Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ)

 - Class of 1972

Page 1 of 310

 

Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection, 1972 Edition, Cover
CoverPage 6, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collectionPage 7, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collectionPage 11, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collectionPage 15, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collectionPage 9, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collectionPage 13, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collectionPage 17, 1972 Edition, Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 310 of the 1972 volume:

i?Wi'3 wi -zffgtfgsw, ,',.w,q.1-mymw H A rw'gQyeEL-Qfwfgaifswaawu-g3wi,y4qi1"Qf'1Q, -53324ffhwiqrxfaspsfaffzgp1-gms 'ga,.,..f4,f.Q: ig fi, .:g..a 2w ,4a:fwf.1:14et.-W., 1,19 p:v.L,puAm fwfr? fi " f 2 ,hm af--4,-Sffrkf 93019 VL- Vim Awww-Y M-4 .- QM sw--J, vx-f,..'?-S: , 2 ,m,..v,ff .Mi .Yf-rw!-1444,ff,B.q 'av wx. M Mg vm.-mn, f..w,4f.- vrfrvkv-::s1fU,n-wr. .A mm mf, 'iivmsvf-x-ful. pmw, n,.mm- ff! wwil--Mww.W,:4-1-441 Aw af un ww- M, '- M- lv S-QL - Mu, LW .L-W .1 .,, J.. .M,,v,.. , WA x any M 0, . .wA.Mf,4 ,, .vm f. Jswm, . M . .,-ww ww W x ,..-.M-fgk--,,.,,,-M... f .. N. X. mf .0 ,mai , 5 ., ,Q,.,.4 X. .-.ww ,www W, ,N -M My. ma , ,. X . .MJ N fm, '1 . -. . Aw W, ' Q 4,1 sa wmv , 1 ' w ,f hiv' xemgmsm, 4- iw -3,4-falwxww 'f2f:f,i'1'frQ4-A-2r'3231,gz frifwkw-MQGM,-.M 'wg'ZXfwV.m5fi wr -M -n v-mm wXmQw.?f.qm me 5-1 ,ww tg-3'4aSfqwmT2 vel--f Hmwgqffzfzgig ww MRM? Si' fggfhtfazgzhffafg wwfrfb-Q9 MK: -5353A J K W .,,wvm' 4WaA1wwm1gM?5?f1--if Fwiwx' f:S3?'wF-'fQsfgL5f-5fM1h- vim--x' df Gmrfqwfi--wfw wr we w'Wv.v45?5eEQm? Qwfqwaw 32.1 vf.:Qgf?5fNUMff H58-yiSfs1:d'pFM?2v'sf Q.:qa2w.shM, LSP' "2ffw-'+M"Zf1Qf1'L3L'.gr:15?137wWx 2 , ,L Swv- ww-rw-Qvli-1H16m4wv -f' wi NEsmwv-Q.Fyvx2i?iM?sfwwYf Mmm -NZMS, mgif?Y.3m.frzw':1fi iw .Mein ,fgg 6, H--me-.M cw-ik ,L wi?-we HmfwMfw,m-hegm-1 'W-H-1uw:v'1..wgf1w3f5gP1 gy M11-4,Qa'i1MFwf?,:a-.'?fS.6pvwQWm,.f3,e v'J1-ipviwm 43- wa-Q-Amex ,fry ,gm fx,wg5,-W-:MM 19fw-dw .0 gwgssfgfxi, -wiv. +Fw..4a wfl A M sslmnw-ev:--.,fg7wi5, wg, wmeggimv-M15 .xiiw ,N 1-zfvqgglw-UQWf,m,g,m-31.5-,K-XQ,1q,xf5-1kw.WW.i gy,-,M wg ,MQ Riff! f was,,..wmWf.v'E.- 1f,3HiwLQ4.A,gsgfsqfggfgfqs: vf gwiafglg,-:QHXMQF-ay, wg552fwm,ew.r+'Q 'figg,43?-:QM ,mfa-:agf'fw,+-215'bsfmgfifgw gfxvwykfgrev' Qing n,.J:ugZ,'N Qw,fgYQ X5-1-PM zf.pfq,w,gwggggwv aiR3v?Q4Q,24 iW.,mg?5n,vfWQ,iiaf' gui . :fx ' ' - as mg? my Jw -g. ,ge , A X 'ii-1 we. f M mxlrwg, ,QM 't+J':p,.,m:f . 'mfywf ,- -1 W1 ww- ffe,vffWf' '3??!z1:QQi:-f'w'w: , ,,:4ef.:4f,3,m-w-5'2?1- :Qf.i1v2i5-i?1fA:w3' fre'v.:4xkgg--22' kv-R . 21 11'-.itigv lffgga .1 f .ga-"Q fwii 1sf.Q,?Q,x-2' wx' ,Sf-H2 new gqgmf -wig' : ,ws"ifkZ1f" ' 'mfg :Sf ...,g,:m9 um SW wigfw-qHnl.s.af:?g' 5 Q ,g,.wr Rff-f,,,1,,,.f,-+Lw5sf- ywfw fy.s"-.www n 2fM gg1 1x5'iaf+n-263111-,',faf.5f -wfsiglwggyzffsiw . ki 'A-6 fefmz?'s,,L3av Maia-s 1 gi w-'.',f-Hifwviffx-1' 1:52-r-,ifsbef.H1'fN"fa---zfiiff-4'Q2 'W TQFQWX -'Si'f?nd'::'a3f1y4kui' Gu'-ggw sflgizfffmffKm:-+"ffse.1ri-6 swf 12+aK1f'-9511315 rfbfiahgs wg?-,faiigziifq,:E2wfPEE1,v1xii5f:SH?x-fe? Biff-A311-nfggi'?5:-h?:.ff4 ff: ai fr M 111655 :Mft " -A3317 'Pff n Q xx: - 5 ., M W- , ., , v , M . LN. K . ,V ,.,, ,. W WW. .wwf , X, we ,u , .f . , I WH e.,wfA-'. 1 ww 1. 4 1-fm 1 5 , Y ,- 1,1 ww ww 4 w,1v+w1,, M, ,Q lf ,,-wwf-, Af N fu, n 'xgfxxgxa ' . rw-A-ff-1-Az "3ygq0fW543"2'fxfm'-M ''lmSwM-L2H1?MW"fgww ,M al-.W-wifwfw -N ,i2""0M,Ql-M QmH,LSfS5wwMg+,g ,Ammw ,fgvm4W,,qm, fff5fN,Q,-15?,,g-?5'454.gJ39,555-,K 9,5,..Kg1pM,,.Al.k.pN!iv-- WMS 4,,,:.x,..Q.m,gs2S,,g maefw, gi, Mk ,if P' Wig fx gt 5+ f M wM?f?4L N M525 jifgv 3wiz?'Q411,'w,2M ' 8? QFWM ,Qi-wfylw 'yfj wfy'-M MMM, an Mm. ,, -Msfigl wff wgWW-RfswW+wQiiE4444aW2Q,g,Wm.-QI,..,w-Mix?'qwm.1.,,swy,1-:W.ggQ,?fgaw,.U1Q.,h'-'X ,f Lf, wwa1Q m+ zWa KNEW Ji A Q-im? ' ' E435 ,mf ZWGW. WME5 N Q. ,M :fini kg-Wim qwr' FZ" QW f' , 5252? gag mm: krnmy my 'Jn ,msg sm yy: if Num, ,W-xw, A ,gm 1 gm,-u,.1Q.,mv4,5'ff:5?'a,,af1,xx,5y, ,jg gs, ,pw ' Wil 'LQ KL Zz? WQWQTQ W' 5M2w?:wg'a Wg' Q! ,Q gx wfffq,?,f5g55E?1tjf5wgfi255f4??g155'QBifQ3l'!1frju'3.vzHfigg41QiQV WMQQS :LE Mm W I if ,,,, M A 1 J' nw 'W 'Q-'W T23 " 'x'-'fDNXf1,v- ' A feky'-'r'3"'ZJw wi: 'BV H1 1,-JM ,v.'wfvw1 Hmm ,M 'L '- Gwfaf v'M'Hfr1".,,u" ,A I hw .A:,wv,u, X In :M Jff :M ,fm is w..,f,-pw - "M v Vu -M, , .pmyp mqwwwwy. ,,w-V 1, W V nm A . ww- mn- H 'X V. 'wmdxfz ,fsvwmfw W,-fr 'mu be iw -A in sm- , Im 1 ff '. A hw, , --Qifw-i'f,f mg'-Y-wg:,"L w0!1JL':J', wk ,ww-as 1,.',1,Q,r,5:,bt,m-,wg 14.1 1','q'ifN'W19 W-Wg, av. H, w..,f,.,x,.t :wfirymy Q 1- wwf, ,,.a,,."-1 :w-,.1-q,A- g QL 2 W V W A , .. .f Nm, , 1, ,. ...mb 7, ,- . fm-, ,f-,K 1,,m,,4.t,, W -,J 3 f,.,Hfggg.f6 ,,w,,,:, 913 1,w,.L.,H:4q.' M gw-2 ,. ,uf g,4,g',K.,gy,, W5 ' A E 'V 5' x 'ff' E y'r'i-SJ wwf 1 ' 2? Wg' ff' Y Q? M Wifi'Qiz'm.5'i:'7fEf-M4-f.-f is iifzwlwl11535-E!'?'Sff'wRQM-:EN-Qu'-:J if fl, H' -: . ,':i,m.':?zM1:5,r ,wwf ., ,, f,,mg1.fggL,,,g,M,,.,Jw.J QW: M ,K , , ,, A , V V ,. g .3 ,M 4 ff ,Jw M. fm, fa, ,X ,,.,. ,.. ,, .. fm .,,.n,,J.f,.kQ,ham W -' M-A.1m.Nw rv W, , as z-fmalef' .pay ' qw-.,,gf15-A , ug,-:Agn vw 1: fziwff'-W' ec-'13 meg ui -M 1, 3, wg. 5,1 :ef-f' ' . 'vsf--:L-wz-32---Liz w3?..u- , , W, , ,. K, , , . l , . ,.,, ,lm . 4 .Lg ,-,,.f,,v ,M ,. ,fi U V ,. , K ,,,.A,,,,,,,M,,,,- ., . ., . ,. . W., ,, -- W 'X , 1 1 x "'?' T, '1:E?if-K-gb,-1: nfgqffi, 7 ' Q 5 r ,K Vg. L-15:1 ,A 1 11, fa- 5 , -' ' 2-" '4r'.' 51 e ' Q "' H x Y am we Q32 ,442-:pe ,ry '- , ' 25 53: ff' 1" fjffif ffg'I,x'f1, ,Zi ' wffifesa, , Qi-I " Fix?-2 ff was' f- ' " fmgmm Q1 ., ,, .Ms ,, w, .r saw, 14-3-fdwyu-Q N 1 ,f155gw,m-W-.mg .QW qi? wg. .1+w,,M3-2-f.m?.ffmQ 419.142 J-2,214-syhgmbiilitmwrf:faw:sw:.wlvwfv-,..:w5' S f,siw,.:mf25f'-ffEfa,'Q gill 4 ex, 'fer-ggh?f3:'r:lkfuif1+ifg'Z 5-fm-L -'I . v3.12-539 gf fx-Agn, :qw :Q xg, :q,-fry-3 awk, ,gwzzfw -,f -z 1 we , Af 2 542+ ?Azi'1fi ?1fwff"f2'i 1 swf. f H' in ' gm- ,:.w,...f, ,fa ,-:pdf .Ap-5f,q::Q.f....4.HM w.-1.-,- - -y - - ki ,w'1,wr mg gfiqims ,HJQWAPLQ ,M ,MJ ., f ,M M -W A ,S Mlm, W, ..,. .4 In 4 m-JL? :ww A Z vrfzwsusb k-fz5ff.aQ1,f,7g.y..m1?-ga:,s',Q,:+, ,ff zz' f:g,,",-Lwivjvtga 5:19:34 '25 .yn W 1 , wk W Www g ,Qki4 ?E,g,,3:y.,gW s,,,k,,1,.,gp3, ,Z XWN .x.,5E,-Lwil M A I K x X W 1 X52 531 fXI5.9'4k? N f V "5 fa!-455 J. :frm-23117 '-vw:-':,iw+' -1' ,ml 5:1452 if-w.wf7w15qea-H12 xiwww.-wvml' Q, f an ey:-:1 - 1 fu-g 'TTY-.5 .'7f5'5ff'3-Qvr',PTf",Q3 TP "g1A25ffGf'?"J wffrk 751L1Qk'-Q,3s'4l7'?Qi,5F5Q'Q TWKQ ,rf2,v?'i51!'ifi Q11'N?S4f'Yl 'nn 2' S N 1 X 1 .2 7' c H. A fy, za 1 mF1Wgg2.w,V,m.Si,-vi' 1 -fssaaiiizy Y sg 7:1 ff? 9 fwmnf M e xx w we W rr L 4 M N- :,w4.f1,' vC.Mw,x- 'WFT ww,-ff' 'W .1w',AR,fw..f7m'91:f .Q ' ,. W ,wi ?'W'U..wf- we 3' 1. WM' mwL:,3:a, ,?,g,, fg4,,.4Q,,,,J,5-ixW,5,3,q-5vf.A.,MEw?5,2 g4f,55,,gg5gEg5XgwANJVWQLCQ-!:,IMmi,,. , mf, ,WM V ,i .s. ,. , . w 4, .fn W H WWI? H' iivefgi ww'A4fQ1 w-xwswf U wif - 1 1 , I M L 1 'N v ,Z 1 v A Q .- A X 1 w 9.55 Q is MW? tiff ms em- .fc .J ,A,,M,4, ,- 14. .HU ,fm if M 1 ,Y J.. .W MQ if Mini,:',.,U.,'fi:,x.1.4 Mgf?1.,:.L 54'-"W, 1 -and Q -' f' :.e.fw K 254 -:Q aj'-" wvw,r::M.4 fu' wzfflg weiwzgewxwwig ww, A--A 2, Zwfxk. mfxspf .Q 2-' ,Z- 1:--'mm .J '- J- an . bf ww ,ff .- .1 fl-ff ' 1- 41 -e 1 f ,Q ,W-13,5 ,A .. . i.,gg.1.5 ja3gAggkg,3gA3k,f -A U-Q-iz-3Q,.aq1'3m.p.'.:::-,1,341Mw,,.L,2.:'g1zg?Q'2.'v,,'f.:.,,5.'-Kaff, 1- Q ,px ' wr- +5 rf fx., rv -qv ---'--fY:f.2f.s-. MM M45 sf L'--'Z qi:-R ,1, P ' - - fv A " 1. Qt. .N-x 11, 1: :mf ,sfgvgwj qc: ,yi jg, 1 an .7515 ,., ,.... , ,, QW .QU A, M. , 5. ,. . . 4, .Exif .321 .ggi-,111-.:?.g'y1?gN 53: Eff .4.-fiLQEg'gj,g , 9 1, :Pk-:iff -mv-xf f' wg. X' i:.af'1v 1 D'-wr,-.q,, - f, -, ,,.Y,5.:,.--,W 511. ri' ff f'1",'5if'?2W 1 '- 'f,'-vC',-f'ii'v- : 'Aw 1 ' - rwaw. 'gf-4-nerzdl, wk-,V - X .,, , .. ..... ,V .. ,ah ,,..x2-,fm-H-hy ' 1-av: J-1:5-,i,.: 6 . :L , 112 ff, 1 .' v .eg '.fl,1.1 Sz, mx, .- vig, , K .1 111 w23:1.ff'5x?:f': ' 'EE355351-Ffgaa3fw5?554j'fif aa?Y5,3g5Q'f322"i5PfP'1??l'f'fY --if-W ' ,5i?1,u-1- -.Mn Q 1w.'+ . ,W .N , .A -A W. 1 v ' v-Af fi wlbff--?E'f1fx:'mfiwifk ,L 51,3 K 3 X ,,., ,.,. N-N, ,Q 5, QQQ ww, gm, f,kaf3,,m5? B My ,.,. ., .,.. , . , x .,X.-WM :www1'9f:4,im.fwk,'1:' My was sm' if-'ss'A-wX..,!gr'-2-w,,:',,,+lpxwg my-f +,:.w,:,,. A, .-g1w,,.g.. A .v.f5-m,- , ,, ,- QAM,-X . 4, wr wx .2fim:W:sf1-sw dv- swfiifvv- wi-mw1.f12.f, 12 11 W Y Nu, aw HS fir M551 , wwsw, new 1 A ,525-,m.??wf,5.5:r'Qfv,5gg?.11g,EQ,5 may ,g f ffl,-,mfgf 51?,,Awfg'2f-51351 k,gx.1,,1,-wg-.,,, -W1-,,q,,,. wgrfi .vm -fww, ,,Xy,..:.:r,.,f.,M, M! -.4 W, UQ.-.,-.y,M,...,P , ,. 1 Wqiwv- 5,.1,4,,w.-,,.N...4-N, X, x -. ',,,J,M , .XV , . 'WM ,, W. N f ,M .V fx v 1 fm X-A u W ignm If sis,-AW ,,y,.,1, M- ,, .Q ,-,. N 2fm,zH!fia W. Q5 v,11Yx'1:4. A , af v -2-1, 1,,1w5J'w V, fm, Liv- 'Jaffa ur,-Q.rffff.5,fiti ,Mk Lffmnvg--ggwalfv, .ww mg, M Mk W,a4b,W fffviwg, jfmmg Wag. ,j7fi3..Qi, ,W-N1w,gm,w5MMMfi55444 rw, M933 4,zw,4 . w.."'wkf- YK QL f' H,-M53 ,5"Af,,1,w,' ' ,K pf g,yug:4g,aW. 114 Q., -15515 Q am v,1,3a.w, ,, ,,,y.',.3, ww. Q-W. 1, .1 , f, V , ,,,,,, ww ' 'R N k Y :,1F5A,531fg:wfg,rf,q?g3i.yq,?,, 3fgw,?tf7igf1,W12LgMgwIr,g4n,+WMM f1.,4?W,:.,k2.W'xZfwS"fs vig, 5, N4a,,M,,,,: 3,,M,kW,,,, msga5,m.:,,5,iU,5,'Q?a.,,X,3Mqq,,7, .,4w, gWf,m6,Em..iBp5eg3jQQ pgffggwy, A ' 3' W WP' f Q4 A7 f ' f :QW f?"1N35'f5FH:,r' ::qf41i:f'f1-gg 'gym-'nfmag img. qi mifdfxh ,,,i.:15fWfSM3w 'gk . yn Ensjw- .W w.,,6-,iwiwymi i.f.wTsq,.s,,k,,J,,,7WiH i,,,H,.kQj5Qx,T231Qkl,M x f Az -,ffl f .Wx :jf ,Y 6 3 X29 . g.4w44?4ws-,3.-911, ,vig G ww ,, AJ, 15 W 3-in M '11 3fif,,,, ,B -,ww ..-,lwslw ,H.,g,H,,,x,2g... Y A S ...,., .,.,,, , M H ...,... 4, .,.. ...,..,, ,A ....,...,.. , .,... 3 ..,. V M11 fn , J K mf M www-H-Aff wh xi Hi + mx ,hf ,Y ,4,.. f L:5wvXeLf5,qz,:,3N,,QP,. ui 411 HJIJLQQ.: V5'!r5: 2,1351 F21 EQPM-swf: gm fgizqflfifg H, " ,Q 55 ggi QW, 21.155 5,5 453 f5S59rEiuE::13EiQfwF'J5 FJ'25ffliTM'e5kE?'3'W .ww wzhel Q A . 1 .ww-'qw Wav' lv .-iw-Lxfv-1 ? 'W' .V w,25'1raQ:' an 125'-Mf' fem Awami! igawmyw A ,mQ,,.,6,m .mf ,w,1,wWg5fA wa ,.m.X 4 Wwsfsmf ,M Aiwgk. ,A .Wa at Vpgexl Q LWMWY' wx :WW "W,'f?1s'1c,3'r,'7SifU3,f'f mm 19:35 is gig ijsesg 9555: iff Yip-1.-:g,, W ' L' ' mf. 'r Wim: ww 1 ' la 6 1 S me r M - wwfg.,-v 1-:,x,.-QM-:ff-1-f ,, +2 A - -if E, Z.. ,F ,ix .,,. r . .-,, Kg ,-,v.,w..,u-,1,,qff:. -wwfr www., -w1M.!-,M-Yf'R':.w bww-qje-gm-,ri-xgw GM5. , VM, , Q , ,.,, , .... ,,,, , ...,, ., ,H Q-rM":,f1S5fF W. Jf' 9:15. .,: A. iw ma' isp.w334,z,-'sy sly Wwuz 141,41 .Nw X.g,EK,x,Qa.k,mL ,M 'W v- S, W", A JLV4'i1'f.J 4.511 ' ' 432 I ML- "i':lv". -' .N ' f' A19 H355 'f .Ek .""f 'X P' 452-1 " Tiff ix2FEEfW F - f5E,,v,1,ffvN .4:f,:-,fm w. ,ww flaw: wx-L1 63, av :Q ffalmg Q he1,g?y1gMgL,.Q7fQ35,3gW,., , ,M44u1g.. N..-,Z rg,-,km im 1 "div, Lfkxy. if ,-4 fe fm i , .Mu Jmwifi. -LT Sem H W 4 Vi A.fUdgz5g1'2-Q,54N?x:3f 1ff:gY2,1i ' "5 'L -vii-.1-1saqf,ff.,uyL5., fn f- uid. tw ,feigaqp f, , .,, . , A, . ff, X . ., ,z::i,lW5,1:x??gFWA3g'f Q ' ,pm --i w 0311 wg wowg'igpwwwwf'mfifgif-M'fw?wg'-,'ffW- Im ww-nge fvw X11 'lf- AiAw,':s J' M, 12 KX, yawk nf 1 my3gg,.:,, ,X 'PWS-5 vii? 4' lieu? + ., ff .,,f,g,, ' ' 5.311 -K F 4. . ,. . ,nf -,,. aff' V W w:'ivq'4e if 3-14 ff .J. My V' X1"?,5'b:, A , "inf - 1,,1:11gfiA5fi-15 1 H- ff"+Qi. ?fl'?z?? ,iw Mr S HL W N F W uh H 415' ,Qywn MQ Ain 41? TMJ 'Y' y W F '14 ' xiii' :LF wma' 3365 ,g?,V,Rsg2,4g mgfwwia-Wwisvf f-'iff Fx P231 1 was fl-f ":jis?f-Yffydfx Rig! grxqijflx '5w'f0fk'5Qi2iw'wfEwfwlgfggf. V W,-.A,, W, w .M-. Q,-mms' "N:.xmw-,mf ws My-W in-L, ww. ,,L,,g4'q',5. W , .5-M12-,,.','J5Ai+' ff. .,,'19:,5f1,,44fi .ivy A . N . , Q, ui- v?ru'yH J '-" yiqyzi AMN wi xx Mix:-.M -4. .4 mm- , ww Qifiil 33,5 -2 viiqsiz V mis? S1-av' f if A. ,, W ffwsegmw 1,-.Wm ,avi Q ,ww 45. -N, gwfvf-'H 'vwmm-fws:f W 1f,?QfMW: xy ff . F gf' 5' 3 jg ,+. uk W W, im, , 2 1 135" f ww Mn 'M ii P Hmil' ww f 5g1r'1r:N1-1-,fiigffzaaxif,ia 1 MN, '.,v1?,g -mgaa av : f,x :,g.fi- '- M " A'e:H-M:w42s,2:Qe27fs:-wifi? ,, Q, , .... L VF :SE Q g" SW L, . l 1 i j 2 lf' ,T 3'-"'s.'I,'1-', A 'Vi 5 if 4" 612 24 , , :L Xi" ' 1.f'.-, TA", 1, Nmj z 1- -.f' bn?" fH1.'1.'7 1 1, ,, 'nf 41-QQ, 1- ,, if ' ii J ' f -. A N , ..... ff? .mglvbff if ,. Tw .qirigt H i fyz , , Lia .M fig, A' A .Jigga QE , I J 'R , 3 , , 'Tiff Q3 s 4. xi' Sw ff 5-up ,gg its L " 7 -'Qif J f' . T ,Q fp L T A Kg Haifa? 1 sta 'Q ww fi 5 we wig? if Tilaaif Q W I? , MA I gg .519 sf gijiuf. gpijmyb J L 525555 5 ff Q' 5fwi"?igfH? H is fs? f A .Mgigg iwgf 2350 x5,ff,fQ?'5S5wpfg qs-Ka, Kiwi ,v xwwiq ,e1s,yf?R Q ., W '51 Y' BL M3312 , .f,,4'i'i , ??s2!ifJ7,v,fb5Q 11541,-2 ' I3S.u3f3p7Y k ,'CwffQf3Q,f,:1x-mil, MQIWX' f. , ,git 1., '1,g3,., iiflydm 2, IW, -' gg V, A - . 1 E456 gk Eggiigiiiigx. if ia Af 33592 wwf mfwfgvb 5 f A Mi fgggvgiwmf ,KM A def Q3 N KES? X 'Q 2 r in 52 bfi f wg? -J? 'S ASQ Q, H lwwggi, mag, , 3-5H.x'j,ygg"u4v2! 3 2232 my as A be .? 7 1, MH gf- Aqiwulfijvkx 4, K K X at if Y' 5.--hi ,VS Wi we ly VS 'gg 3, ' 1 .5. ,vI,LA,Mf I .11 w i. x, , 5, JL? Wg' ff ff 'L'4 ,.. 1 K Wig Eb? 3535349 M 4 ff R: vwgfh EW? MW' ff Wm f Wywii v W wg gg aff Rs gg? EQ gxw1iA wi 'Qw ML 3 W 6 un ? f gglmi wi 'im K if 5? s y M ' V " Y M P34 QKRHPXQSWQL if 455 his ri ik m y 1-in V' ' hs, h GH 3 X 'G SYM H1 ww Q ggi? T 4 1, .Q 63,iqf?iQ,s,'.iii, , , if QL , Qnggg, iff! igfgfl in Q M f Q2 QQ fi Q i - if - 5- f' fm W' N? , , F , ,f1L:wf Va 3 ,l W 1 ya. 3 4 11 ' - f -I 'Q ,g vif :.,, gf X im ' A f " S y AW lg " X G ,' f Xia p y ggi? it gg 5 N 5 5264 Ai ,O , .1 E hive, 21, 523 Aa n 19 ,1 XM gt g My Wfexy 10 Qi ' if ,Egg Aiw W ff X fw f Q' Ki M M923 MYV 7 FQ w + Y' r 3 V294 5 W xzpfy mm 'T Q NM f, VMS. M .las " 9? ,fa gig ii as if ea WM . ' 'Qi w h ww fi? A 'fi W e 332 X 91' ff, W 'Zia 'W' wi 0-su :Y ifyh A .1 ,Q L 'ff 'fig J' ww fi -'SM we . x ixi f ' 1 "' af ' , bai jm y 1 . l Q i iQA: 5,Q,-fi A vii i ? i f ' M f g, 4 5 -1. S 'if 5' i-rf N' A? ?f"f'fL, S ' ' ' :: mf ' n. 'L " f Zig' -ff l: ' - ff wwgflgfg QM Q M K i .f Q .Eh Q 2? W 11 N- ?ff,3W', ' 1 f"ma. p M. " '9fr.gw:54, wf ?M . ' fh J:31m"'1 f iq f' 3 1 we 1 A Q5 4 r R 1 6. , - f :ge , ki J' x "' i if . Q H2 fl? 6 QW f ww -f 1 W 12. 611 3 '3,m +5 mg FE ? 53:59 Ms Q Q , 1 5 fgv ww iw A A , 2 . my X 'W :Q k g' If A, 15, 5 f 7 16 H, 3' , x 1 ' Q ia, i X M, , 42' 5, ,ft ,Q gi, 33 gm Q A ,ffm ifqf y 1 . . , . ff-Uesi di y M . .Ex . , ,, .. , ., . , .V ,, , ,, W , A, xg A . ., ,'- J G QV mxa ' ni my "H "'L' W f?f'u E? ' t3'fa'k"'1 QL :Iii V iv' ' 1 59 35, KH 32 A ffiffx ,si , FY' P55 . f Er' -'Ye ' "9 :- L'5:'k'bf lr .fn Hf' 3' Q 'P z w s 1 E x , A 1, X Y 5 bg,'a.2fwxgw1kgqM xfmik yh-9Xf3f'+g5g 1? Sk Q ,iw A-4 Q55 . ? R223 Mn? PM if fi Q5 Ma, be 1 H if-if ,. . 1 21 "'.' 5 n ' "TV J' ' ff? N ' 4' ' ,sk "3 ' 'K U i :Qt l ' -l t hca Ei 6 .4 5 wig, x z ffg v -. "g4'15f,.g ,M f S wwf' - W A ,::,.fXk , Q s ? Wi , A iff' 17? 39 W if : WZ!ef V w if? ,Q ,J X. F 'il A! ' 1 52- Q ' Qi H 3 f i 1, fm 232 A A WW W ' f ar 4 'J 5 W, Q Q 3? f 'f li gi .vw X Qs- gi? Q -L vw +50 ' 1 ki g9iig -2 A E ri N33 if ik 'Qi Jw, A x T? Q if ,Kg 3 Egg Q 4 X 3 t fi Q J 533111. 4 S ,a s v 'Y 3 Q k ms? S ff Us Q , fvgf Q 3 W if 3 VJ X, y . ,V 1 x v. fa x 1 R v im t i e r ' 55 elggsrq t w' X 'ZW R M ij, if 'Iii QQ? f 1 1 'inf - ' fit 3 X , X 12 , 222 in, ., 4 1 . K f , f . , , , , , , Y , ,, , , NM: ly l vi V U K v 'gi 1 . Q NW M ,SQ H355 5 W ,' if ,fn g iff? wwf ,pg ' if wig? gg ig? fx -is ,,, if ff23?fs ii 1, .A X, ,fpkggkf gkg3zL,Kp,.,wQiW Mig A 1 , ..Y M ,, ,, FW! g .Tj M ,. M ifei H6 .M If-QW, 5 1EQf gn , ,X I W fm yfw gig!! f gggifg 12. y , J bf M ' 41-,V 'f-- x vfv ..,. wx 'wi , LQ' -Fw' fm, 1 ' L W 1. f. - - 7 W- ,xf A , ,, ,., , ?'i" 'f' 4 M' ' Q 2 . 44, ' min wa' '- ', i f " 'N' . L Q 1, 4 W J ': T J .. 11- Jw it N ,Q Q A J f H r 453' 21, 'mi-. f, L H v f :s f . 5 . 2 ' -5' ' 1. V g:-fw . , f p fv k i fv':' Q:?.1" W , , I . -1 4.-, , ra ' .1 1:2 K, V, 7' - 9 Max' w. - 1, ev wx, ,, .X V, w , -nw, ,L fq. -3 A Mm 5 1? f H. m il Wlfinwwnf A QW ,W 552 Mg, -. V Q1--.f-H.. 1 V . ' ., f f f-A 4553 S lg M4 35-r '31 1 h iv, wi H1 .ww y, .Ja :F , 'N 1,2415 Ugdhb fi' , , gf Y u h Q ar 5 Kfciff v w Q ,355 A Egwfxpy, 5155? , W vgifzi QA M' 4 .. ..,. V . f ,Mali u W , W gf QA . 9, !j?.Wxk?9 ?lgi , win , i I t 5 :Q 'M if ,fi3gig Xa Q ug ww 91' :G v 32? .15 K VL? is s N15 Mn v A H i HM A MQ, fam? H f Q gig , if ,ag gr M ii fig if Eg v , :m4, My Eiga? ,, N Q W H H ,N fa kw a I 5df 'E if V Lu c ww v 'I 2 E? 'MJ Q W mi g X k Q M N Qi Q 5 U a i Q52 milf -ef ?,l , b .4 26 gigs igggiaf 69, . Hiy a V if 5' M z Q SMH 'U' JMX: f ee-'VA 5 Hr E53 gg ,-44-1 gb, msn 19,96 ' 1 r 3 - , if P , ' QE fag? 7'Q3E5f eg' my lf, fy vi mail wi, eg. R Qin? , W ,,.,,3fA 7? X 5 , f ' 0, 1 ua' Z, , wx' ,vi L 11-:EGL , .1 F, 9 :ri xx if . W? ,V WV ., N . I is .L v J, in Mgt? . l I .V M A ,,,g5ih4 l 4, .JK I' WM , Ji x Af, V f l , f 5' A ' V V-j : 2 ' A .V , '-A -iii in ' ffm JL 131914 af QA Egg N + x 'E ' X Bi ff V1 K "Q-136 'Ti w eak if W' is NE vt E M ,4 gxw 4 4 ff x l , ,Z ? 