Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN)

 - Class of 1954

Page 1 of 62

 

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1954 Edition, Cover
CoverPage 6, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 7, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 11, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 15, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 9, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 13, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collectionPage 17, 1954 Edition, Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 62 of the 1954 volume:

THE RETROSPECT 'AEf"'fi? ,G-"ji, QU The Yearbook Morton M emorzal Edzted and Prmted by the Class of 1954 uf? f.- ,- "' f 54' ,Q " o 9232? -'M-,ijt 'V g"fJvX"' 'i:,J-gk-2 'f' Ea ,. U Il Hzgh School 4, U ' ' uf 5 ,E U g 5 . uh W , s" . . s ff -ii- Admznzstmtzon N It UH Q hx 1 1 ll 1111 Home 7' s 1 11 1 P11 1 1111 SNK 1 HI1111111 N l lk x Bis SU! IAL SI' RX If I' UPMC I' S N . arg 1-111 1111 ll . .' ' 1111'es f' r - ' 1 ' - 41 ' 1 ll -1 111 ic'1ti1111s f111' '11imitt'111ce1s h11l1' A 11' ' ' ' ' fus 1ms1 was 11 '1 11' 111 1' .' '1'1111111 ings 111 'lillillil' QYN 111ym1 ' ' Sl Ir: 111111111 summu' .' 1: '1' 11111 e1'1:1'z11 mates, z1r1'z1ngi111: 1'z11'z1ti1111s t'11r 11 cl1il1i1'1111, 211111 hclping those s1111i11rs who wish 111 1-1111ti11111- 1'11rth111' 111l11cati1111, I'a1:1- f11u1' N 1 116 lx Il Ulllttllllllg 111 11115 1 1 I 11111 11el111m 1 1 111 1111 111 1 1 1111111 11 Ll N11 IN lll Il 111 111 R0t1'11spe1'I Admznwtmtzon X. 11 1 Xltll L11 1 11111111 .IIN IXANC 1-XI 0111 I IX -XXI 141 O111LQ 1111111111-N the pax 1111 1111111 1111 111111pm111t 11111 co N N11 11t 111 s 111111 1 1111111 1111011111 StL111f,l11BdIlk xx 1C N1 1 11111 1111111 t111111u on t 1111111111 Q1 11001 OFFICF 111' P11011 1' NIS 11 the xtudents at N101 11111 11111111111 1111 dlNCUNNLd 111th 111151 S111111111te1111111t 111 Schoolx Teachexs K1 ll 111 N 1 1 111: 1111 111w1111m1 11111 dlsc JI 1 N 1 1 115: INNIQHN 111 oxs 1 11 1 fl 1111 H8 A 1 1111 11111111N1N X11111111 111111110 1t10nN 1 N 1 1 1111t11s 95 s1ss11111s '11111 m-my other meetlngs of e .'11ll1L111 11111131 3111: Putty D1-111 is the sc 001 Page five I' N ' lxlkll-XRD IILIM PN xzB Scum 'KG 'i NIP -XIBFPT NIILI P R s ON C I 1 kmthall Koach lm Fhomlstxw S IOL fiXBI UT'1 Faculty 4rG'x 'N HOBPIH H R-XIQUT 1 ,NPN SPIN Pgllxh U q HIQI Wind MR RALPH EDI' H lmimnx Statc B S J IM ll m n -Xrt T1 IL 'lllllllg lmnlm . 'cf' 'NIP WAITPR s BYP RS X 4 u er L 'NI ' Q Cmcmnatl iona N11 IQ Band f,IQhlSt,I 1 'n 1V , , ,I f jg Q 5 , t xxx' X .Qs 03 4 3 X, E Lxiwof, -HM ' ' - JR' - Mi!.'i'ii4nNIAS ' 1 :S A K 2 ,. Y .. Bull Stat- . S. B211 Q , .Y lg. 3. , ,4 lm-.111.-. AIA s. K - h M A- H- ,:...m1 if-up ' ' ' ' A ' I-imlixll. su., sl-, "Z .,,.. , f'f?1fQf" W' :.,.. an , "AA ig, - 2 I MH. Pl'I'l'l'IH ' " ' ' , ' ' - r'1'I-Il'.-XNKWIYIQ'H G sh U' 1 ' I IU. .' 1 , I , Ihykv V., Im"z.z gg, iByI,.- H . M. in -. ., Y ' I d. . S, 'z 'k I"4mth:xIl 1'w'1m'!1. llvi ll A ' Trl ' Af. ' Arm Alla.: . 'mf 1 -- ' A 3 AH!-'. IfUIrf+'I'llH I g I I -' 'n'l'l gm' n A B tl Y., S. It U 1' p mimna' H' 'P' U' M' ' 1 ' '- Vimhinnuti Vous A lx ' v " 7 H. F. Hush- Iynw' qx Hvllw fu? Xllix RUS-XI IND XX III I'I' N Iwi Ik ru 1 N11 x 1T1 llnll NIR I' RI' D VS RIC HT XUIIIIIVSL t 'NI1ssour1 N ll Ccwllmgc B Q -'UN11111ltu11 II1st01v N1 R JUI EQ ELIFY l Prmtmg I I :pu Faculty I S MI M xxxm PR-1x11 1 nm 1ana I I'nLl1sh Spm1h NIR FORFST B WILFX 'U DOP'1uv1 A B Faxlham Butlvr lm III3thQlY18t1CS M199 X FLWI -'X N I ICNIOVK I FQ 3 LIIINIINIIJ 0fIx111s1 B A Ihgrlu 11111 1 11111 I'1u11o1 X111 I - 1 if 3 gjffli 1115: Il.I,E ' A ' ' ll I.-XII N. 11 A. cz. 17.. 1. 11, I 1' A. H. H' phys. j I lg .. 1 , ' Q i 'S I111I1:111:1 l'.. Ii. S. Ilhw. Ifd- .'z f't.', I'iL1x11,11v li1i111'z1tff111 II41:1llI1,I31'1V1-' '14 'I Lf . , ' ' an ' fv :X I I . . . ' I A Q A . XIII. KI'II'l'II ' 5 1 ' I ,V 'IS ,b.'t2t,'x4S A.,-1: Q k. ' v' ' ' NI:1111'I1x'NI1'1'. I4. F, - 'I' '. ' I ' . Ma . I'I1yw11'f. I':I1j,.l4IISI1 12,1 I . I. ' , . . NIIIU. l.I'I' I1I,I-I ' ' , ' ' 'A ' , A HI' '.-XTT J ' ' ' v 'Z A-2 5. I':1ll'IIl21ll1. A. li. IIZIII Slllth S. . I' , .,, VU I hug L' ' ' A -1 111 - if mf-5 11 I1 S -'t I'z1g'1- so ' - Faculty um nam M Tll A U F N WL N Ill-X NTIXHKIANI, lllflilxll N lm ms own lXll of 'XIIIJI lx lldllgllflll B Q School Illmmrx MRS DOROTHH 'N S I'I IA X 'Q IOI SI' QFHIVFIZER II-XInI'II'X I lxl' B Qtxta B 1 :mul I 1llN Q S Fllof C1341 qc-coml I :ada I rd XIRS IPENI' NIIQS P-XLI INI' TRIDE I ORIN I TRUTH PRIDE O xlxl md Flty College m xml! St in A 111111 C tl ff' ' I Ollltll GI MIP Fifth clade qlxth f ladq I :M eight Retlospgct X , , if if 2 ,.....A1i.." I Y 1 Q v ' v ' Nlllf. I ICN A " A ' Nll'.'. IC ' I :NIA V i :Tm " :Q , , , . v 3 I'lll'1Illt' l'x1ix'e-rsi1y.I5, S. Ind. f1l'llll'ilI. ly lx. Bull Smw' H' S' Ilomv Hu x nil-4 Un' ' - 'sity . at :ma I "'1 ' ' 'S "' 2 I . is A , 7 ' .IRL Ill . .llu . , II.'f , , . V If I 'I ' I all. 2 ': fi, D 'f'2 " '., :Ii flfll A HHH ft: to ' ' Thi- cmull- , lk - I A K! I A A . .,.' . ' I fl Q, R. A' AV ' Oak: 'll-f- ' ' f , ' I I'z 1 .' 2 ', . . B I I' Ll B. 5. - 1. B. S. I - -I 4 A I. , J.,.,,',. .S , 1-f i L Seniors 'V QF J 115, 51141 NIH Semors RI I' 1 0 If c r rrmr lax X s c ld c s rm As, IX I XI SX I STI' R nr ustrra s me rrc gm r I s I ns 1 hor r 4 Retrospr ct Staff 4 -XRII SPAXPR Inlustrrrl Art s Q rrtfttcl I s if rss rcc resrc errt S uc ent rn rgm r 7 udent Croverrrrrrc nt I I 4 ass Avs 1rd I 0 s State I Or rtorrc xl Corrtc t ' 4 Retrospect Qtaff 4 XXII LIAXI XX AI KI' R Commercral otlrall 1 I 34 Rrslcetball 1 Z I4 Xollevball 2 C I rss Pl LX 4 Retrospect Staff 4 Studs nt Crovernmc nt lrrng S u P I Cadet Offrc' I I' LII Acad: Illlf ' 5 4 Irlmrarw 4 Retrospect gtrff 4 Inc o rf P Stu cr loxern s t 4 Class Pla s Q IUHIN XX I' AX I' R Ac rdemrc B nd 1 Z S4 Master of I ererronres 1 Z S 4 Footbrll 1 2 I4 Chrrstm rs Plat P 5 4 Brass Sextette 3 Pcho aff 1 I Bows qtrtc Rctrosrect txff rss Ora C ont ROY VXHFEI FR Industrial Arts otlmall IZ S slcethrll I 4 Tra olleybrll .2 4 Qtudent Government 1 2 I4 tlass Prcsrdent 4 Frrrng Qquad 1 Z I folor Guard Z m 4 C rdet Offrcer 1 Class Award 1 7 Retrospect Qtaff 1 Retrospect Slll , XY XX'III'I'I'IIII'IAII llrrrrv lic' rv rrrlrs I-II l'IL1Im 21-43 llarrirrg' I-2-fl-43 Stulc-rrt Hove' 4-rrt I--Ig Vlzrss I' 4. iiI,I'INX'0UIl S'l'Ul'IIliR l'orrrrrrc-rvizrl I"1mtIv:rII I-I-fi-43 Hunk -tI'II I-12-SI-43 'I'r'zrc'k I-ZZ-Ii-43 Ilzrrr 'v Iidnd 43 Vhoir' I-ZZ-Cl-43 Boy," Ch rus Il-43 VI' PI: I' 4. XX'II. .IA. .' ' ,X'IC.' I I I .' "I Art: Band I-2-Il-4g lla ' Har I I-2-I4-43 I'izrrro I-12-Ii-43 Urfz I-2-FI-43 Ffotlrzrll I-2-Il-43 iaxketlrzrll 12: 'I'r'zc-IX Sig Hcjf' ' '1sZ'Z- 3 'Q -' ." . RIVH, SI 'I c Q "1 I 's Boy." ua ' X - -Z2-35-43 Bzmd I-12-Cl-43 ioyx' 'hrrus I3-43 Vhoir' 1-L2-fl-45 Ilzrrrm- Band I-ZZ-24-43 Class Play -13 Cla X" ' --P' I 43 t I M1 2 f 1' 1-L-53-43 St ' ' 1 -3- 3 Cl 'z ' Ig B .I ' Ig 'z " 'z ' -s Ir- 3 ' ' .' . . Fo ' -1.-I - 3 z." -' -I - g ' , ' ' -33-43 lg F' ' -Sq :rd L-3: " ' er' l. YIRSIIHI., -I-II Vlub l-1.-?- 3 I ' 3 ' .' - c z 5 "lr Stat Z.-33 .' d-rt I ' ' rrr-n 1- 3 y 4: Girl." . tutg- Sl. za -'-3-gr' fx'L -'-I-3 2 St' 1.-I g jx' . 1 1. Sig 1 ' sr X S 1 43 Fl: Play 4: " tor'ic':rI ' est Il-4. Fo ' -' -I --Ig Ba: ' z -2-Ib 3 ' ck I-2-Il-4: V j 1 '-Il- 5 . . -'-2- 3 I Semors BARBARA IHAVIBERS Hom: hconomlc-4 Flnftnclxl Office 3 4 School Offlce 9 I 4 Student B tn 5 4 Student I ovnnment 1 Rctxospect Staff 4 Qtu ment llncctor of Cl tw Pl xx 4 flllS Qtatm 4 ID mc 5. LHARI PS STOI I Industll xl Artx otbnlll N 'I' xclc 4 X0 bxll 7 I Retloxpect Staff 4 xl RIN! fonnnclclt nd 4 Foo mal Z 34 Bzsketba 1c'ltl'3 X0 wbxll JOHN BROWN Acadcmlc Danc-mg 34 Fcho Staff Z S Retrospect 4 Qtudent vernment 1 7 34 D Ill Corps 1 2 Band Z on 1 7 'Z 4 Bovs Chorus 4 Nollexbxll BETTIE JONES Commerclal 4 H Club 12 34 4 H Club President 4 Art Club 2 'Z 4 Qtudent Store 3 4 Qtudent Government 9 '3 4 CITIS Qtate '3 Cl 144 Plu 4 Retxoepect Qtaff 4 IHOMAQ K LASQ Industrial Artq Football 12 Chon 1 23 Boys Chorus 34 Tram Club! Box Scouts l Volleyball 1 Track Manager 3 JOHN QMVIH Acxdemlc' Basketball 12 Football I T1 lck Z Echo qtaff Z Llws Play 4 Chnqtmae Plav 7 FIFIDR' Squid 2 I Student Government 1 AI I AN FOSTFR Commelclal BaQkc tball 1 2 3 4 Football 1 Z 34 Track 3 Vollex 2 3 4 Band 1 Z 'S 4 Dance Blnd 'S 4 Bow thorua 'Z 4 Claw TFGRWUIGT 4 Retn ospect QX I age eles on U '. "2 Vi-gf' ' 1.-I-gf 1 k -- 1- "V ' aj 3 l".".' Hg 1 'inf 1-25 4-H Club 3--1. Fo 1 -Ci-4g Bzlskc-tball l-2-Il-45 ra " 3 ' lley- C -1' CAP. 'fi ' -'-'al Bu I-2-2i- 3 tl l 1-' -I - 3 1. 'll 1-2-Zi-41 Tr: ' -. 3 ' llej 1 2-Il. ' Football 1-2-il-4g Basketball 1-2-23-45 Track 1-2-25-41 Go -1.-I - 5 1" I 1 - 5 ' -3-43 Ch " -i.-- -- 3 .." , ' 3 Ii- 3 ' Q z 2. Lv in f . 1' 3' . .3 aj 3 ' . . . H . I f. ' . I - : " - -3: ' - : i .xx 'w I' . . ' z ' A 1 I 5 v ' ball '-I-g ' -'-.-3 1 ,-: ,'.' . I all I I I' Y ,Z O I 1511 twe Ive Senzors IIIIITIA VVIIIH Aradenm I4 n ournml S ulent Store l XX ll I IANI 'NI-XRKOX If Il -Xc.xflcnm oth xll ml 7 1 cut 4 Re o spelt Qtdff 4 Nl I X I' Sl I' R IOIINSUN Industrial Alu otblll l , xlu wall Ilu 4 Stume vnnmant I P I-XNIPN IA'VIHI'Rl IDKILINLTIAI Arts .ack 1 7 0 b 9 34 Buketlma 7 Yo b xll 4 4 B xsketball 'VI mage: 3 4 D xme Band l 2 3 4 Band 1 ' 44 Retrospect Qtaff 4 B1 us 'iextette 4 I-IDC AR HL RDLIN Imluxtrlal Arts T1 :ck 1 9 3 4 Football 1 2 5 4 Blsketball 1 Z Volley u ui L o u 'VIARY ILVNIS fommelclal ano l 1 HPTTX IHAVIBFRS Commexclal Studmnt Covernment 2 4 Class Pl IV 4 Danclng 1 ' lim mclal Office 7 4 Qtudent B xnk Z 4 Klrli Stite I I'-XTRIC IA QMITII Commercial ming 1 2 54 on 1 2 34 Lheerlelder 2 Qtuclent Qtore 1 7 4 H 34 Gills State 3 Echo Staff I Student Government 1 Llnss Awaxd S Retrospect Ifdltor 4 I ood I ltlzen Aw xrd 4 Class Play 4 Retrospect Seniors Gl,l'lNN.-X SICXTUX flUIllllll'l'Cllll -1-ll Vlulm l-L2-I1-lg Junior A: U 1.