Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI)

 - Class of 1941

Page 1 of 120

 

Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection, 1941 Edition, Cover
CoverPage 6, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collectionPage 7, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collectionPage 11, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collectionPage 15, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collectionPage 9, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collectionPage 13, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collectionPage 17, 1941 Edition, Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 120 of the 1941 volume:

5. W-vu fi ' R. . .w ww.. ' T.. :l.. I 1 ff 5. Q53 Q63 FOREWORD X VxL,1QH1f5,b1,,FJ11'XN X ' 1 1"il.11"1x111111-11111111'1f11:11-111111-1-11 11 ' 1 1111 11 11X11'1'11 T11 Il'1- XU11111' 111111 1111111111 11111111 ' 1x1 1-11 11311111 Ll N fwflxx 411111 151 11111111 1 11 1X 1 1 Xl 1 l11'I'1I1Q 1-1-111l1111'111111'11w11112111N1 XXM4' 11 111 1 1 1 11Tf?1-T1"k'l1'1E111N1' V111-1 WIN 1-111I11',X IIN 11111 1 1-T111'?1Y1:11111111111gx11'1Y1w111111111115 I11 1 1 1 N' 1 111111111115 11111' Xl111A1'1f-w11111z111. fb DEDICATION N Ns lull N ll I 411 I l L NN II4 ix NNU l x 4 K 4 NN NN N N X N NN l iii Iiw will tu XIINN ' N N Ml N 1 . M 1 A , AVN , "jf I .li, -. .ls 'Nha ll NIIN. Iilinzuln-Ili Yl'l'Illl'lll' lim-1'-1111-ii I-,iw Nn'i'x'iL'v ill thix Niilimil, :mfl lhvii' iiilm-im-Ni iii iiizihiiiw thi 5 S Nlii I - IIN' gwil :L high um-. :uni the-ii' luith :L Nlrziiglil lim-, thi- S1-iiwi' Chix .ii l 41 lic-11-hi' ah-mlic: In-N th - Xlm'i'iNfsmiizi1i in MVN. Xl-1'ii1n-tlv :mimi Hi - .Xl:iiNh:1lI limi mrfHllI'1mhlt'NL friv Is. Xl' . Xl'lAIlH'lil'kiIlTill'i1k'TAk'ill l"IH:iii1l hgh Niiiu- iiiwxi-il !-v gi Qgiiiiliiix hf-'ht tw thi- wiiiiii-' Ntiiih-INN, lla-1' 1-lillii-IN in It'1lLki1ill"'IlI't'.Illli iiixxgiw -xiii hi 5 , 5 5 . hung i'L-iiim-iiiln-11-il lim-iigii high Nuliiml :ml hiu-i' hh- Sh- lc-'Lulu-N wiviiu- iii iiiiiim' high xx-lu-11-11101'ii-Smh-.mmm if iiiiisl v:ihi:lhh-. It i54r11l'4iL'NiI'l' lu Nu- .NIIN Xwilicttn- In-:iuliiiig hci' hat in fm'y-:l1'Nluuiiilc. Mi. 3 Nluii hull i in-xt iIlj'l'Il1'Nrr2. yn-iwiu-. hut L-1111111 iii Sl'l'X'ik'k'N iw-iiih-ix-il Xli. XI:1i'Nh:lll grziliizlu-rl fri iii lit. Xlivrris llif-'h Svliiml iii IWW? :mil Niziilui In ichiiig lin-rv iii 1918. F-lu-11:1 Nc-I :mil has hi-pl :1 high Nlziiirlziiwl ill' Ulu-ilii-xiii mil t'i'ivi1rlNhii1:uiimig ilL'I4 Nifl grziih-N Lliiwiiigliwiil thi- pmt f'k'Ill'N. fhv hui. iii iiifliu-iicc mx-i' k'Xt'1'5'tlllk' lh'1t IIIIS umm- iii cmitzicl with hu-it Ng-qliii. thi 'ui' K' : ,. " N . Nlzirshznll iiiuiij'1111111-,x'c-ziiwiili vzihizlhh- lm-zlvliiiig. H- f MORRISASONIAN BOARD OF EDUCATION I-XNK I7 s 1 RID -X I NIONT ACI I ns fl F1 ustee I 1 IIQIPP Q N s x N N11 EARL .. .' I ON 1'1'v.'ids'11l PHAT LHS LEY .. '. . .' . 1 'C 'l'l'v: .'1ll'l'l' Svf'vlz11'y UOXVAHD MOORE GLENN MONTAGVI 'lxh - zmmmzll .'1:1ffxx'i.'hc.' 111111111114 thc liuzlrcl uf lffllwzltiml fm 9 . mmrt nf :1 fim- 1-rl11c:1ti4n1:Ll lJI'Hgl'Illll in XII. Klurris. -V - - MORRIS-SONIAN -A OUR SCHOOL L 110 11101111 or tlll Kflllfl ll llll 11110 xx1tl1 xxhu 1 cxuxum 1 1.111111 111 :lm xx ure xxf' lx up mont our Nclmol lltc thus .11 Q .xx 1 s 111L111c111u cr plc Imlllt cxu X 1cl1 l1'lNK OCCUTILCI hun .md It xx1 1 1411 o11rhe.1rts U11 xxc 'llxx us Nt11xc to trulx lE'1H'6NLI1t lt xxo1tl11lx lllf JFIIIQ u11lx 1101101 to It - MORRIS-SONIAN -V- kj SUPT E L CLARK NX ords cannot express our appreclatlon and thanks for the g111d1nff llllllfl wl11cl1 Mr Clark has extended to us a11d for tl1e UIJlJUltlll1ltlLS he has placed Wltllln our reach 'Ihrough l11s un t11111g effmts fOl the betterment of l11gl1 selwul ptnplf. ue ll'1NC been able to grasp these adx antafres a11d to prepare O1llSLlNCS for a place 111 tl11s wolld In apprec1at1on of M1 Ll 1rl1 s lIlt4.lLSt lllil llLV0tlOIAl 111 11 we advance OIIXN ard along the wad xxl11el1 lm l11s pomted out to us '1l1e bCI1lOI' Class VklbllCS to extend 1ts l1L11l felt gI"1IllllClC a11d thanks for l11s COIlStI'L1CtlVC leaderslup and gmdance N. L 'lv 11, 2 ! 1 1 1 7 i . . 1 ts ' .. . . , . - 1- , . - . . , .. . 1 1 1 -1 1 1 . 1 11 1 y --1v- C 3 . 1 . . . . , . , . . , J- ,.,. , . . 1 1 . 1 1 ' . Y v . . v '1 , .. 1 . 1 J . , , . . . 1 1 V1 Y 1 U-- . . . 1 1 V . RHNS SOVNI XA ftft. -yfl,-14 aw' www W gy, M Q K - . ' A N 7 S J' E fix? 13 Q 0 Q. , In H"l. ,wi 'l:, 'v gh" wif Ill 'H va-fi bn- ...- , f--1 ,'Y. '- "-'-di Q, W , f f Qm 'I lr llff --7+-r-Z-'Q KX df! W as , I f WH J'!n,fJ! Hw ff!! 'W 'wg' ff "' W, H 'lf' Y W I al-.3 lk H SONIAN X IN 1 UI IW ISI of NI11l11L 'V SllD6l1llI6l1d9l1t XIII IJISIOIV 4s--1 L N A we 111 ot Nllfhl 111 H1st01x K 11 I 11111 RX ' 1h1f.,111 St t1 N ll N lxlll IRI U I INDHOI 'XI XSK0lldI9d Yxlth WVIIISII 111 Illllt schools tm smmal weirv, 111111191 111911111111 C111 1 os SYIIIDIIOIIX OIKIIPQIIW 1111 Illxlllll XI AIJOX DI' XY XR Q 1111111 fllf-X399 C111111tx X 11111 1111 N111s11 'll S x N nl 1111 cl11 111 1 N 11111 111 IIIKS '11u11 11 50101119 IIUTA IXSII X 111s1s btlte TGICIIGIQ 111111 1 1111111-,111 0 ll ,. 1 111141 RINFR 111141 111111415 x1Jsl11 ll -lx 11111 11111415 1 L I '1."'I 1' 1 C 111.11 N+1. . A11g:11s1z111z1 C'1mll1Ag1- V111111111-1-1-i:1l. 0f1'i1-11 MORRiS-SONIAN '---' ------- I lllX0l'sil5' ul' IXlivhiu':uu . . -OXXICN A, IS. l'nive-rsily of .klit-liiguli XYPSIOVII Siililx 'Vt'1Il'llI'l'S' Colle x 'IHLRIX St IIII F! A INSISIIX 1 1 H Pl'-'ill Ii J J 111 Pisllx 4 ll LNX til l x lcifl ei ll ol num ILX NI-Xl t S Jetlolt Plisillvsw I IIIXPINII chiglu Stttf Norm niiiwit 1 11 1 XA1DtO0lx sitx ite ole I S ite If ll t 0 Ins 1 sixth I VA ' ' I Z7 . B. l'n' ' ' ' j of Mi 511.22111 Ji: igrh Sp .'tm'z1t111'u ICIUIIARI C'DlCI.l. A. IZ.. M. X AIi'l'ga11r State' Collegi- l'niv, j ut' Mi -I 'gan l'nIitic':ll Sziviivv XFIIHU B J 'I ff fA, il. Flint Juiiioi' tmllzigt- l'lliX't'l'SilY ut' .Xli 'hixznn l'ii vgzni-It-ii IlifII.I'IN JONES- f Ii. S. NVQ-st ' Stallw 'l'mim-Iiws' C' ilrmiv R4-in it-s NU M Q . Q AI.l3i'IGH'l' TS. .. I-" , ' " Xli"a.z1."z11 Co 'I'ez1r-lie-1' IJ L' A ' ' A, IL. M. A. l':Ell'lhillH C0111-gel l'lliVt-'l','. j ut' Slit-liigzlll .iunior High .,. -," I'2I.lZAIH'I'I'II Yl'IR.Xll'1'l"l'lC' f-A. ll Sta - Nurliizll C' l-ge t'f-ntrzil Sluts 'I'412H'lll'l'S Fullt-gt 9 K Natural Sl'il'll4't' ft ixw. .x1.xi:.'uA1.l, 5' Stz 'irst Gludt- XV 'I' f Lita K i"Q'l'I'iS .'t'Iuta- f'i'llll'2ll Sf2lff"l't'2lt'lIPi'S.11011924 7 :l'21IltX leg MORRIS SONIAN SN1 NIV 11101l1glI1 Qtlte N111 1ll'l1 Follvge I'1ft11 Glace- GIIIS C0'1111 111 'X XI D B11 I IOW B mia T11 91110 1011 Ill 11'1I11s K' X11 IIIXPX 1 A 111191112-'111 2.11 1111x1J1Q1lv 111 111111112111 S 1011111 C1111 1 1st11 1 111115.13 f1rI1i11 1 1 XX N B 1111114 11411 G1 1 A 1 ll 1 1 Ntilll 11111 111sto11 XIARF X111 'l SINIONS Qelllldl St1te T1 11l1L1s Lollege Fllqt P11119 IINYI IIIIIF B Llte Xkmteln Qtate '1'f'l1119I'Q College 96101111 ffrlde IILDRED KORNI LL C IIIGQPP Countv No11111l ll ll S 1t1 N11111111 F1 111 11 F111111 1111110 1 I 'LINFIR N 1514 1111 111 MORRIS SONIAN Q Q'- R , llflll 'X ll N1 shi S 1 1 Xu 111 New X L xx 1 nd ASIA s 1 MORRIS SONIAN ANNUAL STAFF rsr 11111 1 11111 11 1 1 1 1111 111 lld 11 1111111 XX 11Q1111 1 1111 1 111 1111111 111111 1 I 11111 1 1 1 1 1111111 1111 N1 111111 1 C11 1 1114 1111 11 1 11111 1 1 1111 1111111111 lld 11011 let! 1 11 11 1111 ll 111111s F11111 Hu111p11111y xId1l11l8 P101t1111,.e1111 R 11111d Nelson Xllllll 11111111 1-11111 1111 Dr 111111 SENIOR COMMITTEE st R1111 IPI! If 5 1 R11111111111 11 11'-1111 116 If 1411111 1 1111111 1 1 1 1 ll11N N11 . 11 - M O R R 1 S . S O NIA N eeseeeeees --Avg- HONOR STUDENTS OF THE YEAR Louxse NIag11111 qtate Bind and O1cl1est1a Contest Bassoon solo tl111d d1Y1Sl011 lhyllls Ix111cke1bocke1 Qalntatouan Norma Slllltll O11e of tn st 111 stholastlc students ot tl1e class Nlaly NIcDe1n1a1d NIe1nbe1 of tl1e Debate Team 0119 ot T119 t11st 1 st l1ol lSYlL stu dents of the Class assoclate Qdltol ot tl1e VIOIFIS 901114111 11191111391 ot tl1e SSHIOI C0n1n11ttee 'NIa1511et VS eaw 91 O11e ot the tlrst 13 scl1ol1st1t students ot tl1e cl1ss XQSOC1 1te ed1 tOl ot the WIOFI 1S QOll1rl71 HIPITIDPI ot the q911lOl Lo1nn11ttee NI1x111e Nlallach Placed Inst lll OlRlO1X 111 tl1e Qub D1st11ct Contest Estelle Hfxnnlton 0119 ot tl1e tnst 12 scl1olast1f' StlldGlltS of tl1e c1l1ss Nlable 'ihenkel Pl tced second 111 D9tld1l1df1Oll 111 tl1e Qub D1st11ct C onttst TJOIIS Lolnell State Band '111d O1tl1est1 Contest s1111pl1o 19 solo Tlllld CllllSlOll Donna Babcock One of t11st 12 s1l1olast1c students ot tl1e cl1 s Qtflte Btnd 111d OICIIPSIT41 Contest lto 11111 t second d1w1s1 e tw Nlllllldbllt R p1ese11ted 'llt xI01llb H1g,l1 bthool 111 tl1 ll X l Rolo 11os1t1o11 111 tl1e band one ot tnst Qtlltlllitlt students 111 the tllss lHSOtllI9 PdlIO1 t tl1e N1o111s so111111 lllE1lllJ9l ot the Se111o1 C Ollllllltfff Donald X Ollhht O11e ot fnst 13 SlllOldSl1C students 111 tl1e tl tss Bob Rldlex C 0111912 solo DOSIIIOII 111 tl1e band B111 'lICDGl111dld Fletted c1om11t1111 ot l1'1sl1etb1ll te 1111 hllsabeth lohnson XdlGdlCtOllAl1 lllGl11lN?I' ot tl1e 5611101 Con11111ttee B1ll1e 711011191 Queen of the Wit NIo111s C111111 al Xldll FldllC9Q S fttes Pldced szcond 111 D1 1111 1t1c Detl 1111 lflOll Ill tl1e Sub D1st11tt C011 test ll e11dell Babtotk Stlte B llld 111d flltlltlgll 1 C onts st b 1ss 1l11111et solo tnst dlY1NlOll Don C1111 NIe111ber ot tl1e Deb1te Tecun 1,011 LHIUDSOII One ot tnst 1.1 scholastu students ot tl1e cl1ss IININDLI ot tlu 5611101 Co1111111ttee Reeened NdTlOl1dl -111119111 I1Ct0,,lllllO11 Bob B1a111blett Debate Te 1111 co taptnn ot b11sl1etlmll te 1111 RdYlllOl1d YR atson I+d1to1 ot tl1e NIOlllS QOllldl1 Illllt-ll of tln D l t 1 1 t ISI 1.1 SLhflllNIlt students ot the 1 1ss 1116111 Fl ot the Se111o1 ftllllllllllt Recelved Nlt1Olldl Athletn l1etog111t11111 Ca1l Nlulphy Nlember ot two 111110 1el'1x te1111 Ill llll lllk-lx!-'fl 1ll ltlllll R9t9lXtfd XIHIIOIIHI -XUIIGIIL Reto21111t1o11 NI.1u11ce P1ottenge1e1 One of fllSI 13 SCl10l1Qllt students ot tl1e 111 s llltlllllltll ot the SQIUOI Co1nn11ttee Alton Colllng Qtudent Band D11ecto1 'llawnne GOIQ tabsentb 0119 ot f11st 13 st l1ol1-,tu students ot the tllss Bett1e Frenrh tahsentl o11e of the fl1Sl IJ scboldstlc students ot tl1e class I1lEI11lJ9l of the 5911101 f'0lllllllIIPP Ronnlal 1 s IO IS students '1 1 ' : 1 1 ' ' ' . 1 5 111 3 " ' 1 J ' ' ' . .. 1' 1 1 . ' ' - "1 0 , ', . ' 11,14 v 1 ' - 1 . ' " .s 'J -. . '. 1 1 A . . , 1 U C ' I . . . . A I. -K .1 I A, . V . ' 1 'fa' ' ' ': ' ." 21" 11 ' 111x311 '1 '- . 1 , .' - ', . . ' ' . w A T 1 ' - ' "uv l - we 1 . 1 1 1 1 1 1 ' Z z' 1 ' - ' ' 1 - ' 3 1111 1' ' ' : ' ,, ' 1 '1 11 'a 1 1 11,12 1 : " . ' "2 "': . 1' A ' -zs1:1 1 1 z 1 ' - 1 il 1' 1 "1e. 1 1' "'11'o11, l3t'j. 1: e -1 1 .. 'Y 11 ' e L1' ' 1 , ' 1' 11 '111 ' -z1'1':z1': Va ' 'o' 1 - 'z 3 ' ' 1' ' ' ' ' ' .. Y v ' ' ' ' 1 1 ' " I . 1 --1 il ' 11 ' z 11 . " . 1 " 'A 1 ' 11,1 ' ' I ' . 1 ' 1 2 11: 1' 11 ' 'z z'1 -1 1 ' ' 1' - , - ' ' 1 "Z Sz z 1 '1 1 'z ' 111 1 'z " 1: 3 "'1 . 1"j: 1 , ' 1 , A . " 2 2 : --" 2' ' ':'. 1 ,z . ' Z I ' ' ' . 1 -1 " 3 111e 3 -1 e 111 e ez1111: Oll' o' f'1' " ' 11 ' 'lz.':: 1 b1' ' 1' ' ' ' ' 1:11 '1 ' :1 ' ' 1.1.1 It 1-o1 y :fd 11 1 3 1 . 1 " ' " ' - . 1' " 1 ": , " I 11 ' 1-zss: ' ' 1 1 ' 1 1 ' " - '. 1 1' ' 1: ' z11": 1 1' ' -arg. : N-lcon: talbst-1111 .llw-111lu-11 ot' ull rounty bannrl, ont- ot' the t'i1'st 122 svl l11'ti1- M O R R I5 S O N IA W BABY PICTURES 7' 4La f' N" i X171 Xxx MJ ,NNN ik ...un ZW -vw nf! ,7'K Ab!! ,,w4 3 9? .fv S211 ,H , 1 Y . , MOWRI5 SON Cuff 1 F J Q il SE OR R - I A N 1 P an A UCC' fff I L" J ,EX 21 TNQ JY fl ' ' 'N Fi rf r nx xg 1 V 1 1 ISAB1' IH IOHNSON LIZZV ll 111113. 1 1 1 X Nlrfflbl It N lllbl hQT1:.l114 HANIII TON Stubbs lll U 11 1 11111 pun 1 0111111111 1111111 xI1lN1111 Nhms 1 1r1s1 11111 1111111 111111 ALTON LOI LINK Zlp 1 1r1 xnuxu 1111111 1 11111111 1111 N 11111 1 Xll C1 nts 111 5111111 I N 11r11t1 N 1 lll 1111 N 1 NIARGARIJI XX 14 AW LR 'Vfagg 1 'N ll ll 1 1 sum S b1r11f1 11 01111xfr1 Km l1lNI 4 111 111111 Ntlt DONALD V01 C HT Tlny Xx IN I t 111 lf 11111 1 . 1111 N lf 11-ra-lI'l MORRIS SONIAN K, 1 PH1IJI41b KNICKERBOCKER P1111 1 mt 111 I1 11111 II1 DONAI D I ANIPSON C111 1 11 1111 I1 ,, 11111 xx Nt111l111t 111 41 111111 xllllll 1 Ill B1 I'lIl+ MAE PRIQINQ H 11113111111 l N 111 IN Noilll 1 0 Pl I1 l I 111 ll I 1 1111 llll 1101314 RT BI OOMI' R ll x lllbl 111 11 1 11 rom. us I 111 H1 N IX 10111 1 111 x 1111111111 x 1 1 1 11 N11 N 11xt11l N11111 'NIARX NIOORL 1111119 N 1 Q I IX vnu Xlllltl 1111 1111 ,- 1111111 1 1 NY! .'1'11:1 :ss ' .. f 3' 11111111-r1-': ' L . 111:1 'fslfl' I I1-XX NIONID XX VI'b0'N D01 N Ill 1 1 11 1 1 1 11l111t N I 1 11 Ill NIARY 11l1l 11 IIIUI I1lI 11 lux NI1IJI IUIAIIJ N a1 1101 1 1 MORRIS SONIAN III' FTX NIONTXGI I Xlontw Q 1 llI1llf 4 N 11111 I xQ 01111 1 Illbllll llllll 1Il1 N l HAROLD HII I ILR 11I I IQ 11111101 , , A 1: fy A1 1. ,-1 I' ' , .' 1 1. "'I'I11- XYI,'l' 1'iIl'l'j' tl11-i1' Ii 111' H l1-1lg:1- :ls thvy 1I1 II1-ir XVIlII'Ill'f. MIIB' iIl'l'2lI0'SI 11'1-111I lvl 111 11 1 1111- 1lis1 I:1y. IIII fn' tl11-11' 1l1111 IS 1-11111111111-11 1-I11-1-1111111144 1151--" 1:11-.- 111111 1. 21. 1 YI! - 1'1111111'il 1,17 IIIIINI I. 35- I l'l:1.'s I'I:1y 1. fl. 4 ISIHHI Uffllul' 4 1.111111 IIIIIII 1. 2 IIIIFS 1111111-1' 1, 2 lD1'I1:1I1' 2. 35- I Sh I - '11Illll'II I, 2, I' I'l'ilI'Ii 2. Il, 4 .'1-1A ' fo iI11'1' I I"1111I 11111 II, Y-I I.iiflll I,,IIlIJ 1. 111-11111,-y 4 I:2iIlIl 1'l11I1 111'1'11'11r 2 I':XI'IllI ll'l' 2. 21 Ifl-- I'Iil.Y I- I ql'l ' 11' I'11111111iIt1'11 I'I1:1i1'111:111 4 il ".'lf2l -5- 4 111-1' 1'I11I1 2. 3, 4 1-1118 011- --I 111-Y IIIIIII 1'--.-1111-111 ::. 4 01' 'IU'-'IIJI 2: -1. I I!:11Ii11 IQIIIII I'1'1-si1l1-111 2 t ' ISI' AI IUI' 3 1'1-:1f1'111 11ffi1-111 4 , Ulf--f1g1'1:1 -5 A I I'I1IiI111'-i11-f'I1i1-I' of .X111111:1l 4 -IWWIIII-'1'-1lH'11' "I LII' 'I' II I . . f +I K ' -.AI 3,1 U I 31, "As :I I I1 I11- 11lII 11' II11: 1 W1 ' as 11111 of 1':1sI1i1111." "ICH" 1 sl II Ii I 'HW' VIIIIE I- 2- I xiz' h11l1311:-ltl1:1Il1' iIInI1"l1i1'I1.Il11II111III IIIIISS HH"""" I- 2 II1 - f:111Ils 11IA I1is I'1'i1-111Is lII1'1' 1'Il:I1 0I'I'I1'1'1' I ihiml I ,, ., 01 11' 'Hal I I' '.11" ., 41- 'I' 1'11111111iIt1-1- I If',"'l U:It."f"'2 'f, 111511.-1111111 1. 2 NHQQQ' lg,,1'4l"!, " fQ1'3'.lQ,I4I 1f....111.111 1 , -' . ., I!:1xI11'tI1:1'1I I 11.11111 IIIIII 1, - U -rin. 4 V111111111-1'1-i:1l l'IIlII I. L! I ' " I.iI11':11'i:111 4 2 xy XSs111-i:1I1- l'I1lII111' I' .xIlllIl?lI ' I A 1 7 A Uv. ,H 1. , -- I "St:-' ns aw:--I :us 5' "Sh "'j slxzll :1II my l:1l1111's .Ill :ll Staff 4 1111l," S1-1' ' l'11111111iIl1-1- 4 4, .. 1. N1 . V1 35 f'I:1ss OIT' '1'1' ZI- IlII:131:1IIl1i.HlI'!I.t GI I 4 at-I. ,-I UII'IIHl.mL 2' :D II:1s1-I1:1Il l':1111:1i11 4 IIHI51, 'lt'.," 11114111-11.1111 1. 2. rs. YI Igl"" ,"1l' t'i-fir, I 1-'...11111111 1, ::. V4 I-lmilfllllilj l"f," '-. .- -l .2 . - lt'l"'lf Il.Uflm,H 2. 3 11.111, I'IIIIb 111'1'11-1-r 1. 2 Q11 'III 1'1111111-il 11l'l'i1-1'1- 12 U""l"f'Il::I 'Eg' I' ,, 1:11-11 4'l11I1 1 fI"','l',Hf" .1 I" ' III 11:1l Stalfl' I !,.IlfvI'M,ifl ',,' .'OIn.i. ...H I BR - ,E 1-INN .-A s11l'I ZIIII- --r IIll'Ill'IIl 1111111 nw' n -In mix toil fn It-mtlhl, llllllIIl ' f :111 I11 IF?" WN lm' ' . M1111-111 -1 -1 V-I I11'1-111 I1 l'l11I1 2. .1 ,IMI lljo " " GI1'1- f'I11I1 I. 2, 'I V:-'lff 111. ' 4 1.1111-111-11111 1. 2. 1 1,1-911,14 4 Ill 111:11 Nl:1I'l' I ' "' 'H' 11111-1'1-11:1 I I I AI'I. AIII'Y 1. - H 1, t .. IE 1 if ' 1' "A wh-1' lllilll :1111I - 111:11'l11-1I "I1".I " l' 511111-ss." Hi- ' 1'l11l1 2 "I,i1'1- this 1I:1y as I1 ll 11111 12111111 2. JL I II1- I:1sI." XII 'V11111115' II:1111I 4 1g1,.i.1'11,1, 1. 3. 4 Q"""'5 ,'4l 'I - 11111-1-1-11:1 1. 4 II-'SN IJIIU' I- 2- 'I I.:1II11 I'IllI1 II "'I"""'h Chu' 3- 7 ' 1'I:1ss I'l:11' SI:1I'l' I I11-I1:1l1- 1 1 g 1 ll 3 111111111 1'1111. 1, : NI "' I1':1111:1Ii1-s l'l:1y SZ .V I 11 11 DOWAI D PARRFR P1-11111 ee 11lIlI I x I1I1llI 11l1 X IXIX SNIIII I 1 II S1111t1y NXKQ ' B 1 P111oIo 14 e 1 lIIl4 1' F2881 11 XII IAN ROFH IW 11 1 1 llll lllll Il 11l1111 Nl 1 1 1lI H I I-I111y IX V ll ll I IIN PISIII ISI N DRI D PI RSALI BIOINIIP 11 11 1 x X ll I IAXI lxlS'NI1R B1 XIX! NI X X 11111111 1111sx 1 1 111111 III UNI I lx R 131111 I l IN INN NN IINI11 N I4 DUNN X B ABC OLR Balm I II x P I NIXI 1 x1 1111 llll 1 I 1I11I1 MORRIS SONIAN '5- all -1 'NIAUIJCE PRO IVFENGFILR P1 0111 1111111111 K II 1 111 1111 I x 1 SN 1111 llf I4 I1 11 It H1 I1 N 11111r 1 111111111 1111 1l N11 f BFTT1 HANhb Teddw 1111111 lxx I x 1 0 Il ll ti XIIIIII I 1 BIA XX S11 XNKS Bub I UIIII U NII1 1 lw MARX FRANCl'b X -XTPS Nlfnv I1r111 1 111 N 11 1llI1I 1 11111 If xI11 1111 I llll 111111 XX ll LIANI 'I HONIPSON Buste1 11r11 H0 1 11 lls 1 I INN bind I1 N Sxuftx 11111 Y ru 1 1 1r111 4 ll 1d nkv IIN Imll I3 I xskctblll I ' 1111th11ll 0 011111 Q11 1 1111 Nt! 1 f' 1m Iln l1I"lIfI BFTHAINY HUFFNIAN Rvd 111 1 1 mx 1 111 I l1111lX IQ1 1111 1l St lt gh 1 I1 11tt1 xx 1 1r11 4 1111 nt 1 11111 1111 hlllt RAI PH LUI I ITOX Fully IU N I X ot II JIIH I1 1 ll 1 'VIAYINI1' MOR! Max N I1 IN I4 IIIILII nl I NNI Sl HI 'NIPHRI I E1n1e nh I I I N Xllllll 1 0111! MORRIS SONIAN I l ORENK I K SP Lasw N :ft 1 ll lllllll Q xx H4 N RON -NLD NF I SON XVIII?-,S I1 x 1 I IIII 4 A MARTIN ludy Q4 PI D1 II I D xx ll I Hill HOW ARD DR Al Bud I 1l Opm Xllllll N 1 l RUTH SWF EI' Sw eetle I N N 1 11111 N 1 l'1 I g.,l1 ss 1 1 brlry 1 ee Club Opmettn I fvt1r11 11111 I IAIII N XX mn nun QI MARX IN NIII I IROIN I Pity l1H ll I 'II ARIAN C ARKOLL Spooks Q 1 N ollg.,llI I 1 x N Nl Noillr U ll Bb 'N IANIINI B X156 UI K Ben N Q I l 1 1 f C nl BF I'IY lxlfl Ll R Kettx Ill I rn nm If I 14 llll lflllll mn noni fIftf1llI'i MORRIS SONIAN ,1- Uh X I' RNON HAI NLS INN 1 IOIS HOCKW h.I.I. Scook l Ib N 1 I 4 ll Nufllrll III vhll IN II I I XXI AI HESONI B1 x lun I 1 IRLNI HARRIS X I Ili H TP S911 'VII RRIII Red Ulllrl I 1 IIOBLIUI' EAC! IGH Hobe Ft 1 In 1 pn N1 II 1II1 1skefI11ll BETTE JAXIF' QNIITH BPt ' 4 41 I lt north 11 1 rnrx 1 11I II sw aw I 1 1 f tt Bb X FRLX GRI' I NI Bud I1 IIIIII 1t I4 11I1I1 ' ' ' I1I4 Qse s DOROTHX I NGI4 I1 Dot IIUXX It I K IIII rn 11111 f DANID QNII I II Dave' oy .1 141: A- . 4..- ., lIi-YIIIII14 MORRIS SONIAN RFTHA SP RY P N Rlta I 111 NIIDI1 IIN 11 114 N 'P :XIII I N F I QTANLEY PUCHALA Stan I ll xn IQ ll x Illll I1 IN I 1 I lll 11 sn 111 1 1 xt al IRENE KU RT7 NM I I N11fII1 1 0 1111 I I I RVIAINTRAUT IIIIII Ili I 1 N IRCIINIA 'YI -XXI I' .Iinnie 1" - 'll'I - 1' 1IIl'l'N?' b I P I x X RI IH HOPI' R SSI ll NIOWINFX s Nlonotonx I 1 X l I1 D NI NW HIC lx rr N1-XIUOILII BROXX X T141 Nlalgw MORRI SONIAN 1 psf in 9 s DALI AS JL Pl Jess l S L I X L A Shmtx U lllI1lllN ll s nfl s IOIIN SHI 'Nlxl lohn Duld ll 1 ids nm u nn mls 1 I I 01.1 Nt l bl HOP PPA!! Plossw ssl n 1 Al BI Rl FOTH Dad r lll 4 41 NNI tlnxll Nunn ,, ,, ,,,,, W., , W, , , S , , , , , , Y f . I 7 'I "Uv glml :xml your fri:-nuls 1ll'l' "Th - world is so full nl' :1 num- lllllllff lh- sml Zllltl you lusv lllvlll ' lwr of hinggs: 1'n1 sure- ww-.'l1unI1l Ill." ull ln- :ns hnl llj' :ls kings," ' l"1mlll:lll 2, fl. Yl . V 'I fx- X . , I ITSUCII . ."I'1' 'Q EFL. I LE ' I mf 1 I ,-y "lP4n't dv nnjtlning' 'till XUII as I mln il, :lnl wl -n yun'w- xlnnv il. 5' ' "Azul lh ll::h Yi I-ln-41, sl stil doing il," f runiel :11',2'ne- still." lfmilmll C'. 4 S1 'Ulu I' lilvm-1'lnh,-I Q V l'l:1.'s l',lny I: l'I:us.4 I'lIlj' Slnfl' 31. I f ln':un:1ti1's I'l:uy 4 A wg H 'Y . H' I' .' ?I:.',jII. , . L A .K ' 1 s Q. 'J I, U v . "" "Y4 1 nnly nh-pe-:nl upon it lhzxt nllnlu- .llzv nmst nl y1-nn's1-Il: by hm: is il ,growl n1zln'wl1os1- intinmtx fur mul IF :ull ilu-rv IN ul 3' ll. frvx ,4 :nur :ull ,Q I. :nul 'l :sm M l'Ilf'lllW.' 2ll'1' flu-4-ich-lly haul." Hi-Y VIIIIP Il. 4 ICVGICNIC I.l'IliI'IIl'I I V 4, , 1, , , 9 , , , , "l,zn'k" . ' " ,gi ,, ' Q E E ., ' "'l' ' l -: ls : 'A I -ll -- tl: ' ' ln-,-:un H H N H1 N 'I lm V N "Th fp- nu vo 1-zlsivst wlm lnnvn mmuillil I A' I W. Q, lv:ll'l14-xl tn 1IilIlI'1'.N Iwi.,-kt 3 gil' . I Vlallliv Sp-:ulcing 2 I 1 X .:", 1: ll Q i , , 0 7 v ' A 4: vs r . . . , . .. .. U , ,,.- H . s "Nm 'ng lll ,ws nn- nn rn- lIlIIll "I xx' :nhl rntluvr ln- uhh- lu np- . ml-, -lf." ln'-m'i:llo lhinffs I 1-:lnnut lmvn- ' I I than lr Inav: things I vnnwl aE:I3f1',I?"ll 1 lllj '1-iaxtn-." A Sui 1 llulnv I-21-mm nivs l'Iuln Il c 1-'.,.,I!,5,ll 1. 3 .' ---rl 7l LBII NIU IIIFXXS 71p ll Ill! X Ill llll I l IN ll BPTTX lllL,lxS lt all HWY I I ONAIIIJ CAII Leu Plllllkll I ll I Nl I ANY Rl IXCI4 VIA'I Tlb Lum IIO IVR-XX Ilul I MORRIS SONIAN JOE L11 ROC ERS Joy lla 1 I I s I Flu-XXIR LIN SNIITH Pltchy IIN H4 ln L INF XIII m Qally x x y x N Qll lllill X tll VII I IANI KINNEY Blll I lll I . C 'I . 1 H" I 'C H J, ,, l V 1 3 E - S I. ., "lla-nn-I In-1' ,' x' 'wlsg I nmy III!! l'1'lll'll-' "XVI" - un yn nr In-:nrt haf M'- l.'l.,m.h lvul, 2 Dry clay is ill- lnwl :lay nf Ill Flaws l'l: .' 2, I WWII'- l'1ull:Ill 2. Il llllw' l'llllr 4 lllI'Ill'li 2, Il l'Innnwr4'i:Il l'l I1 IC I 1 Y W V 1 w A 7 . 1 - .Egg , II - H "'l'lw higgl -sn I-mum-0 is I., A V A A SIN, Q H., my I 1 "NI- -4- Ill :1 nmn IS lllw 1 '-- I ihrluiv I ,, f ' I-wus ure- in :I ' vkf' LEM., I-lm, 3. 5 . l'ulllllH'l'4'I:ll Klub 2 '-.QQ H ll2I5l'lPilll I. ZZ, Il L . Z:-' Q W aa 1 ' ' API, 'II' I . ILICI' lg v l 1 ,R L I. , .. LL vu A "'I'l1i.- is the- lu-st tlzxy tlw vnrld --f', im ix tl . m Huh. lm: I-vvr sv- . To 'rox' will ln ' -v n A-" lxltfvn' of llln' A rlll. ll' lul- lu-I Iznmzniiun I Hlw- fllllll 2 I J Y 5 ' 1 I b X Y 4. .- , , ' A A A A U - .. "If I Villlllilf Ilu gn-:xt tlninus. I I-:In :lu smzlll IlllllQ.l'S in n ,Lfl't':Il "I In Ill :ull mn-n lu lw j , .-, llwmrlmll ::, 4 "' "N 'l'l'zlIli 2 11 V . , . . "I-Ivvry mann is il VIITIIIIII- if yllu Iqlmu' lmw lu rn-:III hum." . I ... M O R R15 S Q N 1 A Baccalaureate 11 I' 1 1 X11 x 1 X 1111 L1 1 111 1 C1ass Day 111 I' X S N1 1 1 111 x x 1 1 111 'MIN 111 llv 1 1 1 1 S 11 1 1 1 Nl 11 N 11 111 1 X N1 1 N X 1 1 x 11 1,, 1111 1 X X X Commencement Ill X X 1 111 L 1 1 x X 1 1 11 11 KN NL IN IL1 l A N -'Ill - I. .HI 111 N111 , N1-1111111151 Q1111111' 1'1'11y'1-1' , , ,, , , 1' - '. 1f, 11. 1'11t1 11 "sn "'1q111' XL' '1 111- N11X.. , H , H 1' 1 I 11. 11. SL'11L'1Aa X11 X16 ,, , , , , , , , , . , 1111111111151 L4111711- 111'111'111K'111111 , , , ,, ,, 141-13 1f. 11. 1Q11111 .lu - 4. .HI 1'1'111'1-sw11111:11 11111-1':1111111 1'1-11 11, 11, ,'1'111'1'N QZ111111l1111'j' 1'11y111s 1i1111'141-1'11110141-1 111 1-111111-H1511111-UNI, A111111 1.11 1,111.1 1111 'l'l 11111111111-1' 111-115' X1111l1il2111' 1,2l111 112ll'1'j' 1111111111 1111111-111-11 122111111 1'1111i11111 111111 1111111-111-k 121-11111111 1111111112111 1'11j11is 1'1l1'1i11'11111'1i1'1' 111 11111 .' - ,'1111 111 11111 110112111 11111' SC1111111 , , , ,, ,,,, 1i11y111111111 14. XY: , 111 L'111ss x111111 1,,, , , ,, . ,, ,, ,,, ,, ,,,, 141-1111 S1-1'x'1-11 1'1:15s 111111111 1, , .X1'1-111- X11111-1' f 111-11-' -1:111- .'1 1111 1,111111l1,11l'1. 1'f11s11111-111111111111111- 111'111Il11f' 1111111111111 1111155 1,1'1111111'1'1' , , , 111-111 11Il111'S 1'41111k' 111l'1 , ,, H 14111111111 X1-1N1111 f 1'1l111 11z11'1'1' 1Qi1'm1,,I-Y 11'1111'1-111-1- 1'11s1- 1Y11l1'1'l11'1' S1-11 111' 1111111-11 ' 111-11-11 1'11S1l1'1' 111-11111115' 11111-l'1ll2l11 1'1:1w X111 111-11,1 1il'11K'1A' 1,111-171115 1v11Q1'1' - ,11111' L.1l1'111311 1,1'1' -11111111111 111- X11 '1'11'1l11 1.K'Q11l11 .X11':11'11w , 11511111-1' 111-1-1'111:111 1l14l'.'U11l11111l11 111- ,X111 1111 ,Xxx':11'11f , 1 , ,, 111111111111 R1 '1'1x' -11 f1:1w,' .1 111g , , , ,, , , ,, . ,, 1Q1111 ,ix '1'1'1 X.YI111'C11k"1111'f' ,, , , ,, , ,, 11211511111-111 -11111191111 1211-l,' 111-11-111. V Y 1112111j' 1"1'1111 1-1- s Y1111-s Yi '1il1l 1111111 3121. 1111- 311111111-11 B111 j .11111111 "111- 1111 Z1 1211111-111-11 111-11iv QX1111- 1"1'1-111-I1 .112l1'j' 31I1U1'4A .11Ll1'Ri11'1'1 XY111v1J1' 111-111-1111111111 ,, 1'1-1 1':Z1'I1 11, 1,11111 .I 11- 5. ISHI X111f11' , , H , 1111111-N11':1 1111'11c:1111111 , , 1 , 1'1- L 1'A1ll111'1' 111111111111 K1. 111111111111 1511111- 111l'1 ,,1,, , , X111 X1111-11 1.111f111111111. X1:11'g:11'1-1 1,1111111111111 Xv1111A 511111, ,, ,, , , , ,, , ,,,, ,,,. ,..,. , . 