Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL)

 - Class of 1956

Page 1 of 236

 

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1956 Edition, Cover
CoverPage 6, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 7, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 11, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 15, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 9, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 13, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 17, 1956 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 236 of the 1956 volume:

'k'ki'iririr'ir ir ri' if if if if F t 'Q ii if X- F x f Al x X XX W X' x X J ,Jaw Alw' "L C 014, Int Yiibli lql ll l',3f'p ' 1 I xr I , ,. 9 , IL zli- V r' 1. , ,J . 1341.-5. , f,M, Q i . .J. -,- r Q U-! .,' ',-J if ' . 1 L J , ' ' ffylf' . , gf ' X I , ' ,' , 4 ' .2- , 5 , . .' I A 4 , , Q ' Q A, f ,, w ' F I .fl w if -,.f 13 , J 'mb' '1gw,w,Mfs44. ,ff .. ,ffzfvf "'W'1f f A W ,,,,, ..ii... , ..,, 4 ..,,. ,K Q 1 A ., ,f,.m'f5222 ,mg ,, A- W ' ' .8 7-Qi? e e O Q , nqwu 'nun fd, x H FM .QQ Cixi 1 , u mm!! V 501 5 . 5 he 9 MURPHY HIGH SCHOOL MOBILE. ALABAMA I'lQl5'i'l3'IJIl,l!fI if? wir if if? iiriirviriffvfkiirvfk ik' if Ladzes and Gentlemen I IL 1 tmty lm mtlupltlf n lI'UllSLd hx rlu fnrthunmm, nlutxum h IS prmuptui thy 1956 hifihllll to LIIUUSL li lts rhum 'I HP I:Ll4C 'HON YI: XR 'I hrough the lpphutlon to sghool hfg of suph Lnnpalg thu ugh thy usp of suph Q 1mpu3,n symhuls IS rhk flllllll lr drmku md Llnphmt the hxllft md hxllct h x md thy hand md stump spm lknrs the 1956 Muhl m rnmmds 1ts rn adgrs rh at frm Llutlons are llllpfbfl mt ments m our XIHLTIL 111 X13 L f 0 , . U ,1l'lC."'lil ."l.!L " ' ' 'j ' ': ' l 1 Ql ' f 'f . ' K 'Q " 'Q f'n tcrms as caluliclzltcs, llmnzlgcrs, contenders, amd highlight '1 ' Q ' 'z 1-V Q - 2 l 'Q 2 ' ' 2 . x 1 1 2 1 fl , 1 x va 'uf lif-. ,Z Y.,-+' ff' .av wr,- F' bn .-.1 Canlpalgn Itl nerarg VIANAC I RS CANIJIDA I PS FONT FNDI' RS HIC I-ILIC I-ITQ BOOSTI RS 'A JA JA PAC JAC - xg A ' , ' X , 'HMG 'S+ ,f G m Iledlcatlon 111:11 IS 11111 MXIJI Msn 1111 NC I1 111111 11 1x1111111 511711111 1111g111 1I1lC 176611 11'1111111 111111111 W1 fJC01Q'C 15' 111111111 S1111111111111111111 11 11111111111Q1 111111 111lI11I1C1l111ICC 11 '11111111111 H1 11 S11111111 111166 19-14 1 11111111 111 1111 W1 H 11Q111 11111 1111111 1116 11111111111111111 11 b0111 1111111111 111111 1111111111 A 1 1111 11111 11151111111 113 111 11117111716 111211 1111111111111111111g 1116 111111111 1 1 11 1 C617 11111 11110111 111 g11011 1111111111011 111111 11111 111111131 111111 111111111 1111113 11111113 111111 111111 11111111111111 111111 11l11gC1l1 11111111 111111 11 1113111 111113 11111 1 x111f 111 111 111111 IJIIIIIIQ 1 116 161711161123 116111 111 11111 Illg 111 1111451 111 1 111 111111111 111111 '1111111111g111 116 111113 176 1111111 111111113 1111 6116161111 11 ll I1 11 11111111111111111 111 111111111g 1111 111C 11 111 111111111111 111 1111 11111111111111111 111111 1116 lllgfll 11111111 0111 job 111111 176611 11 1111111111111 11111 W 11g 11 1111 1 11116 11 111111 111111111111 ffl 111113 111111 311111 11111 111 111111 113 11 1111611 111111 11 111111 116 1976 V101111111 S111 111111111111111 31111 111 11111111111111 11116111111 fl 111 113111 118111 1 11113 31111 If 111 11111 1111 11111111 1 1116 11111111111 111111 1111 116 11 111111 11111 11 11111 1111116 I1 1116 113 11111 Q C "VV ' Q . 'Q .1 a 11.14" M ' ' J 1 ' ' "1' ' 5 ,1 1 1 .' , 1- .. ' 1 - 1 G 1' -I ' 1 .A -1 1.1 . ,nl - I 1 l. I - . 1 , 1 . lx . . . 1 1 - g 1 1. XXVI ' 1 ' If Q1- ' ' u Q 'I , 115 '11111' 5 11 , ' .. ' , ' ' . 5 , V, I 1, 1111. .,.. I ., ' . .' 11111, 511111111 111131 1111.1 511111111g g1'11111'1111111 111113' 176' .1'1'1'11 1'1'1111"1'111g 1111'k1'1',1' 111' 1 ' ' , 1, ,1, ,'.: 1 131.11 ., . . ' , 'Q 5 , 1 . . A - .H , ' 5- - I l Y ' ' ' " 5 " 5 ', 11 W'l11 , 11 b'C'i ,, - F, . .A .P nj. ,K . J. 1 . 5' N117 ' 'ig ."1111 -1111' '11111 '141'11.'1" 1 '1" '111 ,. . 13 Hi- ,1 ,, I ,,'.,',, I, , NIANAGERQ f mi 55335 Jgx7"Qj 'ik I- f 9'- 5 A I J! , 6 "" "V .f X I if C T In 1?-,. - in A A ' . QL i V P R21 he V552 I ,pq-3 -,Km -ha wi ul 4 1- , , , Z. M ,. lo Me Cfnzffmlfzzzg ffm Rl IJIIIFIIY S Jll NNI S1011 TL I'll LIIHII F0111 H21 SL 100 0 SUIHL 0 XOLl fl ll I HL HHN L V I X N 1 nn ru x rolxg umrlmr m ll l l SLTILS 0 LIN IIIUS IIN bL VIIIHIIIUS ROIl Ill Ro Ill X TTLSSLS I IIN I10Ll If H1 118 300 H111 1Ilff0 IC L I SLI' Ll s LLIH N 1 1 wg no lnllllul L1 x un 1 L OIUIHLHLLIHLII 17 X mst SIHLLFL X B H01 .qw s f V V a W . l JJ, K Yr 'Allfl l'g1l1'gf I'll. -l l.T q 'fi' gala- Iirll 1 1 Q rm- thing, and to othcrs zmutlmcr. To ull of you it nc-uns than gnu lmvc finilmcl om' part 0flifL'2lI1Kl are 1 V mln' 'fin 1 ' lam. T111 is what lik-5,1 f ' I' hx: I -3.1 ' bi. ll llg nl -fl 2 I I gl ' l l k. Cf pl ': "I.if' isa ics of ml -1 rhs md rcJL1rr" 4 um. I.cl us lic. lum Clllristoplmc, Ill ' I rn LlgQliIl.uc9I'1 i QIA 1 IN tr ll' gm cmlingg 11 f ' " ' t. .I. '- 'lag 0. . ik 4 1 111111 1 llx 1111111 1 11 f 1 ff 111 111111 ff 1111 1 1 11 1 1 uf 1 .1 f1 1 ,I flz 1 JJ! -11111111 Il 1- f 11, :fn 11'1:1.1' .11-'rf 'ffl I 1 '11 1 1 1!11:1c11.' 311111 11.',11j., Ul- ff ff x ww! .11 191 . X H1111 1, nf! 511,11 '11 ' 'fdffl f f 5 Y ,1 I ,1 f f V111 1 l'lr 1 11 1 af 1, 1 111 f1 111 111 If 1 1 H111 111 1 111 11 11 11 lfllf It 1 11 lff H11 111 II 1 111 1 1 1 111 1 1,1 1--0 SCIIIJOI1 11111 1 1 11 111111 Il' 1 11 I 1 1111 1 ' 1 1 1 1 11111 111111 1 1 111111111111111111 11 1 f11 11lI 1 11111111 . 1 111 1111111 11111 11111 11 11111111 ll 11111 111 1111 11 11111111 1 111 If 1 1 1 ll 111 1 1 1111111 11 lllll 11 1 11 III1 1111 111 1111 11 Ill ll 1 I l11'11111 11 111 1 1 1111 1111 Q1 llllfl 1111111111111 hlff ' 11 1 1 .1 11 11 111111 11 1111 1 111 ,Ill 11 1 Ill 1 11 If 11111 1111 1 11 1 1111 1 1 1 111111 11111 1 1 11111111 Ill 11 I1 1 11 11 I 1 1 1 It 11 11111111 f111 111111 Ill 1 1 1111111 111111 111111111 1 I 1 101 f111 1 11111111111 1111 1 1 1 111111111111 11111 1 ' 1111111 - 11111 1 11 tl 11111 1111 , 14 S T11 11 If r 111 1 1 1 :H 111 111 1 1 11 1 1 1 1 If 11 111 11 1111 lm 111 -.- 1 H I K 111 1 nr If 1 111.111 .11.1.' f1l111r1111 .111 fi H1111 Nfzf E V I1 1 fl l'l.'Il7'f'., f1c,111 ff! , 11 '1l1-1,'H1f1fz N.',1.'1 ffflfrg 1111 H ll JIIH- mf 1111 1 1111 ,11'f1.' 111111. 'VIH 11 111112 CIIRIRIIEIICIAL The liUI1lIllL'I'x'tLlI l,k'IlLlI'IIllL'I1I IN nm' 111 rht l.11'gcst .11 .M tlllfl ot tlw yc'.11'x class nctixiliu trips trt- IIILICIL' ttf lfpllf. I11 this klQ'l1.lIAIlllCIII wt11tln'11tx .111 llI'L'lW.IfL'll tm' KIUXYIIIUXVII tritium w that thc sttltln-11t5 Illtlf l1L'tc1111c tk rit'g1l 411111 SL'k'FL'lLll'itlt wtmrk, Thu mttrsu t1Ilk'I'L'kl 111 11111 1111h.1r with 1111- fk'NlWltIl5ilTtItltL'S whifh .1cct1:1111.111y th tlLlll urn: typing, str-1111gr.1l1l11. l1t1t1kkut'11111g. utltm- Illtl- 11IAt'5t7k'L'liNC juhs. l'ro111111t'11t h11s111wx 1111-11 .1111l 1111111 khllltx, h11s111ux hm .tml ct1111o1111t gL'llgl'.lItl1f. 1lfL' tIlXilL'tl tu u1111c .tml spank 111 the classes. 'lht-1' 111 U1-'. Inf: l..lngf1t1n1 Ur. f. In N I-1111: U1-. Am N.l1,1gr C17 H U'-. I3 I.. lw.1fIIfx, Vw, Ix. IIJM U1 IM 'Il 1 U Ix I r ff NI1 I :If IIf DEI,4QR Al, A .J plls nlsu xlmly the lIllI'lk'llx'lL'N ol Sl'lIIt'IlCC sxruclun, In XVurld l.ilL'I'LlIlIl'L' CIJISNLN thc Nllulcntx .irc Ill allluul to NUIIK' ot Ihr xxnrlml x mont I.llllUllN .ILIIIIUFN uni their works. 'l'hQ-w cmnlwimml wurws ulicr .ln uw.-lluur lmrkggrmxmi in lfnglish. Ur-'. 1,Icm.'.1 If,11.'fm XII-I lfznnn IIJII-, XI1-- I,I1:,.fr.'I1 fffzzf xl II f 'I 1 XI I I I I e I 1 ,J fluff! AIITS L I'I L ITNLN X ll rllls 1 I u m 1 m M xx L IN L LL! L LS J IL ilillgspgg 717 NIM: 'II 11! 1 111 l111l11 llllf IJ: 111111111111 I, .,, 1 R 111 11 1 11 ll 1 1 1 1 11 1 1111 1 1111 1 I 1 If I1 If 1 111 1 11 111 11 1 lJIJSTIlIl41L ASI! ITI SIE 110 N ' K 11 Q 1 IILIHLN I 1 K 4-my . . v ' I '21 W , 361 .f sn, 2- A z if as fr M V EXW! A .l- IM hurry uf ffn l,1wg1r.1gf lhfwlurzuf. Ulf.- lr,-:fu X I rrrx Cm f'I'!rlHr'-' zu an ffflzrwflrrrg rfylz, flzr Iilllgllrlgl .zml Alfffflllli uf Kurm' .ruff lirwnf. ,Nlzr fzolrff HJ .l.H, llfglfl jmm llrlxfrzngffnr Ll1l!'II'."IfX am! .III UNI. rfrgrrr frffm K,'rfl11mf'1.1 lwzlzzrrfllj, l'1rf4 fic ul b Xlr,1.rf,..,.rr l.r1.,f frfzf. 22 NY LANGUAGE RCLKUQIIIZIIQL lht, lllkTCLlSll1g IIDPOYIZIIICL' ot lhC study ot' foreign lrrngrmgcs. thc lnrngllngc Depart mrnl ni' Nlnrphy offers cxccllcnr cnurscs in Spanish Frcrlch. .Ind Latin. Four ya-urs of Spanish arc offered to strulents. "I, K A ww M .. , AW Y W, A is , ,,L, .f . I I ,f f A,-gfnfi ., X W. ' ' Q? gr.. WC 4 ' ,f 'W-U 1 3 ., . 1 r -v:-gf... WMNW.. - Q lmlalltlgf +11 rl! XII, I, ff. ldllgflilll ,-ln. -'.x z.- lffynizf .mul f'lYtlAI IAIIIAHIS in ilu gulf! for fzlv,-' 111.116 ,-'lmfz 1115. .If hun! uf um lfillll Ihpinlmf 111, ln hold-' im .l,li. Jzgru from flurfnnfl ffofffgz inn! Jim illffllllllf f'ffl1in1fu.1 l'l1,'1rr-'Hy innf ffu lmzn'-'Ili of .ll.1fnrm.1, Mis: Mary Szcwnfon RIATIIIERIATICS Xlurplix' High School has .1 xx-rx' oulsliuuling xlLlIl1k'IllLlliL'S IDL-parliiiciil. Ir ollcrs many courses in mgilh which airs: lic- giiining uml nclxiuiccil gilgclirn. plum- .mil soliil gcoiiirtry, irigonomi-try, and liusiiicss xlrillimclip. .Xll courses in ilialthciimtics arc plgmliccl lo hi-lp ilcxclop -mail control, huliiluzll spcul, mul AlL'L'llI'LlL'Y. In lllL1k'lll'Ll ulnsscs the sluclcnl learns thc I'ui1cl11mcm:1ls ol' LlllXllIlL'k'kl maillic- matics. ll is in ailgchrgi rhiu thc suulclit huilcls his l-Oklllillllllbll fllr. Thfmimf JIi'l,'.1m1 lllsir llffil H. Xlfmn ,llrx IV. li. Aliinghlzl' S , ,ml U' Kj- 1ll-- 1J1,111..1 1. fl1r1rf...'1 1l1- X N U1 ff Ill-El3lQIlf1'l1fIlE 1111 1111111 11111111111 xU11IANlN lll 111.1I111'111.1I1u, 1II .111'..1111111 .1111 1WI'1I. 111 1.11x1x lllW Ill 1111.111 kkk1'1.l11l 1111.1x1s 111 111g1111 111.1l11. 111 111.1111 gn'111111'l1'x I111' x111111111 lx 1111111'1111'11 111111 111111 11111 111 lIl111NllllI.11 1lQllI'lN .11111 l'I'U1I1 111 1.1r11111N l1r11l111x1111111N. 1111 '-411111 Ng11111111rx 1111111-1 11111-rx .1 N1llt1X 111 IIQHTKN Ill 1111 1111111 11:111r11f 511111 .11111 11r11111 111 111urc .111x.1111'u1 11r111111s1111111x, 111 1111- 11111rxw 111 1r1g1111:11111'11'1 t11c N1l1114'IlI 1111-11.1ru 1111 llllllfl' work 111111 11 111.l1'1'n 1,1 I 11 , 1 1 1, fu 1 X I I -wg -111111 ?'L 4? If 111, 1 1111A 1 1 111i 1 1 1 1 11111 fr 1 I1 1 1 11 l11,111111111111 1 1 1 111 111 1 1 111111 1 1111111111 I 1 1 1 RIIISIC 1 1111111 lNlg a N kk nm imixu ikpiruiiuil L in moi N 1 L 1 Un uiri ind 1 d L ISIL uirmuit gnu in x nlithix 1 is firm Ll s 1 um I 1 uuru gr ui L 'rim 1 lin giiing soiip uurpts Irom t 1 Niukii im r Lrxrls Sundial x LAX L1 L Pi 1' bu. ik. fxii fifwm 1 if-, ,,a4' X 11 17 Ill 'lx lfxfi ff'1' H! 1111511 11 f111111'.11111111.1f 111.-111 1111 fm! ' 111 1l.11fi f111-g 1-' Ihr .1111 111 1111' 111 111.- U1-. Xljirz l'11'11'. ,lx 15 u 1' 111 16 H11 1, -fn 1111!-A .1 HU. 1f1g1'z' 1' 711 ,ll11f1i 1,1 Vw!! K1 111111 fl.- .111 11' lk F111 111 -11 111111. W 1. ilj'f T11 leach thy stinlciiis tiny iiiusic .mil In hi-lp liCXQ'iUI1 mi." liilciiis .irq Ihr maiiii 1mhi1"iixcs of Niiiriiliyi ox- 'iil ' ' 1 4 ' . Thl mai' dix"J' i. of this i'pzirlm nl arc Ihr- Six-1-i1il Chorus. Ihc igirious clauses of filcc Vhihs. ilu- 'h 1 1. 1 B111 . Th, NIL ' UL-1 1 I - V 1 uni' A 'iii pm- Litiii Ii1I'Ull:,Ni I thc school y -1 r, Thi: ykill' Ihcsc' iii- 'i lil h- "N 'Q 'k' S it ai prog, 4 11 ' 'lx iks- ! tr' L- vu, i h' 'gxh zz ifslggll 1111- -'Q--xi-Qfif. 1 A 4,1191-wi' K ' L LLLV I 11111- ,.L H ' i 61.2 X . 11 f , 11 a R , 1 . .1 i ' K WMV V sf-wt'ff WW 5 1 I L L r RJ . I E 1 1. , i - L , . j L X5 V U if ' 'J X K1 L, M Nut Jvviv-,QL ,L 1 0. , , 186' 1 A ,f . 1 ,i - ll ' i 3 X XI1 f1'.11.1f,-' I.'r 1 XI1. I11. .Y ULJ1' IH I I I IH I I iff I H :X Ir Il rn H I 1 M mullull fr x A 1 LI IIIRA IIY K IIL LII m our llbrxrx luol-xx lmkc 1 wr N L 7 tormn rlx H1 mum rhg TIYSI sn ULSILI' xll tha books 133 This mu h IXL been lddfd to I hon shnlxul m room shelf pittmrn his mule fllllllflij hooks mugh LISIKI' roudcs an nuklluu sounc ot III I S IHIV Ill xl! Q L L IUHH YUOIH P IU HIUIT S I' Lflkl 3 C um 4 1 rhg slum Q N mmf' 7711 ll IH 1 'iw 4.1525 Y -, QW 'f Wg ., if-dig, X :sf 1 ., -N 4 I 1 111 1 71 nf IPI! 1111 11 1 1 H1 11 1 14 1 1 A 1 1 f 1 1 lnllr ll PII SIQAL UXLI K X ll A 'xl 11: 1 W 1 L n RTX l' 3, kk Mill x Q U x lk ll 1 an Al I . . .H 1 1. ,. Q ,XJ'.'J' A W gsj . 1,115 f,. 28 an-Q an x X X T x mam, If I-EIIIJCXXTIIIIU K K LN 1 111 1 1111 1 X norm as IL llll LII UL 3111 x I 29 ff' ..::::g' 'ff' s any gn' --..:::z':x::...- 9 1 HQOOQQQQAQO ,, 'uooonto ' 1, fn .J ff! ,mf Mmm: lJ:1'..f.'1mr..' Xllx- l,fHz.,f. M. lf .wh fm-fn.4 fin .-.'nlJrf11w ,f w.','ff :vlan-.'.zml:n,, I .fn 11 ffllf' .zrffz-ffl! 1:-. .Wu ,l,'.'fr1l.'rl1 lllfvl--'fffz N.'.l,': 1 Hx, r H f,,g,f,g l n1zf1,rJ,'x f111:,.5fl, ,nu Ittlllifl ll I ,M ff, frffff: Iflfmm lfzflrf-IM. 'lln' Suiuxxu' l,LlLlI'Illll'l1l llllL'I'N luulrwm lu mlurm Illk' llmv suiclluw is gixcn In ilu' stumlcnls, llmis Iyllt' ul CUIIFSC. xlmlrnls ul ilu' um' llhlllglllg xxwrlll .urcnlml llN, 'lllu-sc luy llillkklllllg ulcll 4:7 Ilmc 5L'lk'llL'L'5, cllgllxlcx 41 stumlrnl In llllL'I'L'Nllllg L'UllI'SL'S 1l!'L'I firlxcnxl SklK'llLk, lliulngy, l'l1y tlL'IL'fllIlIlL' tllc liclcl wlmicll lI1lCfL'Sl5l1lllI, mx. iflmcrnislry, L'mmum'r Slum-lm-. llmml 'Xl.1kir1g, .nml Tlu- l.llWUl'LlU1I'y scicnccs. which arc' liiulugy. l'l15wics. lf.nmily Lila. .mll film-rumistry. gin' the slmlcm .1 practical .xml lirsl ln f-umvrarl Sulvlmu .n lwrici I5IAl'NkIll.llIllIl ut Ilk'LlIAlX .ull lmml lmmvlcmlggc ul lixing orgnlxisllxs. clmcxmfzll I'l'Alk'UUIlN. V1-A lvf'fr.',1 Wulf lin. lllrwfzlfl llwri.-' Uri-'. lJw1'1.- Vmfl.-1-'r'.'l1' ..,.,....v-Q' 1 ,r t-.. 1.1 V v 4 1 3 O No Q- u-nv' ,.- fxw Xlf f,.'f.wf.f,f lx ' V- 1 ' "rf ' IIIEIFAIXIITRI Y .lllll1!XIl.lIlIlnN,14vlINllll1l'l'5xlkIIxL Ic'.ul1wlulIn'I 7IIl.ll:.l.Il 111.1l1.lgc'1m11I, In Iht' luxlm Ilnllxlllg .lmwm lin xlmnlnnlx uw ITIL xull ullllplwul .llhlfllllllll lu lmlll lu Mun' Mfr .1 Immun. lflllxllx lllc' Ynulxu rlu' xlmlnlmrx lwxx lu .nhzru 11 K lu-mr wkml TL'I.IIlHIIN, Hx Lllxlllgl Illlm wnmrwu, xrxnhlxu "7 L- 1 L .lnllllllk .1 Il1II4I.1IIlCIlT.lt 1111-lnrwulnlzxlg -vi Hmm: LIIKHHII ' I B 1 mom. - if, ' L fx 2 . Xlf, lf "ff U f ,. W ff 'ul ' QQ I O 4 f x f iff' an 5 ...--....,.,.., . Ned ll:--' lmxfl lzfmffrzzfl' 'l!11ff1111f'1 Mr 111111111111 114-1I1.'.1lm11 ff! .lmcf'11.11, .N 5 fix-1111 1, lll--' l1'1:.'fl lm: f1.1r11.', llnlnl ffl 11111 llzvlmt lIff1.11f1m1,f, 1'11-'f1'n'.- fur' -l!l1fr7ll- 111 f.f'11.1m .1 lflffl- a 'fllxgfl A711111 lufgr uf Ihr fflllmflflg uf H111 HIIIHIH. lfn llllzrz'-'Hx nl ,If.1f1.1m.1 111r.H1fc1f flu .1 ILA, fir N111 111 l'1f1:f.Jl1wJ Jlful .lf-11 fzff SOCIAL 'lllu' lliwlfy l7L'p:lrI111c'I1I 1111015 f4111rwx 111 Xxvllflll Clllllllfy. vl.l1fllll4L1l1 1l1c slumly ol ilu- 11111150 tlu- pupil nlm liwlfy. pSy'Ul1Ulf'!Y, .X1111-ric.111 l1iNI11ry. Llllkl QL'llS,1I'.lPl1y. gains Llll 11pp1'cui11lio11 ol' tlwir cc111111ryl lVl'CL'llUIlI. 'llm umlrsca 111 .XlHk'I'lL'4lll hiswry LL-41ul1 st111l1'111x 111 llu- ps5ql1ul11gx' flames gixc the 5IllLlL'Hl5 upp111't1111i- l1.1xu Ll grmlcr 11111lcrx1.1111l1113g ut' 1l1u l1iw1ur5 ut' llwir lIL'5 111 xxl1icl1 tl1cx 111.15 lK'llL'I' 1111clcrsl.1111l Ilwir lucllmx VP. ffffzu f,f'f.sz1f NI1-'. lx'11.'l1 17UI'5'.7.If ,V11-', I". lm: 1ir11:'5111.1trr . xl I N 1' u Rlf Mwzlfr ','! mf- Xl, lx, NZM S ,, IL' 'I CIE Illlll 'Hn xlmlnnl lcurm llvtblll lux 4l1IIwcl1l uxmtmm nml XXILII fmrl Huw plnx 111 Mix an-limmx, Thy lwyylwiugy xllln IKIIIS uhm vu-r.11 lxpcs ut clmwrmmrlx .uuxlllw wllmur llhlll ilu I'L'P,fll1.lF lmlk xxurk. 'l'Iu-W iuulmlk muh IIHIIIQN ls lwr.u11xx.uL- IL-su. .xml lm-:Hall kXlK'flIllL'IllN, 1-- !Jz1,ff.' ll ,fllrf Xlf 1 fl 1 If 1111111111 11 11, 1 11111111111 f1 1 1 1 1111111111 1111 61111111 1 II 111 fllf ll IK I fm UF l ll'1HlI!I II l IUUI ,BH Hllll N 1111111111 IJIWIEIISIFIEII L ICILIIIS 1 l 'K UD LU L Q L l UFQIIIV 1 11111111 tl'LJIl1 111 LXLL Ll1l1Olll'St's 11Ii1r11l 111 111 JIXLFSI 11r 1t1r1s1s 111 1 us s II SL 1 1 L81 111 111 1111 11 1 r A111111 111111 1 111111111111 x11lX1lI 1 I! in xiii, '14 XI :mar OCCCPATIOSS K X ffff lll x K Q nk u su 4 LINPIUNIIIL L ISI us L LN 1 wr x 1th K1 fl 4 U11 Vlldlnf I 111 x r zz id -.f V4 v , V . A H11 lI'. l'. ff ll ' Urn l'11fr ' "rr ing 4 al mln-r smllvjccl. rclqltcml lo llvir jolu, Tlx' 'I1lFl- out ' I' - " 'nt. ment offcrs to girls auch courses as shurlhglml, typing. XVIM-n ilu-su sIuJc'nts lung- schuol .lt IIUUII. lhcy ru :ml lil,-ll'.'.' mxrhin whicl also ' rcspoml x' In-ir po In their unrimls jmlm. .-". A' 'L V". HQ Uv. HMM! rim' 'iff viz 'iff if ik its CANDIDATES W' Aim' 3 GW Q N ? 7 I L W N' W ' ' , A f ng tru an n 'W iv ,API N fi lLr6f +1 ..9 'ui W W "JH M . 114'7'PxJ,l 1 Am." l f 4 Jr" X K A i as Aj! 2 Y K ao ., .I 1 . 4 f L 4? v, X 1 , A XX X1 ...,.. . xff X . R V Y ' I 'hi - 150.5 V T N xxx .K X ' 5 I 'W I 4-f' '44 4 N . ' 3 , V 'uv .N ' V 4-4. Xa P 1. A Q 'E "mg fl? -tl .-.Q " A36 " .r Seniors ... State's National Honor Society ur Fl lor uns lnttx o :ms Ir xr Cgrrrl L X km ohm C as on Xl SLII Phlllls XIIFX om cn C Allen C4 nlmlll Q Xshlcx Xmlgrson Dorn Km anon I Xndprson lwmlx X omg lslul lm ohm C lx om rn mum Xrmstrun I I nrold Xrut Chlrlcs fhn Ill L uson LC XIIFC sr r Cru 1 1 C m Dm 1 llun Shrr nr uqumn Cx .Xnlzl . llc: 1 - inc .MIL 3' 1' I yce .Xcla . N ll gg cl I' ull . i" , I Sabi ' ' .' Cfsl, ' , 1 1' .Xli . Io .xllll 5 I .Xll , Iliff C . j ', A, A , X 1 W I A, C I Q I . . nt ' -, ,al - .Xrg , I flt I , A l, if lxI'I11lSlL'llCl, Clrguly llutus kg . 1 l, f 4 . In . .XI 'l . Ioy 'I . 4 ll-l I . ' .Xuf . llzlr y l.cc I .M - Q. .Xlv lg N 'll G in Hass, l'cwrl5 I 4 lug I I lla A . .1 ' lcy lim-k 1 . In ' -l 'nc llqlggcll. li- crly W. 38 A fonrvnlion llvlll ul Murphy L tw- X fl 4 . X, S , 2 . or V it I:t.lll1lI'Il'. Nhmlm-F111 M 'A Ih'ckh.1111. Ha-ykx lhuklmlxm. lln-I1-lull lialglgx. Shirlny A ' Q. ' IRM. I7nl'm1II1f .Ulu ' ' ' I:L'lIIIl.lll. I'.l'llxi.l 1 Seniors ... Tflldlflljlllll llle nal. tive planted l NLF XIIILX C l lmll XI lr IRON is fll r L lxlt lr H rlnr ltrl HL flxlll NI lflx 51 L1 lllsllop lxolx rl C llxll' my Llxllloll Sllll rl lillllnlllrml I lll1lxLlIl1LF1L, Q17 l lull X l 1 lllgn mul lull Sm null ll lll L lll' LU s lulxxnll X s lx Flll 1 Xu II IL Il Xyrllllll ll lll X l rll ll LS V61 l' . . 'Q 'i tl ml Iicl ' , . ilfl' Lu' licl , xlAlT'Al ' .Xllll lic tg-ll. 'l l FII cl gl . ll l'i1l if , ,- W . Iiill l, Cfllllrlcs Dc l.oll'l ' 1 . ,l , l - t. If Q I1 1, Bllll' . fl I 4 4 ' 1 . ,lllll I". IZ. " ' '. .Xglltllll ' l'lll , . lllrl' f H Bolloll, Sillllty Pull I, llllll' Q ll-llf l3cll'.l".'.'1' Ho. 'l . 'Q H Iulll -rv l Ho g' l., xlilfllyll .Xllll M we Po " . llclwglrml vL'flL'f' J Q Hll 'lll1g. IM kil- l'u' ' , Xl. Al -al s. , .4 llr. . ' llrz 'l-4' ..'ll1llli X 4 ll, lfll, ll' X lf. Y 40 Y I Al DOI' ,IIN f'l'l'lH0l 2 'W' Qs., X Il' :TX IL X ,mr Xnm Q x I I -41 l'lllLLI11Ul' XUII :LLII I JLXXCI D P nlxmm X llllllk 1 lll I c It C prim froulus In tx 1 mu u N an I KIVKH fl :mn C x 1 IIISUII rl Um H11 I I 'I I A' lf I y ' ' H. l'l g.I' .llml ' ' g l'r" . Luc V Q V Pr' Ilmmlml Vrill, IM mlm! lhy ' . gt Bri ' Q ,.i. A , ' Pr' . iluk' Bri , Qxl limi V P 4 .. j'lV' 11116 4. VV 4Q-':6 liru I 5. Nlyrli Yx wmv V 'Q V Pr ' . .Xnn I yn- VA .. Hr ' , fg1rcmll.V'l1l1 KV' 'V PM . Rolfe , HrVgm, iflg loc I' VLIIL lfrui XI. 1, 1 , XV K' l X -V X ,6 Ill kim' . 'I iII.I , V A I' '3,fL'I'. . ll' 7 1:U11.1.L. ,wlm lil VM. linwrly .Mm 5 Y iV llfw, NlfNlm.':1,w. nrffw Y Iv -:nz In if Senlors... Svventeen 9!lld97lfSfl0l1l Uurphy sem: flll6lll9l9 111x111 1311115 Xlllllll 1'11f111 A ra er11d 1 1 1111 L 1 1 1 1 X 1 C l11LDC1Ll' VN 11111111 1 1 Fr1111C H 111111 Nllrgus lllllllliq C gorge C 1rre ern I Cess111 H1rr1L1 mme C 111111111111 B1r111r1 F uc 11111111Lr C 1r C 11 ll1L11t'l' Robert C crlld C1'11p111111 C 1ro1 Xnnelte C11Lrrx mmph um C111 1101111 131r11r1 C1'1r1st11 Buqrlx 1C C 1111' 1 1x 11111 11r1C 1 L47 on 111111111 47 0 - , I 5 . '1 rm 11K 'V 15' . 1111 -111 '27 V ' 1 1 Pi' 1, C1 1 6 13111, I-1 '11 ' 1i11'.11c111 . V Cf111l111 1111. . fury 11111 ' CH11111. ' 1 ' 111c CX , . 1 ' . Y A C1 I 1, 1' 1 'Q' A fa , I I' 4. I A 6 A Ci2lSC11ll, .'Xc1ric1111c K V f .'.' 1, 1 3 la I' CI 1 ' . 1 1011 j . I K, I.. 1 , 1 11 1 I ' Cf111r', f 1 11111- C11Llf '. lun - 11C'fIl1LlIl Cf: ', I'rry 'R Ci1lll' ' '. 111ISy N 1 Ci1.1xI , N . s In vllfllffllll Uvrll Sfllolurshlp lonlvs I 1 1 L K I X x 4 Qllr hh K ww XX lllllfll x k 1I'lIl I l1UllllS Q n L lur C 1 IIIKN M fd I t ifl.ly', flL'l'l'.II'll , lflllllllll. l,.llflkl.l X. --' ' lflcxm-ntx, Ilumlll c1lL'XL'l.lllkl. lJ.micl Chnl '. . lg ion 4 G . . Col l , '1ll4 gklgg lr. X Cul Q . Ilungllnl lf. , Coggin. H 4. l'1lKK'.l Af' A lflwvixm, XVllll.lIll ID. ... 'l cil-,cyll X 1 5 'D 0 mm 1 as - ' Cf ml 5, Ia 'L ' Q tflmk, l' 'tty llllll Q CI ml, Lum-s V c:UP'llll1l. Cilcmh lily' ifuppulgv, Ri ll. rsl , . Cimmrm. Imly lfuy xl M X g ffux. Sllullm Iam K 4kr.1l tru. f'l.nr.n N M if Q . ff fl lwxf wx., l.ll 1. Senlors ... .St Putrul. s Dux hxghlzghled l 1 ru lxcmlnr K nu L 1111 f I USL 1 XL X 111 Lltx 51 rrx lbllllll 1 1 C11 1rr lxu WL rl ID1hll1oH C corp lllflkl' s 11411 1 s lk ll 1 Lrtruu. 1 s ums x s Unk ci crs L as Illl 1. 111 x Ihre mlx UXKK 11111 1' rum 1 411 l.1tr Ll 0 i W 1:1111 ' -1 11-11 Q fiI'Qll1', 1X i- if Q3 V fiT1lXk'll, xlyfll .X1111 .Vw Cfrixcllari. III11 I 'I I1 fa Crm ' 3 I,"U11 liflll 1. H' 1' frlwlc fill c 1 lol' Curr", Swell Cf y. ' I' wr N bulls. launcs Hcrlwurl, lr. U11 ', ' , 1.013 ax lJ.1r11cll. ' mc D11 '1.', 'la 1' I' Ugl 1.. In Za .. lull . ar' I ' Ir - . , Dull, S11- ' llc Xlnry If lt 'th Ucla 4 Inc DL-l.c1:1fh, Chnrlca Ii xml C- iz I lirllllix, I I " A - IDL- 1, Yi gillill .X cm! -A . IDM-k'11s 1. " icin U14 111011, Dixie .xllll - 44 , unto: SPHIUI Pin 1 00 M,-..,. mx C, or L ram L 1 x X Illl X011 HIL Il K 41111 L 1 ll Don nu R lNIlIOI1Li 5 1U hon K x D lu I 0 lk 1 ll L 111 1 Q D1 as XI IRXKHI l XXXLI' 41 1 Seniors ... Pour Murphy students attend 5 A 1 4b X 1111111115 0511111 F1111 11115 Xnnc P1115 ILLlLlt1lll 1' 111011110 R11111111 P111111s 15111v 1 1111orc X lfblllll P11511 1111655 1 11111 111511511 Kun 1111111 N IL 111s 111r lxcrs 1x1rs1111 N11r3,1rct1 on 111o1111s X11r 1 X 11111111111 111111111 Hum 1rr1s LIL lLl11xI1CF 1111111111 11 lslcr Ior1111 111111 X1lL1l 111 1'11la1s lu1111111c 1r1 11 L18 'XL rx 111 o 1 1 111 L f11lI'lS 11 FL ' '. . S I' Q .1 . 11 ' " I Y 311 ' ." HY1 1 , vl1'f12l 1i1'1111s. 15ry1111t Ev: ' 11111 If 'ers 12 H :J 1 1 lin FZ111, '11 1 'Q ".11 'I11 151 1 11111 F1 ' . V A1 'c1. ' . . ' 1 'V 5, ' 5 1 I1 ' 19' -11 .. .1-r 1' 1511 -1. 1 .X111' 1:11 1111. 15111111 1 1 12 1711114 -11. 1 'IIL' Convention ln Charleston, .South Cllfllllllll Fuller liohbne lun L 1 ll l A XX lllllll L I' lf Y In -If llflll Normm In s K lSl1Ll' 0 an l Ulu Ro mn L urlh xml um. nrsxlln Rnlxul loslur Nllrlg Fowler 'Nhrv Frcclrllxaen HIFYW lc I DL ost lk Llm Ill an IL nr ll V . .' L Ig wi. Ir FI '. I yr- , K 5 l'r I If ' 1 , VV: 1' X lf -, - l"I'L'l 'l, ll 'Ill' lfr J . Cllorin .Xml ' l71'i',l1i'- V ' V9 ' f l'4Ll'l -, .xllll 2 ' A l lful . CQ 'rglmlinr lf. fi.lill1lral. lulm t1.ll 1-ll I Clair. RJ .1 f Q. ' 12.111 lll- , lla wy Nl. Chmlnc , lfx Allc l ll'f 5,1 ll rr fm!-' In lmfffvz' Seniors ... Murphy senior writes Teen C 1rdncr Icgsgw C irlmm Wu Dlllllll Cmslon Ruth Ccntrx Iflorcmc Xnn lla 111 in C 1l15o11 Rex Dlln 1dclu1s Xnn C1lc5 cm 1111 1111 RlLhlI'C1 L111 I 1 C 11118 Sug llll C llplll Tommv llsgoxx li1rIm11'1 I C 1615011 0111116 C lcnn C1 rlx C lvpus IJLSPIDI olomb Plull mlson Xmu C 1thCr11c 0 111 llL11 mr Coodlog XI1r1or1c Xnn C1111 :Cl X C Clllph IJu1111s Cul C UlllSbX lx1t1C Iqlwlucth L 1 xx la , 3 f ' Q1 1 . 1 if ' Ci' sm . lar' Q' ' , 1 ' Cl' ' J, 1 I' '. I5 I' CIC .1 . A' 1 Clilli'A . flzin' Cf f - ,X 1' ' , 1 c11.'V ', A 1 1 Jaya' 1 1' , I L 9 . :ll ' 1 ' 1 Cl . 1 L 4:1 ,P 1 '1- Ci 1111, i'11C I ', . L ' h 1 Clurl , PW" I 1 , ' R'- Q i Vl"q,".1l' Clmu-, Cicurgs lil 'in - 48 ... Column for local newspaper il lk r um Xllfsilftl 1 mlhun Snrlh l!'lI1LtS nw It nn 'X Gmane Rose XIIFIC Gresham ohn Crxfhn be w 1 OID fmlcr I o L Crum XXIHIIIH Ncrmer Hals Nfxrv Hlnn H 118 X lmv H nllu h lmn I umm K Illl Don 1 L arm U kk fl Ill pin X 49 ' lim I lic ', Iuliam. Ir. l . ? - Ci mmdc. I4 7 . 1 fa ' I Cara 1 . fzz 5: can, Mm- Fay Circa ', . 'ilu lo , N NL 'I 3 , ' rr'- , Frm: . Hull Ciuntcr, Iohn Cf. ill '. il is- - ,' 1' 'A '.' 4 " Q '- ' I , Ilugcr, I'-ggy .X ,f Hall. gll lf 1' Hull, I y" 'ffl 'rlrmffx l'.fm1H-' of Hur .lllll lff Ill Selilors ... IFIOFS lg Iles State 'vm Fi V2 69,3 lilri ll l'1Q1 lx X llL Sx im i lui sp liiisiii Xl lfgfk L Hirluii Sin Q mrmi rlxmss C r 'X s low Ilix iril 0 L llmlxms Ql1flN Q ir xs nn ii uni 1 nn Hcroil Xlii ulcr c rw X lun mimi 1 LX ID UIQS i JL one QS IFS Ri ui H 1 30 Slur 0 V' B' fl! f ' . for .' i Hull, 'Q 'bi fl-ci ' in llqimric '. . limi ? llgirniicli. 'ig ' ."'l1il W Himlin, lf li - iig- l 4 .' . . 4 ' 'l' 1 'i , ln 'y ,E Iliii-iluu. Nc i lfiiyc 4 llii ' iam ' lx? I llziriiioii, . 'eil li. :VV I-A 4 llLlFI'l.'0ll, 5 lly W 5? 1 llmwiwcl, Larry liC'I1lN'Il1 i i V 1 f ifllll' NIQ ic Hziiv, .X ll: li-y,l litl .X C ' ll'.1,lJs'ili.l1'l Ill lirl . Sully Ilii-k fi llilu. l 'll as M llirkx. I.iiii CX lim 11:-N 6 " , iiiiiw, Liiiiii iiii 'M' iiiiiimii. xii wi i-1 mf.: I f A x llill, Cf. .' 'mini Basketball ChllfTlpl0llS wllllll I2 Howell Ilrry l'1UKL,l'lLS Iohn lexus llIHl3lL RUIIIIIC' ml Cnr H1 1 IL 11 mm lm slum mum D5 18 l' T 0 llm lim Ill Slurrgll liuulx l-log In Uorothw Holxn In IIIIICHL Holl md I du ard Ill s r X lf xx om x 1 Q zu IIXILS c null lol 'wx' In U x Ill N1 ll ll ll! I Hill 1 . lfnyg' Cirillin Ilfl li. H11 lam ' llfll-l-lllllll. ll xmlll ll lic, clll ulyn 'I gllllil llu xml. VV lrm' lflg'm'. Ir. . ' Hu'-ll, 14 -. Iam, , Ill " . Pzuricin . lisa' ll A. ' l.. Ill . Q' nlnlinc . W JY llu ,lJ.llll Q , . r , l llllll1.x.Il'L' ,' Ax .L .llffnl 'full 4 ff " 'llzg .1-' lf ffl nv" zo If Senlors... Foul students chosen by American P18111 Ibsen X1111 I13,r1111 I' 3,39 11115011 Xian Bro0ks1111. ulxson Xflrx Pllllklh 11lxso11 Slurln NIH. ukson Icrrx X1111 .uolmson Fredcrlgk 111s I ll 111s 111 lm Icrmgm Slfl K IIITCFHIL Liar 1111Ls NVUOQIYUXX L I 11ll1l ohnson -Xluc 1' we ohnxon Iu 111111 L ns I 1r11r1 1111 ones Yxonm oms oseph ones lx11111nll1 oc 111 1 1 ospph Hclmn c ner XIIY 161 18 Ikmn rl IXLQIIIH Hmm 72 0 1 1 1 . c f fi' . ,. , A , 1. ,L-' , Irv ,. 11' fxzlf ,." "'11' Icnk' g, 'nlsy Lou Icr1'g1111, C1 QILII -- , 1isc Icr11ig1111, Mary Iivclyn 1- - , 11 I Iulv, il 1 Dale I ' -1 I S , L 'a Im lg Ia 1 A I k-Q 1 1 I I P I .F-. ' . 1 I r lg . I 111' I K. . 1 , I my . . 1 ga r li11I1,, ' 'l 1 Service to spend 'summer ln Fulope I lmlngrt Ijrmlx lane Don nl nrXr I numb 1 ix lt L XX om mu 33 Ixclth Dm Ixnllu Uorolhy Cnrlldcln N L lxumulx unes Ixnnmdx om I lc in mr Kimbrough IXIIU lung C hrls Ixmhen Ihomas klllghl 'XIIFXIII knoxxlns C lrolyn I 1N11stc:r N an I ulmr u c i .A "' ll Nl In ff 1 1 mf III lr I, - . 1 . '- Y 9-1 1 , Kcllf, I,uIri'iz1 Ann ' s N. i.. IL k A 'N 2 4 'l N: c Y' N , H L., Ir. ' 'Y . 4 ' D . , . 7, fy Q ' .Q V. I n Wa A .4 , ul I L ' ' . I.4lllL', IllCl'iiC Lani' , .- ll' cal .1 ' lfhnuzc. l1l.inc . , I.1,'t" 'l I. ' I ', Ir. , firm Il'.11l111r-1 in-' ".lll-, A " .4 . Senlors ... Student Lounul 0 e s cup C llll L Lrr K1 1111 L, 111 Lrulm uns 1x0L1l1LX h1e1 fifl 1 IDL su VX os I11111 113,,0Il XOFINI lo IPNQOIU13 51 1x1 on U11 XX 1111 IL 1 lf ll 141113, X1lf.5,,lI'Ll 14 Lx Cup loxxthgr 13011111 1111m1 S111rL 1411 LISIL 111 L 111 X 1r1 NX111wU11 NIL 1r111 Burl 1 11111 1 L OIIIIC11 X1 r111 0 1.L'c, S1'1xi.1 .X 1.-11. 1' 1' Ixgnrc. Plllf1'.ll .X 1.c.'g, .X -lil 1.1-Y1111. ' ll, 1 ,, 1.155 31411- 1.1g11I: Vilflk' .X 1.1gI1 ' 11y 1.111c1sey, ff1z111n1i11 1.' A , .Ll 1-011 .100 1.011 . V' rc N11 '- 1.o11cy. 1:12 1otlc A Il 1. lll"', V1' 1. '. .' ' lj 1-111 S 141 '11 N111 ..11 1' P I . 'Cz , N110 '. 101 XY, -, ... to Ullfiflllllllllg :lub XILInn1S in XILIXLIII I'1tr1LIL Rm L XIIIIILI ltr L L x L L IXIIIFXII L L I L 73 K UI'KI L rlrx IDL N11 Don IIL L lI1kIIt L Jlllllk X X L JUIHILII I Cl L X L DLIIIIL C I1 IFILS L hum mLL XIL IIQLII XI 1 S lflivl rm In r n I XI-If , Iinrlmm .Xllll M114 -X 'Vl. Ir. XICI 4 I. In - ' I NI 'I 4 I I. ViII1L'r . I'I " . J - I - I .I'I Ti 1 I xl-H11 1 , 'I34 ll' , . nrgzrcl NIL-Gill, .'I14 ' 1 .I ' NILU 'L , XILI y If mily NICIIOXVZIII. Robert Bruce S XI 'CP NI. H511 I XII' 'I. IJ: ici.: xI'I..lII1. Ii 'III' xI'I.'.lIl. V. I 1 NI 'I. 'IIIIIIIL ll ICI' IQ -HL- lwnmr f'wff.'f.lr.f nm- fflifnn Il, If I', Ill I1 L rli N Nll I I Se111ors ... Twelve Murphy etuflents served ln Miss N1v.NInh ul R nmoml oanph Mg X lrl ur w ls. NI lry Dum an X1 uPhnrson Xnm 'XILR mm XX lllu. 'Xlnlurey cLllhl'lL Xmhon Klum Ixgnneth LU dx lr XIIIOIIL mc Lxnnf. XIIIILII llkqllfltl Rosn Ximn Bunrlv me Nhnmng, Huuood 5 xflllllllltg, Nhldrcd Mmnmg, Rolnrt Nilplcs Robcrtl 'Vilplu Soma In Nlanh C IN 'Nfxnno Iclnl Nlxrkcll Vhllum Xhrtm Halen luxe rlm Hou X mcxu ionug X ltrhuxs In n Xluhuu Xinrx :n6 0 . . , I , . 1 1 11' x vllllli Q, liz lam Iran xIL'RL ', 1 1 ' 'Q 1 Q ' ' . , .' l - . - Y. A x . 1 '. I I' .- Nlall' , Ii va cl I.. 4 L 2 I: 1' ' . 4 ' Y, 11' ' '. 1 A 1, . ' ' Q ' f, ' . v 5 yr -1 Max A . 'ard . la: I f I' - . I4 - .Q "lo AIIIPTICIIIS court at Azalea Trail festivitivs mr wut Im ltus Y Ixo IX u I xr r xx uIur num XICLEIHSCIII Crux' NIU QIIIIX XIQITIXXQIIILF IIIFIWITI Xhrrx kI1L1SIOIxtIX X grrx PINII1 ur I Illluf I1 7X X Idlnlun XXINI if l'LIlL I I' IINLN I' Ill Y' LI' fl 'J II! N14 If, X 'iIIi.1m ' gcr NL". Inmi 'Q kn- XI4 I,.u1I, Ir. XII-. . IfIi7.I - I . -C I . IMI JZ I . I' 1 S Hug" , I UIILIIKI I Mil ' m . RQIIII I.. . .lil ' . ' ' . I XIIIIA . .XII ' I 4 ,III M ' Millar. Iiczxtriuc Viola , IVAIA H , . NI1lI-.I-- NI'llc . I4 - 6 XI1IIc. IMI XIiIlA . Parry If . nk ' fxm, II VN, zflumf ff! fu ffwr 'ff nz If 111 I I. J flu M. Seniors ... .Special chorus produces VICIDI N mms SXlX1l XL Cull Iommw Xlllkllllltf Xl mon XlUllLS l'lI'lllLLS l llflumth Xlmlx lll2,CIlL NIU aus lllnlxth 1111 Xlonq 111111 P1tr1111 Xlcorn Cl'11rlLs X on l1lxx r1l Nloorn Louis Xloore Pltsv Nlrorn Slllllfl Xlcmrc Slllllil C rmlcm XlCI'll1 VVIX11 Xlor lll Ruh ml 1 ls lex owe X um: Xloselx Llrrx X11 Ill 11 X 1 XN1 1111 Rolxrt L1 nl lxl 1 som C Jr 1 1 1 sou nrt l r Xl lg Sl rlu . li "1 Fuj Bli1'l '. . H I' S. 1 1 '1 f4'.1l' 1 ll 5, f".1 ' 1 'gli A 1l1: ', f '41 1 ', .YJ l Nklfgllll, Nlclvzl lisrnicc 1 gg , "1 H115 '1l" .'-11,11 yw fell, "ll411 X kni- Xcl: 1. Iac gc XV'll-lllll Nl' , llol ' fn l. lr. Xvll '. fmi Cilutt - 58 - nW Hvrbvrfs Szrvvtlwurls X N Is Vuxxpll, XI.II'I1X Il .1L'XXI1l.lIl, Xi.1r1 l,1111 XiLl141l.1x lir1111mIl1 1114 Y1lxc1l.lk1s. Slum' 1 L X1111111 X 1 Xlur N111 1 xx L uns r11 N Uxuns Jun Il Q-.9 I ,,,,xn Q1 Q-5 C 1 U Senlors ... A H S P A elects Wah Ill str Sk Ilrker NIH sons X morn nn ms N :rx I'I111vn 1 1 h om IIIIIHC' I xte Pllflkll -Xnn Ie Iu s I tlo nm Pun 1 Pcrluns Xlltt ILl'Ixll1S SIWIYILN I'IlllIKII1 Petxlhorx C eorgn Perm S xmmx R IX I'h11pp Xl Ilene Bernard lnree Betts lem Ilerce limes Irlwx I s Ilu m Hmm I Urdu mt Iicmsnm me II one rur IJ Dill Nu XI 0 ir.'1ff :L . Q A Q. , I':1r. .. .I1x' 7 ,X 'I Pura 1., .Ia 1' f'.zI -lI Pale , I A 'IIZQI th 'Q . 1 . - I'41tric'. ,'viJ At 71lIII , .X ' 'L Ray 7- " 5 f' " fix' Persons, Emily Marie I 'I' .. ice 3' -. I 1 JI, -w , . A , J' . 2 K . Pihl, .oi:YicI41 I 'Irv' - I' 5 Y ' 1 1. -, . I . IJUIIQ. cnry , I' I-. Inns Po '. c .III Pu:-", . ary IDQIIQ lg X -- G0 -. IIIPIIIIIPI UN Nf:'I'l'PfllI'N fl'l'llSlll'Pl' 'P' Q mu Iizrnrl RIIULX Cmory Iwlxx in mx Iru r uhm rn ru: Iflllx s I LO N A-f rout Xnu C nur ,Qff-r lrudlwmmf, lmfss Rpm or I'ILlIl0f N IL IIL I Q 1 LN lll IIIISLX PI' I IX lll XUNQ K KKK OI 11 xv rf ,lr f- I ' I'r4uIm, lfgm lv Il Inq , , ' RIA , lfg - inc I 'nc V IV". 54 'ex X I'ricr-XYiIIiL111x. loam I Prinlg- n. .Xngu 1 12211, V' f P . . AI CII 3 Pry , Q1 .IMA- ff , I I4 ' 5. I'urcL-II, Ii:-nm-th filly I ' Iii: -, Surah ,X m' A V ' ' Ihilu-r. Mary IXIYQI I Iixfn- , SyIxi.u I. liw R11 1 Ia 1 1 I' V' 1 'Q I 'f Ri .XI IQLIIIIIIV. I'c-my 1.111 Ii. 1. 'II1 I ms I' 'Q - II 'A I. Imll I..1 IX llffn I IH '.J W ."'