI CI1Ie of I 1 '.-1111 gi 11,-5. I S' Iss II I-1I,'. fp. '. 1 C 12. ann 1,111 s '- ' Jll - 4111111 " - " " 1:11111 111 11 HN 11111 X1 11 111 11 1 1 lll 1111 1'1e l 1ul1111111 1121111 a111 111 11111 1 lllll ' 11 :N llli Nt 11 1 1111 11 .1 111111 1111011 11 1 p111111N 111.11 1 111 Xl11Nc11111Q 111 J JU 11111115 11o111111N 1111 1l 7 110 1' 1 1 f N 7 71 ll N L N LILCI l1llw lOlltN 110.1 1111l1 ll-l11111111 1 1 1 11 Ollt 1 1 X I lil l 111111111 lv 1Cl111111 llf 11111 C 11111 lx11'l1l1111111 511111111 111111 111' llllk llllt lllll 111111 1 '1 K N N N R N 1 1 N 11111 Ol L 1 N N l Oll NO' uc 1111 l1.1bl111 1 .1111 1111l1 11.1111N 1c1N 11011111 1 1 L 1 11111l 11ll1111 1 N 1 11111 11 .N 111116 11111111 10 1111l11 0111 111111111 1 1.111 1 1 V 111111011 1 N 1 1 1 1 C N111 XX 0 N ' Cl 111111 1LlXlX 1' 11 1 1110 1111 1.111 11 Pl l,1 X1 1111111 in 1 l lllx !lQ2lL1 11111l lx111l111111 11.111 11l11 l 11.1 lxll l1.1ll 1 1l11 N IIXI.. l'I..X1..l1 MXN I 1'1 .1 'rl-1:11 's. '1'1-111111-l' 1 - 1 l 77,1101 l11 1:1111 lOl l1'1'- pl ' 'l '11-1' sn. lqln-5' llllNt' 11lz11'111l 111. 1l11- flrsl 11111111 1111' 1l1- l.illy 13 Q1 .1-N 85 11.11 tl 1 ' I-1 si 19 bl-l1' V 111'11l11al rec rel 111 111- 11' ' " 1l111., 111 ll11lt' plz.y1-1l A1111 u- l-1 gs AN ll ' 5 ' lx lS 215 1 llowsz ll lx l-1 2?llll"F Z5 A - 1 ' - galw ' ' f.lz11'l1sl1' 17721 N 11 O11 - 5 1 X111 11 N ' 1 2' " 0 Zia-,1l1-' l1'z1.l.' 1l11' l1111' NYllll 1 lf1 1 1-115 11 l11.' l'1. f D' ' 11: V1 . -'z l 2211111 0 7 A - ' s. C11 1:1 '11 1111Nse1l pl' 11112 111 1 71211 1e. .Q -s l A1 21ll1' l 1 '5- 1 Cl. lXl. Alq1'z11'c1' llflf l5l'Cll 1111111 '1'1111l 11'11l1 Olll' High fN1'l11111l '1f .-X1l1l1111 X Co' f 1 A 1l1' p'1.'1 1w11 y1'z11':1. l11 ll1:11 1111111 l1c l1.1.' llll'lL'fl 1 , ' 1 Q.--1111 11zll' l1"" 1' l'l11l'.'1' 11-l.ll Sol 1 1 k'V'lll.' 111111 111111111 llll'lll ,'1ll'L 1.'.' 1:.'. l'l1s 111ll11 ?ll X l , ' z " A 2 1 "s 'lv . ,Ns 1 011:11'l1. l11s 1l11l11w 'I 1 , ll. 1 . His 1c'1111: '111' 1'11111111'1-1l 111 l1'21lll n111l ll'11ll. s111'1ly. l'l1N 3 h' lc11.i 2 l 1'-11 1s 1l1u z11l1'11'1- 111 11111- '11 11.111111 lAl'Olll 1-X111-1'11-1111 -4211111111 111 ' - 'f ,4 11111 l il 11- " '11 "1-' wl11l1' 111 1'11llc51-. Co.s1'11111'111ly OLII' 111'1111s 1' N 'V '1'4": 111-111'14z1lly 1'11'11111L1'. ll 1s XX'llll 111111'l1 1'111:1'1'1 1l1:11 1111- l1':11'11 1l1'11 l11 IN 111 ,A ,:': .brk 1 ' l'z 'Q 1l1e l C l 1-lvl Q -' ' 1111 lz11':11-1' 111-l11s. 1 q 1 11 1 :.:5 1 il 1 '1 111 new 3 ,Q bi- ,f A A, "f 1'H.X1'll V, Xl, 'llll YI-Ill 4 QC I 1 II 1 xll X1 I UII I 111 p 1 IU! If 3 N137 N 1 7 x 11 1 I Xl fo 1 X XXI I VXIOXI I CJIX II 1 IN 0 x t I XIII lllllldll N C X I Oll CI IIC ll IUOIS of I ILIIC E IIN Nfidl X V121 111 of 1 N I1 1x11 11I 41011 111cI111 1 1 U11 S1 X one co11so11Io11 Io I 111 II a X I f111I 1 I1 IIS It x 91 I1 I N YEI QI, IiE'l'C'III'NI. 'I6. Ifkfxi 'LI ICLLL-xirlnj IIAIIL' I11sI1 Irrr 111-xl f,'l'2lI'I5 Ioan if In fI1-11-Imp f1 I'lIlI- 11111g gg11:11'1I II1z1I 11111 IIII Y1-1g1-2 slwf, N,'v1'u1I af I 1111 g II11- I11- pIz1y1-1s 1'I1of1111 in II11- :1II-Io1111111111-1I I1'21llI aI II11' I'Iz111'I11:IrI 14111. XXII 11110 I' agfve II1aI I X'1",' Ir II11- IcIIo1x' II1:1I put H1 'I H 111 1 -1111. 'Yu ' I I1:1:I1 -I Iz1II II11or .'L'l'II1t'fI I111 c11111:gI1 for X'1'1'g. 21111: 110 R IDIQIV' -1' was loo fast IA I1i'11. VII I ..-1. Q. 'I -. I I RDI I OL' 1211 H1111-eI1:1'I sIz11'Ic1I 111 I1z.'IxcI I1aII 111- .'L'ElI' 111111. I.z1sI y1'a1"s EI uaI UA. " I' .z11I II1111 1'1- 1' I -2' ' U I11"II'.' IIIsIf " 111-1 'I I1111. II wa. wry I1-11' 111c. 'I 1 g ' ' 11rI "I'q"1 w1II II11- I1z1II 111 II1- ,' 1111-s II11f V' -ar. II I iq x 'hi I1' I: .1 I xy' ! 1 ' Ilre -K II4'.'I s ZSOII a1111I I1oIcI I11f 11IcI pIz11'1- 1111 II11- -11111. I KI I XX'Y.X.' gl NFPH 1 XRI I I 111111 1 1 1 1 1 11111 1 KX U 1 1 111 s 1 1 s ll lst LOIIIQD II 1 1111 1: 1 1111 111 111 1111011 11 11.11111 1 EOIU E HL IJNOX If 1111.111 111, 111 IQ 1 111 l111o1111f1 SCILITJ 11 IJ 111- 1111111 1 1 1:1 11 l10'l 1 1 111 K 1 1 11111 Klllltw X11 116 1'11-1 161111111 1111 111111 11s 111o1'111 1 C11 1X IN ND 1 1 1114 ,5 F. 'l7. QI" 11111 "jo" is 1111- ll1lQlQl'l 1'111'11'a11'11 111111 s111'1'1-11 111111gs 111 ,h 111: s1-4151111 111 111211111 111' ' gz11111-s, "J11'sU 11I.y111g I ,Q W ilk full 111 snag 1-11 .11111 11 f'l11.'ll. 1111s yu: ' 11.'z1s ' " i 1111- 111:11 lllill 0111" 1111111-11 ill 1':.' ' ' 111111, Xxffi' 11111 ' 11Ci ' El 111 11' 111' "111" 111-51 Y'-11. A 1' '- ' ' 'hill W lu '. " 1-l'Ull1 111111. 1 11 7".11 ' 1 . , . . I , 1 , .4 l'111 1111- 110116111 111 11111s1- 111111 110 11111 11111111' C11-111411. E 1 we 'Il sz1y111a111e1s1l -17:11 1' ' ' 's '1 ' V Z 1 H1111 1111s is C -11gc's 111's1 year 111 1.2151 1' illlf. Ill' - 1111 1 1s post' . Hi- 21 11-1c1'z111 player 211111 11'l1- 11 4 - Clllll' 111 111-1111-1'111'k 111- 1211111-s El g11'z111c 111 95, Ch- 'Ty gk ggral 1 1-11 1 11. N 1111'1-1- ' -'K 5 1 1 -Why 1 X X - 3 len'-'a .'-'lla-11611. 1 .'.-Il'Il 1',X1Il.1Sl.l-I, 11-'111'11':11'1l1 111-211, l1l'l,'11X, 1l1'111' 11':11'111 QEW' 1 ll 111 1 11 U Nl N 11 N L 1 - '11 111 sc 1 11111 Xl IN 1111181011 11 U11 11111111 1 111e1 L4 L 111 lax 111 111 1 OIXXA 11111 1 111 Ac T1 c 1 01 110 N 11110 ve X 1111111 ll 1 1 11 11 1 1ce11L 1111 1111141 211161 1119 110111 11111 11 1 1 161111 'o 16 1 111 1111111 1 11 f 1 1:11 -4 1 C1 11f5'1W1f11 14I1.1.Y '111. 1C'1.XI1.1:1 1. . , . 111l'Q'1' 511111 11211 111 2111 2111111211 1111111 '111 1-1 11lL' 1 ".fX11'r 1111" uve' 1111- 1r1110wA1, 1 11'c1s: Hf'111'411'1 1.1113 , 1521 1J1E1yl?1 111111111111 0111 11y 11111 Il11l'l'-C.12l5.' .ga 1111'f. ,VA 11111 1111211 Illf 11- 1111 fx111'.'11-1' 11c.'1 ff'f'il1.H 112 '- 1" 11L'Ll1'C1 111 1l1ll1? N1 1 11c1ff1 z111sx'-1' 111. '1 .. V11 11111c1 C1111-5111 215 0111- 111 1111' 1Dl'51 111-1111-1's 111 11 'A 51111:-. 11 W111 1z1141- 21 x1'1111c1111A1111 1112111-1' io 1111 11111 1,111c1' U51 '11 11215 r11'1'111111'f1 101' 111l'V4' y1'r11'N. 13l1.K11QR XIECLER. '1f1. 'Q R111 1 1 El' ' F12lI'1'1 0111 1111'e' yef ago 211 D'-1. '14 1 " 1511? '1. 111- 1111111-11 1111 21 1 ' " 111. El "H vy- 101 1s"11s 11115 11111 1111 at 11113 11ea1 01 1110 lib A ,1111 g1:11c1'.' 101' 11111 111s ' D' 211 '.'. 1fw.v1:1'- - 1i ms '11'1 V, 11. .'x"11"".g1 .A ' 1111011 -'1 .Q -' 111 H11 11 Q 11.06 as 1-7,14gyN 1 11I1NIl11I.11.l.Y.I"1-111111 IINII' f"1111 11411 11111 1 1? XX Nllrj IxElllE.lxXlXlP If un 1 t1e 1 on 111111111 tu 1 111 1 e next Xea1 bv clN.NlE'l 1 x 1 LW ll Ol 1 tl C IN eu 01111 111 11 111111 Clllel NX 1tl1 playexx l1l11 Vkfexley to t1l1 tl11 p 111 e 11 1 m 111 Jeb 0 It 1 llll tl11 out 11 XLIRED QOXIL If CC,LA111JJ ac of 1 elvht lb pmbalmlv all that l1cDtt11N s cvlmnecl fua1cl fIOITl litlllff one of 111 1 ll xe e IN a l1a1c 1tte1 and a stlc Cl and 1 IL 111 a axrly Hood eye lOl babkets 1e 1 1 xaluecl man to anv team H1 playmv Ill the fwme Ill 1xl111l1 l1e took part ss ax exceptlonal C LR X I lx D Ng? N I 0 l l t V 4 - , , ,.. . 4 , Q , ...- 2 ' 1 Vvwl-j rs l f-ll ' 1-.' -' - c lqll l ' 11111 my l l fr H' ' 1' T -Q A lyllg. Xvfsl lu L1 llnc l ' :ye l ' lmpk-S aul cl "l gl gi fast 111t s ' ,. . ,, 1 2 '. f '1 5 1' .1 'e - lz ws i 1 of tl11 Qfrflllallllg 1- l f ll - tr: . ' l uk t V A for next yea1"s squacl is very favorable. l 1 1 - - , 1 - - - , 1 A t ' . . 1. L 1 11 ', 1 - U 1 A 11- bf 32111 lu- 5 ' ' -' 3 - l - 'eg len' ' 1 111-. H -lh' A .sl-lt: - , fvo - 1, ' 1 N F4 , 1 . 's ' D' gc sv ' I' ' ' Q ' -Q . A . P: 1 , 1 1,41 1 W V ,'I.I1IY lil-I'l"l'l,IiKAXIt' .Xl.I"ItI'Il1 t' lNI-1. lf:t12t!'lll I D I I X I IlXfI,IIIIII XXI IIIQHIIX. IIIII,III IIII IIIIIII I A III 1I.I IIII-I' III IIII II.I-IIII II II IIII IIIIIII III IIIII III, IIIII IIIIII I II III 'IIIII I:I:I. XIIIIIIIIIX I. III III. III III,.III IIIIII- II1II'-:III.1II.I ' I . fI 'I I I1 II .AIIII I... IIfI III I III.IIIII..I.II ,I,I I.III I IIIII. IIIX II' I' II,-IIXI . I I, I I, I II If'-,I f. I ,IIIIIII IIIIIII I IIIQI II IUIIIII III-I-III IfI"IrII!:Iy XIIFIWIINI1IIIILIILXIIVIIII VXI, XI. IIIII I-III-I 'II III1. XIIIXIUIIIII 2 'IIIIII IIII III IIXIIII II.IIH IIII: III NIJIIIII IIQIIIIIXI IIII IIII-I III 'III I IIII III I-,IIIIXX IIIIII IIIIII- NQIIIII. IIIIIIIMIIII- IIII ' IQ IIlI'Il QIIIIIIIII IIII IIII Iifly. XIIINIJIIIIII-1 II I I II IIIII' NIIIIIIII II IIIII IIIIIII' IIIIIIIIIIIIIZ IIII I:.I I .X IIIIIIIII IIIIIII IIIII. I.IIIXI:IIIIIIIf I IIIIIQI I- I IIII III:I .II IIIIgIIIII1III III QIIIIIII: I II,III IIII I,IIIII -I I - IIIII II,I1II-III IX- I' I I I I IIII III1I,III IIIII III IIIIIIIII. IIIIIIIIV I I III III- !! I XIIIIII III' 'II 'IIII'I IIII-IX .I IIII I - I I I I I l IIII I.IIiIIXI I.IIIIII IIXII: IIII II'.II'lEiIIIl 'If I .XIIII I:I1III IIII-I III IIIIIIIIII- IIIII IIIIIIII II I I. I IIIII' IIIQJII FIIIIIIII III XIIAIIIIIIII. TII qxvfifn mia X X X. sf 'S Q :B-vw 'WUI 5 M. CUP? I FCTLJHI- C UU!