Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA)

 - Class of 1933

Page 1 of 88

 

Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection, 1933 Edition, Cover
CoverPage 6, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collectionPage 7, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collectionPage 11, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collectionPage 15, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collectionPage 9, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collectionPage 13, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collectionPage 17, 1933 Edition, Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 88 of the 1933 volume:

THE SKAGI A A DPAMA OF SCHOOL LIFE gg ASSOCIATED bTUDENTS NIOUNT X EPNOIN bf WAQHINGTOIN 'Na' X fi HY T OF , I UNION HIGH SCHOOL 1933 Lb N x x Ixx x K wx H MN K 'Q' , i IH Ixxlluglml xk!!I.llll Mm YJMLNI nn IHQX Lxgufw. .lbllff rxw1vur1l.:mi1Ux mhglxmxlIlmulmm-11I.1lnil.111m.1,.l wmifx 114+ :ww I.: md 1!T'xH!kLIHfI!M . wi lim fvllmg xuxmm xx xxxulwlu U? lin Umm: M!-lu! Nami. IELII fpm XKYHILI1 "I1m! nz. llmwz gum u1JI1w1I,,1lwv.l1.1N5'Munilwrlumjulu Yan xxx Maru u'M.xu lwIwMi. xfwA-1umm." X1lX.flXlxIJN,lil,I: N1 Im If hlil g x N fi lil SIJAQV mx lvlif ,1 mlr'r'm' 11'TVL-wzxxgg -ww' I lxxw an :rw,ml11.1 MQ: .Mrmx IIN -Nfwwmg , lv IH mu' xx xp. .1 1YT1l. NlllWIlL' .lx .mx H Milli. ' 'wx .wx mx fu:U,Nr1ux1:11g In xzsvn zu .a mllxlx Iwrriwim. LHWVINUIIVIX, Lilruxl--IL IMA i' -- - ' 1 ' 1 ' fuxnmwu xm: raw mv.xL:uuwI1z,xm X141 , 5 Q., V alla llnx lm Nn.1gw1m.1wT lbw twttml XIHH K, kl1lwkf,lIU'fl whulz in,1X111.uic'1l N-X UPUCQHFCCW ..- 41 LL L xxx 1 xgsl lst k0I1SlL I x 1 LH 1NlSlIk L 1 11111g x 1 N 1 Ll I I 111' K 1 L 111 I1 NLIW L A X N ULN k INL 1 1111 x ull IX L A M 1 X SL L N x LII TPRGLOGUE if CVINCQ, 1111"'t111g, .1111 "l1lg 1' Q11 1111 11c ' '11-1-1 111 1111: c1'c.1t1 111 111' 1 l11L' '111 " ' .lI'l 111.11 11 1c1'111c1 k1lA.lI1!.l. R111 " K' rhix t11c 1.1117 1.1 111.11u .1 111.11 111' 4 111 '.x 111' cx11'11't' tg l11u .1x'l1XL' .111L1 L'UI1L'I"lk' 1.1 wx 111' .1 sc1111111 11-.11' U1 rcd 111' 1c 1 llc 11'.1 111' .1111 pcr '.1L1111j' 11111 ' c' 111- Nc. x1111'1x. . 1 11.1 .1c1' 11cx. XY' 11111- 1111' k1I'.ll1l.l V111 -1'1" .1s .111 11111st1'.1lc11 I1'c,1 ur' 111 1VLllLlI'C 1' '. N. 1 N 1 1 K 1 c. gf Q4 l AC 1 SC1 IC C nu lun lL s C st PROSC l XlU'vl XX l'NC S PROPS UUR THEATRE 41 fix 'l'lNl I'H,f-l'l3i Pl. il lligl Tluul llll' S'l4xXC,l1 llr 1,1114, -rs Sugu xl.lI1.1gL'I'S All- 'lm 'A.lI1S lJi'-- ,rs A-.ul 1.1 llll: f . 'l'Hl-' " 1' if llllf f ' I l WO'-155165451 HL'-5512 9 xslt! f ,f'M , I,. al?-.. N """0v.-,,f . I .+- fanw -vw -.X sqm 'Wh-..,I II-I, Us 'N'-H-.X ...- "" X N-.3 xfff Xiu .1 145, -Q "KI,-A-. 'v 'P 11 ww-4 33.1 -r ... re M-aw ...X , . -P.. , Lv . I rw x 1' :N ,- ' 1 1 ' A , 1 , f '-'W' 1' If ' f,. . : .ffl if.-:A 'Z' 7 " X X ,! 1 f 4-gi 'J -I ,f'T2f' 1 '- X. ' 'X ' II I I , I .,.,r. .,J,,k II I 1 , 1 I II --.145 ' 1., ,G -, ,:...,... .- -'...,-. I .'-I--. I . I1 1, 1 I XI I' -1 . -..-.--...-...,....... ... v 1 ., 2 - -, .1 f II , , . - E I I III I Ivffle-.ve-4-.rfIn1"1V'-af -' "' -' I A - .I .. -I JI I II y I' ', A 1? MIN... III., I . IT, IIII, IIN- 1 ..i,..,.LII If III 1. I II I, II ' 1 fa , - --W' -iff? A . '-'T 7--'551 ' . A ' I 51' I II 5. I . I ' 5, I I . . , I4 1 I 9 I I ,PI I . - - I nr' QI I I.u I V .I .'I.gfI- I 1 , . I I . Q 1 . V-:fu . -, ff. 1 -' ,?:1:'f ' 1 2 2' . . -' 1' 7 "7 -far: rv" fnimxu- :.-..w-11- -M -1 -- ' :- - rf 1- r. 1-..- '-V' 1 -:- ' ' - ' -' , V ' - 1 325 A--1-!':.4:3".'f -,wx i',-?'f-95321 ' 1-'ff-'L 1--.ffm ' 'Q 31 ' ' ' .' '53 ' fl.: Hdvi-1' 'X .i.'.,.'5,-'f S' Vfji? - -fi -525 . .gQ"'.T 5'? ' I X I -. 'P1 If Qf?'.'f?5 ,'fZ79'3'i'fA.- 'HH' -"""L'7"4 f.1'...1::I:5,:fl ..1i' ' A .. . .f5Qf:: Q .I ,. I I ' f ' -'I a Z ' N35-f ' L. .4511 if'-fff' 'L5?f55?Q-1'-1 x " J ' A .1-31' . ' "li:-V:-'-ff. 1-Y V1 '-'--If V-'f.:w.5..,1 -J-Q. .' ' v . I -A -' 1 ' .- 1. ,N -- . 1. If 1 IQI . f ' 1 ,l - I I ' - I ' 1,54 1 E . 1 1 i 1 1 ,V 55,1 ,- ' , 1 1 1 1 . , .1-xfs 'A r 7 l 1 1 3 IBN? f' l'-iw? 4 - 3 ' ' Y Q 1 , i 3 ., 4 1, ff I 1 I I P- 1 QF, I . I X ' 4 I , , .. , . , .4 , , - . 1 ., I I ,,..,, ,I. I .,.. . ,.,.,.-.,.,- II IIIIIIII IIIIIIIIJ ,I..I.f 4 .E I I I...,, I . 1 1 F' . -- 1-.,.....I I v - --YI f. .. :If , fI . 3 5 gy-U.. A 1 ....gg, , I " 1 1. -1- -- -.-ff I V ' III? 1. .. . . 5 , A. '.'ff'f'f.9f T" , 1 I ' I ' ' ' I . 1 ' L. ' I I. 3- . ' ' -1. . VZ. ' , 1, -wwf..--.:,.. ' ., 'WTA' 4 .. 1 ' 5. HN. ,'I,I' 1" 5? 1" ' -2. N?-5 " Wfiwiif I I. . I,,Q. III 4 I . Lf?:.f IF S- f vff 21322, ' : fiifigzi: -1.-i?fQ155i,11fi . , I' M' I H' .. . N If 3z,...s.'A 'f I -V . Q II. I. I, 4,.IkI,. .5, 1 I I- I , ,IIII If . I....,I,,. II v I I I I . --axe-1 1 .,,,: 41.1. -. . . .,.........---..., - ' ' ,SVI I , -1- , . 1 A 1 , I -' x. -f-- -4' I I 5 1. . , .- .gg II , . I I ,.,..,.i " ' I I J, -5 7 A 1- - 1'3" . 4. ' , ., .,,.....- . A , - ....-,...-M .- . . I .J ,,4,,,, 1 I1 K - , . . I 5 .f I . I 1 , I " . - ' i ., I , " .1 ..1.4... "'?'-'1f1f'1--". . , '-,g3Iff1YQ:m.'r'7,f-I.. ' -.15 vain." ' ""1'e:1 ' 4 m -V 'h ' H ' :vi V ' Q . I 4 ' -. I 4..,.:.'fQ-Nur .41-,-' IIIIII 'A I ' - X I ' ' I ' .,1l..--.':"""'N- ' -- I . X I r .. II " s' -'51".IE. ' W .I-Q., I I . 1 '.:..1 9,-1 ' . . XJ' Q xst md ILIJILHLL pus Iqlwrough purtlh dnslgned Im gr my md l1lI'l11Ol1X -, Q. wg r 'H QQMWM-. y f J" :If f ff 1 s ..,A 41-s.,,v VA! 'hr 3, ' ' 4. I i . 1 Rf N ,lb f V , 3 . j,fTv.,.w. H ,ff . JN , av ,ll v' N ,' 1 ,ff:' .i?" ff , f an .ff ' ,.f.f"f ff , ' E-5 4 uf, fa -.:' ff' , ,gs .4 , t '1 43' I ff' H' HF.- Y , ,- uf' V f N' .T -rf' . ' .-if 1 . .1 1 .pu 'H A Yr , if rx , v' ,f .1 1 .r VA ,ff f- 42. A F f ' 1 r ' ' . f ,X - , gg., + w J IK- F. L. -,. 1 ':, rw ' Q 3. . ' ' .5 I ',. , A THE STA GE N N I Iss zum pu X13 I I Lnupllku Ilg X111 M du mu: m r lui tr umm my w lmunurxng nn L x IHLIHQ ruax Bnfur L T IH, 1 3 x ' The unc .... 1. ing IH " " -w ,Xrc p.11'tigi . Hx .... Ad " ll'y, i11strl1cIix'c,.11d R ' '- A 'iI1Cl1.l'. 'tux '.... xl' l ,lx Of -.1r'dm'wf1 ' udc n I '. trc . . .. lylclu 'uc .... dc ' lc Q . '. ' ' 4 'i D Thc ir'.1m.1ut' zlmumlrk-1' wnrld .... xl. 1' Q '. 1. ' 4 'CII1' -mml 'l1tx, ,i . .iz wi, -12,1 1 .X li., If-'I A 1.01. - , , '11 '.'z 1 , , ft 'a .1 5 - A 1. - 'fi' 1 Q 'a 1 . , ' A 3' .l 4 A ' he ,N . F . ' n . ' l P s P71511 CTI 3-4 P7 QOOQLL'b-4 ,ll THE SCHOOL BOARD 4 5 .Xvlxnilnid rlx-v M- Hn- 11.-1-uh :md .m!:nir- -I! Hur xl1ml4l'lz tix-zwtxw, ilu- Ixxuilv Nm-hmyl Ut' whim v .JI A are Irrr-mi, lm- rn-:wind Us ultimutc- -t.n'n- during' thu- yl-:nl lE"iI-I'-,ZL. lwlxilm-nl vhzm. un- '3z:.:11r:1l 111 lIrL1IIx'1l.1'lxlu Ulwlilm' YM- xxurril ruin,-1, sizzix- :Hemi1':rr1wll1ll!:l!5'. w 'l'., In-:ul --ur an-rvlvul Ihr rum- Ilia 11gvPvn:mx:n! Uv' nlixtrim-Z nrt.-rw N-lu-I.-ml M-urn:-11 1mllx14lu:1If hw -mmm- Ln Ihr lil-:xrd ul' l'Iziur:nti1-lx uf ilu' l'ni-nu Hiulv Srhunl, lYirlric't N1-. l, The lm-mIn-r- :mai 111' l.:.u.4-g- .f thp xirinilu-x irmu uhich thx-y xu-rv vbmwln Ilulluxxz Mrs .Min Hull. .Xw-11: Hlziv H, thx. I.:1,u.Iy11 X, J, lim-lxthim-11. Millluxxng R. H. Svhrm-dvr. Kidumxuy: .luhn 'l'. Ninwm, Sknuit Vixyg Mixs Nvllu I4-1-. X11-:ulnug IH-Lx' J. H4-in-, tlmxxuy: XX, H. Phill' 5, Knvxwiriwg J, WMU-r Huxlin-, Ile-xxillv: .FULL NK ylw, Fzri H. H, .Xmh-rsun. Misluzxyg Hnrrv li:xmi.nII, lfrvwluxxing lf S, Swim-, llxnrlmmyg :mul Furl .lhm-,A fununl Xqrmm, ,Xa c'v:4lrlll2lu uf Ill:-ll' Iuuly, tn- uzrrulr rw-m-11-vu--i 311'-, .Mlm Hulll xxlmsf wnxwiul :winn- .'.41tM1uL9,t xx vwfgwvt--ai In ull, XX H, l'?'ililv- X1 rx.-11 pu vlvrk. JUNK WYIAII-I HHS. ADA H.-Xl.l, I-Illlli li. QUY R. H. SCHRUI-IDI-IR HARRY RAXDALI. JOHN T. Nl.-XSUN -'Q' Oi F U ' 'C' IUX x xx XI-ll HXN sUIXF lil X IH H N lr!! , -a. 1 XIII. . 'I-I. 1. Y .' ' f . 1A.H-I l.I'Il"I A. J. C IHS I XY.Xl,'llflC , .KTIH XY, H. P llAlI', tm 1. X n:v.mx1x-X :L1i,qz:.vt tu.--i wr :nu-kxl., Ire-. I nd Hur 1 1:11-I E--wk trwt rtulu url -lurrnl-1l.ty vhw' 1 x I". -I11lAZI- Lt' NT'-u:.I X.r:,w :1:a..,h.ut!:1 I . 4 r m 1.-.. ! ur,-1 1--ru.-aim! .nltl-Mph -1' :uljuxlf mt -:nz ':. Nl, L,-mr .-x..n,11I:1r U1 tm' rg- ' I U. wmv- -H Um! tlwx may M- I-.wh .-ul!'urg,7 t-l'1--mul, It .w..,!1--x':4I.-X ,xitlm Nm -uh--uznlx :md ww- - .U .. -md-:,r up., p!....- H1 "ln XI.- ' n,ulxl.'nY1w1.-. XII' livllxjfx till:-luv rn-lllznilxr Hz.- U1 I'-1297 '-'J' 'PQ - . - . ' P P . vvuv 4 1 Z W1 4 "1 5 -1 I 'J - I' -J "J "T .J J -. 5- .J 1 ...X .1 1 . . C L, -, Q A fx ., - ,E 3-' - I .. ... '. C I -1 ' j ' . f -1 ' ' - 3- -3 - Q , A f U . vm 2 f, N " 5... 4 ' '4 "' . -4-, hi .,. - C C ' '4 f- ,., -1 -M ' H '1 7-4 ,. A ... -- ... -,. .1 - .. f - '4 f' . 7 - ' I ' . .1 " C f- .1 . Q - . - . ' '4 Q- . C ,,. ,?' 7 '- ' - Q f " -' ' .' xl: 'H 1 3 -' -1 .. rt 'S . ..f L ,J -V 7. : -4 f-v ' , "1 YT. 'T ' .-. ..- ' 'f 1-Q f C C -, 'J "1 f ' J -.- L, 4 I ' -- .-. .7 J 5 J .. ft 1, ' 1 l 7 -. i - ,, . M , 1, -. fx . -1 1,,. f -4 - .. ... . , ,. ' f- - -- - G- 7 f-Q F 5-1 ' 1 ,-- 2 i r "" ' ' .1 ' - , .1 ., ' C- . 1' fi .. . I - -- .. -1, , ' - Q , , ... f .-. .f I, , I :J -A . H , ... , 1- , , , 3 ... -1 - - -+. 4. -1 ... J: , 5: , -3- f- " 2 :.'. 3 1 ,. Z ' f 2 I ' .. -, F, . , , - fi ... I 3 ., . , , 1 - ,, .1 "" . ' Q. I -4 ' f ' .. , , ' ' 3,1 .1 .1 C -f J -- - 2' fl. -- "' .. -1 :.. :., '-1 - :.. r: .. ,... ' f . C 3' -1 . f f- 1 -+. . 1 1 1 . .1 -s r: C... P INCJIPAHXS MESSAGE IL L plgu 1 ru 1111 bu IIIIUUQ lrs u fm 111111111, 111 rnust trmsurud possus1m1s t11x utuud 111 turx 11 Tl Sk 'NND INN IS 1 L omg lu Vs un ULIIN L LTKJO Ll DUNN lI1dLI'LLd0pPILNNLk H1 L IHIIQ Q 1.11111 1 X1 L11 1 1111 fr'1L1us11ws1 l1ssm1tL 1111 unsglhsw Llk1LIS C I Ill gg 1 S L 41 fi gf if 1 OUR OFFICIALS mFUt11C9Df7Dv.?. MGDDM-iw Z? ?fr if fi' ,a- ALF E-1 .. ,F . 