Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA)

 - Class of 1926

Page 1 of 134

 

Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection, 1926 Edition, Cover
CoverPage 6, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collectionPage 7, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collectionPage 11, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collectionPage 15, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collectionPage 9, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collectionPage 13, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collectionPage 17, 1926 Edition, Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 134 of the 1926 volume:

EX IAIBRIS T1 1111 1 1111 1 1 I W 1111 1111111 4111111111 15.11111 QIL111 ixfilhllllll Q,1lIlIl1I1 41111111 1 4 V C 1 LII' 1' " ll'll Xv11!11111' - I 1 if'-ff' :Yu 111 J 11 hi I 3 1 W .l11l1l'111111 f 11111 '11 X ff x Q ' ' ,f- ' '. ,' , , x X ',vl' . gf., I I X' f' Dcdlcatlon ZZN! L Tf'Tf'7f'T!'7f if? T 7 43 I I X 5 , 5 , B.fI,JlJC. QNX: L :NIL 'W!S'?JS'BS5'2S'll S'W'?J!5'll mr mn mr mr mr mr nm' v Foreword C9 YES xii? EES E35 SEE ESS EEE SEE EEE A M Q 9, Q Q, MZ:-i - ll-czzi v E 5 X IW' I1 1 Um r k I XII X Contents O Q XNIXXIIUNS VX I Owe Sc l1cm1 IV, A1 lf. Q C1 .xssxfs V. Ac I 1x'1I11 s re if 5 . Q VI. H .x'1'l'ra1s Gut' School Fdmllldf Scenes Iht Spzrzts ot thost hltsstd Samts 7 he dear Sam! lramzs gtntlt C lan Slall lzu aaam uzthzn than ualls Here clcccls of lmc shall qrou and thrzu Hart Cod ts lxmq and Mary fazr Shall lead Hts chzlclrtn to Hts fttt And hltss the stattlq Mount Qt Clan Mothtr M Magdalm And malw of it a housv of prayer. 1 1 is 1- -s I- x 1 I m J D X 'I' rl I xl I .xy l D ll' ,J v ,fl 7 ti , N ' x . A J." , . 4 j - X it XXX X .X X ,X Xi X 'QN XX R I I M S Wx, X X XX X X X X XX X X X X XE XXX X XXX Q X SR X XS M Hmnh, um! mum! .gzflwuf AIIIVII' UI wptulx ul fum 1 X 1 uni xl 'I I VII. I .lnnw I". Q 1.x .1 'mv .1 if X A ,, KS XfSie,x 1 Xi-Xsix X :gf F4 X1 .- . xx , Q1 X jx. fisf- E . X- 1 E fi si 1 Q SX S E X -X E 1 .1-SX 'Xxb-'gf sa , 1s:gX'sf' if Q T X' 5 Y i si 3 S s S S 5 'XX 5 XX Xgfxx-Q :Xa if-'I-Xf-x 1 ,Xl 2 X2 3-QSYX. - X ivsgyf X X X ' 7155 X-,ski icffff SQX ' Y -- X-XS'XXQ'N N - if E 1 5 SST? r 5 , S -X?-1 -5i'3t ' XML A ff '-fsgx isx 'L X X sg ' , , ffm . H , '-1 1 g A i 1 H' , f lx' ' ' ' A . f 4 A .1,. ' '17 . 4 i 3 V .F- vp- .- fivli, 5 YJ V Qt- . X x E by ' M W77 M it 44 A' Q S Q ,X . k : S 3 . fs' X S S si .xg -S Xi , fi 1 1 fffifgvx S X kg-5 x x K X RX K R 5 x F xg, S Q 5 SS is Aix T .Y 5 - K-Sgx S liwi S S E S E SQ S .. si ixv fi N S S S 5 X 3 MS S S S S S Q .1 1?xX YXAS R X X X X 5 NK is X- 3 xxxvgw ,sqv 5 gg-S "qw :bg 5 fy S Ei Q Q ik Q -Xgxkxk K"-KYVK-l1X .XgSXvX-Q V isfff- S S Q QNX NT rx L A ' LL 1 ' 17 rr lk Ll s 11 W AL Pudfd 11114 ILQI' J I N ll'H I wil K NA Nxt ' J hz 1 ll.-XIWI ":Xml hw" Ill' lAH71'wl Chu! Lfulfl LI 'ull XX':Il.m IM' Ilfw H lu L. II, If-1 rw lurl. nm fr urn! u ' 1 His JPUWIT wmx If Mx " .l' fhfff W ,, ,f ,W Ni' IIUN U! XSNI VHKIN HXII XX' :hw IV. w' Quill If?z'Urfl1r?.J lull Ml: l-'NIA-1.-f'm1 n :mix uzlh lcrwmllui 1' lr' X X gk Q XX Q X X X E X ix X XX X E X X Q X XXX XXX? X X NS X X X X X 1 XX XQ XX X Ng X X X -XS' X ix XX XX X 5 X XQ XQXXSRX X g+ X ff! -. :iv W kj' V' X Q .x ' X N All .H I I IXIWJ SXIKJN MBOX! 11.1 WHUH ll num nuff Imlh hmmm lm ullhm um! Lulhnul flint 5 XA iXXX ' X5 K X is ix Eiiiiiiskgkf 5 F' X 3 Q S1 5 fi 5? SE SE X-XX 3 . ii 15:51-X QXXXX-.S X- Q sffii x"' - S S S SS X X 5 SX s X s -Q X 5 sz E --XX 'xXQ.X5fssf x X.-XXX f? X- S is R X rf S if Hs S S SSX X: XX I X- XX x XXX XX X SSX X-X. X5-Xggsf sg X X ---- X- X X- K -X 55-323 5 X' .X-V XX ,gX X XS X 5 B , Q ' 211 X: 5 x xsxu 'QNKTQ13 C- F KXFX Q53 X -X Si: X X I A X , 1 , 1 ,. 1 , :' I 5 . .f , - 3 , A , ., V l N , Lk' . -1 . . V W Y I N, , ' 'X Y ,X in K A' .X X1'.NII'8llI1l1W .UU u Xluwx rffmw lzfrf pl HIV! fu lin' Pl .,'.. fl lrnrlix fnuu . If mf. !1wX!f'.'fn- If Sp '.1w.,' xi X Q XY I W M' W 1 x X Xrix -l"' IX X X x xx X X ww XQXX SRS pf! is v I 1,61 IVINNH N QUUW I ul 111 .11 L 11' ,1111111l 11 WIN 1 111111111 111111 1. 1.1 fu! 1111 pl11x11.1I . xp 1f'x117 111 1- QQ X Q5 gf 'S sl 2 Q Q 1 K X S X X- fi' X X 5 gf Q ' - -- 55 E 3-fs 51 5 Qi? S4 Q fs 5 f . XXSXX Q' X ' I XX.. 3 S E E 5 si 5 5 5 S 3 SXXE E . wfxgil . X - X K 5 15515 X X5 gf 2 s 2 - 5 h 1 S X TQQXXQQXE ., ' gg-ff. ilfof 'X Xxsgxsxx, . K Q 'QA X Xvwxx R . Eff 1 X1 S , .. XX Q. N. N Q - Xb - . . . . A X - X. 1 XQWQXXXXX fs- b X . , K Si N, . 1 5 . . , , ' I v X Q, 1, "Y - ' --s-- . A ' -. - . H , 5 .I " ' Y v WU H 4 f " 1 ,- 1 1 1 x 1 Q 1 1 . f 1 I " K 1 rf- 'V Q U I .111111 XE .Xff JN 311111.11 X 1311. X11 .iff 142 1' .1' 1111.1 1. rw 1' 'MIJL1 PHIL rw ,gp 'Wifi WY if 1' r V v av Sas rv LL 7I u ll IX 177 -fu m mf, f H n mmf 1 IS L N ,HI X KIM xx 1 KK xx U w X x ig 'T' 1,9 -1. lff i xi 2 .. G--L X--E S fx C- -' 5.5 S sg 51 L XSQSXQ- 'f -Sz. S Q ' . Q "1 EESX E 5 1 5 Q ' Pi Q X ' xH INK A XX xx n X. xlllx x- .N xx. NX Xl AXNQ. Xlylllk fllllll 'NOW Nl'N'f'lz.f'1VLxr.wxfw f l'lv..l1.:1mllu1l f't.l' ' X1 . l'1 'r' 4 llzxmm Imxm 4 lu: .11 N Nl: 4 Xl llwzttlx X .l1:::,1x l :1l:.a:' 4 Cr 4 ll!xxllNI.l,.1!1 C Ula xlwlv llllivrmilml flml lb Xml flr' X l l- f..":,' 1 :" lm .' 1 1 ' 1 I :pm ww." :" '. ff N ' lm vw. l l':,...: " 1 Xlxlll ' l l IX.AXI'ul"l II Ulflllll lltflllllll lil 'UN Xl, Nt k',x:. Q I 3 Nr' .ull ll N l SI f..'11N 1 'xl-1: 4 ll:1:ti,1ll.1,'1ll 4 Nl-.l.1l1:x .' 3 5 N: llw- :new l..q11,:,1-, l.Icr.:1v Q 3 4 5.lllULl llxllf Xlv alumna N..1.!. ' '- 3 gm'.!'l,1!'x lulllv l1.v.u: ilmlnl v 1 'wlnlwr K lux 5lnruI.H'. llulnm .xi lr. 5 K,lu.'.:' l ml nz . Xl..ixf '3 lim wx Xlmmlr flu. ll .' ll liz: 1 ul. ll.:"..'.,..' -fu A Jw! ilufv' lzfz' I-1.13. f" ml' Ml Ll ml: Ju .'..'lQ.- ilu lf:.Jl'u1 n.1.' lf..w.l mm' "za f Jn' mlm fl! fur lwzxul fb' ' 1 x 11" 1.1. Xlw N Il'l'N1:Ivf -uf.. Iflb RC S Xl I X IRUI X wk s I IT M UXX IS x G-Q 1' S kx S ffrfl E XSEX X S XSS X S NX X, 5 X xi xf X wXN' R'-KQESXXX 'Ask X R XI s lIxI n H xl' V x Is L X INSIK Il M lx xc, il IRISX HICI CIRINXI um x XI N1 C Hx - ' hx1nmII I ' I3r1m1I mul I II: IIIX Nuxm I I -I N1.ruIIImrl XI1x xxx Smulx 1 IIIIIx IIuxur ULHIII 3-I IJIm1.wx+ III I WWI. Il I' urn! slkul l77nl MIL 1' .. lu: .Ig III If'uIv I' ww I II .U lm, NI. f M I L1 I Im all III In IW! ifciigx :K 5 AS Ri I A SAS 5 S ex xk Q . x KK5 xfgx' . . Sx: fx "' In ,,-X - -1,,,Lf . x x kk 'R g ' I-ix xx Q' kj + xi . Q, 'xifxx -Xxxvwx A ix x -2 2 Sfx I,S'I III1 . ,KRY XIIC IIIiI, XVI I ISIIUK ' YN III XII SI CQI.m I- -I XYIV Ilr.f.wI.I'.n I .I SI fir.uI1.1s C Inn: I -I IIr.xm.1 Iv.1.'uu '- -I Sx'xlx'I.lIX -I NUIAIII. I -I VMI' IIrus1II.11i 4 NI IIIJU .'Xql11l1,ms I 1' .1 '.' I -I I IIZII' ILM 1 CILHIII I 4 IX.I,1m.1rI-r'. 3-I II. In! Ilmfi XILIUI Ixmm v -I Sunni IIr.1rI .I -n.1rx' I 4 I'rus1sIrnl r SAI I.lIUI1.nIX lr? IMINIHIIAIIII xfn' I mn If mzr luwl, lv' x.':1.iuw In.'!uI' Ibm' rw- ,xi -If lin' ru! .XQLIV urz, I' MII I' mul fy, .l..1,, l2::.' fulfil Mr .iw-1.1 wiv :J :vm MH Jus! XI XI, XXI f'I' 'If IUCN I I Q if XU X XRS X RSX 1 1 1 1 1 su D111 1 1 11 11 1 1 Mx 111 111111 L1 1 K 11 X IN 1111 1 1 '1 1 ' ' 1 11 1 N1 111 1 1 1 11111 111111 1 1 111 1 V 1 1 'V 1 mm 1 1 1 1 1 1 N 1 1 11' 1 1 1 1 1'-Q1 'X X 1 1 1xx11 x 1 O X11ll3R1.1D .XN.' lUX1,X11.1i1 N1X' 11.XX1111l1N i1XK'.X X11 N1 l'1.111'3 1 11-1111111-111 11-11.1 1 ' 1111111 11'.1,i111' 4 11'1!1.111 1:1111' 111-1.111 l 111111 3 S111'1111c.11'I X1 1 11.111 N11.11'1'. 3 4 8.11.1111 -4 N' 11111:11.u X.111111.1x I111-1.111 3 -1, 111'.1z11111 1 4 .1 11111 112II7'11l. 11'1'1'111 111 11111 111' I1' 1:1'L1 .11 111 111.11 1111 1 11.'.1111,x .1 111 N11111'11x 1l'111.111','1L,. 111 X111 11'111111l' ll.:' 11111 IV' 1 .'1'11: 5' 11.1.1 ,1 1z1.',' X1.'X1 1. 1 T11 .1.- ' .'1NS1.111 1iIR'. '1 11 X11 X11X1f,'.1l'-1'I1QI1x'11s'11S111. .11. 1v1,11' -1 1x'Y1l.1Y'.' -1 S111.111'f -1 111111' 11 xx '1 41111111 -1. 5.11111 111111 X1 1 1,11",' 4 Sl 'I1 .xx :X11 11 .1x 1 111'1.11x. 1D11.1111.1 11'. 4 ,X x 1. 11111111 f1.1r' 111.11 .-1 VT LL x.'11l-11 lm. 11?.f1-1111 11 1L'1'1':1 1. 1111. l'111'11- 11. 111, 1 ru. 11 l11'1'11l11'11111 IH11- w 11111.1 1111. 111.111 I7II1 11111 l111,1171, 11 NLL'1'1'V' 1 -1 11 11 1111 Ill 111111 IX 111'1"1' 1111111 111111 1 1 X Q X X XX X X xx I NNOI I I w I xnxx Iv II I I v I I I x NNu 4 Iv I I ' I I I I IW I' II I' X w v ' I fl II' In Ixu I 1, x I H ,, C N3 xl I .- 1 Q 1 S Si I -X S sy . . I . Ebsfc 'wx Q-QS-AQ f , XIXIQ IKIQI II I I NHRA-X II NI,XI'I IN If NYX XII 'wt Vim 4 N: I'.wrI.I.x II N I5 mu Iwxm I H? 