.1ll 'Xfx Seniors ... Murphy plates our IJIUSPIG x1111l1l 1 urs l111 molds I lfl R1:111olds 81111111 NT S XIIIKS 4 1 mls I 1 11r1 sc111 ls.1r 1 1 li11l1l111r11 linux Q C11 11111 1 cf Is1111rs1111 l 111 1116 11 rts M111 lsc11Lr1so11 X 1111 I1 ll liol1cso11 1111Qs 1111s1111 C 1 r licmnlknrs ol111 l 1 rs X111111 Us Slllfl x1 Lnlmr ll1rc 1 1111s1x1 1 r 1 ssnl l 1 IX K IIIKLFS Worn Rei' s. ll' 'l , 11sc R01 .LIL 1 Lac lliulq 1l., lhxicl 1 ' Ri 'la . lllllglll i1'l1l.' , lx l'11' Iis . .' 1 l1" l lil . J: ll Rul- ., " 1' I0 ' l ' 5 . 1 ll' -liliznlul Karl' J . 2' zllcl R11l1111sc111, Xvlfgllllll 1- .. I lo lgc . " K11313, .l 'l'y I'11l1- ' g, A I-1-1 R41 'L 'll ', If Ccl l3l11li'. Ir, R11., -l , xlllI'gilFL'l li I1 'I Rfllll. CLY11111 5.111'rs, I11l111 l.. Snllry, l3111111l1l S. lu. .xll.lI1 . 1 I1 A 62 -. on All-City basketball tvam X ?9 S u um H Ifflkl XLI-N L nan lxltmx Q K xnxx RWM s bi umll Wimif' 4' iv 14 ln J 0 wx, L IS N x Xnm L nur X n hxrx 5 mu arf burn 'lx r Supl: Iohnm Sglitar lxobcrr M041 m lxnnmt 1 Ilurxuod bb L LXLII 1 osx 3 L Iulcl IL 4"'W """'f"'A QCZW A S411 ll' , Somlm I cl ru SAN Shirluy lun f Sill l.. .Inr . -ll' V . X SLI . X 'illigu . ll Ir. fc! 'L ' lfc ,K . V ff HA. 'B Al 'Q X ' S' , .Xnn ST' ', Illllll Self, I , -I I1 W Sh-1" . I' -my Y Shull. fzilllfilllllfl' Rau' fl -I , 4 A- Shi A . Il 'ln-n f V Sh - . 'g lrin lXl.ur- ' ' N -1 YY f X4 c fl 'W ' il y L- x. IJUIHILI .nl '-K s. 151141 .XIHI Il. U . .fmf Vw- ll fl. S3l1il1l'S ... L1brar1 llllll9Ig0P.S changes 1 1311111 11111 1111141118 S111 1131 lflll 1 LL 1 X11111 11111 1111 111 L K Ui 111 1 11111 C l 1 11111 13111111 11111 1 S 1111 llll LS S 11111 Clll 1Xll1lLTll11 S 1111 111 11111111 1111 S1111 S 1111 r111 11111 X r 111r 111111 1111 111 1 1111111 X 1 111111 X11f11 111111 LXX 1r1 1 1 l I VX 3 - S111 '1. 4 'Y ' 11'r1 ' ij S11 . .'1 '111 11111- ' S11 1, 1111r111r.1 R111 Sk'A11z .'1 1.1-11 1 V S11 ' , .X A 1 811111. 11'1l11'1'k' 1. 'i11c 1 3 - - S111' 1, 11i111- 111 .gf Slll , f1111r11 511' . 1 11 S11 ' , 11'11'11 . f111' . 1 15 S111i111. I1-.111 .1IlA.1'l '1 1 1 .'111' . 1" 1 11' S111' . 'lil .'1114 . '14 1' Y Spl' . '1 1111114 f A A 11.111 . 11 -1 : I 51.1 11.1 1 1111" I S111 ' ', .1.lf4LQ1'f1 y 1 n 1 '1 , S1-111 1.1 1 S1- - . Ci111r141 1.111 51- '. . I111X111 S111111. XY111 I1'1' V I ., 64 ,, ln room and bool-. arrangement Ll r 1 K1 mr 11111 1 XIITIL U 1 N Il guru LL TL lLIxII11I lu II1111 11 III 111111I1 I111 I 11 IX Ill 1111 IX III S 111111111 II 1 1111111 rx I1 1 XLNI FI II' 1 ur ll 1I1 I11 L11 1 Ill X rc 63 7 SIU .1I.l IL1 fl ', IU1' I 'Ilg' I SII'4"1 1. I '1111111 '1 1 1 My SI1"IiI' . II.ll'11InI XVQIIIIQ 5 SIL . In ' 'I 1111115 1 S11II' '1 , .X ff S11ll'1 . IiiII .Ill ' . a1rI11r11I111' S11 ' '. I.11111-1 IQ1 1'11rI Syl ' .Ho 'I111 I v DIAQIIIIILT, IIIIIIIN IIII11 S 'I':1111111, II. 111-1 V 'I-2lllII7". II11 ul I 'rcy FIIQIYIC . In 'Il' . 1 '- I ,I'41'I .Iuy 'I'c1 1 All. IIII' ' V In-r I'41o. IDIHI I 'III 116. KJV I IIC 11111 Il1N11,l'11-11.'zf.l HI w.'.l.'l X.1!1f,11.1f llf,1,f,f 111111. Senriors ... Seniors rate top honors lhc 1111 lu L nmlxn 'I homps xmlm Delores Th c1l11 pson lllllllly C lyllf I hurl mllrlm l yn rllmln nquglxnc Xnnc mm ns mm l'nm1.1 Q dl r-IlSLlllL Bradford 5 0lllS0ll uvu ora lun Turlxer NX lltcr Ddffill w Allman urmr K lmlxn xy C Lrquhlrt loy X.1n Ducndcr Nlnrv FIU Nan Hymnh Todd X xrmr Nllry om ru3,hn l lUl'l C :thu 1 nr lxonnc rlx r x lxlu lim lltf l llfl X liars liussy 'll' 1 , la ' ' A . ' Till 1 , 1.4 Till 1 , Q F' 'l T . I 1 in T I' 1, 'l'ull.', . , lr. 'll ' , fa i' l"'l Turner, Scottie Sue I A 1, ' ,w 'Q ' , . 1 " I l Vg ' , -4 a I4 ' ir c Villa . " C. VVQ l 1' . loc XVA ll. 'Lf' 4 'lllc 1 Xval ' , ,L 'cial xxl - . .Qo All N 55 ln First Federal Contest XVh1dn1on Xlxrolxn C XX lHxll150Il Rum XX1ll11ms DL mu XX1lll1ms f cn 3,c X llluns XIUIUI X nuns rug 67 llmln DL IX 0 LL X ltmm Parr 1 1 lrnl ml Xnmlu XX xrfurst l"ll2.,C'IIL exur Ixnd XX dub Dah XXcclxs Xllrthl X Cl s Cum PL L s um Hrtun S r rum x uarl x Ium XXI S lr ll llll XX'4l 1.P'l' Val L , 4 ici4 .Xmc XV: . Io .Xnn XX'a . . ' ' XX' 1 ." Ll , X' X , Q' FY' XX"ll.. I IV 'f XX'lz , .XAI :I lf A 'L' XVI 'A sig ' ' Xl. ,. I. K . I 'X '1 .. 'I -. " X1 . I rv NI. V X'i 'A .. .wg ' , X'ill,x ., P S.. Ir. ,V-X X ' .qfnl 1-' fm .X.1l1w1.l flffmn tml 1 If Seniors ... Way Thutg lrst memorable dag VVilli1ms Rixes Tgrry VX illi xnmms NA altar XNIHIJIUSOTI Biirbiri VK illi muon Llmcml Iclr Williiliiscmli Sllldfl VVilson Bum XVliSOD Mirv Elimbcth VVliSCll1 Nfirgirct Ruth NVilson bu uh VVindsor C nrolyn lrimcs XVooldrid3,c Robcrt Pierce VXorthin3,lon C irol Xnn Ycibcr C iroivn Yclxerton C irlis X ork Bobbie luros Xiu 7CpcrniLL Xthiie hcidic fix lil H lrrci -Xi in Sut cmlr Rilph Simnmiis Dum Skcmgliiliii Cluin C L S L rmr C lu 68 ' ' -.f ' .. f 7' ', . 7' l . ., . 'A 'Q ' , 1 1 Ja i 1 5 , fi 1 . N A I - . , 'z i.. 'Q , A L TL 5 , ' 'Q - J , Ii 7 A ' J . Y y x . r - Y I, , , . . Wright, Cfnrol Virginia 1 I , fx I' N . , r . 9 f , 1 ' 1 Sir: lgg .iIL'XiSOl1 Imam E T1 ' . fa Mic I Flll llllflllg SUIIIUFS S7 N If ll ll 1111111111 N111111 IIN x l111f 1 N111 1111 1 1 , 11111111 1 1 Il 116,11 nfl 1 1x 1111, lllll 111 Ill 11111 1 fl 111 1 1 1 1 1 11 11171 69 Junlors ... 1 Llt X111 X uns Xmtx 'XCIIHWS ux cn I 1 X Cn XIIFXIII Xmlerson umm II -Xmlrexx Don llcl Xmlrcu s lxelrnn 'Xtchmon -Xltrcd Xtlxms Tommy B115 Lugene IIIYIIILICJII C lorlx Blrnlrd P1 ISIFIICS C an I rron Bassett hlrl Bmden Bll Bexueh :mp C h lrles IILIISOII Xualrx Bentley IDOIIIII l w IL Iieu XX IX Honorable mentlon on All American Xclxms NIH C lrroll Xddms VK lllldlil klexmder Sarah XIIISOD Iohnnv Xmumloll Xrthur Xncla rson C ynthll Xu her lx nherme Xrdn Iohnny Xslxexx XI Irv C' B aeher C len lixldxun XIILIC Blldxun Edwlr B xrncs IIIHINV Hqrnett I ynda lilrrett I mall lie lll oyee Bc xslev lxenneth Beason Nlarulyn Bern S1111 Iierson S117 mn Best C IIIICIIIIC nano Xrthur loc Bl 1ClClwurn SUSIL lmnlclcn om 10 0 . . - f 'xc .Xllr . ,Xl " V A, L A 1 V ji . dl .. , 4 1 A , K. " ', I 2 CQ f ' All- . .1 rry F - . ll- , . L " I E 4 , Allen. Pall , . - -, . ', 1 A , x . . I, . . I ,. A C . A W U . I 1 " . ' rr . 1 " . z " if . -21 5 Y 5 z " . ' I 2 A V . I 'Q l If- I , Q 1 , al 1 . -f ' 2 '.'. ill' l ' , ' 5 I - 1. 2 in , Pall 'S . I ' 1 ' , I A '- , A ' V I 1 Nz , f 1 3 I1 . V I . f .1 C Pest. Dixie lygl ' , A X lietlev. In .Xnn iw- Q Q li, I1.'llL' A ' I . I I I 1 s In f Ski teams goes: to Wurphw oolbnll pllu B c 4 x Q l lx Bodlford Xlulxcx Iicmgp 'H IINIUX Hool-.pr IJOIIIII Booker Ruta Boone I' lam: Bounds ILl!lllll B x Nhrx o Boyd C urolxn Iirnkln an Pm lrrwc Br niggas nms Bl'l3,,lI1 in Nl llgolm Broldxull VN dlon Brooks Don :ld Bron n Prank Brow n Roger Broun Cmralai Brow nm Ihcronc Broumng, Hlllx BTOXXDIDKL bums an Iom limk Xfarx Irrrls 1 Llltll fl C 52:4 i 4 1 X xonm y ton Ham 1 n ru n un nr mx y v lar Du Holtnr VK mug u LX nm 1 ra LII ll Hunt own r LXLFX uf! y n Irma on u nn 1 UXXI1 4 J own 0111 :xx ll X: r lllfllt 1 I lx if Jllnlors ... X mon Sam rx 1 I UL xx Q I uc um cs Ionl L C Q mo Xl lllk fl QIIXIOII X lrx C ILINLIIIS Surm u IIL IRQ I II-C f ok. Iii C fofmk. Von frowcr. Q' xg' , ". .'L'l f HC. . 'xl 1 frunm. ', ,y ' fcnsI1.m'. N4 ' . on I ig '. oscpf I Blue and Gold Band and Uajorettes lr Umm Sonm I Lon ll my Ll umm I r Irl IIIYISII Ill lx lthgrlm IX lrk X lk or C olrch ss ww 'Ion 1 lonkrgll 501111 I I nr X um L RL ook XIIYI Cook. Xhrjoric Cooper. Hobby Cor cy, Hcglrl fmusxn H4 1' f xv. I. NILIXA L' I.L'.....lAlI'L' from: NAI " Ii N. II :unit per or m b um I mx IS lll s Xrl mr u wp w nrt Sll I LO L0 IX 0 LK I u htrx I xls nn X I FIIILLN Ile ll1 NX dnlon L N 1 nmslon I xox Norm IJU won Shlrl X Ilunnelx I mmm 1 1 r Wu IJUIXQ I u3,cm U1 I nc l L l IIIKFN IIIII YIIII X II orc Uardl lrIll9 10111 ers A urrm Niro I IFYN Q I urrx SI1 muon IIILIS lk url Jmnls RIII IJ 1u3,herlx Xnnnttm I Us om IJ H1 Ixlthnr L up Ihr Ilxdu uxh Dlx Roll! mm Ilwlmln Iiolwlux Iloxxmx mc IJmIC D1 in 1 Jlllilors... Ldgeuorth C an lwlu rds nn kdm lrcls N mu l'llllH2,,CI' Ile mor Lniwlrsh Dunne I pperson Xlthn 1 Fur loth Charlene le trnell NI lI'llNI1 Fm Celt C ly de Few Spenter Fleldi err Folev P ml rt Foster Arthur Primer Xllec Fr1z1er Xnn FYGCITIIII C mr tl C IDIS ettx C ll'ClllCI' Ruth C lrrettson out ttlm N 1 C nent ettx um National Forensic League holds flrst Flkms Marrlyn Ruth l:,ll1s Henry Elhsor XV1ll1am htherldge Glorla Ex ans Helen Fwhnet Harold Faye Ioyce Feagm Wllll3fH Feaster Freddle Flsher Vlartha Fletcher Robert Foutz Ellzabeth Foxx lkes Cllxx er Fox Chester Frlendlander Emxly Frlsch Terry Lynn Funke Stephame Clarrett Ieanett C arrett oan C artman Vlaxme C eorge Harold C rll iul C lenn Ronme 0 . . . : , . Q Qi 1, A . 3 . . '11 ,VX ' ' , . 1 , r 'L ' , ' ' 1 H Y' . 'Q it ' ' , ' 4. T .5 V .L V , 2 ' 5 , 1 'L I , 2' Q , . . , 1 ' , . 1 ' , ' ' 42 f- N ll. , ' '. -i N I , 1 .. I y , Fincher, Charlene Folgy, David Fo l, Lee f , " ' ' ' O s . A .Q , , . K Q A, D 7 1 , fa Ll , ' iz H 1' 1 , P: . 1 , I iz S ,. f' Ch ' . . It Xie J x f lg ' . H 5 3' , P. ClL'CI'. l I 5 ' - 74 - lllllllffllill FPFPIIIOIIS HIP I um Inu x 1 nm x xilfpl L C rlxes C qu L ru son X 0 K rq,or nur Cyr en NI ULIIL uth Cyrcene Duld C rum u s ax lu K nu dlcx H H19 n Xlfred Hlrdm XU3 If 'X lrtu U I I1 x n Umm ll malxlxx I l'1l1LLx Ill x ug m 5 nrt K rrl ima Xpv TFIS CI HIVFIS xilflhfl rrls R1 lr rrmmn I' H rt lllfln h H lXKlxlIlS nn lx x arm 1 nrt Un 1' 4 7 I I I Juniors ... Helms lmdt Henderson lynn Henley Thomas Herr1n limes Hester C h arlcnt Hew ett IIININY H111 Bobby H111 L lroly 11 H R05 Nl lf, Hodges ean HOEJI1 ll xrlu url Holcomb Mfary Hollls Ruth Hopp one Horn l 1rry W W Housun 111 N1 lftlll Houston P1111 Houston XVlIl'lCl'S Hom ell Ierrv Hovsell lV1lI'5 Sllllll Howell Shannon lr1111e K lf e qckson em IIUCS Betty Murphy's basketball team Henry Xllliter Henrx lack Herndon Iames l'llLlxII1Hll I1mmy Hlf,7ll0l1 Fdmond H1g,3,111loth11n inet H111 Iommy Hotkmg, Molly Hot 1 R eh 1rd Holtomb Robm Hull ld ly R1lph Holland Larol Horton Brenton Houk P 1t Houiem 111 Betty Hom trd C UYIIS How ard Lauretta Hou ell Donald Hoyos Mauna Hutto l' l 11ne lnm tn A1 ee lrrell Roston ly Hou 1rd Lnluns Cor11cl11 MINS Sfllfb' T0lllllllll10lIf nrmgm Slrlx mutt lx uc nslon C lu nl mson I :mu C hnr LS ones C us r IIIL mms Nlumm Iones Nlurlcl Lf I an lx LI Sun In ly lk Ixumcclx lnrwln Ixnnnulj, 1 tcll I mr m url Ixmpp IIHIHX lxm 1 S lllx Ixrn as Slrlh L L Ill! am an rl X Q S ur mn mon ohnsuu C mm oh mon on ph mu Dun 1 LS Iram s ones NI 1r5,1r an C on on mlm ornl 111 S lr 1h XL x 1 ax xnnnulx xm nnulx Ixln un XIII IDCDTYX nn qw, H H z frznfdx HHCKLOY 44' Jllll IDI 6... I m3,l1un Hlanrhc l lrnlrd Roxrl I IYSCII 'xIlL.ll'C'l xx I Xu Q l e IIIICTIHUYX l u I lpscx -Xlu L rx lm Ll lx llc Iomm Luw. as IINC5 ulx 11 ll I NIL Xulu 'N mu mln IN C nbc X lftgllll NIA lcll Ill Hllda Mckordcl. Larry Nlulfrory Suri NIC fc, wc I cxc cr unm- Xlcliinncll. Nora . A ir-In L' , X1 my . C. Iilliln. 'I ' , C "s 1, ' x Murphy glrl chosen Wlss Inrtlque Fred L n lnbhousc Ron :ld Lau r me -Xda ulucalund C .lry Lcxub K drl I cu I5 'I om Logan oyce ollar Belly Lott Shirley undy NI man Lynt Erbln WL Xnally Norma Nldwartcr C1rol Md l une Holm McC,l.m.1han Brure NILDon.1ld Stanton N'IcElvcen Io -Xnn McFarland Fred NIcKni3,,ht Mary Lucy Mc .ann VN llyllt' NlcMicl1'1cl amcs McRae. Mildred Nlagucrc, Recd Nlnilrc. N i 'c . T A or Dlstrl Maloy I IIIILC Mann la Manmng Ixnrlcy Marian Marmn Maurue Mane Mayo Ixay Mnddleton Norman 'Villler Barbara 'vioatcs Norma Nloody Sylx IJ Moore Bettv Moore Namy Moye -Xnson Mullenax Lhrlstme Murdock Robert Neal C lynda Neese Louns Nelson Bcxerlv Nelson Cyan Ncrren Iqwy Ncxxnmn .Ames N nbbctt VK .xnda Nnholas BIIIW Nuholas I orralnc r lr o XIIFIIII C hlrolu XI lI'IlIH C I lremc C Irion s I HL 'Wrlton Shrrron Walls C HOINI1 VIonl5omcrS Sharon Moodv C arolxn 'Woody C lorll Xl :orc I l Mori., ln Hou nrd Nlorrls I rmus 'Wurphy XI nrlhx Nflurphv Rc mx Vlverb Harrw Imzman Irgl II U1 mm 11 Irnlrt um cr Juniors... Xnnnu Ill Ixrn H1 Nunn 111 Iicurly INurm 111 ROSCIII Odom Xnnn Odom Iiobln C Jdom OVLC Oxuna Xrlhur Ou cns H1165 I IIIULI' XIILILYSUII P.1rIxx Ix1lhLr1nc I any IDnu3,,I IS env NMII11111 I I Inu I9I11I1ps Sl phnn POIICS one I m me I Inrnmc I no I IIININN LL II11111 I rm XX lIIlllI1 Ir1nLL In 1 Rlmcs Slflh L 111 111 as 1 Plve Murphg plagera make s Olks V 1 r :nn 111 ay on mn I 1 Ou L Il 1111111111 O11 cn I csln I IIIIWOIOII Ihcodorc I lrlxcr Hcxerly I 11'I.Qr RCIIIIIC I Llllllllglllll S am I mln rxun XI 1111 I'LIl1s I30I1In ICTL I71I'1I Ixurrcn I opp I'IIen I ossnn XLII I unds I llflkl I LlQIxLIl Don 1l1I I llklxlll SIINIFI 11rI s XX 1 1 c.ILI I 0 s ll I1 xx 1 IXKN IIXK 'l - 4' 1 Q I Oak.. Iizxrl A I 2 Q " ,' ' 1 T, X IIIX1111 I 1 , J :try F O'I5: 1 . CIa"I . 1 ' O11 , .1 rry . I 1 ' ' : 1 , ,-- '- ' I1 ' 'Q ' . ' 1' :Q ,yn W Q ml .,. ' I . . :LC . 'L .' K I 1, ' 5 an 71'1. Iii' f ? 3..,. AA'. IJz'. I' '1 , I 1 '- - I 1 Ly W ,cl y. . 'nc as. Ir' ':. lzlnc Lyn Pivkcll. PHTSY PIQIII. IIocI1cIIc .SV 1 I ,W 1 I 9 -. 1 1 Q : .. I 1 7 If. ' if ' I '11 'Q .'-Ll I I ' I'ri".H 1115 P . 4 1 i 1' 1 lv I M 4. I , .H -I V J' "'rr.' 'fx 1,1 I . X -'N O11 "II'am X 4 , xg . J' 4 U' ID ,Inj 5 1 ,'. -I1 4 Iinyfi- . . lIIf ' A' Q A pa . . R111-I . 11 1-I 1-3 -ff F ,- 111, 1, 11 -,. Rang I,Llll'IL'ILl 1' fi R1-4 ', lf gm! H31 Iii. -- so all mtv oolball team Rulmond lm nncth Rusn Um I mhlrt K IFU Nl LL L III Rlnhardsoxl llllxt' Ruth lrdsun Nltfflll Roberts Ianc Roberts Ixcnncth Robe rls NI xr lvn HIIISUII XX Rmkxxcll XIIYLIVCI Rudolph Hcxcrly Salx o Harm 1h S nmllm Xllxrt Sapp fhomas SJXJBC Phll 'incl C cn in Icr N ma r 1 mrumr lurrl Q Spurs Nlarplrnt 1 Us K at rx nuka 4 S C-sClll n lklkl Sllll r sur Ill sur glfl r Ixoln rmn ltr L I warts I ll Rulx rls lltltll Rqbmson I Lon Rolunson Mllton Rulunson Ruln TI y m fhlI'LS xurn Ill u Smulus Sldlltl VUE? H' '25 S mais Fred 9 llXlLI'0Lll1LI' IRMQ 4 nu Nl I 1' pf: 1 rn . Q Y I Iii' Q . -iQ I Ll " '. A ' Rv. '. .UQ . , ' 5 it' 1 . A lf! Ru' ' . la Nl ax Ri". I1 ' -, , P1 i'ia. Vx ' I . la " 141 f LiI1L' Rlllr . . V. C. Rall' s, f 1 I' .Ai 'L A I' In V: Romlgcrs, limldy A . . Roulh. lfnyc I c 'I Q Y 1.4" Shu rfli 'c ICII. . "Sd I. Q ' 1. il A I V I I H I af, X i A s Sch: ' . I A V Sql 7 ' . . gin' Stag' . Q h 'll Si-k lwhn fnlt. A - ' p x p f Juniors ... Sen ell Law rence Shade Dax rd Sh m ankle Shettreld Daw n Shettleld Iwlxxard Sheppard Dennrs SIYHIHOIIS Carolyn Slmmons Don SHHIHOIIS Dona Srrmon Sylx ra Slay 'Vlarx ln Slobxg, Io Xnn Smrrh Iames Smrth Layton Smrth, Margre Smrlh Mary Snrder Allen Sam ell Ruth Spaulnlrng oanne peneer I atrrera Ste le -Xlbert Stenner C arol Sinner Susre M Claude DIIIIYHPI honored Sh lu H lrrlet Shexrer l ee She lrer l nurse Shxr LV umm Shouppe Nlyr llNIl Sxlxer alle SIIHIHOIIS XIIYIOFIC Suns Lhlfllk Slllgllltlll oe Smce Iaequelvn Smnh Xnmtu blllllll Bama Smlth MIFLJFCI Snnth 'NIIYLIFCI Soherg Daud S ey C ul Solon l an renee Sl lnlon Rnh ard SL rplelun linlve rt Ste ldhanl VN rlllam Sur my., Nlmeltr Stexens Xnn Sleunx ualx I.. . V . , 1 1 'Q 1 ' f y - " . L , . . , l " - - A .' 1 .' ' , . 5, . 1 ' ' " -, . ' J, V' 2 ' -. Vx' .Q L-' I I y I - Q k V. L . Q . , .v L- A ' A 4 V- A' ' . 4. . . N 'y, A S - q 4 1 Smith, Francis Smith, l.imla1 . 1 ' ' , Y, , . , . ' f f ' , r 1 V2 7 1 I w X Q , ..- ' ' H Sol' , la' Y V , A l l l' " V l l , 1 . 1 , A' 1 5 ' , J' -l 2 ' . V I' ' C H A .l A l' f, . 1 ' 1 ,., 82 Y at Homecomlng Assemblw Stn-xx ml I calls' SIIIIIPSOII I CLCIII Stony lmmy Stump Dona Sutmh Bull Sullnan ul11 Taylor Xnnetlc Telher C arolyn ICIIIPIIII bub II! 'I hlbpcn L an VV: 'I hlgpcn Nlary Ihom lb Thompson I 1 ry Thompson Iorum Thompson 'VI1ry F 'I lllman Labonne Timonin Vary Tinncu Suannc Tinncn Wayne Tippin, Sylvia Tommins. Ia y Towle, Mary Turner, C ny Turner. Iluxirl Sroyurh I rmccs Sroxw Rrrh lfkl Slunlxl 'VI xrllyn Sutton Thales 'I llhcrt bhclhv 'I aplc Don 'I csncy Aaron 'I hamu Stewart 'I hdmcs Wayne I hompson Xllcn I hompson IL lI'llllC I hompson :mes I hompson byblc I hoss Harold I hoss Sandra Tflfdj ffenn pllfltlplff 171 nulzonul cumpmg program Jl111101 S... Turner 111 Tuth111 Durothy X 12,111 me 1h X 1mc111 1 X llllllb H 1r111r1 Walker Dorothy W 111111111 XI1r1h1 XV1rd 141drc'a1 XX',1r11 Cycorgc XV 1tso11 Thu1111s1m Wc.1lhC11cQ 1 crron XX'r:11cr Mary XX u111s X1 1rth Wc111s1L111 14 1rrv W1lJl1Cy I 1 XX hllc 1111114 Whmnih, X1o11t.15ue XX'h1t111 ID Sarah X '11c1, 1111116 XX'111x111s, Slflh XXYl11xlllbOll Q w11th11 XX'11111111s clbllllli XX'111i11111s, 1i11wi11 XX'i11111111s, 102111 talent show X 11111Lrst1v udx X Llf,'1'll1 XV1111111 X Lspcr M 1h1o11 XX nlkgr 1x lI11FXI1 1 lur s XX l11xLI' Moll XX 1rrc'11 XAf7l11llIl1 XX mrs X1111c XX lf1'xl1lS H1111 XX 1111 I"1l!l13t11l XX sul 1111 XX cms M 1r XV1u11x 1111cs XX'h1In 1X1rol11y XX'h1tc C corbu XX lL141Oll C 1c1111 XX 1511 Q 1ro11ne XX'111xc5 111111111 11111s, 11 1r11 lfl XVl11l 1111s, 131111 XX'111111111s 151111111 XX 111111118 1 LXLF11 XX'i11i11111s, 1.cm'cr1' XX'i11i11111sc111. Frcr111111 along u :th l Ill IS II IS I SUII fl XX rsc C1u1r1,,L XX ood I11111111 XX wolf Sfurlu X 0 mlsu L 4 XX r13,,l1l Hlllx 0110 rut melodrama XX IISOH PL xrl XX 1111111 1111 11111111 X 111tcr S1111lr1 X ood 111Lll1 XX oodtm XXLYII XX oodruff Ix1tl'1l en XX Fltghl C lurks X 111113, l 1 Xllllllfq SIIXII ll Q Q flu 11111 B111 1 111 ll 1 ll 11111 111 11 IJ Il I 81 . . , . XV'Il1 1 . If 11ly n "1 . -1 XX'1ll'., I.1ck '4 1 . I4 ' XX"l. , I" -al 5 X" ', fg 4 . X x., . ' 159522 ' L. .Q . y - E: 1. 11, 3 4 X . ll ' A XX'oo1l. Hrcmln Q55 ' ' . 1 " 1 - , A 1 " '. C iw A ' 1 1-VQIK1, 1 ' Av I , . X 1, l"I' , L 1, .1 21 , . . A y .. . T ' ' Y' X L 1 ,, , 11 Yau 1 glvloml, 1'IlC 'lx ' . 1 J. l1'r1"11 11111. 1111 -A lx 1 .111 1111, lu l'1111l, '1'4'.'1'11'111J 1111: 11 l'1111lr, ,IU 11.-'111r1' 511.-1 1 H ff . IH11111111' I-1111111111 N11 'r 111'y l'.11-Q1 ffufly, I'n 11 l'1'c.v11l1'11l 'lb IIIIX' , kiln' ka fx, Sopllolnores ... -Xdarns P1tr1g11 Xllpn Xumlru I Anclcrson HCHFX Anderson I11111s Ar1nd1ll ohn l Armbrcght Ann1 B Armour Io Xnm Xrms Ann Ba1lc1 L arolx n Ba1lf1 fh1rl11ttc l- Balur B1t11 Barber l,lXlCl I Barnes George BAIIICS Robert Bass Exlu n Battlstc Dnltlc Bcarmlcn Dnk 1r1l Bus 61 Bnttx I Beas 11 911114 Bu 11ncs ll Bcntzcll Bun Bctcmourt C.1r11l1n BldlxC L1nclL1 Bm 1t11r1l Iflblllll lx IX Boom Sdllilfd Booth C lo A Bostn VS H Bo1l11n Inc Brznlull S1n1lr1 S Br111 lu IJ11l1 I ru lu 1111 Brutal Sh1rlc1 L Hrliglgs Clllfns 1111! I Brr111n Curclmll Bro11n Rulu Xnlcll Br111111 6111111111 Kr 1111111, l1 nk Murphy students sponsor Xnclg rson R.11h11l C Xnr rm 11 s I 11c LXn1lrL11 s lxcnmth Annan Don1I1l Xrr1s l cn M1 111n S1l111 Aust mob Bslnn Ulm Barbour Sue B111 slu nn B1r ulcl X 11111111 B1rlc111 BLII1 Bnar I11 Baarcl 1 Armen Bgarml lflllxlk Bn lfll X1r1.,1n11 Be11.11111l msn l Bmlsoll Rubnrt l' Bell I.11111s Bnllmm N111 Blamh..1r1l lfdlllll Bl:1nl1cnsh1p D 1111nc BILWIDN l'r1nLcs ll Bl1ss B 1rb1r1 Inur Nillglfil Bounds Rulxrt Boutvull Ia lun Bo11l1ng, Isnlxn Bram Bess Bflgg Ildfltlll lI'lllLX 111 Brumlcn Hlll Br 11111 XIAYX 1 1111l11 r1111l11 11 1111 K 1tl11r Hr1 ,ml I Br11nt Shglu n 1 1111 S111 11111 f 1 ' . 1 'U .. 3 l ' ', :gd 1 ' 2 1 I 1 1 Q., il , ' 1 2 - 1 'h's . '1 1 J ' . , I1 ' I I 1 ' I- 2 l. A 1 , Y . 'V 1 fy . ', , ' '1 lv ,I-.." .. '.l ', 1 V' . . '. 1 1. lx., ki. Y , ,K "lc, I2 1 . ' 1 , fa cy Blake. Ianicc I .. 'z '. ' ' , I ' R. 41, 1 1 4 l A . 4 I I ', 1 . 'H , 'Q 1 . " , 'C '. ., Ir. 'V j, 1 1 1111 111 11 11. la l ", I1 ' " ' . 1 1. Q ' . it . . ' A I1 '11 , T 1 I- Br 1 l '111l. I.111 Bri . Il'AlIl li 1 s. I-llll R. Brit . Sl11rl1'1 li. lim ' . T4 ' lllk' ' . E ' . UL ' ' . U I .'1 . .I ' 1 ' . '1 'f Illl'li. A I 1 " 1. 'Ill I lc. I l monthls Television program B r :ml IIIILN r1,1 Nlllll 1 H11sl11 lin 1l111 Hush Xnmltm IFS XX 1ll r rr I 1r11 1 1 llnu 1111111 1 lk C 1r111 11 R1111r l.1rp1nt1r Xhlln N1 ar nr B111 Larlgr Iuxu l'11 Sh LTXL In lk 11r1 S1114 K IINN 1 Nlur 1rl1 R1 1111 L lllkt I1 4111111 1 1 U IX 111 llblllltl 1 Nl 1 Q 11 rc IIHLS 1111 41 1111 ilfl li 1 l L H1r111 1 Ill ll 4 l 11 ul IXKK r1 ll Xl llush llnrlulx Butunr lir1n1l1 liulluc -Xltun ll Bullu C ll!l'lLN Camp Iumlx Camp Qxra I xnn 1l11ll 'vi 1 K mc' M1 rln Lartcr Phx 1s C,.1tl1n Charlc Latlm Marx Io Causu Margaret Chllclcrs Sinclr.-1 Chr1st1.1ns1n K 1r11l l 1rl1 B111 lflx 11 C,l.11t11n Xnn Claxton Robyn 9 Llcmcntk Bruu: A Ll1l1.1s Krgu: Cohn Flame To c K .xm Kolu11.1n C 1ml 11ppul5.,c Ron Loman Dolln 'vi :mart W .axng R C1131 Norman C roller NX 1ll11111 Crnvull Nqnu urrx 1 11 s L urr1 H 111 n1 11111 N11 an H1111 Sam ra Ilzawn IJ1ugl.1s I Cs 1 x xllf HD L I It X ll' u f . I1 ' . , ' ' llll ". 4l rx '-1, ' . , l I. 3 ", , . H11 . 'I llllll .Xl T . V llx l, Y. ly: 1 , ,. ' ., Czlgl . j.Il.lN C1111 ' , . 11' li. C.1ll , ILII -N A. I1 , ' ' T. . 'k. "lg nl f' , 1 ll . C 1-. ' ' ' ,. 5 C1111-. I Arun ' ., . ' C' "Il N, R"l4 l . 'f' A , T1 lTl111kl1-r, .H lr.1 Cz ', -"rl1 Tlx 11, .' 'rill Cl: ', I1 ' lil. '. Al ".1 "1 , .f 'l. 1 , 9' r' T 1' . ' 1. Cllaxtux , Y -l11111 R. ' ., ' . Cl1.,C.l1n "".,. I Cmll. IA R.1y I , lI11l1l1. llumllny G. , l , I' l C-1bl. . .11 wi' Cnlc, VValtc'r G. Cf 'll '11, I. ' 1 ' ' , In if l' , 'lr 1111 li. C 1 Y . 'NL C l-1. Im' I ' , A . . KI+1lx.I1n C ' . - . finale. 1 'Il ', .' lfr.1l tru, Y111111cllc j ' , " Q K1r.1tt. l'.1 ln j M , -V 1fr.11111, S1 qj 1, Aly, Iii KIr11gl1t111, ll.r111 j x ' n - li. 11111. M1111 I.. I4 '. A 'lu ll.ll'I 'l. SI.1r1 S.11l 4 " , ff I lJ.111x. lD.1 ' ll -' , 1 1 l?.1111. Fm yu I Q , 1,11 IMIAHI1 1. W- I lf 1 lu- ll . Sl111I1.1 .VX In M1111l1r1111. lllxll j In X'1n'. f:.ll'lI1IIl I ll111111'1. l'1l1tl1 lb, lull. I.1k 1 all 0 1. l.1111 lJ1 . lf. 411111 Sopllolnores ... 1 111 1tr11 IJ11n1l1Ix11n NIAFIL IJ11ug,l1s llxxlght IDr11n Irhttx Dunn Ijlfltfll Ilurlnt 'Vim M Duran Xxllllllll I IJ111111n BCIIN 1 l1x 1 111111n1lx1111 htlx 1 xx 1r1lx Lln111r1 F1116 11111 I rx IIIN XIII 1n1l1 F L Ilorrnll I' I'L1 l Tlllllllix C 11n1l XIIFIIIT N I'1 xx Il 1 K ll Bun 1 1s11r 1111134 I1 1 1xx1rx BIFYII r111xx1ll 1 1r lllfl xx 1r Ii1r11r1 Fussell ILLILIQIXI1 N IJ1r11 Il1Illlg1 N11 1 LL lil N1 N1111x XXIII It NN Ix1ll11r 1 R1 11 XIII' b llxxlll 1 Murphy-Vigor talent shows IJULIIII I11s1ph Dulxc Shdbx Ilulxu Marx Suc IJul.1n1 x Iannc mc Duxall, War.: Ilxcsw WIIIIQIT1 C Dxlxes Hubert E1r1ll1x Rolxrt lllllflllkl Rnurt Ing.,1l R11b1rl Irncst, kcthrxn Ernest, breuhcn l'11r1lolh I mx I- 1nn, C lurc Fmt, Barbara Farmll HLYIIIAD F11111n11u, R11n1l1l I1lI1ng1111, Shar n I-muh I1n1l1 I'1n1h1r, I'axc Floxurs B1rl'11r1 Il11xx1rs I'rnut l I' mu Mlrx I-lx nt, I1 mcttc I'r1t1 MJLILIIHQ I I mst I l1L1 1th I-ulton, ilarcmc Garbgrg Dflxld Cnrner, 'NInrn11n I TTINK IX 1 N11111 I 1 llllll Ihr: .1 1 Ialr 1 NN Illklxll 1 N 1 lx 11111ll11L II1111x 10114 H1111 1r1l1111 ll 1 IJ1 la 1 IJL "lu .' V K . Y K r. V- Y , X I , -1 . 1 . " 'L J. my . I-I1l111, I' ,ll x Q I .Q 1 . Iil , I ' I' I. Q hy , Iil 'Q ., Ivy 1 ,L ' - -- Ill ' l, cr 1' If. 1' - , Pg Iixu ., 1 1 . I1 fa' 1 .Z'll. ' X. 1 ' ' g jf -1, I- 3. , . , . . I74"l,.x'1 M. 7 1 I"111'ri., Gail I.11 IJ1'u1- ' ' Q g 1, I:l1'l1ls, Ql '11 'l " ' , 4' Q I"11'l ls, Drug " - - ' '- I:ll'l, ni- "., g Q, F11-, '-rf- I 1 1 Z. I:l1lxl', Illlf 'I V -W 1 4- Iflc '1 ,, 1 l1'al ' 4 1 Fffnfllb Rvhili Friedman, Murray F11 'Q . Cl1'x'1'l. 111l ' ' ,, ' -' - , I"11xt'. I.1 1 K. 3 , Q" gb, F11 'l' . . la 1 ' I4 ' -ull' " -A, Gul '. Cl1z1rl1's IJ. 'Q A 1 Ci41ll11xx'11x, 1 tl1x L11 1 qi-, Imx KILI 4,1 -, . ' r111.1 iq, , L fry CE11 sr 1 -. l".l1111111r gil 'Q , I IM' CQ- rgc, 'I'11111111x' Qgjllg- 1 I-ia Gilx 111. .'4 ', QL, 1 CQi1l1l1nx. ' lg ' C'l.1s . I11111' crlll . '. 1111, 5 qguffh lg In I' 011111. 1111 I'l.l gg 1' 117 G1 ll111l1l. . 1 tl1.1 fx I 4 Q Ann '11 ' . I'll'.l11'11 I UI Q ll. ri ik' - gg - featured during 'GFriendship Weekw frun XX1nn11 1 rum rx runh1II X r II 1 lI'I'X uux X 11n I LX fl f 11r111uI1 Bun I I-Ilmmcr IJ1n11I Hmmh 'VI rtI11 I I FIIIIII 'VI1r1 I 1r1IuIx II1rr1s I-r n 1rr1x I num 1rr1x NI1 1 ll rt NI rx u1II Irl 11111111 l 11 In Hun 1 Xl 41111 1 Hcrrmp, IJ I1 Csx L1n1I1 Hchart In mem C uj,lI'l nv. Xl II1111 NI.1r1 nn1 11 1113, R I11II1111.11 Iir1n1I.1 um n P111 1111 1rI UN If! K 1 1 fr HILI' FI lllll II11 I 1 H111 I l 1111. 1 N U 111 11111 I1 TLLI' 89 .ff r II11 Iifllll M1 1 tux 1111 r N Illlk Ie un ll I1 xlnn W 11111 11111Il11n L11 1 HITLLII I IIYILII r11I R1 rrn K I11r x Ik 11 r SIIIT 11'lI1x 11111 TX N111 IX ruwn 1 1 I 111 X II 111 1 ful 1111I K II1nI1I1 11I1n H1ns11n nn ru ID11n1 IICX 11 an LINIV I nux 1111 1I1 IX Ill NI L 1 mr X111111 11111 1 r F1 1 1 1 111111 IIFHIII I 1 I at Il 1- -, 19111-. wh 5 ., .- Md D' QIYII-'I. I1I1n G .1 . A. Hon Kir1ff1lI1. I'.I 'Iqlbfl Ui,"B,m CHI ,II1I11 Gu. Ulm. I.-au. II.1.1. In "..l -II1 G , qxlx T II.1II.I R th 1:111-1.11-1111. .' IRI - 'X ' M 9 x . Q , A II: ' , I IU' . . ,, 1. 'JK 1 K 1 .Kd L v H41 aI, 1IpI1 in 4 . A A 1 II11 ', 2 1 les HA .V PM ,I N II111'1'i., 'I rcs f' if Y . Ak' -nk II11I,.I'I1'5 Hi " 4 4 II4 'IA 1111 H2 'ql 'HVI II11 l.r,I1'l"vXI 11.1 ,. ll 5 111. , , HA' ' - IH' K H-Ir ,, . : .nk I II1.11I. I.111I.1 HJ , I, I4r1I I 1 Icrxam, I-'KLIIHII II11tA1-I1I. 111' HL" 1' RHI II11 's. 2' g- , , II1 I, I41IIy I , 3 . ', ' ,. .c. II' 5. P1-11 H-..'. . .1 - ' n . A IIIII, l:klI'UI ID. 7 " 1 Hi ' ' Im H ,Q .I .51 II11pk111x,I I II11111r. l11'- li H ,b ' cl" III 1 II11r11. I41II 1 . Q , ., I' ' I' , II11 111, lg 1-1 f 1 111, ,- 1 ffl II1 I '. Ilg H 14 ,Q H1115 II11 , .1'I.11I II 11 1. 111111 11. I HH' II 11'1II, IJ11 'II11 A HL ' l'f"'l'11 II11 . S11pI11.1 I ' IIIIIIIX. II.: I.1r.1 HU , I, 1 Q V' I.11Iu1111, I'.111111.1 Hu , I Ig-n N 'W' I I. 111 N. R11I.1r1I S 11111 . 1.111 - ' -. V 5, I- 11' -. 1. 1.. I1r 1.11, l'.11 l,11111N1 I1111u. .XIII IItIllI.lIl I11I111w11. II11'111.111 I 1 IUHU- IIUIIN I11I111x1111. .I.1rI11 U 1 , ., V I"U1'X- I--YU I I N1 . ' 1 J L I1 Il -1. 8.11 lr.1 ff , 5 1 U lx 5- X Soplloiilores... 11nc1 XX 1 1' 1 1 11111 1111111 n11 1x11' x1l11t lk 11111111111 1x1p1111 111 ll 11 11, 1 IDN USN IX 111111111 111 11111 11 111 1 11111 MITIL 1 LX TL 1 1111 1 131111 1 Us 11 1,1111 111 1 1 11 1 1 X11111 1 111111111 1 1 I 1111 llll 1 5 Ill 111111 1 1 1 1 X111x111111 1 11111 11 K 111 X Xlllllfl 1N111 11 11 ll 1 11111 N 1111 1 1 IIT 1 X111111111 N111111111 11111 111111 1 Fwe Panthers recewe All Cnty 11 11 11 11 ll11111X 1 11111111 1 1 11'111 1 111 1 1 1111.111 M1 1 1111 ll 1K 111 811111 1 1 R11111 N I 11 II1 1,1 11111 11111 I 11111111111 '11111 1n 1 lun 11111 11 11111111 NN 11111 1l'1 K1 1 ll1 1 1llIl 111 1 1 11111111 1 M1 111111 M1 71111 1111 X 1 11111.11 N11 Xlll 11 1 llll 11111111 1 1 1 1 K l N ll N1N1111r R llfl 1'N1111 I1 1 11111111 1 lfll 111111 11 11111 1 X1 1 Ifll H11 111 N 1 1 1 I1 1 11111 11l 1 111111 1 1 . '111 .1111 1'..II'1 Kyll-l CA .,l1n I111l11. IP 11111- K1'11 . 111111 1 K. 1 1 . .X K1' . lf. 1111 Y 1- 1 1 '111 ' 111- . 11.111-1.1 '- . 'I'h.11I 1111 - . 111.11111 1. ' '. V' 111' KI: , l.1111r11' 1111 '11 1. ill1Ll 111111 K '41 . A ', ,M-1 K SIU1- R H1111 ' 'M 114 1111111' K11111- C-1 111 11.111 . .1 I 11 v All'1V1V1'l'. 13. 11'l.l 14.1113 11-1, 11 1' KV - - 1- 1-lf-I 141119411 . 111111 1-is 1 - L 1' 1.:l1111'l'. lfl 111 1.1111'l1111'F. 1.11111 L41111111, I,'1l,1 1.1-1-. 11. L11Ll IA' 11 -I t j 4 1111 LQF' '. 91111 C. j - 4 ,, -I' I.1'f1'. CV 11111 1.1111-, I 5 -1 1.1111-. 1 1h. 1, 3 , - 1.111 1. R11111 15.111111 I.1 1. 1111" 1.111111 1. 11' rv. ,F-Ill 1,111111-11. NH 11.1 lf. 1.1111g111'1'111'1', 11111 1,lll1i, 111111 1. l1'lN. 111 1111: NXT 11'. 111' 1.lII1l11. 8.11 111 M-C 1, 111511-I1-1 M 'Q . 1.1Il11.l 'C ' Q, V1-111141 S1111 4. 11.1111 'I g ', - M111 111.11 1.111' .1'K'1 ' , 1 '1 ' M111 .111. '1. 1'l.. . 1' M1-,11.111,. 151.1111 M'1,.11 . R1111111- li. . ' ' . 15111111 N1'1.'.lI1. 11.1111 -'11 M '1.' 1111. P. 1111.1 A17 'A - K1- 1 1'1- T111.-11. 11.111111 M'-1 - 'SVU ,1111 . .. R11111-11 M 'S "- 14 1111 X1 j. -Q ,,111 51.11 . 11111111.11 N1.1.Il1. 1111111 M" 1'- 1 ' NL111111. 1,111.1.1 M" 1'1" 1' 1 Nl. . 1711111111 M" '- 411 . 1. 1 1. 111111111 M- ' '11 17'-'W M. 11111. 1'. 1 1.1 M- 1- -111- 1 . 1, 13141111 M1111 . 111 1 . . 1, 1.lIl11.l M41 . 1- 111 M, I, , 11 N1 111111. 11.1 111 - 90 - honors on basketball team M1r11I1tI1 II1rrnt r11I1II1 I1n1I N1rr1111tI11r IMI rrx I 1r1 if K M 1r XI1rg,1r1l 1lI1l 1 'xI1111111u II1rI11r1 Viunrf Qxuart Mor .an H1111 Morgm MIFIIXII M1111 111 RKIIYL rt 1111 1 11I111 'Vlusu Hllxt UN QI KI 111111 C 1 1rr11 X r111 1 1r r 'VIx1r R11111 II1r11r1 N11rlI11u1t one Nous I'1I th 11111 MI1 Uurstlu 1 um XXI I 1rI11r 1111 11 11111 KL ' crwn I U XI J 1 11 1 I I I 1 1 '11r11 1 n 1 l II 11 l II'i 1111, 1 NI11I1a1I R 1n1I1 I ll N cr Iluux LY 11111x ar 1 Unk Inc s 1111I1 111111 NIr1mI1 I1j,5,1 1111111 I11111111x Murlu Im 16 Morru Beurlx MOYFIN Ilcloru NI11rrN1n M111 I 'vi 1n1x S 1 I N11 IS VS II11111 Murphx M1ur1n1 Murphx R1I1c11 IX I1111 1 mn Iflll ll N 11111 Ixlllf 11r1111n R11 OIJf1nncII cm? Ocrtxng I-ra11kI1n Oxtcr uu I 1r1r11IL1 I1 II ,III1 rwrn Ml ur Il I'1111rs11n NI1rg1r1 I'1nn1n5,111n VI1n1tr11I rr 1 n I ar I1I11rs Snnnx 11n I1 lf 1 I INC TI I 1 nflrl rI1r I 1 ' 1 r r1111 L I 1 1 NI1r I ML ' l 4' K, .I1II'. ' " A1 11 1, M1II'. I. 1 I... IV My 4, gl, 'J M1II . 11111111 Mill .- It .1 M '. 011. ill, Aw ,-, M1, I I-II Mm., 1-1 11- - -- . I H 1 1 1 M ' -Q' ,I 'I M Q .IJ gi .4 Ann . uII1 11, fu' Q. A .rx ll . LII'.. 'I la II. M1-91'-1 .1 1 'I M1 , fI,1Ic .5 I 'Nl' M1 '11 ll if. NUI' ' I5 M1 '. I,.ll 111.1 NUI - :I k ' A I M 1.1 .'cI , '1I - R. Nm. . 1.. N 1 - -. 1'1- J 1 . 1 g ' - I1 Odumq MWC OI11cr. CI1arI1-s P. I . If - '- I- I, Um 'Q V ' . 'I'I1.11I O1 " . 'II1.1111 Ii. PJIVIC '- If VIH lk 1 l lp I. . . .I I 1 I'.kx.RI-ll." 1 - IAM' .I111 ' ' - 'nl lla I, S11 2, I'1 1 11:1 . fII'1' I'1.1r1'1'. I 1.111 I' - -I , I'1. r 1, SI1.1r111 PII I' - VIII I'I1Ii11w. IfI.L11I1.1 I'1'II+lV4I- M4 Ill' I'I1II1pX. li. I.. PHI' '- I' I I I,ICIx II. k1I.1rIu I'-111 If I . Q J, P11 , YNI11 INN 1. R 1tI1 Ir xI.1 . I5 . 'ns I'1,1111I1, Im .1I1I I'r1xI11. R11'I11II' I' 11 II. I'. I 111 I'r1x111w111I. IlcII.1 I21 II. R.1,. lr. I,fl 1. . . 1I1.1 .. 91 - Sopholnores... Prmc Harbin Inn Iugh Ronald Pullcn Ons xnmllx mum Redman IXJX Rmss Tanmrx xnulzls 0 nn R mlm Xlllll nrt um ls Rngds Iwlclln Rip., mx Dol R154 l Ixlxli Robnrts Dun Robertson Ntttlc Rub rtsun Ann In Rnnns I uns I Ruggrs Bnltx Rogprs lung Rugcrs Iulu Rngus Ruhlun 1 K urn Rus IIIICII Rush Marx Sue Qthcll Marx lux 4. Stott Ixcllu Hott I ltrlul S4 lk XI mu Shtrnll Ylrlgll Qllxu 'xfllld Q1n1muns III gh SIIUNUI1 IIIIIIIIN nth I LII Qnuth K rut un Q with mug S nth nhn MIIL1. Il ul Ulu C rr 1 Qpgnu I Itrlu ull Hum Murphy students fill 135 Christmas Racltlxff Camp Rixtord Patrlcxa Runur Mfulcllm R1 u NI mu Rltharrls ox uc R1Lh lrclson Tommxc Rlthcrson C orclon RILIIIIIUDKI Iiucrly Rlllcm Ruclulph A cx Rax I Rlppx -Xlm Rub tts ll'l.lrILs Robmson Eleanor Rob nsun VK xllxam Rmlgers lung Ron Q nm Ros Rtbuta Roth IUC Roussos I-Iclnn Rowell Ikrt S lnchiorcl Rubx Mac Qawur Iuchth SIWNQI' Plt Sanur Ahlcxrla Shaw Lutnr S Shctflqlcl Iohn I-I Shcppml Cut Q ns Slxn Qlallc Domthx QITIIIII Larlm Qnnh Chxrln SIIIII Illrmx Qnmx Iluprlx mulnn X 1 mr Nur Lx itmtr -X Harms Suck Blrhlrl St IIILI' Nhcllvx j I v' I -. , - -, , Qul - V, 1' 'Q l, . A ' ' 2 " 1 -' , Rev' .,y A 'N . . 9 ll H, 1 A -' - ' Ricks , Th 1, A, I , A - 'kr L, Q '. Ril -Q, X., Ir. 'VIA ' 5, . 4 'rxl,j1"-l.. C-, 3' ' S J I . 1. ' s- ' All' ., .oh 's-1 Y' ., v y- L, .wh - .. ., ' rf, ' - I' 1 ' Rusl. QI 1 1 " , J .l'1, .I 4 - 1 K , Q v. L- X 1 Q, Q Rmhin' CWM Schrcinz-r, Iarrcll J ' , ' j Ifl- x"' , A ' - , '. ' , 1 - , . 7, -A 3 . L' . ' Y " ,' .ix ., fi "4 IQ .4 V. .f,t1 It Sn' . il u mr C1 ' l. '2 Ann . , 5 ' 'l ' - '. ' X V L H' , ll Sn ' ' . I.'ill'znn fn' , I Sp-1 s, .lh S1 ' lfxul I1 11' SI-lf. Falyc' Sp- ', El rn . -l ', . . 1 L . ' I1 -'Ill -' " N 1 as Sp s ' l. Rnlft. Q 1" ' , .' ' I A 92 - baskets or needy families itqmlnns IPIXILI S xLnx lb mn xx ml S xurt Lrlt lLlLl xml VI xrx Strung C l1.1rlLutlL StuLlLLx .mms 9uLlLl1tl1 Ralph 'I .xrltun -Xnn I.1tum Cmnlnn .ru xg rx I 'I Ju! Martha IL.xguL .Lmu rrx Iwlxx ll'i Lxx nr I I ll lurv Rum rc IIIIIIJFI Car, 'Iunms Lnnx L SUL I xxlllax R1L1.1rLl Lf l.nLlLrwuuLI Sandra I 1nLLnt RonmL XY .irlur l amlx n Y .u L C nm xn W .ulr x l Lx LJIILIIL xkrlur Xmu Jrml IJ1 L N ml Ilur It umm lu 1 L ul: nn L ill 1 u L als I ID Xxuxlxxnrlll L I K I I 1LLl r S Lxx lrl L Stum Hu: wx In I SlI'1I'II,IlI Immun xx 1 Slum S toll U81 Sxxutmg lim mx I.mnLr O IL I.1x or Lltx Iaxlur Ham Ll x ur Mlrx 'I.1xlur Sxlxm I xc x 41 rx Ilnxxa I Q. I N Lrrx ULIL K ntlurm FIILT Wu 'I urnLr IL lm NI nr x X HILL XLFLIILI' Kan IRNJIILILT II Xnlnrx Marx X .ulr p Sx xm K N .1 Mr Cfunrgln X NK nllnr Iviurphx X I .ALL Lrrx ml Xxx: n rn IXIIIFXII nlxm Ilflx 1 X .umm N rx L ull! N L Ll 1 X ax L L Ilx L Ll Il nu .mu nl Suu rx X IIIHILL X nllx Klux , I - , L" fl- '. . In- .Ilt"' ., , I" f -. llj SIL' 'A . I.llllzln Sl '-ll. MAIN fIL' 'L , II- ' K- . v x I I' Str' ' ' . , . I -' .