Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL)

 - Class of 1930

Page 1 of 196

 

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1930 Edition, Cover
CoverPage 6, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 7, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 11, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 15, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 9, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 13, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 17, 1930 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 196 of the 1930 volume:

'4- 1 N T ci M0 lan 1930 UGLUFHE IU Tha Sgmor Class HIURPHU HIGH SCHGCL .fy fx Xf f ' N , Q. 3 p!llJl.5!1L,Hi Wg ,E 73 I ' mwfv 1- fi .b.:::. w 'Q 1 qv- 5 '00 ' Q0 ADELAIDE BOWAS ROBERT COOK WILLIAM VAN ANTWERP CARL CRAFT xX GW F5 1 i ' O 36.1 -we ,, ip "in - . ., . -'H' "R 1 - ' si 41012 in AJ'HI'N1L11'ill1U fm ,, S " 'i1,., ,fy nggg J,j,333j:' Foreuyor ff 4 l A g 'R F5 vit?-.NI Q'g:' ? Pia 1 V fx V' , K in 4 .1 Y Q 1 11 f I 17 Q 11 , '11 . 1? Y' Ni ,71"' Iflil-IIN xx-1.:ax'1-:11!1-1111121-11 '1-1-X4111111. ff! '111-111111 111' x11111,11g.1 111:11 f. .K xx 1,1 1,1 1x1- xx if 1' 11111' lx1'ILIx 111111, l11'11:111x xx ' ,, I1 V '1 I1.1x1- 11xz11gu'111'.1i1-11 11111'l1:111- xx- EIIIY4' L111- , 11 11 X'1111z1'xwi 1' '-M Tmxv j,'11L1 iw -1L11i:1. . 'IV1'.x:111i 11115 111111. 1111 11111 t'11lI11xx'111g 111121-- , L gy- xx l1:1x4' 2117111-1-111 'fxgx-N11-1 21111 1111-11121. ,315 lv' , T , . . 'V 11 111 11111 11111-f 11, 1L'47l1 111 111111 111-1 11111-111111 i Sl KN '!. 'U 1 .X,'11.1 3I'LU'I. N xy -I! 1, Q 5 fd F J 11 - ! 4 J I J A-21:1 X- ix A f ' if A Us lcdtwn Val' 4 -if -. SV., ,v A"V:' - . rj :Q 4 .l . f" L, U H n K 5 'Q .. V., f.,,X Hlurphlq Hlqll School Ulclorq Sonq XXHII X .xg 1 lu -' " z Nlwfzll llzgll. xx? -' 5. V1 .A zz' . A 'X .. 3. l I '.r': ' . r '.1f 7 X- xx - '.x.1, 11 V ,rr wr ' - 'I 'V5' X:.l1 'Q-rp ..f. N fl' lv? rx:-r Q". Xl..r'gu- llgr, H-X. -'- Xl'1-lg f'.., ll,:'. '.-. 4 ' l ' .l:., mln. -1" ll-11' ul' l gf. -,-' I, rt 311- HN1 ' Iwmli X -'.-f - X W ,,.' . fx: Nl.1rg'f,j, ll..f3.- .. :xx 'ful' ' ff ' l. uzqw l. Z" 14.1. . .rm Q.. - :l 7 7' lr Nlmzw Q, ll noooooooooooooocxvorxooooocoooancooooooaxvocnocmoooocrocr r I Table 0 Contents f-- Admlnlsirdhon Classes Feaiurcs Athlehcs OFQdH1LlflOHS Clubs CX! YDOIPCXXJ YX'fYXl'X'X7Q'XfJClCXX70fXDXXDJX701 fXJO VX XXDJX3 glllllllllllllllIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIHHIHIIHIHIIHIIIIHIIIIIII1IIIIIIIIIIIHIHIIIHIHHIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIHIHIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIHIIIIHIIHHHL E E E A E E M Q 5 E E 5 E E E 3 5 Z A E E 3 3 2. 5 31 CD ' 4 ' 0 cp 5 I if 2 s s 'P' Q Z if 4 . ' 3 :Y 2 V Q I F, Z, 2 v : I' E 2- 2 Q 4 I 1 Y 5 I ' : I - 3 - E E 8 E E 3 s E 2 NH, 5 I 2 E f fi 1 C E E K 5 lvv I x K 4 'T IlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.Nineteen Thlrt IIIIIIIIIIIIIIII ..- -.- ff'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIII TIID Mnhian IllllllllllllIllllllIllIlllllllllllllllllllllllllli 2 '17-11 W Wm- lm-Z" .xrwz I '- 'HA 5' shi, 5 E IW, '.u.4j. N Wi' rw- f- muv -+ .1-y' 5 E XYXJ .f 'llilfl XXX' H. 'wg fy :NVQ v lghjl E E ,Mm .' rmwxjq xx'-IT M' IW-xw-'X.w1', 5 2 IIL14 1xxMl.m' W- .LQ Nx-' 1- 'Ah 'luv' xu gnu-1 E E 4I'W1z' HVII xxxmlxx :aw gms 1111 1xIl1XX'iHQ'! E E .X Xlfwiu Il! 1111 'fr it SAV! iw 11- I.:-fl 'XX' 2421 ' E E ffll U21 'xzxyf W- :Lf 1111- gwirgf E' 5 II1-V1-Y luvkf .E 5 Ifwl' xx ' krxwxx' rl:-1 'xXI14'I'L' xx .nw gwirlg. E E Y-Hi"h2ll'Il lf..wy. E , , I: H Illllllllll - I lllllllllllllllllllllll.IIE OHBI1 A ' A Sf ITG t W1 1 XETN Cmm11CE1 UVh S mimstmtum nlllllllllIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thlrly lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll QlllllIlllllllIIIllllllIllllllllllllllllllllllllI he M I ' tllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllillg e e --5 n XX E E ff XXQE5 E 5 y4'i 4 X55 E 5 I E E ff G -I ' x E E ff '. AV- ' X E 2 - e N ff ? 2 i fa, ..f' ' . ' 1 2 .. ' " ,A E 2 xi f f 2 E C imp 7e5f x mm 9 E E ' 1 1 F E' I f ' E E MM www 1 f Jigga? 713 x 1 f E E X xxx! Q , ui I 5 W if A N " " A 5 E b - 4- E -5 X f X 0 Z Z f ff X 5 5 gxf Vznwwx W' fif l 5 5 XQ ef K X, " 5 E we X" A' M' V Y ff ' 5 E ' - 3 I :: f ,J - + 5 i ,E x e,-gig fy, 5 5 E X Xiu- XX' ,V E E 1 ef - A , T72 lg J 4 'fig K, E- E , Y - -4- Q2 E 2 5 E f " I 2 5 5 X , 'W f ex ' 1 X X 5 If A L ' H. E E ' ,, 5 f K I1 10 1 m 1 tha I l IlIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII Nmeteen Thlrtv IIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII glllllllHIIHHllIlIllllllllllllllllllllllllllll The Mnhiin IllIllllllllllllllllllllllllllIlIIlIllIllllllHI"- E N141 Nwkx. 4l:'l X'iNm', H111 Niallkifi lvhlv, 5 All limb. irt Nlwrt. 111 whivh Y lung' E Th'l'11llI'Il1. Zhx'LfI'Jll'l'II1flI Timv ilk -N XIl'l-.l,. 5 All -sv I prim-, but 1L'IlIl'i' IOUQQ 5 Oli frivnfif urn- bc-st. E Amin: llmisflrz. 3 , - , I . ... glIIIIIIIIIIHHIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII The Mohian IIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIHllllllg Xl Tx Plmup I hmuml rm c ILLILL IIILL LK-XLD SLk1Lid1 I ARL GIIT R9CO1d SUE 'NIQX -XX Clem FlllllllIllIlIllllllllllllllllllllllllllllll Nmeteen Thlrty HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII f -E Q! 5 5 '1 E E K, J, c'1,, -2' , V -' f 2 E 5 A. 1:., I-:iv f'.,11Qg-L-. M. A.. H 'zu-11 cull-gp. E E BI.-XIC 1fAx1-ix .xwsgmnn In-impul E E Hi. " , ..,...,..,.....,..,,,...,.,,.. .. .A . .. ....,,..,... .,......,.........,,,.., ..,.. ,,.,...... , . . ' 5 E F ' - F The MOHIBI1 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' XXX K Il H N X I IxN UINIMTI N Llltl I mmm I ll x QTIU 1 L I I I0 lthmmztm 'VI hu. N XX I WR cm INflCI1I HI mu N XIII!! Suemn T IJOPI AIlIhtIl1lUl Incl Athhtl If-XP II II INVXUX FNQIINI1 In m t YTI FI U93 nlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrty llH'NWN'HHHHHllIlHHmHHm"'-f I ' I IL gilII!I!IIIIllIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII 5 E XIAVITIC ,xm:5, fm-:re 1,2mn and Sm-iul .uf -ml., E E . A. Ii. 'I'u11ru-N-mf f'uIl1'L!4- E E MAI' ' IiAI.ICIllII ANI1I+IR.'0N I'IcIL1m-zxtiml E LZ A. IT, Iilm- NIw1ul:1in 1'uII1-uv. 1 E M .x., .HI-W 1-I':.I---dy c'.-H,u.- E E HAI! ' .lI'I,IA AIIVC 'HHN 1' 1 - -iz1I E E II, S, AIzxIv:Im:f I"'Ivv.-vIxi-- lnxrilnl . 5 U- l9I.AlPYS I-:.xx'1'I:l: fn- -A E 1 , IC, S, I'r1ixw'-115 --I' AIMI-:1r:11. E Z I.UIll'f'I"l'A IIIIQDVIC Ifim- Arte E E V W 1'I1i.':nm Ax-1 InX'i'ur.-, 1 E IS' ' ee" usfxxl' Isomxlm cum --ml -5 E - ll, A.. NI.-riuiiznu 1'wIIv'x!1-. .1 E H. A, IDIS I!ARIiSIPAI.I-1 'ami ,Axim sm-ul SI-if-nw E E x Q " A. II., NV+v1xr:ulx1 IU-Illfgw nf Alzllmmu. E E Li I". IAICIC IZI2II1CIl'fW.X'I'ICI' Swi- -A :md Ifinf Arts E 1 ' 'gf lc, P14 Illim-K swf NH,-mf.1 vm -rxity. E I - BI. AI,INH IZIIIIJIIT P25 'Iish E E , rn. lr., rum-.-rm, .If Vhif:-Ig, 1 E , .IOIIN GRAHAM IZRINIBI , Ivdustrizxl Arts E i . li. S., Vrixvrsity of Illinuig E E .I, W, F, 2- wn M: - 4 E-Q 1 : A, If., I'v1Ix's-rxitv uf . in "HIL E E 3IH,', NIAHIIC S, VIII- .'f'I'II. .K I' 1 I : IT, S, II4-vlinx' rwv: Iivlxirw A I'l:Ixvl'4iYN. E E 1:1-we r.-In 4I.I I If m'Is.'1f4-. 1- : IIUILX I-L r'UI,IfI I-ing-Hgh E E K. II, I'uIx4 V'-I". H" AI:."':I:'x:x : E ' .II'I.IA IiUIiU'I'IIY 1' ITS Vum -'vial' E E A IAUI'ISI'f !'0I?'I'I?IIiII'l' Asxisizlnt I,iIx1'z1r'izm E Z IF ICIJIA AI'GI'S'l'A V1-If WK " -1 E :Z 4 -' Ii, A., I'r1ixw-Veitv uf' www. E- E 7 ' lx, 'li ,sms . 1 I 1 '-Q1 . X1-S : 5 , A ICI, ,141 ' X 'AN I . E i A. ll, l'Hix1l'eIIy uf' AI:nI1:mm:l, E E VII-IGIXIA AKIICLIA cI'UIiXlCI,I,.-XS AIIII - Z1 ivs Z :. ,AA le., s.-I-hi., N.-II.-., r,.- A1.-IMI-ml f'.,H.Nv, E E V15 ' q uxM 5 E +1 5 E ' -'T' ' ' E E I i5 -' 5 E '71 " ,I I' E 1' ' vi' il E 44 E IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan I I NI mthm m XII JI S Hn IIRS S I IIXX X 7 IN' N X 1 X X l IIX I N X uhm 1 x x L1 N PRX ll u 3 .4 1,- ilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen-Thirty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE gl, IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL E wu, ,IAA '1'AYI.oR IJ0lfGI,AS . 4 I anim 'S 1 II. S. I'nin-rNi'y uf .-'xIuIv:4u:n. 1 I-E II. I'1I,, Vnlpu 1 Rn Vlnixvlwirj. E E II-' '1'II,II. I CIVICR IM-:in UI' Girly ww' E fc. A. l'1.iv.-I-my ..f vsm-I..-in. E if I+IIrITll I1l'I"1"I'IIC Imivl .: :T A I,. 'I LDS Ifnglifh E E M. 1, s1m.1i:... 1'.,.1,.,f.- :.- 212 lx, S., lu-:.l,...1, 4'.-Ilwv f-.r 'l.1:..'nI.-- E IVI. A, I'v':.Im1Iy f'rulI.-uv I'-Ir I-'I':u'I'11-rw. 'L' If I,'I.'UIII-I I.lNIJSICY l".XfQICIlSl'IiUXI Ifirw .MM E IL, N, XII-xmwx Sinn- 'I'.wIn1'X A -1.1-1'-, l ...Lt HRH, X'II.I IAM WAI.'I'I'III I'I'I.f'III'fH Syn nixh E QS x sz 'I':w.I"r wrlff. If 'IH-wx 1 Ei XXIII! X31 XN.XI,'I'I'IIl I"I'I.f'III'III Slim-uf' E 33: x ua yu.'.z,,f- 1 lf. Ir 4. M- :- Sf IIIIC I"HIiNI'IY I'Im5IiJ Q E lf X It lm.-1'1" f".K1,I-:vu 4 V W k E if lil 'Ili I-'HIIICIL NIU Sw-ml S--in-uw V if 1 1 A I1 I" ixwrxiYx fm' Mzll-1.-mn 5 Q E E SVXSIIINIC IL IXICS Smal SI-if-xv I ' 1 2: sc 5 1',,x.I,-Nm uf vx':.+,:,H.:. E E IlI'fIII'11'f',X .I.XNIf III-LXIIQXNI Ifug:i!'2 ' x I. .Z N1 iz M. ... .IW Swv, Iwavy. xxm.,-. .A E :E .y pa vi ,JH-,H wzwv. uw-,N Q 1 'Z IXBIICS IIIfXIZY 12I2IfI'fIi Hath 'mziti E E I5 S.. I'm-In lmiv.-I--ivy 1 E II,X'I"I'lIf iQI'lIfFII.X3I l'z1I3'tL-vI,I 'k E 1 W, S. .V NI? 54w'I:1I Svivnw.Hmmm-1'4-i:1I I,:ux' I E rc, s.. fz...r'f.- num .,.. Ig: +'.w!.Qf., NR, E .E I.ClI'ISI'f II., MII, I'fng'Ii-I1 urn! KI: 'n zxtiw E E A, I1, I'niu-rxiu' wt' XMI-:':uI:4. i E MARY .XYI'I'.X IIICI'."I'I.' IIZIIIH E : Ii, Ii, IIHI'SIfIZ ImI Arial Ari- E 1 Mfrff"r.:.I-r I.in-vw' S-'I.'-I l :I XYIHIM-III .f'M':uIl-ruin' V1-II4'1'n-. : E If, I', IIUI',"I'4lX I'I"g'I1fI1 E E Ii. S. FS' -'rim i'n-uh-II5 full.-gp for 'l'n:x1-Im rx. T- 1 IIA -. ' NIIIICS Ill'I'II'Z.'XRI7 Ir I Qtriul AVN E E II. S., in NI. If. I'x:r1I:v I'nix4-rxirj E E uv' V11 E i 'W l 1 ' A : E A I . I 'X E E I I E T ohlan IIIIIIIIII FUN N111nc1 M1121 I N1 1111 P1 NON N111 A IQIIK 1 1 111111111 HH Nl XI1 1111 N 1 NI 41 1 I I I UI I115.I1 g,I1 1 INAIwI III IIORXC I PN IIxI III 11I111111t11 IIIN I x CIII qunc 111 5ll I I 111111 III I XX NIAPTIX II Il II RIT I7n5:I1Qh Xl1I 1n1 N RIN T INIDC Art I IJITII RK IIARIIS Fng-heh .ay 1lllllllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen-Thirty IIIIIIIIIIIIIllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 QI!!HIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII he M ' 1 llllllllIIlllllIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIILQ E I'.-XIILIXIQ1 .IIS -1 E E A. II., VV11111:111'5 f'11II1'1fe- uf AI:1I:1 111, i 1 li1':11I:1:1t1- I'I'111'I1 I'1111-'1'xi1y I fI'li'I'1i1':11, E E SIf.' .- .-X. I..-X II LXYI-I -'12 5 3:- E Nl.X'l"I' 1IUSI'fI'II I..'XII'I.I'fIl S1'i1'r11'1- E E , Q x ll.'H.,'m1g1a1Q1iI.II1II 1.3-vllmq-Y qvhx Atl E. -E . 'XT III, II'11111:111'Af I'11I'11eI1 'XI:1I: 11:1 I E. : .I NI. I.. t'11I'1l11I11:l I'!11xv1'-IV3. 1 E P A. 11 111-11151-1. .112 . 1111' 1 1 E l .-X. If., fXl:1'11r111:1 I'1-Ixr 1-1' I '1- I11N'i'111'. ' E E I IIIIIQIAX1Ir1AI1111'1IIIIIT111-ie .'1:t1- 'Il-1 '1'1'C 4'-1Il1-v1-. SCI I .E E 1 .IU.' fI'IIINI'f II. IIIVIIAICI, H11-'HI Si'.i'Tll'l' -E E A. II.. IVfxI1I11L'V1111 I"11i1'1-rsiIy. E E- ' . F Y I-I I-'INI7 II'.xl'I:Ir4Hy- I.iI11'z11'i'111 E E XI'11Ilx 1"' iiIi'N11i' fIIiNsv111rI. 1: ,I .Sh E E .XNNIIC Iil"I'lI IIIIUIQIC I'IY1"SII E E IT, VX. AVI:-11X l'1-II4 1'1- fur NV11111111. i E V 511. .-IE I'1-:1I -111 Iy' 1'--lI1L1':' fur 'IX-:11'I11'rN. 'I X H 2 E 5. l'IIA1l'I'II AIl.iXI2I'If'II.-XI. 11 '1 1 ' 111 I Aft? U-'f E l .-X. II.. NWA 1'11 11I1 f'1lI1-51-, Z E ' 1. f N.1.1'c: IITI' I I so-4 . -- -11 E E -X. IZ.. I'111x1-1'xiIv 1-1' AI:1I1:1111:1. E E W VIINA I'I1'I4II.-Xl-III S1 '.2lI .'-'L-111-H 1 1 ' I IY, I'11Ix11'-i1y 112' .fXI:1I1:1111:1. 'iz E I'. V. IIWII' V 1. I V11111111 11-1-iz1I E + . N, 1-11"-11:11'y -1I1-vw. 3 5 V' , 1111111113 P1'1.1,1-ix . . .3 1-,11 E 1 "I I1 S, I'11ix111'xilx' 1-1' .Xl:1I1: 17, l E ' 'I v v 1.11.1 11-. 11- 11.11.-1 f11, v I E E 1 .IIT I'11ix1-rsIIy 111'A-I 1 1: I -I A I Q 1 1' 10 'Sf NI ' 'I 4' Q 3 E VI, 1 I'h. II11ix'1-wit:-II-If l4'hi1III1:o. . I 5 2 I A. IK.. AIz1I11fl11:1 I'11Il1fs'1'. II A I E E I I 1 5 E 1 2' E E f I - E E - ' E IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mghmn r u I N xml my INNXN-XM WI-NTP! Ixth I XNOR SI I' IIXRIJ I I I Hx Il I FIIUNI-KN 1 XINN XMX HI I R11 1 IIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IE N I3 IX ITI Uh I1 II tl Indu ,Q -HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen-Thirty IIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE E I,l'l'lI,I,I-I IClI'I'IICII'III fli III- E Z nc. s., I'nivvwI1y nf Mi F rL E l l'mx1rNily nf N1-xivo. , 'l E IiIi'I"I'Y II. IQITSSIQLI, 4' III! -'a'i:1I E -l A. Ii., Mlfwiwimni SHUI- f'ulIu-pw fm' W':,mnn. : E .I. I ' .' ' I. II .Iz UIIIZIIIKE I E E fIIIU'l'f I'II.'I.' .' .' I.-KW f'm11111m-nw-f:nI E E 1'.X'I'III-IRINI SMITII SIIICI' . I'IIII'lIIIf'I'l'IflI , 1 3 Is., AI 1,1 vm 1'+IIIv-yv. ' -E E I.I.XIlfIl'I'fIiI'I'I'I SNYIPICIQ II I1 1- I'I"IlII'lIIIIl'N E i' IK. S.. IIVIIV1-rgiiv wi' 'I'4-vm'-sw-I-. 3- E I'IIII.II' N. SUXYICI.I, I"im' .XVTS E 1 IC. S AI:IIl:m':. I'fIIyY:-rhnir' In-Ymfwvf. 1 E III'III'I'II.'X 5I'I4?.XI I.IN Spur:FII E : II S. Yirm'1'1m Slnlf- 'I'1':u'I11'r-' f'wII1"1' : E II II I,I XXI l'UI."NIIII'F S'I'.'XI'III'I'I'UN Svi 'IIl'- -E 1 I' S I'nix-r--ity vu! AI:xImm:n. 2: E .It YIIS S'I'I'IIY.XII'I' Mlwir- E Z x la, rum:-Ii. -3: i lim-I .uw 'Wwr I-Im M' 'iii I 1 E III"l'II 'I'AI'l' I.::TIr1 D x E E II .-K. Nw' I1 u Qivrn I'rxivvr'1ity. I -1 S, I.. 'I'.XYI.UIl . Sm-In-nf" E E II. .su V.-1,1 ,I,. lx r'.,11.,g.. v 1 : Ami. s,xIzP:T um'-1 ' . . :ox .1-vm-.I " , E E- A II.. VV1'rn:u:'N VUIII-yn' of AI:xI-fmv:I. 1, l :- .-:. .I. v. Xiu' :IIN Mum mm- E E "X, II.. III v"' 1 fI. , : 1 IIKY NII'IRI'I'I"I' I C. '. I.-XX I'II'1'II'II 41 E E A II.. l"unv1 II Vnix.-r-itv, . ' E T. lI.'XI'l'I'II.-X ANI'I'.X V. I.'I'II'I I'I11.u'I:+:1 LT E IC. S., IV1-XIfx':I:, IU-I'.-gp fl : 1 I-i.-XI'I'I'II.-X I., IX'.X'I'I'fIIS I'fr1:'IUI - E E II. S.. I'l':nI '-'r Iy l'nvIIvyn. -,K I : : Mu-:Y w4m1.miY sm.-,. ' I U E 1 II S., AI:xII:mxu I'wIx'tn-lIxr'iv In-txl f. I E .'II,I.II'f .XIZNI-TY ' II-IRS Sum-'21I SL'Il'II!jt' E 5 VIIVII M. w.xH11 .1,-5,1 M, 5' 1 If S.. :H Sum- I'nix.-rXi'y. '- l 1 M. AH Ih'-I Stun- I'1:ix'1-r-itj. l E .XXX 'I IIIII XYIII'I'I'f Iljyqg-IIA, E E A. IT., INI1-XI-Ximvi Slat- VIII-LH fvr Whgq ,, E E f N' , E E . Ali' . , E E 1 I E 'E ' E. T. I ': E n. . ' E E .4 . I E E - '75 E I-" f . 3 I r l PX 11' LI V X fmt Q IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thlrly IIIlIIlIIlIIII'InIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH . fAmMY' ' f' i .. , . QIHIlHHHIHHIllIIllIlIIHIIIHIIIIHIIIIIIII, The Muhlan5IllH!HH!H1IPHI!IIIllllllllllllllllllifllllI" E Tru-. zmxw, pzwlulwiu- f.I'i4'Y1'1Xhill Mfrl-ies in km-1-ping' l'l1lX1lE paw iw lxfe-. lu E 'he LLIIQZWIXILX wt' my znim- iq my Hiufwl. wh'Iv I alppxwwv Lis, :md thuf 1111 'ins YU - 5 '-Nilfflf t"'If'lllL'1' -Lvzuiily, hmwu-V mu 'P wur waxy ul' th vugrht and life wam' v'u'y. 2 --I 'h . E m"e e 1 . I 1 I I dm 3 K..af Q XE fm W! QVV lllllIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Nineteen Thirty IIIIIIIIIIIIII'IIIIII'Illlllllllllllllllllh glllllllllll!IIllIIIIIIIUH!IlIII!!'l'HHHHII The Muhian 'HllllllllllllllIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU' E H- V 'A xr E I M f 2 N f fx K . :: . 5 4, 2 5 :E hx ' X V2ii?,., ,,:,af,..i2: 2 f I Q 2 e 1 e 5 e f x 1- ,, 7 ' . A -W ' 3 il fl e,., -if F? NX 1 ,Q E .- I E L uv' I' I E gl 5 X 2 W K E 2? ' :Eg A E + 2 l 1 2 ' ' ' "Elias .E E 1 W " 5 ' 5 E X lzffwf 'we H E Z W I 1 : R X : 5 ,X 5 E X 1 I J, I vw 5. E ' 5,2 ' X A f J E 2 -fy -X K I ,I N I 1 Ill NX E E 'ff Y 1,1 ' E 3 E X 7' I f I 5 5 f ' 5 5 H E JillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllillIIIIIIIIIIIIIIIIIII The MUNHI1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL POST GRADUATES Fthfl Bock mx PM lllcth ln 4 N Nlln IL Ithcl Back A1111 He tu lang Irma Cloxxlu P1 nent X141 Ircsldent 'NI mx N10 mlxv NI lurlg Sc lhtlt lgal n I llmbath Strange qeuctarw Spun r :WIIIIIIIIIIIIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII NIFIGUEGI1 Thirty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?-2 1 O 1 1 1 A i 2 i 1 11 i 1 l 1 A , .. 1.51. .L T- Ho '. 'illo " 1-' T Z Eli-,Q 1- Str: gr' . h' 1 Z Mary Lam: Treaeturcr i l Mist . "hz 'I . , , . , , .' su 2 i 3 C 1 . z -' 4 I - . A . 2 . . 2 I " . 2 1 ." K' 1 1 -" Mary ,' f I"r'zmncos '- 'so 11 1 1 x+'. -,-Y Cul. , Sz 1' 1 .- l i i 1 1 2 1 1 i 2 1 1 , , I v 3 I K E W, W K B -sf fffffmm R O f en X X I . fgi g' q X? X wwvm xunmamw , 3 Q l I ' X r ii QQ li- A' Q, WW x """v ,mn in . S S The Muhmn X Iilrmu 1 lx K Sim Nlulphx I1 am N fm 1 lllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII Nineteen Thirty IIIllIIIIIIII'UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'F iglllllIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHHIH " IHllllIllllHHIHHllHIlllllllllllllllllillllg E f e - E S 4 E E 1 2 E J 5 E N ' 2 5 fm.iN?i'DIT' w: ,,, i 5 E? Yillnrrl nt l'x'm-si1l'nT E E HOH5' f'f1Nl'iUi xvi1'l"I'Y'l'NiIll'IlI 2 E lVi21'21 ,HUA S1"I't'l2ll'j' 5 E fa . ' -' ,,,, 'I'l'm'zlsL1l's'1' Q E A11-S. Ii. I.. aw-1 1 e e H e fp W E 1' , - I In F I' n 2 HELEN TAYLOR ABBOT 1111 15.111 T1.1111 8 'fi 29 J 111m 11111111111 9 111 11 1 1211111 YIIOI S 111111 11111111111 1 11 1111111111n 9 ' GARET VAN ANTWERP Aldndge 1 Oh N1 11111 v1sL111t 1, 1 111411 111 MARY MAGDALENE ALLENBACH Mac 1 11 111111 N 1 1 I' 111' 1 111 1 J 17 I 111 11 111 L1 1 1 I EMMA ELOISE ANDERSON J1mm1e 1 1x11 MARY GEORGE HELGA ANDERSON 1111111 1 11s1 Pelxcan 111 S 1111 1111 HENRI McMILLAN ALDRIDGE 1 1 ll MELVILLE GERTRUDE ANNAN Me H11111 t 1 U1 JOE B ASKEW Red HILDA W ATHEY Bucket 11111 up 1 1 UI 1 N1 111111 1 r 1111 1 DOROTHY EARLE AUSTIN Dot N11 11111x111n11 111 NIH R1J11I1l 111m1111tt11 1' ELIZABETH BAILEY L1 MARIE ANTOINETTE BALDWIN Tony want to 11 I1 1111111110 'N 11111 H T1m1 S xff U 11 ReQ0111s 1191 1'1u11 'N'ltl0I'l31 Hon11ra11 I1t1r111 SOLIQIX 'fl N111111an A mutant 9 1111111111111111111111m111111I1I11111H1 Nineteen Thlrty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII QHIIIIIIIIIIIIIIIIIII111IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII he Mohia IIIIIIIIHIIIIIII111Il1111IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIQ 2 B111 11 1 1- 2 -L., L .:11 E 5 T- 's1'h1 ' 2 1'11 I.ca1-1' 211-310 E E 11111-.11-1-111 27-214, 211-2.1, 2114111 E .E 1'111111'n' 1' Se ' ','11"' 111 4 1' 22-S111 E :-. 1 2-21,2.-::1 E E 11 111 . 8 I I1 P . A Q 5 11 '-111" E E 1 IH' -1 1 213 I,i111'z11'y A,'fistz111l 211 E : 1- '- -11 S11 -1 27-28-251-5511 E E 1'z11'1-111111 27 11.-Y 1.lUIl 211-211-5111 E E 9 . , E E "Wait QI 111111ut1. I'1 ' 11111.11 1 E E 11111 f1'111s 211-21 I,i11z11'y W 11-1' 27-21 i -E 111'1i1'1- 11' 1111- 22,211 5 I 1121111-1'g11111'y 1101111 M n1111' 221-211 Z E 111-1 1i1'i- 1 S112 211-211 E E I'11111111-1' 1'11111 29-2111 I,1'ilI11il1I1' 1'1u1 21'-T311 E E ' ,, . . ,, E E 111' '11 '11 29-2111 1"11u1- Arts 1'1u11 A E E ' E E 11ff"- 213-27 11i1'1.'1' 127,214 E E 1111 -11111111':11'y I'111'1I'j' 1'1u11 28-221-SIU E I , ' E 2 --11.111 I'1sI'i" E 1 I.IIPl'ZI.1'j' A:s1fLz1111 213-28 E E 1'Jl1'1'11'I'12l 27-25-210-2311 1Dt'111'1- A4sisI1z1.11 213 E E W1-1'z111 S11PI'L' Afsisltzxnt 27-28-211-J'1I E E I,111'11111' 1'11111111itt1-1- 27 E E I'u111i1'11y 1' 1111lI1111'1' 251-3111 E 1 ', ' ' -1 ,-11--1 i E 1111 11u1L -21 ...U .111 ff E E 1 11 5 i is 'f i 5- 1:11-. '1 1 21-211 E E ' 1. -1 E E I "1iu1'i'11111 1'111ps" E 1 . 1 1 5' Y' 11 5 I 'Zz - " E E T1'11s '111- Girl Res 21' '1 211-T10 E E S1 - '1 111:111'111z1n 26-27 E E 1'i 1 R0 '-slzitutivc 27-28 E E ' -. -1 5 E 1111-ls 1 --1.tAgv I 1121-27 E E 11i1'1 1i11s1-1'1'1-s 213-27 E l O 3' -E 'A 11" E E ' , , E TE' '11 1 5 1 thx- ' -1 1 E E .111' 1 i ' 'S ft: 1.1 E 5 111: ' , 211 A 1 -H .211 5 5 . , , I , EQ ' . IF? 'llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The M0h'fm IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DOROTHEA LOUISE BARNES Dot L I GEORGE OTIS BANCROFT Snto III I1 ll '-. I LUCILLE ANN BARRETT Toddy I Nlum UI I Run II MILLARD BARNETT JOHN MORRIS BARNETT .Io Jo x U Imku Nlonllm L mg, R om Nlunl MARY ELIZABETH BELL Doodley A xhut up' mul 'AULIIIUI ' RUBY LEE BELL Snookums 1 I know Its ,L,lI.lII ' BRITTIE EARL BEVERLY Brxtt xl 4 x nt to Ixnmx 1 Ii klv. ll cl mg Jr WILLIAM HOWARD BARNEY Blarney ANNIE EUSTACE BLACKWELL I x X uma Roonu MARGARET CHRISTINE BOE Mardne W VS I' UII I L C' uw I mthvr flub ntcmpomlx I t x RICHARD TAYLOR BRASSELL Pretty Blond xt xuu 'Ill P uk go Iluh Ph 27 nllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Mneteen Th'ftY IllIIIIIIIIlII'IIllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFE 1 , It E- '-W-1 I'll lm" E E - 5 E "Whz ' ll say tIu-rv" E E NIV. W2 'IIT OI't'iuv .-Xsxis :mt E E Ilvlpml Iluilrl IIUIIIL' ut' thm- Iilvzullu-r's -I- g . E 5 I "Holly Rumi" E E Imwkvl' . 'htm' 'I'VzxI'fiv BI 'tor 1 i IJ 'L-ssimg I AIHQIIIKII' i E - E E - 5 E Hcmwi IP gl" E E IM' 'ss' f 0 . 'hr E E 0 E E "4 W, 5 ." 3 E Svh . ' - LUJ50 2 5 ' E : u vu E E "Ycz! ' ' '.' f' L." E E o 5 E I "W -I, wk: va s ' E E Vlznfs IIist1n'iz1n Zh!!! Srl mul In I ' ' -ep " E 1 Sv- inn fII'IlxIIIIIlIlY'I 1213-27, 251-220 E 1 Girl lie-p1'L-scrmtzxtive 205-LET, 27-28, L -LJ E E 0 E 1 .I . E 5 -f E E My 'ovf I' -- W! " 1" E E Q E E .Iy ' ' . E E G 1-1 .I I 'z ' E E Vu - ', 'uc' I'-' IIIUII E E A Q 5 E ' 4- H E 5 V VI'hz 1' say? E E I"rmItIr. LH-29 Tr: ' 27-28 E : Glu ' 1. -as 5 E , I E 1' ' nr ' . . JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllll: PEARL LOUISE BOLTON Happy 1ught I 111 1 Ii NI 111111 11111 111 Ninn 11 Nlxllll CHARLES EDWARD EODDEN Charlne u NVILLARD HERRICK BLOUNT B1 I.1x 11111 I 111111111 IRMA LEE BOONE Cotton L I ,lr C uv HALLIE MAE BOTTER Doots its 11111 1 1 111111 X111111t111 I ORVILLE BETANCOURT PII CARL I-IENDONI BAXTER X 11111 X 111111111 1 MATILDA BROADUS Tnlhe 111 ntatn lx tl EIFIL LOU BROWN N 111 tx 1111 ' Il II 1 1 LEE BENJAMIN BROWN u Off111 PETER JAMES BROWN Plggle X 111161 MILDRED ANNA BRUNSON 1 1 1 LIXIDZ out 11 1 ll ll I uh 1111 B B 1111 ISU Tlaffll Nlonltor 78 fnlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrtv IIIIIIIIIIIIIIIllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP :I , V 1, ll I E 'AI Ihr r '11 iw'-1111 " 2- E I'I111111'151-1111y 1 . '1 ' 1 E T1'z1I'l'i1' 1 it 1' Iizzx ' - I 1 ll JIU 1 E 0 'i E 1-'1'11111', J 11 "'I'1111 1a1111" E E f':1l'1-L1-1'1:1 22?-2,0 E -5 o : E 1- -Hu 5 E I"111r1I111lI 1254119 5' Qk - :ll 274-219 , E E Y:11'1l ' Atu-1' 4 9 E E 0 E E- --11' -11: 1'U111" E E 1" 15' 1:11-Q '1 1 E E ' ' E E "Su' : 11111 111111 I'111 I1z11'1i 11 pl1-11-1-" E E I.4J1'kl'I' ' 11' ZF-:ff E E 151' 'ssiz gg' K1 Q ' ' 28-21' -' i 1 Flaws I,11sk1-1111111 213-QT-llh E 1 Varsity 224-2.4 E : 0 E E I'IIl'lIIISII'j' Vlub 121'-Sill E 1, SIL II:II Vlulr 251.3111 E :: 0 X E E , 1 E E I,1l1'k1-11 .I IIUI' 241-27 E E 'I'1':.t'I11' .I ' Z' E : - E E S1-' 4'1II I':L'IJl'l'S.' ' A 'L' 253-27 5 E Ifass I.z1v14 Iall 1 E U11'i41- A-s1st1111.L 2:4 1 -E ' E E I.1I11'z11'y As-i.'t11nt 1224-221 E 1 I'uI 1' 1, -' I' 1111ittQe 2.1-330 , 1 1 M111 QI Arfst 251-'-30 E E o :. E "II ll" E E fvilf-l'Il'I'I2l I-10 "1 27-128 E ': . o X E ,E . E E f HB-nn t,.r"', 2 E "W1-I fm' l ul!" ' E E 1:1-- 011111 274214 Gln '1 214-211 5 1 Igkl 2 '-29 21 ff -f - ?. .. - I ' .UHIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan IIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII DORA BRYANT Dodle N 1 1n LUCY JEANNETTE BURGESS Net vu vu u1pr1N1 autux all JANE EARLE BUSSEY Bunny lx UU I LTL C C111 Ruuu hlltll C um BERNICE EVELYN BUTLER Bernne NS 1 ' CARNEY REYNOLD BYRD Canary T P BYRNE Battllng W hun a klalmlmu LL ife Club 30 MELBA STARNS CATON Baby lnoplf. do tc-ll Klaus lmskutlm Ill 78 flll Rum ru Ifmn Axts Club ADELLE WILLULA CAWTHON u y 1 ROBERT LONEY CAMPBELL Red u l nt tr 1 11lle H1 Y 7 IJFCSSIIU., Room Monitor H LEAH REBECCA CARSWELL Bully Ill admit lt HAZEL MABEL CHILDS Mutt bot .mv monex Xnn FRANK EDWIN CESSNA Bug Chuck Aw man you dont know lt all Cla S Pottball Z1 Z8 illlllIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thirly 'IIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII L5 A ' lu. : - - . : 1 ,, . ,, 1 1 Il: Y" 1 l l 1. 1 .1 ., .T 1 "Ya wr lcl lm s ' ld" -- i l'1'l-sirlm-11t, Girl RQ-sm-1'1'1-s 2224-2251 - : Sv - - -.1 Girl Rep - 'ws 211-:ao -'- i O 1 1 u wr i : I --IA ,-2-h. :. -' Gln-c 'lulv 1" 1:1"'s 1 1 lim 1 ' ' 'l l -' 1 0 4 i H ' H - E "Guo 'l iz ." : ii Q 1 .2 U 1 1 . Z : .. ' l, f , I ,H 2 1 Baseball 29 Football 29 --1 : Vi -1 Pres, C1 i -- l Q ii i i. -n "3 lg ll I1 l 1 11 1, , yn 1 E ' ' 'J ' 1 1 2. -29 1 : 51- v, -'- 'T 1' A . , 1 -- - . f ..- i I 1' i "Yo Si! ' 17. lsl' 1 1 o 2 : I u n 1 1 "Yo 1 o ' all me so." 1 - Mr l ' '- ' L7-28 1 - . A A , , A . , . . ..- , . .. 1 1 0 i -.1 1 T u - rv i 1 i -T 44 v ' ' H - : 1 0 1 .T 1 i u n 1 T: 1 H - , , . , .1-rv 1 1 .Ax , I , . 4 . i 1 0 L' l U . . ,, 1 i 1 1. 1 - , H 1 1" I L , , ,--, 1 , i 1 l I 1 Z fl ' I 111111111 The M an BART BEARDSLEE CHAMBERLAIN Funny ORA ELIZABETH CLARK Betty 1 1 11 1 11 1 1 111111 N 1111 1 PU 111 CENEVIEVE CLARK Gen 1 1 1 ROBERT LOVNEL CHR1STY ll 11111111 IRMA INEL CLEVELAND Cleve EDWINA KA1HER1lNL CLEMENTS Weena FX BETIY CONRAD Dlmples 11 1111111 u11111 11 ROBERT HAROLD COBB 111 1 IOLA COOPER Ooga 11111 n11l11 xu 1111 t JEAN NELSON CONWAY Dolly 1 EDWARD G CONDON CORALIE CORKRAN Red Uks XS 11111 111111111 1 1111IllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thlrly 11IIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 31111111 111I111llllllllllllllllllllllll 011i II11I1IIII11IllI11111111Illlllllllllllllllllllllg 5 - 55 E "Gully Sum" U 1 E E S1- 'I'l'I12ll'j' 111111 11'l'2l5U1'l'1' 11' l'il'.'-1111111 1'fz1s' E 2 1,111'111-1' M11111111' Tr: 111' 3111111111 'E E 111'1-si11g' 111 .11 '111' E E lf1111-1'1f1'1-. 1'y 111 Ill 31111111111 E E S1-1 V111 4'hu11'111.111 E 5 - 5 E A " " s. 5 E "KN '11, 1111' 11:1t's s: k , E E ' 5 E A "111- g'111111f" E E 1,4H'1.L'1' 1'11111111,1t1'1- 3111 11ll1' 2 E E Yz1211 1' 1111-v 31111111111 'Q 2 5 0 5 E "1 11. 1 1'1-111-ly 1111f" + E E H1I'i1'1- 115515121111 ZH E E 0 A 5 E W. 1 4. - 5 i E "U11 112l11j'1" " " E E 1.1111-11 5 :111 E 5 - A 1 5 E H "1 k1111w 11's su" U 1 H E E S111 1 11 1'111111'111:1'1 Girl R1-s1-1'vv 311-21 E E 1,111'1i1'1' 31 'L1' 211-IIT E Z. S1 ' 1 F1111 1-il L28-1221 E 5 1l2l1'l'1t'l'121 :suv-:111 1:11-1 f'1L1l1 27-as E E ' 5 5 A 5 E 1' -11 lS1l'y 1'1u11 E E - 5 E " V z 1' 1: l' h f1k that" E E ' .1 5 E "W1-1 . 1111f" 4 1 I 2 5 ' ' 5 E . 1-Edu 5 E "Sw1-zu' 1 :tu1lie11 it!" 6 E 5 ' N E S "1 jf l 'i1l." H H E : l,1.1'1- , '1 1- 211-37 E E 1,111l'2l1'y Assistant 128-L11-3111 E 5 . - , E :IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mnhmn IllIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL CARLOTTA COURTRIGHT Tmy L EDMUND VICK CURRY e 1 11111111 I 1 WILLIAM BURNETT CRANE c Lmml Xlght 'I nllc II1 JOSIE LOUISE CRUM MARGARET ELIZABETH COX Marg L vuux nn A I um ALFRED CURTIS Duck 1 1 mmutz Il gnu um A xl ln ELIZABETH CULPEPPER LIZ Stumlnnt I ounul 28 Z9 A V L5 B1 Z8 0 Stumlnnt Counul "3 30 ltx Bax at B ll 7 AUSTIN GLEN DAUGHERTY Choppy S 1l1e It up T CASSIE ROBERTA DAVIS Bobble Nou woulm JOHN H DAVIS Jack I 1fctu1'1 Pound lu NIUIIIIUI 1 rc om Ion tm r , 1 DOROTHY AGEE DAVIS Dot 1 1cs.11 5 Chust Club Se-cu ,1 Rectum Replg Lntltxu GLADYS CHRISTENA DAY Smntn XI ell' Semtmn fh111m'1n ZR 0 S to fh 7' Z0 nc 1 n anman I Iumor Orche tra 27 Z8 WIIIIIIIllIlllIllIllIllllllllllllllllllllll Nmeteen Thlrly IIIlIIlIIIIIIlIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7-ll -I - 22 E "All right, II 'III'y, lots 1'irlc" 5 E l,il11'z11'y assistant 201-127, ZH-Ill! 3 E l'llIll' .-Kris Vlulm 203-IIT E E 0 :I -3 I'l:1ss llusk -t Iiull Z!! E E ,-Xul1 l'z11'ki'.g' Spuw I' ilttu E 1 Q Buys' Glue 'lul ZH E E o E E '-1 11" 5 E K 4. 1 Av' vu E E l".1ull1z1ll .I1l' 1 '-Y E E - E E uJon E E 0 E 5 "Y1'z1l1 llllll 'Ill spitl in K ' vyu E E l"i - . rt 'l l E E 0 E E .1 - H E 5 --11111 1 ' 5 E lin l1"- Ro , :."4tz t 29-30 E E ' E E 1. - H E 5 A-xvhua now!" E E 1'l:1s4 Iialslicf, Ball 213-27-ZH i E Plus: ull 1 ' all ' -Z. E E Vurs' I' l pk- a 1.9-330 E E ' E E -1 -1 E Z Vluss l"41utl1all cam 27-28 E E 0 E E " ' " E .E I1 v Hu E E - E 2 I,u1"l1' . ' - 243 E E l'lII i'I'j,l'l' . 'y Ill: B 1 1 ZZT-L24 i E Basel all 2.0-C50 1 E ' E E .. ,- E 3- I , , 1 , 1. E Glow T .' 'Ht' ry 1, E v 0 E E 1. V H E E ,' ' ' ' 2" . ' -2, E E , , E . ' E zlllllllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The M0hI8H IIIIIIllIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL. LOIS MARIE DAY Ree II 2 1Nt.1nL "J LOUIS DE MOUY DeMouy I' ha lr1l1l' 1 I1114 r4 DE ALVA DENMARK Tootsie 1' g u u ' LILLIE MARELLE DENHAM Rell 111 111 n 411 1141r 4 n 1 4 4 1r11 i 14 WOODROW DONALDSON I ll 111 IT 2 1 1 KL UIITIIIQ DOROTHY DE VAN Dot Ill Nl II 11111111 I'1a 1II'Il 11 t1 111111112111 1 I 1 MARRIE VANNAI-I DICKENS Dmk I ll I1 II CHARLES HERVEY DOUGLASS 111111 111 Chaurhe 4 fun x11 4111I4 4 1 1' 11 1111 4r4 1r T 1-4 1 14 II 11111r 111' IL 1 FRANCIS DRAGO Rat 11u1t R111 1414 1 14 r-1144111 Kllf rt Ill S!111I nt O11 1 F1 N n14 11 11n S4111l1111114 ' X a 4111-1 n1111 41 4 R 1n1 141n1m1111 l1a1rn111n A111r1I 11111111 4111111 h 11rma11 AUGUSTA VASHTI DENNIS Tommy 11a 1 114 1' ll 1 111l4 1 11111 EDNA MAY DRAIN Plnlue -'11 t that 111111111 t r Re 111 1n4 r1 l111 LLOYD DUGGAR Hlgh School Pl3WLI'3 illIllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thirty IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF ll ' "'T1 Lg : 14 19 : 1 l1il '2II'y 'ISb'..' ' L.. -30 1 i 0 1 1 41 11 -.. 1 14 S ww 1" 'Z 1- 11 -114 zr-:T-2--211-:111 3 2 1 Alh "1 f'41111n1il11'1- 211-2441 Yu I l'41111111i114-4- LJ-ZH' : 3 O -.- 1 Il ' 1' 1 1 "Fo 1'1'yi11 11 1 l, cll' 1 T GI1-11 l'l11l1 211-LIT-2' l.il1r:11'1' LI'-ll' : i 9 1 ... 11 1 l 1 " 'J l 1:1sl" 1 l 131114111111 N - '11 lid' 11f S4'h1141l l':1114-1' 111 1 .1 1l1- 1lrl:1111l11 Sv 14 r lli1:h S -h 141l 1 Z V144--I'r4':. Quill Zllll S1-r11ll .l1111r11:1li5114- S1-4-1411 l -1- S1 ':1r1 N2 1' 111211 H4111411' S111-1411- : 2 ' : i UN11 S you 1'11ul1l l1'll it" -3 Z S11- 'Il 1'h'1i1'11 ZII 211-27-LZP4 -- Z. Vi ' - I'1'c1, 11f Soph '1 1'l21s: ZH-221 1" 1 . -- in - H ' , 3 1 "Wh 's i1 tu' A'1 '?" ' Z Z T111 '21'1' ' ' f'fi1' M '1 1' 2.1 Z 1 flllll 1 " l'1s'11'1' fllllll 22.1-C341 1 1- 9 i 3 14 - -1 - 'Z "Ah I1-1'li. l'll 1l'l' 111 l2ll1'I'lH ' i"' 1 1lff"4- A411421 1 213 l- '-' 811114111 1'h1' 2111 Ill-UT-2'-2" : '1 ll1rl H1-A4111-N J'-2" 12I1-- l'111l- I'-I. A. 1 I 1'111111-1111111-211'y P111-111' 1'lul1 1211-330 . 1 -1' O 1- 'l .11-, , hxww 14 - - 11 -3 1 llI'fi1'4f Assi-1:1111 211-127. W' -l -.'11'41 QT-LI'-Zi'-'ZH : l lVl l' 1 Ili-Y 2'-21'-fill F1112 S1-'1'1'211'1' -- i l':1l'4-11 in If-2'-1111-Till : 1' l'i1l' 111' M11l1ilv Hi 'luv 'S 1I'41Il'-30 l i S41 ' -1: 1'- r :s11r1-r 111' N1141 nl ll1 S'-1-14-111' -1 -1 f llifh S4h411l .I11111'11:1lis1s 21'-SIU 3 -- 0 1' 1- 4. 1, 1 -"" "Aw, ' yer "IIi11' " 1 1' S11 -11 1'4111111'il 213-27, QT-21, 12'-Z", 2"-'il' 1 i V' '11 l'1' I' 1' 1l4'11' 1'1111'11'il 2'f21P l i I' 'si1l1- 1 0 . ll 14'il 251-2411 - 1 -' If 'Uh -11 1' l' U13 S-111. .' 