Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL)

 - Class of 1966

Page 1 of 88

 

Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection, 1966 Edition, Cover
CoverPage 6, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collectionPage 7, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collectionPage 11, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collectionPage 15, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collectionPage 9, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collectionPage 13, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collectionPage 17, 1966 Edition, Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 88 of the 1966 volume:

if-4 W7 111, 1 .rf .1-f..r' -1-1, 1- f - 11. gi-:4l-l?-'3"Ef- , . Z-.--.Y--- ---NW -A ,....-.-.".1-::.-.:-.'-.:::. A 11 .3-..-.11 pf.:-.-.-.-.: -:,. .gli :'I-f,4I-:l:2:"3Z-...- -'--I-I-I-Effi 1:rlfzf-E-I-?3:"....-"1Q-if.-:E'I-Iirfii : Y X ,1'.5:i:l'-'-if-i'- f5E'li':i-f-i?:-E ,,,, ,'.,'+LY 5 1 fJ -.'.:L1' , '71'.'3?1'.1.3.'.:!.f.'Z.iEiL'gi- WT.: 1- --- -If ii, .1 UTI ,.-vl'Q--4712 1., ...1.-.....,...-..-A -, -1.-,n..-..1..,....1.. ,-,...........1...- ... -,. .-.....-,.,, Y.-.. ,..1,..-...- f--.......1g.. .,....1......11 . ,,1.,f 1 A..-..,, -.Y , ,,,-.......,.1,.,...-r-U.-.-.-,-..,-. - -,- -,..........1..,.:......1 T- ...----11. . ...-11,1 .U ...fr M, .1 .....-,......L .fu .- Y ,.,- .- ,,,... ..---. -. 1- 1 .. f...L, ..,-..-.. ...-.., ,-,- -N ..-.... ..-Y,.....-.- 11. ,. gg ll. -- ... Y -- .., ,. 1 , .. 1 f, Ffh, f-..-1111.-. -. ...111 ff, ff,-.1.w..f:.f.fv1 ,,, - . , L, .- E- -1- - 11 11 . , 111.-. 1 f ,- 1- -. ,,- - 11 . f -- 11.1 -- , l 1. 1,-. 1 - , V'-1 . S 1 -- .k 1 V - 1?-1 -- , u - L -1,,, 1 - - - rf- f.-.-.. -Y--.-,-1.1-. - 1- , ,Y 11 ., ,V1 '- - V-11,1 ,-. 041 01 ow., 1 , I f S-I ,, . L. v - . . 1 - . .4 ,-y- -38, I H , YN .:. u. ABLL- -1-- pi .7 .. ,,.,..,r , ,. , 12211 '- .rf ' A-. Q95 '1'D" jx-5 a f P a . s I n 1 r f v x r S I x 1 f 1 v 3 E E 2 2'i4'y'Yi "Iil'EU.'iN"f ' 151316 GNL' 'Jw 'ffF7fPv2'1'vl1ff I"'i6l'?i?'i' f?PLH 'A Li" 'W i8ifLv5f1'l5i3fi'w P ? 5' 2 Xf5TfQ15'h4fMf5 W, N I - , ' fyffpffnffp fjcm ' Zflo Q. J 0. INCL LIL, Q 4: gg JQLLjgfJfo .P km' N M 01 CL ,U pf f JAM, 0' , MJ my JL!-f,'f,1,0L 112 Wjgzlzlfmaffefw wzqjm iiffizmw 7 W W Jgwpwwdqdwwgw-' 1 WZWMW , 5 W my Q X X x N' ffl? H B2 . 'xx Sgxi DSE? as 23 fi Ed A , I x im x,. u..g, X X W My fwzzwf W WF WM 4 f f ,JI D JZ !UO MM - hm K x M!fJq49?Ky v U f ' A Mya! W NN if , gr , ff I tax 3- W W My ff NU' if W 1 j VAS S159 QM! W W ' 9JV,1,-,p0Vs"5' QF 1961 NJ W gf J' A -XE nv 'W W f C95 3919! -QV 5 f Qgy QP MLA? YAQJDJXS Wyxwyyi X55 Max gmxfwcwiwwvc? my 9 WAV Ji H' ijwiwimgwfw' W mmf ' ,b 70"f!'Q97MWQ VNJPWMJVW 0 ABM will .xuwywmgmefg Wmmm x 1 R A X X l?fffQgfEBe'Q9fq SNL N 1 fx N M QW W 7 X '4bK 'SWQ M X 3f 9!X f ix mm N Yf Q5 X li V5 19 , 1 ,. f ALkV K fi xxx x 'KJ K X2 Y K ,x p, x Q LL xj ug B Q wx! X 5 XXX K 'K X jx'-i'Y?f'x:QJ,al, X R XX ,N 'E 'f-9 f :L A -J 43LiiwfxL,w94XNQ,g.N,XV R lg f' k " , lY ff5f-QQX if N -A g Ebel k Akx l M Q X s 1 4 , , , f , SX X Editor Susan Buckles Business Editor: Judy Copeland Photographer: Jeff Laatsch Layout Editor: Mike Kennedy If 1 I 17 7 f Mc' rp V Aft Editor: Marian Stoll , ff f X7 A E , Qs wt E y . riff' Lf! ,iw , 4 ,Af , , fi f I ' , ir ly 'ff f , f ' f' fl, , ff N 2, , fbjd 'L!'Lf'I!7iTj ff 4, 51' Af jflfll i L V f, ' V Avg' If fffvfc' 76,1 V' ,gi -' ff' 7 If 1 1-41" +L I - V f 47 fo VV f' 1 - C,yg74CL!v jf3 Sify 17 fr hyd 171' I K7 X ,,,, ,ff ', k, X f f 'If 4ff L cf ffl ,f Us C af I 6404 V 6, 5, If N f- , ,, !!,f2,n,u M if V x Dedication Administration Seniors 0 mi Organizations Activities Und crclaS IUNTENT ,v v u Li N. . X . N g, W .XY ,N S! if VX xg w N 'Q , ff ' Q xl ff ,Q xl .X xg 1 W A , fx 'Xi M X fs W3 xx , ' N X ' ,' K is 1 Y ' K. .A v U Q , Y J ' wg. J Q 5 N Y . XC. N u 5 Y X X X 1 , 'xx X, . V X gy . Tex.. X - 9 ' V u ' N , , 'lv Aff I . Xa. XJ :X FXR' . J 5 Ci X ix R B T , xx A x if If ' , X, .42 XX . , -I v- -' , R .xv jk ,Q-3 JN - x , K K Y , X , X' v Y Q K W ,iz XX 7 Y . xvkz Y Ni .x J . V Q' nw x ' -Q X. , ' -.4 Y W yu N Qi . X 'Xa N x X , ', X N x ' .4 f 'V xl P J MJ il x Kf- f Nl LX x KN, , Q ' ' xx. J h X XG , 'I Y VW Y i .5 Q Q Xj X: , TK .rl I sq . Q ,su x NX 2, , hx ' 'aw X xx X x 3 X,ff'1 !Nx1 ADMINISTRATION Board of Education Everett Streenz, Michael Drake, Kenneth Connolley, Harold Mann, Julian Schmidt, John Pope. Principal, Lee Taylor Secretary, Virginia Jackson Mrs. Ross Miss I-Ieft Faculty Mr. Atchison Miss Martin Ei lm 555532 M1 5 s . S , i QQ M , af 1 X Mr. Stiversf,,V.'W.' 7 Facul rg 1 fi M tm M W I Mrs. Eggers Mrs. Kelly , ! A A 9 MU , I B MM MMV, Y ,M 1? W!! W Q 'X Wa, effigy , by i AMA' fy, '?i'f,f'EVjf f 'Nix' w ,iffy Af kpyf, Vvls 'Vg ,IM ,ii if QVAWV f JW ,M , f f I ,JJ 'Q' ,gjkwjiq at W A sl: "'w 2 Q Q 1 ff, yff MM' fi? ! gf? ff ' , Ma? , 1 45: M M Eve Mr. Asplund Mr. Watts J f lim, 1' 1 Ji, , f mf C A,,,, M fax X,4f 1 f, f , r ,, , f X f ,V A A A u , ,. M A-AA' Amiif' 'U .Y - - 1. , 1 ff M- ,ff ,M ,M M J ,K -I . X 81. ' 5 i,l A . Mrs. Tate Miss Brannan W wk m,1w,11e,fm,1S,fQws,f1a,fw:a,ms,f1s,15 1f, 15,,:s,.::,.f,,1g,,ff mgm,1fm,w,,w2,,:Q, :ew-11 13,-.1x,-.Umw,:ww,.12,1 f - y,,1m,:f4,fm,fm, 15,ws,1m,wm,w5,fm, 12, :ww -Wx-W nw-f1x,,12,mm,-13, gwmw- ffyff - ff A -fm fy fw ,S S, .,,,,s.,,..,,5. X 5 0 Ex L 91, wg, S W- -,gg v: Q . ,,.. ..,, K 9 V:,w Y ,, ,, ,, XM, ,..,,., ,, .A , .... 3, 2 sgihisasx gx same srimivz'zfievvsif W" wfmev-ff Lfsx,wx1m5Y,?w-.552-V' - , Qin siggyfw wx- iii gigwf ,fx sw . Y 532 Qi MBwzwz.s1zz-fz::zgsW MA ,E ia.: , ?.4's?4sfks'Wlf Vf A-3' 7 : ' " W N ii 311, Q E ,.. - :- . , L 33 5' M: ,-W1 f- :2,,s,w,f,: sgssiiamss gg sawn U A ,L wmv ,- - :aww , W, I PV H ,f32132efiiflijlliiiiijliiil2452531314' ' fggw -szL:Q,isK-Sm, Q, ,Q x1fQ,.N-fy,,:g,,.gM1 ailiifiii. , w giwi f ,,.., .Q X, 325 5 ' www .wzsszii ?si1.,.iv.,, .- ,L X XL U Q 'ilsfgwsizi-s.s f1n f ' ag 'L mf fy ,HM 1 ,L,' 33,7 .. , gf: ,eQm:,wv::f:1- 1, .L,, 5. Y :uf-.V :SMH .,,A!'3,gv,, :5:A:.:v: leak. 53153, 532 'QFZSQIQXEVSH 53E SH H " ''Wiff!fssfisswwifisfifsfifsfiasfwsiszMiwgwsf 5 ' 'iii fm,f'f,' '1'laivxxrsvfatlfgi11xtii,lk?'56ilifiif9r'ISHQELI 3 . .. ., ,.... -. -12, fx, QW,135,1gfpWv,,5Q,fyi,12,gy,.f,,:QW-.1m, Q 93 ' ' " I sikswgwQfzwzNew-fs,-ss'-Si:a5sa,em,21Ass1ssSis Q gs B, -qv-:Z -SW-:Hy-,,,.g,,.1fe,.:g,.w,.m,.,x..,,3.,,.,,:s,,.,,W, X 57 :-,X 7 L2-f,.f,,fw,,.fg,fy,wfmm,,fF,,:w,,f2,A A K 2 2 5 2 f MQ'-fww,af2,.fsffifake,-Lb'Lfw,:s-H,-2 , 5 xs 'Q sf 3 159 m,,3,,,,,E.,,.img,.g,,.W,.5,.g,Mg,5,5 M X, X ,ggi mg . ,2zg1sfpWi:,,Sss,m:m,2,i,-12,815 va S X x swsvllk-:,'-5,15 1s9'1si'1'3:ls :ss ini 1s9'Ia 5 X X gm 252531123251as:figwsZHz,eigw2:1i2g N? fag in U H 9g3g3g3Q?K 3 3,2 X P S xx, s KH ,sggw 5i3fjifsiissi45gseggzgsszziszgsszgsm ,M 2 e Q ,L s2L,,,4w,,,.,',v1 s P 2 53 fgesu .. ,gzb,e,,,sz5f21,-ffsam-ww 5353 M K 3 Q 32.15 . S '2 , t. .. . , A Sw wi. 1-' ,',-w i f 1 53 X35 VW x x ix 9 3 3 g3z:.2:,l'z:: S xg S is , - :,,:3555x, : ::, .::SLUi?E45E43f??Yi??'i?i mx 2 X X is it gif 45?-SW:,fs3k3f1ss3Hf?fzs3fz S :K H Q S ,U gg eu fssisiif s3'iwc?fsf23feiVfsi4fQiifsifbsif 3 4 L5 x QE S? 9215522 552 19221327555 X 1 6 2 "fu pw -' -- '4wasewziswizws-5 3 3 fx ,E I-lf" 312,938 iwzzfigeimff,si--31 S '3 2 3,g,f,, H K 35335 .1 -1321552 af L' X 3 3 2 2 QE 3 E 2 L , Era: .5,,S5,:?i,gf,::3EL:7: :Ye X, 5 2 sz X S s X 51 Q 2 ,I 1 :-,L 1Mwm,:f,1L,,. X 91 3 mf 5 1 waives :Kansas 452 432,221 5 8 35 6 , X ,XX EE I ,g2gsez,s22,sS1ifzgiszqivzgmf H 6 ggfy R2 K m Q xx ny A 33"w,2i52i4wfsi1ss1isfiat.: 3 'P xx x Px X K ug ::: rs,gfG,.szAs2t sUiwztI9t.lmfzz.ff, X ff 3 sg X 'C fb S 533 5 32 ,iv S 'isisiQsPiQf'f,sffm,s S E fm X 1 Q Q ex c K L ,., wg,11,-1,,.1,,:5,gg,,g1 J 3, f wk in M X , 6 . ., A.,, ef B4 gg gm X 3 .. Q y Q ,, g S , , S QM K ug , M f 5 S Q! Q Q aa fx, fr,s,P,sef,,fhw :Q,f,ffgs.fm2 3 3 3 3 S 3 rs xx x x 'EW 1, .faEVfeiVff1Hf:f5f, 3 'SETI ILE 55' ' S32 125 J ,, sgxmxmwmg ,wg gig, gxgvgggygng. ,.,,g,,if,b,f3A, X 2 . , .. . .y - .. sm. ,A ,,.Pt.i-',.ii,I!z':liY5 ' Hfmm , 5 X 7 652531 557555 kg .. 53's1fei,.s,gsesm,. , ,k,k -af-.L -::,. -:m,w- 3'if3f?3iZ5?ZE3f5??ii'x Q ' A ljQZQK?3?iegSizgXiZgsfZ'L K jggj gfgim . , fqffiwifefx' . 3 S - . , 2 L E' f?i5fiLs9f If ,j5..::E':':,-: 1 I l 3 . ' JE1WE:55:N3::I7'::'f':". 3' L ' E '. yfi .:.: , -- r f--- ,..,g:i6,,,M,.M. :, .,.,. A ,lg I I .Ll 'W " ' ' +- E 3 - 3 , ,, .. .. A ,, , .Q Mr- Eggers Mr Burkovwh Mr. Hopkins Q, .L,,f HM, Bus Cooks Mrs. Vandevender Mrs. Riedle Mrs. Remmert Drivers Mike Koehler Carleton Drake Bert Fraim Harry Milner Harold Schueler Bob Aylesworth 3 k.:-, , Qipiwi 'a Q WH' 23555. 1 Q V 'r..Z -,7':r 1 , ,V :EZ ,,. in f .5 V,,,.., :gi ,,.., V K i 0 - , 1 , Hi Q 'J' -xi' 321 21 ' ' I 12 ' V grim 5 f '1 '. .-'25 ,F-1' fgj':-"zi'f V V -, 4"Q5m' .- .rg- 1 - .rrfwsfzeprsr M-'r,-rare-L -f r. w,zgi,1 ,mr -ww: Lf r w - : , srg5s?l1m:asag., r,H2 ?ag'ie2g'35gfT'. w r I ,iii-r K ' HHFVSY Robmsofl , lr. ,. M513 2 r ' 'mf ' '55 r-" 5 ' . I 1 2 7 L M , , Darrell Knauer rr nz 1 K. wi l . : K ' i -V .-,-r..ffis.sgva?',g-U 2 5:5 - - :ff ,f i K X - 4 Richard Mueller lf' QS! Sff?TL5:v1'.Qf3iQg51SiTLgfiKEiflfrwv 'LH' l'- H ., A f e . ,ry - rr if " A I ' ' A ' - ' r ' ' ,.-,fe:mirf4'mz-z1,wf:Arif " ' My . '11 Y air-Q ' z f- r L . fpii- f . : rn Q - - li Qi- Eyf"'A": in '12 ' gr .. ,r m " - f , M M f - w v X 1 1 v X X SENIORS Lame Lynn Anderson L, Gary Millard Bailey B i Susan Ann Buckles 1 1 i 1 5 5 f K S a E sh I Brenda Lois Bohn 1 Larry Wayne Bowles 3 Robert L. Cardoni Bruce Brown Dannenberger v N Ronnie Gene Dierker Patsy Colleen Donnan fCowgurJ Judith Carol Copeland 912' Dale Leroy Durchholz Steve Boyd French FAU' 1 E z 1 X , ESA r 5 E Qs, Ei X 1 5 1 X s i 'E Carolyn Sue Follis Larry Rrchard Gen 14 H rdot 1 Hg! Judy Arlene Frai IU Richard Loren Goodman Z gs 'E 's S 3, 1 E E Cathy Sue Hein David Ramer James Tom A. Gupton A y, , 1 1 fl Y Q gy! gk' 1 ,,v 1 , 1 V U I 'n ef' , N!! f , , a,,, WE A i 3 I 4- .ff f. X! ff M ,pf , .W SL ,fy Lfd iff f 17 f k ' 4,155 f' U' , x f ...W ' 6 N V J J JL?" 'lhrr I xp,,K,-fin? :,,f M1chae1 S11ve1u'Ken11q5gLyf 'UW if Carol Kathleen Koehler Londa Kaye Loveall Jeffrey Thomas La atsch a 'Egg 5 E Mark William McGee ' E a E Barbara Ellen Leimbach E .M rq,,-: Y., :rt V . f I 'rffff1f'e'f" We ww, ff 1224 1, J ' f 1V,ff1f,,.'figlCj?ff , 2-,gf , ' i ffl, Alan Steven Moore f , ,f,, ,5,f.' Q, 1 Roger Lou Murphy Peggy Jean Neal Christina Mueller Betty Louise Opperman Constance Elalne Rener Arlene Rose SCh11I Kenneth Rlshel Gary Randall Schrmdt Mary Loulse Salmon 3' fl M V Q, 1. - g V , , , 3 W L . 1 Q , Q 1gQ 1 K f I J H AV Q 'mf fi? James Raymond Shull Comme D1a11e Shanle Gretchen Lee Stahl Angela Sheehan Lester John Starr rm ITIS! 1 W 7 ' h A21: EEE? ix Y , W . , F 1 I. Eldon Stoll P Jerry Lee Southerland Jerry Lynn Stoll Loy Dale Southerlaud Linda Sue Stoll Perry Lee Walcott Kittra Kae Werth Roger Warren Wilham STEPHANIE ANDERSON-New Troy High 15 C-Of- ficer, Sec. 45 Yearbook Typist 45 Newspaper Typist 35 FHA 45 GAA 35 Pep Club 35 Mixed Chorus 35 Homecoming Queen 4. GARY BAILEY-Track 235 "M" Club 234. BRENDA BOHN-Cheerleader 245 Newspaper Typist 45 GAA 15 Spanish Club 345 Latin Club 25 Pep Club lg Thespians 2345 Pep Band 25 Dance Band 345 Con- cert Band 2345 Marching Band 2345 Mixed Chorus 1235 Girls' Chorus lg Music Contest 135 Iunior Playg Musical 2345 Girls' State 35 Honor Pin 35 Literature Class Play. LARRY BOWLES--Basketball 12345 Baseball 12345 C-Officer, Pres. 25 "M" Club 2345 Spanish Club 1. SUSAN BUCKLES-Cheerleader, Alternate 45 C-Of- ficer, Sec.-Treas. 15 Yearbook Staff, 234, Editor 34, Typist 45 Newspaper Staff 1234, Business Man- ager 34, Typist 45 Student Council, Sec. -Treas. 45 National Honor Society 2345 Spanish Club 12345 Li- brary Club 345 Pep Club 1345 Thespians 45 Mixed Chorus lg Music Contest lg Musical 345 Speech Con- test 45 Honor Pin 12345 Spanish Honor 35 Hillbilly Hop Queen Attendant 35 Homecoming Queen Atten- Rose Marie Wilham dant 245 Spanish Class Pres. 35 Literature Class Play. ROBERT CARDONI-Basketball 1345 Baseball 12345 Cross-Country 345 F.F.A. 234, Sentinel 45 "M" Club 34. IUDITH COPELAND-C-Officer, Sec.-Treas. 25 Yearbook staff 234, Business Manager 345 Newspaper Typist 45 National Honor Society 2345 Student Council 35 Spanish Club 234, V-Pres. 45 Pep Club Q 1 135 Pep Band 12345 Dance Band 2345 Concert Band 12345 Marching Band 12345 Orchestra for Musical 2345 Mixed Chorus l5 Music Contest 12345 Home- coming Queen Attendant 35 Sophomore Queen Can- didate 2. BRUCE DANNENBERGER-Basketball 12345 Baseball 1235 Cross-Country 45 Newspaper Staff 1234, Editor 45 Student Council 345 German Club, Pres. 345 Thespians 34, Treas. 45 Junior Play5 Musical 35 German Honor 3. RONNIE DIERKER-Basketball 15 FFA 34, V-Pres. 45 German Club 125 C-Officer, V-Pres. 4. PATSY COWGUR-Newspaper Typist 35 GAA 1235 German Club 15 Pep Club 135 Mixed Chorus 12345 Girls' Chorus 1245 Music Contest 3. DALE DURCHHOLZ-FFA 234, Treas. 