-3- g 1 -' f Financial Office 13 livtrospect Staff 43 Stunle ernmn-nt lg National Honor Society 4. H lx'XlCH'l fonnmuuxl n 4 nt lu N Slllllllll, Storm A Nxl' Ill NSPS lll otlnll I Class H zstory LR PRESHNIAN xt ir' A most memor ablt xezr Indeed We st zrted our fresh man xear xx 1th 52 members md now ln our semor 3 ear xx e h 1xe 27 Sponsor teachers for Wllllam Ly nch and Nlr Estel Dalrvmple Mr Dalrx, mple dled IH the tall of 1951 and Mr and Mrs Lynch left the school ln the fall of 1952 Mrs Luclle Gux att and Mr Fred Wrlght xx ere then appo-mted as our sponsor teachels for the remalnmg tlme As xxe entered our freshman xear xxe looked forxxald to many 3CtlX1tl9S and prl xxleges xx hlch xx exe to be granted to us Flrst there xxas our freshman 1n1t1at1on What fun' The hax rlde date mght DdI'tlClD8tlI'lLI 1n sports gettmg mto clubs 1ll these xx ere ours fo1 the taklng at last Nlearlx all the freshman boys xxere seen runnmg around Ret! ospett xskmg glrls to go d xte mght or to go on the haxllde xx1th them Oul freshman xe1r xxas the start of small, xxe xx ere out there trxlng Nlanx of us plax ed tleshman football and the luckx ones plax ed x xrsxtx Our Ireshman te zms were undefeated 1n ex Glxtllllljl th it xear and xxe felt prettx proud of our class The sophomole xexr got off to 1 fast tart as xxe dlx lded mto sepal ite co lrses and prepal ed for the future We seemed to h ixe been lmlll ox mg IH sports md othe1 aCt1x ltl9Q In basketball xxe xxon the Countx Tournex xx hlch h ldn t been xx on hx 'Vorton smc 10-16 ind our se xson record xx ls 1? 5 Footb ill xx as also lmpl ox mg VM xx on hxe grlmes and lost three P lge thu teen Il A 9 . V, Stl i- Governxne-nt L33 -1-ll Vlulx 142-Il--13 Finam-izxl ,I l flllv"'-11 G11-ls'.'tz1tf-313 .' ' .' '- Sig Vlzzss . xx'al'1I V W " Kl'I.'.' I" IDOL' I ' lnl strinl Arts Fo 2 1: 'l":1ck fl. I v s v V 1 ' . . . A A . H . . . - zu Q 2 - ' v j z 1 . ' 3 2 , - 2 " , 4 tv . v' ks Z y ' our initial high School Wm. were MN football for us and, whether we were blg or Q . , L. ' . .j 'z .' ' .' ' z .' ' ' v. . ' Q ' " . 2 K' ' . ' ' ',' ' , kv - tv 2 E 4 K ' v I i Y v S 1 4 s. Y - ,- . L, 1 -2 L L- A- . . . , Y . , K . X l ' '. . 1 fl ' ' ' v. . . . ' .l ' ' .1 I S. 1 , v. ks is 1 ' ' ' ' s . K y v , ' . - I , y v - V u . . u v x 1 1 ' 'as 1-.. z 1 . , 1 , c . , , Y , Class H zstory Our Junlor xe1r was hlghllghted bv the Junlor Senlor Prom for xx DICD xxe decor 1ted Bx the t1me the prom xx 18 nmshed xxe xx ere mlhllll., tLll1pN 1n oul sleep We h 1d 1 Dutch bcene lhele xx IS 1 Xtllldmlll 1t e1ch end of the gx m 1 Dutch garden on the st nee through xx hlch 1 Dutch boy 1nd g,1rl xxere xxalkmg gathcrlng tullps A brlck xxall sur rounded bx tullp boxes g,,r1ced the gym 1n front of the seats and bleacherq The Countx and b6Ct10Ild.l Tournexs were mother Joy durmg th1s glor1ous Junlor yt 1r xx h1Cll xxe xx1ll nex er fo1g.,et We xx on the Countx for the second Qtr ught xear and took the Sect1onal for the nrst t1me 111 the hxstorx of Morton Wxlth hxgh hopes for the Re glonals xxe plax ed N111 1n 1nd lost those hopes ln .1 double oxe1t1me Our record for the year xx IS 93 xxms and 3 losees We xxere unde feated 1n track and 1n the Conference Track Vleet Our football record xx as sw xxms one loss and one t1e We were proud once more xx hen xxe took the Conference In our semor ye1r xxe had IH undefeated seaaon 1n foot b1ll xxmmng, 6 and txmg 1 Fmallx It was here at last-our Qemor xear Nluch plannmg and preparat1on xx as be gun for thls xx onderful 5 ear Talk 1mmed11te ly began about the trlp plcturee shopplng trlps etc Along about Noxember we Jour nex ed to Henlex Q Studlo to xx atch the b1rd1e The next Jox oue thmg, wae the xx1nn1ng of the County Tourney for the thlrd Qtralght xear We noxx looked forxxard to the Sec tlonal We drexx a rough Carthage team whlch proxed too much for us to h1ndle They won 1 hard fought 1,1me by the score of 5.2 48 After the sect1on1l we settltd doxxn and begln thmkmg, of wh It kmd of Jobs xxe want ed Hill d8CldlI12., on our semor clothes Then came what ex ery senlor llkes the class play Remember how hard xxe worked to get It rlght and we all thank Mr Jones for makxng our play a Quccees Fmally the t1me c1me our senlor trlp We had so much fun durlng, those three days 1n Chlcago and we wwh to thank Mr and Crane and exerx one elee xxho made It poss lble for ue to go A few thlngs that happened after our tr1p were Baccalaureate the banquet Award Dav and the Prom Baccalaureate waa the day xxe xxore our gowns for the flrst t1me We were really Qemors then Now the t1me has come for the prom Remember hoxx pretty the gxm looked and all the fun we had' We knew Qoon after the prom Commencement would come We had looked forward to Commencement Qmce we knew what lt me'1nt but now all our echool days would be behmd us May 22 1954 we graduated and were on our own but wherex er xxe mav go we xx1ll alwaye remember all the fun we had at Mor ton and xx1ll alxxayq remember our home and the fmende we left behmd Page fourteen RCUOQPCKW I s C ' . . 1 , ' x 2 . ' ' 3 ' r rg 1 A- K. vb. K, , v . . ,- z ' f .1 1 .1 11 . 1 z 2 1 W VS s . 3 'I' I 2 V V 1 ' 1 1. 1 .. . z X2 1 ' 1 1 ' I A ' 1 '. , 1 f' 1 . z f , . - 2 , , Q ,- , z f . .. . . I n I v V 1 . . 1 11 v. f 3 1 v. 1 . .- ct. . , 1. , 1 ' v - . v ' ' r ' . , ., 7 c 7' ' v 1 1 I . vu N . I Vw V . . . .1 . V . . V ' ' , ' , , ' ' C ' Y' L L lc C "W n . . ' ,, .' . .,. Y , 1' K x Uv my K 1 ,- Uv . . V ' ' A ' l 5 g v Mrs. Cortner, Mr. Chase, Mr. Todd, Mr. ,. . 11 - v ' , , . , - A . 7' - x . f ' ' . 2 z .1 .1 - - ' I v Q I I Y D 1 I I va 1 S v' 1 s K 1 1 v ' K C. I- . Ln L. ' . l v y - . 4 V ' L A . VC. 1' 4 .', v v ' . . 1 I v . , . v l Y . . . v 1 1 . v Z ' 2 x L' 'K - AY . K, I ' " ' r 'I . v C v v . ' ' 5 iv V L' n L Y . ' 4 ' - . ,. 1 K ' v v . Y . . . c , L . , v -y 1 , 1, . A ' v Y, . V . . . . K ' ! Y . o I Q I v r 7 Y. v , r ' K v Y N I K . . V v - ' ' K - 1 . . 1 ' , Last Wzll and Testament xx xx my Um x up In Kolxx I Ilxxxy x xxlx wxtlxoxxt gxtt 3,1 I S x lox I L N XXIN N NN wxxml m I my xx xnxgx xp 1 II X NK xx xxx: x Im f x x Us N NK N L xx x xx x fx rx y x x n Ime I w xxlx N x f xx Iothx xxmxx vmx xx N X x N I I Nlxxxtxxxx I N I l xx owxxxgi y x 1xx L on 1 y D xx L f x x xx 1 y xx x xxx xxx xxx xx I4 AI x um xx xx f xx xxxl II H II IK N I xx N x N IL my NIIILIIIQ' xxx ity to x xm RUIIIIIL hoof lxxxk lx xx y xx xxx x xx ex being of xox x x 1 fxxxml mm 4141 Ixxxxlmy x clyxx x to xx xxxxyex 1 nxt tlxu on 1114 5: N Ixx t x xnx 41 xxxyt xxx f x ex xxx N xxx xyxxxmx o 441 xxx x x N1 N 41 N41 xx mx I ex xy 4 gx xoxxg wit N uyxlx x other lx xnlxex x xx 4 S xxxx In mg: 411 mx xll lmdy x fc 1111114 xlxy will mx Imlyxx to xxx 01,1 xlx xt I xxtx ol Ixxclx to thx on Comm IN 4 xx Ix Rxx 1 114 Se nu Ixxxng of wxxxxd mlm N og x tix x xx xxxx m , X D xyxox fx I flx xx 14 Rein xxm xp I XNIIII xm VI xlkx r lxuxxg oi Noxmd mmd Ixuxlxy xtxte thxt the hxg Ls xxx y xuuyx xxxxxxx ui xll leftox S -Xml 141 tlxx 4111 umxxxs nf Nlmton thu best of xxxk xxxm Sy yu x 14 xxx mx Ifxxt u KI xllwxllx tlxxt xx xxxt I Imtxx I lx xxxxlxxxx lxxxxxg of Nound mm 4 Ixxxxlxy will mx .xbxlxty xt 4 xxx Im x xllul tlx xtl to Ixxxth Stxother to re ix xxxx txxxm xffxxxxg to xmyxxlx xll To Nlfxry ar N 4 xxx mx xlxxlxty 111541 xlong m thx my xmxxxxx Imxx XIII do Ixettxx thxt IJ To e xxxlxxxtxmxxx lyxxi xxx the Ixxtuxx xhorthan xx N I lxxxly 'Ihm ll need xt' xyxxyxxxxe 414 I lx xxx my III od luck .md s xX1NIQx xmxx I xmlxxxt hung xii sound mm xxx Ixody hexxlxx will xll my loxe to Ru 4 to 1141 'xxx Iuxxl I 14 ue mx position on x T xyxxyom I luxxe gxxrxxl IIIQIX 11141 but wh ex IIIILII NIIIII IIHNNQ-Exxlllpf All Ll IIN mw xxxtx xlxx lxxxelmy Imxquexxth to my ro x m Ifxxxxge my Ioye xml lxxc 0 do 111411 but tlxxoxxgzh thexx sphool years at Nlxntmx 'Ixx Nlollxe B1 111114111 xll the me xnnew no New 1 x ne Cx .xml T41 Ia 1 we x xm Ioxmx my QIIQLILSIQ thmkx 1 lxexxxg Nxxcli Nwell Tlxends To the fixst VI eQt xxx 1415 7 S who C. xefxch them rs xxx xxculx 1114111 mx shxlxex xt the house I I xxixlxx Smith In xg of wlxd body and 4 Iexyx mx Ixxcly Ima and es wxxlxxx to xy Ixttlx brother Arthur' and xx tl Amtx To all the Vlut side 1 s IPI I I exxe my .xlxxlxty to be Hood an 0 up xxx mx x T4 x x e qxxx xtlx my 41111 To Qhxrley the coxxmgre to pxxll 111141111111 1141 Qexxxox yeuxx T0 'llfxrty I Ie.xyx my xxexxxmxlity Ixlxxmb may Qhe 0 yyxtlx xt the Ixettex thxxxuw I dxdnt I leaye my :lx xwxx xml Ixxmlw to the fxrxt one xx ho sem 1114111 fxml C xxx re xch them To .xll the on com mg NQIIIOFN I le.xxe the moxt fax orlte remark 41 xxxxx tmxu Ixxxt bc-cfxxxxx youre fi Qemor I Thomxx Glxv bxmg of xoxmd mmd Itlxxxxxgh xxtlxxxx m xy clxwxgrxeel do here x Ie xx x1 my Ixxxlxex N xml xtx umtentx to mx bro thu hill To Gemge Iona I will mx ability txx Nlxxp Ixix xml to get to the t.xIxIe on txme NI xxxtx 4 1x4 xll my low And to one who wixlxex mx xbxlxtx to sms: IHa HAI P xge fxfteen I. Iflxlwxxrxl lIxxx'xIx1xx. SIIlJIbJ.'l'IIIj' I 1' f ol' ' " 'Z Q -. Q I' 1, ' sux x.xxmI :xml Imxly, lx1: '1 . fx' .Ivy zxml lxxrxly I -. l- L- Q , 2 , ' h .ft my fllfililx' IU Skill V2 ' ' 'f INK lxicl I 1' yill '1'1i'f A 1' '11 ' z 'er.'. Um fl .'I'xx xx IIUPIIAY Iil'I'.'IJII, I Il'2lYl' xxy 'lwrs A I -. ' A - V I L- xxxxxl tlxx-ix' cx,-xxlx-xxts. Aml 41 CX'I'I'XUIIl', I I1zxy'x1 I - 1, ' I 151 ".'lxx1.'. V, , , , ml " 1. yy xxx .xx w.-xxx-, -I 'A g 1 hf x I. Iix1xxm-tlx Im.'.'x1y, lxx1iIxg'xxI'.' iml lf1Ck1'S IH 2 ,' 1 z 'z s hem. 311141 lxxxly, xlxx will wlxzxl I1 ' I 1l 'I .' I I ,X V . 0 AH A. V . d 41411 'I wzxxxl txx :xxxyxpxxv wlx vxxxxts tlwm. I 'ill limi lfU.Wl3U1Y'l0 V ,. 'V 1 .. V Of Inu-tx my Ixxx'lcx1x' In Il 1 I ' lvst 'IxIx1x'. T H ' li H 'xl-' i ' -, , I - x, y'xx-Q-xv ixxxxx, xxxlixxk wx' wxxxxxx lxxxly xnxx " 5 ' M ' 2 - f ' J H, - xx-xxsilxlv miml Im :I zxlwxxysl xlxy Ixx1x'x-Ixy 'ill F1-V Ll 'f " X1 .' f' 2 1 Dm- zxll my xxlzxws ixx Ilxx1 cliyixixxxx IQ!!! to Jxxxly D ' A if -' Q A 1 - Th I'xxIx1, 'IRI Iixxsx1xxxzxx'y BIiIlx1x' zxml Nzxm1y .Izx'k. I ' I ' ' S, Q ' 'I 1' , d x will xlxx- :xlxilily x., xmxxx xxxx-if xxx xp.--S -hx-xx f'12x-'f- H111 M1-'I fx J 1 . To thx- gxxixxg gg -Is trxxxgl . To xy yoxxxlwl' xl lxro- ' h ' ' '- li " -' 7 ' bil-'I tIxx1x's. I'Izxx'Ix- :xml Ili-m1, I lx1xxyx1 zxll xy ' zxml '-'I IV- IM,-I lm-Ig, VIIII Blzxry lYl'2lIIIt'l'lll'1'. I Ihv I Ji A ,. ,- - K, - d Ixx1.'t ol' lmfk I F1501 IIQI' Iezxlf' " 1 I1'- 2 xx . ., Y .- 2 , . th. x'lzx:.' 