Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL)

 - Class of 1955

Page 1 of 120

 

Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection, 1955 Edition, Cover
CoverPage 6, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collectionPage 7, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collectionPage 11, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collectionPage 15, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collectionPage 9, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collectionPage 13, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collectionPage 17, 1955 Edition, Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 120 of the 1955 volume:

W scnoof? , ,Ld ,N fi " 41 1, ,4- f- ji: -If .jfli-v slfvi :if JM -7 H."-.vffiki 95132 ,rfb ws' 9 , r uvrss -' wt.-fl" Q 'ww wfwfi- . as "Spf -,shag SGv4'o,sgQ.fu vyys 5' ,sp aff: ww- N Mfg s f - '?,s'sQ:gf,sg,h, few, -195.-f.7Q:gq7s'ff.s -4 'T, 7,15 'vhs'-.' - . ,.-N, . + 2 va qw' I "Q: 4' VXA NMWMWCIM MININWN!!INIIIIWOOIIIIIIIIII IWWlilIIUWMIIIIINUWNIIIIIWII MIIWNNWWW!Nllllllilllllilillllli UUOUINONNIOWOIIOIIIIUUINIIIIIINININN MlIIWMMWOINWIIUIIMIIIIIOWINIIII MNUUWOONWOWMIWIIIINIIIUWNNIUM MOONlixiimwhwmwhllIIIIINNNINOM INN!! 'I WCOOOOOOOOOOONHIOIIIINNNNIIMW hmlull OmnmmlmmtIlllullvmmlllilllbh mlmllh umlmmbmllllllllmlllmilflllllh Nllllllilllf NNWMNIlllllNNUNNNllMHlll Olillllmllh '000080IlIIUIIIWINNIUIIIINIIM WIIIWWIIIII 1lUWMIIIIUNNNNNIUIIIIIIIIIIN NIWIIIIIIIIIIMIMU Whlilllllm MNIIIIIIII MIMN I M pubhshed by ORTON TOWNSHIP HIGH SCHOOL Morton, Illinois A I 1 9 ,. , .- sfyisq., " "1 'es-ffvfvs-,f,s. ."'.r:'-'-"23"fff'-ieu if 2 Q . I- , g,, ,-,, -".i:.jg-f..-f-:Mb - ig-A "-rgnruif. ,'p.vQ.-,F vi - .'q?5g-. 'IN LL , , I - I , - F , , gg wi V I C v , Q, Q 4' 7 " I 1 ,, f an we 2 Q L, Q L, 1 , -v 47 0 Q Q rr 'I ,, f f Q fu. IZI I1 qw SQ hz ff, 5 N, ,, , ,.,. y, I. 529:53 uf 5'--.re ,pg 4' ff :, ,ff-, - 15.2. -S S3 'Q 1 . mm., ..,.. FOREWORD Imp l'n' sn-11111 th 111111l1-1'11 I':1c1l1t1cs. the ilu' sa-:1s1111. clause tlu l111l4l111 I 1 It tlm 111 Ihc Il1ll'lX'YIl'Sl mlm ll I tl1L L Xll 15 1111-sa-11t1-fl, 0111111111-11 111tl1 1v1at111a mel 1 wwls 1-I tl11a l11'st 1111111 11l1la X1 ll NlIlI'lL'I1L' llllllkl I11 mms XI1111 11 -luck Sk'I1I1111lg'llH Xelxu 1XlJXlNUxN Iw:1lwtl1 Smith ,J-'W Q SK., 'jf' G Que-1 ' Xb X 5112169 'Q - 1,11 kr xgfa' X -3459.1 As- . x X? 4 'li Mfg x M' X X wx X-f 11 N L+ X L XF fr-N fx x 'Nt gi- fx 13113 1' - -----1 """"""'l MORTON TUWNSHIP HIGH SCH00l 333.222 xl lm N14 1 1 ilu flflvmnrtam I Ill N 7 I I ' C51 HHH LH! UH!! IIIUVK ru umtmz tmngg than tcars r ou offrlcH1lSlLlt170utf1s11 I HfQllC1lfIl'lDf br lou Wordsxx orth 1 I I . V Nmwvggiff ' V' KI XIQYX IMI' IHPYID Q ' 17 'Cf 17641-1 KI INV. ffl' ' "' 'IQ Q, , '. I:...j'..1-, ,. Thfl " H x " 'lglcfof' 17 , y , 3 'I' '!'l11-,r-Dmll xxsm N,,11m:,N-i ln. ilu-1I1.mh MI NIMH: IL-1511. M1-. lnuri.-I Ami yvun: lvI'1uHn-I In :nn mlhnnnlllx- in-ful rntnlwv IH. Mnrxn xxnx in MIYRH1 m VILIW Nrlw--1. :um gmrI1:'1p':l4-mi 111 ummm .w11N'il1nw. Sh- unll allunyx I-w I't'IN1'I11'N'I'L'd for hu - ily .m'l- amd lu-kplw fivwtx TABLE CF CONTENTS lntroductlon rf 1 l uruum K S School Llfe YHA! N I xr x agus J Personnel Xflnnmstrltum Incultx Classns lbLS l Organizations Sllllltlll xcrnmnnt lu: u urns Nlusn Llulm: hu 4 Athletics 11 Tr urls Inbe w81 . The long hall sfmn rm-snundcd with thc- voices and footsteps of students us they entered tho nvw lruilding. AS WE BEGAN THE YEAR, As September, 1954. tlrcw nt-ur. cxcitcmt-nt :tml cxpcctzl- tmn stirred in upper Cl1lSSlllL'll :tml fra-slimcn zllilw. Tlicn. :ts the first :lays uf sclitml sin-tl hy. stuflt-nts luccztim- zlcctistmiicil In life in thc new huilfliiig, Zllllllillgfll new fztccts wcrc still heing cliscuvercrl daily. Olfl trzulititms wcrc trxnnsplztiitcfl intw the new envirmimcntg fwmmlm-ss fur Xlmzt Mittens m-w lnmic rcwg grandeur Secnicfl Ill mt-llfmg :mil ll livccl-in ziir trunk its place, Stuclics. fricmlsliips. :tml fun fluurisliwl its usuzll. Study mtl luckcr-rmlni pranks rcsumt-ml where thu' left tiff lust spring. llziintx pink :tml cli:1i'tm:il lit-czuhc thc fzlwlrt-fl ullwrs wr girls ,XXIJ lugs: tlut-tmp h.ur cuts tm' males, cluck tzuls tml rztgggt-tl fringcs fur ln jvunt' fillc. prcxxlilctl. Kl.'l'.ll.S. hzul wttled intw its ncw gilmmlt- with st sigh 111' S1ll.l5l-Zlfllllll. I' vl 1 I 1 M 1 :Iwi Ml 12.1 ! .r1M,Y1vm lr:11Q'.v xxanmv ,L-1 11 wx 111 ADVENTURE AWAITED US - N I-':v--:.11.,1l: glvlx g.'.- IM-xr 2 '-1: -I Six-IL-Hmm I K -1-mr 931.0 ,,,.......--- ...cl liwky Slmibw nrui.l1-1'x'y lmrtlv Mn .n rrnl'shxT1:1l1f Hu' hard u.uy S ':-PM f a-.J ,-45' , f 'vm 1 4 1 Q, ! Mr. i':1r'pv:', In-ni nn Im-:mlxing Tm- lntv. lhngvr' Za-In 'lisr'm1-lx Iwlr mlxtnkn- Aiktvl' pnl'l1n,: xxlth zz qu:n'I:-r. Rugn-:' quvi.-mx 11. 1-gfyv .fr Iln-11' gxusww ru1mn:ngz-NTI11--ugh "tha Max." nnfl slfvnx lvm um-N Im' Mmukx Ilwm' Ivvlznlmx 11r11-wk!-fi lm-kmx, PUNISHMENTS, PLEASURES, Bum-h.4Il Izmy xx.4lm-zu Ilw- XX'uri4i Sm-V14-N un If Y. tlmlwlnlgglx lrw 4-:mils-Ny' wi If -.nv 1111 1'-vlxwlmru M11 111 111-.1 1 1111, N.w1.11 111 11-111:12 TM' 1v1111- '111 'H- IL11 xx.1N Hut 11 '1.1N '.X"1.fi" ,X s11'1r'I111r1 .11 '1.v- 511111111111 11 511111121 ' 1111 uw! 511-1.1:ew .11 IH-1:11 N I?14'k1v111 ,111 I 1 11 X',111rw- ,V Y f, - 'L , X ,Q f 1 F W N :N 1 J, I Y x' W A 3 ',,,, 1 n ,,,.,,M-...Q K , fy 1 5 M ' ' '. ..M, 'a 4' uf .Xt 1111- XI-tlul N11 1.11w 11.1111-.1 N11 I AND PARTIES 11:'111x 11-,1'11 '.x1u11 I1111 H11x 11111-l.1xI'111111-11 1411111 11' 11,1111-1112 I IH P1 ,f-xx 1 if' jo - Dun Frinlz Iukx-5 TI1vT II. I4-si, uhh-I1 wg-1:11414-x ilu- 3lIl'I-I IFIIIIN 1111- N PAIN. PLAYS, STUDY, AND I xx 52 Q . 4- .,l Q ,O In Pr Xlnllmllk Hfuk-'N up I'.m Xlwlmrfi H411-'1"H' 1-" PMB ln-NI-:iv -'xv-.L H ':,1.1,. 1 Y: M .1 MW, ,.,.I, ,,, lu V m 1' lxfw. .11 S1I'1l11Q1'1'S 111 th1' 111-11' 1111111111155 111,-Q11 111 r1-cti1111s :11111 g11i11cs t11 111141 the IPIHCL' 11r 111-M1111 th1-1 511-14. 111111 1111111it11rs 11'1-r1- 1111 1111111121t11111 11115 11':11'. 11'1th 5111116111 1111111011 1111-111111'1's 51-1111115 111 this 1':111:11'1t1. 1111- S11:111s1111ts, 11111-1'1'at1-11 111 1111- l1L'XX 11:11'111'1111111. 111'g':1111z1'11 l1I111l'lA N111 11111141115 11i1'1'1'ti1111. 511111111155 tht- t1-1'1111i11111's 411. 11111- 1l111'i11g picttirvs, this 011111 11k'1'1C11 with thu 1c:11'1111111q 11111 1t1 1gI'1l1P11j. Slllls111l11' 111111 111-111th 111'111g 11111 Q,1l'I1L'l' 1111' :111111'111'1-11 1'1111111111111111's, S1-111111's 211141 i1111i111' 1111515 1155111111-11 thc 11:11111' 11s :1 1'11111 11111 111':11't11'1-11 11111'i11g th1- 1111111-1' 11'ith 111111 111-11s. 11118 11:11 1111111' 111141011 X111 1Jll'l11'I'S q11i11:1111'1- 111 1111- 1itt11- 1'1111111 1111111'1' thc st:1g'1'. XY1lk'1'L' I111' S1111 11l'Nl'l' 511111051 NEW IDEAS. 0- S I . 'x X fl XM N ..-, .Y 1:1 . , Q ,,. 1 11hn Frill 51-V11-s 11s :1 112111 m11n11111', 11 11011 1'011lu1'1- this gear' 111 M.T,H.S, 11 MW hw Sna1ps1111l 11l't'i1'11rs. Daw- 121-121-1' I,1111is1- R111-11111-11 .171'1 .1:1r11-I 111-1n11'1-1' S1ll11j l':111l111'1111's 1'4'I11llI'j 12111511111-1-.11111-1'z1, T111- 111--1111-11 111' XI 'I' H S 141-1-11 111 111111 '11 1111- S.111N111n1' .11111 110211111 1'l1111 ..- WE ENIOYED FRILLS, Tlu' Furs! pun' noni lu llu- F.F.A. I'lvv:nl. lll r llmumv.-vwlzlnllg' uns :1 lunllfffm HI vxclu-11u'lu swvllul zulnu-at 11+ tlu- Iulinl nl' llllfsllllg. lt was ull tlu-rc ilu' :mxu't5 uf tlu' girls run- mng Im' 4lllCk'll, llu' lmlsmu-ss ul ilu' 111:15 cfs. mul llu- wx-:1r11u'ss H1 tlu' l'l1lIll'NYHI'liL'I'S. ll-mu-cf-mlng cslrru-fl ilu' IHXYII xllwmg in its sxvu-1, trmn llu- lumlmrvn .mul Slllllik' llznuw- tw tlu' lvzuiulvg l-flflll llu' gzmu- 11+ tlu- 1l:uu'c. if .Xll fvll tlu' urgv tw :xpplzlml tlu' qlu-vu :mul swf-,..q.q?a --'-W .V,l,. l , .. . j5 jV.3:gA I bf -' 1' . . lu-1' cwurt, :mul 1-+ cluwr IMI' llul In-11111. :ls :I Thr: snphunuxrv 1-lun llwnl In-nk semrnnl plain-. lcfl Xyglghin.,-tmn Iwhinil 11, U, U Xiu-.HN 6 . Q lllmmccfmllxlg' 15 Ilu' scluull :nl xwn'l41 I lwmC- 4 o ' sl ffl : , " . -A ,- 3 ' Seq Q T 'sq rw-ww-, X V I 4,1 - lp l V My ' l . V' '. , I u . ,FQ 'K ' , Q ' W l g rl, ' lvf-"'.eirJ-'.-- i A ' A if 3 : -f-gi, a"x'-f,iLp.w..5fj. Y -,iv , Third prim- wus :mznrrh-fl lu 'lu- l'1'0shmz4n float. 1.5 .., Q sr f-'X3"'fiCf,Tf2RY l' lnllm J nhl c minh' i, ilu' jclu 1 ll U x x url ll lnllx Qum-4-n's nth-rulzmis lInl'l+ul:u Alwrll- mul Slmlvx XN'ullu'ic'h. ff-1 'Q 1 ln .UM in llalkkln Allllmllfllfl 'Q FROLICS, AND FLOATS, QTANIJIXIL lvl? vw' :.' K I'!.uIxp IJ Imzkx 12 'llfywr .I IL-'uri IL Smnzf-.ang .N 'I',1'..Hr.1l X' , 1.A'I'Hv i' ww N 'IX,wI ', NIM-' NI Nl-u. S XX'uTY"1n:1 43 I if: Lynn-1-nk .4IIvnm1.m!N Slum-m 'fzxylm' .mfl NI.n'1l5n Nl'-V: .lurk lhfmi prww-:mix Lgumwn 1.1-Hu' Htl X.. .'f . v 'Y 2 ,K y. I vi H1-ckx Iulmx l1IISmI1ul14I thu un11!nl IPIINITI N AND A VISIT FROM SANTA iw V 3 W . v-, mm 1-1- '1 , V PROBLEM FATHER 13,1 I 3 -, ... 14.45 l'h1i11pN 1--l :www :vim in-111g-br. .munl ry, I -'.1 M- hw: job, SENIOR PLAY CAST SIM-IIIIIH 'IIUIIIWI' XXQCIIIXYIPTTII. zx XYl'IlL'I' Ib mm- XIII-1'Iv. Ifmily XX-t'IlIVK'llI'IIl. his wife ICQ I'I1iiIipw, IX:l1'I1:Ir:1 XXI-lllxxwvrtll. their fI:1ugI1tn-r l4ImrInm' SIUIII-11 Kcn XX-L'IlIXYH1'III. Ihvir sun 'Ibm Iii1IwI. Ilw+1'gn' XX'c111wm'tI1. FIM-I1I1m's I1I'HII1i'l' Sum xIllNk'Illl1l11. Hrs. Iiy xxzltvr. Ifmilfs ITIHIIICV Xzmq III-In I.11I:1. :1 m:li1I wlw Iwnks Upzll I4wIIggm'1'. 'lxvclmfzlgc gwssips l'. KIIIIJIWI. I.. XI'IIv1'. Ii. XXIIIVIJIIIII. ,I"I1I111f I'wwc1's. Q1 Inq HI' xixtcvn Im-rry I':.1'11:am. I'1I'k'fI 'I'I1:l:'pc. ll Iwwk plllrlishcr .IIIIH1 Ifriw. I711 IIL'IIl'f Yun IIXNVI1. ll smiling Ivcimun-1' IIIVIIH III-Ialq. t'I11Imw1m-1x I.. I'm-lws.-I.Iirimm. F. XX11lIu'ivIw. KI. II5XYIlIII. F. S111:1IIvnIw1'gc1'. Il. I.iIwiIIcr, II. II1'L'4IIl1t',l-, I1111wIiviX, KI. II:miuI. Il. XIJIIIIUIII. flmrlvm- Stullm-I' :ami Tum Kxrlrl :Irv 1-Inr,.1x'lgIwm-Ii :lx Ihr' i:1n::'y Zmzy I-'mnum pn-wuts f'IIilI'I1'II" Slum-1 xxllh 1 -un r'ux'L-lx lhf-11' pI'v 'x-urn Ezxx mwtlun-Vs 1.211114-,1 STRANGE BOARDERS 11 JUNIOR PLAY CAST 1'111'111-11:1 1111111-. :111 1111111l1111' 11111111111 1:1111 S111L'12l 191-1'1'111. 11111111 151-1111':11, Il 111111 1111111111'1'1'11 g11'5 111' 17 .l1111K' 1111111 1'1'11I'1'w5111 11111'1'1111:111, ,X 111'1-'111'1'111111'11 111X1'11l471- 1,IlXk' 1,11hll'l-, 1-1111111111 XX'1111111'. I1 13111111-11111111'1'11 5111 11111111111 1,1711 141l111'S. 1.1111 17:1gg1-1, Il 11111'x':11'11 1g1':1111111111 1111g111' Z1'1l1'. 51111111 '1'111111. Il 11111'111-1111' XX'11l111l1g 111 ll1il1'I'f 14111'111'1111 121111 1'11x. 5111111-1, :1 S1111-1'111'1-11 1111111 ,X1 11v111i11ls. X11111f 11111I11'5, 11 gun 1111111 11111111111-111'111'1' 811111-1111 '1111111111 1'1'1s1'111:1 11Il1111'S, ll 111111111 11111111111 511111-1111 1X111'l'111IlI1. 1111511111 1:l'11111. 11111 114155 111- 1111' 1111111 11111 11111-1'111-11 11111 S1'1111'1. K1111.11V 111111g'1-. ll 111191111111 x111411'11'11l1' 1,1111111111s1. 1111- 111-:11'1111, Q1 1111111 4114 1111150 111111 1.Zl1'1'f S11'1111. -111111.11 11l'l15 g'1111gs11-1' 1"1'1-11 14111-1'111'1', Xxlljllk' 11Jlll111. 511s111 111111 1111111 N-11-g'1111:1 1111'11f 111111 1'111'111 111'1l11Q1'1'. 1X1XK'i11i1nx 11111 '111111-1-N1111I111:" 1'1'1111k, 11111 S1111-1.1 F1-1'1'111 1,1111 .111111- K11'11x 111111 R11:11'1' Z1-1.11 1111- 111-1111 1-1121121 11111111-N11 51111, 1--111111-. 1-r1111y 1111-11 I'i!N' klv 2'-I YZ- I X -9999 .....-I I 1' xx "1 It : 4 CLA s SES Q13 470 ge2Q?Q Q54 v0 96 'VQQO e -gags' 4925, 6 ' NSS' Q0 Nqr L STUDY IN 'FY MUDERN SURRUUNDINGS urn., f . x, f. .fwf ,f W , l 4, ,,, .f,r,,.,f 1 047' LZ!! :'M'?f Hg .5 1 gg -ff 'Mai z f ' . sf ,www 41-g111'111111-1' l'11un1l 1111- 111-xx builrlimq 11-znriy t'111' uw. l1ut dn-tails 1-I vquipmvnt 'mtl inxlaallutinn f111's11m1- t1m-- 1'lz11m1-ri 1111- :1tt0nti11r1 11 NIV. Wulrl Grundy. 511111-1'inI1'n1ls-nt 111-Itv, :md 111111111 mm-m111-lx: t'l:11'1-nu' Nlust-lnmng llnmvr' IPSXKA111 A1111-1" Bl'j'l'l'I H1-mx 21-tx: t'l1I1111'1l .l111l11-n. st-1'r1-t:11'3': D1' C-1115 t'11x. pl-vsiflm-nt: lhilip G1-tl. -1111111 :11't11111 111 1111' X1.'1'.11.S. Illll1 L'1111a111111:1tc11 171st1'1ft 1111111115 111'1111g11t 11It' 11111 3155161115 1lll41t'l' 11111' 1c:1111'1's11111 1111i fL'2ll', I'-11' t111- first t11111' 511100 THE t111' 1-st:11111a111111'11t 111 111k' 1llg1l st'1111111 111 1911.1 X111 11l'l1Ill1f. 11c:111 411- 11lK' t'1111s11111111tc11 171:4t1'1t't, 11t't'z1111t- 5111Pk'l'1Il1k'lll1t'lll. '1'11t- 111311 5f11lllP1 still 1-l111lNI1t111S, s1'11:11'11t1' 11-11111 t11c L'1Clllt'llIIll'f 111141 '111111l11' 1115111 st'1111111s, llll11L'l' X111 t1:11'11f.'1'. IIHXX 111 111s first ycnr :1w111'111c111:11. 11cttv1'Q11-111'11111:1t11111111111:111s:11111l11111- uw 1111-1111!-1141111 t11t' t111'1xc g1':111L's Su-1115 111 11c 111-1't'11111111g :ts :1 1'1-51111 111- t111s C1lZlllg't'. 