1Q1111'1'1 Iii 11 -1' X',M.:l1 "V-.M.UL, VYVV Q M111-11111 111-W111' C211'J1j'1l l,'11i11 1.1115 N1-11111111111 .1211f1i N1lIl'1'2lj' 121-1111'i1-P Xv1111l'11'1' O11 111lXX'1'll C1 111111-111'1-1111-111 .X11111' as , , , ,, , k11111j"- 1'111'1'111'11 111 111111 1110111 S1I111,, , ,, , ,, , ,, , ,, , , 111111 111111111 1,1-1'5f'111:l111111111- 11111111111:1x, ., , 1 S111 -'11111-11111-111 1-1, 1.. f121'1i 111-111-1111'111111 , , K1-xy 1'1X1'I1 1411111 f11utf11o1y X .x k 1 xf 11-?1FH'N11-WW .11 1'1s 1...-. .17 '.-A.-X. tv. '.1'. 1. MQW 1.1X11.. 111.1111x11""11"1g141" .1N'.' :"1lk 111111. f-1.1111Lg. 'V1"'-1 111"N L1 11111191 4"" '1'1'f1y1 '1111 I. .'1g.. 111- x-,111 l1 1' 1x.x11.'L1'1'1'1' .1,11!1'xx'I'X 1'T'1'x1'Y1111L'11111' 'V41'A,11f1' g. ...1 ...Q g111f HT. "ij .1 X1111N1'111. .1 1. 1.1 111'1111'111'X. ...1,1 1g1..'111a 31.4.11 Tx'Q11'1X1'X.j1111i 11.1.1.1 41.1.1 '111k'1'111 111111 .11-'111g 1.."41.1111..11.:1'v 1..- 11 1' 1X '1'I1f, X 11W i".'1' ix 1'11'11'1111 'x1'.1. '1' 1: '1111-- 1.. 111 "'Lj'1.'.1-x'.'111xx1 .1111 11,..1113:'1X x.-V. g1..xx1'1g f.1111111x1'v111111l' 11.---.x1:'11111..,. 155.1 11f1.1Nf11Y1' V+11"111!1Q.1Xl 1.1.:1X :.1...'11 "1.- v11'2.11xX1'l'X 1.1111 :fz'.':.11x .-- " 'pxvll 11.1.3111 -- ' 1.x '111N1J1111'1111II11 .x1,.1.1' 1-1 11111111111l11I1f11 1.. 1' '1'A.' T11 11111 .' 'X 111111.-11114 11. ..11.'11i1..11 1'.111 X 1A"11' T111-I1x" 11. '..1,. 1 ...'1...1 11.1. 14.141 ..1"',.':'.111 '..11.1 1.1 .x1..-' xx. '...+1x1. m ..'1.1. ' 7A'11 '.:J.'1'u, 1.111 111111. f.1x1f111' 1.11 .A1111'A.-1: 11117.-Y.-tai 1.S1'111'..111i. 111:11 "f1E1'.1'1'N'.1k'1'1'Xx N:11'1' '1' 11Z1x.' 113111 1' l'IL1'1 X11i1'1 17.-'11 Q 11',1"1.1.""111i .111 '.. 1'1 1,71 '1 11'i .11 !.11111111'f l1X1l1i'11 11..1.11.1 .1 1 11.11.11 w11L11.1 1.j.'11.'111.1. 1 1 11 x '1111l1111111'1I'1.'11! 11. .1111 11.,1211.1-x..,x111i'1." 1' .r 1, 1Q11.1.,- 1. .1x MORRIS SONIAN CLASS HISTORY ti 1 Nh N lil N U U Q U 1 x x N 4 P t ll mt ilu Q mn x Illklll JCI 1 N x N X 1 UH 4' Il N x N x x 1 c mu . L x8 , ma Nm 1.111 umm cu N . t. Xl N Q ll In P Q dll x CH XXL ldi IHIKL N HQNICK 1 gun and mm 1 NJN x gxqlqnu uc 1 x N ll U Ill N Q N lN X ' N Nl ' ll X HN! N N AN ll JL 'llllllll ' ul NN XL ll Xl x l IJILSIC L IICINIKI lloxx .1f1.11cl uc nun ll In X If he .nuptcd .md un knew tm m illl mc . Lfflldll 1 '1 JI m 1 N f cnt L f N x N X ll 1 xx N ll NI X tu umm me of M fNf.lIllllll ummm t N xx N IIN x I IX U l U1 UIHU mound UI u L f lil mx K x l 0 L utr- xx d XL 1 1 w . x nun .1 Cc 1 1 1 It N 4111 loc dub 1 'E s 1 1 munc IX t s x It Llllll lx 1 N Ln lll , N 4 N Im nc Uthll Ulr s tu 14 IkL1UI1l!tf ll NU lu 1yL11 xN M xlt 0 ll U 4 1. tl .lf L Ht! l 4 1 s N N un m ldc' 11 x m . N up 11.11 111 slnnts .lm Ima n Q X x u mfl XX mum IU Q 1 ' N N 'mn 1 1 .U x ll . L N X ll ,ISI DDI lik kill! P NU NLIX x livl ' Jam- Smith and .h'l -nv . 'llvl' Uczu' I':11'c-ntq and I"r' ' mls: 'lxllv lust wcck 11:15 c mc. .X fc-xx' sh rt lwurs urn- 1WtNY't'l1 us :md :1 final fZll'K'XX'l'H tu high scluml lifc, XY- l'nmx' j'Ul1yYL' 1151111 ui lIl'lllj' times tm I 'uk lln ' wi rlrl wc lin- ill. XX'1"1'c going' to flu it IIHXY, so l7l'L'll2lI'l' 5' lrscl ws. Rc- ' I -' thc clay we stzlrtc-al out fm' liillflK'I'Q'Ill'lCIl? XXI- dw, llmx' pr xml we XX'K'I'K'. 'VXYCIIIY-Olll' of 1l,' stzlrtm-cl rijflwt horn' :lt XII. Klm'ris zlml have S12lj'1'fl lu-rv 1-vcr yiucc. XXX' :uw l'uth Sxvc-ut, Mari an C:u'wIl. .Xlt LQUIHIIQ. X1-rm nm Hzlym-s, Lui: Rucl'wc'Tl. I':l'l!l Cult. lim-tty NlHlllIlg'llC. l'.lu1'n-1100 LAZIQU, lfullillfl l,1lI'1'K'l', RCHIII S0l'Yk'll. Lynn Sc-1'x'c11, lXl1lllI'iCC 'lxuCI'vr, lin-tl :my Iluffmzm. .Xf- Icn- Miller. R01 't lilmmmcr, 1.1-mlrml L':u'1', Hffilll Slrmks, H1111 f2l'l'Cll, Huy Ili :xml IR-ttc hlz ',' ith. 6'1" ll s'l I 1: "s were fun. but QIIXYQIXI ws have luukcr' fm'w:u'cl tu Int 4'I1'.2lIJll' Qputz hi h sch v rl. XXX- slxplmsc yuu hzltcfl lu Soc us gmxv up. ll wc did. IM you I'cC'1ll thc your wc' clvctvd :lll girls :ls mul' Class officers ' fl wa' HV ' 'xl' l 2 1' Z1 vcry uxccllcnt clluicc. Hifhllllf' lfuffmzm Wu: I ' I 111. Hot 5' Allblltllx' '. vicc-Iwvsiclclmt :md Yiuln l:Ul1ilI'C1ll1. scc1'ctz11'y-1rc-:1s111'c-1'. XXX- Ulc' ' Mr. Kid 1 rs um' fl npur, 'l'l1c- ncxt f'L'ZlI' Cllllll' Il lul uf - '111 IS 'A lllUYCdilltUll1L' ucw lmilclingx 'l'h:1t year wc- 4-In-ctc-41:1 n1ixc1lg'1'm1pz1s mr class nfficvrs. NYC Chusc thc cu-1' litlllllllll' Hun l'z1rl'v1' :ls p1'c:irlc11t. KI: ll'iL'L' l'1'mvtta-1191-' vicc--prcyinh-11t :xml llctty Xltblllil-'llL'. .'0cl'L'tzL1'y-tw: .'lll'L'IA. Klr. Ilmm-11 was clcclccl :1su.11' QIJUIIQ ni In lllt'l'IOYk'11lhQ'l'IlflC wa- Ilgilill clvctcfl Dull l': '11-r, prcsiclellt, Hun Lzuny Il 11. vicc--1n'c.'irln-11t :mud YiYiZlIl Roth :ls .'cc'y- t1'c' .-X1 tl xl Ig' ' g ' tl I' -1 'x' - again clccu-cl Ihm I,Zll'I'Cl'1 s ' 1-nt. rm " ' " " 'A' X tl ztl ' 'vol ll refuse the officc, but to our 1'0- lief ' "' l'tf ' 1 'tl"lyczu' we hwcl :111 xu.'.'lt2lld IC. 1 z I I x prcii ll .XXw'0lCCt6ll1if11081 fricncl: :Ls hi: cu-xvm'l'v1's. Dun I.: np- Q01 'us clccted vicc-p1'c.'idc11t, Nlzu 'ice l"1'cwttv11g'a-in-1' was vlvctc-cl scC1'vt:u'y md . 1lllI'iCCTllCl'C1'. ' -z A 'J 1 Su ' tl X nu 5 1 ' gg' 11 ' 'ics of our high sclwul IlIlj'S :arc thc plays tha wc' hzlvc pl'c.'cl1tn-cl :md that lmvc' In-011 su succn -.',' fully rcccivccl. .XJ myt of you will recall thc plays hzlvc I L-cn "Fly .'Xw: " ll u1c,"uu' S I I1 rc' play. 'Iccl u' .luni 1' play :ml "Km tl -' S1m1'ing"' our Scnim' play, M: U' uf th- 1IH'IllIK'I'S nf thc claw lmvv l2ll'l'!l part in ilu- all high plays :md clrumz tic plays. l,llI'illh'1hl'SC plays wc' cliscm'c'1'1'cl that wc lmvc- many tzllc-ntvcl : ' 1 rf Ill our 'l:1ss. Ho ' prou x ' 1 haw- been nf nur xx' J1lIlCl'fUl lmucl and thc many hun mr: it hw: I 2- :1w'1'd I. XXV are plczlsc-cl to say that ll g'I'Ol117 of the seniors arc ll pw' of thi: In l. .X large numlwl' uf thc- seniors huvc zmlsw lZlkL'll part in the Q' x ' . Dm you z'0111c111lbc1' hmm' prmul sumc of you v.c'1'O 0 gm to :1 football mn' lmqk X11 all X :xml soc your svn mn' clz111g"l1tc1' wut thcrc plz jug fm' all In-5' wc '- wortlm? Wu :wc C'Xll'0lNCl:.' proucl uf scum- uf thc buys :mal girls wlm lmvv tak ' :rt in thc sports. Lois Rm cl'wc-H is thnx Hlllj' girl in thc dns: who has tzlkl 1 :lctivc part in spurls flllI'iI1f"1lH fum' f'l'ZlI'.' nf hij'l1 Jchuul. I vcu-1' em 2 -' 5" lf I - 19 - 1: 'c lfliszxlxctlm -Iulm. 11, llcttic lfrc-lmclm, ' -11111 90' " . :md Ircllc Kurtz. 'lxlll' buys of the C121 .'.' llzlvc mzulc :L vvry gm l fl ww- mh' i all sports thl'Ul15'h0l1t thcil' high schnul ll'lj'illg'. The boys mat lmvc m' ll ull-cou " il football 'wc lfrnic ll11l1l1Jl1I't'j' 'md Ilmrllcl l4IllNlJ.'U1l. I.-'nu 901' H 1 , 1 l-countf' lmzlskctl all lust ycwr. Other buy: that lmvc taken an lct' 'X ' 't ' ' 5 ' -, , Icrt Ulm m -r. liryun Shanks. lion l':11'l'cr. l': - mc' 'z J .Maurice I" tt 'HgL'it'l', Xlzmrvin XIillirm1.HuImc1-1 I':llgIi.'l1. lh'-'CO lu , :md lI0w'u"l IJ1':1pc1', I' 51' wl 1 luv' won hmlmi' in trzlcl' :lrc H11 url l':l1f"IA.'I, R411-'t H11 f m Ar, Ur :ll I,:xmpsm1 :uni Kilfllll ml NYM: 11. XXX- :urn- pmml uf tllcyv Imys zmcl wv :arc s111'm-that 'Ylill :mu MORRIS SONIAN NN N L N s 1 s 1 s 111 11 s 11 tl N 1111 N 17 L P N41 xK N N P11 x 1 C 1111 s s 1 s 11 1 lxlllk 111 111 t 1 Q 0 1 N ' g 1111 1111 N111 s s 11111 x I 4 x CLASS PROPHECY I llllx N 1 17 Q 111 Q. LX Q70 1 C N s 1 1 s 1 11 1 11 1 11 NK x 1 111 x s 1 U x N 1 1 s s X11 It 111 1 111 1 1 511 1 1 1 N K N N X g 11111 11 11 L11 11 1 g llll 1 1 1 11 Q x l x x 1 N N 1 N X ss tl , s s 1 s 41 1111 1 f11l1' C111 .'.' 1111. 111111 11-11 11'1'11 I't'1l1't'Sk'llll'Cl lll 1111- s111-1-011 1lt'112l1'1IllL'111. 111 111- 11111111 j11'11111-, .Xl'lL'l11' K11111-1 1151111 111-c11111111ti1111. 1611111111111 XY11t.'1 ll 11'1111 111111- ll1'S 111 1-X11-111111111 s111-1111 111 1111-111:-t 11111 f'L'Zl1'S. '1l111f XCIU' Klllfj' 1'q1'IlllCCS Y: tv: 11'1 first 111111'1- 111 K11'ZL1l12ll1L' 111-1'111111:1t11111, N1:1xi111- N11l11ZlC11 11'1111 111's1 1111160 111 11111111111 111111 1f11s111 -111 xl1l1111S1P11 111 11x11-1111111111: '1'111- 1'L'.'ll1t 11f 1111' S1111-1-S 'ict 1'111111-,t 1111s N1ZlX1I11' Nlilllllfll XX'1I1li1llg'1-1I'5I 111:11'1' 111 11111111111 111111 Kl111'1' 1"1'1 'us YIlll'.'. sw 1111 111111'1' 111 111'1111111111' 111' vl:l1111111ll1l, 1111111141111 Xxvlltf I1 111111 N1111-1' 1'.1'Z1l1L'1S K1c1J111'111:1111 11111'1- 1z11'-11:111:11'1i1'1- 111111 111 111'11:111'. 1111-c111s.'11f"41"1s 1-. 111'1'i11111' 131111111 111 11-11 411 its II1l'l11lJL'l'S. 1111-sc 1111' 1111- 1111 11' st111111111s 111111 11:11'1- 11'111'1'1-11 11111-K1 111111 r11-s1'1'1'1- 1111 t11L' Q11-clit 11111011 's 1110 t11' . 'llllvjk' ,'t11111'111s 1111' 1f11s11l 1-111 ,1111111.'1111. 11111-111ct111'i1111. 1'1-'11's ' "1il'l'- 11 '1' s11111t11 111'1z111, xl1l1'Q'1l1'4't X11-1111-1'. 1'1'111' K11111t11l'111-. 1,1111 Nvl1115Al1t. lis- tvll- 11:1111i1t1111. 151111 1.1l11117,.l11, N1Z1I45' K11'1J1'1'11111111, K1:1111'i1'1- 1'1'11ttc11y'1-i1'1' z 1 N11' Il ,1 1111. '1'11i.' f1l'2l1'1lSl1'l'11l,' is 1111-111st111'1' 411 11111' 1'111ss 111111 1.111 wl1I'k' F1111 C1111 101'- 51111111 111111 111' 11-1-1:1111t11-1-111111-11 1111115 111- 1'1'1'1111 1111 1111-111'c111s111t111- 11151. 11" 1'1-11111111 IIS 1'X'L'1'. '1'111-C111s.' 111 "-11" 1:1-may 11 - 1 111111111 lilqc 111 1'k'1l11 111 11111 11 11'1t1-1' ,'1'l11 111 1111' 111' 1'ctly N1 Illll-'l1C. illl 11111 class 11111 111 111i111- 1111014 111 '-11. It is 111-:1111-11 Klt. K1111'1'is. Xlic11i '111: 111,' 26. 1 f , lt 1111115115 1.41114 11's1 11t'2lI' '111' 1111, 1 -111.1 111111 11-11 11111 1111' 111111's1'1jg111 111131. XX111111111111 11111111 1 1'1l11 111111 j'L'SlC'1'l11lf'? 11711, 1111. 1s1111-11111 it Q'1l'S,1XS 1 1111511111 1111 1111' 1' 111115 ILS "sit- ing I1 11 - 1 g111 111-1's1-lt' 11111111 11111110 111111 111111 111111 s1111111c1111- 1111'11'11fI'i1'1111'1-c- 1111' 11111 lilly 1X'11ls1111. 111' 11114 X'1'l'j' 111111111 1:111g11-11 1117 111111 fllfllllt lQ111111' 11'111c11 11111 14l1l11411. 1 11'1'11t flffxxll 1111' Sl1'1'1'l il 11l111- 1.Il1'l1lk'1' 111111 111111 clsc .111111111 1 1'llll 11111 11111 1,Zll11 11ZlI'I'f' ilI1Cl.X11l111 C1111i11g',11'1 1111' .'11'c1't C1C2kIlCIAS. '1l11c1'j11,l Q11 11111111 get 2111111 f1'11111 1111- 11111111 171. s11'1'c11111g. Y1111 111-11111' 11'1111l1111't 1'111111' Klt. x14J1'1.1S. lt 1st111' 1111111 1111311-sl Q11-1' 111 .l1I11L'1'1L'Zl I1 1111 XY - 1-1'1'11 1111111 11111' 111111 11111111 .111- 1i1111 111111 131-1111' N11111 1'.l'1'l1C11. 1111- S1111gl1i1'11 111 t111- X111't11. ILS IL flillf . 1 1 1' st11' is l1'l'llt' l1111'1'is 111111 11115 1111- litlc 111 11111 "XY 1111's f11s11-sl 11 11'1'1'." fl ' g11"s11111111-11's1'1-11111'ts111'111'111'111111- '11g111111' 111'11g1'11111s. 111-11111111 1111111111111 1':1s 11K'1'l' Il 111-1-14 2lf"fJ 111111 1111- 1'11'1'11s. 8111's Il 111111 t:11111-1' 111111 211111 1111. Il 111-1 111111. "1,1'11," 1'111s11l111t11 LI111111i1111.1111-c1111t1'11c1111'.1111111 Il 111:11 sc11111111111i1c1111g11'111-11' 1'1111- 1'1't 111lHP1l1L'1'15 l1'111'11111y' .X1l1k'1'1C1l!1 1l1sl111'1'. 1':1'1I1f11l1C1S 12111101 ' jf 110111 1- 11-1-1-. 1,111 111s11111111t il 1-H1111 s111111 XY11i'lA4' 1111111 S1111-t illlll XXYZLXIIC illl' 111 1J1 1 111-1's1 '1. 1f1111'1'11c1'S1'11111'1111:1c11 1111s 11111 511. K1111'1'1s:11111is111'111g'111-111'1111111'1111'C: 1, 111' 1111- 11211. 111111 1.1-11' :111'11111111- "XY -sl :11'11" 11111111111 111111 111111 11'1111 s111111111 110 111-111111111111 14111111111 N1-1,1111.111111 su-11:11'111'ss 1111511471100111111111111 1311111111 11z111Y 011 '1q. 111111 11'1-1'1- t:11'111g 1'1111lis 1i111c141'1'l111111-1' 111 111'1' C'1lI11' l'Il11C1l 111 '111-X11 1 1 ,1111 Xlk'1'11lP11 11111'1111s 1X1l11i1l1g'111 1111-1111111 1111-111111-1'1'1'1'11i11g'. 111"s :1 111'1- 11111111111-111111' 111111 i11s11111111:1. 1Q1'111i'l11111'l' 111111' 11111 11. 1-11 111 11'111'1' 111111 1117111 111s- t111'1' L1111.'.? 1q2ll1511 L'11I1111111 is 1'111111111g 1111' lllllytll' 111 Klt. N1111'1'is, 111111 lfs -111- 11'1111i111111 is 1113 .1-1'1'1'1111'1'. XlIlX1l1' xllll11lC11 j11Jt 1'11t111'111'11 1-l'lll11 Il 1' 111111 t111' 11'111'111 111111-511111 111gl11 111 Il 1l1IL111'11t'i1g'll1'11115' Z1'111i1' l111t111111's. K111xi111- 1111111 is A 111-:111 L1-11'111111111-11111'1':11111' 1111113 1 11:111- Il 1itl11' c11111'1-1's11t1111 111111 1lL'1' 111111- MORRIS SON 1 K x N I N111 x s s 1' N N1L s 1 1 1 11111111 x l K s s ' 11 1 ssl 1 11 1 X 1 7 N 1X lxl1 N l x x x 1 1 s 1 N N L 1 X P X 11 1111 s 1 1 1 11 s s 1 1 1 1 N 1 1 kk 1 N 1 11 1 N 1 111 N IL s N1 1 s 1 1 1 X xg 1 s L L 11114 111 111 4 s 1s 1 N Lx Ll s 1 s1X s ss11 ' 1, 1 1 1 11 Nl x N x s s 1 s 11N 1 N 1111 NN N N s x LQ Ns L x 1 1 s 1 s 1 N 1x N L 1 N x 1 N x s S 1 1 1 1 1 s 1 11 1 N 1 L INN 11K11X 1 1 - - 1A N 1 1 1 111 ll 11111111 111111 s111' 111111 1111' A11l1'f' x11Y4114l' is "S1-1'1'1'11" 111 Il 1'1'SlJl1l1'11111 1111-1'1' s1111-111s111'1'111111111. 1'1'1-11111-11 31111115111g1111v1-1'111 .L'1'11L"1'4111l' 111 1111-so 11:1ys. 1 1111111 111111 11'1-111' 1i111'1z'.' 11111 5111111 1171115 11 111'11 1l1'11XX11111l1 111gl1XY11111111 5 11111111 11111151' 11111111' 114114111 1111111i 1111. 11111111-111-.1N'111'1"s1111111'? 1"1111'1-111'1' C1131-, Y11'11111 1111111 1'111111- 111 x'1s11 1111' 1111' I1 111111. 5111- 1s I1 Q11-111 1111111151 l111l1i111Q' ll 1-1111- 1'1'1'1 117111: 11111111 Q1 '111iL'1 XK21. 111'1'1' 1111'1'L' 1 'L'1xN :1g'11. 111' s111 111' 111 1111' 111111111111 111111 1111 111s1 11 Q'11g1'1'S 111 ,Xx11'1C1l. 111'f'Il11S11Zlll1'S.Z11111f'f'1'1-fJ1'21111Q1111'2l1111Z1'1il'11lXX'11'11111' K1111'1'111 K111111'1111. .11111 111' 51111 11111 f1'1g'1- 111111' 1111'111'11'11 1111' 111-1111 1511111. 11111 111111' 11 11s xx'1'1111'11 111' 1111 ,'.' -11 X11 1111181 111111 51fl1'1'l'f1 K111:'g'111'1 X11-111'1'1'. S1 1-111'111g' 111 s111 ws. K111111'11'11 1T1.1111l'11g'l'1K'14 11215 111111111 ,X1'l11111' 1.111111's 111111. 111111 111111111-11 1,1'1'.!111 11'L.' 111' '1 1'1-11111 S1113-'11-11111's 1111111 111 1111' "11111111111"' 11111x'11's. 111111111'1'1'11111111 1,K'1V11111.f1 L'111'1' 111111- 11111-111-11 ll 111-1-1' 11111 111111111111 s1111n 11111111, 111111 1111-1' s1'11 1'111's 111-s1j1'111111 111 111111 1,1111111s1111. 111111 1,l1l'1iL'1' 1s I1 111'1z1-'1'1g1111-1' 111111 X111111'11'1-'1'111'111-1' Zl1'1111Q1l5 111s s1-11111111. 111111 X'1111j"111 11ZlN 11111111-11 11111 111111' Il 1I111'1,1111f1 111113111 S1111111. 1911111111111 S1111111 511141 N111- 1':111'111111111'J1111 11111111511 111. 1111 ' 11N 111 1111111' I1k'XX s11:1111'11 1Q1'111!l fl1'1'X1'111'l111fIl111Q'I1l1111111011R'XX,112l111'1'11111111 111'1'.1i1l1111g'1'1111i. 1111111111 1111111-111 111-1' 11111111 111111111g1'1'. K1I11'AX N1L'111'1'1111l111 11- 11 1-1lN1111P11 111111111' 111' 1111' X1'C1111's 1X1111l' N111.1.'1l11-141 111'1111'11. 11111 C11 1Q1 j"1'1'S 111111 .N1-1l'11l' X11111-1' 1'1111 1111 1-x1'111.'11'11 111-111111' 5111111, 1.11s 141 '1' '111 11115 111111111111 11 1'Zl1i1'1'f'. :11111 s111' ,Zlv'r 1'11'111l' 11111111111'i'j'. 11L'1' C1L'11'1'1'1' 111- .l'1l1Sl111Zl11111L'111'111.11. 111111111111 1N11.11'.'1'1S,'1111111'1'1l1Q2l1'111l111. 111' 1s IL 111111' 11111501111 111'11'1'1' 111'111'1-1111 X11. N1111'1'1s:111:1L'1111111g11. 111-1 1 K1-111-1' 11215 1I11'1'11 Z11'1L'1' 11111' I1111'S11 1's 111111 1. l'111111111Q' Il C111 '1' '11 11111- 111'1x 111111-1 111 11111K-1711 1'111111.S111'1s111111g11:1-11111111 11111111111 1'11g'1-1' 11: 11111'1'111111. 111111 -111111' L4111-111111 215 1111' 1'11s111 -11 1.11111 51" -11 1112115111 1111' 111'1'111's11'11 111111 1-111' 111,1 -s 11111.'1L' 1-1114 1111- 1111111111's. 1'111f" '11 - 1,111'1'111' 1121 1111111' 1111111 s -1111'11 11111111 1111 I1 1111111 1111111' 111. 111111 111111115 -1111 1' 1s 111.' 1111'1111 l112l11. ,1111 11111111 111- 11143, - 11111 111 1, 111'111g'S ,X111-1'1 '1111111 11111 511 11' 1'11L'11Zl1Z1 111 111-X' 11111151. '111111' 11111- 1171-l'111l'11 111 1111' 11 111. '1'111-1' s111'1-11' 1'11 11' 111111' 111 5'1'1 1111111 111 11'111'11. Y1111 1Ak'1111'11111l'1' 111111' XYL' 11111.'1'11 11111 .X1'11' 1111 1111111111'1111-511-FXY"1,111-s111111.'1-11115111111111111'111'1s11111 1101111111-1111'1'111Yl'1'..1.' 111. 111'11'1111. 131111 1111111111111 1s Il 1,1'111-1'551P1' 111' 1X1'1s 111 1111- .111111' 111111'1'. 511 -,'." - X1111'1'111 1'1111N Z1 gf'111 11111111 1111 1111111'11's 111111' 11'Zl11l. 111111 111l13L'1-t 1':11Q'M 11s1 f"11'S 111L'1'L'111-1011. 111'11'1111111'1111111 11111 111j'111111CF 11151 f'C1l1'. 1.1'11XY1"1yg11-s 111'1'111-l1'1lZ11.'1. 11111x'111'11 111'1l1Ji'1' 1s Z1 5-'1'1-111 1111. 111111111 111 1111- 11111111-s. Y1111 111-1111, 111111' QZIXX 111' 111.1 1111111111 "1111 K11l1'1'11'f1 111s S1'1'1'1-11111." 11111111 1'.1r111'1' 11"1. 1111- 111111'11j1' 111111. V11'Q'1111Zl 11111111 1s 111111 111Zl1'1'11'l1 111 X41111k' Z11'111j' 111Zl11. IL C1111111111 111. 511111l'111111gA. xllllsf' 1"1'11111'1's YZl1k'.L 211111 11111121 x1Zl1'1111 111111- 11111111111 11 u1l'1l1'11 111 C1Zl11K'K'n s11 1'1111111:11'111111i11g11'1-11 11111 11111. 1 1111s 1l2lf'111Q' Il 111'11f1 1,'.' 11111111 1'1111 1112111 1111 1l1121111lg1' 111111 XY11lI ,111111111111111111111-11111111111'111111111 1111111 11111111. '11111' 1111'11y g11'1s 1'1'111' :11111 111111. 1111111 11111'111111 Zl 11111111 5111J11I1111Uk'1Q 1111111 1-VH111 1111' l11'l1111l111lg.f' 111111 1111'11' 1111J1111's. 1s 1-x ' '11L'111. - 1 1111. '1'11 X111'11111 5111111115 11111111s1111'1- 111- l1111l'1' 11111. 11111 111111111 .'1-1- 11111' 11s 1'1 111111. 1 11111111-11. 11 111 1-1'1-1'. 111211 :1111 111111 F4 1111' 11111111s :1111'111'11J1-11 111111 11'1'1'1' 11111- 11-1 111' 111111 111111-1 11-111111. XX 111111111 1i11111K'5v, 1.:111'1'1'11111' K111111s is Il 12111111111 111- Il 11111111-. 11111, 111-s111'1-11111'11's11111.1-s11i1111's1111111-11111-.XY111111111'l'111111111s1111i:1111 s11111's11111'1111'1111111151111111 11111' 11111. 1111111 '111111' 51111111 1s Il 11111'111'11111. 111111 s111- CL'1'1Zl1111j' 1s 1111111 1111.'5' 11151 11111 111f111111l'S. N1Zl1'1ZL11 Q111141-1511 1LS1'1111111'1111ll111f' 1i111JXX 1s 11111- l11111y 1111lA:4L'S. S111' 1'L'Il1- 11 1s11j111111111111' 11111. XY -11. ,111'f1f1f'. 1 1111111' 111111 111111g'N 2l1'L' 1111 1'f1111 111111 1' 111. X11 111111- 1111 1'1'1'1 54 1'1'f' 11111 111-1'1' 111111111K' 111 Q111111' 1111 111111 11- 11s, 11111 wc 1'11111x' 51111 XY111 1'1 1111 F1ll111, XX-1'11L' Zlf 5111111 IIN 1J4lrX.1P1'. 111111' 11111 1'1: . . 11111112 MORRIS SONIAN GIFTATORY N 01 N N 1 ' I ik lkl K 1 ig . 5 ll 1 1 INT 1 L 5 l I 1 1 , K I 15 lx N N ' N X x 1 1 5 N D 1 ' L ANN 1 ll 1 L Ll N 1 IIN 111 Ntk U 1 x 'lll 1 1 x 1X 110 1 I l 1 X 1 Xllll N Q lllx 1 5 X lt 1 X 5 1 X 111 1 5 N 1 L 1 5 P NL Ill L IH. X11 N X x 1 1 5 111 1 lk 5 X. 1 1 l 1 1 5 ,1 K 5 1 1 N N 1 5 1 1 lL X Hg lt l Ll 5 1 15 1 l l 5 l lk N H. l1'i.'h1-r, I". S1-I1 -ppm-Ii. IB. llu1'1'n1a1n, I". f'ilNl' ll'illi:1111 .X1'l11-511111 llc-1175 :1 11il1l h111:-1- l.l1l'il xxil1l l1111. li1'll l1:1l11'111'l1: ll1-11-'5 :1 111111111 5til15. XXK' llk'I1l' lZ1-111 g111-, 111 I-11l'lllll lll1'll. l1111111:1 ll:1l11'111'l4 1 .X 11h11t11g1':111l11-1'511:11g-':1xi111- lilll' 11111 l7111111z1.w1-l111 1w yllll 1 111 h11l1l ll k'k'l4l1llll llll11l11Q'l'1lllllk'1'r llllK'l'1'Nl with it. l':111l liIl1'1'1'I llL'1'1'.51l ll1l1lL'l'. 111111 1111111111 9ll11XX YI lll'Z1l1llll1l'llf'. li1l1111 l1l11111111-1: S11 '- fllll l1z1x'1-11't l1L'1'll 11lz11i11g l'i111111hl1- l:11-l1 111- 111.'h1 11111 lllllf' h'11'1- l11jt 51llll'L'1 '111 Kl:11'j111i1- lll-1 1111: XY1- l1:11'1- 5h111-5 fill' 11111 Nlz11j111i1-, w1- Zll'1' illll' tl11- 11 h1-15 1111. l11- w11111 11111 flwllll 511 Illllfll 1lz Il 'i11g. l.1-1111:11'1l C:11'1': 'I'hi5 i5 :1 i1l'l'l1Ill'l'Cl .Xlll -'i1':111 lli5t111 l'K'l111l'l. Illllflll' 1111 1 lll j"i1'- 11111- llllxxi. Kl:11i:111 kiilllfllll: X-11114 hz1i1 11lXX'Zf. l1111l15 11i1'1- F.l:11i:111 l111t h1-11-'5 il l1l'1,'ll 111 h1-l11 l11-1-11 it tl1:1t 11:11. l"l111'1-111'1- C131-: ll1-11-'5 :1 1111-1:1l Kill 511-, l11-1':11. 1- 11111 1111- tl11- 1111l1 j-'i1l iii Nll. xl1l1'l'lS llijfh 1l1:1t i5"l'l1:11l:":1l1111t lilciiig I5:11'i11l1f1111, .Xl11111 L'11lli11g: 'l'l1if l1i1'1 1'l1- lllilf' l11-l11 11111 111 llIZlliK' it l1:11'l1 l-l'I 111 ,llllli 11 lligh 1111 ti1111- 1111 'l' 1-5. lqilllwll L'11llit1111: lllilllgfll l11-h11l1l '1i5z1111tl -1 l.iy:. ll11w:111l l,1'2lllL'l'I llL'l'L'.r ll 1111. 111- h1-111 11111 ZlI'l' 1111i11- 11 lf11 il - '. lllllTL'l't ling-'li.'l1: 1L'l:1i11 'l'11 .ing l '5 i11f -1 l 1f1111111'1-1-1111 tl11- lllll-illlf' I1 'th l11 lll'. X1l- l':ll1'l1lZlIlIl'ILl1lC 'll:1l'1- llll'NK' l11 yi gg-11111-5 :1111l l1l'l1J l11-1-11 llll lllk' llillll- 1l1 t1:11liti1111. ll1-l1-11 l:lSlll'lA: ll1-11-'5 :1 l111l1l11-1. ll11111- 11111 l:1111l hi111. I11-11i1- llllhvllkllli ll1-11-'5 5111111- l1i1'1l-51-1-1l,11111'1'1- XX"LI'lJl4'1l 111111 11:11 lllqllllgill lillrll 51-l1111l 111111 UfZll'l'iL'1'u 1111. l11'1 1'1- I"i1111: ll1-11-'5:1l1l111-1il1i11111 1'111111111'111l1-1 111-11111-1111111-. l':l'l1L 1lz1l1-: ll1-11-'5 :1 11-1'1111l l':1'l1l. 111 1':151- 1 111 5h1111l1l 1-V1-1 11111 1l111'11. Nl'1f' -111111-1 .X 11111t111-1'1cl1- 1111 y41ll 111 1131- 11' 11111 5l11111l1l.'1-1 Il ll: l'L'l'- 111g t11 111111-l. l'l11l iiI't'l'I1I 'llhi' i5 :1 111-:111 l1'1'ilT" 1111 tl11- fi1ll1'fiil'L'1'll A'll4l. l'i5I'll1' ll:1111ilt1111: ll1-11-'5:1l11-:1x'i1-1111-111-il 111 ll 1- ill 5l11111h:1111l.111:11l11-1h1- 11-51111'1l11-1'l:15. L"lIl 111-1-111111 1'itl1 yllll 1111 l51-111 111111-51111111-1111, 11:11l, 11111 111ij-'ht IllIllil'1l gilltlll 1111l11111i51 5i111'- fllll Q11 i11 l-HI' XYi111'l1 -ll5. ll'L'll1' ll2ll'l'lXI Nl'11l11- 511ll 111111 11i1'l1 llll :1 1-1-w frlllll 1111.--111111-I1111111. X1-1111111 ll:11111-5: lll'l'1'-N :1 1111 ll -. lt might l11- Xli1'l11-1 111 gill with 5lPlll- Xli 111-. llZ11'1vlfl lIilli1-1: illhi' l'flNlll1lll 111:1g-':1ni111- 111:11 h1-l11 flfll l'1-1-11 1111 tl11- g11111l w111l1. IK1-111 ll'1'l151 ll1-11-'5 :111 1ll111'lll 1'l111'l4 f4lll 1':111 l41-1-11 i11 571114 11w11 l'1111lll. ,11 Xllll w1 't 1111-1 5l1-1-11. Klan Il'-11:1 llL'l'1'.S :1 1111-1-"111l111111.-, 511 w1- 11111 11-ll wh1-11 11111'11- fll'1 11111l. liiitl lltllllli lll'l'l"N :1 l11'1'l1 5111:11l11-11111':111l111il1lwitl1i1. livlllilllj llllil-11121112 XY- tl11111gl1t thi, 1'h:1i1' :1111l 5-'1 ll. might h1-l11 51lll i11 X4llllA II'11illlllg'11l-hl.k'I1n 1l1- li1111. l'il'lllL' ll1111111l111-1: llk'lAk' Ill'k' lllll' 11-1-tl1 111 1'1-11l:11'1- 1l1- 11111- fllll l1151 111 111111l1:1ll. l'i1'11i1-. lfli5z1l11-tl1-l11l111,11111'l'l1i5 111111h-11-1511- will h1-l11 11111 l11-1-11 llllll lllllgllll 5111il1- XX'l'.ll :1lw:11 1'Clllk'llllJl'l' 11111 l11. lJ:1ll:15' tl ll 1-1 'l'hi5 t1-11 511:1i111-1 will 5z1x'1- tl11- 111-:11 1111 5'4Illl' 11111511 'h1-. II1-tt' lQl'll21l'. lJ11111tl11 l' -"1'1'. bllll - CIlI'll 111: Siu' 1'1llll4 I-l'lk'll1lrlllll hz15 1151-cl ,11'l1111g lll'l'l'.5 51 1111- li11l 5 111 lhllfl it t11g1-tl11-1i11 tl11- 1.11 111-. llill lii11111-1 3 'l'hi, l511l1lZll1li l'k'lHPl'l 1':111l, 511 11111 1':111 11111 iii 111111111111 111: 1l1 " 1 'l'lk'IlIl lli lllllf. MORRIS SONIAN X N N X x 1 IN 1 l ll DI X 1 gem a vm KNNH 'IN llll Nl NIH! 1 n ll 1 N l R-11 K 1 N V N x Nl X QQN ' s 111 x N I li P N K x x sm X 4 K I C K X NNL ll I L I N 1 xl ll x 1 mx N l 1 X x x x mlm N 1 ll N N 1 N J x X Q I y N N b s N l P x l IN In kxlf UU P K L mx I 1 U1 N N 1 l I N I N x I1 x J lll lllll 1 x N N N 1Nxu1 lx NX x x 1 N N lkx N n 1.x N L luuxtx I1 lax nl mx Hill l'iJm'l':'I'l1i.'Iwfwl' I'vpxxiil11vHvj1w1l In-K-V1111xx'i1I11lwIwl1+ lvs. Vlmyllis Iillickurlmm+011-1'2 'lxzlkv VLH' ful' tluix Q wx. it may Irv :mm tl -1' 1 'im' xx'm11c1', Ire-uc l'l1l'IXI lfc-rc-K Il "Nc-u11:111" Ira-mx lfuj' -1,1-1"lu-2 IIl'1'K'.51l Nl1lVl tww 51111 tlml i'4Ptt1lf"l' fm' tum. 1Xickln'l Ijlllllllfl Lzlmlwwlui llc-1'v's:1 pzul XIV, X.. Inu' yum 1111' 511011 :1 111j'Sli'1'f' In ilu- girls in Nlt. Xlmwiw. Ulllflfl' ymfll wrilv rlrm:11 IL fuxx' facts :ll 111 f'U1l1'SL'H. Mn." - Klzlllzlch: Si1u'n-yall xxzmt in Ivzwu hmm' tu flzxucc- 11cm-'s "si: wry ,Iulia Kl:11'tinZSc'-' Q' that 54111 1111' Just Nxxvct 'iXlK'CllkIl1HZL.11l1il' lk Hss. Zvll 7 Klzltlwxw: llm-11-1 www IWL'I'.H!11LI uwtcw tw: lmlfl ymll' .Hll'1'K'SlS fm' mxvlmilv, I.IlXY1'l'IIVi' Mullin Ill-11-1:1 "lQ11VW:1N11" I-1vVfIPllI'1'f'Q' lzlxlww - ll ' girlx gm lm' tlwm. XviI'f". lil Nlxlyln-:Si1c-lwlin1111-zlrzxly 11uxx,1:1kvU11-M'wt:1111lv5.1lu'5 lllllj lHIlN'il1 11: llly. A121 'y' Nlcllcrluzlicl: lin-WX smug- lll'l'I.lUlll' uf ymn' mul. mm' lm-:mvv ft ur 1l1H'lhl'l'.' :111 mn -Iv. 7 Mn-l'1'iI1: lla-1'c's www xxzzvvf vt if-Iwlpkm'pt11:lt1'crll1:1i1'i111wI:1cn'. Kl:11'x'i11 KliHiI'UllI lla-w,I.vt'1y.is:1 Ilwismtizxk'Vi11f:lfc'y'w11Hlllmll ufutll- mr Illl'11lHfl51vl.Hlllkillg' 1':1cl4c-1. AX1'lcm- Xlillvri XXVxxx-1'vgui11j"11-gin-51-1111 nail filv, but XXQ'.1'l' Ill-Vilifl it xx '11111 xx 1-111' wut in wml. ,m l:xkv1T1c-xr-,Ci fra Hn-ltr' xl1lll1ll."11k'f llcra-E 21 H1'1iCiHL' kit. iwpv yum lillll ilu' 1l+w1u1'. I,l1..' ill Nl: 1t 11-yi XXV 1411-wx' N113 i511 Iimth-.mt111'f+wlv1',1u111 wc' 1111 ffhl xml migfhl Illil?l'l'Ci1lfL' ll gmail raw, Mary Mmm-3 'lxhiflwxHi'XW1v:1iw will 11111141-mlvgmwfl"Svrx'n-11", Nm :1111 N4-11111: iIm'cR:1l1!1,11fh- ,mga-1' wlw-11 lyflllllll i llvlIlI'H1ll1l1. 