Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR)

 - Class of 1926

Page 1 of 98

 

Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection, 1926 Edition, Cover
CoverPage 6, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collectionPage 7, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collectionPage 11, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collectionPage 15, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collectionPage 9, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collectionPage 13, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collectionPage 17, 1926 Edition, Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 98 of the 1926 volume:

Cfhcz' Mouniazncier Nznciicien CTu2c:nZq Szx UOLUTTIE 111 5 SENIOR CLFISS MOUNTAIN HOME COLLEGE Mouzwrfzzw HOME ARKANSH5 I H fx, L ,X f,1ffri':Q , 'E' z HAL! 53? 574, X ffl I'!'IfI HU - ELI. Hlfl, U ,f K.. ' ni- f.. I ". N-Nfiix l W- wfn ,V bs l. .ig K Xfiff' NJ Vxtw , . wb, 1'-n,x'1. Q '1 I H I , ,4 ,. wr ,v - ff , li - . k ' ' fylxk A ' -bf J- ' '-f,JL-51 7 f WEZ "".5 . 2 'fqmy X THE MOUNTAINEER , 115' X X 3 Z I f,f 22 f W f X I H 1 Hllllfl N ll N Ill ffm N N 1 11 ll fl llrrlu 1 X 1101 Xl UNI! ff I-5 Q.. 6-4 N.,-.2 KS.-N f f T: f'U.b1f'II If. l,. ll- 'l,Ulf. X 1r'l1f, Hz' gl 1111- 11nf"iny1 f'ji'm'f.w fu WfI'l'l and 111.9 wh 1 -lzrurfrfl Iufffllfyf In 'lflll 'nw of flu? in.'fff1ff 11, uw, 'iflz X jHl'I', f 'uf' THE . '. . ' L' flf of I.'I,flf 7 S 9 I if ff K! I Z' fi. ! I t 1:9 : "? is f , -l-+ f ,ffm -Q ' g A:4l Wj' 5 4' 'g ,-1 J' 4 x 'x Qi 5 mfr X M vt' f ' J ,J s J EM THB MOUNTAIN1-:E R f f UFX ,rx 1 1, Fi. , 2' - lg. . - Affw ff- ' Ty? fix 1, W "ew h X Q -X " .UL - I ' QS, tx ' 3" ' '41, 'A:Q:h"1',"'4 X X? G1-S N lk .2551 Ml N Q . W . . J. , -, 4, P ., I -Km' 5 :4 2 - mf! .U 5--Q . 14 74 MQ, . ., . W , '-F5 ,Q,,,,, , W I 4 f - ' .. iff 1 X9 gqn ,l Y' WW fx 'x w. Vik, Q ' E7 fr 4 Qs., .9 f' 'ff 5 N N0 A "J Q? J ii f J , 1--fi 2 g g' ,LANL A-5 - I :. 'wg 2151- 7 - E 5 N THE MOUNTAINEER . E5 l X7aQuX'KvX QMSSQ S v CXYXXIOXXQYXS Axim, QS Qvw KB -s ' r-- 27:- Lk b Q i :ff -:.:- IJ O XX VQGXXLYKQS A Q Q ooxx xx f .41 ,X 'wif Sz 1 ,QU "Wim THE MOUNTAINEER WN Mouwjmnjeff Sw bfllll .,-,HCL-fc,1 Elf F 51 L' 'QB' 'TY rf ' '-SE' . Q xi x- N, - L: -- 7 ., " fi H2 'QS 1 N- ff? ,- ml f ' 4 "'.'f'.-2'4'f+'15-,414 , , E Q X ,KX , X - A Q--- Q- 2 I , ,, ' ' N ,,,.,,, rig, 7 ' 1 Q , -Q , 33 . D ' ,Q Y' I Q Hy, , f 5 ' . A ,Y 1- . ' ,, C ' - A S 'Q . , - I 7 ' 1: Q . - wil' 3 A -.7 Vwjzw' ,.. N Q , .. 1 1 1 45 Q J' X If X xy f X 9 ,7 P x R I Q? f f- N I X K ' 9 wif I 'f' M ,X A . ,. :N .si 1 K W 1' ' AQ MQ45 ' 1 -':. f i' ' Mil A In fvfhfsw 1 f E 1' ql Q k 1 Z1 5 N N M. THE MOUNTAIN1-:ER . lm un 1 4 I K 0 H. Ir. Zkilllflllk. IZ..-X.. 'l'u M. ' as -.NT X N 7 X nff , lklltgw f I Q 1 L Nw HE MOUNTAINEER 'FX sg A n A ppreczatron x X10 N 1111 1 N . up 1 I ll ll' L QN 1 lk 71 N 4 lui 1 Ilt N. 4 ix 1111111111 .XL 1 ,N 1 14 1 . . xllxxtl x 1 tu 11 ul N ,N . 1111111 .1 4 1Nl N 4 1 1 111111 N NN 41 Hb NW . X 4 1. ll N M , . X N ix XKlI111l11,, 4111.111 X . mc . N 1. N . N. 1111111 ith c , 1 X .1111 xupv 1 I IS H01 Lilllllli 1 X 4 N 100 1X HHN! 1 , . , tu Smit 1 iptlxt l 1 N 4 l H - mg 11 L l 1 N I 4 llx 1 N NN 1 U 111111111 N . . 111 4 X N11111 bl S 111 11 11 to X x . 1. N N . 1111 than 0000 it iw 0 tw 1111 1 0 11.111N.1N ip ix 1 1111 1.1N ht 111 U N. 1 X. N "lim 1111 Xlllllllldlll Hn Ll N 1 1 N N l1IO0lx N N imnl it R . N . . 4 4 11111 Cu 1511 .ix won .ix pox 1 1 uc um, 1 N 1 N x 11 Nlllllll 11111 lu ll Lj.,l 101 ' 11711 1 hllll llll L 1' ltlllll' 4211 1 'N 4 ' ' N I N imliiiu ot . N 111 the N rl. NN V111 x 1lNllL'11 Ol 011 1115 MLN IWX ANNIN Ut HX HN UU 1 Vlfl lx110XN11 U 10 stumltntx .1 Nlothti N101 111 111110041 1l111g1lU111 mx tum wo N 11111111 il w ui 1.1 . mot at N 1 1011 1 1111 111111 1 L 1111 1' lt lixc int N N 1 'llltll Nutr 1n'1'f'-llc. '- ., Q Q, f' X if 1 1, lf ii-Ll,-, A if J ll r N 1 . lui X ' '1 1? J 1111 ,, " 1' if 1 X R ' 'vu . 0 Q' 1' f i ik "" H 1 J rv-F law, 1,,l - T . -,ex . . fb Nlilfli thv uhh- tlll'l't'1llbl1 ul' l'l'l'.'ltll'11i 11.11. AlHI'IllI1,2l1lIl lJll'1jl'lytl11t' tu his 1111ti1'- Yi 11ig11tl'411'ts :tml s:u'1'itis'i:1l Sl'l'Yll'l', Bluuiitziiii Ilu111t1t'11Il11g'1- has llllltlt' il l112ll' ' -l uw g.1'1'uW1ll iii thi- lzist svvvii 511111 '.'. Witl ' thi- Sl'Yt'l1 yvzirs thv piwvpt-1'ty vsiluv hziw l1l"1l i111-1'1-11.1141 l11H1'l' ll1'l11 thrut- l11111tl1'l'll put' wht hy tht- llLll'1'l11iSl' ut' pri vrty '111 I tht- m11'11rtioii 11t'm1w li il1l'1,gs. Th 1 im-1111111 1.111111 tuitimi Zlllll l-l'K'S h'1,' 1111-11 i11c1't1: xml 1111 '11 than :ix l1lll1tll'l'4l1llltlSlX1ylM'l'1'.'lll.'1l1ll tht- lilv1':11'y has lu-1111 iilt up t'1'u111: fvw hu lrwl xmliiliivs tu 1l14ll'l' thzui tin- tl1:1t1,"11irl iivc 111111111111 vial ll1l'F. Nvw mlvg' ' -its l1'1 '1 lw 'll :ulilwl :tml 1llllL'l' i1111v1'm'11111t111ts llllllll' in lwt-piiiw' with tht- il-vt-1111111111111 ut' thv lili "11'y. ll. ll. llurtoii 1':1slm1'11.l:11i11'11'y lil, 1880, 1111 zi l'2ll'll1 iii llully l':l'111l, I1i"ll' I' .'.' 1l'ill11, A 'k. At I 1 ilgl' ut' tin- hu 1111111111 to Putt: "llt1, XVl1L'1't' ht- l'k'l'1'lYl'll his 11'1"111 ' ' 'nl Iiigl-.'-1111111 1-cliiuitimi. Ill thu t':1ll ut' 1.'1IH hc- l'l1ll'I'Ull Uuzicliitzi Vullt-gv, :111 l, ill-l'l' :nt 1 lm: tht- 51 -.'.' i 11 nt' NJ '-1 '. . . twught his tirst sulimwl :luring tho SLl111111L'1' 111' 18250 :it ll -tl 'l11y. At't1' this ho tiiriicil his exttm-iitimi tu i'1'1ll1 f1'1'owi1i11'. '111tl ll1'tIVt'Cl his stu-1-vss in this lj " ' 11' thu sw 11 st'l'1s lhtll' thi- lwct ilispluy ht' :1111 l 1s Zllltl pm1'1cl111,' :lt tht- .'Xl'l"1l1.'ilS Stutv l'l'lll' i11 ISHN! :tml lltltl. llc- l'L'illlll'l'l'Il Oiizwliitzi 1-0lll'L1'C' in 1010 to uzviiiplvtt- his mlixm-zitimi lltll' thc ' 'st1'y. Wl' 1 th 1111, ht- p1'11:111l1111l zihiiust 11v111'y Suiimlzty t1z11'1'it1rl full 1-11114311 vork, ' l .' 1'i11- turiclwl tht- 1l11vt1lup1111111t ut' :1 pvzu-l1 u1't'l1:11'1l 11t1'11' A1'li2ltll'll hi:1. ll'.' ' 'li iii 1 1'tim1 witl tht- 1111 'k'l0lll111'111 ut'tl1isu1'1-l1zi1'1l 11111111 1l1'l11 pziirl hi: svl l -31 1 .'1s. l31i1i51' L1'l'ZHlllIlll'tl l'1'im1 Uiiwliitzi in -llllll' 12113, h11 1111t111'n14l l 1 1' hw11stt1'11 ll: 'l'li1uI1mg'i11:tl Sl'l11l111ll'j', :lt l"m't xYHl'tll, 'llK'X'l.', i11 Sl'l7ll'l11lK'1' of thc saint- y11'11'. Ill .l 1110. 15116, hv Q1'21tll12ltUtl with tht 'l'h.M. 1lL1g1't1L1 'tml w'1.' iiivitoil hy thv t'zu111lty to x'u1'l' fm' th- Th.l1. tlk'1.2'l'l'1'. '1'h1 siiiniiici' ut' 1018 w-1: clvvu toil tu stutly tow'11'1l this 1l11g1'n1t1. .l .'t lll'l'tll'l' tho ulfmsv ut' tht- siiiiiiiwi' xi- ,'.' imi 311: 111 1't I1 was 11'c-vtwl :is S1l1!t'l'l111l'I1tlU11t ut' 51+ 251 Svlioolx 'mtl l'1'11sitla111t ot' lxIllllllt'llll llmiiv ' ll 11:11. lfiirlvi' tht- zul111i11ist1':itiu11 ut' 511: Mu1'tm1, thc xy.-t1 if M1 1 iitziiii .R-liuuls ,' 'vw t"1111 tw 'mtl tho p1'upt11'ty vuluo l11k'I'L'l.'0I,l i11 :ix yt1'11's i'I'Ul11 350,000 In l1'l' 1 S20 , z 2 'st fl -.'.' tl: 9-'0,000t A'l" 5 B2 tfts. N1 S -I 1-1-11111-111-.' 11111 111: l1l1y:111yutl1111'scl11111l mmm iii .-X1'l"111."1s. So V111 irl 1"1.' tht- ,H 'tl ' . ' ' 11111 flt1llO."'4ll11'll1Q1l1l.' pt11'iu1l th'1t iii 111253 tl1m1 .-X1'k'111.'zi.' lluptist Stzitv flUI1Yt'11tlU ' thi: :rl 1 ui ul' thv 0101111121111 Scliool syptont 'mil ll1.'tl'L1t'IL'll tll'lt it lw st'111lz11'lizt1nl as 21 -lllll ' ' 11111 .' ' ,' .'s'hlc. Sii 1 .l 1 1.t24, l'1'm1.'iilt11t 310111011 has clvvutvil hi: c111ti1't1 timo t . t'i I 11111 C' ll 1 1' 1. Unl ' tht z1cl111i11ist1'z1ti ct' l'1'usiclt111t 0l01'llr11, M1 tz' 11111111 Vnllogo has hu- 1'Ul'U ' ixwl 'im lrtviiig thu stimiigvst C'l11'isti:111 ll1flllt'I1K'0S :mil tht- host 11111111 .'1l1'- rui ' gn' ' 'my .'L'l1llUl ' 1 ftutv. I11'lltl'."'l'l"1,"l 131 't l':l11 zllj' .'.".' tllt'l'.','ul " 'I tl .' 1."s". 't1." Tl ,g l1" 1l.'tl "k1's l"l1 l 1 t1.'ti111att1fl. Th' grl la 'l 211111 pz1ti1111t lzilmr, svlf-l 'z1l, 111111 lun- th1y 111-1 11111 gh Q it l1ig1'l1m11' st:1111l:11'4l ut' livi11,.' tu them- 211'tbllll tl1t1111, civzitiiig' inlouls that shall ' ' fu '1'1 1' i11 thc livin' ut' tliupo who umm u111lc1' thcii' g ' z 111111. 'lx .fri-H ,X by M THB MOUNTAINEER A S I Q Q W W ff fyj .5 'fx QR Afxif' K THE MOUNTAINBER C-XXIOR N11 AIN A I BRADLFX B FOSTFR PRIINL IPAI UI- CIZANIWAII Si H001 'VIAINUAI IRAHNHN4 C If HUGHES BAND Ama URLHPSIRA IONF INFVSNIAN BA M A. IA'Il!N AINIJ I-Rl-NKII GLADYS SULLIVAIN, B M, NI A vour mluuzuwll-N1 MRS H D MORTOY xnvrnox EIr'1'f'11 Q A F39- Iflvj, K , , 'KS 75? I 'fx A ., N -I' - . FM. "' 0 x , - I .- I0 ' 41- JA.. A x .vi--,jy,.' M 1 - ,- , K V ,CF ' -: X: U - V v,',,'h'f,1.,l -:H ,X Tig- 1 - f .N Zixf ygijf- 1 AA' 2,5-8 g:4ag24Q0 'Yg.f,n4,,,-.,-, W ,Z iii: 'md' x A LM 'Q "N 'F 'l x 'JM51' 7 ' -Em F1 52 2 N . Z " Y I R. L. '. ' A , PLA. fwfllff TC 'Il 'l'lII.'I'l'Ii'S Y 1 J . . . 1 1 1 1 f. 1. A. H,Y,'L ', .., 4 , , v . JA. , ' X' gg XX' xx 5 W -4-fz' 'VTNI THB MOUNTAINBER YV NIIIS DOI!-X B IHONIPSONI PO IYIICISSIIBN ,un ART I lx Ext ' vom mn I NI YI IIPNI XIII S XXII ki I II'.IIIaI,I. I IIERROD, I3 NI PIANO BOINNIE BIC-XRDEIN, AA HONII ICONONIICS, ,nn DPAIN UI nom-N. FLORA I" FICRGUSONI, -X -X IIHIIARIAIN, SI'CRl'IAIH ro PRPSIIII-NI NIRS C' L LOVELL, B -X, M -X FINGI ISII I Tzeelw ,.'.-:1'14T'-6 ' , E L. - 'I 4" ' ni . bi- ' H, A A f .' -- ' ' - m , A-. ,-,Q I, ,Lf '- ., " U J! -M ' ,375"f,n', ,g- ,. W. ar: NRE? - I I .---I I If ff Yer? IQ ' xv fx I QP:-.Q +R'-5. ' f is - - 14-L-.1 ff ' ,EVM 3 ig M2 u 'f, , ,5 5' Z I 1 I N - I I I I I I , 1 , rw , Y . I . I . I I . , J. . , , . , MIC ,II 'I v Q, ILA. III.' ' I ' IIIZLIC if L. I.0VI'ILI,, IRA., MS. . I ' I. I ' If .f .' .I ' I':Nl'I'I fxbfifx wx zyet K f af' we-11.1 X 1 5 22" w THE MOUNTAINEER f X 5 Q3 XNW f COLLE QE ll lun - f-Llc. ,, 5 F . - f"' FX- A 'EAN my - '-ffl' 'Iv' Xfyf 'MJ f Y-X ,N 1- -Qt ,W ,f '--n 4, , -. 3 KH 32 T53 fr , - U ew w g5"'i23 "Ww,,-... m " f 1.4.f:"' MEL Q1-R L2 - :." u, f'+fL1' 7 A nh R 1' '1 X x wily- X .SEX 5 5 Bu X XX X I ,f XX E A 7 f 1 f ,ff ..- ,,-,-,514-X371 f ir PF, ,' '. A -59 N N it ".Y,1'?.f : 1- ,. ,1 wi ' i . 2 -' , V 1-21451, 4, x""'fa ' . 1 , 2 X N 1 :',,f-f' 1 .--rg1,,'11 ,1 5 ,. A f -X .. 1, , an . , K ,?f-V ,f-'fxpxufxii fwfr-vfrh 9 K ,: T' SS' 111 TXNXI I 7 ' I 1' 11- xi M 5-A f' I,','L", X X QS! I fx w ,X l""""1,. f v Z X XXX' fm A - 1. ,, 1 1 K I 2 fmvr. 1 THE MOUNTAINEER . Tx. ' , , ,W ,..,.x N ILIQ x NN 141 N IXNII IX X I Xkl 1 k ll! IILNILLHI LL IICNIC I L1L111x ICINLI 1111 1 IQIIIL SLLHT K Ifnmhf 11 'Y s 4- A .UM I'1I.l.I,Y xl.XI4l,lJU H. 4,14 X,'w11vff1'.' C. l,. I.r Xl-1I.I, l,'f1l111'1,' I.I!X'i'I1k1L'I' 1111 1 R11y11l P 'plc "'l'11v4-I1-x11If11'111N11u'vw1x11111 I'llIlII1IlL'. l11lw 1111- N11a11'f' QlILILI.'l,.KXlN , . ..,. . ..,...... "':'l' CA , '11.'1.11x' , . . , . . Yi" lcn ,lm 1 I3 1. 1:1115 ...., , Sou' 1 1'-'I' If 1'0r .1111 ' 'll-I C.xx11'111-.1.l. ...,... , , , , C1 "-s1111 l' j 1' ary ,1, .'XlI'I'll . . . . . ...... , Y1-ll 1.011 lm' V I 1 I 'xwfifx MN 1 f' x l,,,N 2, "1 -.rf X 1 1, 11 THE MOUNTAINBER 5, 9 College Class C1 mnx DAVIb lN11nlu IILAININ1 N11unt41n ll11m1 Ark ilu 1 1111 1 II 111 11 Aw 11s111n fl p mn 1 01111.11 A k I Hall lin :mv MdI1HLll M111 NTNllNll'li Dnanmtu lldlllldl Art A QAKI COINII-X, A A 1 UH rl 1111111 111 11 l111111s 1 1x1 1 1 11ll11l1111s 1nmn mpln ll 11 1 P11111 1.4 Ionmxu B1 ARDPIN A A 'w11l111hum Alk 1 II1 1 1111111111111 ll11111s 111111 IIS 1111 11 111l1111111x 11111 11111 lx 1 1 A an l na 111 ax S tl1lHlX l-xlltmn mmtlm Q 1 llur n Lhld' I 1 Y ll lclnnt llllll-IH R1:-ullr Imc 1 fox OIUVIKI lILKllNlNl 1 l1r 11111 lr 1 uorr 11111111 S 1 lmlllfx s1111 11 Alpha kappa llillllll 1 1 n :rata 11.4 n 111 Llub tl C 1Nunu1 I xamtual Art u 1 pbnll um 11 llumlse O ar 1 1l1111 s qtafl' FUNIC1 GOUDMAN Luth! Ark 1 1 rm In Ill 11f11111 A wha kappa lxltt1n P p In tc lux 11 romlxe Mmlllllh I! Y I U Dramatu L uh JEWELI N1-is Mountain Hmmm Ark ll Il I fl! N U l USN wha kappa Plamxt gh ann lun li P Wlll Maker Icp Plratr- Cro undo Cluls Alpha kappa lNldPhf 25 Z4 2 Fryfc C11 'f 5 . ,f A 11 l5""' ! E' 5,7 - " Xf 1 f- ,V U I' ,SY If X 4:7 , .1 43- 2 .I E1 ,vi NK 3 54 5, Q K 1 f-fl, -- fi., ' 1 5: N N lk X ggi kllhx H .Q-,J' -, , -.4 'L 7 .,- f '- M 'XE' 4 2 1 -. N , ,. -Lf '1 . 1 . " .' .' 1 ll ' ' '. ' '. "l' '11 il 1'111111's I1 1l."1111 '.-1,' l11' will lzrll re l1'll.u fl' l' "."l1 !: A l 'l h" 3 lic-'L-all: F l' ll: Cl' :S liasw' 1 s' ' f-', , "II 2 ' ' " l'Iul1: ' Cl 15. Ju ls i', Ark. "ll ', I' Ill, 1" 'lll1', .'l1f--- Th .- i11I11'l u'1'1'1' his " I Ath A' I Ca ' li, Y, l'. U.: lim-' -'il I ' l' ll: Claes Vivo l'rusi1l1nt: IflI4ll'l0SS Manaxzvr, U:11rI.' E1-lzms. . ' ' 1 3 :', . . "Sll' lm 111 x1'111'11 for - ' ,ffl .' " l11'1'I ' ' I " 1.'." ll 'll 'ni n: l'lllZl'll 3 K':nnpl11-ll li. Y. P. U.: l'vp " -' tm- l'r1- 'l-nt: l'l'.'s .'c"" " ' I Dr: ' '- 'lul I lfhl' i ' " . 1 :arlr l'f'l1111's: '. W. A. l"-s' ' I Hel- N . 1 . " 1 ' .': Gruvn Furcs . Ark. -11' '-1 11.1 1 II -1 '-.W .'l1 il 111 .' 4l1's of 11l"." ' ' - ". '263 K'!t' 3 l'1-p I" ': I "- m " ' 3 GI -1 Tluh: Cl' -.' ' ' l Club! " ' Cl ll Cam - lf. Y. ll. U.: li l f " I Z If "Sh' ll '1'11 Urs AI l H ' ' x" lg ' 3 " 1: 0 "'a-:l l fl' 's-: H ' . '. '. - I " fl . 4 I 4 ON "th 14' Ih' rn 1.-I j1'w1'l.' of 111' 'I All ' ' . '..': H 'l . Y. . U.: . . , . ' S X z , l'!"." , ' I, " , ' 5. '26. bv'-A-1 77 TW J 1 4 f ix' I, fy, v lx XI 414- L IIIZTN THB MOUNTAINEER 3, College Class IIORA F111- N111u1x1 l11,x1x1x1 tutur rk 11 1 111 u1ll1l11x 1 nv Irma AI11h1 nap 11 1111111111 I XI lm 11 I 111 I1 ssu- Q AM111111 1 IN11u'wA1 l1cA1N1x1 Iwnrt Nnnlh Ark 1 11111 s1111f-.1 1 111 I P1 11 M111x1'x1x 11 MAR1 600111-11 N Inn! I1u1N1x1 'VI11u11l1111 Ilumz Axk 111 111111 Illflllll l11r 111111m111ln11'1 MII 1 11 1111 11 Ltu 1I A11 Crum-1n1I11 Lluh IoU1s1 Rom rwsm. 'V111111t11111 II11n11 ArI 111l11111x 1111 V :urls 1111ll11I1 1 I1 11 NAI I-:nur 111 It M111vr,x1N Il 1 law 11 L1 C11F WOFFORD, A A N1111v1A1 IIKAININI Iurt SIUIII1 4 1 11 11-11 111 4 ll -11111111111 11 s 'K I S L 1HIHII I 1 It LIIIII A G RIETDORF IXIIIIXXIIIQ Axk I II1 III 1 1r 1 111 zu .11 A 1111 1 4111111111 wha Ixamm I I 1 I1r I Hann ton lIIdII Q il A lInIlII A 01IdtIlIH fl ldfi Ax nmatm FIIIIOI' M111 NTAINIH-11 Uznrl 11111 1I' I rmtual Art L fu flu' 1 H11 ll mlrl I11ul11l 11111111 l11111 llllll 411111 11 Mlm tcrml A 111'1at111n Athlmm Ilamlltnn Il X qzrfecrz L , Q - ,BK - 'I ff" ' 'A '-E , -fx A N f- W i X rf, -: 1. -- , E E .IM 11- ,X X KI f 11 . X 1. " M1 .1 X wi ' 11 1 'A . f 57' -fl 4 K 1 1 9-5 pf, I ', I K .'11","'1"1"'-I'-... if 1' YYY, N N - :Q 1 2 1 : 7' ,1..., ' 9 1 " -I:-j ' . J ' Y "" ' "' '- " v ',,' -1' ,J- -.f ' '., I if '. 1 A .IMI I Q ,. . - 1 1 -Em .a 'I. , - -f 1L,. ' 1 ' , , . . ' - , A '. "fn '1 sl11' 1l11,1'I 1' 11.', llul non' will l11'1zrls f 1 I" 51 3 II1 'I I. Y. I'. II.: I'. I'. I'. l'I11I1: I'1'111-tical Art Vluss: I"t - 1 Iiul uf I" misc. 