Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA)

 - Class of 1939

Page 1 of 30

 

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1939 Edition, Cover
CoverPage 6, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 7, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 11, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 15, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 9, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 13, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collectionPage 17, 1939 Edition, Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 30 of the 1939 volume:

5 F 1 i A 1 H 4 1 S 1 X 1 , , , H . Y , . M -...-., ,.. - ..,. 4 a..-..i....,...i-,G ...1..,...w-W W-Q.-N..-nw-q.f.ffwMmwvvu -r ,mf-uw , ' fdpwnwaww r mn "..xaf'wmDs4mfs'maar.wAm1z.nzaQwgr 5 i 5 E E H Q F E S I 5 3 i 3 1 1 5 2 3 ? S i 2 s Q I E E 3 ! E I E 1 3 I F 9 2 E n 5 I 5 3 5 I I f 5 1 s S : G 1 4 3 5 1 l 3 1 i 5 a , 2 E E s i 2 z z k 2 I i f 6 I 2 i I I E 5 3 Q 2 '5 E ! R s i I f ' h "Ski.ikSli1E i 3 E ! 4 : 2 I Q 3 i : 5 I Q E i E 1 X 1 I B 1 1 5 K Q 5 E 5 5 1 5 F I s E A 3 E E I 2 2 l X i 1 4 i A 3 Q 1 E I I I a I g I 5 , . 3 S E 3 B i . . i Q I 1 4 5 f 1 3 i Q 1 I J . 1 l i i Q E X 1 Q S i F I 5 Q : Q E 3 5 5 , Q . Y 5 1 1 1 S a 3 5 -i S n s 1 S X 1 i i 1 s A 4 li S 2 ! 1 I Y I 3: 2 2 a 2 l G E 1 E 1 i i S E 1 1 E 5 Q 1 F S E 5 l s 2 i Q 3 I E 1 ,I I 5 F 5 3 s . . : 3 , n T . f L . I i . 5 s I 2 5 4 5 i E 3 3 x n i 5 5 I 1 i i 5 e s 5 5 1 i 2 5 2 Q i 5 i Q 1 . S 5 ! ! S u I 5 ii 2 3 R 1 1 2 I I a i s E i E i 5 z v A Q S S a . s I B Q I a I E X 5 E E E e 2 i S 4 i 5 2 Q 2 E f 5 E 2 Q S 3 s S 1 1 G A 3 S 4 3 Q 5 , 1 I n 3 5 3 S Q 3 I I E E 1 1 5 I 3 5 5 U a 5 f f E Q E 2 i - ! L n . I Q 2 K I 3 I I s 5 i x 5 i 3 5 1 x Y E E I n 1 - . 4 E S w E f i 5 s f s 5 5 1 5 I E 1 E K , 5 Z i s E 1 s ! 2 ! I i z S 5 5 E Q E 1 i i 3 s 1 E I 5 i i 2 s 3 P s a 2 i if Q W cs J. w9"Kix is W 1 4 Q f S 5 H . X , ,,, 4 YZ i .3a 5. , 1 1-' . qs W. ,I 4' F 5 k zsmf .raw A gvg... .fm ,m,:r --., ,Q - wmv-14 I 4 5 5 S l 3 v 3 s x A R v e 3 2 3 2 s I i a I V 5 5 i i i 1 s 3 1 5 l I 1 I qw fig ,M ., :-s:f..F5.Q,:' :ws 4. 2: 3 .. W.. . -M, .Wm sb AK -V IZA Home Room: frcfrzr rn xx. Zvft IH 'mhz fi Hv'1tis:4.ni. H S3un.wkvs'. Ii Fmk. VV K::'mj?:111.m. CV' IJ UNI. Mmm' :mme U,-sxdwr' if Brady R. Hmnarx. M. urlvxx I Kxxuuczi Scented mv. Hxzmrr A XNs:m'r. M Prxrrxvr. I Uwt:'n'?z, M Iiq, V Chim. R Hmmzcr, if Re1!?u':a2n'rqvx', I fiirlsrzggcr. 