101111115 I 1301111111 l':11'kv1': lla-wk :111 :xi1'11l:mv. mm' Xlilw c:1n't gct yum fm' SIDUUKHIIQ. Nl1lllI'iCl' l'1'fwttv11j"viv1'1 llvrvl :1 tvla-1fI1m1v 111:11 will cmnv in lmncly' XYEIUII vu wzmt lu gin- Hlmniin- :L "1'Eug'," S11 I'11vl1:1l:1: Nlzxyiw thi- 11"u'lu1' will In-Ip yum H11 ylblll' f:11'm. Nil l 'cd l'cr.':1N: Thi: iS1Ilt' "I IXXU111111fllkfll-fliYl'1lIlZl fzlrm. 1,1 iq K11cf'xx0ll1 lla-1'c's Z1 lwuk Us hvip yum gm ymu' mzlu. ,luycc Ku"x'1'sZ Hn-11-K an xxhis lv mm' Ivtw 11L'2ll'2l fIv11l111il1'1XX'1lwill uf 5' fu. X'i'i:111 liutht 1.'t:1tiw11:11'y1 XX-k'lllII1L'f'Ul1WiH1'k'I11l'lHIK'l'1lSll!-1L'I'f'U1l1111Yi' uxxny. I'4l1ll'l'Ilk'l' .'ul1m-pp:1vI1: llm-rv! :ln Il5lI'IYIllPTI!k'1'.N lwfmk, xx 1- IlC'Zll' jun gn .ml lm' thc stars. 1.51111 Sa-1'x'vx1Z'I':xl'vtl1if s:1ilm'I1:1l l.f'l1Il.V.k'IIlilllif'H1lXwrlllfl1N2lIi'IlQH1mtl X1-'M -1-. R1-11:1 .'cl'x'n-11: Hit thif lrlllqlillg' Img, fur :1xx'l1ilc'. xx'u'1'c tirccl uf lw'11j" -4+ 'I' ll :lr ml. Hfflll SI: ks: lla-rc-'s :1 411111 .H pm will l1L'X'k'!'l'l1I11r11IH11 Qlilllltllll' girls. -lwlm .AIIUI lwl: llvrc. :lt Iswl is :L vw111l1:111im1 fmYm1 lu gn fishing' with. lla-tty Smith: lIK'l'k'1S1ll'11iwl' xv- if 51,11 mm lim' that U'l1lIM'I'lIlXX'l1. llzlvifl Smith: 'I'1',x' tlliy jllL'li-iiIliI4L'. 'ltlw wtlu-1' mu' lm. 111111 4-llfmgll xwzu' lllll tcm' fm' tllif j't'Zll'. I'4I'ZlllkHl1 S1 ith: 'l':Ll'c this ljlliug 111111. it may hell in pay yum lmrk fm' XX1l1llf'4ll1'Yk' lu: srl in lylnillg. Xu' 1 Smit! : 'IYLI1' ilu-. v Iwxx'Ti11g' 1Pill5 :md I11'u.'l1 11114111 ymu' 1um'li115" :LI In mv. H1111 ,' "v : Y1I11211'Q'IlIXX'Zf'f lZlHiil1Q'IlIHP1ll gwing'twL':Llif1+1'11i:1:juft .tzmcl fm thi. lllillb. lllvn -xwu Cllll my 51,11 flwnl Llu-rv. lt will p1'ulmI,l5' lu' :xx cl mn- w fullvll L-vm' ffc-1. Hill 'lxl1m11p.1-11: EIL-11-En.wH1m'u1riflvlu 'T' frmn the- I.vxx'iJ iQmuI11igl11f lft -1' sclnml. ,Xlly-1'l'lbtl11 IIL-rv's:lc-m1ic wlffzlzim-. xml xvzmt 11,131-,'111m-111:11 vnu 'ml- tmu- y+n11' vr " 1+ V, U fg !.f'A1l'5Lklllll1l. Y MORRIS SONIAN 1 111 1 N N N 1r1 1I111 1 1 111111 N 1 xlll 1 1 N 1 X 1 ,.111 1 .11,1 111 X N lb l 111 ' l . II1 1 CLASS WILL g., 1 11 Ill ll 1 N N I1 I1111N N 1 11I 1 111111 11111 N N 11 1 N 1 1 17 I 'N ll N 111 Illl . I1 X "ll 1 N N l N 1 N11 Q I1 1 ll l INN 1 1 N II N 1 N 11 :Q II1 1 I1I11 L I. N 1 1 1 N 111 K H N lll XIII N1111l II1I11.1I11I11I11N 1 x xI1ll 1'11'1- 'I' 'I'1-1': 'I'I11. 1N :1 511111111 111' 1'XL'II.'1'.', .XII 11111 I1:11'1- 111 1I11 1N 111 III- N - - Iz11x R11-'I 1 I XY:1t.'1.111: XY- I' 111' "Ik-11" C111-1I" 15Il.t y'IPlII- 1111-111'111' N1 IIf". I111 111- 1'1IIg11'c11111 1I11N 011111 111 I111111-N 11 11'1II I11' N1111111 Illy. KI:11'j1" "1 X11-1 1'1'1': II1'1'1"s il 111-11111. XI' 'j1'z1'1-1. N111'1'1 it c:111'1 I11- "XI1 1'1'." I.1-11 111111: KI:1.'I11- tI11. :11111111 11'1II 1'1-11111111 5-'Ill 111 1 111' "C11I"11g"1I:1N. NI:11'1 Y:111-N: II1'1'1- 1. il 1I:111' I11111k. N11 11111 1111111't I1z11'1' 11111 1I:111'N 1111 1I11' Sill 'II'g'IIt. II. l'll"1'l', ll. l'1'll", .lu - V: 'Hull XX''.lI11'g'11:11I11:11111g1'I:1NN111 III-H. I1l'IIIf" III ,'4PIIIIfI IIIIIIQI :1111I I1111I1. 1I11 111:1I11' I1N11111-Iz1N1 11'1II:1N ' II 11'.': .XII 11111'1111:1I1111-N. I111tI1 11I11.'1c:1I :1111I 1111'111:1I 111' 1I1'1'1N1- :1111I I11'11111':11I1 I11 11111' I1'1 -1 N. 1111' 1I11'11' use f111'1-1'1-1'. 'lIl1I I11'1'1'I11 :11111111111 KIY, CI:11'Iq QPIII- " t11'1'. 11'11I 1 I111111I.'. 11'1tI1 fllII 1111111-1' 111 1I1.'1111N1' III Zlllf' 1111111111-1' IIII1' IHZIYI 111 111' 1111:1I'111-N. I. XY1II111111 ,XcI11':1 11. 1I1 11'1II III1 :1I11I1111 tell I1111g' 1:1I1-N 111 IqlPII1'I.t I':11I1:11'. I. I':111I I1l'I'I'1, 1I11 I1c11111'z11I1 111 11:11'1I1 II1II11'1'1111 11115111 II Zlf 11.11 It41I'. I. IJ11 il II:1I1c111'I1. Ic'11'1- 1111 tI11'1II 111 "g11111g N11':11I1" 111 I1111'1'1'11 V 2 I41'11'z11. I. I31111 I1:1I11'11ck, 1I11 I11'N11111' 11111111 I71111:1I1I 111:11 1111' z1I11I111 111 11'zL1'I1I1-, I. NI:11'j111'11- II1'111'11. I1'z11'1' 1111 N' 11I-I11':11'tc1I XY2ly,' 111 IlII-' I1:11'1I-I11-1 111'1I 111'1's1111. I..XI111111'11II111g1'.1I11I11-,11111 1111 uf 'III.' I11l1l1Ih 111 I111I11'1'I I111II1'1, I. .IIII 'k':11'It1111.1I1111'1II1111NI1111'1 N11'1'1'1 11:11 111 I'1'II IX111'I 1 III1, I.3I:1'i1111L':11'1-11II.1I1111iII11111I1-11-1-111111:11i1111111:1II 1I11' 11111I1'1'1'I: 1111'11. I. I.1-1111:11'1IC:11'1'.1I11I11-11111'z1tI11111t1111cs 1111' 1'11111'1-1'N:1111111111 ICI 1111 Q1 11I1. I. I'1I111'1-111'1' C1151-, I1':11'1- III1 I111'c 1111' 1'11111'1'1'11I1I1'N 111 I11II11- KI1lIII1'I.. I. I1:1I11I1 L'11II111111.1I1 I11m'1 11' III1' XYIIB' 11'11I1 YII1' girls 111 1' -111'g1' IIl'I"- 'Ip I. II1111':11'1I I,l'1IIl1'I'. 1I11 11'1II 1111' N111-CI 111 'IIIII II1 ' '1I1. I. II11I1111'1 If11."I1NI1.1I11I11-11111'z11I1 III1 111'11N111' :1I11I111 111 IJ1111:1I1I I': NI1I11, I. I1I'1'C1' I'.IIIlI. I1':11'1- III1 :1I11I111 111 I'l'L'Iil' 111 II1N1111'1 1'I:1N. 111 IF:11'11111 hI1'1'- 1I -11. I. I11I1'1'1 ILI11111111-1'.1I11I11:11111 Illj N:1x:111I111111'j:1zx111:1111N:1x:111I 111- 11I:111'1'. I. X1I ' I':III'lII2lIIlI'1llIl.1I11 XXIII 1111 N1-111111 -Yt'llI' 111 1I11- bIllIII 1'N. I. II1-I1-11 I"1NI11-1'.1I11i11-11111'z11I111111:11'1111:1I11:11N IIIIKIIIIQ' ,111111-1I1111g Ill QI1' :1I111 111 IJ111'1N .' :11I1N, I. II1'11111 I'.I'K'IlL'II,Ik'IlX'l'III1' N11I1-11fN11'1111111g:1N1I1'11111 111:1j111'1-111- 111 XI:11'11111 . 'fa 1: -. -.11111 III1' I11x111j1':1I11I111 111 I11'Il I'1I11'111z11111':1111. MORRIS SONIAN N 1 ll 1 N 1 N111 1 111 . 1 1 1 N I111 1 N Nlllf 11 N N 1 1 N Q N1 N 1 11 N X NN N N N 1 N1111 QI 1 I N 1 N X111 N1111 ffl N I 1 X N 1 HN I N N 1 Xlllk'N I IX 1 I N x 1 I X I IXllllf 11 11 N 111111 Q1 N 111 X111 1 g1111 11N11 11 Xllll Lll N N 1 XII 111 N N N II11lf111 N N 1 1 111' 1 111 11111 111 xl Nl Ill X1 Il 1 I ll NN11 N 111Q1 K N NN x Ill I1 , N N 1 1 Q N1 Ill I 1 Pl? N 1 NS 1 X 11111 I111 111 11111111 N1 1111llN1 N "N lL 1 Xl NN 1 N lL 1 N 1 111 11111 1 N 1111N111l1 I. KI:1xi111- 121111-. 1l11 will lllj' 111151111111 111 1I11- 1111111 1'11w i11Cl11-111ist1'1 'l:1NN111 KI: '1111'i11 XY1'ZIY1'1'. I.l'111l12111011.1111I11-11111-:11l11111111-i111llif1-111 I'1'i.'Cill: ,' 1l, ':1Ns. I. lfs11'll1' II'1111il1 111. I1'z11'11 lllf' I1111wl1'1lg1- 111' L'l11'111iJ11'1 11111 lz1N 111 :1ll 1'l1'111i:11'1 5 I-11s. I. II1'1t1 II:1111 '.'. 1I11 l111.'1 1w I111 l:111-N1l1:1i1'-1l1111111111 91111l1i1' Nli1'111i1'l1. I. I1'1'1111 II:11'1'iN. 1I11 will lllf' ,wif1111'NN 111 p'1-111111 1JIZl1'l'S 111 I.l1111l 1' 'll111'1l- 11:11'l1. I. Xi1'l'll1Pll II:11111'N.1l11 l11-11111'r11l1 Illf' 11:11111' 111 :1111 11'i1'l 11-I111 l1i11l1N NI11' 1':111 I-1-1 11. I. II1'111 IIi1'l'N, l1':11'1' lllf' lAl'l1'll1lIIIl1 '.'.' 111 11l111 1-1'1'1' f1'1'ls l11- 111'1'1lS 11. I. Alllf' IIi1'lqj.1l11l11'.'11111 f111'1'1'sN 111 :1ll f111111'1' .X1111'1'i1':111 IIiN111-1. I '11N. I. Iqllll II111111,1l11 will III1 N111:1ll111'sN111 Nl:11'1 'l1':11 X:1.'l1. I. I11'1l1:1111 Illll-I-lllilll. 1l11l11-11111-:11l1 I111 11i:11111 111 I11-1'1'1'l1 IZ:1ll:111'1'. I, lf1'11i1' II1lllI11lIl'L'f'. I1-:1111 1111 NI1111 w:1ll4 111-I111111- 1l1'll, I. IfliNz1l11-1l1 .l11l111s1111 1l11l11',111w 1111 1'1'11111'1 1'z11'1l 111 .YN 111 fl11l11 . I1'1'. 1' 'l1i.' IA11l11l'1' 1N1'. I. Il:1ll:1NkI11111'.1l11 will lllf' 1':11' 1 1 Ilill XIcI51'1'111:1i1l. I. l51'11,' Ii1'll1'1'. l1'z11'11 I111 :1l1ili11 111 w1'z11' 1'l111l11-3 w1'll 11 l.11l:1 NI: '.l1:1ll. I. XX 'lliz1111 Iii.'111'1'. 1l11 Ilk'.'lllXY III1 l:1N1 11:11111' 1111111 I'il'lIllk'1'S II." I. XY'lli:1111 INi11111'1. 1I11 will llI1l11llg'SlL'11S 111 I!1'1 1 11Ill'I1 1111. I. I'l11lli. Ii1111'lq111'l111cl'111'.1l11 will I111 gn 11l N1:1111l'11g 111 -l-II 11 1'Iq 111 WI111 1'1' I. Il'1'll1' Ii111'1z. l1':11'1- 1111 11'1'l111i111111 111 sowing 111 I31-1l1 I'1' 111'11g'i111'. I. I31111:1l1l l.:111111N1111.1l11l11'.'111w 11111111 Ii11l1 ZL'I'11ll lllf' w1-ll g'1'111 'll1z111'. I.li115'-1111l.111'1'l11-.1l11will1111Cl:11'l411z1l1l1f.'11l1-111.l1l 1 ." 't 111. I. II:11'11I1I IIilli111'. 1l11 l11'11111':11I1 lllj' l111'1' I-IPI' S1111l111111111'11 girls 111 I':ll1"' ' C Q -ll . I. Klux' - Kl:1ll:11'l1. l1':11'11 lllf' 1l1'z1111:11i1' :1l1il111 111 II11l1'11 lill- 11111. l.bl11li11 KI:11'1i11, 1111111-q111w III1 s111il1', 111 Zlllftllll' wl111 liI'1-N IIl1'S.u I. Z11ll'- Klz11l11'11 '.'. 1I11 will I111 :1l1511111 sli11.' 111-111C 1111. I. I.:1w1'1'11Q11 Kl:111i..1l11 I11-111111z11l1 lllf 11111,'1111l'1'11 I111 5'l11s 11 l 1s1- 'l C1111 lillikx I -111. I. Kl:11'1 NICIJ1-1'111:1i1l. I1-:111 lllj' "Klil' 111 1I11- 1'z11li11 Q 1 '1111. I. X'i1'g1"1 -11 Kl:11l1-. 1I11 l111st11w I111 111111-1 1liN1111Niti1111 1111711 I'l11ll1s ' 1111:111. I. hI1 '.'," ' Nl111'1'ill.1l11will1111l1l11.'l11'N111XX'illi11 NICI.: jl li11. I. .Xrl 11111 KIill1-1'.1I11l11'11111':11l1 lllj' l111.'i111 1.'.' liI'1' :1t1i1111l1' 111 XX'iI111:1 I 11111- I1 ' -1. I. RI:11'vi11 NlilIi1'1111.l1-'1x'1-1111111111'i.1:1111'1'111 XX'1lIi:1111 II11ll11 1111. I. I'11111 XI11111z1.'111'. 1I11 lll',l 1w 11111111 I'1'111I1 NIQIU1-1'111:1i1l 1111 :1111 '1':1i Ill I111' 1:1ll I 1 ','. I. I'11 .'.' 1-ll Kl1111111'1. flll will 1111 1Il'f'Alll ' IN wi1l1 XIV. Y111'l1 1111' I-'ll1lI'1I R1-11 -11l1:1g1111 111 ' '1111'. I. KI:11'1 KI111111. 1l11 I11-11111-:11l1 I111 N111'1-1l 111 .'l11111l1z1111l111 KIz11'i1- I' ' . 111. I. lQ11l:1111l NKAI,1PlI. I1-:1111 lllf' wing. 111 -I: 'I' I' 1 .1,' . I. IJ1111:1l1I I,2LI'I'l'I'. 1I11 I111. t11w lllf' 1 l 'z1N:1111 11 -1':1111:1li11 11 I1111' ' 11'Q 'luis ' '. ' IA1 N. x ' vwxr' .1 Nw" :M .. 1 N .h . . 1y,,' 1 I ' ,J ww, A wg ,. 31.N',! 'wh K. . . ',: , Q ' xv-,M n fl ww. -ww -1 c,,', 1,1,, 1' V' ' ,A H Hwy 1 KYWMIQ xx 1 k,i,L 5 I' I., 7' ,Niwil q 1' ,H 1. . 'Hi - ---MORRIS-SONIAN X5 x.,1,Z N 1 1 1 ISI BQ Eff X11 11 EQB6. NN II1111 ll ll N37 I Xxx s1 1 H1111 1 1 x 1 x 111 NN 1 1 1 1 x 1 CX, 1 1 if 141.XS.'1"1,1XX1C11 X-011111 I'1 ' f- 'S 1'I, XSQ 111.11145 H1111' :11111 X1-1111' ,, VN, 1'1. Nj' X111'I"I'11 I'l11- gl'1':11 1-1111 111' liI'1- is Illll I1 I-1541- 11111 111' ' ll 10 ii 1' 1. ,' TNG 1'I'1111-: " ll lip 'I'I11- Ull Nlill 51l'l'JIllI.'1 .1s111111-111111g111 111-'1-1-1111111111: 111l1'114'El1' 11111 1411111111 l'z11'1-111-11 X'.'1-'1'1- 11-111'i11u 1'1'111111s :11111 1-111111'.1111-S XxV'.1l' 1111'1-11 .'11 11111g :11111 11'-11 11111 11-ss1111f111-11111111111ws1l11-111 1':11Q11S1I. 11151111-13 1111-111 11111 111-s1 111' 1111 111-'11 ip. 1111-1-1111111'f1'i1-1111 111 11111111 1 111111l'S: S1 111- 11111 s:11' 1':11'1-11 -11 '1'11 1111-111-:11'11111 Fl'111l111 .Xa11'1-11'1l11g1-1111'1111g111111- XY- s11:111 11111111 111. 11111. XY111 11:11'1- s1-111 11, 17111 XY1111 b111'11 1111111-1111 111-11115 S1 ns 111- 11-:11'1 11111 111'211'1S 11'111:1'i1-11- 1-'111' 111'1l1' .111 ,111 1'1'1S 11i:11. 1111111 S111-1-1 MORRIS SONIAN ALEDICTORY I .nw I is-re Illk iig,hI In I s nil I All I 1 X I s s I ill .I I - . OIII on I I - II IQPII I I+-ssneiiess .Ind OIIIIIQ-'SSIOII in II H mum . . anc Iinovs wc- can I-onquu msc- tones I A .1 - ew I-wi S rw iinmf-It Ill Il . 9, or IX n i 44 so . cliimclc- III union I wie Is -.Iie n I I isI Ii In IIPIPIICI IheI1L,hI and I0 subdue I-ul mt .ue Ihese IIIIIILS we IIIIISI oxeicoine . I I n . I- IP Il I I IPII II IQ W1 QIII 0 ns mic w ew I vnu s Im I minds The people in Ihis Iountrw Iioeid something In .nxnilic-ii the-ni Xie- no going In wait until ue ale in the condition ot Ihe Sllbjllf-1IIldI1cIlIOIIi of I4 IIIODP he-tow iw begin nmstf-rin: evil Imth he-iv .Ind ZIIJIOACIK7 Do iw XXIIIII In me like Fmncv xx I0 . iight .1 se Iieedoin .ind is non .I qlawe The tact IhII we haw 0 0 .unix in I IJIIIIISIIII I .ws oi 0 IGI selfish quciiie-ls gi III dlld KIIIIII' inns me .uni one: in IIQ ie ninmi ples 11111! Aineiica stands Im those tnndainein Il piinuple-. which XX IISIIIIILIOII Ionndi II .inf Lincoln SIIGIIQIIIGIIPCI must In- upheld Ihis inmnns isp IIIIISI have 1 IOIIIIIIIIPI I Ihlulluess ot oui lihe-ru the minding ut 0111 nun I QIIIS .inc Ininness in 112 it iw od gives us In we the iight X e cannot lag, wliind in oui Joh Oni Inst IH e- should he In do .I 2001 01 for uric new innsr no wcniiie mc 1 . Ist .iid om I1 on man In nincs .iw no mem - I Imaam 1 inw is In mlm Iii .I ic ui i in c Ill N I-ssen III o in I- in n Ixlll I- inns nn I 1. d 0 me 110119913 enough to gn on Io nc-xi rnntieis I us If IIOIII It us hue selfish motives g.,ie-ed and IL,oI1sI1I.1l .ini ri inns . I in nxeniilimlini L. IIISI ot 1141 ions Im ll? S301 D ot bond dlld non ixs IIIIIC I- 0 1 um I I IIII s. IISEIIIIIIJ on I .in in use ing Inc . nm 1145 st dlllly IIIIK oodnaw We IIIIINI hue II Il I 1 K 9 PS ullf I H II I S U Id H 9 .1 .Inu 0 xeisns ew Iv one- In the - nii ic per - 5 st be he lllllf., hn 1 III ,incn n ue Q ine on . I n II Ile-ve .ind che-iixh 1 Just .Incl .isung me-cue IIIIUIISL nuiw is-s .Inc iii 1 I llilllulls .im no as ing sou o ieconw I8 iagions ILIIIQIIICQ .ini in me x .Is ing II ll I1 up the IMIIIIIQI ot loxe and I-.OOCIIIK-'SS QIIIKI I.IiIy it Ioiimid bo I III uni I I ll will 1101 Qinli into degiadatioxi and sloth but will use innie and mole Don I it ot iiicliediiess .ind d0nI tail to IIN In OVGIDOXXGI II IIPIIIUIIIIJQI Ih.iI Ile- 47 sxrnhol ot goodness .ind lose once- dime the IIIISIIQIS .Incl nionz-I I 1.1111-ei Temple In using, bniulivs dlld DIIXSIILII Ioiu- Iluiing nui own Iimes it see-nib ippioprmte Io quote the ixoicls nl I I urls-nt stiuggling in .Ji ndilike woild XIOod1mi Wilbon ir, ls nnI I cm . s I A ' I . I1 N. II x .ng III in . . . . I in si. 6 I-'I 4 a I I L ien . JI . QW xii :III coiiiise .Inc Nnsmin it 5 I 1 I UIIUIIS I ll I . I .ws ' . . I, . I I .,I 1 I mi I III IIN I"l'II'IlIIS. IHll'1'IllS, I4'2lI'IIl'l'!4. :I III If-Ilvvw vlsussinaulw-si NV -' ' ga II d I Ion ' " x'iInvs,' Ihs- I-mn 'IlI'I'IIlI'III ol4I'i11IlI5'yIIIIILL IIII'lI ZIIIII whine in Rl iew life: Unlj Coll knows whzil nur IAlIIIII'I' hulmls I'In' nu, W- I' nw IIl'I ve 'II'P g ' I.: I inIn zi world whivh hfis un ow-I-IIhnnII'IIiI'I of h:III-. vil, '- . egg' ' ' ' ' , I ' 1'-' , WI- ure- nol zIfi"IiII for ws- II'IlSI in Vml ' I ' ' ' " , I' II s ' II is I'l1I Ih'I no one pm-i'sImn vain nvewpmvl-I' Ih .' "ln lj I' . ' I I I - I-'In se-I ai jo I -:ali il A Ih'II oIhI-rs will join in Ihl- -' .' ,. "f0r' ' I ' A '- grtl W- ini .' linve- nn IIIIIIPII I-i'I'm'I hy ull pa- pli- NVIA ' '- ' ' .' ' '- ? IIC-rv 'lI'0 ZI Ivw ot' IIl'III. XV- do II I"Ic II I'IIl vl ,, ' I e "d I Inst ' I. 'IJ S -I' IIIIIIIS -nI.' I i'I-III-vv mi' ' . I ' ',. . -V ' -t I V. - 4 D Ak . Y A, ' 4,- 'K ,' ". N " I-'Q " 'I I-I' ai f. lr. '- Y . ' v 1 K .,v '? 'f , 1 v - r,t d 4 vi iv v'tl . - 'sn . -I-.' 'Il,': ' 'tlw '-k I' ..'l'l-1" "- w'II' ' ' ' ' - "" ' ' aff' - I ' thn- sir ,' - ' I j I. GI I 1 " s I I - - I' I lr-If-Iii-I-S, WI- niir " 'I' II '. ' .O '1 ' In ' ' I In I ,mins -I I ly II .' 'I If-ll ns ' 'I IoII'1k 'I I "Il I II I' -Is I" II ' I ll'p,- I IIII1 I" 3.1. W :I I Iu- :f"Ii I I ,1' , ' - 'I , ' f ' Int '-1 IA1' Ihul :III III' ul' ' . " , ,' - I'I' sg 'inlII'I thx- ' - 'ng II ' 'I' : ' ' I sy 'IN 'Il 1 " la: ' I Ii' ' 'I I I-h'II lJnn'I vii' In you " ' ' I y 'lI'P nnI all f' II ' II -' II ' Ii"S. 1554- nnI II1'II yl- he- JI j If"EIlI,U .lnrlgv yonrse-II' I'ii'sI, :incl I-111'11-I'I your faults. RIIIKI gn nut :Incl I'2ll'I'Y on IIIQ' vzinsf- nl' Cliri: I' ' - I g ' .' - ' A I': 'Ih in Ii Puwei' olhvr Ihun nm- nnin fm' Cod I'i'e'IIe-I ull ine-n l'llIIilI. 'l'h hnp s -' I Ihe- Iiuppinmss I inilli mn: f penpli- I'nr- in Ih, Ir I' '- of go d ' .' "I, If 1 ery f se 'II'mns of iple Ilm-u his he-Q Io VOIICIIIPI' I-VII, he will not only Il f 'nsf-lf. hni otlis-rs wlso, I I Im- I' ' I , "l.eI, . .I" V Io finish Ihe work we 'Ire in 'IIICI Io do ull whivh my z-I' ' - . 'm ' I- 1 -- I g I' - I "II all ' ' I' I 'j I I ' J " ' '., I' I"1Ij nk' Q' yn In Ik A 2 ' ' ' I -' ' "" 'I ' ' I-I ' W-nj flin- " .' ' ' '- ' ' s , " ' ' . 'I In- 1 f'-1iII ' - ' ,' ' ' ' . ' ' , wh is Ilii- ,' ' ' - ' , - ' ' - 'QA -' ' j -I' 9 's I'min Ilii- -' ' - ' ' Q ' 'I ' '- , - ' - .' 'z gr-:II Paws- "Th" I I' ,' nf IVIIIIIIDIIL iI is II day uf IIediI"IIion. III-rv IIIIISIl'I', nnI Ihi- l'III'I'9,' 0' p' i'Iy, IJIII IhI I'oi'I'es of IIIIIIIUIIIIIY. Men's IIP'll'IS wI1iI np n nu: IIIPIIIS I' 'I-.- h'I " ' II - II'lI'III1'f-IQ nic-n's hopes I-'III upon ns In my wh'II we- will Ilo. WI sl 'Ill Iiv- up Io Ihe- gl' 'II IPIISI? Who flares f'1iI In Iry? I suniinnn :Ill hone-sr nu-n. sill put- riulit, all f0I'I'ilI'd-IUUIKIIIQ' II . In my sich-. VI I he-lpinf' nw, I will nm I'zIiI IIIUIII. il' Ih "lI I - .f I ' I .' 3 " ine." S0 ' ip viII niix-cl PIII ' .' hi we-, Ihr- gl"IlIIliIIIlIf" -l'1,'.' nf l.I-il, szully II-'iw mir school whivh h'Is In-I-n sn 'mul In us IIIIPIIIQ' our Iml'iI-I' j'41'lI'S In-rs-. W- Iulu- up Ih- I'haIIII-n:-- uI'I'I-In-Il hy il IIisInI'IrI-II wIl'IIl IIIIII hupl- Ill pruve- IIIRII "l'iglI niuln-s 'Isl I." - 'I .511 -Ih .Xnn .IIIIIII-:nn Lur- ' s . .,.. ' if was M e'n.gbYY lc SA frmr Jw A ff' ai an e. P izvivlx U DER CL SSMEN X I I1 K I xr f .' ' I wb , h o , XL ,III ly , W ., yi 1 X W ' K fm fi 1 A3 1 2 .. TEL: M 'mv g - X V jx ly 5 14, ya' I- V "'47!g, V 1 MORRIS SONIAN JUNIOR CLASS HISTORY N l 1 LNK P 1 xx N1 51111 x11 1 5 1 11 1 1 N 1II11N ki 1 N 11 xx N 1111 11N lb N X 111 N 1 1 1 11 111111 11 111 1 111111 N 1 1 If 111 511111 1111 N 1 1x ll 1 1 Q Xl S 1 11 I ' N NUKLLNN 111 1 1 1 1 1I l'l1'I -11 l-IlI1- nan 111111' 1'111x 111' '42 11111-111-11 111 ,1l11111l1- 1'1-111' 111' X1-1-1'1111g' 111111 111111 11111-11 Ilx 1'1'1-11111-111, XY- 1-1' 11111-11 ilk X'11'1-1'1'1-11111-111,111111 1111111-V1 11111165 Ike SL'g'I'g'ljll'1 2l1l1,111'l'J15llI'l'l'11111' 1111-1-11111111g11-:111 N115 1111111 111-,t 111-1' 11215 1111111-11 IIS fl 1 .4 h. XY- 111-1-'1111 1111' -111111 1' 1'1-111' 111' -111 'l'11lf" 111 1111 51-1111111 1111111111-s, 111 .11 111-111'I-' 111-1'1'11'1' 11111115-'111 111111111' 111 111' 1'111,J 111' XX'1I1I11IlQ 1111111 111111'1- 111 1111 s11111 Il1l1,'1C 11-s111'111 111 N1ZlI'1L'1IL'. K1"1 'g'1111. '1111 fC .111111 rs 11-1111 111-1111-11 11: 1111 11111 xx 1111111 111 1111:11c111'111 111111 f11 11111111 111-1'1- C1111 N1Ul'l1111' 111111C1- Z1 -' 111 111 1111x111-1115111 111111 1111s 1-1111x1111-1'1-11 11111- 111. 1111- 1111151 11111s1111111111g' 111111011-s 111 11111 s1'1 11111. .1111- 11471-fl111l11 11'1111111111 1- -'t11'1- f111' 111111112111 111 '-111 111111 13'1 11-11 11'11-11111111111 f111' 1111-111-11111111 1l1-111'A-'1- 111-1'1'11-1', 1DZll'X1'1I1 .1L'I'11Cl1. 1111'11 .' - 1'1-1 111'1Z '11 111-11111-1111111-'1-11. 111111 1111111-V1 1411111-1'. 1,1111 1211-1' 111111 111111 11I'2llN111L'l1 111-111 1-11 11111 21 1111111111 11111' 11111' .'1'1111111 111' 11t'111111I11f 1111 131114 11-11111 111 11111'11-1j-'111- 111-1111-1 1111 x1ll1'C11 Zf. 10-11 111- llI'1'S1'lll1'11 1111' .111111 ll' 111211, "1.1f1- 111-"ins . fix 11- -11." 11 1'11l11Ill111C 1- 1111-111' 111' 11111111 N111 lll111g' 111111 1111111-1' 1111- f111.l'C11411l 111. M111 x1Sll'-X' .1111111 1,1l1'1'1'11, '11111' 111111' 11115 Il 111g - " -. '- 1'111s1-111 111' '111111 11' .Y1'Zll' 111' 1j1'11lg' 1111- 11111111111 '111111 11'-S1-111 1' 1'1'11111. 11 MORRIS SONIAN Q- .- w .1 .- ... ..f u-4 1-. 6. ul v ,. r-1 .., .- .- ..a V .-. ,- -4 V r H .. .-4 F -. ... 2 1 J NP I1 11ac1G.y A P D PW Rld B C seh Iosep 1 Jakew v ret 131 1 1 llf-, 0 I 1-ond Row. llvft I1 ,- w ... M 1-1 1- .., rv. ... 1-1 ...- ,- '- .- .- .- v-1 .- v ..- vw- nh .- s.r .-. XX flddll 116 D1 1 H tf111f1 sol J P1 Lowe VV A 111d Boyd R 11 Ande- son Ce 111 rig to lleft ow, R '1'11i1'd ..f ..- .1 .- -4 ... 4.4 ...- -4 - 1g11t VV Car ter S011 one t NX H12-len E11en1a11 10.111 Reld cnk Mi Sophie VVIISOII, O 151' lz11'iP B Cos 61 hugo 19 Hd lex Df111dso1 Wesley Cowell D1ck Jakevsay Lf1Ve gne Me 1111 to right? fl 119 lf 0u1't11 Row. ul I. 1 k K1c11a1d Re-ppe1111ag.en Gemge He 1 Jelden 11ps0n D'1rw1 1 Robert B amblett Ernest T11 1. lltel' Hz11'1'r'0u 2 ,.... ,... .-1 .-. .-. ,... 9 16 'Wo JPC11 Matt 1ew s 1 D011 1101151 11 01 Kf111110t 1 Colm dy Io11 1 Newton T11 rvottf 01' Viv! hsent: MORRIS SONIAN SOPHOMOR1 Ll A93 IIIQTORX I 1 1 Q ll N xx 1 1 1 1 1 l K 1 1 1111 N111111N111 111 111 . T W W , .. .. L 1 1, Yi -gginiu 'I'11l11 '11111'S1111ll11ll111'1'1-111NN1111N1'Il1'1'11'I11111 11111111'1,1111x 1111111111-N 1111111 11 111 1111 X1l1'. XY- 11C'Q'1l1l 1111- 11-111' 111111 :1 1A4111K'1.'X1x111111! 11:11-11 '1111- I41111111111111 11111 '111-1' 111 11L'1ll'IlI' 211,11 1111l1l'1- 1111- 111-1111-111 111111-1111-1 111- 11111 11111 11 111 11111-1-11.11111ug-1-1-111 111111-M. X1-1l'1'111l'11121-X,11I1'1'11111 :11111111'1111111'11111 1111 111 11111-11:111.1111-1'-'1'111-:111-1'11:11'1-1, 1-1111' 1111- 1-11-1 111111-11 1111' 111-1111.1 111 111 X1111 11111111'1- 1'1:1, , 111- 511 11111111-11 :111 .X11 111g11 1':11'1A1 13111111111111-111111-VN111'1111-1'1:1M11:111-1:1111-1111:11'1,111':11-1 1111111113 111 1 1111111111 111111s111-1111111-N:w1111111-111w.11:11111,111'1'111-111q1,1g11-1-1-11111,1111-11111,1,:111111111 S111 1411 111g1111111-1'1-1111, 11- 111- 1111- S1 111111111111'1- k'1:1w 11111-1-1'1-1-1 1141111'111111 1111- 1'1-111:1111111 X1 11 111 1111111ig1151'111111111111-1-1'11111111-:1-1-11-11111111111111-111111:11-11-q1--1111-111'--1 Xl 11 11111 111111. 1'1'1-11111-111 111-11111-11 1211111-111 X-1'1'--1'l'1'N111-Ill , 1111111' 1114111111 S1"'l'1Il1'f' 121111 X11 '1'1'1-:1N111'1-1' X1'1l'111' 141-111 1: 1,1 ' , lx '1111:1 11411 MORRIS SONIAN ,- -. A V ,- -.1 ,- ..- ,- ,- ,- ,- A.- N- ..- ,- ,- ,-4 ,- r - - - ,- ,- M ,- ,- -, ,- ,- ,- ,- -1 - - ,- .- ,- ,- Hd V? dred S. Nl 9 De- kc-1 Xl X ,- ,- ,- - ,- ,- - - - ,- N- ,- ,- ,- .- M ,- - ,- f N ,- ,- - ,- ,- ,- - -. M ,- ,- ,- -1 -, N- ,- .- -1 ,- ,- M ,- - ,- GC - E 3 13,1 93' eve-rl B 1 Putu 1 S P1111 La upson S ll ci! M 11d III GI' IJ dx M slug P 11 R le-ne tA ll kv s R1 JV B X N15 d 11. 0 1 11 Jed Ile He-nd lcks B01 fl GP 1 Lum lox to dm Seal mece Fa peute B9 Il S111 Af, we I ll 1119 X Leslle 0.119 XX e-ave Jmm M. 111 k ll PD 1 Fdvm rl S r I1 XI0La11g, 1 lm H1 sha ls Ma 'l kFf l 1Ba VV Da llocigvq Le-vs ls ugh! I0 ef low Flt ,- ,- ,- ,- - - .- ,- r ,- ,- -. ,- - M .. ,- ,- ,- ,- ,- -. .., ..- M ,- - ,- ,- ,- - -. ,- ,- ,- - - f A ,- I mmps lime lm T1 if fri 1:1 aaa if 4: -H -f-C Q-9 jj--' -Q --- ih: ELL 1:12, Z1 I ..-5 4f -ff-4' 'L--,,,, - - q, ' ..: -.- 2.4 S ZF :Ik iff Et: 3'?" 'ig -- QL --gf -5- 9: -f 12. Z: SF- Z'-H i-5 mf- LE Hi, L-11" --A :W .2 3-, .' Q, -1: ::"" . 1 QL :mi -N5 un.. Na, 13: vm Lz... Ju- 9 : rf. 55 lf? E12 ' : -2 'W wif 70 22- , - 5 22 V5 :Z2 5-3 5 -A E: ...il 5,2 A - 3. T .CB : :-vt ',:" . - 3- ,Jun '11--3 .1: 'F 'fix 'T : .,f. L. .. -" .: S zmm Ziff U' 5 CIN . :..Qj. 34: Z. '. ,L- , . ra--Q. -g 1- 'T.',.. .Z SCL ,:,,- : -. v:: v,... ,., V-r -L-., 3, :WI I L. ::: 1:9 .lf ' - ' " ' .1-4 ..'1f- . . -"C xx c Hy- .. - 1. , . --:W 5' 'MV U--9 I " 'Z-'f"c:.. Z' -A EZ" : ?'E5L1 5-2, E32 1- Jig: ,- CC- ,Ag 3: ,. .,. 'Z Zn? L' o al' E'-T '- f-"" , A , 7'-- a, O :mg bi '- 9:- i""' ,- :LC ,- :-I-659. .,." IL' L,-. Z '. 5- P, -, --ZA Hr- V '::s:. if 45,1 EE., A' f,-"'-Iii.: r N M31 v. Ha, xx -2-1 z 52 2 --- f-32 1: Cv.. m?