Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL)

 - Class of 1929

Page 1 of 204

 

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1929 Edition, Cover
CoverPage 6, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 7, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 11, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 15, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 9, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 13, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collectionPage 17, 1929 Edition, Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 204 of the 1929 volume:

. .-. I 41. ,f fp' 4, ., ,,,, ., I, 1 ,fj-- 1 1 -, ,. x -f, f . 3 ,V f 1 u ,f,f. ,- .1 , Mn, ' L ! ' ,f'..,,j- J' ,,, ' 1 z,., 1 ' , 1 1 1 f 1 ,, ' ,,"v, ' '. ",f . ,,, ,-1 7 u - 9 .1 , .J1,p1Z.,,--,,.,,,1'.cI,,w.,,, ff' 1',,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,.,.,,,,,.,...f,, '-1 1 I X , .f,3 ',Jv.!... .,,.., . ...,....,., ,....,,, , 1- I, fl f .,, , 1 1 r 1 X X I X 'Y'M"YfAP'Y'J-P'Y'JPJPJ1'JP'YfJP1P4f4f-ffJP fi L71 IL IIXK Uh Hgh Q ww viv mLJc1Nc1 4f-ff11-11-4fJA--ffJA-J1-4f,v-,u-y--vf-vf-vf-vf,A- x2 f ff ,, 1 1 iff 4 1 j f'1,fC ' '- wwf v' 2 -a . , . I H IL jj NI U H l g N il' I J.. I 'X VL1',i1H2xf -gl QL. H' Sufuor C , of TE1pMur y LQ Zig S 'Y 1. T Lbilc -if i XXVWAI 2 f H f- - Ji, X'UI,l'Xlli Ill. fl- X. Q AX Qfyfz ,,,, ,, ' "' ' ..... ,f,, mf I 1,6 A f f qu 1 ff' ' 111 ,Yi il WO f"1 ,,1 ff: 1 1 1 1 ff f! I I ff 1 1- , !',1',, ll" 1 ff 11 ' 111, " ,1 1f I-' ,"'-7. . -15. . , , , ff f"-. , ' 77, ,,4j"f-, '. , f I' "-.,'-'-',,, "'.., ,' 1. 1,1 ,,4 ",, 1 'f -...-' '...,l' 1- 1,-. "1-U ff '--,..,,1 -. 1 If , 1 1 ,ff 'HHH -'fffffff-fffff0U-1-1.C' ,f --.,,,, ,,,,,, ,,,,..,.,,,.,,.,,, "VL - 1 ' -J, , 1 '-. '--' fu- ' f' --- ----- ----f-- -1 V- 4- '11 ,- -,---- V-.-. .........,.... ....f'7 I -, 2 ,f "-, , f2,fZV rl "'---.,1 2,11 ".,,f '.,I "',l W9 f"-.uf of X "' I I' "" 'U "1,,,, x W Y 1 I4 O I ' R ID ' Y THIS. A: will w.1' W-HEX.. ?N.1X-' X'!l'.'1'IR Iwi NIH, "' IW HV!! 'U.111'1f IX osmc '-'- H14 lilwwlx 'xlili fl1Q'1!H1- yur 3 1 w ' v Q 1mwrr.411x -11 XM- wrrrx. I-1 ,.,.g VI.. ,VIA A ,.., , ,yum . ,1 ,1,,. H HH:-,. ,. ,J ,x,,,,,l1,fly,t1 ini,lf fyfw. Imuw-X zxgl! H wr"-rx. 1'-M1 Ns TJZW-X Ev. wg.i,.' :MAJ '-'.P1"xf-'f+Iz'fV tif! U.-'rwxw'1p.v1:'M'X 'W HIV!! in vx4 Y' lllvl SLIM! H .X 'Hflx 'lx' !!'IV 1' fx x, Vvxxf fx if '3- "J1!AX1'f'xI'VEi.SlI1X fin'-.,-.5 ',, , Il, 'Kun' !,1:52:..,,7 If If I,--..,' 11- - ,un , , . ,-. 1 , 1 ,' 1 ,'-.,,. f I - I1 H' ' 11" 14,577 fl" ,I , 1 ,, f . 71 , .,, 117 1 ' 'r f I f r f 1 -...1 1 1 ff' Wfff' 'Q I 1' ,4,,f,,l ,.-,.z:ff,Z.,,.., f VU 1 IK' . .... 1 5 , fuf '.,,, 4 , hr 12 1 f ' G , . 5 f X 'I' Ii N 'lx S ll111I1I1'l'l11X X l ,l,,,. 1 1 1 , H.. ..,,-1' ' 1, '-,f If 'I I 1 ,lj X ff .,.1 Q ,x11,111x1e'11:1x'1'111x I :. 1-1 1:1 1- 1111 xf 1 .x'111111a'111f r, 111:-g:x1x1x'1'111xf Q 11 1111111111 7 11111-111'1'1s1-Q111-1x'1+ ,1,,, I 1111 1-- ..1. ' "11 1 H, 1' , , , 1 Q ,,, X I 7 4 ' rx X L-il Yfwv HM' , , . 'JIS' ' 1 ... x 11 f,'f " f 1 f I I I f fl , 1, 1' 'ff f " f ' 4 ,,f ' -. f ,-- f-I2 , 13 I . -.,...:, , 1 ,"5'- f,f4f,.-' 'ff , 1 ,I , 5, 4 9-, ' f'f7', ff-.,. .' '!, 11. I ".,'-'J ' ,".. ' 9 ff "- f ' 1 ,, .' .' '-I '. .4 f- f,L"f-,ff urn-... 5.1 1 ,ff ff. ,, ,f'ffff--3f23f- um-Hflvlfffvu--.,.1- ,.,, ,,,,,,'5-L, ,f ,,, -fy, Mn., -.,,::f f- - -'-- -f --- , --'---- Aly 5 -,llzf 1- -f----- --'-' f----- ---- --f-,---- f , r I '--211 ,Mx hu' , ,lj ' 4 ff.. f- -' ft 1. 'Q f ,f . .., R, Q N f - . I A A . IDI' IJIC X I ION V-1" . . . . Iin4PfVfxf3Wm.-.-M:1!!!1'I41I. 1-lr x A ., ,,'. A Q X ,X I ' ., P X. . .12.:'- X xH,v4.m1 -.III mul .1975 . 5 ' www.. :naw Quwl. rx--f ,Je f'-fi- , . . , , EL.L.',..f:'.' VIN' 'H 'mx .wI1'1a'1fIr1. 211141 Q. .., ,,,, ,, 'fm'-' ww- Xflligl' :mul Irivmiilx VIJIP' N i1!'.'.11-.X 'ff' l'1'!T,'!5.EH'l'v'Ii 51'- fxwr. :mm A-M'-1'j. NI"':i:1r.. k'.v'::I'I'w-Ni1f::- i'1'.'. wiwl..-:.'. 'LEX Mwlx. XII. .X l,5 VfI.I'Q I-'I'I'X1QI'.ii.Xi.Il !""""- V 'f f",'Q"'-, if 1 "'j2"'w If 1 , f. . 'q., , 4 U I f 4 -. , ' .4 rf. ff".,, 5 , f '--f "'-,i' ' 1, 2, A. f 1. if "' ch: I yfffg' 4 fif If , 1 In V 1 f '- f'-52 . 7:3 . . ,fi 'ffff , fn.. , ,A jj -1 1'--, 9 1' '-., 'Q If 11, . ,,-..,,., f ,,:-., If ,, 1, I4 0 V ,.- s, , f-, - ., ,,-,,4 X ,., f fc, ff, IIA: ,nf -,-14,1 11, A Af- If Zphhsf 114I,f,,.'u' fy ,bl Q 1 1,1 1 -I , ,, , ., , . ., , f' 14' 7 'Z""7,? W"'ZYfzffxfrfffff:f:f:::::::::::::::zffrff' ' 1' - , ffw . , V'f:::ff'::'f:':'r::::t"rv, . .- 'ff ,I--.1 '--.g7,,,,,f ' ' " ' -4.1 ,f I ff'-L I' uf in ' Lzgfl if-7e.,'.fr,3 v . . . , ,, AJ '4,,,f 'TA , ' 74251, . . -7 "N .- f 1- 1, N ,, ., 1, I ,1 ,,f1 fl f ff Ziff 1, 4 f fl 'I 111111, I ll , "" ll I l 1 1 ,1 f 1,111 QV! if , f . - I b L 5 - -.,.j.-4 ,V -.f fl ' va, ws. if . M , 4 Q fun' 1 f-.' ,Q f -'sun' 0,5 f -, . .,, A ., 5, , an , . ., .A f- - 23' , , ., 1 ,44-Pg , f T., fr. .--.,,. ,j ,I 7. K., ' ' " ' ,' 4 -..,f ,'f '4-aff 4 "' rl ""- 1 ,.A v ff. ,1 ly"y , -4, .' ,,,, ., 1 ,f"- ' . 'f, 1 I - 1 ." A, '1 f ' f ,n. ff , 31 ffl ff. K , f , 1 1, ,, " 1 '. W . -' f f "-. 'f C ' f '. X I I lf' ,"4:f I '- ff' ! 0 FA l 114. I ffi"'-'ff ll 'I' ""'-I ' 1 , ' 1 , 1 ff , I , , I 1 f 1 1 f"7v , 0 C f'42,fJ ? ,X v x . 61, ""' 'B' 0' . H -, H f.,,-.,,,,,,,,.,.,,.,.. H ,. 7' l'i7,'::r:.':::"::::f.'fff:::f::f','f ' "'4 If ' ' f' f 1 ' Rh f7 Q4Mfs4f'fVff'wff'f'ffN2"f-ff' Ju f'HllI1l1I'IZ1III LJNDEFZVVOGD NAA LOVNNELL 29 FORREST QT:WART 30 F-RANK JOHNSTON 30 OINEYT DLJRE 3 HAFVLFSSF-'XL4lJQY 32 ff, I ' 1,11 ,frf ll I, I A ,If , 1 I ffl 1 . x . 1 4 ., K I 1 1 ,, JE ' , ' ' ' A , 1 Y ' 5 N " f P L I 1 f , ANY ' , ' 1 'l Lf' 7 QQ ,, ' , . ' ., if X n 5 i f"""'-.,' ff f ,1",f??:"',, f '1i""'7,,, ll f "'f--.Lf , F" 245.7 55577 A """4..:'?'j' I 1 1 "' I "' ,, ,,'ff. , ,134 '66' ,,,, Z, fi ' ! ' ,lair .,,, , . f ,, K ,ff 1, 'f ,1 I ,f f..,,l 1' nf'-.,., , , ,,,1- 4 ,ff Q0' A N wx ' 'QT' . ,P .Q . S' -'M 6 9 I . N : : ,. 3- U. . A , 1 5 , . 5 5. .., , E . .1 4 : ' - x. E . XX: , n U . , 1 - KX . , , f. . ' ' li 5, 'P v 2' w . ,- . IC N : .5 - . 4 , ,k. . v . x K . ' if . I ' . , :wi 4. 5: , - - mf. 3' . N , ,fp is? I ' . I V 5 - -an ' 'af 1 - XX ' - f Wk' 'Y ' . 'x I , ' -' . .Q : : 1 P .- , .. Q .Q V--3 -: . f - Q. , 1 fffgg., ,' ' Li - Y I Q 5- V , ,gf W : '. X L " W 5 ,y , . N x 5 - ' ' -. '4 .' .xy Kg' .- .xi 4, V . . ' iff, ' wiv. 3 ' - N 2 .n .U Q Www 'Q , I . :- 44- , ..Jk'.. - . . ., 4: .. '. ,Q 'f ' fc ,- - .-7. 1 ,f Q, , x . , -: . Q . I. .N N, . " '. '. H , ' 4' . . . 5 . X" 5 Q .' 5 A . . A tg, , , ' 3 L np.. ,V , 1 3 ag, . , -, s r 131 , : X ' P ' " , N : 1 , gg X,., , I I fx v I 1 X, - g - 4 xx, T , :wk w 1' E e -, I 3 -Q5 lb, Qi, K 2 S V 1 2-" ' ' n '0 . , - . x 0 ff, "'J' ' , I H X ,gy W, V 3 x I h., ,qw ., . , E . . it 1 l . : g.E . 'F ' " 1 : Q . ,A . : 5.-X . . , ... S' I U , . ,, Q, . A ,. . :: s , . . ' , . S? -' fg' N . 8 5 S3 X - 2 F n! . X e X . ' -' ix. ee , I , 1 ,,, ,, ,, .,,.-,..,,,,,Z,,,,y7 Q 161 Z ,Mn,.w,,,,,,.,.,,,.,.,,,,,...,,,,,,f'g I l,7 . 1 ' 1 I f 1 Z ,I ' f 'and' 74' I 1 f' 1 I 6. ,, ' f M ,V .31 das F' .f f H' vs R' 457- ,, . ,117 , ,1', ,lynn X ., I, 1 ,1',,f4 '. .1 X ,z ,, , If ,1 9 . r- , fl , If 1 f,1 1 , 1" ,ll 5,11 fs 'f W1 f in ,lf :.z.Lf"1 'e J 1 ff, , ,uf 1 'f ,,r4 f fff' , I f 1 f 71 1, ff X I Affff' ,N N U 'lf H lf, fpfa -, ', ,, , , 1 1 at a,f D. 'H-IQ . 2 X . ff 57 ' X .,, Wh., 'f.,',::7. X , , ,, ,. . Z W '.-af: Y . ., ,. , ' fl' ff"4:,f' ""' " , - , . , , ., ,, . , v , , .XlHI,Il4InI1Ii,l1r-LIi1JHl,XlL IHIA . Vuvlw. :MQ I1I'f x"Q'I5' ml' .xlwmwf XXv'4UXNIlkL'?l1"j'l7lfXvN"'7il1 -lv- .NME 4,' 1" .rx JMX zum. :vw X'.'1:'f I ' -'- . "" "' "f, " ,142 .xrpx ' 4' .1 ,, vzwz' rrfzv Ur., .XI HUF. Iilfi. ,m-X, Im' H11-fx, .. .. I.-.. , .. .lu , H-'r'l 'HAM r.:1'rwMJ,-1 .Wm :NNI I1 Ami fk. 4-r '31 F'fy'?.,..',, ':,:.' "w ,Nlwxh Iligw If 'w".'Ii'11, Mmm :,'v"w-:m1!3,"1l :1 m -. Ln: .f ., J If f-f'f+2H H. r 1"-f-., ,f Q7--. f. 'gg-.., ,,, f - f"'f."f -T 1' 'o -f '. fu, 'Pf'-., 'f f' I . I , ,I 11 , I ff" I f?"'l ""z "- 1 I --U q '-1 " . '. , 1 ,1,, A I ff 1,31 9 ffl' ,IAA X 1,1 f 0 1 ,N .,-..:.?:.,,:f,,,...1c:Z,, ...., , ff' 4167, - - ..,. ,, 1 in , I yflflun,,,,.,,,,,,,,,..,,,,,.1' uf! . .... ...,,., ::::1"' I , K1 ...H ff 1 1 ff! A OU K' C PX f . 'KA " 4 ZQJM V. Q X '11, - V ,1 ., . , If , . 1, . '-.:,A 'f f' ., w-Y 111 -'f uf '-.,,, ' , 1,, 112' 1 'L fdf ,. 11111 9 I If ,.,,1,,n. I I 1' , ,I , 1 Mu, 1 ,,, l,1' 1, 11. f ,J 1 f f 1 I K, -J ff' f ,H , '11 'l' ,fl 1, , 1, I 17, f , X'-.1 ff If 1""-. 1 . 1 I --., 1 , , ,f -., '. 4137, 1 - 4- ' V1 1 f , , . -,I 1 ,, -I-, , .7 .uf ., 1 V 1 , . f ,' ,,- 1.5, , 1 f . ,f, ....', ,IMI 71 I ,J C f ,W , ,ffx ng 1, ,, , .HH ,fhtu auhjil' ,1 9' ,Z .,, If I! flfff 9 1 XX N N N X 1 X lk N1 61 11 1 1 1 11 X1 1 1 I -ff 6 fl I ,X if ffff ff--Ia. ixfffzr- , 'iff "ij af X , f c: 1.1 . "' Pj my '--.fgyljwf "-'-'--"- '- --'----- ----'---'-'- . .12 '-49' """""""' """"" """' "" ' f.,4 ' ' ' f-,gf 1 .,' -:up " Qj-., Ii, .1. 11.11111 . ..,.,,... .A......... 1 '1'111l'111211 .X.11.. 111111111-11111 l'111'1-pw N1..X..11z11'u111111111211111111 31.X1C 151 .'1fS .1.fx1N1'1111 1'1'1111'11'il1 111'l'11.1C 191'1'X1-1-I11.X1.11 5"11'1'1411'.1 1'1f.-X111. 121191 11111'111'11.1 N1.-X1'111i .X1,1CX.XN111f11 1.:11111:11111S111-1111N11-11111 '111'1111l'Sr1'1'1 111111114 N1.X11Y 11.'X1.1C1lL11 .XX111f1L.'11N 1f11111'z1111111 .X,11..1!11111 N11111111z111z1'111111g1- X1..X.,1i1-111-Q'-1 1'1':1111111VX'l'I1111'1"1' K1A11Y .1141.1.X .fX1'1'1f11.'l1X 1'111111111'1'1'1z11 11.S.. .'X1:111z1111:1 1'111lx'1v1'111111' 111N111111l' 1.11111f'1"1'.X 11111Q1'1C 1-'111-1 .X1'1x l'1111'11gf1 .'111'1 111111111111 11.'1'A11 11111,.1N11 V111111111-111:11 11..'X., 111111111111 111l.1g1- 1.111511A11'iS11.X1,1C 11111i1..1N11 S1 -1111 .11 '111'1' A.111.XX'11111z111R1'1'11Ap'--111' f-.1z111'1111:1 XI. 1X1,1N1C 1111111111 1'l111,1'1lr11 1'11.11,. 14111w11's1'x' 111' 1'1111'z1g' 1". 1.1-11811111111L1-1X1QX'1'1-Q11 SK'1l'111'l' 211111 1'11111' A115 11.11. 11111111if S11111' Xf11'111:11 1'111x1-1'f11.1' .11111N1Q11A11.X31 111113151 111111141141l11.'x1'1Q 115.. 1'11ix1'1'f11lx'111' 1111111111 1,1'11.'X 1i.1X'1'111lYN 1111 YYY 1'11111111t'1'l'1111 11.1'.S..1l111111z1g1L1'111'11111111111-fx1 1111-'1x11.x' J, XY. V. 1111 XYX X1z11111'111:1I11-5 .X11Z..1'11111-1-X111 111.5111111211111 31115. 31.11111-lx 1'11.XX1 1'Q1,1.l111 1111111111'1'K41fl1 11.5.1l1.xx'1111u1Q1'1-1111111111111-XX1'11111-1411.1 111'1'.L'4L" 511111-11111'1'1.l1':1:11 A111111121lfJXX'111i111'11.1.1'.1.X5J , 1'111j,l'1.S11 XX-'11112111.X 1111111-'Un' 1111 .X1211121'1"1 111J11.'X If. f'111.1'I 1C111:11.x11 .fX.11., 1'111x'111'X111' 111' fX"111z1111z1 .11'1.1.-X 11fJ1111'1'11Y 1'f1f1'1'S V111111111-1'1'1z11 1,01'1S1C1'f11L'1'1l1lL11'1' , ,, .'x.SS1S12l1l1 1.1111':11'1z111 ICKIMA .-X1'121'S'1'.1X 1'11.1X1111fJ1'1Q S111 '11l'1' 11.,-X., 1111111-1'f11j,' 111' '1Al'X21X f'11.X111,1CS 1'I111.1f 11.XX1.1'IY N111s1n .X.11.. N11 1151111 AN.'f L1J1'1,1J1Nr1 1J1X , 11111111511 A.11,.-11111sf1111'1111111g1- 11. '1'. 1JU11111NF N1:11111-11141111'f 211141 .-X11111'111',x XY11.1.1A31 '1'AY1.1J11 17fl1'111,.Ak5 31211111-1112111145 11.8. 1'111X'1'1'.4114K' 111' .X1:111:1111z1 11.1'11.. X':1111:11z11s111 111X'4'1'r11.X', ,,,., ' ' . .qv -1. ' 11 W ' ' V -4 s 9 w 1 5 f , 4 af' Q w 1 ff 'f"',, ,... 11'--. 1441! -1,11 "'-. '. I , 'Q "--. '. ml V HHL3 fif' iw, AI ff- fnw. f 19 ,I ." ""-. f 1' ' - . -,'f - . .. .,, , . , . " I "'., 77 4111 . 1' ' "L '-.JA f- , fn-. 117401, III "'-00221 gif. 4 ,1 , rf., '-,, 5, , 1 5'v-If-'funff'-nu-n-nnfhuny. 0 Q-ffZV,,,...,,,.,,,.,,,.,.,.,...,,,,.,.,.,,,f'g-., N ,1 ,, , , ty y,f.v, ...'.x"n!!-1-f-f-f---f-n,n- - -1- ----- ----- 4 .1 1 - 1,4'!,-- ------, U---.--I-...,..,...,..-Uni' -.Ziff ,,?,,:'.' fd 1 ' - ' , f. ' vu, f. . ' . X .,1 f -7 '.,f .uf-.1 Zu, if-If 4 7 I . x :gi,,. Q' 55195 Q Qgnr , Lg 's X.- ,.. -Q 4' 4-r fl" 10' . fl , If 1 ' 0 ' 5 u rf' f 1 I 1 f 1 I f x I " 1 lp! ":Lnr"', ' ' J f 4 111111, I 7 , ' , ,Af . 0 A' .. A ' " 5 ' ti ' if 5 M ,, K P , ' 401 T 'Q 4 , X 'X V 1 1 JI y ' I I 'X g' -J Kg,fn.?' 1' IJ. l 'I ,I ,5Zf:".' .17 ffjiiftw, fu.-li. V y Q1 , . 1-:fs ., 1 - o.,, I , V 'vu' , :h4...:Lfj f 1 gui, . , -,J I ff! If ' 1 'J fff f X - X X X In N x XIXI ng I 1 f I x K xX xx I I I xl: II-I me N I R I 1 nt ION I NUI PI I SI I Sun I' I 1 f ,fy , 1' 1 4 1 M I ff Nf ,f?!" ..C?,,,,,ff 'I ',"- ' 1 -. ',f ""-.s-2,59 Q! I I I S114 II dll I f' amz 5155.3 4' '2,jQ ,,,,,.:f X ,Z 74221331:!,C1f2?lfQ2Z72,1i,',6' ' 562Zin,ZffffiZZ.,,:,ZZff1Z,,'353., 'P' J ,-1"I , ,f-nf "'-.ffgjigf """" ""' """" """' ""' ' . 1' 'iff' """"""" ' """"""""""' '-.,.,Ql2 " ,, 'Q Z?"-4, " X ' ,I ., 4-fp 4 II.-XII-II,I1. IIIIIYIQIC -'VI IWW' ILA.. I'r1Ixm'1'Ni1yw,I'XY1sI-mlsirl IfI7I'I'II III'I"I"I'II'I 14111111 NIILQ S. I.. IfIlXN'.XIIIYS ICIIMIISII KI.I... XII-VIIIIAIN l'HIIm'!1' ILS.. IIQQIIIIHIIX I'uIIvgn- IIUI' 'I'Q':I1'II1'I'4 KI.pX,. I'I'2lImLIy'I'4vIIc'!'I'I'4r1"I'1'21n'IH'l'S LICXHIIIC IIINIJSICY I-'.-I.1lIfIl4'I'IiIUI Ifilll' :XI'If IZ S. Nlisfwlvi SIJIII''I'vz1I'Ilm'1'4I'fvII1'gv 'xX'II,I,I.XNI III-INIIY I".HQICII."I'IIIllI , KIQIIIM-ruzllivf MII., 'I'11I:1r1I- I'11Ix'v1'siIy' XI..'X..1'u'11rnIfiz1I'11ix'w1':4iI.x' IZI"I'II VHIII-III: XII , S4 'izll Svivxlw- ILS.. I'11iu-Vsitv 411' .XIz:Iv:1m'1 KIIIQ. XYIIIIAKI XXQXI,'I'fJY I-'IAI.I'IIICIl Sy amish .-XII.. I!z1x'If-n'4'ulIww-wI"l'vx:1s XX'II.I.I.XKI XY.XI.'I'UX I1'I'I.I'IIICIl Svilrmu- -XII. I!:Ix'If11'I'fwII1-gv fwI"I'I-xzzs SI'N.'IIINI'I Il .I "4 , Sr'I:1I.'m"'l1n'w IIS, I'rwix'm'l'iITv url, .XIgIIvg1m-1 IIICIIICIIA .IXN"1QIIAII.-XXI ,IC11g:Ii.NI1 XIII. NIFQfiwi1mi4I::m- rmll.--w I'H!'XY4mlI1m'r1 I3 XIIfNI4N'IUIlASI2II1' IIIPIIIIIIII' ful' XX'-ml-11 .IAKI 'I' IIIINIIY IIIII"I'III H KIzIII11'IN:1IIc'f IZ 5 I'mMv1 I'III'x1'I'SIIX' IIA'I"I'IIf IQIIINII NNI I'21I'Q'I4'l'I21 LIGUNA AI,IiIClI'lVX IQI'IIIl. SfwiQ1ISI-in-11ml :xml Ifiuv .'X1'1s IIS., I'Hix'w-1'si1x'w1' IIIi11'-is XIII '. .IYIITIH X' II XI.I, Ifim- .-X114 IIS, IW-f1I+mI,K'I'4vIIz-3fe- I.UI'ISI'f If II I XIII. ICnu'isI1 :xml BI: tIwmz11ivs IIS. I'r1ix'v1'siI.x' wi' ,-Nlz1If:fm:1 IW. 5. A XII , Vumr 'I'1'I2lI I1S.1L1-In--mlI'wI-mIn-1'f,ll.Iq.- XI,-XIIY AYVI' I HI5I'4'l'I' 1,,,1i,, IIA lIlY MII-IN IIIIIIIIAIIII H IIHIIISIVIZII Arts IIA II. IIIIII-'PIII Imlllstrizxl Artf We-'ffwv1!I1:-I4-1'I.i1nf-tvrwNvI1mI XVI Aif1I'I 'A'.I'2HIt'IIIIl' I'f'IIt'IIr' I'AI'I,INI'f. ,IN gl.il,,,I.x. -XII. II'4r'N11Pf4III-III-If:-1-I','XI1oI+"I'I1'u fQ1'arIl1:11v- Wf I-Lg I'l1ixw1'si1x' HI' NivI1is5z1r1 SIC' IA A. IA ILILXYF Sup ,gh NI.X'I"I' ,IUSI"I'H I,-I.XYI.I'fII gd ,mv SIWIIIQ' IUJIIVQQ' I,.I'IS'I'ICII I, KIAIIIUN .' " 'Ili't' I!,I'I.. Nr 'II14'1'r1 IIIiIwIs SIQII- 'I'v'iH'IIl'I'S. I'nIIn-Qu' -IUQC 'IIINIC KI KIIVII.-XICI, .' -iz1lSvi1-r1m- A.I1.. XYEISIIIIIILUII I'llIX'4'I'SIIX' -. KI..-X.. YVz1sI1i1lg:Tr11 I'vvix'n'!'si1Ax 1I.ICI.IZAIlIi'I'II NIfJI"I"A'I' , . , , , ,I I.iIn': 'I' f""'-.,,.'l .,,,. P V 151' I-,b uf. I 142:-.. H , 'Ima' .'r- - . 4.6 I 2. -77'-., I, -I' D. un, 1 ,,, I -If J ff if QQ? 141 I , j", fr 1 ,V Il f, f . , , f nf- , 14' ff iff f 1 " N A " ,f '40 .... 1 , 1 " 1 ,. 1, , ' ll III - 41' I' ' 'fl f, , Valli I 44 -my .ss-vw 91.9 .1 Q1 inf- !w'f'.,,'.. 'I I ,,1?7-.Q nf, ,11?n,,7. J ,',4,pn.,. . r- - ' ,,fl , ,ff f 945 3 7' f Ah '-.,, I , 5" W!" -0 V251 z.. :J ' "4--2.fi,2'S"ff4f2 U LL f . . 4 ., ' ' 11,, V - f '- ., - - , If 1 Ah. I 'Q ,I 'ff ' f ' s 1' '2 M f f4 f'-.,. ,, f ,'f' W. ". Z I ' - - A uf- :rf fl "f, I 4, V "'l.. Z I ll ' 9' fr., .' '-.f.,:f2:fff,-.,.. .... t::-,5.-..f. , 6 mf- ' - 1' .. 1, ' fffy, '-'...--,,f .,, H '.,! -U, -,z a ' ., 1 -.f-1.5: V r' '- j 4 3 av " '+' "' -T' ' - H . ,',?f"w,,'i:1,le .. "wif ' 3'- 524473 1 I A ' . .iff - if ' f , 1 ' fl il, ' h ' . '1,.',, 4 ' f4rJii4:.- , ' V '9"?5?mfr"u . '33, , ' fs.. 5 - -4 Q ' hr if .. '17 .2 'L -my N' . H X I X XXX XX XXX X I X I I IfX X I.I Il,X XIIIIIILI. I1w,III. 1 :XII .XXf If ILI 'I II XIIIIIIII' IES ,X'.-INIIII. . III III XII I' INF IIB, ,XIw1MtI:I'. I ' IfIII'I'II XI,XIlI'fI II.XI ,XII Il' IQ. xizk' I" I ,XIIISmIXIlIIIINII1f'IXXX XI1AXXw'Y1 I XI X., I II. N111-.. I: XIILI I 'I . ,X,XII'fI,I.X IIWIIQXIHI XX X II.rI:-I I NI .I I' " I"IIX.X I'II IXII xI:II .X.I1, I 'IIX' 'X' I' X :I :wg , XIIXILIIN I'IlII II 'I ,XIl..I'..I-'f. I' . XI,XIl'QIIf I'I I,I.IfX' II.3.w'sM H Xqv " IH1.II-NIR IMI I-.-I I".XX I,III IXI' Il XXIII If'I I'I'. I"I1.IruII 'V I'I'.f.: I.I'I'II.I,11iL'II'III.I"II ILS.. I :II "' I' XI MII.. IZIC'I"I'X' II. IIISNIQI. .X.II.. NIF9-X "IXI f I IXX'.'. XI "-.IlX' rI'I.,X'!'VIT ,IIJIIX IiI.IlI-1Il'I' SI" '.Il iIILII'I TII.S..I':1ixIr'!' .X UIIII' .I II,.X.. IW Vx 'E I1 X'Q".!'. . fI IfIC.XI'If I'II.IfIXNIIIl'IIWXX IfX'I'IIIfIlINI'I XXIII II wIIIiI' 'IIIJ ,X.Il.. .X 2151011 I f'I','I' I'IIII.II' Y, SIIXXIIIII. I1.r,.X mfr' IH 'I A I1IiIi'I'IIIX SI'IIIXIII.IX5 I:.5..X'l":IY.IJ15':1'I 'I'-:1.'.' - XX'II,I,I.XXI I 'III TIIILI .X SI' XI'I,If'I'IIX I2.r..IfQxIra'1.II1 -.,:.'I:Ir'. r.XILIXIi IfIl.XXI If? SXX' If .X.I5.. .Xu'::I - FI II' I If f-IIXIlI1,XILIf'I III'I'II 'IIII'IIr.'XI1f! ,X.IL, XX v 'rY I 'I 1' X IIIXX ICX'IfIlI-Q'I"II XIIIYXI I-T4 .X.I3.IIIr'rYI I'r XI.XIl,I'II.X .XX'I'I.X XX .XI..XIfI. Iis XXVW ,,-,I I III'1I'II. XI XXXXIKII Il.f.II:.IIX'-.H I g Ng ,XI.X,.I1I1-Ir'..'I 'I I I-I'-3. fII.'XIl'I'II.X I, XX .XIIQITS Iif, I"w'I IN I IIIJX' II. XX'II,IiIIf ,X.I1.. I':IL II' . : S.XI.I.II'I IIIXILNVX' XX'I'!IIIfIli .XI.XIlX' I. XX'IIIII,IfXA N II Il?-.. .'XI:xII:I?r::1 I' III. II-"I:I.. III I I"IIII'I'II IiII'II,XIlIIS III II I W, . I -fn 'llfl 1' j 1, 1, ' If I ,,, ,f ff ,ffm A , ,f. I ,,f ,lf 1 5 ,,, 1 111 , ., ,,.,,, . ,mm ,, jf 1 f ,.,,.,,,,,,,,,.,.,.,,,,..,,,,,, ., 1' -1' 1' 1 ,I ff' nw -un Q av 1 as ,..Q 1. r 8 1 vs as '? .qv Q -w. v 3. D83 xx .4 ,Q Gi? v nf, 0,1 nf , , ' . 'I fl f I in nuff' ' r If 0,1 I 4 111.111, 1 I ,,,f, .g , ,1 0 . I, ,,,11 , f 'Q " I 1' fff4 f ff, ff' r ,ff p ' '- 9 iff' 4,4 ff' M 1' f K 1? 'f if Wiffzfe 'Z' ' ff vuzufri' 1 J W. ' If 11", ff 1 - nf- f--2 - r':' . f 'W , 14,1 1 -,W , f, Mig? f' ,"". Z L51 41 11' 'IL "Cu, Lf . I.. ll? "ff Ill "fl-. ,1 ,,,,, g 1 ,1 . F3 .Qui ,, 1G'7,,,..,9::5,,,.,,,,,,,.,,,,,Z,,,,7. Z ff?gym,,,0,,,,,..,,.,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,f 5 .,. J ,I .,. 1 . .,. 4 ,1 - ,,.,.,.-..,,..,,.-- . -,.-.,.,-.- .- 4 y , .nl .,-.....,,,,..-.n.w,,,.,,,,H.---,, at .,, If fa' il.. fo, 'Q lifil-Q f' ":""" H 'J """' 5321.9 "M, "1 ' oi! pg, ' 41: . , 1? ' ,I ,4,,, "-" 1154 H-ff 6.0 '11 , I I ff ':f1111"l, I f o 11 92,1111 ' ' 5 X 5 Ex N :3 I B S Y Y x 3 425' SN Q X aa : ,X . N 'J' . 9 N 5. SJ x..0 Y f ",.. -1-.' , ff' ,fc " 4 "hm, 1 - "W ' fl ff f'- ,f-.J -, . ,fr-, f -Jq' Q nz, . , 'N f' ff' fff"'-ff'Af'f'f- 'A I f"fw1..w.f.f'f vi. , ' ' l1P"D.',ff 11f""-,,.,f,2 "'-., 9 f11'l "4 I lv, f., f ., 1. 1, " -. ..,ff I . ,, ,, - ff f I .Uf,,L,.,,,,.,.,.-,,13Z,,L' M 1 ' ' M'--Af. 67 ff' - - - .--H............,..,Zf77!ffffZ!fifZ5' 1 QE? j ww' nf- X f ,127 I 1 1 ' 1 f f V211 , K' .J "-nj:-' fu- "-- -'H---., .... ..,,,,,,,, I, gf. ff , f ,nu N ,I ' 'I j 1 I -. , 1 f, -, . --I 1 , , """"'l ff U f "I 41,1 ,I P K! E Q N v ' 1, x 1 .',,r',f,1 f i j V ,N 'r 1 I If f . N , f ,xx ff X Y" 1 I I K Y yr X ff 1 X X N .1 '. 'X xx I 'wx xx I 1 T! , r 'V I -Wi 2 f 1 xml, V X Xxx U I , Jwg fffrgf ' '- Eg -I1 ' I, "fl Vx - -xy ' 1 A , . Q! Xix '71, N fl I X ' ' N v'4 w , ' K" yylw J, , 1. 1 Igfx N 'px L' ' : M 31V M "W: Q Al E wwlws W 'i9!N' 1 H M - 'JI - MH Q 's . M1111 ' u wz1U2 M ftfllal ' "T 'wlwilix' '5',f5'1 'fi 'u QVWYL-vw V U ' f w Ni W ' , f' 1 1 4 I, W ff g QM i , , x, 1 , ll wx X , ,. L 1 !""""., -,,.g , f"7"., f. f133..,, I 4.-In. -4 ?l.q':.'lZ,f 'I-71,-fag? .pg -gfflvi gk -?,q,' '-'l.' ' ' ff fffff-4 :rs 0.11111 4 nu, funn? c,':'A',,, It I -.,f uk, N, I I I 0 , I 0 flfl I f I .' iffli ,'! I I 0 x A ,I 741' 'fly llfw' 1119, Q l'll I ' r f 0 Q5 Z1 ll f' ,W ff' I 'f 4 Austin, Elizabeth Backes, James Beck, Ethel Falck, Lennox POST-GRADUATES Falck, Norman Mt-Leod, Leon Mader, Paul O"Donnel1, Estelle Pilkington. Alice Stover, Harry Strange, Elizabeth Toulmin, Miriam Worthington, Miriam .,... ' ny.. A ,4y..,, ,yf.., f' f-'.. 'ff--1 . ,f'29!4-". v f 7: If ,ff ' 'Q .39 ff: ,Jil , -11 , 9 1 2 5 4 4. rw- 4 -.,,., , gg, 174 fy ,Al 'hzfkznrlf' "'-,J 'ing-.122 f lahgwz,-f"'!Q 42 , -, . .., -v., 4 141.5 , ' . . ' f 2'-.,.', "j'-.,,'a, "v I .7 . f Ir., fu A,c, 3 I 4 'I I .' .v...,.." :I 2.4 c,:....i L f' '-., , N, , ,,11 an 4. 5 ,1 f. , .., ' .- -.mu . , I "-4 ff ,Q.,,,.:zz1,,,,.,,,.,,..1,,u0,,,u . ,- f - N..,,,w.,.,....,m..,,.m,....,4 ju.. , '.,.'.,,1 7.,-,.......,---,.......-.,...,-.- 44 , ,Z !.,-.,.....,...-..,,...,...,.,....-.... 'O .,, If , I ff"7" , ,., "-'---1 '-- ' "U, 4' f ! 1 'hgl .. , 9 , 01 ' 1 1- I , -. 7-.. , -v., ,' I ff ff ,, J,--. ,. y ., ,'-. lg , ff'-ff.. 0. w If .-ff' Io, f15"'- ,g ,gg ff " ff , '7- I fa " ' ,,,,4 I f- 444, 1 WWA A f' Q ,,f'f I -.,,' 4,11 , 5j::x,,...,,,,.,,,,,,..fG,,,0,,,,7, y Q9z7,,,,,,,,,mu,,.mu:,,,,,m,,,..4'g-., J 1 f 1 A h .,..,... - ,.,,.,.. . ,.....,... - , I , ....,...,,.... - ...... ,.,,..,.,... . , ..,, I, ff f ,, M .f M ,,f '74 , bf 1 ,lf C144-'. -. I - uf . WL ,ul SENIOR CLASS OFFICERS NIOTTO I 0 ultvled mlnaxn, ue leaxe L0 selxe 1 I OW FR Pmk Rose I OLORS Pmlx and Sllx 91 O11 FICERS C L Nelson I7I'9SldEI1t John I andel Sw X109 Presldent Annle Ixdthelme Prm ost Secletarw LOUISE 'NIaLLe0d Treasurer 'M' 'ff,f A If ffm' I. ,I lg ' I 1,1 '-I ,Af lfl,I,,,l 9,4 J 145111411 vs -, -ff 'X 4' .' H . .F - . , 0 If . . V ,,. V Q . 1 s 7' 11 ' V Q - Y ls' A . ---.-'--------V,-'.,----"---' ,,,-'.--,,,,,-,,4,,,,,,,,,,, x Miss Mullins .... .....,....A.................... v ..................... ...--....------------ S P OHSOI' ,, I' 'Q I "ff, 'fu f, ...M wg., , ff 4. , -.,' G W. .9 .rv vt- ,Ai -.1 fi' If-14 1'-., , nf -. Q1 ' "'-...,.', 1 4 -.fl S.,1.,jp,U" "'4'-:J 'Q - 4 1 f fr J 111110, fffcl , 3, Al 0,1 M I, 9 II! fa f !' 1 'fr I I' ' lifffy' 'I I l 6 I 49" , ELIZABETH ADAMS nz X tl'llY1' SDlHlSll Club 7: Pf' flux 'Iorufm qCLlLtllX Frmsunu 8p1msh Club 28 29 Fontcmpolalx Pootlx Club '78 29 DOROTHY OLIVE ADDISON Dot Mx Qtam' 8 Cul Scouto 26 28 Flfetclla 8 MARY CADE ALDRIDGE AUDREY AILEEN ALLEN 1 t e 1 Xl hat do we care amhow Tlafflc MRHILOT 26 27 ELIZABETH LUCILLE ALLEN Lukne Local Intexest Club '28 29 VIAMIE ALLEN LEOTA ALUMBAUGH Bug Brown Eyes Ol'll1llg'0Sl1' f nl Reseue 'lrllllllll H1 llmai Qtaff 24 28 LULA ANTONIDIS "Lou' C oodness Knows Contcmpomly P09tly Club 28 29 ALBERT RYALL ASHLEY What dye say M H S Players 28 29 Offlce Asslstant '27'28 '29 Lonkel Commlttee '27 '28 '29 Trafflc Momtor '27 '28 '29 Contemporarv Poetlv Club '28 '29 Local Intereot Club '28 '29 BUSIHQSS Managex Rxan Revlew '28 '29 LUCY KENNY AVERA "Mxclue" "Dat's NICE", un., l,15'7'., f, ,zgff ,Q fiynq, 'T "ff , ff 142 2 'ff ff W- P1014 , Q , . . , , . 1 , . , 'ff f 'f ll I rm! f ' 1 "' 'I 1' f 1 ' 1,91 ""'0:fll1l",, 4 ' uf f'..1o,:,2 1 MIWZZL' I Z . J .. . If j 1. f -. -v. 1 v 1 , 1 . 1 K - A ,..5 w 1 , nl ,1 rn.. ., - -1 o, ,Q 5 a... 0, -9 1 1' fi .,. 0,709 ! fn, . ,.,,A,,, H , VIL 4 fl , 5,,,.'Z .,,ly,3. 4,,..,,4 , vw, .,,,. - ".,, A ,-ff .,,,,,,f' '11, Cu: 4 f- . , '.-ax, ' aff"-..,, -' ,Q . ,1 ' 1 f7'g 40,11 fjfgffffflfvllflflll1111111011111 . ' 5? 1 n11uuu1unwnnu:::n1uvu14,1,, ju, N I1 fn I . , ,ms ....., - ,.,..... ....,.. ..... . i . H ., ,..... ......... .. ,.... ,,., ,,.. .... ..,, ., ..,, ,.. in 6, f , .I .1 t. any W M! "nu, , nf, f."'4v f ' 'Q ' 'ull . NL' II xc V , vs X ell. . . W , ' , 1. r vs n 1 . f Hn - l. I , , , ' , 1. 1- v. w Lo l ll .Z 4- .28 .. . . . ' . . . '. v 1 L ' ' 1 I - 'Q . ' n 4 . - . , . . , . . f L -r O Il 79 44 , , H , L . . E. . . C. L. C. ' ' . ' . n 7 I x l ' fz X 1 " '2' -'29 O O ll ' - ' 77 L t l B t sa ' , qn 7 . ' . ' , ' v y I ll ' lf , 4 1 O : O C4 ' DY . H ' !! J' v 1 v A ' x - rw- is A y v--y Y sl 1 1 11 I . , . ' 1 .. . . v 7 -7 A Ll Y! 7 7 lr ' ww 144' Aff 'SZ' 'f.:C'offc,,... fp if ,aff W. , I "M 1157 ,"' 7" ,f"'f,1-.fb ,4! 1' f 3 4, jf 14,4 FRANK MONROE BACKES Baux 0 lltl l x fl fl WILLIAM SMITH BARROW Bl DOLORES BECK Dot XI hit ham VII Lot ful toclax R ull B sketlllll 6 97 8 I'l'11Ll2'0I'ILX Wlunltor Z6 .24 P I lftll lf tm lu X IH DORCAS BELL Mlckle O GLL XI ll It s thc sc GIII Rucl us Xl IIILTS Gulld VI alfare Club GRACE MAE BENTON Grandma NI Soul Ilm Arts I lub MARY CLEMINTEEN BERGER Hon 'X NE JI for thlt' C III RCIJILK-LYItltlXL Scctlon fln.1lllll'1n mc IKOYIOIIIIKN I local IIIILILHI, Club MARION ELIZABETH BETRIX Mary Ann Glml Cllff' 'iplnlsh Club HELENA MARIE BINET Teukey Xou would thatx just NOUI txpe as dent I bl IIX uh 9 1 1 Fla fu Nlonltol I Iockel Nlonltol ZF 21 LIITIAIX Asslstant Z5 Z6 FRANK C BLACKSTONE JR Black XI hat the lgc C :ft Z8 Cdfetula Z Z7 Z8 Z9 H 78 H Zh WILLIAM AVERA BLAKE Abe Ol OI lou IS ride Moblle Hl Tlmes Staff 24 Sectlon Challman Z7 ,,7., , ,.... ,,, , 0, , , ,iff I ., . 1 0 Q., If 1,11 , G iw? '44 ,fff vim 'f A fm f' 1yf,,fcff Q1 I I ' ":n1ul"l 4 'uf f..tv.,,! I 40:02,-I", Q I Z ,. 1. V I l X Q. VMB8.. -v., jd ff?,1n54,? f J... f 11g'3! r 'r,' "1 :. fi y 1 'ah'-0,55 'LWB' , ,,,, ,A - lo I ' . I 1 4 . 'O 4 f "'-. f "' -.,,..1" "L '4." 1 ' 5- I f""-"J -mu . 9 I fm . ' 011, ,7:x7::::7:,,...,,..,, ,N nun. nm.,,.m.m-m,,,m.,..,.,,,, 3-.,. J ' , I D 0 ,,.. ,,- ..,..... .....,. .,.., . - ,.,... ....,.... ...,.,..,. ,.., ...-.... ., , I 706: J qw", "" " "X "vnu, rf ' r -4 ,I ' .- 5' Q1 u u "To z 1 luv! I, rrl--In 'cll" . , u -nn 0 an u Q ll ' I ,, ., , . . qv Girl os 1 ' ' 1 '25-'26-'27 ' 1 2 '2 S-'L -'Z I x , .., A ' u -1. f--sf-8 Girl Repl' 1scflltz1tiv0 '2R-'71ii Trz ' .Iblll 1 '25-'ills Off' -1 . .esftzlnt '27-'28-'lf' 0 ll ' ' 17 " ll, '11! ' 1 'Q 1 USU?" Q u lx' - Y 1-1 Y 1' x B' ' ' I f 1 1 O ll H 1' -' 1 0 ll ll el' 'X 0 ', s z ." 1' . , . ,S , 2 ' v , ' I . ' N . ' - . , , Ilo 1 C' ' 'lull 0 l. ,, u Q lg X .lv W . z ' ' 0 ll I! U ' v '. ' . V . v II' Pl'1.'i , .i 11 Fl '..?-'2f' l ' ' f ' l ' ' '25-'23 ,, , ' , v. ,ly -. ' -. - v 11'f 4 Yu Ya Q I ll YY In ' , x ,211 W St: '1 ,ra '27-" '-'29 1, 1 ,', r. 6-v. iv. -v. Hi ' '26-'27-'L -'29 " u "' s M. . 5. Players '24-" I-'29 0 i u 11 as ' ' , ', ' yn Y Y 1 ' ' V -, L ,t P'-Y28 W ' ' , n . , p 1 r J Q ilfflffi! , I X Wg, , I, 'ag I Il! Ill ll! i 'Y 1 I' 7' Q13 Z f 11' CLARENCE JOSEPH BOGUE L Il CII ECILLE FRANCES BOLLING Cx e ne EMILIE ELIZABETH BOYE x n um 'M T1 lfflc 'Xlomtm EMMA HELEN BOYE Tmy I dont know It -Xlts u I on 'll Interext Club T xftlc 'NIon1to1 Z1 4 E ROY IOSEPH BRADY Bookkeeper Dont make me laugh' Clws Foothill Z8 Z9 HARRIETT ELSIE BRANNON Blondie lou xxoulml' SARAH OLETA BRANNAN "Let:-1" XXLII Ill bg Juk I'dblJlt'l Ihuulent Ihltcrs Gllllml 0 LORIS BRETTEL 0 GERMANIA ANNIE BREWTON "Jimmie" "Well of all thmgS"' Dramatus 'Z x '26 0 MARION BROADWAY 10,00 'I I Ivy? -.5 Af, f ,117E:,,' If ,,,yn .,. fv 1 ,. f .rv "", 41, ,ff Qg47g ff, gf' .,, fjllfflfl ,QA M, '41 """Zf1,,u1" 4 "ul Z. 5-.112 'I 1052.-4' 1 Z ' 3 I' . 'O I ll In I fn. 'YO . I ,r I 1 D K 2 Q 5 H' ' 0 . 7 iff- -I.. f,,:'-. ,4,4l7ZQ'a, ' , "f- 1 "pa, f,f'.""'f':, , ffm!!! f' , "., , -0 ., ,,,1' fn. '.,,j 44 " f. A g., " 02,11 ' wf"f-..,,,.9i 3. 2 ,1 , ff-I '--.4 5, 11 ,7-ff-N24-Im-u'nn-wff0u-,- .9 ,-ff2,,..,,,,.W....,.,,,.....,.,,.,....,4'3-., 7 1 I fn, W ,J l ,Q .,, . .,.,........ - ...... . .........,... 1. ll ., . ....,.,....,.. .. ,,,...,,.,,.. .,. ..,. ., ..,, ,,' h W 9 ff ..,,,,,, .,, 6 ., 1, , ..,, ,iff CWA!! ""' flf'-7 Or -l 'stra '25-'26-'27-'28 fllll'l't "il '26-'27-'28 0 f' u u "San I Imuvk at yor!" 0 . M. ll. S. I'lzym'Q '27-'28-'29 Luti t'l l '25-'..4' .2 ' . A 4 u 0 ll ' lf H v , ,yn Fil 1 . Cl b '28-'29 . -. - 5 '29 rz " ' L ' ' " " 0 ,d l ll Y! ll Y 1, , , , 9. N ... . - . 0 ll ' YI ,, Y V .. 0 .. 'I ' Y , 'Z .- . ' .I . ,l.' ' .' X .J ' - f f 1 I 111,01 f fig, 'davlf ' C 1' ,fl J f VI? 'U aff' 1 lj If 41 I GRACE CAROLYNE BROCK Eddy fowl' 'I su fluh Z lu Aw 1 ' ee I ul Z ' 1 iffu NIHHIIOI 1 1 Ili u w REBECCA BROOK I xt th hull Lal IILIL C WILLIAM EDWARD BROOKS n t It thy am I cmtb All ALFRA MAGDA MYRTLE BROSTROM mal Intexv. t Club Z4 CLYDE ORVILLE BROWN Ruffles Sax whlch ' Bdnkmg Iluk 77 210 K law I unto! 8 Traffu NIOYlIt0l 7 GLADYS MARIE BROWN Im Qcarul to df. th ee Klub MILDRED LOUISE BROWNLEE me Altx Club X Local Interest Club Q Asslstant to Locker ACIYISOI' 78 79 MARY ALMYRA BURCH Myra Reallw 'I local Intuut Club Zh ZW Traffu Momtor Z4 Locker 'VIon1to1 Ps Offue Asmstant Z9 Ill be darned Moblle H1 Tlmlg Qtaff Z8 Locker wIOI11t01 Trafflc Momtox LUCILLE CALHOUN "Cue" "Can't be so"' Lost and Found '26 '27 FOUI AItN Club "77'28 1' SHELLIE HORTENSE BUZBEE S I Bebe B1 Glado Mltchle hell 11' .. I u I iff ? ,I Zh. A If ,lf f ""' 'I I 1 I 14 " I ' 1 1 -f' "9 ffl: 11 1195 . II p s 1 lm, I ' Wgflurful 2, "uf 2. I I 2 y 0' gf Zlnlz ' Z f 'v..1 ru v1 1- 1 5 1. 1 I 1 ,N 1 -.JD 12. . 145,140 If N. ,l,:.,' , .,'. ,r 4.,'.f2 5 If "n.,'.u,. . I X, ?4,' X 1, 0 ,r4 -,,,f 6.1921 . A , 1 mfg., .,,,, Zi", .Snug 9 1 'l, I "I 1 I. ' 1 I .1 ' :pl ' ' lpppv' .- ,-..l H., ,, I ,43.0-Jussi,,..,,,...2,ss,.,2,,..7.6' QU, .,,,Z,,,.,,,.,,,.,,,... ,,,, fl, 1' ,J . J .,,.::, ..- ........, - ..,..... . ...,....... . H .- . ................,.... .,...,.. . ' f '47 ' rj ..,,,K '.,, '-.f ,In 'v ".- ll ,Y W .. - H l I . , .Iu: ' ' " 51243 0l'f"A :Si-tant 'QT-'ZX-LU 1 Gl 1 'I 1 " 832.3 T'z " 1. ' 'ZZ4'-'ET 1 4 "' I 1 '. 'lv'-asm '-1' of KIIIII1' 1" l 'lb .Ill 0 Cl YI " Vhz ' 1 ' "T" Lo " I1 -'Ast 'lub 0 .. -ll.. "Ai ' ' 1 truth?" Cl " 2 '27-'28 0 Lx" 'lr " "-'2N 0 U H In , , , - vv A 1 5 ' L10 ' ' f ' 1' 'L -'28 ' ' ' . 2 ' ' '2 7 . ' ' 'LX 0 ll Y! ll 7 .I 1 ,El YY Gl 1 ' '-27-'28 0 ll ' ' 79 F' . . - Y-x , .. ' 1 '22 , 5 , , D 1 ,' , 1. -v. 0 U H Cl , YY J x,x,, .X 1. wry.. 4 ' n . y' H I . v " I A A .44 , D . ,A 0 ll '7 Ax 1 , , uv . . . I ,h dr I J '-. fllcflkl X4 ,fp-, , I 'Il ff "?'5' '7' ,,1f' ,Af ff ,Q f ERNEST JOSEPH CARLEN xou rm ul t Rlilltb I ub ELWOOD JOSEPH CASSIDEY Cass Xeah xou lllil huh' slutbrll Z8 ' I h rrrm rn Bow Dressrrrg Room Pom n U. 78 Z9 llorror Commrttee Zh JANICE ANNETTE CASSIDEY an Oh' I had xomethrng., rmportrnt sax but I forgot I qiflllll' flaw Baikctbrll llrrmrtrce Grrl Reserve Glee Club Tr rffrg Horrrtor RUSH CASSIDY I cunt got narrg, one' WILLIAM AUGUSTIN CAZALAS Br Xou can t krd me blg' bow HEWEY LAWSON CHANCE Last Chance No Spa xkmg tolerated Ilressrng Room Comnrlttu Ioaku llonrtor Traffrg 'lIonrtor Ioxt md Pound Commlttee Unrur rtx Club JOE BRIGHT CHANDLER Uncle Rake ou nan t not cu Nuer Shake thx grrx locks at me maker Nlrrr rr Z6 locker Conrmrttee Z7 fontemporary Poetry Club Z8 ZJ MARIE CHASTAIN FRANK EMILE CIEUTAT Doodle The dar that I been lookrng for Sectron Chdrrman 2 Z6 Z4 Claw Football Z6 Offrce Assrstant CARROLL CLARK Bozo VS hatch.: Qay there' 'lraffre Monrtor '27 Z9 Locker Monrtor 28 '29 . ,Q ,517v., f, ,zgsn , I ,,f,n.,I fr .qw ll I 111,54 .ag I!! in 7, ll' ff 5 'NW 'f a 'f'l ll ,Q If Y f f n., f ll' lf! Q J W!" 4 '-.J z..x.g,N 'Q-:.,a,fZf"'we " lv 1 ' ,-. I .. -. , 41. , II If ffm 0 If I.. ,ggi , '- 6, :QQ 1l:ro.,,6, ,Mfg 7 ' ffl ' I I 1 u I' ' fl 4? Q., , 0 T ,,1' 'z."o,1' 15 'Ag' . , 4 J' , ' ' 39 1,1 I". "Q ,, 1 1'ynnf275Sn,u,,'1::14W1:1 1,111 , J ,' nuvnnnuvnu1nn1wan4:nfl fn, v I7. I 4,1 ,I,, f7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I, . ..-.......,.......,,,,..,,.,,...w-....4 -.., ,510 - - :rn . ---hm, -I -' I ,J '- , - '- f -., 'v w ' I Y! "I zur I' 'iz hrs? . ' '1 I O rr rv at ' v ' 4 V1 H 1 . Q 1 lies: ' K : '24-" -'2.l Y V 9. ' V1 "' I lass I' ootlrall Zh- Z4 2 2 I . 1, . - ' Yu Yu rrtt - - ... - . I v - 1. u O IIJ ii " I 4 I- , r ' r ' 'Q ' !Y to I' ' lt. L l ' ' ' . - 2 2 2 " I 1 v x 'Z ' I O Ir I ' r I I rr O I ll 'IIYI Il Y I r - - Ipr 7 Q ' O ll ll u ' ,, ' , rr . . . . A.I.' I ' , , A . - , . A ' . .. ' , A ' . w 1 I t , . . ' . , .S' v O ll 21 ' - vw ' ' v v 'Th " r ra, I l I lt. . ' I. . . I. , II, . . y' In' ' . 1 air' " -'27 I I I , ' rr w I I I w rl u , I - 0 O ll YI ll , , ' ,'Y! sl," j,' , n5-n--mf-- , r. ' 0 ' ll ,I ' as ' , I , I rr l ' , ' A Yi - . I ' 1 s W I fir Ziff:-'0! Aff! I ,IL ff ,I4 Aff! MYRON DEVERE CLARK RUTH CAMMYE CLARK Babe Of III thlngs lftlc Nlomtm al tu t liffu 'Nlmutm EDNA ELIZABETH CLINTON Socke Im wupxng' ln the puhlu MIRIAM LOUISE CLINTON Klum Sure Lnough 'Ilobxlc H1 TIFIICS EDWARD G CONDON Sho kid HENRY EMMETT CONRAD Kake Eater I1ke a. fx h F otbill 21 7 Comm I rmlmoxs Conumpman Im IX 11 In H md Iocku Momtor I ztm Club CLEO CONSTANTINE June Bug Youd he SUIDIISQ Nutmn Repruentxtlxe Beano ADELL BETTY COOPER Max I come bank the sixth DCIIOKI Ulm Sxllx CARL DURANT CRAFT Brunette Bhzzard Wnatll xou mx fxxend' L0 hcl Monltor .2 Bow D1eQs1ng Room Commlttcr 7 Z4 btage Cl.-xft Z8 Z9 Boxmg Commlttee Zu Z6 Motto Commlttee Z8 29 Tmaffu Momtor '27 Z8 0 ELIZABETH HARRIET CRAWFORD "Refine" "Luo, I'm stlll hung'rx"' Moblle H1 Tlmes Staff Cheer Leader '28 in Ill , 1 I f I 1 I I 4' , j ..,., fy?--. a ,uf-., ,fyff-'. f' M., 1, , ,1',,f4 '. If fi 7, M ,1 s .rv ' ' 41, ,f ff'5 410- ,. ,111 ffl fs W Wl""--z:,,,,,,ff 11.5 W "hu lffve "' 'fy ,ff 111' if 1 'Y I 1' 1 . '- Wy., - "'- I ,ff p f . O "" 0. ' 'l '1-31041. I "-. "7 '- f "1 f "pi 9 , f -.' "Z: MW I H1144 f- ?'- " ,.," 1 ', ' " ' "" 2:-'I' J". 41 "4 Z 114 "'. '- ., 1 ,A ' , , . nf -.,,,,' 9. . I ,nu vnu, n Z'vLnf1?9GfLu1n,1,:2'nfz'1111: .G ,'ff'K-,uuuuuuuunuunluffnz.nu! ju.. H 7, ,,' 2 .17 . h v.,,:::1 7-,-,,,...,,,--...-....--....-..., "f H -, .J ff f ' ,h f., 7.7 ,nh ol J 4 I r' .--fl ., :nal . nf rf 47 X , 'v ".,1 '-, " 'mv W ' Y. 1. Spanish Clulm 28- 29 I . , ll !7 I - ,vu ' , 2 Y. . .. . A , ,. . Tr: ' . ' '.Z.m-.Zh . ., .- ,, . Loc" In -'os I Iulr 31- lb T -2 '- ' - "1x-'-P9 0 ll y? 1-J - v..' ' . rj" 0 If ' '- U w 1 I uv . . V . x . . 0 ..Ed., tl V ' U7 . , . 0 ll YY " j 1 ' 's I" Y- f 7. P' Y. 0 2 I - .. 4 - 28 v ' , ' . , . Y-94 -I - I l I 1 - I 1 . . .t 1 u z . ' 1' .2 0 .. H I4 ' 1 x , ,' dyrv .V-' - fx- 2 " '27-'28 0 U ,. n , . , , . . . 1 .' Y , .' . t , . . , ' . . '. 'WU . ,. . . I . 0 ll ' 1, Ax 1 1 , I , ,' 11 A ' n ! ' , Y - v. - v. C 4- Z8 'J' ". ' ' ' 1: 'LG-"' ' w N 1. 1. 1 - ' N ' !I "' YI V , , - ' x fy 7 , - , ' , ' I v. fir J 5 f ,r ,372 1,1111 N ' " we 1 ALPHA PAULINE CREWS Patsy ll e Contemporal x I oetlw Club Z8 JOSEPH RAYMOND CROSBY Jacque Its gettlng., d xrk Mus SIIIIL c mt I o now Cafetella Z6 Z7 28 local Interest Club 28 ZW Muelc Club 75 Zh Bovlngz Committee Z5 26 Rum RLNIGW Staff Z8 Z0 Txaffu lx'IOYlltOl Z8 29 COHIQYTIDOIIIX POQIIX Club 28 29 MARY IRENE. CROWLEY Rene I dont anxmoxe c ue xfu Illllflltlll' .Zh Ionlur Nlonltor Z8 J HELEN MATYE CUMMINS Totsye Offue Asslstant Z8 locker Vlomtor 26 CLAUDE HARVEY CURREY urey Dont take anv wooden nuke Student Counul 26 27 Unlvexsxty Club 25 Z6 Sectlon Khalrman Z6 Z7 Busmew Manager 'Vloblle H1 Tlmee Z Local Interest Club 28 29 Orchestla 26 27 28 29 Premdent Orchestra 28 29 NELLIE MAE CURREY MARY JEWEL CURRY Judy Oh sea Four Arte Club 26 21 locker Momtor Z8 29 Glrls Dresslng Room Momtor Z8 29 JAMES ELLIS DAVIS Ye Gawds Bow Scout Club Z4 Z5 Cafeteria 24 25 26 27 MARGERY EUNICE DAVIS Marge Well I hope to Say' I VERNON DAVIS Nonme l fn"-.. IVV". f. 111:01-. ,yu- "'- " ' 11,154 " "' W 'W' If ff' '1 'JP 'f 'rfflf If ,ww ' f 4" ' 'iff fl' rs '01 '-Z!,,,1f"' 4 " J 2.5-.LJ f '44-Z,4"'2.' ? 'I 1- , -. ,j ,u I . fn.. 5 , ,I I I ' Iv A D-fu 4, f . l'j" I ' ' 'Q s ,PV 1014, f. '?,. 'I I' ,fvtf - . ,. 4 ,.' f 4,3 v 1 ' 1. 0, ' . , I' "' 1. 14'?:41rr:f5,:1z:alll1llll'llll'lilly! , nnnawalnnnmnvnvuunnuf ' S ' as a .ll ' 4,..e,,1 '!n-.....,.,.---,.-.....-,....,.., 'f 0 f.-nwn--.u.-n.n.,..n--.-u.1 ' -., ,. I I ' .' r. "'u.,g -.- " 'I ".,,, I r, ,, -4. 1 " 551 '., " uv ll 'Y ht Y 17 I b ! , . v D - v I' O ll 1, . . . , " 'J f 1 , r 2 , .'z X, '2 g qu , - , 9. 9 Locker Momtor 28- 29 ,' 14 1. -1 A H x S s in . - A at v. . ' ' !y Y . - - v- 1 n 1 I" I I - I 1 t - . ' , sl vl -1 1 v v v I , , 4 . . Y' ' ' O ll YY U I . v - .- - II' . . f .. '. ' v- -Mv- Ill I f . - .. A l , ' v. vqf A I A ' 54 O ll FY - l ' u . . , - v . . O UQ 11 ax 1 , ' I sy A ls! w I- n v , , - ' , - w rl n , - 1 - 14 1. K - . . . . ,E ,, S ,. L ' . . I .. . , . 1 -1- , , r. n a 1 ' Y 7 O O ll ll u yn , j h. Yi J F ' YL ! J ' 1 ' 9 ' ' Ym l O ll 91 , , u , 1. , I - . ' Y Y Y ' O ll ,Y ll YI , , . ' O ll ' ll l 1 J 1 H' I if 11,101 f 14 cl Zi? :V ' ,Q 'Il 114 I' , fff "9?iv' " ' 'U 1 f f' .1 I WILLIAM ARNOLD DAVIS B1 You sald lt' Cdfeterm Lashler 27 28 20 Sentlon Representatlve Z 28 Tlafflt Monitor H X Club Sutlon Cashler 27 28 LEWIS MERCER DAWSON Knke Whele s WIoonfaLe" KATHRYN LUCILE DEMERANVILLE Pegs And hovu' Clce Club Z4 T1 zffu 'llomtor Z4 Z Offue -Xsslstant Z1 Z BENNERS FRANCIS DISMUKES Ben 4 vxt X01 sto! po cle lour Arts Club Idtm Club Blologfx Club Offlce Asslstdnts Club local Intexest Club ALBERT CHARLES DODGE Charley Whoa now brother' Traffic MOHIt0T Cafeteria Z6 2 Locker 'Vlomtor 26' 21 DOROTHY MARGARET DOLBEAR Dot Gee whlzl Fmergencx Room Monltor 24 28 Offlte Assxstant Z6 24 MARIE ESTELLE DOLBEAR Marla Mx graclous ahve Orchestra 25 26 27 'Vluslc Club 21 Trafflc MOnIt0l 242 Local Interest Club 28 Llbrarx Assxstant 26 0 EMMIE FRANCES DONALDSON Fanny I should QHV so' 0 BARBARA BROCK DOUGHTY 'Bob' 'Oh well anvwaw' Glrl Reserves YVelfare Club Emelgencx Room Assistant Locker Monltor Trafflc Momto Contemnorarw Poetrv Club Dressmg Room 'VIon1tor 0 DOROTHY FLORENCE DRAMBURG KIDOU Y Asslstant Fdltor Wrlters Gulld 27 252 Bovs Glee Club Avcomnamst 28 29 Glrls' Glee Club '28 '29 Edltor m Chlef Rwan Revlew '28 '29 M H S Players '28 '29 Sectlon Chalrman '28 '29 !"' ., , ,ff4'7'-.. 