Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA)

 - Class of 1950

Page 1 of 104

 

Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1950 Edition, Cover
CoverPage 6, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 7, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 11, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 15, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 9, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 13, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collectionPage 17, 1950 Edition, Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1950 volume:

8 9 .59 e fb, 5 i, if 2 3214 ,f if V' Eg ' In Q z, Q I V 35 X X I , . . rg, M 1 1 1 af 3 Q ', A , Q, . Q , 1' .J. V. , Q ,K ,, . 3 ' 1 4, . 31 11' 5 E . 5 -i -mg- . v 44- 5 Q E G if 5, f wing 1' i .42 f f ff' F 2 Z 5 - Q 5 E 1: 2 5 za..-55:4 -f- ,,, .,,. g Q , V , J i 2 X 'EVM Xf in Q 5, 'lv-, . 'Wh .gun-Q W f Ii 5 'QI ,, Q55 '11- ,,. gr X- u W. 4 x .v-' ..,. , lf Ulgfx VAN '-.f ,"""'," zz-1 , 'N A - I -. . Q ,.""' xx ,X X X. x, . h ,xwxxx N A 'x .la ' 2. . I.. f , V, , 5, ' .i 5, ' , n ' - V. , ,n W ,54 fx Y 13' W f' ' " 5 ' ' 4 ' "' ' 1 if ' Q -, V, ' - , 4 ' - , 3 'A ea i :K 1 J ' , ,I In I l Q ' 3 L . 55 1 .. ' an ani: - " ., '-"' ,J ,943 .8505 is if 'ff' V X ,A,,f,,,: .4-I I.. , , 9 ff 5-U. tfaff 2, 5 V . ' .' f , ,--gf -A XJZJQHW.. 4-'SQQ fl: , Q wwwzdlxsi :Hyun , A . A' A 2 "'4-'ff .V if qi.. ,.ef'f ,mg 'Q-5 'A 'A ff' , , y2r?.v in ,rw-" V,-ya, . V J v .,l- ' -f ' : ,,. , fn M 1 ' 5654 N'-, ' Q' N' - ff M- 4 rw ws" ' !r""v'li F'- yn 1 A24 UTM by 55 fbi? Murrell Dobbms Vocat1ona.1 Techn1ca.1 School Leh1gh Avenue at Twenty second Street Ph1lade1ph1a I " ' "f, W 'QE X 2 f ' I f .0 fl D I I .,-. ,r , -5. kv!! 4, X 1 - X ,-4. - rf 3? .' 5 ,A, 7 .fq ff .,,, s.. - , . 5 Y 5 ,n I ., ef' -I N.w-:w-:-:N- '-'- - X' ll 'l f fl, -,. ' I' IIAI -I ,.::' :xl -.9 gig " f "5 ' Q 'ga AL' "-" , e '5 1 . ' J. Nonwoou BAK: R PTi71Cf1IH1 Kuna H. Bklccas j. Wrsuix NIILLER . ELM1-in E. VOSBVRG 1'i1ff-Prirlcipal I'ir1'+P1'i11r' 11 Vicg'-P1'i11ripaI N The U111l1'Il1'j'n 111 51 11111111 Y1f111'1111111..v I 111'1'j1 111 my 1111111:1'11s1' g1'0Zl'S s11'11111'1j,' De11rSe11i01'5: ff ' I 1111'ger, 111111 1111111 311111 are 1111111 111 111111 y11111' 1111111115 10 the list. I11 this 11111111 811111 111 you leflflf'-Y his 1111111 1' 111111 ,S'UllIf'11lI'1Ig' 111 his 1'1111'1'1's1s 111111 111'111'1111's 111 111111 111 111114 s1'1111111's 111s1111'y. Y1111 11.v 1111 1'111l1':111l11111 llllll uv' IIS Il .s'11111111 1111' 111111'1'1f11I 1111111y 111'1'1111s1' 311111 h11z11' 111'1'11 1111111 115. C11151' 11.s.s'111111111111 11r'1'1 111111' j'r"1l14S 111'1'1'11111s 11l11111'1'1'111111111.v 111111 111'1'111'11.s' Il1I11I'1'.S1IlVllll-IIQ. 1.11111 is 7l'lly z1'1' 1111 1'1111f1111'111 3'1111 z1'111 1111 '1l'l'11 1l1l1.Xl' 111111g.s' y1111 11'111111'1l 111'11' .1111! 1-11111 flll' 111111111 11111111' fH'llI1l11j'. I1 1'.v11l:1'11x'.v 11 s11111'11' 111 1'1'g1'1'1 I11 1111' 111111 I 1111111111 11111111' 1111111 111111111 I'Ill,I 111 x'1111 f11'1.w1111111x' Il'lIl,11' X'1'Il 1111' 111'11'. I :1'111111l llfif' 111 1.1111:1' 1111' 1111'11111.s 111111113111- 1'1111'1111.x II1 1'1'1'1x' 11111' 111 Xllll x11 111111 I llllglll 1111'11v111' 111111' llll1I1l :1'1' ll1Il't' 111'1111'11 Y1111 111z1'111'11 x'11111 KQIIIII. A-111 11111 I 1111111111 11111111: 11111 I 11111 I1'1.X1I 1111' 1'11111 111 yllfl .s11111'.s.s 111111 111111111111'.sx. 511111111 1,1111 1111119 Ill 111111111 ,s1111'A1111111111 111111 ffll' 111111j11'111'.sx 111 3:11113 IIA' z1'1'11 11.x 11'11'1:'111Q. .S11111'1'1'1x'. I. X111ux111111 lixm-R. ',11.11f1flI11, Coordinators Ilmom b BOSIHIIA lkxxk I Nunn on I lkoss IIIIIU YIIIIUX I wmv: 1 :lr IX I Counselors IR Mum: Q Cnvlk RI! If Q. 5 1 I J Three 'De6.1.c.2-1-xw I X 1 l 41 11 11 11 11115 11 151111 1111111115 Ill SL 1 11 1 1 111111 1 11115 'NI1151 1111 1 1x 1111 11 1 11 11 XL 115 1 111 5111111111111 up 111 1111 11111111111111 111 1 11111118 Ill 11111 11111111111 11111111 1 1JfJ1YLf1 lll 11151 11 1111151111 111 llS 111111111 111 I1 11 XL 1 1 11101 lllllJ1k 111 1 11.1. 111111 I I .1'1'111-111 1111111 f1l'f11f1111K'. 11-1 IIN lk1l1l11t'l1Q'1' 11111- 1111111111-1' 111 1111- 11511 11111111 11L'S 111-1'111'1- 115. X1111' 115 111- 51111111 1111 1111- 11111-51111111 111' 1111-. l'L'l111 111 11111 111 1151- 1111- 111111105 111111 1v1- 111111- 11-111111-11. 11-1 IIS 11111 1111" get 1111- 11111- I1l1llg 111111-11 111- 1121111 1111-1-11 511 11L'll1'1f' 111111 111-111 511 111311. l.L'1 115 1.L'111Q'11l1,L'11 1111- Illllllx' 1'1'1"Ill1S 111111 111i1l1111111111111'1-5 1v1- 111111' 11111 1-. 211111 1111- 11111111 5111111 111111-5 1v1- 1lllYt' 111111 11151-1111-11 vl111l'Sl' 1.1'1L'lN1S1l1lJ5 11111111-11 ill 511111111 1111111 111-1-11 1111- 11111111111 111 111111 1v11 1-11' 1 cllll' 11551111111111115 1115 1111- 111151 1111'1-1- 11-111'5 111111- 1-1-11 1111-1:1 1-XI ' 11111' 9111111 1111-. 1111111711511 1111-11 11'1- 11111- -1 ' 1-11 11121111 I111llg'S. XV1- 1'1-1111z1- 1111- 1llL'.lll1llQ' 111 1'1-5111-111 f111'11111-'5 1-1-11g11111. 111111 111111- ll 11 '11111' 1111111-1'51111111111g 111' 1111111-1'1-111 '1 1 A ' 11111'- 111111' 111' 1111. 1v1- 11111111' 1111- 1111515 111' 111'1L'lN1S1l1lJ. V1- '111111' 111111 - 1111' 11111' 1 11 ' - 21 11'1c1111 15 111 11c 21 11l'1L'l1C1. S11. 115 wc go 1111'111. 11-1 5 1111 111' 11- C1 '- ' 1111- g'1'1-111 ' Q1 fg - '--' c1'5. .- Q '- - 111-1' 1111- Illllllf' W151- 11'2l1'll1Ilg'S. 111111151-1. 111161 g1111111111'1- XVL' 111111' 111111 ' 11-11 111 1111- 111'1-11'1- 11-111-5 111' 11111' 511111111 11'111'k. 511 111111 XVL' 111111' 111111- 1111- 1-111 'llgt' 111111 SII'L'Ilh'l11 111 51111111 11111111 1111- XN'1lll1 111- 111-- '. 111- '- 15 11151. 111 1111-51- 111115 111 1v111'111 1111'1111111. 11-1 115 1111 5 A 1111- lg-11111-51-11-1-5115 1111111115511111115111 111-1111-. 51-1111111 11 g 1 1-X1 - 1111' 1111151- 111111 11111 1111112 XlllUlllOllIl. NI IIIIILII mu I 1 mg Q.lIJllICUlIlIx1lI C upcntn C I lld C L L mmncrcx ll XII cOllIlIILllI ll 'I act I ILKIIICILX P-" xyyf QN'LIg"X,NX f-:J kowg 5 -x 1 'Y ix Dobbms Trades Imocl XILHII IIHIISIIIQ FOIIINIIN P1 uma Induslln al CIILIIIISIFX XI :clung Down XI KIIIIIL Shop P1 ILLILL I llllllllff md Dum llIl'g I' IULIIIIII :km PIUIIIIJIIIU IIIIIIIIIIU I md C OIIIIIOSIIIOII Ijllllllllf' I,1LSSMOlIx R ullo RLIIIULI mon and HL muff Rgstuu mt P1 lctlcc Sl1LctNILL1l P1 :cum XX Lldmff I il XLTONIOTIVE NIXIXTEN-XNCE B WINC- ,.g: 5 I ..,, A A Q - I X , A I . ,, ' 1 , , - f f. fb! 4 ' , ge. 'N-I' .1 ' li..,.v'3 2 :JI - ' 5 ' f ' ' - . -z '- ' A K, -' 'CF Q1 r -- -2 - ' -- 2 . IIC1llllf'CllIllIl'C Home Iicollomics pf''mUS'l1"'mI'I'C .1 ' 'I' . 1 ' - 2 5 2 11' lar' . 2" ' 1 1.0 :Z , ' ,Q - I mg ' 'Q ' I r '. I 'Z 'Z .X I Ik1'ic'C 2 " .' -1 'ii'-' .' , . .' ' . ' T , ' ' , Q D C C l il I Q 4-n. XIX ig' XRIIX 4 XINII U XIXII if l'll'K IRICIIY HHH! W . gf' N XII-Rl ll XXIJISIXC. IU XIDRX IRXCIICI XII lqqyxqpxl T4 li X1 IXIJISIRIXI IHPNIISIRH KHIXI DIS .l 1 , R x 1 1 URXI VXI ILRNNI XKINC ILDWIBVNG I - Lip ' - 1 Qi no Q 1 Q lu A , , .- , I if X Q ,. 1 Q ' xug 4.u,x W I ,, ,, 6 , lv, 5,7 FSF i' I K xxx llIlNln sum 1' .Xklltlli VUVIIN - -W' "HV 'Nf- X xr ll N IRIXIIXC IIXISSHORR IXXDIO lxll lx Xl Sl X HPI I IRM llll XNIIDIXL A llxc. IIX I C.UXlI'lSl ION PRI, IINK-f'l4lN0IH'ln , . . ,,A . , . 1 38' ' -I-,'XllUX .xxlm 11141 Hlxu RIA. Xl'RXfl l'R xc1llc11c , . s -Al Nll-. Al. ' ,. QQ Year Book UOKKVX EMU 0 gm! N X x Nllwu Y N xXx X x X' px uxxx UXXSN lx xxk wx, yu N ta. f of 49 S f 3 P ID llluxy, ,ox R rug, kit Staff of '50 MIR xllklxw fllll X "RY knuu IXHR S ' lllmumx FU 0 J 2 . 4 . J I J f 1- A: x, xv I X A 1 'Y 7 ' , .N M , . X . xl V , HN' ' A X , 5' Q K Nw' 'L Vf Y x' f ' - . ,,,, ,g"',f 7 A A 5 1 -k Z' A J , A 4 NRI '- l'l :Mkt Ru, .L I l ' ' .fax -. Student Government I I X IS I 1r1IN nu 1 x lf: House of Representa.t1ves fen I, W1 IIKN H Ns lk! l'r1wi:Ifr1l Pnl lluaxl m, llffmrf' l'1fr'-I'rfxi1lrnI Af' ' w' lbukls RIIIIIXI l'l1l1l' l'ir1'-l'r1'si1lru! Xl lun Klvlllll mu , :Ill . 'lin "I-ll'-l'7l'KffII'Hf I -we :be tu 99' gr 710 incl-lin-L - Am? ff M- -' A" ii' Q?" W-I? Q LIL nl . A- Q 3 , xiii: f' '- ' x ,scam V Lv... V ..f-' .,,, E 5 W: E f fig 5 E 'T , , 5 e 5 '1 ' f . S E 1 s s ,s I Q 1 ' f? Q Sa? ,X Y if ga X' ,, 1 I - y h f .2 f 5 '57 2 W 1 2 A 2 I i ,, W " 5 f 1, 'V Q--'ln .W-E Y- -:::::::-- ,H--.-......" : - I 5 if 1--1 9 ,.. -Huh-.-' 2 4 - ff A EE A A i K ' X 'Q YM 3 5 4' ' X 1'-. f ' . .f I s 3 ' ' ' '- 'f-. ,ff L1 L - , H ' K F f it ff . ,,:m,:m:rV 5 2 1125 15 5 J , -'J M k -V 5 In I 4x fir: Sponsor and Officers June '49 4-'62 lnlwxl' R Ill S VHISIH iff' , J 'lin nina Mi XXIRIIXC xr lu ll Num Sm nun I-Rum SIRONI uma XX usox Pleilrluzt uf Pu sulznf Iffrmdlrw S11 x Fmlufmndirzff Yrrx TIFHSIIIPY To the Cl iss ol une 10 mm 1 l fo, in n .mc Disdp im Supposu lilc uelc lnicflx des uilncd in mx um molds Xkuuldnt it bc 1 dr.1li Lxisuncc' t llllLL 1 x s igc, xr cmic lo Iloln non Xou .ire lL uuw but llic Lime lxcuxum tllun mo qnsoclu is lull ol inunm ililn QXIJCIICIICCS l Lll uulxul u JI cllimlc im nusions md nux in ull ling llclpcd to id this LSLIII Jusmiililx . ix umm Liiuiu in uhm ms Lli nil If L p nulllio 1 Lax ill H cms and pun 1 RUN l Ri Sjmnsm I lass 0 111114 49 Tu elve . A' - fi ' 'h fi '. iii .f, .- - , . 2 D ,ff , A , - M f .f f 1 f 1 - Y I E 2C,'r , A ,,:. X i ,i , ff J? Cu '-1 Ikri. ' ' . IN 3' , ' ' i. Q Sl-' . . '. -R . I -. . , - B A D I , '- - -- L 'am f Alla" l .' lar.. A ' 1' ..' ' . . . , . .3 Y Y ' , . . , ,'. , . ' -Ins 0' more d'c:n'.' :jr 'Ju 'z ' lins - ' I' ' 3' '. " ' 1 h A ' A A 1' 1 ' x . 1 . i l 1 " 1 i ' 'A ' Many lricmlsllips have lmccn loimccl: il new or modified pliilosopliy ol' life has ic' A' "1 nlcg' al -' J: -'lzlnls-A 2" x ' xml '. pi'-, ' I 1 ' ' cullcc' 'Yuuf Nl: 1' I' ' exp-'V '- ill llulmlxim lic symbolic ol llic mum' 1 -w : ' 'WCA inc ul you will ucqllirc in lilc. l Sllll'L'l'L'll' hope llinl ma "Egg A '- od :md sur- will lic an 11-llcclirm ol the guimlauuc :md impimlimi ol 1 1' nur ical 'l 4 1 '-ms. I' Y .' Qian E1mA1u1 X1A1s111x Xgals 1811 Ll111sl1111 Suu! Ar1111l11x llglll C1111 A111l11111111 l..lCLll'lll3H Ilerl11111l RU x I ll 1 Xggm Xl uk l10'8 llcu l11s11ml lc11 111: C llllll 11111 1 11111111 C lu C lub D11111.1t1L C 1 A 111111111111 RCglSlCl ul nm sc C 1111411 hlfl x1- XIISISTR H90 X Xl:11st1111 Su LL Re 111 111111111 1 4111111111111 lcc lllllll Koa XNDIRSOX 814 N blll Sllcet C,o111111e1c111I P111c11re A5111 11119 'I xpmg Club 1111111111011 lZllll0lIN LOlllIHLILl2il dcslgner Class of June 49 Lous NIx1'1111u XB!-L Lou -1404 X O11an11a Queer I-IKFITILUI Actzzuhes X 1s1l1 11.1111 X a1s1ly l11oll1:1ll '1IIIlIll10lI Elul1111.111 Hun FL17a1s1T11 A1111 Bun 'G '1 N Hill Sll el fflllllllflfllll 111111111 A 111111 SX RCIJILSCIIIHIIXL 5l-xdllllg Club D.111u11g Club INPIII lll l'111111 Commntcc -1111111111111 Sguctmx Xll lil l l1111l1L1l1111 SIILL 111111111 1111 1 S X Rcp1cic11tat11c 11111 C lL'mX 1111n1l flCh xl0llll0l I Ll Il L Spmls Allllllllflll Rune clrlx XR1111 R 11111 um 1 6374 N Lhcr Succt Re azq fllflllllf r 11 lfllf 11s1ts Bas cllnll X 11s1lx B121 11 11111111111 lm of 1111 s. l, Thzrteen Class of June 49 R11 1111111 Fnts A1111 XNDIRSOX Andy tts 1111 IL 411111 NI111111111111111 -11 1 11111: Xwmtx Qltlllhlllllg Xlllul Xouth X an 'tgu l31xk1,th1lI 'ILIIII VII HHUI1 xlllll Illllh llllf I0 Xxtmo Xbnct R10 X Rwmlolph Succt 11111111111 S110 1 r 111111 S 1111 1 mee ottnux lntct trade Spmts XIt1111t01 111 11111111 I on 11 Ct ll 1 Xxm Nhlu. 1 111111 1 xflllll 111 4111111111111 D10 nmkct R1f1txR11 Xktc' 1 Head 4 491 XX CSIIHIIIISICI XNLIHIC 11111111 X 'IIQIIX 1110111 X 'IISIIX Tlank F11t1111I1x P111r11c'1 4111111111111 I0llIllllNlll8.ll Fowleen Gunner 411111 xflllflflllflflff X1 tsox jottx 'hot 11 G01 X qlst Street 4r1111111es flee Club 471111111071 Nfcchamc Red: 1111111 1111111710 Inu SJ 13111111 R 0114 Cabot Sttut 4111111111111 Rmx 111 olunptn llN0lll9 XLIHRF C11a1u1sIhx11R 1 XS SIIXLI gll f1111111ze1r111l A11 11111111111 flass RLPICSCIIIHIIXC Nlomtot POSICI C ompctxttotts 4111111111111 l,lUfLSSl0llZll dlllSl ROIIIRT OIIN BH11 Bob '71ll S ll11ll1p Stl liaktng Alllblflllll Baklng Qhop of lm 01111 L A , 'fi' 1 7 aflfu "" H21 XY, S 11111-1111111111 ,X ' 1 - 1 . ' ' ':. '- ' 2.1 - .4 I" : .- - 2 ' , F. A 1"V Y: C' .. C '- , Al":"lt1zk' NI1 I.Xl'l1 fit 1111.1 , .11zY " A 213-4 N. 5111 Struct .xlIlI'lIf7Il' SI11111 ' .-11'11"': 1 't A , In A A MB-g 2 -, A 1"1' '. I' 7 1.113 I I' Y 1 9 4 - . 1 ' 1 , -'. 1' I "A "g. .Lf 1 'D A .1 " ,, HAI' 27-If '. . 'ect I ' ' A ll, J , dl, .. .. -T .."' ."ccl '- ,11 Clflkfl 11111. B1111ox IIHIIIIIIFIIII P11111111' 14111111111 11118111 C1111 1LIlf1l A111I11!111n O1YlllIJlC 111111111sl C111 lxxo 1311111111 C111 11091 C11111 511111 111111111 CII 111112 -ictzuzlzes .11s111 151111111115 '4'LdlIl C111 C113 f11c111 C 1 1-1111111111111 11111 x1111p 1111 1 f11RlSI01Il1R 111 Chlc S C 1 S11 111111111 Ar111l11s 11 111 S 1 1X111Ilj, I 14111111111 1111 1111111111111 4111111111111 JLII ll 111 IK 1 x T 1111 X111 11111111 lllll l111rl 1111111161 11111 f '1111 111111111 1 1 11 1 1-1111111111111 s - - '1 1111 111 Nh 131g DL X 181111111 Str 1ll1flII7Il 171111111 11111 X 13.15111 a X 13111111 In 11 1111111 5110115 11115111 1311111111411 11111111111 S11111wf111 111s101111 11111111111 H1111 151s1R11r 151111111 .x1 X 811111111 S11 1 Cllllllllfllllll lfllffllt 1 1 111 f llJ 1 N 11' 1 1111111 111 511111111111 11 S 11111111 IIS Sof I1 llfl 1 1 1111111111111 X1111x11x l11x11111x11x 1'1 5llL X 1111111 11111111111 I 1 Ill 1 R111 lllll lllllllflllll 11111 ll 11111 111x111 R 131111111 1 'Llll1J 111111 S1111 111111111 1 1111 111s llll 1 1111111 11 1111 S111 ll 11111 II 1xp111 1111111111111 1' ,441 111111111111 UI 1 ff 'Z 11111111 1111 1 1'1111.l.l1' - '1R11 " ' 11 , 31211 "4 ' ' cet . ' ' 1 -, 1" V .411':Vt" : '. ' "1b11: '. . - '11: 1- .1 1" ,- 3 1 ff, I 1 f,-'VU 1 , 'CC f ' ' ' 'A ' V .'l11'.'li1'1.' C1-1 11 1: 11211111 13:1 kc111z111: 1,111.3 W, x'111'. 1 I f11l11'k 1.111111 '1' ' 1 - 11111111 112118111 1.111112 111111 1' I'i11 '111i1'11: X11 ' 'Q Y: '111 f 1111111 '1 ' .-1 11' 'III 5 1'11 110: 1 V nc 1 . " 11 4' V 1Hl. N. X1a11x11:1I1 . 'cl ff ' lvll .-1 I ' .'I1I'11'ti '1: Yausily 1.1111 '1 'llllll S. X. 011 -1'111' 1 11 1 ' f .' ' ' : 511 - 1 I 1111111 , ' . . " LIIAN 1 1 714121 11 1-' I '--1 ' ' 1 .41l'a'i1i1'1: N11 " ff- '3 S111 1 01-11: N11 ' 1. 'Ill -'-111: - K1 l'1S 1 .-111"- -- -1' . 4 ' I' I .I V . .V 1' V I V 3021 NY. l'.1Cll'11L'l' 5111-111 If " ' ' ' " , '-A I 1, -1:11. . " .-' 3 Lf- .112 .X 1:1 : 1111i1' ' ' : 1111: E' '11-1' If L 1 1 13 IK ' "" ' , 1808 I111'1isI- .' 'cel "4 A g I"" " : xl. Y. 1511 '1' g 11-111111 Ink .1111 5111112 1 1 111 - ' . 1111112 S. X. - 11 11 fi V ,L .L 'I 1 110 L ' 1 'A .' lixl 1' 1" 1111' , ,X Q- ' 11 R15 T. 11111 X11 11 " 1 H ' , 4, 412113 131151. '1llL' IJ1 11" " 1111 ' ' - I 4 1' ' : Sk: ' 1, 011111: 11' 1 Cl 'l11'c: '111 - ' 5 '.' 1 71 A 1115 11111111 S, . . - '- - 1 i1c 17 ' ,1 . . w , 'f 15111 ,, ' .-1 1' I .' '111 , 111' V' A 'c'..' - M'-. 