- - '-rf 5- rf: yr.: ..:3,j-5 1 Zgzr-fb 5 CSE, 'TZ' H 5-.E.,Z"'A :" Mr- :gi ' -2 ' ,-f -1.,. '- """ NJ --,"' - L, C522 'Q .,.:, Sigh - ,A -53-,,q, 7- mm, --- .. cu Q- 3 ., ,,,,. .. ...H ,..,, G bf: 'Tr' fur 4. - chs., :L AE.: :L.. -, A A ,Q 3 ,--: E5 H13 5: E - Lugo . ' 'L-" f-'Vo E-f HLA Q' 5343 ""T "" - '-- :.. ,-lm., 'F 2,4 :ef Hp' '.1f, g,': :AE 30-:JZ F ,., l,-,-:fi ZZ 4:21- Ugg' 'ua ml ,Q .E- 5.3 3 V- ----,L dx 215 15' H5 2 1-13 I Q 'Z-2'-L .'.,3,'Z3f t: .""" 1-Q92 iguzgi 1-,.... 1. , Mc,- .--,.-' ,-yg la m,-C -:-',ZQ,,., -C.. ,, -'P :-.L I-C-,Z wa VCE.. 1 E,c:qv,:,, fj...Z2S'5-,- -FA :-.. 'F-:..'5:: ... --'5"P-..:- --.' Lain, .... ...,,..,,, ,- . ,.,..:,. :..:.-.2Zf.2:w:'-1' -3361: -":'1- .Z."""'g-A, . ' ,, gE:ia",-.L-E-Es" ,,,-J .52 -31" '-'z -f--.. ' ' ' ':.'--LQ' 1' I-.. :. IWC QL--,-:- 545, .15-'7:u -24--Eclplg-lv. -:"'L.'-5 'E gtipfm EW,-T age. cgffif-,gm l'3L3ffL1L"' m,,:1:ceL 'r 'I' q,,- 'T' -'TA -SD'-1 -.,g::5-- :gg -, zgrsz :?,,-...C,T,.,-Qvlggg-:...,.. 1--5,-1"", '- " '--31.31 'fl -:.?"':L, ,,,, mix A ,-4 P ri- "" n-n n ' Fl, 2-Sifviesgm. 4: 2- --- :3,.,,.- , -I-:.::::.: 'I-J -. ,::aL, -'.:F -' H .lg-fM:','Q,Z:f 7f".v5g'x' P:F'-v 5 T: ' LL: 'RWM'-1 ' msn , 2. : ... - 5:-:--, , 'cw 1- vi! Og, --::T,.--' ,-'Q Q?- ,CiEz5,:-.i5z? 5ff-hgg52: 1----C:--'12-1:7 I :C-YQ, L Q.,'r:"-,-...-------1-'Lf - -313, -5-CC r'C'1:.. .--,Q-4 r "',- r ,-V' ,-1 ' -I-L-in .'r--TJ... " ..-. - :. gl ig. FZ-L. I-4:5- Lif :-- .:f' ." 12 If 3: 9:2 13.::.:: at 1 .. ,.., F .--, ., . ... .. V ,,. .-- -,.. p,-,- -... 1'-1 ,- URFZICQ QC NI VRESHMAN CI ASS HIQT ORY x xx N L 11 N41 I N N l N N 111111g 11111111 111K lN1111N H ML . - 1 A N -1 Q K 1 U1 'is 11111- 'Ix11l' 1-I'l'.111l11lI1k'1Z1...l111N1l'l11'. N1111V1l'41 1111' 111111111 AX1'Il1A 111 1-11'1'1111g 1111113 1-1fl'1.. :11111 f111111N111', 1.Z11L'1' 11111-1' 11:111 :1 l'1IlNN 1111111 11111111 11:11 :1 1'11111-1'-N11:11111g ll1l1'13- :11111 11111 111111'11 1-11-11111'11, 11111 1111-f.111111-11 h:111- 1:1111111 11:11'1 111 11111 :111 high 11:11'111-s :11111 1111 .X111'11 3 1111'f' 111-'Slx1111.xf1 1111' 111'1g111:11 111f15v. "l1:111g111' XX1111111." 11'1'1111-11 111' K11sN X111 1:1 LU11111 111111 Nliw 1111111 XXl'N111X'l'1-. 111111 1111111-1' 1111' 1111'- l'L'114l11111. X112 11111111111 11.L'111111, 1,l'l11l1k'11I1X111Q 1111' 11-:111111g11:11'1x 111-1'1'1 11f111IlN 11:111'11'5'. 111-111'gv 11 1115 11. 1111111111' 11l11'1L'1i 111111 IQ:111111 14:11!1K'. N1Il11,X' 111-1111111111 1111114 11:11'1 111 1111' -l11111111. Iligh 11111-1'1-1111. "1':11111X :11111 1':111'111-X." 1111111 1A1'1'N11' 1111'11 11I1X'1'1Jk'k'11 111111111111-111 111 N11111'1N, 111K' 111'1'111-11111, :11111 1111- '1:11111, ,1111lx 1-1'l'N11 111:111 g11'1N11:11'1-1'11:1'p11-111 1111-111111111' 1111311 1,1111A:11'1 111111111111-1511111111111 1114 X11 11111111141 f11111i. 1111, f'l'Il1'11i1N11l'K'11Q1'L'Z111f k'11'1l1-XV41 111 1111- 111-N11111111. :11111 111- 1111111' 111:11 111- 111'x1 1111'l'k'11'1l1'N 11111 111' -111 1 :1 11111 11111111111-111113,1'111111:1111111:11.:11111 1-1 A ' " ' 1 ' 11':11'11:1N111-1-11 NCL SS F RES MORRIS SONIAN 1 w .- ..f 4-4 '- .- - .- - ,- - - 4.4 - - - 4- ,- v-4 -1 ..i .- - - 4- v-Q .C '- -f ..- - - - - -i - Nodee Sta key Jesse Peters L s Lave y Ga agher B1 Ca Me v n Munger B ghil tm Sit rth Row 0 ,- - I- Rut Reppenhagen Beriard Dini Iohn Ct se is Bo COX Bob VV ImW lams Marga et Rol nson S13 ey Ma 3 bi 9 rga k 'Nia Qu HG Q9 ks lac 'Ill Si Opa en Sr 0 .- ,- 4- - n- .- '- 4.1 - -.' WJ -- Q- n- -1 ,- ,.i ..- '- .- - - l 1 l l l l l l l First Row, tle't 0 rightl: Richard Drew, Everet English, Vance Sharpe, Farl Martindale, Bill Yoger, Arvid Ehrniantrau ,, Junior Weaver, Buddy Richardson, Archie Wright, Bob Buys, Ken Roth, Manley Gray, Jack Kisner, . ohn Kelly, .loo Goss, Douglas MacLean, Rollin Uarpen er, Clark Hewins, Walter Schemerhorn, Darold Smi li. Set-ond Row, tle 't to righti: Edith Ammerman, Eleanor .ayton, .oyee Poley, Ethel leed, Mary Franz, Valna Merrill, Ruth Schofield, Evelyn Smith, Margaret Griswold, Thelma Diehl, Helen 'uchala, lvary Anne Newton, 'anline Jones, .lean Cole, Phyllis Haver, Pat Packer, P iyllis Swee , Jorothy loth, Mary Sherba, Shir ey Scot , Betty Yates, Yelna Miley, Bernice Long, Elaine Graham, Marian Marshall, Phyllis Perior. T ird low, tleft .o rightl: Irene Dorman, Harriete Hemminger, Mabel De Long, Barbara Drawer, Leona A acKay, Betty New on, Hazel Stricker , Shirley George, Helen ,angdon. Norma Clark, Shirley Snodgrass, Mildred Roth, Mar- ian Cowell, Beverley Badgeley, Virginia Miller, Joyce A errill, Doris Cole, Pa sy Wilson, June Gowin, Cather ne Hur- ry, l.ouise Maginn, Donna Tu"ord, Betty Samson, Bob Purdy. Wayne Springsteen. F u , tl ' t ri 2 l i , ill rr, 'll ll , , oi ' I , r' . osephine li orse, Marion Ansvomb, Bonnie Rarick, Dorothy Judd, Ma rel Gibbs, Shi1'ley Salisbury, Evelyn Travillion, Audr . .r.l ll, 'r, mi ,.i ili ., il' ,. ,1 1, b , 1 li, h 'li , rh' 'l. ..'-uli, it-,. rt'l w. Fi th ow, le't to rlgh.l: .om teid, Doran Ma hews, Don Schneider, David Keith, ,awrence Ross, Carroll A c- Dermaic, Cen Adair, Fred Searns. Jim Hildre h, George Watson, lussell Na ion, Wilson Morris, lick Howland, Ralph At-heson, Leon Brown, Bill Bnndt, Louis Toth. Jack Lenox, Rain Engle. Ab. t: f 1lr, , r, . 'b,l l 1 ' ,l, l ,lir r' tz, Dallas Hawley. dll K ld 19 T ke l F' S1 9 Nl a VP A 93' Xl! Sf-'Il 1-1 Q1112: ew lflanue M01 oss Jea me ISS NIU P N am x 192 1 H Ald ex IP V9 ll ightlz Edna L to Row, tleft Sec ond Q , ki' i 1 1 2 1 l I I , 2 1 o ' Q X 1 Z O . ,1 ' 33 , Q ' I 5,1 - -.M ' U1 U3 O Z ,t J, ,A Q , Z ,, 1 K fy' f 1 5 , 7, , , l F -11111 1 fvr. 11 'il fy, cu ' " ', f ' ' ', ' 1 z1'fl,', f vrl il " i11 j wif". 1' 1' '1 I ,1', i ,' ,J "I . T .1 , 1 1' 2' zc'l'l .I' "ll . 1' :'1 ' ', . - 'gl R DE SE ENT MORRIS SONIAN -. v-K .4 -4 - -Q -4 +-4 -1 .-1 n-1 1-4 F- ? u- .- 4. .-1 -4 M v-4 - - F- 51 CG M --1 H. 1 ystek Shu' ey Ha kno-ss Harry Ross Vlax w Vlae Hoge s Im: Lvlrey VI r ght Y Pt rd Row 4. ,- .4 .- -. -. ... -- .- - A .- N11 .419 Da Hxvha c s Da I WIISI 15 1 Rav Natlon Ma shd In JI I' Ross Co e Tay lest Maynard E Dum ette ll -.4 ..- n--1 .- v -- -4 ..- 1311 Y Wa NI a Vlfl S1 XR ende Ioyc e Meeker Pdud ds li MORRIS SONIAN .- w H ,- .- .- - r-4 .- -. It Row S 'l w .- my - A ,- ,- n-1 1- .- v-1 ,- ,- ... V -1 .- ,.. H- - -1 .- ,- ,- v 4.1 .., 1- '- V .- 1- ,- .- - - -1 - - - lac klyn ck? I H P11 PW KP r JP lov Vlv an S ll oe-fl M o loy P Ldllfl B91 erlw 5 lyBl1 I3 mln Kahn Nl V .- ... Slllot le-N 011911 1 ld B Pdttl G 1 ham 401 lko Fate 1011 Ma dll! June Ellrnldlllt llgltl to 4 ett I Row ll Plow Nalda I Slo Maxllw Evelyn N111 k es le Faude Fl .ancls Helldl lnkq O11 urdy eP LaVel lla Plexw lldrnvst Glles Rollad P Fw Rr bel le 1 Dlck Greelllndn Ro le t Tab to llghtl eft Fou th Ron Allle Townsen lu el We-1 dell Ha Ge- a d Wa P d Harly Blandfo aham Joseph A Hu melt Ing dnl F ee-111.111 Ieal Trl-Xssa XVav1lv Wrlght l Kal Howald lps Phl Jlla 1 ta Seve n Allie Hawes Audrey Dellollg etty Klllg Ola Bort e D1 ane Wa ne Dolllla Lllle July Dolldld P1198 Metz IS F' an lla ll H1 uk NV ll la go Iele Holloway Rowena H11 .Ioan H4 knesfs Enle son Caudell bsent 7112 lna St Do le-.anon lv Mullge gel M a.. 4... 4- ,- Q. ..- -1 M ,-. M '- ..- n-. .- v ,-4 p- ..a v-4 .4 .-1 -1 uw v-4 ,-4 .-1 v-t .1 l-. Do ia d Buftmye Ga dv David W ley Patty Goodman Bl Jessie Hut rv a Nlagmn 0 Il d. '- -1 First Row. tlef to right l: .l. J. Griuiths, Donald Goller, John Marshall, Roller Feechler, Gail llrookshire, XVal- l ter Dorman. luddy featherstou. Tet dy Livingston, VVayne Humphrey, Leonard Lane, Donald Tahhert, Cecil Keehn. .ohu Shaw. Billy Mt-Geachey, Phillim Cooper. Joe Mark, Jack 'ardee, Ralph Iuys, Carl Kist. 1 Second low, lleft to righ I: Zelpha Hilliker, Beverly 'urty, Mary Ann George, Peggy Wiley, Acil lo'f, Audrey l mkken, Lois Clore, Joyce Cox, Jean Tabbert, Dale llandford, 'Zdua Poley, VVa er Azelton, Ronald Baker, Kathleen I ti,.al .lr ', 'I ' ' 1, 1' ' , '. lil ', . l r'r1, 'r ill, ,r1ll, Donald iahcock, David Strand, Dallas Hicks. Third Row, lleft to rightl: Aflella Draper, .Iacquelyn NVelch, Alice Jones, Helen Ga e, Janice Hutchinson, Ken- neth Tremaiue, .ore ta Gore, Ruby Anderson, Owen Pringle, Tillie .ohnson, Helen Kuya a, Buddy Johnson, Helen 'eters, Jorothy H' rsen, D n' . ' ' , ' ' ,, il r ,, ' i , , i'l ' Mr, Jean Elletnan, Jack Loom s, leatha Montague, Eileen E eman, Grace Huyck, Miss NVhorley, Miss Neumann. Four h Row, Cleft. to rightl: Mrs. Olds, .lacq-uelyn Eagle, Martha Lave y, Bernice- Stamm, Louise Geyer, Het! Tracy. ll ary Jane olloway, Anna .lean Genshaw, Charlotte Shoens, Evelyn Tu 'ford, Roy Webber, Marvin Brown, Wel tha .Iam-ohs, leo Staniln. Bill Greenman. Vern N ore, Richard Witkoske, Shirley Gets, Be y .o lvcGloue, Eva Vickers, . hr'lai , os, -. " ' lr r 1 1 or , l . 'ul in, ,lyn Horning. Absent: Donald Havsen, 'at y Green. Alice Gi1'ard, B ary Early, Alexander Nark, Ietty Brayton. .lack Cox, Jack .-1 .-1 -1 .- -- 5. .-4 4.4 I 4- -1 -- F- P- '- .- .1 .- - ,- M .- -1 .1 -4 MORRIS SONIAN ,J .- .- -. 1--1 1.-4 1- --1 1-1 --. vw W 1- A .- --1 .- - 1- -A 1-4 W ... -1 .-4 ,- M 1... ...- ..- 1-1 ,- +- .4-4 f 1 I. 1yd Fy IS11111 Dan e s Iiadgley t 1 5 Ea Max 1 49: X DA lex S11 dN C Niarl y11 1 R1111111.: dl I 1 S NX x Fra 15.111 3 t left W R 11111 Se F- 1-1 1-1 ..- .... - .... ... 1- 1- 1-1 V1.1 hare W 'Vlf 118111 Lf Ioxve Vlcke 191 S 111 1112. Hd lea 1ette dy 'eggy B11 1yeC'oe I 01116 C111 IJ11 te ne Gaul 'C .-1 1-1 ..f A 1-. -. ... .- ... .- 1 1y R11 11 ee D01 L11 111,11 L11 Spe1k111.a11 1 L41 111dmQ1n eil adl eGe 11e.1tr1e G t1RsS I nes V11 111 yA11 ,.- ...f 1- .f 1... 1- ..- 1... .- iff F an1eQ Jol Euge1e Kenvx orthx dll Evd V111 1 y1e C211 vxell Nom Hd Reid Betty 1 Itmes L11 P 11nt Kose M2111 G11 dy S9 Sldney 11111 IN1.1g111tx 1111 eq tx es Roge C 111111 91r111g,e lie MISL. 11'ght1 t ett Row F1 u t11 Taft 1.1111 Jew ltt B1 Daulels 5 Je H111 y 'I' xx 1se1d Tdbo Etqa Ina Idmei dy XV1-11111 'I' lf-'11 C 1111 Roy Eng 1sl1 10111 Nuckles B111y S1m111o11s 1 a111lv11 Cheney 11-Id y Rowe-r11a 6 Lxne 1 01k Do 11t11y 1 D11 1 Cook Mme A d s B11 Speme B115 dge df1Ak Ba ey Adams Sh 11 na d Nesm tl1 eu Massey 1 S1 1ats111t7 A1119 Ed 1 Seven Har x Starkex D111' s Nletzga Kuyd a 1ald D Janet K1d11d1 111111 y 1 J1l1 S9I1l , ,1 Z 1 Y First tow, tleft to 1'ig1t 2 1z111re111'e Diller, lfurl z11'1'i111.:'t1111, u1'11l1 l,11xve1l, 'larley .Ia1'1111, ,urvis Kern, l11l1er 'I'111111111s11n, Benny Grive, Clmrles Fias, Lyle S1'l1e1'11erl1111'11, Curtis 'lr1r1-, illy 11z1lla111'e, . immie Enllis, . erry Smi 11, IC11- vard Ne", 1.1111 XVi1iams, lay NVelIi11gt1111, Iiicharc 1V1it1'11e, Harold T1'e111z1i11. Cla1'e111'e ro0111'ieI1, 711111111 Grey, 11111- 11' ' , , ' i,l.', 11 1111. A . 1 ,1'1 11 . 1 . . 1 1" " I: '111' 'i1.'111, ,11r1"'111s 1 l,111,. ' 1 lr' 1 1' ' 1'1'j,1 '11 ' j 'rl '. .ulfzied Adams, N111'n1a . eau Buys, lu I1 Ta 1'11xx', Ba1'l1:1ra A zlson, fTar11ly11 Kee 111. J01111a XVel1l1e1', N ilcred Mason, N ax- i , ' , l' " '11, -r, .1 1' , I , I "' 11 ,. ,'1, .'l'1 'r1", ' 1'.. Q '1 1' , .'1,1'j1'1'l" 11 Marr, VVQ111 a Green. Third low, 4 1-1't, to rightl: 15 len H111111, 1111111 .1111111is, 111'11tl1yCu1'rie1'. Darlene C1'il1l1s, Pa sy Barry, Shir ey F111- ler. 11 ' 1' 11 .11 , 1 'rl 11.'., ,' in ri1' , .1"1 '11, 1 ' , ' 11"1 : ' , ' I" 1', , '1 1 1'e, Bet y ,011 I4'is1'hl1z1l1e1', A 11111 Karr, IJ11re11e Si1111111111s. l11y Tyler, iuth Sclluet ler, Richard Dereng, F111'1 La Pointe. .1 , ' 1' 1, ,' ' '1Ii',,.11',,"1', l'.:'1"1. 1, ' '.11 1. 1' e. 1r ,t1,',1 1 2 ,1"',.1' ",1', fl'.'l,. 'iI,.', ,lt ' ' I'-'. I 'I' ', -' Al' , 7,1,, 1'11 , ,. '1'l, .'1 ' r, "r 11'1 1, rr' ', ", 111 I , , 1' is 1'11r - , 1' ' ,I1 1'1' , ., 'rj '11, I ' , ' ' . I . ll, ' ,,11'l , i , irl, ' ., '1'l1'1" 1:1'i ,, '1" , fr. A11, .1 11 "I, ' , '1'1. 111 "I, ici, 'r, '1' A1, rj " 'I ' Leona Land, Jimmie Cox, Ar 1111' 11 etsger, Virginia Girard, lex Aa 1-1a1'1'.R0y Bal11'111". .-C 1-1 1-1 F- --1 ... IT! MORRIS SONIAN -4 ,- ,- .., .- - ,- .- ,- ,- ,- - ,- M -.f - - .- - ,- - ,- ,- ,- ,- ,- -1 ,- -.4 1 -. V ,- ,- ,- ,- ,- -1 ... - I I N l1 L lc Do 11 'VP L,S J fl line l.l1Ar Q-'I' kb XC H ll Ol . IJ P I' I Il 3 -S Q - -f N- M ,- ,- ,- -.. v A ,- v ,- ,- ,- ,-1 ,- ,- ..f .- - ,- .., ,- ..- ,- - ,- ,- ,- ,- V A P X Sue Nl LX IX 0X XLQ hal x91 xB, 01 IJ B idg QV PX 911 9111tha1 NIL! A 11 19 I0 k 9 lflaq I X ,- ,- A ,- ,- -f ,- .- ,- ,- ,- ,- A ,- -. ,- .- ,- ,- .. l II i S I- lli ste ll 1192. Has W ,fi Nl rtli B cl ik, B1 y St l t XV1g.e-lsu DPI Il x T pp B1 ek cl kilo IJ ,- - ,- -. - .- ,- ,- - -. ,- ,- ,- Xl ss D11' hon li Fit 1 lak Beu al1 A711 DOI I-. dS S 1 HX B1 5, Rolet I 101 S1 NI udge IJ tx H0 S9 I I I First low, llv' to rightl: Rolmm' Williams. .lack A 11111'mJ. N01'111a11 Zap. Donald Sti11so11. l.vRoy lutli, 'vm-il Ilursw. .iinmy Mulige-1'. Gvorge Weiss. Avvry liles. l illy Hevsml. lloualc Rood. .i111111y Davis. .v1'1'nlc 51-Klvz11'l1ey, limi- iwlli lluly, EI1111-1' lflnglisli. lolu-1' Kahn. lmmi lulloway, Huwarrl luimraw. I'Irwa1'f lnwv l. Clarwliw vvclile-r, ldlwuor I .lv 'lai11. Doyle liitcllix-ll. 1 Ss,-1111111 Ilow. 411-'I 1, 1'igl1II: 'llarlvs Acllv, orotliy He-nshaw. latricia XVOm. .oyc-el Malildiu, l'I1yllis lol". I'al1'i- 1 via I li11f".l1i1'11. l1'i 3 Il 'a1'l, ul' lj uf". ' alm' 1 ' lv, lovin 1 '1, 111 -1 l'ot . .'a1-olin Suvve-11, Phyllis Q lil-lly, lvralrliiif- 0044111-11. f'a1'oli11e- I arse-11. 3 ary 1'0r1111l'ie1lfl. Sophie Al,ral1a111. la,1111y Lou Kwilli, .Ioyw 'le111f--111. lim'- ia 'I'i1swortl1, 'l'm11111y A m'C'o1'111i1'k. I ivk Geyer. l'at1'ic'ia luarly. I 'l'I1i1'c Iiuw. llefl 0 1'ig:I1 It 3 iss Kendall. Lylv P11sI1111a11. icliarf lJi11gv1'. M6-1'l1a 11g1'a111. Ge1'alfi11e- I'I111'icli, iwwli- I flulyn :lime-ir. iatlirinv Item. I 01911 B1'ay1011. . am-I P lC11glcJ. A arlinf- Ahlmll. . uanita Wilson, Helen Sllaver, Mary l,o11 .1lai1'. lla nlic' . l i". 11 . "l z 1. . i1'l j 1 'l ,, ol 'rn' 'il' ', " lj 11 'ali .' . c'I11lj1' . -1'- rlitli Marshall. Sliirley 'Q-If-rs. "1'a11vvs Ifaferl 1, Ma1'ga1'e Tote. 311111111H11111P1'ickl1o11sv. 0111121 '1111 y. I Foui' l1 low. 4 e-It 10 1'igl1,l: Holme-1't -luglwy, .li111111y Rol 'e, Asher a11ia s. . ack l+'o1'fl. Gary Er gley, Stanley Wils-y. il" ' 11 I1 I", 'Ilj 1'i , ol 1' "' 'oi' I, 'll 1"1"l'1l1 . a I'. aj. .lai .' . ' 0 , is 1' 41,311-1', I 1-' I l1'i't'ill1. G1-rald Nvwmali. ,von l,aVv11e, Max Slim' . lm-wis Baird. All1P1'r ,0kke11, .arry P06-. Bil y Wood. Max Tripp, lim-liarc Alf v1'feJ1'. l,a1'1'y Za 1. IN iss Aangdon. "t ' ': . i" 1 11l,1'o1'k. Ab: 111: I Q 1' . . al" 1 1'111". J 12 'r 'l. lfl' 0 ' ', l' ,,lIo1. MORRIS SONIAN ,- .- ,- ,- -1 ,- ,- ,- ,- ,- ,- ,- .- 4- ,- ... ,- V V ,- A ,- ..- V ,- V V V ,- A -1 - ,- ,- ,- ,- ,- A -1 ,- -4 A -1 V -1 .- - .- ,- A 1 1111 ,- .- .- ,- ,- ,- .- -. ,- A ,- A V 1. V N- ,- A ,- ,- r I V - - A V ,- f A ,- ,- P J, P NIG11 Ross HP 141 11 11 Ze 112,16 G1 13 IN OHS L X Bvvm Bettx Rossvl ight 1-'ft to R011 111 01 1'I'a Je 91118 l IC 1011 O 1 F1Qc1111. Y ling 11 Rosa k Ie D1 111111 L 1113 D1 1' am is How 9 S ieuke 19101911111 Ill 9 1 .- A ,- .- -. ,- ,- - -. ,- ,- ,- ,- -. v -. - ,- 1 Que 11 Ned cl D1 P 1 First Row, 1 P'l 111 righ lt 111111 T1'i111, 1111111 Y1111aW. .i111111y al' , ,yle S:11s11111'y. G11111'g1J Bush, A1'1'11i11 Azvl- 1 11111, Jim 'I1iIs1111, Willizzm I- 1111 . ' S1-1'11111 1111w, 411111 111 1'i5:1111: 1N1z11'1'i:1 11-iislmw, Sz111i1- Kniglll, .I11y1-11 Swell, 11'1'111'i1-1- 1111y1. I i1'k I 1111, '11111'l1-s 11:1111- mel, 1111111121 L1--0 S1'11l11:-zse-l', 114111111 Os11'z11111J1', .IQ11111-s 1'z11'1111-, 'utsy f'111'11, 111111111 I"111k1-1'. 'l1z11'l1-s 11111-1'. '1'11111111y '1111z1. 1 I izule S111il1, Wille 111 F11wle1', 11111 y 'I'z11'1, 111111115 11114 Juvifs, 1111111vi1Jv11 S111i1l1. 111'is I 115211111-1'. 11111111 3 a1'1i111lz1l1J. 1 111 e Sim1111111s. T11i1'1 Row, 4l11'1 111 rigll 1: layl1111111 K11ill1, Stalnlvy .'X1lz1111s, N1-il 1.111:z1s. 1311112111 111112-1'. 11111 B111 Cay. R11111-1'1z1 Srl- 1 ?"1'111'11. Nam-y Sl1111111s. Patsj 10111, 11111:g1z1s Klljnlzl, z11'l1:11'z1 Dvizlt , 111111 Iflnglisn, 111111111 G1'1-z1115'11, 11111l1y W1-sr. Hay- 11111111 1'z111sl1aw, lu11g1-1111 0'I1e1 , C111'i11111- 'l111'12, 31111111111 l,a1l'11i1111-, I i1-I1 S111i1l1, . 111:11 .X 11 11-11c11y. L1J111z1.G11115:l1, .I111111 Wilx- sie. F' 11' ', 11 1"' 1: Q . 1, 'lj 11 1 ii, '111'11 111' 'I -1', -1 ' 1 1 . 1' 'l 11 . 1'11 G'1 1', ', w 1, 1, 41' f' 11 ,, T11 , '1' 4 1. ."Ij1 '. '1l1.1'.. 1",' 11 1. 1'1'j I1- I1111' . Billy Starkey. '1'11111n1y Akridge, '1111el11pv Y11k1J, +'1111'e111-1- lllaslivk, Sally 111' 1111'n1i11. 3111191111 CriI1l1s. 1-11a11y 'I'ayl111'. J11l111'11s .11111Js. Nartha Neff. Absent: Pauline Drudge, Rosemary N1-Faddfm, Allen Gira1'1, Viviun S11'1111g, 1'1111'e-11112 I-.1d1'e11. A ary .ou Burgess. H, 11 ' 1', 1' , ' ' .. i11 . I , 1' '1'1'i1 11. Dari' 11 11'l1'1 . .' Il . ' 1'1, ' 15.2111 H11 11 9 F 3 QW 11 Wa lv M 6 4 a vPy Mathew H 11 Yage 9 PI' l MORRIS SONIAN ,- f ,- - ,- -.A ,- ,- ,- ,- ,- ... ,- ,- A -.1 .., ,- - ,- ,- ,- ,- ,- ..1 f ,- ,- ,- ,- ... M ,- ,- -1 - ,- ,- -,-1 ,-1 ,- ,-1 -1 ,- ... - .- - 1 ls O X In 1g,e bei eviexe 1. s 1 llav Q ttoi C1 Iv L use Bev 101111 Do ,las Sti 11 XX HE' ls dye I H C x P Lu de c Ust 111 H E Dennls S D L 11y XX11s01 C11 be R XI1A1d e 1 et Ke PR X He ,- to XX B 111'- L 1 Eve 5 Crow ell 1111119 S111 ley LaM111 Puslimdn X'101et 115,111 1 Ieit t XX 11 R 1 H1 IX I Y Kath en ne XX 11 1a Townse 1d A Betty Lou Mlne 111 11e B andto d I l1aX'ene G EIS Ent. e hs tl ,- ..... ,- .- M ,- X 1-P 1et1H s N11 D1f11e Eisqinge 11e1t Sh1ve XXI Joy llnms Peters S I1 Bfu' I p 19 lie 'G Lo, 1 X H1 ,- 4.1 X SS X 111 L ug 1ertx Idxvnd D es Gene Sweet G1 Edwf ld 1k 11 11 D Xliss ghtl 10 lett XX R tl J-1 Xlls 11 15 X X1 A ige He 1511.-111 X61 nes T11 Je E Hal y Buifinex e1 Donald Mf1s11 Xlille Allen 1191 iesl F. M ,- ,- .- -1 ,- ,- A ,- A ,- is el F S I I I lfirst lluw. 111-ft 11, ri1.:11t1: .111111 ll1111ie1s, Wes ey XVe11l1er, G1-rz1I1 111111 '0r1. Louis Fztrley, 111114111-11 I+'1,r1l. 1111- , 1'i11 Kelly, A1111'k S111 er, 11111111 Zeesun. Fre1 111111, 111rwin Wes . 'I'1,n1n1y Vlrien, A11er'er Irving. I1'111'e XIi11'I1ell. 1 1l1,l,ert Azelt1,11, IJ1111g.:I11s iitehell, 1111'1,11 "11"01'1, illy S11111111, I.11X'er11e inisley, C'1111rles K11111. .111111 1111111-11. II1:1'- 1,11I I'I11sl1111111. Se1'1,111 low. l1e't to rigll : Ma1'yL1111Cuntnlillgs, Nnrilyn Yettow, M11ri1,11 l1,ty, I.11cilIe .1,nes, .1111-k Bl1'C'1,r111i1-11, 111-11 111't. 1111 1 1.'1'1', 111'" 1' '1, 1', ,erb 1' ll, ,i" '1 i.. ' 1 ' ' +'i.'i1"r, 11jll'.' 11111-1'111111. ttj 'I11I 1111 1 . ' ' I., 1, rt, Trr. 11" " ' 1, 1,ri.' ", 41' 1 1"111 r. 1'ill I'11tr11l'I'11, N1,1'1-1-11 1 Ceehn, Fern H11.1'ri11gt11n, J111'que1ine 1-1eidebrei1'11t. I Tl1'r 1, '. 1 ' 1 " "1 , : " , ' , '1' , ' , ' . 1'1 01,1 11rl1111'11 'i111' ng, '.'t 1' ,fl-, i' . , T1 1'. 1' ' 1' , , ' 1', 1 1 1 , '. 1 'ile , lzjl 111. K11t11- I 1e1-11 iidley, 1J1,1'11t11y 1 r1111n1fie 1, Salley Kidman, Sue H11111eri1'k11o11se, Barnarzx XX'e11ve1'. 'hyllis Akridge. B111'l111r11 Ashe, '1-1,'1 111111, 1'1 11- ,11 1 r. uri: . , 4 ' , '111" 1 1 ,1'. "1 '1'. '111 t 1 11.711 5' 1', ,111 '111'1 Hawes. '0111' 1 11'. 1 ' 1'i " , 2 111' ro' , '1' 'I , , ' , 1' '. ' 11 '1 Ioj .I11.'.'ej, 111111 '1,r" ', . ' 1', ' '.'11, "1' ' j '. 1' t 'I r. 1 1"' 1 ' '. l"11 '111 '111'11111,. Siinons, e1111 Me 11n11l1, . e1'1'y Russell, Roher Webber, XVil 111111 Stroo 1, Ceril Tripm, '1'11111n11s 1111'n1111rt. George X 111'- :1 1111. 111'111 1 .. ,'t11 1 '- 11, , ' j ' 11 , 'ss 1'.'t,1e. Ahsen: r111'e 111l,1'111'k. 11, H11l1l1e1's111w, e y S1'110fsni z, Sully X1'F111din, R111,e1't11 '1,n11eIly, Silly Qing. 111 Severn. I111'1,tI1y XX'i1111i11ger, IG wyn Baker, J11.vi1 C1,1111111111. XVi11i11111 C'111'ea11, Ray Gir11r1. I11r1e11e Pyne. .I1,I1n ii1r11- 1n1,n1l. .l11y1-1- S1111111. 111111 l1111iel Kei 11. Ml I1 111 New Clwde W LP B1 fly 'S 11 P9 1 .lo 1 Bt S1 ,- ,- ,- w ,- ,- ..f .- - ,- ,- .- ,- ,- -A ,- ... .- A ,- -1 ,- ,- ,- ,- ,-. .- ,- it W MORRIS SONIAN Q -Q we .- .- ,- 1- l.. A .-1 -.1 .- e C: ll-' XX U IFN Ge NI FS IJ fs SY P E 1B1kS11 NX D1 11 ge e Popp K .lea 1 Ha rr1ng,t0n 19 K1 ,.- .- .- - .- .- f 'U .- .- ... ..- P- .- +- .-1 ..- ..- v ,.- ..- .- ... ..- .- .-1 1.- ,. .-1 -., 518 5 lla le1 N11 1 D01121 S11 ane 119 M I An 1 Englle Mauldmg Della Ca1o1 19 D.av1d C211 1 Kenneth Lmwel R01 xL11 Na 11e Ta 1011 .1011 f1ee1 Inez d 1e T 11eb .lm Ross IGS Lehlnan D0 rlet Nl0Kee Pat lcla Newmdnn Ha IIEW nd L'1r y XVl111 IQ 6 Edd e Rf D 11111501 B cntfo d G1 Mal 01111 T1 y Md g.,a et Mullfl w umley M. ..- - .- 1- .- 1-1 - - - .- ... ,I 4.. ,- 4- .- 'C 1- .... .- .- -. ..- ,-1 P-1 ..- V .- .- PI X H SRX I NI I II I1 H W y1 I Kelt Jet A Bundt Ro Je Frdnklln G y1 11 ordo 1 Beeson C Wax Mays :yd B SS Ge ald Dennls and M S ,.. .- .- .- 1-1 -1 .- ,- .-1 ... .-1 ,- 11 I 1 R len I. C 01111e Cl YV e r V1 g 121 Russell 31.1 Reed Ca101yn D ruglde Lalonde 1 D11 ayne Khngshl haw IPI Alma E11s',1e H111 Ellis J1n1n1y Eld1ed Bettelu FI01 ence D111 12111 A1 11old Cla111p1tt gella Ca rpe-11te1 Il kA Ba 1011 A ll 1121 Nlatt 1e-11 N0 e 1ce Hodgee La1 Janet Grlswold Annabella Ha se1 F ances Hmk e Ge ald F eeman I 10ke F S fl A v11 V11 L kke1 41 S Patsy 'Wenn A 1 1 George V10 ie rlbel 10 T Gy d j FEATURES HM f 37 JL R . Q N .K I 1: 4' I . ,X J r H E . lu 4 4 I iw ' 4 O V f" If I I! "X fwmgys ,lvl n lf, I Pl 'X 1' ff' ag MORRIS SONIAN IN RECOGNITION IDX l A Nllw h 'ix sl xx N ll! N in Illulxuixi 1 I N NN NN X N ll N N an ill uc i ii I N 1 um ik! NN ll K vp N Cluli xx In X 11 N s mmm in the fu J UNIX ll LN i incl lillx N I 11 Y 'L 21 . lint llgllia XY1-. nw-r Mi. .la .loan l'ur1-4-Il lim' tlin-il' llllIll'lllf" mul iiiicvziwiiig mlm-II-i'iiiiiiziIimi 11, lin-lp iiiii' claw. ll SC ' "JI tvsc :mfiflc tliis ivzlgw l1vi'wi1u'i:LlliwviiwiwIn Klifx Nlziry -lirzm l'iii'- ccll :incl Nlifi l'utli XYQQI vw. 'l'lii,' Is,Illtll'L'1l. :I in-ry Jiiizill uilwu mil. zippiwcizi- tic in rvturii fm' tlicii' si I lirl giillziiiu- iii lil-liiiug ilu- Sa-iii1ii'fl:iW14, mxilsi tlic' ' l'151 your xi Cuiiiiiiciiim'z lmlc ' '. Un l " tlic apt lczula-1'slii1n uf Kliff l'iii'u-ll! rlirvcti llii plziyx piunliicvml this yn-zu' will lung rn-iimin in iiiciiimwi' lwuxliiw will ilu-ii' fiiiislin-cl cliinliiivs. Slim :zlf put furtli I-x'ci'y cffurt In iiifiirv Ilia- Q-viitiiiiiziilrv lil' :iii Jiflivv lliniiizitiv Klipy XYLN vc-i"s :ililc IIISIYIIKIIIUII llllllllg mix' liijfli wlilml mlnys ix gm-:illi zlppi'-'izltn-rl in that it lizls lim-ii tlirmigfli Iwi' lliznl xxx' lizuw- in-cviwml wiicli fplviif rlicl lfllllllllg. llc-1' cxccllciit :iclvicv :xml mi I-liixli lzilmix will siiiwly lw :1 ilixliiiul infl I 'V - tiirv. Nfl -' tlivii' vxlliullwlc- siilwl'x'iwimi :liiil v IIIINVI :Irv ww g'l'Illl'I-Ill. limit :ln fm' tlic fim- stzuimlurcls ilu-5' Iizlw sci :iw lu-ing will-i'i1i1' ii1x1i'iictmx. li,-xzil friv ulx. 1 ",'Hll.' wlimii it is :L plcnsim-10 l'i mx. MORRIS SONIAN Semor Play Another Sprlng ole N ,, t lx N I 11 N 1 N I l I Y u ,, TIN N N l I ll N Nu 11 ,. I llll 1x till 4 uhm H no ,. N QHIN ,I xr 4 Nil rNNQ NN an u N N Nu H l X X iN: N 1 Q IX l nl l ll ll 1 oi N Ill Nl N NN AN umor Play Llfe Begms At Slxteen 1Llll.N l tlu 0 N N I ll N N ll 4 N4 Nl N P, Ill l N me . Q N NN1 ,. nl n N N N N N Nl Ill N Q4 IN I XJ pn N 1 N N 4 1 n mn MORRIS SONIAN Sophomore Play Murder ln Rehearsal X X I x x x 1 x1 N , N 1 I ll N P X ll 1 H111 1+ , 4 N 111 1 1 N Freshman Play Danger Wlthln Y5 I 1 1 lb NN Q N ll 1 I I 1 1 ll ll N1 llXx III X S 111 I u x 1 ,, 1 h 11 x r I N nn, 1 1 III ll 1 1 NU XX l N U mm ax 1 Su ll Q I N Ill NNINIIII 111 ,. X NN1 1 lj 1 1 1 1 II 1 ll v 1 N 1x 1 N1 l lin XX rlwu MN 1 MORRIS-SONIAN Senlor I-hgh Operetta Oh Doctor 4 l11NN N 1l111t11 N I N 1 1 lI11l N 1 T 111111 1- 1 1 NN I 1 I Ill 11 11 11 1 I1 N I I 1 IN1 il 1 III 1 IIIH I 1 N 1INlIl UIIN Il ll 1 N 1 1 1 1111 111 X N N l l III U ,,, 111! 11 1 1 1 1 N N 1111XI111 II 111 N X x 1 N Ib X N1 N 1 11NN 1- umor I-hgh Operetta Pamts and Patches S 1111 1 1 1 1N ,. 1 111111N 11 x ,,, 111NN1l I1 I fllll 1111 ,. 