2': Z 'L I 5' ' 1 -I , 3 , 4 V. M , Z , . .. "' 4 Z'-"-72317102 P-'DP 030019 .- ' F 45-T xg 'I 7 T m lil 'lkll IWKYYSUN lfyvw-lvl' HARIUI-"l' Nl. l'l'1QSlAPfX Hnvlish I 1 YI xx:-11. xrzsnwr A lin- lu-P I I l.l'1XURl'1 SMITH Vhyxirzxl lifixxrwtwvu, lin-flnsll .IHFFPIIIXH DAY :il-.muah I-Iulzlurh MARY ll. TIIUYIPPUN l,:11in, I'r:xln:dw- 12. IQ. l,Ul"'fFll':l.Il l':' lu 5' l,Xl HX XXGS1 S4'i1-m-a- H XIIUI D LXXG 41-H-lu-. r i 1 Y W'llAl.l,KN1 If NIUURH Svil-:nw lx.X'l'lHZXN M1'l'0llM.Kl'k N 31-vt?-. runtime ANN K'l'RTlQ Msnlu-mutilw NIINNIIC HIC! - x ll! l ETS , 4 nm... n-.....,.......V- , M.-K RGA RET DURRXXK Hmm- lffmmuxnu-5 I-QS'l'llliR H X I,l. Xn.el'u1l' Hwhfrv, l'ulrli1':Al1un JOHN k0I.lx fun-. I..m l'l'ITliR I-'ULU lhmklw--I-1l.v I.Al'IU'IN1'l'I JA1'kX Hixturv. l'I4-mlmnnu A N' K l'llARl.HS LEWIS Sfwiflluvy I-IN IDUROTIIY W'lCI.I.S lypillgr. Slmrllmml DAX K l.lXf0l.N NI 4:.u:4Y Irmmr NI.il'RlI'I'I VVIXDYS .X:'rn'uI!urv ICYIH X W HH' Huw: l'l,l-I HXRRY S. STICICLH I-Tumi, Urchvslrzn UNCH. ACTI ITIES N , 1. N 1. xx. 14 htunent n ru us N uc 1 n nun r I Hugh n 44 fm 1 lm mx ry offn le ntly 4 11 xr m I-4 xx Burkl . , 1 1. 4. I ui 4 1 v 11 nl m Q ku nr hu' 4 s mul lx ll-aux ui 'etlnpe xr- c ull: l uhm M ands the i mx Il Imeu vrz Ne nl 1 entx nn Nunn xg-rx un nl lmlmrtn I utter A! fha 1 mu 1 15 n r 1 vn! ci by 1 1 ts 1 11 dmn , x m 0 av! 1 1 I 155 l l ll 4 N1 lr s 4 I, A 1 41 m 14 1 sldex the nuul nr ruumi tml h uw u- mn U mv-1 ruh nn 0 her 1 rm xmhra 1' xnlxui xx 1 U Lmlznlum 1 rum, s Ar uf I ln een ul thlrt U re-4 x me xr mln 1 xc m e cn mint sy nm 1 xx 1101 s nn m x ls tar - ef -. , :hx 14 11 mos muun 1 mum H- xxtu-N xr. A .1 sm if. 1 IIN A-4 m ur r Il r Ntln nl ' 1 4 r-er un mn wr 1. 1 w I 1 4 vo nt lem h As IH Uhe one X4 mc-H 41' In lt has nifevud prmul vntlrrly 111':-es Q ue-n x u mum rs Nu nn w nh 1 1 1 fr xp., 1 1 4 1 nl unur! 11111' uxnslbh t x nv lx se e ure r fl e umm 1 r' muh: 1 Q Ute by e wtullfnt 1 S u 1 :nur slurl 4 nl on ln 'Q 0 1 y 1rc-nu r mr- 4 1 1 r us md nz 1: nrwn ms mu l7l n h s 1 yg-,ar but -um' Huy hum vnnr I hu vol Thm I rtlnn nur m nj ar utfll' 1-ld n Ile ,pr nu tudf. nt raprn -an 11 A vui Are N ern-vi at t 1 r' 1-4 n lc-ers unrly the ns xt full PL e xr-vu nw hm fn he o uml1ntmn re :run nt 1 r n : 1 m v v- em 1 uw N ln ls vnnrc rnui ew: Q-K tu -.4 thlm. Aww pn-sxdvs at N! ul: nt Iuunml n ee tmux and t sm. Lmhhon The Stuck nt I bllllfll U xx ale 1 N c nu ve n xl 1 ox 'he siudlnts by the -atudentw and fur ilu stu alentx nf Yhv 'W run! Yvrnon High Nrhmrl 41 , 5 1 w ' K K s h h N 1 X -- HI.' sl-lm-tml gr:-up ll' Ntu I -lx! l'1-1-r'v- su-xztntixew nl n are- rhwwll 11. 1-Hx -y 1' - sz ' s :ui Uluixkxx- .lf H , Axvwizulx 11 fl 1' fx wt' M I YQ' lx ni " in pr min:-nt sch p xl pr llc,-n S. has 1- f ve 4" - ' hr-:1 lad tl E ye: I y Ii il. und, l'-ns'itl1ti:n:nlly. Chl Slulmt 4' un- 'il is bw lm tr hull 1-nulwil 1 ma- vw-ry mf nth. .nt whic-h til ' fu' re- f l: .'im--- ul' th- :Ch uf' Sf - . In :uldiliuu lu thi-, -pn-vin! me ' '. : - 1 -1 fm-u-r thu- uc:-api fn nh-- mz : 1 juc 2 - I nt' I - re-1 .' A :tin- stud .' - ' j ur f - t 1 uri ' 1 nt nz , -s - - -t' Il 'N U 1 fuvully i- 1-1- res L- Vriucilml .I 11- Ra- -v : :nn I V1-ln-r F I - , hvmi uf tha- tin:xm'i:1l 41s-lnrtlne-nt. xl .mls ' in :un :idx Fury cup nvity in :ull Ins- in '. Th Q dull 's nl' thu- vuuuvil invlufh- 1-h'-f- ly lh- huyim: uf 'xvh urt"l's :mi Nui 1 lim-Q :AN :Irv :L I 1-vvvity f mr ur :AU I 'I' ' :wth 'th-S, I - 1 1 1 - lf" ,s' 11 ull I-.xc-r p l- xs. .Xn I 'I' ' ' - Ily in' '- 'ith th! rf: ' a ' iu' ' th- yv: n 1' at hundr - and ' y- 1 f x :A- U 1 : it 'xr nf :A 1 'xx' :uni ul Ily Hi i-nt Y 1 ' .' sl- un is-1' I' l :all xt i'n!- x ill hc -uf A ho claw I. This plan if tx 'ish' tl - zwtivitie-H up into four sh-lmrllnvlltx learns, IT' , ." :url wlrnmzx. ani K' it! - ,XII :wti " ' , : - Cl: 4-ed und:-r ru- uf the-J - ' ur ..ml:lr1 if! i :ns u nj n :A mi u . .' l' 125 are limi el in z ta' 1 ll f ': h. "P i. ' I i sys if .- -,t- ni"h ' 2 - , 'f ' - - .Nful us uf-ll :ls lwm-fivizul lu :ull .1 xl IJ. Tl - - - ln- Q ul' Un- 1-uum'il :al r'h sv fur vhv stu- Y els- .' If Mmm! V1-rum Hiuh :All mil 1 5 rfx -uc? an Ln ll' 'ml sn imminu xx iuich th -y sm- fil fur lr ss-h--1-I In 1- nkv. An: I - rn-- sy - 2:-k xl' h ' .' t h f this :sup i4 th 1-I' ' ali' n uf 1 'l:t.-S wlv ai I Kh , - N tr :4-r'- on th' ' wil 'nu . th - f I " 1 y:-ur, Thi. Hn-y dn xx ith ul pur- Iialil nr :my ref- '- ln pn- Nmml :u':1uuinIA 1 Th - nu ni mv- fu tl humor 1-fmuvil urs- jud ' I lhl ir high :wi nl: .P '31 1 I L' 1 r'it'.- s ipQ-xm-Ilxslu-ly,nntunlyshlrinuthu-ir :vn- ixr ' :nl-U .' Q' - : '- - 1-4 'gh wh . - v 0 ' ' uf Ihr- ll : 'u ' es i-L h i V ' inn. I I N 1 A. ' I' - ti '. : - .4-l z h - 1-lv lion uf rl: .- uf- f'. - . 2 . T1 - -' I' ' ' -:ui f 1 , r : ',: g -. - N ru N1-l ml ni :ull -X 'P IU! :ge ll' -. in xxhirh our 1- ml ' - ' , fi "fi . P - - ' '-. hu- :l. : .' u - ' ' 1 ' ' '. an . 4 - ' . .' - '4 ' is, n Un- 'h , za ii 'tin I' '-ly urti' ru: 1 iz: li v uf 5. Q' qv- fv- IINNIX IH llkl -XXII . JOHN XAIPNTINI- rw uf lOl ISI NTI'l-l'l'X ll'0N ARD 1 OODN1-KN In murz r 1 I' NX WIONlb'WlTH nl R rf-4 n!l ER-SNK MATTl'b Ium r Rfgrewrmmtne V .mnx vusuux N01-ln nmre Rzpre ent :hu kl'NIlAll bH00lx I' re hmm Re-pr: 'tentative STUDENT COUNC L f m5UOv-Bf5r11'2U--'IJ 1. X . 0- l K, . x 'vb 1 G " ' ,' h S. AQ Y n 1' ' ff , - l'r slll-nt U A Yi -Jl'rm-s.'l1lx'tA A A gnc-rn 12.1-Q' ' " SQ-u'A4A,rA L-p zz- .alive -lt .' An I A 4 ' A is 2 ' " I 4 1' G l 3 ax' HORAVI-I JOHNSON l'x'-sinh-xnt I.0l'lSl'1 STI-IFFHN Yin-1--l'r1-Nidm-111 XAXVY BOYNTOX 5.1-rmtznry I-Il'Gl-INI-I SW.-XNSOX 'l're:uuror EI.lZ.-XHPITH LIGHT Y:u!wiivt.n-ixn NYINSTUN INGMAN Sulutznuriau KIISS Xlcl'0RN'I.-RFK X iXnix'iv-r MR. l,lNl'0l.N Adviee-r mbibrldr' ..- Q wwasw Qf7v-1q3Lp51yg v M a 4 fi Q... A I u, . Il PIINA XI VIIN 1 nv 41 mlnmn nucsxrss 'AI rnx num x I I RAI DINI' I-ll Al RWIORI- 11 unix I N1 Ix ATIII' RIXI- ISI -XIII' I I la N1 I.IlRI'IIl HIM-KIR I ' - 1 Q vu! la : .31 , Im 4- .I ' III I-ALI' , I I I I I I I N.-XNIIY IIUYXTUN " an .' ,Xxx ully: Pu sf -' ' 4' : I i'r -' ' 'ro-s' 1' 3 .' -ninr ':-.' .' A '- '- :I SIX 1- 1-Q .' :mul : Q -' . NIILIIRI-Ill IlRAXIIS'I'ROM I-ILICANOR BRANIVI' NYII.I.IAM IIRANIGIN Stull:-ut Iinml I,n'mI4-r: Urvlu--Ira: 'lxrzwkg fire-vu M3 Iinskn-!I::4IIg files' Fluhg lhptuin Vrusslwlu-x: Ibukv nf Yoh-mI:xn1. KEITH BRICATHOITR 'I'rm'kp Hnsq-Imllg Buys' Club, IH-QR'l'lllC-N1,XllIl' lilll SlCfQ.X.XRll llmu-1'Nu-ua-ly,rl1'1"'1'I.:-v.:n:l,4.I4-vtlull l'n--lu llfvuf- I'-lm! 'lam 'lr::1s., llrzl lnulxv llull. FIDXX IX lll'Rkl,.-XXI? X. S4 ll. I'rl-.M tin 1-u M 1 li M tlmll llf-In-1' Sums-lyg Turn 1 N 1 l'..Ull.:l1I. li'I'lll'Il. l'. t.XIllX1. fl, .X .X,, l.:nYl1 llul',51lxlr'l lnxllxvnlliu- Sl.uml:r1lr. X frlln-ylmll, H11-lxvlliflllj lh-lmlm t'lulu Jullx 41-XS'l'l.l-I H1111-nal fl'1m1 Slaillxunul l'l l lull lll Xl ur, , lug,-J Vluln Svr.-'rr A Nlvr. Skzwilmg llpmnlllzng You 4 USFAR fl-Il IITTI lumlullns, Hwy- I lull. IUIS VHAX IS M X .X ,4li1'ls' l'lulv. H.XR0llll QHHI-QX I-IR linlerwl rr'-n. lirmr-xvl! Hx:-lx, Sm-:lille lE'1Q, l'v1rX'f l'lll!f. lll.l.l,XN 1lll'IliXl'IR E'.l.h-rn-4l lrlvm lluusn-vvll . VEQ, Xll-Svluull Nlzillll Vu f. , l 14 K.. ll 1 lul-, I R0lH'fR'l' QURXI-Illl. llullmlws Muglrfl lfrlxlmlzlu Vlzxss l'n-5. llzllul, lull.: Lint-. llV:.n,.lI11 llulu, l.uu4l xgvl:lk4I'X . Sw: L11 .... lillXl0Xll ll,XX IS :1-ml-:.ll. llullllw-3 k.rvvn 5 QJIHIUIUQIC ll XX IS lin-ml Nl lhurtz-:lllg llzn. lmll, tllvm- Flnlv l'ir:lh- ul lkxlqlmm. XX-ll lung, Vllrxat mu- 151-4-mluxllz Sxmrku' Nlvr, Rl-ll.'l'.X DAXIS llulmr Sm-xvly. liullalng Primm xl Vlulng Ulu- flulxg Skzudna. SP2-162317101 L Cr-90-BLD la N 2 X1 X L'l'lCll IDA VIS llllml. l',lI'n-mgxn. ling! Vlulf. llUlH"ll'l' IDHXX tllvfn-:1 Nlj lim.-llznll' lfmll-'ull ll lf X lilvs' lllll- l'x'.X. Sr-uk ,lml'1x.' 'll-mr, l,-fl:4lXll--zllx-rf, llrwmllll Vlall- !-'ILXN KLIY IIINSMUUR lIl':ulll:llml Irmnn l":lll'lv:lxw-rx. Y.-ll lun,- llullllw-, l4:ns.-hull Nl!-r lF-Htlmll Nl-r' , ml l-wma liusln Ilvlll Ml-ILYIY l'fl.l3l'f liullnlnv, l"llw-nmll lbw! Vllll. IQDWLXRIJ ELS.-KSSPQR liz-hun-ll frum l'urtl:m4l, Hr'-,, llvlw lm-.A lu,lIg lin-4-11 M: ll, S. l..-:ull-rx' 4'..nt'.x'- -11---: llullllutgg Slxzwllzzxg Firm-umm, Bl-IRNIVIC FISH!-IR 1.. X. .X.g Lzntm llulv, l'x'a-rxvll flulm N-r'.Z .Xrrln-ry Nlvr. :mms Hsmiu 1l......1-su.-all 1 ,: ' :.' 1: 'Q ' -2 ELI-IAXOR fi.Uili lifp tlulvg 1'um'r:u llull: lnrlx llull. IICICNIC GILBI-IRT I., .X, X.: .Xll-Star Sm-rw-r 'l':-:mug lm':n-lwl- ll.xIlg hav-lmll. VHARLI-IS ll,-UGGQVIST lluwsml: Vntriul lilrlg ,XII-Sr-lmul Nlulng Nl0,lNm R1-xxzlrlii Vu'-tuill Vrusslmrwsg llramxsliu' llnh, Mlm- l luln. FRANFES HALL f. .' o " - ' . 1 , , . l utln frrl ilu lluly lirmulxu lluly Latin Vlub: Frm-nclx flub. ALBA ROSE HANSUN 'Ile-9 l'luh3 lliuxxutlxzng Girl-' Vlulul 41 Nl XIII. XKIYI lx. IIANEHX 4, V. dm- 1:4 m:.H nf..--im.. ImIl.1..4,- Fr 11 XXfvmIIw-II:-.1:x.r, NIHIAIX HXNSUN nh. 1 Im- IMI . Imllg IGIIIIQIUQ, I1-x I Im' XIil.l.lh N1 KI-. II XNSTI-Ill Slmln-I1 1luI: X nu-I'n--. I,4.mI-In-:nIwl'xg In:In,qLu4 4lIII. lI,.1 HM. 1, MARY HASTINGS Mlm- 4luI' l.:nIlu Vluhg Iiukv -:I X Im. -I vm I:-l'I:11l. 11--5-Iuulwei. NIA RIAN H I-II.I'1liI'IR1. ! X X II- M!I,1III.1.IrlX 4IuI.A .. .If KIARIH HUHSUN IIUIIUI' .1 I-11-I I 'lu lluh' Ng -:lush 1IuII, , . ,.x . . u Nllnlj IX HUFSTAIP Qwn-vy, Mlm- 4'luIug Srhmfl .M-ru 'lkr-9- lub-:In I-mf, mmrx.