4 f":"-- f nw" . '-. 1 154 s '-I Fr.. W.. ' 1' .9 '-J? 1 'nfflf If ,ww f 4 J f ffl 0 141 4 1 1 2.1. aff 'e.:.z,6f'f"w J f' . "I -vp I 1- . '- f '- s ,ny v I., 1, 1 1 , , Ilfn. ., - - "MQ "-. '4 If ,nf . fm . ffl!" ,4.,,,f'.: vf ' 41, ' I . cf'---1 I ,fl 'H'-. f' f ".,' , .,, , 1,11 'IL au: 1-4 6- l., nn' 1 'nvunl 1119- '1 .711 "5 I 1'-, '-.,, I0 1 5'wnn395S,,,,.,,,,.,,nuuhfuu , ,we ,unuf111110:-unifnfun,-auf 4'-., I' If I 4, 1 'I f . .,,1 V .,- .....,.,, - ..,,.... . ..,,.. - ,... I ..- . ..,.,.. ,.,,., - ,,..,. - . , .H ....,. , -. ., ,, 0 -.1 . .M I '.,.'u'ulj gn nj qu", 1, nj h-.,4Y' 1 ., ,' V' a, " uv ll 'llif 44 ' ' 77 4 , I -, f ' N -,I -YI . 1 Y ' ' YL P' YI A 1 P l I- . , . , .. . 1 w . - - VI ,I ' I ' I - I ll ' 71 u , lv I v I I . O ll V7 -,V I1 Y H I I In F' H - ' ' v. - v. '- f I 3- A - ,- , v . y. - ' I .. . ' 1- A O ll P! II 'v ' v . . , . v , ' uv Co mn 'lh , u . 3, hl. N 4 . A1 . I A v . a l 1 1 1' . . . . 1 If 1 1 1 I . , I ll II Ll ' YY , . ' ' ' In Y. F' . . I , A ' VC !K P ' I J- C ll YY ll ' 9, ' l F' Y J 1 4 A Y A - ' , ' n y rv I ll ' YY Az , I' ' yn ' ' 1 f v v . . - - . ' , rn - - - , y I I f . I . ' . , Il Y! KK 37 4 y 4 , xv 1 v . . - ' ' Y A 5 I, s I L v-' . . N . , . , , ! ' 7 7 Y' 1 T 4 ll p 0 'Ip va, 1... ' Qi' f " , ' ms. ' .. ,fj . 4415- ,4-f?1f.y,M."'A IVR t ft' l?" an 2,401 fff,,,f' 'aah -.,, L4 I 5' I 1,4-:inf ' mu"'n.,,.9i ,,jaf. I I1 " 4 ffi, 'M lo 1 f'vanpnnnfnfpn11,,nn110',,p.7, W ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,fl'J s 1 , ai 1 .J .Y 4,.'.,,1 f..-....-,,,,--,,.-..........-.--- 'y 57,97.'.'u........v.,....,,...,,.....,....-....4 I '-.,,f 1,1 fi ll fd 9 hu., 1 ' ' 0 ' ' 4-..,,VyCf4.I2 M W """"' 5gj.,9'f""Kwf'1 MARY ELIZABETH DUKE Tony 1 know its the truth' H S Ilaxers 2128 PIIIQ Ants Club .ZX Loc il Interest Club ZR DAVID ULLMAN DULANEY Sunshme D ll un' hear that one about the tlawcl mg Sll0SIT'ldTI9 Ixtm Club Traffxc MOUltlll ALICE MERLE DUNCAN Smelle NELLIE MABEL EHMAN Nel I m so glad' DAN KELLY ELLIS Bud That s tl ue THOMAS HOWARD ELLIS Umverntv Club 25 26 Pow Dressing Room Commlttee Zi' Z Cafetema 27 28 29 Mobile H1 Tlmes Z1 28 WALTER GAVIN ENGLISH Uncle Walt That s that' UDlY6ISltY Club KENNETH ENGWALL Kmlc Golng out' lVIob1le H1 Tlmes Staff 27 28 Secretarx Flne Arts Club 28 29 locker Momtor Trafflc MODlt0 EDWIN DUDLEY EVANS Knd Ed You dont saw so Sectlon Renresentatlve 25 26 Qectlon Chalrman 25 26 Trafflc Monltor 25 26 GRACE LOUISE EVANS Jaclue Wlll Vou" Basketball 25 26 27 Z8 29 fafeterla 26 27 28 Glrl Reserve 28 29 Dramatlc Club 25 26 Glrl Representatlve Z7 28 Class Basketball and Volley Ball 1' f ' ,,v , 1 17,4 if f, A lf' f Sf 1170, ' "rj, Q. jf 2-Zfjrffff 'J , Y ,, l l l u nv W ll ' Y' ,Y A , 7' I ' , , Yi F' YA Y M. - -29 X w- , , v. 'E l il' ,K 1 0 ll ' Il I4 v.'2 X . x , ., , - ' I ' Y, .4 I . 42 f ' O ll ,Y O u In al v as Q u n as 1 , yn U ' X- sl Ys , 1 , , - nv ,- - s. 1. v 1 A . . 1 I' ' r. 9 r ' - ' :I I- y . u rr n s u . v I . V 0 ca - n lj ' ,Y - - ' , v v. I . . I, - I , - 1 n I Q I I - A ' 2' , . Sectlon Secretary O u - n as 1 , gn i . '. , .. , I I . - . . , , I, . - f ' r v. , - O u - n aa - u 1 'v 1 u v , , - - - - - v s 1 , , - - - r 1 - I - 1 1 , - ' ' 1. 1 Ilip lf' I 0 fn '.?'.h .,,,' I 1 ff .SE I- 1 1 .1,:n,,,' 5 I 111.45 ' - 5,1 ' yi r ' ,-. 4 - -.,, , , .1 9 . ..,' L4 1,1 ,A . J f .J fr -.,, I , . ., 'vrfzzzzr 4 u, . .v,, U "fu, 4 - Q W f 9 1 I i ff1,nj I I I X 7,61 !l, ,gui if II! 1: ' 0 I ' 1 I , , ll f 1 1 ' 1' 6 f ,ff j IM, fx I' I ELDRIDGE FAIRLEY Bozo X Lah ss no ball Z 1 I mt mrl Ifouml I 0l1'll11lttl0 Zh Z 8 T161 fu NIOY'lltOl Z1 Z8 Y.11 rl Comm1ttu Z8 C 1fLtc111 78 HENRY CONANT FAVILLE Back Door lt kmcl f wmlc IN uclfnt fuu11c1l '98 1410 Nlilhldll Stiff f mtb 1ll Moluln H1 T1mLs Stiff I zfatmrm Sentlon Chalrman JAMES JOSEPH FEORE JR Few ELMA ANITA FISHER JEANNE LUCILLE FISHER Such 18 l1fe 1n the h1qh mountlmz Nloblle H1 T1meS Staff 8 Z? MARGUERITE FLEMING Margxe Mw LODSCIOUCO 1 Ll IIX 011 ' ffuc -Xwutant Z 'Z CONNIE FOWLER Connyvltch Soda Fxe' l1br ll N Awutant ll I O 111 ASNlNtlIll Four -Mtg flub Frwhmfm Claw Pont Nlohlle H1 T1meQ Staff G1rl RepreNent'1t1xe Pubhutx Comm1ttec N'1t1on'1l Honoran Iou1nal1Qt1c q0Cl6tX Senxm Athletu NIRHHEQI Bagketball Squad MARJORIE ELIZABETH GAMBREL Marg Xou don t mean 1t' G11l R6-Qerxe Fw 26 Panther Club f0YltLIl1INH'dlN Poetu Club ZR 7? lll3I'dIW Assmtmt Zu Z6 Z1 Z8 MARY ETHEL GASTON Fntz X9"ll'l uh huh' Contemnolarx Poetlx Club 0 MILDRED ALETHEA GASTON "M1ckey" 'You uouldl' locku' 'Vlonltor '79 fOI'lt6ll1l'30ldlV Poetrv Club Fme Artg Club D1 essmg' Room MOnlt0F 1 If . ,Hr-. A ,H-'f. ,fr--. X "-., n , 1' pf, ', . 73 '17, pf ,1 9 .f- - ',',fl, ,ff f,f-71, 10- .W , ffl fs -.I ,af , f:Lul,,,1 215 7 Z. K. .lj f 44'4'Z'x,,lZ 4 Z sf 1. ' . " -1. 'Y , . 1, 1 . " K '-1, 1 ,..9, w, ., J nl III". 1 ' ' " "'- 1 ' , "' ' 4 1 f 1 1f'u5f,. ff,J'-. ,f,,'1',g'f, . L" ' 1 -'.,9.g., "Z, 4'f"'-', a ,1l"" ""-., f- P-.,. 1 ,,, . ,,, ,,,- -. - L4 f, h., 'u.,. nf '--,,,,91 pkg I ,1 -.s ,., --. , ,, ,4-,,,,..::ss7,,,.,,.,-,,:s:,,, Inu. . 0 ,-nz. ,,,,,,,,,,,,,...,...,......,,,,.,,.,,,,f 5-.,. S 1 I .,, , 1 .s 4, .,,, ..-....-..,,-.-.-----.......-,-,-.. Q ..-.,...,-,,.....,,.,,.,...,,.,..-,,,.I. -.1 ,., ,li W " . ' Zur' ""'---'nf "' "X """ A f'f.""4v ,I 4. 5,2 'w ' 'MY ll Y! KA ' X YYY Yn ' Y. ' Y- " ! Clglyg F t ' 51- lf - 21- 28 . ' w 1 ' Y. I 11 VA, 1 . . 1 - 7- - U f - 5 ' , 11 f- 1. 1 - , . . ' 1 1 '- 3 - 1. 12 1 1 ' z .. 0 11 1. ' ' , . ' . ' . 111 "XX hz ' 11 il l . thu. Sf ' ' ' L -'29 u -1 J 1 E 1... . 1 1 . , , . ,, Ill X lub P1 2 28 '. , , '1 ' 1 ' ' ' 1 1 0 ll II , . 0 0 . . . . . ,, "1 ' .' sl ' - - 1.7 1. f 1 , 1 1. - . O ll ' YY -1 V 1 ' 1 111 1 ' . K' , ,h Lt-'z S lety 120- .27 - Q 1 1. I 0 -1 S 'T-2. 0 .1 - U sn . . H 1 z ' ' ' ' 1. v v J ' 1 1. v 1 I11l .115 lub ff 1 1.. . 1 . . ' , . I 1 1 . . ' 1 i 1 ' . t. Y . 1 x 1 c c 'A' 1 ' . ' n K' n ' 4 V. A ' 0 ll 'YI L5 ' Y ' 77 ' , , lp "' Y 1 -. - ' . 1 . . . , 1- -1- 4 ' 1 V . 1. 7 11 1. 1- 1. 1 , 1. . . . - - - 0 Il ' 9, Ai ' 71 1 . . . 1 ' , v J 1 ' 1 1 ' I. J 'I Q . I Y :ir My I If fyf' I4 , fr lj, flap s J, ',j!fCf,, ffm f ' KA "7.v',.f' 1' ,,,, 'ff' fl? " '4,,,f MARGARET MAY GAY Mary IL ll JOSEPHINE GENTRY MATTIE PEARL GENTRY CHARLES HARVEY GEORGE Doe Name o sm' Qettlon Rcnre-.entitlve 2-I Z' Benton Dlamatlc Club 1 2 louker 'Iiomtor Traffln NIOIIITJII 28 H P one 2 Mobllg H1 TIIUQQ qtaff 78 ZJ PAYMOND ALVIN GILBERT Rag Aw' Co eatfxlat' F'me15,,cmx Room NIllI'l1t0I' 1 MARY ELVIRA GILLEN Tbats funm' Student Counul 2 28 20 Vue Presldent Jumol Clase Sectlon Chauman Zo 26 21 HARRIET ADELAIDE GILLETTE Bob Reallx Sndmsh Club P1 76 Cul Reserxe 25 Z6 fnli Glee Club Z R IQI umr Fl Club cel Ochmvltal 28 29 HARRISON GILLETTE JR Hap Oh' D0 It ovu' Fam Arte Club 25 26 27 RRLIIO Club 26 Qpamsh Club 2 GEORGE WILLIE GOODWIN Brother 0 MARGARET ELIZABETH GRADDICK Meg Oh mv oneratlonl Class Baeketball '26 27 28 '29 Claes Vollew Ball 26 27 28 29 i Gul Reserve Local Interest Club I ,, ,l'7'o, 1 15 1. , , ,, O " f If 117 ' . ' ?p ?' . ' 1 ff 116,11 '95 fo fZf':'Z' I 1114, 2.7 ,ll 1 J I 1 ' "ff1,,11"' 4 5 ,j Z, 1,,' If if "-.Sf AVI? ' 7 ' ' 1411 1 ,V , -, ,I - . I -v 0 1 ' ff... , ' ,, . . K " ,. ' t 1:3.,..'p, --4, ,fi .""' N4?..' f1,,"o ,.,, 113 3, .,' ' ,' ' 4, 'o ' 2' 4,f.,,.5 7 ,lun qu f' 'vu if 'ff -.,,,11" "'- AQ.: L5 'f' . , 33 ' ' nv "un " 1129. 9 ,lf ' "W 5' '., ,, 1yuan,nun.,.,,,,,uun0.,,n , J ,- . ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lv.1 ., 1 5 Q 57' 45.-,,1 '!.,-,,..,,,,,,,,,.-....--.,....--- U Q .........nn.--.,.u.,..,,.....-..,.1 I '..,, , I ' I - 'M . ,. .. ., "....,, ,rv :W-4 ' -.., - - .,,!..2 l X ll if f U 1 , v , yn , Su -, I try. O l O O u n IA, Y, v - rx I . . - , , - at v ,Y ' 5 , , - ' .x . . .. '. ' H7 '- 5 . ' Y' "' - ' . ' . I' . ' 4 2 I I 1 , , 1. 7 1. 1. rf v M. . b. lay , Zo- 6- Z 4- 28 - - ' - v. f- 14 sf . - . . ' .2 4- .. - ' O ll l! I ll , , n . 1 f . O .I v , , an - H' v., f' v. n x 2 I - ' 1 ' ' , 1. -' 1 14 r- , - - O If il CK , IVY w 1 - 1 w v. r r. I . I .- - .. 1 - , 1 1 v 1 . ' ' 1 - K w- , v H f- v 1 . I 4- 2 V I .1 v 1 ll D ' 7 Y Y I' I r , - I 1 - A O ll ,f , . AI ' x pn 1 ' X K YI V -7 -YI - 1. . I Y Y . I ' 0 0 ll li ' u sv In ' ' u 1 . - , . . , r 1 f . . . - - - , , v -1 -r -sl 1 ' ' . dr I f,f',"0J If ' L! glqfg b'1,i.5,11 I ' 41" ,ef 9 f 1 ff' f 1 f' lin! fl .4 aff! JANIS MAE GRAY Skeeux VN hat do you thlnk thls ls wour blrth day? School Bookkeeper LUCILE GREEN Cnle Tldfflt Momtol 28 MARGARET LOUISE GREER Crr Chnld Oh reallv' otku Momtol Clrls Glee Club Iatm Club Panther Club Jumor Basketball Team MARCUS ALBERT GUNTER ue comes Henrx on hls blLWLl6 Dxck' Traffu Momtol GEORGE RUSSEL HAAS Bay I alnt talklng' Settlon Chanman 25 26 27 28 20 Cafeterla Z5 26 27 28 OLIVER LEE HAAS Fireman Ifootball 25 26 24 28 Captain 17 R Basketball 25 26 THOMAS ANTHONY HABEEB Homey Cut It out' Stan Momtor Radxo Club FRANK WINTER HAIGHT "Mutt' She can't help 1t"' Dramatlc Club '25 26 Umversltx Club 26 Z1 Lotal Interest Club 21 28 Locker 'VIomtor 27 28 Cafeterla 28 29 Engllsh Cla s Reporter 28 20 Contemporalw Poetrv Club '28 '29 CLARK YOUNG HALL "Bully" "Be mv babv"' Four Arts Club Vtrlters' Gu1ld Local Interest Club WILLIE MAE HALL "Ball" 'That's cute "' .",,z , ,ff"55fZ3'a f? f"?J."v-fb... ,y2QCf4"y'2Z? Al"."'2!1u1ll'I Z til Z.. ,LJ l qu4'4,Z,,1I' Z. ' Z O 1 - ,. nl -y, ' M I - 7' l 3 . ., 1? f n. f fzvn, , I . . 'QQ 9 'f 'v-um Q I 0,1 lb -.u::Ju,, f,, n , ,, ',g f f ,l I my 1, 1, , v, I -a, ,rj--., , ,I vu.. f- P-'., 4 .,, , ,,,1 fb, Mu- L1 6. , ,-S :Mui 1 '-...,,:u ,J . , ,ff '- fa., "-.0 n I6'7111afS75S1111p11,111:p ff: lffn- 2 pf 1 1 40,1111unuuunfunuf,fuufnf I 'Q-., J 7' 9 X 1 , I . ., 1 - .,-....-,.,,..-.---...........-,, . . ,.-......,f,.,,..,,,..,,..,...,v,-..,. -.. ' : , "f ' 'f "--f....,f -- '-f '-..,,,:f , V :M-4 'f . . . , K -. 41" .uf-.1 , u - rv l l H y , ' ' . ' . v ' - l . H 1 ' l LN l l I . ll ' Y, u 1 I n I ' , K . If ' YY I L 7 Y v . ' I . x ' . . . , I 1 . ,, 4' f ' . :A Y . , v ' ' . . ' . I' ' . - .Y v - O u n A 1 ' Y ' Y I . - ' , 1 v v s 1 y . I J - - - - . - , r 4 1 I v I v I O Cl ' fl 1 , 1 1 . v . r- x 1 , , ' 1 . v .3 vt v. - , - . ll I1 ll ' Y, , . . . I I 14 , - ' I v . , 1 - ' ' , y u r- , L u rw 1 ' Y Y ' Y Y ' Q Y 7 5 ,1 1 1,31 , f., .4 I I-'gp ffffgwszv ,tzhro-N wnibz I ' f'6'39"' ' nf f ,jfufw I CLARKSON M HAMILTON Zeek Mx huh' Iatm Llub 1 MARGARET McNlEL HARDEE Peggy Tlluntlel turtlu Contemporxrx Ioetrx flub Lot nl Intuut Club GIII Rcplexentxtlu I ln s Bulutnall G11l Reserxe Offuu flux Wollcx Ball DORA ANTOINETTE HARFORD Tony Qule nuff Offut Awlatant 26 Z1 QQLIIOTI Ch1 2 28 I'd1to1 IH Chxtf Moblle H1 TIFDOS Awlxtant FIIIIOI 1929 Mohlan Secretau Panther Club PlCSlKILI'lt of Moblle Chapter of N'1t1on'1l Honorarx Souttx fill Hlgh School Joulnallsts MARY MARGARET HARRIS Fndcller Hello Dumbnew French Club Secretarx Muon Club Offlce AQil9t.3Ht Iocker Monltot D1ess1ng Room Comm1ttee Four A1ts Club VICE PI'LQlllL'lI. Orcheatra JESSIE PAULINE HARRISON Polly I amt gonna plaw' MUSIL Club Local Interest Club JULIA HAUSER Who would have thought 1t' Traffu NIOTllt0l 2? Z1 Dramatu Club ZF 21 MIRIAM HAYSSEN Walt 1 mmutc' Llbrary Aaswtant 25 Z6 Sectlon Cha1rman Z6 21 Z9 M0hIan 'Staff Four Arts Club Zf' 21 28 Moblle H1 Txmee btaff Z7 'R ALLIE HEITER Ollne Ta1nt ao' Sectlon Cha1rman 27 Z8 Cafetena 21 28 29 Contemporaxv Poetrv Club 28 29 Trafflc Momtor Za 26 27 1929 Mohlan Staff RICHARD HELVESTON o GLADYS MAE HENDRIX And howl' G1rl Repreeentatlve 25 '26 'Qec Iatm Club Z5'26 Of Asst Z5 26 Locker 'VIon1tor '26 27 Cafeterla 28 29 Mob1le H1 Tlmes Staff '27 28 ru, , ,117-., 4 ,zgguun ,,y"o,, f -., If f ,1',g4 '. 4,1 f A 710, ll' ,I 5 . Y- - ' ,fA , 1 , 1 - 5 f fm Q., 0, 1,1 fp 1 ' . I f 1 I - III, IM, 9251111111 4 I' nj 3.35112 I III,":-ZE,Zz I Z J f' ,. In . M . was t 7.3 , ,1 ' 1, , .. 1 ,lf-Q. , - - -..-n 1' g' .m , W ,,,,z"' 1-' 4'-7 ,fn 1.,, 14: If - . rf .f. . ,iw K."--. I ,fl f' A"o,. Z Af, 6 ',,r' 'IL 'Qu' 14 6. I ai l""un ' . 4 t ,I ,- '- ,, , f'?.,,...::,,,.,..,,.,,u un nn, . ,- .,.n,m,v.u,uw,.,.-w.n,,1 '- I . , I .93 a,,.'.,,, '7..-.....,..,-.,,--.......,,,..--- 47 x - ...,,,.-,.,..,....,.....,...,.......-...-4, -.., .. lb.. H ' I f.y, f, """'K W' I' I' "vu10fI f. C lo '47 I! , 1, u V .W ,u my ll ll - w 1 :' v - 'L ', 1 ' ' ." 1- 1 2.1- 21 0 ll I1 H . , .VH . 1 7 v I K u I . , . . . l Przxfflc IXIOTIIIZOI' Lockcr Momton ' 1 ' Q 1 ' - z ss z 1 - I ' . . v ' 1 , 1 ' . . . ' v 1 , 1 1. , 0 ll YY 11 . V 11' 1 . ' ' v v. -- I + , 1 v- v. ' 1 .1 1 ' - 1 . A A- A I' ' i 4 . n 1 I 1 I Q ' I4 . 1' ' . ' ' . A A C C v I .I v u I T n K L I . L 0 ll ' Y! KK '77 , 1., . I L - 1 A I I I - '. I ' ' 1 0 ll YI as - v , n LII I I 1 I 0 ll ' VY ' 5 A - , 1- ,ln r- ' , v1 1. - ,- 0 44 ' 2 ' Mn ' , ' at n .1 1 . - , ' ' 11 v. 1- n ' 1 , - 1 In ,-!n P'-Y ' ' ' I' ll !a 1 - - Q ll ' il KK I ' Y! , ' ' 11 1. ' In F' 7 Y . 71 in , A 1 , - . ' , ' 11 - v1 1. 1 0 LK Y ' ' Y A . . - ' 76 P. Y 1 . 1 ' - , . 1 . f - , ' 1 v ' v y 1 - , - . . . , ' ' '11 ff ,444 "' 2115, , ,ff 167 ice' ld ' 1 lr' s 1 I 1 fjfrj. 6 ' 1' ry, my CURTIS THURBER HERZOG Curl IK hat old thmg Box-. Fmugcnu 'Ilomtol loclxu Monitor BILLYE PAULA HICKMAN Cajun these ful Ruelu Imal Intucst Club GLADYS THELMA HICKS Hncs Co loll a pemut Scctlon fhallmln Z Muon Club Zu Zo Curl Repuscntatlu Z6 27 Trafflc MOHlt0l Z6 27 Offlcc A'-S1 tant Zo 76 .2 Ill1I3lN Asslstant ZF Z4 Imclgcnu Room 'VIon1tor Z6 24 ZX HELEN MURIEL HILL Art Fdxtor of 1099 Mohlan JUANITA LETITIA HOWELL Nnta The but IS yet to come' CONNORS PATRICK HUDOFF Pinky Same old thmz' M0 Ile H1 Y Z1 28 29 Iocker 'Vlomtol 28 20 Trafflc 'VIon1tor Z 28 0 Rwan Renew Staff 28 Druelng' Room 'Vlomtol 8 Q OTTREY GLADES HUGGINS Osey mu l ' OREE HUGHES Mnckey Woven that' Offlce ASSISt3I'It Z5 Locker Momtor ff' 27 8 Traffic Nlonltor 78 29 ROSS ELKINS HUTCHISSON Betsy Spam h Club Zi Clam Fo mtball 2 Glee Club 7 JOHN L HYBART Jack Hold what xou got Sectlon Chairman Z4 21 76 H 'S 79 Football 24 78 'Q Cafeterla Zh 'Q Athletu Commlttee PNP8 Locker lllonltor Z7 78 29 N, .0 ,117-. 5 ,110 4 ,ff"'e'ili1 'f . ,ibm-. I 7 ' 'wfuuuff 1 J -af.. Mu in I ,. ra 5 ff? . , 1"". 1 'r ' ' ' "' "-. ' W' lb f"" "'7.. f 4'4" 14--1.74: ff -N. ' f 5' '1..,'. f.. .", "Z 4':'---4 9 ."" "0-., X an jlLf,1 .' 0,111 'IL .nj L4 , H , .lanr I "q,,,,g ,,3., 4 ,I 'rw ,-., '-., ,, 1 5'Wu.no,,,,,,,,,,,.,nu,,,0,,,,f , ,- 1 ..,,,,,,,u,,,.u.,,,.nn..,.,nunl'j'. - 7 1 , 7 ' 1 J -., f.,1 ff'-ff'--f-ff--ff--1-----nf----H14 4 ..- X.,...,....,......,,....,..,.,,..,-.,.. l 'f.,, , ,' in .S ' ' ' "-1. -.- '- 4 f -u. I K , J f' 'HK ' 'fruzl . 7 ro 4 f. 5,1 .W ,a, ll YI Ax v - yn .IJ I , . , . . A ' . I 1 ' l ' . 0 ll ' YY . 7 1 v . ' "Mamma told mc them d he day 5 like l ,H V. ,S .,, J .. ,.,: 0 ll ' Y! In Y , , vu I K . . . . -, , y. - Y. . 4 . o- .26 -, Y, , ., . . . f . - 1- 1 ur! ',x 1. -rl ' I ' , v. v A - "1 ' " T-'L -" T ' 1 Q v v -' 1 . Yu , Yu P' , . ., . - ' , , , ' v v - v. v. . ' f ' I . ' - - - .29 0 . . I. 0 ll ' If 44 x . Y 4 H 0 ll ' il ll ' 17 b' ' It F' Y. 1 I ' . ' ' '27-" -" . ' A ' !n T-II -!2L v I " ' K " ' . ' ' 'IZ -'21 0 ll 7? 4: ' ,, ' ' rv 'I 1 sau It . O ll ' 11 Ax ' ,, H ' 1 ' In ' Yu Y 7. .. 1- - .2 - - ,. ,. 0 .I H . 'S " - . 5 1 " T .. - J ... I 0 .. ., .. , , W L' X , ' ' 1. lv. 7-vL --2:----L --L 7 " Vu Y. ' Yu b'n ... ' , ' 1. -- . . .. .. , ' s. v. 7. . - ... - . -f-,.. , f' ,f fffffqv 'V I ff ff' + fl! f I "9 ,,f l"v..,.,,,,,.1 ,f I -1. -,f of ' fd? if-?9"Iw W 'IW' 717' 1 fi ffl! f K-,ij xg 1 1 Moblle H1 TIITIGN Staff prlcc of apples' Bdseblll ZA .28 .29 Bmketbzll P8 Z9 I onku Commlttce D1 uslng Room C Ommlttee SARA AUDREY JACKSON WIN goodness ALBERT J JOHNSON Yeah' CHARLES BERNARD JONES GLADYS MARJORIE JONES Xl o now" MARGARET REID JONES Trafflp 'Vlomtor '26 27 HELEN LOUISE JOWERS I know lte so' MITCHELL K KALIFEH "That's ms weaknese Local IntereSt Club Claw Football '28 '29 zu ., ,16'7". '- l,10"' J., ff 1117005 f "0 " f ff p7f4 " 'J f W KVM. r I I . ' W 0 ' A I ' ' I I 7' ' n, I f I f f 'aff f01'f'i'eZ, ff"' 2' 2. fi! f "'-:.2.55"w 0 V now' MARTHA KATHERINE HYNDMAN 'lriftu Nlonxtox IJl'dITI8t1L Klub AVERIS LESLIE JACKSON mine 'lhxt amt got nothmg to do xuth the MARCUS JAET Marce Nautam X' '1h'1ts fx 11g,ht IfS mv 'iu Fmergenu Room Momtor Z6 77 Moblle H1 TIYTILS Staff 27 28 Fontempolarx Poetry Club Z8 20 ' Marge Ushlek , . -f. 1 1 . M ' V '- 5 ya, v 14, fb 0.4 , . ,lm-. f ' - ' 4 s -. M , fn X f 1,, 'Q I zuhfdg nl ,1 ,. A fl ' GJ., , 4 Q . ,111 'Ex 4 ., 1 'L ' ' L . - ' ' 1 1 r "'-., 1- ,1'1'vZ-522f153f-f-H'3'1fw"-'-1' -5' ""-"""":."..."-'3:::::1:rf4 ' -. , f-. . ., ,..- ,...,.,,, - ..,.. -, .....,.,..... . ..-....-.,....- ., - I .ue-v:""K eu' .. ., v,,"', 41 W ' I -J -2.9 H 1 - , 1 ' n C11 - mc . l xte S 1 H I ' - 1 I 4 E . . . A .l UL o uP- - H ' . 4 ' ' ' V' C - D x , rv , 4 , v. f- v. 1. , . - - . , , r. rl . . . .. - . ,hu j ' 0 u , 1 ny o .. u ' .- ' ' . .' . ' 1 NX h . . ll r ' f . lt! n Y .. . . v ' 7' 'K A - ' - - I A 1 v H H . - . - x , , , u -7. 1 o ' o KK I JY 0 0 I ll ' I , . . l . A , I - .. ll ' Y 77 ' 147 f 3- ' ' " fl,,lf?0 '44 X W0 ' A113 ffffdf ,M ,f"' I, 'Z ff y 1 I I I f' ' fry! ' ' ,ff ffl, VL! ETHEL LOUISE KELLEY Weezne O I ec Ioaku IVIOIllt0l .Zi Z7 D11 HIIIL, Room f0l'YlYYlltl.LL Z1 Z7 LURLENE AMARYLLIS KNOPH Giggles lies 11ght becrctarx Honol Lo111m1ttu. tontempornx Ioetnx K ub OLAF SKAVLAN KNUDSEN Doc Wh ltnha saw' I S llaxe Ime A1ts Club IWW Ivltlllldll Staff Contemporau I oetrx I lub Nlobllf. H1 TIYTILS Staff ieuctau T1eaQu1e1 of Natmnal Hono ldlX lJ1.1mat1c Sountx Qelected Best Boy AQLO1 ln Alabama 2 MARGARET IRITA KONSTANZER Plnky Oh be Im t he DFQCIOUS Loykar 'llomtor Z7 lb ROBERT ARSON KYSER Kyser B1II Sax It v11th flowers' Scout Club Z8 29 BERNICE LAMBERT Neecne Thats Jollx' N H S llaxers Suretau Z8 Ile ldent bulb Glee Club Z8 Z9 Natxonal Honorarx Dramatlc Sometx MIGNONETTE MARTINA LAMBERT Mln I dont anxmore care' a m Club Z4 Vollex Ball Team 21 Z6 MARY MARCELINA LANG Mnckey I don t care' S1 meh 21 6 Cafeterla 28 0 'llaifu Momtor Zf' Z7 Z8 Z0 Local Inte1est Club Z8 Z9 VELMA LEFTWICH LASSITER Baby Aunt Mx ram' EUGENIE H LATTOF Eugne Reallx well I declare 'VIob1le H1 Tlmes Staff Z8 'lraff1c Mon1to1 OfflC6 Aasmtant Locker Momtor Contemporarv Poetry Club , , 117-., 7' ""-. " ' f"f?f4 'dy yffmgfgg 1,11 94117 I f I "Grail ' 1 nj in , ,... ,H Af ff .Z,...-him ' If 16,11 .5 . if " 7'1" 'ff' 1.,j,, '4-2..,9...,f' H '2 . , 11 I I . f . fu. . 'Vx , ,I ',,f,, h M ., f 1'j". 1 'Q' ' I 'ul , ". "'-.Q Q A 1 '7.. 7 "f ' fx-ft ff - ,. I . -'..- ' 'f 4'1"--4 9 K "Q, 1 ffv s., ,,rl' "4 0. ' lf y . f '-'ilu 'Naval . Q I ,-.,' - 4 5, 1, g'9,,,n,A,nfn4u,1,f uf 11,1 ', 1- ,funn,unzuqunnnlwannnu! ju, I ' , ,, .,.., ,.,..,,,, - ,,.,., ..,.......,., . I- .,-... ..,.,.. -...,,,.,,,.,....,.-,.,, -.- I I' 1 . r- """"'l "-- "j "wuz , -1 'nu ll ' Y, In 1 qu ll, 1 '. , ' , 1. - s. i . , ,- r I - H Y. 1.-1. 0 .1 - H .1 V ,- ,H 1 , 5 9 , ... 'l . U . , - , Y. f 1. . 11.11111 IVIUIIIUJI Ln- an 0 ll V, 44 I a 4 A 1. n '7 . . l . ' I . Q .1 M. I . . . A 115 -- 1 Q u . ', 1 4 . n 4-u A L ' , . . . 1 A , 1 A i I I If Li L . . , . V . 4 L . . A ' ' - ' D 1 ' . ,, .- K . 5 v . . I 0 .1 - 1, .4 1 , 1 ' pr , . . . . ' 7. " Y. ' ' 1 . V - 0 - .. . .., ll ' Il 11 1, , ' ,' rv 1 I . w l w v. r. I 1 - 0 ll ' I .1 , . - , H ' I v v I' up . 1 v V YA .I, . .. I ., . - l ' - Z9 , , S- w- I iv I v. -n 0 ll ' 71 11 v , , , n ' 1 . 7 Y I. t 1 ' - 25 . , v. - u A l ' 0 ll ' YI .1 y i n ' ' ! ' Y. ' Y !u . an . ' . - 2 ' - 2. w , - H ' v. v 1: n J- ' - - . H , w vc n , - 0 ll D1 11 V u 0 ll ' YI 14 , , , yn . v , - ' ' ' 7 F' Vu I 2 I- A 1 . , ' , "V ff 73" 'v gl ff, 01 ff A ' r'-3.5 jf,4',..., ,rf ' I, TSC' 054 ll z! vf '-if 1, f 1 r GERALD JACOB LAUBENTHAL Jerry Huck He gods and l1ttlL fl-.heel Glu. Lluh T11fi1L WIon1to1 Door XIOHILOI lhuslng, Room Momtor ELLEN REBECCA LAURENDINE Shorty Is Zat so C 111 Resenes 26 T1 zttlc llr10lllIOI' Q MARY HAYES LOWRY Larry Whoa now C111 Repesentatlve 21 26 Spanlbh Club 20 20 RICHARD K LAWTON Duck And how' LILLIAN LESLIE LEIGH 1 Lontempmarx Poeux llub 28 29 LUCY CALMES LESESNE Runtsey Aw w ' btudent Lounul 21 26 24 Local Interest Club 21' 21 VICE Presldent bophomorf. Class 26 21 D1amat1c ilub Cheel leader 28 20 JOHN WALTON LORD Huh' 1920 'lflohxan Staft Offlce Asilstant I' mergenq Room MOHILOF ELOISE MARTEZ LOWRY Marty Gee WhlZl Moblle H1 Tlmes 24 28 Contemporary Poetry Club Dreeslng Room Momtor 0 MILDRED DORENE LYTER Mnl It must be so' Basketball Tennls 0 ALBERT McAULEY -'Mac' Droopy Cafeter1a 26 '27 '28 29 Sectlon Chalrman 26 '7 Fmergency Room Busmess Manager 'VIob1le H1 Tlmeq Qtaff BUSINESS Manager 1929 'VIoh1an 1 11' - 1 ,rf ' ,,y,..,,. H... , f -. . ,, -. f' '-., u 1 ,1 2,54 .'. 4, , pm 'hh ll' ,f v 1.9 ,yfymgfgg 111,11 Zag M 1 ,Q Q-..4,', 'Mfg lg Q2 1 I 'vullrz 4 uf fn'-fyv 'nga-II" 4 ' 1 1. - f' , 1 . fra f'- 1 1:9 , , 2 'fu f 1-. 1f"'- f 'af ' 'f. . . "'-.W 'I , fi' v nv. ff 4 1, I 0 W. ' ?, X n 1.143 f, if I-Q, 0 gf. , 4 6 4 , '-.fy Q . f' "-.,. if ff, .,,n,,f' fo, 4,13 Lg f. . .ss 1 .mix , ' . I ,1 ,-., -.,, ,. , 517.0..,,,,,,,..,,,,,,..,.,., fun. .9 , 4vl:v:ArlfJ4:lAJArlrllvav:Av1Aaa10lllll50, w ,I I ,-. 1 I. .,.'.,,1 7..-..,--..-,..-,,-..........-,-.- ty 1 - .,...........-.,,..,.,...,..nn....4 -.,, I , ,' it f - .. , .,. Q ' f , ' r' -..-fl .- of W", I r, f ,, . f '-f"'.u '.. "-1 ll ' yll ll ' x ,. S ' , 'S . .U ' , x ' -1 " . A ' - . xs-5-' T I O 11 1- 11 , , 111 " . V - '- ' ' " I ' . . 1- 21 - ...nf-1. 4 1 .Z 1- Z 4 - Z8 O ll 71 sz pr , . " . . 1- r rf , ' . 1. r 1. - O ll ' I7 ll H I llL'l1I ' Y .. v . v ' 'f 7' . . ' ' O ll YI H , rr 1 1 ,- 1. r 1. 1. '- , - - .1 W 74 YK F 1 J' ' l - g v I i 1. 1. 1- . 1 .. - .. . ' , . I . , 1. -1. l O AA !Y , N . n , . . . i A 1 Q A 1 Q L . ' . . A . Y O ll ll K4 ' 7? ' ' ' 71 F YL V ll ' ll 44 , n 1 Al i7 ' 74 A Y . ' ' 1. 11 . - , I . .' .'. . ' A , , ' l 4 i ' ,. 24 'ff , A M fp fi M. Mm A -if I4 Il ,..,, p,,- ,d -w 'fy -. yf. ff x..,,M gf,4,"p':fH,,,42 by-yy MFA A f,fw,f,5j,,.413,.,,M U, ,ago , , -.,, ,, 1, ,-,,,,,.,,:,,.,,,,,,.,,,M,.,n.,., '. ,,,.,,,.,,.,,,,,..,,,.,.,..,..,.,,.,fPf45 1 ,,.., -- ,Q-'-f-IL f--' - -'------ -'---. .----- 2' 1 ., ----f-.-- ---um ,,-f W ..-. .4 I ..,1,,f ,.,,,,,fg, ,f can " " " """"' any M., ELIZABETH CHERRY MCBROOM "Hot Tony" 1 "You said it!" Library Vlub '25-'26 Girl Representative '26-'27 0 W T McCANTS "Dub" "VS h.1tch.1 s.1x"' Ihuto H1 X Sutlon Bankel JERE McCONNELL MYRTLE LEE McCONNELL IC look hot but keep cool' ROBERT LOWDEN McCONNELL MARGUERITE AUGUSTA MCCOY Mltzle Now I know It s the tlut Qpamsh Club ELLEN ROSE McDOLE BLANCHE LUCILLE McDONALD Sho nuff' GENEVIEVE ALTA McDONALD Gnnk Ixnovs xour hlSf.OIW MARGUERITE McDONALD Margxe Oh' baloonv' Llbrarx Club 2 Qutlon Reprwgntatlve Zi' f W ' 1 f dw 1 ff1Q,"' .zfffff f O O lls' ff AA Y, 1 Y Q O 0 ll ' ' 'Y Aa ' , , , - rw , uv . , . h. -1 - . . O O li ! Y? 0 ll ' yff H ' , v '- ..w O ll ' YI KC YY ' ' N 5 '26 ."' xl " "1-'27 Y 1 M., , . ,14'7'-. f. 141500-. ,140-., K: fo," 1122 I 5 ,Il W44 -. E 4 1 I.. , usa.. 'If' W 0, s, ' 'nh , I 14.1 f , gf! 'wc , ' ,Q -J "aiu: 4 '.. ' -. , "' 1' '- ' 4 4 Z' ' M " fn,-. ml. 5' ' 77, .ff,,,,f -,, ang ' 5 .l ' f,",5a.,,l"V.lf'-.., ,a-,lg E 1,1f'f 1' , . ' A ..' v . ,f ,... , 4 . . ., 1 ,, fg.:c..a..M i 44? 6-,f,7,,.,, !4LA,,xqb v .1 aff., -..+,. 5' AQ. , 1 1' 7 K ., 1 I bl J "4,..f,1 1 'fflffffffffflfffffffffffffl-ffffzj jr 'Qz'9:'f.'I.'.T':L'f7ff x.','l','ffffff I' -.,,J 1,1 I., ,hy f' f, 1 f' '--.04 Q.- ' 'a,,.',4l r, r , .4 ,4 f w.!"o,,1 .MAJ 'img MALCOLM CARTER MCFARLAND "Mack "Oh, Jessie!" K'ontemporary Poetry Uluh n AGNES BELLE McGRATH Mac Rcallw Offlu. Asslstant EDRENA MclNNlS on I should worrv Pmergenu Room Momtor ' ELLIS MclNNlS SARAH LAMAR MclNNlS MAMIE JOSEPHINA McKENNA I mean to say' BERNIE RUTH MCLEOD Bunme Oh I Just dont anymore mind' Sectlon Chairman 27 28 LOUISE EVELEN MacLEOD Shorty Secretary Student Louncll 27 28 Mobxle H1 Tlmes Staff Treasurer of Senlor Class 29 1929 Mohxan Staff MARGARET KERN MCMAHON Penny Student Counul 28 Z9 SUE McVOY Susan Amt lt the ho nuff' Presldent Offue Club 28 29 Presldent Panther Club 28 Z9 Llbrary Assistant 25 26 M H S Players 26 27 Z8 Z9 Orchestra 25 26 27 1"f7' 'I "P 0' ff! aff M 'fa,,,,,ff" WJ, " w.eJf7f4'1 J 0 ll If an N , yu' ' . , fx . 0 IIJ YI u yu I 'U' ' '28-'2J 0 O C IIJOYY xc , u O ll ' ,P I4 ' 1 ' YY , ' ' Y Ya 0 ll ,Y . 1 - ' n n , - V W ' !x . . S '. Q ll YY ,- at n I - C ll Y, ll ' 7 ' K 7 YY Office Assistant '25-'26-'27-'28-'29 ' ' , 9 v L ' ii -IK ' ' 7 -! I Y -Y -YK -,L , 1 r 9 . . - - ,,v,,...?,,h vp, I ll73o,? Q f 1-.15-.. IM. f.u..,, ' "nz Q " ,.J 1 Lf, "+o f'4' Q '.,," , - . ,U 4 4 41 f I f 1 M I ' 1 1 ffv ffjflzfll ! ' I' I ,II 0401" ia, C 1,1111 " 71 5 , ' dill' f rg f I HENRIE BEULAH MACKIE Bootsle Jon t cu Itll all come out ln he wash' MARY LUCILLE MACREADIE Cele ll vs I7 Loyal lntuebt Klub MARCELLE MALONE. Avw xou don t mean lt' nmatlf. Z Spumsh Klub v Cdfctum Zi Z9 Offue Assxstant Z6 Z4 Panther I lub Z8 Z9 fontempol xrx loetlx Club 28 I THERRELL E MALONE Bn football Z Z8 Bdoeball Z7 Yard Committee Attended A few classes ALICE MAY MALLETT Sally I actuallx do Sectlon Repzementatne Fme Arts Klub 21 Z9 EDWARD CLARK MALLETT Shorty It won t be as long as It has bun Tlaltu NIOIIIYOI ZF Z4 bectlon Aoslqtant Z4 Zh BESSIE LOUISE MANNING ' Bess' But I couldn t help lt' Emergencx Room Momtol Local Interest Club Gxrl Repluentatlxe Zu Z6 JANIE MARION ' Jen" o BUFORD GILBERT MARTIN 'Abe Bow, howdv' Fme Arts Llub Z7 28 FRED LEANDER MATHERS "Bones Look out, ladles here I comel' Cafeteria .... 147'-., 4 ,ug-.., ,1y"'f. .-.,,' u 1 ,fflffa 5 , ff fm gm ll' ,I 5 ' -ffff If ,WN H' ' yfflf C21 101'--.:::,,,,,ff' 4 K., 13, ' I 'm,,Q,,,,f"m 42 p - , 'I D . 0 -v 1. 1. 1 -. '. 1 ,,9 ,f,,. .1 , , Inn. 5. ,..4,..' 5' .Z j l-fr:fJ,,, 0 f , I:--, I , ' , ' I I '74, 1' , f 'y ' 4. ln., o 9 nn nu . Q ' I ' - , I. ' I u " I f I .,.' 4, ,,, 5 ',,,1 .bk ful- I 1 6. V . f.-,hu .,,Am,9, nf ' , -. , 1' ".,, ,, If I'7.n'uZnu1.1n,41'f 1,1 11,1 . , fuuuuufuuuunnnnnunfufffj-Q, J ' ,, ,. 1 ., .,, ..-, .,... 0.-- .,..... ..... . .-.-,. . . ..-,...-..,...-.....,-.,..,,...,.-..., -.,, . , 4 I .1 . 'If .....,,,,,f an .. ' .,f na' - 'qw w f I, f. :rf . f. I ro 5 , 1 -.-1 -., '- 4.0, u - n -AI Y . . vi v . . , ' t ' , 4 uv Q ll Y, .I ' , ' yn Il ' 1 ll . . . , . - ' O I I , V , y - vv ,I .',r.-vf- v,- v ary.- Ih. o- Zh . , I Zo- if v, ,' , v. - v. ' I J- . ' , A , 3 . r. 1. ,- I I w 1. n ' .. V 1 . v ' '- '- A . I , , - za f an -Hn w v . T -v I , A , 1 . vi w - J x . . 5- ll- 0 u n At ' D , YYY w . i ' . Y ,h 7 M . . ' 20- 26 - w v I- 1. Q 44 n H V Y . L. - ' . . , , V" , " A , y . I . '- A 1' w - ,' r. v- 1. I 4 r .4 , v f u h t 1 ' , I , ' , v . -V. I I Pl II , , av - ' ' 1 w ' v . v I , 44 ' , 1 , . 4. ff 'M fe, 14? ,g,7',f"'f jQZf3gzs'!Z2b fr, ,M , 'ff 1 '- ' 1 ,fffiw 6 I J 'I I 1 HARRY MATTEI RUTH EILEEN MATTHIS Rufus C ood guef' Ufflce -Xssl-.tlnt 91 ustmt lw xtor xltllll 1 II1 Tm s o mu mpor ll y I' Lt: x lu 1 98 I MADELINE XERIFFA MAYGARDEN Brownie 'Vloblle H1 TIDIGQ Staff Z4 Z8 Nitxonxl Honor Soutty fox Hxgh School Ioulnallsts MARION ADELE MAYGARDEN Little Oh boy ' and how' ec I lu J Blt LUCILLE MATHILDE METZGER Luty I gotta hlt the hay' Dldmitlt Llub 29 .26 Tlaffxc Momtor Clrl Repxesentltlxe do Z7 local Interest Klub Z4 .28 EVA MICHAEL MARY BOLLING MICKLE Bolhe Absolutely' Sectlon Chalrman Z6 27 28 29 Lonku' MODlt0F Traffic MOHlt0F Dresslng Room Momtor Offlce Asslstant Z5 Z6 Cafeterla 28 Z9 ALICE MABEL MILLER VILII howd you get that wav' Offlct Assmtant LL Club Z8 f ANNA BELLE MILNER S 0 tormy SARAH BELLE MINHINNETTE "Ding Dong" pr l "I felt so dumb I ' " '. 1 110. 1, fi "'u 'I r l"?f "f f' f ' 'Z "" ll' 1"7 "'- . r' - ' ,,fA , ,ff 157 - g ff, gh. W"-.,, , , ff, 1. ' N-f W!" z..t,'Jf "Q-:.z,Zfi'2"K fe 'Q' ff if 9 ,. , U ,. f. , ' , . ,z 'Dau f I .,. Q 1'1" r 'MW' ' J. ' ' 'E' ,bfi nazi? f' 'v.. Z ,111 01. "-."'1.4 .F . , 13' uv1""-u.. " 1 - f 1 s fv, nu rv I !9awon151n,14r,:1::: nn ,111 . , nuvfnvuupuvmunvfnnulul ju, v fl ,,. ,,. A I .,. .,,1 !..-,.,...,,,-.-.--.......,..-,..- .7 4 ..-..,.....,..,-,n....,,.,,,..-.-....2 -.,, I , ,yllh 5 ..,,- ., ., 5 , J r, ,rg s. ".,,, , 7, l n 4V X W., 11 o ' 5. u 1.,,, O ll ll -A I r ,' .H ' V. "' Yu Glrl Scout 31- 28 ' ' . 1 'L.'-,128 Q - - - ' , 1. 1. 4 Ass sz ll ' . ll le. 28- .ZJ , r. v. C1 - 21' 0' 'I C I ... -Z3 O ll ' 17 ' ' ' W Yu " Yu . . . - . . , . . Y . z z . - 1 j - . ' 1 1 . v 4 . . . Q ll ' ' Y, An , 1 yy v . ' ' 1 Y Yo CII '- I I C ll If at ' , ra -4 l . 1 1 , - y' ' 1 ' 1 ' 1 . - Q' K . B. , Z ' , at --n H 1 w vt v- m I . - Q . ll ' Y, u , H Y , ' ' n D! v. 1 , - , - . x . u . . 1 : L ' ' , ' ,A ,L V . . - ' ,K YK - . Q CKAIII U 7 X 1 , x , I H v . ' l 4 .' , ' 7x Y ' . . . fxl '- ' I - 2J O ll 'I x 7' ' , I 111,31 I4 I ,Q Y I ,fyhillr fvzrzl' Lv ' 111, 1 , ll :W fl, qw?-y I1 1 1,111 f 'XXVI I 'I Q fn 4, 12 4 ERNEST MOLPUS Sleepy tp oft thc grass thcu Huskttlnll P6 Z0 H Y I b Sutmn lhfmmm '7 Z9 ucltnt llbllllill INEZ MOODY Blrdle C oocl glow FRANK RAYMOND MOORE. Mlssmg tx ill our n xx Contemporfnx Poetxx llub flass Football GLADYS JUANITA MOORE Nnta Yo no se' Ol1hLStld Z1 Z! Spanlsh Club .28 Z9 Locku Momtor Z7 Traffic Momtor 77 28 Ihusmg Room Wlonltol TERRY LOCKLIN MOORE JR Hovu xou prove this locker M0n1tOT Z1 28 1020 Mohlan Staff Offl L Aexlitant 7 Sutlon Sttrttdrx THOMAS LEE MOORE JAMES EDWARD MORGAN Ouhestra M Z8 28 Iocku Momtor 18 U OTTO MORNINGSTAR Oto Same thmg' Boxs Fmelgencx Room Nl0I'lll'.01 Rxan Renew Staff Mobllt H1 TIIYIQQ Stiff 0 ROSA IRENE MOSKOWITZ 'Cutxe Shut up' MUSIL Club Local Interest Club 78 Z9 o BESSIE CLEO MOULDS 'Flapper" 1 'Well Ill swanceu w ,,,,' 5170, 4 ,1g'o, rlyuq, f' "- 'I f 11714 . w ff A 'W If ff + . rv ' " ffl , ,I 1 f ' 5 f 14" " ' nf ffl fr uf r Q., v 11 1 f -. I .J IA! '4:Llll"l, Q 'uf fu wi' 1 , ,,94 I 2 ,, ., 1, - - 'vp I - ' VM 4 .' v . fa.. , f f ,lf-H f M ' l"g.:', , ,","h-':, f ' if 'W -. '..,f' w."4.'-' f 'Q' . . M292-if ' "-nfs? I ' - " ' """s fm -., ,, f".,,..,x,,,,,,,,,.,,, H, un., - um,H,,,,,.,..,,,.,,,,.,,.,..nur '-. -. ' , I ,J ' I h an-.,,, f7.,-,....,...---,.----.--.,..-,.., '. Lt- ,.-......,,..,-...,,,.,.,,.,,...,.-.,.. , I "-.,l . , I, s 1 O' ,J 'H r, """'l "1 "J "f-U I r 7 ff '4 0 I .,f...', A 5: ,,, . ' ' lf 77 "KLM ' f f .'.', K'-Y" Football '26-'28 Baseball '26-'29 i"lu l .VV 2 'L-"E N St ' ' 'l 'ZZ?4"2ll 0 Il ' ' YY AA I I-,XYV 0 ll ' ' I! "I 'Q 2 '- o 'l" , . 0 ll ' YI an ' , yr . . ,.. .. Y- gg- 5 . -Y . ,. v. . . - , V . ' n -128 , -. - v. -V. A ' ' '27-'28 0 , . H . . . ' . w , I ' v. - Y. , - . - N , . . t 'c- 'LS-'27 .'1' ' .'-' 1 ' j '26-'27 0 0 ..Ed,, " S 'L'-" Hi-Y ' -'29 , X- ' 'L -'LS 0 ll IY .. ,l - H , . ivy' A u ..v A l u v vl N 4 '. . . K , 1 , . 2 4 - H Ah '1 9, . . Vs Yn C 5 v y 4 1 1 , . . 1,191 I ,4 ,I A4273 ll ,ff iff?-'., ' WWF ' if' "X" MARY KATHRYN MOYERS Katrina Scued no end' Lotkel Nlomtox 7 28 Lvlee Club Fnlelgemx Room Nlonltox 27 Z8 T xftu 'llonltor H Z8 SARAH ELIZABETH NABERS Nlgger All right now' C L NELSON Le Iluulent of Iumor and Semor ills Football 26 28 Alternate Captaln h Foul Alts Club Z8 29 H1 Y Club Vlce Presldent 27 28 Presxdcnt H1 X Club Z8 Z9 JESSE EUGENE NETTLES Vehicle Dont kld Xour Uncle Dudlew MARIUS EDWARD NIOLON Pluto I havent got f 'Vlrs Pdwards' Iotkex Momtox Z6 27 Txaffu Momtor 26 27 Class Football ZA Football Z8 EDNA EARLE NOBLE Mndget Such IS llfe' Glee Club Z7 JACK C PALMES Nay nav locker Momtox Class Football 26 Z7 NADYNE CONSTANCE PAPPAS Cyne Lend me a sheet of paper' Spam h Club Olthestra 25 Trafflt 'VIon1to1 Locker Monltol Contemporarv Poetry Club Gxrl Representatlve 25 BERNARD HAMMIL PARKER Fee! That goes' Baseball Z6 27 Locker Monitor 25 26 Sectlon Chalrman 25 26 27 Class Football 26 Z7 EULA CLYDE PARKER Dlckye There IS onlv one time to be courteous that 15 alwavs' Tlaffxc Monltor 27 26 Cafeterla 27 Z9 1 0 I 1 fn" "':. ff f 1"27f "'. fa , "'7" " 11' 1"V""'. .r- v' ,fir fl' '59's7' ,.??+f"-.. If Sf 2"-.Q J. '- "'-:.eZ:5'fi'fz GJ 1. 1. . -I ' ' 'H ' C lo '90 l , ,I Q u uf . 1 nys 1 1 , cp-, 5 I ' nu" f' '., 1 , '-w. ". '-' ,1 -3 l"b " 4 ' 1:17 zuaaqfrapaa: nl Ill gg Avuvnaa-v4AAaunnnsnuvvuunn:uv 7' - , 1 ,.. v.,.,.,,1 !,...,..-...,..-.,-.......,,.-...- .y 1 ,......nn..,,...,..,...,..... I .. ,' In 6 . . C 4 , 6, """'l 'F' "vnu . f. I I "4, 1 H., 4- 'v .W -. 4,4 l ll ' I7 U ' .. . 'V K c , X . - v. - 1. w r. x ' ' . ' ... 1- 1 Zh , 4 m , I .., A ' , v. -1. -1 -- A W A r. r- r. lc A .. - . ll ' I7 u ' , n , . . u In 1 . C J ' . ' ' ' . . . '. 1 L I t 5 v , rl --r. x I , ' v2 1 , , 1. 9- - w - 3 v n 1' X - Y v. -ll D ll ' I1 H Y ' V . Y H" O ll Y! rl r - 1 ar 1 1 ., . . , . I , , ' , sl r J - .. ' . ' " " 1 , s. - vt D ll ' 'I at I ' ' H YK . an yn Y w ' A . . v , , v. - 1. D ll I, KK 11 . Y v 4 , 5 . . . A - , . - . 7 f s , ' - r. . . ll ff 4. yn ,A Y ' Yu Y - - 1 - v r , . - - , r. n 1 .. - Q fl ' If sa ' - l . - v ' yr , ' ' r - 9 ' , ' v u , - - 1 ff K I ! ,llfhf ll Jw C I ' I, if il, 1,1 !," I :Z I J waz? l I ll , f HAZLE LUCILLE PARKER Zeeknel Oh you 'shush' Ilbldfy Club Z5 Zi Spamsh Club .ZX 23 Designer f B xs Iiutbxll IL tu' MARJORIE REBECCA PARKER Speedy Oh thlS 13 so sudden' Qectlon Cbanman 77 Z8 I mthcr Club 'X 9 local Intuext Club 28 Z9 Fmugenu Room 'NI mxtor Z6 Class Baskotball Team 26 Z1 Mobllt II1 Tlmei Staff Z7 H S Plaxers Z8 I LENORA PARNELL Len Aek me one I know' Moblle H1 Tlmec Staff 21 Z8 Offlce Asmstant Local Intexest Club Iatm Club FRED SHEPERD PEARSON RUBYE MAYE PEAVY Bl Now wouldnt xou hkc to know Traffu Monitor Z8 Z9 Mobllc H1 TIYHQS Staff Z8 29 SIDONIA LILY PEES Lank Fat em up Panthtrs WALTER LINBORG PENDERGRASS Rooster Just anvthmg xou sax' Lockel MOHIIOF Traffu 'Vlomtol Dlewlng Room Momtor UHlN6TiltN Club R3.Cll0 Club 0 AUGUSTA HARGROVE PENNY Penny VI ouldn t xou loxe to know' Trafflt Momton Welfare Club Offlce Aoslstant 0 THELMA ELIZABETH PERKINS 'Tabby' NK ell I declaxe' Local Intereot Club Foul Arta Club 0xnheQtra Z7 28 Band JI beuetarx of Orcheqtra '28 Barton I,lt9l'3l'X Club 25 0 ANNA MARY PERRY "Wouldn't vou llke to know' , " 'Q r fn.. , 0. 1' "Q, 1, , 11' iff '-, .y f 7 w. 11 110' ". ' ,, , .,' 4, , 1,1 154 .5 , f ,W ff, ,I 1,1 6, 5 ' '41 W Of A x ',! I "'- :.2,fZf"2 Ce "' .. ., 11 I X .. , ...a .f., .' 1 I .- ' -. 5 , 0.1. V' -' ' ., ,., I 1' -. .- v ' -I, I '., 0 , , --., 1 'I L "' "'v ,. fff, ' ,.,, 1',g nf 160. ' , , 4. Z, f ' .L ,,.,,4 V ,,nL' 0, A ,,, O 1,1 4,, 'Q . I ' ,Q 02 :jul I' ,h 4,2 '4 Z I . I.,. -, , ., I - .. . 4 I -vu., ,a. . 1 fi" ' "Q, 4',1'2f1::1::f?::::::::::5" "' ""' 77 if "HH"'M'"""""""""""5Z 'ii ' 1' '-. 'I . , ,, . 1- -I ----'- ----- . ,.-.., ....,.... .. .,...., ..,,...,,.... . .., . , , I f , ' '-.ug '-.. -' ' --f 4, ' I - ll-., bl f f rv w 1 f '1 I 'J'-if " A ff-.2 M., 'I Y u - ,- AA 17 , . . . ' -4 v " I ' . . I . - ' J ' . ' , v 1 . v . 4 . . I - . w A - v 1' 1 v 1 1. 1' - 0 0, fn. nt- O -I -V Al ' 4 ' . 17 , . . . . , ' A . , 7 n Y 5 . .. - 'z 1 ' 'L -'2 A I A ' V v Y I -V n , , , ' v. 1. - , 1 . . 1 - 2 4 . . . . v , v N '- , . . . - . . . , ,L , , 1 , . - 28 W , 1 Vx Yi M. . . . , I - za Q ll 7, K4 77 ' ' ' W ! F' Yu . . - ' ' 4 , . . . J , I C U -nf, 44 ' , Y , ' , .vv . , L . - D - 1. sl ' X ' ' 74 -7. Q ll yi! 14 , v , , Uv , , . I Cl il :A . ' Y - v Y' . V . V . ll Y! u ' Y , V V " 4 , ll Y A , n , . , , , m v. 1. '- E 1 1 1 V 1 ' . . v y V ' 77 I I all A! 0. ,ll 01 1 fl! 5lo 9? ' ,O 114' 10,1 I, I 2 ,Qffcf I ,Ur S' 9 ' 19" " ' fl FRANCES AGUSTA PEARSON Franky You told me s Ifou1 Arts Club 'lh11ft fhmmln WILLIAM HILRY PHILLIPS Specks Sha s nn 5,111 f111n1l' I'1 xfflc Nlonltm SPIIIIHII Club DORIS PIERRE Sho nuff' 1 1 UIC 1 udmnt I ouncll im 1t1c ' IILNIIIII 9 CHARLES CRAWFORD PIERSON Carlos 0 Icwlv, T nm-. 9 8 Boxs Glen Club 8 N112 Presldent bnlmsh Club 98 20 flaw Football 98 90 PAULINE LINDSEY PIGFORD Polly Xe Loch' II Qs st nt 1 u 1l111tx COIlIITllttLL QKIIOTI I 111rm ln I Q s 98 ' oc'1l Intclext Club 98 J 'IIob1le H1T1mes 9 Z8 1020 Nlohlan Staff DORA VIRGINIA POLLARD Doodle Y ud be surprmed' Local Inte1est Club Sutlon Chfurmfm ZR Gul Replesentatlxe Z5 Z6 28 29 LOUISE POLLOCK u It 'Sho im Nlflbllf H1 TITIIIN Stxff 97 Z8 IN elfare Club Z Zh Iocal IntereQt Club Z8 IoQt and Found 9? 97 Il R,LpILSOFIf.dtINl HOWARD F PRINGLE JR Pmg Howdx ' Yalcl lVIon1tor Zi' 97 2820 ocku WIon1to1 98 IJILSSIIIQ' Room 'VIon1to1 Z8 Z9 ANNIE KATHARINE PROVOST A K You betcha I1b1a1x Aeslxtant 2 1 Seuetarx Sonhomorc lunlor an Semor Class locker Monitor Z8 29 Student Councll '96 27 EDWIN LOUIS QUINT Ethelbert Howdv' Cafeterla 26 Z9 ff ... ' l,f:?fg". y 1' j W ,, l,f1! . .9 ,fn '24 ,,,ff M755 27 , gygfcfg 'J I 1 2. . ,, I I f -. f. 0 nv., , -1 I n ,lf-Q., . - -1 . v, "0-.,a 'ay 1' 1, fi-'H "7 2 74" 1f4"ln,c:" '4 ,." f' JH' ' 5- rr---L 5 ,ff""4'f.. -. , ,,, ,,1 fn, .,,- L1 , , .-ax, I '-Q., '1 . I 1 fl "".,, 4, I f3.1n:3:5S,,,..,n,1,.n5fuZu,,, ,fb 0-f .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Qf,,,,,f 3.1. y ' ,s , ,V .,. ,, . ...,.,..,,,, - ,,,..... . ..,,.. .,... 4 , .,.. ,. ..,.,,... .. .,,,..,,. ,... ,. ....,, I ..,, , I - 'af '-2-mf -- - -2 ' ' ,X ' nz . t ' Q., 4.9 flf'-7 94, .1 H A f --- 1 " Y 1 Sol" 1 ' -' . ' v . 7 " '- W ' 2 2 21- .28 o ll D1 ,J Y r- In r . - - ' ' w 1 'i 1 2 ' . . . . 0 ,, f. , -, 1 . , V , , 4 - 2. f 2 . 'Ir-21 11 IIIIIIII Clul 321- 241 St ' ' -' '27-'29 ' 1 v. - 1. ,- v. 1. I,l'2 2 ' I lub Zh- ZJW- 9'-. I1 t Ji- .29 0 . 