1 N1 t 1111 1 ll 1 ll 1 N N1 N N 111N11 111 N1 11lI 1 1 Ill H NNl11,. rl l111N1111 1 1 N 11 N Nlll N 1 1111NN Nlll 1 1 1 111 1 1 1 1 N N11 N 111 X INN 1 1 1 ,, N N N 11 1 Nl N 11 F N 11 1 N N 1 N N 1 11 N ,, 11 1111l HHN 1 1 N Nl N N N HHN II1111 1 N 1 N 1 Il F N Nll llllI It 11115 1111111.11 I11 11155 NI III NN Il N N N 1b Nl 1 llll It IQ 1 l I MORRIS SONIAN 1-11Y l I 1 1 X 1111 111 1 N111 111111 111 1 SIN ll 111 l 11 N 1 11111 N111 N 11x1111 1 N 11 1 N1 s 1 18 11 1 111318118 1 Cheer Leaders F11s1 111111 fllltt 111 Il?-,111l BHIIFI1 J.111e1vn P111111x 'Nelson .I111111 1111111 11191119 11.161 131611111 8111111111 111111, 11011 111111.21111 1111111 l'11111111:e1111 111111111111 119.11111 11111118 11111111 11111111, A1111111- 1l1s111g, '11111' 111. 11111115 11111 if :1 s1'1'vi1'1- QQ1-111111 111. 1xx'1'1111'-f1x'1- 1111-111111-Vs 111'g': 111' '.1'1 111 1111111111111 high f1:11111:11'11s 111. L'111'1s1i:111 1'11:11':11'11'1' 1111'1111j"1111111 1111- 501111111 1 11'111111111111111'. 11s :11'1'111111111s1111111111s 1-111' 11111 1'l'1l1'1 '111111: A. f'l1ll111ll'11'11 il 1'11111'1111 11111111111111111- l'11I111'S1 i11 1111' g1'z11111 :1- 1111. 11. 1111: '1 -1 1'111111s 111 s11111l 1'iv11 11l1'1l111l'l'S 11121 S111111111-1' 11:111111. 1? S11 1111'g11s1 l'l11l111y 111111-gz11i1 I1 111 11111 V1111111i1111z11 1'111l1'1'1'l'l11'11 111 1'il'll1l1ll. 11. 11l'1'i1'iz111111 for 1"1i111 .111l1l'l12l1 N12ll'1111' '1'1111r11:111111111 1l1'1'1'111l'11 11:-1 il 1111111115' XV1111' 1112l1l. IC. As. ".' 1 11 ' 111'g':111iz:11i1111 111' 11111 111-w 11111-1:11111' 111-Y 1'11l11, lf. S1-11 1111111 - 111111111111 111 11111 111111111 1111ys 1'11111'1-111-111111 :11 .11l1.'1i '2111l, 111'1'i1-111's 111' 11111 l'1l111 1'111' 11111 s1'1 I 111:11 w111'11: 1'1'11."11111 ..,...............,......... 11ilj'l1l1!l111 ll. V1 .' Yin- 1'l'l'.'11111ll1 ........,....,..........,..... 1111 1111 .'1l.'1111 S11 -1'111111'y ................,......,.......... 11:11'wi11 .11-1'111-11 'l'1'11:.'111'1-11 ..,.........,,.1.,...,.,......,..... 1111 2111 G1'z1y 1 ".' 1'.' ...........,.......... .1115 :112l1'11ll11'. 111111 11. 15. S1'11'1'S N 1 1 111111111 1111 N MO CJSONIA IN RhQOCN1TIO'N1 N 1 II 111111111 N N N N N N 1 - R R I , - X N 1 Q, Nl '. ll!"-11 If Im X11 X1111'11 1,11111111111111,X 11:11111' 111:11 111111111!11111111-1111-111111'111N 1111 1111111 1111111 X1l1N 11-11'V111'11I1X'1'11'1.1111'111I11111N.1111' 11. '1111' 11:1111111'N1 N1'1111111 X111N .1'11lX1l'1l1111'11lJl11N1N111111 111111111111-11:1N 11111'111'111':11111-111171 1111 KX 1l11l 111 11111111 111- 11:1N Q1111L'111111'11l111k'111111'1'S111-1111'112111l1I 11'111'11111g 1111111111 N1X11111XL11111QS1I1-1111'XX'1'1'1i.ll 111-11 11N 1'1'Q'111Jl1A 111':11'111'11 1'X'1'1'f' 111111111111 11111 11l1111g111N11l11N11'Z111X111'1'11'111x1'11X1111f111'1l1,11111f 1111-1' 11111 1'1g111x11 111 111111111 11111 1111'111111'1'111' 1111- 11211111 111 1:1111111'N1z11111 111111 .1111111-1'1:1111 11111 11 1111111 1111111 111111 111'11111111'111'1'.1111111'111'111111 111'1':111,1-111111N111-1' 1N1L'11K11'1111'11111111111 111111111 11111111N1111:11111. 11111:11. 111 X11 X11-I'1'11 1,1111111111111.111111-111'1111111:111111111111111 111 1111- 111,11 1111111 111111 11 1 'z 1 1 11:1g1- 111-11111, 111111 1:11, RRIS SONI PAND 5 1 1 N11 1 1 111 X 51 1 15 1 1 1 5 1 11 5 X 5 5 5 1 5 N 5 1 1 111 N l I N1 X 1 N K 11lN1111111l111l11l111 1 11111 1 11111111111111111-111111111111111111111 1111 0 P A N 5 5 11 J '11111' ,X11111111X1111'1'15 111j-11591-1111111 11Il11l111llN1111'f11N11111'11H11111.111'111Q1I11k'111 111-111-511111111-511111-111'1.111-111g-1111.1'11111-1-1111-:111111111-1-1-111111111' N11'.1,111111111111111 11115 1111':11'1111111- 111:11'1-11 1111111113-111 - 1115-'1 -51 111 511111-1111111-11111115 11-5111':115. 11111111- 11111111111111511111151111- 1'11'5111:11111111111-1'1-1-11g111z1-11111 111-111-51-1-C1111111. '11111' 11111111 11:15 21 111-11-111111-1111111-111111111111111111111111111111- 111111111111 Q1l111K'511151 11111. lv11f11'1' .X111111 k1l111111!'. 511 1-111 1111'1-1-11111 111111 111-1111- K111k' 1'.1'L'111'11 111111 1111'11 .1Jl1i1'X Elf. 51-1'1-1:11 111Il111'11XL'1'S 11'1-1'1- 111-11-111111-11 111111 11151111111-11 111 1111-51- Q!l111k'N. X 11k'1l111111f1.K'1P111111'1,L'1411-NL'Y1'1'll1 11.1-111111-1'51111111-1'1-g111:11'111111111111111-11:11 :111 1111- 11111111-111,111-1111111g-:11111-5. 11111' 111- 111- 1-1151 1111'11:11111115 1111- 11111111 111111 11:15 111 1111' X111-111g11115l:111- 1'.Il11' 11111-1'1- 11 111211101151111XX111QXX1l1L'1111115 111-11 1-11111111 111'1111-111'1111-1111-11111115111-11 1111-1111111 14111. 11115111'g11111z:1111111. 1111 '11111-51111-1. X11l1'l'11 1g.111l'111l111111l'1f11l 1'11111'1-1'1 11'1111'111111111-11111111-11111 51 11111-11-51111g1111111-11111-11111111111:11'1'1111' 1-411-1111 111:11 :1111-11111-11. '111 .N1:11'1'11 32111 1111 fl1l1' 1111-11:11111111111'1-11111 1111- S1-1'11111 111Y1N1f111 111 1111- 1-1-g11111111 11-5111111 111-111 111 1.Il1l1'11'.'11111Nl'111111l'111111'1l1l1111111111Z1f 111 1111- S11 1- 1121112111111 X111411 1'111111-1-1- 11 111:11-1-11 111 1111'11111'l1111X1511111. .X11111111-1' 1115111111 111111111 1111'11111'111-11 1111- 11111111 11:15 :111 111111:1111111 111 11111111511 1111- 1111151K' 1-1114 1111- 511111- 1'1l1'1'111N ,11K'11Kv11K41A5 ,X55111'111111111 111 I-'11111 '111 X1I1'11 25. '1'111, 11115 111-111111 1111' 1. X1. 1X.:1111111111'111111 :111111:1-11-1111-11111111115-11111 111'l1Y1'1111' 51-11'11111-11111111111-1-1-111111111111111111151111111 1111. ,11111'1'L' 1111-111111-15.11111111-11. 1111111111 11:1111'111'14, X11-11111-11 1111111'111'14.111111 111-11111111 11111-1-1112111 11'1-1'1- 11111A11K'1l71l111S 111 1111- XY111111- lv111YK'14N11y 12111111 k411111K' 111'111 121N1 1'.1'11l'llll1Aj'. 11 5111111111111- 1111-111111111-11111-1-1- 111:11 111-111:111-1 111111'111.111 11115 11K'K'11 11111-11 111 1-11111111-11-111A11111g1-511511111-111'1111-11111.11111111111-111-51.111111111111 111.111-1' 11I111'1l1" ,1- - 1'1111111j. 1111-111111115-' 1'.11111. 1111 X111-12-1111-11111111 111111111 11111151111 1111111111-111111 111K'K'f111111y 11-5111.11. '11111' 1l11,111f11l':11111. j-'111'1- 1111- 17111111 511l'K1111 l11L'11111111 115 111-11 11511l'11'1.111 111111115 1-4111 1111' 111-1111-1111-111, S1-1'1-1':11 1111-111111-115 111- 1111- 11111111 11'1-1'1- Q1X'K'11 1111- 111111111' 111- 111-1110 111 111- .X11fQ'111111l1 11111111111'1l1111k'1'1'1111 1111-5:11111-11111. '11111' 1111l1.K,11111g'11111111 1511l1'11I11' 111 151 NL'L'11115' 1111'Q1'111'1'1l1 1l111111KL. X111111L'111 1111g11111l11-1111'-11111111-111'1111lIQ'1111'11lIl1'k'11111g11I1l111,Il111115111111111 111, 1-1-1-11g111111111 115 511 1-111 1111-1-1'1111', 111'111'f'k' 11l'1'1'1L'1i, XX -11111-11 11:1111-1111. 1147111111 13:1111'111-11. 11111-15 K.1l1'11l'11. :11111 1.1111. -N111j-11111 111-1'1- 1-1111-1'1-11 111 1111- N1l1ll 1.l'N11Y111111 1.ll11w111g11115 N1l1A111Q'. XX' -11' 111-11 111:11-1-11 111 I'11'511111'1511111 111111 1111- 1111. 5 K'1:l1A111l'1. XY-11-1-11111-111111111111511111111111-111111111-111111111111'111g1111-11-111111111 11ZlN111'111'1' FIRST BAND ugf MORRIS SONIAN ORCHESTRA 5 , , SECOND BAND ZIP 64 HIS ZIPPERS MORRIS SONIAN CARNIVAL QUEEN Ile NI e 1 1 I mlm 'hy ls x III 9 X xx N BPI '1 . ak Fl'f'III'Il. BMI G'll+-rr. Mildx'-II I'l'I'S2III. f2IIt'l'lI Ilillim- .XIQII-V. I 'll'.' .XI'l" Q . Joyce R.I1'Il1ll'fIf4. .XI2ll'.IOl'II' XVI-axvzw. I9m'tI1c Ii1'wt5vzL1' Mt, Klurris Inu L-In-ctwl Il cz11'1lix':1I 41m-mu. Simca' LIN- cv- cnt I 'zL.' Qu s11cccs,'I'11I. I-:1vI1 yn-zL1':l czL1'11ix':1I 11111-I-11 will Iwc I-Ivcln-II. I I f MOR IS SONIAN FRENCH CLUB LATIN CLUB GIRLS OCTETTE MORRIS SONIAN GIRLS GLEE CLUB BOYS GLEE CLUB IUNIOR HIGH GLEE CLUB XQXI Im MIM IMXI x N 1 1 I LIS! IQ SPI AIQINC Ix4kHH51vtfHVJIXN D V , . - N , . . J 'lxlwv Iyllilvit' ,'V.w,M11g 1?t'IPJN'IlTM'I1l wx 3:11134-I lllix x1-gmivx Him l'111'wH :ami Him SENIZQI- .Ylzvr xwlU"" . H1 W I:N1.'lxX' X 11. V 41 'Hg , M1111 lQ.af. Wxxlkw' F'1"fX1'1l +11 ilu wf 1--W '11 1-,ml INN um-fw 'IAM 1-.111 WHIKTVJ1lll'lHN1lHL1l'liUN",!f'1PU 11111 XXJIN1-IIlJlHiX 1'2HWlUIIl1l1l W-x If1w?u'X1c'. VH wh-J 4--.wvx-ww1lH"Nw ' lffqmzwlzmivwz. M1111 fx'm:tyMm Wx .Nlmy N..Q4x.X1wE"E 'w S'.1:ww'!91'x'Q .lixwn .":1li:1m'f,,i'i1'xl 1:1 SlIl"l"N1"'xI llwiwl in 1"-I wi. 1 SN-11Xf. U1 41 H1413 -w. vIfLkk'l11l'HIlK4 Wijziwlx. 'Mya lhlvx-I.ifF'x:Hfu1M.fW1:wfwuSx1WvlWVNw'iL,fgxm-lmwi.Nlzlxim',Xl:1U:u'l1..Y:.!'N11n 'im fl-illaxkqx. XEMM 51 LHLJ, I"f'N1xM111 'wwm -ml Nm Nlzllihwx. wxyw Mxn-W-x:L1M.NI:."5 YM X :'1 lW?:mw:11w W1 v"."2:.1ifw1 I1ll'X X17 j'X"'x'1xW'TI'.L'N1 X1f.' X .'J.1KNf"fxxl'1! awww-1. Xlmxim V,433qm mv, M.fU'Ff'4'W.N3.ww-rimflifUX11M'Il'jMli'Nf'1.NHUIIVUN. In Utl'11?XIUs" Xlmx 1114- ww-ixwf IN- Uxilwl g'l:1u'l11+1lN-11. f " :,v:1" um-X M !IH'lU'll I4+VW'XXJll"l .LX Iww+h'lw:1lw1w:u11l IW111' zlwlxxu xllnlvlmx:1:'vw11x"miz1g.'l'11Uw'X11uw-MNw,-:u'Nlumniflpv-'xwlvn-umwlvzlgf-111v.11 MoRR1s.soNlAN - DEBATE St Row Qlett T01 gh! NS 1 1 N J Ill 0 4 NIO lm loud Ron ll II I Declamatory Oratory, Externpore Shenlxel Loud Ron xml xml n thmu nu Po Fil' ', ' 'if I: Mi.-s Sl ultpg Misa 11 "ell, c 1l'l1Q Mary . Dv' uid Se' ', el' u right li Ilonznld Gray. Ruymoml XXYZITSIJH. llulu'-rl llrzllnlnll-It 7 First Row. lleft to righrr: Nlury Yam-s. Miss Shultz. .larvqlwlixw Quivk. Blulu SG' '. mlm-fl to Viglmlli Blu." - Xlznllzwll. Iilisulwlll .ltlllllj lx. IH nzxlll 31:11 .lc j '- , ycl, MORRIS SONIAN JOKILS x 1 J 1 x I xx x1 X x 1 1 x xx x x x NN N1 III xx KN llltlx 111 1 gx IIX1 1 1 1 xx 11 11 LK I I 1 x 1111I 111 x11I x x I 1 1 1111 x 11 11 111 gk IX 1 x I 1 11 NL 711 1 1111 I1 11I x11 I1111Q II1 x X1 1 x 1 x N. 1 x 1 111 ll N11 IN N III 1III I I1 x 1 111 N 1 1 IX 1 1 1111111 1 1 I N 1 N Q 1 111111 1 1 1 1 x N 1 1x 1 x 11 1 N I1'1-111- II. 1111 1II1'II1I.' 1'11II1Ill1'I1PI'I "I1111'1111 I1I11111Ii1-1 "NI1 II 111 ,WIII I111111' 1111- 1'11s1- U' 111 A11 111 1I11' R112 II11111I 5" 111111 I1111I IJ1'1'Il I111111I1I1I 1I111111 I.l'11III gIlxIIl'I41lIIIVII . , . III "'1'IIK'I41lIIIIII?u I,1I,' 111111I111'1111', 'X11, 111111I:1111, 11111 1111 IIAX' N lilly... XI111I1111'1 "Y -. V V U l III11111I111: "XY 1II, II11x g'1111111'11111111 1I1'1111111-1I H155 X11-.1111'1-1':"II111'1111I1, 1111- 1I11II111'x I111' QL" 111.' I111111 .'1111'y." IQ111'11111111I X13 "1'1111g1'11111I1111111x, XI1xx 'I'I11' 1'11II1-g1:111 1I1'111'1' Il g11111I-I1111Ii11g 1'11111I- 111'1-1', "1'11111 11' 1111 1 1 1'11 Q11 1- 17 x1-1'11111IKI:11'1":11'111 XY, IiII1'XX 11. "I I111'1- 1'IlI'S,u XX 1 I I Il I1I, II. 11I1 III 1 Q 111-17" xI11- w1lI1I. HI I1-111'11 11II I 1I!lII 11I111111 1I1 -111." . "I'A1111-" II11 x:111I UIII 1 I-IPIA I-1111 IIIIXX 1111 11111 K"' V "M '1xx1'111- ' U ' II 'HIM MMIII ..l Ium Im I'XI'II " 1-1111I 1111 1111g1111u SI1- 1I11111gI11 Il 111111111'11t. IWIIFV NIU-In I"-I Il' HIIII I1-1 x11'11111111g'1I111g1':11'x,11I 1'1 I'r1'.N II11-11-1111I11-111-111 11-kx1111g1I11-11111-I11g1'111'1-111 .Sl Mwildmm IlU.HvI!H.1:mIv. Imxillwlllu 'I mIII"mII 'I I 'IN' IIIl11'lI.I 11111 Il IIlII!II1'?u K'1 W 1' " - I1- 1 1- 3" XX 21.1 'UI' XIII' N ml' 'Umm IU 'I N1'-. 111111I1111'.I1111 1111 111'111 1x I1111Q1'1'. 1'1' 111-x111'. ' ' I'I'5 IfIIII I"I'Il'IIXl'- III- NN '- I'11'1'1'. II111 111151111112 "IJ1111'11'1111 s111' 1I1111 fIN'I1.'N11 I-..II- IIIII"1I'1'I'- IIIQ' 1JII 1I11'y1- g1'11 11Ix." I11I111 S.: "I'111 11111 1'1xI11111f11111I11"f1'1 11Ix Q-1 . 11-.1 .- ... . ,P F " .11 311. IH11 1111111 1IIII I1111 111111111 111 Im 11511 Hg In HW WMLIVI I1 111 1.1 I11'111g. . Ng, "1 "NN 'II-1I111'1'1 11111 111111'I1 11 IIIIIVII' 11111-1 111-.1 111 'll :l5I'K'fI 11' 1111- 1'11llI1I 111111- Wm' !11I1 1A1'I1I1111IZ"UI11I1-111'1111. I IIIIII.I 111'1'11 I1111111' I11111'111I111I1I1I11-1'111I1I1." H13 I'111'1'1'II: "II111'1- 51111 I1111I 2111-X NIIIQ1' 11x1 'I'I1'Il1'1'?U XI1 II11111-111 "N , III1'I'1' is 11111 111111'I1 1. - . 11111 1' 111 II1'I'1' 1'I11111 IIIII x11111I'1111"." I11'Il. Il.: X11-II. I I1111I 1111 Ivy III Il Ksilxll' I I 5 Il ' .XII1'1'1'I',2 XXII IIIIIIIQI 11111 x1:1111I 1111 I1I1- 11 . U . . 1111111 IlII1I I'11"I11 llI1'?U U XIV. KI1-1'1'1II: NX I 111 llIZlIi1'S11J1l IIIIIIIQ 11111' N I1111' s g11111g Ill 111- Z1 1111Ii1i1'iz111f" IQ11I11I1 C.: XY1111 11II I Q1-1 Il I111I1- I11111I1I11', Mrs. KI1'1'1'1II: 'II1- s111'x 11111111 I1i111g- 1I1111 U 4 A ,111 ."II :1111I 1111-1111 11111I1i11g1I11111 11111 111-11 -I I3 -XII I IVIIIII IIIII F"II IIII- III5' IIII1' V I 1 C.K.,- .HW-" 1I111'I,11j1', 11'I1 '11 BYIPII g'1'1111' 1111111I11111 g1'1'1'111 I114 girl 3" .XII 11I1I 1IZ1I'I'1'f' 111111 111 1I111 IIIQ1' 111I SQ11 1Ic R3 "IQ -I 11'z11 1I 111 I1111'1- I11.' 1111411 111'1'1-511111 I111' 1'111'I1- 111 ' I111.1 1 QI1-11 1. 1 1 A U N I .XIII 1I11'I11II1'I'1Ih1II1' 111111' IQ1I1111'1 Il. CIIIIY ,I Ij"2 "111 v' 11111 L'ZllI.I I1111'1- 11 111' 111111 1-'1I 11.11 1II11 IIl1'IlI1'l' 11111I 111'1I1-1'111I ll "I11x I111' 31,-1-11511.11 f,,,- 1-1,1-king 11,11 11, ,11.l.l,," I11'1'. 114- I1111'1-111 11111. III1' 1111111 1111. 11'1'1'1-1I HIlIl1I I11'4I1I1' 51111 111'1- 1'1'11z1'. I',1'1'11111:1II1' 1 . , , 1111111' I'111'1'X 'I1x1'111'111'1'1I II1' I1111I I1111'11 1'1111111-1'1- IIIII'I'I'5'5 IIVII 5 11II VIQIII ,III1IH'1'- I'III ,YUII 1-1I '1'i1I1 IIII l1IIfI1'I'IZ1IiIIIQ I1111'I111'. xI111 1I1I I11111' 51'1'II 1I11- 1'111'I1, 11:11 1-1': "'III 1 - 1111 1I111 Il1'F1 vggx NX'1'vX1' XIIIXIII1' 11.3 "N" xir. 1Il1s XYIIIIIIIII 1'11' I1111I 1111' 11'1lI'4., 1'I1-1111111g' 11'11I1 g11x11I1111- :1111I 11 1-x11I111I1-1I :11I , . . . I1I1111' I1111' 1I11'11111"I1 Il I11'i1'I' 1111II " l1'II I XI.:"1X -II,I11'111g1111x111111--1'1111I1111'- 5 I ' ' 1 IQ111I "I311I 11 I11II II1'I'?u SRT Z Xffff f U K sn MORRIS-SONIAN -fn- FOOTBALL Q1 111 111111111 11111111 Nl11'1l11 11111111111 '11 1111 1011 171011911 1 1 1 ll 1 1111 ll 1 1 11Q1111 1 X1 1 11113K 111 1 1111111111 l'11ly b11f111 Q 111111211 1111111 111111 1 1 1 1111111 1 1 t 111111111 111 1 1 1 1 11111 1111111 11111 x1111 C 11115 Q11XX ll 11 S I 11111 1111 1 Q 1 11 N 11 1 11ll1Q11 1111 ll N 1 1 111 1 , 111 X 1ll11 1 1 1 1111 1111111 L 1, 11 11 11 1 111111111111 1ts1111 ll 111 1l1l 1 D111 1 1 1 1111111 1 l INUI1 1 I 11111 X 111 N1111 'X1111 111 'X 111 X 111 'X 111 TIS 1 S 118 118 11 11111111111 fl B 1 I1 11111111 1 111811111 '111 1 i Fir. Ili ', 1'l11f1 111 11211111 ' 'z 1: 1 1 " . ' " .. 2 " , ' is-1', Bl','2ll1 Sllillllifi. .l11- H1I'1'11111. 12111121111 1111111-11 1'l1'11i1- l1ll111l1l' U1 111111 VV: . . F1111 A1l1l'I1l1Y, 111'j-11 l'i1111. 111111 1,1 1:1111. 111 31 '. '1 "' Se' ' ', 191-1 111 1'igl111: 111111 1'z11'l'111', 1.11sl11111z1111. .Ii111 11il111'11111, 1111111111 1 115, lisl. fl0ill'l1 11ig11111114, 1l112l1'11 Y111'11, l1:11'11'i11 .I1-1'1l1111. 11111111211 111'1'1'11'li, 1'l1z11'l11S 1 1J:111:1s J111111, 'lll1- Nlt. Al1J1'1'1:4 1'11111l1:1ll s1111:11l 111111 tl11.1P1lg'I1 tl11- s11z1s1111 1'i l1 1 1' 111 :1111l g'1'1':1t S111'11, 'lll11.'. 1111111-1' -1'. 11':1s11't 1-111111gl1 f111': 'f Q " 'lll1A Cl :1 'l M11 1111'-11 ' :111 M12 Y1 '11, 1l11l tl111i1' l11-pt 111 11'1-"1 11 tl11 l1ZlI1 "up: 111' Il ".'1'e1111 1'Z1111,.' :1111l tl - 111111 z111111'1-cintc' tl11-11' 1'f11't. 1-Xltl A' Mt. M1 'Vis l1111's XY1'l'C 1111 1110 all-111111111 first 11-21111. 1'1 plz '- lirnic ll1111111l11'1-1' 1111 tl111 511111111 1611111 11111 lIl111lJ,' 11, Klz11'1'i11 11' 111111 1111 1101-1.112111 1'1-1'1-11111 1111111 1': 1- - 1.011. T111 1'11ll1111'111g' letter 1111111 will gg'1':11l11:1t1': 12111111111 l'fr11i11 ll1111111l11'c1'. ll11l1 :11't 1':1fYl1Sl1, Mz1111'ic1' l'1' 111-11,'1111'1', 11'l'f'Zl11 Sl1Z111l',', Dallas 111111, 'z-' XY: .' , 1 1 l7z11'l'1-1'. IJ1 :ll 1.:111111:1111. Il1111':11'1l lD1'1lIll'l', lQ1l11'1'1 I1 l'l'yCl' I"11111. Zlllll lXl:1'1'i11 Kl1lli1'1111. 'lll111 S1115 '1-c111'1l is 115 1'11ll111's: MI. . ' ............... T l+'li111 fl01111'2l1 ............. 11 MI. .1 ..,..,,........ 11 2 ......,.......... 151 Ml. . ..........,.... 11 151H'l1111' ................. 11 311. . ..,.......,.... 121 1111111111 111 ' ............. T lX1l.lVl 'l'iS ...,........... T 11 1 ....,....,........ 12 MI. .1 'Vis ..,............ 0 1' .' ' Q ........,.,..... 13 311. ,1 'Vis ...,.......,... 11 IV 1111 . .,..,.......,..,. 11 MI. ,l 'Vis ..,....,....... ll 1'li11 ...,..,... , ......... 13 ' 1115 111 V11 MORRIS-SONIAN BASKETBALL Flrst R011 Klett to 11ght1 Robe-11 R1d1ev R1111a1d Reppenhagen 'V1a11ager GP01 ge Galdy Coach Blg910NW 1111111116 P111111111,1d1e1 D011 13311161 H11wa1d D1 IDG! Qecond 111111 111-tt 111 112.1111 1 111 1111111111 1111 B1111 BI'lIll1116l1 111111 1 111111No11 Cap ll C111 N111111111 1111118 N111 11121111 e X11 N N1 N 11 1N1 111118111 111111 kk 1 Q 1N 1 NLX 1 11111N 11111 IX 111 1 111111 11 N N X 1111111 1 1 11 1 I 1 1 1.1 N 1 111111 Q 1 1111111111 I1 ll N 4111111111 111 1J1v1s1111 1 1191111191 I 11111 '1 11011 Iieudle ll I1 1+ 111111111 C 110 11'111N1111 1 l11N11111g, Il111 1 I D 1 l 1 4 . . y . . ' .Y A 2 1' . - A 1- 4" -y . Y 1 . ', ' " ' I 1' 1 ' 1' 2' , 1 131 1 4' . ' j. " . '12 311' . T11 . . x11P1'1'1,1 l1:1.'1'1-t11z111 :1111:111. :11 11 1 1'111sc 111 1111- N1 1111- 21" 111 1111: C11111111' 1'z1c1-. '1'111' 1111111 1111111 1111'1J1-'11 t111 N1 vi 't " : lf 1111s. X1 1 11-11111 11111 Ht. N11 'Vis .'1111:111 1111: 1111101-11 1111 t111 11-:11 , 111 W1-vm' L1Zl1'1 A1l11'1J115' was 111110111 1111 1111- N1-Q1 1111 t1':1111 11111 11 5111 , N1:1111'ic11 1" '11t '1'i1' '. 211111 11111 X11'11L'1'l11Zl111 1'0c1'11'c11 111111111 11 lI.' w- " 1 ' ............,..... 17 1.1 11111-0 ..................... 17 11' F11 'l1e1'1l . ............... 217 IS 1 ' .........,...,.. .. 28 41 Flin! SI. l1Iz1'y's .......,... 26 27 ' ' .................. 411 11' 1' ' Y ................ 22 :'11 251 11' C1111 1 1lll11' .....,........ 51 31 ' ................... :IS 1.1 7 ' ...................... IH! 24 1 ...............,.. 22 25 1' 1' ' ' ................. 231 2 BOYS TRACK st 11111 1 1 1s 111 1 s 1- 11 es 1 1v1111 llllly 1111111 BIQGIOW RIX XX 11s1111 XX 11191 811111 1 1111111 R111 B111 1111111111 IX B1111 131111111111 1111111 R011 11 ft 111 llgll ll 11111111 1111 1 XX 11 R 11 X1 115,91 I 1 1l1l1.,11 1111 X mud D1111 I111111x1111 Q N J N11 NN 1 1L HKNL N 151111 IIN LU 11111141 Q 111 1 N 1 1 KL 111' N LLQSN 11 w11N1111 111 11 BOYS BASEBALL SI 11111 11ef 1 11g1111 X111111lDe1k11r 1111111111 S11111111J1d XX1Js111 11111911 XX11l1am X11D111111111 111u1s S111111Jpp1c11 f o1d1111 Q111111111 1111d 11011 11 f1111 3-.1111 1 11411 71411111 XX1 11111 11113111 limes 11111119111 Ro11e11 1'1o1111111111 Charles Bdld111n 1es1112- C ale 1111111 X111111 Thud Row 1111-1111111g1111 H1111f1rd 131111111 111111111-1 P111111111g111111 D11111111 Pa111e1 X11111111J T111-11 91 1111119 H11m11111e1 11r111 111111 0 1 14 1 F111L1- 1 oss 111111 171111 131 11111111411 1111111121-11Q 1 x x 1 K N 1 N NULLLNN fx N 1 Y Fir: I '. 11111 111 1'ig1111: 1111-1111 lIi11119X'.', 1' 11 S-1111111-ld, 1,1J:1i11 G111 , C111 '1 .' B111 " , f'2l1'1 QX111' , 'z' ', aj '1 .' , 'z 11-1'1.. -'1. ' 12 Se- '. e -' 1 1: Ar1'A1 E1 ' z 1-. 1. 1.111111 S1-1111e1111111-11, 31111 "cox, i1-11z11' .'11'f si U' ', 1111111 1'1111i11111. H1111z11'1 1C11g11s11, 311 111-3 1,1111 XX'1-ay, A11 1' 1f'1'11s111', 111111 G1-11y. 11111 .11-11111- 'l'l1- Mt. M111'1'1s t1':1c11 11-:1111 .'1:11'11-11 1111 1111- 511115111 111 Il .'..CCL','.'1111 XXTLX. XX'i11 11 - 1 -111 Qc-15 31 11-911 ' 9. 111- -: 11 11:15 11111-11111 11111-11 11111 t1'1I1111k'S. 111111 :11'1' 1-xl "1' g :1 X'L'1'5 .111 ' ' 1: -1 Q .XXH 1 1111- 11111 111' f11'1- 11-111-1' XX'111111'1'h 111111 111111-1' 11111's, 1111-1' 11:11'1- z1l1'1-11111 1 '1111 1-11 t11'11 1'1-1'111'11s, :11111 :11'1- I1l,l1111gA 111 :"l1 111111115-'11 1111- s1-11s 111 s1-11i11g' 111111-1' 11l'XX' 1'1-1-1 '1ls. 9 A 1 -. 1 -sg if 1 L - Q. Fil' I '. 111 1. ' -','z " . 'JC' ' . .--'1' S911 ', e 1-if : 1111 - 1 - . "111 f"- - , .1 .1 ' - , ' 1" 1 v F11 A '. 1111-ft 1 1"1:1111: .lzik 1,1 y. 1 ' , -1 ,. 2 -1, 'l'11- Mt, l1111'r1.' 112151-111111 511111111 s1:11'11-11 1111- S1-:1s1111 1151111 11 X'1'1'X g'11111l f111'11 11111 111. lJ1ZlX'1'5 '1'11-1'1- 11'1'1'1- .ix 11-111-1' XX'111111'1'a 11:11'11 111 1'11111111111- XX'1tl 111111-rs 111111 XX'1N11l'11 111 111:1111- 1l11.' X'L'Zl1' 11 , 'lxlll' 5111151111 11U111K"11111-1111,'11C1 11:15 411l1XX'I1 111 111111-. 1111'1-1- 1'11-111111-s 211141 1l11'1-1- 111-11-:11s. MOIIXS XI11111111 -MORRIS-SONIAN -- GIRLS BASKETBALL P1181 R1111 1lettt1111s,l1t1 10111 R1J1d X1l1nP RlSll1f., Berne I11e111h 11:11 11111111111 Mus Nilllllllllll 11111, 110111111111 111113111111 P111dy 1111161111 lld B1ll1e 111111191 Second R011 111411 to 11gl1t1 Bettv Xatvs imana 111 lfdythe Xlckvrs Ph11l1s Nelson Relha SGIWPII Nlms I l1lgl1Oll GlIl9Xl s1l1sb11r3 'UIXIIIG I1111pQo11 Qhnlu Q111tt 111131111-,GI 1 1 , 1 1111 1 NLK 1 Q S 111 LL 1' 111 IL t 1 1 '1 t11t1 11 1 N 1 -. 1 1 5 111 f 1 1 IJ Q 1 1111 111111111 111 ll 1111 1 11111111 S 111 11 11 1x1 11 1 1 Ill x 111 1111 111 11 1 1111t11 111111s1111 1 1 11 NN 1111111111 11111 N111-. 1 Q 1 U11 I XNIFS NI11111s 1101113 N101 1 IQ N101 118 N10lI'1S N11 11101118 1111151111 13149111111 Hendle 1 1111111 131.1111 111651111115 Jud 9 1 '1'111 gfirls' sez s '111' -1 with ll 1111111 11f f1111' -'ZIIIICS 1' 11. 'l'111"- 5: 1115 W1-'1 111s . This 1111 1i 's 1 11 f Y11111' ,f'l1.Il1C,' 11 st 111 five yC'Zl.l','. '111111 1111 111 '1111- siptl 11 1 1,U1.' ROC1'XX'1'11. 1'11 t11i11. -1111111 1 1-11. .X1'1- - "f 5, '-tt" 1'11'Cl ' , f, 1111110 3111111111 1, 1ll'l1C1j' MCD-' 1'1. f. ,'111 ftltllt '1-1'1': '1t11 S1'1'x'1-11 111111 Phyllis Nc1s1111. 'l111- t-11 V111 1 xc: 1. 1' c1'x'1-11, 111-ttic 1'4l'L'llC11, 121111111 S1-1'v1-11 111111 121- 'sx 1 J Q . '1111' t1'11111 ZllDlll'L'C1IltL'S 1111- f11111 c1111c11i11g f Blix: N1' 1 1 . 1,211.3 1 . I.. 1.' MI. ........... 22 1 ' ................. 21 MI, . ............... 20 2 " ................. 10 MI, . ............... 12 1 ' ' ................. 15 Mt, . ............. , . 18 .................. 9 Mt. 1 ............... 14 1 " ' ' ............. 15 Mt.. -' ............,.. 12 '.1'1-' ............... S . ,1 ...... ..,...... 1 11 2 " .................... 22 MORRIS SONIAN GIRLS SOFTBALL xx 1 X1ll1 ll 111N 111 wwe X1111111 Iuil 1111d 111111 11 11 11 s I,hX Qon N1 IIN s x 111 Q1 IIIG 811111 11d 111 x1111 11 ll 1 1 1 11s1x1 11 1 S111111s11 1 se 111 1 TRACK mt R011 1 ft IJ 112,111 I-1111111 X11111-11x G1111ew1 QAIISIPIIIY Retha 91111111 J 111 R111d 1111111 1111111111 A111119 RISIIIK 1311111 111111111 1 11111d 111111 11 tt Il 1 1111111 Ixlllll 111s1I1etI1 Jo 111 S1111 1ca11tL11111 N1 1x11111 1x1Q11111 Nhss NP1lI111l111 1 111111-'11 N11t1111111 Helen I lngdon 1111 III 1 1 P51101 C 1 1, 1 I I 1. I1 11111111 I 1 1 KII .. zz, 3 1 4 1 I . I 5 ff111'11s1: First R11 '. IIPIII 111 1"g'1111: LX1:1." 1 K1111111: .1111111 1111i11. Fay We1:1v111', 911111111 1111112 1111 , t'z1ptz1i11. 1, R -1' ' 11, 1'1'1111y M1'1J111'11111i1I. 1 ' 1 ".'IlLf. S90 ' ', 11' 111 111111111 11111 j Yalles, V11I111z1 31111152 C'zx1'1111111 Mi11'I111l1. ,'IliQ N111. , . z .1z11111 Nash. Vi1'g'i11i11 T111111. Maxi 1 1,z111111s1111, . 1" y , 'l'I1" R1 '. Il11ft 111 1'ig11I11 .X1z1.' 1 IJ1'1'kI1I'. .I y '1 1'11I 1y. lVI2l'21ll't'1 1 N111 1'1111111ri11Q HlIl'1'j', 131111111111 f'il1'D0l1If'I'. fI1'11l'Yll S111is11111'y, 111111111 1.1111g111111, 11l11yt1111 Vick 111's, 1111111 P1'111l1111g11i111'. 111I,' .'1 .1 11. XI1: 1 I T11 1111111 IJI1i11I, N111'11111 l'I:11'1i. Fix 3111 1"1'1 1 lj 1 " ', . " 11: '. i' . 1. '1 , 'I. Se' ', 9' to "g'I1t1: M11 'giIl'f'1 111'1sw11l1I, . ' ' 'I ' 1 I '1'11" 1i11w. 111-ft 111 1'ig'1111: 1111 11111111111-k, f':1111111'i1111 1111 1111111111 1111110111114 N111 "1 ' '11 1i11'. LN i111'11c E11 111s . ,' '11 111' 1':11'1'i11gt111, 11-11 111 rtz. LU fm Y Q W in cw - .Md--R--+NNNN NNN..-N-NNT. M O R R I S . 5 O N IA N NNN-NN NNNNNNANN N Alumn N I' I 1 4 X II 1 II N Il N ll IUI9 ll INN OI I' I6 N LI INN UI IUIII N IIN I IN 1 N IIINIII N1 N ,I I1I N IN N N II N ll NN Ol I908 III Ill I III I N N I' ' NN I fl X4IIl I II 1I N I I , NN N 1II 1 IN 1 1Il 1 II I N IIII N N IN II II 1 NN I I , N N I 5- N N INN OI I' N I I INN I'I'IlI N L J1II N1 N I I I , I INN IM N I N I 1 Illl I II 1 x I I N 1 I ,1 N N1 II N I N I I Ill IN 1 1 I IIINI Il N X I I IILIII NI' NN UI I ' SILJIIIII I I I1 1I I I N N IS Il INN I ' 1II N I N N4 N 'N IIIr1IuL,II IIO nn r111IrlN I Il NN I00 INN OI NN1 N II I1IN1 N N II 1 1NI1I N I1 1 1Il N N 1 N 1 1I N N IN IN Nl I I INN I I' N N N I Il I1IIllN I N Il1Ir N1 N I I fl ISN UI I'III 1 I'I,.IS.' UI" .I05 j ' ' ' ' I-'I1II1I I'IIt1III. 1'1Ill1I1-I'IIg .IZ'll'y. FIIIII, - Vim III'1III'Il. MVN. II1- ll1-l:III1l. MI. M1 'riN. 1 " M IIIi1- M1'R:IIII1-. MVN. IIIIII lIIIi'I'iII. l'II1-II1Iy::III. - M:IlI1-l 4Iri.'w1I'I1l. Mrs. I-'I1Iy1l 'I'lIl'Ii4'I'. Il1'II1-NI1'r. Q I M:III1-1 Slnzxrivli. MI',. Nil-Ix. l.:II11I III'IlI'I'il, IYIN' I.'III, ' I " .N I"IlII'1'III'l' I'Il1'3. MVN. I,1'N'IIv IIIII1'II. I"IIIII. Il:IIIIlI IIIII1-II. II1IIII1-. I'li1I. M:III1-I IIlIl'lI. Mr., I':IIl1'I'N1-II. III-111-IIN1-1l. , 1lI':I111- I':Iil1II1IrII, Mr,. II1-rlI1-rl l'I'1-st1III. W: '.:II'. N. If 1Il'l'II'lIIII' M1'1IiIIIIis. MVN. Il1.'wIII NIIIIIIIII.. I" .' 