1111 Tiff' 1 1 34 V - 411' ', ,i 'Lf 5 v 111115 Sun IL 131101111 s 131111111 7 X 11111 S11 -111111 1I111111e111111r1' 411111111011 S1111LSsf111 111111 111111111111 111 R111 1 Hllglk 111110 1111111111g11111 SIILLI l,11l1ll11l11 1 11111 s 31 l'11s1 11111111111 X 1 11111111 C1 111111111 131111111 1111111 0 9 S1110 R11 1 11111 11 x '1111Il1'I111I1f1111ll1I I Ifllt ISI N 1 1011 011111 lL ll 1111. Spmlx 4111111111111 Nlakc 21 fo1t1111L B1 S811 X111 B1 ssl 1 C111111cn '11 1 0101111111111 X1 C11111: If0711C Econornzm Ar111'1111s C166 Club XI01l1l0l.' A 71117111071 Soda clerk 'W :es .Szxtecn XXII s 111111 41111 CAIIJXNI ll 1010 XN1111111 Menus P11111111g A1111'111ex Intel tladc SIJOIIS 1111111111011 COIIIIDOSIIOI 111kx111 1111-R15-1 CARI Bunmc 1 X 11111101 51111 f 111111111 111111 l111cl1ce 1 1111111 C111 C lub 111111111 1,111 511111. 1 1111111111111 111s1 1l.1ss s1.11Lla1x 11111x11 lkxx s C111 1 111s Ll K1111111 I11111111g 1 1 181 1 1 11 III L1 1. 11 151111 111 11111111 1111 x11 L 111 1x11 1xA111lk1X1 tus 111.1 ISN! X XIx111u1111111 811111 flllllllllllllll Plllfllft' XJISIIX B1skL111.1l1 X 111111 Xolluball 1511111.11115 611111 Shllllllllllg C1ll1J B1ble C111 1 X.11x11x C 11111 111111115 C SLKILIJIX 11 1111115 -1111111111111 1 I IGIL ' 'ect . . ' 1 Hr. .A .'11 3112121 " Al'f'1" .' V. Bz1.'kcl1:11: Y. 1. 'hall A 1" : ,P - 11 ' li .- 1 .1 'IIAX " -02...'. ., 'I "12l'1lv' . . ' 1 ' .4l'1'I'A : v21.'.lV VI-'lllkl I" 1 C1 111100: 111- 1 .. A . , - 1 .. 1 , . 5. 4, 115 .. . V , ..,,. ,1 ,, 3 A I 1 . '-11. "jim" 1-111' 1 3 ' ' ' '-11' H 11.-1 ' Q .-1 1' .1 1.1. I, LIY "Larry" 1 5811 C 1 ' ' "' ' .-11'1'a1'1i1'.s.' Y:11'lV 11111'1i11g: Ink SID 1 51211111 IH I11111- S11 1'1sg '1' g 1111111 A A .11111I' ' 1 G ll fl 11' 11111 11-111 .. ,- f Z., .111 '1 ' 15 " ' 11111113 Jr Hmxr IRXIX Coxxrk fllllllll X81 I I -Iuln xllllllffllllllfl In ulmu I III I I I Cm SILIL Iznlzn r IIIIIIPI I Ic cam Base ll IIIILI ll L Spmls ,118 X BIIIIIICI Sucet Nl ulwn l pIIII I IIIIII xII I IIRIIIIII L RISNXI-KN 'IW locust Sll L limulx lulluu 1 II Inu III I C I ll Iudu 'fllllllflllll SllClLSNflll IILIIIIIIIIII XI I HUNSO ITAILX Dalw 'Hb YV Nuholai Sllecl 'flllll xflllllftilllllll 41IIz'I1Ies JK Ioolball TCJIII 4 Hlblflllll XIIIII mcc h'lIllC Class of June 49 XI I IN IIIIII I X IIIIII XXLIIIL flllllllllllllll Pmrtzr I I I lllllllflrlll Unk I Xl I IIIIH IIIIIIIIIIIII I IUXUR I ' I I 1 I IIIIIIIIIII I -111111111011 LL I X IIIIII I QIIIIII ll SLKILIITX I I Ixx IJIIIIIII wI S IIIL IIIIIIIII Cullznv IIIIIIIIIIQ, IIN I ISIIM I' sIIIII I Il III CIII xllkll ' Stl flllllllllllllll I url It IIN II L ll IIN S III IN I c I Illlllllllfw II HI Suu, Illlfllll N I ll I R I l Seventeen ,,. A , Qi I -- I . ,of ' , . , 7 I-.II I-II.IzIIsI III Cl IU " ' in I 4 4ll'l III I . -I- 3 f ' - , ' h ' .-Irl'I"lir.' f1l-- Club: X C'zIpcllzI C.IIIiI'1 ' M ISLIL' 1 1 lDI'zIIzIIic CIIIII I , Rl KL. fX " " 8.'l XYIIIII I .hllll ' " v , A- - Ari" WI: Sw' ' flllllli V1 'il' 1 -Ilznlg T ' X'zII'siII YIIIII-Ilmllz ll:IIIriIIg LIIIII , . -, .' ' ' : I'I'IIIcu' :I J ccr X' . liIIzIIIIIII Z -'Ik " " LUII' N. ILIII . col .' ' ' 'I .'lrI'."lirI: Y: III PI: k'll:lI: Y: 'III .'IIi lzllg YzI'III YIII-IIQIIIQ Sw' ' ' KZIIIII: 1-Ire K.lIIlI: .X CLIIDCIIZI ill Fil' v' NNN A I ' J Sur 'r lllf' ' A I . . '2 V Xl.l,I I UIIII I "I-ILIIII' ' H337 I,1IIIislI .' '-'I f ' ' if ' .-1r'lwil1'1'I: Ylllfilf 'l'I'zIIk: Yursity Cross flllllllllfl lfgl C1-II': SA. ClJI'l"l'llIRlliKL' . 'A : l':IC'll'iK'i2lll I 'I 354 li. llllll ,unc . . ' ' A I" : 52 'nc' sIl'l'Il-N josl-1 'Il I III - L.':' ' ' P' ' Q A ' .-1t"'.: 'l'z 'k T 5 5 Izllg 'ad' ' A I" : A- " ICI' I . , f 1 I 'jim ' , I Lf. rec 1- J I' A -I Cul ' Guardg SI'iIIIIIIiIIg Club: ,AI A Class of June 49 11111111 D X1111111111111 T11111 U NI11f11l1l SIILKI 11111111111 D 91 11 1 1 N 1111111 Club ll 11111111 11111 Rom S1 IP U1 111111111 1 1 R11111 1 1 11111111 11 1111 X 111 11111111 IIN sI11111 ll 111111 8111111111 S11 1 1111111 Inlu l1'11l1 91111111 -1111 11111111 Nl 1111111 sl 1111 I D1 l I S11 11111111111 111111 ll 11 .1 lk 11111 '111 1111111 81111, Slupx 11111 111111111 Ill 3.8.1111-sw E1g1111'r'11 11111 1 X7 D1 H1111 dll! X1 ILLHLIII 811011 flllllllll Il 1 ISI 1 IRL ll 1 Il 1111111 1 lll 1 11111 'l.l, R111 171111 MNcll" - If N 111 " Sll"' I lllll' l'ff'1l71llIl11l'X i'i": V-Jillf, C1 1 11111 - 1 Il 11111-11: 131111111111 cl' ' 11111 R11 . I HN -.2' 11 ' 51" f1111 C1111- 1.1 R' -1' ll-' - 1 11li1111J .71 " I' I 111.. b , 1 1 "C1h111k" - 1-2 YY. Sdlgtllll SIIUL' l.'11l11111'111111l1i1 4 ini : 'uni 1' 'nfl : X1111i111': S1190 Crcw 1111i1i1111: 511111111 ' ' ' sf Huuu losuu lun 1190 I Xhnsam bllut 1 IZ :lux Iwnolball CL X dlSlly Punllmll Elzrlzmu lub Ouhcsll 1 AIIIIIIHIIH hlecnual kngmcer IIIKXI Hur 1-lux: toons. 1334 N 'nh Sllcel -lrnzizzx X lK.1skclb1ll XIISIIX Baskclball XIOIIIIOI lnlu lladc. 511016 :mlm -111111111011 Basketball unch ssru I uuu ksuxm Russ 1030 jackson SLICLI. R II H6UfIll" -lnzlnlzun Lxpcll ufllgclauon man huxus 1 Iflli fkllfkl hannx 0418 H l!Clf0ld KNLIIIIL -111111 xl!lIII1t'l1lIIIfL Jfinzlus Xamu lumn lc nl 'fllllllllflll lest pnlot Il xx lruxuum I lmxx 11144 H nufrud Munn lmhzlmfz Sm cn IN nun Dm W X Run Sli Ll 1. :Ins llslh Skllllllll ' -lm ulmn XIKIIIILKL un 1 Ihusnux X Xin hu r 14 1 It x Xlom nr rn ulmn Iuul ml Ll IXIIXD :lu llmx 'J N I nnbul Stl fum 'flllll xIIl17Il871ll7ltP ohnnx xllllllllll D1 xl' n D nn Um lllllf Sllll I Hemi Illlllllilf' I IZIHIX Ulllllll IIIILI llddl. J ll S Nzneteen QS Y ww ,S - 1, ES .XX IU , , ll' . J" . A " .A gQ N , . jon ij 5 - HR V! 27. -"- Q 'c' . ' f V ' ' .'l1l"" " 5 Y: I .' " 'nh l'i'2llIl i A 1 Dx C.: mm .V i " z ' I I' I -10 XI Ml. . , -me . ' 'Q j . A 'l""I".: . 'l .4 I ' : " Lk-- lil. ' -los-1' 2 Rus " . " rum '. ,Q -- .' -em -' 'G .-1'l'V Nl ' 'Q " - 51:1 .4n1I1itim1: First-Class linolypcl , v . f QL: y . xr- .4'l""'..'.-IX. ' ' 1 Cl x cz 5 - -.4 WL., 'J .1-k "I . - , A 4' n ' ." L' ' P' '55 J R f Rr: ,. .I-R " ' Q ' ' ' ' - a'f"g. al' 'D .,',",..., '..-I.'4, ',,"a I X 1 S1 11 H111 1 111111 IX 11 I S 1111 111 1 I 1111 11111111 1ll 11111 1 IX 1s11 ll S 1111 Ill 1 111111 1 1 1 111111111111 4111111111111 ll 1111s us VN. vue Xl l I Xl JLLN P7411 NX1s1l1111l lu 131111111 1 1 11 11111 Klux 11 1111l 1 gl 11111 011l11s11 111111111 1 ll Dl Nl 1111 RX C 1111111111 s 1 N ll 11111111 1 1 111111 ll 1111 C- LL X RLIJILNLIII 11111 1111111111 lx1 1 IXRRX 1111 1 11111111 1 1 5 1 Ill 11111111 Ill 1111 3411 111111 us 111 N1 X1111111 1 1 R1 111N IIXL 1111111 1111 S111 N Ill '111111 111w11 HX' S 111111 Hrvr 1 1 1 1 III 11111111 lo gum .1 1'z1'e1115 X11 11u1 I-.111 1111 l11111'1'11 "I-111," 31111 X. NI:11sl1:1lI 'I 1-1-1 .4111 . '111 '11111111' 1' " , 3 if '111 1.l1I.' IH1' :1 Nlillbtbl 11-:11l11'1' A X . if . f'x1111111X1 l11:1n lf lfl 'Tu ' 1 11- 1 'H251 11111111111 'll'l'L'f f,'11 ll " 1111 ,411 -111'.'1I11'1.' I'11N 1-1 1.1 1 -' A IIN 11 1' -l1l,' C111111111'11i:1l ll lixl .Xx1 CZ. I' 1111 "lJ11 11" f " 7112114 lSi11gI1:1111 .l11'1'1 C1 1 '111111 I' '11' ' X' ,-1ld'1l11w: 111 1111 1111111113 Sw' A F 11111111 H1111 1 K ' 11111111 1111111 " ' 1 . " .' xillil' 1-' I XY. ,IIR IYXXIII. If. lxn "Sl - " , my 1 A M, 'f'. " I :111 ' A11'aVl".s.' XI " I" '1 S 1 f1'CN'I . 'I I ' '11 f 171 A 11 1 .' UV11 :1 1'1 1111 1'1'I:11' JI up ' 'Y g 1 I' ' Ii11,1x I1 111 " .1 , l H1 X. 22111 fl '1'l fill ' 11111 I'11111111 L", .111'1-'1i1w.' 61'l- 61111111 B11 k' 3 61111112 l-- KQI11l11 S. ,. ' -1 14 1 gk' 1- q1l"1: V11x 15 Z. , A 1 1,1 1- IR 3 , 27212 f,lIL'Ill'l l1g1111 ,Xx1-11111- .111 ' ' D1-1-411 .'11l'1'1111wf l11l 'l'-llililt' .tlli 11x J .1 1' ' : I11 1 ' 1111 1 4 R1 1 l-.. I1 1111 "II 1" A .'112.'1 0 11,g1' . ' ' l'1i111111g 1 .111'1"111w: S. .L -1 'L'lllll, 'Q XI1 ' 1: l1111'1- ' s lll - fl ll K .1 1"1 5 N11 - Illll I1 llls I-11x "l- li1lZ5X.T1l1.'111-1-1 I' . 11111111 ing .'l1I'z'4l11'x.' l5:lNl11'll1:1ll3 Il lx Nl. .L .-I I' ' : ' ' ' ' 1' ll wk' G fr'4f' Class of June '49 lruruokr l'RI-DIRICKS eu ,411 X 'Sth Stl et COIIIIIIFIFIIII Practzfe 'lflllllflllll To be a surccis RI s RX 111 Chuck "ull X Iiuuucr Smut Auln xlllIlI1f'HIUlf6 r IZIIIIX rsux Xfnsu C mss C oun rx Ill llllllll Sl uusful u 0 mu I1 1 IX C PIC I S Su If11k111-f LL S lg C XIOIIIICH C l us IQQPICSCIII mu D lllC. ff C u 1 Hunan PIII Sou I 1 1111 4111111111111 Xh oun pasllw shop C oxs1 xv 1 C PINSIXC 1 R Conmc I xlh S11 C 111111111111 1l Pmrlue 'flfll me 9 JX lhskcllnll lcdm Allllllflflll Successful stcnognapher uu Kkll l'l IKIH IIISXR I ufqx HH Rulgg Xw.nuL Iienulx Culfuu 1 11 llux llllllllllfl u 4111111114111 XIAIIIIIIUIIX ul 1 lukm ' Ib XX Clxfold SIILLL CCIIIIIHCIIIIII1,IIlCflll' 4111111111111 Suuccd Ill nn field Xx IX C xuxux Huncx 'WIN X Judson SIICLL 111.1l1zs Nlonum Slxdllllff C um 11111112 l FCIIIUIIIICS 4111111111111 IJICSSIII 1Lf.1 RCJIHKI Cmux Bobby 91.31 Nassau Sueet Auto A!a1n1e11a Ice 1-111111111111 Suuessful muhanu Twenty one f X " . 1 ' ' 31 "T "' L ."' L ' 'e , ' ' ' 1 t C.11x .1 Hrx ' CL ,IR "1 - .41'f"': Ya -' 1' '1mfk: 'f y 1' - 1 rg .4 lm :X1--' zu ' :nic , y .Im l'2Xlll. L Ll-1R - ' -. - 25401 3 211111 I C-Q1 ' , ' fl ,41'l'w' CLI -- CZlul1: Ciuimlcs Clluhz fc" -me Ilubg ' ' , ' inn Il I 3 1 ' ' .' "c y f l7Ili N. .' X Acct J ' ' ,' , ' 'I 14' 7 .1 ,A . V x T , . ' V gg? Xl, . V '1,I..- -Ill CL .V 'Ill 'A '-ht V 'V ' 'JI Q T ' , I-, A 5 'ff' . 33 ,11v' sw' ' 5 czl In 5 YI .A Al.kC.C,'l7l'I.lNI1 CQ1s'1' "B: I . I 11 v lf' ,2- fl- '-V A ' -3 ' D Il I A . ' XV ' 1 h Class of June 49 '11 xxx 1 C111 C 1101111 ' X lull! ll S11 411111 xflllllfl 1111111 1 1 Nl 1 I1a1l1 XI11111 Ill 11111111 8111111 1111111 xx Ill PP Xllllll 5ll l 1111111 1 1 1 1 N 5lXlllllIllll' 1111 Ill 11111 ll 1111 lllKl 1111111 Hxxsla ll1lly 1lI1 S11 11111111111 l1111I111 11111 s111 11111 ll 1s1l1 l'11xL 1 1 11s111 1 Nl 1 S 111111 111 X l-1111101 1111 lllllll ' 1 ll 1 1111111 lll H111 xldllx 111111 1.111111 1111 IL 1 It 11s11 1 lS111l11111, C l11l1 Slkllllllllll 1 K l11l1 lx Jlllf' C ub 'fllllllflflll SlLIlUQl'1l7llLl 11' Twenty two 111111s 1 111 Dolly ' 1 N Opll Sll C'1111111111r111I Pmrlzre 111 P11111 61111111 ill 11 LX 1 l1p111 K 1 Il' 'lllllllfllfll 1 111 l11 RIS! x I B1' 111 811111 I11111111111ak111g 111 141114 lolg, 1 1.11111 X 111111 l11111l11ll lc ll -1111111111111 I 1111111111 llxlllj. s111p Ra1x111x11 lx xx1111 H11111 RQ11111111 lllllllll S11 11 411111 ll111111r111111r1' 1 1 1111 11 Xltllll 111 4111111111111 KX lllll 11111 Cl LX 1 11xx1 H1 1 ' 1 Ink S11 11111111 l11111111111rs 4111 1 1 xllllll 111 4111111111111 ll111111.111.1l1c1 1 Ar 11' . U' K . N , ' 9 1. 1 .. . , 1 , 9 R111s1 " lf- Il 1' IX " Q-1 SAX. 1 ."cc1 . . ' 11 'f .41l11"Ii1': Yz11"'1. H 3 , '1111' :I I" : 1 '- 1111 l "1" llll 111111114 .L ll111.11.1-1 I1-.'llli..' 1 Q 'CCL .I11 'A 'Slulf' .41l'1"Ii1.s.' Yau in .' " 'rg Xl4 '1111 .fl l' .' lli1' Zklfl' V V' 'il' Wlw. x ij ' - 1111' " " " 4' 733 X.-lf . 'ccl 5 " I , 1 .411-1' izx: YZIIYV I lf lzllg Yil 'A 1:1-1l:1l'g Y: 'l'111l1: Y:11'."lA Club: fl ' l'lCl'l 1' of Your llfltllxl S. . . - 'lllAl- Q .1 'lll1H.' l1'1 l11111l111ll llfkl' 1 Xi , lflll,-XI Il . 11'x1p 27.711 X, 2Nlll SIYCCL C111111111'1'1'i11l l'1'111'1i1':' .' ,- 41l'-V '41, 5. ,X. R1 "U 111' 'Q 1Q1il1's flllllll ,"l"A21 z'r1 Z 'i, -A L 3 1'l O Il 11 1 1' A Div, . ll.11'. lox " " 2145? 1 . 'ect 1 ' ' ,-l11'1".i1'1: Ink S1 1 Stall: A 1 I lille: Y A- my Y Il-Vlullq ' gg lllll . A' J lllll l1':1 "l -:111 ' W1 .. 111 C111 I.-1 lIIN " 'lf' ju,-., 1 1- ' ,-l1"1"': 'z f 2 'bill , . '1-':'1.'l , '1 . IY " " 22fV1N.l.: - Q c- . , ' , A1141"li1w: X'a11'. I-4111l1:1ll: , 'l ' , 1 . " : Bull 1 - I-A '.'lCl'l I ' V - Y1 1.115 V rx. Llfl' '1'1s11ll .' 1'1'l ' 'f' . 'aV1ixx: . 'l ' IR 111 1 1 1F1lll1x 1 K 1 111111111111 IJIIIIIIIIIII 111 11111111 111111 111 111 11111 111 Lll Sll I 11111111 1111111 1 1 11- RLIJILNLIIIIIHL Ll S111 1 11111111111 sl 11 us 111111 D1111111c 11111111 1111x1111 19 1 IIILII Sll -In 11111111 1511111111111 111111111 f1l11l1L krxxrm LPSIIP onxsox Kan 41 X 1-21111111 Sueet 11116111118 D1s1w11 Ar11111t11'1 lnlc-1 made SPOIIS 1-1111111111111 1111111611 72 ff? L! 11111111 12111111111 H1 17111111 11' X Dmcx Str Cl P11111f11111111k111f1 4111111111111 l'1111111v1'1p111.1 111111111 H1111 B111 110 1 1111111111 Sllccl fflllllllflfllll IIIIFIIFL 411111111 1-1111 11 LX Jl 1 1511 1.111 ll 11111111 1 ll 1111111 IIN 1 Rll1xX 11 'S 1- x101llg0lllL1X he l111l11111111l II11 11111111 A111 1111's S X RLl71LSLl1llXl1L 4111111111111 XI'1n of 14.181110 C11111111 XI111 1111111111 81111111111 'HW' H Nassau Sllccl ffllllllltlfllll l'1111I1r1 I 111111 1 1 6 a 11111 11111 U. 11 X11 Phlladelphla SCIHOY Hxgh 5111001 Chorus 1-1111111111111 glllLCi9flI1 11118111888 1111111111 Twen ty three ga, 1 U f i. 1 if 1 ',V,f 1 '- E553 . S A . 5 as A .I 1.-M.. 515 - J Q - 'A 1 : nu -' A . ' X-1l""' Y 11-111113 Yz11"i11 1 1112111 . A 11 ' ' J .ihrz 'i:111 .11,, .111 ' l1f.1.111'1'1 " ' UW LIDQ1, D .' jf , ., -4- Y 1 I. .L 1 2 .' 511' ,'l,, U ' ' -- ' w , QM , 1 , 1. ' ' D .' A " ' ' ' . 17. 3,5 ff' 1 A 1"' '.: A Cap 11 C1 'Q Sc-1 ' Gln CI 11. 1 Z. 111 .11 111 il iI'I'R 4' 2.'18 V. 121111111-1'1z1111l 91. ' ' ' 5 .2 ' ' g 1-1 1' 5 1l1l" 1 11 ': ' '1 1111-. ' A111111 -11 11' " 7217 N. 13111 X 'acl " Ag ' ' .11I"' Ylll'S1l' 1511011121111 lla ' ' 2 ' 'Z , 1 1111 -'-1111110 .1 ll ' 1-I 'l"' 5 1"i1'.' - ' ICI' ld A J 1 .. 110'L Ya' ' .' 'CCI " 1' 1' I " 1 1l" : 'Q 'Az A . 1.1 1 A , lb . 425 IX XIIN UNI Sllullx 'MG Su IIII SIILQI rm my II I IINIX IN lln II ml Sl ll l S m Ill IIIIIIH no l IX UXIN Sllllll lvl?-I Ks mln SIILLI Ifllklll nlllu XIIIIIIIUI RL JILNLIIIIIIXK IL 'fllllllllllil Slll In Iklxk Ixxllul x I h X S1 fllllll IJ Xl m utmn X Il 1 l all l' x luxlls klxlxllk 1 ' X lllwlull Sl: null fu llllll SIKIIIIIIIIIIY K up uno: ' 1 SUKIL IIIIIIIIHI XI IIN L I I Iklxl Ixxlunlx Illllllllj X hlll Sll Cflllllllllfllll Pmrlzn' 1 IIIIHX X X Rqnucnlalnl C llullllallll dl Iu'f'r1t5jolu sxfl 'fllllllflllll loud stclloglapllu IXIIIIR Ihkx um lx fun I N X Xlllunl Sll 1. R fn Hmm: -Irnlulzun RLIIILL III Illkllldllll IURIS kll kltly 1 mga Stull lunrmmrml Prartuc' IIIII nulx Xullublll XIISIIX Iiaxkclm IINIIN o .ill Illl LN I J C, 1 C llllm 5 X RLIDILSLI A L IIIUI ln 5llIIlIX ru llllr u I null Nlillflgl lphu XI RI Ruuc ' X mlm Sllll lnuulx flllllllf 1 -Im IIIIUII Cl Il s I In K I KW 1 link Sl IIIIIIIIIIU Ill J 5 X RLIJILNLIIIH nf' Spul 51 III Ill mu In llldIlX Lal s jul j.-x lil s " " L' fu' .' -- l"I' .-I1I'zV1iux.' Yz"'lA liz Il-lallz lk SI .hllll Ill!"-llllll' 'I IIQ A I" J 'In sl-c Illl' 'lll RII 'Al ' -- " If .:l' 'g .41-flvm I ' -1 xx. -I 1' -z IIA. vllllllk ' -gun . " fxlil -' zkl-r f ' ' "lf :lnL" flllfl' lilll ..l'l'l'l jill' A ' 12 'gli .4 I" : .ll lin- "Aj.,lICl' .lux If -, '. un "ilu" lif'UL All ,' 'cel Ill' E' I Hull' flfl'-V'ns.' Q " 'L ll l: II ' lil .' "lp A I" : . Il", -zlrly 715 ' .' 'ect I "' , 'il' Ilul C. - .V 'All "L " ml , - ' - .' 'L"I I, 4- ' . 'A : ""'l'1-Ull - ' " , Ill-. , ' lx ,A Ill' NY. 'I' ' . J ' I .-1411" 'wg Ya ' -V 1 3 'z " lull: Nz", SI-lll'1C'l'fClllZ 'I-c flllllll YIIIKIII' Q 2 '. ' ".'lI'- lil -1 Iizlnlling flllllll Hl ' I' I " V, :Il"f:. .' I1 " xl ll- Ikl Xlx I Kun' " ' LHII ,I ll I -'I " 1' I ' .41l'a'iIi1 w. XI --I'll-sillclll. Sl-ni l' Clan: L " llubg Xallsilx Ylll-Alzlllz X-QIINIIX I clhzllll fl' ',,C1l:'.I. l"' Ink I Q: 1 llunm' I" 'lily . 