-Q I- nn N L10 ua 1 cc N Lll 41 1 Lll Jca UN one J xalu 1l1le lxnoxs e vc mnvot 111 1 oo 11141121 lllt' N N c IN Npcccl1 ua a 1 ll fl un c ou 1 xx 1 NLCO 14 N 1 cc LII? 111 1.c1ec t1e qucN 1011 W1 1 1 l- luCat1o113 1 11 1111 1.1: 1114 o OIIHIIUSICL o we o 1111 N 1,1114 UN a ClCNCllIJllOtl of 1l1e l LlSldI1 educat1o11al vitem M1 Boodagh 1N a name Pthldll and 1s tal p1oud vuv n1e1eNt1110 On lVlondav ITIOIIIIDU 'XONC'lTll'JCI 79 M1 B1 idlcy Supenlntenclent of 1l1e County gCll0Ol9 gaxe us Ill a lecture some valuable l11n1N on SCllOOl l1fe M1 otemm of Dee lVl0lllCN ffaxe llS a11 address Monday IT'O1I1ll10 a11d Good 561186 O11 l1cl11u11y -1 l9lt'1 we l1ea1d M1 XX aNNum of tl1c Iowa State Un1ve1N1ty l-lc 1n1p1eNQed upon 111 the necewty of l1e1n0 honed and Nqu11e M Caw Uaxe lla a p1tr1ot1c lectu1e Monday afte111oo1 l'Cl'J1lla1V 1 11111 ot 111 Nu1 ec 111' IN 1uf l 111101 sn1 O11 Monday lXla1cl1 IJ ue l1ea1d M1 qtlllx ell Cl1a11n1a11 of 114 1u1e1u of lq'llll0b1Cl gxfntx ll 11N peec e e C11 1 e mon ll t1e u1 111 a comf 1a aNo ff1xc IIN 01116 aruce a tc 1oxs nc 1NNN1 n 1 11N no L l- lltL'1ll IN 1111111 V t1e p1e1e11t1o 0 1111u11eN t1c1111oaclN o t1e Xl e Vet le 11111 eN 11 nat xea a Q11 'TICIOLIN 111 1 ucen 1 1111 1ee'1 IllClL'lNl!10 c 1c1 fe 31 OXXCXC1 IIICE tl1e rneau l1aN begun 11N uoxlx 1nyu11eN occu1 lc o 1 C C'l1Lt'1llV tl1e o11eN 1l111 ave l1u11 a1e 11ot people lt2iNClll't0 Ill 1l1e 112111 l1ut 111016 often men 1sl1o xsallc 1lonU 1l1e tmcls Ol 1sl1o 11y to teal 11de LIUIJXHQ 1l1e 411 ll11N IS ul1v 1l1c common people or lllC b0yQ of tl1e H1 1 5cl1oolN ll 1 tl1e 111111116 Ol IRI 101 lxeep off "1e lall oafl llll Nc 15111 oco IX uo1lx of tne l1u1cau of R3lllOdfl Satcty If muy l11ffl1 Sclmol laoy 111 State mould follow 1l1 1 dllllltff 1111 ll 1141 lf ca 011 t1e l3lllOdLl would Je 1ec uc notm 1 v 11 WCdI1CNClHY X 11l 76 Rex D1 C lv l a 0111 we M11 111 1 UN a c o u a ct 1 tb Edu 311011 e lvliilxlllg, of Ql1a1acte1 1e11 nc a1e vounv ue an Nl1ap1nv Olll c 111 14111 ll1c na 11tN me f0lm HQ boyi and I nle sull remam u11l1 uN fOl 1l1e teil 01 our lne ,xt our SllCCCbb 1n l1fe depends enurely upo11 tllL L111dN of cl11racterQ me arc and upo11 the l'labltS we l1awe ll1erefo1e me Qhould take apeclal care that we t1a111 OLll'SClVCH r10l1t Hl'lllC me a1e yet voung EflUCHll0ll l1:-1N tlns for o11e of 115 clnef funchonb tl1e malung of cl1aracte1 ll1e l1oyN and UlllN muet 1101 o11ly be llalnfd to do tlnnve well but alNo to do tl'1e Schools contaln 1l1e men and women of tommrou and they must be loyal true and good CIUICIIN of our cou1111y Rex Dr fxanell of ONlxaloo1a gawe 111 a lecture lVlonday Xpnl 0 on tl1e ul1Jec1 What I9 IICCPSNHYY to 111Nure ucceNN 111 1 e3 l1e Rexe1end began by Qaxmg 1 at Qmce tl1e p1eNe111 1sa1 1 e l1'illOl1S of Ennope 11c loolunff touand XIHCIICT f01 nmlcl leade-1Nl11p Blll 1l1e Amenca of tl e futuxe 1N lUJlCN6I1lCI'l by tl e H10l1 School 1nd 1 e CfOlE tl1e '1oyN and Ik o t e 1111 Nl1f10N mut l1e eNpec1a 11 ltec 01.1 fo1 1l1c11 flllllte um mn el v11c11tN of cl1a1acte1 a1e 11cceN Ol N c 111 1 ue mu axe ou 11 C ol 'UNI to ou1 fallow nan Q ou d 11151116 llN to FO oul xxo1lx ull 11111 V Hut tl11N low Nl1OUlG 1ef 111 at 101118 DOWN 1nd Ull N that 1axe 611111 to oxe 1l1f11 78161111 mx :NN malxe 1l1e ITlONl 1oxal c1t11e1N of tl1e11 cou11t1x n1e011ty ot c1111cte1 IN 1 Necon 11110111 1 lllPlltlX XV: IHUNI IHSIJIIC to l1101 1dealQ a11d 1l1en fulflll tl1em 1f ou1 uc eNN 111 1 e 1 to me 1ea X tl111d ele1ne111 1 f1ocl1ty 01 fa11l1fulne be fa1tl1ful to what you luellexe t1ue 1 ai the RCXBIGIIA ar xlce 01cm Conunced ot the .Q - Ci 7 .1 - .1 - -- -D DR l.t't'llIl"' fc 'Nc ol ilu' paxt r 'l ol-.H 1' vas Nuffgly a Nuc- ez 'limn Jail lxlx .lt4ll 'ell. ulmy N l 9119. yo: +.'1ll ltClp 111 tl1r great 'l4- l'fl1'-tsl ,E"'S " z ' 'l'd,,1. "' '. l ' . '4 not c In 4 ed11ce111o11al 12'tte1'N. lllll .ls f 1 'Q l l41f.lS. tl1e .4 ' ' IS v' A 4 ,, ' - unl ' of 111ju1'41: 2-nd fl-:1l1s l'411z'1 we l1ca1'd lit. l,1t1le. of llllf eity. HV: 3 "s l "" s " ' l A l 'ed f'2:l1lA we 1' ing: "4l411ap tl1e l'4ly." O 5 ,- p'4 - . . '. 42l1ll1.'Fl l. of Pas fol- ludg- ll1'oxx'11. ol lllt' luv- 'l - CN 1'1 of Fall l.alcf: Cfty. 'LN 11d 1151. "tl Het Ekt-I 1 s 'lust 111- sr ject. 4' c ' . tl1 o111l 2 l1.'t. HS l-it ' 1 S l l '31, : H 'la 4s 11' 4 .H '4 R N ' , lxlr. l3ocl1 nl . a gg" l 21' f Nl T,'4 lf C Il-,- f lf: Qtate. VW " A' V ,,. V " 5 4, ' 111-1 N 1 ' IK '- Dc-ccml1e1'2O. He took for l11s subject. "4l4l1e Gospel of Sunshine. Joy right. 'l4l1at is why tl1e value of education is so great. Qur High 5 1' . l , s 4 , : H 4. , ' J s ' l'f rs. , -H 1, ' ' . 4 ' ' ' 1. 4 A 'M '.4l ' ' -1 Q4 Q l1 .4 ' , ' '. l'1 2I.1.k'nfA1AmIj 1. UXVH. 'l4:: if A4 is ?" 14 5 .' 1 'f " ,, "' 1 '4. ' " 4, l 1 lj ' C 1 f 4 .le I ll S li l1 cl s "bed lt 1 'l' l1 1' ' . . 1 gil: f l1 H411 . lx s 5 Ilg tl at l - I3 'e. ww l ' rg a1 l li 1,1 '1 5 s lf 5 1 l ' " 11 l ' ' ' ' 'la F. ' .e. -. : ' '.' ' '- :- can 1 l'111 11 l ' 1'l1i. sary f ' real iucc 'ss ' life. 'l4l1- wori of tl1e I3 '11 4' 1' l l - " 4 It f 4 7 7 5 on l'4i1s.. ' st l1' ' LOVE. l. '- 1 2 t 1 1 . ' - '- 1 l - 'alt Q f l I"l'ddl X s. 'l411 4 'I1'l : 41 A S y rs l1 ve cl1 l ' r l ' ' " 'fl' ,l.. . L x ' l gb. 111-1 nu. ' . d. untl '- tlj. lt '- l . ' 5 'z' l 5' '. l ' . P . gel: T l' ' l 1' -fl . l ' .:4'1 ' al H ' ' '. S4 Pg : ' 4 4 7 5 ' -Ns fte1. ' 5 l If . . 1 "1 H, 5 .1 5 ' A ' 1' 4,4 , 5, I D7 4 lfk ' 1 I d '11 '111 g ' 5 ' ' ' '. 5 ' ' " Ii -4 ,s ' 5 " 'ol 4 . . . ' 's 'C 4 l'f 's l lly 4'j1 ' 'Q 's. ' l. ,. .Q ,N 4 h .ni L. I AA .b .S ,a. V A, . SS. My , can l1elp111 red eng . 4 4 7 s 1 ' 'lt 1ds. H 7 h -1- ' 41' . ' ' ' ' V . ' ' di ' l'4 . H : - " 4 r10 t do not too eavlv let loow of you1 du I1 you 1e.na1n falt u to Vour on ll ldeax and uleals you mnnot lmut ucceed But the motne poxsu ls ENERQ,-1 XKIlll1Olll LIlll1llNlilNIH ancl enewv me cannot Nucc eed 111 llle We muxl nw NOHll.llllI1f to move llN OIIXNHICI toxxa1d the f1o1l N0II1C'tlllll0' tlnt ulll CllL0lll"U e 11N to l1OlC out lx POXNCI 11 enewx e c Olll Q ements K 11 11 ney on In e011Ix of Cl1a1aL CI 1Le1ty ancl Elulgy Npell nluux 111 anc 1111 1s necewal xxxnlo ve ttec out Ol utln eu w 0 ilu no 1en a fellox 1 1UlONlNlllN 1 Nonx IX N umnf l l 1cle1 t ma 11 N N ll 1 po x few IX EII Ol He N alu1ys 111 the lun Cllllg e alxs 1ys on the IO7 W1tl1 a wmlle that malxex you l1appV And clmes an ay 1 sob He lenclb a llancl when needed Abk: notlnnv 111 ISILIII1 He lb a slncexe fll6lld mdeecl Ancl de cues a f11e11Clly tunn We a1e deeply Uliilfillll to l11m FOI many a mee uaxm clay Whe11 cold xunds 1a ecl about lls An the Nlxy xs1tl1 clouds mas 01ey Then l1e1e Q to lnm ll'1e tuclent lllmld He1es a l1ea1t that 5 hue You leave belnnd 1 f11encl that tnue mcleecl And he pa1tN xx1ll1 a fuencl 111 you 'all . H j '1 125. I H' " ' A 'hf l Ilqll 5 f ' el 1 l1c . l'll ly l. l ,gl if T ' 't D ' h 1': A 1' ' 'C s 1 Fl ll , . Q 1 5 .',' h l.ll"l:l: l lc 1' 'y if V' V: 1' N ', ' - 5 ' we "gl l l1 1l l- ' f 'cr lu lc1':l.1p f 1 ' rlcl. '31 ' S 1 h It 5 li ' 3 1 ' 5 ' 3 0 0 0 0 ' ' ' ' ,g . . 5 ' 4, 1 " 1 ug 5 l . XVI ' v -Il. 1 l1s.' 5 lg.-1 'j' .gg a litl c lil' 1' l1an TH: ' ' 1 'mm u:L'l. V is very Clll'OllI'ilQ,lIl2 to lme z1c'c'11.'cfl ul 11:11 Q, 1 11j. "-.-e.Q:... ,...4..g., I 'i,, '17 ai..-5443 51,1 H , ..-.:. U... 3- ....,. .... - ,.,,, U I IR. . .I 'ul' ' ,-, " 'Y ee 1 4 In l 'Q 1 I ' nl ' Q I l 1 1 1. T iw 5, .Yi , lt "Jax 1' nf 5 ' 5 Y . l 5 J ' ' Ya 1 H . . . , 1 1 V.. B ' ' gf Q . .' - I ' . 1 i x i. . E n. R -- ' l 1 ' - 11 l l ' ' 0' ' - ' 1 Q' t U ' ' ' . 1 ' fs- ' 'g 5 ' ' - d ' 5 ' J D' . 1 - - , F - ' , A'. ' , s . 'S 7 1 W 1 -1 W .Q A ,Q . . ,74- SCI-IOOI. ACTIVITIES yer K J 6 ra bun notant or the errthusrastrf rrrtert t rn cebata seen trrorrfreut the scr c ass rr cxpres ron and rublrc spealxrrrff orffanrfcd for the hrst trme ist a ras nut rxrtr an entrusrastrc response E rIX n anuary tlrc class beffwn rx or on Ire rrrrestror Resolved Than th present Army and 'X ny Prof ram of the Lrrrted States rs rnadequate tr meet tl c needs ol :Ire Natrorr On I clrrr crrv txxenty nrnth ten members IN any of these debatcrs xsrll lcave rxrth the serrror class but Judffrnff from the actrxrty rn the lrtera y socretrcs there rsrll be many ready to enter the Iorensrc held next vear We are hoprnff then to carry the ban ners of M H 5 to other sclrco s and me belrewe that some at least rrrll come home xrctorrous nl re Aeolran and I H l l rterarw S cretres were orvanrled ast fall to partly talfe the place of the Dram lub of the year before in 45 of the debmtrng class tools part rn a prelrmrnarv debate on thrs subject Of these sm were selected for a school team Charles Kemble Wal lace Cobble Esther Graves lVlrIdred Kemble Marv Powelankey and lqrank Drake lVlrss Porselankey and lVlrss Graves rsrthdrexs before the final debate lqhe final debate took place rn the assembly room on the evenrng of March 30th before an audrence of almost three hundred students teachers and frrends Vvallace Cobble Frank Dralte and ohn IXrll represented the affrrmatrve and Charles lxemble Ruth Randall and lVlrldred Kemble the rrevatrxe lqhe decrsron xx as three to two nr favor of the affrrrnatrve Nl I and to cover more subjects trar trre Dramatrc Club could cover These socretres meet every two rxeelxs after school or lhur 'lays Readrnvs debates papers and slrort plays have been fu er I y tre trxo socretres dur rnv thrs school vear A Jornt party rx as held rn Februar .1 at t e X M C A ln Aprrl dual debates xx ere held betrx een the txso socretr s on the questron R solved That the lrteracx t st for rmmr rar ts would be of benefrt to the L 5 Fl he Aeolran Socretv rx on on both srdes of the questrm n e t ams were H Ig Xflrrmatrxe Petzl Wrllrns IX Ryan Neffatrre Rutr Ca th I-l len Rauch ' HE ar III'-IOI I's A: II- fA I f I 5 " " IA ' 5, I 'fs A I'I - I I A gl r A 5 .IooI. .AX l 'r 2 ' ' A r" 5 ' ' V - be 'I U5 ' I 'V ' Q- 'O . A - - -I A' v -. ' In ' - I.: I II. I': .2 ' I I '. a-,Hr i A- A l .1 N Ig. L - ' I V V J ,., ,. nl . .k 1, ln -f Q Q l P x - ,Q ' '.' Ai' ' A1 Y ll' -I f ,I 1 ' ,. . 