Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD)

 - Class of 1948

Page 1 of 80

 

Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection, 1948 Edition, Cover
CoverPage 6, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collectionPage 7, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collectionPage 11, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collectionPage 15, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collectionPage 9, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collectionPage 13, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collectionPage 17, 1948 Edition, Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 80 of the 1948 volume:

3552533 7710 JLZQIICQIKIII I 9-fb Hlozuzl bfllllf fcfms IgllbL1100l t 5 fum 1 lmllzuzrnc Q ll zflmul xlxc on lmluunx 71 IU! x Il-lAI.lXlX.I'1RXN1IlS X UI!-R I XIRIVK Ku-'m'c.11. ILIB. . . H :neu-lmch-1l lluc llmmc :ls clcxcnlh ZlI'KklllJiNIlUlJ ol llxlllillll T11 l,l'1IIIL'1S .X'fH'1UI' l711l1'11'fe Kunz 1 1 1 1 ILL 1 1 1 IIIIIL Sflllll H1 I1 S1 I0 111 1 Ill O 1frs1l11s 131111 I II1111 S1111 I 5 111 H1110 4 Q58 11 15 1111 fa A MVAQXAQF sro GJ 2 111f1 lf1'1'ff1'sf1111 of l911fl11111111' ff 111 1501111 'I uf C 3111' Lutlflilf. ffl ' fffrlm 11' ,'7vl5' 111 AIO .l A .lg'llf'.Y 'kg Of lbll A11 , Ill, ff Q '. 1 111' 111 '60 11.s ll 'l'11l1' 111' l,111f1411Iq " ' 1111' 1 """""' "i5:!W.2 iE ,,.1,:':g.lnE fk"fFmi:.-.,,"lj' ' J::f"""TQ 1 0? ,, 115 1 , I F 'IN '1 X13 5:31 A13 X . . -'1i :SFRA Ay Baltzuzoze m I altzmoze 1 g1een 1103 laughs H1 Baltzmove When? watevs splash and then veheaf 4s goldfzsh swim abou! his fee! The music In lhe sjiaezous Place Is eaught by zvmds and wa fed 70117111 He zeatmg IH a fuque of sound 1 he lauqhfev neav the jnmsy beds Ilhwavf the shaft Cemge WIlSl1l77Q'fO11 Smvess the hmhor, Chmch hells echo Yancfus note I hat Ark and Dove had set a oat When Chwst s tall Calvevts I 1eed0m Inought 7 0 Baltzmove I 0 Balimwre Dlllll Xu lon I llm XIKIIIJINIIUP x RCSKILIILL L C 1 1 0 X Slllllplllill ol lllf. lllusul X ngm 'NI W xg 2 1W17.AI11lff5' Hull Qlircctcd in 19265 Alnllzm 0 Alffrfx X0 1l111fP fcJIA15lll 11 blllldlllw Lfltlld m 18119 Down the Driveway Umm! Sanz! Ignzs Slxlfl U c'011rl111'lf'rI by lfzf' ' 18 of A PHX ii-inch-w-4-0600-1 1 T v-as-lots! ,....z..-. ,rg MJ 9: If Hill 1 11 lin lnllzf lllI1fS1lIfHU 'X xx 'Q- Q-!r'+NYx 1-hr-Q' P0116 COCll6'76llflxIC 111165 Hall O L dy of Nlercy 9111018 lean Cathevzne Arlelsbmgm BERGILR Allf1fl7lllIHf1lI0l Sozzeiy Sp nklnlg new pennx vu sophislu Ill, dehilu unh fifllllhillllg gcilurci s ill hens ill knows uuxo Its dilfclenl in Occin City JEANNE ulemzrze Mflriff .AI nzlzmse Evening noctnrne . . . fwmous for blushcs . . . hzucl eyes plus d'n'k brown h'1i1' . . . joined us in the junior your . . . morning rides from lidgcwood .xl'SCl1'li. 10 JOAN! Ioan Kenned3 Bom ne Cmnimon 'md confetti mwtmg amlle coupled unh Uillllxllllf., gras ewes llflnncw of hent Nhlffcnpoof Song IKIXCIIIUICS ll! Nlexlco Cllx Anna Flzeorlosm Bowm num THEO HKIJCIIILS md umm pupeluil Smile ltlillllllllllf her 11111113165 halls fiom RIIXIIJII nn lLl0IllPllShCd equutllenne X611 Nou ll Mzldwed Brennan MILLIE Colton Clndx and Slll1ShlIlC 181 su mbcny blondc loyal 'md able nhluc Amublc md conndmg spnnt snnnnem nn Ocean Cny SHIRL M1113 91177163 Buellnm Slllkc up the Band foul dell lltful lens of ll1lllllL, fm the flu: Club COIIXCISIIIUII CCIIICIS on llllle lll0llli.l un lou knows 12 BILI III- Elzzaheth flngelu Collms Xnlmnul Hmm: Sorzcly n md sm L 1 SMLLI Sllllll, HCOIIIPIIIILS this nut lllllf. H 1 L ilLlllllIf.lKNS mal pow. lommx LIL I L 'QD' Mzlrlrfrl C atlzerzne C OIIIIFTS c Ann :ln Illxll1.0lLLll mul 1 4 1 un cl 1 x Inmlmf llllllk l-Immun Xl hllll' 6 I5 Ann I oletfa Connol ANN Nalzorml Honor Society Olchlds ind Clllllllil 1l1llSlL lllll that looks led exeulllle 'llJllllX school Spllll plus 1Jllll0 Ol1g1IlllS lovil to the Hounds Pl ue f l ?2 JOANIE ,Ioan Daily Corcmmz Irish lace and dzllllzlsk rose . . , perl colleen with l'C2ll peaches zllld LTCQIIH complexion , . . gay laughter . . . sweetness personitied . . . ll2lSlL6llJllll. I4 'NIARI M1115 C oughlzn 1 mm un chu 1 mul' num NKIIILXUIIN mth 1 s ll pl ll C luon Comlnu lu hmku M111x Cllllll xIERRIh Allfllllllll H1111111 811116131 Shoucx of Stndusl dum mlul hcc mth lxunkllnq mule 1 uc fo thc classics umm m mnmn IJLISOIIIIIX Rose Du IIILYIIUIILS I3 Fzlefn M1115 Darmody LEEN llluc 'cms md ugxlc llllphh blue cus pcppx md full of fun IIHIXLS on spoils Illilllllh minus 41 Chcxu. dmcu ll c0LllS lu---M DUFF 101111116 M111x Duffj Home Ssscel Homc lmlug med IDIIIIICIIC fiom Blookllmlulle llllli, ix mth LhIlllCll summus III nltne xI'lS91ChllSCIlG 16 PIT! Betty Rogers I zlzszmmons Nioonlught Gonna and ClShIIlClC blue NICILUIX H1 lhue' l'lILCIl Connm uophx III spoils olchlcl fol LlllIlIlU Ignefzan Fslher f'07'I'7llI6' Fleury - 'l'nilig,hl 'md evening., srn' . . . diligent leudcr of '48 . . . 'lJ'n'k E . . . "0uecn of the 0llSlillj., 'l,0lll4ll'illlCllI" . . . 'ul " in 'xlhlc i s . . . Virg,ini'n. I7 M1175 A7171 01111165 Arxx Xhncsip md ccd ll pw nov. md fleckles filhllllf I11xl1 1llo11l lIllCILSl lll clulw Rlxlll 1 Beuh lhn 91 IIS XS lll RCII!ClllllCl 11115 JAY Belq 41121111 G111'1I1'1'11 :Little Boy' Blue" . . . sc .-f0l'f'ClliIlf' blom c . . . l'ppcr fm" s . . . IICYCI too tired to smile . . . week All '4KIcu'opolis" . . . lcd BIHIIUS lo victory I8 Ruth lnnHofm1m RUP' ch x mmlm un su im umlplnxl mu L uuu 5I mimi um BAH Betty Ann H111 flflllll ld md ulnnskmnul plmsml xs at Pnkesu usual spout clolhm unnusllknhle 55,516 cnt hlhx Sl 19 IIIFQIIFIIHP I 1fl0r111PK1nfS IM Ixlh KNKILII nluxm ilnuldlx sn 1. :null CUIILYL 14 1 sulmn L p 111 LN x Xlx Du 'UDV 2 MCH M1113 Claw Knowles XIIHIIIIIIII-107101 8011113 1 N Ili hm of spun Gold thou un thu sunk Il hfl YU lllll II IIIPIIUOINIH IJLPPLIIIIIIII PIIIILS ! f 20 INANC Nancy I eigh Kmgew Cmdelella S glam slipper d nk exebroui cron ned bx 1 blonde pige box casual dresser leiinre lllll6 Spent in me skating lots XOILC Till Then Loretta I . K urek RETTA Malaguena . . . blue-eyed blonde . . . relaxes with Chopin . . . artistic talent . . . weakness for chemistry lab . . . Friday niffhts at Huyler's. 21 lffnnne Rose I 1163 IAK P 1 I wnllllx ll u Nllllil umld pmku ll mn L Slllldlll llhlc MARY Marg Flizalmllz 1-0Cllff' Seersucker and l'ill'2,lI'lIll . . . ' l bmw hz ' . . . numerous freckles . . . chemistry clltlnlsiwsl . . . clrivcfs license . . . 1 ' lx js A ' Cllrislllzx. Cfxss fllfllfllllf' IYVIIHIF I Illzlzfflzmfflz ul Ulu px ck ends L lmlwum n xu n s lLll1IllIlltl uh Hrs K NIM y f 111111101 Nlacatee xmc SIXUII fl IL luhuln txusu and WILL!! ues du nl pumnllnu bubbling., hllh humol comms mon plun In Xouxellc 01lL me 23 M1113 jane McNamee JANE xllllllllll gjmxnul Ill lussu uux Xxllh 1 dish of sobllux poetic XSlSlflllIlLSS Sllllllf, Llkc X n ll 8 30 IIIIIISIII I C 1511613 n Mezm flash Cndnnl s um c X luhum 1 md dnk IJIOXSII uns C :Lu lll nosa SOCIIIJIC md lhoug,hlf11l msn ll fllulds ls le 24 LITA IO FIl7lIZFlIfIlM1II67 X onn IlNi c nk ,JIUIICIIC mth f1u1shhluL c x 1 an l0qlllLlUllN Sum Pull Rumi! llnmu Xh Suu! Xlxslux oi Ilff. Pfggx Mmztgonzeq Pu IILL S LI hulx hum Hum on 11 mm nv 1 mu ruff nun X up im I' uh Ol lkl l 3 Nona Yvonne Nolan Borxwliz Black cud Suslm cbom tlcsses md pllnum nose cnllmsnsuc ll! 1011111 lllSl'l1 The Bells md T111 lgmsznn Xmong Nh Somums BUTZIE Florence Cecilia Ostermaiev Nnllomzl Honor Soeiely Coqucttish llirtnion . . . warm-hearted . . . d'll1C6S with ohliviousncss . . . You Do' . . . summers Gllcd uilh joy ind plcisure . . . ohnnic 'md oe. 26 ll R C lmrlollff IIIlI1JIFlfI0lIf Xllfllllllll Hamm Smlflx unmmlln 1 :llc uklu U L llll N xduu 1 Mzzvx 1 num' P1 mlm IROI nu IIL lllxllllf slum L I Ill fUllf1SSlll Llll Nllill cg hms 'Z' 91 MI!7lFSCllF7f16 RPI' 111 ll nu DLII sn s x 1 sn lo U lc Ill! xolu l Dont know H In IERRY Mr11yLee flzerem 'I 111616 1 x llmpld hlug U Iowlx Sola lo fllxm old fHUllILN 1 L XLIYIL I Hun hnuul Sm mg., 28 - 51, ef' DUTTIIL D01 otln 105611111116 1 lzomton 'I hc xllltflll 111 look 1 us 1 ludx Sllll 0lllLlIX 11111 coopcl msc lllp ll Penn lx 1111 loo hnnuxlx to IILNLIIIJL 0 1 lll0lL MIl7IllBIl71lll7Il T103 BASHA I 11.11 111 1011 ux 111111 hm ll d 1111 111111 s Sllilllll 1 ll s Ill' 111 Ions, X 1 Jonovh 1111! Dow No 0111 But X011 29 f,fff'1.,4? ' :'f'? I mnces Iosejzlzmcf Ulwcll FRANNIIL FI IC Nm lm an pclsonalxlx xml Spun oi humol smutncss on exen huwu lll hu SIJICIOUS u 111110130 ll ux l1Le 1 1 mv M. A. Mary Iqnes I oelkel Lisll on '1 springf cvcninf' . . . ll smile lh'll wrinklcx hcl' msc . . . 'mir fur unusuwl sly cs . . . busy needles clicking . . . "Come 10 Ill? home". 