Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA)

 - Class of 1980

Page 1 of 176

 

Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1980 Edition, Cover
CoverPage 6, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 7, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 11, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 15, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 9, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 13, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collectionPage 17, 1980 Edition, Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 176 of the 1980 volume:

V J A , -A wwf 12.2 4, , 4 rn-'4' 'uf-v-r '-'14 1:11:44 1-4 f - ,. ' L f " U I. g .A-1 ,. ,. -:' '-.' N. 'J 'G ' ", 4 '1n4.' -' 'I' - .r'f ,L Af I--HU" x".X.",.w - 'T' v V ' 'l 1' A 'A' '- - 3f,i'gr,,,-fr, ,z ,. 4. - 4, A ., , 4- 44-5 1+'f4 q ,AA J5,,V . 5 ., ' A fQ,4?55ffza44a-1-.f?,,q'?g5?!aw---3:5364Q ffagsuw if - " 'iwzgfzfqweiya acfw-Yi4r5fdff:'444fef'4!Q"?'AL'f'Iixrwsw -4 4 ax 9-1 11 ' ' ' .- ' 4 - 4 ' - 'fl' - ' 'T wb, V 4 - K -, V-12 'f ,z-wrQ,,. 'seq' ,:,-3.9-ll. ff vgf I 4 - .- '- V , s11.m,.v""Y5,f-fix.,--Fe 4,,.,.f, S 5 .ps f ,, 49 .sipw ..4fq-445-QW Q-.m-.v1--'+.f:A-f'-4- -1 'K . ' -- 4 5' "4-2 ' 7355: , I 5 -' i -L 4' -t'f':g- "?f'4?"WY7,'I9f ff-2 3'?ff'ifi f' ffif?-','Ailf'fElf3f P. J I? ' f1"1-'i 33fg' if'ML'4l5"3'YW A55 5 A ' 'ffm ., ' ' I A' F .1 4:2 4 f:f545?' 'I A HJ J. "R if fi TLTEQ.-'54 1-" ,Sf ISF" A- -J. , ,ww A f- ?:w3fcf'?41A5, 4 "ap +fmESF"f4f5f9iZ?4'fR5Av I , 4 1 , em:-t,.,':f3P.T, 4 up 1 Q , "AQ 122.6 wi-zisv fem:'j'f-z-,'g'A'Lp'-'ff .111 .- ,, f , ' .1539 , . 4 '7 rfiixfgf 4. 5724-? , " " ' 1- -gifr , 3, '. 4"-git f Af49-'L-gfgxif',gAp:.4+:2.4iyf:4"--' 'f-zgiggf-,Q-L-1'-jig Q: .3 f , ' '5 fgqg gtg- 4 '-af Y-4365549 Q ff' ff- -. 'ff' 'f -A" " 1- 'W"gigg1" M? 'H 'v - lv- 3' Jrfcasy vfgiffe fLgg.g.4Y'.f2,f ,---J., - .1 4 , , ., 4- 4- v :T-'24-' : ,'z'1-25114 W-xf. ,mfr-.M.g"AA A iff,-a' ,4 4- 4- .- 14.522 4 12' 'Lgsf-f' 4 .. 1 '- Qi A' L fr: 11 ,H 1 5 '.3.4g-3f?'9LfL,: ' 'ff , . , TI S" 11 EF ., N 'L" " '4':Lf- :af ' ' -1-" - ' J' A "1 -'f.E:, ' T" f'f1:f-'ff'?7,"4--,.,f,'Iz'-Ai4,3-Lfisf'-5 .. 'FJ . QW '7"',v"' "3-,,3-'L-Q' -'f , 11555 ,fsggifgii-5:4 fffgv ' AAA' ki 3flz'A,'5'i1'ff 1 fa 4... :-.., -1:-44,'.QR.:w,'g.gif,,'-1? : A -- 41 1 ,f-,ww 'i3"',vr-Ti 4 gig.-51gff,f',?f1. ,L 52'-2.,'-'.,lf? fl-Q 4' 4 -. N 4 -, T. ' Mrk -H14 ffl'-ff-Bv"'s . .f- '- 5 -1 ' G 0, .' ' . Xfffiyg-157,-4f..f?'1.: -.lf er-B'-'Am -5 A+? '51, N., ,-Li, gi f f'.'.i'.f 1-414: f , .4 N' .. ,. ' -1' -X3'f"f"k"f""f' 44--'- J' 4 " nv A--af. 5b.f' ,ai-T .399 A'1,.'g.. :XI .J ' --1-Q:ff?--".4'.ri,-H 'fl'-AW , ,- '--, A ' -'Wi 4 7 13' . if - .i2.w5.1g5"f,4f,f,1Lf'3?J,:z.f-g 4,21 ,- 5 4? 1-, +.g,gs. -,,L-cmh'1- ,,'1A- 5 --M: ' 4 ,, '- i. Ai t-' . 4-.cr - .h,.,g'f- ,g,.-,swf Ii ':-.7.4-,..,.x.4-:5g.v5..-sv, 'nr ,,.5'-4--,JA - . ,.-AMS .gyvdkszqd gli? , 'ivy-. -'J ' yt!" 9341- .122':i'.-.4-v-l'f',J2L2- f'-1.'.'+vf"'5gg",,1',d5A:-ikgai, 4, ,A 513.4 A . , 6154 43 '- .- .: ' 'A 41.i1T'Qf -16,1 'Pi .wg . r' . ,, 'A 'fl33r5?fQ-iiumlif-. 4J35QfX5'Zf'I3.3'L f7i??!-5-3f'fQf'5fN4bi.'iv"Jf'?"VW1Q f'f3.i?'-,f".?i.ifl,f-if 'Q ' ' '55-5 I ,pw-5 1. . .4 xy' 55274-:',L.'rI-, A V A J3g .gi.:5 --.gym LQEN: -1 3,5,fiQi:'f,' .r4H?1,,:Egf-if-2,2 Mi., : ,ang-f 1-jf".-4Qi4",4ig:-51, ' ,-4425 .',,f1,f.yB,:gsz,:wp,? gy'-,qyxg-: .4 - f by 1-cg' ,1x,f3a.g,iet,3g,gi4-,.i'5a,,?-311545,eww-1--,ggf'f1.'f.f:,.'.s4-'W 1-Af: if-v 114-: A -:2'Eff"Qf55i Far.-gay isis' fwizxz, ,af , :HA-. '-wafg,,-zsf4wQ.i--vf".ix:-mfmira,fwfffzg. 51.4 M.:-1 A 4135-" iff .5.'p?f.vf4Q1? r,:f13g,"Q5?.r QS!! . - if ' J - ms.: -Cg1'.j35'-:f5,S',y'4fc- 3f5g5.inv"-:f21Th'5- '."'.Qfi 'Q -'f ff,-5'4,,31',,: ' 1-I1 I A. A , V -f 4'--333-.zz 4-.fm 'wywzfm-'gaQ 441.-'fwfr 351.15 tangy 1. 'ge 9 ' E2"'1"y' 'f-wgmw-'wif-54-f:fv L+: 'lj' . if ,svg ,gf ,Q jd- , 4. H , -1 .- .-L Q ' ' :",'3-552:.nL'4".f?f'f. f'i:f9.2,"'S',.r.'3K'fTS":'1"LSA wrt' .'2d5fff'L"'5-44'-:',':.'4 e,.:"'t '. .r,. ' , .- x -A fx' 4"f ' 4 . -- '19'- -. "HY-4" 1' '- 4- N fwr- -U,.g,-pf-V15 A1214-ffff.fsgA4, -Q-e,: -,-wwf-tw' :V f-4. Y A .--f,"p'5-' A' BYE?" - A ,' f .,.f'ff"f4, .4,, A '?3?j in 1 4 A-M3 ,my-i??+, at 1 L .- r A -, X 4:gef'maf'4ff 5 Q,g 4. Q41 V s . Ai'ff?.ff'H31?if:E:w?:AM23 '4 .111 ' 4 4 -A 4 '1"i"1-. 15-A 1, ,1.1.f,af-,1ff',f.,-M 'ga -:af-4f'f - ,, P .1 .11 ffm ' cg-3414, 'sz.'7.:,,,.g,.f ,.wg-mfP1n.gf.s'4-,,':j-riff.-,Q. .,.-Q,-ajfd , A,.:.: 5, -, 4 :A A'-A-fc 4 -1,-4p'uvg.A1'f.f,.gf. 4 .5544 4 'M .QA ff :sf-V . 4 1' - ,Q-ax:.a,1.g:4?i4:oq-14-fxfrjpb'.1Ap4i,1,x,-451. 4 3 -:,.f- . is . f K .,i,.1, fl, 1- - f -f-f - .- ,-Q.,-4,5 - f. v - . ' y -11. , , A fx-44, A slmvff-,.f, -41-'.1,Qf.1.-1,15-'.1,4f-.',:-,4.,' . : 4,4 4 .-.- 5, . N: -.-Y , .MG 4 ., .4 ,Q Mu ..Q.,..,,,,5fa+ V. ,. 152 .. 9 , , gi., Q, ,M ,. 4 qi. T, 4.4. ,QL ,vv ., 4 . L . V, ,,, , , ' ,AJ "9 353513 ff'-T-'fi'-A inlfij, Q' fr . N: 1 .- -.-Af! -4 q: 4!fr1Qf'?4r4F-z+AH"P 'f'+,v':' . 1 ', '.:E.'AJ-Hg. " ' 541' J' 0- V ' - '1'--s,-12 4' -. ' 1 . ..u P .' ' F" ' My .' :i?NL'f2?u' 'sf' f'y".4f?,ffif'-53'fSflYkftf'5?'C7'pje5A5J 5-451'-'f 'Fi 5. .'gf,f'5r5, fs ' .V ' 5 A "ff , -'wn1f41y il -2 ,56323 '3cf.3f1'9"14f1w""?+-4,3fs5 '31 4-:.4f.,, .fmggf ' . .gifggi 4 ,,1u,51.P.1P-if-g-sflxigff HA-E-.1".'Ai":4.4-:qwf 'A ,- 4 - , A-,'-yfg' fe v 9.33, A V 1" - i,-5,1 5?-X1 ,g'f?1'5'u94e'3'g'Qr,3-:,5'Jz,31f','f.'leigif',Q'1.f9, -41,-3,5-u7,q.i,g1,34aw,i J: '- r. V 'sf-,. - fg-1,A'f,,, 'Q-,1?Ag-.T.f4a , 'Ak 352591, I 4,1 yffff - 3 jf, 1 - 'J 4, '- jg!-F1 q'??v,1gfiL ..-"gv,,-if.: , A Ig-4.43. 53,14 fg,:5'fL.-,:.., 1 'Q ff !g.,"x1'zi . 'J . . 5 qi, 4:-1-f' Wy- R '!.l1'1'.'ff-A ,sl 1. :P .1 -L ' 'I-fx, -gi. , VX, .. ,-1'-45' 3. -.5 1 H 4-Z . f..-r-3.5.,egi.g- ,--".3,yg: -354 2, -1, '- L, 2 -ffl 1., - . .V ii-4215 Ziff. 5 n'w?f'5f K 'iff - ', 4,315-L 'r.:2!,-.11 .1 I 3gi:L:6l,5 -.iff 4 1 li if, 1 . F, 5, V, ,,. P 73 1, ZJVIMI4- ,ywh :hi-,,3L:M'L,,k,. F7 q,x,'4.?.JAx3' 3 l M It -:'.x .: 44g"'-..- ."f..,"':,: 4'-:ff .10-'g!4,'."AQeiy. -4,- ,qw , Jr . -- 3554 ,S-wifi? 1, ""9'5v4'J egg:-e"f'? .:w1g,4'.gi". '1z1'.f,f'?-T fw'43'?e .-,vg,v1,v'v: A A: 5' -1- 3 ,A f - 4 , 31, 455.45-nfl--'Q ,, H2 i . I -1,4 H V , xi , 4 .,.v lf, F P , . . l gg i,Kf :ia nag ,gwiui ,,i,,. , V .4p,.,,.jyv.,1t,, ,W ,,g,.f!.. ,Ivy .Huy ,r .VI 'v,3.,,,- M V Zn.: .4 J- V.,-- - ,,',,4 1,--, , - gk-r .j4.4'2f- .5 ,:. ,4 , -J V - .52 .. -- --Ekffg, .4 - 1201. '1'.""31' :N',--A.- ,-'1f": . .:!::?: :9i",,' . ,, V f , .. s4'X.. f , My . ,riff , gwidvig-4Q:'3u .-H .xi,. mx.. .4 ,, gg itz? .Aga wr:-gg-grwvfa Gif, 42? M, 44, - :v5,.'Ai.,gg5.g.1y'?:4f,,ffCgg2lg.:14Fl 45'-3,a:.Jggg..:4q,.qg giwpfli, ggi., " , V. 5 44 - -' -,L :,.qAe:--1:-,'.w-M.,'11-, 'F Ti-GM -- 45,4 2-f.. 4 gr . .ing-'Af'-A511--f '-1451521 .124-1: 1, ' 1145? 9. 4-152 E7-1' '.'z-fd" 45' '7?ZF'Jff.zi U "-Wa '- - . 4' "'.i.fPf -' liftayf 5' 5 Tfwxv, 49?f.:-,- .'-:ff-"gtg,-Ff,x" 5,4-A' 1' 5. . A- ' Y. JA'-'rn' fv . -J'-4:11i3"?..ft!4i'5'-"5'XL'x' '.v,,m14 si' 14:3 'M 'Q' 4-'wfff.f:4zz-m0,:'2v 4 a--.f-xv'-,-F-Tn f .9-.44-' A 5 4 T . , 4 i"fxQ! , ST: f-fiyfgl' -'gg - 'E 1 - ', ' .mf . Jnjy l- 547.5 j 7 4- 15:11 , "'Zf"?l'5 -1'-"ik 1-"ri3!:7 572447: 1l'f.'g.:5".',2:'.: T :, ' ' 'L' 4"'-ts, A , --4 1 4 .r,-!?f"fgx43 , f"'1"f' ff -A 53' 4 A Lf? ,-:7 -' 'A P - ' Y ' .,,:wf5i'5-, xiii-4 'W :WT 5, f-:"'5Qfn T-'34-A 7',:f"f-ffl? f-if-'Q'ff'.?flA4 , 'J' V ' - ' , ' 1' ,Ji in-L, I-,V-' "'R 1 ' , . ' E "'v ,g ,Q A, - nv ' ,, ' " '.. 4. w, R ' V v"5.4"' ,i?,'1 - g,f,'1- , ,' 'Y ," 'V V "Y 4 ' ", ' ' , 4:Y.f,-i 413.15 4,5-',:,fg,SQ"9,a'g:',,, xy . M y45K.,.,... , I ,gt 5vfgj7..,,r- ,il .5i.Q,Tx2.U 5. vs, H f',',. .?4.,W u K r is H ,J 4 ,'. ,,i,,e- ":g"5e'k 'ix W.. - 413313 iqflf-ffif' 5' 5 ' f g",f,i1".fpQfV?!'i'?fX , -'.A-J4f'1?'a"k1'f?342 412253 ' f.3'r'f'-QF" 'f'Lg.1,-.v1?,::f, 'fi ' ,lf , E' vgvwi- J4.'Mf5,ig1Eg,g:75 ,i if N In f fvrjgigggrq Q55l'gEQ:,i:i'?1?,:3 5,534 -Ygfix-,154 f 1 ng , Y 43 J, .U ,, .Vg Z' 1 H -f .:'g, 31. f,g1A"?"4,,,?3, , fd A'-1 " : , - fx, d 5. Z.. r . Vg: ,,, 'Syl Lp"-AA.-Ec4,k r'."f+fA... 'jg v,gff,5:1 j, 'wg' ,-:'2 ' .3-V gg 4 ' ,P-if ASSY- A'3f1i"Qg'f?P-?7,f?2?fzffin- ' FQ' A 4- ' A 'A -:ru ' 9 --1 N-sr. an if f-Q-haf:-'IJ A 1 fi' A' A f 'A I"i4'f-I'.!,9La45'4fa7ffA'-aft'k,,5x1'?L1A'f-,A 11-fw:-'14.- f'fnf.e4:.-c A1-: 4- . - 'A - ' A- A A- , "T , . ' ff' . 4' ..::f" AE'L.'fx"'4.,"A:a:A ,!f:'fL,A' '- 1 gEi3'f' y i 25c'-A 5lifmr1,.f?s,4 f A ' 5 - ' 2 .'j ' ': .N - '4-:M lf' -AA. . -u ". -, " ' -4 1 Vg . 4 -ff .nn HQ- 1 Yr" jv-17 , ,J-5 , 'cr W '1 . -fn " i--,fy-v,'4 ANA' J ,J . C", ,x-Q .543-D-. ,- JN ,gsfffi-T: f, . .fgyqflijkg-Jf,, 4 8, Fx' ,.4. "g .4,.' gr - V gg,-2 .' ami: ,'fgr,,,?F,,"m'l,5f34,g'f,24f"jk4 3 ,R-, Q. A L . , 0 ,. ,, . . , .,,4 ' -:iff ..,534815,-1,':1f,zz,-,,4q,f1,'.Jiffy fi' '44-?' fue ,, S? ff Hi- if!-vi,11-:S1?,u.-y1:T0,f,.sf,f4,.AQ,-,-qfwg, 1f4.vL',44"f1t'+ i.,s.-.-:ref Q ., ' ,j 1' 1':2,-5,54 '74 NT 5 W , f '-'A - . an f??i:f?3LQe1ii' if?4T.P'ig5fY A-Z 'a:i17'L'ff-Ls 5 7,4 f"?,53Qr",- wr-.-5.41, V .I 5 I ez-11 . l , 43. 4-4 4 4, , . V : V -5' ,, 5 ,: j. 5,,. 1 ,4 ,?,,.,..x:,Q,- .c,-'gui-A A . -1-4 4, .:: ,,p, A -. -3 4 fy-,., ,f , 34344554 wg 1fz?4j,ff'.p'7tg ' --,ff - - 9. 4 ,i :V 1- 4 + 4 . ' f Vg'-f1'fa,w',:w 1 lgfavbg'-ff 4 '- ., Q. WJ' , w.,,?,4 ,-4-ymi -.qigzf1,,"f.wff' .V , - KM , .lgfffpvifygg-: ,,.my1gf141, JC- NIL , ,,M4 .,,, gf-4 ,A- -Au V by-4 s.-Au' f4:,.mff0-:,:.,,hff.w".14-,yy-:-,w4.-"sf: ff- 1. ff A 1 ' f .KAR 1 1511,-x., " 113 -4' ,vw -'4fJ,, 49'.I',Qs4,f,gL,A-,gf 55,95 a . .- 'kg .fs I-Af" : 'ns ' w'f.f4'-,'f:- ,gupfhf -'fp-'4.'f 4,--,rg xki -4:-42,4 433: wwf- . v QL:-19 f - K L 11 4-f-'J , 4-F A - . 21- 4 ' -.v -, Af 1- .' Y., '-, , v .-2111, . .ik-s V A .ys,. A I .- Y '241f7,"-Q:-y -'1'-- '4,":KA,'-5.4-A-'f2" ag' e--Af., -5 4,,-me A- v '- S.- , ' 345' 4 -. ,JF M Q :LR 4' xiw,1f5'1AVi:g5?ni'5f5'fif, - Wig?" .L , p. 1 . QA- ,Wy'34'?9Q5,f' :Af 4:24 V4-4-:if flf?--'Afg ::ga,L, -:W "fn 2 .wx fa-K--f .f ' A 4 r'-ff -r?17'Ai'f' ff,fffr,n,?L.1YLf..f:' Aff-:f-Q ff xx .Q-1, I 4 "1 ,, href?-gi haf? nv 1a'3-JVRAWA-'.,1-'f: ,JH 'W'-""1 " ' Y ' ' 11 '- -,, 4.- 4 'UU' f",x' 'Z' 49" 1' " A 9' 'V' " .' -H '. -' J' X 1 - j"" " .-yn" af'-x""2 "" V' Z.":1"5 ' H". -'V , jbavgl ,hugh W. ,P ,fnwz H .skein , V A H jg N,-,i gli, my V,,-ff sin, Q--A '.A..f,.r,,.,il.,-. .4k4:,U,1., ., . . 4 A. . Kip 'fe i V --,"i:-:-..-"- iff," 4-1 - 54"jf.', -. 4 ,f ' no 4 A-4 Q 'A 91.4.1-?r1,:L-13-,f'2 "F, g:'f'?"4g:-wif?-jfs,HA3,'.,",41-1.if1, ., ' :4. '1' 21,1 a.. - V -M-e'Rf.'..A ,,.4. -M.-I'1y.1..4, - ,,9!H,-'J5..h -,Uv -W - ,I-: - - f '66, ,- - 'f Aff 1- -mggflani ' Warfv'--.f'!'?:'fvf,,1,: ,r----V. f .-f , u :, +',.,-,,g1,--H, Q Q- '- , -461 'MN Afii-45, M KAW?"-r..s :ruff aw ,f.,,1s A- 1 ,- fig- , S-A 4-"1 A 25332: 'fer' r-fs. ff' --'-s.,4af"J x'i'.,'-J-44:,,'.-. 31- 2,5 if"'L'i'b"5 , nu- 4, T, I ,J We V. 4. -2,g,'-ff 5,-Jw -Q1.i'f'1f,f,gf,5i gf-gff?g" , '33, ,. 9,1 gg IF A4 955 -4 -Q-,fbgn .:1:2,,'41: ,f'4.q,4-,q '1 ffu-gf.. rrgqjven4-:life-'wx'yp-',L,, ' ,af V ' . 2 . 'QM --er .2.- .5-vw ik: Rf ms- 2 -,iv ' M5133 'ln L45 ' A ,. .ffi-n1A'f'Aq4-ri--'mi .f.uL1LfIf1 - L1-Af'-f ' 4 ' . -Q . S4 f'fQ:1'115 3 4' S4 W - Rf . 9.554 L 4' "Q xp, . i'-1 E, 445, ' 1,4 f,1'.i,f rt7K,g-v-'i2ej1'2,1F'?- jf-Rf' G' "J ,. ., , V g ' y d"'.-f ' 'A' ff " f 'pieg.,1-fP'.:f'fiw-,f,s1'- 5,y.Z:',"'.44?4,3,xw:1g.- ff 5 THR: r 5-gr' ',mfA4'y:3g'5sffu' - -5g"ffwn+W'Afy.1,::. 22 V -:ra-rf :ff :-,za . 'ATi"1,'Y: , 'ff 5-t , ,J f 4" 1' ' '-' ,ff 1- V -' , A' ,',,.L 9? 5. ' , J lff'-5 - 1.,.'l?.A.:-jd K4 A -3' .-042,74 czgv. za- 1j-,.""'...-,'P-,,- v.ffj',' -5 V ' V ,l . . . , 4 f .V .,. 2 V7 gzgigp l . f, :gag 1-f -Ili.. gi 135 5,4 f W' V1 if I w , 5 .' . 7 V f.- " 1-2, .v,. 4 1, ,, Ng, ni'-K-'-11-.x .,-' ' - , f g ' ' 'V ."Q,,T1' ,, V" y3z,'1y1-1:-rg''-JA,-,'0',4"Ay'Y , ff" " JM, gv S -:gw4qQgf".',-'f.,'-is. Nf5,:fgQ:,:Q3Fj?'.f4.r' if:-K-A: 1: rf 1 , ?4g1:,,:' , k, 1 ,. V 1, ' -"Q 31 1 1. 'Air'-.-,fua VLH" -Eff' '34 Aft? 3 Mil'-'e ' 'gffig "7:"'13" Q' JH' . 1' x-AF Zfv "if All nf: V -13'f"'!' "1"""5-Y nf' -2 -1'55'5.9""f Lf':.1"g'i-3 , 'ii' -- 4i'f1::-mf f -I 4 .' " ,V - ,Q 3155 gf z-f..,.g3'1w-A-' yu ' IJ ,'aQ'.-v ,w-1--,Sf :ig 4. f-'li' A 4 f' M: 1 4-Wx , 5 , , sq-.wa q,,1.'.,1.152' my --3'--,Q-1 dnl- V, '4w,cg,,.,-'rg 'A 1 -,ir 4 , 4'-. grp,-V 1-.tw 5 1 , A 3 - 5 ,7W'vg'Aff'12g. 5, 4: - Kf,41A2'-'Q:':'1'f,a':.Ly. , - ' , .QF .afearf r.- ,mx 4,421-15 :-f':.rN 4-,gf QQQQS 9.7, a,,g..m'4,3.., ,T M15 3-1' . ' AA ,g, ' - -- ' '-ffg,w,5:V'.--, ad '-.T sf:g. 2' 7-C9 -'g.fs:," :ff 71' -f".'f,gfQf' 4.5 4 .. . . 3, :'5,-4.-iv" .Q tifx ,Ef45'1.'f .8.qK".Q.f'f' f,.ff1f" f1,.fj.f' f' 1 lg ,Atv , ,if-ClifQ-51,-f:?f!'2,fi:w2ffibf . 92444 Lf' LF ,gf g'1fg.,3,ga-, 'A3'f57,-,xA.f,., jp' f 4' 1 f Y: zgfiami' 44 4. ' - ' ,wa,are-c4iIi:+'f'Q.p4af, fi gi-Linz,-,.g-,G-z.4oi-.Q",F'1 'Elia-4 ' ' 1362.47- '122.', vi' 41 FJ: 1s.--WPA?"-e'4'?3r?f1" fi-.fIE'r.2T4 -Z?-,51ffa4tf? if f:f2A'f'I ' .' .-114 H? v:4.4ff!,,'f:'f- 4 'wif' Q: .Q ..-"Q -3- yp"'-f-if'-.rf-'F' .V.f-QAM fwfrF-f"".x-14.-1-:4,,4.'-:"' A - 114-4 'A f.- I -' L- . 'f " fx :'4g-'r,2f.1.Y5f4k-Q4-Q?gh.,..41,44ag.,4Wq,.fx.-4,,4fy4,4-Q ,,- ...i . Q wfxfwf-5, --,N 2,w.5',1. vw fm-L 1445, f- :fra-1 H ., , ws-if--4 if 'Aaf 144-1 .f ,441-.:Tf:,ffw4 "mv-2 W' ,'-.-44if+a2.L.fv fi -'.ef'rf4fi+"S14: ',:'H'wf:' ?f-r'-'.' 'Wei' ' '- ' A' ' jf-gf ,J :gil 1,5 ggw,7f:gf,5k4j1i" gp,-Sgt? Qg7..'i44j5,i,'1:' - h ug ,wif-f 1+ Qi ,Q ,vi'..,gv'., .eie.54:V'-562141.34-' gygfi,-23 41:4-L,,g,iA ' 54 ,Q , f.,:'4 . 4 .laik ,dl 'J L5 ff:-, 5530114.43339-wa-,4.,v12r f..-1 4511532 1' ffl- :M ' e . "3-rfwrefill?4.-4'fAj+v':A:1fm5w"ff-ff-A r'f:g::,p ,n . .V , ., 4 - Q4-,pw ' f,-',Q5.v.-S12 mf 14,-4,-"fafAwr1:ffr.42fi, 4: ,.f 't?l"'f'S4,: " RT 1 '45, i-nlvjff ff.l""?y.'?',g,..-a-,gifw1,f'4'fv3-1'fE,?:ff,m44?f 1 fig' , if-4 .-2 , f ., 5 1 .Q .,: ,,Lg!1Ai--sv,-.tv,ifggexifxaEl5.fjff,A1A,y ,I 5.1-155, Aw?-,f ' A Q , W- .GI 4' i-2.37-Y, , -I I , Ag' 4 ffl' 3.33.5-if,-,,v.g"--,Y'3 f-,jLQ,'3.-gwa '4-L55 aff -,Ali V, rx .-,j. Af! . , 4 ' 'A I 4 V My '-'A 23-iff: 25555: . ff FA" Hsgfffff ,'x v5a:g4 ,f?'?,525?ligi:5?P51-n,.' '- A - 1-af'-'.5ff+ -23' 1 - -if 5 . .. . . 4 f 24 4 Us, ,L-19 - - 1' 4 F. , ,Q , ,few .,m4,.f,, , -,J-3. .f V. 4 if VL. TM- 1 f, ,,+:,.- , .4',g15,-q-if-'NL g--..,4.4Hk. '.4,f..,-..-.4,,f:-..,-- LT A 4, ,',.,.-1, ,- , 1. E 1 4 393,14 - , fda 45:is:iff-T'fi9fa:fff2Aif5f2if1'r?f:4:e4ii wrififf ,. k"f+- 321-iw Ffaezgfif fir? -.1 , ef 44 . 