7. .' ' fo' 'A C l - r- I AL' ' 71 Arpd ' -' . 1 . . f - ' stiff ,' I 1 'MY' 'Y' f. A O9 ,... 9 . , I f' . 4 - , ,. THE lJlCI3A'I'l.'l 'VCAKI 4 ' ' ' ' .' ' ' e " '. . ' . I r I ' . t .':', ., J I I . 9 - ' 'S , . . . . I 1" .SM . 'Dx' . S ' -. ' . Q ' . .. f . ' . ' Divx 7 I ' ' A - 1 . n 5 V x v I Y D I I 4. F ' . . ' ' A A ' ' ' " I1 " .... I - e , - V ' j . .D . e . I If t ' . ' ' 2. A' 'Sl' 1. ' r f I. e. .. ' t t . " r. Q I N 1 1 Y ' , O ' ' A ' ' Th e . ' ' 2 l.. . ' . 4' 1 f' 1 '. flrnrrrc A , , Y ', . r ,,A:,,. Q . . . . ,, . . ., ..c.. , . -33, X 1 13111 1 1 1 1 X1 N XXL 1 11 171 1 1 1 Hx 1 111 1 111 1 1 1 1 1 111 1 1 5 U I K 1 e 1. '4::1.1.v WJ 13? fffx MI -f 'xJ,,f 1 1 ,X1-1111.111 N.-Zi11.1111".1-' 11.11111 111-111-11. TY-3.1 51'.1.'-1111.1-X-N X-1--1.1 1111 111-11151111111 ,X11111--11.1"f1 N1::- 11.11111 1 111 111-11111:1 1 11-1 111.111 1-1 1111111-11 111111. 111-111-.111 1111111.11111 111111-1 111111111 11-114' .111111--1 11111111 I11 1111- 111-11--1111 111 11111 111111 11111111-1 111 I .X 411111111111-111-1111111111-111-1I1511i1111.1111-1 1111-111-11.111-X. 1111' .11-11- 1Xl111t'!. .1 1111'111 11111 111 11l'y11 Il! 1.1.11 11- 11.1.11 1111111114 111 1111- 11- 11 111-,s11111 111 1111-s1 11111 --1111-Iz1--- 11 11111 1121111-11 11-111 .1 1111111111-1 11.111- .11I'!'l'l1 111111. .1 . I ,V 11 Q .l . ,, , . I' 111.1 A1111-11 1111111111 1.111 fi'.t1. ,11 11111111 11111-11-NI 11111171111 X11 1 11. 1111- I Q , , , , 1 1 1 ,, . 1. I 1. 111 ,-11 ,-1 1 , 4 I111.IIw11IC1i1l.1111.11.11-TN II-2. K IX1, 11-111111111-111 1116 11-111 1..11 111' 111 11111- 11 111 5111 11111I1:1-11- 111-11 11-.11. ,11t'1'l' 4111- 111I111'1'!'l111 1111-11-111-fx Eli 1111- .111-1111111 1.111-1.1-fi 51111-I1 111111 111111111-111 I111' 31-111-1'11f1!1 111 1111- 111141111111 1't.1111141I11111. 11111 s11111111 KX 111111-11 1111 1111- 1. 11. 11-1-11-S1-1111-11 111 11E1' 1'.':1111112u 11.111111 111. 111-111 511111111 511111-1111 111-111 1 1111- 1111111 11.11111 111 111174 1131--1111 If 111111111111-11 11 I -1111-1111 1111111- 1111111-1' 51111111111 .X1':111-1111. 1111111-1. 111111.111z1. 1111111 31111 131l' 111 N111 111'1Q. 1111-1' l1Ik'i'1 1-11-11' 51111-v 111-1-111 111 1111' 1-1'1-1111111 111 1111- 111111111 111 11It' 217111. 1'-13111 1 121, 111111. 1i1-2111111-. 1Q1-11111-111 1'1111131.'. V1'1f11-1 K1-II11 111111-11-111 1111-111111-11. 1111- 11.1-11,111-1f111y 111 11115 rs 11111111-11. 111111 11-11s1- 111111 1111111 111111 1.lJlIlr C111-1111111-1. 111'1'l' -1-11-111-11 1111111 :a 1.1I'l" 1111111111-1' 11' 1111. 11111- 114111 111 11-.11's 171, 1111111 111 111111, -1.11 111-1111111. 1111- 11111-11-QI 11' 1-11 1'11111f. 71.1191 13 X511-111 111.1 11'4'1'1i- '11 1.11111-1 111111 1-1111-11 111 21111 111 111111 111 1111s 111k 11 11-:jf 1,111-111. 111 111-11111111' 11 1.411111 111:11 11111 11111-11 111-11111 1!1fll11'1ll11'1 1'1l111X 11111111111 I111- 11,,'f111 111-Q1111111. ,. ,Z -M :fl ' A- . 1 1x 111 1 4'-11211 'E YN 1 ,, , -, , I I S NQ '- XQ 1 , N K ' 11"-1 .NEV 711.511 1' 1 f r 3 1 Y , Y. ,fy X 21 . xkf ,If i"'L1iw 1--01 Q1 .Egfr 4 H? -1 ' K4 ,fm 5 N,3,,. X I- ,. ' , f- 1 IDG-AIXIIZATICDIXIS x lx Ni x I X I X x x I , 1 Q". X I. I II. I.IIII.IQ.XI"I wcmcIIfI'u I'I1I-ISIIIIQXIS I- IH. Ilww- -, I"ix" Iwi Pr' ' INI.Ir' 11: S11 It In 'I'-1. I..,1 I" 'I I,Iwi.I+4 Iiznmj XI.:II4:I'w MMM- IQ-'-II.:, IIfff+' CffIIi.1t. 'VE--" 7IIE1" I1-11- '.IIIII-l1zI:n1:'vwz NI:I:,.1"-I 191' lint, XIIMII-1' .I+'II1I--III I: ,.:1 XIIQ1- -I SMI'-1'1I :IM- l'II1IIi1f IWIIII I?1"v.f-- IIN-Iffll' .XIi,III'I'4i IQ'-IHIIIIA Nf1'I'f- I'fI'-'I-In!! II.'iIw-3' f4'I.!1"-'III IWI4---Izu IAIWIIIII. Iirm -I IIfI'i!1a:II. XX'jIII1.I I.:m:vf1II IIf:f-I. Ilgwf-II I-REI.-1' I 'II11r.u'1, Iiizulwluf- l'wI'III'I' .XI1xliq1 IIIIIIQI--x Inmif- I,wIIIq.1wI X'I'I'IIQl Ily-I, llnjwltw 'I'g.!.:' I,:1IIr':I I"r'1-ILIIII I-':11'I IIIIIFI I1fI!'w!Il5 I,VIIIIII11yIi 'xI::V5 IIIIII-1' I"1'g1IIf"X XY'-INI. IIIIIII llnr1lI.iI-1 I'Iww vw- IIqf:.11 XI I :I l.fI1'+ I.ZI'I1 IQWIIQII Ii.III:Iwi I"'I1Z' 'w"-'IIaIz.- I-'AVI I,'I'X XIIYISIIIIF ulf- Ilnlmf-1 Viv IIIIIA NIIM Ii1-1III+I-- HIM I'w,:f-Ify .123 'II 'II X Imxifi--In '-Inv II.w1'n,:I1. XIIX- F-Ifl"II:I1.Ii 'III X Il-Kim! ,XIfHI,I.XN l.I'l'I'Q 'XIQY ,XI 'II'.'IkX' I:IlI'fSIIII'fN'I'4 .XIIV1-II IIIIIIIIMII, Ifiws 'Iwrx NI:Ir'iI- Iixzu.. ,Wwwtzui 'IU1'1'w Xlnlw 5lII11II1s. 'l'I IVIIIII1'-'II .XXV IXYIMIII I-Qu' XI:u::if- IIIWIIIIIVII IIQIII IZ:,r.1i:III flilfir'--1: 'xX'iIg IIvI"1I XI!Il:l':N I'1I,' IU-'VI H115 II11II"Z1111I'f .XII'!'v'fI IQIHIQII 'l--wr':- S52 11-Xiiii Xnim I1I!'Ix1'II X:w:.1ll-fr'-ra Iffw- IIIIIVPX XI:m'3 Ii I1 2112. 'vI:Irg:1'w' XIX!-I: IIHIVII INN"-Z I'IIfY'f-Izw' 'QIIVK I"IIr!'4-IIN' .Ivrlllawrl YI::I'f1- Iij-:mv III-2.I1:I. NIiI.4'I' ,Ir-zxllrlffmw IVHIIII YI1II:- II:rII! NIiIfI:'4-fi iYI1II'IxlIIfII' N--lu FIHHH 'Y-Nl., I'2:1'lwiv- .XIIVI-II "MII" IIx'I4'! IIJIIII, .Xlifw f,If"',IlI fI:1l4rII fI.1II1 I,'-IIIIJIIH' N'Iw'vI!"'I Ii:11I1r'51I Ilzuxi-Ixma IIIIIII-Im IIgu'11wI:.x, I':111y1Iv !'f':x1'Im:I11 IUMII Sf:1::wIf-1 IW-me--ZI, HIIIIIII' 'i'I:I-Imzf Iinighr X'x'i:IYIf-III XXVIII- ,XIIYIQHIIS KIi-- 1'IIZIII,"' Tlixx I':II'!'I-'I Hixx YJ' XYIII' I" 'IIIN Il' II:,Z,I1 NI'w I'II.X.ig1!-- N: Inu! 'Him II IE--I: KIIXN FI 1 IIIH '1-'I I..X'I'IX IkI,l'I'S 'Ifv.f!x1 I ,fX'f'.f.'!II, I'IlI-ISIIIICXTS U.':III:lr'u- IQIIIIIIII-, IVIIXI I'I1:II'IIr K1-.lII1I+'. ff-I-min' 121-1'IVI:1I-1 XXr:fI1I1.L:1 XIII' SI+zuII:III1fvj III-Iwi: I!+,a!.'I1-Iwi 1'2I1:1'I'v- Ii'-1 ,VII I-I2iI'.X IZIIIII-ixf H1l+'!1:- 'I NI"I fNIiIII'f:I V-'III II'II,:I ,XIIII5 NIBN Iiw: I If lIffUI'I'1 IZIVIII'-VI I'fNIIl:-!' IlI':lx1x XX'qaII:w- IQIIIIIIII- YIIIIZI IIIIIEI, I-Iixx IT'1!' 1'I' 'I-'II-IMI! YIINI-4 KI:1::':Izw-I Wi?--I. Ii1:y:."vI1rI Slim-IvI:IIwI' Y'-1'::. Ili 1- NIIEIIVMI Ii--Z. III Hill:-'I. HIIIII11- I'Ivl-!:.':I 'ixvu-K I'I'IlTI X113'-1 'xI:Ix':::xw'1 Iltixti, !iTf:1I' 'I. 5Iu1 Y X 4 'Y-v tvr f .1-v l x 4 x 1,llflK!ll2 Hl'l'XXXvi ' X uf,-g,,,g V.i1-yi. :V r..XwX-- l. Xr, YV.: Fir M H151 XX- 11,-'ww I X!.YXi'ww 1X,':XFlff N'--'I' ll I' ' , UAW'- lfl XIXNIS Yiwiz KXWXEX-3. Hlltlllfv Xl I L -Iw1'Q"IX+r'--lXX-- l"i11lw.x Hvl--1. .' IXQX Ilwlzui Z--Hz: Vwvm l.'1m1'gX ,I:.u -H. X':n1'1'ww 111' IIIWI1 ll l 'll XI.l'1S ' !IXi1..1 X. Mi, ,IX PM .X I ii.m:w.V' 11.v.i':XX 1- Xl S1 l'lQk'lllSl'lQ.X iv Yiwz. i Lf,-i 'XT -Ll' X:"1X':" X V'-ll., !'I::.-:' 7 li Mm, i'i:11.w ':- ..'5ff' "fL,':-ill-1. Tlpfin- 'Eisi L11 V:"c""- fi ' 5? .sy 1 X., f' , yxfyv rdf- X- kg.. ' QA? 1,i"l'I T- ' .5 H'- X T . fi' k.Q,QaT.I,n. - 'WMU 'XR 1-. 1 'l'Hl'I I.. H. I". I.I'l'l'IR.-XRY 9Ui'!l-I'l'Y zvgggv. A EOLI.-XX l,l'l'liK bvllll- O- IIII IXIIX fll'I1 4-ff' I-nn ZIV V lf gs. 4-.- wr O -1'- k ir k.,f X 'if v ,. xl I.. ,- aux VJ F JU!- '? .4 L ,,'-f Rf ,-gQ2... Wi lu ORC'HICS'I YK cl Z Q KJ!- , Y 1 1 N 1 1 X 1 Ilkf X fi .6- xx.. X Rx 'l-f.. 'Jeff M3954 f , X ff! 714 XJX1 1 1 KX 1111 11 1 X ll I 1 rx 1 'Q 1 1 J ' 1 11 1 11 11-1 17 11111 11111 1 LK I L L1ll1 0 N 1' 1 1 X 11X ll C1 1 .1 1 Ylllllllf 1 1 1111 O1 1e1 1 It 1 1 ' 1 111111 'IO 11 I LN O11 1 l N O C Ol 1 11' 1Zl111xNU1N 11147 X if J K 101 I N DLC ILXI1 LR 1 IUI'1l1 1 1 K C 1 U 34 .. ' X Y, X ASX ff Q W- + X1 . If Q X . xv 1 X . -. f x7 - . f I5 'f x,4' V j 'A' I , S.. " A- A frfgcf' K, xfil-.1-f-H rg, Y . ..- , ,.-- L 1. 4 1' X .AQ g -1 ff ff, ' . V i ... ,f f f" xxx - XA . ' f ,." 'f ,, .1111-f. ,ff X. . xt f 1 'fi ,--,J N r111f1 1LX1l11Q1-1 , 1 1211131114 1 '1-- 1. U1.1Qf1. 151: N1'11111:1 111111.11 111111 .111 1-111'.1111.11'121 111 713. 1, 'll N lp U - 1 ,f , - . 1 1. 1ll151i1'1 114111 111111-1. . 1 1 . . . . 1 1111.11 111111 .1 51.1.1 :E-1111 111 1!1V1Il1L1 -'11 111 Cuff :11111.1. , .. . 