Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR)

 - Class of 1954

Page 1 of 118

 

Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection, 1954 Edition, Cover
CoverPage 6, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collectionPage 7, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collectionPage 11, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collectionPage 15, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collectionPage 9, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collectionPage 13, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collectionPage 17, 1954 Edition, Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 118 of the 1954 volume:

GO NM LKB 'YH UR ,nikki PMBXSRG BRF- 19511 SCHOOL H169 'Y PANBUB-G RK P-NS AS MOON MOUNT PANBURG. Ps mm Meadow Sewer Sackson Yumkshed '08 The Student Body oudtaknburg X EOKOYXA PSSSXSKRXYXK Edktorf . EY fY:oXxXxXC, NV 'CXQYK ' gerfk. V. Wrkgw oi NK Hkgkx Scboo ' Manda QQ Mana Bus-Xnesa Q Busme.. A sskstzm T' SQ'-L C0 TENTS DIC -Xl MJNIINIQTRPXIION If -X IVIX fl-XNSFN Af TIX ITU Q AFHT I' FIC S -XDXPRTISIXI CAMP B ILDI GS C RMU' NFHOOI Rl II DINF XII- IIT -XIHIINIQTRATION BLII DIIXC ,V age 'Q 33 IX XIX XQII 'XI Xlllllllllxl- Rlllll DEDICATIO X N I -XNIJX A mulmnnz gulda lllil K N N .:.- k DIIKOH. Q -L. if-fa ff ..-4, a," f n 2 3 , - I 4,15 .. v if I "Sf, A-, 1 .T 4,3,w x . ,539 ' X ..Q J f e 'x K 'f' rf 5 A ff' 2 V1 ..- fr ' :ff 1 XNK Agd Y' 'NIR CHPQTFR NI XTTOX " ' . -1. 1 ,-,I yaf .-,. 51 ne:-9" ' XJ ' ,ufif " FI'I'f'1RINTIfNIlf'fNT Q 1 :fc "Qs f-xv Q I J,,..-in 7' NIR JOHN Nl LIIX AX BO RD OF ED CATIO t 0 1 1 Ir nn trwrm QYEIIQ Pre K mt r n tarmm K""'.... il' 'A' FACULTY XIII .LXCK MXHSMY I'i1j, -11-uf Iflim aiiw. XII? KICNI1XI,i I' XTHIVK Iif l,.r' l,l1vY.4f!1..' X XIII IXKII-S .I 'HIQIKI XS xyfwv XIII. VHHSTIHH M XITUX Fvwillf F1 H'!11"' NYIIS NI HIM!!-IIIC VISIHCIZ 'fv'1"w'v'w- 321. -HI .THHX Nl I.I.IX XX .Mull I1 :mu fQ+1'.'f,'rm1r111' MH. V. S. HIVHAHIHSUN .Twuim Ilirzh HHS. HP.I,I-,X VAXUX .X Y-.mfllsh NIR. H. I-I. FTFYITNS Fviurmcv and Hath. HRS, O, D, NIFAIFURF Secretary tn Veterans and Fr-hool Qecwetary' NRS. PIYICIXN VET!-TRS Junior High if -4 ..,.., X ,ff 1 53 ,I 0" .gr :vis 'V 'S' f-4, Q3 5 s Q, 45 - 1! lla ' Y 6' ELEME TARY TEACHER X A E X XS Il WI GSCHOOL TE CHER X l IX 'x YT I1 PS 'J 913 mffn nf' 4 " J nk X ,fl ff X .I IIIXN ,ii 45 nn 5 K, V K 4' 3 To the untlrmg uork and efforts oi our Cooks Fustodlan 'md Bus Drlxers we h pflx trlllllt? gb 7 iid 1-all P ,L Mm A -'wifi' 5- bw'-:.3"' FLQTODIAN Elmer Qlme EI FOOKS Left to Rlght 'SIN JdI19SdlXQI'N 'Vlrs Flora Qpefn-S lguperxlxorl 'Vlrs Stella Qlmx lg!-Qv..r'Ef' Q2-1 U ...J BL Q DRIX ERS Iett loR11,ht Frldclle Watklm Rlchard on Qhephelcl Rxdenour Evans and Teague l 5 5.3 . . Y I 1 l S". K- 'I ...I L, 'V Lv, 1 V L wxs to .j ,. , New I ' I -N.- i . i 1 I -r,, . . .. x .,. .. Q 5 I 4 - v'. . . ' w 1 I 4 . . . . , . .. K .. Qi., ' Q . ' A K 9. .v -'V " ,. H- .rjfm , v, ' f X AL wezv-'org va 5' Q 'W ff- IQ Q" fl' --J-1 v ,l-- " 1Q?'3"'7' .L -- 3--1 'Yr S4 11- ,. L. ' QM , ,...r,5 'hh 1 My ,N x . ' -- . . l , - af ,- .. ef, 1 ' if-1.-Q, , ,-g,. M- 0 - R. K H e h . xl-" -' 1 .4 L , ' -W . T . K. n X V , l I -f . :fi 4' 4 S " . , .- I . Q ,,,..... -.-.W-.W E V ' X ' V A . . Y . All r 'i , ., ' ' 5 . re A ' . . Q -iv ' - 1 . 2 4' . M1 .rw 4 CLASS OF 1954 1 1111 1 1 11111111 ' 11 111 111 1 fi IVY :wx v:-"""'l 1 423212 i"'4-AL., A vb 2 Y1 f-r Nd '51 if? Q N111 11111111111 130111211 111111111 11111 111111101 111t11 1111.11 .111x1m1 V 111114, 3 H1 um! A mud ST L .ux 1111111 11111 11111111 1111.11 11111 .111 V 'gn Nhouldm, 11111112 111 '1'1"' J Baxu-11-.111 111 11 1' 11111111 111111 Ba 1 101111 12.14-11-t11a11 11.1 1 N1-11.11 '111 1211f'1"1 10 -51111111111 Staff 111 1' 111111111 Student 10.11111 111 X pdpm Staff 17 111m 13011111111 111 fl! .NN 110111111111 11 X1:11111111111- 121111011 11 f-lam Rlprewmdtlu 11 1 11 X 1'1ex111Q11t 111 1 lldv kmg 12 1111N111f111 11 r 1, Flaw P1'eN1c'1011t 1' 11111 1r0x1111-111 1 umt Ilkeh A 11 X 1 111W 1'Qrm11.111tx 12k'Nt -X11 A1-0111111 'Nlcwt 11111111141 Jumm and Somm mm 'N111stI11111I1 111 N11111.11 11 1111N111N13XR 1 1.1xN Rppr1w111tf1t1x11 1' "1 111 11tt1e 11111 1111 1111 D' 111111111 and gt'I1101 111.11 11112110111-111 111 111110 111111 17 flaw 1111111111111 141 Papm Staff 11 15111211 Nidff 1, 1111111.11 Qmff 11 11 1111111111 Ntaff 1' 111111111 .11111 S1-mor 1'1.1x 111511111111 111 Nloxt Stud1o11N 11111 1 8' IOR' bear.:-1 ... 