-ruvg sku- pxlm, 5I:Ix'!!.4I-In-trn-Imy 4.1.--I-+I, 'I'Iu-f- 1-xmf: 1.1.-. VIIIII U1-.rw-II., Rl'HY H0lfS'I',-XII M X X . I,:Il1u l'IuIu, Sn-ru:-I 1 nu I my lun:-1. muh, 1'1Im:uu Hull. bmw NMA IQ.XIl.Il1HN ARI! Spxmxxy PIM- l..,'.: KIM' 1,1-mlsl-vznkq-rs: Ynll IAQIII-rg l'1raIt.N .-I Iwxmz:-In-I-. Hnmlg llrvr--Ntr:. 4:.5Z:..r lxw--In-rv-. 'I'IIIi1lN.K IIl'NTI-IR EH!-:w-.I Ir-11 .Xxmm--:rl-ls 19111. lviri ' VIII! IQLINUII L HISHX 1 X. .X. I1:.-N!rI:Il- Iinw-Il:.lI: tlirl-' 4II.k. IxI'1XXIi'I'H INIJMAY I-.1.h-rwI xr--r IP:u'l'il11:imm, limi Iww 1'1uI- 'I'rn-zu.: I"---'II-ull: Iiaxslu-llmll IH: mmf. Hr--rx. XI Y. I'.1 Skmrilm Kin N U IXSTUX INGMXN l'11l.1'1-nl Y111111 lP:1rr111--11111 V111 l -' 111111 l'11f11rP1 4I11I1 IM-I-:111 11111 I -- 11 11 Vsf11111111..1-11111. IIUIC Xfli .IUHXSUX l'11'v-111:111, 51.1 11, 11111111111 1, .-- XI N111- 111l tlzu- Vrwx X IUl,l'I'l' kN! USUN l..t11-411 .111111 6111.1-11111, Xl-1-,1 1..11- 41111. .ll'Xl-I kI'N I-'ICRXIAX H1m11l' Nwzu-lx 11, X 1 511.1-.1, IL1 I1:1Il: N ICLIYUR l.,XNlll'I rx 11' 'HMI W X X li1k1H.1H N1-111111 1.11'1 M1111 Gl'llRl'N LXRSOX l,1hr:1rv 111111, I21rf-' P1111 LICIIUY LARSOX 2-' I-' X 3 lll1-1- t'l11I1. l,1.111ls111-:1k1'1'i. IP1'-A 11-:1t11- 4'I11l1g .XII-S1-in-111 fN1.1I1l, l'1r--111:1:.. l'Il.IZ.klH'ITll LIGHT Hn-1-11 M, HH11111' 5111111-ty l'11x, H, 5. l.1-:11Y1frs' 1111111-r1A111-1-I 'l'111-1-11, 'IR-111115 'l'4':1111. Sk:1.1111:1 Huh!-1r. I1 X X, X. I . l'l:1y4l:1y', I' XNIUXX l.ll.ll'IN FIIXI1 4.114-' Vlulv, X IFTUR l,l l.l.Ql'lS'l' Sn11l1ury1nr4- X: -, V. 'L J, 11.111 1 1.. 1.1.111- 1 K . 11111113 lx lg .X. l'r11x.1 H1111.1r N111 S1111-k .l111lu111': I1-:1111. IIUNA l.ll l.lNDlll.00N'I linml, l':1trint Girl: Urs-I11--t1':1. l"1'1-xI1- 11::111 l'l:1sx l'r1'w.: l,11111iN1-1w1k1-1'- I'r1N, . I.:1l111 Vluh: Tinwr II11114-. l'Il,I,l'IN MANGA!!!-IT l.l'I'Tl.l'I Vluh. - 1-tv l., A. A.: I!:1ak1-llmll: l4.1-1-lmll' Girl! 41 liI'IlX Kllll l.l NIP lmmx l..u!l:, 'Wulf M'-x WMU' lm.- 1l'v.:1.n'v. Ihxbvl.-H kl,I1li NIU RXNIIHII '..vl-'1'1' llllilfllvl' XIKSSKR l1z11,I'n..1.N v I'-1.11 mg- 411' IU' IH, 4'H1 Imf- H X J--.-l.:. M Yu Ill 'I'Il XI X'l"l'S1lX I.:i1rwl'w' Wlvxl- Mvrl- 1lv10- ll.Xlll'QNlI'1NlAY I I' X 1,4-wx-Ixgw-U - I f, Hwy-' 4Yv1f: .IXHES xlxu'llUN.Xl.Il lilm-1'-11 !'rf-lr. S+-.Irv-AXM,..lIq-x, V1 Z". 'I'x':4 l'l..,tlmlI, Huy! Vlull Y. l'.1 liulld Sk-maxim. Mrwm Nl' llrmmtn- tluh. DON .XI.Il Nlclxiili lrzl--k H-Wy-' 1'I'llv Nlll.llRl-Ill Nll'I'Tl'f'I' 4.l.-.- llul.: liulhlnu, mul- lluh. INN ING NIUE lnm. HIM.. H..f..,,- s...i.-ry, 'l'-.1-.'hg Ulm- llulnl SL.-uixm, GLENN NIUNISNIITH liz:-kvtlmzlllg l"1mUu:lllj 'I'r:u'kg ligusvh All hwy! Vlul- Vrn-s., Hrw-rx N1 Y. I'.1 .lum 1 1'l:xNx I'rn-N.: l"r1-Junvauu Y. l'. I-IRN Xl-ILSUX N11-vvl'g S4-run-Hull, liz:-Q-lmll, 1'I1-uuimg flulv: S4-In-1 I.--:nil-r. l':n5-tain k'r-,Nshnn--3 I re---n NI1 Ihulw -fl' Yulvluclaxuu, l'Al'l.IXl-I Nl-ILSOX Latin Vlulw 'l'r4-:nun-I' un-1 Sm-x'vl:1 llirl-' Vinh. ,Q ,S - f Qi H. mm Slwu l4.,xx tluln. l'l.XRl'f l'Hll 'Ill-IARXH KLKRX J. UNI!-TNA.-KS Ill-ymr S.-fn-ty S1-1' Mm. lnlxn mmm, sk .ll'S lmlm Klub, S5-:mush Vlulig lfznskf-th:nll1 In-uma. I-1l'Gl-INK PII-IIN!-1 Lulu. iluh, hmtbznll CA RULYN I'0l,S'I'RA tx: lnrlf tlul-. MARY l'l'RXl-lI.I, Hmmr Sucin-ly: lmlin lh':mm1u- llub X, I. Vlulu. 'I' KY LEX' Ql'.kXlll-I lI.11,Ur N-4 n-I ,.1,...L.1.1,,x. I rvw l rv! I' ru-1 via .s.. H .. I serum, 4.. .X. .X. 1 Huyx um.. 1lulug bpnlxlxh tlulv .lmivxlw lvznul lhlllduul .NH - b X1-M114 Up.-r:- l.Ul ISI-1 Rl-ll KAN- 4Iul,I YIw,1Yw. .IlI5l'Il'HIXl-I Mari' Klub. . In1i.g.r--. li I-1 'l"l' Y RA FT I-I li l4uKI1l1.1 lzmlllwr. bku In-.1 Hnrlz 'I'M:mLr tlulw: lim-Vnftizl-, 1-, llfl'1RN l'r..yr:m, lf.mlm!!4-4- EX A RIVIINIUXIJ m1:m1xh4Im-.l., .X. Sn-rxux-linll, .Xrrlnry RIXKQS flnllivu 'l'r:niI1 Hln-1 Stuck xchmfl mu: Sn-xt'-its-2 l':4- Xufully: lirzunzntir X, .X,: l'l'4-nrlx iluh 1 hull'- X.g lizm-I-ull: Surf--rr Cir:-4-11 NI. 1 IIA Ill,l'1S Ii0lH'lR'l'SUN l'.nh-ful trum tum-r 1l.Xla-mf. ldznlw, 11'..4'. Hnmlz Ulw-M4--tl':n1 I 1 umtn- lluh, Hullulmw 1 luurrl. ,u1uLI.n-:nlnwsg In-H. LL ISHICN IVE ROSS Mr.-.-ul Nl l'r--X li.,-4-lvillll, lalwlmll, S...-.-.-I , S-rxu1+l'mIl, 4., X X. Rlllil-Ili'l' lll'l,EX' Inn-l. Huw-fl--1r':x, l"1r-- Vlli-I, llfm-wr Sl.- vln-ly. 'l'ur1'l11 Slxzwilmg ,luminr Vlqw- 'llrm-:lx . 'J--lllwu 'l'r:lllg 'l'i.w-1' llmlxl-. I-1I.Ii XXUR SlllNlCl5l'1l.lC 'l'!l:mlx- .X -, tully, I...mls:..-all-,4'r'-. Sywmlxlv Vlulv Mlm- llulr: 4-. .X X., liz.-lu-tlnalllz 51,14-vii SA lx ul--liull, linwlmll. IIOYAID Sl'llWl'IlKHARllT Mlm' Vlul., l'. lf. .X Z lmxlflxy-4-:mln-rs lllzlmzltw tllllr. Xl.X lUi.'X Rl-IT SlN1iI.I-YIKICICICY llnluig llrvlvl-strzni Spzmlflv Vlulu Y. l'.Z l,1fn14lxp-1-:qlu-lx, llrumzltn- l'lulx: lllmul' A-.1-ll-ty: I. .X, .X.1 l.:utm llull, ROW l'1X.X SLILXX Iilwr-rv Vlulx l'rn--: lhflmlv , .. , QX., 4.1l'l- llull. l'Il,l'I.XXUlil'I SMITH .Xll-S4-luml Nllllll 'll-lxmx. ll--xx-+r S--vim-ty: llrn-s-11 Nl: Vzutrmr 1.lrlg llxzmln .Xxxfullyp 'llnrvlxg lfullulnui lla-lmhl. l'l.-XRA SOINI-I lnrlx ilulv, HI-IXRllfIT'l'A SPAHR ll.m..l' S-wi.-ty: 'l'4vr4-lx: Girls' l'lulu. l.0l'lSl'I STI-IFI-'EN ,X. S. li, Sn-vrviznryi Hn-on Nl: Sm-ui-ul' flusx Y, l'.1 .Xll-Scluml Niulwtg Sn-xtm-Uv: lx'ull.lu:3 Sknuilm: l'l:ly1l:nyg llunur Su- vi--ty. SIA RGARET Sl'l.l.lX'AX lin-Q-lx Nl: l'l:ny1l:Ay: Girls' Flulr X'. V. and 'l'rn-zu., Ulm- Vlulsg H, .X, .X.g l"ra--lmmn Flauss S1-v. VIYI.-XX Sl'NIlQl'IST Suplmlmrn- Vlnss 'I'rv:x:1.: Tlmnlx- .Xwful ly: Puffin! Girl: Duke uf Volendzunl Vnptanin Fr-wslmxu-Ng Honor Suri:-ty. t. 'Uh . X -p 8' 1' 'f ,' XXI-Il.l. . I 5 ' El'1llfINl'I SW' KNSON Im-ku-Hmllg lwmthqxllg Irzwkg Hui, Man 1 3 .' -niur Flaw 'l'rn-um: Urn-n Nl 1-t bkxu-'lun Ne , XDA 'I'Al'SHl-IR " v. 1- 4-Y X:-ln-mlzumi 1:43-tzun I 1-.QI-4-nv-: Hulldmq S4-1-4---r: Sa-ruxx-liull, l,l'1'Il.l,l'I TICNNYSUN u.,...,,- s...4i.1,-3 mm' vm., lHQ.'kliE'I' THHIX II4-nur Sm-uly: Hxrl-' 1'lulugllIli1'n- XNU1-Lx, H.-XR0l.Il 'l'Hl'I0lJUliSl-IN lilu- Vlulw: l,wll4is1f1-:uhm-l's1 Hullriwu lluzuwi . lukf- uf Xml.-xuizung 4:q1l:ux lnmnlxx I 4 x'm.,M-mw. ,I ' inf' Ta lf , u-443 Dlil-IRT 'IKHUNI VSUN f',l!X.X 'IKUW lull 55,111.1-M iluh, l.1,u14i-111-:.ml'sg .UI-S4-Mlml Num huh Huh. Nh 'I'RlHI.R I lx X,. l1,..xr1..1x, ICQ,-A-:All ffrn-nn. Nl. H 5, lggninyr' 11-v,X-lwm-1-g l'il's-vxlun' X Imp. .lu-1-.1, 'l4f:m., HH ll.-KRD 'l'RIN'lHI.l'I l.,.,tlm1i, f,ruAu. NI: Slrzmxslm tlul-1 l'ir4'- wv nn. ISUVN 1lub. X X .Xl,IiN'l'lYl'1 --4 mn. Snuth livmi IUIIH. Sluvlv-nt H 'Iv X l' ' I-mm Vluh V11-X ' Ilumyr Suf- FRANVI-IS WVOLLAN Wnyriznyg Stmh-ut 1'num'il Rn-lv.: ll. A. A.: Hzwkofihullp Sm-r-org Ihna-lmllg Sn-rvus-Bull 41 'NI,XIl'I II X X5 AIATNEIL Innhl'-41 Mun, Hurllxvhrl, II1,h NIHNJ I'1'lJ hurl-' Vlul-. 4I.AY'I'0X WI-II,l'I'I 'Mm-' ilu!-. NIIRNIA N I-QI.IAS Ihfmvr Sm-he-X51 Sgnnlrh KIUII Sm'l'r!:nl'y. 'I11r4'!. Sl:l,':1.:1, IHDRUTHY NWI-II,SII Sum' La-:uh-r, In-fl :md 'I'-.I Vw--.1 1244 Zum 1'r1w5Imln-sg lir-41-n My Ilukn- -ft X -:I -ml:-un.. I,:-tix, t'Iul-. III'1I.I-ZX N! HRSEN I.. .X. X. I'rox.. Iilfxwr 5v,1l4'!y1I,l'n-rl. XI: I'mrinI Girl, Skzwllmg I'l:4y1I:4y1 'll-unix Iillllviwg Mi, HMV., 'I'4-nmx 'I'v:nm , 'I'n.rrI,, AI.I1'IfI IVIIITH 'I1,m,r Snrxnty, 'll-ur, 1.1rl-' llnii. l.I-1NI',XII-WE IIIYI. 5111.11-z dlul. MAH-' llurv. FTIII-fl. III-II-I XYRIGHT -.mzrui In-rw, I"r':u.kIn1. II: "w, S4-rfttln wig, Ulu' t'lui.g lin-I! llul-. II'fI.A NRIIQIIT I., X. .X, Snr.-'I'x'a-:1-,, H111-vs NI: IIf...1i..1-, fk:-vxlm. Iiullxlfw Iiuiin-1 Vzngrtnilx 4'r-r-f- Iy.-mx I'mx'14-I Hirl I'I::y:I:xy, 'Il-rvlwg 'I'i- .-1-l' II' uw. KEITH NYYNIAN rlmilsznllg Sl'+."1"+ Rn-u:u'mI: firm-xx BI: Null mm: IIIQ1- 1'IuIrg I,muIN1-Q':akrl's1 IIr':x Until' t'IuI', I.:4!il. 14IuIv: 'lvisnx' IIv-ug-. KRTI-Il R GIAST.-A I-'SUN Imax 1IuIv, MATHRYN HEMI' Iirllerm-:I from Svfiru-NYU.-Ile-y 111312 Ilull- fpug 11. .L .-X., Girl! flul-. SE YIOH HHHIQARSAL Tin- 1-l':mtxu: .lf thx- XXhilm:m Svlwlzxr'-D-up Hr' CU" 1- 9-w-fl Hn -'mul lumllh, 4-h,4r:wv--1' 'ml -rlmlu-tic' Slqmulir.-,:. It 1- tntiux that lm- ul!nw.at-- fulnvinn-vm '-I rin- -4-In-ml -h':m.- -Muni-l In lulsn-fl nn zwhll-u-lnvlli. l'.llz:nln-U1 l.x-uh! Mn- :n:'1-vw!--ml Hn- XXMHm:au nil--l'i1w .uni plwn- tl. :mth-rw m-xt yn-zur. Urn Im- Sulxxgul.-, thx- -mit. I-,mu-rzn -My -4-rvifw. mn- '. Inu- lntrv in Hn- Svun-rx' 1'-:ll I---1-:univ 41' fu- t:4rniim--- in Ex-r tl':4xx-Ml' --I' vlwiit-. 'l'PuA .H-Am, -If In--V .-rwl-f-,-:mg n rr- 1-,-V-H.-11, Tin- uhsvmw- ut' Nlnry lllvh-mul-1-u lr-lm tu- IS..--4-:N:1uxr'-'.1lv pm-I 1'Ivmnm-mu-m-'nl rwnk- um- vw!- .-.i, 'l'h,- ply-gli!-111, Un' -4-r-.L..l -M.- xhrm--rly :nth-mlui . r. fmt ru: 1.-1.1-r.--I 111 'm1.- wr 'ur ru :rul- uulz- with hm' vlzn--. ln nm-.m tm- Svuiwr- -mg Nath guy :mvl -1-lllu-1. .--mi-1n..i "lf-nn-ul-ll. Nlmml X,-rn-fu H1 N o Q. ' I.l,4HlD SWAXSOX -:3 .y. I I I' XYURK l,lYlX4QS'I'0XI-I 'nm .lulnn Murslmll, S1-:ntlvl -. ln. luhg Vu!-Yain l'rn--lmm--Q Lumi- Sl'IYlfIRINI-I KXVUSUN Hu-n-lmllg li-.x-' Hr,-vu Nl: Huy-' 40 " A' 1 323. f s SIIKRHAX FARLSON 9: . , k' v -- . S1-vnxul 'll-:un I-'rmtlmllz SnI'tls:xII I,--:mlnw ' l.!u- 4 luhg hiznurvz U1-1-r4-Hn-3 Shui. Vlulw. QD fi 5 W Al.IH-Qlfl' I-1IAI.lNlil'IR l're -nh-nl 'ii ,- W' 'P iq . Lek-, L 'Vit kl-INNHTH lQ0lhlb X as-1--l'rn--uh-Int HELEN 5lN1il.l'I'I'l-IRIKY SH nv:.1'y E-- JAVKSUN VH!-IXUN I-ITN 'l'rn-:A-un-r WIIS5 N l'f5Hl'lL'lA Mlm-ur MH. YVINIPYS Kuhn.-r Tm- .lu:.1-xx' Wlix-x. :As :Q snmll K-1.x-I -X1 tm' -11.2--, rw., Fluuly uv.-Ind :hmm-!:.ue :.x,1l scum. :N Nr..1vr+,'w,illiw -hr'-1"ly 111 lrum In Im I-f-'th -I1-. llmm: Mui tr xv. 5.