45 Pep Club 345 Boys' State 3. SUE FOLLIS-FHA 45 GAA 1235 German Club 2345 Latin Club 4, Pres. 45 Pep Club 1345 Thespians 45 Concert Band 345 Marching Band 45 Mixed Chorus 145 Girls' Chorus lg Music Contest lg Senior Play. JUDY FRAIM-GAA 1235 Pep Club 135 Pep Band 12345 12345 Dance Band 12345 Concert Band 12345 March- ing Band 12345 Orchestra for Musical 2345 Mixed Chorus lg Music Contest 125 Homecoming Queen Attendant 1. STEVE FRENCH-Basketball 15 Baseball 12345 FFA 234, V-Pres. 25 "M" Club 234. LARRY GERARDOT-Basketball 135 Track 15 Cross- Country 45 Newspaper Typist 3. RICHARD GOODMAN-Basketball 135 Cross-Country 345 "M" Club 45 Senior Play5 Musical 4. TOM GUPTON-Basketball 135 Baseball 12345 News- paper Staff 234, Sports Editor 45 "M" Club 1234, V- Pres. 3, Pres. 45 Spanish Honor 3. CATHY HEIN-GAA 12345 Latin Club 25 Pep Club 1345 Pep Band 12345 Dance Band 2345 Concert Band 12345 Marching Band 12345 Mixed Chorus 15 Music Contest 12345 Senior Play. f DAVID JAMES-Davenport High 25 Pep Club 34. MIKE KENNEDY-Basketball 12345 Baseball 12345 Yearbook Staff 234, Photographer 345 Newspaper Staff 2345 "M" Club 12345 Spanish Club 1235 Thes- pians 345 Concert Band 1235 Marching Band 1235 Band Cabinet, Custodian 35 Junior Play5 Senior Play5 Speech Contest 45 C-Officer, V-Pres. 3. KATHLEEN KOEHLER-Newspaper Typist 45 FHA 234 Mixed Chorus 2345 Girls' Chorus 2345 Music Contest 34. JEFF LAATSCH-Basketball 15 Baseball 12345 Year- book Staff 234, Photographer 345 Student Council 25 "M" Club 45 Spanish Club 235 Thespians 345 Pep Band 2345 Concert Band 2345 Marching Band 2345 Band Cabinet, Librarian 45 Music Contest 245 Junior Play5 Boys' State 35 Literature Class Play. BARBARA LEIMBACH-GAA 12345 Spanish Club 1234 Pep Club 1345 Newspaper Typist 45 Thespians 45 Mixed Chorus 12345 Girls' Chorus 12345 Senior Play5 Musical 4. LONDA LOVEALL-Latin Club 25 Yearbook Typist 45 Newspaper Typist 45 Library Club 2345 Pep Club 135 Thespians 345 Mixed Chorus 125 Girls' Chorus 12. MARK McGEE-FFA 34, Sec. 45 German Club 12345 Pep Band 12345 Dance Band 345 Concert Band 12345 Marching Band 12345 Orchestra for Musical 35 Music Contest 1345 State FFA Band 3. ALAN MOORE-Basketball 235 Baseball 12345 "M" Club 1234. CHRIS MUELLER-Newspaper Staff 2345 National Honor Society 235 FHA 45 GAA 1235 German Club 2345 Pep Club 1345 Thespians 345 Mixed Chorus 12345 Girls' Chorus 12345 Music Contest 2345 Senior Play5 Musical 2345 Speech Contest 4. ROGER MURPHY- Sullivan High 125 Basketball Man- ager 345 Baseball 345 C-Officer, Pres. 35 Student Council, V-Pres. 45 "M" Club 345 Thespians 34. PEGGY NEAL-Newspaper Typist 45 FHA 1234, Pres. 345 GAA 12345 Spanish Club 2345 Library Club 345 Pep Club 1345 Thespians 345 Pep Band 12345 Con- cert Band 12345 Marching Band 12345 Orchestra for Musical 345 Music Contest 12345 Junior Play5 Senior Play5 Musical 25 Delegate to FHA Conference 35 Girls' State, Alternate 3. BETTY OPPERMAN-FHA 1234, Sec. 35 Newspaper Typist 35 GAA 345 Pep Club 1345 Mixed Chorus 1235 Girls' Chorus 123. CONNIE REITER-Newspaper Typist 45 FHA 12345 GAA 125 Pep Club 134. KEN RJSHEL-Cambridge High 1235 Senior Play5 Lit- erature Class Play. ARLENE SCHILT-Olney High 15 Yearbook Staff 345 Newspaper Staff 2345 National Honor Society 234, Sec. 3, V-Pres. 45 German Club 234, Sec.-Treas. 35 Library Club 345 Pep Club 345 Thespians 345 C- Officer, Sec. 35 Dance Band 2345 Mixed Chorus 2345 Girls' Chorus 2345 Music Contest 345 Senior Play5 Musical 2345 Speech Contest 45 Honor Pin 2345 Hill- billy Hop Queen Attendant 3. GARY SCHMIDT-Basketball 12345 Track 45 Cross- Country 345 C-Officer, Pres. 15 National Honor So- ciety 234, V-Pres. 35 Student Council 234, V-Pres. 3, Pres. 45 FFA 234, V-Pres. 2, Pres. 3, Sentinel, Reporter5 Thespians 345 Mixed Chorus 15 Music Con- test 15 Junior Play5 Senior Play5 Honor Pin 1234. CONNIE SHANLE-Cheerleader 2345 Newspaper Typist 45 GAA 15 Spanish Club 25 Pep Club 15 Thes- pians 2345 Concert Band 345 Marching Band 345 Mixed Chorus 15 Girls' Chorus 15 Music Contest 345 Literature Class Play. ANGELA SHEEHAN-C-Officer, Treas. 35 Newspaper Staff 345 National Honor Society 234, Pres. 45 Span- ish Club 245 Library Club 34, V-Pres. 45 Pep Club 1345 Thespians 34, Sec. 45 Pep Band 45 Concert Band 345 Marching Band 45 Mixed Chorus 15 Music Contest 15 Junior Play5 Senior Play5 Musical 345 Speech Contest 45 Honor Pin 12345 American Legion Essay Award 25 D. A. R. Award 4. RAYMOND SHULL-Track 2345 Baseball 15 "M" Club 2345 Mixed Chorus 45 Senior Play5 Musical 4. GRETCHEN STAHL-Yearbook Typist 45 Newspaper Typist 35 FHA 45 Pep Club 135 Mixed Chorus 45 Music Contest 12. LESTER STARR-Cross-Country 35 FFA 2345 Pep Club 3. J. ELDON STOLL-Basketball 15 Baseball lg Tennis 12345 C-Officer, Pres. 45 FFA 234, Pres. 45 "M" Club 12345 Thespians 345 Pep Club 45 Pep Band 12345 Dance Band 12345 Concert Band 12345 March- ing Band 12345 Band Cabinet 34, Pres. 45 Orchestra for Musical 2345 Music Contest 125 State FFA Band 35 Senior Play5 Speech Contest 35 Star FFA Farmer 4. JERRY STOLL-FFA 234, Sec. 35 Pep Band 12345 Dance Band 12345 Concert Band 12345 Marching Band 12345 Band Cabinet, Custodian 2, Librarian 3, V-Pres. 45 Orchestra for Musical 2345 Music Contest 1234. LINDA STOLL-FHA 12345 GAA 12345 Spanish Club 235 Pep Club 135 Newspaper Typist 35 Pep Band 12345 Dance Band 12345 Concert Band 12345 March- ing Band 12345 Orchestra for Musical 12345 Mixed Chorus 125 Girls' Chorus lg Music Contest 12345 Senior Plav. JERRY SOUTHERLAND-Basketball 15 Track 2345 Cross-Country 345 Student Council 45 "M" Club 2345 German Club 45 Pep Club 345 Thespians 34, V-Pres. 45 Junior Play5 Senior Play. DALE SOUTHERLAND-Track 45 Baseball 345 C-Of- ficer, Treas. 4. PERRY WALCOTT-Track 12345 Cross-Country 345 C-Officer, V-Pres. 25 Club 2345 Hillbilly Hop King 4. KITTY WERTH-Cheerleader 25 Newspaper Staff 234, Typist 45 FHA 45 GAA 1235 Spanish Club 235 Pep Club 135 Thespians 345 Marching Band 125 Mixed Chorus 1235 Girls' Chorus 1235 Music Contest 125 Senior Play5 Junior Play5 Musical 2345 Speech Contest 45 Speech Class Play 2. ROGER WILHAM-Basketball 15 Cross-Country 35 "M' Club 345 Pep Club 3. ROSE MARIE WILHAM-Newspaper Typist 45 FHA 12345 GAA 12345 Pep Club 1345 Thespians 45 Mixed Chorus 2345 Girls' Chorus 2345 Senior Play5 Musical 34. f 23 Senior Class Gfficers Sponsors: Mr. Atchison, Miss Heft, Mr. Hopkinsg Dale Southerland, Treasurerg Stephanie Anderson, Sec retaryg Ron Dierker, Vice-Presidentg I. Eldon Stoll, President. Now let me see. The "Thing" strikes again. Third time loser 4 ! T. Here they come! "Lover's Concerto" iff!-ff 'F 1 UNDERCLASSMEN l ., XXX.XX,,XXX, XXX XXX, XX,XXX,X X. .XX,.XXXXX--1XXXXXXX1sXwffXsXXg 'iniXXXfXXXsXXXf11Xfi1Xf??rX1X111132isXisrzigsiilsiiirfbikiff5P2Xff2?erissrz3sr,,F .X,,.XX,.XX,..,,X,..X,.,X, XX,,X,.1Xw, M Z, ,XXX XX .XXX-.XQXXXXXXWXXX , XXXXW,,X,XXXsX,X ,XXX ,,,, XX . XX XXXXX XX. ., .,. XSGXXSZXWE15LX4X395X5f'2f- " ' 'W K QEXX 'wwifflmrzefge X,1X,X,.,,,,,. ,,.W, .X XXX X.X.XX1XXXXXXXX,,X X,.XXX XXQEEXXXQXXQQXXQXXQXX XXXXXXXXXXX 1XX-X,X1- 1X-111 X,X1X X1-1.591 ,-i1XX.1XXXXXX1XXXXXeXX1,, XXXXgggXX:zX,rX,gXg g,s2zX1wzz1Xz11 ., X-XXX1X,.,,X,X,X,,-XX1 XX-XXX1XXX-2XX-XXXXQX X XX1 X11 X . , X . X2XXX1XX-XXXXXXX-.XXXXX Xz XXz.X.XeX1XX' X ssX1fX.XXX.XXX.XXX5X i ,s XXXXXXXEXQXXXQQQXQ 1vX,XsXz.:ez :X-.:.:zz: XXx,XX--'X-WX-W f " X 1--1X 1X:r:-XX.-l'-XXX-:.i-- .X-,XX,.XX,1XX- XXX XX-X.1s1X1XXX,Xm,Xg .XL XXX-r--1XX-XXXX-XX- X,-XXXXXXXXXXXXXXXX1 '5iL5wz,1-XXXXXX1 :1Xv'123.412,1fX1:1X .- XXXX5 -1Xs XX:?1XX35?i l?X2X?k552XX5?XXXXg 3:11 XXg1f1,1rQXsiK LQXXX , 1- - wXf1X2X1iXX.1XX.11 E. " " H SXXXXXE X XA' - 1 ' ' Xmas-1XXX.1X1XX, I-3X X.1-X---KQEXXEX .X,XrXX21z211rz1X1' .12 X 1 I .X , i1X1Xv1X11sX-sv X. HX- 152 . , .. 3 KX X HK X 3 X XX X X X X X , X f X SX? X XXX gi, gy -I sg S X, . . Jog WEXZSX SQ1 S f:-X. L ,W W 3 --' XX ,,'A- X 1g..1-,X, 1XX-1XXXXXXXX XXX,XXXXXX1XXX1XXX1XX XXX.X1XX-XX1XgX XXXXX1 XXXXW-ff-XX11XXXwXaXXX1iXs f1X14gXf1v1QXlXX21XXX?E1if18'1Qf1s2iiK5EaXlXX55ZXXi2XX?LXg95rgxgilssiim-5?1lP51'M ,W X,.XXX, ,X X, X XXX,X1s11XwfXXs XX1XX-XXX 1X,1XsaXXXs1.XXX,11XX,X,.,3Xg,,.X,X.XX,,XX, Xia1XX.XX-.X,X,g,X1sX-XXX-.XXX1XXX XX .1 7 YSXTXTXXX 2 if--6 512214 5 X- XL Q19 i- 5 fy M usab -sgis,XX,a XX W ...., k,gM.W,,X ,K ,,iX,XXX,,3pjWXX,XXXXX -K 1fXeX21rzf'XXXSXsfXX-Xr-XXXXXXXXX XLXXXXX1 1, 55553-y1X5HXfXXX-XqXfjgg?2X:35g?KY13XilXX?i55"-X X-XSX1X1Xff1Si3E11 rS5XXsrXzrX-X25 :1Sw?fXffiXi?lXXfi1-QXX-XXX1XXgXXi1'i2XXw-:Yi X Xm as-erX1XXXfLXiiqgqQg152ggif aXv1i.4XX-11-W" ' 'oXXX'f.X2,-- XX X XXX1 X11 . 7-.,7. 1 XX X -- 8 9 3'X5XX5 W XE his X XXX B' M1M55Kg5'sQztxg 15 's X 9131595911 gl -1 -1 -ff- XX X1X X11 XX -:::- XX--VX-fXX-wXX-wX-XXX-XX1- L77' XXXX X1 XX X ,X 1XX 1XXX1XX-.X1XXX1sX1XX1XXXX1XXX1XXXX.X- 1. XX -X X1 XXX-XX X15-X123-.1XX5XX5X -:Qi45:15Xileii-Hai:Xii:XX?4!?gsSiXstXgfx -Silvers evle--2X-XXiifXX-XXQXXQXXXXXSEQXS XXX-Pig3fXXXfist-fzg?XX,fX3X1?X,1?f-P3121 XXX 1911111 les-foXXQXXQXX55Q5fifgPS!ii?fXi52g XX,XXX.XXX,XXXX1XXXX.XXX1XXX1XXXXXX1X1X 1X11 XXXX .XXX.XX11gXX1XXXXgXXXXX,Xmk,.,g 1X X51-XXXfXXXX- X. .. X1XWXVkXXi,,XXX,X1XX,XXX, 1XX-XXX-1XX-.XXX1X1X-XXX-XXX-XXXXXX ,X . X -. ., X-XX1--X1--XX--JX-22X-W-SPSX XX,..XXX1X, .XX,, .X, .X XX W -RL--Xi XX fs X X: 4,5?LS5?LILXE9s,l5Gl?Xi , , Jl?22Qi52Q15'f2XiQgff'j342vS3-gg Eg1fXX15GXX.S4X 'L' X, 'M ' ifiiiiigxirggiiggsi 53515 . , " 113XgXs5X1esgXiX?XiXgfX .'1Xe-11X-rXX2XXX'1 11 N I 1aXrX5XsXg1sX59Xg5YX :f:.:XX.X1:::X: .XX.XXX- ' , XX1 XXX X2 1z,:XXX"LXx XX? XX1XX1X-sX1Xs-s- XX1X1X.1X1-XXX-XX.X11- XXXXXXXX1XXX XXX -XXXXXX-,1XX 11 XXX-X?X--1XX11 .fiifsiife-iss--.1422 ' .. .. .. iXX.XX-.XXX?XsXf?5Xe5 . 1zw.-'-Xa- -52--X XX.XXX,geX11gXk1Xg,X XJ X HXXXXX. s1Xsz1sf1sX.1sXs'1Xs if: XX- -1X- -X, igaflfgsxfgf g-XX--fX- 1X5-as-1 X QXSXXQSXEXQXEXQXXE 3lXXXlXX54g3sg,gg!sg5 -H 'Y' -' s1f"1XE!1ei:iX1.: 1122115152 1 Vgf252X3i5gsf3X15vgn5 XXvXXz.XXX1XXXiXXs-1 1111-111111-A X.1-X .1111 Xg, XX1XX1XXXXsXXXXX5 Xs2XXwg1sXv1XsX1XX ' 1-s1s11Xl1X-wi: -XXX-XXX-X1 -QX XXX miXXX'X'1XXX1XX51 XXX-1X5-5X,25XX1SX11 X. X XXX1X1,X1XX-1XX-XXXXXXX zX1siXXX' Xf:g15Xf3rX1XrX1Xe 1XX:X1XXz1XXXXXs,fXXf2 -1 . .g.1Xzi1 - 1 1svXaX Xs1X 31541235 ,4eX.1S1,1X 'Xa XX1XXf5XX?XXi51l XXf2XX1P5XXrgr1sXsz14XX in . .X ' ,,1X.XX11 :,-1 XXX -XXXX-.XXzgX LM-"'Y if-1:-- fH1'RiWa1JXXX -'XXX-X1-11X-21XX--Rf - - . 1-X-1 ,X 'XX X gui-X51-wv " f X.X55iX.f :f'i' --1 1ri . lXz14XX'XX2SXs51'1XX?i1 1 ' 2iioXX1XfiXzg1si11Xr1XX 'uf-szgrgf .ff --XX'!?.X " X XXX XX-QEXX X' --li-95X-vX1rXv'1Xzv ' ' sgfX2:.X2'1X-ff -14-1 91 'M .-ie -115-XXXXXX 1-E'XXXXX"Q! iw?-1is sXX1iXrXii ?iX1T4s1?XsfTXXsX2i1Xi- - 522422523 11 i -XP ' K " 1 '7lY1'7Xfl531 g ?5gX3 X1QX- , XX 1-54721, '1 rm: , X XX?XXs-16iX-ZXX5 - XXXS-1XX11"' X 1ffXee.: ..-e w - X-1X,- - - ima 1Xz:1X-iXXXX XSX XXX1 'f'1X,:: .fz Q, :XVXX 115 :sera I 5XU,..,1XQXX 111 QXXXZX X, ik'Xfkf?'1f:.. i55F1Xf-55ZX51 5SXX X iX,'1,, -' ' - . 5g.aX-45, A In -X . -:XX11 '- 'X L- 1: 'i ,:XXiXGX1XXX-ig? - . ., X ' 122151250121 X -1eXX1siXXXsX1XX-XXgzX , X1XXX, 1 XX- -'fs '11 11 ., . XgXXXXXXXXXXXX11X31X,X11 X.1 XX.. ,X.1 X1XX-11- - - ' ' K - ,XXXQX X 3 Connie Allsopp Larry Baker Bruce Cowgur George Gerdes Larry Horn Kay Allspach Danny Aughenbaugh Cheryl Bellatti Patricia Berry William Erlenbush Donna Gulso Charles Howard ww W5g?lXX2gEXXfiK'g5QXf51fsE25Xx?XX?Xf25gg?X5:XX51sXnXXXEXX?2s?EgXX1 1-X1XXX.XX:.11X.1Xf1---sz 1 1 XXXXSXXQ-X1 rS 1eXXXXXX , X 11X 2,-ssl XQXX XXXXXX X1 ,.1X,..X,.1X,1X, X.XXX.XXX.XXX1XX-XX-X11-1 81-mrwagg -.XSEX X - - HS XSHQXLQX-s!?7iXXXXX,2l1XSsXgg X-1X5 XXX-XXXgXX -1XXX-1X1-XXX11X9X31sX'X fqfgfggggsgz " 11 " XX X1-XXSXXXSS riiwglifhiigfifiw' :wx ,X-111-1g1eXgi1X2-XSX?l XX11XXf1XX1XX11Xe ESX Q 11-' n1TlX1::X1.:Xf-?fX-LEX? 11X2'11?.1X2i:X2- 535523 X51 - g1sXf1f11TfiXXf1XX?i 1 X -1 SQEXSQZXX-gXXgXXX 1XX X11 iw 2252? XXX11X.1XX:'XX:1 A - "X XX1XXXXX XXX1-,XXXX H 1,1 5, XXX, 5X?isXL?iX22ii2?X1 l1r11Qi111XX?1 ?s XXXXT?XXf:XXsSM,X1X?QX1 1-X. --X1- fzf 1: 1132 V" ' 'Xw XX55-Xi-f1Xi.X-1X 11- - -- -1 -X124 151134 . , ,.,, XX XX - - ,XXX ,f--', ,.L, S., XSXXX-1 .. XXX, ffsnssff XXXXXXX ,.X 1XXX --X.XX. " ii ' 3-1,XX1XX2fz 11gK1XzX11X3k1:g ' ' '1 ' '1 15??1if1?f.-FY XM, ,.,., .. s21X2-fo?X1-1X.1.XX.1X,. 1sz'.'sX.Xs2'.1X2-11 , .. . X 1X:T11i1s-L'3-- K 51255215 ' .:E:'-5..' -' ' -.X4 X": :' II 1 XX , X S ar " ' N XXX X X X, X XX X g 11 EQXXX X ir X f is 1 EXXXXX ,H S- 5 K B XX K m y A, X X X Xwyzfflr X X ' i f XX X 5 552- M 1 'ff gras ir Am ..,, X ..,..... .X.-XX .X 'E2252332XE55iQ3?X?23551S6535fi?i2iaX'?iX3'gilX5Si1LHPiS?ll'E25 X -ffA- XXXX-!XX1X5sXXsX,XsXXXX - XXXX-X -X13-girl fwEsssXXXXlX5X 5 XgsQXg1S1Xf1HvfaX1nXfm'o ' 1-XXXXX1X-XX-21--1' ' was-XSXX-1XX ssX.Xs,Xe-Xa .. .. ffzawzig' f. 1 igf91X.X. X5X.:1iX':siX, Xe'-Wire- " is-ii-1XXXf,X1 15215-1XXXX 1 XXXXXXXXXXX si , XS . XXX 1QfXXi5XXf 1 XX25 2- -Xfievf' 1511" XX .X 1.X.Xe" X 1 XX, XXX 1 X.X X XX Elfiiiliifiiifff- Xu 'Z-HQELQXEEKH ii - ' X XX Q I "mil e rn. X XX X sas XXX XX iggesn U96 -5555569 X. A59 XQQKXXXX-1sXX -1 NS1X1ssX'1sXf4XX??iX 555531531-5SiiQX5 'XX 1XfiX6Xgi5XXXX.1X T5 1 5 W . 249315 k YE?