'I'?':ard row I Vfnfwry V l'b,?5EdIK'?E. VV NK:v,axwr', I. iwstizmgrrp 5 Kxcffvxy ff. buffs. U fSUx.:wh'rx'. T Ruin R Vflrwivr. R Gund. 'Hxsrfi mm ff, E'w.idYQ, V, XV1hicrlnLNh. I Hulwfz I kahsvlx' R I 4 'A 1 wwmww . ., 4 .. A TWU.. Q , M ..., s-1. ' H 17 I Rxifn. R Arzxuxrxwrmxg, I' Rnawzgghi. H lm-rm Mwst ,vu -4' .ni 55 4' Q N: s f fm 2' fm- x 4 . ' A fr: Mwffif Nl' "' :S ,,.,, M U M , ,St , ,M t , .. V, . 'MM ,, ,, g Q' .il H Anil!! 'gn UB Home Room: fmnr row, Icf: tu rzghr. L. Pmzchl CI, Umszngyvr' 13 VVv.xxc'r'. ll, Ifmcb. Mssa P. A M. Rzxhn, homv mom rvzschcr: Rhiuv. U. Uowling I . , ,.,, , ,. . . Hmmm, it imma N-uwxzci mu' I", Broun, E' I,mxslmcgh, ff. Y5fxhh.mrx'. iw hymtz. A, Cmcxwluyf 5' Alrrdurf, A. Svvuvvr. M, firing, S Blnff. 'fhird R C XX' XXPQVIXKUJII, fi. Scfxauffvr. I Ufxmdhvxwr. M, Axxxvxurs, R Rvxahcri. U. Rxuthcmlvi'r.,gvr. V. VVmdma-m. ff. Kiehl. ff. Bruker, M. Ogun, Fmxflfm row' S, Fox Riimzwxiivr. M Uvivr, S Rclwr. A. Bordne-r. Cdrlcy. A. Bright. CQ Ulla, C. Fisher. , ., . , .,. v f -fu iw y A ff - VK " , . .Q , M- . 1 , --ff K- ,MU-H ,G .4-vm? nrm-.1v,ym !V4'1yQ-7'.",ni1f4"Q F 412 -"'U"Q!?g5v5f Q3 Kg fu, 1- AI ifa 'Nfl 4M-N' 5,35 . Xfg?g-7"'f4? fm 1 :H,i1.X'7M-MSYQIPX' wwf 2 Q' W. Em' fir ',3'3""'14iQ'Y'g2'M1iLfg'11?:2fv! w fn'Q2,"i' ,Q k MIK 5 1 v s , i ' fk - ' K 1 , u's" ' K?- " ' U LQM ., . 3 5 ?5f7'.? 32' U 'Q"'5f'i5i?"f fm"! ii? 535 g L'Z,33ff: i5g 4 L J, ' 2 g -rw M5 . . . .. J.. Q ww S. . J -. , 1- 'Q f . . I s ex- k,., I , ff , , f lYC'IImx1c Rrmnx: x,,ezw1.a, .wa WMS EI PIII? "UV Iifnu I, Lash I,'vV1rIww.IXf1 XVI-ilwim, VV, Ruffwxxfwrgrv. I, Ilmdm Smmixngq I Irxsxn. VV Cqifark VY ,,,1,. YI ws, 1 fm! I FX-II-',x,n':tI'.f,?1 II IQ,-'w,r:Iwmgfr', I4 Imws' XX' I.m:I'rrvg IIINVYI, R I, Hr'nu.'n,hmm'r1,mmIv,u'I1v1' 1 W.. fa Q IQf,x,?,:i1: law-X: INT' mu' Kf'4 , x, Iv IIIIL' XX' NYw.w.1z VN? Iii-gkm' If I,miI:, I I,.n,I:. R, IMXa'I1Ci'I4'I', IW, XVv:IvIc'x3 S RcIwr. R. VVznf3onsvIIvr. K V W IME L.-', ,fx 'nib ,,l' r ,X 12,41 ' N II Iva S I-wx XX' Iiwiiwe' II Iiwm Vx' fXIzIsmm-, If RuIum:I1f, R. Ilaumm I, Muiwrx. I, Sxflmgvr, Ii Pfrrxrmmq, R. I Mm' I IMQ-t " S-,wifi ,,1. I" ?.I,,:1gw1-I If KVI If NIM: 4zr,Icmv.nrw, If I.7x-Svcfxtxx, I2 IIcvm.m I IM-Irulx, II Ihwl-tvr, I IIm1z+:r, IS Shrmkvr, III, E' MQ I' WMI ,wx I Z1 1' wwf I h':i1:g.,5.f' I SI zmmk N XY zxmzs. V XN':rlu.nx, V I.Jm:r,xQE' ,-I, NI, fVIxIIcr', I. SL'I1IwCtm.m. M XIIIILT. M Angszmdt. A, 1,3 y XA Ixw ,P KI LI' ,3 gwf' I ,fx tw-I XI KIM: ww 1.