1": ' J V Class of June 49 X1x1 lu xx XHILC 1 ' K ILLIIL 511 COIIIIIIFHIIII 11r1 1 1 1111 1 In 1111 Nllll IIL 1 111 141 1 1 1 111 ll 31111 4111 11111111 11 s11111 111111111 l11 klusllus B1g S1101 'Ulh Sll ll11l1l fare 1 1 ll XI11111 111 X11111 s K 1 11111111111 B 111111 Rf X IIXNI kl 1.115 S11 S 111 H1 I III 11111111 IIIL 11111 ' ' 511 111111711 1 1 111111111 1 111 1111111111111 Ink Spot 51.111 111 11.11111 Suuus 111111 Xlklik Ix111111 XX H1111l1i 5ll c xlllfllllll S1111 1 4111171111111 Xl11l11111sl 1111111111111 K kk111l1xs1.1 ul l11111gs S11 11111 11111111 111 11111111 1 111111 H1111 k1111Ax11 x 11h S11 11111111111111l Iblllfflll HI 71111171 D Slllll D1111R1s l'XlXlX kl 1111 JCL 7110 l11nUQsh111L XNLIIIIC 131111111 C ll 11111 11111111 LL N1 Ill 1 1 1 X cp 1Ls1.11111111 llllklllf L ll ANI 111111771 XIJIIAIIIIOIIX I'z1'e111y hue P ' 1 X. ' 11 'V 7111L - ' -1-1-1 H , ' .1111'1"li1's: Ink bl I-'cz111111- XY'i1e1': k Sl " Ks -2 ' l-Qlil 'Z lllk Sl I 1111111.11 1.111-1: lillrl -ill-fllliljf 111 Xcz' l L. - . I" 5 I -1'1i I , 111 . ' ,V ' -' ' " V 1 V 17111 N. 1. 5 1-111 J ' 5 T' W .1111'."111'1.' K-l-- llluhg . '1 ': ljll1Il'lI .': ' 11' X' lllll 'N .11 IU J 11 'lllll 1.111 .1 VII 'xs1.11' "i' Tllli lz1l1111 . col .l1" , 'Ill .I I" 5 l',1lNl-llilss -1111 " j1111x .l11s11-11 Kx11w1.1s "Dcz111111" LHLY1 X. XTIII I '1-cl I' ' ' 5 .111'1"1i1'1.' Nl ' 'Q l111'1-11111113 SI ru: SA. Rr:- .I I", Q .' ' 'ful " lcl' 2111! '. 1' ' 'C 1 . ' ' 1' j 21171 li. .' ' 11111 .' 1-1-1 I' '11 :'11g ,VI .4 IA ' : P1111-1' :111-1' ' A 35113 N. " f 'UCI C " A ' ' ' .4 I" : 'l'1 ' 'ul .4 ": Ill--Kll11l1: .'1'i1 Ili 11, C111 bi 5.. . R' - :"1 Sz 'g' Ill! Class of June 49 FRM115 LIDXXIIII ll'll1k filo C c1111a111111x11 Xx11111c Pl11111l1111 1 1111118 11 ISI 1 111l11ll R1p11x11111I1xc Ill lllllill Xl INILI llllllll DLI XRX 1 x lSl11111l11 X111 1111111111111 II111 1 11111 1 11111111111 s 1 1 S lllllg Klub 111111 111 811111 1 A111 11111111 Slllllllfl 1 1l111 Nl 1 1 IX Ll 8111 X 481l1 811111 411111 Xllllllllllllllll 1111111 1 lhs ll Xllllll 111 1111111111 C 111 111 111 1 IC Xxx1Xln XIARX I1X11111 l11111l111 V110 Sl xllllklll 811111 If 111111 fllllllll r 1111111 S111111n1111g C 111 Slillllllllllg 1 Ink Sp111 Stall l 111111 1111111111116-1 lS111l1 mg Club 1-1111111111111 XDXXII a lDC'llllX sl111p P 1 Twenty 81 x fl 31111 IX 6613 lI1111111l1s SIILLI Fluid fllll' Ar11'11111 Skaung C 111 X X llCl7lLSLlll'lll P Xl111111111 111 11111111 B11111111 1 111 1x111x11 S1x1111 IX Rn 'Q N Sl111l1111k 5ll 1 111111111 1 IIIX 1 lLNlll 111 .lc K ll 1 11111111 111 S .1 X .11s1 1 11.1 IL C l11l1 llx S111111111111g lc 1111 1111111111111 X111l11l1sl X -Xkll lnxx lllllXl-XXX ' k Sll 151111111 flllllllt' 1 1 11111 .11s111 X11l u 1.1 l .111111111 I l 1 Shllllllllllg C lub 111 11111111 11 111111 l'111111 ll1.11111111v HRX C IIX 1 Ill '1l'1 li1111s11 Slllll Xfllfllllll S111 11 -1r11u1t11's XI111111111 -I X Basketball 'ICIIIII A111b1111111 P10 bamball plmen 1 F.- .-1 1'-1' j. X'. l"11 1b:1ll: X'a I-'11 1 : S. i .-11'A:.z:" l-' Xl, j 1 1.1 1' " I TH XXI l111lia111a1 . '1111' C1 ' '1 ' fllf' .-11l'zf' : Sv' ' 1, Club: X'z11"i1" X'1ll1-1b:1ll: V jk: A I 1 H1 'l" .' '-ll. f X . I" : 5-11 1' XY1 L ' 6111111-' L1-'lf "Lv" - A IW' X'. 1 kcllzllg . '1 ' 1 A 1 I' ' : 5111 Zlll 1'1'l1z Ill' E4 . " '- .' 1' I' I ' A I"' Q " ' Il I1 .' " ' 'I'1:11113 . K' L' . 1 1. I ' ,Z 1 - X , KI111 :i C . ' I.-' us "Taffy" .' ' Il I: . fl 1' ' .' " ' L 1151- R1 . .'. ' .l.. 11s " TL- f - " Q '1-'1 ' ' 41'I'1"1".: Orl -' '22 S1'ic1 " Club: C' c Il lg . NI1 ' 'Z lnk S1 1 fl' ll: " ' CLC , Bil l - 1 Z X'z11wi1X 111111 'l'cz1111g X'a 2211 1 ' .l. ' i . . -' , . ' . , I filill " .' Acct ' I' I ' . , A 1'1" : X" 1 ' I-.l'll3 J' ' H 111l1 Q A I-1 -, fl- U,. ,. x :4,.h... HA ' 1. 1.1111 . 1. 111' "Li 1" L' . ' ' .' . ' f .' 1 1 1 uxl I 1 X810 ll Sk ppx 911111 XS H1.l1I1u SIILCI IelXlfIll1I111f 111111111 1 1111119 6111110 C 111 4111111111111 lllLlllllll XIZIL I l11111111l 111111 XXIIIIAXI Xlulxl 1 IH S h'n1l SKI ct 1 1111118 S X RLPILSLIIVIIIXL 4111111111111 I' IL111111 Ill X11 I 111111111 XIII 111x XIXRKUI 1s 11 X 10111 Sll Ll r111111 1 Xl11n1t111 11111111111 ll 11 lll s l0lISl1 Xlxkn XIXRROXI 011111 N f11ll1cQ Shut C1111111111r111l P111r111c' Ull r111111x lwpmg C Iuh A111l11111111 PIIXHIC SLKICIZIIW Twenty seven ,. f 'A 1 IN H I11x1 ack 11. 1 Mu -111111 xflllllfl 111111111 Ill 11111111 llLSN ll 1 IIIL 1 UI 11111111 Xxdll Wil! 511 111111 U 111111111111 1 1 111111111 lylllllll' 4111111111111 811111111111 IHISIIILNSIII Xl x 1111 lflllfll. 1 1 5ll I 111111111 1 I1111 1 1111111 1. 1 111111 Ill 11111111 1 111111 11 1 C llll 0 X f,ILIlLN 511 f1l11lllIl1lIllI 411 11 R1l111x1111111x1 111 1 1 1 "1 " 11717 . 112111111 . 'mc . . ' ' A I ' ' : Sll ' 1 l 111111 1111: nic' 4 XX' ,111 1111111 . ,Xkl " " " HH N. . "cel .- . ll' '1 ' ,!11,1'A1i1'1.' Nl ' 'L A ' 3 Cllllh . ' ' : . - " " llll 1111 .Xx l. 1111.1 " " lHI7.l11l1A111g .' ccl I '11'11l ' 1i11' 41" V: Llc- l1l11l1: 'l 1 ' H 1111111 .I I' ' 5 .Ill I11-1111111' 1 I1-I li111l1 NIU l.1 '1 11:1 "1' 1" 221 ' -I .' 1-cl I . ' .-I11"'i1i1'x: l,L'1llIlCl Club: S, .X. ' 1 ' ' ."llllI1fiI1'JI.' KZ11111111c1'1i:1l artist I-11,1 -1 0. ,' If R -' ' 'D '11 14A'wx 1.- 1 7- '-1 .4't"' Q' Ill ' w, - A . , .R-Q ' J ' " I 'L . 'c i'- " . fl ATV.. lhk'- A " - '1-4'-'Z 'LAI 51111 3 'cf ' ' 4 f A 1"1' , ' ' 5' .4 I" : 11'll 'z lin' f Q 1 , A A A . A , . UI' 'l J .1 1'-1' ' 1 RKIIDIXI xxx X 1111 fun H100 Kluglmnl XXLIIIIC If 111111 flllflllt 1 1 1 N111 slxulnll lSl'X 1 L R s um 111111 mum ll x11 Xl ul x l5llllLlX S ll S lllfll 1111l111111111 1 Il llllllll Ill 11111111 S muw ll lIlLilll 1 XX Kkk x Nh I k lulmlx N X 1 41 II lllllllftlllllll I 1 11l1lu1 011 1 I 111 11111111 uns ll llllilll 1 lX Xlri URRISI Xlulxu l L S11 II11111 1 111111111111 s 1 IIIIN Xltllllllll A111 1 111111 lllLNSlIl'llxl.l l'z1'e111y e1gI11 -uv R111 un lllklilkl NI1D0x Xlll HCllJCll llllll S11 fllllllllflflfll Pllllflft .1 lN tl 11 LL ll 1 .M 1 1101111 11111 X RLIJILSLIH 11111. 11111111111 S 111 s X111 Ll 11 N 1111 x .uk '111111l1111 X1 Lnuc If III filllllll III 11111111 R ll Ll 1111 up 111111 Ill s X X 1 11L il 1 Slll S cel H1 1I Ill llflllll IIN 111 RK X 111l111k S11 I1111111x f1111111e 11 I 1111111 Klub B111l111111., I 1 Ill llflllll l.1ll 111 UC G1- lx ,lxl us . 1 - -1 . - 11 5 J 1 A I .'1lIAE'4III'f xlll.-I B11 '- 1 3 Yu Yollcvlpall' ,j. I LIL" l1I11I1: S. A, Cl3l'CL'lIl2lIiXL'I IHI1.. -I vs, flllllll 111111111 Xllll - flllll f 1-l11I1'115 Sll ' I l l11':111li11z111 'I' ,- U Dx .1 . 11.1 " -lil! N. ,Illlllh ll ,111-vl f ,H1 ' ' ' ' .41l'1'fl'-1: l'lkllIll C11 'llcc A I' 5 'll -ll ' :11i' A vllllllllllllll ' 1 . 'S 1111-' " I I1-4118 fslllll SU' 'L-1 . 1I , A ' 1' ,41lA1"Ii1ax: NI1 ' ': C-I1-c Cllulxz Y. l" llnll: Yursily 'lllllli A I" J Sll 'ul'l:111111 -' :nic I 1 . H1 ,lx l,1 1 I 5 ow 211451 i. Y111 .4 'cut 1 ' 5 .1111'11' ' - Ii' : .'-' Qlll X. . .' 'uct J " ' "1 .Al11i"'1i1'.1: ul. Y. Bark-lzllg Gln Cl l: Clxs . A 1 R-1'-'-1 '1.x... 1'- f - ,-l I" : fp '15 I ,lu IE1111 1lrl1.. 'xx' A llllll l I ' A ' 1'- Q' ' ' g , .-I I" .' 1-l'g":1li 1 J 'lIllllXl.X I.1111u.1 .ll..'lll.I. "l5'g -1 " l 1727 N.21i1l1. '-1-L .'I1" , '11 ' '1 fl I" : Mu", "'l1cs X'1 ll11,1x XlIlNl-I-I.ll l.'3lN 'A 4 ' .' 'CCL " " I ' ' ."IIl".'Il'N.' li A g I 3 1 " 1 Ilul fl I" : ' I1' xxx 1 1111111 11 111111 1 1111 S11 I 1111111111111l IIIIII1 1 1111 11111116 f 1111 111111 1 1 1 S1111 1 1 111 1111111 IL II XI11x11 XI1111111 1 S11 1111111711 S1111 111 N1 1 11 1 111 IIIIIIII ll 11 X118 R1SSI11 X111 X 111 511 I II lflllflllf' II 11111111 L1Ilf,L1 1111111 111 11.111110 LX JUL 1111111111 R1111x1 1 XII 111x1 1 X 111 ' ' 1 Spung 1 111 S11 11711111 1 1111111 X 1181 1 131111 1111 11111 511171 S J11 11111111111 A 111111111111 511111151111 p11111e1 LU?-'Class of June '49 ,Jn X1111111 11 Dux X111 XII X1111111a 'S N SIIIIIJSOII S11 LI 411111 11IlI!l1l71II71fl. 1 1111 1:1111 1 1Ll1lllS 1121111 111 71111111 ' 111 Id 1111 1111 N 1 111111 1111 Sll 11111111111 S1111 1 1 111 1111 1 X 1 11111 11 11111111111 111111111 II 11 Nllxx 111111 X 1111111 X 11111 I 1 Illllflll Ill 11111111 11gLl 1111111 IL 1111 111 mxx 1 Rl 1 11111111 N 11111 S11 f111l1111111111l l'1111l111 A111111111 11111 11111 LL X11s111 X11 1 LS 111 Nl 1 111111111111 1111111 11111 131111 C -1111 llflltll 111111110 s11111 111 Twenty nme 1' . W 11 1" ,11:i.'..' ' .' 1- , . ' 1 - .411'1""1.' 1 All "' A ' " A 1" : Il, 1'1l '11 ' 'llics " 11lkIGlk1 .1I1..1R " " " 317 N. ' ."cc1 . ' 1. 11 ' .-l1l':"l11'1.' NIUE lf 112111: lg 1 Bm' -1:11 41 l' ' 5 S11 - in life f 4 R1 111111111 111.1 , 11111 'A ' . 11117 li. .I j,,1lllL'l'1 . 1 ' 1- !1'f1 Q. -J ' ' mg .4 I" 5 Rcl' -1' "1:" llll 111 .- '1kl 11,1 ' N111 ,1l11,l. " " ' ' ' 21135 .' 'cet J ' A 17 '1' C11-"-1 "3 1.1--11111113 'z I' ' llc"- 1 1 V 1 hull: C-11111' 1ZI11I1: Ba ki11g11l11I1: Yar- '1' 11111111 Sw' ' H Club: . " Y11 3 1 - 211111 . 1' ' : " ' . ""- 1 " ' - X 1. iw ' A 17 1 f , I . 11,11 "Y' , ,,, ' 111 . - NI1 Illll " 1 , 1 V 1 11125 N. 112l1"' 5 1-1-1 if 'ill' gf Y 1 , .f11'l'1"1"..' Dr: . ' 11 3 111' P, Club: 11,111 ,,l. 51 .1" "'. V . V iz V1 11111111 C111 11-1 11111113 11111111 .' 11111 11'1 1'11Xl1R -IUSII' , . 11N A . S111' N. F1111 x -1-1-1 1 1 -'1. ' 11 V - .-111' "l111: Yz11'.'1.' 1:11 111111 1'1'2lll1 V .4 1'.' 5 x12l '1 1" 111's 1 U A111 ' .. . 11111' , 1111131 I7 J 1-Q1 111 4- 1 ' 5 1 1 Ar!" :R-"'1-'L' :111-z',, V I lil' H " - L1 '1C1l X Lcct P' ' g - A 1'1" : 'z 'l' gl .' 11' 1 , ' Class of June 49 1 NI111 X 11xl11 S 1 111111 1111111111111 1 1 1 llllllll ll f 111 11111 11 111114 4 I I N III 11111111 1 1 Il 1 1111111111111 XX! 1 1 1 -1111111111111 111111 X111 'H S11 11111111 x X Xlllk D1 Il llllll S f11l11111l11111l11111 1 1 1111 R1 1111111111111 Xlllllllfll 111111 11 111 1111 S11 xllllllllll lxpul dlcssmakcl 11 11111111 I 1111111111111 Il1111y 'L' 111111111111 1- OBRIIN 01311011 11,1 N lldlllll S11 e1 C11111111e1r111l 411 1 1 1 111 11111 Spo I6dllllC sxl1lC1 11111 0 X111111.111. l-1d11o1 X11 1.111101 of X831 11111111 XIOIIIIOI fllllllflllll 111 gdlll 11ug111 1111111 Hmm KJISRIIN Ohm IH1 N X111111111 Stlcel 'UHFIIIIIE Deszgn 1 1 1 JINI 1 18113 Ll 11111 S11 N.11s111 1315111111311 -1111111111111 P111 1111111311 111.1161 1111 Rl C 0 111 01110 ' 1 x1l11S1Jll1X Suu. l'111I111111111k111g 1 1 INI 1 11111 ll X R1p1u111l11111. III 11111111 11111 ll C 11111 llf.,L S11 111161116111 1111111111111 l:lu11111.111 9 ,ill 5, i 58 1,111.1 X , 1 f1111' 1 " "Lil" 1.-:L 1 '-1 -41 S11 N. 21111 fl 'col Il ' C1 'f A .111'a"1111: X11 ' '3 C11-1 111113 1. X' ,-I 1' '1 J 111 111' 11 lcl Q 11173 V Q. 1 1 1 1'111111' .111 X11 11x " ' ' 5 I 221.1 N. 151111 f 011 .111 ' - ,Sl:11!1 jllfhfrlil .' IX. 11:11-111111: 1.11-1' Cluhi 11111111111 .1 lm .' I1 1111' 11111 1llNIll 1111' P1 II N11.1x "l'1-1 ' 112117 C111-11' ..ll'l'l'I f ' ' 1' 3 .111'a" 111: Sing- C" 'Q S. .L -I "' 1 ' 'Z .1 " : S11 1- i11 1111' 21 - I 0 111 IS 111111111111 X1111111 "Il: 1111" Thu. 11 li. 1i:11'll1: .' 'Cul ' 5 .-111A1'4l1',1.' . ' ' gg M, , ' . ' '11 A 1 iA j- , Q . ' A l, i'L'.', '-e J .- .'l'1'z"1",' ' S 1 P' - -1 ' Sp: ' .. -1 1,11 A ' ... . I. . .I . . 1 .'il'l.2'-li'.N.' Y' 111 -1 ll: 1111-'-11: - fl11'1,.3 . X H R1 , ' 211111 1. IRI " 11.1111 , J 1-1 1' ' ' .'11l'z"111.1.' X'a1':'l" 1,-lallz S. , - 1 ' ' 1, , 1' .11 I ' ' .' XY 1 1: '111' 1 f.111111.1 011 31111 .1 11"1 1- I 'Cul W ' " J' --u-1.,A,' 11" 14 gf it 1 UL II1 I lllllllllli' Hill' X Ili blll 111 11111111 111111 1 1 511 1 1llllX fll I l 1 ILL! ll I ltr Pux I mu ff X111 f11111111111111l 111111 1 1 1 Xlunku 11111111 1111 x Xhndx H' X Qlll Stl Q fr1111111P11111l P1r1r11r6 111 11111111 s 1 U' R11 Xlllks ,ll 1 XNIPCII SII Ll 111111 U1111111111111fe 111 1 fN IIN 1 1 IIN F111 111 11111111 1 IUIXI X DHI 1 1 I 11111111111111l 11111 Q... "' 1 1 1 111 11111 lllf S 1 Ill 11111111 Y N f11l111111111111111 1 1 1 K1 111 11111111 11 K' 1 ' 72,-4i'f 9 Kar' 11111 Ll R N li K N111 S1111 1111111111 ll N 1 R11 R ukn ' 11 11 S 1 01111111 l11111l.111 1 1 'L 1 111 llflllll uux ll ll 11111 1s X111 1 111111 ll 1 111 L Illl . 111 11111111: 511110 '1 I llllllll U lllllil lf' 1 t I 7 Tl111'1y-0116 I A S XIII l1111f 811111 II 11 R IIX as DHL S I Il lI111l111 I lx 1 :mu 1 1 Dun Sll H" 4' 1 1 11111111 1111 N NM ILM Us-'5 ll 11111 11111 If S Tlmlj lzuu -.1 Xl N Kklk Run 1 Sli 1 1 1 Club II PII 1 11 lx :lst Nluu lxxr Rmuklsox X lglll S11 111 11111 II 1 s IL ll M xx Su nn Ins n S1 ll11l1l lure 1 1 1 R x lm IOIIS C 1111111111111 XIIINL Rx Il 1 Xln SKXIJIRIURII un X 1 llk 5II L I 111111 lullu +1 1 L 1 Shlllllll X Rqnugnl ll 11111111111 Xluns bn I1 in 11 W JIM XS nv lonx SfllRUI'lHR I mfusm ' KK Sglzzel Suu. -111111 xllllllflllllllll 4111111111111 610011 unto mccllannc I1 xr 811111111111 Dusu N lllh Stl FIIIIIIIIFIIIHI lllllfllf' flllflfll mu L If Cl num Sk 11111 f C lub 111 11111111 1 f pll IN R S4 1111 ll k '1lh SKI 11111 xllllll 11111 61111111 ms x l1111l1 Allllllflllll M110 1111411.11111 josuu I SCOI1 L 2311 N Xan Iclt Stu fllllllllllfllll A I A111l11111111 Successful must Class of June 49 fl max Su: 11 C ombn K1 111111 IIIIIIINP me U11cl1111e Slmp .unix Klum UlIllllY Illlll Il de Spmls Illlll 111111 L INK x 1111411 S IX!!-I fhmk 11 1111 Strut ffllllllffllldklflq 11 1 llllllfll Sl igc C ICN 1111111111111 llllxlll ll IX flll w 0 lx 511 Xlllllllllll l,Illl1Ill' 1ll 11111111 R stun 1111 ms ICI k S 11 Huh RI 'I I nxmlilg S11 P1111e11111111lf111r 4 1111111s Smhuol f,llIlLNlld S X RLIJILNLIIIJIIXL Ill 11111111 l1.1ll1.1111111 U ' 1711115 111116 Class of .Tune '49-- 1 9 111111111 I X 11111111111 5ll flI1111111Illl11 11111 1 1 LL 1 Ls C 11w1 1111 1 1 1 1 1 B111 lll 1 1 S1111 II11l1I111l 111 13111111 ' R1111 111111 11 1 1 '1 1 1 1 S1 llllllllllg ' 1111 Cl 1 11 S1111 lklllf, 4111111111111 ll ll 41 S1x111k11l Snllx S11 I 1111111111111l 1111111 Ill 11111111 lN 111 1111. X11 S111 1 " 111 S11 111111 fll It 111111 111111 lllllllllll' X RLIJILNLI ll 111111 I'111 1lKlLlN 1 111 .yr ll 111111111111 S1111 1. f--Q 11 sl Sll 1111 1 W"""-'- 1 1 tl 11 1 R1 JILNLIIII 11111111 i11111I111x1 1 13 1 ll Skll 11 X 111 511 I 111111 fllI11l1I 1 1 11111111 K lll 811111 Sl 1111111111 1 I1 111 XXII IIIXX S111 811111111 1 S1111 11111111 1 1 111111111 us 1 1111.11 1 ll 1 1 11 x S S 11 1 1 I llllll X XII S 1 ll 111 S111 I 111111111 111111 I1111111f ll IN 11 JI nun l'11wI111 lll kr X ,K Ill 11111111 1,11 111 I 111111 111111 R1' II C-111111 ,111.1' " ,, 1' - V 2711! X . 2 -1 ' '111-1 I ' ' " 111' ' ' :111'1'il111.' 11I-- l.I11I1: f1ll11' Il11l1: Y: ' '11 , 'M ,J I .' X'11ll' ull: Yau ill IKz1'I11'1Iz1ll: 1 L' g I A -an N f'1ll1lI 11111111 I'i1 .' '1'11 - '1"1 ' - V .-I 1' ' : S1- "1z11'1' ' 1.11111 Klum S111111. " " 1 ff-1111 x'l'I'lt'l' 1 1 lir' ' ff 111111 ,111'11'1111: 1-lcv 1ZI11l1: X 1111111-ll. 111111i1': 01' 'I1 -N1 1:12 'v' ' 1' lI11I1: l1'1 KZ 1111111111-1': S. Q I X. R11p1'1-11-1111111112 II111 11 l'i11 .' '1-11: 1 1' 11:11 ' 1 f.1ll11 Fi . ' : Xigl 111111 111111-111 '111-1' 511. -'1' A K' 13:11 N. 8111 Q 11-1-1 11 -1 ' 11 ' 1' ' f Y ' .1 I" : "Nl 'g -' 4 N-1 .X1.111111.1 I - 11111 A A . 1 l.'1LL X, 27 .' Acct 151' V' I 1111 ' y' :11'1"" "H 91-1 '11 C-1':11l11:11i11'1 Cllwv C-11112111111 N Q K ., 1T'4 " "5Sg Sw' ' 5 11111112 .L . 1 -1 111112 H1 - . S lg ,Xllici ' lll1l 1VQ.4,jA if f, .1111111111111.