-12 ' 'XA X 12XX5X X1'1:'1 X6 xx 1 Eg glywx SEX mfg! gk XX we XX X2 E X5 3 are SXXSX X X XG XX X5 X X X535 Y Us k5XXNX f. Y X K X X 4 I fd X 5 'fb SXX S i E XX r w, ' XX X H ki ,X X X X X s1XXX , .. XX XHTEXXXXXX -. . XXXX K W slim-1 1112-l5iXXX ff? ::1X:11X-1X-XX 'Wi 11X-1XX.s .--1X-1 1 -' W1 -If XXX:-,X15X 22555115122 5553533555555 ?5kiV2K3i'fFr"'fv LX 5514 an -1 -V .Nev .,,1,. X f1iXXU2X2gg1s.XXv mu: zz ,Q-X, 1111, X -is S23 Q53 as A A 1' X -sq. r X- Q, 5 il fri 25155221 XXrXXXX,,SX,,,mX .X,,..XX XX ,- X X Q3 59z14fXs5a95g,X!52,Xe -..X11-F' X---:' 2?11s.Xsss?- -5g5sl2giKXkXi55Qi!Sfl', 'X 1 A3 .5515 2" Xi. Xi:,X.x,viXs5' :ix up 25:54. .Xi Yi- ff?-Efizig: Z sexi: X2X12X1fX' f' . ': X-sv: -X1 ,-51121 - 551455iXi5?i5?'iX?QXiEQ5f', ' "5'55Ef'?g"as1f k-Wf:lPiE1'E5-fi- -XX,.XXX- .1XX,XXX .X X A XX, , X, W, ,W , if-if "hifi: XXQ..' ' '. 1' -if-2 .1Xz.1XXXXXaXg1XXXg1XX1XX:11fXXs-g,- 1- X- XXX . Xi, Vfiffmt1xs'11XFfXF'5--'13 im g --:sgrqfra-s.E:Ef. - .. .: X. ' i':::.:E' 'X 1XXX1XXX1 X ,X . XV, 1? iX?1w1XX-fggsgg' ,5SfXSX1525XXi XX if:5Z.5:11":: ' s-' .'i: 1iSi4iXX? X -Xfw111wr1zzXs,X S6 ,za-isa-g ' X?1X?fH XX1' ' 29' X-1SX5X,X ::X-X1-XX- - SEX? XrXf!,XXs??XX?11-X1X-XXXX- XXXX5 .. u,1Xm,1 .. H WX ,M SX V re: 2-1Xf:sr-r X12 ,XF Eligigei - " XXXXXXQXXXS--i5g5gSL5X1sv I r3,,,X.,aX'lX 5551, XXX X. XXXX sg? X A X I XS, g sg si NXXX, XXXX Xia? I ,X ,XXX ,XXX Q SX F5 Eigggw ff XX XX A X gxjwsxjii X XX SX XX X1 X5 ,X X XXXX 5? Sigixgw 5,1 X X as F315 sw QXX-XXQXGWIXXES 28 Y i1X1f'21fX1 .1 wb :a?:G""'Q.Xifv -1X--X-,QXXXX X.1 ,swf XXQXXXX.,,,XX,X,.XgX,V...N15-XXX-XXXgXXXgXX1XX11 - XX1- , 26 , X X , gawi K ,-XIX , XXXX1-1 L C 'V- XXXXZ . 5' 1- , ,X -- .1,..v4Xer1'a21'z-YXQXX 1 X1 X .,X1XX111XWXX XX,--X X XXXXXX .X .X- ,M .,,X.,,..,,.., . M. QXXSXIQM. Fgwgf XXXMXH X XXX M XXX S XX XXXLXSWX l X395 XMXEXX X225 ie XXX is S D X X HEXXX X x 2 52 SX ja XXX X X sg XX Xf1X, QXX E ,H XX XX X XXX X 5 Xi XXX in Xa i f . ,.X..X,xW --110111-1XX1fif1eiX , T5 ,1 Xf'?X?9EX? f5 1ff2'5XXi1'-315355 1-1 :fav -1XXXX.XXXXX-,X .LXXXXXXX 1, X411,X1XXX1XXg1XX12fXXXX,X .2525 X X?XX5XX?EX2XXifXsirglr1X ,g11Xil1X5f1 1523? 485 Egfr? H14Xilisllafw's??XX55g5XE'iX32iiX!-W - f 1-W X 1 511551K 12511111 1XXHXs1XXXXXX.1.ZX.XXgiXX1XXX1XX-1X111 Ui,.X,XXXg1fXXXXX:sXi Q X1 X11XX 1XX 1XX ,,,1 ,XXXX X. -1,1 -- ,,,1XX51X- XXX,-X X 112112. ,:ssgXXsi?Xs21X1"XXs?XXXXX.ws X1XX'2XX- 1XX1ff1 XX Shirley Follis Becky Gupton Kenneth Kafka -12,112 1 -- - XXX- frsls, gig .. ,k...7...7,.., ,.X,.m.X me X X X ff :XX X: 1wgg.XXQXXz1.1-1 X. X XXX X, X XXX , XX X X X X 55 -1 U ,. 525 . D155 i7haLf4.57i X11 ' 1 'NX V X XM XXX X XX f XGWKXQX XX2' H X KSXXXZ XX UJQEQXXXKX vXXXX,,X ,Xi X, H111 url ' XX - - -- X ..,. X ' 3 WX X il 14ifXfi1l1L11Xii iEiiiiXli'lglfii.Q1 f 1 X22 X Rf 5 ' J X, X XX X 1jXjiXifii,Xg Xt.q.XXiX'Z M SX X 95 r Xa 1XX-,X1X1.,i1,-.XX,-.1,. ,XXX X XS s :XXX fe X ' fX111Xi:XX-im XXi21izX2fi?XXiliX-'1:KK XQi?iX XXI152X1Xs . 2227--21X--rw 2 X ,K X S HK is 1X1'.:XX'1--WX--X. ,11XX141X-.EX-fmfi-in 'aim 931-1sX1Xs11 X5 ' QXSWX-'iii ,Q ,..,..,,.. f,y ,K.Xl5..,k..,,y. I 1 A V,.: g X..X, , ., X, X, ,,-1X,1XXX.1,XX,--,.1,.XX .,... X 18 . W X Q X XX 'ff EXX S X 11XfXX,.X 1. , '1 ' fa - X 1 - if ll dir" Z .. . X X is X X ff D, ,XXX ,XX :X X ff X X 11111 -1.1111-1'X--XX X-X . 1 X X 8 Sy XF S 8 2 XX, X 1 , X1- ff-'QX XX XX, XX-X. . . 'XXX ,, Wi- is 5 Dems Ba1ley Susan Michael Bryson Ayers James Fuhrer Donna Hagan Betty Kaesebier Gary Cooper Cheryl Gerardot Leslie Hild Gary Knauer . -E Wi' f ITM? nt" X . , Xgi' -, ' Nils? E551 , 1 :7 ,,::' ' xggfzrzgnrsfsilislfl XX, L7 21:11 .XXX Qs?-L1XX11 1M if f -- ,XXX-1X1-12, "iff X .. I K: . 1 sSgXwXigXX. ,. .X X ,XX.,,,.,,XX.,XX ,X .XX,XXX,,X.,mX,, i., X .XX .XXX XXX11XXX1.X X,-XX,1-5,11 k,XXXy1X-75. -w if XXX 1X- ,. X .XX 1XX XXX 1X--XX-XX,fXX .XXX 1,1 XX-AX,-XX3 XXX,--XX-XXX1 -XX11X XXXXXX-XXXXXXXXXXXXX.sX.1XX-XXXXX1-gXXXX1XX1XXXXX-XXXX1XX,XXXX: . 1XX-'1XX QSXXWXF-S541-2K1-HY11WSXi1'XX225 X221 -XXX-s1X1sz'--Sven-15 SMG. XX, ..X XX X ' mf-XXX-1XXx XXzi1Xs11 -1 gas XXXXXXXX, ,,X.,X..,, K ,.., .rc ,.X, .,,X X X,.1X-11 -XX XX1XX ,, . X X -WX'-1XXX-'E-1X211ezfXsi.m1:XeX2?rfrsff X151 in 1 X X X X X- .-1XX-11X-1XX-1XX,sXXX-1X-f'X-f131rz11X:X'-,155ffm-11X-'Xsf1X--1X. .,,.,,.,,. X.,, .,,. X ,,..,,. , - -wr-SXEQX 4-'11-"X2'1fX-11,5 1XsXXX--1 elX.11X,11XX2,1'2'fairs-fi?'if-ft-1X-1 i.:-2 X's'fX2-X1X-YXXSXX'--WX HX-1XX-1XX-X,v11Xa-Nfl ' "W-F"-W-W-4X-55 551- 111 f'l-?if1'.iXi,l1?11s-112-11,-SX,-XXX-YX1111X1s, .X,,.XX KXXXQX51-,XH1 X- X EX,XXX-21555-WXg?Xg17,,gQsXXXsX5 51 33552 Xi: . XrsXX1X1.'1e.fX,1X7X XXX1-1XXX1r1X11 ., 1X22EX f- X3 1, 1 X XX wa Xiiilliiii' XX- HQX 'X-f1X--Xsssr .fi . i . ' ,Q1E,11i i :1 :51 . 1-'i'F"i: if -,i12'iX-1X,15f2iiLl H-S2,.g2Qg3Q ,, " ' XS X: .. X X111. X--izw 111 . " 1 g,..sX., - X .1 ' XXi .:? X - XX.1' XX5 XX -:. 1551131 1351 QE? Ski' :wr :i-" V ' XX35 X' 5 Q55 , X, XX --.f X X ,.X-1:5 - -gif fg5X,j'.f' 9 -X X k ."?J5,g1 ' 1 1 H Xfe 1-W-1XX1R5 XX -X- -,L X31-551 -,..11-gn-Xg.g1.' .- .f' - -X - SSX? 1: -2' 2s XaaXX X X XXXQXX X .. s g, U - . .. X- . r1M,XX,.XX ,X . 1. -, ff' .X- X: . ner: 1 1' 'rs 525555515515-Xifi X i' 'QEVXXEQEKXEL -SM-H ' - -X.. -XX1XX,X- 1.X XXXX ,.XXX1XXX1- .EX .XXXXX -- .5 ., . V I W, ,ggi ,XX 1 XX X 5-lg-lgrf5Xr1XH1XsXsXr1"r'MX'a XM'-fWWl'i V33 rr'222iiXfliXXi5iXXsiwXf'X,12X1XX1.XX1:Xsiifsgifsi in-1X2.12X'X11XX,1 r . ' , . lf? , -XQXXX-XXXX1--251221-QA - sggg-XQXXSXXXIRXXE ggqXggX3g2XX1nXX1XXX.X ,,,.,,-:g...XX1X AX 1,5X1XsX.XXXXXXX1XXgXXX-XX -X1 XX . 1 KX m3ggq3Xg5.18,5XXsXXk,XX3X,XX, .., ,XXX3X.3XXX3XX51 X Pesf1sXXXsf3XX5s?XX?ff-1 ww-XSXXQXXXQ - seX1XXX11XX11XXXXX- . - - - XXXXXXXXXXXXXXX 1 rX1s1XsX1sXX " ' X ' ' . . X1XXXXXXXXX1XXX EX- X . XXXXXXXXXQ XssX:ssXgXXgXX 1XXX1X11X-XX-XX -XXXXXXXXf1XXf11111 ,1,X X 1, . U - . gXXX,XXX.X5X.,XX.L,XX ,s1XX,XXX-1X,-XX,1X,,1,gX,X .XXX,.,XX WKef'i11f21Xek1 - fgyrrerv '1ff-1QXS1Xi111- X'- XX1rX111zr1sY1rf1 X?1X1Q1XsPX,X1f1X1f XX ,X X- -XXaX-5,1311 XXXQXXX-XX-XXX,1XX1XXsXX fg1XXX111XQg1 1 1 3i'i32iLisgEe??iX? 5i1 1fEa ' ?Q"Xi' 55321522 gi? v,11:'1vXzX f1X2-1Xe-31f'XX- -11g1X1Q"25X " ' 'X ., 2XXggXXg5.,25X3-15515511211 54232533 ' 1 1- 1 M. ,1 .- X XX1.XX1.XX.a-.. X1s- -1-.X .X .aX X1. 1X,XX XX X-XX-gf,1XXX.1 ,1- -X 1 . X-X X X. X.XX,gX,1, I ,X XX X , 1 , ,X-X-XX 5X1-gy-gXX11, X-.,X1 X, , 1X .X 14511111 252525553553 - F 1-X 111- 1 -XX. 1 , X -X XX r1f2.1f2 " 1 X--X 55-flivewssifis'wif-XX-1 I :'2sX1 X. X. . Xi,-1XX'.4ssg1XgX1 1X--1XX1XX.17X.1X-,- 3 5,-XXX XX1--- if 3 X X. .XX 5X1-,111--1 XXX1.XX1!5XiXXX.XgXAXg,-gg-X 5g1XQ1XX- 1-,XV XX.1X511X11, 5551551-fx?WS-iifliisV' -X1-1.--X-f 1X11,"g35'f H ' -X H - iX.-X,11:X 11--11-'15 -1-X-s21XgQX15X1gsjg4gQXQ2f XXQXV 1Xn-Q11 ,X-2XseXXs-1: - " Ti' "iX55lsXfiXE?sX?isiSg?Qi . gl i ' 1 ' -' . lXi?12z:XX-1111 1' ,. 1 XX X -- 1X11.,zXSr" 4-- 11X1X , , , i1gg-ggX3a-1gU-m-rX,- :fi1', '::'i-1511 , . XXX. iifiis-,.. -1 1,111 :. ?2XQX:Xf,:aas1"1s" - .XXSEXW ' 5fg1XX XN sXf1aX . f'r ,V1Xv1fX1,.Xer1XXr'1 . "fggX.f,.'f- 2-XX'- X1 X ' -' .. sill ? X-9v11fXX.4s214X21X2'1X-U11XsXX41g 1. '5a?iiXaX..a:H'XX' XH .X i11S'1ri'2?- - XX1r4i51a?43S?XZX 'WX-" "KW" fif X . -1 Rs!!.12X,1e114X1'1Xi:fXi 1- 15- ,:, :XziigQfii:g-- 'X 1 fSSX?Xi'rsXg' 1- --"X.:v"wsr11e 1:X- 1- XX' 1 .af .-Xf 1 -'11 ,, . K' 'li' ' 7 -v 2,1 wwf "2'K'2f"--W-f"M W S2 if :W-ff-22122fa2-sf2:ff2fs-ffrEL:F 22'1f2i12fa2W225f2 'X ki?ik-55253X1aQ422i4e22ga2g2fa-512322125 122211221 .1::-f+..as?--r1-----11- H22 -- V..,-1:g:2e,gs22,1S--1 2- 2,1s:1122.2f2,2.Vr2, 1 Iwi - -wr- i K-sw, H X 3 2 2:52-Sfmt--fvr1fr:15?2. 22235522 2215221422 it 27122-s2if2rfs2tfa3b12553i?W --V-f'E11ff 2 2 S 12 ",,::2,rf3:--rkr21:2"M-592155 'YPQIYILSY le2,l122f!52 2s5:V::v"2':a2,'fii7'i55T.??s1 2, 222 .. N. at v,., A--, L..,, V , Q, 22,11 ,2,,, 2, 22-2a,,V,,rN 22 , - -22--.222-2222 122--in 2 -2 an -12221-2.22-saw--22--2 --122-W f--wssxffsz --M1122 aw ' ia 4221521-QV:-wa :,,.f2.-2251.212 22 . 22.222 2 2 222-222- :-'5riiii2iii22TPg5 552 5 1 , 'em' 622552-W X , it-fm' .1-2V2s222f-f--Y 1 .2 12,22-2, 1 gf-22-2, 'g,g1rrg112 f 255g22rfs:1f2214r2-A 21w'faf-21 2:3-: E --ra. 2222, s52g222ffq5gr2f5a 9222532225 -22222 img- -, -1 .SV V2122,2Mr2r2221fe222222 222522212 222522225 K?-I 2 2 it-2i1 H ':: 775271557 -ZW! .If2,.: :Sf M5225 , - -1 51 V 22151222 ?EZfz2efr22Ja-V 2--2153222 . 5 2 i .f 22523-' ,I-'Y iw.. 2122" 5'. .1 .--wen. 1 1- 3223 ' ,.2f'+"f:-45. 26.-A . TW 2 25,-u f 7127? M241 ' ya, ,. - , f " 2 1221- .Hs tai, :E-,, 3 322:21 ai - 2 I Wi m? fr:-' H. 1- 5 ' J 5375 ff' 2L1grr ,:E. 55.:- .: Y - 422,122 ,222.fa,.22, a Earl- 2 -an 1 ",-- fa. -122:.w 2..:s- ' --29---r . 1, -'1122Tf2 'W-:Sf rfww . ' --112V -:rea .. -als' - 1 1- , 2 2 2112215221 r ,1 ., 2,5:g35,':a..,,5a. ::EE1E22g2,j .:. ::fi'L . - gl, .e!ff:a22s'2T?12-2.12 1. ' -' ,fa re-11-21-22 112V ' ' -- gt 'L fail rf f 124 3 if-4-1'Qfl:J'ifigQii2 5. 2--1'2.- 125,51 2 5- "asus - ',-rf -11222 - , 122 5" Nia- ' ' E5 52, h..,, Douglas Leesman Jim Luster Mike McDonnough Stuart Milligan Delores Rager Karla Leimbach Susan Marshall Pat McDonnough Barbara Musick Marsha Rothwell of '6 2.4222924-in23223712+r22?4mQ2271:2ii122.1221422isQ27si2Tf22i-MIM -22,-2222M22-122221r212,1r2 5 22,1 ,,.. 222 22 .1 ,,.., X 2i??2ii22x222i 11" 525: .rU,M,g., , 3 2. 2 1612221151222 2w12,1222,122.1222.2225r25.,-,2312 , A , V .-,r,,. 2, 21,82 2,5 312122-124222 2-11,11121222.122-41.22 2222 2 ,. 2 ,1.:3,'12,11v11' za 2 lil' , V -172245 Q1 1225? 5 rgQ9iQ,j!2Ek?s2:iiw, -: .2 2- , rs- 1, 2 2 22,- 1 2 2 S 2 2 2 ,M 2,2 2 sr 2 2 rg 2 2 ug ,QL x 2, 2 I 22 U ga L22 5 222222 1 W P221 112 5 if + 327. - :: ?3ir225 'w?2.. - - 1 1 -"iE,II 5:.: : : if H Q - 2 K ,N Y r J f J 2 P2 2 JK 22 , 12. K , U11,,,1,, K V 1222-2121. 2r 2 2 1.2 1.12, 1 , 222 2 2 ,f1t 2 'K - . 2- ,222221a2za2a.:w22- V . -2,ff,.. 4222-52.522 222-1w22.rr12221f22.ra . - -1 X 'W 202.2225 1 f22Swa2'a2s22ga2gr22 .1 - 122-fr-21222 -1.2221122112 X 23222-:SV -r122i22gse222-sa2.QA21 . 1-f . 2-2 - : ia-.::,,.1 1 . .. 122,222 221p2.122,1.2 2 22-,122 . 1422122222 4221222 sw Ia---22--Pr-fffV-f-M S HV- 222-1221212222212 2a2ff22:f22,ss2 2122-522214222222 V 1 Q-1221x212 12222212 - 2- 5222-12,2 2,sr22fsss2V-QHV-.VvV . 222-.ar--V2 ff2sPV2-swf--2 L1y2.g ,--5 4 2,2 --"22:42,.f-w " 1--'1-21 2-2521-SML2, 2-'1 1242 22211 4422. W2-'?1' - 1,,.' - of V, . 1- 221222.12221 --, 222.2 ,. , 122.12 vf-1 -222.5- -s 'H- as 2 225 s Q 123 ,, 2 1. if 4 H QR 22 2 f wx 22 2 22 22 2 2 My 4 1 2 11 Q 2. 22 122222 2222, 2 118 22 E 22 5 x , 22 W 1, Jennifer Letterle Gregory Martin James McGee Dan Phillips Sonia Schroth 2 'Mi 12-rf : -1: , .72 2 X2 2 , 2 iii'i22?'sf4.22fsG222?'1g- 2152, X 2 2 51,3M5212-51.5122'1-23-2V. 2 K ff 1-sl1g2Q2Pgfff2.1222?f r22fz2egz2,w2fr-2121 2-1:2 .sri ISE 5552 lie? J S 'V 27' W? 2' H 2" 'L - , iwifff i 2 2 , Jw SM- Vi51:i'?22'i23fi22?Wf 15.22 4222922 21i23.2f?agE J Kiel 'K X 2 fri- fffilt r.-, ,:,,, 1 . 512.1 11g- '1i'1V2i 2ii2 - - ,212 -- .-f, :e 52V. . ,,-rQS2 :::,f- ,122 -2i2s21re21Q?fM 1 -V1 gr aft: -W 2 111112111 -1 f i n -1 .1 I A - -12VVi'Srf-if J . 1- --wr g Ti' ' ' ' '2?rgHir'f 5? 2 -- ' -2 -1 ia 2 2- -- 1 ,,.. 1- - 2 ,112 -V 1, , 1 1 222 2 222 22,8 222 22 2 22 221, rg? a 1222 22 1,22 22222 22 2 H U2 22 2 Ea: 122 1 7 57.fiTQ!i,f5 . "'?:- . 252 --2,2 - .2....-1.J'- Kfeww 2 2 2,Aa8y,2'GQX, susswssrssr rmrraa aarrsrmra 2 82222222 swsrea 201,22 222221 2222582222 222222222 2222222 rr 22 2 22 2-g,wz2-fV2,a2,1 1 1 2a2ifg21a2fai -at :is 22:--' a t .111 Ei'-5iL9fHif?iSS??:?QE1351i6Vi32ifM2f'i'?iJ2?i5?'53'M''S5Tik55'ijTiii""i'EiMf" .1 11,wr22, 1 -'1 11--22--:222e2fse-f1s-21-- S21-emi ' ' ' - , 2' - iiir1SuQ1.i,1si2E rig,r2g5224g22:f22f' ,1, i5i3?'fQi-f51'-?E'- 22.fe2.fs2.. V 2 N2-212-2222 -rg ,V-,125 1 22 1 222:-2-121 M2 2.-121-222,.V,V-rs . 2,2 222V-rw: fmresg. -l 322125222 22-14:-12242, s 2"'aF5 .:jg.,g1..' 3-aj: 2 ,251 M22 Q 2 J gr 22 2 .2 S 2 .2 2 2. 2 2 2 ,W 22? F bg iigjg 2..,1 X2 - .122 .2 , 722122 2 . ,i- 1 ........ XX, 2 52, ,155-fs 222 2 .. .., ,M1 , 1 rr.,,.,r,,, 1l,, :- . 25-1222 12 15-512j1112gAgV2,1 2-5122 1-,L122,g12,1.V2,.2V,1-V2,,.-2:21.-rf-f1'1r2e2f22wft221fa21sag 1--v2.ff222'1r2f" 11-34-21422 222:22.as -- Ei??L5?i22'i222 wa r 2 r22V..22.. 2.-222 2. 122, .2212 it 222 2 25225 Danny Lobb Harold Matheny Joan Miller David Pope Allen Stauffer 2 22 , ,ggi 1 S222 22 , .. 22.622 , 2 i122 .2... 2 2 2 ., , Y S . . .. .. ,H .. ? awwx 2 Q 2 2 5622 2 22 fha 2255 W2 Q 2 rr f 2 W 522 ma' 33 .1 2 25 2 rv.. SEM 2 42 N K - 28225221522 V X-VV 2 .r- .,. rr, 2 2 , 12212212-2.-i f m a j - 1 -- ' V-22, 4 2 It U' H22 12 ' - ' ns m a- 2 . SF' ,RIN S 51213 55,4 5 Donna Lowe Gregory Maus 21. w Joyce Miller Nolan Pope Scott Steinfort 2211212222 .,. 1 1 11,,1 ,11 1 ,.,,, L2 -V ., .,,. ,. 2 --2-22--222,2,2,V,,.12,S, 22 1 - , ,11 iii? ' 1 1'-5 ia, fl 2 aw -V 1 , .-,,,, .,,..r 2 15, ...,,.. , 1 22 12:,122,12222Hr 2 2 2 2 2 2 Q 2 2 L J S1 5 wi aaa . if K 2 2 5 ia lawn? r 11 2 2 F 2' is ' L 2 S Y X H-2 ,22 2, 'fs fa :rr fer-22a3 12,1 a ' 222lf""W'ii"""'S wr- 1 " -' -'2 Y 2a2ss225argfia2fis2gErQ "W: 11 27 .9222:5:rf?ie5V'f22'5?i.5?Q515-V T71 ,..5,.'-cy :1- .. 2 ir:f9fsi.f-if!-7i552l??5 X ,, 21'f-12 -'fs22:214fi9124s'2fPSf2rf - ,-'2.2-1as2 - 222Pi2214f3??25fS2fff2r25? 