4 f A 2.1.5 V "Sing 1'-,fi ' --'lqiya j 2- .j.'J:',3h.,T' -,f5,5A.-gf' ,. -gQggfg'gf,..gA 4' .' ' ' 4 :gg A .1 sfCr,g.1l:3.3fyj hy .355 ,-x1g1,,.'Q .X I 31,20 "-QQ'-1141 ng' -fx , jx , X ', 4, I 4 - - 4 'xv YF. u-' , .f Q, ,.' . - 4 4-4 . ", - if . , ' -lui, ...Q-6 1-4" Q. x' -. ' ,. ,V " 'A-".1'?5 "'4.14E'-L4 "Sa: 5,-L'?,,gsAg,fJu 3,1:,f.R.'5'.' Aff, 4' V AAR?" ', ,f 2 f-nggq -,,4' , L-5, ,.v,vv'J.:v, .5-K 4, f 12,4 n'f'4,:,," -vu' - - .I 1- ia , H 4913.1-. wiv- ,Qx-W-A. sisliw,-.Q-'Q' szfxfgzwgazf-, wif' Hfflr 'Hr-2 - L-v - . r " ff 1 . ' ng LAJQQR gg'-',g.4,zJyq2f1if24fi,effx!igfQ:.fevl-5, ,."1b,,k5-gslgq U, ,QQ i---pl .iw-5 . 5, ' ,K 'pf , '4 , 'J 113.-i7'L-tw1itfTy47"3 ,fn M, " Fggarigl '?5,'iY'1'5L 'F 1'- - '94 3 '-49f-Afdvfv --'il 4'-.-2'-A154-Lif.5-i'g XA!!-fi -Q Kff-'sw 1 ff ' "af j 1.3.2-', f 4. Qf . ,Q V , V 4.4, V-1 . - 4-r.-A-fy'-13' "wr:-ff: "':4'f.'- ffa-Q 1' .- a M ' V 1.- -f fa L:w,,,4f,?.:4a?ffwmfff -1f2?f+g,-Q44 -. 4. Ugg' ffmyffyAW?-gf,4'7A,ge:'n4f4..-41 4f., .5 , 4 4 'fi-YM 1-'.f.4mf?:14 4.44 KN Qvfwy 4.MQ4,rm ' - ' 1. 4 ,Q - - , figfwfrvrm-eww-fl fmwfi wpe ,fn-ffl 14 . ' 'I we 5-'if ?'fi52i?'944f+" Fi . 'fi-'5l,'Vfe:f 'iii-T2'?' '- " H 13:2 2 51 ,'fffif'1'3' 'VY"7'W"f""f4'.?'f'ff'ff I 'f1'il!A5'f"L'4" Af f"L5,S1Jf:'f'f . ' : ' If .4 . -, A z , 44 .' .5'5'5i?ih'?"-f4?Lf"?c5- fifiivfmii Ffa' 1 A "V - L "2,i2"h' '1 'EY:?5'?:?4"'r' 5913"-f'7:f'N'EfT'f"55'5'Ci?H54s!4'??'5' ' ' f -31? V X' Y ' 1 74 -, , 1 L ,. . y K , X X V . 5 V " 4' ' " J-. ,. , . . . -A 4- ,- -. - , ,-.y ,. x . - 5,52 , ,X ,A...,7f,A1ff',,,y -fWj?ge'f,."5 f' f-:,,.'.fl. ,t1Q'!',Qf9f9t 4 jx. 4. ' . , 'fig .tfsf-1'g..,4.5I4i,' 159.511, 5j"3'j' aAfif.1,g,,,f, ?,,',..,,',g',gA,s ,,,. ' ' , I' , A , A . .E 'f-3'1ff'4,S's":T"flVL'i. .124 mfwgffi rf .3 " 1' -P ' ' fi'5"'f:n,-1:i3'Q5'1?3w5l5'1 51i.'r g.2i'f'.'1ff 74,-5i'4f wal- 'lf' I W' 4.:!':?,I : ,,- ,.hJ5l34E?A-,gt4.rai,5j-9 v i.,5,,1,Q1.-355.2 . fn .4 4:44 np ,4.?sff5gf54L,45,K,ff.571J:VL.,155?-,5,-!,L3,'5,.,455- 3Gmx.4gf,Q ,fri 5, I A M - ,ff'f5::-11,-4, 'ff' -,kfgp-:gf 'AQ-1' ajmif ' f, '4 A A , ,' ,V ,-LX" A swyf:-ygf ni? mgvmf'-"f?ff-4 1 I 'Ji---a24.f?f'-1 -f w?zfPf'vi-':A' 442- '. .4 . .,- . 'Sf' .'F",dU'-' -'KYAV4-73'-1L'fii..". 2 ff' nav ,us-.fx 1.'4f,A4'-'SE . JT' , 2. if ,' QQ-fb 1 '11 in - .ff '-fuk -"ji 31:5 1-.5 -'-'v"- J- ', x , F 1,5 J 1 A 1 V 1 'Va' -.f. -'-, 1'.b""1f A , 'Lv ,G+-' if .vc-:nie-.A,,,, 'ffm' ,Q-as -.5 ' si A- f -31. I sf. xfrfi 5-.MQA 41:9 1' " an '-r-N5 .+fr'y"- 1 Q, -' A' .4 '- A f -' Ev., .+. 1 4, ,gpmg ,-,gf ,Q,4. Q-.f',:,:4,w ,..f ,- w,,ggQd.- - f VV' 3 -. . .t4f,.1,iH,-' eip gmre.,-,-4,?,,4::f, 45:1,-4.1,b.-"-4y:- 1,-2, 4 . -.pg .,,f,,- 3 , 1, 5 uf 'f 4 - '1f'a5J-'if,f?.'f'f5 ,4Q,-v3.1-Y ,-'- 467137 , 'A Kg viz--' 41, , ' - uf v'jl1'Qff-F9543-"1" '9'--f":.A-gi -131.1 --1-4Sv..,fHr--:----f Q1 ,. . , ' f . 1 -7",4gf,g' 47+-ffl' N- ,gf 1 ft' A3-,:, if . 4. 'Q ' mi-"' - 41 , 'i L,JJ'1.L25,1,2gQG,. 4551, 4- fm," f?-9.43 .'.,:,f 1" 1 f ff 'I '1 I: ' ., ' 1' " - 1 ' Tif-P' Jw- 113559 ff! 'Qu 3- 45. Ziff " C' 1, ' 4 '- 1 ,Q ' AH5:'ZH2Q-?f ?f,i'7a452'-,A-Qu.Ef5',IIE?-,n f'j3'4'f5-.1915 Aff 44552 , ,, ' K r 7 413213 1 -v ff 'A -4-42:-3153" 'gif A " f,ff,af!2nM2-ef,fq?5'f?dif235?42-gigA'sf1zAffAf1-' 2:2 ' ' AA- Ja L 4 bg 5' if 2 L fe -. . . 14: L44 A Hllfifu A, f ,. 'L .L A ' . " ' f'?r,-ul:-fl ' '- " ir .. ,. ' 4 f , 45 4 ,: if iii A wig? 7. . -J! p, .rviggqi 4 figgiby. j,-f,i.3,'5QQ','x.g,,'g,Vx2rQ?, 453 Ly..-5' ,.n5gf,g?g5 Q-711-,I,12'f1,: jr. 4 4 A K . , 15- - - ' 1119-E:.m!'-'Q -,,,4.3,ffLfg" -"5 7 ff: f" r , , " uf- Ii 'S :"f-':- '.4f'?wQ-, if.75f'ff.f -25E5Lff?'S-F .i'7'?f"'5.'e". .. W ' f"'f 1" '-'Z ' A 'QS Q 3 A 'Q , . -' T.enf"".-,,'w'f:,f.5 L1.3-,Brig-54 -',1fn1C,f, -.f , 3 31.-,,u,3.,a.f, .4:4..,.xg wifi- A -4., 3 . , ?ffiZ6.:1?i2 'ffl 3 1 K,AfrAf?f .5-.AQ :4:?3,,f:if'Sigf-:ff ' -11-fi L.-fi. . '1 " : 1- 4- -1 . 41,17 .P . 1 1 . 'A ,1,- v- -:J-"f,-,--fs -V W: --1,. ' .4 :fr ,rf . Mm A .4 Q 4 - : 1 U. , . 4:.,,!,yf,,9',Bf.- V ,. . 30,4 :ga .A K f I kph. .f .,,.v , . ,- -if ,wg 4: 43. ,4v,,.1,.,-M, ,H .9 fm., ig fA.'.s,-,-fw.-- , , . A. gi Q a4 Wy-1. k. , 4, A -, .- , , ...yxgg- 1, , A. 5, 7iw6ft4fy24,Rgj.,51gY,- -59.5 L3 1'-Qg,K:w,.f,-1 ,Mr - .1-,, ,J-41,..-, 4.41, -4 ,T-.4 ,, 4 I. - ,A an - I, 74.2545 .,4Fl-w?i?fl,v,,55k Q,-.,2zY, - f. ,. h .553 Q, d5.,415r,g 13. si.1i..,1S..,..9,,y,43i .,rf,f,5,5,41.,7,x4- ge- gp . ,j,, 1 5.5 gl: ' y . , ., , 4 - ": -T-A 3 JUL- 'J .l'A' ,4 + "- 3- 1" - Fi. . ,i'UP'E"1 4. '-4"""i41-""-'f-A1'-." J1'.1"' ' ',1'rf"'11 ' Av- 'A1,'.2','i ' 'A fi' ' .-14" ' fkgs.. '4 4 . 3-1+ ff: ifgifwtgfil?-5:2rf,f3'iA.?15-1-21,4-3 . ' 4 - vp' I , ff .- H ' ff j ,J ,,.'.f -I U, I c'-, -- ALA 4... ,- .-, , ..- . ..,.. 4 kgvpgl pay I. if .3 if ' 'Q-'fn' 43.14. Lzj -1715, 1' -. , ,. , ., 4. - ' WF-" i!P5'Q,'. ,'f4'f.ja:fy4 ,lf 1 G, Q ,,q 4ff:!6,' "1",f4,.. .y' -.QF-A,f42ae5v:j f-..2zLff3fIs,w.,:5-fu44f5:J'Jf-'fj-,, 5,3 4 4 A i , ,347-.:1,4 Af. 1 . . .inf ln!!! 'Qff."'9- AM, 4 ' Mya- sq '. ., - 4 Aw ' M4 q- 41f'6f,f9,"A'H'1-H 44 ..' 'Of-.34 ,H 4 ,' 1 4 'f4'f-my-.,4 f' -,, H ' -A .,41 ff:-f". ef-'.,44f 4 -ff-1 6 -x -1 ' A 1. 14 . A-L "ff L' 5ef'4N,?,5Ew-'4.-42.11 A-.A-'fra'-i"4av4f'-'A ' 'fa , A V 554 'J 3 .aww ,'..3,,p. 3, 1,,A,Qav,? fy. is 1 . , .- ..: ,X .151 ag- ,uf-7,3 K15,..:?g-y,:44 M,.94,f ,-, -.1,,.. - , - 4 Auf ,4.w, 4 ,bmw 3:5 f' " 1.144-:if n A , ., 4 - 1, . V ' -- im ,-2 , z-wif 411.1 .1 1 - ff ' T41-' iq., ggi, Qqffgfg , , .5 "rf 5,5 1J.59,7,21f., j:,3ii9"t-', 'Z Lagfif 2-f'.:.v,,'.. --"a:",jJ', N AZ. fp f, "Q, V' f' if9,'f .,34'f' Jwzuqfj A :la 1, , . -1, H 4411 1 ' ,,g gv,55yfl.f5!4 lf 'fu-'ks ity'-,m.y'f.f2,',:.H,,'R ae-X-1, . Q-:rms :P-H Sf A x - K 'I? 4.5 -gfi ',,- 41 fqgew1,.,'1-ng!-" i , ', g:,p' f , . 5 -Q ' iq -,igjgzfl-gvixf-3--,,'.elif-4-ysz'-a-.Xv:f,411,:s: 443, 2 ,PA .px 4 Ag ff , . 4 - -4 v- 4 4 - - , " - -A 4 - - , 4- : 4- ,f -,f.:K1i'-fn-.aww--ni"--2-1-4 11-'11 r M ,A - 11. 4' nf -' .1 fs.- ,j.f24fl'5y,gwrt . . . 3,. 4 L 4- J. : 4 442 AQM4'-44-film-h4f --4.1- -4 4. , 44 4 - .4 Rf' ' -V f f' .'- f - Nf'Sff'l- ff-'- 4- 'lkr ", :wt J K- fAf':f:uQ 'Sw ' ,. . , .W 14 .45 ffm? 'f ir . 3 . f5?.5P,5ff?,.:?,T.:?,E gg ,45L,LggA-fi,-1 ,4, 1 y Y , .. , X 541. , 14 V: ..,f,- , 4, lf . . , -if ,y i 433 fx w:1f"g,n,AA:f.94-.v'.-f-554-.4.'a..4f,'4-.-1. :xv,f,-wA-wg-,f,-g.51 f -f . n' :- 17',,y ' F ,gym . . 1, 4 ,L L - .5513 A - - VQWQIQV-s,,f,,-., ,L?,1:!,-, 4r,'b45-1 GN vt-414,19 2-Anff -- VV, L '44 A, 4'.f-4 '-1 - . 4 f .f .- ' :- L ., -.4 .. ' V , .a: -- ,f .-.A ."S'--,z"gi:.', -'72.zy-1-'.'14J ' -'-' . -4.4419 V:"2'--Q" ' -4 - - -2 'gpg' A ' .-" , 44:1 A ' 'fiffwff'!?5?Y"ff+s:'H,'ff5.-.Vnfff-.11-A31 -2-.'4-V.-ff-4 ' - A ' gag ,.Ye.g.2j',ii ,dx 5-,fa g , 41-,,3,'gn9SJ,?y4-5,Ei.iZ-In ,mf ,bf1gJ44.f-4iy:45.:E! if Kf4,31jii41v:::.3.14.5, j1',,,V . .1 Q , " f i. . Q, fb- . : f - - --f '4 A , -.-f. gf- Nzv-fy A .M .F V J' A 4 9 1A z'3A5.sif ' A555293 f' 4+"',ff"9-fifik iff?-ifigiiqif-3:f14?.7ffi ,"'bfFQ.4Q -.f-252: - 4'f.f-il-5,14 S! ..--. " , I - Pi' ' ef 2-f2f'4:Qeg5fm mg-Htzfsggy-'I-fslw p32'f,k4f512f1i+f?-"A 4 , . f - M. A ' ff rw .Uv nt wi' 'fs fw,-V-p4,w4f.,,,N.".+gf1+,'f14 4 1 4- ' I 4 ..- 4116 'f,.,A:a1, .1g,Q"' 1' wf ,- -0, .hr-1 iw w,4g,3. ,ga 0174.5-7f4::gQ -'cggf' Qxqw-2 ag,-.3 .gh--1q,.',t1':,' 1 :"4".' ., .-,.. A-'.-5 n ' ,Ap-13.55. ., ,f -, 4 ' . ':'-'X-"V'.. ' Q .. A .' -4 L' Z ' "'t""'QfA,Ej' ? ik'-14' 5-:?1f?v"' ,-, ,a'.'.:,n.: f. L-1.-ai' A .-'A .A vw,-1' -1' rg' Lf,-"Q Q- . 2, 'ff!3i351?4-'Q Y 'ia 7478? Q9 fi?'5-15QW?5g'5'4'f'iQgfi-f'5fQx?f?G'1!"5,"f5,fi'Q5I?1'i'1'.3?"A1?9'ifii' 'Yi' "ffAf,lAf-'1?ff.-'I'-an bf-"5'1'." fir. 'f A- ' , . ff 9 A ' :.'1'?iWE 5' L!-'jE?.f'W5f?.'f5:4i'Q !".7E:"'1? fi" " W-5i,2"klAf"lf' ,. :A-HW : 1Q'5?'dv -11 -955517 4 2+ Af 9333 Q7-?Qf?'4r' Hfrfxlflif,ff'QA'-?'fLny.f+g2'Q?C,v42fF- 4 A' -'r'n.1'-'ini 'L ' f--if-5. V :N ' . ' q 44, -www ..w.zv,4 L A' , 'Q g:45,':,,,g:., - ., Hg? " ,' En. 11-1, 'f S2f,2f"--f,fxL1f'1: jf,-.3-6, 23,'f"+fP.:Q Y --A-3.5:--A., gig- fn , MA: .QH-4, V v-'. I - gi, EFA'--Q ,, " " 1 vf .2 fWff'5:Q'g'if '- I QwgS,f6Af?95E'f,'4- 1575 5IAf',fiT44T'A4'L5f,f"f? fa 4 T " -- -f": L-251-" J ' fx i if : -. 4 lg Q " , 4 bf, ag'-..4:f2"f?'.,:'-'V 2.1: ' '3?Sf"'.A " 54.15 yvfYi,",P12'a"'--A. :""m-:?'.'fA ' 53,-' '14 A 4 1 4 4' i ' 1 5 .4. xii' ' lm .. .2 -A,Aai4,3,-lJ.l4"a.-I-QI 'Si-'12 'P ' '."Lx,., vm . A'.ni"'x.,-fs f T.E'l' '.""3?.:' '-:'. :m fZ"1'.L.f "- ' .lf f' ' ' " f .vftq - ' ' ' ' ' ',d+Qxfkf ' f .,. , 4, , vm.,-, .-fx-g,,' .1 Myw- ,,.,v" V Q , it -, F' -3 Y I ,11,.- - ,., N-:L ..l.,,. ,X .. ,!, W Y - - H Ml.'7,N 12... .. f,. ,- - X fi .: .fl , 2f..'.f'. F if , . ' , . 5- 5 X- , .- U j., .fr 1- . :Q '. Pr'-V ' 1. -' ' ' -,V.,"1 .' - , .45 ' ,,,f"f ' ' A' .' .- 7 -1-. - - - .k ' Y' J yk- V,, l ,. . . -f x . . ,. 1., .I ,Y :, . ' ' f' ffe.-F . , V jf A ",, " f' w, . ' -. ,ff ' ' .V ,. . . 1 v.. ,, Ln- ..- f J., 1, A,, 1 L 4 V ' 4' VJ. . ,mf . "L, A w - " ,Z fl W f. I 5, J.. ' ,.p H. A ,xl. V W i V. , 4 A gf , V '-L' . , - V ,J . ' .rj ' .l. 'QQQL'-f1'gQ Y ' L, .4. ,,,., . U W, . .' . . . mf! .. 9 . -' "- W -.. ' .. ' . :ixrv .- : . 'f 3 , , . , .MNH . A 'LN --- . . I 11- .Z -.. V--sf ,' 1, . V 1 . ,1 . . 4 1 W . qv L . f .. , f , - 4 , . . 1.2, V., I. .- ' , , ,-x' . ., bury, .., f t N , v. .V T ,A A gf fx , - . -, .ff-. r .- M , ., ' F . ., . ,-.- ,,,.-h. u 4-.-:A - ,. I ,, , 'ar ' 1 . 1 M P , 1 V :Q - -A '- 7119 x " 5 ' I ,y ' :1 : 'Q' 2' Q V ', w, ' 4- 4 - 'V , W ., , ,N .1 X. A 1 '. .N W .. .X X. . . 1. ' 1 : Q. ,. V, . 1 1 "WTI ' 'J Mr.: '-'Q .My 1' , ."Q',-4. ', 5 .-A i 5 Q.,-. f. i. , X. -3 ., 4 . . . , ..., . '.., , ' J ,r. . ,, . v' , ' , ,fm-'-.,.,. .Y . . , , ., A Q .f . ' ,mf 5 f . 1- .. . .1 . L. V ,X ,v.I!.Q. ,M lx!! ,. ,,.,1.. . ..., h .V I , I 31. Mn.,-. V W ,. ,L-wg, 5, ,.'.. 'wwe 12 ' ,M , . . 475, 'dn' F.. , - Am. 1-1.-neu-n-:qu-.-4.vu.f.-. . - -,-nm -1-gn-m..-w.m:wu..x n.-vv yn, rw: .. ...mf n... Q N.. 11 Q I. 5111.32 A .1,v,,V, Y. --j .Y ' ..-'.:. '1- gtg.. '52,-,501 .521 -1 Cm -"1 1131.1 . 1 C . , 15 1 . ,,,..'1 ' v -. -11111. ..'1'1-' f. 1 1 1 1 5,1 1. .1 . I - 1 .tg-,. M,- " QW. .I 1- -1' 1 .1 1 ' ' 1 ' ' 'L 1 1 M Y-A. v 1 - 1.. 11.111 111 -T' 'G " 1' 1 '- '- L-+.1. -:.,1.. I 4' 1 K. 16.1. .1 . 5-- 1 11,-1 11. . 1 ., .1.1,.111 M. . . , ..1,. .1 f s" '- Y . H: -Q' '- , 1- 11.- ,.4,. ,L A1 h A M11 'M N .':' 11 .. 1... 11s- 4 . ..- 1.1. . . 3' ,,,J1. 1' . .,. - 1 -' 'Y1' f 1 . .,1. 1 ..1 7 a 1 7 . . 111, .1 1 1 114, ,A I 17,1 , H Q, . . I 5 1 .14-1, g.. s 1 "5 v1 4 .4-.7 .1 s . 1 '-,-e' . 1 1 . 1 ,,,, 1 5 .'-1 12 '-1 f1:" 1 1211111 1.11. ,,. 1 A 1 1 A-1, 131172, .1-, 1"' 'g -11--1' " -'-yf 2' 11'-1 . ' A ' 1 ' 1 x ,,,11. V.. ,L-Z. ' . .1,1, .,1.,. 1.41.-,.1.1 , .. H-1, 1 '. C-112,-,"14m T1 cv.,-1? ' 1 - ..1.,1.,.1 ...I , 111 14--.--"---A, wx... fr... .. ,4.f.1. 4-3-. U.. ., . .11.1,.11v1, ,11-.Il , ,1 11.1, 2. g. 1 X-:Y v gl. -. ,... 1 . X 1 ,1,-. M7-iff' 11 -. 1 'fl I' .43-fJ,1"l,14,1,Lf.1.,-.- V I' . ,l - 1.11.1 1 ,vp ': - wh ,' ' V1 11- Q 1: 1 ,. 4 H 1 11. .1 . 1 . .c. M111 f,.!u1.,ff. 3.. 1,3 -, .1. . I Q 11...nI,., 1.1 1 . 1.1.1. -1 ue -f' -1-' . '1 ' gf? ,4.1V..,,f- 1 11, x, 1 . -my . 1 1 1.711 I -1 1 . 1 - f 4 xi, V.. - 1L, . --r I, 1 .. 5, ,i ... F'-1-.'L. . .11 1 ' .-we .ny r,.-,., r lv. .1 . x v.,.,11 31, .U Y. . 1 . :.:- . -11.11, ' ' , W I 1 . , ' I 1 'f, L- L 1 1- ',.,.4 .. 4, ,.l . 4 45+ .1 1' . ...,1, ..,. 1 11. ,..,1, 1 .I 111 ',',:"11. yuh- -A 1 X 'N-E' .. . 1 . 1 1,9 vi '. . ' ,1 -.,t,. . 1.4 am.. .j. '. -'QQ jf 1 1 -1. .11' .i .QV - 1 . . J, .A x 4 1' .. . -. '. 2-1L1- 2.7 " ' .- x L t'.A.1V.. . :,. 1,11 JK "14- .,if1,,',1 x-1' - 1-1 1..l..4p4 in . i.11H.,1 -...v1A 1 1 I 1.1 . 1,1 .- ,1. . "fh- -' ' ,1 -fi 1 , 01. ,. 1 , 1,-5 ' 11.' ' . " ..s ' ".,, ff fri f ' A 1.. A1,. 1- '14 -'22 3' .Zi 231' -.535 -'1 - . ,611 . .1712 I , 11 .1 , 11 'x , Q .V ,JJ ,.,.:, ..I.S4. X, , Q , V3.1-5 1 -, :1:,." 1 "ffi 1'-ff JY'-'?:',1g-1. -.1 . -. ' 1 A: 3 . --1 Pa- f.: ,.-, 1. 1 . 1 ,11 e' - ".,5"z -'Q X -4 'I 'Ad ff " L -.11 I -1 . ' 'N q 13' QQ A' 5 ' .lf -1 -11?-L: 11. wll..AN,1..1 . .Q 1: 11111 r -11 5 .N ,v. ' .V . I n.Au ' W1.. 1 . . , -1.',.,A1,.'. -. ' .. 1:-2.12 1' .L 2" . . .D . 4 , .V . ,V 1 ' '21-3 ,1 V 51, 1. 1,, x 1 ' " ' L-yzke. 1 1,1 H- "1 H1-1f ' IN.-'1lfa!'-' 1. .11, -..1' 1 . ' ..- 1 f .15 1: -A v 11L,"'- "1 ,. 1 1.41 , 'V1' ' .1 . . 11.1 -. .11 1 I 1' 1 'f1:.11'.-Lv' 1 ' . -- . 2 1 113' fu I 'Q ' T". 3.5 1. ':"1Q,11:ff WXWV1 , ,ywwg . 11,, Q- 141.111, -A, --4, 15.3-1 34,15 " 1 'If'--'- " ...: ,..."'-'5 . ,. ., ,A 7 -4'-1151. FH' " U' ff .- '. .4 ,vu 1, gg . A i..,Vg .5 .' "Q, 'af' - ' ,w 1 ml. -5 . ,'4,.. 1.1 -.-'1'...',1',f+.f" -uf' 3-. '11 111f""-911' 1 1.1.-,, fn,-' j-1 haf' 11:51. 1 .. .-, 111,51-'-1-1 1 , . ' 1 11 ':'a1,..,f'. -1 11 , , I 'ruin' .1 -r .-,-1. .' .-,zf . 111.916, -1 .--.11 - .1 '11 g- .-J ..- .15-ii.. 1 .,1.-'sz-,,,1 1. 1z'm'f3v. "7 -- ".'T"'1 1 1. 5' 1.-fl ff TQ TFL" D J' M All 1 f- . , I,,1'.:,,, 1. 1 1 , -P '-sg.: , 1.j. 43' ' '17: '-.11.--.7-'1Q.,: f". ".1.l3g. 1 3: 1 l.e5.N1N ..r-. --,rf-5 .Y 1.11-.','.,1H .1 ,, ..- .A 1. 1 , 1 1, ,,. -h ,, W 1 1 mf...--.w,m 1,1 ,, ,f,,1411.,. 1, -,L1,111.- 1 1 '-.. .e1- J- . ef-.af -- ' , I 1 ,. .W ..-. 1 M 21 'J 1 1.11. . '11 . 1-1 11' 1,Al--- 1' . ' , l A .1',"E4fv.!, -1'-H '. 2.1 '11f. -of - 1 - 1 51 1 - -.,1 f--.q,1., 1 :--..1, V, ' -'g ,1 if .2 ' A , ., '1,.A f.-i'g.'L-'5- f' ,I 1- -1' gr-: .A - " r 111 1 -xy.-L, 1. .. ..',.,,.-1A,., !,.1.,.,, 1' 1'j,.11'1I ,, 1. 1 Jwljl, . 1, 1 .1Z1.-fig.. f "3hf.!1.'f" 111i"x1 "" ' Y:.'?' Jmf' '1'.'1' Q.,-1 . '- 'i- , ."?'f'-"',1'1-.,. .' 1191" ' 11 -2. .1 .3-1 .91 -1 ,.. 1. y . , r 1! 21' I lr . 1 . Q- ' .1 '- 1 1 1 1 " ' Y.. ' 'fr'-'1..'f1 11 .,f. 11.11 1-1-1 13. -1 ,, 1.1 .1,Lt1.1.' .,-N , .,,1 , 1 'L 11- -1, 1, .1 ,. A .Q 1,111 . 1 !-11.1, V:-: .1 ,U - .1114 , A ,A Lv 1. 1 ,5.,,1..-3, .,-- . 1 1111- ' '71 ,.."-e'. 2 .1-g..,1 1 1,.f, . 14.11, 1:-sf. 1 r .. - 1. 1 1 .-. 1 . :.,11',. F111 -,.- 1...-.1-'V 5 11-14 1 1.1" , 1111. .. 1 .1 f. . V . Am, W E 1 11 . V1 I . 1'v' 1 ".fA. . .. ff. 1 " 1. i,.v.4,. QA 1. ll 1,1-n .1 1 ,'Z1A 1,.. . . 1 1. 316, 1 H U. TSP, " - " '. ' . '., ' 1l"' ,1 "1' .I 51 f ,1, 14 1... . .-'11-3.1. ,1 ,jj 1. 1,-'i?7.'..1-I'--5 ' 1 -' .1 . " 1' wwf: 1 .V .- 1. 1,2- 1.-11.11 11 --, , E .. ,e j' 'I "-I-.':, 1 -' ,wil f If-5,. if -'-' -' '. .11 .. ,' 15" 2 W. .2-, ' .. .N 1 1 .v1.M1- .I ' .,1 . '41 .11.- s 11,1 I .lah Q ,I 1. ,14 .4 h 1 :..