'Els 101-1 '1 ' as .' .'l i111', In 1'1'1'111 111-1 Iv ' A211 3 I'v11 I" ah-1 IIIII uf I" mievi I'1' '!i4"I Ar! Claw: VI' ss I" gh-I: I'. I'. I'.: Y. W. A.: ' I 'II Il. Y. I'. U.: .l1-k- Ili! 1-, 1 .'I-II-I . Y 1 , II . 1 . " 1 .' .': ".Ill II1 1' ' " ' ' ' ' 1 1 llfl 11" S rl lr f1'A'111I." AI1 ' ' ' : ,l'f'SI1I'llI. I'v1 " 11 1-1 'I Ii. Y. I'. IT.: l'1'a' 4-1 ' l'I:1ss: ' 1: - ' . 4 I S 1' 11 '. i. "Sl ' 11 "lr-u'ilI1'1l, 111111 fair: 1111- IQI - 1- 'l1'11, 11'ill11111I I1 1-11'1'." II1-Ilv " 1 I'r-siI'nI, I ' ss ' , YG: Ug rlr 'l11 s .'t'I : II' ' l'I1"f, .'I-il-I , T253 P011 I'i-mv: I' I'1-I. " .' ' , A1'I. "I'l'ill1 1111' 'lr I111111111 HIPS. I11 wh . ' -ln. . - I l,fl.'1 Ihr 1111. lr lf 1'1'1'11i11y .'l.'i1's." II1Il- ' : I'1'1-si Ivnt, l'11m1I -II II. Y. I'. II.: I'l'll I'i- " -1 I'. I'. I'.: as ' - I ' , 'J . 12, r IJ-l Ks SHI 1 Y. W. A.: ' ' 'l'.'s: I 1 ".-1111 ' ' ' 1" ' . 'I'L." ' 's -' ss 4 ' : ' 'J 3 A . '. I'. U. A ' , J K N., JNJ' f N' R f 'N Z., NI' I wx XV .1-Q , l X 1 N I 1 IH 111 Athmnlan nu ml Irwin u luhmn Pr4xl1IcnI ll an us Ii:-nlut Iidll unmtlm lluh ram un A11 I : 1 vslmus 0 rmlw an r flu: Tu XIII! nu 1 vur If 1 xl I :nan 1 zum: mm on uunmu L I Ixltu 1 lIIlhH-H1 I rc nh nl Human Ads lph an ratur ant dm rc 1 za Drama IC C xv Malo Quarut PLIIIUF ln Chuf M01 NTAINYPR Athmnlan Iiere-an loothall II fnmmtu LIuIu lantual A Claw Qampbcll li X l U S zfnfun I N THE MOUNTAINEER W College Class fIIARII-S Ill NTI-R HI ur nv hula u rl Ill 41 Iphl nn fill-THIN fm ' Mn.nnm Av IVAI Don TRANIMI-IL NOIIMAI IICKININK LI uh nnrl urlh llmuuz x uh I ARDATH BRASI-I I4 N as r I JARR1-.1 SMITH N KNIAI IIEXIININI Muuntaln Humm A I lhll I Iii 1 HOI Nflllll u N In Cm nr. HARRIS INURMAI IRAININl sl Xl l H11 mln Illlllfl ull ll rl . 'ff' . ??...., f' 1 , I 'III QA ig K - ' -- : ':- if 'J I 'N ev- X A "5:f"':-.''Z'-T'-YW, ' ,mi A ' ll' . ' .-J' J -7-' - -' ."Q ei W I'fw"4"N'v ,:' 5" 'fri ks ' -s 'CE-I 'I "' I 4 if 5?-' ' N Y" "WS" "-""-"- 1 Xl' fi vi.-.'1 A ' ' Q 'U' S,"--H Q, " 4 ' ' -7. 73,6-- I' E 'X ,75 I I '- N . -5 5 ' I Ili Ark. 'Him us Ihr I I wh 1.1 Jiff- ls am prrjnluuf lr" ." A I f 'z 1 Ih-rm-zxn. I. ' ' I .II 1 'z '. 'IL "ll "s 11 will ."lIl7'lu' in srir nw J Th llti ,lx hw run flu mrri ull fl ,inn-1 ' A Z F II I, Ii' " I l'Iass liaskvt IIaII. l'Iv"1un, Ark. A'lliA rrrrl, "' All.- sv 1, In rx hr'urI of 1-uurl1'sy" AI'I ' - 3 Ilv'-I I"'.'I!Il'IlI1 .' ' ' 2 Ilr " I Cl' "1" I ' 'lnsra C I 4 . mfg - . A'k. "Ur qu ' .' f In r. .l "s nr'r'rr if 1l1I,' l 'rr"s nullzingl so l 'I I I sh "Il .' wh ' n II'lI' i : Ilul nf I" 'sm-: II 'II Ii. Y. l'. U.: Fr-."' I 'lulxg I.. 0. V. Ii.: IR-11 I'i'atv: " -n, i A k1.' . u I . " , ' .'9 ' -, ri. "Hr z' oz". nv u'nm1'n, 14-inf, - .- , IVITII I ' wise' his zrhnlr' Iifw ny," AI- ' ' 'S' ' . '27I. '2-1. T251 "' C ' I 0 . '2-I. '25: Ii I ' I 0 'h-st' : ' I' 'IxI 2 Rus: 'Il "ll -, Ark. "ll4' ' s I ' l .1 lf. WI ' rl uw' 'xl?" 1 l 2 I P I-1 ' - ' : ,ku w A-1 rl ' - . '. '. . I, 7 . I 1 'SN 'X I 'N' Y K 1.11. IWS11 THE MOUNTAINEER College Class i11111111x11 XX11x11w, -X A V 1 ll! A lx Pl 4 R AIh1111.11 Illldll ANL 1111 1111 ld .11 Ii:-1 I-11t 11 G11111 11 L11v1,1 ACE 1111.11I11 11111-1 1 I1 1 11 11 x 1 I1 1hf1 Ixappd Il 1 11 111111 N1 111 11111 11 1111 ll 111 111 1111s 1111 1 1111 1 11111 1 N '1 INI'I'I! I11 L Lola R111 FRS NI111mA1 I1111N1M, f 11111111 Ark 11 111 11111 uzl 111 11 11 1 r I11 1 1111 1 11111111 1111 11111 I 1n11 1111111n111N 1 1 DIHHIA IL L111 111 I1r11 M111111-I Bnowrw WIIIVIKI IIKKININI I11l!n1II1 rk 1 11 11111111111 ll11 1111lr011111 11111111 11111 H1 1111111p 111 fru 1 LIIIAII I' 111 1411 n111I11lI 4 I U Ilr11n11-111' 1I1 Ir.111t11.1lArt I111 I1r Q B1 ATRICL BROWN N111z'11 KI IRAIININK I 1111111111 r 1111l1I I111 11 11111-1-111 -1 11 11 1 l111l1l111 111 11 1 1 1 1111.111 ll 11-111 m1111 U IITMIIIRIIC 111 r 1111.-il Arl kla I111 Ilrd L FRMA RA11. IxIN P11ttv.1ll1 Ark I 1 111 ll 11 1h11r1uI1111111I11111 1 tllldll 11 Club Cn cen1I11 Lux 1.1111 I'1111I11-1n I1p P1ra 1 I Lzghlurz A 1 1. .wff . 3314 1 1 X1 - X - ' .?'f, 2 A fr' Aww ' 1 I .J is A! 'ifil el 2' ' -M11 , A A X X K 'I ' fr-' 1 1 1. ' ,, , --5 5111 , 1' 'P-1. 3- 1, - 11 lllxu 1 wx- 71 1 1-N A ff-- fl . 2 -Ii l Q27 1- . i I - , 1' '. ".I 11111 z1'l111 Il'Ill lry 1111yll1i11y 1111-1-." '-'III I"" 1 191:-Ill: I" tI'lI: Cl'ss s'- I ' II. Il1 1 'z, III. ' Th' A .' ll11l l1111'1'11'l l11'1'11 l1'i1'1l 1','111'1--- T11 11' 111'1' H11 Illf gl.' sh ' 'i1'x." All ' ' ' 1 I'1-11 I"'11t1'g IIIII I' II' if-: I'l'l'Sl l-111. IIa111ilt1111 Ii, Y. I'. Il.: C11-s1'1-111I11 Cl11I1: II111111- I'l1'111111111i1's CIl1I11 K'l - 1 Ass 1'i - I'll'1 ', U: 'lf l',"l :wi I Il'1:' I'1'11 In' I1'1': A1 I'I1lA '. M1 1'1'T1l '37 I G " Illlll. "l.1'x is 11 l11111'I l11'111l1'1'1'.' Ill 1111 ' "I Ivy: H111 M111 ' N11, il is 111 Ill' l1'ff1'l11'11 ll111f l11' .l1'1l " H11 Hrs." II -ll- ' 1 IIa 'I II. Y. I'. U.: I1 - I'I' CIIII : I'I'2ll'lI'Hl Art Class: ' 't" 'I I 3 I" " tv. . 1 . 1 . " .- .' .'1 1 H. ,- ,- A .- "Sl1'1l1'lI I ll ' Hr," 1 1' s -' A .- ,' th." Ilfll- " : 11: 11" 3 Ca 1 I. Y. '. .1 I' CI1 : ' ' ' Class: " " at 1. ' .' " 1, A k. ".-1 " ' A .f1'. 'Ill'-A ' ' ,.'iY llll' wg" II II- " 5 I'I11'.'l' 1 Ca I 'Il li. Y. I'. .1 ' ClI:I'a"" Iss: '- "'t1. ".-1 1111'rry 11'11'I lllil' 1 ' " ,' ' ' 111'1'." II1lI- " : Y. W. A.: Gln 1 : -s - 'I I: " 1 1I11'll IC. Y. I'. U.: I C " ' IJ. "X 3. f' ff fxf f gg ,fff l 9, KW NX " el THE MOUNTAINEER A .ffl- College Class lAlNICF TILLMAN lN0lLV1Al lnxlxlxs llzllnvlexx Ark 1 11 111111 1 1 11 1 44 11111 111111 tlll 1 1 ll .mlplnll None A lae lea A11 1 1 Class H IS tory le lts of men, pflst ind plesent, but no Ill ltellll lflltllil llettel sulljeet th ln the C lss of 1926 Aftll the elflss was plopelly olglnlzed, oul xlolk xx IS lilllfl IH full su fu, ind ue h lve stllven to the best of oul llmlllty to be helpels lrlllilll The ellss IS eonlposed of boys lnd Llllg Yxlth llllllltlilll to ll leh the hlghest And though no plophet, I thlnle I llll slle Ill sxylng th It one of Olll Illllllbel, Mlss l0l'lIlllli Bewlden, wlll speelalwe ln Pleneh bee luse seelets eollee lled ln lettels .ue l!lLlCl'1 H1011 enjoyed lf 1 stldngel ls not needed to tl anslate them It IN legletful to N.lNCllll'JLl th lt we vnele It tlllles 12,11 It burden to oul teaehels xml lt IS ln Ll ltetul aelenowledglnent oi thell talthful effolts ln our beh :lt th It we lush to leave on !9C0lll that all we ue 'md all we hfwe 'lCC0l1lDllSl1Ul ne due to then Dltllllei md fllthful lnstluctlon As 1 QIOLID, the Class of 1926 hls selwed 2CC0lKllIl5.l to lts eolleetlxe dblllty It hx helped ln the nlaklngz of Ciltllll eh lptels whleh xwlll shlm lmlleht lll the gleat book of eollege hlstoly Xet IH oul heuts thele IS no whlspellngr xolee of C0l1llNQHCl3.tl0Y'l, but 1 lthel one of leglet that the selvlee h ls not been gle ltel, the glft to NI H C lnhmtely llChCl Wlth all thls goes the hope th It e'1eh sueeeedlng, ellss lilly f'11 QUIDWSQ the zehlevenlents of thls Cl lss of 1026 th'1t meh ye'1l oul Alllll M ltll nl ly be b0l',tLl selved by hel chlldlen last of all the Class of 1026, ln p'l.ltlHfI pledges to M H C love and fehtlty ln the yells to eolne, plonllslng thflt the good Ol b12lVC deeds tll It lts lllllllbtli H115 do lll the me lt llolld Olltgllll the CIHIDUS g ltes sh lll be done IH the llolx n une of -'klllll NI xtel X 1111 fun ,-A-Li?"-4 4 . 537 - x. '1 '. - " ' - A s A ff' -5 .. 1 f W. I 4?-' " 3 .h -ug' 1' A . i y 1, 11. ll -, .1 , . ey A ..,-',':,v'e,j1,' sl. , -I x ' -iii 1 " K I 1 ' SF x-A4 ll 2 'M'---. :El 9 'S-its L55 - 17 pe.-: 1 A if ,- ""- 9 1 -Fr, g . A N '-5.14 llllllx 'P s 154 1 - ff-La' 7 ' ,Elm 'sg gi S 2 VA '11 -- . 1 -.5 Z 1 v 4 2 ' ' 1 V A A "Sh ' is l111111.1, j1:ll11, -11111, .fl111l 1'111l11"rc 1111 ll1 ' 111111. 1'11 Il11' 1'1'1'11 s 1 ' , lla-ll' Viilll l'-1 P"aT.0: C' 1- li. Y. l'. ll.: ' Cl' ss: GI11- Clull: l' " 't" l ' Class: l'I11'.1-l'211l. , 1 I ll0l'01l0tLlS, Thucydidels, Xe-nopholl, and vzlrious nle-ll of note- have- puinte-d in words tlll' '-2: X 2: 2 ' 2 1"2 2 's - 2 - 'l2.'.- . -' 1-2.1 '. ' -' "2 It ' '2.'S2'1 ' '.'g '- 2 U K' 'l A A ly' ' Z I . ' A 'A . L x . u I . 2 ,sz ' i ' :Z ' E I ' 1 n 1 ls: ' ' I lc- , ' .' ' ' '-l 1 1.2 - .- 1 -ll 1 ' l l--1- . ., . 1 , , . , . l . l Q 2 K " ' ' .K L I i ' L' X . 'K..,.., ., , ,. i 1, 1,.,Z ' ,sz ,..,2 . , 1 , , ,Ni ' Y ' 'S ' ,.-2 ,' .- 1 1 - , ' ,' - 'f ' , . 5. ' . , 2 ' Q ., F: 1 , . . -xi-,C . 1 C c,, 'C , E., ,'. Z', ,X 2 2' ' - ' ' . A , 2 Q 1 I A K l its L- x n y , n D 1 ' .1 4 3 . . v . ' D vl 1 1 ' -' -x-2' - 2 x--4 1 '- " nf A l -lr ' --n - ' , x .A n . 7 ' w Z u tw u ' v 'X l ul v ' , l , ' '2 l ' ' ' I K' 1 ' - 1 x 2, ' I2 l ' 1 l'. . . q . l i . l v .' , -. ' . 'y - ,L , , 2 Ac . K . . , 1 ' ,- . i F-,Q 2 1 C . B - 1 -.I , 2"l X 1 3 '. . 'Q 2 -2' 2' ' 2 '2 -' 2' - - , . ' 1 5 l' .' , , e . ' 2 ' ' , . ' . . T. 2 ' ' Z -5- 1 x ' ' ' C l - - - l 1 A- 2 ' K- l l -kv 2 v ' 1 "I: " ,' 1 - '2 3 '2 .' 2 1 xl - ' 2 1 . 2 . 2 Y' , , , Yr' 'X xfx fl 1 404 ,w 455511 X 5 f J Vkfx1+""l ffl 4 1 '- A 14, 4:1 1 1 X 11? -wwf SYQL' X yn MOUNTAINBER -5 Class Poem 1 1 X l1N1 1 1 1 111 1 x lxl 1 1 x x x 1 1 l I1 X lb X 1 JNL 1 L N I 1 xx N N SN N f NN j 1 1 11 1 1 11111 x N 11 1 11 4 x ll I L x lx L Nl U lx ' N x 1x xx l11'lx1N 1 -' T 'A' 1 N- xf, 1 1 ' 4 if' -fr 1 . N' " X1 1- 1 4 1 12 -b-H 1 ' 2' '--. --A. 111 1, 1. . P1 rw lk '11111 U 1 1 31- .L 1 Qiw 7 1 ight, Q, 2 Uysw . -,E 5 - 19111111 1111' 1-:wt 111 11111s 1111- Ill l1'Il, 11111 il 11111 111' '1.' 13 1121111 111'XV111'1'11 I'k'111'1'1r 111- 11g'111Q .X 1'111s11111'111g1111111211 111:11 .'111'11y 1111's S1'Z111'1'.' 1111- 1-1111111s 111. 1l1L1111. 1'f:11'111 1111'-s 11-11111 111'1-:1111111g :11111 s11'1-1-1111s 111-1' 2lI'I11S, .11111 11z111s1-s 111 g1'11111 11111 .'1l11Q 1111111 1LlI'I1.' 11111' EINYNX 1'1'11111 11111 111111'11111g"s 1-11:11'111s '1111 1111- 121511 111' 21 11:1y 1111p'1111. 111g1111111s 211111111 1111-Q11-211 1-y11111'11z1y ,Nl1111111f 111111 11s111:111111'1'11111-1', Xy1'1'F111',' 111111 111w1-1'111g' S11l'l1I 11111 1118 1111 11111' W1:1111-11 :11111 1161111111-:11'. I 11111 11111 11111: 11-11g111s -11' 11111 111111211111-111 C1111111113' 11 1'1111-s1111 11s 1':1yg '1'111-11 111 il 1-1111111 111' g'1111111111s 11111 11 f111-11115' 5111115 JIXVZIX. S1111s1-1. il 1.211111 51211111 11111111 1111'11'x1-1111. 1's111-1'x 1111' 11-11111-1'1-x1 111111111-111 111' :111 '11111' 111'1-:1111-1:1111-11 1l1'1l1'l'H1.2l 11111111 111g'1111':111. 11111' 11Y1'S 1111 I1 11:11't11,111111111-11z1w11111g111'111153 1,15--1111-11 NV1111 111'111111s1- 111-41'111g 11111' 111111111-y, 1'l'4lXYl11'11 11-1111 .'XYl'l'1 1111 '11y, 11111 'f 1121112111 111, s11111'11w :11111 s111. 1'1111111.'11.111y.' :11111 11 1.'.' 01l.' :11111 1'I'11'1l11S1l1l1S11'I11 '11111'11' 1-11:11'111 11111111 1111 ,'.' 1112 111111, ,-Xs W1. 111 1111- 1'Il111'Sl' 111' 11111' 11111, 2lS1"I111 71,11 1111- 1 -1g'111s 111' 11111 XY1L'11Ll'1' '11111 V1-1'. '1'111'l'1' :11'1- 111111111-111s111'11111'1'1111:s, W111111 11v11 :1ss:'1s, A111 g1'z1111111-s 111111 111-111'1s 111' 11111g 1111111 g1111'11111s x1111w111111-. XY111'Il Q111111 11I'1'V2l11S, .-X111 111'1Y1'SllXY2ly s11:11111ws 111- .'11l. .'X11111111I1, 11111:1s11 '11, 111111111:1111111, 1'11:11', 1Cz11'11 z11111s 11s 511' 111Q111 11111111 s11'11'11, Ax, 11:1sx111g1111 1111111111511 11111 11111g1111111111Q y1-z 1'.'. W11 -1111111 111 11111 sun: -1 1' 111'11. 'l'1v111g'111-1111- 11:1 '1'I11'SS71.11'1'1S l11g'1l1 Elf 12151. XY1- s1:11111 111 1111- j1111g'11111111 :11111 l'l'V1l'NY 11111' 111151. 114l11 u'1':1111 w1-'v1- 1l'1X'1'1l 11111' 11-31. O 1'11l,'.'1 l.111'1s1: 111 ::1":11x. I' -1 rff' Am KA 1 uf f 4 1 1 Q5 4,f,,,1 X1 1 1.12" 'AX' X 71111 THB MOUNTAINEER 'IFN I llllt Colleqe Class Prophecy lt 1 N N x N 1111xN1 ,L ltl 1111 1 111 1111 1 llfille 1 X N N1l41XN 1 111 111 111111111 11111 10.111 1 X J1l1N 4' N1 N ' 111 1 . 111 K tri 1 1 ll ll1N111 11111116111 111111 11 1.11 X 1 1 1111 111111 11111111N11. 11111 11 1111 lllll lC1 Clll cl. N 1 1 1 l11111Q1 91 11 N 1111.1 11111 1 1111 1 1 1 111111 h 11 1 1119 1'1l.11 lllg 1,.,. 111 .1 111111111 1 ll 1 111111111 111 11111 111112 N 1 1111 1.11111 .11 . 11 11.1111111011 1111111111111.111 11.1171 1 11.1 11111h.111 PX 1e 11z1111111g 111. 1 111 1111111N111. 1, 111-1 '1 .. 115 1' ff gl? KF! i d ..1,1f1., I all A . 1 J, J. 1:1 31 my , I 125 5 -1, -. AL .- f 1- L1 2 Q K . 1 11411-, , I ., .411 1 1 ,il 1 1 1 41.-' 1 11 1 4 1-' A :,1,..':,f Y , .U - X, ' 1w.. he 1, 11111 x. ,hm ,.-... Q -151' Y 1 15,1 1 .wb In 1 1 - U fm' N f ikw -My wwf 'VW-'wliiiw As 1 p'z1x11 1111 'llllll 1 1 1'lHl' 111111's" 1'1'1's1111 111111. 311' 1'1:1s.'111z1111s 11:1s.' 11111'111'11 1111- 111111 211111 2111. I s1111 111 :1 111i,'11' 1111212 11-1 111111111 11111111 111z1111, 1311z111'i1'11 211111 1'11111111'. 11111111 11'111lS. " .',"111' 11 1 llil .-X111 111111'11's 1'11:11'l11s 1111111Cl' 1l1lllll 1 1' 111s, '1'111 11:11 111111 1'z11'11-1z111111' 111. 1' 1 1111.3 111 11111 l1z1j11s1i1', il 1111111-k111111'11 s111111', 1'1111111.' 112l1ll'1111l' 11211111111 'l'i11111z111. 1111111111 111' 11111 A '. Al11111l.. 11 1" 1 '11' 111. ,l'1'1l. 1 .'0l'1l1X111' 11z11'1'iswf1111 11'i1'11 111 1 '.'1lC. 111 21 s1'1111111 1l11111', s111i1i11,', .'1'11111.' B1l1l'111 13' 11'11. '1'111 1l1'1'1lX S1'1l11111lll21l'11ll 111. 111111111 ' ' 1111. 11111111111 '1111l .111111111i11. s111i1i11, 'lllll 1'1'1111. rX1"1 1: 11 1 ' ' 1112 .l1111 I,i1111 2111 i111l11s11'i1111s 11111 1 ' A 11111. 1l2l1.'l11g,1111l1111"' 11 11 1'111. 1. '11 W 11' '1.1 "1 1 ' .'111111. '1ll'i11'1l1'S 1111111111's :ll 1 . .' 11 1111. 1'111'1'i11 IJz11'i:. 1' 'ming 111: '111k. ls 1's1 ' 11 1'll1'1lY0-21115111 5111 1111' 111 1: Al'11il 1 1'1':1se1. 111111 il g 11 11 111111. Is -'k' 1' Mwst' '- ' '1e. A111 1'1' 11 ' 111.' 1 ' 11.'C1'1'1 l' 1, 91- '1111'11'11111' 1' " " , . 1110 9. ' " l- 1-1 11-11j111' ' ."1 111' A 11 1'1111'1,1' 13 " 11111. 1111- 1 TWT -ff!-I if V ski? ff 1 f 1 N21 , x 'K' new x KW 11111 THE MOUNTAINEER 151 x College Clase Prophecy 1C11m1n11ed1 NLC cl 10 c 1111.14 1111111 OI 16 1911611 111,I 0 11111 1911 'N111111 111 11 11 11 111.1 1 111 11111 1 11.119 .1111 .1111 11 1 ll 11.1111 111111111 191111911111111111 11 1 11.1111 L8 11111 1111151 111 1.11111 1 INK 1.1 1 IX 1 1111.1 11.11111111 111111 11111111151 11111119 1 111111111111 1.11119 111111 1191 me 1111111111 111111 ll 1111 11 1 1f1 1111111 111191 11111 1111111 112 1111111 .111111111 1 .11 111 111 1111111111111 161111191 11101111111 .11 11119 N 111111 11111 111119 1 1119.11 11111111 1115111111 1.11111111111 XX 1111111 1119 11.111gI9111111 111919 11111111 1111 N1 1 1 1 11111111111 111 111 1.11 1 .1191 1 11.11119 ,1111 1 ,191 111111 1191 11199 , 1111119 111, 1 1119111 111 61 1111 111 119111111. .111 111 1111011 1111 11.1 11111' 11111 111191 11191111' 1, IN , - 91119 f'.1111 1 19 1.111 11 .111111111 .1 11119 T11 f I ' , Afxfm 4 -A 11' f-pf! fr ' NKV'-XV .41 7 111? - '11 -. 1 3 1' .- 1 1 1-11 1. 