22,11 2512 :Yi-f in ui-21222525 1 1::4e2531ig3igii2i?7ii22fS 22132 42 2:u.1: - 2 4112 2 2251::,2a1, ' -. 22122?5Qs2.i2r,222f.a21 2 222.2221-52,2-.2P1a21212.1 152ff1211. -:,.,-.e:fs2exw22 1:f,. , fs2kz21w21wi5't,g? 1-21.6 x 5-53531 --H"iwi7ffGi'.fSI 53215921 m I-22'12VVl9Z '5: 2Liii,f3!1f!?5g-15,1 12712 5?ia2?T42ili2fii2?kiPl?s 22V'l222:f2r. -'sa '5 fs-Jiffiigs 1, :f, 'iiii ' ,-:xv--f24: f' 5 .21'1'fiS2.x22 x -1-'52 ' ' 2,222-'35 WSF? 2 , , 222 5, 2 1 in :., 2 2r22.1222g2gr22 2V. -- : V -2 22 22 22,2-V: -12-:a22s21a,1aV . ,.. 2212221 ,--tcm 2.2 ,1222,12,2r2 ,M-12212222 ,, 22r22r1221w222i2rV A2275-5,5Ea22222,222,2is2,2fsra 2222221 1---1fv.1f2V LH S. 12fJ.5Y,iNE 53521712222 55 15:-l'1 L f" 351915 .1E, - ' -- '2i,'x5 9r9Q7-i "'5' 22- :2 3,1139 ,7-iimff ' - 419: 5 1VV.. 1121-1, Wigs 12 1 12,122-1. 7- f05r22a2ff1 , 'f 1,-, War-1 221,11 2, , ,YQ ' ..2. 57V-1 1 1 5 11-11 11 ,.,1 1 1 ,-X .- cm: .Tj- 23: 2" F . 1517 L Y 5512.5 5' - V ' 1 , 1, ,. E,,,.,E55,., 2 122,221 ,,,.,, 3,2 ,aaa 'S 2 1 3 ,2.::2.,2-.,- 2. - 1, .,222,f2. , 222- 1- ' ., J .:.2."',2.fa?7i ' 'E!'i35f3:5--fsr:"'::114' ""'I'f 1 - ' - I5 a m ...555l? 'I' . :Jn-2.-my ':.-.'s-:-.:::."3?Wf:.Z2:::k5 . 2i:E5iEx5k1E:iE2 27 4 V ,V4 1.4 F F f -V as 2' 'ra f- s ,-1w,as,g5, uasiiw f ' ., at N - - ' f , Lfflrf ,ifiixxr ,J me H - -f.-QQTW what - sl- 3,1225 " aiwfi if ' 52 aa. ,. , 5 , ' :V Qfigwe. gh , '. " .En ,. rl ' ' ' -- - as . : 'Za '-r . V ' .2 - ' M .14 f if , T5 r a 6 Marian Stoll Larry Turner ,t f as in I , 5 4 Q lf at M Q 8 R a 5 if ,, K X K, aff? it as 2 mg 2 9 S 51 s xx' S S 9 A U Y .,. get - .Qin , it? H ' I seat: X at Q, W in t S 1 . wig as Q Q 5 S 95 5 x br is K? 1 S W - ,aim . 52 --- ,, Q V,,.. ..,,,,, . ,, L ., ,. ' H ' ft, si "nw I Sandy Stratton Steve Stuckel Bob Taylor Eleanor Troyer Steve Vaughn Christy Wagner Kathi Welch Norman Wilham Juniors za 7 '- 1 I-'Ti f, 217g.f22-ls-fsirirx-Ergvrlisiilf 1922391-.r,rg,a'iQg,f via''igiilfafifgilsiinlgi .lm.rE1g,gw,,r,-fW.,36rqWwg.1gs2W5gq.gHW5gwnam. Zralsg-ZZ' S f-:miss r 153713 - 'li b - ' " I if "ifl39"l,JZfX9Z" if iw E K if2g.fgs?Q,f1gi1sQ, - h as-1 .sm--+ -f MW-51S5Si:Q2Sfwi'V I-siswwiiirefliii iv ,fr sri-inf img, - -1- -2215 laser? .r K 'af YW "- 1 f We-. - ' ,. 1: 5 '. '..,: , f 'faa.',a2:,.' 511- 'N -i t 1 g r , :,"' .T . '- Egqgixlif' ' ..:: H351 gi Kenneth Ahrens Ronnie Bowles Tom Connolley Marilyn Gill Shirley Holland ..,, ,M .,.y,,fg-fa-Q, rm.. ' -' li --21 7g5wv1gf", S S gszff,--5.f-Q-awe W 25425912 as rg-L' Q ..,- -Sz,.r--was' 11i:'s-f5'ssQi'a-we ST' 5 ' 531552 E.:5z.:ss"..Lzz.r uf S sr-.Qmw -w.. .111 .,, Sis---l,.fzs:is-wif aff --,,.sz.1fsf fe ff-f ..z iiwirf,-.gf,Qws?s f ,. ,.Ssz:n-ilfie - ' .ffm -V, . , ima .. . ,mr 11-1 7- ':r:1' fzQ:HV .- Y 35, . ' .r-,. ' . . .rr--fr, 1 ..q:f.. g m . Myres - , , ,, . ..., S. rr. , Q. an .. .. .1 ,..we::-:::,-f- ,ff-infra-r-S mix av- mf -rr- . .. . .. ,, ,, rr. .ofa 2 ,,. .. Q r V K , , ,wee r. . 1'-w wf:'-aa. .ff1fwa - J- :fm was f9i'11-irlkifi! k IS':firm1''I1555?:SQffG57',E'Q1f?f553? -511' ff' 557-mit' ii'fiwz2w-f'-- 2' jrfgiisfsi'- "' . gee' af- V ffm-w,. TT.f2zE2"EQ,ieTi .. , .EEf:g9f? 1S?" "L - li-95? -win--W , .sz ,wig--z,..1.fEllV.-wig - fair: -69.3--W. .1r.'U,5.,,..,-5. gm - : E 'HW 1521 ,, fj'1'2?55 -Vi 15- 'R 'ww 1' -- 'lfi ' -5If9is m - 15' " 1-.if . ' '--I1 , . Gloria Armstrong Martha Baughman Dennis Beggs Donald Birdwell Vickie Braun Starr Broughton Torn Bruce Jerry Collier Sophomores Robert Cullen Margie Goodman Edwin Horn ' ., rrr 5 xi P is 4 jg, wr Q ax , 5,3 Q W, ISM - Q , -r A rah aggs. ,iw- YL 2 "ig--21.f- ff iif sffgggv ' S " M., is 5 ' 1 'V' . ' , Q f , H, 2, Q 1 i W ffm my -ali?-. 955415 -S2 -an - -1 'P , as ai? .a5q,z,.- , g.:'z s.,,,, .::.:,.J 1 if r ff - . V, 1ir,g,.i,Ef ,,. ,. af is S5 2 5 5 1 5 . 2 S S S 1 3 :via-snestrzg 5 Q ,f -frm--ff,-:Mgr ,gr -,ggiilgmp-f, 1 S ,fr , S 2 X, 5 55315. nfl , L ,Q 14 , S K K K S x S ,EW ff 5 H sing S , L w S .W , S are ag Jr ,fr X 1 rr ii S 1 i "' 5 .ra 'rw B za ' . A .fe- +.Q,,af H, 'Q-rp. ,rr ,rw ima-si ..3. lira,f,,g1a .riirg,m2ggg.r.ag.,g,5jg,iZ Qag.g.,Q.,?M.g3h,2 15 si 3 wg AW F we fr fr ,, is 1 r ww S 16 rf X air ,iw H 2 Wish r FM NW rms,- M 5 rf at if v wr r K 152225 5 W . ,rf J, ,nf -' z-wr xx gm ff .rr QM X, - f '5 lei, . -5 .. ,m xgpgga gg? mlm rig? Ilia- 5.21 2 rgs ,'?:s:.1., vesiiggaiis qggfsgkgvglrfgaglqgif, -:wr . gggfmwgfwgr .. ' siiiigigilrsa215135-- ff '- ' , . SHN, 1 S L, 592 ' ar f 5 5 x 'G E k .44 Ioe Davis Bob Goodpaster Linda Howard Steve Enge Linda Larson Nancy Fuhrer Eddie Hagenbuch Diane Hahn Debbie Leimbach a ESE 2 V iL53EE!b5 i f SiS.:l:i?igQfJL?QS?fifiiylg-311 -'V Flo 'V s X A 'l Sires-.152-liz?.Qian 1 1- rr-frzms-flf--W M522-ifsiif'-ami -rs: 4- 3- an :snr avg-rfgqfgyesras-3 .2 ' "'f:... fm gre- 1-efmfsagwfaf A A, ig :W H 'B K v.L1.1--Mmssw R.,-nf Q- ,, " ze 11--,H --1..oy- .f rg-,os:gm,:i'.:ff . ,. -V13-Jig! 2441- fish-f'..,.E,.s2-L: -if-Q lisifilfzigill--G23 I , 4 I P" - , -, f - -B' fr 3-: X .g--,l g 2. M - 2Q, g.E- wzw i'-. -lla -5 -- : 2-us. S S 5 i 1' - .'f,-,: QYi +, f51s'a-1 S 2 i -.fra-,.. w gg-gas ,,h. :., , 5 -,.. , 5 I' Q39-ii ni 'IE ' 55 . H f isiaff -my M -11522 - , iggsr-li, ' '.l35k1':E1:.'-L VQwi.f15'V' -I ' .7:lx:'5'ff'Lv ,N EB ,::, , U ., -rQ3,,.,,mrff,.mf. ,r y , ,wgseffwlfi-si' -ff -- I ,,h, - . 5 I- K fif 2 L , 9 ff' fi! fri K Luf- V! Jeff Martin Jean Maxheimer -22 -,, 'Q' sz 2' M '2 Q1 w 1122,-1 -2222s2f2f2-'122'2wf,-f2,- wr,-fn-22 -we-2,-2 1 2 ' --,:2 2 -. ' 2 22- am 2 222133 WEE, Eeiiwiaigaitiwi 223212252-,tz2132:fn2,13z2,f '22f955i22,glEs:22Eg-2f2Q2g2 22 Q 2s,1gj22fif22tl22,22s?1af2-gegf figSigh2225229122?1225i122fiS?Z5i2S5?2sii22fj3-34 ' W fZ521i2'PfEM25 12223 5,22f'g2,22,g222 spam. .22 .222,,22,r222+i22r2222222,s 222522,222,222,22,22,2,2,2,,,X,,, ,,2 . .2.. 2,2e222,2,22,,,,,,2, ,252 2222221.52522 22-g22,22,,2,' - 222,222g22,x2122,12 223w2222e22,rt22,2,2-,,2,12,,' ,1 -- - ,.12f-12122a'22,,25 fag-tsrgfgrrgrfygiiggi 222Pti222ie2.2222i12if?i 522,32212222232-ltarfrsigssigw 3312351255123 22,5525-5 '22,-152116 Efiiliiiiliiili 5i2S?2iS?2f5l3fW752??H' iff-WYE f22gS22:21E52f2Z22222S izmviffvizgst 22s!2i2,Si2dif25iL,is21 " 5f'lN,'1'f-1,5 1 w,if+t2'12f ifrwfpesiislfiiii' ' 022233 22?39r222am,2i22213 rifhiiiriiiiifig 2 fw 2 i1'2Fi:,.. .ffivisiiiegz S2-EXE-55123212811 'I122ru - 22E22s2, - wsfiso'-1' 2s"wv11wz',2S2 2- 12si1Xi '-21 ufira. 2222w?2ss5fw1 2,X2,?22,-.122,122- 2221121122212 ,iss,211,2.ss,. 3F1g2,f2g2i2,42,- ,.s2, 1,,?--255, M22,22,22,2,22 ,22 .. ...., , ,.,. . 2 .. 2.2, A..,,. .2 22,22,,22,222, k2,212,-22,.22,122, Ms,522,'g'12'-2, 2 ,,22,,.2,,,.1-,, Xfwf2w,vz2,- , 225322, ,,..2,.2,122l.2 125125135712 '- 2f+vg2fg,2r,',Y1?2 .,.-rv 2,j2,Q12,?122,i2 -21,,.2,',,.22,2 . ,. .. v2,t,2s'21,'11-, ,H ,- H221 , K , veesfnfzr 12z1122f1vf,922,P22- ",z a',..,- 1 2i1:1H's1' 2sf1r2,1s2f'1fz5.,53 i235i22,2 ' 2225l. 1- fS,,L12-t',,-12,- ,,-52,3525-5-,g22g,'. gr:-2 ,2 5 -,i gggg- 2 25.2e:1gg.. -215-'1,,-K 12,,111,1s,,-11,-122g -1er12s1s 1 f.?i1-521 :2 12512,-122125111 5-11:,1s2,,s2i ,"g. ,i irifie ..,iiF?,. ' r?,,fi2,?12iif1,iK5Si1s3fi Bi iigfi iaii ' 'ilfff,f9fQi5fQf'C'f ::.f':ii3'I.EiZ.E: ..2iEl, 7-ff SW-'I 5- 'fy' - :Ei ,"23,fL, f - , ,,.. 2 ' ' , -k ,2:-',,,g12:f" u 2'f' 215' 1.22253 " if 122.2-gg' ' . ,2- '2,ii2,f?s,?i1e?f -- - . , 2 122 21 2 51 1 1 - ,,-- ,,-- ,- 1 ',11", 2 2- 22 '-,a2 -H H ' S"fl'vffe - 41, 2E,.2g1z,1 ,,f'f,1'1,faf1',i Jay C. Loveall Dick Luster Flo Ann Lynch Jo Ellen Maxheimer Terry McCain Shiela McCarty lass 11,111,211,1111221222112,z12,r12,r12eg12222,,'- 2 2 22 2- 2222'22,22'-2,,..22-,22-22222'-22' 22' 22 ,2 -2' -22 2 22' 22--2 ,S52222,-Ks'-21 21 222 's22'2,2,2.222gr"as22,X22,2222122222,529i22?'l2ii'22,2'?22,f'S222qLQ 95 3322522229 2 2,2 ef-irf1122ffa1'1Q?2sY 2 2 W , 2, gl-'gsrgagggmgsSfg52gg12gigSg2sceg2f2,11222ijiiQ2ifi2,2?22g2,-222i22?i2??i2gE223 22,.22,,52,?22,.22,222,,22,,22, 2 22.2, .,222,252,22?22,5'3A522,2222. .2 122222 122-2'22,122,212, 22 22, 2,122,222 222,,22,.2.2,22222,.,,222,i22,222Q?25,22g2. vi2,g,s2,gf2f-9n2swg2wfzg2f ww sw 2242221225951 2 fivffailiiiffkifllif5?Xi?i255i5i5fif' N 4' lr'Xl2ll?25Z55?22?i2:?i2,9i22Pt2gnr,gg 125512ii12ijswg1sz4511t 1 22122 ,Qizggszggiggtr ?222l22?l22,t12,222-512-1'S' r22,,fs2,2szw2m2s.1s-222-22 F122-.12,,fx,.a,-122f'1- 2222,1i22,22,122s12 2222 Sz-wz.sez,1,z,12z,'11s,f2-21 im fgigghgigggssggnvlhg z1sigs512s,1qsg11z1112 flggmsfzssrzsssgsssgs 2,?52g1,,-wX,Q,y,.g21 ' s'22i21s2,222,122?s22 ?l12,s.12,?i2,-15-112,'f1 ??2??22??i2s?i232i232i .22,.22,.22,-12,12,,,' -2212,-22,'22,"22-2 22'-2'12,,12,-12,1222 22,12,,222,122,.22.222 2925222525122 ,Jss2,g22,s222,22N22, 2,22,5222222,,122122,.2 ,,i22,?2,,12,,Y1.,- 222, 2,,.22,-22, f-fe---212,-12--1f,'2-f 2 22-'22f'i2fi22P22 ..2,,.22,12,,-22,.2 222221,22,22,,22 2,,1s11,,-.2,,.22,-.12,1. . -22,,,2,,222,,2X,,2, ,,.22,.2,,.2, . 1 , 22,222222,222,2 ,1222,.22,-.12,-.'2,,.2,, .22,.12, 122,'12'12,,222-.2,,2, .22,.s,,.2,,22, ,. ,,.2,2- .. 2s,22,'22-222122 2,,2.22,122,.12,,.22,12 ,22,,.2,-.. ,122,2Q.22y22,,5i lH2,.,f..L2,-,.,, ,.22,222.122.22,, ,.222,.22 .22,.2 ,222,22,,.2,.2 22,.2 22,.2,,.23 .2,,.2,,.1,,'2,,,'2 22,,'12,31.,,,,f,,,',,,f5?3g2 9235562352252 ,,ggg,1,:.s,1 12221215 fsfg2s:g1v,.-'g, -11esi1e,112t122,12,, Ts2fi'f11i.1f7., al,?1.,'E2,,'1,i2.--YH Hi- 22Kgs2522s1g2,J2a 2,gf,j1',L12--11,Q11,,g1 3. .-H-u-12,-2+ U iii - ' 1- .',-21? 1-112,-1 ' 2,H12,f1.l-22212222 f'l12,ifilf2-11 225 iii?-if 2112? - ' 223 - 11,,i12-11,i12,11- K 'r f K j2f".,5 in 5' EL ." ,5,?5e,'12,g12,'1 1-'1F, ,fff2Sf12,Pi.,g1f3 -xiii? . '-A ' .212,1 22,21.,--2,- . ,-N211-1-sz'1z'.11v 'v 1 rf. . ,, ' ' 122,11 . ,' '- 2., 2,1222 - ,2 22,2-'2-' -' fn . .1 1 2-,fs 'as ::-":12 . .1 223.1 21 122,155 111 2 as- 21211',-112222 - 21-1s2f1,EBsg ,f2 . '- . 22122,-z'1.r1 z11 .- 2 ffl N k4if?,J,',si,2-I 2 ' - . . " 232225.-' I. -,2 .25 222 122f12,212i222i 222 iaiiiili: -422' -vii 549245172231'Q-.1,111,f1J,r12f12,1 ., . q. .. 212,-'22:if,51.4,,12,,.',2,,712,U22- ,,- ' 422 ,' ,,22112z.ssi.i'2,ff33mf1xi,2f,711,:'--1--'2-..,, ' 4 -,Y 2- ' -11 ,,25-'frssirgsxrgsm,"'12'252f2zs2i."1,712 f - Q . . 21' 1222222-22221Q2f22,,22-2g2222222-2-22'-2,2-2,-12.1 2 ,2 ,1 ,. -, , si-2. 222,21 195t2?'5E5,ll ? f 212 24 B7 , ,, .,.2, X 9' All22522?E2,?E2,??222?2,-t1,,X'f - 22222, 22,2'2,- .1ssg1wg5122 1 3223 125322, 1222 22, 22,.1222.2 ,' , ...2,. --,, 212, w22,2!2S22, 22 2. H4555 il' 3215: -E5-Sain if 511 2252 9 .2,,12,12,,122,. -2221 ,, I it W" ,.., ..., .. . ,Z .,,.. ,, r,,,. 22,. .h :',ESEE ,E E: EE' 2.22, 222222 rz2rz2rz2,f2-QS ,Q -Q i 2K1giilsisisgvsizikigsifiig 2 2 Q, ..,.222.222.22,.222 n,.2221222122,2 'fav ssvsrww 222 22112221 2,21a,122,222,22,,1 2222122 22222 We 2222222222221 Q, 2222122112- 2,1122 21222 2, 22- 2-2222222 1 2i5Q?li6f5g5i'fSi - ,2Q,1sr,1az,122222?li 22,222,12,122,12,122, ffsxzssizwwifergls ,vi ,1'c,'.2, .2 212' i,1y,1s2, .22,.12 ' fi12,.2 2 2 2 22 S ,Q 3 23 X Q1 22252523 2 gs 5235 X if 52395 K 2 2 , 22222 2U E528 ' 5 X s S725 2,1 2 as 3 Q , 522 2 5 - 1-1 -23:2 2 , ml 2 egg! .L Q 4 2 S i X 2 2 2,21 21 5? 2 " 11 - 12. 12.22 11-1 . .-.2'2,1222 !2,12,2222 Stan Miller 2 , , .22 .2 221' ' Gloria Moore Lee Moore Cindy Mueller Rick Peterson Emma Ray Debbie Remmert Dennis Rockwell Kay Schaffenacker Larry Schahl John Schlitt Jo Ann Schott Denise Schultz ',.12, 1222222122 wffsrlftiggifgsti-E 1?21si,1f2fi1i1ff2'f3X'552229i2?55595Q52 -ft?-swf, W, 2- - ' ' -1 -f2f5i2f'iis?5isf:2s,25s25f ' tlxemzfix 4554952 1557! .,- ,222:?L222222h22?2 - 4,ufi52i?Qi5?g3Pl 431325 2 . lliligggwl X5 2e25E2112s5fss9l2i 22,5322 , W S . r,r,r, , .2,2. 2222122222212 22,' 2 221222 V ,. ,af 2,-sas www! -- .2 ,-121--swf - 12: 11- 1-6,5 Iii. - 5: 292421-11, ,222 2 '22-.12 , Q-.sw 122 T ii i? .,., 2, ,. , , , 1-, '2,222,2.2 pg ,..r J,,,, 2 25, 2 X, 222 2 2'8P'-N B12 2 22 2 2 1 2 2222 2 2252? H 2 2 2' W 2 22 2 2 2222 2 2 22 , 222 2 2 2 X .2 2282 22,2 222 9 S 2 22 2 2 2 E2 22 2 22 2 ' 23 23232 2195 . 2 K9 H3 g222sx2mw .22 3 152 ,g1225222,125g . 2 22 2 - 2222., 52 'fix X 2 21 25522 9 M xt 22 225 fe ai 12 X 2 2 2X2X 1 ' 222 2 29,2 r K 0 2 212g ' H 2 2 E 22 4 pf 2 Sf.: gf I 2 sf A N26 2 I 2 2, 2 2 2' 2 2...,m,. 2 , ,- 22, 22,.',', ', .22 W5 Ngyvwu Z, -.,.-2 2 ,2,- '2-22,2,'2- , L22 BM. ii lv 22- 122122- . sis 222- 1, 152011,'slisisi-?YFlf'EA!iig5'f252?3i51?i1 :f11s,1121-11 112, .'K--'23 f-iff, ,,,,,, 2, .'2, 2,-1 ,,.2s .2', -fi., 2 22 '--22 , 1122-2,'122,2 Kevin Milligan Tom Polk Nancy Schaffenacker Diane Scroggin 1,, 1F2,,'12z,1-iz, fi,-fm-i2f"5fa-2-11,-12211122 11215-:f2,11s211f21,'12z'1ss1w gigvg512ggr1Q1i2,gf2,-2,-52132,g5gg,j1g31wg-121-sf12,?12,5?la-112,'122'1s,41Sr-fwii 5f5,f?ff,111e,11wz 12119511,wt'?i2?51'WSW-351-,522?l?g35?255122z1s 'f, 12 12,22 2.-f ..22 ,122,, 2222221 2, , 2 ., ..,, .1,, 1,, .,,w,.. .. 222, ,112,.222,1222 2e5: 1121 lX?i"2'ml 1,,,-12 55222. -' : i'. :'F. . 9 -'1.ss12..-"' 5-ff ,. . ,2- .22 ,- . f1fA12i'f1,f1'f1:s . T1 ' -92 ',,'2,1, , . .s - . ,mf "1 2,12 1 51 ,, 1-,,.',-12,-'V ,'.,,,.2- ,'-s - ,.22 2,-2V,.2,,.22r F, . , 2, 12,..2,'1ss4sw 2, .1 .Am,2,.,,,L.,,J.,,k. 3. ,922 - - 1'-922,..,2,,',2,'12,12,-12,'sul' X 2 325222931 12z,195z.fz21- -11',1,-1M ,1.,,f. ,firfmff '2 H,',91,,2fe-12-if 21122711 521 asks,-12..,, , -' Q, ,-'2,,,12,'1,, ,..,,.. , f1','2,-'2,-2, 2,,'12, 22, ,122,1. 