-Q' 'XI fwlvlivf R IQIIIILN? K. 1XaI.uw, NI Iirwmsxx, A I5zrIxI. IVI Ifffx'w if, fixxI1zuIx1 CC Spdiz, I' VVMJ- if , mmf, I, 'J Iwu FT XXI,-f Iwi ,Inna I Uullr I I'lmzw': Ii IIrwZi-,pri I7, ivmzgglvr. fi Ku-III N Nklvrxrscr, If, Ilutfrxndn-x'. K, KcIIvr. L. TX-1.xI.xniIx'gx. CZ. mf I 11 ,N I 1, 5 XI ii if 'Mfr - It Im ,fre if Ifxwvf ?"'fai"v'. S fmI'a.uIIvr, :X XNIUIIICI' R, K.-mtmr. II, IJmvsImm'v, I3 Ilwch, I' Iivrrxw, A Cfmxlcv, N IAN1, Lbs II? ,H '.1, nj I3f,,,fL-Q, I ,-X:11,IS.SI2 IX 5-3I,I:.wtI.-v, I' XX's1Iv:L,. Ii Sxixlrippaais. uzxkmmuz. C' Rwllwrmlwrgvr, V Vim dv Mark. unknown, M. ,Nrxf I If "'. 4 I' S NI I'I,,fzt Ii K-NK'.I.f'v' Ii Sxsazzamszg? 'V UIII-:Q I' llhmxvwr, K IIxIf.ivI:r.nsmI. I IQINIW. lxnklmuhn, II, Iirfvocza. R Ilrurms, IS ?3 Iiml. , I NXT I R '+1L wi I2 ILM:-wg. I' Yrwzwg if Ii,12wIm',- an M firing. NI Iimwf. ID I"Dmf.'iu::gI If Igk'I'QIA'Y', CQ I.uppuIaI, unkxwwnk Vnfth ww gig , I2 I 'f,, . I ' Ein , I, 25:2 YI MHIL-":' fhmzx-m."t If Iirzuix IU Iigq. QI. Ilfxxww I3 SLII.lt'IIIII' I" KIM.-:-, I'Icax'vr, R. .fXrr1wZx'ur1Ig. :X Rotluvrmbcrqn, I.. H' I I Ii ,w i I 'Nf1!v1, IJ YI." I2 KI-nut: I' I wr-vm'.I. 'X-X' Vi,-.VIA X' Iam .-.N. VV Iilmv, If. I3w,,n.IZc, K Axizsxxm I I'.1rIx'x', M UXICT. I', INIWKZ. R iff f Iizwf , :I 'f,, ,I ', mi- 1 xxwfiw xx' re ,,,1- . s mff.,f- R wxmw. c, rum. 1, ro.1Krm, '14 SI-gsm.. mm ffm ci: .Alf-x..,m.Qf I, mm, If If IQ Hp--, :I Inu is f5.,3.f:' I' Zum lib., In IxIw,v: N-I II.rfxIm. IJ lQyIsr1f, I2 Klcsuzzxur, EX IiurxIxm, N. Iiwkvxxdlx, urvkmwm. R. I.iQcwISy. rfvf in RI- It Ilwfgs 'IX I1 :'I: :rg Il XY-'nw-Az' II II.,S::'sIg I' 'ivy I1 Ihxif-r, I" XK'1IJvr11ux!Ix. II I2u!Imvx:Iu'rqr'r' NN IMIICY, I SIxmqIv, ll. Ifius, If II- 'Avi 'Agn' I3I,y.E I' fx? x 4'.. ive fx fn..I,Is: ,K when ,:1f4, I' Iiwwf, I' Ilxwsmiivr I' 5I,Im..ss!1ImgIn, IJ I3w:f5g.xsz1I-Ismuxm. I ,'1: ' "" I I- g - , I 1 1 .IIT 'pp .Im I br- 4, ff J , V 1 +P ' fp, 511 7" A xx K ' wSU2?1Q 3 I II NLE I V 9, . --,v ,'v.' --', : .'a. 5 5 If . , ,.,. I -f,X 1 .,.' ag ZJI A -f I I 'I I , I ' gk, ,Xe , Q . ,- 4,41 0 X. ,Y ax Hn ,XY W V4 ' 14,7 , . -. fim- 353 Qyuw r K , ,M x A V ,, K V. - , , A - .UQ . . 