5 O -4-s.L.. T Nc 191 ,.4L., I 1 m 111.411 I1 11111 1 1 HI A 3, N I 'V' 'vw N T9 li--L Si 5-s, IU IIN I RI! W., ll .alxxaw 21111111111 1 tell cxgrx hodv 11111 1 ll I 14.301 qtaff I Xn1111aI Staff I NI I1I 1 1 11 Il L 1 IIIIII 5 Q 'WP 1, 113 x III L, XIIIL. N I 3 Vw ?""'I'- T' If-K 1111tI11111, VK hx 'I 11 Iltl A 1 UII 0111 II ur L 1e 111t'111 T11111 I111111 1111 QU11 1 IX Iape1 Nuff IZ Annual Staff I 9 , .. ,- WX , 7 Q VIN 'ICN'I'WICI1iIflI. W' ,I.-Xl I1 .':Ix,I"IvI'IIfI"II',I,II "T11l1- 11 Hut 111 IIN' 112111 2211111 H "Ask 1111- 1111111111: M--1111111 III 111 Haw ' I-II-I2 - 1 kin f." -IIII' 'ZIIII SQ1111 1r I'l111 1 f'I2IFr I' 1 111 I". If A 9 I11 I541s11tI1z1II IUI1 II .I111.1-111 z1111I St'I1l11 I'f.1. I'1111c1' ftzff Iii 1'-.111 ml Staff I2 I,I','I"1'II', NI.-XE I'II'I':I,1Iuv "NI1- 11111'1'y'?'f','7 NNI' I' II. Af -I0 I4ILlfr YIVC' I'!'XI1Il'!1I f1.1sr II1-11111111-1' II I-I XI SI1I'I11Ir If 11111111 1111115111111 I'I11', , I'z11-1-1 .'1zf1' II ' '12 1.1111I .IIZUAT .Q IX I I 2 1' H' fm .ii I S 1 ..s . .-Q. ? A 1 . NV .,. 1 I I .' ' 'IC SI'I'f 3I1'l'.XIiIz "I'1 ' " ' 'Y1'l1 if l 1i1111'1 f' "As LIPLIQII I I1z1.'11 I ' F. II. AA. 111.12 15. 11 ,x 111 -IIII. 'ami SPII 1' I'lz11 1 R01 1' N1-.lvl If "1 ' 1 -1- Z2 Vutvft I' ple- -I0-II 1 ' 2 IIz1sI1ot11aIIA710-II-I2 Vlzzsr Qu 1 - -I2 l'1'awf111'1I V11 1ty 211111-A-II Flaws S1-"1 . w ZITI' .II5I.I 'AIN .U-.1 1k,'U.p1:. 'NI' If 'i I ab? 'f 'T :Xl1.'I111II5' l'2III.V 1 . K' I W - h . I111' RIIIII Senior' I'lz1y A . M 2 xxxll wmv. lwvmxlf- :x ggrmnnf' S NIORS QS px fox ffff-w if fi i IPAX Ill R055 "Ulu llwxggnnl w HVST .Mtl .lunif 1' 'infl Fl-ni 1' Plan .sf , wr 1.1 I za Treasurer' 111 Annual Staff-11-12 .IAVKIIC 1l"li.-XNVIEI IERAKINIHI-2 Paper Staff-,Wm "I c'l1m1g,5wl nr, mmw a-zwlyg 'nt Fvlr'm'Qr," Iiaskvtl-:ill lllfll lf Yivv l'1vX11l4-Illf'T'f'l:1W ll-II Hlvp Vlnll 12 F. ll. .-X. I'urlizxrns-11I:11'i:1n 12 xXYl!ll1Zilf2l1f'1'H li .luniwr zxnfl Sl'IllH!' Vlzxy Annual Stuff -13 i -R Q., l A,r-,- N. "rx Fi 'Usa' A Y' 'x 75-ni tv MNH Sl'KlYx'T7H 'i IHII.II hFfI.I.I-.X "Last but not LEAS Iiaskermll in 11 .lunior and Se-nim' P1 'u mx: l"ll'l" "2 ll AnnualStz1ff-12 ilnxx Kun: ll Fe-rll1vl'l'lJly' 'HIM lll"NliI'1lQSliX .Xnnnul Stuff ll I! "l llmnglmt I llYQ'4l in ilw stu-ka nr l rwnwwl Tu XYinf1'vyf" .1 liuslw! l-all I, S1-llim' Play CLASS WILL 1 1 11: 1 1111111 11 1911 11611111 11' 11u111lm1111l.11111m 111 1n11 11x11m1n1 IH V1111111 1 1 1 111ll11xx1111: m1r11 m 111111 xx 1x1 111 5111111 x M111 f 11 11 , x 11 11111111 11x111x115,111 t11 111111 1 1 XK11I1lN 1m111u11 xx 111 x 111 1s 111m 1 11111 11111nN 111 111 -1111111 121111111111 Xklll mx 1111l11x 111 mf11'1x 11 g111111 11111 11 x 1 x 1 11111111 IH .x 1 111xx 11 I1111X 111351111 X111 Y 1 11x11 1111 Xxtlf 51111111 x mx 11111 1 x 11 111 11111 1 111111111 11111 1 1 111x111l1x1111111111l1111:1111 1111 x11 111x 11 ll 14 ke 11111 111111111111 111 1111 x mx 1I'l11l1111F11 1x 1111 11111111 111 r11x 1111l11x 111 1141x11 111 L1I1l11Cl4X 9d 1111 X i 11 1F P19 1111 x 111 1111111111 XX ROBBIP XX RIFHT P1'eH1de111 'Nlarch 1 1041 WW Cav'- W -. 1111- 1111111-'Q 111-1 S- ' 's 1' . 7-, 1' 1 5 ' 1 em- 111jx', 1111 111-1'11l1x' 1l1-1'lz11'1- 1111s 111 1111 11111' lust '111 2 1 ' ' '1 we 111-11111-:1111 '1111' mfst 1111111111111 1111ss11ss11111s 111 11- ' " 1 111rg l. 1,1115 l1'1'I1t' 111111112112 xx'1ll 5' '11 '2 .1 " 1-' 1 511111, l, 111-11111 Nl: 1 1'xllI'l xx. xx'1l' mx' 1v1- 1x' 1 1s '1' '1'f na l'1111f1-. l. l1111'1sl,111i.'111'1'i1-1-,xx'illmx'z1l1ili1x'11115'p11"1'1" ' ' I2 ' 1 'ith 11-1 1-1'1'111'f 111.111 A1111 ,I 11-s. 1. 3111111111S111-B11-111111-,xx'1llr11x'z1l11li1j 2:11 1 1 ' 3 . Polly l11'1'l4L'1-l. 1.1111111111-ll . ' 1 2 11 "l fi ' king 1111111141iXlll'l'l441lf' 11111. l. .xllllll S1111 311-111l111's, x'll 111' z111ili1x' 111 111211412111 11111 l111x's ' 1 1' if 3111 51 1 '1-11- 51111111 1111111 111111 121111-1 1 ' 1 1 'Q 1 ' .L111. 1. .llI1lFI1X 3111111111 11111111 will my z1111li1x' 111 say S11ak11sp11z11'11e111 poetry 111811-11111111 1-1'1" ' 1111'1-, 1, .11 1-s .1 111, x'ill j' '111' 1 f' 11 1115 z 11' .',' 1s11f -11'11111:1- 1:1111 111 11 111' llj. 1,.1111-11William81111111111-l11,xx'illmx':111'l' K' 1' 1 Q " 12 '1l9I'S 111 111111111 111111132 l .l1- 111115 l111x'11l Russ. "ll jf1'111f 1 l's 11' " "25" 111 .l11l11111x' 1'1l'J li 1111 1 11111'rx'. 1.A1'111111'.l1-1-R111-11, will h'1'l2i1U1I111 I 2 '.z 1 'z111'is. 1. 