'um N lI:m.I XIVIIIMI I nm II'I't1. InI,'1m 'I Im':.x:'. N.III.If.1, I II II ku: 4... I + Nan' II.a:z XI,v1::.: N IIIINM- I '1,:1IwI1'.: I, 4 IIA.I.IIII.lIvI- 4 lil, , A: ,!.. W 5 I, lp, lI' .:,,"' " 1. ' ' '.."'." R 1. ' I . 1f'I,II". 'ff'I.I I' I 'I fu' '.- LIIIII1' XI.XI' I XIIIRK I III S Il IIS , IIXIX It 'NX NI' wi ilu v I v1:IN I xx.1 I ., 3 I3r.n .1 :uv 1 I'11II'IT.u I I 1:12.14 I :Inu N..I.1I11x NIX:.1II.x11NIn IIIIIR V N1 III mm Xqumu 'xmn ' I7.'.m1,11 wx 4 I . :rw VUI1, 1.111 I' 111' I J: ' ' :'.'...X1:f 1 I' ' ,. 'I. Q .f "I l1If'n'1f'.1 I J .':'l n1mI:' In uhm' II '11, X Q ff X IOI X IRANCI S SPAIN III II RSX II I I IOXX X XII SI KIIU -I IIUQFSNIIIL I I fI1ll'IUIIx S w Srfu xIIl s C In-nr 4 IIIIIIIIITHIUIIM C IuIv IJr1m1IL1'uI -I IIxr11rI I11rI.IImurCIu1lI I -I Sund Hurt Xhxsmnmrx -I Sl IImm1s XKIIIIFIIS Imrxrx 4 IXII1m1Iurx lhnmzrmr LIVVWIILI Illrvh mule llu IImr.nl.r Ur Xml.: xfmzlz IZ I I II xl' H1 I 1- Inu! fzmh Inlrvll I X 77'z'lf7'zX Iv I IJ.: L1I'f1I,7zI wr! X X QS S X XQ X X IXSXII I I XXI sl NN II IIIII Im x 1' I A IH NI f , - V I, My . ' . IWW If' gf 'I . ' I" 'aff ,. ,4 A 7. h I 'my W . , . , YW' , I- t 1 ' Q 7 ,f ' 4 H. ' v - I ., 'I' , 1 ,. . - '- ' 0 2 ' . I -N ' ' I . I . - ,W I ,I , i A 'WI ,, , I - ' , ng I, ,V , , ' ff ' , - 4 I ' , 4 ' , ,Z Vwfffw f' , .. ,H , I , I ' - 1 I I 1 , Q , , ' ' I X I ' ' ',,,,ff . ' 'WIN' A . ' If ,yfffwvfa , . ' " ' f 1 ' r 1- f 6 I if 1 L. ,Y ' fmwmf . . , -1 ' ' I I' I N .Q ..- 4- gi 1 3' L -f ff wwf I - 1 ? 2 L ' 1- S if I' L ... f J rx ' gwffw, ff, ,. 5 -. 2 A 4. T A "' .. 1 IVWWWII , ' A :. 4. 1 W " " 1 ' ? f- - f A " ,ff I , . N N - 3 - L -A -, , ,f '1 E3 M 1 ' L .-. I ,M , ' f- J T P- - I' 7 A I I 'C 'L L N f jd " 4- ' -. '-- ff I 'ww 7 f. A -- ' ' ' I f 2 1 Mg F L 5 ,. :iw N 3 W Q 5 -.-1 ,IWW 'ff L V -N : H . 7 rv n ,I If fm, W E 57 .7 , f : - - - , MW ffhfwff fu 'N E i 2 I r 7 "' -, f""' ,,,,z' : I 3 , , - - 7 , , f, , - g .A , , 3 1. 4 , Wy, 3 , -L - -- A f If, f N 1 1 A ,, H . , WN, I " 'f L 7 T- f 2. 7' H- IWW! ' , 'N " " - 3 F' fl r l ' Nfl! - ,I - K ,- I f, f N 1: N 1- i : " I " I ""' Q. , -. Q -- V ... ,IWWMV ,X A 1 x Q' + , 1 ,M I If A W , I , b - N 4 W pw fy :Wm 'A L ' 1 ,. . -- ff 'nf' ' 1 g A 5 f H V W, I, - . - '- f H f, If, N 4 31 r 1. u f 'V1f"4'f2, "IJ X N f Q 1 W,,y,, .. ' .Z Z J' ,H ,iz 'M f F- f ' ' WW' . ,f E' L 4- f M0 , . S Q X ig S X X Q X X XFX X kk g 5, Y X X Xi X x XX I XXIISIRIS k lcm I NIIIX Nl IS IIX U I In YN I V N LH X I I I URI NC I I IIUIEISXRI I II III In I'1uvilrxIIullI XI S I 'rw I'ru IIIIIIIIIIIUUHIQ VII I I INION IOXK X I' IInuw SruIIu"C union II S I4 I Nr Q- 'S ' Q-SW p Q ' F 3 styl- hr 1 .f Q. - XA '-Si-x 3" I A si I I? , ., .I .sg S si S I S Sig Q SX E xi if S 5' - gxl. IEEE? Q 3 Q S'Q5--Sxis2i.- Qi- lwxvx fx-Q S : .- s.,,--as, I ---XV ' , :il f - I 1 -- I E 1 . ' - xgxilxf-1 , I A F xw..:sw+Nv- 'X 1 j I ' h 1 f IIAX QXIQIDI N. XVK XII SI C,l.xru -I II.xxx,rLIIn II S I Sl C.I.1r,x x .X..uI' ' Sm II.IXl.I XX' .Iv III .I I Nl Cfru-I1.1s Chmr -I I MKII' II nur CII MI 4 I7r.m1.a I mguv -I S1 III mu .XIIIIIILIN I IIxY.lI'- IjInNItIxIII -I Ik' IIA ,xl-'rv -I IL I IRM' PM IQIJXI ILLV' IH" "J JIU INN, fu ' II.-Ilmwkffl-1 .11:I .I IIN' C11 I.l'Ir' IIXXII ' f-'Hu 1.1 .l.z.':, 1v.'1'I:vr'.1 J JH xmlw' IVUIJII I-1 luffv .ksiff IJII 'nr n'1.1Irf HIS N X1 Xxx fi L3 .Afll YIHAXI I N ckl ININN I li N Lxxmllmix X1 N C ,'3 I 1 1 "1 lWr,1:w1m. X12 'v' l'r.w1 IW w 1 lx P NIIARKID X1I,l CQHIil,I. X flilf,XK,c1Ill C I1XIl1l fb ' l'l1iIh.1r1mr11x C'll1l1 SI I 1 I s Xgrznm I1ur,xr, l5r.xm.1 Ix'.l.'L1x 1lhr . , , ,. 1' R :NX .,g F is 1 f '. . F X Q X , Y 1 1 X A - Xgwya- li -if 1 Q Q X-' 1 X -Hfskfgei' is ' S X. Q .Q-R .SQ xx, W Y S5 5 XA., .x ,-s Qi-XQ-1 x -1 fbsq sE.QQ-XS wk-R xxx n,5xi.-,if--S1ESs5.Q Q Q-QQQ Q51-Xb xXi.XN.Q. X ff' .'e1N-Q SEI? 255535 Q5SSii.1SQ1 5 Nnrqvxxgg kgxgmxkspri -ixkxx sbxkxxk -AXE- . I -wil N: ff v sy S SQ SRQ ?i'.:Q:'is-.Q-is xx 1f: QQ.- . 1 - X -S 11: M' . ' ' -1' K x 3 5 gf 5 sf 1 ' Nr To Our Holy Patron 111111 1 S1111 11111 11 L10 NK 11111 1 11111 1 111 1 1 WH 111111 1 1 111 1 111111 11110111 X11 11111 11 111m mrs I1 11r1111 11111'1i 111 n .1 111g 1111 111m11r1nL smm TL 111n11 1g11n 1nd 15111 111 x111111nL 111 1 1111111 1 11111 IYOK 11 111111 1 1 L UU L S1011 1 1 XXUINL N 11 s N11111 S 11 1 1117 1 1 1 .1 1 4 1 1 1 I 11 , f S1 1.N.1111Y1 111 1'.X111 ,X SI A1111 ' 111'.111'r 111 1111's 31. A 1 ' '1 ' 1' ' d' 131' 1111' p11r111' 111 1111 1 111 11-1. 11 cd '. V 1cn. '1 111' 1111'c111 I111' 111111111 . '1 , 141' .11' Q ' '. V Q ' 'r, 1'11'r 1111' 1111' Q .11. 111 'pu , . 1 .'n.7 Rr '. '1 111' 1111 3.1111-11 1'r1' ' 1' f11111'c11111g 1' ' j p.1g.1n 11111111 111 11'111'1111 .11 .ll1, XX' 1 l111' 111111.11'1s111 c'Ok1I 1 11111111151 111s s11'1'1'1 1.111'swx, 011' lwlvswd 1111- 1.11'11rcd S1111 1111' 11c.11'1'1111' 1 '1 1'.111111' 1. 1 ' 1 ' 1111' 111111' 1c'1 . " 1. 51 .-11111 H 1111 1'1' 111 gs .Nx 111- 111' x'X1N'II'11x1' 11' O1 c1"r1111111111'111x1jr.111'x 1111' 11 11 111 11111' 111' 'x 111.11' 1 ' 01, 111 r11 1111' llN gr1'.11 ' 1'1' 11 u1'1'r 1r 111 1.11111 11's s1r.11'. :X1111 111 1111' .11111 111 11111 .. ' ur 1'1.11c 11s 111rv1c1' 111 1.112 11111111 111!!-1 1111- I 1111.1 1-I QU, 1111 lllrzf .Sy 111111 -171 Tluc Novel of Today School Splril , . K Monslrositics of the Age 1 The I3llCh.lI'iSIiC Congrvss i X X X E . .X Sr fx X 1 . .X i ix " 3 - X - . -1 F SS' X gX X X -X X-X 5 x 5 Xi ii S-YX 'QR g- ., XX 3 Q-R X I X X X-S XX . -X. X -XX X - X X X ..- . - Q S S X X Q' ,f fi nf 7, 'wx wr wx W!! W ff! ffl! W My my Mlm 'W ww JW! ,- I' 1' . j L . 3 - k ' fl ' Z f . , V, X ' X 7 if , V " 4 S .. - , f 0 . ,gg X 3 .. 1 f ,V f 'ff ' . 6 .. .N .Q X ig Y x S S XX' i if' SX? ix f Xkf .1 SXQSTSF-. KX X . X . X .. .x V K 1: lf 5 K Pg il' E556 Q K X x' Q A. X RSRNX . K K . :gig X . ig E x qvwu X-Q S S x L XXXL. -- is - X, XXXXXQ. . J qs. .ei- XX .XX XX XX. X .if ,S ' 3 . ii K Si e . K 'fli ekifx -in Q: ' Qi 'EN K- .C ,Min -A4lT i' V1ltTL - -in The Seventh Centenar of the Death of St Francis K K KL K S L k W Kwstles K K i K tw K its er si I lt S L Sl 1 1 Kc K Kw r K i K r t xx rtitigeli St K K ae itvtln ss intl ittniinKnt K lt lt IIIT itiinti 1 lrln int mm wrK K inltitnKK upon ncls t I rm I int sir r MS X S K i KKn t stvK K niK r tI1llJllS is Ki 1 tKrhit s tiurinsg Illt inurxtning ptri ii" s 'f"1+"f' -A"1' ,i l .': ' ' I X 1 ,.. I N' gf- XX' ,N tg XNW, U 0 'lihis vxir. nin-t"n httntlretl tw'ntx' ix. the sev'nth K'ent'n.1rx' tit' the Kl.-.ith Kal' St. IIl'.llltlN t.ilKes il.iK'e. 'I here is h.irtllx' .inv Kwther sttint since the np whus' lite .intl tle'tls .ire su IllI'Ll .is th s' Kil tl i' tt eat Aint. St I5r.i 'i' was horn in the Year el'x'en httntlretl eightx' Iwo. .it Asif ltalv. .nl Kli'l in his native pl.iK'e O't Ie thirtl. txi"lve htiilel twenty six. lt 'ns th 1 f I l5r.in'is who livetl tluring the trtiuhletl I1l'Lllt'K'Jl times. that has heen revertletl. .is twne niigtht sax: the nrst signs til rehirth Kit' the qualities Kai' ,it . l . - 'ssz .inl his wtirls Kal rel'Kwrni.ititm ul the stieietv Kal the tin 2 tItirsli.icl.iwK'Kl tl ' g.gi'e.it httnmnistie nitwenient Kit l.iter ' ies, XX" I ' le l.ist tew vears there luis sprung up it great interest in St. 5. cis, . I '. nit I tlmn ever. clues his Ilhlllllllll lile ex'rt .tn I l ' " the ini .intl hearts til Cf.tthuliK's .intl l'rtitest.ints .lilKe. 'l he spirit of St, 3 . vis still lives inspiring Ktwuntless stiiils In le.itl .i lile til hK liness . I 'i tue. U. ,l.in- .l, Valsh .ivsi Ult is hartl intleetl to tintl-rst.intl ht ix' in this twentieth " IIFV. 'n s't'HlLlVlx'S .utter his tlK'.tth. St lfran 'is h.is Iveen written.iIwt1t I e ' 'i. 'tiylly thhti V .v Ani' t-ther in.tn whim has livetl ' A ' I ' " ' Vod. A P11 '1 .hi I 1' I I II I Q 1 1 N I U I I II I NI X I I , 1 1 I 1 I I I IL XIOKS I lWxr1xl XII mm Sophomorce X tkx XS X XSNXQX Qsgxxxg X xxx N xiii xigxisssgx XXQQS xiii sw X Wim' X X :nl QOPIIOXIORI S I5 XII I3 II1.Iux I XIII'hwn1III I5 IxlI7PxI1Ill1I1 I IIxmILI X C1811 R Cunhn I5 IKILN I IS Qwll mm Ii Xxuulm XI XI.LImrx IB Amr II Dum II Sudll Fu M.Coy I-HI : N . ,-"X . YI ' X 1 Q 2, i L -,S ' , - 5555-x 3 x SY Q A '- - f -' 'Q S S- S - X " Y' XF XQ fi- Ig -3- S E., SX S Y Q SX 'Q kxi x 5 S K .