1, X 111411 1xv11'111111 11 11-141111 111 X1111111. .XL'U11i111 S111'11'1Y l'1k'l'1F 1I111i'L'1N. . 4. I ,I X111111.11 . 1011111 11111. Kg' ill' mlm' xl In I I 1,11'11111-111' 1511 1.111111 5111 m1111111 1111' 1'-111-Q." 1 411' .1112 gl 1 1.1111115113 11111. l.nU.,U,y, N-OH ,MUS mvllm .1 111. D11411' 1g1i1:x1lx 1.1-.1111 1111 1,11:,NI1- 1i11111...111111 Y' 1111 11 1 11111 N11111111 C1lSll1l5Nk'11 1111111 511111111411 1111 .1111111111 111 1'1':11111'.f 111rl111111'. '11 'U' 'ww gf, WI 'im IHS 1'1"1f- xx m L HI I 1 m W' M L ml' 1.1-11011. -.1'of" nil '11lf1' 1111 I1 -11' 111211 511111111. N1:,1-1'i1111'11c1 -11 115' - 101115 Q 21 um UH 1' V PM: Iyvix 11. 11111-11N1111g1 1.111Q111' X113 111111f!.111',11. 111 1311 ll 1111011111112 11-11"1'1' 111' -1l1f11t' 111'11'11'11. 1:1 1 1'111. IQ' lil! 'I Q' dxf XM UI' Rl l,T1x 1-lm H1 wal W211,m2 YO brhul A1 ,A 11. 1'll81 111111'11'f 111 Q111111' i11'1'Nl'1'11. . . . ,. . 77 Q . .N . ,: 1 1111111111' 5 ' -111-s 11111111-11 11111 .X 111111 11. Sf' 'JU fy " ,g'HlN1" U Q , 111-41 Il1"11l1Li 111 1.111-"1 1' 51111 -tux 371 I, Til Emily .ls UTI' lu' J kc lu A . . . . . . . U x- , -Q. 2 4 UQ- g 1 . 1-11111.'f. 1.1-111111' 111' Ur. 1121: ..f. 5 1111 -1'1. x111g 'il' f Um 1'-F'H'1U mml AIU Alu' Ifl 11141':'f.H guy' :I .Flu 1' . I 11111'-class 11z111Qc1 11111 in-4111s. X'V".l'1 71 ix' 1111115 11119 Xi '1 N' Rub' 1 C1111111 1z111s 111 111z11i11 21 11z111- 111111 U. 1. ' ' ' 11" 'Ia 1111 ww' Us H ml ' 1.. H. 51 JHJ13' 1'11'C14 '11 ' ' - 1 ' 'l1I'ih O11 13. 1.11 111001. 1. 171121 H.Xl1' '1 H 111. .X11 1111. 1 1 1 5 IIIIL 1 1 x 1115 IIN 111W W11J H111 M11 lIllIL N JJ 1p 0 L N I 111 ex nm 1ooI rI1 111 Lf ll IN IIIOII lllN II N Lu N1 nik jxm 1121 111 1 N I111 ll Xrmou wx mt 1111 lv IDI! N llf Ex 1111111 1I1011 x 4111 NIU Jw IPIRL X XV1 Num 5 I1 to CI1 I IDANGVIDOII cI1IeaIu 1111 1101 1 Ill' 01111 1 LILIQ xl D1 QIIPOII at IJIXKIIIJOII P 11I mm woo 0 NL IL 1 c QI o1cIN up on IIIIOI 111 fl iw 1 H1011 1111 Ol m 1' u xx ml '1111 1eu1xu '1 V1 KIIIIIIC mul 110 1111111 1 11411 ec 4111K Soc S In Q 0111 Sr 1ooI CIINITIINNKKI f 1 11111011 I '101 lH'lIx'l 11 1 Il IIN 111 011 1 11011 UQ Soma man non M XRC II 1 1111111 1111 ff 111111 fc N 111111 um PL 1 1 JI 1 1 1111 JL' N X RII III I OOI 1c vo I11 JI c'1pIa111Q LILC Qt 111111 110 xx 1 rx p1cIxIu and foux 101 cow 1ooI Im lll a quam 1 x11xI1ocIs mt IICII 1211111111 napvcc X10 11111 "ouch 1 lllx ll fIouIuI1 cILxaI1 MAN xint I 1111o11I 1 Ix NI1 'XI01tI111fII IOI a date ImLI01c 1I1e xx 10 e 1 1 111 p au on cI1oo Illlf ll 1101 1 111 Illll c aw l11cI1 mul N 11101 cI1 l1ll cd lll aftunoon to I1La1 XX m 111111110 Inman mu L IL como un poor XXOI Inut xou Il 1 J 1 11 c n Ll pa 11m SKIIIOI un111s Immun N:1111J1 1II111f 1mfIx 101 C0111111111Cc1nc11t JLNE 1111101 SOPIIOIIIOIL ancI IH1exI1ma11 CXRIIIIITHIIUI N Imwnu 11111111 5111101 rccnpnon IncraI11111a1L Nezmon Q 1 Dax CXCICINCN XI11111111 5111101 110111111011 C OITIITIGHCCIHCIII IXI1. 'I'1'11u11' 1111fI IL'41IIl 5141 to C311 I1s111111. r I YIVCIIIII gm-s 111 I.:-ttf: INI1fc'11l11111. -IUQ I,1-111, 84 -I. II11'I111glo11 vs. IXI1f'1l' 1: I' 'II11,,IOIl. I6: NI11fc'1 A 1. 59. .I1 1 115 ID-1111111111-11 Z: I1111 w1lI1o11I l1111111. IU. VII1111111 gnc: 10 IIIIA 1 1-11I. IJ11 I'I11:111lf I'i'Illl'llN 11It -1' il X'l'l'Ii'S IIIlIl'Nh. I5. IXI1. 5I1II '1II. of IQ. I. 511I1-ly I'1111a11. apa111Iis In-111. IXI1 ' 2I.'tAIlI. 29. G1-1 Q1 II11cIso11 gow 0111 w1II1 I11s H1 I Q11'I. IXI1 L' 11I1ic11l. gl. Sp' g v11c'11f1o11 I 1g111.'. Pop. 1m1c1t111g. I IJ I 1 Q 's. . ww ' 1: IXI11.'c'11I11141. 'U 1 'XV1 1-Il . I-I. I- AIXPJ1 J DZW- A I ,IIIIIII Iwi 51111 . QI Daw IXIf,111e1s. 3. In Ik - Ik S I IAIUI. NI ISI ELI Io1 CII11'1sl li 5 Yau ' . -IA IMT? IQII- .K U A-,IMI-I - 1 - i I 1 Q CI11 I.1IIy starts I11s '1 1 T, '1tI1 11.1111 ' ' I - C I 'ft 1:15. I',v1'j 111111 rI11I1x'111s prof' 1 dr' . .I , - IO. SCI 114, 1 011 I st ' 'I 11: IA A II. ',1sI -1 1I. 5c'I11t0I I11'gg111s 111 IIIII Io1c'11. 18- Honor mu almoumml- I IDEILII II111'1'v lakes El Imox of C11 Iy lu Ii: g11'I ','l1fI. 21. A, A, 12 -' 1-' 5 i . ,I .- 01 ' I11s! game Ill II111 .- A I , IYI1 .'.' IXI 'I1 I 1111cI IYI '.'.' '1.'cI11Ic go SI1-1gI1 7 Iing. 7 YV 5 I -I I N11 v sr 13.1 1' I 1r,111s. 'I1111' 3. "ION" :1pca1s111II1'-- I 11s. S I 1 'I Ii gg. .' 13 QXR 1' 7. Sm' 1s v' I 1'-'I .'.' 111' 31. J H , . . H. fc'I 's Ss- ' 1' 1 ' "I . 1 4,5 ' . IN -111111 IN CII' S OO' I A I I ,I I4. INI1: I" A'XV1II. I 1 is I I T, ' ' 'IL D' IL ox' . . ' . I11- is11I11sk11 Irll man. a11I I 1 st ss IA 5111 "1,s 'I1'crI. I5 Q lv V X. W1 111 ' 1'1 '. a I31 "A-' , I .'1f3II1 30' '. . li Oi .' Y " A 3 E x 411111 illl I 1 5 1 1' - aI1s. "'l 5 D I ' VA V A Pnl 1s sick. - P111 "Nr 'I 1- 1 I1:." I. I ' '. .I '1 ' V 15 1g . INI1 .'.' M 'I1 '1I14 :I 1 'AS.",,1 I. 2, I A ' . I.1t1'1'j .I 1cti11.' 11' s QI. -I. 31 . 1 '- 1 5 ' . .' I '.'.' 1 . 6. Nlzss .' ' I.11l111 CIIUIJ give- fI11y. 8. 11 , '-.I ' '1 ' . Rzj 1 51 1 111111111 I g ' 1 '. 9. I . 111-uni Royal Worcester Corsets ODEL 447 New classic top model for the young ladies A snappy llttle model for the glrllsh figure It IS ltghtlx bon ed also without the wide side bones and allows the figure individuality Skirt does not restrict hose supporters A desirable model for the young woman of petite fig ure Embroidered trlmmed slzes 19 to 25 at S100 Style 351 For misses fr im 9 to 13 yrs The Junior Corsets for girls of this age are a great aid in prevent mg round shoulders and droop1ng figures Light supple bonlng and soft fabrics are used for hose sup porters Embroidery trim at 75c McColm Dry Goods Co 123125 E Second St Muscatine lowa C O llill-WIDIIN S Y W Car FUN FRIENDS CHARACTER Record Prmtmg Co ,J Qljjl Qs, 2oow 2 S MUSCATINE nu-1 ll Jesu to A 1. H1-gsq -ec or . ' ou ill g ' The figllfe in any WHY- FOUY wide MENIBERHIIP Flrflw' cams ,wo omg DoLt.AR - . ' ' ' ' I5.j'f:fjES . D TREET. . ' 0 0 . 9 1 , EXCHANGE DEPARTMENT 39? Illls Nchool ycz11 I1 IN IJLLII a vc1y successful o11e Io1 thc Exchan e CIJTIIIULIII of tI1e A1110 111 1o1aI1Iy 11ot III tht sen 1 that 1t Iax a 11ays Ivccn CXIILITILIY IIIIGILNIIII' Ol I11ve I11 11d IT1iIly Students 58X N o 11 1XLlV 1111 O lt of OLIISI c uc an cs I11s 101111 COIINIC c111Iy I11ff11 I111 cIepa1t111e11t seemx to 1e t1e most cI1II1C11It to ITI 1I1e IIIILILNIIIIY but me 1ope to ma e It 1 Ure 1t cca Irette1 ncxt yt ll 1111 p1o1aIJIy 111II succud Ill cttlnv Nuff cst1o11s IOITI IIIL turlcntx lll tc1c o t1o111 1t c 1 CIIIICINU Ilns cI1pa1tn1c11t ax 11111 1 the IQNI 11cecI1 the I1e11ty co o11e11t1o11 of 1ll the NILIFICIII to make 1t 11114 eccl c 1111 1ece11crI 1 11t 1111 v excI111fcs 111cI I111e ofIc1ecI c1 t1 c11n1 Ol IJIZIINL to 11 many ax powne Lll ALIIOIAII 139 a so e111 to us 1nd 111 hope that tI1ey 11c1e cI11Iy 1ccc1ve1I Ill o1fI11 to 11pay them IOI then ext111ne Ixllllllli to LIN We tI1a11I1 all tI1e H1 It 5cI1ooI1 lame 111cI Nmall Io1 IIICII 111teret a11 111ffve1t1o11b 111 IILIDIII o1n p1pe1 alone 1ncI hope tI11t tI1c11 co opera 1011 111II he co11t1n11ecI next ye 11 IC oIIo11111ff IN t111 ye 11 1 I11t of CXCIHIIUCN llllt and WI11te Peny H 5 Pt'lly o11a II11 INo1tI1c1ste1 SIIDCIIOI H 5 SLIDFIIOI WISCOIIQIII o1111a1rI IAQCNILXN Galcx tllff It 111015 axsnec XEXNN Iannec C1ty H 5 Iamnee CA1ty ANeI1raQI11 X tllI0l1 AIIONX XJINIOI H 5 X 111to11 oxxa O SCIVLI Dccattn H 5 IDSLHILII I 111011 II1e 51111pSon11n IIICIIHIIOIT H 5 I11cI1111oIa Iona II1e CoIcIIe1I Colclhelcl H 5 Colclhclcl Iona II1c Pcmcope I CIIITIT1 H 5 Ptlltaln IXAIIIAIIIGSOIH Coe Colleoe Qosmox CccIa1 IQHIUICIS Iona IVICSNCIIUCI WICIIIIH H 5 WICIIIIT Ix1111as IatIe1 We t H1011 5cI1ooI Des IXAIOIIICQ 01121 CJIHCIL North H1 I1 5cI1ooI Des IXIo111c1 Io11a H1UI1 5chooI X o1ce OXNCIISIJOIO H 5 O11e11QI1oro Ixentuclq II1e Uutloolx I anhtlslca H 5 I a11I1u-ka Glclahoma 111e U I c I 1 IXIou1e H 5 I a INIou1e AXo1th Da ota IC I ulse C ccIa1 Rap1cI1 H 5 QecI11 Rap1rIe Iowa 1e 5u11bu11a11 H1 I1 RUIIIMIIV H 5 51111I11111 Pen115yI1an11 TC COIUITILIII Ixeolxulx H 5 IxeoI111I1 Iowa 16 ANoI1o11111 Humlvoldt H 5 Humholclt Io11a 16 Po1tfoI1o P11 on Colleffe I anhelcl Iona O mn H 5 Offden 0111 IC INIo1111t1111ee1 5a11ta Anna H 5 5111ta Anna Texan Red 1nd XVIIIIC Iona City H 5 Io11a Qlty o11a lllp e and Cnav I3111I1n1to11 H 5 B111Imf1to11 o1sa II1e Echoee Co1111c1I Imluff H 5 COLIIICII BIufIQ Io11a Ihe I111IIet111 IDENCIIIJOII H 5 Da1e11po1t o11a II1e SPCCIRIOI V1e1t H 5 VI HI6lIOO 01121 PI11Io Phono 1apI1 51C C1ty Iowa IIIC I H1 h Inclependence H 5 Independence Io11a II16 Echo Duhuque H 5 DLIIJUIILIC Io11a IC ll ex IOII NIacI1wo11H 5 IAo1t NIacI11o11 o11a 01211101 and Black Iwall C1ty H 5 Iqall CIIV Nebraska IC IQ XXQISIIIIIUIOII H 5 XXfAdNITlII0I0Il o11a FI he 63131196 111CI Black EI0111 Academy Flf 111 IIIIIIOIQ Ca1tI1aUe COIICOIHII CHIIIIHCC Collufe Qalthave IIIIIIOIQ Ihe Advocate I 111coI11 H 5 I111coI11 Nehxaslxa 16 3oo1te1 HCIONNC H 5 IdCIO99C VV11co11Q111 Alhe Recmd XXAIICQIHI' H 5 XXAIIECIIIIU West X 110111121 INe11ton1a 'Newton H 5 IANe11 to11 Io11f1 GIIIIIICII H 5 GIIIIIICII Iona RenweIae1 PoIvtecI1n1c In1t1t11te l1oy INe11 Xo1I1 If' 'ist I "4 '11 1 I A51 FI It 22 Isa Ah N. NSQQZW QA - 2' Z .. , ,,. D 1' - AA '11 IJ' I' ' A -5 sf A .1 5 AA ' AD .A 'A A AA- ' ' . ' . . A 1 ' I ' .' 