11111111111 'z - 1-'s1,xx'1ll jz "j " 2 j s -1 1111'1lljIllSl11'l21rS1411..1'1.1l2ik'1iS . If 111111111 l1NX1'l1 K1-ll11x', x'1ll 1111 11l11l11x' 111 1111 12111 111111 fzt 111 111111111-l 114ll11l'l1. lu Y1111-1-111 W1-1g1-1, xxill 1111' 111111-111111 1111- 111111 I'1'f11l1f 1'z1111'11S ' S1 . l. 11111111x'W1ll1z1111 XX'1'1g111. xx'1ll111x'11i1l sis1111' z '11i111. 111 xx1i111-N5 xx'11111'1-111: A 1 1 . fl' 1 4 1 'Q 'S ff Y, K' tr. E351 ' 'F H 'I I I xv e" " .sf l"""f we 11 ' ,n"'f. , 3 . My w , 'm IK i' if lf"'3"" It v A- 'K ar 'fi ' ftn ' , , . Q wg V. im- f f . . ,. ff" ' , .- , f f Vl'f5 - 92" ff' 3 Q ' -,. 4!l',j1'Av'-A ,. V551 " ' ,,, - .- --F.-if - f ' . -P' ' if 5 - V. '-fi' , ,R . ' ,A T, k A 54.5 .F X, 4. I A . ,egg .,-, ,, 3 ,F',xw.,: . I vu , ,ul my ,. Y. - ' wh- -5132. I 5' ff .Q ' ini ',i?g5'i.., 6:-. .-1, -' 0, 'f'i'kffig" :YQ ' .Q kwjf 0:--F, A . ., 1 . ' S " P . . . .... C , .H b RE xx :KZ fx- 2-4- -K -.A -:Ik-"'i'7 " " iff?-V' . ' ' ,3. ., , 1 , .5 ,fkgg Q- Y ,- r , ff 1 -' fx are E ,if ,pq--M' Q' ' i rg 1' .4 K L - .4 , .4 -t L'xrl'f?' Y' 'isr ' . ,-K, Y 'SJ' i llx Hmm ev- JU IOR 1 I ' 'RW :WENT , at IF N I x ' , U X, X " .I "w - 4 , .7 af? OF A K I bf 1 1955 R 'W n Q NIH lf. H YIIQX FNS NIR. P. S, RIFH.-XRDSON Fywrwvr Sponsor IW-Xi-ivr,t .TQ-fs l'l11ll:n'fi Ywv I,It'ri1ii'IIt'I,. ff. J2il'Lxs1IIl Fw-rvtzzrj, TYgt'ZiS11!'Q'!' -7"l"'w Rv.- I'Iv1w1'tQ-x' .-'kliw Fvxlc-1112111 ,-'53, N 3 -6 f, . 5.4 Mi' '17-un xx .ln i f- I I .5 3 A ' ' Esther .Iac'kior. 1T'? , -'Vw l7"l1l1I'1f Patty vliwllarwll Pvim-rs , 2 .. A X, L' , .- tn .Maw l'-Ilvrmn lhvrmld NN hlte Q L I It I 1 5 , IH. Iackson his fe' , , X 1 , V W . .N 4, wr' b A -:ff W' 1 1 f M . L . 1. i g ' ,vi I .. +419 , J. QE, .. 'I'- . A I"lm'v1u'n- lirullllvxmzfi- ', SL , 9 fi ,W J 'f I ' ' .WV2 1 HHXIIHIIHQ Nllllvl lf! .m 5--,J 0 ? Kathryn Bvttirwe-r ,' rf 1 4 , ' .- 'Q ' Y- Oy -' . ogfp :f:1': '1l',4" i QF? l'NI'2iHL'K'S I'r'eNtu11 4' " ' 0,-, f..-1? 9 1 is fc -IH Xml .I1-I..-x gf-' , V Shl'l'lIlll!! Vrw-Q-1-.rxll M f 5hlI'll'j Nl..,L,l X 1 ' -1- UNIORV' CLAS ' OF 1955 -. . JIS. T' n ,Qi A 'X 'far- 2 xv 1' A ll-Uri Farrar' I - I Juan Boys-1' 1 No X'-on . A'-'I 1.1, 'V 1-5 fwsivzf I Y . 1 . .N iq Q 4f I." Maureen Kvnnivk -wr 7 ?YI1'l'wl XY:xI1-.ixw 2' sr H14 fur v lfrzuunx lx j X., ,f f- - - Mx Ihwnzizn S xv Ibrfw g, ,. .x X 1 S. . .fu gg, , .ai J 3:35 a ' 4, "- 'T' V' ff! -5 35. 1. iv- 1 13:17 Lg' , . ' ' '. A -.TAN '- .I -.fksikz ' 3 - Q -55 zvwge ig I Q , , V+' . ty !f.3.VrL,s,q.., fa'-'1'e4 44,6 ,df - - - 's 1'-fxfr' , 3 .- A no '53 I-in q-4, 'r VX -0 P 3 ,- X of 5 wg? .,,,, g M14 1'v- ' X - ,A H, - x VI XSrX wrbl- 41:4 " ' .Q r W .- Li 1' .- mwm ,lllnmx Van!-.1u'1' - ,J XJ-' l"- Hur? If-51.1 IV., but ' ,, , 1 Swrwtzily Isvfn-111m ,I.1lj, l'zux,4L ll'-:wwf 's ,lnvirwxlv lflfiv-:J-.r:', - . - l J- Q- 1, N 'K A Y, .Q 4' ' 9' L 'P A 'Q ' ,W X '4 x I Q . gt.. av S.. Qn 1 mf. -11" " vw 'K at '21-. ,, -..J , l .- ' . V' in Cx 5, Q' tid s. ,940- ovfvu Ks.: fb fo. iQ ,- 'O IIA N1 ul 1 1 11 1 111 1 11,111 4 mmx N 19 N? ' ' ?, ', 4 .f f,+ F 1 ' ,f I Ah 7 ' ,I Hfwwmwiavx it jg: Ax g '41, A ',,l W A N 5. an 4. .ff . ,J U I . ' k I 'I ,, 'J . YM- ,f ,, ' x is N3 t QM LJ ,WV - , x ix 5' lf I q .. .1 , X' , fix ff Map, if r .5 'QF H3 Q f 1 if , 1 w ge, 1.925 'fag ..Z' ' f 3 A W' vp, J' 7 . L Q 5. i, 7 '14 in . f f , A . lm . , ' ,.' ' " 'Www' , ,v 'f"4n'1 ,A , ' vl- , W f Qx'1k5Eh5?9Q'ff ,mW. f, 3,1755 , :-3 ,ff -, A-AV Y, .yt v .xx r . ..gZfz:,, ,t ha at - V' 1.,. 4 ig, ' . 1 , 9 ,mu .., f K , 'gg . , "ff, 'J f'?f,A- -3 ' ' -"Q 'O' . x 'X' lux V' X 'm- . u ' f if - . " 1 xt ' Eff". , 51, W . 3-,' h f. i If gb-4' ' - ,wus ' f' P' N ff" Aff" A ' lv -M ' if V ' f ' 4 K '.5',.,- , V X 'N, a , gg. in 1,555 We 1 ', . 1 V ' ,I v ' - 541, V X xr.-L -Q41 , A , . . ' f ip 'f- kg A ' if -5 - ff., 1 f 7 1" , f"' .M 5 vs ' ,Q ,f ' JN "-'-'a. 3' , lf-fu w"7?' , ,iygf-5 ,? . ,- , .J My 1 Q 4' ' - an Fir?" . V . 'lg f 4- 'f ' ,.ffV:4:gf 4 ,,. '. Q 5 , , -,ff-S' ' .t- .' .,"f" :A if -,K-,jfvl 5'-,Q - fax, .,-f:f- H- :f.f N 2 K - .1 .Ln :wr 15,-,. fi.,-f.. ,, , A J su, NM.. 1 , Vfgu-. ,fw L X1.,f'?x I 0" , N ,. fi? 'g:f?- ,445 X . ',-."' 5 v- f' l ffm. " 'f 'fy-:,7..',: ' . , f -X en. 4!-fffAQHf' x xx I A f' 'f 5'-.-1.f 3 X I X Q V, Q , Y, X +'4 , ' . -V. AY ' 1 , ' 5 V xxx, ,Xxv inf? , I 9 , ,mi , , s 1' ' N' -'7-5f?"i 1 I .- . f . s. " 1. 'Q 7'--V' 'L- A "'- -' 3 v rw ,x .Nbr , 'fqiilai Q 51. .- ..-W I .' uk: , ' 5-3' f ff.-f",, . ff - .ss , ,nu -tx:',.,,. w 1' V, J f i , ,.,, U , 5 . 1 f ". rjfff- ' . 5" g "'Y g4 . "X, W : -. ' ' 'Qu 5 ff., I ij: X, -- xx pw x - Ky, ff ji T- ae' 4-'lx--' lg: 'J A A -. 