3? . .f s'fkd:vZf,k ' 4-, .Q .gk 'V' Wi ,S Ma 1 W .1 ia Q' Hi' ,Q -- f Q H . ' . W 3'-4 E' . W-. ' YQ, ff ' f-J, -ggi 2-A ' fa at - - - V . I., 'S- 1. t . :YH , iw I, aj.. ,gi 3 ff..-l,'g.f' - ' V,-.'?if, ,gfgsf ,.JV1ff. R 3 ' Q A MW gm Rf if fi if .9 f H TQ Q Q 6 J , if Lf 1 5v34'53?5 f r :f f W, nf? , , -' Lf v,, 'ff . 3 ,f ,. 1- 111.3 .,- 'Z- . . -f 5, 9 51 -2 J 'L' 11 , Q, 5 A H . :.,,ff-we Q- L. -, A H ,., ' A , 4. ., 'fifi Q52 bm 3515? iw' Ap yg E gg fsiliflmig A wif E9 4- e g. J an uw-v e, ,Q I Eg, ,Na in Ffa? Y im A N ypfmgmh Epfi xm' XA G Z Q FQ my , ,Q V -f y if f , f .Q 1, 1 L m y 4 1 , gw Q 5 T' X , A , .- .xx EM, .V 2, g , F.. .V 1 , K , -1 AQ, ,, K x g. , Q If ef f, ,, 4. wig ' "Pa " ' 43 'Q r '- .- wm v .4 pi-if i 14 ' ww 3 Q - , 'Nr!f,, gb s g ig, 4, -1 ", - i fi 'n -jf , A . 'viiikfz-,Y 1,- aafiul, 7 , 295 ' P-H 1. ., -1 W' N -9 : 1- '55 A - 1, - " '-'aa .,. If AQ. - - , -, , -- 3 , . J .. ff, ..,,f, 5, ,X Q- fn . mf - f ,-' Nw A fm ,. P . 3' H ' ' f 2522! -.fem '-4 .,'1, -,V - .., .r . -, - y..,. . , 1 . , . . ,V , . .. -. ,, A . V, , . ,, 71 vf,:,3g,-gf , V ' , X . gf: Y F ., f. , A' dw, .J.n.J,,..,, ,gm - , , 1-M , W , , ,w ,qx, X ' V ,. . ,, - , Q- , Y . 1. .W inf-Vw 1, .fr 1 Q ,mw,ef4, .w,, A-:Hwy X- -6. Im . W. , fav ,ff F3 .,:?'2.,w4f., X' ,. -, , 1+ W f- .. K - ' gif. 73 M Pr-vp-ff' N9 5 'f , X I 1E,. yg4jSf1Y2r WH Sim' -Kass? 7313 4 mi' sn .Y -51255. gyms I4-af iwlitgkfm gy .ii - A , kg . '-3 23351334 Mins? ' 7 '- X5 iggfw. E-Q3 ' p vvvwk 'iii' zf +f'3f' pf xsmmvh wx WS, 3: 54 L Qi Q 1 ' ,Q Qgiy A wk? Tw Simi? 3 5'i?'? M wif figffsg, K .Mfg ygffiffiifm W1 'Mu ,QWQWEEE ff? M RE 4? ffmwws Wwei w iv ' . , 1 X, AQ? 7 'Q Q ' T 1 ' , . L' -1,' f ,ek 2? f Tie? mi , A K Q, 34 ii A 374 A H'kg?w5"iwfgM'Ax?V19'yf?fm9ZfiQ? ! Ma V05 Wxi wf wr! 5 Rffysxx fa 5 fffV"uAfj,,1, f' i f il ff135'jZ5ff ,'L' ff Hi ,,'. :BQ if Qi W1 f"l V , ' " ', W "" VE? 2" - ':'f'!. ffl' 'Ht ' My :JN , , Y .f vf-IW? 3 '1 , Q Qiiifpslfi A gl f gAMig23m3'if'5g,, A , f at X ' -' Q' -' ,um 1 W 5 kv 3.11, 2KN2.wiizW2,11?ib?fgfK 1 G 5, ff by if we 'Ziff q 3 Q gags mfg 32 6 Qjwf wggaaifgswmhnfke wf,q,e?3 0 ,SQ 1 as E fi E Q gg gs Egg g1 H-,pf gism a 5 wg, fr gms? Jr F w M 55 4, a an QQ ya? s Q, A V' ifgfjki M 1 ,Q img A X , f 5 Q4 fu JW ff A .V if 5435 ,Q ' fgf ' wr ' 'Q my 'J ,Q 7 F2 law My W A f M NL ww J 'M wr ' ggiifgx 'Q my' XE if' 5 'LW 4 fd f 2 lf? if lf? .ff f i J Q in ' ' A 2. ' 3 ' 4 J 7 H341 , y "4 5 qgv M if Y M? X f 55 1' 5 5 WE A43 B f 'wnsigga A uf J X QM .Q ,Ewa 4332555 , ' h N QQ A SL Q1 ff Q qv 4, 1-1 in A 'I ,rf f if Ji Qi 'ig-i.,, Lg Q 1 lyk f?.il27.Q?Lzg ,1gg f1 HP2if sal Z,fE2f7E1fs,?f'f3 fQfiwf+:5, Wr?E 73-ffiii' iif' V lffwffgv-ik iaf f--51:1 ::w:,'4Qv'T.'22b-1952 QM-mx1':13:' wr' . L, -he gk:Sfqim5.+5b-A-ikifm ,g 72254. .ff-,,fq,wj2,9,q3?9.,.,,,,,N,efw wz,:f,Z,.,y,..4,,.,,..qf'3,:g,,,-,ZQ,,1.3,n..,f,.-.. ,,,,.w-,V-f,!'z - w,,'.1,,,,J.,,,,,:n - W lf, 114.1 1wW - , X 4 w..,,,,- K ,, . . , , ,M , www: 9+fJ.n,1,-4'-ml'-..f'mya.,+g'2an?wgqr,3?fKg'wA1s 2 '-.LLg3wxg5f,gfwyg:r'f"',rms Liga-f - , 2 My H- -2-m w wi k:w'ff17' wiv 24- mwfafi-lfQ2'i27f'f wrwdffrff xeff. ' 'RHF V34-9.2! vfgivf-H+?" .',w,g,f:z 4,m5vfmw.gJwf 74, . me.. xf z gm, .P ,fsfffzgglifsf 32, 2,1 -Mg 1- , Y 'jg Kvx MW W1 'C "M 5 , Y Qi QE '21'Hfkf1'fiLQ5x ix '5fQ5ge,ih'-v" wgifwf ffl 3W:ff,f '11, 444, M, f 7 .1 l Q X N' W ff W1 f. w-A if 9f.i?H'--5.9,-g we-n-f. iQi2mwi,d5, D H? 1. -1 . hr .mmf :gm ffl " -:if-iw-'fn-Nfvizw-H f -fiefzefm' f.'.f:-2-H. - .wah f , ..w+g,.:'1, -f-new . -1 11 f5,QgwQg:f'5Qa53ws,a,f'e4Q5?p2Qfff,wfr,v . QQ f, " - wk A Q JL,4l,1.,, ,W,,..., ,.f 1-,HM 4,2 5.54,Qq..mQ,.5.i,,,,wP,! 4:,,f4,,ig3.g,x ,ML NEW.. Mwwid, . I ,MM wg hmm Qs M W awww ,Qi Mk . Q5 J? JA ww r f :Pi Wffflwggi my sara, ,E img W ref iil.v'?,fl V m,Qw?,j S. fs V A U M L . 1, V H113 A 1U+ f mf xwfif ,iff ,,4eJ3"fv1'?,M V' fiffgv- wx. If I fi WQX4 K S V b ff ffew f 951 R, wi n QM, A 1.6 525.4 jibmff vii IMf'g,+32vA,.w93f4' .5-lil Q Q Q 3 PM! f fx- fi' " ws,-1., M, .12 vm ,F ERS.: ffmffff if Biff, ww' ,wif Jw 1 of J.. 1 :f'1,fL,i..a4-r :W ,aiagwzf 251,125 k5?22wQ..5QR www 1'1'1.w12w:Q, ,-'ffm-egg! ,ff -Wg, Klum gi, ,559 W ,f YF? , .' n X51 91,03 ,fmfgyz , N.mf::'3gf ,W fy z??f,s-QQ, , W A W, JKQ3 an W -1 , ,A ,, ,,,., . ,r:+1'ws2'fff1f www! Y-. -W 'EN J-1 ,QS 5 'Z' SFR 'Vw Jigflnf 556 -efskwd'-x"f 3: ' 9iv"M?u -6523 'Ma F-2. ,L:f"1?X"m?wyf'v J 2""p:" Aria 3:33 IJ rg ,Qi f' WSW WZ' 12 W9 wg 5 ff Wish KJQS-ieffiw me ,N A wif Wei W Wffichf ' A f ff R ' me J S325 ' WN ,, -1 ,r-.y . , f 4,1 4.18 wa. ,PQPY ,Q 'FA .su .K X. lx. migwf V 3 1112 -My 1 - . V", 30, s awNvJ' " f V, V v V ,aff f ., .- ,, .1 , fs rf, -V Q , EMR? gfwy QM 7f?gQ' ,,y'9r? Y- 2? -, 59: jk 1.,,. rffgm JL wg 5, 'C' gf .Q 'f -' V 3 -. iv- , ,V gy ff: 75,551 , fy ,125 - X JN ff 'fy gt ,Ji 9-A -,SQA iii Q- , f we Q, I iL,E5,,?, vi Q in :fn Lai fi' 34, K. I-It ? KT. , 1 . 1. V f av i 'fi '- f 5 ' ' ' " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' A Sbaaswfgf-3:2:1e, 'fra n vfgm-WLz,'ff1.'m.1, , " .gf f-my A iv 1-PR x asf' ..AZ"'g:.f441.1, iiifzffsfi ,:fff'wz1.f-4-5. ,E-'f?,qgf,' U MQ YL qi M gg Mr iv, qi? r rm, Vs, .3 ,IL f,g..,s:..v5T ,3.,.3w...,,x,g. E1 ?,j,Z.4.,2f ffgg A in mum hi' . ,y ff lmgrx i fir f 'fff"f'w gm sv- wmv +52 ,iff ,iv x Q M 1 Q aff? A, my 5 fig Q2 3 fi ,S Y fa 2 pg 2 Q43 gif Mm J if .43 jf -rg ,926 SEV, it 4 1 u f 7 'IZ ' 9 3 f H ha " 31' X gf W Lfw Y Q K J W Ti gif k :iz ' L W Y if V X Y,f'4q:,gw2i"7w 1 ii If 3 4 biQii"?', A?1'??ww5 wa .,,,.JL. N, ,. , , , .,, , A Q . . .. . .. . , , -1 H f 5255! QR' F ,WA-, .,H2,,g1,s,.gi.-Q-f35fX,.,. .WWI ,.,. ,,l,,..t.f-.,-f., gf,,.?,rf,f ,?..i.xy: , . ?1g 5' 5' V ..-NA. Y K w 4- vp .. V , ,X ,, N WM ..:-A-w.zw. Q X-Mfg 'J-my J J- V .. ,que ,.1f,,f,,: M, ,af 4 A ' 4 X' K' ' In -1. Q.. , f' ?1t'Siw ww-: - m.CG?1,s:s,fm -f33fif'iW'JlJg-.:-,.F -f,,,,f.,-.fn M-,?C.f""+ iq-NL. E Sw viagfit ' F-"Y-7' fix mx 4.1.1 Xffiff f A sf' '-.'P-neil 3551? fyww,:.,5, fa gym. Q-ig, ig- z:ffi,mPffy, 5t,g,s+:Q'553f! f2f,,3m,5r3:z.kWfKi3,15 Sw :vin vi+,iff'4fe1 H-1.w'f'f4vknqmfs MM F- x ram ffff,ff:fwv.p. H wsswygiw J: Q4ag.:fw-iw!-wi-Ar5--fi wx-ff:'+2 'HQKQQQ . R, .X , A. ff e S1 may 3-,vgzg -a+,mmm,.f,Q.W,,'0,1 MQ.1---ff-vwA9?5'ww?91'I'!5gig'a3g f,.,,,ff M,v5,,w.. Aww? Ty9QS.,!Ev:,:o1:5?:1fi4l Wifi.,,.,?EMw1,2,,wfm, ' . 4 2 , V- V i V , . .. N , 1 1 ,af ,nw "wm,,w,2 mi, 'W I i w im, wwf V.,VV .,mw K.: WM., f . ,f. .,V. .f. W, N fx. .. V,.V. ,VVV , .V X. .V ,Q V-VV ,N ,N V 1-V A, f, M , :wf.mf.1 Qwzfs' df sm. sw 1-JH .r-1'xfa"f,'M -V ffw MV' f'w.-w,f4:f:,z-'wrt 4:-L 1- ' 'W' ff,i--myv: , - 7,-2 Q ur MV. , ,, q'fw2vw-4Y-1-5f'f'f'fuv-13'-fxwiv-4'-19gwL"fXv'f5:ff525'5ffE,wW'. wa -n Am 5 swf f'J2'M.Ya,v:m:,vC' .'g1ww,?-'fygw Mfg-!,:'qf:1 ,qos-fam QL,f.5g:7g5'qi,vmv.f,3'X-.f.':g5,9g,p,:ZX3 mv ',11-'fm . gfJizrmfgfn'5-2lga:,gQxgfwQefm'zawmm mm rl wa ,f " .1 :Af , VW . V, 4.7-w-GM If ,.5,,..N+w 4 mv' ,M-' ' wr fm-f .M-1,-aww .mn Wx, fmwfegix wif -me ,,..,w,t 3 7 1 5 -:ww www-1 -, 45,-A: . N -,1,,u1ff.y M '.ff-My J -, , . M Q f W lg N mf 14 .b- fm! A in-uf muff -'W' M :Y Mil? iwQ.,1:15vm-Ei, fzff1u:x'f.z 'as-nw , iw- fav.:-4 kwfzz- -' 'N'25w:"f- ,vkfwa M-4, mf-xx we -:,,fw-,N. , WY 15493: 1. -1 . .. l .Q .Q .lwk .i,.Az.1Q , fg,-., , ,gs 1 , 5 13 fi Q ,1 - -vs .awffgz +,:n-f-'S 1 W fini. wp ev , Mwf'fQfaw 'Raw w fm-1: wirai-Q'+.mfn1sSf?a.f.?ea:fwf ,We Q' 3 X V f :LQ w'ami-9-.E2152Qj+ig,45,-3V,-gwfffxqN271 .f.g,1L-,H .M,,5,A lg! Kiwis, anew +,fwFu,1y,-.f. -, W 'f' fwxj "fQgA5H.4N,M?5'g1v3,fa ,L ' 1 f we 1 11 if "6fvEQf!'f9N:5' 'mg V wb mlm 41 , LQWS 11159113 YWs?"W6?' rfffhw L LL . ln 'W 'V '5vfS+XfS'?9'1kL'5fi':'b.'?viv? 1 W w7'f4n' vw. .,,ww f,-Giga f -1 f. mwgwinm? ,-., w if wb. wi5'm:?i:l9??1? Q .1 ,KL QA A - V w '+'1+,.. ,visa-Va ,f..2.Mn A fi :iw nf'-:Hv.:f-1 ,asmigi fx -F' A Mit-19 nf mmf wwf f 'p'--1 + 5 ' 'V ?V"?VZ5' Wx 0 Jw 1 545953511 4maz?3E?W45+G7r1'aQe3w2f?5f FW-x, 1QfW,'gQg gwfmaigmmwlcfwmngwA ww.WwwNg3fffmQe21??gy.g5Qw mf-Mfyfm ,wwpnWw,v',f ,V X 55' ngwxg, A-i::,3,fgX Vw q,,w,x1,m .. , -5 .14 wvf,341f M 51 mgyf. Mgq, K , qv Aa X. ,xv gm L.',-mm, zffygi ,. ,f., ,f31.jv'fg'.5lg f,H,-,:n,,:w:-1-'rw W . .Y .52.Qvzffg,g7,J,1,, M ,Ld . 5,.,.,H.,,g? x V yywp sw Mg, ,,.w,,Q1 1. mf.',,,-.5 ,iam-, 5, .rw ggyyi M? Q:?fwen,sf.gwvvV,'gM.,1x- , -. wk V my V. wwf Q ,LWMQZ uw, , a.4A'g5,55,,rgf,g,.,rl9Qi51f' ww W 445 5,655 'y,3g."gj4g, ,, ,Qwy1g5,Q,,g,A' .Qwfxlzgigy :-fgig+i.?gwLgjy!5+4:g, . Asuvff 15, x zriff Hg, - -'z -' nm . 4 ,-ifimg Q, -nw: ,-.J 541, ,- . awm- 1, V '2'55L1zAf521Ei'5 '-f-Q 'R A-'W JK' 2459?-v1..: :gif FAR ' 5252.31 zu-1? my Q , 4, ffiglvig x f MH 'Ja .M ii 'W 'Mi' ifpafz g,,1,z.qfw " 1'Mfmm-:31,,:f'g5 .12 f,.- wh V? W W' ' 2 -:rw-4v.i'?w Ng-1f:g2qvw,w:WQR,-:mil-gf,igf4SgQ,5i'ga:2v,u5ffz4:fmag.s,M Afgiwf, , :wr ., . 4' E52522i:gai2y.Sr,5::A5,gww-mP15 . .. J . , . , w .. gf W . . ,, ' ' 111.21 -lffffawwf-v.'f :- ww iff 353i wwgyfifavz-fjff'm'3:'j iwpafffig?f"-ww:':,,?,"c5,Mag f1fsf:ai,5,Qgf?R:v1,?g JAy,A3Ni,1q..f?g 2711. ,t 2-if-,X F'Sfi1'W-'f ww-ffif, .m2f,,f-Y'ie,,::-,,.e.2::-,5f2::,, 'sc ilflrivf-1: mt'-1 F, ff QQ . L. 52 'Af 'V N- A -fm-1 if Mi-fw if-.4 ff-55'J43-fgi'-i'Z1V 'W -V M9 T'L'1??5WfD 'ig '-"'MX'K5!3"'?2ff f 'F f vii :, if JT- 121 Lf :rdf 193353 'FQEQTFQQ -2-.v.w,Lwf. f'f,5wf'?Li1mi'511'ff'.::r-i' -ff :fav'mfA-fwzwfmzff ef- 1':-ffm-flfffmgls Hifssggafm, fm 155255:-'s m,qw2:wew,f gn sg :Z Pviftfgszg ,. A, ,mf , 'af 1 .5 ,g , - Af, w,.1,f' ,.f,,, :Kimi KM-3 aufw?5'fSf3QiQws,i2q:,.fga1S 54 Wfimfg-:mufi?3 fy? 1125 :ati Q5,:nf,,,.g11fz':'m iv y fx,-f,ga,:ffzfg f..,, . 1 waulnhrfg , f ws ms- ,N QE . . .. exif, , , Q ,, . .1 M 1. , , A . , ,, , , , ,F-,f--vl3.2":v,M,.1i vw,11-:g5:Xf3q,f-w1.4:',, :Qu fx-.gm J 1 fy! i, my by Wim- an S,:fiQ,.pfQLg QL-Q-5--ff zfihk-ififigsargbxffffsp-1 -f xg!-V-figfhrX't-1'.4fkyk,f,s--f?'y77'fQ: :Ve - -4--plyehgivraigkgsmzgfiigffgw iq,-,Em G Qgyi,-:,f:'f,g71gy.5-iYZIJEQV,yyyfgggjfpgfvi,-Qzrigzig,g51iXqg,4?3i,,Q5g55qz,qyg',Ml-44573113 P'2E:5Mw55'fM?-iffwJw?"--'fv'f1wwwgixlaevag-Amfavfwawf'4Sffx3wawf0w 4'-slbwlwwas-ffvffavwmfjveffflfv3wim4w.:if,f M fqw,,fA:pf1.f. H11 W., ,if Y fwfikn -nw,-L V. .,m,MaQ ,Mg-4.'m,,J..., ,,sf,,,.- , V W. .. MW.. M. ,519 G, ,K X fi-WWE?-f'2f'4 f' " 45w'f4w'Z1'-'Af' ff" 216'-'SIRZWJTFYW fifwl- 4' W "4"F"'fXs: 'fivifwiyfiwfkw Mtv 111 mr' 35:55 lik-.LCNwk'-'46"9?'W"'-PT" 'VEHWT 'fgffivif 'h22i5'1MWw:-'w3a3Z -s-'43,1?3wwa,4m' ': 'Bmw uf'-1M4f'1Wjf!.P4e,i,r"f'iv'-I aff? fjgaiv w-ff -1,3v.fi'gj,.mgiar Z vfikqiigjqifizi? N1 N RWE E M f MN Q 3, y j'Zi'A5Q 22724 f5:g,sf,1fm fm ,fa , xv, A Skfqeskf-gf! Qh,NZxp:1Q?e? fwiflimiii E 2555 g5,e1af5,K ww, 5+:L,qfW.6f gkfwffgj, i:iQ?ggw'5.a,-vm ws 3-yffgqiyfffs WQQXquW1H7,fW,f.5jQ,mfQgghiwiig. T551 E f5Q3:Z4iJi"l?3'?f55 QZQVHI 1.5 55'F-531153 'Q 3'?f5f.'w1I,5h'5 'Qxl.'f?fR4i,-',1?,fg ' 172- - ' J' Fig' -2 T1 W1 527541 ggf.,.,Q,, 'jkf',,'Q ,ff,?,2,1q'1 - yw Q, 1-. wyig-153, W 1, :,S.,,j, 11,gg ,. syn- -m:f.'3L'g1:"'q A ' - www, fs M. ,Hy L SQ +,m Q 3 1 1 4 1 ? QL ag ' Y :M-x -MMfm5!+w1f ww ew, Qwiw q,fE1f1 , :gwMf.w,w aff 'ef ,aw 4,.ss.M' if-3 , ?,w3n1-,, ,,1f-f.m.,,..+ vw , ,,,+, fx , ,.,'h,,r' A .. V , 672332 . ,, ,, x v V N. ew ff QQ 1 M ., , ,g,5i5fQ3i?gfg'?'bi3L'w,,0f15TjA1' in QV, jk EQg54i,,fq?g'fx3fw' , Jmldiff H Swag, migsffw 'W . J w WQWQP, ,.l, efmugwgii, "W Hg M 5 Q ,J sf Q FN f2, .ff1L ip f R5 0 W , Y la + W WI' faxvwy w giwg if M Q55 W M' ' M 'L M 9? M235 F Q Wifi? 35 Sf? 'WK LZ 1?g"'?"f.5?'h? ' if 4f?Q . :fL, "QM W 1 'K X wa LW' +54 iwdiivv A? 2 KP if A il-'fn'-' 57? 4 'ix If W 'E 5 -Ygwig v1 Q M , 'Y vi- 1, fm f ifwyya mg ww ,fig , ggi 6 Ev M Q, x A it as? my ggi M, N, Mil M n w Q W X9 Jfivfyx Q ' K 'W ,ifflq-5 wg, 0iw',Z"f 1 L qw viii-W, Jag E- gmvf P125 WR gg F' QM , ,gf E 'FFP 2-,lww MV4 R qv 353' 439, 2-fp QE! Q Q, 'R WM 'xx afslfgf :gy l Tye, 1 6 :iam xxiwf Fvekgga 4 Ezfig , f A541 T M fix? 1-2551 ,W 7 6 , , '6 .Sh kgamfxfff' S5 W1 ?55a?EEW gffggllihi, ig wp 3A 4 fit7fgif45g,Z?L3QYE'51'f',ExEJ A 41,52 ai 1 25+ xYKi?5ff. 5QiW?'3?53 E 353558 if 3 EVM . iff' glE,55iQf?E'Q-Q -22? W fu fmt' ,Tri ' W U 'L Wiki , ,L , , X 7 1 A V iw A ,W 5, A ' 1 j ,, , "', W Q, f ,E r 'U R by ' 1 M 'Q W' S? e x fiyj ? g 5 jf .M iyggwfxxlg arg ? jig E Yi!! ing! 6' nw a5 A gg wx NQf gig gin 1 ii ,Q W kg? r 15 ' Ja 4 df , :Yi Q if ray cgg .Q 1 1 1, M JJ ,wr JAH r M5 Q L 3, W-J wi -tg ,X WL -, i Y ag K 4 up st vm W Xe , s , x t WK g v Y? In 1 'I 'R W f 355 wa l k 1 i , NE , ,V .gk 335,341 ffa 1 , ,S 554?a,i'3s 4 M ,RWM ef 52 Q .uw Q f ' 4 iw 'f W evils! 1 f ' ep W fwifiif' 2 A l g 5 2 W 1 X Y' ig Hwmg' QW x "T7 L 1 W H 5+ v f fi iffmih wg 21 235, Q iggiggii gg, 1, fiwf , mfg? 1 X gf itgqhff ,Wigs fig? QS?-gwffigfg ,ggggmmgswmfyw ga? K W 55552-3 Qfgfy V f kg Qs .5 1 7? a3,,Q,?i A ,W is fb, , , if 2 A X 6 ,A v 'x Ph 144, E Q 3 5 in , RA ,S f I g W gggv ,', , 5 " 1 f w-,: ,, . 1 Q , P gxgivl Ifg. :fg4,ff-22533-:Ks Q Stwuffg f gf fm mg-gfww? Wm ":f+.51vs,,W,,,,-1 65 ,gm 45532, W, af .3 is Sigsigwgyg gy. A 5555, Wav '4 fi 1 C ' vw w HV QQ fy' Tn. UE xg, xg! fi-Qgggfhfwa 1 f W, 934330 'mf 33':-gwmgg 325145 "' ' 'sm' ' wi gg-Ex! ,,g:1.,f1 A' gg, Egy"J65QA,g3fL ug iq' my gt ,H 7 fu l, rw 492, Q vw sd fa , Higfgwf 'ff M ..M,'f,Mgw A ?5f..n?v'ff-J"Q1"+1,,"3'q,g 1+ was ,H ,13g,,g,,n awk? ww se? .5-, ggiiqgfiumigi iq wg ,xfs ggw 2 wg? ?ff:11QfQ,wf21v-awQp,fefQg-sf M, as gj gm Q' 1 gig Nik' ,gg S ix f ff, , , Q Q M, ,, wgl igfh fi W' fg?3, ,m 3- 2 Sgggggfwfgs 4 A hw, avi ff Q Hi? X, 9233 M, W W , i . QS? :if WK? Q fifdiw -J 5 ' -, ' Ig' 'iz in .5 an xv " SWG-' -. " ,f A ' V g 4 " fr 4 -S 'H W af ' S' alfa 'Q Eg, 'W Mfkirs 4251 if my 'pf ,wi 'Qu 4 'Q Q95 gb? JM 'Sa Q9 '94 M A 5, SQ X' n J x 'l5 Hy: QM ig Nw we yww ,gf ,9 H swf, 55 Q 1555, Egg in ,yqwazgy M E QM, A Wy E3 3 Wigs: HW My cf y Jfiiwf NJN 5 qifzwf M ggjlfg, A E , 1 N gg -bf 3 L gil 'Q V' , , fi 4. , A K Wffv A 2 . , . , A ff fl 5 j - AA' f , Q Q A' ' l -A , M' A H 1 4 N' 1 , f I 1 ' L L 1 f I iw N- 1 K T816 3443? 1 ff 3 - 1 1 5 3 flag V , 3 wxlu Mimi i3?kw5'?WX'f 'A v26QM,?L' UWM Mia 'iff233f'W MW' Sw-21 2 354213 fm MIM A A W-MIM? 5m i Q 1..MMP mm M2 M A7531 ,A M 'P .x MLM wah Q Elfvmfffiif-H Em, 1, +fm.u1-Elissa QA L4 ld L 0, fu? JQWEO ?,4?f:2f?q mb 72 morria All ccm hear L iv 1 1 'gyox ' ,QM 9 Q' Aki Y .wfrr 8 'H I 'S 1- 2 4 3 3 but only the sensitive can understand - Kahlil Gibran 1 'WMM --........ . 5, Q , iii Q- w. - - s ' +L 'Vipl 'L.-, 1 1 A A fi -xg X M i 1 . . ,ft . - Q , 'T z. .. QW . u 2, V, .4 ' 1, - - 1 ,ff Q, f f ' '-QQHZQS? ai fvvikf,Pl:?::21f2S17?z' 1, Jiw X L? b f ' " . , . jg W1 J 1, ' R ' uf .1 -A waz . V- K- , 1 w.'w41'?+i'2FFafL1 .kgtw 'I v ., -7 X -f ' - H - I -f'.e',,,f:f: ".',.51-eg ,fi g , S51 4, 1 , M .351 N . , .I , ' -' 1 ' A V "" .A ..., L awe , xngfsiz , CG' J , :W ali 5? Mim- Come Together 4 Q l J Q 10 Dtxwqe' Q00 60219 J greg xeyr YXX5 fav 1010. Jaw. KO W XSKYX J' -Cf ef Weil Wu-f 6,0 f-NOQQS if -xp , ,linfsp LJryxMfQ' gY,mNf aff UMA CQ, 55X-XX JYXUQQK 'Ywfgd sfafepw fffW'SffW '56 aiw sw wi wiffflx Wifwfewr mf ff +6 uJ'cf5frrob,XX0,gv'A'2kt5+"4 dy! 09 S flax wo l Xe, CA, CXO ONXXQBQJTSO . ,QYDCCLW bo ky ,LESXQQCSL 'Je D U X K 6' I KP Ln! ,v uk , fu U sf W9 'OQJJZQSWOX WZQGQ P Wed A0400 fffcsfigiffi V' Qkgeoiok . fx CSXO O0 mf " Q,-M Ky U 'D 5 ,J .560-5 ew 'W wx 05625 Q0 0 QT 'X 0 VQ5 bdj VcB'y1X NWOOOX' W QVSOOQ WP' 'la -S, XXX XL!-Q .OV 6 ,U 'VJ usp x YN if E rggfx XbxLO,xJ5C0'A 'fu xox' wg, WKGVY6 . N91 SJVEQQ q9'91QfP6d,5 ad XIDVM 543305 1606 may AQJZQXX GNC x 6 Om 4YNUD'e'4"XQ1XXD bam pd U"95gD Www fox YDW Wwvo -C5Q5ff5'uD0 9 mx eff D0 fx-f'QVsN7f+ 49 ivxxi XOQQQPUQKXWQ' K QL Q rows QQVPG UJLQQJKJQQ MDT Wvogf Dxibvzfilvx We MN Wi 1 Q2 LGS Q 4 L NUSMQLNDZ-,eQvQFx6fo 'XQQFQ 0, '-vroofef s gytcf XWN0 ii ff bl Q34 Q525 QTfdxd,I YQ 50 QP NN r Q - ffwsx fs N0 54 'fa 52 X NUQKKV of 26' fx X96 Qgfjila VP 54006 ,ffxxool xbsljfvoawocb 3305? 0? .JJ Ygly W Q, L Sglbxy yjrxvocfxx X Cqpobbf We X9Qg'bfcN5gKJwQw W N X0 y2U"v'Q'C05Qc X6 XO f 1207? VOA O9 KQV SQ Seed SCWSQXVOXED Qyexexwf WQXXQ5 QQ WUQWKQXV xP ,XFX 00 D0 XX L 5-' XVX QQ I OSCXE' X-J Qi NX MQ sex aa Q0 VQOQM X djs XD K0 V U . Q XQNQC5 of rofboe' 54 50 ffjf 459 6O64Xqvx 9 dxgyla XXJX WDQWXXV QVDJNWZ Q Us Q N W VWXQQ X r Q59 ,QV ILZOQEQQXYQ any N006 XPUCPESQEX VQY5 X30 bxk .UV wlwxwgckgbm O-V N4 Q0 VJ ' A X Q ,Q K X Q ,L Q, Qf QNX X541 b QQ Abby and Barbara h f Ed J L S Liferaryp Steve - Business VC Miss Pieper and M h Ad O h k H rb, Dave, Warren, Bruce Harriet Sandee Sh y d .IB f I TFJFD5 FJ 5 E 4. 9 Z ,. 5 5 s 5 5 Q E 9? 5 ai gp fs 5 4 x 2 -1 Q 5 I E Q 2 Ti U 'E m 35 fe S 2 1 T 4 s 5 2 Q A 2 4 Si n 2 Q . a Z4 I S S , l E 1 - 'QW fx" Sf" W " V" a " ?5' 2,"1"'fP?P. -W -1 . '- -" "'n!9""9"1 ': -ff 'W' - V' .-tl14'- a'-ef' - 4 ' '- "V, X d" f. ' -V4 J' 'W V ' .