-z,rx Ut Irzxinixzz In ihrir rrvdit, ".u- .Tuniwrr D-'gn In l.1:.Ln- their lilly v.l!Pv -uxvrr--l'u1l zwrmmzlvhrhuu-mx, .URN-r ilu-ir I-rmxmliun in the 'M-'.n.tlv yevzir nlnsx, Un-y inhz-rih-fl rm-rtrnn 1-1144-mx, :.ml I-vllmxiru lr-.mlitir-n it has he-rn their priv- xn-Lw If- vntswtzulx Im Svni-ur Flu-5 hmm :At 11 lm: :xml :xl tin- rlnxr mn 1.11, This your Un- um was given rr. tlu- Ignxl. UI' lbw 11A li, Ilrnm- in-nu, Thur 1:.r Huy wmv- Hynix' :nxt g-rwmilne-1.1 :ami nmd. Quit- .f-l.- H..-vm.-rf Q- 114- In-:uh XM- nu -4- :hm Urn Tulum 114.5 M- :.- tl-rn.x.:.t. 1.5 th.-ir I-mt. TNQ mn be I ,-41-11.1-lisr-1-.i-'zly Lv ilu-ir 4-mul-41l':uim1 nut, tb . 11491 nc'i:11w :uni mruh r-. L4-xx l: ,Xmhx Un, HQ-4-x lim-kxv.-nur. 11111: , lin-1:-wr lu'-4-,, 4 A-Q Xu-MIN. ll-M S: lie-wk. 1'P1vr:1--.--IH, H, ICQ-111-txmuv. li. liulxl, -, V'-wrttl, H IC--1:--tlmm, 1'u'.mhlrw, Hur-A xxvw. Run 1: 41-vu., S. Xmim-r-1-11, iV:nxr, 51, Xmifxs-vu, lwumv, Vvxxrv, 11'-'xl-frwl. ll linlins. Rum 1: I"IlN.n I, Hulmlwzalllgr, HAH, F-fl, Elm-Hu. lfllilzf-'x', llnrwwl., Hi!! llwnx li X Iillinm-r. Hun'--r, r.1....i. Hunt, Hamm.--x', liu-t.41-- rn. W lirx--ky-11, ll-xmiuunnln, ll-M I Hilvlmrrl, H-w-urfi Huuvvxx. Huw-1 H:l1N--11, 4lr.w--, .luhlz-H-nv. IMI-g Hnlrln-, l. I-Qr'i4'lw Nun, Phqllv. Hem l: I-I. Haus'-xx, Mm-, 4"u'gwlntvr, I., llnxx-fm. I.vII4lmN!. NI--1':u'uM.m, l.4fmu Run If l..411-lv Nlunrv, M:nl'r1-nl, Millar-1, Nlnttvx Mun-Inez, If llnn-Hn, ,lulm-1-11 Hum '1: Hf'!m. H-11-n. lunxrivm, NI44':m':-y, ll-wh:-n, n 41 fi 1.8 ' 1-1 34 u x N, x 1 v xl wr 1 4 xx4 1 X N xl ls ' w 1.H4XM4s :V fl '--I 7 'f77T V J' A7 tjf 1 lu, If: .gil-, ' .. if" 137. -5 41' :.r :5 'Q-"4 'EEN' 1 2:- 'v,,:. ':'5 A..f Tc, 7'-7 ' 3.- " ' f-1 1 's .H- Q- V '! .ll -1. Y- Y A I. v' 227. - 1' . j. 1 ffm LZ! ,:.- 7' T : : 1 I 'L 371' ' 7 ..v, HA. -L, ...a 7: 4,5 ?',4,'. 'nil .., '- ,-f we 24: 55: :.' 7 7,,.,! - -' L -1-V' 1-.1 Q. H -..Q ,,., , 4 f. 4 .,,. '.-4 :qu ' - 1-2 'I ' if YQ? -' 3 .N vp: 7. -A, f .- , A, R . 7 fl, LZ.: .. ' I' A71 l'7 7.x :vf'l. -75" 4' 7Lf fi: 1" "T .-H1 -- 'T A -:- wi f:...4t T:.7' ' :':. 152 T37 F :.:,g rg :lf 'Q' 'F-fl 34 .:1'l. -V77 , "L ??2 "-: ' ' 44, . in l--.4 11. :S ::,4 fffy fi 14, i - , 311. w-3... . 'l.1 :x:A T-r 'jg ff? 337377 " !- -,Ar 1.4 ' 'fi 3?:.' 5 ' .M . 1, -- 1 : 5 I ..,. 2. 1, , . ...: 'T: '. 1-1 :L .. s Q 1 7' :hx 7"'.'I' f .4 , ,, , f 57 g Q Mr C 'I 3111. ' ," .. 7.-. ' I ' Sz ETF Z" ,- ,L 7' :lr 1 M r sf , ,' x SOPHOMC DRE CLASS The- 51.5-lu'-111-,rvl'l:vS1'ur!:4ix, nxt.-In-5, NU u..p.l,.1 lm- vh, .-lyu .M Um! hrm lx 1-mlwl lim-- .ng ln-1-n lwl thrnuumrll ilu- lax-K yn-:lr ul zqfplwlnlivu--lump by fslnw lin-rrnh :lml Mr, Nlu.-rv, lI.1 4l:.-x A B fu-lr umrn- rn-ntulq-nl nl urmlklm- -luxxn -Irxwn-. Tln- Suplrmmmnr.-s lx:-xv hu-n 'luly 1-1-prl-smut.-fl lu xmnlly ..Il pn-1l.nlx:-r.N: slr-l-mv, .lzum-s Xxx-,ell xml Nlyrnn Wlvitvi muxiv. Shirln-5 llauxkimi, Ninn llzlrl. .nn-l Nlyrmg Xllntn-3 sy-urls. .l-:lm 5l1x.:.l.:.n, thx- l-ukkm-tllzlll lu-rn, .Xlfrwl tlllrislizm-fm, ilu- fm-ihq.lI lf-tu-rmnn, :nml 1-1-nlmly, 4111-nn Un-rstrmi, llw ' 1':.n1r-ux nivhlxlxirt I-.lrzule-r. 'flu' virlf lml4l llu- lrmxt .vt 'iw slum' m 51-urls. With Slxirlvx' l':.1r I--1' 3-Q-ll. :mel :nlhlu-tvs -uvlx :lx liut'1 lfllilx--1-I' :xml IN-:url Nuke-lln, ilu- vlzw- Ima wmv- IWHTIY -'ll UH' '71-'W Mlm-hills. .Xltlmuull lim Q-:wi uns rvmsmm Mu- the Skn wh., lm-:mf uqrv lam:-1. My ,Xltrul Vlurlstlzulxm -.z.:. .ml Anm- Smith. que-ul. Tlw -tuw' an-li?l': had :1 l-:,c'lx:'r..xxnfl ul lvluv 1.1.11 -xlvrr lnixxvlvwl mill, 11 r.4t- 'rn-lm!-. 'l'hf- yell lzut lu-xl lvy Vlxurk limycl xnxx "Yml'. Supl:--nmfxw-r." CELHNN UV!-IRSTKEICT l'r. xulvnl ANNE SMITH X im'-l'rrSi1lc-m Hl'TH I-ILLINGI-IR Sf-frm :lry-'I'n-zuurer l'HARl.l'IS BOYD la-ll l,4-zulu' MISS GICRRIICTS .Mlvism NIR. MOORE .Mlxiwr 1 3 MARI.-KN l,lNllBl,00M Vrn-fifif-lit WV.-K LTER RUlH'iRTSON X.. in-4l'rvsi1in-lit BETTY l'0IlNl-Il.ll'S SQ-vre-1:1 rx l.0I.A FISH!-IR 'I'rQ-:nur--r MISS HORR,-kNl'l'1 ,Mix iwr NIR. KOLK -KSA .Xdvi-A-r + FRESH IAL ' CLASS Thi- riziw ut' 1112101 xt.ir'n-ul mil with n-xi-vlln-ii! tniviit :uni :ilu-:iaiy is inzikiiiu :u shuwin: on the thi-:ilrivnl slum- uf -iur hi1'i'. M-iuml vuri-vig Hui Nmwh :i 'im- hs-ullinixiu :uid with tha- lm-:Mix-r-iiip nf mir I--1-iiliirizilis. nur maxi is xuri-ly hi 1-mum Hut with niurn- h:ixim-r- :uni :i :rm-:ihir triumph than :my vu-K w hich hue: lvrm-cm-ilwl us un the -!:ivi- uf high xriwul iifv. XYith the :ict-urs and :wire-we-S wh-1 star!-wi in Ihr- full 'mi hy thi- zulflilwn ut ---xu':il ni-'rv in .l:u1ii:iry. our vzut has wllrrossfuliy helped lu pri-Ne-ii! -4-vm-r:ii fmitiii'-is wt' thu- yi-uri :nimiiu Huw wi-rv thi' :ill-Qvhsmi 1-Iny in whirh Hxxrbara Nh-in 1-lays-il :in :il-'ixv pzirig th-- .eil-sri-ml :iishv with lin-iniwrx 4-qunlly ri-pri-si-iitmi. j'l't'S0l1f1lli0HN ui 1-ur iuimi :uni firrii:--trzi. :iiul mir l"r1--iimzii. pzirlx, with Iii-ntrivo Hvriiiu-l'i, :ix thu- vluciitiumisi. NYiih -uvh :i film Nizirt in mir first yi-:ir -ix: tiiiv gr:-:it tin-:itriv:iI Anus. ynu will -vv us Maine out with :r--:ite-r Kriumiih :ui-I iiinw- aiivvexs whvn thv vurtaixi is sirziwii :it tha- vlusx- .if our In-I year .nv mul' hiuh xviiuni slum-. ww:-H PZ'-' P3101 J Q- Rnu 1: .X. Hr nvlwnun. 1':mu'1'-In, lilxrlzmlxri. V. lilurkhurn, .XHn'Is. Hmm-I.. lnrr, H X- drr-nn, llurrvl. Run Z: N. l1'I:.a'klvurn, Hnynl, 1'hri-tum-un. Hu-l:ntM1l,. Hlmlm, l., lirivlusm. H. .-Xml:-rsuxx, F1-rl-ve-. .X, Nuys-N. Il. Haw, H:nl!, Ibm I1 Iluhbzixwrxx. H M.- dvrsnxx. Fixher. Kulin, Hamm, Plllinunr. Hzmln, Hymn., Ilnxis. H. llzxrl. H, .l:vi1:.-rx.. R.-xx 1: lh-imdzmhl. Iinrm-lt, Mm-Ixin Hwuslnv, IYn1m':u.w1n, .Xrrxxxtr1.,,,. l-'rn-fllnz,-1, Franklin, I-flwl, H:unilwn, Hnukixxx, lhxx .'-: .Xvn.lm-r, Hrnmit. Mn-rxm Hml-Ir. Sh-1-In-ua, Phu-u-r, lhlmiufxn. lirumuu-ml, flmnl, '1'4-I-in:'vl', Rumlvrn-lx. Ibm rr: l!rx--bv Nvxx -ll, XX. ling'-. Him 1: Hwrtru. H:u:y:nzux1. A, .lulv1mn:. X.:-rm-Ez, N. Hnrl, Hxll. N11-l'1.vrN.n. Mm-1 mick. l,:xl'ush. May. Row U: M. .lwl1l1wm. IA-mls. IF. Hnxtnn, llznzn-ltm., l.ul.4i, NIr'K.-n- lm, M14-In-lsun. Lumiin-ru, Hu I-.. Mzxtlwn, Hzuxxvy. hh-urns. Hun 11: Murr. ll'-ldv. II:-nxhzux. Hnrrl lxmwk, Mllxitvn, ll. .lnixlu-'11, llurxm-lx. Judy. Hmx 1: Mxxmlvzm. I.. Hn Inn. l'q-rkinkwm, Mvylzuyus. Mwrvlvwk. H. .lulm-1-xx, I.. Mzxtsulx. Mnsi, .lf-lm-I '- Run .1 4141-I..-m.,r, llgmwn. Na-lynx. Un-rNtr1-at. Sunni. Ymuq-r, Wlvihf, N rwhi. Hmm 1: Ula:-n, l'mnln-rh 11. Wvlfsta-r. lim-run-r. lluamciv. IH-4-lx, Kurs-y. tY'lln-:u'm', St-- Hnw 1: Alxrivrsnrx, Hilvln. l':al1lN1m. Smith, Ko-iri. Vrvx. Yznln-milu. I'n,1-I-N1'. I1 1: Swim-. F, XKilIu-n--11. lk-min-r. Ne-H, Sha-rry. XM-1-Pu. V. Nhllw-vm-la, IH--lu Run 1: lxnhu Szalvr. 'l':4yl1fr, S-Lili'-. Slwphzxrll, Kyvr. Judy, 'l'Iwmlv-1-I. HUM T ' W mn. XS mulus, XM-J. F-Q .ing 1. '1- H- .HD I 1 A-1--cl.. AA. ru 4 ny Nw X 1 n I 11 u X1 xv 4 N n x N nl N 1 In 1 1 N r - - ' f I 4 I V , ,U 3 ,P . ' - I 1 il' I J. 0 1 lim- 1' .Xnlmmx', U1-ynr, l.:Ll'l.,:. Mllvlr-, 1,v'm1,,--1--11, li1':4:,Au-1., Ll-l'ld11.- lx1x::x'1:.-' In-Et. PJ-ziwlli Ibm, J: l4.lV. I':.x1X. H, Iil.HAlvur'x,, 1,n:.!x'y. l'rll1 I71-"ry l'l1.1.N.-', 1'I.n.-, Ililln-l't. lirztu, I-Q, liiru-LX:-ul'l. lim-. .Z- l'-mm-ll, .Xlui4rwl.. 1:n1'l-vm, I-1. lim. '.m.u NI41' lnllnflml. I., If:wu.r1.1::1VI-r, lmlwm.. l'- x, I4-x1,'fv'l. lr+fI1..:41 ll- 1 H 11,1-1. tl-Q, F1-91, lCIn,.-r.-. lllx'Q1, M-wiwnx l'f:m-.1, 4.x..::.n IC.-if--.. 'hm .A Il-vluwk, lu'1I1l'u-nh, NH ..r,, lumix. .. l.-1 .I-mn-4-I.. .Imfvf-1, .M.l..!,msl flwu Z' ll-H-WX, I,f-llnimx, Nlf-v N11 1, lx l.h-rn..v, Lum, HIW1, ,I Nl.H:m. Lumi 'LM ,. Xx-anis, l,:.r.41 ll.w-iz.-I 5I:.u:41v. liz.-H-r. SLI.-iiqu. 51.3 Q IA-1-. Hulu, Huw lf Ulxwll. .I w-hull, Mm-I. l.1r,rlI'l--fm Ulm-:..1:--, U -im., Hun.-H1 HI" 7' I.1-i.-I1 'I Nr-5. Kzarlxn., .lf-'vl.xm.. Nl, 'IH H1-mu I: NN .lim-r, IU-.urx lCPH.1:1.- 51.11 n-Www XX -IP, fxrrmn-4141 XX -X ':.II, XX.i'f ffl-I-.r'ifUx., Sl-1'1l.L-vu, lima , Swv: -1x,. Su .naw Ha:-QM, l'uli.,1. 'l"..1.1-ww-x., I'rH.- mr, XR wyrir-If. lluu. Ubin-, Snmx. Smile-ll, H-Xu 1: XX':Lltx11'. 'l'r1-1--. 'I'5e-xl.. 1. fi n-.' Su:-xx l':1ir:.nr, I-M-ww. 5n!x.H.L. S-'L-13.-11.,:.. .I, sl ,U-, li-Vu 1, Shun . Ku lull 4?QN-y,l14f"1':-wk,5'w51:.r1i.V4,-.x-,NN :,-x. 'IVA-ra YN 11., I'PvrHg-. lbw 3: Ymm: S xv:-ii.. jr-W, Inm- THE PRCDSCENIUM NL gXkx L I Ll 1 N A NLInkL l lu' lWIAt1Nga'IlllIIIY .Xrxl11xIln'Il'1xm' l-HIl1L'NI.1"' .... NHL' Xl' Ilmrwmaglx II Illn' n.1t1X1lx, l'l1' gl' lwllm, xml mln- IILIIIIIAIIX ul .X DI'4MlllLII'I1 .... unIl1Ylu'lQlllllxullul . l lal '. lx uxuslx lwrwrul tcrllx umm .xml .XLTI!'Nl4rpI'4rIHl1IC 'NN .... ll.lI'l1I4lHR PI'L'XI1lN . lmnlx ..., llh'wl11+XN rx ulll 5397! .vi-1 v-HJZW'-4 . . - l 1 ' ' i f y J SW 4 1 4 A f A , 1 3 -+, ff f' 'J . ff C .1 5 ' T Q : f -1, A 7 1 - -1 ' "' 'T ... H Z f. L Q , - - 3' , . Z - f ,. 1 ., -0, ,.. . ' ft - L, 1 -. . -- f 1. g .Q ,-. - -' - : ' r C.. ,' - 3 I - ' - -I ,' - -- - , - 7- -. .. : .7 7 7 : - - . f- ., A rg ... ft - , - , "" - ft f ,. , f .. f rl, - : .. f-1 f f 5 ... Y -'. H ,.. ' ' -I ,' rj F, ,' ,-,, .1 .1 A " " A f- I - Q c - -1 1 .J . ..- -1 -1 .. -1 f- 7 ' - 1 - -1 - 2. , .' f: .. Q ,, - -, - . . C , .1 . .. gg -- fx A L, - A - ., ., - .. ., ., 3 F, ,T 4 C .4 - -. . N , - x .. - I L5 A '1 L' L. - ,,, .... , - -1 f, ,-, 'U -' . .4 F' rl Q -3 ... 2- - -T' , r.. I1 I L, 1' if H C.. f 7' C -J v ' -v- F. 'I r' 'Q -'. , j' ' .4 1 - 4 - A ' - 1, - -1 f L, Z F- I - ' ,- r-Q -Q f ... .., - .L. -, ... C ' ff -, ., - 3 .1 C... rg I" I- fl. . ... Z 7 N1 X L WILL L N HILL X .L I L 1111 ll L LSI IL s l1lullg1Lr L Li L IL ll s L cr lu R INN 1 IU Stl I UIISL IN DFUL LILIIUHS 41 bi xy B THE GIRLS' CLVB llu- tflrls tluh lx tht- ur--:wt 1--nmlllxzntixntg intim-mm in Slums! YQ-rn-ul Hia-lx Sch--III, It luv t-xi-t---t thrmnju the histnry ul .mr N1-Iuml :tx th.. .