--1 .- 'ff -Q, 1, 1. rf . . -31.1. 1 9 -. y.. 1, 1 X. . K "fu-' 1. '4 - ,L UK. 'lr fqh 1: V 11:11 I. Y .JN .1 .D 11,1 1 .4 ,. .L .. 11,4 11 Lf. :.',11v1'11 -'1 ,. 1 .1-, - -, 1,-J 1.. .y.' , .1 .- 111ffA. 1- '11 . d41vL ., 1. .1y 1 ,, .-iv.. 1 .. 'I JZ., 1. . -L.. 1 . 1. , '. if . -U '1 '... 1 X' .. ji. - 1'1- 4 .j,1'.v.",11 ' " 4111 V 1 ,.1 " ,-111 ...rf 1 - 1 -e1 . W1 1. A . . 1, 1. -1. 1 . -. l. A -r -4 1 . .v . 6 1 1, 11.1 41. . .Y- Mount Maury? ' 652 Tim m 1 21 ,i - ' " A M 7, r ,. Md! rx L' A m J N Q fi' 3 W df , 1 F YW' my v. X 'ff' , mr, A' fi if if ig gun. ,f'f ,-ff' l""42f s-. I 4 I A 'Q 1-A ALJ c.,. 73,5 1 wT.:'xy" 1, , fg'E.Y'-3 xl ,W ,1 Q K 34 f v, . .- ,.,,,. , .QA QYQA ,. .. 133' a .r wr,-f , lx-1 ,W Y gtur, ,qw Q. ,K Q' 1 wiz- wi ex 7- ,M 'NEMA fu.. 2 61 N, sf ,K Vx Sf ff yr' is , -'...- ,. . ' ., 1 v.- Hfwx-'Q Q2 says v,gxaf,1X'-Q.f-rix"? -'.:w'fr'ifia. 5+ Q Q35 -Q ,fzfzgf -1 nr f-,ix XX ' ,g1,,zgi.-Q-y.f3' "M-4, -g,::gs,xi,f -. + . ' 1. P , J x f5SA".11" Q f ' :-, :v'k1E7??'X-5418-' .ug x . :- 4,-, f N -rrfgv - -fs'f-4-,wsfrxi-:fs-:X - '-it-IKN3'-'E-. 1 2" X. 5-5442 fig Qs' f 'gi' .5A:.fZ'1"?3?3:Ei3N -:gg -3:1s.a:1:4,zggf i ' 5259 5, ,.., ,Q 9.531 , raw: 5 -- 5-,1 ,- , -V THING. J 4 V .. . N .v avr NA . Q - 1 , :gf W, af' .' 11 t'VN4Qx as- , 0 Q 5 , 1 ll 4:5 bt U' Q 1 ,s 4 , I , Q 45 , .,w.,,, U , ..k. Q ' 19.19, A 3,5 E -aw-1 4 ,,,,.,......,-nunulvvf'--S W N' as 5 if-STX 'N Q K N f' . X 4 'Qs N Q N1 , X is .Ns x . ,Q .X .4 , .,..,. , i 'QM-.. . q 4 AIX' ,B-,Ma ,gf ,H ' ' lar:--is he " 1 . X -- ' L - . if 5, V! ,ji gg!! 1 11' If 23. HUA , X ymirx V .wx .1 4, X, X 'Q EFF' Q. 5 . . Q- .: ,Ns-1-f 5 ,, , -xg -' dxf! ' F ' ':A1 2 V-L' L fiiij, ' 5 3- 3'-V s . .,,:+9.,..r 'i 5 K I K UV T, - i ! .5 J , L as ii! X .Vg S, . . wi' Q mf.. X nf Q3 'Z ' ' kb -f 'Sv g.::i-i.'jF'- . 'Q 3 S' 3 i 0, fx fi y. 2 f, SP I -- wr ' A in . E as W f if 5 s s A, , . A : 15 . A f4.np..?'g?7f'.-3517? ' -f, K.. V iw ' 9 A-fifflf' " X 5 -N ii if - . fp gy "vw '- 5 ' 'fini RN 5 " -0, lk' sf 4- I: h P 4 ab if K 9 . g.!. A -, . X 4 .Ji 5 X is . . 4 f f ,, Q -f' , M Q , Q '- si 4 5 -... if , - wg. ' Y hu- 4532! 3'5A."?5'- i 1' - -'lilvqgn .' is-'vi b, S-A" "Y -lm, ..f,. vm., QQTCL A, ENV: ,N A " . 455 fr- K 'WN'-1 ' si . - W . .V Q . . N 935355 Q . 1 i' 1 KRW V x i 55' as-. X 1'f n X W JN -1 1 .K 1,1 K an 5.2. 4' ,Q , . ' -Av, .nf ,ja fx-fj. , , . "ffl Z! K X i I 1 9 F Wan vggxg, f Ti Ch 1, U in me sow 5 vm' -r L, " , 'A f- yy W W , -0 , . ' . ,Q f --B 4A ,gf-gf., w I my 9 f . , ff-Wa ,Sv nn 'gg M' E fav. -. , .,. ' f Au . ..o X ,, ,v . It ., R 1 X ,i'. ern!" 1 3 , in , , It isa c,hiLgipjifi11fg'f:iQcenceg'fi '35 d .s -1 '. 1. Q, h ,J 1 . g 4. ff' ' f ff. as f-gg l I ffifgeupdlrected and ig ' X K if 1 fee' fcr theworidigs ' fi X X 1 i 'gf' niagniificepr toy to enjoyp ig fgigja Qyofugng wpman awareipf Q5 . h A Qgi?Cttlgf!f113I1Y,fD3thS which she N is 'A alone mast chfqseato venture. 'Wa gk ig-iffifisfai niatu re ,wbmanvvho has eine, e. i i QQW, gf., N if i -ff ighoselgggrfpathgg-ind made 1 i ,Se an indexngion i'n"l'ife's spheife. 1 i Q ' It is an eIderIy woman 'who can ' v JP 2 ' F Q ifook back at the magnificent Q fcoy, the course shgechose ,3 --,, from many, and theiiuonderful V S ,things she has givennand received. ndgshe herself knows that her: ITE 'hasdheen iified well and full. .lf i A-ixiy G ax .., , :rs -1' Karen Vyuanamaker 'X W 3257 H: 1 'QQCL-lyf, 4 r N 5 if 0- ljfl ,gfiffg ,' - ' "if ' ni gf I I 'NY bp, -5 1' :'u 1 jug VS 0r ie f Ti Y gg :f-1 x .. 21 BARB '21l"""""I Q, j I .gfiwfg . X I I N x 5 . f j Q F sees -ee'-Q- 4 tM,MM,5 R Q- ' -. A ww- , , 'wav' As I look at my watch, and see the time tick hy, or I look at a candlestick, and see the wax melt away, As I look at the twilight diminish, the moon fades out, or I look at each day, and see time fade away. As I look at all these things, which are part of life, time slips hy, precious time slips away. But these all leave in their place, the memories of time. Ann A lbertoni ,,,,,,u N,-.-f" assi 31 Si ns of Caviar Ti efm Y Year afl'IfZe'ff.flf2Z'2e . 51311001 Basins llsuers Ill New F F Q I , I Parachute pants 3 gm L g J a popular item t h d th C d P lla DISCOT EOU ES popular night spots. ROLLER -DISCO is an up and coming craze i clll'i0lIS falllllll ' M TIIIBB MIIB ISIEIIIII ROLLER SKATING replaced skateboarding CASA MOBILE MSMC residents were greeted with the new dorms, three delux mobile homes with a resident capacity of twelve students each lice ok To the Fomtiur ws Voyager II Departs Jupiter for Rendezvoux with Pl uto - 1900 - dancing on roller skates - ia, time ta keep silence aa time to speak Q r H E A TIME T I ,r -v 1 .1 V D 2 'H --fl' 1 uk, V if ' its f 3I" "- " ' -J-.:,......... V." ,Y ," :V 1' :', 'I' ' 3'fE":- - ' V n '?53'C?'h- .:-,-'.':"-Z1.-- " ' '-'1-'L 1 - .-ft, I -1:5 r-jg 3- 3.1.1 ' 'J'-' S'-ii. ".g' lf" ":5:":f 'I '7'-711' ., 1 'f.:. -3.. -1 mfg, V ----. . Vfff-.rf 5'-V. "-,Q ,- 4 " '3'--1' '-'.',':F f "1 '. '- - ,-.ii . I - f ' - -- Q , . ,:, vb, . 'A A I L1-TFT f ' - 2 ' ' I T . , 1 -- x -fi " , Y H . . x - -L,4g5f.4g,1:g-gfa:.- .af K -V L' -Y In--" ?! E i' rj 5 2 S 1 P " ... " E E V' 2 , ' 5 , ' " -Rey" N - wi:-5 12: ' ' 7 IM ,.- , 1 .BQ - Q..-si x , ,- ! . , " f 1 " V' .1 5 1' '-' 1 5-1 .-. -' 'ff P X if X 1 . fb X 3 3 ' r Fr " ig " 'fy ' .jf I: - 'Q-zz My '- ,,., --jf, i f 'P 6h:iZ'I351:'-1 K M pg Y ' 1-i l X 16 WJ? X 5 N I' 2,4 '. , V-5 , ..1:. :'f75':'y' ' z' - ., A . ge, Q 7 " x ', "-- ' I ' ' ' -' ,ff ' "' Q52-1 "ff " 'Q -N" a wg- ' 19 I 3 P .bf f-1. " ' X If' . Q' X N . is-1 WS Q I1 I vi H . I. Q 9, , Lf ', if X 5. -La. , I: 1'iifmi:,, f -XJ T 'E .. 2 Z' . g Q 4-'J 'fag' ' , il kin- . -ii l .:Lf' 1 ity.: :4.'f:. nt! K . . V . I. 14 I w ' Q xv' g . ,V IJ... ' ,Q A I 5 by-hh '4 I. 4.,.- ,. . ' , - ' ,ea -.,f - '- H wt-' .Q-. l A, P , , . X v L: 1 11 .Q - 4, s . ' P. , . Q. 3 .. . 'if A, vf ' '-, . 1 ff , f g x 2, 1 ,jg , , - gg-Q ,- My ,, - 1 if 1 -1 , " 5 5 ' ' Ib ig " f " - - - 1 'f' iziif ., 1 r . W 3-"."" X 'IQ- ,, V 'B Q' . 2 'E .frrz , I A i Q' JE: if la Q j' A 'QP " 1.,, ': ,5 .' V Q v. 1' K. -, ,Ara ' ' v -1 ""' 1 ' I ' I ..... V - "' L '-'ffl-Afq-, 'w -5" A. I, r Q1 V '..':ZT7jg,q,57'. 1 :45--','. W ,-' H ,'r1,'1f1- E 'b "- . " V 'ii --1"'-g'- ' --ff 'Tr' .'-.'!'.- .-fi.. ' s. "'-0 - -"x'9 '-"K 5' -1 ..-. - ' ,..r- .- -x-V ' u ".574fa ' ,,. ' , V 'H-. .., . . .. .-7,-,Q ig .V-:',., -J- 'GHN . .hi..": .: . h . t ' G ..., v - f'-,,. ai vi .igi35'ii--S. lf, KZ" -""3'-As' . I . I -. ' .wfil '45"":-f 1' 1' - "-v..r'- z Q . . - 2. :r if 9'..-'I' , ,.,V Edu.. .....,1.:.. . . . .,.:h,,.3B , W . , i . gg. - - ,.:.A:.ui-,QI gf: ixvakfgig-.+,.,4yg,g . Q LA-.Simi-A-me-n .. - f Ax .r n , v """- - ..'. fr' ' 1' " Viz" .N FIB, vi JI? ' QIYQT 9 A E T s Y il s if ' f i r- we gg 9 H 2 4 as s is X X w 5' 'S M C jim W X NM 'ik X A A X as Y , 5. Y as as . fx xxx ge Q 9' Q. A 1 X F 5 5 5 35? igx if gk . W. . K , n ,,flfSf'i" tbylfl s .ggggp . , ,.-iff' 1 ji gglsr,-115.-ages. my 5 . y , Q , -A 4 t Q , V gc., ..., ,,-wi 'mm ff- 7- I ' s-555 Wag v -.Qs-1553: .gX:N.f4,.m xv L i j . A All -vi , K If K , ' .' 59'-sw-sg ,:l.gg,.5f if " f 1 'if 1 H 32 'PM' , 1 J a ' iss iss? Fil Xf',5"t1ss.fss:Qf ' X f W 7' w5Xf'f3?- -. - 3. I i" 23 ' . ,. 'fK.-'3'f'g5'.- WW-. fm' . 5 ' ,- ia A rf e F' .5 ,,,15'3Q,fy-1g?'f- ' " . , - ,. ' U 35 1 J-in -'X ' I' '. 1 -.Q ss ? 1 5 . Y- N, A " it xg 3 A t V fig: h- in vggsgfrs , Q 'X 1iNaksf?s Q af J fs V ' Qf is r s K a t Q0 2, X A . A' K - J- 1 f Sirewff., W , K g eggs?--QV' A gig lj r ,W i-sm? "There is a season for everything, a time for every occupation under heaven . . . . The time we have in each part of our life seems to match the texture of the season - the long, sunny afternoons of childhood - the rush of time and task-filled adulthood - and the reaches of time to savor it all in old age. But surely it must be true that the quality, the richness of each day rises out of the decisions and choices and the use of time we have had in all our earlier days. l One's years of college study are a particularly important and formative time in a human l life - a time that helps one live fully and see the significance of all the other seasons of our life. Sister Magdalen Coughlin President L 1 N. Q . Q .155 - . wt N Q .M ..X, N WJ go '. I em.-...... L.-if X11 ' X -,-.,,,.,,,,.,.Q- 2 2: .V vt l - ww. 5-'z 5:5:ifsE'lEfff1E:S2iE2:h11I5'2... - -Q g:-as - ff Q. Sn .lf 'i:::Q. .fiiiiiiffi in .f:2fgrsr I , PR if -+ s X, ' xg, ., .:.:.KaY.,..... w......,..k ., , , 38- ' x. x x x . Q , X X V X U X, Wgxxtwuq X tw 3 , L X is , X tx K - X N--' ,,,. I J W , ,W Zufrgi. R,., -U: "-'- 352' 'vxff . 'll .5 X -" Q , -N., ey 5 l, neg, L.. . A 1 , f. Q ,l if ef' 'Q . ' H 5 vs' o , , . -Q gf? 0 0 A .' e' 1' v f .DP o - nl 0 vit A fa as 'Q . f , 0 'i5.g"f c 0 E-.. . a tw, ' n 4gg'u' o 9 . 've' 'Q N4-. .5 an .Lynx Q o 0 "'ln ll J ' 0 Q gn in A x N. .v 1 .ff an fi? X .S 4 .Cheryl Mabey Sr. Paulette Gladis . Matthew Delaney .Mary Kathryn Grant It Ms. Kathy Kaufman, Mr. Leonard Esbensen, Mr. Michael Davis, Sr. Nancy Munro, Mr. Jake Gilson, Ms. Selma Goldfarb, Mr. Jim Murray Y v' ' 2 '- , .... , if if-"'?vf 1' -"' 631 ' 1i.,,, Q 2255-:'.?2sQ:E-iz:1Ss"35f-i.-Y " K '---:Z- .531 1.-Eli" . Q ill, L ,g1.:sE5:E:5iti,..E::FE2!iiEEi:-,F. v:'E.:1:::,i,:.,:,.?: I I .. i Q Q :15E5gE:g:::E5' 1:,':s1,:z' :'E.i'.:..1. :f.1,f::-15:5-:..z w '- L3Tsf?f'2 " 7'5K2: ' - 'i3"i5'ffi'-55515'iriiiiz-1:1-':': X . -.5131 ttf: L- , ' 2 .. ,Q-' 1I"f"5' 'f,:1'Q.g. if. ,Q Q A gm iiaif 5 iff, 2 Qgiiii, Aj 5 , A 1 5932g3,g'1'..: " 5 lg ' 535 - .Ex-A" . ,fi J.-R ., 4 . 5 ff 1 4 U , -r' 5:15-",-.-5:s5f:' .- . ' - L T' 3 ,,-.,, ,ah J, FACULTY: Sr. Mary Williams Sr. Jeannine Pondozzi Fr. George O'Brien xx , .wwf iff' .E M- -, .. """ me --7 'tux'- ,.4' QM mx E5 .. N....... FL Il V Q n 'f'-feksmw 'Qmaupui -A A 'ix XX 43' , 'il A 1 pm? WNW? AM.. .,,4 Q---..........,,.w,,,,,,,, FACULTY: Sr. Eloise Therese Mescall Mrs. Mary Kristian S I Q ? F i 5 i ' 1 3 'ily x .Nil ad", fi Tw' iw-Q Nbwm 4' ..,,, . f. ff' ' . . -gs.,-f . ,-i,'r i14E3:'E . ,k.,.::,,k,5, Se 1 up nw- '211 ,,1:' is-wi f 5 v , Q 1 Nz f 'x y V if .nf I 3 Q' we U 2...-.,m.:i.k A .-4-,Q ff -, , Piiilusn gj .N M . .. 4" fi ,V 'wx L , ..-K.. FACULTY: , fab, niilm i'ilil'ns-ui' Dr. Rudy Vanterpool Sr. Miriam Therese Larkin Sr. Michele Therese Dumont '53 O X' U,-x 1 o Q X- fb g ,, ,-4'-'!-'E 'QU' x E as s 4 5 ', i. i FACULTY: lVlr. Doug Lowry Sr. Teresita Espinosa Mr. Frank Brownstead Sr. Maura Jean Parsons Dr. Nlatt Duran Sr. Dolores Cecile Schembri 3 'F W Q 3 s mmm., WR ., ., "W Win E F Vi .. .. .,..,. - A - ., , f , .. vlu, , J' :-- - , ,y V AV ' 2 "af , ,'l- vi?-I K A AA1,.:, my I W - ..,,, f N "' w -- ll " . , ,- ' P W, ,awww . I ,V-, , y I QW 'fm wi if fl . .. 0 5 fs? 'Se an Q Y 5 . r Z ' 1 fp ' if 'WI K fx- M mm Q MJ Q. im, , X 953 X i I Q, F 'X 1, - 1 xg E . JEEP M Q40 fi v W R ' ' V l E ij i J I Q io L A F Q I f 91 FACULTY: Dr. George Snow Sr. Annette Bower Ms. Barbara Wilson Dr. Gloria Brawley Ms. Pat Schaechter Ms. Cristina Alvarez Mr. Paul Handley Ms. Marie Zeuthen Ph V 33 Q f I y iiig Q FACULTY: Dr. Hallie Bundy Dr. Eleanor Siebert lVIrs. Eunice Krinsky Dr. Dan Stogryn Sr. Mary Louise Collette , ....f--.-........., Silk' ..... -'mwmx a ne l, Q-aalfeli e le Se 'f K . 152 I fr X .wx vi.-5-'R5.A1w,tg-1 ,Q ?,?iaff? 'S 5- ' if ?Q-'fffzii' . 'i ii "' ' 1' A'-'A N., f fc? v 'k5 fig Q an W FACULTY: Mrs. Joan Hanson, Mrs. Mary Hicks, Ms. Lillian Leavitt Ms. Marsha Roberson, Ms. Carol Salem, Mrs. Mary Sloper, Mrs. Nancy Taylor, Miss Sharon Vairo, Ms. Mary Von Hollen Sr. Callista Roy X v wa Q v' x rr' , , ..,, Be ' W' of 4253 3? f N A Q -Vr:i . , f .r.- X' K W i 1 I x 5 s ! i I F "'?7?fW+ 1' , Q Vw' I, 3f,I?Qf,'.sc,a 5 p' E15 Q, I tx 5 via' 4 A 'K 1' Yfwl ' Y 9" -MQ - gtg 21.--J. Clay Avg!" 6'5" ' 3 " 4:1 'R 'Qi 3 ' Z4 'N 'Q-Q .U - J 'G M f Ma v . . H , Q M W E 1 if 134 2,5213 A 1 .11 . Q , - V Ms. Joanne Ashford, Mrs. Marjorie Buck Mrs. Mary Howard, Ms. Linda Levenson Ms. Kathleen Nuwayhid, Mrs. Sue Opasi Mrs. Mary Poush, Mrs. Marsha Sato Miss Jane Servonsky Sr. Rebecca Doan FACULTY: Mr. Richard Fife Mrs. Mary Daily Dr. David Leese Mr. Rodger NlcG m I 4 'le . X if . ff .+. 1' : 1 - v fx lf' VW :X 3. x. I , .xg v N ff N 1 E A , ef '-5 ir n r e fi ' ..A. . 1 V .,,. , ' 51 ,l W. -,' ' e ,.., I fi' ,- ., zq. ,,.' 5:--SZ , K ? 5 h 1 ' 'FE-1: ,f , 3, ' JW" - 1 0 Q -,b' a i n-1 ji-Insult, ' ,,,, -43' FACULTY: Dr. Ronald Oard Dr. Bonnie Fors IVIr. James Delahanty Sr. James Nlarien Dyer in ia Hi t y I Y c I C FACULTY: Dr. Barbara Rose Sr. Mary Frederick Arnold Dr. Rochelle Leftgoff-Sechooler Y a ,',-MEIN X' -fr-.., wtf - L . x I. Q- jd 5 re ."..f33 N ' I .4 Ztfif fa". ', X 3 b Q i 43'-' i - A Pj 'M ' ffl ' , . ' "' 'I . ,+ - ff' fi!" I if 5-I ' . r. ' ' , yi' xg K A I . Q - 53:41 A , 4 K i Z v T5 J ff 'Q - A YW IV 4 ' . H K f fx" rv- ' ff' f Y 2 .- ' . H, .. ' PF A 1 x S1 1 :1 I ., 1 , . 4 -1: ?,..,,,:. my I :jf-: 1 ..., , , .yu . , .,,,s.x ' - , ,I r' , i-222: x V V EQ -:- Yew- --.::. 1.5. ,- r .J 7 Vi. A ,gd-,. ,Q . x ' ' " Y E, v - , . - 2 .r r Q r , 1 I. ' 'x ' ,L 7353 -if' b 1 .1 Nw -4 ,S ---..,,, , I 5? .5 5 4 ..: 'gm - f.- ,:.Zvi LJ' 4244, -'xv' I 47"-IV 5,45 P31241f.,.u'ziy'.v'241-' '-LC Q7 Y, f,?"'?V" ' f ' ' ' -1-.gv,,iwj,r ,2..fnff15,,-165,-ffm.. 1,-.fig-.g,,V.,V.V,...g.,..g.,,,..,,,:V f, , . -V 4, W ,V -' GL'-,' " ' -7' 241 1-'-fi G:.i..i... ".,.:f'.1..f'V-sw 2: ff: if-V5 QZWQ' . I 4 V ' ' . W A 3 " 1122.effizii-i::'1f::.f::: ' 2.5.::f122,a":V.I.fQf .2 ' Vf ' ' V' V' 4 ' - " ":EI:"'fI7V'f" 'V' .. . .W ...... -. -- A' ' . '1gs2-ae1a '3.'g1 ' Q . 11, Q: v'z,,Q ,. W-1 -. , ' ,V 1 222 :f1f,4.g,Vytg 3ig.,igqfQ'.:a:.1,,.,g3g,9:21 31525, . 1-f'VI1-,-4 5' 3131 ' 'f2:""- f ' "-'44,fV. 'i'ff7:a"'f.'4I""'-' . "- ' i i , U ' ,:VV2g.'V V ,V .. . f..V,J,, . A V 1,...-.,.-:4....,.44W,.. , .. 4"-ififnu If". ' H ' 'f 'kffivif' ' A ', 'A 5. .,,M,,f, , ,.3,,,h .,,h, I ,,. , .... . f . V, 14,3 , ' ' H V we ,r :- f'zz4af4x' 445 f W- -M 9 , 7111 Q Q ' , , LVVfmww'MQwa.yw:Vwz2aVgV.iVc.wzz , 4 ' 1 V ,. ., -.rw . yV:V,?.5fgE7f: ' . , , 2 144.21 "f 1. 5. , . V V ' ,. p ' . V ' - i ' , 2.2 " V ' Vg - Ufili-I VA" , E-:.. fi- f'1"V,1'f" V F' -' 3-:aa::z:z:f' f'-if.-W ff15z2?fVtg-'.e,- V -yzagvzf f 152- - :wgfsggwgfa...J.,-.1-1-4-VA WA.. V " 'f f-M ,QV ww , "" 3 ' V 41,150 , :fi w:sfVzfg,,.f5g:,,-1 5 --'N V 2 f 13 i ' .' X , . .,.. , A , V.