1. .. 11 h , , ,- lpv Q 'LT-'2 ' - " '2 -'29 v- 3 N ,' -, 1 1. A I' . 4 I K - 1 W , Y. 74, .. .. - ... 0 If YY il ' T h U7 ' -. . v w'- . 7- 7 7- ' l,1l 211 5 A. . 1. 21 .9.1- 21 I9 l ' ' H '27-'28 ' . ' ' V. n "' S 1' li 2 .26-'31 V v .1 YI 7. M. I. 5. Play -1. .. - 2.9 L 2 1' 5 ' 'L -'25 , ' ' - , 1. - 1. . . -1- . -, - 0 ll l YY K4 7 ' Y, 0 . . " 1 1 ' 2 ' N . 2 1' , , - V 1 11 1. -1. 11 0 Ill- 71 an s , pu - x - 5 ,' 2 ,' 1. 1. A X. L 1 n ' ' 9m YI 1 1 , , '27-" 11 , Yu I . .. - .. " - . . ' v I 7 N G l 1 1. - Zo- .27 0 ll ' 71 . , . 41 , , sv ' , A ' Y.. ,-VL -1. - . l I. - 1' . ' 'L -'29 ' ' , 1. -1. 0 ll 11 as Y l , yn . ' , , , ' Y , !n . .. . ' 5- lf' , . . - ' ' N' . 1, . .d L X I sw., D - 1. 1. 1 - 1. ' 6 9 . .. - 0 Cl I1 K4 17 ' Y. ,K ,,,, H ,- -.. M ' 7 on 'I1-. , ,' , 'Q 4' f 'U' "' ., ' "uns 4 1 a , Qu: Q ., 4 I ' 1? 1. , nh-Q ' , , ' . s ,Ig "0 'Qui' 4 '-., 2 ff., .,, "M, 1 4 ' Q gf I 417 Z..?' 5 -v. . I 1 1 1- , ' . - 1"h. 'Q "0 ff 1 0.1454 fhg:-., Ijlfc, '31 jff 'fa x ,' 7 "N 1 L f, . --. - 0 . 1. ' , ,, - , 1. , ,. fa ., If-.,.a !' "H 461 fl! ,1"A 'nf af 0 x ! - ,I 2f':7ifrf"'4r17"'u-1 4? 143' 9 1,1 0 f Q' f f I. - ,. 1 . I ,yo '- ,, ,Q-,.,,-.:z::,,,,.,,,,.,,:z,,,' ....7, O' ,-JPZ.,,,,.,,,,,.,,,,,..,.,.,...,,,,,,,...Z', , nl! h ,RJ .,. ::,1 f-.-,.,.-,.,.---,.-. - ..,.....-.--, 4 7 I M .J j..,,.,..n,,..-..,,.nn..,.,....-.-,.4 1 ll I I f f ffwf. .-. '---'f -- '- ,ff 1 f o1f'o if I v VIVIAN ADELAIDE RABBY Vlv And how' CAROLEE RAIN Lee RUBY WOODROW RAINES Bobby x s XPIYIISII Iluh 28 29 loc xl Inter-ext Club 28 Z9 IRL CHEVIS RAINWATER Juney I took homo thc 'wrong hoo Ltuu f Traffu Momtor Za 1 Vlclffnc fommltteg Z5 ZF REGINALD GEORGE RAPIER Rex 'Nova sou qult' Trdffu Momtor SLIIIOII S Qrctau Zn ZF FRANK JASPER RAUE Rappne That s nice IRENE ISABELL RAYFIELD Rene T1 ifflc 'Vlonltor' 2 28 C lrl Repxe entatne Z6 24 HELEN KATHARINE REID X kl hon Xa got m Molulc H1 Txmes Staff BOB THOMAS ROBERTS Pluz Locker Wlomtor Z1 ZS T1affu lIrIOY'llt0l 28 0 Umxclsltx Club .Zh Bovungr Fommxttee P5 f' CLAUDE PENROSE ROBERTS Jack The mme old thmg Tllffll Momtor f' Zn locker Momtor 2 Unlxemltx Club 26 27 Drlmxtu Club 25 26 Fmugemx Room Momtor Zi' Clase Football 28 Seltlon SQCICIZRTX Z6 29 Flunked Commerclal law ,lf f -.ff17l'5 ,1 'ffjf f xv f ffwf "4 .z,Z:'fffff2 ll ' II KK 17 0 ll Il "I rlon't lwlievc ill" 0 ll 0, "I knox' it'.' so!" v , ' , 1 v. 1. . . . - . 'z A .' " -" . 0 ll VI In . I v r kv: Vafx 1 "z '25-'23 " " . ' " F-'ZF ',,,, v ' ln'-1.3 0 ll If 44 ' , , ' rv Lv I 4 . So' X ,-, v. 5--v. , 0 ll ' 11 :A , 1. ' . Vu 0 ll 71 'z " . ' ' 7-' 1- I , S ' , 9: -v - 0 "He-j, if , ' j 'Q Y" A S A 0 ll ff "Can I go home for dinner. Miss Mae!" , L ' 1. v--1. , - l - , v. v., . - ... ' , .. V25-V1 - . ' ' lf.. -'2 J 0 ll YI an .Az - ,In 'z " . ' '2 a-" " , ' ' ' T ' v - ' v W Y I 1 . '.. Y 'I V . 1 X .- . " I ' " I-'27 Y D ' B I , , YA Ya I n . ' . , ,,, I ,,. . M.. ,M ..?.," 'n-,Q I I fix, -:ns .? fl ,If ,. ,,, I , 1 . ' Q-.I ' " 1 1 ' 'T' ' "' ' Q! - "-km, 11' Z I-., . 302,132 7 "4-2 '4 ' , nf f fir av' '-. 1 lfffnf 6,1 jggfbp z.1z.2'f'fl,,,4",s,,, 'MI ,I-LI 11,111 is jfdff jg INJII riff: np! EVELYN ROBINTON Kntten .105 M H S Plaxcrs S Ilxuu Prr r 1 Zi 4 'N mon ll Honol ux Dramatlce lUl7lllltN Comm School Audltol 8 ALBERT WH LIAM ROLLINGS Peppers I ll blte what IS lt' flux Football Pb Z7 Lxterarx Club Z6 Z4 UI1lW0lSltN Club .ZF Z CLARE LISSO ROSENBAUM l m fu ll ous Cul Rcnrexentxtlvm Trafflc Commlttec Mobxlg H1 Tlmes Staff Pl1bllLltX Commlttee ELLEN ROSS Nell Huh' mr Z5 1 Glrl Scouts 26 28 lfmergencx Room Asslstant 26 A Ltuxa 21 Contempor ns Poetrx Club ELWOOD THURMAN ROUSE Yea' Tllfflr Monltol Z1 S HAROLD EUGENE ROUSE Hall It won t be long now Kafetgrla Zn 29 ADELINE MYRTHE RUSH Adlm Well cu ute Glee Club EDWARD B RUSSELL Sleepy Here we are gang' Fme Arts Club Local Interest Club IDA MAE RUSSELL Txd But Isnt lt the truth' 0 DORIS HAZEL SANDBERG "Dot" Oh' Fh" Sectlon Chairman Z7 Z8 Llblarx Z1 President of Fme Arts Club 29 . ' va 1 rlfu If f .uh ,I , 1,1275 ., l. 1 .7 '.,,' J ,,,y ..,, fs .' ,A ,1 ff,.'.f ,' fha 1 - 'rf ffyahhi aff 72. .127 5 w:.4,2rf1'fif2 'V ,. , 1. , , -. 7-. , -v-. , I c 1 ,I ,., , . . , 0 Hu. 0, - 1 ..,,.. 0? X fur., ,4u,:f1,3, f li -ff 5.1 ,A Z., -'. 3. 6:83 Q ',,,.A3 f' .,. 7 ,,, N n',,f .,,. gn: L4 6. I .xi M , . 4 ff., "., ,, 1 5'70,n,7,n,,n,,.,,,nu,u0,,,,7, ,- ,,,nnu,n4wwvmu,uuwnnu '- w 1' l ,J s,.'.,,1 7,.-...,.,,.,-,,,..-......,...,--,.4 .sz .....,...........,.....,..........-....4 I -.. , o , ' 'hung -- ' 'a,,q,1l r' 7 fs. 5 ",, o - .M , 0, ll ' YI ' , Y, "Oh, l . . Li. Y l nl 5 . v .. . Y ' '- M. ll. 1, - , mg: an Ch. ' w- 2.3 . .. '- -- . , . . v v Orchvhtm 36- .lil Senty-Tleas. 27- 28 .': ' z 'z ' . 3 -.- V w , - , n 9. I ., . .Z - 29 0 If ll cl r - v - - rr wlw, w v.-v.- ' Z... V. V.- : . . 4: ... - , f ' - U- , v. 1. '- ' . L 1- 1 0 an v '. 'yn 'I ' 1 ' I . i u ' . x I 1 . 1 -, . x . I. is L. 1 0 ll ll ll YY Lil 'ary 'H-'Zi' ' . " -" 1 '1 Y 9 . .. , - 27 tw, f i X ,', 1. r-128 ' . -. . V v N 4 . A , 0 Ax , nv -1 ' I w 7' '- K . . E. .. C. L. C. 0 ll ll xc r yn -, I - ,. 9-v. 0 ll ' YI u ' , - yu , . 0 ll YI an x v , u . A . MN A 0 If ' ' 17 as , 1 ' 1 LK Y . A . w . - - v. 15 ' . , nv- L ' I - - 14 fffu If IQCIIMQVQE ' I I f X I JA 47 Z, 111 lffvfgr GEORGE T SANDOZ I know its the tluth' lotlxu Momtol 97 Trafflc Monltm Sutmn Seuttars Z8 Clai Football 28 IIILSSIUQ., Room 'Vlonltor Z7 lassul Blologx m one Xldl 98 MARGARET ANTOINETTE SAUNDERS Margie Tam t bo' CORABEL SCALES Vlha say' 'lIob1le H1 Tlmes Staff 27 28 Rvm RQVICW Staff Cul Representatlve Za Z8 29 Contemporarv Poetry Club WILLIAM JOSEPH SCHREINER MAXINE KATHERYN SCHAMBER Mack Ooh' I yust can t Qtand lt' MOIFIIQ H1 Tlmes QCCIQIBTV Local Interest Club MARIE CATHERINE SCHUETTNER Giggles EUNICE ELIZABETH SCOTT "Ume "It.'Q kllllng' me"' Locker Momtor Traffxc Momtor MARY CATHERINE SCOTT Locker Wlomtor, Local Intereat Club '27 '28 Trafflc Momtor '27 '28 '29 Sectlon Chalrman '28 '29 MAUDE HELEN SEIBERT 0 WILLIAM EDDINS SEMPLE "Who Ii tl1at"' Locker Momtor '24 '28 Glee Club '26 '27 Cafeteria '28 '29 uBlnyn "v. l1'7'0 r ,1' 'qu , 4' 5 Ar ,ffl ' fr "Q, I1 1 I' Q' 4' 7 '1- .f- -' 41, ff fs?-1 ff, A-4'-' , 1 I f 0 I I I fl M W1 " - .ffff my my 1 "w.e.,.?"ff"i 'z 1410. I 1 ,lf " 71" my I 'D f ,. I 4 j :. 1 -.. , "1. fm, flu- . . -.. 0 f'-I.. Q '-1 4, ., ,f .., ,1 -. 1 -1, .qs ,.-.. 4, 1 "" ""?f.. f fn' ' 1--,.f'a 'f -f,. " rf' "-.31-.0,,"'f 4'1"--'. 1 ,"" "'f., C ". if "' s, ,,,11' 'IL -.J L4 ff , .-. fun 1 "nv.,,2l gp. 4 ,I '-.5 ff., '- ,, 1 5'y.,,n,9,,,,,,.,,u,,,nu,,0,,,,, , 1 '-41 v funn,.,,,,,.,,,nuun,,,,,,nnnl'j-., w 21" , , ,jj . 1. .,..:,,1 !.,-,.,.-,.,,---..----.---...-,---ly 3 ..Z fun.'nu'-,--.,,,..,..,,,.u,-,.,.4 -0,111 l, ll. nov I 1 .4 I ' .-,,g .- I Wu, I r. 1 D ,4 1 ' '.,f 5' 0, l At Y ' 9 1 , V! N V . ' 1 " u ' 1 . 1 7' '- , ' I .. .2 1 ' '.', I 7' . ' M m,l.L,, ' ,..' , .,..':-I I KI ' YI an , ' 7 , n O as V y H , vs - - - I v. v I I - I 2 . - , - at v- 1. 1. I ' - A ' . f O O ll YV A4 ' . , v - u K . . O IK ' I7 O ' 17 pr I J X ,flffll ll! f 14 cl ,i3' 'L I ,,I'4'ul' , 1- 'Il 'ff7?-', fm '17 '11 ,if f' BILLY CORNELLIOUS SHEEHY Bull Tunt so I dont belluo 1 word of lt' HORACE A SHEPARD Post Graduate e a Ifky ctuu Lot 11 Interest Club Z3 Lontemnorau Iottlw Club Z9 MARCELITE SHELTON eet Vtouldn t xou hkc to know loc 11 Intexest Club 27 Z8 20 Bxsketball Valslty 2 28 Fmugcncx Room Momtor Zh Z7 28 Locker Momtor 28 20 SARA AMELIE SHULTZ Cous U d be sur prlsed Moblle H1 Times Z1 28 Local Interest Club 28 P XVI'It6IS Culld Z1 28 Inmelgenu Room Momtor MAURICE COFFIN SIGLER ng Got Vour Spamsh' Sectlon Chalrman 2 26 27 28 29 Assistant Sectlon Chalrman 27 28 Fmelgency Room Momtor 25 26 Trafflc Monitor 27 28 Edltol Rxan Revlevw 21 28 EVERETT HUGH SMITH Smntty Ts for Texas JAMES E SMITH Smack Really now' Trafflc Mflnltlll 25 26 Svamsh Club 21 26 Fmergenu Room Momtor 26' Z1 LOUIS S SMITH Smntty Darn It Bow Emergenu Room 26 27 Cafeteria Z 0 THELMA FINCLIER SMITH Precnous Oh I dont tale' Spanlsh Club X 0 THOMAS HUNTER SMITH "Buck" I studled the wrong lesson" Secretary Treasurer of Freshman Class TIafflC M0nltOF 28 29 I ., ,,15'7 '. '. 115,01 If l,1W" a, 9 , ,,,f ja 'gf 4 in W .. , 42,174 fy ' I 1 1 "v:,n11"' 4 ' .J f. '-.,1f I 'q':'2ml',, 6 4 g I ' 1. 1 --. I "4 , I 0 f -, , 1"". 1 'rg' 61 "'v.', ":""u'5 , ww funk? rl' 147. '10 'Q ,,,,Af1g If 51 L 1 'o,.'.2l.' , ' I 1 4, 6 613:52 0 . f '-.,, 1 .,, , ',,' 'IA -.,Z I4 5' . . , ,,c'o.,. ..,.,,l 1, 7,1 ,, 11 'g -. " 41-.,,-.m:,,,,,,,,,,,,,u,,,0,,... , - ..,.,,,,,,,..,,..,..,,,..,.,,,.,,.,.mf -., I . 1 f, 9 "Q, 9,11 'f..-.-..,.n,--,,----.,..,..,-.-.- 'V ty- .-...,...,,,.,-..,,,.uu,.,.-.-.H.4 I -.,, 1 . ,. 6 69 . . ' .' V .. 4 f.. I , ' r' ' '-.-.lg 'ff 0' "lard pix 4? X V .,.. ,W , . ,,,,, ll ' I1 It v I - , v ' ' , V 2 v ' 'Y 4 . . . N w 1. - 1. f- Class Football 26- 24 0 ll II MH' I ' TI ' It m l ' . ". Y- .. . . 1- 4 Cfdf' ' ' 1 29 I X . f . I 1 I , I I - v ' 7' . llsk II Il Y v , - x pr .. .' v. n :- I 1 . , - - . , , , , - r. 1- n . . I' 4- J 1,,,l , , A ' M 1-n -rs ' , ' 1. 9. . u sv It v - n ' ' A In F' In v v. ' ' x , ' - 25 ' ,J ' rt P' N . 1 - I 1 p V . ,A '- I Z A U IIS' II If w - vs , ' ' ' v 5 at ' 9 9. 1 - - , - ,' , , , ' ' v. v. , . . I - . , ' v. v A r Y , - ' ' A ' 1- 1 ' . , - , y f--1. . ll ' II K1 I I 0 ll ' II ll II ' I ' , 1. H , - I ' , Ii f In I . . - , , - x. 1. '- I . ... J- f ll ' II KK ' II , ,v , h , at v. ' , '- v. - 1 ' x I ll ' II If r , , rs 9 '- w I - I . V n ' 1 f ' ' . . , , 4'j v I fffzfzf ,,,,L I vi' lf! ZX! ffl, ilff 12,11 ,fi sf: if f -f if vw ORVILLE EARL SNOW Pluto I was Qlck SLSt6Hl2.W ucnln Nllss 'Niue IRMA ANET IA SOSSAMAN Jack I don t know 'VI1 s Salllc 'Ilmffxc Momtol 2: 26 EDWARD SOUTHALL lull mc Io'-ephme hem Babx Dol xou ought to bm alxested' Qld Chee: Iedclu 28 Chee: L adn 7 H Y Club Z1 28 20 Busmess Cub Traffic Monltol Iockcl Monltm Cafeteua Z1 29 Dxamatu Club Ph 20 Sec-tlon Chaxrman 2 28 1 llntcxla F0l1llTllttC9 Publlcltx Committee Boxs Dreselng Room COITllHltl.L0 Emergfencx Room 'VIOhlt0l THOMAS CALVIN SPENCER Ca XX hat xa gwrma Qax Handfsamc FRANCES NORMA STAINBACK You don t mein lt' XICQ P1eq1dv'w+ F eehman Clase Aselstant Ldxtol Mobll H1 Txmu g6Cl9t"llX Io '11 lvltexeit Clul Natlonal Honoxux Jouvnflllitlr Soucu Glrl Repreic fafu 1 Lock 1' Monltm Secxetarx of Sophomolc Class LEONARD GENE STALLWORTH MARY DOROTHY STALLWORTH Dotty N 0 ' EVELYN CORINE STOUDENMIER Boots Do You Tlenllx Mean Tt' School Aud tor Z8 Z0 ELIZABETH GREY STANFILL Libby Box Howdy ' Vlelfare Club Tmfflc Momtor I oc km M0nlt0T Contempor'1r1 Poetrx Club MARIETTA STUPKE Mollne All Wvwht' Contemnorav P11 r Club 21 28 Loc-ker TV' '1 fx 76 71 ZR Dram 1 Cluw 75 '26 Cafeterm 28 20 Cul Rep eenfatne 21 28 1 ,117 Oo r ,zvvqw ,,yn.,,. I' "".. u 1 1' 14 '-. 4' 'g 'Q fr 1 ,rv -' 41, ,ff 151.-7' , fade., ,,f, fn 1 1 ' ., I 1 ' - QW' I I N4 'Al' "axial", Z, "uf Z., .J f ..4"3.2,a1f'!zl ' 2 J fag 1 ' " f"' - :ze , ., .. f 1"" f ' 'I " , 0 f "-.,'0 "0 A fl " ""p., f f '11 ' ,f -14'-2 W, ln. V V5 '2.,,2f'.j ,,f-5. fm--.1 4 fm fm, "'-. ' "' -. .1 '- '..' L, . .-. f Hin ' I "0-0,77 ,u. 1 ,1 ' 'n fy? "'I.. 9,11 'ffflfffffffflfffffffflfflflfff'.'G ff, '?""""""""""""""L"'L!f,3'1- ' 1' si . . FD, -.,,'--nKf an , .nf f ,H -.1 ., ,. 3 ,v .5 fv 'upz . 7, I- '4 ' ,M 0. ll Y! I O 1 - u 79 l 1 AA Y , '11 ' 'YY , 1 :-. . 1. ,- h 1. 1. MUSIC Club 25- 26 .. ' . ' . Y- r Y O llEd,1 1. f- ,Y ' -., ' ,y . ,' . D 1 v , .. 5. , 'H 11-1 ' 'Q --17 ' Y Ya F' l- Ya ' 1 - - . .. l u . . 1 I . A 1 . 1 -1. 1 1 gi 11 r- 1. , , ' I 1. 1 1. ' ' Y V7 9 L I I' ,Z .A D. . . h. .Y J . 'J ku' ' , bv L . O ll lil u ' , 1 l A I ,' ,Y 1111 C ll 7 Y ', YY U ' - ' . " . J ' ' - ' ' '27-'28 . ' . "f .. ', 1 5 ' .1 . . ' ' ' ' ' 1 . ' . ' ' ' ' , - , 1. y 1. 1. - 1 , " , '1 Zn- 26- Z - 252 . D ' . L . , lv L . . O O li If nnyo- -.H C Il ,Y as Y , x 11 1 ' 1. 11, . . - . Q ll ' il sa , , , 1- 1 ' 'i . . 1 I Q - ' . ll ' If u ,- v1 , .N nc ,, 1 -1 A A kgs ,. 1.1 'var--vs 9,',, v 1. ' YK 7 .1 1 - . ,' . ,. ' , 1 r- y V 'J iffy!! r fffj 3-, , kj ll l 1 ,97:3Jf:,W ,,,.,,,.'u, 'QIQ 1,111 !' 9 U. riff, 'rl f jj f ROBERTHA STEELE Polhe Uh nn LIIQI md commence T1 IIIIK Monltol Locku IIIIOIIIIZOI S I1te1 ny C LIbl'1lX Aeemtant IRMA DOROTHY STEINER Toodlums Lh ' JULIA LOUISE STEWART .Iuhe Thtrmbx hangs a tale' Spameh Club 25 Z6 Tlafflc Mon1to1 2 28 Smctmn Repusentatlvc to Student Coun c 25 6 I'111e1genu Room xIOYllt0l ZF 21 Txaffxt Momtol 2 28 MARY EMMA STEWART Oh Iookle whate here' 'VIob1lL H1 T1n1cs Staff Txafflc Monltox KATHLEEN LINDSAY STIMPSON Rusty Ye Qoodi' Iotal Intelest Club WILLIAM C STRAIN Sleepy Bull Ful ztchs' Class Football 26 24 Iocke1 Committee Z1 28 PI9SIfI6!1t of Box Scout Club 26 28 GEORGE EDWIN STONE Cunman I cant Qtax m thls ewenmg., Ill be back tomorrow' Dramatlc Club Barton News F1 eehman Football Offlce Awletant C.1fete111 T1 ffl Momtor Auto Palkmz Committee HAZEL LOUISE KINCK STRINGER Chicken Gee Vhzl Welfare Club 25 2 Off' Aieletant 2f' 21 Glrl Renreeentatlve VERA IUCII I E STROECKER Be I know 1fq the tlufh huflrlvl' Fmer en v Room 96 27 '28 C1rl Reeerve 25 '26 To lf lVIon'f0r 25 26 Trafflc Momtor 25 26 o ELIZABETH STURTEVANT "MIlI3m where's Dot"' 1029 Mohlan Staff Spamah Club '29 Preeldent Local Interest Club '29 Locker Momtor '26 Four Arts Club '27 '28 1 ., 15'7". A 1112" ., ,v7""., f . 'f f 11,154-3 'ff f , . ff- " 46 '-.9 ,ffphjfgg 1,11 94, 1 f , , y -'-..,, , ' l HJ 0 I ' f 7 vuzul' ' ,J A. '-.,1f "Jil", 4 4 5 ' . , I I - " I' '- n ZZ, r V. IA If-.. , - . , 'o. 6, 0, M ff' "'v.. y 614:-., 1-41:12 'f ' -nf' A 7' 76 -"f"'-3 ' """""'- -. , 0, . ,fffra 5141 , -'- 1' 1- ,-, "'- ,, I,Q'w,,.J,:::,Z,.,,,,..,.9,,,,Z,,.,, , 6' ,- .,.,,.v,.,,,..,..,.,,.,,.,,.,.u,uf '- . 1 .5 'X , , ., .,, ,,-, ,...,,., - .,,,.. ...., ..,,...., , . .-.... ..,.,.... -,,.,,.,,. ,,.. ...-...., .,, ., ,, W I - 1 , '-- - "....,. ,J f-"-4. , , -v 'o,,1 '., " 4:4 KI 1 lf 1. , ,.' -2 .' . w .. ' " . ' u n L w ' n . SQCIIOH fII2lll'ITl3YI LVIIIS Cllee Club I' . .7 ' .. - v ' 1 . . ' 1 fllll. 4 c l lub c n .1 - I 0 I u n l .llvhy v y Ilvh n 0 41 ' Il sl x 1 , , 11 'Y ' A lu ' Yu . . . - , ' h - , r 7-N L , . ' . ,l. , . 4' K I A ' 7 YA 1l ' - Z ' . . Y ' . V- I "' . , . 1- ' , ' , ' , xl 7-M w 0 Cl ' Yl Nag In I ' , y vs 0 ll YV 41 Y! 1 l Q I 0 ll ' PY u ' - , H A Y 7 F' , , ' YL F' U I ,, - . .' y 7 I . , . - 0 ll YY an 1 , ' ' , , ' r v Y! ' I vm . . 2 .,, C 0 l IK ' YI KK 7' 71 I Y . f . - -6 .CD .. '. ' 1-' " 0 ll I, as - s , y 4 'Y f' ' n -' - ' 1 Y r ' 1 " 'U' . , 1 -, ' ' ! Y , - I I, fm ,ff !,4fC',7SZ'V ,MJ fr ,,4 ,ff fd' ' ' "" 'M 7 5? Www "' i' 1 1 f' 4 :M ' 6 ' ff' ' Lx ,X f jf HELEN SUMRALL Elena I sax I mcan and how' DILIHIJOI Ill P atm I ub nllt Ill af Spxnlsh Club 78 .20 I on kc 1 Monltol Z5 Z8 JIIIILX on rnttu 24 HELEN DOROTHY TALLEY Dot I vulsh somtthm would happen B uketb ill Rxan Rewtw MARY TODD TATE Toddy C rn t malt' f I IIILSSIIU, Room Commlttee 1 G Moblle II1 Tlmes Staff Z1 Z8 axexs f lu Pxmxdfnt WI H S Plaw Cul Repreeentatlve 29 19.20 Mohlan Staff SLTIIOI Motto Commlttee ELEANOR TAYLOR MATTIE LEE TAYLOR Bully Dont be Ilkc that' Dramatu Club Offlce Aiswtant ' 1 CARLTON EMMITT THOMAS Alton fome on gang Rmb em' ClasQ Ifootball ZF 21 Unlvermtx Club 2? 21 Llteraxx Club Z6 gl HELEN THOMAS lt Por goodness sake xou IQ yust the tvpe' Four Alts Club Traffic Monltor Iotal Interest Club EMANUEL DYNAMITE THOMPSON T N XXEIIC lt on out' Baieblll 78 'I'1aff1r M0nltOl Z Iomal Interest Club 28 Z0 0 LENA EMILY THOMPSON "Luna Rivers' And how' Tlafflc M0hlt0l Locke1 Momtol o HELEN AUGUSTA THOMPSON Vlce Prcsldent Contempolarv Poetlx Club 'Q f'7"o 'e 1' '," ,10 f fn., I1 r 111:14 as Y! 170 'fy , ll ,I 9 -X9 'f -M164 If fffi f , 4 -. , 111,11 ff ry JW' 4 -...ff AJ-.l,!f 'fn-.251 Q ' 2 zz, 4... ' A 7' f yn., Z v. -1, " ,f,:n4,,, l,,:'-, 7 ',1, 1, ' , " Q' .' 9, 'f " .L ,,...' 3 fur va, . ,.,, f I M., .- I,. ., 4-nf, fb 4. -L , I iq., f .., 5 .,, , ,,, fb. ., ,I V . -..,, ff" -..,,,1 ,, . g ,1 5, I ,-., '-.,, ,, 1, g'y,uu2ZS,,,u,1u1'f nf ,mu .7 pf, yuuffvnuuf-u1nnnu,u,,,n,f ju, w 7 I ,S Il- 1 ' . . .,, - ..-,,,...,..--.,.--..,...,f....,. 1 -, 1'""""""'-H'"""""""""', "vi . , I-VC f, """'lf ."' " "! "'up1 , f. K 1: "W, 6 , ' -1 -.,,1 5' -. 4. ll If H w. V H 4 v 7' Fo - 'z o- 'l '27-'28 Mrl' I Tunes St' 'I' '27-'28 . z 5 'L " . A I I , ' , v. ' -v. , I'ul " j C 11 -- " '-'28 0 ll YY H ,' , , I ' J V , lu z .' ' 2 j " 1 0 , I. H H v, , , - H . . lil' s' f T ' 'QF-'Z ' ' ' , 94 f--sl M. II. S. Pl ,' '27-'2J X H- '1. 1 . . . jers '29 ' , ' Yh I . , . h A A 1 0 0 ll ' Y! In 1 2 ' , , n ' - '27 ' ' . . '. 2' O ll I7 AA ' I Y Y! , . . . V Y. Yu " . J' ' L- A, 1 Vw - - x , , , v. 1. f- 0 IIB' I1 II v , r , , v, - n ' Y . - ' a ' 1 .' L 0 ll T YY n ' , ' as L 2 vi- 1 H - I A ' , s. T-:ES 1 , , . , v., -at . . , at ,ln W " 1' I ,J i !,,f0J ,fgt!sZ'Y,:' ,'f::Jf39:'l'Z'?1.,h'.'M, EP, 4 ,fl I 0 I ff 1, I 2 MARY KATHERINE THOMPSON Katty ou dont 1 ' Lockel C0l'l1IT'lltt00 26 27 'VIo 111 H1 TIINLN Staff Z1 7 RUBY ADELL THOMPSON MARY SUSAN THOMSON Mary Aw go soak' Offlce Aunt mt 'PF Fme Alts Klub Z1 29 HAROLD SILSBY THOSS Drx up son UNIX 9l?ltX Club lxhel to Gxuluitlon lfvcerclu JANE THRASHER Cafetella ZR 1 Cul Reo Ives LlbldlX WOlk9l 28 Contempolals Poetn Club L8 29 JESSIE MARIE THREADGILL Avu babw And how EVA GOODWIN THURBER Noona W hele Q Katle MILDRED MAE TURNAGE "Mnlly ' Well all rlght thenl' Glrl Reqenee 25 27 DOROTHY JUANITA THURSTON "Dot" You silly hmg you would"' Glrls Glee Club 0 WILDA PAULINE THURSTON "Wnllxe" "Aw, now you don't mean lt"' Glrls' Glee Club uh' 1170, p, ,15g':.,, ,gif-., f' 0 I 1',Zlf4 '- -,' f A vb, f ff ' .D ' ' ffl, If yf'5 f IW- 1'-. ,j,f If lg . 1 . 1 'Q Sf f01"'-.x4,,,,ff' z,a.,,J' f '4-:.z,,45f"ife 'J . f ' -4. 2 .22 Aft, - ' f"" ' M ' - f' 1 Q ' ' O Il .-'H Aw. f f,Z"- ,f.,,ff'1: if f- ,' ' m..." t""' lb 4" ""1-., f- fv-.ul 7 ,,, Q. HH, .,,- gn: L4 6, ' I , J. .' X E 1,1 .S 1. 'v. ,, 1 1'v,,,InZ,,,u1,,,,11,411,001,114 , , nuwfuvuuwwvnuunvuunpfnl ,nu 1 15 g 1 f7', 'nh .,,1 f7..-,...-.-,,..-.-.--.,.-....-.---.f, , N -,z v--v---H-u-0--fn-vnu---1--v14' -.1111 ,vlan 6, ' jfnfyf '---...M '-- " "-0,1 . y. , I- '4, , Q .v f' . ff 4,., , 4- nu 'f ll ll ac ' v , 19 Y S. y. ' Y 5 - ' - 1 YA r-v J l b A . - 1.8 O O ll P7 li , , YY , . . . . , ' X . .' , 2 .. ! ' , v n f- v O U - . w . , - - . . . I. ' . - 28 O l- -' '- -'za .Q- . ' 11 Q v 1 w ,' . . , . , m. -v- I ILJ T FI u , , I yy 1 - 9 . ' - O ll if an v , v ' uv ' Y KC ' 7 . , . . ' ' . Y ' -, KG ' J ' , L , A . ' 1 1 If ' ,. - I " I - X " ' V " 0 :fy v . f 1' ., 4 . . '.., v -.., v., 4 ff.Z.,,5,,?. 2 inf... I al, 1 41.,.!x 0 ,yi ',i"?'CZ.,, HZ." 45,54 ,' l,,,,,4ji'R 1 , , ' ' ff fl! fl! 1 ' M A 7 ,,,z,.,,f"4u .., , ,La ' 111 ' 'H Z 1111 f, ' 1' ' 1. 4 ' 1 , . - M - . fl ,- ".,, ,, I,717.0.,,n,:,,...,,.,,..z,.,Z,,..7. 6 Q0e,,,..,.,,,,.,,.....,,,,..,,.,,,,,,,H413-1, J 1,1 f., , 4 ' 1 ' " ' ' ' o X "1 , I iff" 1 .I J-5 . ,. . , 7..- .... urn-. .-..--. nun.--.., y 1 57 U---...,.,..,-.-.uf..,..,,..uf-..n ., I I, I f' ,J '--.-.M -.. - . , 41 , r ., If ,f Cf'-30 " 5 M-.1 '4,,, '1 f BISHOP BOONE TRAWICK Grape ,H I1 21 ca 1 CINIIIISAI 'N Mat MIRIAM McKAY TURNER M T I dont .m1111o1c can 1Q I ELSIE TYLER Tabby' Xou dont mcan to told me Locku Nlonltm T11ff1c Vlonltol Ltmn Ch1111111n IJ1 1111 IIIL C uh or 11 Intucst C I1b1 IIX Asslstant Th11ft fhulman JOHN VANDER SYS Rusty ThatQ all 11f,,ht' X111 PILSIIILIII of SLYIIOI Clase Football Z8 Class Football Z6 21 H X NATHALIE IRMA WADDLE ROSA LEE DELORES WALKER Snooks F01 CIYIIIQZ out loud T11ff1c Momtm Zh Zh Cafeterla Sectmn CI'IlllY1ldI'l 9 28 Sutxon Replescntatlxe 26 9 BERYL JOY WALLACE Burole I don t L 111. 'Vloblle H1 TIIHQS Staff MARION EMMETTE WARD Busby Let Q speculate' TI'1fflC WIon1to1 locker Mom O1 Sectmn f'h111m.-m 98 9 LHIYQISILX Club 2:1 ZF MARY OLIVE WARREN IN Q eye' DANIEL ROBERT WEBSTER Dan Thu vsor d IS a st me md Xu 110 thi c tom Prendent Sonhomou Claw 9 PILNICIQDI NI II S Ilaxers 26 97 V111 IICSICILIII. Studm nt IOUDKII 91 9h IIODS Club Medal for Oratou Z8 Sectlon Cha1rman .26 H1 Y Club Drlmatu Hmmm Souatx Z Statg Dlamatu Ch.f1mp1onQh1p Tgam I 1 If 1 ' ' lf' f'f sf df 0,1 ,fl my 1',f 'g'ZZ,l,f? l l 14 ' YI "C'i'- 10 n f'1'lm' lf' . .liss - xl" o ll YY H ' . 1 ., .. .,!1v ' Gi'l.' Elec Club '27-'28 0 ll 17 11 1 1 , VY' , f , . A I n -2 - u ' v So' ' ' z '- 2 '25-'26 'z 1 '- ,l I, 'z "V 'lulx A vz v v 41.4.54 r 0 Al lf L4 YL " T '77 ".1, -1-1' 1 l'1 ' - 1A-A , 1. 1 N 1 1. -1.- i , 0 o 1. H 11 , , , ,' 111 ' ' Y.. ' Yu 1 . ' .2 . . - . ' , z" ' 'Z.'7-" ' 0 .1 1, 14 1 .1 ,l!11 0 ll V1 11 1 , X. , 11 Class Football '26-'27-'28-'29 N ' , ' , , 1. 1. Q 1 , . .. -... I ' 1 .J , w 1. --11 y 0 11 ix , 11 0 ll I1 " ' I 1,2 'Az' -a-- uw ' 1- 'LT . ,.' Y J , , 1. 1. ' . 1 . . . . . , . -.. ,,-1. , L' , 1 51.-1.1 J' ' . v '- K4 X ' J ' 1. V127 1- v I 1 1 -S - - g " 7-'29 1 1 '28 1 l 1 , --'-. , 1 . ,fc'7'- 1 , .1-'-..,, , ,,. 6 ?..t"uI22 . u 1 tu-.5 3? in 750.60 ' ffl. 6.5 , .ff , . ' - , .....f' " 41 .W in :J ,4 -.mug ,Q t I J M I X I 'J Q. y ,f,'nz 14 41l0!qQ4y3.:"':skg,,i'ftm':Z',,p.,,Mu,, il 1 1'f IM' 1 0 f1f '92" !l'S.11,11 fa ,iffy , 1' , 'I HAPPY JAMES WHATLEY Hap Sho nuff Football 27 78 Biseball 78 Z9 1 s Pont mall I luldent of Student Co opuutlon GQIVOIH ment Assou xtlon DOROTHY LUCILLE WILLIAMS Dot I haunt the slxghttst ldex Stctlon Qhanman 26 28 Iorkel Nlonltor Z4 28 VEVIA MARIE WILLIAMS Pee wee Good Gllef MAX CARLTON WHITE Blossom let Q go huntmg' ELLIS RUDOLPH WHITE SPUNNER Im Qleepx Cafetella Zo Settlon Fhalrman Z7 28 BERNICE WHITWORTH Bunny I reckon' Chanmdn of Speakers of Publlcltv fom mlttee Z8 29 'VIob1le H1 Tlmes Staff 27 ZS Speaker of Publlcltv Commlttee on Thrlft 2 8 Dreesmg Room Momtor Ph 27 JOHN HAZARD WILDMAN Johnny Walt a mmute' I'cl1tor 29 Nlohmn Offlte Awwtant 2 'Iloblle H1 Tlmes Staff 28 MERCEDES ELIZABETH WILLIAMS Mercy 0 my that amt the truth' 'NIuQ1t Club 25 26 Locker Momtor Z5 Zf' Glee Club 27 Z8 Contemporary Poetry Club 28 29 SUSIE PRICE WILLIAMS Make Same thmg' Local Intereot Club 28 29 Basketball Z5 Z6 0 NORINE ELIZABETH WINTER 'Aw Really' Trafflc Momtor 27 Locker Momtor L1braryASi1stant Z6 29 v . 1 1' 0. 1 1' 1' 1, ,M na' 'I r 11 7, on 4. X 1 ,Z 1 ,' ll, ,yy 1.5 ,f. . f 44, ,I l54.. -ff, ,,, fy-., f 1 ,J 1 f : 1 I 1 11 . l 8 I ,bln ' 'gbunlfl Q, I' jo.xe,,,lJ K ."4"5qgk,vh",,g I :J 1 ' -. fn.. , 15. W 09 Ilia., , . . . ,015 ', '01, 4g vu M7 f,,:'., ,ul ,wa ,, 4, I A 5 I a 4 41:-.. 5 f' 'oh 7 -1, , ,,1' 'IA 'fu' 1,4 6- A 1 J ' . I I ,I is ff '-., ,, 1 f'9,,u.27521,1u,n,1,,, nu 'nf' , ,- .vuvfuufm-vnunnvuvuufn ' 1 I 5 I 73 1.9 .,,, '!..-,.,....,,---..---..--....-..., U 5- .,.....,..,...,....,.,,.....--.nl -. f.. I f - . . . '-1--If I 'Q-1-1 . 1. 1' f -113,51 '-. " l ll Y, 55 Y Y Y YI I w 1, 1. w . . '- 'I - .. 1 . .. - . W Ya FV C lz sc ' 1 l ' .Z 1 . , ,t ' - 1 1- 1. H11 Club '27- 29, Honor Commlttee 21- .28 1 . ,BJ L' , 4 , I -- ' ' - .'.' ' Z O ll 'Y .. 2 , , P A. ' ,S ' 21" - ' , 1 - 1. A- X . 1 , . - . V . ' 1. 1- 1. 4 I - C If YY u 1 ,' 11 O ll YY I ' ,Y AA A L ,lo Q n 1 , yn w ,' 1. -1 128 . - - 1. 1. , - f ll If Al Y, Y I 1 1 4 A . nl E t f ' ' 7: ,I ' ' ' Y YA A L ' K. ' I . . . 1. 1- 1. , ,- - , 1. 1 4- 2 , .. '- ' . ll YI as 1, ' ' 11 1 . ,h . . ' . 4 . ' ' , . . " T , ' ' ' 1 1 A I . ll ff H ' u , . ' . M 14 i ' 1. n . . . - , - , ,I 71 , - , 1 -1 0 I ll ' YY KK ' Y I ur W Y ! . , - ,S ,L I ,Y I ' 7 Q I ' ' 14 1 ,. 4, 5 1. .. , -. 'va ' ,,,, fn. 1 u l I ' .,,' 5 ,..s.,. va . ,lj f1Vf,.,.4,,?... f hx... ,f.!f?,,' . I ,166 . :ffm ' lyjr',5 F. K , -. 4' I 0? ' ,Za if, 0, ,':, :M 10 L A ,jjj Qwjfh if-..,' .9 ,,l,,,,.. ". 1 '01 , 1 11 1. on . . 1' 1 ll o ,.' . I X I "f "N lv 1 6"riff':f97':ff11lvI1llIILIHZHII7. 6 15.3 zynu:11f11L41uu1f11anf:nx1ggvihx, N ff, a ' an , 1 -.- ,... ..,.,-.-,...--.--....-,-.- . I- ,,-.,,....,...-.......,,,.,,.....-..,. I . , ' -.,,..- .:.' ,f -.H 1. '41 4. '-Ig 1 1, .. fy f jf ,.,,,1 -- 1 ,, I I .,, c ' ,I Cf-1,9 '-.11 Qing 4x01 f MARY LUCILE YOUNG FRANCES CAROLYN ZACHARIAS Buddy FRANCES LOUISE SMITH Frankne 1 t Ill Il I7 1 m 111 1 11 1,1 m n um an 1 ULMER Y MCLEOD Little Mac mm ucker Inn1tu1 ' U1 N f 4 6151?-b5fQg2,g , s " J 1 1 L 6 451-593:11 " 59,14-""hsv-1130, JSE' 0 Qsi fiigh f , ,, J A 9 A 90 1' ,10 1' 114 ff f ff ff 1 X 1 I 1 ,ll If fl x f fly! bllu,l,,l Q 4 I I 25,1 4 I 1 0 "lim-y tlmvn-Y" l.m-km-1' NIHIIVIUI' Miss ll1'ix'm-1"s Uffiu- o "Grin 1'1" li als!" I,f1t'kl1l' Nl n'tu1' 'ZH 111-21 il " Flul '23 lin A1'f'111-y li Il NI 't "1Z4'-'27 0 Ht. I., I, " N A ' '28-'ZJ Fo ' Art: Club '27-'28 Ilmxnmriv Vlub '25-'26 , 0761, 'T NKX '1S3'i' Y' Y' 1? 1 A ff 'X4 ' ' '1 '- ' .I ' .. I y . '. 2 ' f ik , . . . I ' nd" v ' ef fp-n.,f'..' vb., l I 1,173.05 1 1L12:,,,?M- 7 , Hn-.3 . if' - tuahgnb 1 gf ...Y f.'.,4'.:' f I' nfl? pr 9 ' 'I " f"'. 1 '2"f -1 . I 'Hr f ff'-. A .1 '-. 9 ' "--. Q 0 1 f 1 .,,..,,., f,4h., .jllh L Z!! 0 yi '9,. Z ff., -. .1 V... 4 I, W., Am., , lj, 45, gy 11,42-f,.,. 1, ji 10. rg ! N ff ..., 5325, 1,4 'rm' 4 2 .gpg Ill ,1 I I ll f 9 I ' 1' J X 1 f I I 16 I lr nf 4 ., , -,nf -., 1: - """' 1 , l-,I .,, O. I g ynnun, ,n,,u,,,nun 11.17, J ,' ' ',,,n.,,f,,,,,,,n-1111.011 , fuufnl '-., 1 '1 ,1-.sf .5121 I ,..,--,.-.....,..,..-..., ' 7 , .-4 ,.-.,...,.,............,.,.,.....-.,,. 'D .,, fu 1' X ,W C'f41z,fJ ul 'W ' """"' fl '-.Q sae SPINIOI1 CI AHS XXIII X LI L QINIJLIN 11 1 1 2 2 x. 111 111N11111t11111 1111111 1 1 I11 N 1 111111111 211111 SPIUNIJIX 1 1 11 1 111 1g 1111111 111 TIIIRIJI X 1 1 1 I 1 1 x 1 It I1 IIL -XNN111 121111111 I-XSII1 1111 N 2 XII xxh11I1 11 111n11111N 11111 N 2 N121 I11 IIN CIX 11 II 1 7' S1 fm 115 S NIA l N 11111 111 211111 LI N NN Its Idst 1x1II 2 N 1 1.1cI111tI1e1 1111 1111 1I2111 1I111111 AHII1t Kathulnn I'111x11Nt AII111t NI1AuIu ,I Ill! 1 f K I 1. f 1 f I I f I 11 f fl ,A f !, ,01I"lI I 4 f f 4 6111, ' x 1, . a N vi .gf 1 S1251 - 1. '11 1 I K1 1 Y , Y 1 Y v I n J 1 JA n A J A ISY X IfI.NI.5. I.XS.'I'I'IfIl W- I11 m- 111' 1I11- S1-111 1' 1fI21ss 111' 3I111'11I1y IIi1rI1S-I11111, 1111 I11'1'1-I15' I11-11111-'1tI1 11111111 IIIIISI I1i1rI1Iy 1-1111111111111Iz1I1I1- 4i1111i111' cIz1ss 111' III'lI H11 - ' Q ' ' 111' I1-211'11i11g: IIIQ' 1'11II11xx'i111r1111111111-1':11i1111s 111 I11- I'l'I'f'I'I'l'II 111 1'111' ' '1 use. I"IIiS'I'I.Yt 'I'I1- 111'1is1i12 111-fig11 211 II11- 111111'21111'11 111 11111' I111i I'II3I. p11 'h 1 1 " K' 1'111111'iI1111c1I I15' 11111" 1i1'1-1's. 1' I ' .' 1 'Z 'I'I1- 1111121I1I1- 1I11'11I1y I'1xx'I, 111- l'fIIIX'f'I'I2IIlIl' S vi - 11111 'th l1I11111'I11-rs 111 111z111'I1. . ': T111 11111s1 I1111111'21I1I11 IIZIIIII' 111' NI11'11I1y I'f.III-A-Illia' it I11- I121111I111I 1I11w11 tI11'1111gI1 II111 211: -s, I"UL'RTHLY: A 1'I11211' 1i1I1-111 tI11- 11'1111I1y 111'1'1f1'1-1I I13' 1I111 BI11I1iI1- . 1. 1 'I 'I'hf '11.'11111'ls 111' 21 St211Ii11111 IIIZII will l111111-1' l'X'l'I'.' I i1111 I11 vi wI1111'1'111'. 1111 I1'1x'11 I1111'11 5111 11111' I121111Is EIIIKI 211111Ii1-1l 11111' 31' I t is1"'.'t Izj 1' J111111, 111111-1111-11 I111111I1'1'1l 211111 1xx'11111y'- 111 -. ISLJ.'111i111'C'I'1.'.' 111' 3I111'11I1y II' fI1 .'11I11111l V1-I - I,2s.'i11-1' C'1111111'iI Sw ' " s11I1s"iI1111I I1111'111'11 us 1I11- .'21i1I S1-11i111' f'I2I.',' 111' 11129. as .' ' . '1111I 21L111s11'1I 115' III 111 115 111'1-s1-111'1- 211111 i11 11111 111-1-s1-111'1' JI.A" ' +'f A"'--..,,"'.,,,,,' 1,721--., ,fy f41:j"'-..m ,1 ,wwf-1.3 V' V '13 if z"' "-.,,..2.,,,g,f ' :af , .. ,,.,g, -1.4 ' g I ff-. I 4 , N L '-. . 1'-I.. -. 1 ,.., A -, - 5 -., I . , -., . , 1 C "'7,'1 ff-6. " 'f zfllf, ' A Q I' "'-f,'1 uf?-f,,' 4'L"'f'.,-- Z 1,1 . 1 f., fl, aug, 41 ,. A., ,,,m.,, 1, .,.,.., ,, , f.,NAn-,, 11 , f .,,,..,.,,,,Nu,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,H f', ,I I X , 6 ,,f, ,,,,. ,.,,, - ,,,.... " f. V ff, 7 I ..g , , .. ,,..,.., - ........ .,., ,.,,,, I , , p , , . ...,.,...,...., - ,,... ,,........,.... , 4 -.,.,, , A . ff-, 1 X ,K I f ,uf 4,1 .,'Un,l,1 4, X .1 . ., QU, 1' NN1 111111 f ,ff If fl f X, ll I rf,ff, f is 1 ..1 ' .1 1 Q, 1 A . 1 -. fx I X155 , . . , , . . , . 4. w1'.N11111 11,9155 1111,N1 1111 1I1'111 1fX'1'111X 1111 111111111111 5111111 11215 1111.,1 1111-11. 111' '.r"' 1'1.111-X' 411 11111. 11i1'xf..! 1'1'1'11. il '11111 v'11111 s '. 1111. 11",.'1' fJ'1"1'x' 111W H111' 1111- Y11111. 11.111 .Q11111111'1111151111u':1x1-11 111-:11115'. '1'111'1'z11!1X1'2I111'11111Q1'11r-11111111u11'111. 1X1111T111'111111-1111111'X11.X'Q:1X'1'111'111111'. 1111' 111.1 '-tr111g1::1'1111111'1.x11"111. 11111111-1:11xxx:111 1:1111'11 XN111111'1':1w111'1' 111111-11111111-11111111111-p111'1l1111111111: 31:15 1111- 114'X1 111 111211 s1'z1111'1'1'11 111118541111 51.-1111111-5111111111'T1111"111111-1111111L11111." f,.,,,,,"' in I ,ffjfi-.,a f. ,nigh-.,7M' r ,, ,,,ffr"-:Z 1 -, ig., .... f :ilu ,Jw ixy- ----.WJ-fi, ,' fi, , , -, .,., ':'::,,.f -... 'fn-. 14'-f 4'--.P . ffff 6 1,1 n 4, :MW ul ,Z off ly' X J 7 l,l ,,,.,,, ,- "'- 1 "ff ' f., fff -1, - , -., .1 ' '. "-1-.' f "'-1. I, ff-f, Y'-' ,ff ff, "1 - Q' " K L A, 1 ,fy-u2,,! ' nf'-. ' 2 ,,g-.IQ ,f ff- v f ::,,' fjx:7f3????:::::f:i:t1f??ff?ff:7f7p Q' QQ?'a:'ff::::::::f::::f:::::::f:.521215115115 454-..,,: ,f' , 111. 3 'fy "--.-.,, '.,,f 4. 1 '--., 1 f I I I , ,IW fin-D J .,,,,,,1 ffly fhilff H 11111 11 S S11 l l 1 11 1 T S1111 1 1 N 1 1 1 111 f1 N111 x ll" 1 11 .N 1 1 1 N X 1 1 11 11 ,f , 'lfjff f, f , f 1 1 X 10 I blnzlfnll 'I f f ' 1 11,11 ' I . I Rx N411 .?". . 1 an 1 W ' tj 1 1 1 YVVX Q, ' 1 PJX M mhxbn 111 1'1l1Y1'1CS X.XI'1I,11ll1S 1,1s11111. 1111111 111--11111-. 211111 14111 8112111 1111111' 11111111 1'1l111' 11-111's' slruggl - 11' - 1111111 S11 111 111': 11111111-S1X1'1'1l111111'51'1111'I1l111'1'111111'1'111j'-1'1X'1'. 11il1'111.1'2l111i111 1-4111111':1l11'1- W1 1f'11111-11111111'1'1111'111111'1'111211 11'l.V 111111 f'1'211'. f1111g1'11:11'111' 12111111'111 1:lL1'11J11.S1l11111Zl11S, 111111111 1i1111- 1'11'1'511111l'11 111111111111 111 1111I':11Is. 1,1-:11'11111f.f111115111-1111,11111'.X. 13.11. '1'11l'11 1111111111: 111 311111111' 111111 1'1111'1J1l1' Y, 1.1111 111'11111'11-111'111-rf.s1111'11-1111111ls1111'111-. As .' 1 1 11111111'11s 11-11 1111-111111 1111 41111' 111111111-1w11111-1.1. 1112111111 1111'111I1:11111x1 111111114.s11r111111111.s111111-1111111 71111 11111111-:1g111111 1'1-1'11111. 411121.-11l1l'111l1j 111 1111. 121-1111111f 1'1'111111-1111111112 11'1- 111111. 1'l'1111'11. 1111'111g 11111111 1111 11111' 111111115 111s1111l.1' 111111 11-:11'11. 1"111' 111 1'1.1 111- 11111 1'11111111111'11 11'111-1'1- 1111111111- lpn 15 M 11 11. I1 1111151 111- 111111-1-11 111111 1'-11111111 111- 11111111111. As 1111's 11111' 1'112l111'1'S 11111111111 111111' 311 11"g,111. 'I111111111f 51 1115111 111:1111"1.'111111'111:'r111. V 1 XX 1 1111s,'1111 111111 1-.'11111s1 1111 111111 11'11s 11111-111111, 1':l11"112l1 f1ll1' 1ii1111111111s 11'1- 1111' 11'11'- 1'1-1'1-i1'1111. KU"-.,,," ,uhh '?:-.3 fttgihm' U If ,,f,g'f-.2 .-uf. , 70.2.3 l 1, I 91" Q3 g Knfzglf, f -muah. '! y flffh 'if :, '., f 1 '., .,,,, H, , ' ' , 2 ' . . 5 -f. ' ,f V 17' - 1' '-4. s ,,.y 1 . fl 'Nz , ,I 1--.i , . . .1 , -.,,v, ' --. v., 0 A, . ,,-,.,,,?. , 44, -. ,LQQQ ,, ,441-'IA , ff ,,,.g, g g, ap, ,,,..,.3 , ll,,,,4,,. fu 7104 f'f,.-" "L 4.,Z L1 f' 1270-1-f ' 1'f""---.JJ 1129- 2 11, ,-., '-., ,, , 5'7,,,-.,:,-,,,,..,,,.,,,n,,,0,,.,, . , ,- f . ,,,,,.,,,,,,,..,,.,,....,,,,,,,,.,-,,,f"-. - ' ., 1 1 f j f . . ' ' f ' f 1 -. 1' '73, r f,,...:'ZnKf.,-,., ....,. -,,..--- .,.. ,...-,.,-Q1 , 12,5 ,,-..-,.,.,......,,..,.,-.,,..,..-.,,.4'.'u Lzjlf ,,.W,:."Kd , I .,x'-Sui ' ' .01 fu! 'gulf SHNIOR LI ASS IRQPHPCX C -X HN HIXIJJ ci QI um 111 f 41 ll! 11.1 m f m Q Q aw of 9 1 r mm 111 e x 0 .15 te UI 11 0 JI L x0 fu your umm but mx NXkdkI1QNN xxdx 1 111.1 ll 1 x to get lug Num J mx oc me had to wake up Ol .mx 1 H11l"lIl0 mx 1 m 1.11 1 .umm n me um uxmn .xx I tmted down in rm ne 1 Q mc nux to mx old 11111111 Ibxuhne P1gfO1d xx fx n L . 0 an A u the noted hm 2 In munh XN01lX1Ilg .ami thmkmg ua clouded that fl xplen 1 lu 1 xxou f be to nmkf 1 xx 01141 tum and fmd out what had become our L .umm N lx uoule M 1 ng 4111111011 .md mx Iob xxo 10 N1 1 N u 1 f lon mth Herzog mt um Ol .md xniltul Tm thc tldlll to come to ta lm rm mx gulxt ldX6IlU.I1f 'XX hllf xx mlm! whom should I Noe but Hemx . x Q mr no. IIQ told nn thxt Idxx amd 01 V111 . . L u .4 1 idx fhulx Hal' Iuulle Calhoun me lllt 1 N X It In hu cmn 1 tl 1111 UIIXIII Hdx Nllllill ul to tmd tha LIILIIIIGCI to be 11016 other than Fldlllx blank tone and thi chui fneman VK 1ll1f1m DHXIN On Q lun xx. x .1 mac mx mm w mx on 1 N xnu to New IIQANN In Q mup H010 .mme .xvlcx ffumlgg 511111101 Claude hobeltx OIIN ,IQIH .mc ,unlllc XIQf!jIQl Idmpped oft fm llJI10fQtdX Ill Blloxl an ol ml U on SUINI 1 mx wx .1 I Q Imlltlll X1Nt.1 .md the guests 11s num Camlee haln -Xuguxtx Penm N11 .md 'NIM Connorx Hudoft nee co 0llNtdIlf1lli Lllllan Ielgh Salah Nlchmlx .md NI1 and NIM X nm 1 nu DCIIIILO XX hltxxm Hx mxxt xtop was Nou Ollf HIS whole Ifound mam o'dt11ends I .um w he mnhutza tha CUIICX Cux eu was Lonmoxul of In9lI1lLt Lflmbemt C IAIQIILQ boguo Rax mond Cr0Qbw Xldlll' Ilulbuu .md DOlOthN Dldnlblllg' XX dlkmg along the Street, I ff! 'ff' ff'-f' j 16, f fm' lzll ly! I ' 2141110 fr If I w 1 Y N J 1 ,Y L J J , J RY SIU I RIX As' l't'IH!l'I1' I " .' fa 'l'ng,f Aft " 1: 'z 1 't' L ' thf -1- '-9 I'rcm1 "OI Murl hy Ili five yuzzrs lwI'n1'v. I ' ul l'z t llj got 21 j b 'Q rc- pm' -1' 1' 'TI - M l'I x I' g,'.'Ic1'. I ' ll 1. j 'J' .xi " J thx'-l'l'tj - ' 1s.Myl.'s1l1 AI- '- 'I xx'-.'f'i'1-mlf I 'jj j- -1: 1' t' s" ' Ihes'wtt 1'-zkth-Nl XR j . ' .' ' ', 'ho ww' 1 'init 2 sm'l'et'11'5' t All 1 't shl 1 ' 'yut AAI' I. , v ..--' . ' f' v X ,' , , . x. d'd '1-z ' Il l " " " " - of :all ' 'tux Th? ' 1 I 12 1' :'- s' ' .' J f ' uld I sz fx! I rush Xl clown and loughl mv tickm-I f' 1 C' ' , the tick- my f 'the L. S: NN' r ' " - ke , - ,.. X. 2 - .,. ' ' X .2 ' ' . , D. A. I .tv I"'1'illv. th 1 1 'vsimlvnt of thv mil' 111. 1 1 2 'I " ' M '- ggi . Fl'-mk IAS-vkw, Le I-'ny I-Ev " " ' .. , V ' . J . - ph' 1 Gvntry 'md Erncst C'au'lin w '1 ' 1 ploy. Th- 'z' 31,1 ' " IA ' ' 1 mfr-2' '-ish. I2 g 'mf f '0- - Nth I- ..,. II .' ,A ,4 ,.. . , .' 'Ax' d t' 1 II I .' 'Q ll I st -1 hx J 1 a ', ' x 3 : 'ated .?., '.. w.',A S2 , '.vA A V11 K' ' W. ' " .' .P " . ' A' '. . Al- lu1'1.I4l :1111 HP "' " ' 'thy sim' K lint ilhn-K Hotel KQIIIKIIOI' fys. AJI' ? " 1: 1, A 8' j it ., 'J.',, . ,. '..,. 1 Y . i:2'h.'f'.5, nnI,i1l, ' f.-f ' ,,,,. ',.. ' 4.4! I '51-Zi k1M'E5 f7r 9 I f1?, IZ, ll f ,1 I f ,1 1 f 1' r I , 1.111 11 1111 1 1 111' lil 11 111 11vI11.1 111 11 1111 S 1 111 1141111111: .1111111 1 1111111 11 11-1 S1 11l11jI11 1 Bclfltx O111 1XI1Ll11S111 11 1 f 111.11111 1 H1111x 1111 . f Q N .ll 1 .111 IL1 1 . . 2 1 111 ' .11111-1 1 ll 1 11 . N A 1 f1.1w 111- 1 111 ll 1 1 . 11.1111'111111111 11 1 1111111 . . 1111 1 . 1111111 lg 111 1.1 1 11111111 1 A 111 1121111111 1111 1 111111111 .11 X111 . I1 1111111 11111.11.1 111111 11 111111 S 11111111 .111 111-11111-1 .11111 111 111 1111 11l1112I11l1 1 1 N 1 - 1 1..1111111-11 1111111-11 f 1111.11 1 1 1.11111 I1 . -.111C11111111 11'1L1S 1 1 1 A . N X 1 31111111111 . 1111 1 111 1 1 r . V1 11111 1111111 111 . - . 1 . 11 N 1 IX F1111111 11.11 151111111111 11 1 s . 1 . 1 1- 1 . 1.11 1 111x111-1' 11.11 41111111111 111 1511 111 1 11.11111 11- 11115 111- 1121s f11111 111 111 11111 A 10 01111111111 111.15 111111111 JK 11 T1 11111.111 Q11 111 11 1 q1f111c1 11 111111- 1 A1111111-11 m1 111 111111 .1111 111 1 1 - 1 . V4 N 1 11111111.11111-s .1m1111g 1111 111 I 111 1 111 S111 11 1 11 1 L 1 11- NI.11- C'u111-1 .11111 F11-.111111 T111111 1 A 11111 111111 2 1 111111111 1111 11.111115 111 11111.111 11111 1111 11 1 f f . N . 1 1111111 1 1w111 111 111 A .11 1111 1111 11.1150 11.1Q .1 111 1111 11 111 11 1111111111 11 11 1 111,11 1. 1111- 1 111 1 1 111111111 11111 1 N 1 - l11x111171l. 11111 13.11111-1 11 1111111 11111111111 1111 111111.11 1111 11111111111 111 1111111111 1 11.111 11011111 111111111 1 11111 1.1x1111.1111 11 1.11111 1.11111 11 ll f 11.1m C 111111111 .11111 C1.1111N1111 .11111 1111 A 111131 Sarah N1111-111 1111 1111 .11111.1 N . 1111 m1 11111 f1111111 1111121111 11.11w1 I1 1111 . Xl 1 10 1111311 1111111.11111 111112110 S11111.1111 111111 11 I1 11 X 111 111 .111. 11.1111 1111111 . N1 2 11111 N f J11111s 1ev11 .11111111Q 1 11 111111 . 1 A 1 2 1 e HY H21r1111- 111111111 S1.111x 8.11.1 A1111-111 S111111f 1111 1 S .11 Xd 11101-11 S11111pN1111 111f.1111111 S1111111.1111 .11111 1X1l111111l11 111111 111111 N1 ed 1 111 111 11 1 111 1 . A A 101111 T.111e1 .11111 111.11111 111111 A1 1 1.1 1111 11 1 1111 .1 191 11.1.11 Pcggx 111111111111 .11111 1.1111 111112111 1 A .1 01121111 13111111111 411111111111 11111111115 11111111 .11111 1.11111 1 I1 11111 I Iyf f 1' fl f '4 I f f fa! lc ,I 9 '71 ' j 11161, fff'M"?""'-.. f- , " 1 ,... f-'-'ff" - "f'-'-- f-"-" -f-f- - . 1, 11 -"'-""-'- - -'-'-'f--"---"-'-f- ' ,,..,f11 ',, Y C"-:.,: " CQ!-. f 11- 1 11 21 1111- 111111111' 1, s' 11s: "A11i1- 111-111-1'- -Mill1111-1'1'." "'1'11l' I' 11 '11 11 ' -11' 111' 011211 ' -' 111'I12l1l' .'111111." ."1'11l' 111 1111111111 S1'1111111 ' - -' ," H131- - - M -1 211 112 '1 ' .'11111," "'1' ' 1 1'11'11i11's T11 ' ' - z ' ' , 'I 'r '1'11111-111-1' 211111 A12l1'1' 1.21111 111 1111- "1'111'1'11211 .. lx... 111 .'1 1 111111111 1111l1'1- 1111'111112111. Alll 111'L,2l111S1 111 1111- '1'1111ss '111 -z111'1-1 .11-1'1- M1'1'1111111-11 211111 X1l111111l 1.21ss111-1'. 