111 su 1t 1 mnr I1 N 1t11n uhm 1 nz 1 Hu., W11111 THE FACULTY ROBERT CARPER-Principal. General Science University of Illinois, B.S.g M.S. ALICE JONES-Girls' Counselor, Englisn Southern Illinois State Normal University, B, Ed: University of Illinois, M.A. ISABETH SMITH-Mathematics, Latin University of Illinois, B.S., M.S. WILLIAM FURKIN -Social Science Central Missouri State College, B. Ed.: Bradley University. BETTY MELVIN-Commerce Western Illinois State Teachers' College, B. Ed.g Colorado State College of Education, Bradley University. DAVE HAGER-Agriculture Oklahoma A. and M., B.S. WESLEY WI-IITAKER-Science, Mathematics. French Southern Illinois Normal University, B. Ed.g University of Illinoisg Case Institute of Technology. MELVIN REIN-Music, Mathematics Illinois State Normal University, B.S.g Denison University, A.B.g Columbia University, M.A.: Professional Diploma, Juilliard School of Musicg University of Pennsylvaniag Syracuse University. FIRST ROW. lefl to right: Miss Hirslein. Miss Jones. Mrs. VUI- son. Miss .laenhs. Miss Baldridge. Miss I. Smith, Miss Melvin. Miss D. Smith, WILLIAM F. TURNERiScience, Drivers' Training Illinois State Normal University, B. E.: Bradley University, M.S. ARTHUR ZWANZIG-Industrial Arts Illinois Wesleyan Universityg Illinois State Normal University, B.S. in Ed.: University of Iliinois: Bradley University. DORIS SMITH--Speech, English Bradley University, A.B.g University of Illinois. DORIS BALDRIDGE-Physical Education, Mathematics Southern Illinois University, B.S. in Phys. Ed., University of Wisconsin, VELMA HIRSTElNiCommerce Goshen College, A.A.3 Illinois State Normal University, B.S. in Ed.g Bradley University. REBA WILSON- -- Home Economics Murray State College, B.S. BARBARA JACOBSfEnglish Illinois State Normal University, B.S. in Ed. ROBERT SUMMER-Physical Education Eureka College, B.A.g University of Illinois. M.E. SECOND ROW: Mr, Whitaker. Mr. Hager. Mr. Zwanzig. Mr Summer. Mr. Carper Principal. Mr. Turner, Mr. Furkin. Mr Rein. QC liq 10 .4 fwfr' if ' n 1 2 5.445 ' W Q ,.......4 ..i....i Mr, Carpe-r. principal. always enjoys il ji-ko. ,ind Mr. Grundy. supvrintvnde-ni. has :1 fund uf Ihvm fur lighlcninfz lhc day's c-hure-s. A YEAR AT M.T.H.S. IS - XXiivll4ll'l'. ziliniisl :un-, sm-iiicil ti, lic ilu' Cllluliiiiig fn' Kl.'li.ll.S. sliiili-ms in Squ- lcmlvci' :iw ilu-5 :msn-iiilwlwl fur llir first time iii tlivii' lu-:iiiiiful liuililiiig. lfxiwiws- siwiis HI' primlc, tim, :mil uf zippiwcizitimiii xxx-i'c liczirml, lixucllviii wliiiliiiiciil :mil zi clizimw- 11. mln-xcluii skills, with iiitcrcstcil tczicliws ziuiiilwl tlic lt'1ll'llCl'S. kiHlNlllL'l" cizil, Ng. Sliwp, llwmv lic. Music. SL'ik'IlL'C. :mil I'.li. fzicililicx l1:i1l liccii g'rc:ltly Ox- pzimlccl, :xml il truly lm-znutiful lilirzirj' piwwifln-il fur l'L'lllllIlQ1lllll sturly. lt limlqvrl lilci- gi giiiiil juli' :ilu-:ul it lius liccn! Alias Allm- Jones. girls' cuunwllwi' ,1uni1r1'c-lass ,piinyixp .ind uh. 51-5, linglixl. In-ai1'l.ur' lu-rc lzikvr- zi fi-xi' minute-5 frum ai lrusy 612.5 In discuss vilumitlunul lf'llUI'C'h!s uilli Lim Siu-iiln-rxz. '5H. Mlm .him-s has sue-roedvd in making senior term papa-ix msn-inziling' an-ii IL:-IIN 11 Ilwnn- E1 " VI's'I! uIz:1lN ,I Iwnv- ulilxuul mmf' Mn Rum WIN-1 rim-mfynxllwm-N thnx ' 1'-:II zmnhf' In In-r Hmmm,- mukxng xludvnlx I,. IH-INN nnri IZ IluIIj.', C'u-qw11sur- nf Ill I mvn :md xl-nnwrl' :II I".II A , NIH XK'1Isfrn 114,144-N Inu' fwwn hum'- HIIII In-1' I1uxIf.m1I. XIV l'Im1'I1-x Wilwn ! . eg K I' I-., If1NTIL1l'IHI'5 Olga:-I1 Sllnilm-rx .Ind Ilulxs Im, Ildggv XXX um- p--Nun: Iwrv "r'u1'I'--ff IIr'c.4k" nl-I M-.ng IHIIIII I' Tlzv I 1. 1 - -ug gn-uplv, Nunn' r'Iz.w I-fy-qw-:ww-M dup 1. X X .- .- und I'1'l NLLIII .rlv iuluyx I 1 1 I I x 1'-xiwn-Lhmlnr,--x XXIII? as XIJIIII I n'I.IM I'-V IIKIIII I uv RIGHT: Emu-I :mel 4'I1-vrlxx cigu-mf-1' Nlvnzn II'-' xs.1Ic'I1v5 5-mul-wlvntist XVIIIIZIITI lr. Ilwt' tml-:P I-'Liv km l.l.Il-k I-L11 :I I'vc-mnlnvxvizatmn I4 quynggfx. .-mmhlng' L'Ivnm-:Its 4-1-ntwtf and II.m:I-.mi 'vp .It md. :zum-N kvvp NIV Ih . ' - .. , ' M-nl--r -I,-fgmny-Ir' ifmulnq-M Alhlvvf -11 t'.xu.4i I xp- III! llix I pIw.1m"1pI'm-'x I-II' TIM- M-IIIIIHIK Y 6 , 0 , ll Il .. 1, .IV f rt-J 4 W, ,, , , fnmww PLANS AND WORK Ni? 5 , 1-Q .-"J .Adv Svrmluz-xp-llmwu Nl! XX'lwxl.lI-Q--1' lw:1!l-l- own sv-14111111-'.lIIj, mwllnl-fl 3-mlm in sllw-llznl l ,ln-1 l-"mul ll 1 11 rw-unflx ll 1-.. HLA l11v'lu-lnlflu .lnfl pllyw-N lldxlug Imxzlkln V-l.wl1lr1: Elly 1l.lll-ml" xxfllk Nll' lul- nur. l1-ll. suplmnwlw xplmwr' llwzx 5.11: ll--umm :ull 1-l Int. llmw In 1-Iglsws, Tlu- lfl-rl--:A ml, N lux wlwmmn. .uni Ill'- +lr'1X--rw lrauningl ru! lux x1-luvlv 4 , ,C SU ts As :.n :lntlclulo lm' SIlI'llU.I lvu-V. MV. 1 ups-I'. rlglxl. still 1-nur-ln-5 ilu- truck lvzxm. sllllmugll .lx p1'1nr'1pul :xml pur'u-x- 1:' ul gl-nvml wivnrm- lu uncln-:'4'l.l-xml-11, lu' lun llltlf' Iimv If-r -just plain living. 'l'l:1-w .nv L.I4'l'llllll1' mul--X H1 glwl-ll-ll..-.xxlullr And lin- lmllll-" .luv wmv JXHN4 151 Ilml Xl: XK'lw1l:lln-I lmppwm-ll lr, l' lv' ww lux :null mln-rm lwx Ivllnflx 1111515---fl lll ll lm- llll SL'lL'llL" I I ' ', 'X IC. , " .1 ' K' 'P P lll L I L L N N 1 '141: ' -' lk l 5 ll' ,Q 'f 'llllll 55 . ' , . 55 5 . 5l'Yll4lI'h Pal Nlillnrcl :mel Glm-nn lllflxnslmfitm-l', xxlllm luxrr fxlisx Yulmu Ililxlvm llc-fl' zlnml Buss ' ' Q . ' ' ya-urs 4-ur-lm uf malh :xml svlonvv lu-'mlml tlwm. linfl an slullr' slxuvl Audrej 3' " 1 ,' '. 'z I svniurs 4 mzlclum- uf zllmwlning intl-rvst. nl-xx mm-hints in lhc- ufficc pmvtic-v mum. .ml vs IN VOCATIONS. iNlIl1lXK'1!1g' that L'Xll2lI1SillIl 111' 5111111 fur :11':111c11111' c11111'scs is 1-:1s1c1' tl1:111 1111- w11':1t11111:1l 111111 1111l11atri:1I 11'111'k. thc s1'l11111l 1111:11'fl 111:11lc cxtt-115111 p1'11x'1 N11-11 l'+11'th1'l:11tc1'.with :1 1111111 I-111' 111'11xi1l111g thc I-thT!llL'I' as 111-wlvtl. Tha- Man in tha- Iron Mask. Darwin Hunkler. 11111-s xwlding -n industrial arts shup. All me-mht-rs uf Air. Falpt-I"s 1.:1'n1'1':1I sr-ivnr-11 vlass van sm-0 vxptrimt-nts frum thvll' tit-sks ln thv ln-rt11r1'-dt-munstration mum. Mr, Art Zwanzig. Cl!-SpllY'lSllI' uf tht' liunmrs and instructur in industrial arts and drawimr. displays this mavhinc- with pritiv. N1-xr, usvful, 1-11mplit'at1-11 it 1s pr-11l1:1l1l5' also qum- rxpa-nsixv! In Mr, David Hag1'r's Ag shop n1-xt 11111111 svvtinnal farm huilrlings art- math-, tI1lI'lllI'S V1-pairvsi. and 11th1-1' farm mv- 1'hani1's' limbs art- 1111111-. A l'l'l'ShTTHlI1 spun- x111', Mr. Hager' .1ls11 IHl'l'l'1S an a1'tix'1- F.F.A. XK'1nn1-1'x11ftl1t- Land In Contvut nl S1-r't111n 12, hvlfl last fall. we-rv Nlr. H'1lIlL'I"S soil ta-sting tn-am. D. Svhmitt. R, I-Ingsti. K. Moore. ECHT UHLKE .l falisas iizirlrara Jaimmlms tloftl, svlimvl librariztn. spfmsm' ul' Thr- Lilth-Tlwgiig-1', intl-nth-ti tn-igingilly as 3 prqyji-ctitm 1.ih1'ar5' Cluli. mv-spunsur' uf sophnmm'--s. and English tcztcltor. mum, has turned out to lx- sp:-1-ch headquarters. wht-rc' the tinns intvu-sting play nutvs on Miss Dttris Smiths llullvlin s.:iz:ti stage. xiitlir'uVtz1in. sa-rvcs in numoruus ways. Here. hoard. Miss Smith tt-zu-lit-s spot-vli mttxwes and English. is c-Sass mt-tlngs uri- lu-ld. parties :tru given. junior stale-wide spunsm uf the' Catxx tlkvrs. mm-sponsui' uf tho hiuniurs. zinri til- tvsts udministt-r't'fl. :and nthvr lurgv grfvups arv accommodated. ri-vttwr' fit junitn' and st-nitn' plays. Civil- groups. suvli :is llurtwn Plztyrrs. usa- this room. IN ARTS AND SCIENCE Lvllllillllllf lM'Jllllll-Ill is tlit- lilri':1t'y-sttttlj rtttiiii, xxcllflxvpt :tml ttszllilc, tlt'ft-riiig' Sl l'k'ZlI iiixitzttittit tw lL'1ll'lllllQ, 'Ilia' fziiiifftts Imit-ss "l'c:1ct- :mtl I'lt'iiti" tm tht' wall is rcpczitcfl in tlitl xivxx frtlin tht- L-:lst wiiitlmvs il ctliitiiittwtts it-tnititlt-r tit' tht- iizttttrztl l.l'1lll.ll'CS that liziu' givcii tln- city ut' Xltwtnii its lllllllllf :intl t'li:ii':iCtct'. pi' pon-:silly in the he SC'l"llIll solid igwnm'II'y vluss me-niltt-1's find thu' run still lt-urn frurn lmltwks xxlwn tlivy matkc Cla-ul tht' pr'upvl'ti4-s ut' isms. minus. und ntlwl' sulids. Miss Isfilnlh Smith sponsors Latin Cltllt. hut finds that Cuultlrun work tzikos murv Ilmv. vs- uutifully-vquippvd new da:'kr'w-tm. II11- -11111-x:1X1111: 1nl1-1'-1-11m 11111111 1111 1lu1x-x XXl'll'fl wunrlx 1x11pl I111' I'11l, 11r11-1- NI111'11- I-Illvn Slrunk, 'lT. 111111 I u1'1- l..1111l1w AMONG FRIENDS The Cafeteria Nlw X qilx l111l 1+1'1l1'1'l1 11l:11'1- ls ll11' 1-41l1'l11'1'1 1111 llllll llllIllllt'N 1-1111 1l:11. JlN lI1ll'N '111' 111111l1l1 l111A1111'1l.l111xN:11'1'l1ll1-1l.q1111l l11111l1l1x 111111 115 Xlllll Nl:11'll111q NlPk'l'll. ll11' 5IlJll'lx l1'lI' lx lllll 111l11 111:11'l11111- 11111x11l1' 1'xl1':1x 1111 llll 1 1xl1 Illl l11111 5 guy fll-ll'llllly g1'1+1111N 1g11w111, Illllxl lllJllIS HV. Xlllll l Ivsl Uvllllllg 1111 11111 Fllllly :1 l11l, 1 ll111 l'l111Ill N1-1'x1w 111:1111 111111111 ' A ' ' 1111 1lz1M Nlllll lx lmlllllll w. . 1 wx .1 l1l.111' x111'1z1lN1 1111 l l X 1'1-11'1wl11111-11lN. L'lllNN 1111-1'l111gN X111111- l11111N 1111-11 I111' .wel-111l1l11w Nlw ll" l-lex l11:k1y Xllx XK1'1'1: .11t1, Nlu Z,11.11. 11 111 11.114 mn- 11-X1-1111 l111111l11-1l 1111111-lv 1111111 x11111.111111 1 11:11 111: 115 111- 1.111l.1l1f111g111l1-1x 111111 'l..- 1.11'11111.1 k11111111 111111111 21-11:ll: llllkll' .l11:1111, l11J' N1111!1-me 11 ,I+ .l,, I 1111 XI' 8.1111 llL11'lT1' 111-xx N11".111: NI 'Il ll S 111: 11 11113-1 .'1 51-.11 1-1-111-:mx l'1x 111111111 11 1i11'11-x 11111111 1 1x1111111:111111N .1111l111'11111 :rw---M1'1l .11-11111N111 11511111111- 1 1w1-N ,lx x,1111.11x 111-1'11s111y1, 111111: ll11111 111111 15111 l1111l1l111h x 111111-11111 ll:1- 11-111 ll11x 11-.11 41-1111-' NI: lllll Rllvj. 1 1l111:1111'1111-1-1' 111' ll11- l111il1l1n:, 1111 111-11. :1u11lp 11. 1 l-1k 111 111111-1 .1 x11111-.1k111:1l11.11' lZ1:1.' XI' H11. lllllwl r111u 1:1 E11x llllll 111.11 11 1 ww 11'1'1- .rx 5411-1-11111 ll11- lllllllllill NI1111111: ..:11l P11-.11.' 1 X 11 ,N 11 1 11119115 111.111 111121 Illllll'-1' '1.111x The Office 1 -,- X11-1v -11111 :1l1a1'11li l:1r sl1'1'11. 111' 1l11l flll' V11111' 11-21 llx lllfl 11111 11111 llx l.lll 111 'Ill 11111 Xlzls 11 :111 1111111-111l1'1't11111x. 111' '1 1111'l4 xx1ll1 1 llilll 1'l111i Xxl'lQllIN 11111-st11111l, ll11-sv, 111ll1 11x 1'11f1-5 g1':11111-ll :11'1'111'1l111g 111 lllL' lllllQlllLllI 111 lllc' 111'1111'111:1l 111 51-111-l:11'x, rl-lll 111'f11'1-1v1l1:111l4 11111. .1 11l.111 1111 x.1l11:1l+lc 1'1-1-111'1lx N11 K, l1 .ls 5lllllK'lllN 1'1A1'1l1l-3 ll lPlJllllllIlQ 1'1-11111 1111' lll 1l1-11z11A11111A11lN. ll Y L l I V, KM..fw" .. ,elf- S 1 1 fi Y' ef 15 K -v X if-31151 45 WF 'fl . www 1 A j+vX THE CLASS OF 1955 111 SK'111k'1111lCl' 111. 1951, S1X11A1.1l111' 11'L'S111111'11 r1101c011 1111' 1111111111011 1111115 1 .5 115 11101 011101'011 11111111 111011' '111111.11k'5 1111-1l11g11 N1.1.11.5. 11011155 I1 1111151 S1111 111111'141X4111g- 01'011'. 11101 11111 1111 1111110 11 51110 5111111' 111 1110 u1:1'CS1111111l1 1:1111 5 17111-." QJI1 111111r11i11g 1110 11111 r110k5 1111 00111111-1' 111, 11'0 111-11' 111'0r 1110 1-11111111-1 81116, 111011 0111111110t011 1110 01'011111g 111 1101'11111'111g' 11121111 ll 11111 111115 111 11111' 11111f Q 1111111'-1-C1151 111 1110 01111111151 L'1111i11. S11111'111g 111111-11 11111' 111100, 111111 111l11111g' 1111 7 if 11111. 11051 51101111 gA1'Jl1'l'S, 11'0 111111011 1110 L'11111'1' 5111110111 1111111 111 11111' 11151 S11 1s 01111 111111r. 11ct111'11i11g 111 1952. 501'011t1f111'11 strung. 110 111111 11151 11111111 111' 17111. g'l'k'L'11 111115 111 1100111110 1.111111 11011011115 111 1110 1111110110. 51101111. 111111 Sf1111111511Ly 1111 111 K1.T.11.S. .15 511111115 0111110 111 1111 11C1' g1111'1'. 11'0 115011 1 11101110 1111- 11111' SCC111111 51101111 1111111.. US1ll'1l13.1' 1'11'Yk'I'.H CLASS MOTTO: As 1110 twig is 170111. 1110 1l'f'C'.S 11101111011. SEATED. 11-ft 111 right SUI'-Tl't'ZlS,. N. H1-1'0I': 1'1'05.. A. S11'0111'i111.:1-ni Y. P111-5,. .I, STANDING: Ar11'5.. M12 Furkin: 31155 R11I111'i1l1:0: N112 Whi111k1-1'. Q 51 I 11, 11 133 lm. ' 1-'1'11f. 1111. 1111111115 '15 '1 1 Q .. X 1 r K 114 4 sl ll 1 11 ' aw BONNIE ABERLE IOHN ANDERSON GLENN BELSLEY Aberle, Ronnie Lee 1Goudy1 C1-1115 l'1111n111' 11: 12.1-.k1-1111111 1. 2. JE. 13 '1'1':.1'k 1. 11, IS, '13 N1-1'l1111Q. 51. 11, St'1'LZl'21H1-211'AI'l11S -1: 1'!1111'115 1: 11'.111111n 110111111-nu 1: C1110 111111- :1 1, Anderson. Iohn Andrew 1AndyJ 1S115k1'111:111 1. 121 T1'.11-k 1. Zi: 11111':1n1111':115 1: K'1'1'I11I1 1. Q. I1 1: 111111115 11. 1 1111114 fl 111-11'1111n5 1. Belsley. Glenn Wayne 1Buck1 11.1511111111 .L 11: 1111,11:1n 111-1111111115 1 1'1:1-5 1'1111' 4. 128 Q .gm f .QQ "'2?'-- N wi ' 1' 0 .. :'V 1 A WVMM ' , f . , , f .7 rf ' ,Q 6' , 6- S 1 WE 1 :iw ',f- ua' . Q '-0 ., I r is , . fr' K 1 4 I fl ' 1 Q29 A ga. i 5' W 5, 1... W- 1 1'-aft 'WI 'ii ki 'i 5 Y-' 47 K-...f ,Q 1, -1 -. 1 ,aa M115-1.1 if ,. W" 1 Cp 'ei' I- U 'ff ' 2, ,. mm J, vt- . TW Y 1 X V K 1 X NANCY BEYER DONALD BHECHER MRRLENE DANIEL IEROME FARNAM SANDRA BIELEMA DEANNA BREDINE IMO DULLY BETTY FELKER ERNEST BOND CRROLYN BURDICK RONALD EIGSTl IRMES YORTMAN Beyer, Nancy Lou 1Nunk1 Bredine. Deanna Margaret Dully, lmo Louise QMo1 E11'Qtx5"f"F4,"'!',"1'E 1 1 1: ,x .1 1 3. rx. 1, 1:,,x,,1 1, 3. 51. 13 iii' 1' T, 'Ig i, 1111111111 3. .1 1. P.11.A 1. 2 fs. 1. HI'-"fu R"I'i "' 1' li-1114 l. 3 -1. 1 11111114111 R1'1:'11u11s l, 3 t-HIIHKI l.,'! 'Inns F H fx- 1- 1'111I1w11pl1"1' 2. 11. 1 li'gfI'fx"',, -X 1..1'111 fqllllr 3 .L 1. 1'.,1,1,1,.,n 1, 13 2, Ikf-Q "I ' 1'111I11k11p111"' l, Claw H111 113 ljfl, zfluwx, I l'.111I111'1111 l V1-1, 14111, 1 1 -1 1' 1'1.1.t 1'1.1y '1. 1 A , Bielemu, Sandra lane lSc1nd1 l'11x111lk1-1-1 1. EUJSU- Ronald Dunne UCKYT U .X .-X l Q 'T. 1, l'1'pl'lllI1I. I1 I ,L,1X1'I1,1lI Q, 11.11111 1, J, .2 1, 11111111111 R1'I.11111l1x l Xlgr 2. l'11-1111N l I 1 1. l111111111111111t l. !.'1. 1..1'111 1411111 1. Burdick, Carolyn Ellen 11111111.11 ll.-1.111-vm 1. 4'111Il4iI"'H 31 1Carol1 1'111l1N111l11-1' 3: UVM V"n'y"x'j'm 'L I 15111111141 111111. 19.111-X11111: - F'F'A 1- 3 jx' 1 VW' 1 11111 l I 43 11 Q 'g 1 R1'1m1'1111' 2 Bond, Ernest lack 1Sam1 I.1111.115 011111 2 1 1 V1-X. 1 :'.'k'.mA'G11 2 'K I F!:Ym,l.fl'1'1f'.,: , 1 Fcirnam. Ierome Dean 1:...u.11...11 1 3 1 1 1-1-11. :1 1 M fIe'fYl, V 111.1-11.111 1 Q 1 1'11111-wp11.-1- 3 .1 1 1'-H111 1- -1 V' '- T, A114 .1 HHN Mm. .1 1 l'E1-nut l LJ JL. 3 I11l1'.111111111x 1 I K1-L'I1111 l. 1 IL. l 1' R' l':1N 1. 1 '1L1l1i1-111 .L 1 11'-N I'1.1x 1 -.1111'11111: 1 1 ,Xl '1l11'.Xxt111-1.1111-11 1 y.LML,Nll ., ,, I Daniel, Marlene Ioyce ,.I'.,,x 'I " ' ' 11,11 1 2 :1 1 Sllllvlll 1'1.1111'1l J, lf1'17" 1- Y I 4 1111111111 H111 111-11x l i"l"1UN ii flu- '11 111111111 1-.111.11- , Brecher, Donald Marvin l..11111 l'1Ll'r 2. ,Z 1: IWCIIIJ l'111141x11p111-.' 21, ln'1':1111u1':1ls Z. fl: 1111111111111 IZ. 1 ll11m:111 R1-1.1111-11s 1, .-XS4'l. 11115. Mgr. :Z l'l11l1m1p11.-1' 1: Rus. Mgr, 1: l-'.F.A. 51. 1. i'I.1ss l'l:1x' 1: 'l'1'1-1151111-1' 11. F1101-111-111l111' 1: Rx'p1Il1Ol' 1. P913 Club Lf, ll, -1. ll11:11.111 H1-1111111111 l 1..111n 1111- l. 1'111111x1111l1r'.' 2. Flaw P1115 51. 1. l"11-1'11N1111111-s111111 I 1. - 1 Felkcr. Betty lane fChick1 12111011-11 1'1'-1111 li l't'l!l'llI J: G.A.A. LZ. 35. 32 l'l1illvs11pl'11-1' 1: l'.1ul1l1'1m 4: Pop Club 2. Ii. l. Portman. Iames Henry fjiml Class Y. P11-s. 2: 151101112111 Ii. 42 Truss Country 2. 111 .f ff, . 'Y 4 mfs , f- , My 'c , ,N ROBERT FRANK DONALD FRINTZ IOHN FRITZ B.1Nkt'11mz1ll l. 12. ZS, -11 H2151-lwzill l. LI, Il. 11: 1 Trzivk l. L. 51. 1: M-Club 1. 2. 11, I Cll'1l'L1S l: Hllhlilfl R-'l:1111111x 1 C111-Q l'lz1y 11. Frank, Robert Dale 1 11111111 l. J. 11, 1 01111115 l. LI. 1. 1 1111111111 lr'-1.111111 1 l'h1111s11pl11-. 1? J: C1l1l1IlI4'I1 1. Q' 1'l.1w 1'I11 2 C'1'1:11:11'11 1 Frintz, Donald Ioscph C'l.1.Q 1'1, 1 1 F111-1111111 ' 1111.1 1141- V l'l.1xR1-111. 3 .: 13.1-11111.11 .' 1 I T111 k I. 1 In1:'.11:1111'11N 1 3. Xl-4'1l'11 1 1 C'i11'111s I I1 l: 1 F111-111111 C111:r11'1l 4- l'1'w. 1: El1.1.11z1n R1-lations l: i'l.1xs Play fl Fritz. Ichn H. Claws V P11-4, -1: 1711111111111 1: y nom 1 SlL11lDnt C'1n11n1'il L. Ii. Al: HLIIIIZIH R1-1111111115 1. Latm Club 4. Calildrun 1. LZ. 542 Class Play 11. 4. .,. 2:1 gh THE CLASS OF 1955 'fiig Va, M 1111111111 111111 11111 411111 111'1111'1'1. 1111' 1'1'11111. I 111 11-11 Tb A ',cn as .ff 1, Y' "N,-7 'ivy' 4 Lt 1? fx 'Kwi- . 1 I . 