-X. Sull' 'Qu , .I I lfx QX. Q , I ' - .'lll . I i- L' I , . I , ' I , ll'- .A Q A ' 1 ,.I y B, l. 'lf II It-r' I- 'lhgl . L 1' Luu - 1 U E 1, A 'I'lnmms, 2'-I, n TL, -A ,L 1 'I'l1 IIIA . " rrl 'I' . Ill it-il, 'I'ln mms. lam w If.. 'I'Il4lll1IN, I'fll 'IIIII 'III 'II' I I - 'lvl . Q '-I A I 'I'rnx'4 ' '. fa - I ' 'I' , I' clxn 'I'u ' . lil ' ml Tillman, Harris If, 'IIIIVIICV Im' II- " W I. '- ' - , I . . Tuul -, Q - Ann Vllil- A If ,.V. .VIV ,L .U In 'I'xlI , Par I' ' - " -. q '- V'l U . " . . ,V mv? ' VI-. '. 'gh Y' II. I. I, '+ "- A . " ', l.u.liL' li. Vall' I' . xxxll lv A I W- - ' '-I V In xv.-,il W h km. XXX ' N. II. '1. V. , II 'll V - AI-1 I- W. . SL1.m . III W 'I - -I-Ill? W .I v A W 'l Ln. Y. n- XY -l . il rm IV 'I .- I. I.- lr. xy .I . A IIA XS' -llx. I l 'ltr ' ' , RIMM. WI . II Il xx' L. fu, WI L. ,. I . XY L1 ,L Iulxn YI 4' 'r. .Lnrx XYI 'L , Iulm XVI f - - H1 .. 93 .. S0pl10111ores ... XX l11tl1r11.111n W Ill XXh11I1111n Wllxc X 1.11 N1 rx 11 1 1 lllll In 1 N l Xllli Il I 11xl 1 1 S II IN 1111111 lx ll mn N111 XN1mh1s11r Xngdma XX lllgtfl I11hn lllll In 11 KC KN1 Band members present talent shou I ll 1 11 tl II1 1 ll tl 1111111 1 11111 11111111 111121111111 1 1111 1 11111 1111 1 1111 81111111 11111 11111111 1111 r ,lf II 611 1111 ll Il 11 I11 11 Ill 7 0111 1111 -I1 fndaff XX 1111111 Illl XMH111 111 1 1 1 1 ll 1 ll 1111 S11 DX 11111 11111 lJIl1N1l'l X ll S ll llll' XX1111l11rl1 X 1111 1111111 1 NX11111 N11rn.1 L1rb11L1g,l1 R1g1n.1l 11111 H 11 1 9-L . . , ' ' 1 . ' . 1 ' ' s, :X 1 1 -U 3 v . . .1 ' K' :I 4-1.1111-1 N1 1. . 1 All 2 V Y A V111 .1111s. H ll W1111- 1.11. su- ' QQ T7 , " ' xxvillvilllx. 11. XV1lI': s. Iwi NV. W1II.11111. R111 XV1lI'11111s, .hx U. I W1II'.111x , fl 'lk' VV1ll'.1111x. RJ- 1 11 Wllll 1. 'l' Illj XV1Il'11111x. R 1 W 'V 1 . SQ' Will" .1 . lid. . 1 " 1 XV ll g1111x1111, .'.1 1111'l W1I11 . R1-l11x'1'.1 w111'.. lt. 1v .. ei w.1.., . 1v11 1 111111, s1- 'A - Y, '11 NV1l . .' 'l " ' NY1 ", l.'H1z111 -... 11' 1 . 1 1 e- 43 1411- . 111111111 lf XV 11. lf.11'11l111 1 Al-111111. R. " f Y1- 11111. W. '1'1-11 Y1l111. R.1l11l1 N. Y 1111' . lu Vx R71' -.-' '1 H111 I' ,' " ' ll, 'l'1' '11,-'111'1'1' S111 V' Ii' H1 .1 , .NIT 1' '1'111',1' K11111 'l'1'11.1'- I lu' Q "" , 1' 1' " lvl-1' I-151 1' l' Il' H111 1, "af I- 1 7 : df L Q 414 . ' 'K ,W f: M id 2 at F- 51: 8 4- -,A W M or' f nf: 'Y ff,f ff, V, Q Ria A E 2' an 4361 X 53525531 W N 3' ' mf? K XX., ,.-1 F 1 1!! .ii iff . J fffyrrwwl ' - 1? f : .:,'W4U W, I n JMS? 1 +,,.w,'fff?w ,. fr 5,1,wfp4'L J .r .5 "J 1 ylfgswj 1117, '-UW f 1, IHMWM M!W:Wf-1 , W ' if ' ' ' ' ' IM f,--uvwwf , ,W H 'MTW M- J' 'Wx ,, , " mm " 'zg fv w ' M -w 'W' "J , ,J',rF, '1 55, .LIS-9. F5 " 1 HW' , 3 Hy HMV H 1 1,1 'K . ' 5 '., V H. . QS 'S as FV? x ' QQ, 11 " Q Q' .,p :gf 1 A L " " 5 if 4 -4' A 3 ,. .,,?J'-.xg , r 59? ZDWMZA MAX KIARTMAN 41 'Q' ? Baum' Ffmn' THE WWW BOBBY HARRISIJN IiLr1,axoR PRYUR N..-ff PHYLLIS MERRY STANLEY Moon Q .,,,,,,.w X1 X' Z? 2 fi ,Y 'af 'R 2 ,. Q milf Q .wwf on Sgnmrx xurm 1h11sLn 11 mmtlu 111 L 1 Ollhlllllllllg' lmmlnrx I IK C iss bong 1111111111 lux lltll' sux 111 to th: uhcnl Sli I ll f1 11 11f1111 1 111 1111111111 1 11111 1 11 11 1111111 Senlor BOB X 1 Lsox l1 It 1 1111111111 Ihr 1111 9111 RRPLl H111-uux H1111 Ili! Il' fl! PH HI I 1 1111 111 1111 11111 01 f111111 I lf! 11 1 11111 111111 I If 1 11111 11111 ll 11 1111 F 1 DRUIIIN 1' 1l111.-' 111 fly' 11111 11111 11 f11'111111'1-' -' 11'-'1 1' 111 " ixnwu I I 1 111 hu: 111111 ll -- 102 '- otables I x I IMUIUII IIA xlfllll KHXRIJ Xfnkc xx 4 f Lrm uf I V HI I I! U xl I mm IJRIN NDI IQNUX X11 1 U If 1' nn 11 ffl x f, I ff If f ffr 103 if ik 'ik is wk K if vi? ik, CIl1XTTI-ERTIJIEIIS I X get?-2 if iff ik 'ik X X f f X X X ' ff' BJ ' "4e9"' 1, I fix? M if "ff 1 f A f fsfiifi? 43" A3 lx nf"-' Tix -W LL2"x 1 "f4hf,.2.5 , aff ,-.4 , '. 'Ano 'X' . -J IE4llXT'I'Ill-EI! IIHII I7 I X flltf lflb ,J X, 7 '12 ., , 1 ' 4 4 . i ' , f"-"H f.'m'X lmrz Hmfg IIIPJIPIX l'f,f,Kf i . lffwfx llmn: 11 "l:zu'."w1lx 1'wf1.' xwm '. Iv If -'-- 1' mf' ffm, Kuff, I .' . Q V A 5. x I .lf W I 4 Y f ""x ffag Q--4 K I 'U cl If 1111 fmmp l3flflSFI'l-E115 R P l 1' IL xwurl S A HLIUI' L lu x pl s x lrt Illllf vo rtlllost ll! tht ttlx tx ll t t ttrltltltr lstl lttlll tu Illl t Q thl lf t e. sputltors III httrs ll hlslxtthlll QIINLS ln ortltr lor thur LllSSI11lILS lmldcrs L0lN.lLlLl pep I'llllLS lncl lcltl Lhurs II tltltl lSSClHl1l1CS Xlso lor th llrst UIIIL the themrlcldcrs lure lhln to 3,41 to l thmrlt lll r LllIllL lt was held III lnnsltoll Florlt l lntl xx 15 tontluttccl hy l l1ltl0IllllX known mxptrt IH tht lltltl of thecr lc ltllngg Thi plnthtr lwosttrs h lu not unlx surull the Cunt llcltrs hw lltlllllltg, 4 run lhtnl to X tturl t tx l1lgtl'S hx lllllillll tltlr Splflf Ill Xlllf ffllfll ,mul I um 1 lx: ll 111 Vu 1 1 I I 104 N A Y 5 4 ,Q " ' E W M , , C3 'y . K ffl X ,iff ,I 'Zn A . -.xiii F179 4 - 1.13 gr flzg Izllm, fzff A . C ' H64 ' NI-LL - 4 l-Y, lhc Silllllil of thc -llUCllIl10IlKL'N is hlYL'l1 hy tl ' "K, :us yt-ll. ul' the cllcrrlczlmlt-rs. l.czl ling tht- stllclt-llt lmlly ln U11-UV y 'l '-rs. thcn :ly llll llllpllflillll Pilfl ill tht- Spirit thllt ht-lp. tu push our tulllls to' va l 'A 5, all. Fo- 5' 'll"'itinc'tll'll-- -1 -sf lcl' ll'l ht-y alo alt th ' loo :ll llllll hglskutlwllll hlllllcs. This is thc first your they halve lcll hu' Ml c 1 4 - ' -' 1 '49 to put spirit illlkl lung-power into thcir chccrs alt these LILIIUCS, tht- cheer- l . -. , 'vi' '. "L ."':' f 'ac . -, 1 , . - - .1 y, to l "- - 'i' hu th hllxc also scrxcll thc Cllllclilllltcs glllcl thu Nlll 1 ' J 1' u ' A 31 l V J ' ' .lnll priclc' . phy. - Ifl l ' l'rwr lf: . '1 N .fn lm 'll' A 1, L NH, H'nfl!1 Llllffllf V ' J , 2 5 J, 1, ,F g: I ' l LL 4 Z, 43 . f X . ' ' uni S1111 lrphx X ,ll K lllllzm llfrrfu 7 I 1 PL 1 L1 LII UI LSL XL LOILII Ipllfl U' N L 5 K IIIUPIUII 5 IIIULS mr ms 1 pln mu 1 1 X X111 Ll :uh sh :rpm m cm tor u If Tlx N K ffl U 5 LXL I L I nn gm C muh Surlx hx dom mr thu Xthlgtn IJLPIFIINUII Wlznphx Hgh N4 1111 1 I lm fl zllnll Mmm 1 II -5 N fun... I' N X f Li I 1 I u g ,f I x is X uk af! , 3 Y ,ff M. 1 's it-T? E Coafh We, H ebcfl Coach Chmlze Wnfox Fuach Sam mu fmnh Ixax rl :rx fmlch P1137 m III U 11511 109 "i'2"5 fix. gi Tully illllga' julia' in Vigur .-'lgirn1i,fb. MURIJHY 13 - U.M.S. 0 Springing their new winged-T offense, Murphys Panthers rolled to a 13-O victory over the University Mili- tary School Cadets. In the second quarter of Coach XVes YVeber's initial gridiron contest for Murphy, Greer Meg- gison scooped up a U.M.S. fumble and raced eleven yards for the first Panther touchdown. Murphys second score came in the third period when Oliver Sinclair cracked off his own left tackle and galloped 35 yards. U.Nl.S.'s only scoring threat also came in the third quarter. Nic- Raney and Clraddick divided Murphys passing chores and Sinclair and Richards, along with McRaney. were responsible for IDOSI of Murphys yardage accumulated on the ground. The entire Murphy defense came forward with a stout performance against the Cadets. Illtra' City' Contests MURIJITY 6 - VIGORTO Halfback Buck Richards spearheaded a slashing Mur- phy drive that carried 63 yards to the only touchdown of the game as the Panthers won a bruising 6 to 0 victory over a rugged Yigor High eleven. The XVolves threatened only once in the game. when they pushed down to the Panthers 14 before being stopped. Richards made his touchdown on a driving eight yard smash through a battle-weary Vigor defense that had already turned three serious Panther threats. The march began midway the third period, but it was not until the second play of the last quarter that he scored. Murphy made a bid for an- other six-pointer in the final quarter, but the battling VVolvcs pulled themselves together and held the Cats 19 yards short of the goal. Cot1f'haf H'cl1er and l'r1frz'y wzlh Ihr 1956 fzglznng l'u11tl1w'.f. ,ls PM " .Vtl'i1rI.1m! ftlkr.-' ,1 lfrinlffnl jim- .Hill gm- ffll' 14 vMl'1f-f tlgtllfl--I l .V--Y MCGIl.I. 20-MURPHY 6 Xlcffill lnstitntcs fircsl-til: lgifkt-ts spoilt-tl tht- Klttr- phy lhnithcrs' chtaiiccs for ani tiinlispntul city t'h.nnpiun- ship with gi stirprisc atttxtck that rcsultctl in ll fl!-tv viutury in the min att l.:ttld Staiclitnn. Murphy was coiiiplctcli styinicti hy tht- Ixtckcts' tlrticiisixc tactics tintil tht- failing l11iI1LllC5 of the gznnc when Iulixtn Cirttcltlick started gi puss- ing ttttztck that ncltctl NItirphy's lone tuttchtiowii. Huck Richgtrtls scorctl thc tuuchtlown on at uiic-yard line sinttsh with only 15 sccontls left in thc ginnu. Cirattitlickl mn- xcrsion was with-. Thu Ittckcts ht-ld tht- Panthers tu with two first downs in the first half. lmth of thcin mining on at 19-yard tlrixc shortly ht-fore halt'-tiinc. Xfttrphi put Iiiic inorc first downs together in thrrir 'll-yard tuttrh- tlmvn march. giving thcin sewn for the night. Xlffifll Ilffmlfrzr mn! nzllz ilrlxlfmvi tim! f,'u!1ni.l11. Ylufzugzvu' ,Etna ur! Jloorr, lx'1tf::'li' f,'lt1r'A'. Xml l'osf1f'11, ldztfztml l'l.m1.-'- Ptllllllfl' lirzzrnzrn tlctlr' 141112 pttlh nz L'..U.5. gtmzr haunt limrgr' 0111111115 Bzllg fxlflfllllti ,W 3 Il'1lI1r V1R1111r5 I.1I-E'l1'I'lEIll!fIlElW 112 1 fu Y Q !' firm lI'11r61111-'I . f X 1 4 f I..1-15 11, 111 ' 1 H e m 5 W 111111 mr M :ke Vmtre MURPHY 13 PENSACOLA 42 The Pfanthers lost for the second successixe year to their old rivals the Pensacola Tigers The llrge numbers ot Murphy fans who made the trip to Pens uola saw the Panthers held scoreless in the first halt In the second halt Richirds racked up hoth Pinther TD s md C rld dick ldded the extra point MURPHY 26 WEST END 13 Murphy m ide the most of a crushing ground 'mick to roll over the West hnd Lions 7613 At the hrst ot the 3rd quflrter came roaring back for 3 second halt TD s sparking the Pinthers 7nd hilf COIT1Cl3lLlx were H11 lxuhuzd Huzry l 11111161 'I mmzy 1 , ly ' . e . 1 " " 2 -'.5YY ..' ' 1' . . , ' Y . " - i ' . ' ' . ' . 1 9 1 - Richards, Sinclair, McRaney. and Tully. ' Z ' . 1: Mm y 1 f A ? , , 2 I 1 .XV x v ik " -1 1-1' ii 4 '1 'Bm' 1 - 113 - V If 13 flu ,f 41 IIOII Imrfuj IQI-E'I"I'Il-EIl,1!4IlElW l U Ill! Iixnl Ilfefr 111115 f7n11ulf.' Hull IM1111111 ffbblll Ill N11 r 'NIIR 1 MU1111111 1 MUR11111 70 Moss I111N1 1r1I11 sl 1 1 L 11 11111110 IL IFS! rloc s HLYL wcrg Lll' s I Inu xurn 1l1lL Lo 11111 11111 thy Pmthnrs 1 1 1 11 Il Q XIur JI thru 1 Qmcl 1111Q 1111 111 1 3rcI ters IS 1 1 ISSKQ I1 I 1r1h1 shut out the I1gLrs Irom 11 thc 11111u1I Ixm 1111s spomorul 3, 1111 1,11 IFILFW 1 VI 16 XILRll1ty 11r cd thy I lnthgrs In sLtt111-1 ll 1 11c N lrhurst I as 01111 XI :ss Imm IIIFQIILIILCI only omc 111 lhg gum 11111 1 ll fill IZ1 I 1 lla ..- 1, X , 1 v S L ' .' .'1f'f '1'!.'1'11g L11 1, '- 11 Y- - 1 ,"'lI NIL 1 1' lu, , 711,t11lI1c1111I'I"11l-I I.: " ' 1'ls.'I4I - Ml 1 i' A 1 -5 A Klum I' 1111 IU-II. I 2 pc ' I, " ' :Ill I.:1l1icr's: rhf I'i1111l 2 " ' NI - in ' 1 A 'A '. J J ' '11 '. X 4 -lark 11I11'I.HI1L' I 'S "'1 ' 'L ' 1 1 goal 'ill' . ki " S32 Ii ' In " f' ' h 17 2 onli' I11'1'L'. 'I 'lr . Ily 'at' ' I' ' 1 I 1155.1 i1 T. I7.'s. Thanks to XIurphy's h:1r1Ifchz1rgi11g Iinu. lui hy rhf :md -Ilh qunr J if Iulinn frzlclclicli filled rhc air CIC - X I: 5 11111 Charl C lx 1111. . 1:5 7 A will llL'L'lII'2lIL' pa.. 1 ' - 1' ' ' ' 1 ', l11!111 , .111 1111 Lg 11,-' Iffffvfyx' '1 Ill-' ' If .II11 1. I 1 , ' Q 1' f X I 1 1 I , , r I' X lr 1 I , Y Haul our T111 Hmm LIETFTIEIERIIES Fcwgc Bur nc wyuvf' K' nl: flltllllfl If f 116 X ,V 9 .-5, yi A, , ' a "'f 'Yu J. fi ,VL ,, N V 3. 5 I V, w Jn' ,' ' 1 fy F af U lwrf. nf xx 'wr R Xl I Cfzllij UtClumm,x ogu II ur MIJRPHX 19 IHILLIPS 19 Ihe Phrllups I-hgh football tc-nm ot Blrmlngham tln lshed strong to tue the Murphy Ptnthem 1919 Murphy mul to I th hrs hxlt dun to llllk runnm ol NILR mn RlLl'1lI'klS md Sllltlllf, but tn tht sctond lf' lf ph ll p all l to .xp the gvne on MURPHY 53 DOTHAN 13 The Panthers racked up a walloplng 5513 xrctory oxer a dfmng but out clfxssed Dothm I-hgh School IH 'Wurphvs llnll gtmt for the 19W suson The Plnthcrs rolled oxer lor Light 'I D 5 xuth no one SLOFIIIQ, more than onte Howexer, Iul an Cwraddxelx q.x.1rterb1clt led the p"lClx hy pfeasmg two touchdowns mtl clrrylng one himself Fax V16 III! 011101 Slmlm L N Il llll I 1 nl In 7 117 ' x ,, D z , 5 I .xx A A N, N. e ,F - ' N Ne-N -an A A, ' mmf' ' J if .Auf l. , l 14 V . N l v 1 J 3 ' r 1 ', - . f ' . ' - . ' 1 'I ' lun I ' il 3 T. D. lead il e A' .t 1 ' ' ' the 1 H 1 z ' " . ' z . ' . .:1..'-..i..isr..iea,. tie' .. 3 '. " i ' "', " ' . ', long passes. . ' . f . 1 1 ' ' mf", wg',.',11 V ' 444' T ?. . i, VVV 5 , A 4 A !, Zin It ww' I, ' Qty , ' 'f l. . , N tw o f t 1 ff X ' M5 I ' Ill V. 1 fy t t X f 4 571 . . Q .M ' 7 A XX NIURPIIN UI'I'lJSI'IIUY GI l..tnit'i' 'H ntruulllt H 15 tfl.minn 1.1 t2I.tnt--n M4 l'.in.nn.i t'iti w Xiuiplit TG l'.Xl.S. l" Xlutpli. 'Tl Yiuor 4" Yig.-r 61 llult films H1 Xiu,-pllt 53 ltsuit 35 Nluipht f6 ll.lIl.lll!.t lfitx 3 l'Ill.IIlI.t lfitx 1,4 Mttiill is Nltlilll Kflil' lf liullun, It'r,1r11.fi11'1flzf, .llfmrzg Thfmzp.-'m1, Ulxun Nflll' J: TlH'Ill'I'. Ix'uf,1'11.m11, .lIt11'11, Yl'f1'l'l'fUIl, ffI'tlIjIllt'A' IQUII' 9: Ibtnh ll.r1-nfl, f-Ufhfilll, llffrwll, f'i-rfyhtml, lfnlh, Ilimlfiizm N0 HMI" l 'AMX 'I' NW 0'iI""lN ffl IR ns.itol.t il hlllfjtllk N7 tfI.tnt-in til Nlnrpht The Murphy lmslietlinll squad. under the direction of 72 VM-54 45 Mllfltllt Couch Herman Xlaiisel finished the N56 regular senson with it fine I9-3 record, With 21 slate which included such - A ., , J WW l'.lIl.llll.l l, Muiphx line tennis as Llztnton, Dothan, lensttcola, and Holy Cross, the Panthers sometimes thrilled their fans with close :uid nerve racking contests :ind :lt other times pulled 66 l'tns.tt.iI.t if I'tns.tmI.t giwzty from their opponents in complete routs. Their suc- cess wzls due lztrgelv to ll well-lmlaneed offense :ind nn ,4 I I. I ,U I I I ' ll '.U - ll .l 3 'll .Ill .l unusually good defense. In every game someone always ' came to the front to lead the Panther Cagers and if some tiziltered, there were always others who came through to 32 Iiotlrni no Ii..tli.m insure the victory. Season ltturels included the City Chaun- pionship, first platce in the Nlurphv lnvitzttionzil Tournn- - - . - - ' 65? Yigor -ln Nlutplix ment and State C,hztnipionship. 47 Nleliill :tl xlllfltllk 'limi flppinsillull l l 51 'IH5 hltllllfl llfmrf lurk 1'lil'fjI lfnvl ltwzzfzfizzlfff' Ihfrlfm !'fir!n-im U ll: Nil Ii ' 1 lJ1R1'ium'l' I1 Viva 'TIXIWP S'-iwfw ENV Q f xlrlwmx Jl 'RN.XN1l-kN'l N w ! x ,, r Nfuwfff f'z:.'- ff: ff 1 .f mf fm 6 Q .9-.1 f 1111111 1111 IU ixtlllllffl Hum lfffzzi !'1z',f1!w11 'Ihr Xliirphy 411511-rs lm-1-ft-tl thrtztigh tht- .1r.-ti miiipt-tititiii tti wiii the lfirwt Uistrict .XX lxiskvtlxiil pligiiiipiiiiisliip. Iii tht- liimlx. thc I'411i1l1t'r5 xxtm tht- tt111rii.11m'i1t with .1 7534 xiuttiri mu' l".wrgrt't-ii High Syhmmi. pruxiutixly 1111hc.1It'11 iii iiixtrict cuiiipttiticvii. Iii win' ning tht- chtimpitmiixhip. Murphy tniriiui tht- huiiur ot ruiwrcviitiiigl thc I-'irut District in tht- 51.it1- .XX hiiskcthttll ttnuriitiiiit-111 iii 'l'1iw.1f loom, Two iiiciiihcn oi' Xhirphyl top-flight lmll cluh, Rtmiiic Vurli- r.1ii .mtl l,.1rri lluwcil, wt-rc iitiiiiui 111 tht- 1XlHJistrict tuim. lhgiiiif IIl0lISiy 1-Iitm-ii. Rtmiiiiic ifuchrttii was also xtmtvti tht- thxtriutis iiimt oiitsttititiiiig plqiwr tiiiimig thu wiiiur tliiwiit-ii. K1 71711 .-'ful-' mm fwllll,-' m fu1fArl 120 T111 11111-111 11-1 .'11:,1'111 M11 11111111.11 .Xl 1111 511111- ,XX 11111111-1111111 11111r11111111'111 111 11115.1- 111111.1. 1111 x1llF1311X' 111111111118 11-1-111 1111111-11-1111-11 111 11111 1111 11111111-s1111g111-11111-1' 11z111- 1'11.11111111111x11111, 1-'11r 1111- 151111111-rx, 11115 11.11 .1 111111112 111111 11'r1 111111-ss1111 NL'LlN0ll. .111 XCLII' 1:11111 11-111111111111 11'11s 1'1-s111111s1111g 1111 1111-11 111111-111 '14111-11 11'1-rc. 111 1-11111111 11-111111 SILIFS. 17111 1'111'11 1111-1111111 111' 1111- 11-11111 1111111-11 11111-11111111 11111141-I111111, CI111'11r1111, XX'1I1Il1'1' 111 1111- C1111 1111111-11 111111111 1111' 1111- 1111181 111111.11111 111.1111 111 1' 11111r11111111'111, 11'11s 11L'11l1lIC1X' 1111 11-1111111 111 1111- .111.11111. C1-1111.111 111111 111111111 11'1-r1- 1111111 1111111111 111 1111- .X11511111 111111. 1111-111-11-11x111' 111111' 111 51Jlll11'X X11111r1 11 11 1111111.11111- Illsl 111r11111g1111111 1111- 11111r11111111-111. XK'1111c l1IllIlI1' 1.111111111- 1111 1'11'111r IS 111111111 111111111 111111 1111-14 I-1r111 1 111-11111' 111:11 11'cr1- 111- 1111111- 111 11111 11-11111 1111111111 11c llIl11CFL'Sl11111l 1 111 x1llf11111.S 11111111 8111111111111 N11r1111111 131111111 f 111'-11131 1 1111311.11 l!11111,1'11,1, l..'11', llwlrrll 111111115 l 11 1 an L 14111 XX 6 X 11? 41 1 ' 1 o-1 4 1 1 .rn A ,K xv 4. .', - me pr lk 1:51 4, ,091 4 H 7 A . ff 1 1- FRONT ROW Caarh Pelffey Tanner G1 zdziz A Tmmr ite-nnrzl, llinrlzrll, .Xli11'1rr, Byrd, Gzmrrr, Ezrll, BHIFK RON V1 FXAININIX Lznd FX il I uflmf IXIIPHHIIAII If Zljfill, lilllzim, ffllflllfffl. ililrfu.-', Xlrkilurix rf Nllilbf I N f Ill Iiilln' XVhcn thc '56 Mohiain wcnt to press. the Panther squad had yct to play nim- of their scheduled twelve games. plus the county tournament. Bud weather hcltl up practice as well as the first few gznncs. .Xftcr the wcnthcr clczircd, the Pzmthcrs clufczltctl thu Ialckson .-Xggics, 5-2 and 9-U, in two successive gnmcs. I I1 piflcllff session In lrldrm foul on .15 limr ,-'maps np il g1'm1f11lw'. X11 .JU li IMS tl fl :init .-ning Pilnthrr' ,fmlu urls tally II orrr' 'ui v Bufqer fires a fast une ln the first of their six intra!-city conf ' tt-sts they succumlictl to il strung Klu- Ciill nint-. Xlurphy scorul thrt-c runs in tht- lirst inning. hut tht-n tht- liiulu-ts clit-ctixcli clgunpctl tlmvn until tht sixth f- wht-n thc Pqiiithcrs usctl ai ccuiplc nt' ticltlcris thoiccs atntl two wzillas tu luring in thrir fourth run. Rulwcrt llulacr. tmtitstaiiuliiig l'itntht'r hurlcr. hcltl tht- laickcts huls it lirst hut ththy soon gqiinctl ll lt-:ul iuul witllsctl nutty with the gttiiic, ll-4 Thc many cxpcricncctl players rc- turning front lust ycuris tt-gun prtuitlctl the iicct-ssiiry skill to inset the kccn coinposition witncssctl in this ycnr's oppositioii. Parlrr rmzkfs the grub With the Ilinc pitching of lizilaur: the h.ml hittinff of Phil Sgixxiuc. uliiui 5 I' C-r.ultlit'ls Llllll XX illit- Xlcliqiiit-xg plus .i wull crn,nrtliii.itt-tl tuun. tht- l'4uitht'rs wort- .ilwlt to cmnpilt' ii lint' rccuril. Luiirh l'clIrx is ldlfllilllg tofu trtl tu hitting iuiotht-r tint- tcaini nut it ir is niiiny ut' tht' supluniirircs iuul iuniurs uhm ut-nt out lor this xtirs ttuu g.unul x.ilu.thlt' rxptriuiitx tor tm 1, lust-lmll rluh. Ruhfrt liilacr .intl Iuli.ui Cfr.ultlu'k XYLTL' l. KI ' -125- fl K' 5a-L I I fl HI H1111 7 I S IAA! Il! fl! fllilll GOLF State Champions 'lhg xntcrln 1lIl1xSINLIl on Uurplxx s texm xxnn L1 en x uh VN 11wx IX lrnhx s go11Lrs xxuxl S ournnmm Q r xx xx xo Lrf:c1 thlt ntut 1 rqr mm Iurphx urn mcmn I11 s 01 1 ur Thumf 011014 A lhf Ullgh 1 L vm sg mm ur x xx chu xx1l11 Sprmx' c xg FSIIX oxx u1sxw11 1 Q NIL 111 btexx lrt 'Ihums xx 18 thy stun ucf111lxt for 1956 IOLITIIIIUCIH 1 KX xllyl 11111 'The Aqua lleviewv ' ' ,v-WM, s NL s s 1 1 lg shcm Q11l11l11l 1. 1 xml 1 l8lll1lllL 1 s 111111 I lg -1 T L IIS 1 111 s1111p to 11111111 tha f H11 SUL IS XL Htl Lf fl 7 JFIIH tl 1 F tha SOL LU KU UINI1 11 LL ox IL x Nluku Xlousn XIII 11111 I L 35111111111 1111111111, forms 511111115 11111111511 U11 11 mr thy 11r1g,1111 111 S1111 L 1 s 1 1111 xL1rss1111111111 JXX UIIL 11111 XXI th IHLII IIS llliiltlk 1,11 1111 Ilrf 11 11111 1 111 S101 1115 H 1 uthcz 11111115 ljllll Y -12 s"'r m Ifafrlz me gr! this nuff SIYIJIITS ficient lawn to serve as it green so that lwzlsic techniques can be taught. Murphy is the only high school in Alahgnna :intl one of ll few in the South that has a swimming pool. Swim- ming is taught the whole second semester to girls interested in working on Red Cross certificates or synchronized swimming. ln the spring the Aquuxnuids present in the Murphy pool ai synchronized swimming show for which they practice throughout the entire year. Dad: denzonffmlfx II ballet leg. Honor your purdnfr, lhen your Lorne: an-hi nn"- u-4-45.-J. JA-.1 .lllll'f'll-Vi! Html! ftltlllllg lm' A111111 fflffli. Roll' I: lltlrfiu-, Xlmlrv, lk' llfmlwirrz, I-uflw, KOH' 2: Xrlmzz, ,'u1'Jm1, lffrlrx, I'ff1t'.n'l,' Kflli' ff fflizv, llilllllllllg, llllfrr. llt I mn. RIIJIIIPIIY' S Thu lmiitl ol' Murphy High School is nn importiiiit factor in creating school spirit. The pup untl xigor that tht- lmiitl hritigs to Klurpliy has czitisml our priilt to grow. Most important of its spirit huiltliiig :activities is playing tit footliaill gzimcs giiitl ficltl ussciiihlics. The zissortt-tl activities ol' this orgzuiiygitioii iiirltitlt- KOH' 1: IQVIIVIIIWIII, Ulml, Hilznlrzl, lItC,'inlf'1', ,Nrrfflj Kflli' I: Cmllr, ffclflllllf, DtII1Z.X', Hizmllry. l'1e'ltl.f,' IQHH' 9: Zflfzzfr, IJIIIFII. l't11'1r1'1fgr, Clay, f7ll'I'II.ff HHH' -4: timnri, IJIIAIH llwm, Stzrrll. QHY 'T' Qs HX Roll lf l'nmf1,-', I..l Vffnlf, fhgglfi, Nffllzlf.-', fllllllid, ff-'viii Ilizrumn. NUM' 2' I?mu'n. Allliillll, iizffmn. ,il lxflll I Ifl.nW'mn, Xlfff1fHf1,.N1:rf. :mr-, ll.1fl, lifsymul, lx'ff'31-H11 IJIU f Vfflnlrf. l.1lf, lhlrlnlv. XIHJ4 Hom: HHH' C,lm.f'm14.'ff,llrf"r1.', lfmlfl 4, mhz Q, 11,1 if ' , , 5 i K N f viii' K y-- L . ,QQ . X, 5 . A . fn, N . myx ' ,lv BJXIWD ,f L+ ,P 3' 4 H 5 ff ' , " .. ,. , . 'sro nmny CIVIC LIHQIIFS. lhc lklllll marches Ill thc Nlgmh "' . A . . , . II H. ff Cyrus parades and tor many of thc cllvs charm' ' mm H1 ' ' lilfl lf1lll.'fIVl pglrnmlcs. In orclcr Io huv new insxrumn-ms. thu hand pul on 1 ' 4 ll Inlcnl show. Thy- proiils from this show. in which , lmnml lnclnhcrs only pzlrlicipnlcal, went IUXVQIHI nhv payment of the new instruments, RUU' I: Uufwrry, Hawkirzf, Thames, l'r4'.flur, Sfllxlfl, Cuppedgn' KOH' 2: Ifonlz, lush!-r', SII'ic'r,C!4ll1d, B0dlfflI'd, Bryant, 1.0115 KOH' 3: RUM' I: Bruu Ilf RUH' 2: Cflusgozf, l'm'ff, Hgllrff, C011 I'11hn11'r'r, l'or!n', tfr Bao, Eddinf, Dulgo, Wllllunzf, Dlx, Duke. 5071, Hull. I I1 IIDDIIECDRIIRT 132 ' - WJASW9 1 lflrr Afllttlt ffl Ilffrfzfffffrflfltg IWW," lx' -11 frfff uf ,Nnrflrw V3 U-ff '!" f I M '-' f 'H' II11111L111111111g D11 ll Nlurphx Sllfltll 1 1 1161 1ss1111 1 Xl lh1s 1ss11111 XIX C11rt111111 pr1sc11111l Nfr Iylhllltl' pmt l11111l 1l1rf:1l11r 111th 1 pen 11111 11111111 s1I 1r11111 the. st111l111t 1111111 Ih1s xx 1s gIXLll Ill 1ppr1111t11111 1111111 h1s 111111111111 1111 ll llflllg 1H11rts Klllfllltg hls 1 IFS Il Nlurphy 111 lh1 llss 111111ls icwllcmul hw H111116111111111g 11111611 111th thur c's1ortS rc 1111r111l111L1l 111 Ill 111111r1ss1xe kLl'L 11111111 so 11111 1ssL111l11 Ixus I1 l'1Lrs Nlurphv s 1x1h111g1 stu1l111t spokn 111 us of h1r LXPLYIQIILLS Ill lhls 111u11lry Ih1r1 KN lS 1 11111 11111111 1h1l 111611111011 Illl th1t llllghl Xfurphx 11111 N111 1ll 11111 1111 ur 11111111l gll11L X1tcrth1s1h1r1 xx IS 1 S0111 hop h1l1i Ill Wurphy s 1 11111111 CIDIJIIT If 'Ng-v wmv Qnfrn 0 Hf1111ru1111111g ffllllllt' 101111141111 111111 1 1 111 lwfm 1111 X 11111 1 1 111711111 lf111111f1 1111 I1 I1 1.11 III I 1111111 133 1- 1 1 f X vilh 1 H ll ' lvl". . 1 - Ily. 1 fa .' 'Q 1 ' ' .' . A ' , 1. 1 ' ' , " 1 1 1 " ' 1 r " A 1 Ill- ff 'A ' . 1 5 'cz 3 1 '. ,, A wc " ' 1 ' '- -- A . Vx .. .XIQ 111 '. z,. ' lf, Y ' 315 V, ,f ' . . , 1 4 . 1- 1 . . A . . ' 1 ,A l .A 1 ,..., I ,, 7 1 I 1 .1 1 ' 4 . ' S' - 1. , ' 1' ' h -' , . , 1 ' , '. . ., . M 1.11 , , M A 1.1 , " ' ' 1. "- ' A 1 f ' l -1' E 'E 1111 1 - 1'-111,,1- I1f ' 1 ,r A ft . . Q I ,fy 1' . V1 U' f' 1115 is ik ik' 'iir if if if 'ik if HIGHLIGHTS aw k X f fa Q Q ff? if jj, X X X ' ',I'Jwau- g xv-,,l.si gal K 3, H x A Xi' Z! fa 3 wx 'F - W 1' f Xxx AX X v Q , A L41 fi ff JU lvl, v -f A l l A O ,.t..5-Y. n mu? x-.1 pu- - H ' ' I H 'Q 1 I 3 ,Q A 1 , I v I- ff I ,1 D M 'S if -Qs X 1 if J 1 4- ' 417' s rf' 'K Y' N .fre I 7 2 ye I5 11 54'4 Old 711 M Il mn bww Um l fmzf .'!1lf,.'.f!.4t Hy mf, 11' Xffn 1.'- 111111 5 I'1'0111 111 11111 1 1 1 s 11 S r X 1 11111111r111111 s 1 1 1 1 1 I 11111111 stllllltfll Llfl ll 111 11s1 111 Fl 111 I 11111r 1 FLXK 11111 1 1 1 1 1r111111l1, 11 1r 1 ll 1' 11 11 ' 1 111111 X 111 I1 1111 S 1111 L P I1 1 11 1x1 1111r 1 FL ll 1 I1 1 1 1 r l'I1 118111 1 X111s11 111 1 I1 1 1 11r111x11'1 1111 F111 ss111 rl1 1 s 1 1 1 s 111111111 11111111 1f11-.- f111-1111111 l'f11'1 1l1l!11 111111 11- 11111 1.11111 lf1111f111111 UIIIUI II ll I f IHIIYI U I I IU! 171111 fll1p!111111 VA 1,,v I ' 1111-,1' 11' 1111 I 1 I' ff . L14 , in "' x f 1 ,1 P ,J , 'v 11 f 1 111111 111 ' 31 S. 1'z11r11'11-s 13111 1111. Xlurk V X A 1 . , . - . . M ff: 1 1 I 1711" J 1111111-.1'11111 11111111 111111 All 1'1. 11111- 1 '1 ' 1112, .X . .1 111' '11r111111J 1pc11'11. 1111 , 1 V ,Vg we 11111-1111- '1 .1 1 ' '11 11' ' 1'1 '11 ' ll ' 1 3 ' gil 1' 114111 111'1'111'11 111111 spring 11 " s 1111 , A on ' '1 1 . .xl ' 1,11 1517 Ihf NI11:-if 11115 Ll 5111 ' A 1 . 1 LI 1 111 111C 11,111 ll 111rb1', 11116 11111111111 11111111 11111111 1111 1111111 1D.1r111' Oli' 11111.11 51 . 411 I111' 11111111 111.11111 " Y Y 1111131 ' ' 11 .1 51111.11 511' 111 ' '11r11'11 111' Illl- 1'111s1 ' '5i1111I. 1111 11' 1,fllb1L'. S1 1111 1'1g1sx Pros' 11111. 1"rr1 Hill' .lIll1 1.111 '1'1111r- 13ll 1'1 ', 1111- 11.11111 1011111111131 1111' C1111 ll1N. . " 1111r111g 1111' 1'1' ing 11.11 1111111.11111 111 Rci' 6If11i'1-'1 '1' 1. .XII 1 ' i 1 ll 1111 H' 111111 1111' 1111111' 111 "1".111111 111111-1 1:1 3111011 1111 1111' 1'a11111111s .11111 1111 ' . W 137 '- 'thlitchnerl XVho pztstetl this up? loy, hott' llllllly elulns halve you got to go? Get those luoolxs off that tztlwlel XVhere's .1 ruler?" During the quiet months of summer ytteation. eyen the walls of the Nlohizm room will echo the phrases that were so familiar to your 1956 Xlohiun stattti. ln the chaotic scrztmhle atntl rocking laughter of the Nlohian room, we exhztustetl our share of elltow grease. Nlohian pencils, lmluc slips, 45475, typing paper, rulwher cement. tintl, yes. eyen rough elrops tlntl kleenex to luring to you the higgest, lnest Mohian you'ye eyer seen. There were times when we almost helfeyetl Nliss Foster when she moainetl, "VVe'll neyer get this hook out." llut somehow we mattle it, and here it is. your N36 Xlillilllll. QE? Smfm' I., to R.: Hrrky Iforxyllzr, Efllmr: .llixx lilmir 10161 .N',m11.mr,' Sftllllfj' .lIr1w'z', Blljlllfif ,lltIIItIgl'l'. txltllllllllllg In x .lltirmll llllthlllff, ,I.fxfxItl11t l:'11'1'1w'.' lfllcn fftltli, .I.fxl.t'ltl11l it nr,-5 ,llt1rmgcv'. 'lille 19 ll I I.. In ICH' .liiiry llllllttlll lltlun, fm Hifllllh, Holi .xflillli IQUII' 2 I.. lu K.: limmy lltu, l.y1111 limit 11. Vzmlltl Iitnnfg -'-- 138 '- ,v.mf.' I.. ff, IX., IMIMIII II.1II, ,NI1u1rII IIuIIm.1n, hung Klum Nnlfuf I.. In If., .XQLINIH ILM-1 l.1r Xhf4H'Il', lmlu If.1lr.-'. ,Nmmf X.fm'. MMI-ffl., I'wmmx IIIIH-, Lim IMXIIIIIIII. 11.3 I.. to IC. H.11lI1Ll H1fIln1.lz1,I'I1',II1-' XI1r1'x,If.n'Ixr Ifxlzllmlll . -0 I F . Dllllllilll Stalf I.. .'ff IC' Ilwu .Irm'z2wf., NIIIIIIX Ivkrf Ifr1rr'Ix HLIKQAQIII, Inf, 'ff , lf". . ' Iirllx ,IfI..nJ-', Iktglgx Ix'JIIl.II'. I IAF 'Sv - 139 v ,. . . .I In I I. 19 imes .wzflfllffs fffxfvlf, XIIHKV, Nflllfl. .Nrufrfl lhffrl, Nf.l1rff.' Iffllz, ffrffvflz, ,N.'.f11.11r1.g Iilnlff' ffl,f-,Hn lfixhcr. Huhlm' livyllnhls, limp Nh-NL-il, .mal ,IMI Xlgnlumz .M ll ra-Null ut thi wl.1H N cumuxulllmlls work un lhlS wars lSNllL'S. mhm xxnrv lmmurul lu hunrn lhxll Ihr Ill lllmx hgul nun ll Ilrsl phlfk' ruling 111 Ihr N.1l1un.ll SQIIUILINUAK lyu-xx .Xswuiglliml jlulgillg. lfur .llmllu-r yulr rhk- Ili Tilmmcs hm hm-cn Ihr unify ut xlllI'phf.N glulixiliw, xirws, HILXIS, 411141 xuhuwl xplrxt, Nz,1I11J,' lfflf, Nlfngnn. Nhllzfllflg, l11fm.m,l!r'u1H1, lirrlm, I, lu lx. Xlclzfzzzu, Iimfmr, Xl.1,'.'f1rn .lmfrf-flu. Vzlflf -141- "l'lum. un' von yung In -l.ll'I lfhfl .1g1uu"' It' il cam be "func in Illllllklfyu lhcn surely it ran bc "Ium- in IDL'L'CIIll3L'I'N -- cspccigllly in Xlolmilc. city of ficklu lL'Il1pCI'lllLlfC. So. forgive us mlm summcry summing of Thu Diving Flora. And if thcrc is no warm gulf SUIPII' lullvy, you muff! mf hw' lt'lIll u !f70UII.l-I "UI mmf' f1rr'fn11'r'fl, 'l':'.x'."' 74a ., v , Hr!! xml 11 Hlfrf' nf ' lv fvlnflflff' Jn' I x 1 I 'ff""I I fflluffl ffl-If 'lf f 1 1 . .ff A . D.. mf' ml thu i,hr1xl111.u IIIUI . . NI.l!gl.l tor ILM Hap - ui thc HUXYL'flI1:J,0f lllurn -V Ll story H1 R.lIIliy.N ILIIIKLILIQIQC. uprcllx pululllrv "ll.lfr ,r,f,.'!,uf fnf' ff! fuller mr Ulf. fer If 11:11 1 "fl11f,1,S,Jg1f,11f c r 1 NIH! Q cussf santa VICTOR HERBERTS OPERETTA IIN TWO ACTS rffx ml 141 NI r 1 fr bf! It HI r r 14-I , 1 K Q 'G In flux lffzz mf! f fur Mfr' , l .nf fkffflnfv .Hill fLHlIr!I.' H1 fwlffjvlnlfx ff , If 7 v Nl. ', I fmzz' l'fl"zf In M' vu my fan f-5' 'lfmzlz 1' lf 111 rl. 1 ' .xml fw' 35? 475 fax? H ww ,, ,NZM iid' F x K :gg 'azwsi I u fmngr II III1, If KI! f I 1 fm Stude nt Q ro 5,01 umlcru IN luiorf. X1lll'lHl'N s Stuclgm C nun U L X IU U l 'S Q sl ALSSIII I L uc xxhl h umm ul nts -ful K. Ill uulx ours Sllliltlll chrulorn s K um 1 us prquts um In llnprmcnunts for lu Ln HTL Nk10Ul L Ll Ilmmg -Y Ll Llifll om ot the sucrll lmportmt sghool LXLIIIS msorul hx nh xml Y xssunhlv Ill whl h lhg LI'OVSllll1g ot Uuun mm uf 0 w L xg ll Illlllllg K Q J ,f fu, , I -J' 4 ff-,T A A I' 'I I fp Th- sclml your had hxmlh 1 ten' fil hcwm its n'li iliw. .Xu uh mln- lnrl gml mug SllC",'.V I uns the Om' "mal Dr' - 4- , 4101'Sf,fm.r11r hy n -gnrly Slllthlllb, Sell' 55 l 1 ' L' " : A ' V and ice crcun during lunfh pn-finds 'un- slil 'l Ll maxim pgnrl ui' the fun I-rf ing LW: pl' l--- ' - , -I , Th- ann All -'mninb '-l' 4 ion. Z.. Q, My spa Q ' 1' L- cm "l, lmcbglxm with gm V til 'Q lL'FIl,t,,Qlll to k plat. 1-ohovwl hy il 11'11,,'.-Q V K' J 2 'v V 1 ' ' 1 11 ' R , . VH" .. iz wx 2 ANU' h mlm a :Q l 'gh' R . Coll 11011 T lllll l0llIlLLlI1LIl S Lllt 111 K nr 1 11 Xlu 1x1s11111 gr 1' llllll 1011 0 IL xx ll LK csc11t111x1s 11111 lL 1' Sk 1 S 11 s 11 ll lllxf 1 111 1 111s +1 1 lo I i N1 1 Sl ll Tl 1u. HI 1 11 1 lr1111f r111gl1 1l111r 111 1111 1' x1 LK ,QM if 1 X 111 J QLK W' R llll 1 1 I 11111 liormf 111111 ll 141 TF , - X 1' f 1 . o 111-1 l7ilI'1l1lL'. Uthcr 11111111 11r111c1'15 xvcrc lllt 11rg.1111z111i1111 111' 1l1c P1111 l Stl a . x'i1'111f5' lllll -1 - 1, 11xcr 1l1u PHX., l'r1' lxl ll XV-1-la. .1 H111 f1.1fff1:11f1, 111111.11111 ff! .x.r.,1. 1'11-1111- Llllxk' 1-x1'l111111,c ot' s1111l1-1115 lx1'Ixx'1-c11 Yihor 11111l . r11l1x'. 1xx11 11'l- 11111 111115, 1119 lxgtl l' Ll ' lllltf-filly Cf1111111'1l. 'l A1'l1 is 1'111111111s1l 111' rcpr . 1 lr lc 'nl l11bh 'l1111l All l Ilia' 1 1 A wr' 5 1111 Cllr XV:1slw 111 l 'l'lVlI "TL" 1 .Xb11111s ' l111.A' ,llllL' 1'1111111'1l wut lllllll' 1I1-l1-1.111-1, Klux CL.1r11114111, 3.111 lm Y' 111. F lk-11x l111r1l1-11. xvllkllk' l..1xl11'l1l. .1111l Nlrx. l'lf.lllI7K'll 111 Il11' .1111111.1l 1 ' SM' f Cf1111x11111i1111 111 Kf11l11111l1x1s, xllflll fl.ll'1lllIl.l. .lllll .lm 111 1l11' ' .X.X.' I lf1111x1'11I11111 111 ,X l Ifll, ,Xllll5Allll.I, rc-1r"'11I111g Il11' 1'111111111l . , ,. . , , N A xxx' l'rc1l C, 11lx. lllllx ll111111l11111, Sllllllllx XK1ll1.1111x1111. 1, IlV4l1l l'r1" Lg lllllll .1111l Xlrs. 'lg '.c11. W 'l'l1 1 -' 1 1' nclixitlcs l1c11cl'i1i11I, l111Il1 'l11111l 41111l xllll- lllllllllx Il11' S1111l1'111 xf1111111'1l l1.1s l11-111111' r'1b1117111l 11s 11111- 111 1l1' V IIIKINI 1111tsI11111l111Ag or1g.1111z.1l11111s 1111 Il11' 11 1111s. ffl 1.x1 ' 1 .1 fffffI.1 , fff .--1 I ff f. 1 fn! , frffm K1.'f1,f,f1.1 ' ' H-.. ll 2 A , M7 - , H ' X A 'Y , ' , . 