-ss , - .5 Sw we 1 V - , . .,Vx W M N M ,..k ..... 1 ., M. HL V .LL vw... ai 5.5: ' ,V , 4- FACULTY: 1. Dr. Ruth Hoffman 2. Mrs. Mimi Simson 3. Nls. Kristine Kosak X I - x F' x s x w- X X .. . A X KX 'R FACULTY: Dr. David Turner Sr. Mary Evelyn Flynn Dr. Larry Ryan X? i fx s w 1' , 5 . K 2 E i 3. fi X X - gr ii, GQ? ',.,, me nf' qi wg' 'ix is N I 5 lv S X, f -4 3 ..,. If P K?-. J 'ix W X . X wb Qi is if v K 3 Q X, x S 3 x es' fi JB 3:1 .uk ,. 1, A ...- :,-is-'I-be 5 Mxwmsrwxmwsgwcmusxims:gag..y1.i,,.x e .,,, , ,. ,W . ..,, ,,,., ,-,.L X , ., .3 ...' f' S5 'X Q . P- X K 9? X FACULTY: Sr. Miriam Therese Larkin Sr. Joan Henehan Dr. Eugene Frick fx 2 b 1 es- wx X Naix 3 f 2 , er . ESQSHHNFW B PN? y . .X 1, 3 ' - r -es' -4 Nmavixrr ,.N,,,,e A. sug- ,W . -x. ex X - gig, "-' Q A X, 1:-,: --at H .pw -amz, M' g , W ,,: : x T. B, -. X ,f 5 - 'Yale Ng . x we riieSQ Reis Q xx x ewvi - QS xS: xi eg sixxx A 2535 fifz' , :V ' .1 Q 5 '- . 1 ' 1 ' X xxxgih . .. , . . A .rf EQ 65:1-. - 1 1. il 'w v I is 4 P j ll - x 1 2 3 4 5 Mrs. Arlene Garvey Dr. Barbara Becker Mr. Dieter Phillipi Nlr. Bob Geissinger Sr. Catherine There se Knoop v'-'f tf ' ni M. 5. V 3 i " " M . - 'C -. 1: 96- 33? AJ" fi! ' . 3..- 4?:qy .1 jfs ,rv gig J ,ff . 4-'ff' - .L . 'I . wr, 5954 I si.: 3' f . fra, , A343 if 1. Sr. Helen Oswald 2. Ms. Mary Ann Sterling Mrs. Bernadette Robert Ms. Cindy Barnes 3. Sr. Ruth Ellen Daly 'Q Xyv 4. Sr. Patricia Mary Dugan Sr. Mary Brigid Fitzpatrick , g:gQ5gg1 5. Ms. Maura Walsh a 'V":':"' ,-'b, :. 6. Dr. Irene Kelly X' Q , lk.. 5 ! xi xg " """' Q awww? Q 5 , 2X .- qs ILS N-. ,Maggy 2 Q an ss' ' - ' SN rim ...J R A x Q ,, A . A 5. . is 5 is... is M S ,, we 'X EE. . Time I QQ Q S X. .NNN ,km :www .sl Q 2 1. Sister Marie Weber, Sister Magdalen Marie Crivello, Mrs. Hazel Rasmussen, Sister Martin Aloysius Callahan 2. Sister Jeanne Anne Cacioppo 3. Ms. Diane Ward, Sister Marie Bernadette Walsh 4. Sister Anne Marie Sheldon 5. lVIs. Debbie Fritz We 0 'win H51 .01 Q. . , 7, 23. ' -' '- Ei G 14" LIBRARY STAFF: Mrs. Teresa Jacobsen, Miss Ericka Conden, Ms. Dianne Fairchild, Miss Mary Sedgewick, Sister Michael Patrick Supple, Sister Paul Joseph Madden a a Y S er ie :Www 1. Mrs. Joy Wolfe 2. Sr. Joyce Barnes 3. Mrs. Rita Kurtz 4. Mrs. Hazel Rasmussen 5. Sr. Germaine Mc Neil !' HWS SMS' .....,-.v- l' me Q Q , 5 " ' " .:: ' - 1" ' '- ' , . at , . ' '72 , 3 ,' ': .. .M , An., . , ,. ., ., f,'5EE,- ,f2:,1",E:a-P' 5 -'5 M' ' , 4 wh f"f'1.,f'5E'- :g ' 1 'E .6211 s 'X . 'A 3 3' wt ., 'I .,., 2 4, - , , i-'- ips- if '-my 1 1, r X 'is lg, 'iff F' ' ' 3 Mrs. Sheila Quarles . Meryl Longnecker Sr. Ann Therese Grusling Mr. Hamilton Allen Ms. Trish Mercado Mr. Cleant Brown Food Service - what would we do without them? Mr. Ata Shafiyoon Mr. John Manning Q , .. .. gf., V: .... -me -:ii M , il: we:-J' fs' A gr V- Q. W' new ' 'Tx X i ..-: 11 -iw- : Citi? 3' A QV, , .sri 5 wa M '1 '.... ,. - ' "" X 'N .wi 6' wi X ,xx 191 aa timegiimv Staines time iii t r f t? CEDSHIQS to t erawg - f A TIME T VBQFNV A TIN -QUE! L .f E TE! i E i 'EE 55? Q 53 J! 'who-1 IMI SCA A T3 Il ssl-cn.. vfv-'tv V sd YA I'-'I ,H A-ri-2. 'F b iii J Q? Sa V N VL9f.J'fI3lU'l'lrl4'lhxl ME IV 4 W KV ww?- 55 ,xii 'L EMS M TO .Simms CMF? T63 TJQVJ-E Q -," v , ..- .. 1 - ... . , ' '. , -"l:"::'------.-T,..,. I .Jr ,fi .' -',-Q" if -fI -'.z:- '- '.- -. - : .- -g'??g3.a ..-if -.113 A 1. f 3'-VY' " '- -'-' ' ".' 2.-17 43, LII 5 .vu ':. - :-5:L-- . - - : . . -g ',. ' .. -. - . . . . . . . If j ,fgrp I.,I I,,I. .--g, - .- . . - . -... .1 QI. ' "':'- 1 3-j""j .,' . - I I - '-'.' 2.4: :Q " ' ' T It -.,InI .P - ::I,I--,-I-.I. I .,I.: .- . : . - . 1.-, ' :-:I,,..., 'gp---1 . 'Ibn .4- - .. . . ...-I ... r- I. . ., . , II "Ins 5"'x'.'.. 'D' . H H 1 H . ' . ' '. ". .' "N ' 'PAF-M . - ' ' . - ' ' f -:"w'ff'y"l 'Ze 'K-Lg I I' 1 -I: I . - ,ax1W'f'-'i"- Vf . ' ug.. ' .I " ' I I I ' 5 ' LW ' ' 3 x- ,I - 51 . 4. 1 i 5' F f'- E73 - . f. , 1. I. I I .. 4 , I-K JI ' J -If ' I 1 i, 'Q ' . , 5 ,. I. I 'I xi 7 " . 1 - Y . - 4 ' - 2 . ' 'A "' 'fun i ' ' fs ' " -- f' ' " 2 ' 'J ' f' 3 -I - gi. ,g-5 I, I .P . Aw- I .. .- ' 1' -. Sl I I .I .+ -- '1 ' ' ' 1 n I .. 1 ' Q-2.1. W' . ' -- r . 5: . .I I.3.II. ISIIIII I U III II v . I I I -if ,' X ' I' III' 1 .1 I f ' x ,, I, ' :Y ' . ' 'II , I .7 .. I ,V , . I I II :LI 1: V5 IX, Ijf yy f -, I II I I I IG, ,.fI - ..- II, Q IM - ' JL! ' ,, , 'I , - I' . II.. I, I if I IIIII. I I :III I ,-v! ., A II I , I .ii i K I 2.3 ' ij!! -I .: f rl. .I I I, D ."- " v , ' . ,y rf! 1'-'fk .Nl . , .5 ,"f "' 'a r'. :J Q 5' .Ai -- 4 p , 1- ' 2 lg ' ,I. .I M I , -- I A .qw aI: .1 A'I..fp? 'Ii-4 if 1 , ' ' jf ' N I 1 !,.:I-7 A -f 3-,L I '. 1 - 54-'M ' Q 'ai ' . -' L cl' ' ' ' 4 ww -.- 4 4... .A .- '.. - 9. ,. 1II :I ' .: I I Q '. I I . 4., '- ' .'. .4 A , v Q -A . ,- W f -e .v " 9 ,I ! .ff -' . . ' " U' ' . , . I , . I IIII . MII II CI? 1 . ,,l' 1. WS W? 1. - ' ,I I It I . ITI I . l' C ' 2 ' ' . fr 3 I - ' -' - v . . 1 ' . ,' ' 7 ' . '. .' I, . . I' 544' ' Q 9 1 Q 51 fn JI - 1 .- . - 1: , -f ' Q .. r., I me '. g . . ' '- ' ' , ' ,Wai 5 Q Er .' R 992' f-:"'f" is., K--. 1 ' i I A ' - A .. .x - ' '.'.,:,-'II. V -' -r . 'f ff' f 1 -- - Q I 4 ' 'qt - 'I,..'w :gg . ' "'. , - , sf., T ' -553. ' ' ' ' ' V V s: ..:E f.7.fe-EE? 'i ff ' ' s' . I TIIvIII:.,II ,I 33.5 I, .jf . ' I N ififgzi.. II- ' ' , ' I' , .Ip Q ' .. 1 S 1 'K 2 5 sv .'-fi '- " - ..3fSf?f g If ' ' Q '-PVS' 'i3"' '- ?-. F2 W ,f . ' ' 1 v" II ,,I3G,- I K .- II- ,I .. pq., . .. -R .., I, .- .. .- .- ,'-. , . "..f"wmr ' I Z 14f""' -- - .- ... -' . f ' ..f-- "3 Q' . K '. . 57230 '. ,""-Q ' . r.. . - I ' 1-'rn' IU' 'wiri- '. ' 1 ' 'D l ' Y ' n 4 . . 1 n v "' 5 l IIw4I.II,I, I . .. - I I I I Jn: ,tgp ,- . .A 'D-ui"J',-A ' '- . '--.' fo ' gl"I', I -f1,::'. ,.,',. . I - ' ' u ' n" -3 .Sk I L-,I nh. I "!.0.f-.'- 2,113 .'I-I I : ALSQILA fl 4 5 .II , '4' .1 'JN' - I . -I I, 'A ' .M n.1.,.,..,,,,,,,, , , ,. .1 ,X V U Y LY 'N rv wsiiiik Sc 'f!fw q1w'QQ. mmfq., ..,.,, .wmv - yfzixwzlagiksc.. Syl Q,,.vg,5Nzsqa,1- x?fWaxfgQ?w Q .51-ww W :" - 'f1'Q' Q Q. Q g., A ,Q I EMEA: X in 2 A ,..,... A.w , H 'lf' '. "': 5 I Q ww -W at ff Q.. -aw -K X Q f li Seimaimmfw: 5 Q. . i f K 3 Q 15:5 L 5- -Q , .mls - - ..-4. E X., . . A., W.. . , ,..Q.w...g-.-.....A...... 'i ,. ff, Q W. ,, ,., ,,., V I , -' f k 195. X., ,- ::.g-:Ns ' K ', Q- if WX , QK ' g x A WNW S ,x-2, D ' '- i 61" X ,--.K mai ,V Z-,,. 'ygliexwm L-'J - 'm ?, Q xA J uf JWXQT. rw X.. X Qjfl5iLniQi'?S-23 K A . 4:..I Q , . 1 Y xx fe S K QQ f 4 Q J, in ' ' asf .wax Q - n-v-v-4' - ""'--si be ia NK' 1 I X -was S 3 ,.. . IL U." ff ,. , f A 'ik K ,E W' W I 1 . 5:-?.2 ,A , . XXX 9 X L is ' XIID 3 3 NYM Q 4122 5 f " ei Ml amfdyahb X'-ji'1'.'y.'- X Iw . SQPHE ...fu J ,Q sk. 2.5 ff ' .. 'W M315 K wr S? 1 'QE 'X we Q E 5 X322 2 I 1 1 V W 1 3 ! i Y 4 f wi ie- V . G1 , . x. 5 "vw we 'U' ' Y m-QM -X 5 , it 9 w 1:-: X 4.:,: J , -. , k if A ,N 9 W was x-qw xg . Q wywg -gfgigsgm 1 + 1,' ' X I W 3 Wk? -X ,G 5 fi 'Y ,, x E Q GX w :T EA X EZ bl 3 N zz V s f 'N' af I k X 5 4 S we gf R 9 y is 1 ,Ai "-:?f4f:YE' 1 14 W 'W 'Q fpri- vm W ,Q M W ,: ff fi if W' 4 my "ff 3 I Q E ,X v x '55 .' ,. + , fy f 7 - P 5 ' 1 1 o 9 7 A 5 f ' 'a te K YN ,N V 55,45 H rf, ' f il 3 L Q .Sf '1 X - 1 ' . wud" , '. ff- tx AS pb .3 Q I ' V . Q, Q.. Ng., Q. ., .- Q- 2, 1 ., . A I4 V ,f X X X Q v K WN .NS , -.K ,Kg Q x X f 4. X. x x Q x 1 X X 1 X N I' Y N , .X . We 1 A XM Tags 1 X s fl . xg Xs W A . 3 ,ik Qe3?Fk + ff-ar. 4 '. ,, . '-,- Q V g -'IJ f 'av e 'iii -. -.' Q4 .ifxs 5 13 :Q . I' N 3 . 1 M, A - mini? , ,1 ,a-4,, '55 ' - 5 1 , ' ' .- f ,f . mtL?5YC"I ' ' ,, I,.3, 3'1, if ' ' . aff 'V fs Q-.1 2 , 4-V 7 1 V ', . --u U""' Hu , f 1, Qi . 4 . . r,. ,.tjf,:1. U 515. 142 f 55 " ' , .V s fgmxi ,. X X 2 5 'M iw! ,,.. I 4 W'-'Wu ,wise Wwnf Q '- 'mfs MQWR " I3 Barbara Mickens, Vice President Michele Feany and Teresa Buoye, Recreation Anna Moreno, Public Relations Lisa Kimble, Public Relations Julia Ferrario, Public Relations . Sue Haselton and Denise lngerson, Academic!CulturaI Katie Cariaga, President . Cecilyn Serdenia and Dee Dee Rivas Social Bev Wright, Treasurer Jennifer Tellers, Commuter Representative Rosalind Mendoza and Lina Galeai, Service Ellen Gabel, Public Relations Inez "Cookie" Lara, Campus Ministry Trish Dominguez, Secretary Y It M G i Gina Poli- President lsabel Hernandez - Vice President Deyana Ahmadi, Raynette Baca, Brenda Batin, Kathy Bercaw, Lori Bohn, Stacie Bretano, Pam Castilone, Debbie Cayce, Stacie Connors, Robin Craycroft, Chris de la Garrigue, Tricia Dominguez, Mary Nell Drust, Anne Engler, Julia Ferrario, Terri Feess, Clara Felizzola, Mary Fisher, Ellen Gabel, Louise Gayne, Nancy Gamboa, Sue Haselton, Cynthia Hernandez, Denise lngerson, Lisa Kimbal, Kim Knapp, Anita Kovacio, Laure Kropf, Natalie Lett, Sue Lowe, Margie Loya, Silvia Maldonado, Jory Malis, Beth Marsha, Ana Mazzi, Lupe Mendiola, Brigid O'Flaherty, Pamela Parsons, Lisa Peters, Paula Peters, Celeste Phaneuf, Franca Poli, Michele Rice, Jill Scott, Greta Scott, Julie Sieler, Helen Solomon, Rose Stanzel, Gloria Stoner, Gabby Tabellario, Sylvia Valenzuela, Laura Vanetek, Joan Weber. P pp 'ICZ as V v,,, ,, , . ,, 'on- . if-V'-4'1 ww. ,5 ' Z ' - . S.. , 4 .- V - ' 1.41- '96 -'M i A 'i'fs,,Vs" " is 779 A 'A 'Q as ' ' e -M,-1 V- 1 K .,,,: .1 , ::, - ' A ..,.. pn' --" . 3 ,A V ggi , A 1 , 40 1 W iwwwf ,. . '51 12 I :.V-95.-1:11-.5 ff' , , ,, , ,. auf' ,, Wh ff, J ff,-2:15, K ff f W . v f IjjI g QU, f. M , 2 5 f Q rg 4 1 2 , gyjygpf ,M .V::-,:g.5:3:5:'i,' f f 1 1 , V ,::.,. : .- ..,, I f A new f A X 7' 41 2 41,15 wfo"" if ' 1 V 7 f of Q, fzeef if -W 3: Mwfzgf , f , XJv,f"'3E'QfgsfgQssd . M , fwfr ff fini Q, s fr f fa 'ma i if 2 f , M Wig' wfv .val IZ! rf 1 fix, 41+ ai in gi 9 A gs A . 25, s-lvl ' 1 ' f A 5 X 5 at 3552552 -V:V-v,:?ss1:S1 :-: fr :' X - ' ' i :'gQ5:5v:: ' .. if t ,am- G is gi 4? A ,.. '1':' - '59 .::-s:V:521.5-we-fsszs:1...-srl-f:1:2:1fs:s ' sl if" ' f ,.,,,. , K i i- X . ' V,-5ff'?Y?i1w, .- .. f ,fr -me ..- ,. Q, si .1:f- ' V -,"i,:fi'.7?.E'5i1a in -iss v .. OffiCel'5 Stephanie G. Weck - President Kathy Fowler - Vice President Marcia Philbin - SecretaryfHistorian U i l gi M E 1 Leah Huniu - Team Leader v -A' -, Pam Parsons - Team Leader v Kellie E. Barrett - Team Leader Denise Anderson, Carla Anthony, Gabriela Beaston, Joanne Bopp, Ann Bunn, Teresa Buoye, Mary Cline, Leslie Crosson, Amanda Cuddy, Monique De Bien, Jane Dong, Stacey Edmunds, Anne Engler, Michelle Feany, Julia Ferrarlo, Maria E. Flores, Candia Franceschi, Karen Funk, Helen Gagne, Susan Gayek, Jennifer Gibson, Jonica Goetsch, Debbie Green, Anne l-lagstrom, Janice Hasegawa, Sue Haselton, Cynthia Hernandez, Denise lngerson, Eileen Alana Kelly, Becky Kennedy, Peggy Kilduff, Suzanne LaCasse, Inez "Cookie" Lara, Anna L. Loera, Sussie Magbanua, Ruby Mayo, Anne Meyers, Anna Moreno, Allison Nelson, Deborah Neuenschwander, Gabriele Olivka, Joanie Olowiany, Linda Padilla, Norma Perez, Marcia Phillips, Eroston Price, Lo-Gina Ramos, Annette Rivera, Lillian Rodarte, Marie Rushing, Marcia Schaefer, Aggie Stehly, Stacie Stubenrauch, Leslie lnez Taylor, Jennifer Tellers, Sheryl Thompson, Brande Tucker, Sylvia Valenzuela, Michelle L. Walker, Monica Weck, Karin Widiner, Wendy Wolverton. -4 -T v - ,, 5' .Q . . .4 . . ii ! V . -DYP' . . ' .af . -V .i -- ,Qs T- .Q . -- Q: : V . 'fr 'S -' 'iftfx--.: Q .fs s ft . , , . . . I' - - 3 WDP' -WNV.. ., Vt ' . M-4 2.-" 's ".,. :ga.-is., -V - , :sw .. ' - 3'-":f Q ,1--'-11 '- ' 33- - - s.-- X V . - . x- - -V . -F. B V- .21 V ,- N , , 's ' Z 11 , ' -- .:i.,V i '71, " ' V1.1 '-yr" ,S ' , -3-5:5 .' ,jI'gL.'. .. : ' 4 X55 ":.." :" ,, fz.,.,,,-fer: ,,.,,.... cwsm. . .. l .,..W-,m a,.-w.W ...F - ,,....-vw., .H .-... vas.--w........-N.-ee -:.V Q-:.1e...t,..W..t..m,...,.,,..,,, W' .A N mix? .si ,VA. ef?-:ee,.....:f53...:,zzi333, .Te,.,,,....,i.5,:.. ffffi, -e,a,,.E33...,..5Z,553?..,..:52ml:....l2El.....,. .... gzislw... ,,,Y E:.c,,,,,N,:xl??X ms,N,,,....-, -,.,, WY,,..mTkM:s:j:.-.Y.w., 1 vw Alum Q QQ +G fm 1 If 5 ,- .95 ':-Q, K 4' 5.9 4 Mg' 1 Q 5 -2 QPF? ...Atl El E!! 35- .. 'o'o'o'o'o'o'o P A Q.. 'I 'noun any noun -noun , . w ,o.o.o.o.o.o.o,o 4 1 A. K 0100900 upon A . asgifx - iz X V ' w m... . x ,A -ifavfma tk' im yN 2' , 1 x 4 un. ? ?i x 3 ,N . 3? X. X K K . ' 3321: ' N- X X X k x N- X x -".- ,. , ly.:-. xiii ' 7 . X .. . W bs., .x,. . xx ,N ,, 'Wa 5992 ,QA rx -1 Af -XV AZQ5: -Y 1" ' N. N WN Q x 1 up.. xiii- X A K: , Q ' ,.,g.1g 3 X ' ,Q 4 " W, " X' ve fe X z X x ' .N . Y X . ,wg ., ,, J af 'Q' . ,. , V 'fr A .Ex ? 'ffi'i""W-,, . 'Tv ' , , ' '1 - ff Lcasaderrahi - - H , R"4,,i.,: 5 : . ,, I. t .-.rrlf-,"-'SPI .M , :ww FELL ' ,!-5 1' , ,-',x:':.1l1wi'i M , .,:.1g5:,:..,.5,, .,. ,. 5.355--I6 i ig E , , j5..?-5,fiiq,,, , A A , f - f - ..... . , ' . ,. lx, ' S, I V - 4 lt, -H +1 ff.-gif' sf : I , rf 'P - x , Q ,., f ,, ,..1,,v K M. , - A 3 -1 ar.. - M .N .- , K r A :s.,, mv- , - Q, g, , .. , . af' .M , .,-c,,.fi,-fb-,',, - I " .f ,. 3- :- X , Q I -tariff! ,vga I? Y. I ,,, - , ' i ' . X ,. .A . g if 1 4:1 . W. . 'fa-'-L"'A ' - I - . ef,-: '- ., 'E'-5:1 ' '- I T1 , . 11,':J.4-- "v ' 'i-.fiff-, -, my - "Ia, 2 , ff . 'ta e:f'f:,:,fiEa'4.'5! 9 , M -'Q-f-if+'S:1w '- - ' 1 I ' fifl i::!f'w' "i'.:'2 - lf'-: -1:1-2: " 6, r 'ff X, . 'Y Q I A ,gif-" ?'-, ig 1 Vx .409 1 V f: A, -,,-54: fag .. .4 6 ,Q ' '?fQ,'.f , 2 . , 1: A " ff"'L'f":'ja-171.-5? g Y V 1 .E Qu... si V - 4 , 'ggi Lgbtyqx, ' ww X 3' ' A ' 4122 K :.I4gW"is 4, 1 . , L.: V , Q Q ,S ,fm I 5 K f 'g.':5.,w!1:f Fdw S , ,A K . J , as E u Y . in H I . ' ,154 'fffi-'iii .fi-'Q P . I t tw. ' A- HQ ,-ia' . pr I - . Y! - S ' I 19. 3' L Q dr , jfwafw - I .N ., Q re -. , W : ' Y - .. - : ' --K " , ' .. 3, ', ' -BQ f - ,: ' . K I :V , w , M V -- QIFS SLE, 5 - , .. 'Ji v- , ,.,,,,, .M , Q ' A we ,ii 17x -ml H I :. 'I' g ' , 1 1 Q. ig Q 4 in ' S g 1- S it ' W fi A ' I 4 Q I I ,s I I HMA'-be ' A 1 ' V My w' 5:5 I I f. ' '-"., , - - f I Q F 3 mi I 5 ig Q ' "" A ' yn, ' trap rf' L ' ' " Q' 's P If :- . 1.5, -.,,fi"' af 'fa f QN- ,H- ii Fl . mm ff' is t if A 'x is ' , 'f Y' 1 "2 3 af? " Gita as ' , I ' 4?"'.lg,i ', " 1,-as E I ., , I 1 ,arg , - . - 5 X . A 4' ' I , I - -at ag Q i, A ....,V f Q- N7 . - , " 4 ,r if u ,J : . w5g5':,2:, .: " f"., 'S 1 151 V-'12 Q sk' ',f '-.' I I- Qi-5 , ff S 1- tigsfff . , "-f' 1 ,tgp .':w,,.,,,,- ' X 4 1.:'." :CRIS- I ' . . ,Y ,Mtg 1 ' 1 , Q f- f' iissfm 31: I 1- ,fs - I s. X. . 4 N A .gm J . ,. xx! ' 1 . , ' f' ,av . Q, " ' ' i f K . I I E Y X ,c. b aff A Q , : U . .