111: 11'i1'1-1 M' '1121 1111111- 111' . M21" -11- M'1111111-. 1,1'l1411'2l 1"l1'l11111 '11111 M211',i111'i1- .11111-sms1- 111.- 1"1 's. O11 '1 111- 'i111s 111' r1'1'Y'1.' 11'1-1'1- 1'11211'11-.' 1'i1-1's1111, 111111 -1' 1'1-11- 11111., " S M 'Y M2 1-T1111- A12lf'jI1ll'11k'l1. Ili '11211'11 1,'111'11111 :11111 111111-11 01' - ' 11 s x'1'1l111'l11'1l12l 11'1-1'1- 111-1111 121111111-11' 1'2l1'11S. S11 -111' .1-1111 S1- - 's 11111111 I-1--11111-s 11'1-1'1- 1,1-1112 A1 12 11.11, 1'I1,'i1- 111'l111l1lIl1. Fth .' , C'11 M'1" . N- 11' - 1,2ll111i1S. .1'111i1- A12ll'1 11. 111-11-11 C11 ' P2 ' - " 11 11 M2 - .Y-12 1 M' T111111 T2111-. M211'i1- S1'11 ' ' -1- 1'-'1. S11' ' 111' S1111-1' s1'1'1-1-11 11'1-1'- .1iL11- 116111 ' '. E T1 -- 1, O1-1: 11" 11 . A1l11l'1'X' ix111'11. 1'l1iz-1- 111' "2 '1' '1. 1"1"1 S121i111 211-11. A11-1i111- 1'11.'11 '11111 11111: 11111-- 1 11'21s 1'1-1'y s111'111'is1-11 111 111111 111111121111 I1211'1'1111' 211111 I1111'111111' Wil- 1i'1 11's "1'-, 1111'1 1111 El 1'11'j, - 1'21111'11 1111 111 M 1'111:1. 1G11 1 '-11 1111 1111" 1"1111-11 11'1,1'1- 11'i11i-1111 111'1111ks, 1'11V112l11 1111121111-1' '11111 111'l1'1 1: .v111011. Ma 1' " .' ' 1' 111 - .'1'11-. '1111 11111' .'11'1' -1'11'1'. 11-' 111'x 1 " Q- .' - '11' " ,f'- 1' 111-' " J 11 1 - ' 1 311' - '--- 1j.111 V1"11 ' ,-1'1' 1111- "--1111 T"1 . 111 .' ' - 'S 21 ' 11 111 - s11'111j 11-1L - 11':1' 1's11-11 1111- 2 ' ' - 1 " I. -.111 '1.'1'11'1'111'1.1'1'1'1111'11 11'11f. N-11'1 1 ', , " ' 2 ' ' 2 ' '. 1111111-11 111111l1.'1 1112 A '1111 - ' -.' ' C " '1 C' 1 . A11 -1'1 1111111-. 1l1-111'g51- 11?l'l.' '1111 ' .' lj ' 1 - 111111111111-111 171151111'S.' 1111-11 111' 1'11i1" 1.11. 1111- 1'1'1 ' ' '01 '- 1' f". 1.. X1-1.' 11. 111-1111' 1-11-1'11-11 111'1-S1111-111 111' 111, ' C'1- 1'21 I1l2111'f11l11 1' I'111j'. A1 1111- M1-11'1111111i12111 0111-1'21 110 .' -21'1 P- Dis 11-s. 1J111'i.' S2lI1f11l1'l'L. C'1-11'1- 1' '11111 ' 1 ' '. 1, " ' 12 '- ".-1M2- - ".'11'11.A1A11"1C'.'1 ' 111-'f' 11" ' 21111. M1"' " ' " ' 11' '11 .211111 M1'. 211111 M1'.'. .AV1'1'2l 11121111- fp j ' "1 111 N1-11' Y111'k. 1 l'1l,'1'l1111 11111111-11i'111-11' 111 1111- 1111- of 4' " - , 1 - . 1,'1l'1i A '-11111-. S11 - 11111'1111111'1-11 me .' ' , " ' 1' 2 ' ' . ' 11 ' El 111'11k1-1' 1111 Vz111 S11' --. S -g' 'f '1 1-2 ' 1' "1-1.1111121 11'lll,' -1: A1'l1'11'Z1.' .1211'1.21- 1'e1 1" M' ' . N-113 1511 2 . -1'11.i. f11"lj', .11-1'1-1 1'111'1'1'. P S! ,' ' - " '- .' 1 M: " -11: .'1' '11. 1"1 . ' .' . C - ' ' " -'l'1. If . 1 1'i."t 111- st 1' 1' H -1- I1'11. 1111- 1'-111111111 2l1'11,'1. 111111 111-1' 111f111l'1S 211'1- Do' j ' j' ' ' 2 1'111 -11,11 141- M 'In 1'11l1 Oli ' ' - j 1 -1 2 ' .' 1' j ' '. A. 1'. 1'1'111'11.'1 '1111 H . Q .' ,V . A . ... J ' A ', - h, '. . 1. .IC2 11. K""""'.. "1--2 , ' :" 'a52""'-,,, ff 'f4""', ...in v -'?.LuL1:.,Il' 2711 49 thu. 2. Q., . 0--...mhz LIZX Lil? fy K , WZ' MSQWI ,M f ,f I ff' II fly. 11 f I , X f " I clxl 1 is im f Iwi 1 . r s I uint N lx Quint hum: nom ot Ulldf .nm . 1. 1 s .s IIII Nlm f 1 ri. . ,sum 61.415 1 N r 1 in I I Iii Nd rm the 101 - s 1 mn it c 1 fs xuttchimr the neo If . u Mitt IJIO ii .mu I muh .md Ihlcnfi Iiimt going it I xi 1 H1111 gmc L in Ioxe s f . taxis 1104! stu p 0Is .md VI il 1. 111111 IL Itt img om 0 the sm tsumf buses .s s fr s . s .N cii I Q passed a gm u If . I uso nur har In - N . Illltl N1 I . f frm oi was oh Im - I I sst ri. I .ind I IILOLIIIIIIII Iflurmd house Ca. Xin Il . N , N 1 ix Ioc L I If It -Xt irlimimi with Im muth Fng'xx.1II.1mIh1Q ui Q mc Suit! uhm xxciz homxmoonmg in Ionc Il u li xx ix I 111 in aaa In ui N 1 N - sie Txlei Ile-ne CIOVS I I I 1 1.1 un x I twig gms .1 uondeiful pre-santa. ion . . x 1 uc x in f 1 1 Nlusic C misc-ixdtc ic fm . I nn .tn ut tnuh In her class are ii . 4 . nl Nt .1111 N Aix Alf llfg s s f Is . rn thc Ihlld time Inec f 1 - N . HX In I.11l1.1me1it 1 Lime-Q F6019 mx 1 mx . llll 1 oc Iwi s- .ic ui xox lf,,l to Imim and its nmgmf - x .s nt 1 1 1 1 f N f in . 1 it s L I 1 ri 1n.1L1on.1 Oi xtoiicxl I . c oi 1.1 oui oc Q1-tel ea w 0 mx sux mise mam ol .ui I I1 mms mu I Nlfunus Ciuntei Euge L 1 II iitii .ict Ihfwm Is Smith Iiiti Ixolistdiifei Fdie-na 'NIC f1lIlx Otto wining Ifll it on 11111 1 e I am IllIfl -X1 mc I in an L.-ci to Iwrm- I migh In ihle to uma 1 mmm mn tomeinmf mx o ei I .xssmd es xx o I me adi s0I'IIt I it . on im -Xttsi muah suuclting I found t Q num N missiuimiit-s 111 China xx Q11 IIOIOIBN Be xfbss unit xu 1 I cm .md IIKIN It.uI1eIcI Dan and Hoxxa . 1 111 in it-im.1m Iulxxooc idssidx an s mc nun tis s enogi iphci xx eie on IIIPII hon- momi in X I mu- tht 1.11554 sl clmymltnielitstoit-111 Fulope Home Home Imt im .N s N - ,L-II blee-1 Niolpus a ff f I 1' I ffl I ff I fllzfv fg 1 ' ff f jglzlfcfc 1 ru Qsy, , 55... , ',,'f' -, , ,Yiwu f., -M ,"' fi f, ' "2 "' L:--...,,f:i "" I-,fe .,f"""' , 57'-. 'w.,. :f,,1 5"'1f:fI!fZ7f571f55fZ15575551135571,' -,fZ'3:::::::::::::2::::::::::::,13:11:15 f--..,,J ,f' ,n h f-. I yffivrl i -.,, ,-', I I .,, - -,I .GI IIII I ,I r. C1-.,4' 91 X ., un, wf., 4,0 I Imtt-II tu Iv- '-that wmnif-i't'ul Ma-ti'upfilis,IfL1t I I'in'1Ily saile-II Im' ICiii'f+pI-. Paris wa 1 glut" usf In :I night club party I nic-tII1'zu'u l'-ms :tml Ilill Mal nm-. Mi: 'ui I Mrs. Ii. I., 2 ' , .I ' -' - hm' them tht- t'm'mI-1' Iithm-I KI-Ily, III-lim-x'ic-vv MCI? 'II ' I f"ii'I I"-aft. IIzu'i'y Nlzittt-i :tml Alht-Vt MvAuIf-y. In tht- chi ru: w-is II- - . ' hin- iis-ttt-, l,ut-iIlt- Alle-n. BI2lI'Lfll'I'I Ilmrlriick, CR-1' i'mi'1 Pr- 't 1. 'I' Iyr Ilmwii. Aliu- Ilum-am. III-II-it 'I'Imm'1:. I,uc-iIc- Young. I.i1c'5' Ave-ra. Mui'- gzi ' -I Summit-i's, I'Il'2IlII'l'S Smi'h :UNI fliwu- Il- twin. I .'-t - I LIQ- vztrfl iiitht- wzmrnisu1i.'Iti1i1-:it om- ni' th- - 'z t' " ' ' - plc- ,,tt hy. 'I'Iie-rv In-iw Iilizzzlii-tIi Arlftms. IN-'irl fic-ntry, I' -I ---Q I' ok. I.:-im 'I'ItmIllIs1m. Lucilm- firm- . I' '- -- I' ' - - ,- ' I - ' to xx' rk. In tI I- I'z1I'c- cIr- I'i'm-ws I :lim-fi x"tI IC 'I'- ' I II -I- I ' . tht- zirtiftsi IY:iItt-1' Iiiiglish 'tml .Izirm-s IJ' t-I I I ' I' I"1m St-I -. tht- gm-at IIUS'-"IIlIl'. I'z 'I' - t' - h .' - -' 5, I 5 I w-1: nrt unfit-II to wc- Jack I,'lII'NC,' '13 thc- I"vc-it V- '- gt-it s sti'ut'tui'c- which tht- gui I -. Ric-h'u'rI II -I '-ft n, 'I I can ltiiilt hy tht- t'z1mou.' 'II'L'hIIiIl'I. M21 " -- ."5JI1-V. 'I'h- vziptzzin on the- Im-it tzikiim me- to I. I I " .' I-I ' huts. XY- p'I.'.' -ml El If S, 'ivy shil, ' I ' I .' , ,- I " Spa-:ict-V. I"i'm-rl I'm-arson. Iirlwzxrfl Malia-tt mill I"i'c-cI Muthc-rs amfmfl thc- suil 1' I'uI.'. Imiicloii w'1s myftivzil. I trmk ai czih. cIi'iX'f-I It' . 2 'hun- IIII-1'.tr1tI -Ilrmtm-I f"15'. . 1 ' -' " '- - . " - '. "f ,. tht- t'oi'mI-i' Mary IIZIIIAIPIJ - . ' ' ' , Ion, wt- wwe- I-ntt-Vtziim-cl hy Mari ii Ili' 2 I 'zj's I1 g I -- uties. the vh 'us w'1s Ilrwothy Arlrlirrm. Ii'm'i St:-im-V, ICI," j ', ' I' 'Iey '1111 Ve-vin Y'II"ms. II: 1- 'f- f' '-' ' I ' .' 't' . I It-:Wm-II thwt III'll'j' II:1i'i'is va s st I," L, at z . ' . 'i" ' ,ary in Iim I . and I'IIix'1Iac-th Ilulw- is rw ' 2 ' -' ' er. - .C 3Iy'z Iluc-t'h, Hwy III-rg:-1'. Iclzi BI-iv Pts: -II ' I ,I' I"I 0. Eu- nice- St-ott had just :wum tht- Iiiiglfrh I'Ii-mm-I I' ' - " ' -, ' 'lk- iiig, z II HI-rri'cI.' 111-tele-Imyi'miiiiv If vlc-in '- ' " 's .' I. ' . IIz11 1 X' 'Whz tI M'ii'ion IYz11'cI: I II: i' II ' lsr. I m- Ie- at wfmrlc-rt'uI ut-I-I ' jz -- I I ' -. ' ' ' in-ent In-:titty V-1: I '-:tItzk'mN. I wat: j,I'U1'II'lI hy at YI-ry loud cry ' my l"Il'-- -WSTI-1 Vigil thi: way to tht- ji'-at I tc-' "' 'I " 2 Con- 'I-st!" I turm-fl. 'md thm-i'I- was ICI S itI - II. ' II -'.'--'I 'cIe1'. I III-I-iIIc--I tu xisit tht- ca ittm-st, :mtl IIUIIINI. t 1' J 'I , ' j CI ac- Ilu' 'itzliu-s. 'IIIIl'l'l- ws-i'v TI I Iial --I. . ' " S ' '. Ili'- Lett t', M: '- s J- if L' ' , "2 ' 2 '. , ' . I Mr ' ' fs' '. hI2l1'L'l'IIiIl' SI -It . II: -t G'Il tt- ' I , ' . Ito- 'Iis. ItIioug1It'IIi:it it' :III ' 2 Is I-'. ' , ' t -2 - get s -iit' ' -t' ' '-"L Q th-' 'ts 'h ' 'ift .' -x'I -rv mi that vast If t' -nt. . ' -' ' ' ' . h t'uYlmx'i11g1 iiitk ' 'tionz Ax ' .'.' ' " .' ' ' ' ' ' '- ' 3 ck. I'IIIl'II I' I-I-' '-I' tI M -I.- I - '- - " 1 ' ' ' rd Iillis h'1cI st-trtm-II at nt-w ICII's Ish! I ' C' ' ' ji ' ' I j ' d YI-riimi Ilzwiu, who I' I I -- II- st- 'z '. ' ' Ly- Mc '- X Mr 'I-. ww: I-:tz1ImIi.'IIuI in I' 'inz "I Jy"' . 3 h d .,,, , ,wv--., 141:-'-..., 1'4"-f-. 1 , qu X I Q ! 11 In I 11, ',"' ,W I xx l Q x N l N 1 ll X 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 c W 1 I 1 4 1"..ff'f "-4' f lf il ,,, 2-7 X? H X z J, w QU I ,iff ,I ,lf f ff 1 1' ff ' ,1 7 ll 1' 1 ' ff ff f ' 4 f , f ,n f' 1 I , ' 1 ,fu I 1 1 , 5 , f , 1 1, ff fl 1 16 , fini, 1,1 6 1 J j 2 I , f of 'zdlyf a , 2 1 E, , gf... 125.31 13252-.., -1 , fi 1, 21 +17 :ne-1. ..... '4'- 1 'Ihr "".,"f:',1' fgfflffffffffflfffffffffffff.fffffg' 7 '..1.2.71fffffffffffffffffffffffffffffflfffff' l"'-.nf ,ffl f.. ,hh Y". '1 . ffhl , ' "" -' " "- ,.,1 1 ' ,, ' 1. '4 ,, I -.f-..f, ww! f111'111'1l lI11lsl11-x1lQ:11111l 111 X'll'llllll. l,1-1111:11'1l Slz1ll11'111'1l1. HI11'1-1' ll.1g'p111x. Nly'1'Il1- Nl1'l'11111111ll. Nl:11Q1111'111 l':11'l.111'. Sl111ll111 ll11.f.l11 --f. IM11-11Il1.1. ll-1ll111:11' :1111l lh '.'.' 11-Bl1111l1ls111'1-111111l11lfi111l11-1-x1'l11x111-XI111115. 1' l1'111111'111-11 lllflllvlllll Ill'XX 5111111 11l41111- 1l1:1l ll11111'Xl11l,1-1111l.111l,111f1 K'llllllllK'll'll. XY 1 111111 g'1'1'1-11-11 515' tl11' 111:14x111'. 1L11111'g'1- 5llPlll'. :1111l lllf' 11111 k'UlllllllF5lllllK'l'5. 'lllllll l,111'1l illlll H1-1'1-11' ll:111x1111. Klll 'l1 111 Ill-X' 1'11l111l'. l 'Wilf 11111 Ql'k'k'll'll 115' IIIHN !111fs. l111I lfll .X111111111-ltv ll111'l'111'1l, lllllxl 1-113' 1-11111112 .X l111'g1' l1:11111111-1 11:1N QlN1'lI 1:1 Ill-X' ll4ll14ll' 111 llll' lll"1X llllllllrll fllfl- llll' ll1111-l llilfiililf. .X1111111g' Tl111f1' lll1'Sl'lll 11 ll't' liz11l11'Ix'11 II111111-1':111x1ll1-. Nlz11'g:11'111 121111-1'. li:1l1'1:111111l 1QiTl11-11. fl1'--1- ll11g'l111f. Nlillf' liilllllhlll Nlwyf 1-rs llllllll Klrx. l-1l1l1'1g1- l":111'l1111. .Xml-lll'.111111-1', ll1-I--11 Vlllllllllllxllll, ll2ll'- l'l5llll llillvllv. l'll.2llll'l'5 ll1111z1l1lQ1111, lla '1111'11- lQz1111l11'1-l. XX'illi1- Blau llz1ll. lllllly ll2llllx'.'. N11 'i1111 lYllll1'l'. ll11s11 l.1-1- lllllllxil, l'1111l11111 ll2ll'l'l5llll. glxlll 11N l!11ll Nl1'll1'z11l1 :1111l llzm -T l'ill'lit'l'. S11 't'l'lll'N 111111 111411l11 l1l1' llll' 1'11ll 111' 'Ill I lil-1'11'11'cl ll2lI'lil'l'. 1-l1i11I' 111' 1111li1'1-1 W. 'lf lXll'l4fllll5. 1'l1i1'l'11 1'i1'1- 111-- Il2ll'llllll'lll: lim lll'l'l li.x+1-1'. Q111 1-1'i11t11111l1-111 111' fl-l111 1lx: xlvlllllllll Sl1'z1i11. 111'111vi11:1l 3l111'11l1.1' Ili:1':11'l11111Wl11111.1111-51111-111 llll2lIl1l1m'l'11l'l'11I1III11'l'4't'I l'll'2lllk'l'S Zf11'l1:11'1:1N. 111111111-111 ill! H1'g:111ix:1111111 lhlll' llllllllllllli lligl115. :11:1l lllilllX' 111l1n-1'111111-cl t'lllf1'llF. I1 XY'1f ultfyu'-11l1111' .X11--I1 iill i11f1111'i11p' 11w141N11111 1l1z11 I1-1111111-1111I11ll111' llj' llllll'5 Z1 gK'llll'l' 11111-1' i'1111l1.1g fllll lllm' l'1'Xl 111' 1111' L'l2i55lllllll'N. 11111-s. :1111l Wl'f1iv1l111l11'fI :11'1i1'l11111'1l11111-1112 l1i1i lk1111111115',111l1'.' . X11i l1 111'f l ,1,1.f.1x,1,1 x """ "'1 X 4 , -" ,1- I , 4-.5 lijjjii VV'-X fy ' 55 I V " fn? v 'ff' 1 -. j' vi ,. . . -.. 0 I '-.. 1. 0 I 11:04, f ,,.., if, - f ,1 'dqv 'V -,Q s fl '. -'.- . ,,,,4" fl '70-. y ,ff 'Vu ,lbfqf-I '0'- L f " jja'-ff"'4fy.., 47, Z ,,1'f "-.K , if 4 1 0 f I 1 5 0 ., , .,, , L ., I , . , -. -, -vu., . -. "-. , ,4'9,,,,2::795,,,,,,,,-,,,9.,,,' ,nu . 6 -171 v,,,,,,,,,.,,,nn.,,,u,,Mf,,.,,.,,,, 1' 1 w ' ' , s 1 1 f ' - ,.-.,,..,-,,........... -..,,.,..-...,1 '- 1 f 1 , . . . ,, .,-,,,.....,---,-,---.---,,.-,- ,. 4 , . I , .-, 1 ,. 2, 'I f ' f iff r f Q. 91 -1 - -.f . -- - - If o , -ng -- ,,, A , -1 ' JW! U19 ' " -.,f'f7 K., 1929 DECLAMATIGN WINNERS Clfuenc e Logue Semol Claw Jo Quest lumor C lass Charles Alenddll bophomore Clam Paul Brunson Freshman Claes "f ' ffff 1' 119 fn., ff' ff hf MW 0g,,,,f" zffyff K Q .zjff'ff4f' 'l L -..-. - - I 1 1 1 1 w I A A A A - A F A l v Y 1 Awkn 1 . - 1' ..,, .,..- -.,...Y.........Y,.Y... Q f 1 nw by N 1 Q v w 1 w '1 School Champion ...............,,..,........o.o.. .o.......................,............... J 0 Guest fp: " 'o I ,1' '01, Irv: ff uh". -,,.. 7 V 1 I, ...,. .Q f 1' 4' my . .5 ' -Y' ' "iff , " ,' ', I 9" 'G-.z ' "ff 1 , I, do I ! f , I I, G N, , f"' J X , ,,ff X, ff , I ,1 ,I X , 1, 1 1,154 If, I 1 uf f r ' I ' 1 f jig' 1,110 11,1 Zf.i,!, 1,7 , Zqfjycfr fn, f:...f , .. flu- 'iff' 5f2l2'-- . , ' X ' tv' f'---, 7','ff 'fn 'L f""".,"1-' 'uf'-.. . A 9 ,ff " it '-,H ', ff .V N, 'I -,,,.1Q 6: fi. f,,""f- 1' "'.,,,,f --bf 1,1 , -.ll bf , , ,-.U gf' ifffff 1'f' ' "" Huff. , ,A 3'-,, ,.f,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, ,.,.,,.,, f I-.qi 3 , ,., 1 ff:-.' ,,f H ' H "" '. 1 ' "f.,1' "" ' """"' ""' "" ' I . "lf f", 1'-.,' Q2 ' Z 5121.5-, ' " '-,,,,ff CXAJ -Alimnff 1 4' ' V, w 1 X 5l,fNIUIk II.XI,I. HI' ILXANII: Nlffiillllx Ffxjlwlfi XXX- fXT'X'5i'..'.'i xlfr' 1 Lf1'f"'f H4 l1x,XX,.1',iy in,,X lg., f-i'-f1'v+,. 1.11: 1, -f, NF!-X' -.'r,Nw4.? lpfy. ., ' +"'9 41.11 l,,!. lgw y, U ' I I:'Y'1?1ll 1 XV, fwy, .A'i"x' .iwvI,?, xxx I 11" 5111 ,XIH5 1,1'i1"LF14Ll ii", IQ41 fw'lTE,j1ll ,NTS IM ll .9 IQ,-1 -1 i: ,, 1 1, xw , .,,,, 1 , ff' ' I 1 I ff! :Mx , 4,1 I 1 1 IC 1 In A ! f I! ffa 1 f ,f 1 110- D, 4, , Ill ' ,,, I W, '.,, ,I ff. , lfpuu, ,,fgf'j' ' N N ,wr fl- ?-. -3 ""o. . - fr ., , u, 'I-. ,I 01. 'V' '..' ' ' -' , ,fl ' ., I lin' . ' f' " "H, V , , y I Q .5594 ll, r . 1. f . 'nn' I K ,,,qo ., 'nun I -,H X I A nt. '. Q. ll If 74 C. 1 I 1,1111 . 4 C ,f ,nf 1' ,wr I 'nl J' M I '0 -n I . ' I 2- I . , f' ' K " , 5 ,.,.3,, v -., ,719 viguvaq M1475 ,4.,l:Z:.i f X45 WIA ' lyfgzyg 55 fx., QQ' ff'-.21 , ,luniuw f' f"'., 2 LC, KN ,ff ':,,"'C " 1,4 " , 721-Wuf' 01"""-ms? ,Ah 2 11' ' - '- 41.,,,..:a:::,,,,,.,,--,z:,,,n.,,.. . 6' ,w ,,,,,,,,,,,.,,,.,,..,..,....,.,..,,,,f'7., ,1 . , 1 C". "4 C' 11 4 '..-,.,..,,,,-.-..---,.,-.,..-...-L, , .Q f .,-.....,.,-..--,,....,..,,....,-...J -..,, 1 . I f 'U 5 -.1 . .Y -.,g- f -, -4,1 1 fy I-..,, 51 4 , 1 f. '-.ng .- - , ,, . r 5 If . ..0 ' I IO' I rfb- ,, " .jul 40. 1,11 1 ,,r . ff , 1 I j,, f I -. fyji- ZCIMIH1 gn! I I 1 'ZAIMH1 49 .f , fm.. , . , 7--. '. 1 -11"-., 1"-'. ff- 7"2' ""2 ' -- 1' ' Wg?-'B 3' ft' fb' 79"-... ' f 6614? .vs .1 1 '.,,. I, 4 auf, Q.-gnlvz 1 - 45" Z . K . 'a -f f , V f ,. f ff 74173. 11 'ff-251,35fffi-ffifff'-, I 19,-. 'f 'WMV '- , ,, .,, , , , V. ww., .L ff . , ..,. 352' !lg'1::,'f,. ,I fggbu- ,, A' GE7'-5 1,2-fa . -, hfw., "'-f.fjjff:,,,,:jffI,1 '., , f 4'-. rl' ffl an -.,,,llfv,f1f 111 I ff,?jl' 7, r ' ff ,juz 1 fx 255 A f"X -ffvfxx f' ow f'NA,5-7 31 Ya, Q7 N 3,1 , 2 KM X59 Qi X ff ff fi I!!! l Zgf,-sx , F ,ix X 'K 5 jf A ' , f ' 'X C il! F5 ,f XX " ' f ' u X 'XXX A N ' NJ - N K . z f X XY LL X w I s 1 X ,mx t A I 1 X 1 Qs f, ,J C f W, F 3 5 ' I X, xN X ly 'ff J ,A Li' H l XXX 74, ' H A 4, ff, 3? 2 1 x Ui 4 1 1 RX I X X '12 N x xfxxb X 9 C I I X 1 -- 4 7 X ,f ,Y V 5 ff X If H a , W!Q i PJ-V !,""', ,Q I If I ,,,j7f'l f, If .I -Q .L E' I , 'ibjhv' ' "-.L . ,ll INCH, "1-.4,,,,i, 7 fl ? ' 4 :A I f,'. fha 5 4., 1 rub l',. fl . '. 0 fhh. 'v, -4 rl! ,..,..e, f ,... 115, -. f ,1 -W' ,vw '-,5 Q, 1, . . M 1 ,ml " , , M1 wk gm " A., '-. , , -.,.,,-.:m:,,,.,,,g.,,m,,:' ,,,,, , A - .,,,,,,,,g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3, , , u... . f if .J , .,..:::Cug!.,-,-.--,..,---...--...--,..-,.,-.fi , H gzllyu........,.,-...,.....,,.,,....,,:,!.14.: 1,1 ,.?e'...K:j jj ' 'lil . ' I 'n,,,4 vf'3,9 Qfql 11,01 JUNIOR CLASS OFFICFRS Sam Nlulphy Plesldent Jo Guest Vue P1es1dent D1.-ana. Kaye Senretaly Jlm Spaffold Treasurer 1 ' ' III!!! ff W ,III I I ff' I 1 ' A 'f ff fo! 'caan' ' J , 0 dl '2',,,,lf4 1 f J J 4 1 v v , 1' . ..,.A,e,...,.... . A I ,l v 1 , 5 a Miss Chapman ...,,.........,,......,,,,,,,,, ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 , ,,,,,,,,,,,,,,,,,A, S ponsor ,pf,,,..,,'. - ,.' - If?.... ti? ,4g::.,,'h ll' ,Kahn rf -- :- A ' -. ',4- 4 1 ' -"-.., , r , 4 f. K, Onan", f Z4 au, 'D L.-...,w, g .,4'." f ,l 1? .,1 f . Y 1 f ' xr- f ' . "" 'I 0, ,,, , , hi! ,V . 4 5 H 1. v 1 Nuff 1- I , 1 '-. . u , . . . f' ., 1 ' .., lb, ", fig """"'f- M1470 ,ffl 10 if ,440 q ' ffl? 9 I Sf" 7" f""--5 I 11 "4 KA f"--., 2 Af, KU ,ff 11, "'4 'Z ,f " X I ., .gy5,:,,!W 117'-..,,l21 ,,3-. 2 1 ,If "' "1 5 f I, -, ,, r - .. 7 6' .' 1 If 1 1:45 '., ,, 1 1 9,111-,,u,,,n,,,,,,,,nu, 111.11 . J f Z,:,,,,,1:gtgZ-u1:,::fx:,::::,,,,:,l ,-.,. H 1 J I In r '.,..:,,1 ff..- .... -.-.,-.-..-.-.,-..,,.-....4, 4 W 5,4 9 ---fu v f f f f-ff 11. -.ff ll f., lb. fo, ,ff fly ' r, --.-,,g -.- ' 400,41 r. C ,, -.4' ,f -.f--.,, ,nj-.1 4,,, " , I I l,,,'j lily? fy I lflyi x f ' j 4 I uf 1 if I 10 I vf:1ul"'I J fe 'nfl' 14,11 ' 1 I' .. . , f'-. 4 -4 '-., l . "-f I, "., ' I-- . 1 1-Iff - 'Q V X 9 ' .,, , f 1 fo Y- - .' , ffl , -- 1 rf ' - I 11- 1 '- ' --., , If 1,14 bl . J .mu 4 l Zz 'IH s f J .nj g 'ug f Q4 4 ,,,, , I 1 I !'-., 1 fl I 1 ff,--, . , ,f':,'-- 1 140, -4,1 ---.jf , ', 1 , . . , 1 . , . I If 0 ff 1 ,l f f A , I 'ff 1,1 , V, ,, , f.,,A' 1 . ,f.1,, , , .,, ,A , 1' , X ff .QI.21,231,'f.-f',,,lLa:1fL2,,.,. ff' 5?,,.,,,,fffiliffj,,,,,fff':"'f-ff' f'1"',.1 1 1 - 1 - -I ----- 9 . ..... ..,.....-...,,.,.!f!,::::::::14 1'f I' 'ff' fl ff, 'Qi ,,..,, "--.117 ' ' I 1 Q I t I 1 GIQALIJ .., ,Y , .,u',,,1 1 X 9 ,I If sn I 1 W 1 1x1 4 1 1 1 ' 1 1 N 1Nl P X N 1 ff 1 I f 1 1 1 f fff' 1,1 fl! " ff jyn 1 , 1 I 1 f ' 111111 1 .A 5 1 , bi -,.' .-j' "ad V ! , v v , 1 1 v 1 111 X 1111 11,1Xhb 1U1uB1 YlX'1.XN' r111X1.1XX'111111 11111 1'1i11111'1'Y1'11.11'1.'121N 111111115111 111+ .1'1-1111111y'1'111-14111g1'11z111'1 .1111 11111"111.f1111'11111l'11111NX11111111l'11lX'111l' 1211111111,I111'w1,1'1'1l11'jl1211'l 111-1111'111-111111-11-111.'1-,N1111111 111- 111111111 21 11z1g'1- 111:11 11111'1- 111: 111l111l' "'1'111-,11111i111'1'1z1f1111'.N11.1'1111I1'11ig11 11-1111-:11sf1111111w:11111"1 :X11111111'11 111- 1'1111 1111111111-1141111-.z11111 111'111 1115111P1l1'1A 111-:111 .1111111-1111-1121g'1-X11E'1111-111-11111 1111111112-1X11I1z11 111- 1'1-1111: "'l'11f1-1-11 111141111111111'111-1'x','511:11 11 21111111111111111111-:1111111'111-, 'l11I3f1Xv1' 1111- XYll1'1l1 1111- 111-X1 111- 11211k1' 111-1-111141-11 1si1s11111-, '1'11111-1111111-1'iu111.111 111L'111 1111-1111111112 11111 11'111-1'1- 111111-1's 11:- 1111-51-:11'1-1111-111111g1111-X1-1-111111111.1111-sv:11'1-1111-g11A1.+W1-1'111111s 111111'z11111-1"1'11111-1'..11-fl11',1'I.1'11'111111151-1'1-:111L1111:1'111'1'1111g1'11:1i1'. 151111 11111111-11 111s 51I1'l'5 211111 1111111-111111-111.1111-11 11111111-11 111111 Yill' 1111 f1211't' A1-'11sf 1111' 1-1111111. :11111 111111'111111'1-11. "'11111111!11 1111-11' 1'1Q111 11214 41111 111-g1111. 111111114111z1111-111-111111-1'11111111111 1111 1.x'111'111x1'i11.':1.1'."W-111111111 , ffpqyf--Q. . , - , I ,V . ' , 111 - ,,,. r11'- 4 f I 1 fuuufunupfnfullff 1 H1111 "1 '11111' 1,1 'I ' :-,, '., 5, 1"11111111111ffpfzzfzzlrffzrl ,n,7. ,-.1 ., , 1.5. w I' , -.ff ,H-.1 f , 1-4,9 17311 1-,1,..,f,3 ..., , . . ,W C1-4,9 ' 1 ff, 1,9 nw! JLINIOP CLASS HISFOPY -X J ls on itptfits it L so sms all kuoxxn and utt quotul 1 age co no L Nlll miistc 1 L ton id FIJCIIN to it in somt ie mats muth ilu .mx t iitlt A in tlt " " s K ss N , t mx Il tt s 1 in 1 nigit St mm ti mmning, tit t :iss ut Il ll 111 x ANNQIN1 1 tht ia s cm e tant ess gint llltl neu tit goof .mc the txtt ent ust Q sfmu xv uti x .incl ueixlmtlx who ta c L lfli l 1 ii the tiist can soma xxeie so Llltlltlsldsllt that thu tame mg t 0 tmml A ti iusmsni fic no L if L tus pithmm 11.1 1 shown hx e at h it somt 0 t use tai x ones .ue xx it Us 0 tu 1 Ll L u tit Plllilllg xxiti tht piopci fmioun ot Pieshm humilitx oui hunts qualtecl ix ith the pleasuie ot speaking to a 5911101 Om exptiicmcs cluimg the Ifieshnmii M1411 ueie too iiumeious to mention hut it might pim t1 inttiosting to gut A fem tatts tomein lllf tht t ass t at tt . uictii flu s 0 1 x piesiduit -Xcltlfucle bmnxlm and as uui setietaix find tieasuiei In ma it . lx M .11 NO win cl .as 41 ldlmi itoix ot podagogital Dlllltl J s thing tht chu 0 mients tiom um 0 xt. Hou xxtll 119 iemem lien tht tomments ot all tht teachus on oui dhilitx to tain 011 endless toiiuisdtioii Q passe: tuougi ht iuhm.1n xeai sdttlx and e owing Septt mhei is in 1 v1 m mm x its Sup m 1 -Xnc, um cligmtx and importame in oui min ex es -XlJ0llttll1Nl1I'l16, we ieal I 1 ,ff , f 1 f 141 I' 1,11 ' ' I' jf ' in Hifi ,C I l 'N 7 ' 1 N ' L x K. HY l'lRlT'llll': Ii. l.l,l1I lll'lYl'iRl,l':Y "lI'.'t 11 11 .1 's1lt"'-.1 at w- 1 ' 1 '- 1 11111 1. so l t lv .1 11 1l 't' 0 ir his l11 .1 l 1 ' .1 1 ' - sp11 .1 1 I' '1 at grvat ITI' I' utlwr 'lass n-hrm '1 AS you h1x't1 111111. 'l'h1'1 is still l'll0ll2.,ll llll'l't'l'l'llC0 to giw us za t'l11.1.1 pt-1',1m11tlity ut' fur 'I'li1'1'.ve1zu1.'231114 z l 1' l I 'I ' l11' ' ' f l 1 -l1 ' inc- tt1t1 tl ' 'tj 1 - I lcd. W 1 11t1pi't1st111tt1q1 11x't1ry tylw ot' pupil: 1 11 ther rl 1, th 11 1 l ' l'tt'11 t, l 1 1,1 l 1.'11ll . J .1 th 1 1, '1. '1'e1a,iolljL111mx'tl.tullot lite, 1 1' j ' 11 me in cmit111t with us wal". 1l tl c i'1u1t. and t'2ll'lYU and wt1rt1 ohligvd to lingvr on thv stvps until the doors were 111 1 . Th1t lcir ontl i'l t 11 ml mcler l'.1 11' ary t1'1l's.1 1 jth t'1 1ttz .1 1 t' hp 111lj "h st- d1 lY"1i'l"ll1l'll' "l 1 1 11 t ' "s an ' L, 1 111 W1 el11t1l 11s our pr 11 t. Ju Ct 1.'t. as u' 'ice- . V..' I . A A , ' 7 ., ' , L, . I. ,.V , ..v , - , K. - .u 'l'f - bvtl 'l'll' '. Xl'11l.1 .1 1:1 1 12 ' ' , " '.1Z1l.', wat1' 1 1'1l1 1 x"'il'. 1 11 N1 - 1 ' . XV1 l l' fl t, 1 1 1 th toll " .' 1 1 11 V1 l llul ui sc1r1 1lj I hc morts. . l ah, ,,.,,,"'. 'U'-7 ,4,17-.E 41. ,zcgtf-.mb , ,140-.,,' I I' fffr I 1111. , . - -1 1 '-. 'I 1 f"' '-. 'Q 'If 111, 1 'H--H.. I ,111-. -1 1. -,, ,Ig 'I V Z- 2 , ,1-, -1: ,I-.Z X, gnu if LZ, 17,', 11,304 .,-A 1 111- rg- Ap' If -.,,QkL:,,116Z.,, ' 11, .4 ,Z 11,11 na., 1 1 f 1 J 1 , 1 , ,,' X fl ff a. I-.9 xr. . ,zz 4l""'- 3 5 f ' "':"g. 1,773 5 1,1 fi, f, ' W'-.A A W-'.1f'ff 7 , 1,9 ,j .J nf'-..,,u ,,,1-- 1 . , , 1 I , 1, 1 ,ll . ,, 5 I .f,.',,,,, ,,,,n,11,f 1,11 'az' . , yn 1w4n,,u,nnuvn4u-,funnu -1, ' , I I I r u,.'.:,,, If.....,.....,---..-...,....,....,,.6, SZ 9-un...f.,,...-,,.,,.,,,........U.,cl I ..,,sl1 fall' I r 1 ' '- - f - '- - ' "f 1 1. ,I f f fp "" f , . . - .1 . . - . 1 . - , . 11 - - . ,. 1 - 1 - 1 2 ' . . - K 55 ' 1 1 ' 1 1!111111.l1 ".1111111111 .11111 1111 111.111 111.1111-5.1211-11211l111l1111.1'.":1111l1111111'is11i111: 1111111 11.1 111 1111111111 1111111111 1111 1111111111111 11111 l11N 111 11.11if11l Y F 1 'l . 14.1 111.11 11111115 111111111 1111141 1111s11i11. 11111 111121s111'11s 2l1'1' I1111- 11l1111'i 4 11' 1- . . . , , 1 111..11.l11. N1111 1lf1 1111 11111111 1111 1111111111 IN N1l111 51 1,1111 11.ll'11 111 1111111 5141 1 1-' 1 if-11. '111-11 - - 1' 1'1l'l'1l'11 11111'1'1z1ss111'1'i1'111'w: 521111 31ll1'1111Y. 111'11si1111111 1111 1.111-Q1 Yl1'1' 1111111111-111. 1'121l1L'lS 111'21u11. s1-.'1'111211'1'. 211111 12111111-1111 S1I11I1l1111S. 11'1121s111'111'. 1- .11f11 1-11-1'11-11 K11fs11111111112111z1f11111's111111s111'. 111'1.111'1' 111 1'1-211171111 11 l1ll11111'l'1'1'Ill'111111 11111111-11 111' 'lIl11 1111 111111111 11111'+1'11'1-Q 1111111 11 1 . , 1 y.. I1 11.1s 11l'1'1' 111211 1111 511'111.1'f11'l1 1111'1511U11 s1-1'1-1'211 11111' 111.1Ill111h. 1 1111 11.1.111.111111g.111.111111 11.111 111 .1111111111 1. 111ls.11'iil'11l11'1'1EiSS111'1'11'1'1'S 1111 5.1111 l11l111111. 1111111111111.l1111111-S1,111-1--111'11s1111-111. 1112111:1 112lj'1', s1-1'- 11121l'5Y 211111 -11111 51'2l11l1l'11. 11'l'21S11l'1'1'. 1"111' 11111 1111111 111111 11'1- l'111l'11'11 1 N11ss 1 1111111112111 1111' 111111 s111111s111'. A1111 111111' 1111- 1111'1'11 11111K 1'1-'11'f 112111- 1 1 511111 211111 1111- l'x1.l'N111112i11 II1. 111111'1f'l'11 1111-1111'-six 211'1' 1111 111111111X 111. '1I11'11'1'I1 11114111-111I11' asian A I 1 EEE MW fkii 3 9 Q 2 UNVUVUUVNUUVNUUVUUNUUWWUUNUUVNUUNUUUVU x N xx X X X 1 I I I f 1 1 f 1 f ' f 1 ' 1 " ff I 1,91 ,:fvnf"l, ' If f 1 2 "I, ' I 1 0 . : , 11 III 'f . I1 4 :II 11 4' Ill 'fi . ,xv , J Fw - 1 0 . Q U 5 o .N 1 W, X, I . .,,. XX fi: ' HHH' 1 - " - "ll ' 1-N" . 1 +444-11 .AX ' 0 E :,., , xg-' 1: 1 xxf- Ns . : . 3 Q O e Q 0 : Q 0 I E1 III 9 4- M ' o K , 'Y ' 1l1 1l X 0 y , 1:1 1l 1. , I-1 1- 1110 - U .N - 1 i X.- -.I .,, I 1171! ' f 1 XA, 'I ff 1 111 3 Q I ' ll! ff 1160 nl 1 Vf 1 rll ff f f I It l III I JI CI, w I ' ilk" " . : IIIK' '. 51' ' 'zu-. 1 . .P , YE . . .NY l 'IXY ,'1Xk , -31-I .1'II W C A. K. 1 . A, k' .5 ,I .. 'II' 1'u11s1. ,. '1 A1 ,XII ' 1 1- , If ' 'S.'. I' .'. 5 WI. - 1 1 " .Ng LL, , -. 1 .'," - A fm-s .QIWAS 41'--1 Ifgfl 1 ' 'yn S X I . I 1 1 v QILIL, -' . P ' - ' - 111 1 L' I'2l 'Q ' 1 . 'f '.I1 . aj. 'Q lx ' 'E A - ' '. .fn , ' .A U --Q A. 'h .' '. 1 1 -. " 51' - . Q .,z 'Q s ' Vw , Xv'iIII' , 11 ':IX2lIl 'v . i. ' -' 1 ,Q 1 ss. ' 1 ' " 4 . ' 'Z L2 '11' 1 1 !,,: ., yuh ,4,,,.,, 1 , . ""-- - o 1 - . Q., -U., 1 ff ' . , ,3 f: , ' 1, . '. 1 - , I 1 1 4-. , - rn ,f., , lf, , . . , . , , . ,, , ,, . , -.J 1 .-.,. ,I 1 4 , .- 1 , -. 7 , I ,lf f- '., f4f ---:.,,,.,ff 4 -.J - ..,,, - . .5 '. f 9 I' I " ' ":'.. -, Zta, - . 1 ,f , 4 ,4.ffzzi'y .... . , ,X 1--. ""'-, f. ,QZZ.imzif,f:,1f',,,2acc,f2n .,., 7 .Z - ,.,.,,,, 7 Z1f,,.,. .,,.,., 1712121 ..,, P51 I I I ' ,'??7,'.., 1..,.:x.1 '!..- ,.,..,.., - ,,...... ,...... ..-f. . . ?1 ...,...,.,,,.. .. ,,....,..,,,.,...,,,., ' 5 -.,, I f 1 , 7 C"-2,9 'H' ' "" j V V 1 Y 1 .II XII, I .MXN IiUI,I, .XI1I111Ig'1-. 111111-I :1II:1xx:1-'1'. I'I11111::1 ,XIIII I131-, 1I1'111. f.1111g1I11'.I, Il11I11:'T I,11K1'f.' ,XI11-11. I1..1'111I1,x' "z11Ix1111. 3111112111-1 I.1-1- ,XIIl'II, IIz11'1.I1I z11X1.x1'II. IL1 I11-1'-11 .XII1-11I1111'I1, Nl:1g1I:1I1 II 1:1!1111. XI1-H111 .Xr1111-1'f1111. 31:11, 1i+':::1 Ig1xx1I11111. I.y11111 lJ'x1-11 .l1, ,XI11I1v'1XN. .I:111.1'- Ilvllfvl' ':1'.XII11111. Il1'I. XX IL1.:. ,X1111:111. .1I1-..:!.1- 1.1-2121111 11-.11:1. I'1:111., I'."'.'-,II Xflwxx. .I1.1- Il, 1.111111-1-1'.:1,1.. limi Il. 111114, Ii111I11 W, 111:1111I11'1--, IL11'11 I-lIx11:11I. ,XII11-13 H111 ' I1z111111z111. .X111I1'1-xx' lIz11'x'.11 ,Xl1wIIll. I1111'f1II1Q. JZLIII1' ' IIIIIIX. Il2171'1 II:1I11'. X11x1i11. I"I111'1-11111 '1.11x'j.. I21.11:j. 4I111X1j1. Il11r11'11 I.111.1.1I Iiililf, II1111:1I1I I Iz11I4. 1.1-.1-xivn ,NI112x' 1Iz11l1-5. I'l!1Zz1t11-III 4'I:11'I1, 47111 If.:1f:1I1-111 l111I1Ixxl11. .If1I111 IM-uiil f'I1'l111-111w. IQIIXXIIIII Ii. 1iz1I1Ixx111. ,X111111111-iw .'I1'x1-I11111I.I1'111z1 I11-Z H1111-1'11I'1. I11-111:11 Uifx 4 .I1I1, Ii11I1111'1 II111'11I1I 151 Iv. AI2IIat'I I.1-111'111i1- 111111I11I. I1fI1.11'1w '12lI'I1l'r. Il-11111111-:1 1-111I11-I. 'IIN-11 .I11 li:11'111-II. f4I1:11'I1-X I'I11II111 ' 11111:11I. I'l1'115' l1111'111'11. .II1lI111'1I S. 1'1111w115'. .J1-111111- X1-51111 I:l1I'III'j. II1-wz11'1i t'1.11I.. Ii11I11'1'i IJ.I1111'1,1- 1:J1I'I't'II. 1.111-1II1'.X1111 V..1.111-1'. I11I:1 '12III41II. .lz11111'N 11-11.1'z111. 41111111.1- I52lLll'I'. 1111x211 51111111111 1 1.1111'1,u'I1:. u'z11'.11tl11 1Z:1xl -1, If II1-11111111 f'111'11'1uI11. I'111111'1N I11111-i l51'11I1. 1Ll'1II"2fL' IC1111'1X1111 Imx. .NIQ11'u'111'1'1 I'fI1xz1I11-1I1 I11-II. 3Iz1'j.' IiIw11I11'1I1 1'I2lIIt'. NUII111111 I1111111-it Ifivll. Ii11I11'11 Il:1IQ1-1' -'I'L'k'I. 1'1':11'I11- .l2l.IL' I'Z1'II. II11I15' I11- f'11I511-11111113 x11II'fx' IIIix11I11'iI1 111-111-111-I11. XX1fI1z111: 1'11I111-11111-1. Il11I11-1't .-X. I'I111z1111'11111'1. lI1x1II1- '.IlI'IB'. I'f1I11111111I V11-I4 IZ1-x'1'1'l5'. I5111111- I'l1II'l '-vLII'I'Y. ":IIIIII2l Iilfiw IiI11I.1111111 I'I11111'z1x Ivvi 1'111'114. l'I1a11'I11f A1111-11 III I.xx1II XII I11'1111 I.I1I IIIIIK .1 I1111Ix I'111gI11I11II 111111. 1.11111 111111111 XN1II.111I 111111111 If 'I1111x XII IIII MI111 I311I1I111 I h.11I1x I1I 1.1111 l7.lXIN IM1111tI1x Ii111I1I111 Nu IIIIK II1I111IL11 II.1x1 I11I II1111x IZ111 NI11--.111' 1I111 IIII l1.1x1X .III11 NX IIILII 151.11111 I1111.1 I11 lhlxlx II11I111.1 I31.1111 II.1lI11 NI111 lP.1X1x N1 X IIlIIL lim Ill X11 l.111I1 X-1111 I'.1xxx1.11 II1f1l11' Mm II11I.1111 .1111 lI1x f1I11Ix 1I111l111.1 1S111.11i11x NI 11111111 I'.1x I11. NI.1111 H111.11I11 XI.1 I1I11 11111 LIX I1111X llINIIIl 'I11 II I1111 I-11 I111111111I1 I'1XIx.1 IJ111111 'III II I11 I? IP111111x X11 IIU1 X 1 1111 U11 II I'1111 J111111 IIQXATI I'111111I1x Ii II NI1II111l 1111 lP11I111X XI.1111 .1 .III l:11,11N NMMA l1..11I.1x 'IIKII tl -X111.1 I I I11I1 I'11II II I:lNNIl J. I11 'III I'.1I11111 HII um X I11x I1.1111t11 II11w111 NN1II1.1111 I11 MII IIN XIIILKI I 1 1111111111 iI111I1X I511I I Klllll Im II111--11 I 1111 1. IIXIII, 6 umx II1 11111 IIIIIIN I1In1 'NI.1x IIL11111 I I' 1I111II1x II11 11111 f ' f', , ff ,129 I ,r ,3'ff,!? K' ,I ,'l I lj J... ,4 11 . , uf, f ,ff 'rlf , f ,fo , ,ff ., I , f ,ffl jffl 1 f 111 fu Yiff 1 ,ff f 1 . f",1,f, ff ,mf , 1 , - ,,,f ffl: I ,,..' f MI ffffn-I 1 1411.7 - f4:?"'-.."'. f ' ,, .::"zijI ,,,, f- ,A " ' cpe-I.. .,.. ff'-, ,M Ziff'f"f"'''lff'fffff'ffff'.4ffff:fQi fiti':"ff1:viii:f:rff:::ff:":7::::1:71, I," ,Z ,Q ' ,A 'fj2..f, "' "" f ' IjLf2..'f'-,..,, ' II.:.,.'.I I If I- - II. I' IRIX-X.IiI' '1' 3 ,' I'.1'I1.I,' I' 1'x' 'I.I' I' I -' I MLAIIF.. Ilm. III. II.- ' II-'I I.I'I .I I II-Mix, I-F.-'x'I: I III .. ' I' I ', I-E. I-I ' II...' II," ' ' II ,, xx Ig . "- ', 'I II ' II: '.1. I. I " V ' ' I M311 A-,'. I 1: ' ' . I ' I 'II,.' I I 'II' ' II." I !..1rI XX XI 'I I ' I A ,J r V 'X . I . I' " If II' 'I .' I 1.1-4, XJ :I ' '.IX . II I'I..'r'. III Fa- I' II q '. I I I I'Im'IIIz II1I"I 'II','II'I III .I' . I" '. I "I::III-, IiI"I I, II III I' III I 'I I,X"III," '..".I,:'. I"1 'E ' 'I-II, I' I' 1. IL1 ' :I .' ' I I I I 154 .f If I I'IX'1:. I...11- Ix. II.. I .' I' II--'-I II' 'II'.'I. Nm 1' I- . 1...' in., , 'II I-V II. - IV. I Y. X"'. Il MI II .Ig 3 X.:II'I- ',' IMI. I. II I I2I.IIL'X. XIIIIJIIII I.. ,I:1I+IIIIII:. II lr:1'I II 'QI'IIII'3'I:I::r, I11'rI:I'I: .Ig,II- I, I- '," I ,Irf -". ,I I Y.I1'gI', III I mx ,I III I.I I f.:.M. II.. ', I ' , Q, I, I -1. I.1"I I ,I- I I Y II I I .,'IX,y, .I II I- I -I I IIN Lf, '-I-. I-I II If II':I .zx. III .- .'.. I' -I I I. I Ii 'Q"r'.II "" I II Y Nj, IMI., III. , I I - I 4: X IIN.. If' '-I' s., .X-" .' 'III-I-ri. III IX, I ,l ,xI,,,,. IQIIIII. IfII'I: IMII II Ii,I.I-, I' I"'I 'II II:1rI:1 IQ:I'I:I'.I I"' 1. .Xmw NIqII.I IX..I,5,I,- IQ.-., ,I ,I.'I '.1. . I.I'.1 Ix "'-' , . X.I 1,4 'IH'-I I'.I.I' I- I II, ,'-I ,XI, II, . '. I' " Iv", -I I I I . I1' qw. - ',I".,I' KI IXI.-, , I ,IIIII ww. I., ,z II, , II X, Vw". TIII' ' -I" Ix '. II. IN, .:II'. I.. - X Ix Iw-- II:Iz1I. NI 'IH' II Im., , X' III 'I1Ig:.'. I I XI I ,' Ig., I XX .1 IL, 'I:A.I'. I'II1',I'Il I.zI'II I...':'.I' . I, :I I in III '.' II:IIII'I?, Il 'I'I III I:IX.II,I, IIJIII. I.1.: II:I'IffI-IIII, Iiwffw KI.II:I I.:IIIII. Iwzml. II. rr,, ,l" 'q I l"'-, 11. ff- f'-gf' 2 I w"','5I'f'2 I f' ' " ff 271 f 5 f ' ' ,,V. V fc , - ,1 1, , , V, I 1 , ,ff 'I ,' f ,,,,.,,ff , f I , ,,,. .,,.,,, , ,.,.. ,. , , V f Vfn, , ,., , V , I ,,,.,, ,, f ,"-. ,. f '-., ' V' ' f I, l 12? HM! f' ,,, J, Ulm, '1 1,1 1,9 Y ,,,, , ., .,..,,,..., ., 1 , fu , -f, ff V, I pf f.,, f 4 ,I ,- f fi' X15 V,.,,,ff ,X ,."-1. ' X 4. .,f fur, f'f 4, wx, ' , V 1 N ,V, ' V V V , . V .' iw VV ' . ' - ' V V . ' 'X , ' A V V , V ' Z 2 , 1 ' v ' '. V' '. V7 'V V4 ' V -,V ,Vb 1,V ' V H .Z ll ' . 'x -I - V' ' i V ' 'V- 'gh . ' " . , , V .,. h V . . V X L - ' , V . r ' ,, 3,, , V7 ,K k 'V V .. ' ,V 1 . ' L -V . . - V VV I." ' ' V V':AV Y - V - 1 ' DIV QV lx VV V ' N. ' :V V - V 5 V V V , Vvk ' VV ,- VV 2 V el V , A V, if x-::V'- V X .V ,1X,,,,..V,, ' XV X, V l. .N , ,X V , 'V ' I. 5 -V gxl-. V,. V, Il V.. Xl, 1 ,V kv V 1rV,-- .g"4 u V xi A - VV I VV V V. 5 " E , XV VV V' W . I' '.. !'.n'.V ,H ,,,,f.,.,, HV., ,, , f ' .ff -. V 2: "Af, , lf 1 I ', V, , ,f' Cf we :V ," ff, 473 ff' , f ,,V' 4' '- ' f f, ', 'V 'f 4.4 ' ,,,f 6 '4 ' ff? 1 r ffl f fl? f If I ll, 1, ljgfc x 0 'ul ,, X ,, Z ,,, 1 ,,, ,,, I few ff' 1 f f 1 I f I I, 4 , 1 11,16 I ,,1 1 f l',,,1 ,,1f fri fn, 1 f , f f "'f.,.:,, f 1,5519 fifff , 75' , , ,yr ,L .,,., .bv I .h , 1 .,,'1,-3-I ,Nh Z.. .,',,. 9 I 1 f' f -.ll fl l 4 ,, .1 U I ,, 1, ,U ,47 5- fp, -10, -...,.,,1 -Lf ,1 5 I , -.Q ,, , f,,. ,,,,,, ,,,. ,-,,,.,,H,,,, 1,,.n,. J , f f -,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,1 ,-.l N ,I ,, ' I, 7,01 ,,'.::,, X. . .,.. .. - -,f----. --.-f------. V '-1 -.4 ju. -.f,..-.,-.- - ..... f ,......... . .... C' -.,,f If ,l ju fd r I 1' , ,., "--ff " ' 'f-,, f ,, jf. "4' X , ,, '.,,, mf.. an, 7Q 'I '. W' . XI.I'. Sim". IQI -I I, ' I' Il-1. X:I.II.vm-. II-'r' I' Iigu " I .. S:'I'I.I',l.I:11:f IX 'lm' , II " If Srwvm !-1- f IIIIIM XI,-..I I ' ' '- NI 4'..Iw' . II-'L:-. 'I r '.Il- I S"I:x'I'. IIII+!I I 'I 'v 1. Ii IIlr'.!'4x 5'll'IImE,I11III"V'Iv I'. Il W-1. I" 'QI Ifm' Fi'-r. IIIIM--" XI I' '- ' I." IZ 4 w'. X1"L'.r fx '. I . IAIA- -41 N' I.. ,II rv' I' I' 'I'w ',.I . 5"IIw-X, XIII!! 'I - II, I' 'xl .W S'II1w.YHI:uvxII. I 1'u'.v , .E ' , , l1 lwm, In-,,!', XX, 1: qv , 1 S" II.W.I I1 li . P"I+rw,'. Iwwx I2 Ilw:-:Ir'w. X-'I :MIX Y. N'f'r1:.I.wIIx-- I-Im. If'.g1Jq, S'Ix:r:Iie. Ifw-+I 'I' fwfr-I::1. Xu' I XI:u'. NI' I. ":.' I .. , . , X MV, ,I,i,,,. ,V f.,,.,.,L IQIIIIXI-wvvx. III'II'Il II. IX ,XI V xy. V, 'I41I'n-, I':111' 'I"z4ff" 'I' N , Q" ,V I, ', wmv.. xx. 'X j, I, ily, 'Ii QA Ml.,-Y ,.' W.L,,.,, X I:1xI1I:'. II:1'r':x Q ,.,k N U YIIZIXIHV. ILIHWX ,I ' " , N' Q W ' Infw. 'Wm rm.-.-QI .I I II I, IA ,A IIIAJIIH1 X. I-IIIju:.- .IXI7II.v- XI 'II-II' .wx I. ,. - 4 .M L, ,I V. ,4- : II1:m1wX, XI21I'lIll'IIIt' In. ' Iv 'I' I LH' "m ... 1 . . I - 1I1fm.:lx. II:n'HI1I IL. Xwrx. Ig me XX. .IW Y I. X V. it X . wwvnxw , 1112: 'II Ax" I R, Xr."1I'x.' ,." ' I . I ' X! 1-,MIM X I. II1wl1Iyww. I'.'IrI - 1 l ', ' . ' 'I'I11Ir11pxf-11. I':1I1Im1' In. XIII-:III-r. 1,1-In-III II. ,. , I I I H p 1 . I IIIIIINIHII. I.:1jmfImI XX. X z-gs' V: ". .H H" 'wx .. In H Q XI I X WIN, V! KVI. luv! ,I IImIwX, Im: 1' .um . .. I , .. ... ...NN H VX X 4 I xr II,-"IM -'IPI "- VII X-.1:':."!'--. I'.I1"1nZH'I1 XI. ,Unit ' 'H '. L, MVIK 1,1 h I-I-III. II4IV"'II' In. X M NMA ,, A4H ' X 'IN1r1fw WIN-, :I ',' ' ' I. " Iwym-1KlI"5lI,.II.,x1- X,I,:1'.,. II..g - ,. N Xwly 1 x.M,::,A XI .WIA In :QI-vffwwre. In! . K .. g.' U ' 'ww 211-me. Xrwv-IvI:1 My N' ' if Q' Q I, 'IF-211m In. IIMIII: XIHQIVH- SN. Y rt" IIiIIwIw,Erx. Iznz' .XIVII-II' V MNH- .xl ,' I., fl I:I:z1I'r.Ii.,I..r-.I .MI1u'.:1-- 4":.". I21'I'2I 4" . If' r1.:. II NI?1Il'YI7I2l'IH. 'I MINI' II. 5.. 1, gg. Y:1II1'.. .IHIN1 I"!:I1wIX gl: fLHII1:.X"I'w Wm Xmwx--z1,q xXzI'w1::I gg-LA x151.,,.' I I, , jl:1vI:Im . Ilwh Q 5... - -A Wh, '11, ,L X., X1-VIII-LIIIIV. XII.-2. 4" '?.. NIIJ1' ' '.r'ix Xu. X . NI kX':1II:'. I. II, fII.f'f., IIIIIZIN' FXXAJHIV. xI:nr'N.v I,1,IIlfr 54" I1'H-'z IIN' NI. XXXIIIXI-r. Ilf,:1QI:1X .XrT3.i'. T" I':1':-,II XX':I.I.1vI-, Iwlw NI .In IIIHNII' XX':II'e'--. ,XVIIIIIV F"'I'Iz:1f, IM-1-rx' X XY:xz'1I. II1Ixx:l1'fI I'IIlVI 5:IzIf'IUrI:. I1 I- Il. Wznrrv-11. If1I:w-rI::I S:-zxrks. In .f S. XY2l1N"II.,IIIIv-x II:Iw,.- fn"--,,,. . ,Q , 1 , 7'-.2 in ,41g1'..,,' I 'ffm' - If 4- f ,iw f K. 7' ,fi nf '--.,,I ' -.nj .n.,uLf f --.Lf ., 4 Q " , v Li, 1 l . 41" r'--2.5 5 33,5 w, ., fffw-f.. my-. f.4fz,w, ,zfcraft i 'Y' fs., , i f- f -Q." , 1,0 .uni 1,1 .,,A .u- I4 f, :E un, 1' fu, ,I ,,. , K I fa, 43,14 '::::::::1::::::::::11!f:!:?t:::xp2 Q15 611:::::::::::::::':::::::::::::::::1:xi 1 ,I 1 '-.L ff '. -1 nf - r '-'J wh! ,Af Cf.z,,: """ " W4-avor, llrwac-0 Wm-avcr, L1-on F Wm-hh, liinily l"r':xnc-mis V1-lrlm, Pllhvl llx'1'lllf1 Wm-iss, Mz11'g'u1'vL XYlN'l'll'l', .lm-wvll Whm-ylziml, 1'll'2lY1f'l4 NN'hitu, Kutlu-rinv fllathilrla 'W'hit0-Spunnvr, Kl','l'lIll'4l M Whiting. Wythe I,1iwl0.' Wiclnvy, Vzxrmm-n Inpz Wiik, IN1z1i'f:ai'et 'lXillfli'l', Rusic Ella 'Wilkl-s, I"lm'c'nc'0 Wilkes, Frances lrrinv Williamson, Lon Eilwarel y 1,1 ,Ij 1 ,I X I1 A , f ,ll 11,3 , 'j'- " '17 7.5 Williams, Marie NVillinp:ham, Iirnc-:'t Imi- Wilson. Carol G1-nv Wilson, Dorothy Suri Wilson, Martha Ellcn Wintc-r. Arcli Roesv Wnlfv, fi-cilc Arthur Wright. Ifflwin Stanton 'W'1'ig1'ht. Russvll Wynnv, f"I:u'iun I-Iv-iw-it ilkicki-ix, .lnhn Iiclniiinfl Young. John 1.1-sliff Zionmn, J. F. '. '--1 0.0141 .1' J ffl THE THIRTEENTH CHAIR Iiowntul hx ihe Faculfx Diamatlc Club scene 1 Ant 1 1 , 1"7, f ll ff? f , ff f" if ff 0 If '- 10, f,1u,,,,1 I 1 V 1 'hgh 5 4 7 ? I , A. , v 4 , . v . . ' . ' P f. 3 11. , I -. p gnu., , ja. K7 ..,?.ml,:.A r 0, .. !f..,."..,?m" , 4, 6.3 1 ' f , ' 1 , . '., f . -, f "-...' 4 -2.3132 1 '4'4.,Z 'Q 4 2 " I I, In 21..,' fn' 1 GI 51 'wwf , I 'f , ,, - .,, . . 111' ' U, . , ,.., . ,, ,f4f.,z-:,,,,,z,.,,,,,,,,,,,,,z,,,,,,5 , ,ff ,,.,, V, , ,.,..,.,, - .,.... . ......,...... . .. . ,.,.,..,.,,.,. -,,,,. ,.,,, , , 5 ff! ,rf 4. .-.11 ff 4. .4 X' f ,IO 1,11 1 7,v?..'4 .I " 9 - ' " I W "' f"'4 A "' u ll 1112, 1, 11. 16 M .1 1 'o Q 5 f""'.. 'u 'W yh, ..,,..,5,, f,,'-., ,1f,,. 3 gf, 'v ff gp, 9 , f-. "4 ,,- 4 . ,,,. .,, - - A, 1, ' . ' Q 1 , I , "n I f I , f' ?"" ff If IW! 1' 'If V '. ' L' A K ! , "' 'D 311 "41f"". "1 'su 9 1' 'I u P J. Q.,,LAff'cf-1,9 " 'A ' :gf-.9 v.,,, ,,,- ' ., ff ,1 , ,1 I I I 1 I 'v1f111r1" I 111, fn., 11' ' ,I 42:1 'III I? f' X RSX I 1 xg 5 X Q W . . Ax- .s- Q X x .xcxgg ,.--wx ' x-' ,I izrxxa' 41? . NN 3 - : 54 in X xx W ,eX L . .. N K ry I Xl.