- RL'lil'l' 1-111111 ill me fs , M 1 I Q 6 1 1 , jus- 'Il f .' . '11x "jo , 1113 S. 11 J 1111 11' 1171: . z lxll A .'11'1'1"1i1'.1: l11l -'-1111110 Sp 1'l 1 5.1. '1 " ' ziixc - 1 " 'I b K' ' .'1111l' ' J I '11 11 '-if 1 E I xx l'.l.IZ 1111- 1 . ' IIOY 3111? . -- f 'acl 311 V' I " V .'1l1'i"11l'1.' IX ' 1, Il I3 Ink .' .' :1Il' ,I 1"1: 5111. ZIIII' 1 ,S . . ,, ,, 1 1 1 S11 1 . IRIS . I f T111 X. 111101 . "1 I' ' ' g V .11l'1"1i1w: Xl ' 'I lllzf R1 " '1lzli11'Z I 1 1' ' 1 1111111 Sp l'l 3 lllk .'11111 .'l111l .11111 111111: 1'ilKI- Ins " lcl' V. - Xx l'll.llklH Ill .Xlllll '111 1 1 1 224217 N. 27l1l .' '-1-1 I " ' " '- - .111'11'111-.1: ,I.Y. B: 1.-lzllz Y: ' ' 4 1 'll:1'Z , - ,X A 1-l1'1' 1111111 'M' ' .11 1 ' ' .' 'I11 1' llli "i1'1l X. VN. v 'xf xx l Sox x 111' 11 1 x 51 L 1111111111111l 111111 Il 1 111 1111 I lx ll SL1 1111 ll 11111111 L I ll X111 1111s .Xxx S 'ul 119 N'11111lsl111k SIVC f.'111111111'1'1A I 'i11".: I '- 'H .':'Lx1i11 L 111 1i111111: 111-1-1 ' i'c 11115111 Sl' 75 - 511 " ' 41. J 111 111111115 - ' 11' S .uh X . "Sl'l1lxs" I1'111'l111' "Nl'u'1x" H1'111111-' fl N . ' Slum- 1111111 ' I '1 "1 " '51t1 1 111 J Ll uixl " Tl 11'1'Y-f1: ' 'OF SIIIIIIX S11 1 1 1 IN 11 xllllllfllllll ff 11 11 Ill 111111 11111 1 S lllIX S 11111 U 1111111111111 fll I ll I 11 nl ll I 11 lfllllflflll 1 lll SU 111111 11111111111 fs 1 D1 XII1111 11 L11 1 811111 N lllllllflllll ll with 1111 'W' fJI L! jxcx Plrrxr SH-lXBRlXXl-R 7979 X llload Strut Skxp Re rig Hmtmf Ar umm Ilmslxng Klub Amlulum llc .1 unn Xuuu xllIlIAX1SIlllXS x Stun f' 7' lcluuuul Sllkll llurum Drufn 1 umm S X RKl3lLSKllll lu ffllllliflllll ll1.1l1sul.m lklln KIORKIII-XSIR 1 ilmlx 100-l X 'hh Sllcet fflllllllllfllll Pmrlur Arlnrlnx Xalsuy Xulluball ldISllN Basketball SMIIIIIIIIIIQ Klub K uulcs K lub ll.mlKmg, up Houm lllll Souuy xK.3lliUKl Stall rn nlmn ln suugul lll L IIKNSARD juns SIRI Ill r Ape. Artzwlus SLl1oul0lcl1est1.1 Amlnlmn StlLelclL.1nel Hum Bum SLIIIXAN Blllk 5' X llload Su ct Fllbillfllllllklllq Ari: mes kdllox lll Clugf Ink Spot Inlerscho lasuc league Lucian Ldnton Xen book Amlnlum Quuced Ill lxfe Plum KIORKI bush. Pen lllllh XX Hunnngdon Sllcel Prmtm r uulwx X llasknllm llllLl lmdc. Spur s xhllllllll -I nllntmn l- xpu l pl llllCl Inu R1 lu IAXIOR Rulhxc ,U XS l'om0u.n Su Ll Home lwnunurv rtnfzlux Nl0llll0l Skating K um 'lllllflllllll IIICGSIIIHRCI lun lf su llul lcnny 3 10 N Xunknk Sllect K'ommerrml Pmrllrr Ouhgslra Klee Club Kundm Klub Narsny Volleyball Nanny Basketball llnblc Club Musm Llub Bankulg Klub Honor Pm Souuy K ood secretary A1111 mm AYIIIIIHUN r7-:gil f A54 5 Xa Ke. . - 5 LL. ' I -' f'k.L- '5 rv' " 1 you '1 V . 1' I . T ".' ll. ' f I-3. Q1 .' ox Kll lg K - ' Q '-- k A. if . . f A I : 5 bf- 5228 N. Warnock Street PllHl'l'71IIlIlkll1g 521 ' 'c , ' 't 'aV'.: 1' ' 1 '- i . V A I' J. ', 'llg x' - .' 'lsg A T '. ' .' 'C' Q ' . ' Ill ' MA ll- :Ja " ' 9 r- . g L'--Lg XI KRIOX lkxxus Iruxuu X 11 0 100 X C ulomdo Qtlect Hmm Ifurmnllrv 1 hill!! S 1 ing u 1 X onitm I nudes C nm fl0Ll1Cl Club Anzlulzmz Oisn a spetmlty shop 1. su. xlFl.LlS Tl' 1' "1'uclC' H26 N. Clonestogu Street R' ri 'e Ilcutinl Amlfilirm: oin the Navy NIA-xkmkr-:msx Roxroxlx Tru. " illllllfn Illll XV. Master Street Hmm' lfr'mnnnim A 1' irfiliex: ' ee I ' lfnitet N' tions I1 u 1' Guides Club Arnbiliun: Dress designer Lrisokn Xltirloms Trsoxr "Nose" 1459 N. Hirst Street A1110 xIlIiIIlt'!IllIlI'l, Artizilies: Yarsitv Track Team' Cross Country Team Ambition: Play ball for the Phillies Class of June 49 Sinus jonx Inurun 4016 Longshore henue Stan Flerlrzml Amlulmzz Electliuan IDIIURIN Inoxnsox 'l :U X NI.nunL Stl ct Arlnzlrex Xnsitx Xollesbdll XIIISIIX Basketball S X Rpnuuitune I uddinf' liraulx f ullur Amlnlmn Sucueul lll ll ide uuu: c ilu Inv 1 Zlii X Bonnet Strut Refzzg' Healmf' irlnnufv lntu tltule Sxnls Amlulmn Refrigeration expert RX mn XlAllA1l- I Rllilil r Bennie 20011 Ridge Dine Cllllllllelfllll Art Ambzlmn Free l'tnce altist Thi rty-seven X H, V 113 Class of June 49 R 1111111 1 N X xx 011 X111 , X L1 I1 S11 1111111711 Sllll 1 111l1lX lSl 1 1111 11 111111 ll 11111111 O 111 1 111 11l11111 w 1 11111 Rl 1111 X xx 1 B11l1l1x 1 lllllkllll 5ll I 1111111 1 11111lX 1 s IJ 9 X RklJlLSCllllllXL 11111111 111 1111111 SI lRlXX XXIIIIXXI X 111 'UIQ NLXNUIIIIIJ 5llLLl 411111 xfllllllllllllllf A111l11111111 f,XXll an 111111 shop Hamm X11111z1 XPXIRI Cmkcx il 1 1- C 11ll11111 Slleet A1110 Xflllllflllllllfl 4111111111111 X13-'01 league lawcball plaxcl 4 Tl1111x 118111 Bolts C1111111111r111l 1711111111 IIX ul XX 11xu1u111 'HIO X lhth Su cl 4r11. 1111 1 Skaung Club -1111111111111 x1dIllIll0llX Danung Club S3lL11lll0 -11110 X!1lI1I1t"l1Il11CF R11111 Rl 111111111 1010 D ,llll SIILCI -11 IZ 11111 Xllllll 111 4111111111111 lxpul l1111ix 11111 fcnmlu 1111111 R 111 XXxk111111 1 1101 111111111 SHLLI HIIIII1 1101111111111 111111 11111 111 LL S X Rqnup 111111 -1 111111111111 Xl11d1.l l11111sus1fL H1 lXkl-X XlA111x11 XXA1s11x 10113 lllI1 SKI 111111111 C11l1111e 111111 1111 1 LL l11l l 101111111 l 111lul X.1111111x K 11111 X 11s1lx Qtlfllldll X JINIIX Bas cl S 1.1111 Cl1l1 S X RLIJILSLI ld lIXL I11. lNlllLl C lllllldllllf., C .us 4111131111111 l11s1111.l11l11gs 11.111111 1 . , ' - 115 .S Q 1 Aa ' , , 1 'j111 'IN " '1 " l4f'f1 l'-11' .' 'col . 1' ' 1' 1' A'1"' X'11':'l' If llzllg nl. X'. -' hall A11A' : 1' 2 2 ' ' flop f A" 1 11 'ljos' 1 1. " 1 1 1 1 511117 N. ' J -1-1-1 '1' A'l"' liuilc: Chl: .. .. - 1' 1 A111I" .' 01' ll " :lop 1Xx1 1 ' ' .,,. 'I-'I1-XS 1' B11 ' Q '. " s'1' ' " " .I ' ."c l,Il.l,l.XN 1' '. ' ox "l.'ll" .-111'-" Xl 'l 'Q 01" Club: .. - 'll' 13311 X. .' 'cet ' 1' I A , 1.1-- 11 1: ' . f l1z1ll:.'1'i--1 11 1 .. ' '-: L-1 "1 :lay I' Y-I., Cums Xiu XSIIIIKNIS Xshcs 912.1 Nlarunc Street Home Lcouonzus cllldCS Club Xlomtor fxpmg Club Unlted Nauons Club S X Repusen tatne Dress desxgner Actuutxer 411111111011 RACHPI XSILLIAVS Ras 1436 N lfth Street Beauty Cullum Xarsuy Volleyball Xarsrtx Basketball Narsny Softball Lnuted Nauons Club Crochet Club Momtor Tennxs Club Successful beautlcxan Actzmtzes A mlulwn XIARCARI1 ksrurk Nusos Dutch 106 W Pastonous Street Comnzerrml Practzce Ambzlxon Travel to Alaska ROB!-Rl XlcIurIIlIx XSILSON Skrnm lll N .m2nd Street Cabxnelnrakmg Acnwlzes Xarsm Bowlmg Team S -X Repre sentatne Stage Crew Anbztzon Lose weIght Thzrty nzne VF CIIIsIIk XSIMIRI xr Chg, I I lldll hu L Flllllllfflllllklllff FI lflfi XJISIU lldllx lcuu l,lCSlllCIll flilil umng Class XHISIIY C un Ieam Stage C Iux XAISIIW Sltllilllllllg X X Reple suItatIIe IIIIIIIIUH o get some lllllllllllll lsllll-XXI Doksu KXIIIII I il S 0pIl Stl Pnorl l!t'lf,IlllIdl9lll'7 4m Illlllll lllIlClILl Ilt ur XSIIRIRSUX lush XS Sltlllll SULL fnnzrnnrml I :fume A1111 llle I silt X ollu bl XHISIIX liaslttl JI slh 0 J! 4 LS IJ up IsIIIIIIIIIIg C III Klhu hm I Honor l'III Souetx 411111111111 Xupl III1. ll ot Ott Auto lII1l7lf671Il1lL6 III Ia XX ll I It 110 X C onestogl SIILCI A1111 lfll t Xlonuor Amlulwn Xuto lIlCll1'll1lC 1 fx x., N X L , lr Z if :T L - ll 7 " , ' ,A V i . A ll I H A , A - 741' c.' - -I . -up . ' 'D A ' ' : I' '- . - 1 ' ' ' . ii' ' ' i "B'll" 'fu I V, 4 f lflf 1 .' 'eel ' . ' 5 BE, lx - , .. ,. 2702 '. I " " ' : YIIITAI ' -'l:ll: ' 1' 'J'-lzllg - V, yilllf. I S ftl 1 Il: Cui lf' CII lp blue A C1llgS" ' Illg. "l ' ll: . I ' : . " 2 - I'l 1 ,XRI ' l.I'I-1 ' us " " '25 . . 5 , , 'fi KJ Cuuu rs 'lx ruoxx M OI run: 9:3 XS C Ilcllen hguuc llnrllmz' Wm: Arnlnlmu lust class loulunkcl I XIII Inns XKOOINII Suulx n X lllh Sn Auln llumtruumr Arnllufs X K RCVIILSCIIIHIIXC 9 X RCIJICSLII mme Xlonmu Clcc Club flmlnlmn Suuusful 'zulu lucclnuu X lm IXIK Rl Ill XNOODRI IF C mm 2148 X XS uumk SIILLI Hom: lmnmmrs 4rIn'1l1rx lex C Qlvmug Club CIOC IC ln c AIIIIIIHUII Xlmuuous Slllklli Luuoxsm Xlllllxdlll 9421 'N Slaulu Gucci C0lI1IIl!lf1HIPlIlfllFl Arm :lux Suuuuuug Club X HISIIX X ollcxball Bllllxlllg C'lub Amlnlmn Suluux r I .fry Forty gf lx-KIIIIIUXF Xolxc Candx 6010 CCIIIIHHIOHII hnuuc Home Efononurs 1 uzlux Clu. Club Dl.uu.uu Club Bon m C lub Houux l'lu Souux buxdu Club xl0llllOl 4m111lmn lo maxn callx XS Xl IIR C lokc r lnrnur Lang 1100 N lloul Slleet Refrlg Q., Heating Amlnlxon Refngclauon SCIXICCIHAYI , -ALC V 1 ' ,li ,V M 5 hz' lf. E iif-' V p. -r. '. 1 - .V '- . ' . 1 Qlff .' Acct . ' ' ' , " ' Guia f Zlub: - '. ' X 1 x -l -I ' Cilubg .Xlliccl Youth: S. .X. Representa- A All . ' I , 0 , , 4- 1 - vu D .. . I. .'k. A. . A Z , U , V 3 is ' .Q b' ff Q W ff, - 3. ,s",m ' D ' A .-I 'l"" . -' I 5 -' ' '- I g 'l' g .' A X 13 D 1' X' Hallway to Learning Forty-one Sponsor and Off1CGI'S Jan 50 -v-. Xa I IX 111111 f 55, S 211111111 FYf,v,,,E.,"' rv-13'-1,-f7g-"F1f"f'1.r!',3 K Q1 Q. ,,,ff"gk I Rn BIOOXIIR Dokls Ro111x1 X A111 Xkll BINXI R11 1111111 X x1111xx Pleszdznl 1111 1111111111 S 1111111 11111111111 o 1111 lllLll11lLlS ol 111L C lm ol ll x 4 111115 been 1 511.11 11115111111 5111511111011 Lo 1111. to 111 is NOlll 11 ns sponsor IIIK1 to 151111.11113 Ile 111 l1lL 11 hs 1111111105 111111 xou 1 11111111 11111 the tlungs me both 1111111.11 11111 bc ot glut x 11111 to 11s l11 ll 111 111111 11 1111 lon su 1 1 Nlllll s111o115l11 1 IILLI C111101 1111111111 s ll 11111 ot 11 SOIIX I 111.11 1 1 U gm 1111. 1111: pu J ll xou 111111111 111 s111oo1 11111 1111 1 111 11 1s11111ss 111 xo111 1111 111 18111 L 1111 11111 1 111x1 1o111L 1 Lo su IIS 1111111 I1 x 111111 SPIIIIVII l ms 1111111 Imh two ' 9 I 1 , v'.f ' if H- - ' 1" 17 A 1 I 1 1' , rl W' . 3, '1-. 1 in A f A I It . - f- 1.1 1,2 . -.5 -! 1 K hw. xx 5. , 1 .K V Qmfv, 1.9 fl-'ff' rf Y' X , , ,- 51 FS Y +1 511-1. ., wx If , Al l, . ' n , 1. A l f ,IA L ki? ., A-1 1 11 .. 'A , ' ' hwbhn-1-Ma, Wx r h A -,Af N - 'gi' I 1, 1- --'i'1'f'TL QTQ, .1 Q ' 1 , 1514? ff 1 1 J ff ' f nx K 1 - , ' ' iiff - 1 W Q ,li lg Q S ' I gf Qi 1 1 f Q . ,417 ' X31111 I 1 J 1 k I ... -- 'W ,jf ll . 1 is cj 57"-r21,1lf' " VI'-, K K, MA - , -----"' ' -"' W"' A""' ' 'A' 'dn a-a '-KG .V " - ff '1 ' , V H, . V ,. . N . , , . . 11, . ll ,. . .. xx -nd' "QV ' ,'1 "" ""' T ' ' ' I: , 1 -1:1111 1 lf. 1.1502 :Q 1 1 .1 111. ' 1' if ' ' 5 5 2 ,.'.'2 ' , ,2..,.l .'." ,. .' , u , , 1 ' , 1: ' ' " ' V" 'L ' x: . Yo 1' 'z - 1 Q -I 11" 1 " 1 ,fa 2.1121 Yo " I1 I I , 11111 you wor' ' 1111111 11111 11115 lo I ' -rc. ' ' "l2ll'1l- lio 4' '- ' -' '- ' J' " 2' ,UI in 'l'0ll11lIh'1 . ' ' 1' ' 'J1'k. 1 xx". '1lL'1l011'U1' you 111111111111-11 51111055 111111 :I I ' -ss. ' -1. ' ' ' 1 111:11 511' . ' wx .l . ', Ulf 'yy '50 Ihkx Xkll Iluuux X141Xm11 hm 1 1 Stunt , i1'ilf1'5 N lllillil' . PII 111111115 cw 1 U N Sl"' ' 12X " ,- 1' . . .. ' ' ' ll Q Pl lifilnllf 21111 ' L" ' 'All .. lixk . " '1 V . V mlb 1111 ,hcl - . Illffilll' M111 . 111 lffllflflj ' 1 1 " Illll ' KXK , X An11ilff,11: xiilffil c 1.1 1i11wl11111l:i11g Class of January 50 ll Rl xr 14 lmk fl ld 5llLL INIIIVI N Il 1 syn x Ill L U s 111 flflllll tll Xx ul xx 5ll 1 ll I I IPL Illl I 111 11111111 IS IN rkklw XX 1 NI 1 1 Xxm uw Xxulx ' XXL! ll lllllffll ll 11111111 sn Al un 141 1 urns Xxlxsx x ll 1 Rmk lllll S11 411111 xllllllflllllllll 4111111163 -1111111111111 Hasan IL L XI1 g Ifllffy-fll wr' Class of January 50 C rokrr RICIIXRIJ Br XII rl lndnn One I e 411 nlmn B llldld Lhnn D X xnxx lun lhlukn 8000 Ridge Munn 'llllllllllll llUlINi.NIfL sn ll ll X Oximml 5ll rnzlnx X K Rnpxuummlna llllXL Ill IIHOII IIISI ml ISN pllll I un uni XI Brxxll Hulx I ull: mum' III lhlle . unix fu nn lknm lznll 111 hs RLIJILSCII l'l lv'h X Nllschu Sllul flllllllllllllll Ijltllllll Artnzfzrs nulf lclu es x S mn nu 'nl nu Intel ll 1. mls u K nv Q Nunn lhxsox Ruls ' X 40th S11 Rndm mnlwn ' n pi xx kxlnkxx ll nam 1 r 'Wh Su lunrmnnnl Pmrine I 1 1 lll D nc Cl h Hmmm nu ll nano. Spn N nz nlum Xl mnnum llllhe 1 X 5ll flllllllllllillf lmrluf' rn Ilfllrll Snuusil Nun x :num X Blll Duck hu XIIIIIIIYIP Duwn 1 I :lux S X RQIJILNLIIIJIIXL Xlnnmn -lmhllzun l'XpLll dl lfhlllilll 9 SST 'z Y -en .nn ' " r g .1l": i"' il .IA , . Q1 " ' -1 l'w"Jl1' ' Sax I-xx " - 32lfl Y. .' 'cel " ir, .-11'-"".': .. . - "-gills" ' A I ' : " tc' NI. Q, . ' 'I' "NI:n',gi:" Cl 'a ": liniml-J Clnlg Ink fl l " Slaili Hal 1' l' S 'ely 'nd' Sp "1 Dame Il I Amlnilinn: Retain my figure ' " SWL . .' 'eel ' .-I I" 3 lin u layer -lo' ' S-kk ' U l'H' X. L. . 'eel I "' A " A-hI'z-'lir.x: Hank' g Iilnht za 'e ln: ' . l'in S: 'elyz llll"- " I- I 1 1: .'ll":.:" I' Illxlx HIINI "' 'A 90' Oliannnu ' 'eel Q " ' " ' ,4 I" : f '- ll '- '-tary' Rl x'IIIlXXl xxc " ' TWH birznxl . -ine . ' ' 'B w . " : 1, -' 'L 5 :X t l"m'ly-four RI I I'111 s NI IIN 1111111 11 Il 1111 -1111 11111111 I'111.1l1. s1,111l.111 1111 IIRI 11 SII 1111111111 111101111111 111111 1 x I1. III 11111111 111111 1 L 1l11r 111111 X 1111 I511111 fill L 1 X11111x Sli 111111 I 1 11111111 111111 LL C 4111111111111 IIILSNIII aku Iloxu 11 SI nn IX B1111s1111 Q 111111 8141 X R111gg11I1I MILL! 11111111111 41 1 11111 JISIIX l1111lI1.1Il J 1 .1 RLp1cs1.11t.1t11L K X RLPILNLIIIJIIIL K lass RCPILSLIIIZIIIIL XJINIIX C lub 'fIllllI1IUII I- Iecllluan .115 . I XE' i Ru x111N11 XIIIIIXXI II11111x1111 I 113111 hen 1' H1111 1 1111? IILNHILIII 1111 ss R1.p1u1 111 11110 'II 11111111 L XUII I IXIIS 1111 SX 111 S11 II llII11ll1 lIl1IlK 11111 Ill 11111111 II 11 11 N1 11111111 1111 H1111111 l'111s flu SII 11111111111 111111111 4111111111111 I'111fus111n.1I 11111l111u1I1sl R111s1 RI B111 XIII 1x1 1 R IIILII 11011 XI lI1Lllu1I111111 XILIIIIC I!11111111f D111 11 4111111111111 Deslgner Forty five , H I HRM.. 3033 I '. if A . uc I1-1114. q '1 'nqg .'1l1'I'- " J I ' . K." IIIQIIIIIQ f.IlI 2 .X. .L 1 '- , .4 IM 5 'I11 11-li1- I ng I V A f1IkXI.I1 51. 1111Q "l1' , , 1i23f '. 1111 .' 1'1:! 1111 Q. 5 ' g ' 1' .'1f1A"-'.' NI I 011I11-11111 ' .-I I" : R1-l'g'11l1' -1' - an .1111 - I. ' 1.111 A'IIr1g" I533 1'-'11 . 1-cl V 1' ' ' ' NIA .111'1a1- 1-1113 a 2fH2 W. Y1'11z111g11 Slrccl f.'llIIl7llI'V'l'1l11 l,l'1I11il'l' 1'1I'1v"' "5 1111111 " 12111111 C11 .1 Icl' A I ' ' I. .' , , i ,,.,. ., jus 1 no "joe" , :"I2 N. XIz1s1'I11'1' ' vcl ' ' ' g J f ' ' g Y .411'-V Vx. Y111's'1' 1.1111 ' '-11111 1 1 .4 1' ' J Illl A I'1'11l'2 y I 6.1 '111 . '1 JKS " 1 -' i W 202' XY. f . ccl H ' 5 1 .'11 .41I'-1' "sf C-IH IIIIIJ 1 ,, . 1'1" V .' Y' V 5 ' 3 . Y. I-'111 lb' ll: S. 1. L 1 f1llN H1111 XX l ' Ps 511 111111111 D1r1111111111 Ill 11111111 Xl11s111 I 1x1 1311 11 llN 5 111 ffl Ill 11111111 Illl s 1 N IR 151111 Slllx S1 11 1111111111111 11111111111 KX 1 1X Bum 1 111111 S11 11111111 l P1111 111 1 811111 111 III' 111 lilllllll ' 1 S1111 1 1111' 1 I 1111011 lllllx I I I C1111 R1p11sc111a1111 Ll ll 1111 S1111 1111111111111 1 111 1111 I1 111 1 lll1,X 11x IX 1511111 111111111 ' 111111111111 Slllk 411111 l11111111111111ce 1111111111 1311111 .1111 l1111l11 LXJL ox Illkxux 1511111 ' Nlll X111 ll 11 lNl 1 1 1.1111 111 11111111 l11g111111 1 l'11 111 ll 1 llll S11 1 11111111111 lll 1 1111 Xx 151 11 N R llll 1 llllllllt 1,111 I1 111111111 I1 111111111 . 'J 1 W1 1.1111 11111 " 'il " I ,113 X, 'Ill '1-1-1 '1' ' g Q- ' ' ' 'L .1 I ' : , ' Ailll C'11111111x1 111. mm " 'i " 117 W, Sl1:11'p11a11l1 ll'l'L'I l.'l1'l I1 1' ' .1 1" : frlilllllilll' 11' 1 'I1111x 1 11111 xxx "I'1-:111111" 1221 X, l1'x1l1'1'l :1111 . ' ' lllf' V .1 1" J 15111. 111111 l1'11l1'1' - 11011 l'1lI.llN 1.11111 1x11 1' "I.1-"' 21121 XY. I-111 . 1-1-1 C1 '11111 ' '1111' .111"V1i 1: 11111 ' Slllllll IE: 11' 1, Cl 13 ' lil ' '1-1 1 1,11 121111: ' ' Null , i111: 1: ' ' ' 'C 1111-1 'z - .' 1'1s ' 5 M .' C1111-' 11l1l 1.,' 1' '111' , iii? ,Q V ' ,1111 .1 I" 29Ll N. 