1 1111111 .. "ff 1 1 1. 1 1 " 41,11 . 53 f A. 11. 111-i111111'1' 1 31, '1 11 1"1i1', S911' '1' '11 1 "1 1'1-". lxlilry 1'11111191"1 El 11'111'k91' i11 1119 S1111111 S911 11191, -11-1' -51 1 -'1 111 11'-11 1 '1111' '.' 11.1. 1"-'- 1.1"'-l11j1119111z':- 1. 1"'1'11 s 1111' ' 1. -1115" 1'11x, 11111' ga 2'f1'12 '1 ' 1, 'l'1-111 1'111'1111191 111 21 11,1 1- 11111. 1.2: C, A ,l ,. 0 1 111.'1z1q1. 11 .'1.' .' 1, '1'1 .1 1- .- .-1- -' fu- g - 11. IC- 'l Y '11, .1 1" H " - - ', " ' 1 1111118 1111110 1111111 111' 91 1111, S11 .' ' g' 11 1" j .' - . I P111 '1, " 'Q ' 1 1 11 1" In: 1'g11 ' f11"'. A 1' "111 ' 'I W11' '1'.'1 - 11 11- '- " -1 . "1111 fxwfv "' 'S ,f XX 11-111 -.1-4' SX EXPJ' f- 5 1 THE MOUNTAINBBR -sf The Last Will and Testament of the College Class 1111 N 11 , 11 1 11 11 1,11 ' 1 ,1 11111 1111ss1ss11111 s llllllli, 1, 1s1s ,N 1 1 1 1 ss 1111 -1 1 1111111 s s 11 11 11111 1 1 111ss1ss111 s 1st IL 11111 11111 lll 1111 1 1 s 1 1 s s ll 1 1 1 111 111 s 1 111 2111 1 DD 1 111111111 1 11111 N 1 111111 It 11 ful s 111.1st 111 111111 s 1 ll 11N Tl 1 1 N1 1 111 11111111 1111l1111L 1 1 11, 11118 211 11111111 11111s 11 1111 1 1111 1 14 1 11 ,,1 1 11 11111 s s s 11111 11111 B1111111 111l1s 1111 sl'-111 b 111111 11111 111s1 10l1ll1Nllll XX1l1N111 111111 s 1 s 2 111 11 111111 111 1- f 1 111111 1 1 T 1 1 111' 11111111 11.111 L1 1 1 gl N 1 cl 211 1 1 11 ,,ll s 11N 1 IL 1 Xl s 1 N111 11 1 111111 11111 11 ' 1 1 1111s s 11g11s 111 s 1111 1 is 11111 1111111 B1 11111 1 1 111 111 11111 1 .11 QR 1 11 11 ll 111ss1l11 10111 '111 1 N111 1111115 11111 f 111111 X1 1111 llll his 1111111111 2 1 1 111111111 ss s LINI 1 1 11111 1 111211, 11s11111111 ll 111 11111 L1111 11111 llls 11111111 111 1121s1 1111 1.1 1 1111 ll 11111111 11111 1 111 sf s 1 fs 111111 1,11 111s1 11111 11s11l 1111 111111 1 1 111111 T1.11111111ll 111l1s 111111 111 IIN 1111ss111 11111, 11 111 R 11 111111s111 1111111 C11111l111 111 11111 1111 111111111111 1.11.1141 11 111 N 211 1111 s 1 1 1311s11 1111118 B1111111 11111 1111 111111111111 1111 1 LIN 111111 1 IL 1111, 111 1 1101111 N1111111l 111 1111 me-1111111s 111 1111 1 21111111 1111111111 V111-1111 11111 1118 1110111111111 111 1111111 111 1 111 11111 111ell N11-1111, 1111 1111 QQ 11 111 1111111 1s L1 111 1 11111111 L13 111 111 111111111s T111 llflf H111 F- fs, sn y , . . I Q , YV-., 1 1 1 1. 1 1 1 ,k - -Eng. ' l1111L -, - - :. , -.- 7 - ffm, '- . -' 1,5 2 ' ' 1115. 1-. ix, 1' 1 W 1 1- 1 1 --gf T11 1111' 1'y111isli1'1ll lliyli-S1'lI1111l S1'l1i111's in 111lrfi1'11l11f' llllfl 1111 .Qlllllilll II1-1111 in 111111'1'1l1'.' VV1-, - .'1-11i 1' 1'1'l!4.' 111' A1111 1211 ll111111- C'11ll-1--, 1.1212 l1211'i111" 111 ' 51: ' ' 1' -'1-11i1.' 111111111 11111-111-1111211 11111-s, 211111 l'1111w11113 1111- 11'11 11 i1111s111 '.'.' 211111 "1-.'- si1.' 111' 1 ' "111111 1'111' 1111' 1li.'111f11.'211i1111 211111 1li1'isi1111 111' 11111' i111 11- s1- ' 'l llj 1 .'.' 1l.', 1'1-1111 tl - 1 I-1'1-l21ss1 - 111 11-1111 1111-11' 111111 02113, 11111-11 1111-11' 1l1'1-2 11' 1-y1-s, 211111 1- 1111' l21.'1 1'ill 'lllll t1'.'12lIl11'1ll, 11'l1i1'l1 11121111-s 1111Il 211111 1'11i1l 2111 111'1-1'i1111.' 11'ills 11'1'i111-11 2 111 1111- l'sl -l j us. T1 t - f'1- 11.3 111 1-1111j11111'1i1111 NY111l1 1111- st111l1-111 l11ly, 11'1- will 1111' 1'211' '2 ' 11 11111 1-111 -lling: 211'1i1-11121111111 111' 11'111'1l.'3 11111' s12111-ly 211111 11i1g11i111-11 2111111-211"1111-1-5 11111' sj z l -111' :11111 1-111-1-1' I12llLll'0.'Q 11111' l11'illiz1111 211111 1-"1l ' 1l.'. 1'111'1'i11 D'11'is wills 1's 121-:1 l 111l'. "'1'11- .'-i1-11'1- ' ' '11111' 1-Iv-'N' ' 3' :1111 -1' 1111- S11 " 111 E' -.'1 1"Z11'l'1'l1. B11 C' -' " Q 11 -'l '- 1'111' B21x1 -1' 1'1111111y, 1'1-l1 11211s, 2 l 1' 11lg1u Gill IQ' 11111 - 1-" 1'ls. .l11yL'1' Cox wills 111-1' li11s1i1-11, 1'1111g'1-, 211111 111111-1' 1'11s1111-111's 111 X'1'll11ii C'111111111gl121111. .I2111i1'- T' 111 ' wills 111-1' XV1l1I1l1111' .'l1l1l1'f 111 1'1111'1-1'.' 1' '11-1'. M1 ' ' " .' -' -', '1-2 "--,111 f'2ll'l ' 11-y. 1.1 1 1 -' .' " J l -MS1 "'1-l 11111y" 5111- 11211 1'1'11111 l21.'1 y1-'11' 1-1 .1111 1'2 s' 1' - '. A. G. R11-tl 1'1', 111-.'i1'i111. 111 111'111111111- 1111- i111-1'1-sts 111' 111:11'1'i1-1l li1'1-. l 211-s 11 111- 1,i111'211'y " 11- A '1 1- ' -' . ' "i - I." A1' 12111 1 '21s1-l wills "1'l1i1-1" 111 l1'21 .'21111' 11'1l. 1'ly1l1- H'1'1'is wills l1is 111111ul' '111' witl 11 - 1-" 'ls 111 l,1-.'li1- V2 '.'1111. .l'11"-ll 3111111 N"l1S l1i.' 1'1-11 l121i1' 111 111- .' -i1-ty4111l - us-11 1'111' l-' '2 ' IIS. 1'1l'l11Zl Rillllilll wills 111-1' "111111 1 -1111'-l 2111" walk 11 l.111'il1- .1 1-J. 1,11i: R "ll: li' -s1 1"z11'1'1-ll 111 1 111".' . '1'is. .1111 '- -1 ' -1 1'ills 1111 - B11 - 1l1'1l21l'tl111'111 :1 1 . k 1111 "'1'l1- l,i1'1- 111' l'2llll.l' 1'l1' '1-s 1111111 -1' wills 21 111111' 01' N11. 11's 111 1111- 5111111-l S1-l11111l 1 sh 11' tl - 1 ,'.-' 'lity 111' "Tl1- 1 ' 111211 N '1 111'-1 '1 2 .'l1111-." l'li1' 'z 1"lls1.- 2 1" -11 -'j'11'l1. 1.11'il- X'1 ' 211111 .l1- .'.' 11- 11111111111-ll will 1111-111s1-l1'1-5 111 11. 1'. XY1L'1i".'lill1 21111 .I l Bas' --"-ly. 111 '11 1"1-1- wills 111-1' 1liz111111111l 111 1"l11y11 '111'1-. .11 '- " s '52 'sl 1' 1l'll1l2j-'st 'z ',iu1'. f'l'1 -- 1,o1'1-lz11'1- will: '111 1111- 111111-.' sl1- l1'1.' 1'1-1-1-i1'1-11 1'1'11111 .1211'1'- ' 1111- 1-.111 -1-'-- l 1 - .'- ' ' " lli111r. V21 " - "ss - 'l'.' .'.' -'fl 21' 4' Ii 1 2 " s -"-1--'-'1'-21'-st 1'I1-l.1-- 1' 't:1111. l'z11'1 1'1111l1-1' wills his l111'1- 1'111' C11 -11 istry 111 ,l. li. .' 'L'1l. B-2 " "s - "'- -- 12 'sh-'sf' 1-2-1'0" 111-. - Raj " .' " s ' ' "'- '1 G1 '- 1 '-lz11'1-. 1,.I-' 1'-.' "1 jl-'2 11'-, 2 'f-.1-1' 111- 1'2 1111' "lls, tlll' ., - .,l, K L 3 at !y,.w-,Q n if - -1 v " H if- nf f' - MT, -- -' --' 1 N ,J Q X f U Nw of .Q ,A x , , , , X M Cx ff Y-Yi, :rig 1 Q, QS cl: Nfgflxzfb? gn eLW9,'v,s ,. V05 5, X Y ' Q: ' 1 ,lad .N T n 3-f ra ,M ,'-2,11 Q. . -. I., ff wifi: , 5 ,X - AML ' WS' ' W ALK' f ' Q V 2 1 'Wffpwg N THE MOUNTAINEER . Q52 K. Tu 1 nfu jour ? N VAMVUS SCICN HS W QR XM THE MOUNTAINEER fm if 'N Q QQ! if ff was -,..--4 -,...-f ...lf .,--- ,,,,ji..---' -1. Ruxnfxsuw 'A-xr WX' K V N IJ! X!! Y,-N f ' . 5 ,mu :V gb-.SN : , sh - N-'JLILIV' N I fr-4. Ti 2 X --- x I :HES " Qfcfv . fr ffff Q ' C Q9 X 4 T f 1-f' ' ' ,.., .,--5 .Q I QQ 1-If I I 1.,,,, , A X I. f"fx ,f F7PQm':. THE MOUNTAIN BER . - Z 4 ff , SQ 35 " 71 ,, ,X I I . ,ff A- 'C , M, 1 " RSX X. 57 2,95-F vf j ", 1- .7 ' ..'x ,V 43. f x' E I, TN ,K ,Hub s Ada. f, .. ., - ff--51' ESM! Mi 2 f 1 xu D xn 'Il lx DK IIUXIINUN L I Y N an ILM I N Llill ll 'NUI HL IIKIIHL SLCIU LSIII' C umm L :LIU Tuenty su: .III H145 Im. 1, I 11 All SA, I wr: XII Df .x li. 'I' , 5 l.'ffffff'A.' III I Rim- zxml UUILI .llfflxffx UIIUIILIIIIQI-HI'CI11lI'ZlL'Ii'lA, mul If-1' fa nw" I I-,NA I,Rl'l'.'l'Ik l'rl-Sillg-H1 I".x ' I,II.l.. my Yi -- I'--h-'dem I'll"'II Ifol' um-. , 50" :1'5-'I'rcuf rcr I'Il'Nul-. C' .- .ul . . Cu"-gp., ' -- my . J 9 , . . . I ,... YCII In: 'A f N :KZ 9 'bt is fff ff 1,,,, : 'KN tw 1,11 THB MOUNTAINEER ff ES! Em X3 Hzgh School Senrors Il-INA P111 111 1 11 1 1 11111 11 1111 111 111111 1111110111111 ax-. I IIC 1 11111111 A 11111 1 111 11 ll T NIARTIN In llllll 1111111 1 11 Ill 1111111111 11 lhll-lll 011h1-x11 1 111 1 ll Il I 'll UII1 I 1111 11111 111 11111 1 11111111 1111111111 1 111 C 111 I1u1l11 FUNIC1' HARRHL 8111111111111 Ollu 111 11111 11111 1111111 1 1111111 lll 1ha Kappa ll1x1111lt1111 ll X lx11l111 D1 xma IC 1 I 111m L1-111xAR11 6111111 1 Mount H11111 111 1 -111111 11 1 11 10 111111 11l11h11111 1 U11 1 IVA SA1x1111z11 Ylllll 1111111 1 1 111111 111 1111 1111111 H1ll1111a11 F1 N101-' G1zAHAx1 1181115011 A1l1 111111-111111 1111 111111111111 -1 1111r 1111111 11 11111 -. 1 11111111 1 1 1 llillill 1111 li111l of l r11m1N1 PAY IJ111ARD S nu A1k r 111111111 1r111 111111 silo s 111111115 111111 1 111 r 1 1111111 :man l111an 11 1111 111 lm 1 wall law 111 l'11s111 11 T11 1111111 W1 1'11 . -..L'Y'k".1' . 'Saw- 1 f'I"' - v" - .6 , - ,-,fox f- , v, nf. .- .-.- 4. 1 , . K -., 1' if fi "IC" 'J F A f l ' : sw I. S 1 Zif f ' 1 1-11.1 '-,.-, 4, .. ,. -'JQW 1.113 "K, N3 gy '- an . dy- l , .,, . 'L ,.N' ' '11 X . 5 Y 1 2. -54 ,1lll1 S R. - :s 1 -1 1:45.-1 7 ' E1 AL .-11 al 2 IK -:M HX - Xl' Q51 ' 7 -1 x v 1 I 1 ., .. . 4 4 4 l 1 1 l.1'111l Hill. A 'k, "ll1""11 lo 1111" 11111 111, Il11'1' ' '111". ' fly," ' Fl '1'1-s'l-111: ll -ll- ' : Gl1-1- Club: l'1'1w' l 'nt. Y. W. .: V Flaw: H1-ll -1111111 l'1'1-JI-111 : l'1'1-f1'1- 111 lullllll Hamill Il ll. Y. l'. U. '. . 1 ' .', . . M1 -, A 'k. "fl 11111 -' ml ' ' ns." V Al-I1 ' 3 " .-11. L1-:sL11: C'A11s11N Y1-ll " I -. Ark. 'K-I u'11111 ix 1 ' 111. I' 11 111 111! ' 111 11 s If Ath- ' 2 Ill' " Club: l"1111Il1:1lI1 l4:14k1-1 Hull: Ilo- '-z :Class 'h--' 1- "I-'l'1. will 111111 ' 111 I111' 111'xI-'13 1l1'l 4' 'li1's," All : ' . '. P. U.: " - : -1 tl Club: P. Il. P.: llul 111' " iw. 1. A ' '. 'All' . ' , 'I 111 li1'1'1l of .1"ls.' K I will s11,1f1'1' H11 111 1 1"' " A 1 - ' 2 liask-1 Hull: ' 'h-S11-11. MI ', A'k. "Nl 11' - if II11' 111'111111 of 11 'f "A ' . 111 '1' -111. ' 1-11, A 1l1'Ill'1 ,A I 111 1 11l 1111.1 1'l11'1'1'11." H 'll' 1 Glu- Club: K'1l'n: Y. W, A.: 'lt ll. Y, l'. U.: ' 1. .'i1l ',', ' . H1111 1 1 I -1 -' ' 1111- H1".- 1 1 , 1141 I1 1' 111,11 11' 11" ,." Ath-' 3 S-'f : Rusk- liull: F tl Il: 4'l I C VV- "."l-1 . '-PK W. 'Qs f , lf,111"1 RNAUL fN ...fz 1 A 'ffm THB MOUNTAINEER I , H1gh School Semors LOUISE ARBOUFH Jaqur A1k 11111 11111-1111111 -1111 11-11111-1 1111111111111 Panlxt 21 Cru1u11 11 Luh 1-1 L ll ml 111n ml 11 W A ROSCOE COOPER M1llx11urn1 Ark 1111 111111 III 11111111 1 111111111 111 111 111111 1181 111111, 111111111 -4 1 1 A1l1l11hm11 l rvxlmlnnt Mmlstulal Av1111at1on C 11 1 l1 RALPH DOZIFR li1lf11nt Ark 1 1111 11111111 sf 111111 111I11111111111 11111 Uflffhll 111 1111 111-1 wlllli A1l1l11h1an licrlan Vlce 1'l'lNl1lll1l. Campbell li H P U l'1111tl1all liuxketliall Baseball JOHN BASIINGLR P1111 Smllh Ark I I4 fl 1111111 1111111111111111 1111111 Athunan 01at111 Z Mlnlsterlal Awouutlon Assn! ant Managnl 1Vl0llh'l'AlNl'-l'R Malm Quartet FESTUS GIRKIN Mountain Homm Ark l11111l1111111 111 110111 111 510141 1' nr 111 1Ill'C ll -111111114 111r11 II 11111111 Ath1 man WILSCIIN C1 wr M1llJ0llY'n0 Ark 111 111111111 11111771111 to pro11 1111 111111 of Gfllllmfllf l'1111I Il 11111 11r11 14 ll 011.11 Admlphlun lhrum Male Quartmt Gl10Clul1 Hamilton l l'1111tl1alI liaxmba liaskd ia T J MCCABE Mountain Homl Ark li 1111 11r ll 111111111 111111 ll 11111111 11 111111413 Athenian ROBERT BRYANT Buffalo Ark W1111 ll hlllff for any f1111' 1 Allllphlllll li1r1an Dramahc Cl11h F1111tball T11'e111y e1g111 ,,441'2'1f' , . fir' ,,f" . A '-r . 'f -f A ff ., , f , fl 1 - 11 1 - ?5' f'1?ffJ 1, N 'X ' 1- ' F9490 1,1 N" """'1' 9 U E1 :ff-.-'1 1 4 1 YN - 5, "fl: 2-17 xx. 'L , .--' 7. 1. ,L .,- 7 1 l ,, ' f' -'-:. 11, '- .70 J ,' 7 ' ' 1, -, . .- -11 I 1 "sl " 1 1 . ' .1 111 111', .-l111l l11111 is x111'1' 111 x1'1'," --' 1 , -."-l 'l :GI - 'lnlgli uf 1" lisvg lla 'lt n li. Y. P. U.: Y. , . A I "' '.'1,'- 1 ',.1',1r"' , 1 : 1 , Q - .' - 3 gl., 'lu . . ' - 1 . ' T 1--' 1 1 ' 1 I '- I .. H -l I -, V , , , -.. 4 , ,, S. ' V A. . A , A .- l I. V, .' , . I I - I.. r Z 1. I 'vu I 1 . 11. Y. 1'. 1.2 ' 'g ll: - 1'11.' 'A ' I IL' 1' . ' ' A ll, 'f" ,., X 1 'K , .- il 1 . Q THE MOUNTAINEER 3 1 H1gh School Semors I111x11x11 8111111 111111 A1 k 1 111111111 111 111 111111 1 1 h1 lx RA11'H H C1111 M 11111tf1111 II111111 1111 111 1111 Ill, H1111 1s 11l11h1a111 1111 1111 1 11 B1- Qsl H11 as 1 1s 1111111l 11s 11 1111 1 1111 1 1 1 1 1111111 W V11111t11 1 I1 1 V1111 I1 N111 1111111 A1111 li law Axk 1 I 11111 ll 1 1 A1l1l11h11 1 K 1111111 1- 5 51 OAK M111111t 1111 II111111 Ark lll Il IIIIIT lllll H11 A1111 111 11111 1 111 I11111-I SH111As 11111111111 lI11n11 11 1111 11111 ll 1 11 1 1 1-1 1111111 H1 lI1 111 1n RATHI-111N1 BIQHOP 111 1h1111t11 1 1 1111111 1 1l111s l1111111 11l ll11rs I11111 1111111111 1h11 K11111111 1111l1111 Il I1 1111 GLWI TRA11 Nillllllllilll H11m1 Ark 1111 1 1r1 111 -1111r1111 1l 1 1111 111 1111111 1h'1 l1xa111111 lx11l111 1amat11' 111 111 xTxINH-11 111' RLTH FOLCHEE N 11111111 Ark 1 I1 111 1 1111an k1tt111 n1 111 Q c11 11 T111 11f1 PI Il 1--"1 S - ,f1""qf6 K ' ' -f A W ,Z 3 7 - 411- 11 , ','31-5 -Ml f i' - 'A T- -I 1- j. 2 5' -f ' X f Lire-5 M42 1f4,'xSf"s.,1-,'i"4"h'11.,. 1 'we XX 1: 1,1 , V5 '. T' 1-4. ' .f 'P-'.. , Q- " 3,54 .flux S'-M 'f N f--'sf f 1 ,Em 1: 2 I 1 ' 1 . .1 Yi 41 ' Av . . AWA . All - Pass, 1 '. "lu'11l ' - 1x1l11'1'1' 1' A11111 1711, I .-1111l 1111li1'111'1 11ll II11 1111xsi1111 11.1 ,11'111l l111rls," A111 1 '111111:1: Il11111ilt1111 IS. Y. I'. U.: l'1'z11-111-111 Art llzusl 4211-v i'l11l1. 1 1' -. Ark. "lla :-111.. ' 1 l1'11 H7 11 s1111 111 111'1.'1 " Al- A 2 H11 '11 li. Y. P. U.: H1-1'1'1111I l'1':11'Ii1'11l Art l'I11ss: Chas I' 1-1. I. C E Y 'Q M:1l11-lv:1l1-, Ark. 'Nh' . .' sin' 1s.'1i1',' N1 ' 111 1 'll 1'111 1'f1-1'l l11'r ll1'1'1'." II-ll' 'z 1 Y. . A.: 1I --1' 15111111 llrz1111i1- Club: 12111111111-ll li. Y. l'. U.: l'. I'. l'. 1 1 V Y ' 'Il ' ' '. "7'l11'11 sflj 11' is 1I.11' , ll for I11' ' 4111: IK1--1-1111. ' 11 N' v '11 1111 'iIl1 1' . 1' 11111," -11i1 I H1---1 : ll1111ilt 1 H. Y. I'. U. A 1 1 Y w 1 . . 1 1 M 14 -, Ark. "ll ' l1'11 'I In ' is '111'Ill-, 1111 l1'1' 11'fl 1. 1 ' 1 .' : . I' '1 s, A'k. "Sir 111 ' lilll' 1" .' of 1" I ss T11 11 ' .' ' ' I Ah ' : l'. P. l'.: H '.-'1 3 Y. VV. A.: 111 - 1lt li. Y. I'. U. "H'h " '1' H1 1 I11' A . ' '. l'll 111 if 111' ' - "1111'," All . ' 3 " - 3 IJ' ' Cl I: M .- R32 gli .'24. "lf1'1'r jolly, 1 1'1'1' l1'111 ,' .Yr '1'1' 81111, 111'1'1'1' I H ll ' : " 1 :Ca 11-ll li. Y. P. U.: Claws 11- '-- 111 : GI111- Clllll. .1 J- i, , 'P f' N " Jw X k""vN" -4-fl-f ' THE MOUNTAINEER 5 History of Hrgh School Semors .1 t ue, hm Hlgl NL owl SLlllOINl Wh mu IL4 Q mu u . or xx NL 1 1 1 LIINIINIIIL 1 .N 1. 1 4.I1Lf1tN tmt xu .nn ILLklNLl nu un 1 N nun . I 0 cu . t gon an 1 1 4 1 . 1 N .ix xx Pl .N tu wan mit ot om nes Len neg mtcd n Lltdllllhllltk. .mm mam N nt xx 111 1 UINKN tho. IU ox umm NUNHIN01, aw men kll mm m 1 L 1.1001 X 1 mm mug mx mum ,rm .mm Mx, u c LI Nl 1 our 1 1 1 KN mu lllldllt mum 1 1 1 .lm 'om ann . . ll mg. I 1 Ln u 0 tum mu llkdttll XL naw u me L .lv U xx IL Nu 1 xo no N LIIIUOII o an 111.1 1011.111 ll, 0 nun xx 1.1 om- XKANKN nu 1 1 1 many 1 future L llllpdlgll lgdlll t u Ntllllil wx n nw, ua 111.11 lWlfll1llltV mmmg u no v Lllllik 14111111 mc JOUINO IHJL1 1, ul 1 un mn mums .xu mv mxm . 1011111111 1 mv m 0 um xuo can we u 11.111111 mu u.1w1n.1 11, .mm Cum T1.11 Q dutlmu of gi oom Ft nl Shnfu Ntanrx m 114.1 new .mr JLQUIALN I111 mo 0 1.141 - mg Am un III' ll . 1 Ilhll Q L nut IIS uc OUINQ 1 ou- , om O11 nm ID Ll mu ua e I1tXtI tum x un 0 x mlw Nlbllllthlllg, while iuth I uahu h.1sth4 last IIINKINIAIN mp, m M xumk 1 ll xhmx Suulx no claw has uolkcml hdldtl to 11.1111 the hclght of 1tt.unmnnt mn ands uolcd more tullx to pCIf0lD1 QIIIUQS llflllllltl than thls 1 Lux n 1 if VM lnnc thdIl1xfLll tm .lu .1 me num '1 o .uwu.1 mg um 1 um Ll . 