'ffv ss sw. 1' wtf:-3212 '2,.2,f.21,gj2L22j25gfe2g, 2- ',,- 12, 1', , 2. 22 -M122 -1 , LSE 1,-,122,12,,12,,--' --,22,,11,,.2,,..z.1izg -22--,',-2,2,12,,12,. 5522 2, 2.2,-f ,-f - ,12, -,, 223,22 1vS221S,212,. -V2-211 ii' 12352 Mil fiiifll --2'-2222,222,122.1 kl,,,..m.i ..,,,,,.., .,., . .11 22. 2 . ,,. ,, 2. , 111221 -2' - Y ". 1,,-i"2-122,f12z11 M, -' 'X 1-2 2 1.,1 .,, .ga142 22,1 . '2z.'v,1Q1.,-1,211 . ,,.., , 2,. .. 2222...-2.22 .,,1m., IQN K g:E: YE,.l-1. '..'.. 1. -.222 --" 1-'2,,12, ,. .. .. , , U. . .,k.,,. 1,, V , ,F ., .. ... Y, " if - ' Q. -- 222, 2, ,fm22221g,g.12,-.12,.12,ssX22522,gk,,,2222Qf31f2??s2,?1t211s2-sssfsssfwff ,,,12,1,,,12,,.2,,112z 2Q,222,122,222, 22,12 1s,X2.s-,.' - 2, 28 XL 2a2,g222g2L,i2,2. 1,, N22 5 S K 2522225 2 22 ss s 2 22 282: 22 2 X2 2 5 282255 2 322 ff ff 2 2 2 2522 X 232 v 2 Q2 2 2 22 1 QS ,QS 3222322 Xs222x 2 ,, X25 Sai f 2 32 42 2 1 22 22 s 2 22 f 2 2 2 23 2 2 ",11,,- ' 2 22112222,522.22-12,122-222,222-222, 22, 25,-,2,2,?,,Q12 fev-122 -fr, iw-,,2sz1r21wee'12s.1m2g1si:122,:ss, 15,2 2:1 212 '2?5x3i22,5E2Fkiielisr-f52g152 :Sz Mr 153 ms'1s2112e,112s5wl12Sslf2?fi2s25l2izf M rf ,f1gSzgrgsggsfg,.rsmgr v1221122122,222,122-1222122122 '2,,12,,122,2221222,12,2' '22,1222222-.222-12221222222, si12sw'.1ss11ssg12sa1 . 2 22 .. .Pf222EQ,2?z2gkg2g5z1 .222-2s2122a 1,22a2222122,1222l?2 2 2.2 2, , '22222,22,22-212, 1t22s5gg15zg12zz11zz 222lig2?Zggig5,il2g 1,,1f,,2f23-1535115 Q-2lf-sY2tE H .,:s- 2z,'1i5r1s2f1H2.1.sez' Sig-1521252215122 1s72'.,gsig2-5 15 '1!Si212E.1Sz12zzz12z . Sf:-412,-522-1-ss' .. .rms-1222,-12, 5--12,-22,2-2-'1, -- 1 2zz12sz11ex1112s'1 :2l"ir" ' ' df, ::.:Z,'k'r " ,s5i,5Si,5?S,i,5fi 3111.152 1212112 Ea- s, 22' - ,5. ,2 2 4 at -E41 2, 2 222 1 f 2 sa 2 2 2 2 2 22? "VI 5 Q 2, 2 222 2 X25 2 , Pl 435 2' 2' QL if Eww 2 'H 12,2 fjllilf 1:2 - E 115' :f5f:5f 5 ,.:i3.,' li' ,ti1,111,'i , '.,I2i'. 2- 2322 1:,:,2g'4'--2- ,- ,.2,,.2, 12,2 ,f ,s Hg5.,a.s :eff -,lzsfsa-.2 "HW " -1 K1 "W-4561" 22. T1 'B H ' 51 , 222222132222 4:?i2f'22-it-f11"f21.-, fzf-1 " 22,121 -2?2,,f22ee'2.f'22r1-1 .1,, 1 3 22112211 . 300 ' Ziff f2f7 , , I ba.. F 2 2 22E2g22 gx, 22 22 , 2X 22 HX 2g P 52 -21 K , 2 22 2 2 2-1'2-F1221 1,. -1. -lr- ig'-,11S,,12s21ar 2355 1,, X X 2, . ,, X45 2235612 2 2 1 V 2 2 2 W Q Rt , 2 2 2222 X2 5 QB 2: it 2222 2 45 , 53? K K F, 22 ,2 2 ,,,21,,,12,12,.f2'2-2 252 P5 22213222322211321651522511 ., .2 .. 2, .2,. 2 .22 .22,,222.22i.1w2'2x'yiKS 1521552eggf1gsi22rfi2,i12-S " 22,121222a22gs2e,g25kg-3355? 2.11,-12122 1221221 22222-2,1221f12' Wi? 552' 555 2 ,lsifiili riiifsliiiiv-1,1 :s,i:345z,:5z.:4 EQtI?i,i?7f 1 ,MV ,' A .. , --' 22,1fs11.,,.5tfg?ffg 22 s2 ea gfgigzgggig - - 25 's12nt.w'.:2:2:, M1591 ' 5.2E5.2Ei:,iEL1E.2 1' 'iififfifff ESE? 5359? 17l":'l V5 V5 5? ', - 21 .122 -2' ' 71 xl. ::. 2, -52: :. 2 -1-- ', .2 .2,-.2232 1 g 1, . 2? --'22,51s?1e112, .- 22, -2,--2,11 '2t,'11,'11, .2,- . 1 22i2z,'12fg1r11-1 2 2,,,"2,,112,211,-12, .a,, '2,t 1 11s2.11z.1fz,1f'.g1f'-512,112 ' ,lg as ,'1 5 Q22s52y ,g . f,- , 1, 51 1. 22525l2g2g22g2-,1 -512233, - 1 53,3 Gr 5312 ' , ,, -1,-'1-'1-'2,,k.. 1 2 w Aam5w,w,g sw gm?-A ,,2wff-aww, iw Q1 IB'-955 s91l59Ef'E':91?'55 Wggowigmiffiiiikfiiii'z?'Z?Sif'9?i"1?'5'iSf5'-55' " 'Qi K VU ., .,.L ,Lm,f,s.a, fmsfaf Aa ,-Qf 7 S ., i?SaQa,ygW,.aaf1fgs,H ff,qggaez1W,,,,,m,,,,ga19,,,,mpgN,5,s , K 2, , 41-KM: W ffsv-sw:o,5g-wffa? an Q 7:31,L:wfaw,,5a1.w :warm . 1 M1-fl f ' 3 3 Q 5 1,4 ff ,.- f 1 mf gm, 'wi' ' 1.1,:,,:aggg4sqL f ,A 1--:1 Sf, .ia-ily 3' 15934 Salwar I .. in , . s1j5f5HSsH5:sjL,s',:f jf? ggi Hui f'335fS?ir- f f m biiaga, :Ea-wziw27s2:zfeff A fb-:Kg R:i1:e,i2Y2153t1?:s :LWQQQQ11 22.es-1f5ii1LsM5:l,xf ' 3:5321 fix- r , -1, :Elie-Z :fm-bn,-e.a-.2,g iw:-,ai-1f,:b,Qff .--.wk -1 'w - -'aw 3 f , f asa Kiss 95 2 L -,M ,a'Z:'-5, . .5131 . :fa-1 fm: K : Z , .. MXH. S'?:i.:: A- " ' fi: f gli? F595 ' 1-1555 S f ,. A I . .M 5 1s . ,, ., .. . , . VA. ., . , ,, ... ,. - . - f :fi -we - e ,. ' 1:52 i Q,-5a55?'1 ' .2 ' e 1 as fi 1. 21.-:1 " V ,, , f-4. .as : 'f " , , ' " k'fQi.Ls- Wafisifos al-f , f' 'ikii f V. ' ss' !?1gj22,' 5f -53:lf'f - f .,-- '. 'j 191553 Jiggfiga: Qi fggiff iff A . K. A ,ww ,I f I . " ' -, M - y . ' 51+ gl, 1f,g,ssx1g .r af -, - napa: ' a was :,, 4 ., ' I. , gmswf 3 , 5 i 5 ,- ,, , . an gm., my .,. ra . -Aa. ,. ,,, , :e2.fw, . .,- 1... ,,, f - - w,f:91-aegfs:.w.:U. :,-.:.-- :: ua,21 ,i,,-. ..-1 ,, f ,. K Q 1 1 3 a -was r ff -, w , ,.g--V - asa: Saymng rar 57 - 'f1'P151?Em-f2- A- - fue -ga f f 1, ,1 1:1 -Mflmfszi I as fx A ff L si2'fi'Q.nf"iT1fTQ :af ,. ' 1 K , , 1-15:1 f - ' ' ZE N,- seize? 'flu' 'iii . 4ssf7fsa:i4Q1,f1:.,g.as Q: - , 5 To wi 17 -X,:w:e':1:z .w.,.:. , w ' L35w s:i1:fS'f.iQS ,. ffl-I n. Mc f51f,:Q1-.15:f2 - .. -- . az : -f Y55'z 'i5Lf ' " ' ' ., 'L , L - YQW ET K fa -C .LW .:fz'. -97:15 : 15: J ii lf' 16 , Ja Dennis Sheehan Alan Skaggs , Kim Streenz Donny Vandevender Carolyn Voelker Cathy Voelker Sarah Volle 6 8 George Walton Jean Wiebking Ann Zimmermann , 31 ,X X,s.. X, .X .,.X ., X.-, X, as-'5V5s5'XX--qgffV,:4V-Xrifxjilfa,.rs-5QQQSXE-,fur-l7XfX--.7 QQV-7X-eng.:-S515-:Sz :Q-f, ..XVf1VXXV-XX-XV-XgVa:g.XVg21.XXV-X-1V7rg.V- Xgafs-XLgsievX?i.XVfS1:se-rw 2-.fi-fr N422-XX-Q-:Xe-Sign -W,-af..V.XVzkXX.XX,.Xr-gsggggfir.QX 5?Eifz3Qi55fWEL13i'f5lSSiLf :QZQEHEV:9?ilQN925V7i:' 5555935 135-SQ? ELEZWEMQEESX X52sXsr,XXfsfg.iXf2X.i'Vsii ' ' ' Iiriizgimiesai-liliiai yjgiie PV-Vs' X 'sw Vihw X ,V X ,V X :Aw-YX, S .les 4 X X-fr-:wi . sffw ' f.Xr-Im? ff? X ::... Q fail-:X Vi , . V .- W. -V .. X.. Xa- XV, 14,1 X. Xf. SXKQ :V-1 fVg ,,..XXVs1v Vg - X V X X XX f.,.. X V ' 'We 3.1 -T-' ' .: '::"S ,J ' Tir- sy VV-2X 3-1 it ,QV V '-1255-Qi .:-:: :: :5.V5' V L5i'fL."'V'. -:V "':fSV,V:5?z X,-X"1' ::"'V V . ' V ,. XV. ,i,,,k ...X .... ,, AX VV' ,V . V-.N X Q K5- KV V.. ' V 1, I X . X-r.. ' WL :X fins:,:EE5':..e::,':.-'.' ::.' . V. ,- X - 15V-.Q ,,,.V V 12,XffX ' 7 ,, K- 25 -3.3:-5Vf., X31 . X ' 'mfm5?9Z --vi-"X.,-MXV-wil-XQZQXV .V,. X-VVXXV WXVXXXXV, X3 D . --.X -we X . XX X:- -1. 2 211--IVV. ww K Xnsiaa- 55595 1 -'z1.fXVf'z filer Ur S 'V:aaf --,'fa.X' ,V-EX.f,si X SX .- Q.-lf: V VV: z 'S:!?255: :" ':'. . '5 fi' E. ?V.f2iv if-'XX':2 'V 2 -V it VVS? .5':V I V 3.."?I :ig V . 'V -if-l K Xl' "K -sf.-L .. ' Xi-'7 if ' "5zL'5!. '. E. ? 'LX ' 3v,:f.- . 12 XXE:?5:g:f.g.,, " -i ii-PW 1'-g XsVf2.1Li"i. 552' -lK2. gwv.ag. 2,-. Xa-as-f V .X X ,X . .. ,VXVXXXXVV-.rgPQi'V.. V.,eK.XXreVXXXgy - .,fgX,.X.f 'L X'k,gXX--wig--7X.4,-QXXVVK f. --wrggqsigzwfgge ,-X Q s. X VXX 'I L4 XV-Q,,g- fVVi" XV Y ,-i5.VTf'.3-Fi?-' 4 2231 " 51,5 X?.V1i'f i1XEiS'fX'5lf:E: E--E Z-'X is2'X.ss-2g.-Q--fr.X3-2.-X--XX.4X-mu X.:--XX X X X X 1 X S 'w-XX-XV,.,.XV-'ws-w XV-nzsXV5r11XX2WQXLS S 'X-W54252l2Vr:f".fV2:i:-gg-'V-'fV--iff-5'fsf'Q.XXL 3 X S X X XVMS-5Eiszf1'.:-SFiiiirlyM5125-liiisfffrf X-VVVXV-V-V-V V X X f X XV -.X-XX.XX--1XV.X,XXV-.XXVXVXV.XXVVXXVXV,,X,-XVVXVXXXX H X' XX XXV, S S XA X - XWX X S , XSSVQVX , vXfaw.XX4 aiwrgwmw Xgqry-iX5X.3S.3z1Xs.XXaQg' , -lv-XXV. X X X HVX.X-fy .WX X X ggwgagqgawgns X . S 3 X , XX. . . , .VX ,XX . -V 'lair X f. X..'.-iw-X3 .1:Vf .XX S X .::' r ., izg Q E SF X- .. ,. . .. ,.XZ-V.: X . s le X 3X XX X ,QXX S NX SK X lr X ,XX I X QL A-KSXVX X gg HX, XA ww X X WX X 'G ' 45 5 SMX gg fs as M XX s X XV., V -few.. gg lv, X L 4 X X W SX Linda Allspach Rosanne Bahn Vicki Bastin Roger Bates Steven Bertsche Danny Boyd Gary Bryson Marinda Bryson Class Hugh Buehler Michael Copeland Pamela Egger Dorla Rae Froehlich Terry Fulk Susan Hawk Karen Jane Goodman Harry Hild Henrichsmeyer 'Til' i?'?r?fXlZ'W3"5i?2QSfi'V5s1"?V5?? 'Elm 3ra5XX,Xr.iXlSXgQg?1rg.?XgQ?f . MX jqX?iX?VV:iE9-iq -W: 5.XgXQXrXg4gf2i ' XX , XXXXXXXMQI-.X-fb '- -- ,?X:X3si X .,.-. 3555 -,XV-. 1.55 VV XawKX.Xg:rXf2 -XV-zgfX-V2V..,VVXV-V V X XVXXX V.VV: -. .XX - .X, .- . X: X . V-.Xa-rg-XV. ' 5:IZE'3H5if3ESX iisiff V , fa -fag . : '.aX- A. , ,l.. 5 , ,Vr ,, . Q.ef?fXXX,fw,-Xz'.X f ' - .. wj1L-1---Xz'fL- Wiz XX X Q Q X rigging? rr r S ,iw Q X rg 9 S ik Xs 1' Q W X5 XX XS X X X' I X il Di ' W .Q 5-as-E31-iX.X--:g. WLV XX fx.-:sV'V.:"11 7'-ww 'f:- ::x.vf-lf: TT"'l:' "--, , X-Vi 'X .- .gf--' X L . V S 'X KT V' -iff- I X Var--XX XX..X .. sfVV:X.Xf.wX2-sfrgfiifi ' X..-,X ,.XVVAKXX-SV. . .. .Vf. .. ...V U X -iflsif VX X-'EXE X X .X X X -VX, VX .QXSXXX f XX X,1. -- g,-V. EX.. -ala Qs 4 .. - " .V,- . ,..: 4 X M VX Vw .',ffv'2XVr4XXeXX-.1 XXV'-avfesisfwliilw-11sXXsL"VSW1Xsg-fm,2 ,XXX V -5,XX?wfilgfVr,.fXXf2gZX9f!?SXfrXXV-arkmXsrVfkV1X1YX-5-lasgfkafl XXV,-.XXVW.,-.XXXXVXXXXXXXXX-. .XX-M-VX1.XX,QXXf.XVBX-XXVMVW-XV V XXVfezwv-.XV-QXXVXVQXXXVXXEXXXV-QXXXVXZXXVVQXVXQ,XXVZ:XXHaV?XXV ,. , g L, 'rgfafg . ,W..X.bZX ,Rae 3f3XgV?g1aX?Xg1fzs V:,XfL:-UQKHWXXQ? Xia-XgX.XVa-zXX QgvVf5giXs9l??EVS'V rl' a B Y A i XX rigs, , Nl X S J' 2 5,5757 ,V X -Vs. rg 1, XX: Q f fs "' AV, 5 K M K X X " S 551m 'K PJ , , Q iaugrss-X,.XXQ'QQ . - -4 - rgilnXg'mV3..XXEW.E,i,, ,. Xe it .XX Xaz"'lXa-5 wi Xi SV X XX.,,...X.XeXX..X-vf?'?Xii My Xm ie-Hz' is-SV.?g:S'fiL:QXfli,f'zEiIVi Xi, l Q g ,X X Q8 dar 'W Wu Xff X,.,, ,XXV V. X.aw.dZXXVX3.VXXw. ,VL?.XiS.,.,iXgXg,VEi.. .XXXXLQ..XXqX.XVXV-XXQXL XEXU-,XXXW gWQfXe lg fi QWKXX if Wg X5 ww SSXXZHEWX 9233 WKSXVXZ, , ff Xwiw wi S XX f'XFf3R,1XX M gh 513 lf gf fn K gVX'N"N5f 5 S XQXXX XS X3.wfX,XXVK QMS gif? Jig XX K M SS. WX 4 meds 'VS M XX X me Va L2 5' sm NVQ? Mx XX ,K W Q a XX , aw .XXX XX W XX LQ., fx. XZ i ag 32,9 XM f if XX Q RSXXXXX X My XXEXXQZLHXY rf Qi is ' Vx,-'.Xz:V.X,ife,.XX.X V-XV-XX.XVXX-S,-UV, - V -XXXVXX, ,F -XXXXVVX-X AVF.. . X. X.X X ' ' " ix?XT'."-Vilq-"iL'Qf5'jQi' ':,,.: 'F' ' 'Vif.IX.-5315'fiiinfkgill-' ?"Vf9F."-'fir :Y3,5sfY'f,,' ZEfiX'.' 514 Xi X '-i--VV-z,-Qfr!Xi-+,--12.-LV-2 In z':S?'EV,.ff :IW f . ,. . '55-'TH-'I iLX::'zifgf,1Q-' Eff ik ?.:--"Vfi2"- 1925 S,g"-,ii"f X - K V :w,,,-,V.VV- . . . - X.p,VXXeXlXf g - . VX ,,,-ww ',:. V--,,,.sfX,:' --.gX- sl. -f V. -V -.XX,f.z: S . ,,., , X , V -X,--V,1,-y: .gX.: V '- :X X X h . .. 1VX1-4- X -1. ' .' -f1?::-, 'X . ' . ,X V .X f-VV , X- ' Ffa... . 'Hi-5-'ri .. V-V1.5 ' Q-, X. 1i,.X "."s!f:P'!aX-. X, -V .si ' r V ..,. XV . H- X L..5k,,..,.J , V. ,, ..,:.g:,E.,,.-,: . -V NV.-V -- .XV- X f,..X.V,X.,.,-Vy.VV.. XXV,. ,X,..X.--mfs: .XX U41 -VXXV HV-12.2-VV 'rXfi+2, fe' 1 V: . Vz:g! r 551 -325.5 E?-91.55.-, .fX5i3'Y25l:Lk '.Evg fsVX ..X5,. ..X,- ,V-.Xa-VV -V , .-mu X -ii' V - -1' :f3'- if GX- XX Q,Vx.XV:2ffwVXz X-M421 :XvXXVXXX.nXifX- . XXVI -L'VaX-XVXXXVKXM 32 .. :,'Uf'QVb Stuart Erlenbush Linn Hagan Kris Hollernbeak .XV.XV?r.VXXV X.-.Xin ...X f ,i.XX5QsL?VQf?-Xigf '- X mg,-g:.XgfaEV,,Q ',-22-.XV-WQXW' A X .XXQXS .. ,. .XV :XV-XgXX..,X. VV- . . -XVQVQXV-.X-X-fX . - if-I .X 'fy--"fiQ?iiX'Q S X X SXW6 A X 5 L 1 X SQ SX r if LX 5 is X XXgE,XX,, 'S ' ,XXX Q X3 Xu X XS KX L I K V V, X V -2? W X2 XX Lk FX X girl! f V rr -K ,X 1' 5 Q ,.. .. XXX.. . :i.Xf::I':. -- vkiwsin V .- X.. X rr .. V - 'V gif' 5:11 nm H ,. ,-,, 'sc VV XV. M. ,K VX ,,.. ,V X VlXQf.i1i WX X XV XX SXXX X QX fi ,- if 'z 1 1X-fr-g,V,.XXf91c.4 '. X - sex 12. 1 -A E asia? .4 -- 22 I" 551- 2 :51 r X " S 'X . -'wi-X11 . X - ' :'g2::V.:-::'E:"5 " f- - -fg.XXV ..XfXXV-f ' - ' 5, ,. 'VL - ,X f ' '21 ,VH - X - V,-1. K X Gerald Bellatti I ohn Buckles Lyle Fout Mary Hagan Sharon Jackson XXX2X5?f5iXi?XV-L Ks ' ,H S, VXX, 2 X Xfsi-HEXVQXV--f 32, X .ew'!XV1zVfwf':5i2 X X X iLisi?iX?5g-f2x:fV-if- X . XXX U, X6fff'?Xsi?Xsrs'gXg33..s5gV - X X ,f.,sczJX2f'ri., , S X ,Vg XQXXX-Xa-fm.-X-.X,V--E X ,. Y XX- r X X H 1 i '-:553:S'x3'L5'rV.. 5 -3 S -71fiElfai'?3.e2' . ,, V ,V :55.:E?:ii'.fE V 5 aes QQFMX 1 V irh f- -'2--'?.flETi1w . X . ,213 'fr VQXNXXX-2X 15 . -QXMXS gain-X---g.gVz:fVf2XfS S ,- !XXVff,::, -are-X 5 sz .WI I V-Mile' 1 197If"lX5 15555 Mn., Y 'TE1:.f'X . ,-'?,:9is,f . ?2YXffri,flVs-is--Gig l i V S 53- X- V. ' V XV-V-3wua. X Vmr.fV .. -- gX . :XX-Pi.-VV'4VV.XXw2 -??XV2zg4 :XV..'V'1.'X-25 I-- :E' -S FX f .:.,, X- 'A ii: 'V 5322.9 I" -fi' VST!-31 .em -f1- . li ves-,-w XX.XX,f ' Aa -X V V... . 1' VX 5153458 MX V S' . 5,1 I "' -1 3 S1-mir F5Q?'ffi.-"- V . XVX 155. V. . .,. , L X. VV.. X wr, 5,,..Q...'. X5 X-V..,.kX, ,, XE-'rg Xu, X ., " ' -- 1- af' P ri 'xv .X - :I ' 'Q ff1v'ifa":ssz.es,g -Qiw'-ff:'fwf-SQ f ff MA, 595fsfiwff:z.4Sv-se? fsiieigaissz sfi-521-wfggsfifi'sim M1--vf5sL.2 S ffie5f4e?Z9wf51'fgfwf-ffsgfsiffiilwif?2!f?EiWg??i U,.yuX!-:f5,.f2,.vsf-,WV1-mx-121 ff -,s.,,.z... Ms!-:v,A--, ,M,.m,.m .... Mmqzf-.,-,,,ww,:ms.M: M--fx myw-4wsMfwfA--fA-V- ,,..,,2,fsmsN-,A-- mfs. SL. 2zf.MVW-ffX-fmfm-Www,-wk-P27--V--V,-mmf., - -mfs!-.tex ,MQ Q,x,.,.,. .,,,.n,.w,.rz,.ss -six, -X V --f ,,.a,:.x,.gz,,w ,,U,,,3,,M: X, WS, Lamfxxkwfy - : mwz:sfzzsw,-fwe U 'Simsw:-MM,-Uwxwg,Am yfsskfwifi 3 mszieszgsw - ,ff.ma:sQ:ssz1wwf.g-f U ' -335525iigfgiiilfiiiiailsi Ess2afW?4jfg2?s,? Lixsisfeizssgszzewes H5115 .. M: ,Wax-15, fgggfggxsg 521,555 Z, w w , ,,ifmE.ff5-153 g, i --fmw,:w,fc 5. '23 .. 2 1 K sw 35133-Q, ,W P lf, 3 X Wa Lg,1,mMi5,A , , ,V KLA X 12 .fm-MM, . H- ff . ,Q N 2 K gimgwggsmfsx l , 1,. :f, 'iexgsr f Hffxiw 1 -' .f a ann- S 5 WEEKS, :SL-- 1:' ,. 