-nly -r-4:miL:nti-nn tt. -.xhiuh 4-xx-ry virl many In-lun: and 1' whim-lx Jw may tukv wart tapably slllm-rwlwwi Ivy Mlsx .Xml Vurtis, :mtl It-tl My N-nm-y lxnylxlnlu, tim lilrl-' Vlulu hzx- .tt- tznim-ul :md ul 'held tht- nit-:nlx Nm-I ly- U It It bv ltx f4-until-rs. Tlu- main lvllr-I-nw .ll thu- 4-luh Pm- tu-vu tt. hrinu tm-1-tlu-r mf-ry virl in avlx-nfl intl' 'mv unit. Th.- vlub lm- dum-. mum-In 'I+ :ml ln rn-lu-I :xml ulmnty txurk thx' :tm mu' in tnun m-4-dim' In-Ip, lt hu, tfurxxurdvai culturt- :mu-nz: tm- ulrls bv m'vs--xntirv :lti-ts :mul NN-:-L1-x's :nt its lm-1-tinvx, TIN- llurxest Hull, Pwld 1-:nrly 111 tht- full, hulk lln- lylzuw' nt' tht- zmmml :mx--r. It un- In-lvl 11 1-tblfhrzntlun uf lil.. :tml litt't Sixtr-r lluy. . 'l'lu- Hirl- Llul- mu nu ht t ln- tm .1 th-u-I4-pm.-xtt 1-I Un- lmlnulu-nl 1-h:nr:u-tt-r, :tml -fr vlw.-' N u 1. :m ht-ttvr lm-rztl nttltmh- .ummm :Nl Ur., ,-lr! in -wIvw". NANVY HOYNTON' l'rvsident MARGARET Sl'l.l.lYXN Vim- Pr: side-nt Al'llRl'IY H.-XNSUY Se-vrvturx IKHTTY AN I-IRll.l. 'I' rem su rf-r NHS S l4l'RTlS .Xulx is.-r Q n 41 fi R JF' Rom-:RT nmx l'r4ri1l4-lx! .IAMES Mac-INIXA LD Yim- l'r4-siflvnt JA1'h MI!.l.ARlJ 'I'rng:-m'v1 KI-INXHTH INIQHAN Sn 1-rvt:.x'y MR.. K0l.k.-XX.-X .Mlx.H x' THE BOYS' CLVB .X frivmlly spirit uf r-:mm-raulil-ln lxzw lux-rr Ilw 1.uvl4u- mx'-lmrl uluir-ln ilu- Mm-xllnt Ya-rnnn Boys' tlulr lms luuill it- 1-rflurzun this va-nr. Tn xnsun- warm-X-. ilu- .lub I--ru-al int-I tlw mm.--rous zwtivi- In-N1-t its will-mlzur ultlm pm-11 and vnu ul xxlxp-lu-va-1ln:.l4 l xzxlu . l'n-rlmps tlw In-Nt lxxu-rn-Ntixm task was ilu- 1v'nq':ll:ntl1-1. 1-l' 4'lvri-Imux tm-yx tl-r tlu- lm-xs l':-rtunule 1-lwllmlrvn. whim-lx uns ulltlim-sl lay Hula ll:-nn, lli- lx:.mlixxm'lX11'5 xurv llewruv llzuis. lim-lmld Knudsvn. l'lUln-rt Rlftlxr--vlx, :mfl l'l:u'e-m'-- M.ly, tiny M-mm-r-, xxll--1-ll-nrmlxxx rznttlw, slump truclw. :xml vvvn tlw N-:lsulml jim-:lu puzzlss mmln- up flu- tum lzumlr-11 :ful Izity 1-izlf f--luN!1'l1r!n-el in ilu- mzmuzll :urls -l--I-:lrllxwnt umls-r Nlr. l.mruln s :i1x'.1-tum. .XY xl-vznimuzul nsswruvlvlin-x rn-vlx cls'lvl4'Yiuu :lll ug-lx --! lull- warn, Flu-un tr, ilu- l-4-ys, Speakers norm- lvrmlulxt lu ilu- wlnu-I 14: prvsvlxt xanlnmlvlg- ml- ru::.li-fx. xx-::x1'ml1luu trzulv- :xml I-rwfu-ssiulxx. Mr. lvvlkzlxxzu, lu ze r-zlxwfuzl :ulviw-xy 1-111-.u-ily. lux :mlul tlw lu-ls in tln-ir pursuit 1-f :mul ritizvn- Quill. -I---rtxmzunxlxi--, :Jul in flvu-Ifulvilw llxzut I-rnxull-lv uf ulmxnmtiwlzz 1-wlxufltinu fur1'1f-pm:-ilvllity. 'I'I IIICH SI II 'I I'I'I'Y II. " II X I I ' I I -II :v I,. " Il--I ' XII I IIIII I I' S ' 'Ig X I I II . I' !'- I II'I.I. I ' , ' HQ I IIIII IVI II'I-I'- SI:IIII II-I-',I' IIII -, I'-II III I'III XXII! I1Iz!" I' II-'X' II N --I II.IIx v Q, , I nf 1 Y HI IIXIIII N II II,IX X.III" -II III '. IIII ' I'I I'-I-I IIIII ' I'II 'I II IX ' ',I I I III III '.'I-III-I-I III III-!II:t- 'II IIIIIIIII: 1 I'I - I,I'.I II I'- III. III i':.III ', I'--I-IIII' , .I.I"-I- I'II' I' , II II III, X III'xI- XI,-'I Ihr'-I NI II III' II I-QIQI' I: II.."I I II"IX' NIIIIII I N' IHIIW II II' X ILI XIIU. II-IIII' X- III XI'-'. IlII'II :In IJ. III' 51,4-I II.II X I ,I .I N. I" R '.I' '. I-IIIIIII III- N ' I4-I Jr' I' IC -XIIII I1-III '- II-'IIIIIIII, II,IIII IX III- Ix -III'Il NII.I II -"' " I X'II-I IIII-III'I"I '-I I IIN IIIII, I-fII I I- I I'I'II- I' XIIII IIII --I IIIIII- w 3 r - u r I s I I5I',IuA I In I I',fXKIh I1-II-III I' II ' -' I-' III , IA II III N , II.I- I I I. II .-II lI.I ,- I' IIIII I II rIIII' XII I" I1 II I-I N--II-IIIX ' II' IIN -I' I X' IIII' -I II x' X NI I' I XII -' XII I l I X . I1'.X I ' II I4 Ii-IIII XI B' IIIIII. XI II.-IIIIIIIII N. 41 4. 1. I-IIINIHILII3 N I I 1 r I XXISH x N In I x, 1 11- N11 I mx n -1 X Ill In N rn N 1 4 n HI 1 I v x In Pm.: . I 1 'xx A I g 1 xu N I 11 N I I I I I 1 , w y 1 1 ' y X 41 IH Fx'-1.0 AIM- I---' ' n': Iwr'---1 '.'x'vl'1.-Ivy 'IM rw .rx Ir- --1' tw . - xx 1-I ...-1.u.m,x lm- -:H-iv-mx ..1:. zu- lx-.MII g-.-Um.-, Army i:.f,4vI...,- -.:.-1 vu-- ' 5 I.:u'I' -lmh-nt 4-Irrw-u--Illlx nv' Mm. 1-.Iv My :rl In Ilzuvv.-, I' 1- .w.m.wY1:. ' I Inz..-I, -v1H'i', rl 1 .'l-w.:u'l, S-mwiwnv S-.s l.n.--1 IIJII, Ihft.-1' Il1u-- -I.1r.I, Ixjwx ILM- , ll' 4:.:n-Is, Viva-vxvr', 1'--uwty. XuI'i.I I'IlI1nwl', Xlulnvlwrvx, ICHxl.t1,:, lQr..w.-, Ilwp. L' Yw! I,..vx Sh.--III-. li--I, IP IJ ftw'-I. Im" II-rmmx IIN. 1 4"'w I.--IV, Vrvwr Il 1.11.l,.,x...-.S.'l4i,-Ivw ' ' ' I 'I IIB 5 i A n Q 1 lm., .. mU:.x, vw x.-..'- I r' 1 ' . lv1,4-xw-lr H: um Nl...h-1-I" -rx- -v.'I ll, vin Sp-:mid tml. r- II: I xwu way n-IJ' Ill' :nllflulxns lin' xxx--vllvw I-7' ' . hymn N 1IuIr,1m- .1 - X. tk 'zu' x xtm ml-.ti ,vllrw-X' .r, Sm-.:, :mp-I wt -ra-f 'I I: Sullxxnl., Ilnwmx- l'vu'n'I, II1v'v.1x'4lMl1'. Nl .5nzI.l4-tgrly, I'i-Irvlk Il fl :Iv- '-rzx Ilulwh-fi, NN 'IJIW Ib-r-1--x', Il-.Im-111, IMA Q. Sh-:Ia-la. Iiirr-yuumr, Tw. -r, Sl-3.11,-I.. N. X-I-4-y.. II.nll. Ywuv ,I' xlzp-. NIM Irzv-I-.. IIu:.I, Il-vw 2' X11-tm. I'I:u4Igxlivt.'l'i1mp WX. l.umI. Slum, I.1III1v1Ist, II-Inmyl .lmly 'l'-:my-U11. IL-lin,-, 1":ItrI-I-, Ibm 1: llulv. .XQII-. .': -Hum, 1.lwI.n!lU1. Nrnlkr. Su"xuIlf., Iimwihxvra, Ning lip ie, 1'-14-xx, H1111 I I1 H1-Nliny, .X:4I1-x--H, S:'I'11I'-'WI' 4I'wX!1'!II, 'l'l'ivvxI-Iv. .I. .-x, M14-s:xI'. IIN-2' I IX.xwI. l4r'nl1:'iI,, JQ A 1 5 I YIIII I VI I'I' In-pil'-:I In iw- Xmrft - XIJIN1- 'I'IlIA'l 4'l-ww-, rzmlhlf I-I 4. 'A z1v::--'1:4m'- uw nz vlpwl'-Illini: 'U :1l'rIv1!v'Iv1n --ml Il'-ww Pm- :ur ln Num xx--rv tr-:uh-II I-N-rv I ff If -I-y-11.-1':1-mx I1-my--:Nm Y'-wr ff.-vw -, Il' I H--ru-u, l., mm.-x.r, Sum'-, S',.I., XM-wh, l':mlNmu, l.xxixx4at.-uv. NI: 'in. Iln-k1ln:'Ix'nln, Rv Q' l':nrl' lluyffvu. Ilzum, Mzxi, NK 'iuh!, N4IN-Hu., SX: , I '-II, II: .Mun-, IK.,-Mn, H-rv .Zz l., 47,1-vK'r. X.nI.'mim-. Xllvu. Iilm-un. XM II. K1-ini. Hzm-It-fn. I1 nk-, ll:-lm-N. Q1 :null--, Ill-1 1: .Inna--II. Sl'--, X: All. 'l'I1unxp, rn, NI w- Thu xv. IH. N1II:.r.l. H--x-I. Nl-If Yu., NN HI--I ,UJ STD- PZ ---f Q. DHAMATIQ' ULVB Svvkinr 1-1-isv .md Uv ulrxlity 14- .nhx'm'nl im:.!x'14nI mminnlxwl.-, tin- vfzu- xl' puhln- sp-wukulzu :xml 1ir:un:1 ',:.- I-'und f':.lv,n.4r:r,1. -Luv -truvk xtmh-1.ts, .-.wfr nl- ix.: KI..-11' -ul. zulmix--In--. lull. 'l'hmnrw Nu!! .qw 4x.y,y:4- Ur -,l..,:1fI I-Lnyx u V :mu uwluxl-1-:nfinln M-x' Uvlx vrmly- H1-xx 1: Quzuuix-, 11v.mnlul'X, Yllvln-h-rl'3, HMI. HN Ml. ULAX, Llxxl.:-l.1x.n-. 5umL,.A-I, Hruxn-::n:ur4i. Huw Q: Svlvxu-ikhwnil, 'l'!.-wi-wwrm. limit--r'. Ham-lm-nl. Vurm-II. NM-r---I.. N-.ynt-vxx. Slwrfnn. Lxubvt. Hun Il: I,:u'5-'11, NI:-5 'I'HUx1 I-Nm, Ilinszn.wx', II--uurfi. Sn JI.. VM-M.-1. lllxwkxm-n-, vliuxxpy, Hun 1' l.1II1,uaX!, Ilzw.-qxnst, NL-1'--Inu XNxu.1m IM .4-, Hwlslmi. l,i1vnHul...1m. Us-:nz ll'-mx 7: ilxzxtntxyxv X N A VI, YIW X 4 4 HIul.L . lx Ol, 'l'b,. lghw,-ixxu Vluhl.nxuh-'x1:4ux1.:1I.-11,-xl xw 1: ,X X M51-I 1.1:f.1l 1-V fur'w xzhfrn--l Hn lwusiu-. ':.l14I:nm'xl ,:1l1i4'.:..11h11i:.!1'xK., I 1111 x' In 1l.uvtn-.la N! Xiu-- Sn,il!1, It Im- I-run-nl Mali' i-up-n.l:.1, .NNI It y'.-u,Iun- rm. w'n.tx',v-nl---I nur' t- XVPN--fl m':v:'l,.11:s, hum l: Mi-x Smvrx. Hurvy. Hari. llzmku.-, 1:.rx' II hllnw-'l', Sh-Uvu. X81 MI, Rl.-A. 4x:M-tru, N.-MUI1, N54-I-', li, Flin ,lr lH+vmr,. 54? JH. X19 ' ' ' 'N EH ' I' XNIFVI 'X Fl1lHhI2-Xb. 502, ,xh- l'urNui1:v Un- -tmly I-I .4-:r:4ultuxw- 141.11 4-Ly-yi: . Ir.. .H--4i:.!1-rv -X' t.,.5x .2111 KM -:.n.v xxm-ln--t vx Un- Uh,--ml I-I tm- Putmw l':e1'umx'- .Xvfwxulxuyh I-.fm ll--.-In-fx .frm wl- tlrui fu zu xtlmulus IQ- tin- nu.--nnvlwlw' lu.. :Irv I-ful. -rm mx mtv :uni lm- lmlrt 1- l,:1!n1u:4l. Rhu 1: .lul.:1guZNt. Ilfvlmylx. l4I:u-klnurx., llzuxkxvf. Ninn-:IP-. Lluzmmh-. Hill, XN:nl!'-wr Huw- li 5:nI.1lu-H, lfllzvf-lx, Vhm-e-xrr. l.. .lr"z.N-'l. Hwlh, Ima-, Kll1wt:.1i, 54'?vxu-Lk':1r4i' N yliu-, Film- .Z, Mltlvf. II. .I-1rl,N..n.. lm-nrt, Hs I-I.. lxulll., S4-lm-. 'lkX'1M1j M- Knbf xv Lum 1 Hx Xkimiux Hmlluml, Nw. H Lx., HK 11-4 I'-:r l.M1gmxt. Hun.---r 5- Lb r F ix I V' Q.. 16 1-l11,1--r- 111' 11111111111-: 1.1111 X1:'14111. -1-1-11.11, 111-111' 121111-r. 11rf', l,11111-1 S11-1111. -111-1-1:11, N11-- 11- 11, 1-111111r1:11 .111'.1-1-1', 1x:1111'y1. 11:1:1.'111', 11111r1f1. H1-11.1 111111-. 1'1r11 1411-.1.1-A S1'1'1: I'II1L:11-1-111 I,1.1b111 X11 :1w1r1:111'. H1-11-11 111111-1., .X11 111:111:141-r, N111 1"111- 111-1.. 111111111-1:11 11111151-rg 1-I11'11:1r1i P21-:1s-1-r, 111111111-0 111:11::1,-1-rg 'I'r:1x15 X11-rt. :1-51-1:11113 H111-1r'1 H1111-v, -1511-1:1111, X1111'.1111r1111, .K111111:11 1'11-1.1. 142111. 11:.1X THIC BVLLDOG X 11,11111-1'11 r1-111-r1.11y 1111z1':'- :111111yx 1111'1'11l:1'1- .1 111111111111 -11' :11'11x11y 11111 :1r1'1111,11-- 11111,1 1111' 1111- 11111v1-1111-111'1- 111 1111- 1-11-1, XY1111111 1111- 11r11sr'1-11111111 111 M1111111 Y1-r111111 111111- S11 1111 1111- 1-1:1s-111' 1-1111111'11111111s 111111111::1-f :1 11:11111r, 1111- 1i11111111:Q 1-x1-ry t-.111 111-1-11-, I111r111.- 1111- g-1--111111-111111 111' 1111- 11r:1111:1 111' 111311 1111- 1111111111: 11:15 r1-C1-111-11 1-x01-1-111111-11 11-1 '1,1-1.111111111. 11y '111- N:111111,:1l S1'11111:1-111' l'r1-- .Ks-111-1:1111111, It 1111s 111-1-11 r1-1-11u111z1-11 11. 1t1111' 11.11-1-rw 111 11.1- s1:111-, :11111 111:11,y 111 115 :11'111'I1-- 1:1x1- 111-1-11 1'1-1-r11111-11. 41111114 1111 141111111111 1 1111111ly 1-r1-11111-11111511111-111111. 1':1 1111111111: 1111- 11111 111111-1' !'1- 1111-11-1.11:. 