1 , I will Ilxx1 .'im1x1x'x1st wi.'hx1s I lzxye. ADI xl tl .. ':. . ,E .' , 1 Im- tlxvix' .'xxx'x'x1ss tlxxvxxxp' xxxxx their yezxrs :xt thv Imxxlmll 192111. 0 I. - my I, .lxxlxxx Ilrxxwxx. Ixx1ixgxxt'.'xxxxxxxl xximl z ml I IJ: .- I-2 K- - h . I- - II4lL.I5','IIO I-xx1i'i1l1YHfl'lll ml'l2'it.llil'I?m.l'lS lfillhf Ixzxlxitx1cI miml zxml xx lxcrxly lxzxdly in need of Iqll D . 'Irxl lim, nxy .xvxx xt. H 5 t , . I2 . '. ,. K, , . t, b - In Jug, my ix xxl I. to ft.x3 pxxt. Inn .,m1 thvs' Jim H 1 - , . , I. . 2 k .t zxml I,fxx'x11xzxx, my cxxnxbs xxml lxx'xxslxx1s. lx: I- zxy. ,- . . -. 3. v . K, . Ivy. :xml I'Il'l'iIfIII', my zxtIxl1tic xl 'I'tj. To A , ' Q A - .2 2 ' 2 Illitll x 1 'I"I1, :xml to Iliyisi xxx 10's I I SL. ms 11- Sh, 515, . 8. Q 3. 1.1, I 'A 14" I' rtz. z I . z .' '12 1 3 fo' I, G'x1x.wxxxxxI St I1', Iwi 3, t' .' xml I '. ' H - ' mix I :xml I xxly xlxx Ixx1x'x1Ixy will xy I 'koxz' to Ill k 1' I-I fl' lm ' ' ' fi -'t the 'irst om1 wlx xmx1xx.- thx-m. I also IZIYE ' 'I -' ' x -' 1' I -' 2 5 - ,' f' :II Q' A11 I , ' I A' 'Z L' ' ,il K. Y. ' ill VS- "wx11" lxrzxixx. 12 '1 Q '1, ' b xt I, .lxxlm IJ a I W 1: ' 1, 1' .1 xml .nl-I I ' H .li 1. k.d',, lxrxxlj :xml Imzxjl x1l s ' cl 1'1 j vill 'Q' ,g' ' I'. f' ' i . . v ' " 1 d 2' 'I 1'1".'1h " - .- ' U- ,, xiii- gill lfml let.. thou, -- .si TF :let L t1 1 If-IIIZIIIZI. x Szllj, I b - my .' xxll In' tlxor, I lx1z1x'x1 1 j lx' 35 ixx sxxicl it Q 1 I '. . V-f v ' 1' Y luck " C2 'I II' I I 'ith as I1 1 .'u1.' K wx v U 4'. V I 'x ' ' 'd fit :xml xxx' por. Al: I j Iirotli '. I lx1zxye1 '. y . 1 x ' if 1. . ', 1 X' V Y my zxlxilitj tu 11 xl " Ix .Ix'. I'j1'.' :ml N 'Xu H -1 . 4 ' ' i 1 ' 1: 1 1's. ' 1 ' 6 1' ' A ' ' I, VI: 'I IS Ct t. 1' z j I nd in -' I it U I' ' I -' '.' i i W Izxrg 1 ' I. xlxx Ixx1x'1 Q " j 1'1' Ilxe I ' ' -' ' -' ' .' " -1 - I"'.'t1 fu ' , , 1 ' ' 1 - 2 QA, ,' . - lx: sk 1fl 2 Il 1zxm. I ,.A, I.. ., ' btv I, "Iz'I.'1z'1'. 1' J ' I 2' VI " -"' - :xml ln:-xly will my .'l1zxx'x1 of I 'Iil'I'.' my x'- - 1' 1 .- ' h I lxrxtl 1x', Artl '. A I to Ixxlxx. I yill xy lxx1- F 'I I 2 '2 ' ' - liz " '. :xml I my plzxx-1 ixx tlxo qxxzxx'te1tx1 'Io T0 - 2 ' 2-.1 l'2 " 2 1 ' -, PINS'- IIx1I 'ws 41411 1 I Last Wzll I hm Phxlllp VS heelel bemg, ot xouud mmd md bodx leue mx emptx loukeu to IXOIIHIL IIXXIII md Althlll' Se ual And the by tot luck to tht flltlllt bl ketblll tuotblll md tl uk tezmx hue it NIOIUHI md I hope thex h me the Nunce N we d1d -Xml to mx bro thu George I le ue hlm mx UONIUOIIN on the tobtball basketball md tl xck te mms md mx yuxex numbel -1-1 I -X11 111 Foxtel bemgx both mentallx md phwlullx xound herein Ntxte thxt tht re m 111111155 irtlnlex of mx locker 3,0 to CQOIQQ long, md mx FNQLIITQ mlend 11 to Ronme Irxxm To Kem NI ie mx 1b1l1ts to get good 1 lde III hmthmd md the bext ot luc to ex Q1 xc m I Llennx Lee Sexton bemg of Nound n nd mi bodx ibn' lm I 3,1 id un dont un ll to thme thmgs J do helebx bequeath mx xbllltxex md poxsewlons to the tolloxung, people To Nlux -Xnn blge I H111 mx long h 111 mu It be exer g.,l0VK1I'1L, To Hazel N1llX lx 1x md Lulu I ledxe mx unquextlon ible 1 7 abllltx to get 110113, xx 1th the gox wmv To ill the future shorthand studentx I leue mx zbllltx to get A N md to Nhsx Gm, 11' mx compllmentx for bemg xuch 1 good teacher I John Qmlth being 01 sound mmd and xound bodw itherefore and heredfterl wull my lockers to the flrst one who gets there To mx brother Frank I leue mx dxfmers m the Fdrpenter Qhop and mx 1b111tw to get xlcmg vwlth the glrli max he hfue better luck To mx qsteu Fmncw and Ex 1Hf.,6l1I1E I le ue mx xerw best xushes for then' success throughout the Lommg xears I W1ll11m Nlarkox 1Ch Qupposedly ot sound mmd md sober bodn g,1xe mx l0Ck9lS to brother LOUIS The ablhty to stfw away from the gn' N to ms brother Eddm And the ablhtx to wmetlmes hold mx temper to Butch I Hettle Jones bemg ot sound bodv and xull ill mx and commg I g,1xe any lots of hah pmess To Bdrbar 1 I lem e mv 10x 1.11 dttltude IH most all matters To Qhfxron Curtm ghdlOH W uner and Garnet Brovsmng I ledxe the contents of mx bunk lf thev can opfn lt To my llttle slstels md brother I lung the beet powslble m wears to come ox Lrlx xtrong mmd do herebx fume md tcrtune to the up clxssmen To my s1ster Beckw thmg that I leaxe behmd and I ago slvtf en and Testament I Lzrl Kmg bum, of sound mmd md bodx isupposedlyj leug t0JL11x fmx httle brotherj my lbllltv m xpmts imu hp do better th m ID To Ch ulu Ketahum ms pl ice ln the mllk room Nix logkexs H1105 R1CkV and D to the hxghut blddel I Idl Knlght bum, of 1 snx zll Cltlgfllj ot thmgs for now and llxx UN do hndn mil to the flrst person bemg, mx llttlg s1ster Emma the thlngs I leue behmd md xerx s of luck To mv lxttle lncthux queith my dbllltx to get good prides 1n school Cvuhlch I HQXQI d1d? 'Io Alberta Cochran md Joan Bell I le up mx llklllg, for Hlgk BIUNIC and to Lullbelle mx iblhtx to CI'ltlClL6 onlx sometmu I Sylx ester Johnson xx 1th pmx en sound m1nd and istrongl bodx heubx leue mx lockers m DIXISIOH 10 to the om who gets to them first I leaxe my pm up gulx im mx lockeml to B115 Re mv box to R13 md to ill the boyQ the best of luck m the commg Vedrs To all the studentg at Nlovrton Nh mor I Barbara Ch lmbers bemg, of sound m1nd and body do herebx xslll mx dl mer to anyone who lb able to cr im thelr bglong mge lnto It I ledxe ms ab1l1tx to knep a cheerful .ittltude to exerxonu no matter what To the on commg Semors of Horton I vswh the best of luck I Mary Leuw bemg, ot unsound mmd mll my fxbllxtles land other xfmluable posses slons to the folloxxmg people To Sharon Warner I leaxe mx leadgrshlp of The Gang of D1x1s1on 20 To Sharon Curtu my a.b1l1ty to do a tap d mcmg, 1out1ne 111 the dorm every mght I most wncwelw want Mane Blllman to haxe my tdlkdtug ex ex md eyebrowe she needs them' To M illlyfl and Carolwn Brovxnmg mx ablhtv to xlxx nu be peaceful and to mdmtam 1 fllendly latlomhlp Wlth mv gox erness I Slfurley Ann Whltehedd bemg, of small body and Qenslble m1nd do herebx xull mx date mght Qeaw to Judx Cole and Cllfford McDerm1tt My long hfur I lean to Rm marv My clotheQ I leaxe to Nerd NIM fmu she wear them outi My H106 soft comfort able bed I mll to Juamta Russell fm xx she forever Qleep m peace'J And to my one who IQ there fxrst my bunk and dr mer NIH the underclasemen do better ln then school work than I d1d Retrospect 1 N . . , . , 1 - - V ' - - 1 . , ,- 1 . V K ' r A , c , . 1 y ' 4 ,' I , w I v 1 , . v V . . . v 1 A , c K, xc ' . ' ' . ' '1 4. . ' Y ' . . . , . ' , ' , - - xv x I uh x x C5 C ' C ' I 1 .. , 1 . , N . .. .- . . ,- . ' . . , 3 - A ' -' 'v V 1 1 I . . 1 A , , c ' . ' , v . V . . N v ' v ' r 1' ' 1 K . . a. . . . - . - - X. w r 2 . ' v ,' ' , I I ' ' V 1 K A ' I q 1 A 1 tv . , c , f r 1 . 1 1 57' ,. . . . . . -. Y . - . v c , c. c , c c 1 ., c ' ' , ' , , . , ' . . . . ,., V , , A I f n ,'v ' ' . . ' . '. - - w - - . . . ,- , . , . k , t . . , 1 1 Q I ' A v A ' 1 . v ' , . , . A C L ' r t C , . 1 1 8 12 V L- Q - K- 2 2 , - beft . j 9 'r I be- 2 r 2 - Q ' r I ' x i ' -' Y T T2 R' - t - w v ' Y . ' ' , . v . ,. . . . 7 c 8 J. 3 c c ' ' -' ' . ' . v . ' ' v ' - ' - '1 ' r . A c , . 1 L 7' f 1 4 . - I - " '1 w' U- . 1 v . ' ' V gt s S 2 2 1 .' k - 1 1 f - . 1 . ' ' ' y X ' N' .' A BS. X N I - y - w 1 f' - - 1 , . , , . . , . , 1 1 . , V . . , A v I 7 1 v , . S ,- Y ., . Q . v 11 1 c K cm . . V2 1 , . , . - - - . V K' 'K' 'X ' fl ' I S .,i . ,S X.. . . . . I ' . . n . - K n 1 Y ' Y v - Y' ' ' Y L 2 C2 .. .'.' .' A ' V' , ' . . .v N I . . 7' U. ' .' 2 7 2 . A c x A c , K 7 5' ' , , , . f . . ' . . v ' . . .' I , c ., . 2 c 1 1. 7 T. , , . 1 . . . , . .. '. - . , v , , L K. A . A A , - A 1 s cu , c , 1 . ' . Y. h v . , 0 , -- , , , .- , lal, the bestvus es. L 1 C ' " 2 x S 2 C .' g l Y 1 - - Y 4, .ww A X- 1 . . . . . ,. . c N' c V 7' . , c A f. A V ' " . ' Hz , j Q .' 2 3 . H, 1 K . . . 2 , - . . . I V V . . 7 X . . v 1 . . , w . I l - v v X I , I L, , . , , Lv vw . . , v 1 , K A V Y , A. A. V ,. L. h vx K- 1 , , , , Y .. . . 1 ' 7 C . A c o y s . . . . v , 1. K . vi v , K, T . , 2 Y. r. V 1 v A v . K. -. Sk, L.- .1 v -v . ' . -. ,- ' S .' ' 7' I ' . D . . ., . c , . I q I I V Y X 1 KA . v , v, V 1 V 1 1 , .N , t . c W v . . . . . .. H . Uv' I ,V I . ,- . ,. v . . , J . . . 2 ,. 1 ' ', ,, ,' , ' 1 ' w 1' hy v w , L A , . L . ' ' ' ' I' V ,, ' , . v ' - v -V ' ' 1 1 'x ' ' 1 . c . A , 7' . 1 . ' C ' 1 ' V v l v I . . v 4 v, V1 . . Y 1 r L. y V D . , l c V c cy. . . K, kr, Y f f 2 1 ' rg- M . L ' 1 I . v K l V l I ' 1 I , ,, . D , y 7' , v Y 1 v v 1 v I ' v vi v A V" 1 , 1 . A S , Q 2 2 7 ' - . . 1' " f 11 y .'w v ' . . ' ' . ,1- z.. . . . , ,, f ., - , ' , - 1 ., . . , . I . my - L ' ly . . A 1 -, ct . vw 4 A 1 ' V I V'I I . 1 . 1 I ... c, w , . . 1 , . , ' . ' I V I Y. . K W1 1 Y 1 . -. x ., , .. cv . N i I V ' v A ' Z . , . . 2 ' ' ' .' Q , v , , ' Z " . A ZA I Y l 1.Y 'V I D .I v I . . . . c v K. . ' , X- vi n AVA ' V 5' Y I I m. ,. , K IH Personalztzes XX II I IAXI XIARKOX IL II NILI-UN-XXII' Xll XX I IRI' N T11 I' -'XX URITI' NONL 111 II llx 1 I-XXORIII IRI IlLkl I' -XX ORITI' BII-I l CI11111 1 I- XXORIII- PQ ID Ox tu KII-XRD s1AX1R ICN-XXII' R In mi xt11 I' N Iulu 1n X ll Il If-XX ORITI' SON! X11 I ORIII- NI ORI 1111111 ORI'I I' Nl BJI-1 I I 11111111 ORIII' I'OOIl A 111 1 Amt 11111 Q LI NN -X SEXTON NILIVNAXII' ll I IRIS an I' -XXORIIIL NONK 1ttl1 ITU., 111.11 ot F-XX ORITI' NIORI SXXIDIUIIYU, I' -XXORITI' SLBIIWT I1f1 F-X ORIII' FOOD fh11l1c11 ,,1n1l 1i11111pl1111,,x ARI FS STOLT NILRNAXII' Ch.1rl11 IIIxI'S Frms I' -XX ORITE F-XX ORITF F-XX ORITF I' -XX ORITI' QONG T1n11uxe1 XX 11, w1ll1 QPORT Fwhmg, SLHJPC T -XLJICLIIILIIK POOIJ Fx11xth1n1, IOHN SXIITH NI! KN -XXIF Qnutty IIxI'S RddIO fox IJ1w1s111n ' FAX ORI I I' F-XX ORII I' F-XX ORITI' I- AX ORITI' QONK IJ11 XX 1111 Ixnovu SPORT 9w1n1m1ng, intl Txack IFI I Ju t Rcmg mx 1 FOOD I'r101l 1 hlcl-1011 PATRIC IA SXIITH 'NIC'k'N-XXII' Tr1sl'1 IIKPQ Jeans 1n1l XIa11 'I IIIOFQII Rlousu I' -XX ORITI' FAX ORITF FAX ORITI' I AX ORITI- I' 11,1 Plghtft n QONC 11119 X11 Back SI ORT Baseball QLBIECT Pswholom FOOD Bruxfl 1n1i Butter ' 3 . . 1 ' 1' f l,ll1l1l.-X SXIITII Q 3 1 S. x11'1'.',111141 1'11111,1.y. A ' IQ-- Hut. I.Il'I'f.' Xl11l'l. 3. ' 3 J J 1111 1 5 111- 1111-1-1-1111.