30 115C Mmgumzte Anne I 011 I lrmlclll lucnlmg un ll 1 Ins 4 Hshm the suond ' 1 0 Xlx Hllll low fm mn Ilmm Sm Annalee Wells AININIE XIOOIIIIY ht md m ignolu blossoms clnnplccl nose Im mx hm IS bro x 1 sucetncss md SIIICCIIIX CIIIIIHLUI lm hex lloclol Duhlx :une ln SPOIIS r 3 61311101 JE'1C11111lL9 11 XX K X1111'R1XL X111'1S1SLRC FR 1 11111 S1l11111L11I XIlllI1lIlllH1Illf!1 Snflrlx N NL 1 N 11111111 N1 ss ll 1 11 11 ' LS 1111111 Xllss 111 11.131 1 nu 11 111111 71 s 11 1 111111111 111 ux 111111 11111111 N 11111 11 1111 11111 11111 4 H111 CN 181 x 111sl11 11 1 S1111 1111111 1111 111111111111 111 XXXL NIXRIL XNIBROSIL 10111111111 X1SL111l Klux 1111 9 11111 Ns 1 ' ss 1111 1 IL 121111 us IOAX KIQNNILDX B01 RXL 1115511111 'Xl 111 1 111 110111115 C l1Ll11 1 ux s 1-111111111111 0 fplcssul S111 Lui 1 1 111110 s Q NN 1 -XXX X FI HIQODOSI X BOX1hRN1XX 1 111111111 lll1LN Ruxluu N111 1111 1111 8111111 1-1 s H 11111 Slllk 11 LX N s slxublll S1 111 N111 DRI D BRI XX XX S 1 1 1 s 11111 111 LN 1811111111 S 111111 RX 811111118 1311 IX 111 1 1 I I N NNIUIIN 1 11111 7X11l 111 XXCII XKOII 1 Nul lllk ll nu Xnlmzml Hunm 81111111 llll 1 1 x xx s y LNlKlLll1 N lk 11 11111 Ill ' I 1 X1l111111l H01 11111 1 H C s 1 N X C111 Cf gC110ll1S11lD C 11111 Rxbbou 1111 131111111111 XIII DRFD C XT HIQRIXIQ CUXXLRS 1 1x 1111 R1111l 1 NN111 81411111111 1 111 umm H1 1 Lx Ll 1 1 L1 11116 1 1 1 s s C x XXX LORF'I 1 A COXXOR 111 1 1 ul N Xllflllllfll 111111111 81111111 1 N 1 1K1 1 118 J 1 N N111 N 1 IS 1111111 1 111 1 11111 X 1 1 umcmu N 1 N11111111l H11 111 1111 1 ll 111 1 1 llk I1 1 C 0111 11 1111 11111111111 1 IOAX D XILX C ORC OR XX P516 X111111 C 111011 SIICLI qlhj uls 11 1 p 1111 l11LS 111 1 L 1 N H 11111111 111 N Dlx SL 111110 s llN 1111111 'XI XRX 1016 H11X Xk 11111111 1 ll 11111 x s LI 1 1111111111 N XRX C 1 5 X 1 1 1 :mmf llrnlrn 81111111 111 M1111 1 ll NN N 111118 1 ll 11111011 11111 111111 NI 1 1 111 LX s 111111111111 L11 11X N1 XRX D XRNIODX 1 1 in x 1 111 O SSIUIIN P 1 1-111111111 111 1111 lllusul 1 L 1 LL 1 1 ll 1 1 H111 C s X us Skllllllllllg 1 . 1 J . L 15111 R111w111'll1 Rfllllll 181 111" -1.'1 "1 ' 3817 'AiuA1 - U 1 1181 1102- .'1 "1 '1 f ' '111 Suclxl' ' 1.23.12 N11 ' ' 1.23.11 1111- '11: 81111111111 1.2.f1.1: Blix ions 1.2.f1.1- '11'11111'y 11.111111 111 1111- 111-vl 5411 112111101111 11 111'lll11ll11C 2: H11u1lu111i11 111' 1111' 1111's Q11 S11C1'1l111Cl1l S.1g 011112--11 9199 911111 li C-1ll'1'4' Cllll' 13 1 l UC 'gg-, 1 ' -1,113 pl-Q - fll 1 341: wilmm- f Cd. 511111 f1.1: H11111-'fCl11x 3: 1121 1111111111- 11113 il11"11l 1'1mI1'Nl iu N1211'Xl1l11l1 czlllllflllf' 11'-'s 111111- 5-1- vcl ' 1: 1l1'1u11111i1' Cl11b 1.2.3.1-. '111' 1111' ' '11 Cr fr: I: 11c11 ' Q, Club 3.141 'c.'1- . . .-. . . . clcl 1: T-11 ' ' W13.XI,: S0111 'V 01' tbc A A ' 'qv ' A ' 1 A Call -. D. L - 2 Lmguc 1. I-I ' H. nm. 1 Osb 'IIT .Xxcuuc -51 S111 .1l11'1i sffx- 1: .Xlll"' Club 1.2.3.1 'li'-f .' ' ' YH 3-13 011118 1-21 . if 'llwllllg '111 Clue p1'1i'i1l 'ul 1: 5111119111 f1f1l111l1l 1.31.1- Vflgllf '15 .135 -15 Ulm l2'f1'l711"'l l- 1 l " acc "111 21: lll'CNlC1L'111 1: 51111111111 1.2.f1.1: Mis- Rll 4' sin 5 1,211.12 f1.S.N1.C.f,1lllI11'1i2ll fl 11l1'sl-1"'1'st 4 . . 4 : . . 111 NC1l11-1l111l1.'. x1'11n111 in 111121151 H11111l11111i11 111' Tl" ' A A ' 'I' 1 ' 11111 1111-Q - 51111111111-111 3.1: Ilcss Club 1.2.f1.1: 5 my ' 1 3 -- 5 1. 2 .'11'lI1'NlIlll .'11111f 171'11u111i1' Cl11b 1.23.12 N1 '-16: .111:l' 1 3.1: N1i"i111s 3.1: 111-.1' C111b 3: -11u11'- iu Cmnf nfl: CIQ1' Club 1.1: -b11l- C1211 '11 Club 1: .11111-1" Club 1: lxlwf lug Club 3.11 W11.X1.kl111' 'lowu .lccliug of C115 3. 1111' Air: '11-1' X '111 .3 .'1 ' 1 u ' Y Y v w V V N S111'-A 1: 111111 -1" C111b l.2.f1.1: 11 '111'1+-Y11'- I A 1 'A 1 l 1 ' sili' 11: RIN. 3: Class 1.2: 1111S1iL'll11l114xv1 11114 Mill' -1 .. 1 '-111111 N111 115011 1: Class 1.23.11 cllllillllll T13 L Rib- S11i 91 ' 1.1N111. bo ' 11. T161 S01121'l 3.1: Nlissious 3.11 1 1'1 f Ibc 1 .'1 "1l11l' 3.1: .-Xl11lcl'c Cl 1b 3.1: . . . . . H "j4.1.Y. 2: Clues 3: 1111311-1111111-A1.Y. 3.13 . ' Q f ' U ' ' Cl11.'.' 21: SW1111l11111g 51.1. L' - ' 13 ' - ' I I, I I I .111 I 11 11 1 11' A IVAYU 1 ' 1' I 7 1 1 1 - Y '-11: 81111111111 1.2.f1.1: l'11211I'1112l11 111' lbc li '11111'- Rcl ' Q1 5 .. . C11 isli: CUl1111111lC' 1: N1'ssi11u.' 1.23.12 1 11111 5111" -111' C1111 111' 1111- 1111-ww S1lL1'1l111C11l 51.11 Prefs Club 51.13 '15: 51111111111 2.3.13 x1l.'b1U11 2.3.11 11 1111111 111' -'l!"f'W1H 111 "l: .111'11ll11ll1l' Club. '1'l'C- 111C 111055011 S111'1'11111c111 21.11 .X1l11cli1' Club 2.3.1 11111 11 C11111L'1'11 1.11111 E1.12,.VllJlCl11fIfllllflb1-33-.12 f1l'L'1l. "1 13 H1 'lv fV111'ilv 3.1: Cl11s.' 22 H 'V 1: 115155 l-L5 3' C1111 " 5 '1111' 1111 - 1 ffYlll'Sl1f 1: RIN. f1:lC111ss 2: ,1V11l1- 3.1: Class 1.21 S " mug, 1. mi 1 3. 18119 ' 'l1lll'l1l1ll1'1 11111111 1111 211211 1X'i1111s111' X -. Sl1l111 clL'l1ll11l Sl11'iu1- 111 1111- 51111911 1111111 1111: 51111111111 l.2.f1.1: N11 ' '1.23.111111l11l11111i11 '11: S11111l1l1 1.2.f1.13 Xlimiuux l.2.f1.1: 111u11l11111i1l 111 1111- 1111- s1'11 81111111111-ul f1.11 l11'11111111i1' Club 111 1111' l111'xs1'1l S11C1lII11l'111 f1.l: Irvs' Club 51: 1.2: 111004111111 1: X11 1'1i1 Club 1.2.I1.13 ' 'key IQIIIWIIIII 511111 1: l11'1111111li1' Club l.2.f1.1: C11-1' --C1111 1.2.2111 11111-11111 f-Claw 1.23.13 Club 1: .Xlll" Club 1.2.3112 11 '11 -kl.V. Su" ' g 1. 2.3.11 11: 1 1- -,1.Y. 3.1: Claux 1.2: .'1S'1ll1- ' g 1. v w v -v H . W A IA' v l 'I A 111.1 7 1 ' 1 2 l 21 .lltll 17.72 C111su1l1 .Xx1'uu1- IHB 511111 11C1klll1lll 1111113 Yillllllilfl 1x11 1 181 5111111 11111111111 'yu' - H 1 '11: 51111111 1.23.11 X11' ' l.2.f1.11 11111111- '11g Sl1lill'1l1 C1 mil 1.2.f1.1: 51111111115 1.23.14 11111111 111 1111' lilcswcl S1111'11u11'111 1: l11'11l1111li1' In-' -,ll Iv 1if1.I,H-,itll-,H jg. ,L-1--13,1 2, Cllll' F15 mlm' 1:11111 l-2-3-li 1111111111' Clllll 12 S,S.C..X. '1T: N11 11111 l.2.f1.11 1111111l1u11i1l 111 11112 -1111' 'tml' 1' 1S11"'- .111 'illl1L'11l 21.11 11I11111L1111' Club 1.2.3.1-J - .1 .i . . . . .. N11 '11111 111 C 1 I: .1gllI'N1llH sl1111: Xilll 111 Llfl fi A , 'V ' ' L ' ' 'INS 111 ' 511111-lx 11.1--p1'1"1l1'111 11 Xlll'1i1 Club 21' 1 ' 'f"'1"1""C1W'- .1111 M 1.2.f1.1: 11 L'-V1-111111. 1.25.11 x1.s.,x. 1:11111-gc W I Sill ' 1'l11ll1J 211111.11 1 ' S11 A ' ' 3 1111111 Ril1b11111111 11l11l11l112l. '111 Sllll' 1 1101111111 1.2,1: Sllllilllv 1.2.f1.1: . . . . . . S.S.C..X. '1T: Nli. 10I1.' 1,231.11 111081110111 1. i1'1'- 4, ' L 3' ' ' F ' pr' ' ' F11 C.S.N1.C, ll'CZl5lll'C11 1: .11111111 'I7llC- Rl lg' l 11111 B" 1511 111 ' . x1-1 1 ' ' 3: H11u11u111i11 111' lbc 11lL'SSl'1l S111111- 53" M"llml'l' Wllw' mc 51.13 1 11-ss Club 51: .'1gl1l'.K1lll s1111l'3 1111 11111- '-11: 81111111111 1.23.12 N11 ' . 1.5.3. : 1 11111 lic 1111111 1.23.11 Glue Club 1: .'1 ' 1 11111 ' - " S1lC'2111l'll1 f1.1: 111'2ll111l11l'f111ll 13 S11 E 13 .X1l1lCll1'Clll11 1.23.13 11111011 Zl11s' 01" C111b 1: .111 l '1' Cl11b l.2.f. : lacy! 1.23.12 1111sk1-lb11ll-Class I23.. I ALS.: . 1 I gg -IX. 3.1: Ilnss 1.23: l111:kcll1111l'A1.Y. 3: li 1111' 1' 1 'l: Q ' ' 1. -1gC111es1.2.3:.' " ' 11. 32 IO XXX1- NI XRX Dl IPX lll0UlxllllllXlllL Xlcl Ill uul Immun Ill ull xx L I slllil L mlxu s In Ll Tl K HEI IX ROC ILRS PI I ISINIXIUXS fl Ibm ll 1 R mc ol u Xnlmnul Hmm! Surnlx S :lux If In lc usul Sm mm nsmn 1 or uclul mchul css lll C 1 x LL I 1 X unoul 0ll0l Soucls unc L Mb Clit 1 1 s IISIIN u s Clpl un Z Smnuum lwleeu Couum Il0Pl1X Cold Rxbbou on Dlplom A ESTHER CORINNE FLEURX 0830 North C ilxext Slleet H85 Sums lhxllp md 'IIHCS 44 Clue plcsxdcnt 2 3 l uce plcsulcnt 1 Student Counfll 9 3 l Soclillu l 2 3 4 Ninssmns l '7 3 4 H mdmiul of the Blessed S'lCI uncut 'S 1 llllllfi Club 1931 C mum Club 34 x Q Plf.SlllCl1l 3 Xthlcllc Club 1921 Horku lsllx 3 fllss 0 Bls ISI x 7 Cr fm Klhleucs NIARX NNN C XRVILX ln 1 x 9 s l uulu n thc llusul Sm uncut 1 mu zz s 1 ' us I u 1 un 1 x Jl un L ll C ll x sn x s ublll us I 1 1 f I BET TX IEXN CUIDER X mv l-xesb un Xsumuc 112 Suu! Cm am Ibn clll n N J 0 uuuw XllSSl0IlS H mc the llluscx SHI lllllll ' ms 21 s C1111 ll 3 De nlxnff 1 -1 secret ux uc mx tu. ls '3 Xlh Q 1 1 s N s ulnll N 0 BEITX XXX H XRII Xl B R X Ill llc Pllxux llll SNIOHN l NNU lllll mc s s R IH XXX llOl4lXl X l ll I xxlllllx l x tl l L mku x IXC OUIIIXL Xll IORINIL KINIS 1 us ml mu NA lm ll ulxu C x s s XI XRX CI XRI' KNOXXII-S 1 uuu HIS Ill u Xnlmnul llnmn Srulflx N IN us I mu u ms: lcum nu. ITILNII mn s X no HIUI Souclx 'Vl 1 Hum B :sk 1-1 X XNC X KR XC hll 1 no uul Mu Su ll Class XliCplCNlllLlll s Ll s 4 Sllll uuul I 2 3 lllm 9 XllS9l0llS Hmclmuml of the lllesxeml Sum uncut 3 l D11 m un C lub l 9 3 Xlhleuc Club 1234 Hoc u xx Bisk Chu 9 I ORE'I FI X I KUREK 9102 Flcet Succt 4915 I-Iolx Roeuw lllltb 2 Xhss ons l 7 3 4 H1 nrucl of the Blewccl Siu uncut 'S 4 PICSN Club ffneslnn 1 I ec um D mn nc C u 1 nel 1 1 1 X cm u 1 9 nlxcx Cl ss l s l ng 9 Su llllllg 3 IE XNNE ROSE I XCX 3800 Imucluuclm R0 ul H85 lilusul Sill uncut ss x L un um S lllll SNIOIIS 7 l Hllillllllll usul SHI Lu! ' ss um ll smn st all w Slilllll I III Ronmlllu loin: 1 x C 1 I 1 Xl IOI Uhll X C U 1 X L C mm V lun I 1 v sulull cu v s 1 as Slxlllll lr s x f P hllllllll U Nl XRX EI IZ XBEFI H I OC H I I' C 1 lull KXCI 1 c um Hcul 1 la 1 x Nlxssmns 2 l 4 H mclmuf L Blusul Sill uuent 'Bl Ill m mc C l Xllllfflli Club I9 Hoc s N19 X follefe Scholils C X I HERINE XI XRIE I LBISEHLSEN X 1 Ho x 5llLll nu unc mx vm lx l llll N 11 ll mku s RX I'll KXOR XIXC Xl L ul HL A 1 x ummm H llli xx ' Lu N D l I 1 nm U C s xx 1 A - l V V 250' fllllllA0l'll .Xxc. Sui l Plmilipszm KI: 12' E I 1 lm 3 jffvfl-"Hf'1111f"1. - All: Somlzllily l.2.fl.l: Nli inn l.2.fl.l: Drxuuzllici ll: 