4 4 mx tumcntx untdm Home Collegg X on 1.1 1 1 .won . an u . In uulppul 0 .ue lioxba L m mm, flaw 0 926 I bn xou .num lx YULII futuu uunmlx be .lx V501 1 AN U L fl It M12 AIN WOUI iL1llXllHiH S 11 JN Still! IOMN AX IJIIIA 1 IIIHHIIIIIN .f.'67T-"-5 ,4 , ELF , 1 W V? Q 4? 'I' In K-Af ,Affw . 9 , in ,M x H A '1A, , J fi X 'K fi B 1 N "Jff .4X"xT"f ffiW " '- 2 fri? .vw 1 IEW, A ' 1 ,v, Atl's, ' t - 'vl-."h ' 1t'IE1.'i' '- '-'rl -ltl -gwxl t' ' 'I'11 wa luvc hc- st " " " t' mr thu 1'1:t four y --urs! Th- bf -' u I' '- h' '- '111 ' "l mlLu'iny,5 thx- timn- wv I' 1-sl - t at Ll twin I mv Full - -'X hwvc no all b- IN' ta l, Int m 1111 'xml yhyxivzll 'cll. N4 ' hw: I - .' "al I" ' 'l":bx 'l' .IC t-"' 1 1.""l:,z 'IVI ' -'ls .' sy X l I h ' I -- 1 j h' 1 ly zll. Thx ' l clcrivcml frum l'tv" .' -'ftics I-:IH -"'1't,' ltlljtgrthl' "tl 'ztll't".',l"- -' 'l. Th- st 'vngtl ' l gg I s- ui' thu C'l'1ss ot' 1926 h-we ln-vu sl 'k' fly swwn by DUI' vo-urls in thuir ability to solve- thc Vt'X2ltilIL1S qm-stimm ut' tho stylu in wa-urim: tha- hair, ov- it' tl - s lu ' 1'l tl - tl -1 -' ' 1' tl X 'l' ,',' t' 'hVh '1 :rc .' I'L1tl. In its 11-co V ' ' f ' ' ' l' 'll- "wht t ' ' ' 'I 't Ilf' : tl -'- 's pr mmis- of ' Hy tl - x", thvl is 21 ' 'kml iml' " z ' y Il ' H ' 11fcrrclm-ntiom-cl - - mls. IC G " h' z I I A 'I gl "tl tl Sl y t- 5 ".', h' '- lm- n :ln ' SI i1"1- t' ' zllptall. L-'I" tt-' 'lll-' -I 'IH' l'- "'y thl 'l . .l- lst" -'t. .',' ' I"' tt, "A Il' " fm' Lveryth' ' ' l 1'1' yth' 3.5 'I its pl'u'1-," is 2 ' 'k 11 'hz1'z -0 ".' tic of hm' 'n'k. I. A 'h gh ' 'jg' 'l th' k-', l-'l: '-s sh- -'1' I' kx l S: shm- th' ' ' -" "QI fn - -1 -w-s i' ",f 'sI- '."'fmL' ' ' j ' ' ' '- .'.' f1J2'. '- ' ' l't wx- h' '- hal tl I " "11'1 t' ' ,'.' "'t4 ' "tl ' I"z1'Llty 'ml 1' -ll ' s I Q of M0 " - ' ", fm' we I'11 ' tl't tlruugfl this '1 .'.' -i'1ti 1 V- '11'1' lttol' 11' -t 'ttl-s. Al ' fl , 'll' f"'-ll. Mzjj ' '- "tly wths- ft!-Vat' lu' ':'l'-'A 'ly-.'. If ' ,, lu, Tlzirly 1.1 'FR W1 THE MO UN yr f M 31 Shag fy V N 1 ff U1 V! 2 .4 2 L X 1151 TAINEER 1 1 Class Poem H1111 School Class N 1- NHL 1 KN X X I NX 1 I X II111 1 lClNN 1 l 1 111 Ill' 1 11 11 XXX l 1111 N111 I x 1 1 111111111 N 111111111111 IX 1 1 Nt 11111 111l111l111l1l11 N 1 1 1 1111 111 11 7111 t111t 1111 1X 1111 111 111 11 111 111111 N N111 111 11 1111 N Il 1 111 X1 ' Il ." 1 ,V 5 115 1. 11' Xfllf f X ' X' 1 1 X , , '1.:- 11 . '1 1 -1 111-I-2: A.f-f 141'-1, 1 .1 ff A . 1 I , I ? 1,,:-LJ , ,1 1 ,,1':1l. F11 1 X -i g' awk' A- . - -ff'-J. . '-' +I- 1- 1 1 131 : J K , 11 ffff, ' :ff ' -1 ,f, .3 Q 1111 1111- t111'11s111111l 111' l1i'11R s111'x'11-11. X11111 A1211l'1', 111111' 1111 s1211111g 111 1115' s111'11 11'111' 1111311 1I'k'1' 111g 11111111 11.1 11y 1111' 1"l'I11lL' 112111l1. 1'11 111'11 111' 111011111 V111111, 1l1'1lQ1'l'F," '13 '1'1'11s1 111y1'121ss111"1'1'1-115'-.'1,'3 'N11' 11' 21 111111 will 111' 1 '-'- ,'.' 1 V115 S11 ' '11'11. l1'll111, 1l1l1' 111111 11111111'1r, 1111 11 H1l1'S11l1111111j' 11111111111. 111 11113 1l1!1j'1l1111S1'111' l1S111111, 1111 ' 112153. 1'1'11111 V11111 1'111'111'111' 1'11111111Q, W1 A 11 1111 111111111 111'11's 1 ,531111 11111. W 1'11 111- 1I'1ll' 211111 11151211 YI '1'11's .-X1 11111 1:1511 1il'11 11111s IS 1111. V17 211'11 1112111 11111111 z11'11 .' '1'k111's '1'1121t 111111111 1'2ll1Fl' 11151 111'1111' 111 1'111-. '1'111111 11:1s1 111s1111111111111 211111 11211111111 1151 Y1121, 111'1111211'111l 11: l'111' 11l'11's 1121113 .1111 1 1'111' 1111111111 211111 f1l'l'11S 11111112113 -1111s 11.0111 XY11l Z1 111211111 111 111111111"s 112111. 'l'11j 1-11111111111 111111' ill'L' 1 '11 1' 1115. S111 1 1 1 -'111' 11 2111111 111: 1'1111. '1'1111111111'1111 w11, 11111 1 2 1' 11.', 11,0111 givv 111 1111111 t1111 111111111 111211's 1111-. "1"111'1'211'11. 1v111'1 1121 11' '2 '1, 1111111 Is 11 1 11111 1 '1 211111. 'lull 1111 thy will 1'0l't'V1'l' Is 11111 S1111111111 ' V '1 2l1il W11 211111 g'11i11g' f111' 1 - 111111 F1111: 11111111111 211111 ' '41111l1 011 '2 ' , f'111'wz11'11, 111'111' 111'11.'s 1,211 1111s 1'l't'.'11 f111' 1111111 1111311 11. 1111. " "f11- 11111 12 Lx 1- S M 411 xxx ff,W ' 1 Nx J MW X THB MOUNTAINEER EX Class Prophecy 1-11-11 School Class Nx 1 N 1 1 1 1 1111111 N NN 17 111 1 N N 111 X 2 11 XX 11 111 12 N1111. ll 1 N 1 N 11 N2 N 1 111' 1 1 X 1 1 l 11 N11 11 1 1 N N X1 X ll 1 1 111 1 NX N 1 N1112x N 1 12111 L 111111 11 11 1 2 1111111 N 2 11111 1 1111 2 - x11 1 XNNNK 1 N C 2 1 1 X X111 11 11 1 11 N 1X1 1 II .LVL-'Lf Q liitv ,H 1..-f-1 ,ff . , ij -1 K, 2- 1, --1, 1 17 -11 1 1-1 1 1 1 - K ,-: - '. - .1-11, ,V ,: 1 ix'- ky 11 V - ki 4 2-4 3 1,7 A .QI '01, f y 2 , fish.. , X ' 1:41111 ' ' mf- -' I ' ,Em '11 35 - 2 '11111. ' 1 "3 - - .W M 5. ., 1 11215 11.'1'l'11 111 w1'it1- 1111- 111'lI1l111'l'y 111' 1111- S1-111 11-5 1l1'11111. Sl'l1il11' - 1'11l1' 11111' 11111111- 1'11lS.' 111' '211 XY2 s 2l11'1111 111 g1'2111 11111-. I 11211111-11 111 11121111- its 1- -11s 11'1lL'i As 11'1I1' 21: 1 171 .1-i111y 1' 11111. '1'111 gh 1 11i1111't 1'1111w 1111w 1111111 it. 1 111'11111i.'1-11 111B'.'l'11' 111211 1 '1111l1. S11 1 1'i.'i11-11 '111 1111112111 1-2 1111, '1 -1'1- Z1 smiling 1 1"111 J '111' 112l'. -11 111 21 111211.1'11' XX'1S11111g1' 112111, .X1111111,' is 11-1121 :1 -x-111: Virgil 311-1'111'1'5' 21 1111s11i1111 was .'l'l'1i111Q' 'l'11 11-211-11 1111- 11'111- 1l1'1 111' 1111111112 s111-2111i11g-3 XY1111- 111'21v1- 112111111 1l11z11-1', 1'11.1T., S1 9111 1111- 111-211't 'l1111 11211111 111' 1111111 1611 112111-1-. 1f1-1111111111' 51111111 wus Sl1l'l'lI1111l11'11 111' girls, AX 111111131 1121111-1-1' 11111 1'1'111s 211111 1' l1'1S. '1'. .1, N11-1'2111c 1121s NV11111111Q' 11'1'l'211 1.11110 111 11111121. 1112111111g wi111 21111111:11s 1-1111-. 1211: ' 11- 12111111-1'. 1111 21111'11l' S1'l1'. NY2 s 1111'1-11l111g' il 111l1.'L'11'.'S 1"111'11 1i11I11y-1"11'. G215' 1'I1111i1-1- 11211'1'1-11 Wu: :'1-1-11 111 X'1'1'SZ '111-.' 1111 Z1 1111111-5111111111 t1'i11 with 1111- 1'1'1111'1- 111' XVi11l'S. S11- 1'21111-11 1"21y 1111121111 11 111' 1'1-1'-1111 1-1'i1111-3 '1'11- 1Nly,' .'21y 111-'s 111'11l11- 11111.-1 171' 1111- 1'1111'. 1'I1111-1 Q1 ' Q11- '1 with 21 A-'1'i11, XY2 x "'ti11u 21 11111i. M1111 '111 121211 211111 V1-11w '1'11i11." 19111 - 1'i1s111111, 5111- 521111--11111 1 11'1v1- El 1111'- XY2 s 21 1111-t 1'1l1' f1-'11' s111-'11 g1'11w V1-ry 3 1111. 111 V1-111 'l'1'211-1' .-1 - .'l1X' El SXK'1111l111111,1' i11st1' 11'1111'Q 11l1' 1111.'11211111, 111111-1-t 1':1'y2l111, 's 21 s11'1-1-t-1-'11' 1-111111111-11 1'. 1'11111' .1111111 1:11511 Q'l'1', 2111 1111111-it ng 111' -'11-1 1- ', 11'111 1'1-1-1- ily 111211'1'11'11 El Q'y1111121.'111' 11-211-111-1'. 1.1-1121 1'1'111-Il was S11l11l'XY11l'1'1' 111 S1121i11g 111'!' 1111111' 11111-11 s11i1111'.' ,TUQ11 11L'l' 111 X'll111. fx fb xv vf V f 2 X'-xx f !".J' KX Q4 X ' .2"?.?"xi'i WNW THE MOUNTAINDLR wav.- 35 3' 1 .. " 5 2 K A ,-. ,J f: 7 -n H f N f- .. . .2 f: , ' ' - - j -. W H T3 '. S' q.,Jf N - - A : V o . 7 .3 . ' N '7 '- 5 1 L+ ' vi' .4 ' ' x I ,J -1 " T A.. ' 2 ,I . f, , b ' ff 'T .. f- -' 'Rs " N N ,.. .5 I .. -1 C y ik I 4 . : ' - : 3- : 'W A --01,4 - . .. ... . -, .., . ' ' S.. 7' , N 3 3 V 4 N' -,..- ,-+ Q 71 .:. -+ . 3 :H PT- 2 'nag V Z 3' T' 2' 3- ,. v. 'Q S. ... 4. "' Z ' - 5 I 'L " 7 F : 7 4. 5 ': 3 :1 - ..1 ' 'L 'T 1' - C J' 3- gg I. +17'f'aW g 'L : x Z .., ' Q- F 4,,,1 -,Z .LIT '33, V, -.-. ...f,...-,A .....-,....... - -C "f ,T 7 X -3 . :' 5 A L 4, .. A. 5 f- 1 . f . 1 f - . L ,- .. , Q , - - -A , Y Q - ,-, -. T ,,, -1 A . .. ., 1 .. 3- 5 ... -1 7 1 .. ,g i 1 1 - : - C A 1 : ... - - 7 " L ' n 4 .. : , 3 , : : - . - 71 T A' Q 2' 4 - ' -- 1' ,-f 'L -3- - j - I 'L 'N ,f 3 'f -' , - Y. v 1 f-+ -. 5- ,L .. - .. ,.. 1 'f - - -- - I 4, '-' .- .. 7 3 -, L -', ' : 4 4 ,.. 1. .. A' -1 - . T -- 7- - - : - 1- - 3 -- - -- - A- -- .' , X - fc . F- "- f : '4 Z A :: -2 F ' 1 - A :- f - f 1 Z 4 Y : '42 - , 3 7: A .' J. -L 'L L A 2: 'T 4 . f: " ' - I.. L 4 A I 4 Q f , 771' S fi -' : -,H N " 1: fr 3 - 2: 7 'L 32 1: A -A . : T5 ', , 7 4 4 H' -. 3- , .. .. 3 ... 1 't A: 1 :. A 3 ,- .1 - : -- . n, ff- ... ... .t n ' 'fx -x 7 -g .-. - 4 I 1. -' 5, C I: 7 - ' - 5 Z. 1 T V. 3 ff I I L ' 1. . - -' '-' C 5 F. : ,- Z f-4 -V .7 'L . :. 3. - - L H T . - - ... ff ff 5 -1 7. 2 ...- ,.. - .. 5 : I. - ,J - : 1 '- H -- f- A : gt4.., 4 :J -1. 1 4 1 A -- I : : f: - ' 3 - 4 :' 1 T -- - : 4 1 '. ,-. ' l 1 2 4 4- 1 - :. H -f 3- 5 3 -- - 7 7 5 7- ,Z V '4 : L I 2. ,- I' ' H "- - - 1 ff .1 EA .. A .5 4 3 j ' .J 'fl .'. - 12 2 1 L. Efzgf' fi QE-E'E:,', QHQ3- 725 ?'f :T 3-iv :'?':'E -.. if 5-"V .ggzj H if-N .. .1 :'.. i--5 g...:.-rg 1: :E Lf 3, , H I . , .. F .. - . H, - - .3 1 H .L , 4 , , . .,.,, , .C - .. ft 4 -: ... V '- 3 -- -,, 1: : -. f A T " -f -A - r: f ff 4' .- '- .... ... - A - ,. ' - '-' - H, -4' ,. " - -2 n., , 1 - - 1 .- ... 4 1" ' - - . 7 ,. : H -4 - ,J - - 4 - - 1 - - -, ly , - 3 Q - .- , - .., A .1 Q A Z . . , : M - 3 -3 f H. L 3, , " 4 - C - A .. 1 - , N - - ... .. -. 7. '- -- L 1: f M. - 1 1, - V 1' - f ' I - .... ,- .. -- -1 f v ..- -.- "' - 7. - ' f .- ,g Y A by , 1- 1 - .1 ,L : -O . S. -1 4 'T 2' Z .1 f ff 1 ,, H F :O -4 l L- T w .EQ In ' "' .-4. A ' . . "' - -" " 'Z f- '- 'K . " 1 .,. ' -' f- w 1 . pf 11 - , .. A nd .. .. F F 4 F, ,- . ,. - .. , - - A , , - , , . '- H f: L 1 :f -3 ' . ,1 : ,J .: A - 3 H- 1' ,T .. ,, 3 J ' I w 9 . Agmfllll 9 i 5 1 ' r 2 7 1 7 -g E 4 1 2 5 5 : L' - 2- 5' 5 Q Z F o T' .L 7- C - ft 4 4' 4 ,- 4 : -f Q Z 1 -3 T r-' 4 :Q 4 gi - :' N -' - ... , 1. -, -- Q . n . - - A H A .I H 1 .. ., 1. - -. - , .yrs - , - .. -. - - V, . . - i H , - - M. .. .. .V - - - ., '- - 4 ,- -' - - P- - 4- ,-. - .. 1 4 T ft 3 -1 " ' Q' -- 'L A - T' 5 4' 7 4 " T H 7 Z I X ' ' ,.. .. -1 , , - . - W - 4 3 Q . ,L . W -- . . - Z v - f- ' -1 -' ' 5 1 .1 4 P- 4 : : F : ' , 1 , - H - - - A - - 4 1. - - -- .. - .- A ., 3 J f - . - - 1- F- V - - A c .' 4 , - 1 M - W ,- - - :sf Q -' gg - -1 - - - ,- 4 - 5 A - 4 - ji -. - - 4 , -H Q .-. -Q, 4 4, 1 4 , - - , - 3 ' , ,, X 1 :Q . -1. 4 7 'Q :- T : " Q 5 4 rg 1 1 1 hx' .-i I .. f Q S v. 2 ' 4 ' V -4 - L 4 5 : Xi, UL X ,-4 1 L. A ' A :' : 7' f ,-. Q 'T - ' h x .., Q - I I: -4 - - , ,. . 5 YY r Z' 'I ... .. 2' H : 1- -' 7 ' 7 . M 3 'xiii f - 1 ' 1 : : 9 - f A L raw C ' " - "' f- '- -T' -' A - f f -' -Q, H ... Y - , , 1 - .- . . , .4 L : :. - .L Z Ed 1 , . -1 - . 7, - 2 - 7 - 1 - 3 - ' bf. I f T 7 ,i I A I E 2 '- - 4 F- :' ' - - 4 , .. T' : -. v. - C L T ' L. 4 . 4 - L .L - 7 ' 1 5 2 , 3 3 Q -A ,iw - 7' f- 4- A - 73 N 7 .. : f A N Q ,- Z I.. 1: '- : .1 3' : - 'MN-' f f 1 f 5 - 1 Q - Q 2 N, ,o - . .. - .. . , , -L : Z .1 -' -- 72 b - 7 A 3 F. T 2. -' Q. F- .. ': 'Z -' - " H, H .L ,I 3 A- -, Y I, fr c H f -4 V: : . 4- CILISS Pr017hCCV 1CLnI1m1C il Ik IIN I I x sv l L I 1 K X I I In the Name of the Hzgh School Seniors Anno Dom D1 l926 L ll 1 Q L x 1 w 111 x x 1 x N um 1 tumnt Nluuntlm II mc - 1 ll 11 1 lax I1 t Ng, KIN 1 1 x mu 1 x L 1 1 rlllllllklltx 1 N n Il 'llfufy fx-Nfifx 'N Y f xx f w iglgklqk Q 'I A 4 vcf , W 4 Q f xx X "WW THE MOUNTAINEER ff N -all In the Name, of the Hlgh School Seniors fContmuedJ 1 x NNIUIIN lk lx u 1 Yu U N N 111 I N bl P l Nl Il UNLC ut 0 u u Q lihc lu N N ls , N N I ll L N no n 1 1, 1 LI X LL N 1 0 1 ll X a N U I N 1 mm ix m I, ISHN., L X x N IRI 1 N lillItNtl0Il xwxu ll 'N x 1 QUIIUINX Nllllth xx X fu Ntmx fr 0 uv 1 N1111 IN X N1 my 1 .un Q Io x 111 ,N 1 x U x 1- lu N 1 1 In N 1 N foul 11155 bun 1 L xtux 111 111 uhm ll 4 IXL mx ummm Nllll L in Iuhn H1 N mm ooul 1, 1 1 nmgx 1 on mtln 1 y , 1 X x rn Xltlllll N X lllll flmul x f L rx L 1 Lulu I 1 L gm 4 n 14 In N ISOINKIPT x wx xx Nl i N N N1XLIlf.LLI1th rl xx of , . N IL Ll .1 txunty xxx Iouxmr B1 mmm Imx Tim lu rum ,-4,-14.1 K 51- , f-, ', xf-,X l ff' - cgi. if ffpxff-f' 21,1 N! vq. f K .gy f 'gy I 1 gl, , 5 A X '-1.,:11j,.j' 1." iq 5 -. ,. N . .- 5 do w 1 ' AK . ating , iv xhx, 'fig' " H 73' 2 -T N .fy ' 14.4 ' ,Ma M A , - " - :Aiea 451' 7 ' 7 55,0 ' -1 I L, Q 3 - '-Z , V rw H, ,,,,, P , , . . . W- flIl'II1L'l' :xml izulivhluzllly llil'L'k't that our pnssv ,'." Q :mul L-st: 1 -s hc ml'.'tz'il11l'ml :ms ' ll wx: I, XYiI.'m1 l'lit't,lwq1zvz1tl1 my p.m'c-1' tu :wt ilu- villain Ln f12ll'l Vw ivy. I. Fay Ilillzirml, will In .Iulm lizlsiugcl' my L'iQ'2ll'k'IIO hz lmit. I. K2lUlL'l'iIlL' I3i.'l11y,1l1 sm'1'mvt'11lly relinquish In Iluruthy llurtwlm my hulml mm lhulmlim- W'l,'w . ' l, Ruth FULlL'llL'l', mln hvlwlmy I'L'Il'2lSl' tu Jzmiw Tillmzln my quict lN2l.Ill1Ul', to lu- .' -I L-ti' M ivvly after thc lights g ut. I, Iiunicc fgfilhillll, :lo llcrvlwy divide lwtwcvn Ivan Kim-lxluc :xml I.L'Hll2lI'll l' nh-y my lm' - :xml z 'Ht' ns. I, Ln-:lie QAZIVSUII, mln lvzlvv my l'L'flllt1ltiUI1 in Iingli. I1 IY tu Iitlwl Mau- Fm' umm. I, Ralph Cox mln In-utmx' upon I':l'Ill','t I"z11'1'vll my puvtic xz urn-. W ', IA-11:1 Pructtv ami I,oui.'c Ari ugh. do lc lu "mth llll' sist 1 'lj ull' - Aliemp :xml musical ta lcnts In Gram- I, V -lm-v :xml Ik-1' .- 11511-1. I, Ralph Ilczivr, du wixh t In-zlvv my hulnit ut' lmluslxing' tu Fay Dillalrml in mwlvl' halt ho, at lm-znxt. may 2 ppuzu' I-xt. I, Iiulvcrt Bryant, la-nvv my 551111111-opcx'z1 ability tu IJm'z1 Fu-. I, .lol Ja wr, givv frvuly to Ilulfs P. YW 'l'v1'.'hz1n1 my habit oi' Q: fng: "M'g1'ht I ask 1 ' '?" I. l'- .'." - II' 'ks, lvuw to lnm- fm- vmzm my ability lu l'l'2lll I,:ti11. I, lf' j .' ' , 'i.'l1 . hc: ' on Hllllivl' llz11'l'L-ll my mol di us ' irc. I, Iith Ll .' "Q .', x'i.'l t will ll1y1iL'Sil'0 for th' IW tor! liff tu, yu' Vuj. I, Irma 'ci C'cm1vy, grzxtn-fully 1-'ivv my vu 'lk' lumix' to Ruth I" uvlu-v fm' hm' 4lull's I, I'Iun"1 IIz11'1'm-ll, wish tm gin- my cute walk tn I':l'llQ'St I'xill'l'l'll. I, VL- Tracy, wish to lm-uvv my swim-ty stzulcling' tu Iva Szu11'm'mI. I, Ivz .fan ' , flu I1-uvv to Ralph Dozicl' Z1 pair ui' ' 1' ' YI lycs. I, IK-x 5 C"'k' , ".' I t l'z '1 j " ' gr: 'l- . 'u.'t. I, R1 - C 1 -', Ill! leave tu John Lin-lm my plum' as 21 b1'v'l1t an l shi ' -' st: 1' thu athl' V tl-lcl. I, T. J. BICCZIIFL' want to givv tu I,llXVCl'S Ifuwlcx' my spotted bird clog. I. 1'l1u1'ley Sloan, want tf will my great ambition fm' wnrl' to all vhc my full Z1 I, Virgil AICf'Lll'I'y, 111-sim vcry muvll to will 21 msvlulrl in those' who lil'v thu In-z 'ful Lzxstlj, we m'1k-. vm nxtitut -, :xml appoint I,l'l'Si1ll'llt H. Il. Mmwtmm as H tm' 11' this, our lust will ar cl t-stzmwut, rovokin " . ll form '1' wills 12 lc I' us. YI If ' Q ,I ' . In vitn- .'.' 'I -1-u', wo havn- h1'l'l'llI1tU Slll1.4l'l'illl'fl nur mum-s :xml uilixc-41 um' ss-ul, this tho , '-'- H zu' ' May in thc yc'11' of our I,m'ml unc thou.'uml ninc I lmlz'-l 'ml Ll'c11,r3 . ms. "-it 3. 5 1. WRX W X J 3 me MOUNTAINEER 1 X JMNHQR M! VDLLFLQ 5 KCC rg ' QR 5.-'ff ' f 5 S ff' " mi L -H ,.. ll,-.gqcgfgg 4 53,4 b Q I if 7 'Q ,f 'F W x. N '- LL '- .. - ' - f - 'S ' . 