7, , .Agia Vi, t N V,,?Hdff- LM X A 1 K ' .5 ' . Q '-74. 2 Q , H -, x . f . . ,X .v N , f 4' T . ,Ve E W R .1'x,'f,v,, f V ',. .z',,"..A,, , .' 1 , -. ' ..- . 4, W . . , --,fAv":,w- I , 4 .4 dx. 1 6 ...J-.., gy, A f ff 1 - 1 up A Q 'I e A, 1 ,Q ,J .SX A' l , " 1" J xr I A , A X .-f, - ' ','4,,. ' - ff- sf P V , A V,, ,. ., ' -. ,, Q 4 f I U , 'Af A my, mI.fXmr UH I1 mis X ,V . 1 rn-whim-nl flxlulyll Xvhilk' 7 Xlw I'Il'rHi4'lll Ifulllllki Vuu-rx ' N'-'11-tum-'fruasurez' Iwo Iflllllrlll' A Ib-purwm' IPUIIIHP Jmn-5 lr fsivf M 'Y 7- 1 ,, . AS -G gs 'S Q -R 5: 0-I " 0 ' -1- 1 25- ig. s-r ,A ' - I4 Q as 'i N -.1 5, in A Q' 0- Y' L: nfefp , . -..., -. S if " " 4' sz-,f " I N J -...A X -- Lv,-Q". 0:-uv ' Y, I ' Ti' 'A U5 'fl 1 3 I 3 F . x p "5 in S' , -n h dl sk' x -O ,Y 6 fs- 5, ,I dv -0 .. fx K .f I1 ' A Imw xr, IUv.A1.urq.l1m'1iXl'l l11L1ivI.Wlfilll,-.lmrflllix Xkllww, Nleaxlms, l'r'1111m-,NK1lg4.y1. mv. fax. Sfllllhl Kxw Nunn.-H. iiillfiftlll. IRM' SHVVIIIIIII, W:mtf4wu4 R2ll'lu'I'. I:Eril'V.u1Il. Klwfillll l'.-11-fx. Whitv. Imnlwrm, limcu. Hl'ZlINlNQ'!', lfuggin, fylvht' , Uzxkvfivld KV VH. A Q. Xxknxn A UNIOR HIGH Q QA no fv. 3 S' - 49 9 Q' 4 ' th GR DE Y Nd , 41" V ., ww . ff ' N Q' 3 S.. 3 ' Ax' 4 Q 7' 4' Q M 3 A' x ' i 'A , 1.1 , - I QQ, ' -K A SS- 1.1 , iyztlmi .L Q yi S if Q ' Y- ta 45 f' av- Y. . ' -K In . x N W ' '..- I nf' i A In ' " ' W QP" Q . 9 Y' I Is as Q.. 'Q fd i x A, , b 5 A: m0 'Q , .. M. ' - " Q Q s 1 0 . , f Q J , N - , 1 Q' L- 1 ' 6 ' '- fn- 7 4 ' .3 W 3 S Q -K , y g N V ' - xx! N- ' ' "K, o K X W " ' "' gg we x ..,' L an F JAY . J I it ' L i M , f' " .. ' -0 f ' 0- G .x , In dv A Q , tk Q 0 ,N gk Q "-jx I Y ff' ' , 5, 'vs q f K 'A rx X .2 K ', V I! 2 4 an ' , da R 4 gg. t Y t vb . N mg, -. - D... Q., 1 P J '6 fl " md ' I,2lX1r, Smilh. " 4 ' - , , , , 1-:uh-lwwlw. lim-15. Nlzuluw. lszlrwlllm-lu. 151111111114-lmyi. H2il'I'l l'e'uIm1.S1n11h H'lI'1xl'I' II Illlilli, Illvlxmzllx. llall., Hummux, Wzltmvlf. IK-tm-lx 41:11-uwmzxxl, llwlliiwxl Null. XVillm:m, Nl-fl-lv. l'kUIllI11HIlS, k'lr1x111n-iw, Hmm-lv. Ilifmw, Xvi1ll11'!1,SXX1lfI'UI'li.l.41!1ll I kvll1'5'- Slum-mlmzuwl, Yzxlliqm-Iiv. lil-1115. f1I'l'l'l, 11I'l'L'lxIN4llL', I"r':un-c. XYZIINIIN. Ham' A mu Wilkin 11 I Hzxilla N14-on-. Nl'lNHll,Sti'ffl1t'lYN, lnllllv. llmxzxtvx, H1411-Nr '. uhlvu. :ijt Q 10 ' ,U -Q , l 121' ' 0' f .... JU 1011 HIGH th GR DE I 'F' ,v ..,' 'fs - N-ik-X4 - -A 'OD- -.-. ?fv' .. nv gn ...gf l . N' ' .,-Q ! f , N X iw lu na A iff fix ft I I Hal 1 ,Jw vt ,Q . bf' -Q 1 1 0 Q. WJ 4 lil 5 0 '74 4.47 ' 1,5 'Nb V P -,, GW ii atv. no FE, A v. 1 3 Q , . W Q L 1 9 r, , Y P ... D - -4 , 0 1 N h I " ' s. f 7, N V fl f . K- -5 .5 1- fv-5 ' Q f 2 -. r ' 'xl' -. - -5 I h A I I A " tv I A- xl ., 2 A , up , " I" ' as .Q 9- ' Q Q as 4 - -. ' 1 , Q ' 1 . x Ns A i- N 4 K1-f I A w X fx A . RV' ff Q 1 V' 4 '- 4' V Q fa. . A Q - ,5 F 1 -'A 1 9 h " . - - I- ' 1 ' " 1 - 0 -. I - 5 up - . I ' , ' - - 'Q . . f Iiwxxr..Nvlf-V1.. l':1Iivx'M', l E' tivpyl lintw Ii'-Mm-,IW:xx'ix,IH-:u.S'1.1"' IR-:msn-. HL'yl1ll!IlX. I-lllw. Huiv' .gl ll.: " lxxif? di, Szxiifri, IM-fzlvwi. Ilziu-:1w:'f.1iw'g-- few. Hufshalum. Smith. F!'llIh'N. ki" K X W. v KTA '. ldrripxm, llwgx rs, Nl,',r.1', H:x'1i"'. ' 'k -V. Iinmkx. ll:n'r'isum, Rue Fmt it EB-it I-'zllix SIWLRTN, I:xT-lim. Sxxmm. ',,,r,. .. , ' . '.f - 4 RQ 55 :' I f- 4 a ' 4 ,,.... 4 4 .1. ff'-1 4f.4" I, 1 , , 1- '..' I f . . 3, 1 K' 5,.A1,,x1 . ,I ,. Ji. i t 4. P 0, - A1 . . ' 5 . ' f A 1 65,1 . k-.Q ff: ' , ' , f "fy 5-H n 1 x A: .- 4,-,' , A - - J Q ' Q 4 y fa' nv if- z.nf g-,j'.,. .i , S 1 K':?,l'?u t I ' KW' 5. K J " ..15,? 1 J' 'Y ff" 'Jr' I IRS! Jr If ix S' J. ,ra , If p f' .1 y Y I1 A 1 SIXTH 1 1' J " X," , 9 GR DE .J 1 M., 1 141, -, ,, 1 r 1 , v. gf- ' - 1' . - . 4 it 1-J. . 1 . 1 . jrinr 1 1 1 4 ' ' r it C 'Hs 4-0- 46 Ml , , 1 1 eve N 11111 X 111111 1 1 IX UL ll Il IU1 1 X 1 Q 11 FIFTH 1 I ,,' an .A mf xN 'Q mlet an 1 Q 11 1 Q rx ' dilh 11,111 ,tl 111 11 111 wxx w umm 111 Nc 1 1111 grnrnon 'Nluu un X3 1 Ill 1 e P11111 Donxld 1 wer D xvxtu xlllll 1 5lxlL 1 na 111 11111 R1111111111 B100 Bmw Worms H ll1s H1111 1 1 1 ,, - . . P - 5 , - Y 4 , 4 1 --, A -fr -J -f '- . f ' 1 1 Y 1 A J ' at ' J 'n 'JW - q ,Q -- fd-. Z, Q, -0 -- in ' ' T o ' ' '- , 1 '4 1' 4 1 lt. ' T1111, l.vI'1 111 1114111 S11-11:11-1-1. 'IR-1114111-. 551111112 XX11-11111, 111111-F. H11111111111. Sh .5 11-1.1, .'IT , .I11111-5. Y1' ' .M-1.. lPz1x'1f. H111111. XX' V111.. Y11lI1111'.111. 