5UllZllllN l.2,fl.l: xlISSlOll9 l.2.fl.l: H11 l :ill Club l.2: Clcc Club l: ,Xlll'1' Club l.2.fl,l1 ul Ihr: lllc ul s2ll'lA1lIII'lII fl.l: .lgnrsiuu Nlllll l: H1 ' - Ilals fl.l: llxrkg-llmll--Clgly fl, llrzuuzuic Club I.2.fl.l: Glu' Club l: Ca lll1'l'2l A , . , , , , ,A Club fl.l7ll'L'2l. l: .XIlll'llt' Club l,2.fl.l1 ' 'A ' " ' ' ' " H fix. 3. Clzxs 1.2.fmg sm - mlm 2f""f11W1wI1l M' ' rib A I X'ill'SllX lll1lll2I,QCl' l: Clues l, 55" ' l'll'llP2'lNl ,li l' A 0 A V L ' .' C ' . , 'll: Slumlc-ulA Council 2: Surlzuliu Al.2.fl.l: .IA - 130- " -, ,H-3 Und lg, sin 5 l.2.fl,l: C.S.Nl,C. m'zuul'ic:ll CUIIICNII lzuul- Shln , -the Sm.l.,l Html nmifl ol' llu- lllc 'l S. nzuncm fl.l3 .lg ' 'un v - 4 . Y Slllll l: lhmllzllic' Club l.2.fl.l: l.zulx C ' irc , l .A Q' . iu lfrurzfmvli flllllll'l'Ll Club fl.lf A '- lvul lli C-lug" 5Cf'A'3l5"A? l-2-33 Slllflvlll U"""A'l 'l5 -l: lk-latin-I Club Il IW- Cll'L'l2ll'Y 'l' 'au' mul Sml: A l.2.fl.l: Missions l.2.fl,l: ll:u l il' l of Iii I. Aumcm, Club It-All .A .key 'llc Bl' -3- 'All' ' -tlg' '- 'llfll .A 'l5 -Ynrsily lllllvlllI"L'l' l: Claus I,2.fl.l: 1 Uvtbulll Aw: ' ' " 1 Pr Cl I 5.1: llrzuuauut .lub W,,,y- I: Clam 123. Swimmi,,,' flll' l.2.Il.l: sec 'ctzuu l: GI ' ' Clll l: fa ' 1 I A P' H ' .' " '1 lf -pl'CSlll'lll lg .' l 'f lf. , ' I ' A- Q ' Cllrl l.2.ll.'l-'Cfl'Cl1ll'F 2.2 H0flU'l"'v1 f 3-'li llll' G' vel: . '-:uc .XII fa 'um AIA. 2. Class l.2-czlptzun 2: llzlskcllmll-Vx '- . D w Q l. I ,gl .u.l.,,n. V. - lem 35133 All.'l'l' 3,1 mas? lf?-2 2. l g C0 " .' ,.: Sm: ' A' l....3.l: . f l,2.3.Al: A Q' f .-.... Az' A kf . v Y , -Clair 12.3.11 '6llD1lllil. 3 l.-.3. -. - .1 SIN: It .4 -,K h Kun .V-K v I-Y ' : '...': " - ' 3 '-14: Sou ' 1' l.'.3,4: . : L... 1 .ml- A.-, .: l A A A AA A: fl,l: .45 " A:Ar - All l 4: :l'A. l Dr: '. . .-.-, 3 I: I ., -'ich 1.2.33 fllll 'z Chl 3: .- tbl " Cl l -flg .2 f ' . .-,., 5 7' -1- H1 -' u- lax: 1 Bnikcl lull-Cla." -5 .' 'im- Yzn I ,bl-cuptnilm fl: ,l.Y. 2: Ia: ..: zfkcl- ' . ,l. ball-Ya 3.l: 2, Class IL: ,xlcl , , . k . . . . 7 . l '.l 1: ' ' '-ll: Cla.: 'ic--pr lf I 2: fluclcnt Counuil 41 N. Rolling Rozul, Czltonsvillc Salim Nlauk Sud? f l-2.3.l: Nha' .'Kl,L.?l. Z 1 il I: lgfgf '111 smnx l.-.3,l: ximmnf l,2.3,l: I. will "W ll' E A1 """ ll- . ' 'LH Q jf ' ., U , . ,I . . . .lqr fi lg Ilrzunauu' Club l.2.5.l- uc- f 'l ,. . A, sign' 1 I.ll .l.l, pic.. E ,gh ,imc in ,, ' .h . Q l.lA'A'A .Al 3'l:,DlAmnmlr mul? l'Z'3'll.S'l .Cm I.nl'g lzuucrzl Club fl.l: Debating Clll fill: Chl 3.1. Dcl.1 g Club fl. .Mbl 'l .lll xvn' . -,l. Y 1 min fthe ir. Til v 12.3.11 Home -x'.u-.-'V 1: lx. :sg cum 1.2.21 . .A "Vi" A ., v' ol. ' ,V I 3 I ,Q . . ,. ,I N us - BNI.: .Xtl l ' Ch l l....3,-I4 uc- ll.llv . -X. llx-11.11.1301 l. IX. 5. .Lum h , ,Nl 1- H ,ki V. V 1. 1.23.11 Swinuniugl3.l. ' 'INXS ., In,:ff,llQfilf Cf, .gl .,,' irfff j'l'l11,fj 1 f v Ait' I-cuplulu I: -l.V. Qflllllllllgm' fl: Iluw W, , - A ' ' KJ Q XI ' l.2ML'zlpl:1iu L: S -' 'nh 3.1. , .1 1 .V '- 2 .z .zum . 'sms "llI Smlzl' 1 l,2.3.'l'-Cllillflllilll of ' 1' -IC - A f 1 f . ' ' ' hil cz m ' - 4: s.s.c:..x. '171 . .- 129 1045 " - 11 - lull 1 - Nfl- l.2.3.l: 1 lmaicl of l fa -'Q ' l 'Hg Small 12.3.43 . "k' 'l. 1 1 :'l 3.4: lress Club 3: .lg ' in :mil 4: I: cm ol' th- .': "1 ., 3 'z 1: ' Zlub Clll '.l: l. A 5 Cl: b -J " 2 'A - "5 ' TCI' l.22 CZIHICIAZI Club Z . " I .-: 'key' -l: Drzmmtic Club l.2.3.-l- 'fx 'urcr .1 .- l tic -Claus: 2: . .. .. . I g . Hhip. Chl 12.3.42 Hockcv-Clufs 1.2.3.1-czlplzlill l: x V N V link- 1 -Clans' l.-.3.l. JA A A - ' ' ' , A 'A ' I- ' W ' 735 .lr um ll .' -f Sui lla-1' 1 'lilac Ili 1lIl1l1lll,XCllllClNj 'llz Smlzll l.2.fl.l: Nli '1 l.2.fl.l: la l- Sui Chu' N. A " illc llllllll ul lbc lllc-s ull Sil1l'2IlllK'lll fl.l: llrzuuzllic .Hz Smhl. I2-3.1: Mi - , 1231. H. ml- Club l.2,fl? lil:-c'KClub li .Xll l -I" Club l,2.flI lllillll ul' ilu' lllc 'l Slllllllllltlll fl.l: lhxuuzuic' H ', flux l--L Club l,2: fllllllL'l'Ll Club 3.1: .XIll"' Club , . . . , . . . . l.2.f5.l: H4 ln.-x--Class fl.l1 lin l4CllP1lll"-fllilx' l. NL? ' ' " ' ' A " lil' ' l2l.1 l.:lkc.Xwl1lu- nltly .. . . . .. Sluiu-nl lbc S1141 ' 'sul L - . ' ' X. ' . ' A. 1 K ' A t V . 'lll Smlnlx l.2.fl,l: Xli ' l.2.fl,lZ 2 l- Alol Ifllllllllllxl slltcm 'All V SM ll MAH" lmc lllillll of lbc lllc 1-cl sl2Ill1llllL'lll 3.11 ll ' ' Club llil smlillll l-2-ill Nl' L3-3-li H1 llll' Ili .lgnrxiruz lull li lhgullznlif Club l.2.fl.l2 ll-llllil ol Ilu- lllu ul Su 2IlllL'lll fl.l: lllillllillli I4-I4-xi,j,,,, Xyxi XR: qj4,,m-,gl qjlul, ffvl: 1 91,3 ling Club l.2.fl: Clue Club I1 .Xll l-lim Club l.2.fl: Club fig .Xlll'lin Club I,2.f5.l: H lv Ilan' ll ' Claw l.2.fl5 lin kcllmull--Clnsx 2.3. 1,235 liglxkg-glmll fjlgl lg. 33 'Xl XRX IXXF Nlc X XXILI 1 L ausuu 1, ul n 1 IIX C S 11 uc mul ol lllc Illus 1 1 mul mu II ns Kllll ulum mln R zu l s lc ll I X xx I mf :rl DLlJlIlIlf nu plesu umuu H XXI Xlhlclu Clulm 'l 4 Hoc u s x C llCLllL ac U EX EI X X NIE? XRD XSH C XRNIIIII X Nllll 1 ,Sul 1 xc Ll c Illl lllll 4 N ux ur m uc c ul ' Lsx an L 1 11 I Xl C uc IX lslxn uuum 1 1 Lui Couuul Sulxu Rll!llUll ou lhplo 'XI XRf XRET XNIXE 'NIOIX TCONIERX Quut Domuuc ll x llllllll' ll 1 1 MII Lllt QN f ss mum NON X XVOXINI' N01 XIX Tuuluxcl c ou K ul mul ns I IR nl 'K ll IIXIIIII s CL fllllb 7 H01 Iss l FI URENC If YOEI RER OSFI ERN -HER 'P Nlulluusl Roni ll U ul 'N fox ms Nnlmrzal 111111112 Srunlx ss So 1 1 x u m Ill :mum um lu ur lhn llluscc S1 ul I If wan no wx x Ill um ss fllikl fmnmf L sm D 1 s X llmu ll Huum SIKILIN 11 IC Ol u Jl 11 I xx uuum 1 Sllxcx Rllllbflll ou Dlplouln CH -XRLOTTE ANN PIERPON I V590 Applehx Xxeuue my Sllllllfl' of the Snuul Hcut Nllfllllllll Hmm: Sufnlx 1 1 s XIISSIK' '7 93 l Iegmu nun 'il um suluux 4 Huulmuc usul 9 1 uueul 3 4 011511171 Q 1 Tm umou NN N1 XR IUI Imxu Xlcguuf mx s nl Xl ull: m Roman If :mg larlx ss 1 x lm: 1 un mu u 1 x uc lc ocku C x Sulxcx RllJlJOIl on Dlplonm Xmldlus ol Nllumu. u KUIIIIIILIMLIIICIII 'Xl XRX IOUISE PROC IOR 4 UI llll Ills I lllll 1 ll x ss H IIN llt L usul 8 nu uuuu 1 4 11 Sklllllllllll NI XRIh 'NI XRGIE SL HERFI LE llNlI1Ullll1 R0 811111 Dumuuc NSIOIIN D1 una ll 1 xc 72 Huck C ass s c ll Ss Chem 111131 c 'XI XRX Lflg IHERIQS1' lHhIl1-J u 81111 s IIIN s 1 lou 14114 or u skulnll s 8111111 1 DOR0 I HX IUSEPHINI' I HORN I ON Kopla Ro 1 Imur nm nu m Nl 1 L lllIX I I l li f s L lllll 1 C N U 1 IS CIY1 ss 0 Suuuuung 2 'XI ARI X B XRB XR X TROX R Imsson Imm uul llc Cunuplmu Tmuou x ll umi l Student Cuux 1 llN 9 sxxous IZ '3 Flux 1 1 1 C :aku X unix f N 1 x uuuumg X College Scholusu ul R lmlmou ou Dlplol FRANK E8 IOSIQPHHXE UI RIC H ll ox Xiu s XIDIIIIIILIII lilusccl 8111 ungul gl X INNIOIIN fV7IlXlII71 s tm ' JCLU Cllss 31 lx l ll 'XI XRX AGNES X OEI KEI I lchcd e X LINIL Sum lkllllllllf S 5 ilu lllus ul Ill s uul C L umon cz 1 Llli C 1 m on C N x xx Shlllllll 1 Dlplu 'XI XRCUERI I E XXX X O11 lNlKllllllNl Stl Sum llunuc me Soclllllx l 73 l XIIQSIOIIN 1924 Hilllllll the lilusul Quluueut 34 Dluuulc C 1 I Ilehul I ll Xxhluu Clulm 1034 Hockcx C 1:4 P Q n ass mmmmff fulcl Rlhlmon ou DlPl0l11'i XWX XLEE XX EI LS M0 Puk H111 hte Menus 4 Suu! Xlnlnosc I x ssmux H und ll c I 1 41 mu ll D NN 0 LL L lc I Z K3 l Hoc 7 x x 1 .'.2lI.g.". lf , Y. . tillll H -u l -1 Xxcuu' H25 'l'ul 'Anus Apzu' cuts H05 Sui Nlzlrys, C1 anus Sui 5 ' "I null uu- 'H: 50411 1' 1.2312 Mmmlls l.2'3.l: 1 '.-. M-C' 'liz Smluliu 2.3,-li Nligiuus 2.f5.l: .1 lm: l ol Umm ical Coulcsl: H11 l :'l ' - cl ill' lil- - I1 "1 ' 3.1: Press Clul: 'lx Dim- SM.-H, , 33: um ,V 'H A-aus, .-1 . , ' - 4: ul: li ' Clll 2.3: Ik-lnuiug Club 3.1: . ,z Call A' 1' 'Va' mrmpom 'I Al: Glcc Clulm 3-L Q Y ' 1 Q , l.2.3.l: llrzulzuic Clulm l.2.3.l: .Iii' 'ole iu A - A A L A Crr 41' 5 ' 1 ' g Club 3.4: lcul -li 5311 'A :ul A " Tcl - - 'I .V 41. " . kj' 'llz Soclzililx l.2.3.-l: Nlix' 5 12.3.42 'z :lic -Claus I: liuqkcllmull-Clzxs' I: I 1' H I-' 2. Clll l.2: All let" Clulr l.L..: Hey- ll: V V 123: Bzrk -tl 1 ll-Clan" 1.2: 1 'l-1 l ' I: Y 1 A Y A r - fl2ll1l'I'1l Club fl. IQUT I,cc4l ,l'CI'l'Lll'C 127, A A, ' L ' ' ' L ' ' ' l ' 'l6: Clvv Clulm 3,13 Czunclzn Club l. 5303 lgclhicu Xu. lu, Ui All 4,- , - , . 'llg Sluclcul Cuuucil l.l: Sorlzllilx l.2.f3.l1 Nlis- ' ' 2 ' " ' ' 'El sic ' 12.3.13 C.S.Nl.C. Orzllmiczll fl0lllCSlI llral- gfmlh 'Q H 7' '-U " U' ffll Illillll' Clulm l,21 Hi l1l'X fyllllllllliill 1 ICSII Slu' 'ol lllc gllflfil llczul All I . -. Club 1.2.3-1: H L. ,, Wfjlmg 123.43 'll: Sllll' Cuuull l: gflllilllll l2.3,l: Nliv Hu' ' 1 --Clxls l.2.fl,lf-lllllllllll lt f 4 - Siu ' l.2.fl.l: H11 l z'l ul' lllc lllcssvl Sxlflkl- lui lg 3.1, luv 3.l: .-lglzrhsinrl stall 1: lr Clulu fl.Ii ' ' ' ' . ' . IM-laliug Clulm 33 Illllllllllllf Club l.2,3,l: NIL , . ,, .- Q A A Pal -r in Cru lf rr: Cilcc Club l: A hlclic ilulx ' A 1 1.23.11 H 'key-kl.Y. 3.1: cum 1.2: if xllmull W1 1 'S' H11 , 01" 'full ffl, A ll" 3, Yznsilv I. Claw 2: S " ing 3,12 'lli Sl' lx Ullllfll Ll' f'C'll"35lflfl"l 'll gli, 1. j f 'lc .. ' -' mn. So la ' I' ,2,3.l: Missions l,2,3,'l: 1l'1ll12ll ' Zlulm 2: Glcc Clulm l: Czuucm Clulm 'l7.'CCl"l2ll'f -lg , f lf .A ,Y ' .Xlll"' Clulm l,2.3.4: Hickey-l.Y. ll: ilsrs 1 " I A ' 132:34-Xlllz1i11 3: Bzik l.ll-Club' l.