-exxx f X XSWT ,F , .xx xx N 2 Q 3 xx 5 X, S X - S Q x,-fx Xxxxxx fel - ,X-X9 f N. X ss 5-'S S sS'X S' QS 415 .Sf xxxvxi-W-Qx iii- 'Q'-N F AX .P ' X-S QX X X QQ X22 se SRX wxxxv -is-5 4-,Sf-s,i . ' V5 X' X' -Bw Av. .Q - x .S XQ Q Xxii .gf S Q ' . -,fe -tw. SQ I ,N X U Q I Q- 4 -qi , XS 5 : gf X L 3 E -5 N X X :Nw QS S. A Q' xxxxa A x S S Sr E E Q Q Q fx EP. 4113- if 5 :XXP XXX " W 1 ,WX X Sf. - QQ: .5.Qg - S A 4 if --QQ 'W ' X2 Q -V -' Xifg-QE Q ig 'S S x , ' X D. v.. I . in 7' , - . W, -1 I. f - I A 1 ar ,I I ' Q .K a I 1 7' ' L 4 ' . I A . I I W ,I I i . , L . I" r 1 I I A , , , W I - " I I ' v An Experience of my Spinster Aunt i. I 4 WW' fm. . , ,ss xgff fx' ' ' 2 ing 5X 55? SWSSI' . .iw ,.. X .. I Q . . . x -3 ' F ik A Qxgg., lx ' QL xii X is 5 5 g 2 TQ E rx XX amd Rnd: Inlssmn I'mInssIILId IQ X xt xx n IIUNIIIL R 1IIx I RFSH XII IN Xhfimrx C k Hur Immun Iam. C WILIIJLIII Ixmugh IIubIus III ku tll'I Int I-Iv O In C IIYIYII C KI fone xx I ogm XI. I .Ill A. . ' ' I. . vcv I. ' .I. :I.ll' M. " . ci .1. QI V M. -1 - S 'I' ' " KI. " 1 XI. If. Daughcrty' NI. ' ' .N ' O. I NI. I-X' NI. 'c " I.. I' . NI I' I'. 'I r C.. II" I H. . c. I ' I . ' ' NI, II. ' If . '. K.. c' ' II Q F S XX NUI CRX 4. Y' , 1 5'-' "T" J. Qt! 5 v A A mm U n n xvu 4 4 u x 1 V u lx 1 n 1 mx I H l r-Hr Grqdnizdtions I X X X X X I XX' I I VX I- I Q . X' j X EIS , -I s I If E 1 - . asia - - - Qxs - Q X ar - S ff ' X x A ixjii K K K 555, I ' - Xfxx fffxv ' A :S Sgxegslwsi X 2 ' : 51 Lf- SQQYFRR15' xx - . . . :- X X , ' S SR-S? X' Q ,S Q I . 'I X Sodallty of the Blessed VIFQIU Mary C X RSIII I I I I In I X 'X XI X XI I I X N X IIX I I RI I I I ICI Ii IM N S XI I N I X 'XXI N X X XI X XI! N X XNIIIHI N xI I-HI I I I I I XII I III I'I'RI I I III' 'III I.-I:X flu' IIIIIIIHIIIIIII III II' Xl,g'g ' .IIIIIJII III. I II Inu' zn'IIIIIIIIr' III , .II ,II-XXII Xf--XIII! ' I I I , I . I I . I IIIIIIIIII I'III-I OI'IfII'IlRS I'I.II'.I R' III IDIIIXX X'I..f IIIVIXXI I NIIII If XII 'III I X'XN'I.IIX III I I N NI IIIGIII III IQ XIIIXIISI1 Q I' I P25 I 126 I51IE'vI'I.XIII XIX: IXI"I5 IPIXXXI IIIXY IN III.XN XI,I1I..XIII I XIXIIX .IXINNI II .XI I'II I4I,X IDIXI.IX XIX .XIII I I INI, IIf.l!I.IX1N ,I.,"III.XI3INIIIN IIIIIII XIIIDIIXIXIII ,I,IfII ISX'III I. III'XI5fIII,IIIIX:IX c.III.XIII'NI XIICIIXIIIIX .I.I4I..XIX'I I ISXIIQI IIIIIX IJIIIX IIIXIIIIII XIIIQIXX IXIIIIXI IRIIIIIXI XI.IZII'IIXI.X I II.I AX XI-IIIII XIXI- IIII I'IIIIXXIiI:I XIXIIJ IEXJXNX IIIIIXLICIIIXMIII I':XI'wIIfI1 I'I.l.I L.IIIXX: OI1.IiIIXUIIII .XI:II f,XNII XIX 'III CII'xx XIX .IIIIIII IIIII .XX ,I, IKNI CI XIIIQ IXX II I II II.'XI4X'IX XI.XcX RI XXIII IIX IIIIIINIIXI C1 XIIIQ IJIIIIIIIIIX IIII MX XIX' IIXIII I IXX III.Xf.X.I4I XIIIIIIIIIIIIHIXIX CQXIIIIIIINI IQIIIIX XI.I:II'I2If.IXXIXIIQIIIII-I XIXIM ,XIQI I IIII. HY IIIIIN SIIIIII I5f,Xx IX KIIXI N ,XI XIX IIIIIIIIX .X-, IN I I I IN IQIIXIIIXKIXI X III'-.XII-' IIIIXIIII XIIIIXSIIXIX IJ-IIIIIIIII I I III .XI I34 IDI II IIIIX Ii .I'I" ' ,X RI III X'.XI I.IIX XIX'-IX XXIII I EI CQI III ,xI.I I-1 .I -:X IXIIII IIII ,I, LX' X'. 'Ie' IIXXIDXXI IN CIXXII IXIIII ,'XII1IJIX XX'IIfII Ii fX2wIII-IJIIII XIXIII III-,III IIIIIIIIXIIIXIII l,IIIIIX IIIXIIQII X, : -. . .N -'X , r sift S' vs , N -- is S2 ' I 1 S Y , - X xg' li- Q S X X X X V . V , .. , , ' . . ' - -4- , , V . I ,ru . . .. -..4 ,I , 1 2' ' . ' V . v ' r-1 VA-.. ' , I P v ' Q . I , ,- " -- f V' :J V 5 '- d V . .' f' -1 , I ' . L '. -, " V. - o i lf f 1 1 uf 4 II' III 1., V- I, I I I 1 . . : -1 - ,V-V. IA , . V f - -rr I - 1 x .. . , I -- ' , . , -I u , , . I I -H , I . I -.- L 'L' I I I I . . . ' ' II II " 5 V , - ' I' I if -I 'A r ' 1 1 V I, ' A I 5 II I , I. . -.. P Q . ' ' V Y- ' v 'I ' v- ' IV r I ' 1 I Fd Z J I . I 'I V V-.-V A If J . ........ V . . , 4 V V if-Sfff-I .Cz 4: r ' ' ' ' X , ' V " ,X 1 . V - -. .. V.-sf-V Q - V I G ' r, -.. I ',' . Q' I 'A , by FT , 3 u ' . - 'f ' ' , '- '- ... , . ' ' I ' "' ' "' V- .. ,I 1 ' I V4 I , 4 I - ' . f . . V ' - ' . :1 r . f ' ,, I n I , - V - ,.'. ' - y V V' . -P - ' ' L' I ' ' '. - ' if 7 A rr - I . - VI , 4 -I - Up ' ' j- ' -V . . 1 V f ' ....... V- ' f 1' Iff' AN. y ', ' ' ....-' 7' '."Nr' ,' . .V . . ' ' --' 1 - L' - . J ' ' f ' .. ' ..- I -- ' - ' , , - ,V ... ... g I I 4 :.- -. rl A - . . 1 v I ' , , : -4 4- Q- . f 4 ,, ....V- 7- , ' Q , . 7. . F5 xv-r-.-. ' .f . V ' rg . I I ,-' , - ' -4 , . .. I I ' C- 5 . 4 'wffuffmu V' 4 ' ' f f ,' " I' '73 A . x 'v . ' I ...A I I . A , ,I V 1, FV .. I I I . I I. , H I I ' .' ' . 4 -3 Q ' . u 4 , '. V' . I , 4 ' L. P F I . ' ' V , ' ' x A r , ' ' 'I . 4 ' 1 N4 ' 7' 1 ' 'V . I . , I ,, I ,WVU v 1 J L7 I 7' W 1 jf .I IVV, I 1 fm' in W ' M! f IW ZW!! If 6 K I, WM 5 Wm ,f 1 'L Qlfwfi W , II I aw V W W W1 H 'W 41.1.09 "0hV'l MW -V gg! ai IgAQRx swf? I-lrivIIIIIo-w .X W . ' f r ifQJ P. S . . x fi? if - - - N- Nxggiiusw- X: VAX fxwpffx- or Xfq Qrxa. J x 5 : r , 5 'S is sf r ' S N 5 V 5551? Q Q 5 . S , .E , 1 Tertlarles sn N u n X N X XIISIRSHII' onnor IDLXLHUX X mughn 'X o mr XX ood Lx no L x XIFIKIIL u orur o ow Lu' Xhfox l N1 LDODIIYJ o km nrdon unson u 'nn G xnn Qpnn I 1 N Conoln N1 XX nn wurn Ciurtsnnur Cn TID S hrmdnr ID XX xl Ir 1 urposr wr Ihlrd Ordrr of St YTJXILIS suular or the. YFJULISCJD lrrturmm xms orgmmnd 11 'Nh Qt Clin Agadrmx m nlmtun hundrad md xvunty flu undgr Ihr dll'Lkll0I'l ot tha Slsturi It now numburi thirty tvx o of vxhuh IhlI'IkLT! an profmud md mmtun 'ITL cmdldatw for PFOHSSIOH om mar lfur rruptlon lhn. nm of thm Socutx IS to promou grnur lou. of Cod to had L1 llfn of gruur prrfutlon IH Ihr world and bs our vcnnplr to had othrrs to 1 hc lnr lm Ihr ruh unds to msull profound humxllty It IINPIILS slmplxuty m drws obgdunu rurrrnu 'md lou. of supgnors, noldancn of d1ngs.rou9 Imusrmrnts fgrxor m prnrr 'md yustlu and Lhamx tovs 1rd God md our ntlghbtll' 'I In Irrtnry ordrr xx 1ifOL1I1dkd m Ivulu hundr d md tvunty mx Smcc thu tum poprs mrdnmls blshops pmsts kmqs prnmrs noblmnn mm and xx omm ol ull agm ghssu md rmlw lun bun md 1m mrmbrrs ot thls Sonny 111 we f QI X X Q. N .. , - V , . . 1 .iwx S - -,I -. X N , SX 5 5 S -ri X Q X x-s NNx Q..- s+t-V ,Q A . 5 SE Q Q E Q N gif? NSE Sx E xxxh X sl , 1 Q x 3 II Missionary Bands XX'IIIIN41XX'URIxIIf'NUI SI IILXNCIIS .n II I5uy,.xn I Ihxmwn II Sklmrmwlrr I XIIIIWI XI I-my ff IIx'X't'l'x'llXl I XI--Imr IJ XIIIINIIHVI XI XJIIIIIIVIIUIKI XI XIIIINIIIQVI XI II1gIInn .X Iullx, XI CIIVHH ,x NX ISX ll X If U L KINKI' I C SIBX su X u mr Ilrnn Ii ISA I x I H 1 mu w Irm I Xl! I ISN Nr CIYKH n mx n X IM ll I 1 15 1 X an I C Ihgh X1 Blossu 149 1 u Q u 5 e , I - - L .PI 1 I W - f I . W I SI. IIII-RI.. .NIB II I3 II' XI XI.C.n X' .X CQJXI1 I Ci nIm I5 NIJQIW I5. .-XIII. I. XI4I3un.xII. Ii. X' '. XI, Rum XI Iicvn vILIx Il Clunlm ID, IIIIIM-X' SI IIYXN .IS IDI N.-XI I f .' NIP m, XI XX'.1ImIvurn XI I5.1m'r.,'X,CJI'un IS cjllI.lllI XI C:I.1rIx. XI IM ', I' I. 1'r. SI IIMXNVIS X,-XX'II NIH XI I.1x'Iur XI .'X n II' X' Spjn XI. IvI1rc.Ci. Cllnrk. Ii. XX' I. O. Oltc. XI. '. l. II IH,Immvr, ID K.1gpunm.1n XI K' ugh S III' rn, ,X .Ic' rv Ii X IlI1.XI7l1 XI I5.1l1j.'In-rlx' .X IIIvIwIwx C1 I.uImI IX Ili 51' . IXI. IIIn'I.1 . NI, Ilnukvv, .I 'XXV I C..-Imnr I II-mln' C. fX'lICQmmIw, CQ I-xr I CQIHIX fl RI II XI Ir 1 I Iug.1n I II.1rv'v Q. ' I. fVId In I lh. Sunni Ilmrl M1ss1m1.1r 'v Smuu DN K I .l'w,'xL1LllI1.lS I,llc1.11v Souix ,X , N , I ,K ,. 'K' , Y .- xlc s Year S Resume ISM L S L xx 1 IH ll lx Al U u, n S11 Q 1 1 Il ll lL W V I W lJHIlHxxKX1Q5,' CIUIKKFIIICIR. f - ' H ' I X I X fn' I 1 W ' M1 . Nur.-t,.x. - 3' ,.', X1 1 k'fX 5' l" '.1:'N S ' 'V I EI I w TUIT:U'xs U I Ummm ui XXv1H-N N XI I S1 fx kl1.1KIU.1x' NTL ,1Iu.mi'Iu.1 1511 ' 1 I Ur Norm x I ILM' ' I hs NLM iuh' llL.'r7.ll.' IW' IN QNNQIII SHILIX' Klgwlcllu' X'm'I.I'i PM k W H Qlm. 1lwrXl 9' IQJ lb cf nwrl lumi W1 .KI ' mg QLIMI I X1 3? l7.m.'.wO1i .md New UL wr Ruriml VXEQI1 I lm' Svmpln mx' Orxhustrn Xl NH NJ mul X1 x ' XYU-k Sy cpml pn gnu iv Q Y K X wx X xx Q XX x Q X i 5 X X xx X ye X Q X X X X X X Q X X Xsvxvf x igx X X i X si i xe wi S X ! s X .S AWG v Mr sr cung OUR. Floht ,4 mW "X, N N , -N g -, : S is X 'A --isis. .3 K- X ' Q . 5 H . QQ: Qfs x' 0--6 v x b 5 - . S 4 SQ Ks 'K ,N tx ggw 1 S S- fx S f E fl QQ fx :X Q fi S TX iSf,S11 f Sw X- tix? E x S E SS 2 Q E . S Q S si E EX 'f K1-TXYQQQSX . 5 1-QXSEAX 1 f s QS S 5 2 S R' S S 5 S Eflisg 'Qlff ' VX S ff RX . X X X Tfzff , 5 1 ss ' V iw' 'v ku: IC , - , 4 Q 1 ' . 0' V .- I A i I K, 4. I ' ' I ' 4 , . , ,L F 1 CQ Q 1 N Drxm 1 I I mu.. Sr Ccccln Choir IIN Ll N I Rx X NNI X I X 4 , 1' X , . . NK' --' A. lkI ..i... 13t,Y,l1., 'w .-A I xx.. I . I I Ix 1 X . . - . . I I N'.TY'11I.lfL ,Hit xziiluxi :ri 'Pm :..2't'H gI:.MtiI,1i:.-:U vi xx IVIIM. N' I wiv hm rin. IXKII ff: :wuz ,tzui :.' xmtzwzm mug mwmx wr' N' I X I dui -1:1 lla xfn f .r:"t'1. itw' IWIIIIIIYXQ II- IIMII I1.IkIx'INI1' 1 I" m : .'.x:1. "'z:"1:i::.. . . .- Im N 4.Q1.1f 1PI'Y .wx .I.Z,'111','wI "1 NXg'i.'t:I'-.1 IIQ7 t.I:1Iwx.'.1r XM 1' X MH' I 'm1:'IurX mx "Hi Iimxflqglx KIM' L1:1x1r'1:1,g wfwzix ut IIN I 1: Imax 1' r.Ifii'H71' U11Iu1'ITXjhllwxuxwi .Ugw.'nIIlIu1x.Iv NIMH Aim' Pixzrzw I'..!',.fZII1I.K mug IH III. I Imam Em' Inna .1 "I It 1' .mmf .f.x.I1:1 :w.v..1 lvIIT.'I1NIctluIX 1Imm.ux1w:xgmbxrrx lx N "Ir I I:1L:II"ti wwxxg1:Xg1wp::.1u XI :I 1:1 Ivy: I mug X 1IuI Iwzx 71' iIrwn.1I'Ju .X I UIIN II NIEIIMIII' I I HIX IM 14 I IY1x:xwi I X.I1.In-f ' I ,1:twIx'r'1w:1 K: IAIIII. X' 53. 