1111- f":1ss : 1 Ima--1-1.111 2--2.1 111-' BT-Zi, 2-,211 2-1-'111 1 --1 Z P f- 1 2'--2111 -g 1 l'l1:1ir 1 ll YS' l'1'1"ssin: 111 ' A " - 'l' l 1' ' A 1: Q " Ztnv, 1 l S1--' l' 2' . 27-ZW, 22113411 1 Ti O 1 i 14 11 E -"' - UAW, 11.1" -- l I':1'1'L1-- "'1111 '7'l-'ill 3 -I Fi - A is Cl l ZZ'-21'-30 : 1 M4 I' 1 Il' T' -S S':1f'f HW-251 1- 1' 0 -- i 11 - - 11 1' : ' -111 ? E i Gi l si 'vs l"' 1 A 5 1'l11l1 -1' 3 Ilns -- Ball 21-211 3 2 O 1 i I 7 -. . .1 ,K ii 1 -,j " , 1 : 1 - If 1 Th hlan IIII ELIZABETH ANN DAWSON L1 I 1111 BEN DUKES Ben II IL111 1 1, 1F11 UI X 11111 1 UIIIII I l l I U CLARENCE DUMAS HENRIETTA PAULINE DUDLEY 11111 111 1 Tootles 1 JIlNl 1 1 MARY LOUISE EBERT Jack 11111 1 1 111111 L JAMES WEYBURN EBERLEIN T..1b':y 1 1111 1 11 1 1 ll PIIILILLHLX I 11m W111r11t111 slxt mt S c'111n C 1111 JOHN NYE FAVILLE Jack 7 gg, 1111 111111 1 1111 1 111 H11 1u111 111111 3111 1 I1 11 1 1 IL 1111 1 1111 t CHRYSTAL EISENHARDT Crnt 011111 1 111 1 u 1 WILLIE EVANS B1 I 5111.1 0011111 C11 n ltlfbfl I1 N 1 N 11111 II1g11 11111 1 Staff Zh "1 1 '1 H CARLTON FELPS Whelps 1f1u Pl STUART TARLTON FELPS Stew N 111 I NELDA FAULKNER 1IlIl1l1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thlfty IIIIIIIIllIIIIlIIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 1 , Qllllll111111111Ill111111111Il111111111111l11111 e M0 llllllIllIll!IIlllllllllllllllllllllllllllIQ 5 -A -1,1 -T: E " 11-1 E E ' E E "All "gh 1: giv- 11111111 :111 11111 f11t1" E E I,111'k11' 111 Q1 - 1211427-ZS-25' 5 I 'I'1':11'1'i1' .11 A 11- 211-QT E E 1'11f1-11-1-111 21247-:H-2114 11 : E Ili-1' 313-:Tezx-2214 11 E E Stzxgv l'1':11't I' 1.11 -1 L'-ZS E E Ili S1-1111111 1:12l5'l'l'4 ST-BN-2.1-S141 E E V111-'s 111511-I 112111 ZHALIJ E E T1'1t1'i1- l' 111111ittv1- 210-I 11 E E 1: ' E E 0 E E "I1'111' 1 144 :uk -Y" " " E E 1:11-11 1t1111 27 E E Girl 111-1 -1 ta tivo 27 E' E ' E E "uv1'I2.K' 1 141111' 7 '11f'f" E : o E E D- UW11111 wi" E E H2111 l'1u1 IIT 1 E I'f111,1'g'11r11-1' R1111111 M17-1t111' LIT E E ' 'I'1'z11'fi1' 1111211 r 27 E .I I --"1 111 . ' ' 251 E E Aff: 1 1191- ' z'rmz1r1 E E ' ' : Z U " E E "I 111111 ' 1 j 'uf' E E Sp 's Ii11it111- 31111111111 S211 E E M1 b' 1 '- ' Vive 1"'." 11111 2141 E 1 ' M1 11- , '11'l'l':11S ::11 Va 1-11-1'iz1 Sill E E 1111111 1-1'11111' LISP V54 ISU E E I. 'km' 111 iL111' 27 E E I7 ' fssingf III! 1 1'1 I1 il tw ZH E E - : 5 1-1111 --1 111 1 111111 1-11 , 1i1111'J'.' E E S1111 ki1'11i111r'?" E : o E g -1 -11" E 1 "3I'.' I 1." E E S -' ' 1121-11111 211-27, 211-:111 E E Sv' ' 1'1'1 H0111'11.'1'11tz 1112- 211-LET E E .111'- 'f '1-L. E E 4 M 1'1'2l. Stz11'I29-CTO E E I ' 1- -1 E E "If X suv No" E E I"i - Arts l'1u11 Z 2 " .it" E E "Aw .'E'1I. I 1' 1111' it" E E I"i:'1- Arts '1u11 E : 0 E 2 , 1 'E ! llllllllllllll The M a SADIE RUPERTA FAIRLEY Sune Mae Y ou XI ould' BETTIE GRACE FIELDNESS Betsy dont me m max Iuclxu NIr1111tfr 7 IIII Amp, Room N 1111 KI r Ram KYITI RUTH PLUMMET FITCH Flsh ll 11lf11 I U DOROTHY LOUISE FISHER Dot 11111 of gum EILEEN JOSEPHINE FORE gr RAYMOND FLOYD Kmky 11 Il I1 ANNA BERENICE FOX Il 1 1 C U1 111111 1 DAVE FRIEDLANDER Mutt fl t l c bx xuur mx UI 111111111111 cha H ml 'A 1 a f1tl11l ADA DARLING FURR Lnttle But ml Us 'I rc L '1 1 WILLIAM L GAINES JR B1 31 'Nu Tlaffu Commlttu Pl 0 lffll lIc1111tf11 2- K ln m strx Club W 30 BERNARD GILBERMAN Skeeter l l1c '1 II11otr11n 1 fu UI OI 7 1 Ctllll CURTIS ADRIEN GENTRY Curt H111 are Xa SIJIIOII Chauman 41 27 78 Gu Llub Z6 71 Trafflc 'Vlomtor 2.6 77 IIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllll Nineteen Thirty lllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 3111111111111111111111111111111111 f ohi n llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg E u ' if E 5 .1 1 V 1- 5 5 . ' 5 E -A -1 5 E "I ' 12 t'l1L'H Q i I "-' . ' 1 2 1 Ti Girls' Y .Ir 't1' 27 E E Gi l 1 'QS1 :Alive ZR E -: I 3 5 1- 1 1- E :ll 11112.-51-1 11.1 cpm-yt" E E .ILIII 1' U1'1'l111st1'z1 214 E I I.ll1l'21I'j' W1 " -1' 251-210 1 E Girl lim-sL11'vL-4 220-Illl E E l,111-:al l11m-11141 Vl l1 Zi!-211 E E ' E 5 "Gin 1 21 piece f ' f E : 0 E 5 5 E "lim-. f 11'yl" E E ' . H 5 E "lil-'tl1L'sujz1111u11.YI'11111'f" E Z ' E 2 '-B" E E "Ibn 't l1m1 l1c1s41y" ' E -T: 3I11l11l1- High 'I"111n1s Z 1 Nzlliumxl IIr1m11' S111-ivty E E I"I'L'SllII 11:1 Vlznss Iliet rizm 213 - E E I,m1:1l Intvrost 'l l E E Sm- ' ' Vlufs W'll Dill E E ' E E "IM ' 11 a l1a I' all :' life: 5 1 151' ' 1 s 1 -s." E E 01" 'StI'2I ZX-251 a Z. '-25 E E Fl ss F11 2 l 26 E E ' E : 1' ' ' 1' : E "LiSte11l" 5 E Ba L '-1.5, 29-5-10 O 'l1 15. 'z 28-221, 29-3311 E 1 ' l E . , . " 'll" E E 'Z xv, .' Y" E 5 - '- ' 1- 1.5-I! E -E Tr: . ' ' 2'-251 E E 1 1. A . ...-1 E : 1- 1- 5 E "W11l. I'll 1 . z ny" E E Tr: l' '- BI.: 't ' 2.8-22 E E Lost and Fouml 26-27 Fai' 1"z 28-251 E E ' 1- H 5 E -A , . , , 1-1 5 E ' '- A -L 5 E 11- ' ' -1.7 E ? I 1 - I A - E r ' " -HIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIHIIHHIIIIIHIIIIIIIHII The Mghmn IlllIIIIIIllllIllllllIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL ETHIE LOUISE GILL Ethel 1 11111 1111 11111 111 111 I1 1ff111 NI11n1t11r 1 W 1111 II lx 1r11x I FRED GILMORE Gerhe l GERALDINE GLASS Jerry 1I1x11 A 111 J D7 J I ELEANOR LOUISE GOLEMON Nanner Pie 1 11111 mmtor T 11 1 MARY JOHANNAH GOODMAN 1 111111 I111l111 NI1m1t111 if 1 1 IILLIAN LUCILE GOODMAN Ludy ll k11I1I1r1 T11f'f1c Mon tor Z9 Io1l111 Nlonitm Z8 Basketball 27 I1I11'11s NN orker 28 20 HUBERT JEFFERSON GRANT Punlne A11 qult lt now I11 t IYIII I'11u111I Fomn11ttQ1 76 111 flu 70 T11ff11 NI11r11t0r 70 '30 MARGARET JEANNFTTE GRAMKA Qu falq Jlnks BARBARA LOUISF GORDON Wenee Dont kn 111 I1 -'I 1 1 IIN s IS an Im11L1n1x P01111 'NIO IIOI GEORGE GRANADE Yeahq N 1111 Commltt e 28 20 Iockr 'VI11n1f11r 29 90 T11ff1 'VIon1t11r Z0 '30 WILLIAM GRAY 1 Gr-1v 1 If 1aff11 'Nlonltrur Z Fhemixtrx fluh ' ANN GREENWOOD 11111111 28 29 C III Remo entatlve 28 29 .11IlllIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF il , I! E "'I'Iz1t's g-1 ' t1-ll 1 z ,LI W' E E I.111'l11'1' 5111111 1' "1 V- . A E E IIl"SNIII1I R1111111 . If 't 1- E E Oi'l'i1'11 .-Xssltzint Lil z Assistant E .1 I' 3 'lub Z: E 0 E E .5 "Wd, uhut uf it?" E E ' E E "Sli " j III' rosu in ZI wzwl IJ t" E E Girl R1'f1-1'v1- 28-LSL30 E E O1'1'l111st1'z1 L -1.8-29-30 E E I.f11':1l I11At111'1-st I' uh 251-SHI E 1 . l E 1- - 1- E E "Mx, 1'z111 I go?" E E I,11---- M1 ' 211-27-2:4 E E i'z1l'1-t1'1'iz1 27-28 raffic M nit 1' 27-214 E i 0 2. ? h ' HJOI- E E UIIIII s111'1'x'. but I 1-ar1't help it" E .T S1"ti11r1f'I1:" :ln . "" - i ' E 1 A TV: 'l'i1' 3I1111it111' S-1'ti1n Rl'IlI'LIS1"l2llIX'l' T... : 9 ' .1 : 1- 1- : E 'f .iv ,- . 1, E : ' o E E 11 - n l E 11 , . . ,W E 5 A S 1 ' ' - L -27 5 E VI11-1 'itrv ' IJ L.-30 E E 1 . . -.-. E 1 0 E E A 41 - n 5 E .1 I , , ,N E E Ifrz . .'f'.t t E E o E 'l 1 ' 11' , ', S -. I E E . . . . . -. E E "L'111.- P. " E E "WI1:', you fav, K' I?" 1 E T " " . ' '7 'S K' ' 2.1 1 E ' E E V , fl ' ' -' -20 E : QLA I ' 1 - S ' v - E rr ' - ' ' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' The Mohlan IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MERRE JO GUEST L 11 1 111 111 1 1 IIIIPII I IIIJI 1 n 1 1n II1111111 11111111111 I? I 11 IIIIPI H I N 1 UI II 1 UI I I ENA GUTLOW CATHERINE MERLE HAIGHT P111 111111 h111111 WINSTON OGDEN HAAS Wmce IIII II EDWARD FRAZIER HALE WILLIE MAE HALL Dmk 11 u 1 GRACE MARIE HALLSTROM Shortne 1 II I1 ROBERT D HALLETT JR MARIE GENEVIEVE HANSON Babe vu LI 1 U I LEROY T HANSON Roy QI 11 IIIDI' nlll L11 YIIITI 010116 1r1 W 111111 JOHN D HANLEIN D 111 1 DOROTHEY MAE HARBROUGH Hobo .111 X111 Trifflc NI0n1t111 ne -X 1 I um IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrty IIIIIIIIIlllll'lllllIlIIIIlIllllllllllllllh V 1 'L QIHIHIHI IIIIIIIIIIIIIIL E .1-'01, E E "Oh jw G dsf" E E I'I'I'1IIII'IlI nf Fr -sh z I'lz1ss E I. h'II'l' I,I'L'SIIII'I1I 1 f S111 h1 '- I'!z1-s Z 3 Yi '11 I'I'I'.4III0I'lI, III. .Iu1A ' I'l:1ss 1 E I'II2iII'II 21 111' Girls' I71' iss' LI E -E I' II ' -- 224 E E I'h:111'111z111 IPI. I'2lI'I'II'I'I2i I' 111111111 -11 2.1-C111 E :Q S1-1 1111 IVIIZIIVIIIEIYI 241-KT-ZX-219 E E S11 ' ' R1-p1'v.'11111: 11 'Q 1 S1 1, 1 I'1u111'il E 'E I,il11':11'y W 'k11- 214 I E ' E E "Uh is IIIZII Q11',"' E 1 0 1 .T t H ' E E "Uh, Y11z1F1'?" E 1 S1--'1 I' 2" 2111 213-ZT E E I"i1111 A1-14 I'IuI1 211-2'. 2.0-3111 E E 0 : E "If1'swI1' 1'11uI1l11'1 III I11 11." E E S1f1'1i1 II I'I1z1i1'111z111 LIGAQT-ZX-1..1-2541 E E I.Il1'kI'I' 51111111111 E 1 'I'1'z11'1'11- N111 ' 111' YZIFII I'11111111i11 1- 1 E I':IIl' I'2'I"'I'j' II111 111 BIIII -IIPI' 3 1 E ' 'E E I. 'ft 111111 IXIILIIIII 'I'1'z11'1'i1' E E 0 fx E 5 "Thi 'S 1' 11" E E 0 E E -1113 111 -Sz" E E IQI1-0 I'lLI 27-125 E E 0 I E E a -E E "Y1 ww II" 5 : G11-11 I'I I 213-27 E E ' E E 1-11' 1, 1-11 of nv" E 1 S111' III'I'I'II'SI!'2i 254211 1 3- F1 ' Arts I'I I 1214-1211 Z' E ' Se ' - - S 1 gf-fm E E S11 ' 1 I3z1111I 221-V41 E E - ,, E 1 "Al ' that I'I1IIII?n 1 .E 0 E E H " E E "YL-' I I" 1 I'll 1I0cIz11'0 Y" E E 2 ' . ' ' Fi 1 . 1- s '1 I E : , , 1 E - 1 , IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan IIIlllIlllIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' FRANK HARBIN SARAH ELIZABETH HARRIS Sahara I lcnoxx its the grunt c 1 ulc lun r Claes ln Kalx Illgh School Nccxctux of Nophomolc Fommlttec ln falxclt High School S-cclctlrw oi Iumox Commxttec m C zlxclt Hlgh School ODILE LANAUX HAYES Pete C ollw M xrlx Altcmatc Sectlon Chalrman Trlfflc N1OI'lIt0I' OREN LANG HARDY Buddy g v 07 you Klavs Football Z7 30 Harte H1 Y 28 29 Ifmc Arte Club 29 '30 Tlafflc Momtor 21 JAMES AUSTIN HARTLEY Buttercup Nlaltcd mlllc ulth goh and cobi of whx pcrcam Sec-txon Chalrman Sophomore Football Team Tumor Football Team Gl Cl b R d Fl b ec u a xo u Varelty Squad Football LOUISE ULMER HEARIN GOLDIE HOFFMAN Dodle Gravx' NIoh1lc II1 School Players FRANK ELIJAH HILL Red It won t be long JESSE FRANKLIN HOGAN Judge Whx IS a pollceman Traffle Monltor Pmergcncx Room Momtor Flne AltS Club Flag' Tender ANNIE RUTH HOLMES Ann Really' I know 1ts the truth LEROY JOSEPH HOLLAND Leaky Oh we-ah" Ioet and Found Momtor 28 Dresslng Room Momtor 27 28 DAVID CARSON HOLMAN 'Tomp" "Come on gang' 3 Fillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nineteen-Thirty llIIlIlIlIIlII'IlIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE 11 , I 4 -ul ' IL 1 - 1 I - 1 1 1 1 1 1 1 1 ,- .11 1 1' 1 1 1 T. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 11 ""'... 1 ,, ., 1 1 1 1 1 1 ,, , , - Y H 1 l 'L w ' W 1 - Tr -2: "r of . IO ' ' 'Clit 1 -- ' I -- 1 , 1 1 - ..... 1 L. ,.,' 2 , , K- , I x 1 -Q ' ', , I . ' ,. ' , 1 1 . 1 -7 9 . I ' ' ' 2 v ' 1. ... A .- , ,- . , 1 1 ,,- . . 1 1 1 11 0 ..." 1 ll 7' 11 1 - 1 1 AA ' , , ', 77 1 1 1 I 1 1 1 .1 , . , ' . ' ' . -1 1 1 l 1 I 1 1 I 4 1 1' 1' 1 0 1 1 1 1 4. ,, i 1 1 1 'A Y V v' 1 1 - H , 1 1"" . 1' 1 - - 1 1 1 1 ,. S 1 1 I N V, -I 1 -. . 1 1 , - I - ,- 1 1 A 1 1-' 1' 1 Q 1 1 1 1 1 1 u 1, 1 "1 11 1 ,, - , V- 4 1 1 A 1 5 r , 1 1 , ' l x u -- ... 1 1 , 1 11 . 1' 1 Y 1 1 . 1 1 . 1 1 .- , . 1 1 . 1 -1 x , 1 iv ...-' . 1'- 1 1 ' K 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11 1 1 1 Q i 1 1 1 : P H ' In .1 .. 1 1 : AK viy, 1 . , ' 1 1 A Q ' i "1 0 1 -1 l l ll !l Qi 1 1 1 u 1 H .1 1 -1- 1 .- 1 T -1 .4 y, U1 11 1"' 1 as v , ' ' H 1' : . ' ' D 1. 11 -- 1 A - - 1 1 I I v li' : ' , .1 1 . - l . 1 1 1 - -- 1 ll fl : - 1 , - If , - n 3 1 . - 1"' , -"' l l Ii 44 n i -un T 1 KK , YY l 1 ' 1 - ' 1 J I l 1 ,' ' 1 -.1 .. I - 1 1 1 - Q i 1 li Q I i 1 1 1 I l 1 u I.' 'IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII The MOHIHH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU: CORWIN HOPKINS Jack Hmm x mx Budflxq O cha tma rx LYDIA ELIZABETH HOUSTON Jane dont km 141 A 1 nt BEATRICE HOWELL IIUT YI JUANITA LETITIA HOWELL nh npm I IIILI I um GERTRUDE ESTELLE HUTCHINSON 1m It L u w Trudne Qhutrn nl: lm ll NIILILIX MARY THELMA HUFFMAN The I IK nt MATTIE LEEWYNN JACKSON Lee ll Il x ELBERT LEE INC-RAM mvs I mku Cmmmttu I 1rd Kummlttu t mn hu ant I uw LUTHER LEON JENKINS Prea her llo Tell ran -'I lta ALICE LAMORA JARVIS You Tackle Thmg h ate x slutlmlll JUANITA JENKINS Nnta Nu fuolmgf R Q JENSEN Boo' Bco o w x clul .nllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nlneteen Th'ftY IIIIIIIIIIlIlI'IIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII v ' Pr' 5 .. .. E 1 .. ,, , , H 1 E r- -f, 1 2 '-29 .E 5 ' :- E "Ask mv, I ' ' ww" E I Off'-1 I ss'stzx 263-27 6 E E o '5 E I'Icl'h of Ilya lil-vicw EJ E E ' it E Vu ll 'ary I'm1t1'y 'lull K E E. W-' V11 : E o 6 Z E Im I 1- Fl 1 H ' " E : ur- -1 27-xx-:emu 5 1 JIUI ' 1 Iligrh 'lvl 'S 274-229 E E Qul :mel Sv:-ull Nulimml llwn fury E E o E E -f 1" 2 5 --oh, izxhyf' E E off'-L1 Awistzx 1211-Z'H E E ' E E g- I. U E E "Fc ' ILL-"s Mikal" E 5 . E E -'E L 1- .1 E "Hx ' ya' XYZIYAJH E E 'z ' ' -1 Svc in K' QVVIIIZIII E E Prosirl- K Hzmrtv III-Y 1 E l'u-sidvm Fine Arts 'l I 'Z E o E E H H I E E .. vv 1 E Lib . SSR ' it 5 E 0 E E 3 i U - . H E : At YY V - 1 ' I 2 gnu 1 E Ba: ' 1 2 22'-SIU E E - E 5 .. . ., 5 E A -E i 0 E E . H V- E 5 A-cs aj "All" ' ' E 5 ' ' E , - I u- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan IIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lcts go gmp, HAZEL DELORES JOHNSON all xc l um JETTIE MAE JONES S ll Nu cout CLARENCE HAROLD JONES Shu 'N mu ll N om TI Sutmnl Band CLARA MAE JORDAN Sum' Vlhat 1 ' MARGARET KAMPHIUS 1 udp sn Q 1 x AQ A nd LILUIIV lumm Cl fhcmwtrx Klub Holx Qox R In Rulux Stiff' milf. T 1 Nix Iam up and XX hoopnflcd Wxlson when do we pl av Samet: x Semor Cla 'Wohllo Hx Tlme Staff Offlcc Aswstfxnt Zi' P7 ERNEST NORWOOD JOHNSON Ernk I Johnle Jett Bones IN lll Cleur1 De De WALKER FOYLER KELLETT Slum DOROTHY DIANA KAYE Babe Q Pmclguux Room 'livnltor lu -X 1t1 flfltilli km lm 'utmn Ram' Lntatlu MARY FRANCES KENNEDY Frankle l'n10rg,mncX Room Nl mltm 'X Zi h Fl h "J S mt ll u Hu fcmtempuralx loetrx Klub 'X 29 0 ALVIN GUY KENNEDY Kenney 'A"IIIIIllIIIIll ' ' ' " 1 H ': .. jx .S ,Z rj, l 312 3 -I 1 v L' Z 1 Mml' X lli im -s .fzff i I 1' ' -- - v 1... "Hi-" -'-uh." :- Glu- l'l l 213-27-228 Z o T. u 1 1 Hsu., A' ff!" Z Girl S' T" l Q -U7 ll I -." A 'K' .'uffl" Z I. 'k--.1 'tc' ' 'hui' 2 Z ' , ...1 .. . 1 UL- , . V .S itil, i 0 '-'1 H 3 "Fw -" s sz k -- Lil rarl' . ,sixtant ZZ!!-320 ...i Bu 29-250 i 0 i H ' ' Z Hd , 1 .l ,, i 0 1 U 1 1 1' " - 1 " 1 ' Y K 1 ' 1 .'-" zrj f 'ass i so . . X ,t ' - ' V abs 1 off'-A . ss'sznt 'z x Nz 1... llzxswi ull .UV x GU ' "- T I 1 H ' r Q J u , yn -T '-1 L 1 ' ,4- i I f- " . r .' ' L -'E 1 IH 1- L. -30 Girl fc ts 27-28 .T - , , , , - . -. -., : ' 5 '1 u 9 1 0 i u : A- ,- K ,JY -- -: z. 2. -'E -T : o Z l U H : i 41 ' I ' IH : 3 1 - -. '1 : , 1 : I 3 , , ' 1 ' u KENNIE KIDD Kinney Wagner Clmme a Qheet of papa! B weball 78 23 Traffm f0mYTlltlLl Z4 Z8 MARY LOUISE KERN Runt Aw the mwchlef Clee Club 28 Z9 30 Qectlon Chalrman nlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIIIllIIIII'hIIIIIIIllIlIlIIIllllllllil T Ill JOHNNY JEWEL KYSER know WILFRED McKITTPICK LEATHERWOOD FRANCIS HOWARD LAIRD Fatty 1n1 UI Iwo xtm EVA CLAUDINE LANHAM Bookle food and LILLIAN LYNGBY Bunnle -Xum PATRICK HENRY LAURENDINE Pat tm 1 W NORTON LE GEAR B1 I uk up ARTIE LEE LANGLEY Mamle 111 vu JOSEPH TERRILL LUNDY Gator xlu ou would I mluum A fn NI r u MAUD LA NICCA Nnck L LI111 11 111 e J 1MES WILLIAM LANTRIP Jam 1 thx lux.1 'I1 1 mI1u 1 I Q Ill II1 Nabhxl 1. WALTER RAYMOND LYTZ 111 Aw T1 Iiusme N Staff Vlohlan P 1111 H1 X llllllllllllllllllllIIIHIHIIINIIIIIIIIN Nmeteen Thurty HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 3"IllllllllllllllllllllIHIHIIHIIIIIIIIIIIIIIII he Muhian 'IIIIllIIIIlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII IIIIIHIE li "I ' ' it! sw" E 2 - 2 E - E E H H 5 E "I,m-n 1' yo ' red k" E E Iiu' - Iii-Y 224 E E ' 5 5 .1 - H 11 E -' 1 1- s' 5 E ' 5 E - E E Cafe 'Via 243-27-28-29 2 5 um- fl-11 1213-1274274 E 5 ' 5 E . " 'II" Z 1 " iz " " 1' E IC111o1-gm-nn-y IIUOTII Assistuni 20-JIU E 5 ' 5 E "RL-al nu ' lisltm-11" I V 5 E - E 5 "Maj 1 y ' - - aut I It. itI" - E -E T1--f '- . .-11111, :ez-27 5 5 1:11-11 Fl 11 :T-xx E E - E 5 "Cut -st 1 ,q I' '1 0 ' ' s en" I E E ' 5 ig. II "Fw - " .I'k -Y" H I H E E ML- -' uf Iiunor lim ard ul' '11 'al - E E ', ' "I1f. E 5 - E E . 5 E 0ff'-- I S.'4St2I 1 29 E E sp .' . '- pemso E E Mol' 1 '- ' 29-30 5 "lIIIIIIIlllIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 9 Mghlan IIIllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllll RUTH WEISS LEVY Aw nl Nou Ti lffic Monitor N bill III'IlI1IL ioinini llll Cum em 1 um IDA LEVEINTHAL Peanut ut n ' as Llion 1 1 WALTER S LOWRY JR Whistler lot wo It one N ot xnlmll I Ionlxu Nlonitoi J L P LUDVIGSEN iloi Oiahc III Senioi Band Z0 30 JOHN WILLIAM LILLEY Jack Ill be darned nl u nf, an I ou I oalxu Nlonitol liullu Ilonitor THELMA ADELE McCOY Johnnie A nr it thi tiuth RUTH 'I' MCCOY Rufus hit dont b Ilevc it ta I LL C lub LUCILE ORMAIND MCCOY Cie Ix I hon 5 must in im -X1tQI 1 IDA MARSHALL MQCLURE Marsh Ph lumix part about it t K uild Zi 1 olumhu H1 Hiking I lub Zh Z7 ll nhu II xnmlimlaf C lu 'I OLA MITCHELL MCAULEY I wi h somethi g, would happen MICHAEL AUBREY MCDONALD Mac Xl hat x u say Choppy " I' mmtlnall 3 Cafettlll ll EVELYN L MCKINSTRY Evangeline Huh" Snntion lhdiiman Z4 Z8 Cul Rescue Girl Scouts llonoi Committee Glec Club Z7 P8 Iorku and Dressing Room Monitor Z6 27 Z8 IIIm'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thirty IllIllIIIIllllllllllllllllllllllllIllllllhv ' ' Th ' ' 'L 5- .. 5 5 G' ts -2 ' ' E Z .Iv ' - ' " E 1 IQIII-l'II'I'I1I ' 'ltuv Wi" ' 's I 'I I E E Ph- istry 'l l E E ' I E "Wai -EI-IIIIIX it." E E Glf- Club 213 E 1 Sv' ' l'lz1irnzin 26-27 E E 0 Z : ' u - nv :: - - - - : E " 1 ' z sh " Z E 3 lfoothzill as-zen mis- ' za-:ao E 1 A .Y ,- A ' . 24 E :: 3 o E E f . . E : sei' v -- -5 -1 :ao E E e E : na n : E ri A Ai-is Cl b 127-Ll-LJ-30 E E I,u,4I :lI.rI 'I nal . "P . 'I ' E E 4 J E 1 ' 44 - H E 5 i v A . - H E E Girl Iiescrve 27-Z8 Girl Scout 213-27 1 : ' E : ll 1, : E ' "Is t 2 so? I ' Q' - A " E E I ofrm- Avis-ur zf' G1-- " ze:-27 E i 1 0 I: E Q ' ' " 'l " E : , UHUY ,ii Q V' . , ,A ... g-In : E lf' - . ' . 'Iul :: E ' E : H " : E 'I'I'L'2l-UI'i'l' of Wri er's I ' ' J-30 E E Girl Ruservu 26-27 E E 1' lun I iii 2 1 f b Ls-27 E E 0 E E " "5 ,' , Ayr ' 1 " E i 0 l' E -- Y- E 1 -- ' . .. v , 11 E E ' f We 'S E E 0 E T u - vu 1 E ii H E 5 , , , , E I J i I I, "IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII The Mohmn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lb HARRY TROUSDALE MCBROOM JR Song Bnrd lttlc rr s Lt 1 xgennx Rm m N1 mtm VIRGINIA WOOD McBROOM Gmny Wood ul you mnlgmnmx 1 un Ita Ill Rmprwenti WALTER EDMOND McKEAN I tu lx thy Ill M ANNIE DARRINGTON McMlLLAN JAMES TILFORD MCLEMORE Hector ln x WILLIAM HENRY MCDONOUGH Square Head It 1 JESSE DOUGLAS McGlLL Runt uv xmt that hot Cafeterll Volker DAVID McGONIC-AL ELOISE CECILE MATTHEWS Wease ' Max mg cu VICTORINE MANDERVILLE Vnck Ab olutelx Offlce -M lstant Z9 S0 JEROME DADE McKINSTRY JAMES VIVIAN McCLERRY 1llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII N5neteen-Thir1y IIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII? I , r E Z A nmuL E VIN-c-r I.l'2llIt'l' ZZ!!-Till 5 2 Vlass I"1mtImull 29-fill E E AII If 7 K' INIHIIIPI' 2154-330 1 E f'z1I'1-Ls-Vial ZH-LIU-SIU 1 E 4'IzAsQ Iiugk- Imll 2214229 T- E Ifn 1-'f- IU . 41 ' ' 215-27 E E . , 5 E "I wo II if I ' ld" E 1 Iin -'f- Iiw IN Munitur 1254-320 E 1 Altf' 2 - G" - - ztivo E E Traffic Monitor 250-230 Z. E . E E -. r. E " Val -' A 1 zu -" E E ' E E 0 E E "I'II be suv' 55' of jc" I 5 E 0 , E E A .. ,. 3' E E I'C'ut ' nut" R E 5 - 1' ' E E UB t ' I- u ?vv E E o E E o 5 E 5 , .. ,. ' E E "Aw, . 21, let - I it," E E - E E .. 4 1 ,H E 5 . E E o E 'IIIIIlllllllllllIIIIllllllllllllllllllllllllllll The M1 lan IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllll CLARENCE BERNARD MAHONEY II IX be Mac ISABELLE MOORE Iuy Illl '-.ullltl WILDON GEORGE MARENO Joe L utm fmnmn ' Nl lllflllll Mmm Rueptmn fllmlillllll r m EVA MICHAEL EDGAR WILLIAM MANDRELL .1 ld n nh xgh Flmm MYRTLE ESTELL MAPLES Nm Sule nough IRVING GRANT MADISON Jxmmy Dddgunnt om 1 lu I B mtl 'ls cml tu TIOSILI u JEANIE. RUTH MONTGOMERY Jeff ..... Wall of all thmgs Hand Z1 98 irchutll 'X U Olnhe tra 2? Band 79 ull CLAUDE HOWE MURRAY Shylock '1 n Romn do ls 1 Roman 1 Assn mt ru Il H P 19 Ilonm Commxttce Z8 N1 txnt Sutmn Chanman 28 N Chemlstly Club Z LAURA ELMIRA MAS Skinny now so but I bf. x Jule lun lt nc -X ts Club Z1 Imku 'VIon1tor Z8 if! Offlne Alsslstant Z8 Z9 JACK B MAY Jakne II ll K I L o I1 Tnlftlc WTOIIIUJI Zh Ionker 'VIo'11to1 JJ Chem strv Club Z0 MIRIAM MILDRED MORRIS Shorty XXL Rc 1 Fme Arts flub Section Chanman .nllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllll N"'etee" Th'rt7' IllIIIIIllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF ". ' ' n A 51 QL h , Lg E ' o E E --'lu-11 - .- - hang" 5 I ' E E f If -Joe-f E E Nw -ll I'll bl- E E 1 vh-'M Lx-L. E E Czlptzxin ul' llcultlm Vcllc-y Bull 'I'-um E E Q E 5 . 5 E "Ed" E E "Bu-' -a -' by" 1 5 51 r' - II' 'Q -S as-29 E Z ' E 5 ' E E '1'l-mfif M ml- zu E E cm-Q 4' I 27 2 L' 5 5 I vhx 'S Cu ' g Vl b zu : E ' E E J-- 1 L-2 -- -s-:so 5 E -A M E E "WIN, i 1 if 2 ' " E E 0l't'iu- A sf.-11 28 E E lla - i- ' Lx-1. -30 E 5 Alfa: .' -" ' " ' ' -I.. 2 E ' l ' T 'Sl-30 1 E ' E E ON " ' ' E E "I k ' it's , 1li0'0 E E , Y- " 2-" E E A - Gl-I Club 245-27-ex E E I Fi X . 1- : ' "Q-28 E 5 -v ' I 5 : I ns I ' uv 5 E " '. ' 5 E H '-ll, dot" E E Girl -s-rvof ' ' ' ' 1 7 I . - MARY NELSON MARRIOTT ESTHER LOUISE MERREN dun II DAVID MILLER Dave I Ixnrm I J ANNA AMELIA MILLER Mutt IIN L L IIULI I Ld DOUGLAS MORRIS Doug I mmt kncm I L f JAMES FLETCHER NICKS Nncks LAI nllg 1 LL JOHN LEE MONTGOMERY Idld fOYT'IIT'lIttkL aw ctmn 1 n dx 0 xi in Football CATHERINE ANN MIDDLETON Cacky Ann at tmu u 1 JANET ELIZABETH MYERS Teennne 1 1 II ou louc Spam h 1 lub MARY EDWINA MOORE Eddy SAMUEL SILENUS MURPHY III Sam S udent LOUFILII 7 8 NI J xc ule t Suphonmrn I mm L 1 ' IIN X I uv LOLA LEE MITCHELL as VN C-Il fm ,qoodne sake alllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thirty llllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII QIIIIHllIIIHHlllllllllllllllllllllllllllllllll The Mohian 'IllllllIllllllll!NIHIllIIIIIIIHIIHIIIIIIIUUL 2 . Z S. "flu milk E1 E 0 E 01"lwstr'n IIT-Z8-229 E IIIIUIIIISIVY f'IuI 1250-3 U E Q S "lint :myth g 1 -ull. 2217" E I.IIlI'2II'5' Asks ' nt 1103-27-28 i E ' 5 E Glu- 'Iuh I Ch -mvistry 'lub 5 2 - - 2 E "G1"' Iiuyfn U . H 2 E M4 I ' - Hi Plz yn-rs LET-28-210 E E GI 1- Club 27 5 5 ' 5 3 SQ- ' I' A f"hai1'nxz1H 12.8.-29 E E I'I'.'s Fo tlzll LIT I 5 VI' is ' ' 310 E ' I 2 --wh: ' - is iw" - 5 E Glu' Fl I 203-127 E 5 ' E E "W -1 fa ' crying: t If" E 1 .I ' 'S I E E ' E E . - E E in x ' -' L7-2 -L. -:am A E E I' ' -s' In .' - 'lass E 5 I'I'l'SIlIOTII Ju ' ' Class E E i'2lf1tfl'ia 27-LS-29-:SIP N i E E M, II. S. 'zjers IIi- ' 'I I 1 E ' 5 'llllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The MOIIIHH IIIIIIIIlIIIIlIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JAMES LEONARD NARKATES Jnmmy 1 du LOU ELLEN NEWELL Lula 1 gumxnnsx 1 mlur Nlonl YOLANDE ANDRE NELSON Lonnie rx Lton ihuxnan 1 ll thu Iu1 '24 'U ANITA CECILIA OCONNOR Nlta gl dum 'N ALICE ODONNELL Nng HELEN GODFREY OROURKE lr-uh u I utato ANNIE EVELYN POPE Bobbne Ix um and llttln Qod lah CHARLES KENNETH POLLMAN MARY LOUISE PALMES Bubbles lon know uns Sal ew Of! -X L L 7 'H ' 0 me sw an 1 AJ .5 I Nlonltm .49 Idnthu Llub Z9 Ilubxlg H1 I1mL .58 Z9 Amlx sory LOUHLH Z9 S0 I'111t1L 'llomtor Z9 50 GRANVILLE THOMAS PATTERSON So S Soul old lllifl Pat Nloblle Ill I X I I tt NI 111 umml LL umtor 'lrdftlg Cummlttee Momtor FANNIE MADELINE PHILLIPS as Oh Hecfnr' Offlcg Assx tant Izaffm Momtor Locker Momtor EDITH ANNE PRITCHARD VI ell that Q just too bad Assnmnt l dlt0I R5 in RLVIQW 28 Z9 I 1fnte11a Commlttee Z8 29 WillIlllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thu-ty IIIIlIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl -4. K , E 11- i' : -- - -1 : 1 "YL-al 'I Wvll I'll 1 'la1'e" 1 i 0 1 l 4 44 n i 1 "Fw 1- I sz kv Y" - 1- I. " - . tm' Eli 1 ... . ... 1 "lim lj Cults!" 1 'l Sv' i ' z ' 1' 2.8-2. 1 --1 l'un 1' I' I 2. -1. -Q50 1 1 A 9 .1 1' , .. . ,, 1 2 L'- f- L -211 -. l -.X v U - 1. E -'Z - 9 i 2' , .. - .. 1 E "l' Iutuf ' ' 1" E 1 1 1 .- 2 ' i 1 1 Z Q .1 . 1, ...E 1 ... ll, 5 V A ' X I fg vr i .T , . Z ali- K yn 1- 1 1 eet. 1 - 0 : : 44 ,I i 2, 3 "1 I 'L ' ', . I : 3 1,11-kv - I ' ' 'I " -' ' ' -30 1'-' 1 . h . rw xg , -, T i : ' ' -' - -1 -- .i . 3 T' " .. - 1, . , , H .. .1 E 1 I , L 4 i 5 'E - ' . . A ' -." : I . ' . ' I 1' i ' -1- 1 o 1' : A Us- ,. --' T ll 1 , , n 1 1 l - O 1 1 1 i 11 ' , 1 ' . . H in Z . .j ' . ,Z . ' A -- I 1 'Z . -' ' ' ' - 1' -in : : - -- l : l A ' I ., I ' -' IllllIIIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohmn IIIIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MARY LOUISE POWELL Mary Lou 1 ru NLIYL HOWARD GREY PETERS Steam Heat uh 4 I BARBARA HELENA PODGORNIK I 1 IL N111111 1 MILDRED LUCILLE PITMAN Wee Boo XUU XWIUI JESSIE CLAIRE PENNINGTON Smokxe 1 MARIE SOCORRO PEREZ Petsne u Q 1 n BETTY JEANETTE PITMAN Betty Jane Ilont 1:11 iunnx SOPHIE LOUISE PIERCE Lvuml 'N ght JACK PHIPPS Deacon AIowlsI1us Putrldlus Nlhll mlm BEULAH ADELINE PATE Lnttle Red stare I LI huppu C law B1 Iutball P7 Ph ry lIxlI Ilunltm 111 Ik N 11111 MAVESTHER PARKER ROBERT WILBER MATTHE Bob L 1 n Lnnmxltx Club I'1rL -X 1 1 I on km' and T1 Ifflt IOFIIIII ttu an C Band bectlon lhanm 111 mllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nlneteen Tlnrty IllIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11- LI , '- :IIIIIIH I f . fe E A-11211 g.,.,11-1.--" E 5 1:11-1 111-.---V-I zu-27 E E . '51 5 A-11..v 5 1111 E E VIZISS I"1mtI LIII ZH E 5 . ' E E "G11lli1- Lum!" '-1: 111.11-" E E 'I'1'zff" . 'tm 1' E 5. ' E E '-1111 g v 11" E E . 5 5 "1 aim k111111n,4, 11111 zum no j.,k1f' 2 5 . E E "Yo SQA any fu1 i it?" E E . 5 5 . E : .. - V .-- E 5 - 5 5 Nw A 1- 5 E 0 E E H - H 6. E E "My s ' s am Pass E 5 c'1L1sQ V IIQ-y 111111 Meigs E E 1,11--I-. ' - ff'- .1 111.1 5 E ' ' Q- 5 E . o E -E ws .. .1 E E "W -II IIII 21 dirty emu- E E ' " Q ' .rts F111 5 E Glu '11111 A A E I T TIlIdl1 IIIIIIIIIIHI FLORENCE ANNELLE PARMER Fo S II tINl P I ROBERT WILLIAM PHILIPP Rabbntt I WILLIS PHIPPS Brur Sec 1011 I I1 IVEL ANGELL PATTERSON Pal L IIIIL I Pl -xx lx SI nt JI 1 I1 Natlondl IIOYIUI IIN S neu 1 II1g.,h Sahool muxnxllsts ELLEN KATHERINE PETERSEN YeIIen I lui I ADDILEAN POWELL Jack I know Its the tluth R Z7 18 Z9 I LNQIWLS Ifmugemy Room MJHIt0I Z8 .29 I0 CATHERINE LOUISE PIERCE Catly Cat Kitty bu Nha Lku NI lm Mtn Iunltm 'J DANIEL PETRO Xou dont mcant to told ne In t md Pound I lblllmlttit Ifootball I ra 21 LSSIIIL, Hmmm Imnnllttu u 1 I u m 1u1c1ntSxn1shilu Txattlc IHOYIIIUI 18 MARGARET MARY PIERCE Bn Im not gonna ml L kgtblll 6 H SUE HALLIE PARTRIDGE EDWIN LOUIS QUINT DOROTHY MANNING QUINA ocku Nlunlm fraiflc 'Nlonltm Imcrge-my Room Nlcmltol Kafftula nllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII illllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII he M1 " ' IIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIL 2 I. , H 2 5 "My :ta sl" -E T. Girl Res -"- s ZH-EU-240 E E l'untc1up11'z11'y IMI-t1'y i'luI 210-lil! E E ' E 'E "IM tvll mv" 5'- E 1 IQZII-l'Il'l'I2I E E ' E E , ' Ifkmtlmll :7-as-:af-:au E E I'zxt'1-vtwizx 215-27-28-LEU -t' ' 2lII'III..Il E : ' E I " " : E Utfi 'e As: ist:1nL 156-27 E E Ms I ' - Iligh I'lzy1-rs 27-ZH-29-ISO E E Lil 'ary . as xtunt 1324 1 E Affsux Iililtk ' .Ilol .Io III 'Inu-s LIE? E E ' I' 'z . 0 "1 n' 'ur E Z. f . ' 1 : E 5 .Ilohian snuff :so E : ' E E "I 4im1't know but I rm-uk an Lin" H E E Ima "-' .Iunlltur ZH 5 1 9 1 5 A -- H E E W ua-1 - -:so 5 - , I - rl .v , - A -- -3 1 5 ' 5 5 ,:g,, - - 'W 5 E . Lo -'-- . :1n't ' 29,530 5 E Tr' A ' - 224-L'-ISU E : - ' : E , s 1 ' ' ' 1- -E E Flzxsr. ' ' Z4' E E Varsity Fafutball 274: -LJ E E Ihr - .'." f ' 'L -- 27 E E Glce Cl I 27 I'resiuL-nt use 'l I 224 E E I" -,'A I1-u.'1z1 '.bZ2X E E - ' 5 E H 'ur' E E " ' ' 'ss i " E E Bas l 2 12 3-L'-ZH E E ' E E ' E E - E E , , E - l 1 EMMA LOIS MILLER Baby BONNERAE HASTINGS ROBERTS DocI1ttIe J L 1ff X on SOCRATES RLMPANOS oc IIIIC 1 HERMIONE MOHR ROE EDNA DIANA RAYL Edin- u ummm 1 x Ntur lII un11I 1 Sv fm I 1 ll 111111111 1t1 I nl 11ct1 as IVAN BERYL ROBERTS ac 114 um Z 1ft RALPH B REVEL ReveIsky I 1tch mc pas h1m IH 0 11111 on 11 1afI' Io tn 0 R mm u111t11r ' EDNA EARL ROBERTS Snooks Hoaxon hmln u LIT K U1 112111 nt 11111 in I MARIE ELIZABETH ROTH DAVID SHERMAN RATTNER D Sherman not if KNICIE' t r CIIIICI nl 1 1 trl I uw I 1 I Iontempm IIX PINIIX I luh Fme -Mt Fluh DORIS JUANITA ROBERTQON Offlco Aesutwnt Fafetvym Bookkeeper 'IIoh1Ic H1 T1mo T1 xffu NIon1t1n JOHN REYNALDS llllllllIIIIllIIllIllIlIlIllllIl'lIIIIlIIIII Nmeteen Thlrty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 ' i-T QIIllIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The MuI1i'in IIIIIIIIllllllllIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILE 5 "Y l'11111u'f" E E ' E E "Gu Imiitl' ' ho f" H I H E 5 T1-1 i1-11 itm' 5 E ' E E ' Us " E E M1 I' 1 IIIQY1 'Ivnlvs ZX-LIU E E' ' E 5 - 5 3 "I s ppusv frm" , E E I'Il'l'SIIl112lII R14 ' - t1ti'1- .' I- I E 'Z V41 V in Stat' Lim- ."h I L' E Girl Iivsvlwfl 'Iuh Vlzxss Hzxke-1111111 5 E Sv - 1-tz11'y ut' Stucle-nt ' -'I III E 1 St: - 11 1 1 E S1 --'1 ary uf Girl R -an-1'vos E E ' L-3 E "J Ie" E E GI00 Vluh IIT Vlass F'vutI1aII 27 E 1 PI: j 'Vs VI I 'H-29 1 5 V: 0.1-!'i:1 28 E Z ' E E " V1 I' 1 ax ' ' sw' nd" E E I,0 -'-' M it 1' 127 L' E T' fc- N ni c ' 27 E E I71' ssimf f M ' LT E E ' E 5 1111-Q c'1 1 27-as G111- VI 1 Qs-211 E E I,iI ' Asdsta 221'-X0 E E FI11 I " 'Iuh 310 E E ' E E "GrmrI IIOSIIIH E 5 ' E S. "I'm scz11'1-fl of am? IIQ2 'IIUIJI E E Pr-J' P of VV ItI'1'4I 1 ' 1 E B21 -WO1' 'h IS z-A film- II I -E -E L0 'z1I I11to1'1-st 'Iuh E E A , S . .2 . A . E :I I ' I , 1 . It 'II"lllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Tlw Mohnan llllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllll CARL F SIMMONS Shlek It N BMV' MARY ROWENA REINECKE Rena How dee :flu 111 7 9 r lm I IDA VONCILE SMITH Cnle YU UI I N NN N11t11m R1p11s1ntat1x1 1111111 Nlonltur II elfare Store Help1r FREDERICK CHARLES SCOTT Scotch Ill b1 dmg gonc I 1f1te-rm 28 GEORGE FRED SCHMOHL Smole 1 QNX 1ff11 m mn tom 78 .20 LOUISE CHRISTINE SCHETTLER 2 Weezo Nix 5,1:o1ln1sQ me lu Ilhrau A smxtmt Z8 CII'l Rcqerve 27 28 Z9 Huh' Offue AQ lstant 26 Z7 28 29 EARLE ALLEN SELF 2 Ulu 111g,1n1x goom NIOTIIIOI 1 Studx Ilflll Nlonltor 28 Z9 VERNON LEONEL STOKES Vernon VI hat" Nlolmllg H1 TIYTIQS Staff 28 29 LOUISE STRONG Weezne 'Ina ur11 f lrl Regerxu P6 77 un l w k WI t 2 1 er o rm' D11 smq Room 'llomtor 78 P0 f :ls Rxslutlxall team 28 Z9 '30 MARIE ELVERA SMITH 'Daffy AI Uh bww he 1ould have all of ms mckele lxlmrxrx Aim tant Z7 ZR 0ff111 Assxstunt 2128 29 T11 1 urn of Idnther Club Z8 9 I11s11l1nt of Panther Club Z9 '20 Chairman of Off1c1 Awwtance Z0 '20 Dr'1m'1t1c fluh 29 20 RITTENHOUSE MOORE SMITH 1 Oh Bxll .1IIIIIIIllIIIIlllIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII N"1et'3En Th"tY IIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' an x ' !y 5 1- Af - : E l "Wh: Jay. zlj." E E 0 1 E Tr: 29-30 E E . Off' '- Arsistant 2.6-LT E 1 ll lsilu Ili 'l'im1-s 2829 M1h'z 25-ISU E E 0 Z E "Y1 lm1-t yo ' bor tx I 'ill" E E I. ---- , ' A- ' '. 