-' 1 1 Ilfff fl' f 1 1 E34 L. We X if7,fJgV T636 FN ji X ,fy A x JN Q ,.,..... xxx if X xi Z K I f5tLL.LL,l I ,I 1 o If 1' f 1 f ' 7 ' fl 1 ' f ,f'7f' 0,5 ff' 'V , ff ff " ff f"'f ' -., ff" Z" ff, -, ,7 ., ,yn lfyf f ' ' 'duff' 4'? ., , I 1 551'-. V '.,f-" i"':2.., -, in , P , K' 4.751 F..-f'475"'PQ,"flf ' "" i 7111573-':'f,ff"721. f", 1 ,.., "-..,-Lf' Vjfflffffifffxtfffffft'??:'fW""' -5 1f'Jf,..,,,f""""' ' """"-fffff ' ,f""" A ,xflhijy ----.-,, ' ------ gzip...zz:zffff::::::::::::::::::::::::.ff I,-1 ' , ,, f..-" ,fl 1, '7 info! 'v.,,,f 1 YAY iw N -V-i W ,, A A 4- I ,lx 'fd' X sm ,- f 5, jg ' , f ' X ,fl I 1, X , N k I X I X V, XXX f f f f" ff he f .ff Y . f, yn I ' xx H ff V X 1 I xx ox XY ,......., ,. i W if ' W , .. -, . -. .-- A X 1 X f Ny ff i Q 7' k f ,fy l Q 1 5 X M f 2 F K ' 1 I? E x-0 If I 1 K ' ' 'K----M Q X , 1 ws ' , 1 , I ir p I ' x f , rf ,f . 1 ff! If f' 1 uf , X . X X J XX X j 7 f ' w f f 3 X X I 4 j I ,, ff , r"' , r ,ll '-fig? 'I l 5,!"9 'K-ml . . . . , , f -. , V , . , , . ,. , ,:..., ,Z - ' '.,, JIAQI 'WJ ',,, . ,f"q."- ,' 0 GA A I ' , .2.:,.l U'41J""-..,,91 ,Za-. 2 ,ff .., -. , , 1+ .,,..zzz,,,..,,,.,..z,,,0.,,,, , J ,,,,,,.,,,,.,,,..,,.,.,,,..,..,..,,,, f'-. J 1' . ,-, ' an .,,1 '7..-,.,.-...,,....--......,..-.....f, .J ,......,...,.,-..,,....,..,,.,.,,-....5 I -.,, 1 ,., ' fu ' ff:-1 r --...,,, ... -- -. , -- SOPHOMORE CLASS GFFICERS T J Wood Prealdent Frank Haas N ICS Presldent Vlrglnla Dunlap Secretary Charles Arendall Treaiuler ' f fffy f af ,019 feel, 1 40 Milli!! rf . . l l n I my -------- - ---------- v -------------------------------------- x I uni Mr. Hand ........... . ............ . ........................................ ....... ..... ...... ..... Q p 0 n sor !,....,,,. , I. 9 , lf' '.,. .5 ,ezy-,,,,' ll, ,ff-.,, , r. , ea? J A . I ,I I 4 -i 3 ' A 13 L . fly'-.,,uu, , j 0, ' . 4 ig ' N.. ,- ,111 4' . Q 'q ,J y , A . -r 3? ' J jf21nQ4,.. X f ff" 'y, "L,4.'? 1 ah." '61 K Q ' 11117541 .f a M f f 12 f up 1. . :::,,,, . rv 9 f. , 1 W- uh ' ff., 4 - q -I 1 '-59 ' f , ., f 1 ,, f , 1 11, 'C , ,4 f , ,ff uf 'ua ,Gy W '..,Gm:51, Q,,.::..:..:.-.,,.....,.,...--.... , H mj,,, ff , ' I' .-,,4 . -f ' .MW -ff'-..1 1, 4,:..,'4 , if niy? ,, , . . , ,,. , ,Q ,,,, ,, ,, ,,..,,,.,,.,,,,,0,.,.7 9 411Z7,,,,,,,,.,,,,...,.,,,,.,,.,,M...,H4 5 . , ,.,,.,,,.,.... ,. .,.,..,..,,,..,, ----. , . I "2 Nuff' ,1 N ,1 , 5 H311 ,.7,v,.,, fbj "uri 1. I If '4, '.,!'.l 4,11 ,I I 1,11 -. ,I , ,x f, A ,ff . fl 1 r N 141' 0' ,uf "ff , f Z" fn 1:11111 1 1,11 ,I . !:,,..., Q .,,,' , A I 1 1723.3 4? X, .CEZTW M , If I ,, ,ma 1. 'v Av ' , , , Q, , ,1. - '-,," , . . 'v .I ..,," A I 1 auf' :hx-1, 5 lg .cha ' f Z U I .if ffl "'-. . , , V V ', 1 flu. , 'Y 1 'rl , ff 1 I' f I W ' ' 'Z v , " 5 7' ,,,, , l,,., , ,4 .J a 6 f ,.,.,, ,, .4 71 . ,,,..,,,, I ,.1---. ,4.1',,. 1, ,4, 'f- f 'y,- 4, , fi '- .5 X H. , ,, I fl., ft f--.. 2, 41, ?'-' ,ff ff, '-f. '-41 I--Gag A, " .my 04: , ' Io l,,f " 8 , I 1 f J I ', I, ..,,f - -., -v 1197 ,,,r 1 ""v-puff 111"-' , , 7.5 -., 1, I, 77.73,,,,,f,,,,,,,1,au,1r 'var' . ,'. '1 yn.,nnfufnufunnfnuuuulu, ,nu , 1, ,JI fav, .,..':,, I .- ..,...-,-,..........,.......f, ,, M .... ..,,......,,.--.,,,,,,.,,.-.,..Q .,,J I, A hh fd , , -..-L -.- 1 .,,, 1 , 1 , ,I C 1'-1,9 f "4 f,f.,Q l'rf,,,,! -'3' SOPHQNIOI P QI Ass HISTUI X K 4 N r r N OX Q 1 4 4 fl' ll 1 V Ui 1 X 4 c 1 fl N F 1K Fc Cllcd INN N If Q I N , N I II N LU , V cN ixl Y Q im mr f mon N ff f 1 ll Nl 4 lx rx X tl 1 YN ll . N w 1 f Ht , uv Um 'N mrl 1 f f ff . f f me f 4 r en 1 ll mx: mn ,mu f ll . fd ml fm f uw 21 1 1 N Il f lx f . n nmuntfzlmle x X muuv H11 N N r 1 CN 1 Q c me but N 1 It i 1101 1 lllf N dl! Y T1 ill lf 111 f jrf f ,life 1 C' K " I I I I 4 I 1 , I I 1 111 I f f 1 14 If I 1 Af -' N j 1 1 w w w J Y A A , 'N J JL n K A L HY KINIIIAXLI. NIQVILXIC '1'l1-rv was lwatillg nl' drums 211111 YAil'iIlL ui' gun: in thee t vm. fm' Ihl scrlclie-Vs that hid thllglmt in thx- I'1l'4'Sl1TN2ll! Xxxll' Wm-W oi 1,5 avruss thu w'1tv1'sto fight i11thvSuyhm11mw- Vunq -st. XVw'e-nt '1bo'u'rithf-shiyvillrlse-111:51-21. At't-'tvxnfluym wa-12111111111 rn tl - vf 'wt wt' "El 't' " and www at um-v svnt to Thv t" mt. Th- Ail'.'T battle We lvul was thx' Mznlllm- fft"'Gm-1,111-t"X"'. Thv vn- e-ral when wz4.'i11 - mm-mal ral' "I'fq11z11i1ms" put up :1 hzml fight. but wm- ut lust CUIll1Llf'l'l'C! him and tlwn ln-Id mu' jIl'HllIll1S 1-zfly. Ou' rm -xt uclv: 'f-wasrm"H"lmg5"'.z1vwry'fI1'4+r1g:1l1-Himsa-,but:1i'1c-rllimf thx nt' l'0Il.'I2lIlT fi hlina. it tum, was wmqlu-1'1-rl. XY' thm-11 mon-rl :1'f:'n.-' th 1 fmwst ut' "H'.'t rj" wh lu- mum' vm-mivs wwe- v11t1'vm'h+1ml. 'h l- ?hc-rv w'1.'.' n1f1'ighing ws- smm v:1p1111w-fl thc- 1- -my. Vllt tl .'IL,' wa-111 thv le-:ast nt' our wcwrif-s, fm' wv haul xml ym-t pzissvcl The- st1'm1gJvs1 f'm't1'c-ss 011117. "IC l'sh." XY- strlmgl -I :Izzy 'xml night Iljvirw 11+ m'4'l'- vu - thk Qr'vn't cle-'r'e111s0. but suvh Lvm-mls nh "I'hVzm" rm! "f'InL1,4v" hal us lauzxlf-rl. Thx fl -me-ran! "Nz1":11im1" :md "VXI ."1' " I ' Lhl tho" trmms t'm'wa1'd. 'md it zipw-z:1'e-cl as ii' we- wwf- gnim: to lw cl"- iW"t . Iirim' 5, ll lil 1' f'Hl'L'Q'S 'iml Slll'l'UlllldiHjI thvsv 1-1wn1iv.' vu- twxlc-hcffi at 'AIC Ll'.'h". wv rmulw 21 Yimxl m'hzu'g,e- -mul thm- sm- xingly in- sm' ' A rlifficulty Va: mv. XVI - 2111 this new: 1'e1'u-hm-cl thnx I'ummwml1-1'-in-vhivt' wt' thv vw-- mi he- Slll'l't'Ilill'l'0!1. Thk um-:xt -1' part ut' mu' mm-rm l'Utlll'!N'fl szafvly ho f, the-rv we1's-.'on14- I4-ft fill thx- lmtilv 1" -Iris. We- 2ll'l' all hzzlrw' nmv. but ihf-rv is iz lk nf' El Jul' ' 'WHL 1 1 it If s- lt0llf'UI1lj' a fax V If ths off. Am'-..,,.. .,,, V 17:-.,s 3, ffvzy'-.,,M ,,f I .,"f. . ,,f.3'f Q 11112711 'Q t 5527. , '-..,4.J , K f gy X f-- Q ff "W" 15"-I' ff 'f f 1 ff 1 .f "'-fl7.1.,,f ' 4 ffwvfp ' -ff, ., .ff 'f -, 'f ' ,, 1'.,,,,.,,,z:,,,,.,,,,-...1:,,, N I ff-. 'Q 1,-.. lf' ,.'-, 4,110 f'- :"'-Z., - fffgl . f "S Iii, lzffg Z ff", ,221 I I I fn' ,Y Q A, iirblflf Zhu, If 1 1 - ,,,,,,.,,,,,...,,,.,, H, ,,,,,,,, ,,,, ,,,,.,,,,,, f ' - ff, .............. ,.... 1 .-fp -4,7 ff f 1 "7 xx U I I I I N L r Nfl It I NIIILJ r f' if I f 'flfif I 1 , 1 r-Oh I f I .- f PI If: ' , 1 1 N 1 , MII III LXIUIII', IIA.. I IIN XIIIXI-I II,I'.XIIYf, lwrm'fm.ffpwlrfwzxwx'--x.1"111sI-yw11I'fp11II IIIIXII :Iv,'IjI I!IIfrIIlw'nI1-n'1I. I.-Amv IIII' rm. III'I' N!1III1'I.X I5 Eng. I'.4Il'III1' "1IIIII1I"fwIIIIrIwIxvvp, IUIXII VIII.SIIIIIIwI:14+1'w. 1II'1IwywI11'zw.IIwI Yml nm I1-'wr' l'Q'fI I-111.11-111. XYIIIIAII-I1 1I:II'iI1,u fIviI'EIfIr15'-III, -XIIIII XII-XLIIUI' III ILISI If FIN III. I'IINIl HIIII.5'lIIIHIIIHI'1'N. II-:Iw1I11-Izlmi I'1I.XI1 I-if 1':I1'IIIiw IIII- ma in. IIIRIYI' II1-A fn--1 xxIIIe :III IIX11-1'r'wI's. 'lPH'I Imxv m:I.I III' I1:II'IIvI1uII jmin I'1afIIf-I'I..' g'I:f1IzwI'f-X. p11IIzInw'I1'sI1.11II u'IlIIn' Xfvill IIIIIIIQII II1m'I'Im11I. In Awflu' x1-Im if 1'II'III4x' A 'fur .XII IIN' Iwyu-FI-I'yIII11IIE IIHI IIIIMI X fn., ff'Cf?f"', f '75E"'w,, f f f 1 fff nf H71 11 X 1 f ' rf f 1' 'X f 1 f 1, If 1"' I 1' f 1X 1 1 ' ' 'f r 1 1, I, 1 1 1 , I I , yn If f 1 1 1 f 1 f ff f ' mn" 4 X f ' ,' X ' Zan' ' ' 9 fn, , ,Mg -,. . 1 f,' u -, 1, 1, , 1, 'j'- 1 f'.,, 'ffff '-.4 51, '-.,'. 5 ,,,..,, ., ,..,. ,-11 11, pf--.,f,-.11 1 ,f1 X f .1 1 1, ,, ll, ' FA Af.. -..,,,,! " ,,,'-..,,. H, -. '4 ,f , .. .,,,.,,,L'.Z,,,ff,,,.,,.f- A19-,,,..,,,,,.,,.,..,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,f'Q-.h - ,I ,., . .. ., . . ., ., ,........ .... . . ,...,..,........., ,I , 1, , ,1 '. f 4, -. 1' 1"-1, " -1 1.,,, ,, In ,' x -.,,!'f '-., X' .1' 1 ."1' !".'L'11 'P1 X'1.1 .X . ' X L1 .1' 11 '1 1 1. 1. 1 1 l.' ' ' 1 "1 17.11".11' 1.," 5.1 '.' 1 '11'1 111. ' V 1 , 1 1 X ' 1' XA." H .. 311.1 .1,1 1 , H. 1 Q , P M., L, ' 1 ' :X:.1f.1l '1'111:-11.11. l'1 L1 11 '1 1. 111111. 1' .' X1X , 1 1 '., ,'X:1t '1' 1.11 1 X . .1 " " X1!."4. Ii 1 Xi,:.1:'r.1t.L".' 1 1 . . X m, f111'. 1, '. 'X' "1'1 "L".1. 1.1! 1 '1,1111f1l111-'1yjX11T 'J' .. ' :I'11' 'f...: 1 . 1 1 1 . , 1 1 1 1 1 1 . ,. , 1, .. .. ,, I . .1 1 1 X 1 1 11.11 1 , . 71 '54 I, ff," ,fn , . , ' f'1,. ,,, 1,5 ,I f L" "f, ffff, ,f "f. , 1 'I , I 1 f A , U, ,,,,, ' ,,, --.,, ,f ,,,-,if I, 1' 'f f , .,,. , . 1 , , ...., ..,, 1 ,,.. 7, I I , 1 , . , , , I, - - If 1 , X If , , , f 1 f X-11 I51'Xl"lll Vi 'xx' iiffi I lin f I 'QA ., 44,1 X . . I 1 k V . 'x,1 . , W Nw 1 , Q, . , 'n , , , , . , g- 1 , . X 'f f ,' ,ff Q f A 1' ' ' 1' 1, f Q " .,, ,nf ' '-,, '.,'-.,, "-fff' ' X 1 , , V , 1 f -, , . , , 0 ., , ' ffl, jwgx f gm f' .Y-,jig f 0 'v f M U fi, 4 1 ff ' 'I 1 , 1 , , I 1 X, I H I I I 1 , 1 1 ,,,1 I 1 , nf, f f A I, - X . W 4 ' A 1 V 1 V y- A , A X -. W . V I AX. 3.x , 3: Y W 1 Y V ' xg , 1 g R V h y ' ' V X, w j V V I Y Y V. . M 1 X 4 ' V ' W , 8. , Y, l . . ' 1 ' ' 1, n . 4 . - 4, 1, 1 ., ,f'7- , ,---., "., f 1 ' ff .' 1 "- "f. f . fu" Z , A ,I C 34 4, 3 7' 1 fm, ' fl I If f , ' "".f, 4 '- " ', '. " ' 7 "'. f 1 7 ,f f ' f f ff 12' , f ,f ,, I fl 1 1,,,. ff 4 ,' 1 1 fl , ' ,. .., - ,,,, ff...,. . fp, f , f ,,L"'-1-7 ' nf"--.. ,,f ,Q 'f ,W ' , 1 1 9-. . ,. .A,,, ,,.,.,,,.,,,.,, , 5. 1 , , , I .. 1 . . 1 , r ff n f f 1 ..,,,f' Q f " " f f w '-,,f' X 'X K , . it x'l u X . ew ' A . , .. X, ,- , 1 ,V . , V , , , X3 ,N . N I - X 'N , V 4.,, X , ' ' 'W 1' 921' X N ' IW ru. ' 1' -- 4'-3 X1 ,' 'H x, iw -A fgjfn 1 ff-'. 1 ff' f, f' 9 1 f C" ,D f 1" f' ' '233,,,,, ,., ,I---. 19-Z! -fy r":'-.."-. ,nw WZ" H f X' ,1 A ndpfm 3 v, f' , 1 7 ' f., , ff, . N 4. , h 1 , , 0 1, . 1. ' , f- , A4101 '-Z "M K A " 'k,g,:.:,.ff'C':'--..,.2f ,ig-,3 y ,ff " 'S 5 1. I , -.11 V, 9 6' - ,wnfu I -, fl ff "' " 1 7 'ffZf""f'f'fff'f"" "" f'f'ff' J ' f"C1'Zf'!.'Zfff!ff2f.'Y7"""Z2'l..,.-...C1 I --., 1 1 , 'ff I - '- I "'-4" f Ll - 4 "Lf Mn' 'W 1 I f 7,Y""f.' f g -.., .. 00,11 , . . 1' . - - . . 'MW .,f-2,9 ' Q!-.1 au, 1, I ll' I If ,,!fuu 1 f 7 , 1 I wr, 251111171 ' 4 7 f. S-,J 4,495 I4-Lvl, I ' w w 11. , I f". P. 1'l4"'u f . . 0, .Yup 11-72 , .7111 cgi-, -5 -jf fl? 6,6 '7gm.,' , 0, fl? Q2 . v., 1 , ' 1 f., 1 ' J I - " ' . -., ' f. 4 4 ,hu -,, 'lffl y , , ff 1? "7 ' 4 '4-. '. If 1 .. ff"-, 1 1 --,.- fl 1 a f 1 " .' 4 f 1,7 .. I 1 1. 4 , 1 1... 1, .Q K' 1,4 , f 1 . , , , , I ',.,,,l . I -7 I f 11, A A 1' .. I..." 1140 .,,'un:l, Nil, I, 11,1 f f f f' O f' , 1 I 1 A f .,, , 1,1 , .lu , - An. 111 X ,.. . , A"'7Z'f?f?7ff'11T'f1Tff'ff?f'f.ffTfQQ Z Z'ffffffffffffffffffffffffffffffffffifZiff I'--.,,1 ,f ,.' hh '- '. . f . ff , 1 r -. If .uf nf .,,u,,,1 1,27 -yy if 4. . In " ! QV' Y, W 'Y-'MAYQA'-'-1-1-Dt 1 ITRESHMAN X f" -Y' X.. Q5 ig J4.,LLL. J I I , 1 ff! x X55 ll 1 ' 1 1 5 1 1 ff X 1 f 1 1 X f 'X 1 N If I I 1 11 X f A X 1 X 1 X 1 1 1 1 XX 9 1 ' 1 1 1- f 'X 1 X 1' 1x 1 1 . J J, nf . J I 1 I 1 1 D ,.,,,,.,u. VH, ,fj?Y:".1 '1:5':.,f ' df ,"4f"'f'-, I' I .I V' Mr ' A "" v . I 294.49 f,,..., ,fgff-7. ,y4cf.,Qq0QZ7"-5.3 ?.6'f"- 3 'z , iff , , 'Q 0 ah. , 41111 n - mc, 'ef .A f if ' 0 A ,A " 34.51 was-....,,f51 2 ,mf 'Q-.. 1'-, "-.4 5- ,1 f'wfu.,:::,,,,..,,,.,..z,,,0,,.,7,G7 Q?ifvw.,..,.,,,,.,,.,,,,..,..,.,...H415-., J 1,1 I K., Q -,7 A . .. ..-,....,.,,-....--...........-.- , 5 .I ..-.......,...-........,....,..,..,... o -.,, f, I ffm! ' 'wtf nu, .. ' nj ' ,"", ,I 7 "qw GI ,fl Cf-2.5: " Q!-.2 'auf FRESHMAN CLASS OFFICERS Frank Gordon Presldent R0bblG Seals Vlce Presldent Charles 'VI1ller Secretary Burtam Fountam Treasurer 1 ' 1 ' ' ' ff 29 f f f If f I f f I I s I W1 I pint, I 1,1 4 1 Q , e446 61,511 , f, ...-..-..- . 1 ' .,,..........,.,....,,,,.......,..,,.. . ..... Miss McCann ..................,. .A ......................................,.. ...,,. ............. S p onsor zlu., . . , , ,'f'o f , ,5'u,,,' ,alan gr. 3' 9,27 3 .7 ,Q .."'a 4? Ajay. ' fa-.,, , y f 'lf' gg '-..- .A .,..'..,p, 1 1.1 4 1 4 ' A ff. 7: . v ""f ,,. "-. V I '07 'ff 1 "-. . . "--. . 0 . 1 1 f f - ' 5 . 1 ' ""'5"' . 1 4"" " 14-4153 " ho: , 'I 1124 5- 31124 f""3 V 1l""Zi4. f- f '- 7 1 ,, fl! ,ff fr, ". ' 1,4 I ,jyfa ',f' 1n"'-.., 'gi up 9 1' " .. "-., ,, ,4',,,,-.::::5,,..,,,,,,,:::,.,0,,.,:,,Z Q5z,,,,,,,,,,,,,,,...,.,,,,..,.,,,,.,,..wffg-1 - 1' ! fl If ..,.-,, .,, .J 59' ll ,l.q,' I fl'-s fp K "1 f:f.Q V .,I " . '. ' 'vnu an 1 ,1"' rv' - f' , I 1 1 lf' ll I I I 1 ' !,9 ' ":f1f1I"' 'J f. , 114, I . . J 3.' R ' N "H-., , . , f'-. f. faq'-Q., V 1 ."'. f, "n, "Hp V , 1' lff4 .jg 'J , W , 75'-., r ff lf , 5 ..,f ' fm, l -1 44 g .22 5, i 1 ,QQ 'L 5 fi '- Y 1. 4,..a,,1 1 ..-... ..... ,-,.,-.-.-,--.,.-,-. -- 4 4 , h A .J .,-.,,,.,.,...-..,...-.,.,,,,.,,..,,,,4 '-.-,l ff f.. I' 2 4 . 'v 4 f. "I ,,,.',l1!' , l , . I 414 f". fl" If ' ' " "4.. 0 ,,.' , 1 . 7' 'f'jg,,,gh f ,.,,.,. ,j,1f,. -5 1,1 WMA alyl 5 ," ...fi "BIZ N ,,,,, 121' K 7. 2 If '7,, :N I ., X, - , ll 4., , . ,X '.,' 42 -.4 Z 1,1 ., I 1 1' I f 6 , ' 1' " ' 'un f ,,,, ,-1',,f' 1 A ,nz 5 . ,-., ,,,vn.,- 1, 1-,,,,,, ,,,". ' f., '-.,, , 1 5'f,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,n,,,lHuy. 1-3''Zy,,,,,,,,.,,,,,..,..,.,, 1 ,,,,,,.,,,f 3-., I ,' ,,' ,JI ypv aux, f.,-.,..-,..,-.,.----.,...,,.-..,, nu, , K Ml! ..... ..,,,,-..,, ,.-,,.,,,,...-..., G' ,,,ll, Wyjlmrfol ,W Cf'-1,51 "U" " """ CL f-17 'wwf ,qi FhPSHXlXx Ll-XS J X N x l ' K 1 N Q l c N c Q X N l l l N N l fIld.XX llNl lN l N 4 1 llflllf Q l f N c X N c If S., lX f LIX1 ,131 ,l ,1 ll f, f fly, 9 ff! ,lj,lf4'f as vi l IQ . , I' '.. PC lC.l l3l'f.X'l'llll'l'i l'llY All iwlly lil'l'.'lHH2ll1Q'2lX'. hut shy. XX' - ram - m ywu. :le-'ii' 3llll'Ill1X' lli. l'll'l'l' l.l'UIN -:ziiw-, mill I'ilh-il with yvriilv. Yiwu liIlHXX' ua, wi-'ll stziml hy your siilc-. XX' -'iw lim-rv In gin- in Yirll mir' lu-sl. l'i'm'c- us! Yu11'llsl-1-f XX' -'ll stziml thi- li-sl. lillr1.'kl-llrillizxlirlt'4mIIli:ill.11i-1. XX' -'rv l'l't'SllIlH'Ill 'Vu X'rrll wi-'ll zilwziys hi-11114-. 'l'hl-3' cull:-cl Us rails X'i1t'Il wi- t'ii'.'1 cz mn-. XX'- may lil- wits: hut iuft thi- sz mx- ll tellin-s rl-:ll Hits. :ls 5-1111 will sm-4-. To 35 ' 'll lmwks. as vll-lm an wi-. XX' -'ll Slll4l'X'.2ll14l flu Illll' vi-ry hi-sl To put lliirphy lli zilmw- Lhe- ri-st. XXX-'llsmiifl hyllie-1-ulm',',fQulrl 'mil llhll-, In 1-vi-i'5' x'."1X' wi-'ll he-lp pull 'vi' ll ' gh. XX"'llSll'iX't'1lll'Sl21ll4l2ll'll luulrlzlill. XXV sum- vein rl-'ich il. thnfs quite- plain. XX' -'ll ke-1-yi the-xv 51-11 l:1i'clsz1syi-fins fu l .-Xnl f' '- all thi- u-Ve-rlit lu NlLll'llllX' lli. fn"--.,," .,,,,' V f,'7'-.,, mx:-..,,, ,fgf..,. . ymangfh Hljwf 74?-P, X13 QA ff-, ..... , .4 , yi' '42 Q! vf111I 4 -,, . -,,'.,,,, '-4, ,',,1 4, - I 1 Q, ,I 'r 3 , , ff fb' f,f fu 111 Z 10 ,X Q, ,Il 1110, In fig, lc, ff I I fffr 1 FRESHMAIN CLASS HISTQRY PXA NI-XV IR-XXXAN September ll 1028 we started into thc Vtildeincss of Education 1tNluiphx igh nc lea y with all due iespec s o e eae els 1 ind the Wildcat of qcience both of yy hom if you please not only ie qu led heu me. w m wel so ai as to demane a Lllidlll brain steeped in the fat of intelligence heated oy er the flame of am bition and fllilfl on the skillet of text book VK c had quite a stiuggle hcie with ill this LO0k6lX and wild animal business you can imagine but modest as I alw ays am I will haye to admit that nelthei a French cook noi a Lainum animal tame-1 could haxe bi ought that lion and that wildcat to terms as quickly as we did The Tigei of Phy s1calEducat10n yy as a iathel hard boiled old thing too but aftei we had eiepended all oui surplus energy on him he became as meek as a kitten and eye n let Us tie knots in his tail Now foi ilme up on the phy sical characteristics of the countiy we were travelling: It was a land of milk and-well whatever else you wanted to get in the cafeteria' but despite its apparent wealth of nat- ura resources t ere were seyeral physical features that made traye - ling rather difficult. Por instance there was a pesky little range of hill: that plagued our existence: Hill of Iunglish Wlountain of Arith- metic-they may be just names to you but t.o us they were sure enough dirt and rocks and ayalanches. We climbed these hills-dont ask me how--and as we pulled our weary steps to the summit of a noble height as we raised tireel eyes to the sky we saw a land of promise and a glorious sunset-Sophomore Land and Ambition would probably be a better way to classify them. We contemplated the land only a few moments-its rugged peaks and deep-worn valleys and churning streams were too indistinct for our tired eyes to fathom-but we neyer tired of the sunset. VS e drank it in: we let its blues and its gold-tinged pinks and its burnt yellows and yiolet-flecked greens sink to our Very souls till slowly yery slowly a soft sheet of silver pulled its fluffy gray clouds over thi' brilliant array and our minds were at rest for a time. ' . ,- I4'f 4' - 1 ,141 '. ' 2' 2 154. f f We N' f 1 s,f ,0Z.','Z6n 1. ,I '-311' .. 11- . -.... devL,9,...4, ,. 1 'I 1 I . 1. 7-.. I.. 5 33" ,Q ,ll I 1' ff,:"- ,f.,'5Z:'1f l 1 ,." ' f5'f2..'.1.f. PQ., 4 ,ff f Ph., 1 .,,, , ,ff 11, ', - ,1 f. 'fun --.,.,:u -1. 4 ,I , '--.,, 11 17um-.zzz,,,.,,..,,::z,,,Z,,,., , ,. 1 .,,,,,.,,,....,..,..,,.,,..,,,,.,,,H1413-.,. 5 ,-1 1 15.1, 1 11. ..... ...1-.,.----1.1.1,-..,--- 1 I ..- .1.1,......1-1...,,....,.,,,,.,n-.,,. I' .,, . , ff? '-inf!! an "X "nuff r- 2 ' ff f'5,fl '1, "I 1 Y N1 1 . . 1 1 D , 1 . . . -..-......- . H . Y. . - z . ' "II . A l"llj. ' ' 'tat th1t"h'.'.ths wilderness was something of a menagerie. There was the Lion ot Math. , x Y' ,, ' 1 . ' 1 , . 1 1 - e . 1 n . ,. 1 . e f, I 1' t X' 'it ra .lut 'Iit A , ' l- cut-rf -1 ' 1 , ' 3 1 ' ' X . f 1 A 1 - x ' m " 2 'Lf 1 -tv 1 1' 1 ' 1 L" icy' I' .1 ' 1 ' I 1 1 1 I va v v 1. 1 v 4 ' I . Q 1 1 . v' ,. 1 1 . 1 ' -, 1 . . 1 ' ' 1 1 -' .1 .1 ' 1. . 1. 1 . . - ' ' 1 . 1 1 A , 1 1 - 1 1 - v ' 1 1 1 1 1 ff 1 ' 1 1 A ' V . , ' l L , h 1 ' ' 1 ' l 1 A 1 f a 1 1 Y . . 1 N ' ' , . ' . , . . 1 ' 6 I . . 1 . Y 1 1 1 , 1 v 1 , 1 . , A ' v V I Y . A, . , 5 Y , . fin u?.'. I I Il, ' '-.E tr. ff ide. 0' ,I ll In 5 1 1 ,.i I ,I ,gf , . ,K Q, ' ll ' fc fy "lv I" ' ' X W. '-.,ff ""' ' 9 ,,f 1' 'f' , '4., 'f , ,, .,,,, H, ,LZ 1, ,,, A , 1, 1 , 1, I , I ' ' ,I , 'U I, - '. ,,f, f- - 111' 'f ' X ,., , , ., ,,, .,,,,,,,,.,,,,f,f,,...,, ff' Q I HV, .. , , ,,,,,,,,, 'I f , , 11,1 I 1 , ..I,, W, ,QL a.,..,... I I .,, 1,14 I .mf .,, If I , , , f 1 I f f f I I ,,f f - '.- ,1 1, ' f , X X f' 1,1 , f ' f , An I 1 1 . ., I X- . N- , , 1 I'IlI .ml.M,Xn. 1 l,X 5 lJ1I.1, Q -2 V ' ' J , XX , , '. 1 X X -. N t X 1: V . h ,K x r N . , , . 1, X 5 X X X 1 , v W V 1 ,, X M 4. A ' V " ' X X 1 ' 'N . xg ,. 2, 'x '. tf- X ' 1' 'A X . I , ' I ' Q X, ,X X, V, V lx ic, , X1 P L YN j ' '- Tyr I fir' ' IIN' ' Y - " " I- - ' MMA! 1.11 4 , ' 1' 5fwJH, Y "' V rl-ww .gi X' ,. 1' up P Q . ' " 'I , - n wr P '. 53, ' ,, in 1, . , s , y, , , ,Y ,,., .. Q, . . gg., , A , 1 ' l 55' " , 1 fi I, ', E , ' , I' . , ,, U: , L , , 5:,,,.A 'N V . , , 1 A lg If .. , 1 P ' II' H A Xf, f ' ll. rj. , X? E V pg J , g. ,, I , ,- L , 1-,M:.4.. 1. M , 1 If 11" M XT ' ' 1 E 'f iv ' ILL " w K, ,r ' f, m ,I Im.-N 2 'V F i W ' fff...-.,,-H, I lllifi-.Z f 'ci'--.TMI r ,f ,lf '.',, I fl... .'-- i'1",l I ,I J! f' .fjyl "'-,nn-glfylj I ' 4 If ' ,f I Mm ,A ill ll 11 f ,'f 1 5 5' 1,5 f f , 7' ' ff I ,, . I ,U ,,, ff , 0 , .0 ,ff f 1 " f ll ll X ' ! I 1 A f I ' rfi fl' I fl 1 fir., , faq." iCQjX..,.aQ , ,7ffw..,,".., ,,.,f,, f 1 f'f'?"' ,,f45:"-4"-'lf ' . 1 " ' ' ,nmzi ,,,. , ,,..., 11:57 .,,, A6 1562 . ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,, ' ,C,,, mg. . 1-1 ,, '- . .... .,..- ........ , .......,.... ir gay. ,...,....,..,. ., ,,,,..,,,,,,,.,,.,.,,, , .,,,L,, ,v ,"l.!"oJ " ii!-I 'wwf "wr, 'I' "', II' "I" I " ' .II .Iv ',I:"1'II, I'.Il'I, I ' '-' nv". Vww- "' " '.' I I' XX " "' I ' ..' I. ,I . I' . ' lx - I'-I 'I I ' I' '- 'izfw' 'xr' ' ' '..'II IIIIIIXIII- .QI ' .- 1' - 'I II I, I,v ' I 7 I If ' I' IU. .4,' , X 'IJIH 'II ' I ". I' ",. II I .I I.1' , I ' I -, ' I" .1 IMI- If! I.. um, III III wmv. ' 'IH I',I I. Im Ixu. II::X " II ' ' I FU' 'L' II' I ' In '4. II. w II. I' I Ig' . IZ.: II. II I.',.:: ii 1I:,,,.- I I I-' :-. S. I nI,i,,, W. 1.1, lim w- ' I i I I-- , I , IJX X IIIX-A I nw' I 'Iru IIN-N111 IIIXW' IX I'11' III, IILIII' llxvg XII 'I'X ' '11 II,.'- II- X- If' "" Il:'f.,.'f II-, I, ,I Iitp , II X I I II' 1' II II, I: --X II I' '. I1"I:'.N'4'rI IIHIXH' I Tw IIII- :I!,I1.Il:I'l", III, If 1. 'I..I, X II ww. I .I If III, -'-.Ir I I I I' X.AI " II XX -,- I I4 ,E N! RX.. I IIN. 'I' I ' I rx. IMI'-"j. II:IU:I'u I -X I It-, II- XX , , IIIISQ 'X. liz. ' I I III-, II.. rm ,,, IM'-. I: II-I, X' I.-,,I.X,I X, II:1".'I'4III1. II,-.-.IA ILIXX. IIix"1u X'I. I Im-':w, NI:.'i:gI ,. --.h 1IIx"Tf-. II:I-rx II:1"IitI II' ' XX Iv!-5. N"IV I'r1..,..'. I-.'4'q..w?IX7rI : I.X A I.,'-,,.'I: II XI1:.:r1X. I '-I ,I.IIIxXI-'. I X"II II xx'II.IIIz Ilmrwrz-I vI:xIIIXHvz ,I:1I1'-- II ".III. .I'XX:-- 3 .In-Amr. I",. NI f:miX. XI I .I:II'IIX, Ni' I 'II 'LD' 7. IQ""'!IIIm Im. X, Iwr- II ' II-"M" I:.'.'f. Inu' X NI I vw ., I'r:Ir.'X IIIIIWIXI-rw, Xfvuv' .XIII ww, .Izmm , , , ,,fQ,fQQj-3 1 'Ziff'--,,,,,u , 1 ,ff f I ,,,, Hi" 47.17 2.5-"7 4-.aff fi fl' "1 I f I I' If I1 ,,,,.,,,..,,,,,,ff,,-,,, f -.4' 0 1 Q"' V' fr Q.-.A ,.,, ,. ,, X W w rf' f f A ,0 X '. ' rl ' 1 I ' X1 " ' X sf P' ' Y ' . , , , E' ' i 1 ,N I1 X I , x 1 yv .V . X X, X ,' Y' " V wx 1, , X - 1' ' ' U ' 1' 1 5,1 V W Vr rlwx Q" ' I -11' , X 1 I1 W , - 1-4 ' ' I". 1" wu. '1 ' fffv--. ' '21--. X '-, " .Q ,f',f'Z4 -.'z 'y' ,X . Z7-. I ' If f ff !'..,4..,,Q HMI Zf 1. 1 , fl ,U ., , y qua If -.N ff ..f -. -.,, f 1 ' r v 1 I 1 1 pf I fff' , 1, 11 ll ll If 5 tibia! IAIII f I ,II ff fr qi ff l 1 1 1 v H1 1 L l ' 1 1f 1 If 1 f f 1 ' " I ll f f f fl: 1 11' 111 1 ,,1 1 1' I ffl, ,, , lfn ff fha. I :fy . , 1-1 A .-,., , 1 1 - 1 - . ', f j '71 ,,4:gff-, -. A f 1, ' 1 17,13-., 1:-f-2, 9 ,ffm f. 1, f - .... ff -.., 4 f- fn-. 'I-rf 'D'-,,,,,1 -'. I 1' jg '-.ht Qu, f 777:7755:-31:7jizz?-Ifffllfffxf. I. gf' -N,,UH,,.,,,,,,,,,,,..,,,.,,.,,,,,,1'yL, N ,'l ,, " Z 17:21, l -.WI-.aff zu, 3.17. .......,....,. .., .,...,...,.,... .... . Cl," .,',f If ,V Innffd . flf"- 'auf 1111.7 1-"'1 113111, ,1,1f:1 x"1A1-11,1711 1111.41-". 11111111 " 1? H 11 1.11-..,11-11 11" . 1f-111z1- '11,-1111 Num 111". 11:1,'1' '11,"1g-111 113 11x11-1. 4.1-11111 1.,,,,, 1',.,-, 4, 11111-.w X111' 'I 1- 11 X, P. - -' .1 11111. '..X'1i1 Ig,111,.-1 F11 .., XF-111 1 X1.'r:1f. N1j,1"1 X11 -1151" r11:1?' 1111. 15: 1151-f. 1 X,-I ,,,, 1. 11,11 X:1111111Fj. . 1. f..'1' 514. , ,U '11 IM.. 1.1 11111.11-,. 1.111 Q.. 1, 1' 1111. yf.x1A1,1. ,1,,, X'1 4 11111111 f'1:1'1' . 1.x1fj., , ,. . X., X v,,,. Xxmrvl. 1. 11. x, Um.. XIHJVV 11111 rw!-1', .X.f'L1Z X, V 1 ,I XM1111114. ' 1111.1 1.1.1 , 11 .1 . , . . . . 1x2jI1111', X N111 51.1111 . 4,1 1:11 , , . X, , 1, I 111111-13 M111 .,4..K-W.. Ilwgn.. 11.z111:111,: ,I-1111 , .. XX:1111.1'.11111. r 11,:1X1-11. 1..':1.,1' XXV' b I W4 mx, 11. X'1'.'.:17, Wim 11' I'.f'x"f1 I? Ny IIAVWX H111-11. ...!.1,1l1 1 . 1- ., X ,, X" .11"1...11:1". ,"1"""' ' .' , , ' X11-111P11r'1111'1:. 1,111.11 S -11,1X 11, x . 1 - 111121113 x1f'l'l1 F' 1' +. 1-..:f11:111'.p 1 , I X11-111i.'1. .11-'1'-1 5111111 11.1 1:1111 ' 1 ' 1 1 XX.-1-1X ,I11111 f'1w,x1. X11-1,1111.1 XX. Il' V1 H SW Ing?-Alum. uv' H 41141. 111.11 V ,. . XX1'11141111. .111-1-111. F1I11'1J1!1. f11f111:1' . , V 1 V X111:1t111x. 1.1111111- r'.x1rg,1, INN- . -1 , R, MM l 4. I.. V 'I XX111-111-1. 1.1151111111 . 1-N 1-11. .1.xx,11..11 , ,, ,, 4 , Q . U X1111'1'1t'I. X11'LI11 41111, 1111111111 1. ,. .1 my Q , 11'11111!, 1.1-111-1'! F1'1,1.!1. .11 1111. , , , QW 1 4 A , XX111t!1-11. 1111115 MAWIHI, HHN XX.11.1Z111, 11121-5 "' " A " XX1111111f. 1: 11. 11 ,W ,-,- 1 VH. 1111... . .11 .. 'I-ANU, In-Nh XMX111.. 111115 .I.m V 4, .1 XX1111:1111x. N1z11'1 . 11.11. W - -.11 . XX:11.:1111N. 11111. 1.1.1111 111111111111 , , Q I, N Lx XX .11111111w11. 111111111 HI. .1f1' 1111.1 ..,., ,lv V X! XX1.:111411:1111. 31:11'x' Mr. .1,1y1 , ., . ' I-, ,- Q, I 11 '1w11. 1x,tL':1:11-111 ,1, ..11.1 - . - . - 1X1,f1111 1.111-1-11 1.11. 1.'-2:1111 .1 ' , .' fl-1 N, IVV XK11N1112. 111x111 1 1.1m .111 ., .., 'I-iwllll' Yqhm XXV111.1-13-'XX11.41111 'I-rvdwvygxxy I 'Nl' XX1x4'.1111'1. f--1 .' ' f1 XX'1x1-111:1!a.31:11'x' 1,.'.1..1x"11. 1,11 .11- . ,. , - . , 11113112 111111-1'1 111111W1.. 31.115 W .TIF U 11,--111:-K1111. Xmg, 11111. ww 'fl 'M 11111,1111x..g 1111111111 HMI" A'1U1'l 11111,11f-111. S11Q1'11-1 Y: 1 1. 1f1111111'11 v11111'3I41Q1'1. 111-11-11 111111123 11111111 V1-111'1:1+1g:11, H1111 511111-..1:1'11 11:1l!'X'1" , 121111111 Y11111u'111111111. 1':1 111111- 1"'--.,, , "7 "., '. , dig-...U ff-,, ff- -"'- f 2 .. 1' ' 5 -. 1 "' ' .. W.. . ,' 1' ' .9 f , 11" i..?..::W f 11" pf ff, l,1j ' , fn, , ff, 1 ,,, 0114, , f,, iff" pf , 1, f I r X 3 K 1NN 1' 1111 lx 11 N f 1 x 1 1 s 1 1 " SI 1111 1111 1 KX 111 N 1 ' 1111 s 11111 111111111 , 1111 1 K 1111 1 L 5 N N11 1 d 1 1 c N 1 1 1 N X11 1 1 111 N 1 11 1 s s lxl 1 K 1 1 1 DN 11 s 1sN1 1 Sf 1 N IN 11 AL x 1111 2 s s 2 1 X01 1 I' f 1 1 1 f , 1 If 1 ,'! ' 11 I I ,, ,I , 1 j , S!l,,,l, , ff... Qi' z ,YP-.. X5 .1 ' ,4"1?2v ,444-ff'-71 f 1' ' W"--.'2,'---" w f ,-., ,, ,fc14:1,:m::,i.,1:,,:m,:m,,,,. .6 ,-5-,.,,..,,,,,L1Z,.-,.,,, .,.,, Z :2,z1i,'ffn,.1, ,ff ,, 1 ' -,H ,,-., 4--zggjngf """" 2"'- "" ---- 1 -'--'------ . ,lf -gy "----'---"-'- - '-'- -""-"----- -"' 1 . ,I "-f,f -, 1: 1 ,ly C,!.':'9 . "Nu vm!! 1 ' 1 Y W' V 1 ' 1 W llllu X111 A1 IUIN.-Xl, 101151, '1'111-x'1112211i111121121111111111111i11-1'11111's1- x1"1. .lllllllfxll 111 1111- Al111'1111.X' 11111 S1'1 1 1111 111211-BT. 1-111' 1111- 111-111-1'i1 111'1111.'1' s111111-:11s XY11f1 141111111 11111 lfllil' 1111- 1'1'jI111211'1'11 1's1-. '1'11i.'1-11111's1-1111-s1111- 11111111 l'lll111if11 11111111'11-11g1- 111' 111 -1-112111i1'.', 211111 11121'11i111- XY1 1-11 111 s111'111'1- 21 '11111 111 21 Fllllll. '1'11i.' 1xx'11 11-211' 1'lll11'S1' will 1-112 1111- 111111 111 11-'11'11 21 11'21111-. '1'111- 1'1111l'S1' 1'i1s 2111K' 1111.1 1'I11' w111'11 115' LlY111A 1'1 2112lS11'111-11111 111111' 1111- 2111141111111 i11- 11" 1-11 11111 111 l'l!1Lf1:s11. Sui- 21-. KI21111., 311--112111112211 111211-.'i11Q. 111111 N1211'11i111- W11111. 111- 11111 11111K11'211'11S2l1J111111111'211111l1111111111' 11111 211111111 21 1"1'1 1111111111-1' 1111 1Al1j,I,'. 511K'11 215 xx'-111i11!. 1111111111111 .11211'111111-1'.1'. 211111 1-11-1-11'i1'211 '.1'111'11. l':11 's11 is 1'1111si111-1'1-11 1111- lllflfl lI111111'121111 2111 11i1'1-11 S111lA11'l'1. 111 . . 1. l',115J11s11 W1- 11-211'11 111111 111 s111-2111 211111 xx1'111- 51111111 l'.111.I11S11. Sci- '- is 211s1- Y1'l'X i11111111'121111 11'l11-11 1'1111Sl111'1'l1lgI11S1'1'12111111111111lU 21111 111-. l':2l1'1l '11111 1-V1-VB' 1111'1'112l1l1l' s11 111 111.11w 1111- 1-1'1'1-1-1 111' 111 -1 -11151311 1111'l1'11S. 111.11116 1'111-111i1'211 1-1'1'1-1'1 111' 11111- 1111-11211 1111 2111111111-1'. 1111 1"111s1- 111' 1111: 1-111-1'1 211111 1111XY 1-211'11 8114111111 111- 11'1-2111-11, ll1- 5111111111 211: li111lXY11141111'111'lI11'11111'S111'1'1l'2'11'11'11.Y. Al1"11'1111'211 l11'211x'i111J is 2111111111-1' i111111-1'1'1111 1-'illlllll 111 1111- 1111-1-112111i1' 111-c'111:1-i11-11211111-sl1i111 11 1'1-'111 111111' 1l1'11115111111 111 111'-111' 1111 11i.' 1112111S1'11l' Y1 '11. 312111-11'1i1's is 211.411 i11111111'121111 111-1'2111s1- i1 1121s 2111 i11111111'121111 I1'l1'1 111 fig 1'i11g, 11111 1-X211'1 1111'21,'111'1'1111'111S,S111'11 215 111.11111 11is111211-1-1111-111s, 1-11: '1'l1 f11111i1-s 111-15' 111- s1--1111-11 i11 1111- X'111'211i1111211 l,1'I1'1l'lllllxl1t 111' 1111 Al111'111'1f' ll'1111Sc111:11l. X1'i11i21111 .1211-111 ,-1111 'li111'1'12i5S1'1l11lllll' 151214-211 is '1s 11111 XYXI 11111121111 111-11. lll'111'j' ll1'11li, 1511 1'iil111'1'1111. llfll-11111 il211'1'11'. 1121111 1114: -11. 1.2111'1-1'1-11-1- 1111111l. Nf1'1112111 ll2111.' '11, Wi11i1- ll'111.'1-11, XYi11i21111 .l211'111.'1111. l'2111111 l,1- li'1'121llll. .l' -1' Nivh .-l'1m1-A 1111111-1'1s. ll11.'1'111- S1'111111'1'1'. ll'11'1'j' 51111111 211111 -1211111-s 113111- .' '11, n,,,,,-hh' In-J V 1 yy 1-,E fc1g7:,,,'m If ,140-.nl 1.-,f. I' -' q,,1..ZJH, ,Qjll Q5 1'-.,,'4..:'j,? ' fl! ' . 9 vu .3 1 I, ,.. ,f .,,' . H. ' 1 ,nn pf., ,f,,4,,,Jt ,uw-..,,q ,I f?,',.-.,-,.. 1 'Q I ,,,,,Zff ' I , 1 . ,,. , . -, f-. ,f .' ' - J, ff . . --Q. 1 . X f ,I Lg, ' f,u,,Qf ' fl AM., ,,,:,-,,f ff ,,, ....,,,,,, ,,,-,LQ 1,,f , ,. ,,,, .,,,,.,,,,,,,,,..,,,,,,, ,,,.. , , ,, ,,,,,,,,,., - .,,,,,,,,,. ,,,,,, .,., . , ., f 4' ,f 70, ,,,,,.,,, , ,,.,,,, ., ..,,,. 4 ,,,, f ,W .,.. ...,.. , f 1,1 ,, ,, fo, '-..l' '. '., -. ' '-.. , Z ff! r --.,,, -. -.,,,,1f W! f. 4, ! I ,M 6,1 ' ,,,, X if" X ,1""I K'j B ,ff' Z 0: Cf Ctlpcncl ctr. CF ctlzcf QI I I ,Y I IJ, 11 I I I I I a ff f , 4 ff' ,A ,,,,,,,,,A-A-4-f,- - Yf- - - - 4 Y I L f I 1 1 X ff A 3 VX Z X AI 1, 1 X' . g K X4 f 7 ff X XX xx Q W f . ,. ,.. xrxbxxx f 1 f L X f U x KL I I Q l 4 .- 5 AX 5 L I i f 5 s Q' C1 Y and y I, , u ' ' I XX , .f , . X fi : I 1' L - " ' V r 1 F I I UI Of 1 .L A Y - --'- . W , 1 "TZ", .Q f auf- I ",,- 045.215, Milky! ag a Q aj? 3fL ! -...ncaa fi? 'fzafz 3, : I' if uf I, I I I, ' f' "f '4,5 LA V' nal f J Q65-f , 1,1 v. 4 . . .1 ll J ,MU 5! N41 ff: III THI1, NIGHI-KN STAFF 1 111 1C I11h11 XI 11111111111 111N1111w lllfl f11 AlI1e1t NI1A11l1x 111111tt1 II 1 -Mx1N1f111t I' CIIIOI .1111 .11 ex ff' IISKL 1 . Iwx XIII'xl X1 x1x111 EDITORIAL STAFF I AIIIIIIS I 1gt1111l C 1gf1111fL1t11111 I'1I1t111 111 x . -Uh 5111 I+ 1111111 .111 I 111111 F111 111N1 . 1I1 1 I h11t11g1 .1ph11 I'1I1t01 1 -X t I' 1111111 BUSINESS STAFF lffl Pl 111 8111111 Xflll I6 II11t1 F0111 NI111111 S I11h11 11111 1' ' 1' ffb f 1 f I f f 4 1 ' 1' I f 10 f 01,111,111 1 4 J Ill, 1,1 1 1 Ix11 1 ,ff 2:79 ,,f f ,... ,f,f5:'- f 'iff' CZ' "'-'1 , 1 ff ' 2 L,,f"f P ,H 111'-CJ-Z ' " '-'-:Apu 01"-..,,i1 "4 .'f 11" ' ,.., '--., ,, ,7-,M-.mst,,,.,-,..,.:s:,,:Z,,.,. ,F ,-'F .,,.,,,.,.,.,,,.,.,.....,..,,...,,,,.,f'3-.,. - 'I ,,.,' " 2, 1 A 1. maxi, I..- .... - .... --- -......... ,......, . .11 A -I ------ -----f-1- -1 -----1---ff-' 1'-f--',,' -H I f-?,1,,.w W ., I 4,9 ""' ' "' T!-' "f ,f 1, V' ' 1I11I.11 VVil1l 1111 .IKII11-rt fII1mX11I11y 1 I V1 f T' 1 4 L, ICCIII '-i1 - 'hiof S,v.,1 " ' I' M1 -1, -2 S111v.,.... . ' . '. . - I ' 1- 11 11,11,. ,1.,..,1, . -X111 ' 1 1 z11'1'11'1l S111"Q'-11'-t'11'y11 ,,,,,, I ,11,,, , ,,, 11,. 11 ,,,...1 Mi1'i- II'j. c1111 J . I 'f4- ' I ' .HH J. ' 1' ' . . lf '- I ' ' ,,,,S .SS.vv..S,S.. I Ie I"'1viIl11 I ll ' II' 111' ...S .,.1.S1 .,S.SSSS ..,,1, 3 I ' 'I'111l1I Tz1t11 ' " " I ' ' .S1...,,,..SS ..SSS...,,,..S,.S I ,. L11 NI'1'.IfCI .1' I ' ' I 1S..S....1 .SSS I A SSS...SS...S,,,,..SS,.. ,, II1-Im Iiill All' 1' 11' Iil".'l - .' ' t Ulzt' ' 111.41111 I -1 "fm . -M541 ' "'--..- 1 .Af-.,:!f 4'-1.7 4 12 " f1""' '?'-.,, 2 14, 95 , ,f4f"'4, 'W S ! ' .1--..,,2'5 1,2 ,ff 7 X "" f 1' 4'5""'m"L""'5 "'Z"'Z""-727 'f2?1:'f'::'::::x::'::3:x':':::.':::::cf'2"'-..4,171 f-YA., fb 1 I, J '., f, I..- ,.,. - ..., - ..... 1. .,... ,,.-..,, , X, , 4 . 'lf Iyar, ...nn ..- - "..,,4 ,,!.7W , 1 o nu 1 1? 1' I ,fn s' I '01 elluull' , 'ny JW Ly! inn"-.0 4, ' fl f 7"'. ." '53"'-1.7, Mn' . rf v"t-15,22 1 yi' I Ze" 3 f gk ' "n, rw Q f..,, '. 4 ., Vu -I r 4 , , ,l,f ff 7 616 ,,, 1 Nrl 1 C lr 1 f f .f 1 f f 1' f' ' 1 f rf 14, I IH! 7, lf! !:1,f K I ff.-U 12,-., .' A ,'ffg,u',,'. ,If , I I '--. , 7'4" , 'fl ' 'ff , "'5"z:?,:.',!HCL:---...,. Z , " X , ,'-,X,I:,:zZ,',,..,,.,,lr,zJfLw,,,.,,,27 f5',.,,,,Z,, ,.,,, ,.,.,,,,,.,,,, ,,,. '. ,,., ,,f'3-L, - ,1' , f f '-.,' .,,, I.- ..., .. . ..,...YY .... ....... ' I , Q jd- -'-----'---- - -'--------'----f----' 1' "-11,1 f., ju , , , ffrv " '---01' f- '.f- f 4 f'-aj: . , ,Q . , ,. . v Wlklllzlm 1,lll,1w HJ-'-1 Iirnrzrm I'rwNi:i:-1.1 Ifffrwtilj. Il1':mQw.1'u If4i.mf:'-ir1'1 i1U'I,HI' l:.X'2lIl lim-xiwxx' .UM-2" ,X-1 My ll Q-frm -,X Nlzlrmyw-2' wi' Ilyzm limi: xx' Him If. l,ill'il fllwlw- .MiXiwwr' C V1-1'4J.vi S1 Q11--X VNS flrw-rx 'l'l1wl:rtqL .'.1."r1p:1R-L' mx Il:1fvrrwr:4l 1'rwfi,x 'X".fqm Sr:1:1EIv.fm11 li .Wi4r'i!1v Il2liIlXX'21IQ'l' Xylgliitfl. Nfwtlg I'f'.gf.-rw Sirr.rrw11X Iilfll I'r'it1'l1:L1'1i 'EiLI'1i Hull !i uwr1.- I'lY!ll'il'h ll:1r'1'1N 'lhhx lm' HQ-lf-11 Ilwlnmrmzl lfnufruk 5i,I1'l' !--..,"u"- 1,1-,I I ,71 Tn? .4 ,11Zi':-.,,h'. , I, ,,,fK'....,' ' ff-.:,f5,Q " 1 ' f I -,SQA ' ., !,' ,fy -.if -0. ,, 4 f '..'..,,' "adn, - 4 I , :val Y' 'O I 1. I , f -. y-Q , H. , ' '1 wwf, ,, --., . . ' - -.,a , ' m 49 ,, , Av ,f" Avg.. y 444: 4442'-2.Zf45f"!A A ff"-.Eff . cr'-'-J. 9 M ' Z"-. A. f fl, ,,y,,l lv ,,,1 .1 1' -,, "-' , ,4'?Z.!ms:Lf.. Z.,,,r.a.!,z.,.,7. 6' ' Q69f,,..,f,,,,,L,.,.,..,.,,.,f,Z2..,...L'!7" ' w 11' . . 7 .J 1 4 ,z .,-,....,..,---.... . -.--....-.--- . 4 4 I W-...unv-.--,,n,un.fnn.-..f. -.,,1 If ,,v 9 1 -. . - J . 1-. I 1 ,. 1 , .1 . 1 '-..g I , -, j 1. he s -1.05 f.. 1 Q, 41 , -1 Crip "' Qfui vm., I , 11,111 . Iggy., If lfwau, . I I f fm ":f.f. .51 ' 12,17 ' 9 ,,,, , . , - r - . . iff: 12541 .VII 7 C' ?"?"""'-1. '1 " 67 49 0 , . u A vo 1 - 1 ff? r 1 jj fr 5 I ' fr, ffflf I' 'ffuf' f f' ny 111 X 11 IN 1 1111 5 1 1 5 11, '11 lXll1 IL 11.1 1 1 L 1 1 r 11 11 1 1 11 11 '11 N 311141 111111 I J 11 N N1 1111g S111 lx 1 IX! 5 5 11111 1x11 1 I1 1I11l1l1j,,N 1 1 J 11 fl 1 O 1.511 1 1111 lx 1 15015 I V1 ' ff 1 -. wx X I I I I ' . f' ll, I fl 01 f f ,, 4 1 ' ' 1 f'- WJ' YZ: 1 , ,.,,,., 1, 1 Z tri:-J "..53g '-', f fu- f"--'f-' - -------- ---'--- - -'-- , .lv -.Z,!-- --"---' -'-- - - "---'-""---f"--'- 1, .I" 'LLL,f Q3::,',Qi,ll B101-3 11C 111 '1' .1115 5".-X ' 1 IC1111111' 1C11f1-111- 5111111111115 5155151111111':1111111'5 111-1 1"1111'1'-1111.1111211111211111111'1'1.'111. 1111111 311111115 1'11'i11111'1' 511 ry XY1'111'1' 1111l'11111,Y H1111-' l,111'111 11111111111-1' , 1111111 1,1-15' 111.1-1511-1'111'11111'11'1' 1'111g,1 ' N11111111.K'11 1'1111111g11111- 211111 S1'l'1'1'1211'j' N11 1- 51'111111111111' 51 '11115' 1':1111111' 111111 11L'l'S11I12115 31' '1111 1111151111 S1111-1 1-Q1111111's 111211111 1Q21lX'1'. 1'11f11 1'11vi11j1' 11111111 1':1111111' , ,,,- 1 21116 11111'S1 1'111fs1I11'11 .X11f 1:11111'1'1 511-111111111111 iX55l'1111115' 1l1111111'1111'+ 1 ,,,, .X111111 12, 1'x11X. 11l'1'11'11f1K1 111111'11111s1111 F111 1Q'111 1'1111111'11 1l1-1111111-1' 31111111-11 5111l'1il11' 14211 j 1i111'11l'1', 5111111 111111 511111 115' , ,,,1,,. 1 111111 1"1s11'1' 1'111'1111 11s1 , 131 '11111-X' 1-X111'l1 Y1111'1- 111' 1111- 1'1111i1s, 1,11111s11 51211111111 14i1l'111111 A121112 '1-1 1'111'1,41111 1I1111111y1'11111s111111 111-111111 11i111s A11 fi 11- A 1'111-11',1' 111112111 S1112111XX'11111 511 11 ,1,,,, .1111 - XY2l112lL'l' 1'111,s 1v111'5 , 1 1'1111'11-s 11 12154 V11111 11l'I1411'11'1' ..,,,. ,,,, , 1' '1'111 11111111121 111s N1 "1111'.' 211111 191111-1'.' N1 ' 1111 1'11l11'1i 1111 Y1111 ' 1111 211111 111-1'1- 211111 '1'111-1'1- ,1 3111.1 111111151' XxV21.111' 1111- N111'l'111v ,, , A1i11'j' 1,1J1l151' 1'111 111s 112111111 111-1111111-1' , 1, 111111 M ' ' '.'1'l1' 11111114 11112115 , , XYi1111- 1'1Y2ll15 1,'1111- 111' 1L1ss111 1 1,11 1,11 1111111 1:2l111'1' 1 1"S '11 12 511' ,,,, H, ,,,1'1'11'1 '1'11 11.1111 1'I1111111'11115111'1' A111 ",' 31. A1111- 1i11p,11, I,111'21 lf. 1'11111 1. ' I 1 ,. 1-9 , 'ff J: "fb -. 11"-. f ' w ' 1 ' ' .Q 6 ff'f"'-'."'. 'W 14 0. ,. - -. . . 4 1 f . 2 ,,...4,,, M. f 14, -. ,!.f,,J- H X44 , A , align., g,..,f,lu!.,, I 4,:...,f,' f ,Inn .,,, f f . f ff, pf ,ff If "4 14 ! . 1574- If ul" -0 ,1 ,,,, 2 ,rf f-- ..... f. ,4',.,,..:m:,,,..,.g.,.:c:,,m..,,7.6 15IZ,,,..,,,,,,,,,...,,,,,.,.,,,,,,,.,.,,.,f'3-., w ,1 , 1.7 -, . I. 6,.',,,, 1!,,-, ...... H---.-.- . .... ......... ' 7 1 h .ul nun.--.,..,--,,....,..,.,....-,.,,4. -.,,1 I, 1" lb., fb: f !f','!,, -- f - ff -...df , 5. 4, ,, ,1l' 1. 4 110 ,140 . .s ! ..?7',,,, , 1 5 f? . , 1-f A 1 J v 1 1 ' I I I "'0:Lal' ,I 'nj in M! I "xg,-df" a . , f Q f-f,'n, I , ,. '. f' - -.1 4 , ' ,J , S '7p,, 9 . -1 , , ., 1 ,., flu. 4 1.9. , f . . ' A ,.,' Il 4ft,f,51,,, .at 4.4 C, nfl -if-..5, " ' - ,,gj.,i ' 4,,, 1 'Z' J-, , 4 , M:-, f!?09Q9r 2 v 423351 "f S ff" 24' f"' '-1f"- ' ,v' M' . f?' J Tdujv. '--S b rl I. f M L, 3' fy 'ff af W- Q A V "-,J ,vp-.. 6 1' ' l' '."'-4 n !4'vLf-,2:'35Z.,,:Iu:76fmn ' wh M I nl 1 I as 9 I' I I 1, ,, 1 ,V H ly. wry-vn.1nMpuupuvMunv,,..... uf 3--,. J fl K. ,-7 . ,..:,,1 -un...n..-f.--.............- 9 ., .-............-.....,n,...........H.. . .., 1 ,nj-. 1. yy, K- """F! "-1 ' 4'! 'wufdfl r- ' : "Q: y !"',,1 -uf"-f 6.1! BUSINESS STAFF Buslnesa Manager Robert Slegelman Local Clrculatlon Manager Helen Holmann Forelgn Clrculatlon Managel Rowena Rlenecke Typlst Ruby Peavy Buslnesa Staff Advlsor R D Houser 1,1 ' 'vu Eff 15 ,f , ,ff 1 f f fm If ,1 wi r I 1 ' f f '01 051111111 " 1 A ,J 4411" ff Exchange Editor ................,.......,......... ...............,................ V ernon Stokes Irv. " '. 1 "fo 4 I' 'f'-., -ff-.' . if fy ' "'." , ' - ,fn N- MH - 4 !,,. . , . .' of -.,,,u- Z I hu, ' fn, :U f 9,495 311 'A 4, .' 'YQ .. ' 1 5: , , K .. 7-..9 , I . , ua, I, ,!,-., . ij ., ,'-.. 4 I 'I-.. f. ,.... M 1 ,n., I 1 - 1,1 ff fl '- ,. 9 ff f '- ,- ,,,,,4 , fl af'--. f ff"W! ,f4f""7"3-Z1"0- Q "' 'yu'zgj"4rf7"-. 4.2 '4 9 1111 " 0 'ffr ., ,,.f 1. -,,, 4 ff ! . 1 ' ... 1 f , f 11 I I eyfunnr4uafppn1fu1nr1nf4uu . .... . ..n.n,n-uunlnfunu - "f. 1. ' ..---.. ,. 'f.- - 5 1 f."- 'f. 5' . 1 ffifffffffififff.....,.f..f....f.f3 K 1- :1 . . 'ug' , , 'I if ffff . 1--.Inf -'f .JI -if-1.5, 11123, j Q 1, . .... .H ....,5l .,,1l,l ,nib fb, , -,l 1, f , s,4 ua: ful zu' I NFIS Nponsm of 1979 Mohmn Qc-lectvcl hx xote of Qubscrlberej , ,l"'3 1' , ,117 'Q 1 nf P xv 1 .5 Xff. .fha I, gf, 'f' ,QM W' M f' 1 I 0010.111 ' j f S41 " ,pl C. .. .' , ,CON !Z..