1' " 1 A g, I 'I 2' fe' 2 .' J ' Af, AAAA . J ' ,fu A9 ' 5 , , AAItAs just tI1e same thing 1'-' tA1 IILII 111' IAs ffl' AAI.A - A A-A Aypfmff .1 ' , .A,, , ' , , A ' Ig , if g' ' I-1.1 z',,f'. AI ' I .': .' I AAAIAI 3 .' AAU- f- ' ' A g , A 1' A ., ' . I .' A A, 1 ' A g. I ' I Ii A . T, 1 AAAIAI ,A 'A-- .Q 1 . -A ' ' A. I' I ' r' ez ' . I 'I 'A x A g- A T, 5 . AAAIAI A - A'-I A ' ' . A ' '. ' , I' -s 1 A 5 he I I I , gl I-as A ,A.'1 . A - ' 1 5 AAAIAI 1A . . ' . " is H .' . ' 1' ' - 1 '. A 1 .' S .' AAAIAI ' A 1 s ,J . 'A A' ., ' . 5 " 1 . V A AAIfep'Aff gl' . D .I 'z. Wfl.':- 2 grr. ell- .' 11511 1' 1' '1- AAII .A . . . ' ' ' .' :.'AII . O ' ' " AA I . I: I1 ' AA 1 . A 'Af-f " ,A J' . ' AA '. I ' . sent to the cIifIe1'e11t High Schools o11 Olll' list. that have sent their papers AACAI111to11ia11AA-Y 'Clinton H. 5. Clinton. Iowa. .A 1 Af . AIA AAA'A A A EA A' A AAID I IA AA 'nf' A A . -A.. A A -3 . I A . ' '1 'A 'ss AAA A ---- A A 'I 5 ..A.. , A -. ' . CI: ,,,, 'A A A gg ' z ' nz 1 . - - .A . 'AA-f AA: 7 ' .I '. IA 'A . A , .' rf '. AA A g' uf. . , A . ' . AIAI I 'A ,, IA: 1 A. ' I ,, J: Ag . QA.. , ' , ' . AAI. I ' 7- ',. IA A. AA ' 51 'AA--- ' 5 . .A.. ' S Ai . . A . ' . AAP ' - 1 , 3' ' - , . J' ' K . 1 . AAII I,e1.'A-- T, . ': ,, .I ' , AA "A " A 1 'AA .I ' . 'A A - U , ,-. 3' 1' A '. ,Q . A qbp f V ' l. . '. It ' D 3 jr- ' .DN '19 . v' ,, . .. . , c "' c c . 1 ., 1 . A . A 1 . . 1 .. 1 . . A .A A . AAAA 1 AA-- 3 ' 1 . 1' . A 5 . AA A ' 1- 1 A g ..A.. A ,. : "A',,A A . 41 , f 1 .viii X W - x V U I v . -1? ' V 1 1 Y H ,, TA, A . .A V A . ,XA . A A If mx' "Y . . ., 1. c .A A . c.. A . A . AAAA s A41 ,Af , 5 A .. I ' . Q: ' D , A . .. . A ' A ITH S CRESSY ca, WINGATE EROR SHOES FOR MEN THEATRICAL COSTUMERS ELJILT FCI? QUALITY AND DECORATORS Collegmte and I-hgh bghool Caps and Gowns 13155 1v1c31NFs T W CHERRY IlXIJ11xS X 1011 5-11111 5111015 XR1L 1ox111L11 N11 x 1 LS 51111111 L51 I 1 1 1 X-XD 11111111 X 11x 111 1llg,lS S IIOXXHP X Gasoline 1 S11 pxjr O D X15 Q X111 R XN X N1 f,,1x1,, FH SL P11 11N 1 11 1111 IS 1 1111011111 11 1 1111 D1 X1LRS IN NNN ,S 1 X1 XILRN XND C11 X Q01 Lf A101 I1 LS 1 1 1 ll 1 S6111 511111 rf C Ollllll 1111 4 3 W Front Street Phone 1494, jVIu'i1.at1ne Iowa s 'I'111-1'1- :11'1' 111111 11111 1-1:15515 111' 51111--5 111111111 I41l111'N 111111 5.1l11I'K 11111-1111. 141-11115 li1111111111'1-11 5111115 1'1l1' 11: '11 Zlll' 11111 1-111-1111 511111-5 11111 11l'l' 1111- 11111-1111151 511111-511111111 l-'111'111'1 111-111' l1111u1-51, 1'1-1-1 1-111111111-1 111111-1111111-11-1-1 1'1-1111111- 1111 111'1-11111111: 111 111111 1'.1111111111'1-111141111111-11 -I 1 , x , i I 1111'1'1-1-1 111 51,111-. v111l!' 1111111111 111' 111111111111 111111 1111111111111511111 111rllI'l' 111111:'111'1:111111 51111511111551111'111'o1111111 1111- 1111.: 11!'1-111' 11111 511111-5. W1-111111151111 K1-1111'5 li1111111:111111'51111115 1,1'1'j1'1l1w1l1111 111111- 11-1 111 11f'2lI' 111' ll 1115511115111-11 1i111111111'1'111' 111-111'f'1'. 1.1-1 115 111 11111 111 1111- 5111-1 511111-11 111 5' 111' 11V1'l1N 111111 511111 1111211 11111 'V1111-115, 1'11111g111-'1- 15511111111-111 1111 ZIV-21115 f'1111' 111w11l11'1II. ,- f 1 5 1 - ' , , 1 N1111' X111114 C1111 51111-11111115 '11 1 , -QYX 1515111115 ' ' " "TV 1311111111115 11111 1. L 1 7. 1 - ,. .. .ZA ,'...i 1 Q CO1 Q l.' AND 1.11 ' If Q YOU 1'1'11 ' 11" t1 111 HUD 1 11, 1115 f ID. yu. A.. ,, QL X A Y i W Q V V' IQIDEMY V . 0.15 111111 C111-1151-. A11 .H 1-S c-11N1I1!'4 111111 111111-s. .-X11 14111118 111 111- 1' I 1 -' - A -' - -' 1 W' " n lC11P'I11'l'l1 1X14'L'112lI11C'5. .' Y J. 'lf 11l1'1'111'c11!'1'I1Sj'f1b . 1 'v ' ' , P H 'L 1111110 A X11-1111-1 .xlltl C 11. D- '- 1 QI an' 37 11112 In W " 4. . . . A - ' A ,, . iq.. . :W i, .1 111.111.1111 1 111 11 1 111 111, .1 , 1- D 1 . .111111 1 C11'11f:1111111.1 1111 D11 1111 D111 .1111 l111"1'P lei' '111115 . , df , ' X f, - 4 - 1 ' . ' , J . ...A NW! W K X 'D f fi fly lv ll iq 5 "' QU K lf." ER S01Wf6oNouc,fEo - I ' IZ!-Z .I.'01 X JIJ QK IQ v' it lx 'T 213 f4N xk ,X 'WW W W 'N N13 . fw AWN '1'N'j if f1 "T xld 'N NU X. X J U 1 mx KX N I ,as N 'hi .,..,, ..,, w, , 'xy as-6, WV nm I YYJEZVJ X r -, V ' V ' , ' f K xg- , f -. 5 lj ' ' ' A ' V ' W' V- A A ' I 5 'I nf , 'w F V 4, A-1 q x ' - , -f , . - , X, ' V , o 1 x ,L y 0 w . x X v,,. xx A X A K . ix N-.A--RIA df. " f- YV B in : 4, -, v I r ,117 1 fx. WZ f ' ' , ' Q '4 f . Y - ,ffl , 1 I 1, yj K, . ' A ' 4 . I 2 ,,,m':.'-5' - ,' M - A ' 1 ' xx "'ffsff'1- 9-.W ' ' f . . , N H0114 5 up Y ' Q 'un 1 M, 'NJ . xx 'K 'f-3 'bf ' , , M Q X N. ' "k' f"' 5 , - f I l-Y' N1 Q x N "ji Y ,..,-' I I I I 4 QM 2 :,... X '. 1 ' , 1- -f I ' ' ,' I "lk ,W , I ,V O K- X xx k V ' I -, Q " ' - ,' -Y . , , i Q 4 v ., N X Y Xb 'lf 1 .A , - 7 Y , , f , .. W v, fx' ff ' , ' Y ' 'Y "' Y-, i ' "' ' Q 'xi its A X 'F v A 'LQ , y W K' 9 'N xr X ' 'W 1 . 'P Y M4 Qf A ' 2 1:5 Q ' 'NN W M' Q -1 w w , Q- 1 0 x, X- X - 1 . ,lv ,7 1 -4. . .xy- A W- li Q f v fn e :v--N Q . ." e .4 , g H , Wflfp 1' ' fx fl 'Y .f,.4,A-f ', Q YQ' ,a T ,L - -ff .. QU f , " f,g.6':47,' .lv 'X ,1 J 5 'iz T' , V gm X Pr, f V - V Q 15:7 I f' 7 Jg 'R fx .Q 'Bm' LC' ,Z r L" ' Lf- - ff' v XM5 G V'-N x ' A' M X KN 7-x wx.-xi, 33 'A ' A 3. I on ,' ' ' X ffinikvff is f qsyfil' Nw Q ,593 CN XX ' X Go, 'Q1jfr2ff4, xiiiw--,ff-'iff-f VN'31,,x - N , . :XQ1 4 1- x 'X w W1 w 'N A, N -xx ' 5"-X . r . f'K,Nf-,PQQA3 ff: AA, fx T., ,. w ,CN- X 'N 'kfnl 'Xqw , - I., ,Qff 'wx HN '14 " 1 A., ,: -L. Q f N17 A x rift, I., r - xi , , ,X , Y 1 Fx' . if Q , , QS' "M --.. ... x jf 'XQ73 ,- , T xi-4 xwlxxx 'x',l,AL,.,Z,u wix., A,:N,.x QQ? AQ pw X XR 1 111111111 111111 111 . 111 3 II 1 I1 x 1 11 T IKI N cl LL: x 1 5 I NX 1 X . Qu 1 1 Mu I J 1 I ILJW fxxf X t Cd 1 rx XX N I ' :L 1 ' lf NXOIDCX1 1 1 ill 00 'W 4011 L11 0'1lIT1d Ellli XCUC I J IIIUHUIU l L l L N 111 1 1 111111 9 John XIQCIQS111 U itll 1111 l N N Bl ' l'l1 dll I K 1 1 11 1x1 . 11 4 .1 N. .1 +1111 1 1111 111 11 1- 1111N 1 1101 N' lllf 11 1 Q 1 1 1 111 1 'X Ill 1111 X 1 101: N 1 X 0 fl X Cl X uc 1 N011 loo ' 1 4 Jl 1 :X X 5 fx Ili I 11N l 1 OIILN Ollllf' Wf'lIl4lll I ' N' 1 XX fy DLI cl I Jllll l I Nl El lll X K 1 1 IIIX HEI 1 Sllllll XXI. -HON' Al'I IINQQQ WT: NlCX'lCIQ ,I-lll Nliss Q' . QQ' " 11115 "lx!1a11'l1'4, xxl11'11 6111 xxx- lm' 1111- llkxfai. 0 .X slwvl 1111111 1111- In-11 ul il llNt'i. '11' Q 'Inu H .xx l1111f511v 1147111 11111 ll1llL1ll1 111 il Nl1v.1111. fha 'Iss K. HXYIL-. xc 111.1111 msc lilly' wl'1 .X In ' 1.111111 1111- lun! 111 il 111111111Iz1111. AX111 il 11.1-gc 1111111 il xol111111- ui' -I1-z. . U U U 11 131 HUM ytllll' 111111 " .ny '111yl11111g 11"111fv I Ninn! xo 1.1113 AX hulk from HMA QM, U1 A m,l.fHt,A hit 1112411 ' K 1 .X ll' E' i'l.JIl1 lim 1111111-1' 111 fzxlu. H. U. "Xu, U11 l111'1'1111ll'411y' sim' zxskcnl Illt' Ill I 11 ul llli' 111-'111 AX Mmm, hum HN, WMM Ui' im m.Im uf 1114.011 W . X Wmul W5 l"Y'1k' 'l' .Xml il ClIAll1lx tl'0lll l'1c lam' ui 11 gsm-. U U U U 1-'LV' l'L'R1Q1' I UIQVYRY .X !1z111' fVl'1JIH 1111- lwlfl ul rm 11: 1.11111-1. 1 .-X lm1ln' 1111111 llw l1'l'lil oi' . ."1w. kxlll 7 pm, .X flu' 1111 il 11111140 uf s uly. .Xml il j1v111! 1.111111 1114- 2llAlll of llu' luv. JON X . P, In px C'l14'l'l'i llml 14 111111111 1:11 ' 111111 lr nk. quill 51 , - mc1-:1l1111gjz1111HnH 01.21 'lm '. Ig N ,Xml Iwuplv 1111 gvl lun-111-1 l11g,zV ' Hmll VH1111 Ill ANL' Q.-XX 41fl'.'1':l1f1-16' storm. A- Cx '18 Pun' f A' ' ljuxi 1: 1 1, 'FEV' lgygz lm KXYII 11:15 illrll N1--11 il l111L'l-Lvl of w"l11' full 1-'om 111: NWS! Hfll I PV, f Uxly. ll111l nm so1111- L!"flIW,U f 1 1 '1 . I1 fwlw war ll!Ifli'l' 11111 1 11", UD' Y It 1-1111 mu' 21 luke." '10 ji' II- 'I I Cilluxx. K, 111 Kimi. Ill. HI 1 11l': 11' tlml 1:1111-. 111:11 just x' 11 IW. 4 - 311' zl 1'Iz1'g- 1l'. ...Inn '. 1:11111 l11111- 1f 11? " Hu! 11111111 ilu' 11'111L- 12111111 H I mt UI U' M K 'ml "I C101 .1 "nu '. 1!11'c'loc'lx ifllvl f'71Ill. 5111" 1' " " 0 "P lt I '1111.' S1,f1Lv11pIl1m'y 111151 111.111 111111 cmllfl Izxkv 111. 11 Iifml Ibm. ,ni --I ,lm KIIMQIHN1 My lnwl yum Nh. Q. k 0 11 II 11 .-Xlgvi 'il 170111 you l'1'l yt'2lI'.U A M' 4 5, ' Q 'l'v:14'l11-1' "Pz11'clo11 1111: ln- 1:15 vxg 11.11111 lo il. 11111 fiifl 110' 1111- it." KIA PIII 1,-1 ff, 101155 HI'1'.lSJt'l1l'. is tl1c1'1-211.1 ' 111111011 lm- 0 U U 11 1, ', .. .ti 1.2 1 9" , U , , ML F mt Hg IUY I , fx ll ll ' N 4111 4 XIQ111- Ol Y 111121541 K' A R 1111. 110111 fwlll 1110 N111 J ' mimi ' 5' m' mx 1' Y 5 V' f Ol. but 111.1 z11'411:1111!z111f1- is so 'l,o1'I. H111 '11 I U " " 0 sh: I I 1111! cull you ll a'?" 