-". I'-XX'41lll'l'P3 -' N1 "UPL 111' I'111111"- CA ' "1 S111 3254-11. l".XX'UllIl'lf Sl'UlI'l' .' 'lIl1IIllllg1', II:1fk1-1l1:1ll. X ' 3 SL' . ' -1 -Stl'-'. 1'11'111:1'1'1-3 SIlII.II'l1A'Il ll111's. '. '. "1 'IC - js ws, l".XX'OllI'l'l'f l"OOl1 lIz1111l1 I'Lfl'I'S z1111l 1' k-1. 1Ql3l'3.' X' ST! ' HCR HI A -'I '3 X113 1211113 11111. N11' . 3.1 11- 1 1 1111.---. 'AIKVV -'I""13' UK 35-AA 1 A AI I-'.XX'l 1:1113 A J: --1111, 111- 1'11,111". 3 1 3 L- A- ,I --Oh A , Iam,--A 1'.11'111:1'1'13 s1'111:'1' 1-'.1.11111111. FM1 1.3 5. , ,Y-F UH, 1'.x1'111:1'1'1-3 s1'11,1131"1' I'lIlllIIL.1'. FM- -3 A-5 , ml I'l.XX'lIIIl'IlI'I 1111111 111.1111 111.111 f'I11l1. FM' "3 ' -1' A fh' XX'lI,I,I1 .1 s1'1,1'13."1'1-311 Q . II w111.11111. 1 S .' X 1. 3111-1.11-. v .. . , In 1'.x1'111:1'1'13 5 fi "'l'l11- 11.1111x 1'1-1.1-1-1-". ' , nf" ' 11-11'11111'1'1-3 s1'111:'1' 1:1111-11111. 1 ', ., 3, . . M I l".XX'OlQl'I'lC :11'1:.1131"1' III'lX'1'7's '1'1-11111111,. 3 ' A 'F I' Th 5 M I ,f' l'1XX'OIII'l'Ij 1-'111111 11.11111 1111.11 1111111 - ' 3 " 4 " ' '- 'II.I.I, XI X1 l,l'I'II-I ' , H ' 1 ' ' " , N11' 3 3 11111. X f W, ,,, , ,.. - A ' " l3lKI'I.' 1411-11. 1-2u'11111'1'13 Q 1x11 --1111111 . '11 11-1-'2 1 A U 1 11-W1 -11113 s1'111:'1' I'l4141ll12ill. v I' v Q I I".- I I I SI'I5.Il'l4'T- i'1111111t111111'i1-1' ' 'l1. - - F3 ' '- l'l.'XX'1IIII,llI"I 13111111 1f1-1.-11 1'1111-111-11. A A 7 ' J ".',x1113 111111. .A . 1 if Wu rj I. ' If 1l11111l M11si1'. A - 3 1 '- 1-21111 1:1'1'1: .' Q 1 --111 -11", If.-XXY 1-:1'1'13 S11 bI"I' ,1'1.11111111. ' v 1',xx'111:1'1'13 s1'1. 3"1u 31 1 11. , H 143.111 1:1'1'13 13111111 1131-111.1 1'l1i1'k1-11. i, 'QQ . ' - Lv. - 'w111:131,1311 ' "I . .' 3-f "I R1-z1lly 11't 'z T11 NIf'KA'A, , j 111,,1' ' I,IKI'I.' J 111. A ' "I -' 'F -' " ' f 1 ' 2 I"AX'i 1:1'1'3 .' 1x11 "'I'11 111- .11..111-". . 3 SUB. 3 S E - -11. 1f,1x'1 :1'1'13 s111111T .111 311111. T 3 ' ' " . 1-'.-W1 1' 13 SI'II.II'lf4T ,111-'-1111111-1-. 111-x1'1 ' 3 1311 ID 11111111 3 1. I -A SHI-132' ' 'I 'I .' 3- . .' ".'.'XXlI'I' 311'-1. , ' I.-A .' 5 1 1 'z' .'s.'. I. ' If .-Xll:111:1111l lm 'IIULH 2 ' 3 . 3' sw-1 31 1 I 1 113.111 liI'l' 3 A 1x11 -11 111-111-1-1-". . ' 3 . 1 .. . . 1fA1'1 "3 S1-11111 111111111111. ' 3 1 ' . 3 - 1',x1'1 -:1'1'13 s1'11.1131'T 1111111- 1'1-111-1'1-11. f. ' 3 -1 1 -, I",'XX'f 1:1'1'13 13111111 1-1.-111-11 I'II'll'S. 1 x Nfixl N11 ll 11 1 NX UOII 1lI IxX x x, 1 xOXl XX s XI1lxXXXl 1 IIxl'N N 1 x1lX1 XX -XX-Xx IXX XXII' N Sf -X 1 II XX Ol1ITl' JOHN XXI XX PR NlfIxN 1 IIxI'N I x11N1 lllll I I x 1 III! I'1tn I l1OX I N XXII' N S1111 DI I' Sl II N 11 I1l'I'I 111 llil III' U I'11111 S IIPX XXIIIFPIIIAD 'NIfIxN N ll IRIN 1111 fl I4 Nl PKIII' II 1 I XXOI 1 Reirowpe ci Unclerclassmen W? S' if "'Q..,, 6 9u,,,pl,t L Page mneteen . . fm . ' 4 Q J 4 . j, RX 1. Q! A F n Y ,I ' 'ww t - X ,A 1 1 4 Q f 5 , ,ff I Xen. J ' - 4 5 U . K V25 .,, 'T fp - 5 - , - ,,A Mg ' if ,f ff ' , 5 I N A 4 ,A x K I x A lm ' V v 1- I. X 'A , juniors Row one: Barbara Jones, Marie Scoles, Joan Bell, Frances Smith. Marita Carter, Shirley Ricks, Marie Billman,i Sandra Miller, and Ruth Strother. Row two: Vincent Schuesler, William Henisa, Melvin Grubbs, James Smith, Kenneth Crague, Richard Paige,, sr Q l. i is ll Elza Minton, Louis Markovich, Chester Miller, and Alberta Cochran. , 1 Row three: Mr. Wiley, Thomas Brown, VVilliam Heidenreich, Ronnie Irwin, Charles Ketchum, Robert Hullp George Long, Richard Gilmore, Arthur Smith, Ronnie Niverson, Earl Lambert, and Miss Knowles. Q ISS KNOWLES and Mr. Wiley are the sponsors of the twenty-seven members of the junior class. This class is well repre- sented in the field of sports and music. Some of the girls are in dancing. Boys participating in athletics are: Thomas Brown, George Long, Ronnie Irwin, Earl Lambert, Robert Hull, Richard Gilmore and Ronnie Niverson. Page twenty 6 4 i 3 Some of the girls in dancing are: Maritai Carter, Sandra Miller and Marie Billman. I Outstanding students scholastically aretg George Long, Louis Markovich, Richardf Paige, Earl Lambert, Ronnie Irwin, Sandra, Miller, Barbara Jones, Marita Carter, and? Frances Smith. Q Retrospect: 5 Sophomores ll 1 N Ll L11 1111 11 11111 111011 11111111 1111111111111 81111111 Cu1t11 Becky Jones, Em 1 1 11111 1111 X101 1114111 11111 111111 11111 X11 1th11l11e I 1111111 8111111111 131111 PIIIICN1. Lulabelle B111mz1n, Vera 1 1 1 11111 101111 1111110 1111 ll 1111111 11 1111 11 111 1101111 S121 P1t11111 Nuph I1 1111111 8141111 H.1L1lBu1den Mary Harms 1 11111 1 1 1 1 1111 e 1 1 1 1 1 11111 '11 Sto en 1 11 lll Q11 t '1l111 1 11111111 1111111 '1Iul1111 C1111e 1'I3I'1lS, Ro e 11 ll 1111 Q11 111135 G aze 111' SU1'11ONlORh LllNN ls Lomposed of 111 1111 1111 H1 1111 T e 111111111111 are ll 1 tC1IlN 1 1111s 111 IfllltNtll1l1 111 11111111 111111113 111d .mc 111 Phe 11o1 N 11111 119 1111'11t'111111111r 111 QportQ 1 111llNIC 116 1x11t11 111111 R1111e1 11. 111n1 1N ll 1111 1.1111 F1111 1 11 I de .11 11 C 11111619 N111111e 111111 1111 1 1111 Thh 2.Z'1I'1N t111t p.11't1c1pf1te 111 IT1LlslC and 11.111c1ng .111 L11lul1e1le B1llr11.111 Beck1 Jones, 1111.11 Ixr111111ek Dorn Holbr11o11 Carol 1111111 114111 Sandels Em111.1 Ixmght Yera Ifoetez Q.f111d1.1 C111t11 NI.1rt11e1 Hamllton, C 11011116 Douglass .md H4111 H111'r1Q O11'twt1111d111g 21111111111 wcholast1Cal11 are 111111 J11r11.111 111611 Hllllx DOIIN Holbrook, 11111 911111111 'NL111 We 1the111ee BeCkY 11111e1 11111 111111.11d Smlth R11r11 11111 P1ge t11ent1 one 111111 lllll': 111' 11111 -1111'1'1', 151-'111'l1' .1 ll ' , I 1.' ""1 ', . 2 ' 1 2 A , .12 'Z ' ',', ' ' ma K11'g'l1 , Nllllf' S11 "-rs. 1'z11'11l1'11 11z11'sl111111n, Cz11'o11'11 B1' '11i11g, 211111 Allllz' ' 'lllI'l. H1111 111113 1'l1:11'l1-5 1 1 . " f. . 1 '11 " ' , '2 'A 7: .' ' 1 ' , 1 b' Ia ' .' , ' 1911111113 l1111'1s 111 ll11' 11111. 1i1111'i:1 l1i'l1is1111, 1 . , ' 1: 1, I11111' 11 '1-1-1 N113 - 1'-S. 'vw '11 "1 as Cz 1, z " -'z .' 1 1' s, I - 1' -' '-j, ' ' 1 ' , . " , V111-111 ll'X'1!l. 1':11'11l1111- l 1.51: ss, S21 '111 S1111 ELIf,.l'1'H 11111111111-, A '111Lll' S11 vor, 1 . rs. .' t . 11.111 f11111'g 111111111111 liluss, 111-1'111'1'1 11111' 1011, E 1 V: '1 1 1111, ' 11115 . 1' 2 , ' 1 ' is . 1 , ' j " b rt 111111-1, H1111'111'1i lirug 11 . 1 1 ' 2 ' A l , I 1' . 1 ' ' 1' 1 l -' 2 ' 1 1 ' I 1.0. .V-, X x I ini. h L' S .S . ' . -1: ' 1 , lv Mrs. 511111111 2 111 Bl '. 11 '1 T115 'QSC is 1 " 1 -' 3 .All .1 ,I ' h. . V2 d. - ' ' , , ' ' T, ' , ' . H' L .' K . ., . A . . . 12 ' 1 ' .'1', ' A ' 1' ' -1 . ' 1 1 1 ' S 1 ' . . 11111 2 '11 'P 't "'1f1. 3- ' L 1 3 3 ' 1 3 Tl as .111' 11111, Artl ' S 1' 1 'z11'1l ' - y A 1 n' 2 Snft . II- .P-S. 1 L .1 ,lf A - . :incl A I .., K . 5 -L., A . . v 2 . ' L. '2 ' 111, 11111. . Q 1 I " - ' . Freshmen xx one I 01111 R11 well D1111.1 B111,do11 A111t1 qllllth K 11111 I llllllfbll llll 1 flbllllll lmntte C0 NI1ld1ed Oldhlm 11111 Chulene Fl111t Rovx two loan VXe1the1b11 Xxllllllil JO1il'lI1 I1.a1le Hull 111111 llllllltk I' 111111 Ilull 'Ncl o11 Hubut Albert H1111ngto11 Rlchud Nlfblildlltl D0n111 NVQ U91 'md qh 11 Oll VK 1111111 Rox-1 Th1ee 'NI1 Dau Ixcnneth Sgekel Cla1e11ce D11pe1 lhulw B1 15.1. Ih1l1p 'Sps111e1 101111 Hull Rohut Rupp Xo1111a11 Gomx Re mald qtom J mes BIOXYLI J1meb IJ 1 Ih NI lo h N XXh1te XNheele1 12111 fllI11016 Halolcl Seekel John Clessner lY'l1lRljIN0lltlSt0Y'1E HF PRFQHNIFN dass ls Nponeored bu NI1 D'1X1x and 'NIM Hhlte Then 111 41 members II'1 thls class The f1eshme11 Llxsx 18 well l6DI690I1t9fl 111 spmts THUNIC 111d d111c111g The bow th it dit outNt1111d111g' 111 Qporte 1re George W heeler James Hart Robert Rum R111 mrnd Qtone md I1111eNt Wlmton U11 ls th1t up 111 cl 111111115 11111 cho1r 11'e 111111 G1 ue A1111 1 Sm1th C h 1rle11e Fllnt, xI1lKll9fl Oldh 1111 111d DOYIIII XM 1X e1 fJLltStclYlfllHjI sLhol1rx 111 thlx clue 1re FlIlLNt llllltflll A111t1 Smlth V1 lllllm 101 dan 11111 Io 111 NX e 1th1rbe1 l' 154 tvuntw L11 o Retlorpect Ro ' 1: Je 1 sr . '1 ' '1 r , ' 1 1 ' , 21 js 111 ' ,.ll1Ill'f1l2lZI', 13" ' ' ' ,.1 1 1 1 ok, 1 ' ' 1 , 1 1 ' ' . ' 'g. '1 '11, "'1 '1 , " ,.1 -S 1 I111'1- 1'1', , 1 . 1 1",. 11' '1' '. Y . Z A .. VS, ' 1 1 K 1 - y - vi , 1, 1 1 . ,S .i ,, ,.. 1 ' ' L , , .V ' , 1. y 1' ' ' S, gf' 1 1, 11 1 ' '1', 1 1 1'111111'. .o n 1 111'c Vic' . 111111 .I1's. ' ' . Row four: David Leth, Eugene Campbell, Fred WQl1V8l', Ernest Minton, Frvrl Skelton, James II2ll't, George ' 1 ', ' ' 1' ' , 1 1 ' , 1 1 , 1 1 1 1' 1. X Y I 1 v 1 ' 1 1 V J Ak L JA 1 1 1 1 1 N 1' v 4 l 1 . ' I .' 1 ' I , 1 1 1 J 1 r c . 1 '. 1'1" 1 . '11'1 r . , . 1, . , , 1' 1 1 . . 1 1 , 1 , 1 ' ' 1 ,1 1 11 ' '. 1 ' 1' 1 ' 1 1' ' ' ' 1 ' .1 ' 11, 1 1 ' . . . . , 1' ' 1' ' 2 1' 1' ' 2 2 . ' ' - 'A ' ' ' ' . . . ,. . 1' ' ' 1' 1 . 1 1' . 1 . ' ' , Z I ' , ' 1' , , 1 , z 1 1 ,1 1 1 1. 1, - j 1 1 , 1 , ' .1 1 . : ,A V , t.- . ' 1' Dancing -XNNI AI 1511104 Rexue max 110111011 411111 91 11111 N 111th 111.111x 1 1 4 Nlld 111 ww 11 If Jltxtll 11 11 1.1 1 x N ment 1.11 111 11111 111 dlltlll 11111111 ll 1 N 1 11111111111 1111111 I11d1.111.1111l1N 1 1 d.111n111 111Nt111c 111 IUUN 1uL P114 111tx 11110 IIE 1 '. , 2 1 ' '.' 1 " Lf: L1. " ' j nu' 21111 111111.' '1 1111 I l 'iY.L 1 111. Apr Xil1'Ix1l' fifty-fiw :tul s 1' 't".12 -i ' fl' " gr l " px tl - 12131 Yl'2il'. Mrs. I-1z11'l1z11'z1 W'll 1 1' " " ' 's thx ' " gr ' .' ' I '. "fl" :'1tw' .'