-.3.lZ 5311 lilsroclc AMC. fl ll .1' ' ' ' Y Q " 7 'llz Sod: l'!, l.2,3,'l: Missions 1.23.11 Dr: : ', ' 7 A' ' A I Clll 1.2: C4u1c'z1 film, ng . I-'Q film, 412-Nl1'l11"H2' 0110-" 4 V15 , l2.3,l: H0c'kcxfClz1 Q l,2.3.l: l',:1skvll1:lll-- ilu 5 L 5 ' A N ' H , 2.3.15 S -' ,ing 1A 'llz Claus' SCIQCZIIII-I -1 ' I - A W1 2,33 Smlz l'l' l,-,fl.l: Mif' S .'..,-1: . ' TJ ' , ' ' 3 , ' ,, " Clulm TH: .-lgmzvian slnll' l: Drz Illl l't' Ilulx 223 -' g- R 3 1 125 l,2.fl,l: Clcc Clulm 1,22 .Mlllclif Club 12.3.11 Sui Mun' Ummm H1 ' -.--- 'za A 'li Qggfillllilllj 3: 41155 'nz sun- czmlmil 3,11 Sumlulilx 1.2.f4.1g my 'FE 'l1'.'k9"'i'll7l1"5'A C'Ql'l131 fjldsi C' i':3' sin 3 23.13 Hlllllllllilltl ol ilu- V lcssccl S:1c'r:l- sl . il' Misn ' 1 ' 'l ' A P' mc J,lQ Czuucru Clll 3.1: llgl ' 4 'lull -l: ull l n'l'v i Cl - I l,2.3.l: .lllllclic Clulm IL: 'km-g l . .v I .' U .l ' A 1 Cl: 2. ' 'I' 11 . - lf . 1 - f 6105 ' A 1' ' A ' 'mg So um, 3.41 .1 '.-," .-24.414, :unif- .' A . Illkl erli A 13 lrcss Clul13.'l: Athletic: Clulw 3,l3 1-0 A ' 4 L Sgli A1111-M g 5 L- H1 1: .'.' .. : 1511961511 ffllzlss 3.1. v ' . . V V ' 7 A . ' l A 1 AAM' , 4 4 VH: Cla: vice-prL'siclcul l: .' rl: l'lA' l.2.3.l: fll ll 'I' 1 :ll .- V- - 1115 .1' ' ', Ch:'r 1 of the Pulmlicily C 'ltcc Al: 'Hg Clzas: lrczlsurcl' 3.43 Soclzllily l,2,S.l: Nlis- S.S.C..X. 'l7: Hn I z'l uf ' l -'1U'n- sinus l.2.3,l: Hzmclmnifl of - -.'.' cml Sxlrrzl- luc 3,l: .-ly - ' ,I l gall -' 1: Drzuuzuic mc 3,13 ,-Igmnsir 'tall l: Dr: :lic Iluh Cl I I-2-3-lf N1i -'-' lffull 'I' in I' f 'l: 12.3.11 'I'-Il " WMA-xkz c:l-- Clulm 1: fllllll -ru Clulm 3.l7l7llC.'llCl1l I3 ch: llllg Clulw All l - " Ill l l,2,3.lZ H lu-y4l.Y, 3,13 Ilzls' 3.1: 'l'clcx'i.'iou XVILXI.: .'1 ' 1 ' 1,23 li:1,l4cll1:1ll4l.X'. 3.1: Club. 1.2: .' 'A iurg 'lt All l 'l" Club l,2.3,l3 H 'kj-JN. 3.lg fl,l: Gold Rilmlmou ou ' Illll. 4:11 aiu l: Clam 1.2: liuskcllmzlll--v:u'silx mam- f- Y V v If age- 1. yv. 33 Club 12.3.41 s -' aim 3.41 lull ' C Q . ,MA ' ' ' 41, A Q' 'Hg 1 ' .L.4 .f:. : ,-.., : . aid . . . .l lv' of .1 "1 ..1 'I 1 A Allll ,- - , - 12,31 Clcc Club l: KILIIHCTH Club -: 1 'ug,, W I 'A A- f- .. Chl 3:. 1 .-...Z 'lfilin , . 1 . .I u ' 143,41 1mlkQm11,c:l1f,- 3.4: s f ' , 4. 'llz Smlzll' l.2.3.lg A '.'."ms l.-,.. : , lf' nf ' v Y , L' Dew 'H 4. -hog 'l . ":' 'z : 1 a'l ol' I A - I 1 - llll' Bl?" .HCI ., 2 .-ISI .tall -lg 52" 1 " Vg , . ' l5l "I" '." '.. Zuluu' ' , 'gol I thc .Kiln WBAI4 llrzunauif Clulm 1.2.3.1-I 'cfi- 'HI Smllill l.2.3.lC Vi?-" ' l-2,3-li 1 . - mlm -l, Xlll'-pl'C'Nlili'lll 2: .- u: 'z ' 1' mai ul' thc lilcsscl SZHUZIIICIII ?l,l: . g '. n Yu lv . ' auul Mi .',' Niall' iu I vffrrlz Nu- stall lx In '.-.' Clulz 3: llrzunauic Clulm l,-,3,l1 lin al H4 I' S UCI, 'li All l-I" Club l,2g UI" Clulm lg Xlhlhl' Clulx .' Z 'llCY- H " j- Zlusg l. ' ' ' ' ., IIN. 3.8-captain l: Class l.L: lluikclhzlll-J.V. AA - ', , , 1 1 . -. v 35,43 Claws 123,45 Sviuuuiug 3,l. 34 Classes 0 -I U I 3 The A101011 ffHfTll7II'f' Q If If 7? glass 0 -I Anduson 91111 1824 Fdllbdllk Rd Q95 1111Lo11 Anne 3101 C1lfl011 Ave U65 1111161 A111N116 3614 O1k111o11t -he Q155 111111112111 Nhrx Clrol 1001 Yo1L Rd 1125 111 1151161 01111 2209 Aldffll Rd f95 1S1o1s11 X1i1X Fllen 1133 Rocksprlm., Rd Q9 Bll1lSC11ClA Nancx Lou 812 H'1lhe11c1511 Rd 5121 Cnuollu Pal11c1a Colhni P1111 3001 M1611 he Q18 fU1111C1 Beux 1200 H l11C1i,1llL1C 118 6001361 X1115 C 1101 2114 1311011116 he 1145 Co111f.,111 X1i1g1Cl 1803 C lenspllng Rd f12 Lnnu I 1 6115 1116111111111 Rd Q12 Il1l1Jf1 llolxlnkoxssh C C1 11d111e 323 Drew St Q21 Fckenrode N1 11g.,a1el 106 Bllghtslde -he Q85 111mg Do10I11x -Xnne 3119 Flkedel Rd H85 Fog, 1118 1'.1t1 1C1d 3308 x1011diN111lI1 M e 6 Chllllg Phoebe .1620 C 1eu1Sp1111 Me I 101 lll1111CC1 N1111 3100 1'dnor Rd 1185 181161 XIIIN Lou 1003 Lex1nd11e Rd KIJ5 C 011181111111 C 11111111 161011 1,1l11Cl1 2903 BIUCIMOOK1 Me 5145 ll11ll111Ll 11111116111 1403 COISIIL11 'ne C18 Huks 1Xil111LC11 1'110e111x x1i1X1111l1 L111x111S NI 11X 1011 22 11811101 Rd 416 hell Iein 3100 x1UUi1110l11L Mc 11 lxllll L011'1l11C 4010 KN C 11115011 Axe 1 4120 KN 151111141011 111111 I2 36 r- f- . ' A 2 , ' A . ' 5 -1 ' -,j ' cs -' , H 1 A . I 5 r Q- . A 1 gi V. Q5 - G: F' I . .5 . . . A 221?s,G0ug11 sf, C315 790 053111165 Rd. C295 I ' ., 2 1' G' 5 1 " 'z 1 -, V- cg ' 3, in 5 1 v- , V, J K Q . A A 5 b Z 'ja .. 1 'ja 1' " 1 . 7 1 -' g . 5 5 01 - . '5 Cir -1 11 rol ' ,b 1 of f . 5 . ' 'A ' - C D 11:11 1 -ir. Zeta ' . ' h '. L. .'.q55 :r g H -fb lol 1 111de c0S1Ill PI'01Cllll M 1116 2911 C 11111118 Falls P111 165 2001 NI 1'111dik1 St QI15 N1lC6 Beth 3608 H111S1l11e Rd fl 1115011 xllll 2309 H 11n11t0n Ave 145 X1LB'1rro11 P11 3200 Westmont Ave 4165 NI1L111gh1111 Rosemary Ruxlon -1 Nlarxhnd N1e1ch111g Bells 3901 Gclslon D1 1295 Nlcxcl 11010118 x111lN01d Rd 185 X11l11L1 Iicltx 315' 11111101 111119 Xu 05 .1110Co1dc11'1 Mc 5111111111 XIIIIC 301Ccd11L10ft Mc 119 X 1111111111 e 103 1311110116 he 118 11 1 1 3801r1ee11n1m1111 Xu 1185 1.1vL1 0111 20011: 1011111111131 1315 Pe 1111 0 1 9811 C 113110115 he R'1nd1111 I0x1l1l 331 N Cnlxertdt U85 R11nh'1ch Dorotl 1 5402 C1I'lllC1011 Awe 1115 Ruth Ann 113 Llllll lI'C1 it Q95 Shores f-111101111 619 Sl lIHf0I'l1 Rd 1295 91c5.,m'111 111111111 1811 I' 32111131 185 gl 1181 11111 FIAIICCS 1109 11116111 Hu his 1 51111111 me 3121111111011 Xu 1103 11011161 Mc 111 S111 1111110 Row, X1l11L -103 IJLIIISOII Sl 1295 S 111L1111 N1l1X 1111 1110 110IL11C9lCT Rd 1 5 Sl111lX 111 N1111rec11 3601 Roscd11c Rd 1115 N 111101 xllfl 1m 3136 1111111111 Mc :1 Ncbcr 1'1'1111L 30.1 I 111111111191 Sl U05 1 L A. 5 .4.' K 1 A A ' . A .' . '- A 1 1' . 1 . '5 'z ' '. D 1 I 1 1 2 -1- ' , . ' ' , Y' 1' 1 . , 1 ' . . ' : '. . , I. . . Q I I .--V v -1- K v 4 2 .. A. '- Y 2 A w . 5 I . I. I g .V Y J 'L '. A ,, I1 ' 1" 6115 N1111011 5111141 Solcr. 3111111011 1 .::.1H. AY Vx. -5 i ,x ful: , . 1 "1 111 Xpr: ' ' . . 1 C 2.118 F - 'nz ' .P ' . 5 - " . . 7 O'H1 1, 1,11ll'.C1ll "1 , . 1 ".l':,jz 'arg If - -,gm--.115 11",j1ll " ',1.' ' - L' 41115 f .1 1 .. f.. 37 Glass 11 JO 1311161 N1111 L11111sc X1lll11U 11111101 11 1,1111 Helffhls 2014 P1cs111111 it 11 111111111 N11111: 111111516 RhC"1 5312 S1l1,1170llI11C Rd 1111 9012 1' 3151 91 P10111l1g6l NIIICN N111S1111111 Fllen 21111 X1 11111111 151111 118 91200 NN1s111'111111 -he 11111611 11111 N111111111111,11 Anne 1 111111110111 -X10 1 1 1 1111216111 R11 5111011 11 'X llllNf1ll 1,1111 '1 R H R 51799 8111111111111 Rd 181 1 X1 11111 111111111 1 111 II1 '01 Rl11g111lL111 R11 110 1111 1111111111 N1 IX 111711 'I 111111 15111111 1111 1 '11s1111x 11111 1 I X1 I1 1 11 R11111111f R11 1 1 1 X1 ' 11s1111 X1 1 71011111115 X11 1111 7 0 H 11111111 R11 R 111111 1 11 11 N 1111 1 '7 '9 1 K111ll11l1L1l11 1111 1101111111111 1'111111s 111lN111 1111111111111 R1p1Qs 111118 1 1111 R11sl11s11111 11111111 111 R1 111111 11111 1111111111 111 1 R 111 H111 R11 11111111s11 1? 1 x 1 S 11111 111111 1010111111111 R11 N 'P '7 111111111 1 1111 1 H11111 111111 11 1 11111 100 R1111c11111111 R11 1101 111Q11 11111 111111111 N1111 111 11111 11 1 10111111111 R11c11 111111 18 618 X1l1l111l11x R11 1191 Ill 1 S 11111111111 111 107' 1111111101111 R11 118 9 1 1 111111111111 X1 IX X S111 1 1 11 111s P11 7113 11111111 P11111 '79 1118 1111 lfl N11111 T118 111111111 1111 X11 1 51011191 l1lQ111l1 1111111111 1'111111 3030 111111111111 SI 116 43 " 111111611 he N11q11111 1 1 11111 '11111 Fene 3601 111111111 he 71 2613 H111sd'11e Rd 38 31? 'U J 1151 ' .1"j "':'.z -: '.i 1 1' .'.116j F1101 L 1 '. ' . 71 301' 2. Hig . 1181 111' 11 ' .. g1lCS .11 , A "1'i. 7111 1111 111 11. 1121 .L--.' 1 ' - . 111 I '-1-1, Al - 1111 1.12116 11111 1111 -. N111. L ' ' ' 1 1 . Q 112ll111X.ll 1- O11-' ' 11" C' :111111 2111, 1' ' -111-1-. 1115 227 11. - 1 11111' 1311 1211x1111-1111. '1' "1' ll 1: ' '1' I QNQL i. . 111111 11'l1 Sl. 15j 3718 ' 5 . fj 1111 1'. li '1111 l1'1 . 1-111 Z1 'Lf 'lrrh-I '1 L7 8 1' ' .111 1":11a1, I ,1: I1 '- P1111 ', .11 ":1'1'1 7001 1'11'is1111 111. 11-1 1-0' 1 ' : ' . 1:1'1'l'1i,.l01l1l ' 1 ' , I -1310 Ri1lgc11'111111 11111. 115j 05 1J1111ki1'14 R11. 1121 1112 1'1c1'1'1111z111s 1: ', " 11. N111. 151L 1 '11' 1. 1181 H11 ' 'A . 1 S111 : ' .1.' 11:1 5215 112l12l1lJil 11. 1151 'E ' ,. 'I " 1. 3 '11 , N1 1121. . 1.1111 N1z1c .1111 1 '. 1 I f ' ' . 11 J -11- I ' .1 ' 18 ' . " Q 51111111 gm N11ll' . isc ' g' ' . T103 11:1 I1 1. 1161 1 , 2 S11-' N 211' 11111111 1? . 1 ' ' . 1 j , - ' , , H11 . 1111111111 12111111 .'11-' 'z , I'-A1411 LL " ' . 1 2711 12111l1111'.XX1', 1111 '11 ' .. ll 'V , 111.16121 l' 1 11111- 31111 11111111 51 ' '11'1'. 1l6j L10 ,' 1' V ' 1-4 1111 .11 '1 Y11'g . .' 1 .1 ' -' 1 . '. 300 i.. . . 1181 , 1: 1111111121 ' 21' 1 4. - j 41- 1" '. M171 . .K -1'.1,211'1 :1 1 1 " 1 11 . ' . 1 . . ' 1 . 15111 11111111 1 1181 R 11101 1 11191 1111111111011 R11 1 11 1111111111 11 .1 11 R11 Ll CR1 fl11NS C 1111111 IE 21-111 M 1111111011 X11 6 11161 X 3111xs11l1I111UC Mc 1 8 1x11 C1 'L1l111ll11 1 1 1111111111 XIIIX 11111 1 N111 1 S50 11111 1 1111111111111 Sl 111111011111 I1 1 1 1 11111 3111 R11s1c1s1111111 R11 la 1181 ll R11s1 X11 P11111 Rc1s111s1111111 R11 115 N1111111111111 N 111f1 L1 1 ' L X 1 1 1x111111111L 1111111111 11 XILIIIKXIL NI 111111 L10 1 Ll L 1 R 111111 X1ll1l1Ll11LlL X11 1 8 111 C1111 11 H11111 11111 X1lll11N11l X11 N 1 111111 11 ll I 1 1 I 1 JK 1 XIUI1 111111 X1 1 51111w H111111111111 XL 1 1 30 R11ss1111 XXL 1 Ll lllx 1 1 111 HL 1 11 111! 