'l'111'l-1011 NI111111'v, Full' 1111. H: 1111: 11:11, Uivlw 5. HJ1111 ll, Kc-' 1111. S11 ITI, Nil'-'l'I'N, N111-11, S11 111111-111. NI: wt1111. in H1 rv, Hilif'!l4'!1I. fillx, H5111-111. V11-1-1 1 'X 'K EQ l- , ', at , ,, is 4' O f , -1 1 A GR DE 1' pg " D I 1 1 we ' X . 5 , -Q A Q-5 1' , v in Q 'A as F - V 1 1 , -N A. - Ks Q g L I .I , A -. . I J fl J N A 5' 1 1 A, D 5 A A :V Q Q ! r l ' 5 1 4 ' 5 3 J Q 5 -Q Q. .I 9 J' f, 'K Q. ' Q A 'T 1 14 "X J A i LJ' 5. 'K B . r 15. ' - s M ' t f v 1 0 at as , ' ' , Q ' oi X. 'u"I 1 ,sh .' ., s . . Q , u KY X ' x 1 A ' W ' V 1 .. I I 1 F N R f ' b A Q ' ' 4 1- -' A 'P -, 4 9 3 5' I ? I A I' I 1 I 1 S t N ' T1 X, , -f 1 R'ght R1lw112lI11. Fi-1115. N111 '11'1-. NVl11t -, Sp -Ars, XY1' ' , I 3' -1 Sl' 1 '- mu , Killlfflllllll. II:11'l1111f. Sh 'I11. l"1'a1111'1-, Nr- 1112 I' is. ll M1 "isu11, .'-at . C11 5. A 1 -, R - - ' fs, l.,111s. Sx1:f'1'1i. llu1'k'1'. Russ 111. Bas 1 . 2 sc n. Salt' , 0 1 1 1 . 1 ' S11-1 P 1 ' i. IM -1110. l'g1. NI 'S . 1 . ' ks. A" '. , 4- . " s. Gulul, 311 1'1,:z111. XIZIIYI all. FOURTH if ' GRADE 1 N-1' U-4 48 429 MI 0 I ft to Rlght Nlullm Ixenmck Reed Jones lone Shepherd Ne Nlumg Iiolarri Belle Hall Nleadorx Ogburn Worr: Qmlth qtephenx Wahfxeld Ixllpxtrlck Ienxe 'itueni SITHYINJIIS Roberbon Horton Nolen Watkins Campbell P t gflllth Smlth Rankms funk Lalrmore Teague e u THIRD 4 -A avi 4 'T at Q0 Jv- lup IefttuR1ght Fxllpxtrulk Iottlu Wlllman Rwner Cxagg Blrchfleld Re I R Nhadoune Salserx Tucker Broolm Rlch xxdtlxlll Plsher N101 un Nlooix II mx F' idle Cam kll1ffIH2H1 1-:umm XMI on Whlte 'Vlcfook Donaldmn Jones D dfllillll ru Dunbar Te.-xgum Iwan 'NI mx l'll Q ' 4 f Q -Af . 5 .Xh QL' -0 xv ' 3 , 0 K. , ll, . ,, , 4 -v . , "' I Q I ' -0 Q., 1 , .T . 4 no a ' ' . y Y l K, X-'37 x 1 . "' Q J I. 4 '. 5 K Q- V 9 1 y 4 9 L 1 " 4 f -A 4 4 e s N' -, X ' ' A V7 .c 1. lx T'p, .e ' -. ' s. ' ' ', . 'A z ' 5 . 1' ' , . Q .- s .t I " 'f Q an ., ' 1 " 'Y ' 1 ' WJ GR DE 5' N 4 N fs 1 Q 5 .4 0 as H , ,hx I U' ,A 7 A f-y. A "1 1' . X 4 fmt: 1' Q -. 5 3 5 A -0 my 0 ' 'X V Q 'Q ' ,-,QV 1 P ,f f I 1 . ,Y--, .Smi- J, . ' 4 ' -za' ' '- F ' ' . -l,3 1 I qu, we-. ' ' 1 fn! Y 6 0 f ' ,. v A 4 Qi ,. : u x I 4 X ' .. " 'A 5, 'V , A 'S x , . n 3: ' 'Z .' ' A ', ' f",s, . xi". "':n'e. ' N v , 3 014A Q. AQAAAIfb 'u"""f'x 4r-.L 4 4 'si I Q1 JK KL'-ix., ECO D GRADE Ma, fi' -L..A Ulu. FIRT I A fi AL AJ ef it N7 4 g 1 1 ll X 1 ummm N N H 1' Nmgn ll xxx I H1 lx "" -gr -v' A ' ' -"'W?3?, 8 I " A " 1' --fE.-J++ I 'f - Q M. E 5 1 A A - 1 '- ,, 1' ' X E fn, E U 4- A V . . ' -H 2 1 i . V ' , ' . - 3, 5 E 4 -Q 5 K - U Q .. ' - v . hy.. f . V '. . f ' :Q J 'i ' - ,, s N K , 1 Q1 . ' ' 4' . L r . . kt 1 Q- -f-- E. ' 1 4 - f Q P ,. 'Q Q' rv! "' af - 4 -' if ' 1 - " Q ,. , ,. v ' - W 7 , , ' ' in W 5 A' 'I " ' A - i , ' yi Q v ' , . .1 -P , ' O ' ' M Q ' i 1 In-IW 'H l:11'I.l Iam. Nlwx- Imp: 1 -zu: WM- fx Q, g-wzwz, W:4Ii4.1rf. -- N-ix'-'1'f.,I'::s', V!l'N'1" Nlfflw l'..!"' '.j..x". Iuwli, Su, -12" Ilwx-. 1111'- ' -- 7 Il.A:Xv..I'.1fQ-rf, N-.N N' 1, llfrv- I'.-v' XML,--N KX' MH. I1-vwvlw lv - '-l.r,.N.Ii,wr1 XY1rfvIiw.F!l1'I!.. llzuxiwrx, lin .fz'r1.m.. Iizvz znxzw. 5 I E' ' v 'txt -. H' I h ' " , .3 5 ' , - ' .1 as . . A A l V x -K 45-xl , 1: .1 GR DE f , L 1+ 1 I ' Y , 4 A ,. 0 I Q - Q. A , Ax x sl 1 ' Q -S 4 ,Q - ' . 5 -- Q - -r ' ' 1 V 1 4 V A as , 0. D x ' ' a ' Q D . 4 " " 1- A. 3 K , 1 7 al Z 1 in 1 " x J -Q U A Ii. ' ' 1 Y I - 4' -' x ' L A 41 fu fn ' , ' , ' , Q ,4 Y I . ',-1.-.,x.H5 -- -s. --' I-- - "", gg. 1, T .,. ,. ff- wa' " . ' v QS, X f - . ' 1 .J 4. 4 1 .Iwi ji A ll-L I.-ft 11, Visit' -Ly ms, l'iQ-ru-. Kim-rv, XY: kmx riiulw xnf, St -pin-mx, I,-vmzmw. l'.m.pv' ' 1l'f1iIlS. Br: . Vs-ttimgill. ikvm-Lwm-5. ll-mlvlx. l'fmIw1', 'I'l1m11us, ff -1 's. D l- Q 1' ,Q,,,.1. XIA hw, QI 2 As. Rush. Ri Jzxrwismm. lk-xmw, Xvlxwli, Sl- Ana I.31m5, livrry, Pe uw. M Nllwl,-. Il 1-hzn1isur1. Simvn. Nlvfulw, Nlmlu-. IH-me XYiALxillNIVIl,fi1Iu1x,f'21iIl. Hawk' . . -- ' K 1? .4 ,- gx 1. - , , -155--,'--.,. ff, Q 511: - H '. S ,- - 1 -.- vf N4-E, 4' ,f . , -1, -1 E-?. wi .X ST. 84' "M ,ff gezx 4 ,- '- ' . Y-1' -X y- 4" A-X , -- f-kk-2 ng, ,T . .x .QV v jg A-x ,V'M5'-, . K ,ic V PW: '. -.-2 ff '14 3 b fn A- f- Q .-Lxx 'Q 1 ,-9 Q 4 Qx . i,-1.4 ,- -. Lv 5 ' N' '-,,- . Pr 1 r - . -1' X I , 4 . ,xl Nl. H . , xt' - ,Q fa . ,I y . 'fu ' .ydctzuztzw 1 J. -, .uf I 1 . , 1 ' 1 5 , - I ANN UA KI G AN EE 4 'S 1 DON-XID XKHITP J-X1 hlk HPXXCI-1 BRANINIIR 111101 -1 NQI1111 W-1 H F.F.A. KING AND QUEEN H031 ER PLY .-XI,If'E lC'0I.I'fMANl BROWN CARNIVAL KING AND QUEEN Iitblifilli WIIIILHT NI In fNT1'f.