-..., ' ' 1-. V I I. ftp, K. K .13-....., H I, ...jg ' ' ' . -. I-. 4 '- f . 1 - f., I f ,' , .,, " ' ,J - -,I ' f b 4 - . -2.2 1' 4- , r. ' . W -vp I n I 41" ' C "4., I 0.3 v jJ ., , , . . Gtr, l n., 0: 'M lb 75304, Ax... ihfggt 3, IJZQAM-'L A ffl ,,,.5.' g gjlmy-L,. l.:..,,i 9 l,l,,..4.,s. f- 7'-f., A,,, F1 ,,,1 QA L, - L4 f. , 1,70-u 01 "-mu ,gi-7 4 ,I ., H., 45 ,,, zz.,,,..,,,.,,.c:,,,0,,.,. f ' ,, , , - 1 'W 1 7 ,Y m,.'g,,1gf,.,,,,.-,,,.-,.,.....,--,...-,---.Q 5 1,Z'g'r::,::::x::::::::::::::::.x:::::1i: ,,f A lk fa s Q ' 'till . fly! , f Aff f' . .0 -wif 0,1 "y Agar-rj ,, " I ,,61: ., 5:4 Ii, 1, , ,, 'o. ' 1 114 , ' ff, If f ' 1 5 I f f vf.1u1"' ' f f . 1 '24-I " v. . f 0 4 14 bf., I ' 1 f' 3 1 ' 1-. , ' 1 ,' '. ,f f 1 . . 7y,,,. I , W ' 'mf ,JQVQ-2:6 17, 144 iff. LQ!! Q "" 4,4 ' vii 'Jf -, ,1u ffff' :"'-Z., A Zinn- w , 1, nf, 5 fi, ,,fh' If ,NJA , IV, 9 5 ff, J. 1 0 ,ll f I I I I .,,,, ,A ,Z., , iv-L., 1. f. .' ' !"'f. J 451 ,Yip ,1' 'lf.""- A I' FA .-. I 11195-"ff ,-, "-, ,, 1 4'.,.,,..:::95,,,.,,,,,,,21S,,, fn... , 1 -:ff . .,,,.,,,.,,.,,. 1, ., 111 1-...nf , 1. 1 ,..,,,.,.,,, ,,, .. 1' -. 1' '- , . . . f .,-,...-.,,,---,.--..,......-,-.-f f CC.- .,....,,.. ,....,,,,.,,.,,,.,.,-,.,. 1 1 '.1 1 ,wwf r '-551.2011 21 ' N '4,! -. Q l f 7 I CIM", . f...ur I ATHL TI CS 1121 1155 T Lf P ll ' Z iff Q 7 7r f' X XVI J? sN 6 R 1X f. 1 f " f I XX 'Rx 1 u-4e!eLL ri LQ, Ill 4 X, 1 X5 '19 X f ZX' ff N' ' ' xv" X - 5 -x I IWW .- , , x wx -A-.1 Q ' : X X S' NWXNNNSVE W 5 - X x 3 Q - 'N-' ' - : 2 ' Q : w X 1 , S X ix 3 Q. X Q JA! x 5 E x XX X X I N X x 1 -X X 1 1 :, xvgr x :o '-XX A . X:-' 13 ' 4:3 'AUC -,, A Q A XX 5. . 1 ' Y g x. I X Q N X X x .N - O O jfxxx X , R ,E 3 - in mg! ' 1 fb Jw , ,., ,,--., 4? .1 -.A f':- ,ffo 1 W 5' " , ' ,-find, I ff . 1,343 0 ' lf l" q Y L- Z gif: 50,63 ff'-H' l,1"' fiat f , . 7 ff '?'-., 2 LQ, 'Fl ,,,f4i,"'1, :L I M ,A , f V' 223u:,,f"4rLJ"'-...fix ,ian 2 ,1 ,- "'. ,, ,4ww,.zzz,,,.,,,,.,,.a,.,,0.,.,7. 9 Q51ev..,.,.,.,,,.,..,,,,.,,,.,..m.mffg-., - ,1 . 1 .71 'f.,. .,,1 f7,.-,,..-,,,,-,.,.....,......-,.-, .V I .0 !,.......,.,..,.-,,.,..,..,,m,.-..,.4 -..,f If ,,h,,,. fo, Y W 62:1 fu "'-.HK v., ' .I avail, ff. 98' 'var 'nil "r ' 1 gf' ,1 J, ff, 5 J!! 0, ll, W ' ,O gr "4 M' J 'cfzfzlf' J f 11 M2441 6- , Y u,.,, , l . I 1 f-., A ,1y'.,, l .., G .?'g. ,2y2 5 ., ,I I 5Z7'3 'f A13 ,ag '?'r'..... , , ' Qs 1 .,- , 4, ,Du . in .uv ,J 1, 4 4 ,. 1. 1 . f' s 'B' , 1' . f - ' -1 -. 6 ""' 'U -,:f.,4, ' My-. ,zfcqw ,z4Mr'74 1 Y ,,,.,,2,q,.. 9.1, , ,,,m f fn .5 2 AQ, Q! ,,1 ,bs 1.40 A H A . fnyhnffd ,,i"u,,n,,1 ,ja-. 9 S ,fl 'Wx - '. 4, ff-' 1 M. 6' QCP I-.f b fin "Q, 49,1 1 ?:::f::::7::::::'f:::557.f!!....:5!Zp f 1, nfyzfzxzxxz:::'::::::::x:::::::::1f 1'-..,,, I, ,,, lb fa 1 4 I -. ' f 4 V . ' , . ' ' H-. , 5 -., -. 41 I 5.4 ,,jf,C.li4.fF ' 1 0,1 194 , 11? -, 1' . '- ,,,f,f"' -. 19' 'I' M, If ' 0cf1:1l",l 7 f I N !11n...,,, ' I-. 2 I I Zu. . tr, JZ .W J 1. - . . ff -- 1- ,fl 5 -,ff 1212 g 'f 4. fl- "-,, 1 4 gp' jjf..,.14 4.1. .Ly 'nfl , , Q4 -J . -f 4 I' 1 fn f"--7 4 7" s . ,lj ,. ,1 I, Jq 1, 4... , I-0... f, 0 ,l If , -.,' , , L , ,l 4 . 1 , .,'. W, 1 ,,,. . if 111507. J 61.935 If-4111. 1 f 465, q A Q fl ,,1.-51, 4 4' I I X 1. 1 1' I 11 -14. - . . , . - " I 1 'o A ,I 1 4 ". I ' 0 . jf-2131! I l1z""u,.,,2I flfh ' , I, 'lg 1 K fn 4' ,117 'ZQZ:??????i22:?i::f???:f'?7:::xgQ gf:ff::::::::::::::::::z::::::zfzffii-.-,D ,fl f.7,,.,, fi? 2 5 '41 7,-.,f "f-2f,,,,,f '-,- " 'f "f.,,4' f. " X , ,W ff'-2 fi ' "' ' . , . , . Zu! I ,f 11 ,fvf . r f , f I1 1 1' 7 ,!f 5 11 ' 4 I I ff ' f 'vf1nI", I f f 1 "", , .L ' -c x . ? a I . Q' - I. z " 5 . f"""'-, - 1-J 1' :nz -5 f' "5EZ"'?w.. , "',f1 " 0:3 ff?"-if . " ' KU, i 1.5971 ""'4-:JV " ' fl '7"'f. ifbf, Qfn, 1 Z"'4, 1 4,9 n 1 uni 674.9 r . 'fkdng 1 --. f fin'- ,4 ff 2150309 ,ra - . . , . I Jr ,v lr . A A If., 4 1, , 'V ' , ,ff-..,' , 11' , '-A ' , ,-, ,jyfmff " 112'-..,,:p2 ,Zz 2 ,Hu M' -.., 1 f'v-nn-f-ruff H-unfiif 1001-7. 6 Q51evmmn,.,..,...,.,..,,.,,,..,.,,,,,fy. - ,1 'Q :narvnr I n I 1rprrrpnrrrfn11avaaapr-fnarrnxvnnpp1 'u -fy ,I-f aj' ., '41 ',, '-fjfl f-vp., fl, ward pf r. '4 .,, -.f B. T. DOBBINS Head Coach 0 J H GREER Baseball Coamh JOHNNY BRIMM Ass:-tant Football and Basketbal Coach W S HAND Treasurer of Athletu Asgocxatlon o, , , 1111, 1' I ,rv x r ' I fl 1' K I Al elnlzrllf . J I 5.11 1 'Q' Z' " O L. 'S . 1 . O 1 . , "HQ , A . , I". '. .1:'n.,,. , Hn-.,. :fa , -7,224 5 ., ,f viii., -If 1 5. hs ' 7 Z 14? ,ij ' ' "'-- ,' 4 . .' ' "-1.1 ' 1 - 4 ' ,o 1' "3 I I J "' 1 ffm ' ' I "5 'SQIYBZ 'Gal 1' :ffm ..,: ff" s M ,ll j J W 'f'A.J fl jfff 1 ""' f.2 LETTER MEN OLIVER HAAS Lead Captain and Halfback lead has been as good a player as uiphx has ue1 had H wll w ll a swnatu next X981 with foul stripes and two stus lead was alwavs in evmrv plax and always working' hard He colld rut down three Ol four men at the same time g-ning' wonduful interference and whenever a vard or two was needed he xlwaxs made it About the biggest lcss to the team will be that of Haas C L NELSON Alternate Captain and Quarterback In tight places and whenever we wanted a cool headed play we called on 1 'VIo1e than once he has punted the ball far out of danger and more than once he has looked ahead and pulled just the rlght plan This IS his third and last year A he has starred even time he played we will always miss him and it will be hard o fill his place EMMETT CONRAD Cake Eater Guard Whenevel you see somebody with two hundred and fifty pounds of bone and muscle facing' you across the line it is tin e to move. Cake Eater starred in almost every game of the year having' showed his grit time and time again. A big hcle will be left when he graduates as a thr-e Year letter man. ERNEST MOLPUS ..........,. Sleepy ' End Different teams have tried at the first of the game to go around Sleepy s end but never made a gain so had to go elsewhere. Sleepy will be another loss tl at will be felt a great deal by the team. 3y his good tackling he inspired the team making them win many victories. This is his third year on the varsity. ,fyf ,4.13g'..,,, I. fwqw-.,. 1 , 1 1 '94 1' fq. xii- "Y"-., W -.1 ,fyj 0, fn jf .ably -..4q4n2'!:ff,f242 Q1 If" . u lu., v . ,U O 5 Ill' 14 I 4 l f Ifvh, I ' 'va 1,3 1 'mi L9 r I ' A I 't rlllltll lllAXlllllll 1 i, 1,7 !1'........,,-...na-n-.,..-...... ' . If f fb - f. "r""'- ' Q I .I CC 7, H 4 X' H . . ' . M A' ' . 1 ' ' ' . e i ei ' b- V ,. N, - df f , v' . ' , , , is A 11 ' . 4 . . . , . , Y 4 v - 1 , . ., . : . z '. ' . . 1 If ' Y, . 1 . ......... . ........ .. ...... Lil . 4 ' . , , is ' 91 . - , L 1. .vc . . . . V . S .. , L . I6 Il . v , . ll YY 1 Y 1 fl 1 ll U ll Y 1, 7 7 KL ,Y . , i 1, l4,! 'rl " fff ,,,f:-'pf 1 , fl vi! 1 A A 362110: ,,! ui., f I 111,111 , I ff 1 I JV! WILLIAM BARROW Sw: Y Tackle XX henewei a person comes out of a game with bruises all ovu his bodx wou can tell l HLVQI failed to plax his haldest and hold down his pait of the line and the onlv time ht would quit working' was when someone took his place This is his thnd and last X681 on the V3lSltY THERRELL MALONE B1 Half Bill very seldom failed whenever he set out to do a thing He was as good a pass IBLLIVEI as Muiphx Hi has ue! had Whenever we wanted good interference we nalled on Bill to help and help he did This is also Bill s last xear He is leaxing with two stiipes and a f1ne reputation JIM SPAFFORD Anvil Cc nter If you axe looking' for a good cente with brains plus biawn call on Anul It was xely soldom that anwbodx came with brains plus brawn cal on ATlX1l always was in every play p aylng his hard- est. 'lhis is his second year. He will b. buck next year with plenty of pep. HAPPY WHATLEY . .... Freckles End The fellow that felt the losses most was Preckles but even while losing he played his hardest and grinned at the other team. This is his second year on the varsity and 'ilso h's last a. he ', graduating. Freckles has proven that it doesn t take dumb people to play foot- ball as he stands very high in school, In-n..,,,. ,ul y l,,?Z-.9 J 1 If . 14, -, gf ,QA 3 .. ,I iff-. I ,Af W I I 1 r ' , I Y M 'IW " emu A .., 'W 1,4111 ' I - I I K 1. ,f I pg., , . ' 506-,. W ,!"- f., "C I lm." if I"-.Q 7 .,, ,.'u,,1f 01. "Cu: .4 f- , rl, . ...,m.'?',1 .7:::f::::f::r::::::1tffffffzftxfp if , Il 1 , f ffvf, 5' "U" ' 1! " ll ' v - . I 1 T what kind of a game he has played. "Swil- VYY f . . ' , . v ' . - , 1 K , ' . ' Y l ' X v ' 1 I S V , , ' 1 . ' 'D '5- IK 'll!! i . G . n ,. a l x , X . . CK ' !7 y u ' ,- ,' ' , LK ,' !! v' ' , ' I 24 ,' .J- V . V , . . 3 V Ki ll if , It 7 ll . 1 , . 1 , s is I4 PY 7 I fl 1114 i I ,I1 0 j , I jfgf., ,,1'f:g1f,5j,.g',',,.,,.hMg', 3371? 11,11 + f 'fe ,A if Cf ,, " 'ff '-4, fu ' . ' I ' U2 711, ff' lf' CWD? !' DANIEL PETRO Slgnore Guard A trllow that LIIGQ hald and then when Slgnol e was as e tlx IS a man deadly a tacklel as we have ever had 'lhls belng' hls second seal he proved what he nould do He. wlll be back agaln xxlth us next X931 GEORGE SHEARER Clubber Center -X the fllst of the N631 the coach looked for a center After havlng' trled out sexelal h dlscoxered Clabber flabbel was always full of pep and manv a tlme was an lnsplratlon to the tem am a lax moment He lways fought wlth evelythlng he had Thls IS also hlS fllst ual but he Wlll be back next year BILL BLOUNT ChlCk838W Tackle Chltklsaw nevel falled coach when he was sent ln He was always back of the llne after the tackle Thls IS hls flrst xeal on the varslty whlch means that nuct ual he should be one of the stars of the season He was always a frlend and would do anvthlng you would ask hlm to ln the way of favors AUBREY MACDONALD Mac End Coach dldnt dlscover the powers of Mac untll late ln the season Mac was down under every punt many tlm9S gettlng the tackle Mac IS very qulet but stlll waters run deep " so you know what he IQ He Wlll be back next year thls belng hls flrst year on the varslty ffyf-.-6333 ',.,,.4f--.5 I 1 I "finally, 4 4'-44 fu ,f --.g,Jjgy,,1g'1gg OJ ,. 1- 1 - 1 -- wh - 1"v..q' 1. 22.3, .,,?. fur., -7 1 1 f J . 4. , 'R ,H swf H. , 11 fl , - , , 4 ' ' 1- ""-. 1. ,Z',Z,.3:::o:L..,,Z..,L::s,.Z.,.,, . 6' ....,.f.................,.,...,,..,, ' - 1 1 ,J . a,,..,,, ,,.-,...-,..,-..,.--......,,....,. ,, .,-,9".1'1.....,........,....,.,...,,.........., .,. I . ,, ,, ,,4 '.,- .M , -1 I C4 ' 17 A ' , v .' A . - 1 he sees he cannot do it and lets someone els it, : . " ' " , . ' . . ., . , A , v x I , 1 ' x 46 97 A t ' 1: -v v n 1 v 14 I e I I w n V 1 K4 I yy . , , . -4 ' . , .V V . . V . . , , , . X I . . . . ' - v -1 a ' I . , , . Cl ' 7, lc ' , 2 H X , ' f . v a 1 ' I A , , , . I . . , . V 5 ll Il I . ' 7 ' . ll ,H - - 44 n l . 'Y Y ' It li ' ' 1 al , ' 7 , . . . g , l ' ' 9 M- .,. .,. l 1 ' '- ' -1: -- ' '.', '1' 1 ' -. ,1. ' 4's . . , I 1 ' 'ffl 1' 1 fir! fy, 4 5 f fa nh' 1640! aff ' 7" 7'4,M ' "' 9. 1104, - ,1 1 1l'f,n ff I -4 I if 4 I , ,,,, ua. ,lg QCW- f,- I If fy I fa ' I f I fyllv. EDWARD WRIGHT Pretty Boy Halfback 1l11s 11 itncm am Pl o n 1 1 ti on 1 oo 51 can am if anxboc .s xsonltul 1 was P11 x I mx X 112 Whmn nouh nccdul someone to fill an im tix ot I' s is his fnst mai u his ast as hc l ina Q nuct Xldl HENRY FAVILLE Backdoor End The Ianiei game nude Hemi famous Alwaxs a good end he proud that ze nius is om tenth inspiration and nine tenths perspiration HARRY MATTEI Cyclone Halfback Cvclone earned his namt betaust hs coud lun so fast He was death to th opposing, team when he was callcd on 1n em nun Mme than once he has iipmu off sueial long gains. is is his fns year on the varsity. He was always will- inf' to do 'inything ht could to help you. JOHN VANDER SYS. .... Johnny Tackle VVhLnu'e1' Johnny was put into Q fray he was sure to do his best. He had linesman. He has tried hard, and has an ability to tackle, and made a very good finally won his letter. This is his first year on the varsity and his last as ffraduates. f"""n . f 5'7" 1 111 vu., If-. 1 , ,l'2,f4 . " if 1 1 gf? ',-'. :ll 1 -yl 1 f 1 I Ill f4f " --22,,,,,ff W 1.11 at , "f .,,gff1"Zl1 I 1 . ll. . f f' M., I :"- - f f f '-., 4 -- .,,,,,, 1 I. .,,- ,v 1 - "aa, .:, Q:::f::::1::::::::::t1fff,,.-.:1:'n if Ciztfj -..-np -, ,,, j I .ld Cl 7, It tg ' p't'1 " ' l XV1 'k t ink- 2 lt-tt-' 1 f tlzll t-- 1, ' l ' lx' hug 1 -' 1 , 't " .' " ' lttj 31 j" N ' ht. portant place in the baclfield he asked "Pro ,' B Q." ' hi: S '- b L not l' Q . - will be Jack, '-' dy tn V U' ,I I. ,. .I 46 Y, . ,. ' K, . ,, ' . -- AQ ' .Ht ' ,A v' . ' .. ' ' , ll I, 11 w yv ' X l, , A I L" r 1 1 H .1 -- 1 2 1 - ' -, . ., , . A. : I 1 1 N V U 4 . i Th.. .Y . .K lt CC !, x x at H X x X , he 1 JZ, 4... - 44" fi., L, 522. - . 15, A W... , ,.7+.,a.fg,v4., ,T-.21 , I 1 'u V' -.fn ' og' - . ' I Ja ' h . ..,,,...:,f172:21:Eff:f?2::::f:::ff::::2:::xp if 1?uI,'9C'!:,','f,':!:i'?::f:i',1':,'?::Q?,::'?g:21I!'5'5-., ,Q 1171, f- ffl ,I . K 1 .1 j , - I ,V 1, .3 F I I 1929 CHEER LEADERS CHARLES TAYLOR "JaiIbird" 0 ELIZABETH CRAWFORD Crawford LUCY LESESNE Runtsy ED SOUTHALL Mouthall ,fl 1' fyr , 1 I -1 V W1 ' 2311111111 12,91 .J 'MMA 0 u . H 0 nm nv C ll fl L L .. ff far ff 1, ""v ,' 'Q ,Zu 'J 1 'Q , iid! Cflsuj ...--f. ..- Q, nw"'4l r'!.'j...g4M,j 4 1 I I , yn, 1 ff . '4 .. ' ' ' I W1 '. -ff. 1 , 1 I 1 ,, I ,Q x 9 ,,,, , ' 1 , f, 1 , ,, , , , , , G ' ' ,?""fQ3fr "" 7:'.'f,":5f ""' ,'Lf."fff'f ff , , f 1- lf' f-. 1 1 ' 1 1 X ' '..,,ff' V, I 1, , f I ' If "I H "Y -H' i'f'fX- "'f I'1Pf"l'!iAXI,I, f l'1'5"'-" I-I'l " 'Q' .fL1"1AfJ x xIxJ I K' 4. JJ xl N ,Y ff" F.iL'!'fiAT HI llfff 57'Vf.Hifl.U Z W - ' N 1' 1 31. , , , wk V . .'... X E ,.Vw , . . ,.,, ,X . V, , 'dpi H' fl! 911.21 -,I f.l1I!,Lli . l' xx .lg X, W4 Y! A XL-,,.X .'fL'iU'5iE liII2'--,iQ.Ji,..!f'1 3 , , - ., A , x, ,Y 3 A f , 1 N A M A il - '.- i 'kb xy N1lfR!'Ef'. 'EI 3--1, ll. C. Nl. fx. 5 X H ' , " , N, 1, ' YI Q .Ag4" 1 ' ' v li' U l,, 'tlgjhx 1, Hx. , - Af if V 1' W 1. H: 'rx Qxixitt 'rr 1' 1' 'V '. 1 xg. 424' ":.N:! rf ,M 1 .xr M X "V 'zwuf' 11 ' ' 'rl- A ' '.,111!'1gMtw 1: U H 1 'N' xx' X I fyy-.il 5, ,-'Zhi' I My ,,-Q f,"L',T ffc ,f',f,'5i'Q2 3 rf --,Zh I' ' l,fC,f f-3 f '4.,1f If 1 , , '. '. , "ff, f ,wyff '-f ff ' ' o, ff ,M AZ" f f , ' lf' , 'Jr 111 uf zf, ,Q 1 1' ,X ff f 1 MURPHY HI 19 PHILLIPS 6 11 X 1 1' r K 4 N111 MURPHY HI 0 BILOXI 13 N 11111111 11111 111 .11 N 111 N11 2 N 2 1 1 K 1 1 N 1 l MURPHY HI 0 SIDNEY LANIER 39 1 1 11 X 1 1 1 ' :N 11 1 111111 1 c 11111111 c N MURPHY HI 0 WRIGHTS 7 I V' 1 f2 m1 11 1 JI If 1 IIN 111 2 N 121N N 2 1111111 . . 1111 1 rc N IJ 21N . 1 111 . N 2 1111 1111' 1 N 1 118 1 1 f 1 Il 111 f 11 N 2 f N 1 2 111 1 1' ff ' 1 fIf4 ff f' f' -sf ,af ff, f'rj,.- 4 ,f ,fcffcfc ff I ff-f 1 .. ff--.. , 457' WJ . f' . f yijkfzuj --.., ,,,, K I .tu .ol f,.'und,1 4231! 311 '1111'1"S 1'1'111111l'11 11111 l1l'1l'1'111111l'11 1'z1111111-1'N l'11111111111'l1 1111-11'11'111- 11111' s11'1-2111 111' 11I'111!111g' 1'11111i11N 111 111' 1111'111I111I1121I11 111111 11111111. '1'111- g211111- 11115 21 1111111 111' 1-11111-2111-11 1111-N 1114151 111' 11111 111111', 111111 1111111 11'2111S 11121j'1111., 11111'11. 1'11111'2111 :11111 S11il1'14111'11 11111 1111- 11115 S112l1'1'111'1111' 11'111'11 1111 111- 11111-. 11'11111- 312i.11lI1l' 211111 X1-IN1111 111-111 111111.11 1111- 11211'111'11-111. 1'1111111-1' 211111 1111111-1' s1'11'1'1-11 11111' 1111- 1'1"1 1'N. ! '11111' 1I1111x1 111 111111'1I1S gz11'1- N111111111' 111-1' 1'11'.'1 1:1N11- 111' 111111-1'111-1'1-211. A111 1 131 1 ' 11 21 L'l'11S1l1l13.f 11111' 111'i1'1- 1111- 111l'1'1 N1-1-1111-11 111 111- :111- '11.'1 3111' 1111 21S.'1 - 1Y'l,' 111-11211111-11 111'11-1- 1I121l'1ll1Lf1111' 11-111 1111 1I1'1' 1111'11 1111 1"11'11 11111-. '1'11- N1111'N 111'1111-1:21111- 11'1-1'1- 11il21S 211111 B11 11111K 1111' 5111111111 :11111 I,11111-Z '11111 11111111 1'111' I1111x1. ! 1,1-11 11511111'11'l'1111111111. 1111111 111111. fI1'1111111 f,.r2111Il'I' 111- 111x -. 1111- 1'1 -1s 11121N11-11 11'11z111-1'1-1'1111111-1111- 3111111111 111 112111 11111' 8121111 L'1121III111111lS11111 11'111-11 1111-1' 111'1N11-11 11111 1'111 111'1111- 1"111111 -1' 111 1111- 1111111 111' 5,51 111 Il, 11 11"1,' Q1 11111--Ni111-11N1-111'1-. 11111 21.1111'111I11" 1.111111-2111 1111- 11111' 11 ' 1:11. 111111118 211111 II2121s. 111211'i11g 1111-11' 111-x1 11112141 1I'1I11I1. S12l1'I'1'11 1111' 3ILll'1111'1'l 11'11i11- 1'21i11. S112 " 1'1I'11 '11111 IJ211'111.'1111 s1211'1'1-11 1'111' S1l1I1l'.1' I,z11111-1'. 111 1111- 1h11'1 1lis21s11-1' 111' 111l' N1-21N1111, 11'1'111111N 11'1 11 lI111'11111"'N 12lS1 541 - 11' '1 N-1' '1- 111' T 11111, N1- 111111 11-V 1:1'11111'1111 11215 111-1-11N1-1-11, T1 1112 '-11 1111- 1e'1m.' 1111 2111 1-1'1-11 1-,'1.'. 111 1111' 1'11111'111 1111-11'11-1', 12111121111 S1- - 11111-1'c1-1111-11 21 IJZISS '11111 1"111 1'111' 21 111111'111 1'11. '1'1'11 1111-11 1112111-11 111'11'12lS1L,'iI111' 11111' BI111'1111.1'. 11'11111- N11111111N 211111 11f12I.'S1121l'l'11 111111I11'51' 1' 1111- 111c'1.'. '11111 8311111 - '11111 Ariumx S1'lI'I'1'11 ' ' ' "g1h1N. '11111' 1111' 1'h211111111111N11111 1111.4 2111'211'111-11 111 1111 1111-. 21: A1I11'1111j' 1'1111 111' - ' .'111'111g II'11 111' 21 SL'f1I'1' 111' 213-11. S11 '1111 11111 11'1111 111'1- ' 11' "1I111S 111' 21 sec '- 111' 553-12. 211111 11'1'11.111N111-211 KI111'11111' 111 111' 21 N1'111'1- 111' T 111 11, 1'i1- 1'111 -111- 1'1'2l.' 111-1'1-2111-11 111' S111'111g' 11111 '11111 11'1'i11111.', 11111 111-211 311111111-1"S 1111-11 11--1111, " 1f'. f""""', 'u-.Q , 1' 11711, 1" 'a3i""" ., ll! '-""'-, 'f' ' ""'5-f:f2,,,2fff" 4' A ' 'jk "3 fr 1 'Q , f , '70 I, rf X f 0: A A V' 'I' 'J1lxy.,, JZ, I, , , ,44..., , , ,px , ,,n 0,760 X ff' "- 6., A 15' nf!! Dr' . 1-ku? j , 1 . N I 5 -.7 9 ,,,,, ,JW Cf'-1,51 , .. ,,,,,,,,,,,,. ,, .,.,,,,, ,.,7, , ., ., ' ..-,.,.,..,.--..-...........-..., 4 1 ..- ---.f..,,,f 4,1 , ff .. ,,1 1. an 1 m 11 ,4', " , , 12. 0 ff-Af ,,,,,,,,,,mu.....,.,,.,,,,,,,,,.,.,,f" I "1 ,,,,y"'v 4'f"'-4 9 ,fl "H -.,,,.,1 up. 4 s 1,1 1"-. I '- 4., "'Q1' fy'-., 7,05 '...,.f ,. f. -4 f-.1 'auf H NIOR LLASS BASKFFBALI CHANIPIONb , f, , 6, ' 1 'iff' 'ff f ff" S fff' '09 1 'H if rfgzff, ' I I f vfffnrll' jqfykuy 1,1111 v N N 1 w r r y w v 1 A n A L J J 1 ,,-., , 1 f-., 4 I ,gym I W., 'v - .I 1 f 1 I.. ' 1 f - ' K9 :"9 :, ' .71 ', Wy? 1 ff. 691. ff -.hu I y fl , 4 ra . ..,.. I 4 auf I' , J, mug., ,Q 4 4 .,f 0. 'o 11. u ,-n,,,, , ., 1f', , f ,I of ' 'y -,. , ff -, of" ,MW , juni, f - 1 4 diff , X 1'--. ' '27 ,F Z 1 fb'-.' " 'W - ff" , 1,3 v 1. A I 11, , I I , .J I fl 1. M. !."" jf L11 aj ,1" 'Z Ihg I 25 ,0 A ! '3 ,I 317301, 1141? "'v 421 rzf71? III .25 ,'., '-.,, ,, , 4-,.,,-.zzz,,,.,,,,,,,:s,,,,0.,,,7.9 Q5gym.,,.,,,,,,,,.,...,,,.,,.,,,..,,..,,,5 5-., 5 ,1 ., . , 57? V h, 1.04, 'f---f-'--1-'f----u---u--.f..----.4 1 -,Z !'f--f-'---ff'---f---H-H-1---1-H'-,I '--1 ll f-, ,O,,. fd 7 Wfpv, f, "'-'K '-- ' 'v.,,d' f. C r- "4, .,1 '-1' '-,,z - ...ful 401 ,, ,pl . ,-,. ,yf "" ' 1"1l' f I' l ff 1' 1 Y' ' ff p 1 , KP- , I I fl x f 'f , I , 1 4 1. ,I If 1 . .':,,,,,, 1, If ls' all vl"'5'2'4l 9 1 1 ,I '4 1. TIIEI1 ig' 'Y K- ij ff: 1 ' wagrlqseyy z w ..11. .L 'X 1 ' ,if Ex' I? ' . ' 'fvf F . -fi ' 14 Mil, X 'Af x ',f,,n4"' iff' . 1 ,',. E lt I ""."7' '-I'f .X "-. - 1 f 'Q '- 1 -u "f- I "o X 'I-.f, , sv! . ", ' 1 . I- A .,f ,4- v 4 fn, . -., , , 4. v .f f ., , ala! I f Q. 1.3! I' I' I4 ,W f 11 f 1 1 , , Z A10 11,1 , l, ff 1 , 111 I 111 f,,P Qlrf rj ff I I1 N Sy N1 Xa X X X 1 IN 111 IVURPHY 24 VVRIGHTS 12 MURPHY 21 SPRING HILL FRFSHIVIEN 28 1 U11 MURPHX 20 VVRIGHTS 4 1 11' x x x 1 1 MURPHY 18 QPRINC HILL FRESHIVIEN 26 11111 '11 1 X11 1 r nm L N 1111 K MURPHY 33 CITRONELLE 19 :N I 1r N 1111 1 ff J! f! 1 f 11 I fff f f:lln , 4 1 X 1 I f ,grinlfcfi Q ,fi 1 'f I '- 1 ff 1 X 1,-1, 4' ,14j1?f7f??E?ff':::::':11f???ff9?::f:',-5 5: ,'fffffffff?Zfffffff??ff.K?2Z?f11122712. 2 17,1 :cn,,,1'1 ,,57f:.9 -..,,.n,I 1.0 ..,! 1.....,U,,1 ajh:y.,4.Li,! ,w.v 41 X , -11 A, 1'4vw, 1.1 . v I1Izf1.1II, 1111 IJ N. I11-X1 1 1,1111-XLI. . . UN UI" 11121-111211 '1111'N1'11X11l111I11'Il1'11 '1',1'11:1'i.,-,1'11-11111w1'1-111-1'1111g1'111'11l'i11'111'1-, III Il 11-'11 11'1.X'f1111- 1'11111'11 1'11T 1111- X11112111 111 111111-1-11. Il1'fQ'111flI' 11I'21K1I1'1' 1"1:- 111'L"1111,l1II111'111'I'.X111111.X''1X111'1i1'1111I1!'11111IIl'1111111111'X',3121111lI1'1l1111I11 11'21I11. .X 1'1-11. 111'111'11.'1- !41lII11'N 3Y1'1'1'111214X1'112111111'11i1K'11'11-116111111 111 111l'1X 1 If 11-1 '11 A ' 1 I1-111' 1-11'X1 g1111.1- '1111- 11111I11"1' 1111111f111 11,11111111111.11-11 1111111-x1'111'1-.11- 11.1-1'1- -1111- QI'1'i11 1'1X'l11I'.X 111-11111-11 1111' 1111- 11-111114. 1111111 11-11111X 1111151-11 1. I111'l' 1111111' Qilflll' 111111 1111s-1-11 111-11. NI21111I1l'. 1IZ121v 111111 .I:11'1v1111 v1'1-1'1- 1111-f1111w,:1s.1111111111- 110111111-1111' 111111-1'f.1111-lx' 11111111-11 1111- 111111 111L'1'1j1' 11111111 1111- 11111111 'I'111f g1111,1-'1111f111111111111111'1111111:i1-'11111'A111'1111g11.111111111-11111-111114 11111.1II1ff 111-11, 'l'111-11f11111'- fI1111x'1-11 1I1I11' 1'111'111. 11111:1111-51'111'1-1-1111111g111 11l1'11' 1'11x'111'. 1'2lSS111.X' 11'-15 111g11 11111111 1111111 XY111l N1-F1111 111115'111Q 21 Illlk' 1I2I11Il' IIS. 211'11. 1111111-X1-11111111g111111-1111111-1111'1-1--g111111-S1-1'11-5. 1111111111 Q1'1'2111j'1111- 1111111-11 XY1'1g111f III 1-11-1',1' 11111-111 111' 1111- g111111-, 1-11--1111 -.1'11f 212111111 1'L1I- 11111111 111' II 111111 121l'1xS1l1I 11.' 111. 1'111111111g II1'11l'. IM NI11I'111lX 111111 1111: 1f111111- S111' XYIIF S11I'1' 111' 1111- s1-1'11-S, 21111111111f11 111l'f- 1111111-11 2111111111 11112 - isa l NI11I'I11IX 11111111- 111'I' 1'11's1 11111 111 1111- 1'l111l'Q1', .1111 11' s11- "1s H1'1'2111.X' I1111I11:14Xvl'I1. s11- 11111 1111 II QI'1III 1'1n111 111111 1111,g1-11 1111- I1I1111111s 11II'1I1lM1111111 1111- .f111111-, 1'2l.'51114Y11l'l1 1.1'1' 11If11'1111II11 111111111's1111111s gm - 1-'-1111 .-X11111-11-111'S111'111g 11111, -1111-11511111111111-1111311-111511111-111g11111'11. I1121 1"1.'1 11111 11111--s1111-11 g111111-. A111 '1I1Ij' x1'1111 111-1'11111'11 x11-1111'y111'1111- X1-11s1111 11Yl'I' I1l1I'11lI1'11l', 'I'111- 1.'1s11111's 1112lf'l'l1 21 I1I.'I' ,21I1Ik'. 11111 L'1l1l111I1.1 S1'1'II1 111 111111 1111- 211511. 11111111111'1'111'11111-111-111-111111111'11s:111yI'111' I1 mrs. 1111111 Xl'l1I'III1f1111'111K'1X'Y 1111111111-1'111'11111'11-1-11 11111111s. ft-..,,,u'l ,Int l,,1:' -...l 1453i-.,,,. I I ,,f4ff',," 'ri'f7-,LL2 'A 37" C43-if ! f ,.1',6"' ',""-..,4., I f ,443 32, SW" I f , , If 1 r 'OW 'arg ff ff' I fir fff 1 MURPHY 16 HFBREWS A C 13 ll gk Xkl 1 N 1 N l Vg KN! x x IN N Tl K ' 7 MURPHY 18 LANIER 48 l c 1 c N 4 N N c N Ni N 1 1 X N I 1 MURPHY 21 WRIGHTS ll X1 1 :NX 1 MURPHY .32 CITRONELLL 10 1 y N x . rm H1 N X 1 1 tm lg N Mmm . X . f N MURPHY 26 EVERGREEN 15 r c UI xx f. 1 Lame 1+ uf mem lx mxmuvlcl .N ll . Q x tv entx Nix pom N MURPHH 44--SEMMES 5 N AN N f. X xx 'N 1 Nl 111 mx f lyhx . H L fc MURPHY 19 POTTER CROSBY 55 rphx .un m N .uk 1 UN 4 111111 . N f 1 Xlllll ' 1 tllldllljl' N .fu MURPHY 27 SPRING HILL H S 15 he N . xx .1 1 mths u - ' o If f 0 f If ' f L?fvu fl I I I iff, W5 I Z" ' I :ffl fl I, 1 ' . 1 , 1 I I I 'C lf1"'ll ' ' f f ' .,f ' 1 ,11 'I z I 2 I lffr I I lb, , X gn, J 1,53 2"-32,5 , -M ,ff ff-1 ., c:,,f f"fx:f::???::f:::::::::f::::1-::::j,- aff"'35fflffflffi7ZZfff1ff7.!!7i.1.211112 ' . My 'phy XY'i.'2l1AtUl' l'l"'1j1'P. In 21 p1'zu'tiu- gum- :lt ilu- first ul' ilu- svzmwrl. Ihv Ilvlm-xx' All Ivliv Vlull xxwu with ll SL'Hl'1'Hl' ll? In III. Klux'- uhv, in tlw sm-umul game- juxt 1'vx'v1's1-mi Ilw sv ma Thi- gqum- xx"1.' uw l , t .,, . , , ut Ihv In-:I vx'vl'pl:15'x-ml mm tha- "N t'Hl1l'I, IWIIIQI 12191. xvltll lmlh tv: Ulf vw-11l5' mzxtclu-cl. lillilmlalill wa: lxlglw-puirli lllilll with XYXIIIIQ' Illlll'-H11 thx Iwst gzum- fm' Mum hy. BILVQ-My Pwpn-11 tw win wvm' l.:111iQ-V nwlx- than 'my wthm' fi"lI1l '15 shv xv-1g lmzitvll su lrully by thvm in immtlwzill, but in lnuskvtlmll ilu- :ur - as in I'4mtlu'11l. BIIIVITHX mvt lu-1' xwrrst mlvfvzxi. 'Nw gzmlx YEL' ha 'mi fmlprht but AIIIVIPIIX l"lIN1'HllI fm LIN- 5hfDl'I mul, ln ilu- third strzxivht YiL'IUl'j'HX'Ul'XYl'i2'h14. Pvlllljillj' slmwvml shv vis SllIlQ'l'iUl' in lvzzslwtlvzall. Thv grzrmm- was slow. with m-11111-1' slclv pluylmx uptu p'1r'lw1.'l'1-tlmll. Th- luvuls XV4 Il thm-i1'sm-vrvml 1lm'i.'iw- x'im'Irn'3' on-1' f'itl'Hlll'lll' ill 21 slm' Amd lllllIllk'l'USU 1: ,z mv, Ilmlu 10211115 swrm-fl to lzwk lbw lmvcvs- ."u'j pop. sl1-Elm-411141 f'21SSi4lXi'2lL'l1 tix-mi with 1011 points ' 'h' fh fum'- IIUJI N. wlth J'1ck.'m1 pl-fying. ilu- lwxt gurm- at glmrml. I'Iw-l'gl'1-Q-11wmv-hm-1'm-witll tux-rmtjr L'HIlSl'.'llIiYl' x'iul1n'ivs un hm' lwll. but M 'ph' wa-ut into lhs- 5.-xnw dlxT.0l'l'IIil1l'fllj'. 'xml " 1 ut "xy al 1' 1. Thf' 112 ' 1111 't hold Cassidy vithvr. '12 I f mwdl 1-lcvcn ol' thx ' K'-.' J ' ts. f This w- .' Ellbllllt the- mrvyt uwkwulwl gqmu- ni' thv ,'l'2,'HI1. .WVU 1' te-'ir shx 'mi any sm-cial I'u1'm nl' gmfd playing. zxltllsrllglx 1-x'm'yIm4ly U11 Mu 'Q j sm-nwcitoh'1x'e'z1r. e-yv fm' th x gg ml. Mu' j ug" r -t wmv Ht' the- In-sf Ivana: in thx- South by I' "limi Pot 1-1'-C'1' shy. Th- gf' - ww thx! lhl'0llj,.h1 ut. WI' X Ewing an mut- sz A st' '. In t - first gum- ut' thc- llislrivt THlll'l12lINl'I1T, Murphy mire- ' 'ml very KICCISIYPIIN' wh1plwri our wld :xml t'Yl'l'12iS1illLI oppmu- Us 1 1 ne. Of 27 to 15. I ' , ' -.2 . , ' r"I . -y 4"""'7. f ff 4 -1 , 1 , lf, SZ!! , ff f fl' !, f"f ff' ' " 1 " 1 MURPHY 25 BAY IVUNFTTE13 111 1 1 MURPHY 22 FOLEY 21 r 4 MURPHY 17 EVERGREEN 16 11 1 111 Ll 1 1 N 1 1 1 MURPHY 24-SLOCOMB 20 1XX l N I 111 x MURPHY 12 HACKLEBURG 26 '11 1 " 1 11 X 11111111 X1111 1 X 111111 X 111X 1 x11111X 111 X 111 111 X 111 111 X 1111 X 111 X 111 111 X11111 1 X111 1 X111111 X IIIIX 1 X IILIXT N111111. 1 X X 1111111 1 11111g 1 11 1 XX 111111 51 1111111 1111 L 1111 111 ' f ll 1 ff 1 fa' f 11 Ill f 121' ll y ,1 XIIIIL XX 11 1 If". 1.159 if-'LQH' 2 iffy... bn .9 I X HuN'7""-, if Zjlziaff"'4i.6'iitZm,,l0'A fi. h?,tQ4b,gI'-llLZ"--.,,,,fJm'i"1Q , 1111, '- f H' , f' ,f 7lvffiffffffffflfffffffffffffffffff'.' , Zkflc'g:ff:ffffffff::7:f:f:f...ffffff:ff,fl 2"--. J fl 1, -2"j .H ' X1l'1'1'11.X' :lf1X':l11f'l'1l 111111 111l' 41-1-111111 111111111 111' 1111- 111111'11z11111-111 111111 111-1'1-1111-11 112l'X' X1i111-111- 111 il slmx' 11111 1:11111-1' 11111-1'1-51' 1: 1311111-. X11 111111 111:l.X1l'l1 El 1.1Il1' 1111111- QT 1111- 211141 111-11 1-111' 51'fl1'111f,l 11r111111'f. 1-Xs X1l11'111l.X' 1111111 UX'l'1' 1111-'.' XIi111-111-. s111- 111-x1 1112l.X'1'11 1'1l111'4X'. 1"11l1-X XX'2l4 X1l1'1' S111' 111111 1111- LQ11111- 1-1111-111-11. 111111 111'l'2l11N1' 411. 1111-11-11111'1r11-111'1- 211111 1-1111' 11111-Xv111.1f 111' X1l1l'I111X'. 111- 1-z11111- 11111 21111-1111. I'11'1-z 111z1111- 1111- jing: 1'--:11111111'11111z1111-1111-1:11111-1'11s1111111 1111l'1'l'51111K. 111 X1111'1 11,x"s h1'1'f1 1 f11111- 111111Ii1'1-1'1,1'1-1-11s111-1111111-11 1'111' 1-1121 111111111 -11111 111' 1111- Il1.'11'i1-1 V114'111'112l111l'111. 111 21 1'11s1 11111111-. X111 '11111' A111s1 1l2l1.C'1X -'111111- 11111 11111-1111. S11-z11'1-1'111111111111-11 fl11AX1f'111'211'1P1111f1 11111. .-M1111-I11s11'11-1'l'11111'11111111-111 was 111111 111' X1l11'I111X'. s111- 11111111111-fi 111111 1111- H1:111- '1'r1111'11:11111-111 11121 X'1'1'4X' sl1 1 11211112 ns 1111111 11-11111: XX'1'l'Q lIIlllS1'11 1111111-1'11111'1. XI11'1111y1-z11111-11111V11-1111" 11.2 11111' 11-11111 111-x1 1-z11111- EIL! .1151 21 11-21111 w11i1-11 12111'1'1ll1'11l'11 11111 111 111 1111- S11111- 1'11z111111i1111s. 11-11'k11-11111'g. X111 '111141' was 111l1f1121X't'11. 11111 11'11-ci 1121111 111111 1.U11ff111 :1 1'i111- 1::11111- 1'l'11Y'1l 11'111s111- 111 XX'111SI1L'. XX'-' - 'z1s11 -111Is11111111111 11121-X'1'1'1'U1'X1l1'1111-X'. . f l- I .7 XI11'111X' 1 31 X 1 5 , , 1- .I ' I' 21 -11 " '11'111"1'1-s11 1,,.,... 28 .I -1 11' p11 X' ' S 22 - 4 .11l' j 1 11' S1 " 1I'1l F'-s11 .,--V 126 .111 '11j III1 1'111-1111-111- ,,11 ,. 19 X111 -1111y .. 113 IIf'171'l'XX,5 ,1,., ,133 .I '1 1 , IS 1.21I11l'1' , ., f -43 X1lll'11-' 21 "'f s . 22111 AI -1 11' , 212 1111l'f1lll'11l' ,,...,.V H H V - -10 ,I -1 1.' 215 1'1X1'l'LI1'l'1'11 . .2 215 .I '1 115' 1 1 1-1 -w .22121...V -.-, 5 .I 'I111X' 121 I'-1111-1'-l'1'11s11y , 55 .1 '11,' , 27 Sp" gI1111111.S. , , U15 .1 ',11.' , 25 11:1X' X1i111'1f1- , , M13 .I '111 X' 11 22 191111-X' ,. 1 221 ,I '1 1j 1, IT 1'1X'1'1'3Z'l'1'1'Il ,, , H16 .1ll' 1.' 21 5111'1 11 ...20 X111 'I111'X' ,11,,11 I2 11211'1i1l' 11'g ,21,2 , 2.226 f""""-.., "1--f ,I Q7?21"', -lv 'a9Z""'-,.,, , "'4""'1 f 2 11-1,31 ifgfff "Je W W ' ' f I xii... v 'I 1- . '9 . 1 ' f "I, . 'EVZ If . ...Z ,4.,!'tr'. 1 f -141134 'MFI' "GZ ? f , I j' 'Z numb' ,.... 1,1 149' . 1' ' 1 11" n., 14 fh v 1,11 ! fr' 4. 1 nf' ,,' 4 4'. J 9 f' f "., 4,11 ?" ,1' 'lf "'C ' 14 ' -A -. lfluvff lI"""v :il 112771 ' f". "'-4 1' I4'V""''gnu"""'5"'Z5"'0""7'6 '15'Z11::::::::::::::.'::::::::::::::::zxc!5' 1 1 '-. N 1 L7 I 1 q,.'.,,1 ff..- ,....,. 1--nf ----- f--fff- ----- , 7 1 H -.Z X f . rf -,,.-" I .,, 1 a,,,1f'cf-1.5, ' ,. s I ,G '-.1111 1-Vjaqhfyl 'vuzl f. , lv 4, '.,f':l' 61,1 xgr ,111 . , , 1 ff I1 I, I . '11 I f f '- f I 1 1 4 I I I Juni", I f - ,f 1,111 ' 1 I ,ll' If 1 W fzfnni 5' . , ' ,I nu., 1 X1-:1i:Zf.,,7,4h ' iff!!! , . -1 67'f"-... f 7 Q' ',j.'1':-'J 7 4..:,j W' af, '-" ff fn, fl J 1 1 ,Il K , 111 I I nz I II 'Z' lf, ,df X 11 1 r P c 1 N 111 111111 1X 1 I 11 1111 .H 1 '11 L if V x 1 1 1 N 5 f Ku ll ,A 1 11,1 N111111 N 1 A1111 l 1 ll' If ff ' 1 fl I !",1 f , ff , ,af 1 I 1 wa:-, ,, 'uijgg-222:31 , ,1.. , ' f, f .,,. 3 . ,,.. 1 113515..,g,::i::mc-,gig1,z,, , 1 I fl ,f lf 1101! """""" ' """" ' """"" "Q, "4,!' """"""" ' """"""""""' '1.,,u"' 1 F , I ,A f f .uf-. 11111119 11.1XS1'1'I'1'1'3A1,1, 1111- p'11'15' 11115111-111111111-:1111 11:111 :1 1':111'1,1 S1l1'1'1'SS141l1 51-1151 1. 111111111113 11111 11111 111' 1-13111 L"1i1111'9. N111 11:111 1'11'I1111'l1f111 111'11111:1111. 1111 111111111-111 V111111-11111-1'. 1111' '.'1 :11'11. :1111 11"211'!' 1f1:1115. g11:11'11. 1'11'11'11 1111'1111N1111 1111111111 '111111' L111111 1111111-1'5 111 111 11111 1111' 1'l'S1 111' 1111' 11-11111, '111-1' :11111 11:11'111 X11111 1211111 1' 1'1111'111'111 1111' 1111511111115 111' 1:11z11'115. '11L:111:11151-1':11111 11'11'1111pj.'XY1151111111111-. 1-1-1111'1'z151111111'1111111. 11111- 111 111111111111111':11111111-111111111111111:'1111x 1-1- 111-1111'111'11:11'115.1I'z11:111l1'1111111 11 11 11111'1'1-U111:11'g11z11'1l511'111'1-11111,111'z11-1-1f1':1'151'1111-111111-11115111111111-1'1 11511111-,1-111f1111111111-111, I,11111511S11':111u1114111111111-1lg11:11'11. 1.41111111- 11111 11 1111111-11111-11:1':111 111151111111511111-111 11111111111Q'l'4'1111'1'.11111111A1f1511K' 111111 1 111111-1'1111-1'111111111 1111111111:1.11111111:11 211511, "S1'1-1" NIM' -1:1 111 111 1111151 1111-111111-1'111'1111-1111111.1111511 !1l11I111.X' g111111 111111-1'111'11"11'11. 1111111' 111-1r11111111"'11111u511111111-11 1151111111911 1111 11 111111 111111-11 X'l'1'.Y 111 1 1-111 51-Q151111. 11111 1115111'r1111111'u1111111111'1'111-1111111111115111-111111111111 1111 -f111 1111111' :1 1111111. 1121111211111'111111111111'l'i11111 711.1-11'1' 111-1'11 1111' S1'1l'w 1'4lI' X1111111I1.il111l11111'11 1111111'1-:1:115111:1.1'1111z1 1':151.1.-11-1 1 fz111111. 7111115111 1- 11:15 1111111111111111111111f1151'11111111-111111, 1111- 111' 1 g111111'S 111111 1'111'11111-111-. 11111.Y1'111111111l'xV. 11.11 .-X.1'11111'1. 11111 X1l'1111-11'? 1111' 11111' g11'15. '11111' 1111151111:11111u I1111.Y1'1-F 11111' 1111' 1111511 11111111 11'111'1-111111111111'111111-1111111: '1'1'1-1'. 1111154111 :11111 1':X2l11S, . 1111'5 211511 5111'1'111'1-11 111-131:11 211 1111-11' 111111114 1111 1111' Y. KI. if A. 1111111 11115 g:111111 11:15 111111 1P12Lf'l'l1. :11111 1111- 11111111 1111111-11 111 111111- 51111111- 11111 11 111111'111'11. 1:11111 111111115 1111111-11 5111l'11l11l11X. 112111121111 1'11111111111111'. 11111 11111 1111151111 111-1'1-1111151z11111111pr1'111'K1111'1111A1'. 11111 1'11'51 ,f:111111 11111.11-11 XX-HN XY1111 1111' 111 11 51-1111111 z1111111111. 1111 1111- X1411111l 111-1'1'1-:1111111 111'111l1'1111l'111 l'f11l1'1. 11111' ,L11'1S. 11l'1'l'2l1 111 1111: 111111 '111111 1111-111 NVf11'1x11l1'112il'11l'l'. X111'111l'1' g1l111l' 1111111111 1111 1111' 1:1'l'1'l'21111111 11l'111l1'1111l'111 11111111 XX"l.4 111111 1 1111-111 1l'1l111. "1111- 111.115." 11111 111111- 11t'1'L'2i11'11 :11 11111 11211115 111' 11111 1'11111111-1111115. 1'21I11il11l V11111111111111' :11111 'l'.111-1' 21211111 S1211'1'l'11 11111' .11ll'1111X, 111l' 1'11111111-1'11111-.'111:141'1-111112111111111111,z1111111'111 111 NI11111g111111-1'.1. 11111 111111' K1l'1.l'2l11'11. '11111' 111111111 11115 1 12111111 1111 1111- 1,'lIl1l'l' 11' '1 ."1 1 1111111 VI111l' 1,1111111l'1'l'11l'.4 1'1111g111 112l1'11. 112111121111 1'111111-111111' 211111 . 11 1. 1111111151 11111 111111311111-1-11111-11111111z11i1'1111'11'111'I,z1111-1'. . ,,,, . 1 '7--, 1. 1e1g"..,, ,fgf-., ,Q l'f?1l.Qbf1li2::m'l ., 1 ,f ",." 6 hai: ff af: , qu, . ,I4 fu 1. I h x 1 l Q SCORFS l N I tv"Q--cr' S:grkqf!?sJ',rw'uM? Z f" 5?wJH' 1,544 f dw ,, fl, I f f"2f" f 1 ff , ,fff J f 1 lf' ff' ,ff ,W I-f 5' f' iff f'ff 'F ' 1.1 1, ff ff ff ,1',, 11101, 1 4 ,ff ' Il! 41,1 ' 4 rf fQ"7 "HQ-. '4 77... ', ' 1 1 ' 1 Aff N-,5 iff, X f ' f-.., 9 "wif 'ff' J, " jj,.1,':,gf"' 5,1 "4 1" I , If,-,ff.J:pazC,',,..,,,,,l:a:ZfQW,,,,,,,Q1 ,g',,.,,, ,,,, ,,, ,,,, .,f:,,f::7f:53::f::1575,'5-.,-I , l,f lj 1 H, ,fm "'---'f A"'A - ' '-'-' - .g,, " ,iv f f -aj: Thx- I:x.'I !1lIHl'THx'QfI'1X gxlgxxxxi xx-xx xx1Hx llgxx xIi!lx'1Ix'iL7iHx'IHNlI1x? 'l'1:x11'r1:xmx-111 ill I'Ixx'1'g1'xw-rx. lilx' Ixfxisxg' H15 Q:1:x1x',H1-- I':111H1x-nwttx-xxx -uw E+zu'r'x-xl IM-111 Hu- S121 - 'lUx:1r1x:x:w -xml. Vzxyxmzzx lAm1Eyxx-I.,..'n', Iluxm-1' :mxi 'I'lx'Ix'r'xxx-Vx' H11-1-lltslamxiirxy' pfzxuxx-Vx Ihr Nlxlrplxlx. I"m1r' "lx-In-r"' girix :uw If-:xxiug 'nf u'v'qxxill:xi1X'ixxx xx-:wi xW-111111 lfmx lx-V. 1Qr'z1u- lixzxrxf, Wfix- 'l x'lx-r' :lui .l'1l::1 Ilxxxzwri TM- xxtfzx-xx rwxw-ixlrmg HITx'l'S21llxlXNYIUXXHIEH'XN'fU'i1wI1w'X1.xx'L1!A2il'x-IVZAWJHIIf"1HvlA11px'I',UNI' -ftlxxxxxilwrx.lil-lm.XHM1I,"S!xxf-xv"31111-rzgxgklx. HQHHI-Hxxxxlfwlx-l'z1I1xl I,1wx1isvSIr'1 ug. XX'iH1If1iwl1xzx'!1nxN INHIH1?xx'Q'iIlI1H1!.Wlxliivfl 'l'lwr1x:xw1xxA:x11 Tlvwfwlfwgvr'w1lliL'x':1xxilrrlillluh-4111. fW'1'Xl11z'1Il1x Iliuulx N-iw--f rxvxl ,xx-:x1'. Hpywrxx-rxlf KIIIVIPHAX' Hplx .XHHIIIH ZS Xlurgxlxx High 21 tlxxls Il' KI11r'plx.x'IlipfM QU l.Hf'HIll'll1' I-3 Klxwyxixlx' Ilwix 21 Svrxxrm-x ICI NILxx'yxl:f, High 23 l'iI1'w11xxllx- 2.3 H111'gI?x4x' High QU 'l4lle'11lff1l'f' Il MIIVIPHX High ll I.2lIlil'l' 12 Klurplz-x' High T NIU' Hi xx-IM 221 Nllzrplxlx' High IH ,KL -' ' Q Affgxr 7 Lx " ' iw" ' ' 1,11 N , K5kiiif+-if12Q Y ---W' f f' fy ' 1 Aj 1 ,415 ww ,ld If ,, 0, W ,ff ! LZ' W' 1 1' f I ff ' ,I " ,A I- ff 4, As sl HIPS sill XXlIlll1IlLtl' I N 1711117 VN N X 1 t 1 hi s I i t t i V N Y' f I A U 4 t I lllilt Lf l 11 ft I I N I TX 1 NI l ll C t 1 Ill t for ithiilli rift tl truth git Q i D it as iiimiiif hiuu f t s l tvtt . tilt t htm C it hmmm it 4 N D N N U I V U c X in f f I 1 f A 1 I 1' " 1' f fff' ll ,ff 'fi ffzfff' QQ, , gf... , Q, 7' i"32.,,,g , ,fiona To , ,PQ X 'fNm'7."" ff f2::?:" ,ffgifqg I 'lf' 1, I' 'L""?u1pL i !"""'..,,f27'4-TJQ 1,1 W' ' f"f""'1m7"'-""" mu' """ - '3::::::::f:::::.'::::::::::,:.:::::::f ' ' ' -. u,,f 5, ' v v x v h , w J w 1 1 w RICX HHN OF 1935 I-1 .'IuI,AI,I, . 3 ,.i 'I'ht1 Bltiiqwlimx' High Sviimnl Vzththt-i's hztni at Sllt'l'l'SSiilIi st-its I Lllltivl' tht- tiitt-l'15It- tit' t'f,:tt'ii I,ztwIt-i'. The- Vztiitht-i's .sl1t't'l't'til'ti iii " i if 'Lht flint wi' iwt-Ix'v Uniiit-s. Mzti't'h 131 sam' thtt tipwiiiiitr wt' tht- st-ztsfih IM' Mu 'php' Iiiuh. Tht' Vztrit-ts wwiw- tht' fippttiiviits, Thi- Vztflvts tfwk zuivsiiitziut' wi' ilfllll' litr- ftih- 4-i'i'11i's with situ-ii hits tw hilt- 1111 at-vt-vi rims iii thiw-1' ' figs, Nic'- Kiiistijx' hit si hrihiw riiii iii tht- swtiiitl thi' Mllljlillk' Highs fiiillx' mztrkt-i'. 'I'hv gatiht- wus tt-ihiiiizttt-tl sit thtt 1-ml fit' tht- third ltlv iutiii. Ni2ll't'it ZH. tht- I.. X N. Irzill Tfv.'st'i'st':1iiit- ihtti tht- Vziiitht-i' lziii' ttf tzikt- :iii -7 lztviiipg. Ti tl i'ziih'mttl mwii Ilt'Yt'l' wt-iw iii thtt lt-ml. hilt put up :1 ui' -:tt inuht. Iii tht- sixt. tit-x' vimsst-11 tht- It21Iliiil't't1ti!Nt',' rail thwa- hits :uid ziii t-i'i'11i'.mi+- lwiiwf :i fiwiihlf- hx' Blvtjttillztii. Iii thti sztiiw- iii- IliIlUYi1t' I':ihtht-rs swim-rl tuiii' riiits wil tin- hits 211111 fillt'Vl'1H'.ftIlt' ht-iliu it tlwiihht hx' Sl12tl'1'X. Xyiililt'-Yi1'li thi-:ttvtt-It I'1ll'Ailll'ItilXXViii1 hm-1 i its. whilv Uiiis gut twu ini' thtt I,. 62 N. Szitimiziy, Klart-h SIU. tht- AIlll'Iti14Y i,2iIliill'l'S ,iuiii'iit'5't'rl tu Ilan' Miti- t-ttt-. Iwpiiiit tri tht- tvztm wt' thztt plain-. ti-1. 'I'hi't-t- hits 'tlli thru- t-i'i'11i's jfs 'ti Ilzty NiiIlt'ii1'iill'l't'l'l1IlSiN thv thiiwl. whilt- thiw-if hits 211111 twu hit hztttt-i's igztxw tht-m thin- iii thv t'fti1i'th. Ilvt-kt-i'. Ilzty Blintittt- httrh-i'. lid IIHI 2111 mx' El hit tliitil tht- st-xv ith, 'l'hi't-tt s' i'42l!l1i2iIl vi'i'fvi'f'tx't'Nur- ythx' twfi iii thv 4-'t:hth. Wilstiifs siiiuh-. iit'l'I'Nilll.S triplt- :tml St x'ztll's siIlgi'2ttitlt'1iIwtr !NHl't'l'lIIl4iI1iil!' iiiith. Mu 'hhx' titltbzttvti tht- lf S, S. I,atmsm1 Zum iii 21 slow t'u1ittu't Ai ril 3. Stt 'z il :tml .lzivkxr it hit htrmt- i' tits. 