111 111-11. 111111 111111 .1 X1'1"X 1111111-11-11 11'1'11N11111, 11111. A 1'Ql1'1' s1'1'1111'11 I11 s1111'1 111 11 1111'I'1' 1'1'L1111, 111111g 11111' , 1'111111'. 111' 111-111111111 11111111 11 11111111- 111A 111111. 11111 1111113 A A l1111 11111111 1P1l1'. 1111 1"1'111'111l1AX N. 111' 1111111111 ll 11111 f ' 1111' s111gg1- 111 111'1'-11111 g1'1'il1 11L'1'11'5 111111 111'11'1'wscw 111 1 '- M 1111'111'1111111'111111111"'1111 11111 X1g'111 111-'1111111Il1'1 111111." 'i ,"' H: 'V Xa X1111 I'11111'11-1-11111 1111111'11111'111111, 1111- g11111 l'X'L'111l1Q W" 1111'1 il 1,2l1Il111SL' 1s11- 1'111111111'11-. 111111 11111111 114K'K'S 111111 1 s11111k111g 11111'111111. 11115 1111:1SLx 111 11111' 1'x111'1'111111'1' 1K'11 115 Xl'1'1 111'111111. 111111 1'111111111'111 111111 1'1'1'1'1'11111' 111111 Il 111111-XK'11111S 11111K' 111 11111' 11-s111111. ' 1 - N ,A . , 1 I , 1, lx 1 A E . 1 6.1.1 y. ..,, 1 ' ' if . . 61 ' ' ,gf M CLASS COLORS: 5111111111111 R11111 W, 111 11'I1-5 'I':111111' 111111111-11 NI.'l'11.S. I'1-11111 W1-st 1-'1.111l11111'1 :1 sI1111'1 1ll11l' 111'- I 11' 1'111is111111s. 1'111'11l K111111 11-.1111n1-11 1111- x1-111111' 1-11155 1.111-1' 11 51-1111-S11-I' !11111111im.1111n H11111 A G G 3 1-3 yi UDREY GILLESPIE DUANE GREINI-ZR IAN!-IT GRIMM illespie, Audrey Fern 1Auaie1 111111115 11. I'!1:11111111111-1 ,1, 1. reiner. Duane Elmer 1Weinerj 1:.1Nk111l11111 21. I: 1-3.1-11111111 -1' 'I'1'111-k 21. 4, 11111'11mu1111Is 1. Z, Jig XI CIL111 " 4' - 11. . A11111'Ii1' As:111'l:1li11n 1. X' 1'Il's. 1 l'11111'uN1, 2. 21 .11 11L1I112:l1 R1-11-1111ns 1 F F..-1 1. Lf 31. 1. S11111111111 3 1 umm lane Hue Many 11 N 1111 BOBBY HICKS BARBARA HOEPFNER GLENN HOHNSTREITER Hicks, Bobby Ioe 1BobJ In11'11n1u1'1111 1 Hoepfner, Barbara lean 1BarbJ G.A.A. 1.12. 21, 1: L'1111rus l. 2. I1 1, Human R11I::1111ns l: 1'111111s11p111'r 21. 13 C.1Jlci111n fi. 1: C111-s Plan' Ji, 1. 1"1'11 Flu11L1, fi 1 Rf'1'. S111"5' 11, Hohnstreiter, Glenn Fredrick Uioeyj x 11 I IU! x 111 N x11 '31, . Q ,mg If A I A WH 4' as. V, 1 V? 0-A 4:5 li 5 . Q I 1, I yy .,A """ I 1 1 4 1 ,AA,A 2 , , I V , er-, ,.-. 4' ' 1, , . , , Q-I I ii h 'fn' gi! .... - V' gg" 1 ' -vw 1 'Z ,, 3, 0 Qifmi is 1 A . . lv 911 14 'Tx V Q 1 , HV 5? gf Q 41 r 'wx 4 gy ,1 i - 'oe li., A I: 'M x wa- EE' 1 in f IOYCE KEATON DEANNA MATHENY LAUREL MILLER IOAN NECESSARY MARY OSWALD THOMAS KIDD PATRICIA MILLARD DORIS MOSER KENNETH OEKEL BILL PARKER BONNIE LITWILLER IERRY MILLER STANLEY MUSELMAN WALLACE ONEY LEAH PETERS Keaton, Joyce Lee lrilllll l'I11l1 3 l,:11111 VI1111 Ji. lllll'2lllllll'iliS l'I11l1f11-ul 111.111 XX'5111111111g ' l'l1il11x11pl11-1' l I'11:l11x11pl11'1' .K 1, 'I'1'11-k 3, " l 12,1 A 3, .1 l, 1'.111I1l111n 1. l'111I1l1'1111 12. 1' Nl-l'l11l12 .,, l, VZ:-.1l1N 1 Flaw l'l:15 Il 1 l'I.1--X l'I.1X fl l F PLA 2. .- l'1'11 Vlul 'J .1 l l"' l'll1l1 fl. l Kliitil-.-iii.?r?:?.1?i1.-illfzmzi xl-V '1'1-mix 3. Moi: Dons lean Os-ua1ciiWMcsrv Kfrfhfvn .f.1.11.,111 ,:, 1 TW' S""'N 1 fav' I x H N 1 4 oe I I ' l1.1N1q.-111.111 1 l Millard, Patricia Ann 1Pall qiuklin H1111 H i,"-MA I , ' 1:...-...111 1 1. 12.1.1 1 3 1: 1 'A A' ' 5Yl"l"'l' l""'1"" ' 'l'1 ,1-1X ,L 1 Nl-111.11 z l V11 1:11x 1 l 3.11111 V11111 1 1'1 ,11...,,.11.-1 1 l1111l1l11111 1 C'11NN I'l11x l Litwiller. Bonnie Helen li .X .X l L .L l li-1 S.-1 1 4: l'1.-N l. lZ.1:'1:l I .L l l': -X l V -1Ix.xl I 1. 1 'I , I 1 l X ll1.::..111 lZ1-l..1:11v1- l l.1.1..1.1111- .1 1. Y. l':1-A l 12.1.1111-11 2 L, l l'..M l'l.1j1 l l'l..':1il'-1171-N1.1111 l I l4..i.x.1k1':x Q T: uw l l'1-Q1 K1lll1.,,.1 1 Malheny, Deanna Wayne' CDeel UAA l - 1. l. lZ1.1l l. - , 1 f'1i'1:11N I. 57, l: l-' li .-X. l ' ll11':11111 R -I.1l111ns 1 . . - 1 ,. 1 1 l'l111111X l 8111111111 13-1111.141 ll11'11.111 ll-41.111-rw 1 l.z1I111 l'l11'1 3 1 Y. l'11-L 1 1'1111..S1.1111.-. 1211111111111 .L 1 l'l.1.X l'l,11 l'.1ix1.1!k1f1x l l'1fpll11l1- ,. 1 Jerry Miller. l-'11.11l1.1ll l L. lllerml l linda: 1l1.11. 1 , . H11-.1-l.1ll l I T1':11l-rl - .- l'.1p1. l ll'l'l'.lI!llll'.l1Nl J KIYCIUI1 l, N-1'3'-'l'1v.1N L ll11:11..11 lhl.-1111:iN . 1.11111 0111- I .. 1 Miller, Laurel Ann lLOiil'?l C2,.X..X, l 2, 'L 3 .-Xl'1l1l11' Aw111'1.1Z:--" ' Sw 1 -'l'l1'1s 1 Hzmli l 3 IL 3 CE1.1111N1 I J: 3 21-14-'1'1-.-11. 1 Stullcnl cw-1.111-11 3. Fil A. l: HLl'lll1ll lil-l1.ti..r1s l. Muselman, Stanley Keith lStanl F1-111l.1ll 2, l I 111V 1111111112 1 H1-R1'll1.1lI I ll.1x1'11.II1 T l l11f1'.1111111.1.N 1 ll'11'.1:1 ll.-1.11 1.1 N . 1 Necessary, Elivabeth Ioan Uoaniej l'Q1111'11f-1 11'1111t fi X .X I Q. l11"1l l Q ,L K"-'SHN i I l-"l '-. I " ll: -1.111 lil-11.11 l'1'.1-A111111 1' l C'.1.1111111.L 2 I' :XX l'l.1x l'-111'.111- 2 'i Oekel, Kenneth lKen7 l'11'1l l 'l 'l' l'l:111'L1s l' lfl11:11:111 Hvl11I1 llzmfl 0111114111 OneY, Wallace fGenej l':lliK'l'l'tl fI'lrlll l"11'1ll12lil 2. fl. Xl1111.1 l, 5 l l 1 .mx l l Fredrick 11115 I 1111 1, 3. Eugene li. l'1-111'i.1 Q. lc S--1 x-l11f.1N 1 l".ll.X l. - , 1 - l:'1'.1 X l'z1-N . ll111'1.111 lil-' 1' l.11111 l'i11l1 S1 1-I 1,-S 1.1 1l1l11-". 1 l-11 .X-N l-I-1. 1' ll1Ni'. f1"x.1r IH-:1 1 Parker, Bxll Andrew rWill1el px. lin 1. l 1xl- T xr, 1 A ,ml-r' " Peters, Leah Rae fLee7 UNK A, Qi ll-1..1sl, 1-1. l. l-.1l.X, l. -. .1 1 H111 n R 91 P111 ,..l. 1111111--ns l. 111 P11111 I' l11511pl11'1' S- CI1-N Play .L l. Psp l'lul1 I 31 THE CLASS OF 1955 ' A 'N Q Um hui muh- lllfwllgll thc lll1lglllIlCL'llI llL'XY . , , . . . AI. I 11.5. SL'k'lll Irv hzuv Ihwl Ill, gl, wg- 5511-Il lllmm-ml Is. thc lillc. "5c1li1w1'a." I,i'll'l'lllllIL'll In mznlw Nur lust if fL'Ill' Il lm'rhwr:lhh- wmv, uc cllzllkml up um' III- thx' Q1'l'C2llt'Sl zlthlvtic sn-nslnms, p1m4ll1cl-ll zuwtlmcr gm-111 ' ,EH I' play. "l'1mhh-111 I'x1llllk'l'.u :nhl gllll' :fur Qllllll' fup- ks lwrl tw ilu- many l'11l1l'Ii1ms Ilfivllllll Xl. 'lf H. S. I Nun wv :lrc :ll lhv ellmr ul. Qfllillllllillll. :mrl , '7 ' :ls wc hlllli hack H11 vzluh III' 1-ur high sclnml vx- X N I llCl'lk'llL'L'S. wc su' lhzlt ws' hzxwc :L rich sturc uf - Iwappy cx1w1'iQ11u's llllllll xxhicl1 In l't'lIlllllSL'k' :ms g,f1':14l11z1tc'a HI Nl.l.ll.S. CLASS FLOVVER: llfhitv Rom' -15:-zr by-f 5 1 X I fm. . -F. l 1:..:flfv A .4 'S SA X1 'Y rf' QQ- 4- .f ,. 5 , f - 'im The- svniur' wash I'l'LZlSll'l'. with lhl- Ihvnu- "limp, l'p an X'll'Iu1y," ll-11 Ihv flrmls in thx' lirvmf-vomlnz pnraulv, HAROLD PFEIFER ROBERT PI-'LEDERER IACK PHILLIPS Helier Harold Wllllum 1LxghimnJ Plledhrer Robert A 1P!letJ lux xkmll ll' QN N ufisnl lnunrx H1 an l H I ,Pics Phllhps lack Wilbur Phxllxps Kay Helen ..,." - vi. . . url . -. JZ. , , '.. . 'hurus . Q. fl 1 .nan R-f . ' . : .1 ' K' L.. fl, V. hi amsupw' 1 'J ul Z.. . , sit. Pux, 3 fr. Iii .N I : 15. : f Q 'vm -xl' " -. 'M :1 ,.. KAY PHILLIPS OPAL REDIGER LOUISE HOECKER Rediger, Opal Bomayne KOPSP G A A. ll llllmhn llulnlhms l: l.1lwl':nly Vluh 2, IG: l'nuI4imn .L l. l'I'lw Phu' I Roecker. Louise Ellen Claus Pros. Sl. y SL'1"y.'Trl'als. L.. KLA A. 1. 2. 15. Rvv. Sm-fy. 111 Rumi LIZ Vlmrxls l. Z. 53, 1, Slum-nt Cf-unvll l. 1: l-'.ll A. 1. 3. l'llrl1lm-nt:nl'l:ln 2. Ilumnn Il.-lnllfmx l. l.lhl'.uI'y Vluh UZ Spmwll fllllv l. Latin Cluh LI. .' Phlllwuplu-1' LI. y .XXVI Ed. L., I-Zvi. 24' i.'z1lll1ir'rxn 2 Il. l As!! Ed. IZ: Ch-vrus Khnlwlzlnl I lk-p Huh 3. re. lhllllflil Vlull l. Y, Pls-s. l. ., .1 1 'A P gf 1 1 I, If ,ix if 'is 'sf an L61 .4X,5 ., 'wk-49's 3' g A I RALPH ROTH IACK SCHMIDGALL DONALD SCHMITT Roth. Ralph Waldo 1-'1111l11.1Il IZ l. 1l:us1'11z111 1 Z. fl 311:12 LI: 112lll41 1. J N1-l'l1111 2 IZ. 11 1r1l1.1mIlr.1Ix l. 1 .NH1111-11' t-111:11 1 1 Vieux 1'I.1x It Schmxdqall, lack 1GrubbyJ '11 11 K 1 1 111111..111 H1-1.1I11111x 1 1'11-1--H1111 .-1 1 3 l'.1.1.11:-111 1. 'i 1 .Xxx ' ,-X11 Xlg' 5 X1 N111 1 V1.1-x 1'I.1j, 2 1 Schmitt, Donald George I 4 ii '1 Kia -lx 71" 2 2 my 'W ff . 3 .1 ? 1 ,,', 5 A g 1' ww f A , 1 Z X 1' 1 9 .W 1. 'U 'Cf 4- M, 41 --.-., E N 1' 0 I . A N A 5' 1 2, xy "' ' H. I f. 'umm IOSEPH SCHWARZENTRAUB MAHIORIE SPRING!-IE ALAN SWEARINGEN BECKY WINELAND IOSEPH SINENI RICHARD STEGMAIER SANDRA WALTERS SHIRLEY WUTHRICH SANDRA SMALLENBERGEH CHARLENE STOLLER GEORGE WEISSER RICHARD ZIMMERMAN fwallyy Sineni, Ioseph Samuel tloej l'111l11..-p111-1- 3 JL. 14 Weisser, George F. 1'1t'lllt'I'l'11 l'l'f1m 1l111111ql511. 1'5W1'1""n 3- 51- 17 fG90fqi51 N.Y. 121 11111111NI-11-11'-"W-1 ' Intrziummls l. U. P..11111.111 51. 1 I'-'I' WUI' 2. 51 1- , Mm., -3. Wmeland, Becky Linda 11.151-111111 2, .L 1. Sfegmfllef. Rifhflfd Fwd' G.A,A. 1. 2, fl, -1: '11-.11-k 3. 1: 11 wick fPedf01 C11111-115 1. 2. 51: ., .. . . 1r1tr':1111l11'.11N -, 1111111 I1 1: t'l1111'ux LJ. 51 1. t2.A..X 1, 13, 1.1, Hxmvl 1. l'111111e1 " 1 Stoller, Charlene Kay fCharj 1'l11111s111I11-1' " , 1 .- t'.111l1111111 1 Delano - .Xwv line N111 I 1-',1I A 1 11.1-N 11.15 .1 ' ' 1111111011 H1-1.1!.111:x 1'11'111c1111111'1' 1 I 1t111 11111 I-',ll..X. 1. J, .L -1. llumzm Rvlzrlmns 1: l,iIn':11'5 Vluh -1. St'1f'j'.-'1'141"l4 1' Sp--.'1'11 f41Ll1'v 1, t'.1'1l111'--11 Z. I l'I.1w 1'1:13' 1, 1'.-rv CIL1112. SZ. 1 , ndra -- 1 'J 1 smclrlsggigger so Kay 1g,111,1,..,1 1 Wumrlch.. Shirley Marv- .. X Ax I J . l 1'1.1., 1'1.1g, .1 1 tSh1rf1 HYJH' I .JI l'11--'ue 61111.--1.1111 1 Q H AVA 1 3 X Svhy' I sf., N i ,, , I V. Pr:-N -1: V11-1111N 1 I Ii 1 QQIW ' Q l'11111'ua 1. 3 11' 11 .-X 1 .11 Q. '1.1..N 1 F.H.A. U. 51 1111:i-.1r1 1i1'11t111srx 1 1lu'11:ll1 121-1.1"--1 . '11111,-11-1:1-1 1 Swedrinqen. Alun H- L11-1-111-5' VL111- 1 15m1leY1 411.11111-1111 1 1-1.1.. 1'1-.-. 3. 1. V. r-1-1-N. 1. 1111111111111 1.x l J . FIM, l'1.1y 1 1 1' 1-...X Vg 1'11111-51-:1?x1"' Q 1".1".X 1 J 1. 1 LA'--11.1-.111-H' 1. 1',,.,, 1-,,.m,,.. Lg l'r1ul111'--'1 1. f"".5' 'V l'-'1- H1111 3 .u 1 1:.1W-11.111 1.12. VIGH 1' X "WN We 53 Iritr'.1um1'.11x l PUD V1-" L Stu111-ri' 4'11un11I I1 PWS- 1 Springer, Marjorie Mae 11'.1T' 1:' ltr-1.1t1--ru 1 Schwarzenrraub. Ioseph Richard Hoey 1-31111111111 U. 31. 1. " InI11111u1'.11x 1 U. X1-111111 " " :- llum..n 1:1-l.1t1.1nN 1Mud, Zimmerman, Richard Wilson H A -X 1 ,, , I Walters, Sandra Colleen 4DiCkJ cumllx 1 55 151'-Yl'!di81 1'1TlIOI'l'11 frvwm 1'1-km 11. I1-'AHA 1' gl 55- 1-jnterl-11 fl-Um l'l'111ll'l11 Il: 1llfl'illTllll'il1S 51. 1'LlY11ll' H1-11111-1m t"11'. 21 1'h114'e"I11'WI' 1' 1,11-ll'llS -1: 1 1111m:11x 121-1.1111-me l PUD WUI' -1. F-F-fx 51- 4- 33 FIRST HOW left 111 r1gh1 Q V110rW11n J 11111K 1 Palm L 1111dbQ11r C qlhfhldgdll L 1,1n11 J hdulfuss B V11ll11ms11n '11 R101 J L1sc'11m SECOND HOW 'Yllss ql'T'll1h N1 'X11 N Tdklllf' 15, '1 1n1 U18 1 ugxgc V11L1g n01I1111h1r 1 U 11 7111n11g THIRD ROW' R. Qmzth, F R111-1'k11'. 11 S1-11111, B R11111'k11'. B Sl'm1l1ng, R Z1 1r, B Warn 1. A X' kim H. 111151 I1 Qch111111 I1 NI111111 L Sroh CLASS OF 56 . 11 ll 11 11 S11111ts111111s Lilxf sl Nb . . 1 1 s 1 s s1X 1111 IL 1 1 1111 1111111111111g N1 I1 If 1111511 1 1111 1111 . 1 1 15511 111111 tt1rs 1111114 gg 1 Sll111t11 ll -fr ' ' '-" '- 1'11 1111.5 , 1 " ' . '- ' f : 'iz ' ' 11 t1 11111 s 111 t 111 111115s11111 s 1 1511111111 ' 1 .wx 111 1 11111111 1 1 I 1 1 x N 1 1 11.11 'ss' ' ' ' " 4' "'1. E11g's ' - ' - 11111'1' 1" N' : ' " s ' ' K '11" . 1 " , , , , , .' ' . 'S .'- :' '11'11 ' "-,"1' ' 1' A ' -'1114 - -. - 111' ' ' " '1-1' l1L'X " -' 1 -' '1-'. '. H1-ini'-'. STANDING: A111's.. Miss IJ. Smith: N13 Zunnzizz: . 'ss .l11n1-3, ATED. ,-111 ri' : '. ' .,1'1'7'1:: Z. '11x: I PPP M' 1 WH ff, FIRST ROW, In-It In r'1:I'II: XII-N I-Inf-X. A. iirwmfi--K. X' HI ' I P II:.:11'. K' IIm-.rugs-1 S. Ilqn-1 S, Hx., NI. Iiuydl S, IJ11-rm-I. SECOND ROW: IF II:-ks, D. I-Temk. I' Iflmw: NI,f2LlII1. IS IYLII4, IL .MIN-II. .I Ht'llIlLZk'I'. NI I-'r':!1, G Iir'-Q. I C4rnIt'5', THIRD HOW: fl. I-'Vim-nfl. IZ. filmg.-:w'II. I' Ilmmly. ,I Ingfmf, IP. flvuggf-I Ii, Um II. I-'--III' IJ IJuI.Iv1, IJ. In-.In II Czlprs. XY. Baum, IJ. IJuI'1-Imm'i4'I'. TOP LEFT: .Iummx mnkw uw- -,, lIIi'lI'1'L1IIfT2Il'j Nkllla in Iwufllrmu xxu-11-ss nl Spwlixlm-n's Luk. RIGHT: .I. H1'III1Elt'I' :mil IJ, I-'uhm svrxv ID. Iilam-V, .I KHII5. ami Ii. II-lxlmnx .11 thu- xnnvk lun BOTTOM LEFT: I'. IIQ-A: :md NI. Guth in .1 IH-11 K'IuII xkil, RIGHT: V. I':1In:. I, XX'.II:IIwm-1', Ii. Dully :Incl S, I-Ixnnx :uid tlmw Inq-nt nutf- IIIUVIIQS In thw Il-Il'mm-mis, 35 42 - Q it qi. FIRST ROW. left in right: S. Gm: S. Bishop, NI, Curpvnlcr, B. Dully, M, Brugmnn. B. Alu-1-1--. I-Z. G4-iz, N. Frm-idingvr. SECOND ROW: G. G1-rhur. .l. Custlt- N. Gulliniitii. D. Grimm. S. Hirstoin. M. HL-yt-i'. M. Duiry. S. Hui-pfm-z', S. Boyor. D. Dirkisun. Miss .Im-mlm. THIRD ROW: H. Krusu. D. Hunklm-r. IS. Hoskins. F. iiziynvs, I-I. H1-i'm:inn. .i. Iiulrivr. R. Grimm, E. Gund, P. Clark. D. Ds-nnv. .I. Groinvr. CLASS OF '57 lfccling' il ll'lt'2lSllI'L' ni' :issurziiicc zlflci' 1lf'Clll'Hl-C1lil'lIHll'1lllX'l' iiit-ckiicss :is frcslif men, thc SUIll1Ulllt.lI't'S iiluiigcrl intu thcir st-cmiil j'C2ll' uf high sclifml with enthu- sizisni. Ruutinc nizittcrs such :is tht' clcctinn uf 1ifficci's. clwicn- uf zulvisiirs :intl Student Cmiiicil rcprcsciltzitivcs wort' cfficicntly mlispiisccl nf. Then Czinic thc rnuncl tif Stbfilll :intl civic activities, lwginiiiiig with zi class picnic nn Octwlrcr 5. Stnriiiy wt-zitlivr pi'cv:1ilc1l, sri it was ht-lfl in thc Chili llwust- :it Spc.i1'ts1ncii's l.:ikc. Bliss llnlilrielgu :intl Miss hlzmcnhs lccl thc giwiip in thc llunny llup. .X vcrsiim nf lfcnplc .Xrc l'unny wus gixcn in which Iliciilty nicinhcrs wcrc ziskcfl tn imitzitc stuclcnts. Xftci' Il ft-:ist nn slightly lllltlL'l"flHllk' linilcfl wicncrs, thc cu-iiiiig' t-nmlctl with mlzincing. "lYc'll lit-t' Un Trip" in lwlzlck :intl gulil was ilu- thcnic ut thc siiiiliuiiiiirc Iluzit tm' llmiiccwiiiiiig. lt was lvczuilifiilly mlnnc. zinrl rczilly im-riicil thc sccnml ivrizc which it wwn. Sitlc slinws :intl c:ii'nix':il luwtlis l'CZltUI'k'll thc swcizil hnui' in thc C1ll.Ctt'l'iZl nn .Xiiril l .Xttiwictiims NX'Cl't'f thc llcrlic in pt-rsmii hill- lnun slizixing, :intl hall tnsscfl: rt-frcsliincnts. ill. Cutll'St'l SEATED, ivfl 11' right: SUVAY,-Tl'L'JlS.. li. Alnrlci Pri-s.. Sl. B4-xvr' V. Pri-s.. P. white. ' ' STANDING: Afivs.. Bliss Jzmihs: Mr. Turnsip 99 -1 9 g , -- so 1 :vs fl' ' " ' " su, Zn. 1,554 F " av" -xfw-. P'- v'1 an FIRST ROW. In-Il I-I light. Y, Klum' , :I XI Vllxgqgigc, ' 11 I -.-hnl. .I, Nlwui, I-I .Im-nnlngf I'. XYIIIII-. Klznmm -n. A I'nI-is X--- SECOND ROW: KI! 'IRLIIIIVI K. Z1-'II l..'I'mn . ,l. lin ', II Iw,l5 IZ N:Iif1:1'r. I! Strunk. K. tltwrmn-II-1' Spm'L'I'l3 THIRD ROW: .I l.:Ilwn. Ib 'IR-ui-4-I. I, X':mvw. fi. Rvml X- 'I KI Sumlm-I It X'u'rI1uut. II XI.I:'l1n, IJ, Tuymr, Rwuvkxn IS. SI1- II1'I1IllilI'k. ll Strunk If 4xxIfII.I-V: TOP RIGHT: H. NI,u'Iln. I' Clark, nnrl .I Iifnldvr' xuwk fllligz-nlly nn hwvlzw fur Hu-ir xnl'lMl Imul LEFT: XII. 