-XHP. S gin' X . t 132' V x' N-v F I I X' ,Q I I 4 . 4 E , I L WHO' WHO Arwunfi Huy BOHHIIC XYHIGHT MON! Sturlious J if 9- J 3 ix 5 A I- I ff' - I GIDRIA S.-XTTYCRI-'lI'Il.lY X I l.P.TTlPf MAI-I Fl Best Mhlfltf' I 'X,,4 31051 SUICMULIS I , .-'XNITA N11-QAIJUI-IS Must Impular Best All Aruumi Most Likely tn Smzvveeni Us: Q' 4' MONROE BARKER and POLLY VVEIGICI, Cutest Couple x hi-X YIN1'l'Q'Y'l' XNlfllQl7l. Xyllllx'--I r:. 5. ,fs .. K' Ng' N". 4 if! 6 . X o 11 2 5 J" I.-XXI' XX lt S 'N ,I.I.I-Q W ru-f1mQiN X Q3 FUTURE HOME AKER OF ERIC 5306? 57009 ll ul 2 Frrst Row Nlr Iatrrck Adwrbor Satterfreld fresrdent Meadow Nrce Iresr dent Bramer Secretary Wergel Treaeurer McCabe Reporter Preston Parlra mentarran Sumner Hrstorran Crroce kennrck Song Ieader Roas Second Row Lurless Vlrrght 'llorgan Bettrnger Boyer Coleman Vlrrght Vlrl son Vlakefreld Barker Davrs Xaught Vlhrte Wrlson Curless Thrrd Row Beamer Collma Prrce Vallrquett Satterfreld Farrar iordell Hamrl FUT RE FARMER OF MERIC 4 fff' 'ian 'T Flrst Row Duggrn Jackson Xue Presrdent Barber Ohmi Sentrnel Rotenberrx Presrdent Cartwrrght Plx Reporter Srmco Treasurer Bramer Oaburn Second Row Campbell Xaught Dur Self Vlhrte Secretarx 'Nelson Farrar Nlrller Wrlkerson Franca Moore Brods Langston Thlrd Row -Jonea Ruve-r Wat-.on Dunbar Wilcox IaRue Br rmrrru Peterf. Henderson Rraner Jone-A Simmons . . 1-9 I . . - , ua ' 'Q , F ., . N' . ' , A . ' . 4 -' , K, ' , ' .X 1 X4 9 'H - A A Ny . "' -, ,W . ' , R ' -- li .S 1 F ' O X, A R . 1 on lx - , ,ig-r. , f . 'A ' ,v-A 5. r ' .y .', C ' ' v J ' 5 A .iv " r x'- : , - 1 , ' ' 1 A , : ' . , ' - 1 'r 5 1 l' , , 1 Q . . . ' . ' ' ' , , v - v' 1 -Y . L y , , . , - I Q F Y 'Y ' 9 Y ' . vt v .V I L' . ' ' ' .v ' ' ' - ' Y 5 r. A ' ' , ' l 1, v . ' V . 'N A ,f . I L in xv .. , + A' :ui 1- B ,' V I K ' .' ,. , n' Q U 1, . r - . I1 . ff, 3 - 1. 1' Ov. x l 8 bw . R W' 'l K 5- ' . , s. g. ,sr on , , :, 'YK . ' . ,. 'x ' K .r V x - Q, r ' s . A 1 'V ' ' . 'I I , 3 l r l 1 5 E A fi ,A . r J , 5 ' - ' . 'C . U C - -. - ' - ,'. - , ' . . 1 . " . , y ,n 1 K v v v - - ' . Y ' v. ' - "" 1 U . x 9 1 I 5 . Y A 7 I ' ' . 5' -x' v' L . 4 ,I V xx w D ' -1 i. - ., .. - r v - 1 v 1 , -. K ' A I ., K .'. NNUAL STAFF 541 1 In 5,4 'nano-ws, Q L rn 1 I IS U dll! 4 anoxa 1011801 L S F A 0 IIIXXIILII IP YN e PAPER STAFF IM-4 'L-surf. - N is Lx Q J V K K N, . A V X., V . I I , - , I ' 9 .1 I Y ' .4 Q ,l' ' 93, Ii I .N A ' ,ff 1 X "ll .-fv fix 1 I 'Q' 5 . . " rf' R. K, x l 1 "N .5 A I " X' W . .hx AW I I I V Ig, -fs I 'ir I I fy 1 I I 2 ix I.-f L Rjgh --Mrs. M. Ffhx' ' I Mrs. II, I" ' . S1 5 'sz D. I'ri'c. I.. Dun- Imzxr, S. Mcl'aIu-. I.. Furlow, Ii. Jackson. A. Meadorr, I.. Y. Wright. IJ. Ross. I.. .. J' ck! sn.J.f'z' ""t. . 'hit. I 'HL s 'Ev I 3 . x S A - ' 1 f? X - ,LA ,. -r .I , r , , I ' I . . H A l l .wr 14 i I . A TI I , ' " I b ' .' x I -ff! ix Z, Z' f f 'fi ' 8 ' 0 . .ff?f V - . . - A 1 ix. ' - avfm . ' " - . A V .2 U, I GLEE CL B GQ A I'1rSt Row Qmlth Wat on Beawer Weigel Brammer 'Nleadors Peters Bellls eters adusor Second Ron Folks -Xllen Hall lxmnlck Ccleman Francls Francls Boxer Wat Thxrd Ron IaRue Patter on Xalllquett VS rlght Wrlght 'Morgan Sumner Ham llIOYl beopfert Rxe SAFETY P TROL xx x"f"' 9 I So' rig' C ,x NIMH N41 n X illlllll tt NlmL.1n Rcue Campbell BaSham qhcpherml Wlarshall fred '1 3 - ,. 5 f A X ' I , 4 f q ' E V f l ' ' 5 t K R' 7 Y' , ,fx A 4 3 1 ' if .' l Y K- ' ' l I fe' . U L A . 1- - V ' - Y 1. . A -5 l 5 V . I I Q Bliss I' . Av, ,Z Yk.' . . . Y " ' V. VI ' ' y 'A' i, ,Q v - kins. Curless. Rec, Allen. A '-- ' S . Y . . Y . . 7 . . . . K . ' , 1 lx ' ' .-1, '-. ' : 'Tr '.' . lg . 54. ' -ul. .ls-ss A15-,rm ' Y ,- Q, "SX: ,A 1 K .. fw Wa ' N g -. . - ' A H., -. , -' .. . V ,, -. .. A C , ora. H yi" k 4. - ' ,.:,L,.": , c. ' ,' re . --'5'-'-su, F21 U .. "' . "'S. Y , . .L ' .-' ' 1 va x'1:u.e 4 BEST ALL-AROUND JUNIOR HIGH Barbara Mattox and Darrell Peters CAN YOU IMAGINE 1. Mrs. Fisher with a soft voice. 2. Lois with a closed mouth. 3. Mr. Stevens without White Rats. 4. Bobbie Wright with a burr. 5. Lou Vaughn short and fat. 6. Janelle underweight. 7. Kathy not having the giggles. 8. Anita not looking for a white Chevrolet. 9. Tom being henpecked. 10. Mrs. Canova allowing excuses for not having homework. 11. Jimmy S. not liking Oldsmobiles. 12. Mr. Thomas tall and slender. REMEMBER WHEN 1. The commercial room was warm. 2. Vincent thought of baseball. 3. All the girls weren't married. 4. Mrs. Canova didn't give an assignment. 5. Yvonne dressed on the Bus. 6. Anita, Judy, and Pat gave a party. 