111 Nhs- 1-QS1111-r H:1Il. 111a11'111'111r 111 111111111-.1111111N, -111- 11.11 111-111 .1-Q1-11-11 11x l.1-111 11r1-1111, 111-113' R.:1I'11-r, H1-11:1 111111-, 1.1.1.1-v 511111-11, :1111 11.1111ry11 1l:111111.1r, .11 111:111:1p1111.1 111r1-1'1111'-, 'l'111- 11r1111111'111: s1:11Y 'mf '11-1-11 1'11:11141-11 1-1 -rv 1'-1111' 11-111-, 111114 .1 x:11'11-lx 111' -1y11- 111111 z1111l11y 111 1111- 1111111-r. X 1,1-v. 111:111'1111- -1-111-111111 1-:1- 111-1-11 1-111-1"1-11, 1x1111'11 11'1s 11111-r1-11 1111- 1111111-:1r:111r'e 111111 1.1111-1111 111 1111- 1-:1111-r, N1:1rx1-1 'l'1111111x1111. 1-1111Q1r1111111,: 11111111-11111 111111'1-1-. 11:15 111-1,-11 r1-- .l111'.11hl1- 111 1-:11'1 1111- 1111- 1'1-1'1111111111111 .1111-11 1111- l411ll1l11g, 'I'111- 1'11r'1s1111:1x 1-111111111, 1111111-1' 1'11 1i1r1-1-111111 111' 1.1-1:1 N1111111, :11111 1111- .X111'1l 101111 1-111111111, 1111111-r 1111- 111r1-1'111111 111 1. 11... -1- S11-11'1-11, -1.1r1- g-111:111h 1111- 11111-1 111111111-11xv 111111111155 11111 as :1 11111111-, 1111- H1111- 1111. 1111- 111-1-11 1111- 1111-:111- 111 g1r1111111111111' 11111-1'1s1 111 :11'11vi111-N, :111x'11111'i11u s1-1111111 4111r11 ,11,11 111111111r:1111111, 111111 -1 11rg11'111-'11 -yN11-111 111 111-1r111111111 111 1-11-ry 1111-111111-1' 111' 1111- i1:111. 'l'HI'1SK.-XGINA "III ..Iu-mx? Im- -1- ,Iv :,r..I . .HI -I ', wx Im-5, K:t.1..:x ."1:' ,I-1 .Iv I -- I I ' -- I 114,12 Sm. .1 ln- x. IMI - II .IfII,.I.-I , . I. . Irlx - mm-. NIIIHI' 1: -Z. ' u -II -.I-'HIM -IHMIINI XI I 'Iv v.r,Ir III' .-x'at1'. I' I--II, l I III.-.:w 11 ' I: 3.41 , If"-I III,-I -I Aw IW- r - Ix.-.rw 4fI:I",wl,I!14I ,:I 1---- II 1. . x Izr 1- .III..... .I I I .MII-I .' I-I ,!- :I-I, Xl, I :I.I':'- I'..I. ,QI-II. :.II11r-:I ,, v1.- I. I rIIIz.I: IIIIQI- -I,-4 r U x Inf ' r ' -I..I- .-' I ' L JKNII-5 Xian-IIUXXIII IIIZXIIIIII Ill.HI' WIIrS IIXII Iiwxx r Iri- I4:.1 ' I I -' .- NIXXIXF IIERIJII SIXRXI-I TIIUXISIIX IIIIIX XXI Rs!-'N l'rndur!inn X11 1 ,-x Ill' , I' - - IM I ,I -14 XX- ' III 4, '. ' I I XI ".I II. -z III IN- II.: - II .I I 1' I' 1,,I '- 139, .Q 41 no-9 rum..-' ry r.rm1i.4r, lam.-I-1-.,l. M, XX:-1-ru Ilan-xv.. Nm- , r14.1.-m.f- 5l:.rX1,1,, S14 ..r!, XXIII-, S4-xy. Ll-il.A XVRICJIYI' JOHN lAS'l'I.l-Q RI'QIA'l'A IIANIS :uv .rf l4mn:.w- YL.: :1,.: X,1::1:.1r?r:.ia--1 -Xl KIREX H XXSOX Nl-TTTY .XY ERILI, llll ISE S'l'l'1FFl-IN fHL:.n.L:.ln.1,x X-xwaxln hnlniwl' ri-' Fw: Vt- 'l'!1- xmftvh-5 4.1 H:-mr! NI:.s-:xr xlMz-!1':Nh- Zh 4i-t:.xiX 11 1 '.ef:n!rv :mul vw .Pai M- rx'-rvxxlx 111.11-dl llubfrl Vfwrm-ll, nw' ummmlY'ul --f tin Venqu.11::1 -1u:1mi:.:'3 --1 Urn Nt:l!!, vxvru Im -Iwxxmu' ul In-I p-rwur:m.- zu! :1 M-url tH:ktrv, iE.uN M11-.:,rfi11L' 14- 11 fiislixwl de yrw- vu- fifu-Ifqmzvlnt uf Uv- Sknuirm. "'l'luf Vfm NM-xx :I ru.llm-4-vxgllvlwl I-,ly-r U:'n1-1l.zmd l-5 H1113 Kurill, qnmuunuml Thu' i-zrth -rl 1. mvxx hkzwilm :.l.1l IM 41-mixv 1-lo-mlxmx --I 1. lx.:.v :Ami Quan-11 uf S yxl.:a!:u.1l. Xuxmx Hnvm In :xml lull Inu-'xu::x. xxx-rv rIn:nll'fux':.1w1 '.x1Uv Ilwsm- lltlu-S. B 9 0 all 41 ALL-Sc'Hc mm, PLA Y fQ XIMIWH I..-,x:n'4I. .n 'Pl'----:wi mv-hrx' -'.-mwis, .x 1- pl.f1xuln-4!.m l'--P-nu: 1 H lln- vu-1 nurlml--rl l4..x'l-:un XXVI!-. l4vx'tM-A-Nlwllv lilwx-vu1:n:u'1l, li.-tix' Sh-v:n'I, lx.-N' XX ymzm, .l:m:.N N.-my-Il. 55-nrlvy Ihxxklrmi, Nlyrwn Whit--, H1-Im: Sn-xy, XX-11:4 S--hrw.-'lvl' Kathryn Hzmzrx'--r, X11-lx"-5 ll'4.x-Hu, M.nx1vu- H1-l',wl', ihwrlm-N ll'r'wlulul Hn-I--M H 11' :Ami .lm-k--In 1'lv1-11--an-th. Hnrnnm-r, HW, '-lm-I NN'-'yvmu NI.-'wrf N--.-1-II Nw-xv--'IQ-1' NM-lb SENIOR PLAY Wim xx '31-' 'I'1.'-r NIU." 'flux Wm In-.rn ...M ilu prn-r lu Hn- gwlw-N.-xvinfvlm fr: Im- 41-umm' mmflunn-I...lv, ' 4-fmxrnllatnm .vt Un' vxny-h-rnmx :uni wnnu xxn- ilu- si :wpru-izuliulm 'md ':,!4-11-X! Tm- 4.4m-Iuliy lrrfsf-xxhwi lv!! Khuxv in ,ell--1x1l.uu'v vllh I: u,-IN:hlv 1"-um-vu!-1:uuv 1-...nm-ralinnl -fx Mr I,m.--.ln 4.141 'wus vrvzx Ut b-Ny. 4-x xp--lu-H tln-:nlrv In 1 !1l'fu'l' pl uw- 'Nw -tusv vm-xx ix lnlulxv-yu. lbw Nlultv XX.-llNl.r'. :xml Imnzulfi N11-lull!-mx. We-I4h, II.1w,-ulnwl. H Fl."'l, lllllvy. XKy1v:-w. liruw- :mr1l. IZ v1,t4m. HM- ...L l..n-il-I4..,n. H X: xtwl. lm-xslil-nl Mm- :mw1.,- Nm.l.-mx "l'ix:n'r llnllxvf' Thu- Hahn 1 in did not xszuxv uma! Vu- vurt-nn .UN-ui 1111 Um' t'.1'w--. 'WI mystv Y' : . , rzuxmg: 4-:ard fur :nu :mnix-'aww rw lirmvx X Vl.'m:m1n' A'mr:u'lv-rlz:H1:-ns xr. U1 Q .lf :A xxvll-Nl:-'lat .-xr-mln: ln-- 1 Ihr Ntzxue- :wnxlz mv-ru--'ul luv nrlllnls-11 Ruin-rl lIuv1'vx'1wk. llwyw ',u"N I wr In I N I IH I :I I lu I . -ks 1 I 5 Vs ' 2 I ' 2 I ,ml IH' "1 rx 'J X . X.:,: 3114.14 X.l:4I:,X .I:.z.Ix.II my-xwII.+, 1'.- yew: .1 law- .A lvm.:I1xt14 M11 I I fwfr.--1-. 'l':.pI.mI mx-I,-Img, pr-wx.--I Inn -If--II... I-,Ii .III-.A 4-1.1. iw- Xu.. II I'v'IIf-Z I-x flux' xtmi-'fx 'Iw I-gvvI.Iz1,- I-1r'I.' I'n'.v'.I4'I :I Iwllxuf. tw- 'I,-- I--lm' HI' IM-II fm I 1 1 : 'Irv gn-Ir-N 1:-' .V I". N tru. Im xr, X...w.i 4.1 Xlwar'-.Iz.1:1.4: r 1:15.41 ny I-l'wr4-f-- II.1II .IIII :I xtrnns 'rw ,y3I5..,rt1x. tw I..-I -www vhfvv III-.I-ix' wt- i,Il"I-X, l-III1If1- -111-I zvrmlx. I I Iypim':1IIv MILIU- 'ulwvzln-l'r1:s1IIN Inu I-xxnln-:rv H! 'Fw JIIIIIII5' HI' NI s- Il H111 NIM Iwrsnnv- IN :In XI1v- XX'I5-III-' +11-IS--ull IIL:".x'F, ,-M. puny! I1I1v I xv lx wi In xuwnvl 1:11. II- Im- 'lun-w tYvlw'w-, N11 I,1l:w-III. XIIX- Sl II". NIIFX X5 -IIs, :IMI XII II fy - -, S' '-1 IIN- Im NIIIIJI' In gn-I. XIII' :II XXVI -I NI!-I-1 l'x'.IIn1'I-.-. I NIH- -, Ihizgw S.1:.:. l:,1:1.r I4--.I It I I1 r,--1 -3. w1. . fl I Snwx.,-1, XII. XX.-I-'. s'.Ir'L,,:.. 5I IIIII.,.,- l.IxIlI,-xIIfr-4- II. un., I1x1-.,.I,IrwI, IIII-III, .X'.'lwII. XmIvx'+I-II. III ml I1--.I , II.I:.X--1, Ixzir II - Z: 42114-v. YJ. Ir, II S:.I:x-I:, Xxx-Iwxw-III, 'lkIn- I1 I 'I.I:1J:1r4 .XIIv1., l'.+x'I-A. 'I"wr1-Im, IH-I-Iv: II S- wfm, II:I:,-Imx-I. NI-Ixuxx Nl rwln.Ii.1. N1-In-II. IiIII,w..-1. XNIIl-- IIzIuvm4x, w 1 Ay fl' N I1.A.A.CIIIC S Isvnr' IM- I-I. I- f'I'w IvI'r.- Im Im 1'-1 i:'av:,g-tx 1 wx Iw:I1'wI, IM- I II .Iv.f.-: In :.II.I4.-.. IK,'1f.I1xr:fv1'. III 1. X X .Iwm ,X WUI. 'IIv1u.I-I--lw.!r 1 'II v' ",v'Is 1-I-l"w. '--I In t'- VIL. w':III Ir-..mf1- 11'w-nfnillpwl tIu- ki:InaIIv-xx x-.Ay I1 II-V4-' :I ..:.4I' 5.vxvI, N.-'-I II, '.XvIN'. SI l.", lawn-4' X'-"4 I'1II1H '--V, IIIIHIH., XX Il N- II 'Im'r, IC.: " -I-I Smit' BATD Un urmiirm :uni nz.ffr:1-l'l tw :N-in-lu. V-1.5 in-vw n-n,..u 3 pi.-1. -11 nw Hu- 'rel-x mm' wt Un- w-!.1.4,I 1-g.:.mI. uhnl: milk.-fi I-fur!! A Ihr Nzm l4g.1.1l lhnln-I :nl lb-:dun I'Iu lmxui 1-1-:girls if 1N:rzn.'u, 1--luv!-4 M-ru-, tlmnl-flnx, :Iv-uw mu I- im'-W Lznnpiunw, iv:.s5.-Uyf. :all drum.- Rnu if H. Sx1.u-I:-tvV1'y Sh-ph. WMU. lzrx--wma., Mr. Sh-wh lhrzu, NI, Sn1wIvh'x'u Hvrfurixrvh. l4r:1r.1L-H., hwy- .'g S1-lr'-nwhr, limi:-nn, lifuthia-1. IH-I--4: Hxllnrwl. Mmm H:-r:.Pn-ft. l'rl'knl,-4-L, Xlllht, Huw-.:.r1l. Nl. I..1.ulN4-mx,, IV. l.ll11l-Imxxr. HM 1, IMAUNJHI. livmry. .I-11111-lm, H..r"nr.. 4Pvm1, Szwva-m. llulmfln, hnvk II II Nix--nr. Qprm--1 lxuln., XK:Hfg,vv,xHl l'..1Pv!. P,-um. 341.1 N. Nix-xx, Ihr rr. 1 'U H Nt X1-1.-l.,-, "HF'THA Uhi ,S . The ylvsnlwq uf "'fr1l.I:l4.xan1x :mi Inhllllx ng, -ful' H In M! lu' I..-V .41 ..py-r'm-mt-- hr.. --1'-rfxtmtx--1, Hx 1b nlvgwlgm-I tin- wmix h--:xxnl :4--nrui 511' Su-dn U.-I II.. QI-xml-t..u un U tr' -4... -Uv-. Mlvf xr. ak ll Munn' v1 tml--u.h -..4- .43 41f.:,, l'f1.1hr. tum!-tw. Hmm' my, H1121 1 M: ..x I w LU 1,-, Sh.. Wnllxz-xxN'y,, l'r,nlxlv-, l'm.! nu, XX 1 ,If H Nr.-1.1--:rv I ., J .lx f-r, XI Sll,1ln-Yum, Sv-:Ll,w1v, U- kv.. 'AHULFHQ C- C Ak lm- f'1'1:.m1x. 1-I r,:.:'n.f-r.u:L11y I-If-A-lm 4r-mm '.-.Um In qhmix-1 un A.-,qw lu- vu' -lu' ul IM- Inq! ull M115 .luulrlv wvuzlrhlh limi ll.1lll'w1 A Ilulul' slnrnvhl fr! th.-1-n-In-tx':4. :I-wl".w ,rwmt 4--lmrnnv-51.11-'z :Hx '41 N '- 4111-x XNnZX,.4m hm: A- .z. Hn mr lmmi lwfnulvl'-Play. llzmfmx itmxvy. H:,r', H.,y1,x..14 NI.,:m.,:m rumw Hen, U. 11, vll N . 1l':JvIr'v1-. Nfzu :, xx. N , sm- Q7 I111YS'11l,131121'L1'12 1 1 1111 .x.:111111.11: 1- :.1-111111111. . 1... 1 11 ..-11.11-111. 1.11111 ix 1.11' 11.111 111111-11-1'-. 'l,'1 fy 111 1 1 11'111111 111 1 ."x 51311 11 11'11-11 1111- N111 Vw. 1'1 1 . g1111:1r:111'1 -1 "1 11111 . l"111.111. XN111. UV111. 1x..1: Il., , .' 11 kj..,111 111 ,, NPW11 1:1 .'11 1:11"s111. ll111f1,.11, 11.11-11111N1. N111-. 1111111 1.11 4 1111 H11-1111r1i. 5111111 1I11'11'11f, 31111:1r11. ISr..11111111. 1111111 1. 51111. V1 -11 1 y 11 1 1 1 1 v y 61111115 111112121 Ll In "l111-111-111" 1111: 1:1-111l1:11' 111-.1 1- :1,1'11 111 111- 111 1111 1.11111 11.1 1111141' 1'1111111 411' 11.11 11. 1.11-1' 1J1.1- 1'11111 111'.11-1.11- 1.11111 '-1 11'-11.111 1 3111- 18111111-11-. T111 111111-' 1.11-11 111111 1- :111 11111111't:1111 111'1-11.11.-: 1 111111: 1.111 1:11 111-I1.1'11111 1: :1:.y 11-1-.11 .1111l111111'1s, 1111.1 511 1. 111. 51111-. H1-1'11-1-111.g. 1.11 1' 11, 54.111 ,1.. -1 XX1-1 1 .X. 111.111-11. 111-r,11-r 111111. 511111 111. l411':1111111, l.ix11'us111:11. lif1,11-, X11-11-. .1111 1-,f11.. b111'1-1-1111'. H1111 J: Fi . .1111 H:1:.x11 l"111!1111. 'I'1-1115-1-1.. 11.4111 .11.1x,S'1 " 1' 115 1. H:1.111t 11.. Huxllllsx r111x, s111'1111i111', N111t11. 51, H:11,s11 I-111. 1111 1-11 1 1' ' 1111.111-, XN1':1-111. N1-Is1-1. 11'111w11. N11 111-111111, N111 111'11111'11 Nl:111- 1. 511111. 15111111111 l1'1s111:- llr1lX1'z':1:1r1i 1'1.1'1.11' .I-111.11-11. I.11111l111r1-. 11'H1.11':1 Sz.!111,.x. I S 12. IC-111 1. X:11l1-r 111111.'v. 1, S111,1111z. Fr:11111l11., XX1-'51, S1161-1. l'111y1' I 4"11N. 1.11: .11-. ll11sl:11's1111 11. S,-111.-1111. S111-1-11:1r1i. 111111, H. S11:11.x1-1 NI11:11-11' 1 , 1411-11111. XII111. H1111 71: XY1111 XK111111-, N111'1111. 