1 .rug ,X IXQIIIQ NI mfr 11:2 Ii KIK I-Wu-r I IX'.'1 'L1 . XI 1 k Ii lwvhm I5 UM I XI,I7w:1.1III I Iiwumwt: XI I .2 wrivkw. .X III-NIM Iwzxq lx tin vz.I,g1.1:': IN: 'm.:..i XI r.mi.:' mr my I.-.wx II: U Inu: Nllmfm :1xpIx11xqIM. 2' KN. wi NI EI-QNX' ,X ' X. . s, I xg, ' 1'- 1 -' I II I ' I . 5.7 X NI' ,gy I. f".:.J:.:.' . p 2, mv.. IXNIEIQ NI XIIXN 1" I" -1 I I." "..z11."' TUV' I 'X 1 X Q, I3 N I :. I-V2 I:I'211.p' III I I' " " 'V' I unii lx'-"5I"I ,ff 9 1411, N Athlcuc ASSOCIJIIOD xNN kl K l 1 f rf ' K . . . A., -4 - 1 - 1 - 1- 47 ,, . . I' 1 b 1 1 X, 11'U1 I1 XX1 IYX Exl I?"-X11 1 3- 1 4 I 1 111.11 '. 5. 31' f ' 1111"-'11 1,:1'.1 11, ,. , . XAz,.!,, K, . X I 11 W1 11',11r111'.11 Z'?1.x1.1I 117: .1rf' "1kf1T.111I1E1l1Y1xX' 1.1 1 1 N- 111 1 NI 11x11'w .md .11i11p1.1111I111. 11115 1.1 11111111.1111 .11l111111x 1-11 Ill Huw 111 111k 11111 KKLJK MN11111' .111111w1111'11I H1 f1111f1x 1,11-1 Y! N 1 ,l W' g 1 -. 1 51 -- 11.'.Y,IIWFT?1'1C!N!'1.lX1EXE XV- ' lx", 111 11111 X! 1' I 'VH 14 1: 11 x 1 1 X1 1 ,X11111-1 XY. XX'1l1 V'1 .N 'X 1 Xfv i f sys ' K K 1 J 1.1--EK: sf s SY s X is ' ex S xxxxxxx ,A . X X K -x Q s X 5 Xi NY gwx 1KKsK1Qr K f'-fs Xxwfif. S2525 'i isis S1'sSiSss. S?wXLl3K 1 ssbf 2 X SK-fsixfx WSQYK. XKK11-.1 KK. K-'15 K Q Q -S' 5 5 gi- S s Q xSx11 gel-gbxxxxsp K s - 1 -Q2 g si sim S 51 x Rib 1 T XE giz- Kv 'S 5? -' if KKQ, 9, N S NL 'ini S1 111 xx SX Qg?'i 1 Q X Ss?-A 111 1512? QQ? Q11 XXX Q: X' Q- bs 11111K rs K11 K K K 1 K11KK K1 K1ur g r X1rs K 1 1 KL 1K1 11K prKs1K1Kr1 K 111K N1t1K1 ULIDLI1 111K C X s11111K11K1r1 OX1.1T1jk1' 1 rs X ll KH s 111Kss11K IS K KKK1 111 r1111r1 1K I 1 f xx K1ug11ts xx 111 1 s1K1u K1 1sp1r 1 K K1 111 r s111r IR 1s 111111K r1K1111K xxK1r1K111K I1 up DX 11K 'N X Q,,1XL 111K I'T1LSS17L 111 u K 1 I K 1K1r 1 C 1111K111K 1K 1K1Krs111p burn1111 11r1 1 IS 11 111s 1K nK1KK1 1K1 us 11 K 111 p1s fu XL K K KsKn l11K mK QLD TL ssKs 1r1K1 111LlS rm u111sKrs11x C1l11K IL tru ILIIOI1 must 11K our 1111111I1K1r1 1n K 19 6 111 xs111K11 wK 1rK pKrn11I K K sKrXK SOQ,,1'L'1111 K1 K r1sKKr11KK1 bKrr11K1K 1 Q 1K K 1 K1gK 1N1t1K Cou 1 1 IL K111K 1 LK 111 K 111surK l11K pKr111111K LL S K11 SK1K111 SKYX KL K Ullf 1 K1r s s K111r1 1sKrx C1I1ll311K xsK11111n 1 mKr1111Kr K1 1K t1K11111C 1 1 X 1111K QS A111 1 -.ms X1'f11111 1 111II1N X1K' ' ' 111K' X11 Sl C11.1rK' .'X1llI1111.1' .1r1K1 1'r1'11K1s K11 111K' .'Xc11K1 '1111' V111 rK'1 w1l11 I11L' Sisturs 111 111K' K11s1111Kt 11K111K1r 11K'cK1rK1K'K1 K111K' 1' 1 ls, 1 ,. fX 15. X1u11'11K1'O111a11a.NK'1,, XX'11OVX'C19 K'1"IK'K1 1 ' ' cy 11' N ' 1 ' n11 CfK '1 K11 CQ11t11K111c XX'K1111K'11 111 1110 1:11111 fX111111a1 CQK111vK'11I1K111 11K:1K1 111 ' ity K11' X'11i 'A ,1D.C'..111N 1'. 1725. X1:.111"' pr sK'r1 ' ' 1111, .111 1 J 1ssL' K11 l11K' N. C1 K1 XX'. 1511116 11 11r1K1 is 111K'K1 '1I11 I11 ' ' K1 '1 1 11 'K' .111 CQ11t11K111K' wK111'r1 I K1K1 K'1 i 1 c ' 1fs1st ing' 1 ' ' 1 K' 15' 1'.'.C1.Cf.XX'. X'K'1"' ' 1' 11 11,1-O1KL"1 11' f11X1, Q1 4' '1 ' A ' 5, '5111t1y ' 1 'cn 1111 ' 1 1 I' 111K1s' 1K'.1K1K'rs w11K1 sK'rvK'K1 you SK1 11K1111y 111 c .fl 1" ,Wars K11 111K' CQK11111K'11's 'x1s1'11K'K'. .111K1 IK1 K11usK' its 1121111 111 pK'11K'1r.1tK' ' 1rK 111K11' 'K'K' , " 1 ' p 'K' 111K' 111111x' .111K1 11117, K11' 11 11" 111 .1r1d1" . ' ' 1 N ' 111K'y'11r 2 ' 'A' ' ' 'I 11" " ' ".1'1L1SL'. "Or1' g1K' j' for 111K' K'K11111ng X'L'1ll' is wK1rI111' K11' 11 11 1311211 f HC11 K11 C11t1K11' XX' 1'r1: fX11 1K1'1 11' K'11K1K1w111K'11I 17111111 IK1 ' - . ' ' 1 '11 .111Ki 1'L111K'sI L1K'X'L'1UpI'11L'111 K11 111K' NaI1K1r1.11 CQ11I11K111c fc11K1K11 ' 11 '1" 'I11' KK1 1 ' 111 ' 1"K111 krca1'1K'.11'. "1.'1 NK's'Y'1"1511 bK': Q1 " ' 1 1 ' ' f11 N11 ' 1 ,K11111K11K11'Cf.1I1K11'K X' 1'l1.H 1X11.. '111'1e1f. 1X'1l'1.1.1'N. 15111 LLL -f i 5 L Q S- Li . Q ,..Lx L f. ' L M wx, ' 1 .4 Z2 711 xx fm L, 1 f l lllf ' L fsxxxx M si VE infix L 1S4iXEXXl?TGs? L ig Wx 'Lxx Z Will: M.: L, f xxfkfeg i S., :LS Mx x C lf' 5252-5 lj' fbi -5 5 Q Q SQL rx is ., I xl j x Q xl 1 .L 2 xx' ff 'Z 'LW fx L X S ' Q . Self ' x 5 .L . The Natxonal Catholxc Servxce School L L LL L LL L xx x L r LLxxxLxIxLx Lf L Lx HUD, Ul L x Lxx ll I L l L L L lfk Lxn LTL LL L L LL LLx FI X 18 ' N Lxxx Hn lu xg xL YL IFL TIIDLL L Lrx ILx1I'xxLr N K 5 H L YL in I W U1 L L L lx lx. ' xxxlLrDfxlllxLxFl Ol mLxLlLx'l'x pu Lx 1 L LLxY'xx l'LlL L L K xx LL L xxx x L r xxn x r Lx xL xLnxxx'xLxxxxxx x xxxLlL Lxxxx Lx xlL L L L L L xxnLLl Lxn lxx LxpLxxL LL K n xxx L xxxn xxx L x x L uxrLnxLnx xx xlxL xxLxLL x Lxxxx L x xx x xx hx h Lxxx L xLxrLL x lxL lxLxpLL lxxr LxxlxLxxx xL nxxLrxxxx XmLxxLx xLx xxlxLx xxxLL LxLxLx x xxlxLxlxL IFN lflxl'xxl'lL1 L LLQ LLxuxxL ' NHL L L Lxmxmxxx Su xLx Lx x x XLYULL NUYX l L I llLxfL' L17 LOL FS L L x x xL xxLxrlxL Lxx Lx Lx Q x xx xxxxn xxhLx L L Lx L xx xxxx xxx Lx LL'L ' Lxllxxx HL L L L LLI L L L L I xlxlLL LLL L Lx xxx x Lx LL xn xx SLlxoo nnxxxl x xxx. xxxx xn Lxx L xxxx xx lx mxx bLLLxmL xx L L Lx LX xx xLLLLx xlx xxLx ' SL X! Lxx L x N L xl xLx x L xLxxxxLxxL L m L L xxlxl Ll hum Lxx L L LYLH x LL Tx HIL xllx! IL rxxxtx XX 7 L L ' L UUHLLL LxLxxxnx1 xxxx xLxL L L Lxnxxlxxlxxx ' ., xllx xx LxxlLLxx K NYU 5 xxx xnLxxx pLxxxxxLxxx L uxxxLxx xx xxxx L xLxxI XKLxI L l 'It QL 100 NUT L L xxx prLx r Lxxxxxxxx xLxxxx lL x 'lllllllkl IITLYL lSLN LlL lxxx xxn lx l7llfLLl1 xxlxxx lxLlLlx xxxxnlxxml HL X xLxlx1x L L L x K l nllx f xx Lgxxx xxx Lxxrx xLxxx tLxxlL lkktll xxx xlx LxlxLxLlx L1xLxx pxolx L xx LxxxxxLx x x L xx xxx HL S 5 U kk N L l L L L 'L L LN L W I L xxxxnLL xLxLxx vLLxr L L xLxx x Rl xLx x L L L xLxr xrxxn L L L Lx x L xxlLLn x Llxxxnx Lx L L x Lx xx Ln L nx xxnLl xx xx L x Lx x x lxnxgx xnLl l 'ITTILHI Lf NL! K phi SIIILLD S xfx lll"l3f1L lLUlllLN LL xx xxxxn l'7l I ,, L fy Qi. if I L Q 1 Y Q, - - ,LL V X llxx X.xxxxxxx.xT Cfxxlxxxlxx XY.xx CfLxxxxx'xl xxx ll'lX LxpL'rxL'Ll Lx S'xx'x ' Sxlx xLxl xxx xxxL'L'x xlxL' nc'l 'x xLxLx.xl xxx xLL'xx xL'xxxlx'xxy xxLxxxx xx'Lx l xxx xxxx' thc xx'Lxx xn Ox lxL'x l'xIl xlxL Na .l 4 xxx xl xxx C.xxlxLxlxL Xxx xxx' xx'l Ll xx Lx Llxx'xxxLxn Lxx xlx' Nxxlxxxnal CfLx lx xlx' XV'lx. ' C. xl' 'n' xxx3L1.xx'xxfx'Ll IlxL' fNLxxx xnLxl L LxIlxLxlxL 5'xx'x ' Sqlxx l x YL hxnLxLxn. ll, C. llxx xclx l . xx 'xx'L' xlxL- xxxlL'xL'xx Lxx l .xllxxxlxx xL xLxl xx'LxxlL xxx Lx nLxxxLxxxLxl xx'.xx' xLx p 'pL 'x L 'l l'LxLl' . .xxxLl ' 'pxL't llx' xpxrxx LxxxLl xxx 'xlxx Llx Lxx x'lxxxxxx.xn clxLxxxtx' xxx xlxc xfxL'ld xl LxLlxx" 'lxL'x' lx .xlxLx ' LlL'Lxx'Lxrx xLx xgxx.xlxxx xxxLlL'xxxx xxx .xpxxxL'Lx.xxxLxxx Lxx xlxc lxL'xx xL'xxxlxx xn mxxdcrn xlx xglxt Jnl pm xx L' xn lc x"lLl Lxx xx .x.xl xL'xx'xLL' .xxxLl xLx xL'x xLxxxlx xlxL' xpxxxxxx.xl ' 'L - xlxl-xxx ,ni ' x -LLL- L'ZlLxxIx xxx xlxx' .xxxx' Lxx xxxxlxxx' 5xxL Ll xL'xx'x" xx Lx Lxll xg xlxx lx LlcmLxxxLlx Lx LL' IL' .px xx x 'lx ' n.. ' ' l L . .xx xxL-ll .xx .xxx xxxx 'li'Lxxx.xl xxLxxnxxxx1 xx'lxx'lx 'Lxn lx' g. ' lx' ' ' 'n". 5 x LxLLL x xlxx' NL' 'L' SLlLxLxl xxxLxlLr xL'xxLl xxLL' Lx xL'Lx ' ' . xx xx lxulxL'x'L'Ll ' l'nIx L'.xn xlxxxx Lxxxn .xxx LxL .x' xxxxxglxx xnxLx lxL'xx 'Lx lx ' I C ll "l' ' 'l ' llxL' N.xx nLxl C. . lxL' SL' S'l l i' .xxlxlxntcd xLx lllk' Cf. " L' " ' Lxx' .' xxxxm xxlxxLlx gx.xLlxx.xxL'x xxxLxx rL' L'xx'L' xlxL' Nl A l'-fL'U. Ix LxxlL'xx Lx ' " Lxx xxxLx xL'L L Q Llxx L' xxlxx lx lllNlYLl'llUl'l xx gxx'L'xx xxx l,xlxxLx li " L L l xx' l""l lxjx' llxx ' .nl xx:L'xlxxLlx .xxxLl pxxxxxplc Lxx xx x.xl ' 'llxx' xLlxx l .xlx .xxxxxx I Axxw: L l xxll ' x c xxx xxL'lx xx' xlL .xx xx' 'll .xx xLxLxl xlx XYl l' L ll't.' Lml L ' L ' pr'x'xxL'l An' 'Lx L ' 'Lxn xxx" xlxL' xL'xxxxx'xxx'nxx xxxLxx' L'xxx'x .xx L l'nt. llxL' lx.x Lxx' xx.xxxxxxxL xx xlxx.xxLxuglxlx' Clxxxlxolxc and ll lx' ML x' fl'cx'l ' lx' l's L'lx.xxxL'l Ll.xxlx' :Xxx Lx L rL'xrL'LxI LxlxLx ix x.xx'L'xx xLxr l ' . Llcnxx ' Ll'r lL 'LL L ' " ' L1 xxxxx 'x xxx xlxx' lxglxx lxx' xx'lxLlx xlxL' Clxxxlx lx: lLxxtlx '.'plLxxxxx . xLl 'l"xxx c ' rlLl. S x.xl xxL'lx.xx' xx'L rlxL xx xl ' gxcLxx n'L'Ll Lxx xLxLl.xx' .xx xt xx xlxL' xL'lxxxxlLlxnL. Lxx' lxLxxxxLxxx Lxxctx' 'xllx x'xx' l x.xLL- llx x l,xxx .xx .x ' ' xxx klllx' Clxxlxxlxc Clxurlx xx xxxx' Lxllx'x xx Lx' c an xxx 'xx .xxxl xx xx tlxL' Llxxxx Lxx lx'x Llxxll ' xLx xL'L' xlx.xx lxcx' xrxxxlx .xrL' l'xx L'Ll . l L Alxt. Tl' px' lLx xx -L1lL' xx xlxxx Llxxxx xxx x.xx'x lxxglx xr.xxnxnL xxxx xlxx' xx'L'lxLxxL' xx'LxrlxL'x xx "'xxaxx' xx xxx' 'L lxxxxxx.xxxxxx"x xllx .xxxLl 'L 'ng xlxL' lxx L1 Lxx' lc l' ' h x L ' lLx'lxL xxx ll l l Lxrg' xxpp xx'xxxxxxlxL'x LxpL'xx Ll.xxlx' xLx xx'LxxxxL'n Lxx xx'L'lxLxxc xx'LxxlxLL'rx LxxxLl xlxc N Cf. Cf. V. 