- '--V '- ' "1ZX?wb i ,,Jf "'4 ' " ' - ,, ' .I 4' ,Q ... M M, if Af ,. f, f . J- , -aw tw-f A .. ,,,4-v Q4 4 , Q., 'ig' .fx fa xg 'V '..,5..r- 35" W -5f"C?VLfQfg-rye' -Q1 - ' :': .:. 7' -'V' -f .MQ VV 1' --- V. ,f -- -. ' sy..-.f.-,. . 179.-C?sY.v' . -' f r--ff.-Q' iX15" 'Qf'f"'w,pX-:f1.1.xgX'fX'9G' . -an -, H . ,, qw-U ., - -'f K " c- -J. ,Q - '63 , 4. , . ,gg - -- hyd y.,9?1v5.wv. Q 2:-061'.ZHff5 'ififii k'?5f:?xff T-1 'xl-.WM 3?-'Vf"?"xX9' -nf ' - .- 12393-'A " - ' V 'EXW ' -Sr' .Vx- ' 49 " 'f:f:i'Sff'-v " 'fa' X g ,2g:, J .gtg 1 5535K I E? 4.5. f. .3 fi, ,g!5EgJg.w,, lf !! 4, 319 -f.-1 . - xy rg., r 3 -.V A -:24ff3'T-f"-i-.g , -- , Q 2. , , 'W - f , V I -. 3 .- ,iv ,1,'1453f-z'-"'.g'5ffj53M-fe- -'-n. , , . ., , , ,g 5.3-2 ', If QQ.-Q41-qegifignqggy.. .I ' ,lil-'-3-, -, -. .,,.j. ,gy ' , .-Ljg,-Akw i l I f I I, 1" g ff.: QQ-'j.,gEAgf1. if 'I 'Q All. 4s,X,V xy.. QI" , ,ji . vc . ' ,, .-.- ' -LZ 2133"-., if-77 Q.:-V., - - , 'Q f -A - V - Vw' '74 --" '-"1 Q5-if Agixev , V. -.VV 6223... ,"3f 'QR' .,V 4 Q, , N- ,W , , ,I vegldgi ,ZX ' , 1'?n.nl, V., gi g : .fpy,-Q? qfwgcx gl M4 . Q :ri "fm-f-.-av ,' '- -- if . ' .,-- V- V' fQ ' '-'53 . ' .f 'fm' . V . .-. "? l'--'ff :U":v 15' ' . 1. + fr: -' ' f - ' N :wif " '52- -' .'- AV' -'ff-L f '!.-f- f- . , "H ' -w 'G f V: .'I ' - . ' ' ' f '. ' . ' if V' , ---. - " 'K 3 .- "V's,..f"2A -Wtf. v' 5, .V Wfgfifff -f " - , f c-sw - yi.-X .-'- vg:9fZff .f Z,3:f'f r5'5Ii"'6f"Sf2f'f'f19X3f'5f5xX 3? ' 'V N' 9 gi. ' - , f-is Q 9, .,-,g,. . V -- -f-,'4.4H?JLT.i. .- -sw...'- 1, fa: - , , .- .. M44- fr' -1 .fm V54-W . f - f.Q'fQIf.5g:.wSP' - .4254-Q. + -- g- - ,551-J .V'g.' .s .Heyy ag-23-ryg.g.Vp,-A--4,',.g 24W-5 fl. ffhfv if 3365 -ff ,,,U,Y,-ft, ff , -ax .ry .Eg wt A 'bf-HSI? X .... , ,, ,, 2 - '1-six . . my 2' x E- -Af M .. V. , YV.-4? . V r.. US' . sz-. gg.- ,- . -44150 -P .. , '91-.:f'-Ag. . ff.. .,,, - .. .. ..-r . . .. .c 'aw . - W t: .. . A v . - 3 5 25-?"2f aff' . ,15.fQQ,f:j.-5'fg'.j:,, Q-'fu '-"' ' -T'4ef-mi' iff' A . ..mf " -ff '1 4' 'A fa t-2... Vv ' 1' ?.?i1"-1572+ ..-Vfifa-.IESVV ' 'faiaflviwsk 'f 4..'.N4. Q' ,.. ' - 'M-. fm-"3ya"'-V FN-f..-..,. vywfk'-.av ' -fx ' A f ' '-533-sf ,---.:--V32-.-.-+2faG'-ffllg-'3gfw'sE.2asff1! X58 ' W' 'f-f"W'-sri-f 2 '-"'7 ' '- " .1 "'4fff'f is-?':1-:3V. "-1-1 .251 , " 1'-h45'P2f3,gs--ik-T? 233- ': ,- -W' f -1' - ff ""' -' V12-5-'.1Yz-N ' 'f"'r,zrz4.iV.'- .- :A .- ' ' -:1f.fT'?37S fiziw-','V3-' E.L?5h+. 1 Y '- 'V -fr, 14 ' M ' 'F -La ?",V.1,41- - . ,V -' I ag - 5 ".-. ,, .55:x,a:1+fPq: Q-bikf-a' v .- .ff-..-...J-H 1,15-. ...lg 4396 A , 5- . ,.-,- 12.-gg ge. - ,W M....,w5 A V M, r 35? 1... 4, 9. A qw., .4- f fi -"Q.?,s.gx1"M - . I 9? , 1 ,wg 'L,,- K, bi f.-.R,,,xA ' - . cm ff.. 3. xiysgg W? ,,f'fga'..q,..4-V5 ZW-ag 65? , '22.,55M?'?Q..ggW j,..,,,?,x2:.Yggi,,,,:,,, 6 A A 1, ,ms ,A ,, 4222- 'K A My xii 'L rn -A f A wx . f -..:f",,.--'q'3,'.fV','4Qw,, f , , -,p .Q , -,,,. Q f- ,V , A, .J " .-.J , x ,.-..,rV'3. g,.. 4. . . .g s 5g?43'2,!'QiZ TW I V ' ' ff' 'iff "f 1 V My 4' ,gf -. '- 155 -VM-je '-Sf' 5, ,".?",:,1yAS' W ,":?2'?.- fffj jf' 'rm ,, , ,. ,, -gf .fi . f 33543. ,-5555219 . rx, , gn-ve . 'S' f 3,5 fs, , ,M f , ' " -4f7'5ff-gfggfp' Q' 'W' 1 AEM., IV 'K .vii 'gf 'qwaw Q HX 41 Q W' Ms 'J 4.1. A . -S . W ff 15:35.-,-QS-QQHQ3 -VN-4'w . -,W 353.2-Rf fww'-, ,5 W g + ,w Www..-wg V XL "S , ,- . . Wi' 1 . ..- V .. . . .. .ff Q. ,Ziff .45'Q".f'- 3.52.1 . nf 35- 'Q , QW . - 3 ..',wg5, 9- " - ,f,,t'f- '- ' g ' -I I - -+.,' .,f,-gy ' ,' . '-S. -2 ,,,1'FXiL.'fjjjg5,' 9 ' , 1 f-JLEQTQF . . fff- 5-4+ 4Z7i'2'25'4Vw,-,MN .5 'if .' 9 '-?g5f.f.,g'3,.'9,9w:. " 'H Q z.. 1 f..- K -fwfr 5 W X Jw-,gig VW. ,5'f'W".M.fV' ef 31.35-Q' iff 'Q,Y'1f31. xr, 'LH' . . ' 553 Q7 , 'Y' 4.-,jf ef if w 4. 5, f 9' .Q W 1 xx.. ,X A ,hx x5 lv, .Agyx ,Viv-,..'.t-ek-,4,, ggi -,I A 14, 1 1 ve - ! .Q , 1 -K I .,,.,AA, ., Jw -gi, . . +,V. V.. W -. A 3. . ' -V .gn , Y, . 1441... ,,',f.hj!AS.VA,4J.: ,'x,x.i.- Z : , I 53... -1 -113272 ff ' fgviiaw ww V' " 'f' ,..e?iiQf2 - "" fff V TLA f :xi-fr-S?31:'.fi-V 9 ff . .-,fy ' -- . -:VVKZQJY Q51 gvs- . Y 1 Vw wwifynh a-+mE,.:f.g!? x -'fl . Twifyl' dv: 'x " "' +A . 'Wy fafkfmrfu -mwqw-'-f.Q,fff. mf,-ff .- Q . .Hu . .fly , an limi, MF 4.95, , . , :W ,awp ...mu wie V157-. , ,,, V- .U.A.,-.4.wl,.S,. . h ,. ,,m.i'4sv ,b I . 4g,Q.4,,, -. gg,Qh,,.,.vi.w,, Q. MIYVQ4 4 QMS, ,MV .ay .r x ,Mes f -gan x dm- I 14, , X ,x.,.Nu. J? NM' x . Y , 1 fp Ay J 1 4 wg. .x , ug f , A s is Ip W Q xxmw. v-gktxxxb, . -Q--VV2-.,1-..fv-.V 'ff -5. ' ,- .. Aw- - V ., A .- .f - , .V .V , . - . . -- G , .- ----2.-ua-.,.N::f.-..V ., W9 V, , 1 - . '+. Q' vw V jg. Q- 1 - .mfg .- V. ,.V' .-Mir.. -, V Q. 441' - -. 1 If ,-5 . Q -.f'.,,.,'c.V,-' ... 4- -. K V J- ..- xy.-.5 -.mf A . V f . 'Vi ,vi ,,,n5..,,,fg,,,.lf 7 .MQ A 4- y, 3 .. ,ff .Myf - . .f . 4. '4 4: .3,..v'p,-gav? -,.- A - ,4 ,. , A A ,- V D.-x- H x '-N 1. , .-bm? .g.7V,., N V -,rg-,., .. -I. . -.3 ,-Q-5.,f,, , Qc...-2A '5.,4 4 V v L, 3. I 3-2 y -.-49-H -K -Y ,V 1 -1, ,- P fl V ,' . -V 1 YQ' 9-jr' sw 5 - i if f L . . xg., N-H,-1.1553 4--1 gpm- A- . 4E21--,1V,.1y4,V4..,.,Vx. ug. 1. - .gk f fi iff' 'X' 4 " " vi " V1 -'V' 9555598 59"-' 'if -' ' '-A ' ' YH y.i2"'?. f' ,P 'yigfaiy vjnywfiiggxagsf'-1-?g?iQf" 45:5-f"."---QY4'Q4gffm 25:3 -.S -.2-gg.,-S2 rf? 4' vyfi-'S 'V in gba. 442- ,ff ,1 45 if f 1, 1 fl gg K,-,,,,!? vv :AG yr vililrx qi ,Q my h3ya9jI'i'Q,LIM,5,K 5129- 1, 'Y .,- xr.: .L . sv -. - ac.. A , ' . -Iggy! if I ggi, ' . - , Q--' 1 11, '-'11-'33 I 1 -...tif-,-. ' JA- ,fig .-f -. M f:..:f.?fiWWA 'fe - - . '. --V if? ' fSf.2f?3- ' -5 2,4-f, ' . --.Q 3, A -' g 1- -' '- ,Q ,, - . - ' . , " -rx: - '- -. V ' ,, - ,, 4- ,- Q.--,f-. , ...J 'VQQY' . e"7"Jgaf:S,'i'?5a5.5'X""22'5:9'7' .-.-?Z'6,- 5 ff 'lA- W' Q. --Q-wa.-2613? fig? 'SW 'N W?f'5 W'?g,5,:fM5f?'f' NRM-" -'WL-27ff-f-V 5 X Q A ' ' 5 5 4 A 1 ffczfiwn-1"' -17.5, '.73V 1' 1 7 f . V, V 1, V ,Vq 1".' , - ' 2- Q? 3 'V' ' . , ' - . , ,' -. ' ' ' - ", 1 , - . '-.". . .'- ' . .1 Pg .- ,f Q.,-'1-.1f.,.,. . ..:5,.1 - mfg, .Vg-ff'a'!,5i.f:J?',1 - vf-,I . All .V m ,. ,.-Q.giJiq?1V.fj'j"S5?". far- -I , i- 3 I . - . 1 Y., Q., 51 -,Ka-,yi .5 1 -AWE' flfff. 1 .3. ., - - .. ggi.:-lp' ,JA . ,iq , AQKQQS-51'S.,-,,r1422.3V:,,,x,-.r.f2.,--:V-gl-gf.gg:.f:,'.g',!.,-'31-jd f -. V . . V . 1 - - . - -' -. . -. --. . -, . f. - 1 , . -. - V. .- -,. .- . -. .. ' f ' . . .-' .V . - 1: . . z- .f . ':" .::,'g1-Mg,-" -fu ,..-.gV, 'j,Y,L,x--KX ,. fri, V:-:A-w . QA ,I A i "Wi" iff", I I' Wg 4, - iL,Zfi,',,. x Q ly V. 43. ' , , ---... '-Y'?',g, ' j 23:6-gil..-Q-,ff',,fvQ2f:.LV's'7'V : ,f .1 - f' b 2, ' - Q-fc.-1, - -, .V 3-:,Dwfia,."i '-9Y .,' 'Jin - M 341 Q17 ..,.. il.. BQ, k, ,V ,. 5 .m ,. K . 3 ' ' ' 1 ' 3:3f!JAk:f5.,J".,.g.,SM.,..gmEQ3,4.X.. . .gn yr, .Jn ff E4-,,-V.. .JM '.',,.,,,.,A-. 4 23 qi , Q hvggtgkfk-l Wfgqff A S-.1 .ggf.,.. ..,,,..g,wQ,.QQ,w W. .x,y.iNW ,M , JMS , N i f, 4 W-5 . WM., s . 35 ,X 5,-REQ., N, H lx . EXXAQQK +"HYWif"wV c1'xf'Lx'Kf." 'X' 4w""fi m.. W. -5 ff ff2x.,wf-1 x 'H K. Q.. .gh ff Q 1. -M. V-.N 1 ' ."'N' V. Vs '.' 1.-"www 11.-. '-'-1-Y- ,'.'.', -. W .. 1 4 . 'wa J V. -I'-:H --'-' f -- -.- .J A --' - - '- V v - ' . ' , 4- f ' , - V. - -. . .. . -- -.-.- 1- .f .- f .H -- I, Y.,gq.,3.f3,,,,, g,,,xg,---.A 9: ft 'iv,!.V'q, V5-,L-x, - ,LLM ,. .k , .5 W.. 1+ -5 - ..Q,fV.V.V5.,,,Ri7,,5,i,,-.- A, .Q .Wig ,L L, Y . -,. .V 1' JH., A - 1- , .X 1 ,- 4, .I i, QJQQ:-,4q3,.1,:,,x gu.X5,-3, , xl., , V .,4 , -, ,4...-17.-3.5 ..L'V,, ,V ,3Z,:L,V-.,,. ,C ...Ent H 5? .Za K' 1,0 , . 2.1, wg. X ,. .xi 15.6-,fix1.MV.-y4fV.. .- 1. , H A, U,--.I xg. .,xf.i3,f.f.., Av V316 ,wvst ,.n..,V,?V2, VM. lm. -5.1 K I - 'rf , f ...T V W ,fg,5...mA.Ek .. ,V f2"'Qg.4Q.3 . , , . ,W :f..,gv: Vdvtf,-,HL ?,.,J:L,. 5 - - ' . .. V . . .. , - . , , , ,U , X., M , W. ., , , G., .- 1 - ,V -- -- . -.,- -- . f QV,-L,-, -rw 1 . 4, xvfs 1 . , I MN. img Ag, -1 ive, .srl 5, lx if A. 5 . .f , . , ., I f3'55:54,...f?fl, , A jg.,-R X ,, , . 7, Iv ,H .y, x,, 51 ,V Ni., A -gy., .fi ,U..,:"2Vff,mjyI , If Y ,I ,, .,:,,2q,g2?.Qij'2ififfF V9L.9,R5,..--,qE.x.xj,x.a-' -V-Qffy' - -3.1!-X A- 1.f' ,cV . -X k-1'..'.-. '4f,.t-V-f'.- ., ,' 1, :'.-1 By. gf, Q--1. .' -4 V1 . 'f.,'...., f .wlgx . - V .. .V Mg- ug, - -. -,A ,f1. f - K.. i . H , ,L I ' x A 1 Y, . fy., iv. A iv .. -v, , V., 1 -Wg - I, WA .y..V..'. V.-,.VA..-,fy A K . M, .V A ,, . ,wh Vw 1 L, Q! --- A V :gg x4,,, 4. -f. .V,.,,A., -,.,. ic.. .yr-2,.w. ,- I F, ff.,.,..7. .. , U WLM M- RR:--' v'-fm.-f 'W-S YK f?fKQLGf3e..'-C -A ' P ' - . , -' G -1: -.fm-X 24 A F41-fl-. 'Jeff '-Nr , fzzkff .cr--Z?'3i'Q?-41: Vilfiiza Qi-:.ws5f"S? ,FV 5:5-f-J Vf ' R . 'f ' Www xv 'iw MA., 5,,,,,5 W X , 1X'mqg,f,-1.5. ,A ,mf ,, .W .sg 9.314 ,,..,,5f,gN..-MW... fm ii- , M ,, 7, fra- Q. i' AW K' X Hr- 2 Q... -5' .V V . . V - Q-V. ...H il.-.V.-f.,.-fs -ff ., ,, . . 1' 3-ii-3' 2. "J f' " A: ' XF . V ' .JP Q 'fa-'-'ijifff '1f'Y'I'9 k. 1 ' -Mfr -" -ww ' --gb ,. - A -. V 1- 7 ' -f' ' EA J V1-. , fm -3.2-119, fue? V-V f H- ,V-.Aix -.- -f'-VX..-'V M luv. B- ,. , :...V.-wa.-::- -V f Six'fgeiffimi-'f'-SV,-ii-'AfZa?j'fwa1'1i c W"?Z'lE.-1. 'Bw m 525- J 'W' "--fV.a.ff9'H N--.iff--.-1?-45'-vi-4-' .Q 4' -x?f...V-P-.Vil.:--xv..-1-5'.wk-.'f5?gf'.,'.-,iggwv mg., 5 "if, . . A , 2 ' 'X . 9 .X R.-gf ,. ..., .. 'im ig A ., , ,...9...,.g2,, M , . , f .I .M N ,W wt.ig3.QzMEf,' . 1f...f.,..-, W...-if-1-2:.gaff-6 Vw -4 f?f3WS'i?- 432- Wf-.,.- Vswaf-V.-:.mSW --fx-W' 9'f....:.:s.t 4 -54-q3f.'2'fM-M- EM.: V... W-2275.4 fuck.. M1 , 'if3'9"" l15gfNC?",jv' yr .i'1.'.53'M,,A '?"V5e'A.32"b W'-A,-5' 994 ,M .gn 4. 12955 A Qgvpyq. I MQW A Yxx , ,V V QS 3:5 Vyfx-,YQ bi' A , . .2 ,ff qw, ' V' -'Q Wi. w .J WY A 'fr-M. 'ww f -1 -- HB- 'Y V' 132 - fi? -'52 -HV--f..-2... W - 13' 21. V 1 .L W-.x11f.-E -. N- J ,W 2.50-' --'GLB-ff,V-2 .gm 1 ,yy gaklbgz-Qt.. gmgi , QV i m... 4 ' I 5' ' f 3' iid. gif. '.,,f"fA f. r"m'Jj.,.1 ' . fw " G ' ,fl?'Q' 'ff '- .1 KM 5,593 --AW, A NKSWM h'v:g4?,!, .H H, Q ,ax -1 M... ...1 x -5 hw 2,3 :YJ ,Q Q 92. 1 -. Htl. .1 Jw, .,. ,f. K. In f,- NA ,:- y . 4'--,- V u - ., 1' v.,- L .--. ., n . , ,,- , ,, VVA... . . , . . ,., . , ., ,, . . .f 3.1.1. 'IG-W' J. - ,f-5 '- ' '-":-" I A - L- -Alf H-'WF -f' -X V V':'f,L fVVl1.rV . 1131... :-. 1' .J--.4..4V,x-'i -1-rf-V wah : i n v- ' fa Q , 5 A QQ 1:52.-,: -.3 gg. V.,-,f,.-In' V-- ."' 45' Ugg? ,L jc' gb 'Digg 5-NAEA, ,j x'J4f,i" ,lc A y 14 xi' A f K 'V V 3i4"'.I:f". A -1- - . : ' -' V ' J ' Q.,-gf ', vm, iv: . , , ',3ZcEx- V. iff 3. ,jf ,Q- A. . ' ,--f-Qz.-1 ':g.'2iQf,f.U"f-Q.,.j,gL,"?,gQ Q'iffff,5.,jS.",HJ5Q- '1 23? ' , '4 ,XJJQX -4.-5Fzf1.',,-wif -. gg? 2.if'W,if-SV1'.,Q.1,gv-vieg, . .?f3.:x1f3v.?'pg..,-:-.'2',r2-fa-W 'Z!.'xF6'W-W'k1Wa-Ws5Sk.C4'i'-'-P--,.aive3-.,+a.4.4'-' sw'-2-:1'4,Q-45'2'v -.-W 5E4ewt'Ti1L-f yi-F-Q-9 2 -N' W' f . . !q3V"G'-.'- - ' ' "W1w:41G-vu-.-,,fY,'C-fr-1 . -529-3'-wyigrfd-m,,.,'-3.-..a,ff,5ibE-1:.X'-uf 'elif-2,72 nx2:Q'sxwizfv'VaVw.ff.'Y2.fu.gf'fx?retg?sRQJ.z-,f Hg4z.:a-nf:-W-5'ff4,,-w4e,.e-v---'gxfiisr-1: 5 V ' 'n17.v-',-fV-:x,,'-:,-fx.-Q5-fl.:-,-V.:g-. J-. ..f.. . -51..f,1.' AF: llv ,N--K x +'3i:-:QSM.,'.fx-21.2,-34-,.f:E.wzi','ff-1-x,wi-r1'2.-.H'4"' 1' .ef3'V9fi.'xVx-Zf' Wai-fH.45,v'mqwa-:a'-51-99. f,VfV11,wfa--2-.5--I--' 9- Lrfgqxef. 4 . . . vm nf. - -- ffm :-1111 VQ21--:fb-14:-gp-K-1-'-1.-ww.-Ae.:-1-ffww4-1-Bf:.fffV--V.-.WK'--:.-sb.E-.-Mxw-ffmnwv.---11.4- -,-.-W-xu-'-WM.V-..igQ,.Q+I'.q-f-.f.Zvt.---Q, . :MV-mf . -fmz:9.:W:9'fg1.......m V-2-. , ., -QM? Xi?" s , . . f - V. V I ,VV, I., L. -,- -V .- .. .,...:-. .,.-.-,.-. ,. ,,,..31"'.,- - V, ...N-V., . .. -1-..-:pf ,V-M., .- ,, ,. - V, I V, , , . ,., , ., - H -f V336-' ' QWQ. W-,-02 " ' 7.wf.K'5Yf?s5', .--f13A,7kig5f"f' 'f'.!C.,-'Sf -2' 1 V, , V, ru ' 'V -Awww-2:Si5.?.s fr-':."wvw . mfs H' an '-756'-.zi"".w+f -v'mMiu.x w ' V -- - , , . ' 1 J' - V ' f IV Y f' -fS-G22fZa-w'-- :F V .-'yi .- .-..-.-.- -f..v'mf"1.--gp..-4-St'q7..'--.v+w"m-rw, 454+ w--.1--N sf: th.-.7 .4 '-?..5-1f2"vV'f'-.QQ-Qzvz--A--11-Hu Z. ' 4.1.62-C, 157 k'.fgi3g9f.w4y'hq,,.,qf 5 .qgEe,-4-7-.g.,L.f.w-.4.f,J595 -.QfX,dS5Aw.V.1VA,,, .,. Vs. , -- 5, 2,5--,fx..?.f, Avg.-3-,V,,fg,g, .4 ..,.gvfx!a,23 4-15-4.-.-. mmm- 'qg,I5f.f- w44XN,.5,. .w,.5-.- - v - .a ..-W 4 ,, .',-wr.-x 'V .f .V ' - 'diff-'E 'f -4- h3,4Qv'VfW. . . va S" ptg-:.IfQ, wir. V 5'-A:f'fhf-.'- -.Ma f-1-.5-"'fftw u"' .rv - m?4+fV:3:.-1-'1? "2g .Nga -1 ,a , vK9e1?ei'Q--"?.bw:'p1-w'.- '4 , Vw ivhfsfiv' .KQV-4rE4.7ffA'f59c2' . I+.,3xi',1ri,..-w-zr?ngf-f.fws1f.e.--.ebW.. eazvp- ma-s:g.f:S'2-2?"4'-'C X---wg. QM--.m.:..e?Ei1.gf..5.m5f+V.-Vf-f '- r' fgqffffse-f'-f'-' f.m'P?Wu'-of 1ras-Jag-.affg-ga-5394-.1-13541. 'f 2.24533 , A . '.:VV , - Q-7' ,,f."g:.,. .1 V--V: . ,gi , .. 4, 4 , ,-4,4 . , -11 as -5 ,.',.-,.-3V--..'.--V ,-,4 1 , , ' S' rv' . .6-sw,-,-:Q -.1'..1,,'y M 'N -5 ff- -.--. :Q-:,,.--1-X' -...fi -:f-gg., ",'-1514-H'f,!4 .f..,,.'XS'2L,:ff M- Q . Mi... :V "MM .-1Wf3w'f'?'V '-F f'f:Z'3--YE-M C551 . .WW :pa 111 A' .-17-Q? 4' . ifvfiasffflf-f'f3QQ-fi-K 15 gy . - -'f' "fir-. " -' '-'A'--.4-1 'V 2--V-' Ji' 1 051249 f-ff? Wi-."f"' . -Q 'ew C4-WM .F-f1l'9--ZJWHA. ',-'s'L?'.?S.1V4w -X2 A- 4- YI' il'i1'N..'-Nw.-WY "wif-z To wwf ':'f'i.fx?.rg'12,J"-L--ii.-.wi ' 043- 'ksvf-G72.3E31"'14f H'-sw 'r '- --tiki x W Qllvz-'RYA1-f.,M'.1'3"3.f-w'ft-.w84'76!i,fg1:h-..-'ff-1.-f-w ...K MV--IV-M---iv . - 1.-yxygjf -gq.'Y',.f.,g.7f,'--W ai?"-3,-gj2'1,V'm11" . -w-1851-y -QC-v 2,"f'y.,- XXXZVV-'V'vj::-gf--'Cfr1,-1,11 .V , Mo., 1 sl, 91. 45 ,M +,- wwfdxg, -YJ.. m,x,.ts-j..g. ,, Af w 5 w- 4, 344 .,-,W-. R 1, aiu fb, ,V-X. V,i.M.,.:z,,,..,. WK .M .. .H3A.3,,. .QQ LVM, , V, .,,cvV n.. H diff? yX'4S4w439,3s V f-,,.1,3, hm., :fx rg-rf-V, A453 Qfsrvizygffgw. 5? 'VH' mn. Jw J 9- Wg: V: X "Q!.j,,y vgllilinvqv ,wi-1 2 X19 , I -. ,gag .-may .Vg-5753 1- ' -. ' ff- '-.PI f eff' 'H -wir . 1. .. - --:. ' ' cn:--'fi'-216, f A-NX. -if . 4-I . " H+ .5-H'-'hw-:,.f:mf-2' .' -' - - -' 2 V ' V " 1'-7 , 2V1',,- -ff '?V.1"".-..,'g.',V-.-' 1- Ly'-5T'5'f-" H ' 1'-if V EIWEVJM--1' -. ' -.f-','.-f' -- ff.-J 12:52 4. -. wr . 'Y 1 , ., , ..., V-, , ,, ,.,, , , I A, ., V,, I , ,'. . y - , 1 -mm . ..' . ., 4. A- -A .' . - --'. -,ff V.. .. f 4, -X --A-.,3.,-,H 5, , ,rv ?.A,3,:- ..-,V-V U.. ,,. Y", 'Qp,qx,Nbz CCM 'Z ggxsgiy x5,,,,? 5, f' X' " g -N... Q RN M X, My , .fi wi..1'g'b,,.f,9Q,,, .C W QA, .5wx..j,a.w i XM wx . - TJ'--f..'f.If', .JLQ -:I ,- ah' V24-A-ZA."-'-nZv7r'.f2V'V ..'.,-'.5 '31 ., Lufl-.iffy'f:V,'f,f1'x5Qn..'-x-4.x: :V -. .f,g- , .',:.'-'.:q4,,w:,g,V,g--, 1-ygegi.-,EA .f. 'fjyx Wuxi" .ff-1: 1 f -2 -3-J-, gK.1'L:gQ-if -f , 33 V ' - '-L '-P'vuJ'. ": 'I 8191 ' -I" . ' 1434, , :g .5 lid-Qmkg3'g5,EWa. 5-.QQ-2-1. .. p.2Q.g1-K-Vg, -fi-'.-H , -Vg-1-1:--..afv.fs:,4 :N,:... f -we c. 11. f.-..,ff 2. ,I -. -- aagxgz- :!V'?'1.f i Q. .V-. A,::.V.3p,g2Xg.v,. . .-wc- -V ' ww' ,..'xf.g4'.!4 'fgr,v,q1fr: . mn... ag. . 1, ,f.,...'.s, . JN 1 X! if . Q -. 737-5? ,- 'JN 15 f -4.-..-.ff--vfffiffg -V ff. - .-V5-4'-7 ' 'Aw 'ren-I --'-W. ' -PQ1'-I 1 ff. . -':.1fE5.z .- J Vi-xlimaslz 3 -.1-'feswfafi 51551: 1"-L-Q- :gy e. QQ --'v.::?r.w 1,44-I .rm -,wx -V-.2f.,rf'm,R Q-I af.-,-'1.gV mi. -.3 'Q-,543-1'-prints :'1-wwf., -5. .-fx-.11-zvfl . . . .- . f Va., .V -. .V -4'-V. .K .-:aff 59", - A .,12X.5-Q32-3wq?g,.--fff? -,E'rqf':-Q.. ww: W 3 in '33 ,. 'Xeliffyie gkfffim 1-'f"5' W2 'Q' Q' 325- X . . '49 Y 'MQW .fu W-fW.?'5fV,..-2 f 5? -'W -,ax--piss.--.-VV-K 1' f 1' V ' v WK rg' 1 1 Y f M '- 1 .,..., . .. ., . .,f. .. , .. . . . 4 . , ., . . 1.. ,. . -N-,..,.., ,,. .-., -vm... .x , V,.mQ,.,.5.,A,A.- QW. .l .,,,f-. .,, If . ,., ,. V V .,, Z., . ,,,, A - .ff.-- 4- - ,, , , .,,-.,. ,,. 1 , .-,. .-,...,., WV, ...g , M-f'uf.'--.fvfgfh-a:,N1- -- 'za-s. +', .-'wdalf-,q. -4-Q, -'.3g--fam-xr , . ,.,:3?' -WJ YQ -,vi ,-.,5g,-'ff W -, .V,1- --. . ?.5...f1'-, '9,fVfp.,V5-wg.,-,A--5 - - ,- - ., f - " "H: 42:1 -f 1,-1. '-,.. - .f -P - " W, :3frW,f .fH,-fwiwzam 1 .--.1 Fi. 'H -- - 3.1. ' -VW i j- w..--wi?-V,-. V- f,.,!F's,,'v.2I'5,S.'?ff-iffi'-'9--,.-- . 5 , 4, li -0 2695-- -'2?2Q5:,.'?f .5f.3..:Q,y.y?gg A9553 -ggi'-.,. 4.2.5 :.- . VV .- .. . .. . - ' 5 ' ,- - -, . 41-pg -5 -' - . 5-1.2. Q' 'V 4' , ' , - .. '.... - , 1 -.' 1. zz.. 1. - ' ,ni - . .V 1. -. ,' V' . .. . -. 'w,'.,-- 1 - QV:-. .V - f f' --11-ff f-.34V1ff'QEf3f-'f4'.f - 31. VV , -.- f"1m?..i32a:1fff ':fir-,f.'.fft-VQ1yifvz'm' .- V - V R V- - - -V 1 ' 2 .Q i Vwf- . - a . - 1 I . f.-1. ..f-....y.- .- 54 ,.V.-.V-.5 . M' ,ff ,.,1.y.V-7.5:-. , -LH.: ,,v,,.q..3.1,.,.,,. H K : ,, 9,.,,,,-,,VV,Ag Y wr 'wx 1. A 6 4 'P' 4 1. 4 -J..-g-1.2.-'V"F2. , '. -V -6-M - -14:-..x., . f?M4..-f Q - --.iw ft,-- . 64 -.J 1. 5, ...W-fSr.f.V.f4f . Mx. ., Ve - .. , fb: . . VW, . ...Y -YW ' -- 14:1- ,M.,.5f'4-snip: ,Vg f, .,. .1 44,w,x.3 -v-w!24.,QV..,,J:z,2g-1,5 8 -. ga . MP,e.i 625.f3IVf5"f.g,pELq.r,, " i'i:QWqj.1iyjgj.g55,:'.A - -V 5-fg2r?,.?. '-'-5.f,f" "'.'f'f- 1LQQV ' .. - , Q .f fl , -1, U 97. 'Ji I f1:f"?7fl ' 'J' -7 ,. fax? , "E5L.2gL J X-'31,-1-" 'j Qyrfla1"9?,'E'i3-Tigbgi'ff ' ' V: -gf..-ig I-52 ' 3 . , ,,-. 5-,V.-..gj.A, 1:2-v.V ,f1 -1 ? T, , .. ?..g5.g,,6 If -5 .4 2- .., .3594 xi'P3aQ?7V...5-fi 'f1,b-Lb ,VX-rv .vwvfiigf-.121 43i,,f:f'f.i-Q 'my-,Rf . ,..iijf 4?.544'4fi,wgf-, . YZ-V,,y'ffa,.. fw K ,x X v WMM rm A NS: f W - aw. ...f -. V-.f'?:..