'I'ur'nvx':Im1 Ihr:-v saafv rirlw-I5 -If Hu- futurv, N. Alum-V. A, NI:1mmm'n. :.n4l Nl. Hlshup BOTTOM RIGHT: KI. Hs-51-1' :md Ii. Slrunk mnkz- uw nf ilu- hulls-tin Imzuwl Im' :nn F.H.A. nwxsngg- LEFT: XI Ht'f'1'l'ZlI'14I J. Gu-inn-x' xuwk fm' Intu the- muh! zxssc-mblimz Ihv --Inu flfmt I 1 ' e 'H al QQVN .1 Q Q l,lfa.1m44V'u FIRST ROW. lm-ft In right: G. Hanw-vk. L. Fwmimz. C. Frank. M. G11-the :L .If'hnSHr1. T. K vl1 SECOND ROW: .I. Hirst:-in. J. Gt-lx. C. Gardinc-r. Ii. Aiwmufll I. Frank. I. Bn-dine. IJ. Dans:-n. E. Dufelnwivr. M Binkt-lt-. THIRD ROW: I, Hurii-l. M. AshI'i4lgn', A. Hu-r'l1cr'. I-I, Kvllf-V, A. Ku-sor. G. Hirslcln. I.. Kni'smuy1-i', K. Clark. K Burk. A. Frank, S. Grimm. R. Knapp. Mrs. Wilson. FOURTH ROW: M. I-'ishc-r. .l, Kirby, .I. Barth. M. Knapp, D. Evvlsizvr, G, I-llsvr. C, Day. I.. Ilcisvr. C. Kennel. Drakt-. H. .l1ihnsnn. G. Frivn CLASS OF '58 l'.iicw11i':igt'fl hy tht- fact that Lll1l1L'l' classnicn. um, wcrt- stranlfcrs In ihcir 25 Sl1I'I'1lllll1llIlg'S at tht- wpcliiiig' uf sclwul. thc I-I'CSl1INt'Il cntcrwl high sclimil with saint-wliat lcss i'wi't'lnulii1g than is usually cxirc-1'ici1cwl at such a changc. ln nunif lvcr, 11111. thcy wvrc a. triflc iiiiimsiiig. 'llhc girls slain swugln iiiciiiliwsliiiw in clulis. anfl thu lmis wont Hut fur sim TIS, lliiiiicfmiiiiig' wvck fuunrl class mcmlrcrs fcx'ci'islily at wwrlt un their fluat. 'llht' "lDial X' fur X'lCl1II'f'. slugan, clm'ci'l5 wurlqcrl wut with a tclvplwiic, liiwuglit tht-ni thiril iilacr. 111 tht- wpiniwn inf thc jumlgt-s. l,ilicral twnisiiiiiptimi uf wit-ncrs 1 incl imp at tht- Sp1ii'tsim'ii's l.al4c ivicnic was flilluwcfl In rfillui' skating. Nlt-n's high limits :intl hats a1l11i'nt'1l tht' girls fm' frcslnnan initiatiiin, anfl the liiiys wcrc uliarining in girls' flrvsscs with var- rings, anfl carrit-il ilfills. Thu Stumlt-nt thiincil YL'l'Sll1ll uf "'l'i'uth wr Ql1IllSk'1lLlL'llCL'Sn lll'Hll"Al1l If inany ivcnaltics tw tht' wv-f-ivci':1tix't- xivlims. wht, sliimcml a xaliant spirit in carryiiig nut tht' iirflt-rs 411' tht- tkiuncil. l-atc in the spring. taint- thc freshman sfwial hfiur, climax anfl Uiiicliisifwii 'If thc it-ai"s at'tix'itivs. SI-IATED. left to right: St-1-'5'.-Tn-:us.. M, Sf'liug,l-avlii P11-s.. J, I'Il4-riorer: V, Pres., A. Rassi. STANDING: Advs.. Mr. Hagvr: Mrs. xvllihll. I. ' , 4 If YW 'uw W 4" I ,WW WM or e FIRST ROW, In-II In VISIQI, ,X IMWI. IH mfuflu-I X' ,4IIr,:,?' If SNIIILVII-I' K I'I,nIIm'1'. If Iixlngwr' fl. Iiuvlir' SECOND ROW: K XII-If If SNIJI, ,I I.:NI.Iri 4 Yu: X,.II.Im I' I'I1xxw-xx..I.S4'IImIrIgnII I Vylnm-Isfnfi ,I 'I'III--: 'l':I5IIIr. S Suu: :mr THIRD ROW: IJ S11-pl:-Im ,I. Sw:-r.,.I-1 II I'fL-+:.'.I'. I IH..-II.-:III I. fxxe-film-lg. .I Sywmmwx .I SvIxxx..If I RnII1nNfIn,XI Sflulpimr-I. .I KX'I.I'1.,n1 XII H.I:I-I FOURTH ROW: K S4'Iux,s!fo-mI'.aLxrI I., XIIIII T Spw-fmI!I.I I. I'IrNI I' ilrlnk .I Hxxx,II1I I2 Sviuvk. I. Smllh. Il UI-4-:'I.mfIf1 II Sf-IJ'-wk. IZ XII-pf .I ZIUQIM' TOP LEFT: ,I I'IIv-11--Iv pwvwfiy-IN Inf! In-1 mv-IIII 'I-wlw In Ilfunu- III 1-IIN RIGHT: .XX .I pm? -II II:-- :mI..I'If-rn prwuzq-xx.. IIIIIIIIII-Im-vi 1v1wIum'u --II-II.:-I' ..fIv IIIIII-I '-IH.. WI,-'xxx BOTTOM LEFT: In .I EH-1' Hut, xIiII. VIII- limi MINII-,IIN-s1IIlI1.-,ml ffl .I xv-umll-:I I-'n1'1xII11L:I1m php.-I RIGHT: .I Fmxxk :I- I-wznw I+-I I I, I.-NI Q: ' 5 it I , 12.4-nw V. ,,, ,. .34 K R Y 1, 152' Q ' - I ' uSQP5 I- -I 1 -2 C' 1 'S 2' ' f' H ..... , W..- V s. I 2 :.v':"f'!'Q 12: ' - , , ,M-M 1' 'MI 2 -Q - vwi- ' 6'3" '.. - " , fr ' T: I I I I ilrx! II XXX X we 7 71 s ORGANIZATIDNS 40 r f ag W, N 3, .3 5, 1 .Q s W 55 IN 0 S Hvini K1-nn DEMOCRACY IN ACTION 1111111 1111 R111 Q11Xk'l'11111LI1I 111 1 1 R N 11 111 1111tx 11111 L11 111111.1t11111 xx111 t 1 111 1111 X11l'11 11 LI111N 1 Ib ll N 11111 11.11111N. :1 N 1 1 . 1. 111 11111-1 1 kk 1 11N 1171111011 1111N1111111 1711.1 1111111 111N11 N N , N1 1 1111 11IIl1k11ll1N 1111111 11 NX lN 111 111 N . 1 11 111'111111N 1111 N11 1 .C 1 1 1 .11 11 1 11111 111 1.111l1111NN xx IN 1111111111 111 111 11 13 NL 1111 S111141lX X11x1 11111 1111 I1 11 1111 1 1 g1111111N 111 1111 7111111 X15l1411N 1111 111111N 111 1111 I1 1 ' 1 1 1'?D1 1 ATED 11111 IlL,111 ' N. F. 11111 1x 1 1 11i1n1 N Nxx1l1i I1 D I-11n1f STANDING A 1 1 1 N n11 1111 11N111111N111111111N 11111 1'z11111 xx1111 t111 111xx 111111111112 51111111 L 1 N lllx Mr y '-J FIRST ROW, 11111 111 right: PIEPS.. .I. 131111113 A1i1,. M11 Summ1-1. SECOND ROW: A1111, Mr, C111'p1-1': .4111-T1'11115.. L. 311111111 Y. P11-N. D 1l1'1-ir11-1'. A1113 Mus H:1I111'111g'1-, F AIR PLAY, THEIR CREED 11 N Il Xx1l1111l'11l11 1111111 1'1L'1lI1 111 1'1111111 14l1' 11111 l'.I'.. 1'111ss1's 111 11111'1-1 11111 111-11. 11111'w11'1 11 51-1-111 Il 1111111 11lll'k'? 511611 1'111111111-1115 111111 11111'w111111s 11-11 11111 .X11111'111' Xss111'1111i1111 111 1'1111s1111'1' 111115 111111 1111111115 111' gi1i11g 1111' 111111 gjflll ll "1i11'111111" 1111- IlL'JlI'1llll'K'. 5414111 Il 1111111 11115 l1k'XL'1lll1k'11. 1111- N1-111111 111111111111114 111 11:11 1111' 1'11s1 111 1111111'1'1111s1 11111 1'1-11 1'11111 1lg'I'L'k'11 111 1111111 1111-111 1111, .XII41 1111-s1'11111. 11111 1111115 XX'l'1'k' 1111111111-11 111111 111'111111111s Ill 11111 L'411'P1'5 111 1111' 5911111115 Ill 1111' 111111 1111111'1'1'111'11, 111141 171-111-111! 111k'Il' llJlIllL'h. 11 11115 11 131.1Q111 111111 11111'111'1111' 1111111111111 111 1111' s1'1'1111 111 11111-1' s1'1111111f111' 1'11111111'111111111 1llL'1ll11l1lQ. 11s 11 1111111 s111111'111s 1-11-1't1'11 111 st11111'111s, 11115 111'g11111x11111111 if 111111 411. 11I1' 51111111111 g1111-11111111111 1111 K1.'1'.11.F., 111111 1-11-11111-1'1111-5 111111 111111 51111111111 K.l111l1K.11. 111'111111Q 111 1111111111- Il 111111, 11111 111:11111g1-11 111'11g1':1111 111' 1111111-1111. 11 111111111-I 11111 -111 111 11111 1'111- XIV, XKH15111' 511111111 '1111- 111.111 111111 11111 1111k1" 11111111 111' Xl"'7 11111 1111111111 1111- 1'111lI11-111111- 11111111 1'11m11r1:1 111111153 1111 11111-1111111 11111'1-1111: 1111- 1111111-111 5111111-1 1' f""1.. .1-1:1-W 1,1451 57,38 ' ' . jk . I L .Ed Kr 1-1 NX SEATED, I1-I'1 1111'1g111: A5s'1. V1111111. 11 111111111111 11115 31:1 Xl 13111111-1 H1111-11 X1 l1511.1i1i: A11 NI 1 1 5111 1 1 A551 1511111111 S. F1111111 STANDING: I'1111111g1':11111111'. I, 11111-11111-1 A551 HL15 M141 , 5 '11'11.11'.,11- .1551 .111 11:1 .1. 5111.111 X11 F1111111 1'1111111111'z111111111 D 121-11:11, A111 . N1155 51111111 31551, 11135 51:11. ,I 114-1111, A551 .111 Mm F. K1111111 WEAVER OF DREAMS 1'l1'111I'1'51 511111 1111'111I'1'51 '1'1'j111g 111 111'11'11111 :1 1111'1111' :1l'11111111 1111 1111K 1 1111 11.1111111111 51.111 1.1111 111 1111' IJ111 1lk'g1'I111 "5111.111111g" 1-11'1'111:11 51111111115 111 1111 11111 l11X111111111L'111. 111111 1111111111 111111111111111' '11111111111' K'l111'11-1111 11111 11'1 111k'111'Pl41k'F :11111 1111- 11-1K'11l151111P5 111 1111 1111: 511111l'1115. '1'111'111'11' 11:11'111'1111111 111111 115 1 , .-11... 1111.l1gLI .11111 111111. .11111 1111 1111111 11111111111-11115, 11:15 11111 1-1-51111 1111111 1111 1111 Y 1111-511-11 11111 511141l'111 111111111g1':111111'1'5 111111 111 1111-11 1-111111111111 111111111'1'115111 11lN 1 5 .11111 .11111111111.11111 51.11115 111 11l'g'1111Xl'N, 11:111111Q 111111 1111111111 11111-L' 11111 1111111 1111 111'L'S, 1111' 1111111' 111 1111- 11111'1,1-15 XXL'1'1' 51111111111 11' 11111 51-11111-5 1'111'111'11111 11111 1 111I1111111115 11111111 1111-11511111 1111-1111111115 1.1 1111- 11111- 11111 11.1111 11111115 .11 11 ' " 111111 1111111', 51:111 11111 111111 111111 11 1111 .1111 1.1111111.11 '1111N11'111 1114 11111111'1. 111-1 1111111, t"11'f. 1111-1111111711111 1 11111 111111111.1111-11 111111 1-111111151.15111 111 1111' 51:111. :11111 111111 11111 111-111 111 1111 5 1111' 2l11XXX1'1'S 111 111K'5K' 1111151111115 1111111 1111111, :11111 1111' 1'.1111111'1111 g1'1-11 1111111 1 111111 1 111111 .1 11111111. 11 1111111111 :1111 N 131111-1 511111111 11 811111: ..111 .111 11111m11: i.l11'X1IY! 11,1- 1'11u11111-1 J 1: ' Nr:-' , A Y 1. gi - 1 111 11 1 11 I1 11 111 ,,, .1 , , , M-M 11 FIRST ROW, I1-1'1 111 1-ight: D. Frzink. C. Burdirk. B. S11-unx. 1'. 111-1ni:1-1. NI1s5 11.1-1111s. J. N1-1-1-ss111'y, P. White, SECOND ROW: N. Fri-i11in1.z1-1'. N. M1s11'. B. N211-Z151l'1'. K. 1'111I1111s. L. Xk'11z1g. T. Kiciri. H, 1'I'l1-111-1'f-1'. P. H1'111l1', S, F1-11'1'1 N, T11111111 S XYl1'ITI1?lfl. S, Sm11111-n111-1111-1'. THE POWER OF THE PRESS H . . . .. U - . 111111 11'VXx11 111 1111- Iflvlllg 1-1111111 111111 11115 1711111 XX 111111 11l'l11 11111111-11941111111 111111-f111"' X11 11111111 1 All 11' 1A --'U H 1 XX1ll1N 11111 111.1111 ,, 7 . ws 51" ., 111-11 1111- 1111 11 1 Il 111-:11111,'. 1111-s- -1 1111111 111 1111- V11111151111111-1' s11111 111111 11111'1s111x, K11ss .1111'1111s, N11sf N11-11111. 111111 Miss s11-111. 111 S11-1x1l1gV1l1 Q1-1 NI.1.11.5. 111-111 Ill-111tc11 11'11111- 11 11'11s S1111 111-ws. 1f1'1'r1 1111111 111-1-11 131-4711x111 :1 1.11ll'l'f 111. 1'1-11111'1s. 111-11111'-1'1-111111133 15111111.11 11111111111'111g'. S11-111-11 11l1Q'. 11111111-11g'1'111111111g, 111111 11551-111111111g. X1.'1'.11.S, s111111-111s 1'1-1111 1111-11' 1111111-rs 111 llllllll 111 1111- 1':11'1-11-1'111, 111 1111- 11Il11S. 111111. 11-5 1-11-11 111 111155. xx'111l1 11'11s L'Xk'l'f1111L' 11111-11-511-11 111? N11-11 s11111'1s. '1-L'k'11 '1i1111L'S, 1'11111 111111 1'111ss 111111-s. 111111-s. 111111 :1 1'1-1111111-. 171151111111 1-11115, .X11lAJlL'I1X1', 11111, 1111s "S11I111111s111' 1Q11111", Il 1111-1111 1111lQ1lZ1I11' 1115111111111-11 111111 1-11111 1'11111111111111-11 X Kx111111g'L' 111 11111-s 111-111 5111111-111+ 111 111'1'11'1- 1111' 1111111 Sk'I1lL'S11'l'N 111511-1111 411. 11111-. 1 l1"P1 111-1111g'1'1'. 1111111-11-1'. 111'1'1'111:1111-11 1K'1111 qu-111111 11111111w. 11'11s s111'1'1-1-111-11 111 v11lI1ll' 111 111 11Il1'1lJl1'1l S1I'llI11i. 1' 11.-1111g111-. 11111 1.11-11111, 111111 1:, 1-1'11-11- Il 1.11-1111111, 1- 111-1, .1 F11-1-1-ws-111 111111 '- H1111--"Y-1 1-11-1 s1EiI111' 1111-1-If 111 1111- 1111111 111-11 111-1'1- 11111 1111111111-11 111 1111111113 1111- N1'1'11n11 15SU1' 111 11-1- 111 1111- P111I11N111,I11-1 11fs1-1111111 211111 P11111111111111-1' 1111111 1' 111111111-k 111 Y1l114'l' T11 I'11"1' IYIIITWV ,f-"' C fin Q ET' ' QBGQQ iQ'g':f','. FIRST ROW, loft lu right: G. Hsnnr-m-k. I.. III-lsur. II. .Inhmf1n. R. Alu-VII-. W. Baum, J. Kirby. A. Rnsei. I.. Nlurrx F. Rm-Ckvr. SECOND ROW: S, llin-Ivmzx. RI. G11-IIN-1'. I, I-'II-ming. I. Ilmin-I. S. Iirimnx. ii, Dul'm-ImI'iur'. Al. f'2lI'IN'DII'I'. IC. ISL-If N. I"'I'l'ldIl'1f.IA'I'. N. Hs-xv1'. THIRD ROW: XI. Hnymi, S. Din-mm-r'. IJ. I-'lfbavrx H .Il'FIIIIDLjr, Ii. Ilfwplmfr. NI. Hrugmnn. RI. Ibunim-I. D. Fmnk. G. limp, S. ISI-pw. D. Iixwiirmv. S. IIHI-plmw. S. Iivyvr. FOURTH HOW: R. Grimm. I-I, IZ-uni. D. IM-sm. Ii. IMI111-I. li. I-flwr. IL. Fzunnk. ,I. Ihvnfi. .I. lm:-IIII. IJ. lQII'HII'I', Il. Vux. J, An- rivxsfm. F. P:u'num. .I. Ilwlrim-1'. IJ. FVIIIII. THE MERRY MINSTRELS Xinvty xwivw I.4II'IIIL'fI thc Nl.'I'.ll.5. CIIIITIIS wI1ivI1. IIIIVIIIQ thc jcur, p:l1'Iicip:1tc1I in ius1vI1'i11g' IPVHQTZIIIIS xxitlm IIN- II:u1II. I'1':Ic1icusnalru-II xxillw x1mnIrI-rs fm' IAIIYISIIIIJIS XI-syn-1's. p1'vw1IIcfI IIII Ihww-111I1I-1' IW. Ihus thu Illfgjk' Iwlulzly I'1'+m'4I III :1ttI-mlzmlmfv was p1'wxi4II-II with Ilwtixv HIIHIL' tw uflmm' in IIII' Iwginuing wi' thc gag YUIQIIIII' sun' sun. 'lihc 'llfmxxm-II Llvunty Music I'-USIIXZII. :In zlumml spring I-II-nt fur NIIIIIL' twclxc jl'JlI'S. UQIIII-ml fm' IIIHIX' p1':IuIIw. In Spring' Xvslwlw. 1,11 Xpril 2-I. thc I'I1m'11s sung IIIIIFIL' uf IIQIIICI' cI1:I1'zIctv1'. such :Is IIIIIIIIDUVS frfmm "SIMM IZII:1l" mul "Iiismct." 'lghv rI1:I11gg'IA xxzls I-11j+I5wI Ivy ilu' 111c111Iw1's. mul :IIs11 IQ ilu-ir xlmlicllcv. SEATED, I--II I-I rlgizl: SI-r"y-T11-:I-. I. Mlilm-V2 Y I'IL'N. .I. Km-I I' Slffilm-1 Ii. Philllpx. :mi I.. Ii-uwkcr' Illvn STANDING: Prva. .I. Hvlnri Adv NIV. E11-ln xulu-5 III thc L'hr'is!m:n VIfspI'l'a on Du: 110 z2II 4 E 9 ,f Tl. 3 mis, ' .,, 5 .- ., - - I '. Q ,, ' 10 4. , 'lg ' 4 -. N Q v"'- .' TQ- Mn Q.. ff' y Q-W.. V YL-rw .-4 no FIRST ROW. I1-I1 1-I 1'1L:I1I: I. I'm1. lx. L1-I11, NI, h1,2II1lJ. SECOND ROW: K. I'I.IK'4I1'I'1'I'. R. STYIIIII. I Knulllixs, A. THIRD ROW: NIV. R1-in, S Srnaxllm-nina-mg--1'. K Plillipx NI. I.1nrI11u1st, I. Knlxxnvyn-1. .I, I'fI4-rim-rw-1. S T:.5I1v1' FOURTH ROW1 J, NI-M-w.11'5', If Ftvrllm I' XI1II.11'rI R 1-1'. ,I SII1l'l1I,I. Iim-1-ke-1'. I. NI1III-1' OF I1IS'I'IQIk"I' I S'I'l'I1IiN'I' 'IK'I'I'f I":11'11z1111 II1:11'II-111' 5I'PHt'I' SIIIJIIIIIL' llm-11I'11m-1' l1Iv1111:1 Ihmx I l1:11'Iv111- FIHIIII1. Kay I'l1iIIi11s. I .I1IIIFl' R1 fcrk1'1' X N111w1'i111' 1':11i11g I-11111IL-5 4111 XI11'1I ZW. I Ibm 11-11.-.11v-X I1v1'v-11v'1I1 III-Y 1-11111-xl .11 NIN- 1111.11.1 .xln-rv Nm- 1.111-1 w11.x.-:I .11: A 1.111113 1 Smxl 12 Stumk I, X'.1m-1-.'I',Spwnm-1111, RN, .I Iisu-1. I. M1111-1 I XII 1rI N XIr'CIL1g:1gf-,:4.XKuII111I1 N PKIIIII NI.11!11-ny. H I.11xx1.I1 II11I11'1N1n, I.. I'1'1m'1x -111' .X XXIII-Qlnx II I'1Im M.T.H.S. HXIINI IQIAX ICX' IQNT I:1lI'IIHIIl' S1111 511111111141 511111 S11Irl'1lI11v S4 :IO 511111111111 S4 .lu Ilirl! 'III-1 111115111-I1-111 I1-1111 Inv--111 'II pl--5141.1 p1.1f'11r-11. VIN x1,r,.I 11.,11N 1.11 11' M1111 u11I1 IIIN -1 N. 'IQQII11' I XX . 'i1mL:. .I Km-II. ,I. XIf'f'ILlLZIiLIL' 111111 h Ink1-I. T. k1rI1I. I3 SIli1N'III'U.Z, H. Rm-PI: IQ.X'I'INIL I'.xCL'IIv11l Ifxfcllmxl S111w1'i1 11' 511111-1'i111' 511111111 11' 111' Xlllwu' If Nprrmg V. Imltvsl 1111-f-1. .I I-.1111111 .111---rmmrxlxt. I1 Il1.1..I-1 FIRST ROW, 11-ft tu right: Ii. N?lfZ1f'1I.IC'I'. S. H11-11-mu. SECOND HOW: V. Sr'11ne1111z11'110r. S. N1r'l'lu1.::11.:1'. XY. 1'i:111m. K. 1'1'I1-111-1'11', NI. 1!111'r1. I.. N1l11A'1'. THIRD ROW: S. Smz1111-n1w1'g:111'. K. I'11i111ps. Ii 1,il11i11f-1' .I. 1i111'1:. 1.. D1':1k1-. K Zt'11i'. R. Smith. 1'. 11:1,11-1'. S. Grimm. A. l'1'1 FOURTH ROW: 11. A111111 Ii. I-'1'11nk. KI. P11111-1'. .I. S1I'll'T1l. IJ. IJ1111w11. .1. 11111111 X. FI't'1I1lH1.fl'I'. I.. Sp1-11111. I TOGETHER 5 J' 'Wm 'ml 111Q11t'1' 11'11k'11k'XlfI' 1111- 1l1'1l1111'511'1l1l111Q1111111 :111111':11'1-11. 111111 1111' :1gi11' 111141 111111411115 111:1j111'1-111-5 111 111l' 111111. 111':1rts 111- :1111111s :11111 st11111'11ls :111141' 11'1'1:c sli1'1'1'11. 1'111'1s1111:1s 11-s111'1s 5111111 1111111111-11 11111 w11111'lw. 111611 11:111-t1111v :11111 5l111'1l1'11 111:11'1'11 I1111S11' 1'111'11:1NI11-t11:111 1'1:111111s1 111sl1'11'1 111111 S1:111- K1l1S1k' t'1711tl'51S 111-l111g111 111'11 111fl'11 1111' 1111 1111114. r1.111' 111111111 X111N11: 1"1w11 . 1:11 11115111 1.11111-5111111-. 1111- s111111g l1'1111'11 111 111111 11:15 1'11111111'1'11 111 1'111x1- f111'1'vsQ11111 111 1'1:1sa 111g11l. X11-111111'1:11 11:11 11:11':1111-. 