1 1111111 1 llllx 1 1 1 1 11111111 K C111 , , 71-I 1 Cl. .D 11 - - K1 ' -112111 2213 i ,'AI11Y 11. 191 21113 '2 1,1111 C11 1' ':111.Cz1111'llz1 KH . 5 '1 1'IIC 'L , " ' . V1 12121111 11'11g' .X1'c. 1291 1-1 ' -mf X1:1':111111. ' ' "1's11 F111 'lg-1111 1. 191 Mfr ' - 1 '1 3, I3 .fl N11 :rio '1 ' 111 L' I ' - 1 11131: 'A ,. li1'C . ' ' 1 1111 5,1 I' 'i' ' '. 11 lfl8l:11'k,-11'-.1171 111 '1. 1111111111 .110 1111. '1 ' 510. 1' " g-.11-. 1151 2711 ' ' Avc. 11'1 '-,.:".iw .' ' 12111 A 1111- ,xy-, 171 1131 c11111CS1 1111: Ave, 1111 lingers, cginu H111 l1111'is I-:111 ' " - - -A -, 1 1 3118 '. 121 gg, . 1 1 -1 110 Nlill-1 l'z111'i1'iz1 R:11111z11Ix11111'11. NI11. 2f11111S111g1z11'c .X1c. 191 - Park' .l112lll 11111111 " ' . 'Il R11. 11111 2811 l"111:1111 .Xx1'. 1111 I1'l11i1' . X1z11g:11'1 l'i11111f11, 1.1111 i:1 H 2T111S111g1a11c.X11'. 11131 2113 11:1LI1'1 .X11-. 11:11 Ku '11 1. 1111111 Ri 1211 I' 111111 '1IIxll'l1l X11:. 11111 lHlT151111l1l 1411. 1.11 R111-111.11. llllllllll R1 1 41 -RlIl1I XIIII 4 l1i2TlR111-111,11-51 11151 2111111 1l11's11111111 .111-. 1111 141.11 .Riln S1-11.1.1-1111111111 111114 12ll111.'11l1I1S1, 111',1 31141 1111111111 .1112 171 RHI Q 1.1. 1 511' ' '.1Iz1111l.X1111 R11 1, N111. 31211 Si'llll1l1LI.xX'. 1151 K1 '1 ' .,':111x ull ' - I- '11 2327 W. 1.ll1lN1I11'S1. 11111 2110- 9 1lll1l R11. 1.11 R 11..Xllll XY 1 " ll1'lk. 111111111111 1 j ' ,' ' ' 1,1 -A 1'1 f111f5f11'11111s111 .111-. 11111 fyllvff 40 111SSUS 111111 6111118 X 1 1 1111 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 111111 1 11 1 ll 1 1 1 11111 1 1 1 111 111 1 111111 11 1 11 I1 111 I 11 1 I1 111 1 11 I x 1 111 1 1 ll I 1 1111 1 1 1 1 1 ll 1 I1 11111 111 1 11 I1 1 111 Nl 1 111 1 S 111 1 1111 I 11111111 11 1 111 1 I1 1 111 1 1 1 I 11 1 I 1 11 I 1 11 1 1 111 1 1 I1 1 1 ll 111 11 NI 1111 11 I111111111' 111111. 11111 1f111111111. 111111 l111'11111'1g1'1, 111111' I .X111111 '1 111 !,v1l11111 111. 1111 111111 ,lv111X' 11111 .xI1l1kX' C111 1 11l1.'1f 111111' 11111 111 1111'N1'111111 111111 '. 15111111 I,1'1' II. I11I1111'X', S.1.. 1111 11111' 111 111- z1'1'1'1.'11' 111111 111 1111 .111 1111111 111 11111' .XI1.Y111111'1'. 1i1'111' 11'1111 11111-!I1'1ll, I31'111' I"11i 111 111 1111. .xl.1Y IQIIIIN 1'111'11.'1'1. .11111111" 111118 11111 11111 If 111 S111 '11 JI. I'1'1f1l-11111111 1'x11111111 1111 1'X111'111111'111 Ill C1111 "1-111 1.111 1'11111'11. 1311 1 1' 'I' 111. .X111'WQ111'11'11' 1'1111. S111111'1' 11llI'1111l'1' I','S11 '1'I"11'111Y111l1111111111 ' I 1111. '11111 '1 ,fIl1II I. 1,'1111'1'11. N.1., 1111113 '1 II11' QI-11N 1111111! 11 I"1'1 1111111' 1'1'111'111. 'I'111'1111111111111111111111x1'111'1.'.1'11111111'.X1.Nl 111.. 'l'11111 1 111-1 11111'11 11113 .111111'I111 11.f1I1N11111l,11f1 1111111 I'11111'1 ' 1i1'111111,g, .111 11' I'1'111111'1 S1'g1'111. I'111 .XI1I31111'1111. Ii1'l12 .xI1'I1l11,llVQ. .11111 If11111, I'1'AgNQ1- f11l1 11.Q1l11.llII1I 15111111111 811g 111. 1111.1 1111'111111'11 111 1111' I'1'1'11 f1Il111 II'I'll'.' I11'11 ' I1111111111111111. 1'11 1111. I11Il',xI!.X'1l11l '11 111 111 '111'1'111 1 1111 1' I 1 .11111 1,'111111111. 11'111 11'11111'1g1'1. 11' 111l' X111 1 111111111111 111'11111111'1. 1111111' .11111 I'.l1'11lvQ. If 1' .111111 1111 1.11' 111111111-1' 111118. 1111111111 If11'1 111, CX11111111111 ,Xl1111'1, 11 I1 111. 111 111111111 111.1111 1' .1g111'1 l'111'11:1f1, .111111 1,'111111.I311'11 11 'I'111',. I11l1l11'1 1111-111.l,1111'1'1llX,ll11'1.', 111111111 f.'1111' Ix 1111'111 N111-1 XI. I11111111111'1111111111, 111111 1l11'XI'1lIN 11 111114111111 11111111111 111 ,I111 111'111 1111 11'1'1'1.'. rl-111' 'Q1111111 1-11111l11'1 1111111111 1'11N. I11'11' I'-11QNl'111111 111. .111 X' 1f1l1'N 1'111'11,'1'1, 111111 f.'1111111 111. f,'11 111111 l'11'1111111.l.'111111'1111111111113 11111 If 111111 . 111 '.X11.X111111f11, .11 1 f,'111 1, l'11111'1111' f11'1111111I'1', I 1 If1'111, f.111111111. Slxl 111111 1 1 111 11111111 11 111 111 1 ll 1 11 1 11111 111111111 1 11'11 11111111111 1111 1 s 11111111 11111 1111' 1 111 11 1 111 1 1 111111111 1111 3 1111s. 111111 111111111111 11111 1 1 1 1 11x 111111 S1 1111111 s 11111111 1111111 1111111s 11 1 I11111 1 1 1 11 If 11 11 1s1 1 x 1 I 1 1 Il 1 1x II1 111 11111 11x Il 1111111 1 1 1 11111 111111s 111111111 111l11s11 111 111111111 11111 1 111111111 1111111111 1 I1 11 x 1111111111 1111 1111111111 1 1 11 11 I1 1 1 T111 81111111 1111111111111 11 1111 6111111111171 1111111111141 S111111x Z111f 11 1111181111 11 1 If 111 111 11 11 111s111111I 11 11 11111111111 x11 111111 111 111111111 1 s 1111111111 1111111111 111111 111113 1'11111 lx111111111x IDR XXI XI I1 S N1111111 C11111 11111 1 111 11111 L XIKL IJILNICILIII N mu k11I1I11 Spuum x IN Q1 f1lIX l111I111xL1m I111 IN 1111II1 1 ll ll 11111 111111 1111 s 111 1 111 fl 1 111111111 1111 Wm S I 1111 11111 1111 1 III 11158 111111111 11X1I 11111111 111111 1 11111 111 1 1111 1 1 H1 1111 A111111 18 Wm 111111111 1111XllS1C11 1111 P1 1111 11 IS 11118 1 11111 11 11 11 S Ulxs 1i111x B1111.1' 1 1 81111411 1111111 I1 I1 1 I1 If IIXIII' 1118 1 I11 111 1 1111 1 I11 1 1x11 11 1 18 13 11111111 11 11 1111111 11 ix 8111111111 11 111111 11111 1 111111 1 111 111 11 I1 11111 1 x 11111 1 1 1 11111111 111111 111111 11111111 1 1 1 11 I 1111 42 151' 1- . . '1'1'f.'1,I1.' T111 '1111'-1'f.s'11 " 1'I1l'I11'j', I ' '11111 11111", 1111 C1 41111 . 151'111' C 111l'1', ,III I 111, "1 15111 ' ' 11 1i'11y l'11:.'1 11.s'. 131111 ' 1 : 11'1 I- 1r'15- 111'1'1Q '1', 1'f11' .I11'1i111'1'1111, l1'111111' 1.11 y, 15 " 11' f I 11':"11 1 .'1'1 T11' 11'1' C1ll11 11ss1'1111111'1 611111 T111's11 ,' 11f1C'1'1I 111 .I-.S'1f'1' 111' I. 11lI1.K11 ' . 111 " 5 1111' :X'1'I11' l111'y 111'1 1 31 1"1' II'1'1'1 1 II' 3,-I ., 1111' '111 11 '1 111 11' l'15.x'1111 '1111f11 11117 -j'1'11'. 11111 '1111'1'1111111'11 111 .xIl111111 S1l1lI1 .-IQ1 '.s'. Ii" 1111 11 1 111 111' ' 1111 . C1 4'1'-11"ll,11l1'f11'1'.S1I1'1l1111 1111'111111. 111" '11111' Il ' 11111 I 1' 11 I 51' 1 j 11'1. C11 ' ' , .-1111 1I1111111 1111111 I1'1111111' ,l1'.' ' '1 1111' 1111 'j '1 ' 1111'1' lI'1i111- 111 1111' 4111111 1' T11-1 II ,I11'1'1'13 11 1111' Ahlirl ,.., ' . , ,.4. , A ' , ' 1',4, ,,. v. !I1'11 I ' .' ' ' j 1'1's' 11' ,KI1 1' .V1'X l1II'1','1I1'1'-I ' , 3'11y' ,I1'11 ' ' " , 'I'l'1111'y, .11'1 'L 'yn 7 1 " " Jil " "', A1111 . ' 4 ' 11111' ' 111111 1lIm1'I11llc l'i1'1111111l I'1'csi1lc11l Nlllllf l'111lli11gcl' Iicl '- I 11'1' ' Q: V I " ,1111111 1111111111111 "1 'V l'I1 Il' I 'i11I1:11'l ' A ' 'l'1'ca ,lll1'l' C11 ' 1 I1 '11 '1111 "P1' " j1."' j11'1'.s' 11'1 "1I' 111 1'1." 11 ' ' 3' ' . 11' 23. 10111 "l1' 1' 1 "11'1'1'1. 1 1 A 11 QI1' 1 cu' ' ' 1 11 111' 11111 ' V' 111' 111111'11'1'111l1 " 111152 1.1I13' 111'1I1ll11'l' 111131 1I1 " ' "1'.'1,, A flhl' 1-1 .' 1111' 1 ff 11,,.I1'. 1511:-,-1111 .' 112 '1'1I11- ' 11 1 'zylc 1111111, 1 ' I' " 1' .1'f171 .-1111'1.' 'g"1. 111111 .Ilixs P1111' 1111111' .I11'.Y 11 1 lg' '1 '1111 1114" tg. O11 111 1111' 1'11.sl 1111'1'1': 311131 1'I1'1lIIf't'S S1'Q1'1.s'1, 111 'y C111 , 1"1111"111'1' 11.v11'1' 111'1', .-1111 C111111111' 111111 1I111'111l'111lI . '111'1'. HO I ' 'Q ' " '.m1.II.' T11j1 '1111'-.II 4111111 1.1'1111'11: 1111111111 1'111'1' C I11 IIIIII 11111111 11, ,I1111'Y 1. I1 I1'11111'11.s. :11111 I 111' 1111 131'1 b' 15111 A 11s, 13 1 I' ' '-1111 '1 ' T1'1y, 11'1 .' 1'1.s- 111'1'g' ' ', 1f.s'l1 '1'1'1I'111'j', I1'11 ' 1.11", ' '1 g1Il'1" 1111' 111' 1 . II 1111'111111"x' 111 ,I11 5' lf!-If-'1'11'4l11 11' 1' l'1'11111 111 111' I 11111 19411 IQ-18 C1 A11 s011s of thzngs and 11111111111 1111151 be 10161071 111 10Q611161 To 111a11e11p Il 96111 11111615011 -1 1111 13 071 11111111 11011 011 The 111511111 11111111 rx T111 11111 11111 11111 of 1111 1011111111s 4111 1111 11111 KCSU s1111111q 111g11 4111 111101101 11121111111 111111 11111111111 T111 111111111 of 1111 111111111 11111 8111111 11f11s 11111 11 11111111111 11111 0111178 11111 11 C011 C111111I1z SEP I EM BER School opened C 1tl1ol1c Debitm Lcl uc met it Blakefield NI 19s of the Holx C host CC,lC1JI ltecl bx Ru Xlelulle Tulox Xenbook I7lCllllCS OCTOBER Fnst F1111 IN Nl ms celebl ned by Res ohn Sell11e1 SS Glee Club lJl02ldClSI ox CI H ITH CSMC Local C0llfCICllCC it NISA I.1lY1I1g Rosarx Hockey game n 1th College Alumnae Card P:11tw and Fashmn Show NI1ss1o11 Sundax CSNIC 'lt Cathedral Se111o1 Freshmen party Hockey g1me xuth PHIL Niarxland Chaptel IFCA ll Seton Hlgh Hlllouecn Pal lx Ill Gym CSNIC Hockey game xslth Frlends NIOVEMBER 1111101 -Xssocnuon of Commerce O1ator1c1l Con ICSI it Pub M111 Iee 'I hlele NISA spe'1ke1 Fnst Fndax 'Nlrm celebrated by Rex john Sellne1 SS Hockew gime uxth XOIIC D1H1C xI'llXl md Scholzwtlc Pless ASSOCl'lll0ll at L of XI 'T0l1ll1'1lI1Cl1l XKIIICIS lem 'kClClSlJ6I'g6I 'me NICXIIIICC xllll C'o1111o1 md Betts F1t1s1m111o11s Hockex Se111o1s ss IlllllUlS JlllllCll Dr1m'1t1c C lub Book KN eek Pldws C'lll1OllC Debaunff LC'lQllC mel at None D1me C nest apelkel it Pless Cl11b N11 Ioieph X NI111111 of T111 51111 C Ice Club b1o idc ist owl H ITH C1111111111 1111111111 bx 131011161 Gcolge Schustct B17111 'I h mks lllllg D11 44 ,-. , C 11' , . 