-21.3 .A ., ' i',4wxj-:JJ - - - - V - - - 1 - -- - - -. -. V - - - V . - - -. - V. ---s xi! -f. em- V . .vw X-1 - N. am .. H - 22 -1'-Q nf. Q fffisfx' ff X 4 . ..fff.,.q- J' gf:':3,1 A--A'-.1 -q'V--,---gif-:.. ' J 9946 A ' W 'lf 2 N A "'3fK'1-A-Cfz-'fbi-ay' MY, 7 -4. ' "".-'aff ...fer 2QE""fi5f?:4,1f2-51 43552. 4' " Qi? . V 4 x " XM H v 4 f. 9 r A .4 g fix X , fx -ff ' 4 , " 'M'-'H - 'QQ' vii f' 5- -1 - -, - ef--Y gy V-53' ., VV i. ., f," VN JV 59 - Y 2 W, ..... 3? wg Af, Y-iw-A. F. .,- A' as ' -2. V:...1g"-ii5i4f3"VQ-L.- -,'.,ii:--Q-+1--' Q-gg - .. .Q -1 A -,'f,-sg.-33. ...fy - , .J ,- 2- - wi.. k4,,,-, -.V , , ,,., fu- ,jx .gV,1L-......-.,1.,,.. 1-,., , - M.,--.. ,L .,V ,, . ,.'....,6,.,-E1-,.,,,. f:fj::?1f-ff-,1-5-1-11.5,' ' . -. ..:z- , -. -- 'bp-.-:,a . 3 "1-' :.2".7,-44' 1,1 -A' Az- -4 , '23 , . ,. ?f",j.,'ff21f"?'!' 3 ,,- -,.- y-. -f -111A-1.5-.14-.2--f.,i5,f,f x --1.4.-: . -.4 -agar' if-"gli--::.V-f--V1'.7y 4, ' 'tsgf -- ff- -,HM f52.'1-253: ' iv ,X ' ' -A ,..g2w'Y"'1 - 'v--gffff-"3" ff' ffc, :eggs ' 3iQ,6'V--wtf Q-9592555 -A V g :QS-? 'w.v2'?3'Pf--2 iyeiifip-3'-55:-'gf ' 4,3-'Aff-f'Js?33".,q. X 931 w -. 4.5 5 jf 1. . -19 9, 65 'vga W .f C , , .. M ,K X k X 9.5.-,5,.Q. asm .oyfsxaa J 2 2- - " K' M- 4 .QS-f -f 5 ' 1 ' - MHV, ff. '1 J 5 '-"NS -.V"-Pr" " -- ' A Nw "van V --" " - -gg A., -. 1 + V .44 ,--V. -1 ff--f .f- f .X 'V.:.'V .:' . f.. .-.4 - N.. - ,,,.4- ,.,. .- f -,,,,,. -N N.,- - 2 -5- -..-.. ., if as--Y f V- -.V . .. 3 -1-.--fi. ..-.,... -V, ., -ff .--if Wi ww --S-1 --f M ,-1 -1.-if f.. f Q- V. ,-V.. ww- 5-Sa NM- fini ?'ff-.QW 53 Q .4 ,, by -. igxgl ,S , Q' 5,3 4 .-2: . xv, , j:pp:..gfTQ5.f,, ',,3g -1 - V355-f445jg.,jyfgWy1-.'xqkfgivil,Q -F-5.3:-fi -.EA -gg5,5,',gffg,.b54.g:.5?,l . W -5 .. 1- f- - , . ,- V 51- . fgg A ii:-152-451-" -51sf-.xii-f'Y"'Y5l?'f,552"1'3 7- V "ff " f' .-H w '1 -wg.. ----.,y,,.', vv W. ', ' ' ' ' f' ' - ' " ' 'X' 5 5 X .'-- f.- .-:J .fzffz-"S+,-4ff?gif1Hs:+ YW - "'2a,Q4.-KQV--Q,-A-z' '21-1:12.-15.ffbvza-M-:fiV2afW . rr wzrn . -2- '- j .EE .Q 5-415S1..',x TFT?-5-393214 Ly'-'?VeLn,- J - ,f ' 'PX v 4-.f2Vs5f'Zw"w ? ia- .1 4.-. M." .MWAM ' .., 'ilu wx:f'if.g. fg'-,34,:4f' 'i-,QL -zlkifg j' . , ., A ,. .3-ef ,, ,U .x K ., ,N.,,,,, M, U.. , ., A 4 V, fl' . - , Eva- .-Q.-1 rf-L" - 'Y ,S M - P-'flfsfk .2 , t , Q f f . 1? i 1 ,QM--wgyffzjz-igif pf-1 f ,Vg-:fb - "1 .M mg: 2-my 'fyygwf . . .. ...V r - -fm. Q.. ' f .-f,-1.-. 1.6" ,Sv A suv' V: f,'V.w,-.U S.,-'v- , 55.3:.g:.,:Q,.qeEg:,-Z:-jg3554-'.-.gijgi-',:-., 3 -j,:V'.gf' , . .QQLJ-'fvj '3V5.5.Jj:-.41-' -. L, fd .1 -. -42: ".,, ,553 -gl' gg - - 22 4 -wx -P. , M .Y ' .--.1'.'V-fam '- , . , . . . .,.f'-fum:-.wG,:f,:,l xi.. is dx Vp, if.. A'-'ing' CE .4 x . ,pkg ,. bfi: -Q-3155?-V' rg ffm- ' V Q ,:.,4,5,.. .,,.X,.. .415 if qi . W5 2, Q., ,M-. ,T,,a5.?7,,si5.',.,... gf. J 51 .. .DC .bw , v". . ..,,.-,N .QQ-.3 . ,.,.,egA.,w' ,, ,, ., ...QM .16 . 15, "rV-ASQ. -gif-kiwi-"--i"' new -gg 2' WW--S+i-.',Nw-Sg- ga- 2-g.i:2fff.+.:v :ref . . . 1. ,jjfl " . 'Q-1-"- . :Sai W i-.Q 3,42 ,-iw.-,,,:.,':.,-Q,-:.5--....,,:Q-.,.:.s.g-Q.-.5-"'-..,f2iL3.v:-w.::,.3 1 Q ip uf' 'fp " -112 f'.'Z"i'f-Q 5-.'furH4.x.f71.ir-,was- - J " .-xy.-':r.,:3.1--51:5V-59:5 'ow ft" K-Q A , ,.., . . , ... .V., .. .,,.,..,..,.,q,,..., W -f f-ff-NK --ff . 'MM wx- ffm-.1--WV.. 1 . - 1..- :L--:2.ii:R" FH VJ-Q -Lp., ,, if Jffiyf .4aQ2fV?5w?iiw -- -' '- -. V:-2 . Y, V '- - V " -'+ . A. .xx-4 'Q-,.-A --gf--::1. rf:-'-:A-.1-1-5.-,:-i.,rf- f:1.'f"'--11: H .- ' . ,-2, -.4-.., +I: fm- ,,-2 -P. .VV1 --f , . -fn... .- .N - .- " Fiwww. f f 2 - wr-.f in-ff'-S W -f---wry-' Y.1i---f-x---34w--s.--- . x. X . ,A t . ,- ., . . ..,., .,,,, -UM. MG, 2?6r:f,Q5.-'Ms Q . : ' E '15.,,1:'f I --- -t-qV:5A54ft?aPr124it,'f5- V' . V. f 81...-. ' - 1 M f' 1--J-:..:x--.-,f , - 4,--. , f . - .v . - -: -- .- "- Vfa. MQQM - K.. W---f 'fi-15' AM xkxi -. Y0'Q"x"-f' X '49 ' ff". '12 am 1 'L K .. x'uf"?3f'?'N" W1-ww -sf -. ff. Q x, . . , A W, ,ag -f 0 1 'J - , 5-gf 4 .N ,f . gf I., 5 pm W L.. ...LN Vxw W Tfrfb vm' ' . 3 QXQA, fzgif'-K Q- -5, W 4 M .. Q ,ff -?' X.,-'s4"2y?f23i,.,,+1. , '3E7F'SQgE':jg3.,,g5 - i s 57? :Qs c , Q if 'Z ,, -ff fx " Ni in -f M- :Q .1-if ww w 'E . 6' QA xx ff Q53 1 ,iff fdp Q' 2115- 4,4 rg 5737 -'rf -5, J. ,B J fir: 4K Q' 5 ' R . 13. 5 A 9 ,' , Q EEK' A .4 X 54 w x -eff,"--::,.?-?f" .?if5 '- ,,,, , V .. M- V, .. ., . . 41 .. ., ,. ..... , , ., . . . ,,..f.:V-- I M X' -M, 1 I . fa- . 'A 3 N E 'K' ' ' ?" 3l - fr'-affff-.f1.:-"Vf2'1E212.f 1f'f-f'j'f'it': 3, x , 2. 9, 1 ,effigy X229 . 523 9 as 'K 'XM E V., . V - . , .- ,.-1 --.--.V ' -.-an H w , , f 1 X f Msg 4 ... - ' .W R if W2-gg.. 'Q .S QQ T FQ V V -V - l ' 'W A I K fx .5 1- -j .il-5. 14.5 if 5. f, 5.35, '---.jx ,K .ff -. , -. . , - .1 4,.,.,,-.S-.,, -Q, '- V. w,,,gV.,- .1-.:--,V V Lg., .- ,g. ,, , --V. . .- : ,- - . , - .. M , ,.. A 1 '-.-, f:P':f .-. - -- ,- . ' W ,gf.4--VM--.rf--'-'. .' ff'-V ' -- Q f ' ' -A ' - zap.:-'-."--'Vz ...-- , -L1-J.--f 1 L.:f:7. ,f -.-3 4 .A N" .- - ' -- 1 . ," - . ' - 1" , - . N:- 'f.f, -1-inQ,fgQ:.' ' +2 Y KX '-:EQ15 fe: gs' 'I' Q'-' . LP '4V r.'l1. iff' "Aki- dimQYEETQ,-liz-reqgpia-N:1FE?Ff--fif--T-1+ - I",-STI '?fTTZ"'-'- -SQ.-'4 - ' ' ' 'Rik '- "Va ,1'7L?f" .?i ' -'.1fT"fi-'-'f+-,-yggr. , . 1- :ik 'f-Af ,'V1'ii'-.-!"2,f'-Qfl 4 " ,V ' ,Q ,w,'Q:,:'-'H' . ' ' gal- -5:.,.3g.,..v-xl.-wg,-47 -.FJ-. - -. I . . ji. -5-:,:,..4a.-::,'5-'-jg' -151438 , f-QQ-,g' ' ig. V , -my-A'4,,3:.?Ng32:-xzgzy -. ,PRX -. 'sr'-'Q-' -n-53:3-r 44 1551 3' 1,4 f, -1 132.5-7 -15-'-2,f',,,,, '- rl: f' -.,: A H - ' 'Wi 1-'Xi 'ff -SQ 1 "QfA?:.fgff-fi1- fi X E-'1.f'1' .":-5 if .FQ-' 4 ri. W ? 7' 15' '. . -1, if ' -. W- . f 4+ f 'P N if .X 1. ,qi QQ- "YY .3 :?ix- . ,, ZfwlffifixjQELQQL7'5l'ffiY?J'-fi-'-2,1 .isbwgiikg x ' gg.. 3' R.. ,'Q'.?'w ass? A . x sN6 ' - .. .--.-- .J'-vr. '-2.-C: -V -'I .S V 'f-:ff 'inf' --, f .:.- 41- -., : ff 2. . uf. -- .1-f.. 1-3, ' - ' -,.w,f:--- ' ' . 1- -H 5 -'f-.V.'-'-f'.- ' - ' P f g .- , . ' -V ' . X ' ' wg-f'. ff'--5-if--fw'I?'4wT.-'-15: f."4-Q:-X-iz,:.V 13f,'.-Q?-V-'11?kvPAQ'1f. ,r1.gg.,,- sw' f . " .i+Q733:?3fig.g:.-,- f Xvgi-Qfiiqaf 'vii gr -gf., -, T-1 401.-f Mi, 5?-, vm .B-aaa?-3:2.q.,QV':.+5.: u. . -3 W " 5. x gf . -, -. ., , --4, 5... ,EU-A. L .1 N322 A -QM Vmiiffb VME'-. QW fwfr- ff- .VV. - -. ,.f?5'-S .fI'..:5-521-1-:?SMJ'?f'?"5fV , ' - ' g Q, - 1: Ab gM.,., .,,1. swag f.,.aw--- .f.a-H - x - N:- ..-:.:Q.j9f.3?--iu Vi 4 .M-f-fb. ,. .,- ,. . ,- , .-.. , . . .f .,, . , V: . . , 4, , .. , 5. r . My ., P92 6- ,x Q . , M ,, ' ., .H r. R" .rw-R , .1 .. f,. , Q, r., X ,JSP K ,. ,,.,, .A A., , xi ff' ,. , . .. . ., ., , 7fi.,p 3, QL, K . .giprg-, gi pf:-H-.RQ 3 ,gk mg, -x., Q, .s':?,3,a,-:pe MQ .1uQv. i F V gig., QT! :g pg Agn' .gb yum? ., 15155111 , Qs- X fs. fir- "A Q5'1'15f x Y is . 'C ggi- Nwxaqgv fix- 'N "9 vw. 1. +15 ' xi? ?4Qxj Ur' Nix- Nxt. 'Q +- 1 ' ..-WV.. iii... Q up, ug S- .Q af . ,,-if-1 Q iR3. :- 1- 4 :QQ 1. -r-v.-gif' 1.14-.-g'V3fvx':4--1 'I V , ' ' rm' , L. Q' - . -.- 'V -X -313, -'X . 1,55 'nr ' . 4 1' - ,. ,- .F '- -1' , .'2f,Vj: T.: L- " ' ff . is 4S.?Vg.':-- 1,'1-fl'5""'?1'-fffff-L f'S9l?,29pp:- 435 1-. -,x x.-.Z " g.:szQif?1 --1-..VV.-V V- W f - W V.. V- -V -. V- -V.. ff. . .f , ..1VJMw..V. ,M .. ...wx c V.. Nw- ,Q wg . ...x,f..a7' 5145?-5' 'Q' - -- - - . xx X ,qw ,mug iq, , M .5 'f"'Sf9i'x M 'Ve WHS? A K qyifhi' W' 0252. 'h19J.5i+'fs:Qf fun ' N wi. 's vb? X -fm 'f 'ff 'f"7"+ if fav 5? ,-.,- - , . .. . .K .. 4 . ,h ....., - 'ws , ...I , -iw Aj, fx 2- , Va -. Q.. - -- fy .QM-f .-f -- -.2 .... - 1 as -- F wa..-fi' V ,.....ff., ...V-1.- ---f.'f'f:+i 75- IWW-W . 1fi.fs.ifieS7-92 a51g.VfzsfJq-:.gV.-.,'VH .Mx-.-a 'qw - vw'-el' New .-ff.--.Q A . V-,-f-Vw... . . M- f 'Mc J W' X " 'A an N -' ,M 'f ,W 1 S' 2' -fr cv' t Nb-:QQ 2 V, X 5 G 4 qsixzig, .ggi X-A .QQ .gf ' Q uf" kv v V Kggzrzg ' 5355 '.-fam.-wr-g'V 5, iq- If. V- -Q..-J mu ., . , 1 VH sg -his -V -.1 -3. YJSQQP ' " "P ' X My -f :X ' . ' --. . -S - -V - . Q- V. 5 ' 1-V '- i - ff " - - .. .v .SV . :.- H-V'-1: -- 'f:..-fri-. . - - -. f' HV' . ' K -. . .. K - - '. -. .. ..' f'-X'b'.- " ' -' -rx - v . 0- . "1 e- W 1 -7 'f- '- . -'ggq-,-4 - ' Q. "- -X-Vgfif, rw- L, , .1 ' 'ag A Q53 22 V1-.-are, -' - ' J- ' v f- r .ff '-View A ' ,L ,Sw f . ,'-V ,,-..f I., , 3 ,. V..'. ' -. . V -,y .- 'yi-1 . 1, "' ,S - ...C-Q., ,,,V ,. . . ,pr QV... . . Q- wx ,gmzff H ai -, y , . . V- -f1 ."5 -1. 41- V 1 . -.2 31- Q - ...ef ,Vip-v ,, f..- :swmxff-Fmw-ggikfffeig v w QSM:-. 5.495 .iff-L' W-4" . 'W W2 51 :V5 - 1 V' A..--'-.4vps5i3W - U.-'4-, A . .- ' . " 5 ' ,ff .1-md. rf.. "" " .tg-11, ,- '-.' f 14 J - -1-f I - . .1 fr- M. 2 - "bf", ...pd . , 9 'Q' Pm . 5 -,V ,.,,-Q. - -. m y -35 ww , 3 V 5T:5:"'4.Eg:bZ-,V-3:3 3 ,Q 551,25 M- E, , 'v7, Nf .gQgf,5wg' 5 -.fh-,ffvf f ex q, Y. A.,5:'9'f 81424 3: if.-4fii, J -,f K F ., ,Q 5, 3 Kg. . 'A V t iff gQ--.- . QV ,Lg . - .f ff, . ' - -..-fa. +4 .J ,x ,. w'7QIV'a-,461 .-U' 'X 'QF - , 6?f'f'LWx4-lg , ' V T fir, - ' -, ', , J Q . ' ' - '-,.-M, -'-?,.'1.,'i -V .-it .,+ 5 , - Vy 1 . " -1 . -51.-. Q. ' ' . ', 3 , , - Le,i6"'gT!.1V F I ff 6 - 17 K2 , A '-fi'-f -1 ' Urfx--. 1 ig'y5tx?'Qst? w. , .- - Y. fix 24559 . .-. ..-- y.-.QW .4 3.-,Lrg ' K 1 . . . V 4 V, V . f . f V N - , 1 x 846 .4 9 ,- f " V " +P- Vx .-Q-..4-: -.. .saw n - P . fl"fiV' .,. 'f -. ' 1 ' . - -Q. -5 2' -V ."- w f . X x I Q :I J 'M .fb x L2 fkjafr "' as Y tuiggma? s QM, , xy Q QQQJRQ 02 ly W 'U Say if SQ ' is ea c L KRW 'W Q Y""'X G Nw 045. 4"Y"ff-1? -5 H 1 1 "W 1" ff .s-. igvfd? I qv' 'J 43, 4 if Q13 0 . , . . .. 4 .. - .. .W ,f . --, - . 2. - V . . ...J -..V -V-, - Q -. , . . . , ,. .. . 54 -V 'P S f '- M. H.. W -ff Q if A M 'x'W9f""""' -Q ..,, ...za Y X f - EM P . P ,. 1 W 1:?.::'w.i?7liL LAW-:Q Q- fl,--'MV -...Q 7 .g -Exif. .. Z Q , .l .q.,Y:fM Alt, A Z .- .a., iV:, W nm., is A I. Amy, 1, p -V D.,v., .A'1..g,,M ,L 7 l. qu- ,L V,,M V in .m o I. , , A . , .I n , . , . -. - 'QM-f.f'.2 ' -ia Iixf-'-1-35 . ,fy--fw.-' 1' We 9- ' Xu -1 1' "if4?'2', -9' 'U .-QW . - - Q. . 5 f , - W", EH .L , -4. .all-. -LI'-'V',F-Q'-f:'V'VW-V" 852 411-: W I 'ig ' f' A vigil ' gf ' J -1. - 'f Q! 1 , .V . 'f P AFM" 'iff :' Q. .-if Qi A 4. 1 .ss ' ti 1 5 ,rv 1 H' N . ' . 5-'34 . ' ' . 1 ' " ' . V V .-,V.f-,m.g.-','-:.-.-.- , ' M--, W z., a-. . -, ' . .... - , ,.,.' -.31 g l , . 'f - M -, , 1,1 t . -0-.. -- . d Q ,Vy 1. :, -V qc- . ,:,, -H A . 1 , ,, , .X 1 . ff'152.f'ffl'iW'Qf-lf?-Q'j'-5 151 "' 'f i"35f'5 ' - ,A - '- fig. YG' ' Q? ' 3' Rf I ' ' . ' .-' ' FQ! . . In .i +3' f s HH 355, Ui' Z, , '- ,F ,..... ..-.. -V..-1--' ,- .. . . ,., V - - ., : -' ,: - V- --- - -- 4.. . - - 3 U. . - . ,. -,, .-I-, . , ' X- 'P f-.fi . . wwf M - v 4 5 waxing -34, . ,MMV viiL.,w .M 9. 3, 4.. X gsm' ,, 'ff I' 3 " X-FW 'M' ' QW "' rw + 'vw + '-?f'r'.H-I' 1' 2 ff 's . fn.. 1 v my ik' RG., 'f fi gf.-H-'.S"-IJE,QiZ'P-ua?-gggf fp ' ,. ,, "ff, ,fa-1 if 1 sf. gd .gy f ww, f-Qin-flfxwl-fg"if,?, ,FSIMY .-'3f'7,'f'gVs:4' . "QV SQ. 2-.6 f ff 1. 4 A, 1 ,- Q ,A A x , - ,MJ ,J x we .gk S 5"1.,,' 2:5 A' 4. ,M ax, 'Q' fi 9. tv H'-Y-" WU' Wg " :LA-ffff. 'aw gr ,fx !M14'5f"'eW'n WPS 1.51: 0 f-."'s ' 7 "k'?gQ43f4""Yu? at-6 ffhliv .r 'I' K L? .6 , gg 2,-X xxx.: . 51. wr, Y- ,?, f I K fig Q .K ix?-BQ.-,5'5, N . is 5 xxghy . A in M I M 1' 1 al E .-Sw.. R. V?.,.f.9F .35g.,'?. V1.a,w,.,f , . . ...f3,f.. ,. , 3. ., , , ,rg , ,W ,-3, , Ai . 1.8 , t " A - if - 1 "- X V' is V ' ' " V T'- 13.-.-.:..:-.' ..sVyf.x yr - Q71 u- . xgi ie zgy l Jah . . av masks 5?k4fgSzg:Q5N,4. uk, . ,V A xy? . . .1 3, fr' , ., Y E .Q . 'V xp- - 'f 1 ' x-1. . .. A .nf ay 1. 1 1-V., -' V- -1 ' - ff J - f' 7g.wcfgQ:.,tM',gr'- 41,-.,v,t ,5.3, 4:-:f.g.g.f. ' '. a35.Q3',5,M,g-5vfi,,k,f.:IQ- ,Maisy ., f 4' W w -. WJ A MEAE. , 4 1-gf. 'Q,w.ff:5,vx 'N . JY: A AR 'iff E VHA'-' ya' tiff' 'X fy" Ya 'QW I 1' 'M .I'5gf GLY" 4" M' 'Pg' 'if '., 313. 9, 4 x 7. A? he . m . V - Y... . V.. - - '-4-27:52-V'1V:'f2'Viz-V574-q -Vzmvg-V-:aff .,-.c-.-.:',-fwfr- 'f -Q ."w,5:"1Lx'-Swygiirma .. -.ev Q.-,iajgqfn V. f-S' ' 1 L ii. ' " " ' fm i .1 '- .- jx 1 -. S W- - Q- ff M A M --4 . :Q,,,..8wtrflVJm.f.,ff?!,u1 ..+.,V 3 J 'ffgwgi ,,,..gg,,.p...,-3123-, ..vga,a9.,f,,,, -.Q .X,,.QZ.43r..,23i,,g?,x- , ,,,f,,L,,,i:X sw 5 mwLQ,,,,'g..,..Q.ggw, 3,3 gage. 'eg 073W .Q ,MW A 7 ,,N,.,.,gq, ,J W5.,3,,.x, . 4 , V f ...fm J., , . , V- ?t vn vwr1gij -94gmwVs,ggg g3f W M mgvwe-yq5f,5gQp-.ym5: .nff+,, S 1 1 ' 1' " X - ' r. " ,, ' 3-6 I J ff kwl":4S'N Q -was ' pm. A? 5' I l . Q? , if 36? 1, X A - x if - -Q' 'M Vw 5 , .-wr 'V V. . 'A fs-'32 ' , . i . , .K , .. .. A f""'V V.f'N ' . . v, ,P 'if W ' ' e-xx gl ff-we 4 wwf 7"'3x 1 J F3 Ax 4 .3-gxp. - '12-:',1.1',-Qwfsl-f.1f:1.- '1 .N 'V 'F' -f. 'L '. -res-:g4.5"w.?.-MJEY' :'ia1i1.?-v'1W4fw2-'5"m"f6lf - .--.1w: .. La- 1. -3 .f-4 'W 4-, ., - A1591 43.1.4 ' 1 -,Q 1,244 hw. ? ,f i l:E'g!AM5s?L,.-.,N.x1.Q.ggj7p,, Q., gg. ,Am mfNQ',i?QA?af5,LLi.pJ,:.5b33,1.g IfQ-MZ?,..,..+,.3?,,Q?X,i,i2:,ig.:,?.:t-,..wx,15, ,jwtggy mf, ,7.:g,g?.4.i mpg., W3 F, xg? g,,,..,,,g, . f ' ' t, 2 ' w- ' ' ' sf Wx "35Z"X M X' N' W V."'.1w-"f"'- W J- ff' n1""4 H.-z,vsff'f f . fn' .e -Q ,nzfwf -NEON S H- N X, -5f.Q7- +'-s',"l7."', 1 "yg.if'.. .iii-4 ,"Yl,9l4,"QWe'1f,fQ'5 "X-,T,.',5t1?..yV-.',:'g'i'-,'! up-.2235 wwf 2. 'fi-5 yn V. , -,"g?,3,W,:3S..gl -' f . 4 1-. J. v ' A - 1 .Qi 'If pwxxr' M- .W M Y A f'-3 -ff' .2 4 52 w . Rifix " J V :Wwe fb" ,waz 'VM my 195' in-4 'Xi .-M.. W 7.1. .lf f?.'y.gg,,.4-'-'Q ,ANlr,',,Y,.Qg . jp, s 1 4 1. 459, sNd.hf.,, -mu N94 'M 5-. avg izxsff., 3,4 Aly if Q ,, X bgjg. v ,. w w + fin V . V V, - ' V --4,-.,,g'5-t-.ff-Q.-f-Qf.gf.:,q , x. ..,3j4f...p5,:-'Q.,g,,W',,. "ima,-'-.auf ,-,if55q2?-2,.2..f- ' -.M -19-, yy, HL- ,'-51-,sy .ala ,GY v- V. .. : W, . . - . 3 3 fs- - - - ,I X ,J I. Q Q vf'1w?'-Q4 fi-QW.. .f i f -es Be? f Yflfw-.wfvfm-.-. .V .V --V - f' Q M ' XFN 53- Vx-if I-Fw.: 'W . "fV3gggx3',QW'q2.-Sk V. A.. gzfifh 1-zgv-N 1 fQqEmV . V-V ,PY-gigk, ,,.,g4. g y ' 3,0 Kim. wk I.. Mg-,I 031,43 '31, hen 'if H..m,1fJ,,gHf-5+ -.Ng 9 A ,,.g..ai,.. Q L ,sxkfu 9 .. .Uff pix Q, X 'Uk MWA, ggi- K '- ':V G:??,- -Q-if-X . - 'Wsff-4t -WL? - ,'..,""W?"".f-V gffj -' -fs- 1-P.-VVg'1, fiQ+g.'?v+- QXTWAV-37 ,, . - ,gfigggb f2,'1',' .wg-.., -, 21?- SEN- ' - . 'A ' " k K-VL " .,. x 1, L N, rfxgi,--,2.'.. , - . ,, .,-R3 gxqi-,'c,..,-3.3-:fs f'-'-V- 5' -3-' s,1j"'3-g,',f b 1- . .V-p -I gg., f. . f. - . V - 412 -- -V I 1 - 'Q fi- '. '. f :-A 'Q' ww. Q ' - I ff V, V-, -1-1 . - Q - .. '. . -V- - ' -f .- -' -r. .- .--,- 3, . ,. 'e ..,: .1-, ..-, -pu' .v.gv,,,..,g.-':.,g' ng., 7, U -.g3,f',V:41.4,-1.,-,,..'-...q.,,-.rr - ,-A:,"1,M, , , '-f. -. I 1, " -,5 5 5-,,. V, ,- , A .. ,gg A Ig. fixvn ,gy Aid M Jim ' 'gig K 'QA hiN'?"!z'f""'klk'wf'v' L -1 W: fx 1 ' ' fx 'E' INJV Q 'J 'WN 2 1 ""'.f5-,!ffG y Q k "' X. r L x , xg Navi...-r -J, xx J 9.4. JY: f-,HGQN '.fuw? Qin. f.. mf nu Q ggshsvg ,O1,,,,w,4 M ,e5,s,,,., 1 .f 45.53, N,?,Qxzfrr?xl.4 1 i.: 3.5 xbm Ng. ' Q94 -' ,vt f. X 'x . - W rw-. 1,f1,-5, bi? 3 . .fl fr 5, 2 5 4 X. X , fe' V?-5.42 -'F R. -...ww -Txww Nxi Q ., 4' lgwif V- .,1,f1. M V.. 3' ,agp Q... . ,.5,2q?EfS N-:.r,,x'2'if.S-fig, ' W ,K , M , . . HN Nr f Q B' WW-R' U' ' "1-:J "JE ff' 'G-M .4 . . f J 3- X J ' ., ff Q. f -aww, f .Q'Q..q,-.-. ,, 2-' fm . 54s--bg W svn if A 'X N vf- 1. 1 51 1 4 - W.. V, J gl m, Q, N .. ..,,, f .Q-.Q-, P533--+ A V 9 - - ...,+ N-. ,., M. . ws .r f f .A Vw. , + Quay s .F '27 -N if 1 y 1 A f y 0 Xmygsgig' X "' if bm r we w +5 Wi w Nm' Q ilffffxb 'ENN sb ,UQ flask. 1?-MM1? s rx :N 'S' A 'Hx " Egmw u"liNi,:4v bf 3 Awigsxgia H tijfa' N 'Ma " if 4 XQWW fx .W , Q 'CL 4 wx ,X e4N:,h5t. 55,5 0 awk 'SY 0 ,.,,:v.+W xr' W A -,V sim . ,..xgwM?i,Lh X 'V .9 Q ' awp-Q., J gg? ., X -K " 1' : -.V -ff . . wv ' 4 "v 'VR - X. . . ffuf- , N A . 5 -Q, .A 7 If-.13 . X' ,. 1 1, 1512. , I A i 1 1-. 1 -. I. i 3-A5 . C. 3.. 2, j A K gm - Q v Q ' if WL- 74. ,'!.,.n,'.,,:. R tri' , -35 , ,J-. ', viii: .A-L J, 1 1 .. , 1 - 331 I ., 1, ,, , X ,,gw.'4j , YVV- ir r',:.J, Af .gr x AX e .,.r-Z,f'l 11,1 H. 5. Y ',, 5, .,""l'.,'A,:1 - , '-559 glen J , N 9 ll, 'V.. .ofa 4,15 3 '.,:, , LZ. 3 , 4 Lggkvm, ,V ,Q . S' J.-X :N-,Qxz-...NE ,Q . -1 ,w1,.r..5i,,lfX Lg, 6-N: .pl x, J. T . 4, - Vgfe-I, 3- my M' I . . . -n-1 i ' f - - .I 1 - mi ' --. ' :Q-U I-rf"E?,.1fC .V1,-ff QF -f ' ml-e,2?1l.."-Y" . RL.:5.V-3fl.'.,.5f'3.1'5 A' A .. Vi ff Y.-ff5.jr -:ff-T1-,.x""k.':-.Iii 1. .f " ' V '?r?"fV' 'H Q ' '. ' f 5. ' D .-.3 9 A V Mfwf. ,gf .- -ff-fV9.':.-,' -"' -"sigma: 0 -V14-gg-5 '- 29 . ,r Ng, , .IV-Q., ,-1-f1.,,g':-5-I M ffe -5... . - ' - " W a -. . , V g q, , R.. , .. . ,. r-.f'-aa-,-.':gQ.-,.::' , -Ly F- ' 2 - "- 5 -1 .---A-... bfi.-' -'-JV-:wi 352.3 K .. 5gg.,-9'v4,,--f3-w-g.-.- A-1s::r-1.-.. 4. . ,' 14 11 awaikr' .-Jw ,lkriscv . , A 935:-fF1'w , . -. .. 'Zane '4r2-L-ug-s-:Ai-.s--.,,, 724 -'am N 53' ' -Ve--ws. "iff--:Q5f11fg'.-1, ,1'It..-,1-Sl.,-Vg1,VmLV -V - . gx,--.n..-'-.,V':V 'E-:.3VxA-ff.-'f-4-V - ,- - ' ', , . '-,,. .1 -" gi ff V-z:"f.-:"m,: --N 9 V ' - '. 