'l'1111111x1111. .X11'1'1l1, H:11111f1, H:.1'r,. X1!11, XXH111, S111:1r11s. XY1-11 -:11'. l1'11.1.1-1, 1211111-1-11, 1111111 'I':11.-111 1.111::1N 1.1 H.1.. 1. 'lk:'1 5. 1-111111111-14 H111-1-1--. N1:111'11111. M1-1.1-II1111. l'111'1'y', b1111'1x. X111 11 1'.1I11.11'. 31.1-11-11. 1f11r1-SI 111111 S11111x:11:, XK1a111!:1lI. H:11xL:1s 41511111-1 X11!1 1 H1111-11'. l.11111.11'1111, l':1r1' H11f::..11'. 111. um NN r11111l, M:11f1111. wrw y v 1 v Y 1 1 1 blh1IN11 Q1 IfNTIiT'I In N1 l1111111' N1-111.1-1 .X 11111 1111.111 1 111 111, 1 1 1113111-11 1.111111 11111.11:111 11.11111-11:11v11111-1.11'.11.11--111 11-1-111 111lt111:1!111'111 111111, . .... 11111151 NI..1'1-:1r1ft 5111140- '111'1'y. I11111':111 1511111-, .1111I I-Zlx:1 l111.111111, 1.111 111111111.1111I .1. 111.1 11.1:111'1, :1S 11 11111. 1.1511r11. .1 1-111-111111111 1111:1r111!111. 1 r:1P1t1'1. S111111. N11-51:11-. l'111I11m 1411 THE W Il GS Six I x x ' 7 Vs 11119 .,,. I. 'lwlagn lllufwluvx XXIUV ilu' pflxw frwmm Nr.r'.1l?:1mi ..,. I?"lkH!l1IR 'IH HAI' I-I R116 IWJEFIHN HT QilXN!x.l1 .XLIINIIX .,., xp1fr'Im1L1l1xl11pprwulx .XKIIIIQHI lk --ni xur?x IM'rc.i11m111wx luiqnx .... uxkuwfzmi uV1:axp7:xl11m1mlx llx Sun Tqrmm ilu xxs:14 w..., QF? W-my .Y- 4 fl k i 3 ff :Avi rj if .i ,Ev Q 'J 1 'Q 2 ,5 if 3 A Q, l 41 f'N A 1, S U un bZMQbW E 0360:-Dl"' FOOTBALL Muunt V1-ruun I- Mmm! Yu-rnun T Mount Vu-rnun 9. ' lfzllrl un n 1' Sxmluunislu I NX l':Ah 13 In ll KQV , as girly- . sf" A - 1.4: bs 45 Gi I UI' ' . 'V , . JF" -' ., ua- '1 C 4.4 SHHRKIXN l'I!A'l'lll'1ll Huurz, 'w-'ld nluxxn :n lmrrl jul- qw l ' J luv ln-um, Jllif KINGS 'l'.u'k . u flulllrr with nf- ll Ill! - Il'lY. li1lRlrUN HALL H :A J mm. 'Slf-f-ily" max :x pllxuuvr' lv.1.y- -'.-mly. IM Slum-INDNA l.lb huurllq .xinm-r .larlxy Trophy xl mlll -.-1-.lm fur n big jnh. LEX Sl'HR0l-IIDICR linux, ::.- 1.1 tlu- lmrwln-ul drix- inn '-n'-- rn vlu- umm-. IHCITH WYHAN 'fzwklvg "Hlimp" also played -rnnv 41--H. 1-:mum :Al rm-lllvr. IUCN INGMAN Form-rg tln- l':-ntlmll star on th-' :rug l-f 1-Hurt. 41 Al. VIIIKISTIANSOX -4-nln-ri :e Inn xxlti Y'o 'V ,A r :Qrrun urnv Ln-kt-V t-e, HHH DEAN zmlg :n 1--,ml xxtnu n f-nnly. Iblfk TRIMHLI-I finrki hard:--t hitter ---:md tht-uyh -nmll. MIRVIN BUl'Sl,0t. Phd, a lrtwhllmn txxtl 1 :r-llnty, I APT. FRANK MKTTLP lzwkln-1 an ro-ul star. . uxyl nude, :4 hnlv fur thu' U-:.1L.l. JA! lx llI.l.ARll Lhmrtz-rhnrltl hire I-all ny tfthniquv: :un-ttwr r--mpc-lliult. ARNIIC WI-ISTHRBI-Ifk Agp. f 11:1 b,,I "'nI- u:.: f "1-ntn-rp the 4'--ntur ..t 1. ,nut twfensivf- lin-1, 55 is B 'IPF X-.4 . lg. 1 i .1 ,ax Mfwyil 1 ' .. j?g- -., . Nil, 's VOVNTY SCORES Mount Vernon 0 burlington 0 Mount Vernon 6 Anacortes 0 Mount Vernon 0 Sedro-Wholley 14 in ."'?' Q I .,, . PZ-Swim LQP15 DJ 3 C0 BASKETBALL X HIS RIIX4 F N11 JOHN NIIN XII KN rx 14 nl 52 5-5 VIU n xr!! 1 xnl 1 sun 1 INQI urn :rd m uh' :mc nf rx! .ar I DON VIrklBBI- X nru ure x II1 rl ll thru' ul on mu Grw we lr 0 Ill IH Rkl AND urn :rd 14 lu en! rrsxv 'K nthla hlX U .- l'Il.I. IXKAIAN HH XX HQIX v iw fx-1 Xirll, 'UCL lil Sl Il ,., . wi I-,Mlm-1 Jw- rn-1 f X ww-Y 'i."14-ul! lN-X:tAw1'- l'fl.l.IXlQl'QR 1 -nl 1'--1-1 w 1 I ,.. Ixvxun nl., l Xl I. HLICXX MUYISN l'1l,Kl-w:Iy:Kl-.x:45- ,mmf Minn! M. 1 . .1 M.. H KNIPS: Nlnuxxt Nlwxmt 5141111 DC EN ICRHTT -rum: 227-'11 IiurN.r.4t--lx -rm-xx H-21 .'xn:nu rim Xorrmlx ll-211 Semi:-v-NKWJIQ-3 '-'S Z 3 CD X 4 41 fi I HHH XI I. SICXS PX 'If'l'I'1.Xl,I, 'ITQXM - ' ' 3.16" WdMa.vn?' .41 j 1 E Q ON IJ TLHXNI FUCYI B ALL x 1 , x I 4 Nun rklu SPL UND TEANI BXSRI TB ALI x fam te ulrw me I TI ACR . 4 lhzlld 1 I 4 11 e w um v1 1 ul 4 hu N 1 In vu x 1- ru ex mu .41 xL r N num!!! rn u 4 4 N nu u n" 1 , -I.. ,,. 5. 1 5, ig:- V 1 'Y 'v 4 3? I 'Q 'S x S L4 -f .f 5. QF" . 1 I as W '. - Q , 5 W' , -I ' -- 1 - .. :Q , Y V . 1 ,, Zag- ' -. ' if I 'L I ' I ,L A 5 J' 5 ' I 1 . 1'- , L ' . ' Q, T v , x 9 . - Q , f ' - , - , .. , . ' Y g f 1 x If " r f '-4... . 'f I 1 r 5 .-.5 y 1 1 v 1 w 1 ' Q S , 4 , L . j 3 41, .K i-I-wr nn-Hr. rfux V':.1 I-I r'-- mx' M um! ':.- . . .r.-11.-fl yy. '-. -..-Ulu' 1--.. Sa .pw-" un-im' tm- :Izr'm-tum ..z' lwfwkxv- Lluyfl I,-Lx ,-X Vx wi H -1 uv .lwimxwm ,E 5. '- If' in-:.:uv L-.urn-5 wmv lflny wl with liurlinn-tlm. Xrlzu-Hy'tvN. Hu-w 21,12 .'t.m -.1-mi :uni " if , Sf-5 JxK.,4,lIwy -'1lu 4'-1:.N1m-l':.bl1 -vlrm-X-, f, lin 1.---1:In.m, limxkzlw. l'iv1'vw-, M-um--r. SI bywfumx. Iillzn.-rr: film-10-xxrr,. fr flnlx. 'l" --wx.. ilu?---l'INfv. liil.-nw---r lima. L. l.1.x:.sx. Iiu :x,1i, Nh: ' -', ll!-':.. H1-ln., 5 I.. NIH. 1' lu-wl--. 4' wtf-, fkwxxln.-.:1y, Yu -:wr Vfnrfswzz, Vxzv ff, ,lw-',-.,1.. . I- '. 'ig' w ' v ' 1 , 7 1 L. 4 -'1 K 1 A 4 K A A . 4 1 WTI , . J, 'X ' '.-l!"'w.I -ll".m-lxllx wmzhl NI:-un! Xalwwz. 'zzuv gum- IVF' .:' tw- fvzukvtimlf N W .- !::ul I u rv mvvn lu- N-1-1-mi squmi I'-H' rw N '1' 1-X ' i xurvg-vrt, TM- 'lixxllmlpl' f N wlm- 1 I-rn Im xrmxy Qzum-x Ivy' :-H ilxtv-1---1-M4--.1 --f-1: st- :nn-1 Mui 1 ff lj -u H s-fu! , J, ---:L E1 tr .- :n I-ff' mv.. .I . . , . . , 7 ll., M:1."x'., I-.llm .y. Ix..uxI..', I.-mniulmn. I-I-Nw 3: llzmmn-, H-My Haw-lub, Vhrns- 1 i, Im . MZ .lmkjvi , m ' I ' K, - , 4 vimlvr nn. I .vw Xlwunt X -rr-vm :uhh-Ai :4 W-:4-mu nf ru.,-l -.mil .lui in-ui s,-4-rt-- 11... f' .I In iv- nlrn-:uly rr-v.-eivl Uv. Thr first mm-ts uf tin- Nm-rw-I' I-flmi Un- Huw ' '. K.-11 ' M L niwnivh. Vu- 1--ru. INI1'r-liuxmlml, :ml Hr' -lx mm-rulnu tri H: nt, ' , H4, '. Sm-I ---ul. r, Sim-rwlza, H111-' Burn, Fflwn-X1-1'. I-Illinu-r, X ul: I.u-M.. H-L x J .1w'- ' ll-Nr. 11, Mi gi-un, Sh 11 xuy, I-K' h. Ii '-L 3, He-i i- l l. lilllx fr- , H-rw Z1: .lu ' '. I ' Vw' -', M v- , Hr nign, ,Xu lwr-Hn. Hfvlur. H-nv--n. N' l -. -, B - w I TIC NIS Tn-nni-. mn-r .4 1-runnin--nl -yur! ix lhf -rl--I--I. uw- lu-I-1'4-N4-1.11-fi ln tha- wvnxtv !"llY"l2UYN'llYX hiv' NW- 1-n4l uirfs xxlww ahiliuns un-ru vu-lxnplith-41 by :4 wrifs uf x,.- Tnrirs. The- in1lixi1iu:uI L'h:nn1ninn-hips umm- In-Id by ,XI Hllinu-r :xml Iilz-:nxmrv Smlln, Ilmllrh-N vinnmrs invluliod lhv Math-S-Hull 'xnd Hnrris-Ymlnu ta-:nn-. Run l: IV. lillinuvr, Ymrunzf. Hurri-. P-fllinurr. Philip-S, l,iu'hl. Hmm JI Huuv. .L Smith. Nnilnr, Xhrn-xx, l-I. Smith, l,i1.cIhI1wn, ll:-xx Il: .X. Iillilxxw-r', Blaming. Hull. lx. Inzlnzxn. XX. Infnmn. Hr:.nl:1n, 1,umlxx.n:. BOY ' GREEN h .Xthlm't1c'N, under lhr 4iiI'tA4'UuI1 nl lm- lQr'n-1-n M Vluh-, flnnri-hs-xl with ilun-xv--l vluur in 19132-5222, l'xxn slnnlu-aw. Shaun! in tho "yn, xxx-rv urmnr urn-rn-svn-N, 4-s1wm'i:1li5 thx- Inst, which una :uwluilm-d Hr :u lnzxjnr vu-ni 4-f ilu- Nu-nsull. Snnukn-r funale uv-rv L1-A-fl in spulxxnx' nthlviivs. Huw 1: Mwnixnmith. Svhruuie-r, Millnrd. 51uml':m. 'l'rin1hlv, NYynmn. VH--tnn, Vl1l'l1N'I'. ' Busch. Rem 2: Hralnlgin. Vrqxther, Mvlfwlmlci, .Xxulq-rs'rn, Vlnir, Inuln:-n. Jnhnw-11. I,nx.mi. Run .,: Ixnuulwrn. ltlsu-sur. Ifznlx. Mu-hun, Multi-a, Ihlrklnlnl. llvnn. Hum. 1: Hull. 1'hr'sti:nns'rn, Kllxllu-r. linmlnzam. llir!.nl'1lx. linux, XM-N14-r'!vn-1 lx. Nlvlxihlmlx. GIRLS' GREEN The- hiuha-st unnl 14 spurt-xxmmmx. in M1-nn! Xvr'xuux lliuh S1-iuml 4-nn xxnrlx tnl' :X ihv Girl! Hn-my Vlnlv. hs-nrlrnry nthlviir zwvznxxizznllnxl. In Urals-r fn hw-..nq,- xnc-lnhg-r uf thi, nrgnnizntinn, :x :irl lnnsl hnxv 1-:nrln-+I 4-ivh! hunflrml 5-mints in .121 lctirs. 1-no hundred fm' such iirxt tmun sw-rt. Lluhi, I,un.I. Nwlu-lhy, M. Wrlunt. R. l'.llx:.vnr, fN:n1l1:r. I,, Hrxuht. Hnrrlr. .Xl!':. XYQ-lah, Ymllxu. Stl-rfx-n. M. Sullivan. 1'r:nhtru-. Klum-, Slnlkh. NN 1-rsvn. llirhlmflnl. NH- Nnn, I2 hnlilxnn, film-nx. Hunfnn, ll, l".ll1n4.-mfr. 11-nlvr nluln-. HA'l"llll'i' I.-ws, Ire-xml.: ,. 1-1- 15 " I 'if'- 4' 5. ' X U V '-- 'IZ' .7 X 45 fi -4- T- -.-Y... ,,, f 1 L4 GIRLK ' ATHLICTIC' ASSOC' Q'x'I'IUIi In Hrnlvr lu --rqgmizv zzir'-' ntI..1-t:4-- limb- .. -.1-:wmv :il-,:.x'i.:.nx.t. ! 1- hzrfa' .Xl luis- .Kxsmizxliuxx Ixus M-1-n 1--t.1lIll-Iwfl, una ffwvw-5-:1:,nii1.: m At- n:. lwrm-in-alfy mqrv -1-Iuml in tin- sinh-. 'lun' :4s5.vx:n!iw11 3:5 mmglw---1-ci Jw ty m.Ey -Mwul 4-lub whim-P' xfruxirhs tux' an-Uivity, 1-lujnynm-nt. g-My-11:11 -if Xl14wyl.Q11. :.x,1i - -1rtN:':.:w-Pig. lmlu Wfiflvi. S1-l'.-'I'rc-ns, MH- Smith .Xelxnxrrt Hmfvv, V.x:"xl. l'r'n-nh-1.13 Plfilzmlrr Llzrut, Yin- l'rn-muh-lat, ERVVQ B -XLL k fk, - Serxus Hull Lua lukvn ilu- plzu H1 Xullmy IME! 'Q M'-I fq11'x:.p xpwrt :ami in lwmlum- Um- uf Hn- must lfw1'uI:n' :.r!.xi!n.x .X iw -x. A.. It :.:.f I-lmugh! un! Uu- lznrurxt lu-rm-1-zmtmw -vt' I-Inyvrs .ft :.u3 llzx--:Ku-xl wkr' -Q ' 41 ,X 1.1. im min- in mm PLAYDAY Tin- first 1-mul ul' 14 -pm'tXxu-1n:n, 151-LM vi H A-:. :.x -, ugxmw:tz4tix1-mln In-r S1-hunl In :x Slmrts Dany. xxlwrm- fiirw-tnws. 1lrmix:ul'f, :uni .14t:'--NW n:.Q-4-t tw fxcixzmun- idx-an .wr-w1x:lli1ir--. :mal Iril-:u4isI1il-5, Sm" ix :Pu XK:4J11z,Rtf-:. XX--11.4-1.8 Sw-rn Ihxy :nl thu- l luuxwiiy uf Xhwllilx-ftmvlx. Hui:-wal, Liulll. H,uxkiuX, lfllllmf-nr, Slzllunlx. .Xu-'f'. Furl 1. X1-Ulm. Yrvullu. NYM Inu. 51111 th. .XI min rw:-. IMI.-, I H5 THE PROPS Prffpg B lkllll, mln Tllts C r smlmns ui nur Sunu m lxlu mmngr Ilttlg ULLLIFFLIILLS stlmullu Our drmn wlth luis at lwumur Xnd Lurrmulum uturs ufistlgg m Typmal ITIIIKLUD spxrklmg :mid rhg gn n L LIITIPL rg " ' ' A. 3 L ' . . 'A - l - 7 lv. 1 V A V I 5 . Frm li 'S uf' 1 IS litb. Y KH rm. l Xin 11, fm I 1'- I-:M-r -nz! rm .1 l.vl - xhuilll- lvl! M..I:mr -.-lnxxtn X 'X-my 'ran Ixus Skzwllus llw Nm-xx llmxml 'HW ling 1 . ,. I..+....l...-1 'l hw lfxlln S Xwtnxu l'm-4lxlv, K lulw-:ul lim Mun :ll HY Zirul SK rv- 'I'-V1.1 Y . .ru rl xl Nw L -I n'i:.1x,v-X lv l'lurx- Im l'lmvu SN 'XPS 1 1 v , .XI.IvN.I5.X11 1 -1 1.1-1-1 1-1111.1-11 11 111 11 1'1 . .