5:-V, ,, m ,..i,,'5'. , ,T -' L 5 . aa' 'X ' ' '-, ' "'.,ff! W ff -QI.. 1+ . igl' 3 .,, .f.g. L 7 ' -- K Wm - A - 2 '1f A, , lf IJ Z 5 Y ' 5-1-LC f C C' f N Tlzirfy-firf f'7'HK ,-1 2' ffx 1- X 1k! 91355 3. NX va-KL' 4 Q ' 'Wg THE MOUNTAIN EER 51 Juniors H1111 I VS1111F1zq11Aw1 lllull' 1 11 s N III! 1 11 ph1f111 1 111 111 1n 111 lov PHINF BIAF4 A1111 Ill 1 1 1 rs 1 I1 Ill 11la Imxw T I1 ARR111 lVl11111lx M11 - ' S- -1. x :I , A f' A, 9 1 lay fy, '41 .- .111 ,X MfNx I 1. , 1 ,,,.1' 3' fy K Ml x" P' A Z' ","' 1fl"l"Cfl"v1" , E fai 1 : I l H352 V A 13: if 35-7 , 11, ,,. -11.511, ,1'1,1,.. TL ,g "jj , -, , x, I, 51, I W 4 1, A ..5. I I ..,, 5 -1 ,X :TM 1111 Q X. - 4. - . - ,-.gf I -gm .A W. : If 1 . g 1. , ,. ,, - . 1 1 1 7 V 1 - l'i111- , A'k. "IIfs wh 111 11'11f1.- h111'1' 11'v11 for him 11 h11.'l uf fri' Is." l'lz14s l'1'1-si1l'11!: Al-I " 3 Ill-1' Clullg ll"-1 1 M' - 1411-1'i:1l A:s111-11 '1111, 1 Q I 1' . 11 ll: "is111, Ark. "Sh 11l11'11J1.' p1I11j.- hr' llflfl 111 1111'." ll1'll1-11i:111: fll1-1- I'lul13 l1I11'.-I'1111: l'1'1-sm-1-111l11 l'l1l 1 l n1- il11:11 li, Y. l'. U. 5 1 1 W 1 . .U . 1 . "l'1:11 1111111 l1111l him z1'ilh 11 girl, 1111! 11111 in 1'l11:-as." A1l1i11hiz111 l"f."l-nt: ll: 'lt li. Y. l'. U.: T '- l'1-11 I.1-111l1-1': lin--111 : lfliSl'll8llZ Class .'1-"- "ll will 11111111 his z1'1l.1 in th' 11' 'llf' .Ml lp Ailll l'1'vsil nt: ' 's -'i l ss -' '1111. " 111 I 1'hi1'11l1'1111x In his f1'i'111lx 11111 Ih' r "ls," A!h- 'J 2 H1 '1'z1l1: Mzl- Q z'l '12 l'1'1's1'1-n1l11 'lul. l . 1 M1 1' '. A-k. "li'fll i1lr11s 11' ll'lllS 1'it1' 11111 1l'Il 1i11'l." - '1 : "sf sk- ll. --.1 11,111 1111.11 A 'A , 11 A I : K111 11:ll11 'lt li. Y. P. U.: ' " . I Kit 'Il. A 4 V 4 'fx' I suv ' " h ll '11." H1-ll 11111112 H11 'l 1 ll. Y. l'. U.: liul of I" mise: l'1'1-s1'1'111l11 l'lul1. Y 4 A 4 l.it1l- ' . Ark. "Hr ' ., 111.1 11i:1', muff' 1 1111 " -': :F111 1 li. Y. l'. U.: Tl ,' - li.ll. 1 Q "l,iI.'1' ' , Q A I." l 'uni Ilr- ft" Cl I: 'h-.' 'zz ' es bk 1 zll. H1 11x111 1n11 1111 L11lley,,1 ll 1 S 11111111 NI F WILE9 11111 Ark 1 1 1 111 1 1 h1 11 M1111t1111 A 11111111 Pownw FOWIF1: Nl1llIlLllHll A1l1 lx 111l 11 1 1 1 1111 x 1111111 1 11 1111 1 Q 1 NIAX PATTOI 1 11 1111111111 Humc 1 I I 1 l I Alh1111111 lla s Bax 11 lla 12111111015 ASHLFY S11l1 m A1 k 1111l 111111 fl 11011 11Ihl1l1 A 11l11 111 n11 1111 lJ111n1at11 Club I1 I UCIL1-' Jom-'s M111111!11n H111111 Alk 11 11 in I11 l11r1111 1 1 11111111 1 111 RA1 FORRFSTFR 1 llmk 111111-1 1 1 111 A1h1 111 111 'lllllllll L uw lla-.k1t 'I J I' BOSWELL Muuntaln Home Ark ll 11111110 Illlflllhf 111111 11r11111 A1l1l11h1 111111 ll ll 1 Ou 1411 Lla Bas et Thu fy Qzx nr 'Wm fm V R 11.451, 1 1 11 '11 f f L11 ' 1 1 v-all-I 4 1 L ' X 1 THE MOUNTAINEER lx 1 11 1 nm A1111 1111 A 11 hx 11 11 11 1 1111 1h1 11 1 Thu fu svrml Jumors 11111111 11 'N 1111111 IY I 1 1:1 1 1X 1 1 1111111-11 1111 IN ll 1 11111 1 1: nr 1 Junror Class Poem X 111 XI 1 1 N 111 11. S1411 11 1111111 1111111 111111l11t11 111 11.111 111 11 H H1 1 111111111t1o11N N11111- 1111- S1111 111 1111 .11 111 1 11 111 1. 311111 NLl1511111L 111t1 L1'lQ1lN1'1Ll 11111111 O1 1111 11111111 11.111111 YCZIIN 1111111111111 11111111111 Stlllj.lL,11111' 111111.1 1.111111 1111 11- 1 110.111, 1 O11 111111 the 1111111 1110111111 '111u11111111111t, 111 0111 1111u11t1111w 1-11111 1 It 111 111111111 111.110 11 71 A1111 11111111 t111- 111st of 111t1111 , u 1111.1t 1:1111 11c 1 Z 1 1 qL'l1101S 111- 111 M H C 11P 11 11'11111x11A11 ., , 1 1 sf- .. 1 ,- , '11 Y' - .F1 -if SP1 1 X f 1- ""1fw-K lp 1 119' 1 ff "" , T' 'A-Qglfii'-351 H ' 'A ' '1 K 1. ' 1 'F '90 f7 X f ' 'QE4 ' - rv . ' W 1 ' f 1 , 51-W, 1 , .1-f'1..,f1 ff 11 , 1 -I 5, I gy: 1 I 1,. , 1 sl JA, , . ,I Q 1 V. 1- rw 1 1, J 1' Qu 4 ' J. - .f iv- .,-4 7 ' -11' 2 gk qw? I ig 11,, '1, 1- 1 - rf f 1111: ,1 " M11l"'11,' M 11111 11111111'. A1'11. '.-1 '11'11'11 111 1111u'1r li1.v 111 his r1 I f." -11111111 1111111111011 15, Y. 1'. 11.1 1i:w111-1 151111: 0r1-111-s- tru. 1"1,1 ' M1111 31-I'l'1I1-IA Cl1'z1yx1111i:1, .-11111, 1 "I 11 1-1r 11- --11 11.11. 1111111'." 11 '11-1 'z111: Y. W. .: 111':1111:11i1- CI1111: H1 - l'l1111: V114- 1'1-111111 l'11111. I"1:1'.' .-XN1:1-31, Y1-11 '1111-. Ark. "I l1'l:1 I11 11111'1 11111 11'1111 111 11'f1'j1ll1fH!." A1111 111111111 11111111111-11 11. Y. 1'. 11,2 1111-v l'I1111l Ki! 11: f'1'1X1'1-111111 l'11111. M , 'Q '11:v1:.' M: 'r11:l11, Ark. "Il 'l1111'I 1'xl7l.'1 11 'II111 111f' f Tl11r1"x 1114'1111x 111, fu' 111 111' A11 z ':1111z1: f':n1111111'11 11. Y. 1'. If: 1111-1'1'11111: 111111 111' 1'1-1111111-1 O .1 s '- "1-1' i111' things 11111111111 11.-, As t -I' -'nrs slip .1 11y11y, T11-'11' " 'A'111s 01' tl 1.. ' , , . 111. 1'-- .12 ' --.11--11 S111 -"1s'l "t1 1'tt 't"11'sg 111 '-"1' 1111 JIS ' , . . . . . T. St. ,.,.' , . .,.-g UNL 11-- -' 1 -1 ft tl ,-1 A- "111:'e 5. .. .. 1, 1 'I ' 3 ' U Q-' Q '- YY-"'t1 .1 ' " ' f'Lf', 111 '- -- --3 111-7 VV V1 1. ' . . . V ' ' D 1 V161 CW 'M ,Lf 1-11 f"11s.fssf1 -, ' '11 THE MOUNTAINEER ff 1 Junior Class History I1 111111121 0 1 1111x 111 1 0 .us 111 111191111 s0x011 0 111s11111.111 xx1111111, 111110011 111111 11 .1 1110.1s1110 111 0111111101410 1111 111.1111 x111111101 1111 .111111111111s111110111s 111 01111 11111 0x 01x 11110 111 must N1111110 A1161 1101011111151 .111111.1111t011 111111 1110 110xx 111811111918 XL 111111.111x 111,1.1111101 11111s0x0s .1s 11AlL 1I1g11 81111111 111111111 1 111x111 11011111.1111 11111110 111110110 1111111110 111111t11, Onxx .1111 0 01111011 1 1110 111681111112 11111101 111 H110 P 1111 O1 N 1.1111 11111 1111 111111111.11110 1111s1 111 X111 131681116111 x11 111111 11 us 11x01 1110 11 141.111 1111lI1,3,' 10 11001 11 181111 .11x 11 10011 1 0 1 .ws 1011111s xx0 1111711801 1 111 x 111 1 1110s1 .1111 111.111s0 111111 .1xLll11Cx .11 01 1 11 1111 11 s lss 10111110 1 111x xx.1s 1111101 110.1s11101 111 11.1ss 1.1s 10110s011 .1 1x0s 111 11x11x s1111011 1111x1 x 11 110 111110gr0 LL 1110111 101 I8 11 11 11 . 1111 s N 1119 11111x 11.1ss 111 111.1110 100 1101 10111 111 1110 B.11111s1 5111119111 11111t0s1 T110 111111111 80111111 11.11111110t .11111 1111101 s1111.11 1111x1110 s111111s111011 11x 118 xx 010 x01x 811116881111 110 1211111111 1111s0 1111s 1x1t1111111 0x1110ss111gr 0111 th.11111s 111 11111 sp011s111, Mus C 1111xs S11111x.111, xx 1111 h.1s 110011 111 111s111 1.1t11111 111 11111111 0 111 M1111RL11 Rvws Ill!! 111 1111111 - 14-'L 1, Q 5- . dp, 0 4 ll? I 4.-fy., .1 ,K . J 11 iv ,A ll R . ,fu ,v,.4fj, 11 fL1'i l N? fs, In 5Q5f'.j,I' M xi J 1. .. IHQAEY1 , I. 5 1 K 1 " 11 11.8 ' 11 Cl' ' ' ' j-Q 1 , 111 1101' 1'121S:4H12i1QSQ 11111 as 1110 s11z11'0 is 1i11111011, 11 s11111'1 1100111111 1"',' 'f' "..1 1 '1 -'- 1. " 11' 1' as " '. '. 2 . "1k,'- 311.1 ,1 .1 111' 1111- '1. 11" 1' 1 11 1 fa .'1"11- 1 1' 11 '11 "-' 19, ' ' 1 Q 1 11121 1 1j 1 Mx IC' .1 F- "111,1 11- .' 110 ' 111'1'1 1.'1",'t 11111 1 j 1' 11.1. M'.':1-',' '- Xs lg' '-.' 1 1' 1 " ' 1. O '1'.' 1-1'3" .1 1 1z""1j 1'1 ' 1 . IC: '11 1 ' 1' 11 1' "pq ," '11111 11,1 is '- ' ' 1 ' 11' 'tsl -Nfxf-N'-xf 'M -f -:A 5- 'J fly' " V, xv X l N. s--N ' f-KR w '! 3 s NA QQ I IPA K it ,X mg Q 'A .. 3. 1, Ly- 1 1 J , . Qmgmiii N 5155-X f 1 -f ' 4 rf f f f if , I f d f ' 1 I 9' Q f Q f f V, A f ' W N 4-:rf , X A W ' - f f, - N X" c' 12.3 " E ,.4 I 1 7 " 3 I Y I llflf?I1 THE MO UN TAINEER Wf ff? f ? bi X if 0 lf! jply' 4 .4431 I Wi' 214 Zh, Nbr X 'if 'FQ Q! Pen i f .i ' -iL ------.J.... wiv' f - 'KK BL . ,,,-",- -g H .--6 P -L , -fnxbfifx 'xv -Xfw V' v , 'lf -5 ', f--f AMN "N ," 1 . I I I K,-N. x: L -- 5. .V ,A ls' fl X , 1' " f 1 I x Q .x ,-1, f . . .. f ., ff, K . -1 NB . 1 Vfkgfs .fy ft aa., -' .g I . . x 'ex-n - 21, W ,a,,,,1,'g1 -ll ,. . W, H.. , V. , fl ' . N ' If f I' 34 ' f" '.g Wi., nw" .4 N' - 1 ,K ll UML "' NL." N- ,Jil sw Y- " gsm, -wks , I THE MOUNTAINBER , E if 72 ' I 5.8 . 9osTe,v RU f fix Dm Inurox X I kxzx I xxmmm I IIIXIXX I OQNIX xx Il von l owl R Excl S71nn+,1 Sophomores II ILIIII L I Illlllklll ll Phe golden tlnts of moznmg, beam And f,,lO1lfy a galden bllght Whue IHYS of sunfshme Hash and gleam Auoss the HOWQIQ ln shades and hght Hue he the banks of modeit gleen Th it f1eshly hlled then humbleqt place To wean. a baclqzlound whele ale seen :bf blow me of A jllytl mace l Ol hlghel plants the llllii blow fontlastmf sn 1th the gleen about They uaft il6.IlLl0LlN flaglance out So shmf. ou1 eolow whlte and QIICQH As .LIOIIOUQ as the Qtfus of nlght But puleat ln the golden sheen And oxen all thue blooms the vshltc IL far Nelson Nh 5l'lnnak0-v run cnt Incl I ruuunt S uni ux Ircxsu cr SPUIISUI Fm ty l I . .llrf og Post llI'Ul'IIIIIll Pr: ' 'um Hn: yr: LxIl!"'Si - um ffl Iffflnrf ' , ,. ' . ' ,. ,. ,. .' . , .' . 7 x . 1 1 K4 D 1 , K4 T 1 . . . . ' . ,. ' , . x ' .,. L . . , 2 ' . ' ' ' ' , H, V , v , . , ' . . . 1 , ' 2 ., I . ' 2 "' " ' . r - 'Y - K- . ' ', ' I ' . ' V' , . , While on the breezes to and fro , . , ' .' t. .. ,. . . , . L' 5' ' 1 1 . . .', v ' 1 . . . y . f ' . .' . . Q ' . I .' ' v . , . ' . . ' Ol"I" 'URS I 'l'Hl-.Il NIM: I" wars .' . I" . P . - H D. .' 4: .' ll:-:.l,.' . , r-' f B Tw 7139, HE IQOUNTAINEER FX 5. X N NXXX ofa 1.1,-Q X ,....+, ,ja NS ssvwm- -may N kmmxmmw' Zo D fo! J- f"""' ,,,.i RAQQXSDVK 'fn fu Ulll E: x ,I 3 1 w fx ', Nxxmxm. . AX ! ' A , li Ik ummw-mxxx'X 1 xx Q 1, th 5 ll sN""' Www 1 , x Q.-elf , 1 li: F' " Af l , s f N 1 huxxwmnlmyvuwxxg "4 1- N ' N l Q' A V -TE ,C -gif' gxmvlll' """""f W v iffy. Sa A .X--' 3 it-Q.7f71 3 x x.. ,-5 V It D x Y 1 N .N X l 1 N - X 'N R X 1 AY, '9' EMS Q' ' I 1. -www-' 1 U3 4- - ,' nf .. , . ' W. ' up-"" 5 ff! smkixxxsxxxvxd X 1' i ' f 4? I? I w R I 4 iiilii 1 R "Hx ff' . Gm I 4 .4 6' W ,-:CSTV . fix-Q. ,,fX1bf'1fx 'Kr N ,fry 1 l ' H -fs f-JN rf up ' 7 . X, lm? ZIV., x M' fy xx . ., . -'B f '-1554 -, -r' '-MZ'4"i,-I". :ll fx. X al " s' l ll g if i"3f'f' We fl 'Zh-F s ' vw llllx 3 S -.I L .- ffl? - ' ' f x -' - ' X FX l ' L X 'EIU' "A 1? t g 1 M ffm-1, THE MOUNTAINBBR . 11 5 ::,. 1 k L 'J ,idx Freshmen Class nu md ru L r ull 11 hmm mmlm um xx O IIC S F91 u- lin kv! IL x1rrkXl Hmm QC HL 1 llxxko cn We h we .1 h md ln ull the aetxvltles social 'md lltu ny, and whlle we love the sunny side we an uady to he ll oul part of the burden Membus of the Fushman Class have done good vsolk m all the athletic teams, and m football thc same h'1vL w on the dlstmctlon of ' lcttu men We low old WI H C and ale glad of the day we COYlilfl9lCll eommg., hue Oul love and respect ulll last to the end For ty two N 'ff l l W ,Tv l,'ff!f,1-lg WI ' ' z U I l Hnfv' .' Daisy .ll ff: "Nc ' ' , lllll l ' 'clln l" " 'l',R.' ll' , . 3 ' Q -fl ....,. . l,l'l'S.ll'l1l ll, 1 . A hi '. -lk. , . . , Yi " Pres' l 'nl Hue, fx. U, Rllwlmkl- .,., Secretary :xml 'lll'C2lSlIl'l'l' Xl ss ,I 1-gw1a1.1. -1 In , , . , . , .... Sp 1 sm' V 2 3 1 2 . Z 3 I 1 . . . A , A . C I x nz 1 u Q X , x A1 . 1 . . ,, in D jq. . , K' . 'i, ,.,. . .-ff". , I . fN'N,f1-A g " ' .gf .- f- - ,A h ,W . ' 4. ir I 1 -I , ,, I J' ii: . Q I Q ,Ai-.f r xy , ,,. Q A E xr K I T4 '1 fr xl X I xt .4 I ' ' , , -, my f v .,, , Hr-g Ji 5 f f ini, N QS 'I 4 5 3-41 , 'n j ,N .Qu 4 ffx if f " ML -,.. -2227 Q- L -fs f K Q E, . X Y X imma N THE MOUNTAINEBR , EQ G HIZATIOHS 'kv QOXGYKQDK Iwniffz 6 jf X 1 1 V , -'il' ,,. 6.1, ? ' 'g-IWW V f A , 1 -14 ., .K . :I , --a 5 1 r:: ., ,IQ-. ,f.-xfiiiifff' E351-1 , 'M ' " ' W ' m f" . , ' Q 3.f'3',".'-X'x , H w . x ' .V '- rxX"aLH'2: -:- '. mf., X ' A F NEZ7 , gg, xv: , 5 3 -N 1 4 F01 ty jmn AIH'lI4I'IIlAN SOI'Il'I'l'Y ,aux . Ax.,, A J. . -',J4 Q-,f 7, I -gm' sl -xg' 1,22 'ffm-f. THB MOUNTAINEBR . 54 , " 5 1 , 1. 6 N 15 1.1!-' 1X Vf 'Bs 4 X 1111 THE MOUNTAINEER X A delphran Lzterary Socrety X 1 4111 1 1111 1111 11 11 11 . 11 1 J 61 1111 1 111 1 11 1 111.1101 1 ll 1 11111111111 111 Ol . 111 1 . 11111 1 1 111 e11111.111 '11111111 .111 11 1111 111 11 1 . 11 1x N11 . 1 11111 11 11111 . 1111111 1111111 1 ,, 11N11K111 1 1111 1111111 1 11 e 111111 1 . 111 1 1 . 111111111 11111 I1 1 1111 1 111 1.111 . 111111111111111 11111111 111 111 1 lx 11 11 111111111111 1 111 111111151 11 11 111 .1 11.111 1111 101111111111 11 11 11 111.111 S11 11111111 1e111111 1111111 1 . 11 . 1 . 1 1 1 111 111.11111111 111 T1 9111 11 11111111 1 111 1 1 11N 111.1 11111 11111 11111111411 S1J1l81X 1 11,261 111111 11111111 11111111111 O1 1.1111f.1111111 11111 e 1 1 . 1 m11 111 111 1110111 T11 111 111 11111 11111 11 X X 1 N 11 X 1 1 11111 11 XX Inlflf flll 5 5. 1 1 .ff L. , if 1f'X1,p 5 1 N' 1111111 N - ,Y,Y ,W , Y -32, ,,,,,A-,,,, . . . 1 1 111 E. .':1 511 '-'- 1 1 1 11 111-.1 11" 1121.1 1--.1 1.:: N" f.1'111111111111X11121111. T111 . 1111112111 11i1111':11'1' S1111' 1 1' 11:11 111'g'1111iz1111 111 1911, As 1 1111 1 1i,'11i1111s, 11'11 '11'11 111' 111111','. 111111 11'11 11'111'11 111- 113111 ' ' ' 1111 l1111l1'11111Q' 111' 11111' S1 1-1 1.2 11'11i1-11. 111 1111'11. '1' .1 12 '1 1 1' 1 1'1 "11111 1111111111811 1'l11' 1i1'11. 111 11 1111.1 11'11 1121111 111111 111-1111' 1z1111'1111-11:11 11'i11 ' '11111' 111' 11111 11'11 1':11'1'1' 1111' 11111 1z1111'1111. .11 :11111 111111111 1'1'11111 11111 A11 1 '- .' 1' 1 j- '11' 1 1' 1 11111 X"l1"11.'."111111'l1'11Y1- 1ie,', - 1 z1111'z11'1 1111111Q' 11111i1' 11111'1. 11 11 l1111111l1,' 111 1 11111' '11111 2 '1 11' 1 '1 11121 111111 is 11111111, 11121L'1'1111111.'1. 1 '1 1111 11'11 ' ' ' 1, 1-111' 21 111'i11' 11111'i1111 111' 11111113 11111 111 11111111. '1111- 11111 " . 111111 111'111'1'111111 111111'11'1111 111 11111, 11 11111111 21 2111. I1 'S 1'11l'1111.' 1111 '11'11 1" ' ' Q' ' 1611. A1111 Q1 '1 1' '1 '111' 1 ' ' 11 112121, 1111 z11'11 11111 1z11'.'l111 '1111 11111'z 11 ' 1 ' 11 1 11 :11111 111'11 11111 1111.'111111l' t'111'11'z11'11 11111'z11'11 11111- 1' ' Y11 " '1 1' 111 1 1111 1'11 1.5111 111'- .'1'i- e11'z j 'Q ' "1 ,1"'1 11j. -11 1 1'02l11j' 111 111111111i1' 11'11'1, 11111 11111-' 1'111' 3111111111111 11111111 1'1 111121. 11111 1' ' 1 1" 1 ' 5,111- '- 1. 'W ' ' '1111' 11111111 111111' S11111l 1S111Y1.'11 11: 2111111111111 .' 111 fk'h A11 '- .'1'jz1z' " ' 1 'gg ' . We ' "1 -'1111 111 111111 115 1"11'1'1' 11111 1111' 1 3 " 111 "A1"11 M .11 P. 1' 1111' 1." 1'111'1S11 '1."l'S S1'I1'1I1'f'l'.- 1'11CS .I,111111111, .'N1I'1'1l 11113-11!'l' 111! '.1N'1' 1'1llN11I,"I' 171-11l1i1111,I. 1111." -3 111111111211 11,111.1-I V. 1111' '1:11111.-111 W. IZ. 'l'1:. .1111-:1,1. NI, 112. 1111.1-IS 1:.XI.1'11 11111111211 ,'."f':"i-72 ,L A-S. -f' j. I R :'- .,4, , T TTL N iff- f. B 'r ank NS. N 6 ,3 ww , , 'I 1 1' -N Mir f' 1-IX . 4 7 .X A !"', ' lm ' N , f 1 5 4' 1 ff I , X ' f, H". .Ju "gf mug- -' 1 1 A "1 LIP ' lwfx Y b""""':" '4 fi P1-"1 x '1 'N 4 ' , ' 1 5 ' fx ,J 23 ,W 0 ual-,L-?S? v 45 xv 7 'Z -Ez.. NCEE 2 , - JU X + f' " I N f ff L I Fcrrty szx L2 X 1 1. 1' M vids' KK X X '?'i1"' nv '91 THE MOUNTAINEER 151 Alpha Kappa Lzterary Soczety 1111 1 1 1 111 A 11111 1 111 .11 1 11 N 1 1 1 N 1111 1111111 1,511 ,1 1111111 1 N rx N Q A .X 1 1. 1 11. . 111111 1 11 11 1 N 1 11 fe 1 11.1111 CL 11 IQIQI l l N l 1111 I IX 1111 11111111 X1 LN 1 I1111xs IIN II 1- I1 lN1L 1111 11.1 A 1 1111 I 1 1 XII 1111 1 IN Il XI S N U1 'N ll'N'N H111 X11 1 1 fx!-RNA1 111111 11 11 1. 