111111 1'111:1111 U11111111-111'1'11111111. STANDING, 11-11 111 :151111: S1-1-'1'-Twua. N. Sm:1iI1-111111111 A111 511' 111-m:1' 1'11-S.. K 1111111111 SEATED: 1'1'1w.. 11 1.1111111111 LEFT TO RIGHT: Drum 51:1j111'1'111-N. N1 5111111111-. N 19.111-1.11112 IZ. Strunk .1. 1:I'1I'l11'1'1I Ir:11m X1.1j-11'. 11 A111151- I 1'-1 'T' .11 . 1- 63 W., .A f 2'4" 50 FIRST HOW. lcfl In right .1, XY1n1-111n1I. X. NI115111. K, K1-111-1 .I K11ul1'u55 I.. 1'1-11-rs. 1-1. 1JL11'1-1m1-11-1' SECOND ROW: M. Lindqulsi, I. lJ111I1. .l X1l'f'1LIQilL.Il', Y, 81111111-1111111-111111 A I'11k5, 15 A111111-. 13. S1111nk. N. F1111 infzm-r. B. Wineland. R. Bluhm THIRD ROW: Grimm, I1I1'C1ug11g1- IJ. I-'15111-1. XI 1111-11-13 I., S111-11111-111. ,l, 1111-511-111 AI. H111141111111 A. I-'1'111I11, J. 1'1I1-111-11-1 M. Binkvlv, J. Frank. K. M1-12. INIV5. V1"I51-11 FOURTH ROW: S. B1-51-1'. J. BIIL'41Il'H'. .I 1211551 IZ A1111-11. 1' ,'1-1111111g5. li 1111111 Il I7111I1. IJ IJ111151111, XI, 1211-1111-1. K V111 P. XVh1l6. l.. Flvming. K 1'f11-111'1'1'1' 1, 1111111-1 LEARNING BY DOING .X 1'11s1- 1111' 11-111'111-V1 XXRI11 11115 1'111lI'1f1lII" "'K'5l111AL', 1'.11.X. 1111-111111-115 111151-1'11- 1111- . . . 5,25 v . . 111111111 1',11..X. 1161-11 1'XK'1'f 11-1111 1111- IAIPSK' 111'i11Q 1111- 1111151111 1111111-1' 111 1111- 111'g'11111z11- 111111, 111.11111-1' K1111111-1' X115 511111111 111'111-11-11 Il 1111511 1111' 111Il11111IQ 111-111' 1111- 11111111 1-11- t1'11111'1-. 111111-I' 111151'1'111111'1-5 11'1-1'1- 1111511-1'5 1111 1111- 1l11111'1111 111111111. 111111 Il 1lJl51iL'l 111, 111111 11111-11 111 1111- 1111x111 11111'5111Q 11111111-, 11111.11 11411. 11111111 1111-111111-1-1 1111 51111111 1111115 1'111' 111ll1Sl'XX'1XK'5, 11115 11 I-111111 1,1115-111g 1111111-1-1, 115 11115 1111- 51111- 111- 111111415 111 51'1111111. 11111111111-1-11 111111 1111151111115 111l1'11l'5 111-1'1- 1111111111-11 111 1Ill11lJlI'1 111 1111- 1113111111111 111111 11111111 1'1-1'1-11111111. 111'111'1 5 51l'1' 111-1-11 11:15 111151-111-11 111 14V111'111l1As2 X1111111-1' 111111 112l11Q11 11-1' 11111111111-1 111 K1111, 111111 11151111111111111 111- 111-11 11141-11'l'1'5 1-11111-11 ll 1'1'XXIl1'41111Q fl'1l1'. SEATED. 11-I1 111 III1.f111I T11-115. .1 1211551 Y, 1'115. I' 1',::111- I':1-5 1' S1'hn1-1111111'h1-1': S1-1-'11 H. Strunk R1-1' 1'11.. ,I K.111II1.55. STANDING: Parli11m1-n1111'111n N 311151-1. I'1111111'111 11 S 121111-1 1115111111111 A 1'11I-15 P1111111 111-1111111115 V11 111 K-1115 .1111 X111 1' 5111111-111.,,111,, 11131. FQH A ,mm Wilsun. 1111-5 l1llI'1l12.I 1111- 1-1111111-11g111 1-1-1'1-1111111 Pltun-, 1 -'ww Q9 . 1' F4 t . 'vi V 5 , . ' H Qs 1 1- 'V if 1 . 11 g.1gW 1 . 15' ' I 1 ,sa :lf 1 I 1 7' ,.,, N I v 1, 1' 11? , . V r V 1 I n FIRST HOW. 11-fl In right: II. Kruw-. Ii. Suumisr. I. Tunnvr. IJ. IJ11l'1-11111-i1-It Ii, S4'III1'I'i. D. T1-uhm-I. I1 D1-nm-. K. Sf'I1u111'z. SECOND HOW: Adv. Mr. IIa1L:4-1'. XX' Iinum, IP, S4'I1n11II. Ii I-111911, .I, Illwvlfl. IC. Sum-1iI1m-1'g R. 12111511-l'i1'i1. Ii, Ihwskinx. I7. Zimmn-1'mzm. THIRD HOW: R, X'i1-Vhfvul, D, flI'L'II'I'I'. NI. S11n1n1e-1: IJ. Strunk It, ZQI11, K. 311111111 I. XI1wl1'. THE BACKBONE OF AMERICA IIIIIQ' 1'1I1I111115 Imxc :1 11:11 411' I'L'Jll'IIIlIgl Xl I.II.5. 11:1 llw 1111-111111,-1x 111 l'.l'.X. I'111' 111s1:111u'. thc g1':1111 lIIIlI 1I:111'5 11-:1111s I11'1+11gI1l 11:11-I4 llww umm-lwl 55111111115 Irwm ilu- xl:11vw111t1'slw. N111 111 Im 111111111111-. II11' wil :1111I g1':1111 j111Ig111g In-:1111s W1111 1111-X1-1-111-11:11 1'1111t1-sl, IJ1111 III'K'CIIk'I' IQ11111111' Ifigfli. Iiv11 xI1I11l'k'.1llI1I Ill-111'x Ii1'11w w1111111+wwI 1I11'w le-111115. Ll1:111tv1' :1ct1x1t11-5 1111- II11' s11I11u'1 1-1 KIIFLRIINBIIYII :11 1'cg11I:11' 111v1'1111gs 111 1111- 111'g:1111n:1t1f111. 5w111c IIIIII lI:111'x H111 111 tlw IIIIIXUISIIX 111 lII111111s 11:15 1111011111-+I In VIIIIP IIIk'IIIIlk'l'5. 411111 Nl+11'11-11 1111111-1X :1l11'111Iv1I ll N1-1'111+11:1I I1:111f111v1, ILILX. 1111-1111+115 1-xI11l11lwI tI11'11' IPIWIIKTIN :nl an-u111111:1l. lP1s11'11'1. :1111I stzntv 1111-vis. R Iilggsll. II Klum- 11111I I7 B11-111--1 11.111 114' uluplny' 11:-111' g1'.111'.f 1111 11111111-s, SEATED.11-I1 I1111:I1IIS1'1"y IP 1211-111111 I'11-N Ii l'I1:NY1 K' VII I' Schmitt. -' STANDING: T11-11x I1 I111I'1-111.--11-1. IR1,l1.1n11'n1.111.1'1. II I'I1'.l111HI .MIN Hugs-1' N, :- '--45 ' iff! I 11 ,. SB fe, . :W 52 FIRST ROW. lm-ft In 1'i1,:l1t: S. l.1-uk. l'. Hugt-1'. K. l'l:1lIn1'1'. IJ. i!:'1-1l1n1'. li. l.it1xill01'. B. XYlHl'l1l'1ll. S. Snmilvnlrt-1'g11-1'. XI. Dzmivl. K. Phillipb. B. Ah1'rl1-. .l. kirby. S. Wi111'm:111, J. H1'in11.:1-r, S, Di1-n11-r. .I. List-um. G. Iimy. Miss Ba1l1l1'idg1-. .I. Kuulfuss. SECOND ROW: J. Llslnn. S. Taylor: l,. l"lvml11g. .l. G1-tx. I.. XX'11l1ll11m1-11 .l. Km-l1. S. l'IN'11nx, D. F1':111k. Y. Palm. Al. liullw, P. llvss. S Rvyvr. G, lllrwtvin. li l-'s'lk1-1, l,. Milla-1'. l'. xllllllI'4l. SHOUTS OF VICTORY QllL'l'I'f' :1111l gm-1 Sl1IlliL'l'll1lS XYHYIIIQ' l1':111t11':1ll5 lll tl1c :111', :mtl Sl1l'lCliS 111 1-11- 1'1111r:1g1'1111'11t :1t st1':1t1'gif IllIllllk'Ill.S i11rlic:11c tl1:1t tlu- l'cp fluln is lJ1lL'lilIlg tl11' 1111111 w1tl1 :1ll 1ts 111111: C111 tl1c 111-l1l 111' llll tlw lllblllv tht' l'11ttc1's C1111 zxlwzus rlcpt-111l 1111 TllL'lI' lwyzal s111v11111'I. 'lllu' clt-xvr skits 1l1-viswl :1111l t':11'1'lu1l wut lay Kllss ll:1l1lr11lg1 :mel thc girls ll11w11115l1f1111t tl11- XVIII' Ill :1ftn'1'111+1+11 :1sw111lmli1's llk'XL'l' f:11lc1l tw 111111150 tlu- :111cl11'11cv. 11111' 111 rt-111i11rl tl1t-111 111' tl11-ir 111111 ul1lig:1ti1111 tmx:11'1l tl1c tL'1llllS. LEFT TO RIGHT: Y. Pros.. Y, Hicks: Svcty- At tlu- l11n11'11-r'o1ning pm-11 assembly. KI. lime-1' :Ami A. l'r1liM 'I'r1as,. C. Stollvri R012 S0v'5.. B. Hrvcpfno-1' present 1-urh frumthall player with 11 slmwfl luvk tnkvn in Und D, Mmhg-nyg Adxg, AIig5 Baldridgl-3 1id in the- Pottt-rs' via-1111-y. Prpgw S, Wulhriph, 5 . "1 FIRST ROW. ls-I'1 lu rlght: D. f2I't'II'1l'l'. J, Fnrlmzm. .I. Milla-", J, Rumi. H. Pflmrlul ' R. Alwrll-. T. Kirlfl. 13 l':l1'k4fr SECOND ROW: D. Cnpvs. B. Slimvlmg. W. Ruth. G. Ilulmmln-itvr .I. SillA.ll'Zl'I1lI'2AL1lI. D. Frinw. .l Anal--rwn. Ii, Tzly lu1'. I.. Yann-. F. Rm-4'kvI'. THIRD ROW: H. Rm-vkcr. VV. Um-y. H. XYn1'm'I'. A, Wxlkmw. H. CHX. R. Zn-hr. D. Ibufn-lnwlm-l'. G. Rm-mme-VI. Cfmf-11 Summf-r. AN ATHLETE'S GOAL Silllllfk' fl:1m'i11g' in lllc g'j'INIn1lSl1lIl'll 'lxlll' rlnlv wzu Xpril 2, :null tllc slw11s1f1'illgg' gg'1'f111p, the Xl-Vluln. The wlwjvut wus. mainly, tw lmxc fun. but thu lm-In-5' CJll'lIC4l qllsfl lmrl its usn' Ihr Xl-lllulv llI'1l-IKTIS. .Xu imwxzllifm flu' ilu- xx-:lr was llw lvzullluvt Qfxvn lv-I' :ull Ill'L'Xl4lllF lcttcl'-wlllm-r's :nt Xl.'lfll.S. lly lung' uslznlvlisllcll cuslfnn, glllll LlllIll'lIl5 xx'L-lwprcsvlllwl In lcttvrfwinuingg1':ul11:n.v:1 ul' tlu- IDVUXIHIIS f'l'Ill'. .X Klzmrcll ll lvlizf mul llll Nlfklulv Xlglll lllll IIHI lwvp :1 lull' vrmxrl ll'HlIl vlljll-xillg ilu- lrzxslwllvzlll ggnlncf lwlxxccu fillll :mul sixth grzulvs. :mrl :llsff lwruu-11 lllc 'llrvlllflllt :mll Xl.'ll.ll.?4. ll1L'lllIIk'S. Allvr ilu' FillkI'lIlI11.ll4II1 jf-4 llmll gzllnv. KI 'l'.ll S SEAT!-ID, I4-fl lf, ylglltg l'1-I-N. ll. l'l'lc-mlm-V.-r Alix. XII. 5llllllIll'IR xturh-nts and tlu-lr' :Lm-5 vllmux ilu- vu-nm: V. l,I'l'5.. .l lillml, la! ilu- Nl-Vlulv rlzlmw' STANDING: Sm-Wy. .l Xllllvr, S4-lgzf.mr- ll-Arnw. ll .Xl-I-:Iv l I .I HAL " - ! an 11" rw --w wr 4:14- SEC I-'OU ST ROW. loft 111 111.21111 S. -1'11lnS0n. 13. 1"iS1l1'l'- 31- 111-511. .!. 1211-111111-. 13. Dully, S. Hirsln-1n. H A1'11n11If. Xl. D1-115. S. H111-pI'n1-1' 1 S. B1-y1-r. J. Frank, D. 1J1111's11n. 1-2. 11111-I1111-111. E. Jennings, Grimm. OND ROW: S. Boyer, C. G:1r1iin1-r. M. GI'1'11l1'I'. V. lI11,a:1-1-. 1. Frank. 11. G1-11, J. H1rs11-in. R. Bluhm. KI. H1-11gn111n. IS. Dully. A. Frank. RD RQW: S. F1-rrill. M. AS111'idf.Z1-. N. FI'1-14iif11lH'- Pl- 43011 -l1'11s1I1-. Y. H11-115. D. Ummm. N. 15a1l111'1111I1. H. Al111'le. NI. 111-y1-r. 111. Fr11z, P. H1-ss. M. C11 I'DL'f'11L'I', .I. H1in11g1-1-. N. 11l'j'4'1I D. 15I't'111ht', C. H1-1111111-r. K. Clark. L, F11-ming. HTH ROW: A, Br1-1'h1-r. H. F1-lk1-r, I. G1-1111111 AI. 1111111 H. 11Il0Il1,FlL'l'. NI. Ilnnivl. 19. Hi1's11-in, A. 11niz11I1-k. I. Dully. C. Burdic-k, S. B11'1L'l'l12l. D. Frank. Il. AW11-ll. 4 I-Ivams. 11. 131-111. NI. 1f1f'1k1'1L'. 12 Burk. Mus 1'i2l111I41K1fll'. TEAMWORK 1'l11t1111si:1w111 1111' 11145111111-11 a11111'1s 15 111g11 111 Xl.1.11.w.. 111111. 111111111'111g 1111- 11'1'l1l1. 1r1-5111111111 Qll'1S 111-111 :111 1l11t I111' l1..X..X. 111 51-1111-111111-1'. 11111'111g :11'1'11111111:111-11 1111-1115 11111r 11111111s, 1111-1 11'1-1'1- 5,111-:111tQ11 1111-111111-1'S11111. 111111 1111- 111111:1111111 1-1-1'1-11111111 11115 111-14- 11111111-11 :nt t111- 1111111111515 11111111 111 11L'1H1K'l'. S1l1'L'L'1' 111111'11:11111-111s 111-111 1111 '1'111-s11:11S 111111 1'1l'1f11lfS 1'1-511111-11 111 11I'S1 111:11-1- 1111' 1111- 111111111's. 1111-11 1':11111- 11115111-111:111. 111111 511:11-1711 '1':111111"s 111111 51111-1:1 151-1'1'1I1's 11-111115 1111111 f111' 11151 111:11'1-. X1111111" 111111-1 111111 11-z1111s. 31111-1:1 151-1'1'111l 111111111's1111:11'1-.11'1l11 A 1111 111551-s. S11f1111111 111111'11:11111-1115 11'1-1'1- 1111111-11 111 1111- s111'111g. SEATED. 11-fl 111 rif.:h1: S1-1-'3-T1-1-us.. S. F1-1-1-111. 1'I'L'5.. Il. 1.i1111I11-ri 171-spllv 1111- fl't'N11l7'1t'D'N 11111-1111115 Y. PV1-s.. S. X1'u1111'11-11. 111 111-I1-1111 1111-ir u11:11. 1111- juni:-1-1 STANDING: R1-1'. S1-1-'y. S, T:15111r :1n11 1.. NX'11L1g. A111.. 3111, 11r11k1-1111- 111-I1-nn-s 11n11 sf-111-1-fi Bz1111ri111:1-. 1 .11-11 1 1 1 .Mk I 111, f . mu- . v ,w .,,1 1 J. ,,-. FIRST ROW. 11111 111 right: .I. N1-1-1-551111. .I. I.1N111r1. S. NI1'Clug:1u1-. K. 111111111-1. 1'. NI1I1.11111. .I. I'1'l1'1l111'11:', Il, I'1'11-111-1'11:'. P. H11111n 11111, H. Knapp, 51. Sc'hup11111'11, 1.. K111's1n1-11-1'. I.. 34111-1111o1'1.:. S 5111111111111 .I, Kltulllllxx SECOND ROW: .I. 311111-1'. H. Smi1I1. .I Ki1'l11'. ES. XX'1n1-Innrl. J K11z111111. .I Ti1l1111 S, T:111111' H S1'l111111-1'. 1. X'11n1'1-. C' S1'11111111g:1I1 S. XK'u1111'i1'11. XI. SlII'lHLf0I', .I, K111'l1. K. K1-111' THIRD ROW: 1'. S111lI1-1'. B. I,i11111I1'1'. Il. XI111111-111. AI. NI1111. Ii Mvtz. S T.111111'. I., Xllllllll. S, 11111411-:', RI. l.111111gu1NI. .I. 311' Kluglngzs-. 1. S1411-III1:11'l11-F. JSE-111. 15. 511-11111-ns. .1. 111111-I:11111. J. l.1x1'11m. FOURTH HOW: N. M1151-1', S. S11111ll1'n111-1'111'1'.S. Xxll'I'INi1fl. A. I'11kN. Ii, S11'L1nI-Q 11 YJlI!lLI1'I'. .I R11v1, .I 11n1-1. K. I'111lI1ps. XI 1111111111 1' XYI1111-. A, KI:11111111'r1 Y. IU Im. I.. 1121111111-N1-1', IC K1-111-1' .I 511111111-1. S 1':1n N.111:1r1 .I 41'1111:11f. .I W11:111'11m AMONG MANY l'11i111 1'l1:111gg1-s l'1.lI1'l'lIX1' 1111511-:11':11'1': girlx 1'1-11111' g1':11l11:1111111 IlllIlll'142llS 111 75 11111111a, Illt' 511111111 l1-1111 .11 lil! 11111111N. 1l11' l l41l' lll111111f .11 225 11111111s: IlIl4l tl11' 111:111 111 Ill111111s :11 .1110 1111111tw. .XII :1l11111111 l1:1111l111'l 11':1s g111'11 111 l'1-l11'11:11'1 1111' g'11'lN 111111 l1:11l llllklll 111 l1..X..X. IIIVIII 11s 11111'111l1111111111 111111 Rl.I.lI.w. IQ1-f111111f11 11:15 1-x1'1'll1-111: :1 slul 11111'11':11111g4 1g11'ls IlllllL'llLIS lllllflllgrll Il11'11'111'S 11':1s g111'11: 111111 :1 111ll1'1l1:1ll Qlllllk' 111 1l11- gy 111 L'l41Nk'1l tl11' 111'11g'1':1111. .Xt 1111- 11.1.1 l1I1lI11ll1'l 111 Kl:11. girls 1'1-1'1-111-1l IIl1'4lJ1lS illlll :111':11'1ls 1111' ll114 fk'Jll'. l11'N1lll5 111 1111111-1' 1'I1'l'll'PIlS 111-11 z111111111111'1'1l, 11:11'l1 g11'l 141-1-1.-11111g :1 1'11s1-. TI11- 11-11511111 111 :1 li A.A I1111111.1n11-111 g.11111- I-'1'1-1111111111 11111 111111111111 1111111 1111- 1111411111111 111-111115 11 1111111115 uw 1111- 1.:i11w 111111 111 111111111 1111- 1111 1111- 111111111111 41111111 11111-Z1-1.'111' fi .X .1 1111-111111-:N Q -11 111 1 Q 'iff 44... 5 , ,,. 4-.A "hu--W Mmm FIRSTROW,11-1'1 1111'ig111. .1 111.111, 12 K11:11111 .1 1-'1.11'k 'I' 411--1111-11.1 .I W11.111'1111. 1' STANDING, 11-11 111 11211112 A1i1., N11-1 . :111111-1', 1'. 11111111151111, 1-111151 S1-1-'y-'I'1 -11, 12 XY1111-1111111. 11'1 SECOND ROW: NI, D1-111. NI 1l.11g1111111 .I N1-11111.14 S V11111111111. X 1-'1'1-111111g1-1-. 11 N. F11-111111511-1 XVin1-I111111. S. 1l11s11-111. S. X11-1111111111-. SIEATED: X' I'11-X.. S XX'111!.111-11 THIRD ROW: K' S1-I1111-1111111-111-1 XI I.,111111111N1 .1 11-1'11:g1113.- 1' 121111111-11 I: Dully, 1. .11-1111111111 15 N.11f1gg1-1: 51111 1,111-11 THE BOOKWORMS THE ROMANS I1-11l1l'11 .11111 l'11'Xt'1'4 411' 11l'1111111.111 111-511111-5 1111- 11111111115 1F1111K'1111 111111111 111151 11111 11:11 111' w1-11s1111. 1115, .1:11'1111s 111111 1111- L-11111 1111-111111-rs 111111- 1f'11X 11K'11 111-11111 111-11331111111 111s- 111.115 1111 1t'i1I'. 111111115, 11111g:1x1111-s 111111 1111-5 :11'1- 111-111 111 Q111111 111111-1' 111 1111-111111-1'-11111'111'11111f.x1'11111'11111111111-1'11r111-1'11- 111111111 Il 11111111-1'11111111g 114V:ll. 111' 11 11111':11'1 1111111 111111' 111111 1111-11. X1f111- 1111111s1-11111 Jl11j1ll1gt'l'L'f 1111- 11111111111111 111111111111 il 1-11111111111 111- -1111I1L'1'S 111 1111- 1-1151 1111-1'1111g'. 211111 11ttl'11111l11lvC 11115 g111111 1111 11-1111 1111-1111 Q111-51111111 111-111g I1 111111111111 g:11111-. 1111- L111'1N111111a 11Jl1'11 11-1111111-11 1.111111 1'111'111s 111111 QJ1111k'N, 111111 1111- 11111111111-1. 111 X111'11, 11111 1-11-11111-11 111 1111- N1-11111111w, 51111111-rs. 111111 1111111111-111 1:11111-N 111'1's1-111. X X1:11 111111-111-1111 11111 "1'1111!' 111 1111- 11-:11'R 111'1111111-N, FIRST ROW, I1-f1 111 1'1LI111, K. 1'11111k. I-1, !'111-111-11-11. NI S11111111111111. I. 1111111-1. 31 1511- 5-f e ,ix 1 1 1111111 G Hi1's11-111. R, 51111111 1. I-'11-111113: 12 A11111-111, if 12111111111-1: SECOND ROW: 11, 1'11N111- 1' F1.111l-1. I, 14111511-.1-51-11 S 1211-11-1111. 1' 111111111-11 N1 11I'LIL!' SEATED, 11111 111 :111111 R' 1'11-N. I-1. 1.11111 man. .X Vnkx 11, N.11f1g1-1 11 .11-111111111 .1 N11-1111, 1' 3111111111 1115s 51111111 11-1-3 I'11-N, 1' 11111-1111-ki S1-1-'1-'I'1-1-111 11 THIRD ROW: IJ, lZ1'1-111111-. S, W11-1'1111111 N1 11.11111-1 'I' S111-11111-11.1, 'I'. 14111111 .1 M1111-1'. .1. 