- hx if J' Ak L . 1 I . fi V. , in fs: X1 A vi JI 0 3 E r I X ' fait' , X if JL ' A X x 7 I I X . . ,-'rf-:il ,gm f K X J U E , Vx 1' A ' , . SENIOR LEADERSHIP: Cathy Vallejo, Linda MacDonald, Annemarie Timmer, Terry Sauer, Vicki Layland, Mimi Broadar, Mary Nell Drust, Julie Candelaria, Barbara Mickens, Patty Alano, Carol Slacks, Patti Rambo, Cornelia Lischewski, Chris de la Garrigue, Cariaga Katie, Beverly Wright, Chris Berrington. FRESHMAN LEADERSHIP: Marie Aicher, Ann Albertoni, Raynette Baca, Nancy Bartel, Chris Berrington, Annette Bobell, Loretta Bohn, Cathy Bonner, Stacie Bretano, Diana Cabral-Higginbotham, Kim Clanciotto, Patricia Collins, Elizabeth Coyne, Barbara Croutch, Maria D'Addario, Pamela Daly, Catherine Dickerson, Jeanine Ducin, Kathleen Freitas, Lillian Hernandez, Lisa Lacson, Tara Lashley, Jacqueline L9 Blanc, Natalie Lett, Stephanie Little, Mary Lorenz, Elizabeth Marsh, Yvonne Martinez, Mary Martori, Ana Mazzi, MaryBeth McKeon, Allison Nelson, Eva Nicasio, Brigid O'FIaherty, Susan Perez, Alison Pohlman, Denise Rivera,, Maclovia Saborio, Jane Sembach, Olivia Solis, Holly Thomas, Laura Vanetek, Mary Williams. SOPHOMORE LEADERSHIP: Denise Anderson, Kellie Barrett, Gabriela Beaston, Jeannette Bidwell, Joanne Bopp, Maria Brown, Ann Bunn, Teresa Buoye, Jane Dong, Stacey Edmunds, Michelle Feany, Julia Ferrario, Karen Funk, Ellen Gabel, Deborah Green, Anne Hanstrom, Theresa Hammel, Haselton, Denise lngerson, Lisa Kimble, Susie Magbanua, Ruby Susan Mayo, Nora McGrath, Anna Moreno, Gabriele Olivka, Joan Olowiany, Padilla, Pam Parsons, Angela Patin, Norma Perez, Marcia Phillips, Linda Marie Rushing, Jennifer Tellers, Karin Widiner. JUNIOR LEADERSHIP: Tamia Lashley, Ramil Brynnette, Julie Taguchi, JoAnna Visosky, Barbara Kucia, Anna Davis, Mary Costa, Patty Domin- quez, Yoly Maldonado, Alina Rojas, Romana Potts, Debbie Pisano, Rosalins Mendoza, Lisa Ferigo, Kelly Cassidy. z X 7 Q -.7 ft 1 - Jil Q 71 'PI' 3 .1 ,Es ,T , ai I W W Q Q Q Page ,X .,w,,g K Q ,Q I: X' QS: .f rs ' ' M - fi .- ' 4- Q .,, ' "ff: "'- F --- V+ - A X, K , ,, fl .zz .Nr ,av-. 'I 'f , 4' K f t .,,ffks.XR W Q ' b - ,.,-,,, if I 3 L - .,.X. x ,., . N? T' -V-N t. N I S o x .N .gs A 5"-rf 5 :S ,J Nl X N -Ai , ah 011. i 'W' - '5 -I X .. , Ur ..' MUN lModel United Na- tionsl went to New York in the spring to participate in the national convention, and did very well as is their custom. Their head delegate is Kelly Cassidy. A f -' -1.-2f"f,6f' A '14-Lx Af. fl I, .- .1 " .Y " ei: .a'?:y,f:f1 A' 1 , .wh '- ., - 0.4335 2".5g,gf , My. 1 W Y New ,Lv.,.,,,.,.. 34.77 . -,W A yr., 3 ,W . 2 p a f ' lynx r W: Q. , J, " ' " 'ff f-, riff Ay .c J ff' if 'f ' "1 aigfffw' wwf ff , M W . 9 13' . ' 1 ' ' . .Lf dxf - jf " , ,, , , 5:59 , -f ,, mb 3 Y W1 "' f ' f, ' f 5' ' i 12-215' , ?f,,E,y.,g2f' I .' :ff I-246472. , ,game .... I x qw M 5117 39:1 'IBF' Wm Q Q l 5' '? , 9:2 ' M .,,, ,. 0 1, .4- A , 0 2 f 2 4' W 44 544- f , f I fff i,fQfl'f4?1V Av. .nl - I 46-W my fv 1 -1p-v1.M,.',:,:,4:-1' 5' 3 1' AW' WW' 4 4 M 2 1 g ff 41 mn fy,-1 , . . im,kXx,g,.i mg: in X ,, . ex wklifif . 4. .1 ' 5 ' an-2-'x-H - ' 5 5:3 A X "1 E?f sf:5:.'3:' ,X 'F , ,,,,,. :,:, 3 es: -1 V 3132. 4-. ' ,J Q X H .. : ,x V V S , .. . 4 ' N W' Staff Editor - Nora lVlcGrath Staff- Katie Cariaga, Kelly Cassidy, Lisa Kimball, Leslie Nassau, Dawna Percer, Lisa Thomas, Anna Toth. Photography - Dawna Percer. Advisor -lvlary Daily. Q 5,5 ,. , f ' . at H ' l 'r".,' e '4 :v satis' , -.fb fl W Q x N X, 3 Q x x X Y., ..,i ., 'Nr X .N M A mf. ., 'K' K ..: . A. -fum. N A 1..- n i r, g,.5N.-any-'ff i iii, , 5 ' ' N1-L0 K - x x si EN ,z S l Q .. f """'-su :M-Q, . 1: 2. .ay :Q -S5 ' . ,., Q A a ui X X X ,X K -:-i,,ii - , if A. H5 1 TFQQWEQCQTIE Ss 6? W QQ. 0 5 '. - ,x 101444,-,. ,,,, ':,::5:,1,-.:.,,,'.41 ,F '.,,: ., viii ? ' 6' a ,ga , , " X ' 1 'Wit :fvifvf X ,-M --atfz.-5.1 ' . wx . .M . W i"i.f:fE Wa., .. 1w.:f'Q':ke3-JN-fyvq v.?4.-f-fagwf-r " A-ff ' X-:M vp .. mu-X.. 1 . W- I 12-'f:,4e::se,5::,g1y:,'., ,mn 2-:A f- - ' '.v..25::g-,:f:::::n'L 1 " " - - 1 . , , w .X .,.,. 322: ' -3. " -- E+.-Q, 'X : - 1 ----- - W L Q- , f .' " . ..., V, ,blq ,-,I-Z-:T iff-' ' ":v- k ' .-H' v' '. ', ' ,JQJQ - ' ,Iv HH Yi-. CR ,6 X x '.-. :'- --'-IIE:-:g:E:35f.1fE 5 -Q 'If?. itIx:E3?.'kvE2l.2i:::'iii-57:-: 1f6::1:"'f',.'Q, W, ' Y W ' ' .. A ' W MW' xv:-awu, X W t,,,. ...I Q 1. - iz ,. . .yi ,- bf : - , ,, Q, Q 1 '22-W m 'awww -X Q VI-i2'flaE':.'wxswscmsaxf'f'--N5 H lc- fp V me 'JJ A gm: : f:1...:.P , ,O 'X'-f "D Tre. .CC'f:,-gf '.'- '-""...:v.'Jf "bm 'WS y ' 'x df Q-f-. I -... 'Y - ' f , '. ' I - f - .,,.,1,- ' -X x - . . , h x M W, . X . ,X .. xy M .1 51.2, -25. ., Q 3sg:f.',2-a:,ga--,- ' .. 5-ig, fy 'f ' wg Sf" fff555:g1t2ffi,.gs5g :- ' '34 X .fb 1431: " "'1'Hgf'1f2f f"Ei:f:fZ,:- ' qsgvif ,V 11. 13 w , I ' ' ., - ' -4 k , 'A--M1 . '- I if. b- ,ww g Q , "ef ' : f"5- - ' . ,-3 X 'R q:1::'f::,, .-f 5 f ' ' , . ,W . ' -W' ' 1 ' ' ' 5 'Q7',f,f ' ' F e.. -'2'j:,.:sgs,:.:gs.s:-,. ' fi-if-IE, wc-L13.Q""-f , sis: - f- 4, : . ., E- H3 ' ,F N 5 ST' V, Ak , v f H - ,,,... . " , Q . . . ,, g ., - I uf ' my ...,. N -'ww -' - A ,. - - Nm 1 " ' ff - 2-' vnmabm - 'v15S??Se1sf Q W ? " 'Q' 'R TX X ' ' 'EFa:if, i.4 " ' f-':f-.1 9 X 'V,., . lg Q , s PX , ' A -MMQWIKM ' ' 'fL:",lf.:F ',.v:s+r'w.: -W A f . 9' D lm ' ll ' ii I ,Mx-Q6 :K ff Q , 5 ' 5 . 'Q , . . .3 F ef? is 1 .,. , SA K S 5? , 'ff' ve- ' s '-xx, 1 ,N gb I I , x Q .YX Rus. .3 fx 5 f' I 'VIS D 1- 1-Q A i Cm, 1 at time to seeks amda time tt' last E tt keep mi at time tt f A TIME? 3 13 QDIRNV TIN .MTE D I EME TE! V75-NW SIM EEE SCA ECEQJDQN 3 T TIM T SRYTZ7 T EMH2 Tm LOVE L k ,,VV.A 4. my ei 941, . , - - ,f .f ' 3 irly l. ttyl ,Q Xg. Wi l -1 ij ?J fh4 a ,22r95t Qj. fgj l .W 5 Q Q 1- Q as - ,, 5 4 A A2f,?7? ,'f - j ffg7QA,-' ' ,A 1 , , ,fy 2. 4 1 la 7 8: 4 A 6 E fe H A V ' 1 ' ' -im! 3 2, . ' 5' f gf 'is ' 31 i, E. fx WY! if 1 "Qc 1 43 hi ' 2,14 ' K' , 11 ' gi r, 5 ' , ' if - ,i lf '75, lm a 1 1 r f f w ' ff ' . Q- Ma 'gi Yf ,A My-Q 1: W5 Ji o 1 i' if A . Q , Q ., A ex 2 f- Y Q A 'V' 4 i 3? W iff' Y K F fx 9 ' " if ' tx ' X B A 1 M K Xa i In tak rx! .4 5 4 0 1 R, -1:53 W1 ska 4 1 4 SS 'L 437' X '4 Q' 4 s , in x 4 eff' ' J 1 V, I 3 : .Z la A 'A' lf! ,A , V M gf: V Mx 1 I Q in 'cs . W o f Q if f: 4'9fY'f31Z:-.J l V! , V- - , x ' ZA L 1 -. , ,ff ' 5' , A ' 1 V I 551- , " -ff Z, 1' ,gig f Q X 1, I f ,,,, ' f A '. H "i' -' 1 x- 5 Y, ' 1 V If , ' ri , , j ""5 4 RMA, V ::' . -- r 5 4'-f f 8 , -V' " fit- ,. 'f f ' ' "" 1 W " ' ' -"EC 1 lQfffQ,afd?fw +,fwff g f wwf' ak: ,EL ,5 f ' ' x M, I 'Q Q.. sd- ,pf , 5 ' , P ,A A, ' 3 w ,. 1 ,. -' I , n 5" . ,. 5, I ' Q, ,ff 1 ,Ls w. ,,z, gg, if ' i fs ""W'Il. iff! ' ff 'W Q sicdkcmccep Life 2 111 ,Q I ,lf me ,jk A 5 I -A QQ, , Qammuter Life 'ff'f2525'i2fi5ff1:211i3" f' f -QE-1 'ff ' 12' -"' 'fl . 2 ' ' 'E 6' .4 , Az .Nm i 'E I A M, fs' M. NW,,,..,,.f-fvf"' 1 IMM, ww 5 0 W g i Cam mimters " in 'NIE-me G V J E E As?-34 4, ,wx f 1' mf ,,,, .,,. . .,..1 . . ,.., , ,, ,. . .. '.gg.,.:j..g,q5.B3',':,. Q " - . , Xa,4:ggQ?1f-5,2.i,L4g,.gM.Q.Q:1.:.Q::-- -' T M n :-21. 1 511 24, : ' 4 . .- .5 - X1 'K-:R-Q.g'EgA ,f5:,. xx- 'L X X .w- :.gy .- 5 ,- -...Q ' " 'Y 3- ' J , . .QQ " L-fi -'Sh rf-'S'-g H N1 - A " sl . -Q a V ' A--2 ' 'f ' aff- .' 1 ,.. -' ' XQ 4. -.: ,i.s3:w:fsr::,...:'w:'X-3 Q 15 N 5 P ' '- i -.2 QQ. ,ws -vw' . .W 'Akai 1 -1. -nazi",s.,-V1.1-xx-:,..Q!-awk .g:.m,F ' -3? I ' 4 N ,fcaggwxni -," s n ' - - Q s 2 f Q - ..x....... ., QM. . .M .... .N . 'L-...:h5.:-N513-'xijl'-X .L ' f . .. .. ' - . ' '13 2. '27 ' ' W .3 'F--l .- ' 4: Eu 'N Q .Wei Q' W. .Q ' X 1.x X'QC'i3Q 2 ,W Qmfgff.: Vx' .. wx -. .v . f, ' - f. -- N. Y?-P ' 4. X.: ' z '-N j: 3 Vp. Q H, ' Qi. Q3 5 R - 1, Q- . .5 A X. f -'R' ' N- .V nl S .JA .,. SX 'A , , ...s sq Y 1- rf. , f v fikgx li.. Qty. . 64. . .E-, ,N t .Y N N,- xk in ' i 'Ihr ilesmcdhnii 4559: gi" , Sti ff PN ,, .- fa .'.',x'h' Q ,waz . 4 .ft . my 3? . Q,,:.w.4- - .mv qzlhsi' N ': 5... ' A , - gi - K d f ,,.f.-up ff V, 3,-M-1-.- '93 F , ,k A.. N as 4 A xv- 11 ri Q g , ' 1 rf X . . . Q a . , , Q . , g f ..z Q X "4 Q QQ, Q. ...v M Q-ff 1 1 ni v. 5 . , . V ,,., gr 56, . 22, :M A ' 2 Nb rx 4 l .-M J - 2.5-2 ' .Q -- - B1 3 ' f4:y,g5:.,:"" . I 3555 -. 2 -- 'fs-4+ f.,.1.z:3. . I -, .s- -' ' 11 "?5':EJ s - H"-Xp qikfli Q '-Z' " ' 'i Q , U ' C H , f -:fix-ss . MM' . fi: .. 5 -" ff:e:,.,5,g ' ,,4:,1s,..sf:2 --spy 1 .2'umeuam' Residence Assistants - Jean Bidwell, Kelly Cassidy, Cris Cusick, Debbie Pisano, Maureen lVlartin, Brynette Harnil. The Bosses - Sr. Barbara Cotton, Sr. James lvlarien Dyer. Wmgx., gg QQ ' b -. 'x gifja:f.,Q.:ft-,. ..m,, ,.-lm. .A i it ye, ' W N A x , 6.9 I X3 'Q b N s NX X Mg. X i dx ' NNN" 'S K3 A ' 'a 'ti ARK xt I1 sg! vu.. ' get " .4 K x 2-1 X was X N . N vi . i w Q X Y'wase-A'm::1i:,rff::t.assNwf ..,.,,.-5 , , aff? pf X. x ' x0 'FEI X 1 x xl. my ,x x x Q f 4 in X x A ' P ' fall' A , x x , x s A + ,Q -' f " . Y W5 1, t , . N 1: is V. me L if-E"5if 9 x 1 3 2, Fif i F 0 3 5 XXX, ,rf f-Y" Deyana Ahmandi, Ann Albertoni, Chris Berrington, Ellen Bonin, Carol Booker, Terese Born, Patti Jo Bowers, Stacie Bretano, Katie Cariaga, Kelly Cassidy, Chris Collins, Leslie Crosson, Lisa Ferigo, Kathleen Freitas, Nancy Gamboa, Emily Gonzales, Marcia Jennings, Joni Johnson, Becky Kennedy, Mary Ellen Kleeburg, Jeanne Kozak, Lidy Krestyn, Laure Kropf, Cookie Lara, Fran Larzalere, Ana Maria Lopez, Pam Lutz, Debbie Majewski, Marybeth McKeon, Erlinda Medina, Maria Molina, Rizzie Montross, Gloria Mucino, Joan Olowiany, Renee Pritchett, Nicki Pruss, Jane Quebbeman, Patti Ramo, Pam Robin, Ann Smith, Lorie Smith, Aggie Stehly, Sheryl Thompson, Cindy Timberlake, Nancy Tiong, Stephanie Weck, Mary Williams, Sr., Barbara Cotton. ,fini-Qs! 't'- - +5,3..,,.,:Z,'f -ix., . sf . .M gy. W Y, is Y gg, 1 ' If' fx SWW -W, ,WN M, -wr" M S HY X wmlmm 3 Denise Anderson, Bernadette Biondo, Teresa Buoye, Maria Bustos, Suzanne Cannata, Monica Daranyi, Christine de la Garrigue, Denise Fano, Michele Feany, Maria Flores, Candia Franceschi, Dana Franco, Anna I-lagstrom, Janice Hasegawa, Sue l-laselton, Denise lngerson, Eileen Kelly, Peggy Kilduff, Barbara Kucia, Suzanne La Casse, Georgi Leest, Lea Limbo, Maureen Martin, Kathy McComb, Maureen McLoughlin, Susie Miller, Anna Moreno, Pam Parsons, Cheryl Periera, Paula Peters, Marcia Philbin, Brazaleen Pittman, Ernie Price, Darlene Quarta, Marie Rushing, Leslie Taylor, Cathy Vallejo, Michele Walker, Lyndi Willet, Wendy Wolverton, Sr. Joyce Marie Gaspardo. , :sms Second . . f'3i?t5'si: ax.. ,g gal, fr-eg, .0 ' wwf-it v 4545.--,yf.-jf-1:r..1f ,vggfy-. -61 ' f'.E'Q44!.? ,-l-Zaftyfff' ' fffibitv'-.-,vim-n-fi 3 '-'fx .1 ,. 5? 41 15.1-1.-5Y-".-iw.:1.1m-xzm.Hx . :ws:f' of fl 171. .W U "f ' Qi-at-gh" . In ,,- W 4,0 I . ' , .Mt-A" '- f - , ' ' ef 52? r fi , 'i i , S ffxzi ' 5-,f gpg sv ' 4 f 5-.Ht-,fl-., 6 'Ag 4 I "-'Qff ' r af. W. , ,sf :wwf tv ,www , ' l--f"'q37f . if 'fr-sf-:QW -, , ' , -' fv 1 1 , f -:ef - . ,V f. '.-4:-sr-x.v',.f,:.4 if . - .',:f,q,-,QM f . I I , at 1 i Tffi' 'i,I'3f?gg,::l1ms:f Z ' ' -X ' ,sez 2421-' -' V '. . . ' .::j:?' ' - -' ' V '- -'A- I " -' 1- W. , iff. 1- -L .-1-1 -I .f 11.114 f. f , 1-' ' -- , 0. ,A 3,,,,- A ,V f .. -. - .. rf :1:-.Y f.f:Qf-"- - -I .1 ' ' r f .- , ' if' 2 i sf A ,. ,G,,mgg':f--," lf'1'f3.,i ff ' af f if new 2 ff - ' ts- - na - -v QT , sm- - 'N 5 X -' - gi - 0. F1 iiiilmiiicail F1 13 WL, ,M Joanne Bopp, Marisa Carlini, Mary Cline, Anita Comeau, Monique DeBien, Trish Dominguez, Pat Endicott, Anne Engler, Maureen Fel' K th F ' ' A ' ' ' ' A iz, a y owler, Cecilia Gonzales, Cheryl Graydon, Jill Hopkins, Jeanine Lee, Maria L.emus, Jill Llndman, Cathy Lingerman, Claire Lingerman, Jeannie Lockard, Anna Loera, Nora McGrath, Sheila McHale, Xochitl Miranda, Dawna Percer, Teri Rhoden- hamel, Bertha Rojas, Anna Toth, Cheryl Woods, L.ucila Yanez, Christine Vee. 1125 '.,, ?, ,,' gg -.xy T NGN X ,N . ., wt ':- null-H-""""""'!K f .nn-4-ve--""""'f,"""""" 'X R v 5 ' 'f,,4'l A il f , f ,X 1 1 431? 5 ' 2 'i'- ' l E I i g by 1 1 il- K. vi 2 .ff C i 42-W 2 -if 1 c . vi 2 "' Z 5 r , , y Jeanette Abundis, Sue Ahn, Verena Aquileria, Gabrilla Beaston, Barbara Brown, Jane Cortney, Ellen Gabel, Isabel Hernandez, Keiko Hoshino, Kathleen Kelly, Cam Maloney, Allison Nelson, Bridget O'Brien, Martha Odou, Sharon Pfiefer, Lillian Rodarte, Sandy Saiki, Brande Tucker, Joan Weber, Kimberly Williams, Bev Wright. 'H' " -2,2g:eg:,.'f'-..': .,,,.- A Q Zig i V, r g- -L A ., '.,, 5.g Q, f . . ,.:Q-'A' ' ' .,.,. 5, , ...www F1 amniimcciesleti L Q gt. V "' " B 152. " H--'- N T Seeainid Floor Ceara fmdelet Carla Anthony, Nancy Bartel, Mary Behrens, Annette Bobell, Debbie Campbell, Leona Castro, Deborah Cayce, Kim Cianciotto, Ann Cologne, Maureen Craig, Julie Cruz, Cris Cusick, Maria D'Addario, Nena Del Junco, Margie Dragun, Julia Ferrario, Rosemary Harris, Debbie Homan, Vickie Houchin, Leah Huniu, Cheryl Johnson, Kathleen Jones, Patty Jones, Peggy Krappman, Susan Lambert, Tami Lashley, Mary Martori, Marilou Monsalud, Kathy Nelson, Margaret Noonan, Marcia Phillips, Ramona Potts, Aurora Ruiz, Jane Sembach, Julia Sherman, Gloria Stoner, Debbie Trinka, Theresa Vandepas, Shannon Vukalcic, Mary Jo Walling, Martha Warner, Sharon Wenger, Kathi Wheeler, Earlean Williams, Eileen Yerick, Sr. Michael Patrick Supple. W5 ,335 1 rf 1 'VW 4 4 'im' I 5 l i l ll l 1 l 5 l fl , , J 1 iff' '1 ,. l P' ll iv 1 3: A 4. 'fs is . V- ,adn gg gl -... Q.. .nf La.s...4.-. . ... hu- . . L v ll 1 l lr "l l i, fl E. IQ Cathy Aigamaua, Maria Avila, Kellie Barrett, Sophia Beerden, Teresa Bermajo, Eileen Brodie, Denise Comunale, Beth Coyne, Amanda fi Cuddy, Genevieve Da Roza, Jane Dong, Michele Drexelius, Becky Ellis, Denetta Elmo, Terri Feess, Gladys Felarca, Lina Galeai, Susan xl Gayek, Lisa Grayot, Debbie Green, Lisa Gritzer, Jennifer Hayes, Melissa Hayes, Jill Jacob, Terry Keegan, Betsy La Brack, Jory Malis, Ana Mazzi, Rubette Mayo, Molly McLaughlin, Rosalind Mendoza, Marissa Patron, Norma Perez, Lisa Peters, Brynette Ramil, Annette J, Rivera, Teresa Rodriquez, Maclovia Saborio, Leonor Sanchez, Karen Schwarz, Marcia Shaefer, Elizabeth Sundsboe, Rose Stanzel, Holly Thomas, Karen Wanamaker, Sr. James Marien Dyer. l -fp ,gc 4 WV 2 62 5 J' 1' 5 . H x gl 2 - ' 12? ' il r s ff fl .. 5 I 2 Q A V ' I il 1. ll V JJY, 1, , .Vs W J W. l l l l ll 1 I, ll J ' -f f1 'T' ....,.,..,,,...-..... , .. ,.,,.,...-...