11 111111111 1 NN 11 11.111 11111 1 1 N1 IN 111s lll f' !..1Nulf-1,11 Y'-11. 1f'1.,, 1 1-1-1 YK , Y - Va-F If 'I 11 Qi ,' 1 . , ' '--' 1'. . p.' lk h O 'qzifxxv Ama. :L A G- ri J 1 1111- E 5-1 Nm 1 1 1111111111711 I' 11 H1121 '1.- ':1':', 11- L7 1111 11.' N' 1 1 X111-11lz11,1N51111111 N '. 1'11ll1s, s'11' i1 1111 11151 1111 11': "Wh 'S 1111? 1111111111 111111 11111 . 111 V21 z1s'.' 'l'1111,1"1'11 1111 1"g111!" Y1 I11't' 1-1l'1 11 1'1'11111 11: 111-11 111111 111 A11l,'121SH21ll 1'i fl11" 11: 11111 1'-' 111 911 1 11 '11 111 111- 111 'ls 1 1111. 11 1111: 11111111 111111111 111111'z111z1l1l11z11111 1l111'111c1l 111111111111-11 111' 111111 SI111Il.'11l' 11111 111 . 1111121 Kz111p'1.' 11-111 '11'111c1'c1l -11111 1'11111-1111011 1111111 ' 111 l'L1'11lll 4.111 I s'1111lz11'.'11i11g 1111'-1111 111 11 1' culleg 3 91111111 ' 1 l11'11 1 ' IA 11111 111 1l11s'z1s1i1- l11111.'1i11Q 111111 1'111111111'z 111111. 311123111 CHS 1l1..1111111,1 11i1.,1111's1 5111, 31x .... SID S1111 SN M. :YP 1'11111'I1I11 ...... I'1'1.'i1l '111 l':X'I'l'IIl 11':S'I'III1Il!1 . ,'.'1lN ..... V1-11511111111 1ll'I1l'I 1.I1a11'1a1,1,1 N':..'11x ...... I'1'1-S1111-111 M1 , .13 1A1ll.I1li1-1111 '1:111'1:s .,.... V11 1.-1 1 -111, J111' 1.I111'1'111 1'11x ......... S1 -"1 ary I1'1:11.'-:'1"1'.1 1I+'11:11x1 1 N 11:1 ...... S1 1-'- my 'l'111:N,11111 1If1:11N11'-31 .-X: 1.111 '.... S1 -1-- 11111 111,11 1K,11'111:111N11:1 li 311111 1..... S1'1'l'l1 111 IS11.1,1' 1111111911 F1212 R11 11: 1I11'1:1'1 K1,1:11111i11 1'1'1'1.11N1a 11l11,11'1:1 I,111'1':1.,11'1: 31115. I1111' 1M1:,'.1 11, 1'1'11N 11,1111-3 1l1I1'x11'1:1 11111111-31.1, Y1c1.1.111' 11113111111 " .'.' 1x11 1'11xN1-1 'z Q 1 51.11 111 1111" 1l1I1'.'11'1: ' .IAN 161' 111Z1'11.'11111'1 .'.11'1'11 JA. ' ':. 1 " 1'1' I'1:,1.'1"1's 1l.111'1s1-11 I'1N1: '1'1:11:.' ' 1.111111-1 '111 I' sw 1' 'IU-x1'1'1'11 . fy H. f' ' K' . E ' ' 1: 45' f ,. . L . 1 . if CJ W 'II v' ,4' v N x :X . . xl: N f ,J , ' s: f ,,M"5ll's, Q.. ff ,x'.."-,'-,'lf'1. "ll, 1, X X f N . 15' V' 'ziez , - K '. f' A '- it-aaa" vs, ', -. 2" ' WW'-4 - "V N 7 '17 Q' . 2 :Q XL vi V l, c 1 : 1' , ' -14' 'fi "5 ' ' 9 l. ' ' ' ' , 3 N X ' glllllk +ve- ' -14 I , -4'1l1 xt- 1 1 7 NNE 'te 2 fl :M I ,I X 'I' -l-Q: ,tl THE MOUNTAINBER ,' 1 ' Alpha Kappa and Adelphran Contestants In tht annual lntersovutx Contcsts htld Thanksgnmx: hetvsun the tvso bxothtr and sl-tu' socntles Mr Jarrzl Smith Mlss Ji xull IN1lson and Mlss .loxce Cox replesentcd the Alpha Ixappas and tht Adelphlans Mr Smlth the lfprcsentatlu ln oratorx entered Mountain Homf Colltu IH 1020 and has alwaxs taken a IC3l0llN part ln thx school lxttltlllvs haxlngz been Adclphlan Proulx nt for thru tsrms mtmbxr of tht Lolllm olthustla one of tht stall' of thu. U mit lwhofs Adclphlan orator Slhllbl' Lla s orator mtmb r of tha quartmt touring tht Stan llllrlllll the summxr mmmlur of tht collu.1 quartzt Pdltor ln Chuf of 'IHP MHNTAIINI-I-lc Mr bmlths oratxon ln the contest was marinas Next Victors I I eaxe was dnlncrmd ln a 1111191 foxuful manner Mlss Nelson planlst entered Mountain Home College lh 1070 and has been Presldtnt of the Alpha kappa Qocxetx Presldent of thx Two Hundred Club Ircsldtnt of Fldellls Sundax qghool Class an 3CtlVL member of tht B Y I U Stnlor Class plamst Fdltcr ln Lhuf of the Iwhour Mlss Nclsons Ntllltlllfl ln tht Lontest was Val e Aralusout bx Theo Latk nhlch was txccuted In a plmaslm. mannfr dxsplaum. mumh talmnt and tralnmyr Miss Lox rladnr name to Mountain Homt Colltm from Int-tn Forest Hnzh 'wmhool While there she was S nlor Class 9 Llntarx and P18111 t and a nunllnx ol tht Basket Hall team Upon mntirlniz Mountain Hmmm Collmgc shm lmmcdlatllx took paxt ln all sthool Hklltltlls and has proun lov xl to all OFIIHDIYZIIIOYI of xxhxth sho. ls a mmmlur Sha has hun S nlor Llas readtr number of tht liask t Hall tLar1 Glee Llub Dramatic Llub and orchmstla as uell as a faithful nolkmr ln the Sunday School and tht li Y P Mlss Coxs reading ln tht Lonttst. was 'lhe Death DI k ln Mark Twain Sh d lighted the audxcnc with her wonderful llfllltl' onatlons and hcld then llhflllllllfl attultlon The soeletles were lndeed proud of thur representatlsms Lontcdld to br tht bust ln years Each showed unusual alnhtx and great talcnt For ty ezght N - C I -11. . ' ' - ' ' - ,- --A .- '- my ,. P. L '11, It , , ' x .-, ' - A 'E ' ' '. I. EVTA df n f 'In Q -5? A F ' f -. H' 1 ff ",' K, J' H sv "-, Z 4 ' 1 K X f LW ff-J, gf X r -f f I , ' ' 5 : ' .-X 1, .1 R Q - ' f - . '33, ,f-15 I I E 2 1 u Party nuzc ATHENIAN SOi'II'1'l'Y 1 , ' , . W. B G r i n M 'AX KH Illia. War xl. L ,,f...m-1 THB MOUNTAINEER ff X Athenian Literary Socletv x N K N 1 N fl nl 4 f f N Still 1 Il :NN N A lll, l 4 N u C S 1 N N lx 1 Nu X Ik XX N X I , .-fi- C , " 5 f -- ' x, X ,Y -fl ijt' 'J .Ll -5 ,lx ' x s X l H -- - f " 1 "" -. A I '?'fiEi'i5?"x ll 'Al ll X s L., J! IQ! J. .Nl - , EQ - A Uh . IT . --A fxtb I rm l lgxw INN f ' f"'- ' f' --m1-:f--Q- f E -'fm.- . ff .lux 4 ,4..- 4. :. -...fz 1 kk W wg.- X Q ' v x if V lllzl'-llflg, fi X 'l'l1l- Alllblllklll Suvivly lm: 0ll'lOXCll tlw must L-11ll1x1,'i'1slim' 5'v:u'ir1 its lllSllll'j'. 'l'l1i.' is zl5'C211'Ul' wl1ic'l1 vw-1'y :Xlll0lll'll1 Illil-' lw fll'llllll. Wo sl' ml lm' ull-tm SIlKll'lSlN2lllSlllIl, fll'Hjlill' litl-r:u'y tlwxirmixlg, mul tm' Sll1l'0l'0 -lml mlowml l'0llL1'lHl1. Y mu will allways liml the memlwgn' of tho Allwnizm S -'Qty l'l'lL'IlKllj' 'mcl williw' to Alusisl in -my 1-uusu lm' the lllor- mv nl' M. ll. l'.u1' mzmkiml in Ll'UllUl'2ll. W- irlvito ru-xx' stllclvllls ln visil 'llllllllilllllflllllllll'lI5lll1lliU ll lliggcl' :xml lllllllll' :Xll10Ill'll1 ."w'cly. I'lIl'ISllJl'I."l'S Sl'fl'l2lC'l'.'XlIllCS INN Iilxvlllmli l"I'1,"l'l s lim 'IN llr411:1:1c1:'l' Nlulmvx l'H.xl:l rcs Cx. A. Ifl-:s'1'l's ill : 'lx Im '1cl:.' I-'mx'1.1-Ll: l'l.ll"'l'HN ll, Sll' KA fx-N,,f'Xfx f- f' M M -sz' ,N THE MOUNTAINEER Fzftu one .-,WL.'L K ? al - ffw 9 ,'?"' Y.6 -5 .-53, . f f Jr f A ' ' -' w. " . dl, T :A f fl .W k N .X X ,.Q,nT,jg, . K ,f i 5 ., 1 F I gsgbkf ' ,Q ,MI lul. X iu 12 Q x X fx xr 5,5-if 'iv , ,Wu V71 xxx 'A V' J. ' X-' 239' 7 ' , Eu, 2 A 2 qw .ik IES, 1 N . ,. ., ffgd A- 'Q '3 N'-Q gk Q ' ' N "X . ,, . X ,sr . X by 'N hy' I , xXKV'jHQA: E Al Mwxf,x, f 'i' I-3 " J , 'S A 6' ,, I a 8 ' g -. an I 5 ' ' N I f-xf-N if ,11 111.1 if K SS an ,BAQ-,, ' THE MOUNTAINEER k Hellenran Socwt l X lxt qxx N X ll 1 4 N I N ' 11N X x 1 , 151,11 121 ff, ,-- N , 1 my 1 Li-19 Eaf::1'fi3',g -T-' i n xx' 091' 11 N511 I "1 X1 1 11 f-'fl'-1 - - -- ,L .Ar 1- X -ff S ' 1' '11 1 1 1 1' 1, 11111111111 1111111111111 1Z11ss111 1111A1xw XY1111 111111111111 111111'.' 1.1'1111 1'1'111'11 11111 p'1g1'g'1111Q".' 1.11111x1-.X1'111111g11 11111 11111111121 111111111 '1', .12l1'1i 1911111-111-11x1'1111 S11'l112'111 112111".' 1,111-1l11XX'1111'111'1l 11111111111 S1F1k'1'1f' 111111111-'.' 1'1111,X' .X12ll' H111 11 ll s111'11111s 1111111Q'111 -l2l111lAQ' 7111111112111 111111113111 21 1Pk'21'lA., -1111111111l' 11l'l11'111'1l 11111111111 il "111111y'."' 1I111111'11'11 131'111x'11 11111 11'11111'111g il 111111111111.'x1'1'111111".' IQ1111-1 31211111171 11111'1'111x'111g'111'1111111111'1'.' .I 1: '111111111 ,11ZlQ4L!'2ll'11 s11111'1 211111 1.21111 .11 .'.' 1l'1.:l111I11ll'11 11111 .'11111111g".' 1'1!1111IK' K1t'111111'1i 11111 12l11i1I1Q' 111111111 .111111-11'.' 1.1115 1l11g1'1's l111'1111Q'.' .11 '1111 131111111 1'11111x'111g 211111 1':ll1l1l't'11111113111 111111 11'1-1'11111!.' 1111 S2I11,H1'11 111111 1.111'1111.1111111s111'111g'1111111111111'11111111'y'.' 1'I1'11111 1:'ll11x11121 11111111111".' 1'11111'1 K11ll'l'1w 11111 1l'1l5111flA'.' 3112. 1.111-ll 1181112112111 1'111g11s11 1' .1X1'1l11111 111'2lS1'1 111 Il 11111'l'X'.1 X11's..X.1l. 1:11'1l11l1'1-1'111111111Q'21 111111111111-5'111'1l 1'1.'11 '.' 1'1l1fSI111'I,"1'.' S1C1'1l1'f'l'.'Xli1I'fS I,1f111,1. XX'111'1'1+1:11 11111 1s1-1 .X1:1:111'1:11 ,11v11XXl11. IZ1-111:1+11x 1:1 'lll 1'111's111-1113 .111S5ll, 11111-1:1-,11 111"Xv1'I:1l'1': 131: wx ,X1:111'1 Il lI1:x511 11,1 S1w1'111:11 l1'1'1'11,.1 11-. , 'B fxwfmfx fN f !f ,,, gl, -.112 X - 1 1 THE MOUNTAINBER :ff Hellenzan and Athenian Contestants The l0DlGSLNtltlVLS of the Hellenlan 'md Athemfm Soclttles fm the annual Intel socltty Contest held on Th mksglvlng evemng WEIL Johnme Bealden leadel Louise Alllllukh pumst lohn Bxslngu omton Out of tht thlll contests these socletles welt vxttoxlous ln two The successful con ttstants wut 'Vhss Albough who played Nvlse Alabesque by Theodole Lack and Iohn BISIYILLI who IlCllVtl6ll an o1'1t1on by V! ebb Xenable entltled The Wolld s Su DILINL Nucl fhllstmnlty The l0'lCllI'l2' contest vms lost by a small stone MISS Bealdtn IL id m a feelmg, mannel The Flddle Told by Flanklm MISS Bealdtn his been ln Mountam Home College fox thlee yeals She flnlshed Hxgh School m 1924 Nolmal T1a1n1ng m 1925 Explesslon and Junlox College m 1926 Smce hel tonnettlon vnth Mountaln Home, she acted as Plesldent of the Hellenlan Soclety, Plesldent of the Y W A 's, Edltox m Chlef of the Echoes, Plesldent of the Pep Puates, Captam of the Basket Ball team, Secretaly of the SQHIOI Class Mlss A1 bough has been wlth us only one yeal, and has ploven helself a woxthy stu dent She fimshes the Hlgh School Depaltment thls yeal M1 Baslngel came to Mountaln Home College m 1922 He was Plesldent of the Atheman Soclety, and was f:llSt speakel at the Athenlan anmvelsaly He IS now a mmlstellal student, and counselol of the Intelmedlate B Y P U , a membel of the College Qualtet, and a Hlgh School Senlol Fzfty three ' 2 N 11,754 .6 K, 5 fn f' . f, ' .' '. ul f 'T X I '51 + I0 ' .1 Akk X ' -' Fl'-1, 1 l A N we .,J f, ,if W .5 , ' A ' - .- 1 ',,'f.'-,Mmju H A X '..'-si' t A :z" f,':f21 1 A I-1:-451 5, ,H 1,AQ"M'vv"-P- XL ,Z -:xii wx Z7 'af' Z" 3 ' Af! 12 - ' ' " - ' 51- ? ' 3 . 5- .- . .N 5 3,1 S -,FN -, N -M. , - gf,-,5,., 1 1 x 7 1, Q :- 1X f X - 1 -1 1 . 1 ws, .. J 1 1 , 'y -. K . .. g V9 ff, dll- ,--L-- ,.- - Q 0 1 ' ' .' 1 2 ' 1, ' 1 lc '1 ' , ' '- ,. .'. 7 15, 1 2 -L 1' ' 1 1' , -1: ' .-1,- -5 Q1 . ,. y z L. 5 0 2 A, ,., .y .K .- I ' 1 X 4 A 4. Q V 'J ' I " , l I 1 - . . . ' . v M ' . 77 . ., A. . x ' . 1 1 . , 4 . . , , , its ,,.Y , ' ,. .K ' V Y ' ' , H . vt - '1 1 11-l ' .H 'f ' ' , R. . ' . ' .' '. 1 - 1 - 12 ' - 1 ' r ', H ' ,H ' ' ' D .4 1 ' x f K . ' ' i ' - . I ' F ' ' a S ' ' 1 ' ,1 '.'ff1Q727i ??Q+ Q K-fx-,bfwff 'fxfmv ffl' , if if 55? :Liga H, fzif' AJAX! K TB" Mei . MA x N M 4-' X 7 X X f X, - Vg f vi K Mmm K Q, X ' - '- 95 X ' "'A , ' 'M 'f :JA 2 "wif f ' fl wi ' A T " -My f 2 I N THB MOUNTAINEER fn ' L I Dramatic Club The Dmmltle Club be,f:'1n uolk xt the begxnnmg, of thn tum xx 1th gn It enthumxsm Unrlel the efficient lll1D'U.,Ll'l19T'lt of WIN Thompson '1 numbu of phyc h we been gnvcn flllllllf., the yeal Amonf these wut thlee one 'ut DIIQS The Robbuy Whit Winn Ilve By The Renton the one 'ict playe The Wondu Hfxt flyetmg Place, In 'zddltlon to thesc nmny othe1 mteleqtlng p1og,1 mm h'1vL hcen enjoyed by the Stu dent body md the Qcnu xl publlc Mm Thompson, heul of the FXDILSQIOII Deputmcnt IS 1 c xplble md lTltLlLQ,tlTl1I ln stxuntor fxlong, fll'lll1ltlL llnu 'md hu DUDIIS h :vm muh 1 mul PIOLILSS undu hu dna tlon I'1ffIl jmn W I . - 2" . ' "1 - v' '-' 1 -' " '-z . ' -- 2.-1 A .' ,K -' z. 2 1 " .' ,. .' A Pl. ,, . , . ,-K . 2 T114 , ,. ,H 41 K 1 , ' ry as A ,,u , , as Y x , vu uf . ' x n J , , -. .- . , . "Hearts to Mend," "Maker of D1'eamsg" and the three-act play, "Ice-Bound." . " s-, . " 'f'z..x1 f'f -, - z '1 -'z ' . s z , iz' - ,':z '12 -z -'x' - A. . , . I ,. .K I ', ' ,'., 1 ,. ' .. I , 2 , .1 ' . ,..,,.-. ,. ,. ' .,,- ,.. . . J'- I 'Q N S Aff ',v'x:"h Yix X, hip! x 6 ww wfzl 5 s af X Wmym 'TIIE5PHCJIIPJTVXITQIBEWI WEN Home Economics Club xRXLl Hi s R04 Lk I Bruruu likmxx lllll Fljfy fzz 0 lmu Il Rl 1 x xxu rw X11 RIII lllumx Rnpf-:lu lil vu Hum Rqwrlu ,fg1ZT534f'-A , W- EY? -. - -A W 1,7 - 4- - fi- ' Sf.. ' ' .-fx f- Ag, I r K fy ' ,X-,-,. k-:.- ,. ,C w 'ff Y A NK ' ' N ' ww - . ' 1. , v - ' . K '- ., f. ,if '5' 'V 1 . '4 Sq '- wg, X- bf-1sw"'9" Q x. .J ag, ' , . :5' f,:5 , K A Y A - 5 'fi-.f 1 Aff, - ':A""4 V' 14. 9 Q, ,j Q53 y 2 , ., 51 1,1 jc- 1 If I 1 , I ' .31 . ,r f at - I I E .,,, -I 14,5 I fx N 1 xx X - My f -ww - 2 , - , .. N . -sz 1. ,', .4 v Y Z' ' Q X5 ,Q ' Q L ' , 4. ,Q ' :X I ' I' 1 ',f'1'fD- 7hf'k7IFQQ5gm i , K lv 1 ,lft-Q.'4, if, R413 A ggi., T' A -1 , . m,,g--- IQ ff' -'5 - , 'L,' ' ,SQ,. ,1,yw.1,q . 4 , I. K b V .1 , T A A, ., , 'Y ,Q 'T 'A gl x. QV, 4 1 A ,. 4. ., ' A ,. 5 -4, .g J., nf X-. M , , -' :hc ' j. W . . A f: E -1 -xv V. 43 f T ' f"N'f?1f, ' , 1 ' . f' . V X ,1, . ' vff Hgiff A. A' , , .K Lvl:-AI E 'sm 5' xf 'D O C' , l,m'1-1l,,xcl-. . l'1'cQl'11l 1,013 ililli Yi " l'r'm1la-111 '-1 , , , . .Sq-c'-xx' XII , Q -3 41 'I-is , Vl1I'CllSllI'l'I' l3n.'.' 4, Blur: I-Lx Ixmrlxclm' .'ff"f- 1 A 2 , 1 .0-" 6 , 0 ,, -. -W'-xfw ff h -13-iq' A:-52 11 iff- A! WI N -1, .. , 9 , ,1 A 1 pix ,t .UL 1. A 1 R QS QQMT11. 1- .,' -,,,1F ' .F 1 1 , 'R - ', ""f,' ,:- ,- 1-5-5 if 'A x . ,E1' 5,'ggF 1 x X '. f, 419' 5' Q1-gym, Q, ,. - ,X,1.'5.M!k, .If V, Eg vii: X . 5 X X x 1 1 M ' 1 - '- 2 X I f 1 13,5 1' .h 1 ., R X 1' z,5N11u Q- as' - 1 4 'WS1-f. THB MOUNTAIN R .p . 5: 11 KX Piano Class 111 S 1 fm 1111 L1 1x11 11 I1u1x Rxxmx 11x II 1 XNkl ILIYX K X X111 1 1 l'1jl11 su' 1 I 1 , 1 1 i I 1 W -,... , L I Nl X- All,XXl.I.I, IIL11111111. l11f11'11c1-11' c1l'.Hlit,l ll. 1x .X11111111 H111-1 1. ,I 1.11 I-,l.l. N1 1.Nf1N 4111.11 1. 1.1111-.1111 ,IA11 -.1.1. .'x11'1'11 l.lIl'lwl', ,X1111f11'1,11 l"1.f1x'XI.x1. l31.1 l.Xl. X1111.11. ll,x1.1-.Y 1' l,kH l'Ar1111.1.11 Xl. ' .PfPl'l,Ii l"1-.11x .Xx1.1,1. I.1 LII.I 1. -I1 w1.Q li1111.1, NIM. l"1111'1'-wx .I111'11. Cox I.11.xA PRI I-,'Ik'l X-l.lLN.X I.. 5 1- 1111 C .. J H1-. flkl-. .XN1 .11 l'11. ' .- X111 ' 1 ,lr1Nr.1'111x1 XI.1,1..1111 . ' 1.N.1 l'11Q111.1.1, R111' K1.1.1-111-.11 D' Vx K-xxxfS'fN 'Nr f X., K X: NN 412' 1 5 SEQ I N THE MOUNTAINBER .E f 2 VOILI' LI ASS Fzfty sewn MALL QUARTET l F-iT'LQ':1' L fp- ?f 4. ' W ' if f. 22' F If f ff" 'sf -,gf I' ,if ' -F f ,' ', 3 QV, V -- . 'p f-ju' 51,5 :' ' ' 1 25 f f, fl c hx ' M' "' f N " "' ' ' -' " "' ' ,lm sl L 4-' 2 'VT'-' '- 70 f Q ff' -' V '- . ' x ' I 1 ' ---A--i-.. Y -,v.-:-gfffft E-??. 'N-4 V 1. 'gifs A 1 " W ., ' tm ' W' B oii a . ' N. " Z' 'Wu ff- I n! fl xv .. 3 wmv -MA ,L Xxlxifi , L X' ' J "' N' .Q '32 -5 " 'fjX"'f" - ' Y Q 16, 2 f. . fu- W3 ' A." - vf if-gf 2 '5ffw'H'1'fM1f---A -. T4 2 X af . ff- ef 1 ffv gf . -7 I E' Q N. fk X Q iq, l .Q x. I 2 1 mx N M 1 Orchestra I A I I 1 HXIINI IH! 'IN hXXIl1lJKlXNXX 1 1 I-RBI-Rl Xlfmlf IXIPIH Rh K x S mxnp mm Rl S ill 1 m u, ax l Llumct PXXIII 'Xuwox Ilfml-t I' ztty 4 zglzt V. lf. llu.H1-.N llim-vim' limi. NI',l,N rx X'iwlAx Cum IN 'IH r mx Yiulin .X. ll. Ru-,r lil Yi-'lin Nr! x l5uXu1.l,1, Yiulin ll: ,. . Mm Yiulin l'AI,OYl? H141 Q I-. C'm'11't .l- li. lifuwx-4.1. Uwgzct H1 3 "vw Slfl lfm' I.:-:UNA '41, Lm' fa .' I ' ,Inc -.l.l, .'x1l'l'u Hass G1 -Hx 'l'1v"ox Tm l nu Alm 9 .nan , . . 