1 A ,H V A 1 X SPELIJ Chorus L L 1 1' 11r st11L L L 71s 1 L Q I'l N K ll L 1111111 Lllt I1L L Ill ur 1 XL -1 1 1 L11L 111 1L s L L1 ls h I L L vt Xlurw LL11ts U SL L -'Ls L 11111 sL11t 111011 of thn opLr tt1 1 'sLxLLthL lf s L hc rt 1L1t thmtgh LL1t1r1gL111L11I 1 L tht UFUU U 1 ll xfllllll Jrnffm uri 11.1611 S 1111111 L HX un ,VII , "lu 111111 L11 wh! 110:11 Nf1111J,'L1u."L fwftf " - - , . f S Th- Spfgll Cfhnmrus, 1hL1 s11prL'111L- hillll L11 XI phy glue Ill!!! IAIIIS, is L'L111I11111g1Hy husy 311111134 X4ll'1tlllS typ-s L11 pL'1'l'L1r1114111'L's. .Xt tht' I "I'1't Cfhxal CfL111tct Illts yL'111', th- grtmup 11111111111 L'l111111L'1l Ll s11l1L rmr 1'111i11g. wi '11 the girls L'hL1r11s was .1xx'q1rLlL'Ll s11pL'riL11'Apl11s Fllltllg. Th bh1 I 1 1'L':1r L'L111t1'1ht1t1L111s 1-Flllll tht- 51111111 Cfh11r11s h.11'c L'11s ricl 'I NI phy, ,Xt fiIlf15llll.lH 111111 tht- hulls Lvl Xlllfpllt 1'.111g will thu 111LAlL1Ll11111s L'11rL1l111g L11 1l1L' SI1L'L'1.1l lfhurtls .tt Kjl1f1Sllll.lN 11111L. .XssL'111hhL1s hu - hccn 11141Llc hribhtcr .llld 111L 1'L- L-11jL11L1h1L' hy thLA likllllliflli llyi' 53 of tt - grotlph 1'L11'L's. .X 11L'xx' .1L't11itL L11 tht ch rt this ,CLIF has cc11 hat 1 N ul' p41rt1L'ip41t111g L111 tL'lL-xisi-111 p1'11g1'.1111s prL-11.1rcLl 1111 l I7I'1Mlllk'L'll T4 . thy stu I- .. i' cuur. '. th- lnrb ut I5I'Utlllnl1UI1 L11 the L'hL11'11s wgls thc 1 ual prcg- L A ' ' ' : 1, 1'h1Lh this ycur was u L." Th- '41 -1 AL of tht- chorus is Hrs. Nlyrtlc Peter. It is lj hcr L-11' L ' ' 4111 LhrL-L'tiL111 1h111 tht- SpL-L'141l Chorus is Ll first r.1tL' ' :ml ,, I- V111 Pri ' Lim! Hz'-2 1 I ' "ln duyf of lk f .fu L 'la' fvwff 4" S .I llill Qllltl Scroll c O111ll rg 1 lor tu 1 1051 or rLwg111f111-1 Il1USg 51114 11115 xx c l11x1 mmm 51 N11 51 L 101111111 IX HX I1 l'l ll 1 NUI' SL UU U 3 lL lOl USL INLlNlKI'S L L Ikl Ill J I S llll RFS FIU '7 1 1111 1 1 115 1111l11Lt1 1111c111x lor tx ce 5 5 xc fk lrll IX K 1 V uulull 1 4 5 ra rx L 51111115 l Xxxll '4-at ll! 1 , 1111 N1 Il 1 1 1 ,1 4 xpn Ix1z1 x 1 N1 1 111 1 1 1 H'lllII 1 11 II I II Q-i I-1 ll-HP 149 . f , x-4 l' 0 f 'Th' K ' .1r11l Scroll xx'115 cm 81111111-1' ' l ' 11114 ., l1"l'111"l' 11111 All l'1Ag xx'11rl4 111 .amc phnv Ol' ' :l'x111. 'I'l1i5 azlniltl' 15 11511.1llx' 5l11 ' 1l1 :gl ' la on I .'l1 l p ll".1i 15. 'I'l1 - - 1 5'l '1' 'l 1151 .1l5c 11141i11l11in:1l11gl qc lg .hip 4 Ang. fjll Fil 41rx -K th- sonic!" hclml ', ' ' 'on fer' 1' ' for' Slll l 'lll1. Ul'I'1fcr. lor thc fur xxx' 'g IJ1 ll 1' llcll. P1151 lcnlg IR-ggxx IILILLT, Vice Pr - 1 Sl1'rl-x linlxin, cr -1.1 1. 'I'l1- or 15 Nlr. lu- "'l41C. , 4- N' Ix'f114 I, I. 111 Ix'.' I111I'1111111, Ii1II1111111, Y111gr'1', Ix'111'I1r11f1r1'g, If1I111,fr111 1 111ff .lxf111 J, I.1'f1 Ixf 111111 1', BMI, II.1A111, II. 1 1111, Ii11"111, IrII IQ1, I. I4 111 lx: lin 111171, tj 111111. 111111,-', I-111-711111, X11:J.'I1, Il.1n1-3 115.1-11 111, 171.111, f.'Ix11111, H.1.1-', .l111l 111111, III, 11.111 V ' J. 1.111 If fXf1fI1r1, lIf1f1111, Ix'1-111, M1111-', l.111, ,1'1f, ll. 11, Af: I, I1.11Iltl,, lI1I1I1 Ill, lI11I1', !111111.11z, 1 ' , ,NII.1'1'l1. lI11111r IC1111 5, l.11. Ix' If111f111, H11 1 1., lI1I.' . lIf11111, lI11'1I1 1111, I'IlII , I'.111, I'1.1':11, XrI5'1111, lI1I'1l11xf11,', 1111111111 if - E I- l I I I1 I' 9 l 1 To upholil thc principles ol' chqirqlcter, scholar- ship, lcaclcrship. Qllltl service is thc purpose of thc Nutional Honor Socicty. Since the mcmlwc-rs airs: chosen from ll certain pcrccntugc of thc lunior nnnl SL-nior claisscs who quaililiy on thc hgisis of thcsc principles. inc-lnlwcrship in this socicly is one ol' ihc- most soutglu nllcr honors :il Murphy. Ncw II1CINl3CI'S arc inmluclcil nr ai wry impressive ccrc- inoni' in thc' curly spring. lwlorc- thc cntirc stu- ilcnt lwocli. This ycxir. .ls ihc- Xlurphi' chgiptcr hclml thc- olf liccf of st.1lc prcsfmlc-nt, it nuns riccorilcil thc- honor of lwcing host lo thc Slam' Conxcnlion on March 0110. llll-OI'I11LlllYC cliscussion groups Llllll husincss mccungs wcrc lnghlightcnl ln' ll l11ll1LlllCl :mil nlnncc all the .Xclmirgil Sc-nunes Holcl. flffIli!'I'.f.' Slzllijfj' lloorf, Sl1U'r1'll Hoffman, l.!'fItI lclvffll, l'U'r'y Ulflfr Kin' lllzllf, ,llrsx Lunglmm lWati011a1 Ilonor Society X -- 5- x ' 'X Muir' 0 Fnifl li'un', I. In IQ: Ihznzu, ,lmfzr VII f'm1,'1', Hilgrr, Xrnzlh, fxlillflff. I.: f'All3J, Ymgfr, I.11f'zl, linllzr, lizll, lfff llffHuf, lcnfvlrzxwz, lfozi-'i Ili: Su mm' Kula ' 1 , 1.11, li: lnzmflzr, ,V fu ll.l.f. Iliff:-', fluffrrmll, lx'r.-fu, l'r.1 tl UIHMIH, limgfm, lxzfl-i', Hull, lirfnl il film' llzflff llfrri lvfn, 1. In lx lI.1Il4.', .Marx 1 Hin mi, Nflllll, lVff'f'r llo ft, l..'.'14n: ff lv 111 lv111,l,,'1, fx Yl1N,111--11.1, l'11 4111. lx1.11.'.1114 li1f11, 111111. lull' Nfl-111 l71.111Af1f111, ll1f""1:11:, 111111 1111, l1,,l1 Y11f1111f IC1111. I, 111 lx lm1ff111,' 1 . 1111, U'1f!1.111,-111, UY'f11.11111, l'1.11ff1f, l'.1l1, .l1f.111 , 11-f111, U1lx.11, N11.'1.'11, l'1ffn1.111, U1l,.111, lf1f.11.'1.m f11111l-1"'., H11111111, H1 I'h11.1111 Ilfllnl N111 I. 111 lf, Il-41.1, lw1f111.'f'11x 11111 lh11111J11, r,1.111111l1, U1lP1111.1f11', l11111 l,.11'11111' U 11 UH1111, ll .f!1.1111-', f,IlI7If'lt ff If ff!!! J' 5921 I - .' lx 1 I fx Nl 11111-111. l!1.111.'1 1111-HX1, l1,111.'11., l.'1.1.-, l'f111l1 1111111 N1f'1'ff.. l.1r1r.'.'1 N1fw1.1.' 111111 I. fx Hf1111:1. W1 f1.'1 l'l,1.'.', M111 1 la1f11111, l1.111' 1111.131 11.11 1,111.1 1,111 l1:11.. lx 11 I fx !1,'1:..1 fu fx1'11,x N 1, 1,'1,, X"111 ll11r1., X11.11 U 11.11 1..11,1 1 11, f1,1S1 2:2 :aw 5: B 'MA T ,venus E -Ili EE ,,,!,,f4,a.a.. ,, JN 2+ www-fZf.,4 'xxx N, X-1,3 ri Iwn, I, I. 111 lx: MU, ll.1H, X11-1111 M5121 45535, I-1111-1111, 111.111, Um. .N11111Kfx N1 1.11113 lx'11f"1,-11111, l'1'111ff111111 fwu 2. I. 111 KJ Uvlfflf, lI.111ll111 U.11111111g, 'lAr1I1r, l"11f1f.-, 'l'f1111'f1111'11 Nl111x, l111.1111g I?1'1lr, l'1jx111', l.11A' ffm, l'11!1 XIII, X111!1, Xl11f1!1.f. I'f11I fl.111 AIU.-', f'f111j'1111111 70111 9. l. lu IC: li.1f1ll1, A11111- UY11111, lllx, U1lIun.111, xfmllll-' - - v 1 ruff, fl1'l1.'g.lI1, xllllflllllf. .Nnznfi 12111111-' 4 ncci gnc 7111'1.'11, 5.1111-'. fuzz 11, If .1l111,-', Imm- 1111! I 1 I11 11 1111 11111 V1 111 111 X111111'111 111 111 XIII 1 11 1 In v-M-rv-pgyyp. ff' up 0 1111 I11 1111 1 11111 117111 1111 N1111 A X Lf!! fflflff ltfllll fl1111o11 IXIAIII Fan Ilandelette Art Ilonor Socletq Q X fl fir Uk 1 X l C ss C xc L 111111111 LI p ns Q 111 ll mic' Ln Lu 1 1 11111Lrx 1r1 1' 1' 1 1 Nkkllk r WL 1 L 111 IL 1 N I Csulnnt 1 111 1 s KL U El L N U L X 111111 N 1 1 Q duh x Lf ll -1 HTL I-3 V K N 111 x 1111 Nl 11111 1 111 1 1 1 11 111111111 111111 1 111111 f 1 Y--M. .41 15: H H ll I fl 111 IIIH H711 If Ill! xfl lx I If IIKQIII NIH! III 1Wat1o11a1 Iforenslc League Qh nh N thQ N11111 kill Q1rQ11s1Q 1 Q lk r ur-111111 l Q Q Q XL xx 111Q111l1 xx Q 1 Q11 11sQ 111Q " lk s s s Q 1' IQ QQrx111Q1l1x ft 1 ox 11 Q1 hm S1 xxxf S1 Ullfll CS UYLHU 111l1Qrs 111 11Q 1 kQQ11 111tQr N QQQ 1 QQ111 Q 1 16 ui vom 111ur1 Qh1r1Q cr IH fl H11 1 fm 11 .QA U-, A , v, ...x V Q 6 4rrI'..'dJ'1q - 4 1 , llc '11, Xrlff 1, xl If '. 4lIf T11 1, I I x li1111n1.111, Ur' ', 'ngf , Ii " , ,. ll 0 0 full Hur' 1, c 1f111'pl1x' Cfhnptcr Q11 ' .I ' 11:11 'wg A 'ff Lx . . ,Qv k I' I.Q-413,11-, 1.x'h'h xx'41s rQ'Q'Q'111lx' Q- ,Q '.Q'Ql. mv A hchl 115 1111prQ-ssixc 111111111151 Q'L'I'K'IllllI1y for 1hQ' Iursl NN " 'Y ' H1111 111 SQ-x '11 x'Q-urs. Tw-I - 11Q- ' - Q-rs 'Q-rQ' 5 ' ' illil-ill' into 1hQ- SQ1Q'1Q-lx, their Q'ligih1li1x' lafcl 1 111 X A V 1 I thQ- s11Q'Q'11icQl 1'Q1Q1111rQ'111Q'11Ix llllll L1 sx'StQ'111 Q11 pQ11111s. Ot'1"'cr: 111111 :pQ'z1kQr. Q1I'tAi'i11li11h All h' " ' I' we 'z I.x'I1l1 Pr x' . luck NI111111. I 'Q' 1 1 fc f mic Hlnfkl . 1:1111 R I 1 11. 1111Ql Richaml x1flTg.lIl. NIQ' ' I ' I.Q-11g11Q- lllllsl h:1x'Q- 1 ' 'cat Q' 111 Hp"-1. 11111111lz11n Ll Slllllllilftl of ' Icst -thice. 411Q1 " l uh 1 al ' 1 UI . Y.'.1 flux, I. fff lx: Nffnr, lxW1'1 - , 1lff1!,.1I1. 1l.f11l1, M.1.'r11 If1ff1f1,. lfhflm II A 24 A 1 V 4 If Vfyn lw 111, fn ff'1,w1., U.f1.1. Y-E. ' f , LC-' - bg x- J ' fl WL! -W T3 - HI-Y TRI-HI-Y The two boys' Hi-Y Clubs and the three girls' Tri-Hi-Y Clubs at Murphy are a part of a national Hi-Y fellowship which seek to: "Create, maintain, and extend throughout the home. school, and community high standards of Christian character." ln carrying out this purpose the five organizations meet weekly to plan and discuss various pro- grams and projects. Une ol' the highlights ol' this years was the State Hi-Y convention which was held in Mobile. Delegates from Murphys clubs also participated in Youth Legislature at our state capital. Under thc sponsorship ol' Miss Elizabeth Green and Mr, A. P. May. the I-li-Y and Tri-Hi-Y clubs are a growing fellowship of Christian young people. Brit: H1-Y nnzkrx flurry for ,mltr z'0m'r17I:on. 154 - fffmzfvznnf rlzzfvf rnfny 11 CIH'lSf771l1.f puffy All Ihr H1111 .nznllzrr conklvri - - .4 -. A .1 1111 I-rrmh fmlmf-A nru nzrnzfwr.-'. l':rf1f11111 l'1ffj, WMU fn-'n.'r- .rf ufnmzf rv.'1f.'.-rg, uf ffnfv uf - 155 -4 I WU X Q .4 f V .44 . Y -'s'M'.f'1 S19 .v C fx 1 8 Girls Athletic Association G. A. A. stands for Girls' Athletic Associa- tion, and it, in turn, stands for fun. The girls in this club may take part in team and indi- vidual sports. They may earn letters by partici- pating in eight out of eleven of these sports. During the basketball season the G. A. A. operated a concession that sold soft drinks and candy. Aside from the service rendered to the scliool, the girls enjoyed several outings. includ- ing an excursion to liscatawpa River. Along with its many intramural activities. the G. A. A. challenged and played Vigor in a volleyball tournament. ln the spring the club held its annual awards banquet. The girls received their letters in vari- ous sports. and the winners of tournaments re- ceived awards. .5'ltf7hlll.i', Sluftnli, Hill, llritr, .N'lr'f1hr'l1.f, .lIl.-xv .ll1.Yi1lly Radio Club The Amateur Radio Club did somehting a little different this year. They conducted "classes" for those members interested in ob- taining an amateur radio operators license. The club plans to re-establish its own station, KHIBDS, when enough of the clubs' members have obtained their licenses. Students will be allowed to operate the station during their free periods. The club will co-operate with the Civil Defense in their broadcasts and will also per- form other public services. I.1gl11.-U. .llt1r', Hvlfirrg, Cit1w1'fi1n'g, llvflllflflll llrtuc, French Club "Vive la Francelu could well be the motto of the French Club for their programs always per- tain to famous French people or French cul- ture. At the meetings the members sing songs in French and draw names for the door prize of a French pastry. This year the club was fortunate in having Tommye Dunigan from the Nlobile Press Reg- ister spealt on Creole cooking and her experi- ences with an old French family in Louisiana The club also had a program of lean Cocteau French artist and writer, who was recently in- ducted into the l"rench Academy. llm hiring litlrnry, .llc Kin' 1112116 Club x1L'lll11L'l'S 111 111L' 1111111 1111111 1111' 51l1l1LA111X 111111 1.111 1111 511111111 111111'r:5, 11111 111111' 11c11'.111'11. 111" 1'11115c 1111-51 5111111-1115 1111- ll1lIlll'Ll111' 11111-11151111 111 511111111 111111111115. 11111 work 111 1111511 1111-11111111111111 111111 1111- 5111110111 C111111111. 17111 1'X111111111A. 11115 11111 1111' 11.111 1111111 111151111 X1llf1111YS 11.111.11.- 1111I'111L'Ill 111 Ll 111111111 1'.1111'11 n11111'f.I110I1 51.111 11.11. 111 111111 1111111111111' 11111111-5111111 Ill 1111' 111115 1111'111111'15 111 1111' 11111 111111 11llN1L'1'N .11111 5111115 11111'1'11111,g 511111111115 111 1111' "1111" .III11 "1111x1'11" 51.11111.1x5. .XI C,h1151111.15 11111c 1111' 111111- 1,1ll11 111111' 1 1111111 1111 11111 1'111111rc11 All 1111- 1711111.15-XVc51u1 5L'111L'Il1L'l1I 11111151-. llkm, II1111-11111, 171111, 111 1,'f1111111, 11 f111'.'111,1r1 Junior Red Cross 111 111111111. f11'1111'111v 111111 111c 11111111 111111c11 ll' 111 11118 111.115 11111111111. 11111 111111111 11.15 Ll 511.1 11111111 111111111 N111111111' 1111111 S1'1llNl1, 511111111111 11111. 111111111111 1111111115 .1 111111111 .X111c1'11'.111 1111111 5111 1'1x1'-11111115111111 Illl1L1'l7lllL'H w1'11' 1'11111'1111-11 111 111L' 5111111'1115111 N111111111' 1111 11 1111111111 1'l1'111. .11111 11N1'f11llllL1l'L'l1 11r111'1c5 111 111111111111 11111- 1'11111'1'11-11 11J1'111C 1111111 111111115 111 N11'x11'11. .Xl f11lF15lIllLl5 11111 15111 IJ1-1111111111-111 C1lIl1l'117UlL'11 111 1111- 111111111 R111 011155 111' 111-51111111111 111111111 1111115 11111' thc Y1'11'1.1115 11051111.11 111 111111x1 '1'11c IlIL'Il11WL'I'5 111 11115 11111111111 1111- 1'11-1'1c11 .11 1111- 111'1g111111111g 11 1 lhc vc-11 111' 1111111 5e1'1111115 115 11'1111'5c1111111x'c5. 11111 thc 111111111 5111111111 15 Ll 1111111 11112 111111 111' lhc 111111111 Rc11 lfr1155. 1,1-. H11 1111.1 A111114 1lf11"., H111 14 111.111, Nf11f1f11l11f Keep 'Em Rolling 1111' 11.11111 111 111 C1 . 11511 11-1151111 .ll 1111111 11111111 -. 15 1111111111111 1111' 151-1-11 1'IIl 141111111-1 1 11111. 1 1-. IIVNLA 1111'1g1'111- 5111111-1115 155151 X115, N111111111- .lIl11 X115 11f.lI1l11'1 111 1i1'1'11111g '1-111 R1111111' 111 l11L' 11111-11-11.1. V1-11L'If' 111111-1 1111131115 XX'11L'I1 5111111111 111-g1115.111111-11115 111111 511111111. 1',.lI'11 111 11111 1111111111111 11111 1-1 ll111l1'11 111141 11111111 51111111 1111 11115 111' 11.11111111g 11111 1111115 111 111. 1X1 11111111 1111-1 .lNN1N1 lll 511111113 111.1115 5 11111-11111-1 1111111 111111 111111111115 11111 11111111 111111111 111 X311-1 1111' 11111111111111' 1115 151111111111 11lL'Hl' 51111 111 111.1111 1111111 Q11 1111 1.1I111r1.1 111 1111111 :111 l1l1' 111 51 11.11 5 11111111 111 ll 111.111, lxzfmrf, N1111' . I 1 5.5 I Chem-B0-Phys mrlmlx cxpurllluuntx .lllkl rwn-.ml1 Ilu'l1u-N IN ilu' purpuw UI ilu' 1 lu'm I1uI'l1xx. S1-mmm! mg llu' Slullux- 1 lulw IN Klux Xl.1rx llmgg. IHIFN. lmflugx. -lllll plnxux. .Xt mu- nu-suing x.. Ilu' L'lM'IlllSlI'l' SllltlL'lIl5 Illlltll' uulcmrcml lirc- works. 'lllu lmiology suulcnts mxulmtul Ll llL'lI1llllSII'.lllUIl ot' .nu-stlu'luxs mm ll1lIllPNlL'TN. Un mu cunwun llu wlmxsus suulcmx an llul xg 1 4 1 .. Q , 4 1 HIL A 1 vcls - , 1 1 - . ' Suu' ' 'L L " . . K' '. . IJ yi yi: -5, h U 'r 111111 111, Kr 1 mm, 111 nlry V1 Y ' f,h6SS Club Blble Club 'llul snugly plmmsc in ilu- Cflu-ss lfluly ix -.ytlllf ummm-.U "Suuly In slum' Ilmyu-ll' gxplarmul umm final , , llmix ,lllllll pllrnsc sa-ts Ilu' uluws I3l1lyk'T'N milul up xxurlg ax lu- is ilu- nuvtlu ut tlu- Iiilsll- iilulm guul ilu- clulw lixu up lu .lu-illu un lux lux! nurw. il. 'lllmix your All ilu' uurlillgs Iiw luuulrcll 5lllklk'lllS mt . . . , vnllmrxxllul ns lluw' lislcncll to Xlrs. Nlurplw Iull ilu- :nge lll3,IL'IHOllS ummm. L'lL'All' tlnnkmg. :uul llIlt'IlLll'l'j IMI' , A ' , ,, , ' ,. . . , , ' ulcl storms ul llmc llllvlc. llu' clulv suullcal lllc Ulll lust.:- lu'lu'c :arc nuumg ilu' lllgYL'lllL'lllS wlmulm gn In mgllxc .1 , , . , , , .. . , , mcnl, guul cspccmllx' the alcsucnsxon ut f,l1l'lNI. Ulu' ul tlu' luu- clmcxs plnwr. mul tluwc are sonu' ul llu- qugnlvuxl- , , . ' , . . .' . , ,, , luglmllglus ut thc war was Ill: pmgrznn during whu-lm turns stream-nl ln Llu- rcccnllv 0Y'g1lIllZt'll Klum C.lu.a. lmcr- , ' ' , . l.uu1 IQISCII xkclclucl llu- I.llWCFll4lClC Qu Xlrs. Nlurplxy ex- ululu lournnmcmw. school IOLIFIILIIIICIIIN. mul liftllllllllllllg , A . . . , plmncll ll. Xlurpluuns wxtlm gm llllCI'L'SIlI1g gzmu' arc aumumg ilu- Illillly prnjcuu plgmncnl lmy llul ulliccrs. ll.1Hzl'.', l'.ln.1xufffAlf, lx.1'.,mI1l, ll rlfzl, lwlfszu- lfrczr-', Ur.-'. lfIlf4f7ll'., llmfzlmr ffzllffj, ff.1lf1f1.-, .Nfzllfl 'u N N ll1lJf,f1111N, Krrl 1 ll'1r1.'41 Allied Youth Sttitlt-nts iiitcrcstt-tl in learning .lllkllll tht- tlangt-rs ol using alcoholic l5L'XL'f.lgL'5. tlrtigs. antl tol1.1t't'o llhly hc Ivoontl inet-ting twice .1 111onth as mcinlicrs ot .Xlliutl Youth. Speakers who are wt-ll xcrsstl 011 the snhicct ol htrnilul SlllllllllIllN t1rry Oll tliscusions pertaining to tht- cllccts rccuivcd through their cxtcnsixc use. .Xinong tht-sc speakers was llr. llowartl Kcavcs, pastor tht- lfirst liaptist Church. Xt otht-r nit-ctings tlnrnig tht- it-.1r tht- .Xllit-tl louth W also s.1w sq-xcral lilnis antl hcltl pant-l all-c11ss1o11s. Jr. Mobile Historic Society Y-Teens llayritlcs, sock hops. trips antl history all lit' in with The wortls "Opt-ration Santa Claus." luring ll sinilc to tht- l-llllflltlll ol' 1l1t- junior Nlohilt- llistorit' Society. Nlrs. ,Wm Y,'1'k.L.n'S IIN,-I M thu, ,,L.Im.m1K.r :IH IIN, UM ww I' .t1l1kl-p . ltlfg'-' 1 l -I ' ' - - - ' I lr ' In Nlumwr U ills Mull llulk, lm llll ul th111 tht-x' trollcctctl antl watclictl ht-ing rt-palrt-tl. t.ollct't- liccrs st-cm llL'YL'I' to run Ulll ol iclcas tor Ll X.lI'lL'Kl program , ' . , . . - , I- in-1 clothes lor tht- people in llootl wrcckul Xlcxico. as- ot scrxitc anti cntt'rt.11n1ncnt. P Un HL,lpmu.n Ihig WM thc Higmrik. gmpu. Umm., sisting tht- lllllllll' Rt-tl Cross antl Salvation .Xrniy art' taint-tl twenty L'llllllfL'Il lvroni Saint Nlaryfs tlrpI14111413l1' only a few ol' the many worthwhilc propt-cts that thc with Ll llricli or lrt-at Party. Ihis t-lub also assistctl f " ' ' ' ' in a clothing tlriwc lor thc Nlcxican lilootl xictinis. Y-lt-uns participate-tl in this year. , , , l , This clulv cc-rtainlv can hc callctl a nSCI'YlL'C t-l11l1." lor Early in tht- vcar the bocictv went on a luis trip to I . UI .I tg H t I 1. 1 t. VI .I l 1 '. ' - r , 5 if -" , 1, gs was- l'ort Cyamcs. Xvllllt' thcrc. they cxplorctl tht- lort antl K umm lrls m It il U, M M Um 0 lr S ml participatctl in an historical trcasurc hunt. l11 Ianiiary lwls -"Nl "l"3l-'mms lm lllk llm"lxl'l llklll llmlllhll' tht- Sofictx' hatl a hayritlc to llcnsacola. Xlalting collct- antl tlotighnuts lor the pcoplc at tht' lhrough an intcriningling ot lun antl stiitly. tht' llllle oltl folks honic antl talaiiig little gifts out to tht-sc pt-oplc ior . lolwilt Historic Smitty has lxtonit ont ol tht iargtst WMU! LU lm the most gruutylng Primm Ot tht, ycllr' t-lolws at Nlurphy. ' tifipli.-, .llrx tfl11z'A'z-, llttion 1111, l'Iil'flll:', Tfzulgz, 1511111-1' Hugim, Xrfl.-'m1, Harrfs, Src-zflrzg Latin Club K 'lVeni, xitli, tic." "l came. l sang l conl quereclf' these were the wortls ot' lulius Ct-asar. The l.atin Clulw entleayors to conquer tht- lwarf riers ol' l.atin anti to enrich the stuclents knowl- etlge of classical Rome antl its writers. Only thirtl antl fourth year l.atin year stu- nlents are eligible for atlmission to the eluli. The lmig event of the first semester is an impressive and meaningful initiation ceremony perlormetl hy the Senior memliers ol the cluli. .Xliter the itleals ol' thc society are presentetl. the initiated sacril-ice an apple to the gocls :intl quote some lilies ol classical l.atin. Then they wear laurel 4' 'f""Jf 'MLN Huniium wreaths for the rest of the clay. '12 The climax of the year is an authentic Roman g i Q 3 Vi lwanquet. Dressed in the lull Roman attire of i,i, i i Q togas and palas. the members recline on cushions iii Q :,,,1V 5 and are servetl a Roman meal. llr'1'1'y, .l1fI0l'f', lxlfllth, .llisif Gui All Girls Council "M" Club Have you ever wontleretl who is responsilile for the filling ol' the Christmas haslietsF The All Girl Council is the praise-worthy organization. livery Christmas uncler the sponsorship of the All Girl Council, baskets. lwrimming full ol' food and gifts. leave Murphy lor neecly families. A During the summer the oliliicers anal some ol' the mem- lwers spent many hours a tlay as volunteer lit-tl Cross workers. This Council also assists in schecluling stuclents to the various spealcers for Career Day lectures. The All Clirl Council is the co-sponsor ol' Flrientlship Day. The All Girl Council is macle up of representatives from each section. Their purpose is to promote frientl- ship, congeniality. anal school spirit. llt!'o1111r'ff, llwfgf, ll1!,'.1ll, lllrkrf The "Nl" Club is eomposetl ot' Nlurphy's lettermen. It was instituted lor service to hoth athletes ancl coaches. and to strengthen the fraternal feeling among Nlurphy's athletes. This year. untler the leadership of the presitlent. :Xllwert Tully. the HM" Cluh undertook many projects. They raisetl liuncls lay soliciting atls for footlwall programs: some ol the money went into the purchase ol' a television set for the cluli room in the liielcl house. They also con- trihutecl toward fixing a metlical room in the tielcl house. The "Nl" Cluhls social activities inclutlecl two parties and a spring hayricle to the Gulf. 1715611115 I.1'1frf1r111111 uf 'ill vw C Ng. , y sox! A22 Xa i Ry, ' Q 2 'rv f Turpr, .llL'I.ain, 1:1114 her, Clark, lamdy Jpcllh, .llL'Dw1m'1l, llckilr, Bilrzley Key Club The Nlurphy Key Club is one of the many chap, ters of Key Club International. ll is a service club that assists in school and community proiects, Key Club members distributed the Nlarch of llimes coin containers all through the Xlobile area. and later collected them and turned them oxer to hlarch ol llimes headquarters. The Key lflub also loaded trucks with Christmas baskets for needy families, This year they also sponsored a soc hop. sold Christmas cards and assisted tht- School Board in sending out literature. ln the spring the Key Club held its leadership banquet honoring the officers of all Nlurphy clubs. v 162 - D. 0. Club To the student in the Diversified Occupations department. the D. O. Club offers training for his future role in the business world. The U. O. Club provides not only for vocational training. but also for social adjustment. Mobile business men realize that "Experience is the best teacher." and because of this, they place their equipment and experience at the disposal of D. U. students. Employers know that by doing this. they will be rewarded with better trained ein- ployees in the future. Their annual limployer-liniployee banquet and dance was held in the spring. Aquamaids lf you had listened carefully in the afternoon. you would have heard. among other things. the sound of splashing coming from Nlurphy's pool. VVas it a flock of renegade ducks? llad you in- vestigated you would have found it was the Aqua- inaids practicing for their spring water show. The club is composed of girls who are outstand- ing in aquatics. liach year new members are chosen on the basis of swimming form. poise. and general ability. The club picks out records that are ap- propriate to group swimming and then these water- loying lasses work diligently to perfect syncronized swimming. lloorc, Ellzfor, Nelson, Miller, Diuzrghnn, Ruskin, Tulum 'bmi Yf' 11,,, fry' fl ' I 5 Psychology Club ll11 l's11l111'11g1 1 llll1 11 1ll1 1111111111 Il1cll1s1'l11's .1 1 1 11 11 ' - S l l . lSN . 101111111 1111 ' ' ' ' '. ' '111 ' k'fL'SIll1. . ' '. ff' ' ' . . .'-.s1111 1 ll: 1111, l'1r111l1, f1111lv1.'A,1, lll.-H 11.11111 .11 Future Nurses' Club 41.111 11111 lllllllx 111 lllX 11111111s1 111111 ' 1 Y ' 1' lIlN11ll'lllg 1l1.111 . , . 111 lIll1lLNl Nlll 1l1-1111 111 111-rs1111.1l .lllll 1111111111111111 l11'.1l1l1 . . , ' lllIN IS 11111' 111 1111' 11llTf 11:1scs NlQlll'Kl 111 1l11- 11111s11111111111 111 1111' l'11111r1' Yllrscs' li llll1. ll11' f,llll1 IN .1 x1'1111'1 111q111117.1111111. lr 11111 UFQ.lll' 111111 111 l11'l11 111 11l1111111' 11'111li. .1s 111-ll .1s 111 l1L'l1l 1l11 glrls 1l1111l1' .Il'11llI 1l11'11'1.1r1-yrs 111 1111rs111g. ll11 l'lllll11 Nuns ll11l1 111r1111111111l 111 ll 1' . ' 1 ' li' 1,1111-l11.1l l,.IlNX lJI',X1' 111 i'lllL'l'IllQ :1 Ulf 111 Illx' 11.1- 1.11l1. .X1 C.l111 s1111.1s111111 Ill1'1 111.11l1'1l1'1111:1111111w 1111 Il1L' 11111 ll11s111141l. ll111 .1ls11 s111111s111.-1l s1'11'1'.1l 1.111111 mlm 1111 llll' 1'411111111s. llllflllg 1111' 11:11 1111 1l11l1 llNlkllk'll 111 .Xl1', li.1rl111111.1l11'111-11111-1111111111l111g1s1 -ll 1111- Nl:1l11l1' l11111111111 11l111 N 111111 111 lllklll 1l ' , Q 1 ' - 1 , 111111 111s 1111111ss11111. Argument Inc. S17.lFlx1ll 111 Nlr. lx. ll, llllilQl'llN .lI1Ll .lNNlNIl'1l l11 N111 f1l-'111l,1 l1111l1111, .'1rg111111111 l111'. llLlN 1'111111' 111111111111 1l11 1t'.l1' 111111 1l1111g 111l11r1, rl-lllk 1'l11l1l1.1s 111'll l111'1l 1111 111 11s Il.IlllL' XrIg1111111111 l111'., 2111 .11 1l1 11 l'11111111 111 11: Xl.1l7.1Ill.I 1111111lv1rs 111 lllIN 1l11l1 111-11 1.111-11 111 :Y1111 lll .111 lllp' L'Xlf.1 l'Nl'lllN, ll11' 111-g.11111 .Ill1l .11711111.111'.r 1lcl1.11111.g ll'.l1llN 1.11111 11111 1 1 111 1111- s1.111-11111 1111111s l11 X 11 111111 11111111 1 Y, 1 g' ' l - 'vers 11: llln' 111111 .1111111l11l .1 .l:1111' .11 llll.lllQ l11111'1s111, X1'g111111111 lIl1. 11'111g.1111f11l 1l1L X.1111111.1l l'1111111 N11 l.L.1Qlll' .1111l ll11 11111 Illlll.llIUll 1:1111 l"4" 11.1s 1 . l11.1l11111l11 xllll'11llX 1.11111r1111l11s 11'.1r. l111111 1111111111111 1111111 ll11 11.11-l1111.g 11111?:ss11111. Nlr. ll111l1'1111 XK.lx 111111ll1 11-1111-1'1l1g11'1l 111111 .1 ,flll 3-. 1111111 1l11 1l11l1 103 f clFlll3l1S Illl 1llNCllllL' 1l1-111111111-111'1'. .Xll 111' 1111' lu'- 1111ns 11'1'1'1.- l1111l1 1111'11r111.11111' .1111l 11'1'll 111"k'SL'l1lL'Il. .111 11H1'1'l111l111g1' NlllQlk'lllS .ll'L' 1'l1g1l1l1- l11f .11l1111s- si1111 111 Il1l5 1'l11l1. 'l'l11- 1111r1111s1' 111' 1l11s 1'l11l1 is 111 l111111g ll1C s1111l11111s 111 1111ul111l11g1' 111g1-1111-1 lllfllllgll 11r111cS111111.1l 11111l s111'1.1l .11'1:11111-s .1111l 111 111111111111- llllL'l'L'Sl 111 1111'1l111l11g1 .11 31111111113 ll11. l1'1111Ar1, l1111'11'f1z, Z,11111- I.11:Sf1r1, 1.1111 llf. Illltfgllfx l111l1.111.'1 111111: l1!.1'flf'1.'111 X11111111 l111f1f 11 ll.11111, llr lf1111.1rr ff' L' , Bandparents I 1 3 1 XI XX l X iam urcnt Ireslccnt r 11 Covm ml Surctlrx Irs Vx C Blukhurn xrcsnnt hassoon to Drum Wnor I 3+ I I hxxxden md Bmd Director Xfr Ira Sxxmgle The huul PITLIIIS lhls xelr soll lied lllkllxlklllll mcnhlnts for kOI1ll'lhU IIS to hClp bllx IILXX 13 lllll Lqlllpllltlll IILX UCFL SllkkLSSfll ll llllllli ' IHS FLIITILIHN N I UCL ll UXKI' 7 15 ,IIIL Tl :rants also sponsorul 1 X lrntx S xx rh prmnuis ut xx m xxgnt to the lI1'sIl'lllHLlll tum XI: .xmnlrx um 111 If lgn Ilel1111d the PTA It x x L IIN xml or-fm hs . mn-f lu x. sponsored m mx mlm mon xl md xxurthxx L pmxmts xong rh sm xx rg tht rxx r c- ll 1 xllx xx m L x xlrlx lm H1 1 xn xo III r XXLL Q lr N Icl N N A 5 HH H1 PHY rx I L lx .. FTA lb Q x x II' XX xr xr K x Roommothers Il In 4 1 K 41 N X Qfx HIL NUIIH Ulu 1 N N X ul 1 x Scenes 411.4 11111 ,111 11: fn 1 11111111 1 II H1111 1111 1 I If !1.J111111,, 1 111 TRAIN 'W' 'fi Ml Wm: mmm Wwmgwv W -www, nMW,,,,,,,,,, w,MM,m,,, fmmww W, fm--an M-wwf W lbw 7l11 111145 -1111111 111111 111111 1111 1111 11611111 11 .1- H1111 ll'111,-11111 Xl1I'111l. "ff"ff.1 -'1.'.111f1 1111 11111 11.1,'11111'- 11111-1'1111x 1111 N.'.1.'111 111 111151 1111 If 11111 lf111.1l-Lq1111.1A .11111111'fx'. .X11l111111fx 1111 .X11111111.1f II1111111' .Q111111x l1Ill1IlI't1- 1111111111 11111111 1111 111-11- 1111'1'y111g l1gf1111f 1111111111 'l'l11x ,1111111g1'1l 1f11'111f1l11.-' 1111 -1'.1g1 111 11111111- 3111 11111111-1111 11111111111x 111 1111111111111 ff11 11111 11111111511-, ASS3II1b1il3S 1 11 1 111111 1 111 1111 1 1 1 r 1 K 11111 1 I 1 1 , 1 11 11 1 1 111 11 1 ll 1 1111 1111 111 11 lx 1 I1 IX I n "l1ylI7l1I1t ll! 161' I1 1x1 I1 llzf f'.nf,f mf nw-fr -' fwfr fm .1 Il fllldlilfltf ml: IH Jwn tw I.lIf.' YNIMII-X fm' ilu ,vm 11.14 ff! Nt u lf1v'fI'llIIIt 111-'. I In All! uf fl f ,-1 HI: ff u.1- zmzuf, 171111 nu- flflglflg, fnlnzfwlmr .14 I-' .lmf fnnlff z lfllfml' lfuri at Dlurplly The 'll1.1f16.-,umg ,l..fn1- Hx nm' -Ill tlflt-llfffl uf MMM -A H11 lflf fun! fff lfn Xlmphx -lmlfulf. I fn Ulu ffzzf'-' -Ling Ill .1 m.1uuu filling Ihr mul-lfffl If ful: zllffflnllzfm-' 11 fn f rm ft .1 fm fmyr .I f.f-'lzmu flwn fumnlfd nn INN!!-lilly .Ill-lglrff ,L-F xfmfvfx. ll-fl! gulf IN llwmf' lizfflllfllllr JJ-'ff' nnufr fflzlf flwlflzf .lflff lfllll nffulzfefl flu fn. Clzrixfnzllx vl1re'1' in Ihr ffllffi shop, 'I 'fl IX irirzi' rfzixnf up f'hn,v!- Nlilg' NYT' Christinas One of the most worthwliilc projects during our school year wus the clislrilvulion ol' gxlily. nlcuorntul Clirislinxis lmuskcts. Sponsoring this was the .Xll Girls' Council us- sistcd by the Key Club. I-Quch section liillcnl at least one lxlskct with cunnccl goods, fruits. anal swccls. Sonic of fill, lluli N mhz- Dull.-' for Ifzz fflzrzxlzmlf fNI,fly'l'l. Inf! whiz! I Jllmly.-' ltlllllflf. in xllIl,l'!IX'- nm uf -.1x.rfx Huw, flfllhllil-1. at Rflu rphy ilu- Ntflillllx illcllxclul in lhcir lmskvl small wrzlppul gifts 'L ' ' 'xl trlg' Xu-ru Illlul lhux xwrc Iilktll In thc Lk4llL'Ik'Tl.l xml xhun LIINIFIIHIIIUI In Ihr llflilly ILIIIIIIIQN nt thc' Clly Ivy thc SLllX.lliUIl .Xrmyg 'llzfw ff .1 xml.: I,'l.m-" H111 fffwrf .fffwf 'NWI' H.1ppy X1 n 5 169 i I t The lme-up V I W ,.-5? jj 1 U fr, ' ff' gfwf ,t .gf-'J P, ""' in Literature test next we 1000 90,0 Gr w0,4?? wtf ' , ? Q 'x' Let me tell you! Mn We havmg :ce cream today? was k 'vf' You don't meon it gi-' ,, - ' kid, Let me see, too. yd Two he-ods ore better than one I ,' QT 6, ,m.,,vf Q96 7- W ' AML Mya!" 2' X . wrff"M',' .n'3'w 'N W xv, ff' y. OC . . we .. x0 ,rv fu Resi hour???? WU Typmg reached!!! 5- A . Snecnking outll!! f O o NK 0066 ood gi i "em -'-if ' ! x Who did you soy won the eiection? Ummmm!!!! e 'word workmg smge crew olwwos O? OJ Sxvcxch J ff- . 1. u ff- 4 Z4 ,f 4 s ,- w ,. I AX. . ,IFWI ' . ' , A, v ,' . -ji ..,..L' S,-Vg' v M, N' , . , . . ,P ., - by 4-' ' J' '1 ' Q xx-,nan . ,vs . , . . .- .A - w'. ' v , N ,xx . . -11 ., fa. ' 4' , -' a. 1 f- ' " , - I 1 x . 2' J "I 4 K 3 Al 0 1 . A' - '.: , 'L' , ' 5, .. ,. A ' .,,. SPAN? V '1 an Whxch leg IS mme? ,Xl HM -. C op ,- f w 4 4 1 Q4 Q ra ,N 1 5 'A And e Answer :nl iq " Wy Wir Vhnyfilv N-N.. IX 'g gi gx-X to cr fain oc prayer D V Ht, n we wer 1 Tuscaloosa Ml do mm' , COUIJ WJS ?'+g is P, lfs 305 W 0? I 1 C Served 'V' Sy Bonjour, Scnoritc I, f'IfOn'H U 4+ Dorff drop it! 1 p Y for fhQf. xv' H " X is A p0SQI girls, fz .1 , Q 5 4 R EVer f 4 Hey, QCIBA Huw d Clayton gm in here? ,nm ini I 1 'SKY :"'f :wr Ybodyfs QIO d to .Q SEQ - F -'43, H55 Drivn A K ,, Q wr GQOIN. w,,.,Q O 0: he Q5 So thats how :fs done' J I Oi 90 Sure 1 got an lost ye os? f3C1y2 M V1 y f 771.17 cj .A..,.. ,o',v' When I was G little giri, there were oniy I3! ' '- 4153 4312 1,05 gone blf. H r A cup of what? e"0"'O Am. .W - I fl I' lfrgf! ,iff l'1l'l'll0IlI S XI111I'f1.1x1CQ1111x1-111.11 XI1'II11 11111111 ID111'1,1 S11T111x 1 1 1 11411 1 1x KN Xx11111111 1 1 1 1 11 777 N11 I511111 111 1 X X1 I1'1 I 'Q Irx X R1 RN I11 111 II 1 NA 51 III Il 1111 XX11111x1 11 XNIJ Ii'XIl 1 Nl I IKIUIIYII lglllnliillill I1 l 1 'XIX Nfl 1111 1111811 1 l91ln 'lllllllflli STAFF 11 1 1 I11r11 1111 1111 I WIKI 11111 11L1Xf1f X Il ISI 1111 C 11 11'11II I 111 11111 III HRX N 11 INLII NINI 1111 111 1 X 1 1111 1111 ISI II Ill 111 XIII I N 11111 1 N 1 1 III!! 1 ISI IIII 1 S1111r11 1 1 1111 1111 Xvlf 1 8111111 I11 r I111111r1r1 C I11I1 I1111 1III1-- 1 1 S I11 R1 L111111 511111111 1 TX'II11X S XX CID XIZN IJ11r11 X111I1r11111 X1 1 I ICKJFUL If KL I I I I11111t111111 11r11 XI 1 X 11111 111 X 1 Ir1 1 111 1 ..,. IX 1 X IFIIXI X II N 1 LX XIX X L 11111111 X 1 IIT 1111111 1 1 X X1 III S JUIINUI' 11 1 111 1 NN X XI1. XXI XI11.II11111111'1' I' 111 XI1,. I1 XI1.. II. .X.. J - x S1 11' III' XI1. 'I'11'1,1111 FII 1 1 1 S'1'1'11111111 IJ11 1, XV, Ci. I11111, II I1 111 f Q III1. S .I 11111 -1, .X ' J I. I71x1.11' XI1:Ii11 S1111 1X IV- XI .IJ '111,11 XI . ' XI .II11 '11 II Q11 XI11. f .1 11 S11"1 -1 ,XI .. ' .L XI. Q X1 ,I,If.I111Xx.I11. C111 1x I111'1N1 Xx1I,,I, p S11'11 HTM XI, Ci 1111-14 ,X, QlI'N IIIXl'IX ..II11I' XI11. XXI XI111. Ci, XI. II11 SI,4"'l1, 2211 XXI 1111111 fx I I 1 I 1 I N 1 I IIII 5 X1II,l. I' IN'IlfN1 XXI S1 11111111 111 XIII, 1 1 NX ' S1 1111111, I'11-'11 111 1, If 1IlI'llIi'X'I 1 Il X1I'l.I' F'1'1'1'11 Ifx1.11111x1, C1 .1 1 11' ' .XIJ.'. '1111 - x S I x -' 11111 I'c1'I4 5 1'II1L 1fI:1ss I'I1I'I11l' ,, , - X1 f 4 IQ1I11111 XI41'i1111 XI111'I4 ' .Xssf 4 XIILISS I",1I111111 II411'1'y1' II1'11'I11114111 '11 '11-1 fXI111111g111' W SIRI I1 ,I 111' Iiuy, .' , Ii I'111r II11I1 ' I 1111 X11111.1111 II11s1111's1 XI4111z1g1'1 I".II1'11 IIAIQIS IIIrIs 51111111 If1I1111r ,, I'1'g111' I1411I1II Lf1r1'11I41111111 .IQlII.l'1l1'I' I511 .1I1I II41II .Xsf 4 'A I. Q1 J 'Q I111 XI411'1I1'11 I'-1lI'IL'II X19 . i1r1'11I411I1111 XI111141,1'r SI1' " I11II 4111 I 1 1' I III r ix AN- Cx .1" 111 -- '1' is XL11111111-1 X. 