-l1', Chow ou om 1 llllutl llllettol 'N1111t1 K 11te1 Ieoma Russell ldtllild Stevens B11ba1a Jones Becln lones Nlarx lldlll ldl01llXK1ll -X1he1t1toch1111 Mule 'icoles lllllls Ho1h1oolL Xua Fostu Qandra M11111 11111 Irs XN11g.,ht Dll9Ct0I Row two D1111x B1 lgclon Luolwn B10wn111g 'Vlalllyn Blovunlng Martha Hamllton Clxdvs HdfYll1t0ll Calolme Douglass Pat11t11 Smlth Qmdxa Curtls Donna XM 1ver Chulene F11nt Enas Krlvanek CL1o11a Dxcklson Iulahtlle Blllmm Rlch 1141 Sc IYGI and' Ixelth Kelly Row three Ph111pSprnce1 John Broun Ch1r1es B1ag'g Vhlllam Class Clyde Hrrus Thomas Blovsn Ifred Vkeawen Thom1sJo1d111 Ceorge long Chules Ketchum Eazl Iambert Ronme Irvsln Edward Smlth Clen qtouder Arthur QLZVPI Wllllim Hen1s1 md Nelson H1rbe1t CHOIR BOYS CHORUS INDER the dlrectlon of 'VIrs Earl Gabbutt and Nlrs Fred Wrlght the cholr has won top honors 1n the state chor 11 contest for the last three x ears In add1t1on to these honors the cholr has glxen programs at Hartford Cltx Fort Wax ne and m mx other CltleN throughout the state The most 1mportant hlghhghts of the chmr wear are the Chrlstmas Cantata the Easter Cantata 111 state chorus sprlng' test lxal and the st 1te contest Along xxlth 111 the rest the eholr does a tlne lob at chapel seruces ex ers Sundav PLM tvwentw four LTHOUGH falrly new th1s orgamzatlon has shown promise of taklng 1ts place mth the other muslcal orgamzatlons at Nlorton as 1 xery fine muslcal group In thelr hrst year they won first place IH the state contest at Splceland and agam thlQ vear at Knlghtstown and were lHVlt8d as guest choral group for the Central Indlana Sprmg Festn al at New Castle They recened numerous other mxlta tlons from surroundlng communltles and under the xerw capable leadershlp of Nlrs Fred Wflght fllled them all xery satlsfac t0'Y'llV Retrospeff L '. L Ib. ul L L L L L L , L LL , L L, L L, U L ,, b L ..L . US. . L L . . 4 .L . L2 ' A 1 L L x, L .Y ,L BL ,L, A ,Lyn N , . . L . '. L .. 'LL L L L ' L LL' L L ' . ' 'L L L ' 'L.' . L L L L L . L L , , L .L , ' ' L L 'L 'L ' .. ' ' . ' L' ' 'L 7 LL'L 1 L L hc L , H L L , L , L . L ' 1 , 2' L 'l ' ', . L L . " ' , ,L L L L L "' ' ' L L L'L L . . 1 . L L L L. L L 1 f. 1 L L , ' ', LL' 'l , I L , 2' L , ' L L ' L ' L , 1 L 'L ' 'L ' 'L 1 LZ, 1 L 1 'L 9 1 v L . L L . . L L L L L L. , L 1 A K, y LKL L L L L L . V. L ' L L L L L L L L L s - L .L c L L LL L L' - - L L 1 L . L L L L L L L L L K L. L L, i , L L L L , , L , L L LL L L L L L ' . L L Q 1 L L U ' L L L L 2 v v L L L Lv L v L p , K A ' L. L L . L L L L L L L L L ' L L L 'L L L L L 7 -v ' ,' V , L :L , L V A L L L L L L -L L L L ' 'LL - ' L L 'I 1 L a L1 L LLL - L - L -L . 4 ,- L L L L A ' L. L L L L L K L. , L 1 L . c L . LL L ' 1 ' ' ' - L L LL L L L L 1 , L , L I . L L'. L - f ' s' L' .L . ' L .L .rl L L- L L ' L Band , 1 1 111111 1 1 11 1 1111111 19111 H 110111 5191191 JIIIIQS H 1 11 1 11 111111s 1 111 lx 1 11111 1 111 ll 1114 111 111111 Sllllth 1111111111 NI111111111h Iohn VN911913 Jo n 111111 111 D1111 111 1 ll PL 11111 1111111 9111111111 111111113 Clxix 1x9nn9 1 1 11111 111 11111 1 1 11111 IIu11 11111 14111111911 and Ronme X BAND 11AxCE BAND S 11 11 l1lNt 1111 111111 11111 111111 111 111 11119 111 11111111111 s 11111 111'g.11111 1110111 T111 m.11L1'11Hg' 11.11111 11111191 thi 111199111111 111 N11 Ll 111911 111111 1111 111191 1111111111 1 811991111 11 C111 T119 111111111 1111111 11111 1111111 1 11111111 11111111 111 1119 S111 1111111 Nt It Ix1111:11txt1111 ll -11111111 111111 19911111151 1115111 1111111111: 111 1 11111111 11-1111s1x t11r1111g111111t the F.1Nt C111t1 11 11111 111 1111 1119 1111 'NI11111111 1111111 S1 1111 1 1 ILL 1111 111111 1111 111111111111 N 1111 11 X 1 111.11 CN .11 111 11111 HL NIOIVFOX Dmce Band under the 111111111111 of NI1 H1911 IQ 0119 of the most 11011111111 1111111111 1110111 on the campug T111 1711119 B11111 111.11191 s919r11 tr1pQ a 19.11 to 11111 1111 111 ngrams for d1ffer9nt 111g.11117.1111111x 9111119 of 1119 placee th91 112119 11111911 111 1119 11111 11.11 1111 Delco R9m1 at -111119111111 11111111111 H11t11 -X11t191w H0191 and 11111911 C 11111 111 111' 111111111 1110115 .md for 1119 1111119 161111 11111 1 111111 911011 sprlng' 11111111111 Page tXXC11tX f119 1 1115! 5 41 1 ' f ' ' 5 ,fgf S K . 1 15,111 1111-g 1111111'g'1- 1. 11111. l'lz1y111111111 S11111-, 111- 111 S17I1', Wi111:1111 1': '55-, 1 " , , 1 ' C- ' , 1 art, I:111l'l'1, 1'1'11f1, 1'1l1jIl'IlQ B1 '11111-, 'l'11 :Q .I11'11:111, 211111 V1 ' 'i111:. R111- ' 1 111111 '1 1219-13, .111 -s 1'z111111'911. 3:1111 F .1 15 .' ' , " 'z . 1 " . . ' 1 ' 11 H- ' , 11111111 'I Sl'2lVk'l', :11111 M11 13y91's, "-'t '. 11111' 11119113 .11'l'1'y K1115,:111. A111111 F11s11-1', .1111 's 1.211111 111, K1-11111-111 1" . "1 ' .' ' ' s 11.6, ' th l'1'11:111', 11Zl1'1'y IZ111111. I'11:11'l1-s K1-1 '11 , GI- S10 1-', f'1121l'11's l1l21'.l'. 111 " , I: ' 1' ', ' 11' 1111. .'1N,'1z's z.'. 12 1' 1' 18 ' ' 1 ' . . ' ' - '1 1 '11 ' 1 1 A A I ' 1 L 1 ,L 1 . I n - .111 l a v .1 - . -. 1 V - , - ' A -. A ' - ' V ' Waltl' ' "Qt 2 1 21 " 'i 32 -' f -- 1111 11' Mr. H.1'111's, 1 -1 31- 1 ' .' 'ing X , , , , . . , 1 , - K I 1 L K 5. ' 2 ' ' .' ' . . . ' ' 2 ' ' 'f .' A 1' . I' 1' ' .2 ,' ' - . '41 ' A.. K s -1 v -2 1' ,. . ' x. .1 A. .1 , -1 Z.. ' 2: lv ,, . . f,: - uv 2' ' 'sz . 11 ' "1"111 -- Q- 1 - . . , R . . . , 1,ii1C1il1S11 '19 191' 1.' ' " 1 ' 1.' '111 , 1 , -I , , 1 Q K C I 1 11:11'11' 21 1 111 :111 ty119.' 11' 1: '- 1 .' ' 111 111-11- . I . 1 ' ' ' 1 1 s 1- Q . .- '1 Boys C 11011115 1111 11111 1 e N 111 11113 513111611 1 11 11 1 11111 11111 111 Ox ll 11m 5 101111 L1111 1 11 111 0.1111 1 1111 1 11 lx 1111 1x111x 1 1111111 N 11101111 111111 H11 lx K111,u1 A1 xx th ee 17 1911 3111111 1 Fklgtlll Hut 1111 A 11111 1 IH 1 11,1 111111, R,0I1 1111 11 11111 a1 31111111 1111111111 S111 1111 1111111111111 S11 1 Dance Band "rm 0111 Il 1 I 1 I1 H111b1o0 Ro111t 11ft 1 1 11,1 141111, I' Llgllll Ba1Lh11111 1110111 IN Jo111.111 Ronnle I1'w111 11111 Rlch 1111 S1 .Wm R011 tvso 'N1a11e S1016 w1111dl11 'V1d11xOXlC1"l C len Qtoudel 11116 I 111 11 All 111 Fmt 11111 WI1 BYKIN Dlrect P 1 11111111 IX IQFUOSIJCC1 7 H ' -g M: 1'i S11 115. 1'h"' 1' - xY1114Lll -I0l'41lll1, H11 '1l1'f1 1111151 . '1l'1l11 13' '11, A111 F vi e B' Eu - f'z11.1111 -ll. Hivhz 'l S ' 111111 Mrs. XX-l'1jJ,'1'11, I1i1-1- -1111-. 1 V W I 'K' Y A N -lson 11i1l'1N'1'1, . -12 '1 "11. 1'1y1111 11z11'1'is, '1'11 IS 1' w11, '1-11111-111 "2 f 1, . 'thur gQ'3Vf'1'. R0111111 f'1'z1ft, W11l111111 H1111isz1. 211111 James IJ1'ap111'. R0 ' 1' I 1lVi11 111411. G 1' 11' '. 1 "1 1 ,z '11 1A', Wi1liz1111 111' ss, Th 'as .1111'1z . 11-1111 1 ", nie IVV' , l'hz11'11's K0 '11 . E '1 11' 1". I 'Q' .' 1L11, 1 1 'QI' 1' 1111, 1. ' 1: Bll1'12l'2 .I1m1-s. 11's ' k, 1 -' C 'z , I-11 '11 , I 1- - ' ' V, " 1: ' ' , ' ' S, " " "',1 1 ,',.:1 is 1:11103 1 51-1',z . '. 1'.', '1'01'- ag- '- ' 1' Sports Kwi- 'W Lf in Tk fs-iq 1 A 1 'QQ Page txuntx N1 x tI1 ' x 3 'l, ' 1 -Cm' X ,LK C " l ,LQ A . ' . i SH ag- Afw I nf A. - ' '-tif? - , .. , ., 'KXQEI f" X x ' ' T .Al ... . - if . shi .I . -, , Q - ' H M.: - . N 5 x.. . ,'kT,, dig? ' -iff -.- -L AA -x 5 X- Q' 'N 'xx nl - . vtmspvwt 1 -x --5 . ' , Football 7 1 'N orrt x n rr rxer on r wer o ert rr t r er rmx xrrh llorr1ldI'rxc rnd Rrc ar Nc xxcr Ntudent 'NI rrrager lxoxx txxo lhomas Jordan Kenneth Cr rguc Thomas Hroxxn Nxlxm t r I hrr on lohrr Werxcr Nlrllrrnr Sxlxcst llerr Qtouder and Ronrrre Irwrn xx thrrc Ir anuvrch io ch oxxrr 1 1 ll Ill r rrrrnr I rnrrert rn rster r cr I r x I0 Row tour Wrllr rm Marlxovrch Charles Qtout Roy Wheeler George long Iames Hrrt Rohcrt Hull and George XX heeler HF NIORTON Trgers reprcsented the school x erx xx ell wrth therr dlsplay ot h rrd fought champronshrp football The boys out for the team xxorked hard and were determrned to prox e to rll that they had no rnterrtrons of losrng that frrst game md thex drdnt' The hot summer hc rt sloxxed doxxn the frrst xxeek of pr rctrce but exenturlly the boxs went to vxork md noth rng sloxx ed them doxxn thc rest of the xx rx Thex opened therr' season xxrth a 1 4 trc xx rth a frne Krrklrn team They then xx ent to tovxn' They beat Edrnburg 46 0 Brookxrlle 190 ffrxe touchdowns xxere called backlj and Cambrrdge Crty 72 0 Thcy then found opposrtron rn a brg Hagerstoxx n team but x rc tory xx as not to be denred and they cmerged x rctorrous 25 12 They beat Beech Groxe '32 0 I IRQ txxcrrtv crght rnd Rox erton '70 13 rnd th rt scxx ed up therr xxonderful season A frne term' The folloxxrng scnror lJOXs rrprcsented the term xcrx xx ell md thcx xxrll bc rcmem bered for therr rthletrc rccomplrshments ROS xl HI' FI I4 R Q B Rox xx rs the mam sprrng rn the Nlor ton tooth rll rn rchrrre Oper rtrng rt thc Qu rrterback spot hc h rd to be r good lc :der rnd much responsrbrlrtx xxas put on hrs shoulders rn drrcctrng the team He also prssed and ran xx hcn crlled on to d o IOHX PROVVN I H B Iohn xx ls thc txpe xx hom thc coach could alxxax s depend upon to come through xx hen 1 touchdoxxn xx as need cd Hrs hard runnrng md d 177111111 touch doxx ns grrncd hrm honor rblc mentrc n on the All Qt rte tc rm rnd he xx rll long be rc member ed Retr ospet X I t X, W I Q x' ' V A - Nl , ' U, Y? X r 5 K ,X . 5 . , - r I, . is r 4 I x A' A xr Fr' r'ox': Ro all N' ' 'S ,Ezrr'lLzrnl1't.R b ' C'1f , ll rlr ' 't I-lrr r , Louis NI1ll'lx4l , 1 ' -,: A h d ' ' ':" ' , V: 1' 2, S ' ' "Sf"-0 S .- 'Q "1 '1'er, Ro ' B '. Step' '- " , ' 11' , Johrr Br' ' , Furl Kimi, H lg: ' Hr 'ierr, Fha r'lc-s Keel , .Irrrnes .2 l , Alla Fc 3 1 '. Williarn VV: lk 1 ', an I Mr: MII rr . Asst. ' Mh- . .Z . .2 V . y I S K , V Ad i., 1, .T 4 ry ' N. 1 . Y ,. , I . .T ' S 'H' 2 N' ... -I1 2 Q1 ' ' .T . v' ,. , ' . vb. Q? .js w ' I V 2 1 I tv v 2 xtv v. 1 ix - L 1 ' I . i 1 l I I 1 W ' , I I 1 4 . . . ' c Y . ' ' x s' 1 ' fx Y ' 1 1 , U ' 1 ' , H ' ' A A J A , . .T - L . ' - ' ' I ' x- - ' ' 4 ' . . ' f . ' ' 1 f I c c . ' K. , . X . 2 2 2 , 2 . , . -. ' , 2 v 2 , , 2 , 2 ,Z Q , L, L, ., . ' ks v ' 1 K1 'E lv- 'xx hx .S ' ' E, ' . .' Q 2 ' ' x 2 v l Y I 1 v. I rq P' . X . ' ' ' r U S . . ' . ' 7 Y -. x , v v v f - ' ' A P A . A. . -"-1 c . , ' - . - K A , . f. ' ' V ' , , Y ' ' z ' ' . - . . . . . 1 ' v 1 - ' 4 1 ' , v 1 ' I v . n C C 44 ' K Y - v I v u f v . ' . , .' 1 I '2 X Y' .- - - ' . , - -. 1 ra 2 ' 'X , - ,' 'A -h- .7 L l ' . . , - ' 1 x 1 XXll.I,IA.Xl ll.-Xlllxlll II II, Ii. Inf-hiis was .-XI,I,AX IfUS'I'lCI'L. Q. I!,HAlIm1 also played W,--xx in-in hxlailnlf- XYIIUII hex was in Ilivrc uml xxwll xx'Iix'i1c:.Ile-il aiguh. IIx'lx1t'IiQ'xI IIi21l1fx't'Xll'21 sluxxxi-xl xzisr iiiiywwxi-1111-iii in vx'x-ry xxziy fIllI'- pwihlf I.UI'lIll'II1I,L"x'I'r1llll'lllljIllfIlll II11-si-usrni. 112.2 Ili' ifvilirf nl IIN' Xl'ill'. llII,I, W.-XI.IiI'IIl, I,. 'lfsliill upei'zitwl :it :it l'Il1I2llIII xxuf ix I':ix'x.i'it4- Iziiw-t Im' the puss- l igwlxlx- .mil xliml :I xx-iQx' goml liolz. Ilc was 1-rs. III-1.1-x.xA.upx-al iiitfmi xc-rx'ggxxwcl1lx-I'x-1isix'm- zllxxziys Iii Ihm- Ihii-lx ni' lhm- lmlllv :incl haul lllilll silsu. lliaii iix'xx-i'+zixnfl1x- spirit. - . , -- - - - - I IInIxI,I-A BIHI I. I,. Iuffl hzxrlic was Ing. lQI,I'QX S'llHl'IJI'IIl. I". Ilfffilc-ii hurl 21 gre-ut iw-zuly :xml xxzis zxlxx'z1.x's iii Ilia-iw Iigflitimf. III- lli-Siimx tr: pliix llwtlmll :xml ,urrimq hx' his play- iii-xx-i Qzixx- 111, :hurl his mli-i'viifixw- play was :I mg -xml: um wx- xxhxf Ilis SUIISK' ol humui' haul ,xiwit :inn-1 In thx- ta-ami. l!ll.x'iI in xlx, with In-vpiiiir thc- lNU1'21ll' ul' Ihv lltjlly wI.A,Xx'I.