'L ' 'ng xlxc Llxxxrxlx Lxx lllllYxlllll'll ' lL'rx Lxx xlx' CfLxxlxxlxL lnxxxlx. Lxxxxxxxx 'x Lxll xlnLxxx xLxl .xxxl LxLLLlL' " L' xp 'lxxf l' 'l l llxxx x' . Ll'. xll' c 'L Q 'L l'n' Lxx L rxuxxxxf. xxx .xml ' lL Lxx xlxL C' 'l lx xx Lx LxLxx'c rL'xxxLxn xlxxlxxx' lxxxl xlxL' l cxxxxxx '.lxlL' xlx.xI CfLxxlxLxlxL xx'L'lx.xrL' xx' xrlL xx lxL' Llxx ' x'xlL'Lxxx'L'lx' xxxux lx' pL'xx xxxx'l lxx' xx.xxnL'Ll CfLxxlxLxlxL Lx'xLxl llxL' Ll l lL L1xL'xxL'Ll .xnL xxxxLlL'xxxx Lxxx' .xxxx.x'xL'Ll xLx xlx' Cxllvy xxLxxxx .xll xlx' xxLxx' .xx xx'L'll Lxx xrx xxx LxxlxL' ' 'xL'x l x'L'rx' xx xxLlL'xxx xx'lxLx lxxxx cLxxxxplL'xL'Ll xlxc 'Lxxxxxc lxLxx Lxlx.xxxxL'Ll L pL'r L ' xx'ixl L 'l.xx' xx'lxxLlx xlxLxxx' xlxL' LlL'nxLxxxLl xxxx L 'l 'Ll ' lL'xx. lhlx' xy llx' .xxxl L ' lxxxxx h.x' L'xxL ' .xx xxcx' LLxxxlx n .xxxsc .xnl LxlxLx .xx the lL'xxxLxnl L' L'Ll ff.xxlxLxlxx' ' x'xx 'L ' llxL' N.xxxLxnLxl Lf.xxlxLxlx S lxxxxl x SLLxLxl SL'rx'x'c lx.xx L ' L A flL'Ll Lxxxxl L'x ' x.xl xxl.xLL' xxx LiLxxlxLxlxL lxxL' All CfLxxlxLxIxL xx' m'n xlx'xx lx xxlLl LLxxxtxxlxxxxL' xxx lL' ' Ll xxx' xxxL' x xx'lxxLlx will xxxLxlxLL' pLx xll' xlxx' pLxx'xxx'nx xxx xxxll xLx xlxx' gr und xlxx' lxxxlL K L Vxlllf ' x LLxxxlxxlxxxtL' xLx xlxx' SLlxxxl.xrxlxxxx lllllkl lxx' xx'l l x'L'll 'xLxxL'Ll l' x ' 'xLxl dill ' ' xxxLxx lst' LxxLl'l L xxl L L'Ll. S x X K xX xx is X X X S YS e x X X X S X g x QX Qhums O30 A-ssoum V015 Cfv S-WUXJS Sm' DA Qhlh he Hd Do fBoo+'B, S -xi.. OF HGQJ OurGnnq f X S as ' " 5 fi:-Q?X,Q1 :xii . yx SF . Q, , NY X -. f ,XX -A 5 .f 5' . X x Ny: Q 'Q X .- - i . Sw. S1 S 5 - sr Q. vi X '..f-'isti gf S Egix Y XA ,N ,,, Y .wggss QE S gi f Ss 2 is Y K I Q fwf Y Awww Y Y Q iggssgfgx -. X es-fxx ' - A - Xixsriixggf, XSS 4 GN, Q. Aj 7 . I lv l ' W H , 5 . l. ' 0 f' gf' Pu W Y X. Vs'ulQ mm' l,.l!IX ll IS L Q IH S IX KXHIHCOL llx L '.ldCl1lH1nSlngstmS lxIN ot Nil, Sl. Cllar' Sal IQIJIMKI U. 4 .' ' N I" lv A Clinton CQIYIKK C,OI1Cn'I'IS x . i fPl.1x's. Nil. Sl, CQl.1r' ldlnl Ruholsc R mx momi km 1 Il.lHUXK'x'4x'I1 l'.1x':x . ' ' 'l m 'sollll II1 Plmo Rullll S.1ml Cuklx1xI71X ILLHIS up x nu ml CAIUIISIIN IS Sui- Km V- Q' X NW X X X XXX X X XE X Xk X X X -:XXX XX xXx x XX Q X XX XXX Q Senlors Entertzun Junlors L II I L L III L IrInLILIrII L L L L I L L I LIIKL IIIFISLI L IIIIIIS., LLILIIIII L L L ISS It I nILrIL In gl L LII LII L Y L LL IIILI LIIIIKI L IILIII, L I L L L L LL I L L SLI' I IIL ILISILS L L L I S v S L L L LL LL .,lL The Magxc Wheel SL S LII III IIIL IHWTL I IX IIILI II If SLIII MII I LXLIIII I L I L L I L L L I I IIIII II IIL L I I L II p L ILInQ n II XL LIL rx pLnL IIIL IIILIQZIIIX DULIILSS InIprILILInL IILr LILII LIILIL I Lr LLILYILIL L L I I 'L T I I LIIL II L L llfIIS I IFIX L IIL ILII ' II I I L L ILS LL LX IS ILIrIIILL Lr IS ILLILILL IIL 'NIIIIIIIIL LII DIInI LI ILI prLLLnI ILr I I L XI Il L S L L fl Lk IL IQ I I IIIL' IL L kk L IL I QFLILIIII nLI Ir ILLLL L L I I LLILLLL woo IILr L I L L k UL ILSS IL LL L I L L I I'l L I LIILIS IIIIIJ LXSI If I X S L L - L 53 'XXL IIII IIIL' L'vL'IIIII14 LII .I.InII.Irv IIIL' LIxIL'L'nIII. IIIL' S'nILIr C1I.ILL CIL'VL'TIY L' IL'r I.IIIIL-LI IIIL' .IIInILLrL XYIIII .I .I.II .III 'L' .rII'. ,I IIL' LLIII -LIL' IIIII w.IL . I'LI IL-r IIIL' L-LL.ILILIn IIIILI .I L"rL' IIL'.IIIIIIuI .l.IP.III'S' IIL IL' 'r, .IIIFLI IIL'L' XVIII II "rL, IIIQIIIN .IIILI . .' IL 'I IIL' .IunILIrL nI.ILI' IIIL'Ir .IppL'.Ir.InLL' III I A j ' ' I'L ILL rL'IIr'L'nI IIIL' I'.IrILIIIL LI. .L'L L 'X jlrls IIIL' L'v'IIInL1 w.IL plL',I . IIIX' SII' I III III.IYIIIf.1SL'X' r.II .I.III.In,'L Lam 'L, .IS I5.In I'.In. ri" IIIIIIIIIIg. . , "ng LLIIII -LIL ID.I 5., x'.IL LIISL 'nILIv'd III' IIIL' QLIYIS ILIT LLIIIIL' IIIII'. .III'r 'I lk-II .I LI.IIIIII' .IJIILIII 'LL' ILIIIIII XYIIS 'I'L'LI II' I 'I ' 's'L :XII IIIL'.ll1IIIIrk1I I LIL' LI.Ir.'LI IIIL'I' IILILI SIIUIII .I IIIKISI pIL'.IL.IIII L'L'L'nIng III I.IIr .I.Ip.In LLIIIIL' IIIL' .I.Ip,IIIL-LL' QIFI L'xIIr'LLL'LI IIIL'Ir IIIL'.ILIIr' In II.IvIIIg IIL' IIII'I'SIIIII1 .'XnI'rI .III L'II.Ir.IL'IL'rL .IL IIIL'Ir 5'I 'LIL .'IIIL'r IIILILII IIrL'II.Ir,IIIL-II IIIL' .IIInu.II IIILIIIXII L'LIIIIL'LII' wa' giv' LIII I5L'II' I'llLIIX' -IIII .IIILI SIII IYIIII .I I. Le. I .II 'QILI' 'L'. IL' Leg L" I I .ILNS 'I IIL' LLIIIrI L'LILIIInIL'L were LIS II'.ILIIII'III .IL the I'L'.IL.InI 'LILI'InIL'L XK'L'I'L' LIIIIIIIL' III I gr.I'L'IIII LIIILI .ILILIL'LI IIIIl'II III IIIL' L'fIL'cIII'L'nL'LL LII- IIIL' IIIIIQ IIIL' Igl ' 31 .I.LI LLL' 'rx' .IL LI'L'II .IL IIIL' LILIII IIIf., .InLI L'xL'L'IIL'nI sing,Ing .III LLIIIIrIIILIIL'LI ILI IIIIILL' II LIII' LII IIIL' ILILI I'. ' l L' IL'rIIIInIL'nIS LII' IIIL' Dar. IILIIIL' I'LI'. '. ' '," "f".jII'. I .ILIL I rIL'LI.I. In IIIL' Iilll LII' IIIL' XVIILII, 'IV' ' 'L. 'IIIL' rL'.ILLIII fur IIIIL IL III.II LII' LLILIIL'L ILI nI.Irrx' LIII' II'r own LI.'llglI.'I', IJILIX' CQII ILII.I. IL'I ' IL' IDIIL' rL'I IrL III IIIL . 'L'IL .-I wL'.IvIIIg IL'LI is III'L5'lIIlI'IIL'Ll III' WIIICII I ' ' Ing IIIL' .IrL' ILI LIILILILL' IIIL'Ir I'4V'S. 'I'L'L'I'rIL " Is I'LIr"LI ILI wL'.IvL' .I I5L'I'I'L'CI L'II LII' LILIIII ILIr IIIL' l.LILIY LQ.IrILIII.I. WIIIIL' ILILII' I5rIL'LIn. an "I7L'I'I wL'.II'L'r, ' 'IIL'n .III III.II' I.II I.ALIL' I5rIL'LI.I " . ' I 'I III' I ' . I' f 'I, '. . 'I I ' LLIII .I IIIALIL' wIIL'L'I .IIILI IIIr'.ILI: 'I 'IL' LII' I' wL'.IvIng LIIL' IL LIiL'LIv'rL'LI III' .I I' III" IIKIIIII IIK IIL'r ILI IL' . 'jL.Ir III.I' I, III' IJFIII' LII.IIIg's L'ILI.I L VIIII IIILA .I IL"'I1 VIII ' 'I'SILI ' '. IIIL' IDLIILL' r'IIIrIIL .IIILI IIIILIIIQNII 'I'L"I'rILI'L IL'IIrnL LII' IIIL' pL'rIILII' LIIA IIIL' ID 'I ' Un II 'LI.Iv LII IIIL' IL'LI IIIL' I'rIn" 'IILIL LL'L III' w'.IvIIIL LII I .ILIV If 'L'LI.I .IIII.II ' I . IIIL'. I . X Q S i 5 MKS ll ll u 1 m r Ulla Sllrpwlll MILF Spxmsh Dm .rx s llwll OL mmm XVIQJIIII Ruclull qXm1L1.1l Pmmqlxcl kc .IT lI'. ' R N 5 1 k 1 K 5 .f ' , X K g -53 Xfx 1' ' 1:51 . - 1' 3 S1 Patrlck s Falr L L L ,N L I L, L L IXL Y LL WL LIT' I LHI L KL N LS LL 11 L ' 1 I lL TL 1 L 1 L1 L Lrl W S 1 L L Lxlllk N111 1 KL x 1 L L 1 S PISSL X L ll L L1 L WL NY 111 1 IX 1 11 1 X LX 11 X 1 L lllk 111 Illl L 1 Hlllll Retreat 11111 1 X 111 1l11r1 1 X X 111111 1111 1111 L K RLS L1 X s 1 11111111 1 r 111 LTL VFIIILL Lk L L L7 LHKIHLZ K L L L L L N X Ll 1 111 111 1 1 111 l11r s1r111 1 1 1 111 111 III 11r1l11 1 N'l111 13 11 LSSLC L11 1111rL ILL L L L L L ITfUI1ULlllL L K L l L L I l 1 Xl1 5.1 fil.lf' fg11'ls l1.1l l11'.'11 l11'111Lg 111 -,1yX-1' .11111'111.1111111 111 l1.11 lK5llAl 111llXL'1l 111 1'1"111, '81 l'.11r1'lX's l'.111'." .1111l wl11'11 1l1.11 l1.111111' 1l.11' 1l11l 1111.1ll1 .1rr"'1l1L'1', .1.1'.11"l 111 1l11'11' S11111l.11' l wr. 11" . 111 S1 .l.1:111's' ll.1ll. 11'l11'1'X' l11'1 sp' .1 1l1'l1ggl11111l .111 '111 1 111 11l.11'111j' 1'.1111111s .111111s111g j,1.1Ill' 11111114 1l11'11' l 1' .11 1l1X' lRNl1ll1f.1 11 ll l. .1111 1'1s111111g 11111 111111111X 11'll1'1' 111 NXX1 1.1l1.11 1l11' 111111r1' l1'l1l lrkil' l '111 N11 l11l 1l11'1' 111rA41'1 111 11.11r11111l' 1l1X' 11I"llX' l111 1l1s wl1'1'1' lL'L' ' '.1111 111 11. .1111l 1l1'l11'11111s 11111111 1131s 1111 .1l1- ll'l1L' 1-l111'l11'11 s1111111'r 1l1.11 l11ll1 11' '1l 1l1:x, 1'.1111' 1111 111 1l11' 111111lX's1 '111 111111s111A.1ll. .-M Fl .ix 1l11' s11"'1 s1r.1111s 111 11111 1 1l111111'1l Kllll 111 lllk' .1ir. X'.11'l1 glrl r11sl1'Ll 111 5411 l1'1 11,11'1111'1' 1111 1l11' llI'Sl 1l.1111' ll1X' 111111' 1l111' s111'111 X ' 1111l' 11:11 IL 1lLl1'. .1111 l11'111r1' 11111 11' 1141s .1w.11'1' 111 11. 1l1X' l.1s1 11111111 -r '.1s l1L-1 g gl. '1'1l .-XS l1X' l11x1 111 118 111 "ll1 111' S1111 ll 111' ' 1l11'l .1 13112 ' rlS 1l11 X'l 1l11'ir 1L'1'.111s 1111 1l11' 11'.1llL 111 1l11' Xl1 lllll, .Ill 1111.11111111111s111 1lX-1l. " K 1l11 l111l11l.11' 1X1 l11' .1 1111'111l 11111' 'l'l1X' .N11 .l ll1'1r1'.11 1111 1l11' Slll l1'111s was glV'l1 .11 Xl1 S1 Cl. ' 'I131 ll11l'X'14X'lL.l11'liL'v llJll1'T l.. A N L' 1. C1 S5 li . 111 L5 .l11 'll11-R1 '.11 1111-111-1l XK'1'1l111's1l.11' L-v'11111g 111111 11 1l1s111111rNX' 1111 1l11' 11X -"1 s111' 111 .1 r1'1rL'.11, l11l l111"1l l11' li1'11'1l1X111111111 1l11' l'1lX' w1l S. . '111. ll1 lv 'I1111rs1l.11' 1l11' r1'1 1'. .111s LL" - L, 11 'l 1l1X' S11"111l 11r1v1l'5g-111 ll11l1' Xlnw l,.111l1 111 1l11' 1' ll " K l111s 1l1' liw'-r'111l I'.'ll'L'.'1l Nl.1s1 'r ggvc 1w11 1111-1l11.1111111x .111Ll 1w11 1'11111'1'r1'111'1's vi1l1 gr'.11 1 r'1' .1111l ul 1 '111". 541311111 ll1X' Xlllllllg l.11l11's 111111'l1 1.11 l LIS 1l11:1:gl11. .1111 111s111r.1111111 1111 1'ar11'x1 '111lX'.11'11r 111 1l11' 1111X- lllll 11.1111 .11l'.' 