'V IILI21, 1fI11I1 If1I'1111' Ii.1rI14 1.1 1fI1.11111I111 XM 1.1 lim, I1-11.1 RX- :A ' , , IIUI ' 4 . 111111. Iiclij' . 1I4 .4 X11 I I3111111111 XI1'IQ411-4 . III 7 111 . X1' . .XVI If1I' JIS XIILIXI 111 Il1.111. I1.111 XVLIII I51' 'Il' I'141111'1'11. IIIIIIII XIQ1. , I4 4 X YLIIII 4111. I411'I411' II4111-1. .'I1'rI ' II1 21111 I,IIL'I'.II'X Ii1I'1111' X1 '1.1 IJ. 1c1 Ifpisr I.111' C1r4111.11I1' X11 4 Il I.111'1'4111 I:1II IFS I.XIIII II1' 111. I111 .I 11I1 .Xr1. 'Ax . I '1 I1'1'1 Y1 4 1 HI1111. I'.lX1 11111 I'1I11111' III11II11 XI1'1r1 I111' X '41I11111. DIAUIIIIIIX . Ix 1 I'111'11I11 Ii1I11111' Y411111 C111I 1111 .I1 XII IfI11i1' If ltr X .1111 I541111I114 I11I'111r I.11 .'I1'.1'1'r H1111 11I1.1111 XII ,X1111I1- 1.1111 XI1111 4 ' 3 in .s 1? 3 ,. my 3 rl 2 h v X or . 6 4 ' ' 3 li - if: A U 1 bw f :Af s ' g ,o-s.. V 5, 0' J. ? , +A f ' I uh, M K' In Y fn an lk ' S- if ' A '43 5 1' ' "1 , ' 3' L n 31, . A .r4f:,4.'T " g' 'H Z. , ' V L ga, ,L 4 ' ' 5, ,Q 1 ' . x -WEL' 1 3 A , . 6 1 Mgr? ' , ,gf 1 J: . . ' 4293 x. . iff ' 21, I i 1 it 2, if s M K V if kv.: , 'E , i 11. t sr, Y 'J Z .i,a is' C C 4 Q. ' I 1 , I 4. . A Q' 0 Q - 0 5 ' 5 , Q . . ' . 44. . 3 'U Q vu . ' Q Q Q . c n."P ln.. . 1 A is DIXIE DRIVE IT YOURSELF SYSTEM Ph HE 21801 218 St. Francis Street one - Congratulations! VIRGINIA ST LUVVIBER C0 INF 803 Vlrglnla Street Phone HP 2 6707 185 0 1 Q, le H. E. BREIVTON, JR., and GEORGE H. SHEARICR , . . - 1 Q J ' Anders Book Stores, Inc. Booxs - SUPPLIES 256 Government Street Telephone HE 3-6911 Mobile, Alabama TREADWELL FORDS 651 ST. LOUIS ST. Phone HEmlock 2-8831 DELANEY S McGOWIN LYONS HARDWARE al SUPPLY C0 WHOLESALE tStL BROWN S Weluez' ICE CREAM Fellow MUFph1aDS Come See U Shady Lawn StableS 1758 Navco Road Wentworth Motors Inc W LLYS ,, UDSON GAYFER Sales 8z SCFVICL bl the house that has and alwabys gnes Elm e H Wentwo th what lt adleruses 1 9 . Water a ' , ouis Mobilel Al , . S At 9 - S. . I re , ' 557 St. Louis Street M0 ie, Ala, . , . ,, OI' . I' - 184 - SPIC and SPAN CLLANFRS GRAW COMPANY' The Orchld Cleanel 2064 Old Shell Road GA 6 4012 Earle Chevrolet Co SALES SERVICE Maln Street Cltronelle, Ala it IQ, Wbfgx Save Your Confederate Money Pubhc Stenographer Typlng Notary Pubhc Mlmeographlng Telephone Answermg Service Mzul Advertlsmg Henley Secretarlal SGYVICC 103 A N Lonceptwn Street MOBILE ALABAMA Dorthy S Henlev Phone HE 8 2608 SEALTEST Get the Best Get Sealtfest Sealtest Ice Cream PICKETT-HAMILTON REAL ESTATE AND INSURANCE COMPANY Speclallzmg In Real Estate Sales Rentals General lnaurance Vlortgage Loans 1914 New Government Street "At the Loop" on 7 was Spring H1Il Bra':."h 3711 old Shell Road GR 7-4151 Nixon Drug Store 1801 Old Shell Road GA 6-4411 5 THIS BOOK PRINTED AND BOUND BY GILL PRINTING 81 STATIONERY CO 1 19 31 NORTH WATER STREET P O BOX 1526 TFLEPHONE HE 3 3776 Moblle, Alabama Prmtn g Stationery Forms Offxce Equlpm nt and Suppl: Bo k Binding Llthographmg SHAWWALKER AZALEA BOWLING LANE? 186 ' 0 . "BuiIlLl'llrl E skpmpfr- . .n . . . 615374 . . .es ffm 0 . ML . . I GRADUATES PREFER W G0lIJSTEIN GIFTS X Crldultlon rung IS tuna for a f1nL glft md thug s no flI1L1' glfl thin 1 Cmldstun vw mh For 3,,LI1LI'lllOl1S Murphy EYILILIIILS haw CIPPYLLIAIQLLI rho Llllfllllllg, quxhty of w IILIILS from Cmldstun s REGISTERED JEWELER AMERICAN GEM SOCIETY THREE SOUTH ROYAL Engravings m this book made by GULF STATES ENGRAVINC C0 213 St Michael St Phone HE 3 4701 Mobile, Alabama 187 ' iN .g'v:Q:Q'.f--',:Qig, -Q '- .., 1 '-I W 4' J . v J. , 1' ' 3 3 ' 5 ' ' ' 7 a 1 safe 1 ,L Q ,gzizggzi 5: 151 -a : 13 ' 1 7 - ,:?.' A -1 23. :1 v ! '- . . Y 1 1 . .1513 'V 1.21 3 1 ' x 1. - l rr 1 . ' . 7 1 1 . ':- X 4 . 1 ., 1 1 . X y , 1 , Q . , , 2 y 2 1 - . w N - 1. , - C x x 1 1 . . . O . Q.: u . . . "1 BAN KK Q: REGULAR AVIN In school a students success ns determnned by how often he comes up with the correct answer When hes looknng for answers he turns to his books Out In tne busnness world o bank book wnth concentrated regular savings also can bring success A good bank account wsll make It possible for you to take advantage of business opportumtues and gnve you a greater sense of securlty Open your account here now THREE CONVENIENT LOCATIONS Downtown Mobule Prichard Branch Loop Branch BANK OF MOBILE MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANC L CORPORATION IHS ru 500 lo is MERCHANTS NATIONAL DELCHAMPS MODERN POOD STORES LOW PRICES EVERY DAY ON EVERYTHING YOU BUY Moblles Accepted Style Center For Men METZGER S MOBILE 0 PRICHARD Featurmg the Natlon s Leading Brands WATLHFS .IFWPIRX DIAVIOVDS REPAIRS CLAUDE MOORF JEWELER HF 8 4442 J b I QUIGLEY S 600 612 St Louls Street Moblle, Alabama In between acts ONE DAY SERVICE At Any of Our Convenlent Locatlons CHIN laundry 81 Cleaners LAUNDRY 8a CLEANERS Dual HE 2 4474 361 St Louis St 189 K6 ' ' , L YY 1 9 ll . . , . 79 ' ' .C , 'I. ' I I .' ' .' 9 J - L a l "Appropriate Gifts of Quality" 8 St.. oseph Street Mo ie. Ala. , 1 i I W . . BARNES MOTORS INC d Chrysler - Plymouth Motor Cars DRUG 5 TORES 50-60 S Broad Street MOBILE ALABAMA Johnnys Drlve Inn and Lew s Drlve Inn No fair peekm at the keys 24 Hour Servlce Telephone CR 8 8461 Wlnter Gardens Motor Hotel Alr Londltloned Telephone and Circulating Ice Water ln lach Room Heated Pool MOBILE, ALABAMA F T NEWTON Almost Evervthlng GOVERNMENT at CATHERINE Roberts Bros Realty INAME BRANDS CAINLELLATIONS SAMPLES AL S BOOTERY IN MOBILE I0 lN Royal St Phone HE 8 844 IN PRICHARD 21 N Wilson Axe Phone CI 6 8656 , s 9 1 dl , o 9 - NM . n , . 1 1 - Y I SK i YY NEW' HIGHVVAY 90 81 AZALEA ROAD u 9 I '. .- -2 lv. V . ' .1 I 1 - ' - l90 - ,...1-w---'- -- -- 7 M0726 ON YOUR ' GRABUATION M97 Wm? M94 WWW MMV? MWLCGMMA6 x ZLZLZQLMMQ ff? X f , , X A 777 W - nl fx - . 1 E ZW f gifgggf I 1, . g f 4x - , I' X W A X N M - 4' TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY ff X- N. 4 1 Gerhardt's Luggage Co. 27 South Royal Street Since 1913 for fine luggage lk leather goods" Bidgood Stationery Co. "Everything for your Office" BLUEPRINTS PHOTOSTATS SCHOOL SUPPLIES HE 2-0518 HE 2-6017 Frank R Wade Underwood Electric Ty pewrlter Hempstead 011 8a Storage Co Foot of Elmira Street HE 2 4581 WATCHFS DIAMONDS F H SMITH Jeweler 'Z01 Fulton Road 1 ASH or tRl'DlT Slherxvnre Fountal Pen AT THE LOOP Hamrlck Motor Company '358 St Louls Street Phone HE 2 4524 FABRIC MART 13 A Conti 18 N Wilson Mobile Prichard Glbson Drug Company, Inc 1714 Dauphin Street Prescriptions called for and dtlixered and cart C151 Prompt delixery serxice and always read to ren der professional SETNICQS to those in need After the Doctor ialls I Us f A 3556 . I 0 V . ' . . L 1 ' 1 V 1 . . L O O , - C . . ' .' 2 3 - . ' ' Q C' ' '. 'n S K5 79 . C - ' ' 1 r x I 7 A Q 2 fully compounded always by a registered Pharma ., ,- . . , .. , . ' V , .' , . . , V V " ' .' - Cal S! S 6- . " - 192 --- Re resh eulrl est to the hour X QOL -X COLX BOTTI INK 10 OF NIOBILI' IWC Johnson Chevrolet Inc Sales Parts Servlce Mann Plant 501 St Joseph Street Holcombe Ave Branch 762 Holcombe Avenue USED CAR LOTS No 1 300 St Joseph Street N02 1008 Sprung Hlll Avenue Tell youl alchltect and tell you1 c0nt1act01 That You Want Your House Treated To All The Benefits Of PENTA TREATED LUMBER Horace S Turner, .Ir Inc Moffett Rd Mobile Ala GA 6 4451 K 8a E Office Engmeermg Furniture Supplies POWERS PRINTING C0 Prmtmg Office Supplies Prmtmg Sales and Service Phone HE 2 6621 106 St Michael Street 9 0 Z , I' ' '.-' .- ,.'L'. . I,l'. MOBILE AL.-XBAMA O C U I . 9 l I . ., . . 3' l g . u ' - i . -- 193 -- Compliments of a FRIEND WKAB Congr atulatwnb, Semors' Come To Our Studio For A FREE Portralt In Your Cap And Gown Larry Rohlnbon Your Photographer 178 St Francns Street Phone HIL 3 3420 Hotpoint Home Appllances Bendlx and May tag Washers RCA and Zemth TV ARMBRECHT S Dauphm at Broad HE 3 6585 I O I Y 9 0 0 1 Phone: For Appointment -- 194 -- Compliments FRIFNJ SHEARFR 8. RAYFURD Mcmutdgtulus bales PX ent MOBII lf XI XBXVI X 1 of Z1 T J N1 I 4 L ,J ,. '., .,,L. '. :Ag l57', ST. I. Jl'lS STR!-,r:'l' ' 4 A J, . Ji . A I 1955 Panther Captams Lloyd Bryan Tlre Company 250 Government Street Phone HE 2 3224 The Flnest In Photoglaphy Portralts For The Mohlan Were Made By Th1 StUdlO ADAIWS STUDIO 7 N. Conception Street MOBILE, ALABAMA Phone HE 3-4616 191 f 1, .f ' Ma' W 1 n C o 9 I 1 College ln Your Future? You need a checking account of your own If you are plannmg to go to college or to go to work vou NEED a checklng., ac count to help keep track of your money and control xour spendlng It adds to prestlge too Paxlng b1lls bv check helps you earn the reputatlon of bemg a sub stant1al person who handles h1s affalrs 1n a buslness llke way Stop by our bank and let us help you T f 7 A1v1ER1CAj1jX NATIONAL W, BANK ,Q RUST COPA MOBILE ALABAMA Munbcr Fcdcral DLDOSlt Insurancm Corporatlon ENJOY 3 CREAT FUOD EXTRAS if Extra Mllk Protem if Calclum if Vltamln ,gaudy 'xv SMITH S , Surzb am Oh llUfO IIISUFGIICQ with State Farm Mutual s Gareiul Dfwer . Rating Plan 0 Q . . 0 . O ' . O Q O . . s and . lbp Down Plan sun run 0 0 0 9 . . . . msuuncl C011 me for details today' Rutz MUSIC 81 Plano Sales Company 270 Dauphin St Mohlle Ala Planos Organs Band Instruments Radio and Record Players Sheet Muslc Records Better Band Bullders l9l . I . v , . ' 4 ' I .ia Y - D ' i ' . V Q A V V . . - ' D - ' A , :V .1 ' ,' - .y41L4,,N J A . ,W - ' 4' Al. 11' i 5 K M. D , , .. N . . ' rl, , ,I TT, ,,,, lrflf,'f',"'7 'e . , 5 N ' , ' ' N, if , -V , ' , ' g 1 ' ' W pf W -V ' , A' . 3 I 1 Q , S, 1 - fax .,...D.,p-5737: 9 gf ' fl 3? 9 l x 1 x ' i I ' 1 ' I O C . 0 I ., , . - v . o Q O 0 . 0 0 0 ' u n ' o 0 0 o 0 0 , 0 0 o ' ' o ' 0 , 0 ' ' . ll Q 0 - ' . , 0 . 'I Q 0 , 0 0 0 I 1 KK ' 77 'moss SPORTING Every City C0003 C0 sers Has , 51-fg2Q,gj355Qgi,iiEE: M J An OUTSTANDINF Store M GREGOR d RAWLINGQ In Moblle ATHLETIC EQUIPMENT S gf t B lt Sh 76 Dauphm HE 2 5624 Kodaks and Supplies Developing and Prmtmg SPORTINC GOODS CO WOJOHNS 16 South Conception Street 259 DAUPHIN STREET HE 2 6882 HE l k 3 3721 198 5 ," 3 w I'k ,gif .V 1 4. , hd? QA, N1 Y 4 4 0 32: I of , bfi' 1 5 0 I Exclusive Distributors . C . ac an . , It' 0 . N. Spo 1 oes and Sand Sweaters ' 1 I 0 0 0 - m oc - BROWN WHITE DRUG C0 Your Health s Sake Crlchton Statlon, Moblle Phone CA 6 4461 NOTICE' After a quarter centurx at 203 Dauphm Street we are now located ID the Cl1ff Harrls Bulldlng SE corner Cont1 and Conceptlon Streets Larger quarters more modern fac1l1t1es wlth parkmg lot surroundmg us We haxe added a new department potted plants and flowers Cllff Harrls Jewelry, Camera and Flower Co Moblle s Fxrst and for 14 Years Onlx Certlfled Watchmaker I 84N R R WATCH IINSPECTOR 11 So CONCEPTION STREET MOBILE ALA USA 199 1 I as 1, H I - I across from Gayfers Conti Street entrance. O . , . Y . . Y Y ,. . . . . I . l , 0, . . . AZALEA BRAND BEST IN THE LAND ICE CREAM GRADE A PASTEURIZED AND HOMOGENIZED MILK FAIRHOPE ICE AND CREAMERY SINCE 1908 FAIRHOPE ALABAMA Where you shop for the best for you Everythmg for your famlly for your home HAMMEL S and ADAM CLASS 20 9 9 Dauphin, Royal and Conti Streets in Downtown Mobile The Standard of Excellence ln Dalry Products Serve the Flnest ?aee 77Ke4Z4 Scarce lf65 DIXIE HONEYSUCKLE HAM and BACON PURE PORK SAUSAGE SKINLESS ALL VVIEAT WIENERS COLD CUTS .lil SP iii? ONE OI- THIL SOLTH S LARCEST FNGRAVINC PLAIN-TS Ql AIITX EINGRAX FRS or COMMENCEMENT INVITATIONS VISITING CARDS GRADUATION BOOKS MONOGRAMS STATIONERY GWIN Means Qualltw P GWIN STATIONERY ENGRAVING COMPANY 8 South Conception Street Mobile Alabama GRFETING CARDS FOR ALL OCCASIONS When vou buy from FVSIIN you know its made in Mobile FOI the Best IH School PICCUICS SCHOOL PICTURES INC Jackson, Mlsslsslppl 702 A' C Q 1' I 'I' 1 , I' 1 I Y ' V ' V 4 , ff ' '79 . . . . L .- , , , , Y . , , -. - I f ' . . 1 4 9 0 . . - . Comphments MURPHY HIC H CCH ILRNINC COUNCII Pre swim nt N 114 Prm Quiz nt 4r1t1 Tr1 ISIIICI C 111 rn spundlm., Sponmr P11Q1d111t VIC 1 P12 s1d1nt iurmtdrx TIC 1s11r21 STUDFNT COL NCII OFFILFRS Smut 1r1 SFNIIOR CI -XSS OFFIFLR5 Rmprwentxtnu M1r1on Crmla F111 CIIISQNUXK qlll Ann CIIIIQ S2111 Ifnfuld Rnnnu Muir 'ipmw wr Pri Qxdf nt V100 PreQ1d2nt Surctarx IIC Nurs r R 1111 KC nt 1t1x SDUIIKUI Przmrie nt X IPC Pre uric Sf crs I 1rx TFCACIIYC r ttw Archu L L 111111111 1 QOPHOMORI- CI XSS OPI-ICFRS Nldx Gf1rt1n1n Smrirn Wmtu IIC X Rrmnn M 111 'iallx IIc11h212l1 MP9 I'rant72n M N mcv H 1 IN Bettv Burdmn Barnes Tlllllii 1 Heubz-1d1 Woodu MHS B 1'-.tc r J11111111 Pooh Tommv Atkmk Palm Cudx Susan IQCIIIDIIII LP ISIJII S IIC Tummx Arenddll Jf21nn1r- BFISIKVI Kaus Tr1x11cl-1 811111111 WIIIIIIIIUU Jrwentatlxw G11 FFIS nn mnmr C21nf NIcIJr1n1lri Jucx Qixxur ipwniur Nhsx Whm mi of 1 1 7 1 1 1 1 I I I ' J Sv' -:ry N21 Haas 1-Q - P2-Fry 1llL-1' JUNIOR CLASS CJFFICFIRS 11 'M' 1 2 'rsi K1 V' ' -', L' 1 Ford, C'w11r21fi Fr1'v11121r1. . ' A' 'NI' he 1 ,' ,- ' Mr.: .11 ' 12111 v X- K, ,nt ,. ' - Q2 j ' 2 .' 1 R211 ' 2 '-,Z 2 'l F21 A J j - , " ljf . ' 2 . ij . 2 - Molule County Board of Revenue Proflt and Prosperlty No other sectlon IH the Unlted States offers the homeseeker or mvestor surer returns for h1S money than Moblle County Ala bama We have more than four hundred mlles of paved County roads and more belng constructed naklng every sectlon of the county easlly accesslble on paved roads Frults of every varlety Farmlng Cattle Ralslng Bee Culture Turkey Ralslng Wool Truck Growlng 1n fact everythlng IS offered to the lndustrles 1n Moblle one of the seven most progresslve c1t1es ln the Unlted States Thou sands of acres of v1rg1n SO1l are avallable at prlces far below the1r 1ntr1ns1c value Chmate and water are equal to the best ln the Unlted States A v1s1t to Dauphln Island W1ll convlnce you lt IS the Sports man s Paradlse salt water flShlHg the year round Invest1gat1on and correspondence are sol1c1ted For further IH formatlon about th1s wonderful sectlon communlcate W1th Moblle County Revenue and Road Comm1ss1oners Lero Stevens Cha1rman John Fagerstrom W1ll D Haas Hugh Fort Jos R Mlttermght 204 o 0 n , - 1 1 ' - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , . . . , 1 s . I7 l J 1 1 Faculty Illrectorg NIR CJ H Hoaxes Pnnrxpul X P l B S C olumbaa Unuersaty X1 S Lnnersatx ol C haeaeo 7 Wat W M Pml.a.aPs 'failaldlll Prznnpal Unnersaty ol Xlahama BS Mk Plorenee I ta ers C ollebe Mat It Lats Sa'rThR1.a.L 14515111111 Pr11111p11l Fmul -Igenl Sprmghall C ollege B S 3 Nlaas loa asa lx IPIKMIL 1sa1.ata1z1Pr1111111l 4111111 Veteran ,Jill 1011 llorenee Normal Sehool Lnaaersatv ot Xlalmama BS MS Dau Hova um Nl NIeN1sxAsvn DIIKCIOI 0 C111d11111e Lnaxerslty ot Xarganaa B -X N1-X C,olumhaa Una xersaty 4 Mats LIIRISTINL WHaTT Vmzmg Teacher Berea College Unnersatv ot -Xlabama B 4. I -H Nlass Iosaa aaasa Ham Rove Coun elor to C171 Unaxersaty ot C haeago Ph B C olorado State C olleee ol Pdueataon Nl X Northwestern Unawersaty Nfl LX All C arl s Couneal -I 'slats Xuuauu. Boolean Nur e Nlobale lntarmary RTN Future INurses CIW 3 NIR C aoaua H WVRICHT .Supe1111lende11t 0 Bulldzragf Q14 xy Mats Haus Nlclvrsar C11 etezzu Dzrector lxeep hm Rollang 7 Nlks -Xvsae S BauxTa.u els 1stu11t C11 eterm Dneflor Paul Hayne Vocataonal Sehool 5 N us Lu ILLh Buena Wel ure Slore H 'N Rs Nlxtaha. I ova an Reeeptaorml 7 N aes Doaus STL sum Records Nlass Nlosru BARTLLTT Secretary 3 N ass Duausa C uxos Secretary C larLe unaor College 3 'Vllss 'sham Xa.au'snaat Hz.-tory Tennessee College XB Peabody Nl -X 33 'sit ll lisaeaaa D Related Aublezl Baraaaaaabhaaaa Southern BS Lnaaersatv ot -Xlahama D CJ L 3-I Nlaas I BKLDLKSON fflgfl lx Ceorbaa State College tor VVomera B S Nlass C urns Basnat l'11gl1 h H1 tory Lnaxersaty ot Xlabama BS Sr Sponsor 9 Nas C C Hnoxs Hnlory Lnnersatw ot -Xlabama BS uaaaor Red Cross 35 Nlats I' l BRCDLM Pflgllah Conxerse ColleI,e Lmxersatv ot Xlahama 'KP 9 1 ja 'YQQWVOQ Ninas F ln Baum us was Lnnersaty ot Chaeago lllanoas State Norm al C naxer ty li S C olumbaa Lmxersaty 7 lvllss Nluu Banu Hwlogy Peabody College BS C oluaaalaaa L axersata Nl X C hem Bo Phvs Maas Csaaaaausa liutN1l1 lzlmuy Texas State College for XVomen li X 'lexas th s n L aaaersatv Nl s t Colley, Woaaaen IS 71 N at lin C uauoT1a Uuhc IILI ov al C onsera atorv R mme l 4 uasa ana St ate L ma s l N C 70 N ks Hunan L C at sax I nglz h llzszory lax nbston State Telehers College BS Lnnersatw ot Alabama 'Nl X Future leaehers ot Xmeraea Ili! S8 Mats M C,aawc.ea.Loaa Slerzognzphy Bow ang Creen Business Umxersaty BS Crest, Sehool Nlats lx I C LXRls I'11g11 I1 le mond College li X Coluaaalmaa Llanersat NI 4. r Hastorae Soeaety C19 s l CUUNIIC ffl! Mass 1' suis C Rauuot ls Ihologj Coumhaa bnlxersaty XI X l xas LIIIXLFSIIV li X C,o sponsor Cshem Bo Phys 3 Nlass VVaxxaL Duas l'11gl1sh Huntanbdon College Howard Lollebe X li Mass N IRQINIA DCDRNPLL as lIuthen111t11s Sophae 'Neweomhe College XB Lmxersatw cabo 75 Nlafs W 'I Doums H1 IOII naxersatx ot Xlalaama XPI 7 Nlass XIXRTIIF hNDLRLL xlflhdfllltll D11111 111g 'Iulaaae Lmxersatx H X 70 Nlass lots an FaT1slx1Naoxs Speeah 11111 1111111111111 Western lxentueky State leaehers College KH axersaty ol -Xlahama Nl X our X s C ua Troupers 70 Nlaas Nluua I'ooTa H1 tory Lmxersatv ot Chaeago Ph B H Xllss Rt TH I'ClRLH-XND H1 ton lnanI,,ston State Normal Sehool SpralaI,,h1ll College Tulane Lnaxersatx Lnaxersaty ot Xlahaaaaa li S Nl X Nlass heolsr PUSTLR Phe ll 11 111111 IIIOII -Xlahama Lollege BS Xlohaaaa Cheerleaders C Nlaas ETTC FRXNTILN Che1r11tlI Lnaaersatx ot Xlassassappa B X Stud at Couaeal I 205 0 N, R . QA I-lf' XX " 1 1 ', f NR 7f3'L',""4' ' 'I ql-I 7' si A i Q."-,177 745-3 . ' 1 ' ,' '- .a .1 ' ' Nextel - A f A f 'Q In " ,' I'--fa .: ' I 1 HSI I - - - A A-A A ,.AA,,A S Ag . 11 Y. 1 , - A T .AA A: .AAAI A ri:- -7 l Y ' I - . . Cl I lisa 'll' A'-a .AJ l.. S. Texga, Stall- f "e for a ,. . he '. . ,.- A '-P I .Klux l'-I 'A 1 ' 1 ' 'l 1 1' RIA 1 A, 1 'Q .JA..l 4 fa- "'er- ..., Cl-3l :ity-+'1..l. li I. I.. I A- :AA - 3 I' N' I :A I A .I '. I .' 1 f. 1 1 ', 1' S iff A' 1 ' ' '- ...,a...: ' ' lvi ,. '. A. j ,- ' ' 7 Ill '.'z '-....g -' A 1 -, - - A , - 1 . . ' .. - ' ' A tl' 1 Q' 'V 1' v- 9 YY A 'V .A 3-1 " UA "' R'fh 3 ,.- ,A .g I 1 ' ye Y a .. .3 I. " l' -7 -HMI A A' . A4 A' :Al 'J ' '.l1,A I Mk.. .t't:aa.a.a-. f .' -, , Q: ary A A - I I I University of Alaluaaaaaa-li..-X4 Peabody Cfolle-ge CHI l . In I-. . 2 , ' - A W AA A 'A ., . -. . ' - A 'N' . . ' . QV, y 1 'f 1-. . . AA 'A A 'A A f .. 1 ' :AAA A . A Al-A . ' .' " 7 f-1. .Z ' K' A' ol' Cfhi- . .. 1 . A ' ', ' A , , 1-'B -I? ' 7 1 7 U37 a ..'. . 7. '35, '5 " A A Aw .A A A A, fl , U " 'D A' 7 . ' ' al : . . .-BS., NLS. CLI it --I A 3 up ' ' J- 4-1 A AA A A. A A, A '. t .'.' . . '., . . .'., .7 ' 1 ' 'S' 1 I 1 -.. .3 ' 4. ... C l , .7 . . U I 'V ' ""'fA- -Z A A A Ln ' ' A' . ' 4 Q-. .1 If : rt: ,l lg .a.'I.A. .U.c-- AA AJ. AV A - I-5 aaa.: . . anus c lm ' A f - p ', 'f 1 .A 'A A All A . '." I ' f' . " ' ' .11 f" 4 C, -l57j 12?-1561 ,A. T. A- .A AAAHIA- A CA A AN. ll.S., XLS. Il I I II ll Faculty ljirectorg M11 VV VV FLLCHLR Bzology Southwestern B -X Peabody UHIXCTSIIY of Colorado 3 Mus VV VV FLLCHIR Spamslz 'Vlary Hard1n College Baylor College BA 77 Mlss MARTHA CATLIIN Lzbrafy UIIIXCYSICY of Alabama AB 71 MISS 11255111 Manx C AX Latzn Washmgton Un1xers1ty AB C0ll1l11lJl3 Un1xers1ty M X Unnersrty ol WISCOIISIII Unnersnty ot Mlehl gm Latln Club 1771611 MR o11N C RIAVIS Hzslory Un1v.rs1ty ol Al1b1n11 BS lxev Club 7 MISS lLL11A1s11T11 Cnmrs hnglzsh Spr1ngh11l College A B A P I M A Trl H1 Y 9 Mus RLT1-1 Cmoolu lznglnlz Unnersny of Alabama A B MA C are Club 19 1511 Mnss HATT11 GLNTL11, Typzng 'Iroy State Teachers College BS Peabody College For Teachers WIA Allxed Youth Mlss Esrurs HINL Fnglzsh Hunt1ngdon College Howard College -XB H TIIITCS l:d1tor1al Stall 9 Mus I C l'10Lls1l:S Buszr l'ngl15l1 C olumbla Llnlxersny Lnnersnty of the South Tulane C hess C lub Mlss IXATHIRIINI Ho11 l'ngl1.vh 8 'VIR R D HoLsLR Puntzng UIIINCFSIIY ol Alabama Sprmghlll 7 M11 11 D HLDGEBS Hotory and Drwef .1 hdurazzon Sprmgheld State Teachers College B S Nauonal lorensle I eague Argument Int 133 1631 MISS V1x1A1x ILLKL Pnglzsh LOUISIHD1 State Unnersny -XB UIIINCFSIIV ot Ala bnni MS Un1xcrs1ty ol london Oxford Unner Sl 8 Mus C Lrxsua IURDUN Pnglz I1 Unnersnty ol Alabnna B X Cosponsor Xrgumtnt Int unnor C ass 119 131 Nllss C um 1XlINNLDX 1 t IXLISIC, ol Xl 1111111 B X Kr Instltutr. o 1 Lago Ian R mdlettt Art Honor Sotnetx Nlks INU I xx111u1 fypmg ro llt It tthtrs C ollegn Hou art C o 1. e C gorge It lll0C1y C ollcge Xl nbunl C o ege 1 UIIIXCYSICX ol 'xlllklllld N1 A NJIIOIIJI Honor So uetx 1 Mlss RLT11 LIPSCOBIB Hmozy M1ss1ss1pp1 Southern BS Un1xers1ty ot MISSISSIPPI M A Unnersny of Alabama Lshers Club 37 Mus V11u11x1A Nic ALLISTL11 hnglz I1 UHIXCFSIIY ol Ch1cago PhB Un1xers1ty of CIHCIH n Il B 1' Radcblfe College M A 8 N111 T11o1x1As MeC1vs llatlzemalzcs U S Natal -Xeademy BS Locker Sponsor Q74 M11 WILIIABI I IBCCIXINICIVI Small Ingnzru College ol lethnology Belfast Ireland 3-I MISS CJATIIIRINI- IVTCNALLX Plzymal Pduratlon C eorgu 'Iuehers C ollege BS C 1rl 5 Athletlt As SOCIHIIOII Pep Squld 1791561 M11 H11ux1AN MA1s11. Phymal Pduralzon Un1xers1ty of A1 llkllllil BS C78 1091 Mn M C MA1sc11.L Pllyszcs Umwerslty of Alabama AB Carnegne Tech -Xma teur Radlo Club 3 Mus l'1uNeLs 'vI111'r11s, Glas Club Alabama College Spr1ngh1ll College 76 M1ss ELITABLTH Mums Englzxh and Hlytory Sprmghlll College A B C01UlDblJ UIIIXCFSIIY 119 'Nllss Ios121H11sL M1cHfx1.L History Washmgton Unnerslty A B MA Mus Ams MITLHLLL .Slfnogmplzy M1ss1ss1pp1 State College lor VVon1en BA Inter Club Counul Yteens Hunungdon College -XB UIIIXCYSICY ot Alabama M A UDINCTSIIY ol Chlcago 74 MISS E, LLRA Moon Creatwe Wntmg and lznglxsh Cottey College Ln1xers1ty of M1ssour1 BS M -X 8 Mks E1.11A1s1T11 MIJRRIS BI0l0gy Unnersny ot Allbtma BS Altbnnn College Sprmghxll College C30 Mus DCJRIS Mo1uuss11T1a Home Ma mg HUIlIll12,7d0ll College AB 311 N111 W11.L1-x1s1 I7 Mo1Ln11x D U and Related Sulvjerta Unnerslty ol 'xlllllllld BS M-X 5 Nlns S S lh1lklHX lllulhenmtzf Sophne 'Xen tombe C ollege X B B1blt C lub C75 H9 Xllss Foxx Clrsox Ingll h Unnerslty ol 'xllblllhl KB 9 Nllss NCILDRID Pxwtu D U md Rclulfd Snbyezz HlflTlll1g1'lll11 Southr. rn X B -X T S Rnehmond I' lxerslty ol 11 11111 35 N1 s R VV I1e1C lypmg Bowlmg C reen C ollege -X B A C ll - -A -3 " ' 'A ' ' 1 I N C -l . 1- ,Q : -.. 1--1 ., I, .' '-. a'- .l.: z 'A - Q11 . J , . Q . . 1-ey A K wi N I . .A ' 1' -.'.g ' -J ' , I CA 1" I l , All lvl C1174 ' 'C 1 'Y - ..I.1 l' 1 " ,- " ' 1 1 .- 1 , 13-1 . .- - L L ' H , x 1 ' U J . A .. - A 4 - ' 1 cn -.. .5 ' qlip 7 1 I ' ' I-l .. U. , fy: H N hh .Q i . . , Y-A. .Q .V .V . J - . . y A, NN , ,C -J ll. I '. ., C, A , . I 2 f: cm Huntingdon College!A.B.g Peabody College-M.A. MISS VPLLA B' MOON' Muth"'mm":f , A cl J I Y 'Y l ., X - C-7 .V S. ' . , : . Y . 1 N ii V 1' , 1 . '. , V' A N .-..' .Z AL. I 115 .L V V , K' I ' 7 ' 1 l 7 7 D .1 at .C., . 4 , 1 ' ' Y ! ,lin I ' 1 , -ty ll 1 N .5 3.1 ' A 1 '5 A I " ' .1 1 1 . 43 l 11' " I -1. .2 ' I - -I 1 U ' 1 1 . 1 1- .1 J C t lu C1111 A M ,' 'I 1 A' ' J jj: A 2 gf, 1, cm -C 1- 1-.. .11 T 1' SH' I I' ff y 'Q H' 11.11. 1.1 un' ' .xlflf 'Z-'si.,i.' 4. '1 -' 5 'qlfy 1' fs T 1171 - 206 - mr 9101" Faculty D1I'B ctorg 4 Xlk Rnxmxn PhLl'Rl'.X H1 1015 Xulmrn lulstcrn lxcntutlty State College BS me oy Xlns Nh RTLk Pura Gln Klub Xllbarna Colley: B Xl C nnunnm Conscrx :tory 7 Nlks Run Pll-RCE D U and Related bubfeds -XP Bb bnxxcrsnty ol Xlalxunn X1X 1 Xhss l ILLIXN PISTOL! Bmlogy Nl SC VV 'lulxng Lnntrsrty X B 40 Xllss C anon. Pt Rum Book ecpzng Xlnsslssnppt Stltc 'Icnhtrs C ollqmt X B Cosponsor ot Lshers C lub I Xlks W11.Ln RnNot.os XI11ll1:1m1l14 and Spam 11 Xl1lJ.1m.1 C ollcgc B X 77 Xlk Rm XL IXXND-XLL Um Img Corncll UIHXCFSIIY B X 54 Xllss LLLILLI Ruonrs I'ngl1 h Lnncrsnty ot 1Xl.1b.1m.1 X B COlUlDbl..l Lnncrsttw X X 8 Xin S 5 Rum Rudzo X 7 54 Xin F Rotnrwsos. Pflgll h and Lutm Xlabarnq C ollcht X B Unncrsntv ol 'Xldblllll Xl X Xlks C XTHIRINE Ross Homcmu mg and Fumzlv 116 Sweet Br1.1r C ollegc lcllvody C ollcge B 5 C olum bu Lnlxcrslty 5 Xfllss -Xxrw Swv r Pngll I1 XAldSl'lll1gl0l1 Lnxxersxtv B X Xllssnssxppn Southern C ollcgf: 8 Xflks Stn SAvXcr Stenogzaphy -XPI Bb Order ot Busxncss lzlhuencv 6 Xlxs C, L bc XRBOROLCH Fnglz I1 and H1 tory Huntmgdon College XB 9 X111 F brluulr Typmg and Bu 1m Lau Lnncrsxty ol Xldbdllld Bb ln C .51 B X Sprrnbhlll C ollegc 116 my Xllss C RXll Sum Typmg IXCFSICX ol Xlnlumt Bow rn C run us: ness LHIXCFSIIX Xiu Sum Sum 1 Phx 14111 ldllldllllll nsylxann XB Lnncrsnty o lxumtutlw Xl X U8 U91 Xl XX C S111 llUUdll0l llg J 7 Xlu XX B Smtrrtrru Xltlthcnmlzf IXLFSIIV ot Jlhlllld BS s XX C Sxxnn Xluhczm 1 XlllTJlll.lCUllLj,C HS 177 Xllss Buunx Svuxotrx Xflllllah Xltss lkrxt SrxPLHns. fldf lnmpton btnte 'lerthers College BS -Xl.1b.un.1 Colltgn Lnncrsrty ol 'Xldlilllld rlulsllll Lmxcrsnty 7 Xltss Romm X burn Fon umm bllflltt' Lnnnbston btltc Icxthcr s C olltbc B 5 X Pl U Nllss Xlun bu Xwsox Xluthenlalus Xlxbamd Collq.,t X B C olumbn Ln1xr.rs1tw nt xersrtx ot Xl.1b.11n11 Lnnxersxtx ot C corp: 7-l lvlk lm SXXINCLI Hand lXLI'SllX oi Xl tlmunn B Xl C olumlnl L nncrs tv XI Xl l'tl 76 Xlrss I 111111 'I Wm It Phy ll ll fl1lllLll10I1 l IXIIIPBCOII bllll lc lLl'lLI' s C ollnbt Lnncrsrly ol -Xl llmrna B 5 Xqu un uds 79 Xlu R B Tuma: Phy lCLllIl1llttlfI0l1 MXPI Bb Lnncrsrtv ot Xllbxma 78 Xln T R Uskv Wu1h1ne .Shop Lnntrsntw ot 'Xl-lbllllil BS X11su.1l l-dutatlon Club 70 XlR C Xxlcuw 1Xlutl1c'n1at11s Htrmrd Colley. XB Lnnnrslty ol Xldllidlfld 1743 Xlus CJIXRLLS X tu un Lutm und 1'co11um11 Geography Sprnnhhtll C ollnbn X B C hut ILO Lnnersnty Unncr sity ot XX rstonsnn 77 Xllss XRDHTH X IC Mus Llbldly 'I roy State Fl etthnr s Csollctgg B S Lnnxersxts t -Xl.1lm.un.1 Xl X 71 Xltss VIVILNNL WALLUI Psyzhology Unncrsmtx ol -Xl.1b11m11 BS Tulane Pswtholobx Llub Q33 l63X Xlks NILLIIQ. WARD Ytenogruphy -Xl.1b.1m.1 Lollcgc B5 Xlurphy l-ln IIIUCS Business Sponsor XIR XVMLLX XX hBlR Xlechan1mlDr11u1ng LIHXCYSIIX ol Dcnwsr Bl' X 171 93 Xlks L XX'uxxxokTn Clothmg and Ccnrf 11 Surnzc Xltlmllm Lollcgn BS 3 X ss Xxxn lol XXu111 Pumh 111111 In 1 X lsstssrppl St att C ollcht tor XVOIIXLII X B C o um Lnntrsm lrcnth C nb Consultxnt to Xlo 1 1 Sophonmorg C llss 7 X K Rm XXILMI l11gl1 I1 rnnrsxty ot 'Xldlllllhl B X ul nn t X 11 C uxkus XX nuox Ihy It 11 lduc mon onartl C ollty. B S C 78 1 Xlus out mxt XX1tk1xs Xl lfhfllltlfll X nssrssnppl Suu C olltbt tor XX onnn X l Lnlxc slly ot North C.1rol1n.1 Xl X 77 lartnxxllc Stan. lmthnrs Colltkt BS 7 Xln XX N XVUUDXXXRD XI111h1r1rSI1op Sw f ' Q 'Il Cl' 1,9 .., - I V! 1 , 1 1 , ...JU wth: 1 lv ,I I A 4: 4 I I. .1 1. l 1 ' . .7 - C-ll 1 1 1 - .1 .1 1 1 . 1 Q-6, - -b ', yn' '. 1 Q' .- I ly V .V ' l .WMS 1 1. ' ' 1 11, , . ' ' bij 1 . .l.- l l' "' ' 1 ' ' 1-1 .1 . ffl 1 . '7 Y U A 11' A f .1 f '1 ' lf '- 1 11w.x 1. w.4 a1,v kr 1 y , 'A . 1 ,z ' Q. ,'1 1- D A . Q VV ,E 'I'-W l , g Q A I' 17:1 af .1 .1 f '1 fl' Ji '- - .1 K I HU 1 .1 1 . . 1- J :1 , . 1 1,-.1. A C.-J A 1' Q 1.Q in-J 1 7- 'A 'I 4 J 1 . . .- V" '1 1 L '-M.1X. 1- Q A T 2 ' L ' . ',' l. ', T 'V -' 1,-A A ...', 1 ' A V on ' ---11 4-1 I , . . A C-7 1 --- - ii-1 1 I. 71 'z 1-1, " -'-l-l- 4.1 .H : .1 ff 1 - ' 7' ' V' j .5 I 1 '. 7 1 -. 71 '1 ' f' " ' ' 1 1 1, 1 If 4 gf ' ' I 4-4 U V .V 15 1 Q 1 v 1 " 1s Q, : ' L Q, A 1 V 2, 4.,' . ,lr I l U 7 1' 'Q' 7 P- .f.l l I' 1' o' 1 1 1 .g,I 3 1" '-A C-73 I j . . 1. . - 1 -- .Y A AA I-11 N". L . N yy A . .I 1 H x ... J , J A 1 ' 'V ' 1 .I. .'. 1, 'A .V 'xx 1 1 . .1 -' ' 1,1 ' 'N 1' I 1 -ll 'Y . 1 -l D 1 .. l.lz1l. ', " 14' ' 7 1'- , , L' " " ' ' 1' 1 ' 1-B.1'.g 'I' 1 i '- 1 , , . ij M, S fa ' 11.1, ,1.1 1. 1 1 Zglih ' V I '.'1 - f 1- ---1. .1 fl - 1 1' "5 1' bin ' " "1 " ' ' Tl 3 f 1 1 h'1n: Tm ' 'L A1-1 . 1: ' '4' f 7 1' - Ig." 1-53 - -l V , A kt fi 3. K- 1 , .k-, .l 1 4 ' V 'V 1 J . Q K-lj Ll " i' . ' A '- .1 CJ A Ll 5'f0ll Cllll ' K' .l I A K1 .l . , . V I 1', J "il 4 1' I I Lim- ' ' 1-xl' 1' 1- 1..l..ls. 1241 H ' 3 'f-A "Nl" iluh 1-1-lllll Xlk. '. E. ',. 1 ' l!l"s' - -' Y fr .5 A, t. . j .VY --l ' - f -1- ' '-1.5.1 "'r' H N q , ,' 1' 'f-1 1-'y 9' 'A - - ' I 'f'- Lil 1 . '. '. ,. ' A -' C -I -207 - 11-. I if Q Senlor ljlrectorg J. Anus Dom LORINE IATOIIIIOI' 14 M lyorette I 3 lln R1n1l1ettL Art Hon L I scs 1 ADAINIS 131'rT1 IOXCI Teachers Asst I4 Allied Youth 3 131bIe C,Iu1 Mohnrt 511114 1typ1st1 XII Hon S 4 138 1 I 9 ADAMs MARL XRLT C 1111111 ut D C1 LIub4 Put 1X11rses13 Y 1eL1s1 3 TL 11111 st I 1lr:C lb I 1 38 A 1L1's mils 111176 81orL17 011111 X ILILIILVS ss 1 L1Cl11b4 38 X1LsL11 PHILLIS Blblc Cslub 4 138 AL1oTo o A1sN 38 X IIN CL111 Football I 4 131sLb.11l 4 SPLLIII Chorus 4 M C 1111 LIL 1 2 ALLLIN COINNII' A 11111 138 A1sn111so1s Doius o 1111 51111 41C11ssl1l o ot 34 117 es 4 8111111811 C 111 R 1 LOUIILII I CJITILC A t Te1LhLrs Asst 3 ts. 5Lrol14 138 1113 149 39 Alsmksors 1 AN111 ksurs 1' MILX I31bIe Club 4 138 ANTCJIINL ISABLL t Hon bt 34 ur ts L11 1LhLrs Asst 4 C A A 7 811111 I C1111 HIBIOFIL 5oL 1 1150 38 ARAINT lows LLIITCJIN Football 14 Tfdkls 14 Isey Club 7 4 Ushers C IU11 115 X111 IMMX ll 1A ARMISTLAD C Mm 131115 s hd I7 'AR1N1STRCJNC, HAROLD RLp COUDLII 4 138 X 'sm C ARLIS ms III 1711111-rs Xsst 3 138 IARINS lgl1CNARD H1 Y 3 rss Lllts Y l1Rl's11c1's Cl Is J C11 4 Core C 1 sos C1 NIAKIJII mL Club 4 sl JLL11I C I1or1ls 34 1 pLrLtt1 341 XICJIIIICJI' I 3 XNIRA AL1us IXLLL 'Nurses 7 lsxLh Club 1 1111 C I1or11s 4 CJPCFLIII 4 s 111111 11111111111 41 1311s I31xL11L1 IBOVKLINC' L LhLrs Xsst 7 LC oss 1 I mls S11111Lls FCHLII C,Iub I4 C C1111 Stroll 34 15LL 4 Spcull C horus 4 I31bIc Club 4 'Innes 34 lot Xrts C7ub 7 11 Red Cross cw 7 L s s L 14' tink 1 ot 1 Nl 1C 1 M nl or 10 71 111171 ees 11 1Lrs Xsst 11 I1lXI llll1L1'b 34 111111, C 11 IN 1Ls R p IL L s 131116 Clum Spanish C,Iub 1 138 139 l3AlslR C IORCI Rolnlcr e Club 7 4 N Club 7 4 L1shCrsCIu1 BISC H1 Y 1 1C haplnn .11 on L 4 139 13A1C11z C LADXb 1 13 l31LLx11n C 11:1 AVXHTN1 SPLLIII Chorus 34 1opLrL1t1 341 Clutrtet 34 51156 Crcxx I 7 Monitor lr Red Cross RLp 7 H 77I7l1"l1Lb I C1 7 9 131lLo11 Llsa ALNIA 11111 1 1 1 7 4 1111 llll 1 C UIILII 813111111 CILII 1 AICJIDIIL Histo L 11'1lbICJ1'llD 139 I3KX1s 1311T1 TL C ub 74 7Ir1111Y34 I11tTL1Lhers 74 ICII 1 IA L 1 14 11l1l'I1Av1LL Pre 71 Te.1L c ss 14 lsych Club 3 V15 1'L1 3 Spanish Clubl 139 13ARXkX X L's1T1-1 DANNLR 1111 51111 4 1 1 L Rec Cross RL1 IrLnLh Club 34 Ircs All Ho So 34 n C IU11 C ounL1I 4 9xx11111111111,' C 11111 34 I our Arts C lub I 3 Allied Youth 7 1SeL 1 1311111 Club I 'Iroupers 3 71CdLIlLl'b Asst 4 Cllllll ec bLroII 4 139 156 167 170 14 81 1 DN Al C 1 11 ot 1 LI 1 rc C lub mrs I r RLLI Cross em 1 orL Iro11pLrs 3 4 l31bIe C 1 4 N11 111 L Nioh 1 St 4 1 1181101 I I JUIILI 7 3 1 SIIIICLIX 11C 13 L s I1pp1IseL CL 1 L lL IL I31bIL Club 7 4 I SXLII Club 4 I'rLnLh Club 4 L shers Club 34 C hL r1e1dLr 34 177111 Rantllettc Xrt om ot 1 1lll1L1 1 Lrnin CJUIILI Ck L ll 0 . 1 -1. - - I 5 W . " 7X 1 111 1 L 4. - .11L...1 1 . , . .' 1C31 '7 .1381 Soy -31 Fut. Nur: J I-21 I3ibIe Club I-21 Ci. 1-X. 1A. T111' ' 7' 1' . -1 Ir. R'I Cfr Rel. I. 1.381 I-...- 1 17, .7 1 7 1 ., 1 ' 'zz I-7 ' 7 - 1 1. 11. 11. 2-4 17I7l'CLlS. 31: , 711 Sc ' 7 1 . -:1 7 1 7 7 011 7' - 1: '71 I 1 7 1 1 7. 7'71lI:. ..7oc ..,, 5, Hi 77 :iff S -I --'11 . 3 13 1 R 1. -1 'I7e:1'hcr7.' Ast. 1-21 Nut. 141111. Soc. 4. 138, .- ., .1 l 1. - 1 131. 1, 14111 . . 7 1 7 . 7 .' .' -.1 -77 -1' - 1 -1' 'r7s 13.111 , 1.1: '1..1.'2 1As.' . -2: 1311 311 I1 Key Cllub 11 Jsych. C1111 3. I3i1I' CIIuI I-41 'LJ 71 2-41 ' 71 1 K ', 41 1 1 Tea 'I 1 .'.' . 1.1381 1 ' 1 ' 13,-1.:1.'1"1', ' . '.11L1' VV-171 .7 ' --1 .1 fst. I1 7 7-1 ' - Apt. 2--11 7I7rL ' ' - 1 SNVIIIII 7 1 3111 3-41 101111111 41 Hi 7sy'I. 3 '1 1, 1 Tin e . I-41 '1'c1'11'r': 1Asst. 3-41 7 I 1 1 lg . 1 7 2 , I: 1 1 .I ' 1-1 Kyi --1"11": --11 .'T12-4:1- 1' LLi ', I 57 1111111-41AllCZity 311 7- 3 ' 17 1g N' .H . ' -1 17' ' 17 1 .' Q77 77 ft Sox . .1511 1-41 Tra' - . 1.18, 115, 1611 , 1. -- 1', 1 1 .1 s 7, 1 I31llLI -..1.391 M h7z ft" i.1QNLl1.11l1.S '.3--I:717ri- .7 f "1.