1 E E , ' E E ' . 5 E "W -ll, l'll . '0z1r" 5 E Tr: " 1 I ' Z. -' .-30 E 5 - : E ul , , A K u 2 E 11111 1- 11 28 ,- A E E, - ,' ,I , 1 -. -1 E E I 0 : I LOUISE SEVILLE SPARKS "Sparks" 3 : ' A1 H l 1' ' ' E TE f'21l't'll'l'l2I 27-28 Glu' Cl LT-28 E E lluys' lin 1'f1 -' " . ' ' 23-27 E E ' ' ' 3 ' E E 1. Y ,, 5 E A il - E l u - sv E E 1- 1' . L -L 5 5 1:11-Q 1'l 1 27-va I f- . W' -sz-29 E E . ' L -L. : 5 . . 1. , . - .-. E 5 T,'v v H E S K C ' 5 llR'tYY : KK ' ll : 7 f ' , 1: IIlllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan Illlllllllllllllllll NOLAND LEWIS STONE Beechnut Its af., Luna 9 N a cct1on Chanmm VIRGIE STIFFLEMIRE GEORGE RAYMOND SMITH Skunk I h N l cc on IC IL 1 ra f1c 'Won ton aku Spent II Ltc11 7' J Lball Soph mmou I nte1t1111111L11t C ommlttu 7 TI ITN v1 mt lu 1 1 t TCSlCl6 t of Offue Club P7 ELAINE MARY SCHEUERMANN Shorty IIuh"' NAOMI MATILDA SMITH Snakne What Raw Trena QCCCIOTT C'ha11m1n Zh 21 'R H ef Club 97 ZR C'1fete111 28 70 C'a.fc-ts1'1a1 Comm ttee P0 0 Claes Football 77 Pootb EUGENE BATES SIMMONS Tri 1surc1 qoohrvmorc C'la FCIIILOI' H1 Tlmee Z8 Z0 Chaplm M b1le H X 8 Pdltor Nlohlan 20 30 Natmnal Honm Socutx P1e-1der1t Natmnal Honorarx ICbUTTlIl t Souetv 29 '30 H1 School Pl'11c1 VIVIAN SMALLWOOD lVIob1le H1 T1meS 28 70 VNr1ter Cwullfl '78 20 30 Plas Poet 28 20 Cafetema 20 '10 'Vlohvm Staff U 20 Class Poet '30 MARIE AMALIA SCHETTLER Boon Ill 1te lee C'lub 9627 C71 l Reeuu P P Locker 'NIor11tor Z6 77 Traffu 'VIon1to1 7? 71 JAMES SPAFFORD ELIZABETH MARIE SIMMONS Pug 0 death' Vx rl rl I do lat Llbrarv VI ork 1' T11ff1c NIUYIIIOI Attendance Mo lt0T HELENE CHRISTINE STANTON Aw Heck' Honex JHCIHG G1rl Reserxes 24 Z8 Z9 '30 Glrl Scout 26 Z7 T1'aff1c Momtor PC' 91 Sect1on Representatwe 21" Z1 ilIIlllllllllllllllllllllllIllllllllllllllll Nmeteen Thlrty illllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllr ...i....i.....l... 7"' I Ill Ill ll ' ' Illlllllllll ' H' :ll l ll Illllllllllllllla :: U 11 : 7- "I.z 1 ' fain!" 1 -31 C'L1f' "' 203-27-1.8-LJ Ifrmtb' ll 28-29-fill 1 1 S-" ' 1 26-27-28 1' i O 1' I..." Q 1, 1- 1. 1' -.1 "Oh 'ut I Lay .la - -tl Y" ' L' .... T .f -. A 3 . 27 'g 1 1 I.o ' ' 1' In: -' 1 ' 27-28-29 1 -- llllf' X921 28-LJ-QICI lla: 1 Ill! -- : ' ' 1, 'g : ...'- I,iI 'z j Asfstz 27 Off' 'e Ass'-1211 27 -"' :: P : '- ' L T- 1 . 1 ... , , .- l ll YY l l O 1 -'- u ' n T .."" ,. . 4 V U .,,, 1'- 7 A U . . Q 'Z' K .-A -VL -tl 1- i O 21 - JULIUS M. SITTERLE "FeebIe One" 1 1 Gl - ' L -' fz ' -L. 3 i - 1 'f ' ' . L. -fl 1 1 ., i. 7 all 254 -T 1 0 i 1 -3 g 1 v , 1 .-Q 27 i : . . . K K L'- .. I . - . -- - 1 ' o ' 9- ' 2 Z 3 .' ' ' . " - j 29-330 1' : J ' r . ' 1 is we -'- i O 1 T Y l S, 1 D ... -' .-: : - 1 .F -' . 1 : - . - .,,. - 1 . 1 . -. 3 , - 2- I 0 1 1 ll I7 7 : ll 1 h' I9 1 :. G L -' " ,"- , 1.6-L7 4 ..- l ,n A . K -L :I -1. , b . L PL' - l 7 - l Q i- il .1 1, .- : .1 h . U, , I, T, 2 1 - v 0 ,, ' ' . -1 '-1' vw' 1- 1 , '11 'Z 0 - 2 1 ' ' F . I : .- - -, . . L X-L- 3 -1 A 71 " 1' 1 ' 5 'S - - II T whlan IIIIIIIIIIIIII FRANK LAMAR SIGLER Lmle Sig x n v IIILI III JESSIE LUCILLE SMITHERMAN Cn 'N Q LOUISE RUSSELL STANFILL Lou um NI I ntl n ihmm n 1 x mnlc II1g. lun JAMES GEORGE SPARR Jnmmy o 1 I I zu Bm Ifnnxginu Hmmm NI In RICHARD LEE SMITH r thx I 1 n N n I Hui MABEL THERESA SMITH Mae LAURA ISABEL SMART say RL xIIx LAURENCE PETER STAUTER mc on m A JOSEPH SPANGLER SOUTHALL Santa Clause In Imkc-1 'IIOT'IIt0I 0 mg, Rfmm N n or :MII 4 I DOROTHY SOLLIE Dot III IIo I' unm muh 1 mme 2 I ml 98 1 lm Honor fommlttce 'I 30 em t u I ANNA DIXIE SCHUG Dnckxe box I I S Sectmon fhl 1m'm Zf' Z4 ROBERT JOE SIEGELMAN Bobby Clmmc a chew iffu 'Vlmmtm Pl P ltc H1 I PJ Busmu 'NImag,1r NIoInIe H1 Tlmu P8 .20 Bu mu Vhm 1211 Mohlan 20 I0 'NxtmnaI Ihunoraxx Souetx for Hlgh School Iouxnallsts P0 40 ullIIIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllll Nme-teen Thlrty IllllllIlllIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM QIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII hg M1 ' IIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllg E "It Vu 't Iwo lung as it IIZII4 .Iwm-rm". H E E W' G 'III Ii Us E- 5 ' E E -- 'u" Z' E. ".Iy Sak ks" 2- E ' E 2 "I':11'1Iu11 HI E E I.iIn'ux'y A4:'s ant IIT-28 E 'Z Sv' 'Iv ' 24' ZI 127-28 E TT: Ilirl Ih-musczrlalti 'o 27-233 E E - Mm I ' - 'fh 'I"1 -s 28-29 E 1' ' E E "IIOII G'1'IsI" E E GII1- 'ILI 27 E E I 3 -' - . 1101- 27-ex E E ' E 2 "Fo - ov -' .liken E E i'z1f-I-rin ' 'ka-1' E E ' E E "Is it r'vz1lIy'?" E 15. ' E 5 '-1 H 5 EL 5 ' 5 2 "IRI A Iucys, Iet'.' gon E- E ' E E '- "Obi I: I4I51I'Il -E: 2 I Ill' f A .Iv it E E M1 I ' - IIi-Y GIS- 'Iuh E E ' , E E Mn' I II' T' -x-zz -E E B21 27-L '-221-30 MrI1'z BSO-30 'L Z ' ' - Li -3 : 5 Vh if ry VI 1 2ea-:zo E E ' , . ,, .E E Y 'joh '1 F E Z5 I ci c . 7' i H 1' ' ' 'H E E Trz " I f ' - LI-LT E E I Q Ha-K I '- ' .28-2.5.-250. E 'l I 'Cr' . 2 F' . 'S 1. -' . 1 Th ERMINIA RUTH SMITH Spmna U 1111 FREDERICK THOMPSON STUARDI Fred 1 l 1 I 1 Kllll MARY CATHERINE SINBACK Kntty 11 111 MAXINE SCHAMBER GEORGE C STILLE SQIIIIE 1 1 111 1 11 11 1 Ima R1 1111 NI1 1 ADELE SUDEIHA Dell IIIEI1 N1l11ml 11111 111111111111 U1 I 111 1 u VIRGINIA SMALLWOOD 1t111 ELSIE KATHLEEN SCHLORFF Duck Collx Bum IOLIxLI Nlonltol T 1ff11 XIUHIIUI Mob1l1 Hlgh School P11111 JANE ABBOT TOULMIN Jake a 1 HERBET MANSFIELD STEIN Herbne I MILDRED BETH SINCLAIR 1ff11 NI1n1t11r I R1S1110s I ' LNIQILYII of Q1 ut 1111 II1 'I'1n11 1f H1111 Ill I11t1d EDWARD LEROY THOMPSON Shxek ll I' 1 1 Four Alts Flub R lumol Band I Tr1ff11 C'1m1m1ttee W I01I1erC11n1m1tt11 'Q Scmm Bmcl I Fme -'nts K lub P0 30 Cla Q Foothill 30 IIIIIIIIIllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrty IIIIIIIIIIIIlI'lIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 ' i'ii'.1-11,01 -lllllllllllllllllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' g. Mghian 'IIIllllIIIIIIIIIIllIIllIlllllllllllllllllllllllg - -A - E 1 "Yo 1111 t E E ' E 5 1 -1 Q 5 E -'W-1, 11-1111 .11 IIT' E E I':111tl11'1' f'lul1 Ol'l'i1-1- f'IuI1 E E M1.lil1- lIi'Y E E 3111111111 A11-h' 'sts f E .E ' , H E E "Ilvz1lly'."' ' E E Imsl z1n1l I" 111111 243-127 E E Off' -1 Axsistzlnt 27 E E Girl R1N1'1'x'1-s 245427 E E ' E 2 - 2 E :'lI11'f1- If-11111-1-J' 2 E I, 'k-1' M nit r 214 E E IJ1'-ssfr 1 1. 1nit1'2P4 E : ' : E Hwhf, 111111 if? 2 E I'icr1'f:1n S111'i1-ty in' Ilz1l1lwin Vuunty 5 2 111 1 1-:- VI 1 11 11-111 A E Z Vo :ity Iligh Sch'-111 11 E ' E 2 Vaf' I'.2I 2211-SIU 2 E ' ., 5 E -A I 11 5 2 I AAII I - 2 E Cl SS P1111 27 E T 0 1 ll ' Y! E C :1 'lub 2 : ' : E Tr: " . 1 ' 2 3-27 E : Girl .V 222-127-L8-29.211 5 E 1'1- - 1:11-1 111-11-ms 221-:11 5 1 Girl 1 '11 26 i E Mol' 1 ' ' -S sur 212-251 E E ' .lu ' ' Flaws is ' 1 l'Il E E ' E E "II1 ': 1- '-ztl1ors" 2 E ' : ' 2 I. ' h- 22 E 5 I " ' 2 'I Z.. ' 2 25 Z - ' 1 , , : HELEN BRAHAM TANGERSLEY IQ Skeet IT' KNQI PAUL T TATE JR Tateny xt ul c 1 L11 x 7 Z ' nor 1 1 9 P8 oux X um 1 onoy ommlttu LESLIE EARL THOMPSON Ron Oh funnx xlflllllf' llx Tlmu Staff Us 20 Stltllll Ihalrmin 20 uunt I umll 8 W Rv ln RINILW 28 20 nlc Illl 1 9 2 METTA LOUISE TOENES x hcnu vm xx kn w Iocknr Nlonltor 24 28 Trlffln 'Nlomtm 98 Z9 n tln 9 Du mp, Room Wiomtor 28 DOROTHY EMILY TODD Dothe 0 Xkhs xx Zi 21 2 ' Prowldcnt Ilrl Rewuxes .26 Glrl Rcscrvw Zo 27IockLr Commlttge Z locker Mlbllltill Z I lrl Scoute Scntlon Rcpxuntatne 24 Gule Pnurgnnmx Room NIODIICOI' 27 28 29 MORRIS TIMBES HAROLD THOMAS e lclcnt of Harte I1 '1 2' School Hookktnpcr '9 '30 EDYTHE MARIE THAMES Jackie III K so unusual lffu Vlonltor 24 24 ARTHUR C TONSMEIRE Chuck SCIIIOYI fhurman Zo 27 ANELDA LEE TORJUSEN Ne Thlm world and the next HELEN AMANTE TOULMIN Toulmm What dnl you sax O flee Club Offxce As lstant .Z'l JOHN RUSSELL TAYLOR Chunk Oh wa" I ocker Wlomtor I'ubl1c1t5 fommlttee Haltc H1 Y Sccrntirx Tr xffu Monitor nllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thirty IIIIIIIIIIIIII'IuIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII V T""ET""'-' In Q!!!IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlllllllllllll The M0hiiflfl Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg :: lm' KKWY K- f HAHWAV an i E E "Aw, ' 1ally'?" " " E : G' 1 If--we ze: 5 E - E E "Th: old "I 'l " E 5 om- c'1 1 zv-Lv: rc-2.1 5 E Jul' ' llask ltl all 2.8-29 E 1 llzxrtv Ili-Y 26-27-1. -29 E E F - Artp c'1 1 26'-27-28-2U E E II - 1' ' -- 254-30 E E . u H E E -' 5 E sr lx ul 2 -L.-:zo 5 E Mm' Fzlwinct Qxl' 9-30 E : ' E E Ulu-3, I 'nr gl 0 v?" E 2 I Lil 'Elly Agsis z ELT-2-ill-223 E : --sf v . ' ' I E 0 E E I " ' " E E Ijugm-S Q- sf '-- 8-2.9 -2 5 -A7 91 .26 5 5 ' ' 5 E . E E 4 E 5 Pl- s - 2 - I I '- ' .J-30 E E . u ' n E E Tl-1 '- I ' - sv '-28 E E . n ' In 5 . Al nn : E In 'A , Zn E X ' n - fl ll' V x .!! E E ,t I-. is bv 'Z T., t E E I , , 2 :' , u - I c Muhmn "I'lIIl"'IlI1' HARRIS TAYLOR 1 IU IONE WALLACE Fuzzy 4 11111 1 N II 1 1 EMANUEL O THOMPSON Dynam1te 1 rI1 ROSIE ELLA WILDER Pat K RAYMOND WII SON THIIRSTON Thlrstv CARMEN INF7 WIONEY Cm-o CLOTILDE DOLORES VALENZUFI A Babv JOHN FRANCIS VALLEY Foots R111 DI 1 ION EDWARD WILLIAMSON If I Htl 1 I MYRTLE VERNEUII LE Turtle 1 1 KATHRYN FELL WALKER Trot I JAMES R TAYLOR Jlmme WI II I 1111111 4 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen-Thirty IIIII I I I'l1II' IW' '. I ' ' I'IIII'IlII-IIIIIIIllII1IIIIIII.II1I1l!II11! Th J S 1., ' ., "WIN if sI1s-7" I"i114' A1114 1'IuI1 243-27-Us-2.4 IYI'IIl'I'S' Guild ZH Inst z1111I I", ml o "IU-a1IIy, wvll I tI1111uI1T y"111 XX"'IlI'I" Flaw I3:1skz'1I1z1II 201 'I'l':lI'I'I1' NI 'Im' 211 I,m'Ii1'lA .I11 ITM' 27 Mr I1II4' III IIIIINI-4 FI: II' IIN Gi1'I IIl'S1'I'Vl'S 33-214 0 "Mrs, ICcIx':I1'rIQ, flo I I1:1x'c- 111 stay' in IYK'lIIIl'SfI2ly?.I T1':1ffi4' 21241 Flaw F011 :1II 23-203 I,m1c'z1I IIIIt'I'1'SI I'IuI1 QHAZJ Ihlfc-I1:1II 118-Zi'-CEU 0 UNM' 1-117 1I1'.t 1-11tw'." 0 "Y4-'1I1 Inn" " ' 1" IDIVIII' .MIN f'I11I1 lb-Qi' II:111rI2'-21' 0 , . . b HIIULI In-t y11u1- Iii!-" I 0 "I 1Ir1I1'Y ' rw" I,v14'Iil'I' XII! 'I 1I' 0 "Suv I'11 11111 IHlI'IIL'IlI2II'.' II:11'tH III-Y ,III 1' I!:1fk1'tI1:1II f'h11111st1'y 'IuI1 0 --w-11, 1 viIl" , 0 ISIN' t'I11I1 ZT-IN I I,V1I'Iit'I' BIIIYIIIIII' 25-ff! II1'e's4111g RIVIIII NI11"i111' 2'-21' . 0 I .. - y,- "N1 ' I will Toll IIN- III :I tI1u II11'-v I1t'2II'S" ' 1 IIIIIIII1 IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1, MARION WYNNE Tut Int IIIHI Iomml Le o I1 MARC-UERITE EVELYN THAMES Awete 1111 1 1 1111 n RLIJIINIYIII EMILY FRANCOIS WEBB CECIL ARTHUR WOLFE WYTHE LAWLER WHITING 1 1 1 IocIu1 NIOYIIIUI' '1 I ouml IIUTII OI I n1a1gnn1 1 Room 'Ilomtor 1 I'fotI1 111 EDITH MARIE WHEELER Duns Ictc Sa ' umr 'X 2 ALMA HARRIFT TIMBES Allxe xc LEON FRANKLIN WEAVER 1 It 11 lub Offwu AE1tant ZR Z9 I4111L1g,L11fX Room NIon1to1 IJOVNARD EARL WARD 'I' 1ff1c Nlomtol MARGARET WIIK b N 111 11ouIrIr1t xou Ike Io know IIIlI'l1p1bI'lIN ctrx Iu 7 KATHERINE WHITE Chubby Chnlc Iook hom Snooku CLARENCE HENRY wAR1Nc Doggy Xou rl be surprlsed IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrty IIIIIIIIIIIIII'I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII T gllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIThe Mohlan IIIIIIIllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIg 3-' g..-......-.l.....- E E .. H E 5 Has' ' Imll ZH-1259 IIz1svI1:1II 25220 E 5 III - ' '1r-- 28 E E CZlI'l'Il'I'IiI K' 111111itte1- 22? E E IIIZIF: Foot :III IIT E .E I"ootI1z1lI 29 E E ' 2 E A --oh. g1.11yt" " " E E Sv' ' 111 I'I1:1'm:111 L26-QT-228-121' E E I Sl" 'I ' "." :tivo 5 E - E E , - 5 E "w, Lx' E E "Wzk- up, the In-djs III fire" E 5 IJUYI 1l111I 'I A l. It ' 2 2 I F11 ss. w 2 A as 2 5 0 5 5 M Ilzj- S 27-L -19-:so E E I I , . 5 5 .- --I E E "Oh j'z1h'?" 5 5 ' 5. E A-111-fr 1111 Iiko 1111 " E 5 I I"i1 - A1-15 c' 263-27 E 1 '-1 . :fs ' -'. Z E 3 . ' - 28-211-:"1 E E - g L-: - E Q . "Ba y" E E "J ' ' ' j I 1 ' "T" E E Fo - 'L I'o- I' C' I1 1.9-250 E 5 - 5 E - 5 E H -- 5 E I , -I H E E I ' ' ' :El -I - I IlII1Il11II'lIIIIIlIII1III11 The M0 II EDWIN S WRIGHT Mnke S111 nuf 1 1111111 111 1 1 FRANCES IRENE WILKES B1 Ill N 1n1 111' ' 1 11111 ' Ill 111 1 If S ANL N MARTHA ELLEN WILSON ARCH WINTER 1 Ld n1 A11 u1 ' 1111111111 IIN I 1 ' 1111 111 ' 11111111 u 1 JULES WATSON .Iulcy 111111 1t 1 1111 IILN S1n111r OILIIQNUI 0 111111 5 1111 ETHEL CECILIA WEBB Snooks 11u11' ll Ikl NIN 111111 '11 111 SALLY FRANCIS WI-IEYLAND SDOOIKIC 1 1.,111n1, 111 ful 111111 x11u FLORENCE WILKES I-Iettne L X11U I u 1 -X x1st111t 1 111 1 1 11111 t11 1 MARIE WILLIAMS Infant mm 11111 tru ' Qttlll IJ 1111 111 R MERRIN WHITE SPUNNER Mme C'af11t111'1 98 no 411 flu EDMONIA C WARREN Ed1e 1 u 1 MARY LOUISE WADE Mary Lou I bog Xouz DiIl10YI L1111 -M1111 an 1 11 B 111 111 TIYIIQN 8 "I 1IIl'IIlI1Ill1111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen .ny Ill1lI111l11lI1llll1l,l1111 ll ' 1 II .J11111111111111111111 1 I fm11111111111111111111111111l11111111111111111I1.111 E 1 V WMM-WAM Ai-Mu-V: E 1311111112111 ZH-211 111151 Y E SU ' f'11U '11 214 .I 1'I1111-1'11'1-111'y R11 1111 111I111I111I' E 0 E 1. .Hn i "Y1'z1'.' 111 5:1111 s11'f" E 1:11-111'1u11211-27-2114211 '1'1111'1111- .11 '1 LH E U1'1'11'11 ASSAS1' 1211-27-ZX-2.1-5111 E C111 -11 .11-111'y I,1ll'lI'y 1'1u11 211-510 E V111 t'.'L'l'V1'S 211 I'1' 259-5111 E ' 5 Q E "Mis I'I2lI1, maj I put Il "t 1111 it" E Fi - . 's C1 1 1.14-29 E F1111 1 'z '111-try 4'1u11 LXVZJ-ISU E W1' 1-s' Gu'1 2.1-ISU 1 D11 1. '- VI 1 221-2111 E 0 E "I k " ,11u w 1'z "JT" 1 1111111 l'lu11 ZH E .' 1 ' " J 'z 21 51- ' 'Ia 211-311 E ' E F11 - A111 1'11111':7-:s-ze1.::11 1 Girl Icl'Sl'I'Vl'5 ZH-251-I-ill E Girl S1'11uts Z7-L38 O1'I"'- :XS.".'12lI11 ZH-251 E Ju ' - 1'1z1ss 11z1sk1't11z111 "ax E ' E H1111 ' ' f 1111 '111us 'A t' " l . E U51-1 Q 121L'I"' E G101- 1'1 1 1211-27 U1'1'i1'1- . 1 211 e E 1Y1'lt1-1's' C1u'111 211-530 E 1.111111 11111-1-1-st l'1u11 L29-530 Q E S111'-ltzlry 411' 1.111111 IIl1'l't'r1 '1u11 E 111 -S '- A1-1: 1111.111 211-311 -.Z 0 5 1-1 1 I 112- - 111.1 Z Caf- 1 "1 211-I-,ll 1.'1 Vary 213-27 1 1111" Int1'-st l'1u11 254-2111 E ' -g . - 11 - 11 E 1 L1 Fi .-1' 11211 E ' 5 1311- 1'1 1 as-211 I : 0 ' :-, .1 1, E 1.1111-1 27-is '1'1-111'1'11- 1111111' 1- 211-27 E I1111' - ' ' li 2 AZ.. .I 1 ' 'Th . 1 1. l , JOHN EDMUND YOKERS Steamboat xi 1 CAROL GENE WILSON Chick I L 111 DIIII YIIUI N DOROTHY SCOTT WILSON Dot n iunu imu Q lll Samui 1 ' 11 IltlIL 1 ll JOHN LESLIE YOUNG J C ZIEMAN Jay P ANNE ELIZABETH DIENSTL Betty 1 t 1 no. Amin I CUIIILIIIDOIJIX lumix llulw A t 4 FRED EVANS JAMES ALAN GUEST Jimmie 1 xximn CHARLES FELIX PIERCE HELEN RUTH GRAEBER mmm ui ' FANNIE OLIVIA HOUGH Fan G LQ flulm L u THELMA LUCILE NETTLES L l c 111 ILIXI CL I 1 im Still diimm ui T1 11 lommi ll mm i 111 iii In NIUIQH UUTIKI .IIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllllllllilll Nineteen Thirty 1111111111111iqmmumn HI ,W "llIllllllllllllllllllllllIlillllllllllllllilllli The Muhidn IllIIlIIIIlllllllllllllllllllIIHIIIIIIHIHIIIE "Gin-al I'-11' E' 11" H H E ' E "tI1+1ly Ii1111if" U i H 5 l.UL'lil'I' 51111 .lor Zh-21' Di'-fsiiig' I-Q1 111 M1 ' 1' Zh-ZH E Ju ' liL1Ss niziskuliizill 'I'uz1m E lill'l RL'Ft'l"l'S 1111 E 0 5 "Ili 1't lu- ' ij, E I" s N-rtii II LlIlIll'IIIilII 28-2.9 E l'lz1:s l'l11'1'1' 1.112 In-1' ZS-22' E Vlzisb All 11 - .llziiziggvig Girls LIS-Zi' E liaslw mil Ivvfli-Zh-IU-Illl E 0 ' 5 - A 5 Q l "His 21 pig" E 'l'1'11f1'iQ 311112114 1' ZH-2.4 A5 E f12Ifl'll'I'l2I LIT-ZH A - E 0 V- I E "l'i1 so iIl'.llUllU 'E Yi-1-I'rL-sim-nL of fiil'l Rv. ""' Q 224 E Girl K1-svivcs 27-2242.1 E I 1 '- -' ' - ' 2'-:sv E M. 11. si ifiuy-is zx.z.i 5 ' 5 - E "Uh, 41h -sv " iin" 1 E O F E - E 111-11 1 1 VI 1 2.14111 3 l E 0 ' E 'I -1 ' IJrzmiz1ti' VI In Z ' E "W il, I'll 110 'l2II'l!n 3 Girl R1-1 '--:nts 27-ZH-25? E GI - 'lulmlli-ZH-1111 l,lllI'2l.l'j' 27-2224-211 E M1 l'i'z I z " 215-Jill E wh' '- 1 ' -1 'fir ' 'i1-- 29-:zo E S0 A ' Ivy '-sa-nut' 'v .' l' t E I' "I E ll ' ' ' i I. ll lllllllli an BERNICE GREEN HOOPER HENON WILLIAM SEMPLE JEMMY WOOD 5 nn gageffga I Q on ,1.s4gu.'9o np' -Q 4. ' IIIIIH Nineteen Thlrly IIIIIIIIIIIIIHI I In QIHIIHIIIIIIIl!!IIII!!lli1!l'I!II!llIlHIII!I!Q The Mflhi HllHHHlllHU!HHIllilllllllllllilllllllllll E - 5 5 . e E 2 a -E E ' I 5 f 5 K' '!.,?-dan 1 V, 'fa 'Q' 1' Qu' 1 E eggs? I- E zfllllllllllillllllllllllllllllllllll ' - ' . ' .. Illliilllllilllllill HI : .PS ivs f-To Robert Cook Cfhe Lxttle Road L IW IX H11 X 1 n1 x11 111111xx L 1xu 1 1 LX h1L,lIXX 1 111 1 1 X11 1 n 1 xv xunt x n 1m 11 1 1 KDKA Xml xx 1xx 1 xou x 5511111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIlIIIIIII1IIII1I NIINSUEGI1 Thlfty .1- ''II1lII1l1ll11I1l1I1I1I1IlIIi11Il1ll1I11I1111ll11 The Mohian llllIIIII111111Illll11111111IIIIIIIIIIIIIIIIIHE 1 , E s 1-"I E rw- E K 1 Th' 111111' 1-111111. it 111z11ls 1 E 131-y111111 1111- w11sI1-1'n 11111s. 3 W1 :1 x'11111- Slill' 1'l2lfgj,.fF at i111- 1'111s1- uf 11213' E .-X1111 :1 s11-11111 fpz11'1'11xx' t1'i11s. E T111 1111111 1111111 if ki 1, '1 ' ', E 11111, 11111 it's1-1'u11, t11o-- E Ani -'41 5111111 11ll'l'l' 1m'1- in 1111- viligg '1 ' E A111 1 - S11'2lULf' 12111 1'z1m- 111 t' u. E Ani 1111w 1,110 111111 1112111 .'1 u " , Q i 1511-'11 11 1110 hills-f--111111 ,f E E A111 1111- shui 'S 1-111s1-11 like ll 1iXtl'1I'l'f1 'Il - E E , '11 kn- ' 11211 I' v111'11 f '. E ' 1 ' ' '1lIllllll1111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF Semor Class Wlll lllngg o oum m d a l ull s l ILL xh l and pllcnt m mon ld IIN tlNtlmlnt to oul falultx .1 lllls tumn NI the x 1 o lnl IQNML X hope tha n th Nt lI'S to co It ill ill wlll cf ntlnug to IIYL ln the lecord an' ec N of cle ll c Nlulphx l NllN Ill IIUI md IILNUUOTI dun her long .1 fllthlul SLIXICL on oul lmtllxl tow the but of vulNhcN for en lOUI1j.f'LIY'llYll. and Nulll tl fut l l lll L IIILIL t tlull lu gt ILFUU lx gl lnt 41 Uhllml lnoplx of the I lo 1 X and at all hours Nll l L ut our o called self L fIllLI'lLL and QIIQIYIIIX Nllx thc IlZ1XL1 excl be lLIl'l1YNlfUl of the wonduful po el 1 l les of 11 N agt Q lltll UL llllut the lllllllant QQDIUS t ur tllt'IllLCl pledu.lNNolN o the h lnd of' N11 N o lnc the Glu Clull ut lntlu t our football son ll lu l LI IU lol N lu N to Nll Blown all old l0LlxQl kexs a worn out lmkerN NllNs Nlofflt md ll x lt up an llllllllllllk lloolt Nhelwcr ThlN l .llltlllle nl lth ne lttuln ll l LII llghtfu lil ln much lesN tlme t aka Il iuf n to ml L 1 NPLL I NI II To the Ile hmtn xu lmaxe the hope of gladudtlng In LANL we fall to grad u Q xu Ik lln tha DllXlltLt ofXkllh1lllulngthlNlJcqu Nt l tht l x Inoue.: l oul ulplu opllNtll ltlon and flnger nal DO l h x tx IX lxN lu dll ul ln the helght of fl. hlon and determlne t L tk QN fol t L flu nun NN o ltnl t fl llou nlultlx ID the l vsa Q o tht Junlol xxl lxttx and oul no tlllllnt lllllllilt tovlald tu x XXL hope they xxlll ll lllvg the lllllll of the lld Naxlng th t All work and no ax llklN Iank 1 dull m ITI- 'XI III To the IHZIIII who hlXl xxolltell NO dlllgrentls fol our comfort me leaxe the lluld oap IH tht dlt lm: Iflll It hl hun alll that when plued ln bottles thls NO'ip m1keN ln excellant hqll' IUHIK lxllllxfi lull l7LfOIQ uslngl IT NI IN To the school as l. xxholt we le HL our half atcompl shed ldeals and purposes, llllplflg' that each cnlol ql'1NN of the future nlax uueed batter than the one before ln rll mg the st'lnd'1rd and IHLIQ lNlng tht flmt of Nlulphy Illgh Qthool Xlltnesses NIlNN E. Iur'l Nloorl -Xugu td DENNIS llllIIIIIIIIIllIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Th'flY IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII QIlllllllllllIllIlllllllllllllllllllllllIllllllll The MohianEIIIIllllIlIlIllllllllllIIllllllllllllllllllllllll E . 2 E . , . E E 1 E 2 J E E W4-, tlll- SUIIIIII' 1-lzlss ol' I1lIll'll'l'Il llunflred and tllfrty, l -' f s l in nl 5 E in f possl -,'. N lon ol' l ur l'z 'llllI'f"--l'011'ZlI'1ll6'SS ot' x' :lt I ul' ICZICIUTS 1 z '1 ay E E my to tht- - t" ry- do hon-Ill' nlzlkl- this lust will z l z - ' ' A' 'nd E E fl- r ' s ll ts. E 5 lTl-3. l. E 5 To - fzxvultj, :ls ll whole, we lozlvl- KUI' l vm- 1 l '-xl "L V0 I 't, i 5 5 0 A' -z .' ' n A, thc- s1A'lLol' the class of I2 V 'I ' X "1 ' 1 U- j E E de ' lx -2 ' lld . ' E 5 Tl . liz es we lN'llLlK'1illl all of tht- ho - 1 1' ' - 1 ' :d E E K Up I- 1 well pl'illcIpzll, 3112 f'l21l'li, we lu-s ' - - 2 E ' 'z - - ' .' ---s.N ill ll- L1'L'. E E T1 . 'ss Szllll- and tlil- IAlk'2Al I ' , 'A -l - f 4' 'z '. ' 'ted E E ln: N' - lillrzlry on Llll s 'hl l lzljs, ' - z 5 E To . 's. llanlll and the lligh School Players, we l-1 '- s " 1 " --0n- E 1 ' , .," . 1- ' ' ,"' A .-, , 1 3,5 , ., ' I , A, S, - E E lil'tA ' xt' A 'z '--' , zlnd Iilily they coitin - to -' I " ' ' , of E 5 hr l I U g E Int z s - 1' lt-z l 1 ' -- ' . '- ' ' s ' ' gs, E E :ls wx-ll as some 1 JI lzll' jazz, and ll nunll ol' ot' 'lIlk'. gr I' lelx. E E We tu'- lxreat plezlsulw- in presenting: . '. ' ' ' " ' ,' nd E E I To . : z tl - lilll':ll'y, ve li '- z z " '-.' 'I . re- 5 5 n' ' 'z - 2 ' Q 1 '- ' s il lzooks to h V' " Y l laces ' ' 'Q ' hall E 5 itt"lsB'.Vz gh tk-if itll. 5 LE Tl-1. . E 2 ntl, '1 'itz' " 1f- " 'l " - ei .. I - 5 5 Tl fl sophl IN tres, vm- - L' tl - s ' s s "2 ' ' - 'l E 5 1 l's . Maj th zlvz - '-ss 1 ' X 'Y 2 f ' , ' h - E E sjl-5' ' h- 'wh ', 'h s'- o v ' -1' 'ku E E T - ' ' 's, we "ll our ' ' 3- z z z ' 1 " ' s dj. E 5 ' l -' " - -2 '. - I ' l 3 ' zz ". ' ' pl ,' 5 E nz . ' z l y." E 2 l'l ' .N ' l l illss' 'K ms. 1 H s" . ' ' 2 ' t , ' E 5 lc. '. 5 E " , .1 , '. , . . -g . s' 5 5 , . E 1 1 .JllllllllllllllllllllllIIIIIIIIlllllllllllllllll The Mohlan IIIlllIllllllllllllllllllll lllllllllll Senior Class H zstory by BRIFTII' lf-XRI BPNPRIX All history, it is said, ls as dry as powder If this proves to be I hope it will be at least not a sleeping powder When we approaehed the famed halls of 'NI H Q we were frightened fresh men But konwing we were to be the first class to run our course in the new build ing we determined our career should be notable We poor freshmen were made the butt of many a Joke but we eared not n the le ist for would we not show the Jokers that we could eteel in all things" The lessons were hard but they were mastered by June and we were all eiger to beeome sophomores How superior we felt as sophomores' VS e were no longer freshmen no longer Rats we had attained a position This year we really understood footbtll and eould yell at the games and know we were doing it at the right time Then eame our Junior year As you know juniors are .1 little inelined toward thinking that in this year work lightens and they ale able to put one oy er on the teaeheis We soon leained the inadyisability of this plan and give it up as a bad idea for did we not hope to be eniors next year look with due pride on our record Longfellow has said All are arehlteets of fate, W orklng in the halls of time, Some with massive deeds and great, Some with ornaments of rhyme So we have worked in the halls of NI H Q Por four year we have labored lthough not in valnj ard burned the midnight oil to ma ter the bits of knowledge given us by the brains of ths institution for we belieye the words of immortal bhakespeare Set on your foot And with a heart new fird I follow you To do I know not what The Class of 30 extends its deep sympathy to the mi led person who belies es that the fourth year in high sehool is an easy one Probably he has not struggled with If it twere done when tis done possibly he has not been made to realize the dire necessity of study If he has not we will forgive him In athleties we not only equalled but exeelled all others We were victorious in football basketball and baseball 'Vlany seniors made a name for themselyes in winning these games and ehampionships for us But then, we had sueh exeellent coaches and material for our games School spirit was high and we had some great xooters at our games Freshmen, sophomores, Juniors, you have seen what we did and you can rival Nlow, the vletory is ours for we have eonquered Knowledge and the Class of 30 goes out into the world triumphant 'H ' n L - H H I Q Q 1 Q -T' . . Q K - - - - ,, , . e , , . , . . . y . , ' ' ' ' ' I' . . , L., ' I - . ' 1 " .5 . ' ' - l I ll ' x 1 I I 1 , . . , uv xy v s 12 , A- ' w A 1 I I . 5' A Y , . , . 2 . B. .4 I I 4 I I is , -V ' A.' ' . ' u- v 1, 2 , , V, - 1 1 . ' ' , ' ' . . , . .S V l , . ju ' lu, 1 , Z is , X 11 1 u 11-4. I v Q l l I 1 1--1 A . v AB- A 1 2 ' A. ' , ' s 1 ' ' ' 'l Now, that we have attained the sublime heights of dignified Seniorhood, we 54 s ' s 1 - ' , . 11 ' ' , . . . .. ' ' ' s ' . . ' A . . . S I . u , . Y , . , V Y Y I Y? , . .I . - . . P ' ' I . . ' '. . . ' - , u - 1 1 ', 11 , ' - . . , . , . 1 ' x Y L I l ' 1 , , . . 1 1 ' ' A w - I - I E. . I Y K. . . ' . '. . . y 7 , , .. IllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllll Nineteen- I hlrty llIIIIIIIIIllI'IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I ' 1 I1 Semor Class Poem XX S1 -111111 511112 AND 1301413 1 U 1 1 1 l Q ll N11 1 1. 11 U1 l 1111 1 111 11 1 11 1 11111111 1111 t 1 r1111 11'11 1119111 TIL, 1 1 111111 I1 K l 11 Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 UL 211111 C 1 MWWWWWWWWWWWMWW Nlne ty '11111-11111111111111111111:1111111111111111111wT1,c M',IIi,i 11111111111 1 111 1 11111 1111"' 1 - X k J 1 1Z1'Y1Y11-,'.'.1.1. . ' O11 C11-1' 11 11111- 11-1'1-1 1'i1-1115 411. 211111. 111-1 '111 111 1111-s1- 1.1-12111 1,1111- 11111-Q. 11 1 1111- 1-1f 1111- x 1-z1 s111111-N 1-1 1-:11 -1111 1-111 A 41 1-1111 111- 11111- 1-11 111 1'1- 11--. Th 11'11 1111- 1'1- 1111- 51 11':1 1'-11111 11-1 1 11':11'1-5 111- A S 111'1'1- 1 211-s 11111 .'1'11s 111' 111L' 511111111 1' 11111: 1'4II' ush- 1:21 1'1- 11'1-11, 111'1, 111 - 11-111 1111111. 1":1r f1'11111 t11--1- 11-111111' 11z11'1'1111i1s l,1l11- 11111-11 111111 1-1' 1111-S, I-'ur fr 1111 1 th1--1- 111u1-, 1-m-1 111r 11ll1 11111s Aga' s 111u1-111stz 1 311-s, T1 - 1-1- is :1 1:11111 111' 111--1 1111x 1- 1111- 11'lll'Q W- 11z1s11-1'1 1' 1'11111 1111- 11111, S1--" 1 - 1-1- 151 1111 111' h- -' - I -':1 1'1- 1 v1-11, 111'1. 11111- 21111 11l1111. S11 'Q 1 11' 1z1u1g1111-1' :11111 111 1l'ZlI'q 11115 1111 1111-1 1 z11:':1i11st 1111- 11'1-ft. 'I'11z1t if 1111- 1' 111' 11 1111 - 111 1111- 1'1-:11's, It 111-5 urzk ' . un -111-fn-11. 111' -1- 1111- f 1-11 Z W- 111111. 1111 1 1'1111'11 Ou' Yl'SNl'1r 5112111 111- 511111111-11, But 11 111- 1-111 1 1u- 111-11115 5112111 1' -ur T11- 1-11 1 111- S 131 - 91111. ' teen?Thir WWWWWWMWWWWWWWM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllll benzor Class Prophecy .JINI LvUl NI e I ltehed up the od fl xy 1 ll y saw eyerybody I eyer knew I hadnt no more than got up to the glte when Hnry 'NIeBroom rushed 1t m 'md sold me .1 half a dozen tekets fore I could sly a wo11 I bought a tleket to 1 sxde show eau e Iye 1lw1ys had a weaknes fol them Illlllgx I'he fllst one I srw y a o e of them tr1ek motoxeyele llders Helen Abbot 1 Tllllflg' around a wall on hex asolme brcycle Ihat dldnt last so long and alter I eame out I saw Buttle I' 111 Beyerly sell mg ree eream eone to I-llrabeth Culpepper and Roy Plstole eakmg ot eatmg, I 11 o ard y1s1t tl eanne t UI ei noon me Lars It the Jeanette Tea Ro m1 Its a swell affan belleye m They had a trge a bar and a dance tloox Ny hrle y fu wx a ea 1n a tew grlls eame out on the sta e and d1d some slngmg xnd d nem I 1l1e NIIL Bottex sam xnd by golly there was Betty Conrad d1mple smlles n e e1yt1ng CIOIIIQ, a peelal daaee I also saw Jos1e num and Oe11le IIINLN txylng not to nntl e B11 yby woxklng exoss word puL7 e thelr best to thrt wlth all the wom 1 at one t1me They looked ye1y as urmg a 1 they thought they w re life pxeselyers on '1 sxnkln- sh1p I came out of thaf plaee yyhen I-ya Lanham and Ruth Leyy dld a danee to gether wlth Harold Thomas slnglng the ehorus I thought Id go to see one of the hows there I thmk they called It th drama Just a I was go1ng IH I stopped and who dld I see but Betty IJIQ'lStl the fat y al seue t ru wnth swords Lour e I wa ot a mr to he p he eut but -. e looked subhmely happy w1th a blg elowd around her and her a talklng Irke a blue tleak W ell thls here show was a woyy Helen Graeber was the tragu he1o1ne untll he got hyster1es and started aet1ng e1aLy so eyelybody thought she was the eome than ard by gosh she was Sh hore dld lay It on thlek Anna B Fox played the part of C lara Bow the young soc ety dame what was addleted to eatxng shredded wheat and boloney She was awfully ptrful 1n her part Ny 1ll1e Pyans was the mother and Dave Rattrer who eall hrs selt D 591171111 Rattner wa the old mm Arter the play they had a pageant ealled Dont I'ret Over Your Ukelele eau e Santa Claus Wlll Come Some More Tlmes Goldle Hoffmann was made the pun cess and Ralph Revel, the prmce VN ell be1ng as Im from the eountry I went to see the IIYG stock exh1b1t 'Ihere was George Schmohl and Farl Thompsm wmnlng puzes ln the monkey ex hlblt Frank Slgler was playlng a y1ol1n try ng to drown the nolse of the plgs sque xl mg Who should I see but hflfglnla NIcBroom wrth her lap full ot PIIZQ wm xn Chmese mararonl poodles I soon got enough of that place I went oyer to the danee hall They were havlng some musle and danel g I knew lots of the boy and glrls ln the band Jaek Phxpps playlng the plano Jesse Hogan, the trombone folse Nlatthews the drums Thelma 'Nettles wr1th1ng ln agony wlth 1 muted IILITIID tyylnston Hal looklng on most adm1rablyJ and Iyel Patterson was moamng low on a saxophone "lIIlIlIIIIIIII I ' llllllllll llllllllll- F - W, . Q - - W ll, h' ' - l 2.,'Z.' hess and l'oy'el to the county' fair, vhere- l ' - ' f 'z ' z ' ,' 1 - ' - 1 Q K 5 . V1 3.-15' -1 V-1" -.1 2 .' , A. 1 7 1. 5 ' v , 2 l vs- 1 1 1- - :S . ' B.. ' ' --1 1 Lvl . V1 l 1 'atv s .D :T- A 2- ' ' 1 1 I 13. S ' I . fx ' 1 . . . , ' . .. I .. .' ' , 12 . V . 'V L . ' ' 1 . -1. . S I 'I 1 ' . v ' 1' bp 1' " ' 1' ' f, 2 s p' a . J " -t.c ll 'gess' tfz ' 1 . Sl ' A,-1,1 .. A, , , i .vy 1 . s V1 . .' ., ,' , A 3. , v . S i , l' . . ' . ' ' , , 11 Q -V 1' U- . ', Y . . .. , , . . U. , , . 1 ee C, . , ,., 'o ' ' 15' ' z L1-'g. Izl'--21 ":'1g,z ' ,', 1 'A V y ' 5, A. ' XA, v M. I ... A U' ' ' ,- . 5 1 A . l . - . , -' C , ' A z ., ,S ...' K 'C 'E .. ., . .'.' ,. L,-1, . . , 41 18. 1 calculated they were powerfully' jealous. Arch W.nter and Lloyd Duggar was doing ' ' ' ' , . JA . ' 1. , , y . y . S .' S 'i' x , Q . ' - . 5. , V 1 .S K . J 5, ' . Y . . , V jy. . V ' . , ! X , i- ' , ' AA Q ' ." s ' ' ' ' ' 1 ' A j ' 1 , lad , 'l " 'k h' ' ' ' , " " s ' 'nd -l lr , , sh- . ' v vy ' . - v , 1 - 1 -' . 1 Y I , v rl V. ' 1 1 4 1 D 1 4 ' I l A J , -. , K. .L , . , Y ,. K. . ' . 1. ' x . , , .1 , ' -' s " ', . ' ' 1 ' - , " .4 : . 4' 1 1 , , : rr v 1 ' - 1 1, ' .. S 1 1 i Y' Y ' YI V .' V ' I 1 v ' v ' ' I Y ' A 1 R A '. . Q. . , D, w ' - lv- B. ' ,' ' yi , L - , ' A. A. ,I , K . . . ., ' , .,., . .I sn v: . . g 1 ' ' , ' j y ' 'D A vyy 1 1 ." . ' ' ' ' .' I 2 - - et. ' " .' 