'ill wuxill 0 '.x L14 141112 r!1l1'1'lL1 S!!ilkt'wIM'Z1I't"s I H NY1 g AI111 1-,ll lu 'XXX' p11l1f1pg1Hy In -"' 1ll5L' Y' mg ' 1, i 1 --fHQ11-- El' :lc'l1.H 's .1 'lf' When 1n Need of Ath1et1c Goods WE ARE. AGENTS FOR V1ctor, Spauldmg and Rawhngs Goods I O 319 321 E 2d St YMUIIEISGII Muscatine Iowa Younger' Young JVIen 111 a 1e1 11 CRUsADER WEST TOGGERY SHOP East Second Street MUSCATINE IOWA G A CHAUDOIN 1-3 ECTRILAL CONTRACTOR XII X S if-1 S J DEX EIOPIXL1 XXD PRIX I INC U 111711 H 1 11111 T171 C 1111114 Y ' 129 EAST SECOND STREET K1s111 1: IJ111 1. Lo., ,,,,q,,,,,,E MISS BANKIEP MWINERY pe Shoes 1 1 VK eal 'NELZ SHOES on xoun fn I 1111 1 IIIITE' on XOIII fac I'1sehe1 I31otl1e1s X io 1111111 111111 Ulll' 51111111113 f1Qr1orls IDl'IJiII'TlII4'lII :ii -if , Cllzm-111111111 211111 loolx mm' our line. 1 ' I u - I Q ' YUL wlll always End ilu- 1.111124 Xovc-ltle-Q 111 I'u' ISTI- S S 1 IIIQS a111T H ts T 'cz R121 now the . . . , LL 1 17 a soft silk COHZII' if IIIZITQIITQN :1 big T11I. Prife. 256. Xvc- zxlwuys luke- plm-z1su1'c 111 sI1ow111g 5' ll our stork wlm-1I1u1' you buy 1' noi. 6 . . . , 212 . 7 7 . . L ' 1 X mi, If--T Y ff ' CVX TVX' 'L'I1'IIl"S YfA A A A x 5 J lg S in , - X. . I . V . , T A l A A A Showinp2Syesf mTenSpec1aItyf-'actoriel . 4' 1 "'1.s.' Q1 14 'fs '7 -Q .1 if -' ' fe . f . s 'T K' ' A c. Meg . I Sprmg Oxfords See Our Swell New Styles For Ladies Gents Boys Nllsses and Children B SCHNHDT SHOE STORE See U5 and Save Money HARRY KERN Proprietor COMMENCEMENT IS AT HAND He B0 S, Y Y W H h FINESTA y' f h C y' UMSCHEID 8: ASTHALTER r y tt Cl 1tAwa ue l......- ...-. 1 Cf CS are C ln SCHTCC A an rlces are omg i er 1072 Bastnan Building, Roc:HEsTER, N Y Preparedness is me word David B0g3I'd f '-.'.L K . ' . ' - ,,.' N 'Kiel' .f ,S .o,o . gg if 71 Kjx ff f I Q . . U . 1 I 'Q Q . 9 '1 C SVC t C Ffa O Commencement Gifts in t e it Are you going to graduate his ear? Going to get a ' Blue Serge Suit? Be er g t 't R'gh y. B1 S g g tt' g B ST' B C d p- g - h gh MUSCATINES Greatest Underselhng Store In M1111nery' Laces Wa1sts No Place Llke xt for Young Men nd Boys Ch1C3gO Dry Goods CH, Lace Store an an 109 West Secox d Street Phox e 1616 W X F TRY US FORD YOURJ m Graduat1on Su1t MOORE 81 M121-LRDINK F A NEIDIG Books Wall Paper' W1ndoW Shades 115 E Second Street JVIUSCATINE IOW qflre You a JV1ember WHY NOT? A ' .L 1 I n me v.m.c.A "" "" xx N X 1 1 11 A 1111 Q X 1 lx 1 1 1 'x ' 1 1 ' 4 1 1 4 1 11.X1.1XL'11L1Q1'S1111' N1Y1'11'1i' 111- 111111 11. 1311 111119 X11 +1111 ll 11111111 mu:-11 1111 il 111.11111-111.Q111-1-149 JI , "Align mm fx! fu 5111111111 1111.111X1- :1 11 111-111 .1111 1.11111 11 XX11111I1 '11, 1111 11111 1111111 11 11 11 fr 1111111 N111 -1 211111 1B1lN1'1l'NN.H M1111 1111' '.'l!1+11'1 'I U U U ,XA 1131- 15-1111 11 '111 x1111"111g 1111 11 11115 111111 ".X1111+1:111N 11111 111"' 11-4111111-4. 111 sm' 11111 il 11111 111 111 F1-1-' i'1,l'11' 1111111111111111y 1151111-1111119 1-11 uvt 111 1'w 1111111111 1-11. 41 rf 41 H 'f -' " " X11M 1Nl1-1111111- 1111 1'1r1g:11f111 -.1"1l11!1L. 11411+1- .1h111xL'.' H 1 1'U1'l 111 F0111 11"1'14'1X- 1'.1'ilII1x N1 11711-x1111'1 H112l1il'. 111114111 11: 'c111.H 1.1111 1111l1' 11111 11111. U U H H 1111 1 111",X111 1111.0 -4 . 1.1mm 11 , M XX 11 s111111f 1111' M15-:1-N1 ll 1114111 1151 111-11 1.11111' 141 11111 111 1 11 lll 1X11L'2141r 111L' 1211111111 - . . 1311-111111 1-11 I IA UA H U II U 11 11-11 1111 111-1 111 1111111111111 1111111111'1f. - L , 1- , -I . , , XX 11 s11:111- 11- ,.111r11j1' 111111:111- ll 111.11'.1:111- 1.1411 1x..1 111-111 C111 11 5111111 N1111E lll 1-1111 11' f111-1111, ,. I. I I II A . , . 1 11- 1111 11 41. . 1'11.' 11111 11 11'E1!1-, 11 1'l11l131.1 Q1111111w1. A . H U U U 1111122 1111-111'l 1.1-jv, :1x111r1 Xl'l'!ll. l , I , , U ,, g. . ,X111'1il1'1 1',x'1 111: 13111111111 XX 11:11 1111 1111' 11111'r. 111111w ,V . , I 1,1'i11' 111111 15. 411111 l'1i1l1Il 111-. 111111 :1 11lX111" 111:-sf 1111-4115" lv' 'Elm il '1'N1'fL!?'1'1I1l 11111 mm' 11141 X1111l1'1. 11111. 151111 11 il 1111191 1711"V 111.11 1l11'1I , ,. , ' 1 1 rr 1, 111.11 111:11 111-11:11 111-111 11111 111-1111 K 1 U 1 I in 1 ' . 1 1 I' .'- f'v1'1z1111 111-12111. 1 11111 Q 1111'1 111 111' 11 l31A1'l1l'111'1A. 1q1Y111t1r1X 1111 1111 1,111.11 .,11.1w1. li I I, UXXHH I V, 1-1111 x. 11111 11111111 Il11'. 111111, 1 ,1 1. 11 . . U, . 1 U n fl 0 rr N11 "111 11'1'.111111m s+f1111111 1111111-11 11:14 :111 1111:11- 1111- E1 1111- 11111-. I , Y lgliyiht Nmlml -- i-hun-5 W1wl. UH WI Flllwy- .11'f1-, .11 111111 111111111 111111 11'i1l'111'11. 111.11 1111-1' 111-11-1 1111-111. H fl H 11 H I7 H 17 - 1A I I 1 I H V1 1 - k,- . - 1 1,:-1-- XY'111x:-11Q 1.1.1141 yn-111 111111111111 111s11-11 1111111 2111111 N1-1' N 1 X11 111111111 1111- 11v11- my 1:-1'111'-1,-1. 10'.x1'.11 lwn 11141111 11111111-w 11111 111111 111 11111 1.111 X11sx 11U1'1.l11ill1.'9 111111-111. 11111114, 1z1141' 11111111-,J ,N , U V1 H U U 1L', 1' . . Q H 'H 1.1, H 4 A1.111'CNlJ11Ill' H 1 X'111.U 1'1' -111511y 1..1 X1r1111f111's 111111 111' 1111111-N 111111 1-:1111111 411113 111 11 11111 1114111 U U ,, ,, O1 1""'1'Y QHIQ' 11' 1111. 11o11.'1-11,'1- is il 111149. 1' 'J " " 1Q11r1,' 1 'ox 11 V111 1111' 13011 1-111 xx 4 111l1'1 1,11 13111-11v,'1-1. X111 11111 Olll' 11111 111 111:11:1' 11111 1111113 1L1'- 1"f' S1-011 'Y1'1' 11111011 1l1'l' 118111. 1.:11'f111 111111 11211112 '1111 111c'11 ' 11111 0112 111114 111 H1' 111 '11 'min C11"'211 cqvil.-211: 11111 1,11g1- 11 vglxy. f1f111'1 3111 4411-4-. 11,11 511111111 11- 711. 1111 :111'1 1111, 1 '13 ', 1-1111: 01111. Hx 1-,1lf1'1-13 1 X 1 1 1 N 1 1 114 X s 1 1 S1111 X 11 1110115 1 x x x 1 1111111 1 fr X li 14 f 1 I NO 111 1 1 11 11 111C 11 N Y X QSCAR GRQSSHEIM RHCDTQORAPHER .R 1 '9Ld'5 E an 6 Sen QE-X I e but ear IU mrzd Hat 1 ei e Mfrs Q rr 1 tograrizs Fa e your Order early A Select Lme Qf Rleture Frames and Rleture Frame Mouldmgs RUN-Wgmberg Clmhmg C0 LQUISE DILLAWAY SHOP The Stcre of The Town OZ E SWORD STREET B ZnL0F??EL1EgLCi55lZXN'Q FULLER 63 HILLER HARDWARE C0 Reee row and Party Supplxe a Speelalty Iron Steel and Haavy Hardwarg 'ml IOWEI Avenue MUSCHTIHG, IOWEI M EaQt second sweep MUSCATINE, IOWA l , ! r A SALWFR' E eelffe ffl gg, 2 J + V E5t.anl1:shed 886 E Ei st lisrpd f r r , ,, , 1 gf- 3,-, 3 I ? Wilaig, - ' N I am ever striving 10 serve the pubiic with the rpigjrresi Quality ef 1-Jerk r arf prcrupt serving A, LA ' i Ri At YP 5 . ni A p Magee gjced i 1 R ,J Q. NERC Q . F 'R . M ' x . C . I 'CL 2 N A xr me J pi A ' 5 ' K 1 1 1 1 1 Xl 11N 1 1 1 1 1 I 1 Q11 N 1 111 11 1 1, X N 1 lc 11 X 1 1 l 1 !11f17IN1'.l1 1 .1 1X 1 .X111411?11111111g1.11111 1- .1 1111111i1.11.11: 1111111 11' 1. 14111111 12.1 1 .111-11 '-X11 2 1111-.1X.5, -112111 1111 11111 1111111-1111 511111111111 .11111111111- 11111111 111 11111 111111: 1. 1.111 gl.. Q. '1 11,1511 X, 1... .I .1 N 1 K1 11. 111' 111 111-.11 "X11'11.1111111.-5 11. 1. 111.11111 1111.111 1 .1111 1 1-XH111 191. 11l'x1I111111 1111111 H131111111. 11111 11111 1111-.1-1 1111 -1 "!' '11.!C1' i111 1-11 1.1 1',11 . . 111. Xx.111111l11l 11111: 11 ..- .1 1111- !,11f7-XYZ.-.11 Vi M xl ' 11 '1 11 ..11:1:1'1!: 1111111151111 1r11I1x.. 11111 11.. 111 11111111.11 11.111i111111'1 I-111111 11-1'1l1'-' 1" 11'.1'.1a'H 1 1'1111' 11111-111'1 11'1""V1' 111111 X-1' XY.-1115 R. "1111111-11111119 Q"- .1'l11,11 1111"-11-111-1'-'L 11111111x111'111111111'X 1111111111111 1' V115 1 I 1111 1' 11-1 5 wf.Xf 11g11ii' g:1'1Ye1111N111111111111' 1K11"11.'1 1 71111 .1f 111 IX 111 ".r'x' ' f'1" 11'1111- '. 1. 11:11 1l111' 11111 1 1'1111.x1. Xvxyii, HN' -N : .,,, Z, ,WI H,:1kU1.X,H M11 Il 4XX.111ix1:1111-1:i:1- 11.11111-. M141I,1l,Hx.m ,11.A' I. M 4, I... .1 Al.. I XX 111111111111 l!1 1111 '!l!1. NXIS 1 1 :1'11.i 1111111 1..1 111 1131.1 11 1' . 1. 1 . . 11111 1:1 11 1111' 111112 1,11 1'1.1ii :1 1111-'A 51-',X'IfX X1.1X11lf11151J1' X1 11 N .X1111111 .11:11111v '1.111, IA i1 .11 1Al,H x mhy. XX1111' 11' "-' ' 1' '-.. 1111 111' 111111'1Xx' l. 15.111111 11111-11-11.1 x1111111111.111. 11' M1111 '4111' "'11 1" 1111 111 11111 v 5. 11, 111111111111 l1111111'.11111111'. 13 -1. 111111 1111111.111.isrf 411111-1111: 1' " ' 1' 3. 1411111-111111.-11111511.11 111111111.1. 11-s11111'1' 0.11.11 1111 V111 21111111 1x ' 11'i!l!'.' 111L1' 111111 .1 .1511 x' -f', 111 111415111 11111111'111'1'f"1X 111'1'1111"11'T" Iw.11'111'1' 111'11-. 11: .1111 1.111 7. 111-11-11.1 i111111111f1.111111. 1,l1I711 "1 11.111111 1.111 11111 1111' 11-.11'111'..H 11 11 1 11 1'1'z1x'111'1' "X11'1y 1-.1-11 111-11. :i 3' 1111- 11111 1'i1' 11'fli1'k'l. 11111111 1.1111 -11 livin 1!1RAV xI1lDN1 11111 1111 11111111 ' ly I f f1l1'1.X11P1111lII1'1N1ll11Xl1I1l. XYII111111111111 11.1111 lI1l'iJ X11-- 111111f1 I1 HCY111 .1111 11111- l1'11 llli' 11111 111111 1- 1.1111-1 .1 11141111 Xml Mull... x1H.L1I,1I!mk.L Iulmlu 111 1911 111111-1'1-1 11i11 .1f1111111. 