1 1 V L." '...-F w-'N' ' T 5' .. IM' ' F -1 .- ff" -. . . -' f" - ,., ' .. .I Az. " 1f:S.21.5'4'3- " '-. ' ' i f f . ' 455' , ' . f :4:"1 P " -fl? K -' .., V M- ffl. '--. . f"" - an . . lx . Wa' X WN P' fr K A K .W fq.:g??'f:,g,vj','f.,,4fe2-.Q-fb ...E 4' x ,SAV LQ' ..,41!',vvY.53Q-Q i , 5. ,H 58233 -.Q,2.g,, .-.m.? . -Jw N .. .QA Y 8 fx Kxlxv. xv?-'iv-Q 4,943 Q .393 il , 19. ,,, 'Ei' ka MR. PATRICK F. CARUSO Superintendent --Qu Board of Education MR. ANDREW MONTECUOLLO Assistant Superintendent , f-IQ, MR. WAYNE E. STEELE MR. JOHN PRINCE MR. WILLIAM F. CONWAY MRS. FLORENCE HAUER MR. WILLIAM D. RICHARDS MR. ROBERT W. HILLIER MR. ANTHONY W. STRANO MR. MARVIN BRAVERMAN n 5 v . a v .4 3 Guidance MR. ROBERT W. DECKMAN Temple University B.S., Ed.M. MR. JOHN J. ARMSTRONG Kingls College B.A. Seton Hall M.A. MR. JAMES P. LAW University of Scranton B.A. Montclair State M.A. MR. WILLIAM J. BURKE, JR. Rutgers University B.S., M.Ed. MR. GEORGE T. FULTON Temple University B.S. MRS. ELSA DAVIES Montclair State A.B. Columbia University M.A. MR. WILLIAM JOSEPH MCHUGH Albright College A.B. Montclair State M.A. W I MR. NEIL D. DORAN St. Peter's College B.S. MRS. MARILYN SPENGLER Fairleigh Dickinson B.A. MISS BEVERLY CARBOY William Paterson College, B.A. Seton Hall Uniyersity M.A. MRS. GLORIA SPONZA Newark State College B.A. English Z e 1 :swag it Q MISS PATRICIA BANKS St. Peter's College B.S. MR. RAYMOND A. HYDE William Paterson College A.B. Seton Hall University M.A. MRS. MARGARET HOFFMAN Montclair State B.A. M. 'ef-f , QQ. ' .32 ' f . all liri MISS DONNA , Gettysburg MRS. FLORENCE, Montclair MRS. PAMELA l Montclair MRS. SHARON Q Trenton ' l lill e K" 'ig , L. SINGER MISS JOYCE BERGAMINI MRS. RITA KRUCZEK College B.A. St. Peter's College B.S. Trenton State B.S. E. STEPHENS MR. O. TOALE MRS. BEATRICE S. MORGAN State B.A. King's College B.A. College of St. Elizabeth A.B., B.E Seton Hall M.A. LAFLAMME MRS. PAT M. BLAKE State B.A. MR- GERALD A- LASS0 Northwestern University B.S. L Indiana StategB.S. at at at L TQRIELLQ Paterson State M.A. State B.A. MISS LINDA PIEPER Douglass College A.B. I 19 ,g ,vw E93 we if 4' - If - -5 0-fr uw- igg K .N 2. 3 W Sgfa f... 1 . A , 4 . SP, . - ' Qm. W , . Q.. N A M, 'F' A - ,V 1 L, V "' " ' fx., 'W K " H Qs I xg ' , L SE -QS '51 ..- QV A fs. if 4 .5 . --,Q J, ,xl w T ' ., .,-Nix, K. ,gf , E' M , if' " K My Q 11,67 5- K Q HA, N , :Q 3+ V Ni seg s 1 A "W W ' Q ,F K is K -::- Ekfglmg .,,,X K :KTM K? KQ KQBW if ' A Af L , ,re if '- , L - ,. ,, L Q k Wm. ' 3 1 I K Q4 ' L Mfg - Lg fi " xi if fl? . L f ' 5, if 'W ,. L' B -E x:." .L ,LLUL W. , N. 3 Lf ' ff?5',gj .3 Y R .gifffa L fisi .1 -air if fi L mg L 3 1 LLL L if L L 4 "" -"1 M Q fa.-u 15'f-:een ' - ., .. ' -1 ,L 2 k it MW +L :v wi. -,A - V QE zyl ::V ,-,E I 3213? W 54 fav , +L ,A L .s L mx, 'f L 4 ' -F3957 ' L ' g X' -'ML ,Z ' 5 Q54 L " ' 'A' 5,36 5 JL . bfi ' i Q f M H if 1 ,L Lf A4 i KK K KK L k : gr " ,GK-N ,F g LVKKKKGK si I ' '+ K , is , . KKK K 'KF gf K K KK 4 .X,, QEilf'ffff'l, Q . "l' pf f L ' -L 51 ' ' 'E W L., ,N 5 ,LL wi. l' jjj ff7"' K K on KKKK ,, A QSMKW, 1 KKKK Qi L ' ,f -is - . A K ' Q 1 K , k Jzr ffz, -' LL ww Q K, Q .,.. N4 f 5 - K ' NA L my if ' ,g?Qi5fgL,, ,L - -, W fmm X'!'w,mf21qKQ,L Lf i L ' 'WA" Qlffffgf- K K K K- K K K ,,,,L KK Km L.LLKKK?!,16KKLm-vu 'KK L 155, 37 -f',5W5f:iQlQf5,f 'f3:- I V , L '52 ' : M M , L3 kk" 9 -E4 ' L KK Kg K f Q an KK . K an .K LM ,Q YA , 5 V 1- K - L L 15: N 9. gm - .H Ki, KK QL, S331 ' P1.:.w'5f 'T ' "1" TLSEQT' MR. JOHN QUIRK New Mexico State B.A. MR. J. H. SEARLES Upsala College B.A. MR. ARTHUR SILVER Montclair State B.A. MRS. INGRID MUELLER Wittenberg University B.A. Foreign Languages MRS. L. VAN DER WERF Alfred University B.A. MRS. ANGELA SMALLEY Bloomfield College B.A. Rutgers University M.A. MISS HELEN P. FLEMING Fordham University M.A. MRS. DIANE STANLEY Syracuse University B.A. New York University M.A. E 24 W: . . y.Sf,.fSff - Mathematics MRS. PAULA BERRY Montclair State B.A. MR. DENNIS DEL SORDO University of Florida B. A. Montclair State M.A. MRS. DENISE GILBERT Montclair State B.A. MISS NANCY THOMPSON Central Conn. State B.S., M.A MRS. RUTH HIGHET Montclair State B.A. MR. PAT RUSSONIELLO Paterson State B.A. Montclair State M.A. MISS JEANNE I. LANCE Barnard College B.A. Columbia University M.A. MR. WAYNE A. BELL Paterson State B.A. MW Science MR. D. E. MAUERY Bloomsburg State B.S. Fairleigh Dickinson M.S. MRS. CATHLEEN ANDERSON Wilson College A.B. MRS. JOAN SKUTKA East Stroudsburg State B.S., M.S MRS. MARILYN TENNEY Misericordia B.S. MR. RALPH P. PANEI Montclair State B.A., M.A. MR. GEORGE P. HROBUCHAK University of South Carolina B.S Fairleigh Dickinson M.A. MR. JAMES K. REICHART Muhlenberg College B.S. MR. JOHN L. TUNIS Rutgers University B.S. MR. ANTHONY A. D'AMICO Ashland B.S. Ohio State M.A. Penn State M.Ed. awww Art MISS JILL L. CARUSO Newark State B.A. MR. THEODORE GUERIN Newark State B.S.Ed. Academy of Arts Music MR. IVAN W. BAKER MR. HERMAN L. DASH Southampton B.A. West Chester B.S. London, England M.R.S.T. Columbia University M.A MR. GARY A. QUAM Glassboro B.A. B I Q S Ax Q i 5 z ! MRS. MARION E. MCDOUGAL Beaver College B.S. MRS. LIDA ANNE KARLIN Elizabethtown B.S. Columbia University M.A. MR. LEWIS W. CULMONE Fairleigh Dickinson B.S. Business MRS. DOROTHY ARNDT Rider College B.S. MRS. SHARON HOSIER Rider College B.S. MR. S. D. SAVAGE Bloomsburg State B.S. Girls? Vocational A.-,,,,,,..---v MRS. VIRGINIA D. GROGAN Rutgers University B.S. MISS ELLEN L. WALIGUNDA Mansfield State B.S. MRS. FLORENCE HERASYMCHUCK Jersey City State County College of Morris MISS LYNNE 'SEBASTIANELLI Mansfield State B.S. Boys, Vocational -A I uni, ' V ' . H ,1 Nm, V 4 MR. WILLIAM G. LEACH, JR. Trenton State College B.A. MR. REIN SCHAUBLE Montclair State B.A. MR. STEPHEN STETZ Mankato State B.S. MR. JOSEPH YOSKO Morehead State A.B. Montclair State M.A. MR. MATTHEW TOPOLESKI Newark State B.A. MR. DAVID S. ENSLEE Pratt Institute M MISS LUCILLE T. MALVANO Trenton State B.A. MRS. M. ELIZABETH MATTESON Ithaca College B.S. Columbia University M.A. MR. JOHN CONNOLLY Millikin B.S. MR. JEROME SHESKA East Stroudsburg B.S. MR. THOMAS L. CICALESE Seton Hall B.S., M.A. 5 Physical Education . : . ,w.,f Y-MWWM, ,yfy MQW, f V fm , .uw ' Mfg - rf 'init .: ff ,,,U,, ,.1f"f ' -Hw.a::'a ' wa, .t rf Y wg 'Mfg 'iw uf' . ,,.,,1,. is 5' me 'll Specialists f .,, J Qi MRS. FLORENCE KUCKLEY, R.N Jersey City State, B.A. MRS. JUNEBRENNAN, R.N. St. Michae1's Hospital Q il. MRS. SUSAN FAHLBERG West Virginia University B.A. Rutgers University M.L.S. MR. THOMAS J. SKUTKA Kansas University B.S. MRS. MARION BEHNKE Walsh College DR. NELSON STORCH MRS. SUE JANE ZELLER MR. FRANCIS MCSWEENEY Psychologist Speech Therapist Psychologist MRS. SERAS MRS. NANCY JAMES Social Wofker Learning Disabilities I 's'i , ,. , , , , , gk! Yr , V V . , , I , , . . A . f A r ... f m fiunv E . ,,,, , , , AL,. , , 38 Absentees MR. WILLIAM RITCHIE, JR. CBoys, Voc. Upsala College B.A. MRS. JOYCE C. LITICHEVSKY CMathJ Albright College B.S. MR. ALBERT J. DIRENZO CBoys, Voc.J Jersey City State MR. HAROLD R. DICKS CSocial Studiesh Rutgers University B.S. MISS CATHERINE MCHALE fScienceJ Marywood A.B., M.A. J MR. THOMAS C. MOSLEY, JR. CBoys' Voc.D Montclair State B.A. MR. TOM MORGON CBoys' Voc.J MR. ANTHONY A. SCAFATI CSocia1 Studiesj University of Alabama A.B. MR. RAYMOND K. THOMAS CSocial Studiesj Fairleigh Dickinson University B.A. MISSING: MR. MERWYN FUERHERM CMathJ Montclair State B.A. MRS. DOROTHY FUERHERM CMathJ Caldwell College B.A. MR. ROBERT URWIN CPhys. Ed.J Peru State B.S.E. MISS JUDITH MASON fPhys. Ed.J Trenton State B.A. MR. FRANK FOX CPhys. Ed.J Seton Hall B.S., M.A. MR. PAUL RYGIEL CSocia1 Studiesj F airleigh Dickinson MR. VITO MOSSA fLanguagesJ Seton Hall University B.A. Rutgers University M.A. MR. PHILLIP ALVAREZ CMusicJ Oberlin B. Mus. Ed. Indiana University M.M. MR. VANDERHOOF CSocial Studiesj In m mOl2lAm I ,, a ALLL Russell Ceis ' 'fu' Wi Mi- Afiiiq lo 544440 gk, gif if ,ff , V 4,1 4 J 5 4241, 17 Q, ,ffydzgw ', , L , ggf,,4j,L,g,,,, I ' f f , , I 5 . f'6,j,g3cg,, Lili! 5124! Ciyzzzi, IPM fiief gf gg 1 , 5flff i5'f'J me def? ff 7 ' ' Q I ' i Q I , A. N, ff, 6l'xx,i 1, iff? f '51 f W'ff f Y! 'lkf h Zur Ulf, if If Kfiw. K Ev, , fz,,1,A,UEf if V , if M, Cl VXY' IA Ai , fi l, 7 4 ff Cliff QQ-LU V 2 1, ,f ., ,L r 1 if A 1 if! ff,A,,f1,,,1,1fxR ,wif Il !ff f f K, f fu, if - V jf! fs ,W A A f f Q ff'? 'f lif I X L I stiff I7 by fff, , ,4 ,Q fl 'ff X ,,.-, iffy, k ,wf K r f fl Y f X .W fyiyiygf V fl SWF , f,f - X kj M1 f4 , 'N-.Q 1' A 4 4 ,Fi v fii'Zgxc'?Ag fm? . g f 4 1 I ' A.: ,K k,,- Q E. l m, f 2' 1 .Q f W 1 V, 'ff y ,,ff W ' N I ,J . ., f f f QI, 4,2 ef' .1 1' 'ru fn AWWA f, ' ' I 39 'Q " ' :: ifvagi-S3254 "ff Q 1 F . 'fn 2' Q ,Fo N-.SA ' :'S'A"362R-if vw,1'xvX 'iw R1 ,:1,.vn?,4,7 glyfeih ffl ,J?Q?'K X,'?yZL5f..v- Nz f,,,1',n45""'yE93ggYF--3-XY QQN ,Q o2?H4'1:q5'4. Wir, I ,- x A v Y QQ, ,,,f 'N X ,faq ff 'ffm xx 'ki 'f 5 I I' A NX 'K' 7 X X 'x Q M S M Wu. M wiv' -'A Swv' f su. f J ' af fffw' -fm sw - wmve.-Wv.., ' MJ .QM,:-W, 1 ,f,--,qi-:q1,g,,,, ---' gf-g x!X:f"'f pina 5,313 ,- 1, 1 ff". , fir, lf.. 1 .- ' -,..f,lxf4 ,, 3 .A-C ,H , . M ..,.i,,- j .4 Vyf, ,If v-f:,,- -G Khfax, -, j, ff-3 , L I H ,'-I-,fy:.,,,-.M .Q -.- .Lk ff-.g,Q.',. ifiqqiibe-eq:-fifga.f.,5wf,1g,4S3?2"5-igawrfaf. -43. W 'P2ff?,f4fwf:ggg,gw'?'.f Wf1if- ' :Hi -"fl'i6'V.."l"1':5.-1-i'f.4f' H'sfQ--:1.'p:i',i'- 2513622'L-'w1P'.5x4!5-.'9.-I,','.4,,-'-r ,V fm- f.: fifh P' W-'-.V-'I file' 'f ' 1 "x, f 'Vffif-' 'ffm 2" 'f m fn-X.. ' . V' 1- , 5 ,f -2-'fqvfivix aw wifvfh- 'Q-wfrivrm. fwvb. M QA . "1 ff-V N 12 me--'M-01+-f . 'gm-nwfff.. nv Sm Xgiiiigglifgq-,a Qkzqi-if Qfggxvg .MQ 5Q:ig1Q1g.?,,X.Qi -Qu ,?,Kf3p?f6xgivc:A+ Ja m,lfe?4,g:fz,,5,f?Xf,y, ,'.,w2fiT12" :,w f?9., ,gf-K Zggggpgwl 0.Sy,,,f,g 5,0 .- ,: vf x Q-Qi 3 N" N ICSQ, 'ot s,4QQy,cfxs -'Jw , XSS., by qu, Mx ' ' ,S Q,f4,,x av.: 'wx avg. i 4 ,Zi-,A .97 J' uf ,fr yt if Nu, 4 Jg,y,gj5:4""f,H5,,,Q . A, 4,1 0 Q av we .. K. 'ix'hqSN"f'qi'7W5V1x"X Q .wwww X ' 'Sdn W4-vw.,:. 23' 'Is -,Qm:.ne . . '- . , A . 1 x.1.,.2g0,?:z,-i. qi- x.Xg,Qff,'gsx:gfL:.xgL :yy in . Ki. . .x.5j,5w.dR,S. . .CSE 3, ,ni,.?lagm. 5 ,,f W-1 - ..g,3w...Man-fx. Q-is . x W. :Aww W QW fi"TxfLX'N4?3.e'f:,"'1"v0.h 2' QMff'wNr7?37fSF2 Svwasi-'1':4'f A ,1ff+:M?+iWR2i'f- . - 1 -.awk 'Ms-'fr m' x 1-W1 - 'wi-i"fU wgkwft, ws ev V df ff Mm .x , Av-W N14 Y -, hmm, ew. f ia y M N 'Sf .QM " Qi .fhfffg 1 M-vggfif' , af r Q, . W Q-11" Q -s-Q35 fm? ,fmn rm' A 'ew www " WSW 'sW'1f?'f9542Q W JN?-9. JT Qi LI a ' iw 'YL -" 4???9Tf 'P' - " I 1 ., X N ., 43 , H I f 1- ef? Wig f e f. K A: - ,f,5.f'af'-'e1L'fB,'gkf74N""'K"r3+, f f , 1-W aw -xv":1 Arm X x, 'Emu in-HM, 'f , fa. X ?x'3"' 'ws fl W2 ff 35 ' jf-g'1:w', -1 9 QAKHAQ X Q2 QS? Q . J QQiQ?iW'1 M ' " ""' 4 if Q lt' ,gg . A ' w2f'w1.xX www-N H1 cw W2 S MX? f. Wi M3315 ff ff' f QM R im if N fn vV5fic+,,4?g w Wh. wx, dig Q Afrxwx -.iw Q. ,kv x ,Gwyn V ,WA w-haiku Q vig qggg xg- ig 1 A HQV , 5 M j5.1f-,W,,. ..x.'g"7 fu' gg,,Hij',gg,. .,g,M4?f5rfJ-.1g'?,- -- 2. g ,-4 g' . I '- .1 ' ' ' -. . ' L ' ,., - . ' - . My 'M','f- ':P22'w -ff'-2Q1'.Z?W:v .f 'H-I -Si-A wk? fl-'xr.'v, xf:9"W3:f5mfa5-2--.riif , "Q: 4 . T Af. u . A N - -"2 .. v-'Rv .. a- ' " '- ' 4. ' 1 . wwf-W. .Q,-Awtza Q,,if'.,5,wAf1.5W ...sw W .2-5:1'654,,54gS, afi'.5QQWQ gzwg.. Q.: H- '-if . ,gr , fl W,- 4 'rf"M',4 'sw x.,uvX'w-ewlqm? KAQ Www 4,6 xww M 4, Qvuyfv ,,, -iyxhqwg 5, 'igtagl 55: fl A. Av lg Q, A ,qdf ,X 1. 5 x 34,12 f " 1 " - P' 3 ' SEQ . Q " .1 'rvmtfa M152 '. -Hem 45 if-. X- ,Wg-'As -Wlkw 1. I WN' . xii-ia. W N My 44 rf , FQ! . M ,L J -Ma, IQ ,wif wz:'Mw2zv'f.1w,.w'Qw:s.'e2'q, wiv' "mia, J N if mf Cs' 1, Q 2 if ,Q Af2f.gffff:3?""XT'4 w:,.,-f . Q..-:Q-we " gbqzk -f" X " a5:fL'3:'u'x X Xi:?3f'xi.v"?v -'YH 7 wg NX xv AES wi-gg ff Q 'N " WW s YE? f' W R94 vs S'-'45 " 1' '- 'f'3M- vw '. . H f 1-'-Q x vm-"':w -V -if-1"-ff' 'P' Nia.: 'va W I ,. Q. ie' -. 'W . 147 - . A ' f --"ff -f 4- - "ef ?5?,?MZx-fe H42ggfg-Ewifwfglgnqbwkkfokgymvggaifitgg, gag, "-2:'v:?'E??:, Ng xaqmclgiiwgigxagq w wits 51. if ? Y J ,QQ my HQ 2?? 4?W? , 'Q A , 5, , C 9,3 7 'WF A-V' Y 4' 1-"1 1 ' 'Qixwf 055' ' 3-'Wa' 1'--I-1,-.qiif-RN AWWA x ai v' ""3'9'x"' 45? W 1- X M x 'E' f2ff,Z"xf': '59 .fMf,.ff14L'e. .qxggigggggffgy fm... W Q, ,Q,Q.2f:i4"' V ' 2 , ' " W, gg. A.,,g.f+ f 4, ...xv V ' .Q -. ...g .. ' f Q' -' . if "+ . .- ' -f ,f ng-M... '.,' ' ,-,, . Y '- " , :QQ- ' 'T W " HM WW VE" N W' A N R fix . . f2fw- - ww-.. Q. ur 1 vo Ti NBBW' ,T r ffirm .531 Q? " 141 'A f?vw".p'z4'w-P?" w Wsq Qkdq-wi, 5 .A k, Q Q, W , f45 qa?, gjevfv -'fi-ywgfitf,,f 4.g,wg4ggv4"' ,A J ,x ,,.iAq,,ff': X ...J Jax ,L . , ..g5j2,q54s YW W I .. , ' -- ' - . A M 1 . ' Ff2'ff'fw.fs 'Nw - .Qfffmerz-21,2 W . ' -. .b m221f'9'?'K' ,s J Jr f AY 'J 45 X N f1:3K.J'i7?f -dg,?Qf'fi5-ngk ff " WN! vu? ig X f , 1 X +1-'-A 'L J ' .2 WV 1 I ' ., ' -mil F , , , 4 if ' ,- . fm. . if wifi." 'ffgvfrfvf,.',41.-fvwf' .1. -' 4, fr ' - f , - ' 2gFQ,,4-w,,aA4fgief2a?rg- N,.3?,,.v L3 ,I Q.. V, z1'154fY9R7,::N3gs , x 4. 51, fi ., w ym-:EL-,22w,, 443552 , . g n F - -.'.7'2cav?"Q+.f-' Q- 4 "WH, l - -W--Hi.. -. ,..4 I .-gfpafif ' ' f- '- fx ,V .. .- 1. . K 1. 1-. 4 . 4 ,, . - A f ,V 4 .. N M . N MM . x, , Q zwswmwf A " Kf"'m1f:f",f:4e'f:'f' gms Q vi 5 v ,rf ' Q 4 . , . . Ji? . ., A . . . ,. . . MVN .W,,,3...., . Q',Qfig,ifi' K. f, 1- Nz3f,?2g,4S wg, fm vmxwx. ,X m f Ewa X H ahgyi . R , I A A+, ff ,WW 4 5g2lyu.f,,,vQ M32 .,V,W25X?,x,, ,iff K 4 , Ax MM f My .N '-v"?f1'1Su5fr'45:11f25'+fZy :W,,'f,9':" f?"f1f"?wf - -2, ",,- - " " ' A f M , aww 3.5-H i : " Gb'las-4"Pf'ffk4f,fg9"'f'13-5f"1'ig."Qf!fQ4 , rM ,Qf42'av -.3, ewjf1"f'i" , 55 ' ifif'i"?igf'5m QMS? -f 'g2c'ws5v3'?'9h.' if Y . 'F . " 1 ' 2 " '-Q ' .455fj3ff:4-T175 x V' 'il'-?5flZ5"f?"x?1:nM'x"i5I-IfL'g'4i.5i5f a'f29'f35'3'5' .5 453335-5323 W? 'Qi' . iii E ' 49-1-w33'fgQMEg72?'f'Mf1f14f'x7f I, Q51-fyfwkzgyq nf. -', Afhg,.".f5,?5,yf-Aiij, 'qu J, W' W" , 'z'xf,,. , Q' b595331-Zf,313?gg.3a5gf..f-.5g.Q,.yin:ft,35i,QC.lQ.x.q:m?fZ3,3Qf A -.-A' gaabfifkgff fm ,C ,,.,K. .QM , J H Yafiifi-4.eiy4. . fx " I 1 f '+ '- . Y "F -JE-.1 '- , --'f-Z -"vi fp.. -- X',1"' 7' ' A ' 4 '- ff . .. ,. P12 '. ' '. Uvaagq' f51:.w--,gfxif2:v3'jF5 fan,'.",:3,'L.'i7gf.A-455' if C C. .f Q -l,,.,,-.3 Q Mg. 'Ty' K. 99 yi h '-', 4 '- LM 22 22 gig X fe Jaw V' Mig 5? rf. My f,,q,r53?e'e1A,-45fx,,Afbf?f1f-lewfj Qw52ff5.g,.Qy,.gi1l,y ,353 ,fi 'Tiff ,W 9,4 fktws -424-ig u is 1 cff4ff,ggA we-,A .3 fi? W' Q W V , K , . Y . . aw... W wi . - an 1. , f ef 2 'fs f W W fs. W 2 '1 f H - -. A .Nik W' Ai!! 'awwsvgx 1 px If l 4, 4 .Na ai 13' Q' , 31' 'H . M Wx -at +4w,"fff'f."fN . ' 'x '41 in WN . 1. W ,- . J"-.,.X' k,,f,r,+4f ,rf f 215332 4, W mf'Vi,.wf..w '-9 'H' aw ' 'L - .-' .wa - M. 'V ' s'f'+".1- U Q... Wx uf I 1 2 f1wF'fi'?'lmiifxzfafx'-M219 ' "ff iiiwf, . 4 'Mm-'.'--4. mf. A:-11'-,L Z f- -'ff ' "' 1 . -- 1 W ig , -. f A. Q I! .- S 3-4 .13Z,2?ZL:E?44:lr ,fhgkgx aging? Nwwx wikgig QQ, rm 2? 6,131 jg 9.111 .N Tw! .32 y vv 5 . Q ,fm ,xxsji fy: 42,25 Nm X E KLQWXQ Q X n -4-L L " X 1. f m . ' km 4, f W' A X X ,V V., X. x ay v u q 4 1 1 1 A ., . xiviwffk isis 5 'A at Q 2 Q . .. , 3, -x, D. mu, fs. v "' 1 -. W, af 4 JM. 'L-. V 5, . ,-if .-. . Q. :b-'-q:+:g:g.' 34 Qi!-Ifliw f 4711" "F':'L4 I Q L.. m :na , 14,3 ., . .- u Q +A :- 2-.f .f.1::::,::: ::ffg'f 'iifikgz-:ffm.,?g .gait 221.1 .1 .-f,A"sA-p1..- ep.: fm-. -,gf zfwllftff.-si .we-',fr.wf:.'. .gy-.v:.,4:?7.f. f1q'v.y-,f,g.,",g-..,.,.,,.v,x',- 1. .N r-1.f ,-. , vv.-1 .- .-.,,. 5. A-., -.-.mv , -c1z.:f,.Qg,9..f av J,-. -:. 25.532 Aj. my .lr-A .-551 A f ,,,,,,. ., ... Q, fd 1.3.2,-541, EA'-ff: , 441 ...-.gnu . -.5 xwhb -N... M.,-, wg. W' Q, 9.1" 3,-.if-' ', wwf. 1.3-Z:--. . , .. , . . A ...fiI:"-Q3:,zt4.-:,Z,l:-- 5 A5923 5f':ff'511'-1 W 1:-2 3552715-L:i.S'Z'-I fy' Q93-.'T'q"r "Ziff-5, 59. r't1kj1r'f',"v1,:- f,g..-:'1 : -'Y wi aH-.'w1.,-.f3'1.-1.-Vi: .:'-1f.g:1::. " ' ::.":1-.-:jjg.g,,q:-gf'-1.3-, - nr ig'-,gwgkgyf aN:i.'-,-57.25,-.Q,. 5. ,lx-,.-.,..... far'-ie.: -113539 '..1:'?.'-.1v:':-'M-42-xi?-,-.-k v '. xo. 1,4 sf '?N91.a-'rc ,-Lgmgzv. , ffag- 4-:Z s x , lk M we, ' s .5 2:22-.ifJ3"I'Kiwi-XP5'-'w'P-'ff ' if 'f' '--P 'Wifi' ,,,.,, ., ,4...,,f.. .,.. .L I Q, fp-251: f1:."i'2:- aff: A ,QW T41 - - fbzfif, ':Z:f. ay .,,, . , U' ' -2 :H.,x1yz,f-N. .. . Q:-'.-wfg, Me.:-f 3' ' Wai-:A-24.gaf-Qj.91' ' ' ' x:11'?,2-1:1-R . -I 1 1 Q-' 1 o- A 1.11 .1 J' -'pvy x 4+ 1,41 we 'S 0. sswf 'Eff' , A x 'aiu' 1 fray? 3A'f'ME' NN 3'-K Y an xhtml.: , N1 lx A' fix 5 x.x?, 1 xwx 1 f"1,x ,- -Ally N Xqixawfg 7'Qff' x .1 1 yn x J -1 WY ff s -fx A 1 ,Q 4 ' 44" 14 Q 1 A,sxXX251'N " S uf rg, W W Aa- X ,X 0 y Q -",,'5,,,.L ,,.ff,'H ,i'Sm,,'X xl ,QS ,QQ Us , ,, Ia x. I A V 1 X -ff Q .M H' u xy ry: M. ff'-N M Q mf . wfrfw ' wr., 'M Q, . S -'Aff 'vm X M: " ' zu Q 'I W RG ' r yvf 'WM NY fv Nwlyx ' J ' 1 N ' WX? ,,g1w,.' ' " 1,331 HX 'Qu 3 Nr x A 'V vi -.I s. hd S xp Q'y""f,Nx,,Xi I 4 ,v Q, M Y M. NX , X ., X ww., XV, N s w Q' ..':.M N-M, 9 -- ff MM, W M. ,. vmfqff. . .. .. ,ghu , L... .. , .,. ,,.1,.,., .