14 , 1 Nll1GtGGl1'l hlft IIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllIIIIIIIIII llllllllllllllllll I l I - 1-'I t111t11nlx xxax lxlln mus11 vt 1 1ou n1u 1 I 1en Iota of thn oxs 1 1n 1 1 I 11'1 I1m Spafford doxng hu tuft' vx1th t 1 xxom111 II1 sl1o11 xxas r1p11x1nt1n1, hw NIu1pl1x H1 t1a1n IU., and VIL were all mlghtx pxoud of h m Thu put I111 Southxll off th1 flo11 1 xuxg h1 danced So beauufullx Ll 111 ullx h1t LYIIN 11 f1lt 1 h1me1I of th11rs1lx HL and Mary IOUISL I IIINLS d11l soma EOILLOU xt1pp1n Ion VI l1amQon and 1 111,ht xx uzmg, 11 th1 glrl th mt IIICATTI 1lo 1om1 IIUL so do nlghtmaras Sue 11 IL It 11114 got kmr 1 IUU h 111d th x 1all1d 1n ullfltfl Icathervxood to Lon 1 h1 xxas th1 lut 1l1t11t1x1 'IIurphx H1 exe1 produc I mt of th111 1n11 bought me p1anut from IIIHIX 'Nell NIBFFIOI xxho I U IH! L ll U UU I S TU 111, 1 1oup1 ran 1rJ1'1 xe thcl H1111 Prank looked swell -Xml I th1l xx'1 all fltted out ln a 5.,1nu1n1 1mblea1hed Alffldll coat They xxere bound 11 +xx11l as hox I 1l 1,0 Vhxhurn I'hedl11n1 ho11lx '1 nacmg fool and I dmt mean he could be H1 I x11n NIODII Sn11th Ju-t fx 11x111p, hu exe out 1auQe Iohn Faxllle come 1n ast Uh x1x But fh1mh1rl11n xxaQ p1r uadmg the head man to put some vxater on th tru so h1 1ou1 u 1 hlx nwtor VI alter Wlckean poke up and Qald he h11l 1n Ollfllllllfl motor and he 1l do Some racmg h1sQelf Ben Dukes and Franc1s Drago got IH a f1pght about xxho xxas promg to f1re the startmg gun Ben won and I xc xn 'II1Ix1nst1x xa11 Nha vxax xo ogla at -Xft11 th1 1a1e I thought I1I bux me a CIZHT but I met Rowena Remecke and h1 1.1x1 IIIK s1n11 1h1xx1n5, gum so I xx in h1pp11r xet Qf' PREPARATION I mox1d mx f111n1tur1 about And flung' mx xxlnd xx xx1d1 1 1le1n11l n1x hou 1 11l1 '1 In mv. Ioxe Lame IHQICIG He cami and gosh' he xxas a rout Thxoxx a h1 on the floors' I pxcked h1n1 up and threxx h1m out Ill Qclub for loxe no more 1iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen-Thirty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII " ' ' ' I llllllllllllll llllllllllllllllllllllll lII'I 1'IllIlllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllfIThe Mghlan I ! I 11' Z I I 3 xx'it,l . li1-1- O'IJo11n1-ll sl11'i1-kim: on 21 t'l2ll'IIIl'l I11-side her. I -1' I Q ' .' '-- ', Z l' lvut IJ1 T1 1l1l talked so loudly I ' ldn't hear ch lf it. SA .3 1 b -Z Z I'd kn1xx'1-1l when I was ' s'h1ol. .' .' ' ' s " h- 1 Z . i . V I A' 2 , ,. -.2 I, , , ., K . - Q, Z 'l und f'z 'ff I' t 2 -'-'jl wdy1-lse - as 2 1 -' 1 ' ' I - -- i 'z -3 ' 3 - 'f- s 5 - ' Q. I seen Tut Wynne, 1 'A , , El Z 3 W " f z ss f 1 l - f' .s 1 s ' - ' 'f .' 1 '-r l -- i tin xs tl 1 dz 'f 1' " lz ' gg 1 gt' -' I ' " 'I ,- 1 duct -T 1 ll little i11x'1lsti7,:z1tion fs - " 5 1 1 - 1' ' '- 1 I' ' 1 ' 1 ed Z 1 1'z11111' 1 1" 1 ' ' si: 1' s . .' . ' ' I 1 toll 1111- sho was working h1-1' waxy thru gh k' llvgz 'tc-11. Wh -h ll I :ee I t 1 .1 th1- V4'I'j' I' '11ifi1- I - l 1, I-' k Hz I '. ' rsus E 1 -". ' ' ' 5 1. J. L- for tl11- rz11'1-s like most fashionzxl l - p1-ople, so I 'I' 'X ' : x' ' f , too. -2 i 'lf I ,' -S S .,A.c . .' , ,f 5 1 Y . I ,"' -- is. fa ' Y ' ' J f A' s '-' .- . " ' ' I . Z 1 lz11'1- 1 'k 5 - ' li s- boat. ' , ' 5 , , ' 1 3 z 2 z ' 1' Q ' '.- , ' 1 1 .1 . ,lx A . " N. J 'i S , ., b. -. E , - 1. ii 1 5 11'-. 1 - .-' r , B. ,is I '1 - i Z. 1 1 1' unc- : : l 1 , ' " o 's " 1 E 1 Anl - 2 - K' s 1. in! - . IILI out, .T : 1 .v . v y i 3 ' ' s is 1 Z . , . C ' . Y ,, 1 1 ,. . 1' -:kin-I qf Ninetflen-Thirty IIIIIIIIIIIIIIIII EU 553 f X ff Xx X XZ A9 IHIIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIII Nineteen-Thirty HllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIllllllzlu IIHUI' H'I!!lllllllHiiIlIiIlHHHHHiHf: The Mohianf35V'!ii9If!3!'Il'lIlIllIIIIIIIIIIHIIUHlllflif , f" xx xx rf! AX 1 2 , ' -Q, K Q Q 2 J 1 f X K ff! X ,, ,ff f X I?" . X ,ff JZ X XX ! X X ',l:'Q21.' X "lm , xx -.W h f , x f MX ,f I - XX M0111 ual IX IUINIX Ntrnu 111 JI N11 ua 4 I V20 I' L1 u M155 LuL11lQ Ruihggb on IIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIIllIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII I "WV IIIIIIIIIIIIHlllilllilillllllllllllllllllw Thg I 'gn IQ1IQHII'lllll!l!QII'!H!lllllHlI1ll1IlllIl'. ' if if P mf ,.. ig if Da " Guillurd I'rL-sislmmt Ha , z 3 .' xvifi'-I,I'L'S' I -nt IJ' 'uthy . 'A lxy St"l'l'I2ll'j' T, -. ' od , , , ' r-as rc-r " -' - f- , , , ,, Sp sf The Mohlan hu- SD Nineteen-Thirty II IIIIHIIIIIIIII Tl M h IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Jumor Class Roll ll Num X 1 Ml U11 Q11n'L ll n m 1 mm xu 1 lu uhm 1 11111 Uflllll 1 ami 1 n n 1 IUUXI x 1 In xr NIA um um 1 141 nf , clxhxm 1 Llmim 1 ! U' XX ! H1 X L1 hwp D011 xlu H1 I-1 n 1 ke nun f Ilcmx wiki! LIN I L tu uuflou qui 1 fm I U N rc L I 1 1X P C1 N Iam NI1 Hun N xxx 4 x 1 Anne -X15 IIN!!! um mllu Fl in 1 I1 N ulmd Yohn L um Imxm I1 n I n lthel wr lm Thcnm I1 1 P111 ibn 1 lm ull 1 Ixmu ru N T rm Rlid N 1lL,l Hrmac JUL xx 1 x 'Nmu n x Iran Urs " lr : uhut 1 D X L Il L ll lil I x IX M W ll x X 1 1 11 m u nmund xg lt 1 mx Vlwlm Il N Il,L,lTlll n lu 1 Pu nm Axnold Ilmnr mnum I mlm P I lmCb lk IL XX 11 1lITl manual Pune uit Dom n 4 x 1 in X H I S nm N111 n mx C1411 Dom mung 1 lm mrum, lt u n Ihclml U l llx n , ' 1 In "'IlIlIllIllIIl Illlllllllllllllll 19 0 'an HHHHH' f , I L fn- ,Wx .X4!LliI'. Blzxriuu firflllmlurm, !.'UIl21I'1l lPz'1hlg'rm-11. .-X1'11-old Ada '1', .12 'lil Ilrlst ww, hh dys IP All wrt, M11 '1111- . ml:1114,.Iz1sp1-r lil' wks, Hz11'1'5' I,2lll-"hl'l'IX,- I:l'I'thIl' Mlmng' NNW. lgvlll, lin VV, Ilvlcn linux. .Xu 11- I.z11m- ' 2 iq 1' N H lin Wu, Vvru Mau- lmvis, Sil ll' A111-SU Q X-iminm Iirlzpsorm. 31:11 l7x'Gl'L1j', Ifflixzl xth Auwtl' W- Um Ul'LIIXU'l', .lzxry l7t'llll'l'ZlHYlHl', Nlajiu yk- N. M1 .1111 lm- 'YUff'w 'VF T'H11v11"fr1f'liS. A. Ah nz . I,m.UUH. Burns, XXIHLIIWI I,l'Illl'Il'l'IlHIiS, il, Ami V. Juni ' fiylwi. . zum! Ilan- Ili '. I:t'2ll'h Amlrwgl 'H ,S Vzzlh , ft- 'art Iiffm, All -rt Alwllli Iiurtim, f'.lIN'I'IlY1, I':41X'2ll'4l IM-ssvtt, .Is 'jILlL'l'i1l' Am ' 25' Tlm- fllllllli. Ifrznk Ilifllll, I'2ilI1ll'l' Al., HH. f'hm.il,N f':x1'1'wlI. , - Ilfyssvtt, I':1ul AIMV. Rm. f'2lkIJl'I'. Iizjlwimr Imxfk-tt. Yillkxm Atk ,' s. XX:ilI'um 44'5X'Nl- A 'em I"'xt""- -'x'1'l1'idl' Av -V Mwl 'in '22 XPS- 5 P g'H11f121Si N1 'x 'A ' 1' il ", Yirgil My L-, ,z wr Hhkml Faiths f'hg11 I1 gn. A 411--5 IlI'2lShI1l21Fl, Mirhilvl 133141. 1145- f'h1'ifiX. V 2 uflv I," ' 3 If ' 'INN Ilullzxrrl. NI: 'iv f'l2l5'f"n' Alilduld. Musa! Iy' vfx Hzlllzxrd. . zuflv f'l1"'2 Y ' W' U21 '2 Us ' -S. Iivn-1'vtt Vliliiw. T .' lm INV- V". .2 131 V .Sv fA.,Li,4, r'lf-lirmm-r. Anna 31:1-y Iluwni gg Q tl 1:2 um. .mm f'fw'- I X' W1 ff "QV ' lvl, . - Z Q XYZ hm' Vu 1 n, . 211105 'J LIU. ' Rl, , ,ji . Wilgmm Khin- um. HL-A1'11in'v Iii I-mm. ,z :ra Igw-gi ,. 312,.guL,,.m, UM-xmxn. 'fllio I'If!1111r11ism1, Lark In-Elm-. Iilizuhf-th f"1lil'12 PINK' If-iwzlrcis. lla g,g,.hm-. I-11 -21,-.1 riylvi , V1 'im I-I4lw:mls, .1 ' I :L--mm. Willim- H1111-1. OS mf- In-1-1-v, ,ww IM f'-mM-l- 1' If 1 Wh Umhll .h 133 hm. f1HIlI1l'l', Millarcl I'fIsL-vicr. " I'z Haus. fmslio VY I 1' vw. I 'zz ltl If 1 'f B14 V rs fmfftant' A. Ethwl E11 ' thy Hg-:AZ WUI mmnk. I' Him- Pgnslo , Inuis Bliilw. I1 2 I' wk, .1 P: urs. Ala I A pa, . TQZMCNH 4' nk, .I. . '21 s, Vhwiltxie Iihlhu-k, Woslcy C' k. ' ' AW A 4 't 3 Hr llx , Iicfrt INN, .IZ 'fzrct 1 l V I Bwlljnf- - 4- V411-rv, Il8.I'l'iS ITV 12 'L 'ICI IJ Mfg, 1 l v 1 v- - I"IfIt'lU' ' HIV ,fu mn, .Jurilf-5 fully, 11 Q V- A -. B YA' 21 Vrul '-L-. Ira I',I"n I 'V 141112111 I, -vine. Gfzulw-r Vrz-n-hu ', Graaf- I' ' T "- A I 'VU yzliuwll. ,L uh 1f.M.S. A 'i I'vEt'INlIliIl1f. E ' -ly Bw: '. lI'xr.is t"m', k Vlllvh- H ' 1 H s 1, Ifnulic I' Hum-, A1121 Ifl Xml, Urzlvc H '11 1, CQww'u's- l'111r11'rv1H'I'. Viiiniil I'lf3'fi- f5"1H'l' Brazil Hu, ll Vulv 'xy R U n , Grzllly wnmunumumumnunuumnum Nmreen-Th.r1y IIIIIIIIIlIIII!IlIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11 I1 Fld 11111 limo X I 111 U1 '51 111 Y xx lullfl 11X 1 111 1 xllll m 4lr I lu 11111 111111111 ll nm ll 1x 1 111111111 ll 1 1111 1 X lllll ll l K II U4 1 nm l11 1l1m lll 111111111 Xlmmlu K NUITIIX ll 1 lllll Ilulllme-11 -H112 lem 1 1111 l Hn I' Ilaltlex Paulmg Hmkmb llxa Haxme Loxnx Head Helen Haath Oultld Hutex IIa1rx L Bwon Q fdllll ll1 htmsu 111 111 H L 111.111 011 11 1 1 I 11111 11 tx Hu The Mohlan t 11 Il llll Ui r1u1.l1 N 1111111 Ju l 1 lll ll I ll C h lr 1 r11l1111n l1r111 it 1 ll 1 ll L 1 X 1 1 U Nl U T14 l Nl Tl 1 1 Tl rn lxllllfl 1 l l 11111 1 C H1111 I 111 un gl N x N 11 1 1 1 wtmg. 1 IN lt lx ng. P1111 ll l 1 11111111 NI111 1 Ilc LH lx1m1m111 Iloxxaxd llllll Helen I-x Itl Rcln 2 'NI111 DLL 21 oxte a luu e mu 1 n I iflgdfl 2 uxun Kun 14 dl1IlHLl1Y1C Fff1 an X11 1111 Ulu on lmro 1 P1 lie UI N111 1 lu u 1 111 If e 111111 fl 1 l 111.1111 I ll 1 1 1 hx 11 1 N 11114111 1 11 1 U1 1u l ll 1 111 N111 R11 1 1 1u1,.l1 H1 1 1 11 Xln hi 1 1 ' 11.111111 I Ill A C1111 Q 1 Pu ILIIX 13111 N 1 hlwurx Iulmx 11 1 11lcl 1 1 l'11 1 UTILXKN Xuclxu rcel Ili! vlIOlLXXiTllt1 F1ltZ Nluhi l Fugene N11lle1 haue NI1llQ1 Nlorub N111le1 Rogene XI1xon Nlargaust NIOUC!lQf L1la NIor1tgo111e1x George 1 Iumu NI111to11 Fclxuna lluulut llc nn llllllll Nl'111on Nlmru I all N 111ll llun Ll 111 1111 S 1IlIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thnrty 11111111111111111111111pllllmglmmllll, ,-llIIIllIIIllIlllIllIIllllllllllllllllllllllllllll, - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllll E I" li HV, l " flli 11111 - 'J ll L1-1-, .2111-s E N1 - H1 11 'illf' 1.2. ,12 -1111 E lxlllllllillll, ' thj ll " - -.2 I I,i11s1' 111111, l'fll21 Z l'1x. f'l211'21 H1 4 HY. "th-'S I.l115'rl. i th E l'lI'l'l'Hll . Ls-1l21 lluf', llI'2l2llN I.11n5:. f42lI'l E l"1'11-i21111l111', .Inv ll11l'l', l'l1ill1p I,111'1l, ll111'111l1y E lfry, .I2 iw ll11t1'l11nN1111. ' 2 l-s 1,11 yy, H211 -- E lly 2 . .2 As l,ul11-l. S2 lil E l2z11ll211'rl, l71lX'l1l I, ,ki . lymu Z: llilllll. Hurt 'li 'law 11, All' -11 l15'1111. M2 V121 -:E qgu,t,,n. A, 11 1-5 .lzwkfr 11. lfllwl l,1'1 14, C f- - E u:l,1,n' IA.,-U5 J: 'kx111. xl2lY'll' l.5'1z. l,u1'1vr1 E gm4t,,n. gy - N .l211'11l1s, .1111-ull E 111.11111 11'1i111- 11111 ,121-1. A111-1-1 H I, , E llIlll'N, lll'll .lvr ks, l'l211':1 V2 llfi1'1' 'Killa lhl E H1-21sy, . .lv11s1-11, l'llt'2lllI1l' , -, if . 2 ,UH ,ll E 1111111751-, M2 S1-al -lK'flfl'T'l. l,1112ill11 Mill? E llll'Fl'll- 'l 'l 'l"llg"ll' 'lilllllf' Nl 'f'1111'2Tll' .lim-1' 'urlv E Gillwn. I,c-l2r11l 2l'l'I 192111. 1' 11541 l.1f' 31 11'1,r11 11.12111-. G2-11' cle E llilwsmm, , "'21 'lff l4"'l- lllllllm Bl1l'1'1-z11".'. lfswllv E H1 l1'r1. l'll21r1z' ,I1?1:111f1111. 'llv' 2111 M .lmyml Hm.l.x. E Gm, HMM .I11l1 51111. l'4.!l'Y1L'xI ML,l,m.m. VI U1 E flilml 1 YM' "-'l1f1f'11- l'f'F'Hl 11 -11111 1111, .11-111 11 E films. Nl: "so .l11l111x1111..l112r'1121 , Nlylmlp' Zh h 1 G ,dc 1.j,th.- .l11l111st1111. A111112 I-.u1l1 Mlllmnn IH. AH-Wd E G11 12 lvl, . zflml 'lull sl' ' ml n Nl-111111 f , 211111 E G1+1'1l1111, ll2I'I'fV 'I mx' lllllulll Blnkllw-xv, Ilu 21l1l E G ' 2 , V1-'-11olc'v 'lwllw' '1lf'1"m1' 31:-l" stry, Billy E fi1'::l21111, H2 l lfllil 'lnmls' rlvllllw Bl l.l'ZlYl. 1' 21'lcs E llllllllil. Vllll2LI11 . N' AU.-H Hwy M1'N1-Al, H1115 E lll'l'L'Yl, H11lw1't 'lmlllug' f 'lvl lll'l1?.ll', " l2ll 1' l1'1 -4. M2 'S' Pflc-2r11v1' 'Imfll ' fl, to E fllllll '1'. .lm-wiv l,u1- 'ul rl' ' U lm E ll:121s. M2 'LI 'fit' M?ll5l'l- 'l"All' E ll21m1l , lf lth K4'll.'- Al ml M211'1'i11tt. '2 ' lin- i llilllllllllfl. G1 'lun Kl'll.'- U1'l'11r1 xl21!'!'l 111, 1 th E H. fl Q ' V. K1-llj. R211'l1z10l Blgshl 1 ni,- E ll!!!-lk'Y. -l21'li f, F'0tl Ali- 2 I' E Ilu,,,l.'n. A' - Z hh GL-'wlcl Mustin, M2 'iwi E 112 '111 1' " lam ,l '- I '1'l lll2Xf" , l.U 'I"ll21 E - "1 Elk' M21y..211-4 E II211'11lcl, ,1 12 Mac Iflffs- 'l' M2 l ' A E H2 J. C. , , 2, ' H ' Ml' 2 'Qld' 5 11211-1-'S .1 cel BI" 1 A ji 'A ' l ,. - - ' 1 ll' '., ' i A - QQ , , E Z . A 2 Kyla . 2 I 1' ,' ', '- ' -5 ' 1.-12,121 1, E 2' . ' ' La Tustin , -'ll . , . ' L: 1' ' 3 - ' Lad '-1.1121 . 'A , ' E Hlss, " l 12 " 1 Jul - ' E 11055, 1-3112, 1,2 . . 1h'11 M1--1-1-1, . ' E Hlss, "' In 'X ' 1. 2 'fs - ' . A " E 'g . I l.21Ul'-' , " lla . . ill E lllll, 2-111 l,'1w1 , Frx Vick . . 1 " E II rg , l"1-1' I,21yL , Hula Lee . .z1" -3 ll l l XF, -2 -s l,21ylo11, thy .l11"' , tf' E ll ll -'tha l.0llll1l'l'l 111'5'. :lXV21l'll MQ' 1 1. I" '2 Qi: : I I l 111111IIIIIIIIIIIIIllIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The M0hI3H II111III1ll1111I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11' 10 11111 Il 1111111 IX N 11111 111 111111111111 II 1 11 n111 111 1' 111.31111 Ulll X 1 1n 111 11111 X1L1llxK 1'l 1 1 1' N 111., lll 1 n 11m 1 I 1111 n B1 11811n 11111 11 'N Ulll n 1n1t11n 111 1 111- 1 1 1111 11 111 1 111 IU 1 ll 1111111 1 N11 1 1111101111 1 111 Nl1u1l1 P1111 Dal1n11 I 11111111 11.1111-tt'1 111111 1x1n1111h 1011111 1111111106 11111 NI11111n L1 111m 111111 .1 Ulft 11.11.11 11111 1 1 1 Qu11111nl1u 11 1-111 n111 1111111 lu R1111 Or1n11f1 11n11l1l T IIX R11h 1111811n TCTTX R1111f1111 on 1111-l1n R1111111Qon 12111111 11118 1 1 W 1 R1111t B18 19 Ro 111t lamc-8 1111111118 R11 1111 Ro111nton 11110111 Ro1l1n,q8 X 1-lma Rountree Oleta u 1 1 R1111 111 R 111 1 111 R 8111 11,11 11 111 H1111 81n1l118 Nf11h1l11 I111 Ill -X 1 5111111 '111 11 Tl 1111111 C' 1 81 n111111 L1n181 3111111111111 Ang1l1 8 111 111 111 8111111 111185111 811111 V1 11111111 8111111 11111811 111 8111' P11 Qton 8h111 AUl1I'0N 1 1111 1 '1 11n 8l'11f'f11l11 Hel1n 8111111n Fl17'1111th 1 KX 111 811 f.,1l111'1n 1118110 ll 1 81r111on 11111121111 '1111oe DOII8 81 IV 11111101111 8111'1l1 Mae 8111otJ A e 81111111 M1ldrc11 8n11tl1 Otm qI11ltl'1 R Slllltll Ro111-rt 811111l111n Dorm 8111111111111 H1111 k'111n01 Fl'1arl18 911 11n8 Al 1 11 811111nf: F121 811n8on 1 F 811111-1 113.11 111111211 8t1au1,hn G1-ne111-we 811'1n1Zf1-llo11 Robert 8p'1ffo1'11 B1-11111-0 8pot8v1oo11 HCHYX 9111 lfll-C10 MVrtl0 9uff11l1 V11ll1am 8ummonQ Clam a 8unberz Frances Sundberg MSTIOH 111 11111 '1l11g'111 1 1111111 1 1111118 ll1n11 1111118 111 1 11 1181111 l 1 111111 l111111111811n A1nn1 11 h 1 11 111111111 T11r111 Agnm 11111 tom 1 Tunn1ll 1111141111111 'I'u1111ur81 Ruth T 1n1 1' 111111 T1111111' '1I11t11a T1 11111 11111 1111.11 B1111 X '111 XIILYII 111111 Alton 1ll'111 Fl11al111l1 1121111111-11 C 0111 V111-1111 1ul1uQ Xkfllll Wmlfrod V11-11lman V11ll11 Mae 1-11 CCOIIIC KX1n1v1o11h 1.111118 '11 111t1 M111 Pop1 111 111 Nl 11111111118 f11aun111 '11 11111118 1' 11l1n 11111115 I uc1ll1 V11ll1am8 'VIa1'1 le1la 1ll1'1111Q11n 'VI IW 11 11 on Fl17al1et11 1l8on FIVIHCOQ V11n1p11 111l1n Vhntor 1x1n111zth V1olf1 M111 V1111111 YK olfe NI 111 YK ood 1961111 George T101 -nllllllllIIIIIIIIlI1IIllllllllllllllllllllll Nmeteen Thlrty IIIIIIIlIIIIII!IIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! 9 I E Nam' , hn 1111 8-, R18al11- 'l':1yl111', 11111 1 Earl E X. - , v - thy 'z , 1'z11'1'11ll 'l'z11'1111', .1 - E " -f'- 111"2, R' 'l'z11'l111', 1 z ' 1 '-1 E N11'-. 1.1 1 uw- , Maw -111 'l'1-1'. 111- E N1 111111, Yi1'11n ' 'I'i111l1-I, Ilzrry E UT 11 '. V2 '1-111'1- Rf 1 "1 'Y .' I T11 23. ' E 111'1'111-11. 1 f- '1 -1 - ' 3 ' Th 111111 E 111:11 - I Yzlu-p 521 . 111-lz 1111- T11 1 .' , 115' 1111 1 Ol- .2 -1 ' .- A 'i T .' . . 2 E QVP1 " -. ' 'z YI 'Q-S S111 ' ' 13 1811" Th 'Q 8 1- ', 111- 11:1- 1 111' . .11 'fa '-1 I '11 -' " T -', 1611. E O12 , an -. -', -4 11.1, A f .L E 11:11 1-1'811n, '.1l1z1l1 Q1-il -Y -211 TH . 1 .u mi May E 111 1 . 'ctt ,' -' -, 1 Y j . E 1'1-z , I1 'in . - , '1 - .. . h 1 T." 11021 iv. 11 "-ll C'-' - , . z ll' - 1 Po ri' 1 V -.mi Q . ' ,K , , A 2 , E l'1-1'1'.', 11-n j 2 1, A A1 t . ,. E l'l'1l'A', T11 -l z gh .2 -1 -, '111' I ' E 1'1-1 .1 - Q 1 '1 . 1 1 l'1'1f1' 1 Philip ' .1-' ' 1 - ' 1 1 - ' 1' ' Yam Ant '-1'1, Car-1 i 1:11-1111 -h 1-11:1 g,ll,l.' 411 wtim. X... Y ui lv ' 1 1 1-1-1-1-, .1 -11 , ,, K 1 3- ' ' - E I'11z1'1-s, .- I' - qi,l ,. I ,I 5 1-1111' 1. . 1 1 K--L " Y- 1 '1'.1-, .ll 3 , X Ll' X ' . ' V11 1--, ,V - 1' 1 .I , . . ', ' 1 b , 1 . ' E P11 '- , A 1 1' ', . " . .x " ,. .' E l'ri-- W'll'z s, ' -111I- '. . ' ' . , . ' ,. . '.1 P' ' . L' iz ' . ' ' . . ' A ' 1 11, ,Ml 1, . , .C. X1 , 1 - 1 . . - 1 :ham . - 1, V ' I V E S ' 3 ' ' 1 1 - ' . L. 11'11fq1111.l1:"'.11-111 E .' -' ', -Q XVlllt'j', 1.-1111-1 g M- IL., S11-11-, 11--1 H .51 ' E .' , ,1 xv-.21.,. '- Z1 '- 1 ' .' . ' ,' - ' N 1 1 J W '. . . . aj' ,- z , I' 3 ' , " ' VV? , : 1-1m .. '1 - . ' ', WH' , . . 1 R111 1' A 1: .Iz1'i1- 1 1 . ' F ' 1.- E 1 -' s, . : .' " , , . ' -, . 1' E sz '- .' '-, " ' ' , T. J. -T ' ,. I' 1 .. 1 'F ' , 1 2 ' E ' ' .' , ' . T. J. E 111 111- -11 5 1 1 IllIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mghlan IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIII SQDFI WUI? TEWX IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIIIIIllIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Q A Illllllk 5 KO J - K k 0 E E 3 f E E E ! , , L 411i , J ., A Z 5 C Lf 3 5 E 2 C53 E E 'TQ J E E X E 5 I 3 f 1' 5 2 I lvxsdfl, E 2 'M 2 .XXX E "'HW' X E 2 VY! Ffn Xxx xx X E IIIIIIIIIIIIIIIIIHI 0 nan IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHII a V1 c lwu mm allIllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIII Nineteen Thirty IIlIlIIIlllIl"IIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIlIh.f QllllllllIlIH1IHlIIlllllIl'I The M I ' llllilllllllllllllllg E 6 9 E E . if E 5 E 2 '- .gg ,M Wy, V, E 5 if 5 E 3I2lI'iH!1 Has-vt , I,Il'4illl'IlI E 2 fI1'l'HIN4- Ill'I'4'Z Vim'-l'1'm'si11'Y1I E 5 Hz- ry I'z11'kv1' , I Sl- -1-mmfy 3 E limb Vhzmfilm-1' , V 'fl-4.2 ,- I-M, E E .X. I,-r NIAQI11-11 V H SI, SHI. 3 '15 , , gi - I' 'f L The Mnhian Nineteen Thirty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Muhhm Sophomore Class Ro I I 1 111 I 1 1111 1 1 I 1 Il I1XI 1 I llk I I 1 1 II 1 M It Ix 1 I 1 1 1 1 11X1TI 1 I 1 III II HIWI D If 1 ,1 UI 1 ux X I 1 1 1 IIIIIII IIIIII II I U 1 IN Nl TI 11 1 I 1111111 IL1" 1 11 IIXX I1 II U1uQh1 X 1 1 TI XV11111 1 1 1 Ixl 1 1 11 x I 1 IIX11 I l IIII UI II IIIII II I I I lUIkH1I IU I11111 1 111 I n 1 III 11111 11111, 1 HI fwlll IIIHI I1u IX I 1 M I on N IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thnrty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE ' ' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ' E w w I 1 l K A x E 1 1 1 IXEII. 1, 1'11z11'I1-- Ii111:11Iw:15, .IIL1-'y ICII1-11 Il1IIz11'1I, III 1 ,XI1I111i. II-I1-11 II1'11u'I1-1. IC111111-1 I11x11111I11-X, .I1-111111 3 1111111-I ,XIII-1113 II1'1-11, I':1II111'1111' I ' W, IYIIII1- 1... .X1I:1111f, IC1I11g11'1I I11'y:111, .II11'1-1- II111111g'I1111-. NI:11Ig1- E ,X1Iz11114, S1 .1111-1' l5l1I'1'I1. XYIII11- AIIII' III-1111--II1, 1'11I1-1111111 -- .X1Iq- S, .Iz1111: Il111'1-II, II11I15111 II11-51-11. I,III1z111 1 .-XI1I1-11Ig'1-,.I11I111 I1111'g'1'. .IIIII 11- Il1'1 .11I111g, Ii1-111'g1- 1 ,XII1-11. -I1I.IIL'N Ii111'g1-45, -I1-1111 II1'1-11111-1', Xlzry 1 ,XIII 1, -lz1.IQ Ii111'k. II11x1:11'1I ll1:1111, .II:1111'11'1- 1 A1111-1s, Ii1z111- 1311111-1', .IIz11'5 IQII11-I II1'1-QI1:11-IQ, ,NI:11'y S1 Is 3 311.1-1-f1111, NIL1 '5' I'1II IXXIIX. If 1111 Il111-11111111-1111. NI1lI'Lf!lI'1'I - A111111--ws, I-l111:1 LI1'I 12 '.1-I1, II1-111-11 II111II1-y, ,I:11-I1 1 A111, I11111g1111- 11 , II1-witi II11lIA1-1-. .l11I1:111 1 ,111 .53 311-1111 Ilill 11, I1111-1II1- I Ii-s. X1-1'1111:1 1 I'2lI'II'j', .I:111i1'1- II1111I1111, l.1111is1- T. 11511-111-1-III 1-12.11-go 111-111-1111-1'. I1 1-Z IILII 1 mg. W1-111I11I Z liz I I1 II. I-,1Iw111'1I I -lFIII'I'. -I1-1111 II111'I1z1111. 31111-1 I-'1'z - Z IIIIII. I-11I1N1111 I-IIIIIN'l'I'N. In-tI11-1' 111-115. I-L-11-IIV ii IIQI111-1'11I'1 ,3I111'I1111 I'I12lYTII"l'- RHI" 11 2 11111-11.-1-. xl.-11 I-111:11 D1-1-f--111I11".IIIII11 NI--' ,,IIIxII,,,I MIIIIIIII, - II2II'II1'N IS111'I1:11'a1 'IIlIIx. Itlllvlx-'Il 1 i I I I I'I'1'Ii IIIII '1- hdllm' lwm l ' ' 'N . 114 , 1 v - v 1 1.11111., 1111 I II II I I,IHI,IIII NIVIIIII -- IIQ11111-111-, ,XI111111- II1lL1- ' . l'I1'l II III4 IIIIIII 1 11:,,11..11I IQII11-111 1'i1-x'1-I:1111I. IIz11'Iz111 ' ' ' ' . 1 . II I , I. I',II,41111. .'xIIl'l' 1 lim-11-31, 1111 1,-I I -mum. .X1I.1 I11-..1- .II I I . 1 . , I, . I , I I',I.1x11'. .I11N1- I11111- 1- Um, .1- 11!,.1-Q4 1111211-1., II1.11I1-X . . . 1 ' " I . I I. I I'.Ix1-1111-1', I'.1111--1 :I Ikun1hunvL IIunw1- IwL1nm HWW2V , I III 1 , I I I,11gI.1111I. 31.11 1 I11-111 I'21I.11111 l11I111111, l11,1I11-I . ' :: ' , I ,II hvunx IJHHVU 1 111-1111, .IIz11'x' IIIIIIN. II.111-111'1- IIII II x I II. T, - , , u -'1- I - 11- 1- 1 111-1-kI1f.111. II1-I1-11 I Uk. It. I. I I Z: IQIL Ju1u1 IuHv, HnNuun Z IZ1-II, WI! i:1111 I 11111-1, Ii-1I11-1' I'1111'I1:111k. I-11 S1-111:11'y 1 I:l'IIt'I'I,'lI, .-XuI:'1j1' I 'X. In-FIIIII' I'1 ' II, J. 1 IS-111 111. .-X11 :XVII I'1x, .II:11'g'z11'1-1 It I' WIIII1- --" 13.-1-1-13 ILQI1 1'1'11I111'1-1-. I'I-111I11- I'1IImgi111. I':HII1'l'I2l -- II1-1'1'y', .Iuz11'I111- I 1'z1I111'1-1-, .IIz11'1'i11 I'IiIII1lQ'21II. I':1tI11-1'1:1- i 15111111-11, I':IIIl'IIII I1' :1I1-, I',111z1 111-I II: llgfilll, I'Iz11':1 1' IIIIIIIISLRIKWV' 'X' 'I' l'1' 1-..1I1-11. II11-I' I"z1 z1f:111. I'Q1I 1' II1-1:1Is v111'1I1. I'If11I41- I 'H '. I'lISIl' l"II'Il'I1I'l', I"114I1-1' Z 151 -, I'I1I1I2II' II '- 'fn 'F IIN! - I'I2ll'2l i HMI PTI, J, S, II2IIIII1'I'1'1'II. Y1-stu IIIIIII 111111-y,.I11:11111z1 1 Ii I'III'. '1-1' 1111 1 'VIL I'1'l'iI FII 213 . 2 'ful'-t 17 Hmm. IIQ,,5,1.1-1 IIi:ug:I11-1'Iy. I,1-11Ig1 I"11111I1-, H1- 'y .JL HUUINI S'1qLwq- IHIWS, Hwrsu- PIHTVNL I'huVhH Z I'IIx1I'LfI', 1XII11-1'1111- lI21V1-. I'2lIIII'l'III1' I"111't111-1', ICIIQ1 N11111 :T I'1I'k' , I'.I'l 111-15 1,21 'Is, I'LlI'I'y I' :I -' .I11I111 IJ. E Ii1'z11II1-y, YII-y IIEIVIS, I',I1111 IIIOUI ,I , S 'I1111 2, Ii1'z II 1111, Ii1':1 Nlllf' II:1uI, I'I'I'II I'11wI1-1', .Ili .'i111- 1 Ii1'z11t 1111, .II2lI'Ll'2II'l'I II1-I:1t111'1-, I'z1I1111-1' I'1x, II1-:1I1'11'0 - I"- 'IJ .I111'I1111 U1-11 in .- I- I'1'1-1-111z111. Ii. If 1 l-I1-1- 111111, II, IC, II1-fI:111I1-, NI: 1'g1u1-'111- I"1'1II111", I,1-1111 i I51'1-11111-1-, .XIII 'i1-.- II1- V:111, 8:1111 I"llII III, .lam 1 11111111 ,II:11'II111'i1- 131211111 111I, I III Ifunt , 1'21I'2lIl :T f f - 1 I All111111111IlllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIII The Mghlan lllx 1x11111xn N111l 21 11n1 lN1Ull 11 11N l1nn11 1411 111111 Il ll 11 ll1n1111 1 1 1 I1n 11111 1 1111x1111 N111 11 N N111 11 1 f111 11 N11x N1121l11 1 11 fl l'll 1111 111111 NN 1 El 11 1 1'11n 1 1 NN 111111 11h 1111 111111211 is h1t11111r11 111 n A1110 1 l111n N 1 NN 111 1111r11 L unn 121u11n1e 1 1x11 l 1111111111 IX 11 11 1111 1111 11111 11r1x lJu1 LX 1u1 N111 X1111on 1 1 1 1 21111 1111 1- 1111.1 111 1n 1-11-an 1r 11111111 A n1l111n IGNNQ 111W lS11tX sill N 11111 111 in 11u l11111s l'1h1l N1a11e Hlgglnx R111f11r11 nxon 11 11n K KU 1 1111 1 h F1 1 11 1111 H1111 1 111 11m 111 U4 11 Jkln NN1 1u1 Howell Tl111m1 1'11 1-1111 'I 1111111 1111111 11 1 111111111 1 unt11 A111 1111 unt11 IHIIQIAIIKN N11111t Ja1kx11n 1-1111 1r11 I 11l1x11n 1 1111-1 n llu 111111 n 1211l1s11n 1 121rx1Q l11n1 Iohnson 'Nldry 111l1nst1111 1 1011 stun llougl John 11111 N1n 111hnAt11n 1 n 1 N1n1 11111 11n1 1 11 1 1 n 1111111 U 1151 1111111 1-xamll 1111111111 amplnu 11 1 111111111u 1 11 ll Ixellx 1111111111111e hemp Nlllllllg 111115, 1121111 Ixmnu R11111r1 Ix1rl1 Bf.INl lxnapp R111 Ix oph 111111n1 111 I Lang-h121m 18l'tlL1d6 L2111t11p 1l1f1'11111 L11l1111H An1111 FIZHLLN Ie1th1111u1x 11111 ll Lee Ba111a121 Lee Helen lee R111111t Ie 12111111111 R1 h Iece nt lu11 1- Lexus ohn 1111111111 K-'1r111 I1n1l-11111111 1,01 Llttle Ross I1pp11r11 l'r1nl1 L0mlN3l1l NNood1o11 11111111I1111111III1111111lIl1ll11l1I1l1lIl11 Nmeteen Thlrly 111111, Ios1p111n1 lovuerx N 11n1111 1n1h 112111 Nll2lJN 1111 N11-Nddm 1111111 N11 Adams I 1111-1 n11 N C mtg N111 1 11nr1ll l'11n1 A NI1i11111 1111111 Augu N111 JN G1111g121 N ran 1'l1111n11 'N11IJon21l11 A11r111 N11'1Jonal11 N111l121 '11cDuff1e 111111 N11Ghee Ir1n1 Nlckerdll N11rg 21111 N111x11a1l N11r1.2111t N111 eod Nla11111n1 N11 Nlahon 1111111111111 N11N11ll21n A 111 N11 N111l21n lul121 N11 N11l1an Nxx1nf11111 1 1111x R 1 1 YI Nl.-1l11n1 l'ldYl1l 1111ne N111x11 ld 111 ex C 111111 11Ah.-111 821m 111111 N 1u1111 N111 1 n l' 11 1'1a.nk N n Th11m21 itthexu 111111111 1tt11ew1 N 111 11 Nldttox 'N1dlJUIl1 N11111cuw Bllnllt N11111l1 R21n1111lph 1r11l 1'1LIN1llll N111l1le J211111s Nl111er Bert1an11 N1111e1 C1-111 NI1lne NN 1l1121n1 N111111 John Nlmhenette I 1u1a N11tte1n1gl1t I'1an1 es M1J1INu Roland N 11 pux Rue 111 Niontgomeu Edwln Nloore Alton Nlooxe Bla111 Nloore Clala Nloore J.-1n11son 'V1oragueQ lun M0111 Fdna 'V111111:on 1' NtlNll Nlorgan D211t11n 'How B1llX Nlullms 111,121 11111111111II11111I1Illl1II1I1lIII1I1IIIIIIF ' 1llIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI ru -, 1 1111-, G- 1111- 2 -', . ' - 1'unk,. 1 111- 1111 ' 211-S 2 ' ' " - 112' -s, 111-ssie 1 1 151 .' I-.' ' . ' H101 ggm-,Nev 5. MA 11111211 , 111211138 LA' A3 1' -gtim, 112 .' , 11112 '11-5 111111 2 , I, 'lllt' 1121-.,- -. 111 "H - .-, 2 1 - 1i21y, N- ' -1' ' . if I 1 -1 12 - -- G1- 11:1-, 1'211'1 H0 " 1 l- 0- 111' '2 5, 111- 1111-, - - 's1 n H111 2 ' 1 1-1111 N1 -1' 1- , "2 'ii C71"1211'111, . 2 et HU1 1' 1 Sl--HH . -' ' , .2 '- , r 11 -rt, Nl211'N' 1.1uis1- uf if " A . ' '1 j, ' - ' " 1" : ,. '21 1 - 2 ' -11'1' Q, ' '- -- 11lll11'l'l, .1A"1- H 1111l'1'b' . - 1 , A - . 11111, .1 1111 , Y A - - 11111, N121'111 " " . -' . ' , 23- 1:11111-1-, '. 1'- , I '1 , -' , . . 121111, . 2 .'in1- .2 ' , listh -1' A ' - , A 2 - 1 11ll111Slly, .'2 " -11 - .2 "w11 , 1' ' S11 A 1' 1- A A 2 r- -1 li 1'1111 , "2 nk .' , 1'n2 Lee A - A Y A . li 112, 211' .- --- , 1, , .-' . li 111111, "2 k . J ,1 ' ' A -A ' - A A 11.1 G111'121n, .l'm . J , l1'1l A .A ' . Y A '. 1i11fs1-11, ' 1'ow . ns , as A -A ' - A' -' - U1 2 . 2: s , .'2 1 Ul'2iN'1 1 "' ' 2 g , S21 '21 3121 1 111-1'1 li1'21y, N "21 .I1111 s 111, ' '- ,Nl111,1-l, S11 1 lir1-1-n, 1 '- J -S, .Au14 - N 211: , - -, fe 11l'l'f'll, l'I1izal11-th J111'1121n, 1'211'1'11- N121u111- N12 , . 2 - 11- lil' -1-11, - 1 J111' 121 , ' thy N12 1 :, 1- 'f- c1l'1'1'll, N'iJ12 N1211- .l111'1121r1, NNl1lli1 n N12 - , ,'- 1i1'1-1-11 '11111l, .1 - .lu 1-'-, ' thy N12 " , -12 '- . 1' 1i1'1-1-1', thy ' ' , " - ' N12 so , I ' '- 1i1'11'1'1n, NN'i11ni1- 1,1,-1- K ' s, 211"11-t ,lgfti , -5 li1'11'11111. .N1211'f211'1-1 K2 ' -, 111112111 NI2 ':, -- 11V"SFk2111'- V- -1- K21 l'I1'1 1 1'11 N12 's, " 1- U A A. ., . ' .V , A 1 fy A . .' .'A 112111, 52111113 " .gg ' A , ,' --' . - ' :, -' '-- 1121.112ll12lA', 1'2111l " fy 13- 1 , ' 1121111-11, N11'21 " - ', - 1N11-" , - '- 111 - , 11217 1.1-1- -- , ' , , 1 112111-', F111 21 1N1211' 1 . ' ' 2 . ' , ' 112111 ' G- -r- Y ' - . ' ', " 111i1'1.1'5', '1-, .215-L' KD. , ' A,, , A A ' , F I' HA A HA: u .21211? A A . A, 11211'1'1s, 1 'ile , .- '-- . - ' 1 -2 ' 1121s,'- ,.2" ,' -A -. .,. -' " -N' ' 1121v211'11, 1" 'itz 'A Af' N 1, , lv 1 S1 ' 1121121 '11, 1"'1-11 ' ' ' C ' -1 I 51 -'S' A 1- g p ' A 1 ' 111- . 111121 ' ' V I - ' 1 ' ' 111- -'s1,. '-ll A I ' .lp - 1 " ,,. , . 1 . S -, . ' , , ' 'g ' 1 , lie, --, N111211'11 A " ' , ' , " 111- f- , -1- -A 1 f ' ., 111 - ',', I'j1s11- -A -' ' 1 ' H ' ' Af l -V 111 .- , .111 ' 1 ' ' ' - - - A A I 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' The Mohmn IIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nlunmu 011111 N1u1 phx Nlmphx Nlur phx Iug,1111 X 11111 n I u n R1 Nusbuu N11111111 nhol 110 rl ll lt V11 1 1m mx xxx 1111 11 411111 U11 uri mmm N 15 xu N un kll lump mu tn Iarker Ihmx ll Il LIFNOH lim n 1 H1 Lum xt 0 s11111m,tun luhux 1 n1m,t11n I 1111 Iuunu Ralph I1 111111 llltl IL 111144, I 1111111 h1ll K1 LH lhllhpx 1 11p Ro nut I lotkx Nlmnlc 1 P1111 IL Iullaxd ell Ol Fu xn Imter Hgmx Potter I' dna P11m WIUIILI Irmce Iancttc I xoudfoot I' mmmt Iroxobt B A IIUQII Leon Iunkett Prank Iumphuy I :null N1dl1llC Iitbllltl Qulra VK Illlam 1 ch 111 I ua Rud Irank Renfrm C lxdm Runhaxcl I co R xnolds Ifloxence Rhodes Jes e Rnchardson Henrx Robbms Masbeth Robe1 ts VN 1ll1am Rohertwon, 'Mild R11 Ruth Roxnn Barnum TIL! S11 nu I IX ku lhutu OINNIUL 1 h 11 Nl lx xthulm mid H9111 Nun Plllxhnth Nunn Ixnnmth 'NLh1ne1111m 111 n 1 1111111 1t1 1 uxlu N IIX Schxxau Buxt utt a nun 1 N11 Rombu S 11p xIOIll Sh ll pe 'VIag.,gr1e NI 11111 khuhx Rolult Nm Pthc we alman -Xlbut S1 1 Homme S1 u Ink SIIHUYINOH 131111111 7 S A an I' one xllvmoml C111 Alldllj l Lill 111x111 Smnh LL Sm1th Sflllth Shllth Smlth Imetta Sm1th Sm1th Rothwell Snwdcr Ceolge Southall Llllldl Southall Nlntle Spiffoxd Fd Stxcu Thomas Stallwoxth Geneueu Snmmyels Nierle Aldnn Iwnlxn Armlea 51111111 Snnth Slilllh I IWIH Cfemtruda I awmla Osc ll Staples Stephen Stuens gtuxalt Stcvmrt Ie e Stuwart Stxmpson Fleanoz Qtone Bxadlew Stungfellow XX B St fkes W J Sulhx an George Su sdorf Fdwma Suten Leonoxa Swam Jewell Robut Anne P 1 Annu xx mclull 1111 N1 1ny,,l1 I1u1 nun helm 15,1 It lgl It Fulm 111111 11111111 I' AITIIQN lwllth N ILIILK U11 -Xumu V111 NI omx A mx ll o111pwn Fhlblllpkllll Thonm on 1mpx111 lhomp nn Thnmp on Thu 1dg,1ll Fh 1 1dg.,1ll UI ton Tollcfgen lk N lIN N Xl Nlulcx I1 -X It Geolze OILLINOD -X nu Tmtter lx hu Tur1111 841111 FUIDCI' VIPHIHIR Fu 11 NI1ur111 1 HL 1 Lallw P111 Na.nderSxs I llmhmth 111111111 L1 N 15,411 'Vlabnl XX atklns I m lv Wacker Alfxcci 1kQ1 1111101 X 111111 Dom hx XX alker, 'Nui lil 1r1 I un111 1 Ll lclami xtkms I- mllx mtxnm Salmon Lck 0 I1 emit I- Vmmth Allu X hxtlu Ifumu W hltlng Rohut XX hltten Nh lu 1 mu Al Ill ml hx 1 ID VS 1111111118 F011 nr 1ll11mson H n L Xxllll zms .mul ngh 1m NI I 1111 DL VS 1ll1Ston B111 XxllSDYl f norm nn Nlalx VS 11 on Rosu Xxlfltiil Xxllll 1m W meman WI ux Flllibtth Y night Iam 1 Y awn Fmmctt ' . . . 1, nz js 1 -, S " , Va ' lyn . ' Hzzrl J 1 ', 1 V- Q' v 1' ', ,m 's . - G fl - 11115 ."1 '12, , .- A - xx -1 1015-'1, ' -4 1- '11 3 ' R " 1, Vil'LZ'.Tli2l T2 " ' ' , .121 ' 'z '- NOIIU lwlit, Rus , .I hrn . iwzj ', .-51s 1 N1-lln than-11 RUS-' 'l1- 2 " ' 'iff '. 52ll'i1A v Ni' S. 7 I'i S21 1 , ' 'I TF 4 I 4' A Am N11 l' , "l'11m , .Sv I 212 . nf ' ' If NU- 11, 1:1 '111-11 '- - , ' Q - ful? X11 ' " 1, Y ' 'Nil ." ' ' 2 TS, A l"z1 Y IA:n1mf'u Sh" 1',I'2 'i-k H .- ow 01, 1 15 sbh ,- .11 -gl lb g A --'f M4 ' Ofc-K ,Y Ahltxl K.. N -,dv Q , 21?-1 'D.I1l. 011 -lam A-iw sl- ' 14111 Z. ' 111. 'Y Ut - . 51 h Svzl E111 ll Iiurl 1 T- ' UHF? .'1.ls, 1 1 Th' 1 J 11111 13S -1111 :111 - , . ' - H Q' 1. .-, v 1 A' 1. A , ' A . , I i-H 1 1 fl l'2lIl0l'hOI1, J h .' 1- 1- C T' r ' 2 " I1-z .4 , -111 Sl 2 xl ,f 1' -n 'z' 1' , C'l"f rd gl f , , 1- , , ' '. . . 1'cL1'0, Pete Simpwn, VX ivian Val ". ,gl ji., ' I l"IIA'S - .'1'tf' Il ,X 1111-1-1-1-, -1 '1- smz 'f , 1. fruy , Q Lu -11 1m-Q1-, 1,, 11. Q ' , . ,, .1 A 7' 1-'1 A 1 ' 1 L' ' 'x U Y1 V '11 4' -.v 11? 1131 '11 U Q 1 ' 11211.10 111 11115-5 71: -v H 1 J v ' ' ' 5, Graco Q A , C' " uf , I t -' Iihlf' . I-'f 'f . - . x Wzlkl-, 'Ii 11. 5 A- - ' . ' ' XV: l 'I 4'- Pu- . 1 ' ' ' ' ' , 'lt v ',. JM., NVLL-'s, n' PAL ,ery ,I , L. - ' L C 'E XYZ " S, 1 ' .' 1 ' ,I. Y , A .A ,T Wi? ' 'Q 4- W1rs,.Ih ,- ' 4,5 ', ' ' 'H XV . , 1. J. ,-fA'. ,, "", 1 . . . 'Q' I 1 V- ,x , ' ,I , 1. . vw, X .. ' ,XS ,, ' 1, Q' "' YV'll1',, f"l , fx , H Q' '14 v Wilt . , I' 11-11-s ' 4 ', j 5' '. X ' W'lk' 5, J. K. 1 ' ' f, " ', X. J , 1 1 1 g " H In " w' '1 , 1, 1-1' .Y ' 'Z , 1 5 " 'Z A. Ir, Im- 1 -, . 'illo -, f ' N 1 1' Q Willi S , . , 'ffzzl 13 V 4' . . , A " 'l Y ' f 1- -Y ' 1 H - - W11.-1 I .' 1:1111 :, - . 1 ' , . . " s , . as S " , ', " 'z , . Af, ' .Y . .V ss , 4 ' V , -1 - fi . 1 4- . p., V' ' 1 ', ' . , ' .f ' ' , ' ' , , 1 "iiIIllIIllllllllllllllllllllllllllIlllllllll Ninetee,-,-Thirly IIIIIIIlIIIlI.