-H 43 Julm Illmul WVU whim tx-:im hiu'h. A A ' ' ' ' rzilli-xl xiixxxii tr: i'x-plmw n,11.x'u1ix-. Ilo xx'm'k4-ml SYI,x'I',S'I'I'IIL -IHIINSON. Il. 'I'.+Sj'lYL'Slt'l' liui-mlzmxi xx:.sxx'EIl11ip'Ixx1lf,his slizirx-. ll'-I' llllllliwl' l"II"' WHIIII kwll IIN' mxfmlx' ICI! I5l'I'lIJI'lY 'I' -I'Iclxvlwi'zitvrIzit Izncklvauirl zilxxzixs ixlzilxx-rl :I lizxixgg up grzmiv. Ho p1'ox'etl tix lu- qiiih- mi zissx-I In thi- Blxwtfm xximiiiig 4.1 iw I. gain 1111. Ili- 1xi'nx'x-ml to lw 21 lm ch to 1-11- cmx' lmll c-:ii'rivi's. l"f"" 'i ' in ' mi xx N im in iumx Ile . I N iw x to 1 lc N .im wulcl he noun 1 xxx N elf N Freshmen Football Squad awww xx fx 4 mi L 1 IIIIQ on 1 m n 1 H1 N lflh 0 ix x inx 1 xx inxx iss XXII I IN Ill llll I tl O nl, I ell I multi H Q mm 1 1 N mm Nil lm 4 T I Wd I LM' .IIBI I,fX.xII1I,I.I . I . f.Iin play I-xl 001111-1' ini- lllfll Ill-IV I1-npv ww -lflxxlfgxxilwl' HH l'll'1l5l' 211141 hx' xx'ii,1,1,xAi si'I,x'iis'i'i-liz. I,. il.-Iiill 11-xxvcl Vllillll' 1121 "'I'Il"-j1'lQTx'2 S12 1' IVUI :xt ih 1 35.121111 Impitimi and was lu-ati-1'1'o1'! He gi lm 1-1 villllllszfm. :xml hi' pro 1-ml hi WN, Nlmux, .i..I,,.m1up,1l.. 1 . , . Kd illlllv ani 1 x-I In lhv tx-ami. ,N ,,,m.1 Ui, ,IIN-,.,,1'HN.1. -klu-I ' . Y x I If s. ' I I ' " 4. , I l . ' l X ?' Il'-' n-: Thu is S8112 Allo1'tHzxi-" t ,Philil SP0 ""- l'll1'lIl'f MU' " I:"I"'I'l Iillllll- Il2l'l'l 1' - J hn NIH'-lzxiixi. :mil ,IUl'l'.' K' J. Ilwxx' lxxwig Willizmi .IHI'4l'11ll, .Iixhn Mui-knx'icli, James Ilraipeig .Iumvs lmln-rty..Iz1nws I5mxx'vi', Iiilgrviic Vzimplxx-ll. Nelson Ilzlrlfx-it. Nwxxizirx xi-wins, Iiiigfvm- Bzlrlhvliv, Ilia-hzlrxl Blorvlziml. l'l1:ix'Ii-5 I!i':xu':'. ziml llo 'ami Iililfxlfvll- IH - iimwi ,Mlm HHH' ,Mlm Ui.--t-,WI-' pjil -2 rl Smith, IIl'l'lN'l'l llnyxlvn. tixwxigx- Wlwn-lvr. .lam Ilan, Fl: 'lin- Il"fll"'I'. Iwi- Kliills-ii. .-Xrlliur Sm-z1v0i'. 1 I YYLIV' II ll XS. Stial 1 3I:iiz1Q'l'l'- Ilxxxx- l'xf11p'11'zil'lIliliiimw, Km- xl S1-lvl, Will: Glass, I'I1'i1:Ast Nlimm. Ilximlil I-'iym-. llziji xl U H115 2 I l'li:xi'ivQ Hhs! '. ,fn-1-,,., ,. .la uw- -r ix'-'fwxv VAHI, KING. IL. IC. I'2ll'I irlzpxwl ai IIIIIC IIZIIIIC Varsity Basketball 116111113 1 1111 11111 11111 ll 01 Ll 1 11 11 11111-11111 1111 N 111111 dY111lI1L, 111111 111111111 K 1 11 111 1011111 B1111111 1 1 11111111 N1l11x0X11l 11111 1 11111 g ZZ 11111 fh 1111 1, 11111 1 cr a111 111 11 HF TIGERS 111 1111111111 X1em111111 N1 111111 911' 1932 11 111Nk1t11111 11111111 1m ress11e st111 111111111111 th1111 111 t 111 f21m1 '1h111 011111 111111111x11111 111 1111111 11st hls hard 11111ght 1111111 111 1 1111112 111 1 to 45 1111111111 th111 1011 11111 11111111 51111111 111 fme e11t11 11115 th1 11111111 l11111111111111t 111111 11111 to ll 1111 111 N If not 0011111111111 IN 1111 111 1111191 101 t111th1111 111111111 1111 11 21m1 me 111th the 1111111 111 ll F01111t1 T1111r11 11111111 t1t11 1 T131'91s 111111 C 111111111 1111 t 1 Il P 11,1 th11t1 1111 1 111111 1 ht 111 1111 8130111111 11 our 111 N N 11111 NI111t011 h111 been 1 111 11 1 11111, 111 11111 C 1rt 21 1 11115 11111 1 t 111111 111111 1h1 ga e 17 414 1111111 1111111115 th111 111111211111 1111 1 01' 1 11111 11111111 -111111 1'11Nt11 V11 11111111111 C 1111 8111111111 I h 11111 Stout 11111 111111111111 1 1 111 11 11111111 1 t111111h11111 1 11111 11111111 111 t11t 11 11 1708 111111111 l1llI' 1 11h 1 111111 1 11'111 Rem 11111111 K V 1: 211- 2 '11 S1-2 ' ', S11 11 1 N111 21111113 M11 St 11111-11111. Asst. P11211-11. N111 S1111-', 1' 111'h, 2 2 es 1.2111 -1't. .'t11111-111 1 2 213111. St' A 1-3 .1 ' ' , 11'1l St L1 213 T1 2: ' ' , 1-11121121111 121111-, 1" '2 . 2 " " '1. 12 ' 1 1 , Roy Wh" ", ' 211'111s, Str . C'211'l Kin". VVi11'2 1Y21k1 , 1 A111 F stew. A Q 'A - A -'Q L- Q - 1 1121 11111 2.' 111: ' 1 .1 ' 2 T - th ' T. J- 2.' - 2 .'12.' 111 2111 1 T111-' Wil-' 1119 SI? 1 A ' 2 ' p - 3 -1 1, 1' ' I' - " -5 f' 11 11'21't' pf 1'111' 211111 '2 s 1 1 " . '2 h' ge, 14 fs. ' 1 . 2 1 ' " 1. '1' 1 ' ' LUN' Y 4 'l ffl" 11 ' ' 2 TU 1'i t ' ' f 2 1 .'2 ' '73 rl-M 1 . . ' 1 .' ' K 2 -- 1 M x rs-' -S 1 - 1"1I- I ' K ' 1111 11'1-V11 .1 1 1' ' ' . 2 ' .' V. 111112111 1121" .' F2 'th2 1. 11111 '1"g.'1'.' M2 ,, . 1 X K. . 2 ' K, 'Roy 11'e'e 2: 2 '2 '11"t- this 1112112 W1 X, ,lx im 1- -2 V2 lkm.. H1 'f' ', ' ' 1 " s '2' -'12 '. 111 C' 1 1111 " '51 sh 1 2 111 th1' R .1 ' 1 1-I .51 ' 1 1 1 - tu' .' 2 X ' f- 1'1'C '11, 1'2l11 1111 21 2 1' L ' 5 ing Thu ' Q- 2 1'-h1f'-S1 h'sh"' s'1 "2 112 2 ,, 1. 2 - 5 1 11111 111-I .NI111l'l'11N x1-1111111 11-:1111 1111171111 as 1111' 1110 ISIIESIUIAX 1021111 114111 21 VCU' .W I M1 111111'1'11x 1111's 1f111as1111AN 1-:As1113'1'1aALL 11-11 11-11111 Ki1s s11li1 111 1111-il' s1'111-1l11l1-, win- S1-z1s1111. 215 11111s1 111' 1111- 111111-rs 112111. T111-il 11 111111-g111111-4211111 11,5513111111111-11111111'flu-1' 1'1-1-111'11 was 1111- 111-st 111' 1111- 1111'1,-1- teams. It 112111121 11111- 11-11111 111111 I11'l'115v p'111111 111-111111. was 1-12111 Wim 211111 1111'1'1- 111SS1-S. '1'111' Kits 11111111-11 111 11111 I11'f'11111111111'11'5 '111 'l'111- 1'1'1-5111111-11 11151 1111-il' 1111211 Q211111- in 11111 Y211'S11j' g:11111-A 111111 51111111-11 X'211l12l111t' 1-x- 1111-11' 111111'11111111-111 115' 21 s1'111'1- 111' 1111--12-1111M111' p111'i1-111'1- 11g':1111s1 1111' 1i1111- 11111-11 1111-5' 11.011111 1'if11111'11. IP111- 111 1111-il' 1'1-1-111'1l. XVK' 111111 g111111 111211 1111 1111- I11'f1 11-11111. A1211lj' 111 1111- 11111111-s 1'1-11s1:11 111 111-1i1-11- 111211 3111111111 1-2111 1111111 1'111' 11'1-1'1- L'111S1' 211111 515 111-1'1'1-13' 1111111111 as 1111- 1'z11'- XV21l'11 111 21 11111- 11l11111'1' 1.111' 11z1sk1-1111111 111 the ity 11211111-s. .Y1'21l'S 111 1'11111e. Second Team 1111 1 11x ki 1 1' 1111111-111114: lC11g'1-111- 1111111111111-, I,11111s 3l:11'1111'11-11. 1'11z:1 3I1ll111I1, 1111111-11 1'1':11'1, 21111 '1-1111 '-11y. 1111111111111-g II11111111- I1'xx'111. 1'11Z1l'1l'S K1-11'1111111, R11-11:11'11 1111110 1211111-.1 111111, 'I'1111111:1s .I111'11:111. 15111 1,1-11 3111111111 N11 111 111111119-1'. 1L1-11'11x1,1111 1':1g'1- 1111I'1j'- 111 Freshmen Basketball Team neelln lx nm-In wal l 1 Q ' vm Eugene 4 llllpltll Q ul Bldgj., md Reglnald S One Raxmonu Qtone and XX lltQ1 Holmes itumlmnt Nlanager Yell Leaders Lul Lbelle Hlllm mn I4 n ls Ixrlx MILK P xtl ICI 1 Snnth Nl llltl C uter Page thuts tm, RCU 081990 1 K ' gg: 'Q ,' .'-uf , Rllvrt llupp. ,linnvs llrl -my. I "- X 'z 1- . 'nz 'cs " ff, 2 ' t . Standing: Mr. Stepancevivh, Pouch, Ernest Minton, George WVh0m-la-r, .lunwz Hart, Carl Gilmore, Clarence Draper, j " . , 'z ' :, . 1 g . Z 2 , A 2 .' 2 ' , 2 ' 2 X , . 1 1 1 , Track XXV f 995' 04, Xfsp 04, R T0 Q h XR Ty - C . x, . SWO QUU0 GN S Y. 9 M4111 KW Q4 Q99 04, 5 KIX I 1 Xt 1 H1111 IQ 4 1 1 , MH I X 1 ' N 11111 X -Xl F1 N N ll tl 11 gtuw mnxxu 1 Iohn 1114111 1 IX N 111 1 .111 N .111 C11 ll Stou N ll mm lx hm 111 111 N x mm N. x1t1l111m X1 11m H111 11111-lah I.1meN I .11 111 ,1 1 1 . 1 . mm 111 ll ll who tmn 1 It 1 1 N 11:0 tl uk team 11111 16 X Nt iN we N 11111111111 well 11111 19 x IOXXL HNINL 111 1.1 N111 IIN .um T 111 N11 01 11 1111 1.1 ce 1 1 1.11111 11 IN 11111 1111 11 lx N1lllldV 1 . 411111 1 Cha ID 11' N tl 111 the NI1111c1 A N 1 N . N Xl 111 N 1 AI 111 1 1 111111 141111111111 11.1- 1 1 lll N 1111111 11 1.1111 meet t Q 1mc 111 1 1X N pmu 111111111 11 1 I N f 1 1 u N 11111 N 11 H1111 . 11 1 V 1 Q11 N 1111 1 l ININ 111ff1 1 111 1 1 .1 11111 l 41 :Hr 1 1 N MIN 1 u 111 1 1111 111 11 1 1 1 1 111 1 1 - , 9 JE .- "s I' ' vi' 14 ix , 4' ' 9 I 1 Qr 'ff I Y .1 , . , A , H Q -0 i X ' 1 K 1 n ' X A , 5 fx fx 'O - ' A M 1 .41-5 'V ' f fe . 1 ' L S fx 1 1 1 ,U A ' 'K 1 X 4.1 J, -' fx Q 1. 5 5' , ' I I 1 1 2 r' Aus ' 'fl 1 ' h A 69 1 . t - . . X . 11 .- 4 , 1 10 ef K P' , WV I ' N A , . ' ' . , 1 gb N' x V : ' 'Q 5 . ' 1 I ,X rl 1' xt I A-' ' ' N-11111--iz 'I'h11111:1x .l111'1i:111. 'l'h11111:1f H1 Y'Il, .IQ11111-5 I,z1111hw1't. f'l:11'm-111-1- lJ1:1111-1, 1211111-11 H111111, 11141 X.,1-,mm zg.,1,,,. R11 -1-11113: II11111111- N1'-1:-1111, 1'h:11'lvf K1-t -I1 , Roy Wh11l-1'. l'I1lgg11' fill 111111. 111-111-gp XVI.-1-1111-A ,X -11 1 g4,.1,y,., Hrhxxmi Slllilll. Ilu11111s- I1'wi11, 111111 Imuif Mn 'lw 'i1'h. NI: 1111'111g: .l11h11 II1'+1w11. Ulm-11 SllIll4l1'I', William II1'11i1-111'1-11'l1. liw11'u'1' 1,1113-, 1g..r,.',-1 HHH. ,l2,m,., Hmm 141m,4g,.x fl V 111! lfzxrl l.a1111h1-1-1, NPL' VOA QH Efivl' Villlfxfl fm' ' 'Wk 'l'hv f'l1Ilf't'l'l'Ill't' tmvk 1111-1-1 was hvhl 111 I11-2lL'tlL'0 thlk, -.111-11151, am I1-1 -kslm-5 1111- MH. ,I ml Alwil gn. MUVIHH Ugmn ln.m.w1 .IH WI Um' Am n 1 A IM". 'IV A ' J ' VI' In th 1111 1111 Th Q H111 1 ' 1 , , , , 1 1 111 '-'11s wr s 11111-1. .. ' s. 1. V 1 1 --1113 J- 11-Q 1.- 111111-1, , 1 . 11111-. W I I - I u I E, ' 1 Hi lflll'flQ'll, c'h21l'lt'S Ito t, Tl :Q " XVII. ' 11 A ' ff1f"11f'111H1 """fY' H411 z ll N' '-1:-1111, Rullillil I1' vin, L .lark- 11x'ich. G1-1111511 Lullg, Hubert Hull, Chzxrlcs 1111 l1?I'l'S I'l2lU1'fl f1'V"U4i Thi' -W" 2 IV ' . V'1l'1 C11 - '- ..- J 1' 'L I" " " il Ri'l L I 411 lIzj1'.A 'll'- ' . ,,-.11 Wh .MU-' q'1.l,-vm, 13,-.mm-Q P2 - ...T 1111 H11-h 11-111 211.41 thv 111111 ww: hm' N111 Ill, :11111 Ruin-1'1 Il ll- ' ' ' lu! tl 1 11111 'wi 111111114111 much t'r11'Ihr1 'l'iLf'1'S 15 11 ml.1.U3 uf thi, T' I. .Z .- 1. .ing 'tl 11131 I1 if tl at ihx-3' 111111111 hum' 1'1'L'e-ixvml 1111 nm- 5 11 5011. 21 1, l flwy. I-311111 1'ihh1111 '.vi11'1 -Vs xwr- ,Mlm ,, . . I" .' ' 1 001' :slew '1 .' ' lh lm? wh v x ' .mg H .1111 1 mthm I 51111111 11.1.1111 I 1111 A M . v 1 Q , , t 111 the- 1111111 x':111lt. I'h- h1.,I-1111l1- 1111111 lvillll 111111f1- 1:1 thv yvzu' :11111 w Ill -. Uted C , t, t, P W1 v Tl V . . 411 3 .' 1 --1 11'. 1 Qs ' 1,,1 1111111 'ktx' mf 11 1 .4 fY -- H 2, V- U I P WU k"'H' . . -1'e'1 l'25'2 . '- -45-.- wi 111111-ant only 111112 lil 'I 1 11:1 " ' 't 1 , tl 1 AIU :mv U m gXfiWl1l"', il ik , . . . 