-111- 1,-11 -1111-M 111111111111 H-1 111111 11.11 l1'11N11111.11, ,.1111 -1-11 111 .11111r1-11111-1-1 11111-11' 111-.111-1-. 1.1 1-111111: 111-111-1111 111 111N111.1111v- '1111 111- 1-.1- 11 111-111111-11IL1'111 111111111 5.111111- 11 11.11 111 111-11-1111111 1 11111- 11 111111-. 1 ' 11111 1.111 1111 1 1111 1 X 1, 11-1111111 1-1 l'1 1111111 1111 111 11-11 . -1 " H.11:1,, 111-11. . '11 111 1 1 11-11 11..- -1111i1-111- .1111-1111111 1-. 1.1--1 -1111-111 111 1'11- '11'111111111 1111111 11.11 .111111s1111- 111 H1-Uv lI.11'11 X 111-- 1vl1-11 1111-1'.1rv 1-11111'1 -11 fi' 111-111.1 11.1-11 1111 111111.--1 XX11:11 11111111 1111111 :1 1111111 -1:1' '11'111 by '111 111'11.11111. 11111 -,1111 '111-111 1411111111--11-1, 1 11 X X 111-11,1111 1 111,111--1 11 111111N '111'11 '11,1"1 '1-111111'- 1 11-1 111.111 11 '111' 111 11- 1'11111v '111-.1 .11111,11- 1 ' X!:11-1-1 1111 1 11 -1111, 11. 5111 111:1-- -111-11 1111 N11-111-11. :v111- HHN:-11,11 1 Z' 1,111-1111-1. 111.111, 111111-1 11.11 X11 XN1111111. 1, 1 11111. 5111111 .1111111 11 1',1111-1 1:, 1'1-11111.11 ' 1'1 N111111N111E111 1111111 111-111. 1-11-11'11.1 111151 11.z1111.11'1- 111.1 1111 -N' l41'1 -1'-1, 1.1111 .11 1.11 11 111-11 '11 "1 ,11, 1.31 1111.- '1 1 XN111 111111111- 1111 11111131111 1 S- 1'1! 1' 1 1 11-1111111 51111111111 11 1111 13 '111 11111-11s 11-11 11111'.111,111'111a1 -:111 1' 11111 -111-1111. X11-11111 111-11111 1.1.1 11-111111-11 "111 4111111111 1. 2-1-'E'1 111111.11-1-1.11 1 1- 1 1.113 1,1.,1,1:--1' 1.1.1 , N111.1v 111.-.11 : 1-.11 11111 111-.1--11' 1111 11111 1'1111- 1' 111 51.11111 1111 ' 1 1 11 XX l'r -1y- 1' -111111 1111 ,111 11111' . 111.. 111111 X 111.111-vr 11 .I '11 111-1111111111 1 11 '11' 11 2111-1 11111 -. 1' '1111' 1' '1 1.1-11--2111 - 11' -1 1,1 1' -1 11 1112111111 -.1-. ,1111-1.111 X1-1 1.,1. N 1. 11 N11 111. 11111-11 111 1111111-11111. 11 '1 l,11111 1-1111 111111-11,11 P111 1111 1-'11 -11. 11111.11- 111-11--11 111111-11 111 '1-111111111-11 'I-11.11 ' 1111 11 S1111l'11XX111'11x 1 X111-111-11' S111'...- 111111, 1 11 -1 1' in -11.111 :11111.'1 11-1:1 11 111-1111111-' 111.111 11.11 111 1 1 11'1-1.1-11112111111 111 1- 1 X1 w11:11111 N1 1 1111-11- 11 '1-,111-11 1- 111 1 1' 1' H 1,111-11111--1 11,1 1111111-.1. 1 2 'IW11 M111 1.151 I-. 11111 11. 111X' 1131- 11.11-1 11- 111- 11 11 111111-11 N' 1 1111'1"11'-11 l'.1xf X 111. 151111, 1 11. 1111111111 X.-111 .1-11 111-1. 1 11 1 111 111111.111- X1I111.1- 11111. 1. 11 11.131-111 1111 111 '1'1! 1- -1- l11'1, X1'11 Nl'1-- 1 1 111 1"v1?1- 111.111-111 1. 14111, 1 1 X111 S111'1 '11 X1'1'1-11 I " 1' -1111, 1 '1 Nl111'11..1111- .111 111 1111 '111 1 11N 11, 51Nl111.1!Iw v1111.111- 11 11 1111- ' 111111' 1 ' X -1 1 111 x11111x 11111 11 N11 1111 1. 11111111-11.1 111111. N1111 .11-111.1 11-11 1.111111 111 111111-- 1 Z' 111111111-1 1'1.r1,1111 111111.11111 -1 X 111'1 !V11.1111 1111111 1.1111-1. I1 X11 1 N1111 111--11111 1111 111 -1.1111 1'.111111 11.11 11111, 1 1.11,-11 1 X1111111-1111 1111 1111 11111111 xv-- 1 111 1--.111 11. 1:11'1 1111- 1'1x11'- 1'1'1- - 1111- 2.111-11 1-111 11.11111-1111111-:1-111 -1- '1 ' l'1111y'1I 111- 1-1-111111' 1-11111111 111.1 1111111111:1111 -.1111-11 U11-y 1-111111" X111lY'- 1.1-11'111r, I.111111, 11r1-11-1111 1111- HU1111- NI1111111:11111-1-VQ' 11'11111 KN. S, 1, 111 1111- 1111':x1111:1- :1-s--111l1Iy 51111-1 --111- 1A11x111 -111-. 1111. Q' 111-11111-1111-11 1111- 1 1:11-111111. .. H1111111.' :1L':1111Q1 1111111- 111,11 S:111!:x ,-.1111111 1111-r11.11k 111N 11111111111 111 1111 1 111 -1111I 11111 -1.1111-1111111 111 1111- -1111. 1111, 1'-1--111 1'1111r 41r111-11111 -111111-1 1-M1111 1-.1-1-111! I111, '11-'11 I-'1111r11-1-11 ,-1rI I1-1-111-11 1-.1111 111w1l.1111 1111 1x1-111111-1' 1'11r1-1'.1N1-.. T111-y 111111 111 5111111-'111 1l1-fq1111- 1111-ry H1111- 111111.-, XN1111'-1 511111111-'.' M-1y111- w111-'- 111 1111- 1':1r1-111111-1111 H111 1111111--1'T HI111- H1111-Y 6 I',Xl,I"X I I.-X Ii I-I - II I- IIII' I XI, II. I .. ' ILI' I ' II I-I' I ' I X I'l I. N' II I I ,, I II.. X , I I I I'II I I I I' I I 'XT X' I I I I I I I I I I III. I I I I . I 'XI III.. . ..I I I I I '-I I I I I X1. 'Xin I I I I, , I I XII . '-I II I II III I' I ' ' I " III .III XIII I 'II I: I III II 'I X I I I II.- ' XI- X I- I XI I - NIIIII X. IIIII -I-II - XI - .I'I ' 1 4 - 'Ir I.III I I I I..III IIIII II III.IIII1 I'III IIIIIIII IIII I. X XIIII-I I I II 2-I -II 'I I,I In -Ix IIYIIIII VIIrI -I I I :I VI. I-X ' 'I 'I I I .I I X.I-I I III I. I i.I -I-I -II I 5-.. 'I .',I. 'VII XX, -.I.I.III.IIII I III -I.II fI.II- I II 1' I I-III -II I'II 'II IIIII -.fI- 'III II . II .II I If.II:I I I- 'III .II.: II.-I I- III: I I I.II "I .III'I I '-I II. III I-.. .IIIIII XI: I III In XXIIT 'rI I".I' It I' I IMI II. .IIIII III I I I II I II-II.I- I'IIII .P-II I' K ' XII II I.III'-I.II IIII'-II I I. 'I I I... . -..I IIIII I :I-I' III II .IIII I . !'I '-. l4..III III.I I1 .I .I.I.Iv II- III I IMIIIII IIII-IIIII -I-II I.II XIJIII-I 'IIIII-I .I- IN-I.I.I X I' .I..I NI..I-.IIII I I1III.'II -I 7- I N- I IN I-rch-rx XI I 'I'III .IIIIIIII ' I..-I I. I-II II 'I I III 1,. II -I III I.I III,- IXI I ' -I II II. 'IIII -II II: I . III.I- Il.'Ix I ' IX' " X1 I ' XX I ' -II I.II II I.-' III xIIIII .I- , 'III-II III II I N I .I I II .I I :II:I.II' - I III I. I. IIIIIIIIIIII II.II!' XI I XXII. I FI: XXI IIIII I .VIII Ik IIII III I . xI.I- I I I.II II- , I QII- III - .IIII -. I.I-IIIII I-I .III IIIIIII II 'I'II II.I. , .I.II I' ..I -III II.. I III II- .I.II.IIIII II.I ".Iy IIIIIIII .II II III- .I IIIIIIzII.I' IVIIII "II-I III II.- III. IIIIIIIIIIII IIIIIIIIII- I IIIII IIIII I.III.I-I- I III XXI-III I.-'I IIII..III- I.II1III I-II- xII.. II -I t . L- ' 3 D S 3 i idx Q A ' el gl ' 2 ' Uh.-X , ,. .v . . 'Y V, , V,-. xwun-I lm I-xxxlxzntmn xxvm-M 1- V-X 5' 'md In-urixw nn- Un- -:4li-- !:u'!nl'y results :alla-r Nhnly ll I x' nu 'n :xml lh-1-I:un.uln,n. Im- -lmly 1.1 1.11.-mmr.A f.lY.r- :nn :4pyv1'n-n'x:n!lnlu ul pm-l1'y. hw in-fu -:ml nIl':nm:n. I nxvm- gum! 4ll'fv:-rxmk1fr- 1111.1 xr- 1- Hu- :um U! IM ll-'uw I-Aw-m-Inna-3 In-I-:u'lum'm 41 l :umm lm Mllwwl. wlll-. I 1 lll,.-fl lv:-,nl V 1'1- Iwlr-x ll: nv Klum' , 1 wvnullw I th-f nw-' .1 ul V ullnulum t., -1 uw-:. 1lull ,N- ull nl:--uf 1 V.-.-' ,ml I vlr'wllv:l uglplmy- ..v.- ,lrl4t.-' I ltr ll 1 "lff':'v ww Jw-'H lm-I' rllnlu-Ill l lv-1: xl mnlluv- xml -i,,,rt-m-'- up mln- n.:lrlx4-fl raw- -vn.n:lX- um. Yr llm11,- 4-vllxwl Zvmx .l--xr. lwl:1-l.m.- tll rl-.411 ll: lr H L- -vw-mll .rv tl lwrffwlxll l mf. xv mlwx H! :lll kluwm-lv nr lx 4 X.-vrull-ml, fly' :xx lull Us-nl-r-ll knw- lul--v Wh:-tl x :Alun , Munn: ' nl llumn- xx mu .mln - Ulu' 4'uul'vA l l'l'i'l'HlCA'l'lil'I fa V A I 'ip :A Q lfgagl 7' A :nl ' 5 1 wry' -2-M f 19, Ib?-IG53f7'm Q-7CfOsDb-4 I 0 1 1 PI rv f-1 v-1 f ,-, . I 1 5. '4 5. ,T .' :- 'f ' . C TG 1 -' . ' . 'T ' JT' - .,.. - A J ' .I - CT - . ' ,I ' , -Q.. ,- ' 1. " ' 3 ..... " .. .Z -- : " I' 11 -' H r: , I -I - , "' , . ' Q. N -' . ' . " '4 . Q 4. ' V ' 4. ' 1' 1 : . . , '--, 5 3 C ' I .1 ' -1 ' -3 ' N '11 .. ... ' 4 f- .. ' , ' -.- .... . 4 -- - I . ' - . C ... ,A . . G- I I - ' - A 5' -- ., ..- - A '- If , . ', 4 ... " Q , .-. ' 4 ' tr P- I . ' -if ' ' ' . -: . . F :V 4, h- 5. 3 : ' , F - ' - 1 - J: ' . - .' 'N " 'T .-. I ' -1 I -1. . -.- . A G- ' 'V 1 " "T - 7- . -1 H - : 1 2- 'I C ' ' I , ', 3 . 1 .. -1 1 -J -i ..- 7- r 72 .. I .T :.. , g .' 53 -1 :.a . . gr I .. I I ..... A' :I ACKNUWLEDGEME T 41 fi x1LlIlllI In pfulmss 11 l K1 l11ll1l1L t Ill L rm ugtmn T IIN Slug II I1fI'lbLlIUl'S who Inu udud IH l11llxlI1g rhn Ml s uns 1 Mum I XI Rum Q 1 I1 Vbutu I Il1L,I'lNll1L, H1 Lunar In rlplur 'Hr I our MIIIIIIILIQII I togrlp ur Wir II'lI1lx N11 r If Iwhns n ox CII r FL rms II tn -X PFIITIIHQN Cu Thur gwdmu. Ind IssIsrInLL his bun Ipprguitud MII lu Q' if gf Q5 L Ill L1 Xgrn 1 lily Q xx HL Llk L lkg X um Xgrmm 1 IILIQ W xllu lugul L L Vknll Ml ll L 1 X SCHUOL SUNG '41 fix m"UG'PU"o ... X ,. X , -, Z v Z . -. ", ...I .J :.. , Q -. f, ,.. fi - '-' "1 ,-1 3 ' '-1 .-. f :J 7- Q 0 . .4 . ft V .' -- f, rv 'J 5 1 rw ,' 1 . - 4 :- 1 -.. ' 1 ., - .... ' ' 'T . P '- C -' f 1 , 'f 1 Q - .- L - " -,- ," Yi -- : 5 - : ' -' ' :' 2- 'J ,. -.A , - Ld 1 . ? ... , 1' f . J X "' - . - v ,.' 1 ... C ,-, . -' - . L4 .. Q . ' '-' -'j C ,,, - , 7? -- A 5 - f . .J ,-Q C .. -- - ' ,., V -A 7.. . -' r, ,- .1 v-4 ,., F -1 ..- , ... . I - . . , - ., .J -4 I. 1 -3- C Q 1 V . ,.- , , Z - ... ... . , .4 - -' - f-v f- , - " C - 7' T' . 5 -- 4 fr C , - .. . . - . 1 I .4 If 7 ,., "' T -f - ' "" 4 - I ' -4- r -1 .. 4-. F: -+, "' JC ' C T .' 3 C 0 -4 .- mwah- 322'-155573 'LL S STAGE ENTRANCE J 1 577'f7f L. AQ: gf "1 f J! J xfiyiff J x X , ' I f , Q fffk f K '1 'r 'L sf ,l-VAN f X. , 'Q X fx. . i., ,lx-AL, Il, JJVM ', ,'f'4 X 'E ' '. 1 4 .l ' 3 ., x x y., V NVQ V ,I f x X lx X x f A . 7 .. L. l " 'EK , , . , s VL ,- - X 7 .44 ' ' ' E 1 Q , . ff ' ft l ' rp ' h 'rd ' 1 , -' . ll .4 I ' 1 Y . P4 1 ' - ' X U ! . , " ' I f E' 1 . l Y f l WP -WEE 'nw -0 F N 8 -H N Y wL.A,'v- JEIX.. J .V I , . 1 S it V 1 . ' In f . -ii- ' ' u ' x. 9 1' ,i 34 J 5 ' 41 ll -v 1'k 1.111 J LIAU' 'Q ,l!f ,1 , .1 f vin 5 I Q0 I I X A VY s Lf P'Lc, 'gjffx 1, , A,. V, 4- -,ff b ,. ' ' n I -, A 1 1, I f fr, ,A L 1' E , ul , r . ' 'Y f x tam MAMA. JLUCGAN M ' ff-MM, Qfff-f X! 1 ACTORS ONLY '41 w"UCFU"'U ,X 7 I 4 43 S NX K , 4 s x N V L J '11 . X V I D H


Suggestions in the Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) collection:

Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Mount Vernon High School - Skagina Yearbook (Mount Vernon, WA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.