'z " IQ'-:...':..'.' , . . ,"' ,.. - J. I 'lt ?3.. f K f X t"'g'5"w N G 'V 1. XX ...af Us k X VVNM THE MOUNTAINEER W nl sf' f 'Q mul I 11.1 CHORUS Fztfzf mm ..-.y41.'f.1 9. 25 Q, 'H V' ' .f"f, " . f"f Af' K- 1 -. J 09 Aff it ' ki . " A, . - . Y f ,,, .4 ,J 'A f .f ' gg-3, N ' Q H , -Q- ' f ' f?'.'95?:5 'f I' " ' X 'Q M7 ' ' ' ""' YQ" 'IETF ' nw A K ,Unix Q.--N 1. . . -ff4v., ., 1 I Q VI' 5: 2 - ulvfnx x W- in A-'-F -Y i WA- A 't 5 ' ' E 'x A 2 ' 2 l Nff' Y V I V ' f C , ' ' 2 J' M Q . 'X A E' b 1 u M -.x I I Q ,' h .' I ..-V:1.'Z2P1, . Eib- fnfxjsf-x,X w Jr - 43-i 13 fi- H, ff-F Q-JN K N K -Q1 T5 fi 'A eg ' ' Q X - sq. W f- -- gjf g N1 -r h f f If 9' L44 Q, A, XXX V ,-,y' 2 ,fur ' M K L Q? 'Biff' X X E Q N2 Y , 5 1 A+ -1 f f F "" " ,ik ' WN. 'rule MOUNTAINBER . H , 7wu ' 144-QG4, Practical Art Club I xxlr I I um 1I'CldC'IlY 4 ' T Y Q in ,'.' 1 5-,, 1-:N .4.....,. , . , . . . , s' Crum-3 l,r1w1l.Acl-L ........... . Yicc Prcsidcm I.l' .-1 ' " kim .,...., , , , I' ' 5 , ' - ...,..,... Tre: Q rm-r . N, IJ , H. Tu uw J . , . Inl 1 wr ,. CHI xxfll-PU Suu! lrx LIKI-lINl,XNI au UR mu. ox wx TTICY .Szxty ,:'-"'f'1"'- . K K V. I -, ? Q 1 ,p f 1 V f- Q 4 RN. M 'A xx I Q! 1 A ., M I I '5 f 4 X '. 'H f J ' A f , as vw ,J f 1 Q f I su' , 1 wa" M Q I U' - Q1 f ' Fw, A' Y 1 WT' , 4 g .l. .1 W W, T-HE MoUNrA1yengv f'Qfjf Q- H juni ftfalo Pep Pzrates N 1 n . . 1, 1 . 1 . 1' Vxqlf' .441 .f, . 51 - .7 ,f,1 ,vz' ',',V- ' x . , lf! ., N. 3' ' 19 111f ks' N' THB MOUNTAINEER 111 Rehgmus Organzzatrons 1 1 1 1 1 111. 11111 1 11111 1 1 . 1 1 XXIII 1l1N111l1l1 1111 1 111 191 NK 11111 11111 S 1 1 HXX11 L N 1111 1111 11 1 1 . 1 .111 1 11 .1 1 111111 1 Nl 1 111 1 1 1f1Nhl .1 111111 111 119 1 11 11 8118 1111111 1 11 11 1111 ,. 11111 X 11111111 11111 111 1 11 111111111181 . 11 1 11 111111l1111111111111 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11.11 91 111.1 1 1111111 11111 19111 11 H161 1 1 911111 11 9111 111 .111 111111111 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1111111 11111 1111.1 11111 11 1 . 11 6111111 X111 gr 111111111 1 111111 . 11 11 1 LX 1111 1111111111 11111111 1911119 11 16111111111 111111011 1 l111111L K1 ll 1111 1111f1f11f11theN11f . 1111, 111.11 119 .11 QNK 1,I'.ll11l1ll 111 1 1111 .119 1111.1191 11 18 Q1 9 11111 111 1111111 1111 1 111111n11111111111 .11111 111111161 1119 1111111 111 ch11NAl 111191111 Q1 91 U' - 5-1 1 3 Aff 1-'M' D T" 1. ,' 1.. . ' - 1.1 ff' N1Q1w'gi1 A' ' 1JK1' 11'. f:' 1 ' -1 .11111 ---. g.:- 1: 1-as-. 1' 1 13,4 123 l1'11'1.f'- ' fri' X 1 1 1111' 1'11z1.'1111 1111111111111 111111111 l'111111"11 11213 11'1111 S11 '1111' 511111 1 1' '111 l11j'1Ilg' 11i111'11'1,' 11 11111"111:11 111' '11 ' 11l111'1'111 V1 ".'1'z ' I1 111'1. N1 11 ' Q11 111 1 .'1z1111 1111111111 ' 1'I1 ' 1'111' 111 1' 11igi1111,' 11111111191 111' 11111111 11ig1'11111' 111112111 1111- 1'111'11 111 11 111111. '1'11 '1 2l1'l' 11 '111 111:1'11 S111111-11'-S1-1111111 -1' .',' 11.'f1!111'11z111. 1'11lZ?1'11. :11111 111111: 111' 1" 1111. '1'1111.'1 '12 ,'.' 11.' z11'11 "1111- 1 Q11 -1 .'1x1"1x' t'1'111' Q1 1'1.'. 1111'1 11 11111' 1111 1 1 z11'11 g'i1'1111 :111 11111111111111111' 111 111111 111 11111 XX'111'1i 111' 11111 " 141 . 'l'11 1 ' 1 z11'11 11111 11l'21l11'110S 111' 1119 Y. W. A. C111 1 - :111 111'11111'111i1111'y g'i1'l1'-1111111111 1191' 1' ' 1 1 1 13 11 111' 11111.'9 111'g'z1111zz11i1111.' 1111 9111018111 11'111'1' 11111'i11g' 11111 1a1.'1 ', .'l1?"'11-' 1 " gr ' ' "'z ??1'I1f'. T11 ' I '2111L'1'l .' 1'11 ,13.Y.P.1'.,1111111- 1111 1 111111 1,2111 11111111, 1111111 11111111 11111 11'111'11 1111'11111'1111111 1111, 1'11:11' 111 11'z1i11- 1111' 1'11'f'11l'1.'11i1l1 .'111"11'11. Th' 1 ' '31 "el Ass 1"1' z 11'11 1 111' z ' 1:1 j 111 1111 91" " g 111 1'111'11191' 1119 1"111.'1. 111' C'1 'i.'1. T11 1z'1'1 1'11 ' "-' 1' 1'1111'.' -11:1 1'111'z11 1'S11"'1.' "111 '11 ' ' ."1 1111. 111' 1'11" ff: - '1" 11- '1 111111 11'1' 1.11 111113111- 111s"1'11"11111'111 1'111111i1' 1' " D11 511. I 1 51 11111111 "3 E? wo Jia f, Vx . xx THE MOUNTAINEER MlNIb I I- RIAI ASSOCIA l ION Y w A Szxfy Huw f-'fiaftl-I'-5 K -' v .f ' - ,x , A , ,, - - .. , , , -X , xfw T ' 2 f X f X , I M A 1 W .' -- f ' fx ..,' X -'.- ' LL! -' . ,, . f- X, jf if L-5 .5 wig f i f 5511-X4 4, ,L,"E5s,.,f24yH'f.T2-45,,,.4 f i., 3 X X , :J , 1 wt- ' , 5 " . 1 ' -' ' 5, f 'f".. , 5 'lm " X ' w w X f I ' .3 ,. A, Wi -of!-I 7375 J:- AM? ,, Www THB MOUNTAINBER ff JNK 5, NN BUDS OF IICOVVIISI' SUNDAX SLIIOOI LIASS LULLIIAN SUNDAY SLIIOOI CLASS Smtzy jour WSI-, if f W fx . 5, wg f A ' Viw f Q' 7 5 x' '-".' . A 1 x .7 T 7 f'f' X x . 0 '151f:7'w5.v- ' li A X X . - 5 4' Sim, Q -XX-,.gS'vmrq.,.. F, 4 1: 545.-2 1 , -5 - .f 'K' ' N' ' . 3 ,Z V ,. N 5:1 1 ,, YY Y Y Y f 5 9'-.Y fxjfifx -N ' Q Q if ' f-fx f-, - VR ifrfgk 5? f x: 1 'W " 9 'W' Q J f" I, ' u' f X K ., J 19 1452 "JW - -ml A .J-w . X - v ., Rx '- 't ' Qfwf f Y -' flu' WS" -"mn Qu 2 Qtfil X gk 'n ,VUL 1 Anas' I? b g' '- -ffjibw 7 " ,Emu 2 X .pxvg THE MOUNTAINEER . Ev Berean S S Class KIIJUX I bufy fue R un IK ll I Xlmuux mr I I XY, , .' 'l'n,xx1x l.I,I, . , . Pu Mlull l"1.m'l1 li vel. . . . .....,, . Sv ' '- lin' D11... mm . . ,.., 'l'rv:m1rm' . J. . ' I . . . . . . . Tr: gllt'I' ,. . ,w 'N f Ns.. ' K J' xr 9.2 'X THE MOUNTAINEER 'FX Q-Q RYXMTIF9 .Z tb ' if ff? if Z7 fl ' jf JV-A .5 Alix if if-, an D ks X -l LL ,H ri NJ ,' an , w A I X 'i 1 I ' - 1 'lg I, I I WWLI Km 2 ' iq ki a 51. 2424 if 'WE' E' Us H A ' f W' v .fl L X ,Ha fi 'I ff l. gn , , ff 1 . V I X A . f Q Q ,J Q X f if' I 4 I I 'I pk' I f If Z-I btw sq-fl 4- 'lmtt THE MOUNTAINBER ,fx 'NN Ex, The Coaches me ' W lll 1am1 h1l1 1 ls l1 :l 1 h 1h1l1ll l' s lluul yt lull 01 x s mls lllk 1-ning slllllll tlllll 'N 1 XXI N U HN ll 1 H LWHI IHlNlllY'l1 1 s lu x . IN Ht 1-l 11lmp 1tl1m xt 1 I-uns Ill 1 t1 ll 111 1 1l tum, nl l s tt!-lf' num lifllh dtllll N XNUH 1 N I lllllll l I I 41h dnml tll11 spultsnlzlll x l alll Pl X1ll1m J.-11 1 l1tl1s h.n1 lllayul a gl1 lt l 1 ll ns ll l1 1x Ulu L lxlul l'11h lnx1ll ta 11 11la1hln1., th1 hltt1ns lll 1 fu 1l Szxfy seven sllilll ln Mllllllfk l 1lm1 s 1 1111-11 11 llut t 1 bm a 1 1 LII s s ' an 1021 am plmul hl abt ltx as a 1ua1h t lll II1 un1l1lstan1is baslut ball and has 1l1 v1l1lp11l tlllt of t 1 stl1lm.1-st gurls t1ams ln thls s11tl1ln lhty haw nl t am 1 t'1at11l s1ml1 uf t 1 stl1lllL1st 11lll1l,,e um high s1h1l1ll hams IH North Arkansas and South MlNN1lllll a1h loull l u lilll spolt on and 1 all 11:1 llk by all w 1l uw hlfll xml u ts hlm :ls n1 1ll' th1 tlllvst m1n 1h1l1ll I Il'Alll' ss 1lv11l11 alll r l'arr1 mr a1l1ls uf th1 15111 nf stu1l1n s who 5.1t llthlllll th1 athl1tl1 t1ams and 10 that th1 Tl t 1lf th1 Sfllllillt boq ls out tu ch1er thz t1ams un to uctory lh1 c1la1hes and t1ams as well a the rest uf th1 stu1l1nts appr11lat1 the-lr h1nltx sulllmlt ,1.-4124.4 1 4, Ei. 4 ,1 - .K , , 9 -I ' .f- A f- n , 1 9 fl.. :F -- 1 -. .l 4A--1.31, Ill ,W .X klfwf I 1' 19 - f ff ' ffl ., 1 0 '-"wh-f'l " -ML ss ' . -1 - f 1 Q-1 ', ','1.w'l 1 ' 3 :. . ? 1 -- -51 f, 4,-1 -: f , - 233 'l,'v,f1,, ,:'-, s' 'gvff ke - i5" f4i?f 1 5 'Z 4: N' Q ' V ,K g,..,g4 lllllx A My 1 " - '-fs 51' f ' ,gym a , rs X ' '- : I l U l'u:l1'h Vaylul' ca tu us ill th1- fall of IJZ4. h- I . h1- ' - -", athl-ti in M. Il. C. w1-" littl1- lmvv th' '. hig s' 1l the Ill" lzlinf P1 try, 'l' -luj l'll.' l l - t1-1 1 '- pl f uf ' ' ' 15:1-s. l l llis llrrt nl " wa.' t lat 'h 1ll'iv1- to lluill ',' - . 'l'1:-Lluj M, ll. V. hzl.' 1 vightj lly um- hl1ll1ll'1'1l - 1 V f'y . 'l' ' l" . Nu' h1- llllt ull fmltlulll in th' ' I ' fall uf 11325. This tvam lllilyvll xullw ul' thv stlwlllyfvst . tv .' ' th- Sta - lil l nl: l- l u ml sho " ' l' ' il l'l':t- U1 ' CQ' ' haf ' th- h1'1ll't,' uf ull th- S l' ts, Illll 'S a rval g1'ntl1-mm in 1-V1-ry l'1-sm-1't. llv is u rczl' 1 ' 1'1l' - ' a ' 1 .' ' .' . I,1l1ll1 Hlll ful' Czlglu' l , his lUL.l " ' ' 'k 'ti Ath - ' '- 'X 1'-z part ill lllttillg: M. H. C. ' ull th' DHI. and m st f th1- 1-l'1-1lit l'I mls tu ' 11h Cu' ,'-sl't'l' "f -"-.-'th' llf 1925. II1- is Ill? .' ' 1:1-r ' il Il -, af h- ' 'h-l h h- nl th- 1' 'ls' lmlnlf in l.l2Il 1l .V l 1 '- 's 'IA ,' 5 ' ' hl . 1. . h., - yi- 1' . v- ' .'--' . " -' " 1' l ls- . , I. . h.-.. ,... . .1 1 Cu - , '- 's -- .' ' off th- ll ' ll'l. H1' is ' 1-ll 'h kn ' ' . 1-"ry 1lll1- in M. H. C. h11l ls ' .' 11 1 . ' H- A in sz' . YEL . . I IRS Mi.'.' I, ll '- l M . ' lll. 1 y1-ll 11- al'1- - ' l .' - t.' S. 1 ls l L- . if " , . I. , 3' 4. S fxwfwfx Fw f XS M stmx K X11 ,X f ,im xi 6 'IYR11 THB MOUNTAINEER 'FX Basket Ball L hm at Im 11111 0 tl J 1.1 0 N fu 1.1 .N .incl Ill . 0 1 Ilg 1 11m 0 when ll Q comix ec -tniox xx1t1 1 N miigzw iif 1 mi .1111 ui 1 Q Q llx III Nmth 1 .iiimx .1111 iwmui It 11.151111 xx is 1 Nuuv Il mio III m.1111 1 N 1 1 ougfh tht tv 1111 11 t 1111.1 1111 1 II It ,NIIHILH :.11 LC IL tmm xnxx one 11 he Ntiuiigfut t1.1t uni 11 wit ui ec it Nl 11111 N . III IIKXX Ib .neu xxeie etedm llll 1 not 11111 Ntllllt 11111 0 1111 1114 .uhux ex e1.1l ut tht te mix v 1 m txeie 1111110 ex ieiiuitez tl1.111 11111 team .111 xw1k111g:1111cIu thew 11114 11.11 me 1ec to llll tl II 1111111 1111 x 11.11 me N I Ntill XXI It NN III N Baseball IIN XXII 1111. 1 N X .N III ICOL out c tewtu xmwii IN Ill 1t1 Ill mei me mt 1 1 h tue ot Im mi 1 tl men 1.11 .1111 .1 hom 1111111 it ot IJ1 meptixe new to pick 1 m 1 me ie e 1 ak 1.11 1 ll ou .1 xx IIIIILI' team e outiidcl will In one JIIOIII 1 N ltlllj., .1111 tie putt 111131 xt ifi 111 we IIC to heat ul h no u IC nut ll chew 0 txt Nemoii IQIIIIIIIIIY e Nthetlulg miixixtx 11 fuiniu 111 I0 N ioiigoxt tminx 111 thu Nec 1011 hthi in ut J 1 1 K .N N - hw pei ISIN ed Football I'ootIi.1Il um 111.11 eil it Iltlllllidlll Hrm1eCoIIegre III the I ill ot 1025 T01 the IIN 11110 011 o t 0 nu CIN th it 111.11 QC till this xe.11 N team had GX 61 maxed Iietoie but Iigtoie the xe.1xo11 um ox 81 Coach 1.11101 had '1 team t it Nuipiixed ill 11111 oppoiieiitx In itx teanixmik .md its ilmilitx to plat fi from game Although tha team Imt 1 111.1101 itx ot the gmmes it 111.11 ed the Neaso11 um 110 Ill mam iexpettw .1 t ll 1110 Sex 01.1 ot the Imu will lie Imtk iiefct tern, .mr the pioxputx Im .1 XXIIIIIIIILI team next 10.11 .tio Iiiight With mme .111 hilt fi Q Q 81 meii I6 uiiiingf .1111 nm nec ui sexeial plfueix fiom fi C1 thmilx we 00 1 0.11 .tx oi 111 10 .ilmle to pioclut .1 team th it will make .1 goocl remind next xeai thix uiitmgf 110 hfue ine g.1n1eN Ntheclulecl im next teal .md pios pet tm th it m.1111 nime 51,111 11111 F' . Y ix I Q' 57 A' fx' ' I ' If yd K I JV.- 3, 'fix .1 ,A x AA -.., 3 i:.5?.:'i,fH.x' Ji :bv .L fi' 5' 'QQ u fm ' 'V ' 1 .eff .DN -ff Ilalllll ' -30' -1:- 'L' AVL. V 1 :gn ' gb ' 14,4 ' :ix 5 . Th 1 -sk 1 - -Il s 'I xltl I' IEIL6 V- s tI1 stmiig, vt tl 't M. II. C. h'1.' pl' lv ' j'0'll'S, it'11ot tI1 st 'ti Pest iii 'ts I 'ft wry. 'I'h .I I ' I ot' ga .' " I th' .'t' 'wt hgh-s'h I ' I ' II-2512 tizi 1.' ' .I ' A '- Iv Q - I Mlm' 'I'I rs 'z .' 2 s " ssl' I , ' ' l' 'e.'pu'ts, zlth 1 .1 I s I gi "tj t' tl' -if' f.'1I'.'1I. TI 1 v " .' ft ." I- t't' 'r1'-s-t-ItI1."I I. .l'1j 2' Ig' 'N 1111 th ' ,z I 't t I' II 1 f t' 1 t ' wif 1' f ftetl. S . .. - , V: I. ', , 91 ., . .4 41.1 ts , .11 . . . '.1 1. ' 1' If I: l"'1s, 'XI II': s i's1l" 'zlltjl ' 'I.' sm1'e. Sonic ut' tht' It-ttvi' INQII will he Iwuvk next j'01ll', :mtl it is hopecl that :utr "Il I 1 11141111 stivw .'.' I'11I th: this. At tl "'t' 1'tI1-Iizlsolmll S02l.'lIIl h'1.' not IIIJUIICII, I t tl ltl I' IIBI' El suc' I J 1' .' I "gl t -' tha 3' ' I Qt' 'w i11 t.I1eI'1ist41'y of M. H. C. Wt ' ' ' '.'t y 1: "s Irtt I' I ' 'Ii ' I ' ff I I 21' ' 'osi ' " ply' t"o , it 's I -I' V QI that Co-1 -h Vzlyloi' " 1 t 11' I ' 'i11- 'I'h '1 " 1 ' zllj st' f, - I I , ' 'I' sz ' "ll I hz 'I ' . "t t ' I'tI I Int' t'lz.' .'.-.' ' ' ' g.. Th I - .- 1' ,-- ff "th tI fm- .- 1- .- ' .- -I' . Wit 's. 'ez '1 vxiwvtiiii mir ot' tht hast S0'l.'UII.' tI1'1t M. II. V. 'is ex- t' 'st t' . F ' t' h 11-j 2 I j ' ' ' ' ' Il... -.v L ,- . . . v.. 1.-, . . 1 hz L. - Uh. 2 - L. lv ' A, . v .v . ' sz ' ' if . ly f , I ' . . 1 . L. ,, L. ' . , .' ' , A, L ,.... 1 .' I ' . th' 2 ' t' th1 lhtt ' 't ' ' ' I 1 ' .'1 rts t' ' .' ' " " th 's' 'I t' I that C ' 'h C"jI ' "Il I ' ' 'e' At ..' ' , , , - . , A. L. . ' - A, lv , . . . ,.- 'ts ' ' 2 ' I' ' . . - If ,.,-fjfJ.La.1 ,, 512:-,, 1355 M - - 4. .?' 5 ' Qzk f--f ,- f- J: 3 -.:: .' . I w ,Y N NI . T1 1, W a :vs ' - X 'QQQN 1' ,wi X in X ft . 3 ' RS -4 N' M y , Q ,j 1gQWV'N'rf. pi 2 -"GF X X :' , ut- ' - W x. ' , .. 2 ' -r.,, A I lyk 535611. izmkl A A "A If ?.'f'LVi1' 7 A TQEUHI Wfw. N THE MOUNTAINEER . 'EY bmfy 111111 I"0Il'l'IiAI.I, l,l'I'l"l'liR MEN " . - ' 2 1"'2il .fX1lf1A mf ff .SM X ' Hr 9 J 1 '4 Wm THE MOUNTAINBER H54 Sffrenfy , Syz , N. A.w"4 . fi .. ,. - Am ff- ,1 - , r JUN x x' ' X - '. '-1.i'1:-lf-2531. - E " 4 X '. Q W ' A ' ' wwf ' ff 1+ fi -'Rf' ,z N - -1 1 1.'- , - , kgisifr '. .1 , - V ,, ,"' , . gk N xifawj N I' ' A ' - -. ' 4.1 .' -'11 I ZEM. "I 5, T 2 4- . ' ff! ' Y I 1 1524, K ,W Q , ,Q , -TW I' .f f 'I T , , . , ,. A ,. Q Q . , ,A , :May JA W. I , ,ki :E . ,gg ,li NN w I' fl E sv, X N f' A ' X A 9 r ' ' I HT X I Aff r X 1 r X ff. J: 1, 'B , 3 J i . 35 1 61. HS: 4 xg ' 55' 1935: 'i u K 5 H ' "Nr Ali? '- x? X I Er FF.. in si- . 'I jk 4 lux - 'N -" ' - ' - A Ly. iw. -f -1 2 W ' x -2 5 Www, THE MOUNTQINEER , ff 15 Sm Cllflf our , Q 1 5 J7- - .. Eff' Co1,1.lf:ur: l:Asx1':'1'-1sA1,1. 'rrzmus AND 1msr:l:A1.x, SQUAD .gf 'f- Q SQ, 1 'l , w1,.- . ,, g f-MP6 off 1 at ff YN f . " 'S-To , 1 'f' 'sw X- 1 X Q, X 1 1 f f - l' dh? -1 Q 11 4-1 M VT ' -P f i' 5 eff' .T N A V 4' Alllhlk 1 . f 3. lf,JLfL1- 1 'f ,Em "Y, -' , "l'Fmv:. X THE MOUNTAINEER , Q31 . ' Girls Basket Ball Team In ex e1x xx ax xxe should feel Illillld ot Olll grnls te lm Thex h xxe pl xx ed some ot the stlongest tollege and h1gh sthool teims 111 th1s NQLUOII and haxe suffered onlv txxo 1ex 91 ses Th1s has been the most sutcesstul X931 IH the h1sto1x of ou1 gnls team although xxe hftxe llxx axs xxon a ma1or1tv of our games One game that mellts speual YTIQIIUOII xxas the B1uno M H C game IH WhlCh our gnls won ox Q1 the Bluno sextet 1 team that had not lost a game IH foul SULLCSSIXC yealq The prospects to1 a xx1nn1ng team next yeal axe good Sex elal of thw Vear s play els xxlll be back next xea1 Coach Lox ell has Qhoxwn h1s ab1l1ty to eoaeh 1 xx1nn1ng te Un, and should haxe .1 good team next yeal Sf uniu two 1 1 1 1 l ' 9 . 11 -. 1 1 1 ' 1 ' 1 '1 1' . y 1 - 1 1 U L 1 1 c 1 I c cl 1 1' 1' ' ' 7' -1" 2 1 1 1 ' , ' v w v 1 v 11 1 .'1 I 1 1 1 bl vw' v 1 1 l 1 1. 1 1 . 1 1 11 U . .v sv 1 .I 1, 4 1 v 4 v v1 v 4 I . ' ' 1, ' v 4 f 1' . 1 1 f 1' -1 1 1'- ' 11 1 1 - 1. 1 1 1 I . 'A 1 v 0 1 I v I 4 I .. . . , 1 ' 1 , c 1 1 I I . 1 1 li v1.v 1 1 1 11 1. 'Y 5 1 ' 1 V. . 5 I ' 7 'U . 1 1 . . 1 ,1 I V 01 1' v 4 N P 1 1 . 1 v W V 'v I . ' 1 I 1 I V' . I I W I I L l C 1 1 . 1 . 1 1 1 .- C K J' xr , . ,- sr W lk- ,f"' X14 " 4 4 !' ig .