- l ,Hy . D, ,, ., 7 , .vw-?','f,'-, .,,:.g15' 'i:1r.,aj ni: 21,55-g -A yu-f '1 E V' I-, , N A l 4, X :X 35.5,-,. ,.-,wif -'7NL'Lf1A-.5,:-31g,f5,'.g'-:ffl-1 :jar 1.45.51-A-,.',-,xA..-"gk, gg. ,-g3gi'.v,5.'M 2.5,-.3-ng.. 535,14 . . . ,.,. , .MI .Y K.. , .ea , xx A .-, ., b,Qk,.:,wf.,4?.6l1,g5f,xg. V-X A - ok ,i x. ,,- QS nqgw-1 W- -,..,v1, .,,-.N----H X -3, Hg,-, QVXEVN. -.nf IHA.,-iz. fl... ' .' -Jw'.1f- --f.:f.1g.'-rfw-Q.w,-. - .H ,fiklgq -. 1.-xwJ.:,,' rg: lm. ,, . -.L .,,,-A-g4,q.,', ..., u. -vm,-1. .,:--.-1.-MP. -90 ,ww-,H-.m-"".f.ue.i,:' aw.w-f:w.'Qkm..Q - ,,. ,. V V. Wm ,-,-,,.f .3--.g+-,v..'s,.,w' --Q.-3,-4-.,Caf'w,,:. zu- .r 4. . '-Q3 -4. Nw ' ., , . -h -, V 1-1 :-A 1.1 -"1g"."'f" .X-V '1:'.'z'.-fp:-w:.L1' ff-:.-Q,--ww.-3,3 .-,Wg f. ,fin-' ,. yn, 3 ,Rf r X M- b'NomQ,..,.,...Qg.,W,,E3 -uk. H1 www.. U? M N 'Af ,U,,,,7 S, W ,Lxf - ,J , L J, , .. A ,. . ,. . . . ,r A - f ,. ,W ., i ..J.,, 1, ,, M.. . ,. A . A , v,- .aw nf .- ..,,,,,,,.,..,,.., ., ,,. X5- .Q 9 5,5, ,,v v, -A 1 , , , , -A ., x ... .. ,, ,fax , - ..,,.' .- f V,-,L-.,,r,.,,,4 WM' pf:-as. Q.: '.,n-.v'f.q,, .Ja-.: gn- -Lg '. ff..xff7 a.ffJa -32 .iifwiffs-g1Q 5 Gaz? 4Z?:ff'- Hai fi-Qflxim ww' Hf"zM'i4 sf-'fZ.?zfaY '-im, ..-4'-:W -.,f.1'1.f-.1-fx. qwxr- A fx'f.g-.- .f,,.-1f.--f.fu:mpf.n2",'- ..,"r+f.-fm... -. . - :sm :2i"-,fF1f'Jn-M55 af'-:fm--z-,V 'ff ' A A' . M., .,.,,,.,x, -,,Y,.-,f.,. ,I .,.,., .- N,.,..,,, ,.,...-..- -r-Q,-.,,-Q.,-L., ., X,.,wM.,,:..--.Q R, ...f,..b,.- ,-.W-,, , .,',,.w. ... - ..f+- n -A ., yi.-,.g,..f,...... .., 4, ..,,.,v,,,,,-. w,fg7.x,.Q 1.5. .,-f.,,: -A-N.. ., 1, , 7,---..,. X, , , Q y ,,.,,.v,,...-..,.,-,f,,,-44.4-, ,4.,.,f,. ., .,,,,,-.y.,,.f,,.,1V,-K5,Q,1,.Q ,4, fx, - I ..,,.u,g M.,,.w1,,1,,,., Whff,-. 1"-'P - -.a,-..,-,-w- Q-H1 , -, 1 -L A -,.- 2-, w.-.v :-K ,c' V--wlbm-1.-a .-f1.- L . .ffvi--AM 4 .v -wr x . ' . an 5,-M,--., 4.4 '.- -ww., 14,1 -x:,f-..'a..,.rf,'- -' -vw, MJ. -.m ., ..f--Q --tw: fe,-.X --.Y-Mx-4.-yf-Q . if 2 ,Q .'-fra" 4: -.-,V 1-V. -.- J-z-:fn--fm-r-.. , AK-.,4. -,, - W . A -wx-.. -.-9. . ,- an .V wr .,. ,mv-,w, 1565-mf i,.,.,A,f,,k.,,3n,. ,. ..eA f -,,x...fx,v. ,,,,- ul , X-,g .Ag -.M - '55 A 11. 5.1, '-fM:v.f :w'.:1g,-gg., 4 iM,gj'.,:.f:, 5- .-'.5..,.ff ',-3,7-qv'-.--22:1 1'-air.. J.,-.G'::":1 f'-1w" L'-.1 Sx'-.rg1,":-1' 5,.C,.j. ,-, 'PL-gp. wi-ra -g-K X fx-,zfgiwsif-11-f-21: -.2-1"-.12 ,fxxyvvm we . 'eff' f- - 33- 212251 dia. -f,:1f '.+ff.Y' -.'-::.",L F, '..... f.Q.'IJ202+ 2'.-p,.,E,LM:fK?y ', -" ",i 'aa' ' '. 'A r f'.' -i5TPfl'Ti ,.:'5-'.,.ftQfi7"' Q'-1-' PN :,'-vfrfg'-Qfr. 5.1-:-:f:ki"v:fH",. I-'B-ff. 'ffz-..1':am'-4' - 2',1,::'m f-at-, Qf,Z1"f'1I1Z-",-:wifi -P 0 " 4' K I' A.-, "1 W. ffm'-,'fffqw-, M- .wif-2-T ,1.'lEf.fg X92 ww iw JJ. X 'x "in-,uv fm.b'slf:,'L.:,bgtqf3'f.?NAxzffrimw- 1,315.41 -,-1-wgwwisayai ':1.-:.v:1v-:- if f-'sais ,- :nigga ,- eff' -,E gqfzfw?7.5.-.frfhzxf if 1-,'1if,'9g111'-1'-'iiiglfmn'-:ka-q5g'1'K.5Q'l'-.w-XfgH,.w5Qf" f"f:'59fv1.-9:-s-5' ':-aiflfii-'-rin f:"L1f-,"J'i-'.-ff.Z4 bfi- 5411-1w,:sG!."P?-,2f5'w:-iff'-?2' grfff,-I-Q-'.'-1-li..Ji if-'1 -:-?"?ui-5ir'+Jw, 'Hb - 'r 4' , . -'-QAQJTJQEKL-:2: I--'wfxf 'twin-f-F :2'Z1,1,f-g".?- . 3 xiiiczf miv-A. q Q1-mf, 1 1 x X-,.X,xx'f1x..f 1fL"Q,-H' 9'-"nX".f A Mr, gs- 1 f. f xk..w v.,4zff- , .A vit JN 3 ,A fix - V ,J A K Q if ak KNQRNAL xx Q m, win' ,K 3' vw, Q., s Mx r xx .M 412:41 Y Sfqffwvl Enya ,M if-ff ws -.xxww VA M 2 ,Q 1 'fu X ,X MQ' .1153 lk xxxwxnj wxxaww nk , , x H x , 1 A, .1 , ,",f"'nn ,',",f I ek, x W 51 " 'f-Hx' 'gg '1 PHX 1 1 U 'Y YCXTHW7 '-'X..,.5,RY"'qf? K " S35 ntiias, 'X 'A' ' ' , 'fe K ' 5 H 4 . 1 N , f , YQ -A ' :E - .L-'f'-Lair:-2 sm"'f?'3 fm'-' .-:,"C..--mx-216-2" .f..fv.-,fu-4 - S"'w"f .1 ' , , A ' 1' 1 .ui J Q X - va' z.:f.,:- A -. 2,-F vi.J.,-'1..'.".--,i'v..'1.'-n:z-x:'-4- 11 .' fi. -'Q-W' -" A . ',,w.1.,i ,-.Q Q,-f,A.:Q5,:f.,,g7mx 15.5-,-g,wygusag,-5,qgjj1m-.',f,g ,',-f1gg,g5.-.,E.y!'?"fnvz?'+v:A, , ,ffsfj-rf-.?Q'g':f13-'20,W?-xwk.1i5.f,-g:'ifa'4pSy'5,- S-Q4,-gm-,.3g,,s,L.xuk.-JE: 5:-:3fmSv+h'?-zfrfme 4.4-GfQQi'..,-4.2L syf2Zg,q4.v g.g,,C1g,,1f,p'QfZE1l" . vm- uf.-. . -,..- .. -.. -.x :gut Us ,.,.,m 'sn "sy-.. .v.1,,, ,. ., , -v 'Q -r .f -g .Q ' 5, .-...,.'-. -9- vw Y . - M1-1 .4 .1-Q . , .-,-. ,x .V ws.:-..,-wi. ,W ,.-, .,,.., ,. A r 1. . ff W, , . ,. -1 , If-. ff,-.11-,W V,-iv.,l1'k 5:33-4 '-.,,f4:.m., -1-nl. ' mf '-5-,f-'.-21159.-.NrN5V"1'j?"0'f5Q'fsYf'bf1 3 fxQ?".""xau MWC .11-elsif-: . '1I'- ' '.1'-5-WI"x'1'-'-L'-.3'.'f"' 'N'l'?-.3'-pfrfnm.-14' iw-I'-'-'-JM I-MUN if-"':'1'i'f ,. .,A,.. .3x.,4 Q..,,,-,-.x..y?...-yy ...4,a,,,. ,V -t -,.,.NL-.Q g,.,Z,., .,'p,,g,.f,',:pv,Q.1,X5x,,.y2E5.51- ,-,UQ-, 5. ,Y -,,,,..,-.-5,,.m.v-g,fSg9..f-Y. ,1-,4.X,.,.f1.,. ,..g,9-e. .A .h .. ,1-.1,,7.---.,f,.. 16.3. .,31-,'.-.- ,cW,.',- .- . s-:.-2-.,w,,- X- ' ,A-..:,-gc x an .1 2 .Vx .--.' 1- gf -. .-. '. . ,,.- rf-11-Ugg. .'.,::f.,. iz.. ...1.:..x---1' ,. -..gy.-nf K --,Q-A+ :y::,:'w-. . 'zn-fri---'vxwzq f-?:.-'.-,-'5- 1- -: 51 H- 1, 'za .'?,.1Q.t fm,---aww 1. + .. 9. JS1.Q.N,g .. .V hz- -. 'f73Q.,,1.1x,mQ,t ,5w.sQT.1. ,Q 'GW , wi N-.-l:Qj.Q WX ,fm .,,,9Lf.Afqg,.1,. ,?.,+g-,.X.:l,f .LMI-. W, ,l.,.,.,,,,..a ...wry 1, p. 4, 1 " :iemhgs 53-iff. 5'-9 iiiggicgyl. -,V-,Sq-,4Q'f..-vgy e-:ja .gryyf 5 -,, 1,,:,, "if Q., xx 1623! , fn 5, . -3. ggvgim gfaipggq. sg ,.. iQvQ',:gijf',3Q ,..5:y.g,.gai' -v.-25JQi,gf1A.fQe4':- ','Q-Aigkwfiiv '2fv.41,'Lgg,K .A , rn. -'2d:5gv 9-gf-., .rl-n -Q:-' 5: -45+ :dwg-,-fxjj 11, .-:wi-,-. Q- 3' A-53-' . fg'3wq+S'--:-f,'-1 '1,j',3'H..- .'L,i,,v "4 N31-pL,'-, ':.-1.,,-. 11..2x-plz..-gm, .- ef' 1 1 '-xl-' gm . -r- ' 'Nkw ,Eau .lu in W. 3,19 M-L 5 ,Afvgf 4, , ., xv wr. .. ,fl ,fe , why 3vUQ,,,1 . ,A pw., wr .,,,f,AQ-,A.... Y.j.,r, , . 1.1 .,..h, -..,,, , .A A A .,x. . A e. A .x . A A 'X ghwy-,: sg-fa, 533-ai: .22'5:y, yq9,?h.,,,- sv- f'-,.,s,-1 . ig.-5 3.-,5 .ci g -. "wr ,, 3. mg vm,-If -5154 dx,-4 :Jag-:sf V4 QT- fy- rw 2: 1- "- -' my -:yg1k'f'Gw,4'1L-.ggg'e'-' 33 .NG ,u Q., .",-:9g"'. ,':,a"5,gmr:' xx AX?-'QA xgfyqg---f - A -- - wh W- a-51: -- ,QP-my ly ,f-3,-.wxgqji f w -V 1 - A -1 -- fi-S yan, N,-,Q ., X99 6.0 .. .Q Wg... A, ,, .,,Q,n-"-x,15,.. -,ii5F,3,i.:5.4.,J .11.f':1:W..k?-. , V.-, .Q ,,i?rK:,4.:.. wr?-'iifl'-:P wi-5.15 Q-lr 'Eb -- .',.nfA- :em-rqf ,KI ' " A:549641'-ffhws'-2a'gi"f''iff-" W WH?-".:f views' 1 f.f--Qfvh fra' uf' f ws: 1 f ff. 1-.12 -'ga '-1 1' Maia".-wi ,a H v:4'-- 1:-xfv-z.H.zf',w ff' 19' v .f A A ff 4- X in .1 +x H Qi , ff x. qw fvif-tqwa'f6P'2'ff-mmfJ11eef5?i?s-f'w-Qffifxefffieznf3-'hz pilf-A m'.f:s.4,--44725-'+:ym5'w' if 5.41 fnfiayaf:-1.1-'w:11z.ef' i52,,5WQ4rQ,,g1.y,,g.1f:WWW:,gs+5f1g1,3g,..5g,:2',QvgNqvimqfp.-if ,5E?5,.3g,iWw?5Qg,g,rwmfg,-.1,..,-,gqy,fygi-14435515ziwrgewg.getg:.,..+1-,,.5,'f3:2g,p2:Q4?,f5' ag, 'Q' 'EQ' L'1'x"' '- V.-,,f,. ...M .-,5, ,,., f Q A ,,, .. . -1 If ., ,.A,,.. .hx-...,, ,.v. k ,. ap. ,r , N, 4. .. D ,., . .. Q.. ,, .L . ., M , V . , , ,. ...X .. 0 ,....,,g, . ,M A .ml t5f1F1H::.2L,:1f',WilfgI5D'.gf'qfq4 1:e,ffaf-mm wwffffm --f:nf15,f119.QS? . 'f " 12 is 'bi T7-w-Mfiff'5fS2e1fff:'iwas .N w..,v..j,, .',. ...ec nfs. 21.,..Q- ,J ,MQ..x..v,h?E'..g.M..y'Mv -N-'.5,gf,be. ...rg 3,3 gr 1. Arm W. tg, '. 1-Q7-ig? f, iz- . fig ,,.,.,J,i ,,.-,... -3. '?3'w..,lf,9m .3,ng,,,.3fW,,, .QQ ..,,,',,, .x SQ.. vu'-, ,, . '47 . ,.. ,..',5xmx, Maw , ,Z,yUL, - ' V 7 . 4 Q.,., .7 . .L ..,?,i I X ...AIM ,NT -,J.4.L., ?,:1,,b5,+:,.,,.-ix . Awqgyyvz, E d,,k.3 . '..5ic.?,L,, . UPA, 1 lf,,W K .g,..9,' .-,RATED , j.ZQ,,.L, ., wk, Mla:5mLg5g..f,.,,.vA,.?y2 Rn JnNg,l2.,5.Y4..,,,. :?,...,,,. .y,,,,sA:5'Q :2L'k?1125', .-: 11.237 '-2135-it-'-fl' ' 111:3-5:-Ll.'-A-f,!4:T4',f G':i5mj gfr'Ar.."?-..:',v 'apr , -, 5' -' 2-55:41 - qw-.?-1 :gi Q,.5',':L-mi-'f 14 Qfvrfl' .J 'PM 24. - .1 ,, 1' 1 '. inf..-,.fg.,wgc1.w.-gf. 9a'.,'g-mf? YJ--'V ws" aw. 1 - ',gwvw.aK..:.3p' L.-rf 51 :L ,V -, .:- -- Q: ., v,w,..,-sf -., :1,11-1,-.5.,-...ggW, :wmv eeagg- :..,,1:1Q--'-N45-2 .-jim-1' gif'-.-'.1-.,:v -. ,-wi-mx. ..'i'2.z.':: 11,2 .wil-'-Q-r'-.,+n,:y-I'-'erik if--.-tagv-'var-,gf-.'-.c':':,4rs'1zsuzf-,gp wg ' ', A 5- 1 tv ' X .1 ,-sum -av wx, 'f'42f:-wif Adv 'Q 'sw-is ff wwf 4,s,a,'zg.9Qi.-,v-frm, ww L- Jimi -fn.:-FSf":4':xf'-xx .JJ-:,i-HAI1--1'-irbm L, . . .,,-- ' . 9 . . . 1--. X: v-u., N .ff Q. Y--We ,, ,K A .1 ,, .- -,.-.-x..fw1,w-m. A 1- .,,, Q.. - .L 1 . av. - - ewvifk Q duxu.. ,.. .Y eg .,A.,,f-,-1.1.4 ,-.'.,.1+ A v. ,. 1-,.',.. , .,41w,.- g,4.1.,.,. .,, ...bu ww.. , R F gun' 15, W"+,,.. 1' ' X ,'?X,r'Q?.f'YZ'?5 Vg, XR -f '85 I v -9, ' 5f"'s ,E."gf,5-'MSP WW X ' V ..f. .5 .1 H -fw .-f?wx,Q J f"!M"Z'.., w-?+....vf'- "f,-"--1, x ,.f"-'75, ff. .21-. D 1. fa-If ff 1. ,..-.,,.5E. f' -f ..,,f -.W .1 f Biff --4. 'Pl-H E2 Sf. .. X. . .h.f.'ff..J5 ' ,-M' .Ay , WSJ- ..... .1 .Q 4-dn. ..., .ww . ,,, . X.. .iv".,?f-3313? 1:14132ii'515.'55-'?QQ'fQ+Z'1 25:45, ng ' QL.. ai 9. 22:-,.:SfgQ3f?-:,gg?3r3L:-Q.:,,3gfw.53'-aa-i'f,3 7,:g,'g5+-?-"- Ylang u w .sf Q, esf,2Q'5qS'?!i?w Iv Q "' A x 5 '-5141 -Q 1. , 1,gf,-5Jfgrg.ff'?"2'vwf, 5 ,W yy-,vqpfy-Qazavsa. 5:,?ZHx1:3fJ'Qgfe,,,mf,:.gqg5q-.gd ,ggi vw M f " ff' Q 1 A' " - f ,, , 651 Uqfwqz' sf f ww- 53:1-aifi'w.:W" ax:-'f.f2:wQ+ff -Q2 -.f-1f:.Q.- "Wfi.fg2wf'f3 Ztawtyzlfl-fSf1b"'.1Qifiv swMaw-I-w24'iwwimwf''feb was w-fr,-"zm:i,4 v v4,w,5.,,,.,f-f.-,'-.e:f- nfmfvaw-.am n,:.w.--'av-1Ewaav-.+-rsgfbfw-61514-'Nm'' :Aff gp-Mimi,-1.1 v 1 .ffm 'ff ,fwi5'v7fn-fy f Aw-wy:f:':f4.:1f-Q1-Q, V:-fa. var- :x'fQ:1.f'Yfwv'9.- 404 w-2--xvfq-wr,.ff1 'wwf-,r'.:.,+.f. f' wmv- f.-L,,3:.-5,21ag.W-in-v'1..1-wages-f-fini--2' f - 'C' silwfw'F-221-C5f"ff,flZf'+4w-Av.':fs'ef'-Afsw .iflmofifff''wff-1i'..-'si'-fb-.-'Q fsmvdzz-ia. -f nf .fx,-bfvdfw' 9' I4'42F'f'J-Ab'--zisdsxfhz"'fQ-Nf:f-f'+.:!- 5 41Xm1f.ds9a'.469f "wwf ,li '.-L1."'f'f1.-aww ff f5fg,Qf,4f,ffgf1i-' N ' ' 1. 1 0 L+ 1' ,F ' I f 0' ' WMA vie? -. 'Qfisi ffk-YQ W5-9 'Yal'Qzf5"r75v?-b1rf53,T ,V 'azlfwrff N .ve-.p 1-.Q 4 lsr 'KM'-.' Q,-:ef 554,41 .4".Q'., i RK., Qf5f,i',Quf M ff 2 Ny ' ,+,,,f ff?"-f ,-'J-'iff' Qgfa weg.-cm . ,N,!:,-5-, yay Q 1:- ,'f'f-'W Q ,W 'Q.rvv'Mv 4' ,QS 2-1, Hs- '17-.,fwg7' . H" WHY. 4- ifff bw' ,fwxf Qmpifmkwaqf' wg, 0 gv.-,nQf IM, 1.1" f 'MW M-,Aw-w v+,fWm,f M292 i5G',f'wvj2M ww XX 5 x 4 A , e ff-f A,3:'5.f,v2f2"5f0 WW an-f ,Q fm. ig i qf fzw P 9 x . .K -- :mx . . 41- s ':1:'- ,V in.. I 'b .rw - -mf.-1 .-1 -f ff A J-rf.,-f mfs- ww 41 ' ' nz- Jr:-1-:V x-s":+.L-'-V xr -'mv' 1, Qwif K. -we-Qf .f -1 :.f ,f ,-iv-rv' , - 'Q-"gg f -me-,A rf? . w' v' 'ff'--'..,u "A f - -"-'Q 'f ' ' x L . ' N - I ...V :iff f . ,ffm WH., Ram 4 A Q if P .M W M-wg. x J .- dw . fm I-1 ww, ff: 'S.:1f2If?'z'255Sff"""'f"4+f'7 R , ffnfw .4 W ww nfalgiywv, ai+5?fP,5QL43,i, ,L zgirgxggfgi 5,fai,i,b,N-,4..s: ua? EE., mi.: V . .,Zi,P2,,igtRd. ,. .. 3 .MFG ,- -mx., .?,g,2427,13,4ggl,31s,,, , ,,.. 1 X :Qqx if v s me Q .Lak . 'J ' M E: S' -V . - 35 .inf lf..-V 5.35 2- rw- .--' Q Q. -,P ggW.xgu,w,.-f5- 44. , 1 '. 3 -. ,f tr wg' 3 i. . ,' 7613 - Af..b.r-,-A A ,XM , .11 . - L. A ,. ., ' " ,f.gf,-3.-1-il., .fm -. f. 1 ff ' " -- vw rf ,5-5 1 3' f ' -. Ee?-afkifm if riff- ! N frwg' :S-1:-E 7 .Qihav-gwf' :B ' wig-Sgr twig! '41, 1 M, " W: , am X27 Q. X . V Z., , 9,3 1 ,f,i..fef? 1, W? ,,S.,,,Q3 , ' A . - ..-a., f X gif .1 - ,grw -QQ rj- ' L- .. , "'.,-.-:fqq -' -, V - , Q., W .Ag - A ,Q -, .- 4- A., , 'Rh j if-Q 5.1 M - ,K .-gf-23.5. :N Q . . 3:15 I A 3 A V .gg Vik EZfQffQ1YAg?1? r 552: Widgg A5020 2 g3?xwn5-4 vc,f,g57-gy T- is-':-:E9"ff,.z'PWai 4,,S-img? ' - " ?'f-2-Sw gg-5,9 W"7Em,?v'Qwfx 2 We f S if 12 ff iw, ' W My M znlbpg, vw 'f'99afe"1fa,j2iv52fy. +y:-KU SQ-5293 bgigfkgw, Q, Spgkw-:Qs wmv! Zmwfv.. -'fn . .. 'M r.,,,, Fra. . . , EQ' f vw- J' ?? '5x ffvfi Q .. .a5Y.mQ , 92756 ..M.,i'v , 5 V Q M 5 'ff2"HiiiijK 1425? .4',Qff3P'f5i'f W 13qD5:95'XX -lN'Ql?2'?E x S ' 4 v v X A ' Q4 -.f "53'Ef W- fy ' 2943 V'-3'-'x Q' 245' N1-,ff 'bgvzfx' ff .W '33, ' NJC, 1 R59 HMV Av X N' X .219 12-N Nw X Qt, Q'f X xvfgfwabv - wx? gg-1 A 'ggi Q 'qw NX gi- J ,N . Q, +323 "V, MEZAMK 'figpgjcmv an figgg Nr ff ZX? X wx Sqgllf fzyXf,fwHc3 3 'Kg AQ. X11-x ggi? 463-f J X 5. Mwigg 'A 'R wp? ' Aix . " Sf Sip V- we - "L 9'Ji,.j'2- . . v . . ' A :X -.Q -H -.1-'J g1'..':" . .- -. .S Q14 --wi-S :A y Y 9- -sf -. ,- ' f . V . ' . Nb - V A ' ,.- M, ,yn 1.4 .1 -' I " 7- .. ' f I .A-95Qe'jfS'-.1-, 1 .g.'5i,44:5: ,Q gui-12 if .3:,'-Q.a1:g"'Xx,-X 4.5 1- ' X-g..,i-Affigfxg-1 ,.Sf'?:2f --: iv! -' 'i -' - ffl. .x if wQ4vg4S2'??1,,A-1rf'jL.'-.gf - .SxZf'.v" f"' '?3.1513A:,cfx" 4 If- ' -- as "- 'iw-xyaiyay fi'-'fm' Qvi asv' ,lyxxxjx qs. -GM S , Xfligm .RITE I-'42 -'54 K ' ' 'A "" f'--Q - "'-Q k . .., ..,,, ,. , -V, . .. .., . , .. ..,,. . ., ,..,,, . ,Wm . . ., . W. .., J'...w.-,,. . . A . ,. . . x. k 9 'Y X N' KX, uf gg? Y Ag XS ,1-iq? -.- Ay Z9 'S . - k.x,,,.,...4- V. -... Y .--fy, l. 1. . . . . . M ..-M X . ,rw . . . x. . .. -- ,f .M '1..x.,,- X'-,. , . .. E 72: 49?-3' . - f' 1 1: . 'ig'4-'QJH 1 f , ff , '- -1 W :- X fr, u.1.-A.e- 7 f - 4 sf A.. -aw.-.Q fn N - " ef-a, J,,wf:2'wf fx' 'w ,,- f 5. T ,x 33 ,ax ,v 45,,fwfX . AMX gg? mi- QQ, .f. ,xx X W. X tj ,,5,pff.,q.?m A mbsf' W Wxgxg .NSQfx,N,R .A 0301 eq iii,-5, F, 'gJ'J7ff,i- MQ, ,, f Q M -fi. .- 'ffwffVx... ff .b gi. fi? -H, 21 rxfliii ,A53.fyf-L51-IQ-zi-25253-.f?-SSi?faf'1-if f:',:??f'5kfg-Qfii. :'QQ?:'xLiif?2S..f5fQiNTfcgQj gfdvsi -fgfgjifa-i5f ,f ,wr 9 N , X., 45 3 x + Zn, X 'xx' CQ 2' 'QW "GMI SX ff Nxgfky A 2 "'!Vf..:. yn :.'gl.-bf-ef'-2:ii1'K2 Wi A 'ff sw N' " " M5 ww .FS X M X + W W W 10 X A :sv A-8 Q , wr, .f,.,i:-ff 1 "'5'f5' -" ' . -I flfi- lf- " HV. '- Y ' . fx 'A"15f'i-- fx f'-0 55" 'iX."StPtN"fi5: -515 A-2a,Ci1"T?"'K k -3 SQ- -Q'l3'5'2' 3?f:P1-"V fv?7'-'f'Z-fgP?.-- . 2 ---'Q A" 21-ff' T. 11- . ..,,,... va-, J . 4 --.-0 Nu- - Q, Q- QQ ., ' - ,- N . -3.4.1 -9, ..,g:fv-:ff-.-. -ws'1f.'." ww-W ,- f X- N- .. x- -- ,'-Af--+'f.f-- .- 5. ,ggi-t q. , ,K ,.. ? ,ww ., fy, .M .. ,,c4,yp+.f..,.,.,.-, Q . ,qui-Q..-., M 10, ...gr ., M. Q., Mu Qfaijqf - " '55.,fg:2:gfQ2n"x Q.-xfkf,Z5.'-'t-1-ffQff'fql'5ff5'-Q45-'2f Tig fffT3f?7i7-i, i ,f1:1X.:ff Q X Q I 'SNR iix.Q?1'7 ,lhgws F-6Y:'1.v'.12L,2 .yxlf K.: Wffj- y ies-1,.,,Q ig ,FQEQQ -,Q x -Ari! 421-ffvxt, 902 ,iym 1 K ,5X3,Q,mg ay :fx ,J QGEKQNQ 5 Q, - . ix ,A .fx F7 N 'if W Sy uf ef ff U53 XX f 1 '14 W x Qwf X W l J :Larynx-V -. 4:1-vxn. .wiifg . f - -- afff . ..1::i.I: a :B-wp-L, 9549 f"if"'i-fqeff.-USM f fviff i-3f'f.v.:.1.1+1- 2-. - '- '- .- ,i'ff-fit.'-fi'-fQ'?L'wf lf' ' -'-fax:-': Mffw "M . ix-if 1'fA6v'fi?f4'i"f19-gif'-rf. A L-frfivrvfff 1 'if-1'-,I .-fi,-' . -21:15-v .-Ff4:ff'f:--wiv' V-vi-,S-'cl M' li Inf K "kr-J f:4flic'f 4+L2'f?'i-ff'-:":FQ2f'i?.krJ.l'Kt?'i'-N7:4'.-ii" 2:11--'fx',.77fV-,C22Z24:3?fiL-.Vmf xffi:-"9',f1,- fb f??Lf-Y-fisiri-if? ,-551-'ii MQ.w:' W -6,3--,,f uf.--.-f-Q-1 1- .' ,Q ' 25, . -,ff Lgxzw .swf-v1'f-f,p X 1, nfqff.. 'ww-cr:-.2 1 f X I 25.1s:s'w?fAi'Y'Q?U4 9 ' mm ffgvff' Milf 5' ' iwufx .ai Thi, '-'Q' .Nfl " , - 'L . ,W iQ:'f.l'a:Q1r3g.1-'-,Y541-1221-3' 1 ,ff -: .2-Q.,'p.Q1Q.-QA. , .-,Q-39-v FQ?-g,,9fK,cfw QQ,,,..:.,. .af Wg G,,fb,,f,:,x.f.-fzf-.xqe :pp-1, U H Y X ,M 9' .1 , , f , A V , P '. .mn-4' af 1 uf ,iff-'W - ., "vii, -,. ,:':"'2 ,:.-.-"Sf" 13" 2-1:-A .7-fy ",l'..'.11v5, :,'1L- 'I'-ii 'ff' asiiaffli.-3752 .f65'L1:Y'v' ff-lid -fr-K"-'YiK.x1:ff.YY-1:-7,2-112'' '.:Y:1'L.+,z'f' "f'f"f'- J' 'f'Q24"Hf3'35f"'- -,,'Hf:"fT3:4 Q Q 1 ioxkf-1 - 'Sid-'iw 'ima 'QW' K ' f' Qmffw-1 31-1 23'-Ziaxrk -LfFf14f?f?r?4' f'f'-f' -11"-'1..f ..-.-'ia K 1. I 1 x '-iii -:ff 'WS -"7 'Q in If' if -f if :- R my -Q f,...v , 1, - vw . ,'w.-fm. , ii' 'lr ' ,' ' -am 5' :wr '15 -.-.icfyw asi g ,532 'xx f f' fa fa vi ' 'ffffdff J- A -...x-.f-'A'--.fgxgfq ffvg ms. .:- fu-.a,', fxcw .mm , WH. W- , . 2 ,.f2YT'-"fiV'1gg'fi-'jf+x:",,,-1: 5i,.,'N,.,,7f-,f,. iff. ., V -fy., ,A -,l,,g,gv,-,,yfYvig?,,,..,..,..,. -.. .. ,pf .,.,,,. 1' .M ,gf f -fv , 3 1 'j,4Qj2Cj, ,gift flkiui x,2rf.:.,4ft37W?2xy1.rgff:5sfa:1'.-5- -, ,,,""':".U'QY. .f,.:i5,'T,31:jgIg .1 fwggg gym.. ,, ,. . .-, '.-fq.. -5, ' 1, " qw fif? ff .4i'f?5 152-J 9 ' . .xi ,,. E? 413. 97. EV. 'fzcff 1-..:',iS-z'k'L.'f?y.2f-,ffi QL' I 4 V- f-: ,-,, wh,-v-.4 . ,A , 4 . J , ,,,, W., .,,.Q.3L7,,M- . A., 1 -, .-W, g.. ,.,.. X ,f f. -jf... M,-,.f'f,., .W ,WM Gr-.F my YA, I , . . . .-.v,v.1..,' .f 1 nu- 'Q rf 1 Af- ., f N fp.-V ,f,,.. I 1--.- iz 4 N'-1,'Q,.'1-f"' 5 A L ,JJ 2 A W ' f',. X f :5'4:--1'f-if.-Rfxiinf. .-Wlifs fi -f-.4-'QE , . , ffifi-1 .....wiv.-1-f1:f.:-ifs:1.V ' fesf.-m.:4:p-'-'zz ., W. . ., '.,L,'.N .Z ,S fx ' t.: A-. 1 . " -' "'--3-mf-vfan-gif.f1 341 .1124-x::21.fgQ4:-1-"-.fc Lil? , A -W 1' .,. . ., . 11f.1,:f:. UT' ., , , . My Q :axe-1TrI'5' Jfyzlmrv .,,.,,. .W ,. - 'Ji' 2'-':-X. .- .-,- fn- .f f.,, -. - f. 4 1 ,ru-f f yf,33,,A'.f .. . . .2-Ang? L' V., f,.5 .,f-.,,A . . .. f ,,,.:.qY jfig 554511:-Af-czxj ., J, ,, .. ,.,,,Y,..,.,Z.,y,mL,4. GUQVVV ,,,,w'f:'f.-:. . N - . ., fmfff-ff ,,V, ,,. .. .., . ,.,.4,,,5?V ,. .,., jvf-nf, .. -U,-.,..,,.1 A., .,,,,fu,. vfwfy-,,-ACH zrfffa ' .SV LQ- ff "ff W 1. ' 4:21 g..4::f . . A ' ' -' 45.1. -V - ,f-...