1 : ' "z , ' ' 3 , 251.11 , 1 ,1" ."'k ' , . 1 . ' ' 1' . ' ' ' f- . , f , , 8 21 11 ' 1 ' g 'ig ' ' . ' 22 . I' 1 .' '- 'z 1' 1 . li. 26 ' . - V " - . 3 " za' 11. 'z ' :J 5 , . . A V V Q V 7 '. ' ' . 1 1 10 "' . I' 15 ' ' " 1 17 . . 'I' ' ' 19 1 ' ' 1- . . .' 21 ' 'A ' 2-1 ' 4' 2 " 1' 25 . ,' A 2 ' Allll Connor and Esther Fleury guests 30 z ' ' " " - . 31 ' ' " ' . A I. ' 1 ' 5 .K ' 'I 2 ll L. '1"z 1 A. 1, 16 L - ' ' 1 1. ' 20 , 1' - -'- -V . ,-f 24-25 1 zz ' 27 ' 1 " . ' X lmtci s lufnlli lil: ul I puirul Ilia' II11' nnlu 11 null: rmluln rl Sllllllfllllllg al his rzt I in r ri alll llg :lux I-mlurlallnf lax nmlmn nm souml ins their Xnlzuz lm lm in rlfrul null xlzll rnnl xlm l 1 n r I1 1 lm lx x and IU I 1 ni In iula ll gs of wuz Ixrnilile DECEMBER Iklnled Notre IJ nne ol XI nxl incl Ilehilecl Institute of Notre D une Fnsl Fiicln Nliss B IlllIIIOIL SLSCIIIICCIIICIIIII il Pillh Ref nnent Xrmoix Xlnx Xtliits XULILLI ind HLIIX Col ins guides lkhitul C'iIw.it H1II Dehlted Xlount Snnt Ioscph C lnistm is I'I ix N mon ll Honor Counts Inclntuon Cuunonx Fithei Pull L Ioxc plesidul C hrlslnns Hohd ns C nols In Senior Soclallsts ltC1ty Hospital jam UARY Classes resumed nmol Town Meeting of the In HB XL Seniors ss juniors C eialrhne Dolnlxkrmski announcer Ann C onnoi th inm in C hnlotte Pierpont incl enine Liu ws Nluneui S n in md Nlnx I Inna. Spi mkhn Snnt Xgnes Du llUj.,I nn Senior Ilinu. ll Mhnonrlson X III nge C ILL C Iuh Inoiclc Isl our IN III FEBRUARY Fither john X Conseil S comllutul ictlelt Sodalitx Reception First FllCl'1X Nhss Deh ated Los oI 1 Basketball gime mth I i lx B lskethull Warne with Notre Ilnne hth -Xnnuil C nhollt Press Conleinnce it Ioxoli College jean 'lcltlslmugu non pine for echtoil il is flllllk lllSlilldllOII of His I-xttlltnu the Nlost Ruutnd Fi inus I' Iseouf h IJ IJ Ikhitul C llILll HIII Iholhuhoocl Ik LLL I io I nn s uh III 49 1 . we I - Hi " '1 ' . ' 1v'r1:rr'u-iw ' "" air, Hi' gr' ' II lu:1'Al'f:1'1 ' .KIl'l'l'I .I zrinrling .x II"l lf-ll 'ff' 1" fj fair, I-'Ink' f,f'u fx 1" 'I"ll.V.' .' z'. Y A 3 1 1 .' " 1 '. 1 ' 1 -I 1 .' ' Sl 1 ' - '1 Pg' .- 1'1 .1 f ' 1 - 1' I I' ' 1 - .1 1 I2 ' 1 . U .' ' II I 1: 1' N .k' 1 n 'g' 1' ww I I9 I '. ' Z1'. " '1 21 Carols by Senior Sodalists at Mercy Villa Y 5 ,m- .1 1 ll ' ' ' 1 ' , '1- ' I L . ' A . A . Hy: ,. , I ', ' 1" 1 11' " 1 .'uIl' '1 1 . 1 iz' ' 1' 21 " 21 .- .' 11' " V1 21 ' ' 1 '-1 I J 11r- 28 SHI '1 '13 " 'lf 1 E A o . I' 1 ll 1 A' 1 I3 ' 3' 1 .1 " '1 1' ' 20 1. ' 1 ,, " .' 1 22 '. 2:2 " .'1 1 12 ', aevw-' 'I 1 "1 v A ' r I 25 - 1 ' I1 1 - I- '..- l- g fi 27 lin Iv 1 gznne with Girls' l,2IllIl .- 6 lllflg Sn: lg Il lfll Ilml nanlrlzxs mlhns HI Ill: an II hull rllzlls IH all llzmqs an nlnq Il Ill I1 ulrl I suns nnrl Il Il H111 f ll 1 TIIIIIIIII NI XRLI-I lklntul Seton H1 I1 School sl IIICIIX N Deb llui C LOIQCIOIXII Plep is ellull mu mm I-IILIHIS llglmxtul XIOIIIII Sum lose uh lhskulull guna mth IIISIIIUIL oi Nong Dlmc X01 IIIOII NLLI1I'1ol1 umm I xsluon S1 u DL mllul Imo l L LXISIUII HB XI II Xnlglslmugu Xllll rn HIL N11 1 U. I HN mcl Tloxul I ISILI Holli APRIL Fllsl F1 xcl n NI lsx umm D mu ll I clnmnclxrm X Ill IBC m nn I Icefluhpnllclpn SCIIIOI Illp to XS ISIIIIILIIOII C SVC D IIIKC C SVC Rnllx II C alhecllil XKICIILQS In AICIIIJISIIOP I1 mme I' Ixcouvlm Belts Collms and Phoebe Cehlmq mumg thou uho lecened maids xllll Connor chosen lo leplesent N198 III CSNIC 01 llOllC ll Conteel 'Senior Recmd Dina ll LCXCIIIIQ Hall IFC A Mais it C lllledlil NIS-X -XIIIIIIIIIC C udu1I'1rtx fol SCIIIOIQ Thnrl C cnu ll XICCIIIIU of Ievlon of Dccenu K I1 nlotle Plelponl NIS X lgpxesentitlxe Sophommu pl :med Rock C udum lo IIOIIUI Semme 46 'H 0 ,Q ' 1 ii ...l,A, Q1 Sj " I 'i wg 1' 1. fl f'r ' '1, lx will: llh lIIl'l' grin. 2 - 1 - .' Ag X 5 Fili' " X' 1 1 II11ss 1 - 9- -- ' - H B1 :I4 1 gs ' ' I ' " ' 5 IU - 1 - . Q .-1 II 1 '11 " ' 1- 1 I5-I9 ' '1 ' YV" 'g'1llI I8 ' ' 51: ' .'I 0 ' ISI 'I1 ' 1 I I1 'II 'I - ' '," ' .P .--Icn . - 5 rp' - '. . Cun- n ', -I1 ' . 'N1IIl". JCZIIIIIC ,1 'f 1 4 " Ce Oslcrmaicr 20-Ill '11 J " 'Inu 2 ' 1' 1 . 3 AI ' ' 1 "1 Q A " 1 11 2 und? Pzxssion l'I11x ill I, " '- L I 1 ' ' ' :lcd 7 I-I - h Y Ai- A vii' ' 4, 9 I 1 ' ll I 1 I 1 I1 '. . 1 f 1 ' 1 I . ' Y I - ' - 2 -. - K. '1 " 1 I . 23 1 ' ' 1 11 ' " 1 ' 25 . . .41 .. 1 11 1 27 " 5 - ' a 1 rf l ' f 29 l I ., Q: . , - SHTHWLBI If l1f11 IP xllll 1111111 mul 11119 xl111Il frm H11 Qlrulz 1119 llllll XVIII wr Sllllll 61111111 11110 ll S111 1 II 11111 ll x1111 1111111 H111 I1l119h111ff 11.1 1'r9 shall 1191' 1111 11111119 11111111911 111111 xfll t11111 XOIII 1 Po 11 M XX K 01 s None 111t X IKOIIIIOI xx 1 XNCLIINIUII Ih111s1l x st 11cl1x X If O1 1111111 rl Contest P1111 9 ll We xllll CUIIIIOI second XI1x PIOCLQSIUII XOCIIIOII t'1lk hx FIIIICI lemme ic-h1911 111 P11110 ICLII 11 hx 101111116 Nfltzhell Xrchhnhop Nhth rel I Curlex XILITIOIIII XI 199 96111019 1tte11ded Tdexmon XX NI XR 'Ieen XVI. F0111111 C IIIIUIIC PILIIJOIH Nh1x lle111o1 Nhutce 1 NITIX Xqnw Xoelkcl xs Xfl St oe Ill lxh1h1l1o11 IQIIILI F LUIN Cold Bettx F1tl91111mo11s FIICCII COIUIOI tlophx SCIIIOIS xx o11 cup C1a11fo11I Pl0dllCCd hx Punt 'md Prope QCIIIOI Du of RCCOIICCIIOII C0l1dllCICd hx l'1tl1er oh11 Rx Ill 9 C"11119o11 Puk f lee Cluh PIOQI 1111 TN N xxmf Vpll N 11x Io111sL l'l0CI0l XNUII the h11111e1 R090 D1x hlflllghl huk IIICIIIUFICS of chuhhx freihmen rxxlnmrtl sophomores d'lllCll1U IIIIIIOIQ and 066111 Crtx mmded scmors Hwh School Ihnquet 1nd to ISIS hx Nhrx Lochte B'1rh1m Trox 1nd Do1othx Thornton 8191 CQOITITHCHCCIHLIII l9he19 Hoxx1e F1111ce Roger KIIICQ Ioe itro hecker Boh Knox Dour Hoollex Belt H9019 11111 Neile Smlth 5 6 Xlumn it Rc11111o11 H1'1e19Il1P gl109I of ll sz1111111P1 fh11f Izvfd fm 119, H1f1e I9 II 11111111191 r1f9111111I11'19 fo be I-Ie11l1fx 47 N T1 5 ' .1 211: , ,4111l if' ' 1' "1 ' 1' ' fx'v.9. 1 '. 2 CSN I '1llUl'ii'2ll Contest-S0111i-Hnxllf 111 .' 1' Ill! --4. lll I ' 'ol li . " ill' 7 Ifirf If " 1 A' . lass 9 CSN I 'z "1 I - " :lf 1 . 'ton 10 1 1 12 ' 2 ' 1 ' V' 1 'I ' . 1. 'L 13 I ' "1 H' . Hz' . ' ' ll .1 1 "1 Q. . ' - "1 IG i.F.C.:h..NIZllAxvS Dax' Celehr:1tio11 held at MSA 1 - V .'A A, .R A, 59 - llz' 'A '.:'z',:11d 20 Cx 1' l' . "A" 27 .. 1 1' Q . ' 1 1: -Il .'E I .11 " gg- ax' .lz , ' t ' ' 1 ' 2 . al' ' z 1' ' 3 X' 3 3, . Q . 1 . . 5 , 4 .U .A it. h - 1 Q1 clewf 0 fwnte P1 occssxonal O1 fhestr a I he Hcax em he Tellmg josef I-11136171 from The C1 Canon 4dd1fss of U 1 Iromf HxR1oT1r Xxx Pllkxoxl I ns: nlntirm of Ili Jlrnzzns 'HTRlA1X'I41Rl11NIJI.IDl'IS C. . 1111 rrsx in ilu fvVIll1lll1ff'.8' RPQX'I'1Rl'QNlJ CI.,-xRr . O Dwyl-. Rccussiolnl ........ Orrllfslm 48 Pnszdenf Q lCE1f'.S Inf PH wdent Yu rc Inu Trmfznfr f mfzstlu sr nilffs 91111 14 11111111 fauflx rmzrl n fm fl Esther C Ifleurw I-lmence fjSILll1l21lCf Nano kragcr Nlalx Xvnes Xoelkel Bllfr7IllII1SlIlpl5Hl! IIHIIIIIIIIV7 Row lsuf III IPX fl 49 111 1111111 e1:1c1111111 L 811111115 ol 111 Ps l1 111 1111 11 IIIL1 14111111 1111111 101 Us 01 Nlucy Ll l1lLll 11111111.11 XIIX HR X1 sll R X 11111111111 '11 XI 1111111 1111111 11 3111111111 C111111C11 11111111 111 f1lI1111Ill1l 111111111111 11111111 1111 Xl 18SlX1Il111 11111111 1111 X11111 11111 1111111 811111 1111111 1111111 111 IJ1111111111cs 'I R Xl 1 l 1111111111 111111111 11117 111111111 1111111 I'1ff1 1 SIIR Xl IIRDINXX HR Xl X INDI 611111111111 111 11111111 Slllllfl 1111111 S 111111111 S1s11R XIIRIXNI B 'NI 9 1111 NI XINIII' B4 Ahmf 1101111111111 111 S111I11111x, 1111510115 Iegzon VUdHa,m Wfhgcfub 111 IJIIIIIIW 011111111111 11fT111rd Bear 1111111 11151071 SISIIR NI XNIHOXX 1111111111111 1111 x1fIXRISSK 1111111111111 11 511111 l71Q1lS1l SISIIR M C11xs11111 SA 81111111 811111169 9151111 NI Rosuna BS XI LD SOFIII1 511111109 gwIIRX1x1k0XlCXBx Sflfllll 1111111 1 har Nllss I11x11111x1 Xxx X1llIIR BA 1 s x 11 C 1111111115 4 PM 50 A 111' ' K .-1' 1115 111 1'xl11'1'5s 111011 1 1111' "1 i ll 1 1 'L ' S151 ' ' . " 7 '-13511 - 1111111 101' 51511-1 Mary 1'1L'l'K11I12Illt1. V' ". AD. .'IS'IYR.X'1'ION .XND I"gXC1fl,'l1Y 511 ' A I lqygpp-1lAg,l5H-X, SI .I. l1111111z1x1. ISS. P 1' 71 .11l1'111'1' 1I11'u.1g 'f1111" . 1- - 1 A 1 ' J J 1 ' J 4 A .111T'1Nl'I 1111.1 1 11 lf11g11.x11 SIN - . . .XMLI 1,1x1., BA. 1 1' ,. .1 11. 1 Sn A .I-1 xx1a1-1.1s1,lS..X. JU N , . .I 1, . .Sj111111s11 6 A ' , . ' , ' 111 Sl A . 17. l1,11.S. S11 A .4111,,1 1,11.A. if, ff Qf ' ' ' 'hw' I .15.-,,1,z:, U M 1 1 ' A , -I ' . i' . . , . A ,- -f 5 7 'i ' 1 . , . ', 15.3. 1 ,1ff 1,' .:,, Sls ' 1 . 