1 3 gsm m i ffexgfg '- - S gmlossfesa wg ' ' ' , .,,'L:i1Qs ss 5ggi Sw S' -.ms X 3 552611122221 u faffa ' , fag, 2- K "1zsf,.saff'f . - V QQ' aw- - -.1 ,. ' , 55 592 H . . . - ,AMI2 ., vs :um- 5:,5r ,- gQ . lsm, V. . it my ,Nm AX . .,.... .. X, Lf,-Wim. - L , ,-- -1--,k......, ., Us . .xy Em m y : m y N, 1s5,.fmx:spswzgewi - Q 1-f 1 -K -5ei51s-1 .2,fs4:fs- w fm,wXztfw:ie' ' H W-ff f .-wx- ,Q 1 1 f - gz w gsw-f, 1m,, . Y 7 ,Q v. i ., M . ,W ff-,M - . f zfrmz - ,iw - , ww,. ,-xi,-i 1, . ,X .,.,. .V , .,,.,. . .,. ,.,. . ,S.,..gK,. k2,u2,u, ,Q wQ,Asm,.-K.- f ww- , fx: f - V V ,Jw ,fag ,l,,WHU, A afw.--.--H law.. -fr if - .farw ' www,-iSifii2,'2f' 5215:-wife Bill McKinley Susan Mendenhall Bill Pflug Gary Pharis Gerald Rice Jerry Rodgers Q ,.:,,-- ' 5-W-f1sg,1m,:WQ:1lxmx-fx,-mms: ff-v, X, ,M fffw11x11fn,-mf 7 L3,A.gfi.vW 1,1 ,wfz ummm sa if 2 , -M w a Q , X 3 as W ,.,..,,.w,.r X --V, Lm,..,X.fs . Lx, S Danny Knoy Edward Keohler Kathryn Leesmgn Cynthia Mann Randy Marten Curtis Maug of '69 f 5? '-1 f:2'f:Y32'wff:':-ffffff..'Yf,'gJY1i'Ivz14zz'ies iwsvfaiwsiiwfkfaivfvi'fs S X 1 1-gsgzeggsizgssfgfizfizfwfgggzg :fi Q ,, K . ,.: L. L, . .W ffi ff f :I ' w:'53' 51W :2 ,.sm, M 4 -K 2 E K iii - mswafk ::..55-55 I-idi wiw z-1 , I ,. ' ,zfaszzf w , L - .Q g z s m'.:g.i -it I: -fig ,.: -- 12? rf V ., , f57. ,,.,L , " V, 155 " Z' 'L ,Hy V, --fi: iz .rj :. i' I vm 7 . I ., ,fu - x --:Q-': 5, 2: xi- ,:, gy , ,,,. 7 Z , ,A - J , Am.: gaiwyrt- mungiy f 'ff' .,: ,I wx, HH! fx 5,w.1W ,LQ X 1 vm S ,ws x in K ' fs- wk K Q x Mfsxgxgx xmsfsmff M in s ms Q53 sf ex qw sg ig m Q! my X, W 'Q Q fs 9 XS Qs 5 5,53 xy ms mim is 8 5 saggy? 5 91 nf ax af mme! Wm my Xu is W Q A 1 N Q, xi- 94 sm Q as mx gm 5 Lg 1 sgwtdgqwx .,, ,y,ig,g,.w1 wx 11 S K ziwifw , ' 'SEE HSZLIE3 123 153 15311 . , .111.. wi E -- :'PQSEff?5E"':T' :: sag. '.:?F1, 336-5 1? 1 7.3. wi " Ei,-:. : '. -'H gf if - Lise fm1sz,1mxmw 1-:11: me .Q 51 weessY5211254i?5g5i55'xfs2es2zfme.sz-.VLfmm,vfzvfwm 5,5 Z 4,13 mf: ,1s,AfazLfsg.5mg'fm.ig32Wsf, A - in 1 ,lg gy 345535W?ff?iEi3ifi32l5S5LiST ' '55 ,WN A-Vfvifvil-,lwg M2235 gm-, 55 ' fwizfkf iff -' rs wi 1215? H2535-ii! iQ:i5iliS':xi 'Gif gig? , , ,. -, ,. U41-151 miw 5 12 xisazfssfsifsiivsfsssfg 'fir xzfmf' f igyfgwvwifvzig 1f.g.ff, fx m2fs25fzz2f Q1141i:.1i:gsigs-.f 5?igQ:9iw13i11kjwjEji4! 1 , N amazes sgsifffm-51:55, VH -. X-ws Q X lwfw girlzgllzsiziseggbi my.-skwsilfes-1,4 nfl? G xkwfif 'v f ili 1-if S ziwszf fsvvnvw-iurzww f szxsszx , 591,227-wsqggs mixes if Qzm ggsffiggs v"'s2kiE" ' , iffsfsifsw ss Q'-masw -1z.e w::m:M' -- X S QE5EUi5?L3?57sW7-W iki' :QS M ?Zg5'w?srZ 2 v'z-ws-"mins --,,,- sz wx -.:sg:wsz-:za:5,. w w ' 1mw1Uw1Qv11: ifmifffsg g::!-,.. -- - -:- V- lgggkgggggggggsfwgggg , wzyssx-.ima :sp--X :f,m.25,2Emgggggi X izifa'i1z1ffs'sffe , :wife-.szz'Lffif :fx-'sz :,:-mx fx ,,5: .'..::: -52. gygg-kgs-'gg-15 -111111 ff: ff 1--'f gziggyq 5- ,sa f : fan Q,'fz1':fm , V.sz,..v :iff f i . ..7'91'Af 22,55 fYHEQ1.!i" 'NM ,4'W.SLfZ.Q -V fi My ' 1- , 2 V Q .. 2 S 3 .. S ,111 . , .. 2 H5 fx X ' 1 Emmy Q w w Q gg ' ff"? 5 1 wx if i Fl X as ,y,, ' ' :ii Jai. Ebiz' jf , n N M , K . , A X35 zwg, - 51,?mQif'f1 J2iS52Sfg:j'g2s,'sH5g Ilwfsiliiif ,M , U Effie? S, 2 mai , , ..i,1 ' K , fj:.. 'a: ' -1 12.4 5. - - , wma?-' Q , H -3' . J: A if : Y V1ck1 Lobb Sara McGee Roger Mlttelsteadt Allen Opperman Kathy Prather Kit Prather Helen Schmidt Kelth Schmidt 2 f, .42,1442-51,IW-W155Lf51g253Q25355WS75553WQf2?55iik5?:?faf "55iz55Sf3' Qis5?i52ifQ:f!S2i2i9i3?3T74 -W 3 ,ff ,5wyg15L:Fz5r51is2i lf' 3 922 1 gg" Sflf wf ': ' ' N K5 311-l i' , ' M HS?-1 ':?: ,. w -f A-'62, : :i ':a',. 'E 5 V- .,fi-,:f1fgw9E,m,in,,:2w--lwm ,F,fQ,Q,1mSSgsi:v, Shirley Long Susan McGee Alan Ozment Linda Ray Richard Schroth 3 2 Q T V, ., S S X fs K ' iff? , , , -111253 1 2.: ' 5 55"': .f'. i fl sssiiiizsfswsufszf? 14f4H2z4sz1sggPQfg52s?1 sqyggifsz-.fssffwfes 53. ,Qw-.lxy 121. 2' mmzx-Qezfsf-s'1w ' W-'ff 'q i M Yiiigfiaff B K gf X W X X 11,,11 3 Wiai'T?si7?a e ?mfiss,sSsz - lmuw 1-imma? W--fwm Pmgm, Q gg :N 35 ,WfQ,.. sxmss HS, :M mi file, z:12zi.,L .S -- ' . " E219 ' 2 Q 3 Yi 2 A is, ' , X Q SE 15 Q ,W '0 wwf? . V - 1 2 w:.uzQ,sff :+555,i15jg,gigfi f, 4, U- I, P ,,11 ,,:.,.- I-, ,V , ,. 4' .. .X 8 ,11, Q 1,,11,1-1 :Hgygg gf - . H 2 1 ' , . ? - fu Q, 3 .. Y an X N 32 au., 7 fy .. xii 12 f - v , 1 Lfgiflg " K . 'ii w :?V2EViMii3EiE LL' iw iw? aw! 3 fm Q Qixm QQ Www? X H23 S my ,Q U, T ,. 2 iw K Y wwe K --" -L 1:1 X f :sz?iws45wZ K Q 1 fvf:ws1a7:s?fS S K 4 15 X :m s 1 Q M559 A ,-5 -gfjisiwif CI . , we ' wx S 'f s5.g5sge,,w1a!?1s54Q:1is few 1zs1sef'fsf-'lww Q51 11 Z, fy sgsfwffmr: 1,':1w-fmsffsslw a:5ggsw5f1g3?113?5m?5i6 gwggemzgeygz, 3, ,Y LQ, iw f -via?-is .sg- isszswzffi ,E warms Q fm fm 'gamers I gyqigg wg-q.x.,l -:I :E ' lgfgii E55 Ziix vf.f:' V is 'H 'K s Y 555 ff M, EN fs s we 3 X X S x a. 1 5 if L K we S X ,Q Q P S 91 5 a ima, K fix 1 ,, ..,, g,,.ff.S,,,, V ,A . 2 A -:nf ' , .,,. . ,V ff xiii. K , .iifvwgmg ni 1 33 ' L L Ls, f L L X 2 -Wifi' L LL LL ,H ,V 3 ,gk L- LLL-:LLL " effiis-LLL, L L A I ,N 1, Lag, A .ILTZ L Qifzg . QLL LLS LLSY-LM-L w.LLLLl i V. , : 1 A Liar-5 LL 5 "5 LLL 5 Ax ' Q L , LL ,X 5 xxx L L iw 3 L , L- L Q L LLL-.M-.LL LL L . . L L L ifswi' ' - - L 13? Q L N LM LL Lx 55- ez 55:552-154Eifii5LfL5'ffF41SS-fi 'Q 5:?9755P5TiSfl5'fm'-55 L-ggi, if , - LLLLL . , W ., LL, .. .gi , iE.,. LL w as-sfLLLg, L - LLL, ..,.. LLLLL. ,,fL,55L, Bef?,EL155355232QELL5?5555?LL?LLsiL-lLLswg25zg5:3iELiiLLHLSL is L LTL " 5 5 Hg"--'L-L zises L 5, 5,5 3 LL L 55, L LL ,, , L L L L ML K 2 SS Sm K LK L Lbs, 5 Q, LL L L 3, L LL S 1, L Li L ,XL L L LBLL Q is 8 Ls L L5 L L, L, ,SL L L F L LL L L 1 , L S Q 5 L L 1' LL, JL- .,..L ,LL--LeLf31LLQ- 'elm . We 'A ' L - :ez- LL- L Pamela Scroggin Stephen Shehorn Lewis Stahl Linda Stoll Marcia Troyer Sandra Turner Pamela Weckel fs -LL,-5:22592-LE: Lf. L5L, LLELW LLLLQLL LL LL I 55555556 55255 L - LL .LL .,--. -L 4,-ZLL LL L' LLL 5 waz :Ls-.L .LLL-1 size :WLS LESWXE' .Lil 55292 Sli .5542 5555532.55 E ' LLigssg1f-- 221 iSfS5" L L,-LL sq L .. L.LQ,.,., 1 5LL5LL.LL-sm, we w e ,. . . LLL - '92 L- ,, ' .:. - 51511 L 5X LLC? -I A . L el.,-L-. X 1 TE L LLL. -.LL L 15 .ggi sb.. .,L,,,,.L . . L .LL- ,LLL-.L is .L, JZ . LLB BL Lew 5 Ls:- L.LL fS5v15s2LgLf3f1S9fsiLi2 5S2253?-iw?ilfiisiiiviiissffSL? :5359?.fP"5' Q M 55 52 E KLM? K im LULLN 5 L JLL L X KLLXL Lg LL 5 L LL , me 2 5f SL HL QLLLSL L LL ,L LL ,K 5 L5 ,LLL Xfsw LL LfL L55 LL I LLKEX WEL L L W L52 ,Li Lk L LLL LLLGK L ig. L L ,L L LL xx L L L 55 X 5 ler Debra Shellhammer Todd Singley Mary Kathie Stoll Karen Tendick Leslie Thornton Freshmen Steven Voelker Louis Winkelrnann Edward Yocom , L L 1'5L-fLLLL-'LL-5fLw L, L L LL L,LL5i,L,n3Lg 5 55 L L L if-. L 5 L K 553-sz-:LLXQSL-:Lg L55 LS L5 L 5 L L LLL:LLLLLLLe-.L..- L L 34 xfl -- 5540 4,L,41Lf,af1f ' L-LQ: L L L L L iw , W 5-:55'vLL 'L LL if .. ,, - -L. Lf?-:LL-QLLQALL L K' s: '1XiLEDE.H .L , U L ' '5L-V , LL - 55' -LLL LL L -as. , ,LLL H . - LLWL-L .,L.,L-LLL--f -'L-5L ' Ls'ii15'--L1Ls5Li'ff, . '.Q,L: - ' : -a- " - ,svLLfsai::L,4fLLLLLL9zL3kLssf54s-A " -iff zz 1 -JL ,LW my gfg- KL MTL rf' ,iEiT5i557-i1f.5A?557 5kF:55f?2E?5'Ebf 125322715-3?-fifyf' -55 Em:-L.LLLL-m-L:LLLLwi:LLs5L,5L--Lew,.Lu-5-FSLIQLMLLLLLLLrzL.wL-f1.5sL-ig: ,LL-weeLLL-51LssifLe2g L LL:-L--5LLL L --LL-L -LL L S L .. L,.LL LLL.. L , .sm LSL.LLwLfLL .L--L1L5esvi's55'-H--5: 2w'.sei-sm-si fLLP1.fL- LL --L ' --L -meiL:1:9s'3g452?T5--SLfi sph we -gym- ie- . 5-52si5iLfS15sf-'iii-S5--if .:S2i:L 'W fl KLQFEQL-fwigmggLL-sae-if 52 sf' -LLLLL tieg-gm ., LLL, L L,.LL1 L ,LLL LLLLLLLQL'--'ez . L sf. -hi , sf " , L -L-4.5 5 . : - A . L ,. Lf, , IL--LLLL 'LL LL . EL-:' mf: 1 S , 1 LL L VLL K L XL2 is hah, 5 Egg X L5 L L LL L55 55 L L L if X 2 L LL LLL L 5 er W 91 5 SLL 9 WELS L X L ,L L ' 5 LLL1Sz.4f.-'wf5i1LL L 95? K F5 LL l SSLQLS H 5 9 L55 L LLL ,ELLL LUXLLL KL ,Lf If L il Magi'-2ifiifLs9f f53T1iQif'5:!S?1'f?FS5i?fi2'9f5l:5'Ei?l45'?'f54i5?5-- V?W9?"Zi'i937f5??ii? 59.5 ?-QW'L?-LLL-LLLQLLLLEE -Le .LLLL-Lgaff if-gay ,wL.kgLg5e-LLL? 312- z L?lg5s5L2,LgQsgi5L55iLgw5g -X --' -5? LL-LgiLsLLLgLS3L55gQLgz??f5LL5- vsvsfflfsf-:LLLf.sSf L f MSL -LLLSLL QLLLLLL - 53-P LLL,yL5LL,LLL-L-Lr 5LL,LLLmL-MLQLLQLL LLL,-SL N-.L - - emggw-LLLLLLLQQLQLLLLLLS ' L9-1 ,gg '!aZ L Li5:-QLLLLL LH ' :. -.QLS-LL--sz5e,iLLLL1 LLLLLQQLLL-igssefe szslztfg--me-.'-5 is L- LLLLLMLL-.LLLL5-.L ' --LL.:L- LL--we i L L1 L Q.:- ' IE f..,gQ:?, -:Lg :f X Egg H.. 5 . L ,x LL SL S LL X L L fl L ' H H H ' K' 5 L-viii'-ff L ..,LL,.,..,-L LLL- - lg 1' .L LLL-LL,s2v ' L-- Cheryl Volle Rosemary Walsh Julian Wubben Spen ll, Lffil 2155 . La:-LLL, -2fi1s5L5fLf LLLL LLL- -LQLLLLLLL, LK L. 5. W, Lsfgfei' X LL :LL-2 L LLL LLLL wx .LLQSL 2, f4ELE,j5?fi3'5f.!'E .5z'f55'9? SE-lE.55EQ1Qfj'f7V-5Sff555f'E-:L:EL5'5Yk-'LLQ557L3 ,. L. ,,.., ., .,,. 5 5 "5--5' t 5 . essgieff rs LLL 5ii3 ":I 55L 5 zxL L LL -L ' TEL 51, 55 5 Lf5fL?: URGANIZATIUNS Yearbook Staff Seated: Susan Buckles, Editorg Bill Erlenbush, Assistant Editor. Standing: Jeff Laatsch, Photography Editorg Judy Copeland, Business Managerg Mike Kennedy, Layout Editor. First Row: Londa Loveall, Donna Gulso, Marian Stoll, Kay Schaffenacker, Gretchen Stahl. Second Row: Kay Allspach, Debbie Leirnbach, Io Ann Schott, Stephanie Anderson, Arlene Schilt. Third Row Mr. Asplund, Sponsorg Stuart Milligan, John Schlitt, Jeff Martin, Miss Brannan, Sponsor. , f Newspaper Staff Seated: Susan Buckles, Business Manager: Bruce Dannenberger, Editorg Tom Gupton, Sports Editor. Standing: Bill Erlenbush, Assistant Busi- ness Manager: Kathi Welch, Assistant Editor: Becky Gupton, Assistant Editor: Donna Lowe, Assistant Business Manager. T pists Seated: Cheryl Gerardot, Rose Marie Wilham, Connie Reiter, Kitty Werth, Brenda Bohn, Connie Shanle, Susan Buckles, Peggy Neal. 2nd Row: Donna Hagan, Barbara Musick, Jennifer Letterle, Sonia Schroth, Sandy Stratton, Judy Copeland, Karla Leimbach, Londa Loveall. 3rd Row: Miss Brannan, Sponsor, Kathleen Koehler, Bar- bara Leimbach, Christy Wagner, Gary Knauer, Shirley Follis. Seated: Vicki Bastin, Kay Schaffenacker, Susan Hawk, Chris Mueller, Kitty Werth, Marian Stoll, Betty Kaesebier, Arlene Schilt. Standing: Jean Maxheirner, Mike Kennedy, Diane Scroggin, Denise Schultz, Dennis Sheehan, lean Weibking, Kathi Welch, Mr. Atchison, Spon- sor, Nancy Schaffenacker, Donna Lowe, Kevin Milligan, Becky Gupton, Sonia Schroth, Angela Sheehan, Todd Singley. Reporters I Ny Gfbilffn L! as di X Student Council Sponsor: Miss Heft, Gary Schmidt, Bruce Dannenberger, Jerry Southerland, Susan Buckles, Roger Murphy. Bill Erlenbush, Kathi Welch, Kay Allspach, John Schlitt, Dennis Sheehan. Steve Bertsche. 6 O O Kay Allspach, Marian Stoll, Susan Buckles, Kathi Welch, Nolan Pope, Miss Martin, Sponsorg Judy Copeland, Arlene Schilt, Angela Sheehan, Bill Erlenbush, James McGee, Stuart Milligan Gary Schmidt, Bruce Cowgur. Library Club Bob Taylor, Kay Allspach, Nolan Pope, Angela Sheehan, Miss Martin, Sponsorg Marsha Rothwell, Susie Marshall, Sonia Schroth, Arlene Schilr, Becky Gupton, Peggy Neal, Susan Buckles. Joyce Miller, Bruce Cowgur, Jo Ellen Maxheirner, Robert Cullen, Pam Egger, Londa Loveall, Debbie Rernrnert, Donna Lowe, Eleanor Troyer. Latin Club Bill Pflug, Flo Ann Lynch, Debbie Leimbach, Miss Martin, Sponsor, Pam Scroggin, Harry Hild. Sue Follis, Marinda Bryson, Marcia Troyer, Linda Stoll, Dorla Froehlich, Jo Ellen Maxheimer, Cindy Mann 40f L0 L77 47 J J German Club Seated: Mr. Atchison, Sponsor, Bill Erlenbush, Nolan Pope, Bruce Dannen berger, Kevin Milligan, Arlene Schilt. 2nd Row: Chris Mueller, Becky Gupton, Jo Ann Schott, Sue Follis, Denise Schultz, Jean Wiebking. 3rd Row: Jerry Southerland, Allen Stauffer, Larry Baker, Pat McDonnough, Danny Lobb, Eddie Hagenbuch, Steve Enge. 4th Row: Bruce Cowgur, Stuart Milligan, Mark McGee, Steve Stuckel, James McGee, John Schlitt, Robert Cullen. Spanish Club Seated: Tom Gupton, Judy Copeland, Kathi Welch, Donna Gulso, Mr. Atchison, Sponsor. 2nd Row: Nancy Fuhrer, Carolyn Voelker, Sarah Volle, Starr Broughton, Diane Hahn, Jean Maxheimer, Nancy Schaffen- acker, Diane Scroggin. 3rd Row: Pat Berry, Cathy Voelker, Peggy Neal, Brenda Bohn, Cheryl Gerardot, Donna Lowe, Barbara Leimbach. 4th Row: Kim Streenz, Jeff Martin, Susan Buckles, Larry Turner, Mike Kennedy. l Sophomore Class Officers Sponsors: Mr. Stivers, Miss Brannan, Mrs. Tate, Mr. Manes. Jeff Martin, Vice-Presidentg Tom Connol- ley, Presidentg Deborah Leimbach, Secre- taryg Kay Schaffenacker, Treasurer. Junior Class Officers Sponsors: Mr. Eggers, Mr. West, Mrs. Kelly, Mr. Watts, Mr. Butkovich. Dan Phillips, Presidentg Larry Baker, Vice Presidentg Marian Stoll, Secretary, Allen Stauffer, Treasurer. Freshman Class Officers Sponsors: Mrs. Eggers, Mr. Asplund. Richie Schroth, Treasurerg Rosemary Walsh, Secretary, Dorla Froehlich, Vice- Presidentg Steve Bertsche, President. 'f 41 f 5 fi ,X ' R cc.. cf v if Girls Mixed 42 51,6 ,,A, 4? lst Row: Susan Mendenhall, Rose Marie Wilham, Cindy Mueller, Marsha Rothwell, Mary Spenler, Rosemary Walsh, Arlene Schilt. 