-J'f- , .ga ,f , 4, v--4-4.12,-:':wf,+ rg., 1g,,.,,. ,.,f ,,4,- fr ' ..,-xp V, A Q, 4 . ,Q '- -Jiff' -'fwff .f't?: 3-3 Ygalmf .l ,, yi :1 .X ., A-wk 3,7 f ! f ' ft -P-Qi' 1-'Rza . 4-1-15. .Xf..g.- -fra xg. p '- ., Q, , 5 ' ,Ziff'l7'ftffb',-1".if. ., , 1.55.1 Higgs'-' S 1.1.1- x cv- 'N -A 5241323 fix 412 , ...Q-figQffl.Li-ilg?2g.i::-1555539,Fiji Y fr, ly.-4. x-in 'f-.qw '- GLA . ,K ffvy,-I . fig: ,'2Q'Qjf., . ,- If2?G:4?m'Q" PIT, - . . .W,,W.,,5.. ,, .. W' " 'fv'fffEf:E75-i3".f-I4 f y Q5f1.'.4ff9fff."l-'Q-" ' " 'Z W ,s pf. . ,. w.1VAx.i.-F-"vii -'z '74 fgfa1441,y':-iw ,'.y.gf.' I fn 14.31 11. -1 .'.5f. .' 'k .tmf I ,511 7. . . Y f ,I ,..,,,1.... M. -1 ,-,,1.:,, 5, 31, ,V H-, - 'z.., 1.-.Ln-Q -f,'-pg 5 fx ag' 7 J., .,, 51. Hwy .-.fl I -. -5, ,ax-' .1 llgsfz A - .,.f y f X. , ,F MA. .. . 7 J' ' .l'f'f. W., 'Q'-+1 J ' 4 fiwf .nik .. " V' 'tan-.v.1' '5 271: ., . ...hw 1, --,X Q, .35 I .W,J,,..,m 1' . .f. A W . ., ,,,.x.......... A X V Z- . . :sf f ui ., 2' 4 .. bffgp -' w QF 4' , '4-M:vf'.MTT' '1Q4VQ.w.12fif,. .g.,..,,1.:- xg.. Y.. ,QA :Z'T'?li'?1Ti':'L 54f:f'2'?' fu -'PEW fn 3 .fy W '. , k: ' Mx 15. ff' .11-1, .xr v .ff r Q. 4 ' 33-,fi ff can I . ..f,. 4.'1f-ej?'f.gCg'3!, . 3255. . 1 ' if.-i.g,1'i fL5.'f,gQQ i j 11,- TEDEQQF-SQQ' A ' :f55'?iii'T55'A'fT z fi9X3.if5f1fiflX'1'-ITT . ,.,4.,:1,A...::gi EEE., . . 'an-1: ff- My M... 1.5g.:WL,..5.Q,'.. fy eg, . 5... ,.,,.. .ea 5, 4... ,.,g, fx vX w f ight' ' x 'QM AV f Q! ,fn-. .a. NX.. .f-K A x . of- ...Q-.1 flgmr,.zff . -,q.j-,K-v-33.2, .N -..'.:!-v. 4. - .,. .., - fvoffu 'X ,. ., .L v,1"?gL. 7 -.f-QQ' f :,5w,s'.y x.,,.,,,.,. W: ' '3'1,2:f17'fZ, ' .ci ' miwg,-.,u .' . uf 'N X: 'mf ',,, ., . .1-nw n Q. ,L- 1 giiyf mil ,FL .JA-if is .nv 1 XM? 'Q sa 1- 1 M N H' f 7' 4 Ae' fa' V N- -- ' 'A ' ,gr-"--'fi ., f 3.-' ,,.f . "M 7,',2w?g Q- . ,f 1 -f'.f'rE:X+f 'ru r:vf-1-xf,-"- :-. H "ff:'l:f1-"Li,--1.'l 3,3-f' ' Q K' ,,4,',,7w' , uf- -3 H .A .11 K, gf.. A MW., . .sr .Y .. .. ,Q ,.., iv, .Haw ' f .imfze -- , 41131 -.zgy s 'Xiu ..w:f.w:am-:f7Qr-' :f A -- Q 1 X ,. M-,.A.l. -f4,4,g,.. w ,,,A,-,A 4 ,.,. H ,iw-1X..755,M.f...f ..,, ,. ri 1 1 'ljxlgffh ! . 'fra .. X X. A. . ,. , ,.,. .,. y, - X ' f. z mff'f::'P.',2f .f. - .. X, ..V3:it'1x3,,-4-Y-.. -ilk., , 1- -x N X 1 ' XY W M- riff. 1 J, L.-I.,-A Hr 'Q'7X',?f. fy: .r .,'.'3.i1i, , 'b-1 "g.'f1:A.A,. gf ,A ,T ?,fig7'2g,'9, 1 z"-T1 ' X .-".'EQf'1'f.?,fl"'5f !,,!.,.,... A, .. . W, X Q 1. -4-W, xl.-1-.:.",,Aa.Qx .9 ,q-mm. ,. . .- V. .. .-,V hp I V' A- 34. , ,I ,- ,':,g...,.. .A . 1 ,, , ,Q .,i,fql,n.n. .A .ILQZ4-,.'.,1 , . E., 4,,f,.f ,. , ,, - ,. . . fy' , ,mf , , , .1 H. ,...-,,.,-,U..,.,, . ,, , , A. . ,n , +,frvw--!- 'rf'-. ' ,,f1w.A,-.,'.x, fa 5 'X--.V H-".,w' .- -"',.r"l+vLQ.:'f.' 'ff f- D wi 2,2 K - Jwfmsn b"'.f: Y flff-4. Jn- K ' nm xv, ,,vfq!1f,f " W , t Y' H- -'3 'Q' 'U' f-Xml hx" U, , . Q rp. . V ,',...f- H ,Jn V -R., . A . fx,-Ax 41g,f,'.f.,A Q. .. VJ. C . ,Al . V . " " W: "5,-g.4.K:4A3.'1- -faf.'-LH any ,I Q41 .f, Q.fy,:iL','- x -' ' 3 Q X ,s,f1.",1 vw :G 'g -, jx.x.',e ff V , .,.. , . :rw-"f - ff , -. N ...rss-' ' I ,..'5.f .-gb. . ,. ff an 1- X, ,. ,RAS-q:' . .. .. w1,.,.,,l:?:--x-xg fl 4 ,,.h...., 1f wr.. www ' 'A my : J, ,-:gp ,gg-.K..-.fc-zb,-rg f gy, J- g Il- .-,-,541-x-w:.spv,Q-,Q..-.-,gr.VA--.fQ-,wywffgghm,,xv.vu.4g..gV V11-3g.5.,,-fx WH 'X ,mf L.-1' ' ' TWA U 115-' V3 'Y' -lift'1:2Qi'n:iffcTFvT1Twif:-Ns" ww. K ' ' X' N, f k VX K , mg WNY N WM Ak -5 svn 'X sv +95 N7 ' I-'XJ-1'Q'fli' If 1 IX 2. GX: G- -M. . Ml. . 3' . -, w Qzg.j,.g .v ,Mx x ,.,..-gf-'4 v' ...ff +a1+-af:-1 1 f .- , f wfr! .W-v:'f,, f V , 2 - fn. , ,. r . -X . , :Usb K -Q5lf!2:15-7+H.-.97-A'1f1f17fQn.-,sf" Q' 'W-'1'.:w-z-fm 1-.1. w-.ir-, wg:,,uq1r'f.,fr,,'f-I V? ' Q'-I-I-: .5'xgX'.1'.-'Sf1',s 'igagkzwfr' xfiwn -. , ax- m. " -: wg-:x . '-f 02 ",'z'Y,-:Nj-""1', A. ,xx +P- r- 1' gg-X,qsg,,-,x, , ,,xM-351 , y V f-1-'zg5g, 9,-. K , A XP- Q 4 N .fx 5, .-.v.giL.,:, .w.f. A . 3' Y' "f'l4'3.l'Qf ig' 131.-ix ff " J- 1., ,,-' , if ' -, M u 52" 2' -.'Ff34v PK" .. f3?'199,? m f W7 'wg N'x5' :Z"'Y2:11 A9 "a v- '? " -, 1 w .h , ,5 - ,vu 2, -P V .L 4.49, - ,, J ,z,y,': k-3-1 V. -, f ,,',j.,.-u,V ,. f,,,,gg-,,j .5:55A,Q,-,I if 4 . . .--,, ,, ,..1. ,W .,,v . V ,. ,,,,. vmf. -1 -. . . 'ww XV- -- Mr J A-1 ,-4.-X f az: ' V 3:59 -151 If 5 V,:4".3f,':.,-Hr-QE' 51,31 KV 'za-'arf 'A -ff 1- 1 A X 55 13:2 2715" I 15:53.-,ffyf f'f,g94',-9i',Y,"f 5 1 X I X ffl: 4,5Q.,.ev ,w-if: ulgyw'-,.ga'x,1,f..I..A A , A Nw-.fQ".-x'.2,r 1,95f-3SQ,,2:'2Q2?gw,-,P'vf5,P-,?fQ5'-Quiy. ' Q 4, tx .-' ,X ' , Q32 mfxhi'-f X.'1x3"c1y v'.-.'-LjffTp-5'iNJl- Af -Q f'7Q'Lf' V x xx.-,,',.L X. x .V A, 'ff wif: ,:4g:f,v- f-v"p' fA97.m4g 1:5 mf Q ,,., ...QV . . '2-'. ' K - V, ,fy ..-b,v:,g,.gf. , -.7 15.5.4 . ,,,...5y.,'.' Jyrr .-A.. . gi ,..,:y.v,1.. ,V H-Sf'-x-airs.-, liar.. 1- V . W VW, , -. 35:-.j ' warn., ,, .I ,, ,t ,Q .,f.qN. .L . A 7 H r-. .54 -' -- -fwfw' ff. vf 1, V ,. f '-f 1'1" .7 .-.- . ww -.ff. V 14" A 'wx 33.-'1W1iX,fi f i, -, . A Q X. gp '- , r.,-.rf :-- 1.-4 5: wp- , , V X V---9...,,.1-, -.fx--.. N. ...,, 12.61. by . . -'iw x I ' Jfxvuff' "NV 9 95 , n 'nm-:f:Xc:'?15. 9.,,w.XQZ,f..,-...,. v , W' ', ,.. j,L.k5','.irjl,'v,.k, .lx e, . 1, Q., W.. -1 X A. ' . . " vw, .iv gg: i..'Y7k ,ff3,,:,g2,'-.',',., - :nm - -f ,,,e -ff --v.-,.-Qv:f.-- ww- .yn 2w:,y.4-l- ,LN , Q, -,ef .,-vm., w, .,. Q? R ,gvafiif Q ft v 14 .0 J. ,,. xy 1 x ,, .- N X xl .K ,A+ N., ' - 'gi' FVWK ' A N Y VW! af f 4 f 'JM 0 f N-:.-Q2?1f+fgx'2 ,fm "J2'5is'5:f:4'3-5"kx"',LN"?'3'Ki555'S1v5X'63FL? -x 'N ' xxu , . . . , .. 'F3:v"-1:-no--.iv livin' fa as Al' .' L ,-ek' - ' V..-Assy -.wax , 3 .X -.QNX A A 1 21' 'fvfbf - H :wwf 1 A X . x 1, ,xj Y-' 11. fu M : - -gn, V., -1. v-. , fgffgf, A- x .r. QQ . , .VVV U, W L. ,f' : ,:.f,w:Qg'f.1.x-1-319 - Ax -:IVF v' 5 .. - Llifziil 4f:'?Q"-'Q . , ,, b . If , . 1 lgf,f,Q.i-QM H f' ' f jiri-I if , 'iivlgjjllfgi lffyfniji' 1 Ei . .4 , ., , jg x,vj.,,.iA:Z2-5" ,. ,, . . V ,.A. 1 Q, Yr, .N 1 . , , f. . . , .,w,j...f4:.-,, ,. , ., .H ,P-.iw-X Q . . .W . x A '.+5,gge., 1. -,V' 1 F5055 nff " " 1' i' fk ' ' " " . Y A ,jfj,gffvq. 7fW3..,..., "2xg,qc1+?giifgQE. LD.. ,N 4, N-'VZQS-Qfl we M QQ x A, 91- .3 - X A--,Awquwx .,.,,,A x M'kQ5'Zi2lXq'fw A-ff ' ,X we A X1 V rf2LJ-1f15?!1t+,,'- rf-iv :vu S: 'Hi -. Y-,vg-. x - . ww W... . Mfm mu . -ff '-xx. 'X A ,, , ., X -xx ,fig KN ef-e 1 I VE. ,'.+w-- ,fp ,X - ,-ai. ' u, 'MGT,M-gQ:,f',v5'512j '-H-g.,f'2 'Y pf ww f W5 . ff' ' l' Q13 Tgf :QE fi 1,-J' I 3 f',z::.w:f, 'Z 'L .-,fxff J. iff. ...Y . , . -wr .V N , fr. 4 , . . M. ,P p.1.wgy.-5'f: ' 2 QQ fix A1 ffu'4Sk 'K +R-Q sf, ff! rig. -N X fwfff Esmqvx " . vim. V ws-S N Ax -Mx W X- fx 'Q NX XY W vu., 1. '24-A x. YP' X x nw WY fb .wx MK ""'R'if rf N Q A L 4 ' Wiixiizffwf 1 1 . J n .,. , ' wg gf"'1.p,.53' '4..2za':.2f Q. . . ,gg-:'i'1 ' K -yr,-3,:1.5g',.-ffm. I 'SF - V 'fi 'ff QTZQ :QS-': .f:.TI' ,:'fl,i'fN"f-1' :I A- 101-'N 1' . ., . , . . A"'J'f,,i ,, yr: ...H , WH.-g,V4,:,.,,A.N3:.,, 'affi- ' .'fZf'."'i"i'."- 7.1 :A '.H.!'f W. "tie N. wr: .ff yff 'qy,',g ' 3117? :5 XT-X:'?"f5P5f5ilE'-1'-5:i'SI , 'WV " up'ff,-1W:'i-.7'3.5Q"f3 . ,..y.fN,. L A v ,V ,J Y ,, N, , ,,,,,,. WWE, 'J 'LA vrffwi'-f.' ,Q ! 131 av r f VVV- X' A ww M." f- .,,,..i....,. -,HW , , . ' -.fv-.:.ws1'igwfy-.Nfn,f.,, . W, . A ,,,V ., . ef ':'iN'rgvgg" ' ' ' -Y ,- ,. K, M, - l . .. M. ,.V. ..,V ,AA. ,... , , .A A ,. A, N .E , Y., . . ., L, 7, ...W A .N Xt.. N., ., Mai. ,5.T9W'.. AE, V Ax, ,,,5g.,,.n,-X., ,Q Q' ,Mil-. ., LA.. ,nf my .xx A .,.-3.3.1-z ,,'!', , , " 1.RES-'--fvfff-5,v:::'v:i3f K.-g.f+1.fF3 :'g.,:-q-fy A,-wkT'x::f111f 1f:?'f-7" gy. pic 12-gf,6f,,J,-.1-W .v-wx, Mi" ,QLL-.s.a.fg-543.5 ,535 ,. -1 x,'1.-,zdwmq-wear? 9- 'sxgm-5-11-'.'sr.3k igigpfugifv' Wfyx,-'1y5ig,',1'f, 1:14-.ffl-3. Q-,mi-N.:.-.1fhQ'4 'T-wwijgf' 'QUQ :,l.TI,,:c ' V -K''figrfzxyif-1-.-lq'v:5'Jw 764: ' ', X , 4 ,k..s1x'fT5ff'5f 1,'3Ff-Wifi" giifgg-.2mf:,.Alu-.fg...'rF , :faq ffqu. .g..2,3f, . -... Acc. qw: L' ' g Q' r is- A ' 7"!'9' '31,-2, . - 'f 'Q-NFJK-'?'X.'-J." V. '- -y::xf"w'- 1 fa.'-'.fX-P-Ma.'-27-"-cf-.TQ Q. N' I Jff fr "fffY"'Q,'1,1 'r .-V-.ggtfv x RL. 1: ,QW 1'D111:5:5y:-.'fT7: 4' , X J , x R x - M +f ' f-rg-Em, f-..'-fir-Q: a ix ..-.yy Ti3',I-FQKEYI-f4xf'f,x" ,V J, A ,,,V , .,..'.. ,AAVA ,Y,., I, A.: .V,, J. X.5,..,.,.,,v., ,. ,Ima . H X.: A A 'U L: 1, LV"-NWN Lf--4-qkffy.avg-,v,f..' .gqPwr'1'-M-5.5.-,fb.' a Qifw-iw-2Q.,.,-"5-,f X 9 X X x X, 1 M? Q., V f,,,,,5...f4,,k, Q!:xl.'.,v4,K --VV 1 M... v.4VQW.5WE,A.,.x, ,xl ,,,-,::..-1-,-i,:.4.v.x- 1.4, .,?l':,4.,.I,,,..f,Aq I X X ,X M .6 7 r A ,Hn . Y ' V. 5 ,f -,,.,f,, QA X...-'f5u.a1',y.-,,,-, -M ' 'M , ,J J I J 1 Y A f,. ,N , .. .., ,x'.-,ww ,v 1 -, f 4 f E fe f w ff. wpni-:-.r Lf. 1f,pwmi-ff-xf.:::yy.xx. ff'-A::..'2,"rg?-mil.'f:ww,.y,.-'-1.-w 1 f X G, KK Y , Q .Xeff,y:X,,l"1fwf-.'--rw nf- x,,g vf.1.:.g,y-Qffil-yw,,-3,.1,943- Ty-J.j':",. 3155.3 Fl yn gk:-Q 2-34:15. I. S, X I ff , M X 5 A 5 Cot Jw ww-:i.Ax,f.,. ,,A,:QA':WV,,g.,:,!.xx.-.iy,!3gx.M- ,.,.x..J ,Q 4 N f f ,"iJ,'wfif'A' '.g.' X Q N X P. A " fn 4 r'iff13'ff -3 ,.1.,:,fA ' ' X X , A f ' ,, 1-..f4.-.V 41 g-- ' 1 ' '. ....'.':? --.IL -- , 4 W Y-f .1-.,iTftif'. 1'-1'-b 'f--. .'L'-ur R f X , f , I ,,.f,,+ 5. :vp ,H Q. 4, 7' .X , 3. . ,Ay 2 i N xx , J, ., .V '-' f W ' w x 1 1, L x V Q lf?-p,f ,f:f.'.f61,1cz-.v 1351 'fxgf-1 ,Tuffy pix- QQAX' f V K '- f 1. -my-f -f " -2 -V f 'N ' ,X Y 4 t-7,-.v..j...,LA-4513ugj. , LY'fA1A"f,'i,fffI-1'LV-ftj H 1 ' .' 5 . xfx ,I ' W! X ,b I - ,I Us ,:1.,:1z ,, ,gf H..-,gnw 3- x C. Q - :X f 'V H' 54 A xi 'X PM 1 ' f V C ,H . 1 ,,,,.,v,.,V QA-W f-'f1'L'.'g.,7A t X , ' A ' 544'afrf--H-:fi-W? X 'Q ' f F 4f..J..g., N .V,, IZ,-5 . " ' ,jf 241, Q 'L-'Z 'g.a5'1,-.T ' ' ' .E '.flEKi5'v ' I L ,.1,1f',J.k4,Af.,..'-.Nut-. ,. . , N .. -M. ..-mf. -Vx W.. H: ,f M5 .W . -. f.. e f 5 ..-.-1-Mfg .. .QM Q: A' V . . 'QL x 'win ,f X -za.. yr 1 ' M ,, 1 - J X-4 1. - V. .- w?..-..1., 2 wi 'igwx y - ww w.: Jvsflzgqfa Nun., i. ,. 51,1 m' .,.' wi '15,-f',..w,54g,: . ,'fr.-fzyyff g.,.L!,, , yn: 1, .:1.fig: Q,-447261 ev5yf12,Z.1:5: ggi, wr:-.w.:: X.-"Eg f 'x ' ' ' ' -f 1'-.. .A V .c:,-. x .-xv., - ,. ,..,.,, .V ,.,., -5, J wffzyww -' ' 'A If ,X-'wi , 1-ry, 4. J. .. 1' w.-. , -'F .. L g N .X 2.3.11 :.',,kc1-4:.w, 'Q ,-:- . .. "9-. - -,f.2f.qf,-J, kg "if .n,.., ... .L-: .. -.-,klgrr if-i. A U' ,t Z.,-K.: ftjzq-V ,,- .zlxji 'VM -EQ4fP?iv43. rss- . ., x,,. HM 3: vw wg . 4- '?:f'l5'5,'.f-71 I N 5 film. .. x. . .. X, . , Q.. fc.-s.f.'f'r zany: N . . Lf,r,,,,x-,- .1 ww, f. vw, I, .v.3.5f...b,N!,A,,,Ak5,.!,,L-, M4 v ul. . -J 1 . ff' . A A . X .1 . . .. ,xy . - . ,wr f,3,,'-:.f- .- N 4 'X Ing V: r-.-'.-.f':f-".-1"'.'fx ' , . x. .X .,.., i X.. . .ix :,,E V, fm' . ffqiw -,nw .'-rf 'N.usgjy3, .5 - qw. 'fsmfiw , xx-5 f , 5,--Q iff ' Q ll. .1f.gf5..,f, ifffE1r':+gf.f:l-fQ?5'- T, X W. if n"E:.1XixQ-XS'iL7ii'5:7l9:.' f'Qgfs+- f, "C"LWxxF+f " "S'w'EQf-ff"f"- .Q 'wg U, W., N X A511 awk ww 2 X -2 1 xf H 5 .l nk Ax U, B , y I x N ,x X., xg Y f K 'gg-, ,Y f.. 'Q'-.I "HF -..5'jIH"i31.f-Q TQ'-V-Sv"-.1 . 1 qv ,- . K. A-!k .J Z, Y xy., Q. ,,.nV .,x. , ,.,..m.. .ff , ...M ' x.. ..A,.,r V fK.1faW "'XY'I-W.-.fnig QQ? ,Q2'.?fQg'JAj 'X Y in I ' 'fn ',... ,V Mrvf..--Hr'-i-X. fi?.3af,.5cfgiigaj51?f3ET+:1glin . .... '-'-X' ' . " ' ' ' -4 V' lv 'M 'f . , ,. fx, .' .7:f.,.M'.-y:,- ,. .' , A. ---14,-'. A ' .f,i'4,,, In .1 sf - wf , pf''ag'.Q1..f.a22.ff:1,'-S ,::.f. if . 14. , f 'I ,f -'swf-N -x g.- 4.. ,' -.Y-'gl r-.Kr ec, :., . - . 5-f 'H-mf w F V 1 N4 vj9SV7Y0M Xiu fx-lgfjfpgtj, ff., ,Ig-,,afQ' ffgN1.3,gV 'it' fuiff . 'I' X f KH N JJ Q XA X F J , M ,ff g f A , V , , 5-,fl X' ' '- 'mln Y' ix v IM ff . 12512 SQEQ,-Aj?1If"L.?C'1:'.'f if , ,.,,f..M,-1 , v.., - p,. A.,-,og ' , w S- 1. 1 ,-V-gsqgnx - 4 .3 ' .,ff,.sf1g,.- w?frS2+.-:rg "'Sf"f'M'1R'A mii .. 'if N5-T1 Y'.mff+-+4::gf" f .1 . Y. 1,l'gcjgsf'-yi-4 's.- ff:Q,'.'. mfg: me ' ,,.f.. K U ..-...Q-,y , ,Xxx 5. 5 ., .- V ff'-'xv -' ff W. " -- 110' .t , -X I.. V?" ' gfziq-, ' 'M ' x :fJ'.f.v.f4'xa-Lpgaizly.-:11.,. f ,sw A J, . V ... J , . ,. 4 ..1., 4 . .4 mf., .. ,gi-., ,gk .Y .3 ff- -,-, ,, . ,f 3 .' ,,ff,.f,,,..- 4..'..,,,g,v,. Q-. ,f ww Q- v . -, -, . gk. 1ff,4f.f,- af., .H l,....,A.'1-i2,,.,- .-,U Y , , S. ,,w,,,,,i,.,1,,..,..,..,5 ,,.4.f4A3,.,-.,,, .cqxm ,M.WN,A.QfS , ,J . .mx..f1'z-.'.i.w'?i-arg-rw 'ff3.f1.:7 il:-Iqfrtvfgf 'f-U.-'fl'Q:Q',.,f'Xfif:9k1'71'nfi 2,x.r...'f'.f1.nMa'A2:1t'v.:l'-.viv.I p fxxffv xx. 41. - , .-5, -., -L ,wg 'Q - 'uf Lwfx 5 , -,l.ffl547'f11 . , Y v.w,'X'f xv Q xx: via-4. .Q 'i uw,-'Fw ,J Q4 ':Qif3'f- -N M 'f.44,a.QA5-Qilikfrfif. r v. ' if. ,kg '-5313Xkwfwg-r1y2Pxi-ff' f,.x1:,..,f:IhQ -5Flfi,j4Q'da f I, ,,. .,,1q,., N Q,-,af W, vw, My-, 5..X1.,, ,A ,,.-- I . -ff 9 , H . ,.,a-I-ww-f. , + -, Ygq':P1Qw-.nel-:f,f. gala'-'-'Z'-,' 'nqNw":Nf',+4.'?f 119LAM"-'rlif-'gjX2'1,.X .l+1.1-124':X.g..-'1s'IQf,g2KL- 5 -. qui -f vf,"1" ?'rx:,, Qgc.,..'.'y,ufx:',ff1 if 5 A. X veg.f.z-' Nw-" f2.' vx?:.Z ' 3 ek.-, 1. Qkwpxg-x'vx. gd?-4sZx,'lf5'w' 571 x ?kk fF4'Qr'T4Q1',f1-tw' N ,c .- ,U x-4-sw JWA X ,W MVN, ff M -. X xi Sm f ' 0 M ,aa . - 'fivkifzf h wy.: I Q LJX lx Q,-5:53 gg gf. g,gf:jg-'f 'frlw .ligr-'JH YT 5532 13'-'4,5Q's-f'TQ::17f"S"1 -K V. - fy vm mmf f W, ., 0,14 PJ -Mak v--,N ,. -., ...v .N iv. . 'Mfg "L: Far, - A- '45 Q, W,f,5,-.":.a. -x X -:.xxTf.x'-- I -'W Mjyo, . MY if . QL.-2'-:EM 5.'+:v:'.P'r . -Q N.. X-f , f. ,A .,..-.' , "T .-wa-:r.t1T-ga-,-1-?fff:.rv4-PMaxgswy- my 'AMN ix: NQIQZQ -".x21'9' ,Q-j. ,-,'.x.J,f1.j-15.2, ,'. .- 0 K '11,-.1, 3.-lag S -.lg,g',g. 'x:X3gQr. :gg ,.-.dwg .figll .'41-'lA.eg.v.-,Az .f-255:-, :ig-A-,1:':r.Q rf -. X k A.. . , . .. , . V. ,V x "qu, A N , rw, -.5 R. A, ., m:Q,.,rfv-f.. x X V ja.-.ai-L v- U Vgi."ixL.,fj:iw' S :A-. . ,g.-.jj..Q.41'.L, xx 1, . -x-gm: '. L'ID"f', ,. .... .,-, . J . WI., . .Y ,N,K,,Yx.. . A.-3 uw ' K. ..'.w5--g1- -A ' ' ...,. f HfZf17.1M.NI'1X"'x - if' x'-.1591 . -' ,12'f"XYf ,QA N,-.,,:L--A-W . . . -. 2. . mx,--N WJ.-.f f-frvw.-4. f,-.f Ag.:-3.-5 . X, 'x M . .,4,,'51 .,T.H-,if-ij, x MQ. ax. . .., .Q .4 ,W X , T1 .V-.41 if ' ' 2521.-I :fb Afxff.-Ffa"'J-i2'4'z?i.5xZfG312f'5'M2w-Q'vwhx-'wf-Q+",w-ks-1'm'fh'f6v!?f1 rl ,-:x4-w-z1-2:xaxsw1.g.V.- mm '-g.-,,wn.1py--1- w-.n-,,w,,.f-.--.M- wg-...-.----- Vw -wx. --fe 'app-'lmffiw-ip-Y' 143-6'fYa':.'Aif-f'W'1':x,f'J'-wo-"-sz:-mswf:-X35 my'-1''kfmfrff-'ff-'gif-'f'a':-'rf Nl 'arm-s.vxx-1-'vw ' -W -p .:-w.-.-.- fy I-1--.4 -,g..1.g?f' -, ff.,w --.4-wfu . -1- X,-.F c,44.S,. -,-m91'.g.g.M,,w ,- -wx f-..x..,d1,-M1 M, vz-.-eg,..v-Vfy- . - V.-4.1-.L ry., .frr-w4,h.c4V,.q.f,.-.,,.--AV .- ,. , ,..-.4.,,-f.W---,V-55,-35.5--. . -mf ' -+5 film' 'ff-x iw- Jffkif'-1267.-+2-,'-2? - f ' , fy 232. wfcggl-153533542421 2- 1 5 ia af 2' '-559-x .+1. wx-Q' -q,Q35f'f"'-z-Q-f2"f" -' mfifmifz-f'-f,.,,:' , of 'Vx af. f v' M ff' rv ' I e aflg Ju- 0 u. Q i uf uv .f ff 1, Q - Q 1 fm .wiv fm- 31-14, 'hs' - '5 .--'--.- 25? -- .- - -f -1--' wk 9 -. .AL v . A - . -ua, .ne Me? f .. A -. mf , . - -5' . , .in 4- 'iff lik! -. f -+b+rFw-v- -v f A 2 '- -,x-1 , . -. , x Q- s 4- .H --9 - -.a .-.-. J . 9 4 - -.y - ,..y,- ,gf 45 X5 . - . - 4 .1 . . gqvz...-5 A. VV .VM A.. . .GH ,Lf ....-.,V.4..,.i,V Vi f. -sg' .,w.f.,,,5?-3425 .V -.-KV., ,wf X. 'F 6 4 if 44 Q, 9 ,A . My xy ,9 ,fm 1 , 1 1' fv'xf:,,.3.g ax..6.?7 .MaS3.ffQ!f-ff? Vfsgia- if ', '14i:51'f,'w5?j' f' ma , 4' 535.-Q Wyxe' J :"',VpQQ'31 x fi? Q ffmigg gy.-V,:g3H ,ff .453 4VV,V3,f3,1i,f1?'e.91'3221fzE?2gf. 4,52 ',.,4V.V,VQ6iQy5+,i45V:2V. ,. fw -if -f f 5.-Wg?-QF? -2 QQ ,,,-I ...ny fw sw' v Q. , q.,A,V-.V .4 . 1 .-.,.75 :V...,--, w. -,,- .-' nf . ww U. ff - V V- . -V. ,V -a , V .M-. L.: ... - , ., . V. V . , - . . ,,,., . f 'mf' 'ww M ' sf- -'CA -"Q Q" '4f. 74 A- V. - ff" H N' :qgfZ2':'Wlf- 'f---' I ., 6 uf . fix- -F - - ,L - Vg3m.:V,g,.w-..,, 54,.!V-4V...LE-iw. fix. 4.1. vu-6,4 VV qgagm-xx,g4 . .. . V ig,-fg,g..1,d-. p f-.njV,.4-.QQ 2 4.1, rpg- -, , --f b. .-.qv f VV my V, V , ,'1?-Mg5xg.x'+9YVQcwy,g,e-.- VF 53 2-1 45--.44-'. f ,M Q- -- .-1. - af . - - -.. ff-. K .-V w a,- . f W-M fx if-f -wif . " - .. QA'-f'-fi 1 ' iw? . 415- aw? f?gfaa3.-.-Q925,fd i2X f f -, cj . , x ,75Cs:f ,a,Q-,4Q- ., V7 VT! W-'xi-,fy'-1. wwf, ---3551-'2'S1'i-Zbfavmxm .. xv - W' .wx .4 ,I 'Q?r.'.'..g3X6g.'f-E'.y'esg',Sg555 .215 5, ...U "' . .- 1 '. , . ,. 1 ' . -- ,.- .- - H , w .r . --T' 1- -J.. 1-1, , . . V f VV . -V . , . - - --.. ,, -QQ? - - -1- ' -- f- ' . -. f- " ' ' e -1: . - 4 - , S f-wi'-. ' - H 0 14- Q' . rf. 1" M ' V 3 . ' 3 Qi . if ,'w2f'l- " Y il 'All y 'ff5xYx:5 '33lfw W e my - - , . -Sv'-' -.... - ,feF?!.' -.'. W4 A v113A!f, -s V.-- 1 :MY V . .p5S221r5' 'g al' 5 . Y ff?-'if MQW f'W2ia.:,f , my-ww . . Q my -V F W ff . V XV-REQ- V f fx . 'Vf""' 1'W.5,'M"f ' A ' 'f fffgawd vg' ' 'W9X55'-x- - ff ai-qi,-if-. 12'2Y+1Q 7 - ' " A 1' gf ' - V ' V ' - ' -- - af .' is A 'rffffww vb , --S fig! -Q, W-4. . A M WA- wwf' gf' W ' M . .554 5 ,,-, .' - -' -' ' - -f Q 4.. 1' -'T Ii"H"k?k r " ' W, 292 ' f ' vi ' - . . .1--P' fr-iff- J - .QW -1-M .' ..