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 l gill!!IllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mghian IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllil 's!'E5i MLN X x X lull X 4 Q I U X rrarlwljm alllIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeleen Thu-ly lllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2 1 2 5 ' 'C X 5 5. ' F E E n I L E E H 2 E 1 2 'E K ' E E l Q NS ! E Z l lf FY ' , MY E 2 - W F -me' 2 E ,Q jgnywff 1 a 5 2 'm Q f' , ' E -. lilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' T 16 Mulndn -IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'L Q' x Wim SF Klux mx 11 Q P 'llll lk ll IX In Quut NIM mn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIlllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 I 'f ' lllllllllllllllllllllll 5 1- S V X ss 'gf 3?HwiH1Ug1i, E E as as E E C511-L-1' . 'Q Pj l'1'vs'i'nt E E LI uiv Wilsrln Yit'K'-Il!'l'Si1ll'I1I E 5 VL ' '- IJ: 'is S0 ' 'r-tary E E Mu . . mm , 'r,-.nSu,-M- E E MHS . ' 'Z Spnnwr' E The Muhlan f Nineteen Thirty , C fic to-4 . l 7. , , - 'IIllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan HlllllllIIHIHHlllllllllllllllllllllllllllllll Freshman Llass Roll Agn Allln Agmll Xxonnc Alllln Nltlllll A Xlllllll lx l Allen Delole Allcn Flolencc Allen Tnml A ton Lula Alllx ATICIQIQOD .I A Ll on I Angle Ctlalillflk Al llo Rax lnond o R Alcher ll llllalll Al nold A131231 et Arrell Alma Afklnq Alon7o Atklnson Fdlth Eugene Helen lonle Auter Austln Auqtln X elna Clvde All 19 I'l17'1llL Baker 'Nleal Baldo Fhrletlne Ball Florence ll All fl Banks Loulee Barborn Bala Barrlay Rose NI Barnce Beatrlce Barne R1Cl'l8I'Cl Bearden Edna Beck Haxens Be kh YY! Fl fford Bell Wlllle Belcher Audrel Bender Aurella Bennett Paul Berget Ann Beqhel Qarah Bleh D Nlalgzalet O Bllclel Eugene Black tone Wlalthl Blackwell Flancls Blackwell Xlxlan ROOQIIFI Durwoocl Bolter Fuerene Borden flarolee Bowuell Arthur Bowen Puth Bowllng lennle Austln Avent ul WL Bl lllflil NX llllllll Blannon Idl l xx JH l All Q 1 B olch Klnnnltl l0'1ill.l c I oldll IX 'Noni Blodm Plullnc A l Blown Alllpllct Blolxn AI lfthrlx Bloxxnlre I 4 nlt 1 l umm Belthl RlA'lI'l AIUIIX Blvllx lluLh Bullen Helen Bullcn lllllcs l lch IX llfcl l LQ D11 Burkett Ilfllllt Burkmtt lflnle Rllllllll VK llson Bunlw Xllglnla Busln AAOOIIIOW ld Blll Clalloxnax Thelnll Flllllnae CIHIIILS Clnlplull Tl"lfil1l'1S Cannon Dewex Fantlcll Mlnnle I uellle Fallcx lottlf Hu f-l'1ll0ll F'llY'Oll Fdenll Catee Ffllu Hack Fhalllh ll'lln loul e Fhamllele Paulme Fhappel Nlarx C' IDD F3.lt0l falter Fflltcr Chau ers Paul Fll Fheexeman laek Chrlitlan W allen flhumllecos Flol ence Flex eland Helen Cl0llf'lLCl Trox font Halold Fobll Fugene For y Alml Fokc Ruth Clolenlan Fl'1l1!lO Colller VS llllanl Folllna Bobllw fllllllil Ile ry Q onlllml Anna nl R alll coll NIL X I oopel Bollelt oul on Chfll Ls Courtnu Paul Fouxlni Ivlthleen follngton A dull f ox llc X C l lll lee Cl'1l1tlG0 Fl llltlee AuguQta Ilsln loeeph C l 'llltlee ee CIIEIPI Fred Cllmlnllc fhll e IIUUIOI ll lnQton CloQhx Jane flunnlngh IIN Ceo IUIILY IOUISP Danlel lo eph Dlughertx Nall Davldson Julla Dawldson Wllldred Daxlq Ixatln Daw Adella Dean Fllllln'1 Bm fl IMC IHA Plllnc Drloach Edgar Delloul Helen Drnlll tar Cllbelt Dennlston Helen Devel Chai Dentv Catherlne Dlllard leine D1 muke Dolotllx DIYOH Glace Dodd Thonlaa Dodge Iames Dolllear loree D Ollxe Cala Donaldeon Fdna Don llclxon Frank Dollan Ruby Dowd Marxralet Dosullg Alllertla Dowdle NILIVID 'Dlaln lohn D l1TT1YHOl'lfl Norman Illl.1IYllll0I'lll ll Dukc Flnutlnn IlllS Pu nn Bnlnll Dunn H Il old Illllllllllj., Iflll lVIu nnlng, VK Dux ll Phlllp IlXl'xQQ Ruexgll l Folio l telllnf. al dlxald: Il ln 'lllli Ioulx lflNllllN Sllll Flllot CQOTLC Fllleon Plele FIIIIIYITI Bcnnle Fldlllln Fethcl Fllxln IRUIOS FX'lTl Mflll lfllns Blhlcl Fageretrolll Fhrlstlna Falllu Nannv Farmer Dolli F'lrnell Alma Falncll Fduln F ll'll I4 llll w Faihendcr Fdlxald Fllllk Flalfl 'VI F1 ll AhT1l0I'llllll T ll Fordon F2 ll BoQal'e nerr ll leflnette plflfll IN lVl'lrx lane Flndlx Dollllla Fletehel Helen Fletcher Nellle Fllrln Hugh Foeter Anna Mary Foeter Che ter Fo ll r Fra FTHH7 Nella Frazer Dallner Freeland Mlllanl Flmlzlndrr Fflllll Flllforal Nfll Full Mabel Furl Mwrtle Galnel J D fl lhernlan Nolnll Fentrx B M ' I 'N . 1111, . " 12 " '2 ' 1n 1 ' , '. . ' . l 1 ' 1' B141 'tl . II2l.l'l'A' Url '2ld. os1 ary Du 2:, l11lyrl . lex: 1 1, '2ltl. Bl"ll, . 22 l li 1' 1 1, . 1l 'in Du , 1' 2 'd . 1. '15 l'2',l'.l ' '. 1' V .21 . 1 , ' '1 B' 2 S, Re 1se florry, Ed. ' 11, I 2 l 2 - . 1 , 12 ll' 2 .I 2 I' : . ' 2 'l1.' Illl ' f, '. D. . 1 . essie B1 r-srley, .ljrlle ., '2 I' ' ., 1 .nd1's . .. ' ',.2"2'1 ' " T 11' ,A1'fll1s1ll'1. ln f-" ' ' . . 2 1 ' l 1tSs' E21 'l:. 1 'l n . 1, 11' '1 " 1. "2 t1 .. Y. E2s11' f. H1. K . g ., gy. .,' . 2 .C . . E . . I' 22 .Arb . . J. 'lu , . '2 ' , - - EIIW2 ' . 'Ja 1- 1 , " ' 11 '12 1 , I, EV .l2 . ' . . ' ' ' . . ' , 1 "' , . dll". '2 1' '2 1.'2'ls l1 2, 1 ' ' g , , ' Bu 'll' 1. , 2 Isl' '1 ' 1, " , l' 2 , l. 1' V . , . ' , . I -2, A . .' ' ' i. , 1 '1 ..2 s 'Y2 .l1. J2 :'. . .3 ' , ' 1 1 Buslly, lVilson Curry, Alonzo Everetley, Lucille . 1 1 , , . 'f "ll' P '- ' ' ' " y 1 f' ' - 2 1 ' 1 Bae- 11ll. l',2 1'h By' . ' ie 2 11 1 Q, 1 " 11, 1. . 2 '- ' ' ' X. 2 " ,." 2 . . 2 ' .. 1 'l'1l'fQ. f'l2l9l'r1 2 1 1 , l " B2ll1f'. . 'lt n 2 1 . 2: "., ' .1 21"2 ', I 'l ' y 'B . ' Y L, .yy Y B1 X . A vr v , , 1 11 , , l 2 2 ', 2 12 A , ' 5 ', S . . 2 F, 1 ' D11 '2, -I hn 1 , ' ,2 1'1 S' - K.. ,J -' ,l., A: . ' . c ' 11 .Il I U - ' 1 Y 2, Ji H A- , ,Q . 1 ' 2. . "' ew' . . 's ',', 2 '. , , 4' '.. -I. . . ' u A ' Y A I' E. ' , . ll ' , , "h'1'on, llovfl 'S S, ' j H v . , I it . - ' , 1 1' C1 . vlk .4 sy I Lf' 1 A 4 1 A I 1 S .. 1 2 ' 2 1 ' " ' . . . . . ,". I ' ,-,-' .2 i ' A ,' I . ' I 2 . . I A " J ' 1 . K . 5 t. . I Afx . . . Y ' 7 1 ' . .Y "l f . . . lj, 2 1 . . 1 -, If , X, I 1, I . ' , L . 2 ' . 1 v 'Q , . ' 2 I . y ' . 1 .I lv w - 1 1 .', . . p P IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIII Nineteen-Thlrly lllllllIlllllllIllllllllllllllllllllllIlllll' nun HU mm, Rong ra 'llould lllfllfllls lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll The Mohlan IIllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII no Otto C tfllgt W 0011 vw hllmson Anni Hella h1l1son 111V 1 IITHLS N num oul11l 1l1 m fould C1011 on m M1 1 ll'll u Fl Ro wut un lu 1un Tho111'1s 111111 lo n ml ln As rr ll llo1o '111 H uthcll Flllabclh Hall Blllx l ln 11 H1ll Ru h 1 ton n 1n11lton QITI 1 m1 Wl1111uc111 ll'1lllDl'0Yl Funlce 11l11n lx'1th111ne 1' Hmur ll'1llIN Uonnln Qr l'llt Imlunx 'll111o 111 1n lX xwkshm ll -X nz Q I ll '1 Hfhlon F1xx1n 'Noni lthel mstcac lo111 L nl'11k F1neSt H1nd1rQon G1oxun Hemx lfuoh Henrx Pat1'1cl1 Hzuhuk Mau H1ndn1an Dorothx Hodzex 'llaudf l Hogan Bernard F1ed Fleano1 llolheln Holland Holland Hollmgw r Ruwscll Holman Holmeq Holmu Holt Fldon X elma B1llw VS T o xfnld Nlalgalct Houston Theodou Houald leanettc Howell fathermn Huff Ruth Huffman ln SL Hughes X e1a Imurl Rav lm Lk nf lngxam Lorra1ne lxclwon Bilhllt lackcon C'a1llard lackeon 'Nlarv last 'VIo1r1's lal1oh1l1 Flora lameQ lmega l tmundxrn 'Nmma Opal f rox er Dorothx Fd a Tom TIYNQTQOTI lohnqon lohnkton l hn on lohnkton lonu F110 lonm Haul lou f 11210 lmdon Olga M11 lx 11n Fdxx '11d lX'llllll Thelma mm l xr 11 Tllvrllm llu r I 'nw F mo lx, mn XK1ll1am lx ller Helen lu llx lmoeene lu nnedx 'l'l'1elm'1 Ker tmg- -Mleen lxe1Qt1ne 'Vl'1rQ'a1et klllllllell Beime lxlnfz Fatherlne lxleln 'lhlton lxnapo lVlar1on lxoemg Cecele lxoater l uellle IXIUQC Lx d1a lu Q91 kenneth laelxe Yvonne ladner Flton l'111d l auwerne l md Opla Wlxue lambert Feorge l 'amhert Paul lancaQte1 Fred am B 1 lane Opal I 11k1ns loecphlnc I1rt1quL Fred '1rt1quc lepra aurcndml lVlorr1ll Lhou 1 W x atton I 'lmont mathwrhx 11112011 C Lrtlu e ekm A ICQ ihlll' Human 1s mn l fX n QKX fr l1ttl111run Alun llox d Halen one Ard1 oil Wade uhel VS llllalll udloxx Do ur lovs 'lllllfi uper l3cll'1 xona 'llfntague Mc-Xnallx Paulme 'XcHr1d1 Fuolxn Mc Fall Tn: 7 Nl1f'lf11x Puth 1 lun X lvltflllll Rohelt Tl 1 f 'Xl1f"onmll Plovl 'llefloxvin Fdvxln 'Vlc Fox H4 rtha 'Vlr Cox Clara l Vcfox Dom 'Vlc Donald D l W n McGhee Earl Nleflehee Dona NleGon1g'al 'lfarlon lllelnnm D F 'llclntoeh Mclnx ale 'VlcKellap Melxenna Vclxvnlex ll 1llarfl Han ood Cli-ITICG Tohn Fleanor Mc-lxlnnex Gerald Mel auahlm loo Mel endon Robert 'VIcRoe Flon7o Maron l'1n1r'e Mallett l llf'lll0 Mallgn lne1lle Malone Flara 'Vlancluullc llcne 'Hang fatherme Marcos Raymond MdlLlUlS M1tchell Nlashburn Jeanette Nlason lVI1ldred Massgngalc Ian 'lIa1g111de l el Meaku Allmelt 111vuthLr Dmothx F1anc1Q lohnnlc lxathrjyne NQll1e 'lvlllltl NI1llc1 Nl1llc1 Nllllu Nl1llcr 1 'N 111 Herman 'Vlwcllr T1ula Nfodma Bettx if l Moodx Fulxn 'lloodx Ralph Hom c 'llarmn 'lloorc Munette 'N 01 1Luu Nell 'N Ol T19 llox d 'Vl1n1Q 'llount Rohmt Murphrc 4 Franc1s lVlu1 phx C leer Mx El Q Hovs ard 'llx er Kathleen Naman 'llmhael Nla h Agrnee lxelmer C'urt1Q Nelaon Fdna Nelaon Qamuel Nettle: VS 1ll1an1 Neulle loe New Harxew NQXKHQITX I J lNev.berrx Laul1a Nennort Yerna Iwchols VS D Nw Marx Noble Pu-kens Oflen Erllex Odom Ixan 1 L 'lzhurn Alex Osletrea Albert Olvwer X112'1n1a 0 Rourke Ro a 'll O trme Paullne Omen Helen Owen J B , A -. L G- 11:11, H lj '1 , 1 ' ' '- l1' 1, 1-'t 1 ' 1, '1 E :A .my ' 1.0, , A. Y ., A ,V A . 1, ' E " -v Y 2 x l v 1 V ' Va A A2 1 ' L., ' K x l , K-y y 1' I. v 1' .,. ., y 1 ' , 12 ' ,Y 1 . . 'S' ' . 1 G'l1'oy, .1 11' , l11 ' 1, '1 1 1 ' 1' , . ' E lllafsr, .lz 11 ' , . 1s. 1 M. I1 1 ' 1, 1 ' 1 1 , 1 ' E G ', W' l'a f 15, ' ' l1av1nf s 1, 1'Ia1'.' A, 1. 1 f 1, 1 xes E C' , ' 'l lx. , ,1 1 j " ri, 1 '. E fll'2lll?I , 1 11'y E. 2, , l. 11 1 ' '1 1 1 ', ' E Gray, ' 1 'l W. "Wi-. f1 1 l1ee. 11 ' de MV" '- 1 , G. E G ay, l 1' 1 , ' I1 s .' 1, l' 1 1 ' ' -' E GI"1 , . lian l.1: 1 . 1' 1 ' ' E G1--, , 1.11w',-,11- 1' . H : 4:-111, . 11 . '1, , 1' 111114. csrwl 1 ' ' f E Gr 1 nhl .1 , 1 U l1i d. 1.', I ace 1 ' 1 . 1'1 ' E Gunf 1 1, ' Lhy . ' 1 , 1 ' '1 ,I 1 f 1 1 . 1 '11 lll'llS. .ll B. E f'1-1-n horp-1, l'1 l . ' 1 j 1 - ' -. E . ,., l, .1 's C. 1. ' E 1- 1 , 1 1 ' ' l1 , '1 - 1 ' , Q E K Q ' lv ,' , I, , " ' M1 l'1 a. Yr-ll E lall, :zl 1l . . . I ' l. '. n 1 .U 1 '1 1' E 1 . 1 . : . ,' l. l ', 1 z " n - E llZllll'l , A "ie Il. -o Qt , 1 ' M. l, 1 . 1 1 1 . 1 ' E ll: ' . 12 2 - .' . l.j ., 1 1 1 f A 1. 1 ' E ll: 111 1', 1 1 'r lst' 1 1,' Lg 'af 1'. 1' .E Handley. llerlmert -lf'Y'0F. Jfrlm Mc1Auley, .l:1n1es lll"VT'lS- MHT1' H. E Ha :1 . z 'tley - -' 'l " 1l- ' -1 'z ' j 1 F- 1 l S 1 Hz 1 ' , '1 1l'1"'l1n. V2 1" l- 1 1 , -. - . ' E ll21l'flK'l'. Xlive . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 E llarris, -'- ly M 'C' 1 1, '. D, - ' 5' 1 E Haul- , . 1 11110 'f '. 'llc'f'1 ah '. 'h'11'lf-- - 1' FM E l z 1 1 rio Kr 1. 1'l'1 1 1 1 1 ' ' v E H: 'k' Q, Mai A. V11 ll1 1 '1 . 1 " 1 1 1 ' E H21 ' 5 1: I, 1 n f1 l,, Ke, ' S l 1 1 1 1 F 1 - E Hay., lz 'l1 nd '1 . " ' 1 - 'V' , 1. I , '1 E H11il1ner,1' z '1 1 ' . . -. 1' - 1 1 E lleitelx V: 'ine '- 1 V'-l o alfl Nlilffm 1' 1, " ' E H1111111' 11 l. 1 '51 v' , 1 ' 1 , -' " -- E He 11 ' , 1- 5 ' 11 ' . 1 1 ' 1 1 , 1' '- ' 1' E lx c , 1 . v ' I , 1 , ' 'T' l 1. 7 . . E Holland. l1lll'lll'1 1 ' . ' 1 . '- E ' 1 ' H-1 H ' . h I 1 v l C A E 1 ,f'..l. " 1 "1 ' - - ' Z . . S , 3 ., A' 1 , 1 , A : 1 1 4 1 ', . 1 1 ' v 1 - E , P I ' ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nmeteen-Thlrty lllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllln- 1 11 1 1 ll I ip 1 IN I 111111 IINOITN 11 1111.1 1 11x11n 1 1x1th111111 N1ar1 n1 111 1111 Lhtltlgl I1nn Co1111n 11nn1n1.,ton R111 Iufldul A11l111IL ' 11s C111 111 Petereon RlllJOIt Pett1 Ian11 11111 1111 11111111 N 1111 Il P 1 1111 I11111 NI 1 1 P11111 N 1111 P11lan11 Ph1 111 111111 I' 11111 11 11111 9 1111 Pope Do1oth1 Po11 ell I 1 n 1 I'o11e1l '11 111111111 Prichard I 1 Pligge Be-tt1 AX 11 1'1n1 R1ed Ann11 Reed Doroth1 Reed Su1 R11ne1l11 -Xnn1tt 1 R1tt1g I on1' 111 R01 ere Thomas Re1nol1lQ Thom 1 R1 21111 on P11111 Richardson Fanny Rien James Rigshy Will1n1 Ripps R11111'ca Rhea Winifr111 Robinsin. Dorothy Rowan Mary NI. Ruff William Rush Kathleen 11h 11x11 51111.11 A111 1110 n11111 dll 11111 11111 n l111t11n 1711111 h1 111111 N1 1111111111 I' 1m11lt 1 N 111111 111 1, S1h11tt111n I'1 1n11 S1hur1nl1 H1l11n 11111 I IX S 11111 AITILIII S ott a1l S1011 I1-an0tt1 Sklltt 111111n11 11111n11 1111.11 1111St TL ll Nh'11p 1111111 S 111 11111 111 'X ll S 1111111 Il111r Shef1'11l11 100 9h1t11n Bill Sh111h1111 AIYIIUI k1j.,lQ1 Fall S1111111on Qh11le1 NIIIIITIOHQ 11111111 S1111111on1 11 T 516.1 Van Smith qmith Smith Qmith glllltll Nmlth Afthul Iharlu ohn Io11l1ah Pauline 11alt1r 91111th1r111'1n I D Southall 1n11 Qouthall. Mary J1 q111'ing11', Joseph 51111. William qt'1pl1s Iacoh Qtanford I.eno1'a St'1nlan11 R. 9't'1n1ey Edith q1'll1t8I' Av1111'e1v Stauter Helen I 111111 I1 1ut11 ll N 111h1n1 I 1111 51 111 N KXL N 11111 M1111 A 1111 1 Nt11111 5111111 Il S 11 51111111 1n 111 11 -X 11111, 1 111111 1 1 11111151 1 111 Q w11111 lu 1111lull u T Llt A11 n T H1111 I' 111 11 P3111 I1 11 1 1111 1 1111 1l111' An 1 111 1n 1 1 X 1 1 111nt 111111 17111 T 11n11 111111 Thomw R 111 1 Thompson G1 xham Th11n1nxon R11n1l11 Thointon I11hn R 1n11 1 1111111 1 Tou min 1 1o11 T1111ln11n 11'11r1 1111 11 n 11111 1 n1111111 11 n V111 nZu1l'1 1711111 ' 1ntin1, NI.1ll1'l1 Van Ilouton Vi1'i'n 'r..'11 Ma 11- Y a1'n'111o Nolmw I ' .11' .i 111 . ' Ven11ri1-k N1-tti1 IVI. 1 enturin.. V1illi'1m Vetter, Clotile -If 1111 111 1n 1,11 1111111 Q1 1111 11 N11 1nn11 111 51111111 1 11 h 1111' 1 I1 1 11 N 1 Ill n IX 1 1 ll 1 1n 111111 11111111111th I u1t1s 1n1th 11 11111 11 1 11ler 1111111 11 11111111111 -Xnn11 X 1111 S11u11n11 1 11 1 151 1t111g11 1 111 111 ll I 17 m 1 11m 1 1n1 ll 1 illiams lJo111th1 1 11ms C 111111 1111 1mQ W1 IL 11s 1 1111. ton n 1111h1 1' 10 X n IL 11 111 In I R1111111 11 1lSon X11Q1n11 1V1Y1L'I16St91' .1g'1n1tf Wo111l T1r1'y UH 111u11n1 ':111111'uff 14 -1 Young I11'11'y 13 'oung I.. '. Young, Ol1t'1 fltman Doroth1'1 Z'mmern Carolyn L 11IllllllIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen-Thirty .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 'llIlIllllllllllllllllllllllIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII1 The Mohlan 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1'1l1111-s, A11 U I.. 1.111 . ,-.'1'- St: .zmvs V 's, -1- I'zl ws. I '1 ' St: .1 1111 Y11 fl, -' an 'z 113, 1':ll1'11' ji 1 ,2 -, 2 H1111 1 , 1. Walk 1', 11 'z11'1l '2 "-' . 1 1 .- Sa 4-, Nik, SV- -, . ll -'t XYQIIIEIC . Xhislllillll 1'z .12 ' 1 S11 "-', 1--11 .'t1"n:, 1 1' thy Wz1ll1-1', .' z I1 Pg -1 f' 111, '1'l :111 31. f v - 1 V .' ' ' 1s, . n '- ,. 11111191 , Yi1'1:ir1iz1 P2111 - . 'ithvl Sch , Rita ' .' ' -s, 1"1'1-11 Wz1llz11'1-, .'z 1 - lkxatfipu 'Q --' - b- ,h ,. 2 .u 1 .' ' -s, 31: '111n 117111 1 s, li illip l'1-1111. - ' .' Ii- S111 ' , 111111- 11, -'f 11-1. Y--11111 1111- 11121111 1 .. ,1111 1'1-11 12 , 111- z11'11 .wh . ,. Hin ,, 1111s1- 31. W11lt111, N11 '.11'1'1l' 11- -'f 'z1fs, A. 51. , ,i 1 .2 , Sll'il1'1i2lIl, l'l1111'z11'11 xv21l'11l'11, 11.111 11-1 1 1 , 1 -1 K-, - ," X 211' - s 1.1-1111 1V21I"l'Y'1, 1'l1z11'1l1's 1. ' f , ,' '. ,' ,,, - .t1"'f, . 1111 111 . 111" .- .y A ,Z ff A A 'X Str A11':1l51z11- Wuiuin, Willii- M: 1 11't - " 'I 1 Z1 A-4. y A. C 1 " 2. 31111 1-11 1vl'Q'1'iS, . 'z 11:1 1 5 . 1 -, 1 - U 1" . 2 '111 Wells, 1, 1 z1'11 h'1i" gl. - Ig .-1', il, C Un, Austin. W11rt11'111'th. .1211-k 1115111115 . zttif 1,. g ,,.. 1 JS , 111 ' Lf' 150 1111" ' - HW' 'fill I Q 'S Fifi 'Ii 1 Tggii 1 1:11 l I will-'. 1'11lz'1,111"z ' 1. .' Z., i"'2lT1i, U--1 '11 ,, Q 11,H11.1,y fl .L WN jvellgx M. '1jZl"21I s, 11 - M, 11- I--. 1. In 1'o,1l , H11 1.1-1' L-h, 1 ,-., 'IZ 'FO ,F r'l ity' rm, I 1 f D Q " 1 ' I 13iIf1.,,ii 11"-LJ 11i111,.'131111f"1ff - ' A 'Azura ' " ' ' " ' T11 '111 . 1'11'11l'Nl Willia S, 1'lif1'111'11 .- v I A. i' Q .Q Y T11 "'- , , z If. 4, I': -- 'I i I 11 111111 Q' 11' R111 3- 111 '- . .1 11" '1 .f . 1 -' 1 - " -' I ,Q , 1, 11"11iF, 'winiai 1 .' 1' i , ' - . , , 1Vi1lif , Dick v 1 1' ' 1 i 1 I 'S Tolz , '1-1'il 1Vils11 , 111: ' 11-11 - - 1 S ' . .I 11- 1111111 11111 . ' 11: ' 1 I i 1 i . A " .' 1 ' , 11 'ff' 15, , l1:1"2 '111 ' . I Q' ' , ' ' D , - - 1s1 , 1 z -' - j .. 2: Q' ' , ' 1 T11!1' I 1 ry Wils 1 , 1. -uie .' ' - . 111 11-11-1-1 Wilson. 1- i'h ' s , I 2 I.. ,' K ' I' ,I h " 5 , ' '1 , 1 f 1 V111 1' -1 . 1' I U ' ' .' . - , .1 11 , 'l111.1 1 , 11 ,, 1:.1f.111,Y11 Yr 3 I L' . f 11-.1761 , '1 ll 11.-0 1 " I I A S I I v I v I A 1 x r' I K if -lk- Z 5:0 WB wa f XZ? fx lf! 41 W 'N x W ,MV x ,XX gf 'WV 3 IM 5' 1' ff X yf f!?'WW'4"4f lb' ww Nag. Xxwggb I, XW Mg! tx X K N px 7"i,g51NYff ff f f R f P 1 Ubr ,vu Eff' 1 X f- ' Wx If ' , g, f f'-ga- -fx . Avi? .ffl i .Nlxj Ti,f fi-Wi ' J f4'5SQfwQ' 52: Y fc ' dx H. f -.rx ' f ,QQ jp' 7? -'Jy V 1 'X X X f - x- . f J' xxxixlgx 'X MNQ R .XX ' X7 K X . , ,J , Ax N X Q' :A 3:11 2 ig ', ,,,- . f x-pa., V -'- . Nw --Q jg., ---'. xx xg Q' 1 1 ,,q,'f 9 A S "X -AX I' - - , A gf, ww- xg, f Q X1 H . -1,..,.,. - - ". , . A 'xlffiff V ' 533' - A ' . 4- " Q.. -4 h X- K1 .Y Q g"1 Gffzig. Q 4 ,x:-'- X N ,L fl 1 X -- ' , . A Lg.-,,',, , xx x?f E f - xx. N N -VA. .,. 'Lf 1 f- - 1 e R I' 5 ,Q , T. ' s-4 K , - , . v VV, 4:35 X ,X.L.i:i?! xx fl-"TA Jn- 'tvs' Y 5 ',f ., i '7 5 . '-.. ' ,fhgll X X ' 'I-.QL -- ' ' ' , r.: W' . .fx ' f Q T' 5. u X - ymm r , 4 M . X , N 5:5 X - x ff - - .- ' -"JJ 1.1 P: - . "' - - I 1'-if . -4 ' " X ".:i.'..'." vga'-P: sf- 'ef' - 1 A .X mx fl-rr-fri .5'Ig,wfgR4:m-. 3 Y i 4 Nsxxsn -5 - -.'..' . ff AI., 'A S f -4 - Q ' , '1-1.2!-3:11 b?J--qL4:'yTf.6f JF 4' , A . iq- rc-04+ ,-::-,four -' A, Lx X 3--fff' - Y fi- .ah , . , ' ' ff Q f ' " x' A 1 f X X , I X x f A -X Q -0 1 . y f X I f , 0 . ' IIIIHIIHIH The Mu lla JM: ff Lf ILL L 5,1 zz or fllzmvs Loofb AL .JILL d Jfa mf L vi .lc dad I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thirty IIllIIIIIlIlIl'IulIlIlIll Q'IIllIIllIHllH!lIIil!lIliiIl.IH 2 e I "inellHli2!Hiilii!!llIHi!I1IHII'IIII"IlIlHIH4 E -7 wa E 4 .AAA K x.,4l. E jggsgv, Lay E g.Lff.1Llll Lv C rg ng' E A A 'Q K- xl 5 . Q ' E ' H"1 5 V' Q '-"A- ' fww- , 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIII - . Il!'IHIIlI" 'WIIUIII The M0 Eff 710 71 ,Aims ilffq 9111911110 .flfzss 'ZEQZLIDCZZ .lllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmete-en Thirty IIIlIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIII i, ,. THQ. ,E 1 hmn 'lIHIHHHHIIIHHIIHHHllllllllflllllllllllf' L U ,IX ,411 il'-A. lv 'Yf'!5 J. '51, -'l'fi:'g1ff2gpg . xg , V 4 - ' Q. 1 , .if u 1 X. 1. . k , ' E f - -'xiii' -Lf ' , s, Y " I , . I I Q Mull: In y ffl IX cv I lrx NI KH , t X ru n Wx 4 mf wx N x fcorgg Nha L NIH ulIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty QIIHHHIHIHIHIIIIHIIIIIIHHIIIIIIIIIIIHIL Th 'i f!.lf?!HII!HH!HII11llII3HillIH"l'lIHlIl"'- E .Wx J' V N . E But j 4'un1'z11i BI st l'11ml11r I 1 E HU' .' A VH" 'IN Mm Rvprvsvnt mx E .121 .1 v,'T'YN' Hvst All Arn E All NUESUD .Ii Ffiwil I'1'pI1q I 2 5' '- .' '2ll"I' Mwst Vwplllzu I X E ivel l'z1tu-rwfn ,' K 5 1 ,"Mm 'M L' " ' - IlIIIIIIIllIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. llHHlllllllllllllllllllllm Nineteen-Thirty IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'HHIIIIIIWHIIIIHIIII'HHIIHIHrvIHHf f n QMQ Q hQ Q Q, Qg!mmmmmmmummmmuumum R JillIIIHIIlllllllllllllllllillllllIIIIIIIHHIII The M0hia llllllIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHUE : n . A . Q 2 --....-.J 2 To Offlcer murphq Clur school can boa t of nlanx thlng winch aH numde1n sghoolb po sess but N hae the umque dlitlflLt10l'l of having, It own offucr of thg hm We have gunned the reputatlon of bemg sdtxsfled mth nothmg hut the ha t ln muy fmld of actlvlty and Mr Nlurphy ls dolng h1 pmt IU malntamxng thl hlgh standud With hu frlendly manner he rejolus wxth UN ln ful 1, x14 ouaslons md 15 llwayi lcadw to ren der Qerwlce IH tune of necessnx To h1D1 the SLUIOI Clas of Nlurphv Iiugh Qchool extends ns fnendshxp tharks ind dccpnst xpplenldhon QAM MURPHY ulllllIIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thlfty IIIIIllllIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIvr- 1 V ., -1 1 1 l -- 1 1 1 1 1 .. 1 ..""' 1 1 1 1 1 11 1 .1 1 1 1 1 5 K 5 ' . H, , V 1 1 b 'y . ' ,- ' S Y " . x , . v. F , . ' T 1 A K.. 5. V , ,g , , , . x , l 1 I , 1 1 L . . ' . S 4 ' S . Z ' . .' il ,-, 1 ,Q . . , . ,K H. I . ,Q . .. B- A, 2 A. Z . L . ,. N, , - 1 ..,"' 1 1 . . - . . , . , . 1' 1 v . . . , . 1 x . 1 1 . . . K . , . i . r A 8 . 1 1. 1 1 . ' I S S , A .' Z ' ' 'S Z ' X ' ' . 1 1"- 1 1 L A . -- 1 1 1 -1 1 1 ii 1 1 .1 1 -- 1 1 .,- 1 1 1 1. 1 1 p I 1 1 1 - I I - Semor Alphabet A 91111161 111 11 111 1 1111 1 1111 B1 OLN1 C1JNhAIJ DHHXFU 111-XXI 15 1 1111 'X xx 1111 ll 111 I I U1 1 1111 ELC ILNI' SI'NIN1O'Nb QUL IU 11 K 11 in ul l1'lI1Ui X 1 1 1111 111 PU 1 111 l 1 K Nme-tLen Tlurty L . , ., A "'11l11l1111111111111111111l1'111I111Il1!111111I1'The Muhjan 11111111111111111111111ll1lI1Il1I11IIII1I1lII!11l" 1,1 ' li, CNP - 311111 -' 121k :1 1'114l'. 111' ix 11111 111111 l'4'IT1Zl1'1'iS11121 111-:1 1'1'1'1'l'1'Q 11111 11111-N 111' 11111 111-111 WH- 111-11111-1' 11111 T111' f1 . 1 ', HILL- Uah, 111, 121. 215 1111- 1'11'i'Y11'111C'- my, 11111 11111-11 11211 112111 .111' 1'Ll1l ilXV'lj' An' 1-V1-1'y11 111-5 1'11:1s11 111-1-111 -s11'. ,-X11' 1111I'I'j' h1111111'e. "XX:1t1-11 111-1111 gm" An' 1'1X'l'1fI1 1'111I 111-111 111.11111 11,111- 1-j.'1-x .X11'11I11i',11Ll1 1111141 1l1il'. 't.X1'.'1 111- 11111-f' .' 1. , 1!1'I'1"1'Y+ V.'z11a,- 1111- 1'211'1N' 111 1111- l111I'11111Q', wuk- 1111- 1-:11'1y, 1111 1 -1' 111 11 '1'11-111111'1'111v'11 111- 1111- 1'1ll1lf111'S1 11:1y 111 1111 1111- 312111 .'1- ' XYUZII 111' 2111 1111- 1511111 X1-xv Y1-z11'. 1 11 1111- 111z111111s1, 1111-1'1'i1-st 111K 1'141I' '1'u1 111111 1 :11'1- R gg 111111 11111-1-11 1 l11'l'S 112' X11-11':11'1- 1111 A r , '1 1. .V 1 ST 1111- S1 11-111 1.111 V1 l'1-1--1111-111 is ll .1lu1'11111:111 1I'1l'11 2 1111111 111' 11118 gf1Y1Yl 1 111-11 gI111-y 111 1111- 52111111 '11 1111111 1 11 151 ' 1 'fl . . .' '- G- -'s 1-1111 11' 111' 1111- 1 11, .-1l111"S jf 11 111 1- 111: 11 He 1'1-11 11 s uQ 111' 11 jz11111i1'11 Th- way his 11z11' is 'u1. 1I1II111II111III11I1I1I11ll1111iI11111IlI11 - I , ' 1I111I1III111I11111111111I11111I1l1111I11111. IlIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII The M11 111 Il 1 1111 1 11111111 I L 5 H-XhIIN 1ANx 1 X Q 1 111-XXI I 111 111 ll 1 1 Tl 1111 11 1xI'lLC L5 S11 u 1 1 1 1 1 1111 111111111 1 111 1 PL ll 5 1 XI DIA IX IX LST! X1 -XITPI 1X X11 "1 1111 C i'lT 102011 CLK' S K 1 1 'llllI11l1IIIIII1I1lII1 ' I "ln IIII!IlllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIHIHIIIIIHQ 1-,,,,,., M-lv, mg E F.-XY .l,I'I..I1 HN- 5 "1111. 1111 1 il! :111' 11-1111 :111' 1Il111ij' 1111. 111- 1-1111-12 111" 151151-111-, E I'fx1-11 1Il1.'1l1lN 1115 1111111111, w1111'11 lr 1111111-1'y, 111- 1111-1111. 3 Clif ' 21iS1IIiA1l1'I1l- E 1'I111111.1-, 1111- w111'1x1'11111 111111 2111 111' 115 ' ' 5 15 11 -I1I1l11Z1IIl1j' 1'1-111113 111 11-1151, 1:1111 51115 ,-11. E . 11' 1. .15 E 1'1-1-W1-1-1 511 -11121111 it 11' 15 1-llAl'. w1- 1- '11-1" Lg 71111211 111- 1.11 1'111' 11 5111111113 1114- IC1111-I H1-1-k. 5 1x1' x . , 12, 11- E 11.1-'5 El 111111 1113 5111 W1- 1111, E .IL151 21 111'11 1-A 11111 2lAYl'1 1111. 2 'H-X 111115111 111' 1111- 111 1-y XK'l1U115y 14 111-, 5 111111 11 1111111111 1111' 21 1111151- 111111 Z1 Ili11L'1'l 1 5 ' - -. if J1'1,1 "'11c111,1-:1-:- E .I 11LS 11111-5 1.u'1Q11-. wp- 1-i.1W, 111: r11l' 1-111111 l '- -111-3 2 A1 11-11-1. ll 51-1-1115 111 115 shi' ' ul 13 5111- 111 -5r1'1 W1-1 ' 1113 SXVl'2il'1 -1'. 5 KA . NAM E A Yl'I'y Lfflflfl 1'uz1511r1, 1111- 111153 1111 51152 E WIA' 1111- w1111111111x1':1 111111 lr 1'1l'l'1' 111 812.2 E XXV1.'111-11111 1115151 1111p!11j 11,1121 -5 1111- lu 31" th- l'1l.'S E I5 21 111-11111-111 '1L'rS i1'5 1-1'1'L'f1- m 11-11111 1111- 114111-111111 111' 1111- 1-11155. E 1111lllllIllllIIIIHIIIlllllllllllllllllllll Nineteen-Thirty lllllllllllll1!llllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF MLPROONI HARRY 11111 1 GFI mx i1.,1l1L h 1 vs 1111 1111 1 11s nt1 ll 11 t 11 h 11 11111 it 1 1 111n11 11 11 1111u N1 1'1IIuS T111 LMA 1I1r 1h11f 11m11 N 1 1nst11n t 1 hum 111111 O DON NBJL ALILE, IS is 1 111.11 lf., 11etu an 111 11111111 P1111 PS BL B151 ll 1t111n WL h1x1 no 1111u11t UU t11 im 1l1X 11111111 111 LI V111 111 QL INA DOT 111.11 nl nl IX I 7 1 Uni T1 5 1111 111 111n1 RLMPANOS SOLRA1bb- h mu n11t11n11w 111 11111ut h1Nt111x But Kumpmux h1 aint So dumb 111 111,11 1'l1ll1N111x out th 1 nunnimz NN h1n it 11111111 to him 1he-vs ng Lum SPAFFORD JIM 1 wt FQN 111 1 111 h1r11lx 111 111011111 h1 11 11 111 1 1 n1 1111 MWMMMMWMWWWMWWW Nineteen Thur ty WHMHMHMHMHWHWHWHM1 !-tlggv- v?-iv EQWHH IHWHWHWHWHWHWHW 111g b40fn RHWHWHWHWHWHWHWHWHWHW E ' 1 1 , I- E 111-'s 1-my 111 1- tity it lj tz1k1-s 1 fa ic' E At t - v1-ry y1-l111w, y1-1111 ' 411' his v1-ry st1"1 -1 1 1t: 53 At 1'.' 11111 -11 Lfl'L'l'1l susg - 11u1's, th' , 111' 1'11u1+1-, y11u'v1- 1-' 1'11 1 ut 5 An' ' s 1111'1'y, 1111'1'y ' "np:-ff this y11u kn W with ut ll ht. EE qH,11, C - 5 1.1 t11 111111-1- with w' .- 'ill 11-1 1 - 1. 5 . Lvl' 1 , 1 11 E '1'h'.' th- '.11'11, Sl f1'1 1 ' 1 ' 11 slim, E W1 .' 1 s hy t111- w1111111w and talks .1 . , 1 V Vi E F1 ' 1111' 1'11pt11in 111' 11u1' 111111111111 t1-11111, 11-t N1u'11.' s 1- s 111--1' - E 1"11r 111- 11-11 1115 11-11111 111 1'11nth - 's t11 21 ti1--up 'tl' 1.1 i1'1'. 2 f w 1 A E Ut' 1111 ' h11 ly 1.'1ms, we s11v1'1 1111' 1111 th s -1 E 11.1 't try to out-t111k t1-111'he1"g it 1'1-11115' 1-1 ' A 1 -. E , A- , 1 1 1 1 . 5 1111, 11 15 - 1 1 1 E F ' Will K f1's, 1 5 - ' ' gg . V1 -. 1 A . ,L , Q E 1 - E E T11-11' hi..-.11 1111111--1 'I '11, E E But 15111-1 s t11 fi1111 tin 1 f '1111th f111t11111 21 1 s 111112. E 1 HIISUN 1 NX LII 1 ixltt UI AXDF NI IRON l 1 H1 lk H4 K IN7LII-X 111 1 W 111 HT I IJ l I X NI-XDHXNI X UNH AX NX 11 YOLNQ1 I I SLIP Q mt ll I 1 111 u LHJVIAN J L u UU rv ,511 1 iniuuiniin:muiiniiiiimuniiiiiii Nineieen Thirty ,HIHHIH Q'IIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII Thg Mnhjfm iIIl!HlIllIIIIIlllllllIIHIllIllHIIIHHlIlIIH"- E WAMM--M ,- ij E T111 . I'IAl'l. E N1 ', Iiziil, tht- 11:111Q'hty 1'1'1':: 1 ' tigtiiw 11111 him' this 1 11 E lI:1X stwwtl lwt'111'1- tht' 1111111 'ii 111-111' Iilllll :111y11111i xn- .E 1.1-1 Q- 2 lVi:111i1k 1':1x'111'1t11 Ntzttt-1111111 tit .Xliv 8:1115 14 "Hy 1-iw' E tlt'1-1111-11, I km-xx' thv :111:w111', wh, I 1'1-1111- I -1 my E vA1.f:f , '-1 ,. , c'1,r1'1'11,111u- E Smt ' 111111 vutt- withtiut :1 tiiiult it lxiiwws what tht- XX+11'I1l Wm' wqtx :1h1i11t. E P 1 , 1: - E 'l'h's is tht- 1'vz1N1111f 11' fll wt- ht-:1i' - E That Lfwuisf- i4 with L14 :1g:1in 111- 5'-1':1. E .lin '- tiuvstk 1111-1 t'1'11-1111 Initiztisz Al. S. E H1 ' shtf likc-s 1111111 1, 1-any t gut-Ns. 5 F E- Uni i1't- 1'c-:is 11, tht- girlf fit-1'1z11'z' E Tha tht-5' lik- I ys with c- 1'ly hair. Z , , , , E A . , . .-- E Mix X11 Qhrirs' dt- w -fi assistant and 21111. E Wh 'ww tu tht- l'll'l'US for pink lc-111r11:14h-. 5 1 - I ' - ' IllI'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 1 - lllllll The M 1, 1111111111111 11'11l11d111111111h1L w111k,1v11111 I hnnx was 11 wh1s111r box A 1 x Nun 1 1 1 N L1 1 ln .x moxl 111 5,,uwtlnp, wax 1 on1 un 1 N4 n n N N 1, 1111 o h lknow th1 mason w w 111 was gomg to 14t1h th1 Sp1c1'1l but th1 11a1her m1111- 1 n IN 111 xh1 1514111 dnothu quutlon on th1 wolx of H n15 Cl 1 1 111111 1 0 son L LH 50u 1 ouc NL NLLD 1111 111 w as gonng to 1 1t1h that Speual ox 11811 know the re-axon why 111 was An11 h1 But hxs 111 wa w A 1 h1 A1111 h1 111 go ng' to 1at1h the SDQCIH1 but the 11ow11 ln flont wx s11w 1oul11n t 11o11g1 .around or above It JI bglow -trong 11et1rm1nxt1on 11111 not wane 11111 not 1111- golng, to 1-.1t1h the Special ox he 1. know the :muon whx going., to 14t1h the Speclal but he f11l and hurt hl toe m1111 an 1x11amat1on that dldlli ound lxke oh 1111 h1 r11t 1 b11 nd h1 w 11111111 ll dll th 1111 11111 1311191-nga th lLl10n vyjy 11X1w,1Vb111111w 151polog,1e to A F Housman V11 1' the Nxlur du h letulnmf, Up the bea1h of da111n1 1 bummed And th1 511113 of sum NL burnlng Long .ago It bxllows 11 mmed 1Xa111' th1 xault1d hadowx h11t11111 Hours ago began to roam And your tuct book haxe lfun s1att11e11 1-11-1 NIHLL you 1110112111 th1m home Food and wx dom woo to5,1ther 1111110 mall b1oth1r 1111 xoux N oc 'NU11 lad that trod on 1eath11 X is on1 half NO Qprg a- xou Now lad thoQ1 that he and LU111b9I T111 th1 110111 hind DOIHIQ to enght Suuly haw enough of Qlumbel Hurrx, huuv you ll be late' N lxlan Smallw ood :IIIIIllIIIllllIlIllllIllllllllllllllllllllll Nineteen Thlrty IIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII jllllllllIlllilllllIlllllllllllllllllllili ghign 1111111I1111111IlllIIllllllllllllllllIlllIl11lll1" 3 1111" 1 -- 1 1- ,111 1 17, '1 1 13. , 1 1 ii Oh . o D' zu ' ' -- .', -n1 1- 'UIQ' 151- 11 y E 111' 111155011 1111- Whi.-11-' Spc--izzl ' ' 5 'rf .' ' f 5 A111 -1- h1- SXVU1'l' by 111-a '- that as fur1- :15 'll 11- 11i1' E 111- va: goin' to 1-1111-h th1- S111--i' 1' 1-'z ' - 5 'hjl 5 - "5 ' -' - -.' - I , - -" 2 mir stzh' E T' 5 - if - ' -' ' 1 ' " 0 " 'z1y, E Anl zssif' - th- next day? 1 ss 1 h- ' 5h 11 ha' h' E fly- E - '25 r ' -1 - ' .' -' ' ' 5 gl 2 , . 1 , 1 V ' I. , s E , -.5 ' y . . A- ,' . V1 1 , .Ur , J! 3 111- 'us ' ' " ' .' " , - 'S , E . nl - z - ' -. ' ' ' ', Q ' , E 1 - hu: ' 1 ' st H 'zu' rum 1, a - 'Q - - ' ,mgm.,- 1,5-..,- E Uh, - 'ln't cat- - SJ--'11, u 1 11 -Us 'l 5 Wg pf1D,.:1 E . " s . .. S 1 E . 'S ' . 5.1 u E A V2 - : 1 ' 5 Q . i ' 1 ' " 2 ' 1 'V e-:sun . .Y ' 5' . , I 51111 K 1 -X 1 1 U1 U lldll N 1 X N 1 1 1 1 AL L xx N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T 111111 Illllllllllllll Nmeteen Thnt IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5' llllllllllllll11111111111llllllllllllllllllllll '- 1111 1111111111111lllllllllllllllllllllllllllll 'li 51 The I 1 1 5 -11111 .'1:11'1'-1111. -11121-1111111' 11111 111- 11111111 E '1'111'1'1! 111111115 1112: 1121111111111 1l11g 5 111' 111:11- 11'1i11 1':1:'1111-1'f 111111' - E .11111 .'1:11'I'1-1-11. Q11-1-11'11'11g 11111 111- 11:11.11 E 11111 1':1i1'11 111:11 l1'l11. 111111 111111 E .X11f1 '1'1111'11:1-:1v.'+ :11 1111:111 111-1 111-1- 5 11- 11 .1.- f1.'111'--1111111-1-1 E 1 1.l11l1:111l 1-1- 11:11' 11-1111X 111 11111, 5 11K 1'Q:1111111, 11- 1111111-1-1'. E '111-1-1-1 1'1'11'11, 1:1111-11 1111:111':11'1--, E N11 11l'..,'1'11 1'l11' 11111111 Xvlg E 551111 N1111.1111Z 111:111 111- 111:1111:1 f11:111111-11 E '1'11 111:1111- 111111 111-11-. 111- 111'1. E N1-fi 1111 111115111 1:111:11 1: 111l1l1N -1 1'11' 1 1- E 1 1'1'11 111- 111111 15 111111-. 5 . 111111111 xx-X111lL'11'1I11 2111 111-1111-1' - 5 G1-1-Y XX-1211 il 1'1'1g111 f1:11'1-. 5 11l'I1rwl'1 111511 11t'I't', 5 :X 1111111z11'1'1'1 1111 111- 111l'1'I11'. E 11Q11 1121I'l11'j'. r111111L.f 111 t111- 51111, E H1511 '11':11' :11111 11-1 111- '111111-." E 1.2111 111111:111, 31111111-11 1111111-1' 1111111-4 5 111-X wXY1'1J1 1111- 11111111 :1.,1I 111111 5 .