-. ' ff so ' X ,v v -f LUN5, , no You THINK REALXY f'ii'riNyg Tiff' CHARM? BROHNE H, HGQEA, l'l5P'f""5f Arts: ALL. wwf' Ju ci Su' 2-49753 LHULC n:155 7'4m ,,..W,5 VQAQ . QMUN f Mx' F art , i C cj 1 , ,A -v A ar ndcl-Qelet 'B y 'Av - -, - - v 'Is Kathy Bercaw, Jean Bidwell, Ann Bunn, Carola Bussman, Linda Carlson, Imelda Corpuz, Julie Curo, Maria D'Andria, Theresa D'Andria, Anne Davis, Francesca del Laurentus, Jeanine Desjarlais, Carol Domingo, Karen Dzierski, Stacey Edmunds, Clara Fellzzola, l Carla Gibb, Jennifer Gibson, Cindy Hernandez, Eva Jarmillo, Lisa Kirchen, Vicki Layland, Rebecca Lind, Linda MacDonald, Sussie Magnabua, Silvia Maldonado, Olga Martel, Maria Medina, Guadalupe Mendiola, Anne Meyers, Jeanne Meyers, Anna Northdurft, Linda Padilla, Michele Remily, Susanna Reza, Dee Dee Rivas, Greta Scott, Cecilyn Serdenia, Mahdokht Shahriari, Stacie Stubenrauch, Sylvia Valenzuela, Wanda Vickers, Jane White, Karen White, Karin Widiner, Sr. Mary Frederick Arnold. jaw.. Jn. ,334 -Jgiggs 'xi .rl . 2 X . , -1-Bum .F i i. ,iQm'ev"W ' ' v. , "5 ' . ff: -' ,Q V A ,L 4 k ' iff. 4 , ,, fi, - , K, .. , Q ,'.+,- :. - 1- ,gi gn. -A i :vu-.y. wmyn' J. A -WW-. ' t ' , X:-Q ,.z':i'A. . tl' J 4. '- P- . , it ... ,r -fr Li fg,f:?'g,,," . Q-P ', ' " . R -".1.A"..3' if Q-A if ' " A ' 'sql' K v f'- ' E' 'i 'Q' , s ' ' ff' Q21 'iff' .swf-" ' - "f 1 N"3p."ff"i- Y' x f EE 9 X J' ' x Q ff ' 1 , llfis. '- . . if Y, iq, xx?-,l3Q.,",g?',' -Jr. 's,1tx,,,l A I , A--,-r:7 A . ' -X ' ' X K - ' w' V- X x 5 ' ' - ",.-ti , at MQ i.. . . . .. . A , . ,. A, . . ,'xY5' N4 . 1 , , - 5, i ' f Q j- - ,?s??,,,nf ,,,,, i by-If 4 1 . ' . nf , g 5 i, x . '-,'S,, 5, ' 3 .,.1"", gi? -Q 345- 1 ., '17 .,fJ',, ulfkjyi , ,' ,XV 'f sax,-if 'Q N:-J U12 ,r , jj., ' .A , I, -H 1 is ,LCA ' "g' . mia' if ,fi ff 3 fi, 1 if ,, S. K YL gl A 4 A 'L ,gf 3' " ',L,,HQj,:' gl nk' f 'A -'Q-YP'-fi, '," -isvfgx, ' Q ,wtf Q . Q, '- lf, X Q 3 1 ' rn' .:- Q. eil. qs-jf x as 06 4 f 952,11 as-P , 3' 4 C. 1' Q al- , SQ . f1'sri'2'8-ff",,f,4iq5 W 4 r 'YQ' ' -. tffagrfi -i:'rri1,, Y? - -'I' l "sus-T-1' Q f 2-'f,4,,,3-2132-life QQ-. Lorraine Arellano, Raynette Baca, Loretta Bohn, Cindy Bolton, Elaine Broguiere, Kellie Buckley, Sandra Carlos, Joyce Cento- fanti, Robin Craycroft, Patricia Czernek, Pamela Day, Mary Nell Drust, Mary Fisher, Karen Funk, Helen Gagne, Louise Gagne, Pat Headley, Gabrielle Jabellario, Shahrzad Khonsari, Lisa Kimble, Kim Knapp, Denise La Casse, Tara Lashley, Vickie Ledbetter Nancy Littekin, Diana Llorens, Diana Lopes, Vickie Lopez, Margie Loya, Melanie McQueen, Jodi Nakamura, Brigid O'Flaherty Celeste Phaneuf, Debbie Pisano, Karen Reavis, Denise Rivera, Alina Rojas, Julie Seller, Carol Slacks, Sina Solomona, Robin Su Deborah Tabor, Robbin Thatcher, Monica Weck, Sr. Teresita Espinosa. Ftifdm , Cgfiaroncdlcelceiti gf,-'QQ E .v ss 4 YS ff Y f ' j N W A-.X 1 iii. . , V V 95 , A X 1,5 , W Q l l l i If A w l ,Y 1 e l Q. mv v E Q Li' 1 a gs Ea .pie HUF I ' I'l-' X Sue Bailey, Jackie Bird, Cathy Domingo, Ellen Eccleston, Joyce Harrison, Kathy Hazzard, Carol lVlcGahan, Barbara Nlickens, Julie Pytko, Terre Sasal, Sandy Steele. Vella Doyle, Eva Nicasio, Alison Pohlman, Eileen Stewart, Yon Kyong Yi, Carrie Scott, Patricia lVlcGuire. T r TTD .Q .3 af'-'exh Q 1 ' , ,KW 53' N. Nz. S51ytJRi35m- TQ as .13-Vg,-2 ,.,.,:'gef: -Q . ' ' 55L2Qfj'S?: r Y- 5. wsu 2 'E' ' 2:1':'fIs,4':12:'sef:I: : 353' tg 'fx 'af' "ff-f': fi 2: imzli-ff'-5' ' ..,.,. . Fir ,N ., E K . ,g 1"l':-.:,' A Mt Q: ",A - -5-.3 ,":f3gZv"gs'j55-Zfiifij-, --5 . , ME A Q if .QI 5' ad 5' 5. '- , .' 1"'fs A .af J aelwm. sw ""'f'T'fTfe,, :- J ' f 2 'RQ ,w A ,L Y x Mary Pautista, Melanie Freeman, Lillian Hernandez Lupe Lugo, Sofie Ivlagana Beth Marsh, Yvonne lvlartinez, Catherine lvlirns, Veronica Serry, Olivia Sis Glady Wong. Cathy Campbell, Patty Collins, Mary Lorenz, Anita Kovacic, Susan Perez, Darlene Ridill, Eileen Sandoval, Mary Schmitz, Tang-Hung Ta, Jennifer Tuoye, Sally Wogan, x'ifaf,?W 'YP Cathy Bonner, LaTonya Burnell, lVlarti Garrido, Kirsten Hansen, Anna Hernandez, Kim Jackson, Julie Kim, Jackie LeBlanc, Steffi Little, Lupe Ontiveros Sandy Ortega. aizaiarfmes in aitaime ti 1 11 13 E atimcee to mourn and aa time fi CELQBWQQQQQQ I 0 A TIME? T ' " "" :-x " g Fl p qis.. A ""7.- ' .f:f2'iiJzl:f- f"WLi's1fV- 11, -1, 'x':k"" '-.' - 1 I '-'I fgL'55L'1"f- X A'1',-A ge 2 '-Sz-'-: -' " s ,1,V.'f1w-fo'-V ' j '-" .. -fr t -V Q 5 " 51 1 I il hw f Z l" -'is fwmvgvgv fx? , . . , . ' ' "xii . H' SQA A Tl fg 12 ,- L - - 5,1 s':5Qii:ff - - -0 .N - -- . '- "" .'fi.--'wif' ,, , . ' , ., ,, ' 1 . vt, in -- -- 1 -'- . . - .- ' . ' fp -. ,u f ' f N .. fffQ?'ff" Q ."" . ' - -... , t-,.,.!,,,.-g. g -. ' V f... . A , I i- "'f5'Pi1l"1l?2-r "i.44f',' ',.- - " 'Y4u..z.u." , : 'fe . .. ,",:5"'Z7'? ' 43" .., 'l:4.f'- q - . .. -M gf L: ,f ' ' gg 1: "H, I -juhj: '. ,., ',. . . 1 ' ' ,' a J: '-:uklk-' -4. fir ' '-V L' --N v-.-.- , t-it-.f,gf:F'..s ,iv-.-147 fx. . EMI? Wm TIEAQVE X 5: :M if .' Q' Q2 ' F, A 5 lk' ? 1 , qigg , A I .. ,.... N .- y u ...-'ffi.,':' ., ., gig.. H fig-,ffgf ,.'g:gqgf3,-,,-1, ,.:..:g:g4,.1,fW:,.1,., : -ff' 4 .L2f.ii.1.1:.a-.511 if .,:,gs 1E1,?"3'3,s'I--f , gl-1: - af , f .my Q A T. ' Ig '-: I" , ' -E'E'fl:I,2 .:if"l1'.15'.2:2f',f"Sf1."f"-' 1' K v ' " 1' ',, Lf ' "" 4 , ' '7.'-Ui:-' - -w ' - ' '.:1. gs,gj5ffffy.j,- Q, 7. f5f....511,-Q.A5,,'I111:'.1'1, , Z-E-11 -, jx - M V I -4 , 3 2 :al E I .I .::...1.E,EE: 5. .A 5,2 Q- ,pig , H li 1 P- "" f fi! K 7 KZ: f-'ff ' 4 11 'Alflw f-' ' If- -. .QV f'5Q3 -i ii' ' fd 'fi' ' -L. A . '- 'i1"2'::ii415iS:.:-51 3, 7 -. " ' " 'e vn- 'qu 5 .i:',:,, ,.g3 5z5 l5i Q ""' A .32 .A f.:z5"i5f: ' 1 1 ,L - - . 1 x ' I ' 3.5, la 9 1,1 . If-x Nm , :A f bf: ' ' 31, pf.. , - 1 .2 - 1 4 Q25 ...Ll .- , ' .f 5 5 L.',',' . lr ' hr t . I-" IJ' 'A' . - ,L 5- ' L' . 7 . .L K if .2 jgygw. ' 4 wg , :W . -. ' fm., It. , 3.-.f . - .V yt E' if 'Q'-V 1' , 5: lt- . . 5 Q. X 4. ' f 4 '5 Q Q' 533 .L 5 ." 1 f. Q 11 .1 -:V v 1 r - 3 g '1 , 2' wg fi l fig ,Qi A 2,3 r 1 sy ,ia Q , W: I 3 . ff- 1 5 K 4 1 A 2'1" xiii 5 i E: . ' Q A: ' f :QM 13 I -' -.2 bk, t, X .zfjyw CA. Q ! . . ' ' 'Y QV' 2 .2 1 -'ff' 4 A N Q 4 V L f . ,, I X . V 3 jg A Q gal - wx 'JFK' i v , xo: n' n ,J a . - Q L .H N . ef' i 4 J, .',:b 'rim-1N "f' V- ' I." K fs" H " .., N .4 " , . -- ll 'gs In Tho ORIENTATION: I orientation i Sr 6 an ta sh an D A time for adjusting and adap- ting to a particular situation. N 5 W A-Misa 'uc NYM w S x 1 My 1 h..-,,.... V f. Ag S i me X X-. Edw S A ig ' 1 1 N F 5 X Q Q Rf U e3'f3' ' 'S-www X. 1 N. - x z W pf K, ,,x,q, .,, , . . 5 WA31?i?f'w A . P J- 3 er. . , X A, A 1' f' ' X f w w,, -' V Q , - A .A iQg S :rf-. ' ,Q ,Q wks 1. .xx N , 1 Y- fx ,::,v :j5,'-. ' 5 X XX s 'Mm' x W X Q 2' 6 X NL ,X N X25-X, X M x 1 w , X .- V- ,, X x 8 N KN x 3 Q ww "X'cX'? X SN l 62 x X xi X ' Q x xi y ' X wg X " . ' Q 11,5 f ' 51 A .jaw -. x , , M.. .1 AQN . , 'XS 6 ,5 f ,gf - Xf ew Xi: -. Q .sf +2-5? 4 I fx' 1 ' .. A A X ii Y. 49 ' 'a-E-G: - 4..-SZQZA K ' X x X R35 WX MX M f H - . . gvkilrzfa " 3:51- -2"': I 5'15.IS5' r:-i g" , X: .X .. : ww' A 5:33 ' rl .ji .zilj . wh V 1:m: gu..:w--'X X 1 :5-is - 6 Q: ' .. - " f i "" 'W' cz" .1 1 X ,- , ., , 1 P-'fs-, '1 1" I .- - ..4 ,fs .. my "'f'4? iw ,sw ' ZX ,Q -rv wx XX X , Ar , vis vm., L- Q Q ' -- ss 5555 X , fav Q 4 , fwxwsv-.1 '. , MA, . " X2 W ZX X 3 M . QL -:-:-Em .31-:,:-yi-Z.-:.y 3 X 5 - - 'N ' .4 - f',:'f4 -.g.-:':2?5:": Sf :X 5 ' . X XXX -mg...-::::.:2 .XmiM?:1:r:1:f:fXe:s:Qr::z2:',1,:,.::e:. 9 3 I ,X s ,XX -s :W XWQX -Us 5 X , 22 ,ST l Z, X - if XX X.,-311.5 . Xgwg, .-334 X55 2 A f .::.j5,1fXffs-P :il ,. QQ, -f. Q , Q 5 5 , ' X , X X X X- ,C X rm, :. X -X .1- X, ,XQXQXX X X E N211 A .X wg- . Ei:-PY' A A ' X X as X: X X 5 St ss X ki "L ' ,m,. 3 . 1 -A , , 3 ,Wi A ,X N .Q v Q 1 Q Q ,W A.... A..,. , A.,A , W K N W 'I' ,Q - ' .f " :Q .Wx :. .1 W 'Q ,154 ' 9 ' 8- 1 -1 -Q- Ev' .v ,PV 513, 1 Q-, wQ aA , I sv , , . he End -and 5 gf 'Gi HORIZONS: The Horizons '79 Convocation feat- ured Paul Conrad, editorial cartoonist, for the Los Angeles Times. His dis- cussion of humor and its place in so- cial consciousness proved to be very thought provoking. l 2 Y I Q . .fri f"" x xg I l i l rf' ,NX Hiffmziznn Ag 'Vx .-ig-X - 5 i S . X - :.,Vx, Q. W. zf' 5 J x , " 2 .Q . X ,U - ,-f"""N 'X x X' F' - 4 g w' , Ny 'X ' 'f I xv", Rf.. I -1' D . , fu' ' s V ,f' 1 52:51 ' -3 22 1. f ,P A 5 , K .1 f- Z . ' , ?,X YK ' . Q v' : f X as .,1: :1 x 1 -22:15 ,I 5 pg Y -'e X ,,,.. , ' :X A X . , , :. fi. a Th , Mccvwiumfi Prese t Q Q Q -M, 5 II TI 5 I I I I I 1. I I I II I I I I I I I I I I I ffl? an yan WN 5 mf E , 56 Y I it ' L . 1 , , 5 , 2 w ' " ' H I at 4 """ .,: 4 3 + an Q , , -53 1 2 Q' f 41 4 75- :: 51:5 . .5 . 5 " W' lzffif' 'Q if f2w.,. 555 4 Ik,-' ,,C"f41:f I' , 5 ,Lf 5' " ' Q , " 4 'Za . V-55? Q-:Q e 'isa .1 1 sa, w r " 22 .15 6 4 5? M , W M 52 2 . , 527 , - V 1 f , . f 3:51 "" . 5 if? lywq Fvimuu , v P I i I wil W .M 'N' E l 3 I 5 M!! I i R I 1 ka' '.N Li Ei Ei QQ I 5. E .E 1 L P 9 K V 3 n 1 I 1 4 I 1 f 2 9 I 1 X V? 4 fa gf ,f A gg? W 1 ,V 1 w w0""" M maya? T Q K K. I if 'vii I L k r 1 i E f ?f. i ' 1 1 1 f f' , , , ., . 2 , 1 1 y f , f 'ff 5' 1 H, ,r gf . f 2: 41' 19 f ' 1 ,, ,gif f 7. 1' K2 ,. V Q ,. 511,111 HW ' .lf Gr? .. -f:f,QfQqf'g,42',. s: f f ..., V ' f :45.w, A , fin f awp, Y ww 'Q . f ,f wffwfx 5 ft ffff My 42114 .ef ',f'f5 gf.: I ,CWM 'Irma' 1 4 ff .H 4 'J' ,fi A 721' ff 4 ,Y f QAGI544 K 1,1 Q 1 ag f 5-145 if MLW I v, 3- 0 1 AU,- , ,ag 2 gd. I '1,f 4? f A ,s 3 This year's all school production, On Broadway, was a great success. It featured selections from A Chorus Line, Fiddler on the Roof, Colored Girls, Annie, Who's Afraid of Virginia Woolf, West Side Story, Pippin, and The Wiz. Many students enjoyed the opportunity to become involved in the production. ,.,-ff rvzg vg, fafarciw, V , .IQ 'ij Cat z Qui-u, I v-2. . 59035 Q Wie - . 1 sa---........, u k 'ff ., , XJ sf'-4... WW,-,M ,. N ,. -5""+-.. 'hs'-.- MN. in x by XL' iz? 22-F 4 , E.. . .....Y. f fm- 5' ,f iff - Mx- K ' 1:51 -' wnumnu mln i in i X 12 H p A l 'T ' if' ' V , 5 ' . , 5 nu sin 02 . T ' was 153'-1 ..fIQlI' 'f 'fcT1"'f., -T s - .., gg .. 1 A reg W fl iii gif' 7 ,Q if 75:3 5 S : WNV ' .gg .QQ 3. X1 TM xi 1 gl X, . . b , x . ' X 1, if, N w ei mimi C '. 5. CODTm Those Q Italians Q9 2 G1e2C?f2?D vvffzvfvffzzyf' w ui .W r 'fl - I VVVVV VVV g 1 Q V 1' Q-:a f ' .4 M .IVQ if M A 4, f K 4, J? gg rf ff gf' 1 :V-V1 V . . HW . I , ., , Z Wiz as., 75 fm V I" -nf' , ,-1'-S3-fu ' Z, 1 7 Y ,xi 1 ,f ,,, V 4 X 1 14' f f V Z ' f- CV f , .V . A , nw 'fum' 4' "Wu-f., V ta' 4 , -1 2, 1 'fi 4 4 K .... A L QV. V, -- fzz, ""' - ez f- 49 gg-21I:2::l-2332522-2.-34:5.5VV , ' '4.151:fieWi6i:s:2ge12q:asg5sgsz:,g1:Vg . ..::.2:.?s:,::.5:G- X21-':'f1:2-2112:-:F-fs:-1111: ' "" 5 :ffe ,V ..:1.I:-V",2"'?E2E.I'L:'2f'I '1"-21-1225-E':f4WFS41ib:E: ' ':'-'5izef::54'-5"":fffiV.:a22'-I-:E-iifif' ":"Vf5J 1155: V111 V:2V-2'ziV'2I'51i2'1'Z2,21 Q41-:Z?E? 7722-:V-":.f,:-V--f:'::::,,-,Z- , 1?3E'.'1VE3'5:':?-'."3 , -:EiV-M-1311-1.11:-st:512: f12V5'2a1:2if"'2,fz5 rff'-522:11 V ' f Q .. .,,. , .,.,...,. ,,... .,..,...1, 7 , V .. ..,, .... V ,..,.,,. ,,,-, V ,,,. , ., ,. .,,, , ,,.,,, ,, V.f V Q, l,4..VII..j ,QM gVj..V,,,L,ff ..., A..Q:I V.-l,,,.e N.,.5I,Iff, ,jylgg .4 . 'EYE'iii2"-:3V:'a213:'5552"-:2 . '?:Qii3f2"" 'H ' ' -' ay.:-:.:5.s':11 . 7212? "H-21-":'V-32 , 'w -V "" 1 A . ,M-'VV -V ff . .,V1.,z-fz-wp.- f.-My ww-:zV-V1 f V, V , ,ff-Vfw ,Vw-A V . "' fri: 152:--2.51-'1 , ws- ' .' " ZUM, ff' MBL? .f Q4'-1"-'iiiqffff ' '- . .i:1V.'q-g,:g.11:.j.: 'cg' '- ' .,v.gq.,.14 ' f' ,p 'hf"f. 4...- ,fpV:,.- Vj . gyvpzffgvx. ,-vm . A - Y 7 - V V ,V V -.W 'I-12" "" 1:,. mV f z:2V1-:r.- if-::VV5 "e12::V:f' . Mg -' V' . . 'f" 3 Mi' ff-V Q '-252'-fl 2 " 152 ,' 'f ,Q jug . 4-3 ,W W '59, LQ S1'5211'1Vg:" , ,, .V V -,V . 5 J ,EM V, V 5 , V ,V .V ,f.x,., V V- ' ' 1 V .-11143, ' if V11 5 ' Vfzffzffaf ' . ' . W fy VVfi1-wa-f:.fVz:a 4V - V WW -Via mary V, V5 Wf,if"f,-if .W-V 1' '-i:'1:V-aw:-. " V . f' -.M , - V:- " :, 4- ffw p ' 1 , Qu NVQ " 09112 ya" Wi:-Q5-'91-'V ,VV VVV if efaiwf' ,ff ,fb 1' f --AV. " '--ff , V' '- f' I , f,- ' , f.,,.?'w,-V. ,gg ., , ,, Vw. ,...,, .,V, V V, V,.-..A,V. I VZ, ,,.. . . , V, . VV V4' 'Q - ' , . V.-,c ,, P" 'f"' V' " iw' " f' . V . ,,,,.,V .- , VV .. V V 4 , M .V f- 'gVg.V,4C::jgu:'Q. V ., . Vw 14 .. 3 1 f fc' 'V 1 4, , W V :Q ! 32,11 f3i:,Vq "1" ' f l 0-V", . 4 . ., wg ?" . ?i EL fd' if 'gh LJ LW f 7 f-"4 ff ,' , ' f ' ' ' '? 5:5 il EU. W 'W Tm ,ff Z ff it S T1 9 t ,ak ig, ,z ry - -'Y f I Q l 2 5 "-1.1271 , f 5 55,4 Q , -.Q Ii 'L ' ,Q i g ' ' f , ,4 , ,' ' , 4 A A ' 1 f,,,, ff 4 . 5f'f 5 A dz' 5: fi 1 ff' , 2 422 v I . 711 'A 'rf ff - ff,-ff:-,-' 4,441-.Q ,,,,1 ,,,, ,.,,, M, ...,. .,,, 95245-y',U , 5, ! V .,.., 2 3 ' if +- 1 4,1-" . .214 f' ."I.",.-P . f:.. 'Jn 3 " 4, ' ,V ' A -. 1.511 ' A. g ' " f UH, V ' , , -, ., 49- , ,f- f, , -' ,',wa:vj . W Yr N H V-gf-LN.P2' N, , , , ,.,'-. ,. wwp- ,, ,f M Wyi 14 mn, .A M-1 'ff :f,.., b- . "?'?2f'.+ 4 " ,Q 45 4wQCjQ, , 1 . , I ., ' ' W fu ' -SJW!" ' V' ,gg-:'f,.w:H., f JW: - 'jf I if 1393-f' b:ff2?5w1f?1 -' ,3 ,, . 4,5 -f 13 AW I I Z vfyfsf' Q4 ,, 1 172 ' hiv- M, ., ., 2 5, u ,wi ' V5 "f: '4 75431211 95? ,, 'V 1 I 'eawzggy Q ' QL -if-54X 2, ., " ' 4 'J -' we' 425' -J 1' , 'G ' ,..W1 V N- an Q V , ,. 0. 3t,L7?.QM..- I , , kb Wy . ,MK ,. ., 4 , fzgigffgzziig, .X I ll CQ z-,-13 A ' 'mg ,,, 0 4 9.4 , "".f?a A A, mga xx -., X N Q XM? M fl' 1 'S Mg 72 9 ' T Flew if jx fd A X if X ,, s M-hw F i 5 5 iff , The Fleur de Lis Ball this year was held on November 2nd at Sportsman's Lodge. Cocktails and a reception were followed by dinner and dancing. fi . ----'Ao 4 --wg .4 1 I v"::' ...ff .. .2 an an gh!!! U I .,... ': :rn- I Il . .'.. :Ili l , fi .... -4 s n I .Nunn 4 o nun.. 1 an nzf' 1 1 I 1 -49' Q..-"" 11.1 qrmwjatlhun wi., -- .. ' 2-- Ti .Jac 1-1 nv . s f -v 5 f, A "bfi 'v Q lkQi".' ,: W' ,Q ' 'ix ' .V -----.Q ,., -gg .f Www. , Ffr'i7'A-'4"'f -4 if' fr"-M. , ,azwfwfw wwf.: AV .v. TAKING PE ALQNG T0 L . fx A Q 4. Y, Q in i Rf-'ful +1-X xgiim W Ji 15 V xf7'A 1 X kv , 5 M UA-47,4 Choral Concert The Ch t as Ch al C rt o e of the b t cl ded oto Iyt dto aILatin so gs b t y d ca ols as ll. F 'di' 34 QQ! V -X25-1 ,5 9 ,,.,g:g ,QQ "ar- xxx w zz, V,, ,. .',1,,w, ff.-, H ,4?:'2?i"1.f ww!! r 1 4,24 4--1 H ' .YV 'AlMt9"' 'fam 1 ,. V - .Iv ' "' fy A ,V wa. ,.5.f11.,, , my .,X. - nlnvvaua' :una U4 . V . "fi :Ii -c' fl Lifff Af" 1 I y I fl: 11 ,. , -f 'pf 31,3 f 'ff , MJ X -92 f Jw , TRAWBEQZQ lflwrar HGGURI mm Smwag ' AA 'fm 802137 "' W ' A , M W 'f M ' N-Q., ,, l Q fu i igl 'NM 4 53473 , ' ' 3, . 