'II1:. IIQ'I'lIlIl .I1IlIII.- Ill. Mrp. IIJlI'I'I' lIiIl1'II. l'li1I. . 111--Ir-I' lII:I11kII1-y. I!IIi1'k. I-'IiIIl. I'l'I'lI NIII II.. II1-111-:.1-1I. M:IVy 5I1'I'ilI'IIIX, Mr.. II'i'Ili:IIII IIIII'Il., MI. M1 'rin , If , - -' 'lit . ' Nz Il:IIIIII M IIIEII -. MIIIINI11r. ILI'1I1IIalyII. MI Iniggzun. 'X ' I'II'IIl'NI M1 I:gII1'. I'12II'IIll'I'. t'Ii1I. xIiII'j' MIIIVIIII1-y. MVN. IlI1'II:II'1i.'1III. Il:I5' Vily. l'l.,IS.' Ol" .NIJ 1'l,,I.',' 011' 8.I lI:IIIII1III1l NIJ . I":IrIII1-r. Ml. xI4I'I'IN I'r1-II S1-IIII, SIIII1- IIllIll'IIlIll'III W1 'I41-r. I.:IIINIII:. lII1'z M.IrNII1IIl. 'l'1-:I11II1'r, MI. M rriN. Yu-lliv Il:IrI. MrN. I'II'l'1I .'1'IlII', l.:Il NIIIII. Zilzl I'lI.','1'II, Ml' . 'l'II1IIII:IN IiI'III'IIl'I. MI. M 'riN. I.IlIII 1':III Iw. M .IV'IIi1- IIl'IlI. MI. M 'riN. MIIII1-I IIIlII'Ii1'I'IIlI4Ii4I', MVN. I'IKI. II"IlIII:III. lI:Irl. M'-higzl IIII11'I .'1- , ll1-1'11:I.'1'II. II:I IZ1-II1- .'iI1I1IIIN, M II1'I'IIiII'1I II'III'II'Il. 4'Ii1I. I'IIIII'2II'II Mvf':IrII I"III'lllI'I'. MI. M1 'riN. .II'II1Il1l I'IIl I11. IIIIIIII:Ir1l'N IIIIl'lIIIilI'l'. l1'liIIl. l'l..I.'.' UI" SJF l'1:I,vI1III .I1IIIII.1III, III IlI'lllIl'l' AIIIII. 1-'IilII. .I1IIIII MIII'I1I3', II1-IIIINI. l"IiIII. Il1III1-rl III'Ilr'lll. Il1I1I1IV. l'1IrII:IIIIl, IIVI--1II1. lmisy I.4lIlllNII4'i'IX. II1-111-:I.1-11, l'ill'l'I1' II:IIIIII1-r. II1-1-1-:I,'1-II. UI, I' .IIII I'I'JlIl4'IN liIII1-III-VII1I1'II1-I'. 4':Ir NIII1-, III:III. Ml. M1 rris, 1' .. UI' 1, ' I-II:I .III1lI'1-w.. MVN. X:IIII:I1I S1-1Il1-y, 1':III1III Vily. '1l ':I1l1I llzm-I lI:IIIII1I1III1l. MIN. lI1-1- I'1-rIgII, III, Ml. .I1I'I'IS, N1 lIr:I1lII:t1-N, l'l,.IN,' Ol" I.lIl l'l.. Ill" SJ" Il1II1-II f'1I.t1IlI1I. IIIIII1IIII, I-'liIIl. IIIIIIVI II1-I'I'N. MVN lIl1II'1l IIi'INiII::11I-. MI. xl1IVI-IN. I:IIIII1'II1- AIIINII1-II. III-N. I:1-I NIIIIII1-I-. NIIIIII NIII. Muriv. lIIIi:I IIllI'I'lll1IIlN. Mrs. S1 IIII IV, SII yNi1I1-. II':N iIIgl1III. IVIIII1- 1'IIIIil III. MVN. IIJINNIIIN I'1-'Il1Iy, Mi. M1rrIs. IIIIY1- SIIIII. Mr.. Il1INII1-r. .III 'II1I':I"', .Il:I.'Ii:I, .I1I.'-IIIIiII1- Mll':1II1-X. Mrs. Ilill X1 I:III. l"IiIIl. IIIIIII III'Il.'1lII. M -1li':II II1I1'I1Ir. I-'liIII. II:Ix1-l l.1-l:III1l, Mrs. IIllII'1'. Sag' nw. I'IIiII'Il'N IIIIIIII. I,:IIi-.'lIIr1- Il:IilrII:I1l. '1'1Il-1l1I. 1IlIi1I, 1'lI:II'l1-N RIIIFIIIX, IM-IIIINI. I.: ."IIg:. I. III' 1'k. IIII.'l1II1. 'l'1-.':IN. Il:I,' .I1"': . I'IIIII'Il'S M1Irg:III, .I':I.iII:Iw. l'l..I.'.' ' IIl'. IIIIIII I':IsIIiII. S: I' : '. Il. II1I:III1l S1'Iil. IIIIi1'li. I1'IIIII. XI:lI'IIII M1-lliIIIIiN. .I, V, 1Iff"1-. I-'IIIIl. 1'IiI'I'1Ir1l II yt. lIIIi1'k. MI. .I1 rri.'. III-I1-II AI1'4'2II'Il'. Mrs. NIVIIIIIIIIN, III-1'1': 1- . 1'l,, 01' I8.I8 II1III1-rl l'IIIIIIII. lIIIIIII:Ir1I'N IIIlI'IIIIIII'l'. I-'liIIl. 1':Irl III-1IwII. I"ill'IIIl'l'. Ml. M 'ri.. l'1I:II'I Sim IIIN. Mrs, III:11'l1IIIIrII. II1-1-1-II. -1l. .xllllil XIIIFIIIII. Mr.: I'IIlI"I ll:II'II:III1I. I1'liIIt, I3-I ' I '5- " 1 . I"l'I'll AIIIIIIIIII. Mrs, .IIIII1-N MiI1II1-ll. II1-tI'1Iil. l'fIII1'I 'l':II'I1Il'. MIN. Ml 'r:Iy I-'1-II. l"liIII. l'l..I.'.' III1' 1 II Cl.. I IIIIII IIII:I Ifll.. -II. Mr., .I:IIII1-s IIIIVIIN. MI. M rris ' , - IIIIg:lI11N. Mr.. 1'zIIl:IIIzIII, Iflint. .IIIII YNIIIIIII. Mr- I1I:IrI Sprks. MI. M II'I'IN. WI, ll 5l'IIQ'I's, II1-1'1-:I.1-1I. I'I2lI'l' IIII"Ii'l'II1ll'Iil'l'. IIIII1'k. MI. M 'I'iN. IIiII'l'I' Hillvtt. 'I'1IwII.'lIiII SllIIl'I'I'I.lII', f'li I, II1III:II1I M:I::iIIII, 4:1-II1-.11-v l'1III1Ity II-r:Il1l. Ml. M rris. I-'1-III .I1IlIII.'1I1I, Mr., llillvlt. l"liIIt. I.1INIi1- III'1lI'l'S, II1-111-:.'1I1I. M:Ir5 III'I.IlYI'I'IglIl', M .I:IIII1-N. II1-111-:I."1l. Maury XIII 'I hy. 'I'l'2I1'IlQ'l'. I-'IiI1I. Cl.. II -' .304 X1-IIi1- I-I:Ig1III. Mr.. Im xxvIIl'llX, Iflint. 4i'I:I1lyN Svult. Mrs, III'll4I!t', H1-II1-.1-1-. III'JI4'l' In-llvy. II11IkI' -1-II1-r. Ml. ,I 421-rl I'II4Il' II'i'lI':InIN. Mr.. ATIIIIII' M1IIII:Ig:II1'. Ml. . ris, I1I.'-IIIIiII1' lI1Iv1-y. Mr.. lI:Il1- IIlI1I1I1-N, MI. .I1I'I-is. ' ,. 1' . I I"I'I'lI III'j:III, 'l'1-:I11II1-l'. ll1II':II Unk. Ir1'IIi1- SiIII1IIIN. I':Ilif1II'ni:I. Z:III:I IIilNiIIg1-r, Mrs. I'II2lI'Il'S II:Ix'1-r, MI. M1IrriN. 44 IN I XNN I ,, 4 N 144 N 44NNl4 X 4 II IX N 4 N N , 4 4 4 4 4 N X Nix MORRIS SONIAN N 44 N 4 4 N NI 41 III. I .IN 4 4 N 44 XXII I 4 N 4 NN I NN I' 4 4 I N XX 4 I ll N " N , I4 IL IIII X I4 4 44 I I N 44 4 N X N , N 4 44 4 N 4 NI 44 NN N ' ' Nu I II 4 II III NN I 4 I 4l 44 N I 4 4 I 4I N 4 4 A 4 I 4 I XIlIIgI IPI-I.:IX'4'I'1lI4-i 14.4I4':lN444I- I'l.X." UI" IJ'-IS IIIIIII IIVIIIIXA, XIVN. HIII4-III-. I-'IiIII. 1 Ix:IIIII4'4-II IJV:III:IIII. XIVN. IZ:IVII4-.I IXIIIQ. XXAIINIIIIIQII-II. II, If XI VIIVI IIIIVX. XIIN. Iv-IIIII-III I,:IIi:III4-X. I'44VI IIIII'14II. I'4-:II-I I'II444-V. I.I4I:I ICI-IIII-V. XIIN, .I:I4'I4 II:I-II4-N. I,:IIINIIIp:. I 'l'I 54' ll, I'44III'l II4 lI.44. H4-III'-I-44. ,II4IIII I'4INII'II44. IWIIIINI. I"IIllI. A I4-VI NII 'III, I-'INIIIIV I1444I.4. XII. XII-VI'IN. IIIIIIQ-II' I':IVIViIIgI-. I:IVIII4-V, XII. XIIVVIN, I 1443 II:II4IIII44II4I. I':IVII44-V. I'IiI4. IIIIHIXN I-IIIIINIIXZ XIVN. XI 'II4 XI4'IjllXI"'- XII- XI"I'I'I-4 lx:I 14444-IIN, XIVN. NI IIII'I. IIIIIII, I14':IlI'I--I- IJI4-4-II. 'IIVN II.II'4'IlI I'IIlI'l'N. VII44, IiI-4IIIIIIII4- I'IXIlII. ll44III4'. XII. XI-4VViN. A III-IIVII ILII:-I4.I:II4. I1:II4I4 XIIQIIIUIV. NG HXHVII I'IlX'. 1'I. .. 44l' ISIITI I1:III4- :4II4I4-. IIIII I'II4-IIIII-:Il '44V's. . i4 III4. III!I'III4I I':IIIIIII4VI4. XII-I!I444liNI XIIIIINIIIV. I'I2II'IxNI4'Il. IIII4-:I S4-VIIIII. XIVN 4i4II.V:4I III.--IlIII.II4. XII XI44VVIN. III-I4-II IIIIVIIN. ILIIIIIIIIWII4-I-. XII, XIIIVIAIN, IIIIIII 'I'II44I4444:N44II. XIVN. 4I4-I4I'g4- SIIIIII-5. ' HX54' UI" I-'EI XI:I4I"'I- IIiINiIIgg4-V. XIVN. X'4'VI IIIIIIIIIIIII. XII. XII VI'IN. b I444IIII:I II:II'I4II4I5. XIV,'. I.4-44 I'I:II'I4. l'Il44. I.:IIII-I-IIII 'I'I1III'I4V4I. XI.II'Vi4-II, I"IIIII. VLAN. OI' IEIIG I-'V:I444'IN Sl:III44I'.I, XII-III4':II IYI44I44l'. alarm I-j-.N lQ,II.,1,I1i. Xl,-N. 4'4-4'.I SIIIIIIIII-VN. . I. . --VI'IN. I'4-Ii:I 5IIIII'IIIx. XI:IVI'iI4I. I..II4III-V. l-III4INI- IIIINIIIQ4-V. XIVN. 4'II:II'I4-N 42V:II'.- XII. XI44I'I'IN. I44V:I IXIIILIIII, XIV.. I IIIII, I-'IiIII. IIZIIII:I I"IIi44II. XIVN. I-'I':IIIk IIIIIVI-r, I4'IIlIIt. II':III4'44N IiIIII:III. XIVN. :LI4I'.I:IIII-. I-'IIIII Ii-IIIII-III SI:I4lI4-I'. I":II'III4-V.. XII. XI -VI'IN. h X V lII4'i:I4I NIIIIHIIN. 4':INIIII-V 424-II4-N44 4'-4. .': iII:N l2:IIIII. I-'IiIII. 41444-4II4II NIIIIII-Vx. .XI-444IIIIIIIe:1 I-IIIQIII4-44V I44V Nlrllf' II 'I I ll:II'I'-I I44'I.:lX44'l'ggIII-, XII. XIIIVVIN. IPI-I4:Il'IlII4'III. IIIIIIIIIIII. , l II-IIIIIII IIIIVIIIII. XIVN. IfV--II I-'IIIINI'II. ISI-II4-N4--. l'V.IIIII- l1Vi::N. XIVN. IIJlI'Xl'X XIIIIIV.-XII. XI VI'IN. XI-Iliv II44VI PII, IIIIIIII4. FIIIII. Il:I.IIII44II4l XI:IN44I4. I":II'II444V. XII. XIIFVVIN. K4-III-X. IPI-4'II:IN4-II. XliIIII'4-4I XI:Ig:V:IIII4. XIIlI'I'Il'4I. IP44II'I4I4I. ' XI:l,' IIIIII4-VIIIIIII. II':IVI44I-V. XII. XI4I-I-ix. l4I4V44IlI-I' IIiINiIIg'I4I', XIVN. It y -.XII:IIr, II4-II'4II. XIII I'4-4I III'IIIIX'. XIVN. IIIII II:IIIIIIII4IIII. I'II44- NIIIII-'I l4'I44-. I'IIIIII'I'2I SII44l4. I4'IIiIl. I I44I4II IiIIi4'I44-VI4444'III-V. I':II'III4-V. XII. XIIVVIN. XIIIII XII-IIIIXVII. I.IIIiIN:I5 CI l'4'. Xlll. XI44I-VIN. I I lqli I 42III:II4I IIIQI-Im. 'I'I-IIIV. II4-III-.Iw '44, S14 IIIgN ZIIII4. ' II Xl:IVI 4'44.I4-II44. 'I'4-:I4'II4-V. II4'Il'4lII, I 4-LAS! up mn XI:IV'I44VI44 SI4II4III-II.. XIVN. I4V:IIII ll4I4IIIN44III. XII. XI IIIN- I2:II'III444IIl I4I'IIIIIII4V. IIIX .XIIIII44V. IP4'IVI4II. II.-I-I-IIIIII I:IIIII,. 4'II.-II-.-I.-I. IIIII-MII, 'II'-"" .II"".I"V'LI'- ""I"'.. If"-'..I'fII"" W' M"""IS' IIJIl'l'.X 4:I-IIIIII. I:IIIIIII. I-'I44II. '.l"f'.1"f,'Q' Q''fQ."'N',,ff:.'f.'H" l4""" NI-III.-li--I1-I-. I:III.4II 44I'f4I.-, I-'IIIII. -,' 5 ' - ' q N' , .. .. IIIIII44-II IIIINIIIQ-44, II4-N, .I.4I4I. IIIIIII..444I4.,.I4.-I-. III, XI .I-I-IN. ',2"'I""' XII"""f.-.X"N XX"I""" XX"""" """ I444I'41II I.lIIIXXIL1'. 4'44II4-4'IiIIg X14-444453 I-'IIIII. IIN' "II I'I,'I"' I'I'I'I' IIII4. IIIIQIIIII. II4-4. IIIIII-II IIl'II.1'l'I4X'. VIIIII. 'W"I"'I' I-I""- I"""' X:IIiII:I XIVIIIIIIIIN. XIVN. I.I44-III III-III44II. I"IiIII. l'l..XS.' Ol-' l.I'.5 XXX", or Um IIIII- I'44IlIII:'. XIVN. IIIlIII'I'l I'ilII'X- -4 ?I:'IIf I.""'IV ' X.-' 1.444 IL- 4IN-4- I'I4IIIIlx' :IIIIII. "IIIl. III:I IIIIN.4-1I. XIVN. XI:IVI--II XX':IIIIIIiV4'. I'IIlII, I.::,l:?m.,I,X Il:,:I.,I.Il'l ilX'!I,IIiNI. NHRA f',.,.,.k' IIIIIIX H1144--Il. I4-'I-I-:INV-1. 4,..I,44,- I'4.I.-44.1.14 I:I4IIII. XII. XIII-I-IN. 'I"""' ""H"'I"- I""""- "IH" HHH- 'I:.4IIII-'I.4.- 44.44-I..-IfIIIII-IIIIII. IIIIII-IIIIIIIII-. WIN.. E I'V4I4l 4:4-Vl:IIII. I'Ix144-VIIIII-IIl:Il IIVIIII-V I'44l' IZIIIVII. VIIIII- l4I,4.4IIII Il44I4N4III. IZIIIIIIIII-4-I44'I'. -'iIIl. l'l,.XNN UI" III!!! I':II44-II4'- I.:I4I44gI. XlVN.lII.II':I-I XX'44II4iIII, .I:I4'IiCII4II,I ll.-1.444 XII-IUIVI5. XIVN. .:II4I 44-VINIIII, :II'V4-. . IIII2III1l. Ir:III4-IN I:I'IIX. I..4IINI4II4. 4'I.4-I4 XIIIQIIVVX. I'I-IIIIIII. lIII':II4I Xl:I:lLIII. 4544444-N44 I'I44IIII-I NI IIII4S I1:IIII4. l-'IIIII, IIIII..III XII-IIIIIII. I'IIlIl- -. XIII-N XIIIVI4III. II4-IIIV. IlV:IIIIl Il:II4iIN. I'II4V4-II4-4- vI'I':lI-I'III'4I. XIVN. II44II44I':III. IIIIII. I4:III4II IlII44II4-N. XIiIIiNI4V. I-'IIIII ILV4-IIII IAIIIINI-II. XIVN. .I44I4:I IV'I' -414-. XII.. XI I'lN IIIIIVIIIIII- I"IIIII-V, XIV., .IIIIIII-N XIIII-44IIy. XII. Xl VI'IN. XI:II4I-I Ii:IIII-4I'INt'4-III4-I, XIVN. SI-'IIIIlz. IIIIIVIIIIII- III- IJllII'1l XI:IN44II. XIVN. I.444- Z4-VII'II. XII. XI 4VViN. XIIII XIIII-I4IIV. XIVN. l':II:l 45:I4I-4I:I. I-'IiIII. NIIIIQ' IlV:IX. XIIN. .IIINN .XlINIIII, II4-IV44iI. l'l..X-'-' UI' WTI? I4-44II44 lI:I4'kII445. XIVN. XX' -IIIII4II I.III4IN:I5. IlIIIVI4II. .. III44IIII:I II4-VV5. XlV,'. XIi4II.I4'I IPIIIIIII, II:IIIIIII44I'I-. XIII. XI :I IIIII'II'X. XIVN. III-xx:II'II XX'2I1ll'I', IIIIII.. I-j,,,,I.4I- Xllix' XII-N. 4'l:IyI44II I'I4III:IVIN. X'II-IIII':I-, XIIIV.i--V4I- IIIIVI-AI. XIIN. IIVINN ITI-III-II4-I'I4444-II4-V. IIIIII. 4II..xN. 44I' I.4-.44 I'1'1'I'I4. XIIIIHII """"""""'- ' ""I'f"' IbI1II-III4- IZVIIIIII. XI'N. Imuglgl, l.I4g':III. XII. XII IIN, 4II:Il'II'. XI:I, III. II:Il':I,LI4', XII. XII Tis. I'II"II,:' IIIIIX' MIN' IIVIIXIIXIII' HI'U'H.' MI' MUIIIIITI II'iIIiI.II4 N.4III.I'I.-III. II.-II4-I' IIII.-NIIQIIIIII-. IIIIII. 'ffI'I'.""' "4iI2""- XIII- I"""'N' N""""- M" I' "'X' XI4'I'II:I IIl'l'I'X'. XIVN. IIIIIII. IIIINN-IIYIII41 '.If"'NVf',"'.f'X- II'."'I':'N"IQ . lv . ... I'l'III:I IIIIII4-I. XI:II'Vi4-II, IP44IVI4II. IJIMHIIY' Hum:-.V IINIII-V ,I""I-IQ l'."K'l'.""' .H ul H, Hi. I'lII4-I I:II4I-III'I4I4.I. III-N. .III-.II-I .IIIII-I--. VIIIII. X:""1II"Ii"'lI'lIfII"'Qi'4-lsfffl' """' ' "W ' ' ' ' ' 4'I'II . ' I I' '4'. A I' I I. XX':IIII'l' II:II44I:III, I'.I4'I4II'lX. IIIIIIIQ IIIII4- NII444-IIN. IZIIIIIIQ. . I. . I 'I'IN, 4'I.xN. III-' I.4':I I-...WI-Ii. ,,--If,,,,I... I44-I4-..II. 1.4-44 N14 IIII. IZIIIVII. XII. XIIIIVIN. Xl 4-VIIII III-4III4IV, 4l:IN NI: IIIIII. NXXIIVIY l'VI-I-Ii. ,gI'I.,.,4I yI',.4x,, I'1,I-44.,l.II, XII. XI-.VI'IN. I!:III4II IIi1NiI:IgI-V. II4-44. .xIII4IIIIIII:II4-, XI:INN. 5.l,..,l,I 3I,,.,,4,, In 4'-. 115444. XII4-I- I'4.'N. XIVN. IIJIIIIII I'I4I4I4I. I.:IIINIII:. lim... HH.. XII-N. 4iIII444I'I .XIliN. XII, XIII-VIN. 44rI'III44 Swurlx. IIIIIIIII. lI'Ii4II. 44544 ,I,,,,',.I1,,I I-4,,.4,.,,I,., .I.I...4I,,I:4I,I. IPIIIII. XI:IVy X:4-VIIII-II4-. XIVN. .I4lIlIl XIIIIIIIIII. XII. XI VI'IN. huhwl 4-HIHHH lmivlh ML MHl.I.4N !II:I SIIII IIN. XIVN. .I:III4 NIIIIIII. XII. XIIIVVIN. 4I:IV4-II4-4- XX'-VIII. 14444-4-IIN--II. II:III4I4 I':IVIVi4igg4-, 'I'IIV:INiII-V. 4'.INN VIII. 114-KN' 1bl' I9-37 XX':III4-I' Il:IIIN. I':IIlI4l'X'. XI,I. XII VI'IN. l'L.X. UI' I.I'3'f IVIIIIII XI::xIx III. I1Ii44-II.-XIl.vIXIII!'I'IN Il:I5IIII.II,I NIIIII-VN. 44-IIIINI. V4-IIIIIII. l4I4r4lII,I lI44IIIiII4-. XIVN. KI-IIII.III, Xl-4,41-N. IIIIII. Iv-IIII-III I'-IIIIIII-N. I':III'XIII:III.-IX:II:IIII:IA4-44. Is.-III4-II-4 III-IIII: XII-N. IVIIIIIIIII I'--IIIIIII. I-'II4I4. I..III-.- IIIIN. I-IIN, IiI'.I4IIVI II 'INN XII. Xl-'VI'IN. II-I4-II -XIIII-SV:III4-. I'IIX,I4:II ICIIIII-IIIIIIII. XI'NII:IIIII. I!-III'-VI I"'XI"- I7'l"'Ii- MI- H""'4.'x' IIl'Il'II XX'I'i:IIr. XIVN. III4I4:4I'4I 'II4-IIIIII. I'IIIII. ZI':I XI4'IIIII'I'X. III-:II4-. XII. XI4I'I'IN. Q IIIIII:I IIIIIII. XI:IIVI4-II. I'IIIII, IfY"I.XlI II"l'If"Il- XIVN- -X- III' II""XXI'.- MI- XI"""'N- IIINIIIIV II44IIgI:IN IQ-IIII44. I'.I4-I--VI. I'liIII, XX':Il'-'I XX'I'5gIII. I'I"'f-"l'X'. XII. XII l'I'IS. I 1 I I:l'IIZI XI:IxIII-Il. NIIVM. Him .II'I4..IIl XIfIgI-.II. Xl:IgIIIII l'IIIIII-I4IIIg IIIIII IIQIIIIIILL, 4.I44.4IVIIII IIIII l'44I44-V. XIVN. IIIIIIIII-II II4-44.4-I. 4'.III1IIIIII:I, II-IN. XIIIII-V. XI:NHIx4':IlI I'.IIIIIN. XII.vXII4VVIN. 4144 Vp- 'l'V:I4'.Iy. I4I-4-4-IINI-II. RI4IIqIE.I III:-II-Iv.. I4-III-vII4IV. XII. XIIIVIIN, Q III:I4IX'S XVINII4-I'. XIVN. .XIIIIVIXI 'I'I:I4-454. XII, XII4VI'IN. HI:III4N IIIIIIIIIN. ,XIVN. IIiII'4-III'4- I.4-II:III:'4-V. XII. XII VI'IN. X'4-IIII:I I':4'IIIIII. -XVII VII" VX. ""'SIX"f- I .. " ',-,.,I IA,,H,,,,4 4-1-H54 g4,,,-,.- .Il,,Ix,,,,,, .XIII 14 4'II:III-II4-V. IQIIZN Il:IIIg'IIII-VN IIVI4II:III:I:4'. IIIIII. MORR II lxx x x II x xlIIIl x 1 1 x x I lx lx I xx UI " XIII I xl! x x x Il I xx Ol I rx X I x I x x 1 I I x x xl X I Ir- I I x x ,. 1 I II I x I I X I X x N I x xx l II I x I I II II III I II III I N I , x x I xxn x 1- I x 1- x x I1 II x IXX I Il I I, II xI x I Xlx IIII II I ,. I I I x Ir I x Xxx Il I' x I I I x I I I V.. . . 15, , . -. IM M 1'1'Uwf'I. li:Il:I1-1:11-11-. 1:--I-II-.11 l'IIl'III-I'i, .I .Q I' su 1-I-, XII. I1--1-1-ix. I'1-rry IJiI1.'I111. ,XIIIIIIIII-I1ilI' .':1II'xI11:111, S:a1i11:1II'. IIIII1 'l'1-1.111-, A1111-I'iI':1I1 I-Ixprisx, FIIII, XI2II'X' I'I1liIII:II', XI:1I'I'iI-Il, I-'IiI1I. I'I7II'Ii NI. .IIrIlIl. III'Iw1-x Ik FII, l4'11I1I-I':1I IIlblIlI', I"IiIII. H' NIIIIHIV. IIHIVIQ. VIIHI, XIII. IIII Fullins. I'I1II111isI. Ni1I,1::II':I I":1Il,-, NI-II X4 rk. XII" II' IIIINIIHI. Mrs, 'I'I1I-I'iI1I-, I-1IlII'iI1 FIIIIIIII ml. I'.2II'IlII'I'. Flin. I'l'I'II ll1'I1I II. XIis.' ZIl'X' In X:1I:I-1-I II1IIi:II1 , .Xriw I1:I. I-'I11yII NI 'X'I'IIh, l":II'lI1I'3', XII, XIfII'!'is. I,I-I1 IlIII:1I1, FI111I1':II'II11'. MI. MI rrix, SIIIVII-I' IIII-:1.-I111, Mrs, IIIII'I'X' ,XllI"XX.', III-I'lqI-II-Y III-:1II'iI'v III1I1iI1,'I1I1, XIIK. III'I':IIII XI:IIi:I, I'l1iI4:1:I1. III, IIIIVIIIIII' IIllII42'I'. XII'.'. I"1'I'II IiiII'III-11. I"IiIII. XIiIII'I-Il l':1I'II'iII::I-, XI II:1IiIl XI-i'I. I"Ii11I. Ii1-1'11IIi1,.- 31.1.1 ,,'I-I', XII','. IIIII' ,XIIg1111x, III-fruit. If1'XXl"'H4"' H2131 'I'I'IIr'III-I'. Il--:11-IIIII-11, XF-1':1 M:11'Ii:1. MI., SI-III-ll XI11I1g:III-. SII:II'Ix I'1-I-I-Ii. li:III1II-I-11 .IIIIIII-III-, XI IIIIIII-I'I Iiillvx. IMI-I IlI1I'I111, II:11-IIIII II:11'I. I-':II'II1I'y, VIIIII. XI:11'I 'I':1I'1II1-, 'I'I1v1':1pixI, l'IiI1I. I'1-:111I'ix IIIIII-, Ii11iI'lI. XII. XI41rI'ix. I'I,.X.'. -' l.I'.8 Il:1I11l1 I.1II'I-. I-':II'I11I-1'. FIII1. XX'ilIi:1I11 ili'IIx, I'IiIII. IIIIIII IIIII'I'Il. I"liIIl x .XIII--1'lixI-1', I"IiIII. FIIIEI- 'I'iIll1:IlI. I":II'II1I'X'. III-III-N-If, I:III'l'II I"III1sI'II. FIII-Ii'I1II-I liII'iII-. XII, Xlf1I'1'Ix. lII.1-ix Xlg1r,-l111ll, 'l'v:1I'I1I-I'. XII. XII 'I'is. IIIA1':IIII IIIIII-IQ. 4'I1I'5 xlvr, III-II'I1iI. I-IIiz:1IIII1I1 I-11111133 Xl111'I'iIII. I'liIII. IiII1':1lIl F:II'II, I'III'lII'IlII'I', XII. XIlII'I'IN. I,I-.111 'l'I1I11111.I111. VIIIIIIX' l"z1I-1111-31 I'I1ltI111, XI- - X'I1I'k. YI-Iliv XX"I. 11. Mr.. ,XIIxIi11 I-IIIQII-I1:11'I. 'I'I'I'I:I II:I11II-, IIIII. IQIIIIIII-I-11 III'IIXXIl, MV.. XX':1I1:1I'I- IiI1sI1iII, XII. XII "IS, III-I'l1iI'I' XX'IIIII', 'I'I-:II'III-I', FIIII. ,XIII-I' I':Ig'1-, III-JIIIII' H111-I'1III1!'. I'XIiI1I. X'I-I'I:l I'2lX"I'IX'. XIIH. .lzlvk III-III-1'. I'I1IIIizII', Fvlial III-IzI1lII. XII'.. II. II:III, I-'IiIII. I'I:Il'I' IIl'4'Iil'I'. IXIlI'III'II I'IIIx'I-1'xiI3'. IlII:1f:1. X. Y, II:1I'I'iI1II IPI-:1I1, Mrs. .IIIIIII-s XII1I':111, III-I1'I1iI. IIIIIHIIIIA' XIllIl'I'2lIl". I'I'I1'fIiI. FI:I1':1I-I-I XI:IIl1II'y. M1'.'. M1I:Ixki. l'liI1I. I'l':IIIIiIIIl IDIIIIII, I1I1ir'II. XII, XII1I'I'ix I'I-:11'li11I- XX'iExI111. Mrx II:I,Il I"I1Iz1'1IiI-1', I-"Ii11I. IIIII11 I1IIl'l'. XIJlI'.IIIIIIII'III' I':I1'II1. I'Ii11I. I'III1'I-I1II- 'I'I1I1I1111sI1II. XIV., II:II'I1III I'III'IlIs. II1'4II.I'4'1'I4. X X I'I'IIlI4'I'N XX'1'igI1I, MV.. IIIII .IIII111x1-11. MI, XII-1-1-Ix, IIIIIIIIIII .II'IgI-1-111:III. l4':II-tI11'3, I4'liI1I. XI'l1I:I:1I1II III-111. Mrx. I1Iiw1-I'.111xI-11x. I'II11I 'I'I1I-I1III11'I- 11:14-1111. I4IlI'X'I'4II1'I. I-'Ii1II. II:11'iI1I1 IIIII1xI111. XI:I1'I'iI-II. l,..11I-I'1', 11.1r.1Il,I 11.1II::+'. Xlrs, Ii:111Il:Ill Iiippw, 4'1II11I11I1I:II'iIII-. III-1'1II-iI:I l,i Ilxny, X11-x.-, F.IIiI'I11'11i:1. II:11'I-III 4!1'ixwI1'1Il. IIIIN-la. MI. XII 'rim .I1:zIIIiI:1 XI:IIiI1I1. MIK, IIIII-5' XII-1'I'iIl. I-'IiIII. II--xI:11'1I XX'I1:III-y. IIIIIIII. XII. XII11'1'ix. I4l,.X . ' ISVELI ICIIIIIII II:II'I1I1IIII, 'I'I':lI'I1I-1', SI, l,I1Iis. I:I1I1I+1'I I'lI-II. ,XI'IIIX', I'z1liI'I11'1Ii:I, XX'iI i:II1I 'I'lII11111,I1I1, I":II-III1'5. 'I'I111:1xI:I11II:I. NI-II' X 11'II. XI:1II1I- III-I4Iw1', XIV.. IIIlX'llI'IIlII IIIIIIII I.. I4'IiIII. Iizlisy Il:II1IIz1I'I. XII's. III-I1:':'I'S11IiIII, XX'ixI-I111xi1,' I'i1II5'l:I l':1I1I11f1', .I 'x, IIII-II IIIIIIQI-x. XII. MI 'I'ix, III111:IIIl I':II'II'iIIg1I-, l"isI1I-1' Ilmly. FIIII, NyI":1 XX':II'IiX'. MI". 4II'IIIl S-III-13 I-'Ii11I. X'IIII'I' SI-I1 IIIII-I'. I"li11I, CI.. -' !I:I'. IIIIIII Illix-I-1-, 'I':IyII11' I'I1lII-gp-. I'11I1111fI. IIIII. Hlaulyx vIII'Il,'I1Il, Mrs. NI1'I'Ix, .I:1I-lax-111, In-I--1-1-x I11'I1II1., XIII. II2II"II'X' XIIIIIIII-IA. XII. M 'rix I:II114-s .lII'. I-'ixI1I-1- IIIIIII, IPIIIII. III-II-11 'I'I11'+mI-1'. M:I1'I'iI-II. XII. Xl l'I'Ir. XI:1'i:11I SII-IIIII-11s. Mrs. I-11lII':11-II IHIIIIII-. l'Ii11I. II'1:1 III-I1Iv11, MV.. IlI1I1:1III M 11I:1:11I-. MI. XI-Irrix I1:1I-'I III1,IIJIXX'. I-':1I'III1-y. S:1u'iI1:1w. I,:Ixx 1'-111--v XX'-,vlu-1'. I'Iy111III1Il1. IiII11l IIIIIQ, XI:II'i:I11 KI-11111. M1'.'. ICIIIAIII III'1'k. I'IIIlI. ICII-11 IIIIIIQI-u.'I'1'1II-In-1', XII. M '1'ix. IH,'l1II II:IplI'y, I.i1111l11I-IIII, !'liI1I'. I,Xl1- IIIIIIQI-., I-'ixI1I-I' IIIIIIIQ XII. XI 1'I'is. Ilzll' XX'iIII:III1s. SIIIII. II' SVII-mix. SI:II1IIisI1. I':I'llI2I II:I1IIII1I-I. I-'IiIII. XI:I "":1I'I-I XI4'II2II'I'X', XI1'f. I'iZII'I I'fixI-I.. III-l'111:I11 li -il'I-1' lII1xf IZIIIIII II11II:I's. Mrs. IAIVIIIII III1II:I'w. I"III1l. 11iI:II. lII'II'I1il. XX'il1'1-I-II III-IIIIIIIIIIIQI-11. I'I'IIlI4'I', IIIIII-IIII. XI1I'i:III l'iII11I-X. XIV.: I.'1II'I-II. l'li11I. IIIIIII XX'Il2III'X'. Mrs. ZIIIIQ. Flin. lmris III1I1i11.I111, Xlrx. .IIIII11 .XI-III'i'I:'I-, XII, XIII1'I'ix. IlIf1I:I I'I'lIII1I'. MIN. IlII1II1'I'YI-, Iflilll. IIII"'I SII-I-Iv. Gus SI:1tiI+11. XII. XIII'1'ix. I'IX'IlII XX'1Ili,1111x. IIIIII-II, XII. XI -'ix III II'I'II'Ii NIlII1'I'.. FIII-I1-IIII-I. I4'li11I. lI:11'-IIII .XII II'I'.IIII. XII. M 1'1'is. XI:II'I III1I1II:1lI, XIIN. III-1-IIII11. SI11'Ix F1'I-Ifk. III1v.:1I'Il II:I1'I. I'+11'I ll111'I111. lI:1Il:1s 5I1.1XX'JII'I. .XIIII .RI-II111-, Il11sxII'1 4':1xI-1'II', IIIIIIIII, Flin. IIWI-IIIII1I:I NI-I"If1I. XII.. I'I:II'-11I-I- fi-III-1'I, I'IiI1I. I':I11I III-I-xI-I'. VIII-xI'I1II-I, IIIIIIIM-I-, Ilzm-I 4II1I'I', A11-.-. II, I-3. IIIIIIII-, 11.-11-I-11, I,4':IIl I:1.III1I-x. XII.. VII' Imlkif-. f'l1i"f1 ' '- I1I'III'I- M:IxwI-ll, FIIIIIIIII-111:11 I1:1IIi11q FIIIIII-:111y, I-'li11l. XIrl1I:II-'III XIilf'II1'lI. M:I1'II1:1 Itw-Z1-I1:III, vI'I'1II'III'I', l'IiI1I. .II1I111x-111 II:If'III1I-I. IInII1I'. 4'IiI1. l'l..X.,' Ol' IJCIII .IIIIIII SIIII-I4-II, l1':II'II1I-I', l"II1xIIiI1:'. .IIN-1111 4JI'I1xIII-, III-pt, III' ,Xg'1'iI-I1IIIII'I-, XX':IxIi1IpII11I. II 4 XX':XI1I- SIIIIII. S:III-xI11:II1. IIIIINIIIIIQ. Ii--iII1 XIIIIIIIIQIII-, I':II'I11I-I'. Flin. XI:I'I'i11 'I'iIII1:1II. IIIIIIII. I'Ii11I. .I-11111 XI:1I1I1III-X. XII. M 'rix Y:1III I1:II'IlIII-Il. I'. F, I', ,I1-lIf111- IIIlxi11gI-I'. XIVN. Ii 'llIII'III I'I1xI-I1 . I,:III ing: Xlil 1'I'II XX"iggI1l, XI,I1'1'iI-II. .XIII1:I I':1I'-II-In XI:1I'1'iI-II, I"Ii1II. III-:III1:I Mills. XII',, I'I-IIf1- l,I1-1I11Ia, XII. XI 1I'1'1x, XX'iII-I Iliv-III-IINIII, IIIIIIMIIIR, III-lI'I1iI. I-IIII'iI1 Ivvrk, I4':II'II11-y. I-'Ii11I. XR-111111 lI1111I-. mis, Xl:11'1'iI-II. II:1Ii.I1 . III-I1I'iI-It:1 XXII'-IIIII. 'l'I-11I'I1I-I-, MI M l'I'Ih, MIIIIII-II SI1 'IIS. XII. XIII'1'ix I'IIII11I1i1Ig ZIIIII III-:II'II: In XIII l'I'4I I'lPI'III'I'I. 'I'4':II'III'I', XII. XI 'Fix XII. XI I'I'IS, XII III IXUIIIII -xl. III1I11I', XII. XI 'I'is. l1I-I'I1iI- XX'l:IlI-y, Mi Iisla-I'. I'IIiI11IviIII-, I,I-.'IiI- II4'IIiI'I'. I':II-11111. lb:II'II1I1, IIIIEII, Ni 1:1 I'I1illiI1x. Mr., III11'I 'I'1'I1I111, Flin. XI: VI- lqlln IQIIIIIIIII-ph Xlrx. I'l:11'.-1,.4.- I'11,x.-11, 51, I'l1g11-l1- , I1I11-III-I' l.:111:II1I1. I1I1iI'Ii 'I'ImI111:1lII-1'. MI. MI11'I'ix, Fl:1II-I1I'I- I'1I,'.'flI, III-11IixI, SI. l'I1:11'II-,. XII-:I ISI'-m'I1. Mrs. lluxxvll Mzrtz. I"Ii11t. l':IIIII11I- FIIIIIIIA, 'I'I-:II-III-I-, XI:11'I-II-II. III-I-I-III-1-, ICIIII-I li:111II:III. MI'.'. IiI'IlIII'IIl F:11'1-iII1'. MI. XII1"ix. Y:lIPl'iI XXviI"'I'I', XII'x I'IiI'II11'II I'llIX't'I', l!I1gI-1-xvilII-, NI':1x I-'Im-III'I1I1II. I':II'I'II'II'IZlII. XII. XII "ix XIIIII-I-Il I':lIII'I','UIl, Mrs. liI'iII1 XI'vIlI.I2lII', F'iiI1, SI1-I'11I:11: 'I'iIlI1:Ill, l'iI1I- IIIIII, Xl:II'--:1I'I-I II:I1'wI1I1II. 'I'-1111 IH-IIIIIII-1', III-I-1'I-:1IiI111 IIi1'I-I'II1I'. IliggI1l:IIIIl l':1I'II, ICIIII-I IIIII'I'IlII'X'l'I', XII-,, FI1:1I'II-, .IIII-Inilx, I4'Ii11I. Iinrix Il1'v11IIxi:1II. I1'Ii1It. XIIIIII-I I,I1I'I-IIIIIII, XI:I1'I'i1II. XII. M I'1'ix, ISI-11--x'iI-xv II:II1IiII. XII',', .IIISI-IIII I1I'I XX'Il, XII. XII Tis. I'I1I':I I,I1I111Iis. VIII-v1-IIII-I III'f'iI-I-, I-'1i.1I, .X1'II1III- III'IlIII'X', I-'isl1I-1' l:IIIIjI'. lmgf-1'xxiilI-. I.:III'I'I-11I-I- XV: 'IL I-':1vtI11'y, I'I1:11-II-x I.III-I:I. l4'Ii11I, I':IIXX'2Il'II XX'l1iIII, l111iI-Ia, I'.III.IlIII1.1'. X'iI1II-I I2:11111-1'IsI'4-IIII-1'. Mrx. XX'iII'I'I-II III-11111-11l1:IgI-II. IIIIIIIII III ':I1'II IZig:I-I uw, IflII'IZ Il1':1II-I f'I1I1111:111I. I4'III1I. IA-MII' NUI' I'Il. XIIHK -I4IU'l'Il III-I1xlII-. XX'1lSIIIlH'f"ll. II. I FII:II'lI-x XVIIIIIIIII-, I4'lII1I. I-Im II1II'IlIII'X'I'I'. Mr.. I1l"IIl I':II'kI-1'. III-I1'I1iI. XII :I III-I'II- XII'I,I':I1I. XII's. III-IIII-I11':IIIl. I"Ii1II. IPI1I:IIII XIIIIIIIHIIII, I'III'II1'iIAi:I1I, XII, XII 'rix. 4I"IlI' XII-s. I"li11I. CLASS Ill" .133 III-ryl III-vlan-1'. .XI'IIX'. I:1'I-IVIIIVIIIIII, 'I'I-,'q.', YI ' IIIII I.IlI'2IS. I-':11'11II-I3 MI. XII11-rix. XI-lliv IIi'iIiI-1' M:1'1'i4-II. IIiIII11:I1I, III 1:1111 IIIII"'II, IfixI1I-1- IZIIIII, Iflim, NI -11:II1 III1lI'I1I:II1. 'I'I'2II'IlI'I', I-'liI1I. Il11I:IIII XII'KI1!xi-. .XIIIIX'. KIAIIII-III FI I'IIS. 'I'I-:II-III'I'. lizlsl I,:1II.'III:. IIIIII1 F:IvI-1'II'. Mr.. ling tina, XII, Xlwrrix, I.11I-IIIII ILI-zI-111111, I-'III1t. II1I1:IlII lZI'II-II, Il11iI'k, XII, XII1'1'is. ll:Iy1III111Il II'.'i11g:. IIllIl'Ii, XII. III XIII IIII-II' III'IIXX'II, FIII-I'I'I1II'I. IIIIIII-.I-I-, Ilv1'5'l M:II11I-N. Iiuirli. I4'Ii11I'. ICIIII-1'11 III-IIIII. 'I'1'11I-lu-1'. I.: .'iI1"'. SIIII-y 4h1I11I1lI'. IIIIII-lc, Mt. , rrix. YI.. I 4' .Nil .XI'IiI1I- I':II'I'I1Il. XIIH. SI:IlIII-I' XII'iI- Ziv. 'I1IlI'I'I' IIII'I'I'. IZII-11 X':111l.1III-11, l'liI1I. Il:II'II-III- I4'I'I-I-111:II1. XI1'.. XXVIII I-I' III-I-1'I1I:II1. XII. M-1'1'is, I'I1:1I"lI1III- III-:II'II. I"IiIII, lI11:IlI-I- I1:II1IwI'Ii. XI1'.'