7. Bobby Wright wasn't going to Mulberry. 8. Mr. Mattox wasn't writing excuses for Saturday. 9. Polly was seeing Monroe on the side. 10. Maureen was wearing a diamond. 11. Shirley didn't get any letters. 12. Miss Peters wasn't neat. v-- as-af I ,db at We t :Q if 5 H 1' 91 MISS CRAWFORD COUNTY Polly Weigel di bg.. iw- ',. ' ,.. 4 X. " -. -,,1-' ?- I x' "N ,- -- ,X in I xg X1 x X X V.,-v, . . 611, 'r 0 159- 'Q 9 . .' , 1' ',Y,,, It nga! F11-,.f gk a'!,,A'a I- .xv 3 ,. . fl, f' 45:-I. lf" ' ' ' ' . . ' J "NVQ ' . ':"".s' 4 1:1 F ' . W! 7 xii, A . 1 if A44',"xx f- e f. -I . . 4. 4, - - "r.','.',l,vf T- , -I f"f',!'.Sis". , 'vvHff1y,,jv"gf', F I ,E l fff' e?'!"'f'9':5f': , f. ' .' " 1 H4 x nJ,... afrifi iff-?l. , 'ji .-x' A v 5' .l df...j ".','4 ' ly - 11.3 .Ju '- ,fi s. 'A . -I 4 .dxf E IOR BA KETB LL TE MS XA v"""' Pnxt Row R0 Nleadox Captaln Wugel Student Manager Brammer Sattel fleld Second Row Ietus Mdabe Irestln Coach iarson Morgan Farrar Sumner -f 1- X45 x. ' eg' 5 I S J 235 Punt Ron llollald Bmmix Jukson SLudu1t'Nlanu.u Harku SIITHU Second Rmx W ight Ross C rtxxnght 1 h C' rn llx Vihltc ROUIIINFIX Hendel Son UNIOR KETBALL TEAMS APN, X 55 ln- 'Nd 4 X543-Q li C1-ti H'- L mx oleman Barker Numnex lordell Dfwllard Creekmme Holt Cemmon Nlxttnx LION kllpatllnk VK ite ,-P I ' Iwx I3.nh.m1 Bmnmmer Qmxth flemmonx France, Slmmons, Kellex Jonc M. 'flimx hull-1 from-l RINIIUI Vvtux Watwn Peters 'Niounce Turner ,r" , I Q ,V x W l X Yuri--A L-,i g . h 'P ,fi I U ' -7 7 ' , , S X . I in V' j f A 'Y .f : , 1, ra . A fix, V 'Y Ax ff, in :Q In W Q. l ? 39 ek fa rf 9 g. '4 . . ' K f ,X , 4- . ' ,V I fi A . V, .7 H, P, 1 Q M,A,4:f iq L , x ,., A 1 .g ,I ' ff y ' . , if 'la ,, H J J . ri ,. Zh 4 ' . I xx s 4 A ' .ri . M 'V A V L raw R 4 1' 1 . P -. ' . , - - V. .XVI WYH1 lillxv " . I S. . Z .'. in . ', -4 ' 'I ' '. Yh. ', ,, Q 4 QW ' ' v- I 2'4- ' . V E., tg '!,X 9 - r X , ? 2 K V Q 1 5 I - ' y gb , 1 : . W' .Q W' ,, CHEERLE DER 1 f 1 gf' K I s , tu ' lX ln mr e Parllnc Sitter Q VETERA AGRIC LT RE -Xllen Harold Allen Nlarlon Brannon Aften Harrlb Carl H3TT1iOU Randall Niaxnard Clemont 'Nleadore O D Pattereon Gerald Pense Arts ll Petere Cratxe CLASS P lr tr I ul urn Othd D J ln Charles ll N llllilflil Alma Il X ee ll uxeflzlcl John mr uri XXI le Ylurman CX 4 .,s 1 SN P HOT fx ..4g1 Ulm U- . 4 Q ' 7 GQ.-Qi .41 H X r I 5 lu- 1: lair Kallh' rf' wviff? -5 H 411 if A fx-Q Q ,L-1-ll ,. anal llll -4 Jia I 'i l Xia A lp' R ll 1 Q lil 1 L .1 1 lr 114 l 1 111 1 4 Il J N FOUJ xt Inu ll ilu Ixl 1 It 111 11017 In-Hip X lr max 1r1111 -, 3 1, ' 4 .,E , x H" 3- A I Aix !6 ' ., 4 Q' F 1' v,,4 ' A , 1 I yi f , 1 - -' , E 1 I s . 1 I '. L+? 4 t , Xi X: 0 , . I , 4 fir. .. 1 1:1 . 1 - 1 f. ,:4 . . ' A - f ' I if 4 '- ,tl I :fx 'li r r,, :Q M , 'Q t I . W x 5 CJ by . L f iii'-.. , S f J ' ' x... Q' i X E 1 s 1 , ' Y 9 , . 1 "Y , I D 1' 4 A 5 . it A , H 5 M' . s.. N ' BV, "' fv' ' -5: - ' " A '.v- K x 1 f' 1 1 'mf , f v 1. ' . 1 " X X . ' ,. 1 ! -T A 1 4 ' 1, . . n'--v 1 - ' T I I -'44 " ' A el V -- ' S lun- 1 Y i f-. 3 1 - J .' 131 1 - , 1 . A 4 fs D ' I kg R -' ' 3 ' 115- ... . . 3- - 1 .If 3 tg ., B "ra" f..-gi -i, . .uni-fy ,. . 'il " - " 1 bv."'g'f,' I V' K. ' 4 I I Y 1 E ' ' 1, 5 f , K , EH. I '- , -wif" ' - ' ' I1 , - v 1 I' Q 1 15, ,' .ALL 3 1 .. ' 1 ' 3 b 'I , 0 v M ', 1 ' f Q. - ' -,,- - . .' . " ,, 3 1 - -4 I " -... I - .G y .1 K I y' Q2 , , .gg 4' ,, , J I 1 -KI 5 'l -f of S1-111111' Vizxv. 2 XYIZ 2 'HHIUIIH Ii Wvh' If N1 11A ls? -1- -Huthy ill 111-1' te-1 1-1' 111:-. 5 The 1,5z1v11I. li' 'l'111- 1111111 TW-II1111:1Y Hulal 5782111111 X7 'rv 111-mi. 11- .lust flllflxy. 141 Th' su-zxciiw. 11 .lust pruspc 'ti 1.2. 12-Meliaf' pf 1. 13-B, H1112 1 1 -ff, 'QA' iz lf 15 V111 Nl vnu 11 - ' s 'I I. ' 1 pj B' th i- Hg lg -14 2 : I ' K t V Tif, .f r.. , -wo ..- - ftux-399 by 'ff -' 'ffl lvfff' :fig , .,saVA,A,'4il5t - 'f 4:'.gffs1.4,,f 1 Q" . 1- gr '1,:3g -f - I aw ,. 1 W . . v - J 15. V - f, 'K ,, . . ' - qxfglvi' --.., .'1f47' 1 4 V . I-Isl. JK.: j. " 1 '-an -f. , Y, . f . Tr.: :bil ' xx, 'Al R J X-4 W1 ' xx H, ' ,' if ,. 5, r , gf. 1.1, f f ,T f. TL ' lgfffff. ' V' 'QQK-L 4 ff, Jw , A' 4. "ff , , ,f 'u',. . b ' Af' . ,W , Q1 5? 'ln . F 'YR f SSS 0 5 N ,. . Q n , ...nu 'f , s V , ' 1' V' 4 I . f '13 , l' 1" ' ,J -- - -4 - . 1 1 - I, , f . L I P ' .J 1 ' ' I' 4'4" ' f . , k' I 4-A LJ: , . ..J. ff 'J' . ", ' -1 . . . ,-- -"q,4x f ' .'..' ',- A .1 'M - . , , f':'1 'f fic- . f- . -Vx . I 0 4 K 'P - lv , V -.. up V514 :,.,,J, ,, 1.51.17 4. 1 1.. 