9 - 1 ' 1 , " ' , -. ,.,, A1135 - x x . ,HV , ,K . ,f . -.V-,., Q f' ' . ,-1..g:-r ax ' f W , M -U' 4 , was s- 4' W ' 46' wg ..., ., ' Aff 4771. r f ,. 9.1 'Mm ,,,., f fag X yn H Q 4, , ,M A V in , ., - 'W,gum4 , .1 ff 'I' , '9,,,,,, Mflff , 331'- , L.. 5 ,f -4255?5.I'1,:-:g,2:':e?f " V 3 fi V 'Wx f'3,.i -' f ' - f'3'1521'1.:--3':f.'W . 51 ' S tc f .. ,V M ,, , -,. f .5 , M. 'Y A -, ' 'A ' f , ' L'-7 Y ' . , .Wy MZ. .W ' . 2 3 fi 2 ,fi - X "iii: "1 I "j I V' V f,f,.g::':ff fljgfjv' ' af i 5 , 'MM , 4-. .1 , , My , -Qylfl ., 4 . ' ' 1,726 5 M . .....- ' 1 . . 1024 . '12 9. ' ' J , ' - W , ' , P K " " .- , .N 5-7 ,gg .,-'lfmz' - ., " f 3'2" Ig,-rf ,- J, . dig 5,5 1254- 33-.,.,,,,.,.,4. ...fy " Q ,Rv-y . ,, .I ' - .'. "" 2 Lf if 5.2-1 ., -fv1',th'44iZ',. " . ' 1527 " f, ' - 1 -' , 'V Q2 ,. f 2 . 1 ii 5? uf , I ' 'i!?xiAiEfL" 1a 'A , f 'ww Tm EMPQSHEQ 71' 7 1 bln , ,J ' 'Mui' 1,7435 ' 31' fu Y ' ' 1 U5 7 'Ti' x Wm:-Y 44 ,V f., ,- , fb f ww f 4,4 2,461 4m,,4,f..,,,vC,f.1f,. ' dffzkzfff f my ffiww 'ff-91 y 4215" ,4 ymghfj I f":f::fc'if. . . L, ., .. ,V y.,,g-1.25, V, I 1-'Q ' " , if ,, -Q 5' , -ZS., a q 1 , I .""-'-25-,ilfff P - V f If f M14 hr' - 'Zf ' f nf I I 4 f 15' 4 4, f 1 if w W1 1 ' v 4, f 'ff 1 V Ls,-1f,fZ. 1f"f :4 'ffm ' ..-, . ,..,a'.v-.1-,g1., JV, ,- U, ., W,a,4,.Q,Qf , 4+ 1 f v , A 1 Q . , V, f ,,,f 1p:.v1 Qmierlanii x Ie?-ICD H EI?-I ,Q W' 'yy' l This year's Christmas parties really made everyone feel like "It's Christmas time in the city!" Santa Claus and one ot his elves put in an appearance, and the dorms turned into a Christmas wonderland for a few brief days. 980 1 l -if f 1-. . 4. '- x .f f f gli? 'i-gb -, --11:2 vw --Q "f,z.,'f 32.3, A-1 WA., 5 wi -ya' , ,Q f,'fv'4Q:' vm, f,,..'.f: :ff 1, View ay. AZ , ,M 2 ,, f MZ! ev. fr- -aiussafa 'C 1 Ij.4"!vWf7'0s ' '- 442 ig f-Q-445.-gf1.gf'?' - -Qs:-21,454-iifqlififf 2 iw --24,514-vii: 411' ' ,'fIf'f7ffiZ1, gh.-N f fr-J-fn1?'G.', ig. .1 Q .' ' 1.2147 4,113 5.4, - -, ',-5.3.,.'. ,nl ,,.f.,, , w N-,.,.. -ASW? "L 3- M, ,,,. -H' nw-M Kl V771 f ,dz ff If - I ,,. ,ff g.ff-jj?3W," I I ,f 14 y I , si 2' , ,F . ,, f .,mf.,. -1. Ann.. ' -53321 E Ti M Eli Q k 51800 X, X16 Q jx . A ju 1 if 9 sf . 'fl . 4 1 Y ff M52 B512 SCESHQV CME." imzf ,iz Y w Y 4, I4 K I l . 4 , qu J X ' 'f 12" .2 2fi??'f' ' - ' .3255 , "f 3" W h , , -... ' .,:! f i ,4uyL:,?-.,'.,, , 4 5? A V V as 1 il E 5 5 S 5 N sf , Q U L ii 04 IA Y .9 Xu I 5' 4 X X 57 3 '41, H ::,g,. I ,,.-53: ,,:,-y a '5 5g5f':, :9 . 5: ' , ff 3, xv '--nf -W W-fx ,, ' M m ' 3.5, ' my N" M "' '.. Z, , f is Q4 lx Ee 5 K I 1 f Q ,A 5 TPUQ T A Thr? I 59310 .Q iaik 4 1 ' ' 5 'I A I "hi, I C' 1 2.' l ' 6' V I-' 1 1 ,S dl x ., F. 3"-r 1 . . 1 V. v 2 4 4 li W' I' 9 wa- Zi' W R M .f 79 'IX ffm Faces of Frieafmccishi I , V , "' 17, V x Q , 5 " "f'?l'. H, gngf'-w' A . V. . 1 - 1 6 W'- -4 " ' '-Q '-.fy -1, . fe 2 Q " 1 5.21 Y . , I u fi" I. 'H A- - it 44' . 9 . ,4 A 2 ,X f ' f L 92,..-,f'f. Q i Q ' 'aus' 12A,V' M 2-",'.' ' 5 4 1 .l,1,1P3. .fi?9," ff' 9- . ' 1 5 ' ,' 9 , I . fi , ,,,-wwf. ,.g,,:N, If ,,.'s , eq -J. .s-., 1 ,J ,,,-A ng.. 51: , 5 if U Mfg. , -v .1 ,Iii 14832. . It K , , L.. A 'xnxx-'l,Uv6a ai' 'VT ni-L11-Q., "H, ',r:1:l.",v'.a' " , . . 4. -. ' . ,' u ll,Q4QZ of'MfQf.. ,',','ig 1 l--::,.' 1 -yyfwkmg. J. 35-5,' ,--..--5 , ",','f.,o:"-'l'+"z11f' """..- w , Q.4,..,".,,,':+vz'l,1,- Q ,,,s:..- A'-.56 K ....W,Z3.m,.,- ,K , ig. J, ,U-F..-. 1? 4 ZAL'T.'j" , 'gf'-lu' iffrzj'-x' '.q'.,' 3 6 .QT ' " --1 .-"3 w-"Jr , f'-'C' 55' . ai- 5 jfrg f . Q75 a,I', . -,,.,nf' N"-Q. ". V' .W-'N'z , V -,4 ... V4f.,,.A..,,,,, . . f.4,v:,LQ"' I,-1. , "7 H w 1 M ,W fi 'f ,aff-y'.f1.1" , 1 , 3' ' .VZ 15" 'jf'-'Thr f 51, Q s D- ,,,'1 3. ' '? , f 'ii' -Q. aw' f ' I 0' T515 - ' 'Q' ' .3 ' n Q , 1 , 3 ' 1 ' f tzicf- '51 X- .,nsm f,-,J -,P K, ,ginf',fs.".,.f,,c va "i"""'w'jl 04"'l"'x,' Y .tl!1..o,.,.fId lynn., P ns'!'1i"'s'iq" f'.4l"' I Q", we-KJ 35,0 'IN ., 58 In 3 1.3 0 'I af- 1 - Y -Q, 1 14,45 ,s g ,v . .fy-1'-, ,.vf 1 !,Q LQ' 'ff 1 ,P U , I, ' ' "' I" I Q 122 ' 4 ' W? ' M M 41,20 i. -M ., TL, A TNQQQ' ' gf f 2 q -f 'I r. , '-.M va.- , ,, i'i Q AW' 'K' ' zmfff- Q1 ff f K xx ff' 1. If "fu, , ...M -I A. 'N 4- . My ,.- ..- ...rf ,. -..fa ,J .,-. ,..f-1 ,,. ,..-,. 4 4- N... "W .I3,'g',.:'fi:ifE -4 ,Hia f qw-,Q ' Jef , ,, y 2? 4 ' A T1 n CQ Q Q 422:121:2-f:f1:af1f25i:1Q-f,fi. 5- . . , 2, 1: ' Wk" V ew: ,gif ' N Q XQ51 Q " V' gf P' 42 W ly -,M '-'- E:E,5:::5:V, :,-I, A - - A 4 , ' ' j "1 ' 3 , ' yr . . A15-.5 sz,-1gfff:2.g".",f5f::':: -' 3.1, .K ,. ,, V an "53gaggg:f:1+,- .n :j'f,:,:15Q:f9z , 4, J'4"" .... " .f " N V5 5 ,19 , T ak., ,1:, U 44 022- ' I 'f , X " , . , f if . j as , 1 f te , an W I , V vm sr - ., .W Af , 1' ,f 2 .,..W, ' N. A 4 0 wg . -, . Q' if J w w 1 1 l I i P 1 42, ez 312 2 4 J I ,. .zu A. ff in 9 1: - 5 59 1 e 'W ff 11.1 ,fh- " main f M' A M 'V 17" 'Vo wb M H - i .5 Wa,-, ., inf ' - ,, , 'N' R., AA i 1 Nw-my """""" 4 ,f fw- ! , W Zi 434. ' 'affix 2. , 1 B E ,W M ,W-ff" w + 7 ,APP 1 we 9 z ff X? f 'YE 21" ' e Q .JL 2-1, 4' 'f Y "' 15. K 4x .m-few"00 NM' ins E 12 Q Q 1.36, fr A " A N R if nv-" -201475 Q iii? ef 'gf-1-,.,2r" Ov - . M' W' 1 . 5 if ,mkn MMM, I 3 'L xf Q , il' 45? V, . , ,W , ,H , ' V-cw" 4. i 2- ff, '- 'wh f , ' 1 iv LS X' f 5 if, 4 ,, ., ,f, f 9 en Q? ,4 15 V4 , , I ,, n ...wi . ,ff , .Cf - '-. ' , . , .www A9 -f, f - kg Q f 'fa K 1 if 4 ,I , ,cf ,, V , "'Nlu4..nv" ,f fi ,Q D V U QQW 1' f 1-N Frequ L11 .Lb waz ,if 1 .,7,. fy 2 " LM W is .- 7 'V 41,1 .-":" :L ,fi.fgp,,,-wfymwkk? 1 j .A .. ' - .- -- 'ffmff-frfv . A fx 'W an , - 4,1 Q l v. ,,.A, , 5- -2525 'wi' - 141,12 Qf, M .v Y .- , MALE 95- ?Q lv , 9 X, K, X 2 tim? in ICD E time for ce - r A TIME T J 730 TIN . 's' , , P1-2 , . ..v z ' xr' 2- 3 13 'HH ., ,IQ .. J.,,.:-.,....-.,,,mh. i ffiw r ef' . AL-i f-'D' "S: 'it 'V , xi' ' -' D L' "-r,:,3. '. 'LK '35 iff"-1' -- '-1 92' 2?5SQ'f 1' '1 J, L fy.:-: : . -1-2-541, m - . . ff' 1 - ffl? a S-35.5 -..-- , -5: - . 1 , V A.. , r n- - jv,.,' J ,I I . 4 n .I in-1 ., ..'.',f.g, -J , . . ' . , ..... - .,., ,. " ',.,,',.,.,,,!-SHAW' " , - D54-2" - - . - . . . ' -. -' 7.1: I ' - Q F- 'ff X i S I I-N f Y ' " - W,- ,5,1z ? E 15123 A S F lg ' 9 5 E 1 7 9 Ig? A-V Q --g 'Z- .1-ga . '31, W "1 X A 5? is 'Epi '34 , N fp A3 ' 73511 D I jg' , A 'L ' - ' "1-H 1' , .: 5 -Le' f 'bv Q? ' -W6 A . --w X -1. 1 1 F ri f-v'ff.f- A . . 4 . . -1 -.7 5 S -A 5- 3 1 1 .. , - A z 1. f ' V B 421 f ' V 1 v gg, ip QQ 1 Q . 1 , I , ,y .rf f 3 ' 'gif' 'Z MHZ .mem 'ish . I ' i if 1 5 ilefh, 2 YF'-' .' 5 ' -r kf'?-f'G52?'5"YF- v 1 tg., l ,-- QM, we L xhvq I H J- Ii., H N .-, . r 213:12 ,J Qfem t K - ' - I , r .., , D 1 . , T 'J Xu . '-'12 ,J '," ' "' ' HV " . .. :H . I. A V f 'AWS tg: -35: v:. -F? f,5331v . -1.1-' . ' "-'97 11"-' '4 35? ' -, "': ' L i.- - - - ' '-'J KI' 'P " . - ' .- , N " I 1 "- ' --2.4:,S1li:.-f.1'.2g!23-v5z'i'?lfLfT4- ' . , I - . I, 1. " ' ' 'J' 'xv ir L I5 I nj K? E1 Mm wmv HEQVE n 2. ,pf '-fi! - ' 'rfivis 1-:xx ., -' - f.f1'ii.if'313.:g.L ' .1 -I !Q'.7Qx. 3, 4 I . S, .' C , E: 3 1 P fjgj . X . -' . ' V, Ei '. 5 .0 .1 ,. '- 'v. 42: ' i . , nv if if 'jgj ' 2 - I , X .. , . -'fn .. l g. :N .- ".a 1 'L 'E-5 WS? x 'lt '-w x 41. 3,1 '. U' . ' V :A ...Graz J . . . .. -.I ' 1 .' 'L a " iii L- Q -Q' :Q 4 i 31.7 - iff . gi . 4 .1 I 2 My .' :,' : .3 ' f . fr . Q -ff' -r E 1 " F .. 5- 7 11 '- E a.Hi-.i?- aj.. yj 1. ,F ,:: aff: , Q K 1-Q-, SA K-: ru , .1.- . . - nl' . " :yu , .-:.,-' l In ' x ' ., v x v. I, f. ' Q ' U My . M l ul ,'. j. of itil-m ,J f ff lfgffiz if 1 f 41 C 9 3 ' ' 'Vx I Q4 Q . s " 3' I V H 13 nf I S iriiti 5 E 2 ,WW Rfk 5 .M jan. 1 .fvf4+,L: 45' , " Qi? 3 W2 ,jg ff -4 ' 1 E. ffigk as 4 is Q Q I 'SLI ' : 'YS js .. 5,-K ii 1? za a I ww K - :s w ,. '- 'Sr f - HLWQ 11. . 'Mi was A I ,.w7f"' , 5 -59,7 I-1, I ' ' s -' ' ,,-i fiif' + i. Q, Lv, . "1 344111 " ,. ,,., H ,, A ..,.. f 131 ' L 1 W . . f L. 5 .- i 'A ' f:5::,::q-V-a w . ' -2 . AXE Z7 "4 'Z-ivan. 2.1551 P fx-E-1- -. ' ' - ' Q' gi.:+-Ewa. A ' 5 I ,4 - ,W ,, gfksrfa 4.-,-sv,m.,Q,:-:-'-H - .J - - if .- -.f:-:- zm fz, - .gm .wwf-,va 4:4,:f:22ff- . 1 4 .V .,3.'f-wir, ,523 f W 'X za: -Q ' i" "U 'Ct-all -.-ff" " .F7 "."" 1' 'l-- "' "fbi 'F 'Y-45 i2w,,i.u.a.x.Q::3 A'-. wxw f . ami . .:. .Llama XZ, N: -W--,Nw-up ,n ,.' gli. Q ,-vii 4- 1 1 , SS 4' ,.,..y 1 if 35 . H5 N I t . ,.,.XN ,W v Q XXX X 53N ,, XE S 3- 'Q' I g W bk", an X X X44 X S it Jayfmufl Hearts .,,.. , "5L'f 8 ? W ZZ" ' ,cf if , 513 2 5 v 3 f f 4 I 5 5 4 4 f 1 j 5' i ar f x f , ,A f :I '. 1, '52 ,, ffl: V-231952. fc?-?71'3 -H-A rw yy, .Am -'lr-.--. L45 'W , '-13:1 mu no , -4,3 ,if 52' 8 14,2 gh f" V" ' o0"+ W If U i 'I ,.,., V if 'nr V. 4. gf O gf W O 1 a ' -V z, f-,iwgy Qi n 5 f Q 1- 5 it ' ' -l' F M, wfw I A' W 1 T-Rea Jlmn Ilia, URW vm thcerls v . , X -x -X, .. , -. .- , Q- 'G'r?:., ' ' Q, x -'syn -if-' 3, . 'swf 1 921 Ang. , -fx? ' N Yi? ,Q - yi Evgsfsg D. QQ x ay, , .wbsfwiwxawrxfg X x - 1 wx 1 1? - 2 gi' S .T 4? '. '5:'f H ' I-fQ'Q.,x..X am' 'xii ' W 'sf . ,Q A 'fl if ' -Q -. f f . if , .S -,fa X . . Q V sw fs . ,,' .vs cvggx- . -v -, -MX 4' . Q , .- '- --ff?-, I-lf .SW f " 51 3'-VIx2?fXfiC':1"13?f'c5 . ' K. Q,-:rw X 5 Qfixv- QA-gvbvvw-53+ A N mg. wa - x x- N -ws. , Q, .- , ,. wwfx i-:gqsbl "S3Q-.wffxe , K fra. ' V- 5' ' f- 'ifgfililsv D ' . ?,,,s.9,i,':ff- 1 pil 2:1 4 - if iff' - .-gf. , '- -Q X , -4 f- . , X . am,-,Queeg 12,- .J ', .,X., ,Y N g 1 ff, 'WF 6 .89 V J, 5m-18:-nn.-.Q-.,ws ., .:. .,..,.::- ' ' ., 5 I: av. is ,.,,, ,A., g ,., .. , ,. . 5 Er, x .-., A A v. 3 1 Y N LW , Q Q I Xa R x if M 5 5 Q ' Q fk . Q 1 iw ,: .-:- QQ:-,:'x" as x 5 x rm ' Q, Q B, 'Fm J' ' 'ill' . Q , , 1 , , 1 I i D ,An I , f 1 v 1 Y I X r f 1 I 4 n .e 1 I I I 5 . 4 I 1 1 I , 1 4 A I r v J I w r 1 L 2. . 3 N X x NPN Q ? Q A 'Q SX S 7' W OX X X 'Dm gf xg Y 3' Ni xf' x X 5 X 3 Q Qs x KN M 1' iw QNX X Q '11,-'11 Q: .1 Y A X '- .:X- 1 . :gg Q gj: .. ., ,QQ -. :sy-.gy V 43 - s-:Sp fx ' 'J-S. zz . . If A ' , 7 , E ,yr 'S ' ,. .3 3. we-Q,-. x N - t . - , V' - X , A 45 jgmql. ' I 5 ' if Mqgwfi. 6- L A s . P99115 MI 0 BARB 5 ,Q JSM Q ",' ,,,,-w-"'W'1s,-... ...., . .51 3 TES K5 1' mu, I , A,,,,, I fwmmimiii F ll w i . , xy I f , , sf 4 , 7 'W J Q , ,gf , . xl , www. Www ,.,,,,,,, : - ,,,,.,,,...,, W, ,.,.,,..,, . 1 2 ...ia fl W xt , K ,., Z Y 1 1' 51 X' 9 z y' fa: Y 5 'K A ' 5' :M Qi 5 ian, fs!"4,1x"! i 5 fe -,ya f ffl.: I , dvffizmv, V -ij., U 5 fi f s Q 5' X -.1 an a 'vu wi K I A 14" -4 B... WWW :,.A, ' 5 ,f. . f .:::C3:,1. f - 1. :-21.-21' Y' 'f 2 , fifiifir ."'f f . , ,-MZ.-fp V. .. V. . 4, fm: 4 - 1 .' c - 1-'ff V-15. .1 , Vff1,1:f"j4t:- 'H' I 'L ,ML I ,. 2- L W" ' H ' '43 5 ' 2 'vfhfi , I ' 5 -an , 211 w . A V A,-A V 1,m.f , f W '-:7- ,.: 4,.,, ,f - w ,, . H y, 2 ' -1 il' ll : 4, 7 if?" , M 5 , , 35, ,mm V . -. ., 4:1-5.1-,V. cf, Vf.,+: ' v, V- V V V, 5-1:1-f f: ' '14, blk 2. ' ff -4-if - ' 2 1 V y V V ' 'f -2 w'f,fwfs,,:V ff V 5. .,. Mifrwf, ,wif li -' -" ' ' 9 - , . A 4 - V, A f ' I ,- 1 x J N! V ky! ha x g, ',Qj,16i ip-Q .1 . Fila ,' ?'??x.rmgf'! J li? mf'-. 3 I. .' x 4 ,, .. 4-- " f 1 f f' ,"'L,iN'5f' ' A' f ' ' ' . ff-:Vf-3,--1 ., :V ' .. - -1. . f ,sg ,L MV mf , ,1,,,V V T ia f r Qthers I E ' 2 x wx fha -q' Jr -rx XX X ' Q'-x .1 -9 sv .Q Q MS. Q5 ., M. fmbw 'V-41420, I V1 , Ja, it L..-41-v A -.,, ffff' . ,gb Yf:f.: 4 V Ae -.:,.:-Vw-rlgg' 2, ':gL,. :QL 4.93, X 4 - l :'IL::I.':2 '-'- . - .A . :j'7-f':"'7 W' ' 'Q ye ':,:..",:3:-." Q A.., Q gi f 5Z21f2ff'5Q'f" 453 ,V " 'V ' A ' A . -"fg 2V'-31:54, IAI' , - FV?-::,.I. gy-- W 2 ' W 'V pq: 2'-fi ,g1,Q1E:g:::2p ,VV 1., , 4,'- : V -, .wp Q, .Zum 'vw E3 time itaaglaalnlta E 53, time in Laplace .ba up ilmmmiiice-ecQiLQQQ . x A TIME T 'll . ,, Q. 5 S.: ,D .WEE ' . .-1 ' - '23 f ,.. ........ ... .... n. . 4-" if "'f' f-. D . 2 ' -. - :FIQJZZT-J' ff '- x' 25251 ' . ' 1'-I I - 'k?i,'2n.TE 3... ' I :Q . . . : , .xiii-. L-. aftjy: xA . 'F 'S-'C 3. 'fri ',' - -ji'- f' "1f'1-fi " if -fiifgi ' L Riff -fx, w ' fffgwgv-" 2 f ' S " 'Y'- 1 I 3 ' '- :':I' I -"" VAV: I ' ' . ' I' ' -A . f M - -. . H .- . ' b ,. ,..-Kzfezgilf-f A ., V lg-4 I i i I f f H V4 ill . - . 1' Q E73 1 XAX - fy -- .P , j 5- if it n- 3' 1 I 1 Qi :H g . ,. . wax . . . 3 Ig' . E 'KA , ,g , . - K p ,. ,-:- ...1.11 1 , 5 : ' ig' :Q 7 r-, , . ... '.. .f- 'R' f' 'Y' 'Z ' w.A":', 5 s Q ' in 1 ' if D 'rl ' ' -- W IX AA 'jg . ' . -1 -15 E .Q ll. . ., , .- I' -.7 V 'f-in V. , lffgfr? ' ,if 'I-, 46" -' - -1 'slain L il' 7-UQ - 4-vfif-f 5: 1.1 .. 'Fi U D 1 I -:I. 5555 51, - ff ,, ' f 1 4 V. ' if ' 'A+ 1 - 0' xg, 1: v. -. 1 .1--, 4. . ., u ,QV ' Y - 'E E' :r f .15 ,E .' ' ' 'f X" I ig . 3 "P I U? Hi! 4 . - 1 , ...li E 3.1, 1.2 ' ' .5 ' - x 3. '- ' ,H I, 4 ,I 3- . ' ' ff 7 if 'I .. , ..,:fi:5.ir2fQ4f3'g?-Q-. I. .. 1 f' E 1 1 -P . 4 - . A-v if w ' '12 . M if' "" 5 : ' 299' 3 I Q r 'L . , X X' 1 P ., ' -qi' . vm 1-if - . .. if 'Q L' .f --., 'A 1 -. . PQv- ,W"',.f:1g:5. D N L ,Q , . I -5-'f:...1 .. , ' QC-.Y :gl ,.: " -, ' H QQ - 5 " ii",4a4f f.: ,rv ,, In . I . . ' t ji: 1 Fl! A. Ev- J ...E-V,-1.:u.t'i,-1g:" 'N' , . ' . I- , . ' . , ' .I-E rl:-k'g.? , EMF? Wm LOVE Verena Aguilera Dlversllled Jeanette Abundls an Patrlcla Alano Nurslng Muslc ,Exam Ir? Marla J. Avila ' Nurslng Lorraine Ann Arellano Kathryn Hartleben Barnes Nursing Nurslng . Nancy Bauman' 1 Nurslng 'Wm Q 5 Q Karen A Bonkowskl Nursing A U ,.. s XL, r new -'-- - .. I 4 Jacqueline Susan Bird Nursing if Sharon Bonnet! Nursing 4:1 Cynthia Bolton n r Art Tia Gerada Bordenave Business Admlnlstratlon Elalne Brogulere Nursing Marla Enrlqueta Bustos Spanlsh , JW? X' "' .Nik 2 4 Debbie Brown Nursing Julle Candelaria Business Ann Loulse Buscher Nursing Suzanne Cannata Nursing Alison Sue Cantor Nursing Anlta Louise Comeau Blology Catallna C. Carlaga Music .