111x111 11' H11'1"111'1' 1111 4" 11111191111 1 llI1L'1' 1-111111111 1111111 111.11111 412114 11 1 11 11 1111111 11111111 1i11111-11 111-111 1111-1'l 11 111c:1c'11'1' 1111 111111 1 y'1 11' ffflll 1111g11l 111 111- .lS1TEl1l1l'f1 111 V1l'l'- 11111 51111 111111111 111111 1' 111111111 1111 11-11. .11 y11111' 2121- Qu 21' XX'11111111u11111 wan il .'111x1'5'11i.1' 1 A1111 111111 11111 111111111 1 51111 111 11 11111111 HH1. s11': 11111 .11 v11111' :mv 111' was 1,11-N1111'111 111 I1lt' 1111111111 1' ' " 'f Ex. l'11l1 7111i ".11111111'.:11" .-1.1111'1lf-.11 FURNITURE CO M uscxrmn :o A FU' urnzfur Rugs Lznoleurne and Draperzes PA LA CE Ncvu Dzsczppoznts Laugh at Our Phunny Phzlrns Bzrfh Sfone Rzngs af Swan ci Cadle 3 JEWELRY Przceb .8100 fo -35 00 Fred Leu For ILL Cream Sodab and Fancy Sundaes HOT DRINKS and LUNCHEONETTE Our Grand Openzn wzll take plaee .soon wateh fo zt We wzll open the fznest Confectzonery zn the State ANSON CLOTHING CO. KUPPENHEIMER FIT FORM CLOTHI S' WILSON BROS 'SHIRTS TIGER HA TS For Yozzn M n HOME OF GOOD CLOTHING BooKs SIA TIONLRY W B GOBBLE 119 E SECOND STREET Phone No 941 SPORTING GOODS -I F G I f- ' .- W Af . y K . Q4 Q .J ' 1 :I :C L fT 'iiT"T'1i:.if, W" W Q03 - YO? W5 me . g . . - I. . ,- III1 CI 11111 III 111 11 1 XIII 1 IIIK 1 1111 1 1 1 11 1 1 1 II 111 1 1.11 .11 .111 X III KX 1 11 1' I N K 111 1 1 um 1 1 I11 ll 1 S 11111 111 1 'N111111 1 1 11 N IIK I UXX II 1 Illl X IIN 1 W l Il 1' 1 1 I I 1 1 IU K xx X 110101 1' 1 UI I lk II K X l 1 :III N U X III I XX 1 ll" Il NI 1 1 1 N1 IXN cIIllIx X1 11111 IX IIIIICI 11 X Ei N111111 11111 III 11 I L K N It ll 1111111 11 L X 11101 Xl 111 I JX HII1 ' 11X C I I1 YI III 1111 1 . 1 O1IC OII I 1 I1 IIIIKI 1 IX N BLK I XX! IIC ' 1 N 1 I 1 1 1.11 111.1 1. 1 .11 LI 1 . IIHIII 1 IV 11. . . 11 . 1111111 1 1 1 IX .111 If II1 I11l1I111 CIIEIIIJ N Ill TI III11lI 11 1.11111 1 11. 1161111 411-1 '- 11- .111 X 1111-1 111 11 .mv 111 tI1a11 1I1a11 1,11 111 CIN 1'1lI-I QI 'II-ll' X-'I fy El -1' X "XX'1111I -'1 ' 111111I11-1 IIILI 11' I 1111I' 1:1111 I111 11 1'11I1- XX-'ill .X1ICIv' X. SIIIII 111 Ill. 11-:.1111.I 1 IIA!III?H XXVIII l'I111X. IQ1I1 gg1.11I11a111-9 I I Ii. "XI I? XXI11' fI11- 11'1111'1I11'1 I11-111' 111' 11." XX'1ll 1-1 1111- IllX' 1111 ".X11 111'.111"? H U H H XXVIII IQ:1I11I1 III1111111 1111111- 111 11'I1111I z1I1111-.J 1 , H I V X H XX-'ill I"1' -1I If. 111111 I1I11II11,? Im I X 111 I.1'l1I IiJ1.I 111- I1.111- .1 11-51 111 I11- llIt'IIAX', IYICII 1? WUI uk, all pl... X mx llilH,u.-faux? IyLl'Ii I1111-IW11 11111 XII. Q BU wfill Q3 A, R, 'JI A Aww? 1 I XXI ' 1- 151111 sIIlfIX'lII! I11:' 1I11-11. WEN Riu. Ii SLU' Stlulymgp 41 U 'I ,I U II ff U A4155 Xiv Ht -iv 1'-I Inu mu XNXIII 'I Il'XI'Ivj'M IXIill'III'I .-XIII: 1 11 1'1-1111111-1I 111 II1IX'1' 1'1'lIII1'lI III I.z11111 1 I111 II11 V L' HX I"fI"I SMX II WWII' A116 X Im XMIM" I IIWIIQII 1-1 11 I11. I11-1-11 1I1-1111-1I I11' I11-1' '1 11 IIIII 111111 11111-111111 111 1 J I ' 1-111112 111 . Il U 11 11 U U U U 51 11- I11II1s rIL'C'II II11- I111-I1111-4 1I41X. 13111 IXXC' III-I HD ff I1111 ' YNY 11111111-1-P" .1 , - FI1-1-11 II11- 1-I111-I1 51' 1111 I, C11-1 ',1- H 1I.'1 II UY1-s. I11- '111I I sI1--11 111 II11- 'IIIIK' IDI 'T11' 1I1 .' - 1z1I11- sI1-1-1 111: SIZIIICIIII, 1111. 11 11 ll 11 1X111I -'111 f 1-I1111: fl ' -I ' Q1, "111-11111 my 1' smug IIIMUE to AWP M umm' Ii:-' Il. - "I'I1 1112 Ii 11 21 11f ' 1' IX?" . - I11II-is sI1-1-11 11 I11-1111, II111 I '. 11111I 11I11'. .111'I 11I11-11. . 1I 'I11--'1- M H 0 U U V D1-s I'1I'8CIlIl1' EI1'I11'1IilllC1A 511-.1111 I' '111 'II1 1' 1I.11 II11- s- s'1-11-s C'f7lII.' 111 I11- 411 111' l1fI:Y? I IRIIIN H01 -111 IIIX' 111-111I1I11 w -11111 1111- 11 111111111-1. II II 17 U . H . , W. , . . , H 11 11 ll II .I - IIIII 11 s 11111 I111I1I III II11- I -. II11- I11'1- 1 11.1. U ., . . U Q 1 .- - - 1 -1 I,JI1'1'III XX If IlI'l' X'f1LI 11111111115 I111, - 511 1-'11'I1- I111111 .'1'I11111I I111 3 II- f.1I1fu111I-I C I. 1 -II I11- .I lIl'. . , U , D. , ,, I' - I 51 111. JLISI '1 111z111.-' 11I I ' -11z1I. fl II IJ U If H U U -- , 1. '-1' ,X '. ,. . ',A. ' ,..,." 1 ,, . . . . - I'II' XX V. I11: IxtIJI I11. I11.11I 11I1c11.111 1111 llI II11, 1 1. 15.11. I-A-W I KIHIHI Ink I11 IWW 10 ask you N-IM., 101. II 'Ii UX1 '1 I1-5 I11- II11'111-1I .11 1111'1-Iy 11II I11-Ip 1111111-.H Irllf .1 ,H.u.4" U U U U U U U U 1- H.. - . .H HI-1-1-1 1 - -1 1-1.-. Q" Nh.. INN I. 111. ,410 HN, mum. of Inlbwl IC: H1 IXI1. II. I11 1III. 1.111 I11 I .,I11 I111 111 1.1. I 1 KLIII.. I1"1 .XII1-s HXXII1' 1-1. 11 11'-11 I1111I1 111 111111: 11 A III V ff U U 1' "1XI' 11il1y1111111-1111111- C " ' -1 ' 1 r. 11 1. U X, . . Xcx. II 1 . IDLII 1-1f1I11 11011' II11- 111'111'1-ry ' 11 s111111'1 1111 11 XXL" "I CIOIIII 1I1111I1 1111-.1-111-1111-1-11 I111' I11 '- M151111. 'I 51-1 1111." M11 XV' I'I1- HI Iill 11, IILII I 1'1111I1I11'l g11'1- X"Il ' 1 I 11-1' 11 11 11 IJ l' 111:1- "1-I111111'1::1" .-I1I1'1'1'1111-11. BASTIAN Bnos. co. sg WILSQN ,,E,m,, N, Girls' White "Sport" Oxtords MANL'FACI'b QERS OV White Rubber Heel and Sole Class Emblems, Rings, Fobs ATHLETIC MEDALS I Weddlng and Commencement lnvltatlons and Announcements ll nu L Urdu rs Pro r uns I I I 1 N11 nus Vl'9ltlll L lrcls kc 'zu-'ff Samples and Estimates lurmshed Upon Request 2 ll lll 11 lll 1 g m 101 ' Bush an Bldg, HULIII S11 R Y 1 IIARRX I I I I Il N 101 V Suomi St X - . JN up sa 1 W an 1- vu I sn , 1 an , as , X as X so 3 f on ' us 4 . Q Q Ill' F Il ' 'Tl F I n n n Lf. 3 K-' 0 o 0 A A 4 0 I 0 . 1 , . . . . , L ' . Q . 2 4 . q W f - V w . mls: ww mea use uv tbv uma: ca .Q 7 Su' s MINI:-InMe'11S1ll'n'lmx' licl, Y. l'1'ifw-Ntifv. flamm- ' Q, Less' Q. Cv mir' gg' -sq n , N 1 wr 1 W V Y v w 1 v v w 1 -of I ,Q I ing an 41 9 L o 4 44 4 4 L4 q ' n x 'f L II II II III ' I X 1 1 1 -1 '1111 N1 I11 X 1 N 1 1 1 NN N I IX I IX III1I I X U l N IU N I 1 X 111 1 1-11 N11 :fl 1 LL I L J 1 K IOIIN IIINX1 TI Bl 1 1 111N IX N II III CX: I N1 I X1 1 N11'111I I1111 1 1111 1 a , 1 1 1 E. LOIIIKI 1IIINXX QI IIOIIIL JL OIIC 1111 I 111111 '11 1 1211 11 31 113 1 1 '1 I1111I3 X111 x x 1 I 1 1111 1111 1 1 1 111 I7 1 11 1 II 111 21111 11101 1111 Xntdlkc 1 1 XXIQONC XC XIX. am N N 1 11 1a1 1 111111011 11I1 011111 IIN 1 1111 N 1 1 NIYIHII 'IIIIITIEII 1ll0l1I It Nlll 0 I Clk NI XN II U' 1 11 11, 5 111 l 1 I I I XXQN II 1 AIIIIUI DIOIIOIII CL fl 1 I"l E C V IV 'I 7 TILXIAIIOII IIIL III IKITIIN I 1311 INN LH 1 7 K IIN INN YN 0 NIU! NO Wi III X121 0 111 I1o mc II11 111I1L1 11103 1 IIIIKIII 1 I111111 1 IIIIIII I ,XII I'11' 'III' III-fi?Ill-1.X13111?1J11XI-Q "111--. IFIII IIII. s,I.1:I I11 41-1- 1'1111.n XI11 -'I711-1I I1.1x 11 111-11 111I1.M HI' I1111ILi 1411-111 1111 1'.111." Ii11I11i "XX'I1.1I :N If' HIIIII -411111-1 111I11-1'11:111' 111111-I-1111'111111I111 N1'III1'NIl'I.H XI11- "XI11:I1-I Ir: .1 1111111111011 I:11'I11:1'." I11 1-111111 111111 1111ll'-flu 11 11 11 11 NI I1-II IIIX' 1111111-1' 1111 Ill II11-11x11-111I1I1'." .I1- Q 111 1111I1' N11 11'1'I111I1. I 111I1I 11111 111 VKIIIII' 11II-1 " I'I1111's I11I'II 11111 111' 1111' I11111I1.H X1111111-11" UI1-f111. I 11I11:1's1111' 11111 111-11111Is 1111 II." II1- II111.'I1I11II1'I HAI IIQIIIN 11I1:1I I 1111111- 11II1-1." 1111N 1I1'I11Ill1'fI III II11' 11III1'1'.N 11 11 11 ll "I 1I11I11'1 pg:-I 1I1'11 1111-.N XII.: IIz11'1 III1.1111111gI '1 ' 11I11-11 I 1'.1II III1' 111II. 1I XWJIIIIK' 11111 U11-Q. IIIII :111 IIIII gI111I I 1111-I XIJII.-I II1'I'k'. 11I1-1 sv sz11'. 11I1s1-111." 'XYI 1111 LIIJIIQI I1111I1 II1.1I11I1I." I I1- "XX-Ig 1I1111'I 11 1: s111-11I1111II:11I 1111111 11I'1'1l I11- I 1 ., II1-11 1 11 11 11 11 I1111- '1 QI 1I1:111111111I III II11- 11111gI1.n XIINN II11II'1111111 ...XIV v'UII I1111uI1111,, Q11 111 -T' 5II1' "II II111IY II11- 111.1-. :1 1111111114 1-11II II11 IIIIII -11 I." kII l'LlI "UI I 1111 111'1'e1111" Il 17 11 11 XI:W II11II111:111 N 1-Iw IN III'I'l' III 1I11-- 11111111 111 IZIITXI 111 I"1'1,-1I If11'I11-1111111-1 I,l'l7I'.. IIIII 1111I1-I111-rI 111 11111 I111' z1II I II1- Qu I1111111.-I 11 11 11 11 II1'11I. II11111-1' NFIUII- I I11':11'. 1I1111'I 1111-11111111 4111'I1 il IIIII1-.H 1 I711-1I NI. HXXI1-II. I fI11I 1-11-1'1'1I1111g I 1-1111111 111 I11-1-11 you I'l'OlII 0 0 11 1' QISIKI Q 1- iIL,1lIII.H I' 1I III'1I' IIIIII, .111fI IIlI'I'l'IYUI'l' I1-I IIIIII 111, I111' ll I'1lI, 1,111 2llI'I 11 -1 11 ll 1I111IQ.J Ij1'11I. U.-X I11I 11111 '1fIx 1111-N' .1 1-.'1s1- IIIQIII 1111111111 1 f '1-11" 11 II 11 fl SUI I. "I M1111 DS' 1I111Y11111- '-'1.'1111 so 111111 j 11I 11: II11 Ii I ."llIIS.U XISN IJ111: I1I1- "Ch - 'III 1-x:111111I1- 11I :111 1111:1n111z11'1' Q11I1 -1-1111I." 11 Il LI 11 II1'1QI1I 51111I1-111 'XX 11111111-1-3 1-msg." .VI 'I I jf- "I'I11- 11-Q11'I11-1' 14I11-1I El 1 'SIII II 111:I 11 1I111 II'J 111- '1111 0 11 ll 11 m- ' ' 5 I1-' 'I11-1' "I I1111 X'-LIN 111111 1IISC'471k'l'l'iI9U I7 I P' '-11 "CI I. . 1' -1111, XXII ' 5 ' III-1f4I11 IUIIIIII 'IIIQ1 N1111' II11-11 51111-I1 11." 