'z if -'1 . . ' ' ' ' ,-111" : E' I - -' '.'I'l'l .xl.I 1 .1111 "Al" 21L W.l"i1-1 'll' .11 " ,"'1',ix'Alll'Nf Yu' 'l 'l 'llllx l" .1 I" : ' l'x111x1 l'KlRllI' xi I-pdl.. 3412.3 XY. 1111 ll' ' '1'-1 " V l,11l11 1' .1 I ' 5 151-1 li liill 1 I'11 IX x 1111111111 "l'z11" ' 1 21417-ll 111:1iN1' 111111 ' l.'11.'l'111' ' .1l11l 1111, 151-1 lll1Rlilll Irxoru H C xku Nona 815 X Capitol QULLI Home Inmnmuf r 11 mu LN I mtcr X lunns C ll J XICDIIIICII X A RLPIACSLIIIAIIXC Ixpxng C Iuh Amlnfmrz DILNNIIIILLI C rom: Lol IS C ummm R9 f.lllClu.ll 763' H Harold Strut Comnzmnnl Art flllflli X Bcmlxng I1 1 Arulnlum fClllllllLlCldl uust Brssn Xxx C uuuxr mx 171 9 "Cnh Sued flfl1'lfIl'S C Ice C lub '1IIIIIlf1071 Become Succesiful lfuu Hou KRD CARHR 439 Lmon Street Aclzuztzes Inter trade Sports imlntzon Nan career SNP, FII! rl Crue Loxer Welding BI '. " " I 'c- . ' 1 , Y 1 SH ,. jun l, .Lo " f A ' ' fx I ,N '. . . 1 L- - ' jon . I . ' AY " " . . r .' 'Q' I ' " lg - .4 'I' f' Cfl -- Clluh: CL 'i-3 Zluh j . 1' Q, L. i '. " C. ' - 'Q .' 'cel ' ' B C 6 ' C .I 1- ' . 5 1,3 A I' f' Ciuicl Clluhi ' ' I .'z ' J LI IZ .Xi 1, , , , , - , -. 4. - ' ,,, 'I . 9 l A l"' -I. '. " ' -an ' ir..- .-- 51 1. . . Q I 'W Fmtx' lC1a.ss of January '50 Coka IX C uuxxs Corin I8 U ldClflC Sn Ll C'nmmerrml Pranue irlx mm liankmg Club Cuulcs Club -hnlnlmn Rumplmnxst SXSIIKN x C um Sonm M10 XIJUIIUIIQI Munn Refzxf Heutm lftzrznm SrhoolChd1csll.1 S X Rcprcsnnlauxc X X RLIJICSCIIIJIINC. lmlnlmn Xlusxuln IX H C HAI Xl Cham IUIU XICDIIIIIIICIII Stl U C alunetnmkm I 1 I7 me x u. un LS C 'fllllllflllll l'llSI ml :ss CdblllC,IllldlxLl OSI-Ill C AMRIII C uummxoxr NI1'I I RIIILIIIICNIS Su Cabmefmakmfv 'lrlzzzlzes j X lla-.ketball Inter trade Spolls lmllzlmn Calnnclnlaker 9011671 f Class of January '50 Qrnox Imrm Cmruu IM Stl I 1 ll ull gpm s Ill llllr n Dun 'nu ix ll 4 'U C lung 5ll Ll 11 :nu u ll uk Sinn -lmlulmu Illxlgllkl PRX n I ms um l R11 1 Munn Ill! LL 'lllllllflflll HKHIIIK 'slllllssflll XIORRIN COXR v X llmklnn Stu 1 :nz us llkl x 1 III ulmn Nl uhm x X C' Ill Hill uk X flum JIXI I Q 11 1 R nuun mu X mol Uurlnm Sim 1 ul x C 1 as W ff.: 13 - ,- lmlx fight un xnxx: toxin lum 1010 X l.nlm SIICLI clllllfllflfllll Pmrlzu r 11 :lux C unlu I lub Xfom 01 4mIulum l'lHdlL Sl1H.ldlK Xlnmun PIISABI In Cmnuzr Xhllna J X lmlm Sn Furnnuuml Pmrruc nllns nu um X umm X nun Xu x hall ham 4m nlmn l'ln.1u. sunt in lrxmu r xx Coxul xxn lumx X Snllmcl Su Rutuumnl Pnulur -Imlnlmn lflllllldll XII Cmux Hmm u Xunun Hmhmr' lhszgn lllhl ur s luull imlulnm l'llglllLLl tb B a Q K s 17, Na Yi a a . A ' 1 -- 1 ' R "U 4 Iilll P1 '- ' 1-cl .I 1' ' wigw .-lrl'z"1iu: lnl -'-lla - . l'l' f. .4 I' '- 5 Vg, -' ' ,lol Cl IDN " dil. V ' - f 'LH , lu ' 'I '. 'gr I .-hi'-f' ' lnl 'z ' ' 'N ' . 4. 1. INI- Ill- n 111, wk! -ng" 2112 'ig' . ' ' Ch'l.' Cnr' ' .Irl'z"I".x: fsllillljx Clllllrt S, .L Fl " ' lilk 'C 1 C.l-- Club . . a 1 , " x' K," -llil' "1 " .Y "Cl . A ' .' f A 1" 'I' Y: 1'l' 'I' 'ark 'l'cann: Yau 1'lV Du" f.0lIllll'y 'I'cum ,'1 I' ' : , 1 ' ' i I Br 'xl , -, I . ,Rf " " .4 IL" 1 I ' ',' 1 Z . 'I ' . " I lem wx . - - ' .11'l"' CLu'i-' Cl I1 Ale ' ': 'z 'llc'- ,, H9 fa ' .' 'ect ' ' "A Dx l IU " 1 l2li.'n E. llllullclllla ll . - ' . ' '. '- .- '-Vluw: KI. Y. I-'c lhullz Yan' ily " lall LIONII Polk Dmls Bu 413 N XSZIIIHITIHKCI Street -iulo AIIIIHICYIIIVIIY Actufmes Xarsnw Irack Xatsnx Cross Conntrx Ambztzon Own bodx fender shop Nluux DMN Slnn 620 Bodtnc Street Industrial C hennsfrx Actmzlxes C lee Club Arnbztum Chemlcal engmeer Roman Duns 303-l inard Xxenue Actzwlxes Inter trade Sports Amlntmn Deixgnel Untch Uarhme D1 Sign Bomnr hun- DILKPRSON 651 N Brooklyn Street Aclxvztxes School Orchestra Ambition into mechanic Dlllxli. -into Urunfenanrf xEf. Kxxx HHN fROXk Xnne 100' X Lenhgou Street f1IlIIlVI6IfIHIPIHCflCL' 'flIIhl'10H xIZ'lllllIl0l'lX Sl ul PX I-ms mn Duskon Stan UM Vcnnsgmu Strut Flerlrxcal Arlnfznef light I lux Sound Klux Home Creu St :gt 1 lun -inzluimn llutrnmn IIIUNIKS I nu lhulmsox Dfuvt. 6737 Catdenm Strut lVeld1n f Arluzlzu IIIICI ll ull. Sporta Afllllllllllll Hunt polnr bears I-,nu L Duns 71 N lllh Stl I lmbznrm CHTIOOIIISI COII1Hll'Il'llll 4 t Forty nme S, , . , . . F . -. n . - ,- , I , 4 Q M ,, f "" Y" - - . ' A.. -' A , -"Y, f"Q. , 'Q '13, ' f4"K, 4 1 - . ', ' -.. ' . ...- 1 . D .',' ', . .l .. , . .. . . , .' 2 .' ,.. v - , Q i 4- Y I8-. .. . ec .. . ,- ,5 .. , , .. , . . . . I v f , . . ' , . . , t ,. . . . , ..-. -. ,M ,A 4: I 1 ' V . f. . . an 1, -I A n-- I A' I V 4 '. 4 ' 1 ' ' ' I-N XL-LN D SII IX I 111 1 R1 S11 11111111111111 1111111111111 Il ll 1111111 RIXKI IJ X1 1111111 11 111'lI 111 1 11lI1 1 1 4111111111111 11 1111 11111 LX 1 1 I111x 11 I111111x111 11111511111 111111 111 111 1111211 ISI 1 IN ll ll IIN 1 1111111 1 4111111111111 I 1111111 1 1 IN S11 1 1111111111 1 1111111 1111 ll 11111 111 Il 81111111 4111111111171 IIISI 11111 111111 er F1fty S 11111 1111111111 '111 X 511 ll I1 5IlgL C1111 11111111111 XIIIIN 1111 1111 S 1111111111 S1111I1 Elutrz 111 XI111113 C 11:11 l11.1n11 S 11111111111 1 ljlllffltl 1 1 5 lllll' 1111111111111 1 111 11111 11111 I 1 IX 1 111 51 11111 S111 I 11111111 S111 III 11111111 Illl XI 111 11 1II. 411111 Il11111l111111111 1111 1 1 U 111111 811111 11 11111111111 11111 IIIQQIII ' .gigs 14, My ., .3 1,1g,,kg1.i.i I'11l1..1111x1 Z' ' 1.11 " 'I ' IIJI XY. 11 .' '1'1'l ff 1 .4i'1 I .- ' ' J 611111111 '11ia1I 1 '1111 14 , ' R1 I,111 1 KN " " ' . SUI11'q111111:I1I'Iz111- .4111 .I111i11 ' 1111' N I .411"1'111'1: fI2l1Il'I ISz1I11'1I111lI: 11111111 'I1:11l11 xl. Y. I"11 :1II1 0111- CIIIIIJI X f'z1p1'II:1 1111111 . " .' Bull 1 I ' I1'1' -'IC1 . 5. - 11 -I ' "l.z11Ij." , SIRI N. I. .' 111' 4- I 111111 .41'1"'li1'1: NI: 1 Y1l"'l IS: 'I1'I:II' Y: 'IIN V Y1Il' 1 2 Y:11'i11 511111121112 qvll'1' fIIlIID . ' ' 5 311 -"ill - R111111a1 I.111111-111 I'.NI1I4'UII, "R1'1I1" - 7211 I.a111I' X '1-'l "' ' 1 .4124 QI. Y. If 1ILll: NI 'l ': IIlli'l'- '111I1' 1.1. 1' TIII .' '1'1'1 ' " '5 .4 1'z'11i1'.1: I.igIll I'l'N'I -'UI T' '1 . " T' 'Z .4 1" : . ' A' .I ' .X1111 I1 1111: ' "' M 23210 Y. f1I1'XK'11IIl11 .lll'1'l I ' 1,111 I ' ' ' .Il'1'11i1'1: 11111111 1.11z11'1l: 1-I1'1' fIIllIlI Ink .'I111I 511111: I11':1111:1li1 K'l11I1: .X KILIIJCIIZI 1.1 11111 , 511: ' 1, C.l11I1. . ' ' .' xlil IN I - I ' 1.11111.1 11.111111 I- IX " 1-11-1-" :sal x. 'l111I '1 --1 .11 ' 1. , ,1 .1 1' ' J I1111I 111111 1Ii1' aI11'1' 11' 11111 I- IX " 'a " 22314 I.ilIlI1ll'll 5Il1'l'I . . A ' ' ' .411'z"1' 1: V111 111 81111111 IIII5 I1-11111: I111-f 'L Ic ir W .4 1" : 1. I ' 11111 1 11111111 11 1R1I71R11 2141 X 'mi Sucu Amlutmn DLs1gnc1 R uuxx I 11111 1911 Idlllllfllllll 11111110 Amlnlmn Slngcr Dum C,1111x11 1730 HC11LlIlldII Silent Allnltlm C CC C1ub 4 mlulmn 1- 21111 111311 11110n1 Xxxr XI G1 IZ Hcxb Uzzrhme Deswn Comnu lfllll 511011, Pmrluf: Daxc Rarlw 648 H Nldxflcld Smut Commelcml Practue nrlzwlzes C0101 Gllilld AlIlblfl071 xI3ll1lll01'ly Class of January 50 111 Xl 111111 lc I-r11d1e 1 X 111111 S11 Hum: lmnum cs 41,17 :lu 1 C lass RLPILSCIHHIIXE lnrlulmn SL IIIINIILNS 11 X1 xn loan 111.11110 1 H X 'lll1 S11 lnuulx fulnue nl Ilflllll 1 111111 R 1x111x11 R1 111 1141 Roz 1 1 1 Sli lumlmlrml llllfllfl, -lmlulmrz 1'111llg 111111 uns Kxnkru lnxxku Yll'l 7108 X 1'c-lu SIILLI Electrzral 411111111011 1 I0 11111111 l11 plawer Fifty one , A , ' ' S1 .M 11,-X. . ' "mn " ' ' ' " ti. Hu' . A 'cct ' 51 i ' . Lu . , 11i -' I-Sl' " 44 V. f,'. .JU , . L . ect ' 1 , 4' A A fl I' A .- N an " Tlllf W ,V , Q 1 . ' ' A .- xx I 1. , ' 21L1l' N. 2711 .' 'cel I " ' " ' I V, I 1 I 4- V uhl' rl - - . ,Q - . , I1-. 1" f. f -3 -, :K " ' " ,, . , . K ' . . . . . - . . O 5 -,if 5 - 1: A A l. A A. if qi A .Q L ' " ' . ' 1 ' ' 1 , ' K ' 'V ' Q1 1 I ' ' ' . I ' . ' , Class of January '50-1 Nlxl 11X N1 N H I 1 1 S 111 1 11111111111 1X 1X1 I 111 111114 S 111111111 ll 11 1 1 N l 1N 1 11 Ill 11111111 DN 1 111 111 x 1 l1111111111111l.111 1 1 511 VII 11111111 11111111111 1 11 K1-111 141141111 1 11k1111x 1 X111 lll 1l11r111111f 8,1111 1 1 xx R1.111s111111111 1'111111 11111111111111 1111111 11111111111 LL Ill 11111111 1111 11188 11151111111 11115 11110 1111 X1 1 R 1 1 X 11111111 S11 'fllfll 1l111r11f11111111 1 1111111 11111 RLIDICNCIIIJIIXL R111v f11ll1l11lllCC S X RLIJILNCIIIIIIXC H1111111 1,111 911111-11 11111111111 ll ll NLINI11 '1lll1'l 11 1 x 11111 1111111 1 S11 1111 xlfflll 1 1 11 11 s IX 1 III 11111111 1 1X1 X1 111111 111111111 11 111184111 51111 flllllllll 111 4 1 IIN 11181111111 111 S 111111111 Ll 11111111 llll 1 IN Rx1x111x111 B111 ' N 1 11 11111 111111111-111111k1n1' 1 111111 11.1111 Span s 111 11111111 l'111 1ld11 plant lik 1-1 lk "l,1 -11' 1221 XYXLl1l1 ing h1-11111- .4-11 .11111'Vll'1l1I111f .-11-16-11.11-u 1lll'1'-ll2l111' '1 11' ' .11 I" J 11111 111111 11'lll11'1 1 l1'l1 R1 11 N111 1-1 IR " 1 . , 2311 Yam I'1-11 .l11'1'I " ff 1111 Y .-11-13-'111-1.' X211 ilx 11 L-11111111 11111I1- 1111111 1 K .4 I' ' 5 111 111-1 lrgixl 1111111 ,IUII 11111111111 "1.1-11x'4 '1.'1U 11. Sully-1 N111-1-l ' ' " g ,-11I':-1111-1: 1.1111-1 111111-1111111 11-11111 .-1 I" 5 I'a -' zL'11g 1-L11 1 1 "lid" W2 151-111111111 , -1 - . ' f 2 .'11IAi'If1!Kf 1.1z1" -1 -- 1' -3 ' I A "2 V 1 . A I.. , A 1" .- 11" - -'1's1 - 1 ' 1.11 1 R1111xR11 1 IIN "1,: 111" 158UL 'z ' 'col . . ' - 1 .1' '-1: is " -'-' '-3 ', I ' 3 .-11" :Xl --"1.z.g-' N X19 I1 1511111 11 .DRX " ' D 1 '1,'12li X11111111 1-1-1 .Sl '- . gf'-' ' Q 7 .-1111-'1i1x,' 1I1l"'l11ll11' SID llNQ Yuri '1 11111 T .4 I" 5 S11'1'l 1111-1:11 -'11-11 S f 111 IIIIX X111 11 RIL UZ x 5' 273' X. .1 ' ' --1 I 'rr' I , 11 1 - f A-111'1-1111-1: Y1'i1N 1 -11113 111111 S1 I .'1z1111 , N1 ' 3 l'11s1-' 1111111 -' 'un .-1111l' '1'1I.' I1 1111: 1111 lxxs " IL1-1 111 .'L'11 - IIC J ' ' U .',11'1'1f11'.X,' ' - " ' ,k .4 I' ' : ' ' Roman k lluun 918 H Godfxcx hcnue AflI1'llIPY Intel lmdc Sports Amlnlzon Oxn fllllh lllbllihlllg Kun Ronrfu Cmnurs Husuxs 0816 XX Oxford SIILCI ul! rnfzhr-s X I-onlball IL znlmn I- hs! Ill I 5 Kr fHRlSlIXl ILXXNAII Hlxrs fcnncsscc Pr mlm f' xpam B01 nnmaku ff lux I6 1 I nk XXQIIIIC Iiznulx Culture irlnzluv X nun Ilnketball KILL ilu! Cmchci K lub lnzlulmrz Suuusful blfllllllldll Xlkrlxnl Hooks Cmm 9013 Xnhnlds SIILCI Brnutx Cullum flrtnztzfs Nlonuor 'lmbzlzon Success ln hfe LJ x Nhkn Xanrx ' Sli lffrzulx lulluw In llflllll nun xx ll fmku P and Stl I llrnlm III ullrm Ill I pp Oxfmcl SIIU. flllllllllllllll I mrlnz 11111111111 In gm ulualu us lluumlxr Ill 7 X I in lm She 411111 Uuzntenuuff Ambllmn I-xpul bodx and fuulcl man Ax llxll. V' 3 IHIL N. 'ldmvy 1-rl ' ' I ' .4 l ' .' Ianjuy life Dc rll ll,UX "I 2335 l'1.f,lIlIlIK'lI2 . 'cut Nrffg. L' ' ' g .AI l" : hc nn l.xl'kx ulmfl Hu-I' " In j." fi2I1lW. ' 5 --1 Q 'W 1' - .4 1" .- 'u -Q - ju . "I' 1" 3lL4.'."" '."cL . A ' f vt'-'1-'fi" - '. ' Q -l P 1- M, A t' Al. '. ' "urn Anlm : In" ' ' .... , my 1 .ul A I ..:l,i.. lf' 'z '. - - ' I' J , 'Q . f g a-- 1 ,Q Fifty-three VWQ xx XX11x11 1 8 X S111 111111111 ll' 1 11111111111 Xll 1111 sI111 1 1 Ilukx Xl ' 8 X 1111111 8111111 111 1 D181 R Pl s 1111111 K X cllll KN XXIIIIILI 4111111111111 Ll lllllll8 H 11111111 H1 x1111111 11111111 fflllllll Ill X111 1 l11111I Xl111111111111x111 III 11111111 11 1 1111111 Xx 111111 081111 fCl1dl 5IlLLl 11111 flllllfll 1 1 11111111111 reousgnlfe V si' 1 P1113 111111 IN XR 1111 lx111 111111111 111 181 x -1 11 1 1 10.1111 -111111111111 1l1NIllllllLlIl 1111 Ll l1'11Rl XX1111u1 mx '1111 X 811811111 X111 1 I 111 111111111 1111 11111 Ill N 1s 81s1111111111g I1 1111 111 11111111 R 111151.11101 LX 1 Xl 1111 I Il 1 1111xs 81111111 111 811 I 1111111111111 -111 1 11111111 X Nll C 1 R1111l111 1111xx11x lglll 11'11 X 5lllL111LX 811111 111111111 1111 1 1 lllll 111 1111 1 11118 -1111111111111 SIJX s111g11 .11111 11111111 111 ' I 111'11.x' 5111" X ', 811111111 ' "cl " A' C 1111"' .4 I' ' : 01 -11111 1 , 1'x1 XXI 1 . 11lL1X.ll111'i1-11 1l1'l'1 .111 A A .-11I""li1w.' 021171. c.1l1U1' 111111112 ll1 1 - 111' C1 1' ' cn: ' -: 2111 0111111111111 i 1-1 , ' ' : lint" 1110 ' "1ry 12111 w. 1 l'1. -111- f . A 1' ' : '111 ca -1111111 1.111 , x '1x1-' "1111-l,11" - ' I II1 'z' :11's 1 1 1 .1111 , Il ' Q .ui "j j" 2121 XX'. N1Cl'l'l1ll11 511001 ,X1111'l1i111' Sllllll ' 411'-1'li1x1: Xil'-K 11111' li llIlll'Xl X':11"ily '14 '11111 , 1" : : A - gk-' R1 - ' IR "1 1" 1 HIT XL .' 311 -1z111111. 'Ill' 31" Q ' 'g M .l1l"V111: XI '1 'L .X. X. R1'Ill'k'.L'lll1ll1X1'1 X'11' 113 1 1 f .' " ' ' '-1 1. f' ' 6 .4 1" : 1' ""'1 ' "I1'1'1 ' 1 11x I ' , 11.3112 X. ll 1' 'cel I11 " ' . ' A .11111 ' : 'i' L1 11111 .I .. I.. . A1"1i u: S111 1 Cr- ': S111 I 11 'll'1l SIIIIINI I I II lhupinn Su mix fl11l11 11111 1 IZ ztlu ku mg um C un cs Rnpluuxt unc Imlnlnn Iiumnc 1 num. Khin law hu mum IR C 01rklL Ifil-I XII X umm Silent Cnmnu 11ml I 11111111 1 1. 1111 I .+In111iIi1m.' LL u J Ul Sk nm I3 Inu Ll X Cdppc A K mn Hnnm Pm Souux Klhletnc lzchtm of X L ulmok .V m'n i' Wnnn RIf1ll.ARIl KIRCIHN "Sally" 9 XV. .Xllrmus Struct fIllllIHIl'VlIlll .-II. .-I1' i' iIi1'.x.' ,-I n1l1iIim1: ' om In I l 1009 F0111-r .4 iilim: A mbitimz: "'u'l11mk .Y C ' 'Z ' I Z . . RCPl'CSClll'llIXCC .L A. Rcprcscnlwlixcz Ink Spot l-'c1turc XYritcr I-'ulluu Inulwlcps uf Norman Rmkwunl Y KNILIII " 'nl Sn'-ct I fuulx' Cullum' 'Cc 1 1:1 I UIIIIOIAZ I N lxcplc- SCIIIHIIYCQ Varsity lhskcllmall Ciusnlelulugist Class of January 50 I usmxrr Rm IR one oncsx Sll Frmd IIIIIIIIIIIIIIXHIV 11111168 X :sux Smmnnng um S X RL L NLIIIIIIXL X X RCIDILNLIIIJIIXC -Imlulmn Bulchu :nur RIHKRID mr 1 ' N Xlkghgm Mui Unrlune Shri: Ill ulmn I I XI un Xxx x lx xc llkllflkl xx Sll 11 mu 1s 0 l'm Snug x Xnnc I IIIIIIIIIIIIIII 1711111111 Ill IIIIUPI ll I 0 IIIIINI- lflllxnl IH kl x sr L I'lgL S11 llumz 110110111115 41I1.1f1f'S S X RLIJILSCHIBIIYC A mbzlzmz SL unszrus Fifty-hue Class of January 50 IX ku I11 lx 1 ns I 111 llfll VI 1s RI ku 1 1 lim SIM 1111111111 1111 1 Klux RLPIKNLIIII 111 111 11111 11 I hun 11111 KRUIII Ilxl S11 VII 11111111 In sc L 11111111 51111111 11ll1111 S1 1 I1fIxs1x KIIII Dux ll kk 9' aw S11 n11d11 111 11111111 g 11111 SKNIHIR I NI Sunnx ' 1 S 1 II11rl1111r S1111 11 1 N151 11 ll 11 lkll Xl I RI xlllllk fx x X S11 f11111111f'11111l IIIIII 11 1 1 1 111 .1 lu K luI1 Ink Spot S S IKIIIL, Club D111111.1111 1 111 -1111111111111 Suruaxx luux R11111111 I111x11x111 vlll Xmlmx Strut 4111111111111 PAIICTIIIIIJLIIIK shop I nglus PaHer1111111k111:5 . ll I ,, fig, an .,, Ai, 1 f. 4 J". , ,,LLk1.,A I 1. 5' 1 1 . ' 4. 1 , l ' xx L ,, Im I2 rf II 'Af n1uIx11"' V V- ' 2511! X. Imh Sllt'l'l 1.11.1111 lllfll .ai 1 1, :QQ , a.fj"-W' .I111l1A'V III Xisil l'1li' MM- I 'V ,lux I'llINI Xlxlnl uw k11111x1,1 x 111 'KQ1-1.1-" K 1223 II1111li11g l'a11k KXPIIIU flllfllllllllblll l'1111I111 I 1I1Ii1'Ill1s.' l1l1'1'f1lllIJ .AI l' '1 5 lJ1lll4l'Ix lilx 11111 hm ' XII' "la1I1Iz1-' ' ' IHUU 1111.111 .' '-cl llll A ' Cllr' VIN ' . .I1I'.'1Ii1s. la ' ' " - ll' ' ' gII"1:1-ist I NI 1 II. ' . " 12241 x, - 3 -Q01 1111- ' - 1.11 A lm :H vtll' ' Q 1' I 1 I R .1 xl. ' 111.111 2ITi41 iI11111c1' .' 'CCI " '1 :I I" : 'lu 1: :llc ' q Q J? ILPU Yif In I cvl . A . fl A , 1 ,'IIlAI"lil'X,' Colo fnllllllij ,l". Y. F0 llmll x wif' h .111 lflrlll. Iuul Ill: ' ' Y Xx X x 1 LKXIIII 1 LII-' .fllll ' 1-cl I " V1 .11I':"l11'x: fl 1l 'C111'11I10 " I 3 ' . flull. fkg ' 1 1 g " ' " Il I ff. 