- 1,1 -1717 Hi-Y .- 1' '. 11 C1. 1A. 1A. I-21 -7 1 T1 I 21 3 ' --1 7 21 . I " ' . -1 1 7 " e1. 7 '7 1 1ss.21 L7 . 1 11.-.1331 Quill " 7' . . , ., .1 1 .- . ', 7 1. 1' 1 . 1 1 . 5 ', . 1. 13131 -31 1:11. N lrses 11C1. .A.1A. -- .1391 Hi-Y 1-4 17I7I'CZlS. 41. 1.381 13.1 ., 1 ' T11 .1 ', 1 ' RC1. fo '7 1-.33 .7 1 7s 1 1 1 1' 7' 7 ri' Teachers Asst. 1-2 and 41 01312 41 C1t717icc Monitor 41 Soc. 11 Monitor I-41 Tc11cher7s .Asst. 3-41 01315 4 N11 . . 7o'. ,- 1 I'7o Ar ' L11 I 3-41 0131-1 41 I3i1I- II -- 1 7 7- 7- .- 1 5 . '17 .' -- .1391 Tea ' A 7' 1 " . 1 1. 1 . 1 . -1 .7 1 isl 1 11 1111011116 1311 L -'1L1.1, 7 1' 1A. 7' 7' 7 '. . , 1 1521111 -1 7- 7 - 17" s. -1 "h r7s .A."t. 1'.', 57" -17' .2 .1 11311, 11581 Mohd '1 ' 1.i.121.11 11. 1 t -- -1. 31 11,1 34' 3 - 171.11 Ia. n..7c..-'1Iter- 131111 112-3.1381 3 3 '7 1. '7 7 fl .-1: ' I Vi.7.--.1381 ...7, -,7. 1 . Us '. 9, 1.3 1 . I '7 '. . 1 131 11111 1.1 'lm 1 Rf ', jli. .Q Io ', IJ. CD. 11111 4. 1391 ' et ' 7' 1' ". .. 1 13.X'l'1'.S, 1. : u Ni 1 '. Cfo I 11 '1'cz1c11-7' 1Asst. 1 1 . ' 73 " R 1. 7- .. 1-313111 'ttL-2-417 7 M' . -1 7 flul 2- Z. 71. .Ala 11 ' 11. 111 . So: 3-41 C11llL' Cilub 3-41 1 in I1 .7 31717 Asst. Hi- 3. 51111. it .11 Rep. C11 '71 - LIIILI 4. 11.39, 1311. 39 .A .':".',111' 111 C . 3 113 1 3 :IIIII 13111141 1 K7 1- Axgy 1A'l'IHl. IUYF. - . 13i1I- 1111 1-43 C1I7I7i'e .As.'I. 41 Yo 771 4 7 's 4 I3i1I' f .1381 15 Tu 'I 'r7s 1-Xsst. 1.1391 Al'-", I'I-WHY I-luli 131-..11'f,11.1x11'. C11-1:11. S1 3 5 - o ' ' 1 .- 2. 7 -2.1781 7 - I ,-17"".1 17 ' ' I 1 7' J 1"1.,. 1. 7- 1 .-131UL'.-1'2 ' 1' HI. Fut. .7 J 5 -1 7'1" . 1 31 Four Art Cflul 3-41 S '. 2-41 Rel. C11 '71 1-21 C1111 7 g Cf '71 3 Sp1"71 3 g 1 ' ' 4 11 .111 CQir1.'7 C311 '71 4 1Yi'- I'rcs.11 Cfity C11171. 21 S. .A. S. Ci. C1Cl. .31 A 208 - Qenlor Illrectorg f1Nfg:791g L Ill V X XX l XXX X fd Q 1 1 1 fl 1111 1 1 x X 1111sI1 K 1 It Ull I L11LL I 11111 W 11 1 4 11, SIIJX N I 'D 'I 1111 X 1 L 1Ls1r1 LL11I 111 LYS S L 1 Xurs 11 1 1 L 11 LX II lk 1 5 DL 1 VIII kk 1 Llkll I l L11 N 1 I 1:1111 S111rL 4 1 1111111 L 1 1 111 L 1 I1111 1x 7 t L , X 111111x x L IL 111 1 Il X N IIYSLS N 1 NN I NN X I L UL TURN ,I X I I 5 Il 111 II1111 11 11 4 11x X 111 1 ILYN I X 1L1 1 L LS 1111 111 111 1 II 4 1 I111x1111 I 1111 XI11111 11 1 Ix 111111111 X 111 1 1 lk 1 1 X III I 111IL 1111 L II 1 111x11 I N XX 111111r from 1 1 IIIISII lll 1 th Nunn Ill S I L IIILIIY IIINIU X LIU Nfl xx! I XXX ll 1 1 1 4 1 1 1111111 1111 r 1 1 1 1 1 11111 r X1x11111 XLKN XKKIXX Xlxx C h1X1 1 J Ok X I 111 2119 f 1 i0 0 V CJ ,af ,X. .X. S. 5, II1111, 33 I111'r-k'l11I1 if lIlL'II I 1I' LI ,I, I.1I1r.1r1 .X 1, 21 Ir. IlL'1I XIV 111 Iizp. I1 XI'IIIL'L11x 5. 1113. :111 11111. 1111 111111:11, XI111111x1 I1 1 1 I3111111111111, I!1'1'11' IIIL.LI11'1'Ix .Xw1. I-1 41111I 41 X11 III.11111.1 I5.L1x 41 ,XII IIII1IL lII11I1 41 .XII ii1rI1KI11111111I 11.11.41 Ir. R1-11' :ss Ci1rIsI 1I1111111'1I I-11 511. NI lfI11I1 1, 1i"1 Iiq, 5. 111 1411111, I111111' ' II11IIl'11. . . I1111' Sp. IIXII1 Iflz Ii1I1I- lfI11I1 Ii: .XIII'1I XI11111I1 If: SIVIILI ffI111rl11 4: III1'.11'I11-rIx Xu. 141 .XII UWISI SLI' '- fI11I1 gl Ir. RL-1I I 1 I1L'1. I1 lli III1 11's 1f111111L'1I :PQ I51I1IL- ifI11I1 I1 IIIr1fII1-XI 41 III1.111L'I CI11111. 5. 5I.1II 5. 15491 I 'II 1.1 1111 . ,II1x1111x I1.1-111111, I11. I'I11l5I"1N. NI .IY lJ.11. CiI11I1 41 II1 PIIIIIIL' Ilc1.4. V411 1 'II 111511811 'IX' A I 1111, II11XI1, IIIl.I.X IIII 1.1 Xl. Ur'I 1 1 I-41 II1I1IL' XIILIIH I-43 Spf: III 1111 I-4: IIi'Y 14- IIIII 'I'1-.11I1- ', X51. lg .Xlli-11 Y1111I1 lg I'IlII. ' 1-1 Hg I1 111111. I31'1"1'1 S11 IIIIIILI' .Xss1. 4. IIIII SL". 11II Sr. CfI.1s1g X'1-- Pr-. 111 Ir. lII.1M1 XI11'L- I'rL'S. II.l.. ID1111 IIIIIX .X1.11'1- 111 I'IrL'sI1111.111lfI.111:151111-r11111gif11111'1I 34: I'I111r.Xr11 I-1111r .Xr1. LfI11I1 I-4: I11I1I1- CfI11I1 I-4: X.11. II1111. S1-1. XIIUIW If'I1 Hill- XIIUIT I3: Rel. KI11111111I 3: 31. ISI1 3-41 I'Ir-11'I1 XIIIIIJ 5-41 II1 III1111Lx SLIIIII 5-4 1I'I.1I. 'III lII11I1 Ill Ijlll. III1 'I 'FS 2- 'IIII Q11III x 51 ll 5-4 1I'rL's. 411 X'11'L- l'rLx. S1 11I1. 1II.11s2 IIHXWII-1-. IIl'l"I'Y I .XX XXI IIa ' 1 RL11. C1 'II Ig III1'11'h -rI. .XML I-2, CI. .X. .X. I-1: IIIL'a1L'I ' I1 .Xsn1. I-I1 I31I1I1 iQI11I1 I-4: 11411, 1511, W, 1112, l-W1 I'IllI. IIIL-11cI1L'rs I-41 XI11 IIIz11111.1 Kee -I1 X.11, I . Soc. 1.1.1.11. . , I'Il.I.l1 IX 'I' IIII- I-II II1I1I'CII11I1-41 Q111II 5 S'r1II 3.4: lli II'11111'1 514:11 3-42 Hf11'1111.f111- AI 1 A -XX' UH'it.L. 151, 4. XM. Nun. Sm.. 4' 1111- lil. 1411. 1411, Ii.1111I I-43 .XIII '1I Y1 1I I-41 .XII CQ1rIx lI111111L'1I I,41 ,XX XX 1 IM ' I31I1I1' CfI11I1 I-41 I'I111, X ,-. 14 1II1 11114111 41: fHI'iU, AX. I. 5: 'l'k,A.1N.l.'x Ax L 1. l.'m' 'l'k.llk.lu.rx 1. XI-III1'L'11s ,IQ-'IL XI11QI11I1' II1.11r1"S '. X41 Il1'1I if . 1 U, I'1-I. I3 IL'111'I1L-rx .X1s1. I1 Nkll. II111. SIRI, -1. II-II. 1.xx-f"1', XI1 .I.Il I,1.1 I, I-II' IIIII "XIII CII I 141 Ii., fI.II I-41 IIPXI I. 1441, If I1 ""I'IW,""'1' II" P 111 N L11 1 1 1 4 U, 1m.,.I1.11111.Xxx P4 XM V S lv IIIQIQIKII ' I. .Xss1. I-41 III III1111Lw Rep. 4: CI11r1- CII11I1 I1 IIIIIIIIIIII I.III II II I I.IIII IIII , A , . . , II:r2'I 1 CI. SLC.: KCI- lI111111L'1I I: NI1 1i111r I. LIIIINIL, IIIIII I' IIIIIIIIIIII III' IIIIIIII IIIIIIII 113' IIIII II I ILI , Ii1111'.1x1., L 1111.1.. XXII 1x 1. - - . .. . '. . . .. Q . , IL'.1L'I1L'rs .Xss1. I-41 . 1 r 11 X1 I.11111.1 L'Ls 41 NI III' IIIIIIIII I II 1' IIIIIIIIIIS IIIII' I' IIIIII I1L'1. CI111111L'iI gl Ii1I1IL- XIIIIII I1 I'IllI. IIIL'. I1'rs I. 14111 1.111.1.11, I'1'1'1111 IX I1 I . I V ,I . W .I JIIIIV. XRX I11I1I1-i.I11I1 I-I .llllI 41 I '. 'I1L'rx .Xs 1. 51IIIIlL1' .Xw1. Ml I1 U NBL, g SO. 4 HU, 4: II7111. III1'411'I11-rs 41 XI11 III411111.1 IQL' 4. 14111 HR INN. Y I Y I I 1151-1.111114 A 111 ' 1 1. 11. 111-.1 t . 11111. 1. 11111 SPA , XIIIII1 IQ: Ii.11I4111I1.1II fi II1 I 11' 51.111 42 15,11 111' A IIIc1 1, 4fI11I1 41 III1-1141-rk .Xxs1.. I-41 .XII1 ' R.11I1:1 WML. gjlub 4. 11U1,i1L. ' FR. Sm.. 4- HU, CfI11I1 544: I711'I1. CfI11I1 4: fj111II x S' Il 4. 1I4I. HM. lv I Al A 149.4111 1.1111 If-L". 17111111.11 IJ' I-'11 ' PI II111x111 XILI 111., Ii11x1 .11 14111 1111 I'-Hl1I'I,II11l3IIII I1141 15' I 1 511. IINII lII11I1 IQ: I's111I1.lII11I14: XI111111111 1XI.11'1IJ 4. XI11I1 I1- H1111 r1' S1113 I 4. 14IJ I UI I11111111, IJ11x11.11 111.111, R11' XID I 2.1411 XI11 I11 If4: II1-XI I-4: Ii1- 1 IL-111 IQ11III11g 4: I11E1IL Ii1111.1, IJ11x 11.11 I'11' fIIl1I1-I.14'II RL-1. C11111111'1I 11 XI11 I 1 141 "XIII 4II11I1 41 I5.11f:f'.1I 1 X4 111111x, .I 1-4,1-II, II4. 11111 Y11IlI.11111.1 II " 4.14111 IS111 A , . .XII 11111, X111 XIX I1.11.1TI11I114.1-Ill 1.1x1 1111111, l'11 1. IQ. IIRIIIII, I311141 III11.11'I11'rIs .Xss1. I. 14lI1 lJ.U.1iI11I1 41 I'I111. IIIIQIIILLIIN If11 II.1111I I 2. 11211 11x , 11111., .X1.11111 IIICIIII, 41111111 IXI X.11. II111, S . 141 I5. II. lfI11I1 41 III1'.11I1.1X .Xw1. ID, II. fII11I1 4. IIL11. iI1111111'1I X1 Ir. Il1'1I 111111 I'111. I-4: .Xll1Q1rIJ1'1111111'il 2111. .X. .X. 1: R1-11.1I1111111'1Il1 I-11 X.1. II1111. 5 3 4. 141. IQII XFHY7 75 4 Senlor ljlrectorg 13111111115 131.TT1 1151 e111l Ch0ru5 4 1311ur Xrt5 Club I4 111 T1 LS 4 311111 C ub 4 X ILC Youth 3 T1 LTL f bl 7 1 131111.11115 1V1XRTlS Yxr1xx1 1C C ul1 .1 4 111111111 C11111Cer ll Nur5e51 Nat Hon S 1 4 C41 1511 1311r1w1x IAXTNN 111111 MIICJFCIIC 1 4 1He111 lX11111rett1 41 C41 1311 1311111111 C AR111. 11N1x 11115h Clu11 13 CSCL 1 1 Four 5 1u1 14 Cp1.115 7 81 4 Rep C11ur111l 1 AFLLIIIICIXI 1 74 X1L11'5 3 1ut'1111h1r5 7131l1le C 111 7 Swllllmlllb C,lub 74 CTFCIS 4 C lte C1ul1 N1t Foren511 Leabuc 3 4 CPre5 4 M11h1.111 51111 4 t 1 1r UH un11 SCL U1 ax 51r0114 38 41 9 17 7 1311115511151 R11111 RT C41 13111 1115. C LARICE Ful 'Iea1her5 4 13ut Nur515 3 1311111 Club 4 C1 T1pp..1 1xee5 4 C41 BRYAN 1111.11 M M C 1u11 2 4 Lsher5 C 1ul1 34 1700111111 34 '1r111 11 C r1155 R1p 1 1 1311111.11 Tum Spa111511 C,lub 1 3 R1p COUIILI1 3 4 1-11 TlIl1Cb 51.111 4 1ut Nur5e5 4 M1111111 HISICJFIL SOL 4 1311111 Club 4 MCJIIIIOF 4 Yo T1pp.1 1x115 4 CJu111 .x 5111111 4 C14 411 IR Xxx1 r 1311.1 Cro55 R1p 4 131l11e C 1u11 34 111 '1 1pp1 1x115 4 Momtor 1 7 All C 1r15 COLIIICI1 1 4 1311111111 SXLXIK 13111 Club 4 C41 13111111 131vhRL1 A1x1x C411 1315111 1311111115 11h1rs A55t 13 C e X I 1311e C u11 Yo 11pp.1 15115 4 N11 Hon S111 4 7 131151111 1'117AB1T11 C he55 13 1111 C 1111. C ub 34 .15e111l1 14 1'o11t11111 4 C47 1 4 1 131110 IANITTI 141111B1T11 1Xur5eS I7 '1e11l11r5 55t 11 47 13 1115 11x1 C1 IX A1lA!x N11111 ANI 11115 4 1 1115111111 XV11L111x11 1111t11r 1 11111 4 1311 C 1 11 r5 111 7 1 111 111 1111 1 1X1XR1 5 C 1 1Nl1XC C ll I R X C 151111 X111111xxr T111her5 X55t 3 Y ILLIIQ 4 X10b111 1F1lS1Cll'lL 5 47 C 1551T1 C 11111111x C 155x1 HXRRI1 1 1x11 1 Xr 11 T111h 5 551 131l1e Club 4 Y'111 IS 1 t 1111 9 1 4 C47 U 1x1111x 1XRHXRX 17111 JL Club 14 t IC er5 7 111 ur 1 41Y 4 SCL 41 'Nat 11011 5 1 34 1oh1a11 4 CClul1 1'C11 Rep C11u11111 3 8111111311 C U3 e11h1r5 -X51 C1111 Cl 4 S11 118 11Ax111.111 C 1111.015 .11 11xx111.111 CIRKID 1311111 C lub 4 Fut 1'l1C,lIlCCI'S 3 N1on1L11r 3 PItlL11CI'5 X 1 I 1111x11N C111111 XM51111 r Red LTOSS Rep 4 CJ11lLC X551 1 '1111hf:r5 X55 1X Hon 9 1 4 42 1 11111111 Clu 4 R111111 Club 34 SPCCII1 C ho 5 Club 3 V15 1"11 17 R1p C11u11111 3 11151111111 1311111-1111 1 Cou1111l 3 1311111 Club 74 A1l111 You 1 bpe11.11 Ch11ru5 74 C11perett1 341 1c1111er5 A551 74 111713111165 Rep 3 r Red C3r055 Rep 3 17sy1h u 1 4 X11 C 1r15 C30l1I1Cl1 4 7 111115111 131111111 TCdLl1CfS 1X55t 74 r R611 Cross Rep 34 111111: Club 4 C1131' 4 M11111t11r C1 11111er 4 C4 1 C 1.11111 13111.1 r11k 74 1-11Y17 M C,Ll117'1C1 C 1.11111 C 1-1a1z1.11TT1 JC1U1J 34C17r15 4 X 1e1 e5 3 C11r1 C T.11hers X551 3 114 4 1C Cmmx IROIXH' HL Club 4 1156111 74 N1o111t11r 3 Ten. 1er5 5t 7 1'ut 1111,111eer5 3 7 1.11211 111111 1111t111l1 7 4 1315el1.111 7 N1 Club 34 141 1 LXR1xl 1311111411 1711111. 11111 1 151 D C1 Club 4 Muorctte 1 3 11.11her5 X55t 1 3 e1 111111111 11 55 L1 L11 C1111111111 13 11 14 Xll1111 Youth 1 H1 71111165 C1 311 7 1 5111 ut 1c11h1r5 7 4 C 111.15 41 Xll1c11 Youth 7 4 1111 I1 ll ll1 1 1 r 1:1 1155 R1p 1 x1 Dux 1111 Y 1111 111' U1 3 1 1 Lx11x1 1111x1111 S111kx1xx 11111 C 11111 4 1 1 55 7 43 ' s e '- , '1. 'Q 3... 1.1: Sp "1 3 S 1 ' . 3 3 - 1 7 Qppn 'Q' . .'.' . I . 1 . ' - '- .3c11'. 4. Ken' 1 1' 2 31 1 .' ll'-1 1- 3 -1:1 -r'5 C -1 Xs'.-.C41 ', 1 .' ' Q ' 3 -.5' , 1..'1:. 13i11- Il 1-2 '1111 1 . ' 1r . " 1 41 151 . 13LlllC1 1-41 Cintc C31l111 1-41 151111 .' ts C3 111 1-4: -1 ' - . 5 5 1 ' . ..311'. . . F erf' 1 111111 3: ' 1 3 1 - "1 . Na. 1, '11 ':' H . .1111 . 2, 13 . 1511 1' ' - 1 A' ' . . . C311. 2.1, 3. .-. 2 'i 1 1, 3 -' ' 13i11- 3 - 3 Fu. '13ez'11 J --4 CS 1. C3111- . 413 Sp: '. 3 - 3 '. 2 3 Ci. A. A. 1 .'Xrt' Tr'-1 '- C3 '. 1 11' . . 'oz .- g 11 ' C3 1 - 1 ' 1' - ' 11 . 3 " 1. I Staff 3 3.2 . 3 " .3 .3 1 " 211 1111. : 171' 7 e'. .11 3 . 3'1' -3 ' 31 1 1-33 T1' -" 1 sy .33 .-X11 Clirls 3 11'l CQ-'.1. -3 .3 ' ' 1 3 -- 1 :'. 1: 31 3 2: C42, ' , 1391 1. r - '. 1: " C3 1, 3. ' CASS . 1.it. 1i1.1: lnt' -C31 1 C30 "1 4 ll A. 411 C -1 Q'11' 3' . , , 14 ,151, -2, 1-31 C3 1 , I. . . : 5 1 '-3 g'.3f' ' .3 " ' ', . , . ss . . ' . 3 ' J 1' A - 3 :Y C3,1.. ,3. .1 "fx L ' ' ' . 1 1. 3 " . : . 1 . ft. ' , 3 ' . 2-31 'at. ..o'. . C' ,1'11 ". " 3 -3 ' Q 3 .-1 " 1 .-1 3 .c' C3 Q 311115 3-43 lr. Re .3 " 1 . 441.111, 1C111 D. CJ. 3 11 3 1 ' 3 ,- g 3 "1 3 rug 3: ' 1Cey3 .1 --1 '.3 "..C421 1: 'A '. 1 ' '3 Rep 3 " 2-.1 ' ' 3 --3 'e 112: '9. --1" ' .:1. .1 '- 131'1-1111: -1 , .1 .'.' a1'1'11 Cl 1 :A 1' -' . -' . 14,1 1. - 3 1. 1 3 3 .-1' 31 1 C K-5, ,L , 2 ' --1 V'T ' -111 "11".-':1. 2 .-11' '-7'--3"f 3 1 3:f' ."1.2 'll' 3 . 1 I b .v 4 , 3 4' in ' 13 Ta' --g '- --g" " 31 --. lCl1 Te: - ' . - gy Dffic .- . 43 11- 31 43 ' Anuk -C K' 3 Q -it ,r K' K ,Z 1 h :lub 1-2: 1. I 1' 1' V " 3' '1-1" 1314 e" ' .f 1111 .C 2, 121 CS. A. A. 21 'I3euchcr's Asst. 2-.35 3 " C3111 4. C421 'Biplll 3: L : 111 lu H- Z 1 . Z VI .- 131' , 11 .1.D XS. A - 1. Y. h H J "M" 31 ,- g13" 1 -1 3 1 . -, 1 .1111 C ' 'L Y ' A ' ' ' ,1i.'i i3.'..i " 'A K. . Fut. ' J. --1 3 1' ' .-X .',' . 2-3: 1111.0 111 4. N F 4 '31 13 1 ': 4 ' '-' " 111-V11 1 -1 2 1 1 Y. X, 'I' C.L.1 ' Q, JAH3' 111 C3.-'11:1.1-., 1. 'lik - ' 7 3 4' 'f 3 7 3 4' f - '- 3 13 1' CALL .7 A I .I C3 f' 21 lr. Rfl C3r11'.' R'1. 1. C421 Y-T" J . C421 CT - H fi A C,1H, .4 ' A , Q. 111 1 - 1 .- V 1 ' 3' ' R 1. 2-3. C4-. M1 ' 1 1 1311111111111 1-4: 3111- 31lll 2-4: L'51 - 1- 1 C31 1 3-43 "M" C311111 3-4. C4-, 112, 1C111 C31..x1"1'11N, 3, ' 1121.-X C3.11v,1f .-N11 11.11.1a F .H 1' ' 5 -- " f' '. :.- ' -- 113-1 F11 11 1-2. C421 C3111 2-4: Frc 1-11 C31 1 3-4: Rep. C3111111i1 4: 1 . R 1 C3.11x1', 1 . Il'S C31 ' . 1-21 Quill ea Scroll 4. C43, 1523, 141, 14111 Ir. R111 C3r11s5 Rep. 1: 1311311-111111 3. C421 C31.1.M1.."'5, . C3,1N ' ':, 11-Q 111:11 Hi- 1-21 YILIYC1 N11 '1 21 111 Times Rep. 41 11. C1. "M" C31ul1 3-43 171111111111 1-4: C42. 112, 11111 Cl 1 1 C3i1.' C1U'31. 3. C411 C3ARR 11-, 11' 1.. C31.-. A . .3 . . Sci- '- 3 3 '13C1l'1l'f3S .X..l. -. C421 C 1 - 210 - QBIIIIII' ljlrectoi 19 oss 111 1 XI1111 HC CI1I1 s L1 X 11 lor 1I11LlLLr1 I3 1 I L 34 L LICFS s llllCl TIIIICS S1111 11111 Ll 111 r11l4 143 1 11 1111 1 N I I1 1 11 ll 11111111 I11111 L CrL11 I L 1 IC s 4 Lrs LI L L11 1 1 r 4 hLr s 1 1 111.11111 C11111L11 orball 14 1 XII C3111 7 4 XII L FIFIL 111 1 11 uotI1JII I L L ss 11 1 IILII I XI1111111r I 1 111 L 1 1 C 11111 1 1 lx 1 1L-L11I C I111r11s 1 IIIISII C I11I1 11111 H s x11 R111 C11 1L1I 73 Ic1LI1Lr1 sst r R1:LI C rms Rep I 3' C 11rL C 11111 I XICJIII 1r S1 lIlS C 43 1111211111 R111111111 LI1 C I11I1 4 1X LL 1 1 1 L 34 'ILILIICFS Xl W 11111.11 111111 I1111 1110 H Y 3 1551 ll Xrms 111 AN 1111 IC11 Spanlsh C I11I1 I 3 1:1 L IL 11 11 s 7 1 S L I I 1111111 1 1 L C IlII1 4 L 1 ns CL11 Fl ss L1 11ll LL 1111111111 R11111111 CCI ISN C I I CPC L55 C uI1 4 1441 111 1L Lf X st s ss s 1 L 1111111 I CCHS 1ss 1 IR XI 1111x11 L11L 1 C I 11 'T 1 X11 11111 111 IX S11 1 7 XI11111 1 1 ,1NNX DC C I5 IL SLS NI CI 1 ICUBIRI' ur 5 III IIIHQ, L XXIIS 44 111 1 11 1111111r 1X1r1I IJ1x111 R11111 11 -X I31I11I 34 IDXNIILIR I111s I L LICFS Jxl11 XI111 1111 LS 11x111 X111xx1 I1 1 1 1 111111 L LFS SSC UI XI 1111s 11 X Xl 11 44 J 1 11r s ll 111 Ln IIC 'IL1LI1Lr s I L -I l IT SL L111L 1 4 111 111 L IKBI 1 L C 1 1 111 1 D111L1 NI IL C 1I1 L Lrs 5 XXL S LC 11lI1 3 1 LS C 11111 s 44 1l X 11X C355 K, I xxl 1 L LL IL 1Lr s s 1 1 R1 NI s I L C ILFN INICIl'IL lg 11 11111 1 I N CIN 1 C CI ssl L Mrs I1 IIN 1 C 11 C 1 L I' II1! 1 Ix1Ls X L I' SS I K S LS 1 ' 1 fi Q 0 fo K - 1, I W N1 1. 31.1.1'1 1..1x11, IIXNII 1. Cf11111'1, 1.1 N I1'.ICL'1IC3r . I' '1. 4. 431 XX' 'I . 'S 11' I-41 I'31111lI1.lII l.1441 311XI.I'., . .- 11N Cf111 1111, I31.'1"" .' 111. I3iII I1 I--1: I71111r .XrI. C3IllI1 I-4: .XIII 'I '1 1ll1 IJ.11.1Tl11l 41CJI'f1LL' .-Xssl. -1 . '11 r I. 441 2-335111111 . ' ' ' -- :Ci111L- CIILII 2-41N11.II1111. Cf1'11111, I 1 I111' S111 - 3 ,I3'Ll'I .Xsgl. I LIIICI 4: RL-11. Cf11 "I 3-4: I1iII' fI1I I-4: Ir. RL'1I Cfross R1-11, I-33 'I'L-1 1I1L-r's Hi ' .' Q1 H 4: CI " IIIIIKL1 Cf11 1 'I 41 Quill u .Xssl. I-3: Iful. Nurxz I. 1441 SL I . . IW, I411 Cf1'11111, C51-..'-.1.L .1111 , C11 '..1' 1431 II1'l'i111cs R11. 1.1441 11:1111.1.', C1lN.XI.IJ Ii. CT11111, -. ' "NI" C3I1I 2-41 I311sI1ctI11II 2-4 1.XII 51.1111 411 IDFL' I"11 .Xr1. CfI I 41 S111111isI1 CfI11I1 I-23 .Xrg 'Ill I11'. CfI1I I. 1I1111, 43, l11l,ll81 I1 II1-Y 1.1441 f111.1p1N, 'I' 1 .. 3 '. 1111 Cf1"141's, I . Stag- I ' ' -31 .X I311111I I-3: I71111II1.1II 4: 'I":1'I 'r's 1 1 .-Xxxl. 1 L'sI1' '. CIILIIT 3-4. 143. II31 II1 ., .X1.1.1-.N f111g1.1x, XX'11.1.1.111 IJ, IJ111.11111-1-, C21-. 111.1 .X I34111 I-41 Stag- Cir- ' I-41 'I'L'gL'IL' 's .Xss1. I-1 M1 ' '1 1 3-41 X'i1. I'.CI. I-3. 1441 and 1 Us - C3ILlI .3-4. 143. I'1I1 .. 1 .11 F11 H AS .-I 4 V-. . .- 5111- 2-411 'Q-11 2.11 , , Q ' "NIR C1 I l-4.143.I11. I1'1I1 IJ.CJ.CTI11I 41 T-11 'I 1 .'Xs5t. 2.1441 111.1-.1', I .ll-.5 I . ', . . mx If ' 3 'I'r111'I1 I-2: 'I4'.1L'I1-r's .X .1. I-lg l'-1. I11 I I-41 Y11 'II1111141 KL' -I. 113111 C:CJLI " 1. 1 1 QCIXIIIIIAI 11L"I3L'.1111 I-2: Ili 'IU 1L-s II1 . " 1 R '1 . 2: II1-Y 3-4 1SL'c. 3. I'rL-s, 41: I111cr-CfI1I1 T 1L1I IJ. CJ. C3I1I 3-43 TL-11'I1 -r's .'Xss1. I. 441 5-4. 1431 ID11'1s, IJ1.1.1..1 C11. " '111. 3123, I1h'l"I'1' I-AN 'I'L'.1'I1' gl Nl 1i111r 3. 1441 S1 "1 T 'Q Tri-H1-Y 43 .XII CQ1rIs' CT1 llllCII I1 111-,I I I 511- ' 7 I-1441 11.11. CIIIII1 4.1441 3 .,I.11 1431 IJ .N .I .. 11111-,L.1.' , CQL1-.N11.1 I".11'1i 1. J IJ. CJ. CII11I1 41 II1 131111145 511111 3: II1 rI3IIIIL'S Rap. 21 I ML Sl.. 171-. 1 UI 1 1. . J N.,. . I-.31 .II1 l.'Il' .I1f1 FU Am Chl I-4: Arg nk L I Q. I-2: ."' I ' ' ' ' "' ' ' ' ' ' U " .-Xsst. I-41 Rep. C3111111ciI 2: Nat. H111. S111 .3- 3 I1'I1IL' 1 3 13111 1-4: .111 1:1114 12111111111 11 31- --1:1111 1- . 144, 1 5-I I A I- Ilsy' . I CI" Prcs. 1 I3'I1Ic CfI11I -I1 XLII. II1111. DMN Rh , 14. lv .TH SOX' 1 1 V' ' A SS' "1 111- W' ' "1 liill- 21111 1. 1441 in b Sr.: A qu. IJ1-.. .'.',w. .fi H - Q 1 vu' I, , .I , I31II- A.I1 I-4: Ic11'I11 . 1-Xs I. 2-4: '-111111 .tors k, I . i 4 CS Q' D: RV. Council 1: , .rg -I Ir. 43 .XII1-INY11 1 II 3-Illll 511111 3. 1441 Asst. -Z Nz1l.II111. .'11'. 4. 143. ISI1 D' INUH' 3 LL' 111, S111-11.11 I-.1N 1 I Q , 4 11. 11. 1:1111 11 111-111-1' 21 S11.111isI1 1fI11I1 1. 1431 U1-NI' 1 1'-111 IH -I-11. I1- M -- gf-XM I1.11. C3IllI1 3-4: Ir. ICCCI Cir R'1. I. I31I I' I : CII3Ii 41 'I3'11L'I11-r's .XssI. I 41111I 3-41 II1 UV 1 N 1111111 'Ivll 1 I A . -12 Ir. RL41I Cf 1 li -1. I-3: RL11. Cf 11L'1I Cllr' C3IllI1 I1 Y-'I'--11s 21 'I'c1'I " .XS I. 1. 'HP I: Scicn'-C1I11I1 3. 1431 Ihxx ', X'1 .1. 1 .X11111 'I'I.XII - H, -- I11ll.- C3IllI1 I-4: I"11l. 'I"1l'I ' 3-41 Ir. II' V S1 -, Ir. R CIFC. R11. I-2: RL-1. Cf 1111'iI I-ft II1-X' I 4: 231 .XIIICLI Y 111I1 I-3: Nl 'CUT 33- 441 Ch" Il g IJ.11.1Il11l14. II1111. s I'1'1'111 IX K g W AXNN I11I1I' CfI11I1 I-I .1111I 4: 'I'L'111'I1L'r's .Xss1. I: HILL- .X . Tcl 'I1' 'S . s. . I llllCI 31 I.1I1r.1r1' .Xs.1. I: CIIIVILLA .X I. 'Il I'3llI. 'l'f.1'I ' 'I. 1'I'II 2-41 .XII Ci1rI.' Cf1 1111'1I I gl NI11 11. r1I1 11 IJ .11 ., IJIXII .Xxx Y-T ' I 22 If- K1-11 CIN RUP- I1 IMIYIC VIHI1 4. 441 .X IJQIIICI I-4: lr. RL-LI Cimsm RL11. I: S111111i1I1 fI11I1 I: k11'. ,A , 3 ,1, I3III' fI11I I-11 ,I'L'41'I1L' 's .XSsI. 31 Y11 'II1 1. 4. Ifr' 'I fI11l1 4.1441 144. 1311 1111' .1.1.1111,I IIN ID1 ,Xxx lJ,11,Cfl11l1 I-l.14'1 'I'1-11'I1L- 's ,X .1. I-41 'I11111 'r' 43 II1 CIIIIII' R111. 43 A 211 - 1 Senlor A 1 Cou11t1I 3 r Red Cro Rep I XII C 4 5 IDIXUIN xN1r r Red Cross Rep I .md 3 C ate Club 34 Y Teens 34 Ir1 H1 Y 4 Tenhnrs Xsst 4 SIJCCIZII Chorus 4 45 JIXIN CIURCIK 1 C,IUl3 4 C 4 11111 CIIIXIA CIC L C Is Ull 1l 7 4 tv. s Iul le:1t1Lrs 34 Set 4 IXJI Hon Sm 34 Spet11I Chorus 4 1111sh Club 73 1 1 Red Cross 1 I 1 IJ11su11s111s I7 J 1 4 A I3 I'ut Nurses Teuh s Xsst Ru r ss C3 IJox11s11 Rx11s1o1s11 45 IBRACCIIUN C L1111 Ish rs Club 4 Ixey Club 74 15ec 41 Wellare orc 4 Xllltd Youth 73 1N1ee Ires 31 Tre1s Sop1CI.1ss7 C,1tvCo1l3N.1t H ll S 134145 I6 5I ID11A1t11t1's Dwssx Moblle Hlstont but 3 4 I31l1Ie C,Iub I 4 1451 DLDA Sx1x1L1L E1111 A1111 H1 T1mes SIHII 4 DLccA11 IRISCILLA -Kms 5Ir1H1X 4 Yo '11pp.1 Kees 1451 IDLICL Igms -XRD I3111d I4 Ixey Club I3 1Tre.1s 3 H1 T1111Cs RL 1 7 IJ11C1s M1111 IJI:xNlITT A C1rIs Counc1I 34 'Ire.1s 41 I31bIe C ub C1 Cl1l1 4 VV Illre Store 3 I1111es Cl 14 1 Dtrsrs C LORCJL Momtor 1Y1rd 7 Rep COUIICIII 45 IJLMN1 l'Lll4BITH Lum I'our 4rts Club I4 Tr1 H1Y 34 Xlomtor 3 Teuh s X t 73 IJ1 1111's, C KRUL X IN I3 1C CIUII I C A 4 7 Rep C,ou1111I 3 5 Ilxuhx Ismhs LDVVARD 1 451 IKRLI IJ11LL1 I 163 Rep I IN IIIIOTI 1I C 4 Alix C er1t.1I Asst 4 5 BIRIIIN msn I ross t1 OLIIICI XIIIIICUF Illrectorg hL1s1o14L XIRCINIX T JLIICTS -Xsst I 4 I31l1Ie C lub I 4 Core C lub I 411 NC Ll uns I 1 S1et1.1I Chorus 7 3 Clulrtet 4 Ixew Club I 7 111 tcur R1d1o Club 34 Rep Count1I 7 D C1 Club 11 IIOI1 S C 4 4C I 'sc LISII 'sw .lthers Xsst 7 Iul 'N 1rses I I31I1Ie C 1 Y1 1pp1 Ixees 4 X I31ntI 7 3 41 I'1u11s1x1s N Xl 1 RIK 4 Cs 34 1 Clul1 4 Ttlthers Xst 34 CJu1Il A. Stroll 34 XIJII r 1ll1II 1 Ixuss l311111sr D C1 C,IuI1 4 Rep C,ou11t1I 4 INIOIIIIOF5 146 IXAIss H111-11s1 4C I VIRS, IXIRSTIN M1141 ARITT-X Rep LOUIICII 4 Fxthange Studem 4 I7our -XrtsC UD 4 French CIub4 141 I37 I4x11ts11L1 Tnorsns Mxmns C, ess C,IuI1 4 AYLIIIIICIII Int 7 d 4 I I 5 neers 73 Stneme C,Iub4 'Nut Ho11 Sot 4 146 111 I LL Vuuss I 1111111111 l31ble CJIUID I 7 Mo1111o.r 1I o1IsCr1 4 Itxthtrs sl 4 OBIL 4 1461 Fa1t1s.111 I"LXlNl Core C IuI1 7 4 CJIIILC -Xssl 4 Ifxxuus ILD1T11 Psych CJIUIH 34 I31bIe LILIID 34 Xlo111tor 7 4 Teuh ers ss 7 S lllllllllb 111 bp1111s C U7 r Red C,ross Rep I3 14111 VlSllJI Iwl I 41' 1111 I31be CJIUID 34 'Ieuhers X 74 Sptmsh CI I1 Nat Hon Sot 34 I7ul 'leathers 3 4 1 C Youth 3 MoI11Ie HISIOTIL Son 3 1511 1511 IIORIH Nl1t1-1x1L 4C I11L11s I11111s1s11 IRXNIC D CD C,ILlIl 4 1 F1LL11s, IVIIRRX Mo 11Ie H1stor1t Sot I 4 1I ns 4 St 7 3 N ll H111 t 4 I7our Xrts C IUII I 4 Ins 4 Iroupers 1I res 341 I7re11th CIuI1 34 M1tlr15.1I S1111.,ers 4 Spttxxl Chorus 4 1operett1 41 Inter Club C ount1I 4 lthtrs Xst 4 1 1 111 C IUI5 3 ll 11 N 11111ss 11sL1 Il 1 Q C I 1I1 4 ut 1t urs T S 1t 1Cr s ssl 7 4 I4l1 DVI -XICIJN ININI 11 xy I 1 1111tor 3 l31I1Ie C lllll I 7 st 1 lub 1 11 lung, 1 I s 11 I1pp1Isee 4 XIOIIIIU u111e11t Im X s C Cl1Cl1ClllI1 1 1ullCll I I h111 IRIN' 11l111s1111 Rxrsiox 'X I th C luls 4 11 Ll C 1I1 4 1 3 XICJIII II URNIXN KN px xg lil scblll IS 1 I1 1 CC1 e111 ICUIIIIIE5 C Illll 7 3 XlI1cLl Iouth I 1 SK 34 212 its 7 0 0 I 1 Q. I TI fr Ng f 1- 1 I -. iz fc.. 1 Rel, I -7 g I , I ss . 1 .74 . Hon. 7 ', 7 So1..14.I5l1 e"'7.. .'.1 .-1 7 I -:I T .11 .' ', J Ii 5 ., I.. ., . 'NN I. 3 " . ' .11 I -3 - 3 1 I '---2,1 g f --ZA1:- .-1777-3 3 :.7 '7 7 .. ' -7 f .-1 .3 '7-: . .3 21 1 1 Na . 1, 1511 I ff ', S. 1. QS: . ,AL D. C . 7 3 I. A. A. 2- .1451 Te' ' 1- -2 7 . 171 " 1 7 ilul 2-31 D1 1-., . 1 4:1 Ii K Ti - 7 lr L --..1 11 All Sir Clo e7 -- 1Vi'- I7re:. 411 7 . 77 'I - Q I .- ', If .. .- ,- 1.7 '. 713 I' , , .7 ', ,- 1 .7 '71 I 3 1 UI3If1 1 CJl7l71ce Asst. 4: Ili 7I7IlI1 Staff -'Q l37I1Ie Sp: 3 --.1 I3'bIe Cllub I-4: 3 J I 1 '17 74 1' is . 4 1 K 7 7' .71 - g 1 c - Rel. .145.lS8,l1l,l501 Ito 1 14. 1411. 141. 1411 1 1. . . .', Lum' LV '-, H " D.C.CIIuI4gCI... . . I .I-23 z'- . .7 3 '.7 '7 g 7 .. 1 er' .' .'.' . 2: Ir. -I Cf ox: R '1. 3. 1451 Q' '., . 1 11 7 7 3 7' ' 7 7 7 73 L 1 7 1 .7 1' f E. 1 . 75 A .7 .7 3' 1 ill If C ' 7 3 7' -- 7 - 2 ' 5 1 I . 1, .-1 St ' 11 7- ..-. '71 7 1.3 an Zum. Z' U ,I .. I. I':'-g 77, I '. 0..7c1'..-. , 1h,.. 1 :A , ..-an -1 :u.1Qn,if 2,1'1 '--:7'7 :17'. ,'1 7' . Q '7'. 7 A 1 , N - 321. , -. ', 'Q . J' . 7 7 " ' ' --Q ' 1 .. 7, ' 77""'7'77 H I Q , 3-3 --1. '--.-4.14111 A 1 '1 ' ' 71 " A--1, -Q :wa ' 11:11 1-21 '. 1-14 :1 1 Ig .,7l"', I. - 71 if - 1 I - I . 1 - sl I-4: FAL'L1cN1.11,iVV11.1.1A11 I7sy'I. :1 1 Ca 3 -2..111"' -11-,. I 4- -I 77 I-3. 5, N U I-ms: -. , l.0Rla'I7'I'A 4 u I I .., 54. ,. I- 7 .-3 L7 1.-sst.--3.7: J fu 7- A I-Z 'T ' I 1-33 .. . '..': ' . 7.'.g1II7el er' .1 ss . --.. 1451 Q I 77 N 111-2 13. .. .4 .' -' .14'1 . .' -14f1 ',,.'A ...- '. JAZ . QA .ll ' v I7 7' '. - 7 ..7'c.--.11i7: . 1. Hi '7lll ' ' . -.33 lo 7 1111 43 Cl. A. A. 21 S01 1 ' .1 ' 3 - 1p:"y I- 13 77 5 3-4 II3Ii 1. :I 1 .14-1 'I '. - Q ' ' 7 .-2 L 7" Y 7 2 Ii 1 - -7 3 : 1 1 -T T ' 1 Ir. Ret CI R-1. 21 Rep. CI '7I I-31 .' 1 ' Tea ' ' 1 .S . . 14C1, Illl, 1511 R11 I7 I .. 1451 I:lNCZ , I Ayrsu Ii .'., I .-2 I3iII- It 3 F . 7I7e1-I 4: Ili 111105 .7111I7l7 4. Te: 'I - A. . -. 14111 1 11, 1 li '- -1 A ' 'i I7lNI ', l3I:"'lY Cin 111.1-,s M4 7 -1 7 ' 7 ---1401 I3lIl- I -41 Ifour .Xrts Cfltl I-4: Hi 7 77 - R 1. l'31.1.x., I- ilsllll I-4: l'7111.'I7e.1chers I-3: Yo 77a 1 7 s 1 . 7 r 4: Arg - '. 41 l'7our 1 fl. IIUI1 2-4: .XII Ciirls Ifr' ' T I-21 Ri ling Cflub I 17I7re11s.1. 14111 Ck '7 3 Spgmisl Cflub I. 14111 1-'IN - M I 1-14. .- , . p my-. 3 .141 I7sy'I. II1 1 Spnnisl Cllllll I- 2 . 7lor 4. 14111 I:IR'I' , N . I. .11-.s, In. l'1L'l A-,, 1.1, I3z1"1 3-41 I3g.I4ellz1II 4: "NIH Cfltl 3-43 Cttice K1-I' ' 1 1 ,.,, '- ' ,14C1 As.. -417, 11111,1r11,1l141 1 , Se1110r Illrecipiirlj l' 511111 11 11 1Kh1r5 5 111 K 4 W 11L11 R118 41 l11111111x11 XX K1x1 lx K 1 cm Rlllllllh Kl11l1 7 3 14 1 1111511111 R1.111cK5 r1r1 t 1K1 'X 5 CK 1 1111 or l1111 ll crKlul1 K11u11K1l 34 1 1 1 K 1 Kroll 4 18 4 l'11xT111 NIXRII lkll LlL1LI'x xx llK1111K lm11.111 H1111 Xfomtor lc.11l1cr5 X I l 4 Fox l'1'111111x l D K1 K,lub 4 l31l1lc K,lul1 l F111.111111K51.x H111111 11 Flc1Khcr5 -X551 34 14 FRILNKII BITTX 11r HXr15 K lul1 l4 Fl 1 1u11K1l 4 K 5 5 LK 1111 111 SOL 34 1 Fkuxr K LK11K11 111115 RKp I l31l1l K RK K1'o55 R1p 4 14 1 11111 1x1 Blblc Llub 4 TCJLl1Cf5 -X551 3 P51Kl1 Kl11l1 4 1411 F1 L111111 -Xxx 1 LL KL 5 lC1K1K s 55 Lp lllkll 1 3 1 LLIR R1K111 X 111lc HISKKJYIL S11 34 1ll X1Kc Pru 34 lr1111p 34 K K111 11K l ll LS l 4 1 111 rol 4 141 l11U IUU 9 FLL'1f1x K 11111.111x1 I1.11x1 D K1 Klul1 4 Xl.1111rc1tf: l 3 l'u1 Nur5K5l lK1K gr 51 3 1 115l1 Klub l c Club l ILLXRIJ I1111x K 11.11111LL K11Kl1 Klub l 7 IL Krx 55 Krs Klub 4 1 LS L1 K1K 1 1111 Rxxmxx K55 Klub 4 1x111111 H111111 XlXXNXkIJ u11l11ll l 111 K K KJ I111 1upcr5 3 r lilll K r1155 Rap X 1K1 YKJI .15 ctlmll l Blblc K l11l1 l 14 1110x111 l'5111L1 .md l 5 ll 1 P KJ 11x111 ln 11K1l1 KKK5 1111r 11 1111KI1 7 c H1111 K 1 1111 1K 17 213 x11x Xlxx I1 ll 1 11111K1 Kfllll 1 l r K 1 K 1 5 U1 mxx hp lkll 111r115. 5 l1 1 1Kl NL K 13 8 x 11x II 1 1 1 K1 lLlkllLfS l 1 x11 K1 IX RX xx 1 K 1Kr 5 55 1115 11 K 11111K1l K 34 K ll L 1 lllllkll 4 K1 1 11'.x11x 311 111 1 11 K X 111K1r 1 u1 4 411' r R11 K ro55 hp 4 K 11-1511x in OIIIKUI' H1Y 5 -X 311111 74 1 CNIDDI-N5 Xxx Kbcrs X 1 l l31llc K l1l1 14 XX cll1rK S11 K l er1Kl1 K l11l1 34 5 l111 l 4 35 IL ll1s111r11 SK K 4 Xl11111t1 r 4 lill ll 48 x 1 on 11K ll 1Kl1Krx 4 1r1r1 t K 1 K S 1 x 1S11c1rKl154X ll lx 1 K1K l 1l1 K X Y11u1l1 3 1481 ILIIN 'I11x1x11 48 Km 3111111111 l 1 S 1111r K l155 K 1K5 P1blc U7 CdLl'lLI' 5 X 51 I 4 l1 11r Xrls K lllll 1 Rap K K1 K 55 K 1 11115 U3 K 1 1rK1ll 4 8 3 x K 1 1 K1l Ylllllll KJ 1 1 511r1K 111 S 5Klrlk UL 4 1 5 Ll IK 5 4 1 gg FL 1 11111 K Krx 1 11111 lxKKx 11115l1 K 111 l tk 111 1 1 K 1 IN 1111111 r 1 K. K KKl 1Klllll l 1 K 5 KrK l11l1 KI K 4 K Al' . Q C C, L 1 :XV 4 QQ.,- ,! .yjfx 31. - , I 101 K1,111'1'. . 1..11x Ter .5XSs1. 3-43 l3lOlll' .Xrlf KTI l 21 Nat. llK111. Rq. KR 'l I-13 K1111- 'lg Kf111111K'il 4 3 05.11 S111 . 147. I'l1 l'3rK'11'l Ilul I-4 1l3rK'.. 31: l31l1lK' K3l l l-21 Ir. RK'Kl I-' , ', I-,KT KI l ' .21 Sp"':l Kfl 5 3-41 l"1111r .Xrt Kf 1l 3-41 1 '1 K3l1:11 ' Kjllllllll. 4: Nut. l"11rc11.1' l.':1g11K- 4. 148, l32. 3 . , ', l".9.1 'C-1 ' ' 1 i -.. 7 11.K-1- 111'--1 F . 1, K .1 :. IJ.O.Kil11l 41KP. rX. .1X. 21 Xl111i1 r 31,31 1 ' .X5sI. l.il14 1' .Xss. l: Rcp. COLII "l l-2: lfut. . 'urfvs l-4 l 1111K 3: SpAlI1lSll Kflul I. 1481 15 '. 2, Pres. .3-413 XI1 '1 2-31 Nall. l . S1 '. 3-43 K1I'.I5Iz.' l:lNIl4.R, 1. '1-.11 Int - 3 3 " - 3 M1 l111l11 4 1li l1l1 r11 K1 11ll Kll-.NT ', I'3l.11RlpNl2l-. .SK S' . 1' . 47. I113. ISU, I 9, I381 'l3'2l'l - .'X:1. I-1: Spql Vfll Kfl1l l-1: --Xll Girls ' . 1 I , , .3 KI1 " l-33 K11'l1K'c .-Xssl. 31 SK'iK'11'K' Kfl11l1 - 1SK'3. :Xll K1irl5 KI11111 " l-41 l3ll1lK' Kfl11l1 41 'I'-1 'l ' ', ,'X.11. 411 l3il l' K3l11l1 3-4 1SK". 413 Nut. ll1111. S111 3-43 RK-p. .3-43 l7u1. Vl'C3lCl1CI'5 l-2: -cK1111i11g Maid 3. 1471 K31 " 1 Y 'l'11pp11 lxcu: 4. 148. 159, ISI11 7 1 ,l , , - K1 . .',l ' AI A 23 " 1 - 'f , 55, .1 71 D. KJ. KIl l .3-41 Rc1. KI llll'll 2-33 .-111 -1 R: .lio M Kfll ll'-'4:l. 'lf'-l'.2-.1481 . . ' 1 A 3 . 5 -' I --' . I 11, M ' 2: Q. lg --. 1301 31' -. 71 ' W U . lea' y.5s.1 '1 31 -1 ' 1-f1r--41 3 A A K. 1 V : Latin Club 1.-1 tsccu .111 '- 3 - Q K1lI'l' K:ULll1Cll 41 ICS Hi-Y .3-4 1Scc. 3-413 l'5yK'l1. Kflub 4 1l7fK'S. 413 Rq. W Sm! ' H83 KI1 " 1 'l3c11'l1cr'1 .'X5J1. 3: .'Xlli'l Y 1l1 3: Nut. MILF' HA""'u"Y- . 4 . j Q 111 .3 -..-11111111-1:111111-1.117.1f11.1S11,1r11 1, AM" - '- "- 15 ' 1"""' 1- 1381 . I . 111.1.1.1:K1, ' 11111 111 T' - . .11 11. .x. .-1. 21 ' 1- il11l1 1-41 11. , I 1 . hd i H I 7 K111.1.11K1.', l'.1. INI. FM W I I M ' ' N11. ll . 5 -. 3.4: 1111111- 1:1 11 41 1-111. 'nf 1 L ' f ' 'Q IJ' ' I 4 .K M . , , l.il 1 1' .Xs5. 3-43 Y11 'lllppu lxccg 43 l.11111 Il11l1 3g ' ' " ' " 'f ' ' ' Soph. Kllzlss Sec.: All Kiirls Kfo1111K'1l l-2: 148. H111 3 3 1 ' 1 H . Kl11.1.1s, .Xxf 1294 "xSJ'v3il 43--I lla. RCI . .3c1 ' X55 1 311 T1 1pg1 'cvs 4 l'1'K's.11 141311 F ' ' ' 'UL "' ' 'H' On' 'U ' ' 4 1' "' 3 1'X551. -41 Rcp. Kluuncil l llIlKl 33 l3' lc 3llIl121 . lllK'1l l' -. , 1 as 1 ' K .l1l' ' " c. - -11" - fl ,'- .1 1 crs - 1Sc'. .3-41: Nut. H . S '. 3-4: Ili 11 GLMG ., ll A I rin.,- Still- 1 lli Times- Rcp. 4: M1 H31 r l-.33 Quill be RCI. SU- ilk.. 4: Maiurcu. 1-4: Hi Tm .K 1,1 501 - 7 - -149 1' Kfll 2-4:T-1"'.5. .1c:.11C1t111s-4 ' ' 51- '1 1 -'1 Fo . . I I-41 All K1irlsKfKu11c1l .31 ' . 1 1111 . .l 24. " -.1 3 i"'rl1' 'S cil 3gIr,RclKfr11' R'1. 225111 'h Kfl l lg K111ll .XS . 151111 ' I :Cor 3 .1411 55- .14.11,1.1L,11 GA - 1 -' 3- '1 Ki1.1.x.', I. RK Fr- - T --z Tm 41- 1 A: 1. I: KK-y 1311111 3-41 11111. ' 2.3: XI Iil- HU 1 5 -I 3.1, 14111 Kfsh'-3 g lli 'l"111-. R '1. 2-33 YAII. ll1111. S '. 15,11-I.-,-11' U,1,,,M 4- Hf-1 I5 Ili '1'1....- Slilll 41 NIK1l1il1- 111.1 '- 5 -. 1.4 1X'iK'K Ki, , . . J F l3r1'5. 1: l'3KJllI' .Xr1sKfl11l l-41 'l'r1111pcr. 3-43 'l3'11'l -r'5 Klh' I 1 KP. 13- -1- 33- 1411 .'X5.I. 3 Nl111iI11r l-4: Sp1111i5l1 Kflub l-3 1XvlL'l' l'r- 11., .., . . 1. T -.1K. 11. 1411, 11111, lil, I-111 4" la -41 "Mu Kfl l .3-43 .-X11111I'11r R-ll li Kf l 41 151111, , I11111 FU - 1 l - ' 3 M ' . 22 .1 II 'l ' llll 21 lful. 'l'cal'l1' 41 K1f1'i'K- 1-X551. 4: Yo 'll ll ' " 4 B' li ' I A I . 7. ll3. lf1l1 Spg '. fl l -lg .'Xlli'l Y 1Il l: X111.ll111.S.1'.4 K1. .'., Q . 148. l-l1 :X I3' -41 Four .-Xrl. Kfl l 2-41 l3il1lc K3llll1 I-33 fg,,L,,A-, Xwm 1, -- A ,M ll. K1. Kjlllll 41 Nut. llc 11. S K14. 147. l31I. l3l1 l'3lll. 'l4K'.11'l11' 5 l-4 1l'rK'x. 411 xl1l1IAlll"l 14'-.IK'llllX l'3tl.1 K1:XR , 3-.-111' .Xll Kiirlx Kf111111K'1l l-3 1SK'L'. 311 l'3l"ll3l1 K3llll1 3-1 l31ll' 3l1 41 ,lA'Ll 'l1 'r'.' .-X551. 21 XI1 llll ll. 51 x .-Xlli- '1 31 l31l1lK1 Kllul l-3g 'I'1q1'l11'r'K .X5 1, I 2 F11 -3 Fklll Rnmllutt .Xrt . S111 l-4 15111 311 lnt' I Kilillllxil 43 xbill. ll1111. S113 3-4. 1 8. l38 N11.H .S1-. 3-4.1-18. 1311, l'-1 1511. 1211 !!iiLl2:11r11.1l.4rl11rf X if oxmu I'L1 axok ur X s C 1111 S CI C11or 4 No IS tor1L SOL 34 43 OIJDLUI Xl-KRIURII Xxx 11111sh C lul1 l 1rs C7L1 111L L11 1J1x C leL C,lub 1 4 48 CJLLSB1 IXATII 1Lll4BI'lI1 TL Clul1 l 1 1 OLlI1Cl1 3 r Red Cross lLp 73 All1LLl ROI 1 XOIIIIOI' Nt HO11 SOL 4 1413 1 1 1 1 1111 1r.1ry Asst 1 1 111 131b1e Llub I SIJCCII1 Chorus 74 1operett1 74 Cl1C11 C ub VL lr s 4 Nlol111L IIISIOFIL L 3 0111.111 Still 4 N Io1 OL 4 1 3 C 1 JJIClx t rx C lul1 74 1V1L IrLs 4 131slCetb.1ll 14 1se 11.111 7 4 Iootblll 14 Ushers L1L117 3 4 Momtor 1 3 VVelt1re Store 4 H1 T1mLs Rep 1 3 Rep CounL1 1 s Lp CNRXINADP 111-XRQARLT IANL I3111lL C lul1 7 4 Alhed Youth 7 3 Mohltn 4 1t1p1 t1 X11 C 1rls C ou11L1l 4 I'ut 'lLaLhers 3 r RLLI C r1ss Re1 17 1eaLhLrs Asst 7 INR HO11 SOL 4 Culll Lroll 4 149 171 39 N111 1111 II 49 Llll YL Llllll l 4 INUTSLS 17 C,11lCL Xs 7 49 x 1X11x INI RL1s1N 41 Xl C 1r1s Cou11L11 14 Isych C lub 4 Trl H1 Y 34 4 Ihbe C lu1 4 'Ieuhers Asst 34 XIo11L I11stor1L SOL 7 3 Alhed Youtl1 3 1SeL 31 491 111s11a1s1 mix 49 1 C1131 4 117rLs 'Ie1Lhers Asst 14 Iut I-LlL11CI'S 4 Ibykh Club 3 4 NIo111le I'llSlOl'lL SOL 4 l31blL Club rol 4 4 1 1111 14 Ushers C lub 34 X1 L1l1rL SL L 1 CJLI1 111 SLrL 1x1111 :mx C 11 l N11 L 11 C ec 4 x X AIRN C 1111 s u 1LL u 1 1111Ls Rep 1 u1 RLL C fl 1 us 1Al'1I11LLI'x e11Lh C 111 7 11l11S1 llIlDJl.Jr'Ll2z1l2:1iL1r1v1rf'!El1 u11315eL 3 'X t HO11 SOL 34C LrC lul1 C 0ll1lC11 4 11 1 Xss us N r1 A 1 5 1xLl1u1bL SIULILIII 3 Clulll 111 SLrL11I4 1.3 1 17 Hms N1xL1 1 Cou11L1l I XLh S 1 4 1-XLI1 Nlbr ec boph C1.1ss Azxlel 7Ir.111 Xf11L1 4 Pres ss Outh Councll 4 1A71LC Pres C X 11L1111eLo11111115 C ourt I 1nLl 4 13111le C lub 1 3 1L1Lh s sst X111 u Iu Ie1LhLrs 7 1 1Ls RLp 73 5 C IDe1e3,ttL 3 H1 'Ill 1 Coxe 115 u11L1l 7 1S L 4 V1LL 'es emor C ltss C 111 C ox t Cflllll Lx 5 ll 4 111 3 149 111 S 1 HACIR I71sL,L1 Xxx SCICIILC Clul1 34 311111 ez SLroll 34 1X1cL Pres 4 syLh Clul1 3 r RLL1 C ross Rep 4 Mob1lL H1SIUf1C SOL 3 Nat H011 SOL 34 H1'I1111es 51.111 34 1Asst 14 141 11111 IJONAL11 17111111 1xL C 1u11 7 4 Ire11Lh Colllll 7 3 Four Art Club 4 X111.1teur R1L11o Clul1 3 Mohun 51111 4 RPCCIAI Chorus 4 lxll 171011 SOL 4 CJu1ll 5. SLroll 4 1 39 149 1111 41 HXIL o1LL 1Ll 34 lrls C7 u11L1l 3 9 ll 111 Chorus 74 opLrett1 Vlomtor 1IoL1Cer 7 Lr1 11 S1113,,Lrs 4 L Lrs ss N11 L 4 U I'IXM1ClC,lx Ninn Rlllllliw C lul1 1 7 50 I1'1MRlC,lx 511111. RA1 C ore C lub 1 Sptmsh C lul1 1 70 I'I4NL1Ix IIXDA IL1L1s1 YTeL11s 4 01311 4 Al11eLl Youth 1 15111 H1xs11x X111L.11x11 XIARC 1111111 Ire11Lh Club 17 111L1 4 1311111: Clul1 14 Teuhers 1 Iut TLIL Lrs 7 A101111 IJIARBIIN b111x11 711 HARIJ11 INORNIA F111 1LC1ul1l L l1Lrs Xst L Cross R p 4 11 1711.111 L11 1Ix1L1Lx1 x C111 T L IL ur s t 7 I 1111L1ox XIII C 168 s 1 x SL 1 411 H uuclsox 131111111 Lrs Ls LLr L L L r 1 L LerlL1Ller 41 L Lf s s I1 111 1111 Xll1LLl A0111 11 1L1 111C 1 up s ou L 1 11111 19 214 rj? R, 0 0 14' f -. 