1111 Ill ' W1 . 'ff -11 1- - - '1111I1:1111ls11l: st' LI I-'1 U1 'J .' 1 'I lch ,I Q ull ,Q U' 1 fl Ui' W1 . , , Jw I 111 th1- h1gh 11111131 :11111 Ilfvx' XX 11111111-1' 1-xx-11t11'1lly 11111111111 M111'1o11 C tj ' n 1- . Q . . .. . . , 11111-111 Iomth III 1h1- 1113511 I 1 wllvs. 1111-sv h qs .1.'. 1If11't1111 1112101111 hi 1 . 11 he- , ' 1 . I . , . H I , 111 lv I'l M11 1111 ill 11111 Iw,:'11-11:11 at '.1j'.'. lh1.' was th1 1112-1 XUZH' th'1t .Ir 't r Ind.. 'lung 1111-11111-ml thi: 1-x'-111. H1-11'115!1q14 f':..fn 111: Tj-131' 1 Season Records X XRSITX B XSRI' TI! XI I RI- l ORD NIORTON NIORTON NIOIJI ON NIOICION NIORTON Xlmton NIORTON Nlorton IIIOIIOD NIORTON VORII ON NlOR'l ON NIORTON NIORTON NIORTON Horton Nlorton XIORTON Nlorton 'NIORTON COI NIIX 7 N IX Nlxllox Ixlllgllt town R1ool111ll1 I 1lm11tx CONNPRSX Il I If Sp111l 1nd NIIDDLFTOWN C -XRTH AGP IIOI RN YNIPN l' R 1le11,l1 IXIIIIOX N611 3111 m D11 mtur Cent1 ll Arllngton N111 S 1l1 m I NION CITX RIRKI IN F zrml 1nd VS AI DRON C lmllllflgi Cltx SFC 'IIION XI 'IIOI RN XWIFN II Nlorton 48 CARTHAGE SECOND TE ANI RELORD NIORTON Nlorton NIORTON Horton NIORTON Nlorton NIORTON 'Horton Horton Horton NIORTON NIORTON 'XTORTON 'Horton Horton 'NIORTON Nlorton NIORTON P11520 thnty foul 'X 11 XIII ROX Ixnlghtstoxnn PROORX ILI F I1l1ertx CONNFRQX II I F QDICQI ind NIIDDI FTOW N CARTHAGF DFCATLR A1 l1n1,ton New qllQm Nlorrlstoxxn I NION CITY KIRKLIN F xrml incl WK ALDROY C lmbrldge Cltv If RI' SH NIEN If XSRI' TBAI I REI ORD XIOI1 ION NIOI1 ION Nlozton III IIxrI ON NIOR ION NIORTON N101 ton NIOI1 IION NIORTON llrIldCIlLtOWI1 Nlorl lStOVS n C ONINI' RSVII LE 36 Kn111htstown M IYS tdmbrldge Cltx 31 C ON NFRE-W ILLE 40 1 lmbflllgt C1tV Stmughn I'IlI'SII'VII"N lOl RN KNIPNT Nlolton 48 NIORRISIIOWN NIOI1 IION 45 Knlghtstoxnn N XRSITX POOTBAII RECORD NIORTON NIORTON NIORTON NIORTON NIORTON NIORTON KIRKLIN Fdmburg, C ambrldge C1ty H111111 stovsn Beech Groxe Rox erton PRESHNIEN FOOTBAI I RECORD NIORTON NIORTON NIORTON TRACK NIORTON Ruxhx 1lle BFN DAVIS 'Horton Southport NIORTON 'Nlorrlstou n Knlghtstovs n INIORTON Splceland Mlcldletow n 'NIORTON IN ew Ca8tle Conner8x1lle Rushx 1lle Hagerstown Cambrldge Cxty 0 RECORD 1 451 4 1 3 I Sea8on Incomplete Retrospect Ag 1 I n A A A , 1 1' 1Iz.'s A 1" 1' ' , 1 ' 1' 61 1 ' - g 31 A 3 36 A , 35 1 I I 1' F4 ' If S ' 50 A . 34 3 A' Y I J 1 I I 1' ' ' 'I I A w ' A' ',. L. . - A' 4 36 1 " 1' 58 1 1- 34 1 5 115 ' 11:58 1 1' 35 '- ' ' 1 ' 1' 62 1' 56 A . 33 1 J - 1 A '18 f A A' 56 1 r 1' 53 'Q ' fx ' , 28 1 ' 46 I1 I 1 I 56 A 1 A' 33 S . , 21 1 1' 56 1 'f 41 A ' A ' 1' 49 1 1 I 1' 1 ' ' t' A V A' ' ,. A, , 38 1 I 1' 46 ' 12 1 40 1 1' .18 1-1 '1 -1 40 f -' I A 1 - I' 1 1' 62 ' f 45 1 ' 1' 7 7 1 1' 65 1"'1Iz 1 53 1 1' 46 1' f 0 Morton 49 BIORRISTOWN 52 MORTON 19 Brookville 0 1 70 1' ' 71 1 1' 73 2 ' I' 0 1 71 ' 1 1' 73 1 1' 25 ' ffm' ' 13 1 1' 49 z z 37 1 1' 32 ' 1 0 1 58 '1 1 ,1' 64 1 1' 20 j 13 1 1' 57 1 Q' N 42 A I 52 1 1' 25 15 f 6 1 1' 33 1' 0 KI 1 A 4 1 I A AI ' I I 1 1' 37 1Izjs 11 1 24 1 1 ' 38 A 69 1 1' 35 ' 'f 1- 1 33 K, ,. 40 1 1 26 1 I ' ' 1 1 27 1 1' 46 1' 3 19 4 6212 1 18 A 4 49 1 1' 36 1 ' 1 27 ' 4 4 1 30 1 1 1 40 A 4 96 1 27 I 1 29 1 ' OQ 1 23 1, ' cf. 25 'f 1- 1 1 181,16 1 1' ' I I' L Av 1 1' 36 1' - 11 1 34 . 7 4, 1 1' 28 1 ' 23 , V ig 1 34 '1' 1' 1 ' 40 1 29 1' 36 1 1 180 1 1' 41 2 2 1 21 ' ' 1 4 1 55 1 . 34 ' 1 37 1 " . --,, 11 19 1 1' 32 '1 ' f 23 K Clubs l -1 H CLUB U tn o11tst'11111ng L ubs it NI111 o 4 ll llub 'lt 1s sponsored bx s 1 1111 Do11l1l Qtoten xx o 1 1t11ltx nn n1 11 TL 4 111 cons1st o 111111111 lllfl stn1o1 00l1.,ll xx Nl ue llltlliNftKl 111 tc suxlnf e ll s 1 l1m1 t1mt 1x 11l 1b1e IH xx hlch to prcp 111 and com R'l CLlP xx IN o1g11111ed 111 1901 xxhen N 1ss Knoxxles t1n1e to Olll school to 111 Struct 11t LllSN9N NI1ss Knoxxles st uted th1S tlub to 1nte1est the students IH art vxork The1e 111 txxo departments 111 Art Club SQHIOI Art Clllll 1nd Puppet Club The Alt Cl11bs meet one ex emng each week for txxo ho'111s The lJl0ltCtQ xxh1ch students xxorko1121rc p llntllljl te1ct1les o1ls xx lter and ttmprd ce11m1cs cl'1x crxxons chfzlk te th proutts to be d1spla1ed on nthlx xement Dix Dllllllg' the b1xxetklx mtetmgs bus1 lltss ls dlNLllNNLll and the g1rls IJ1df,t1CC then' ClQYTl0IlNtl 111o11s 011 -Xch1extm nt Dax vxhen tle lll0l1l,tN llt cl1spl1x1d 1Xl1lClN ue g1xen o g,11ls 111 1cco1d2111ce xx1th the qu 1l1tx of th111 xnork HTCLLB chntodl xxmxmg md manx othe1 mterest lllj., plolects Bell Charles Glue B1rba11 Jones Bettle Jones Beckv Jones Earle Hull Rlchard NI0l6l3I'ld John Moreland Jane Glaze Phlllp Spencer hdxmrd Smlth James XN1llldmS Members of Puppet Club are Donna Vl eax er Pettx Craft J111e Clue F1 ed Ixellx D 1x 1d Goms H1rold Seelxell I' 1rle H11ll Garx Doolcx and Phllllp Spencer N ATIONAL HONOR S01 IFTX HI' NATIONAI Ho11o1 Qotletx 18 e 1 1 ot uux hlg. thoo studcn theme 1s courlge SCh0llI'Qhl1J l9ld9lNl"llIJ and NQIXICK Its IHUIDONQ belng, to p1omot le11l0rsh1p CltSlY'9 to under SGIXICG ueita Llltllllxldm tor schol211sh1p and dcxelop ch1r 1cte1 Rltlosput Each xedr OUtStll1fl1I'lLI members of the 11111101 and senlor cl1sses 1re ele ted 111to th1s gOCl9tX The Socutx ls Np0llN0l9d bx Nh' Xl 1'ex 'Hrs Qt11clxl111d 'md NI1ss France 21111 It the present t1n1e 1ts n1en1be1s llt Robert Long B211b.111 lones Sdllflfl NI1ll9l Ruth Qtmthu 1nd Clennx Qexton I 1 2 tl111tx . N1-l l" l 1 .' 2' l' 'l .' 2 . 't I1 ple 1 eil' .'1' .1 IS o111'1- ' .I .' .1 j Mrs. ' - 'e' 1 1, Frztzk Guyutt 2 l Mrs. li . 1 . 'h is il nexx' '2 ' j 1 l -1'. ' ' ' ' .' l l -', S'- ,.,h. 'S 'kv 1 hx. 1 , x ' I, ,, , ' ' Tl 1 'l l - s 1' f ' ' 2 ' ' .' '2 " . ' ' 11 L - ' 1 high SCH "'lS 'l "'.'1 ' wok- 1 Z," .2 '2'.'2' " ing 21111l Q1 " g,. Th QI. 'lf have 2 ' 'ted 'L f",- ' 1 - 1 - 1 1' 2 ' W' '12'2'2" 12'1- ' - ' . A ' ' 'T ', '2 ' 7, '1 '12' 2 'Q " - ' '2 1 ' - ' f ' '11 ' , ' '," " A " ' ', ' Members of Senior Art Club are: Joan ' , ' 1.1 2 . , 2 '2 l C, 8 -lv I x , A Q g 4 l 1 V I 2 .? v I '1 3 ' s. ' . xx " '. s s s - ' 1 ' ' ' ' I 1 K I J 2 X n 1 ' .1 1 1 ' ' . . .1 1 1 : ' ' V v v 1 I I V Q 7 v ' 'ji ' 1 K ' L' Q ' , I . . c I 1 2 1 , 1 l ' ll 2. ' . - .1 fx 'fx 72 1 2 .I . -lv 2 K lim 1 32 7 Q .V Ax A, A. . J 2 I .' 1' 1 1 . " j th ' .' ' Fi -' 1Lo2l ' 'WI' 'fb S' l .' 1 t. Its . ' ' -'B -' 2 C 1 ' 2 , J 2 . ' , 2 ' . -' s ' .' -' -' -' ' .' ' '1 1 1 1' 1' K- 1 S1 ' 1' ' Q 4 . v A ,XA C. C ' ' 2 , r A .Cf 2 I' . ' V. N S . Q. y I, 2 x . 1' 2 , ,S . ' . L. 1 2 ., 1 L-'. ' A- 1 -tv ' ' 1 x 1 2 - I . ' Q ' .2 1 C, S' 2 A I l. 1 - -- L ' '22 1 2 t .' . - -- '2g1 '-5-fix-11 In Qzda Claswfooms cu f 5 .,,3 My ,N phi,-Ly-giX Rctrosp t Trades N2 92 ,J www 'QV QM 0' Yi Im F' U 1 1 F ll no 'Ali X 'iz ' , 4 f ' , Q ' ' sv 3 3 ,A , W P' Im . Q " K. if v 1' 4 7, no L L . K Af 4'-V,-N 'T ' 1 . ' 'W ,gg :fn .A 5 o T A 6 i K .- k.x.k 5 i fig b 6 0 5 - Rf, . NWN P11 " - thirty-s - ' -r Difvisioii Life MS ,J I x 1 Itmix fl IX N it is f Nl I IXQ lb N k e m r11x1 lf . N nm . +11 N x xx U xx llXlNlU Recreatzon 11 Il '11 111 .11 1e 1111 V11 J1 1 11 1 1 111 111.11 111' . N . H1 N . Xl N N 1111 11 N 11 1N11 11 zlN1 . .1 1 NIJLL . . 1.1 N 11111 1 111 11111111111 11 161 111 11 f 1.1.111N . 1 1111 C 1 N 1.1N 1 1 1 11111 11411 51 l11jI1J.1lI1tN 1111116 11111 11 11111 111"1f 1.1 lt N 1 11111111 .1111 11111111.11 11 1111.11 11 llf . 1.11 11 1 . 1 11111111 111.11N .1 111,11 11115111 11Lll111j, 1 . K N 111 1 1 N Lf1N 111111 11111 1111.1 111.1 11111N L.l11 1111.1m 117 . 111 IX N 1 1111176 -X the 1:1 11111 111.11111 .11111 C1d11Clll5I111111Q 111 H1 119 1 . ll 11111 1111111 11 11 1:1111 111 11111111111111 11111 .11111 H 11111111111 1.111111 1111111-S . 111 111 N . 111111 111 N 11111111111 1 1' 1 N11 1 11111111111 1111111 1 1111 1 11111 11111111 111211 1111111 1N 1 111 1111111 11 11111111 111 1111 N 11111 .1N1111111 1111101111111 011111111 11111111 111111 P1111 1111111 111111 ALI, A1'111'N1J A1"1'11"'IIiS 1'1-UNH 1111- s1'1111111 11-111' 11'1- :111 1111111 1111'- 11'z11'11 111 111111 111. 11111 1111 11-N1 1'X'1'Il1S '1111' ye' '. 1111- 11.111-11111. '1'1 1111515 1 1 j5.'1S 1 11' 1-111 1- 11'11 -1'111'111' 111 -1' C2111 :11111 1 - .11111 11-11 111 111'1111'11 11'-1151111-11:1111s 111' 5:1115 '11111 1 13- 11-1 '-1111-111.'1111'1-N 111:111.- 111' 11111. 1 '11111' 1-11111 .'111'1 ".' 11 N this 1- 1 Y1111-1111111-'N IJ-11. 'l'11' 1 111111 1111111' Q 1-1-11 11111-1111s '11111 1-1111-.' 111111 111' 1 1 ' 1 'ful 1111 1 11l1l'111gI 11 1'11z11'. 0 - 11 1-1 -11'e 11611 '1.1'i.'111 - N -1' Y11.11's I-11' 1, - 1 1111- 11111151-st 111111 111' 1-11111-N1-. is 1111' P1-11111: 1111s 1'11z11' 11111' 1 31:11 1211. .-1-11' ' "111 1 -- '11, W 1-1'1'-:111 '1z11-1 '1-'12 '11111 111511 2 '1 '111'- js 1111111 -1 11111' 1'-11'11 111. 11:11 iszlwjs- ' ' -' f 111- 111-112 1':1'1'1'j'U11l' 111'1-s.'11.' 1111 ' 1111 1e.'1 , If-' .2-'.t' I- 1. -,. Iv -11111 '- tj' 11111' 1111.-1 111 1'i11 z 1 f1e1' 14-11 111 1111 1-11-11 11 1'111- 21 1111111 N111111111' 1111:f1'i1- 111111 1 11 -1 '.1t1A.' 1- 1's.-'11' NVE -1 11-1 11 11 1'i11.- 'll'l' 1111111 111 Q 11111 112111 1.1111 1111-1'1' 111'.' ,A j 11 11. ' 11 '.' 