'x Lx SIIINI-Y Romkr I111x If I4 X 3"n1ISt1ct Rrulm If 111119: ound fren Xlmle 111:11 X X prcsentatne PIOIII 611111111111 t I .ms RCIJILSCIIIHIIXL IISIIX SHIIIIIIIIIIK Ieam Illllllflflll x wut 1 lf It Rox XIII Ihus I H1 ues Leg ,llll Stl Auto IIIIIIIIFIIIUIIC 1111111111111 XXIJIIOII 111uI1z1111L 1 Ins s us I' X Sllldullk SIILLI Ifllfllllll Shop 'fllllllflllll XIll9llIdII Huuu Xlnux IIIIIIRXIXN X 1 tm" S 19th btlcel 1-111111 Mr1111l111r111fr' Artwztles XHISIIX Baseball Intu llddC Sports 1111111111011 Expert bods and fe1ule1 man NI-uzrm LINN-XRf7 xx N I1th qll FOIIIIIIFIFIIII 411 Arlzmtmv Intel tmclc Qpmts A111 11111111 I0 IIJXLI IRKNK KHAKI I0lFFlfR Icftx 4070 X 6th Stlcct Pr11m111111nlc1111 1111111111011 XIJITX a ood cook aku: 1 I I 1 1 Hose 1l0'I SIJIC Road Iimzulx Cullznf 411111111011 Beautlclan NA111-R J NIANIROL Halt 41'10 N Hlcks Succt P11111t111g DEKOHIIIIIU -iftwztzes Xarsm C1059 Country Icam Inte1 trade Sports AI7Ib1ll071 Interlor decorator Fzfty seven " .1 V: f . 3215 I f 5 Y ' ' 'fe Y ff I , .4 5 ' ' " "S'I" 2 7 .- . 'c ' I l:"' ' S I 'Q . " Y' 'L .-. . . Rc'- . ' 1 ' I ' c'1 II' , .1 ' ' .' lifl -' 'z I' 11111111 T D 137 Sl, I: .' 'cel . ' ' 'bf I ,Ins . -. I .. " " .-I1-1iz1i1ir.s.' Orchestra: Varsity 'I'rack Team .1 A . -' -' . ".I:I" ' ' ' . 1 . ' , . ..- -. . . 32Il " . 'cet , " . 1 'V .D Z' .v. -' " I A . A V, Y g 1 :ff I'1,c 1. 1: .. ,na 5, n.NL ...V .V D . J. I ' . . Q ., ,, XIKRX X11 Xmxu xflllll X111 111Q11 S1111 F111111111111111 P1111l111 111111111 S 1 X IIIIXX1 C11111111x N116 xxx X 11 Stl lllflll 1 1 L1 ll 1111 S111 111 11111111 1 IJ 1 N Xllcku 1111111111 Sll flilllilll 11111 11111 4111111111111 SlLI10glZllJ11Cl' 1111 1 ll P N11 X 1111111 X111 1111 XX Olkdale Sllcel U 1111111 11111 1 1 1 IIFK X Football XIIISIIX 8181111111111 4111111111111 Dulgnu F1111 ezglzt C1 ADH X111 oxxxm 1 4111111111111 Slluusflll sc11c1'11X fllBFRI I1u1xc XI1x111111 18911 C 611111 11111111 lflllllll 4111111111111 1'11g111c1.1 11111111 H1x1z1 N111 9111111 1 Ha 1 I l11111111't11111k11111 F 1111111 INL ll 1111 ld is 1.111111 ISI 1 ISL 1 XAISIIW 111111111 IIN IX 11181111131 Cadet 111411111111 4111111111111 ' 1 1 1111 1 111111 S 11111 X1lll1l 111 X 1 S11 l11111111t11111111111v I1 1 11 XdlNllN 11111 11 1111111111111 lxpul 1d11lllLlllld1xl.l 1511111 '-1' . .4111' ' : I1-11'-11111 , Y , . ' , Z 1. " , T2-1 S11i111'1 ' 'cel If ' A111 .41I'z"I11-1: 1lIl"' 'Q 1 fl 11s .4 I' ' : l'1'11 l1:1sl1 'l11:1ll 1111-1 Iillllll 1111111111 NI1C11'11.111'1.11 ' 3712 N. 1- 1' ."cc1 I I I" 111' i.'f '. 1' .Il',' ng: A '1'1"1' .11 j. '. 5 ' I -' ' g 2344 N. Corlies Street C11111111e1'ri111 Prnrlirc 1 R14 .' - ' . .1-1 ' " P 170 11. '1' well .unc f ' 5 K .1 111' 1. xx 111 -1111: J- xx If 11-111 j. v. Q B: L' 1 : Yz1"1A 1511411113 " I' L If L11 Y1'1. 1 '1zl11 I' I 4 A . ' ' J 111 11.1 1-111111 111-1' f 11' , N11 , 1.1. ' ' " SUI" 1fl1l .' 'L-1-1 I ' ' ' D .41'l':"li'.s: Y. I-'11 11111111 " " I .A 'Fam EDWARD IQRAXCIS NACF ce 348 Delmar Street Rm 0 Actzwlzer Xlomtor Inter trade Sports Ambztzon hxpelt radlo rtpatrman Crokrr PRI-D Nfuxrott 1620 Lansdounc Xtcnue llerlnrnl Artwzlifs S X Repreientatne Ambzlzon Xeon Sign llldllllfalllllkf Romnr Yrvtsoxft Nut 3638 Nlclllck Road Radio Actwztzes Xlomtor Ambzlwn I0 undetstand Nlr llelchs lCCllllCS josn H CHARLFS Nlcnol LS Ntclt 2810 N Bambrex Street Patternmakmff Aclzvztzes Xarstty Cross Countn Class Repnt sentatne X X Representatne A mbmon X lSll Holland Fzfty nzne Class of January 50 jonx Cnaktrs Xfooxu ad, 1401 Palmetto Stxett CflIIlII6fIT1lIkll17 fldz mes X'lrsm Track Team Alrnlzxtzon Plat football Crokrr FINSARD Xlm Kim J07 N llth Sheet Re ll Hfdlllln Aclmtwr X l-ootlnll Xhilllllll Amlntmn RLfllgLIdIIDI 52llLSllIlll Srrrurx PIRCFII Xltuftn Stexe 2l6 5 'flfth Strtct llarlmze Shop c ll mer Xlgr loot n Xfgr Yamtw Football Ambltton Tool maker HAROLD XIEYERS Lmk 5833 N Hope Street Machme Deszgn Ambxtson Desxgner 11T 7 .. , A, . . . . , S 4' ' In In A . I . ..- YY, 4 V " ' . '- 4' A, , tht j. .:. 'A A X , . , . , .. V .- .. X . ' A t"" ' . . VI. Y. f lzll: . . ' " 4' 1 .. - V 1 X. . . , A if ,Z .. 'i .' . . "Ni" . . I . . 1 1 Vx ' an v ul fn Y 4' . . ' . C I ' A . ', ' 14 1 b ' ' ' . 7 ' V ' - .,. - +. .. l ,.. Class of January 50 IXIN x flllil rx D X Smuilu Stl f1ll7I?IIlIIllIkI7I4 1 1 ISI x he LI l Spo s ISIN N ulnl lv RLIHLNLIII IMC 4111111111111 Xllllll c XNIJRIV R RR huh 1 S lllmm Str 11 Xl11111l111111 1 1 1 num Nllllllllli 1 nw X Replur 1 Ill 11111111 s c IX flfikll Own 01111 Su 4 U 1l11111 Ill Jw 1 x x Run Ill 11111111 Xlul llllll 11 ln RUISIRI On Ruls I Spxmgu Su 11111111 1. 1111 lil x Nllllllllll 1 uk 9 pm N '1IllIlI'Ill!I Volk ln PIlLdSlllX IjK.IJilllIILlll Sixty IIN osrlu Pu A .uk 400 H lllllll lane -111111 xfH1!Il!'lIl1l1!'6' ,'fff171fIt'X. X axslly 'I mack 'I eam, Inter-lladc Sports .-1111l:iIiu11: linliwl in Nm y 5 .lkl 11 -HR I' 1 ' " -'ou' 35-ll N. Niarshull Street Mnflziruf Ilrxiy. r iz'il11as: A uni or: LC Zu DQ 5. Y. Foot ' fflllllffillllf Cihemicwl Lnginccr 1 ARLFN . . .. '. " 1' " -'- 'x' ' - S11 " ,-11111: .xll1flIIf'7I11Illl' . iwilir.: " rxi y ' ' 'le .-1111111111: 1h'au L' ' .' ul I x' . A l'm.Hu ff nslilll' L. li. Wymning .her - 11111111 .xlt'ITll4llldiSfII- . 1 iviliw: S. A. Represenlulixe: Clans Represen- z 'xep ' -sixenr 1 , . iflllllifitlllf Butcher C umm RIYIIINIII 1321 xI0lllg0llK.lX Xunuc Rfldl0 r nfztzes I n1L :Lu LL K C .1 :L 1 Chun Arnnlmn Stn dlidld. III Nlr lXLlLhs L In Dokmm Klum Sfuxmkh Doux I XICHLI Sn LummerrmlPmrl1r4 -lr xmtws C Ulm C uaul B.mlLmg C lub A mbxtmn Prn alL sLL 1 clan w IIOIORI-S l-lmuxu Sunni ,410 Ncwlurk Slice! firnbxlzon Xlatrunnm Husnlr SL ms nk 2l26 Laslbuln XXCIIUC Actxzxtzes Color Guard Ambxt on Tool and due make! I mr1L lieaulx fullure Bell Uarhzne Slmp ,J fJ J I Ol POI 1 ox Supmmt M00 xfiilllfill XNLIHIL 'llafhme Shop m utmn u fmulul L XIIRI-KN! C lfxq hill! lflll Pearl XXLIIIIL fumnzerflal I rarlxre Mlrln :tus ' um mmm L Capdla K mn LL LmL K lub Sunnmm X RL JHNLIIIJ HL H mm m m1Lu lclllm lll Ll11Lf of XL.ulun -Inzlnlmn xfdllllllllllk un xkx Rl ISI! luxe Ru I nllzznnzukzn f 41111 :tu x sllt Cu ss Ummm rnulmn X I1unnL lallx fmnmcnml Pmrlue Ilokls ou. Rmlul H90 N fUlllLS SIILLI L noun mu mum 'm Souux .mu mmm LL In Spot Sta C hLL1lL.ulLr imlutrmz Be a IOIIILKIICIIIIC Szxty one 1 1 'LINN L 'Q .4 I" : 'I' U" :I- . . .. Rx ', .lx " " -W -- I I i A. Q . , . , : lr fl -llc': .X I - Ll ": CI" clllllll Sli' " I 3 .' " ' g Club: .L . . 1 'l' 'g 4 'l" S C '- lk llx Hr . " ' " ll2 I-lust 'lnlmr :ul ' " ' A . 'f' : Yuri' E Tn 1 'V .-I 1" 5 .Iil' zir- Aftiz'iliex: Virc l'l'0SlllCllI, flllilllllllillg Class: S. A. R-IAN z": H ' I' J ll' '- L1 'll--1 k X Q 'III A 1' x. cr- 'Q ca1-- club: . 11,-In I" . . 'lws 859 41. . Q fm : -' - "f ' ,t"'.: I I ' C mua Xluu SKUIIOIIXI imux H S lirnulx Fullmf 111 11111111 Slllllhxflll xmclru x1 Suu: mx 'U X in Funzrrzmrzrxl 4 I 4111111111111 flmkcn falm nu 9 ll x Shall 11118 nllkilllilll Sllltl IIIIIIII 1711111111111 11z1l11s X Rcpxuu I X Rcpxuumll 4lIlhI'IlIH llmnsuufc RX um ll Sm 1016 N ilmlu SIICLI rnlfzzs gnu K 7111171011 I0 time Bunn I' 111111 Xllncd Xoulh Club .SMI5 two l kxlu K 0N5l xxx 1 SNIIII PP 'hcl Su 111 11111111 IJ uma 1 kuu Sulxnx ' 1 X 'Ulh Su 1 umm Ink Spot S 1 4111111111111 D1 lllNllldll RNIFX SII n llmxs Sl: IS Boulsu 11111111111 11111I1rc Ixhdl llllfllllll D1 sum Xlnlsc 1 1 mu 111111 ll ll Slum 111 llflllll hu xx: y 1 llLLlxS 11 I Su 111111 lflllllllllllb 411111111 X Rc DllNlllll L 4111111111111 Radio .nnnouncu Eh ' .L f , ' " WI' vlllllillllhllll .Il't'l'l ' V' . .4 1" : f ' la" '-'sci' T1 IflSl'l'lI , nu "Tix ' Tim" Y ll -707 l7lll . 'oct . " , 1' I XVI X',1u.1r .Ill . 0 4' ' " I .4 'IW' X. .. ' '-'-nzlixvl S. .. ' ztixc Br ,- . .' ox " ' .4 : Sri' - Zluhl . ' ' 1 .-1 II' 1'l , 1 Sr 1, I .- 1, '. 1 4' . INT? X. Lf ' .' 1-cl R A " 'A .4 I' ' : i- ' 'ax Lfill' L. .' 'cut A ' ' ' 2 Q A IV' f full' CA . I'1--11--R I ' unrm tiliff I 'un . Cel ll'll , .411 Vx: lm"-lr: lc .' rms .4 I' ' 5 lrip 2ll'lllIIlll the ' rhl W D11 l-'x Sl'lIII.l " 1 ' fill" N. xllllxlhll ' oct II ' i . Vx: 5. . -I - :tix- XX ' l S11 111 11111111 11 Xlxkux SIRXINN Stl 1.1111 X 1 111 llflllll X 1111 tu Ll R111 xxn 5IkXISS 0 H N Park Menue 111 llfllll L luxkrxu XPRXUX Slkfflx 9321 H Xtlantlc Street 'fllllllflllll I 111111 huxlmnnc U 11111111 slllll lx lg Cuppx ltlll ll 111 1111 IIIN XX h1tf x IIel1I111 1 1 L111 1 1 I-'Iert11r1zI Class of January 50 Rnxmxn HFRBFRT 9TArk1101SF R11 1l16 HWIIHH Stmct FIIYIIHIPTFIIII 411 -1111111111111 gllClC99flll arust R DSI xfikll SIARI 1 N lGtI1 S11 4111111111111 Sulctarx RUID 1'4 X 6111 Stl ct Ill 11111111 111 f1111tl1'1ll p JXCI 101 I Xernon Rodd 1 1111114 l'1111ll If. 111 'lllllllflllll Fxpclt PILSSIII Ill Dollx Ffllllllll 111111 PlIlFf1fC F111111111x F1n1 PIHFIIKI' I uch Przntm 1 Snctv Ihre? 'L -. D , , ' 2327 .' 'oct , ' ' H,-x , Sllllj " .' TESL .' 'c' ' " .4 I' ' : I" . lj A l,1'111Aw Sl!-I-l.l' " . " r .L ' - . ' ' B .4'I'1' ' .: BI. Y. A mall H '11 Aux 5111- lk 1 QILH XY. l'L'l'U 'cel . I' , ' - I 1 V .-I IA' 3 vllllkllll H111-1' ' ' . ' ' " 'il Q , M V 193.3 N. l'z1ll1111 'cel ' I'1 ' ' .41I"' "xg Y. Bal kcllzllll S. AX. RDI 'N' A ' 1' .4 I" :.I1'- lx" -TI . ' ' ' g .-I I' ' If l,ix - like ll 111ill'11n.i1'c . ' 5 L , 1 I Class of January '50-- Q Hrrrxrmsr t rrrrrrrnr qlROIllffkl'R Stro v"l4 X 6th Street Braulx Fullurr 4!'lI7'IflFS C law Reprcscrrlalrrc Rrng Corrrmrttcn 4mIn run Ivrjm lr e losrrrr lmwrrm Szorrt-x Zeke V514 X 'hd Street R1 ng Hmmrf rmrlus X Iortlmll 9 X Representane Xlmrrtm A rnlmn luutlrrll plr r Xfmu Xxxfr lfxruxrrxo 7818 Cellar Street Drrrrplcs Home Fconomrrs flnzlulmn Houserufe Xfmu -xrzrr l-rr-Lrx frrrrr 2141 N C lerclarrd Street Sctrctarx Pegqr Comnrercral Pmrlrre A nr Intron .Szxly four Fred Commercial Art Edrtor of Yearbook XNDRPVN lkl-Dklflx Trroxrrsox 4 rr N ith Str t Activities Brble Club Ar Anrlnlzorr Illustrator Sandy Home Frmrmmfs Irbrarx Md X A Frrm Trroxnsox 0108 'N Xhxrtlstotlt Street Arlrwtus Surror K lee Club Rcprcserrtatrre Amlutum Dretrtrarr Surrrr Crorur Tuoxrrsox Sam Conrmerrral A1t ht Fdrtor of Xearbook 1 N ith Str Ar rmlrrx Brble K lub Anrluimn lllrrstralor Brrrxuur lurslrt 'ill S htlr Slut 'fffllllllb llrss Rcpruurtatrw. Nionrlor lnler trade. Sports Printing A mbrtzon Sutttssful prrrrter r 'r .- 'f L.T".'..' 'ff-4' 'g A1"v.-.- -1. '. ft - .- r' nl" : f . :ye i r J W I Xl rrf ' t ee ' A 'F K - ' . . H , ak to ' ' r 1 '34 l Q -. A ,l I. ul yn 'L r L14 .'.'. " 'l - 4175 ' 3 -een ' - l I' ' I 3 ,V ' L' ' ' ' ff ' Q A--1 ' ' R 1111111 Xxxx 111111111 11 1311111111 1 111 411111 XXLIIIIL filllllllllllllll l,lHl11fl r1111111 sn 1 ld 1111 LS lllll 51111111 ll 1 1111111 lll 1111111 11111111 l-1111111 111 1121111111111 -1111 11111111 Xl 1111 g1 1111x X uuso 111111111 1 HIIIILS S11 ll11rl11111 8111111 4111111111111 01111 .1 1111111 111 1811111111011 1111111 XKIIIIKK1 N 111 Xklulu 380 N 0111 8111131 11111111 flllfllll -If 11 11101 Il'CdilllCl' Gradllaung C l.1ss 9 X RLPILQLIIIIIIXC 4111111111111 l'111f1ss10nal dancer l-muh cll-KRIFS XM11 Hc1l11 308 H X11 Pleasant henue Food Ue1rl111111l1s111, Ac111111es XAISIIX football If F N1 X School Or1l1es1ra A1nb111o11 I,lllllllllCl' ,T-5 xrfr. I Xluuxx IRAINIR xfiifldlllll 15 X l'lI1l S11 fIl1lllI1FlfIIll -111 1 Ill ee 1111 11111111 K Honm 'III 51111611 1111 lllflllll S1111uvf11l sc-11112111 Rumkl 111111 KI xx 111111111 '18 X X111lg1s SIILLI 111111111 1 Dfflllllfllll 1111111 X 15.1411111111 XAINIIN C1116 C1111n1rx lllltl ll 1111 Spmls X nun lK.1sk1ll1.1lI 4111 11111111 1111111111 1111111 11111 11 x 111111 S11 If llg Il Ill fflflflll 1111 llllt 1 111x111 1 111 R11111 NLIIKJIIXL l'111111 flllllllll LC 411111111111 R IIL LII x 1xx1 IH L1 Sllllf., 1 fillllllllldll XXCIIIIL l11111111111111l lllllflll' 111 11111111 11st C 1 .Slxtay 17116 1 22f" . A 'cut I ' ' . fI11'z"14'x.' Cl Cl 2 1 ' - 1111112 ' l' . - L ' -' I" '1.: "Ag " .41'1'1' lj. '. ' - 1 3 " 11' 1 13 .XI.l.lX " .mx "Al" 17213 X. f 'CCI 1'I"". 1 ' 'g fl' .L .L R-1'-'lat' -3 S. .L 1 - ' -g - 1 '11- , I" : cl"' '241". IJ1 .- .W '.s11 -" sis? 1 ' '- . - - J '1 -' .111'li11i1i1'.1: Ulcc filllljl SW1llllIl1Ilg Club A I' ' 1 To ' 1 1111121 .11 1'1" Y111':'1" S11f1l'll: G 'l-' 11 1 I 'f 1- C113 H 1 P' S . l":.z"':1- 401 2. 1' .' Acct 1 ' 1 Q Y - ' V R111 .- ' '. 'Lux " ' ' ' 1 Q1 .1'1".: " A ' , ' ' .. ,. v. A . ,Q . V 4 I 4 -Af' ll l l Xl ' Ollx Slll lll :Im l lllt x x Ll m N Ill IIIIUII L L H Xl s Xulll ll l X Mu lllull lm 5llLt l lrhlrlf XII II 1 :lu x llNl x L s x IN L 1 Llll Spnlls HI HIIUH 101 ll Xlllsl mg ' X llll 5ll I tlllly fllIIllH lllns ISI x lllxlx C, ll x ul I lllll nl IIIHIII llllllllll lll ll l Alx lk l I 1 l Jn 'PO zz lllfs Xllllll UI ul JIIIIIVI lll1NNllIl ll Slxtx alx 1 A -S IIN xlll IIIIIIIIX lu Suu funrlzl lIIlIIIff" IIIIII N l 5DUllN llillilll lltllll llll 4111 fllmll all l l IX X l llll lll l5ll IIIIIIIIIIIIIILIII II s x Clem Ulllll llll Colll llll lu lv RL HLNLII lllll lu Ilflllll lllllllllll l xllu 1 Xl N Hll X lll lu Slln ffllllllllllllll ,HIFIIFE lll lllmll lll .uklx x X IIIN 0 X gn Sll Ilunle' FFOHUYIIIFS ln IIIIIIH lllll Ll 'lll -' J: . lm .IIU C 0IPfll'k lm Ylll.. ,oz "jvc" will ' c f "L-I "I ' g -l1l':"I" .' xllll ill lliblilllllllf lIll"-ll'1l1lC Slurl 'I I" .' On- flill' willl l'lllllllJi'lll blrllllll' llllll .lf .Xxllloxl ' . IR 'Ill 4' "I3fl9l'. "I "ll lf "'l .lr ". rj -1rI'zV1Vq.' X'lll'Nll' flllllbl Y1ll'NllX lflmlllzlll: Y: 'lv llllil 3 Yan' ill' ll: L-llxlll: llll " 'zlllc - I" : 'lu own ll lllll ' nn Xlll ..l lll-l.0RlS W,llllQ ia " ' IHISL lg' .' 'cel if' 4' f ' ' " ' - 4fI"" YZ!"-ll' A 'cllllllll 'l" fllllll ill' llvl A I I' ' : -z I 8 . , Q l" l la. li ' lsll " 'll ll I 'IIT X. -.lll Sllvsvl llrmze Ifrmlul.-lirw ' I ' ' : all -' gn., "" I X X . I F -ez' r In ljlXI,lX ' SIR "V" 1231 N. Xfillwlll . '-'I li ' " -' nl1l""'.x: Ylll ill lfoulllalll: Yzllsilx' flllllli lull"- lllllll' fl 2 l' -'i- . Sl l- ,Xi NlH'l 'ull, . I' ' I l'l'u. lm lzlll Iil1f'l' i . - un lm XS Kl.llR X Ill R "jx . .137 lf. X Im' 'col ' ' 'I .41I'a"firs: xlill' il F1 fi ll: llal - . - G 'l "2 lll: 'l"'l1. -. 4 fl I" : l': -' llfllg I Y I ' 5 K XV ,llll .IANII ' lll: " V1 " . ,fx llllll N. lim-lv ' -I-l S 1- ' 4 ,4 IA ' : Nl: izlgc K Il. ,ll x Yl llx "Cl " 'MT W. 'cllzlll I 'ccl . A .4 I" 1 Naf 'llll I XX H' Xl-XRIIX B KRISXRK lulllls I '7 X 18th SIILLI rllllles K :lm Cu Club Alllbzllon SLLICIZIIX S1XfySFU6l1 ME Class of January 50 llfll l ll U Illlf X1 Rullx lf X llll SKI 'fllllh lllllllllllllllfl -I llllllllllll I' 6.llllLl lbtlllltl' llllllkl x XIXRIUN XX II xox u Z :XX Xtllllw Stl Iirvllllx Flllflllf, 1 1. lfllx X IINIIN lhxkclball xlflllllfll flu. f um C l :xx Rqm.xu1l'llnL ill llllllll BL lullu nl Rilk llxkllx Hlxu Huh f I Stl Illlllllllllllklll ll llll S ISI X NS Ollll IN L llll Rlll V Ulllllll lk L I5 L 1 l fllxx RLIJILSLIII lllXL Ill llllllll lJL l PJIKLIHIIII Ll Rf ull l X Sllluocllm Ill: lxub lllgll Smut l IIIIIIIIFIFIIII PIIIFIIIC lll Il lNl x r u llxlll Bukit ll LL 'ilfllllllllll Pllx un xuletalx A 1901 Q, lLlIllllLS fllllllllt Illlll I Iflfflff iunlm Club Dlllllllg ' ! .L V jf ' Rl' .' ' xx " "' A 1 ' llifl' G1 .' 'uct . . ' ' ' 51 ig? l7l.' 1 Q x 'cet i- . x YA Y 'z' 1. "1 L'-ill: fl I" : -1 "A lll l I C1 . ' ' 'ARD " -' " rifil li. Silllgif' Q 'cut ' " ' g Af-1'-N H 5 Yu' 'I Kiln" C lf 'l'-2 3 5., C1 AII"1 Call -l liz 'lx -ll alll 'l' -:mug ,-l I" :Tu -1 ' f' zk-' NI,-x .. ' .Xxx Yklf-lll' Ar'l"'1"v.' Yu' 'lu' Y1 ll jbull: Ya E' z lallt CLIN Club ' , I 4347 1 fag, g 355 gil. ' A211 ' l " , elf! W 3 44 . 