3, TA ' 4 "Q'Qf151"A." -Af. .ff f'4-f- -' ' '- ' . .11 ,fx . -'lf' -'.'7?"' , 'Q-qf, ' ' ' .. CH -V a.. ij ix' .4 ,N iff v J Good School Churches State Health Approved Water Mrvarn I .xr as LILAIILII Iea II ll'l'X 0l' WIULNTXINBLIIG ABB JOHN ROI ENBFPRY K ALBFRT CRI! ORY J J BILL C Y Batchelor 8. Bat he-lor CRAWFORD COUNTY uck IS es 'T TWD THE HOME OF 500 HAPPY PEOPLE K I IA NN I ARRIS HCV, ARD MCCABE I' PI- N CLI C PFTI' RS I APII QIXICO Y MA Iv J BROGDON LIP TY MAR HAI L E COOVER Xrk' .S' n - ,ah I gw . v . . . v v , v A A A A 9 A 0 tl I.: nd B8 I ' II I H L S I ' ' ', ' 2 ' T 5 f V 'Q ' L 'V if : 'J WT TL-+I" IA 'Y CCF fx ' 3 T ' fxl'l.f """'T' ' .., - A, C Ce, .V, . , .,,,, ..- Ir-IFN' CCR THF? VELLCWEH 3, E3Q:'3.'i'.3'J 3, '22 ?CP1CC'1?TPC i'TFN,f 23 '-1 CJSIZI EQHQQL YE:-an ,H ,d- 1, E, ,, ,, ,- f ,X Tl, ni H11 Vflmj, J 'Ig ACTH IF ,gy ,I I f, Te -H F 5-V5 A m-A . -- +o IHLII VHIA In egg ICFIL- MHCR Q Q f'f:"r:fzgME:: v - ' xl.. . ' QTY czfiuc 5 7'-Afyrsiz J 5 - 'SE . ' lj J Y - 2:71 saints! 2-21:21 5 It K 5 Dr. . . ' LIN cn k,HAI. :T Afrmrmvig - - .. ' ' ff . . QUIN WINTERS CYCLE SHOP 'N 1954 HARLEY DAVIDSON LHYDQA GLIDED FLASHING ROWER ANKIOUS TO LEAD YOU TO THRILLING ADVENTURE ON HICHWAYS AND BY WAYS LUXURIOUS RIOINC COMFORT INMITINC OU TO MILE AFTER MILE OF TIRELE S TRAMEL IT S THE ONE MOTORCYCLE VERY RIOER WANTS TO OWN SEE DE LIBERAL TRA I AND EASY RAY RLAN REMEMBER WINTER S CYCLE SHOP WHEN YOU THINK OF MOTORCYCLES ANO SEE UR COMRLETE SELECTION 507 TOWOON AVENUE FOQT SMITH ARKANSAS DHON 22122 Its gust One Of These fIgures dont TH HCMCJ BY PE FAH FO P Lf B COLLEGE CLUB DAIRY R E07 West DIckson Street Dial 2 'N Un out for O gloss of COLLEGE CLUB MI! I KNOW that makes sense' tnose do fs make sense E STR AV N O ONE HALR GALL N C RTON FILL O W O T E SRAOE A M K AD DLE WHO KNOW HOW PQODUCED ON SOM OF THE FINEST DAIRY NORTHN ST ARKAWDAS IS YOUR ASSURANCE OF THE BEST R B T R SCHOOLS K EP YOUR MONEY AT HOME BUY COL GE OAIRY PQ UCTS A HOME OWN O INOUSTRY 4 I I .. - It Ps? I5 - -1, - F . fy x ' ... Y , I S IT! Rl ITI DE- N , F I , 1 --- , - I I E O E . ,I . I NB E ' .- I -. I 1 I B . X . , .,.. . it l 'S S 5 ., ' I . N fi x. X A .Wad ' Ii -. 7 I fwaf l'Il r I - ' I - I Ke I X, I T NEA R E LI'E I'- O, A I E ITH O. CENIZE -RAS EURIZTO T T IIL g MITAMIN HOU OEO - Q I ' ' , . I A E I RMS ,N I 'E I ' , , f T E 3 E I - L E ' "' L 5 7 LU3 OD -- '- wwf " . -4 i r J' CUT uw ifnffyuei and 261 fa FURNITURE CHINA GLASS LAMPS OIFTS NOVELTIES SOUVENIRS POTTERY AND BASKETS HE ARKANSAS THAVEIEH MOUNTAINBURG ARKANSAS HIGHWAY 71 NORTH COMPLIMENTS OF DRY GOODS OO VAN SOREN ARKANSAS COMPLIMENTS OF MOUNTAINBURG ARKANSAS COMPLETE HOME OUTFITTER CLINTON FURNITURE COMPANY OOO MAIN VAN SUREN, ARKANSAS HARRY FELOMAN, OWNER ELMORE'S RECORD SHOP FORT SMITH, ARKANSAS COMPLIMENTS REYNOLDS DAVIS OROOERY OO. EOO SOO GARRISON AVENUE FORT SMITH, ARKANSAS OOMPLIMENTS OF NR. AND NRS. BILL CL E VE R HT W R L PS GASOLINE MOTOR OILS GREASES FORT SMITH, ARKANSAS jf' gf, , , c V ! gif? f I ff ff ' f O X I f i I W. B. SMITH MRS. C. A. LOVELL OF IN - IG ITH HI LI NOON j W J H LLAL "f .J VMS UJPAN JHT 'ilvgflk F I-YT L POST 1 J HQCFJ FUHT SM x TH ARKHN :AS LUVWFL Tb Of K HN" U Q LLTQI CDMPHXN FOQT Hxkfxxbbxs S T TF " H J'-1 bCr-XGV U T Q Q PARTV NT STOQ "X 'f' " Xf,'w" ,,, ,, 1 fn '5u1TlI ..C,!.rH.f c,J.fL4wL .r, UF ,fx V f'qf Y y.+: !Fl!1L' fx! A' 'WIT '1"', 5 Jw' ,V+ JV'!.fL-gT U Hp!" ' '. 'V' - "'i',' "fQ,'4' FQTHTF' ZFQ LHS 'J' LL? Y FMC CPD1 ' A FW" ,Nr IH, 1'-HVNJMA' Dfw? J LMI! '."A!ICEQiS , , "X:1.fr, 1 - .' 1, .gr-fTd Tr-4 FDHT ,m:wH, AAKAMSLS Y, ".'. '." .v , J 1 U Zlfznx QF ,LLL Kyxgp ll " Vg' 'fx fl' 1 nl' " ' m 53. MAJ 11,4 +,.,fvrr.f f - ll f- My fw L I, -3 ZX. 1 L1 fl .1 Y I7 'uJP'fH V"' f97f+TH, fW'rf,'N' ,Q pQ:.T 'm,'H, ,lLQr,Z"'J,L! . ,-.Nm lm.. T ,L b r PNA MVQLX! w JH vl WJVg T'-ff gi, LL I TN' YTDQW N' AG QE '5Lf,'5 Am 'nf , . ., . " br 5, IU TQWIJQN MJ: . : X. i X! SM V'-1, fxFQKf+.'.iN45 1'gk " .X K .fLi1 A f-'Ph Jr -- w ' ' 4 BE T W-fHi5 TQ Hi ST,,Qi'.T5 Of NX ' 'VZ1 N'QJfN, ..EJ?3 in s ' 'L FX 'X 'P' 'N A 'rf'-f, 5. A A '- U' LH kjwf-4 A D O-xx. Dwu- L IUNQ ELEA C e'H F327 5v1Tw', L- 5M fH, A' wAf' LiAD5NG :E 5f 5 AUTGGRAPHS 4 N 4.-. ' '1':uxud.J f' ,. , , ' ' ','.1- 6' ' LL4fJ,LnN'lH .xw "j-v--wx-.


Suggestions in the Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) collection:

Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Mountainburg High School - Dragon Yearbook (Mountainburg, AR) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.