111 l111'. 1l11-11 s1111l's s.1l1'. '1111 5.11 . A 1-v'11111g 1l11'1l1s1'1111rs1' was .1 11111s1 l11'.11111l'11l 11'il11111' 111 llll' . l111 111 L11l, 111 ' lil' 'l Xl l1L'r4' 'l'l11'S11Ll.1l1tv111'1l11'1'l11l1lr1'11 111 Nl.11'1' . 'l11'1l 111 1111 1'ss11111 111 1l11' 'l1.111'l, .1111l .1l1:r 1l1- s'r1111111. 1l11' '1111r1' l1111l1' '1'1l 1l11- .111 111 1-1111x1"r.1111111 111 M1111 l111111.1'11l.111-. 'I l11- li1'1rx11 1'l11sX'1l S11111l.11' 111111'11111g. 11'i1l1 ll1gl1 Nl.l'sS 111ll1w1'1l l11' .111 111 s1111'.1111111.1l 1.1llX Llll 1l11' 111-1 'SSIIV .1111l 1111'.111s 111 111-1's'1'1'1'.111'1' 1 g k lf,".llx'lIh' ,XLPIIIN PIJIIINI X IUIIIHSI "-imma' ot Inv IAC!!! XVQM .ll fx U' lmhnls Lomax! ' Ill! ITKL C1I'.lnilI llx' Ku Cllss Dlx I :UQ 1101: Scrum I nu . I mimi Ru II ll 'Nong R H11INkHkm IL OU :Xe K1YHllllLxx'lIH ' 'n 'Ill P: U Features From Qur Di My 44 fi' XQ f 'xx NT V1 N I f if ! m omevllnrp Bova of 'L E .W ? k it J Z9 Uufr 'FnoTocyinPns L !YufoQrAm,5 K! ,f iff MCL, wa, f f Lf f Ji! fK5,M525M, f 10714 401 f 2,1 7 f A 4-MZMWLMJ X 17W X? ff ' MUN! I 1, lvjfz, 7 V' 1,4 ! VL H A A ff 34- I' PJPL , 4, j 3- 5,4 26 it I .pzjt F 7. ,, J 1 ,Q f Kai L, Q, fd! ZZ! 1-4 C ij , L I U f' ff ' f gm 7i fQ,fi7 ,,,w,ff, jljgf 47 ff f 5 if ,- CL, 4 ,f 4" f j, ?ff,.,.4!,,1L, ,K Q7pJh2f K I1 J IJJZYZX fn f Lin vf ff. ,L Q4,,,, ,l , ,K - 8 3 L Io U lumor K u ic x1YlXIll1 'l.lIT1'I' 'ks 3' . s V 5 K -L-, :,.X Q ff sim Q N1 1, 1 Y S4 Xjitf , Y Q X' ,g SBR' FQ-w 'N f 1 X: Ymvwksw--XX' ww Q 3 b 3, " X fpbvx -j :sg 5. f ' ' vi -S Q ff i Y 05171 H On ZZ, V A' Faffpn, 7',,x I F fA'XTWf KUNXXIFI -'x'-'s xo fl Kd!! ZC5 lg 4' fu nafdyu Qftemij jd are B file plc! Ok .L mc Ill 18 ilu 1 gr n c w un lf Pl L i u mr Imm 1 5,mxn L fllht ldont lmnnxs K 'n N lflx L L I U1 In Qr X non skxd pan mln k U 1X3 v xliv-4' ICI my Us F142 O jwh 1 1 X11 11111 1 1 "QD 'VIA hoe ,., 111 5 EY olut1on of Z1 H1gh School Student Z Sa 801311 ILNIOR 1 14 11 X 1 11r1qr 1 111111 1 1 1 11111111 1 1F11 1X-1 1 1 '11 N1 1181 1 S1 'NIOR 11 11111 pro 111 ,xx X S1 f -E 1 ' 1 1 1 ' Q J . l ,,' f ' I 'f-111 o '44-, 0 N, . 5 ' ' A,' . f 1 +119 ,D llqp 0 ' S I 11 1 1- ' ' 1 1112 1.'11 '1 1-. '- - 1'1'.'.1 .1,'111111:1 111.1111111:1',11111.1'1-. 11:11 111 1111 .'..1 1 11.1111111113.1111,1'11 .11. .1111111.1-11 .1:111 .111.1 .1111'.11111 11L:E ,H 'hx 'MMM ,I yup., 11x,f1x,,,. -md .11 '111 11.111 11111 11'.1r11111 1111' 111111111111' 1.1 , , . 1111' 11.111111 111.11. '111111 11111111 11.11111 1111' 111111 11.11 1111' 1.1111 111 11111 111111111-1 X11111111 ,1'11'1'111'1111'1111111111.11111 1 11111 111 '111 11.11 11"11-11'111111-11'1'1Y1 1-5111 1'W'1'11'-1'1fl11"1 I111111' 11111 111111 11.111111 11t .111 1111: .,11:111 1111111111111 11111' , . 1:1511 11 11..11'1r1f T1 '1.111 1 111 11111 - 1111111 1111'.1,.1, 1:1'.11:t.'. 1111 11.1.1111 X 1 ' "1 1 1' U 1 ....11 1.1.1, 111.1111 Q1.,11,,1,11., 1111111.. L 1 1.1:11111111111'1 111.11 11111111111 111111' 111 1. '11 .11111111111111 11.111111 X1:.1f1111 f1111111111111111 11:111.11111!11.1Z 1111 111.11111.11111111.111 .1111 .1..1111'11 111 111111111 11 i111 111111111111 11.11 11.11 NH1 1 1.7.6. lmk,11hf Um XXX11 nh., 1'11,'111 11 111.11 111111.11 111.11-.1 1111 11111111 , 1 , 11 L1 .11 11 1.11 11.11111 111111111111 1111111 11111111111 .11 111.111 111.1 1,111 I11 1x Im hm ..11111' 1111 111111 Y . . W, ig -111 .. ' Q I 11 i x I xx . 1 , V . - 1 1 , -xx 1 f -f I I. YH 1 1 I T. i 1' -E.. I 1 , 1 1 I l . x- A 1' Us 1 1.. ' .Mb ' X 91, V I Q Q Q I . .. . . , , . . , 11111511111 . . . . 1. . ,. , . . 1 '11111l 1'11Xl1'1x 111111 X - 1K 11111 XX'-11-K 111 1'r11, '111 hrs y'.1r11g11' ' ' 1-11' .111' 1'1 11111111111' 1111 111' 1' 1 A Few of Our Sports 1 Xln. O xr It u n mlm Ch1n1pm x...n1lx S s gun an 0 th. nurbx panslns 'md th. xoun nr nlann xur. sux muh nnunsud m n tum Q Suhr n vm xl tln rooms 1 skmul sun X nlmm plum mln th. xundou Xxlllllm vms rnhu xlovx about nturn my, 0 bus pl nn .md lupt loolung out th. umdmx so Sxsnr mslud X 'III mn x u luulung I Wxllnm .xnsxund Il. Mxssmn xmlluny, up md damn thu walk lu 4 L AN n n mi n 7 XX mur spnrls lX5l W Lnmr I. m R ms U LX x Bxsnlwxll lll XRD IN Rl l If ION C11 SS u xl ls thu th. mm. Clrmt xu mx to m hu! u llllung lm 'upxl x nl u x xx Lmlnt xu lfnsguh lhu. I0 hmr ui an 1 ixsur would xou pumsu .mx om for amthxny, sln dxdnl do :sur mx 1 ul .uursg n I m Q. ur dad I do X lfgll 1 ,x 'uzllng "'I r. f Cin" lc. hr, lv l. r .2 ' i . ne. 4 .Xmfllwcr .xblc c. lrr. 5 licnlv tor xh' fmv. tw l1nj 'x g nh' .1-l. .. S' xx . '7 mul. 10. X' ll" Pm.ll. ll. . ' . , l"" ' .1 Nllsmn WJ 11" nc - 3' ' ' ' X" .fr --.1 -- g- p 4- A ,A .. . .l l' c ' ' tl' ' gh?" P xpuial wrviccs held in thc afternoons for SNU3 "Pray 10 in Qlmffh? XX'h,11 ,HQ l' . 'lhmx ' 1 a ' u' ' ,ln V0 A A1 u1"' th' fl l- ' Vl' . ' ' l 'XVh'. do' V' .l '.ws mv. 11 ' 4 ' V' l. M ' j fl 'V '. .1".".'4Vl. ."o ' 'lv,f Y' 'H ' j .1 'H ' 'XVl '. chlld. ' ' n " '. " - . iq Y' l.1i "XV'll. Sis ', l ' nl mv SS S Ek XQXXX ESQ SEQ Dxglg, M R R NXQSAX X N gk xi' I-ARM SCENI 1861 Q 'Xt .. X .. ...., x ' XXSF I X - ' "sz . . . -. L 1' -X QXX-ix : N.-X-' . ' Y 'X " 4 igx xxxxxxvv SE- qc 5 - - N X Q . sf r QV: 1 -,P -W l . ii X1 :XXIQXSXXEXXNXWE 5 , S Au gy .ai I, , , P ' -,'. XX x . ' ..- ' ' X- .1 - '- . .ir-. Q: x iii? ibn E S ixg-.X S i .XXX ,- ..1" ' f ..s. ' Af- rg S Q 5 QQX- - XS. - 'XX-X M S.xX..,.X,x N. ' . ,. x + -X X.-. : s X lx X Q. : N- X N xx-X-XGA ,...NN.x,,..x . :XM X: L - A Sys z I QX-Q :QQ if gk NX. XXXX X X- ,XXX-"' X- '-'- -X 1 - N ., X .. X: - 2 X RX- N X X XX X N Xlfx -'-XXX XX- -G . X 1 " - I I sv vi- ' N' - X .L 1 Xi 4 'Y , A , I -- X --XX X ,Q X' , ' , fsx X' . " , X S? Q N . , 1155 :gy S X , 'Ie . 4' 40045 XXX G Q X S X N, ffm , Af! in Mx Q r ? fflf x xl X ITEN BISCUIT COMPANY Snow Wlmllm Pmlluxlns 1 Haalthful loud for f'LtfL1hOClU ITEN BISCUITCO U 9 A nxx XK111111K1x11 W E PURCELL 311 Hovs CS Block FIRE AND AUTOMOBII E INSURANCE + 1--w--- ---- --W----W--A---------'- + -' 111Xx111X MFXXX ., . , A 11 -A 1 'I 1 Ki: M: 1. '," , ful ..u1 329.1 XXV." , ,l1'l'-- 1'u'x. F' - 'X 1 11 1 21 1, , 1.1 af: 111.5 .1z-v' '1' Nl'Nf,'J!1T xff 'wlzzi 5 r 4 11 .. . 1. . SNC 1 1 5 ,mx ' il11fS Y 4. ,,-,-..-..- -.-.-,.. -.- - ,..-,- -....-.-.,-.-.-..-.-..-.,- 4. BUY BETTER CGAL X XC SAND GRAX EL BRIQIX Best SGTVICQ Company T R STAPLETON S1 Pmxcls HOSIITX IOWA STATE SAVINGS BANK IOVVA STATE SAVINGS BANIx LYONS IOWA 4. .Y .- Y.Y., A,,...-.-,- - - -,.. - - ,- - - -,,-,,- - - f - + I VCI5 IIAYI5 A I3I'I'I VOR 'IIII .IUSI I X: 'ISINQQ I'I'RI'USI I 1 'ffkv Y Y I X' 4'. .- ' X .I III. ......-..-..-..-..-......-..-..-......-...- + .f..-.,..-..1...-..1...-..-,.-...-,.- 4, I Z ,W I1 !.I:Jf-' --.T I 1 I '-N' 1 . I X 1 X gm Il! , I ! 1 I I mmmi XI.1::: Clmmzm Inu .1 S. ,I E 1 51 I,'4.X I I -. -.-.-..-.,-.E-.,-..-..-..-..-..-I.,L .g.-.,-..-.-..-..-.-.....-. -, - ...-. .,. In m'1.:f !'3,:"f::fx: 1 I.1E'1:.1I 1rwISL1r1fL:N V' ' N K ,X X . -4. -- -. --. -. -..-..-..-. -. -..-. -. -..-..-..-.,- -..... -.,-. - -. -, - ... - -. - 4. Where VV1ll You Send Your Curl To School? SISTERS OF ST FRANCIS S 'I f C1 INTON Iowfx . . 9 15.3 :L vf X1 ,f.1 1TxfI'I'.lT1f QLMXTI rt xx.'1:1x'1ifk-X11 Iv '. N' 'ipaf wif X.,2wfx:"'. fi..1IAZ1 I xxx ,Hire V 2. if wwf! :111:1":w Xlfxrmffu-rIr.1111 tru gxrfx :'i l3Ts'.x1..1f Irx'1.fIHILx.1l mm! SIYIIHLLXI 1.'I'nXX'l!7 Yxfllllf IUHY XIXILBM NIT. Q .XRIZ . A' 4 179 4. -..-.-,- --.- .-,.. ..,,-. 4. Mxllx C I10IoI1lCs RI X ERP IIGTFI WCSICYII Grocer Company ualztu KXILLIIUS CONR XD SC IIMI I I SIUDIOS IJIIOICIIUFS lurnzslnrs XVII I IAM BRADY CIIIHIOI7 s lmclmq Rm!! r C ANIPBELL DRUG QOMPAINY C T BIGELOW M D + -- --AWA' - + + -- ----- - -v A4 + , I f I I . I , -,- G56 N I I ' I I I 4 I ,, . I I . I I , . . , 5 2 . , ' 8 I ' I I f ,.. -I . I I I QIIIIQIXIII K,I3I I I 'iI:Q7 ' I -I,-.D-.-M.--.I .Y-. -.41 +------- ---- -V---- --..------d-----I-4. -I------I--I-------- .. I I I I : I . ' . I I ' I - - - - I I . I I I' I . l' I " I'.' I I 4: K I I --,--- .-,-.- --I--+ +---- -------- I---- - - - --I- - - - - - - - W A-+ 'f"I'I'-I"I"""'-"' "I"I'-I-I-' I I N I I - I I - I I - I I I I I I xi XL., , 'I' I I I 1 1 I I I I ill I IIIIII III I II IIII I +-I-I-.-I---I-I-II-I-----M I IIII I II ' -I-, -I-I-II-,--,-.-II-II-- I T I I TIA Ix NI'Il II XII Ill II 'INIIINI I , , I. , I I I I.. I 4 N II If-' I I I I I I XXL I' L: I ., X-x , x O ' J I I , . - - I IIXIIIX IIIIIYI I I + W- ---- ---- I --I--+ +-I--I--I-I---I---I--I---II-'--- ST AMBROSE COLLEGE DM LNPORT IOWA Houzdznq School for 5 mmq Uuv Clinton IOWA Columbl 1 Collugn md Acmdcmx + --s- -- X- -v- X-XX-MXNXX-S--g----X-XX--M + I Q ' . Ny! I 1 V 4 I 1. VI .' 