-X 1 I1 111' 1'111111-- s11j.'Ij.' 1111 111- 111111111 E CW 1111- '11, 11111 1V1lX,X 111:11 l1:111f E 1111-11-11-1 .111-111-1-1 111.1-111 E 1111 1-11-5 211'1' 111 1111- 111111-111 5 111- 14l111'1i r11'11Q1s IIC, E '1'11 'L1T1'11 111- 11111, E 1111-1:-111 1111-11111-1-11111-1:1 511111111111 llllllllllll l ' - ' I1 Zzntkzrf ffl! ,2f'5?Z3if5Zifb' Jaan-manga Lf azdgkbrci I I AN 'r lvl v I as 0 EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM QIlIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Muhid IIHHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIL if XX ,, E 5 5 E E . 5 E w gk ' E : "' E E I :P Al E- E - T' E E ph in A' I E E 4 q E 5 f I 5 7 ' - ' 1 u E Xl'lIj,,UL!'lYL II1 X Chu h XI IITI LH I .ullIIIlllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIII Nmetclen Tlllr tyl ml R4 IH x rt vstlqu I 1 111 "HHH!1II!llilHI!II1121HIlilillilililllliillw The Mnhim H?'ii1H3i9UVUiEig1li!!!HliiH?l2l'l WT fx, Ti- H .T if f u-f: IR-fy-iylgl ,Ivtmumlsvn M15 ' 'Q-svrmtzxll . 1 " 1 ' - :ss , Mm Popular K Ill Lyn an "n Mm Q ' 'm lm' H1 x Rui . 1""ff I'r'ttim David flzlillzxrrl New All :XVPUNII Im Hvl- Ilvzui Snu- ' ' , - ' illlllllIlllllllllllllIIlIIllHIII!IlIIUIn. V "" """' '-"" a"""""-'- glllllIIIIIIIIl!!IIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIISIIIIIVIThe Mohian iIU!!7IIIF!!IIlI!lIIIIHIIIIIIIIIIIII!!?IlHIIII 5"":' 75' fllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IInIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIHIII 2 lb 2 Q- E 4 5 f- E v 2 5 . - . A 1 . 5 Ill The M an ui Q 1 1 n 1 hi l uri t n nit n t virx x 1 limi u u N niinutt nd in 1 h up it ii if Ilut Xuxtnn it kind Q tra has in f,ng.,inf.'l llut N14 -Kula N lot 'Mwtdn u liill tha turlu x 'I N11 I' ulnhu dont know XI x tngimu of wu Nr. 46 Ti nimrlm 1 nth iixti I u ll 1 x thu Iuor ml is not to blame for in x Illllllhlll ax X 0 ditd defending, hi iight of xx xx n vs ta quitg ing, tax ht pad a 0 g hc st 1 dm ld a it' hc d been wro if Ruth 'VI iriiott Nlx hm friend his nice teeth wutern tecth Nlargzenittc Haas NK hv what kind of teeth are western teeth? Ruth Nlarriott With wide open spaces -if Ixman Owen Wladam do xnu mind if I Qmoki Corinne Cook Oh dtar me no I dwnt tart if mu burat out in flame 'IllllIlllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIHIII Nineteen-Thirty IIIIIIllIIllIlllllIIIIlllllllllllllllllllln glllllIllllIIllllIIIlllllllllllllllllllllllllll ohi IlllllllllllllllIlIlllllIlllllllllllllllllllllllg Q Bliss I' thppl got un zu tiwvllcy L'2ll' z1"d, fin ling: tlizit sho had no vha 5:-, an l- E E iid thi' l'1riiclut'tm'zi 310 hill, "l'm M - Ay" slim- said, bu l lizivu 't a "lu-l." E 5 "Do ' wi ' l2ltlt',U sziid thi ' l vtiir "yu 'll lizivo just lllll of 'vm in 'i E 2 Vhzirlvs AVL- iillz "Ili ' did the avvifl -nt 1 1 - 'I' E 2 Mr. Greer: "My wife fcll asleep in the hawk seat." E E 1 -Awhf f of it .- Q - f' E E K- 1' i Mrs. F 'che-rx " - ' ' 'S the to ani ' ' 'fury cf ui' Welling'--sh: :ri . '. ' ' -'z "WhA', - f l ' 'c z X it." E if il? X' E llv- lies thc' lmdt' of. z 1 R' Q, 3 Vh W 1 - ' f 's " f - - 'z E .mi -1 .- ' I -wh .f -S - 1 n , 2 But -'s ju: as -2 s ' -' - ng. 5 I it Q if ik I1I1 M nhlan I 'A 14 v 4X1 v v K mm 'Sv fu K 1 1.11 mf 4 ,X rv fillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen-Thurty . " 1 I 1 Y 1111111 I 1111 11111111111 1l111l1111l111'111l1 " 7.1II11111I111111111111111111111111lI1111111l1 A IE 1 f 11 1 I 1 I 1 -- 1,1II1v Hwy 111111-nmllln-11"Y11-x jw'l1r'11ff1!1. T. Y1 LW' nur' ix in 11l1'1'I'HXs I"'1f1X - Ywm' 1rIH1il' 1in1.ny1 wfww.. Z 11111 1.111141 11 5 111u1' vnswim' mum :. In 1-yr, -- N1 In-Y 11':11v1' ll i1-11111-iwlw 1.11-1 :1-.m-vp. l- K.. 1, 3 AX 11!'l'N11!IIl1II mu 111- 1'irXi vml 111 1114- ulrxrutry 4111111 my 1111 1wr'.w1'. wait! 1 - i1'x 11111 Yu M1110 1rj'. -.' 15 lv 1 1'141XV1l1'41 M.-f'ww:.11' 1111111 ml 11:1-5 111 H1111 1111 11'-1v zu wink f11fL1V:'1.nu E5 llxmzl 1'.1'2LZl'l'I '1'1115' Ll-' 111 ,xx if -'u1'1' 111 lL'2l!'lY 1. l -' 5 Cl .T 1f11x 11:11 1'I111IlX uf-ui 71 N rx Y wk .I 1 Q-11 Nxl111'11f'11' 1 tw 11X 11-1411 1 fx -- '1'2lIH'I2 1 I' b L' 1'.I'k'r1 un: I mul thk .sw 11 xvzu' 111111 m-M1-x'1.z111 :1 xxru-14, 1 .W ph: YQ 111111 IL vr wk u ya-111' and um ll -' '. 1 ,fx :AE 17 54 N I., . .. - i li 4:3-,D 1 , ' - "K L- x ,L - 1 B IQ , ....-" ' , I I f 11111111111111.111111.1I1111l1l11l111111I1h. 1 V 1 1 1 N1Lll1L111 11 111 1L 11111 111 N11l11tI1I 1 1 1 , 11 1 111111 1 1 LN 111 1 1111 ll 11 1 11111 1 1 11 11111 1 1111 111111, 111111111 1 111 1 1 1 11111111 11 H1111 I'11u 111111 L1 1 N111 111111111 1 1111111 L 1 11111 IX N111 1 1 1 111 .1 X11 Ll1L 111u1 111111111 11111111 111111111 111 12111111 If 1 11 1111 UILH1 11 ll I1 111111 2111191 t1 311111111111 XX 1111 111 11 111u or 111111111 111 1 11 1111111111 111u111 111 P1111 11 13 m1 1111101 1 ,r N IIN 1 1 111 11111 u 1 1311111111 1' 111 Xl 1 1111 tlII 1 aug11111 111111 u11 FQ 1111 111u1 1111 2111111111 WHMMHWWHWWHWWHMWHW Nnneteen 11urty HMWHWU QWWWNWWWWWWWWWHThePMHHanWMWMWWWWWWWWWWWL E SK'1l'f1L'1' 'l'1-:11-111-1'i 1111111'1 1 11-11 11-11 11 IN1111' 11111-11 111l' 1111- 1111111-11 11'1-1'. E 1'1l'L'S1 11111113 1 11111. 11 11:11 11111 111111151 5 .' - : W1:1 :111- 11'111'111-rs S1I"1"Il11' 1' 1'. E '1'1-1 '111-1': S11 ' -1' 1 111's. E .' - 2 1 l11XY2lj'- 1111 1g11: s1x1A' 111-11111 s 1111- 14111 111111-' 1'l'1' :111 1111ll". E 1'11'1':1111' 111 1'1ZlF5 11-121113 j 111--, l151i1111.f 11111111-fi 1141111 1111 111111 s11 1111, r1l'1'11 1111 E 11111w11 " 7 E 1'1z1s1: 111 '1- 1111. 5 1"1'1-S1111-: .-X l'1l1l1I'. ll 11'11, ll 11111I11111'1.'11. 5 3154 A11'lAl111Y'I 1111-111 11'11..1 5L'1ll'l'l1 11111 -11 1:1-1 11111111 11'11- ylll 111151 1'1 E 1 :.'1'1-1'z11'11'f 5 f1l'l'l'1'f 1 1111111'1 S1 11 111 fu 1 1 . 5 1"z111'1- 111111: 31211111 g'11'1- 1111- 21 111 '111-1. E 111 ,. 1-1 111111 1111161 E l'1z111'1-: S11111111s1- 1 'Wilx 111-111 1111 111111 1111- 11111111 11111. 'Y11111' 11111111-1' 1-1' 111 5 1111-.' 111111 11111 'I 111111 2l11A' 11 11-11 2 "1111111'z111f 1 11:11'1- 1111111 111-11111 111 1111 1'1-inf," 1-1'11-11 1111- 111111111 215 112- 1111 1111 E fn E 1' -' 11:1ss: W1: 's 1111- 111:11 -1' 11'i11 1111111-1'1 'z '1- 's ja "T 'E ' 1 A 2 .-X fl'1 1'l'z11'111-111 .' 111-. E .' j: W1-11 1111211 111' 11. E 11z11'1'y: 11 1':1s his. E T1-2 - - 1'1'i11 1' 111 1:1-1 111'-1' 11111111 111 1'11111'111': .' I1 11' 1 xz ' 21 111'1n 111-: 1111 E ll 1111111- 111111 511131 -1 111111. 11'11'1 " '1 -1 -1 11 1 111- 1 'A 15. E J' j: Br 1 '0. E- T- ' "Z 111 -s 111- 1-:11'11' 111111 5:1-1 11- ' rm? E S1 1- : X11,11: 11111'Z1D11'2l1'1K11.,l1111' 1'1 '1 . E TL- ' ' 1 .' : 'L 1-': Whz 11 - 111111111 1111 K' f 7 E S112 .. : T111 'p 1'111-'- 1 111 3 ' -' 1111-. 2 H: -. 111111 11111-1 1111- 1111-fix "111 " -11117 5 T-1 ' ': 11 1111-1111s 1:1-11-. E .12 1 1'k- z 1'1-s. E R 11' . ' : 111. Yz1111'1z , 1' '- 111111-11 this up - ' 11-S. E Mx V 1 2 C' 1. 5 R1.': Hu - - 5 I . , 1 - .WWWWWWWWH E' Jlfwwom If 1 Assn MOST POPULAR 5059 KQONNORE GIRL flfcc Z Hfordffyucs The Mnhlan Q4 VL Lf Cjmnillf MO T P PULAR MORL ZSOY FRESHMAN 011-:lm zz fbolb flfwwwcf flff'.!z5u.f,Zl PR T lk..5T Zona 15.1, Hrown, Jac MOST POPULAR rxzsnmm c- RL PKETTIFST rxssr-:MAN GIRL foam: Zl!1,Z.s'on, MOST POPULAR FRESHMAN BOY IIHIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thirty IIIIIIIIIIIIIUIIIIIUII in-'Awww-I' Wwmvdvv 'MQ 'IIllllllllllllllllllllllllIIIIIIIII'I'IIlIIIl!II e ' QIIIIIIHIE!HHlilllillllllllilHlIIIIillIiIIlIU' I nv. I , 5 O ' DOPHU v, r , A ' - f ' y Ll y A 5 L, , - 1 , C ' K E 1 4' ' , y 5? - 6 f y I I - ' h - , I I . Illlllllllllllllllh BURNY BURNY h11 x th1 md 1 hal X 1 uthu x tl 111111 1t1r p 1x xx1th rn T llt ll 11nx1x1uml1 1 1 1 FHL Nlu lx1t1e1 11111 1 1 111 111 11n 1 1 moo 1 mu N 111111 1 N 1 xmnler N11 xwur uswm 11ut1 x Ntluclx xuu of mx hand' OUT LTOTY14. U lPUNl HX IUUI I IXHI Nl up 11111111 T tfl 1 H71 um xx1 x u J1m Xl hx xxfut untll S3tUICllX nlghtt 1111st ll 1t11 xx mt xou to wma 1 0 XL S 1, nent on xuur 1 11 mn s IL No lm puttlng, uah thlng. ljtlllfll m SOITIE DE.FlNlTlONS QlUEN BU SOPHOMCRE STUDENTS 1nna1l1 1 1111 gnmo Ta1t11 The. sound 1 clock m1kLs umhup, A xp1 ID Glacler Ong xxhu f1Y0s xvlnclovxq Vxmked That vxhuh burns 1n a lamp hper Somethmg u ul to clean the pun Scandal -X sort of Ql1pper Ba ast To bloxx t DIQCQS Sturgeon A doctor Bondage Somethmg uxed to xxrap a cut illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nmeteen Th1rly IIIIllIIIIIIII!IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . l- W 'Mm "MM, QHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII The Mohian IIIIHIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIL S Fat 1' plzxjs 1 1 iog E E Bill -- plujs thl lx'1'1-3 E -E Br -' plu-'s 11- "'1l0, E 3 But is - lz " fi 1. E Q R, .-3121125 1'-jtzl lb' l . I zxskml lll'l' if flu- hal 1'-aml, "'l'h- ' l 'lv E E . - '- 1-'s," z1111l rho rm-plivml that sho l' l 't likv hunks 11111 u1 ins -cts. E E A1 xx'11--- -2 1 g-1 11121 1 11? 1 l'k1- 1 11,1 11 1 '11.'11'ts. 2 5 Alexz 1 - .' N' h plz l l ' zllb' .' ' -' j 'T E E Young: Wife ff-f Yvs' iho cunts-rnptihlg llfutll knm-kvml thu sashxx'vi1zl1t right, nut E E Jl 1-'I s 1 1 Q' ' 11-nate if Stu lj' 1: an llFU1ll? E E T. . .-YA . E E ,111 - u hl xvzxk- 11' 1, 1111 511 -7 5 3 ' H- ' Q "' ' 1' ' aj 'f 11 2 10? E 5 Wal 1' I 'z j - - 'l an. 5 3 Tut----ll:1'1y11u hu-n11:in ' lini1 I' ' 'l 'st si -- this i11itiz1t'11'1 stz11'1111l'T E E Ja-k-1',' v1 Q. li- E , E E I" ' -- A 'z ' 1 . E Q ll '-. tj - of ' sect. Q E Il 1 ' YP ' .. E 5 l , T , .E 1U 1U 111111111111111111 The MU ,, N1A1111n 11 1 1 HX N U 1 1 11 I1 1 X U 11 ,5 1 X I X6 TN UH' 1 Sou 1 11117 11 1111151 1'lm11 .1111 vsax XXII IH 111 f 1n1g111 1 IX 1 1 1 Tl f N11 1111111 1' 111111 1 1 Iet S 11111111 11'1r11 11 11 X11l11 H111 11 X! 11111 I1 ' 1 l L 1111 X! 11111111 mx 111111111 1' 1 11 11 IX 11 1 1 11111 1 11 11111115 11 1 T11 1 gr 1 N 111111111 1 11111n1 1111111 11111 11111111 n n 111111 11111 YI 1 1111 u N111 111111 L1 57 54-9' Nmn Gen 1 "'111111111111lII1I1lII1l111I!I1 . . I 'an .1111111111111II1'I111I111II1I1I1IiII1l1I1Ii11I11"' 1 f K. Y Y N111 . ' " 1 W1 -1'1- is 1111- 111-z1vi1-51 1'z1i111'z11'f N1-1 W:11k1-1': .-X1 '11-Q21 11-w l1111K',' 1111111 11'111-1'1- 5-11 'q--11-11 y11u1' u11111-111151, N11-s. 1"u11'111-1': 1'11 111- 111--111111: 11 YNWX' 1'u1' X 11 . M11 l"ul1-111-1': 111111: S11-' I 1111 2111 '11z11 1'11I'1'111'j'11U 11111 1111111-1w11 S1-as l1x -11 Mrs, 1"uI1'111-1': 11-1, 111'lll'Q 1 11'-1wg 11L11 A'1111 mu- 1-11m1-11111111 3 My 11.111111 11 11111-1- A'-21 11111. F11 zgan: l n11'11-1-11 5' V11 L Z1 -111-1' 111s ' 11. I 11' Y1-S, I ' J "1 2111 y girl. 1-111, 191: 2 2 : H111 114' 1'1-1'1- you V1'1. 1, g 1 I : Well, 5' PU s1-1- fh1- c1111'1 read vc-rj 12111. 1,1-S111-: " , '.' ' ' . .11 '." 511111: HN11, 11-13 1111 5111111-11111111 111111 y11u 1-an 1111, 1-111.' 111: A.: Whj ' y11u 111'1-:111 5-11111' 1-11 1155111 '111 w'11 Mis 1'1I1f'L? Mr. li.: I 11111111 11111 ' up - 114111. 11111 1111- w:111 -11 1111- 111 11111 '1 1' '1111- QX' 51' v .' ' - ,1111 3 l'1'1- 111111 '11 :uk 51111 I1'1'1 f11111'1 1111- '11'1I 111 1115' y-111 1 V1- 1111. 1111111-11: W1-11, I 11.111 111 1151i 1111 IW1'!1'X 111111-5 111-1'111'1- 5'1111'11 11-1111 11 111 1111-. W1 '111-ri: "1I-1, 5111111 1111111 111 111- 11-11 III' N1 111' 1111 1:1s1 51-111 1l1'1-1151-'Ty' .11111 -'11s111-1-: "1'11 111115' 5111111171 111- 1111114 1 1'111S.'1'11 1L1S1 j'L'21l'. . -': "W11j ' yUL11'1l11YI16,31Z11'X, ' - 1 .' 5, 111 101'i1 1 'f" . 1 j: "1 C1141 ' 1111 ' y:1 W111111-11 111 11.- k1-.'- 1112" 1111111111111111111111111111111111111111111 . .1 11 -Tl in IIIIHI1lll1I11I1IIIi1I1iIIIIIIIIIIIIIHI1.. Q 1 11 1 11 X 11 I1 11 11111 Q 11 1 1 I 1"l 11 PL 11n 1h 111151 1' 1 1 11111 1 1 11 L11 1 1 1 1I114 11 11 DU X 1 11 If 1 1 IX 1 1111 1 1 111IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII Nme urty 1- "Il111111111l1lIlIIlIlIl1I1I111II1I1l1IIIlIl1I1I1E The Muhi-yn fI!IllIll1l1I111111l1I1l1I1Il11iIlilllllillllllllg 1 11 11 :- 11 LI 11111111 y:11'11 11111 1 vuy E 812111115 111- '1,111'1' X1-sl' :111 211 1111, Z 111111, k'X11Zl1lN11'11, 11111 111' gms E 11-1' :11'1- 11l1' 1':11'N 111211 11 11111 11:1f4, E 11111 1- S11111115111i1'111i1I1Lf 11-1111 11i1N1 st 1151111 111-, E 111'1'21 11112 111' 111111111114 .I 1lllN 11111 1'n--- E N111' g 11111 111- '1,111'1- N1-sg' 'I.-1x1- X1-x1,' 'l,11y11 Npqf Q In 1 1- 11111141- 21 1'1-Il 111' 1111-1111s, E X 1'z11' 1f 511111-1111113 111111 l'Y1'1'j' hwy Il1'l'11S, E lm 215 n1- 111111 511 has .11 -3 E 11111 31111111-1' 1'1'11w11N 211111 111111 -nys 1111 - E - 1 115 -11' 111-1 fX'1'21l' 1'11 l111' 111 1'11'w, E 1l1'1h1- '1,111'1- N1-41' 1111111112 111111111511 -1111 1I:1y V11-xv, E X111 11121111 111111. 1111 11 111-1- 111- X1-111111--. E 111111, 111- 11' 1 1-Vs. :1111 11111111-1' w111'1'11-N, Q 111.11 111'1-:1111f il 1'1- 11l'l'2ll1ls 211111 111l'j' 1111-1, 1- 1111- 11'lll', E X11 h '1'z1I1 1'111' 111- '1,11'1- X1-s1,' '1.11'1- N1-41,' '1,11v1- N1--1.' E 1 'I 11 nk! '1'11xi1-N. 11111 1141.1-'4 E 1,l1'1i1'11 214 X 111' :N r211'111I11'N E N11 f,I'1'I1, 111-1-111-1-1, 111111, 211111 J 0 5 111-v 1111'j' 1' 1111- :1111 2lXY2.' 11111' 1511 3 111 n111' 15 hu' 1111- '1,111'1- X1-x1,' '1,111'1- N1-f1,' '1,1v1- N1-s1.' E ' teen-Tl' ll1IllIIIIII1111IIIIlllllllllllllllllllllli? "'lIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ' IIIIIIIIIIIIHHIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII"' r- The Mnhian ' ant tum 'xt the Stltl Dnamfmtu Touxnlment m 'XUIFUIYI th group that the -Xubum llun m 111 called Tha Cxagk Toxm fmm 'Nlurphx llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH Nineteen Thmy lilllllllllllllllllllghlllg .T Cust, c1i1'cctm's, and stage craft conmmitivo ut' Lhc 19520 Fino Arts Club pro- i 911.1 .'z1'4" '21 '. 'fu ' . ' I ' at ' , YI 1 z 5 2 . , ., ,. 2 A - , ' "' IIIHIIIIIIII ' - . Il. in ippreczatzon I P 1X IX Q NUI 1 N L I Xl l L lLl U ik NFIINUI N 4Yl l 1 i 1 N 1 L 1 px 1 llilr W U' 1 1 7' l l Il D A .fullIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmete Thirty IIIIIIIIIIIII' .T :i - -V-fini' Y'-'Yi'--A HnumuImmmnIinuiaaulnuulmnml The M.,l,gf,,1 HIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIlillllllllllllllllIQ X . . li 4 1 M 5 7 E il 'V UE- Hu' wi ik has iiwt zivz 5 im-vii 1-asp' this yn-air, 4-clitiiig th- An zl, hui it hw 2 uwziyp hw-ii plm-zifziiil. Nm wily thi stziff, init also ilu- Yzicuity :mil stucls-ill hmly '- aiihwi uf nizt'i'i:1Ily3 iw uri- p:i'z'1I' I iii ti - sy 5 'S ot' thv classes and all E iylziiiizziiiffiisl wi- wffvi' Mui' riYii'n'I'4'S1 Liliiiivviaitii In Mr, Vlzirk zine! Miss Mai- fm' 5 in-ii' vmiilviim- :ini llN'iSl2lIil'1'Q in Mig Sm w-ll thi' hi. uiitliiliiigr iim-iw-fl ami Niippwt: E iii Mrs, ISN-iziiiii, Miss Iiiihgoh. Mi: M'Gh.-1-. zlml Miss Mi-Viiir fin' iiizikinf pwssihiw 5 iv f't'iLIL1I't' wi-iiuii nt' ilii-1-lzixfwg iii Mis- Iii' lvlvtti-, Mixf Mivhzu-1, Miss 4i'Ol'IN'ii2l4 E 1' sughv IL in- :mi i-riwL1i'ag,viii -mg ul :hf iiiriiiy wth -if wh ni wi- my not mmm- lui E ' f whwm wi- wzfh tw :hi-W iuy- zipiiiw-viaiiiwii. E ' en- ' I.lllllllllllllllllllllllllll? U IIIII1 Flu Iruwr of X Spmtsman xr 111 ' 1 1 111 1 111 X I V Illl CCI1 Ill' f 'I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Thr I 4 YIIIIIlIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ - ' I I E f , J . I ' . . E f L L 1 i - 1 "I111:11 I, 1'11,,'1fI11'1111.'I' 'I1xi :I 1-X 1111-111311 1:11-, E I 2lXIi I111i 31 I'.1'I11TI1:1i lx f'21!'. E .X 11I1z111.1-13..1t f111111:1I '.x'1'I1:1I. 1'1 '111 X11111-, E .X 1'11111:1,511111-T1'1'w'z1111IZ111:11'11g E .X 111' 1 1111-1.1111 XX:'1. 1.11 11 115.1 -1.11 E XX'i'I1 511:-' Ihilzffl 111111 .11j'I1f111111'11 11113: E .X111I ,1' I NI11111I1I I11f11. fvi 11111 Xi:1111I I-l. ZI1 1111111 E .X11fI 115111111 :1f 111.1 wi 111-11 S141 Iljv. li H.XIl11 I.111'1I,111 ju rg. XI111'1k?1,1 ,111:'1:1.gl' 1 1.1111 wI1-111, E X i11I111'1111.'1' 1 -111 -- fA1'-U11 i111 111-1111, E X1111 I1-1 1111'!11I 1-E11-I1:1X11:11f-11 :1 X111- 1' 5 11: :1':.j, 11113 flk . 1 11163 2- 1.1-t 1111- Hxf. :I ". Q lm. . .'.' 111 J.111IX '11--T11'.X1-I, E S 111:1 121- 5' 1111151-11 1111- QQ1111- P11-T I, E I,1-1 !111'xfI1!L1I '1XIfI111r11l1I I-jf'I111---,1i1f111"Ew111:11 E .X .I 1E31-1'11- ir11- '.xfY1111'1X 1117151 5 'AS1,g1:111t 1114 141 X-'l 1 LIl'.', 11' 1-11 111111: I 1'.11, E IIX 11111x,11u 111.3 xx111'1I1 III TI11- 51:11. E I'11i 11111-I1 1111- 111 Q11X1- lik' ll 11:11I:11' r11z1r:. E ,X111I 1111: 11141-111-1'z111111. I 1111153 E I,1'I 111.- t:1I11-1-1'1'111y I1:1i mth-11:11'1-2111+ 113:11 -11'111I11. E 'IT 1111-115 f11I11111Ii1I 11115 I11gI1 5 X1-I IlfIX'II 11111 T11 NI:1111I IQ' XI11' XIII1' III' fI1 1'11z1rI, Z 1'I111'1' 21X II11' 'Y,I.1l'1'N Q11 E IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ' it I -Tl ' 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF n T M,,,,,an mnnunuunm 40-Lfgu f f' .anvi- lllIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IllIHllHIHI'NUIlllllllllllllllllllllll gill!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i lie ' IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH- 2 fix 1, E : V K' "A '5 -: ': ' "' K P I : H-, ' 'E 2 E ff- E 5 J W' r E 1 . 'S T t E E Q :ii 5 E I 1 E E g ' 2' , E 2 - 'll SQ 5 5 .-,,.f E E - 4. E E lg " ff, - 1 E -E 'l ' E E - E E E -, , - , I 1 , KX 'TMA mix Wy! giipliftif lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nmetgen Thirty llllllllIllIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII gllilll! lllllllIIIIIIHllllIIIIIIIHIIIIHIIIIII The Mnhiim EllI!llIllllIIIIIIllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIQ-n 2 X 2 E 43 ff' X 6 K ' 5 ug . AX? f X! E 2 ll N The MQDIIIBH Nineteen Thirty , A A 1 '"'IIIIIIHIIIIHHIIIIIIIIIiiIIIIllIlIIII!IlHlI'IThi M' 'hi0n Ii1IlIllIHIIlIIlIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIllllili' il L km 1 U NI in xgn iiIIIllIIllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrty IHHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIllllllllllllllln E V 5 E 11. '11 1+.,m,mf 1101111 F1 -1114111 mm-n E E VI. lf Ylillfilllll Blanagm' E E A, F, ll -Hhw, .hy Bas ' -1 Bali f'H2lAh1 Asxisxzrit F fvxf thall Coziclm E E ,i. Iirimm Assistant Fwftlvall Frmclm E E J. II. lir' nlk- 1- Bzisa-M111 C' :wh 5 E W. S, lluml . , , . 2 aff' 2 F ' A Q'IIIIIIIIllIIIHII!IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohian 5II1H1llIIIIIIIIIlllllllllllllllllllillllIHHII' WILLIS CBubbyJ PHIPPS bank thug 1 LI rn um X 111 thuat m JAMES SPAFFORD C tu lu war 1 tter man Xnuther B111 Shu Je WILLARD BLOUNT T Lklt U n lcv 4 tux L tm mn DANIEL PETRO MURPHY HI GROVE HILL mu B011 fr nt N rm in fcmn we won I un rme Hill qun mn I'lXl mnrt t unhdrmns vue muh Inform T half Lxm'1r Bell zilncri 119 X nd ln thx teen attcmnts COIIILQ' four touLhdmwn'i and two extra pol t Phlpns 5,111 med P 8 wud NCOIITIL, thx c touchdoune Iamfxr t Ihmp t I nm go U S n uh x xrm N IIIIIIIIIllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrty IIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllu 5 Fufl f H- 'H your lttt 1' an--M 'I hj's tr' z 1- 'I' an. E 5 ei -'-th'1' L ' ' -I , ' .' V1 . 5 5 L. " -ftw your l.ttc1' 1z:nvWI h 11d mimvn lofi z 'Ill 'f E E GUZIIYI-fthI'Ql' year letter man Grit thruugh and through. 5 5 I- E 5 5 51 0 E .E La z ' , a h y from I"lur'cIt1. sur Url thc- first t L 'hl ' of th'- U21 5 E zgz' st G ' ' . In "k suc'r'o15 "' I ' ' J 'V 1 I 1 1 hv E 5 . 'n s. ' r 'ta 1 L21 -' ' s, " f 'LH ' ' .. J C E E B All, ' ' s, Hal' Icy. and Wynne etzxluwi. Wy - f t ft' his fn'-t pu t for 7' jz I: 5 TI , ' - gillIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohian IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIlIIIlHIHIIII" MARION WYNNE I IIIL L1 I 1 ton UL GEORGE SHEARER III r II L I L NhL x1L1 c0n1I11n1t1Lm NOLAND STONE Ln UL IX I II xt IILLLI1nut 1t2111 L L Im L11 IIIIALIS EDWIN WRIGHT J uk MURPHY HI JACKSON L In tk Il IIL mL p IIOI X xg t IIIIIL 1 Lompht ge IX r It L L QX Il 1 xx IN IIIIK L on a p1NL from pxt S L1 L rt III h lu L p unge XI 1ght L II 10d thL In 111 fm IIIL I1 t tt1uLhLILmn of thL game IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII NIHGIGGI1 Thirty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E I 5 Qt1:1'tL'1'Iuu'IL Um- jt'1lI'Il'IIK'I'IIl2lII NIU f Tut." th- hwy with thc 4' nl l- E L-n tm- iI.IIlI thv fifvtf g '. 5 If I-twtl yLA21 IL-ttL'1' III1 1 --Tht 1LL'L-king L-nLI ttf th- I'I1ippsA.' 12 E ' ' 2 A E Gu2x1'4I---tw yL-211' IL-tter IIIZ1T'lffIvIII 'k'I.', .Iu'1I1-' 'mst " " 2 ' : E L-211'IX !2l111L- Iwuzlus- mf ' ,kt " 'f 1 E E II21Ifh21L'k-two yvzu' ILIttL'1' IIIQIII- f"I'Iowhtwr,-Lt" g2xlltvpL-LI Tl! y2x1'LIs 21g:21i11:t E E a "Soni E E ' II. E E I9 0 E E IIZIIIIIIIH Phipps L'211'1'iL-:I tht- Iw21II www' fur thv first ttfurhrl XVII UII 21 IL- 2jL-LI E Z Itu ' ', try for ext! point f21iIL'cI. In I - sz II L-" I V1"'h 1 IH 2 ' 1 L- t- E E 1IXV2.' fu 70 y211'cIs on ZITI offtz -kI- play. Thx 131-2 pffrt '23 1 I1 E E I'hi1 : tm .'h-21'L'1'. Th- Inst sm-mv - was gzuint-LI Ivy 21 SIlt'L'I'SSIql,1I mass 2 LI Q2 lin- E 3 I I 1 E I Y 'r' -2 '1" - 2 ' - 25 2 ' - 1 , E Z. 1 5 , - , b : I "ll5l'IllIIIIIIIII!IIIIIIIlllllllllllllllllllllll The Mnhian lllllnlllllllllllllll ROY PISTOLE. Em om 4 Ll uuthun xllxtxtge JULIUS SITTERLEE T nkle 1 nr m lu IUS ROBERT BELL Halfbmk om latt m'1n 'XX mh hum tmp nut xoar J C HARRIS Halfbaclx om 'xr lettu m'1n Om of 1 ltnnt lme gn MURPHY PENSACOLA The ,qamn VT mp 'mfl tuck 'lffalr f r fmtx fur- mmutcw Pen 'unla 1 Q p we-xful Nlurxhx t ll nun fl n s Ula thmo tlmc xuhm on 0 l n :roll hxrl 1 light '11lx'1nt'1L0 B0 t ame u ed then ml fxttqck to thg fulln t extant X fumlmlccl punt a flvo vxrd penaltx put the h'1ll r 'llurphx txsovml lmv md flom thx pomt Almon h'1lf back of Pemacolx chose may for thc fmlx tuuphdown IIIIIlllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrty IllIIIIIIIIIIIllIIllllIllllllllllllllllllllu i , 1- -- lg 1 5'-211' ln-IL " l'll2lIl+CL11' all-s " , z -.' z - -nd. "4 .Z a" gum yn-zu' l-tt- am--We hate tu losu . l' 1 -' . M- - yawn' A ur . - 'z - ' S - L' . .T 'J 'H Fei l e' . -, X , ou ' L-ons? A ' fa 'nc1'.'. -1 : HI - 1 0 6 L- : 1 'isa ' . "1 ' H ' .. -Sn h1l1l I 1 th rn ' ' . . 'w 4' 4-:u for ml ' s n thz- six-i wh lim- wh'l- Nlummhv lhvlrl l'm'n"1- 1 ..' w ' ' ls "t ' tha- t yzxrrl lin . 70 4: ' 1 1 1 S' 1 'K . f . th .T -5 0 . s -' ' zu-rl . . -' A is '.' 1 . .- ' , ' -Q. 1 .T j, 1 ol . fs ' -j. ' , 2 ' 'S ' , ' , f - 1 i 5 2' . 1 v , . . , tv . l 1' 2 , , 1 - .. IIIIIIIIIIIIIIIlIlIllIllI"'- 'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' The Mohian IIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJE EDMUND DYAS 111 11 L 1 JOHN EDWARDS F1 11 1 1111111111 1 JAMES HARTLEY 1 11 111 Il 1 1ul Y 1111 R T BRASSELL ll 1 om a1 111 111111 111 111 111 ld MURPHY HI BILOXI llllll 1. 111 1 ll 1111111 u11t1 '1 l-LXR mmutu l11f1111 tl10 0 11 th1 last 11u11t11 l1lllXl pu11t111 llupps 11111111 1 kfltl 1u11 but f1ar111g' of loimg 1u1111 hc 11111 A I 11 B111 1xh11 11:1 h1111111t11th f11u1' X'II4l 11111 Shearer 1 1 D1 1111 1h1 mxt plxx 1111111 1 11111'11lv111l1 LdtLl'l f111 the onlx tuochdoxwn o 11 1111 1 for 1x11 1 nt 1 1 h1111 t1u tx 1111 Nent the ball w111e of t 9 post lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll NIl1GiG9l1 Thirty IIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 E l'11:11'11 11- yl'2lI' l1'lll'l' 1111111 Wh '1111 111- 12lt'1ill'S-1 E E Iiml-11 .1 y11:111 111111 1111111 1 A 55111111 11111 W1 1. 2 'kl 1. E E 111121 '11 111111 11-111' 11t11' il T111 l .li 111' .1111 ll 1. E 2 T: 'kl 1-W 1 y11 ' 1t 111' 1 - A 1: 111 t.:11' 'l1 l'lf. 5 5 11: g E 6 0 E' E A111 -1 '11 l LIT 1111- will 1 1l1'YKly s' '1 1 'l . 1 ' ' 1: 1 '1 ml E E f 1 1: 'vp' -, 'A Eff 1 ' . 1 ' E E 1111 , 1: '1 ' sh111'L 131115 t1 E11 1 . ' " s 1 3 -jf ' ' 1. 1 E E player 1 :ss 1 11' 1 1 1 '1 1 "1 1 " ' ' j ' ' f E E th T11 'z p11i fzilel z1f 1' '1 s' ' s i' 1 : ' " h E 1: E 7 ' . F --l-.-..............., "'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllll The Mohlan IIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIIU'' M WALKER und xr IL LI D111 'No one got through 'I I T P BYRNE 1111111111 1 lg r Ilutut fthp LL ROLAN DMOLPUS End one mar lettu m Followmg IH the footsteps Fn om un lette1 man -X bud xuth two xmrx ihcad to blossom MURPHY Hl ENSLEY rphx II 1 F SIM I ttl fl fm u ms 1 hu CmDt0d D I Ih pf x 1 ucnptul hx Fllls who ran 11 61 xards unmolc- tel for a touchdown Thls xx ix thu fust defcat IH Fn lu x goml Thc loc ll tc 1m wxs out YYKlf.,TlLd I pounds to 1 mm but thi Tlnthc-rs pluui thcm off thur foot thi. flrxt half 'Wxnne awragui 1? yaxdw on h1s punt 'illIIIllllllllllIIIIIIIIIIllllllllllllllllllll Nineteen Thlrty IIIIIIIIIIIIII'llIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - , ...i T, . ...."" 1- G 2 ' f-"nc Q -zu' -tt -' EI f ff f V '. IN , 1 1' Qui ' -' 21 - '-1 ne your fttc man- " fl +1 - fl A -1. Z 3 T .. , , . LIST v' ' ' -1 1' Z .T DAVID SMITH ..'-' l ' ,1- Z .-1 Z .Z 1 1 .- ...- ..- V- - 1 1 4" IT- L' 3 ii i -: Mu y 1 am ,ns j 1:1 0 cr 46 1-2 min t-x tc 21 0-0 tio. t an at- 3 ... . . . , 1 : 1' ass my ' 1 us vas fx--W I V , ,- V -1- 5 '- ,Q S 1, z 1 ' ' - .' '25 - 1 , s -"3 2 , - 'z 11 2: - 1 l , X- - ' . . -1 3 r 1 , h- Z Z ' , JZ -, 2 .V , , , A , L- 1 2 I , , .T fl 1 ' ' "llllllIllllI1111111111111IIIIIIHWIIIIIIIIIIII' The M0hIdl1 'lllllllllllIllIIIlIllllIHlllllllllllllllllllllll' WILLIAM CRANE uhh 1 11 mm 1 vm llr CHARLES PIERCE 111111 1 0.1171 the1 5 DARWIN PENNINGTON Halfbaek one Xt ettu Iii tan plax feotha too ROBERT COOK MURPHY HI SPRING HILL Optmng up xuth m 'ur attack 1n the 1a t qua1ter the Pmtherc paeeed then' xvu to nctmx 1h1pp vm on the thmxung end of the p'1 Q that meant defeat fm qprmg H111 XX 1th QtXOI1 mmute to p1as m the last pemod Shearer caught the 11 on 1X1I'IL nm 1111111 e 1 01 on quarter Qneak Blount P1 tole Qpafford and Shearer were the h1g'h11g'ht, 1n the 11ne for the Pmthu uhlle Ih1ppQ 'md Wxnne tood out 111 the bae1tf1e1d I1t1h 11ter Delmax 'md II Rox play ed a Qtefidx game on the fo1xxa1 d mall fOl QDTITQ' H111 It Roy and Impwtxto starud ln the binkfleld llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thirty IIIIIIIlIIIlIl'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 , , 1 b Z ..T f Z L- I i 1 1 ..- 1' 1 1' 1 T1 -f --,mp yt-nr 11-U, -1 1 -- He -f, 11111 ' 211111 21111. Z -"' Half 2 "--0110 your 1-tt - ' :mf -Will u' - Y1'p. 1'- i . "-- 1 A' tar l 1' mat- - -' j ' 11, I 1 Z QU31'I91'b2lCk--OHL year letter 111ar-Pe1'seve1'am'e wing over a11. Z -- VI. - : 6 0 :- i 1 1 .... , . 1 :, 3 ' P 1 V ' S ' , 2 C .- : 1 . . . i 1 1 T n . . 1 ' S Y , L 1 - : .. . . . . 1 . 1 Z j'2l1'I1 pass and ww starkeml the S 'h lme. XX y 1 'z ' -1 th 11111 nv - a L' -' . . ' '. , , L , ' ' ' s ' 3 1 ' - - v . . . l -- 1 2 , -S V 3 L K ., S , ' J . , -1 1 1 1 I . ' v v . v . . ' ' i 1 , 1. 1 , I , ' . , 1 8 X . 1 ' L . . l 1 , I . . 1- -: . 1, 2 5 .' '- 1 ' . .1 l l : , , 1 ": : - ' - I 1 I' :-'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MURPHY HI SIDNEY LANIER nm X m 1 ur untu w cur zunmn ul 1 lunge xrt nn NDIFI 1 ge m not xo ut uxphx Ill hui two X In 4 wt Npif cu mere d 1 u 1 n X L 1 lll m 1 1 x mt n tr 114 t lltl N U uppmtun t I xnthtr tc flrm t x umm nn Illlg., mt L glme 111 Wxnm x Nlunphx xxu 1 mv Q 111 t ut xxtll on :vnu 1 x tx x mtage X III MURPHY HI G C M A Q f1rQt NLUIL um mxdt 01 UI bhx xx un VX s ot tr 0 L B1 L rtx ISU t xt x Q vo t 1 u nc th for a bouthdmxn A thutx IX X nd pus hrought thc hall on Murphw s twelve Y'lI'fl me 1 :mm shot a page to Horn or S 01 tout town In L econd half lfter '1 RCTIC of and lun XX rlgeht at inked the hm. for nmt x uds 'md mo her touthdfmn -X p mm 1 p to Qiru tr L tx 1 pu 1 g pas I uugeht the h11l on the 'xdets n url huxtltd thmu 1 the hno for the last IK pomt of the dax Ph1pp dmp kuked goal MURPHY HI VVRIGHT S Nfurphx II1g,h ple entcd 1 xwmduful dtfcn Q md 1 one man offen Q ftaturf. IF Captxln Ihlppk hlpp hore t L 1311111111 for tht xnthex Huln 1 C1 L or a Lom would do The burden ua not too Qrtat fl r htm to tonqucl and he dld lt m a blaze of gelorx Ihlpp not onlx xt N on the hurhm, and of thc 'uxlll atttmpti but C'lI'T1Ld thx h All '1lmo t 'HJ ptr tcnt of the tlmt Tht fust touchdown vu IS madm er wtexdx dun tu tht on Xa 1 1 Plum there Nh tht ploug ec off tackle for the goal XX mehr. tdhtd the next touthdoun after a pm from Qemple to Hmkms Nluxphx emed the reit of the touchdowns m thc IINI half hx pasees from Ihlpp to Byxne the fmfzl KLOIC hung made zftu the whl th hxd blown Phlpps Bwne Spaffoxd md Brusdl stood out for the Panthtls while Stmple 11 pe and Hmkm starred for the Cadets illIIIlIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIIIlIIIIIIIIIlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.-. 11 ' as E VII. E E o o E E Wy 1. :li Var tl 1 p keg t w - team in the ' ' Lt "tl 4 f 1 'V Q E Z 5 ' als. 'I'h1 'ill - was played mm a rainwaked field and gum! fmwtlmll was the E E gf 1. M ' Q ' 1 ' ehanves to :cure during the et test. Th- fi I z f rd E E rec '1 1 z Poet fumll1 on the la ttex"s te -jurd line. Th- seemmd tim- ez le ' th- E E last minute uf the gam- VI 1 Hrassell puuneed on a l'uet hall nn I.: tier! fifteen- E E ya 'l lin 1. lil! ' 1' had three ge ring ' ities. fyll all attempts th' 'z 1 line E E h 111 ' . I'lstul1 vas a '- 1'zble thc ' in Lzmiefs side du" f tl - time he was in E E thx fz -. l'istcde. I'h'IIS. '. Brzssell, and Spat'I'tfx'd starred for . ' A' 'I '11 E E M s 11051 13' Wu. l'ilIll'I'5l Il and Va 'l '- starred fm' B1 tg 1 314 xt uf the E E 1 game was a puntimg duel between Wynne and Museley with Wynne gaining the adf E E 20 6 E E Th1 1 -1 1 1f'1l -1 5 1- Ija: bl -k-1 n- of 2k'I'!Q E E pu. S, ehz.'1l i fi '1 jards, .cm p1d 't p, a I rated the seven yards zncruss e line E E - ' . . " ysh' jz ' ' f - j': '1 1-Q. E E 1' . Co' z .' . "5 f G. C. M. Af: Lly 'hl ' . th1 E- l' 5' . ,z .s 's - 1 s, "Y 1'1 '1jz':c E E 2 t ' ' . . ass fn I'h'p Sh 11 1 ' add xl th 1 1.'t 'a ir t. A E E lun as mr f z 1 F. 1 Seve yard line. Hz ' 's ' 1 ' :Il E 5 IX. E E 26 6 E E '.g , :A ' ' P ' h- ' 1 1 IH 's as at 1, z 4:11. E E ' f " ' Q, 1 'f1 1 1 ,, Z E an ,Q 2 g 1' flown the fn-111 1 Q-g 1-1 ine. 1- -- 1- 1111 E 2 ' . . ' 'f 'S z '- 1 1 ' . .-s E- E ' A., Y L' 1 . , I Est., 5. , ,.l, . ' , S, Y E 1 .a , 1 'z ' s ' ' '. E 5 , , E The Mnhmn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ll: QP XXV BEH DUKES Head Cheer Leader HELET1 JIBBOT HARRQ CT IUCBROOITI BILLU HAHSEH 1 INImmunIHmmWIWIHHHWW Nmeteen Thlrtv IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE' 1. 1'''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII " IIIII 'J -T 11 1' 1 1 1"" 11 1' 11 1' 1'- 1'- .T 1 1 1' 11 1' 11 1 1 1 I 1 1' V 1' 1 1 1 1 1' 1'- 1 WX 1 1 Ng 1 11 , 11 1' 11 1 1 1 1 1 1 1' ., 1' 1' 1' 1 . 1 1 1 1 1 1"- 1""' 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 11 1'- 1 1 , 1 11 1'- 1 1 1 1 1 , 1 1 L 1 1 A Y 1 L- 11' 4- 1? i 1 1 1 1 ii 1 1 'i 1 'T 1 1 1 "1 1 1 1" , 15 tx, Wmpaffv T' Q 5 rw. 1 1 l I 3' llplxvw.. I -WML fx 1 1 1 1 1 T 1 -1 1 1' ,, 1 11 1- - : 1 1 1 1 1 I" P' ni ' 1 1- 1 l 1 -" : 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 . - -- 1 1 1 l 1 i 1 11 1 l 1 1 1 l 1 1 l 1 1 1 1 1 -1 1 1 1,-, 1 1, 1 1 1 1, 1 3- 1 1 '-" 1 1 l 1 l 1 1 1 1- I ' ., 1 .4 - 5 1 The Mohian Nineteen-Thirty W NNE I J EARLR I IJ OUNT DAGOI I LRRYI MURVHY MURPHY MURPHY MLRPHY MURPHY MURPHY MURPHY MURPHY MURPHY MURPHY MURPHY MURPHY MURPHY MURPHY MURPHY MAHLL FOLEY CITRONELLE BILOXI BILOXI WRIGHTS EVERGREEN MAHLL FOLEY VVRIGHTS SIDNEY LANIER EVERGREEN WRIGHTS HOLT FOLEY Th' I K IIIIIIIIIIIIIIIIII. QIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IlIllIIlIHIlIIIIIl The Muhiwn IIIIIIllllIIIIIIHIIHIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIII' :Z I I EE Y -' f-:1.1-1- and Fmnmn . 