11111- 11' - ' -1 1 Sat '12l.'2l1'101'l11N1l1. ' '1111- s'-'.A1".'1z1-'1 1"-'11 Recreatzon TOWNHALL STUDENT COL Nt IL OVVNHALL ls the cente1 ot 1ct1x1tx 011 ou1 c 1n1pus lOl xc ung 1s xx ell IN old Here xxe h 1xe Otll st11dent store xx here you c 111 see the xounger OIICN on luesd1x 1nd ex QIXOIIQ 111shes ox e1 o11 baturd 1x Ot co11rse the Oldel students go 1n on Wednesday nlght durlng toxxnh1ll Xou can bux exe1xth1ng from 1 nnll1sh 1l1e to 1 tube ot tooth p 1ste and mar blcs IH our store Fhcre 18 1lso 1 pool 1com xx h1ch IN open exerx mght tor the boys enyovment It you h1xe been p1st the old school bu1ld1ng 1nd he 11d s11ch remarks 1s Hex pl 1x 1fast one or Punch a hlck record lt IS comlng from the d1IlC1Dg' 1oon1 It IN open Ilt 11lx exerx ex enlng for the students It 18 also open after et to etllel xx 1th 11s The dmcmg' room ls uscd tor manx 4 H part1es date dances and cntert11nment and 1lso part1es for the xounx bl ch1ldren There h 1s also been some sn 1ppx square dancmg S'l LDEINT STORE TLDFX T store 18 open to the students 1n the t1rst SIX grades on Fuesday exenlng and for lLlf110l and senlor hlgh school stu dents on Wednesdax mght Saturday 18 the dax xx hen the glrls xxorklng IH the store haxe the1r real xxorkout It IS open IH the mornlng afternoon and IH the ex enlng so xxe can flll up on popcorn and ICC cream or renexx our supplx of tocthpaste and bobby pms In the back room cosmetlcs toxs r1zor blades and 1ust about any thmg you xx ant are sold by '3and1a Curtxs Jane Glaze and Bet t1e Jones Nlary W eatherbee Mary Sanders and Gl1dxs Hamllton are the g11'ls xxho g1xe the1r txme for us IH our front room Mr and Mrs Todd are resnonslble for keepmg the store runmng so efflclently 'NDPR THF d1l"LLl0l10l N11 lodd the Rcc1c 1t1on1l D11ccto1 these students .nd 111 m1nx exents to m 1l1c the hol1d1xs more enjox lljli Among thcse 1rc decor 1t1ng for Hlll0XX6tll 1nd Chr1stm1s p11t1es ltlllglllg student contest tts on Halloxx eenb 1nd ee cc1t1ng, the ch1ld1e11 to such exents 1s the Sh11ne QIFLLIN The students f.OLlIlL1l HlQIT'llJ9IN 1re as tolloxxs NI 11x ku HIFFIS Lulabelle B1llma11 Albert1 tochrxn Jo1n Bell WI11x Corbln Ruth 'itlother Bettle Jones H115 Levm NIarth1 H1m1lton L1dd1a Smlth Barbara Ch1mbe1s Bettx th1mbe1s XIHIIQ Hull Shlrlex Wh1teh11d Rov Wheele1 R1chard Gecnge Wheele1 JGIIX Klng l1mes Dr1pe1 John Hull fllffflld 'NlcDcrm1tt John H1oxx11 1nd Sxlx este1 Iohnson SL NINIFR CAMP LNIMI1 R camp 18 one of the fax Ol 1te spot for the students durmg the summer Located sexen m1les xxest of Cuthage the camp 18 taken ox cr e ich summer by the boxs and glrls vxho come to spend a xxeek runnmg thlough the xx oods and ox er the Tarzan Trall and m 1nx othex Slmlldflly Il 1med tra1ls A kltchen IH the ma1n house prox1des a place to cor 1 meals and to scrxe them to the chlldren The bunk houses llflflg' the stream are fllled Vxlth nolse a'ong about bed tlme and It s no xx onder Th1s beautlful camp slte 18 t 1kcn c 1re of on these summer trlps by a gox erncss and gox ernc 1 vxho do a vxonderful yob IH seelng to It that the students haxe a good tlme Page fmtx Retrospect I s Y x 1 1 v N ' ' '1 , 1 ' 1 1 ' 1' 1 A 1 C U c 1 U Y' c1 c1 . ' ' 11-1. 1 -1. 1 11 X 1 1 1 1' 2 K1 K1 1 2 A1 1 c 1 1 1 1 1 1 " 1 1 1 1 1 .1 ' ' ' 1' 1' ' 'A l ' v1' K 1 1 my c 1 4 1 ' C 'U .. , .. -. .1 - . , . "1 1, H11 x 1' 2' 1 1 1. . 1 , 1 , , f 1 , . , ' ' 2 ' 2 1 , 1 21 1 1 c . A W c 1 C C C1 ' 1 N 1' 1 T. I v A' " L1 , I K1 ' 1 .Nw 2 K1 2 an v . 'kv N K' K, i I' ,K' 2 - 5 ' ' ' ' "Y l ' ' ' 1.1 1 1 1 '1 1 1 '1 1 1 ' 1 ' 1 1 ' 1 1 . A c 1 1' c 1, V 1 11 1 1 1 ' ' W , 1 , ' ' 2 , 11 1 2 3 , 1 , , 1 1 , 1 2 t , 1 AL Y' I 1 c 1 1 11 . , cy c 1 M , i 1, A 1 ' 'Ly 11 'I I vv ' 'Y ' ' . . . 1, . 5 1 ' 1 ' 2 c 1 1 1 1 l ' 'f x mf ' ' ' ' , ., 1 ' , 1. "1 ' f 4 1 ' ' 4 1 1 f c -1 , 1 -1 1 - ' 1 1 '1 1 1 1 ' ' ' , . ' 1 1. 1 1 N' 't v l , 1 1 1 1 w v 1' 1 v V 7 lhihkubfill Hfimtw. 9tC.. xx here Ollthlflefb may Seaver, Lharles ketchum, Thomas Jordan, 1, ' 1 1 - 1 ' 1 1 - 1 1 1 ' ' , A ' . , ' 1 " ' 1 A v 1 s 1 ' 'K ' 1 4 L 1 ' . V W L A A J ' A 1 1 , 1 Y v 1 .1 v 1 . n L' L' 1 A A1 A1 1 A1 L1 1 1 1 1 1 1 c , . 1 1 1 " 1 , t ' 1 V 1 4 v . 1 1 1 s v '1 l v it 1 1 1 1 1 1 . ,, I 4 Y v 1. . I ' Y I 11 1 1 1 U 1 c - 1 1 1 ' 1 , 1 K ' I Y 1 1 1 1 1 1 1 A1 1 ,L1 1 v v I 1 ' ' 1 ' ' " 1 11' 1 1 1, 1 - 1 1 1 ' 1 1 1 1 ' 11 1 1 ' 1' '1 1 1 ' 1 1 1 .1 '1 ' 7, 1 . H 1, , ' 1 . , 1. 1 , 1, . Q C A11 1 , , . 1 1 ' 1 1 1 A11 1 , , 1 , . Medical Care and Religion fm-1-'11-f'v11fw11x11z1a-1-vas., , 'i', 'WMM 1 -,BM ' ' Meclzial Clare l R lt x 1111 11x 1 xx lllll Q x Q txxllx 1 f 11 1l ks lllX 11111 llt 1 1111 11e11tx 111 uv N 11lh1 111111 1 111 1111 1l 1 ll fl X 9"' llt gl 11l1111 1 S11 1m111111xeN llltl Dr Xxllll t e 1 11x 1fl111111t xx Religion N IIN1 ULN IIAII xxe 11 NI111t1111 wlltlllllllil f1111l the 111111111411 Sundax Ne x111N 111ml111't111g lllKl 1 Lltl ht 1111 ls ch 111111 1x 1 x Xl 111 hel1l 111 th1 Chapel T N e1x11es 111 111111 1l11111m111 1t11111 1l lllll lTl1ll1Nl6lN 1111111 the Cl'llllCl16N 1f near bx 111mmu111t1es 1lt11111te lll 1 111x111g on the xxorxhlp Nerxlcex The 111111111 lllfl N1 111111 lllgll xt111l111tx lldlt the pllxllege of attendlng lIlX Llllllih thex 111x111 111 lx1111:htxt11xx11 1111 S1111d1x mo1'111111rs These IH 1 11 th1 th111l1t IIN 1111 11e111N I11Nl1xter1111 md Cat 011 Lhurches 1 l 1' 'Iii . 1 fl? 1 , Y S 1 ' 1 - u J . I N O ' 1 1x', 1111 1I'll h Sl ital '11 " l the t1':1i11 11l stall' zmcl lllll Qllllllmillll that are lll'C t'111' the llilll lliml 1' ull types 111' ' l11 M1 4' Slllll s 2 '1 t1'e1z1t111l l'IT' 'IIOI' z1il1 1 Sz il ill111.'.'1s. lt if als 1 ' 5ll0I'l 111' the ll1SI1ll2ll 111 z11lr11i11ist111' 11 '11 'l -ck- ups 111 all 1111xx' st111le11ts as xx'11ll as 1h11s11 xx'h11 ' s'1 f'z illllll. Th 1 ,' all ' Q z . "2 , ak 1111111 of us in 1 x' 1 1 ' 1' 1 'ay J 1""1.' 1 ' ' 2 z f'1zt 111 LQ. Pla' S aj all 1111111111 Q111' "cvs 2 '1 ' 1 ' 1 . hese -1 'z' zz 1 ' sr '- U' . ' ' L. 2 1,1 2 ' .2 --if - L. ' K, .' S' I ' ' . 2 L. , ' . ' r ,. , K1 . 1 , .' 1' I . ' r 'lu l 1 1 Me 's . Uh ".'t'z . l" " ls. " j 'z . 1 1 h l' 1 R011-11sp1111t Page forty-11 American Legion and Auxiliary Va Q l' 1 ,A E r 1 Q 1 191 in ,i I 1 H1 . 111 1 111111 111 11 me111.111 111.11111 1 1 . 1 1 . 11t.11111111-111 111 1111 11111111111 1 1 11 11x K 1 L Q11 1111 111111111 .11111 .11 111111 . 111 11 111 111511112 1111 1111 f 1 1 9 1l111x 111 N1- KN 11 1111.11 .11 111 111111 .111 11111 1111 1111K CHX 1- 111111111 .1 111 1.1111 .1111 L111 1 11111111 11111 1111111 11 11.11 1111 IN N 11 111 11111 11111111111 11.111111 J11xt1111111,f 1.111 111 1 C11111111311 .11111 11111111 1111111.11 11111 111 11111 1111 111.11111.1111N 11 1 1111111111 111111 ,I . 1 1 'N 111 . 10 l1N1l1l1 N 111 X x11 1111 KN! U 11 L 11 1 4 X X .111 11Xlx1 N 1 X x 111. 11 N 1111 N 1 1.11 r 1 1111111111 1 , 1 X . . ... 5 1 1 if " my .-1 xg' A 1 'B 'Q' 1 1 1. 1 111111 IH" A if 1 V 4 . " 1 1 1 1 . 1 Q V - J, , ! Q L ' l Z F 'J 1 , ' U 3 1 I t VIC A' 5'U'U'- fj2i1'15' I S'1t 1 11 '1'111- A11xi1iz11'1'. 111 1-11-11111-111111111 'I 1111- 1 . 1 '11' "'1'1t,'1T GA? 111 1,1-151111. 111-111s 1111' 1111-11 1112111 11111 11'i11s 'l11l1 if H. 1 H' 1. H 1.11 1 If fm' 111'111g1':1111s. 'I'111- :X1IX111'l1'j' 11'1.' :1 X'1'1'j' ' 1111113 11 .' 1'11', 21 11 11- C1111'1'11 '11'1- f11'- , l , 111 - ' ' '1- 1 ' 111'-1111 1 , im, 1'i11111211'1 11111 , 1 9 111111. 1111- 11 ' 2111.2 St- 1: 1 '1 .' 1 1111 111111 11111111111-11 111' 1111- A1111-1'icz111 1,1-1111111 130111 UH' 111'1Jif'Yl 211111 T110 AllX11i1ll'Y 1121Y" fwjk 1--. Q2 1111" hot 1 gt- 1 nl rn- nl' qt! 11' f11Y1.'1f111Z4 141 Sl 11.'fl1'. 1 1 1.171111 11111 ' V11 th' -1 - -1 S 1 111 111' 111'1:z111iZz11i1111s 1111 111 111111- -11 11 Th X . Al, 1. V 1 1 H URN 'ut 11'it1 11111 111sti111t11111 '1.' 21 11111111-, 1111-A' 1111 I T. U. . 'A gh' r D 111 , . 1 , fl lu 111-1 j 11111115 1.1l1' 11111i1' 1'1-s11111'1i141- 1' 1115. M . '. . . P . I' 'f uf AV s111-1 11: 111111111 f'111'is111111.- s11111111i111:, 111111 11111- .' 1' '.' ' ' 1-'. ' 1-'1 5 , . , . . . th . . ' l 1'1111 f 11 '1.'1 as I12i1'111'.'. 'l1111 111111-1' 1' '111-s 1 - 1 f ' 's s - . ' 211111 11'11lS 1111'111111111111 1111' 11-'11'. ' f" ' 515' 'P V 111- 1 II -- X XI XX XI XX XI XX XIXX XI XX XIXX I I Calf ndar of Hzghlzghfb X HX 'XI XII N X X X UNI II NIOI IIXX UI IxXFXX IUII S Il I XXVIII X I I XXQIII IJXXI K X L SI NIOIx InII NI'XIOIx IIIXXI II XXX -XIxII II-XX x I NI' XIUI I II IUXIXII XC I XII' X'I IIXXU I1I'C ITXI OUI IU l 1 I'.11'I fmt X I 2 ' ' ' . I .Xl1Ql'S'l'iZl SVIIUHI, 5II','XI"IxI'lII 4IiI"lI'l,XIIZI'IIl ISS .XXIICILIKIXN I,I-XQIHN IJAX' rICI"I'IfXIliI-III IJLH IIUBIICI' -IINKQ rM"l'Hl1ICIi JI .'XN.' XXI, II.'XX'IiIlPI-l IFVIWIIII-QI! fill II.XI,I,lIXX'I-IIiN IKXI-l'l'X' Ill'ff'IfXIIiI-Ili 3 SIL' PIL f'IIIlIS'I'XI.-XS .'IIOI'I'ING 'l'I'llI' IIICVICXIIRIQII ZH t'IIIlIS'I'XI.-XS i'AX'l',X'I'.'X !lI'If'I'fXIIZIiI12f3 1'IIIllS'I'BI.'XS II, XVI-I llICf'ICXIIZI-III ill NICX' X'IC.-XI-F5 IIXII IJ, XVI-I .l.X.'I'.'XIlX' T-S-in l'Hl'N'l'X' 'I'fJI'I-LNI-IX' H' . .IIISJ I-'ICIKIIIQXIIX' 21-2.1213-QT SIC4"I'I1JN.XI, 'I'HI'IlNICX' XI.XllI'Ii 37, MINI-'I'IIiI'1Nl'I-IX'Hl,I,ICX'I!.'XI.I.'I' ".'. .IICNT .XI'IlII. Zi IL-XXII :XXII VIIOHAI. f'fJN'I'IiS'I' .Xl'I1II. S SIQN '- FLASH '..-XX' .XI'IlII, IH C. I' SICI-I 'IVICS .XI'IlII, II ATII ,ICTIV I. I' 'T' .XI'IiII. ZTLQ . .' 'Ii III-IX4I'I-I .XI'I'lII, :IH .-XC'IIIIfX'IIXII'IN'l' ILFXX' .XI'I-III, Stn I' ."'ICIlICN"Ii TI'.XC'K 3I.IIC'I' ,Z-A-I IA. , ,.,, , A , ' IIS I'I.XC'l'.-XI..'XI'III-I.X'I'I'I ' IT fl' ' I-'ff' . I ' IS A I- I A I 'gn . ,ANI :if 1 "ml AA '22 '..f."f. .II'N'II 'T' .4 ,gyyq .1 SCH , IS DVI' RL U expat bid 1 X 1 1 I Xl ISIN K X Przntzng Sta YI I' flu nfl Nm tl LUX It I N H1 N uhm H 1 Hrri 1 1 1 I1 xx Stu ,xx I 15:4 1 rrp ,nrt C Rlgh ml I 1 154, omx Inf 1 X ,fr N N - . I, f - - ff Iflfiiwr' I':1I!'1l'i:1 SNMP, .xxxrwlzxlv IIIIITHI' .IIIIH1 Xxvl'IlXl'I' 1lzj:':1111,f:I'w1g Ifmiilwlw Ilfgx XYIIl't'Il'I' I:I1'IlIll'1I Smlxvl' lhryx lfliilvflw NYiIIi:mx .NI:n'Iwx1vI1 tllvmm Sm-xt :rm .'t'Y.I"I' I-f-lib-rx Virgil- Iln1Il..I:m1lIN l,:1mIn-Vt .Xllzm IUISI1-l',l':1lAl I,iI1g Spwrlx Ifmlilfvlx .lwhu 131' mn IIIVII 5IIIll1Il'!'. William Wqlkm-1' f'21Iv!l1IilI' I'I1III1fl' IIVIIIQ' ,IHIIVS I'I2ll'IlII'Y I'I1liI11's Wilhum Syl ' -ste-1' I.i111h: .' ith I'I2ll'IlIIf' .-X I 'iswrs NIV. Iiullvrl Iizliswr' XIV. .IllIL'S Iflxvy .Iffh IylI2lX'tlI' I 'z ' .' i I IA' Q' WI 'Q-lc-1' Ifzlrh' Ilull ,Iwhn Ifrr WH Ilzxvifi IA-th I-lichzmi -Il'2lYt'I' -IMI .Ia " 'ich lin- rm- I, :ng Rin-Ia M1 r fl: ml Iiw rm- Ir 'in Ile-uimxlri .' no II4 'ani IV: ion CR-1 f- Whm-I4-r Iiri - 'raft " 2 it f f Th as ,1 ' ian D21 'id K' in: I 121' forty-fnur RQUWSIJCCI Autogmph 71 III LL 07711725 X 1 IX4 RIN INIJ N 1 '11 1 i 1 ' L 5, . I'II1l'l'lN.I' XI'IIN II ' mf, 5I'11I'11-. IQ!.11'I1I-X'11XKI: IIN .Ii XX f QS X I1g.'f.1i..,' 4'11:'1,:1-u. I11I11.r.11 I' ."I'IN1. I 1'I'1'111111:: IP1-y1:.1'1r1.1-111 I11I1111z1511I1I11'1'9z1111ISz11I111's' I'I,iE1I1'1 111 II111v11- Ii111A:'Ip1N11-1111. II f Ifh N 111111I I11111L11y1'11r111111111. IIIIIIIIIIIIIIIIII


Suggestions in the Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) collection:

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Morton Memorial Schools - Retrospect Yearbook (Knightstown, IN) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.