1111111111 I-'1'i1Z. Ii I'1111l111x. K1 11N11.1111 4' 11.15 11, l.11111.11-1, STANDING: A111 A1111 1 5111111- A 1 A vary 1 1 1, ,Huw FIR THI FO FIRST ROW Inf! Y LJ! T lik I ls:-r fx Xllxx D QITIITH SECOND HOW Nu' x S Tfnlnr X 47 Nffrlll Fc-rrlll AX Zlllllvll slzmgc in mlm lulinn In the l'l1iC:1g ST ROW hiv I vl, R. Fohr R Ru rx tw SECOND ROW XI ri ur XI B1'ULmm Hustcin. Q mm ri 1 R1 fuss. S. F4 RD ROW Xhx lulmln 1 Blvd. J. Hum u XI. Linriquxu Ncum mr sr '4 NTTI3 URTH ROW N! Xin X H k N dx I.. XK'itZi:: D Flxher I M USO 59 X QC 1'-mfr, Summvr' .uni Klxpl .I. 13111111 ln-nfiorly plum- lin- IHII14-rx' fn'-I in-vtlmll lruplwy IH 1114- 111131115 wmv lo Mn. . xx-1 5 I1 1 'Jfg'fW' " wqxfffsfzu. -f P 'Q Axsistunt mzmng.:u1'. I.. Dlnkl' unri mznrwigz-r'. F, .1 c H' -,,. ' uv 11" '- Vkvrt pu! 11:0 "I'z1L'L"' H1 1'1'11U1' M114-I 111111112111 pI'.n1H'f' 1'+vvI1V1Lx11slznlxsilklzxnsfi. 1'111-fin-lm H Alu-1'1v 11. ml A mx.-11r'1n::l'H flnri 11 1111111 lf. rw-v111-nI:.1Iw fm 1111-11 1-1111 In 411115. GH vida L A., - - .1 .1 9 M ,AV 4 "' , , ' , ,- 1 ww x A . I . FOOTBALL 1954 111V 1'1vl1L'I'w 1l1ll1 wilt' H1 111V 17k'51 wvllswlls 111 ' . : slllfj, ln ilu' 111111u111lc11-mlm. L-5 11111111611 11111 550111111 plum' 11'4'I111X xx1l11 :1 Slit r11N lAk'CU1'l1 H1 11XL' XX111S.HI1L' 11.u,g11111 1XX1l 11l'N. 'B I , . ' Q S 'A I1 wry. S11111111Zl1'17111Q'. ilu' 1'4l11L'1'F- cis' 4-1-pwxlvlmtw, ' 511L'41, w1L1Ip:1ssu1. :uni g'1'l1L'l'4l11X IIl11Ih1IlXL'11 , 121 1 xii f Bffg as 9 B97 B I FIRST HOW, Ia-It In right: B, Stimc-ling, 12, 'I'uyI1,l, A. Wilkins. B. XVilI'TIl'I'. J. Sr'hxx':Irz1-ntmuln. .I. Bond, W. Unvy. 12. IIuI1nwI1I-ll'-I XX. Rnih. B. Iim-r'kvr, I., Ynnvv. SECOND ROW: As!! Mgr. I.. Drsnkv. IJ. Frmtz. T, Kirld. S. Musvlmnn. I4. Cox. .I Nlllli-r, J. Sinvnl, R. Zvhr. Mgr. F. Ilm-vkm SEASON 'S STATISTICS SEASON'S RECORD MORTON OPPONENTS wig 'HH-QX Yurfls gznim-II IQ I'l1SI'lIIIg' IIIPSU 726 I'q2lI'IllIl1gIUI1 52 II Yzxrrls QZIIIICII Ivy passing' 387 498 Dunlap I2 I 7 'lhlnl yzmls QIIIIICII 10417 I22-I L'I1iIIicwthc II 43 Ihsws :Liu-x111+twl 70 '17 7I7I'CIIIHlIl IZ 12 Iklfsvs wmnplvtwl 32 31 XX':IsI1i11gtfm I9 'I Ifirft -lmxns 73 5'7 KIL-t:1n1wr:1 U U I':llI'k'kJl Z0 li IK.'xI1l1'IiIIIIlNY I3 " rmsr now. my U- 17.3111 xml 1.. rw fb.. k.. .I num .'1-. rx, IIuxk1nv. I' vn..1-k. Im. cup.-X, .L rw-nf, sz 1:1-mmm, rv. rm-klx-In, ri. Rf-vm' 4' rmn.-,, .1 I. ..f- Nun II.NI:nr'Iin,NIg1' F. R .,.- wk.-In SECOND HOW: K. S1'I1uzIvm-ntmub, .I. Klrln. NI I"1sIn'I'. NI, Knapp. fi. Its-mmvrl. I1 Umm. 42, Strunk R, S4'n.n'k. .I ZIl'LZIl'I'. Il NIN- 'IQI I-1' II .I-viznwn. 1. III-law. i'u:u'Ix Sumn -' It 5 as,.5a B37 3a S7 S5 7 '51 IH ..f . I -s . ,l,P'qg'.x 9 f f , 37. . fg . , -,au l fps . ., ,f - lx K I 7 ,, I-ln. lw ll l- .--.Il.U.1:l IP- u,lm..'1lI llu'XX1:'l,.llI1'!ll1lIf' !.lI'lj X,l:. - : 1' .m-111111 lu .mn :.:l.I 1-ml lu Hu- L'l.r!11wvlIn- gm I Bob Warner Ice Schwcrzentrczzlz Roger Zehr VW ',:rkl-- lulllrnvk v ' f . GRIDIRON LEFT: Capt. lack Bond, 1'1'l'lA'l CENTER: Glenn Hohnstreiter. uueml RIGHT: Al Wilkins. Slunlli LEFT: Don Frintz, uunlfl RIGHT: Bill Stimeling, Emlll-zu-k BOTTOM: Bill Roecker, rgr.:r'll-mn: f .-.4f -1: STALWARTS LEFT: Larry Vance, !:12H',,fi CENTER: Eugene Oney. .-nfl RIGHT: Bob Cox, Llumcl LEFT: Tom Kidd, lxmlb-wx RIGHT: Ieny Miller, Iullmwk BOTTOM: Wally Roth, tnvkh 1 BASKETBALL sxj '1 VARSITY V111-1-1-11-11111-xx .4 S11111111-11111-V11-1 A111-111- 2111- 1111- 111111111g111pI11-1 1 .11'1- 111-11-k11111111 1111111 I'11111-1' 11. 1. ,. X1 IJ.11111-1 K 111I111I1s. 1-:11' 13. 1 1'11111'11'1- 111 1-1-11'11 1111- xI11I11'x 111111'1 115. C'11111'11 5111111111-1' 1111s 1111111- :1 llllk' 11111 111 11-1111111g 1111' 1'11111-rx 111 Il lil 111111 1 1'1-1-111'11 111 1119 1ll's1 11-111 111 Nl"1vl4111. XX 11111 111L' 1'11111-1s 1111-111-11 111 11K'11.1111,111K'5 111111'1A 1111111 111l111k' 1111 1-11'111 5111-1-11 111111 s1111'11. A 111-11-111 111 11L'1IlY1lI1 111 1111- sn-1151111-11111-111-1' s1-1-111f 111 111lXL' S11111111'l1K'11 1111' 1'11111-rs. 1111-1 111111 1111- 111-X1 51x g111111-si 1111- 111-51 x1Kkl"1'A 11'11s 11X1'1' 11lll11111' 111 11111' 111-11 g1111. 111111 1111- s1x111 XYQLS 1111-1' 1'ZllI'1JLll'f' lll 1111- X111'111111 111111'11111111-111. 1111- 51-0111111 111111 1111111 111551-S 11'1-1'1- 111 1111- 11111111s 111 fX11r111111 111111 111-11111111 111 11115 111111'11111111-111. 1111- 1'11111-1x 111111 1111'L'k' 11111111- 1111-1' 11L'L'1' fI'L'k'1i' K1111'1ci111111', A11111L'l'. 111111 X11-11111111111 111-1'11r1- 111111'i11g 'gg ' N ' 3511111 1-. 111 XX1N111111'11111 111 1111- 111:41 4Ill1lI'U'l' 111 1111- ,1i11L'X 11'1-1'1- l'111111111ltK'f1 11-11111 1111- 111111111 1111111111111-111 111 11Il'1I'I-1I'X1QilI11L'1X'lI11 1111111-11 'l11l'1A . . 1 111111111111 txx11 11-11111 131-11111111 111111 ,141-K'11117111 Il 111-1-11 1-111111-11 X11fYl11l'1- 11155 1111111S11111Q'11111 XXIIN 111c 431115 SL'1f111lL'1i 111 1111- 111s1 1-111111 g:1111l'S 111 I'Q1l1l11lI' 51-1151111 111111, 1111- 11-'1111 1-11111-11 111 11-1-111111 1 1111111- 111 1111- 111111 1'11111-1-1'1-111'c 111111 11 12 Z 1'1-1'111'11, '1111L' 14CgV11l112l1 111111'11111111-111 111 1.11111-s111111- 51111 X1111'11111 1-1711 1111-1' S2111 ,111Q1- 111111 M1111-1111 1111s1 1-11111-s11111v 111 I11I'L'L' 11111115 111 ll 11-1'1 31.1111 1-111111-. 111 1111- 1-111I11N 111' 1111- 1qK'Q14111'l1 1'1-1 111 1111 '111 Y 1-1111 111 21 Y1'I'X 51111381111 NUHSU11. 1 . x 1 LEFT TO RIGHT: 1"-11'-11 SUP1TlN'I'. B. S1-1111-!. B. R111-1-1:1-1 D F1'1r1'f D 1211-1111-11 J 11111111. Il 1,1'1t'411!'t'I. ll. XY111111-1'. R. ZL'11l'. J. F11111111111. R. A111-V11-. F. H111-1'k1-' f I I 1 . ,Cliff 1 QQT1,401111.1t I t , FIRST ROW, 11-t't 111 I'1LI111I Il. .I111111311r1, ti. Shiwk. K, S!'1tXK'ill'M'ft1IAJIU11. ll. Strunk. if K1-nm-I. .I Zi1-1:11-r. I., IJ1':1k11. 131.14-11 5111111111-11 SECOND ROW: .I I,:11x1111. R t21'1111111. 1. X'.1111'11 G P1131-12 12 Tz1511111 ti 11111111-, It I111'k1w11 fi., 1 11 11 1 11 11.111-1'. I-' 111111141-1' :tn-N 11 I. V. BASKETBALL '1'11l' 111111111 1:11's111 1121x141-1111111 11111111 11:111 il 1111171 111110 gvtling s1:11't11r1 this ft'lll'. 1111-1 11151 1110 first 9L'Xl'l1 g:11111's 111'1'111'1' 11'11111i11g 1111- iivxt l'1111r 1-1-11111 '1xrc'A 11111111. 11111-1' 1'1'1'1-11'Xl:11'14i11:1x1', K1i1111-1', 111111 K11'tz1111111':1. '11111' .l.X'.'s 1-11111111 1111'i1' 1':111111:1ig11 XY1111 :1 1111'r1i111'rL' N 15 1'k'1'11I't1. Xllllkik' 11111 1111- t1-11111 111 s1'111'i11g. 11111111 '1':111111' 11'z1f x111'111111. 111 11111 I1:11'ts11111'gf1'.111111'11 ,1,X. 111111'11:11111'11t. t111- i1t11i111' 1:11's1t1 11151 111 11111111111 111 .3 1111111ts, 11111 11 I 1151111 1 I1 11 111'-t .11111111111t111N FXN1'1'lI1!L"1 .. 1 1 1 t111x1'1X1'x 11111.1- 4 11 1111111 11 11111.1:1-N 135 wwf, M-f"" ' nuff' rs! X. 1 K .. I' X WwWYQsf' f -wiwlfh ' ' S .w K- ' .Ji Y 4 P21 2 'Mt is I fit' . in In - 4 FIRST ROW. loft to right SECOND ROW: I.. Vanm-. THIRD ROW: t'uar'h Czarpt- D. Svhmitt. D. Dum. : l,. Strnh. G. lit-mmm-rt. J. Sim-ni. W. H.ium, H Hmkins. T. Kirlri. K. Sc'Iiun1'tf, R, Ah:-rlt-. I-I. Hnvy, J. Nlillt-V. Ii. Rm-1-kor. B. I,2lliIil'Y'. H. SIll'Ht'IlIU1, IJ I:I't'IYIl'!' r. B. Gingcrivh I ch M. Summt-it sxxtld. J. Svlxiniflgznll. IJ. ZIINIIIt'I'I'T'lilI'I, .I, SPIIXX2tI'Zt'f'lII'iIllIr, JS. XYitI'I1tI'. .I. Ing'-hi THE THIN-CLADS This jk'Jll"5 t1':nt'I4 sqtiml has Ittpt KItn'twii's KI IQIQIS XX I III lQIf5I'I.'I'5 IU XI'IiII ll iirmit' high iii piwstiggc :tiiwmg tr:tt'k tvzmis. - - . A XX I I I II' N NIV. L:trpt'i' :tml tht' mqtiml wilt-tit-1I tht' scztsmi --A - I with .1 st1ct't'fsf11I trip tt- Unk I':ti'I4. 'I'ht-5 Wztsliiiiqttiii Il "' .wh -I tmflq ftiurth plzlct' in' Class t' wt'1vi'iiig' IU A1111 -l.,,t- N7 11 :III I: pfimts in thc Iztrgc-st high gchmil mot-t in Ilhf -I-u,mHm 481: WHS' - Ik-firizi tivnti tI 31 UZ Kliwtmi can ztlwztys hc twitiiitctl tm hir pmv- 1 1 7 :I cr iii thc timiiity :tml Illiu incvts. "II:tts tiflu' M"I5IIII"V5I II I 'I' " tw this 501113 stgtlmlf Unk I':trI4 Iivlnts -Ith in tlztsx Capt. J. M1111-r. Chumpiun shntvputt rnpttutw nnntht-I I'II'I plum' s 1 . In tht- Sim Jim- mn-I-t. I! Slum:-ling :mf I I Xwi-rf' run tm- - van WYVQ TOP HOW, M-H in :1:i.I. li Imxyu-:'. K 41-lgxmltf MIDDLE ROW: H. lim-r-In-: nm! IS XYJHI-4-1' H. Summ- 'nu frizhtu BOTTOM ROW: D fQI'4'II'h'I .I S4-lm4n'fmn!mL1l. nm! Ei Ain-rlv lrixlhlu 12 u 'a O O. N. fs SME. lakh ...li , a 1' I in XX Cuz1c'l1 Summvr and Cupl. Ii. l'QllKl'I' 1111111 5111111-gy before 21 12111111-. ww K' f'wf,wv5?""H 1 W , ,. .M -' A 5 -Amr -4 HITS. RUNS, AND - ERRORS? ll1c Kl111'1i111 l'+1ttn-rs l1z1scl1:1ll IQQ1111, l1:1111 11011-il I11' i11clc111e11t wuutlicr. l1:1s haul 11-ix . . '. Q l'11l11'1's :2tz11'1L'fl Q 1 '. 'I I 'I -' .li HS 1" ':' '- ':. -" ' -111 sc111'cs 111' thc SllCL'CL'4llllQ tw11 3511111-s. Lillilfll 51111111101 :1111l Qi:111t:1i11 llill l,1l!'liL'I . 1 . 1 x . 1 , . gwwrl 111-1'1111'111:1111'c, 111 Hl'4lL'l' 111 XVIII :1111l l111l1l 1: 'A 1111 ln' Cillll. lluilt :11'1111114l ll 1111clc11s sc11i11rs. tl10 s1111:11l will lllSL' x':1lu:1l1lL 'Il1liL'l'S this s111'i11g', 11111l will 11cc4l1 1'1--i11f111'1'L SEASON'S RESULTS 10 APRIL 14 XX' lf Tl I lfX ll .lust Zl ll st l'cf11'i:1 2 IZ 11'111i11g't1111 -l I7 FIRST ROW, loft lu 1'11:l1l: I.. Yunm-. G. Bvlslm-3. D. Frintx, ll. Crm. I, I,:11-51111. V.. Slmh, SECOND ROW: D. Dufvlmcivr. .l. Furtmzin. H. l,1lI'klX'. T, Kidd. J, Runrl. D. G11-inm-r. H. R111-ckx-1'. ll. Slime-ling. THIRD ROW: B, Summa-1'. B. Svidvl. G, R1wl.1-. D. Donn. S. Mus:-Imam, C. Hziynvs. D, Svhmilt. D. Dir'kis1111. R. G!'1H1l11- 1 - 1 - H 1 .MTI 'nts lJL'l.llI'K' lllk' l'!5f1 511154111 1'11lls ill-lfllllfl XI1 1 11111 1121- 111111-1 I-11 11111' j!l1'1UI'1' 111 '11-1 1111111- RN-xl! GOOD SPORTS 1111 11-111 s1111'11'11 111111 I'.l'.. 1111551-5 111'111 '1111 1111 1111' 541l11'l'1' 111-111. M 11'11111'11 s1'1 111. 1111' Il1N 1111111 1111'11' 111'111s1'11 11-112 111111 1l11111l'N 111' 5 . . 1I4Pl'1N 11111 5111111-11 '11VNY11 111 ll I111XL'11 x1-ss11111 111 l11111171111g. w111'1'111', 1111s111'1111111. 111111 111111111111 t1'11 11111 1111111211 w111'111g 51111111-rw 11111-111111111 . 5 .' K. 518. Q. 'Z I ' , I Il , vw .2 1' , 1 :1 1 1 1 5 1 .1 Clank L'U1lI'f1S Di:1111- F1s111-Vs 511 . ,K , .. , K. . , 21115 w11111111'1'111'11Q 111111 1111111- 11-11111s 1ll1IN 11111111 111' 111111111 11J11'1i 111. 1111' 1111':11'11L'1's 11 1111 11111 111 1111- 11-1111 1111-1111: 1111111 LQ111- 111111: . g11'.111111: N11.11-11. 1.111111 111..1111.-1 111111111 1 1..1,1.1,,,,11 :.1111. Tl CALENDAR SEPTEMBER Scpt. 2 I"rcSlnn:m Oricntzttinn IM5. Fc-pt. 7 First fillf ul. scltnnl. tilztsscs clcct utilccrri. Scpt. 13 Chccrlczulcrs ztnml ,Xthlctic Xsswci- zttinn nfficcrs clcctcti. Scpt. 14 .Iuninrs clinnsc class rings. Scpt. 15 Stnflcnt tinnncil plnccs innnitnrs in thc hulls. Sept. lb St-niwrs chnwsc blwlin hlzncwlrs :ts class plintngrztplicr. Nt-pt. 21 fi,.X..X, Trail llikc. Scpt. Z4 Scniur l'fn'tr:tits tzlkcn in I'cfn'i:t. First tlmtluztll gznnc uf thc scztstm - Mnrtrni vs. Fzwmingtnn. Sept. 28 nlllllifif class picnic. Scpt. Z9 F.Il..X. fufficcrsftluiitiiig' incctingg :it L'l1illicuthc. OCTOBER Oct. l Iwwtlmll gznnc with Ilnnlup. Oct. 5 t':it1l4lr1m lztrgc grnnp pictures tzikcn by .Iuhn hlztcups. Snpiwtiitwc XYicnci' Kunst. Oct. 7-9 Xi, schnnl, Tcuclicrs' lnstitntc. Oct. 10 Schrml niuurns rlcztth fit' Klztrvzt Until. '56'. hcr inuthcr :intl lnmtl1c1'. Marilyn Guth. Dave Dnhler. :ind Patsy Ht-ss cxperimc-nt in Cl.0miQtry class. Oct. IIBIS l'n'st six nccks tcsts. Oct. 14 St-ninr play tryntits. Oct. 18 .Inni-ir ststtc tcsts. Oct. IU .lnniwr vztrsitj' gztnic. Oct. 21 Snnlcc llztncc :tt :tthlctic ficlfl. Oct. ZZ Iltnliccwiiiiilgg' - pcp ztsscinlvlxg pu- rzulc. gznnc. ilztncc. Qnccn Lnllic Milla-1 :incl ciiurt l'k'lQ.Q'l1l'1i iwcr fcstivitics. Oct. 27 l'i1'calnn:1n class picnic. NOVEMBER Nm. 1 Spccch class ztppcztrcml nn XY.lf.H.K Tcicvisitm. Nur. 5 Eurckzt tlmtlmztli l"llI11L'. 3 Ning ll ,Xrnnsticc Um nn sclinnl. Xin. IU ,lnniwr class rings 1ll'l'IXC. New. IU-ZH Scnirn' play. Nm. Z1 f.IlIXY1liiit'l'S tztkc trip tw tilticztggw . Za .. . Xin. .211 iit2l1lii5g'lXlllQ llnlimlzty. New. Z9 lllin :tthlctic lwzniqnct. lfyc tcsts. DECEMBER llcc. l Ifmitlvrtll illllltlllkl. Iicc. 3 llzulcctlmll gznnc lfnrclcn. Ilcc. In 'l'.li. Tcsts. licc. N .Xsscnilnli Mr. iiznntin :incl his wn.ilcts. ti. Hnhmtrcitcr und 1'. Iilillatrci s-xpcrimcnt in Physics class lbw, IU i'l1r5Lu1z1fa Ycs.pc1's. Def. 23 Stuclcui f':lI11L'il Xmas llllflf. ilu, j-1 ifizst 11:15 ul' Clwrismmzxs x':1c:1i1fm. JANUARY xlzm. .3 lizwk lu sflwulf slim. I1 lim! uf first sn-1ncstn'1'. hlzm. ZH ,Iunmr Nycml llnur. -Izm. 2423 'I':n:a-xxx-ll Chuntx 'l'uurn:m1cm FEBRUARY Ifvlv. I lizmslcctlmll gruup picturvs taken. lfcln, 2 Qhllcgr Huy fur scniurs - llnpc- rlzulc. lblf. 'J :la-lmiwrs clumsc gfilillllltiibll zllmrmncc 1-mums. Hx-urge Swcc-tilmg' f artist. . V . . , . . . l'clv. HP lwllgnmls l'.mph:ns1s llzly IH Il-ur1:1 Id-lv. I4 .iuniwr play tIAf'UlIlS. P IR-lf, 17 .XSSCIIIIJIA if lfimlly I,mx'sL'r Altrlllllilill KAlimIving'. lfcln. IU LAml11ty Music l',CSliY1ll :ll Lilnc- stwm-. Ifm-If. Zin i1..X..X. .Xlumni Ilumluct. li-lm. 28 Stucln-nt imlivicluzll picturcs. MARCH Klznr. .Z liznskctimll Kcgifnmzll 'lxHllI'll1lI11Clll .lt l.llllL'SlUllk'. Mar. ll ,Xssn-111blj.' ff Blillikin L.IliYL'l'Sl'Qf musical cntcrtzninmcm. Blur. Z1 .XI4L'luIm Night. Maur. ZZ Xu schrml Tun Culflf Alllf. 25-Z6 ,luniur play. Blur. ZX Lillllllllligllillg sinrls fm' new stu clcm Clvllllfil fvfficws. Blur. ZW Iizmrl l'llllL'L'l'l Knwx Milla-gn Vlwir gucst pcrff mm-rs. 3l:1r.3l X'f1Lir1g4mSt114lc11tlfrmlmcil U1'fiu-1'f APRIL Apr. 1 Suplunmjrc Sucizll lluur. Apr. 12 Tract mcct :lt Vcwrizl Cclmtrnl. Xpr. 13 .Xsscrnbly I,l'HgI'1llU - Yzmricly Slum: Stuflcnt HrrXCl'IlH1L'l1l H1151 Xpr. 15 Latin Vlulw lmmluct. Apr. 21 ,XSSCIIIIDIX llc XYHIU Umccrl. .Xlm 24 Spring' fhurznl Ycspcrs. .X1+r.Z6 0111111115 llzly :xt Ilrzullcy fur ,llnlimw :md Scniurs. MAY May 5 L'uu11ty Truck Mn-ct -if hcrc Nlzly S 11..X.,X. llzlmluct. May IU Trzmck mcvt :lt Allllllllll. Klux' 14 ,luniur-Sclmiur H1lIl1lllL't :mel l'r4m1 Many' Z6 Klum Night. May Z9 H2lCL'1lIl1lll'l'IltC. Alllj Sl Unllllwllccllmcxmt. Ads-lv Mamma-n pays St'l'l'1'1ilI'3. Mrs. Kennel. 4. Hil'sYx'll1 unmi il. Svhurlm-r mmk in llunmn- lim: vlan for hvr' nunn mval. EDITOR S BEFLECTIONS 1 xl 1 1 R xx 11,1 11 l l x N S P A IN APPRECIATION 1 x 1 K 1 1 x 'xxx 1 x x I 11111 x xx x 11 I 111'-ll' 1i1':1111'1'? N1-111111111111 xx '1A1x 1x 11111 111151 1111111111-1' :1s,'g111111-1113 11 1x 11-:11'11111g 1-x1-V1 11:11. 1'1'11111 1 1111 x1 11 111 1111- 111111113 .11111, 111 1111' 1-1111. 1111-1'1-R 1111' x1-11x1-111' 111-1111-x1-1111111,111'.11-1'111111111x111111111 X11111g XX1111 1111'1l'1lI1ll11115Jl1111 1111-1111x11111x xx'111 xx11111- xx 11-1xII1! '111 1111- 11111111, 1111'l'l' 1111' 111 1-11111'x1-. 1111- 11I1Il'x x1I'll1 111:11111111g 1:1111111. 