'nf xx. Y- I fl f N- "" , 1' N 'X " L' 1 g' Y xv V: QX zf X V ,V 1 H Ira Nnv I" f"" V.. .. ,,,. T li fvir 'Ax:. 7' fx t K -wzf 4- ----- ------.W-------.3..--..--.-...,-.-.-.,--,,,,. 4. + - X- X- - X.-X-- -X-- - X- -.-X- ,, -,!, +- -,,- - .., .. ,. - m,. - ,4- H.-, - .-,,. I : X Q . ! I K 5 x t 7 i ' , Xk 1 1 ' I I 1 h '. - l T , IM XX fX 7 xf.XX f. 5 ' Af: X X 4 . , . - I g X X X X. . I I , 5 I I ST II RMAN 9 C E STUKAS ii SONS S I RI IIS BRO I III RS SIIOI SIORI Um XIX O DINF md Gul Rniults lln Iplzmrrl Inlwzjzr MUUTH USE WASH AN D DAILY GARGLE In I Il K 141111 ffluln 1! Ill u.1S O N PII-XRXIX CUXIPXNN W"--'--III-wI Rf I----'Rf--me-HI + I I " ' I ' ' I X 3 . ,- - T 1 I . I I I i 2 . l . K 4 5 I f I I I , X I I 1 N , , . , I A----A---Y---v ----- 4. -5- ---- .- --.. ---W- + -.,- -,-..-.- -,-,,-,- -,.. -.-+ 4. ...-. ,- - -,- -,-,-,,,..,- I I , Y V I I W 1 f - I - . IIII II.IgII .. I I 1 I , , .fx f X111 ,- 3' 2 I I 'r:.I2'f.'I'x"'? Ii." I f ,I ,.,,A -.,:l.'- Q :II IMI! LII." hx. ' IMI' ,I ' .I 'I I I ., ww '12 I I ,.: Q - .I I I I XI I'I,III I :MI .wi vu. I ,mf XXII. I-:kI..1IfI II L.wII'.1,"'x I hu , ,, l l W 1 I :i1IIIL I I mm. gmxxxr' Tr:."wI.u.x , .1 3 IIX'I'...Ir X Il II. Ifw: 1.:ur..IfIx I III .III : IIr.1:1fx!.:.. II11.xl'I. TI-Nz I I X 'I '..I1I" I, XIIIIIIII Wm ix ,ami I 'Ir.Z.r1'III.xIQw!Iv.:x I : IIII' I : KX- x4IDI.'If . . .C :XI . . . I I I , H I . I I I I I f' :,1"- . . .I I I I ,X X 1 '- I I + .-.-..-.,-...-..-..-..-..-.,-.-..-..-.-4. -5--..-..-.,-..-..-.....,-.,-.,..,- -.,-..,- 4. J E STROUDS Hour and Iwul HUTCHINSON S ICE CREAM D BCNNEM azlors lrzmmznqs HENRY BQSSEN Qualzlq Meats lfloxuxs J R BAIHERC P Ill NIS COININLYLIII PIUOIOQI lphx Kodlk FlI'lIShlI'lS,, l'xOdllx Supplus Bgme BRANDT AUTO COMPANY + ----- +-'-f--fA----A--f-AA--- I . 1 Cu . .,.. I A . ., A, , . '. k K I ' V W 1 I 4. .m I 1 I I , I A A ,Q . -gt ,.,. I try. , L l V I V XV Y ---,-,,,,,,,-,,,,--..+ -Q-..,,,,..---,,-,,,,---.-.- ..---i-I----------+ 4---A-----.-.----.----- I I , A I I A -- ' I I O ' I:, M 'I I I k I , , I I , . :II I 'I . 'I , I I K x 1 sw AIIIIIII I I -nh!------ -U-I----.L I h fx. IQMIM U II, -------------+I I ' llw' A 'W I I I I I W I . I I I UL f I fy I -' I I ,A r X 4 ,Av I '-VY: 'INF "W Xx "IL. A II' III". X7 1 IIIII 'IIIII III I E I -, -----, ,-,,--4, iuiin... -.. --+ ,F ,iixii - ifii M11-,-I ' I . . I I L. B. I I . I - J 'I 1 l I I AX I I 'I Nm " LI" ! I I-1" IIII Il I II ,XVI MI IIIXIIIN IIIIIQI 1 I I I I 4. - - -, -, H, - , ,., ,,,,. + +I-, -,,,.. -.. -. -., -. 4. Brumer Bros JFII F1 FRS II-I Fllth Axcnuc CI IX ION Ioxx X Some body Some-LL he fl XVants Y our Photograph Stoeck s Studlo ILHX H B BRUMER M D Spcczal Altentzon Guan Dzagnoszs and Iraatnnnt FRANK F BUREN Trl Cltx Telephone Compam XX X X + --A -W -7 - -4 - ---- . ?--- + iliii .W -- --7A .-,--,1 I I I I I I I I I I . . . . I I I I X N . . 1 I I .I , I I If I I I I I I to I I . . , . .' - , I I U U ' ' I I I I '- I I 'q I I IIIXI IN IIIXW. I I I I ... - -. -.,,-. -. - 4. 4. -Y ---- -I -I -, - - - -I -I - -.,..-..- ,,.. ,,,. -,.- ,,,. -I.- .... +I-. -. I-I.I-.I- --I-- -- I I f I I . . . I I ,, I. I P , K 'I I P, I II.:,."i.'rf5 . 1 I I I . if Q I - I 1 . , I . I I I - , , I -I. IIfIIT,XXITi11y I I +I-.-I -, -.-I -,-.-.-.-,.- -.-.- v ' I I I III 1 IIIIII IIIIIIIX I I I I ' 'G no 1 -- 1- X I II INION xix I I QQIf'I,1XI 'I ! K X 'IX xg - . I I 4. .,., +I-...--.I--I- ..I- -II---I-- --I---I- S51 Chnton Natxonal Bank tlINION lowx Cllnton Sax lI1gS Bank CIIINTON Iowa in tl: im lzm Dtposz s ot r Lllnton Corn Starch Clinton Gloss Starch IN x CAI In -1- - --f - -t'- - + f' "' Y f -t M ltizil-' px Y , , , , Q ' 'Rf' lnll fs ,lil 7 U c ' X v -lx 'NFXII--' nk 'nurfir 1' fm' , . L CII Iwwx Cfurzx SYRt'1'RH ylyca, 'c .1 ' KIINTUN. WA + --------A ----- H -f-- ----A------- -4- Peoples Trust 8 Savmgs Bank Cl IN rox low x T BANK FRIFND Y SI RNIC I CURTIS WOODWDRK Curtls Bros Company Cl 1NToN IOWA . X , . . I .1 . A' HI. .VI X Xf rf. :mi 121 A M , 'xx 't .zu 1 Q ..f.'..I 1' 11: '. 11' XX . . Allen Printing Companv QI INTONJ IOWX C E ARMSTRDNG 26 SDNS SPDRTINIC CDDDS KODAKS KODAK FILM AND DEX I I OPING May WH Suu Y nu I - 1 . I Nw, . " XX' ' O Q "4 5 I N I 1.1 f x 1 J J . . 7 1 'iv T ' 1, 'FIR' .Vw 'N HL: XY. i '. Inn .'1 N Il 2 af .x iff L' f', .fy :": ' ru 1 -N T.. :fx ll XM. I .1r'..xx1. "I11inXx3-'Q'Xll,l la Xwll i :N I Y . . ,I Inf- in 't.11l'fv:': .fI1!'iM' ,'.,f1x...:'.1:!wt1'.'T!' KI , V J 1 'J K 4- -.- - .-,,-,,- - -,,- - ,Y-,.-.-..... V- -...N-. + Mt St Clare Acadcnw Ixfmcilcc B1 QCK S GGOD COX-XI L llll mn lux llnu IIN north xx md hon Is IIUIOLISWIU IIN II S W G BLUCK CGMPANY Is A to I IH IS 1 ' ' I by V J J An I I . is whx' thc A 1. ' 'xof are .1Iw.1vs so warm .md comfv while H ' " ' ' ' j I 'cow PM-II 1 ' ll , 1 H I I + Z .-fi, Y-, , ...., 1, Y-. --I 1. .-I 1 lm - --- -I i 1- -- --v i -'I 1 -- + Merchant s Natlonal Bank CIINToN IOWA John E Mooney Irma lable luxurus a 'ipcczaltq MILADY S BEAUTY SHOP S MOFSIIIQ PLIYUIIUFC Compmx , . I T, . l x ' 1 1. 'I -1 l I I ' w IIIIIQI I I WN I I I I . ' 4 I I f I I I . GROCER I I I I I I I I I . , . I I U r N U I +- - -.- - - .I., -I-,-.I-.,-.-..- J n A v - - I . T-I1..1I...i,I,1...i,.1.I.-,.,,I.T....-..,-i,I.T..1 x I K . . 1 . E i Q . I I ' I' N' I L:r'I:N':II' " l' " Vf " I I I 5 , , x , IIIXIIIX IIIXYX , I , I o,,, E 1 ' X. l T1 ,,Y!, Y I I ' - - I I I I ' ' + ..1........T..1-I.-..T-.-- 1-D-..-....1.......i..T-gi. +IT.-..-1...--Ni..i----..-.11--1--1.--I-1.11 + + -RWAAW---RA R - + +-f- + C C MJffhlCSCI1 Sr Fmncls Company HOSplIJI m1IQonum IXHIHS Wzrmq Votors Ruclzo Supplus T I Moml Nixzm Meals and Poultru 'Xursu lramzng 841001 MARTIIN MORRIS ii CGMPKNIH C1171 Q Clothznq I I I ' , I I fzlccl' 1 '. ' ors I I I I . . '7 - I 'I ' I I I I - 1' - . A 1 . I . W 1 ' lx ',4. I I I IN 7 I I ' X AA, XXL , 1 k., , W I IIINENN IIIY1' I I I I -.....,,.A--,-,.-.--,---+ 4--,-, ..W. --------,-. 4. Q. ..- ,-.-,,-I.-.--.h. ... ... -4, T- -I-I-- - - - - - - -- 4, I I II 5 5 :I ' QT I 5 I I 1 I I I A 1 Y , I ' .' Q I , . . I 1' - f . 'NI-IL'I' I I,i:1"' NWN? I , I , I 4 I . ax wx ' I I 5 I + 4...-..1.,.....,gn-..-..-wi..-..,.1.1 1+ -. 1- --- + Jxcolssr NTHOM ps0N CO I I SUTTON lauqcr ART EMBROIDRRY SHOP + II XRINCJ BRO I IILRS C mmm! C fmtrcutmx T HL GI IDDLN PQOD MODEI ROLI ER M IS Flour and feeds +., T ..-V i Tf1-l -.. T--. + pri - .- .Vf, 47 W.. - 1 , ,, , I ' I ' I , X I I I f I' I M 5 Q I I I I AllI,N'k xl I'Ii'XI-IV'NL"-IIII'I 1' U I I in 1 . N I IIIX INN II I'-II. I I I I I I I +---.----if AWYYYAA- 4. +A- ---- .--YAgYWYW 'f'-" ---- "'A-"" ---- + 'F'-"HA"-Ai-----" 'I' I ' I ,I V I , , ' I I ,. '. . 1 I I 4 4 4 I , I PRODUCTS Co I , I ' V I I 1 I I V I. - I 2 . I I " I I N A II ' XII' 'I.I.1r,1:1'z I I I +---I----- ----w---- + +---------- HMw------- 1f--eH- ----- -- ---- + ff 4+M +1-M+w----H I I , - I I , , K I II. -. I , . - X X AX , , V I I -mx 1- I ffw. I ,.,, N, xx .,,,: NV E I , N - --.-I ----- I... -, - -4. 4- - ..,, ..,- -,,.... .-, .. -. ..,,-,,.. ..., ,-,,--,,,...+ + -VA- --A'--I- A 4. +- + Nil I 71lLlIl7llt1Ill lx 4pIIc1 Interstate Power Company C I IIN IOIN IOWfX I ROL CRAMLR izctuu and Cz!! S J CQLINTON BOOK ISIYUI' R Y C0 INT ON BREXVING QOMPXNN n Irtzfzua an KINNIEN SHOE STORE: Sims Hosuru Rubbers CY c 1L'ilI7f'cl.x I I ljgl -' 5 .V "im I IN' Chiu' fu 1" ' rm I I I ' ' I I + -A.. ,Y .-A-. , ...M - . I 4. ...A. , .,.,.... - I ' X - Y I I i QI J . A I I 1 ' ,f I' ' I I is I . I I Pu 'IIN I 4 I I Y X' N - x, - I I ---I .4..w.,.. --e+ I----'A ------ ---- + + .... . f.... .,.M. 4, -?----'--H-f--I-H-I----- I I f 1 If - I: t X i I . I I . I I I I - Y . ,.. , I D I 'I I ' hof , I VH I "" I Xxuinzk I II 'v'.'I' X' I N1 1' 'lx D ' I' I I I . . .. . K. . I , . .. ,'EXlxNNx IIIXXXX 1 1 . I I ' 'I I , I la, 4,,, -.,, ,, 4. ,uf ,.,,..-. ... .., 1 1+ + ,. ,, .- ,.. , .-, LIT.-.-. Tn--.-I -, Cum.--:vUFL I Kgijg 57: I wtnarm, In I J' . QA lblmts PCIILIIS V ARROIL BROS R J CARRCLI CLIIgICFL3I1:IAII1IpgjER lauuars II CHAMPIGN MILI ING J L CLARKE AND GRAIN CO fum ral Dru ctor I g-"H1'4'1,H1' ID I SAIC S.l'lSfXlI1g Scrxlcc I our Buszmss lnutccl CITY NATIONAL BANK T -Mini -Q 11t1-- 1 g?. ilili ,. Lii,,iT .1 + - . I I HI . I ' . 1 I I I I N L. . I.mI:t.:.11Iz".'-ItNIwIwIN11:wf1N I . , 2 I III N I ' Ins: If..v"wX . i 4 I I I I I .1 I XI" I' 'I I IIINIUX I I - "1 mr.-.wl IIINIUXIXVX I A I I ,.- ,,,, - .... ..,,-.-,,-.,,-.,- -,.... ,.,. -. -, -..,-.4. 4. -U.-. .. .- ,,,, -..... .,.. ...,.-,, -. ...,.-., -..- ,. It , ,,,-- . lilli .T .- + ,F ...1 1 .T ,,I,....,II,.,..-M., I , - I I . . I 1 1 . G I .1 1' I -. I I, i I I XX ii: XW:N:,m:z I lf, Il. .I ..l I I.".'Qf .' I .' A I ffI.1l.I'.IX I' IIS WIISIIIII II'1nI-In I I , , , I ' IIIXIUN IIXXI I 5 I 4. ,...