2 Y 1-11r' hnuwm E GPH ' . ,,N' ,Im-,1 5 1,1f 1 My, ,N1,,lf .I 1'1,,111m 3 Ywu- IA-11 rm E L iii L1:4 VII 2 Yun' Imtle-'rn E WILLIAMSON VI" v+x' wurwi I Y 1'211' IAl'IU:l'l11 EE R A-A 1g1p'l I Y 1-'11' IIN --1'1 II 22 'U f-Www: l1-. 1 I Y 1-111- hwtwm EE HI Q 5 HI QV EE HI H1 ' 2 ' HI za gg ' HI I2 E HI ::T EE HI II ' E HI lx EE HI :L EE HI If E HI EE ' HI IG 2 HI :V EE I HI SJ E HI IG TIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII N,neteen my IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'I1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll The Mohian IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllll MURPHY HI McGILL IIIIIIL 1111111 L 1 NILGII1 1x L 1, L XL IL N LLIILI 111 L 1 11 1 LL11 L 1 H118 MURPHY HI FOLEY IL N 111ILL m 0 It HL 1 J LII 1 11 MURPHY HI CITRONELLE 11 1 " 111 1 111 L1xx L1111L 1 11 111 U11 L N L11 ur I t111N 11L11L1L 1 UII1L1I IIIIL 111111 ui 1 N111 It L 1 1 n fL11 NIu1 11x MURPHY HI BILOXI 1 xx 1 L 1 L 11111 L f1111L ui L1 11 x N 1 U1 1 11u11 111 N11LLL1 Nxxept the rs L111 111L1 L 111111 N1 KL 11 11u1 11 111111, 11IaxL1 110111 L L11 L ll 111 L 11L1 1 L1 1 1 bL11r111g fin 11LlL1 g111N MURPHY HI BILOXI L nL11 IIS 1L N L1 L 1111x1111 LYTIOH 111 Ll NI xx L1x11L1L1LL1 1Iu11111x f11L NI11 11 1L1nL111N 111111 111111 1 111 1 111 11 I'L1 1 L 1.11.1 X lj., Lu1 tanding, 1111 NIu1p11y MURPHY HI WRIGHTS L1x11111, III IIILII1 1xL1 LIILII I1 1 1111Le 1111119 1Iur1111x LL1N1Ix 11'L1unL 1 ight L x L xxi ' 1x1 N L1 1 111111erN 1311u111 11111 Ifld L L1 g LII 1xL 151 NLITIDIL 1x2.N 1110 xx L11 1111 for 1111L I3uI111111., N 111111., H 1 11 11L 11N MURPHY HI EVERGREEN Eagu' for an11111Lr w1L1111s 11115 xL1r I xL1g1LL11 1nx1LILL1 Nlobile for a gimc. 11111 Ef93tE'C1 11 1 L , 1JOII1tb J.11111sL111 LLIITIL 11Lx1 with 111 Lllld 11 x11nL 1111111 with rs Blount S11ea10r, X1 xnnc 11111 Hardlc tdIY'LC1 on 111L 11LfLn e MURPHY HI McGILL LauNL Lf 1 lL1L1 in 111L f11N1 11u111Lr 1Iur11h5 111 vxon thL LLo11d 1m f NeaNo11 LxL1 11111 1x .1 NL TL -X1 11n1LN 1111 111f1x 11I1x1n 111' hL itute 1111xN xx11111LLl 1111 111 Il XIIHQ 11u 11111 lurxv LL1u11 L Lnough p01ntN 111 11 ILI 1hL lL1I x1111L x11 1 ma 1 xx 11NLL1111b a11LI I1111L L1 flL111r game 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thirty 1IIllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllf AI ' ' IL E 21 19 5 E C11 ' f - 11L-1111111 111 1111- NL-L-111111 1111:11'1L-1' 111 tz1k- 1111- IL-:111 NIu1'1111y Ili IIl1Sl'1l E E Lut - ' " 11' il sL'111'L- 111 IS1 111 21. '111- ':1111- was 1'z1N1 111111 L-'-11 until 11 - lust. E E .'11-' '-' SL- 111- 11L-11111311 11 1111- 1111'1111,:11 1111- 11111111 i11 1111- 11151 fL-W S-' 1111s 111' 1111- E 5 26 30 5 E F11-5' 211111 3IUI'111Iy 11111111-LI 1111 L-V011 11-1'111.' 1111111 1111- 12lr1 '-- inutcs f 11 - E E 1,4111 -, xx'11L11 I-'1111-5' 1-112 1L111NL- 111 1111- 11:1NkL-1 lik- 111111 I11.11:111N 111 xx'.11 xx'i111 ILI 11111115 L-:11-11. E E ICL-L-NIL-y was 111311 11111111 1111 111' 11' IL-y. E E I6 I4 S E B111 L-aims 111llj'l'1I Il xx'L-111'i1-LI 11111111-, t'1-11111111111 112111 1121841111: 111111 1111 ' SIIlI1t' E E ' 15. A N1 ' -'z - III x'111L- 1111- 1111' 11 2 '1-1' xx'z1N 111-:1 1' ' M 1111y. n 1 E E 111L-h' L-11 - '1- 1 ' ts. 11 'ry ZIIIL' .' -1111-1' x1'L-'- 111- 111111 11111111 11L- ' 1 '11,', E E Wi11lL- H1'1'1'IL'1i 111 1-l11'1IIIt'111' NL'111'111 11'II 111' 1111- I'11U1'11'1'11 11111I11S. E E 25 31 E E T11's 'L N 1111' 111' 1111' l'11PSl'-1 111111 11111111-N1 1' 111.4111 1:11111 -N L11' 111L- sez1s1111. I1 Iil'1l E E lik- 21 1,1 - 1111' JI '11115' 11,4 1lI1'j' xx'-'L- 11-1 111111 111' il NL'111'L- L11' IH 111 31 z11 the 11111f, A E E 1L111L' in 111: :L-1-1 T111 half L'111NL-L1 111L- H2111 211111 :1 N 111L-1 N ' ' 5 -- 5 ' IJUII- E E 1110 " I'L- -1. II3' 2 .'-1111L-11-1' 111 I31111xi WSIS 10 s 2 2 ' ' .' X' 1111 E E 111- 1111- six'L- z1nL1 11n 111- 1'l-CII,-IX'L'. 111- 1111111-L1 IT1 1 i111sg S11-1 '-' s1a'1'cLI f 1' Blur- E 5 11'l.', -- ' 11.-. E 'E is 55 E E Th- I -El : x'-1'L- L1u1 1'111' 111111111 211111 .'x'1'z111111L-L1 111L- I'z1n1,11u1's 115' 21 scL1rL- 111' 55 E E '1 IZ. T11 - Ifl Hz s L1- s '11-1 21 112131 111' spL-L-LI mixed xx'i111 111'i1Iia.L1t plays 'hIL'II E E L- " '-'- 1 ' ' - 1 L 111111115 were L-x11:1us1L-11 111111 xx'L-1'L- unz111IL- 111 L1ffL-1' 1L-11' E E 11111 f g 11 N '1 . SL-111'L-i1IL1r L L1 A k' N .1 S1111 -1 1111' I11l1 xig S11-1 Y'2IS 2 fain E E 37 is E E Sh " fa 1111111'L1.'L- - 1'-- -" 15 '- 1 .- . N' -' ,' -L-LI E E 'Yr' SST 111 Ib. 1 u1'1'y xx'i111 111 111111115 ani Wgzin- 'vth J '-ru 1C21l16l'.' f 1' 111- E E I'1 S. 1 L '1111 1112111-1 ' 111111 11L-1'- N' '- .111L-. I- 1 'f : , 'h 1- E E sh ' - fs, :QL ' f I 11u f 118 11L1i1111s Hllllii' 115' 1 - 1 qurs. 5 E 41 25 fi E RVZIS d - 111 25. PL-1'L-Z, 1'1111kie 1'111'1x'.11'1I, k1-11 111- 1111-kL-1 hot' SL-111'1:11.-I I2 E E z '- s - ' - - - - N . E E 18 10 2 E Be' 1 2 -2 ' - L'- . ' ' ' -s-- 112 Q11 E E the J' T 1'-' 1 '1'1I 1.' ' ."11 - 111' 18 111 IU. 1 ' -3 - N ' 1' 21" jf 1 - E E- Inst' ' - I'1 11 -rs, 11u1 XY-' -, 111 3.1, S111-:11'1-1', L T 'I ' 1-Ll E E - ' 5 1 - -11. Wt' - 'z N 1111511 11111111 mam x'i1h 11 1'kc'N '111lL E E I.1."- 12 -N N1z11'1'L-11 IVIII' McGill, 1311111111 211111 Iialzli 11 .111 11i1lyL'1I an L-111-1-ll -'11 E ' . 1: JIIll111111111IlllllllllllIllllllllllllllllllllll The Mohmn 11111111IlllllllllllllllllI1lI1l11I1l1lI1I1l1ll1"- MURPHY Hl FOLEY 1 1nne 1ete11n 11nter the l 1nther1 11on '1 thr1ll1n1, game frmm 11 1 1 Sh1.1111 mnk the 111nn1r5, polnts fo1 111111 1 1n the a nute ofthe 15.11111 11111111 ou11t1d 111 1 111 N Ro eltx 1n1l Bee LX stu 1111 fen 1'o1e1 111th Wynne hhe llll and DTILO stnrlng fo1 NIu1ph1 Thls 11411 one 1 e 11111 TlLw o e td '1 MURPHY Hl WRIGHTS 1 I n1h11 1 LH 1 nxt p ll of the e,.1me an11 1t too L 11 1pe1 111 lllll 1 ll 0 1 A I 11 1 NI 1 Sem 1 1 11 l51rn1Q sp11kl1ne fo1 the Lu1 co 1 Xhnne mn 1 1 fox Nlur 1 MURPHY HI SIDNEY LANIER 111111 111 11 o1e S14 ne Iamer 1 1 mther h1111 th1 lead nea1l1 111 the 11111 beglnmng, when XXYHHC seored a fxeld goal 11111 Nm1th 11111 the outetand ng, f1oo1men for the upst1ter vulth XN1nne and She.11e1 hlnlng' for the locals MURPHY H1 EVERGREEN The 611th t1 xleht LAYTIL NX 1 11on from l'1e11,1een The f,,'lTIl 1111 rnugh hut 1 n 1h1eh ll 11 ll T011 1 11 Cur11 hot 51X pomte v1h11e B111 lilount 1.1n1, 11111 f1el1l 1:1111 111 the last fe11 mmute of the game that 11011 for 1h1 1111111116 1 1 ou t1n11n 1111 for PNLIEICLH 1 IL lJ11go pl11e1 he be t game -een 1n Lurgreen for a long tlme MURPHY Hl WRIGHTS 11111 th1 fn t t1me duurg, the season NIurph1 H1 felt the Qtxng of defeat on 1111 11n 10 t 1111111111 led the 11.11 for thxee 11119111115 but 11e1e nosed out bx 1 11 pomt thot 111 S1mp11 and NI1ller V11nne Semple and Nllller VNCIQ the mam offen 111 me1eh nt 111111 Blount Dxaeo HZITIQ intl lape dolng good floor 11ork 1 e 1 111e11u1ed g1me f the eae MURPHY Hl FOLEY Matehed to meet the leadmg team ln the tournament Fole1 on the opemng, mgzht Murph1 H1 saw her hopes for D1str1et Champlonbhlp dwmdle and then fade XX h1n the e'1111e redehed th1ee mmutee of gomg, mto h1 OIX the 11111e stood U 'U hut Beesleg eouldnt be held and sank m the 111 nmg beore X11nne and Blount 1lI'lLll for N1u1ph1 111th Beesley Gallagher an1l l1nder11ood dOlI1g the 11orl1 fo1 l'ole1 MURPHY Hl HOLT F0121 dropped from the State ConteQt beeauQe Beesley beeame o1er age le111ng 11 pl 111 for '11u1ph1 The Ianthers ho11e1e1r 11 ere put out of the Qtate Tourna ment bx Holt 1l11,h Bflllldllt pasnmg and shoot ng 11011 101 the llttle team Nlurph1 11d at the 11u1rte1r onl1 to be 11:11 behlnd at the half rIolt rang 12 polnts 1n one 11u.11te1 T 11 .1l11er 1nd Rllgll 11111 most of the seormg for the wmners .1l1l111111IIII11111111111IlI1l11II1lIlI1IIll1l Nineteen Thirty 1111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllhv- 3 1 I L S 32 31 E E Lel by Wh' 1, '1 -'z '1 1 , 1 'z 1 J ' 1 ' ' f f' 1 1 1-' - E E 11'Y 115' 11 s'11l'11 of 2112 111 I l. .l " "' 1 " 4.' A 1' ' 1 'I1"I.' ' 1 1 F1 E E 1111 1 1 f' 1. 1 z1e'1' 1' 11 IZ 'nts. -I. 111' .' z 11s1 .' z '- E E 11' the 'l .' 'it 112,11 f th 1 s1' so. . 5 E 25 17 E E Th1 ,Il 1' 11 -f- 6- 11'111'k111l flz111'less11' tn1- 1" 1 't 1 Y' 1 ' k E E 1111. Igulmf, fe 11111-l1'11 111inute1st11s1-111'1: il point, that 1Pl'1llL.1'XV1'1e'l'l 3111.1-r 111' 1 11 ' 11 l'r1111 E E toss, Wy - 111111 lilount 1111'11 11111 11111111 ot' tl11- t'lo111' 11'1 'k f 1' the Blu' 'nd GJ111 E E puck, 'itl 1 11111 ', p e, an 1 5 1 ' ' f ' 1 J 'll gs. 1 -1 fl 2 E -E 111 ints ' . 'pl X. E E 25 23 E E Mu' K' ' has S111111-11111111 t boast of, 11 1'ie't1ry '1r 1 11' , 41 1 Th 1 E E 211111 finishireg 11'he1n Furry sent the winning two-pointer through the hoop. Katz E E 2 L' ' 1 - 1 f - 1 1 5-2 15, Y' - K' 1. E I 5 ' ' - . E E I6 14 E E s'zA1' Y' 1 'as ' 1 ff e "S 1 E E 111.-1 1 1- '- tlr 111 111111-S 1-1 f 1 the .11 -1. 1 -' ' - 1 ' 1 ' E E 'z 1 li. K11l1,' 11'z1.i the ts: 1' g plzj1- 1' 1 '1' ' 1 1 1'h'l1 'z z-' 11 E E 1 1 5 1 1 31 1 ' ' 1 1 r 1 1 ' Q E E 23 26 E E U 1 . ul. - A . xv , X ., .. ., , . . ,. V . K. , .1 2 fo . E E ' sq A' 1 .' 1. ,C 1, 1' " 1' - E E ll s, " , ' f, ' z Q 1' ' ' . Th's E E was th1 last s' 1 1 1 1 ll 1 s 'on. E E zo 26 S E , y .V . xv . .h 1 1 . W . . V In E : 11 - -1- 1. '51-1 . 11-1 E E 16 so ii E 1 . . A . , , , i,. , L Q 5 F - , The Muhlan -23. Nineteen Thirty 1IIl11111I1l11I11 1 1 1 1 0' 11 11 1 N x 1111 11.1111 1T'l 1111 X1 11 111511 11 LL11 1 1 1 11111 11 up 11111 QQ 11r'1 N 11 1 11 1111 1 1 '1 1 1Fu11111 1 1 X I l 1' 1 ,I 1 11 1 X11 1 1 11 1 in 1 1 1111 R21x111111111 N1111111 11L1x 111 1 K1 1 1 111 '1 1 H111 1X 111 L 4' 1111 1l1l1l11111IIIIII11111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrly I1111111IIIllIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .1 -r 1 1 '11 51111111 111111111111111111111111 The Mlbllldn 11111111111111111111111111111111l1111l11I11111111 I- 1 gn 11' N11lI'11111j"S 112151-112111 1- 111 111- 21 1'1-111-1111 P11 111' Ililr1 y1-z11'- W1- 112111 111111' 1'L'211'21f E 111111-111111-11111- 1-I1I'f111S X1'Il1'. '1'11- 111'11s111-1'1s 11111-1-11 1111111 111'1,,1f11, 111 11,11 111- 11-11111 xuf- E E 11-1'-11 11ll' 111.3 111' s1-V1-1':1f s1211',' 111' 1 1: S' 1' gf. E "l1y12 111l'H '1'11l1I1111.411Y1, '1111 wus 1-11-1'11-11 1-2111121113 is 211'k 211 1114 '-' 12 ' D12ll'1' E E 21- 11111-111-1'. 111- 5--1 s s11'11r1f1-' 1112111 1-1'-1' 1111s yL'Zll'. H:11'k' f 1111 z11'1- V- 1 - E E 1i11w:1l1, .1ll11Llw 1Yl'111l, 211111 A111 1-11 l11'211n. E E 1111- 11111-111r1g s1:1t'1' 11111111 1l111JSLl.l11j' Q'1111l1, .-Xf1'1'1-11 M111111121111 211111 R21y111111111 E l"11-y11 11211'1- '1l1lX'Il 1111 Q4 111. us 11:1x'1- 11L'11I'fl'l' S11L'1l1'.1' 111111 l1Il.l'111f1 Wynn -, 111111 411-1- 5 -1. 1.11111- W11x11r1 11111ks 11111- I1 1511111 11111'11l'1' 1-111' 111- E -1l'I'1111.' Nl 'l'1:'s11'j1', x121'1111 .-X1l2111', 1121111-1 311'1111111111,N11, f'11211'111- 1'11-1'1'1-, 11111111111 E ,1i.1l111111111g11 2111- 11111111111 1111- 111i11-111 11 91 115, '11 111'2111y 1"1j'I1l'1, N1-1 Iii 1 1-rts 111. 2 11 E f11211'1i1- 1Y11l'l1X 111 11-111. 5 A 11111 111'1'21l11111121I1'f211111111 1' 1'21LI'L11'11l'11 1111-111 . .' '. ..2 -' 2- E x1f,1"12111-15 l11':11:11, I':1lX 1'1s11111-, II, 11,11-115111. 211111 K1-111111- 11111 z11'- 2111 jI111l1 21. -11111, E E kX'1T1 W21111-1' I,11w11'y, 11211111-1 1,l'21' , 11 1 11115111 1x'1-1'. 13611 111-T111 S11 1-1 1-11111111 111 1111- E 2 I1 '111'S. ll ? , 1 E f -4 M1 hmn 1111 1 -X111 -X111 111 -X111 1 IX X XILKI 1 '1 1 111111 111111 NIURI xxf 1 1 111 1 111111 1 TN 1 Xi 1111OX1 11 11 '11111 1 1 '11111 l 11111111IIIIllIIIII1I1II1I1I1IIII11111111111 Nmeteen Thirty IIII1111111111111111111II1III11III11I11IIl1 ilII1I111I1I1I111I111I1I111111I11I11I11I111II1II1- The 1 " IIII111I1III11111I1II1I11IIII1II1I11IIIII11I111II'L E A1 " 1 N11'P1'11Y 111 11 S1'1'1.'i 1111,1. X 11 111' 1- E A1111 1' B11'1iI'11Y 111 11 31-1211.15 1111 11 1-1'1 - E Ag11'11 11 31l'1l1'11Y 111 T 1!11,1X1 T '1'1-1'1- E ,Xg11'Q1 13 ,, MV1-l1'11Y 111 13 W1I11i11'l'S 1 111-1'1- E Apr11 ls N1l'111'11Y 111 T 11.11 MINI-I'1'1-I1-I 11 '1'1 -1'1- E A 11" 151 N11'1-l1,11Y 111 11 1211111-I1l'I'S111X1,1-I 1 ' --1- E , 11-' 31 B11'1i1'11Y 111 T 311-1111.15 11 11111'1w1-1111 111 E Ap " 35 ,, 311.'R1'1lY 111 li N11-111118 5 111-1'1- E . pf fill N1l'111'11Y 111 1 111' 1 ITS 5 111-11- E .lzj 1 . ' 'HY 111 3 S1'1-IING 1111.1. 11 I.y 1111 X 1'1 E 5121K T .11'1. '111 111 1111131-TI2'1'S1JA.1.1-I 11 -1'1- E 312154 12 l11'1'1'11Y 111 11.-XY NIIX1-I'1"1'1'I 11-r1- E May 11 . ' 'HY 111 ' 11 .' 111-r1- E May 115 , . ' '111' 111 S1'1'1.'i 111l.1, ' -'1- -E -- ., . '11Y11I . .' ,, 110I'l' rler to pr 'num ' H mum f u mu wut c mn uf u L UNK l 1 X xr Iixurr 14 R11 Nmlth Cc un n xx Nu. rx xr x QF! J ll 1 NIU IIN X1 QNX U l 'S 'HIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Q1IIIIIlI!IlllllllllllllllIilllllllllllllllllllll The Mohian IllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllIIIIIII" E 'jf ,,W.,,!P E A fl E In o 4 'I A :an inrr-rest in I--nnis in the high schr vl Ihr- T- 's '1 h E ww fm' xi ahw thx 'hllv wi' April, will' Mr. IM ,due axe thc- rli1'wtwr. St fi-ite E who cwuld play and who cmfuhl nut play joined. Svx'm-rlty-thr'n-0 memhr-rs xwu- at thr- E firxt -'t'ng:. Th- nffiwrs that wr-ru r-lm-1-ir-rl wro: E Da '- 1 - Pres' in-nt E A 5 ' ,Yi --Im-Saif 1 E .Ir-h If: 'ille .' - -"eta A' :md T ' 'z furrr E Th- A :xref uw 5: mi r urts 211 the '1 -. Plums T: 'L' hr-un xnnmh' fwr tv' .2- ' 5 r'mIIlu'I1i v urls whm 'h vill bu finlshvd zzhwut Ihr- first nf 311151 5 , , E I - X The Mohwn llllshes the best of luck to the 1930 31 Athletes llllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thnrty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllln glllifl!IlIHlllllillIIIIIHIlHIIIIIIIlIIIIIIIHi The Mohian IHIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIHIIIIE E Q 5 E ef E lllll Th hlan Ii II A My ,ei Oxfglrjx A f ' me K gig! We X3 ,1 , vivo: V U36 If 0359A S8 MF: dw 2 K 'wax Zryaui atm n N' llIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllll Nmeteen Thlrty 1IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . ' , U -fIIllHIHHIllIlllllllllllllllllllllllllll 6 M0 I ! llllllIHHIllllIlllllllilllllllllllllllilILE E' 'nm E 2 ,ff 2 E IJ e 5 E Q -4 5 2 X -1 E e --Q E 1 'hw r- g 3.14 1. Q ' : li' E ,R 4 SN M3 E n .022 30.3356 35. . r 5 Q ? J 071 is C-dx , X E f. ff LA eez'iL QQQQL E X - O V V fuZc.'Q Us QDXGN E I IHH 1 X HI 1' 1- ! H 1 N E C, o o Q K lr I1 do 'Jtsf ,I ,A E an U -4e'w0fvWfy54ff Q ..., I l X07 I pg- uf l ll 'EUOTTSZH' E X ' K 3 ffseh ' sv eq!! I E Jw e -ve SL vffh,. E wwf 562-' " we Y U .E 'QV 5 I E X ' H 6wo'Llf.,"fZ-9,53 "oo 83514 5 1 f E 1111111111111111111 Y "an IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII il tu1p1 Al n Ingl lm Klux JN UININ UINIU 4 1 1 111 Rum an 4 il 11111711 Im ex my I Im 1 Npif tx III 1 :mm mm x Iwlmn mx ' II TN Xxx H1 I I Iuunt X 1111 rm n Ia 1 Wlurnx 0 N O N Q I31m'1n4 N Nt mph trm In UL Nlurpmx XIII 11 wma IIII Nineteen Thirty I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE 1 ' ' 1 QIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The M1 I 111111111111111111111' E I 11111'.1,1l111371, I1 '11.11'f1Q121 ',..'1 -1:'111FIf ff11F,1f1111. 1U1f11f1111f' 5 I E I'1'.1m'iQ Ifrzlgww I'1'l'kIlIl'II1 E IH Ty-frm .lnllmlnslwn Y11-1'-I':'w1111-111 5 I,uL'y I'lz1Iicx' S1-'W' IIVX E S IC X I U I2 Ii If I' If IC N If N 'I' .X 'I' I V If S E Ifzxrl 'I'I1w1npwr1 II nw' Vwrwmrwmittvf E I'I11m1wth ' -pp-' I'u!11i1-ity Ilrrlll Tituw .ti IC, I.. f'z Yard 161111111111-Q' E 5:1111 . 'TIQ' .M11IeAtir l' illu- E .I I' N I O Ii R If I' Ii If S If N 'I' .X 'I' I Y If S E C'hz11'1vs Arendzxll Lust :md Ifouml V ittm- E I1'tty S2lI1l'I' Vivin' NV'11':11'A IIIIINIIIIIIUI' 5 f'21l'1'r 'z ,, I-Xutf I'z 'king Spawn 1' 1 AIILAI' 2 s 0 11 II 0 BI cm ra T-1 Ii 14: 1' rc T: s 1.3 N T A T I V T: s il .Ivan I 'gg-ss Gin-Is' Im-fsirm' Iimml V11 nitivr- ? Rf IJ .' SP2 Is , Inwkq-1' ' 1111 ' 2 ICII .' 1 ford Iifyf' I1l'l'4rIDLf Hmmm f'u111111it11'm- E If R T-I s H A1 .Tx N R Ii If R P: S IC N T .x T I V IC s E 5 Bot -' Wggl- I " MMI 'sm 5 E Puts flax A mf THIS I"0l'Ii vi., :arcs E 5 11 a Imvm c:p1.1-11 Ma-'U TAN-L1 1:1-W I -,Ig 5 E P 3 S R S E E may I'ivkhzn'r1 .1r.-. T-1. 1 .Ir. .w - me A - T, E E Miss 'og - BIT. . 2 'i n Miss IIL-1111 Mr. I '-I1 E IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mo an IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I' llllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thlffy IIIIIIIIllIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllh uuunuumunm ' hi mmm IIIIIIIE 2 N E E ' 0 E E g 1- E E e 1- E E f 5 :E ee " 5 5 1 111 lll Q Il 1 UI 1 11 11 N11 1 1,1 41 111 1 1 11 11 fl 111 115111 1 11 1 111111 c 1 1 11 L1 1 11 J J Il1" " LILYKTIK SIIHITIHTIN IL 111 1 ll 111 Nl 1x1 11 ll! 1 1 1 u 111 111 1 111111 511111111 11111 1 1 1111111 111.1111 illlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nme-teen Thnrty IIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII illl ' - 1 1 1lllllllllHIIIHIlllllIlllllllllllllllllllllllll Thi, M1 1h1'm llllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIHIIIHU: E S21 .Nl '1l1lj' 1'1'1-X111-111 E 5 1X'1'1 1':1111-1'-1111 1111-1--1A'1'1-S1111111 5 E C111 '11-4 1111113114 S1-'1'1-1:11'y E 5 v.il11t'l' 1.311 T141-11s '1-1' E E 1111 31:1 '1'11 11, 105111. 111111.11 111- 1111-11 1 1-1x 111' t111- S1-111111' l'12l4N 111' . 1l'I11Y 111,"1 5 E S1-11111 w1-1'1- 1111111111-11 111111 1111-1 1l'1'S1'l11 111' 111- Nz11i11":11 111111111' S11-i1-151 E E T11- N:1111111z11 111111111' S1 '11-13' ix 111 1111- 111211 41-1111111s -1f 1111- 1'111111t1'5' w11z11 11 - E E I'111 111-1:1 K111111-1 ix 111 1111- 1-11111-Q1-4 111111 1111111-1'x1111-s. 111115' s1111-111- 111' 11l21'1i'1 :1111111j1' E E 111-11 -1'S1'11111'. T11- 1-1111111-111 1111 1111- s111'11-11' 14 :1 111-ys1 111- 111':11'1111, 1111- 1111111 11 '.S11TN E E 1111111-1' XV1l11'11 z11'1- 1111- i11i11:11f, 1'. S. 1,." s1111111i11u' 1111- S1'11111z11'shi11, f'11iz1-11s111p, S1-12 E E 111-1-. '11111 1.1-11111-1's1111. E E T11- 41-1111114 11111 11-1-11 with 1111.-111111-1'-11111 111'1-: 5:1111 N1 1'111Y, 111-1 1,1l11L'I'1 11. E E 11 11: NI 1, 15 1. s E 5 f41l211'1l'S 1111,1:1+5, W:1111-1- 11111. 1'11'2iY1L'14 l11':11111, 1'111xz1111-111 112l11l'Y, 1C - - ', 5 E 1311113 I'fz11'1 11l'X'1'l'1j', 111111-1 .-X111"15r1-. .111s11- l'1'u111, 1l11v1- 131111-1', 31: 'y 1- 1i:- ' -z11'11. E E 111-111-rt Sl'4J'1'111121D, W11111- 1'f1':111s, YY 11111111' 1P1111:1111f1111. 1111111 1711111. 1.l'1'l1X 11-111z111. E E .4112 1" l'1'. f112111YS 11111. 11l1111l'I' J- 141111, 11111 311113112111 311-1'1u1'1-, 11111111-1 1'1-11'11, f'-'- E E I111111- 111111-11111-1111, X'Q1'u'111111 SI11111XV11111. 111-1111 .-X11!1'i11g1-, X'1Y12l'1 51112111 ' 11. . 1 ' -111- E E 1121111 " , 111111 f1fH111l'l', 311-11'i111- A1111111, A111121 1-1, 1"-1x. .I -1 - - ' " ku. E 1 1 I 'HHllIlIIIlllllllllllllIlllllllllllllllllllllll The Mohlan IIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILP: IllIIIIIllllllllIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thirty IIIIIIIIIIIIIl'IIIIIIIIIIIIIllllllllllllllh 1 1 I If 1 ,Y 1 1 1 1-1 . A 11 1 1 1 1 1 1 1" . 1'- 1' 11 1 1 1 1 11 11 1 1 11 -'1 1-' - 1' 1 1 1 1 1' 1'- 1 1 1' 11 1 1 1 1 1 1 1' 1 11 1"' i - 1 -T 1 -- 1 -- 1 - 1 1 1 - 1 1 1 1 ..- 1 1 1 1 1 1 1 ...- 1 .... 1 - 1 1 1 1 1 1' 11 T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...- 1 1 1 1 1 -- 1 Q .- 1 . 1 1 ..- i -W .. 1- - , . , H- A - 1 . 1 1 1 f"'1 1' 1 1 1 1 1 ..- 1" . , 1'- Z , ' Z: -' - ': u v dn EDITORIAL STAFF ll XXII 1 I N II Ixxm 1 BUSINESS STAFF x FUIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII NIWEIGCTI Thlrly IIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - SlllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The MUIII' IIlllIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIII 1 II1III11I'II! 1'I1i1-1' ICL1,g'vr1v S,1111111111N 1 1 Il11Q11n--5 XI:111:1:'n-1' I':HI1l'IAI S11-151-I111z111 1 1 ,X1lx1w1- I'fI1xz1I11-II1 IP1::11vz111 1- 1 ,-XLI1n-In-1111 ICIIII111' .I11I1 I"z1v1Iln' 1 - S, fff' S1-vr'1'1g1145' , Williw Ifvanf - 1 .Xzi If1I1t-11' IfI'!'1- I,1111 II111' - 1 H1'g'z111:xz1!i1111 IMI11111' Iwi I'1IIIL'I'SIIT'l 1 1 IIIIII IMI11111' I1111'wII1y S1lI1w 1 1 Iwlxulrw- I'f1Iitf11' Yix'i:111 .IIIZI ' 11' 1 2 I'l1-111u1'z111I111' If1I1i'11' 'I'I11-I111z1 N1-Itlw 1' 1 I'i11xx's-11z1 Il1'i111'.-kv IIQIIU-1' I,5'1z Il1:111:1 Ii:1.x'1- IIz11"1'.I 'I'I1m1111:1s I"1'wl .'fuz11'fIi 1' 1 , P : A - . ''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mghmn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL '39 IllIIllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrty 'IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII , 1 E E '-. E 5 X 1 S 5 v E 5 f- E 2 A 2 E ' 1 Q E E 4 E E ---, . ...... -...---.M..--Q A A- E ' - ' . I L 1 x N 111 1 C 1 1 BUSINESS STAFF :Le 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thlrty lllqllllllllllllglllllm 111111 , "IllHlllllllllUHIHIIHHillllllllllllllllHH The Mnlmian IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHE o- i 11:111:111- 11 l1.1- 1.11 11111g11-- E lf., 1111 ,1,ee 1 ' 111 lfi.. 111 11-11,1 E 3.111111-1111 1111111111-1 1-111111 A111 1-,- 1 11, 11111-1111 111111111 E F411-1 11311111 11'e 15111111 1111- 1211 1111 .-11 1111111, 1-1111-111111 511111151 E S111- 1-11111111 11111111111 11-11311 E 1111-11' x1 1111- 1 151111111 1:1111 11111141111 E 11111. 1131121111 A111111- 111.11111-11 2 121-1 1111 1211131111111 111-11111 1' 111-1 5 11 111111111 11111 111 11111 U 1-11 1111111 1111 . 111 1111 111 11111 1111 1. 111111111 '11111111-. 1-it 1-f1111111 3 1111 11111111141 E 1'111-1 1111 11111 11311111111 111111111111 E 1:1-1 11111 1 1-1- 11 1.1211111111-1111: 111. 1111 1111 .XII 1 11, ?'1'AI'I 1:11111 1, IQQILII1 111- 1:111111111. 1111111111111 E 111111. 11111-Q1 11111 1 11111, 111111111 1 1111111 T115 111, 11111111 I-11115 111. ,11111111 1:1-1-11111-111. E 11111111111 11111111 1. 111111 .1111111 -111 1. 1111111 111-1111, 111m 1-111 1 141-111. 1.11x'11.111 E 5111f111111111, 11111 5114-2111. '1'1111 11111 11:1-111-. E E 111111111-Sf A111111 111- 1 1:1-11111 11111-1 E E .1111 111- 11411f A11 11111 Q 1-,' 111111-1 1111111111 E :IIIIIII ' ' ' 1. III IIIIIIII? QQEQ vllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nmeteen Thirty IIIIIIIIIIIIIllllllllIIIIIHIIIIIIIIIIIII JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ohia IIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllli E . E E . ff 5 ..-T 'V E S - E E ' E E - E E + E E - E E ' - E 2 . f 2 E , , E E fi 5- , , , . V 1 - . . dn 1 1 X 111 11 11111 1 1 131 Ill I1 XIII 1 1311 LQ 1 l 1 1 111 1 1 1 X I 111 UI 1111 J 1 1 11 1111 S111 1 K11x111 1 1 111111 111 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' NIl1Gi66l1 Thirty IIIIIIIIIIIII"1IIllIIII1IIIIIIIIIIIIIIIlI1F Q111111111111111I11111111111i11111111111I11111111 The M0111 1111111111I11Il1111l111111ll1I11111IIHIIIIIIHE E 111"1"1l'1'I1lS E E 1 '..' 1 11 11.12111-1 11-1-111111. 5 Q 1111111111 1111111-11 S1111-1:11'1' E 2 11:11 312111111111 .1114 11111 '1'1'1':1X111'1'1' E E Ji 5 E 1.111i111'-111-1'1111'1' 1111z111'11'11 11111-11 E E 131111111-xx 1111! 11:1-.' S11 1'f11'1111111 E 5 A111 15.111111 11111111 111 - 111-'. 11111 E 5 1' 11'11l:1'11111 311111:1u'11' 11112111 1.1111111111 E E .XX-1ft:1111 l'11'1-111:1,!.1111 N1:111.1u'11' 1.1111Y1- 11' 1s E 5 H1111 X1111w 11111 31:11'N11:111 l1111'1111'11 5 5 1i111i11' 1111111- Q 111 E 5 ,X'X1N11l11f .111111- 1f11.i1-1' c1t'l1I'LfK' 11111' E E 1.111.111 1131111.11 111111111 ffm E 5 11111111111 If111ti111 1s11111-1- 113111111 1'1'1l11'11Zil'11 5 E 1-4111 11.15f1.1- 1131-111151 .1.1111111111 5 E ,1111111i.- 151151111 11111-.1111 1111151 E E 1':11-'1'j. 1f1E1i11' X'11'::111 S1111111w111111 E 5 1'1:1t1.1'11 1'Q11ft 1' 111111 1. -vp' E E .XI If M 15 If Ii S 5 E 11111111 1:211f".F1' 11111111 1'1'111'11z11'11 11111111118 111111-11 :E- E 1'12lI'1 '1'11111111'1X1111 34:1 11111111111 .11z111 1.Z11I1l'1' E E 11i'Zl1!'1" 11-111111 121'111:111 1':11f1 1l111'11t11y 1.z1,'1111 E 5 11111111111 111111111 1f1'r111ft .11111w1111 1l1111y lI11s111 1'11 E E .X11'11 1Y11.f1'1' 1'1I1111j' 1:11 111us11111' 11111 3I:11's11:111 B11'1'1111'1- E E 1'I111'1-11.-1- 111,111-X 1121I'1'j' 1i1'111111s 11:111i1- 1'z11' ' 11511 E- E 1.111111 112lI'I1l'S If, V. V111111 1.1'1l'41111'f H11 11-5' E E Ruth 1,1-15' 1l111'11111y 111- Xvilfl Yi'1z111 S1111 11 '111111 E E f11:11'5' 1.111111 K1-1-11 1'l11'11:11'11 1Cfy 11111 1 .' ith 5 E .11111:111 111l1'1'l'l' 121-1111111 111111 1511-1y1 1' S E E 11z11'11111 11'11y 311' '11 11111'1:1n 1111119 NIQ11- W1-1 11111 2 3 1111111111-211 Wigu' f 11111'111't11j.' XY211i1'l' E . ' , 1 1. JIIIIIIIIIIlllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mghlan IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIV Ll , 1 E E 1- 5 E X E E f E E fs. x 5 5 'af A ' 2 E ' f- E E , E E 'f E 5 'M E E V E 2 I 2 I ' - ' T: I!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!I The Mohlan I!I!Il!!!I!!!l!!I!!!!!!!!I!!I!!!!!!!!!!! We do K flu!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!! Nineteen Thirty !!!!I!!!!!!!!!'I!!!!!!!!!!!lI!!!!!I!I!!I!Il gm!!! Y ' I !!!!!!!!L- E e! 1 3 ! E E , I e 4 E 2 Q. 5 , 'S 5 E " , 5 E 1 E E lv E E 'e ! E E ! Q Q C3 . E 3 f X 1 lx .. S E ' 5- Q' ov- ! E E -L f K p 4 V ' . t E xl , I , ! I : QIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHTim Muhian IIIIIIII ml! X, M ww LL! llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllli Nmeitgen T hlrty llIIIIIIIIIIlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E A M' mnux 3 X X E A 2 ' Fi ff: I L' A M xm W 2 X M if H1 3 . - , l E IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII IH f 1 l X 1 1111 1 1 lx 1 1 I1 1 Nl L IUXX Il YI Rnxrw ill 1 lfllx N1 N111111111 H Len Nlllllh nhl! 1 lx 1x1 1 Wx IIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIII Nlngeen Thnfly IIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 illllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllIII1 T119 Mnhiql lllllllIlIllIlllIllIllllllllllllIIIIIIIIIIHIIIUL E 1 1 5 Q I'111'1x11X1g 'l'111-1'1-:1t1-:141'11:111'1'1111x: Ni 111 fllt' X 1111x' 111' 1-111-1111X11'x' E11 NIll!1l11fx' H1511 i 5 311111111 'l'l11- s11'1'1-15 111' 1111111111 1111 1'1-x'1'z1l111i 1?1l'HL11l'11 1111-1111s11'x' E Q 1'11l111'f: 1211.11 1.1111 I!l:1'k E E 1llflfl1'lCI' S E Q Allll'-U11 xX'x'11111' I'1'1'x11i1-111 E 5 11111 131- 1 x'1'1-v1'1-111111111 E E 11121.11 'z1x'1- , 51' 'l'k'I2lI'j' Z E ,I11111 H1-1' 11I1lN 'l'1'1f:1s111'1-1' E E 1115, xx' 1.111111 .1X1l"s111' E E M If Nl 1-1 I-I R S E E f11'x1H1- lim-1:1r11'1+111'1 Ibl'U1.i'l2lSS 1111115 E E 11211 1:11111 1'11111.1.1x11111-1 E E 1.1111 11- - 11111111- 1'111-11-111qQ-1- E E .Ia11'k Imxis I"1'z1:'1'1-s V1-111'-1111 E E 1111111 F:1x'1llx- J1111 Q' 1114 2 5 1:1 13 1111111111-11 111111111 1111 11-15 E E 11111 021111-4 Fry ' fgle-1' 5 E 1-111111 Gill 113111-1-mf 11- E E 1111111-1': fi1'z1111 , L' ' E E fi1-:'i1'111i1- II111' WX1111 I, ,wmv Wwlill E E IIz11'1ff1i 111111-4 l A I E 1 1 I I"1'1'1l 5111111111 1 1 Il1:11111 zj- Z E. Rmb 1A,.x.Y Il:1y11111111l 'I'h111'xt1111 E- E 11511111 A111111 1,1-n Will11111141111 E E .I111111 M111t1511111111'y NI:,1'11111 'A 111111 E 5 , , I E I I The Mohlan Nineteen-Thirty 1111111111 Th an I I,L1.I1Y' 1 I1tn1un11 KU 11 1 1111 M1111 1 511131111 G n 1111 KD 1111 Pattuwrm 1111 1 1111111 1 1 1 1 N 11111.11 Hrs Ham11 -Xdusu 1111l1lIl1IIIIIIIIllllllllII1111IllI1I1Il1I1 NIHHGGH Thirty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF QHI2'IHHIIIlIlllllllllllllllllllllll C Mohi 1 1l1I11Illl1II111l1111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE E 1 1 1113 Qww- E 1 'Q 5- .... A Q. .... H.. 1 1. '.,. ,, .. '111..- E 5 5 E I'u1'p11scC T11s1u11y 111111 111'11s11111 111 11111 pu111i11 I11z1ys 111' l'i'iI1 1i1111':11'y E E 111111 111'11111z11i1- 1'z 11111 E E 01" F I 1' If R S E E 1 " .2 , 1 sv , 1'1'11s' 11111 Q 2 C112 ' 1s. . '1 1a 11 V11-11-1'1'11'111111111 2 E , 1 'zvto S1 11'- ary 2 5 H1111 1111f111 11is11n'iz111 E E '1 1 p f'1'l214'12lk 111. 1'1'11gz'z1111 1' 11111111 E 2 Mr. H111 15511111 111' S11 Q11 .11 1 f 1' 2 E J '. ' ,,,. , , , "xv 1' E 5 , , E I 1 IIIIIIIHIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Q 1 N1 Hmmm uhm m u tlx vutx J o L nmol r ls xo 3,11 ll umm func Nell N101 lllllt X ua I re NIQHY Ilenlx Pxrku YUMRIN g lm FK-hold I ll2'l'1IT1 f hanm In 'X xxx Donm 'ln AdVlN0F i1IlIIIIlIlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.- iglllllll ' ' llllllllllllllllllllllig E f ,... . U". ,Tm xii ,!. ,f Ao: N. 5 E gU......l. .M.. J. ..,. f 4.,. xl 5 .... J . .. LM cf..-X E E if 196 E 2 Th- purpusm- -'I' this vluh if in tzxkm- vzxrv ut' thx Frm-shmm-u 2.1141 .W U '-Q ' + 1 iv 3 5 the 'jr as the Il1L'IllibL'l'ShiI f th- S- ' ' clul 5 f'-at E E OFFICERS S E M: 'ion Ii: 1" ft ' ' 'S' 1 XIII g E .l':: , '. .. , , , , ., , 'Q E ? ' I If III!!IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllll The Mohnan ummmmmmIIHHImmmmmmmw 996 11117081 1 to a f lu mul cm utter ,mmu IIJILIYX fm tl IH' a cr gg N Ingl UTI lL'NllLI1t I-thc! Bock ruxdcnt XIOIIIS Tlmbu nut Ifwter Iflctphu TIQINUFEI IIIIlllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thnrty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF 'I ' Q 1 1 Z E 7' E E - 5 l E E we x L Q11 , X E i Y. VW ,.. 'QJU1 - X31 . 1- E .. Um, 4.1 is E E as we E E P ' As ax part uf tho Fr ur' Arts Club, Lu lm-url great-' E E any 'A -'uti ut' art E E M : C" ' s is an imnu-me cz 1 V j ' Pk' g, p :nn E E K' lore: Gl"'Il and filvvr E 5 oFF1c'I-:Rs E 5 Ii. I.. f-1 1'--."1- 5 2 1 - -- ,Vice-I' - E E . ' , So - '- :ary E l I 1 ' 1 ' ' 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' The M0h'5'1 IIIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUL X TW m x lubxdumt xx neu X un I rvxldent cQItl'l1d0 Huuh r fn Suretxrx Trea urcr Nldxlon NtXXbtlI'X Reporter nu Suu Dnuto T -ullllllllllIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII N"'etee'1 Th"t7 llIlllllIIlllllllllIIIlllllllllllllllllllllu 3 . ' ff E + E E Am fu E E - pEU:4L1Vf wu .,,,.Q4T.El E E o1f'F1 1' ICR s E E Alz I'I'z1ns ""' x E 5 14:11 'fn-11 IL- -in E E Ju .' X 'art , ,, ,, ,, ,, . . ,, , "N 2' 5 E , - E - , 1 W I' 'UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan llIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII + l?t::E -an Jim di?-fu 'f93 'NUI Ji 'XE' FI I' Hubert Schloeter Drum Mayor Frank Camp Presrdent Howard Koolman Vlce Prebrdent James Couk Secretarx and Treasurer Herbert Qchroeter Reporter Jones Stewart Dlrector rillllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thnrty IIIIIIIIIlIIII'IIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII: 5' ' ' E E Y '--1 -'-fsfess-4212-'r . V W V, - E -E-D. I - 3, , ,Q-iQ-?iI,"'Q"' '. Q 2 'A+ . A P -M-. 24, ' 1 we " 1 "'-'fix , 1 A ': E Y' .wwJw1" 'fi wx :A E 5 SLM Www. : 5 if if E 5 0 F C 3 R s 5 E rr,.,e,..,... , e , E:- :, ...... .... , . , ......,.,r - ' gg E E 7 , in E e,e,.rrr. N ,,,,,, H, , ,,Ar , b 2 -.: E l l Z- D 1 E , , . ' ., ,ree. . . ..... e e . . , , . e. H .e . ,A , ,, E .