1111'111I'1'N, :11111 1-11111, 111141 1111- N1'1'Il1111Q1f 111111111 1114" 1111111'x 111 1111 11:11A111'1111111 1111' X11.j 1. Slll1l1I. V1-111' 1111111111111 FII11-1, 11:xx 1-111111 1-11 xx 11'1'1111- 111g1-1111-1' 111 1111- :1111111x11111-1'1- 111' 1111- 1 5KI111I4P1, 411111 x111-1-1'1-1.x 1111111-x 111:11 111- lllL'1ll'Il'1L'5 111'1-x1-1'x1-11 1Il'1'1'111 111'11x1- :1x 11111'1-1'9III1k 111 11111 xx1111 1'1-:111 1111-111, 41x 1111-1 11:1x1- 11k'k'I1 111 IIN xx1111 11:1x1- 1'1-1'111'111-11 11lt'll1. :X1Il1'-X 11xx:1111 1f1111111'111'lk11111111'1111. 1'11 I I I I -- - -- - 1 '111- 1"FF1.1111- 4.11 31- 1 1111- 1"i-1 1111111111 111 1111- 1:1111111'1111 1x:1x 11 'I '1"11'1' 111 "N1"Xl ,4 , , 1'1'l'N5 11N :111111'1-1'1:1111111 111 1111-xv 1x1111 111-11111 2111111-111-11 :1 1'11'51 111111111' 1':11 11g 11x 1111- X. , . ., ,. ' -1. 111 111'1111111'1 1111 11111'1x 1l1'N1 1-111111111 111 ' 1- 1 - -- - 1 1 1 3 1 - 5' I' X' -111.151 uh' MUNI' HH HHN' IH 1111' N-.'11'11111111. 111 1-x1'1'1'1:111Ax XX1x11 111 11 1x:1x 1111- x1x 11 1'1111x1-1'1111x1- 1'1-1'111'11':111- 1'1-- l111111x11-11g1- 1111- 11N 111111111 11113 1-1-111-11 111 111- N1I1141., xx111 XYVIAL' 11:11111':111x 11,11 x,,,,,,-1 ,,1' 1'1.,,1-11, 11I,1!1311,11 1111-z1x1-11 :11 5ll'11 1':1x111':11111- .11l11Ql'll1L'll1 II1- 1""'1'-"Ni 1111'11' 1-1'1111'1. '1111' x1:11'1' 111' 1111- 111'1- 1-111 1111 x1V1.1"11'1,1f1""1'N .1"1111 ,1f11'1-'H 511 111111- 11:1x 11111-111-11 11111g1-11111. 1l'j1llg' 111 1V1It X113 V11 111 1'11-11'1'- 111"'1""51"5l11N . . . 11111'--I 1111111111111-11111111-111-1111111y11j'j-'1- 111111x111 1111- P W A 1 . . . 11L'l1I'N X1-xx 111-1111111111111. 1'1A111I1'1'N 3111111-111.1111.:11111 1111-1'1-1-111111111-1111:111111xs111 1111- 111.1111 ' I . .1I1'IgK'. 1111N 1'1'1111':11 1':11111g Sl,'I'X11'1' lx 111-111' Mm, M1H,1,UW1. 111UI.1UH4 1-1.1i1,1- m,1 14111 111 111111111111-11 s1:11'1x, '-11":, GAS WATER cmd ELECTRIC SERVICE 200 West 'efferson Morton llhnols WILLIAM WALZ 'R President X I X N R X N nt X 1 4 u ui X Lx Su JL XR Cff1mpI1'H'f'f1fx fn' I PRICIXJRN VX'lfNNlNCllfV. 'l'r'f'fmuw XVNI. KlCH'I"I:N'S'l'IfIN. Cflff' t 'i i' Hfff1'Ifv nf' ,l'f'Iu!1'rx Fpfx W H.-Xl' IK , UV. .-Xl,f"lYlfI3 HC THR XX'II.I.IgX'XI IU,-XY IIUX IXRI3 HI 'lf'T"I'If XIFRIQID IIFINICQICR NN'Il,l.IgXXI S'I'l'f'l'XI,IfR rf i' i Sul . rv! Vstwf- fl. H. l'3IfYIfH S 1 ral Chu - IXQX' UlClI,l7R Supl. wi Vwxwr Um' Xlaim 4- VVVII 'VNgXlAllf .' pi wl Pmwr' Vlzmt -W AFAXWHS Cfq RRUU 0 MHTHIS LUMBER COMPANY M ton Ill no s Everything for the Builder or , i i BEYER BROTHERS INC TAZEWELL COUNTYS LEADING FARM EQUIPMENT DEALERS MORTON SINCE 1901 TREMONT 111 . 'ZQYQ' 4' . - fini' . A 'FM' - ' ' " 4 :V "L 1 , .,,"v1V', -,TNI VV F .1 fir ff' F lgvli ' 1 ' , ,, - ' .Nh z. ,-ks,-fs' " ' " - ' 1 ,' 5'1" l 1 CLUB 150 mm Xnttcr Orville I brxst WE SPECIALIZE IN FOODS CHICKEN DINNERS sTEAKs F1sH INTERLOCKING FENCE C0 Fence Roof mg Palnt Morton Bulldlngs Falm and Home Supplies ZN2 XX LSI Xd xms Strut 'Nl :rt n Illmr I5 IV ,. - , ,. . ' ig l , .. I D V , ' . :U . ' , f J . .5 7 Q ., , , - I I I -5. . , . ,, lv ' lj 1.1 llull V' 'l11lffL'I' Ijl'HIl.f l 1 'Jr Route 150 Murlun, Illinois I f .1 -' Af 0, ' 1' QG I 3, H M P I 5 551- i if 1 if. jfllglyfnhlii mug131,ntke.!,gJf.fnmp E J 1 3' r Commelclal Art Ware Oul Specialty Molton Illlnols MIDDLETON S SUPER MARKET West Jackson Street Route 150 LARGE FREE PARKING LOT N A I 10 A I ro 10 V . sf' 3 I , , . . I VS I-LEKDAY HOURS SUNDAY HOURS S121 .3 , I PAI, 9 .IN. PBI. CRENSHRW 8. IOST Englneerlng and Archltecture ml? Cmnt 5t1Elt I hum 414 Pekm IHIHOIS MATT PALUSKA 6. SONS CO H1 ut zn Plumbm and 1110111 East Peorla lllmons XI F L. ' .' '11 1 , .3 1 I Cm 'I 'mis ' ' gg H Z' gf Vhthllk' 4-550.2 132 XX. XX:ul1i11g1Iv ft. RUSSLIN S Shoes For Entlre Famlly mrshun K I mc For Ninn was K H11 ru For Women lf 1 Fo Chlldren W N Xl un Xtra 4rtrm Illmm MORTDN LUMBER COMPANY INC P x IIIJIXC XE x L rtul PIONEER HI-BRED CORN CO. II.f.l11FlllS. Mgr. SIQIQIJ HJKN KIU111111. lllinflis PHRTRIDGE Interzor Dffcoratmg X lx xl Il 11 IH111 1 IDI' XI'li 'IES l'I'l lfJl,S'l'lfKIX11 AA 'fwiffi was BEN FRANKLIN STORE "Where Spendng is Sauingv Y, 5. Schunmchcr, Mgr. Xlfwtml, Illiuwis MORTON DRY CLEANERS I lfuull Quuntx s F1111 st QR mers Hmm 601 411 full 1 'Giang mam' 'NA Xw 1X WHLZ 81 WIECKHOFF The Place to Buy Your Ford N lp X Sun L I . v ' Q , L A .' 'Rx V ' ' Q s I , 6 KI ' . Illin ,is 2 H H P' 1 V 'E 5 . 5 . , . . Q". S... -, .41 'S u,' 'IC' 11'f , A, ',5- ..,..,..1 V Vlwlle ISU Nur fm, Ill ,ai'fg-,--- A J, ' 4 f , . .A A Q TQ: xl HW- M726 Q 'fuss I -1,11 ""f-f ' W !,.g:s-Q1-,-f,,', 35? 'frfim '. Lg, - A "'- ' STUMPF PHARMACY PI't"SL'Vipf1fJlTS l1111111l1'1m l71'11 NI It in 'TX lk KI 111111, IH111 1 41' HENRY BIRKENBUSCH 8. SON Xxun Establzihcfd 186K L ZEHR BROS TRUCK SERVICE S LIIIZI 111, 111 L0 11g N and lung D1 mmf Haulm: N J hlI2XYIfl.IfRS IJ1:1111-111115 Y: '11 K 470 111111 St. IR-11111 .'pr"' 'Z' 'f lX'l'IQliX'x'I'lf XXI Ilxltlx H SXl.lQ.' N SI lxxlll A I'l11, -4.'Nl Nl rl Il Ill X SCHMIDGALL 61 SONS K lt X 'I U BIRKEY IMPLEMENT C0 Sales and Sffrvzce BTR MP XI THE BUCKEYE 11 lx 5111, Xb 151511 5:1111 X 110111 1111'stci11 1'. S. 1Q1111t1- 1511 .2'g Klilcs 1'11lSt HI' N111l'IHll, 1111114118 C WAYNE MATHENY Contractor and Speculahve Buzlder It Illmms 5123,-15 Q ' K+. Ywm WWE Compl mcntv 0 ROSE TAP xt UIL m't1n1 ll SCHWENK S FOOD MARKET lmku l'ruuss111g .xml 1-FJ' liutglurnmg 226 XX Xmhlms Nt Vhlblll -llwl Xlllltllll Illllwls MZ:-k KORSMEYEIEYS SUPERWAY The Friendly Store in the Friendly City XIOFIHII, Illinnis Spol t Goods on Adams across from the Courthouse Phone 3 3745 Phone 3 3746 Spolt Goods 1 x IXIINI .X I-' H uf lsunrj' Urlmtrllcliml .327 . for OTTO BAUM G SONS In w N l DQ ARCH BARTELMAY G SONS Oliver - Pontiac Massey Harris Sales and Service Over 50 000 Items to chooie From Where You Save Today and Every Day 9 312 314 So Adams St PEORIA ILL If if Q .1 XIV GI-XRAGHER BUICK C0 Buicks GMC Trucks Sales and Service I 1 nv 5.311 . ' . . WHAT CONSTITUTES BEING A GOOD CITIZEN N 4,g3', ee f 1-1 Nw ff? l Q, Jvfgl -:N J MS' ,?x X Hou u ould you ansu er this question' It came rom an eighth grade student as a part o a class CUIZGNSIJIP prnjert E WAY A CATERPH AR HE ES TH EXECUTIVE ANSWERED IT To deserrbe a good cttrzen In a few words IS most dIff1cult much lIlte tn f x lflg to dCSCl'llDL OUI' gl'L3I COLIDEYS In J LX words Howsewer some qualIfIeatIons of a ood eItIzen eertamlx would be S 0 A fundamental belIef In God 0 A deep sense of honestw and Integntw 0 Moral character abose reproach the result of personal com IetIons rather than fear of publIc opInIon 0 An Interest In one's communm cou pled ssrth a sullmgness to ssorle long and hard for IES betterment . A EIUC SCHSC of Y alue. l'LLOgnlZlDg El13I K2 K f ff! f there IS no such thIng as somethmg for nothmg Ewersthxng we achtewe ewery thmg we get must be earned 0 A lose of the freedoms guaranteed bs d our ConstItutIon and BIll ot RIghts an .1 WllllDgDLSS to proteet these freedoms 0 A desIre to search for and fInd the truth and not be sw as ed bx the emotIons of others 0 A sense of duts xx hen lf comes to ex LI'ClSlf1g OUI' greg!! AITTLFICJH PHX llCgC of based on thoughtful consIdera xotmg tIon of the ISSUL or ofhce IDX ols ed and h same sense of dutx when Iurs mIlI t e onsIbIlItIes tart or publtc offxce resp should be met lt IS dIffIcult Indeed to descrIbe cItIzen d l ho e these shrp In a fem vor s p thoughts sull be helpful ' QC , -A-:ff if I S45 F---.:' 'Q X25 lf six tg F 4- ? I fl :I -- ff A 5. 5 ,fllf 'L' v ,"'A-.- "1 I I 4 , -1 4 Q .542-Q ' 1 - ' - I in ' ,, ,,' ' f ' A A 4 I d K I b I I, In , I lj s K 4. I :fn , 1 f',, f f . , , , I n " 1 ur ff Q5 E fx fl "--"V ' ' f ff LQ1, fp f 6 f 11" ..,f:m, , .K A ! 1 AVS- , N-me -K 1,-If A ' ' 127 re '- ff ' Q gi 'F iff ' ffl ff I, f f ,ff 5-N -, N 'ff' ' - , ,J "rf'sf xl-A X f .. . pf 1 'He--L ' 'iff I 1 x l R ' l ' ' N A S XX xxx I ff X fpfffff ff fflf li' , A MILLER BAKERY 190 54 Phone 9391 M01 ton Illlnols XVI 0 - 19 f 54 Years of Service 5' . I V JOBST 6' SONS BUILDERS Y I Peoria Illinoi Lets Keep Ameuca Safe and Free AMERICAN LEGION Post 318 M01 ton Illmols ummumwww -MQW ' v-4 Q1 -ina-1' J' THI HEL AIR DOOR .Sl DAN ROECKER CHEVROLET COMPANY Sales and Sen vlce Mo ton Ill XVIII 9 ,' . . . 9 ., ., ,mu .A.. f- ., ,. t LM-L 1: ,H VW'-M Mu, ,Q A-,.YfH-fmrlul-enum--Q---Q..---.1 AA., I '--'-- '- , '31 A if -V, jcf . ' 'Y' l Q H"'f'1Zf'?'f f'f'131.'::'-N' V '. ' 1 -. 0""' ' :V M, -I .. 1 ' ' . r , . Compliments of CHRIS HOERR 6. SON CO. Top Quality Foods and Coffee Peoria, Illinois FBEIDINGER BROS MARKET l Q ltllflllg, Richelieu Foods t if'-'.:2!.,,., lliiaeianhr-in im? 'vii-vw--W ---La-Q--1 WM AUPPERLE 6 SONS Cement Floors Foundations Etc Mgjiweeps llix Nz l r .L XIX . i 0 A A , , ,n ti L: . y' I ' . . Alot' ull. lll. " - QsEe',,.Ng.. t.,m:f'p:::-, N- S ' 'W-fb., .Wi wg 1' ' , - A . Z.ggg5l.f-L ii - ' 2. 4 . ,,:,,-,ikakglm L. . 4 L: w . ,F ,Q f , ,, 1-J .W ' " . 1-H-mf " 1 . , -:fs -.-'fog ,4 ie ...to ,w...1.g.5,,,.o5i.,5.. A :QA--if - -'fw:,.,.....v-.L-A ' ' ' ' . -4- H 'rv . , -v . fake.-. fi -., ,,,R. it ,- v I ' ,A., til, ,- ,-g1f,fk':1I1'lf 5 , - ,A .,..gw,,n..,..,. W... . 5171-'::ivr..gn.a ',-21" .Q-xl - - ,' Il, S Q ' l ll lL' 1, lj gl 4,uZ,w,3,?g1.T, .,, L. V--f-an 1 HEINIGER MOTOR COMPANY Dodge 8: Plymouth Sales and Service Alrrflwll, HOEPFNER ELECTRIC SERVICE Hot Pomt Appliances Tappan Gas Ranges Motor Repalrmg Televlslon and Gifts nn 73-ll HOME OIL CO Petroleum Products an Auto Accessorles Televxslon Radlos And Service t A FOSTER IACOB INC Electrical Contracting Electrical Advertising -LN 77X KRUG S MARKET T lc Happy Hour Store -si 'R ir.: .7 .r"r"""""" XXI Z- nf' MORTON STATE BANK I llortor Since ,' Capital and Surplus S300 000.00 YORDY TURKEY FARM Robert Yordy 8z Sons XIHVIMII Hlilllriw SCHIPPER 6. BLOCK C0 Ladies Mlsses and Glrls Ready To Wear Mens and Boys Clothing Dry Goods Gift Wares Pekln Ill Hall Hall The Gangs All Here THE GRILL What Fun More Fun The Grill XXII XX 53' .gs v H ROECKER 6, DIETRICH WITZIG S Hardware and Apphances For Women and Men kl Clothes and Shoes Xl II 11 TH Xl rl ll lllm HENRY SCHOCK ci SON Nlason and Concrete COI'ltl3Ct0l' Phone 2921 Morton, Ill. XXIII . I , MW: " ' I - ,N NX lwfife ee Q . X e """ , fb: 55, ' V' QW' . ' I , ' nit- ' sw W " ' W X z f Q' W.WW,, ,,,, M ,Q - V 0 Magna y Y . . A ,., ' f,,, .. A 1 ' I ' ., -, W Jr' W 4- V M . .. ff 'f Y e Q 35 ' , -- ' ' , ur. ai' x I W . kj ,i K L. I lfl'lSUutl1 Xl:ni11Str-'I A 41 ' rm , , A up ' 1 1 I ui S Furniture and Floor Coverings Of Highest Quality And Lowest Prices DIETRICH FURNITURE SHOPPE xlflfltlll. lll. OSWALD Ford Tractor Dealer llll Oldsmobile Dealer Coma zn and 900 Us XXIV ERVIN KHHLER Excavating and Trucking NU Xl Il I1 lll Farmer s Co operatlve Gram 81 Coal llssn 4,919 MILTON D RICH Mgr Gram Coal Feeds Seeds Elevators fr l lklllllkt 1 MORTON ROLLER RINK For Health s Sale Roller Skate Nulm S mth N 4 4 ul-' M- ,u..,.m f-.Q 'x 1 mmsn L- sam ln -- ..Q 2' E A f q XXV ROBERT MARTIN 8. SONS Mason Contractors l'I1unQ 0109 Ale rl'I1 All, WESTERN AUTO ASSOCIATE STORE AUER PAINT 61 N. WALLPAPER CO I We Deszgn Our Colors To Your Indzvulual Taste II Nt KRANTZ ELECTRIC Electrlcal Contractmg Commerclal Farm and Home Amr Condltlomng Sales and Service Ih nn 2221 XXVI FORT S SCHOCK MOTOR CO. 1 Zmlfl. 1, HL, ,,.,1,, Hr FORT 81 SCHOCK Chrysler - Plymouth Sales and Service Vvkin, lll. IOHNSON S FLORAL Cut Flower Corsages Flowers For All Occaszons I n"M"i 5 .. XXVII MORTON MEDICAL CLINIC Dr Eugene Monroe Dr Cody A Cox BARTH'S DRIVE INN 6. GIFT SHOPPE Curb, Counter, and 2 Fountain Service UE IONES BROS IEWELERS Certzfzed Gemologzst St Il TAZEWELL PUBLISHING C0 Formerly The Morton Neus Establzshed an 1888 X nr ll NI lt II Ill Ill XXVIII I MORTON T V SERVICE Presents Hoffman and CBS Columbia 1 xx 1 83 rt 517-519 011111 .' rect I'c'k111. Illi 1118 , 7, ' 1955's Two Best Buys 121 I7 -'M' Sf- 213 cm -.,.,f1 1111-. A U- 1, V , '11 Q 54 . Klum ull, DR. B. A. SHEPHERD 211141 DR. I. C. MITCHELL IJliN'I'lS'l' KIMVII111. III. HEISERS INSURANCE AGENCY xzzrrlmr 'klllw I I I ARONOFF M D zszcmn rl S 1 BUEHRIG ELECTRIC SERVICE III II N I 1 III XXIX CONIBEAITS DRUG STORE P C. Cf111iben1'. I'!.Ph,G, S. Cmnihf-111. RPI 'Hlli IQIQX Xl.I, S'I'UIQl'Q I'I:f1111 4I1l Nl+11'11111. Ill. if-ki' Dependable Quality 8z Style From BERGNER S Teen Departments DH I. E PIITTON CJxft'0pC1Il7LL Pl111s1czm1 C 11111111 Hmzlm i i 'I' I 111: '- nf f " NIJ 'l'1AI,43Il Xlwrl-111, IH, I'K'I1l'III, 'I' i' i' fl I' i' P11tff.'- 1111 .'11'g1r'fn1 XI11114111. Ill, Xl'-VI1111, Ill. i' 'l i' 1 f i 1U-11111.111- GRIIVIM BROTHERS IfI11'11'11' X1f11I1:111m'x ,1"11g :1111I SIIIPIDIILW gy T. , Q Im-lx111:1t111' Rm-1411 'f1-' ' 0 tw ' ,. 1- S33 gl 4 I'I11 11- I F1 XIffr11+11, III MORTON NEWSTAND KOCH S DAIRY STORE 11k lce Cream Special Foods Reception Servxce THE TEENY TOTS 4 Spcczaltzj Shop or In ants f1Hl1CN1'll1ClI'P!'lCJ7'lZ1j X HECHT S BONNY SHOP C H REIN 61 SONS 111x N ZOBRIST 81 SONS C-10771191016 Hmm Buzlflzng, S411 THE MORTON PROGRAM 1 XX X 0 1 C0011 lxflgllllfll 5111111111 T K 1V0 specmlzze ll? 1111202 Yunzor 01761 fffl11'SlZ6Q XXX 111 111 111111 111-111'g'1' F1:11'1'1'111'11. 1'1'1111, ,Isl U IJ IV H 1'1.1'K1131XfL 1l1fX'1'1N' 11.11 111 141111115 .1111 F11 5 Slllilljl, Mllylhxll K1:1gz1z1111-r 11111115 1lg'2ll't'11k'S NK QUXHIT AVINH 1,1111I11' -11"1 Nlrrflwll, 'I' i 'k i' 'k t I M' 1 1 ' , 1 P ' ' 1. "'1'c'P N111111111. I11. Y ' Conzplcftv PIUIYIUVU1 Svrzvicf' x1U1'141I1, 111. 'A' 'A' 'A' 'k i' 'I ' ' N' - ' 1,1s11'11'1'11 F f 1 A 1111 111111111 S11111'11 .1111 21,4 Mum Mmmlm 11:19 X.X1. X1111111:1.1 1111'1111g11 1'1'111:11 Y11' 1' 71" ' 1,L'1x1l1. 111111111s 'X' i' if i 'F' ii' jf q',,m-1 it-1 1.111111111111115 1'v1Q111. 111111111s UI' 11, Xl un I ll HUDSON STANDARD SERVICE Wheel Balancing Car Washing Complete Servlce OEKEI. 8 SONS Heating and Plumbmg L L ATTEBERRY nlntu SILPIVIHIIII rrll Sc uno Q DEAN S CAFE Carry Out Sandwiches French Frles 8a French Frued Shrxmp PEKIN DAILY TIMES MORTON PRODUCTS CO Xlanutaclul 1 The New Morton Farm Elevators ESTHER S HODEL MD PIIUSICIUII and Sur von GERBER S IEWELRY Watches Diamonds Jewelry Silverware Chma Crystal x GlftS For All Occasions XXXL lx' ll lllllfllfllx ln Xlwrtf-11 lim,-:ul lt lfirst in lllk' 3264 S, Alain Sl. xl4Il'IHlI, k qt ir if 'I' i . ' 'A - nf l'lwm- 35111 Klfyrlfm. lll. xl1wl'lHll. Q i' i' t i X 1M11gl':1I11l:nti1-11s :mtl livst IX'isl1c's ' ' ' ' . . -' Q l"k' ,lll' I m nuns HHHHH. HI, Cr K .V 'l ' 11' of ."l 1. k i i if ir 1 I Klmziplirm-lib 'rl- XIU1-pm, Ill. I ' ' s, A 1' .