-, K jj! XS--I ,QM w1g ,,J-' 33,1 v-A Q, j f , ,E -1 J S' :EL 'LA A A 134, 1 I A Q THE MOUNTAINEER E19 WWQSQMJOD WD Q43 Q Y' SBK 4 X Y G 4 D 'X N 't'IIf!l-HIM 1' Anfgqf 'Xxx 'N ! , 1 'Pk fha f i W va-KZ 1 X Q wig X 'Fm THE MOUNTAIN EER W in .,,,v" PRP FFILSI CARI SlIl'Hf1f tom .- "g, .. gf: . xv f Wh' V 41. -S? .fir N " ' Y 'A Rf N-T 1 -5 - - I- 1 ' ,X - f .df 4 '59-Z' -' Lf' atv x- A -':1:'?'U.g' " 2 z .- ' S ' as Q , M- af w ff Exif xy f R , ,-,.. Q I. . ,4 .N T. 0 ,V M. : S.. 1 k 2,,1.,J' zjlxu ' ' Q 'Q ' 1 ' -- 4 4- 'fL'!-1' f ' ,Emu '11 ' I 2 F , 'J. N . : 5 1 V , ,, Jr. A -, V . 54 Q ,F ,. S ai ff' 7 I G-94 'Lf ' X .Af , 'Rx sm. 1-Wax' NJN :X 5 1 6,322+ 5155-rf ! X 'Wm THE MOUNTAINILR 'fx '01 blllllflj flu ffl? 1 . V ,, b. fflfffx 5' sl' -V f R W fff ffx I J ' -- Q 7 I -'."' . . M '- ' 1, . ' ' , ,f . ,, 4 : js 4 mg, Y- FX 4 if ' -Ng. ' , V' ,IJ ,iw -W " 4 - if A - iw 'ip' - 5, 7i'7" - 5 ggi Q. W Y' ' .lr 'Mu V, v lv' IA ! bp, :4 , I Y I E 1-1-I :F ,lk ?h' ql X I x .- - 4 -- .. Q TRN, .. 5: Q. 2 . uv-lf' - - up' fig -W , -i A , -1 . -if 1 . V' 4 . ' ,wh ' Nl '-A . 'i .- 1 Yfijg 1 . '. . 1-Q Q . ,: f - . v ' . '5fefJ., ' 1 if ' . 1...-QA."f" 7 I , .ef ffg5j " - 7 , . . ,i .. 4 4 A . ffl: Qu' '. .. " My -'I' ., , 4 Qi: " if ,' ' , f 4 5' 5 if A A' , N ' Xgevf rf' 'QL- ' . ' ""'.' '7'r3t4'LLQ' "' 1 , A --f'-,.1"'- V ik. ,viii-ll.. p 1 fi 1 ,5 'E f. A'4i?,fP-if -A w... . I K K . I 1 A F A ., ,.....,'.f.w- f.-.+-3 '1 V , - ' . Y 'bx 8 .1-fi-' , fm THB MOUNTAINEBR 70 I' Seventy sw V,-4,'L,".6 I QS 7. K ,, . Q Q A f -1 ' 4 M Q Y 1" '5 bbw In KC Xxoxm - f , 'I V . 5 ' 95" - "":4 ,' -'. ' ,- 25.3 -x ' 5' Q " N nf'-xfb" '-Sw'MM 2 vain X ' ix fk X :wg-I: ' july Q-'-sl' 'Q - ,JE-Ln' ff ' Em RK Q' Q1 2 - ' X ' f ,, . VW' 'L . -5 5 E 4 m Lf: E" E 2: 5- .-'h'2'i'5l 5 Q!--f, ,f1f': if . A W f' - f. K .A .f N A, 19 sf 6 Q X xx nr f4 K ,M Q - - vw- f '1 , EU, 11015 ' f Q '33 . X f ' f' 3??' Sf 2 xy xx fx . X f Q- .,, , , ,. , Q ,df k 2 " 'WN-f. X 'rms MOUNTAINEER , " a im 5 : Who s Who ll S Nm N nun. Nm N XNIQI INI JXIRN W 9 Inu al. .1NlI'I'II liwr ,' Pun I-.l4' l"mx'l,l-Lu -In-Hy lip-un Cu, .' , ,xx I.1AAiL'rl P 5 QWLYIJI. ll,uuu+ liiuguw lfznlm' ,luvc 1-1 Cox , I'1l1lPfk'I' -Lf 'a'I'11,,, ,xx Flin Pl x ' -. l'xfHX'l.l-IR lblicix limp gl'l'l'lIf1l-Sf"l'f'N ' j'L,Zf-NA, , 5 P, .TK Q Q MX Q -1 :5 ' if ' -rf!-I A' "I-K' 2' xxx , f 9' '- f X ,L "W fx- W i x ?,f'i:.l'-'4Ij'flG:f:!,l - 11" .K , N ,. by Q7 Eg' 1 -: ! ' :, vriw'S,,I.A3'b':"whv1Av.,5 2 2 x st X 8' x X x MU Q.-fy 1: N - - " s f ' Cu - 2 fk ' um JH V ' v F 4 , '- . wr. N THE MOUNTAINEER Seventy-eight 1 K .2' 321 Ja 1, Wk ... ! J., . I1 K ml S J QS y ,N fgq' az- -1 4.-gf , 'N ' KKK ,if ,sj-, +1 fyuqxg 1 f ,sLzf?.f3f1.w.s:z.u,-J ! ,gg '417f?yy. THE MOUNTAINEER Eff YY?NK TO HBVERXXSE. Go Br uk. A 1-HV LGSTED Q Xe, MW X 'QX W A d XX vw W'-' 5 V X ,ff f LYS WI l n I 1 j .xx Yin NUS I 5 no :Q f 'Q W W 1 an A OV' v W f K' XM! A ""....-1 X Q 'N O5 f ff Rfk, 'fl 'H ' ' -- --:L'.f- N- The P1et11res 111 H1 1lf11z11f11111111 Made and MOL1IWISd by BARNES EC1-ILIN STUD10 Comwy Arkmsas BANQUET BRAN D 1ee Cream and Butter 1 Sprmgfleld Creamery Company Sprmqfneld MISSOUTI 1 X11 1 1111 11 1 1111111 11111 111111111 11 . . 1 . , . t. A V ., . K! 'c,. . . .... L, N112 1'1 g 1111 1211111-1'1:1v1:"XX1 11111 X11:111 1111 111 11!111l'11 111l' :11'11 . 1'1ll1l11'1' 1L111111111:1111 "1I11 11lI'l'XX' 11111 l K-1 1111-1-11-1111:1111, 1 g111'w." SI1'Jl11Q "111:11'11. x1'111'1'1- 1 511111 111'11111111'?" We 111.1 1111 111a111'11 -11111 111111-11 11.1-1-111 --1111111 111N11A11K11 1 111'11'1'x 1.1117 1111111'1V 1'1ll1 :11 1111 111 1y1'1111NXv1Xf1111f11w111Y4'1,N11X.H 111111-X, i11'1111x111111411-1111111 11111111111-2 H111-1'1 11111 11111 11:1x'1' 1 N111:11'1 1-11111115111 111111-111s:1111y1:"1l111.111z11'11.1-v1-11 1':1111i1y 1121811 1'11111." ' V 1.1-111111111 1113111051: "1'v1- v1llNI gut 1 N1-1111f11:111m111 11111-Q," 1f111111'11 111:1g1-1'1j 1: "11111 1 11111111 A ' , ' ' 4 1'-'11 1 gg 1," BR C 7 I lfz S,f70lfll1gf Gooda .Slow DKK l Bragg Brothers H IFCIVV tra C omp III! 513 Mann Street LITTLE ROCK ARKANSAS fl'lllll U Slxllll l The lfdzyon On s Ile at Book Stort of IVI H C The Ecllson Pen Company Petersburg Va Attentlon Students 'I I 1 X l' I Q all The Bank Hotel 11154111 When You Want to Look Your Best ISI i L I I X UIII I III! NN I l I X L I Iii lr Jackson Clothlng Co One Price Cash Clothlers Send Us Your Maul Orders HARRISON ARK It n 1 In tu! ill I 1 1 1 IX XIX Q I ull lr oe lo N It IM Ill ' N , K x ll ,O to You ull :lpprwuizltv the Imnxpitzxlity. - Nm-r'x'ivv. xml fowl -flmlzlilxurl all 'l'lll-I ILIXNI' IIU'l'IfI., Ill .X11urz1, XIII, 'lille I I n I - ., I - I - Illrlvl IN t'UIlYt'IlIL'lll T11 llwvlll rln' mlm, IIIII L A I xx - welcorm- your pair: uglz , , .X lzlrgl- zlml vmllplvtl- lim- ul- I - 'IlI'1lk'Ii.'I1K'lllllS.I1ll4l llnst-lm:1ll l',S,w'I'l1e LIZIIQZ ix mm unfit-r the lmrfl - - 1 - - z 1 A -1. Illlllllrlllvlll. by --ml lJI'It't'4 ml I IU tlsulmools Zlllll t'11lIk'gl'N. A-Xt ":ul11:1tim1 mlny. :lt an IIIIIJHVIZLIII hurl' new Cllllfl'I't'lk't'fIll un-' time you wish In mzk- 11 fzlvorxllmll- illllvrw-Mioll xpln those vll you llltvl 'l1I1'It'l' 1 I IIYIII-U11 Vlotlnw are xtylwl for thc man 'ho knovs :tml Zil11JI'l'k'llilL'N. ' ' ' C lic sur' In x'-ar lkurlu' or 1Qr'tI'on flotlu-s, and you will lmxx' ilu 1-All I , . , S . Y worry. C C J L . , . , . Iizltl -rinv: "I llI'l'1llllt'lI I was in . ,. . . , . . . Y . , . , Ilt'IlYt'lI lwst IIIWIII... l'lx z'l1.Xl-.lz' 415: .5 vIlllll'L'I Iilrl 5' Ill we me I -ref 1 , lin l -'inn-2 "Yrs th- I kmwx' it wus ll llI't'Zllll.n J Iluiwlt "Hr, Inu-ll llowlft llsx' I - qx Quull I'lIIQ'IlSll." L - -.. KI 's. I.+ Yell: "ll vw eo. Illyli "XXII-'. In' IJDS. 'I'iv zu" ' ' ' 5111111112 wh 'n it ongllt Irv lm, 'Pie ie r nmlfn' If: rl-ll: "ll -s it mzmlw lull I Inc- , f - pick ,lu-:lr Il clonlwy llrny ?" lg -it-Q1 "Xog go right :mln-ml." CUR LEE'S II11- Il1'11g 51111151-V111-1-5I:1I11111. XX1- I1:1x1- 11I1:1I 11111 11:111I III IIII' I11'111g IIIIL SLI 11 ' . , N' 11 - ' -yj - " 1' 1a ' I1 I ' CANDIES SODA FOUNTAIN SERVICE SATISFACTION CURLEE DRUG COMPANY I I T IL ROBERTSON General Merchan t Robert Johnson and Rand Shoes a Speclalty Your Buslness Appreclated THB SOI! I HWPSTIHRN BAPTIST IHIHOI OC IC AI SI- XIINARX SEMINARY HILL TEXAS N 1 III l I I-S Ij,4I 1 I L R Scarborough, D D PFCSIOBTIK I1 11111 I 1111I11 I 1I1I XIIIKII IIIII 111111I1111N I I11 I IIIIII III 1 III I 1'I:--X II"IIg SIIPIAV. I,111'II1-IX11II111'1I 1R1-g1x11':11-Il11- If1'I1111-N12 "X11I111 xx'I1:1I SI:1I1- 111-1'1-11111 I111111 II11 KII'I4IIIII?H II11 XI111'I1111 lt'ZlI'IIL'NIIf'If HIIIIIKINN IIIN' r1-1-11II1-1'Ii1111 I':1iIx 1111-. .x'111111g I:11I.x. 111 III1' NIIII1' 111' Ig1l11l':1lII'1'.n I.I11'iI1- I-1'1'1I1I1Ii11g1: ".XI1, 11-N, I11 I11- NIII'4', ,XIII IIIIIX I1111g I1:11'1- 51111 IIXIII IIlI'1'1'.III'. KIIIIAIIIIIEU x x N ' I I . . . J L , 1 1 . , 1 I , . , V I f . , 1 I 1 Y J A Y ' 7 - ,ll A Y IN :1 1I11-11I11gi1':1I in-I1I11Ii1111 1-111111111N1-1I f f11111' N1'I11111I- :1111I Ixx1- 1411-:II 1I1-1111111111-111 I II11' ..I'I1111IN 111' 'IRIII'11I1Igy'. IQ1'IIgI1 II - If1I1I1':1I11111, 41111111-I NI11Ni1'. :1111I RI1wi1111:111 'I'1'111 .HMI IIIQ' IDI-1111141111-11IN 1114 I'1':11'IiI 1I XXX-1'I4 ZIIIKI l'111'1'1-N1111111I1-111'1'. XY- gixx- II1111'11II14I1 111'1'11:11':1Ii1111 I11 II11 1 N1-1-I4411j x1-1'1'i1'1- 111 IIIII' 11I1:1N1- 11f II11' I,111'1I IQI1 f 11111. Il1'1-:II 1-1110111111-1111 I11-z1III1I11I 1'I1111:1I1-1 I:11'g1- sI111I1-111 I1111I1': I: 1-141-, I1-I1 I IlI'II', K'I'2lIIQ'IINIIl' f:11'IIIIy. I'-III' I11rII11-1' I11t'11r111z1I11111, x1'1'II1' SHIRAS BROTHERS PRINT SI-IOP Fommfrczal Pflllffff PUBLISHERS THE BAXTER BULLETIN IVIoumaIrI Home Arkansas I IX I X I-IALBERTS am C R E A M I-IOIVIE I I When You Serve Patton s Premier Cream lfl III IxI IL Tmton Drug Company B S Halbert CONTRACTOR AND BUILDER PA'I'l'ON CREAMERY COMPANY MOUNTAIN HOME ARK SPRINGFIELD MO . . 1 , ..... AIII-x'I'v 3 "I Si'l'II III-I' xxIII'II FIII' IIIIIII' it I" NIIX. I,III'vII: "XX I vw I5FUIII'g'I'1IIIIIIIflIA?H -Iuycm-3 "XXII 5IIl'.5 :Il IIIIIIII' WIIII gm IIIIZI I" IIIIIII 2 "XX III'I'1' IIIII IIIII IIII IIIIIM III' IIIIII' fI4:ItiIIg WIIIIII II':II'IIiIIg XI'II:I1II1 "I IIIIIIIQIIII1:II'vIIIII'I'I:II" IQIIII-I XI:Iv: "NI I:IvI- is IIIA I-IlI'IIIII1'.U I'IIIIj AIIIVIUII.XYt'II,II.SIIHNIIIIIIIII'II1I1II'.u ' 1' I C E I .I Im-I'I'wIIIIIg QIIIII xxIIIIIIN--IIII I'--MII. I-I :ly IIIIII 'III1 III' IIII- IIII-zINIII'v :IIIII IIIIIIIX IIIm'III III-I'Ix'I-rI fI'IIIII I-:IIIIIg II. 'IIIII' wIII'IIN JlI'K' NUIIIIIIIIIIIIINZ "A - III-I'IxIII:III IIIQII IIIIIIIIIIII IIIII II- III- :IFII:IIIIvII." , . IIIIAI I HH AIJIIUVIIIII I4?1I'III"IIl'I'N- UIIIII-I' :II I'I-VIIIIIIIIIIA, IIJIVIII-A, I-I' I IIII' IlIIItI'zII'IN :IIIwI I'INIIIIl2lI1'N fm' .-XII mm. 5-Mu ak, I-I-I.,-5' Um- lmm,3-' II II- III IIIIIIII-Il H. VOR S.XI.Ii IZY O I , . I - A A VVOLFE7 SON Students make thus your store We are always for you and vvmll do our best to please you GENERAL IVIERCHANTS WE SPECIALIZE IN FIEDIVIAN SHELBY SHOES 1 t lt t mtl 1 II Ir Drlv Ford a d S v the Differ AND SERXICI1 YOU WANT N C IMXTNI-XN I x S MOUNTAIN HOME ARKANSAS xl -XI EX IOPB Inc MERIDIAN MISSISSIPPI PACKING COMPANY Meat Packers Sausage Makers l II! West Plams MISSOUFI all l III tlu S utllllml -Irs-iv mln Ifuglisll l'XJllII,lf "Il1'v:1t Savill I'xn- I.HI'gllIIt'lI xxlu- xxlwvtv 'Ix':u1l1m- l' " IIIIITIIIIUIIII It'lljHl1.II.j'HII will tvll mt- wlluv lu tlmt- Ilirltt-11s xx'1'utv 'X Inlv III 'I'xx1vI'ltlL's."' klvzwlm I.m'vll1 "XXII -I wlwvtt' Ill' fl' ty rutitlwl .'IlIll'I't' Is lluly llml Illtl in tll- IYUVIII for Nllf' " Iiil 'mlori "Nfl: III, lmflmlvla Q F " ' e a n a e ' ence 4 L I 'lllis slogan llzls In-cuttlu nu ztvcuplt-fl fact. 7 W 7 J A o Jn 44 I I .Xl"I'IIHIQIXIfIJ Ifillill IJIf.XI.IfIQ Sv' 'ict' xvitI1:t.'111ilu XYI' IIC UIQ NYIIQIQ 4 ,I A I J , El Y 1 f 7 XXI- c-quit: tll- In-st U-llvgvs :I I . - I x'1r4rN, '..1r 1 , Come to Tony S FOR FRESH MEAT AND SAUSAGE West Slde of Square TONY BACI-IREL Proprietor eople s Bank MOUNTAIN HOME ARK Capital and Surplus S30 500 00 We Appreclate Your Patronage Come to LEONARD S MERCANTILE CO AND ELLA BODENHAMER Southwest Corner of Square LADIES READY TO WEAR AND GENERAL MERCHANDISE MOUNTAIN HOME GARAGE Service That Satlsfies TIRES TUBES GASOLINE OILS AND ACCESSORIES W A PARKS Proprletor X ll 01 fdtafocfzm 0 FILL 1111111111111 VL Y? 72VARIETIES GW 72 VARIETIES BRAND, FOODS OF FINEST FLAVOR Q P ' 9 . , , 1 I 7 ' Y 7 , Y ' I Q , . 111'1'II1L'l'I 'LX1111 A4111 1111-:111 111 5:15 111:11 111'111'1- S11111' :1 kiss t11K'I4U 111 11111 51111111 11:1N111g111' 11-1-11111 1111111 15'111f 111151'?" 111115 1: "SQL .11115,111151111 1151- 111'1'1'?" 11111111"XX'115,51-ff' 81111111 11115i"X11.x11'1111111'111111111115 11lxII11IKkK': ".X1111 1'1g111 ll1l111'1' Nliw 1111-111-1'1-. 11115 1N1111- 111-11111." 111-:11'111-1115 11l15K'?u 11111111 A-N112 right 111I11l'1-11I111K'.u . Q 1 f ' J 7 ft -v 7 J 1 1 ' 1 I . D A D . ,gn I A ov 44 ' 'I'-"-' ,. Ji "-'E 15111 e I our Labefs-H They arc I Ilfllflbf 1111 LI N I 1 I 11 Schloss Manufacturmg Company ATHENS OHIO Manufacturers of Hugh Grade Felt Noveltxes Pennants, Banners P1lIows, Etc 1111 I1 1 I 1 111 1 I candy liar Butter cream cer1ter,covered Wlth caramel. peanuts and ctuocolate Lyn 1 W11.:5QJL1PAny SRII I I1RAFTI+R 9 1 11711 I UU1 II1 1 ll 1 1 1 1111 1., Samples on Request PHILADELPHIA PENNSYLVANIA COZY THEATER Clean PICIUFCS H 111111 1 1 1 EATMAN and DeLAPP MOUNTAIN HOME ARKANSAS FARMERS AND IVIERCHANTS BANK MOUNTAIN HOME ARKANSAS SS XX West S1de Grocer First m Quallty Flrst m Service Our Motto, "THE BEST" Goods of Merchandise stand the test W. M. DeLc1PP, Mgr. Miss N1' ' 1:1112 "1':11'1, 11111111 11111 ' I ' T I - r Q' K 4 1 A l 1111 ' 111 Il 1111111 111 11111511111 1111 .IIII- I 1 - - PM IIL 1111111q111'11 C1ZIYf U . , ,. , . .. '. ,, . . . , H1111111 U.'111!1f1' I 1SlI1'1'f1' 51'1':'11'1' L :11'1: N1-s 11111 1 111 1 1111 111 115 X A Wm. U,1u.I.1 ms" 5111 , 11 1 LU1.1,1'.l11', 1f1141':11'1'1's, S11 111111-11s. x11'1'1'11-1's, 1.11111- 1111-111'11111'111 :11111 Xx"l1l1-1111 1111'11:1111111s, L'1:1ss 111111 1'xI'2I1L'I'I111j' 1'111s 111111 "Us, ' 13211111 I'1'1-g1':1111s, X11'1111s 111111 1':11111's, 1I11'S1.1111111-11 51111111111-11. . 1 S11 1111' L4:11z111111111- . , .11 1' s X1' .X11':11s XX -IC111111' 1311 S1 :111 1!ll1Il1j'1Ilg 111s A111111-A s1'11111'1: "1 111111'1 111q1- AQIII' 11l'1l1-1 :11'1'1111. X111 LQIIIIIII. Y1111 1111111 s111111' V 11' 11111I1- 111111 :111g'111:1 111'1'1111'1s, 11:11'1'11'1 -I H ?., L41I1-11111 1r1I1'1'l1IS1I1f'1I "Y1111'1'1' 11III'I1f' I'1Q1I1. 1,11L'fHII1j' 11:11 1N11'1 1I1'I' 11: 1111'." S11111'11s YIVIIIA 1111s1111'ss R. 11. 111',','1f1.1,. 1A:1s1111'1' 'lf If. A1111,1'1S..xSr1.f42lS1I1L'l' flu' 1 zfmif Ill lllk illii I Iii I' I TQQUIIQ " I IIIII L IIIIII L k IXyI XX x Ixx 1 QI-fiIIIi57 , ' I I-I I I 'II I I If LLLI' 'A': :IH 1- ., , if ' b . ,Y I . Y .-if wa a V B , as V -Inq v --.nf , Y 1 I I I L -Q 'IA" I rf- j If II -X' J I 'IQOIIIIIIQIQ' wIgI.11Ia'ff.1I1vII aI In IIII 1I.II UXIfUI'lf .1SeI1I'1r1xI I yum: kg I1I.1II1 x'I'.IIxI1yIxQIIqs.I Irvmpl If It I IwIIx'vI'x'. I Ig-IIIIIII NOVUIHIIIOII X I UIIII IIQ1'fonI1.IIIxnluu-s111mw,1pI1 E III QIIIII uxvrx '.IIIIIlI'.lI VMI..--II. IW I ' s.xI1I'1oI 'lx 1 vo. I x,xs11x'l11I' - 1 , ' 'I PSN' I I --H --f ' H ' -""'T'+7" " ' ' II , H B1W93BMWKlll'IBiSW55Wb9"W4W SCH QOL AND E' is-3 'QL E , M CATQEEQQS 2 if YEAR, M B005 I wg? W aff W ff R' EX W!!! 'J' 15' ' if TT N Eff 'W M m y J '-E: I H Wmuuunu j nm :mmm ? E if EW! 1 s lnH 'mM 'Neg 'ff MCQUIDDY 22:.'rJ:':.e 2 My Jw tr W VU H' ' V XV' ,xfiis . I U I 7 J f 9 f f ? I R if 'Q NY 5 'f 1 g M I W 'E f A1 2 A - ins P! 23 K V, ri ' W S +1 Q' 1 W 1 , -,' L 'ii hIl'lI!lIlIl'l.lW!Il11lll"2 vm E43 A 11 1 " ,ff F y M-3 ' ixjgaa ' u 'g"f f fi "5 f 5 'ff' Wi 'AA' A 'I ,A ,di, 9Ev my z5f ,l, f,1 Il f., PY Vxv K ............................ 13 V1 J :qui V If ' f f k 'A -Q q9911r lgg5.'. , 1 v- gf L X NNm !f! 'g 2 H L- . S ' ' ' X n l , - W5-L4 ' t I 4 PU, I Q , -M .'-. llllwuai ,hi H .IEW ,M i ' QQgf1" f4'a:f 15,3 ,Q- :k ' :' 54121 gf? ff. 'uln1 nvL,I Qnnlfil' "7 bf' ' , P -2 fi?iLf:i5 i.'F :Ifa.' ' 4 Q I sl u p mn S f ri! mm i fg I f AI' 2 J, 'ffigif Flf! 'iffjl my f W - ' 1'.,Wff-1:J'+ '?. w9af-1 my-e::1i'f Q f I " l' g-:.'g!: '1.' ".y1l:l 4- ' "" .. ' I f Jw, -win, mf . 'Q' 'EVM ?'.N7g I, tw' r' n C-1'-l jffhf V NASHVlLl.E, T:NN. ' U71 'W ' iff 5 v lgll ' QL -g'T,,","!!L? !' " i L'li ,, X" li -1 , 11945, llllllflll ' U IUKIIIUIIUULIIUIlnUllllll!U!IlII,Il",lU1l 5 ' 'A AT All N '


Suggestions in the Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) collection:

Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 79

1926, pg 79

Mountain Home College - Mountaineer Yearbook (Mountain Home, AR) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 11

1926, pg 11

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.