1.94111-LE7!L -N131 'fvlbw CS 1' ., 1 C11 - 7 '..111Ill. '. -1 1. A. A. 1-23 Fo .L rt: fl 3-42 .'pL"':1l 1 us 1 11 bile I1'.'- Int- -1 3 1' 3 R10l'illl Staff 4 1 :.1. 13 '. "-7"-'-111 111-!.:..3.'.i"1r'.' '.1,' . C3 i, 1 . . 1 149, 11 . 151 149, -11. 1381 S11 " 3 11AllC1'1.' .1 111.14131 C1017 1 1-'NIS Rel. I " 3 111 11111 171111 1 '. 1 Y S . 3-' -.11 ol" .f"':1zz 111' 3 .of1r. CS ' . ', '. 2 'Q C3l41."3 Y f ' " 1. 1' . A. 1-2: I3iIl- Y -2 z111Ll 4g C3l1CI11-110-P11yS. 3-41 All Trls ' ' I I 1 1 ' 3 -.1 ' "1 ' - Cf " .1 1. I 1-.--.1. " " ntl 2: er" 1-41 1- 'ed Yo th 2: fL."1' M -1 H' rl ' 2: Avll. . L' '. . 1, 5 1 '1'i11 ' . --.1 A. A. 7. 3. ' YL ' 1 ' "11es C1R11Ii, C11-11111111 f '1N Stal' .33 1 ' rl1i1 v Cfo " --4 11 Ir 1.11 ' " . 2 Four Arts Cflul 1-4 ' lays 3-411 of S ' 1: 'Q I' if 1 " . .33 X ' ' 'Lro . 11.33, ' ' 1 ' A 1 .- .. 1 -. 11 49,1 ,1.2, .1391 Fr' ' 31 .3-4 1 i'e ' ex. 1: 1 ' - " 11.1 .1-.1', 1'11,L1u1N 1211: zN1i so-..: N1 'L 1" 1 ..1. 1 1.s -.1.L 1,1sf, 1491 19,1511 .:1, 11.111 :',Ir1.1A'.111. ' 1 1-'QQ' ' .- "- 1: "Mui -- '-L1--. 11 1- - -111.-. 1'--.2 11. - ix- .1 '- '- '2 ' Q ' ' 1' . -.1 . i -'I 1-21 1iL1. 41 9, 1, 1501 lr. Ret Cfros' 111 . 17g Clore Cflub 1. 1119, 49. 1111, A .., 1 a ' 117.161.1181 Hy t ,Q -' - ' --.1 1 3 2-1 '-3 --g.' -..Q '. 1-'11 i ,.'.. .1. 1 i"3 " 37."' 'l-11. ' IL .'.' , -,'1 1. -.ZH .-: Ia. .fx 12' ..,1 . ', ',149,1 .1 13211 -1.-111 Ls' x .11 -' 44,1311 C111.11' ' . , Cl .LNIS HA. ., I7.1'1'111L:1.A 1311.1-.1-.N Ci11.1N'1'1111L1, 5.111.111 1311.-1xL:1is Mztjorette I-43 1:lll. Nurses lg Spanish Cflub 13 Spe- 1 1 L": 1 5 -- 1 - 1111 ' 1 -1 Ci11.x1', M1 . -. 1311' Mall 'ga I' 1' 1 'I7C'll'1l' Att. 41 1 '1 . HO11. 1311l- 7 211111 :Fut. I --1 1 1' xst. -. S01 .15 , 131.1511 1 1 . -', 1 '. CIIL1-.1..'1-1, I 10 ' ' Y 3 --.1 1 C5111-.11-., ..1I1111a " 2 11 1' ' I " -g 711 . 3 g '- '- -3 3 I g'1 " I .1'1 111313 1 'l 11 3 ' -1. 1'l- 1 "3 ' '-".--: ' . .1 - ": I: ' . c9L.A ,I g, A,L.L.,7 .,AxA 5--- I u 1 1 7 ' -.. 1 1 1 - 3 1' C1I1II1IflN, 131J"1'1' Asst. -2: 3 . '1 '11' ' I--1 1 'or 2. 15111 i -111 'L' " Z '17-'VC-1 7"'. -11 ' ' 1 ' -.I 1 ii, I 1. .'f 43 Ili Times Staff 43 Ili Times Rep. lg Quill 11 Iiill- 3 1 T-ac - 1' S: . 1-3: 19. U. Club 4: lf' SC l ,1U'l-111 Rel 3 e. .1711 Chun , Il.11.1. . R ' "NI" Club - 1 ' 5 3 .- 3 " 'L ' .'t1r' 2-41 ' '-.s., 1 .N Ili 'I'i111L-s St11I'I'41 S1llll11S11C31l11 I-21 , 'II ' 111 4. '1"g '1 ' " Ass. 3. 1-111 149, 111111491 1. 1 'in ji C9 1 1 V 7' 111 'I'111 . 3-4 1'Sporl.' l'1Cl. 413 Qu'1l Q' ."rL11 3-41 1 '-Y 1-.32 Ili '1'i111L-s Rep. 33 ClL1rL' Cflub 1. 1491 Ili-Y l L111Ll 33 Spgmish Cflub I1 Vis. lftl. l. 1511. 149. C1 ".1,1'l1. 151. 1 1 il ' Cflub 1- . 1491 Q 1 CIx1'1.', X '11.l.111x1 I. QI-.11 Ush- 5 Cllub 3-4 11712. 413 Cfl1" 1'LI1' 3-4 1 1'LtLl Key fl 2-41 L1.'11C'l'S Lil 11 41 Al1"l Yo tl 33 111 Cfh- -1 3 '17C11'l1X Ast. 4: 13111111 1-4: 1 ter- '1" . 21 111-Y 13 l3'b1L Lil 1 11 Ir. -1 I ISS CII 1 Cfout " 4: C3l111pe1 CIL1111111. .3-41 1' V ' h Rel. 1. 1491 I-2: Ir. ReLl Cfross Rep. lg 'Ilflll 1 1' - 71101111 3-41 I-ll,-I A 1- Q Nlr. I"ric11Lls1' 41 CJIl'1L'L- Ayst. 31 RL-p. Cf Il'l1 21 Fr ' 111 .3-41 Clnte Cilub 1-4 11res. 41: S11 '51 1511. 1513, 1311. 11I'. . 7 1 ,,., ii.,- 1111 YQ L9 Senlor D1l'6 Ltflfll 1xx111111 L 1 C 1 x1xx111111 1 CL 1 lll'SL's I 1 1 1 L I C fljxx 1 1 xx lxINx C x X x 1 1 s XI11I11IL IIIIC IL N Tl 4 SXXIIIIIIII L L 1 L 1 1 IS L 1 I I' 1 X 3 111 1x1 II Sx 11xLr1 1 L S C11x11111 1 ru LC 11' S 1I CI111 xx 11111 1 L I1 X IC 11111I1 111 If CLIII C 11r11s 34 IL111Lrx 1 If Illl Nur s IIIISI C IH x 1 1 1 xx Q 11 CIXN II1 111 x IJ x 1111111r 3 IL 1 I I 1111 S1111x UII 7 N so r s 1 ll I 11111x1x 11L 1 sxl IC 1 11ss hp 1 DX 11 IRR! 1l11s1 s 1 H1 C fC1ll N I1 111111 L L s 1 111 xx IJ11k11T11x 11C I1 111111 4 R1p CI1111 I lllg XXI L 1Lr s s SXXI 1 1111115 C 1I1 1 I 1111 s LC ross 1 XICJIII X L 5 NS I 1 1 IX KN LLI X11111I1 xx x1111 X111111111xx I 1 115Lr X 11111 W IXXI XXIIS I 111x CLIII 111 L Cl111rL X 1111 IIISICJFI L 1 I s1L 1 1 I1r1 S1 1 h11l1rsI11p 1 1 C msh C 1111 1xx1 I x 111 1111 3 -I 11XXllL 111 1 C C I11I1 R C rm LICIICFS Xssl 1111111r 4 X W 11 IX 111111111 1111 1 1 111 111 4 1 L s 7 111111111 IIIL 4 I,sI1Lrs C I11I1 34 1111 X tsC Ll I XLI'1lll1,, S S1 s CI11I1 1ss Ls 1 Ls 1 1 1 11111 ll 1n1111r I IIIII 4 IL IL XX 3 X11 III1pp1 LCN 1 1 1 CL 1 1 1 C I11I1 44 r 1111 111 Bs! X X III11111s S1111 xxx 1 I3 C L111Lrs 1 X1 XXL 1rL 11r1 S1LL11 LIS 4 1 11 49 X1 XI 1LI1Lr s I 1 L1I X ll 1 1L1x X x11x I'11111111Lx1x1 L IL 111' s ssl IL 1 X RX 11 C 1111111r I I 1 x 1 1 11 X1111 1 L CI' NN L KX 111 1 L L 7 LL Xx11111 x 1LL11 C Cfll 4 W oss L 1 1 'J X - 0 0 Q ' Cx IIx1 ' ,I,x1111x' Ii1wx1.'1111 II . I ' P11-11. II11I1 4: XI1111i111r 3. 1'111 I31II- II1I I-41 NI 1I1 r I-2 11111I 1 ' . I 11L'iI 21 II 1 ' , I111' .1. .XII C1IrIsCI11111L'1I 3. 15I1 IJ. C1. CTI11I1 4: Y'III"lIS 2.5: III1'.11'I11-rk .X Ct. I-lg I'Illl. II '1. I1,x ,'.' .'I"l'I X 1 -2: M1 11111r I1 HIII- CII11I1 3: Ir. i1'1I I Y-IIIcL'11N I1 IIIL-.1-I -I .Xs:1. IA4: Ci. .X. .X. 2: .I 'Ill - Rc1,3.1'111 '11 II1 2.3.1'I1 II1 " I11111sT1.'1 .I 1111-. II111,1.xN11, 'I 111111 IIAIIII I-4: If1111r .Xr1 CII11I1 3.4: f1rL'I1L's1r.1 3: . I - Ili IIIi111c Rep. 341 If- IX'I CT IIC11. I-I: . IIOY II1s111 I' S1 '. 31Sxx'1111111111gCfI11I1l: X.11. II1111. SUCI. 4. I-I: CI111'L' 4311111 IQ: Il'-.1-1 ' .X 1. IZ I'I011IIa1II 142. 1511. 141. 1111 V11 Ilxx ,.Xxx II111w1, Cfxk 11.x'x XI1111. .IIX I11I1' CII11I1 I14: .XII Ci1rIs CI111111L'1I I- 1 .I 'I Ing II1 III11112 51.111 3-4: C1IIIiL1L- .XswI. 31 I3iI1IL- CII11I1 IQ: CII11I1 31 I'I1111 R1111 IIL'11- .Xr1. Il111.S111.4.1111. F21 .XIIi- I 1. ISII II1x1.1-.x', I '111' II11 '. , X '1 ' 'I1'111-.x1., I11. Y1 IIILIITPLI IC1'L-s 41 NI11I11IL' III.'111r1L' S111 41 IIIr1fII1.Y I'II2g RAI" 2-31 .I IIO1' 2-5. 1Il1 CIIUI1 IZ SIMIIIISII CII11I1 I. 1711 II1 '1.1.1., I , ,. D If IIlll41I,.Xl.l1'I. Sp"I4 CII ru, 2-4: X 1 K'1 3-41 .I1lII1 I' Ic I11I1IL' CII11I1 41 NI11111111r III11II1 4: Ir. R1'1I CI rsx I'cp. 501 I-'I IIIIW VIRIH II: 'sy-1. XIIIII 'IZ IIA 1 -I'I1l1F- I1 Ili III1111L-s Rep. I, 1-111 llllll Sc 4 I I 31 I-I111r .Xrts CIIIII 214: I5iI1IL- II11I1 II1-x1'1.,11, I11s1-.1111 31 Spa II I-3. 13I1 1' 1 II1 '-.1.L, ..11R1' III'.l' 1. 1 , LL1' I'I11 I1 - 1 I3:1sI-Lc1I141II 3-4 1.1XII Stale 41. 13I1 Ci ' 1 i1 Il CI111111'iI RL'p. 2 .1111I 41 .I1111IL'111 I 'II Il , P.xT1 il.X I.111'1s1-. ICIIF 413 I'I111 .Xr1xCII11I1 I441.IpL'L'ig I r11s I31II I 41 CP. .X. .X. 21 If- UI I I5 IXC11. IZ 41 S 'I 111111 XIIXIIT I-31 I31II' CII1I I-2: . III '1I 'I'-1' .' .'.' . 3-4: NI1 I I '-'II1-111 I. 1Il1 XI 2. 1- I II1'1:111-.s, I IIN I.-.XIIS II11'141,x', III-..1RI.S lIifY I: 'I11II 21 If 1Ia1II 2: NI1111 r 31 ID. C1. Sp"I1 II1 J 4 1 XI1111i111r 31 I I'. 'I ' I .Xsst. 22 Ir. CII I 1 III '11 'I1L'rIs .X.'St. 4. 1'l1 Rc1I Cfmss RL-p. 21 Rcp. CI111111c1I I1 .XII Cl1rIs CI111111L'1I II1'A111L1-., R11N.x1.11 I.. 1.11111 .Xrg ' '. 1 I - :II1 . rf II I141 lI1:14X, I71,1,.11'1:13 Ir, Cflass Rep. 31 .X. If. S. 1 'c .I1111Ic111 gl .I1 11111 I . .I sc: 21 Sp. I.I CII11I1 I-33 CJ411L- II1I 3441 IJI1 I 2-31 Soph. CII: .'.' Prcs. 2: I7rx'I1. CII1ss I'r'.'. Cfitl' 1911x-'1. 1: 11111111 C1111 4. 1711 I: Nat. II1111. 511: 4. 1151. 911. II1 II1 p1u,I 11. IIVNT, 1. . 1x1-. 1-11 XI1I 4 :II-1'I1crIs..s1.1'I 1 .KHJI1 II1 " , I.. 111 CI. .'X. .X. I1 II1 IIIi1111:s Rep. I: I'IllI. IIIc:1cI1cr. I. 1II1 II1 II'11x,P.x' 1II1 IIII.Bl'R.', I 11.' IIl"I"I'f1, XI,x'r11:1a XI1 I g'I'c111-I -rk .X1s. 31 N111. II1111. S111-. 4. 1 1311 I1iII' I - 1 NI1111i111 4: RC11. CI I 'II 2. 15I1 II11.11111T11, XI11:..1x I - ..', .XNU I 1 II1 I .I Q II 3-4 1.Xss1. Nc ' 191.411 iI1Ic IIx1I1 II11.1., CI. .I1 . .IXN I-3: I5111. III -. AI ' 2-31 S11-IIII CfI11I1 I: I'I1I4 - 1II S1 '2:.I1-'I1ICII111r 1Q111IIxS'r II 4.151 I' 1 II11.1.x1xx, I'Ix11 C11111-11x I, iR,X. , IJI,l.1.Y 1II1 IIIL-1' ' I' .Xss. gl .XII Ci1rIs Cf111111L'iI I1 IiII1IL' CII11I1 I: IIITI III.XX', I31.'I"I'X' .XII1' I1 11I I. ISD I'IllI. Nur ' I141 I.1I1r.11 .X 11.11 II1 III11111-X 33 II5141. l1fl'11. . -I ' ' - CII11I1 5.4, 1SI1 III 4 'I ' I .X . lg IIIr1-II1-Y 4. 1321 II 11111, 5 1 Ix1 IN1,, Hx ' I'I.1,1xx111'1'11 II1I1IL' CII11I1 3f4: Y411. II1111. S 1 3-4: III1'4L'I11-1'I1 .X . C1111-1 4 151-L'.11 II1I1IL- CII11I1 3: IIIL'. 'I1l'fI- .X11l. I 11111 41 I 4: .x11'-11 XI11111I1 13 I'I1111r .Xrlx CfI11I1 3.43 Ir, R1-I NI1 I g1111I 31 SINIIIINII CII11I1 1.15-1 Cfr, I ' . 3.11l, I'l11 Ix1,1u1.',S111111.1.1 XIx1. II11111-xlxx, II1 .' .11 IJ, C1. CII11I 4: I:lll. IIIL'41L'I1'rx I-1: .XIIi'I I II I-21 1311 IIIc.1'I1' Ix .X 1. I1 CI11rL' CII11I1 Ig Nut. II1111, S111 4. II111-1's1xx, 511. l.I. IIIX'llll.X III- 1511 Sp. I I CII11I1 I'3g I'I11Ilf .X1'1 CII11I1 I-4 1pI,11L T415 I1114C1, , III1 1x .Xxx Ri1II g CII11I1 21 X.11. II1111. SUI, 3.4 151-15 413 'I' 11. I'I.ll1 IXAIII II'IIC' .Xrl II1111. SUI, 4. 151. III1 cr 141 II1 III1111L1s RL-p. 3: SpL'1'1.1I CII111r11s 4 111 1'r1'11.1 Ix1 1111C11x, I71111111111 ' . x' 41: XI1 I I4 41 Ir. SI1'.IIi 'r IIIlFL'.1ll 42 XI1111111 1' 3. S1 -'I.I II11 s 1 XI11. I'I,1I. 11 I'IrL-11L'I1CII11I1 31 Ir. Rul ISI. I112. IW. II111 CIr R'p. 3: I'I.1111I1.1II 2. I,Il1 X I Senlor W-Eff. I A1910 IINRIINS IaTs1 I111 ITL CluI1 4 I7ut'IL1th1rs 4 C 'sic Us s sc 111 s CCIII Cl1or11s 4 I L11 I1 C ub X C lrls COLIILI 7 HCIIIICLOIIIIIIL 'Xlntl 3 fCJ11een 41 Rep Counul 3 I 1es Stul 1 1 1 7 9 I33 wsir-sis 'XI 111 IXILXIX NIFSCSI4 71hC 1 1rs ounul 7 1 oss L7 N11 on Q 4 7 nrsir 'us 'sum C 1T111111x1 eel C oss hp lu S7 IITIR VVf1om 1e CluI1 4 Se 11111 C I 1I1 4 I'0l -Xrts C IUI1 7 CCIII C orus s ul YoutI1 I 3 H1 'Innes 1 1r r Red Cr s IC1 7 o 1 DAII 11C 1 1 34 Vlellire S 1 1 CCYLIIILII I 11'ssox XL111 1 uns 4 'Ieuhers 45st I 1111Nso1s I1 1x11 1 ll Cro 111111 s ss I7 r11s1s I3AR11xRs Xrsrs Spanish C l11I1 I 3 Iour Xrts Club 7 4 Spuul C horus C 111 o txis Ixos SJELIII Chorus 4 'lroupers 4 XFLLIIIICIII Im I4 111 CIUIT 4 r Rul C ross RQ1 I4 T1 tthers ss 4 CVNIS 1 Countil 7 L 'I n1sRcp 3 tNIS lx1xx11 I s ttblll 4 7 fl 111s INI 1 1dlette Xrl H 111 S 1 4 J C lI5 S7 Il Ill L urs N1 r II1 'I111 R ep 111 W 111x111 Nlxneuur LS ep s CJ ro l 34 uni C 1 us S11 cus 1 un CJ ss ora sn IC'IL,llL nerning, C ounul 3 e IL 111 Sot x11 s is L ur s t 7 1111111 X on XLL ISS LI S I u1 3 1 1 ct out 7 1111 urs 1 Illrectorg Ix111sA1s B111 1 L S Ioothall I 7 Xlonitor IC tlcl 7 Ixe1 C7Iub 7 4 Tracls u 1 er s 4 Inttr 1 until 4 meme C 1l1 II7res 4 NIC on 4 IxL1T11 Du 11111 'Nluu 111 Is IIIX Df11u1T111 C 11111111 AN Ruling, Clul1 I SPCCIII Chorus 7 4 Four Xrts Club Telthnrs Xsst 4 IXILIX I11111c11x 4 rs urlelcler 7 4 N11 Hon Sot 34 Bible C U3 I Ind 4 Isych Club 4 Ibec r Red C ross Rep 4 W I N 1111 1111 s M1n1tor 7 Tculurs Xssl 7 53 Ix11s111kr11r11 IXIIXI Club 74 hp Counul I md N 1 seball I4 Vis Itl 1 lx xc C 1 11 s Iootblll 53 1 111 x I IIC 111 Spuml C horus 4 173 IXLINI Ix1xx1'r11 Fruxh Is IKIII Xluuns umnnt Im I4 L Itrs C lub 4 Chess Clu SIIIIIISII Club I 7 Teuhers -Xsst 7 Rep CJOUIILII 7 IIIIICI I3 I 'Nat ISOFCDSIL League 4 153 158 153 lx 111111 C XROIXN tahers Xsst I I 111x111 1 I31I1le C lub I 4 I rench C,lub I 4 C ate Club I 3 Rep ouncil I XII C 1rIs Counul 4 Isych Club 4 C C I11I1 4 Io Tlllpl Ixus 4 73 1 KSIIR x oot ull 74 ru 1 H1 Monitor 7 Q53 II4 Ioll ANIBIRT Flush Lshers C lub 34 lxfbllllltlll Int I 3 French Club 7 anne C lub I 1x1 Doxun 7 'XXI NC lx I JIIIIOF II oglsnrj 7 J I3 1 111 'XLIRI 1 IL Club 4 Teuhers X13 IR IXXII NC 11111 1 1 1 s x S 1 Cht s 11111111 V1 111111111111 VK11.sf1x 1 Counul n 3 1 1 io I7 I C hecrlc IC r 4 s I5 1 S 111 11ers sst 7 une r Ru Cros C I 7 216 3 E xx 0 0 Tl- ' X f' 1 ,xg , .. '-Vfffff iw 11: '-1' 1 . I1"'.,7..'.' ', iff. I3'II' I 1' . -. 1 9. A..-X. 4.1521 7 --11 ' If ..: '11 . 2-1 ' I1-.113 1, ', CIoN.'1'.1.':1-. I. '11-. 2-43 "M" CII I 3-43 Ush Cllub 3- 3 '-Cflul Sp2"1 I 5 3 fr' c. il I3 . ll S' 3 f 1"I Co " 1 S'A' ' II1 .3-4 '. Ig .Ie . H . -1 ' 4 Y . 2' . , ' 1 ' . I " .1 Soc. .151 159.161.1511 Hi ' 'in J .7 1 7' 4: .-Xzal 11 Trail Xlll-CI 4. 152, I3-, ' I H1 I 0- 1 I Q 111-Y I-2. 1331 1-..' 1.1 A ' " Y ' ' ' Ix1..1. . . g.- . F111. '1 .1 - 1 1111- . TI11l1 gl 1111111011111 1-21 ,111 .' V' 'I ,Q A , cs' 1.1 ct -' -1 11. 1161 tif 111-1. 1131.11 . . A "1 , , I . so-..1i-.1S11 v 'Q "" "' IIE V L V, A .1 In '12-4', 7 .H K . .1131 Ir. R fr I ' . I: CIIIICL' Asst. 35 Il. CI. Cf I1 4. Acfhix A I In l 3 . W - v . E ,I l v 1-175.2 7.l3I. T 1' .. 11111 3 1.'-1- -1 11 1 ' 11. .1 2 -.41 K Sp-"1 II1 g 2-43 Nlatlrigal Singer: 4: Hi-Y I-3: In A A' .' 'I -L' M Q i. A Alli- -.33 Rep. Ciouncil I- 3 ' 7' 5 Rep. , I "', ' ' M ' " I 4 .33 Mtnitc 2-35 Tcz1cher's Asst. I: I. ios' , If ' N , M ,, , 1 I.-.1525 . -- 3 - 4:7 ,I j 'r531HU4: II Cilul 2-41 I B 41, I 1 -I Y 1 1 N ' 5 Cn 4 n 'A-n - , Hill' Ilul I-4: Nat. Hon. Sox - 1 " 7. 1 ftore ISI' 'I I' - 2-41 11-1. , 1' .1 112, 15111 , ' Qgl 7 I 1, , I F H Ix11': 1.', 1As,IR. t1...,. .111 1 - 121'--.1 1 '1- .. -3.1521 Q. 1 ' - ' 7 Q1'II at S' ll .3-43 Ili Times Stull' .3-41 'I 'r'.' N 7 ' ' I I , , N K 2 ASLI. 2: I3iblc Club I. -2, 1405 -'IFR . ' x '. - 1 S1'.' ,V 3 . N . 3: I A I, A. .. -1 . v --3 1 .. . -1 . -3 --J i. 1 :11.' "1".,, ,.j 2-4: I3iI1l Cflub 2-3: Monitor .31 IZITCIICII Cflub 4: Nat. YN ,l'4'7' ,7' ' , , HC l S C' 4- 152. 1515 'ICQ ' ' I 1' . a11d4gC1. A. A. .1734 IL,-X' 1, ANI. I..1."-. ,IQN11 V ' N V x x pl Ji : x. 1 ' . N : A. , s .I - 1 N ' V- ' I ' X . ' I -I Z - li . I3'Il-T 11. - 2 1. -1 -1- .fx .-.- 1. 'Q 'f' ', 7- 4 7' " 'ms I-2: Nat. Iforcnsic I.C'1IgllC' 4. 132, I'3l ' ' I ' ' ' I 7 I A. H' lol: I.. , VAS N 7 H U i ' 1161. 3 f -1 cm- 1:11111 1-21 V11 11111. 5-41 111 I' I' -' L I 'lf -'41 M UUI 749 'Y 4? '11 1-1521 I -- -1 1 I IL,-H' "M.A.'l.Il L.y1 , s.." N ilk, L . -H 5 3 , .- g f - '. -.3 f 1 -1 11. I 127 Sw- 2 .1111 I7111 R111 - . 1 . fox 1 I . CJ. 'fl I 4. 152. I" ' I -77 ' Ios1'l1,I -. .Lx I' " 57' I N ,g Ifut. 7I7C1I'I ' . I anal 41 1 onito 4: ' 7' ws ep, 33 M' ' 'Z I ' O' VIII 7' I7 I 11. 111-.1 01.111 11 . 21 111,-111. 1:1 1 4. 1721 1- Hi I1 - N ' 1' , 1,5 l,A,z'A: H .I 11 , 1 'Q' g.5S. . 11 111 Tim 11- . 11 1'.-11.111113 .-11.-1. 1 111111 11 ,11111 1 I--1N'1 1 - "-N2 St' I 1 :.Xrgun ' I11'. I-4 ISL". 21 tI7rcs. 3l1 Ili I-NVIUAEVH '21, Ii.. INI1 X A N - 11.1 -. 3111 1-4 1N- 1-111. 411 Rc1.CT11 1-11 21 111-1 H1 111111-1' Pep. I: -111-'wi 1 wwf 4- WJ C'I7fCllS.I 41 Ir. Cflzt .'.' Sec.: Nat. I7 -ny" . ij 1 43 I., , ' ' I . J, IR. 491 1 ' 1 I -' 3 S, A, S, Cf. Del gn- 3: Nut. Rep I -' I-2 :intl 4: Fut. If ginccrs I- 1 Cfore llc '. 4. 152, I33, I-W, HH. H11 Cilul I: N11 n't r I and 3: 'oo1l1z1ll 1 f -- -1 Ie 117, Ah., I,lUH.I.l.M 2 :Intl 3 Cfity CI111"t. 21 Ili-Y 2-41 CIILISQ Rep. 2: Clatte fl-ca .1 , ASS ' v-4. RCP. CK fl .11 nl mn. 4: Tri, Cflll .3-4: Ushers Cflub 3-4. 153, IIl', H1111 Hi-Y .31 Ir. I' ' I Cfrt .'.' R 11. 2-3 1Viue Pres. 2l: 17.11-I. I.111., .'1'1. 2 .Xxx N Cfl I .1 I3il1Ic 11111 I: .1XlIi1l Y h -2 Fut. 'I 7I7ClI 'I 1 .XJ . --.31 Hi il" 's Stall 3: I . 'I I sr 2: Nat. Hon. Soc. 4. 152, I'Ij I31. 2- I-'II I Senlor Illrectorg fy 'A IRRN I IILIIK s m L nm 1 nm a as -l 5 f X IX M C lul o Xr s K lulw n L 0 lm 1 l lrnm 5 1 x Hum! murs Spams L'al'u rs l 1 5 w uns Ruoxm -l TSIX IRXIIJ mllor fllallj lill C w Xlllul 'lo v llllll' Rulu W 5 f flS INIX n lm u uw x M C m s I1 W MIX ur x um me row I m S I lem 1 s h C lu s v4 JUBHX v xm S mms Rap m 5 rm TON om lm 11 s st Tux X Xl o 1 1 Ol L s -l LI xx y w f K 1 mllnr 1 4 H135 C , w x 1 U 1 0 CIL Lf xx! qv I qw Rll llllSl1 ilulw ru 1 l nl a w x Sl IXIL rn 1 1 Xursu Ol I LL NS Jllllxl l N un x ll x l 1 1 IL IL xx Ulll gx lumlor 1 Q 1 X 1 ll L L 21 me 1 xxx lim Q ur s sl 7 f IIN 5 C lllurx 1 lu as Rolling, C lm 4 1 L -l 'I 1 x Nls kxx xx nr ss uhcrs Xsst 5 n w :Conn liuwuu Xxx Nlomtor l lillwlg llulw Q x N lu w XI rum D1 XX ITT R N mmtur I llllwlc Clulw 4 1T7l XlFDONXLD IXNITTY n ll r Spxms C h s l four 7 'Iroupxr I K Xlclloxun XVIIHIR 4 1 ,0XN!ll IH wg Clulw l c x C lul Fl umm 3 XNLll1rL Storm lul loutlm -l Pru -H Sxxunn1xl13,, uw rn Llmrx ssl 1 urn VV ll 4 x mush Club l ut n :nun ww 4 :xxx 1 cl' mm x Nlxkr nur gh C ula 4 sh C w lv um mn UL 34 SXXIIHIHIII C us rp IN x uw Ru C ross Q l m Xlilllllfll' H Iums imp U fi ILL Suuuumx ua, C lula l omtor flonlxurj l N m xx X l 'mm mn C llw lfrcl louth l 3 in Cross L L S J L UL L urs 1 L W x xx R ns RT Rl in X IP Sxuxx oss L m urs s Splmxm nw x uw lm t QL C s umx xo -W 1 NNI ll n Q mcllntu rt on L I flux DW w Xl xx 1 lx llllSl1 C lulw ww INIH mul w 0 0 - C, io P A'-, - L l.P.Ifl4, I . M111 .'.' , 4 .X Hzlml I--lg Mulwilc llistorif Snr. 51 lful. 1' -cr 'l'C1l'l - ' .Xsi . lg Rep. ciUllllk'll l-2. 1--ll I-2. 134, lily Nl ZCl.l'Rl'., I 5 XV. l.lK.,XRl., l'x'l' Rel. lllllllfll ll: lful. ling' " ll: X14 I1-I r gl All Girls cllllllkll IFJ: NI 'ur 2 Q l -lg Yu 'lwnum KC1 'cm ' v ilu I-23 lfuwllmll lg Nat. llcn. lin". 1 Tri-lli-Y 5. 1'-lj Sox . 134- I-ll I,n.,1., . xl" N1pCuxxn1.1., . ' Hill- 1 a I-I 41114142 Y-'l'ccns l: F nr. L T 2-43 All Girls Council 574 1Scc. 431 lfl ary .XML ig Q1 'll N S-r ll 4--lg Hi ' 4' ws S14 I" gl 5 - -h lflulv Tea ' ' '. .A . l-2: Allicml Youth li Nut. llon. fu: 4. 3-4. Q'-l, HU 154, lfml, l'lJ l.LVx.', I . . 2 MJT , - .- Fur. ling' -' J I-31 Q 1 Th Cflulw 145: '. ilmlw . A 3 ' - I Z: ,I4t'2l'l'lCI". Aqsl. 53 Y-' '--na 3--lg Cfhcss fflulw 374. 1--l, l'?'ll 4. Q-sl I.-. . CC .V ', V -. ' ,I . Hi-Y .15-U .1c' 1 ' 'f . "- Lum g . ', CI -. . xxx: . , , I-.. -. Mc ' 1 lg 'wlc ilul I-43 .P '- ' mh 1.23 Bills Clll Z--lg Four A ls Clulu 2-41 f 1 'fh flulw lr. Rl-ll Cross Rl-p. I: IJ. U. Club 4. V45 I-2: Special C orus 4: isp. T wil -1 ' ' s 3-4: l.lfLll'I'SI',Y, XV.-XYNI. .X. N11 . llon. Sn: 4. las- 1515 gxllli ' z '1flllll7'l1 Ili-Y 4. 4'-l, l'fmJ . 1 . , . -. l.1zN . ,ly l'li-Y 1 Vis. Fil. l-2. 1555 "Xl" Kflulu 41 lfmmllwall ll-lg 'l4r.n'k 41 lli ' U 1' l' 'l. NI l ,, Ill-. 1 l-4, 154, Ili lhlj Hill- f -4: Fwur Art: f w lf-l: lli 'A Rup. l.um.', Niuxx In 2-.Z " .1 ' -N ' 3: All" ' 2- ll'rcs. 3. Yin' Bill- flul 41 lfuur Art: Chl -l. 1'-lj 1 f " ' f Cl l 2-4 Ll us. 2. Prcs. 411 IJNI, .I -, qi,-U-,,H Teal - .X .'.' . 3--lg Psych. Club 4. 153, lfmtl. 1623 lf., .mf cil I 2-Eg lf, R-lat .. Rl-p. 3. Hi W. M1170 "H-W Stull -lg Nlonilur gl lfut. ' ' 4 lcr. -lg Psvc . i l 4. M 2UI'H4"'. CNW' RU'-S 1' j ' Sp: f -2: F . li gl " g 2-31 .X linml l-5. I.1x'x', P ' l--l Llp, gn. . fs'1.x'lx M tl-'U ' 'A V1 lm' :lj T 1 xhx .K X1 I -- Hi T' h - .2-5:IJ.U.i1lul 4. my XI P' U' .""'l' lj W 'S ' N' 'ml l. I4 Q lm' ' ' ' A 'f ' 'A . , . ' . - . . Q i . m -A Psy' , .l 1 Spam' ,lul l-3 tllrcs. I-U1 lflllc I HD' 'l'x',":':'Hg'X?l IO' Z' ' "Uh M ' 3" All 4:1 1 41 Nm. uf . S Q. -1 5 -' ' g il 1 3.4 -1 - Q 1 . . . 1 . . . ,C ' f 'E ,. , ,. , VI gl1FULlI'.'Xl'l.'c,l l I-4: Ir. 'l I .'.' lisp. lima 4: XIII ur ll' lx ,rl Z: lnblc club 4: lmkklwrx l-21 RCh. Council 4: 5Pc'i:1l Kfurus -li - ' 41 Alt' 'ml iM' -:l'.3.15i,l'llj l.rm1. X, CiHxRl,u'l'l'l .XL NI: Q x- E A. CLK..X.21UI'l'icc.XssI.41lJ.U.lQlul 4.1-'lj Iiillj 1 -2. M ' 4 -2. 155, 'ffN"N1XH-wwf .lfgfif 1 .hav 'Q ' Hum b' w1l.m'lwr fJlt."ccl I .xml -li fpgmislm iilulw lg Bill, jh 1,41 All' f , I Ir. I .cl j b Rv' R" ' ,lub '1 H1 111110. Rfv- I. 4 49 2. 'I'cn-hcrk AM, gl lf. lmffv s -. 4.4 win-.15. +11 I-'WY'-M U1 NV lfut. 'I'r:a'h- : 3-4:gXllChrlsifu1r1'il4.53. llrl. l'Ij Kes! -cm R lling ll: Nlrnit r l-2: 'll A -lr X .X . Nlrgiimi 1 I., Ii 131, 214. 'M My l.wm"rm,n. li: ram , 141254 L., ' L D. O. Club 4, '-U lr. Rui Cr ,',' R-I. l-2: Fut. XL l-2: f 4 'l l,I'Bl,l,' SHI , y Chl l-2:Ifm1r.Xrr.-Cl l l-4: CQ. .X, .X. 2: lli nw Sp: '. f l-2: All'-I Ycutlm I1 NAI. llcn. S ', Stall 344: Quill Lk Scroll 5-41 Y-Thus 3: .Xll iirl. 3--l:l'sycl1.l1lL1l 4. 134. VIH Co "l 5-4: l.il1mry Asst. gl Special nil rm. 153. l.I'NIJ ,f 'NH 'Z V YN l l Cu ' lflulu lL Xlctliur lllxlll ll: l"ut. .' " ll .Xll NI ilf, N, R . Girls lf llcil 21 Uivti' .X I. gl limp, Cc 'l -li Tri- F-ll llll ' - .X H . S0141 7SyL'l'm. I l -l. --. lli-Y -lg I7,U,iilul14. Hy I-ll .l1.i:Xl.l,xl XVI, v 11 NIr,l' , Prrn 13 Rm' Ir. Rei tim. Rq. I1 Hihll- milul 1,41 TQ. -I -rk .X 1. Spa ' 3 I1 Kfy Club I-3: Hi Timm Rfp. H. l :xml gl .Xll Uirll if ml-il If-l llrcgns. 3, Pr- , 431 1--ll N ' 11 l:f'll'l1 Kflulw 5: Kflmpcl clillllll. -lx l'q. Nlffli , .XL , " ll. lfo n il 41 lm 'rflulw fuillllllll -l. 434, lhlj IJ. U. lflul 41 Vis, lil. 2. Senlor N1cIxlvshLL PAT ccns I 7 cp cm Olllllk I 7rcs 51 X slx I3l11x lchers Xsst I4 CJ Club 4 Xu Hon C IX IXN lsu ui XlllCCI Xou 3 I Council I VIOIIIIOI' 1H1lll 7 bplnlsh Club NCICLINDON Hun C lnlstlC Tclm I IxCCl Cm Ro mp Club RIOIIIICJI' 4 155 CXllrllslL ICXXXIOND 6sllH Tclchers Xsst 3 Frcmh Club I Ixecp cm Rolling, C lub KNXNIXRN Iillzmlm l lx lllltor 1l oClCcr 22 IC IC urs ulh s J S C 3 Yo Tippq Is Cs 1ScC 4 :Ru IVIARX D1 M-Us lC C lb I7 SXNIINITIIDEQ C ub 34 Xlllcd Xou I IrcnCh Club 34 1bcc 4 Tclchcrs Xsst NIOIIIIII 4 bpccnl Chorus 4 Rep COLIIICII 4 Xu H1 Sol 4 56 I56 I67 ss X ILC Xfobllc I'IlSl0I'lC I7 lb 3 44 A lllllsrlls xxl. I3lbIC Club 74 French Club 34 Sxxllllllilllg, Club 74 XVclllre Store 74 Tclchcrs Xssl 74 Il n ll! 1 Xdcllel 3 156 X4cRfl'slx XVIILII' u l R Col ILIICTH X I ootblll 34 51 l Xhlalzlx C I llllzlh IXINTON IT 4 'Xlslls Rl 'ssl lll Xlollllor 34 Pxskerbill 7 4 I3lscbllI 7 4 Rep Coun l 121 Xl ll I lm alum OIIIIOF 7 Teacher s Xsst 7 4 Ill llCs C u C hcss Club 34 N11 Hon C 34 XCIALONI Ax IXNNI 3 C Club Xlvsf ll sc Ql ITTX RCDSI IC uber s Asst 4 56 'X NX BIXIRIX s l X lnuor I HI 5Ill11CS Rcp I3 blc Club 34 'IC s st s C Cc 5 Xlvsslxc Hnxxmlll SINCIVIUN IC 4 Xlslvslxm XIIIDRID 1 C C ll s 4 Cs l 5 XIANXINC Rolll RT 76 ll I llll ICI s ur rls C lb S IC Llll C UUIICII RCp 34 TclCIlCr s Xssl 34 XICIIIIIII I l :shot I Clllorl 4 IN II ion SoC 4 W Illrectorg Nhvus QONIX I ll T lChCrs Xsst 4 RICIIIIKL Club I7 Xlollltor Clllll orc r RCCI Criss J I Xlslzcll C un C llrC Stun I CllC lla 34 Chcss C 56 X luxll Ins-C I6lChCrs Xsst I4 IxcCp cm RCJIIIIIL Club 7 3 1X CL es 3 LLIINCIII InC l 4 7 lllClll VX ll uf RTIN I'IILIX If ur X ts C ub 4 SPCCIII Chorus olcrdtl IrCllCIl Club I 1 I 3 'X 4 cp UIICII X CC Y u CJlllCC C. XIXRTIX Hou XRD I 7 3 N IHIXXN Cuxllll JIIIICJI' 1C llCJ I X sllllxxs I X51 x 56 X xllllu X XRX Cjlll 5. SCH Sl lllillllllfh. Club 4 156 I4l 'Xlxllils XVIILIXM RODCIR SPELIII C horus 7 4 Four X ts Club 4 X1 Cl b olwlll C hl lc mm 4 Illl IIILIIILCYS I3 IXI0bllC Hlslorlc OC lX lC lCr s Xlsx Isslls I Xliklzk I 4 C I700 3 s Ctlllll 7 Cr lla UIICI 7 Rep COUIILI 3 'IClChcrs 4Cssl 73 Xlonltor 3 Lshcrs C luv o lll1QClII'I Nu Hon S C 4 X Crs Club s IT X CCI oss L5 S1 lnlsl Club I XIUIII or 71 snrlll ILl1w.l1l-l IrcnCh Club I 7 Hl Times Rep 4 Psych C7Iub 4 rc IN Cl JC CCINSUN C Rl Club I4 S1Ll'SCIlll1g'I X Club34 not C 1 7 5 III lllCI 4 alllull IC I3XRBX 1C C ub 4 IMC C s ssl 1 UIWCS lllllor I QCII lorus l lll SHIKI l ui J lcc 43 'XI'j,lllllC'I1l llc C CC ll l XKCIIITC 5 I C slC C 7 I IX L ICI' S lllI1Cl IC 218 I 0 0 1 N 5.4 " Y-'I' . --2 Kc- " R i r -411 .3-44. 155, el- - 1 ,'C' . 1 ' ' f 3 --1 3 ' , 1 I I 'H Z1 Hi 'I7IlI1CS Rep. 21 C3 - C3lub I1 I. 3c" JCI.. .', I ' ' ' RCI . . CSCI, 517625 . -'1I7. . 3 1.32. .Soi 4. . . , , 3. ' 155. 162. 1514 XVII I .7 1 -11 Fr' 'h Cil I - 1 3 ','. 3Iub 3. fIc:I. 1. ', ' C I CJI3Ii 41 Bible C3l l I-.31 I- V ' th 2- 1 Rc 1. -IA . '3 3 ' 1. ' . ,1 31 3 .3.155j -1 7 1 3 "3 -- li" I , .J Q, 'L' 3, I,f.'..3Z.hl'V ' '. 2: D.Cl. CTI lb .1714 Ciyll if " 1 -2: 3 "5 3' ll' 1 3 2-.31 Hx '-.., VII.. ,ml ' . --J 133 My : Ag ' jul, Ms 1 .wli 1' ', .- -3 - I 3 ' ' ' 1 Fo I r. 3l I-4 1plz1y J: .3 "1 3 : 4 3 , 156j 1 I 1 LX: 7 1 1 3 -21 I3ibIc C3Illl - 1 .Ioni- M34 , A, A. A A tor 1 R . C30 1' 41 ,- IIi1I 0 th 31 .Xssl. Mc ' , 1 ' - 3 "-Q 4 - '- A ,-A- 1, 2.33 A- Il'-1 31 Nut. Iloll. Sox 4. 156, 15117 Yo .31 Tri-Ili-Y 1'I7rca.'. .3-4 1 .l ' 1 " A f .301 1 4 C 'C' Q". . ' rc: '. .- . 156j 4i'Y --- - l7ClI l14,.,,,A- .lr iya Bill. jp A-. K- ,A - , il 5, 1 A, 1. f th Mc ' 313 1 Foolballl I1 Track I. 1563 -gl 2 - I , - .I 5. .1 , 4, L41 41. 1 -. -l '-6: . 'z 1 3 3 1 . 3 1' 1 fa . CF I H1 -. .11 '. -. lil. lm -1- ' C 'wif ' M Cp Q. L. ,V .Ax A.A. 1 CI. IX. .'X. I-41 Hi 7I7IlI1CS Stull' .3-41 K 'll " ill .3-41 -.5 -Ag. .3 -,3 xv' wi 9 --1 1 C --1 11' 5 --1 .ztl '11 j 1' '2 N M 1.1 czll .I -' .1511 '1 A -'fy 5- 423-41 A Z A, , A l'0 Ia I-41 I31lscbzlIl I-41 Clllcss C3Iub .3-41 , ll 1l .. -- 1 Q1 . .. x . A . N. A C30 . 1 5 . -3 l' -1 '- " S 1. A lmll 1.4 1.-xll sim 2.451 Kev c3IlII7 3.41 Ctlms :IVE ' WT' ilfxl l"f PTT 747' ' "fm Ali Cilll .1Sr.,lsll ' "' 'X "' " ' W. li' A V 2-.1 .1.1 .--.:. .1 J .I3-41 "A' 3. , 1 Nl hk C ai' 1.31. .15T,I5I,I.38Q .A '. -I . 1.2 1 -- 1 L. L ..- Q . 3 - ,I IJAVL, IR. nl I: H1177 2' 471, 118- I' 1087 Ushf 3 3-41 Tcnni: C3lll 41 Office I sst. 41 N11 .-fri, 1 H L- Q H ll. la- Ctr .-.- R-1.1-21.31 Ll t 1. 'l 2. M -1 ' ' 5 .1 -- 1 Til R1. .31 1'-5 i 3 -: .. .s0Q..-.1511 lio, 1505 Mk I i . I..'l-1 .101 : . - j 2: ' ' N . z , . A Hillf 3 1- 1507 11' ..-.lg Nil. ll ll. sl -. 4. 137. ms, lily - ..lw H . Ml-,::.1 I -.l-.R ,',i , -S A1 ' . 5 Key I p : h kk C X- 1 ..41-- i X- : F - .IA.','. in .' I. N2 ball I-41 Truck 3-41 Nat. Hon. So: 4. 155, II7, 1553, , In i 1 3' 5 ' . 21 i 1 3 -1 7-zlch- I6I. I'Ij C'r'y .'Xs.'. .31 Office Asql. .31 Sci 1ll1- C3ICll3 4. 1564 Ml-.lllll "Il, Iill .XB4 .157.l3lJ I3:ll I . 156, 1.30, Ml-.l '-."lIl1. , . .las 1.5, A ' .I l3ilI- fl 1 lr. RCCI C3rclss Rcp. 41 M L 'h'r'g . I3ill- 3IllI3 I-2 llllll 41 lXlC'CIiC14ll L3lllI .Xsst. 31 C 'liC'C' X41 l'SyC'll. Cfllll 3: lflll. N I I-21 Ci. :X. CX. I-21 .'Xs.l. 1 Yo 'Illppll ICC' 41 Nil. IIOII. Soc. 4. 156. IXIC A -21 Spwial C3l I 4. 1577 Isll Nllluv, Il. ' LLX' A A A-A- A l,:ltil C3I l 3-4 1Sr. C l'l"'1r 1 , f I 1. 4: 1' Q Key 3llll1 I-41 L'sllC-rs C3Illll 3-41 Nall. llclll. Soc. 3-41 MARIA, gl I Clulli 'l3C':1lll I-41 .Xlli-I Yu ll 2: V' in - fmrc I-21 lm ,C .- :ll 1.41 lllllomll- sz .XII Ciirls atom-ll gl N11 . l'3Uf"l-3' I-'fllxlv 4- 4105- lfll- 150- V-39 fu I- 3 " 1 1 a ' 1 . 1, .- 1. I Xlllulr, 7l 'Ll.ls Sufi 1S13lA -Q ' QA 'Q ,I -, ,151l, I'Il 'l7C':l'l ' i. ,Xssl. I1 RC-p. C31 'I I1 .'X Ilill I I-3 1.Xll 11.1 Senior ljire ctorg Q e I 1 esr RC1 Cros R 'res 11r rls 1 I11I1v 41 N111 e S Ix1h1111,e S1111 7s 1 111 4 I 1111 C1 T1 Intcr C l11l1 C 0111111 4 111 S111 4 7 XI11111 R11xx11 11r X s C uI1 4 I1I11 41 XIOHI HX C 111111111 34 ITref1s 4I XTLUIITLHI Im 4 I31l1l1 C l11l 11 s1 1,111 4 111L1111x ICXIIII 1111rs Xsst 7 XI111D11111s R1111111T C 1.1vs 111. Xsst XI11111L1T11x XX111T 71 'XIILIIHR I31f1T11111 XIOL-X e11hcrs X951 7 and-I C X JBF 4 Ireneh u I NIILLI-R H11111L11 NIILLI-R I111's1 Yo T111111 Ixees 4 'wlomror I4 L1I1rarv PX 34 'Ieuhers Xsst 34 Rep Counul 7 All C 1rIs Coun 11I I Core Club 7 511 XI11.1.111 lures 11111 ITC 111 H1 Tlmes 111 h11el Comm 4 CJIIII 1n1l S1roll 4 51 I 41 XI11.1.111 I1111x PFC C l11l1 I XI1L1.111 17111111 I111's11 C ss 1 Ixx ll 7 IX11e Pres 44 1 t 111 1 res Spmlxers I3llI'C'lll 34 XFLLIIIICDC Im 4 II 1s 31 111 3 Rep COLIDCI 7 XII F0rens1cIe11,11c IXIININIS SXLXIX P111 S11e111I C h11r11s 4 I31bI1 C l11l1 I 7 Four Xrts C l11l1 7 S 11111sh C lub I H1 TIIIMS Rep I 8 T1 III 1 L 7I11s1s11 C 1n1111s111 Telm I 7 Nlonuor 7 3 H1 Times Rep 7 58 XI111 11s1 11 XI111111x 111111 Sul! 4 I s 4 T f.1s 1111 111 FL IS T1 111s Still 7 S1 11111111111, C l11l1 34 SPCLIII C ho ll 1111r1t11 r1 1 I111 crs s 1 C 1 1r11II 4 8 ' 4 11111 XXI sI1111H1 11hLrs Xsst LL ss H1X 4 I'Ire 4 S111111l Chorus 4 Ioperv. 1 'X Il OL 111.. I 1 I31111I I4 ISt1t1 I3est11 1l 31 CJr1h1s1r1 4 811111 U1 Dlll 11 1 TL Cl11l1 r 1 4 XIl1e1IX11ul 7 11 1er s Xsst I rg 1 111 I 1 1 W 11x11 NIC I 1111 1 llltg C ILIIW I Y 'I1111 I S111111l C h11rus 4 I7 f':g,ssL s!b XI111111 C 11111L1Q Ixee1 1111 R11lI1111,' Cl11I1 4 'XI11111l11r 4 CI 1 ss 1 11 ICY s X 111111 I1111 11111 ers C l11l1 34 1 I7 X111 mur R11 111 111 4 1 Ll I11 IIILLTS 'ras 41 1 LL ss7 IIO 51. NIR' CPC 11el C 1111111 4 1I1 I1 1 1 re C 1I1 Rul Cross Ll e C 1 Cl11b 3 H1 I3111 es I 4 CD1 1I11I geroll 4 I58 XI1111111 I, 1Ts1 uhers Xsst I X 'lee s R111 1, Cl I1 I XI1111111 811.11111 e C I11I1 I r 111 e Nurses I r Red C ross Rep 7 XII C 1rIS LCJIIIILII 4 II1111 S01 4 7 NI1111111 STXNLILX C 1111Do's Ixey Club I4 ISec 73 TFLIS 4I Nlohnn 4 I3us Nigr J SPCLIJI Chorus 7 4 Iopcretu 7 31 X ll H011 oc 34 I'Iren1s 41 Four Xrts Club I4 plus XI C I11I1 7 4 ITre1s 41 B1sI111I1'1II I 4 Lshzrs C l11l1 34 Trcls ot Ir C.lass R 11 C Ollflkll I I 11111 C l11l1 4 ll .Sc SLFOII 4 8 IC I4 8 XICIRXN W11x1 s I'1 3 Rep COUIILII XI11111 1x NIIIXX I'3111x1e1 I I1 1 34 XI1111e 1x R11 1111111 34 NI C l11l1 34 H1 Tunes 4 ISports 911111 Xr1.11 m nt Im I 7 Nlomtor II111I11r I 7 Cjlllll x Snr ll 8 I6 XI1111R1s Duns 11s1111 11 X111 I3 1 C IuI1 I 4 SPCLIII C h11rus 4 X11 'I 111111 Ixus 4 Re1 C 11u1111l 18 XI11sL11 I111111 Re1 C ounul I XI11n1l0r 7 r Rul C ross Rep 3 1581 XI1111111 'NI1111 Xxx I 11 ross 1 X 1111t0r I ll I 3 11 1x11 LL C 1 1 XPXI XX 111.1111 R1111111T re C 11I1 9111.111 C ho 11s W X 111L IXAYII s 1 1111111 IL11 ICF 3 1 1 1 X 1.s11x C111111 11hr.rs Xsst 4 H1X 73 81:1 Isn C 111 K CJII 1 7 X1Ls11x R1111111T I' 111L 11hers Xssx I7 Is 1 1111111 SL 11 1. 1 11111111 I.sh1rs C l11l1 34 XI11h1 111 Sports I1I I7h11l111,,r111I11r 4 1 C 11u1111I 3 LUIIILIII Im 4 11111 L ,X 5 Stat -313 CJr'h'.'111 I-3: Ir. I 3 .s ep. 3-43 . 1 3 1 II 411 F11 A 5 C3luI 4 at 1 . I1i:111 4 ' 1 '- ' 1 3 2- Q 1 ' 1 ffic- .-X..'t. II7111'11ril If1I.I: IX. If. 1 1' .3 lent: I.'y'I1. .3-4: T1 'I .-Xsst. 2. 584 Cil I 1 C311 'I 311111 , 41 1 - 3 3 "I 1 Nut. 1I1 -., 'Q H H1 '. .II39, IIJII, 37. 157, I'lI L'sI1'g 3 - 3 I3iI1I- C3I1l I-41 1 1 ' 1 I' . , .'.' -. CII I 113 I3ilI1I l-4:F1. '3 1.13 " J 2-4 Il 1 F11 . rt: ZI 2- 11" 1 1 'tor 2-.31 C31 '. Ir. C3I11sS Re1. 3: T '11'her's .1X..l. -1 Nut. n. .3Cl'. 4. 3 " - 1. :.- 1 1 '. 1 ' 1 3 1 IS8, l5lI 4: Nat. F renqi' Lear ' . I57, I53I M1 I. 'ls :XIII .- .1 L. C3h11 31 . 3 I3il 1 C3IlI 41 Re11. C3JllI1'II I-4: Tea 'I 1 1 --3. 671 C311 - 3I1 I: Vis. Ii1l. I-21 Ir. - 3 .'.1 R -1. 21 . .. -. I C5111 3IllI 21C3i1y Clo1"1. .33 IJ. CI. 3 . 3 " ' 1-: C1114 .1 . 3. Staf' 1 , 1ilI 1 . ' . ' . I49I I-74 Te1- 1 3. 1 . -2: '- 3 'nf 21 ' inf :Ll .1381 T 1 ' ' .- . . .. Q 1. .- . .-X. 2-41C A 3 7' ' Bibl 3 3 C30 e C3l I I-22 Y-T ens I-2: I7ut. C3lb.I57j '.'.':I. 1 3. '.-g.- "1 1 ., .1 Nat. ' ..3 '. .I'8, I5Ij 1 1 ' 1. ' -1 ' I Isst. -1 ' I - .--. 1. '. I '. f 1 I ' -.1" S ..- ' .. 71 , . i . 1 .j.2-ZR :X I31 2-.31 I'3'Il C3l I I: 3 ' . SAI .3-43 .- 1 ' . 3 e . 3 " 3 21 ' 3 I CT 21' 3 . 3 KL' 1 .3' .I -, l47, I IJ Q1'II ' . IIII1, 118, IUII, 58, 1I, II12, ISU, . 1 , .' 9, I3 I cn t .1571 . ,.g . Qw .f 1, 1 ' 1'i..'l. 3 . 1 'A l. Sr. 3Ia1 .'.' I7r's.: 'ei' C3l b --4 . 1 H'-Y . a Q .i 3-4 IC3h11p. 3-441 Na. H1 . S01 3-4 IP 441 Ir. D. C . C3 II .- . I58I .3 -. ' .' 1 - 1 .1 1 '. 2- 712. 1 . Q, 1 . Four .-Xrts Cflub 2-4 Iplays 2-4I1 Clare Club 31 C3ity Ushers C3I11I1 .3-41 Nat. Foremlc League 3-41 Track C31'.: 1. 1 "I-1.'z.'A 3 .z'14. .-g4'."3 ,-1 ' ' . .3 '- I37, lf12,97, 50,1531 e '. -..1. ' . I --1 1 ' Q' Cl . . ..,.'- 1, i -1 4.15 ,4I,l03, 1.1491 .311 3 2 ' I ' . . I5 I NI . ...' , I11 ' 31. . .RII-. XII 3 ibl' 3 -2.3 "1 3 5 13' 'z 1 1 Il' 1 -..:. I --2 3 3 .-. 1. 3 'A 2.I'I I' I . . -. ', .. ' . .' 1.3 "1. ' .,gI. ' 3.. ..'- NI1I '1 .3 1 3' 4 I.1Xssl. I'31l.I: I3iI1le C3luI1 I- Vice . ' :', . . ' .