. I.I-I- SIIIIIII, XII. XI1I"ix. IIIIQII Ii1':1I-II1'I1:'. FIII-I'1'1III'I. XII. XI rris, ll III'I' Joy, I"IiIlI. ilI:I11I1-I' XII'KI-IIZII-. XII IAII'I', 'l'III'I-IA I'i XII'I1, SONIAN I1 I XXX N I I I x x III x x Iuxx x x 1 I x PI lx XX x III x x I x x I II x I x 1 I x X1 11 XNN Ol I ' Xx III I1 x I1 IX I x III x I1 I ull I x I1 x I1 L' III I x x I xx x II III I I In I I I x 1 x I x II I PII I x I Il X x xl I x x I' I III 1 Ix x lx X III x I IIIS ,. I I XIII x I Il x I1 II IXLIN I MORRIS SONIAN N N 1 1 1 1 11 III 11 1 IIINII IX 1 1 1 II IH1111111 II 1 1111 11111 1 N 1 III I1 1 1 1 IIII 1 I 1 11111 1 1 M111 1 1 111r1s I N I N r11l 1 1 1111 10X U I Ill IN I N ' N N lll S 11 I 1111 1 1 1 11 I 111II II 11 Ir 1 IMI 111 11 1 'IIIIIII II 1 I n III I' lll 11111 1 1 I',.l 111 PII 1 II II1 11 I I1 11 1rv IIINIIFI NI11r11N 11111tI1 1- IQ I II 1 1111 1 CL INN OI 1031 II II1 1 1 1111 1111Il11 N M1 N111r 11 II 1II1 11 X1 I II! N 1 11 N 11 1 1NI11 X1111 11111 1 N111 I111111 11-1 M NI111r11 1111 lff III S 1 511 1 1 N 11 11 11 11'11111r I YI 1 1 11111 '1 N 'I M11r1 II I sr 111 1 X11 XI11r 1: 11 1l1 N 111111 NI111 I 1 N 11 1 N11 1 I I I1 r1.1r11 11 X1 11 1 1 1 '1l11rr1: 11 1 r 1 11 1 F III III 1 I 1r1111r N X PII 1 11lI1 1 1 1 1 11 11 X 1 II II 1 IIN I X1111 U N11 I III 11 11 1 1 II 1 ILII1 1 I 11' 1 1 111 1 llln X1111 IIII 1 1 1 II Xxx OI 135 III TI 1 1 11 ILII 111 ll- III II ISI II 1 IP 1 I I IN' N I'II11 II111111 Illlfll 1Ir N I I 1 111! NI111'l'lN I N 1 1 II I II III III 1 1 SI X II ll N I I 111I l llll 1 1 1Il 1 1111 1 II N 1111111I1 M1111 1111 llII'I'II Il N U III NIIII II F 11 1 111 1 X YI11I Q 11 11111 1 N III 1 1 11 11 1 111 H I N II II 11 II Ass Ol I' 6 IN II N DIIIS I II XII! 111 S N111 ls 1 II 1 III 11I1 r 1 1 1111 1 III IN I I 111 XI NI111r1-1 vll I 1 NIII' 1 1 +1 HI 11I1nv NINI1 I ' 111 ll III 11 1 1I1 1 '111 1 1 1 N III XIIIITI 11 I 1 N 11111 Q fl 1 11 1 11 1 1 I'IIINIIll Kr N I II 1 X 1 1 I11r Q '11 11111 M11rr1s 11 X1r1 X 1 I I N I 1 1 I I UI 1 1 1 1 1 1 1 11 I ll I.:111r:1 K1-11Ii."I1. Mr.: II1111':1r1I III1:-l111'. I"II111. Wil I:1111 I.111'I1:11'I. II1111'I1, I-'Ii111. II. .I. M1111g1-r, 1i111'1-1'111111-111, 1'I1i1':1:11. Imris S11 ', M:11'rI111I. I'I11rk :1I A. 1'.. MI. . II:11'11I1l II11-. I'I'IlI'I 1' K 11:1 I1l1-, I. IIH IZ1-:11-l1. Calif. II111' S1-1Ig1-, I-'Ii111. I':1l1I II:11'. MI -r. I111I. II111'11II11-:1 II1-:1l1I, K1-'11's. II1-I1'11I1. Il:1 II11II1- 1l'IZri1-11. Mrs. Ii-ilI1 II11r1'I1. I"Ii11I, M:1l11-'I 1'1111k. Mrs, II'1'11I111'11'. IP1-11-:111-1l. l':111Ii111- S1-:f-. M:1"I1'1I, : , XI:II'2II1'IIII' II11.'s1-II. Mrs, I'I1'11'i11 11111151-. 1'lI1. I,1-S11-1' NY: '1l. 11:11 SI:11i1111. I"Ii111. M1-'111 I':1r1'1-1'. IIIIII'Ii, I,:1111-1-r. IlI'1- K1- ,' 111, Mrs. .I:11111's SI1:1l111-I. II:11".'1 . Z1-I1I:1 II4'iII'II, Mrs. II:11'11I1l 111-:11'1I. 1':'Iif. l':111Ii111- SIIIi1'I', Mrs. II. S1'I11f' PII, I1'II11I. I-'I111'1I S11':1rI. I'1111li:11- S:1I1-s, MI. M1 'rIs. I'II2II'I1'S I'111l11l1-1'. II11I1'k, I 11:-r.'1'iII -. l'ZsII -' S1'I11'111-1I1-r, NIII'SI'. I"Ii11I. I.1-:1I1 .I:1111- I'.IlI'I'IlI2IIIIII. I'II1'I'I'lIIl'I. S.1,2I11:111. I':1r11Ii11:1 131-rI:11I1. Mrs. I'iIIII III11z1-. MI. M 'riS. 1r1I ' II1-1'k1-r, N:1l-s111:111. 1'1I1': 1:11. I-Ill11i1'1- IIi11'I11'11 k. M11.'i1- 'Iv1'2l4'II1'I', 111-111-s1-r-. I:1111-II1:1 lb- j 11. Mrs. Il1111:1I1I I:I"11'Ii, M1. . 'ris. .I:11111-s II11rr1'. IZ11i1'k, I-'Ii11I. lurk M111'1':11'. M1. M1 1'1'I. I.I1'r. k S111111I1' I'11.. MI. .I 'i . I':II'I IvI'I'Il. II11i1'Ii. 111i."1lI:-. 1I11r1l1111 II111-k11'1II, M1. M11rrI,' II:1r1l11':11'1-. MI. M1 rris. .I'l'1'IQ1'IlI1IIl IiIlIi:111. I'11iI1-1l SI:1I1-5 .':11-1'. I'IIIII1'I' II11I1I1. l':1I:11'1- 'I'1':11'1-I I'11:11'I1 1"11.. III'III'.'l'I'. -IIIII1' II1-:11'i1'k. BI2II'I'I1'II. Ilf ' II1-'rI1-k. .11"11111'11:111I, II .IIIl. II1 '11II11' Si11111111111I1, MI . ' h' 'I'1':1ff r1I. I":11'11 ry, MI. M1"is, I'I11'Ilis II1-11111-11I1:1g:1-11, N111'.'11 III' IPP. IVFAKIII. MI. M111'1'IN. II1I -rt II:111l1-1'. IIIIII'Ii I'11Ii1'1'111:111. I"lI11I. ,1'II"- .IIIII'II'II. I'.III'II1I'j', 1'Ii11, I'II: 'I'IlIIlIIlI.'l1.I, M1'.', M. S1-I111IIz. MI. .I1 "I , I"1'1-1l S11-1-I-, II111111. MI. M "Is. 1:1111-s II1111111-1'. II 1111-. M1. .I1 1i1-111'g1- lC1'1111s. II11I1'k. IfII111. I,1'1111 'I'-rry, IIl1I1'k. I-'li11I. 1I11'1-111I11l1'11111- K1-,'1-s. Mrs. .I:11'k 'I'I'IllIII:III, I"Ii111. I'IlIII'II'S R'I1-1'. I":1 'I ry. 1'IIn1, II1-11:1 1i11111I111:111, Mr.-. II1-1'1-1-ly 'I'1'1-1-ll, Mt, M111-1-is, W' '- M1111:1-1'. I-':'1 ry. Sw: 1'. 1'r1-1-k. Mil '1-1I WiIs1111, 1'I11-1'r11I1-1 0I'I'i11-, Ml. M111'ris, FI1,' A11kI:1111, l'I.'I -r II 1I,'. I"II111. l!:1,'11111111I S1I1111111. II11I1-Ia, MI. M "is, I'I..' S11 '11, "li I. IIli11 Ii1111is. A. 1'.. I'lI11. I'I:1r1-111'1- I'I1I11':l1'1Is. Il:1i1'1' IV 'kv . I"I' I. II:111:1I1l S111-.II1-1, I-'isI11-r It 1I1', I-'li11I, R11 " I'III'l'I'I. I3f1r'1I1'l1N IIHIPX. I'111'I lI111-1111. II:II'I'I1'II I.I1-1I, .Irs. ITII: ' ' . 1"Ii11. I1I1'1'l1'11 .I11I111.11111, Mrs, 1'I1:11'l1's II1-1'I. FIIIII. I.111'ilI1- Ii 11. Mrs. WI - -1-, I"Ii111. Vi ""I Il -, I.1111g: II1-:11'I1, 1':1iif11r11i:1, I. IIISI' ,I11l111.'1111, Mrs. MII1 II lI1111I11-1'. VII111. ID1 :1l1I II1-1111-11I1:1p:1-11. .11'1 y. I,:1. II1I 11-1 I"1'I'2ll.' . 1'1-11Ir:1I S1:1I1- 'I'1'II1'IIl'I'S. 1' ll 1:1-. MI, IVII':111 I':1::1-, I"isI11-1' II 111. flint. I'I1': .':1111. I:11" I'I'1IIiS. I-'Ii11I'. 1i11r1l111 II11I -'Is1111. I"Isl111r II1 1I1'. .I1. . '1'I.'. II1'IIII'II'Q' II1'1'IiI'I', Sfilll' XIIIIIIJII lf' .' :111'1', M1. . .XVI 1l1I II:11'is. I":1r1111-r, '.'1'iII -. Kv' ' I':1rr. Iillivk. 'Ii111. V1-1'11:1 II111'1l, 'I'11:1-I11-r. MI, .I1 '-Is. M: 1 I'IlZII4'j', I.1-xi11g:111r1, II:1l1I1 I':II'I1'1'. I":11-I ry. I"Ii11I, Il:1'nI M1'lI1111'1-II. IV:1.'I ' g:1111, I7, C, I'1IlII'I'III'1' Kurtz. II1'I'I'I.'1'II. I.JIII'I'l'Il1'1' II11I1i11.-1111. I-':11'I11r1', MI. M '1'is. I'1-:11'I IIIII'III'IlI'Ii. Mrs. IliII11'1'I II1--kI1-1, II1-111'N1'1'. . .'.' F .. 'IIIIIITSIIIII 'l'1'1'1'1-II. Il11i1-Ii. M1. .I rris. IV11I'11II11' III111I1.:'1'1I, IFIIIII. I11l 1 M1-1'1'iII. lI11I1'k. M1. Morris. IV:I111-1:1 II:11'111 II, I-'lI11I. Ilv ' II1'111'11. M1'.', IIz11'11l1I IIIIIIII, II' 'S1'1'. II1 ' j M:11'sI1:1II. M1.'. II1-1'111:111 III'1I1I'II, . . ris. I:1111-II1- .I 1. lIIII'I'II'II, S1-I11-11': '11g. ' .. 1' .III 111- - 1l1'1-1-111-. IIIIII 111. MI. .I lI'I'IS. III'I'IIIII'II I'llIIQ'I', l1:1i1'1'. 1'Ii11. lI11II1 I11-1'k111'. Mrs. WII I.' I'JII'I'IlII. MI. M1 '1'Is. 11I: xllll' M111 -1'. Mrs. II:1Ii1'I'. I"lI111, I'TII11-I l'I1':111s. 1Q1-1111s1-1- 1'1-111111 II1-r:1I1I. MI. .I1 II1I -rt W1-lah. 1l:1s S1:11i 1 .III1'IIIIilIII. 1I1':1111l IIIillI1', .I11- M rris, A. F.. I-'II111. IV-.' ':11111r, 'I'1'111-k1-1- 1111' MIII111' II1':11'1-I I'11.. 1'.' 'III1-, II:11'1'1' xI2I.' -II, N1'11' XY:11' Iiry I'II'2lIII'I'S, MI. M 'VI . III'II1'1' II1'11'k. IIlII1'Ii. M1. .I1 '1'I.'. IZ11II1 I.:111g:1l1111, 'I'1-:11'I11-1'. M1. .I '1'Is. NI:11'1::11'1'I I1I1':111s, .11111I111r M11I11r I1'1'1-i1:I11, M1. Morris. I1I1111l SI1-IiiIIrII'I'5'. I211i1-k, MI. M11l'l'iH, I-I1'1-ly11 III'1'ilVl'S, I-'lint M1-1Ii1':1I .Q S111'1:i1':1I 5111111111 111-111n'1--. I1I1'1"IJ'll IAIIUIIN. IN"'1'I NWI. XVI ': S1' 'I. II11I1'k. , 1, . ' Il1111:1l1I Ii:11'is, IIIIs1'ilI1'. XII II1'is11'11l1I, 01111 I', 1l1': , Cl' , .I:11' II1f:11'1I. .X. 1'., 111-111-s1-1-. II1'IO'II I":11'1'i111:l1111A Mr.'. I'ilI'I .1111111-1'111:111, MI. I 1'1'i', M:11'I:111 SII 1111. II111111-r II:1lI 8 II1'III'III2 1'11. 1IfI"'1'. .1 Il:1 S111iII1. Mr.'. XV1-sI1-1' X1'.'11':1111-1'. 111I."ilI1-. . ' 11. I:1111 XI11I'1', IC 1.,' -- , '1'IIIl, I'I'1'SI III X1-sI1-r, IfI'I'Il'S. II1-I1'11i1. II:1 'Is1 ll K1-Il'1', Il11I1-k, MI. .I1'-ig, J11- I.1-1':11-. M11 l,' l2II1I1- III,'IIIIII1', I'IIII'2l1I4l. IIIII'1'I'lII' I1'11-, Mr.'. .I11I111 M1-r1'III. .II. . 1"s. .11111:1 Xvl'I'III1'I'. Mrs. IIIII'I'1' M:1111'1-II. MI, M1 '-Is. I'I1I11:1 II:1I11, M1s, IIIIII II:11'kI1:1111. I"lI111, I'I1'1-I1'11 III'1l1'Ii. 1Y'.'1 'I'Il SI:1I1-'I'1-:11-I11-rs1'11II1-31-. Ii:1I:1111: x 1. I.'Il.'I 'I'111'k-, VII111. IZIII1' MiI111-. I!11I1'k. . I. . ' RIS- I'I11::I1'. Mrs. I,1111'1-II. . . . PI. II11I11-rr IVIIIIZIIIIS, N1 'I11'I'II lI:111IisI SI'IIIIII!II'j', I'I1i1-11:11. I'II'II'IIl II1 I::1-, I"JII'llI1'I', 1'II11. I'III:1 III'lII'If, Mrs. .I:11-k V:111 II11-k. I"Ii11I. MII '1-1l XIIIYIIII. Mrs. I'IIIII'I'j' .'I1 ' MI. . 'ris, K:1Il11'1'11 xV2II'I'1'II, xI:lI'l'II'II, I1'II11I. I'IIIl'Il I,II1':IS. I'II1'YI'lII'I, I-'!I11t, I!11Ns1-II I'i11111-1'. I211i-k. I'Ii111. IIi'l1:11'1I 1':1rri1-1'. IIlIII'k, M1. .I1 'rI., I'31I11':11'1l Y:111.1:1k1-11. I-'i.I - I!11I1'. MI. M1 rris, I111l.' II II1'I'I'I', II4III1'. IIi1'1'I1 IIIII. VHIIU" IIIIXUH. I"II11I. II:1,'11111111I IIi11'I11-111'k. I':11'1-1:1k1-1'. 1111: 1:11. .1IIis1111 IIII1-I11' 1-Ia, I'I1'il N1-r1'I1'11 IV ' 111-11: ' 111. - Mn ': 1 'I' -II1-1'. M1. M rris '1'I1-:lr-, MI, . i11g:11111, I1, 1'. M: "II1:1 l'I11k.'11111, If'II111. III'lI1'1' K11111111-rI1111'k1-1'. I:1111:11I1' I11' I-'I1111. V1- :1 II11'.1I1I, I-':11'11ry. I' 1, I.1111Is M1-1'1'i:1111, Ii:1I:1111:'.1111. I':111l M1 11 2111-, -': 1 , Clio. Il:1 Nr. .I11I . II 11111 Il:1ir1'. 111-111-.'1-1-. II1'111'1- 1IIII'.'II2l.II. I"III'IIII'I', M1. .I1 -III" G1'0l'L'1'. f'IlI'Yl'I'I1'f. MI. -I l'l'IS. 1r-' - sr. J111111. lfi.-111-r l:11Ix. 1:1-111-s1-11. I""iN llilklw N111 Iiflwill II:1l1'. gil 11:11 I'I1II I1 II:11111111-I. IJIIIII. I':I'IlI'SI 1'11II. M1. . ' 's, I.:111r:1 M1'I1111'1' -. II II 1. M1. .I1-'Is. III:11l1's NX'SIYiIII1'I'. 'l'1-l1-11l111111- 111 -1':11111'. P: Iif111'11i:1. 111 1:1I1I 1111-1111-1-11, 1:1111-k. 1-'1i11r. l'111::l:1: I1--1-, 1:11i1111. Mr. .I IVI1 'III'I'flII. I'I11-1'1'11l1-I. MI. .I "is. -MII"'V IIUVH- IIUIIHH VIIIII- II:11-11I1I It I1I1, FIJI -1' II11I1', 111- 1s1-1-, 5I1l-' IIilI'IUI1'3'. I'vIII'lII1'I'. 1'Ii11. 11'1 1I1I II 11. IIIII1-k. M1. ,I1lI'l'I.', II1'Ill'1IiIIIIl:l III'IhN1II. II 111-, I1'Ii11I. XIII AIIII IN-:111. NIiII'I'I1'1I, 'I'1'IlI'Il1'I'. TI1--1-I111r. I'5"lIIH" SH '1II1'5'- MVS- -IMI ll -III'Il. ' -' 'I K. 'II:1": '-1 l.:111::I1111, IIIlI'I'I1lI,!IlS, Flint. 'Il"1l'!II' l:"I'I- liuifk. VIIU1 4'III'ISIIlI1' SIQIIIII 1r, I"li111, 131-111':I1' NIIIWI, V. S. . IHY- Vi :1 S1:111I1-y, Mr.: M-I' 1-1'1-r, I"1I11I. AI2II',LfIlI'1'I I!1111I, Mrx, .11'Ii1- M 1111111-1'. I"Ii111, l':1rI AIIIIII 'I'IIIilII. ,XIII -r111:111 I'-O'6'II NI1II'I'. MI. . 'rIs, II11l'is N11--I, NIlI'5I', I"Ii111. XVII 1 ,11111111-1-111311, M1-.3 1,1-.11. 111,11-,ww 111111. 1'I1:11'I1-s .KII1-, I-':111t111'1'. M1. .I11-1'I1r, X1-ls1111I'I11111111. I!:11'111' II:1ki11: I'1,, M1. X1 ' I.. I.1-:1II1:1 M11s1111. II2IIi1'I'j'. M1. .I1rrIs. ' .. 1' 9.. I'1':1l'I I.1111l11Is, Mrs. I.1-II111' II '. I"II111. II:11'11I1l Il1'IffIII1s, I'11111'l"N II:Iil'3'. MI. . ' . Ii: II'jll 1ir1-:11'1-s. I-'Ii11I, 'I.'-:Ir l,1111::. II11i1'k. M1. .I1 'Is. I'IIff11r1I 4'III'I'I'Iy, F11 111-r1-11, I'IIII, I'I1I11I11 II1-1I:1'N. If S. .':11'1'. VI'::i11i:1 II:111111-1'. Mrs. ll1111 II111-k111-II, WIIII. W1 I "H 5I"IIII'I'Il'l'2IA'. I":11'I111'Y- VII"- xIiI"" I,IIII'l'I'Il1'1', Mrs. 1l1-11rg1- KII 11II1-, M1. M111'1'Is. .IIIlIl' W1111I, Mrs. S11-11: rt IIIlIII'I'III'1'. 1'II11. xI1l"III'l'I 11:1111I1l1-, Mrs. I':IIlI M11 :1g:111-. 1'lI11, IIr1'ilI1- IYiI'l':1111s. N111II11-1'11 IZz111IisI S1'IIlIIIZlI'I'A I'I1I1':1:11. I. 'I'. Sl'I"'II, I-'Ii11I .I11111'11:1l. MI, 1 '1'I.'. I.I1111 S111ilI1. I'11I1'1-rsII1' 11f Mi1'I1I::111. .IIIII ArI111'. I'IIiII'IIj' S1- II, Mrs, 1'11I1-1111111 I'1-111I111r1111, I1'lI111, SI:11I1'1' I'11s1-11s. M1-I11111:1I1I II:1ir1'. MI. M 'rIs. I'I111111:1s II:1l1'1'. Ill1I1'k, I"Ii11I. II1-:11I11 M:IIl1-11'.'. 3I2II'I'I1'1I, I"Ii11I. M:1'Lr1I--l'iI1- IIN: XII I':1lIf11r11I:1. .I11I II SIr:1111I. I'11i1'1-1'Ni11' 11f MI1-I1Ig::111. .XIII .1rI111r. 1l11I1Ii1- 'l'i1II1:1Il. Mrs. AVIIIIII' II:1111-I11-1'. ' . l':111Ii111- II'I2III11'Ii, M: I'l'II'II, Ml. M1 'rIN. 'I ': 1 ' " - 1. , s. Il11I1111'I I.:1lI111-, MI. M111'l'Is. I111111 SI:11I1-1'. Mrs. I-'r1-1I SI 1-I1-. MI. M111'1'If4. MORRIS SONIAN IN 1 1 1 11 III IIN 11I N X 11 I 11I N N X111 I 111 II CI INS Ol l 37 XIII!! 1 N IIX 11N1 1 1 1 II 1 1 1 XI1 XI11I'I'IQ I X 1 XN QII N1 1 X1111 1U 111 XrI11 C0111 Ilmt 1 lI1' 111 N IN! I N Il IIN I1 II I1 N 11 1 1 N III N 1 N I 111 1 1 I NIIINIIIITX B111F11 Mr Mor 1: 1 1N XI111r1 I1 111.1 Q 11 1N lllfl N 1 111 11 1 IINI I 1 F 111 II 1 IIIII ll 11 1 ISI II I FI INN 01 l938 I IN XI 11 N N IIII I I 111 1 1 XI N 11 X XI111 IS I N 11 I1 I IIIXII XI11II111d 11 1 I N 1 1 II I IIN 11 I I 111 1 N 1 N N I 11 X I N N 1 11 1 1 11 U01 II 11 I 1 III XITHIIIII 1 1 II I1 N N 1 IIX 1 1 N N II N II ,211 N 1 N I1 INII 111 1 1NN 11, 1N1 1 N N II11 D1tr1 I INN P139 4 x I IX II' IIII 1 I1fIAIIIIN IXIIIIIQIII Mlrket XI1 Morns 1 ,, N I x I 1 I I ,.1 I 1 N I II1 1 1 N II 1 N IIINI N 1 ,,, 1111 Xllll 11 II I Il Nl I1 I11111 C1111 X1 11' X X111IIIN 11 x ll 11 I, N 1 ll 11 1 N 111 1 1 N1 III N XIIII 11 N II1 1 I 1 1 X Xlulllb I1 IXIIIII A L 1 IN QN IN Il 1 1 I N X III 5 1 11 1 XI XI11111-N 11 1,.1 1 N1 I 11 I IN N II XI XXIII N III 11 1 N ,, IN 1I I X1 'Ilt XI11rr1N 11 1 II 1 N 11 N g 11I ll I11 Il, I I11sI1111 111111 II11I'E'1111111. I-".'I1111' 1111111 11I'fi1-1-. I-'Ii11I. 1'111-111 N1I'1I. SI 11111g1':111I1111'. XII. XI111'1'iN. Ni I11 1111-1-I1-11. II111111-. 1'Ii.,- ,I:111lq XXIII IIN. XI:11i111-N. I!111'I1111 FIIIIIII. I"IiI1I. I'IIINI1'1:'II1 I'1-I1-I'.1111. .X1'111I'. I.11. .X11:11-I11N,1':1Iif. II1-111'y 'I1I'lIIIIIIII11lII'. I1'iNI11-1- I1111Iy. XII. XI111'1'iN. I111II1 II111'k. XI1'N. XX'I'Ii:1111 I' I-'li11I. I .XIi1'1- XI1-Ii- ZI11, X' II11I11-II XX'1-'INI1. XII. XI 'I'IS. XI:1'111II:1 IIIIS.1'II. XI1'., I1IZII'Ii SI111I1-, XII. XI I'I'IS. I-'1-1'11 I'I':1N1-I'. XI1. II':1 I'1-1111-. I'1111II:11-, 1'I:II'I4 Nl -11I1-. I-':I1I111'y. XEI, XI 1I'11N, UX1111 lI11yI. I2.iI1'I1. XII. XI1 Vis. II 11:1I1l I'lIlIIIII1'I'. li:1I1111111z11111'11II1-211. Ii:1I:1111:'. 1, I.I11y1I II1-i1I11I1I'1-i1'I1I. I!II'1Ii. XII. XI ':iN. 1II'11I1'I11-11 I,i1-1I. VII11. 4 l1.1I'I1-111- II115I. 'I'1-1111111-1'. I11I1i:1. NI1"l1-I' Il1111II111l. II1111N1-II'111'I1, 111121-1'NI'I1I1'. .XIi1-1- 1':11'1'11Il. XI1'.. 1'I1:11'I1-' .IIII1-. XII. .I '1'iN, I"11u'1-111 SI 1111-1 l11T1':4. .X. V.. XII. XI111'1'iN.- 41:II1'II SIIIIIII, I211NI:1111':111I. X'I, XI '1'iN. XI1-'1'iIl ICI11' 1111I1':11II. Army. L1111 'A 1, I11':1I1 Y"1111Pl'. III1I11II. XII. XI1 'I'iN. XIII-I111:1 :1I'lI5IIIlIl. XIGN, I'f1II:iI1 ?:.NI:xII11'Ix1i111I. .1:11'1:111 .:1w1'1-1:1'1-. . IINII A11'Ill'Il'I'. . I. . 11'1'iN. I':IIXX'III NIINI. 1'I1rySI1-r. 11 '1IIt. 1 U P 9 ?I3I1I'1'IX'II1' II1II'IlQi. XI1iN. III1-I1 ,::1I1.yi-Ii. 121-111-N1-11. :III 1 1I1'1-:1v1-... . 1'N. "11111 Il1':11I'.1-I. 1' III . l.i.,,,,... M...-.H.U. A . . II1-I1-11 X.l-P11-llIl1. XI1". I1.I'."11: XX1'.I1:1111N, XII. II111'1'1N. . I , 4 ',' 11 ,, 1, , . - .I11I111 XX1II1:111N. .Xr1 I.:1. I..11IiI:l11:N:lIl.'.1111.1I1111. 111111.11 5I.lI1 I1.11I111N 111II1,1. XII. 'MWF Izmjllwu-'ills MIS. DHIIIIIV Ujxllllml Illywkrlxulp- 11,.,.Hi.,. lH,'.1l..,,,l.' Sl,l...A,l.H..- HMl,,A,',v 'I-1.11-ITII1-1,111-1,111-11-I1I. XI1.. I11I-.111FIv111111u, XII. XI11111N. 1'I:1I'1-111'1- I,1-'.:1111I, 1'11II1g1- I1111. XII. XI.11'1'5N. I-.",f" ""' FX V'-'If 1.g'i'1l'11"'1- "'1' 1111111.11-11 x'1111111-11211111-1. I 211- 111-11g XII. A1-11-1-:N I1-'!""'f -',I.'f": 'xl' " ' NI -1' 11 II11:111:1 X':111II1-V1-11I111'. Sl. .I .1l1I1 II1N11iI:1I. .XIIII .X1'I11r. IZ'.'1"'1'..1""x1I.'11.' A -1'-.II':1'."I Ztxf 'filly lin: Q 1. HN, ut XI:15I111I I.:1111I1111. XIVN. II1l11-1'I 1IiII11N1 i1-. !II11I. X"1II'1i:l:D'IllI1 'H1""'s1 4111 r" ' 'I Mu HH H "J .':1fIQ'ffI'.'.'.'5l,1M"'.',Q' 1xf4HI:.:f1-1: "'-1 I Im' 1.1111-III-In xXI111'1'11l'1A11i1IIFIXIIal'111 S"I11111II.HI11-kwilil l':1II1111'I111- IIiI11. Xl1'N- .I II111'I1-I' II1-N11iI:1I. I1'Ii11I. I-2':1.'I"'IAI ,l'1"L'Ah' U'Y""1"""1'1 " 'J' ' ' A 'HIM' 1'1'1""'1' '1"1"1- 11 '1""' ' - - 11'-11 '11.11l1'1'N1AIf11" A "HMA ,',1',Qff.'.'gfi 1,'.Q'.1.'f.f.T,11"IQ..Iliff 'If,'.'A.':l,lf.'f.i:I." 1151- 615111111 AII511-1111.'11111-11-1-IT11.-.V 1 '1'r1111'1..,' 1-'1i111. I.II1'II:l .X1Il1-. Xi1'N. XYiIIi:11.1 II:1 I1111. I1 11N111, R11""'c,-'li'.'1Kxi'.j"Q'.l'ft'l' A' "'I..l. t l1'1-111- II1f1111I11'A'. S1-'re-1:11-5. 'I'1-':1,. 4" 'Q 5.-"j ' 11- 111.11-31111. 1'1- II:1I Y111111:, 1I:1N 8111111111 .XIII 1I:111I. 1i1-111-:11 1. '1"l""5 IA1"M'r' hm' ' ' 0 t' I1:1l1- II1lI'IIX'. .XI'IIIX' .Ii1' 1'111'11.. II:.xx':1ii. 1l1':11'11 I':11'I1'i1I:'1-. I!11:111II 11111-1':1I11:'. 111-11 -N1-1- 1':1II1111'i111- II11II11xI:I5. XI1'N. XX'fIIi:1I11 Sw -1-I. XII, .I "iN. I' .. Ol' .2. I.1 'Is Ii 1.x1i1ki. 'I'I'll1'Ii1'I'. I"li11I, II111'I111I'I XI:11',NI1111'1. I1I:1NI 511I1' 1i:1N Sl'11511I1. XII. XI111'1'iN. j.',-,1.1,.i-j,k 11,,1.,,114 A1I1,i.,,, 11111.-up AIlI,i.1114 1"'1'15 1'11111"1'- ?1I1'N. I 11 1 . . 1.1.1N II -1-1-11-11. 1-'11111 ,111111.11- 1'..111-Q1-. ..II. A1111-1-IN. .XI:1i1'1- II.11'I. II111111-. XI1. XI11'1'iN. 11311,-V N1m,,.,,. 1.':,.1.,,-1-l 511. 31.,1-111, "1111 1111111-111. Il- Xl. '111'1'1'-- 111"'1'111'1'1 111111111111 'N1-1-1--11. 1:1-111111'-11 1:1-111, XII. XI11'1'iN. 111 '111 II1,' . XI1'., II:1y XX'IlI. XII, XI111'1'iN. " ,gl 5-' ' A 1 3 A ' I 1-111111 1'1I'1lI. N113 '1'X'. 1'11'1- .I:1111- XI:1:'i1111. XI1 I1i-1':111 5111111 1'11II'1-u--.l1I:1.1 I.:111N'11g X111'19111 111"'1'1"'f- 1103111131 1'I"1'?'1"1'1 '5"1"'S""- l1I3lI'1' 'I1lI.1I'1'l' XII. XI11I'I'IN I'11NI 1IIA1I1'1'.-XII. XI11'I'IS. XY: I1I11 .X111I1-1-.-1111. II1-11111-11 I'I11111I1111g l'I.. 1111111-N1111. ,11,.,1,i1,, 1.j,jg1'..1-Q 31.111,-1,.11 1.1Ij,,1' 11-'f1111'111' S1' II- -N1 ff- 311, 3I-1"if- 1.1111 5111111-1-11112111. 1:1111-11.'A11. M111-1-11. H1-I'1I1111 1':11.'1-1'II', ll11111-. 1'I1. I'I1I1-111- li:1I11-.1 I1. .I 1', X'I. XI111'I'iN. .Xl'T' III' I!1'1111I41-X. X, V.. I'Iil1I. IIII I1 IIIINIII1- 11-. I"II11I 'I':11'I1I11-- 1'11... XII. XI111'1'iN, -X11 11 1'1111211'- P1-11 I "f11-'- I1-1111111112 1.111-1-11 11111-1. X. 1'.. XII. A111-1-TN IN:1I1-111- XV1III:111:N. XI 1I1-1-1 XI1:1-I11-I. XI.. X!111':'1N. K:.,1l,.,.5,,,.'M, mi,-,.' 511-5, 111111 I-1111411-111:111. I-Alilll. .I11IIIl IY1II1:111'. ,XVI I.:1. 'I'1-1l 1'111111i11-1I1:1111. I111111- 151- -N1-1-. XI:II'1-11IIi111- XI:11'I.1-1111. XI1'N. I1.11'1'.11I ,I1-1'1I1111. II11S1'1'NxiII11. 11.,l.1i,,..1g511T.I1 X YA 41' 1111.,- II11l11-1'I I!11I1I1, 1'IIix1111N IZ:1I1Ii. II1-111.-.'1-1-. I lmim. Mullmgflqfl ll- M-'1l1.,..ll-l 11.111, 5, ...HI Ml- M ,I-H, 111111111111 .Xl'11'N1-. XI1-.1 .Il11xl1-3,1 NIIEIIIII-5. XII. XI 'I'IS. 11111-1111-11 II:1:11ilI1111. XI1'.'. I.111'1111 Il115I. XII. Y-I111'i'iN. 1 ".'1: .' '.. .1 1'1 1-NS .,i-"1 S:-' 1"'11 C:. .1 ,' 1'...1 11. 11:11. .1 111.111 11.-111-1.1-111.-111. XII. 11.11-1-11. 1-l1',.Q1',.i., I','.'.ff.f," ,1f,i'.1.','lIff.'L. l',111R.f.,f.1,,jfHj HH: M..,.,, Ii1'IIIl1'III Ii111,1:'. I1JIIl'X' I111I1i11:'. XII. . ' 'B. Ig,-,l1'1,,,, M I-1. AA - y ' ' 11511'1"'11 '1"1"1"11- 1111"11- Il 1'1'-1'il11'- 111.1-1111111111 XI:1II::1-I1 AX l'. XII XI 1'1'iN. 1'7'I'1"" 1'1'- 11 -1111111 1'1'111S111"11- 111111 11111-1.111 141.11111-1-111.1-121-A1-A 111111.11 '111 X11 -1-1N. XV1 I ""1 111111111112 1117- 11"1'1"1' 14'11I'1'1- 11011-V I1I1x'II1N Il1'111'IQ XII'IlIL1'IlIl SI:1I1- N1A'111:1I XI1."l:111Ii. I':111I I.11I-'111':11I. X':I1'1111111 1'I11:1I11-1' I1':11I111'I'. XII. XI '1'Is. 'NIH 13,1 1111.511 I .. ' ' .X111':1I1 S111'I'1-11. XI1'N. II1111 I-':11'1'i11g1'111:1. XII. XI111'1'iN. 112.1111 1-.,,l,.ik1..:. MMIII. IHA 1,-11, .l:I1'Ii II111'I1II11iI. XII. XI111'1iN II:1.'11u:11'-. XII. XI1-1'1'1N. 1'I-11-1-11-1-A I'1'1-1-111.1-11 IIIIIII11-1' -1'.A1 XII 'XI111'I'iN I1111'11II1x II11111I. l'11iI1-VNAII 111' XIi1I1i::1 1. .X1111 .1.1'l111:'. 'Gln Hi..1ml.dg A'11A Ah A ITA. A ' II:Il'l'X' NIIIIIII. A. 1'.. I'Ii11I. XII. XI1'1'is. 'H.,1,..I,l 1-.l,.1Q,A,f, I 111 11 11.1. 1.111-i1111- 111111. N1 111111. 1-'1111-1 1:11111-1-1 II1-lA1'1f1'111I11'1 I 111 XI l'I'IS III'I1I II11XI, Xli 'I11::111 S1:1I1- 1'11Il1-141-. If'1NI I.:111NII1:. l1t,l.lfY I.,,1,,..I,f11',j,,,..'1.-11... N A I A 1 1111111 '11 ff. 1111- 'F1'111'-'-- 1'11iI1i11N X111 N1 'HN 1.1-1.1.1. 171-1-1-1---11' A11-. II1l:1111I 111111111 111 -1.1 1:11111 1111111 I2I:1111I1:11'1I II11II1. K:1l:1111:1z1111 1' lI11:11. lin: :'.1111. l1U1,l.l.l I-mmwil H 'm. HMM. 1... ' ' ' 1l11r1I1111 Ri1'I111111111I. I'III'Ii:I!2 I.11I XI:111:1.11-11. XII. XI 1'ri.'. xl...-11,1 13Imf1.,I'I 11 '1.-I..lm.j.x 11. N- .Y 111 M, I.1Il'.'1 II11I. 'I'11:I1'I111I'. II1141-1'N1.'iII1-. :yum 11:mu:U. L' .NSA " A A N1 'IIIZI I':NIII1IIIII, II111111-. XII. XI111'1'I.'. H Q 1111-1'I1111 XI1'I":11'I:1111I. Il11i1'li. 111- -N1-1-. -- -1 ' ll11111II1x' XX'1:1I'1-1. XIVN. II1II1'l'l 1l11:11-I1. I-'II11I. XII'1'I1- SI1'II1'1'I'. Il11i'k. .It. . IIIIllI'l'I XI:1II:11-I1. I'. XI. II.11I1'11:11I. XII. I"I1-:N:111I. Rut ' "., . '., I1'Ii11I. .XIi11i111 IIi:g:1s1111. XI .1.Il11-'11 X'1111:1I 11-. Ii11I1I 1'Iiy. .I::1111-N XIiI1111. I'-2I1'I1II'X'. XII. XI11'1'iN, XI:1."111- R1 I i11,1111. II1-111111 11111-1':1I111-. XII, XI.1r1-ig, I'I11'1N1i111- IIlil1'IIIl.lIIl. Ii1'1.g' XII. XI1 '1'Is. 111'-1111 1511111111-. 151-111-:1111 XI11I1-IN. XII. XI111'1'iN, XI:1'i1111 II111I'II'1-II, Xlrs. IIz1'i1I .21-II1-Vs. XII. .I1 R11 1'I I-'111'I111N. 1'i111111s1111 II: Ilk. CIIII. I1IIIX'1I l.1f'I1-1'. II III 1. . t. I I.1II1:111 .I11I1!1N11I1, SI1-I111:'1':1I1I11-!'. 1'Ii11I. XYII11111 IIi1!I11y. II111111-. XII. XI1 '1iN. IIiI1:1 SI: I.111'. XI1'N. .I11Iz1 !'1'1-11111:111. XII. XI11'1'iN. XIEII'IIlI'1'I II1'ig:I1:1I11. I2I1i1-k, Il1j'11'sI"lI1-. I' -111111111 Il11II1. K:1I:1I11:1z111 1'11II1-141-. Ii:1':1111:1x1111, .I11. -1111 1':1I1l111'. .I M I' XX'11I'11I1111IN1-. XII. XI 1'1'iN. I'Il'XYIlI I'1111-1-:1111. I!1-II 'I'11I1-1h111111 F' .. .II. . 'r' . I-'l111'1-111-11 IillllIi1'l'IIIl1'Ii1'I'. II111'l1-y XII 'I'1':1i11111g. II111I 111-111-I-11-111 IZI1111111. XI1'.'. R I 11- I, I' . . ' 1 , 1':1II11-1'i111-I11'iNs-111.1-11111-II1 II1-1111151 SI11111, XII. XI1 '1'Is. .I11I111 XI:I1 Iiny. II111111-. II--I1'11ir. 1'I1-11 .I1-1'1I1111. A. C., I I. . 'ri.'.. 'I'I111II11:1 SIIIIIII. .11. V. XII. XI11!1IN. .I:11'Ii I.:1'.IN1111. I':11-I111'y, XII. XI VIN. 1'I:11':1 I-'111-1'i11g'I1111. II111111-. XI1. XI 1'1-iN, 1.1111111111 II1-111i1'i1I1N. A1-1-111111I:111I. XII. XI I'I'I5. II11I11-1-I XI111I:1g:111-. I'1ilI'III1'I'. 1'Ii11, X1:11-i:111 XI11'1'I.!1. XII'r. II1I11'I1 II:1111I11-II .II'.. I1:1I',1111 XVEIN1111 II1-111111i:1Lv,:1A'. I1:11'l11-1-1'11II1-141-. XII. XI111'1'iN. Ii:1I11I1 II111'11I11g, II 11111, XII. XI11'1'iN. ,XI111:1 IIiI1IlI1'I'. XI1'.. XI:11'Ii1:. II1-11-111-1'. II111'11II1I' S1-'-1'11, A. 1'., I . . I'I111'1-111111 1':11'1'. .X. 1'.. I-'IiI1I. ICNII11-1' 1'11I1-. II1111N1-II11II1. XI1. XI 1'I'iN. 1S1-111g1- I'1-I1-VN, II111111- II:111'y. XII XI11'1'Is. K1-11111-111 XI:1I1iN. I1:11I11-I'. I-'Ii..I, 11'1::1'1'V I1111l11'--11. II111111-. XiI.'XI111'1'iN, XI:11-.1 111-11111:1. 1111111 I1iII'. XII. XI111'1'IN. ?I:IlI1'IIlIl'4TIIIIIII. IIIJIIIIIMI. XI1 I'I'IN, lI1-1'I1:11I1-II1- I11-LIU...- -':1111-1-N . 1:11111-. 11- 1114111-, . , . 1 'I'Ir. 1, . - . ., .. 1 mi 5. .V X1-II11- K1 117. XIi1'I1iy':111 SI:1I1- 1'11II1-4151-, I-I:1NI I,:1 .i11:. Iftu .?!H:IH,.4-l1'.I md ,HMM luvfu I , . . . . I.I1-11111.1 I.I.11I.I1111I. II-11111. XII. XI11111N. 111.1 1NI11111Q. II111111-. XII. XI111'1'IN. Il. I WI . ,L ,I NI, ld mi I N1 ':1 XVI i:1111N. XII'S. I1:111I1y 1' 1k. I1'Ii11I. QW?" '.'1"'I' " ' Y' 'H' l' 'f' ,A .. l'I11I:1 I.II-'1-. 5I -1111141111 II1'I' F1111 .XQI'i111I1111'1- 1'1111N1-1'x:1Ii1111 ENAIHAI MAIVHI IIAAHAIAIAIAA MVA R Lum "1 "1'. 1'111lf- VII11. 'I' 1 5 ' ' 81 N UI Il XII-rrls I 4 I I x I II IFN U mu r rl MORR E,-ONIAN I I I 1 I I I S - ' I'l.XN ' lfnw 4,1III.-III, IIg.I-. l'..,1 IIIII.-.-. XII IIN,-,-I, IN:II..iI. Ii:III:IIII.'. IIIIIIXI-II--I-IX. .XII XI-.I'I'Im, IlII:uI I'.II'II-'I'. Im-IIIx'y. XII XI-IVIIN. I III Ii'Ig. A. IZ, XII. . ' . XI:II'zI.III MII-'Ix-III. Ii. XI. 