1.1 ,B.S. 5 R 1 A 1 1 , 1 ,' , ,l,1, XI14.j 1' I,l,11'1'1z11l,l1.S. T I' , 1. . , 15113211 . ' 1961110118 S II 1 N1 I C III1 III1 III! I1Il I' IIIC IIIC I' III! NI1 Cl 1111 N111l11s1111 I H 1111 IIIC1 1111111 1111 R1 IN I'11x11 N1s N1s N IN N1s NI1s N IS N 1s S IICN IIICI 11111110 11111 I IIII IIII III1 IIIl IIN l1Il N1s N1s N1s N1s N1s N1s 1 I' 11111 11 11111s B 1111111111 I ICN P11 11 1 111111 N 1111111161 I 111111 I,I1IlCls D 1Irc1111'111 F C 11116111161 1 111111 I111111116r '116 F1 11111s C 11111111 I1 111 S C 11111111111 NNlIIIlC111S CIIIIIN 111111.51 C1111 S 1 111 C 11 I1 11111s1 C1111116r 11111111 IIIlI F111 N ls 11 II S IIICI NI1s 1 111111 S C1111111 III N IN 11s1ph 111 C1111111 III NI1s 11s C0111 III I 1 11111 NI1s HCIIPCII N C1 111111111 NI1ss C11116r1111 I' CIOIIIII 11111 N114 11111 N111 1 IIIK1 NI1s 1 IIIC1 NI1s 1 IIIILS S IIICI NI1s DIIIII s1'1111111 S1 1 11111 Ils 1 IIIC1 NI1s II1 I 11 F1111 LI 1 11111 NI1s N T111111 IIIQI NI1s 1 IIIK1 I s 1111 1111 1111 Illl 1111 I IIIC N1s N1s Nls N1s N1s NLII C 1111111 1 N1f1c11l Cross NN1116r C D111110111 Ioseph 11611111 SICIJIICII D111111111011s111 IIIIIIN 11s6p11 11 D111s111 N111111 F116 IKNN 1 N 1111: I1 N F111 CN II IIIII C C111 11 X11 IC s I1 C1s1 IIN II C6 I 111 111s 11s1 111 1 H 11111 NI1ss C 111111 H IIINK N IS N1111 H1111s1111 N R11111111111 H111 11s IIINC R 111I111 H1111111 IIIIJ 1 I IIC H1111111111 ss NI II 1 111 s 1' 11111111 II 11 11 S 1111 s 11 1111 1 R 1111 s IS IX11 II 111 11111111 IIN IIC 11111111 Ill B 111 IIIK IIII llll IIII IIIC III11 1 IIICI IIIC 11111 N IN 1111 N kolfher N1s N111111 11111116 N ls Is 11111 1 N1s P1111 11111111 N IS 1 111: 1 N 'N IN IC N 1s 1J11m1111111 I Io C1 111116 N ls I' 1 111111111s Ion' N IS 111111 1111111 F C I1111116h11Scn NI1s SIIIII N LIIQCO NI IIN 111111111 NI 111161 11111 NI1s F1 Illls T N ICC 1s NI III NI1ss H1l611 N NI11111111 11111 NI1s 1111111 NIfI3111111 IS 1 NI1C1111 1 NI1ss C 1 II 1 NICK 1111111 11111 NI1s NN 111111111 NI1! 1116111 11111 NI1s NN NICIII 1 IIICI I s 11s1p11 1' NI1N 111116 IIII1 NI1s 111111 S NI1111r N IS C 111111 H NI111111 11111611 NI1s NI111 IN IC NI1ss1s NINLI N IS 1111s N If IIIC1 NI1s C11 11162 I N01'lIl NI 111111116 X111111 NI1 11111 NI1s 1' C 1111611 O Connor NI1ss 1161111116116 CJIIIIII N11s I 1161651 0111111 NI 1116 0111111111111 NI1 IIICI NI1s 111111 NI KFNILIIII ICI NI1 SILIJIIQII 1 1sl111 s R N 1'1111s s KL 1111 N IIIL I 111 IIN IIII IIII IIII 1111 1111 1 NN N1s 111111 '1111 N IN IIIN I' R1 N IN R I R1s1 ss N ls N IIIIN R111,1 1 N IS 111 RIIII11 N IN R1111 1 N1s S1111 S1 111111111 1181111111 s IIIC1 NI1s IOSCIJII S61h NI1s SlI1lCIIJ 1 1 NI1s C 111111111 S ss NI1 N Sp 111 1 1 1 LH IC 1 1 s 1111111 1 NI1 IIII III N 81111111 II I NI III 511111111 1111 N1s Nls N1 N1 N1s N111 N N U II S I II NN1 IN I 1 I NI1". .I11l1 I.. N11-1'11'1g1'1' NI111 11 .I '. VI: " . . ' NI1 :11111 NI1s..I.. '1"1' . ' NI1.: 1.I'.. " ' " NI1'. :11111 N 1s. 11111111 2 '111'1' NI111 1 .I' . '. ' -11-1 11111.N1111: ' 1111 NI111 1.1 . "' ' NI: 'A 'gg' ' '11111 NI1.: 1.1 '. QI: 1 ' II. I.:11A' NI111 1.1 . 1s. '. 1 C' I.. .N. I.:1111. ,I.IJ. NI1.: 1 I . ' 1 NI1.: I .11'..N. .NIII NI111 1.141 .1 1' 'z llcl' NI111 .I'. ' . ra NI1.: 1.I'.'.4I .. 'z' NI1: L' .. ,g NI .1 1. '1'. .. "1 '11111 NI111 1.1 '. - 'a ' . I. , . NI111 1. I 2 " ' . . 1311: . .'z ' '. . NI.: 1.11. .L ' 1': '.z': ' .'I11' 6: -I1 - ' NI111 . 'z ' ..Iz ' ' : .. ' N111 :11111 NI I.. . 1 llcr NI111 1.I'..I. Az .1 ' . - 1 1' NI111 1.12 I1 1- 1: ' .'Ir. NI111 . '. . '. . 1 " 1 NI111 1 .I1'. " '- .1 A , Ir. NI1: :11111 NI .N. '.. ' I 1111,g11 1111.1 1.11-. L-4'.I.Z 111.. -s -- NI111 1.I'.NN'1l " I'. 1111115 NI111 . 'L ' . 'L ' ' NI111 1 .I'. 'Q T. . NI111 . 1f11 '. T.. I-'YC .I . 11 C11 'z 1 1111 NI1.: N 1'.'. " .. if: ' NI111 . '. I. .' -' I " '111 NI1.: . .I . ' ' 11-.1 m 1 .1f. 1-1-1 .. 1 .I I '- . 1 " 'z N111 :11111 . '.,I. I. . 'pl I' NI '. 111111. -I '. T ,,fh1' 'I'1 '. '.'.' -3 I '- NI1: . " " .. J: ' ' .I1'.L1 '. .I-.3510 . .1 ' ' .' ' NI111 , . 2 . 2. .' 1 NI111 . ' i. . .. . .' 1 NI 1: . I . V' . A 2 11-.11 -I g ' . 1' -' -- NI111 . I ' . 21111 . '.1 . . . 9 -' 21' ' 1' 1: .'z1111 . '. .' ' ' 'z NI111 N QI.. 1 z: g rs NI111 .. - ' "-'0ll N131 , NI111-1 ' I-'gl 31 NI1. :11111 NI1". li 'I111 .N. ' 'hc NI1. :1 1 N rs. II.. . .11c NI111 .-N1111:1 NI1 "'1'11k IQI1' 1' F11 gI1I NI111 I1 . I '. 1111' I 'l0I'. NI1',g A P31 I A , 1 ' ll'N' NI111 1 .I 11: ' '. 'Cll N11'.:11111 NI1s. C1l'I'1I1ll 1'.F11g1-rty NI1. :11111 NI1's. 1.1111is .N. R1-11111111111 4 1 NI1.: 1.1 . . 'II cf' NI1.: . '.,I1l1II"I'v.C12 '11-1' NI111 1 .1 '. .11 " ' 111' NI1: N 1 ..I. NN'1I1': L- 'ing NI111 1 .I 01- '111' li. ' 11111 CLi1'lS1'1 '1'1111I .' . 133 NI111 1 .I'.'I11s. '1 111 NI111 1.1 '. FIZII 'i' . 1"'1Cl NI111 1.I". Y: I 'z ' ' NI111 1.1 H11 ' .N. C112 1 :1111 NI1: i11 'III' ." : 1 NI111 1 . I Cl1:11'611 2. Ci"g111'1 NI1.: . I ' .' NI1.: l .I T1 EI. C1l1II1CI'2I, Sr, NI1'.111111 F1':11111 .N. .'1z ' lClgCI' N11 1 1.11 I -I '. g I- NI11.:111l . . L ' .'1Il ' , ' j 1- 4 111 1113111111 . 's. F. NIIII. .' 1: 111111 .I 1. ' :"' S11 1'11'1'I 111111 Ill1II"NI'lg'lC11I'1s ,I1-, g g - 11111' 1 'I' -:1111 NI1. 111111 N Ii. I.. 1 11111 NI1. 111111 . s. He' 1 . -' ': III! s- V - 1 1 NI1'. :11111 N rs. H. NN'.Sliglc1' N11 4 N 11 '- - 4- ' -my NI1'. :11111 . rs. CIl1:1s.S11'11l1c1 :11111 F1 I11N' NI1 1 g1lI'L'I 11 111s I111'f ' ' " NI1. 111111 NI1'. NII41I'1'NN' 1. 11111 N111 :11111 NI1s. 1'111NNlII11 R. .' 1s11111'g NI1. 111111 NI1s. 11111111 '. wc NI1. :11111 NI1: I:11111' 1'. SlIl11NlIII NI1 1111- IIlIQ1Il's 1's .N1111li111- 'I'1INl41I CI11I11. 111111 N11s.1':111I IINIIII N113 illlfl N111-1"l'1l I- 1119119 R11ss11l11.. I1-1111111 11. .N.1 C NI1. :11111 NI1s. C-1'111g1' I. 1111111111111 NI111 111 111111111 I'1.I1IIIIII'11'I 1111-lllll NIIN. 11. 1 fl 1111 NI1. L1IIl1 N11s. I. NNI 'RI '1111' IN IKMI4' '1111 ION N11-. .11111 NI1s. 11111111-s . " 11- NI1-H1141 N11s.1'.N'.1'I1i111 NI1.111111 NI1s. NN'111i:1111 . N162 I s.1"1z11111CQ. l"111-1 NIiss NI: 2,1111-1 'i 111 I s. 1.611141 NN':1g111'1 K1 1 1,,,11'1gl,QQi, NI1. 111111 N11s. I1111 '1'. 'Q 1111-1 NI1. 111111 NI1s.C1. II. ' lc- I4 NIL! NNN 1111 Nliss NI. C111 - ' 'los NI1.111111 N111 IiIIIIL's If. NY: lls NI1. 111111 NI1s. H. R111 11 'IDI . 91. C.1l111-11111' NILIIILI 1-111-1 51 MERCY HOSPITAL SCHOOL or NURSING Offers 3 Year Course ln Nursing Also 5 Year Combmed Course Leadmg to R N and B S Degrees Reglstered hx New York Board of Regents SEND FOR CATALOGUE Dlrector of Nurses Baltlmore 2 Md. Affiliated with Mt. St. Agnes College . 1, JAMES J LACY COMPANY Manufacturers of All Kinds of Castings Office and Plant Baltimore Md Founded l865 Telephone Wolfe H49 Block, Wills S Philpot Sts. We monte you to ulslt Loch Raven Boulevard South of Joppa Road A development of MODERN BRICK HOMES SEMI DETACHED AND GROUP DESIGN THOMAS J GUIDERA S SON INC Developers and Bullders 1 I 11 ooao 0 , o 1 H STICK WIT DELMOND PRODUCTS CQMPANY Vernon 7672 Oscar H Voelke President R EMMETT VGELKEL BUSINESS FQRMS AND SYSTEMS 7OI N Howard St Gllmor SOOO ll xt Inks - Paste - Glue EAT Swan gmac! 7a4nwZ'aei Zuni Swan Wane Bottled by THE G FAVA FRUIT CO O 0 g2... C O O O O 1 O 1 ' I Q O 0' Q 0 O 1 O O O O O O O . I H' J4ll0ffIC'l' 111011111 Sflfllf QIICS Y7'111l'1f11111 Photographs for The Agneslan SEGALL MAJLS IIC S 1 UDIOS 101 INURIH IH XRIFS SIRFFI NILI BERRY 621 Portralts Weddlngs Groups S1 11 ll Sc oil :ul I ll t 11111 6 ' 9 N 1 1 r 1 r 1 ' 1 1 ' Y W Y 1 VY Y VY A I A JL L J J A 7 , 5 ' . U Qt. 'i' I O . C .' wviz iZ.l g in .' h I ll fo vgv Pho ogre ll' THE E EYRING 81 SONS CO MID CITY SALES CO JOS J ROCHLITZ PRES CHRYSLER PLYMOUTH D F D SALES AND SERVICE 509 E 25+h STREET I ,,,,, ,EE ,,,, ,.-. E fr- V Y ..,,,..,7, E,.,,Y ,E -- , O CompI me-mfs of WUI 8300 83OI THE KRAGER MILLWORK 81 LUMBER MR 81 MRS General Millwork HARRY MEZARDASH KITTY HUGHES MILLINERY Exclusl e Bu? NOT Expensive BRANCHES 227 N H 654 P W 3I04 G +A B I+ I532 36 THAMES STREET CompIlmenIs OI HENRY IRR I e - I BeIIImofe 31, Md, Charles H. Krag P I ll 'V ' IK . oward S+., BaI+Imore X ennsylvania Ave., S. E., ashingfon reenmoun ve., a Imore CHARLES F EVANS 81 SON FIC FUNERAL DIRECTORS II8 Io IQO Wesl MI RoyaI Avenue BARD AVON SLHOOL Sf crvturml Complete Secretarlal lrammg, l rc College C oursu Speclll Summer Classes llrumuln lr! 1 nal Rullm l,I'dl'l'ldllLS R ldlo lultural Subjects 90.3 NORTH CHARLES BTREET D intl Fw-nmg Cl.: e YErn0n ll-Jo Dress SHOES ScI1ooI I'IAI'IN Washsngfon Balhmore W Lexmg+on SI PLaza 62IO CompIumemIs ol RABAI S BAKERY 32I5 GREENMOUNT AVENUE CompIamefwIs OI MARTIN F an JOHN J FAHEY JR HEX ER 8. THAI HEIMER sl'lll0llt'l' Prlntt-ra Sf HOOI SlllIIl'S 10 md 12 NORTH HOWARD STREET Mount WHSIIIHUIOII Pharmacy l4fr ll 1612 Kells Axenue 0 0 'Ilmnl NX TROYS INC York Road Near Texas Lane COCKEYSVI LLE MARYLAND COCRGYSVIIIB 347 I hmgton I I I I I ' v I w w I ' I , i, . V. .. ,A ' '-' f ' - 'z . I .D I I . . . - 2' - ' . L' '1 51 ', A , -,.1 ay: J' Y usss I I I I O . , I I ' C ' 1 , . 'lu-s 1 .1 'Iss' . , . 