'YS 3-A1 A'-.. I 1. 'Lf A l"" Il ' Q gud: L ' -- ' 5 3 -' . Autographs MZMVMMJ, U YY -Q! " s. .1 S... 191 x fW v , 1 ,' N, ff - 'X ' - -f 1 - I x 5 v , 147 . fl X 1 .fy J , Ls ' The L1bra.ry L -Lf-f--.QL 4-- i xx RKRX s 1 s x .mon to ltdllllls .inc s udx lls she us con .nn nmnx iiiluutiiig hooks nu llldgdllllfh Teen ige stories modern liction, plus Xiried adxcnture spoils nnstcix ind loxe stories hll 1 popul n suuon ol the lllJl.lIN On the more suiou- uu ie SUIDCIXISIOII ol Xliss Cole tl lilnni 1 . h iss s Snnons the liln nx suucc is lnghlx Lfhcicnl Klum students enjox helpnw unh hook cnculation ind uith routines thit keep the lllJldIX operating sinoolhlx Students find ple.as.int xLl.ix.inon ind ment il stnnuhuion through their liln nx xshere ther acqune good lCdlllllg lmlnu lol lllllllll schooling .ind .idull lllc Szvtx nine I ' A TH-1 uoiusij. Lua , ' ii an quiet Inu rhccrlul room. lls :uni msplierc i. an reall in- 'il' ' ' 1" l .1 . x xl ' L" ' 4" ' t 1 1 1 11. ,.,. Q ... -2. W ,E , ...Z , y. ' -. 1 2 ,U ,. ' , ' ., .',. , . , A, , .' , side are volumes on all topics lor school resczircli and for personal interests. l'1 lf' tl . ' . 1 , ie ' 'Q ":n. 'ind er zqistzim, Nlrf. A L' I . k I . ' ' . ' ' . 5 t' h- 1 l 1 - 1 1 .nf ' 2 I 2 U K 1 ' ' ' .2 . V' SPGRTS i 'J Cheerleaders T1-us sotpsls or CHARMING t:Hi:r:RLE,xmiRs was ever in the limelight with their pep and precision of movement. Their antics during games and during intermissions gave evidence of their enthusiasm for the job. Of course, we also remember them for the many hilarious pep rallies staged in the auditorium. The girls made their own indoor uniforms which can compete with the best in the city for neatness and chic. Graduating from the squad are Capt. Irene Karabin, Lt. Doris Ott and Lt. Olga Potapthuk The team IS ioitunate in h ning so mans veteran cheerleaders return to the told next scan H ith such 1 squad full of pulchritude and rhvthmlc grace the Xlustings cheering section should be the enu of all the schools in the Public High bchool League In his issoci ation with tht cheerleading squid 'Nh' Braverman has given us not onlx in im nus chccls but ilso thc hestdlcssed squad in the city First Rau Lieut Doris Ott Capt hint lkillillllll Lieut Olga Potapthnls Second Rau Cookie luglitlingei Nlaigie Bennett lwelxn Dorwart Iola Xlarunez Donna Nlxtchell june Sthiower has XICXICIIJIIIIII joan Niiller 'laffs Roehm A A-H Q 15 Seventy one 1 , ' ,,. . 1' . , . . ' ' . I . . t. 4 I , -' N i mg. -V. l 'Y ' . . . .4 . . 1 . . . , ' ". ,. e t . 1 I 2..' 'Z ' ' ' " 2 1 .' 1 , . . 4 . , . . , . . ,,.. . . , .- .,.. . ' ' , 4 . L. . .. . 1 . . i l , ,vw ,. ..,..,- - . . -. ., , -. 1 s M- '. , - ., , ' . ' . ' . . . . . , . . , . . v - Y 1 I 1 A - 1 f X ' ' . - . ' - . ' . ' , "AW A - . - ,- - f - , 'c ' ,H N 5 IC 1 ' "'-5:15 f ir' i l Mi , , Varsity Football Team CoAt:H JERRY KEAN and Assistant Coach Ernie Mowbray developed one of the best elevens in the school's history. The team's final record showed 6 wins and only 3 losses, to finish in a tie for fourth place in the final standings. Many outstanding players were developed, notably Pat Sarnese, who made All- Public High tackle, and Bill Mcfiarry, who made the All-Public High second team at halfback. Honorable mentions were accorded johnny Mazzeo and Co- captahm HSpikeH LaHy and BiH flansbury Graduation has taken Pat Sarnese, Frankie Hammond, "Reds" Kennedy, john Alimonti, Bill McGarry, -Iohn Mazzeo, "Spike" Lally, Bill Xveber and XValt Novik. The only members of the team returning nentt year will be Rudy Miles, Dan Costanzo and Clarence lVilliford, who will form the nucleus of, we hope, another outstanding gridiron squad. The graduating members will be sorely niwsed lmutthe umrd good ncnk ofcnu'coithesixdl produce another uinning lfllllillll atitili x Ftrs! Rau kennedy M tbex Nltfairy annnond Hansbuny Satnesc Ruggerio C ostanzo XS ilsou L loss Lallw Xlaizco .Stroud Rau Xlusthua Xtsu Xoxuk Bucu Hem Connelly Mic Datgan Miles Xlununti bthucbel Putin Xlonaghan ln.nd Hahn Xiulsai Nlgi Xlaitmo Nlgi Xlillu Nlgi X " YQ- Fourth Run Nlathlcs Nlgi Dans Rig: ut Kan Usten iillicc Hamilton hciftiedel My 'P H- Qt. Xiustheta l-hly Asst loath Nltmblaw Coach lxcan Xlallin Seventy Iwo . f 4 . Y Q K g H I h A V. A K C Q V. . E . 2 . ' Xt' Q . . L I L H X ' ': ' j: '- 'Q . -' ' 'gxl-l : J "1 ' : : ' : I ' 1 - " .' 5 5' 'L . . . , - v Q y ' . . . . ' 'f - - 1 ' if 1 1' 1 eq , -' 9 ' ' 1 ' ' - 'bfi Third Row: Lees: Hamilton: Marthersq llandaian: l'eIz1 Volker: Pistilli: Willifordg . ' 3 1 " 'J Q. I' ', . 'Q . " , . '1. ", . '. f--5' fif 'J . ' ': ' -1 1- : ' s : L' ' ' 1 " 'L Y- J. V. Football Team mf First Rou Second Rou Third Rou Ti-ns YEAR the junior varsity football team played a very tough schedule, opening the season against such perennial stalwarts as Overbrook, XVest Philly and Central, and finishing off with Southern, Northeast and Frankford. The squad made a good showing against these superior clubs, with fullback Szoyka and guard XVentzell, along with others, showing great promise as future varsity plavers Under the capable coaching of Nlr XVIII Rudder manx of the boss dexeloped not onls masters of fundamentils but also a fighting and detei mined spirit that should add materiallx to next tears mrsitx elexen Being coach of a junior warsm te nn h is mam disadi intlges and feis ads an tages XVh1le the xarsitx is roinpxng oH with the lunels the nxees keep plug ging 'ns ix claw in ind d iw out The junior i irsltx tc nn is the teal b ukbonc ol the varsltv and it is doubtiul if the X nsitv could do so good 1 job if it nele not 101 the iuees Jr GK S. Nlcxlamara Szoska Xlckndlew Bannon Webster Richardson Bergen Cianfarmi Schnus Tailor Henlzell Diehl Nigr bnnth Bose: kelly Xdams Bell Blendlinger johnson Pfau Endicott jackson Reuss Hawkins luok Haegele D -Xnbrosio Endicott Lang Nlgr Coach Rudder -A-ska Seven tg three I V ' ' V V V l . , , . V Y I b . 1 . . V 1 1 K ' . , . V V V V V 1 1 1 . 1 1 1 VV I. V 2 gg. V 1. 4V V: 2 l I V V V - ' V ' V ' ' V' V . U V V V" ' VV V V V ' V V V , ' ' .V .' V ,V ' . V V . V ' 4 1 c 1 . 1 1 4 . u .. 1 1 1 1 I , 1 . I . 1.7 1 as , VY n 1. . . 1 Kb V fa +V., , V fd ' f . 1 . K-V 4Fy.f'-:.V.- V. ,V gf. y A ,.,.. N V- ' -gh. V YL ,'f",4 -'A 'Q 'M rxv' ,, , . N ' M -,.. ,,,.,- --Vt , A ' f' nw' Irakl lt.'v . t 'clit' -fu V,i,1.. V 10- .4 A ...V is fx' - ... ' N - ' ,. A , V V . A . V. . ' ., ' . ., - - ' - , 1 V - v V 1 , V , 5 3 7 9 ' 12 ' . ' ' " s 1 ' 1 x ' ' ' v ' ' '-., Q, ' 1 I f -Ny!-: 1 -1 T ' ,. .. . . . V' , ' . .. . - ' . ' . ,4" K' ., V - V 1-V , V V A V V V . -g --sf-in ' All-Q., ,, ' - J' "urn ,:f'. .VX X if . X 5, Vg 3.-g. V, - '38 X Varsity Basketball Team Il-HH vARsrrx' is.xsici1'rnALL Trim! played at rugged schedule which saw some very close games. The season recorcl shows six wins and thirteen losses, with two wins .ind twelve losses in league play. Eight of the games lost were by just an eight- point margin, with four of these showing only at two-point difference, which indicates the caliber of the teams played. XVith 21 "tip of the luck" scale in mam' of the games the story might have been different. Among the squzicl members five were among the top thirty scorers in the league. These included FILCIHI in R tsL n I tsch Nliles incl Trotman The squ td ts is heuilx hit In itduttion in thc midxetr bs the loss of Occie Freezmtn Rtskn Xdlei and Xlcfr nn Howucl with the loss of these veterans, .rottnan bec imc thc top stu oi the tc tm I isch 'I xotm in, Nhles, Deus and Bloclkr will be back next N611 hrs! lcou run I Nc u lrcrx l'lLLllIldll Co Capt Ras .n Co Capt last 1 IICIIIIIJII Dun lxahoun Nlgr :cond Run Dichl Xigi XI C mx Xolku BLHLLII mics Coach Nicmbnn Bloc Ll ' ohnson CJ Bllcn Xliles Slucnson Xlgi Q. Seuenls four . . 1 , .. . , ... , . ., . . . . . . . a n - . ' 'z" '01 2 ' -'1 ' " " 'z . , h , . " . , - r .. . ,A ,. . . . , .. , , ,A -, , 3 - 1 - 1 A, , -. '- , I v 1 ,- . .4 . . .., , . . . ' X I -' s 'is . L , cl sig-.1 . ll-'5 ,Q - 1 A . ek' Q 7' S S' 'J I' ,. 1: .Ac'iZ"-I in "Y ' "'Q "Z 12' -:--ffl,,.,- .gp J .' 1 ' ' 3 , '51 . ' ' .' , . '. .--Jr'- - X J' V Basketball Team Tina 1919 JUNIOR VARSITY xsAskFTisALL souw lived up to the reputation of their predecessors by winning I5 out of I8 games and losing only 2 league games to wind up in third place in the Public High League. Led by high scoring Bob Ashton, Al Miller and Don Mclntyre. the team missed the league championship by ten points, losing to Overbrook on their floor by 6 points and to Bartram on their floor by -1. The team was undefeated on the home court. The fine work of "Abner" Heisberg and Irving' Albert, plus the replacement jobs ol john Fron- Uak, Arthur xv2lI'5lllHX', Richxlrd Hnegele, Caspar Lonesome, Lou Nlztrtn, I-Ienry Cocoua and Paul Zoccola were Il big lactor in the success ol the team. Due credit must be giwn to the hnt XXOIL ol Couh Ke nn uho ilu ns dots muh job ol handling tht box ol tht llllllll x lsitx IL he undltd tht tt nn XI! hem h is compiled in outstnndlng ltto First Rott Nhller xlgl jannson Bennett DeXlessandxo Xlgt lm ' " .' ' 1' 'f ' ' ' ' . 2 'Z ' 2 '. 21 sul -' ' ' 1 ' if - is - ' '- '11 In tl - lllllllf' years ' has lz 1 -'z,.'.": 1' "1 : "-'rd. Second Rn: Neisberg: Pronfzakg Ashton? Mclntyreg Haegleg Albert: Miller. in' Tlurd Rui XbldIIlS, Mgr.: loccola: Taylorg xv3l'Sll8WI Lonesome: XK'estberry: Geigerg x Cotozzag Marta: Coach Kean. 1. iff, 'v lx . I ,' A ' ,Z We Q ' f' I fi. Aj ' 5 ,iw Seventv five 5 Varsity Baseball Team Fon THF sricoxn STRAIGHT WAR the varsity baseball team came through a tough schedule with flying colors. Although the team record was not as good as the record of the previous year, the boys played "heads-up" ball and eventually took Efth place in the Hnal Public High School League standings. Because of his ability as a catcher, base-runner and power hitter, "Buddy" Hlamhold stood out as the greatest all-around player on the team. He was closely followed by Rudy Miles, I-Iaeberle, and Alec Moore, who stood out not only as great fielders but as leading hitters in the league. The pitching department was well-handled by "Occie" Freezman. ks ue go to the press we find Ur Shadle putting the boys through then paces for what appears to be an cyen better season th n last yen Xt th writing word reaches us that Buddy lVambold and Occre Freelnnn are plryrng bill ysrth the Seaford Del mare bill club a farm team ol the Plullres Flon! Rot Cards Xlgi R Mambold Haebulc Xmnl, Xloorc Xlldrcd Buehler Back Rau Lieberman Xigr Xlcl any Hansbtny Goldberg Blocker Miles I- Ham bold lrcezman Loach Shadle fi.- Seventy szx . . ' , ' . ' ' r "' ' ' 1 , 22' ' ' . ' I . Z1 I' 2 '. . is ,,' ' V ni rr rr ' n , i . . . . 1 " 1' z " . . , 2 " , z , 1 ' ' ' ' l l A A 1-: , 4.5 . " : -' : .' . ': M O'Brieng lngenio. Mgr.: lfonarow, Mgr. ' ' .. .: . 2' ": H: ' : " s .--i ' f -t , .fy ,JZ .g,.- J. V. Baseball Team AFTER A vi-Liu' stow START in the l948 Public League baseball campaign, the Dobbins junior varsity came through in fine style. The teanfs record showed six wins and eight losses. XVhat should be pointed out is the fact that the boys won five of their last seven ball games. As usual the season had some thrillers and also a iew disastrous alfairs. The outstanding games were with Bartram, Olney, and Northeast. In all of these games the pitching was superb. just lor the record, the Northeast game came came out 3 to l, with Dobbins on the short end. Dobbins had a l to 0 lead, no hit no run game for hve and twosthirds innings Xt this Mflllllg the boss ire being put through their paces In Loath Fred Pugh The boss nc in dung such in IIIIPICSSHK, showunv th ll ewervthlng indicates that the 1949 se ison mll bt 1 ters bright ont I-nsllfur nh Slnnus 0 xui cu all Xllltll Xlnans Second Roll Xshlon XKCINDLIW Houald Xunalis lash Dans Swsaltz Tmrl Roi K all lngh C nstlln Xlctllltl Dzicskoiski Xninsman BCIIIKCII Xlznta H1 'su 'uf' NL... Seuentx set 1 I1 , , .. , , 1. 4 1 Q 2 -X 2 . A. Q I . h V, I ,. g I V . . . -I 'Q 1 D 1 , . , . ,' , . . v ' . , . ., . . . , 1 , :': Sin' 3 fc '5 li Bn ': Crm 3 . '42 . "I '. . . . . ,,, . . . . . . ,w x , l'- rg Ion ' : Ira- 3 '- -'g 3 ':. "Q , ll. ' Qauwx, 'siiibf - .- -,, V'ars1ty Tenms Team FOR 1111 PIRSI 11111 111 1116 11111011 111 1111 11111111 111111111111 '16111 1.11116 up 111111 1 16111111 161111 1111111 1 11.1111 H 1111111 131111111111 11111111 1 C111 101 1111111111161 11111616611 11011 1116 16111611 1116111161161 X1161 .1 11111111111111111 101111111116111 lll 11111111 1116116 111611111611 l1.111111p11611 1116 1110.111 111151111 10 111 11011 F 111011 11111 1111611 11616 1111111611 .11111 111111111 up 1611161111611 111 1116 1011111 11116111 F111 111611 111161111111 1161101111 11116 1111111 111111 11616 .111.1111611 16111111 1161 111 111116161116111 11 IS 111111 101016166 1111 ll 1116 11111116 1101118 101 11111 116 11 Sllflll 11111116 111 1111111110 111 ll 16111111 11111 1161111116 .111 1111601 11 11111 01 0111 11111111.1111 11111 111161111101 11111 1111 16111 lllflgldlll X1 116 go 111 111611 116 111111 X11 15011111111 ISSUIIIQ 1 1 111 1111 11611 1161111611 xllllilllgh 1116 1110.111 11111 116 1111110111 1116 16111161 111 1111111 111 1111 NL ll 1 81111111 11161111161s, 111 1111111 1110111 1101111 111 1111111161 111111111111 16 15011 Ill 11111 1111111 X16 .116 1l0IJll1g 111.11 16111111 111 1116 16.111 111 1111116 11111 11116 118 111116 111111 1116 1111161 111111111 1110111 X1l11Ll Xllgatz 1113011 N11 H 15011111111 C0.1111 I-.1110r1 l611.1s Cohen wk VO - Seuenly eight I I ,. , . .- - .' , ' ., ' ,,. ' ',. ., , .' . , . , , 6 5 , . 1 1 ,. . 1 . ' , '.. ,. , - -. . . ' , . ' . .v A 1 . ., 1 1 1 1 ., . , , . ',. . . -. . , . . . . , .. . . ,., 1 . ,. , . . . . .'. ,. , - , V ,. .,., , ,.., 1 , , , .. . 1 1 . 1 . ,.- .. ,',,. . . . . ,. , .' . , ., 1 , . 1, 1 . , 1 , , . .,.,, ... .,.' ., ,. '. ',., j . 1 1 . . 2. ' .,.,, .1 , .I .' . . ,., . .,1., ' . . , . , O . , . ,' ,. ,. ' ,.., .. ' . ,... 1. ' ,. . ,.'.. 1 . 51 1 1 . 1. 1 ' 1 . . ., . . .. ., . . ,'.. .. ' , .. '. ,. , V . .. .. . . . .. 1 1 .. 1 1 . . . . . , ,. . . . --. -,. . . . .. ,,,... . 1 ,.. . . ., . 1 1. 1 .. 1 . 1 '.. . ' , ,.. ..,.. ,.. ' '.. . V,,., ' , 1 . 1 . .. ,f. .. . , '. , .... . , .' ..,'. ,., 3 , ,... .. . . 1 . . . .. 1 n V. .- ' 1... :K 1: ,. ,-,1 . .'.. A '4 1 . , 'N 1 ' ,.. - .. .. . ..' . ', . ', ',', 1 . ,. .. ,. . . , , . , v . ., . . Varsity Track Team THE I9-18 TRACK snasox was the best since the team was organized in 1945. Due to the efforts of Charlie Pratt, Harold Arnold, Don Ray, and the hurdle quartet of Shaeffer, Morris, Moore, and Hill, the team amassed enough points to finish the season in 9th place-just 6 points shy of 5th position. We hnished in 12th place in 1947. Many new team records were established. Charlie Pratt set a new Public High record when he ran away with the held in the championship 220-yard dash with a time of 21.6 seconds. He also won the quarter mile clash, thus becoming a champion in two events Although the tc un is is lnt heasilx bs giadu mon with Csaptfun Lll2llllC P1 itt forming the nucleus of this xc u s squ td C o ichcs HI If g nt B1 ueim ln md L ist burn hope to build up 1 wnnnng combinntion bx the time of the ch unpionship meet This max be m :cle possible bi thc all out effol ts of the entne team Second Run Third Rn A nr' Meaxetlmg lxmchloc Mhltnlg Reid Iocklcw BIKINI Bennett Caluncsc Chadwick Mgl XXZIIIHCII cICg0ll0 Masses fill Xxlllh Motifs Clecn X fusonl sxlllCClMSlxl Samuels Mant xllllllls l,dIlLlS0ll Collie! Ctegon Moore Csunn Mgr Coach Biaxeiman Lennox Mgt SCHZILHCI Lewis Cain Xan Osten Dexhn Singleton Capt Platt Raw Molfram Mattinel Coax Patterson Smith Concn Dutton Snulei effelson lung Coldstem Coach Iaggart Seventy nine i 'Z '2. I 1 " ' ' A' Z . , 'i l' ' Q ' ' l 'Z ' ' ' " 1 lz""zfz' 'z": 2 'z.