- Frei. I r'1 311 Fr- 'h CZI I 3-4 IT 'z 4I: II1 D. C . C3Iub 4: Ir. R-I C3 .'.' Re1. 21 Re11. C31111111'1l I1 '1 .3 1 -3 -1 ."." ' 1 3 - 2 .3 '31 3 r s . I1 ' 11C . 2-3 I 1 ' ' 1 2-341 Ir. Rul CI ISS Re1. I1 'h' 3, X1-.. ., .' ' .E .'Xs'1. I-33 Vl'eIl'11re Stor- 3: Nat. H11n. Soc. 43 KJ 1ill CPI-- 3IllI I-41 I3iI1Ie C3I11I1 I. I'8j MS' .I3..lif1,l5I,l5l.l9,1381 ., ' . .. . NI . s, I711, 1.11. -.T11 C311 - Il 1-21. "ll 3 r . 2.1739 Ter ' . . I-2: CJfI'i" .X .'.' I. 3-4: I3iI1le C3IllI1 21 .31-. 1-. , 5 Trl- l- ' 3 115. I: .3 3 ' 'Ita .-XII CIIFI' C311uI1cII I-21 Re1. C31 'AI 31 'I ' 's 411 , vgll, II11 ,S ', 4. 158, 1571 .Xsst. 3 D.CJ.CTIuI1 4: N:1t.II111.S11'.4. I58, I'lI NI1 V, il' 11-.N .'1 . 3. .11 .X 1 - .31 1 : ' 1 5.31 ish Te.' .A .'.' . 1 A-'-- 1.".2I: 7,"h. fl I 2: 1311 l.I58. I3II Xll.I'I .5111-I.I58. I'Ij N11 .1 's, I'3l.lZA 1-5111 I-.Ax , -. 3. , I11. Hill- i I-4: F1111 .Xrms C3IuI I- 1 . '- ' h -1 Tea- - .- .'.' . --2 'ci' CfI11I1 2-4 II'res. 4, I.1. C5111. Te: 'I '. . . 3: 3 '11'h CII I 4: 7s1'ch.C3I1I 4. I-37 431: If lgll 2: I341. -l1ll 21 Int-r-C3IuI C3 'I -Ig NI ', I.1.' .1. 7. ' ICII.-X 3 - 3, Ai -3 I .. '- ' 1 R'1I' 1 3 -23 '- s -21 .' 3 . , 781 Re1. 3 " 3 .Xrr ' ', IC3h111l.' Ig C3111 - 219 - Senlor C ox 1 3 Nat I7ore11s1e Ieqeue 4 N11 I-Ion boc 4 1 6. Scroll 4 C58 III7 7 7 I4 XILII QIIIRI C LATT I1111 Rmdlelte Xrl Hon Sue I 4 bpe111I C horus I 4 St e C rexx 7 All ed Iouth I 7 C18 I1 I N1xx ru 'X111z111x 1 1. C I11I1 4 C1I1113, Club I r R111 C r ss R All C 1rIs C 01111111 I Iour Xrls C IuI1 I 7 F111 'Nurses 1 INIXKIXIAIN M1111 I ll CIrehcslr1 I4 Spinlsh CI11I1 I 3 ,ICILIICFS Xsst 7 NICHOLAS IXIININITII 59 NIRCILAKIS ST1x1 AIS I'cI 73 Nfomtor 3 9 Kouros Rr1Lxx11 C 11A1z1.1s 1se11II I4 11 74 SPIDIS LIT XIOIII Yml I led hers 117151 CII3n111s Nxoxn N 0 Il uber s Xsst 7 Spimsh Llubl C59I CJCoxxo11 C LAC or ec11I Chorus 7 RIOIIIIOI' 73 Re C011 C 'Ieachers Xsst I and 3 Core Club I CDCoxxo11 NI1e11x11. F111 Nurses XII C1rIs C ounul I r Real C ross Rep 1 1 1 I111 1I1r1rx Xsst 3 IXa Hon S L 4 19 CIDr1xx111, C 11x11Lc1TT1 Xrsx ICLIII Chorus 4 OIJCTCIII I uhers Xsst I ll I Iut Nurses C19 ox: 1 INIII I S I IXIR INI111111L1 uns I Ielehers -Xsst 3 XIon1lor 7 SIIUIIS I7 I sox I11xx1x N11111s1Ax I31I1Ie C IuI1 4 Isxch Club 4 I31sIsetI11lI 7 4 Lshers u134 N C,Iu134 rRcICrossRep3 e1 unul 7 Iilll IIILIIICCFN 73 XII Hon 01 4 CJs11111x1 I 1111 as C19 xx C AR Nlomlor 4 'Ieuhers Xsst 4 xx 1 xs I RN sT lx C7 C111 ROIIIIIIH CIUI3 I H1 'I lmes Rep C xx s on 19 Clxrxs STXNIIX 1 ul I 113,111C 1 ICIICFS Xsst on 1 CI 1 xx 1 XICIIII or e 1 JLIIICII ilsl A 4 CIIIIICJI' Illrectorg PARKH1 IIIAH T achers -Xssl 34 C -X X 7 I31bIeCIuI1I CII Psasorss NIKRIORII Xxx I 1 4 ble C b 1 11t0r I 7 Spfmlsh Club I C60 I x11sr11ss Ninn IL17x111111 I P11111 mx ILIIIABFTH J1bI3eC17I7 INsesI1 INT1 IATRICIX Arsrs MoI11Ie HIQICJFIC Son 4 Spuul C borus 74 I Teens 7 Momtor 4 I31bIe C IuI1 I md 34 Rep Cr111l1e1I 3 'I uhers Asst I3 N11 Hn S e 4 C60 ISI I fxT111c1C I1xx1s D CD CIuI14 Teuhers Asst 4 CCTIII PATTILLO ANN1 '11eI Comm 4 IJ C 111 s IIIIC. r Red C ross R 1 3 I31n1II I1I1r1ry Asst I CUCII I xx1 R11 0 I1c1C Dux I1111C1Ns 'VIATT Re1 COUDCII 4 Ir Reel C oss Rep 4 D CI 1111 4 embers Xsst 7 7xIr I7 4 IJIRRIINS 51-11111.11 FL111111111 D CI CIuI1 4 H1T1mes Rep I 7 CCII 11s111ss I'NilLH INI111111 ed C ross Rep I 3 T hers X st X ll 1rses I e 1 R C Ol 1 IIY 4 s r s IIILII Rep 4 I IITIRS NIILNIN I'1T1T11oRx C 1111141 R Y I 1 1 I1111s Sxxrxn RA1 I Clu 1 34 L CI X I 'XII C ITIS Counul 3 Mc1I11Ie HISICJYIC 4 Yo Tappa Ixees 4 I'ut 'lelcbers 4 C60 IDIIRCNI- IIIRNARD 1 C 4 1111111 I31TT1 1 rs 11eCIuI14 C 74 'Ie1chr Ns Ill Nursesl C60 uns 11 I 1 4 Chers A 1 OIR C 1 IC s ss 3 XICJDI Cl eensl XII Hon 'Hoe 4 CI 1 1 IXIXIX 1111l11r CY 1rcII C s I 11111xxx1 RCMIMKRII 11r X ts CI11l1 I4 Spee11I Ch rus -I I3 I I1 C I11 CI C 1 1 1 II1x 1eCIuI1I I1C 1 en Io CILI s st 1 11 hers sl II 220 I G 1 1 1 0 O I l Q 'jf V Ng I 1 ff Q I I 1 ns an ,ll 1... Qu'II.'7 I . f .f1f,-.1sL, 6,1315 ' I 5 A' . -1 s.. .. .-: ' 3 .16 N1-,' . .1-.x' 3. 1 - f it U 1 A- , Q -, . 3 ' I A - 3 D. C .Cllul 1 I3i Ilu I-4: Nlol' -23 CI. A. A. 7 1 7 ' -1 A ' I --. - Q -2 -1 .7 . I 3 . 'TIE . .- ' 141 .QI Bill. j z 1 i ' 1 I .23 I , - j 0 x1,' gp. 13 D. CI. Cllub 41 Psych. Club 3: 3iI1Ie Club 2. C1'1!II 1.-. CSQI D. C . CII1 1 iI1I Ilul -3 '11l. '11r. 1 . CCIII 1 , , I , A . I L, 1 .1 ,, A A ' 1 -1.7 . 3 -1 7. .1 I-2: 7' 7- 4' I I-7 7 S--1 V- J CS. A. A. I-... CSQI A ' 2 ' 3 1 .-: . 3 " .3 ji 15,1-fi 7e.'1'..'.'.-.:.I:. o..70'.. , I 3 . . Z , B III A,'A,7i'Q . ,.3 Q 2"7.4..Q.. ".I.--.11 ' ..C5I N ,1l'.'a ' .' I C,h.l - 1 . 1 . CI. CfI11I1 2 :1111I 4: I31I1Ic fl I I3z ' I: - 3 "M" Chl -- 1 .7 1 Ih CII I I-23 1 '- 2-.3g Office Asit. 3: Ili T' -s Rep. .31 I . ' I 1orC: I :'7'c ",'ss.-. f,IC1II CI-11 1 2-.1 . -C ' . 71- .7 'C6I Ci. A. A. 2-4: IJ. CI. CIIUIH 41 .I 1'tor 23 Tc: ' - 7'-3', 1 'NIS A A ' '- 7 I 31 ' .,1 . 'jpg ,jA'1 I I.: 7 I . X irjj .3 . .I111 Sp "4 T k -: I --V 1 'P' 7 n'iI 1.2: TC. 7 ' I. 1' .. . ...I 1 . . . ' I ' I Q --.11 ' . . I .' 1 .' 94 : I " 1 I . 1 I . I71-. J I. ' . -L 2: I.z11i11 Club .33 Ri1Ii1g Cflul 2: I'sy'h. Cf I 43 Ir. R 3 ' . -.3 eac .1 I-4: .1 I3z111aI If 1 1' 1 . .g ' t. .fox 41,1511 .3-4g F1 . N1 .' ' 3 I3iI1I Cflul 4: ep. I 111ciI .33 ' j I Tr'-I 7- I Hi Times Staff .3g Office Axsr. 4g All Sl j N- C . QI: "Cf - I 111 .33 CIIIQCR11 " ' . . CC1l, I31II 3 - . . s 1- 1, . . , , ' .. . -. I - 1 -, 1 - . O11.,I1x, 1,1-.12 1 3 IL ii.I. V1.1 Ifal. .31 D. CI. Cflul 4: III-Y Cflub 3-4. C301 Hi' Z A I31111I 2-31 VIS- Iill- 3-4. ICIII CILE, - ' ' Y-T1-x A ...QC72.'I1 I1.c.?1.-.1601 CfI1I . CWI I71111.1P11, A 1:1 OL, 5, Q A ' IR, CI. A. .- . 1. I' .' I, " 3 ' ' " Soc. ' f 3731.3 11' . -41' A 1 "V 1'.7z I CII.-:".I"7I.-QI. e I '1 ..1R1. 1.3, .Q C311 'A -3 f . 2 1' " 5 --. 1 . 'Q . . S '. . C5'-9. Rel . Cfou11'iI .3- . CC1CII IC1I. lil. II8, I20, IIIXI P , 35, A 'IA' A 'I I3'II I :i.A.A.--: 7. e's.s:t.I-4gF. CI '11N, f. 11111. .7 ' . I . ' : "1 ' .' . I711-.R1:1i, I.. 1: I 111' O 2.1, D.C .Cflul g'I'e:1' "' . ss. I-3. CC1UI 'e I 7- ' v 1 3 ' 7' . - . 2. WI P1111., I. 5 XYIDA CI 15,71 D, CI. CIIUIT 41 T':1'I rf Aiil. I- : .' 'I r I-25 C'I Y-T1 J g.'z. '. .CC1,I-II Q I,lPI'N,I.. ' Ir. Re1I Cfross Rel. I: Rep. Cfouncil I3 I-I . 'Q 'A 'ers XI: ' 'Q 2-31 'I7C'QI'I1CI'7S Asxt. 3. CNII 2-.31 'I7C'llL'I1fJI'7S Asst. 3: Vis. Ifcl. 3-4. CWI 71 11, Q y gl , 1 17,1131-W LH, I70 .1 ff I - 3 .7 "1 I 0 5 3 11 - f I1 43 Ter 1 - , .-.' . 34-I3 NI lior 2. CWI I'sy'I . flul 31 Ir. R -ml Cfross Rep. 4. CC1CII I7,x1 1.-'Irs , CI '1-.N I'f LK. .RY IJ.CD.C1l11I 3-4: All Ciirls Cfo1111ciI 2: . '1 1: R I. I3iI I' 3 1511111111 flul 2: Allijl ' ulh 3: T '1 'I' Cfr " I: Cfore CTIUIH I-2. CSUI Cflf A13 . 4. CCPIII I7.x1 ' 1, CII. 1111.1 I".xx'11 I'v111l.I, I 'Mi xi ' 3, C5111 Ta- -' As. . I-4: IJ. C1.Cil1l 4. CC1lII ....-- .. 1.1,--i X ofy 2,9 Senlor Illrectorg 4 URTI R ,IIN 'I IIICI 4 CIIII CIN RI ICCI X IIIIII I ICI s IIIICS L S I 4 X 'ICCns XIJCIN C IICIIIIN X I I 71 ees 4 C s C CCns IIC C I C s ss C411 PRIKLXR C xTH1RIxI IRMI IIICI s IXI I IIIIIxeCs4C CC s ss Iwluxcls CCIII C horns 54 IopCreIII 34I C 1 IC ers IIII Cl I C C IC rI3,,1I SIIILKFS 4 I C Icr s s 71 C STXNIIX ' I XX LI XXIS nxx Xl urscs I 7 C IC ICr s SpCC C IIII II ' ICI N Xxcts C I IrC1C ll5 III I IIIISII CIIIII I Cs I IICIIIICCCIIIII IC 7 CI L S ICIILTS I4 Ir s I llll C I II CC1 Chor s ICI C C I JI CIXIXII XNIIN INI 1CIICr s Xsst W ICIR II xvm X x1C11 CCrIC1CICr 4 3 4 IICIIIICCII Co ILI IC SS LILIICFS I 7 Cs I C C rvss Cp C 7 XXI III DL CICIII4 II I RI NI SIICIII MCI C Iss Rep 4 II I 1pI I Rxxrk XIIRI LXX nC I X 1106 C r RCC Cross LI Np1n1sI III x1s SXLXIX ll Nurses 7 CIC Crs sst R Cross I 4 I' Rxx1II Iixrusxkx IIIISII C I s 1111 I ll SS S 1 CJL s ICICIC x1Ix C ICIRCI. Inxx 6 U .-Ja' Q- x Y . . , p, I, ' ,I ' 1.11 R . .XL .X III 1 NI 'tur 1. NIU, IZII ICIII I' 1x', Nix IDI-1.1.1. R x1Hx1C'1', XI1C11x121. .XIl'- 'C I-I1 IIIIIIC' CIIIII IA21 Ir. Retl CT' s. RC-p. Rx'1.1I-14, I'1c.C.x I.fII' 21 Ili 'II' 2 Rep. 2fI1,I-L'1I'I1t'fIS .Xs I. I1 Ib.II.tTII1II CE. .X. .X. 2,4 IS-1, I-4I1 Nant. IICIII. SCV. I- 1 . IIZIII 4. IIIII Stuff 4 tCiIrIs Sports IiCI.I1 Ifut. 'I'-4 'II' 4: I . R'I I'rI1'I.rIs.I?xT Cfr . I 'I. 41 SILIIIISII CIIIIIH I-I1 III IIIIII - Rep gl CIIIII1 1 '- . 4. Tea' 'I . s. . I1CfCIreCiII1II I. CCII. HU, I"'I PR. ., I, . ICI' Rx ', R 'II1 YC "app K . 1 Spe'Ig1I CfI'ICIrI1, 4 IClIIC'l"IICI 4I1 R1-. II, 'I' 5 Y-'IV' J 21 IIII - IIIII I1'I'C-1I'I'Ier' .X.SI. I1 Nut. IIn11. NI ' . - LIIICI 41 RICIIng CIIIIII I1 I I' IC: 501. . CI.I5II Rel. .ICIII .I , Q . R1-, , ., III-.x'1-,1C1.x' I.uI'1.15 :X H1 I-4 ISILIIC FC-.r' 'AI I-4I1 IIIIIIC- CIIIII 41 Yo ID. CI. CIIII 41 .XII CIIrIs CIClIII'II 3441 1 ' ', .'Xsst. ,IIZIIL ' 1. 1 I. .-X. .X. 3-41'I'CzI'II'r': .-X: t. IIII, IIII 2-31 'I'rI-III-Y 41 Spanish CIICIII I1 NICJIIICCII' I. ICIZI I'IC1C:I-Q, ' .U 2 .. RI. . I..x1'1C,x I.I'I. Sp-"1 I .' - 1 ' I - 1 9..'X..X.1PrC's, 'III Ir. ReCI Cfmss Rep. I QIIICI 51 I.AI I n' .CX .'.' t. 1: 4'lI'II- III I. TC: 'II' I I-41 XIC 'I 1' I-41 IIIIII IIIIII IQ1 C .XM . -2 Il. CI. CIIIII 41 'I'rI-III-Y 4. CCIII fxI1 I '11 1' I 1 I .C'AI'I ' '. .Xs.I. 5441 'I'rI4III-Y 4. RI. . , .I .' ix' QCII, I'CI Rep ICII11 'il 41 III Innes Rep. 41 IJ. CI. CI III 41 PRI :I-., Q J . -.' IIII" 1- .Xss . 4. IIIZI Ian: '1 .I.. ., I ..' R1 :II.xIC1 ., I,.XX'IIl .'X.II-,Q If t. N .' J --1 'I' '1 1I ' .Xsst. ZY41 .' -'IAII I rx1s "NI" CIIIII 2441 IRICIIIIQIII I-4 I.'XII Cfity I QIIICI 4. .XII 2441 Psyc . CIILIIH 4. CCIII Ili: " 1 'I'r11C'IC I-41 XIC1I1IIor I-21 .' " ' IIII I-21 IIC11:4,rI.', .I Q I Iiill- fII1II I1 Ir. Rel Cfru .'.' R 'I. 1. ' - ri' U. CI. CIICIII 41 Iie'p 'enI Rolling XIIIII gl 7 '1'II S 1. 21 III IIIIIIIC. Rep. I. IIII. III. ICIII Cl I 2.16lI R1C:11.x1 ., IIl'liII PR "', .Xxx Cf1II'Iu:II "NI" CiI I 2-41 II1IsIC'tI11II I-3. CCI2, ICI Sp: f -I1 Hi ,IIIIII Rep. I--1 'I 'ng RWM. ,I ' A,.H',,l I Ma' I - :In 41 'I'C'1I'IIer's .-Xsyt. I1 IIIIIIC- CiI11II If-41 IIIII. '11-k,.fIwr', xml. II' my Tea ' ' 5 - 1 F01 .Xrty CIIIII I AIIICI 41 Rep. CX ICKII RU. I .R L' BlA.l.,I.Y 3-4 C5e'. 4I1 IXIOI1-Al SILIII 4: Sp-'XII f ll. 41 ,lj .-XZQI 1 'I'r11II NILIII 41 Nat. IIOn. So: 4. IIII. III. 97. Rl IANA IRM P W- W- 'WI V II.-,, C:.,..I1.'1I 4. I.iIf..fy .Xs. . 41 111 Tim 'C stm I 'I '.' - I I- Rf 1- 1 , Ixf I-1.1. II: IfCII1 xn. Cil I gl NIC, IIIII. so. 1.4 , We I. I 'I 'I 1I'I ' I: Xin' Hun' Sm' I' Im' I IC CX"'- I'rC's. -II: ITZIII Run IIette .Xrt II 11. fo: 1 IR lx ' II" 'I 'I V' H A Y NICI 'I .' . I' 4 C.Xrt IQCI. 4I1CfIII1pC-I I III. 41 Q IIII C,II- -1 ' 2- 1 I . CI. C,IllII 1 "II1III4Lf , C1rI S S. I HW HU HU lm my 41 .XZII-I IIIFAIII XIII 41 XII.: I5rIenCIsI1Ip 41 Ifnt. R0 A ,NIHVI ' I ' F T111 1 i 5-1 III ,IIIIII Rc . I-2: CI. .X. .X. I1 Ir. .Q A' . 'A ' . . .. . RCI 1.4 IC- . sg XII. IICII. sw. 4. Cm. W. 144. 'f"I' Q 1IT5",'1 'WI' 14' II Im' 'I 11111 31 In lg-v ISU Cv1rIs C, 1 1I-1XICII1tCIrCI.CIC'Is' I-I.IC-I I'1'1CC:I-.1.1., KI.. . C2I'x' R' 'TN'..lI""I.'-ju In . 1 Hill. s 1 PSYC v Clul 4' tm, .XII C11rIs C,CII11IC'II I-4. CMI L- A ' I: I -I ...I xx. Ir- I , In .. , . . psy. I Uluh 4. YU Hi X Kms I-CI I1 I-21 Ii11sI-g'I41II I-21 II41seII:1II I-2. tI33. IIII 41 office Asst. 4. Imp RU MH- I Af- 4,--. I A -A 'A 'I'Cu1' ' ' . . 31 Rex' CfII1II 41 III-Y I-4 T -41. I. IIII I -31.Iz'rIt141I. 'I f '.R'I.21-Il I H92-AP"'S-'II3Ax3l ' UH'-3-ff1lffI-4I1- II4 I QI I 2' IMI I--I1 X'1'. IfCI.'CfII1I I1 CPIII' CICMI. 31 NLII. 'I ' RM.. any Lu . In I I.eg1f - I-41X.1I.IICI1I.5CI'. 4. IIWI. IIII. Ifxi. IIII I7 I. . ' I -1 T 4 II1 .X i. I-31 Ir. eCI f I" -'N' ' I G' -lf" RCI. 1CJII I 4. Ifmlj III,Y 4.1023 - ICII sIN,X, C..IX Spg. ' IIIII I-21 .XII CiIrI Cf IlL'II 21 'I'C-.CI 'r's Xl - HHH' 507 LI: -X IIMIII I43 IIIRIV IIIUI 'II RCI- .X..t. 11 Ifour .-Xrt CIIIIII I--I1 XIII. IIC 11. S '. I-41 IIUUHKII I- ICQ- III. I 'II Y-'IIeC-11 31 IIIIHIC' CIIIIII 31 ID.CI.CiII1II4g Ifnt. ' V. 'I -rs RtII1.IICs, I 1, -Ig 'l'ri.IIi-Y 4, IIII, I'tII Sp-"II CII rns 2,41 CfIIC-ss CIIIIII 4.4 1Cft1rrC-s. SCAC. -II. Rx. 1, ', I . .- 'XRD ICtIC,I Rs.. . I II IIIIII- CTIIIII 41 Keep 'C-111 RC III11tg CIIIII Ii: ,II'.C'I 'rls - 221 4- XXINI X I II CC C 4 XICII CIC Crs r CC oss XLT ILS I ICIICrs X st I I Hsu I os! CJIIIIUI' II CICICCrI ' II1'I11I s I 4 XNCII ns s I1 I C ICICIICrs I sm ns IIr1rx ss 'IC C r s sst 7 I I 'sm ns S11IxI I C IC II ICC I C IN X I sIr1CI4I XIIICCI XIII IC C C ss LI I XICIIIIIC II1stCI C Clk N ills ll I K I I x11 Isux Ix xIC1 x 1141 C IC sl s. s 5 I NI L I r s LIT I ICC C CI S C 4 111111 SIIII XCIIII C I CroII 4 BIRMIX I C ICTS IC IC Ol IIII I Cl' I IIIIC I tI1sI1C1s1s uns CII IIII C I HI s xx IQ CIICrs Xsst I rC s C r LIIIILII C I X IIIC s I ICIFLIISIL 3,I1C C ms DN Rx 1111 IR IX IC C I I I I :II x CCI! ICI Xxx C I I CI IC Q..-...- .4 A+.4-...- - xfw 19-rff 4 Senlor ljlrectorg st I ore C lub I me 1 I ut 1Xurs 17 Rr1Dr1Rs 8111111 u 1 'Xlohum 51111 4 71e1Lbers Xsst 7 3 Iremh CIul1 1eL1al C borus 4 1operett1 C X X C ore C 1 132 67 Rc1T1111s1s1Rr I-I1u1L1uN 17l'ClIL1'l Club I 7 H1 Tunes S1111 74 CILIIII N. QLTCII 11 1111 1Xr 1171111 1L 3 PICIL ers st 3 CCIII orus 4 N11 H011 L 151 7 R111 INSAXIILI 111111 B1 sku IS etbull 34 111 ss IL AN C urls C 11111111 7 SIJCCIII Clwru O 4 XICCILIILII1 4 Rx ns C 1A1Tr11s lL C b our eXrls C ll15 1 CI L 15 R X on S 1 34 11 res 4 SPCLIII C borus 4 lXIc1l111u1 4 ssl L1 L11 1 5 17 'XC S 0 r Red C7ros5 Rep I Moumor 1Lo1lCLr 345 IL11l s Xsst 3 54LLhX IBONALD 17 bmrsunus ALI ss N111u1Tc1x umcm Iu1L 4 X ll R Llo Cl b 34 sl 3 Ixlt H011 QOL 3411 5 S-XNDLIIN SOINDRX D1Lr1Rus B1ble Club 4 Xlfuporetle I 7 111 an Xst 7 Spmusb 115 lu Assr 7 lut N1 sesCIub4 l IL Suus NIARX 'XNNILLI 111111 Club 74 Buble Club 1 Spu Cborus 74 'Xlulrugal Sungers 4 Teuluers X 4 Nt Hon 501 4 163 151 Suuuuz X7VuLLuu1 X1 BRIX 11 3 cum 1111 131111 Ius Ls ers Club 34 I 11111 C Iul IILI r1111s1ss I 3 B B I 7 I-XTIR R11B1RT D 1111811 C Iul1 I 1 11111 111 1111 ANN M 1LbLr s Xssl 7 4 T L us B1l1le C Spm C 1 1 u sms c1ssRLp I 11 sux 1 C lllllkll 1111 W1-11urL S111rL 4 111111 L1 Il IIC L 3 Lu1u1s 1 1 11x XXI 18 5111111.11 Bur Y 63 511111 Coxsrxxru RxL Buble Llub I Teuluers -Xsst 34 Hu Tumes S1111 34 1 o. SLFOII 34 163 Su1u1uf11s Hxuuuur 1uu1cul I 5u1ux111s HILIHN B1blL CI11b 4 Io '17.1pp1 Ixees 4 1635 511us111s 1xxT11R1x CILAIRI Irencb C lub 4 17syLl'u C I1ub 4 113 Suurms Doxxx 63 511111 Dum Rr1111k'r em B0 Phvs 3 4 15 T eus 'Xe ulemy 111 Suenee 4 64 1615 Susimorss Du-vsusu Lens I 4 1 3 4 S1us1ux1f11ss S111 LB D1AN1 Rep COUIICII I 64 S1 IRI A BXRBAR-X 1711 17 'Nurses 7 Four Xrts C,Iub 4 Blble Club CIrLbestr1 I 7 Y'17eens I 7 In1LrC lub Counul 7 Tmcbers Xsst 2 Nlonulor 3 Ruclmg, Club I X Bmd us 11111 S L SL11u1x11 Cuxnr 18 busunn -Xrsx Buble Club 4 Future 711 ubers 7 1645 Ss1u'r11 BF-XTR111 11 CILLI Nut Hon SOL 34 CIIIILC -Xsst 4 SpeL11ICbr1r11s 4 oss Rep I I5 S 1111 BILLII L Ll 1b 4 nutor 14 X Tumes Rep 4 64 51111111 CJLII-IORD 14 Ss 1111 D11xa111 U3 1 1sICe111 I Bu1e Club I 7 luasebill I 645 91suu111 Dos-1111 IIRRX r Red C ross Rep 4 Ssiuruu C Lmul S 1111 1'11L1N 11r -Xrls C 1111 1 1 4 N1r111ulc1 1 sLs 01 L 111 ss 1Ll'1Lrs Xssl s 1111 X IIS Xlouutou' 4 164 uuuu ux 1 C 11111 1 1 1 C lub 4 1111 osx Ixs 11111 I S 1111 r1xBu1111ux 1u1Llu 15 11111111 15 X 1 L I III 1 1 CI 1 222 1157 0 0 C21 Y' 4 Il, 7- As. . 1 CI I 1 Riclin 1 CIlul I1 7 . 7 .es I. . I1 -. ff -3 , -, T 6-1 1 1 1 -1 .777717 1 71' 7..- .'.' ...-1: ' I 21 7777 777 1 11 ..-: 7 7 -1 S1 '7 I 5 1 151 I.. ..-.21 I 111111. C,Iu7l1" .71 .-. .,1495 1 .171 ,5 .7 -, ', .- -. i' 1 Q, .- -, :XII Ciirlg CIOLIIICII Rep. 3-41 81311111811 CIIl1b 2-31 Rep. 1 1 1 I --1 7 7 . .7177 --1 1 7 Q' . 1 1 CI1 7 .1635 3-41 Rep. CI 111 17 .31 . gn e I1 '. 1 711 'bu ., 'a ., -. Asp. .1 Sp '71 CIb . 1 . . S01 4. 11411. 7 1 I 1 7 ' 1 7 , . ,6..5 .7 'Q 7. 1 7 I 1 '.I .15 111:14 1 .- 1 77b177 CII I .3-4. 162, 118, 1111. 11185 .I ',', R1'..'u-.. , 1.51111 1 1 5 All I7 . I1 '7 I-21 Bible CIIlll5 I--1 .7 I s .7 -L., . 1 i I-.31 131i 1. 'l7'1 I it .1625 CIb - - - 1 "Mu CIILI 2-41 r 1.. 1117 Ir. CI11 - Ilu .3-41 F . 5 Il 1-4 11111578 2-451 CI r' .7. 1, ..' 72 CIIul I1 Rep. CI11une1I 2-.31 F1111 nncllette 1 rt II . Y-T1 . - QCI. A. X. - . 1685 .70'. . - 7 51 .7 '71 I g 1 71 1.X.1 . -7 '.', .7 -. L. i Art If .51 Inter-CIl11b CIc11uu1'7 4. 11.39, 1 2, 11-5 . I '7 . 1 5 9l1R.', I nts I-. -7 ' ' , . . . 2 ' 1. I . . 1 7 - 17711'1- 'llI..I ...: .f ' 7 1 7 I 41 er7. .' . . 1625 ' f - 1-Z - --2 ' -I I '7 -I 11-5 3-41 Ir, H751 7' .7o'. 3. 164, 1.3115 :Xrg 1 '. 1 . m1 eur ll 1 Iu - 1 Clfliee 11 5 As ..1 71. .. 12,1-115 7 ',. 7 I 1. .7 --1 .71r' 4' .' js . -1 .7 1 .7. , .. :-, , ', 5 CII I 1.16.35 .71 . '..-1 1.7 I i 1 SAPP,S11lRLl1Y11zAN Psych. Club .31 CI. .'X. A. 21 Bible CIl11l1 I1 Ir. Renl 01717711 .. .-1 7 . 17117-7 q I 1 3111 -CIl1ub 4.1635 CIr .'.' 1 . 1 lfut. Nurses 1. 1 0, 645 . ' . .'.' 1 -1 .71s1 ' , 1 111 Fr- 1 I L- 1 7 I -2 AIIILI 41 7 111111 17sy'b. IL 1 Mo 7 - 1 Cllliee .e sst. 3-41 Hi I .7..-1.1711 71--1 11175.-ss1.1 7 5 . 711 . . 7 '. . , 5 7 ' , 7 77 431. 115 H1-Y I-21 X7is.1i1I... 16.35 .7.u ' , . I. - 1 Dum D. CI. CII 1 41 H7-Y I-3 1Sec. 311 1Ii.' 1111 -21 7:11 5 I -1 .17 I 1 3.1635 'll I --1 7 - .1 SC , HI LA -' 4 "1 , Hi-Y -. 1 and --. 16.35 I . I . . Se.. a , 1 . , I ii Sp: I -21 17sy'b. CIl11l1 31 X11l. 1 . S 1. 4. .7111 " , . 13 163, 1515 1711 . 3 Il I-41 Bible C1111 2 11111 1 1 7 r 41 S11 .'1' . 17111. N ll'.7 2-41 A1111 r'tl- I-.31 1.7 raury .X.':1. 21 717e1 ' 1 7. .' .. . -- 1 Y- e'1.' I-2: 7 Ilub 2: .7 . - '17e1 1 - 7' .1 . .31 Cllliee .Xss1. 3. 1645 ish Ilul I1 CIc1re CIIub I1 1711. N r. I1 Ir. Reul 5,1 - , 1, 3. M, CII' .'.' ' . . 1635 A ' l 5 Sc: 1-. ' 1l'I.lA SM -- , RCI - 7' 77 I3 SIVIIIISII 4711111 ll 1711710 911111 113 H I Re1 . I1 e7l 31 5711 71711151511 Kees 41 Ili 7I7IIIIC'S Rep. 4: 4: 2 -C -2- .1631 Bill- i . 11145 S1-.1 L ', CIu,.nT11x 11Jsl'.P1I SM - ' I '1-,- .1 IM., S11 1, 11151111 .-X. D. CI. CIl11b .3-41 Ful. Nurses I-21 CF. .-X. .1X. I-2. 1145 1521 I I-.31 Hi-Y 3-41 Nat. 111111. So: 4. 163, 1-15 QM - , 1 - L.- S11 -Q ., 151-.'T' Sui Ifr- 1 C111 3-41 S '7 ming CIl1l 2-41 . lcbiuuuu 4: Sulxu' Q, 1. ,puu liibl- CIlub I-21 Rel. CI111uu1eil 31 Nut. 111 , Sue, 41 115 Q1l'Ila5'r 114.164, 151, 141, 1385 Senlor Ijlrectorg , llll S 1 11 C lb mrs X o1lL lslorln UL C X 1 r Ru Cross L1 11 1 r ul11el1 m C111 Sm 4 5Xil1Il Tum X1ol11lor 4 164 l X llu INIX l. 111 LS 4 as 18 C11'lC on 111 L CC L 1 ll1l1C11 LC ll 1 e 1 urs 1111 1 C l Lro114 1 15' 1 1111111 111 s C 1l113 4 Reap em 111111115 C 1L11H 4 164 S11xLl1 1311111-11 64 S Illlxs XIXRQIRX E L U 1xlL 1 s e s 0111 C 11 1 XRIIIX L1L11Ll'N 011 L L N 5 76 xlxs Cl TL Club 1111 4 Mol1ll1 74 N1CJ1111l 11lslo L K 3 L 1' N XXXR1 o 1 ers Xssl 1ul Tel 7 5111111811 C IIC r Rell Cross lc 1 X1Ol1lIO 7 4 SILICL Ul1Cl1 Rep 7 lu 64 Slolsls XXlLLls IRR! l1l11sl1 SIXN1 11111 1x y 73 Ls1er C11 4 Q 4 7 1111111 111 s l 111 L 131be C ll! s C lu X st 34 x1UIllC0f 4 1111 Isl XN11 lulox 1 11 CI11x11N XX 11 1 Xllll L R lC1lll C LC ross L 1 l l 1 1 1 l1Lrs ss X111u 1411111 llllllll' 3 l s Xxx 1 C Jlll1Cl1'1 1 L e s X 1111 l ss C1111 1 1ul Nurses LL l 1 Llll C1111 1 1 s xlxlllc 1 1111 1 f-ZX S xlsilks XX11N1DXX 1 I1 C ur s ssl 1111 1 l13,ll1v.Lrs 11 S111 x S 1X1S1 X11R1LX'N 1 ppm Ixus 4 IrlH1Y 34 17111 Nurses X11led Youth 3 161 'I xxsnl Llllk C TT11 ol11lor 1 1 1 Inu e s 1711 1r.1L11ers 11 N 1 1l11lor 111111 7 ll s Xss X1 13-XRN lol1111 1 SLD 1 C U1 14 8151111511 C 1u11 7 3 N10l11lClI' 11ol1scr Ls Lrs Club 34 Nat Hon 501 34 Nat Forenslg Icabue reas ot Sr C1.1ss 1137 0 3 161 1 158 1117 v 'IKLLBLL 14111111.11 61 111Ll1l4 11XN1-T11 X1XIClk Red C ross Rep 4 1s1Ch C1u11 4 1r1 H1 X 4 7 11X11-'IIN 1CCl13 R1 1111 e 1 LN 1 1L11er s Xssl 1 e1 C Ollllkl 1 ll 13141 ,INI 11u Nurses 4 C11lpe1 Co111l11 4 X 1311111 Spln sh L11 1 e 1 1r 3 1131 Ieuher s Xssl 1 4 SPLLI11 Chorus 7 4 1operett.1 4111611 Youth 1 3 Nfoblle HISCOFIL hoe 34 15eL 4 C1r1s Csounul 34 r Red ross Rep 3 lfut Tealhers 4 Nladrlgll bmgers 4 'Nat Hon 501 4 1111 160 1 11los1L11 CNXROLXN Fu Nurses 13 r Red Cross 1 4 1e.lL ers Xssl 1 1seep em R011lll2, Clu11 1 X11 C lrls Co 4.11 4 11 171ll1s1Psox Dr1l.l1lzLs r Red Cross Rep 4 Xlllcd Youth 17 Blble Cslub 1 7 1 11111-1 ox IXINIX C L 1 1.1s1-.el11.111 1 4 131n 14 1'o0l11.1 lse 1.111 7 3 U1 or 1011 l lulcx 11 uf C 1Cr S mme C 111 4 1eL1 11orls x1Ull1 r X l oulh 11 as Ir ross Rep 1 iep Coul1L11 7 Nll Hon Sol 4 11 s XCQl1L1N1' ss1 u 311: 111 7 ul Nursns 1 1 XX Cl N Lhers ssl l lr Couu 111 S 1 4 1 xx llll IX led 11111111 L 111 1 1 1 C 1 1C1 X 1 Cf ,1 0 0 - L 1 " 1X ' A A T-' f .xxx S11 ' ,.'1'l. 'l.1 .711 . . ,, I.. Q 1 R 13i11' f1l 41 lful. '11-11c11' 5 41 .1 171' 11' " S '. '11-ll'1 - .X.'. . l-31 1' . 'Q 1' '- 3.11'1 3-41 17s1"11. C11ll11 3-41 .1cl1ill1r 2-41 1 . '1 3 J R '1. QW MAA- 41 811211115 C11u1 1-21 .-X g ' l 1 1. 21 Nall. 11 . A 2 ,A. . A YCJ,2il 1 1373-1 -1 ' .1" 2-'11 SP1-.'1'11,' ' 'D 1 . , ,. A ,A Chll' C31l111 1-21 1"our .Xrls C11ll11 1-41 13ib1u C31 1 1-4 M 7 1lm,.3'4: Pug' I7'l-glneL.rS 377: .L h r7 C1'r-.-, . vi.-C lu-.-. 211 lf. 1111 '- s -. 3-11 N111- H M" 1'-1 ' " '1' -11' 1 111 . Sox 3-41 S11'il11l11i11g Cflub 2-4 15-'. 411 R -1. I-11"-M 15"-'-'11 AA . Cfl 1' 21 .'X11i'1 Yo I1 2-3 1.1-I'C.'LlS. 311 '17'1l'1 - 71' 1 7 -3 IG rlwff 1 7' .Xssl. 3: 11i Times Stuff 4 113us. Mgr.11 11i 11-s '1'.1'l'l'. , . JLS Rl-1. 31 17. .X. R. Ciooll Cf1l1zl1s11ip LXXVQITC1 41 Q 1111 171 11 2 1311011111 1-22 Key C31u1 1-41 M5177 fl 1 ss- .1l4f,li11,lf12, -1.141 -131' X --1. ' 12: S11 I "- f "M" I 3 ' I ' r I , . 1611 41T '. .1 . -,15 .15,133, ,1c'2, .7 y, ' ' . -,6'1 C 71 . ' - , . .'T1-.1 . . 1., ' 1. 1 '1 1,.C1.C11U13 41Ci. .-X. :X. 1-4 1Se'. 41: 17 l. '1er' 1 A ZA A-L -L, A A 2-.31 71-L'11C11'l'.S .'XsJl. 1-31 N1 'lor 2. 1 14. 1-11 In . j A Z 1. ,. A I Z" 'A Q ' Auf, S'l'l-alll-ss, N1 '1 1. ' ' AA A ,L - CP. .'X. .X. 1-4 1'1'fCJ1- 1. SCC. 31: 1'7l1l. '17-4' -. 2-41 13 1311 11 131111 Cf1u1 2 ZIIIC1 4: Hi 21711112 Stuff .31 11.11. Cilub 11 N1 rlor 2-41 '1'e41'h-rf .X.sl. 3-4. 1114. T., . A. A 3. 1? j sl JA U51 1 1 'l'l-. 1 , 1 Q CPL 111.1 1.1'N 1 L A' A- 1 ji . j A IA, L :Q 1 i- 13i11' f 1-2 1 1 1 'Cl' -' 2 - A ' fi' C11 1 -ZQY-'17'Cl1S31R1Cl11lC .1Cl. A. JX. 1. . 651 501 - Twxhl' 'S A-X-'SL 1- 11141 ,171111-.T11'l, Ku' 1R1:N1Z STL ,A HAI ANN ,. A A AA Luku A - AA. ASA T A -A A A 2-43: '1'c:1'h' 1 .'.' . 1-41 3 . qchcrs 1--1 Q 1 111111 A ' ,Az A ' '- '- ' -A A, ' -A 13 1-21111'1'il11cs Rep. I-211 1411. - I 1' 1-1.11 All 5' . 3 .- -Z IA C . A 1 4 A .Xll Ciirls C10LlllC11 Rep. 1-21 . ' r -- 1 Q 1-nl f- 3 A ' 2 " 3 A' A , ' -, , Cfo " ' . --.31 Psych. C11L111 .3-41 1311116 CI 11 .3-4. ' A Q 6'1 4 J r 2 1 L ', Y -11 ' t..' " -11. 1 T RC1. :'7"h" ST ', .'.l11' .- 1 ' ' ' r I -311 5' .' I un- .AX 131 2-31 'C'C31ll11 -- 1 "1 ' s 1 111 1 NllI.110l1. 1' , 161' so-. .101 58,1511 - A A ST -. , 1111111-. 1151-. I , I 1 , 3 . '- --1 ' 7 N11 . 114 . Sox 3-41 7 1' il 1 41 1J7yCh. 111111 41 --, 1651 C111"'.s.. -Z. A .1051 '171l. ' f1'11li S1 ,111-.. .'11l'1-.Y H1-Y -4: 31 - - . .-X 4 11 -1 ' '11 11 .-X 13111 I-4.1111 1311 131'-1' -- 1 "NI" C11 1 2-31 N1o11il 3-4. 1121, 118. STI '. 'Nl 132. 1.33. . 661 Rel. C1Ul1l1L'11 31 17. CJ. C31ll1l 41 . 1l'ur 1 ' flub 71711111 ' .', . 'NN 41 Ir. R'1 Cf , R 'p. 21 111-Y 4. C131 Fo .-Xrls C:1ll11 1-4 1p111y 411 '1'e:1'1 1 ' .Xssl. 3-41 5-14 -Ml. 4, 11 lls 71.111 xlxs Sci- 'A i1 1 1 51 "'1l1 CI 1. 41 . 'lo 21 .'111e1 '17'Ll'1 ' .X l. 1-4: 111-Y I-31 .- '-1 ' 1 1-31 Y 21 Cialle C1111 11 111 Tim 5111111 41 . Red Ml' .1151 Cf 1 -.11 .i -'-:.1. '..lff1 Sl' .l.IX'X.', . .',' 1.. '111l.1..I.XN. . .' . . RC1. fl 'l 1 131111c C31ll1 4: 71-CQl'11'f7 . ssl. 1 1 1 13. Ci. Cil 11 42 fill Cil 1 -I F - A 7 1- CYC1 3-41 lr. Rel Cfro Rep. 31 XI 'lar 2: 5 . ,' -. 'l'11.Ls1. 1, l 1-21 Yv',17"11S 2. 1651 Ten' ' ' .'X.. . 1-41 131111c C31 111 11 .Xll Ci' 1s I 1-11 Sl' .l.IX'XN, 13ll.l. 11 17. C1.C31lI17 41 Nut. 111. for . 1661 .Xrg1111' 1l1l'. 1-41 X1 'lor 2-3: 111-Y 1-2 Sgl, nl 'l'11,1,s1. PA" 1. Clall. .Xrl1. 21.1631 .-Xll' ' 21 1'sy'11. C71 1 41 Spanish C11u1 1-31 Sl, , CA I1 KH joy il-1, fl L11 '1 31 13il1ll- Cflub 4: .1ol1ilor 11.1ukur1 4. .X 1311111 2-4. C H1 - 223 - Ai..-.. if xfofrj-142 Senlor ToLLlsox our feachers -Xssl I Psuh L lub 3 4 Spuml C horns 4 66 'I mu I ILRI x um Ulm fheermur 73 'Isl ers 3 1 m Q 15 lubl ffm! m cm R VVALT1 R Dunn LL bpuml Q horus md -1 f66j s ALBIRT R otlmlll-11Xllf1ly 42 'lruk 74 In Q m 1 C ounul l s 1 rs u 1 C lu ,rcs 4 nd 1 L 161 m PILRNIR LARULXIN Ixxu lac Club l 3 C A -Xllxcd You! Niom I 34 Olme Mst 3 1 :vnu D1 un um R Sun r1L bu f C lrls QOL!! L J L Umm ll-RRI x 7 H1 Txmcg R 3 1 X xx IJLXLINDIR Mun I ITA Yo Tappa lxccs 4 Lnbmry Asst 14 lui Teachers md 4 XII C lrls C Ollnifll l 7 Imcr C lub Lounul I Xmlea Trall hssay Lontest I IXJI Hon bog 4 400 w ax Hxmm fm D 7 Numan Mun num me C lub -I st 4 1 1 um R ns H S 34 'leulurs ss 4 Core Llubl 66 163 Xnu Yxomxl C lui Teachers! C A X 7 SPCLIII C horus 4 u xV'kLlxLR Nlomtor C3 ard 7 H1 Y l Footblll 7 1663 ,XII lx N R111 Clk on L L L 5 J L 5 U ll nm u 1 In IL Q X 7 Ju ll A. buoll 4 166 149 157 VK Xl un IATMUA me Club 4 XXllllll1llli,7 Club 74 Xu. cu ll C horus 4 hers st X C lrls Co ap J 4 1 AITIRN R1 SSILL 66 xnx Bl llllt' I'IlSl0I'IL S L 4 r uw n C r x 1 x LL ou 1 1 mu L 5 5 x 1 x xx: umlor I u m 1 L S g S 1 Xxxm nn Illrectorg Wann Io Xxx Put Nurses I 3 Nlomtor KI-Iallj l -Xll C lrls Coumll I Otme -Xsit I3 Rgp Lounul 7 IJ O C lub-1 61 VK nun an I-u 1 wr. olball l 4 1-Xll 1 X um L 1 om VN 'SXIR lxrsnx P5yz.h Llulm 4 Rep Counul 34 Iul Teachers 7 4 XII C lrls C o y I 0 c N at Hun So 171 Vhuu Dau UMM: Asst 4 Spnull Chorus 4 Iroupprs 3 'Hom mr 7 Bible C lub I r Red Lrvsz, Rap l ff WMM N1-XR'lllA 5 Council I3 C urls Col 1. I3 H1Tm s I 1 73 r Red Crm Repl7Ic.1a.hL s Xst 13 ff VV1lss C Lo1u,1 H Y 13 61 WIILS man D O Club 4 H1 bllmcs Rep 3 C org C lub l 7 xble ua 7 Rc oss Rep l Flcu cfs ssl Rip Lounul I 161 VM!-xlvrox Sam Funnix Pour -Xrts Club 1 4 Buble Llub I 4 buunmxng Club 7 3 Teaghers X551 3 Lhem Ho Phys 5 SPCCIHI Chorus 4 C .llc C lub 4 1615 VNnlAR1.m Tum VVILSUN Momlor 4 lxccp em Rollmb Club 5 16 I XVIIIDIDUN Mummw C Rl Ml N mntor fllnllj I 7 lut Nurses C lub I 7 Red C ron XRIIVIIHI-XD fxR'Illl R Monuor l .md 4 Rep iounul I XVILKFS LINDA IAMLT Chess Club 4 Sul Argument Inc 4 Nat Hon 501 4 VK ILRIYSDON RITA I Buble Club 4 Wonnor 14 lcanhcm A at 3 L1 brarv isa 4 ff VK 1LLlAx1s D1 LURIS ld I4 lcnhurs Fur Nursu hu ers 1 7 L VK ILLIABI5 C Lunch Nr1ll'IHN Office -Kas! 34 I 1L1lA1x1s 'Naomi uhcra Xsat 14 omlor I 3 Mus ll ru M I tc Hind X Bax 14 Lshnrs C 1 Hon Sm 4 5 S U38 Xl 1 Y IIXNISOX BKRHXRX M 5 c 4 Su 13, C llm IS num sl Spulal Chorus 4 118 224 - - x . 7 - P ,, 5 1, I, 'ia x X I X Ai, v, . h v fl ' '-:..: .Vp ' 19 3' ". 'X,Q'z1.f D. O. Cl l 4 ' 115.51 1 lu I' -- 1 ' :Chl " Fu - , City 3-4, All State -H: "J" Cl l Asst. , 1 R- . f:Olll1'il I-23 Hi Times Rc a. I-3: Sum- I-41 Trark 3-43 N1 lilor 1-Z. 167, llZ, lfmlj nh 1 I 7, 4 1 I ' C . 1. f.. l..'L,.". 'I'l':x, , 1 A 1 ' Q .1 " ,-13. " - Q I ' 2 1 . and : G. A. A. I-Z1 Bible Club 2-41 ,- I' 5 f un- ,I4l'l.L ', , i , I , cil lg Librar' Ass . 21 C r Club lg . 'a . ' . ' c.-1. Fo ' - .' T' 3 ' 1 " -- 1 ' -y flul I-41 fy F , 675 Rel. I " 1 UWC ' Cl l 5-43 "M" I b 2-4 'L , '. 3 fl '. 'jg Ba 1-23 Nat. Hen. S01-4. 1138, IH, :Q 2 5 3" A 3 3, '. 4 102, 151, ,ng -3 ' I 51. ' -- -. . 179 H'l'l, N . 1. A. l-Zg, '- ' h 31. 1 ieqhf :A .1 All :Q 3 mal -1 ' 'me or -1 U','.'...U6j KCI...-QI. '.I 'S Tl' .' L , i ' Q fb Tl' w,.': " 1 -'-' , 3' 'i G. A. A. 21 Spanish Club 23 Xl! I' 5 i ril 41 i- - - 1 MD D. C , Club 43 Nat. Hon. S02 4. Q66, ISU V 5, I 1 'A"'l0' .,.: Q 'M ' 'j -...QB- c:.A..-x.1--Q ' ' cp. ,. my Cl 1 iq lr.. d Qr H . : '-1 'h A' . 1-2: gl sf.-gi f Q l' Afkil Alan' N ' 1-13 K 1 3 . ' l I u N 'S 5' I . ' V. A " :, 'I' lx I 1 .' U I . A IJ. U. Clulm -lg lfuollmll l-2g Cure Clulm I--. lfmfmj 1 Y 3 b - 1 , lvl, A Av fx I , T ,1, Hill 3 1 cmffifc As.-. 5- . my .11 - 1 --1 f ' . 3 --Q I Q' VA ,HHN LAWN C. .. .I 'Nh Rep. I and 31 'l'cnchcr's Asst. 2-4. UJJ lful. Nurf I-4: Nut. on. for. , - 1 ' 1 ' ' Aft. 7 '1 .4 - ' ' : I X .Q 3 5 M ' I . 1 ' . A 9. ....p -1 t Q .4619 if Q' C : f. n 'f. . . '- , Ima '- - . ' '1 D -g '- 1 ' 4 -. ' 7 ' ' 4- XX '.x'rz 'guna N 3 1- '3 N ' SV 3 ' Fan Randl ' Arm H . Sox 1-4 1Prcs. 3. Sc: 1 . A W ' V5 'I'r'a'. -Hg Nan. Han. Sox 3-4 fHi.'t rln -H: Tri, 7 - fi M , Hi-Y 3-4 qx'ifQ1'm.491IffA -h Cl 1 5.41 'h-r's lim - : Pm- 1' ' Q 1: . ' 2 2: 1 'h ' A, Sst. -1 Q j -. '- . . , 'nj Asst. --Q Psy 'h. Club 3. 167. 1315 f,,,'f , I pi. Bill I LS " ' v f ,- 1 "'c Pres. -H1 A " - -' - 57, Sp "g f Q 1 ,IQCLIC As' . .33 . ll D' 3 i un- VV . LY. cil R- . I-23 XVCH-LIFC Store 5: Nut. Hon. Su. . qfmfy Te: ' ,- - : M ' -, 3 Ci. A. A. 2-4. 4677 VVA . 1 -, XVILL . ., PRI iz S' -. IR. 1 J .XII Sa 1 274: ,f 'md -3 ff flul 2-4: XVALT. ,.', -.'r'rY luwinl Nall. - -N '- - 107- l'lJ Mal' '. ' fog 3 Cu c Cl l I-2: Ir. RL-I f oss VVl1.l.lAM5, Rlvl.. 'I'1-.lung lk. Rug. 1: liiblc Chl li ,'Xlli'l Y ll I: RL-I. if 1-il j 31 'l'cachcr'.' .'Xs.l. 5. N171 VVll.1.l.ur5, VV. .NIR NV.u.'1 muy, P.X'l'Rl 1. .X .'.' IJ. U. Clul 4. 4085 NI ' 3 Hill' iflul lg Ci. .-X. .X. I-11 'l'c4chAr's XVII.. ,. b b . AXSJI. .1 Y-Trsclm. 4. 1071 Ulili 4 QYi' Pre.. -H: Bilul Club I and 1 f 'iml VV.akl, g 1 'TIT lllil I fll 2--I 1H'.luriun -H: Tc: 'I A .Xs' . 51 Bu 1 5,41 Bible Cflulm 4. 167. lilly f I 5 . w H Qenlor Ill: egtoi ll 1 I4 1 II 1 Hlll 1 H Nxxn xxv I 1 xx cr N L L x N Ill 1 x 4 1 K mu mal 11 x in Q1 XWUL 4 M N M 1 x 1 Q Nlux L llllk F x xxl U X Ol xg gx x x X 41 1 HH nr 1 lg Q KI N J L NI xx xm IN I 1 L I4 1941 xn1 nu 'WK ' R ' 'nk mn x 4 ll 1 uiifx I l l XXKU LlX Jmlor -l ll 1 x x 1 Q X ul 7 xx XIII RH l N 15 11, xl lr, 1 Vo 0 . . . bffx . . . - I W W 1. XX Il 1 ixxrxux, l.xxxf xx l'n xul. XXW1'1u1xf,'x11x,lfxx1I .Xxx ljlll. Yurxlx 11811. lixlx Xllllll l. 11141 55. ixl Xllllll l-1: .I.l'.lklXK'l"N .XxxI. lf: lr. lla-xl l" XX1l.l.lxx1xf1x, f rex l"1. 1.11-N1 lxixllng K-flx1l1vl: 'Ivli-lk'lIk'f'S .Xxxl. I: l.1lr.1rx! .X I. 1,12 Xykuluu Umm YH II .H "11'l1-f"l'11 141 NH- 'lm'-51"-+ "W "lf Ikx 111. aim +1 ixlx aim 1.1. x1..11.-fu. 3. 4' XX11x1x, lh.'l"l'x' 1 mm, lt HH In-.1-ln-rx .Xxxl. l-4: lam lixmllcm .Xrl llmx. S '. I--ll V H Hill- ilulx 4: NI nilur 4: .Xll Girl' f unril l. H41 X'1f"'ff ' YN Q N XXII' , Q MX l.HMm.IH lwur .Xrl. lilxlx l--lg l31l1lc clllIl3 ll xml 41 X l' Klgj "lin l-I: lr. RL-ll if mx Hcp, lg Nitin- .X . 1. lhllmlll Rvl" li 'Xlll'l I 'll' 3: Fllmllrl li""l"l' 4 UL , Yu 'llappgu lxv 1l'rc . -H: 'llxnclxcrx .X xl. I-41 . I Ill ulllwxl M 'WH RIN' I 2: Nut. lla 11, Sn '. 3-41 Quill x ST ll 4'-lg II1 l'xx"l1. XTllll1 dl: 'llrlrlli X' 31--li Ci, ,X. .X. I 11 l.ll1l'.Il'X pllllm' S'-l' lox' lgll' l-ll' lllll .Xx . I. H150 X'1.1.xln'111x,ifxnl.lx XXll.x41x, fx' liplxl-l1.ll 1441 lillllllllll 2: lli,X' I-21 lr. llcl K'- If 1'-1.Z:XIl1n'n r -l.lr1Fs,llP1.lll1 Xxlfxql ,lixk11.xx I" xx lx 4 I Y , .I lb BH. lqllll' .Xxll iilulx l-41 if 1rc Vlulw ll: Rnl my i'lul1 I3 DI U' mul, 44- MX, ll-ul ' . .Xsx. 4. MPH 7 V X A XXm11.111m1f.l., Rf ur-.M l'u.m.n. ' 5' .' 'A , X. . llc 11. S411 5--lg L'l1L-r, lflulx W--lg .Xlliwl ' ltlx Ml 1 ll' U' club dl' llllll 5-4: Ryp. Xlxrllllfll 3: xllllllllll' 5--lg l,ilr.1ry .X xl. 9. fl ' llx l I. .Xl .W H1 1 rf '1 I ' ' I JL 1 x Wm X' A A X x ' 1 x XJ! .X I X U," ' IJ K ,UD 'Q x L, N V X XV V1 L Q X V , J ffm 33 +I mf N vJ L A, X U JS " r N' ' J vu N I X 5 W y X . W 'U Ax L X I U XJ K xv Q x N xy rx J. X J 4 n X 5 1 x LN N fl MJ LX 'U X MQ, NW nv K J 'X . Q JL nb Y K 'Ong x I M Y J, , L 1 R- 5 .jf J' M bcfxv K 4 Af 4 014.1 J lyvgf ffu ,MW lux!!! f f! W M, flu! j IUL I' VL I gl? ,V J , if Lf L 1 U J I - f' m I 1 ,A 1' , ,L . SN HL W M X sg L I' If f xx I CW LQ! X 1 L V? 7 A4f!,' 4 I 1 , " ,l I L V' f ,' f 7' Cl, W ,rf I ,N x Q p 'I I x Q kk 4' "7 'H ' A f V, L V f nf f - V A, ,ff ff, I 1 ' A1 V ' fbi, i , XX, 6 Kr l 2 - L l I ff X ll ' L! g , I L, , . ' 1 f ,f V Y 'I , , L M V f7 ,4 fr - X "'4 K ' QJLV- X f 'J ., Q f 2' i Y X - X . -f i "and the tuxnult A . 4:11111 slioutillg die f W , - , Lkt ,- - Q K - -, ' , '- ' ' fal 1 f in I ' W' .gr if ir if if 1 if 'k 'k if x 'k if lv 'A'


Suggestions in the Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) collection:

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.