1 3,6 r Mcmhcrs uf Svhmsl Board: mm: mm. w,1xU: 2 v Hz EMQ1' fX..MfwN w K.mYhu,m. I'z'.mk?m Link, Cf, Ii. Cole. Second row: Charles Sclmascfferfl mvuugf Pizdxf, VVQE-. :. we fxznxm. l,Af,3.u Iwwim, 46 Muhlenberg lixculrw www, it-tt Iv :mhz Kim H A R.m1:4,w, linghsh, Misra M fi, Lirmg, lixx-iqlxrxh ,md Civrmsmz fviffi M. C. Wcrtz, Civics: Ya 52 l?wz!w:::zvZ. Nw.: .wi ff 74 f:f'UF!Xf1il!Tgj, g'ws'xfzx:p.xS. Qf Ii Ciulv, wgwrmrcmicmz: Musa K. li Hummw, dcmxmtic suwncvg Miss Ii I. iichris. nrt: Nhss F 'Kfifw Uwrzfzmwmzw. Maw A R Sizfm, ,gash p?z'.m.s! nxscrmrrrss. Hrcomi mv Cf. Burg. history, I P., Simmer. Ir, m.mu.al trmuirxggp Mixes M, H. Moyer 'Iffz-gim' Maw fa F Siam' hwmxfx Uma A. H Hmrtwxz, mummy. Kina I, fibllflgl,JQllHJ!41'li xrwrm.'vX IX-'Try I., K, Rimlw. Latin .md geography: A4185 F A R.eZ,x: Exmwfm .ami qu ,Qmmv Nix-.Aw 'E' IV Kzmmm uwzaxsxrvrmai. if U Qlvizl lfmmgiixln, CS, Hmsler. ffrxginls, H. il. llvrhcrich. nmthfsnmticls. Third row: W XYi,,1v :'u.s23xcH2.aTubf. if 1f1SI'Il"-. in-.Swv KV H wizmem, f1hHliI.i3 :mmm 1 Cf, Yi, f4SA1cgkworth, burr! pxluxfsimd mstructorg R, I.. Brown, health and hiolo yn R, S4 . Siupv -lawruw. I. if fiiwxlzmwcsx fm-xEu.411,1f4i1K xirmmng, I5 S Lwmz wwmiv, ii. fl, R1-rrwrt, qUlkil1!'Lt'i'I R 5 Lcszxhzschx gccixqrzxphv R, P. Ulnwr. Cemr IK H fQ4,l:sx:f?s! fzm.1tIxm1mrm-w L H Th-.xrm, hnsmrx mud murznximn, fi Q ' ' .ar M MWA4 Y Y, W Y ' -,:' , H Z' , .I ff 5 ww? .. an ,f Sf " WI4. ff-if +59 'gm '4M,frfw, :MATH X ggi' 'V Q 5 225.3 4 1 ,Q 55,31 .L wg, QAX Mg, Q :,.7,x1ff, writ, . N44 ,M N., ,M 7 ? f wr, ' 4,-21, af Afjqfdv ' gy?-'jgm 'Q 2w1i'-3'pf'sNh JLW K . , , N M . x W M Q, W -- V, . M W V f Wm, .L wfxwfvs - mm. wzm.-. 4..,M,. A L,,-1a.1w-.wfw .Ar .rfwx-D A Km-M xxnmiqwwv --1--'K-aww l'fQ,6-naffv VfL?6"?.Tfw 1' ff?-wap! fi F? ff if MMA WWW gf W ,i f?'3f163f 'CSL QWWQQ Jiz,f3N?MQ,,A jLwzx?fi7w1ffM a?0JM-Jiri Qlfwswfww QF"jfiwLwWA Xfwfww Nvwjffv MQW W HM .xmmnwzwjg ,471 A.,.,.A,,J.A..,44.,, gZLnQc may C' WZ? fv..L.,..,1fM.L....Q MW airwamegw ff? .M jd ,, ,xwfx if QALG-W, . gwulv 1 LQQQJMQ 6"""! Q J 6i,Eg11?1:fx,,V 5 I, J. Q f.-.1 ww fl 5. - , , 2. JLWM ba., z E 5 X E 1 . 3 2 E E ! 3 l 3 - E i 2 s 1 i e Q n a 5 E Z 5 E 3 3 I 1 5 S 2 a 5 i Q E E E , s 1 A E


Suggestions in the Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) collection:

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Muhlenberg High School - Muhltohi Yearbook (Laureldale, PA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.