5. II.f UWI11 IQI 1I1'11 rI11'Iy II11I1vycII011'1I0, 111 s1- 1 0 11 II 11 11 11 IJ 0 I111111--Q I1'1 11-LI11-1 "I I11-111' V011 A111 -fI IEII11 JIII PIII' I10I- I'INI 1111111-11' XI1ss I71-11!12IIy--HXX-'I' ' '- 1I1- HV- sem-S. CII' -1-111'1-T' XQII' '- Q. "II1'11'x 11'I1z1 1I11'Y 1-a1II1-1I II. I-111 I I11.1111I 'I "1.' I II fI111'1-111'1- I1'II111I- "Fw-. t"lI'. 15- I I ' '11." 111 " 1011" IJ 11 0 11 11 o IP ll I .I 11 If .I NI O' s1111I1-11ly 1v1II I11- s111'111'1:1-cI EIIII 11111-11-sI1-1I 111 I1c' IIIITK II1 Xliss IDI s - "XXII hs '- T' IQaI I3 '- Izq If 1- 111-1-f1s: -1 1'111':I I11- -- A ' I 1'-. ".-X 5 1 ' 'I II - - I z I1'IQ." 0 11 11 11 0 0 0 0 IJEI- XII.. C1151 ,1 1II ' I01' 1111I' - A CII- 4:1111 'UI 4 NI? IN1. WI-I1 111- 1111Iy tI11'1-1- 111-111I- III II CI: .'.' 'I1 5 Iy af 1I1s.' I'1 III e1I1'11I10I. IJIII 11111 I ' I1-11" I 11 0 0 11 R I1-- XI.--Y "XV " ' 'A ' D '1 ':- ".- KIIIH fI1I1-11-111111. 'l?o Moc Q45 OC BACK TO NATURE sl-loss K .Fbr Grown ups and Growmg ups THESHOEIIAlV 117 tAST SECCJNED STQEET ' 'n '. 1 ' ntNl'IVC I Y 10 Ice Cream and Candy I MUNI 2 SAMUELS E-E lr 1 I Rememund 81 Company George ranz 81 Son I p Greenhouse North Mulberrv Awe Store 210 Iowa Ave iff! Ufffmvfi FINE STATIIINERY WH z n lc CORRESPONDENCE MORGAN S STORE I ll X 1 u W 'ull Ill - kind tl :I I R 1 ' . . lllsalpp unis- ni Q' ' r ,,, . :K I A ' g v Y V V I Q - N ' lil I li n--v on - i I' - I .. ' TRADEMARK O 0 I - 21-1 lfzlsl Sl'1'0llll S 1-1-I. Dlllsr: Yvi I lhv 'iUllllllillll'll'S nf ' 12,5-3'Lf W? I, o JJ R4-lzlih-1-S ul Dry Guilds 'F il.-01 Y. . it A ,.t:4:r:,1"::o7,5 ,K iff f' f QF I LCM? 1 l .... ? ...,1..,.12ux ' ' -in-Dzllv Flurisis 9 , L ' , , , DE MARK 162161111 X N L I I 1 Q N1111J1111111 1 111 N 11 1111 11111 x 11 1 ll 1 . 1 111111 1 1 1111 1 1 ll 1 LXXN X 3 111 1 11111 11111 11 11 11 1 111 4-1 10 6 lf 1 N M11 11111 lv 1 111 Ill N 1 5 1 1 1 1 1 IX x ll Q 1X 1 x 1 1 ,X 7 1 1 KN X Lllll N1 N 1111 1 IX 11111 1 11111 111111 U1 1 N1 1 11 ' ' 1' 1 Lam" 1lLllIllC1 101111 1111 x ll 1 1- 111111 ,1 1 1 xx 111 1 111 1111 1 11 11111 1 1 1111 IIILN . 1211112 1 ll 1 1111 1 N. 1 1 1 11 11110 ' Nl 1 Ill 1 11 1 CC11JCf1x11 111C N 11- no 1.11 1 1 11111 1 1 ll 1 110 11111 aw 1 N1111111111111 1 N1 1 U LX 11111111 x 111 111 1 IC 11ma11 1 N 1 1 t1 1 1 ax .1 1111 lllff ff ci'- Ol 1 K 1 CN1 N L 1 .X 1Ll11N1l11l1 1 N 1. 1.1 1 .1 1 1 1 I1 IHON1 1 1 11114111 1 .1 Q14 1111 1 11111 111 01.1 N 11 a 116 A1101 1 N 1' N11111x111 1 NM1111 1 ow 11111 1 111111111 1 111 111 131-L1-'I '1-113 .-X1 fX1113N1CQ1 111 .X 1511-.11111.111 1f1 11111- 11111111111-511.1 1-111 11-. 411111111111 11.11 11111115 111- ,1111-4. f111' 1-.Xl111j'1l11 my 11111 51711 XXQ 11111 11111 x'11111s1-11 11111 1111 1111' -1111-.H .-X .11 11 - S 1 1- 111111 11111-511.1 1'l11JXX a111y'111111g . 1 I 11 S 11. 111- "111 1111- 11g111. 1 111 lI1l1.n .-X111111 1 1x 11111- 11111 1-1 1111s 411111-11111131 'lIl11 11111-411-1 1Ql111X 11. F11l' M1111-11 1111 11. 1111-.lu-. 1111 11111 :111 1111 f-11'1'11y.H .X 51- 1 IS 11111- V111 11 1 A s11111 -1111 -1 11111 11111 J 11. U 1, 1, U Cl. 1",. '111. 15113 11311 1fY1'q.1' S1-11-I U if 11 fl U X 1 H X 1111' 1Ql11111'I1171lIf1 11111111111 .1 'lllllg 1 xc 'X' 'I' Q1l'l1l2l' 111711111111 111111 1113 1'11J111l'N 111 1114111111-1? Ml- 1111211 HY111 .5 11111 1 -' 1 111-11' 1 111 111 1111' 11111-11'.'P" 111 '111-1 51111111a111z11'g!1'1'11-11-11 N111' XX"1.Il'1 111111111f1? X111 1'111g11 "N1a-'111- 11 S 1111' 11151 'Y 1'f'1'1'i1 2 I1Sf'11l A 51 CP- 111-111111 1l1L11'i11111l11 XX11t'1l s111- NK'1l.I1,1 12l11Ll111111.!? 1, 1, 1, 1, 111111 11111411111 11111-11 s111- 11. -1, r11l11j'111L1? U , 11111 X'.111 1.1-111 NY1lk'll 111- 111-111-11 11'11:11 w'1s N1111? Xllw 111111111411 1,111 11111 411 15' 111: 11 -,',' ll? 1 1 111' 1 1 1 11 1 1 , H11 -1 . , H , , ,, 51.1111-N l11lll' KX 11-11 11- 1111 1-1 NlC.1' .1xx.1 1-. 111 -' f. N 1-s. Ill1l 11111. - 5 1 I 13 , . , 111- 11-11.1-1 11111 1.1111y, Nl 11111 1 1111.1 y1-411' 111' 1151. U U U 11 11 ll 11 11 1 H . I , I1 ' 1 1111' 11 -11111-1 1 1 111' -' 1-11 11151 111,11 111- f '1 O 1 11 s 1-'lsy 111 5111111- 'lll11 11 111 11- 1. . , 1 . X11 ' QU '111' mlW1111f111 21 11' "'1 51-1111 1 1111-111 0111 X1-111 "1J1.111111'1 1'1y: 1.111 s111'1- 11 l"lI1'1 111: 1' 1 , ' ' - ' I x bi 1 ' ' ' ' ' 9' 1'U1 111-' mmf 1' 1 I 11 1 - 13 Q' 111 s111'1- 111 11. 11111: 1 211' 1111- 11111 111 11 1111-1' 1111-1111. 1s 1111- 11111- 111111 il Q 11-. H 1 A 1 1 11 fl 11 11 YX11- Q' 11- g1x1-11 +1-1 -111"- - 1 -' ll1 '111' 1' , A 01. 13lll'y 1111- 1111111-111-1' 11111 Ill 11- ' 115: 11 U if U 111 il 111-1111111111 111111- 111 1111' g1'11111111. 1 sam' Sl 1111l1g, 111 1111-1-11151 111c: W1 -1- 1111- g1'z1ss111111111-1' 111111s '11111 11- 1111 - 11-. 1 1111 ll-111 il 'lf 1119' 2"1f:. .VXIII1 1111- S11'2lf1f11l' 111135 f11'11111111- 111111 1111. 11111 1-'111-11 1 -' rc' 111 1 411113 1, 1, 1,1 1, 1 111111111 1 '15 1111- 1'1'1-S1 '111 11 E 131- 1.'I,lu11, --111 11.11211 1,1,111.N1, 1111 you ,X11111 11, 1,1m111111.Q" x' .-X11 14' "1'y111-1g1-1' H111 1111- 1'1J111.'c 111 11111 11 11 11 11 V 1 h I b U U II U 11.11.15 I1 1,5 .HW A ?l'CU.H'11 11"1'1,1 H5151 1 111-1 you 1211111 11-11 1111' 111111 1I'l, 141111-11 11 - 11: ' '111-11.1, , V' 1 5 1 It 1 f I 5 aw' M.-Xxx: Q1 '111. 51 '141-s11-'11- 4'11'1 11111111115 11111'11- 11111 1L11'l1Pl' : 11111 '15 111t'y 11L'1llAlf1A 111 11 11-xv. 1- I1 -- V1-11" 111111'1 1111' 1" 1 14' T, ,1' ' ' U U 0 U U 0 0 O 11111- 1':111111' V' 11.1 Q yllll l'llll 1111! 1o1111- '1 70111 1111- -gg?" HXX1' 'S 1111- N- -1 .11-116' 11oy 1 1115 1f'lC116'l'?' s' 11 1112 E-I " H11 WT' 3 111110 "UV- 1'. O IJ 0 U 5 '111.' '-'-1 111- 11 -' 111 1111- f' 1 51-11. D 1' ':' U.-1111' 1111.. ,-1111-1-1 '11-111. WE ' IIPN an All Nou raunot et 0 x A ..1m.p1.- mm- frm-- MUSCATINE IOWA AHII K SICRNI KN 'IU l sl'l"0ll1l About the sue of thus I xlls the spare ex erw time llave You Heard the Wonderful Aeollan VOCHIIOII9 TI 18 the greatest of all Ph graphs wlll call forth llcl len le ute from your Rec: rcls nd by m ans of llll I llklll UI X Hu can secure Ile dCllC3fC shadmg of the arlxst glvlng such reproductmn a new lfldl lduallty SCHMIDT MUSIC C0 207 E Second Sl Musealme Iowa DH I WS INGIIND DINIISI Izlllllll '05 llerslmx Bldg Wluscnhne Iowa l . . - . 1' , ono- ' , ' 1' r , 1 a i S ' J , ii P D 'I i 1 ' .4 "1 ' 1 A vv A . - wl . I O, I , -' -1 1- - 1 1 Y Y Y 1 V v . 4. . 1 lA Sweets thai Please You at E L W . X., . '1 11 V If .' 1 -.2 HEXRXE HEXRXE' HEXRNI' HEXRNE' AUCTION I WE XVIII OFFER IOOR N XLL ON COINIIXIENCFIXIEWI D-XX l9l6 XI IHE HIGH SCHOOL NILSC XTINE IOXVX The follonm Lzve Sloalfb -I Head Re ltered FIIIIIIQCIS 11ameIy IXIa1II Khmer I-I1rr1et and I-Ielen B 3 Fme Infants Hearty and Stxong CI'1r1sIe11de Paul IIOICI1 EIme1 Zel Ie1 and CI11cIe Xester -I I-Iead Shark Gentle and Well Broken Answer to Warne of I-lelen Ruth and O1111 I Flne AX0 I Clae Sport Geor e Rollanel 7 Frrer Cla e Fu er Cle 1111 Fen Iel and Fred Erehenaner 2 Chonee Pale Frank Drake and B0-.ren Cberh 111 ond eondruen Tezms Aclfaslr INODISCOUHI Allsloclgf O B AI H S BOARD OF EDUC ATIOY, PAUL STGCKFIELD, Auctloneer SHUI' XND DRI SS lilhlll my Io tyll 1 I o 111 Im omc our 111 o Cl 1 1 1 I I 111 o 1111 1u 1 ll IIIII If 1e11I I II V 111 e Olltl 11cI CHI ICII xx 1 I CIC IIIOIKJUUIIILJ cz In ou 1 l11x111 found 1I honet a11 CTIDBIJICHIILI CXNOIIIIN I11111 lll 1aI1o11a I IL e 1 II11s OIC I1o1x ood Jud IHCII ood IocII HIICI IIOIIC I1 of pu po C 1 L 00 11 cle I I lc ldlor s D1 V Goods Store Sc cond K S1 culnorm Sis Nil SCATINIL IOWA S1414 TIII l'I 1 Uh I 04111 and lnw 1 Qtlll0llt Q0 f F 1 on FARM LOANS City Real Ebtato and IIlblll'ilIlCP L ' 1 A ' A ' Q' ' ' 1 Y 11 w w 1 r 1 A 1 A' , A 44 A . L A L AL L I I HE N1 ' 5 'SI z111cI eCo11o1111caI cI1'ess111g do-s ll I Iic ' IOIIQ a11cI 1 I 's of .1II IIIC shops ' I w11. Hy scatln-rI11g II1cI1' . en 'gics III II11s lIIilIIllL'l', Izdics gr-11o'z1II" e11fI 1y Juy' g ll ' 1 Iso .11II -0- II1c of II 1 ga1'11 ' 12 'IL A Iife. Y A N v v N V, VIII11 p1' -' 21 IQ' I 'aj Io sI1op is 0 s CI II1Is A D. 'I ' ' ' 1.4 ' I I ' I A." I . . . , A IACII I1 ' siorc, try 1I I, rIICI. I ' g s CI L ' I "- -if ' O ' .I , sIyI ' ' if. " g yo ' 1 ' gel -1' .5 Iong as sl ' S 's g , , . , , ' g 1 , s ' s j 1' s . I . .4 . . 5 Pxiux, T . Arc HRIQI H HV 1' Q' . N 1 V o 9 '1 1 410 Q 0 ,A 1 1,1 ' ni , 1 . 4 .I gs : 1 , . 1 N Y w I 1 ' I ' L sv 1 l 5, .499 A fr. 5 ' 1 ' . ' I ' S , ' .S ' I ' ly .1 I I E , , ', , 1 L' ' ' ' Th-T-W-7 r r 1 N T1-- . , N1 -A , s '. -g 1 ' ' I ' Ex , . L4 1' S, 4 ls, S ' . , - r - r , ' e ' 1 , . Y I ' , ' - 4 - . , . . .... . .


Suggestions in the Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) collection:

Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Muscatine High School - Auroran Yearbook (Muscatine, IA) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.