-.rw ,- Q- W - ,-a,, my Stacie Connors Nurslng Joyce Mlchellna Centotanti Fine Arts Teresa Mary Courvllle Nurslng t Annette D'Aoust Art Chrls de la Garrlgue Business Kathleen Davenport Nurslng Cathy Domingo Blologlcal Science ! Sandra Day Davles Nursing y t Mary Nell Drust French!Buslness Patrlcla Anne Endlcott Chlld Development , .. wk, W t- . Ya Q t ,, N U. ts,-,.,gm ,. ei my S 'Six-.,.1.1 .mf .ef-: Nancy Duncan ' Rebecca Ellls Consumer Studies Nursing Laurel,.Erzlnger , Nurslng Marla A. Fakhoury Art Susan Benedlct Farley Nursing Mary Charlotte Flsher Business l "Qi"- .wif M, 57 Barbara J. Flynn Nurslng Rene Gonsalves Nurslng Yolanda C. Gonzalez Dlverslfled Llberal Arts l Q Cecllla Nlarle Gonzalez Germaine Guest Nurslng Nurslng 1 , Joyce Harrlson 'Nursing Patrlcla Mae Headley Nursing Eveljn' Javler AI1 1 I Isabel l.. Hernandez Dlverslfled Educatlon . ' l JIRQVWYX -'qw .f .gi Q? k Vllalluck Indravudh Katle Keller Buslness Nurslng Wins. 19' E? Clare Teen Knapp Nursing Shahrzad Khonsarl Psychology Mlwa Kollma International Business Sharon Marie Kllleen Nurslng Lorrayne Lay Psychology Vlckl Ellen Nanette Ledbeller Nurslng Jeanine Patricia Lee Nursing W' 'V-vas. rf Georgi Leest Nursing Cornelia Lischewski American Studies Nancy Ann Lltteken Nursing Marla G. Lemus Nursing ,v- WW le Diana Llorens Nursing Katharine S. Lord Buslness Grace Shlrahama Maggay Nursing Susan Barbara Allce Lowe Business Admlnlstratlon Maureen Martln Rellglous Studles Linda Sue MacDonald Nursing fwg' Phyllls Masslno Nurslng Sheila McHale Roxanne Mlles Nurslng Art Mary Mendoza Soclology Xochltl Mlranda Biology Barbara Renee Mlckens Psychology in J Deborah D. Moeller Nurslng Roxanne Moore Nurslng Jodi Nakamura Nursing Martha Odou Nursing Mary Anne Neil Business Administration Mary Ellen Nlemlec Susan Margaret 0'Nelll Nursing GerontoIogylPsychology Laurle Ostrow English 587' , Q. 'fwf M- Q : Q Sharon Susanne Pteller Nursing Carleen Rose Powers Business Admlnlstratlon j t X A Terri Pointer Nursing Gina Rae Poll K Patrlcla Rambo Child Development Dlverslfled N RN--Mex N, , Beatrix Rlchardson Nursing Marcla J. Rhlllnger Buslness Admlnlstratlon Jeanette Rodrlques Nursing , Terl Rhodehamel Music Sandra Merle Sanchez Nurslng Mary-Therese Sauer French!Hlstory Catherine Sayre Nursing 'RCF Llsa Tlna Scotch Nurslng Donna Lynn Schaefer Business Admlnlstratlon Kathleen Mary Selman Rellglous Studles Karen Anne Schwarz Psychologyllftellglous Studies Rlta Sequelra Chemlstry " 2 Czrf -. . G0 E. Palge Sexton Nursing Helene Solomon Buslness Lynn Mulne Shaplro Buslness K. Rose Stanzel Music Carol Elizabeth Slacks Philosophylliellglous Studies Trlsh Sterling Business Gloria Mlchelle Stoner Psychology Jacquelyn Marle Swenson Business Jane Sulllvan Engllsh QQ? A, - -. jf' V , ,, , ,uv-x, . 4. . --ff-,r amz: 1,35-.hiiuzzf X' ,,, H Q, ,.. 4 .4 ,... ,. 9 r.,-fm: W-zxff'y,fs:s:1aQg:,.,Mkwizwif-5:55315: :, 4 - ,... , ., . No.1 - Yvonne L. Tessler Nursing 2' Q Q Q ' - Nancy Suzukl Dlverslfled Juana Tlemo Art 1 f , , , , ,,l:,t ,.?4l, 2 , Anna Loulse Toth Political Sclence Catherine Anne Vallejo Psychology Lydia Vartanlan Psychology .-at , ' 4 Q: : ,L ' . - 2 Sally Velasquez Nurslng Rose-Marie Vega Wanda Vlckers Buslness Admlnlstratlon Nurslng Anita Louise Vlzena Nursing Donna Warren X Nurslng s.,-V -L ffifff' 11'- N :1" Sylvia Walker Nursing 'Q wigs al 1 Mara Katherine Wesel Nursing .ff Q Ch' r . ,,,.. 3 ,. Martha Warner Nursing """k' '17' Karen White Nursing Mft ' f'lE,f3'IQ,1 , , . "f11itL:5 '.,g:i2 I':la ' . ,. " '-v- 4 1 . Kathleen Whitney Nurslng M 5' i... VAN Julle Ann Wilson Nursing Cheryl Woods Muslc!Volce Performance Christine Wilhlte Nursing 1 Marla Yamamoto Nursing xr ,, 'QM 3 .lx '. gg X Laurle Shlmmln Zimmer Nursing SPECIAL THANKS T0 DUB PATRDNS judy Hutchison Rosemary Costales Kathy Alvanos Career Uniforms Mr. Frank Steele CONGRATULATIONS FROM THE OOTHART FAMILY nLife is nothing without friendship.u CCiceroT Congrats 8 many thanks to my friends: Maureen, Patty, Cathy, Carol, Katie, Gloria, Jeanine, 8 Teri. With much love, Barb EXCAVATINGXGRADINGIPAVINGXEOUIPMENT RENTAL ADELANTO LUMBER 81 HARDWARE SUPPLY 2 42212th STREET "H0NEff7'4P246'5250 NEVVHALL, CALTFORNIA 91321 qaosy 259-4845 sos 259-1523 FRANK STEELE 18031 ADELANTO no. 12119361-0201 PRESIDENT ADELANTO CA 92301 MORY BECKER Jgccar SZ Son, jim I LESTER W. RUSHING THE . GENERAL ENGINEERING CONTRACTOR GALLERY 714 1 956-0334 BILL CHRISTY I805I 942 3324 227 E AVE IVI 225 N State College BI d ISOBI 947 5079 LANCASTER CALIF Anaheim Calif 92806 MARINA PAGIFICGA 6262 Paclflc Coast Hwy Long Beach 90803 12131498 1367 Illi IIlIIIIIllIIIIIIlIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIHIIIIH!IIIIIHIIIHlllIIIIIIIIIIIHIIIIIllIIIHIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIHIII IIIII CONGRATULATIONS FOOD TO GO 478 0123 Q6 111111 Mr and Mrs Lester Rushlng X9 4 'l'l8'l3 WILSHIRE BOULEVARD WEST LOS ANGELES CALIF .L-L A SPAGHETTT a LASAGNA Q Cocktaff Lounge 81 Dmmg Room O N 7 DAYS 11 I HIIIIIIIIIIIHIIIIIIII IllIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIII V R I1 E - R T R T T v I r T 21111111 IIHIIII-i .,, , Ig' fi andFamily RESTAURANT I rf I L '- . . 2 x I AI I E PE - am. 'rn 2 a.m, IIIQIHIIII IIIIHIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIII!IIIIIIIIIIIIIIHHIIIlI IIIIIHIIIIHIIIIHI nl ,Lf annea Coat saacesb lb fo 0 m0a5aa0H ncf sf LC U7 fro ,af QHO La5 aCdC1CU cs , C faf41o tc 5100004 Y H LILMMHF Jcu cannot Laxwo aocuf viobvcvc H H1 oc50oaaaq4n4 Lac f Voa LQVHKL T101 +H0z 0 0 101 W xkaok Scu caxmz za 0 Ld L rua fnf down tze faoc wafca Voa 0a nc fav ,ca 0 a f aUo0f of I Czcouaaafzo class aaoaoa a canncf fc0' uf o, on V0 fa RH0wofvr mf an fcu 0aav Vou cannot 'axia caaaacfaa and 0oa1aa0 ff f7fllf afaf nil 5 4w4+4at4v0 and IHHCPCHUUHCU Boa cannof a0iH m0u vc1maw0zfKH ' fcwf fc H0w fzaC LQQU 0oufH and 5HoaiH Ho Qoa fLcn30fv05 Kxaabom Lxncopn anon :as waaon to 0apLiaf La waowcaff c5 010 Qaaak c Eabca iaopcniw 05 a0s4aabf0 and AA a posaffve aood fc +10 lf d T at some 5hUMLC L' Lea Aaows fhaf ofH0a4 maj b0ccm0 aach and Houcc 45 fasf 0n0caaao0m0zf tc wf'uAUz 1 and 0nIU1pfz,o50 Lat not aarrfmo LA aouAOL055 pafi Horn in0 Lfa50 oA anotH0a, haf 100 funvfwaf d4LLq0niKa and faixd ow0 50a h4m50lA, Khao La 0xampf0 cwsaaanq W h4A ofa bhafi K0 Iept Aage gaom v4oZ0n00 NHL! hacit Abfaham L0n0ofn CompKUn01LfL5 og Rob0af, HLChCfQ, and Ankta Com0au og Palm Spaxngb, Caiigoanao 'I 'u1x0 I0 ,' ' 1, , ,f ff 5, F , ,o ,g 1 u, ,H na ,H laf!.C5if1ff. , ,' ' ,' , ,Q . '1 1, f. .,, .!,'f. ,CQ C 'f . 1 0 ,fb. -1 2440 db bd obAia0l'5 zhaca uc aao oxcacomc wonfc ' I Vj ,.j,oq . :fa .0 J. Bockoa T. V Vf,4fou 'Z J Lf 'v i.' 0 ' T if , Q ,,fC, if fl 0, " 07 ff ,fQ,. , ' q". ff f 1 . A . f f I , , - . 6f.'1Q0. 1 fhf N LL bu u0aL0n4ng tau ,i zpf. 'f :iff aoip Cac ' 0 01mm W1g17Lf01 ' .f, 0 rf 4. , .r1'i,3 IE! +h0!'o.h01.1! Qnmfuf . , .,. ,. QI x,.Q off '4' ,'. Vo . f, 3t.g o , f Ca W0 oJ 0' 4 .5 C10 .th ' j v , 4. . 0 , 0' ffa f ,,, 1 f Q of 'L,g'qf ,:'g on: Y , , . . A . , , I J . 0.00, 0 1. oL,,, 0, , ' 0 ' 0 ,TU . 1 ,o .Wflal,xl Ava tr' 1. 'vi' ' -Lf , ' 1 A . , ' 1 ' I, 1 1 , I T f 7, , JA :IV 0, o'7 0 V' ' ,, ' ' H f U ' .4-,' ' 4. ll 1' I ' I V A ' I ' 'i 'L' V IL' , "5 ' X , ' J' ir ' ' ,A ' ' ' R ," , 1 5, ' 1, Q,' , .oval ofwai . h f - ,o -.' A! N . , , . , . Q A W 'L ffl- ' lvl. f.V f , '. , 0 , 1,0 , f Q I f, ,. ' K 'L ' ' , ' I, 4. f -Ll , . 5 H . f I 1, Q . I ' , I 'Q t " 1 l f 7 , , , ' ' , I ' fu 'Q' . U a. ' J I of L . , 1 I f , ' T . , .., I 1 ,rlflffi 1' H' 1 ' f f ' . 0 'ffc . 'L p XEROX COPIES HALLIES XEROX COPIES No ext a charge tor: 3 hole punch colored stock legal slze OPEN 478-1221 EACH PAGE reductlons 106 10 years - same location 8:30-6:00 MON THRU FRI SAT 10:00-4:00 DAVIDSON PLUMBING CO. STATE LIC. NO. 147950 1116 WEST 24TH ST. LOS ANGELES, CALIFORNIA 90007 931-1628 749-1046 753-7595 734-3105 GOOD LUCK TO THE CLASS OF 1980 speclal stock: card stock 106 rag bond 56 labels 306 12077 vvu.sHmE BLVD. vv.L.A. 30 I' O O O O I O I DICK THOMPSON AME 12137826-4115 Ion Rubm H and I ntcrl IIIIITILIII IJINOIILJ 191 um we 7-wo Q 1 IJMIICNIVLI g ' ' a ' - NUI NN nlshlrc Bhd , Suite -I-1I,S.1rI' I 1 " , CQ I 1403 A f ,Muhecwf of f6iI1ylEI'WlTI 0. Miss Haircut Beauty Salons West Los Angeles, Torrance, and Westchester -? cj- E5 tr? :J rife Tc-3 TREE 3 44 a d ge se 7 i T COMPLETE SIIIJIITIEERS FEATURIIECEESTCTITIIAN STYLE PIZZA Free Delivery 11916 WILSHIRE BLVD. BRENTWOOD .' , Ak-2,1 I ,av I man s ENTERPRISES J--K. Harold I. Stern 12658 WASHINGTON BLVD Los ANGELES, CA 90066 12131390-3447 - 871-0950 ,, 826-6656 X' . I! 'V ,V ' - : ff 1. xx-iilxw' f ' . 41177 ,g - Q 1' U4 "1 A .9 I ,- 65, A ..l h 'Av I E ' 7 1 "' zu- " iw -,. . -: g ai.Tj?-3- i - BRENTWQOD STATION S I I758 San Vicenle Blvd.. Los Angeles. Calif. 90049 SINCE 1918 TRUCKS TRAll.ERB V F - ORK LIFTB - COMPRESSOR! - ETC CALL U5 FOR YOUR RENTAL NEEDS A.S.B. BOARD Ak , gag. P00 P- CD Z 1- 3 MS Ogg 'B I HAVE INVITATIONSI A CURL OF MlST STEAMS UPWARDS. . . 487-2737 A mf oxmmo Auto xp 5 x . ' I o ELECTRIC Q61 We e lhnng 63, co. M2 X' Q09 Q50 JOSEPH A. "JOE" KUCIA ZXPOSWAUN ANU VERMONT 1 BLOCK EAST OF SO. OXNAFAD BLVD. 1026 EXPOIITION BOULEVARD 731-7313 Los ANGELES. CA 90007 1500 PINE STREET 'rue bike you want is at IIIICIEIJCIIJCIIIYY IlllKlE!5IHHEll'Si Santa Monica - 1515 Wllsnlre Blvd - 451-9977 Beverly Hills - 9101 Olyrnplc Blvd - 278-0915 Marina del Rey - 4214 Llncoln Blvd - 821-0766 Culver Cily - 5179 Overland Ave . 559-8800 Open 7 days - lv1'F1O-7,Sat9f53O,Sun1O-5 m!5tWO0J garden QI?-tel' LISE MCDANIEL 1450 Sepulveda Boulevard 473-6579 Los Angeles, Calif. 90025 272-7873 VUlKSWAGEN SANTA MONICA 2440 Santa Monica Blvd Santa Momca Callf 90404 OXNARD, CA 93030 CGQNGSRHATULATIQNS THE GLASS EDF 19 0 KDDRCED RIDGE ETQRCQPERTIESQ IDNTCCGQ ,RW 5 QQ..- T i if l 'X R , CONGRATULATIONS TO ALL OF THE 1980 GRADUATES and speclal best washes go to those who have prepared for careers ln health related flelds IMMUNOLOGY LABORATORIES INC 2216 Santa Monica Callfornla 90404 CLINICAL James B. Peter M.D., Ph.D., Director CGCEDJNVGR ATU LATICQNS T e Class Calf 19 0 SCQDUTHERN GALIFQRNIA FBI NANCEIAIV COUPE P-DCCDRATIQN N , - R W T , ii I , f , "' E5 W1 .., E? N , A X1 A - T , R W W 4 Q A W , R R L? CONGRATULATIONS TO MOUNT ST MARY S Of Total Devotion to Educational Excellence From the Directors Founders Officers and Staff of -': Great American Bank 1801 CENTURY PARK EAST CENTURY CITY, CA 90067 C2131 552-1776 A College Which Exemplifies The Highest Form We' e bringing th stern warl c user ta et . Western Airlines, tbrougn its route structure and oargo receive tnat same oonoern from our lovv airfares, brings Los Angeles travelers oloser to Cargo Coocllersell Cities all over tne US., Canada and lvlexioo. Were out to be tne best in tne sky. So youll Our oorntortable olanes, attentive bersonnel continue to tnink ot Western as Utne only vvay to fly and sbeoial intlignt servioes make all travel- . I business and oleasure- more enjoyable. w t A ' Vvnats more, small oaokages and large Ha waii!Alaska! Mainland USA! Canada! Mexico YEARBOOK STAFF EDITOR: LAYOUT: COPY: PHOTOGRAPHY! PRINTING: DIVISION PAGES: BUSINESS: ADVISOR: Suzanne Cannata Sue Balley Marla Bustos Cathy Campbell Theresa D'AndrIa Mlchelle Drexellua Mellua Hayes Barbara Kucla Kathy Nelaon Luclla Yanez Mary Wllllama Gabrlela Beaston Becky Ellla Maureen Martln Nonna Perez Sandy Steele Karen Wanamaker Jean Bldwell Ann Albertonl Annette Bobell Darlene Rldlll Kathl Wheeler Slater Mary Frederick SPECIAL THANKS TO: Marcla Schaeler, Karen Schwarz, Patty Jonea, Laure Kropt, Katle Keller, Leah Hunlu, and Dawna Percer lor apeclal aealatance. ACKNOWLEDGEMENTS: Mr. BIII Chrlaty tor eenlor portralta and the 'Changing Face ol Tlme" Mr. Paul Collins and Joeten'a American Yearbook Co. Mr. Dlck Thompson and Vlcenla Camera lor Fleur de Lle plcturea and developlng negatlvea. In caae you dIdn'l remember the tlme when. . . these people might: 1. Rose Stanzel 2. Katle Keller 3. Suzanne Cannata 4. Martha Wamer 5. Mary Ellen Nlemlec 6. Stacle Connors 7. Katle Carrlaga 8. Karen Whlte 9. Joyce Harrlaon 10. Maureen Martln 11. Cathy Sayre 12. Teen Knapp 13. Barham Mlckena 14. Rene' Gonealvee 15. Palge Sexton 16. Anlta Comeau 11. Mara Weeel 18. Cathy Domlngo 19. Anna Toth 20. Karen Schwarz 21. Martha Odou P if ii 'e I ul' i 5 J. R 34.5 ur 1 x i l 4 fa. 2 V .L K5 N 'L1:",i:,L7f. ' I .. ,y I. L ' n.,"yI' ,i ,.' 9 Q .vw - . A3 Ea "-' 7 ' - .- an 1 a 'f 4 5 ' . I . . F. Q W "3 , ,A 'fllj QL .L.-'K 1 U 1 f g 1 X ' TQ, . Q- A " L - 5 ' A ' ,L Y ' ' 5 7 is ' ' V ? 1 f 5 . , , I f' -0 ' I i . - Q h 'a-O lv 22? 1 W ' ' ' if . .3 . , I, . Q'-. 3 I 'f F' ji ' . 251 ' ' 1 ' I ' lab ' P' v IEQ '- ' ' Efs - Q i ,Iv I yu , ' vll , S R A H. .3 1 . up ,r , ye xi , ,:-:ng Fw., ,g ,lxl L, .',, ,,,. I Y U ,--.33:..,-,Aj A -,il-11, ,al 1--,-.,-A ., Ai ,B 11,1 . 5.4, -my .5 . ,- - 1- " -, .- -5-mf'--' " Db' wl' 'f' , ..,l, '4l'1.,.: It ,vu 'lJ,-.1"- ' 5, ,Lf '1- ,- I' x. ,v fn. urx . ,-xg ,.",-."- fr' :Av ..- N1.!.? :P-Ng, 'Y-'.g5,n.t2?f.1,,5 wifi- """i'f 5.51, 'Jw J --, 1 '.'f:'- 1, Y --3-:7?,,, 4. H, . 'E I if -A , A .4 M, ',":.j , 0 . 'H 'Til -Tm -,-,,,,w,+, 1 Z' - . 1-. 2, Q -f -'54-,-'s if x, m 1 --- s.,,-a -- 41, . . . . .-.,g,'g-15 1- .:' -..,, ,:.,,. ,,- -A f-5 ',-. fwg. -W-' 5,, '--. -31'--54' .Jw ', '. -- -5,5 - ,zz-, ',..,-- ,-9,:- " -Q,--gfjxf .-.- ,Q-..', Iv. -,,.f'.-fm . lgffgig-3,'. , rl ,.A - -fv, ,-5 . , 3, , .,,- 1, - -I .w ,vi-.-., ,,.,5,:,v-Qr, 1 "W ., ' wr" - ,wc-gr, ,-.. L .-'.- '.. xn . -1- 'r ,Q -- , 4.1, . ,jo,- - ', '.- ',f-,r ..r ,, - H ,. , . , ,.-, . '-. N 1, 5 L,--.V ' - --lf -w-, ig-f5.Z:: , . . ,, -r ,- 'H 1 -' - ---,-vm' an 421,-' . ' - - -. '- . "- 4-'-4, .,- ---: 41,1 4' Q' - L., "I I-,', '-,- 4' - -. w, -- ,,.' , , 3 ' F- ,. ,, . x - ,vy.,- ., ,I ,.-.Txw 3. , N.. - " N "G 1 X 1- . .1 , ., .' . ,- - ,J 1- ' N-.' 11' 1 - M, , .. - , .-' , ,f?.-.- g,,. , . y. - ' -.:- 1 . ',.-'-- -ff '-jf f - , f ' , -, .c-.'f - V- .. -A - 1' ,. 'W f :',,.vK '- -.Q 5.-,H .f 'L 5'-1, ':.- 2:51 T ' - -,,, . . 3 - ' ,Q vw-.-fr..-.3 , 4, h -.' " ' .x. 'T-"'1H"p. ' Y- ' ' - . - . - uf ,---R ,. ,- -ai-,N ,H I V-I.. A- , -,231-,f A,:,l.-V .,.-,, 1 . ,."'.I.'.' -"W . ,. - , q-,-. -. 1 ' ' lx' ', -.2 HF,--u 'I ' ' u ff 5? A I ' Ivy: ,I ,. - '. i-:.- " 'W' . . '-,, V J, , 5,1 -- .- 'f ' ' -- - ' -4, V-. iff :,n. Y , lx.J,k ll A I v , n


Suggestions in the Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) collection:

Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1977 Edition, Page 1

1977

Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1978 Edition, Page 1

1978

Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1979 Edition, Page 1

1979

Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1981 Edition, Page 1

1981

Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1982 Edition, Page 1

1982

Mount St Marys College - Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1983 Edition, Page 1

1983

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.