- Burn ' ' A E HUDSON COMPANY DlStflbUtOr9 of Road Machinery I FROSTI DREAM Il PHILLIP S CAFE Meals Sandwiches Fountain Service WM I DAUSMANN SR D WM I DAUSMANN IR DDS I7 I S Ir MORTON BUILDING 6. LOAN LEE HUDGENS N x LES SUTTER MORTON BOWL Purxna Chow Xl II II III xxxu Open Bowling ll I7 I ' qm-I XIMVI-'11 Sp'i11gIIi1-III Iilwh ISIJQHII jfltl gy MAIN XII-Vlmx, III. I'Iwm' -NAI i' i if Q if Q SV full Ill . . , ., DS I5111' :I H I I . . , ., I g ' I-" . . "ml wut 'I' fu 11c't11'f' duty II... .f 1111 :mul Ifrffsli IM'v:1m fl' F. XILIIII Klffrtf-11. III IM-:111, Ircmg Umm' IIl11111ixx':Iy' t t if Q, g ,Q Juv NM111' IMIIQIV q',,ml,1i,,,V,,1, NN' I1 IIN' UI' SXX I.'1QS Xt'K4Ul'N'I'S:u11I Xlwrllvll. III. IQXIQXINIL' IXSIIQIQIJ 'A' 'I i i' 'I i 5JIIIIIO4IIlA S11 fI:15 IIIIMIM- 4'JfI fjlbll INN- gyuf 1,3114 I 11' 41 . . GEORGE M BARTELMAY Appllances Maytag Frlgldalre RAMON H MASON ATTORNEY 47 LAW WALT WITTMER lnsurance Real Estate i FASHION STORE FASHION CENYFR 1011 UI l BELSLEY AGENCY Insurance Real Estate ELLIFF 5. ELLIFF WTORNEYS ll fm I Im I XYXIII I-'ORTMAN S BARBER SHOP xr RAYMER S SHEET METAL SHOP Furnaces and Gutters B 6. H SHOE STORE 4 COOD Pl ACE IO BUT COOD SHOES THE PHOTOGGERY 4111110 l mmf Dzzzvmn SANDER S SPORT SHOP 138 South Mann COTTAGE CAFE Cum b Servxce . l.'+m1pli1m-llts wl- I ' ' ' 412 . :min Stn-vt l'I1. 'Kill xlwllllill. Ill. Nl"Vl"'l- lll- : 1 1 ff f i' U I Xlfwtffu. lll. U15 XY. Mlgnms Xlwrtwxm. Ill. i' -k if Q, if 4, Nlwrtfwn. lll. ' ' ' .9lfVl'w11l't SI. lk-lqin. Ill. i' 'I' i' i' i 'I'lll'l 345k1mr Sr. IH-ltin, nl. - 4 4 "'1"'H' W5 A 112 K Hurt 51. l't'lxl1l, Ill 1 if f A ' i i 'I I Al1'I'l4'H, Ill. l'lw. 'llll Xlw1'tvv11. lll. if Q g t i' i lf:-urth :xml lll4'lllllXN.1ln Eixzillliug Hmmlyn IQNQUI 'cf' . fl, lizul l'w,1'l:l, llliw-is MORTON SHELL SERVICE 1 Ol P FORT S WANNER BIRKEY S FANCY GIFT SHOP C IFTS OI DISTINCTION A DANIELS 6. COOKE b s BEAUTY BOX SALON MALLICOAT S BARBER SHOP i' CAMPUS BEAUTY SHOP 'A' 'A' CRAWFORDS SHOE STORE xmw KEENAN SPORTING GOODS CO RENNER S TEA ROOM PEKIN ABSTRACT 6. TITLE CO 1 THE COFFEE CUP y S CARPS DEPARTMENT STORE FRANK M WANLESS AYTORINEI e COUASELOR Tvlcpl1f-m- 5041 Sport Goods for Good Sporls MHVIHH' IH' 514 Alain Strvvt l'k'1'I'IJI, III Shel i roducts 'K 'I' i' i llfrlmplilwmmmts 411' Accounting and Tax Service KI-frlfnm. IH. Alfvrtfrll. IH. i' 1 Q i 'k i' ' Q Q 1 Fourth and Broadway Bui ding I -L K . 1 I'-14' I . Ifor . ll Occ-asmns K m' II 612 X. Alain ALUVLHII. IH. Q i 'A' i 'I i Bar er hop Tast andwiches and Hmmm. ml Fountain Drinks t t if KIff1't+m, HI. i' f i Cecil XY. LII'I'ISHIl.S Hair Dressing and Beauty Treatments 1 I'h1n1a' 2591 3,37 LIUIIYI Flrcvl NI'-fl-In. IH. l'1-kin. Ill. 'R i' 'A' i' i f I ir ir L-HIIIIIIIIIICIIIS wl- 'A' AIUVIHII. III. l 1 7 I ri K YL' POAPD OP EDLCATIUZN A Ort Pax r 90 Codx Cox '10 HQYITW C411 Z0 Phl lp L H1 20 Cllffmrl Ilhhe n Z0 xrf n 1 Nlusf lm In Hum: r Oswald 70 AIJNIIN IQTRA HON Vwul xn x I' :ill .Z 43 PALUI TX xx Dolls Bllfillf X11 W1llmm!'urk1n Pl D1Nlfi H xf,,s1 Xllss Ve-Inu Hlrslef-ln 91 'Z Nllx B'11h'1r1 Jiumhk N N A1114 ms 29 4 NS B I W x n 1 N 0 Iss DHIIN SIUlIh Nllss lvmbf th imxth P1 'fx 44 Pohf rl Sumnf fl 6 64 un Wlllum lurner Pl Nils Rehl Wilson Z1 2? '38 'Q 4 N Art fu mug, 71 Zu 4 SPC RI' FARII S s P11 'lullx Nu fufime K1 nm CArPTPI IA Warnu 91 X Is IX flI11l'I1f'lIH'lD CL S POD! 'NAS Huhm xl NIORN ax nmf 9 INDEX D mf-I 'Nlarlefnm U 44 46 Q4 36 6 Dullx Imo 29 10 12 34 Elgstl Ronald 29 ml Farnim Jmomr 29 4F 44 Fvlkor Bc-ttx .20 4 Fnrlmwn Jamfs 20 V3 F4 My Prank Robe!! 20 46 40 I-rlntz Don 29 42 46 'S 1 64 66 70 1JhnP'l42 wb u C l!lf-spin Audrm '40 emu Du no 0 42 64 66 bil umm .I'1n0t '30 40 72 Hicks Bohhx '30 Hoepfnvr Barham '30 46 rl Hohnstxfltor Clvnn '30 'Z w 5 Keaton Jmcv '31 Kldd Thomas 'll 42 49 61 63 68 ltvullpr Bonnm il 44 NT he-m Dmanna ul 44 JZ X11H'1rd PHYFICIHX1 41 2 'VI llvr Jvrrx 'il fi x6 61 67 1 or I'1urvl 'il 4? 46 4 ' Xiosor Dems '31 Vlusclman Stanlrv 'il bl 1 'N U-sswrx Irvin X1 flu 7 Ovki l Kvn '41 44 Onfv Pugffnc- '31 V3 61 1 1 vxald NI'1rx '31 42 44 rkmr Vhlllam '11 'S 68 ms I ah '11 4 v0 Pfelfvr Harold '32 Pf 6-dmror R bmi 'ZZ 4 47 'X 60 64 1 Phlllxpe Jack 'U Phllllps K x x2 41 w v6 61 Rvdlgffr Opal 'Z' Roevkfx IIUISK '32 42 44 44 4 R h Vkallx 'iw 49 13 61 fl Qchnmxdgwll Jack T3 44 61 GR Q mutt D nalri Vi ml 68 0 Qvhxx 'lrlvnlxaub Joseph 'YZ 'Z v Q12 Q em J x ph 'VI 4 63 GQ Smallenhfrger Qfmrira T1 4 4 nf t'lb0I'1 Juhn PM 4: Qlf x un S X 5 Q Lmi llldl 1 5 6 1nd J ck 70 -157: -16 D ble chef bmedme fllldlflx wb 6 0 D n 9 1 Deanna C Ivlxn 7 L Qprmgchr Nialgx '32 40 v2 s Ste-gmawr Rlchard T3 Stollor CHHTIKDQ 'R 46 SVKPHIIHQ n Alan '50 60 VS alters Sandra '53 2 W GISSQI George 33 Vhne-land Becln 33 0 Wuthxmh Shlrlex '43 44 D7 6 Zll'lIITl0TI11'lf1 Duck 'Sn 11 XXXV IUINIORS A7helI B xerlx '31 48 v0 12 4 Baum Wavnr- '31 46 49 11 68 Bvver Sharlonv '33 46 m2 4 Bvd Mana n 46 'W 2 4 Brady P'1tr1ck 3.3 4a B nw Glenna 'lx 16 44 12 4 Capps Don 'iw 13 11 61 Cnnlfw Bernafime 'iw Cox Bob '34 iv 46 Yi 61 63 40 Dvan D'1If in 46 61 68 70 Dnmor Sheryl 'iw 46 12 Dnhler Davlrl 'iv 46 44 48 Dufelmmer Dale 3 1 fi 70 y Bettv '31 50 52 14 Iwans Sandra '35 12 m4 Fehr Blll3v 48 .Ja rrlll Shlela 'iw 44 41 4 1 .Ja Plshor Dlannp 30 46 30 12 4 Fank Dlorfs '31 41 46 02 Friend G'1rv '31 Fritz 'Vlarx 'Ru 14 Celgfr David 'iw 44 48 Cmgvrlch Robert 'iv wl 68 Cnladok Allow '35 w2 m4 Cuth Marllxn 'lv v2 v4 Hager Pollx '31 49 12 4 HPll'llgPl' Cam! '34 'ln 42 4 04 7 Hclmger Janft 'Sv w2 4 Hess PRIFICIH '31 41 12 v4 Hicks Vrglnla 3 2 4 Ingold Jwko 'im 46 11 68 Kaulfuss Jam '34 14 v0 2 Krhy Julla 34 12 Kovk Janlco '44 44 46' 4 2 lvak Sulwa '14 12 Ill'1dIlUISt Madeleine '44 2 J 16 Inc-om Jane '34 1 N1cCIugage JoAnn '14 41 4 6 Moor? Kcnnvth '34 ml 'Worr Vlarxlsn 34 2 7 Winsor Howard '34 Onm Jovco '34 12 P'1lm Vlckl '14 12 Rml Marx lou '34 Rmcker Fred '54 42 44 60 61 64 Rnulwr Wllham '44 42 h 62 64 66 8 Qchmldgall C'1rol '34 an 'ichnflllbachvr Vlrgmla 2 .Jw 76 Schwartz Kenneth 34 ul 68 g9ld0l B1ll'34 D7 64 66 70 Smxth Raxmond 34 4 40 Stlmellng Wllham 34 4 8 6 62 68 40 Stroh Larrx 34 68 0 Taxlor Sharon 34 40 4 Vance llnda '14 4 2 Wwglor Shll"l"'X 24 , . ' 1 ' ' El ' , . - Lf, , , 52. . ' NIJ. lb .--'D ,,, " ' 3' , r P A ' ,H -V tj' W j ' f .5 D.-. 5 r-. , , .7. 1 .,7, NTS- .' A ':', .,T. 70. W' 'I' . - - 3 '49 J. .?.5. xl.-, ' -.' -2 ' ' ' ' ol, '97, ,..,5.5, Hx, C12 X 0- . 1 20. ' A " ' H H 57' 311-4 , V- v L - 1 , .V . ., w , , ' . - , , 70. " ' J ' ".. -, - . ,, . rrj, K .z, , nl. x .- GFI dj zu, 212. FrEt'.,' rv. L., Q ry rx, R gf' '7" ' ' xr A Rs hx- CZllIJl'l' gn, 21, zz. za, 1' A- g , , ' f J -,- - 25. 42 I. GH. mr-i a 3, ., 46, 51, -' ,- '," g- ,- 53, . 70. g 3 ,- r- -"- i V ' . K g ' .url , - ,--3. DL.-L . . t v " Dull', ..:,.,.,:,.aT, Hi .-.1 4 -' igf- 21. 23, 43, u ' , , , -V rg 54. " -, F Ugg -5 - 53. 54. , , 1 . ,5.,F1, .' L ' , - ,, A -. ' '. ' ' L ,123,44. 02. F24 3, - '- '- "2 nr. . f 1 21, 25, 51. , ' R, t t - g r r F , . ' L.2.,". ', 3 147,51 57' ' . -E' . e 1 - . 21, 26, 56, 55, Y M v 70' r' ' 0 V , r , ,1.,,m. If " . ' 1 , ', 49, 52, 54 ' A " ' .lisp .lu 21, 'L, 3 , 35. 54. 55- 56' . ' F Mig' G tj Nlf-lvin 21. 23, A at .4 3 I 'y jf' 55. I' - "- my M911 R -in 31, 251, 46, 47, , ' . , . . 15 .55.56. , - 3" L ' y.4. 1' ' - .i , 3.18. Z. 1 .',' NI'-'r t 21. 1-'13-ff Mm . .. . , . , 41 4.1. I . ' . l 'Q' '-- ' A - , L,1., ,uh 52, 55. I ' . Y i,"-' -,' ' my X - S 1-V 21. 23, 43, A ' . ' - Z - ,- , M 33, af, '1, IFF. , v .t , , -V1-3, ,y -j1- -',"V96-D' ur. ' 4 " L ,za 36,31 TQ. V , Y - - 4- 45- ,. . ' . f - 30 v , :7 . . .. 1 .H , . , . , . . Av' , 5.5.1 .v V K A v ' ' 4 I 48, i, , I ,I r ?,, x11.Wf-s1f-ywhnak+-1- 21, 23. 22 33 '36 A - . . :ru Q "1 "" A11-. 21 '."1.,'f',3, ' - .N--.:.Q,:,. U f ' ' ' f Vx 8 , , I o, 5, J, .14 T , os' , Q 52.55, I-'r 5' 54 L 1, 1 Jn "1 v ' ' ' NII'.'. 1 IMI '.,2T. A Pa , Y V' ' . I 5. ' l 70. i '.' - f , 7 ' 55- Th' " ' " f"- Pvt .Q . , 7, 7 ,52. , ' . , , 1, 13.55. "3 li 1 -', U 5, ,5.. 1' ", 48 mg, Hull 27. A -, -6f- t 50- 5 v 51- V - 515 W Mrs. f ,. L-' . t ' Li.. - F 1 , .' , . , ..., Jn. -Q x - mm 37' - Ha, Q . .. 46, 44, 4.1. . v v -. - . , , Q.. Jn, MVS- fl- . 1 27' 02, nn, 1 . z. 02, 05, 0 , 51. H .w .i.T. . ,I ,5.55,5. 1- nr. ff -,7.. ,r.. Lp, ' .. m,m1oy27, - ' - . -r -f- Q , - .7 -55- Mlx .Nl .ch ,U ,7. . , Mr, Huvltv 37. - 'f j - -' -M ' - A .' I - . fl, ', fu.. H' Q . , ' ' 46. S3 . , sin 3 W- 4 , 47. Yw, fu. 57, , . ' ,65. ' .. .. -f-, " ., f.4T,33 .-xr,--1.1, R., '-gs, 46. nfs, uw, 124. - - 4 5, 7, '1, - , , .5 , my rss. 4.1, 52, 35. 65, . ' , . , , rr, STA A i -1 , LJ. a, xxx, . ' , A ' g .. rs. . -l ' - ' 34' 49 Be-L Glo: 23, TH. k ' . ' 30. 3 l ff. ' Y 37. Bw-'f-1', Nancy 29. 4C, 52, L V . - , I. , 41" 52 K - -' ' j . l Bi-lx I, sk ff 29, my aw, 52, 55, , ' I ' , ,g I l I A T-1.5. . - f Q, 3, ,ea ' , 3 , 1, ,, Br ,a '1.., ,. '.ff',60,f31, ' -,,5, ' ' I " -7.4.33 62.64.6,T. -, . 0, . ,', , 0 12.5. f- . ,5.512,55. , 5 , .74 ' , 29, 45. 46. 4s. 56. g , , ', 7, 52, 54 312. 54. 56. B -' I - 3 . . '. 52. 54, 57. I ' ' Zl'l -' 125, -ln, 02. nl, ff' 5 . . 1' . U 7' 5- . 54' 55. 51 TY ' ., '-.?,r,cs. '. . ' ,'..52t55. -ff-3 Waldbeser laRae '34 32 31 Warner Robert '34 3'3 61 66 68 Wlerman Sharon '34 44 55 .36 Wllkrns Alton '34 4 '3 Wllllaamson Bettx '34 52 Wlt7lg lols '34 42 43 47 3.3 54 e r Rogrr '34 4 1 64 66 SOPHOMORES Aberle Barbara '36 40 54 65 Beyer Marllvn '36 48 '0 Bever Suzanne 36 46 48 Brshop Sallv '36 62 4 3 Brugman lvlarvana '36 46 52 54 56 54 Carpenter Marlene 36 46 .3 Castle Judv 36 54 .36 Clark Perry 36 61 Denne Duane '36 51 Derrv Mclba 36 J2 54 6 Dxckrson Denms 36 Dully Beverlv 36 50 Frerdlnger Norma 36 52 54 56 Gav Sondra 36 Gerber Glenn 36 Getz Elsle 36 46 52 Good Ed 36 46 Gremer Jlm 36 61 63 32 54 43 46 Y Grrmm Deanna 36 48 32 34 'Grlmm Ronme 36 46 61 6-J Hamllton Don Havnes Chrxstw 36 61 68 70 Herrmann Ed 36 Hlrstem Shxrlcy '36 56 .37 Hoepfner Suzanne 36 46 2 Holder James '36 46 61 Hosklns Bruce 36 31 61 68 Hunkler Darvsrn '36 Jennlngs Emrlv '34 46 30 54 56 Kelley Kan 34 50 52 Kruse Henrx 36 51 larson John 37 61 6.3 70 'Vlammen Adele 34 52 Nlartrn Harold '34 61 'VlcClugage Shlrlex 34 47 50 .32 .35 .36 'Vlead Jo3ce3 47 .32 33 6 Vloschel Donna 34 'Vloser Nancv 37 0 Nafzlger Bonnie '34 4 55 56 Oberlander Kelth 3 Rassr Judrth 37 45 4 52 55 56 Remmert Gerald '34 Rocke Gerald 37 42 61 Slebenmark Bob 3 Speerlv larrx '37 40 Strunk Barbara '34 43 JD 'll Strunk Duam 34 43 1 Sumner N1lcha4l gl Svsedberg Eldon 34 3 Tanner lavslznce '34 31 Taslox Ceorge '34 3'3 60 6'3 Teubel Daxrd '3 1 Teubel DOFIS '34 S Arlene '34 44 Vance lawrence '3 42 44 6 6'3 6.3 68 0 Vrerhout Rob: rt 34 42 Pl lte Pat '36 '3 42 43 Zehr lvnneth '34 44 40 FRESH NIEN Aronolf B1ClxY '38 34 36 Asbrrdge Marx Jane '38 39 34 Barth Jerry 38 40 70 Blnkle 'Vlartha '38 30 32 4 Bluhm Ramona 38 50 32 4 Brecher Anna 'Vlae '38 3 4 Bredxne Jeanne 38 48 .30 32 Burk Carolyn '38 .32 3 Clark Kathrsn '38 .30 32 34 Crumrlnc Eugene 40 Dawson Donneannr '38 0 Drake larrv '38 40 F0 61 63 Dufelmeler Exelxn .38 46 48 3 52 4 Elser Garv 38 6 Exelslzer Dennls '38 40 Flsher 'Vl1k4 38 40 F1 Fleming lmda '38 46 48 30 54 6 Frank Anna '38 30 '4 nk Carol 8 "4 4 Frank Judv '30 30 32 34 36 Friend Call '38 Gardrncr Carolxn 38 40 2 Ce 2 Judlth '38 48 32 31 Grether Marv '38 46 48 0 .34 36 Grlmm Suzanne '38 46 0 Hancock Gerald 38 43 46 48 Herser lee '38 46' F1 0 Hlrsteln Gare '38 32 4 Hlrstetn Judv 38 Hodel Ilse 38 46 8 Johnson Har n 38 Johnson Suzannf Keller Eileen '38 Kennel Chnton '38 42 3 Kreser Alrce 38 Klrbx Jerrx 38 46 61 Knapp Bewerlx '38 '2 Knapp Nlerton '38 44 Koch Thom is '38 40 Korsmexer lrllran '38 4 0 61 68 4 3 Llston Joxce H 2 "' 'Nletz Karen '30 30 52 'WIC-ur Richard '30 61 XXXVI 3rr leland l46 ' Oberlander l3ob '30 Oswald John '30 68 Pflfdcrer Janet 30 44 30 32 Pflederer Karen 30 44 0 Plattner Karen '30 YZ 73 Post leland '30 44 Poulf ss Phxllls '30 Rassr Alan '30 46 Rlpllpl' Fdvsard '30 Roblnson Phxllls '30 44 2 Rocke Grrald '30 Saudcr Earl '30 31 Schlck Ronald 30 31 Schmrdgall Judlth '30 Scbock Blll 30 61 63 Schupbach 'Vlargaret '3 2 Schurter Rosemarv '30 32 Schvsarz Janeth '30 17 Schvtarventrauh Krnmth '30 I 63 70 Smith larrv 31 Smxth Rebecca 30 4 48 Spennetta Penrv 30 44 Sprmgcr Judv '30 52 .35 Stcgmaler Joan .39 Stephens Donna 30 2 Strrratt Vlrglnla 30 Struhhar Sharon 39 2 Su edberg lots '30 48 30 2 Tavlor Sandra 30 44 52 5.3 Trller Jovce 39 48 52 35 Van Nattan Dorothy 39 52 53 Warram Janet 30 55 6 Wlneland Jolecn '30 30 32 Zregler Jerrx '30 61 63 0 ORC ANIZATIOINS Cauldron 44 Phxlosopher 4 3 Chorus 46 44 Band 48 40 F H A 30 FFA 31 Pep Club 'Nl Club 33 GAA 34 3.3 Llbrarv Club 36 Latln Club .36 Catxxalkers JI ATHI ETICS Football 60 61 62 6'3 Baskftball 64 63 66 6 Track 68 60 Baseball 70 Grs PF 41 .. , .,r',rr. -. -17. f,5. 514 ,,- es, 3 4.3. 51. , . ,r4. -17, 51, , , . - , .',r1, .4 , ,., . ' ,. - ., ,5,52, ,, .',r. -- , ., 7,r,r',55 '77, .'.r.,','..65. .. ',4.5o,5: ' .. 7, 5.,61. 62. , f .7,5. 55. 56. , .' . , I ,52, 54, Unk, - .1 7, 443, 543. 52, ., . 7. 7. 56. 1' Z h, - . 7,5,53,r1.62, . . 4- .7, -, 7.55, .T0, , . 1. ., ', .7. ' ,. '- ' , - ". . g 15.55 wh' , .,.7, f, 15052, 56, - ., .,50,52, .7 '. .. -, "' . 4- , Q ., ,.3,52,54. 4 - , q 57. . , ' :., , 5743. . . . . .50.52. , .. .s3,5',55 54. A 56. ' . , ,, , .- '. . .'. - 4 5 3. . , - - ..,s3 , p, ,'4. , --1, .,-.F v T, ' , .V .. -.4.:-.43-4 ,, ,1'S. . - -, . --.1-3. ', .., 7, ,55,56 , ., . 4 . .5'2,:3. ,' -E H "56- ", 1 , ,5',70. , ..,',E'4. 4. t, .'.?r.-.gg ,U g.,:,r-,r,56. . ,. M .,5',55. P " ' " ' " '. . . -- Galbraith, Norma 36, 49, 54. Day, Charles 58, 56. Strunk, Gary 39, 47, 61, 65, 70. V. ,, ' .?,5.55 , . ', gre, , ,ro, , , .,',','. , ' ,,',54. ,5. - ,n , , , P h, ,', . V A 'D' , v ',. ., . . ,' . 'K N , ,.3. ' , , ,:',r. 3 .px ..',, ' , 3..,r,r'.55 . . ' , . , r. ' ll' C.. Y ' , , 5-,T. ' 4 .- ',5. - 3 .' --4- , .',f',.3, . 0 4, . - , Fra , :l,,52,.3.5s. -4 -14 - - 56. . , , , .. .mn ' ,r',r. F" ' '..', ,F,52. .4 , ,5.52, - - '. . ',r. ,.. . .".'.'.55. ' . .. ,5.52, , . g ,r. 54. - . , ','.55. ' . 1 - . 3.3 T, DZ . ', .',. - 3 j.,T,5.56. .- 7. , ,c' 3 7. ,4f3. '. '. . .50.52,54. ,,,f.T', ',r,',f. . ,,4,56, -. 4. 4 ,g 7, .'.7r,5. 4 ,63.65. .' ," . , '. .1 . - 35. 46. 52, 51. - 4 , , ,5,52, 55. , ' .,52. 55. ' F'- . ' . ' .'. 5, 49, 52. , ' .. ,r5. ,',' . Q . l , ' 7. ' , ,38,T. 3 ' , 1 7, 48, 50. , 4 56. A ',',. ,4 ..". . .70 ' , .', 53. 61, 68. . .. , , , . , ,65, 743. . 5 , 4 ' . , 7. 5-. 55. L. , 7 7. ' , 7. 56. ' ' ' A, 3 j.. .. ' , I' 35.5.5.3 ' " , .', r, 543, 52. . , ,55. - ", 7'. . ' . . i1.f' 7.


Suggestions in the Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) collection:

Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Morton High School - Cauldron Yearbook (Morton, IL) online yearbook collection, 1973 Edition, Page 1

1973

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.