2nd Row: Susan Marshall, Susan Ayers, Christy Wagner, Sandy Stratton, Sonia Schroth, Cheryl Bellatti, Pat Berry. 3rd Row: Vicki Braun, Kathy Stoll, Karla Leimbach, Cheryl Gerardot, Barbara Leim- bach, Karen Tendick. 4th Row: Jenny Letterle, Marinda Bryson, Kathleen Koehler, Helen Schmidt, Leslie Thornton, Pat Cowgur. lst Row: Susan Mendenhall, Rose Marie Wilham, Cindy Mueller, Marsha Rothwell, Mary Spenler, Rosemary Walsh, Arlene Schilt. 2nd Row: Susan Marshall, Susan Ayers, Christy Wagner, Sandy Stratton, Sonia Schroth, Cheryl Bellatti, Pat Berry. . . b L . 3rd Row: V1cki Braun, Kathy Stoll, Karla Leimbach, Cheryl Gerardot, Bar ara erm- bach, Karen Tendick, Chris Mueller. 4th Row: Jenny Letterle, Marinda Bryson, Kathleen Koehler, Helen Schmidt, Leslie Thornton, Pat Cowgur. 5th Row: Kim Streenz, James McGee, Larry Turner, Todd Singley, Harold Mathenyf John Buckles. Chorus Chorus Girls' Sextet L-R: Sonia Schroth, Rosemary Walsh, Susan Mendenhall, Kathleen Koehler, Mary Spenler, Rose Marie Wilham. Boys' Quartet L-R: Kim Streenz, Todd Singley, John Buckles, Ray Shull. 4 V! A , 1 ,ui M-f',L,l J Chorus Group L-R: Kim Streenz, Harold Matheny, John Buckles, Todd Singley, Ray Shull, Greg Maus, Marsha Rothwell, Rose mary Walsh, Mary Spenler, Susan Mendenhall, .Chris Mueller, Kathleen Koehler, Rose Marie Wilham, Arlene Schilt, JoAnn Schott. Girls' Trio L-R: Arlene Schilt, Chris Mueller, Marsha Rothwell. 44 ff,fl..,f 45,mf1aQ.J Sandra Stratton Debbra Shellhammer Scott Steinfort Jeff Martin Alan Stauffer Jeff Laatsch Jerry Stoll Major and Majorettes Band Cabinet Dorla Froehlich Jane Goodman Sonia Schroth Marian Stoll I. Eldon Stoll Kathi Welch 1 45 Dance Band Seated: Pam Weckel, Marian Stoll, Richie Schroth, Brenda Bohn, Kathi Welch, Linda Stoll. 2nd Row: Arlene Schilt, . , 11,1 Mark McGee, Donna Gulso, Cheryl Volle, Julian Stoll, Harry Hild, Judy Copeland, Kay Schaffenacker, Steve Sc 1 t. Standing: Kim Streenz, Rosemary Walsch, J. Eldon Stoll, Leslie Hild, Jeff Martin, Larry Turner, Jerry Stoll, Cathy Hein, Steve Stuckel. Seated at Piano: James McGee. Musical Band 4 Seated' Linda Stoll, Nancy Schaffenacker, Judy Fraim, Delores Rager, Nolan Pope, Peggy Neal, Marian Stoll. 2nd . . d Row: Leslie Hild, Mark McGee, Jerry Stoll, Jeff Martin, Richie Schroth, Donna Gulso, Allen Stauffer, Judy Copelan Standing: Debbie Shellhammer, Jean Wiebking, Kim Streenz, J. Eldon Stoll, Rosemary Walsh, Mike Copeland, John Buckles. 6 E' is Pep Band Top Row: Robert Cullen, John Buckles, Danny Boyd, Michael Copeland. Second Row: Angela Sheehan, Ed Horn, J. Eldon Stoll, Kim Streenz. Third Row: Randy Marten, Steve Bertsche, Jeff Martin, Debbie Shellhammer, Steve Stuckel. Fourth Row: Leslie Hild, Cathy Hein, Jerry Stoll, Larry Turner. Fifth Row: David Pope, Donna Gulso, Judy Copeland, Steve Enge. Sixth Row: Pam Weckel, FloAnn Lynch, Linda Stoll, Pam Scroggin, Mark McGee. Seventh Row: Cathy Stoll, Richard Schroth, Cheryl Volle, Nancy Schaffenacker. Eighth Row: Rosemary Walsh, Harry Hild, Nolan Pope, Becky Gupton, Jeff Laatsch, Peggy Neal. Ninth Row: Betty Kaesebier, Delores Rager, Linda Stoll, Marinda Bryson, Diane Hahn. Tenth Row: Rosanne Bahn, Ann Zimmer- mann, Diane Scroggin, Jo Ann Schott, Judy Fraim. M . 53 -as CD lst Row: Judy Fraim, Jo Ann Schott, Diane Scroggin, Deborah Leimbach, Ann Zimmermann, Verna Wines, Rosanne Bahn, Diane Gaultney, Kathy Stoll, Jean Wiebking, Debra Shellhamrner. 2nd Row: Marian Stoll, Peggy Neal, Nolan Pope, Delores Rager, Harry Hild, Betty Kaesebier, Linda Stoll, Pam Scroggin, Flo Ann Lynch, Linda Stoll, Barbara Rothwell, Shirley Follis, Connie Shanle, Kathy Leesman, Sarah McGee, Susan McGee, Rosemary Walsh. 3rd Row: Jeff Laatsch, Becky Gupton, Marinda Bryson, Kay Schaffenacker, Susan Ayers, Sheila McCarty, Judy Maxheimer, Jane Goodman, Dawn Broughton, Dorla Froehlich, Nancy Schaffenacker, Mark McGee, Janet Hagenbuch, Steve Schilt, Dennis Beggs, Julian Stoll, Donna Gulso, Judy Copeland, Sue Follis, Carl Scroggin, Allen Jackson, Steve Enge, Pam Weckel, Kathi Welch, Cheryl Volle, Richard Schroth, Allen Stauffer, Brenda Bohn. 4th Row: Starr Broughton, Diane Hahn, Pat McDonnough, Mike McDonnough, Joyce Stoll, Angela Sheehan, Kim Streenz, J. Eldon Stoll, Ed Horn, Bill McKinley, Neil Pope, Randy Marten, Robert Cullen, John Buckles, Danny Boyd, Mike Copeland, Frank Hassebrock, Steve Bertsche, Donny Vandevender, David Pope, Steve Stuckel, Cathy Hein, Leslie Hild, Jerry Stoll, Jeff Martin, Larry Turner. Marching Band J , ,, fm GQQLL' Front Row: Kim Streenz, J. Eldon Stoll, Randy Marten, Bill McKinley, Ed Horn, Neil Pope. 2nd Row: Steve Bertsche, Janet Hagenbuch, Diane Gaultney, Jean Wiebking, A Z' mermann Diane Scroggin Kathy Stoll Verna Wines Rosanne Bahn JoAnn Schott, Deborah Leirnbach. 3rd Row: John Buckles, Angela Sheehan, Judy Frairn, nn rm , , , , , Mike Copeland, Peggy Neal, Betty Kaesebier, Joyce Stoll, Dawn Broughton, Nolan Pope, Harry Hild, Mike McDonnough, Pat McDonnough, Jeff Laatsch, Starr Broughton, Diane Hahn, Marinda Bryson, Sarah McGee, Delores Rager, Linda Stoll, Susan Ayers, Kay Schaffenacker, Shiela McCarty, Becky Gupton, Robert Cullen, Danny Boyd. 4th ' ' ' 'h dSh th FlAnn h 1V ll Marian Stoll Nanc Schaffenacker Judy Maxheimer Kathi Welch Pam Weckel, Linda Stoll, Alan Stauffer, Ric ar c ro , o Row: Brenda Bohn, C ery o e, , y , , , L nch Shirle Follis, Pam Scroggin, Barbara Rothwell, Connie Shanle, Kathy Leesman, Susan McGee, Rosemary Walsh. 5th Row: Julian Stoll, Frank Hassebrock, Dennis Y r Y Beggs, Steve Schilt, Cathy Hein, Larry Turner, Jeff Martin, Jerry Stoll, Mark McGee, Leslie Hild, Steve Stuckel, David Pope, Donny Vandevender, Steve Enge, Sue Follis, Judy Copeland, Donna Gulso, Carl Scroggin, Alan Jackson. nh CD 1 I FFA First Row: J. Eldon Stoll, Steve French, Mark McGee, Dale Durchholz, Bob Cardoni, Dennis Sheehan, Mr. West. Sec ond Row: Lester Starr, Gary Schmidt, Jerry Stoll, Ron Dierker, Dennis Beggs. Third Row: Leslie Hild, David Pope, Larry Horn, Mike Copeland, Allen Opperman, Louis Winkleman, Dennis Rockwell. Fourth Row: Larry Schahl, Donny Vandevender, Kenny Ahrens, Stan Miller, Terry McCain, Julian Wubben, Gerald Bellatti. Fifth Row: John Buckles, Mike Bryson, Rick Peterson, Jerry Collier, Alan Skaggs, Gary Cooper, Steve Vaughn, Tom Polk. f , I ,xv ,ki F.F.A. Teams Julian Wubben, Louis Winkelmann, Allen Opper- man, Mike Copeland, John Buckles, Jerry Collier. Dale Durchholz. Jerry Stoll, Mark McGee, Lester Starr I. Eldon Stoll, David Pope, Alan Skaggs, Dennis Beggs, Gary Cooper, Alan Skaggs, Dennis Sheehan, Dennis Beggs. Don Vandevender. s I it an . fr ,V -r.g1sf1em,sx-,g ra f ag,fr,g5..,1,i,,,,.Xi,5 ,.,,: L , Larry Schahl. Gary Cooper. ' 5,319 K " fig 2 rg ,, ur -u xx :f"W' J' up P 2 an 4 A is ' Q nnin A n D an Q ,,... M . inn. E513 :" ' i U U - ::'.' fkijvii -,"' L. ,Vk.1 ,,f' J. Eldon Stoll. -if J' :fy JQWO F.H.A. lst Row: Sandy Stratton, Peggy Neal, Betty Opperman, Mrs. Kelly. 2nd Row: Debbie Remmert, Karen Tendick, Shirley Holland, Flo Ann Lynch, Linda Stoll, Chris Mueller, Rose Marie Wilham, Connie Reiter, Vicki Braun. 3rd Row: Connie Allsop, Marilyn Gill, Shirley Long, Pam Egger, Sue Follis, Stephanie Anderson, Gretchen Stahl, Mary Hagan, Linda Lar- son, Karen Hendricksmeyer, Sandy Turner. 4th Row: Mary Salmon, Sonia Schroth, Susan Ayers, Kathleen Koehler, Joyce Miller, Joan Miller, Kitty Werth, Kathy Stoll, Marjorie Goodman, Jenny Letterle. 9' o +0 . , W2 ,ff sr? ' 2, 3 vo 1- E - - E jj, Q 6,5 . i t O3 44,0 W0 lvrw HO 21 J 1 ' X N ' S A Fra 1- G af is K : K, XB! Av 1' , M ' yn- 1? 'BWIQ fart M ae S jr ' 0 ff , gg .C Q2 sz! ,,,.vf, C-3.A.A. lst Row: Eleanor Troyer, Joan Miller, Donna Lowe, Kathi Welch, Mrs. Eggers. 2nd Row: Karla Leimbach, Rose Marie Wilham, Marinda Bryson, Susan Mendenhall, Helen Schmidt, Leslie Thornton, Kathy Prather, Pam Weckel, Jane Goodman, Linda Allspach, Vicki Lobb, Rosemary Walsh, Sharon Jackson, Joyce Miller. 3rd Row: Cheryl Gerardot, Linda Stoll, Marsha Rothwell, Nancy Fuhrer, FloAnn Lynch, Vicki Braun, Jenny Letterle, Susan Ayers, Sandy Stratton, Sonia Schroth, Chris Wagner, Cheryl Volle, Marsha Troyer, Dorla Rae Froehlich. 4th Row: Marjorie Goodman, Susan Marshall, Debra Shell- hammer, Kathy Stoll, Kris Hollembeak, Kathy Leesman, Sheila McCarty, Linda Howard, Diane Scroggin, Ann Zimmer- mann, Nancy Schaffenacker, Jean Maxheimer, Diane Hahn. Last Row: Starr Broughton, Chris Mueller, Peggy Neal, Barbara Leimbach, Cathy Hein, Becky Gupton, Kay Schaffenacker, Betty Kaesebier, Kay Allspach, Donna Gulso, Denise Schultz, Debbie Leimbach, JoAnn Schott, Cindy Mueller. .1 Q5 -5 1 f' J 553 !f'f 53 ' fudftff 415 M Club L-R1 Gary Bailey, Jim Fuhrer, Allen Stauffer, Bruce Dannenberger, Jeff Laatsch, Tom Gupton, Steve Stuckel, Gary Schmidt, Perry Walcott, Larry Baker, Danny Lobb, Mike McDonnough, Mike Kennedy, Roger Murphy, Bob Taylor, J. Eldon Stoll, Roger Wilham, Jim Luster, Dick Goodman, Danny Phillips, Larry Horn, Scott Steinfort, Danny Aughenbaugh, Larry Bowles, Bob Cardoni, Alan Moore, Steve Vaughn, Jerry Southerland. Coachesn Mr. Eggers, Mr. Manes, Mr. Butkovich. f L. fl , f Murder In A unnery L-R: Ray Shull, Linda Stoll, Mike Kennedy, Rose Marie Wilharn, Sue Follis, Jerry Southerland, Chris Mueller. L-R: I. Eldon Stoll, Peggy Neal, Kitty Werth, Ken Rishel, Angela Sheehan. L-R: Judy Copeland, Londa Loveall Barbara Leimbach, Arlene Schilt, Cathy Hein, Kitty Werth. Senior Play The posting of the K. P. list! A little green monster ate everything Gee, off1cer tt on but my feed- I know Fm irresistible, but clown girls, down. wlsh I had an 1ce bar. you 100k1l'1g so rnnocent Bob? Hippety hop to the barber shop. Now this is how we do it gang! The next person that just says one word. Iumor Good Ctttzens . Would you chop Look, Ma, no cavaues! ACTIVITIES ! 58? Plain and Fancy First Row: Donny Vandevender, Bob Taylor, Larry Turner, Steve Stuckel, Connie Shanle, Cindy Mueller, Marsha Rothwell, Arlene Schilt. Second Row: Kathi Welch, Greg Maus, Sandy Stratton, Brenda Bohn, Harold Matheny, Kitty Werth, Stan Miller, Shirley Follis, Gary Knauer. Third Row: Eleanor Troyer, Scott Steinfort, Sonia Schroth, Susan Marshall, Cheryl Gerardot, Karla Leimbach, Susan Buckles, Barbara Leimbach, Rose Marie Wilham. Back Row: Jenny Letterle, Alan Skaggs, Dick Luster, Dick Goodman, Larry Baker, Harry Hild, Todd Singley, Roger Bates, Kathleen Koehler, Mary Spenler. 1 ft - 5' f-ff ...twfceiq ge gl , Thespians Front Row, L-R: Larry Turner, Jerry Southerland, Bob Taylor, J. Eldon Stoll, Jeff Laatsch, Mike Kennedy, Steve Stuckel. Standing, L-R: Sue Follis, Arlene Schilt, Londa Loveall, Susan Buckles, Peggy Neal, Rose Marie Wilham, Scott Stein- fort, Chris Mueller, Kitty Werth, Gary Schmidt, Connie Shanle, Brenda Bohn, Marsha Rothwell, Angela Sheehan, Roger Murphy. Contest Pla Mike Kennedy Larry Turner Arlene Schilt Steve Stuckel Kitty Werth Kitty Werth Angela Sheehan Angela Sheehan Q Prom Queen, Janet Poffenbargerg King, Mike Schultz Junior Class President, Roger Murphy, Sec., Angela Sheehan Serving attendants: L. to R.: Nancy Schaffenacker, Jeff Martin, Debbie Leim bach, Tom Connelley, John Schlitt, Cindy'Mue11er, Dennis Sheehan, and :Kay Schaffenacker. High Honors Arlene Schilt Susan Buckles Boys' State Jeff Laatsch Dale Durchholz Angela Sheehan D. A. R. Award ,Z u 61 L, A1121 ,." ' 6. May Queen Queen - Becky Singley Attendants BGIIY Killg Linda Tendick Janet Pbffenbarger Retiring Queen - Susan Connolley iv ,L -' Homecoming Retiring Queen Barbara Lucas Queen Stephanie Anderson 1 ' v v W, MTW ne,no L-R: Jean Wiebking, Ron Dierker, Susan Buckles, Gar Sch 'iii RB fb 4 A u Gulso, Danny Phillips, Rosemary Walsh. y nn tw ar ara Lucas, Steephanie Anderson, Iwwiilaon Stoll, Donna i , - 1 I 6 . - s Q Q-1 N x A, - ,V 1 ' B W e , r c, 5 1 s W 5-,X ' 0 Nw Q r as ' 9 1 Q l 1 'vw' G ' 'I K E7 su as B P h n ' 5 n Q , '63 Top. L. to R.: Mr. Stivers, Terry Mc- i Cain, Jim Luster, Mr. Stivers, Norman l Wilham and Lloyd Moore. Middle. L. to R.: Terry McCain, Mr. Stivers, Norman Wilham, and Lloyd Moore. Industrial Arts 64 ,P Bottom. L. ro R.: J. C. Love all, Terry McCain, Greg Mar- tin, Mr. Stivers, Lloyd Moore, Norman Wilham, and Jim Luster. ATHLETICS Varsity Danny Lobb, Mike Kennedy, Allen Stauffer, Bruce Dannenberger, Scott Steinfort, Danny Aughenbaugh, Gary Schmidt Larry Horn, Larry Bowles, Bob Cardoni, Stuart Milligan, Larry Baker. Junior Varsity Front Row, L-R: Randy Marten, Mike Copeland, Steve Bertsche, Lyle Fout, Stuart Erlenbush, Alan Opperman, Louis Stahl, Ed Hagenbuch. Standing, L-R: Alan Ozment, Tom Connolley, Keith Schmidt, Jeff Martin, Dennis Sheehan, Steve Enge, Terry Mc- Cain, Richie Schroth, Dick Luster, Gerald Rice, Dennis Rockwell, Coach Eggers. All f? Varsity Bruce Dannenberger Ga ry Schmidt A Dan Aughenbaugh Mike Kennedy Larry Hom Laffy Bowles Bob Cardoni Cross Counu' 68 ff Front Row, L-R: Keith Schmidt, Danny Aughenbaugh, Larry Horn, Gary Schmidt, Larry Baker, Dan Phillips. Standing, L-R: Mike McDonnough, Dick Luster, Terry