'l'ht- tl 'mvi' ztlsw sit'i1i't-rl at hitt- hh- :tml 21 s' gh-. Th - I'ztiitht1i's tit-l't-att-ti tht- V. NI. S. Iiiilll ts 3-4 iii: " 'ng :me Aiwil 12 in thv t'ii'st iiitt-1'-city hgh st'I 1 -hiv. Thi Vault-ts in pt-ti tiff' tu 21 thitw Vtiii it-sul. hut 11 fin- ruii rztily' iii tl i l' ft ' ' , ' ght htimv tht- x'it'tm'.x', I3i'ztt'kiii. Vzttivt Iiitt'ht-i'. sv 'tin-ti two ut' his fxl ih's six hits. St' It-ti thv zittwvk thi' Nlttrpliy with tum "1 I is. 'I'ht' st-t-mimi gziiiit- we-tit to tht- Vzitltits Ei-8. Thtt Vzitlvts piwd on HUl'IN'iN fm' six runs in tht- stwmitl ztiitl st-iit him tw ti - s ' rs. Tl 1 lwui wu,'t1mgi'vztt for Mum hy. .I:it'k.'1vii hit El i1tlI'IlQ'!'llllillii1t'i'il'.'l 'ith :i maui on tht- l ui, Wils ii st-t'ui't-ti threw hits tm' lf 31.8. 'tml Wlizttltgv dit! tht' :ziniti fm' Hurt I ,...,,u 'nv , ff" '-.. ,c13"'.,,, ,140-.,, ff' ,"'fj+.:ff,Z -' 'Qfftt flu f- V ' Ci, :af f '-1,1111 4 '-.f -f-.".,, "'4,I" 't 4 .,,,, I, ,ffl ' ,M , ,"', ,, ' "" ! 14? 12.0-n 1,111 ' L L f,f... ' f ,,j 1 ' "0 1 ff . ,,1' 11, ,4 ,, 4. 1 1:1 I .0 ,I ,,,'f I ,I ., , , 5 ,..,,, . ,,,..,.,-,,,,,,,,0,,.,y 9 QYCSZ ,,,,.,,,,.,,,,,,,,.,.,,,.,.,, , ,,,,, '51 , ' If -.' ' 4 I I 1 1 71 , fffz. 'uni' X 9 4 ,1 .4 ..f in fs-. , f , "Q if r If 17? ." -17 III, f 11 7, . r- - " ,fl , ff fi? Z I f ff' I ' I r 1 1 1 X I 'A 1 I. fcfzzfzrff' 4 4' -.J Z. g ,LJ I ll I ' 1 1 ,v .qui-'pylllfl Q 14" ,fyff 0 ,ff z I 2 ', - ..' I ig f. f .. , 4. f , uf fl '?'--.... 1, J ff. i 4.2: I. ' ',- , ' 22-"wif "'-'. .9 "I ff'-, ' 4 f 1 ".,-,.::,::.,--,,-..-..,-,..----.- .' 5. '.---....,.,.-,-..,,,,...,,,:::,:...,., D I . 1: I' r' ' .,,.-HK! ,U .. 'nj ' an ' I ' , -. '-.,f ., 'V ' ' Y ' . , V x X X fs' , X . ' ' x A X ' . J - , ' 0 " fl 1 . . . 4 NV V x ,Z . v y -.N X , , ,, V Y N , f , I , V, L.- jf I ' . . Y, , I . Us I lf! Y I 71' fn ffffr 0 M' !",I, f 1141, I In II' 'MVK ' fl f 11' I XII VL I N Il Ift I ll x X C NI I III N I Il If xv? gif , , , U ' fl I , ' , , 1 1 ff , ', " 1 f ,f ' 1 1 ff , ff 1 1 1 , 1 1 f f ,5 5' f,1UH,I,,l 21. 1, I Il -,If ,, 'ziffr 4 12 f ,,-. ,f-.19 ff. , ' X 4. if 1g:.1i..'ii'l,,l4 ,li :rl .,-, 2.15 ,..... ?3,,,' '.',ll 1 111,11 4 '- '.., 5557.1 jf:'iff:'fffxffrfffffffffiffffz-0 V gk'Qff::::::::f::::1::::::::::::::::::11:12 2'--.,,jl,f' 3 I' W " 1 A f 5.3 '-" ' '--I I """ Qian 1 'I I.II IZ:I'Ix Il:IIII'I I' II. .XIIIIIILI Iig.I IIIUII FIIIIIIII XI-III IIII- III'IIII' IIIIIX II". 'II 'f'. '-II '.'- III. II III III II Il' 'I-'.I'j,'1IIIII' ",'I:IX1IxI,II"III'XI II'III'!I IIII' II .',!I7I.IIL". .II .'III I' II 'I-IIII I:I 'r.I III'III III.p'III-I IIII :I IIIIIIII- I'lIII IIII' I- IIIII. INI'II'IIIIjI .'.:IX II':I.IIIIg.' IX--'I iIII IIIII NIIXIIIIIII. 'IHIIIIII FIII' SIJIIIIII I .III I'IIII VIIIII' IIIII IIIIVXK I IIII-II 1f'III I-I ?:I2-I- IIIII 4L'2iIII1'. 'I'IIIII'II '.'.':IX III II IIII :IIII-IIIIIII III I::II'IIIII-M. 'III -.-X -'-' I I'I II II.I' --1- IIIIX IIII' NIIIVIIIIKIV, I.::' .I 'IINIII IIIIIIfIIi:'I'II IIA' 'III' II. IMI' .IIIIII 1 u:III II :I II I III.I 'I.I rgIr'QIIg' IIEII I'IIII-IJII 'I III 1I:.. It' 'I.I u:I::.I r.II.p III I':IIII1y. 'IYIIII :II- I.'.III IIIII-I IIIII ','. IIII .fx XI.:"I'II'II III'x XII'Y!I'II1. IIIx IIIIIIIIIIIJII, :IIfII ITIII-II :I II,I-I- 4L'2lII.', 'I' 'f-' I.I-I IIII-IIII-II IIIII I- IIEIF I-III' IIII- I':IIIIIII-Ix, IIQIQX NIIIIIWII I':I!I.I III XIIIIIIII' IIIIIIIII-II' III :IIIIIIIIII 'III'IIII'-Ig IIIII V- X IIII LIKXIINX '.NI'II :I IQ-'I' III IIIJII. .IIIII'IIII.'I III'IIIII III-I'III'I'. I"I4X' NIIIIIIII' zII'I'. IIIIII. IIII' IIIII'IIIII III 'III' XIXIII, NI-IIII xI:II'II-II I-III' NIIIIIIIIIX. IIIII til'iIK'I'XY21f II IIII- XIII-III II 'II IIIIIP :III. .'I:.II :III-I'I'.I II IIIIII' IIIII IIQIX IIIII I'IIIII'IiIIIIcI' III' III L':III.I. III I'IxI I' :II.II IIiI'I7.I I'ilI'II IIIIIIIVII IIIII Ik'-II IIIIX IIIII' IIII' X'IrIIIII'w. I'I:I.I y'III :III II.If'III2Ir III4IIIjI'II'iIIf1IIIIII' IIIIIIII-It XIIIVIII '.'. IIII III III-IIIIII.: v':I:I.II III' IIII IIII'I-II g:IIIIII :I-I'IIIs I'I' III If II. S.. I-'I-T. III"IIII'I1II.N IQ' II:.I'II. .I if IIIII I':II1IIII'I'f IIIIIII :IIIx:IIII:g- III' II.I-II'IIIIIIINIIIIIIIIIIIIIII'II'1IIIX. 'II II I':IIII'Ix III-III IIIIXYII IIl'IIIlI'l' If-I Ilx' I NI IIIIII. XIAIINIII f--IIII'I-II 1I.I'II IIIII IIII' II I- l':IIII-II, XXIIIIQI 'I'IIIII1Ifs QI-- I'II'I'II IIIII IIIIIQ NIIIrIf.I-. IIIIII III II.4L' :I I.III:.I- I'II Q, NIIII'IIIIjI II-XI XIII .XI-IIIII.Ii g':I:I,II III. :I IIII'l'I' f2IIIIl' NI-I'iIIs III IIII- .'III'iIII: IIIII II-:IIII Iii II III :I xIIIfl'Q'III2' III --I, IILI- I'I':IIIII'I- III' IIII- g:IIIII- XY'IS IIII- II IIWI I.iI'IIIg' III :IIIIII fI'2IYY'.r, .'I' III'II,f IIIII IIII' :III:II'I4 IIIII' AIIIVI III' IIJI I'II 'III'I-I' 'I'IIIII-r. VIIIII' I':IIIIIIIII'. IIIIIIIII IIIII XI-:IXIIII 'IYIIII il XVIII IIIIII' IIII- IIIII IIIIJII II :IIII, IIB. I-':IIII x 'MIX III:INIIII' :II :III IIIIII-X. zIIIIIxx'iIIg IIIII5' six IIIIS :II I IIIIIXIIIHQ II1II NI-II-II IIII-II. -IIIITIXIIII :IIIII vI1UI'IIk'SIk'KI IIII- :III:II:I4 IIIII' Mm'- II II '.-. IIII 'I.II'l IIIIX I :.I II, xx IIIII I':'I-IIIIIII'g'I'::xI FI'L'III'l'lI IXXII IIIII' IIII- IIIII. U. ' .. fi "" I , ff 4- I f If 1- - ., 4 I 'ffl up .5 16"'. fl ' af 'QE L fu?"-:W 0:3 infix' fi " "'r... 2 4'-fb, ,4-if '-nyifw. A A rf'-.",'.,z',..f"f c. -L 9 ,fl "'- ., 7 ff 1 . Q , . . - ' ff- - I ,, f 1' 11, I ,1 141' ,ff lil"-up ,I ,fp 1 ,I f X' 17 ""5' 'ffm ' H "- kj " ,uzff ?4"'-4 " ..., . ,, h , . QW! 1 5,0455 .Lf-.1 mu, . ,111 - 1' 1 , In ' Q. u 14 f 1- 11 ff' f fl ' '-.4.L,,,fff' 4,4111 f., .,,J +-13.51" 1 0 , , f -. P. 1 -4 -.. ,4 ., -oh' -.r, ,l,,, ,M 'ff f p., 1 ' rv -.' 1A -.1 ff-f 1.18 f'- ,f.4 1 f 'J ,Q I 9, ,H 'vf L, 1 "w 7" QQ GJ 1 rw ""'. 4' ff5'?"'f'fwfr7ZZZfZ5f1f?f!fL?ff7Zj5 TQ? If w:::::m:::"..:::::,::z:x:::::ff'3"-...J 117, , '-. 1 If 1, I " ,JW .,f-2,9 .. , -.F 'f-. I ff, 6 1 no , 9' ,Z I yn, fl.. , . ".. ,N M. 'f'7f"'f'f- f 47" 1-f,:fT3' 'lf "jx ' V'fJM..fZ.f5",,,7'5'..... 4fr"'-L. 0 ,ffl "' "U- . I, 5 ,f , ,, ' ' 1 1 "f if . A AA., ,,,' v-,ff 111 ,..,,,1 ,,,r,'f f- 441, rf , . V , , ' ""' "' 'A' I 'aff - ff H n , 1 - w ' , ,, 1 , ,,, I 1, , ,,,uf,,,N,,wu If 1 nf ffunnf , .N , ,, 1 1 f ' C 5 ,1 , 1 f . -., '-. , 1 'f -,,,,,,,.,,,,.,,,, 1 1, uiy, , . .,.,.,...... - .,..........,.. .,... , 1 , .3 , ,......,,,.... ... ,.,...,..,,.. ,, ..,,,, ., 1, . . 4,1 -an '11 . 74.9.4 bl " Fw' "'-1...,,p -.. , V V Y Y -1 V ZAT N 5-uf fs S ., g Q! '1 4 Q JJ!! "L.l..a..LJ ff f ,nf 1, f 1 If 1 I I f ' 11 f 1 I M91 f ' 1 ' :Aff f " 9. 7 1 .2 ! l X . 5 X V . I ,ff L 'Q rx X Z A L 1 .. K v-unit N -- , , EYY-YY, F . J I' y L . 4 b K,.,,,,".,' b AA? , 2.2 ,41g2':.,,'M. , I -11.3 ' " .- " " diff, i.Cpigf2f " ' ' 153 ff " ff, f-.1 wwf , If SZ ff,-f f MDLIX SENIOR REPRLSEN FATIVES JUNIOR RFPRI-.SLNTATIVES I SOPHO Vlu KV .LPYESCNTATIVES FRESHIVIEN REPRESENT ATIVES PRESIDENTS OF 'IH FOUR CLASSES SPONSORS X I - f"f f ff ,I v 1' ff 70 f ,ifllf I 4 . f, , I 1 ' fff' X15 1,1 1 ' 'Q' 'I , ,ff ff if 4 ,,1l I , . I , I ff vnu: ' I ' f - ., fl ':,,,g ' ff'-. 1 2117 '5fQ'Q"'..? , ' . f"'V " :f,.' '"7::'7ff:':f'::f75:fff'f!fff,,7:7!Qf- -' KZ'2:75:51iffff::f:r:'i:::r:fff.'f::::1:11,I ff rijjfvzuz "---..df .ff U! -.W , 1 ff I ' If r 1 X V 1 v w vr w 1 w r-x1 ' w 1 ' ' 1 v I III. S I I I7IufX I LU-UI'IuI'l.-XIIX In l1UXI'.IlfN.XII'NI I-XS. '.- IIUX UI" .XII III'IIH IIIMII SC HHH: IIIIIIILY XYIIQIIIQ'-R' I'Q'wi1lvr1I I"l':Ir1vS IP1'z:5:4- XJ4-l'1'-IX1lI+Nr1I Imrmllmlx' 1Iv.'x11II-,v NA I'1IlI Klzujx' MMI'-zL Ilwrm-Irn'f.n1m?11f-.1 Ilvmjx I-IzIxI'If' I,m-III-1' l'-m:rz1i2tw- Iwrif I,It'I'l't' 'l'1':1I'I'iv Vwrrlrvilll-v ISVIIVNI NIMH-115 Ymwi Vllmmixt-1 Iilxx'fwmI lklfsimly Iiqxw' IIIWNSIIIIIA Ilwwnu 1'fm11x1lln Iflixubm-III 1'l1Ig-1-ppl-1' I,wIw1' Nrrnrrmiltvx- lim-My I'rv111':InI I'z1I'+Iv1'i:x l'1m11x1iIIw- ICII W1'igrI11 Allin I':u'I4i11g' SI21l'm'I4l1IIIIIIIIIl'l IIz111i1-II'-AI1'u 111,54Im-xsirugIifwzr14'1m:11'1u 7- , 1 A .... . A A.. Ile-My Nuilvn' I'11?fIivLt.x' fU-rx1:r1iII1If- I.mgx' Ilzzlwr' Hlrl! Im-Nfirxg Ilfmm1'1+:r1rr1i11w IPfn'u1I1.x' NILAIXIIIQ-lx' S4-1-1 11 ll x f'Imz'I'w SIIIIIIIIII I.1-xl:I1l.II"'vm'wllwrlrxzilww ,'xI:I1'iwr1 Ilnsfvll 'I'1':1I'1'il- f'.m1n11In ' . ' VT , ' A L. if I.. NVIMPII Sum S3IlII'IIII.X' 'If .l. Wfmfl I'II'2LIIIx fmrrlml Miss IHA' NIr'.S1: IIIVIIIII Nlisf I"m'1'I1z1z1mI NIV. I'I2l,L I Bliss Iir'+-Iumi NIV. Iilmxvll 'uhh , - ' ".' A. .TT-,,,' gf'-.,. ff- ' 1' - H ,577 ff:-.4 ' ff 'I ff r-1 " ' - 1 4 -.,,f.f,. Q!! '-.2 ' " ,f ' ,. I I . , .,'9 -nv., ww ,. ff-'-. ,' fad -ff "-.Q f - ,,,,z7., ' K j s sq 1 ,,,.f4,,, f fi ., fl . 4 Q , I , v ' . , ,no , f., , ,,1 ,fu 1,4-11.65,-Z! 01- A , ff' ygkefgjuiffl-,,,,, fi? rg, Z 11,11 4 f- ' 7 W, , -A , . , ,, . I , ".., nn 4' ., "-zz' -,,,.-.:z,,,Z...,,.6 Q53Zv,,,,,,,,,,,,,,....,,,..7,.,,,,,.,,-mfg-L J ,V . fe "' ' 1 ' ""' ""' '. ..--...-,,,,-,....,.... .,,......-.-., '-. -.-',,..f ., -4,1 ..,,Mg,ff we-.., + 1, ffv --A . ,. - 4 ' ,,,. 1 .-f.:,f: .,,f..f 'a.,,,, 0 . 1,411 ., ,gn l,,yn,,.' 'x W 1 'r I ' I J 'H In ,A 1 ' 'f::111l"l, ' uf if .,,,v 'GWJQMJA l y f " .,, . , 1 f Q A 1 ' v"" - C " '27 Q 'iff 9 '!' -95" . ' 'lfff GJ ' ' Q 4 JZ, N, I. ' 5' 3, s .9 10:9 ,.,,, f 1' ' 1 'ng -. g I . ' 5- Wm: , NINQ, fm of-s...,y , wr? W,-35 1 ff 8 t f . I 7 5 , ,51......m,,,,..,,:.,,14,..m.,.,7 W Q69 ""'1 ,ff ., . ..,g.,. ,..-,.,....,,-..,.-.......,..-..-..9 g ,. ..'.:::::::::::""'.,..,:"'.,.:::':x:::::f2 9"-..,J ,f ' ,., ,,, fg, fin' '-wx -.- - 4- '-..,,,,1 f f "1 , f -f'1.9 ' il!-J '40, V THL FOUR ARTS CLUB Dlrettol Ioulse R Hllllll Assistant Dnectol Allce Chapman Art D1recto1 Fan Randlette Costume Due tm eona ,un Stage Nlanagel F lee BlldgLXX21t6l BIUSIL Dlrector Ille Danlex D1reLtor of Lshels Dora In Cole Pl.lbllLltX Manager R D Houser Busmess Manager Rax Venman The Four Arts Clue dlrected hx nme sponsors and Lonslstlng of mem bers of the Jumor and Qemor Orchestlas the boys and Glrls C ec Clubs, the Junlor and Senlor Hlgh bthool Ilayers, and the Pme Alts Club, was organmed ln the fall of 1926 at the suggestlon of the P1111 upal Mr K J Clark The Four Arts Club presents tour publlt pe1 formances durlng the year ea h lnaneh dub domg 1ts shale to make the unlted effort a success 1" nfl ll , 1' 1 1 I, xv If ff ff! baulldlff 1 7 A J Q " avg. .3 J 1 Y . . , . ' .. , . . 1. . . ' . , ., . . .,. , . . . a 1 4 I ' V A ' - V. . I . K' ' f h s .,Y,.,v...... -.-- ..--- --- - lv l I ' J " I ' ' 4 ... ..,. . ..,. ...... ..Y.... ... - A I .' . ' ft- , . f , , ,, A,.,,,,,,,A,.,,,..,,,, .,.,,,,...r.,,....... . .. , Q - ' 1 w l 1. Y 4 1' 1- f 1 ,. - 7 . Y ' ! ' ,. V ' - f . -. . . ' . A , .1 . . . . . ' 1 ' . , ' . .. . , 7 1' . ' .' 'I 3 . K .. ., . . . . ' , ' ' '. 1 f Y , . 1' . . Y N 'r ' c 1 1 ' '- 'I 1 v N 1 w 1 - . 1 v , . . . . . . . ' ' 'xl A f. -. . . ' ' 1 s 1 1 1 A ' . v s. A . . 4 w 5 1 "'-.,, .,,, 9 17", I. ,413-'..,, gm., -. 'Q '1 ' 14-. s '-f f ',, ' Q s . , -. ., . sv, If o,'.' v I 1 ' I, -, , f '. . gg "ni 4' '-., . ., ," 5 , 4 - 4 nf ff " uZf I In lf,., ll A :I -. 4-,' E ,'-7.,."fq ,Z " ' 7 2147? ,,4f4 f512,'L,1Zf' "ML ' ff"-Fg0f'7" , , ,, I' I f I' , fp!" rl ll:""'vnf2i f , ,, , , 1 f. , 7 'f,..f.--um I-mu-I-'QUIZ-H-7. 6' Q51KWH.,.,,,,,,,.....,.,..,,,,,,,.,.,,, , ,J I. I .,.'.,,, f.,-.......,,-,,..-.......,..-.-,. 'y , .J ..-.,.,..,,..,-...,....,...,.,...-.,., s v "--..,f -.- - nf iff!! .JW -if-1 fn ,Wifi v I --J 9 Il f'5"v.f , 1" 'f 1"-. Q ,ff f --, . "'f..,,4'l f., 7'.:f"'4 W s. X . X Q SEN IOH PL YERb f " 1,10 I I ll, 1 ff 'M ff zfff ' ,lfzf1?3 J I ff va-ful", Ji 7 11... 1 f-. f 11'-.. 0. f .,, I ,, 1,71 -., 4. 1 -., .,, ' ll, , ., 9 -"7,h, A -. 1 7 1 - 2 f ,:, f 75'-.,, , , . G7 . .,,. , I I' Q ., , 1 W, . 4 P1 , II 11 IN N I 1 ,X If ' 'W , 1 ,IC WIA Q 111 , Z , 'ff' L ffl ' 1 f fff! 'fn .. 0, f 1' fffC I ff 1' X I f I I z ffjff, , x 1 I " ,"':2 I fffy ' ' , " f ,,,,..., ,125-. 1 L 1' 1 - I f,-.'----?, ,I 'f-' :fit fl I Qfff ff..-f"i""'.,Qi:a, Ur- ""5wL',L ' uZ"'--..,,f,2'fQ-,fi X 11" I In f '.,."f57., I ,,,,,,, ,, , ,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,, I i ,' 2 g'Z'lfI,, ,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,. ,rdf --,ULN A an I at fi ---1 -- ,ff ff! 9 I ,ff I w v , w 1 1 , f W Q, 1 SIA III IIIMII M IIUUI. I IAX Iulm fHwa:':II:I,1.1I ITIQIII 'I'Iu- yarazqwmw-wI'II1ifwI11wIXI-Ixlznix :IMI ww X:-nt I I XIII- WIIIIII' g1I:I4xX HI' w:II IIII't:1!X':.mI I1.Im:Il1I XQIIIIV. I 1JI'I'I1 ICIIS I'I'x'wIII'Il4 I'1rI'Ir III1'I'l'x' Yin' I'I"'fl4I1'II' .NI:Iejx' 'IUIIIII 'IRIN- .R-'r'mzIr'y II"!'I1lu'n' I.:Imiw1'I IIIwI"I'I'xIl 4II:It'Iir1111IfI-rm I'1'wvgr'z rw 1'ImIr'mzm I'IXI'I.X'll Ilmyirlmyl 5IH1I14l'I' IAIIIIM- Ii, II:Im1I v V Y, 1 V 1 , V 4' Y, 1 .IIINICJI.IIIl1IIMII1JOI,II,AXI,Im IIjI'jl'2lI1IX1'II IIIZHI Ibm- In IIIQ- grwqlt r.11r:.w f' III MII--:.'wI zIy+1IIIv:I11tX IMA rm-r11II.-1+I1i1w IMI IIIIJI I 'I1rmI I,I2I.X'l'I'S. il .Im1I,I1'f IMI, XX'2l.N1lI'Q'2IIIIfl'II with II141 I"1'wI1mm II :md 5UIIlflIIIf1l'I'S wlw mzulr-IIn'Il'4x'fv1lIN in IIIIA I':1II HI' IEIIH, 'III11 lIl1Ir Imx Iiixw-11 IXI4l1.I'l'5' gr'-1'Iw'r::g1:w:-51Iw'I'wp' IIN' IQ-'Ili I 'JI"I'Il'ICIlS III'l'wIfIl'III Nlzxrirm IizI11m'rmI'1 Vim--I'I'e-fI4Im-III S21 ':1I1 I'IllIIfvIl 5"'I'4'T2ll',Y AI:sl'ImI IIz1. III -,,-, ff"' .5 1117---.., , , --.' ff'-.1,,", 'HIV' 291 1 1 Kfj 51" I ""-.4 , '7 ' ,416 'X , f f , --.,4,,, - I 4 V. 1 'f 1, f" , 1 nf- ' f-'-2 5 , 3 1, .0 JZ, 1122, , X 'I ,fffnn 1405! .,, ,mn , , f 'f -..,. 1, , H f 1 ,,,..,.,, I, 0. ' '5' ' 4 I ,.- 9 ff ,, 1-..,.4 7 ,ll ' uf, K ,Q 0. j If '71, ,I 12 11,6 , fl 1 Ili- A l I1 4:71333 ',,114u:o.,," 422 12' 4 11, f n . . 4. Z -,,, ..M,,, . ,,j 47 f. I, , .,. L, i -. - 'I N- ,,,,,,, ..,n,,,,, lu... I v . , ,nun n-unnnnmunnnl ., w I I 'Q 6' 1 f " ""' , ' f' 7 ' fp' "' , H 'Z-N, , W..-..,.,,4 I' -. ,f ,l 1 1, ' I .,. , , ..-,,,.-,, ,-..,-.-...,.,.....-.- 4 , ..-..,... ., ... .., , , . w f 'ff ffl .f if ,ff . v nf" 1 "K f , r "' Qfuj gnu - ,JW 'vf"'-.2 1"" " 1" ' ,fav f' f 1 1 1 M71 .4:f,,,.ff" 9 'V f , ,,e,Zf1"Q ff ' cn , CG C11 iii 'T N Y fum., . , . , f ., '. -,' '..,,, , 1, -.,. I -"7Qf3'2 - .1,1' NZ? -. s X53 Zz.. f'7'..,,'w, ' , if gf ' ' 4 '.,, 1 , .ng-'Z Q., Q . I " I f 'Z . . I H, 1 fl 1 - ' '- n T" x I nn, I I --,, , 4 . ., -..,.e ' jf-..,,v. 'Q 1 fy Q f,,:J,,?. , 6,,5?:? 14.61112 'I lkghoi ! fll,',2"g. f.f,!,,!.1.. ,Thug 5 l,l,n.'4,,' f' M, 7 L,,, , - ,ff 0, '. - ,I . - ,,7-Huf nf H.. "1 ,,,'f I ,I J 'C f ' . f ., ,, .,,.. - .., -Z 4 ,-, mf -,. 1 1- '. ,, , f V,,,-,,,. ,,.,,,,,,,,u,,, nn. . . ,,,,,,,,.,,,,,,..,,,,,,,m,,,,,.,,,,f -.,. v . 2 V'-ffm., '.,. 3,1 !..-,,,-.,,,,-.,,,.,,,.,...,..,..-.f, , 3, gn-.,,..,,...,,...,....,-.,,,.,,.-..,.4.1 .,,f 1,1 ,,. in 'fa X V , ,. ,,, -.. - 0' '., 41 r , '-, i.,,,l Cf-2.5: "' C1 f-.J 'z,,,,, FINE ARTS CLUB IL xI AN fx palt oi Pour AIM . f ll N I'IU mux IN I mm me aamipl m tdkxxmg pm ms IOII x3 nc-en .mf gl ur UPPIK I'hS I Itwlf ent DOI xx S IINIIJUIH N Ice P1 c N111 Int Imlwrt I nuke Treasurer Ixennvth Engufnll Sponsor Nllw Iam ham att l'7f 1' , , Ill f, I f 101 fra gffjf 1 'jf' ' I I l . I 1 I J .' 'I' 'USE ." ' ' 'thc ' ' ' 'f'IuIz.trrI4-'uitualgm-2111-I'uppl'c'z"zlim1ofart I . IO" ' limi .' 'mi 0 " A' "ty I' ' ' " "lf I ' I PIX' C' ' ' I . 'I ' I ' C 1 - . - , , D.,A.'l v USL'-5 . ", - ,x.,' Q YYY V I ' ,F Secretary ...,V.II,...I,..I...I,..IIIII,III.III,IIII..I,..,... Ethel Beck . ,, ...,,,., ,, ..,, , I,.,I7,, .,,,, ,I,,,,,I Y,,, ,,,,, , ' , " " Il- Q A:vu.,,,.' .,,,. P I ,I ,111 lo... 47 .5j:v,,'?n ll I ,!4n.,.' I ' 41 ' f'3 . ,,,, . , fn. , 1 ,, . '- , . ! ff, fu ' 1 A Q f 0, ' M '02 ' I 11 1 1 K -- ' f 1 71:1 1 . 17 - .. I, . . .1 '-., v , -.ao 0, lg fffff-.A,,. mf--. ,afa-w, ,melt f vdpa. mf' fs. , z , ,f f. ,, f., . 1- , -, . . 1,1 v., 1 1 X .,.. fl U, '.'n',,1 .,,, an by f, v.. 0.1, ll, f., ,1 I I 1 x , 1 f 1 ' f ' 1 1 , 1 7 ffnff " ' 1 If -, '.,, , f -,,u,nnn,,,..,u1,,nuu 11.11 2 , 1 ,,,,uun,,uu,v,nnn , uuufuf ., I , I . -, I .,. .,,, .,-,.,.,...,--,.-----,..,.,.-.. ,. ' , , .J !.,...,,...,....-,.,,.,,,,,,.....-.,,. ' ...f f., ,ph .ff if .J ..,,. ,ff ,U . , ., .,' ,I , ' -,V GI ,W C7-4,9 " A ""' CL!-J M., GIRLS AND BOYS GLEE CLUB 111111111111 lfLN1lQ Ol hettel mm 10x11 011 x X1C'LIHNtLllt ILIIOL A1111 Inltu 11111 1'tf1111mcnt I I 11 me Nlngelx .Umm t Q nest CO1 ORQ he 41111 N1 xc '7I'I'IC Flxb IBPIHILQ If1m1e1t 13.111111 Pe I0 Ixdtu mxoxt I 1ul T1 0 1 Domthx Dans Oxbmne Combel Sen emu 1 N1 dl ldll SDOIINOI I " Al' ! I Danlu 1' 10 ' f f 1' 1 f 0 1 1 1 I , 1 f Z ,ff ' ' I 9 9 .' 'I ' S' TU . ,Z l,A.'.,t' . V.l1l.iL.. 1 1-1 .-' in 1 . H. S. C MU"'I'U T I-." O B 1 - ' I"l '11' O 1 . N ,N IJ, k,'i tk,Mvwv--Um---MT5, '.? l, lx,. , 'J t, "1-'iviix s 1.., . ,Y,. .,1.. ...,..., ' ' '1I" '1 at I " J '-'-Tl'Q11.' l1'Ll'S .11111.11 H.. ' I' ' J ' Libr' '- .,1111. 11 1111. 11 ....11 ....,,,11....11..,1......11..,,.,Y1 A deline Rush S J , 1 . 11 11 .1 ,A .. . ,.V...,..... . . M12 ' f"""'-.., -1,-.2 , , ??:"', .Q '4Zf""'7,,, Il' f-""'g 29 -+.a..Zf2 ,,,zv' 29? Q -5121" ' 'I 91,44 fi! If 111 . '., V '., .,,,, 'n ,1 '- ' 1 1- , 1 '5 '4 I W "' V "4 s 7" v 00, ffn. 14 -1 ,M Q , 1' "1-. 6 'af 101, g-ufuk, f ,."". -1' 4. 3 jg " !' 'ya 9 fa " .L ,..,,j f-114 , f' 7"'. Af, 'ffl ,144 N"" '-A 0" .A 1 f i ,' Z5,Iz"3'f "'4nl"'-. ,jx-. Q 1' 'I ' "n . , mn, , .W , . . .., , f ,ns ..-.,, ff ,1Y'vu''nfufufuf-111-161110-117. 6 ,-17Zv,,..,,,,,.,,,.,.,...,,...,,,,,,,,,,.,.,f'g-., J ,1' 5 W, V. . . . .,- ,... ,,.,, - ,,,... ..... ,,.. ..... , . . . ...., ,..,,.... .. ,..,.., ..,,.....-,... -. -1' 1 ',1f fl fn, 5 '.l 'v.,1' ,ff , - ,lj I, ' ' '., 11, 5 ' -.., , .- u, 4 r , fq QW! Cuff "' fgfw? +4,,,!' SENIOR QRCHI4 STBA I I RPOSF luc op T'!'llIN1L4ll ticnt CO1 Oh ua .md wx xr OFFICI 6 luldelt ll Lum Y1LLI'1ex1dCnt . Secretary Thelma Pvxklns Tleasuler ul k Sponsor Mr Ddnley I I I ' ' 1 454 f " -.1 1 ' If ' f IA! he I",I 'X' 7 f I 1,r11',l' ' ' 1 1 J J ' u - Tomx'l :lx I r , 'S Bl X ' f"l 'rr O ' CPS I"-." 1 .... C'lz H10 f1"j ' " ' x- ' . .. A..A M'1ry Harris ' .' V .,.........,........ , ...... .. . ,... Uv Kir Librarian ......................,..........,....4r,.,............... Edward Prewitt f'.,n.,,,.' - ,,.. r I ,17:.,., li? f , .12?,,," ' ll, I gun., 'f' ' -' " 4' f 1 a,4gQ:f'- W . , 1 .. . ., '-.H 1 A-, ,W,,,,f 1 ,K .ug 4 ,. , ,,y'-.,, 0 "'.,,,, ,,,f,, , , - -,, -. , g'- ,fu,,,,,,,,,.,,,,1,nu,u 11117, J ,- IZV,v,,.,ngunna-unnnn,fuu,,n, I-.5 I 1 fn . 1 ., , 1 .,-,...-,..,-.,,....-..-.,....--. , , ..- -----H---f------fn-n-f-n--f------ '. . 1 1,1 1 . nf -.LL f 2' 1 - 4 '- ' I f ' 1" 9 . f', ..,. .- -1 w., If . f ."'. ' ,W C!-4,9 ' " Q!-9 'w,..,!' JUNIOR ORCHESTRA 11111 1x1 1 11 N . 111 111101 1111 D1 1 1111111 RS 111 1111 11111 1111 110 '11x11 111 11 dl111 1111x1111 1111 11 11111111111 S11 111 T111.1N11111 1 111111111 11ut1h1nN1111 8111111411 N11 Danlex ,I f 1 1, 1' iff? X, A f ff' f 10, !l12, I 1 217 4 K tg!!! Cf: .L 1 ' 1 11 'C T11 111'1'1'1 111 . u.'ic'11 '12 ' 'Ill O ' 1 IS 1111111 z 1 'f'11' 11' I 4 4. 1 1 I-,S 1" 1.'11l- 1 " k G ' 11111 V' -1 1. .,,, L 1- 1" .' SL,..,. . -.S 'F - --- i fiiiiiiii :,- 1 , . ' .- Li111'a1'ia11 .....1,,,.,, .,,,,. .,.111...1.1 , .,...,....111,......1.....11 L 5 'dia Prewitt R v 1 n v L n -------- - - ff-v---v -ff-fff --v-v---,---,,------,AA-,---,--- -------f-..,- - A v .A A""'-...ni ,,,,. , I 1 5" :TE 4:7 I 11.1512-f., M I, ,fn-.., 1-.K 71-'a,fh. H, ,1"' I4 I 1' ' f'y,L-,Q . - 'Y 11, I 4 1 ' ' " . ' 33, -, -, ff "'jg,,,5, , .., ,410-. f 1 wifqvwff' "-.Z ' 1, . '--. 9 ,H 4 , ,nl 4' fi ,?., if 6:-77,5 ,fungi fZ!l,,,,f x A ' 1,1 .,, 9, 1, If ujth ,Z .JI Z I 11,11 :rio x I I I I I W1 9 . V , -1 11 1. I I -. fn. 1 -r., 5 '74 'rib , fur. 14 .1 ,"v. 4 5 flnh.. Q '0 fb, !-""'0.. 1."". X. ' 111 1 fl " 5' '?-' Q. f'f " J ,f....4 "" 'ua f. !..,'. if L4 1? 1, 'Ill 1211.4 xi 1 10. A A I, If 4... 33 2 1 ,116 '-.,,,' 4,7 4 Q I, ll -. , 1 f 1 I . ' I . , - fu - - .' 111' ' ' ' Ann, ll 5'- -., '-., , f',,,,-.,1,:,,,,.-,,,.,,,..,,,z., . 6' ' 1 - , I I 1 1 , , 1 1 yluuufruupfuuuuf-'nfunnlufl ,ua ll . V! fn., f.,'.::1:Hf!,,-..,,...,,-.-,-----...-,....-..,f, , N .WC ..-.,-.-..,.-,-..,,,.,.,,.,,.,,..-..,.4 .,,J , . 'v I ff. rp I Z 'X 11' f,V'?""fb' OFFIQF ASSIST ANT? 1 mm 11 hat to do N 1 N 1 thmg . N1 1114 c 1 xx sux CO1 OI S 1 fu .1 lf xx BIUXXII1 1111 mul OIFICIIS Il6N1d0Nt 1 ll NIC 1 me P10s1ce111t PIGCI Stufudl gPQlltflly ll c Treasuxel hmm B1oLk Sponsors Nllss Fanes . cl Vllsx F1t7ger.1ld I I I I, , fl f' j l,lf,,yv I ,Af 1,11 11, 4 17, 1 c,,,,ll,f9 'Y 'xi W W J X, L K MO"'l'U To k ' ' ' is wi.'rl4111 I to knmx' hmm' to do il is :killt lu 111 21 ' 'ls 't shf ll bf- lu 11: 5 1 ' '1Cc. I . , . 1 Lx l'l' 'k'1 lYull11 ' O . Y 4. , S fl '2' 1 I 4W Y 4? QA! " .,1,.,,,1,,, Su- Hx- . Voj X"' - .',4'I '--A--A1777 AVAYYY YVYV YA '. AY I 1 ' . ,1,,,, ,,,w,,,w,,.. ,, . 1 .,.,..1,111 .1211 'af1F1'y I .V ' ' YYAYVYYYYY'-Yrvvrr YVVivv'Y--'YV' ----YY---F --------Vw--I-'YY' ' '4 i X 0 1 .' A .,.,,,....1111,7......,A,,..1.,,,,,,..,......,,V.. J A -111 . ' , ' !""""..,,-1,-.5 , ,1 f??Z:"', -C? f ' "91f"" ,,, ' , ' ""s "f 1" 'F ""'4-mf" W . ..,,. . . . X ,1 -. .., .af-.1 '4,,, X 7" fI1,,'7l! I lu 'I "- I " ! ,:yh.L, ' I1 "nu " ,,Q f 1 . ,, 1 1 f 9 "- jj . ". I . 6 " ' "' 5 ,, 5 f, , -., . . ' , ' -.., ' I ':'fg,,,g, , ..,' ,ljh . f 1 'aj fy! ' -. gs 5 f, ., . 3 A ,,,,,L,Z I f If , fa x ' , 5 - K . ,,, -C! ., ' 0 ,Q .A 1' - " iff' L' ,,f,: '.,, Q df" -.,, '-. 1 4, I , f',,,.-.mm,,,,,,,,.-.,:s,.,0,,..-7, 1 QQ1ZW.,,,,,,,,,,,.,.,.,,,,,..,.,,,,,,,,,,,,f13-.,. J ,' fn, .7 I' f .,. ,, ..-....,...,-,.,-----..-....-.--- .7 , N 54 !..-,,.,.,.,,,.-...,,,,-,f-..,,..f.---H 'Q' .,,lIf fwihnu 6, 4F95 1. 'Q' ,-e-rv' 4 CAFBTERIA Q Hfllhtl 1 NN 1 N . x i hm mgrx nnlltxtucln that pnulul mio 11 L 1. cent hmlx mum H111 hfhl ' fp, F I f -1 dy, 'pin I f -7, . Wjfffl' n nw ,I K-'L f ' I r r.- . fn h 1 W W Thx ' " -'s in thv m-u1'vtm'i'1. under Mix: Hattie- f'l'U.'l1'lH'l, chwr- fulljfcc t 'hlll ' ' ' " ' tl - 'Elf-01Ul'i2l0YUl'j' lay. The progress rnzulv in cooking and serving has lmecn XYOIld0l'flll. and the stu lx j sh '-1 its zxpprvciation hy In-f " g nothing In vat ' 'ncl. -w..,,, . , - 1 .'v".,, 9 few'-'.., . mf"--., ff- -2h he fam- ,P ff ff! ' "--..,- ,. 1' 4 .-.,-.,,p, 1 -.:.4,,,1 Q .2 ' 1 'b f,! ' I y j. --,..,, ,f -.- - ., , " ,W 6115: ' '-ff' 57.9 -f ff r 1 ,100 gg .. ,,-.,f w., ,J , fl 1 4, s ,.., v . ""f r .. f"'-. f 1 'f gf ' 1,1 2,9 . 1 , "--.'n M ,' :.,,1nu,7.. , 61.7723 ,4,L4 13 n , ,!4,,,- I X . ,,f,,.'.l.,-,nfl H!-Q," 4,:....J, Q 111,11 nun K --,' 71 Lv, ,, 'N,,1f 'IL .01 44 f. A., ,,,vu-,- 111 '-,,,,,g1 ,kay 4 ,I 5 I 1" "- 1 1 1'fun.,,:,,,,,...,,,-,,,,,,,,0,,,n . 1 -ve. ,,,.,..,,,,,,,..-,,,,..,,, , un, , '- , I 1 , .1 I , 'I , n nv, 'amfzf MIM-, ....,.., --.,. .... ,...,..-,..,fi , 1'iZ'f,.,., .... ,......,..,.,,.,,....,.-.,.W.:'-.Ziff ,,,?e'."f',:3 If U A I ,,Wl"C,,4.:-9 -u, alfa, .milf I 3...- H XLIIB T Hx 1 L11 1 . v f umm f 1 11151 H5 1 Q Ji' .1XX1 Ill S Lt N Q X 4 Lutfux ,enlu mx Itidxllltil . mut 1 on Nponxrn 1 Dou f .1 12, l f riff! I ll, 411, lfyfaa 2 , I ' ' . ' ' -'L'H. ORIG T1 "lam: T'Il2liIll'ii!1. 'xml m-xtvmi Ihr' uprhwut high sdnml ami w U11- ity hig.l1m' SIliIlCi21l'IiS HI' C'i11'isIi'm liv' . O lIfVI"I'fJ l'le-an 51 ms. ch-un wg-mlm. -mi cle-em snlmlalxlmip I Vi I. Fld f4l'iIHSUIl 'mm 'I ite I OFF 'CHS Pl'i'Sil1t'l!I .,A, , L. Nm-lswn Yi ' X-Vl't'.'iflQ'Il' , , UH xuxj' F'1villc' St, . .,. V V VVVVV IJ, J k " , , ..AA . . I-'ol 1' ' kv I J ' .,,.A .A. , ,, , v...,, , . , , My gl-s f""""..,, W4 , ' a?7I"', -lv 'azif'-?,,,, 1' f"'f"'j". 1' 'f'-2if:3,,,,,,1f" 73.5, , iy fw- . 1- , ' 9 Q. 1 1 f.- 'Vi' ' Y' .' H- ' f '?,:c-,,4,,, , -.,, ,lg -. A ,I 71"-.3 bf? ., .7. , 0 ,,,.,ff7 1-' ,J 1: rf ,zfl " ' I fxhyv 4 I Il "".,' . .,' 1 1, 1. , .0 I A ff 4 , . , , 1 :nu f , ".. if AW f'f,.f" 'ff-"'4..'A ' rx :1 jf7:':uf W nl"-..,,,,1 ilk? 7 11' I 1' ' , 1 Hy ' ,,,,,,,,1n6f1r!f,'1y 'I y,u1u,uuuun-uuunuuunfuff ju S f 's .' , 1 ,Q z .,..,,,... ..., -..,, , f , -1 1 1 ff 71 If 1 j L11 rl ,lf f ,I l A nz, ..- ,......., - .,...... . ...... 1 Z A , H U 4 ..-. . .,, , ., ..., Ji Cf-2,51 ' ""' alfa? 'muff ,Hs HARTF HI Y ILIIOSI To IN 1110 mf1111t.1111 md extend fII10L1g'I'lOIlI h1gh School and nommunltx 1 ICI tam 111 0 I 11Nt1.m 111111 f NIOTTO . 1. MQLI .1111 I 11111 Lho.11N1J I OLOIIS Lllmxrm and XX Ute UIIICPIS IONIL 0111 1 111 Ne Non IL ILNIQ I In L I11g1.1m .1Nu1e1 PICIIILIN D1 lgo S JOIINOI NI1 Nt 1pIeto11 ' ff , 1 f f W 1 I , .5 -Wgfffw f-f J ' ' -I I , I C .-1. V 1' .'y2 -,X . ' A.. . . 'tv h'gl 1' s ' iz 'ls f 'h '- " g.,. I f'lt"llI sports, cl 1-111 SI H 'I, ' 1 'l X- s- l' '.'h'1 C , , , O , . - , . 4 Lx I":'1 , ,1.. .,...,1 I Tl W -' ls YQ 'Q--P ' I lui. ,. .11,1,11,1,11 1,1.... ' . . " SUC1'0Ii1l'j' ,11,1,.1... I, ...v.11I...,..,.1..... Morris Timbes fl ,,,,,,, , .,,,,,,,,,,,,..,.,, .'.Qz, f"n""'," 'af-,k 1 11:1 Z"-5 ." 1 4552""'7,,' ll 1"":H"'5 '-.ff ' ,Qf.f.iZ::20,,' jf' Zf2'Ni!'1i'i ..1', Ik ' "-e.,, , ' ' ,'?2 ' f . I ,,. V I 7 K" 'It' Qffc...4,,m'. Z ?,4:.3 1, 5557 yfff-i2q0 'JB-wh s fi ..'-W'-. 1 7 I ,, fl f,f"Z,f-'11, L4 rf' wfwf' ff- ff " - " 9 1 I ' I ,, ,' ",, 1, .HI I Wong! Ql"'0qw.5J I y 4 1 ,I - ". 1" ,U.uG,n,,u,n,1,,nf,:1 1,111 , ' nvunuu1Anuuuvnu.vwu:,u '- N "r 'a f' , 1 4 ' , 1 M 5. . .,' ,, .,- ,.,..,.,. -.-..-. . .,...,..-..0 I ,rw if pf S rv-'...,..-,...,-.....,-,.....,-..,.f f'- 1 ,f ,r 1 , 1 y '. "' 1 f'- 21... 1 4 , , -.,., . -.. - -., 1 r I My jig M14 r Cf'-2 GIRL RE.mERVEb PL LI OSI' time lm Nquau x XIOTTO 0 I1 111 .mc gnc 1 nest C OI OIS blL.L and W hm OIPHPIS Plesldem Iwlnette Lurgesq lu hun ent Lettw Dlenst e Sun c tru X Nlllldm BIOYFIS I A J 'W X1 , , J ,I To 'f' .' -'flj I 'I' "1 - I 'fthels O ' Y I A L ,J , , E O 4. . .1 ,, A LL . Av' L L. , J sk V3,-n.,,r1 J v ' ,I k'l,v3 1 uv Q..-AY---F-i--Y-if--------VA--Y-----YY!-YYiA .A ly.. 1 .Ag TreasL1l'cr .,. v... , .........v., ...V,............ ,...w.....,w.. . Mildred Sinclair .,,,, xv'-., fag'-..,,, . V- z' ,A ' .. 1 - ' ,,. , . , . Sponsor Mlss DIIVCI I l"Zlf 11' lfdl 1 , f f ' 4 1' IW ,ff S f 10 f " lfl,,,, ,111 9 V I 9 ,M ""4l,q,2 , lf J '41 X1 9, jf , dfpqy cpl 2 , ,"7 -. 4, Ji. 'I ' 1. ' . . . "' '-. ' Awfvnl, f gh. f ', 'f 4 'fc ' 'v ,. v 'Q ' M ,111 v, f. '?:..,, 4 lc' rpj 1,42 :nz v!,Z,4fm. A , f"!'-.i:,bAgfu1f,:j"'vo.nf2'5"fi"'? , 1,111 'ix '11 , . 1 , -.. "-. , 741. .,,mm:,,,.,,,,.,,w:,.,w.,,,, .F -J ..550,.,,,.,,.,,..,..,.,,..,..,,.,f1 -1 - 1 f. - '1 4 4 '..-,,......,--.,--.....-,,,..,-.- , Q- KC.-.....,.,......,.....,...,.,....,.....4 I '-.,,f , ,. . fs S 1 P i , .. .,1 ff Iii .,! , 11,1 ,flew W! .0 . it 'i,.'." . .,' ,I I " I ,VCi:,f: ' . "" ' .,1j..2 Mu., SPANISH CLUB NIOTTO 'VI xrahemos A delante COLORS black and Jold OFFICERS Prexldent Damel Petro Vue P1 esldent Challes Plerxon Secletaxy lxeasulel Ellfabeth Adams Sponsor Senora La Grave MEMBERS Everett Smlth Hazle Parke: Helen Sumrall Charles Plerion Nladme Pappas Cladxs Moore Ii11I'N Phllllps Ruby Rams Nlallon Betrlx Harrlet Glllette Ehzabeth Adams Emma Stew art Ellfabeth Stultexant Dex ere Clark Berme Ruth McLeod Danlel Petro belnard Jones , 1 7' Ifmf' 1111! -f for M 1 JAM' "rw.,,4'7"fff Y ....-........ A . 2 ' S 1 ' l O K -W 1 m fn' O I '. ' . ' . - . . ' x 4 - - ' - 1 1 y-V Q g' w 4 1 . r . ,,,,,..,.,,..,......,,........,.,,.,,... . K nv ---------- -----,- ' -- ---- -------- Y -------- ------------- - ----- - - vw ------ --v.....L O , , V . . . , K Y I . I 1 1 N V 1 - . V . ' Q. . ' ' . . . . . 1 I Y I A K l V I Q v v A , . 1 , , , n . ,., ,, ff" nh' ,,,- ? 11 , Q, .4 1 -f, 'v..,, J, 1,1 .,.' f- --':', ,IAQ -1' 'z 3' , ',-. ' M. C, 1 " , . ' 4.2 1 I ' J "-o,,,,,,1l' Q '-,, . A., ' 4 , . ,., : 11, -. , ff ff ' Q . '4, 3 , ng, Q, . V, 'Nr r ' 1 I ' ' "" I I 'v '- x 'ful "-. ' ' f f "'. '- 4 ,,,., ' - ,,--., I , ' 'f I 1. '- . fp 1 f. -. M., 1 1 'fn f., . , A, .,, -I ,N . , I 1, , ff .ut f,-fn., X 4,1 1 , -.4 9 1 . f' 7"-. 1, f-, f' HAL" - ,f 'fx f 11 ' fl ' fn' f 1'f 1 1 W ' ' , I I ' I!! f, -V Q . I lil' 11" N ll, , .,,,f 1.1 -I '-' "' " ',1 . .al '-.1 ,, I ff',7,:..,fj,,:,,,,:7:::ff,f:,,, fxjy. ,' 1.I5"ffffjfffffffffff.'fffffffffff.'ffff1ffff' l"'-. I fl "', ' -.f f ,,..vf ....1f.,,,, I 7' -.QQ 2,10 nL,1' f V 22.4 of X ' I, W Cf-aj: fljmx 'f,,,, VI 5N'I'I'I.XII'I IIIQXIIY I'I HICIIIY I'I.I'll I w I ci c ffm I K I f f rf , f 1' 1 1 f ,gl f,1m,,,,,l , j I f ,1 , 'I IIVIINI VIII' II2lIIIlIIi1I'IZf'u' .XIV I'l III 1' - X.:'II I"'II'1'I! I"'I'.IIY jlIlI'IN ZLIIII IIQVI" , vI'IXN I .XIIVIMI 'I 'IM I-Iw fwIz'-X1-wx. -X .1: rn.:-.X Ii HII1' I' 'II1'lI U IIIIIXDIQF III" Q. IIE KXIN C Q-'IA l'x".'ff.. fi' I" IN-gI I I1I"I"II'IfIlr I'1'wIIII-11' Iirrzrm-ll lUfm':1II lfirsl Viv:--I'1'--fI4Iv11I III-In-I1 'I'i1fm15ww:1 Fmwrrllmi YIM- IIN-ff1I1 III II+v1':Iu'w -QIIIIIIIII-II SI-'VI-IzI1'f.' I,IIII:m IA-MII VIvI'I'fIFIII'I'I' .IIil1'I'IIf .Im-I SIII7II4III' .XIl'i I'1lIXXi1I'I1N O XIICAIIIZIQILIX .'XIIJ1!.LN. ICIIAIEII-XI: 1.:1fm:I, KIZIIII'-wi Mlm-I.--II. I,IfI:I .XIlIII'I'X'III. IIHMQI II:II,u'fIT. I"I'2IIlIQ ,Nl.,I,nw-. I'I'21IIIi fmtflrnirlif, l.I1I:I IIIII'III'l'. AI21I'Q'J1l'I'I i::1yIy1:If.X:IfIi11I- ,XsI1Is'.X', .XIIIIWI IIm'ITr'I', .V-.IIN Ilwvx. I'IIII'II Iirw-III-I, Imvix Ilwxx.-II, .lilzmivgl rwulq-X, IMI-QIIIIAI l'I1zIr1rIII-r'. -Im' IMA. IIQIIHIII ri -III-VI. NI:II1II1 4'ImX1zIi11. 3.I:I1'i1- .I:1I'I. NI' I 4125 wh:-y1.f1'fI. Ilwlzrzw- IIIPIIIUUI. Ifrmxn-I1 IiI'r1r1I-fly. I'-I'2IIIIxIl' f7?:nr1I'iII. I'fIiz:1IIm-II1 I'1'w,x's. IIJIIIIIIII' .nIraIIwr1. HIM' r'fImIwmI1I1'.Iixvlnvrn I'l"rsInlX'. -IELWIIII' IQIIIHIIII. I4lIIU'I'IIIf' IIII"IIIIlN'1Il. II1'Im'Il IIurIljIIII.Y. I1zu'Im1':I I.m-IQI1. I,iIIi:I11 II4III'JlNIII'I'..I2lll1' IJI1g:,: '. I.If1yfI IAM Nlfwtvx MM-:milf-l:1. IIHIIVIIIIII I':IIXY2lI'II.N. BIN. 3IzIIf+m-. ?vI21I'l"'IIII XX':III:1I-I-, .Inmf flfmmhx-I-I, KI:I1jIf+I'I.' Hzmlxix. I'IIIIl Willlzfrxw. NIl'I'1'4'4I1'f Mustfvrl. AIZII'-X' Ii. KIf'I":I1'I:I1zfI,I':1n'1f-I' IX'111lI-V. .XWI1 f"""f..,.' -n-,f If 'i55Tl""'f,,- r If 1"lKn"'g .-,if ' - q,,.'.'.L". ., I gain? ..... mugjigfj, ,gk , Ir " zhrl! . '47 I in I!! J , 111,21 I ,I ff' ' swfffyi' wr f , 0:3-wr ,A ,,l,lfuf """" "' " 77 5 1 """"""""W'm"'m 'mm' 'inf' fvff'-. f'3 ull f I 4 I 11" 'o f ilu. Mya. u "0 11 P I, '0, 4' ' Z '-f. J' If 6 "' fl, ll' 194' si f 14- f' ,401 fy! Q? K X '27 f"'1'-ZL,,,11f' 4, "-if va.. Q , 5'4"-5-ug.-r1"'l'4 lt 1: , , .. -.L . ' ,,,. M? 4 -.., H-. K- - 'f .Po "g'-Jw, . ' , , a , ' . f Zh: -SC. 1. 4.'- 1 ,- , , 4 " 1'-, '.,, , ,"- U, any 1' , W M, 1 , .g ' 1 ,, -.nxlu f..-,-..-.,,,---,.-.--,.-,,..-,-.- .. H ,.LX..-..M..,,,......,..,,..,,..-,-,..4. ., , 0 , ' r, 4 ., .,, ., ,, 'f 'v.,1 ' ., " 0 ' kk 4 . ,,,,vf..y--K, iv, -,q,1,,f I H ,l K , ff 43 ' 52:3 1- Q Y 4. f 1 ' N X . , -'I ' f 6 A 5 A- -r , . .A A Q ' , 4- - 'FH 4 , - . ,s a ' f:-,.:,, , .- 1 ,,f 7 ' 1'.,f, 1 , , 1 4, . .1 ,f ' 1' .0117 57"ff1'11"?"'?f:ffff , , f ,-,7 - v, ,f fc f'- 14, 1 ,1 1 "rv "-L ' 1. .1 1 - 2 f.,,. .' 'I , ff, L I If '..y1'. 1 urn'-.,, 1. I 7 , , . ,,,, , , ., ,, L' ffl? Z'ff:Zz:f'::::f:rr:::::f:fr.'f::::1:ff 1 ' 5 -a,,' 1,1 MYXIA IVl'lfllI'fS'I' 4'l,1'lZ x K 1 , fn ,f f 1 I ,, ' x , A I ' ' N111 141 Q I'7lll'11.'I' O 115115 i'f.1...'1:1.1-1 Q 1'1,1VxN'E-'fl VIN' '1.:E'.1 C 11i'I ll Iiilf E'I1X,111f,' If11f:111'E: S'.e'm-1:1111 XJ-1 l'1'1s1l1:1f l111r':11-119111141111 l"!:1r11Xf':11 1 111.f.. 1 U V 1 I f1lIff1IllIflL5 X154 Ijf 3' N1:11'::.11' 111'.'11i11A1 Nlzf-,f!,1 513' 1 1 il, .l1,,,31 1..,11.Xf1U-N .-K"2i,1' N . XX1 1. il, ii U11 11 51.1111 IU, A., Fxlyf Ill-'-XX1'Y. I'...f.x"". F' ' 11.-11,iI1g 1 IH. ..:.1 ll:1r':'X11r. li:1'f1.1-1::r1'1 1 1 311,-ll 11331111 AXIU1'gqL1'11'Ilg11.1..1 fXIz11'1-111:'11wk...1r U.,1l"1 1L ll: f'1I:11' X .l:11' UH 1"'11 5251 .-1IlLf', 'Q ' ,,1ilL1", I.Z1f L" If-' 5' N -xf'- Qi.Q.y.IL1- I H1?:.11F'- l,.11Q.1. ii ilwxm NI..:...1..3: l"f'J15'1QZ1 lC:1,11,.,11i 1 vI'11Yi. 5-I11 1111 f'f'i1?.1'1'1 FUN 4TL1'1111 I".1'1'112 I,vU:i.' ,W:11'?1:111f11 H1'."I1 l:111!r11 f1Iz1:f,1I'11.-112' P11 NNN KI 11,15 ll lf.11Y1 111' 'X"'W' 11 x l,1'11:.f':11r, ' ITX.. 'l".i11' N ..,. 4.,. K .1-. , E1.t.2,,11'Xl1N'1 TX. :- 11: f'.'2:1T.11. 'l" 1 NI41r':m2'1' 17117 Ar Q' I'11f:1 l'-.:11'1i ' 1111 V 1' f'l1Y!11E'l'Qf!,-3' 'f1'T':1 IU-lyrx X'11.I.1 XYJ. 1' .N - 11!'1211"-X.1!,I1I!-- lyi-?,,.'.,.?,Q 111.11 Zgzlfj f' I.,i?r, -.,.,4h:'ff, 21,12 r 1 ,.,, -, ,I ff, ' I 1 ' f, , f , f 11 ,I ' Lgsmz., X 4 .3 , jf-:Z x14-ZQQVV' .5 10" I Q ' ' in ""'., lfffv 'Q ,r" hz., Z1 ,JI lb' 5- K . , rybzvp 0175-wig., 9 ,lfill lf' 'fa . go 1 1'vfxfffffxfzffrzl1Ilf'7flIWllrly. J Wryan4v:lllAnv:ll4vravAanrnv1Au1vl:llf,' 5. S fl g V" 1,0 ,,1 . .... ....,..-.-,. 4 f .4 .............,-...,..-........,-,.....1 lj ..,z 1 ' ' f'7'fz,r. "'-...Mf '.,, ., nf "'f.,,,4', r.""f'f7"-fo fl , J' .1 .uf-.,1 -40, " 3 ,,, A fp ' ' 1' ll" " "P- M M' 2112 Ckf' wiwn pri' "I v 'B 'Ab ' , . L R ' .lei X 6 A . '1 NA 1 ' - . . .I 'A X. C O C I s ki 4 ' ,, f ' " s , - ' , , 1. . 'fr ' S i ,V 4 r' """"., ' 1-.' , "J I" 4 'am' I - Q Q- ,yi 1-, wh.. , 1 " f 1 , ff , I 1 K j ,,,,.,,, 1 ,-..,,,,j, f , 1 0 ' fl I ,..:- ff-. , ,,:2,,,.fqy'-,,,,',-...g , -- '- -, 1-' . ' 1 iff: , 1,1411 f ff, .L W. If - 4 , I ' f'-.':3:?'y':1:':f1ff3??f" "1':,- fr 1?Z'f'.'iff!r:ff'7:1:1'7ff:::,t.ff:::f::1 1 '-.. g 'A- r fwfr f , 1 I I if f I ff! ff l'AXX'l'lHfll'b1L'l,l'IZ l'l lll'HSIf NI N1 1 , 1 ff! f ,ff ' ' ,M , f'g,f'f l,g1:-wxwll ruww-qx' M1 mwwf-Iv 111111.-Izxmmn-WHIQIEUA x1ll'll C XII l'I"I'lD LW' 'rw Tk 'rwfu O Vi 'l.47l1F 41' 11I.1f 4l"l4l I . .XJ 'Ui l':111Il1.-1' O 'IT-T551 IQIIS Sm' NIXXU1 IlI'4'NilI!'I11 .' 1. Mv1f-KM Ilzwllwz LN'L'l'I'I mix V -111.-".i'w 'll' u mln XI' Hfrr-11' XliXl1rl I Xll'lXI.lIQ'L4 UL ' ll Hsxllvrrv 3I21I'WHl'f1' Hzxllafrlv I'x1'4'nl FTQIWHII NI ll" 11-I 'Qu-f-1' N'-II Iflnmzm Ilzwrjx llwmlx M:1V5frl'if' I,'tl'li"I' fIU""'-., :ff 1 f",:Q :"'. 1't:2:""f-,I lf ,f f K " af i.,5.,gpf'9 ' 1, , ff 1 I ff, ' 1 I I I Q' f,, fy vm 'iff A nn ,ff-. 14 .1"f"'. Z "'7- 'o 'Q g 'ff -M," 414, . ,f,,'z, ja, I" S ' v ,gn g'.,"7.3, 51.4 . l,,,.,4,, 1 r f f . Lo, KU ,,1' 'lf "C , ,5 ' I gyiunff " vn"':...f,1 ,Za 9 11' "' , -., 1, .,,. - ., . f .'. - 1 . fl., -,D ff 1 1vu'--ww'Hunan-H010-107.9 ,-ff y,,,,,,,,.,,,,,,,.,.,...,,,.,,...,,mffhi, w 1' f 1 ,I I 1 ' 4 -1 f I 1 12 e N' ' ' ,-.-nu.. ., 4 I 1 ,I fig 5 7 f'r7'f , -. -..f -...,.,:f' ,we-+4. f .,f f -f"4..2 ' ' .,,f.,7 ' 4, 0. 15" '. 15 u 0 .. '71 ' ' 4:4 1 I f 'IW f r -u. ! I 'ziunlff 1 4 ,J f Q ,f 'I qgglflyh ' ' N f"' . ., nk ,I f ., in -2 '..,, My , '.,. rv -- :- JA' -. 1' '-' a' f ,.. as-. dw., , , 4 ' nf ,f 1 If eq' 33f,,,g, - gf-I gg cy 5: , pf. -f.. fz 1 -.. ' 4 . . ,, 5 1-1. Q - ,Q 'T-find.. 44:-3 ,zgfgq-I, ,zagff-"Q I 'v ,as 9 ,,,,,..41'. fl- f"-.,' 2140, Q ',,1f fn. .WA GA ' 23"--.,,f ni"u..,.,1 ,,,af. 4 ,1 I f's, "9 fo 1 5'v111"H5I'f'11""""""l0'1'ly. i Wtynfnnvu,unnwuu41nn.v1u,u1l'ju, N ,1 , 65, l ,J I q,.':.,, 7..-........,---,... .......,.-..,- ' 7 I W 54 I-....,.-,...-....,,y.,,..,nn,.-.,,.2 -.,,l If ,mlb fd Q., My f. ff f f. ,I f'-Cu '.,fw' KW , 4 NATIONAL HONOR SOCILFX FOR HIGH SCHOOL JOURNALISTS OFFICERS Plesldent Nntomcttc Hallo l Secretary and Treasurer I+1anc1s Stalnback Sponsor II1ss Br1ght MENIBERS Vladellne Max garden Lenora Palnell Connle Powlel Francis Stalnback Antolnette Harford At the close of the session 1997 the INat1onal Honoraly So lety for Hlgh School Journalrsts was founded IH the Moblle Hlgh School The natlonal headquarters are at the Lnnersltx of Iowa The natxonal Em.por1a Gazette and Karl A Blckel presxdent of the Lnltecl P1 ess As soclatlon The emblem of the organlzatlon IS the Qulll and Scroll The chapter alms to encoul aqe 1ournal1st1c w ork 1n the school and to reward those w1th talent Membershlp IH the organllatlon 15 the hlghest honor that hlgh school authors can obtam f ff! f 01 on lf' cfgj 5 ' y!f','1f4 ff 7' ' W ' K" V".-'-------.VV A H u I I ' 'I Vf ..,,.,.....,,.,.........,,...,...........,,,..,...........,......................... If ' I C I . . ..' , ... . , Y I I L If. ' founders include such noted men as William Allen White. editor of the , A . 4 . I ' .I -l' ' ' ' ' ' ll ' 73 f':"""'.. -0- 9 1'4" "'- 5 f413"'--.. '.""-. - '- rn fl ' -- 'f- f ' , . . ' s. 1 f.,,.u:'?,,,,,,1 gui I. Lai! f'- 1-mug' 0,13 Z-42 ! 1 A , . f 1 "A 11 - ff " ' K"-2 I X51 v nu, H 1.,' V, , , . -U.. 0 ' ...M a l fi "'n:h?o...,, 19:55 E' , , I fi, 142, 'IZA Ml l1lf3..? 2 ,llfjm , ' ,f , 1, , ,,,' : 1 n,":.,, , ff-, :y,,17j:::7::::7::f::::::::fffrffifffffxgQ 15'Z11:::::::::::::z::::::::::::2?:::::1f'J'1..,,,J 11' ' -f W '-.f --.....-If -.,, X .,! '. j f'f, r .,1 f "fifi fi' I ,,,.,,2 , ,,,,, ,W -a , 1,1 , '22 ,,ju. 1 "nuff MXN! 5 XX ELF ARP XX ORIXFPS ,l"' ,11f' ff 1 I ,fm 1,4 ,,,ff 1. ' . 1:1116 f, 4' .1 zu 1 I ,',1 7' .' A 1 v 4 1 v 1 1 Y ' Y 'N A J .J ln ,.,,,, , I Y f-. ,, 41'-.nn I ,.,' ff. ., ,ff ffje-,H -f fi. M., A . ff 4' .1 '-. -H. r , . -' '-. , - '. f f ,- 4 X" 4'-:J Q-4 ' If f' 21. 1 ,, ff. fx- I '4.,,! nff, - .ff 4, ,f f I1 1 1 1 A, f ffl, ' 1 ,I-. 1"f"- f-1, - ,. ' 1 , , f I 1 I - .,.' , 'fr -.,.,f' ' 'f 1 X .,, M I V X , ,I ,,, , , 1 1 f .JE 7 .. , f ,fly r 'v-.fl ,rw 'U ' x , ,, -1 .nl , ,,,,.,,,,,,,,.,,,,.,,,,f,,,f 1 ,.,, . .., 4, , f , ., . f v --. ',-, , ' '- . f f-L ' ii' l f "Cf 1 0 .,. , A ,-,,,, 11' , 1 ,f.,,,,,,,f,,,,.,,.,,,,,,,.,,,,, ,, ,I-1:41, ..,-, ...... ., .... .. ..... A I., j 4,... .......,..... 1 In , I W U1 1., f 11 ,M N 1 f 1 711' fl' 1 i1 1 1 11 Ill! ff ' v 1 ff If V' ' , X zfv X.-X 11 X.-X1,11l1X111 . 1l11',1H 1'1'1--1111-11' 11:1I'11111 11 1111 1,111--1'1'19111-11' 1111-1:1 11 I1'111 S.-11'1-'g11. .X111111-1x.111111 1 11111111 '1v1'1I1N11"1'1' O 1111 .X11111 1. 