- - - A - - s - 3-, 1 s . 2 I. . Q . 9 . ' . I . I . Y K . s ..f,. - ' .j-fif A71 5-QQ: fy. ':W'? b, 1 -,al ,A 'rar' ' .4 ' '- ' ?4g,f':-' if .s 'Z " ,ff , ' K "":A:1".fv -wan ik I- 'U "K 3 , ,,t, , - -1 First Razr: Haegeleg Robinson: Caianaughg Smith: Geiger: Hill: M'eave1': Sherwing ' 3"' 'Q' 3 .11 'gli ., , . ': I . Q 11. 1 3' 'g. 'Z Us 52. -' 'g 3 f 1 ' ' is " fl ' 1 - 49 -' Q.:- ' z': I ' ' ' 1 . 13 .s ' 'Q I ' : ' . Z int gl . ' 1 -1. " .:1': : ' 3 . - 3 3. 5 1 . J 3 , ' . A ..,,,,:1.- ' Gym Team I-hmm rur bx the loss ol the lu 'lr scorers ol the N18 te un thrs xt u s squad burlt up sloxslx but surelx and tstrblrshed rtstll ru the second drxrsron The record of lr urns md 3 losses gut us frlth pl rce rn the ltrgue Thrs xr rs especrallx good consrdetrng the number ol nus md rnexpurenttd boss lllilxlllg up the Club Laptun George Bolton md Chester XX efuerlrng were consrstent wrnners As thrs goes to press the boxs ut on the exe ol the Publrc Hrgh Chanrpronshrp meet u here thex ue expected to garner r thuupronshrp or uso Len Patterson and Hubert Nlrtchell were the next txso porntgetters uho paced neck and neck throughout the seison K ustllo Lunbelt Nlnshrll Herlunrn Cam, lxrdtl Cr ure and XX rr rltrg supplrul the other nuessrrx pornts to brrng., about the tt un xrctorx betttr squ rd urll nr rkt rts dtbut NVQ ut tux proud ol the gre rt strrdes made by the C tru ltuu urd ue ut hoptlul ol gunrng r trtle sorue day 5' Inst llnu ukulx H rr rltrg, pt ulton r c r C .rust o I' rtttrso Suomi Rnr Herluu.ruu Xlusthrll lxrrll ir.rnt Rusrg lxLdlLlllllf,, lluk L.rrubut SL Barnes Nlgr Xlr Br.nuru.nr Coach l P Egg " 'We f e Ezglrty ' .' -. 2 " ., l, k.: . , ,. ' 2 t , ' ,Z , 'L -In I ' 4. '. f ' l ' . . ' A 7 , A ' - 4 ' K ' ' ' 1' 2 ' .' ' .2 ' ' 2 ' 1 ' 5 ' ' . 'K '21 . 111' ,z ',.z'.':, "z,1' ",, L1 , 2 'Q 'z 'ur - '- 1 - -' ' ' Y A2 v' 1 .l,' Cozrclr Brztverrnzrn is looking lor'u'ard to next year's team when a bigger and s s - I- I -' 2 v 1 ' - r D s 1 - s v 1 -If - N 2 ' ' if "1 2 V nga" 1 ' . . E' 1 R vt 4 ..... ' rr ' I 'i i nbqltlulfq Z,,-,t.,,. NN " w--- -- .1 '11 '13 Cu . rr 5 mls-ell: 1- -. 'tr g : -' A L , . A . 4 , 4 , . , , ' ' . 4 "f I ' Cross-Country Team 'fini c:Ross-c:ol'N'l'kx' 'Hgui this year performed in great style. clc-lc-:ning powerlul Franklin, Gratl, Germantown, Frankford, Southern and llok. This was made possible through the splendid perlorniances ol such outstanding harriers as .john XYitkowski, Leon Samuels, George Nlassie, Dave Collier and james Barker, who, incidentally, is also National Schoolboy Rowing Champion. Mr. Taggart, in his second year as coach of this inlant sport at Dobbins, brought the team up from last years twelfth place to this year's sixth position in the championships. XVith almost a complete squad intzict lor next season-Collier and Nlzissie being the only two lost by glililllllllflll-xll'. Vince Taggart promises attainment of fit itcl heights lox next I ill s hill md cl ilcls Such llllIJl'0XCllK.l1llldS bccn displ ned bx thc crop ol xetcrnns uho will bc b :ck ncxt xc n th it Xlr laggnt cnusions .1 ssible ciosscountix titlc soon llc uc bchmcl thc tc nn ill thc is n ind hr t it will ichiuc ttitlc ncxt xc Fnst Rott Second Rott Thzrd Ruu Bickham Xclclerlv Childs Colliu Samuels Xhtkouski Xlassit Butch Stuart Ilaus Szabo fllblllldk RLISIU Ncbu Nlannol fllgil Htmbugu Nichols Caldiscll Lam licgorx clldllkd laccola Nlr Iaggart Coach Nlcfall Hilde Himsaid Coulter Blwant Coal Walsh Hall Simpson Hxmson Selbunk Bucklex Nlgl -Z M Ezghty one po.. ' " -. . '- 1 " - ' ' 'Q 1 ' 'z pa :pe that ' " 2 ' '-'-1 ' - '. I' 'ar. ' : 4 jg , ' xg I " ' . ' 5 I . Y . . 1 V . I... - , . . Y 1 1 A i, A . , 3 ,'- pg . ' 'g x . -X ' ,J .- " 3 " --gi -- - g -- 1 V . . -- ', . . , h- . , , . I ' ' --f:.s.f-- , ,,, '3' 'Zh' , Q ,fzjnqg ' Yi' ,A -' Varsity Swimming Team ,IAHIQ VARSITY swmxiixo 'i'i-it-xx: went through its second season as a sport at Dobbins in splendid fashion. Coach Vince Taggarfs cohorts defeated Upper Darby and lost by only two points to Gerniantown Acatleiny and Southern High. At the end ol' the season, the Dobbins tankinen captured sixth place in the Public' High League linal standings. During the season numerous records were broken. Capt. Baronian sprinted to a new 50-yard lreestyle record: Larry .lones set a llltl-yard lreestyle record: Bill Cash smashed the Zllll-yartl lreestile niarls: iVarren Stikoll set a new record in the ll,lll-yartl breaststroke: and George Haegele set a new standard in the lllll-yard breaststroke. The outlook lor next wear is ters' brivht lor the oulv ineinbers being lost bv it uition I uoniin int K Lowe H iwtlt Hith such 1 strong te un ietuining next ten the Dobbins squid should nitlte the other teams of the ue swnn to the still ct tikt no Isl ll in s tr I X , ' 1, a ' . A t . gr: l 1 ' are Capt. 3: ' 'L 1 l L' 'h' 2 'S' '. " , 2 J K' 2 1 4' ' l K' '.' 1' 'Z ', ' . .', 1 . 2' 4 leag ' . " ' 5 "a " and 1 ' ' tice. ,- f l'i l':zi': Xll: C. tiller: Shu ter: xitf.llllC1 l' llatls: llaiiiti 1. - ,' 4 Swmrnl Roar: loner: Lxtsllg Liaialtg Uiig fillll. lknoniau: jones: luin x Hat' if- - 4. Q Q Th" lfoxix' Rt' 1 Ciatltlilli: Kteetliz Nli. lilggilll. fllllllll Loi ' 'VERY' 1 Xlt -ll: Linton. X f-444' , in-14 V., Q lhxlllll W' X 1- llll tlss 4 Sullllsull blli X 'N zglztx ta 11 IBoW11ng Team llol nlxs ISUXSI 1 Rs une 1111111 dtlt med 111 then quest lot nhl h school chtmpmn lt p Xltu 1 good Sllll thc te 1111 nent hot .md Cold lllilxlllg good scores 1 some g :mes and lou scoles 111 otltus I hc te tm fm'1llN hmshed lll Slxth POSIUOII tn the le igllf. Slllllllllig lust Luo guna off the pltxofls Toss 1rd the end of the 5615011 the squ ill d1d ptesent the best dressed club lll the league ws hen the Clasx ol Febtufnx WH! ptcsented the te tm members ulth neu shirts md Jackets Ilus seemed to set 1 stmdnd ulnch nt tx End all of the hugh School teams ,o llllllillllllil Ill the lutute 'Xllll0llUl1 the tum dxd not c IIJIIIIL 1 tlt lIIllJl0lISllllD Co1ch Ed Dunn gtxe llg the lngltest nu tgt boulet Ill the It tguc Ill uk Stembrunner lun though C o uh Dunn xx ts l1 tutpuul bx gl tduttton of hls best bowlers Fnst R011 lllllllllllllel C nlm 1 C teen btlxu Stcund Rot Dtdmo Botta XS ebu Nlulmnu ' L f ,AM 5' 2 WW Ezghty three I 1 "'-251' "1" ' '2 S '2 ' - si.. "2. ,2' "2 ' " ' ," 2" ,'2: ' - 121' ' 2 ' '. ' gl '. ' 21' .. ': .'2.2 2' " 2' 2 'J ,r . h A -2 ' '2 "2 2 2 ' . ' , I 2 2 ' I . ', 152.-1,. ..1 .' ' I It L2' '2' 2 ' '2 1' '. 3 ' lrom lust year, the te21n1 did very well despite its I'0IlllD1lI'2illYC inexperieme. lt l n I M , A 5. , , 2 Q . I ' 1 " Ste' ' "3 1: K' 1 Mr. lid Dum, Cloztthg L'-' 3 " ",'ll'l. is , 2... 22 1 .3 ' -K '1- . .iff qv' Girls' Varsity Basketbal T1111 yARs1'1'y 1sAs1411'1t12A1.1, Tipui gzne llll excellent giccount of itself this year. The squad, i11 winning three and losing six games, showed decided improvement over last year's basketeers. Though the record at first glance does not look impressive, Coach Starling Vogel's Dohhhiettes blasted outstanding teams from Bok, Xklilliam Penn, and Southern. Only three opponents outclassed the team: one or two points decided tl1e other three games. Credit for the itnpressiye record lllllLlC by this mighty squad goes to the outa standing work of cilllllillll Dolores liescript, Lenorzi Cofer, Connie Gutierrel. :xllll'i B'lilLV X'irgi11i'1 S'1x 'llldl Dolores Kelly. However. gl"ldll'lli0ll will sorely 1 ete the squ id ol lla sl ll 1 Us I X Bnlty KK he halt next yen to lflllll the nucleus lo1 111 intxptricnced team The members 1 10 will moyc up l1o111 the ees IJ 1111 l o imse 11111 N 1 it Birhn 1 Xlenis lx lli1lLLlI Hunt lpttty XIUIIJIIX lllll lS11l1111 Holden S 1111111 1111 111 ll 1 1 1 1 81111111 1 Nkyxfzgg Ill' kuson IIN 111 own Yll ' IL IJ1th11 'hull ll K "jjj-,f - X. N.. WA., bw-X X Fzglzty four 4 1 ' , K, 1 1 , 1 ' 1 1 del l' ' - 5 2 ' 5 . 1 K ll'CllllJ".. Only Yi1'gi11iz1 Sax and .1 llllll 1' 'ill VI " " " "'hl:1yy-'."z11'e: CI: 1 tz' D t XV' . y, .X 1 .l'C'tz1ry. . ... ,'.'. '. ,, 1, , . . 7 I K I 1 . 23" l'i1.1Ili1111'J uvllllilllhl Xl1t.1-any: lllllllilllilll Hum. lynn-1-yg luwllvl . 9 .'1" Nr: lla1'l-A: Sax: 111 l -1: cnllliL'l'lk'li S111'tl: ll'1lt.,lll'l kt-Il.: .' 1, .- 'I 'l'l1' Ifmr: Nil - , Xlg1.: 5lllI': KA gi lil 2 lltll-111 lil 'Z l lx ' K, ' XI1 . S. Vogel. KTUQILII, 'ix' 1 - N' Q 1 Team G1r1s Varslty Softball Team Sofllsxll IS it last tzltmg tts pllcc Ill thc spoils lmu light I mst season the squlcl plfnecl six gtmes mcl m ulc ltsell felt as 1 clchmtc thlc at m Pubhc Hugh School competltlon This smson C otch Xmw Schucltlcr ulll h uc thc ich image of hdxmg cxpcrn cncecl Lcnort Colm mcl Ilololcs Bcsclnpt to c un the torch lor uhdt 'tppc :rs in outst'mclmg lmll club Onlx Dolothx Clnlc tml C nol Xlondhfm uexc lost ln gmclufmon to this xc ll s squad XS uc go to plcss uc hml thc tc tm going thlou 'll its splmg ll lllllllgj xxlth xctcmns c0lLl mcl licscupt md such PIUIIIISIIIQ IDIQXLIS as Ruth Pme Hclcll tg Dat XXmtscx Xlllll 1 Cx 1 goc p an c xc opccl hom thc squtcl ol plums Xllss Sclmcntfcl uxll loolc iorxs ird to nc ol c gn s ut U nut o Dom cttcs uc Lnoun Inst Rot ll is H mlm an N ltlu imc: OUIIIIN Rolmuon o ns Sum 1 tl rmml Rot XX unscx XX nllmms tofu cc X UIIJIIX I X n X xi :nfl Roz kc x X I XX 'IINOII Ibn cx Pmc Hal mson XX nllccn xon I ' f 1 7'-I U ff lv, 0- J lzzglzty hzfe I , I .' 1, z"j'. 1-' - A ,z , 1. 'z 1 zz 1 ' "1 ' " 'I A, -. , 41 -. . .2 ,- ' - - g ' - Uh- W' 'Q' ' z" 'I . , j'.-I 2 , . 24- ' y ,. Kill, c " 'Ig . 1 Pail A', amd .Xmm loycu. ll 1 1 :cl itchcr cz hc lc"l ' ' -, 1 11'-",.' " " ' 'z ll very succcsslul lfllfl season. Much cam lmc clone in thc pitching department if lllf '- th ' If 'I will go o :tml show thc- figlltinh sp' " lor which ur I hin- .1 X ,X .Q-21-5 .-1 1 xv-:"' ' ,....,A xref: 1 4 1.-Cv -' --1 1. " 1 H ll': J ll-'. S- z': " J E: " " f: I "1 joy -3 .I ' A: Il.ulc: .l1nuh:m. xx! , 1,9 1 Tl' rx' ' ll", .lg'.: 4. S L "lj: ' '3 'li' 1 H . Nlgl CX f f ....:g,1 if fl Girls' Varsity Volleyball Team YIQHE vfxkslrs' vcn.i,i1x'ls.-xii 'lil-ZANI, under the capable coaching ol' Miss Ann Schweitzer, wound up another very successful season. The squad trinuned Frank- ford, Gratz, and XYilliani Penn, and lost to Bartram, Olney, and Kensington. Although the team will lose the services of many of its members through graduation, the outlook for next year is very good. Those who will be lost to the team are: Lenora Coler, Dolores Kelly, Dolores Beseript, Audrey Xllilliaius, Mabel Teague, Thelnia Cassar, kvelyn XVilkerson and manager Ruth Sealy. X usual the tt nn pnticipncd in the innu il xolluhill junboree it the e l of the st ison Xll hi 'li schools in thc cltx wut leplescnted in u h it tulned out tr he the most succcsslul llllllllllll since its in iugul ation fhe junhoiee xx is held it Bok lcch Though thc tc un did not ine too ucll in this round lolnn dlu' detununcd spun ind couii L chspl ixcd Inouv it in un chceis horn the I s 6 ,Q-Q cconcl Iwi ct x s s x Bu u I md Iwi Ll x Ig: scum ss lcigue Xliss SLlllN.lllLl Conch xxlllxLlSlI1 ' lxcllx Slllilll I is Fzglzlx wx r S .' 2 , ' 'Z Z ' ' 2 ' 2 I ' x" Z -2 1 Ili ,A.,2., .4 'g L. ' , .' I. .,., ., .,,., ' . Z . K , , I. . il .,, ,.' ,., ' l. ' 1 l. .2 ' s ' 'Z . .ZS 1 la ' 'z ' 'z' " ' '. -' ' :z'.', lhc ' X' l ' .' . " 2 ' 'Ig' l. Z." ' 1 I' K ' " I' -2lIl'. - lfirsl lhmz' King: Limpc-rg Wiiusey: 'I owner? Hanna: SlL'lIl2lllL'l'. V S " ' : lfr ' -li: Harri 'I Ilayel I.. Kell 5 Hunt: z'l -E. Tl" ' :'.' S':l.N 113 l5e"'ll1Clzl al':"'1' 'Z . '. Iz'5 'A "fc '12 X ll. '- .Nlgp ,, j L U Dobbins Ink Spot Lxcu xroxru the students ol llolmliins look lorwgml to the puliliuuiou ol the INK SPOT, the school paper. .Xll the material that is needed by the paper is gathered by very capable reporters :tml photographers ol the school, and the printing of the paper is clone in our own print shops. The INK SPOT iuclucles everything from "soup to nuts"-features, editorials, sports, cartoons. Trncle Xvl1llllS, The Priucipul's Corner, :incl all sorts ol gossip ztlmout the school. Dobbinites have reason to be proud ol their paper, as the INK SPOT has been judged 11 first rzue vocational school paper by the Colulnhizt Scholastic Press Xssou ttion Lllilil thc 1 rpalmlc cchtolshlp ol l1ll Shcnxin tml his hud h0llxlllQ stiff the SPOT contluucs to hold lls plunc positron in thc lourut istic flclml X stuccnts lul to lctluc thc uuount ol uoxk hc utuhcs tual rcs loot uhcs thtt go into puhhslnnv such ln outst lIlCllll" school ncu sp 11211 f'IlSf1kUZL I S N CISIILI l lllll X XNNUC I Bill Sherwin llllllbl 0lg1l'ol.1p1hul1 Xssoc l-cl Xun ldlllelll I-uh Ld Xlnglc Bcunctt Xssoc lcl .Suomi Rott tolrl ll ohn oucs kllll Som: ut I hotogl 1 1 let llllllllli Nouns' oau lclshcm join Rod cis Lzghts seven An 1 1 . I 1 1 . 1 l . 1 INKI 'K ' " "' ' -' 'zI"':'- .,I11uy C ' l-51' "2',' '2 "', 'itz '.',z ,A",i 2 Q if S 55 'z ,1 hi' l 4 Y Qt l , I I , fx! X l X t f lv P X114 ' Cllrif Botlu. Bus. Mgr.: .Xl Wi' .ht lid.: Vrg' 'Q Say. . 1-ll.g 7 '.' '31 2 " '.l.5. .' '.QI.'.g rg, . . .. . . . . - ' A 49,0 Hu' Nlultuucxz l.lllTf'fi2l'lll1 j -.5 ' . 1 1 ' 'all ': 'Q I ff 1 f M977 Semor Prom Comm1ttee Senior Dance Comnnttee Honor P1n SOC1BtY Va,rs1ty Club S-- F Inn Z 2 f - 13 C- ' 1 V ll Y I I . ,Q ' ii -M I , W 4 .. 1' ' ' .Y lk. 3 .fgz j- ine C-u1des Club Color Guard Ill N1 ety 5... gpw' Bowlmg Club Crochet Club X znwix may ' , l J , f , Q U ' ' ff , I '2 DQ f L' ,, I N s 9 2 , , Q A 1 I 9 M Q A Q F s WW MOVIE and Sound Crew Sc1ence Club .Xvf7Il'ffY-fZl'fI Llght Crew G1r1s Sw1mm1ng Club Aznetx I1 ree 1 K Y . A I I , I I , c KW 5 Lf ' W Sw Q3 - ,. , S :KZ V 4 1 ' - 4 in it , I Y 3 t v f ' A EEA 3, N, Y- V- In Sr and Jr Glee Clubs Orchestra I I ' 1 -' f , ,I .1 , ' . ' uf?" I . j A, f Q ' 4 Q? ' 3 f ' gl 5 :L .f Q 15 :GJ ' Y 5 1 5 Q. Q 12 fr' .frff f v v . f 1, ' Aff: f '- N ' Xzrzety-fnzzr' B1b1e Club k x Dramatlc Club .N'1'11f'f y-frm' XS saw s Y"5"l'r 4't:'5"'23g MX mx :QR Farewell x 1 1 ff N A . .,-vw N ddr. X X vi A W --. .. . ,, ' , V- -"jk"-M' F .' paw. Q , , -'-,.N'...X - ' u K V X. . ., , W.. ff. - . X . Q-..,.A.M.L .!,H K - , CN s , ' 'Vw Y.-wow 9 , x .X x I . A 'f -.HY f yr ff K j J f':A,fVf1 I K! bv , f I 4 fly--1.-Q.. ,ff f- 1 Q 3 2 '? H 1 1 .. 'L Q Q R 5 v nf imap .-an .w N ,. f X . A


Suggestions in the Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) collection:

Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Murrell Dobbins Vocational Technical High - Flame and Steel Yearbook (Philadelphia, PA) online yearbook collection, 1973 Edition, Page 1

1973

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.