1 A Y 4 I . . .,'.' a- ' ' .. .v,, 1. ' ., ,, A ,. . - W . . L Conlracl' Builders I-Iardware Conlracfors Supplies Indusfrial 81 Mill Supplies ALBERT GUNTHER INC HARDWARE 36 WEST BIDDLE STREET Telephone VErnon 7437 7438 7439 Ballimore I Maryland T T 01 W0 lil f Member of Florisls Telegraph HOCHSCHII D KOHN 81 C0 a W ld fo T00 I3I6 REISTERSTOWN RD Phone Plk8SVIllE 488 Qpen Friday 81 Salurday Evenings T C WING LAUNDRY 5I2 W Cold Sprung Lane We cafer Io Ihe Colleguenne wl+h School CIo+hes and DaIe Froclrs an our Colleglenne Shop on fhe Fourfh Floor IIUTZLER BFUTIIERS Q Delivery ASSOCIBTIOH THOMAS VINCENT COMPANY Elorisfs Decorafors I807 Longwood SI' a+ Norfh Ave Balhmore Md When You Thank of Flowers Thmk of Vmceni' Phone LATayeII'e l947 I948 I949 LORSTAN STUDIOS 330 N Charles S+ nfnmsf Ilznfnffruplzris Ill HH Pav' "hp vi 'r "0 'I ' ' ls Dream or r ,ns . PIKESVILLE 5 - I0 - SI.00 STORE r i ' I - THE J H LAWRENCE CO ENGINEERS AND CONTRACTORS 2600 Hunhngdon Avenue Ballumore II Md Phone BElmOn+ 7884 Blilmonl 7543 Plwones Gllmor 7285 EDmOndsOn 4587 BUTLER 81 NEALE Real Eslale and Insurance Procerly Managernenf and General Repairs 3529 Edmondson Ave Balhmore 29 Md CANTON NATIONAL BANK Clmlon and Elllo'r+ Slreels RESOURCES S9 000 000 00 Member Ol Federal Deposar Insurance Corporallon an Federal Reserve Syslem Besl Wlslwes 'ro Class of STEWART S Enloy All fhe Comforfs of BeH'er Lrvlng ln One of fhe Following Co Operaflve Aparlmenl' Burldmgs WASHINGTON APARTMENTS 700 N Charles Sl' TUDOR ARMS APARTMENTS INC 501 Unlversrly Pkwy CALVERT COURT APARTMENTS Calverl' 81 315+ S+s fllafue eazfcf G 8I0 N CHARLES ST SARATOGA 4550 GOVANS MUSIC SHOP 5609 YORK ROAD + 042 HOWARD C HEISS JFWELER AND SILVERSMITH ISI Besl' of Luclc To 48 M MAY WW MR 8. MRS BEN POLTER 3aoa KIMBLE ROAD l I - l I . : - . - ' , . l l I . f,,,,,,,,L,,,,,,,, ana., i F, i,,, ,,,, ,,,, , ,,,,, , , ,,,,,,,,,, ,, I ' '48 I 9 d I I I l BElmOn 2 ' I , , , I Hallmarlr Greeling Cards - Popular 81 Classical Records L Ccrnpllmenls Ol . . ' ' l 36h . and Roland Ave. I , l Balllfnore II, Md, J I I ' C' . , CO'rwOllmenls Ol l I Successor Io Jos. B. Cook - ESI. I845 Over a Cenfury of Service LAMOREAU Home FOR FUNERALS THIS MOST UNUSUAL ESTABLISHMENT IS A HOME WHERE THOSE WE LOVE MAY REST IN PEACEFUI. SURROUNDINGS WITHOUT A COMMERCIAL ATMOSPHERE 45IO LIBERTY HEIGHTS AVE Af H Ilsdale Road FO res? 4848 FO resf 442I e P bI H e AI A y me SERVICES ARE AVAILABLE WITHIN THE MEANS OF ANYONE Down'I'own Office I003 W BALTIMORE ST ANGELA SAWYER 27I5 BAYONNE AVENUE EsIabIusI'1ed I 874 WM J TICKNER 8: SONS FUNERAL DIRECTORS Nor'rI1 and PennsyIvanla Avenues Balhmore Md LAIa yeI'+e 43 2 I LI berIy 0956 Fully Insured ARMACOST AMBULANCE AND LIMOUSINE SERVICE 39II Llberfy HelgI1'I's Ave BaI'rnmore 7 Md y THE SLAYSMAN COMPANY GEAR 81 MACHINE MFGRS BALTIMORE MD I I I Th u ic Is Cordially Invited To Inspecf Our om n TI I I I I I I I I I HOHMAN S MARKET MeaTs Grocemes VegeTaI3Ies F ozen Foods 80l MeIvIIIe Ave a+ EIIersIIe Ave UNIVGVSIIY 8986 BaITImore I8 Md WCS WM H KAMMERS PHARMACY GREENMOUNT AND PRESTON ST 844401 THE ANNE MILLER SHOP INFANTS AND CHILDRENS WEAR C-REETING CARDS AND HOSIERY 5800 YORK ROAD BALTIMORE I2 MARYLAND TUxedo 2220 CAFFEE TIRE CORP 939 ST PAUL ST FRANK C LEWIS ALL KINDS OF PATTERN WORK 81 MODELS ZI34 CAMBRIDGE ST 3I Phone WOIfe 9037 BETTIE an MERRIE SCHEURICH S MARKET 3303 EDeEwooD STREET e P e MOIIE3 In 4 G-ROCERIES MEATS PRODUCE u a C1 s e WM G STOCKHAUSEN ELECTRICAL APPLIANCES 303I GREENMOUNT AVENUE 8 369 Ts OI MR 8: MRS F KUTZ CompIImenIs OI MARNAT LIQUORS INC Seven MIIe Lane 81 Marna+ Rd FOresT I4I5 FOresT 8626 . I . I " ' I .. I I CompII III OI I . . ' d - I I I ,,, L, ,Y L, ,,,,,,mY WW, , ,gr ,W W W 72,7 Wiki I For Fashions of The Fufure look To DGIIV W Service ' hon ' W 939 , Fresh Dressed Po ITry nd Egg Dired From TIT Farm O 0- I BaITImore I', Mdo BEImonI 3 I I I Compfirnen ' I . W I . I I I AWRACH 81 PERL Kmgs of Dellcafessens 8: Res+auran'rs Presndenf J E Hughes sdenI B rn ASSOCIATED DRIVING SCHOOL 27I5 Bayonne Avenue BA Irmo e I4 Mo MOUNT WASHINGTON TAILORS Dry CIeanInq D emg TUxedo 57I7 5746 FaIIs Rd Balhmore 9 Md WF 'D RATE DU? OWN PLANT M LLER R CTBFISMBDSIIIP In Rubber Smce I894 THE SISTERS OF MERCY OF THE UNION In The Umfed Siafes of America Provnnce of BaIhmore, Inc ProvlnclaI House M+ Washmgfon, Balflmore 9, MaryIancI CompI rn nI 0 BERNE HATS 3lI W BALTIMORE ST I I aI . r . I. SU, Inw-14 SMJHP' I,"fH'3 HIIY-1 if WI I , hair the :Vs 'A bv Fam 'i c1'I,'Q 'rn-P. Dehesee Curse IG' ffe'se'1 ad.--'s. Q-NJDQ'5i'IVT'I 5 A. M, 2 IO P. M. HAM'I'fn 5494 ll ' ' ,, ,, -,-, ,,,, L ,N ,, , , ,LL , Vice-Pre I , I. e en A Y ' I , x PE 4 ffIs'Inf1II.'-3 Dr, CIear7ng I I T I E S ' . I I I I I I e 3 I I Phone, BEmonl 5747 HENRY J KNOTT MASON RY CONTRACTOR 2l22 Maryland Avenue Balhmore Md Give a Gift with il School or Lodge Seal The John Trockenbrot Co. I School College Club I odqe RINL S -UND PINS For All local Slll00l lnrl f wllf-gf BAYQUET I U ORS TROPHIEQ Nlount Simi Agnes Rlngs and Pme 310 N I ACA STREET Yrrnon 10.32 RJCHARD ANDERSON BRoadway 6070 Preslclenl WIELAND S Furnrlure Floor Covermgs 3509 l3 Easlem Ave Ballwmore Md BRAGER S r Teen Shop Has All The Ne esl Fasho s 4640 YORK Fo H gh School G ls' V STOUT CO RADIO REPAIR OAD BALTIMORE I2 MD TUxedo 0033 BEELIS DRUG STORE Pals l-lelghls 84 Belvedere Ave PRESCRIPTIONS Lloerly 2425 Luberly 2426 KNEAVEL S 635 E 35+h STREET 5 p le CROWN CLEANERS AND DYERS 5l6 WEST COLD SPRING LANE CH o ale 8448 lIvs'gnr'rs nf 1 1 ' H .1 1 9 J . ' .' if A T A . ' sz la 'S T l l 1 Y 1 l - 'x L. L 1 Y 1 nl: 1 T .' rf . l l l l ,Y 1 V A l A 5 T l X - - . . l l I l f u 'A . I I I Gfozevies Y Ccn5e:f'Qrer', - Hand-P cked lie Cearn Ou w I n ' r I ll ' CHQ a ea - 9025 - E Qre Box, Pressing Sewlie R , . eea, e CompIimemIs OI KAROL MEAT PRODUCTS INC 4I622 S BOND ST KAROL LEW EDDIE MONUMENTAL MACHINE 3505 ELLIOTT ST es ms PESTS' TERMITES' SA mga 6I I8 ROSE EXTERMINATOR CO C W 22 W FranIcIln S+ eef BaI+ more I Md STEINER CONSTRUCTION CO BUILDERS 2 I 22 MaryIancI Ave MI' SI' Agnes Lo er ScI1ooI an MI Washmgfon Coun+ry ScI1ooI CHARLES C CLARK 8: SONS PaHern and Model Makers G 460 EAST CROSS STREET I - I I I I Comm Imenfs QI ' ' W d CO. ' COmpIImerIIS I of E. L 'er SI , , E. J. S. EFi'C Si," "2 'f-sd-1-"ff f"'Q 5,112 'CGW Tfe Roze Man' r . A Wm . CAN . 503' Rcfief. Mgt . ' r , I , . EII "" - If 1. Comp ImenIs OI MR and MRS MARVIN S PLANT Congrafulahons To All Gradumes M A R T Y S Marfln J WeIsIw J MRS 81 MRS JOHN CUBA E E T FOR QUALITY MEATS 36l3 WINDSOR MILL ROAD I 9383 ELECTRICAL CENTER INC GENERAL ELECTRICAL APPLIANCES RADIOS RECORDS Ca+onsv IIe 2237 W 730 FREDERICK RD PROCTOR FURNITURE COMPANY I4 W Penn yIvanua Ave Towson 4 IvIaryIanCI MR 8. MRS WILLIAM KAPPLER 54: N LUZERNE AVENUE DEPENDABLE LEATHER GOODS REPAIR SHOP 2I2 W CLAY STREET CornpIImenIs PIMLICO HOTEL LUMBER see O CONNOR LUMBER Phone Essex I855 I . S ' . CornpII"er's QI I ,,, ,, ,W ,. .L 4..l. , Fo' SQHQOI Trunks a'd Luggage See . . ' . , r. I I I2nd EIoorI of P L ' S FOIQS 7 We DQIIVQI I I 1 ' ' ' ' CO. I Z I THE FLATLUX STORE LExTnQIOfI 4327 4328 Rex Slores Inc Palnl' Hardware House Furnishings 81 Floor Sanders Ren+aI QpTlClAN5 We DELIVER TUfedo 54 3 C nsd ahon Be eav N Charles SIree+ Balhmore I Md Reverence for The Deparleo LEONARD J RUCK FUNERAL HOME 5305 Harford Road I-IamuI+on I5I7 460 OFFICE TRAINING SCHOOL 2324 N CHARLES STREET Federafed Me+aIs Dlvusnon AMERICAN SMELTING 84 REFINING CO J HERBERT HAMMOND J F FANCY GROCERIES MEATS FRUITS VEGETABLES Wholesaler PLUMBING 8: HEATING SUPPLIES 3204 FREDERICK AVE Glmo 2222 O5 FALLS A WASH HENRY W OHM REAL ESTATE 340 Ed 3874 n ' I I I K I 525 . ' . . 0 I er .' lor The T ed ' I I ' - I 5 5 RCAL! IT, NGTON O mondson Avenu Phone Gllmor Ang Coiffcur moderne CONGRATULATIONS To Our Ilevorhe CIQSS MR and MRS C A MACATEE CompIIm nIs QI SUSANNA MINOR DECKER STRAYER COLLEGE cco d R ae S blecfs DAY a EvENlNe. SESSIONS THE YEAR ROUND VETERANS INVITED UNDER G I BI'L Phone LE 5626 I8 N Cha Ies SI ii 6 cfeway to j i fa5I'1ionabIz Balhrnore I A Pre-eminenf School of Business Training, Special izing in Shorthand, Typing, A unfing an eII - 6 N u . Ask Im Ca'aIcg . . r .. MOUNT HOLLY BAKERY 3730 EDMONDSON Averwe JN ROYS SHOE REPAIRING MT HOLLY STREET a f373O Edmo dsc H111 we SAITIOQ3 6937 QIII FQIQSI 4786 Iljflllf 1 f REFRIGERATION COMPANY Marine and Commercial Repanrs RSTFIQGFBIIOH Equlpmenf Ut 'I HIIHIIIIIII I425 WOODALL ST BALTIMORE 30 MD LINCOLN and MERCURY DEALER MARTIN J BARRY INCORPORATED Paseo ma Ifd Sm ef 5 COTE f LE 'IQIOW O78 ANTHONYS BEAUTY SHOPPE RIGG-ER UI J . C T F 11-Af Ii ID Xl U N I .' U X A i 7 f iii' V I L L :X Ci Ii Re r o I n n Avenue ' ' ' hm I. t'f"'w' Iflff PI' EC f ms, I I I 'lf I U 'VIN IIIII 'Xl' .V!1'1f7A' - - - 5 lfour Il of lfrw. I' 1' f ' 'V Y I Roc? HII Beach ug 3 I SL aa-J I NWN 4 05556 I425 V 5odaII SI. A Lf , 5 IM E'S'Tf 4f57 r-Ie ev I-If?3o'II:, Pfogz. EATON 81 BURNETT A QUTSTATJDTNG SCT-TOCL v Th an Goes Luck To QUTSTANDINQ RECQRD OH WO CLASS 48 The Besf ln Business Educahon New Classes Sep+ember 7 r m e rw e we or L wrmn dana A Coumfmq Cow es 49 5l8 N CHARLES ST SAra+oga 55II Wrfh Me Red w hes o you Swsier Cla 5 48 51 6000 Luck an ine Task Thai s lusf begun THE CLASS OF 50 Phone BElmor1T 9625 ALICE Infanfs and Children s Wear MARY KAVANAGH MORAN 4I5 EAST 33rd STREET BALTIMORE I8, MARYLAND .' fx V fl I wr TJ I - To TIT I 1 ff .Sh mano - Tyje " Q - Seo- .' I Q ' 5 ' ' 'e T " . I I ' S X, -1.44.


Suggestions in the Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) collection:

Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 74

1948, pg 74

Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 33

1948, pg 33

Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 65

1948, pg 65

Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 22

1948, pg 22

Mount St Agnes High School - Agnesian Yearbook (Baltimore, MD) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 73

1948, pg 73

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.