- ..- Z ' 2 : , , : ' I ii 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan IIIIllIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU: Si- OFFICFRS Henrx P01t91 Presldent Fred C1 lglel X109 Pres1dent Donald Jones Secretarx Jacque Hou Ll Reporter Jumb Stem ut Dlrecto IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrty IIIIIIIIIIlIll'lIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllh .S ' ' P4 ... , , -" : ... "1 .Q- l -' : 73 l -- : -A z - : 1 i -"' ': T l l 1 -7 l '-1 Q11 1 1 1 1 l : l -1- l 71' 1 Q11 uni 1 sis 1 T 1' 1 1 T l -1 "" uni 1 11 1 1 l l l 11 1 l i "-' 1 Q7 - : '1 X 1-Q l i it - l in 1 1 1 : l' 1 l -T : i : l if-me --MW ' : .T gi L" ? f i : N -- - p, I - 11 EWS" "4 1- -. . Q- - -" : .... : - .... - - L- .: - U 5 U' F - it :gm-1 4 ,. K 1 2 5 - ..., .. . fe ., l' : : - - ... - - - - - - .,, 3 2 - 2 - - - ..- 1 ' 1 -- 4 i ... .. -. - - ,- : ,.- 11 v v u ' ...- : 1 . Y. . 3 1 ' ' ' , . . e eee,, e . , e ,, , e - - .. ,- - - '-C' i - . ,- - , , .e,.,eee e e, L- : .. - .. - 11 1 - - - - - ., - .... - - .. - : : - - : -- .. .. : Z - - - .J 1 : ..- ... - ... - - - .. ., , - Y .- LT , ' -: , - I I' ' IlIlIlII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII TI e Mohian IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'L Lb we 1 1 1 HUM 4 xx IX H ug I NIHQ xumiu IL ut n 1 xilUY'lH1T'lLlUt lgsug t I xrulxn Swmdull QI A 0 Achxxm Fill!IIIIIllllllllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thurty IIlllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlN. QIIIIIIIIIIIIIIIIII I 1 llllllg E if E E l'u1'p+s1-: 'l'- prmn win- 21 mlm-:iw fur lwttm-1' INL,'it' auul lvq-tlur E 5 0IlYl'l'fZiiYllNL'Y'lT IN M, H. S. 5 2 . U: Nm-vm' lizrg Nov-1' I2"g A! UH E E I' lors: Bl - um 'fl' E E U F F I I' IC Ii S Q 2 Ma '- BI: - BI: ' i ,,,I'r'1-sicl-nt E E -Ia 'I 2 " f , Viuv-I"1:' l -n E E '2 ,' -' " Su' ' 'L-t.a1'y E 2 Mm ml-I E. f' lc A , , ' E i '"''HHHIIHHHIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIHHIIIIIH The Mmadn :ummmmlmmnumummm X ll N 1 Ht IU 11 I lk 111 Y mmm 1 lux ex x Nuwtnx k 1X1NUl 1 nlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thmy IIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllIllllllllh E 4' ' E 5' , 1 E E 3' 1' V v E E 3 ' ' i .E E ' W7 5 E ' 4 E : '4' ' v Z - , 3 1 E n H11 . 5 E I u.'p'w-1 'IU' thu' IQIM N-ulaxlwfy llwttwz Tu find mul mln- 'hv bfi Ti E 14,11-rf: llluu :md Whilv E E rm If If 1 1' I-3 1' 5 E E Mil 11-fl Qin -lzxix'----,if-arm l!L11'g1-ss .I,l'l'h. i -nt E E , I.yrliz1 1" ittf NI: 'y .-Xliw Th my qui Yi ' --P119 1 -n. 5 5 .I -z -ttl 5 'Ll' 'Ss I':llX'iNZ1 SU4liUI'f , .' X " 1 .E 2 Iii'clz1 Athm-5--lfnzallzx St '1'l'Il Y1vI'L'Llrul4'J!' 2 E Mm Ill'iVl'l' , , A 1 - Z f. ' , ' I 1 N NXXK IU! 4 ln I1 N 1 v X X N 1 1 I I m X lllu ullIllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIHI Nmeteen Thnrty HIImm'HIIHIlmummullmnm7. gilIIIIIIIllllllllllllllllllillllIlllllllllllllll The M1bIli'lH I!IIlllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllg E l'L1z'pwsv: 'IU I':m1ili:u.,w- ilu- m.mll-1: xxiilw .+vr1'm11pwr':11'y gum-ix :xml llmwiu' '.X41I'lir E F2 Nlwitwz 'IU' hw- llxllsvlw-f i' ilu- mgmlx UI' 4lll1l'I' nwn E E illlll'I'f llluv :ml Wlmin- lfll. xx-ri I '-vt Illlil 2 E U19 lfl 1' li IIS E 2 M2 mn- SlLfll'l' l,l'l'rlKll'IlI E 5 ll -fgzx .Xruln-1-mx X'll'l'-lll'1'Ni4ll'lll E E .lm-am 'ilu Kim: ku ,RA 'lx in 3' E E T-Irs. lclix-M-.15 A11 -iw E E ,Xl lf Bl ll If H S E E Hwy IZ, Mlzunx lflwisq- Nluillu-xxw E E Nl..:ll:1lwrn- ,XlQmx?f11vli lfmmzl Iwix XIQQ1-1' LE E 3l2l!LI21l't'l lm- Iwflf. xllvmtl E E Ill-lun .xn.1.-1-Wu ml.al1 lzllmlmf E E 3I2ll'll' llivlu-ns IM--xif llwln-Hs 5 5 Illvxwtlmy IM' Ywt lnmliw .'vl1 wif:-1' E E mm lfiwlm Alilll-iw slum E E fl'l l'llllNl'll Yllflllll Slllflllvf ll nl 5 Q .I. :mm-tiv fl!'2llNli?l l':l'Cl'IIl Frllllll E E Aralmll- llutlm lllvlsml- H E 1 .Xu lu llwruupa-H11 1 E llsxrl-fnl lily: M E E Nlnry lfmr we li 'nm-lly Mm llm lll""'ll' 5 E 3I:1r'll1z1 l.u4-1-iv llllllm "N ln "5 E :i I"n-imlsx Kl.1fNn-1 Xl:lI:':1zw-X ll lili E : ' ' ' I. ' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIThe M nan II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thu-fy IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIH ill gfIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII , nl ' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH' E 5 Illllllllllli ' - ' ' ' Hi i Illlllllllll The Muhian IIlllllIlIIIlIIlIIIIIIIIlIl ' ill- Ill lJlX l r J U In uc Ulll1X vue lXXkI L ll 1 Ru lu llk Samuel Plclfwlfl llsx NIO at ullllllllllIllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thurty llLQlCllIll. Hunt S uctnx T11 uuru -X Xl III III I III"lIllIIIlllllIIlI :T- illIllllllllllllllllllllllll llllllll F ' F lllllllllllllllllllllg 5 Q' Q11 ,151 fp fTQg,IQ'.S E E if E Z llu 'I 1 fu: 'IM svrwu Mu '1 l j lligh Sl-l lml thru sur lil Vary -E E M t : llm- llmt lmwth il lmulg will 11:'x'w lzu-k Ll 1'z1QIl1l'ul frivml E E C' lws: M 'I ll A zmfl g llcl Fl: N2lF'lN5ll:1 E E 0 F F I I' li R S E E Ali'- GI'-1-n "RI 'lv E E t 'I ' Vice--Pl' -' l- V Q E Q l j" A .'e1-12 'j- '1' S gi I," .',- A ff , , . , , , . . tl 'Toi' 2 : Q ' - ' ' l ll .. lllllllllllf ii illlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll The Muhuan IIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' gd Qg.. v :Lim s 1 1 n an NIR! x I hould In m x an Xe wx mul Nunflmur IILIQ NI utha Tulml Premdint Iflxgy , Sflllfh N me Ireeldent Pllgnw lhugmqn Qecretam Treaiuru' 'Nllsx I-anus and Ninas 1'ltlI-L13 c -Xdusor .nlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII , The Mnhmn 1 1111111 1 1 11 lt n u N 1 111 N IIIKN X 1'1x11'1Nn1111 tl 1 1111111115111 1 'IU N1 1 111111 'N YI N11 tl X11111111 1 Xllll 1 IX 1Xt11Y'1ll 1 1 A1111 T111111111 1111 1 IL llllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thlrly IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH1 gllllIIIIIllllIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 " II1III1IIIIlllllllllllllllllllllllllIllllllllllfu 5 1111f.11W.111111L11J9N 11111111 E if we as - 5 ' - N-: T11 111-111111 1- A111 -1' 's 1 N1 rphy 1111311 .'1'111111l E E M11 3 G01 11111 .11 --' l'1111r1'sI 111Ll1' 111111 1141141 E' E U I-' F 1 4' IC I' S E E f '- 1 .' 'L 1'1'1-si 1-111 E 'E Betty SZlK11l'l' , ,, , ,, xv1K'0-1,l'l'S1l1l'Ylt Q E A111 " SI S1 'I'L'lZll'j' 111111 'l'1'1-114111 -1' E E 1111 II. sol' H ,A11"XH1' E E 31 F M I3 Ii R S E E Y11z 1 . 'ulxu llulty .': 11 -' E 2 311113112111-11v 1 - 1. -11 11111-1'z .' '11 E g N121 1"Y'2lIlI'l'S V- -lj M11-y 1.11u1s1- 1':111111-Q E E . A A11u11N1z1 ID1-F1114 E E 121111 11111 N111-f111'1-1 11.11 E :ll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohlan IIIlllllllllllllllllllHHlllllllmmullmllll lllllllllllllIlIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thlrly IIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H IIIIIII ' 1 , -1 1 - 1 . 1" ,1 1 1 1 1 1 -.T 1 Q1 1" 1 1 1 1 1 1 1? v -- ,, . 1 - 5 - 1 -1 1' - 1 1 1 1 i 5. 1"' i 11 1 . 11 1 11 1 . 1 1- - ...T 3 - 1 1 1 1 1 1 , 1? 3 . . 1 1 1 1 1 - I 1 1 11 1 - 1 , 1 1 f 1" 1 1 i 1 1 1 1 1 x i : 1 1 11' 1 1 1 1'- 1 1 1 1-' 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 l 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 l 1 .4 i T , 1 , g 1-' 1 1 1 -'i 1 1 1 3' , , "1 , - - It T' T 1 hmn llllllll UID' IIIII I I 4 IUHIIIIIIII Ill If ll NI nttf 1 1 1 U '1 nut fm If mn I up m Sllnnmns ll In Nxm NIUIIJIX N LI ux , II Ilu nur I 'lhump cm mu xpnnc mg Suu in Jo n I' xx II hipl NI Grew Amlxmn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thu-ly IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII glllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' I e Mn " IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIE E 'II IIQIf3F5'f E E I' ' .se: 'Ib t'l'l'ilIt'. mf aiu. and 1-xln-ml IIIVHIILII 1 ut hiuh svI1fml :ml 4 ily E E hip,:I A' :tau Ia 'cle nf i'I11'istizIn living' E 2 . 1 1: Vlvzxrx sph 'tm ul lam spm- -I-h, and vln-un xx-I1ulz1x'sI1ip E 2 1' Iurs: Crinmson :xml 'I itc E E O F F I C' Ii R S 2 E Rr I -' f' uk , I'I'l'S' I - I E E ': f- I .- x'm--In-vs 1A I 55 E Cz . 'IA' .'1-"Qt: E E Po km-S 'I'r0z S 'wr E E Eur ' + I' I' .' "'f iz 2 E h 'z 'i v U z :lin E 7 ' - ' - Z IT an lt 4 em rw l f tl md mmmun N tt 1 1 Xxllk ll L a ruin I u IX Q LILTITX Bu lx 1 um Xrnnmx -Xmlvn IIlllllllllIIlIlllllllIlllllllllllllllllllll NINGIGGI1 Thlfty IlllllllllIllIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII glIIIIIIIIIIHIIIIIlIIIIlllilllllllllllllllllllI he Muhi IlIlIIllIIlIIIlllllllIIIIIIlllllllllllllllllllll' 2 Q5gi'lg:, fiQ:'ff' E l fl? if N 2 l'urpfm-: Tu l'l'l"lll'. lllllll min. :ml lxt- l Ihr' ugh vu. high sch nl 1 - ity E E lllQ.flll'I' stzxmlzxrmis nf 1'lll'lSll2lll living. E E .lu lf: f1ll'Illl wpurlf, l'll'2lll Sllt'l'l'll. :nml vlvzxn whnl:11'slm'p 2 E Full-r's: 11l'llll5Pll :xml 'l'1- E S U lf If I Q' li R S E E llzamlml Thu ms I'rs-:ill fmt 2 5 l Ilillll Tail- Yi 1--I' ' l In E E .Iuh T: jlm' . Q 1"1 2 j Z 2 l':lllll'l' s 1' Tl' 'sms ' -1' 2 E l'hzu'lm-s .A '- iz ll Vlulplzlill E E Hr, lfuslvx' ,. l".' ' E ?. , - f I . , : ""ll!!'lIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII The Mohian 'llllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIU'' V S if XIUIU 1h11 X Ing Sx at Pax NIZIIIE Duknn Xlrglma Culpnpper Harrlet Caiper Uxss A NIXOD Gladys B1 tow Onal Bxun on Harllat fd pu xllglfllil Fulpmppex Plxzabnth DQ Cxu Halle Dukcns FNIB U Q md NX hm Prewxdmn Vue Pr csldcnt FRS Iumlta Johnson Iloxeme Xhlkc Xrmd Nllllu NI bel Smlth Y 1 becutarx idx Q01 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII NIHGUEGH Thlfly IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII' 5 Sf gh , + gmHm: 4,11Qi4 .f:x11' :i, 5 Zm11,a E se as 2 A ,: A mlusirc to bu LlSL'flll , "ft.', and p1'zu'tiuzxl E IH v -1': 'V '- -z 4' lurs: Gr -n-nz ' ' 5 ' 0 F F 1 c' H R s Eg M , . . 2 1' - 1 lmwzlly '1' fm E . "1 " + .' luno V2 llzxcv ''IIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllll The Mohlan Illll!IIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH' Ia: XIL 4 U I Illllfll LI 1 S X undo 0 m ull BI xn If Snno11t'1 'N mmm Smxth P!'LNI4I9I'1t,0 qGHO11t'l Irene iroxxlex X lu ITSSIIICYHG Senoxlta GLIILXIBXQ Clark Tesorera Qenorlto Earl Thompson Seetretarlo Snnora La Grave 'Vladrma I Naoml Smlth Fmma I M111 r Iwxrl Thompxon LMHUL fd Orxxlle Betamourt Iuclue Band Rumen d SITIIIII Jeannette C mmka Ilene Crovslew Magdalene Allenbank uehlllc Ann m 1011 Cogper VIlIfI'Cl'I LQRIIIQIVNOOCI FilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty IIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII , 1 I 1 1' I --1 1 - ff-57 1 1' 1 .II Ii? 2 1 4 595 Y i 'l ' M tin: Sv -ntru pam Q '- I I' Sc sz le .'i1"" 1 '-.,.,. C' I 'sz Ve ' - y 2 co - 1 OFIIVICRS 1 -' " 1 x " ' I ,, .. .. ,,..,,, ......,..,... . 1 .-1 i -.1 --""' 5 O C O S Z i , . . . 1 3 I . ,. I e - - Q .T .- . . . . , 1 .1 . . q,.-.VI-, 1.l.k .- 4' zl' rt I ' N 1 v Q w v 7 1'c ' -1 l , I , , L 'l ' Z T- 1 . . ... 1 , n 1. T ' ' I llllllllllllllllllllllllllllllllll The Mohlan llllllllIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII xuu 1 HH c rm li, ll1Ll H lgfuy Fa un Shi ll r 1-'IQANUILI Mmm C rdh 1m A U 0, IIIIllllllllIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl Nlneteen Thirty IIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' ll ' ' gl' -'II!I!IHIlllll . ' IIIIIIIWL 1- w-ll. Q1 my.. 1. .LL ., 31.5-.. 1 1 if -N if 3 -"-' Gs-urge ShL'21l'l'l' I' ' I -nt 1 Z T. P. ,"Yl1 , ,H Vivo-I'rm-si 11111 --1 3 K'zu'olyn Im: hc" ry ,, , .'oc"1 2 1 l T 1 . 1' 2 A ,, , ,, ,. , , , , . cl "s ' Z. 1 1 2 T 1' ' ' i ' n Q!IIIlllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Mohian HHHllHHIlIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllg lDh1le murphq Lunches 1 111111111 md YY le 1tl11Tu m I1Q1 ant Q11 N111 X11ePre1dent 11 111 cutu Tcxuur x1n1 illIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllIII Nmeteen Thirty IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF E ' E 5 1 1, 1 A 5 E 1u.,,.,Q,. :P.-,yMg ,ww 5 E. Muttu: S111-ml, 2lt'K'Ul'21l'B', 211111 kUL1l'ik'Sy', ali gr, 11 lliilkt' up good sc-1'vice E E Flu V1-1': Wistwizi l'wlr1rs: I,z '- 2 ' 2 'h't - 2 E y um-'11' 1-3 RS E E A121 ' z 1' -1' .. " s'd1 S E. 1:11-1-1 : 1111 1 1 1 A , 1 1111 - S' E E In-1 - Fr: VI ly S1 X-'- z 'y and I"1S 'f E E Hhs ICLII11-S-f Miss I'witZLIL'l'2llll Ad "S 1 's lf 2 , - I E IIIIIIIIII 4, nan DF 'YYY U X 1 Hunt I n U I Lum NN mmm Hx Le he Blgg liomx la1ke1 Ln mule Paterson illlllllIlllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thirty 'IIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHF Qllllllll Hllllllllllllllllllllllllllll The M l ' fllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIQ E .----- E 2 , . 5 E ' 1 5 E x ' E E 3 if Q 5 2 , 5 2 S E E E Q' E .... -- E Hurt m I" zxin .1111 llrvggg E E E E .-Xlfrvnl 1' Vtis Jul rm I"uNl1f'v E 1' 2 E 1' Hugh ' fun E E . . E : S S -lv I -r . E E , , E r - I rf to L Q N mt 1111411111 1 rc OXXKI' IN -Xnna B Fox Pre 1dent Augu ta Denn1s hee Pres1dent Florence XX 11kes Secretars Clarence Dumae Treaeurer N115 XX 1ther Adu :IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nineteen Thlffy IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIF QIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII The Mnhiln HIIIIHIllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ E ' 1 A E E I'111-110511: To 1gz1tl1c1' l'Uk'Ul'li5 111' the 11.11 111111 111 fJI'l'Nt'I'Yt' the 1'n-w11'ds uf h pr-s'r1t E E .11 11: H111 ' - if l'.w1-1' 1111-11:-5 I"11k 21114111 -Q11 Q 5 lfl '- : I" k Azalea E 2 OFFICERS E E 1 1 11 1 111111111 111111111e1 1 1 11eee1 -- 1 - E E , "5 " 5 ,.,. . .. ,, , , ,, ,. ..., . "sur E Z ' - ' Z T U11 -Xld11cge A111111 Duuglx cu NIu1 11111 X 11111 N ll Xl illlllllllllllllIlllllllllllIIIIIIIIIIIIIII Nmeteen Thnrty 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT QlllIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII he Plllhidfl 'IIllIIIIIIllIllllIllIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQ E 1'f5 1jQff i if My ' 11"14"f11i'QA'1'pfQ.. E E Hx- " . "1f- Gan-t . " igro f'l1:11'l1-s f z E E G1 '--' . 'phy .I 1 1 l " 11:0 2 5 Miss f:'1h2iI1lI Ad "sur K Q E E . , I - , . Q -JIIIIIIIIIIIIII1I1lIII1II11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The NhplnanI1111111111111111111111111111111111111111 1. 1119 N 1111111 1 1111111 111 L1 111 N1111111111: Q N 1 111 UL 1 L1lL 1.11111 1 1L11'1l11 111 9 1 1 1 111 111111111111 11 1.111u11 L1 1 1 11 1 11 11 1111111 11011 N 111111 111 1 11 I1 1 1 IIN 1 11 a 1111 Il NL 10 111111 1 Tl 1 11 11111 11111 1111, Nl 11111 111 11 JI LH ALI 1111 1 1u 11 1111 111111 11111111111 11111111 Q1 1 111 11111 111 K 11111 111111111111 1 11111111 1 1t1u111 1Iu11111nson 11119 B 1u11 111-1 11111615011 111113111 g10f.Z'91l113."1 111 B 11 X 11111 Xxh 11 Oleta Brdnnan 1111111 P1 Ll G1adXb H11111111. Ru111 M.a11h1 Coxabel 81.1112 IIOIBCQ Kh1pa111 11.111 Todd T111 1111111 111111111 T1 711111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII N,netCen Thmv 1111111111111111111111111111111111111111111. E1 1 1 1 1 11 5 1 1 N1 W . V M ., ,Nz , ,Am ,Q : 111.15 ..1. .1 .... 111111111 ' - 1 1..1,L' 11111. 1 1... E- Q11 111g,111Q11f 1,1131 E ' f11"1'11'1'f11S E 1fu,:1'111 Q 11. 111'1'rA 1 E 1'11z11'111s 111-ll21.N- S1 "'- 1'1l'j' 111111 Y1'1'1'21S E A1155 ,111 - 111-54:11. E T111 -'z11'1111z11 111 11'z11'1' S '11-11' 1111' 111111 S11 111 .111 ' 111s1s, '1 1- E 111111 s11111111 1:1 111213-11121 11:15 11111111111 A 1" 2 ' 21. T1 1 111' 11 1 '1 fs 11-1 E ,11 11 -5, " . E To .'1- 1 , 1,i1'111'1 111, 1':11g'11l1111, 1111s 111'1'1 g.,'2l 1111 1111 f' '51 1'1z11'111 E fn-'11 q '111 1. B111 1 -'s11i1 1 1111- 111'1::1111zz11i.111, 1.111 1111111 '.'1 1111 - 'z '111 E :auth 21 1121 111 min, has 11111 "'2iZ'.IL'11 111 1'j'11.01'11 1 1 1' 1 1-1 ' E j1111'11111is ' ' ' 'k 1 E 1 11111'11-s 11 11l451'12lSS ' 5 111111111 'z j- ,112 1 "Sh 1- E A ' - 1 Sz 1 " H X E A112 .Fx -",' 2- E 111' .-511' - "121 5 ' - ' 'IIIIIIIIllIIIIIHIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII The Muhmn lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll L5 s 4 i.. 6 'QNX V xg-bf XX 5 ' 1 1111m1r1p, 1 xx mt 111 1111111 1 1111 1 x 1 ll 11111 T 1 1 ll 11111 1 GTI 1h1 allIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nlneleen Th"tY IllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I - 2 1 '4 5 lllllll 5- gg , 5 E V Q , E 1 5 T E X 'X 51111 f E 5 1 . KV 1 W E E 6 X E E V I ' 1 1 1 5 T. ' ' ' 2 E 924. ' XF E E '-mf E .1 ff , i E f '2' X E E Q0 E l 1 1 ii gr- 1 E A G , E 1 5' -g' : fy E 5 A - E E .1 ' E 1 ,-as i 5 "fix 1l'L1- H111 l"z11l11-1' 'I'i1111-F l'y1-l1- is 'A f fklStl'l' il E 1111111 ywu ywung g1':11l1:1I1-4 1 ---11111 zxllv 'ing - 111 E E '1 11 5111- IH11111- l'12lT1I1Q', '1'11-11'.-11111112 l'tl',, 1.111 in JUS1111- E E to 1'u1' 2111 '1-1'tis111's -'11 sl Isl AKE TIME znl 1'1-1111 E E what ul' .X1l'.'1-1'iis1'1s :11'1- 11i'I'1' '4I11I. R11 1' '11 'llll' E E wh- - 111111111'1u11i1y llI'L'SL'l1'N ilu-lf. i. - ht MAX I M P PIA CRADL ATION BOOK: ,,a.,,.,.,.,.".f.lE,.l.:.. ' - lw',W'lIME'fQx 'I rI.XI'fH1l'r ' M flex. I' H1 Q- .Q '.' - H' iv! I' l t If 1121 im- vu:-1 ' NI.1N:' L . f .' " FX? 'xxN:'..1 X . lim '-XNfX.'1 .l ilu," . ,Ml f'gv':j.', 5 '-' I' i-13" 1 I' 1.x lX:.r1x'.4. Wax. 1, MZ l..,'3 I':.x-'11, 'l':x.Q.mX .allwl 1' l':1-1:- IW! VNS 1Q"zwiL2:1'f ILL' ww imi I 1' Nz! 1' ' ' m.. I A , II lf I' 1 ' .1 :' Q ' ., lm' Y:-.Lx Vw X 4 'uv X ' ' nw rw 1' --1 rf - .L fi ' -2, .1. ' "Al l IS . YTQMEY 4"l'fL' .11 --' Y J " , ., K ff 46' X! sv V J Uflulz-1 I' .H X! In frja!'f'!l. .' '- 1:- X xx N C' 5 , - ' ' ' iw-X'li'J7' 1 f , ',-,SIN " ' .i ' f Y ff,1. -vivgp , . S mx 14 LQ L+ fl 4'1" 2 :!r'f'r- ' Ifxwfxif 5 1 ,-,Q ' 'rf Aiw- I'-rlprzfu '::vr.' .Xu 'N" .V :mm l11'..i4LIf If W 'I' 'V 'HI fr I lwg 53,11 QV: sl I 1 1 Nlilvgyim. Il.g41,5.h 111 NI 11113.11 "11r'fr.jJ .lf-1' ' lww A' 51 M11-rw 1 ,X'l"I'I,Ifil4rllH- fI.X.'.' R 'AX +32 u fffzfx NF 'fm I up kb. 1- W '.',I,I5l1 -f, 'jjj gy 4' HMI 1X'x,fPE It-Xf'E"I'f I - J I ll. Il, . I I IIEWUEQI ll' -I A If il il 3, -, w I , 1 ..: 2 ' " .1 " . . ' -NITLIKI. XI .X II Hfxll 'l'IiIfN Rkf1xi,.V.'I Hill"-,N l'I" IYIHI flllf PXIHI 'I'lXII'f Il.X4cl'I'HI'.lZ1!.XX-.r X' , IX wg" -Lzlwhrj. vu ' ."1'f .ra 'X L' ' '. Q. 1.jf f r. . w ...Lg :H :1 421 ., 'I .XH. j. -11 xx. w. .1 :11 . A r'1z"ll'liIl.XI!1f . Tlw-' 'luv I1 -. .,,. , -I ' 1, ' 4- fu 1 LQ' 1. 1 I KJVIHINI, IITE E215 li? ' " w ,,.1.,,. ,g ' WU- 1-. 1' ',-'. x .. , X1 , ' g ,- XI1XI"I1I I1NH'1ElI.VI'IiiiX'I'ilEf limit. ' . ,gxx . 1.54 , xt XY L I-LIX'f KIlI,l.lNI'fIIY v 4 1 -w mx X - ' wi. Ifzzm 2 SLU-:wuz XX' L .WJ .lswlwwrw 4 i IV. w' IIN' 31112, X "If In lln Hut" 1 I N X 1 X X nl' N1111l.'1N1L S1'f1 1X'1'If1X11 S1f'11X1 1x11111g111g111111-111111111 1111111 1 1111111 11-1:111s :11111 1311111111111 11111111111111 A11 l11l1 X111111111111111111l11l11'I1111141I 1111111 I1'1"'111I1Y,'x 9.11 'X X1111J1111111111FI. .X1111Z1l,1f. .X1..X. 11111111111'11 f 1'11Ms 11111111111 X111111m1'1'11s111j1' V1-I 1', A Ii 11111 X1lT1fJ121X 211111 Y111111' 111111111 1 1 1 1111 1'1z1sj,' 1'1i.Y!'I11111w IRIDLP IRAC PDX g N I R I Il A19 Ebqggglff I A A N S 4 ' U -I I ' I if1,mx'1Qi:s ' IMI X II l I I-'II.I'lI', I I' l I . I V . W I"I.IJIlIb'I ' -"I1',I:' r XMI-' .wi ,If I. Xl., I I I I ' I 1 '1" LQ ' F Q I I'.X' Ixlxllf .Kv:1II.r11f 'll."' I . I , . I X Mimi I::lI'I1I'IIf1 jIx:x- '.IN'Q 5, IHIHHIR AIIU-'ivy IQHIIQIHEQ- 4 II I"-'IIWI IIl'I' 'f', if ,II-'II Ixfgw "'I" II"'I"' III NIMH I:+r4Rl1I MfIIIII.I' .XI .X, 3 in III' I1 Tp 'I I I I I I IWfm1yfIfrm':.1X , I ,,g' , 1 ' Y I U I I , . , 4 I II. N. Nllvnzxvl Nlwv' I I I I . v , 1 .1 v I I'I.I NIIZINIQ .XXI III',A-XIINI1 ' I w jf K- -N I 1 g- -Lf 3 I I SI. 3II'Il2im'I .'ll'm'a'I IIVII IIIIHIII' IIINIVI' IIIIII' I I FII IIII,If. AI.. II. AI.-X I I I A-A, -, .,, AI-- I-- ., , ,,., I -. 1 L ' H'-' "'- "NA lim, 1'.? 'sw It 4 ' Mm' aw- . x 4 lm ' ' t lu XP ,- l"1 ' W I , N x - + -- -N w Y r ' r 4 III Q I :12::'.4 S. E. N f ,I v P I r w w r wr 1 . . I M , . , 1 - ' , 1 1 V A - 4, lmhl ,lmxr-mflyiill.fAH1f1If:1l.,l,H1I:amili:1Nvl1g1fI I' w I':l1lliflI.lt'Il! , 1 li . , U W Y V 1rX'l'.Il .J Nlfxllb .X Pl4:ll'I'r,XI.XX'? rIIHl"A W .Vi I':mgv::,:1 Nam!! IM-xny jimi J 'N w P 4 Ar w 1 U W V 1, Xfllll' f,1'zul11z111m1 VIf"l'l'IlIfS 1v11,x1 411 Uni mglxkvlgmf Fhwlllrl Pvt' ilu' '.1'I'5' Iwi. f"'. f-"NI ,T M, H dl Y It Lfrzuillznw1-rl5':1!'t1-rxw11a:1r1y5Q-:aw '1 15,4 1, XMI HH, 1 f-I' llllfil w1+1'lx. lim- 'Fu--m wnqulw U lim, Au, m wi :V Klmir-2 Sflflllw nw! p,.:x5'x:1f'.-. 1' . ' ' ln 1 Sfuih .Mm-hmm .'Lrn-1-T 'N f.'21l'flLf4'I' Ilmlfl Ill, W W 1, rn! 1 X nm 9-3!.'4.'E..!.1E.QAT H...?2.FX- QJQQQQU HARDWARE SUPPLIES I .11rwIfI'I1Iwzi- ..l uwrliilll, .Ami W' r"vI"" ' ' II' E. L: uw. .11 :I pI:1 1 I ' '.x':wI11T :mg ',I"I1I'X III. f Il I II-IIA I' XX XIII 'IIN I,II XI,I.f fill- Sp Wing fQrmrIs IIz11'rIxx'z11'vz1mI S115 plu INUH I"HIi IlU,E.XH1 ig xglyluw H: AUM II wx:-. Ikzwm. HI' IruIL1Xt:':41I I I .XTI,,"!'- .xf '1s.., 'II "If , ,. , 3IAXIfS'I'HI1Ii.XNIISAXLIN NIWIIII SIIHI' . I K S I NL' r,:-I I5:.'Ix,X1.rI-x , IHIII I'r:Ir1':Xz1:I1 4 Im rm , ri..IMgI.i.Hi . ' ' ' ,' ' 3 Q K Wa , A i ' '5 I 'B J-I WIwlm-sz1Iv-Ilvtziil I,t II- fmmm j. Wu: Ihgfxmzl Ix-II:1Ix IIIIEEXIIIIIU. Hw-I-tin: Vzxrwix 1 . ,. K' -.,,.' IiHfI1lIx .xII'LlI1Iz2lII1I 31141111-14' I " X' I' V " ' ' Ilmlkx IImwf1'p+n':xlwlI ff ' . I ' I'llII I!I'I'I"I'I'Il I"I,1lXX'I I x IU5I'.I'I"I'n-11IIII!15I. IMfx..3I13Z ' P V .4 , 11114, 1:11.111 51111115 ' -- ' - H - ' IU1 Xl! ll 1.1xi11r1x lzwrm- IM-xi 1 ill' X' ,j V, -. up Q, Y. ! .b .1'Tl':111:"ze1S'11-- I I IJIQUG COALPAN Y' THE BEST ONLY l 111 1115, N L make a Nmualtx of Re rng mg Tenm Racke 7-1 Ho.112 Qerx ce Umphmen QPORTIXC COODN 1T1r1 N11 1 ll -XXEI f P I X 5 tl 1 1 X1 1 ll 1 ' 1 1 1 '1 A 1 V . .. W ., .V 1, 1 1 V114 111- ifvxtvr' 12311 1 N1 IH 1'I'1m1-s XXI 'luxe :1 f'ZlIN1il'S 'l'r:1x'1-1' f Celts 1 1 1 1 I W- - If j sti - ,mf --.-'Q1-L -fQ H f' ' WS -: ,L -1.1 -: L- fxihixfr U 'wr , ,Nfl 1 M-X V'--f-M 1-Z-bf -w14---- -Mn, ,, ...,.,,. ,W . I I 1 -w E 'lx XX f- muf, rsh' f T1 -klq raw- H131 , A' , , I lm ,K .L ." i mulls, 1z1z111'14,R1P.s 1 .-Xml A 'W1f,ug1I11'f Yl.VIUI1Xl,IlN 1' SZIUUQAQ-1' '1-h -z1t1'1, H1121 Pug VMI Q. , . . X I'h1m- 111-X111 N11 M11411. Am. " i,W,1nfN.l.,.,Al lm Mzlfl f,I'fl1'I'S Clin-n SfIK'C'i2l1 .-Xi11'n- lx 1' 'Mm 1 tffm. 111111111 111' Ivm' J11hn41111 1 J' . ' mg Clos 1 , , ., -- , .., ,A- ,-v J U 6066 EA Fi fl H Wrgislw Qlrv-1,62 Asda firugiiri G ICQ X3 651 U Ta te the D1ff9lEEHL9 fx n Dm p utmem P uh Iocfztum N Mull -Xldlm ld "Mulfilm-'A lfzmwhiwll 1'!'IlT1'l'.. III Imxxyrlmfrm Sw- -1 Ixnrxtlring Nm-xx in lYlil'ISSIfF, f'fJA'I'S 211111 MII,I,INIfI'd IFIHJI' IX ,X I'l,lf,XPl'IlIf 'I'rb rllrm YHI' I i v".'1-- 32 IIHUI' N 'IWWJ I".'X3IUl'S I'lUJIll'i"I'S f m 21 ri'- fa - 1K' 'r"E Xiw Tlllfif H rl . . . I . ALI, VII .' 'lf L68 '-QF 4l5'WSr" Tpvfgdr .mfr Qern "'- 'WWW' ., :-J,-,f. .Lam :gn hqjs, ---Z XX 1th ' Illlicutcssvll 1 2 ' at Ia ' . ' ' 1 5-FIYIC SHOPS-5 .I ' '. A ' 'n' X X N l N S fulllf' lvw L'1'!r.'wZ, F1TI'1'13 9'l X'l'IUXlfll5, Nl.XXl'l' Xl'Vl'f'lllx'UL lfX1Qil.XXL Vlfilf T5l'.X'l'l4 IXPIIIY lil,-L's!'2kXllf ,XI-'wlpr':1112:1z1-11 Yixfffzyi' Virrwlx ' .'.::.w '...l 21' lr uff Iii., XYH .Xlllf NI.XXl'l".Xl"I'l'lllXU l'fX1Lll.fXXVl':ll.' .-Xml wI'fr'r' m'X1'11iNfX1' JVM- U: lligm flmfif- I'lI1Q'I'IlxiIiQ' 211 Irlmi--r':1w lm'l.w , . . f'1rI1w1lT Nw IIHI' 'Mmm' 111-1-11S --il. I rmfill HI'11i15f!M'ffIll1l'Ir4mf1'w. .'l.Y M.-X.'l'I".Xf"l1l'1llN4I 54JC'II'1'l'Y FT.-X'l'Il.'Nl I N ,-XXI lfXfQIl.XX'I'llCI'Ill5 The Mcmbillcee Nafiiamlall amllki A I"I'I.I. IIANKINIQ SICHYIVIC rv w :mu SY. .Insvph Sire-M X AITIR AX XVIII XI' xx 1 nk 5 CI 1841, RWTIIINI I' Hx I I1 UII BIEDGCDQID S II M FmcIb1I'acanmmcier Gmcccary Camps, Imac: I' rull..s Irm UL 4 I' our r 1 Hr.: I run it m'c IDA, ' , " C Il. 'AYICAI-1. ' "Il ' IAR. IIN ' 'I ' HICYIC ' .'I 'I ' 'OI' ' 7 "ICE D EJ A D INIOII ,If I I 0 t H D L 9 UIQ-y tw. 'Im-. Iiltlv ftur. Ilwxx' I NYUTIIIVI' what yrwu 2lI'1'. D! I ilrw 11' Ivy Izmml :xml tww if I1, A wuivr. Irmmpwrm-rw :uni Exporters, WIwIu Ih..n'1 NIMH-I. mif wr N1li"f""f"f'l'S: W I I "' Ill m.:1'1'B' Flflly .,:IL1JI1tvr. Mmm' I4 lodx' I ICxr'I1'1r1:v. Ibi4:':I1I1'1-ex wt' Guld Ba :md I.1l UI' XIII- YQIII-y 'nds 4' 's :xml Vu-go :I.-Q I L NOW II -XX I PUBLIC RILCEPTION rRODbw.,TS ORG ANIZATION DISTRIBUTION 31,15 LIVES I IX 1 UIII 4 II I 0 N IXYYIFTI I 1 II r!'1l 1 JCII U L XYIC I' ' . I 'I 'I'IIIf IIICSIP- F .,, 1 I I . I III 'I'IzI- II1st1r1'.x' HI' Um' IIlIrIII1 3 XY3I,U.II4XAXI1. IIIII I Urclwl' I"1'wm Ywm' Ilvzhlvl' I I I m eh 0 ' o 6 Y U 0 I I'.4 'INK' 1' 'ANY I b , HWY, ,, ,, I .VX II Iwi rival vym- In 'Im-ug .XIII +I, II1if rn- mmf I I Ui' maids hell I :mm-II :I 'rim Q IIVIIII' . . I' lr'fm'r1. ru-QIWI II Imll m1I ll tw , 1 I I III HN- Im-. ' 'I"' . I IICII II IN: II! L- lqlxiu-Mit HI Il ll IrIu" 'Ixm llmm 'min I,fA,.Ij If,,H 51 Il, Th a XII, wxt QI I-Ixzvuv Hx' 'I'I1A m1 'nl is: II xxul I S ' 1. -g 151141, Ifif Iwvc- I1-"Vw 'I VII ' IVIX 'X Hmrrizlwl Imu II I ml IN I4-rn I I I I 'I Wm' H ' A h, 4' .I V1 V .X Ivmvs-Ivss HIIIIII I1 xm 1 K' 'I I I IN A"'I" 'II 'NIH 'I' Iwlni N In IIIII twsz-rm 'I'hyw-.A I IIIM, I I I N HO N xou at c D Wofmiwi yjlaimgg Q IKM: S ' A,.A fy.1'1Q5fQ ". ' ' CLUB., 3ItbIIII,I-QF UNIX t'lJMI'I.I'I'l'If Kllflf' USE 3111 lPzxl1pI1ir1Sl1' --1- X II'-Nm' Iluy wt' .In-sw I"r'm-nrh 1122111 wish j h' i II I-Y Ill,llr H 1 I,1VIkI'lCS NIXYII ill2l'Il.'l' l'I.H'l'lH'14 af CQQQL N f' f 54 Q Ilmnl :al liauqyim, NIHIZILIC. iXl.AI1,XKl.'X Ixrw x llzxh 3l:1l1lm1l:111.'1xix'i W ough e 111- 1111111 1.11 11 11 . . . 1 1111111111 111 1111 11 11111t.1111111 111 X1 1tSMIT KERY 11111 N11 f111 11111'11N11X1 111 11111111 1111111111 .1111 1 11111 IN . f 1 1 1 L1-C69 111 1 IL 111 211111111011 0 m1111N .1 111 11.1 1111 c 7 1 1111 s 111111111 ILIL 111111 11111 111 .1 111111 11111111111 111.111. fl F1tU1S1'111111N .1 111 111 .1111111 m 1111 11 1111 1111111 1.11s1 1 1111111 11 1 1 m1111 11111 .1111 1 1 1111 . 11111 W "1 " 7 1-mu -rv QWPIIRHY Gown .1-.16-"": Q . in XX Th 1 "'1'.' 11111111 211111111 1111119 1111111111111 111' 111 ' 11'l111'1'y 11111111 311111111-111s 11'11'11 11111 111-1111 1:11 1 z '1' 'z ' ' H'S BA 1 ' 1.'-'-s1- 11'11 1111 ' ' ' 1 11111 pure, 11'1111111:1111111 Q l 11111- 11-111: 111'11 3,11 111 111211112 SYN1111'S I-11'11'111 'll111 ,Z '.'. T11 111-111' 11215 11111-11 11 1111111 11111111 11111 1-11- '15 13 ' I-3'k1'j '-1.' 1 11111111 11'11'11i1111 '11111 11'111'ki11g 1'111' 111'111'1' ' V111- 11'11i11: 1'11'i.' IJl'11.11?C1 1'111' 1111+ 111111111111111-111 111' 11113 '11 T11-1 -' 1, ' 1,, , .UM- mv ' 1' ' 11' k '11 111'111'11111k 11111 111- S12111' ' 111' 21111 11111111-1'11 11111'i1'11s 111' i111111'111'1111 11111 s'1'1'11"'.'111111z1'jf1h- "s1z11"111'1i1'1-" .... S ' 's '1'11 1- 1121115- 'WY1 Q11'11i11' a1111 1'Ll1'11j' ' 111511 14,11 . ,M O f J u W' ' M . . , A - 14153 I f 0 K6 9 J j J, X L! IIIJIINK Ili Nl AI -XI AMA 5 I f .... X a' Z' I ' W 4 , 1 f- ' ' . . . C -4 W 7' 'CB ,M ' LL. FJ H ' 53 ii W , " ' -Q 13 p.Q ,C X ---A 2 1 1, P w I 4 , 5""':g 4 44 '-A-A f' ff A-'f -A f 24- 4 4 v i- : ,A ,- ,.,x,. 4, ,- f,4 -A 4 - A A A A A , S If Nh unix r Sllllthlffl ll 1 t IIIINN lzlll fllwl Q GDIITMW nllcr Ncw l OTH. K T 1 P III k l l:1'1!I'L1llI1q-IVlY ll llllllillxf, , Mv . , , A , I g, . . Pfstublix lli IXNT - - NX! '-4 HI' 1'4lNlIl,l-'TIC llllxll lll II ll K' , rt ,ll lump -3111 i.ll1 llilllllllll Il A11 UH H H 1 I 41'lllr.l1l' lllwlll ll - . 11711 . ,lx u K xllll:llll3, :Xl l M0 .,Xl.X. WAIT' f " M, h l- IWQ 'ff' Ai? 1' ll. li17.f'3fI UF Mfllilllli A.,,. 4, 0 gy ". 'WJ 1l'PxlmQl . 4 Q "ilu -. ' 4 . Un-, N ' , I,lll-yi llllxl th' mrh' U 'N ll1'H"'M Ill flll Pllx Illlll :lvl lllll III I ll lv X All M: ml: V l Illllvx Fu-1 YTIULII. ll X, xl-:l.l,Y, I'rf-s. 2l'1f lplfll mf. 'MI """'i""' ' " 1 "' Ph ' l,l"'lII'! 'T Give- U- :l 'I'l:'l l'1IlYlf'I'I :md .'.-X'I'ISl"YlX4L N- AW 'W W W 4, W W W 'W W W I W 'W W I W W W W I WW W W W 'W W I W W 'W W W IW WW W W W W W W 4 W 'W W W W I WW W W WW W 4, W W W IE.- l,I'1'IlIf'l'IX I'IfIlI"I'NII' I' WI- I'-IxxwI"w' Iwxrm-I rx, Ixtv Qw IIIQI . .I I 'lm x1:1s'lm'1:.x'l' 'I'wIIm'iI'1x-X "II - lirww' 'I'Iw' -L1A"I1I"1'v" 9-'I IW 1" Il'u1"-"' .I .I . ,,. .. . . - ... ,,vX , . . . . ,NlIlI,Il.Ix. XI.,X, ,' , - . 91. I H X T FIRST NATIONAL BAN MOBILE ALABAMA 1 X Geo liz-xarnwm w R EAT? ORS v I IIN! J I I I 4 I I I I ' I I :X ' .I A XM' X 1 I W It In I"HI-I SIX" I-I"III'Ii YI'1,XIlS I Ir 7 I A N.-X'l'IUNAI.I1.-Nh v q Ist I I I I J I I II An I3II.I-IX 1,A1zm1:s'1' la. N14 I I'r'mL1II-5 IMIIIIIIIAIQ- I'IIIl21llL'I2lI Sv1'x'iI'-- lv lr I Ir ,, :V I I. , NIIQ IIHIIIIIII .XIm', why' III' 5' I.. f ' gm l1IKI1lII'r tww X11'IJX21I ax A1 -I' V X I 'A I ,, , .XMI-1 'IM mm' sI1m'-ImxII1f" I . 1 V, , . I ,, I I1lIIIl'I'. I, M" A xl, 14 KW-rx wffffi- HN Ms. IL- m'2lI't'I'LII nm tw Vip XULII' pmt-. I I . I, I , ,,v I-, T, , f Av-, -,, --. ,- f I,-- J LQ M65 r , -, , , ,,, liICYN.XI.IPS 4 ILAIPIHS '-fX,iif'H' 'Xlf'lH!l S lfff"1X'xKIlK ETA 1" " "XlllIl':11Z: f ,I 1 , v , , 5".fff',, 5,11 V, fr.. YM: r I f --f -,f 1 - - --i --f f- frf- A -W ,, V w Y 'Li 1 - 1, V .IIf'Wffl.IfIl5 :xr fi SIIAX'IfIZSKII'l'IlS V V . . Y V V I' 7 ,,, , P I 1, r A A W .T I' mu' XX'.r:u rv VlwP.,: 1l' nf. VK 'f. Tl , xx' f ,' M l Vzzruihx 1.,..-, , 3x 1 P .I' Il1'.. -Al" Q .. il: '. Iyfilyfi W ' -. . ., . x 1 W H'4k'.1 v' . 4. HQX' ' 1 "n"?':J!1' .tml V "XV . 'llixl '. pw qw," Pmw . Y , 4- I , V ., IX' ITH'l'I'I I3 I -- ' L 1 V l'l'Y'I'l'1lY UI ll X I i I N CREAM RE cnun f, f .,A . AA V I,lPM ., l Ilwlmis its Qlmnx uw-11 to all NIl1!'1Hllj' Hip!! S.-lmul Llluulmlzm-5 llh' lPz1L11wl1V11 Stn-vi Ilvziflcllxzxnm-x's ilu' 1Q1'zu111a1i+111 Suilf ami Ayn-fswiwf 'Thur 4111-Allwlwxtf-ly 1'f11'rvc1 Inmils Huh BI: Ill 21112111 .'hix'l-- .X l',..':iw-lx-U-ufI'-w'Yw'1f1- XYHIILVN ll-M11 411-fr IYH f . , M'-:I-viz'-ri .X-E -1-.lv-uw. Nl'-mm-1 , -1' ,X-wzjgltlmm MX' l'wl14'!1'- will . 4-+'1r,vizuj.' Svhwfvlx wi' iw- Fm' I ' . Il Xtntux. Sizxruizngwi v-wx' '- T14 + Hu-4,!'I,1M-!'1l ,XV 1"l'iif!'f ' X. Ii, 'i-u'1'1-wg i2L!NlZlI'11 1'v'1r'--1-X " 11 Nluxiu lc-:ulir1g'twwm':l li. Nl. lif- IPI'-, IU11' v-:U:x1HQL1n- :xml xi'-xv wfwl- znvlrilw-W I'I1lfSII7ICN'I' lf. Y4 ILXLIIY. .XSL ILIP.. l.I..IP. Nlmiwr., 3 2 ,Xl:L?f:.n1:. Y N Sftegn Hngfher mm PQTEQCQUQEU dl hm 1 A xx ll 1111 1 IX 11111 1 111 L 111111 S 11111111 1 slllx uf 111411 hx H1111 ll p1eL11te sdfllt This book was made ln its entirety, lncludmg covers by Prmters that P1e1s HEHTER MARX PRINTING C0 Ucxl io Hlcslem Umon 11 Soccd O Q A O O O gL. L E Ye' ' hiv yvzn' The Bltbhiiill has s V1 ' 'on- rlv1'1'11l 11111 'rwv 1111. Tuizj it is nuts: ling ill High 811111111 A111111z11s. Ou' fil' has SIPHTVQ nvithc-1' lima- nm' 11141111-5' 111 t1'yi113: 111 111211411 this thv best hook it has vX'c1' " In-cl .... fpl' ,' 1-0-11111-1':11io11 I'I'HI1 tho hu," lss stuff Thv 3111" as 1111111111 '1 11-'i'1lly, 111111 wc 21114 ll ' Y 11 v-4 f-4 l - 'S f--I f-1 5 G .- N. s - ,.A, ,Gs ,e - ses, ,,, .,., , - J f nz-


Suggestions in the Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) collection:

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.