'IHIIL' 31, IIUI-I-I,- I II:I Ii:IlII'I'. X X .X. XII. XIllI'I'IN. I."II4I-X HIINII--II. lull XII.I1:'-V. N X. .X.. XII, XI rris, XI:II'liI,l'II l:.Ii,.f1g I,gIH,ilIg X lima XII IIL.I"I'. X. X, X., XII. XI I'I'iw N-II'III:u:I .XIIII:Is. ILIII-II .XIIQIII-ml I'I,-I IIIIIIII--III: X:-xm:III. IUIIIIIII-IIIII-I--I' SIIIU-II, XII XI-lrris. II:III:Iu XIIIVIIII. I'.nIIII1'y. XI , XI rII'Ix. XIIIIN I'v:II'mII, Ii, XI, 'I'vlII,, I"IilIl. I'Il,XIIIw IWIVIIIN. Ilnmv. I'IIII, I IIIIII 5I:lIIII'I'. I'-.I UI'fiI'--. XII. XIHVVIX. I.'lIIiw I'Iu:-Iwxxflxv-, XI:1z'iIII-5. SI III: I':II'I-IIII:1. II- IIIX .IQ'I'IIl'Il. I'ItIzI-ns' I1:I1Ik, XII, XI--VVIN IIIIIII IIIIIIJI. I',IIqI1-I- 'I'I':IIi--I' I'.I.IIII IH.. I'I I1 Bralvkr g. SI-2 .' It I-IIIII-II :In-I I'--., XII. XII-rrnw XI:II':.II--I XIIHIII1'--, IIIIIIII-A XII. .XIHIIIN I' l1:uI:l II:nxv:'. I'IIIII .IIIIIIIIV I'--I'II-gf, XII XII-I'I'Ix XIII'1lllI:I IIIIIIIIIIN Ilulm-, XII. XI-wrix, If I-IIIX IIVIXII--I-I. XIIIIIIL:-II NIIIII X--IIII..I, XIIxII:IIIII l'HII:IIII I.,-I-wx. .II-IIVIIQIII .XII XIHIIIX. XI IIX XX'I1III:uII-II. X. I'.. XII XI-IVVIN, XXISIXIII' N'IIw'I-Imvlu. IIIIII-II. XII. XI-IIIIN II nuri XIqI,- II. Ibm.-. XII Xl. 'rigl III'IIX I,:nXI:IX, IIIIl'Iq IIIIIIII-V, I4'IIIII Xuulrvx IIIIIIIII--IIII. IIIIIIIII. XII. Xlwrrix VIIXIIIN XIIIIII--'II I4-II. XIIIII-I' N XXX-III XII XI XIIIKIIII XIIIIIVIIII. I":IvI1vI'y. XII, XIUI'I'IS. ILIIIII II1f:IIII. l'IiIIl .IIIIII--1' l'IIIIIgv, IIIIIII. IIIIIIII I.I'IlII4PX. .X. If. XII. XIuI'1-IQ Xlzury I's-Ilmgill. IIIIIIIP, III-In-N-I-. II II-IIII III'III'4'I'. Xllw. I.+II'I-II IMIIIN, UIINIIIII- .XIIx IUIIIQIII, IIIIII'Ii, XII XI I'I'IN I III ,IHIIIIMIIL Ilvlm-, I"IillI. XX'IIII:III. 1i....IIIII:III, II:IIi5-III .XpIIII-p::Il-- In, I Im IIIIIIJIIII XI:Ir-Ii:IX. IIIIIIII-h XII. XII ITIS. IIXVIXII I'IlI'IIX. XIIN. XX'IIIl:IlII I1IIII1lI:I,III, IHIH If-Im IZIQIIIIIIIVII, .X. I' I"'II-I4 XXIIIIJIII lil--.IN--II, I2 XI. 'IR-III.. XII XI-III'Is IIIIII' Ii-III-I', Ile-NI:III1':1III. I'IIfI II- 'I IIIIIIIII- -XIIIIIIINIIN VIIII-'LI-, .XI'II,IIIx.IN, IIIIl:lI'II Vurnv-Il. .XIIIIIII IVIIII-ge-, .XIIIIIIIL III-I1-In IWIII. II--II -IIIIVII. XII XIIIIVIN XIIIIII- NIIINIIIII-I. II1III'4X IZ:II'. XII XI-Irrrx IX-IIIN .XIII-wiv-In. Xlfmlvrn Xl:II'III-I. XII XIIIIIIS XI1IIw- INIIIIII--I, I IIIIQIIMII III XII-IIIg:IIu, XIII: XIIIIIV. XI:II'y IQIIII-'I'. IIHIIII-, ,XII XII.,-I-I, I1I'IlI IlvII'Iu'I'A XI- Il+Il'III:Ii4IX Ilzxx SHIIIHII, XII. XIIIVVIX XIIIIIPIII!" XIIII'I'Ns. .X V.. XII. XIIIII'Ix III III IN'I'IufI', IZIIIVII, XII. XIIII'I'ix X'IIII.I I':IxIIII, wIIIII1:ll'4I. IIIIIII XXIIIuI:n IIIIIIIIVII. IZ:IIX--IR 'IZIIXIIII-A IIIIIIIINIII. XII. XII-rriri. XIIIVXIII I'l-III. I':III' II:II':III.III. XII XI--II'Ix XIIIIIV I1-III'III-IIII-I, IX, IQ XII, XI:II'I'Ix XIII:I IH-I.IIIII, IIIIIIII-. XIIIIIIIQIIIII, XX II'I'I'II II:lI'I, I'IIIXl'I'.IIX -II' XIII-III:':lIu, .XIIII XI'II-lr. Iivll-XI-'XII XIIIII-I' IIuIIII:IN IxIIIIIII-Iu:II', I':II'I-ll'-I. XII XII-VIIN Xlnlm SI -If ,X I', I-'IIIII II IIV5' Sn IIII, IZ.-II 'I'I-I1-IIIIIIIII-IV.. XII XII-I-I-IX IIIJI NI mug. ,X If XII XIIIVI-IQ. Ilunzllll III-InIIIIIII1xI:I3. lil'-suv. XII, XIIIVVIN. IIIIII.-II IUIIIIIIQIII. IIIIIIII-. III-II-N-'I-. I' Iu:uIuI I-XIII-IIIII. IDI-II 'I'I-II'IIII-'uw IN-. ,XII XIHI'I'Ix I2IvII'I.I I,--I:III:I, II-mu-. XII. XI In-VIN IIIIII-ix SI III. .X I'. XII, XI-II'I'lx X'1Il:uII XX'I'I:III. X. Y, ,X.. XII. XIIIVIIQ Inlm Xzlln-N4 III-III--1-5 I'II-VL. XII. XIIIVVIN. IZ--III-rl II--uv, IEIIII-II. XII ,XIIII-I-IN I I X I NI I I I I 3RRIS QONI - fA1 fnyrrw A-I Congratulations Class of 1941 McDermald Bros GA SUNUCU OILS WASHING POLISHING GREASING Congratulatlons to the Class of 1941 of the Mt Morris Hrgh School CITIZENS COMNlVllll1l?gl.S3.I.RE:?AVINGS BANK Illllll I 1 I l I Phono 9151 - Mt. Morris O 5 'vAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAv'v'v'v'vAv-vAvAv'v'vAvAve Established 1 ST 1 BIUIIIIIUI' I"vfI0l'ul IIl'Sf'l'V4' SySU'!ll Congratulations Class of '41 THE CLIO BAKERY Satisfied Customers Are Evidence of Quality A y CLIO BAKERY PRODUCTS Congratulations To The Class of 41 E W BARKHAM FLORIST 3821 The LaRoss Shoe Store of Flmt Congratulates The lVlorr1s1tes GRADUATION SHOES g W Ppl LaRoss Shoes, ln sk our Local Grocer For C I 7 For Youn Men and omen At o u ar Prices 'o In 123 E. F' t St. Elm Street Phone Us Flint, Nli1'lliQ,'2lll '. .L . IYl"l .' A. l'l 0 CONGRATULATIONS To The Class of 41 August B Johnson GENERAL CONTRACFI OR 9 0 220 W. Court St. 4' . . '," xx I. . emo RIS-SONIAN as A A A A- ease A Congratulations To The Class of '41 W .I MAGINN DICK'S Mt. Morris Dairy Bar OPEN 2-I IIOYRH Sanclwlches of all Kinds All Steak I-lamburgs Regular Meals Steaks Chops Malted lVl1lk Sunclaes Soclas WATCHES DIAMONDS Wetllered Rlce Co JEWELERS Silverware Clocks ewelry FtMh 344SSgSt ROOFING BY RESPONSIBLE ROOF ERS E E Rodgers Roofing COMPANY N I I Tlph 92179 zzwc est I o o - D o , o o I If0.'Sl'I.'I' I'S " RST .I I .'-.l2lll1'iIIl'IIIIIII'-Ill! R I" ' I ' I 'A.'lI'I .'I' 'I A .II .'-M- "II-I -I' II' I . H I . I- ' li"'k ' IAJI .' A S'I' ' I-- ' Q - ,.,'I' g 'J I- Ilslilnanlvs on X4-w nr II4-pail' XY 'k Monthly IIEIXIIIUIIIN if 1Il'SIl'I'II CE One ' 0 . our . lin 9 ic ' 3 - ' -4 Ya-:urs of Roofing SI'l'YIt'l' il II' II ,nmls of Sautisf' I Fl. o 5.5 A FISHER 81 WRIGHT 3020 North S gin w ree int, Mic ig n Q 00 Plumbmg and Heatmg Wllll3.l'I1S Oll O Matxc O11 Burners Wnll Burt Coal Stokers a a St t Fl h a I I ph n 1 9-3144 - 9-3145 MORRIS-SONIAN Congratulatlons Class of 41 AFRIE D Compl1ments LaFurgey Beauty Shoppe Dlxle Archery and Rifle Range 1111 1 ll 1 W 1 x H L 1 ll 1 ltllll It P Lll X X Compllments Wllson s Clothes 1 N111 ld 0 Brlen Cleaners For the Best Cleanlng Obtamable All Work Insured and Guaranteed S I1 xlillll lu Compllments Lawrence Boudreau Phllllps 66 Gas At Your Servlce 14 xlillll O 9 . D I of .42 'I-s X1 'll of NIR. .l0l'l'i,' llxvx xx'u1'c :11'g1111g :ls to xx'l1c'll1c'1' it x':1.' L1PlI'l'Cl 111 sux uf :1 l1v11. "SIM is si1'1g"'111' - is S' ' "'l'l1c llllf'5llllllN s:11rl ll ' of llIlIH'I'. "cl1111'1 lIllL'1'CSl 11111 :11 ull." "XYl1:1t l ' 7 xx L11 111 lilll xx' is, xx'l1- I llt'Ill' :1 l1c'11 11101410 Flin, Al' -1, 1 llc l:1"i11g 111' I-'111g'?" P1101 - 0321 ' of y 0 I' nw 9171 T171 Sang. Stl" 32 G1'l14's4-v .'ll't'l'l N . . "'s Ml. . "R THE UNDERSIGNED Professional Men WISH The Graduates OF MT MORRIS A Happy and Prosperous Future A C PFEIFER M D H T FULLER M D E C JEWELL D DS - T . - , . . . , . . . , . - ORRIS SONIAN Douglas Scotty Logan Congratulatlons To The Class of 41 Metropolitan Llfe Ins Co ilbll Mlles B Martm FUNERAL DIRECTOR Personal SCYVICC I ll I Llf e Insurance Complzments of Selb Dairy F arm CLIO MICHIGAN lVl1llc and Cream of selected quallty produced processed and bottled on our own farm We also produce our own buttermllk Chocolate lVl1lk and Cottage Cheese Phone 2805, Clio. , W Y M - , , Y 6 9 Q O V ' ' K ' can um-ri.-ln. xn. Morris. uit-11. I lflilli 2-l',ll HI. ll 2 C O ' O11 xxoulrl thc l,o1'fl Swim' gifrit- gil- us I 1 lu svn- Ulll'St'lS .Xs illu-rs wa- ui - V lQolw1'1 llurns l.iI'v'- gnu-nlm-sl :nssvl :ul lv Z! MI. Nl llllll' of alvzllh iw O 7 7 3 ,xiii MO RQIS-SO NIA N YBHTV1 HTS Xu X in mum xx XXX Xu LXXXXXHXXXXXX xu.XXuxu XXXL Num xXpXxx m XXXX Num X X XXX X tx um X XXXXXX Xxu Xu X ma musk X xx XX um x mt mx UXXXXXM Nm m xx XX V ww X xx X X um mx Xmuu mug gg mm Q Uux Xxunku X um XXXXXX num nw X X Xa! of y if XX Q Xutuu XwXnX XXXL umxphln XxxXXXXXmuxX X X X XXX XXXUXX , X W' CBAlllE'S x l 1 X XHON HKMYY 1 AN1 VNC 'X N111 HN K '70 1 E: , I I N It 5 ' T X 1 X I Q ,aj bf - . Xf :. f ' 5 A'., ,B -E ,Z ' A X :.. X Q: Q ,ap -if X r XX-X-5 "'-x'sX ,Xt A1X'. XwfXXx:XXX' Q." X ' " HX ' vgl 1' ' Q . XZXX C A - X ", , Z 1 " 'XuXux'1x- wi' 1s:x" X '-as X Q . X 1-' hs X gX'upXxXc VX ul 1' mx' scX X X i 1,: X: f' Xml-'.xn e 'X 1' ' ""'1x s "Q ui XwXcaf1 -- wg 'Xxx 'A fz ' ' 's ' Q1 1 ' s X vn,BX1Xv hmggl' X , ge X X- 'X - ' ' ' ' XX 1XX yt xxx' ' .'rnH4XQ " , , - MJ? J Aj . 5. U' .5 H6358 QX m,X,3v ., :tw Q R 1 . ' 'N ' ', :, X'-XX, fu? 'X ' 327 l.X1l.' ,' ."x'1'." Fl ."'. Q YSF. 9-L S3 , ' lg MORRIS SONIA N Congratulatlons Class 41 Elmt s Flnest Excluslve Sports Store l BOY SCOUT EQUIPMENT To the Class of 41 Congratulatlons Elmer S Rhodes Your Local Ford Salesman Smce 1925 New Ford Tractors New and Used Cars OH: I1 4 NEW PIANOS STEINWAY KNABE MUSETTE HALLET AND DAVIS STECK NELSON GIVE JEWELRY Everlasting Gnft S h a w s mm Stl 1 lll1.,l CONGRATULATIONS Hb M 'Mm E. Am ww.. l'l93tlIlg' Grlnnell Brothers Company 125 E Kearsley Street ' 1 7 All S t E ' t ' o . , . . Ilistrilr1lm's for l Flint l'honv: cv - 7-I-L21 MI. N vrris 490 fzmmus nmlu-N ul' . "l'lillll0llS for Ili:lnlonds" 0lllNlZllNllllg1 unlin- 7 .lvwolvrs Sillvv 1900 129 S, Sag' 1 ' C 'eet Flill, Mi-1"z , 1- .u 4 . gr 0 . " 1015115 o o I - ---- --- MORRIS-SONIAN Congratulations . FO THE GRADUATING CLASS OF 41 Nl! Ill IN X lVlcK1nnon and Mooney INSURANCE SERVICE KENNETH A HILLIKER Flmt Michigan Congratulatlons To The Class o 41 Northern Chevrolet Chevrolet Sales and Service ls X x The Frlendly Store DRY GOODS GROCERIES LOUIS s General Store SH Ol SHOP AND SAVE DAHLQUISTS 5c Sl oo STORE 9 IND ' RIG Y0l'Il l"l"l'l'Iil'I XVI" l'It0I'I'Ilt .'Sl'll. NVE I I I I'llUll1'SI Flint, 2-Hi" FII. Morris -3 Ni.. Yhj go Ilmvn 'I'4m'n whm-n tlwrv ix an slurr- right llt'2!l' you. U ' H f ' - ' r fillll N. Sugillzlw Str:-ol. For, Izlllll Sire-1-I CAI i 1'lll'IIbl'I' CO. . and .huill l':n'king 'l'l-uuhlm-s Ivy Shopping ul I.. Il. "lI.HlllY" lllllli HHN. Mgr. Nll. Wlurrix. Xlirh. ' s 'Z T .'ilLLlll2IXY .' . 9 in Weyhlng Bros Mfg C0 JEWELERS 304 E Extend Their Compliments to the 1941 Class Mt Morris High School Supplier o a s mg nvl a on a an own Diplomas o 0 o aton Tower Detroit, Michigan of ' s fCl s R' s I 'tti s-Cps dG s Congratulations floss of 1941 Genesee County Herald Prmters Publishers -J ia The Q With the Complxments an Best Wlshes MICHIGAN SCHOOL SERVICE Inc Complete Servlce for Mlchlgan Schools Compliments to the Class of 41 Sl Fleetwood ELECTRICIAN ELECTRIC SUPPLIES RADIO SUPPLIES AND RADIO REPAIR of I , 0 LANSING, NIICH. C 1 o WE EXTEND OUR C ongmtulatzons TO THE CLASS OF 1940 41 Each one of you know what you would llke to be If you accept anythmg less then you wlll be acknowledging your Mt. Moms Roller Rmk School Partles A Speclalty MT MORRIS MICH . ' . , first major defeat. I O MORRIS SONIAN Compllments MT MORRIS HARDWARE GORDON ROCKWELL Boydell Pamts Plumbmg bupplles Sportmg Goods and Llcenses Across Fro Post Off ce Telepho e 2921 To the Class of 1941 we Your Future Happlness and Success Mt Morrrs Motor Sales X rl I MOBILCAS Pontlac Dealers MOBILOIL Automoblle Acce SOYICS WE SERVICE ALL MAKES OF CARS of m i n Extend Our Best Wishes Toward I The World s F mest Wh W t th lffx il TD! N xl k ' f 106, 4 f f Q 2 ThCh At Malcolm SMUSIC House W K t Congratulatlons To The C A MUTTON FOOD Always Costs Less And You Get Every Convenience And Advantage To Be l-lad ln Food By Shoppmg At HAMADY BROS. Automobile Shoppers Food Market Congratulations from The Economy Shoe Store dq F l THE ECONOMY SHOE STORE 432 S. Saginaw Street Flint, Nlulngml ees-we see ease ee -7 MORR - if in ff nf-VAW , . For Those o an e Best ' ,- ll Qnii fl x tu X 1 7 O E? is Class of '41 i x Q Z' K V 1 " e oice of the r ists" , . C U lll . earsley S ., Flint. i Hea uarters of Quality ootwear at P p Prices for th ' Entire Family O -SO N For you who value perfect lon we offer Zeno and New Ray lVlacl11neless Permanent Wave Compliments of MT MORRIS arber 8: Beauty Sh GRAHAM C 0 A L Colce Coa Ph 1 Lawler Van Zoeren S30 S35 1 S3 95 Vamty Sllpper Shop Fleetwood s General Merchandise Co B op U Offlce one 302 Yl'l'l lll'l"l"Nl.XN. l'l'0ll. I ' ll ' 4- 108 IC. Ifin-fl Sll'1'l'l l'ninn Imluxlrizul nllillllllg' I' lil-i111 ll..11,-w.,.,.1 Styll-ll Compliments lil rlllva , - Ihrtif - .Xll ,xlIlL'I'lCIlll llzl 4 - . - 55.00 Congratul t' Class of "4l" , o o , " int, xlil'lllQ.LilIl ,, , V MORRIS-SONIAN Where Good Shoes are Sold At Reasonable PYICCS Standard Shoe Store 326 South Saglnaw Street I OI Xl I'I IIIIII NN ll NI Congratulatlons from PLAYLAND Ill Compliments To the Class of 41 Harold Grlfflths Congratulations from Arnold s Flowers 1 It xx 1 I l I X Nlm Compl1mentsofVogel s Groceries and Home Killed Meats Gas and O11 1 111 Nlt lll Compliments A Red Nlullm Co GLEN S DIAMONDS AND WATCHES NII I X 1 111 Hlll IUIII 1 O O llistn-ihuior of I1l1lN'I"N Iluiry l'rmlum-is 7 , O l'l11im-v 4-ut f 1 1-rs and mlwll plants UN 'I U0 I .' III' I UI' -xrf, ii. Ihwigll, ' H V111-"l -A-I A 92811 N. SZIQLIIIRI v Htl-4-4-I I'IIUllt' 5601 Ml. . 'ris ' 9 I"I'N I-'OIR 'Z ' C I ' UNH 2023 South SEIQIIIIHV Strom-I I'Il0lll' 2371 Fl' t, Mi 'I '-"mu In ' I'llI'llt'I' 111' G - -sc-v AIINI . . Bla His Rmuls 9 . .X Nunn- Yo Fam 'r sl l11 ging.: of C , Q lflinl u o o 1'.I.' UI! 1'IllCIlI'l' SH Ilurrison SIl'l'I'I I'l1ul14- JR-GUST 1151 li, Ii4'ZlI'NI1'y Strom-1 . 1' 'ues "11ll 1 'us 'nw' COl'1gI'atl1latlOI1S NEW LOCATION from Thompson May s Music House lce and Fuel Co COAL COKE WOOD GRAVEL CE 3511 Congratulatlons to the Graduates of the Classol 1941 Kurtz Gravel Co. 3 2821 Fl nt Q 0 ll-UQ XV1'st Kvzn-sl:-y Strvf-t l Mt. Morris, Michigan , .1--' -ll,- - .' ' 'la l ' .' ' l no--,"'-I-' --1.1 l . - 1 - 1 Ph O one - i MORRIS SONIAN 5 SCS C11 Olll' III usmess I LI-I JUNE l hu CB I lla P ofesslo L a Q mverslt USIIICSS Phone 2 534 DIXIE Servlce Garage MOLITOR BROS Props OFFICIAL AAA GARAGE ACETYLENE WELDING GENERAL REPAIRING RADIOS CORDUROY TIRES x Nl ht III ll HHH GREASE WASHING Compllments IVIt IVIorr1s Lumber 81 Supply Co . ' 1 Tue l Q I Opens . A' 2' I ' 1 I 11 ... E J Q B Q C cl' T E Iligh Sclnml m' Cnllcgc IIl1':1cl11:1tcs who mlr-sirc tu quzlli ' I" fm' lwusillcss careers :Irv invitn-cl tu write- Im' um' fr '- S mlm-1' Sclmrml Rullcftin. . , 'I'I1nsm- wlw In-gin this cm rj- nn tlum' 23 will Iw grzul uzrting' 'lu-11 tlwrc is lcfj 'cm1p'titim1 fur pusitimls. Cwllrf :lrc uII"1'm-fl in S -'1"tz11'ysl1ip, Xucmlxutillg, 1 ml Ilufin Xclxllinislrzltimli :1I3n :L I'1" Qhllcgn' C'm11'sc' Im' tlmsv 'I u intn-ml tu um' sl1m'tI1:l11fI :xml Ulu-xx'1'iti11g' :lf zrirl in g -tting' In-tu-1' gr: In-s. Hours: 7:00 to 12:00 I U l"lil'll'I I'l5ll'l.0Ylll'lN'I' lll'Il'.XR'I'Bl l'lN'l' I O Ask fur Smmm-r School llulla-tin -vs ' I I ' B k B ' U ' ' I 700 lNIll'S'l'Rl.-KI. BLDG., FIIINT, MIVH. I - 1 MORRIS SO NIAN Congratulatlons Donald Montague I I 4 I hone 4841 ll IIIIN 4 Ol MEN AND YOUNG MEN Compllments the Graduates of Mt Morris High I uckmgham s S 1 ln I I Ilnt Compllments of Olcl Nlan Kewpee Kewpee Hotel Hamburg IIIINOII 5Il1lI UH: Inn IIINII Nt Illnt Nluh Compliments of Richmond s Parklng SCFVICC Q I 11 I tm C tm 1 Pl Illl as IX Il I n L I L mf Compllments cDonald Dalry Co Congratulatlons To the Class of 41 Morrls Feeds 81 Supplles I5 ININII III SHELL PRODUCTS Auto ACCCSSOYIBS Schwinn Blkes Perry Batteries Goodrlch Tnres East Slde Service 4 lux um ill n un Slxh H nlth N lm 1 I ah Sup N Nlclntyre s Foot AICI Sho South N mln I N Ill I hum 0 8401 MI I rm s I hum 5811 'UNH' I U1 - of I+'Iint's If' Mt St an-s I' ' . lim' XVIII I'tIIIl'IIlI'IIt'f' l'IIlI'lI"I'IIII'.-II. I'IlN'I'II. I"'ING 0 9 lI2.5 Ilvllvrm' SI. ' lic-:xrslvy at .': g' :V If' ' . Mivh. . , . . IV, I-'irsl . tri-vt. II5II:".' :rl .' .vm- I upati' 'us nor: "Cu fl yt 1 wait on mf 'Ilwu lmumls uf liver: I'm in :I lIl'l1'I'f'.u IJU11 I.: 111111: "Sur mr Iam. but xx' en' ilu' 10 urn' :IIN-:ul ul- you. Y Ill sm' 'ly rlmfl ' willll your liver out uf 'Ierf' . . I IIOY . .. . C .LIN 1. 0 4. . ' Al., i II' - s I - "all", - in " ling' NI4 I" .' ,' - va .'I 's ' :ml . r- .' 'ITIS . . , . 649 .' Hug' z ' St. I-'lin , .Ii 'I 'gan I I r , ' - - 7. g. ram, I ,: Om - Ilily lull L S f ease MORRIS-SONIAN H Congratulations to e Class oi I-il OLDSMOBILE SALES F E K ICKERBOCKER Congratulatzons Class of 1941 I 1111 mu L lmxx 1Ll1 xo11 1 the pl in 1 Q x MODER MARKET uallty Groceries and Meats lhrn Rll Nl! xlilll 7 O U I illlllik' lllis, lllj' lmy. :ml 11-1111-111lw1' it lung. lim' now it may strike you :ls ' 1111. .X juli with :1 cl1:111cc to iIllIlI'UYC i11 zulvz " ls In-Lim'1l1:11111111'1l1111 1,:1ys1111i111'y. llmfl lookzittl1cc:1sl1.:1s so111r111ylu1ys1l1v. 'I':1lc1- :1 look :Lt tlu- limg. lUIlQ'f'l'1ll'S lM'l-4Pl'l' 51111 Sc- ' m1 ' can lK'1ll'll. not l1m1' Illllfll you Cilll l'1ll'll, ,Xu l ' z1'lf11t11'Al1z1s fo1"'o11. Q 1 n '1022 ...1"'x Best W1sI1es for Best Wishes For The Future The Future from from CARL S MARKET IVIt IVIorr1s Bakery FRESH AND SMOKED MEATS HOME MADE BREAD FRESH ROLLS Your Story-I Pictures LEAVES NOTHING UNTOLD ILLUSTRATIONS MAKE YOUR ADVERTISING MUCH IVIORE EFFECTIVE J o I-I N s o N Photo Engraving Company WF tSt tM Ph 3431 gNd , O O I x I I I..-x, :sox -I. Ph 6511 Hazel P pp' g Ph 6511 O - Y V v . 2 340 . irs reet Flin , ich. one - 7 for Your Engravin ee s sfnsssss s so s sMoRR1s.s0N1AN Compliments of SLATTERY S PHAR ACY P T SLATTERY Prop The REXALL Storo N I Congratulatlons To the Cla s 41 Restlessness and discontent are the flrst necessltles of progress Phone 9 3524 Convratulatlons To Class of 4I Koerts Glass 8: Paint Lavely Health Servlce Company Glass Store Front Contract Work DocToRs OF CHIROPRACTIC Pamfs Vamlshes 0115 Lewls Street ll t Nl I u . . , . 3 HI. Nl0l'I'lN A Iivl iggln l'luI4--XYin1l4m'-.hlto - and ltollgrlu Glass 9 3 S - . -Thomas A. Edison O I I-I, J. l.:u'a-ly N IC. li. l.:u'1-I3 - ' XII. Morris. Nlivlxigam 501 l 4' in . . l1'llj1Zll A plt MM Congmtulatzons Class of 19-41 VEGETABLES F RUITS MEATS WE ARE HERE TO SERVE YOU WE DELIVER Ph 5 251 Com e e Line of .... GROCERIES LI A Y'S MORRIS SONIAN Comphmcnts alk Over Boot Shop K I1 I1 X III! 11 II I XII N ISI U1 11111 I 1 111 1 Ihuk Nl1I5lNIl llll itll THE FLINT BLOCK CO Nlm H In II11 1 F D Baker Drug Co Comphments Trojan Launderers Dry Cleaners PARR HARDWARE DuPont Duco DuLux ln A Nllllll N Ill X U IIIIII A M Davlson Company In N111 X1 Phone 3 4838 Leonard A Goetzke I llll0 111 luxe-In Xtlx 1111 HI Illll IIN I IIII llrI II1111 1 I CongratuIat1ons To C1358 of 41 W I'IaIp1n 8: Sons l0c S100 Store G 7 of , . I XIV. C'I:11'IQ: "Y1-s. this cI1wI4 11'iII I'lII1 I-111' tl I11 1I:1ys w1lI 1 t 1" ling." NIV. II1'I'l'f'I "II1n1x' Ing wo I1I 11 1'1111 if 1111111111 it?" VH. 'I."I' 1 'KS V- 'nt . fl ' . Gran-I I'I11 v'liIl XII.. "'S..l'-I. . 'ri11- . .'1-- I"I1u- If -rs . SOI "'I'zu1Iu XY. .L . W1- 6203! N. Ilnrl ig Yilj' ' lll' 7-Ill! 502. S. Szlgillzm' Strom-1 XIII' .XXII I! YN C O I I'r1-wriplimx l'I1:u'1n:11-isis 1-U 1- ,IRS I-'Ii11l, NIi1'I1ig,:zu1 , . I O ' IPIII' Ile-si .XfIX'1'I'IIS1'lII1'lIIS .X1'1- N111 Xx'I'IIIIIII IIIII NV111'11 I52 S.S:1g4' :uv lnlilll, .l' 'I - .lm-1 -Iry I:1'lHlil'Ill' I'IllQl'ilYIll,L, 9 . I i: mls XM 'In-Q . -I ' 4'I111'Ii1 Nil ' " Yalrv . . F -T "".1' .' is 1 I 2, ,.II"I1. MORRIS-SONIA -V -- Congratulations to BQD The Class of '41 DIXIE DRUG C0 Sportsman s Pamdzse HQQBQQDS 6 5 1 ' Y 3 fill V w , H lint's inest ports tore" Complete Lme CONFF CTIQNS Schraft S Czmches XII XIOFFIS Hlqlv Sc 17001 Um Complzments Kung Cigar Company Of 1 WHOLESALE ONLY Distributors of 7 o To flu: Class ol: 1941 X D O 71 L5 4. X .1 V , L f , 7 0 0 116 W. First Avgenue Flint MORRIS SONIAN JOKBQ IX X r N11111 N x r111r1 1 N IN 1 111 Il 11 u . 1 1 1 111N1111-N ll 1 11 1 I ll 1 x P1 1 g N N x N I 4 HHN X X 11 111 N11 Mill N11 N 111 111 L N t 111 N NN lkx 1 Q X N k 1 N N 1111 ill 1 I 11 I X 111 x N 14111 1xtu111c1 111 1 1 lax ns SN x 1 11 1 x 111llN 111 Q N x 4 1 L N 1 1 l 11 1c11uc1 111111K f11111 N X x X 1 1114 ' 1l1l1xN X fllx L N xx 1 1 l 11 I N 11. 1111 x Q 1 llx x x l uw 111 X 1 nu 11 1 s xx x 411 s N 9 N II 1111112 1 1111 X If ' 1 111 1 LI lu 1 ll x N 11111 N N 11111111 11 11 xx N N X11 4 K 1 x X NK flux 11111 s 11 IX 1' KL! XXU U 'XXL JHNN L L NK X 1 N N 1 1 X111 1 UNNK 1 1x1 N 11 ul H111 H1 1 L "U: '1r1," C1111 1115 l11l'1A, "1 111511 -'1111 1'41U1'l' cc C.: "111 1 "1' 1.111 ' 1 1115 uw 1'1111 zlcrwss 1110 struct 11111 fm- 1111x1' 11111 1 gm-1 I11f'.'C1f :1 111-W 11z1t." K1 1-11' 11111 is 1111s 11101' '11g'," .X fvw 1111- 131-tt" H.: "1 wut XX'1lI1f1Ul'1llQ' xx'11c1'Q "1111 tt' 1:11c'1' 1D:1x'1r1 1'ct111'11vr1 '11111 1'c1m111'u-11. Q11 111111111 "KI 's. 111'11x'11 saws it! 1111110 111 YK 111' 1 ,' -, J , x , 1 H, UM SIN, is.-1 ' 151.1-11L'1'11l1il'1'I U.Xl'l' 51111 11111' 111 1111- Pllfll- l'I'sf 1'1111t11g1':11111v1': "HM 1111 1111' 111-1lv11. 111 11g 1.11111 S.: "Nba 1111- c111'11s1- 11114-fl 1111- U-11 lllllll... 1 '1'. L':11'1 X1.: "'1'11:11's 1111111 1111- 0111011 Nui 1." 11111 X.: "Nl" f:1t111-1' was :1 gm-111 111:111. 111' R111 1111111111-1': "111 -1 1 1x111'1'c'11 111 11111 1 jf 1111 X11s.'1,.i111i 1Q1x'c'1' :11111 t111'vxx' 1111' st1 '1' 1:1st 811111111 -1' W0 111111j'11t 1111111g1'11:1 IZ 11111 111t :11111 111:1r1v 111' linwlqy X11 1I11I1II.'.H fm-1 11111g1" Holly 1",: "'1111z1t'.1 ur 1' gg ylbll 1'11mx' 1111- 1':I'I11A' 11.2 "'1'11:1t's 111111 111' 1111111g"11:1." IJ1-z1f1Sc:1- XX' '11 1111' 1:11111-1' 141111-11 it." 11111.Xk'11l'NlI1Zlf1L'1'11Q'XY1'L'C1'Cf1111. k'2l1'S11C1 1.11 .15 NXX112l1 C1111 11111111 "'1l1Ct' in 1':1111 11IlI'1'j', "1 11'141 111 1111 it 111 111'c1c1' 111 1,1iL'14l1'f "'11:11'c' 11111 111'111w1' 111111 111 -xc1'- 'A ll 11t11n- gf11'1, 11111 r11111't tc11 Z1ll,' 111-. 1 111111'l 1x':111t In 116 21 11t'l'4J," 1.17: A1.: "NW: 111111 11111111 511111 11- 11 f lIll'l 11 uY1'1'- Wi' 1151111011 1191 115lV"1 1'4" H' 111511 11 ' 1J1101111': n1,ll,'11 x'11111'sc11' zlwzu' 1.111111 1111- was 11111411 1111 C111'A.' 1518.1 11111111 11111-1' 1111105 Il-11IlX'.-V ' ",'1 -? 1 :11x1:1ys t114111ff11t v:11'111 11:15 Il ' 11f'l1lI1,u 11111111. X115 Xx.l','1HX'k'1'I "1 1111111 t111:- 11111111 1 im." N111111'1-11 1'.: "It 1.11111 11111 I'1HllI1, ilf' us." X111 L'1:11'1q: n1'.11l1'L'IlCL'. 111111 11:15 .XI111 1111 i'f'Il?H 1,1-141110: "Sir, 1 1111111 Xlllll' f1Zlllf"111L'I' fm' I"1111'c11cc S.: "O11. I1 f1:1t11'1111. X111 C1Il1'1i.N 1111 xvifvf' X111 C1:11'1q: HXY1: 1111 51111 111c:111?" 11'2l1k' 17: 11011 "Y l' 111:11 , 51111 gn 1110 1:111"1CU:tXX1'111,11f'111f11114y1NN11i szryw 11:11 :11111 tc-11 111111 vifc 111: s1.c C:111't 11:1vc my 111-111'y. 11ZlY1llQ'i11S1JtJSC'f1111. CZll11l'1'1l1t',l 'sf 1: Q1 1 c-11 1115 J111t with .xllll 111111-x'11." ' 1" tty: "11n'c. yu gllyf. 1 fm-1 J11'c11. 1 N1Z11l1'1CC '1'1'1'v1': X111 Ynrk, 41111 yu ll cvvl' gut Z1 s11u1q c:11' :11111 the 51'11'1 111 thc 110:11 ll 1':111111t 112ll'1i?U 1' N111 Nv1Jl'1if "1Q:1111w1ts 1111 11111 112Ll'1i..- 131111 1..: "111 1XX'lll11f1I1.1 1'1-1-lgfm '1111 111: '1111 '1'v1': "'1111if 111ll1l1"'y 11111114 is xx'1'1111g ff11'1 111 1111- L'l1l11111'j',n 111111. It ,Jus 111111 14111111115 1-111 U:11111:1-fr : 1 lm,-lil" ' ' X1:1."11- N1.: "Y111'11 1l1'1l1Q 111- 1w:1c14 snfv- 1y, 11'1111't -X'411?n 141 . X5 n11Zl1I'L'111 111-uw." 11111112 "1111X'L' 1111 1-l'1lI', 1'1c1. 1'v1- 11l'YK'1' 191.1 111lI'1JL'I'I "C1c't:1i111y, 11111 111111111 11,11 11111111 :111-'11111-1111 l114'l'L'f'l'1.u 11l1i1IlQ,' x' 111-11111 uff f'1'st?" I 1'1 "1111 4-xL'11sc mv. 1 r11c111'1 1'1111x1' 1114-1'w 110111511155 H-i ul Inv? fm' 7 TH 1111 1119 "1 Wan. H huh. W. fv 11111' ' -11-3" "1'x'v 0Ylf1Clll1j' 11151 1t." ' N111 1111-: "XY1 11L'I11ZlI1f', 51111 1111111 1t1111." C15 "Z UXY1: 'S 1111 112' 11111 t1 'Jv L..- ,-5 Q" 1 111111115 -1. 1 "1 11111' 111115: 1111111 511111 -11 ' 1'1c- 11l'1t'1l 15.1 "1 11011-1 1'11 vw. I u111v 1:1111 1110 1119 11V1'L'?N A tz llc." ' 1Q,1:.' -11 31.1 u1'.YC1' since thc' 1 1111'-:1t- 1-11 -11 111 1111- mc." 1.011 XY.: "111 . 1 1'11r1xx'z1 fc-xx' 1 'M '.'. " - K b S1 1111111111111 "XY -11, Ylrll 111111-11't :111x'111111g" 171"Wt"145 1 In 11115 7 TWA- mf 'ICIU7 111' HH lm.. 1 1-H ,W as fvw hm ,S A :l,l.X.1,1,,1X " 5'l1111lf,-1111111 1'11,'1N'4 111141 11111 1w111111. g1':11w 11111. A ' ' 111114151111.1101111111111 111111, 1114-11 51111 1111'l'S '-1 X111 NvlI1'1if "XY1:1t 1+l111' 1'111'111111:1 1111' 1x':11A will 1 ",', ' W?" K1:11'y' 15, Yztwi "la 111' 1:111. 11fl"1i. :111'1 111'5'k'L' 15.2 1 1-1-51-191.11 -N-I 1, 111111951 1114- ?" N111 X,l11'1if "11111 1111 Yllll 1111-1111?" 11111-c1111': "YM, 11115111 'ff 'A " ' 11111 lzlifl 11 wax 11 14111.11 N1Zl1'f' 15.2 UNL- 11111111 t11v 111110 '1ll'11.U


Suggestions in the Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) collection:

Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Mount Morris High School - Morrissonian Yearbook (Mount Morris, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.