111QT51.1-1-11 '1 11111- 111111 1111-111111-1'-111.-1-1 1 111 11111111 .x1111'1112l1 11l111411' X111-11-1-1' 11-11111 1111- f1'1'z11111z11111Q 1' 1.11 4111 11111111 111--11 Q1-1111111. I V1N111'X2l1111111111i11111'1'-.1l,11x1-X 11 1111 111'Qz1111xz1111111 1.lP1' 111' 111111 11111111 N1111112lI'1'111l!11111,711-'11111114-32111211111111"11'1'11111'!'1-v:1111111I1IXl' 1111 11111 111111x111111-111-111'11.:11'111-11f1111111x 211-1-1-11Q'11111-, '1'1111'1- :111- 111111 111 1 11 11111111111-11111-11'1-11-111111111111111s'11'11-1.1. 1111-1-1111111-1111Xz11111 111111 11 11 1I11"1111- 1f11'1'11 111. 11'1s1111111, 111111l'1' 1-.1111-11 :11'1- 1114' 111111111 111111 N 1 14. 1.."11111' N12l1111 1111' S-11111211-11111. 1'1.:11':11 1"1'. P1 1"1S1-1. 1.1- 111 11 ,1 O C '11111' "'111111'X 111-11111-1-11 '.1.ii11 1111-111111-1'-11111:11'1-3 11111'1l1114X X111111111 1111 14l1'l'X 131-1-11. 111-1111:1111111-111111141 1:1'21?11111I1. K1j11':1 1l111'.11. 1'11111111 11111 vv1f11'1I111'1-111' l4'11'111111.f. N1:11'fi 1111-1-1 1111111111 11111111-111 1211-1 111 11 1 1121.11 N1:11"1' H1111-11. .X1111111:1-111 11111'1'111'1. N1il1'X 11:11'1'1X. XIY1111 1 1 1 1111 1'l111'1-1111 N11-111111f. 1'1-1,1 Nl1'w1f1111111. 4111' l111X'11,1', 1111111 N1:1l1111 N1 111111111 .11:1.1'1.z1'11-11, 31: 1',1111'i1- 1':11'111-1'. 1'41'2l111'1.4 1'11::1w1111, '11111-1111'1 1'1 11X111N X1111.1 N11 'jv 1'1-1'1',1'. .-X1111i1- 1i:11111-11111- 1'1'111'11f1. f'111':1 IZ1-111- I-11-1111+ R111 X1111 11.1 Sl'11111Z.V1'1117111'l5 S11-111. 1111111111 XY111-11.-111111: 1111151111-11. ...ff I ,-lq,,'.i?ii,n,I -111 Zta? 1 afA'..j?r-. ,f,f,,,'.uL..' 2 ,ll 1,1 -.f ., .,, f 1, 1,11 1 1 ff". 5 -lvflf . , I 4 ':?s.,,c,,, f- f"--. 4,.,,,V C!-gg 4 of , ,.: 5 vn il. 1 W- 1 f-3, . . l ,,.,. . ., -. .9 , '-., Q q j 616?JJ 1,4-iff? nf "4 Q V fifa.-,9:.ff2u17'2a.,, iff'-..-1. Z ,ll"" R fl L,,, ,.'n,,1 'IL .ug ,5 fy. , . , lplunf 11 a-v.,.,l ,lib 4 I ,I -., ,, 1 1'7,ffIunnf,u,u,,,,nnfr04,ffl7. 0 ,'J zynufunnufnnvunfnuunfurnfl ff, 1 ,I 4, .,,1 f ..-,.,..,..,-.,,.,...,...,...,.., q 4 .- M-mu..,,,,-..,,,,.,,,..,n.,.vnu -.,,f 1 f, I fh ' J ":. f ' - - '4 f ". ff 7 "n 51 4 ""'l "' ' 'ruff pf 7 '47 '01 " "ml Q 1' 4--1 -1 ., 805 ,. -N . E- ,+Q 5 u 5 L .F -'g',g,, xg-S58 -ug.. 'tl' 9 ,,. f' ll ,f 1-. 1 mu? :W 5 5-ML , r fs Mun 111 Il, fp j,,,, I r "' 1 I . f I I 1 I x ,A, .ZLHIIH1 4 X I 1 .Aga ,,,1 , f . 0, 1,69 Q I l f . 6 V ' , ' " , ga f , - ' -' . ,- X fs 74, ' I . .V ?r x . f ' . X A - 'ii -3 I f - J I, ' i z. ' f A, A kv- ' , . "ii,-Y' I ,fl I. . ' gf' 'ir L . , Y nl yn . X . M X ' . 4 4 ' -. Aff ."r A ' 1 :' A.,-,f ' ' ' n A 1 .+, Q, A . A 21.-"H - -'ill ' f L 7 : Q55 -fy 5 ,, ' 5, . W .. ,ip 1 : ' X , , - f ' k v , , -- M ,ny , Q '- A V ' . . ,M - - , - --fx, - -33 -gl L-It f' . 4 '74, Q X V, I 1 .VA-. 3' az W -1 .. , ,fx vs .Q A V: . V'-J 1.5, - I 2 . ig xr, r ,w .,, . ,,, qgzvx 4, , , 1 51,37 ,i ., ., -.-V , Ml: f ,Y y , 14. f , pig..-f wk .,.,.,+,. x v, , -'1,gk."-- F55-a . Zur , , ..Q..I'g4:, 4'-L , J-f.gY'5',4.' :W ,gif 'GZ' ,Q f .JJA 'f,3,X,q.k ,f 5.4'fif,'- BQ? Z ,, . Y , lv -'. ,Q 1, 1'fiQ..E1"1 ---42 Z. 45" .5 L1 rx Q- my ' 1' : z 'zlfggi V 'lj-ig-K' 4, A -X 4 xii:-A 5:-525, -Flux rl P " F" '- '- ' .' A + -sn 5: g?ag',gf. 1-fe! gf: f,35,5.4,N. 'ff-I E, f5y1'Q.73M5,.F' ' ..,. . f--. '. ,413--.., A -., f' " ' -. ,yfl '. , L " , 9 , t, ' I A - ,v ,Q-. : ,1, flr. .u-,,. , , 7. .9 .1 fm... . Q' fl 3.50.53 K ' 4, f 5 A 5 .J I , f It rf., 9 1 4 ' X I I, ,1!-,, I X f ,, 1 I, . .,,, , .,..,. I , , , , 1 Q , , 1 , ff ' .U 1 . ! , A f f , , , , Y . ,,:-f...f 1 ,, f ,, f, E r 1591. .A,. 1, ,,., .'1 5 ,I jzzliogrrzph. I v r ,.' M1 1R" XX", '.X"x 'V' .JX 1 1 1' ff ,, ., v , 11,1 , ,1'7-.. b ,5-.,,' 1 , ,f V f . , I, 1. If 1 , ,f 4-. n - , 69. " . . 1' 1 5 1 g 1 .', -, I , , . f ff 2 ,..,-.4 ' f 5, 'Ma 1 K I ,..,. -uf, , 1."" I K 51 If ' x 1 Il-. I .. '7,', J ,, 1, , .- ' 1 1 ' 7 1 I 1 :juan Q, 1:11, ',, . 1 1 wg 'V' "M 9 ., '1f'f 1411 A I' " -'f . .-f' "1 '-JA' ' r' A -' ,I , ,'.,-,,,.mp,,,.,.,,-,.,,,,,,n.,.,. . 1 . 1 ' ..- ,..,..... - .... ,. ......... ...-. . . '--. -- I ' j. --...nf J0 Cf-.:,fL ., , 'vf ., 1. -. K" ,,7"-. I, ' ,Ig-a.',,f 111 "' 1 qw, . ,,,,u 4, 4 .- ff' . ,,,,:f"' 1 1! "lv, 1 ., 9 ,1 -.,,,,,1 ,,,', , 1 ,,,,.,,,,,.,,,,,n,.,,,,,,.,,,,1 3-., Q ,I , ..- ,,...,.,,.,. ,. .,....,.,,,...,...,. . 'bf ,, ----,,f Wvlnhfoz 'vnffl p! I' " '..f 'ff.,,,! I Q I X' N X f i J D I 1 I I v V X 1' 1 M,-,, . , 'N f X 1 Wm' 1 , I , K E 6 I w I f fff Z3 my 1? I ' 1' 114 I I ff 765 ,l f ff ' ' ff , nur" ll I ,""', 1 f ,iffy 1 f . 4,,, I X X ' I ff' I M' w f If f ff' X yf ,,,1,.f:N,. A 1 I X f f 'V ff i .1 X, ,I 11 X X f , Q I 1 ! 1 f I - I w I ' J l ' x W My ' Vim , , , , 4 r. - 7m:."L ' -. 1 44 jJ..,:5 7 '.,,4h,' fl ,' I ..,f 1 fy , no -1. ,I ,1 - ,' -4, 5 1, ,,,, , ,,--., , ,.,.y ' .,,,,., , , 1 ,--.,,,,, , fun-., A1 ,., , ,4, 1- . ,,, 4 , X- fn ,I ','7' , ,ff A ' f 1 A -. 1 . '- '0 ,WZ ' .' 1 , I jf, ff'..,' , ' , , . , 1, I .,' 44 . . ., 1 15 'Q 19 " 11 I t ,, .., 1 K M., ,,,m-,,f uf "--.,.,2Q1 pi'-, Q 1" ' , , , ,-,,,,.,,,,.-,,..,.,13,,,A,,,,:,, 9 Q'J1f,,,,,,,,,,,,,,,,,m,,...,, ffu1,11,1l:-.. , ,1 , 6, .,,, -f...,. ...,.,, -,.,. .... , ...... -,..- 1 , .ly , ..-...,...,...... .,... .,,.,....,...,..4 v 7,f.yf ...Il--'If 1.17 ,lj Y .'f-: f' 1 - .-f I --H111 f-?,1,,.' fo? ",.,,4 ,. I- '. fu 'w,,,,f V ' A --A --r -4 1 FPNX 1 1 3110 sv 9 674 1 ,2' AQ I W Jim. Is I1 " 1 11' LI1 111 X f 1 Ill V N N I 1 NNI Q UK 1 f . 11 f x 1 1 111x111 fe 1111 N 11' 1' f ' f ,gf '15 1 , .71 ' 13,11 F 1, - ,. H Y i , Y A-M 4i THIC PHUF. THAI .'N"1' 111':11'11111s. 1'iL11 1111-1.1w1'ix'11. L'12lrS was s11111111s1111 111 11z1x'1- 1 13.1111 211 1-i 11-111i1'15'. A11 111' 5111'1'.Y 1.111 1-11'11j1'. S1l1f1l'I11S. 11111 1 wut 11111 111'1'11,1' 1211- last 11111. 1R2i111l'1' z1111':11'11x'1- 1111. 111111 111-xx' 10111111.11 11'211'11l'1'1. XVc111. 11-1's 3111 1111111 xx'11'11 was 11111 11,1-1111111 -111 1'111' 1 lay: w111-1'1-'s 1115' 11111-1' 1'z1s1-'.' 1111. 155111-Qs 1 1111151 11-1111 1'111'1,11111-11 11, W1-11.111'11'sz111 '-L111, 1'1-'1111111-z1ssi1:11r1111111 1'1'11111AV11111'111111-11111111. 1"11. X'111l 111is111z11'1-11 111' 11711, 1111 ' 111111111 111' 11. 1'11 l'X1'11S1' 11111. 1-.11 l'2111.1 211112153 51-111' gf '.1..111. f 1' "" I f flff,'nJ -X71 y X15 !Qxly3V"i3,,ffw4Q, L, 1 I 111 I I I ll I 1 ,IC Q?-gf I 3 ffl! ll 4 ,ff , 1 F U J , N N Nljlllllllll l x x 1 X 1 illf rx ll 1 4 l PII Ill 1 Nl r ill x lf? 1 i mi XXIIII I' g I ix . N 11 1 X LUI I lu nu 11 fm 4 mai i 1 . 1 mvi ing :gm N f can lun mm 0 x f lil 1 t1.115.ht111 N 4 N Q 4 i . mimlnei 1 wx ummi 111 Nil li max f N XO U lung' 4, lr ik 11 adv t L W-Q-I anna- I-Hill 1: E -X-.ln-l'l.1wix N1 1- lx I 1"f f' ,ff f ' '. 'I f 1' ff .1 I 7 ff If 1' 5 -f iff ,ll 154 r ff f" 'll ly! 7,1 1 f ' r 1 I 1 I I f4f f:f,,,,,ff' 4 ' 1 2.1 ',' f '- 02.5111 2 ' 2 " ,... 5, , ,.. 1"'. X fn' '-.P "I"-.."b. 'w fi 1 "'-'1"' - ""-'-- i '-"'-"--' '-'--'-"""' - "-""'fff'- 1 ,, ,f , W lllllYOUSlllllj',X'Hlll'll'SSI11 lust iiifflil. lle-rim' 1' N Yr ll lvul 21 luti- rlnln-'.' Yup wi- lllllfl lizixw- rlili'l'lll1. miislifl wi-I' lm qwlii iw-xiii-irilii-1'tl1v ns." - 1, lll'll'l1i.' W -ll. mlfws ziiimvuiiv iw-riimiiiwi' what ilu- le-ssmi li l'1ll'l1Hl2ly'.' fillfll. We- mllfi gli Jlll XY1'l'21ll'l. 'iX'21SlvIlIN1' liki- Illis. 1'z111't,vui1 llIllli.Yfllll'lll'21ll llll. l'. l,." XY21l'l'llllNllIl.'l'lL'li.2 l 'ifli liir wl1'1t's1l1i- 11121114-i'. Slv -plvl' W -ll, xx'l1yfl4m'1 you ge,-1 vw it' 'iz lilci' 'l'livi'v's ai lu-iivli mm-1' iliwiw. ymi ning Till 1lfm'i1L fl - it ihe-iw 's El pillow lllIll1'l'l!S4'I. Y1'S,.X'Hll niziy gi-I slum- xx'zi'lii'. .-Xlliv: l 'AIUI za pitrlivi' full lm' llim- wel ml' 113. Ymfll limi Qlzissi-s .vii Iliv flu ll. Wl Iliiw-xx' llizil pil-cw lvl' p4i1wi",' I1 H2511 iwlv In Lillian. Vo sil with lim-1' ziml If-ll ln-i' wlizil yum vvziiii. zircl cluifi wzislr pai -1' 'ng. Blzirivllzm, hmm- yuu any nmrv gfuml' Noi' 'l'livii. lu-i'v's ai uwuplc ul' pzivkzlg am' l'Ul'.YUll2lll1l j'Hll1'lll'it'lllS. Y jxuii mwy wit mi mp ut' ilu' cle-. ks il' ylu uw nwiw- vuiiiff 'la lilu. licl. uh ' clmfl Yrlll :mfl l,m,1if4- um iflife,-llii-1' mm' lliceiw in tlii- ' 'IlCl"., lli-rv, liviw-'s za mlm-vk ut' rural- tm',x'm1 Iiuur. :incl ilu-iw-'s '1 tulflv mwi' heru. N1 '. fm' thi- iw-si nl"x'ui1 Ilii-:Vs zi ivflimilile- iii Lliv n'i1vS1'I. 5:1-1 il I 'ml Qtart s ie- lz -dig. S1 i' 'y In h'1x'v In li-awe ymi iinw, 'wut I lizivv ai vwy' 1 ".'.'iI1Q - fz 1- rmliil. l'll luck tl1i.'mlmii'suwill-iiymi lu-111' li, .I. umiiiig. yuil -' ,' ip nut ol' thv " l W. Gmmrl al'Ivi'iifmii, lmy: :incl girls. Yr clmi'l lived It s '- ' f 1 up, just li-'ivv tiling: :is Ili 15' 2il'k'. 'l'i'y' mit In mulw tml much noise ui' Ilia- llwivlivl' in thi' mfxt mom maxi' lu- clisturl vrl. l'v 1 ', io l1.'.'O1l for I "mv, fll'l'lEiiIllj'. li2ll'l'4lXY, il' ymill i'z1tlwi'. you ' ici Ii. ll f go lm' zz walk: lvul slay lu-liiml lll1'wlll'lllrl91'1'X.S11 mm llllll will .vb j u. S i l YQ 5' 1 . S x 4 - .' A, ' x' 3 i Q '1 fa , i ' , iq 2 . l A XX xl l i 'Y ' f Q - s, n + Y I3 X Q s X ' ax . - I 1 '- Q 1 'I , ' - . D. , - I l b j f ff 1,1 .yt , A, fm 11 !l I A 111' fu! f ff fl y 1 1 I f 'vi x I1 x r N11 1 1 X 1 1 1 1111. X I N4 1 4 1 14 111 1 1 1 1 II x x 1 r 1 4 4 N f I 1 X11 N II ,. N4 1 111 N QL 4 N 1 f X N .11 K 1'1 1r1 I 1 Il 1 N I1 1 4 1 .1- 1141 Q Nr 1 I N , 1 1 1 1 4 4 l rI N LI It N 1. III r dII 1 4 I7 4 1 UI 1113! 1 1 U 7' 1 N 1 1 ' f 1' 154 f, xv I 1 11 iff A! ,,,1 1 ff f A 11" ' '21 1 .. ff'--. '-'7' . '14 X 2, "' ,.l'b Z" ,7:w..-.,f,'f""i-.. 1 ,. , .,., ,wa ,,,. ...,. . 1.11111 .mf . .,,., ,,,,,,,, ,.,.,..,,.,., ,,,, , ,,,. ,,.,f'--1, - 1 ., '22 flu., v.,..::.1H!f..- ,,,. .,,., - ........ . ....... ,... 1 D 1' .1-09. .....,........ - ,,.,. ,,.., ,..... .... . 4 ' -.,,1l1' ,E j,..'.!"oJ ' If -if-1.5: C11--9 '-LM! V W Y ' 11111, PLAX '1'I11.'is1I111 11I'1iIII1 I 112111 111111 1121-Y WI 111 I141111111I11111111111111111111111g11s.'1111111111111. 11I'1'11111':1111'11,11111'111111111-1111s,1'111111111111. .-X11111111gI1 1 1,111 x11-11111 1ll'11II'1' 1111111 111 Q11. 5111111-111111 21.1111 III' 1111111 I 11111111 11141. 1111111."W111111111111-111111111 1111s 11111 Yll. .-X111 1111111111 I'l'SI.U WI 1111 I 11111111 111-11111 IIIKY 11I'1'f1II15 1 11111 11111111 111111 1111111, I'111' 1111111 1 1111111111111 11111111111 11111111111111 11 111, 11111. N111', 111111111 111111111 11111111 1111.4 IIIK' 11111111111-. 11l'11I-1. N11 111 1II1I1'I' 1112111 ."11Ik'f' N115 1IIPI'15 1'1111'1'11. S11 1 111111111 I1111' 1111'111' 1,1111 1'i1'141' 11'111's, :XIII 1111111 11111111111111'1'11'11I1 111111-1' I1'l'1S. N1 4 1111 s1'11111111I 5111111111 1111 '1111111'1111. 11111 11111 1111 11111111 XY1'1'L,11' 311111111111 S111 1111111124111 111111 sI111'11 111'111111g111 III 1111 11111 11. '1'I11111,xI11111'11. 1111- "111111111'1'1.1'11111111111 1II11I1'1'2l1Il.'. Y1111 141111111111 11111.14 11111.'1 111111111 111111. 11111,11lS1 111 1111111111-1'11111.1I1is111111 11111 11111. VIQIII' I1111'11 111111 II1'I'1lIIIl' 111111111 11111 11111111. S11 11111 1111111 1111111gI11 I111'11 111151 1111 I1111' 1111. S11 1 111 111 1I1'I' XX"lj'. 111111 11111111111 I11.', '1111111 1111 11111 1111111111 111' 21 j,1'1 11111111111 1,1A. N111. 1.1! "L.'11I1' 1'11111i1111ss. 111111 1i'f111 5-11. V111-11111111s ,x1.'wIl11I11II 1111111 1111s 1'1'1 111 11111 111211. 111'1111111's11.1'11l1'1'11s111'111'1.'1111 111 11111. IIIIIK' 1'1f1:A1'. II1-1' 2l1'12l1I' 111 1111s 11"1.' I'1'2l11-X' 11111111 '1,.jI4'. 'I'I11- 111111 111' 111111111 I11'I'1' 1111 Illll 1111" '1'jI1I121Il'11, -11pL11S+' 1111111 1I1i11,:s 111I'IIl'11 1111 I'1l11I1'I' 1'1111111111'1111111, I-'111' 11111-11 I1l"L.,fAY ,11 111111. II1'I' 'l11II1IIIf'I'5 11'111'11 1111 IIAY, XX'1'11-11111111w 111111 IIIV-11151 111111111 1I2lX'1' ZIIIX. 1,111 I11-1'111'1-11111- 111111111 5111111 11 4lf1'I'S 111111 1111-11 I1lI'II 11I111111. I,'1I'S '11I111i1'1-1x1111111111111 '1II11 SIIK' 11'11s 11111 11111. '1'I11-11' 1111111 1111 KYIIII 1'll'1S I'1'11111 1'X'1'I',X' 11111111111'1i1111. V1111111111111'111111111 1' I'1S'.' 111111. I'11."1y-1 I1l1l1'I'I.1'l'1111II1 ,X III PII! 1111- sI11-111s 11I'1'Sl'II1 III 11.11 11111'1 111' t1Il' 111'11' W 11'11 3111111111-. 3111.1 11111111. 11111 I1'11'1'.1' 311111111 'IXII1' 111'15' 1111s il 1I11'11I111'. y1l11 1'1111 11'11 111' 11111 2l1111X'1'1 1'I1lI' 11111 11111's 5111111111111111.'1'1s11'I1111 I1I1'.X' 11111111' 111111111 111111. "11's ,111.'1 11 21111121.11 111' H21111. XYIIII 21 fr' . '1'I111111I111.1's11111:111is.4111111 1 11 11111 11111111111 111111 "11v"11 1111 jI'l'X' 11111111 11'11 I'i.X', W 1'11 1'11111111'1111'11 "1I1 11 111 11', 1111111 1111 1I'11f' 11.1 1 II1., '1.'j'1111, 11111 11111 111111 1111111111111 2l1'I6f1'1" !""""1.. -ff-1 , "H 'a'Z""'- ., 1 ff'4""-1, ' "wifi ', HW' Ulf ff-537' , if 'ff KZ! va' 111' 4 -., 1 '.,'.,,,, '-v, ,, 4.1 , I 'ur , N 1 Q ,,, ,N 71 4 X X 1 , If 1 fa 1 11 1111 ,fm QW, ' ., 7f:,,.-'.,.' X- , , f f, ,419 -1 4 'AL I A ffff-.ifffz f ff' 77'l"'fA"'51"35f'7 ""' f -7 'MTA'5''fn:f:ff:5522::1.'rf::::7:ff?E::?'::1:14'P' , 'I fu f f """' '15 "'-7' 'w.,,"f' fffi--Z" f v','4,f 'nyllf S'l'I'lJlCN'l"S Sf 9l.II.f M31 HN ll ' lim.: L.'. wi, '.X11::r.:.'1.:r. l 'X"1 v I.: I'.': '- -fI"' X'.l ,".,-' "' T" 'ffl' "'H'-i .1 -f..- :Q :- ':: .:. :um fr.r!..,. 'MIX' 4'..:Y,xY1 Vll' 'I' .," 1'W "':-'. ix: ' ..: :.::.' X'.X :if X e: 'xN:,.:: :.:.y '::.y:h .X r-Mfr. I: Q'.1Q'4' H V: :1::X4':14 X'4:i:' :N ':.,r.fi. Tr.: X: .l21N"."X-1'ff:ff.f'IJI'Lf' .:.y:-X 11.1 :.'X 1-Z' 'rum' :-11- Hz' :.:. wlgf' 'I 1:-g.!'1:.'-Z. ..f'X. uv: .1!'- !:v'l'v' :I :I-'Uuv' '!:w'l i'.:'X'. ':.- !1r::I"f 1-1.: j'LLI'I:'x' 1'f:.:1:-X' z:::1f::E1f:::X iw: ':.: :z :!1:::flk1'I:If:1v'!:.::.l!4X1'.'.1'X. NN :. .211 z:j:::.::XF 'rw X':':::::. 1:1 :,:.:f.'..:X1ig:' lwaiid 1: :1z::::. Y r X"1:!x'l1fx:'f NI li rf I:'N'1vX ':..X. 'we' i::X1:1x:':1::X :...k: r :. XM ZX. v.::::'i:.Q :::.:3 X: .Mug n2ffll1fY:l"1! '.:1" .Q-X WA... Qfmlxli lilljlvlw. '!'l:II.jH'1' 'fzxuml-41. z:gz:1::Xt Ima' XM-:::.j. !:1z:XIX wi :':'1I1-LX:::1 NX: . 4i rw' TQHIZR 1w!'X:14R XX Q ': ::.QX XE.:-XV :.:w.1:.:i .X. :"I TIA 21' "Y, f'1'!'::X, :ffm Vgvfi- :m-X. :i"I1.:z'TZ:.14f'!' XIX :r1:1'::X".z.:iir.gX HI' 1xI..K hm-ii :ww :i -1.41 Xiuhzi.-XX 1-1-4:-:::X 'En ::.:' 5f.'i1l.l! ,:.w'.K Tl.: :l::l'1'1xi 'xXVl!'liN .H V.: :':::'. 'l:.::t4:::X.X1::X:::-Xzhi:i:'wx::':::-v.1:::F. NM: :.::.:: fixlllix 'IU :wmu Im- Xililx Hi' :mv .:::1X X: .' ::.:t wily H1:':'X' ::':':.'fw1:X. '..::1.:: :V:r'24-:ap ':.:-rr wlx-:X .X:.:: mi. :::::'1:::z1::::::::-1. ., , ,,j'.2Zff--,I ff .f ."jE'j"-,,,, , ,f ,,f"""'j, ff f"X.,f.?:?' H,l,,fl 21 24.1.5.2 yr -f..,,m':'2-59,12 Q I -0, ..,,1 , 1:71 Q M , ff ff iffy - ,,., . . 1 ,,--. , ., -, ., , 4, , f a, ff 1 lx ,, Q 44 1- Q , C' ad 9 , fu ' ., , f , X f ! 1 f 1 0, A l rj ll ,Zinn-,L I 1141,-..,,,n,f,, 13,7 Z I ll , 1 , ,,..,,,,.,,,f N , ,,, 1 1 j ,, 1.3111 f-y J:-.nf I X f X ?- 2 :rf ,. , , canf.--H--Nrvvmmf-I ,. or 1 V,,,,,..,,,,,,,,.,,.,,,,,..,,. . ........ ............ I . , .J , . .........,..,. - .,......,,.,.. -., ff ., ..'.'v I , 1. f 1 , 'j7f'f'7' ll ,'.,f ' -- ' ' ' , f 622,13 Q ji XXX 1 , 1 ff X KN' 1- fr 4 RLX 'X 2 ' ur 'tl N 1 :ll r 1 I f A ll f flZ!' 1 11 I 1 I ff ff 1 ll 411 . ls a ,, V 1 , Q X , W X ff X X! - YQ V ' 1 X gi xx X 'JI f ll , X Xxx' H f ,X A . X, V, .Q i K' X w t X X Q R K FW Q QQ f i VV-AV AY r 1 . lxafn M-L-dlmh :uw hm-zwt ff mfw Yfwl11'Vfr1p.1'+1l1-11 111 lm-nk 111410. I l1Il!i.I L'z11'v 2Tl'1'Zltl4X' fI'X'4vl1r1H, I"w1'Nin-111-xt7mlim-Imzwrm-mlir1y'alll'-. Y X W 1 ' 'Y 1 W ' 1 Q IN A I'1'iIubIIM.-XX b IH lub A .1-11if1r'sImwi fm Huw l'2lill'Hilll Il"ll'li, 'Hu' train was 1-urxlirlg tkwil 'I'l1+4X1':1i11 51111 f1I'1'1h-- r':1il1'11'ul Ir' 'k. Ami lvl Ihr Svllirnl' grass. -U. , 1 "'1 .lv f'19Z"'-'-, Il ff ,i . .'g." 1,1 ,4,1 f'4-. 3 !fT,,,n. .1.,"' V, 7 44 5' " ff' 24'-..fff.,1..Lpf'7 'Q--1.4.51 272 1 1 1' M fb' I 1 l,!'," J ,,, ff 04,1 ,,v, 1 f, , ff Z' I jf f I I, fl' I I IXI IXI l L I xl IX N I bxx 1 IXI T IIlI xr XI IXI 1 1 X L4111 I , f 1 G ,I Q 'I .5 tl If 1 12,1 I ' f , 1 1 1 1 1 fill, 'A f fffff' ' if I ,Z 9 ' , ' 1 1 -1 ff--f'. 1 :::- ., . ,fi ff ,' ..,, ,. I ' R," rt '--.,:171H?f ---1"-----' ' -"-- --------f- ----f , . la nzlj- '----'--"'-'- - ""'-"""--" - -"' Quin:-1 1 ,I ::,',4',j X -.-f -.,f-- fn., SHN I f1I".1X SICNIUII IIIII III'l'fI 111' IIXI115I :1I11l11. I '.',:111I :1 I1f11111- 111' 11.5 111':11. IIII. f':1I1'I.x' gf 1f11 1I I f'1r I1111u. IIIII I111'1x I 11:171- 1'4111I1I11,1J. 'I'I1z1I's XYIIAX' I-Ill IA '-III! :1I11111'f IIIII IIV1-II f1I'1':IIII1jI21I11I11. I 'WZIIII f111114'11111- I11 I11'I11 11In'Ii II11' I141Il1'2 IIIII I IIEIW' 1111 l'I1'I1s-r. IX111I I1z1I11 111 xx'11.NI1 1I1.NI111f. IIVIIIII-5 xxI1.1 IIIII I' 'AIILI z1I111111. IIIII lI1'111I HI' wI1'm'11I11IJ :1Ir1l11'. I 1111111 11 I11-II-I'11IIf1w 211 I111111-. I IIIIIIII IIIIIIII 21 II'Ii'II1I. Ii111 I111xx' I I1:111- I4i1'I'11g, I IIZIIIF xx'I I' IIIII Iix'11111 :1I11111-. IIIIL 111'1-1I 111' IPt'IIIf,.f z1I11111-. IRI IIIQ1- 51IIIIl'IIIIIf',' 111 1zII4 IPII 1111- 11I111l111, I!111 g:1..i11111'f 1I1111'1 I'2lIk'. .XIllI :III I+1x1-II1 KX II I I1:1I11. 'I'I1:1I! WI1-1' IIIII I' 'IIILI z1I111111. IIIII 1111111 111' g11i11L 21111111-, I x1'z111I .+111111111111- xx'11I1 XYIIIIIII I 11111 t'I'UIlf'. Ii111 xx'I1iI1- IIIII 11111 "I'II1.1'. I I1z1l1- Il2lL'Ii qv-11 cI1'i'11g:. 'I'I1111's why' IIITI I"'11g 21111111-I I-III tin-1I 111' Iix'111g QIIIIIIV. I 1111111 11 I11111111 111' 1115' 1w11. I'I11 I"iIl'IIY 5111411II1111I'IllL1'. IIIII I111xx' I I1z1I1- ' Ii-IIII. 'I'I1:11's XYIIAX' IIIII Iix'i111:z1I11111-f -H., f 7-- 1. az'-'..,, ,gf-., 'Q l27,1,f in ?f .,...,., 6.02 , ,ff 5 Y' 1 l " fl n 1 1 ff f 2 ,f , ,-I ,ft A -. f A 44 Y-if Y af .' . ' .,'f.QQ':p-,arf ark " 3:1-vL.'.f ' . ' j'i"Qf, , f,A'.,1:. ,:,.,,5.,7,, . , I l.1lIl,lAl,llrMl X1bll,1fX, X' ' . .- pw" ,M ling .l', L, 1..m lr lwb' Pnzmlx 'lu mr I' .:' 1..' A X, ,, ,,, ',U4 gm:-X M' X".1? V" 1' ' "I M? vml- ' 2,f. '14 ,'-- X gy 5" X.Ivl, 'Z,.,-Xu ' j'l1",V , l ,V . -I' X 'Xv. '.1!,L'Xl,m.g'l luwm'-,QI.,-,pynly I 'N 'R' ,' " " 'X ,X .., f!.:,- ., ty' ,',vI','1 :gf 12" .. - lub' J rr m. 5? il"" .:.Iwff PW' , ll . '. f.L'X Y. nY'X xv '-.' "rm X 'mi I-.lglngv "VW " :vm full' "mv rw Iufvlrv' Inf f ' " ', ' ' wg .I . 'X' A' 1 -Z ' .Ly U' ,X xl"I.l.1f fin. 'f f,,l,,IXg,1,,.Q,1,, E,.LXX.'-'. I'.- 151' fwgnj lx'-,L I l,' , .. 'p X' 4- '- --X 4' .1I.'1 NVH' .H .IH IX Q'vl4vl11nE11 lljkwlyxl XML "M IVAN' 'f14Plx4l Uv xygiiylmh 5' A X ,, , .. I ,. I ml H, H ,yg', i U-A x-L - H' X L"'Xff"?'L1!.'. HW. if' ,v :Its ..rW.1.1. " X w':,,., .XV - 4'vX'. 'f':1'f Yrg. y:,1. 1.1 . lx. X:1"'f.. H., .Xw u X-,W ,W NH . r..' I IRL' Ii Ml, X ,u .1"i- i,1g,x. Nw. I .uwyfw :ng 19 1-My-1' 'nxt Mm.. l"f'1'.'fx"1Y .X1'H'I', g1l14f VI.,-I' 1', 'wy- XXN ,, ' .' W ,,.1y," ' '., 'f 5 ,f'f,?Z"'. , I, ,.,,,.f i, !, 19,-,z 3 V,-,, ,,,, -". ' if f, ....,-fff,,,f 4 ...if --.mm ZH, 34,9 ,.. f"'- , 1 14-, .. , . ,3 .,. 'Ill l I fl If f ,, -. 1 ,f. 3 1 I If '71, lI4f..,,l . I If -1,, X I lf, f -1 . f " in 6 ' f :xzg , -,..f '.., -1 .,' ,, j -,,,,,.,,..,.,,.-,,,.,,,f,,'f I I Im, .,..::,, ,.,.,,... .. . ..V.... . ..,,..-. 1 'VIN r' -...,f 4, .uf .af f " uf 1 a f 11 N., 1 . 1 f I ' ". -4 5, 'f ff f-. J., f ,X .uuldf f ' 51 ,,!,.. If '-.X 'fu' V l N 5 1 I .J l X -44 If 1 f 1 df T 3 L n U' I fr " ff f ,f , e Ni 2 2 X R X v 1 1 1 1 I I W -1 ,f f"7ZIf", -3 f' 15Z""1-f,,, , If fr fl ' I 1 1 , ' ' I f rf , 4 "f SUPPLIES HIGH SCHOOL STUDENTS BIDGOOD STATIONERY CO I I A Compllments I 'U 'S H Kress 8z Co lm I mg, HAAS BROS Packers SOUTHERN MARKET BUILDING lll SOUTH ROYAL Mobile Ala 4 PHONES Bell 762 763 840 Home 90 I I I I I I 4 I-'ms I I I I I I I , I I I I ' s I I , , . six 1 fm I : I'IlUBII'T, I'IIl'Ii'l'I'IUl'S Sl'lllYII'I'I I I I I ' NIV. Il.: ' A' 4111 ywu likm- .lim sw. I1 I L lzul 1-g'g5'f l A, Ii. V.: I'm :1I'1':xi1I In :imp him. I UF ' I HI'I'ivm-1': Yay- IllIIl'lIl'lI fm' spvml'r Y I .' '-m-I Young' Th' fi Whig 1wI'f'in-nw, 5 u ' 1-zm't 'xrrz-st mm-. Thii is Iiill's var, :ml I ' . ll2lYl' Xl'lI -Vs lIl'l'I1SI'. O U I I I I 1 I I I I 1 I ' 1 - I i ' v a 3 F raternlty College A N J Class Jewelry P If N X P L G BALFOUR COMPANY 1 O NI Ask Any College Greek 9 . fl I 1'IDNINIICNVI-INllCN'IW .-XXN4ll'Nl'ICKIl'IN'l'S .XXI IXYIT.-X'l' PN' O UI"l"Il'I.-Xl. .IICWI-II.l-Ill 'HJ 'HIIC SICNHJII .A NI Il'Nl1Jli VI..-XSSI-IS HI" 3IHI3lI.l-I HIQQH SVIIUHI O llz1r111I'4u'I111'ir1g:.Ivxx'vTv1's :xml Slzliwm-1's A'l"I'I,l'II!0li ,. ASS. I l I-IAAS-DAVIS PRODUCTS ARE GOOD PRODUCTS . Made In Nloblle And Proud of It AAS AVIS PACKING LUMPANY x DIYIE BREAD Prlde of Alabama s Seaport Nlalbls Bakery Company Fly Fumral Bedsole Colvm Drug Co KlUI3lI,I'1. Al..-Xli, HA A, ' 7 'VIIIC S'I'.-XVI" til" I,II"If--- -IlI'I.Xl,'l'H FHM NIMH Sl IUPUI, i'HIl,lrlllfN I Y Alilllllf-ill'Tlll't'fi Illx A y 4 I Hips Hsxttle-1 Hwy, whut I I i by xx:1sh1m: thnx I'o1'k in Ih t I I ' NIV. Iirimm: Think I w t Lt L 'lll fm:-1 my pm-km, Il A Hou-4 You Van IH-pm-ml lm" Drugs With a Reputation Rlbrzqhl at 700051 DRUG STORES LLEVEIN fllf STORES The Delllah Hat Shop -B-X F me Nllllmery 0-0 arnol- 1QEAx.T01?.5 flat IDBLIALD Photos r il Hollywood Fotos Post Cards Portraits Bovle s Stucllo Ov er Woolworth Say lt Wlth Flowers Coodbrad Floral Co l Graduation Books Cards and Glfts Party Favors Tallne and Place' 1 de Sta vb s Shop of Glfts If ' ' YY K flu-sh Nw: lmfru r -rl than I fivf. Sffrm: Hf' "'lll'Nl', l'-l!rl.i Mu lxywxx , .zmfi l ltrwm 5 1 - 7 . " 4 0 P 111.191-1-1-1: IvU5.1,11X1-f'..- l1flns'1IrlH'! llisf ll:lZ'11-2 Svlrs-, ul- -wmv 2lllXllK14l WI flokxrm. ' v ,sg - 'V 3 ' fl. c c o F K' QNX . 51- :ffl f'yg,Yfr?'f,'-1 Jw XEQW V 1 IUI1 St. l'1'z1m'1s SN' -1-I. L . mx X J , .p, ' Q ' H X -ml W4--XT rut .lglplsemu W lim 2 X J ' 8 "l.i',uf"-.- ,F 4 4 Vlwm- 11411 Klolnlv. Alz1lwz1n1z1 'Il'x ull nn ilu Hull' 'l'rvm'xm'l1:1r1ge- with j'1ll1!'Sk'l1rIll- , mi vs ' 'INC I rx n-,115-rlrnnn-culnl 1' . 3 o .I as 7 vs 44 C - 77 P :xl - ' S fa V 7 " 'L ' l"1il'llHSl Cl1':1fl"'1'l- ?"11'u'tio:ws I NIS lP:111pl1inS1x'w-I 7 ' Nlq-ynlnrs I-'. 'If ll. IM-lixwm lwy 'INV D 4's:1':l1ml1 to 'ull l'1ll'Ts ot' Rlw l.XH!'l4l IEP X, f'rrllt't'llll'1l gll"'K'l -----..,..---.----..I--...-.-----I-I-,,-,.g. THE GIFT That Only You Can Give ' YOUR PHOTOGRAPH lVlcG1ll Stucllo Have a Rlde In the Outstandlng Cevrolet ln Chevrolet I-llstory A Six ln the PYIC8 Range of a Four Demonstratxons Cheerfully Arranged J Xrll x Wheeler Motors, Inc St Louis at Hamllton Street Compliments N Quigley s Tlre Stores MOBILE CADILLAC CO ' Mobile Ala I I I I l I I I I I . . I I I I 1532 lQUYiflCNBll'IN'l' S'l'Illfl'I'l' I , - I WY O . I - I - I . O ' . I . . . 3 - ' I I ICJ 'cr :mrs I I ' I so L - I . I I I Xntwirwttc-: Whore- arf- yo 1. im: UF th host-lvzxvtm-1'i:1'.' 0 , . Wilflmzm: To math. rlon't they T tply lllll4'l'ilXI,, ' ' I , . I Engravers To the 1929 Nlohlan Alabama Engraving Company X 9 + 7' Q fm-gl:.xQl,u.'1'1-.11-1-gxli na Sl'f'1'IiSSIfl'I, IsNfg1:,xx'1431:s'm w1'1'H1-31:x wlwfnf , K-M 5, IZIIINIIXQQH ul f' JL bl rxl,x1:,A1,x rdf L H P Gwln Statlonery Engraving Co will Statloners, Manufacturlng Engravers F me Statlonery 1 sIlIXi AII1 GWIN MEANS QUALITY ii We Are Manufacturing Engravers I TNI Mobile s Society Statloners and Engravers 8 .' "VII t'ONC'l'II"l'IUN S'l'IlICIi"l' ICN QIIAYICIJ. BIUNQHLHAMBIICID VIH " A' Q V.-XIIIJS COMMlCNl'ICBIICN'l' INYIT. " DNS ETL: CC 97 5 Ami uT't'v1' cfxvlusivv style in High firzulf- 151g-z"ng 211 nlmlr-mtv prices .... Vfmsult us fm' ywur mwrls- afm' srwizil fn' busi- ness Dlll'IHbSUS. ' 7 I 7 0 'F or Alabama Its Port---and Progress' The Merchants National Bank of Nloblle LEAHY 8: LANDRY QILOMATIC Plumblng and Heatmg FLOWERS For All Occ aslons From Demeranvllle Florlst 9 North Conception Street Bell Phone 958 Mobile Ala -.....y I , , I CED n I I I I I ' I I I I ' I 1 1 I I oe - I I I I VVILLIAMS .Qs,Q-me I . . I , I . - . . I T5 ST. KIIVIIAICI. S'l'l'llClC'l' lll'l,l, l'llOXl', lfllmll Blulvilv. Alzllmwzl I ' 1 u ' ' cs.-1 ,, ' ll llzum you 4-A y lu-lt 21I'I'L11l1l l h fvfl ll' Q No. dwl you ll . I' ur lu-lt 2ll'HlITNl l lwwl, . , 1 I I I W4-ll. l pnsswl f':u-sur' tmluy. - I I lliwl hw 1' fxlsfw umm' -' uf . ' . , use ffzwgq wig 1 1 9,,44-15,2 ll I f fm 3,9 M3552 Even Ceann N mmm through tim: 11 Q 1 X fs! N " 1 Lot iith 1 4 N X f ll I f tx x i nt 1 i iii f good nc if 6 D NN 1 Where Quality and Purity Count ' ' lllllllllll 'M' Wann: Quurn 8, PURITY Couwr fo f 5 ' 1 FT. xi'..3", ,421 J ' 1.-'F LN "Hr -- 55 fl A f-3 . lf' 4 . E , ,ali ' 1 r- -f. ,. ., 1 9 , .' '.:,. . ff nf., .3 ' "'- , 1"- 1fg5l,. t f av "F T' 1 ' 'f If 1' vt' : , fl .V I ,gil-I. . ig ' J' jf' zllf' . 55 .f. .V H, V ' . . A QHJ if A . l1,,,:Vo ,,f,b -J' ,f ,rw ' . . .tg X :X ' I :- 5 ang' , A fr.. tg' i ry Q13 , , ' . r -511351 3' W F Af Eva-i'y studs-lit ut' history kiiuws tht- inipiwtziiit plain- lirvzul ha: ncclllrivci "1 ' ' f ' Ex" lt-rim-s lmxw hm-n fuuml ut' pulilit- hzikt-i'ii-s that t'XirIt'ii in i'2tl'S2ll'-S lim- pirv. ami th- yyhwit supply has zilx 'ziys lim-ii the- I'ii'st fihitw- tin- wt' smite-iiciiiig zu' iivs. Hut iiciyt-1' hvt'm'w- hz1.' tht- stzimiziicl wt' lim-:ui in-vii us high as it is lay. Sn' 's II: k fry hu: mvt this high stzimlzirml ivy Mug only thv t'i1i1.'t matte-rizils uhtzxiiizililv. ne-y' and nimle-i'ii N21- chi 1i'y. ami thi most z1ppi'oyucl sc'iviitit'it- mothmls ot' lank- ' it I 'iz 1. XV' corclizilly iiivitci you to visit this sprtlt-:sly ch-:iii In ke-ry . . . " ' ' . ' Y 1 5 . . 'll 0 1 ' I., . , s 1, ' - . n '14 V . gt . 'Q fl 1'Vli'rl'IQ'Y 'IH 'IQIYQM 4? 'V 'V 'IQ'VQ'IQ'rQUQ4rQ'Vl'lQ4 l'VQ4l ALA XX SYMBOL OF We me B xr 09 AMA QBH5 senvncc-w QUALITY A P 0,4 MACHINERY GENERAL CONTRACTORS EQUIPMENT ELECTRICAL RAILWAY AND MILL SUPPLIES WE ARE HEADQUARTERS THE STYLE SHOP lVIob1Ies Fashnon Center Everything New ln Dresses COATS AND MILLINERY -X IUSIIOXX H Alabama I flx A II Ixflf I IIII N l I ll I XX ll tc Xxhll ll 1 V , 7 Sl 77 ll ' 3 ' 97 22-1 IJ.-XLI'HlN S'I'HI'II'IT IDI-IOI' IN-A I'I,I'I. SLHIC " Q ' 'OL lla 'ie-tla: ITU yf-L1 think the-sc phnt III, rm- .IlISIIk'L'? Co. nwIjgv1t5': UI, yu. just Ia-mlm-H-II ' XVII JI,I'fSAI,I'I I 'AIN ' , , D , 3 1 4, , I"1'z1nk: I. In-at K. .I, p H lay. ' XI ' ' A fNIilIur4I: ' -1-'.' Ml mlm Ali. I" -z nk: Vp f'zu'Iin strfct. 121133321111 Always Glad To See You L l D I ll ll l Nmlw lt Potter Crosby, lnc IU REISS MERCANTILE N COMPANY U The Great Thoroughfare- MOBILE ALA K S m 1 t b s Model Shoe Store Hom of Buster Brown and Brown bllt Shoes Walk a Block and Save Dollar 217 Dauphm Street Rlpps 8x RlppS Where Your Buddy Trades ARMY AND NAVY GOODS Campmg and Huntmg Sup plies of all kinds Largest m the Cnty 50 Dauphm Corner Water St Mobile Ala lVlcBroom Shoe Shop lllwl fl XSw Shoe Repairers IZOIII PIIUNICS 11 St ICm.mue-I Stu-ct lmperlal Laundry We Clean Anything From Ribbon to a Rug BOTH PHONES DEXTER 1986 zgiiiiiiiiiiiii All -' sullmrl is out 5'oLl'll liml I'olI1-1'-l'1-osllfs2111 l-11tx,-l'lz1il1- im: plum- to sm-ml :ln illll- lmltk lwur. lioys t'wm1 M1 llill- lligl form- lu-rv to lu-zu' ilu- lah-sl SIMll'llllj,I 1 -ws um! m-lull :url 'lv for sm'izll1ili1y's :aim-. W- sm-ll Shirts. llalls. lim-s, .' lin' 'lu-rs. lluts ami lim-m-ral ll2llll'l'll2lSlll'l'j'. lull drop in I'or'z1"luz1I'."1-U-1lil'yuL1clmfl want lulfLly'zlIly'll1ll1Q,!. W1- zuw- always glzui In sw- you. B I l'NllI'Ill 'l'lll'I l!A'l"l'l,l'I l LS-IC lla! lin sl-mlm' who luul just mum- I'r m ilu- INl1Sl1'ill mst-mlllyiz W -ll, lu-xx :lid 5 ll Miml Ill - -lwllm-stl':1'.' U St- 'mi l-fzlrlv lla mlm-3' su-ppt-11 2l5llK -mrl llN'l'l' it wus. 77 , . o , g o ' e KK A a . . Y! . , 7 , . I 4. , . N. a L, li L . We Congratulate 'lllzivlivi' ziskn-il .liiii at wliiml om' mlziy ' I H K To give- hm' u nzniiiv In-pgiimiiii: with "A Int us iurziisli yfiiii' mitiii lor 'lim um up ami mm. y,,.,- Um, IIIIS imluwlzilll mwzisllill. 'II4'1ll'lIt'l' said it was wr-ll Ilona-. , Not :it all SUI'IlI4lSl'1l wus hx-, P I n C u S 'Vziusv -lilii liiiows his A li C CLOTHING CO., Inc. Stein Bloch Smart Clothes In the lVIorning--- The lVIob1Ie Reglster In the Evening lVIob1Ie News Item The More You Tell Em The More You Sell Em Duggan Taylor Realty Company Real Estate Insurance Agents IF ITS B L P and Money Brokers TQ 58 North Royal Street IDAIIQT Moblle Ala NO MATTER THE OCCASION G o I d s t e 1 n Has the Glft Three Great Srxes Dodge Brothers Standard Victory Senlor Slx Graham Brothers Trucks JULIUS GOLDSTEIN KITTRELL MILLING Jeweler MOTOR COMPANY I l l I Y l- ! I , 9 I . , . I O . BY You will want to give . . . the , , , gift the iwcvixwi' will tl'021SIll'0 ' ' Tilfral. 011,14-2-:Mini-ii-it-31-moi-imiiiiiximiiiiii-iioiifzi-1-'14-1.i24fZ-'1i'1-1 X IVIETZGER BROS 1 N 1 Hunter, Benn 8: Co IL1 HI Southern Pltch Pine Eugene Thoss Sporting Goods BICYCLES AND TOYS Sdenger Theatre Building Blcvcle Repanrmg a Specxalty We Restrmg Tennis Rackets WRITE A POPULAR SONG F1 n the BI1n s X XX IIN EAN XII I XXII ICE CREAM X l 1 1 I -INHIOX I'II1'K 1'I.UIIII'N II.I. IIII IIN NIIIRIN IHS II.-XI'I'IIIX S'l'IiI'IIC'I' II11z11I1l11z11'I1-V+ for 1l1'z11l11z1Ii1111 .'11iIs 2lIllI .X1' '1-ss111'i11f tm' IIIII Y1111115: 311111 IIUIIIVS II IIN l'II'1RIlRlI1rISI'fll,UlIlI'S L , Jr. I IM-z1I111' In I'1sIa1IvlisI11'1I '4'4T ' IQXI l'I1'l's IFI- C O ' A 7 . l'1111li 2lIIlI -I1u1cI1im Slnwwls Q U H l'I11+r11' IM-xI1'1' XII l':1?1I1- ,X1i111'11w. "II11r1l111'. .XI.1I,zI1- - - - - XIHIAIIV. XIII. ' ,'II ' , . k H'Im1'11s1 IYIIINII ju! 11-z1s111', QI 'Inu-I A , M1 1111-:1fl11. III IHYV. Ill- Ii1'1-, 1 A' 111-1111 my .x'11'1-, SU l,lK,m.' 21 y1:11I. M, qw'-I fI1m,1I1'-1I1111. to -21-V. juft III111-. .Xl 'Aye " YI -111 ix thu' I'Zl!'..,H 1I11111:1r11I1-1! NI1 ,, Vlzirk. .' O , A , , "IM-111' 1111-Y" 1-.i111'11Iz1I111I I'1'11I'1ffw11' Ix. I . , 'lliml I Iz1k1- II11 1111- 1111l'f" I I . , . . . "Ion t'I'l'I2lIIIIf' 1l11l. XHII 1l1'11x'1- II I "IIw,1 111I1If I V1-1111-l11I11'1' now that ZIIIIKI I 55111 out I IIlI'H4'4I 111111111 to thank II11- 11'l'T'l II1-1111111 vI111g':1v- 1111- IIII' lift 111111 w1111l1'1'11I wI1-1'1- Ill' l1z11I 1311111-." Evervtlng to help vour game MOBILE SPORTING GOODS CO S NS H Otts Finance Co Commercial Paper I 1 l Where Quality Is Supreme Warley F rult and Produce Co ll ' Y, 1 If "'I'HIf SI'UIl'l'.'M,-XXX' .'HOI"' TX-X ll.Xl'I'H1fN' S'l'llI'IIf'l' . Km-gl than we-Tmwfl gwl wyxnzxwlv he-vp it Un xirzxight. 1 o 11-111 Nlvnln-r' liuil 1-1151 "wk H11 VW'?I"l'q1ll""l'l U1 111 P 1 Mrs. hrlxvzxnlsi Ihzm 5 tummy 1 3 xl lvl -Xl 1-rm-p in xxhvlw nuthim: 4-Irv can I . H rl U, . 2. as ' 77 Nlegglnson Drug Co POUR STORES ORE N 1 r 228 1 ORL N 2 M f D 1782 ORE N 3 C A Cl B ll Q Compllments Hlll Grocery Company, Inc Grocers IIN GAYFER S DRESSES For Little Girls and Blg Glrls ST 0. wrichard, Ala. Phonvsz Bell 817, Home -I. ST Q o. ', obilr, Alu., Co . auphin and Lawrence Stn-1-is Phoncv Bell 2176, Home o. . or. Dauphin nn aibornv Streets. Phones: e 89. Home 68 STORE. Nc. 4. Govern nt and Fulton Road, Both Phones 1906 UI" U'IHJl,l'1SAl.If :XNIH IlI'i'i'.XIl, THIS HUl'S!'1 'l'II.X'l' IIA-XS ANI? 1ilX'IiSXX'IiAX'l' I'l" ,'XllYI':ll" .TIS , 3IUIlII,I'I'S I"IXl'I5'l' lJIfl'.'XH'l'Hl'IN'l' 5'l'Hllff Albright Cigar Co. lln II 1 I ll XIIIHIISXII Candy The Right Shoes For All Occasions I I I I I .Ino J Damrlch 105 Dauphin Street Compliments Gus Long Fruits Groceries Vegetables 1300 Springhill Avenue xt Compliments A Friend Graduates Let Us Frame Your Diploma If It Requires Heat uf nlx in x loo 1 rw 1 I PI pittuim I I Wojohn s I xxxmi P I lVIob1Ie Gas Co l I I I Nixon s PFRSONAL SERVICE DRUGGISTS' PRESCRIPTION EXPERTS G N o P Old Sh Il Ro d at K th Stre t G ft T lei RubberI S Q Dupo t D Stop by fo Drug n D safety he e 4'u'1m'lIl1 n o o I! I ' I III Nfvilli lloyzll Htl' -I-I ' A M- 4 I - I ' I ui-' I I oi' ! I Y Y . ! n K o ! In-4 M- 3:21. llumm- 1152 I I I I - s I l' J la 's, Films, Blt-n rj 'I ks, v Y Scrz in ll wks :xml All IIIIIS. VV- XIII If-IN UU l'l' ll I 'TEH also tim :uni Irznmv grzul li tion l ' HS- Ivlllill IAS O , Q ' Q 1 w I 1 . Y flrouncl l'lom'. O I uldgr. I . , 4 I I listvllm-: l sm- wli-'nl 21 man mz1'i'i1-ml a Liil for IIUI' mom-y. You woul1ln't marry 2 im fm' tlizlt. would you? J. . ix n, h.G. Hill: No. I woulnln't marry you for all e a Q,-me e lu' 11111111-5' in thi- wnrlml. Drugs, i 5, oi ries, A Sundries, ta lonery, Cigars, Soda, n UCO. I' si a cl rinlcs. You park in r i l A Large Percentage of the Future Busmees of lVlob1le ll 1 lllx The Mobile Natlonal Bank 55 ST JOSEPH STREET OFFICERS DIRECTORS N I I if A Full Banklng Service Q l L Will ln- ll'iillX2lL'lf'Kl ln' ilu- slul-ms xvlm pass l.l-yuml Ill.- wzllls ul' tlliw ixlstillltilm. W l't'Illlft' llxv zllmxw l'llKAl. :xml in suliuitiug Ylllll' lu lim: llusim-Ns. we 1+t'I'l-1' in l'l'llll'll mul 4llll.V zmnlviu' :xml t'llllllSQ'l. ll ll ull :ml vmlslnmxll XX'llllS1lllIlll lfa11kim: lll'lllL'lllll'S. I G O I I sw. li. 'l':lxlf-V. l'l'1-flllmfnl li. S. xyillll. Y. l'. :ml llilxlllbl W. ll. l'lllrlll1l'lll, 'x55lSl21lll Vzlsluif-1' .I. IZ. lMlrll'l1, 4 lmlrmzm I llwlxnllx lf, W. lfzlitln l.m-l- lf. fm Un Vlmx. .X. Im, KI. l.. Hung J. 'l'y'l4-1 'llurm-y W. AX. lllmglzns ll. V. llIlllllll4'll W1 1. li, vllilyllrl' li. S. Xxlillll I I C I ..... ....... -..- ...-.-,.. l-.- ,-..-,- -l.-ll- .-.- .- ....-l.-..- For SlXty Three Years A Natlonal Bank FlPb'l X XTIONAL lima lVlob1le s Largest Bank Provldes Complete Fmanclal SCYVICC PEARSON S BEFORE Q AFTER The Ladles Store 'Z I Webb Furmture Company Complete Home Outfltters x JI XIAXI III4 O ii SI 7 N X V X v v f I A A A ' LQ ' 7 . I I 0 'V 7 'llllt'I'l' un- 1111-UTS of zx"N I. Ami rm-Imw of tom-. .pp 12 ' - lint tha- lu-sr of ull lN1'!1-IF " P1 I iullhln All tt ls to nu-Q-I ll1'l' alone-. -, , 'I'hm'v zum- lm-tim-Vs of zu-1'-rt. ,Xml lm-ttvrs ut' ionv, , , , Hur thx P -S1 lt' all I-rr--S l,:ul1Q-s XX lm' and xlllllllvfj' 1, U: In h,.I,. Hf,,m,l H livll Phone 336241 llomm- Vhum- 1.12 O 501-5413 DAl'l'lllN S'l'l'lCl'fT HT QNICI' ., Y QICNVICD MOH , I. Al..-X. ini'ini--iw1"i1vi'i-vi 1'-Sain:--1 -ini'-ini -iwioif-111 ,111--2 CALL Dexter 26 Goodyear Tlres fm Where QI,-mol W KWL Arm lmv ELECTRIK MAID BAKE SHOP, Inc SFI WITH A DELICATESSEN DEPARTMENT AT EACH LOCATION 4 Four Shoos 4 NIO mlm Your Graduatlon Pictures UL 1 YN U I I IVIader Studio I f x t m n IIK O H O J C "'I'.-X." 'I THE IIII"I"I'IIIIfNI'I'I" . I' f C l . I.2'I"AI'.I I: :wen W' hnulfi In- thx- vm-ry In-sl, tm' 5' Ll Al Yi' H Lrrh 1' MEM' 'IMI' PHI I - . , 'fr Nun. g 5 -2 2-.Q - . LI UI zu-fvnl5'z11t'1'su mu A' ya-urs ul ft I N I 1 lk" m5 II" 'IN YU . Im ml work. Ilan- thx-m nmzulv at 4111- SI 111, :md play snfv. Shf-I Ami you www your hat in Im-fl, 0 inn? 4 Sou I1 Joachim Street Saenge Building SPRING HILL COLLEGE SPRING HILL ALABAMA Courses FOUR YEAR COURSE LEADING TO AB DEGREE FOUR YEAR COURSE LEADING TO B S DEGREE FOUR YEAR COURSE LEADING TO B C S DEGREE TWO YEAR PRE MFDICAL COURSE TWO YEAR PRE ENGINEERING COURSE TWO YEAR PRE LEGAL COURSE ONE YEAR PRE DENTAL COURSE XII XII Reynalds FORMUSIC L 1 xr umm xlw 1 IW REYNALDS MUSIC HOUSE COMPANY On Blenvxlle Square Look for the Dog Wm SUYEARS MUBILFS BESTSTURE I I I I I ' v I I I I I - . I I - . . I - ' . - . I - - , I I - - I . - - I - - I I I , . , , . , I ' IxI',. U. uI',Ix I I IIIVIIIHIIIIIIIIII' Yi 'I 'olus I AIIWQA II? WU lik" IIT? I III'IIIlSXVIL'IiS, Hamlin. Ilwulwls M,fgflIIIl"I' MF' but I md' IIN' HI' I I' iz 's 21111 "Ima I g . . I I I I I . II., I , , , a - I I M . , ,I Ulf. ' 1 F ' I I - A I -. 1 ' I A " 'ez' I THOSS SPORTING GOODS CO .-it OVER 42 YEARS A SPORTSMAN S SHOP 'I L-. . . ' it ... Sportlng Goods Flre Arms Ammunltlon, Flshlng Tackle XII Ja 1 Dry Goods, Shoes, Ready to Wear lVI1II1nery, Mens Wear, Boys Wear DEPENDABLE MERCHANDISE REASONABLY PRICED YOU ALWAYS SAVE A LITTLE HERE .7110 ,C J .974 Smre LEONARD FITZPATRICK MUELLER STORES CO Dauphin and Joachlm Streets Compliments Powers Prmtlng Company fs ? XXI'-, I X ,I pr! V XXIolvs.1lv.11xcl Iivtall IM-alms In T45 IJAL'I'IIIN S'l'RI'fIC'l' MUIIILIC. ALAILX M.-X Ilan' Il' L.I'8f' - - 1 9 3 OF Compllments A Friend Only Those Who See Can Lead lVlcDonald Cfllll Adam Glass 81 Co , Inc Orthophomc Vlctrolas and Records R C A and Crosley Radlos HOLR CRP DII IS C OOD W B Delchamps Prmtmg Co S Nluh ul Stun lan tune Hhn 1 nk r x X U X Ixnmuth Tohn 1 South Alabama Realty Co lnsurance Protectlon to Perfec lon llll DPXTFP Q06 - ! l ' e H or - WM-o- g ! ' 5 Ol"l'lf',-Xl, ' . HAXY , .-,.-,,..,., Q-,,.,,,.-W ,.s-..-.. - U . . E 9 C D 9 2 E ' ! C I Q ' ! . ., 1 e E g Q 5 F , , Mr. J' lc-yi llny. c-am 5' get in y Mary ll.: ' z 'Y Im you tli ' I'll' , . i 1f14'l'll'll'l' nj inrlivirlllzllitff 2 u . 1 ' ! I lllloyli DIUX VER 314 fllilI'Q'f Cl .ly 5'1vLl'!'l'llLlIlll1l KVM' 4lon't' you :et an mu-yvl1'1vrliz1'f f lu, V1 ,t . Y, AL Hl'l'TllL'L'I The- In-cluls hurt y fe:-T. l..- J' A . . ' 2 5 L 'X x ' ! , ' Y l llzxvv .la 'l ay X X U sox 9 ' ! U ! ! 66 - t' v , Q A A 1. . 1 s ! I YVe Printed, Bound and Wade the Low ers ol lllli. Annual Its A bpf-c-unc-n of Honest to lllllldllf ss I Pllltlllg 5-Y J n ters Shar .Tlease Next fo W5 estern I lllllll In Spf 1 d ' 3 ' ' HEITER-BIARX PRINTING CU.


Suggestions in the Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) collection:

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Murphy High School - Mohian Yearbook (Mobile, AL) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.