-..-,..... -.-,-.-..-,.,-.g. 4.- -.-. -,-, - ,,.., -,-.-.-..-,,-..- '75 I "f'LVf"TA'51 I -... f A .1 zu If.:-. : I I I I In, ' ' I i If . i ' '-1 ' . Q' .. 1 Yu ' L I, , IN v.I:.1I 'X.IIL1'.xI zrwzxx IIuix N.1I1+Iz:.1I I'w.zz:I, xx III: .I r'.4.Ir'II II! 7' HI'.1r'xII! .I w:z1z:mfII.1r1r:A4 .I-:1mr'x',x11u. .md s11.I.MI11I II.mI.z:1v r . ,Isis 'I' j -Jw,IlhI1IIIu.-Ivml' IIIIIIUII. Imxn Spu I ll M umm Wcux ks ImxxMxc1l1xI Wwe s YELI OW CAB COMPANY EXCEI SIOR I lundrx 25 Drx Clmnmq Compmx ANDREW BATHER COMPANY Suu lt IX :th Hmurs 'NURSL S Vx AN II D SMART PCUOTWEAR SA Bmw SI H MOUNT ALR ERNO HOML XX MERCY HOSPITAI I razmnq Sahool for 'Nurses + -AAA +--- -------A-,W-+ -I---A-M-A -- An + I - I I I I . . ,, I I I K' I vwiEIvvIIE2s1I E- I I , I + ---I---I-I--+M---+ +--Cm-------f-w-- -fA---f----------+ +--CCA----,,---.--- I I - I I If I I I .I . I I M - . I' . 1 I I ,O X' N- II M.i,. ucv . . I -I , ,-I I I ., . I . I I M . I I. I I ,.,--..-...H-,--I---.,, +,---4-,-,A-H-,-H,-- -1- ----I-- ---------- + + --------- I ---- - I : I AI 7. I A ' I , I - I -C ' I I -L 1 V in I I I .I I I NINIIIQNIII NI IR 'I IN -.....I-I,-..-I..--,-.-.--I--.I. +--,--,,-.--,-...-..-.-.. -I-.-,I-. 1,2 1-..... ,WL ,,I, --. -...1,,, l+ +1 T Tut, ,- , T ,A , i i. , Ti. I I I I , 'N I I I C - I I I " ' I, .' I I Ii I I I I I I 1 ,, NAIII AKITIIII I I ' ,M II. I I IZINIIIN Iwvsx , I I , I I I -Q. ,-.V.. ,,,. -.,....,-. - .,,. -.,,-..,...,..-.,,-. -N-, - ,L 4. -, - -, - - -., -, - .., --, - -,, - - Q xx S X X X X i xx X g W x SX X x x x ff UU Xxx i X X ix X 'X fm M WWW 7'1- Q X Q SQ X k X Q ,,, h gg F .XX K 5 ni X 'xx g g N g X -" X ,- 2 XFX AQ X , - Q Q -'Q Q Sv- S -N N e Q i x , SX x gsxgizliziiiqifg i E ES SX S 1 3 53 gg SEQ 3 Q sg Q E 'N Q fgxw-sbxixxx 4 2 2 S vi S S Svs 1 2 ss 2 X- 5 Q s,s5Q-R 5 S N + SX5XiXvX xg Qg S X ,pb Q-if xg s X f X - .Q ., x . ' ' Q T iixi' ' s - - :.-'v 5 I -- 15- ,' . 4 f wg: . -A . . Suzqumr IJRQ IXI INIC Ixf Phu mans and Surqfom I Al AYLT TL HOTT-I I J IOCRN Cnmral C ontrantor and Fuzldu IOIII' I N RRXIT R L I XNG X lL If WUI PE NVQ' PL 24 QI-RUS-SLN + f f- if -k - + ff-WH f-Y-nr - , , ,qq, IJII A INCL IDR. In M. IxI1I1I'I-1 I i' I ,, IJm'7Il.f I I + ----A---Y--A---Y--+ +---f44---v---- + W-- -YA- - 4 - + -g--- -!--f ------- 55", 7 II .' V I --------- ,,. --4, 4.---- -.-. -------- ---f------Y-'Y-+ +-------- +--A- I I , 'I 2'Qf 1 I I . . I I I I l.Cl'z'I' W ,. I W ll'xxIl-,X 'KIIX I I --. -.-------. ---4. -4- --..---.--.-- . -1--- 41-w4 W- ?-v4 + 1. .-1li-- .-Y------+- I I I , I , . L- ' I. . - 1. I I I - :AY m' I , X I I I I I " I I Q 1 4. ,--.---. -H --,-- 4. +--.-.-.-,---,-.----- GABRIEI IUMBLR ii PULI QQMPANY lumb r 1 d I ul BURKLN BRO9 Godskescn Hardware Companv C IQSIOIIS PLRN ICI? PAINIIS Slut Vet!! IK fff II all Papa: and C hm: IK an IOWA BOTTLINQ1 COMPANY HAYES 'QS MURPHY Staple and Fancy Cxroccrzcs I , ,I - I ' I - 1 I I I I T I , ' I ' " , ,, , . ' I I ' I . U Cf? 'I ' 5 I N' I I I 7 - , I ' I. I - I I I , I + i-----Aw---4-- 1- +------- -Q-I 4i-- - , V. .- - , - I - I, V, - X r . . If x x ' ix . ' . ,A , is , 1 I I Q 71' 'r In Q V N ' rr 1' , r " ' ' I LV: N N" ' -1-tl Li-1 lilli .. + + 1iT,iT I1T,.i-..i.--- I . I I I . N I ' I . I I I K , ffm'-,f, f fy r uw, I , A ' I II, I, ,IH llqx. : I I ,t- IJ-II f:,,' f II I I I I ,V Q 1 . I ' If' I Nu. :nina I-wx a I -h-- ---. -..-. ..+ -l-.-...-.- -... ,,,, -I-, ... -....,-.,- DR M I HEMI C C KITTLI EN foxh Id mdQldT1xun Buumgcs HOFFMAN MUSIC OM A Y C P N 'VI C HURI EY THE CREAM o X QUALITY III wk Q, R Y ww IIIXIIG NS S,.,,,,Iz'.1?..S2ttt + ---I--II--------M--+ 74- --M-- -----k ----- + ' I - I :I ,. asm . . . , , 1 I I , QYIIXx II VII, I I I I I L .' C. . . . 'I ' I Iwi ' I"III.f IHYIIL I I : I If i I -.-I--.I-.-,--, .... I-+ +-I -.-. I --.-- I--..-I- ,,-,,.-.,,-..-,--,,.,,- -M-,, -.-- + ig.- - -- - -.- -..-I- ..I-..-..--- I I . - I ' , I I I I I I A . . - I I I I I ' I I fI"'. I. I2.'I". I4I!1,'I" I.1 I '. ,px .. I I I I T I- I- ,-..-...- ..-I.-,.- .-,.-...-..-,-..-,..-,,-..-.....,.-,.- .,.....- .-,...,..- ,..,.-..-, ..,,- 4, IT III P ,I ICE F 4- - -I-- -.I- - II.I -... --II.. ..,. ..,. -.-. -I .. -I .., + zrq for IN The Lagomarcmo Grupo Co YRUI V9 'NU I S AND IA + T -'Yv + ,- VITCII cQfXR'l'IiR V , 'f"L'e'rUIf?A 7x .3pfJ1Af5' XXV. Ei IIOSVKR. L----- - - + + f--A A- ---- + + ..A,. -- g ,.. , ,-.K,---,- ,v,-- Vffilfir 4 PJLES l T I WIIIIs MIsIc 0 IX Donlan Redden Company IIXX XII IXX Van Allen s TF LUflIllL: I'nJ'iLI:IKf.Jf,Ill-U' I H N .Q -ll 2 Qualztu Rent HI lord LIZAHX MOTOR COMPANY MOCSIIUQCT Nhrquls Hmrdvx Ire Co "-"d"-'-'-'4"'+ + '--w- '-'------- 4. I I II".III1 I I I ' III ,I 4 I -I V' I I I v I I l V I, I I IIII I XII.. '. U I I I VI" ' ' I I .,...-MII.: - Q Wm- RV' i 'Wx- . . I I UI" I II I Ii- , IIII 'I Ir. f' I I Iff - -n I ' I I .LF N -. . :tif I ' 'f I' I m, ' .. " iii .t'3.I,I2 , - I uw K. "III-.. I Ii tt' II.I 1I'i I M V I 41, 'f"" 'X : ' auf II .xrxi ' A I I A 6 I f I I I II f . I q I. I C . I I Tin, Narm- lnsurvs the .--xxx. g.I,g., - I- IINI. XXII IIIIIII I I I I -- ------------ -1- -I----I ------ I-,-I--- + TT,,.-..-..-,..,,......-,-,.-.---,!, I I I I I I I - 7 I I I I I . X I SII IINKI ' I 7 ." I I' '-Nx'I."' Y I " ' ' I +..-.-.,....,-...,-...,...-...-. I I . , - - I IM 'IF-II-IMIIIM MIP-H .. I " , ' , - - N I I I I O4 S ., ,I ,I , , , . E l t , ,L . ,, -IV I III I'I'.IIm.'I. III..f.II...'II II I I I .I.: I...Iw 7: I . I II ' NX I I 'X I I I IIII . ".' I III I I - -, ,,,, -, ,..,,- -,- - -4. +--,.. .. ..,, .. -.-, .,. FCIIPSC Lumber Compam Huzldzmg Xlllflfllll c TUCRI R S IUIHIILIH 25 Qnpct Q0 H+ + W , ElSlCbCI1 s Busw Mwrkct I :uh C Itllit Uluts and lrmzszor s XX Durtzsl ' v v JL-1 X , , 7 Y La 1 1 .. . I xA ' In 1' 'A ' .- CIITIIJLIUI J 7.. 1 n 1 i I ' 'V ' 1 I --------- -----+ + --Mw-------A- -Y---------------.-4. A-..g. ,-7--k-, I , . DR. P'.IHIRS,I'I'NfH"RC ' w ' l I -. l I- xv Q 1 X 1 I ' 4 L . I ' W' i TA - xxv' ,K V lr, I ' 1' ff 54. N 1 i 4 f 1 W-W- --- -----+ +-q-------h-M---- + DALHI LR MO I OR C OMPAINX lord 11174011 fnrclwn LMPIRE FURNITURL C OMPANY LYON 8zHEALY HARP I5 I XX JI at lunar FX DISBROVV ii COMPANY YOU Um ss X X11 xx xc rczclf at the Sion of B ll Ialms Klme s 38 IIIIIJ Aux 1 +--'---7------'Y--f - -+ 1--'f-- VV- Y ,Y,..v J I 1 " 1 O I ' ' fn, XI ,Ii x 1'IiY O, 1 J - 4' W 7 I 1 flfik-:If 'r 1 'O 'als 1 1, 14 I 1 I . 1 1 , I 1 ---MY---------A - ----+ -I-W--MO-4- ,..f.OO-.--O 1 1 - -- v - 1 1 -7 - 1 -- 'V if - + -?-- - --- -v -- -Y f- -L Y ,W -. ., H, 1 T . I 1 I I , ,, ,, Q I ' 1 , , ,, ,,,, I 1 ,, I 1 , 1 ,,.. X1,1 1 I I A 1 .. I ' -x1 I 1 I 1 -------.--------.g .,---------------M ---I ---- V ------ -A+ + --------- ------ I I 1 I I 95 I Ifsq 1 1 I5 Ive , W Ivmff, I 1 I I I I CKJXN BI' WI-'l,,l IQIZD O . 1 1 1 1 1 K'IIIIUI"I I'mI1INCQ ' 1 : 11' um' 1 1 1 1 I I 'Ii Y is I 11 I 1 1 1 1 1 mf' ' T I I . , I I 1 I 1 1 , 1 1 Iafrl ' 'Wu' I I -11-1 XI 1 1 -,-1-.- .-- -.- - - ,- +-,-- -- -.- Q.. ,-...-- -M... + Vvfho Docsn Jfff pw 60 HOME F TE URN E FURNITURE 62 CARPET CO Serv, J CMI' i 'N X QR. wr Q I x 4 ,urns- 5 1' Q .f If I"f!' if Q22 bg Q 'fl' wg 'F Q a iw. zizlgf -af -vi Ur v ,L .-'Zac J i1"'4: 0 'nv .wi I, xv was 'wc-Qu, 'tiff ' 'ar-. 4 3- J-JN vw gy 91 ?!5v-vs. Y 1 1' aa D .34 331'-N 1 -C U' ll- 'LW sky! r"f , , ie? ,Jw ' 'i K 71 "5 V ,Iwi 7. L, ,rj ' Q, J .-I-1. -Q- ,f,"H it 5-' .ff ' .,-Q., .. 4 ,fi ,. ,, B? Q V 'f iff!! wg' zfff? ugh if Y., . gps ,W Sr - 'if Q, - f' .7 , .g,1.f.,-51,-' Qin 1' P 'v'k:'??",' QC in V... 'li gm, P' 7' 2.3 H, .i ' ., , ig 'bf' gi .5 ,AP 322. ' ' .,.. 1 ' .. f1..fa1 '15 ""' H .. wi ' 'if' , N3 ,U .3 we , . . S .., Q .f 'f's'7! 'Eg Nfl ,'5"' a W' f. 41.1-4 5" .V T- :pf ,,f:Q:.3 - L fifu 1 - -.Z-fs e- . F' 1,-I , A .. .. ' if fs? Q44-is xg.. , xl ..-, ,L i 55.41 . :LIME 'ti ,rw ' ,- I -1.236 2- .if ', i .zffft-,J . 3, z - 'va' , 'P ' 2 'fx'--1152 ,F"Q.'1' .," :rf ' ws' ..,V. 5.4, ,, ,A .LJ .uf ' -A .. I ,, , i , V .5 Q 3:52 ' 'gl' 751 L . 3 S , V , N !lsz ,"'1 we . U L, if


Suggestions in the Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) collection:

Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 9

1926, pg 9

Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 54

1926, pg 54

Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 73

1926, pg 73

Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 112

1926, pg 112

Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 39

1926, pg 39

Mount St Clare Academy - Dial Yearbook (Clinton, IA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 94

1926, pg 94

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.