Fulk, Perry Walcott, Jerry Southerland, Danny Lobb, Larry Gerardot. Track ,r,f7f'4E1i il, Front Row, L-R: Larry Baker, Larry Gerardot, Dick Luster, Raymond Shull, Danny Phillips, Mike McDonnough. Standing, L-R: Steve Vaughn, Danny Lobb, Danny Aughenbaugh, Jerry Southerland Gary Bailey, Larry Horn, Perry Walcott. Tennis Stuart Milligan Pat McDormough Steve Enge Harry Hild Dick Luster I. Eldon Sto 4:'?h?Q5 N , 4'r'O" sw-1--1-wt f:':':':'Qs9 . O?'x":":.':qt?. ':'fii'5f5i'5f:f152 :fzf'2g!Q':1'Zvt't'. ,fglql Q'atQ4 49' 055094. f I '.l'l"'.x Pss"50os. ?o'l'0 'MQQQ OOJQSQOQQ' ':,,'.,'v,g. Q g I as ap Ava -za':f.,":'Q Z't".w..' hfclfl H any-' 4- 43 - iff Baseball Front Row, L-R: Jeff Laatsch, Ronnie Bowles, Alan Moore, Larry Bowles, Bob Cardom Richie Schroth Steve French Steve Stuckel. Standing, L-R: Coach, Mr. Manesg Stuart Erlenbush, Lyle Fout, Eddie Hagenbuch Tom Gupton Alan Ozment Mike Kennedy, Bill Erlenbush, Jim Luster, Gerald Rice, Dale Southerland, Steve Shehorn Jeff Martin Roger Murphy Manager. April 5 April 12 April 14 April 15 April 18 April 19 April 21 April 22 April 27 April 28 April 29 May 4 May 6 May 9 May i May 11 May 16 May 17 May 18 1966 Spring Schedule Lincoln Atlanta McLean Riverton Williamsville Mason City Argenta Niantic McLean Williamsville Riverton Warrensburg Niantic District Tournament Di nt.. t Tournament District Tournament Regional Tournament Regional Tournament Regional Tournament Away Here Away Away Here Away Here Here Here A way Here Here Away Seniors: Connie Shanle, Brenda Bohn, Susan Buckles Juniors: Kathi Welch, Marian Stoll, Donna Lowe. Sophomore: Debbie Leimbach Freshmen: Linda Allspach, Dorla Froehlich. AUTOGRAPHS 'L U Kg! K, W ' ' A f ,gal L f Z2 Ajfwf Cl K' ,127 CIC J 42 ,fffwzd fi A Aff J mf laf f f f,g ,j +fC4 If ,yadgwgw W f Iw A fi. 4. mfif : ilk gf? 5 ZW I if J my CX Q 5 Thgw, , www M 1 G , -+ LL UV" ,f', K fizffhf 1 f f V, V ,ifgfil I lgjgffgxkwu ffl ? !,gm,c,wu,i7 4, Q-QL JV4 Q L f 1 J , 2 1 ,, Mai. if w 1+ , wif f Q MMM ! , if Z WL Qlffp 42 ' . 1 I f 1 1 , O4 Aw JVQJ w 1372 fvfpzfffly M554 71-ff. via yw piggy, Wygfffk Q4 MM ffl ffm 722 WW W .P ,K .79 Lmfwflr A ' 5 l , 6 fa Q W W MQ W W7 ' A Awhyp JQTQZQ WWW ffify aim! iff! MMM WW? 2 1 aff QQZ7 7?Q7 WW M W WW QM? W iffy, Xpvffwnmyf wwf g jg f,g7Z73Wff'g'7777 f40VP797f'?oW' '? idxwqpw 77ew3yfZ72,4ff4ff2fff27Wf5W f ' Wg' W1-fzwfwf' 2fV2f7W ww AWA Wm WW I,? ,, 04? F f h X QTQ ETS 3 2 S S5 5 ix X NJ I 19 1 3 . 4? 1' a ' x, X: U Lf N 1 Y, :Tw X x L V XUF V! H Nfw I3 I ff, I W D L, fy 'WW A f ' , W , N, X ml" N. , ' :V fffc'R, J 55 L! V 912 .J jj VU U" 'XG ,vw W Q Vvffw Qu XV W X fu A D YI! 'X OJ N M W Y HJ ,A J. I W w 3 XMmdwMQYYww Q Q wx Y if xx .Unk Nw J mkb j 'ff 7 NEW H Q Q , 31 if my M fl Q. X W U f XV wfbxxldfix LW Q im Yx S M 7 WY, A I K NX A XV? D V-1 ,Q 5 3 fi KAl Z ff? ss X vb 3 Ks N X fl I N513 533 X, 52 EXW W iff? WY? f Aigffn Q N 'S 31 A A7 ,ff 'US A . F X-W WM771' CNT! E ff' ,V4 A if X, W 8 QW' NNW mf 0 ,f S3 , X 4 .gf wf Q 1 , X2 A I ,yflqiaf M Q- N Nfgfwls Z5 MW ,EMQ J Q7 Q W M44' L K ., 1074 K' Y I 7 1-" p y, If Q 4' f I X . f r' f if . ff -4 ,KM , f" V, 1 f 'JA 'v- 111' , ' 4 , f X , W , A, , 1.1 1 X ,IVA ,L .L V, ,Ns 2,V-, X, - - I . ! fl , ,f "Y x R ,,. L" ., ft X ,,.Y A r fn: LA xr - f ' 4 ' ' f f, . Q f C C ' A - Y K, --- ' 5 X ' , 1 f .ff -f ,f.,,,R, 1, 444 1 f A Q ,Q -J.,-X , mfig, ,, g , V ff., , , ,, , Q" 51,1 ' f f , 5 'Q-Viw t1-.K.' 'X ! ' . , , K . ' ,-'fi s . K A Q , L 4-Lay. -"f"V'H , 4 ff' - 4 K . .",,1, KZ.. 'Q L I J' K H ,Af f .f fr . n- f r -J' 31 , ,f ,,, . 'JI fy ' ff, Y Q , U J lf' ff M- ' X . , J I, ' ff , , , f., -b 1 ,' f J. , x . ,, ,, . ' , gl, 5 , g k , .M,f A. f J ' ' , 4 ,, 1 , X, X y V 1 f " ' , f C. -L Q ff . . 2 , 4 1 I , I! ii! A- x Q7 fn: 4' I, f f , , ,,- I , K J! f I, ,-gn. M,.L,..,,f.,,.,1j,41'g ., , A.. --f V, R 4- - , ,Q M- , 5" f' CQ 41,5 ,QAM C J' "X A 'yynf ""' ' .' X, U!! 5? 4 , A -N U , .A 4' , 4 if ,fh,,:.4 ,, K..fi 11, 1, . x ,. fc,,4--f-4 uf ' N ' V Q ' ff, L 14-1.,,5,r ,,,,fL.-cf ' L gm .Cm " "-' , , , 1, Q ,LJ 0,11 . f 11, 'hr ,, 4 ' ' 4 ff Q s .W N I .f . f If f fx fQAff4L-'fn 1 f f' 11- 1--N ' XZ' 'A X' 'fl' fl: '41 f I f' 1. "ff Q, 'cf' ffl-Q Lf -.,, 1, L. fff V+ 'I " ,f ,ff ' X I ll ' ff Lrrf. - , 1' I' ff '- ' . V , , 7- V f Q- ' N V J '1A,fk,.,,k www ,-,g,X,f1' ff W 5-HC' ,, m M I, 4, fx, 1 I - f 'D W f' A XQJWQ J-Q4 , Lf S- '9 '1"u" ., ,. Mfr. 5 1 f -an V ,f f.. -4 .f 1 . f' f' s if , Q 4 ,, W- :..,. gh--,ff rw ,, fr1,f5,'iM -V . MAL fd,-if s , !L,f'---f--- Q L .ef 5- fi-if . I f X I f R X . ff 5 ,Z ,. A , .-Lf" X f'-fg Q: L-FQ if ' f '1 -f"'i " 17' :Li , ff. iff L f -ff-ff' f' ff' , ' 'f 7 f ff , , ,f 'I ' X 'f 4' , ff' , ' , 17" ' J 'V Y R VL, V6 cv--,f V . L ,, -Fx' ,ff ,Ld Q, fi 4 M f-...,,4,.Q.., ' ' "ggi - My f f ' f ' .' ' 1 , ,' ' -f . 1351 A f . 1-ff ,fyfer ' 'A' 4 1 gv 1 Ai- ,,,'.L ,fy -,,,f,Q!-gi' ,, ' -f " F , X, X! , , 1 WZ V 1 , , al 1 1 , L K A fkwj, A-4 V 1 df., M, Q , x if f 4-I if , V X' K X V l ,W 1 J f f-W., iff --1 ' . f Q V H ,A 'I - 1 fa Q, g.d,,! P. .2 Y , K' f M f ,J , , 3 , , N. 5 ' 1, 1 4 WVQJQOQ1! Q CQQ Jew -A G,0,o,,f, QfD0'Qf1, . Qi Pjwfwlkwlmmq QKLQMQMY 41:28 M M-Mg' W 24+ LQ'-kmjvwk jwLw4 lQ'MLgrQ' M'0fQ'l0W? H M-CLQH-Mfflj BD OJ Q WEN Lfiwwfff Ziff CA., 6 W "'S'555Mf,fp 5lOMlTHikfff3MJwid Nw ,WJ www 33 ICRA LLM ' in Ufljwj F28 Wim H WU, ' 1 ff, W LM,-f aww ye, f as X wm02fwWq,j Qfifm 35y?5yUw3w J'5"QQ'3Mf fm 4 f EJQMM ffifm BQWQW J 44 x hJ w 9GLwMelq N Qzfzmkggiif Q eamgw bgfyaftfqe 5W5f Ogigjxf 9633530 iw' wifi-E X O Q , S850 A Q SQJBTX5 awk Q MOL-iciVgl22i'24E wwmpwiwi, Mdjrlw QTwZwjf5i3VL32fb7z,M,Z?MzJl5V MJF M MJfw E,Offj4fQ,,f,,"f7J3 fgdhcpeeyijvftafs mao4b Uwiwlqlioiw iw, 215' Uv QMS Qghfwfl ,ffm g5'L Q My Jfrbffaffzy ,Ammf 44 f21427L44 Q4 Kwai, imc, .fam Q bfZwf ffiivjj Am fyMLfnfw!fZZ ,f7M4.f.awf?, dggfwkw xg? fdjdflwi ffgfha ,amz Jyafw, 7,442 K? A JZ - fyzfz4 w7QQ 4Q6'fZ7L ?f'Zf' fffjzdzgq ybm gif Wm ! W! gffifffkf EFX E 3 Ei 5 2 A ffl Y KN X XT X ,x. -,Q ,J A Ky- XJ XX x ., Aww 'Z,5V,44L,MW6 'Mfg EM M ,MMMMW f wMMMf ' WMMW ' My Yi? , fx XSER m 3 X m X R L, Qi X S3 Yi in Z NS . "' X XJ I Y Q33 h-',MQ'i- Q, EYJVQFQ E N Q QRS 35 Q Q 3 Q Ki X Nd Q R XXX xg XR NX Qs eww N53 N A K 2 Q X ' R N5 N A N X Y 'xixf N ww vw . QQ , Na' 3 Q Qi QW Q Q XJxWN5'X1w NK QRS EN 3: k ' - J" Qi N - . K... ' M NX X K-xx A xxmxi X . XQ 5 Q SM N Q Q is wg fs wa X.. W NX. X 5 KX' Q X J QA - X . E E w, S33 QNX? Q Q MXN Sm ' Q? . X - xg LN K X SFX Ng lx XF Nkixib i 1 I' 6 'K 5 ,M www SR Q 5 QA X 3 5 QRS X 'fain Q . Q3 N Q x FSTLSNKXXQJ s . 3 N .SRM N Q N X Q, A5 Q55 W1 gf: S3dQRvYw5gmwiXwSspS22Q VQ NX N Q RQ -K X5 Eg X-J .Qav 1-XE A sf V X Q - V ww sf X X X 3 15 Q fx fax 9 Q: Q ' Ng 'xx K N N, qv Q 3X,Qff x xl W 'wg .Q - SQXNX XQXQS V+ :J ww -Q3 ,. ,,Ye'1v S NW 'J xxx N xx 'X N -xixss X5 iv W Y X f MTS? Q vp fx , Q, Q . xx v Q ,p X35 QQNQ XR A X X XA A N X A XJ X .M KX x , lx SN wi, x, X S , X x 5 A Q NX 5 NJ Q N9 X E RN X QJQ. QQSXQX X3 Q5 Nl Q5 NX 33 CJ? J XS Q F M Q NQgwJJf QQ Q-QA 4 Q PE Q M wg A W . 'ff AME ,Zoe ,e NN S SNXQ iw FX -f QQ S E243 , X7 Q. Q xx FQ Q Ku ' QFPX SX 3 E VF' ff ,ZZ ' xfvwixsbiws QX?sXfa ,Jilin JW' ' Wx C ff KN QQNQW 'Q A '33 . W , " S3 Q .wg Q, Ng, view , ' 44 4 J if X N59-N 5 TF: Q Q, 1, ,ic A M S ' ,, xx's.A - x , Q ,Q ' ,A . ,fl X ffsfQs3Eiyif Sift JW Y -Q .K X ,fa 1 -f fa , W LM 'b?l',1' Hy , I K DIV cg Q ,WV I VV, QW. My by 1 Q 'Qmegq' W , J' f UQ ,U A A dw MQW? XV , MVJU 1, jx qw 'C- ry W D W0 JJ M. I ! AJJGIVL Mujwv by CV IU F Aj! '6Z,,.,,d MRZSZ76 dy ,guy VPU! W lkfvb wwf 7"""'L H-R: . Dbl! HQ' su! JMU and, uw . mg!-JU :QM HV U1MVMV, L Mfr! I' wL 75 . yv My J N 'VM '0jf3fffW 2'VUfH,H' GSU! V N ,H x31 V J' LV! CV? W WL' 4 Mwjwfwuvyywwf W 'MQW ,pw Kjbzb yfbgyf X if J fWf272g'Z0 , W M M J 3mM7WW low WM ', U fm bg SQ lk Q? ififgiix Q2 +Q is wg s 125, 'E E xg QQQ- A ,Nuys 25565 gf Magi jf564 Ng 6 g i 5 bEMEj,Mcff,,f 1 , , . x rNJ54!L',x b 1r49Q,fffi6Uf,e.aw2,g7f . , , , , . k i 6' 04517 N, or A I Skqagcfffkffi-Zif1f1,04,,f' AML Mfdobc , M 2 mf MW My fMMf' - C1612-6,fLf . U , C , , " " ,, i Wu 660'bQ0Qmi LW! Ax 5' zfvfphw HuZf,0,zg,w,1,gA,,ML07RL' Qjxi Q .f 1 W if J F 7 79 f - Cdfc,5,f,47,LJj X-a,cC,77Z!?7UZ,g,WJ , fn...-cf ,gnydxdl W0 ,gay . V, r ' WM' Q3 'xp ' if A Vx X., in L , ' LAK J .2 fu . 5 Xk'f'xxXxY5p 3 Mg N A W J! Of hx 'xlf Yr J 0gx,J! X Wwgfy 1 IJ' M WAVE kj! Q UNL j N Qu ,rf 5' Lf 'W M W rm fy rw N' M LDV pi 'M gf! wg V, A r ,UF ,A -lb' NX fy' jf A j' 5.093 LX 9,1 " U' WJ f mv ,rf R 'D A . V - 1 lx, Y X3 ..-f ' W VX, !',M"' I X uv KIM rxwglvp- fl' -AJ., my A Mjgfn pk. XV? ru! My -1 X 'M JJ 'gif ww W1 QWJM' 3 ,V ,+ I My M X rf + rw W aff r ' vb + ,f R, .iv M ju H J, 4 yu QA 5 L K Ujd ' fi may L r W rw ,JM rx RA G sway QV fig! JUN M4 J QV' up MJ L T . W xr AN I N B A1 V .r J W V ,VU QP JM' rr U xy 1 ju ,ivy 1 in 'dry' K fbln XR! f ry WXU n 'X NJ X . 'Q' ,Ib XJ U N f AVP K N ,, HW WW fu OW W r wk M ' A - ky W fx 1 ',XQ+fV iw KW bw W' 'vw ' my HMV! .XX X, M160 www iw 4 Lvl K . 3 JJ W , A X A W' r 4 ' Hi MFA" W ,JM W E jf .Wm W- R If' , XT EJ r yu Ur' WU ,W V V r K if rm I 1 f x H lxvggfw GYANPXA WJ U W U , XM 'W AW Vw . 'S by ji! N WS, vw , vw - ff Hwy! UMW ,X vor M., J . 1 ww 2 W, GQ mmmwgww vffwu oo WCLLI' gf XV QM W Mimi Ny mf W N WL A9-X QUUQW M ,bfjfdamwf ' PM EIN - r . N E w s F o T 0 NJ 'Ii Your Yearbook Publisher 1 N M Q ,, CLA .J 71 M2-eq" In Appreciation On behalf of the Mount Pulaski High School, we, the Yearbook Staff, wish to sincerely express our gratitude to Mr. Stivers. As Industrial Arts teacher, class sponsor, his outstanding help in our class projects, and his kindness and sincerity shown towards all the students for the past thirty- five years, we dedicate this 1965-66 yearbook to Mr. Herbert Stivers. S TE Piwfvlf Mw,,,,.. QQQQWZJKCQEWMWA' W ww It , J Ji Wiki JV5' gfL0 I Nf2,Lf5 Q Q,5wfLfffnfyC X, le Aww ie oi,fwff,wf-A57 , ,qf-Gfvfy 70'-MfZw"f'Q, '0 9QLvf'j,ZwffwM,v-f'LfjL5'0'M fwff Gjgmlgf QM0g9fZ!f?0Z17j fbw-wwf. KSAQQQD ' keaaiealg Lf.-assi.-..n '..f..n-rw-f --4.?,-415: -v,.wa1.gwasf,.,..H- - -:A 1:.: v.mHfhw www-'..,,.m,. -W Q, ,X , . - . - ,.... ,'-Wi - --1 ..-.,---3,.i',?ypv-vt'-vs: ..-T.--h ,. ,f..-... ,. ... , .1 ,,,w , ,.,,,,.,rA ,I , .J 'M M --L ', 'L Thi., .K 1 LVL x ink. 'L AL40-'bJ41'AVl,' lipnk ffm,-Ink L! 1, , ,fin I P A , UF 1 ax.. . I1 4 M X -, I i .. X WDM' X JH fix, DJJ w L QM f eb favs I .vullyl Q19 ULL I , . Lt L A K Wh by l97LJLfLJ" Q- J ll Saab' Q WW ,N tif m Q W if 1 -1 R :.1g -1-vw--L?- N Y -.. g....r ,i ' 7' 11-232 ,-1--, .,..... -.,,, '- v -T --- ,. 71-1.. -.,.. .--- -- --4, .. --..- - .-1 P- as af W-gf V71-.15 . , -- , . 'J M--,R-' 'W 5' , - V ,F .. , .-L. 1-'li ,-. Ah '. " an sd L y JJ! 1, , av' " fQ-",4- " - ,. "',,h, ,. ' lynx. 2. - U, K- -'L 'vi -A-Lx, ,. . ...H . df 5 " '- . 'I 7-' - 1 " - - -- "' -f,,-nga .'+',5v'r:4m,. w M .5'fg,t4.f.,M'4-"1 -,T ..- - f , - , W...-Q, ., I, 2 - , . 343 . ,Q-nf" -M ,gr f f.g.1r.,.., - 5 ,L '-. ' " ' ' -"'1 P gil' -, 4 '-'fiwlli' W-' ' - . , -H 'G' ' . fl .J -- , - - QQ' ,. " , v 5, 145 ', In -y ,.. inn, ,, 1 , vi' A L 'Q ' .-digg -,F-...' .:.L1++f"..- -ff Q-J--,ge-4 M- . 1. . .-. .Jw ' '-" '.-T,"'.,f--Tv.,-.--., ,, 3145 2 -- .M 1 1 1-..-V ' ' . g '11 , l - ,, ,, M . -N - '-'.' g'q.a.,' ' ,Q --.3--'-Mil 3-vu-f!'w 1, 'fffygafi' 'j 5-,Q "4-1-,.'f': - Ajfg'-P ' - A . - - ---. .if 1: .-'Y ..ar'v-:w- --rf'--.'..:,,: ww- A 'ax.f,-- '-..--- H lim- -- if fi-,i,l:'5f '.. , , - .QQO57-X.-A N ' '- ' - .-3, a" S5 V . 'k3.:xgJn514g,Q?'- , if "QT ,M -, -. 2 , " , urs," 151, , Q" ' -wg" D ' 'Q 4+-f ... .ggfzoil - . -,nf .. 3-.W 5- 15,.1 P+ 5.4:-'."lgT-wus ,,.. ' 1' 'M ." ' 'Q -' .- ' fs- . ,.." Q-3 ' V- - ' -. ' ' - SAA "1 ' .. ,- , ,, , " - 'I 4,173-:""? .f .E ' '. -fi Tffzfs' .-.'?"'-7' "W -1 'fn-Q: " "1 .-- '1 Ts' T .,A ,. ,.,. , - l- 1, 1 - -b-.-1 .1 fu - - -- ,--, - - ., ' K Lu -gr Fm. :mi A F Ir 163:-4 . 'Rrh::b.,f1,ag,-y... 1 :Q .. it 'M T v - , ,l Y ., . I ' . -A , .N i , I - - ,1.nT'J'1f ' 1' , Q, Lglf -:Wir ' '..-' . ..'. . -1,1 - ,, i---9' . . . .. -4 T7 .g fl .-'ini '- "-'--1.14:-'A' -i-41'-5-.I-"-J" 'An '.7A - A ' 'I' - ,- ' 7 -'Hi 1 .'- H,'5A,w?S -Wgimf F 3 0' X" 'T' xp- 8.1 - ,, ' 'lr --'- "J "'f"' '- 2""' ' ' " '4,fmqe-n"-'-'J5E5---J+- . --.. .W 2' "af A 1 ,Q , ' W --1 11-f -y . .' . f nn. Aff- ' A L L , , ---NA , , tx, , - .g,.,,V Qs-.,,., -, 1 .Ur ., gi - A, -1 v ' ',:,z ".. . L , fx' 1',j4?:QCf'Bi-fa'-"', '- I ' "-"-5."L',::.,!a- 'ffl 2 " ' I A an . . ., -,' - ' -X.-. . . .,-- 3 . 4,-. -,, ,-,..,, JA... 1. M W ,- Q. 3,71-5 -1- -. i LJ L- ' '- - , H' "'frf-"T: " ' 1 -QC , ,' - W X -la: v A X k A x dAqrn-hz.. .-1 "V - 1 "' - - -xfl, . ILC-4 . Iy. , U I' VJ-.Kuff X 'V tl P., ., Q, V... ,- -..w.--,- -. .- .. --nvf .E ,,..-


Suggestions in the Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) collection:

Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Mount Pulaski Township High School - Hilltop Yearbook (Mount Pulaski, IL) online yearbook collection, 1980 Edition, Page 1

1980

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.