- ' wffm,-X-' F5 'fm - 1 'jf -v 1 ffv -f + 1 ga Uv A-iffivf-2-. dk , gg,-,ga-2+ -eifrfiiw .V -AV ,. 1, ,, ffm.-f 3-925 Mos- ,ya fy 3 3,-r jig- 49 A ,wc QV-V V 4'-53, V. 1, if 556' ff- f --W Mm a wfif - -M -E -Tiki f - . X -QW mfg?"-gg-5m5'Sff4ff3P-1-ff - -ng Q- f' -Sf i'?"'f3'W -aff: --'14'rz1V'f55' r EA ' W , - W fr ff 1--- f f - - . 'MVS f :Avy F' , Ek 9 -if 'Qt X qgggff? 42? -'xffv r FMR 'hr-Y- -5' fwf-5-I R' 691' ' '35 f'4r,V,fo.Nf7, .yi 7 Qs? N 3Ai I ' N .-' - -' Ht iv.. A X' HCT " '::3?'1'5'?F7' gg: eg ! : 'T g 'gs' Ji' ,173-Ti' 'K , 3 -y gf 5 Q0 C f 5 2 , N NL s J. K XV P W N -N" fi 139961 'W I' wif' rf' Aff " X 1-yfw YA' -LJ ,fwxq 'Q"V2sf'1-9 W f"?,-if 1 ' X -vw . -R 2' u giv5b."Nl"'k12.'Q' 1-925' "' ? .yr X N., fi'm2h,J-' ,, w -'L fygy. ,, N ,fgff ,-W.-m.3.,, Af fs- fiklgwf . V Q . - QVV VJ, V IV. ,Q 5 ll MVV .ll J , lli ,X V Q , 4 L3 Q VV -if. 'Nix ' . A -V f-ky.. N6 ,ia XIAI LA Hb: 71:4 jig.. TH.: I-h. ,N r - . . .WS N VA . ffggme-' 'V ' , ,F ' -' -Q - 4 - .. - ' - , T 1-3- 1 ? - . ' ' V -in f I .ff-5 . P . X f' g f '24 1- a,g6,,,f,V, jf' K 3 Qzjfffwf V , fx W VV. W ,GEM x ,Aw .fy 1 Axkyh wgrxfg- VVx.5y 1,,.,.f',y9x VQQQV M! W . . . . ,. 1' xv' a R ,wt ' gg? fn INN,-fixxi ffafz , xw-'fm .f4jf6,f!KIf95?fbg4.V5. . mf..-f2f" fra.-F Z . Wa . W , . gyw . 'fm -ff' 5. -f V 1.2-ff?-Q rw 5- -f-. 6. ' 'f ff' A9f"Q?-f1f- -- - - - - ' - - - -- f Ps-., A 1 -f -'-- WX V' ' W ,- GA, -,J-A-mi: 'A -1 ' -J. 9,1 ,R-lu. a x gwa, - . 34 , HAI- , -' - --f w A Vex-. -4- 'Q-g.,,y-gay' :---1-,V.3g.5Va, X- , V, fax' Nfxgsy QrQJQ,iVVkxz2 .v , 1 , v vi 1. " v f. 3 f 3: j N .4 We 1 ,f 5' 'Aw J' r V ,. ,L v 11 dk A . 2 X A Y 1 g 4 , Q T74 F. 1'Q: z4 if gh, 9 j?m I XQQQQBAELK qv' 'J ff-N26 71? . f- . x LF 5' f ..'A- ,J-f V . - I7 '-X:-, - ng, ' ., i . ,A f .-.-,swf Jw 455, VZ, if af, 1'-'g'--.1 -mn-ff-'.-5, f -ff.. : V I 4' "" 'n Q 2 V. ' 7 1- T" 34" 1 A ' Qfsfi 'Z 'fx fy fffa ,A 5 'wif-,,5"71?-" ' .pi 'WM -V 1 . ., '- , -- .- I .1 ,. .-.-3. . .1 Q .w I .4 3? , , ,, -.L - -,..:g,fmz,Vf' -, -- ' ,gwgtx -331'-'fAj.'f'i',, 52:-gfi-:VW 2,41 wi 8ff'f3'f! ffffrgy 'A ' , 3 'jvfjy ' V igfy E Ltr xx f ' w , 6 . 'ggi ZH JXMQHK mu H' x V? 2 if? ff f? fhff U- Yr .A PA. ffe'.',Q N . iiqww 5-5, ' -Ru".-T54 -.5.f?'2K' 'A' - . wb.. V 4. X. W... W1 N wx' Sqlfwk ilk -1 4 J 1 .5 'SAF' Wh, ' 2- 'f"'9Q"1- Ai' ,'.. iw 3 . an - -'C . - ' , 1 MV A - 4: .1 ff- ?f"krf' -- -'NWT' ii- - 4 ,- '-1 ff- --5.3 -.-- -:JN 4- +' 'P . . Q -, vxl -Q 5- -N "5ff2'5. Xfg-"ff?5i4A5fdZQK,?'E.,g,w -mf my-109-fr yr- M1532-ff "V2'g43 f "'lZ7f?fK'f '5:a5.'?l'.'f5w N' -. M ?f'-QQ-jr'-7115--1,-. --, L, -f ,-.-...Q ,ififf-,'SgQ5, .-VQQN X., 55'-ga -7 uf 'r-f,j,.q 5523,-.ff-,Kg Mix 5 Vx . . , ,. . - - -Q . ,- H... ..--1-.-,-,- . . . . . . . , . , X X 7-23-1 '-1 - 9 ' f ' V . 'Z f , f ' - 7 I' 1" " 1- " 1' ' .. , 1 '1-Sql ' " ff I' '. - 'vf 4 F'-T " 1 ,if"'g 3-U'-. ' S-lf v 'g?f2,c5Q,5JQ 1? Y-Izqievlzg zg,f,?,-'fif d yl.- X f ,rewv dd - . , V -. L51 2' EV sf 2 - 'gg ww? -.-siiiqxviyiyl-,xx W Rug v A 4 Sjyx 't Y' N V MM? f5M,ff'i'?J ,lit-v " '10 K Y ' 'J 'ff x f '3 X9 'X 8,5 A Xm' it iii YS,-'vffkw I' 2, 25' ,bib -1- ff -2 .. ,AQ -'-.M A-' " W M ' f 1:'1sf.f--wif"--.4.'f--f-1-H ., an N'-"' N' ' 2' -f 2 4.-.iff-ff ffH-I-1.-:-'Fw-5-11--'--'-'ff 'J--:elf 12:31 4-.. -,.- -.1 I? Z., A- 1 '- 1 1 :af -- Ufff- 1 af'.f:,5,' .- m'?y.f2pf5': .C-Q45-5?5.4'a.?.!i.g2cf '-M? 711,54 .Ag 5 ,fig ...QP-,Lg-,-EV,V'-. N1Qf,3rV,17-..'-,V15,7mlg,,d5,QZy f5r2?xf1,'LV-lgg-2 QV 'Q f"i-Q M W'-." . '9 1 - ' i'.if'--'-f--Fas-iii!Rift,L'f.gQ'?P3fff.-xii?ffifigii-i-f2'13.Qyi---QS4,11-.E-3-'Fi-59253-k.eff,k?Q'F1-:.V-P52 '- f'?-55 0' I '+I -1'hf"5.? -'wi ' - Xu U Q36-532'm6r ma, --' ff ..--f+T,.3Tw52af--fri-wx IS.. -.Q-.M .-4, ,inf fkbff --5,..9, -.,,9.Vfgtyg.,.: A Wifi- .,.. . if A 4 fy if 1' jf' X MF y' .x '-295' -M45 - 1 ' ' .:m'2-av? 4'2" ' "-.3 - Y "2-..':--fe'f5' - -fu-f :fi-252' --2nc-:r-4-P--1--- -f. N -- 1- .- -C -. -- Y.-1 mi . sf. .2-, -- 42- U . . - .. -. -. . -2- '- " 3'W-if-s -A ' -- s?'g--c-ig-wf,,-1" fw - i,4:i5f-L9 fffwffih " 1431-3523 .:v--'-,-V','.ywv?---f.-g.wga54fC?-fgfifzi--.13-2-ff-'kf-W?:51EH'.-9.--ff---' A'- - .4 . -mg..--f-Sgf.-.:3'4?L1-5f.V':-L-pw ,fu X50 fl , ,a..,'+,. - - -' - -' .-4--XY,-,,.-27-.gkfggl W -. L . . .- .,, .. 1 . .W . .... ... . . ,, , ,. V ., ,. . . A? . . w f. '- .- 'L -- H VN' ' '-53 4 '- , ' .,, 3 -,f - - 1 - V 1.l'Y!" -. .gei'-..-f1'x ,'.,- -':'1,'.q4a-.Ti-455111.M"-f P-S421 si-i-w-yr-'ft3f'gv,g1y:1 I' N-wif-::1,-wr .gv:VAQ-.svxf.14:-WWVINV-.,.V:-Q.-.' '--:-L -1-pg...-5.3411-g7k5.',:f-.' 1- -QR x x? "cf X -9- ,V ,. ,. 151 SQ. - vx,-wp? mai!!-S:-49 .+,jkiff"'5?:1-fT51'1f"1fffrw:7c1"-:yu-rw2pf.:gp:g51 ' '-'Z?QQg'q'c.-445494,f:'f?-:-e,'rf'-Z,',+-XT-1g'.?aQQ5'.-i4f'lw5:-.-'f'5-,'-,-,Q .3,4..'...-vii'-Mg wi'-:M?:?-63" bw "ff ' f- ,J-V V . - .M -gx.-1.5. ,- -.5 -5.91.-:A Zffwf' Af- 35"-.3.1,e' '-'.-?'ff - in fi' -61,-9iAag..1f2f. 'Q-"'f.--'I-'if 2.-.i-4.2.-'f,-L ffj- 'F -11'-'.-3? iff:-nr, 5:1-'QIQQHH' -4,1 '--I .fQZ,aw.'-f J.-I-.-41.5.5 -"1--3.5 N--.-,"w4'. XPS . f 1. 'iq-w"'mx-ic5':.iW'HQ-vb'z'jaf'.1'f'3?Qf"..::x :'.:fz..V'-T+:2,2f'f. -q1f.w??- 'QI-Wei-43 w 4-4 .AV-5. RX1j,VV gqgx'gf5-'Egg-q,g.gm gg-gg-V .+ . - .-,,.'f,f3..5f.g.f-. '7-U ' .- N ,-rmzwfyn:-2r-2-.4,i'6fs'1f- 5-,yy-.,ff-.-1-1151:-.zfwmy ','. ,..,V...,...V.,f p- . - V--, -.-, Q 1- 1 A s A x fa. ,. I-rl V...,.A3,.C,- M., V .. ,W ,,f 2, .Q imc.. 4,,1.V-H .'-f 2,4 .N-.M -. . x Nag. ".F1K,.?3x,.v.1f .bkwsk A-.,, Vi, . me.. ,,f-.,,-'W V, QJ.f,.-- , ,. ..yV ff.. va- .a,,,V.,,c, Q'9ffQ2'-PLS 13'-. if- :'-fi4,'L?'f.??' 1- 5-2-vi-.-J?-LAR+1,Wf4"'n-15.-FLW W1-111-.a 1S:.f:,:n'w -'Q-:Qin .L-, .V 1-V'v.fw'm:-".-:-T-fpt..-'ffm 'hff :G::::f::.ze',...--".--1'-.-'G i. '12.1:1?:"w:ir'-2"-'-', A-:H-,.'1-.ez-2--R'Nw P--'cf-.-.-f- f1-,'.'5sf'-- 1- be-..iw:'.'-' :.:'a"- -. -rv ,.,. .. Au X AQ. T. ww. A... .. .. .W .1 .f-.R , . W, Q... ei ' , , ff., V. V, Y. . ,,Vf,- ..,.-,dh-,,...... -.w..-vfe...,,.?V.,ag.,-J my-2V?,..w..,f. -P :,m-VV.-V.-.Ng1,.V,Vf.3,V3,.Vfm- 1.-.wy.VV-QQfg,.V.g43g32V.,V-.g-5.4i5:,-q- ,g .-,.-.-q-.--, -,. .-A. V .. , ,-,..-,...- .,, . 1 -,..-- ,,.,.VV , V-, .,-V ,-- - , . .. .., .. . K -,,.,.,, '--1 ... ,...,. ,., ,.. V , . ,., ,. .V . ..--. ... . V . ..,s. ,V, V ,,V,,V V, ,VV V V, , .Vutgv-Z--3-:-Q -'.' -.pw -- ., .-mgcgf.-.f, ...-W4 '-.-:QQ-V4g:.,.e-. -. --U -'114 - gg., 1- Ha- . kg-'f-Ln.. -.:.f.-:-.-hu. , 5 'jf-1, .syn .w-:-242.424 Q-:"' :nm-2-1 f,'."--2-iz-.- -'-12-if.: 'Z1,.1-- 15P--'P-:':S.-..--f1L- Amt: .G!"4:.'.R.,-::1---- -9.3--9-.g..1-3. 2-,Lu-,' 51'-. 5244.-1 V 4-w -. 1 -- -- N-V., xx--g--5 5... L V M- - , 5- .- .-V' .J-Q JM,---4.-'.+. ffR,.,,f3!-- I--f - 4 H- X -.--, . .4-- , ---. ... .-..- . . .'-..----JV..--...-,-.--,vt.-a.. ..-N-' . :ras-.. , -,M -..,-,1'.-4-..fV..4-,4-.- AQV'x,..-:1'X45:mf -1 -'L-'T--5151, V--uni?-2:"f "-fS"2-1-v1-'-"'5E"1QV. "1:3v.ij'.,.gt..I.1f:,3 aria rpg-:'.J..'fwVV. ',-g-wwf: VV ,- V ,- .z'V.1. ' .::r':V-nw,-g Lv:-5.1.-,,. .:.wr.--.-'f,:V,:.,V.., gg-V.y W.:-,QV---QV-w'.g 5 -:-. -,:.ff-1.--Lx. ..-'q V4 ,,-,-5-1-,fy A... ,SV-.. .V-.,, -w ,-U.. - ..,.Va. .M ,.,V,.q,-,f,.x,QV, V., .V -5-V..-Q ...Vx Vf.V,V .., .-1,13 .xx .. VV , ,T V ,,V,.- ,WV-Vf..w.,,..,u,.,, ,, VA., q,,..2?,.,:V.A-,,,.. ..V:,....,V..,V.:VV,.KgVv,.-3--,,.j-W.V:-.-3,.3,3,--4. 3.-xi.--.V-.-.VfV....,V .- Li -Q M15 '1-. .-,. -, 3-.K c... .1 1.2 '-55.5. Z. '- . ,z'.f,'.1. --,P..'f- J.. ,'.t,. " x-113' HF ,,,f'.. f'- .::.:' I -, ,lr -' .1. ex ' :gf .-.- .-,,'- if -'. i.,'..'.,1- -1 ,2- -3 -..-52 -:--.,rg,- Q ...W - -H.:-.ff .- ' Q-' ' - ---.-- ,, , - f ,..-- .f .f.-.A1-vs--1'-'13" 'Q - mf-an-5'-:M--:-'-fig-inf-ii-ig-is H-.-.v.-...fn-.--Af-'-.-1 Q.-Q if A...-21' - 1, v :rf " - -:wx-1"5-4-4-' ..6-,wwJ5:,:-3-uf.---f .2-:if 5.-f--1Zixf.1f.1-.xii,sg-1 Nbhvw-1:-2-6.1'nf'-' f sf'---'Q ---. 3x.v --. X.. . .,,. v .wn.,,, ..., Ms.. ...A . nv... V, , nr. ,.,. . , , ., ...... ,.. 4. . f- , 1. f .,.. . .,. . . . w.. . Y . . g,f.N,.., . ,,., ,- ...A .,. A ,V X ' X fs V.. .5 , V, 5 W A vim EM Vr. . 1 ,P . wwf: C f . Q,-,.+,, 0 .MV,yL. .. , V ,. .N . .9..:.g.V, ,. yn,-9.i..z.fe.:f.Vf . ,,.,. , wV,,,WM.4V,,,,,,':,,, ,.3,.V X X ,fi Y-xx? M 13 54' xg ki. V V ...W ak., -I 4 4 .P 'K ,XV My Q .kk fxgikt.-ofqx.y -:K KA f QVAQQX ,x+yN91 JJFGX4-95,43 4 X. r If 5 NX l ,fx Y. V C s 5. gxxx J N 'fx "4"-' - ' '- 1 '- S -- '1-f' -L -f H' -' -:-"r- rv.. -'.. "H-L-"1-.-, ,R :f.-.1f.,-.1 - f K - V -- . -'Q -.H ,aa -. -. . J .M 1. ---P. . , - ... V,..- xl .x.-, xt Vx -L XM Q -W2-Q. ,. Yqlfxs- . Q ,1,V,.3,: .ann QQ, mp ug . -fsxttyfv, It Vs W s v, V, , .,- I :r.,,vq1 ,Lie 5, . x .v,Wqy.,,?o V. W., ., ,1.m.,.i ,V.,..yx.. , x-- 4 if V -Q ' 55-L XXV X 5' be ak 'wx 'FAMQ K 'N+'f 1 ' ' 'Y x fvv? 4 KH Vo 1 'xx 6 1 x K . M- ww Q- - -. -, 'R -,mm Jaw A. M -- f ., -f. -. f ,v x- f 1 1 ,Ak ,Q MX 7635.5 gg QR 'X Km xt, X- VV. ' 5 .5 4, 9-yy iff ' Y Ve 'if '..VQ"p 15' ,V -'L haw .4 th' .3 A -. Sv . sk. v J? 'WJ ' g " 'NV 3 mg , '. S . ' 1 ' . Q wx ', e yt-' .1-9" .' -. ' --:wg--if b.'1.2QVs.qe,1s- 1-W Qiidifi-hifi'-.X.-sw .2-.-MTA!my-11-ggfffgiv.-5.-,fmrefgag.5?aL,,,Q 555.70 .51 M- -...V-.,Vf.1 'H-9-r,i-5.1.af.-5,3-::3g,4g.,qQagQQ..-:Q .43-3335,-. .Pwr ns-5-., -In H+- X i. vue Jw W. w 1.- 3 4- 1 . aqvx 1-fx Q Un. . y ,K . -r Mii-afwfa V93-N+vvh'.ef 'ivffw x f-vw'-5-12-'YJL'-'Q-'rife-Y..-:PY-.:.1.flvifiteii-Q1-fix-2.-1'if w.bv5.:si1fia-:fs-ag..-wr-:ws-'f -.Liv was-ff::.-14? Aada-.15-Q-Q-1-wwhm-'-v-.11 -:ff- -. ------'af---,-.W -v :ww-.we-'-. w..-:1-A.-sz-:-'Qi-.--..-'-:-:--..-.J'-rf:-'.r.x-f--f-f-f-f---Q V- 5 03.-M-.g.VV,. -MV... .'-.- .ig-.e N 2.1-uw..-. 4 1-f,.:--ww .J-.g.,., .-...-.R-gy,-15:1 V .f'-- 5 .vw im.,-f.. 4-45,---fr-'-ffvvfnfx 5-.-gf.-.-, 2-wi' ---554- 3-, -1 Us-5 -:yt ,fm -,Q ,-.-...f-.f,Q,a. .9-'z,v.x5.---.-1 1' .3.,.,-.f4,js- 1-A-. su--MVN-.-.L---,,-1-1.8-mfg.,-.-,-q1-.-.-.-.4W, ff, '- . .- 1: .:b:-.--,fy-.-:-,-.-,-'Roz -.ffl-.e-. 1-, .-.-1:4--. -- -ff ,V ... f KR'-..,-H, ve V.. -+1 .Ma -L .....,.-2,-V.V........g.,..f.+-, , . -fvx-.x.Y.Q--Q-,1 -15--.i,v2-1-K A .m.-X9 , 4. ,Q-wa ve 1...-.-. .1 J.. , .4 .. Q., .V x -. f -+6 .. 4 ' A 15 ,Q V... . K. H , M Ilfgfn 3, ful wffyv 1. "Jew 'M ,- F s Y Q 'gpg ' . . W 'V' ,5'lv.HM.0Qqv ffvfkf 118, Q51 qxycg 5 VV 3,3 + , 'f ' 2'.'::x 1v."- .J-ff .0 , asa.-1- 1, 2 '- -i -mf :ir - .vf :Qi QQMHYQ-N-'r-'-!'f,-fu-Q'--912514 -.2 , -4- 'wf--'-, , -.-xv.. W' :Nav-f-.. fftff3nx.wf-,1Ve12F"'w'N- . v .-wb.-A", L. .r. WM- ,ftp-... .mf .-5"1?fJ7.4 .. .M f.,..M,,,, .,, . 113. P..1 ,-rf. re -V 93-1, 1 . fa... ....4Z.., .. -. - -1,-.1 - .4 5, r.w..g4s1-Q16 '.'-..,.f-JV. -9:-,ups .-...gg-AV:3' ' Q-bi-Q. -nfwf-xr. Q- ,. -v rf-, f 1 -7- f, " Q fr 'va ,f ,EA -f. ,QL -V .xrsrs vin- ,vw '-A'-."i-, -.'J'.-.gf-v. -5 ,,',:V:-,Vff-ug f"LfsVVe-, .-,, "-P-oxg--- ,n .-1 , '-1 If ', -- fx-,V .-1-. we M55-11, - ::,:V-- 3 VV ' ,.5vvJ'. N376 X HV' 14 ' s K V X ' W A 33 vs- 1' '- Q'-SP QW-.X +'1'?'S5fi14'? 'fl-.H '-'wygzr-fffil A'-1'!N"1- 4 ,Mfg Fisk f' ' ' 4 w H' ' y'ff4I1' 3 Wk 'hwiiw' 'K1a9f?g-f,f!1"'-,Wg-,'SfQ,"sd' Z, YZ Wa TQ f3VtQ,x'5?'wkg'.f'1.1Xxff-'x "'..'2"9 'M "' -Ex -"',f'-q-za '- A W, --,vm-.-. if 9' .?.f' ,-wi. ,z"K:.- -. -- -n -fx '-- .-f - - --mf-: .1-4r.p.,,-,- pep, .- ,B .,,- : -L .,V 4 .g, L.. .--,- -V ,- Q- V .- V .-gVg.-,-- ...Q .- .. --ff l., . , . V. ,f ,.--V ,V -,,VV ,.- . -.-. V... ,VV V ., . - . . . ,... . . . ,, , V VV , V . .V A' -1+ :Ya-2-2-.,S..-sv'-'-'.,.s-ge,-:5.,,.4-ra,..'-1 4511- .xi-27'm,.fAx:.w .Vw.'2-rllfyp 1144- x ., -.xfgfifigfq-' 41+ ,:, Vw' .- .A :.g.:.. .3g.,.,,. 312: 'L' -fixw' -f sy...--Q 'M fa: - ",.:.,5": . 3-rg Q 2 , .wwf '-,..-:f.3'f9f"1'x-T11-f . . ., . -' 5312- xfzffft' J a 5?-:f.1:' -2f:':1:.-, s. 4. L. - .Q 'v f. :-1-1: :af '1- E f I ' W 56:50- .M-"wS.w --sm .swfL-.-W-f-...-mmf,-.., -2 Q. . .f-. ..,fZQfxZ,:.-,iejg,2S3VV,-V45..Q..SWg.5k.,4Q:,g..W,3Q yf.ZA VXMAS?2rV-Vbwgg -- 42-. V"1,-ffv-H 22'iWf'.vQw.V-485-F.P,,.. fx, . ,-,.-314 3151, .my f.,-nh--,'-Vx-,f MG.. ..,,1:hZ.iV?--p,,..,m,.+,.- . - . .., .5-2'Igf1-."f'f .. fu mf' f,."+. .Ury .5 uf., ..y..wf.i, g-any., 34 1, , Q , 1 ..z. .x-:'.e3..-Maia. w3'4'f'i":3'-J x ,-5.-1 L:-g--1... -V:gf,11Vgz,,--,f:f'--g HN N' .fu Qi.-s.",3,'y .1 gf-,sv-r9Vi'- M.. .5-,Va1,-.'..g,'-,.V.g fm M44 Xa" VWSSZJK -IE" if-.525 'q,'52..'f--"'6'. ' ,- 4' -N' 'H -5 13 6' X no f- . X .. f1mi"C'5 ' -W M -.- + A-5 ' .P vw-."'f.Wx3 'W' ff -Y' ' MUS 3 .JM '+P' ' .W la 4 ' -pw,-, V ., - 'X - .9 if - c-A " x1.,,yv7 ' .- .-.,.--ff ' .-fs. .Si-,f--.Q 1.4:-,.f 'Q-1.-Q -f ?2feXta-Y-2 ' f '- -i -.X - J .wf:-Sz'C-af- 1 .xw"-ff.--r '11 2 " -1 HV!-"--2-5'ff ':"'W'N1if val'--fn-:Y-f-Ez.-"1-I . . . , ,tg Q,2'fvV,7V. ,f..,q5z:52,...- ,MN KVA M V V V QV W , 574 ..,,f, , .V if 5, NVQ-.VV Nw 5.46.-1'LV . '39 . . ' " . . A , .. , X ' wa 4 ' V -' - --f x -K Q ,- iw f-ov 33:5 0?'QWS Kflvx Q',,ffy..-1 yd"-' 1 be 1 4 V' ',"".J',.,l 4 1- 5 4' Y 1 'Z,f5'f f'FY',,., 4' I- fa.5?sx lf' ,,J,' 1"'f- 1 a ' 41' ' nz-,,fM "f '30, J, Y, . , .VV. .K V V ,- ,.,V - -- rf-Vu. V,'Q-,-- --A-.1 .:.,-A-, .n f vb. : - Hain'-f -Q - w ,--.,."-V -,-an f-p.g.-4:-.-f . . f 4" . H' ," - +1 ' ..,..V. V.-..g.y-. -- -,f-mm..-6 . .X a+- - 4- "1 - .. -. ,- .V , -, . - -A.,f. -::. -.-, -. . 4-, 'f fs.. .A 5 '39 -' Tn .9 wif- . '55 "1"f-5 51,4 g-:-mf'--1 .V.-few. 1- -. 3. -X-,, 1 ,-nw: V ,C .--g.2.f"-'r-5f'-1'- -1 by M. .-"4 9.-12'-' .. - Q ..a.' 4 mf g- -2'-' ai. -, - V'Q'L'11i244-51" "'X?"'ffiTi"Y5Ha'45"'Q5L'S'2i'3H1' 'wx a"'fA1x'x-121-'SW5 """:a ','.'Q'gW"?J":'AK'Z'Q"'6'?k'g3-3i'4"?"'F'P QL'35f"Qfw'z N' 4 2? 2' P C1",Q"" " 'KQV 'W3IM""i95"'V'g7'Y' 5?'7"'1"'Qw:?'f21i"2.kQf5'1i?1i3gQ'g.x39' f 'f TA- 'f-in . J"9- 1-Q-.2-Ina-.fx-sMJ+v'Le..g1f9'3 --1f--'-'1'.-.-21f'."'a- ,- S ' '3.3w"'-"f' 45- -'f f-.2-7 - 'g - -,.4tf-'-1.1-.gf - M: 2-1 uf Hr. ,. ., -MC. ....-S1-, ,N A- . :s A' 1. .L V4 .. . 2. . - . -, .. , 5' . - .-.1Pf"'W1'1e5f'm 1 if-?3 I EW-goo' I-f ' -fp 1. , 'iww!.,s' 1 -1 f - 1f.".4-4,5-1-.. ' 1 ' QQ. p- 1-: " -as-, V, - - -if-. .-.M i'.3.g,sj.5 -. P- 24-31 - ww. ..-., , 14.-f-W f . , f- - f Q-.f,--.-..,1g 'fw-vw'1Jf?9'1ew'-fwf'43'Sfi'fd-'w1ii3".mK.:fJY.. 'vz-H.-N3' '- WW-ax-waeA2f":N5f1Mw1:f" . ,3xoza'f-A -w-:'2-.a-'-15154-2 -f'-:-5-5. f -' .tw-71:4-w'zf: 'fer .1 1-afar ,mf -'f-Q1'f?'s-- 'W- V.ae?..,1g! -5. is e-4-wi.-3. ,KP f.'5"r-M. mme, f-32452. ffm: ...V A xv . 'ww' ....ff.f.,-y ex. A+. fu. .-...f - . .. .-. . . . .f . MW an ., V ,, V .- .V.. . . . ..,. V, ..., .. . . .. V X... ,. -. . ., , , , ,. . ,. V, - -aff : x -w - -- . -. '- - ' - . " 'f' Wir .f. ww '2N?,ffH'f4--W-ffwk-f75f'2..'-221: ' .va-a,,-gay -1 . -'3?4ZQwS.:.,. .nw.'-E..,.,., ,Q 'iw-Zffqfii. 'bv -1' .king-1. A '-cf' if 1 - 'Lk - .f - . F . . mzigv-M -x-.s5'1,'2.'-v1' s'.- . .- . - - '25i3'g3.w?,.w vw., ef + Lf-rm-Q. sf:-3-1-f -' ---Q" 'f A - A' wr- ..:24A'3?1f5g--'2:, .. - f- ---b . Qgffg f -1' wfibgifrwfe? l- ww-giff ffw A V. .dxf fer.-by :. T- . ww 1 V .V -QV V mV 5V gafn3 VVk V,V - i w f ye- 3-gg i . . . - - - . - - - fx -- L .. - --. - , -V ni -.M Q- - W1-:P-"-V H 'qw .9 ,,, . 7, 32 YL + --. Q-M525 w s' Q 2-2-K . N..-.Q R 5. K -2. MQ.. MLW-ZW V3 X "?-'57 J -fi .gm gif., gg K. 'QWWY 2,54 gy,-S, N5 .yr ,ea 32 FF -.3 qgjswv -2 1 '29-,f .V 'www' if fx' ,V . ' - kr-fax" -Y -E 'A Qggigw -' w:. f.- W' H- - X' -Q f - . g 693' 1.-- fm - - -1- 1- 4- x.-11' fr- 2-A-Q1 5'1- :. " - . . " , -'A-.r ---w ' - .fa . 31" -V--..5p'Cw f .. :f - -V5 -' .. - -- git 1 vw -5 W . - -.- .- V' i.'f,:i5--XY -Wgfu-. 'H 5, .4:-gj: ,-- .5-' -'Af 'J - , 1,---,, , . .5 -1 , 1. - ,. - ng .,: fn f ,. . -- mV. - - .V. . VV 1 , . -f. ff" - - gs .-v--,.f.,v gs - +1141 -1 . -' -- :::f:f:V - 4- e.,.f- ' V, . V12 Nb' 'jg' 5 , 5 - -, - , X-4,7 .-.-.if . .Q w ,ef ff yu- 5 X ' . ws --fr Jr- v I., .A A... .-Q.. ., ,v-- ."z.f. XV ,:V A 4 5-gaps. V-' . " -. 2 , E-1-Q M - - -ff? -Xf-jig-ff g W-,.-s-Q - ffiv-QQ"--1-.12-fs-Q.- ffgg 1.3 .. it g 4-2 . - , 3 - - V 'H M . Wg 5- - 2--K . Vg M.-.J -3- f-fam,-+4153 ' -.gg -Q.:-K ,,,.w.- ....,.. . - - f - VLV..f If Q , 'I L. Vu V L13 'V agp- V. .QQ -V -, V-1:.f:f'5-Z 5 jg -L . V f f?-if VA. V. jV ', 'V-.:'lAf'- 'VV .M A .1 mfg. j V'g,5a5fVVV 'V ' ." -- SKK' -'Xl--If' NLM?-S 'f'f1...".,---f"?f2' -is '-J - AAL. -- 'H' . f. - - '?4'5+ "g ' -w.'1-. -fi- - - " - .. - m n ,gv gp- W ,- .-. .. gp -Vi V , -my . , -. .W 7--Q2,:... v' m x - -,351 Av ew if-"vw - - -.gig-1 , .NSSjQH.,,-f --Q f-,--.Qee,j,y JSR " 6, MK Q ASX? 22+ Xian qfavjkyf- ,gh NH.-5 W -, bp' V-Zmfdi-4' if M .Kg 1 X3 4. -. 2 X . xg 1' - N' Q1 X- M ff- -wr. -' - GWw -fi' ' is 0- V - - 5w:5':- X. .IQ L? A,..5 --if --i:?A'k?31ff4-'fkpfs-fIZ.y f X13EF"G.rm.'i kk-+553 ,"'- ' .-. V ..- --.- ' . V.,.V -1 E,xV...u- V... A V , 1- .r X -1 1,31-' - .gg--9 --5. .3. .ff amp-,--'ry' -1,1 3 .Ml 1 V My- -4, -Q15-.V-Vy , 1-21-ff . - f?.F Ffi?5 3??3?f .1 WA, "6 ffm-T1-f,1-?f-:f'f5'NfY392?f5'v-'g-4 -fy-' z fi - -ff' Mk -fx x Rf. 'fifrf xlwfrfi' .wwf . fa, 4K wfx-mV,,gN -LW vS1i.v,,,.4xwA -ggf'-.:'-?"?g'? QLMWRQ f 'iw E, 13-V Nw V rf., N-J Q fi 35 ' V,-wx.-1"-1a..g" QQ! ff . E R ft .Img 5 its-Q I -fy S 4,9 M ..fM,cW,,,, -3' V,,V.-f SEZ fx,f,,.xi,. ,Qffw . 40- V., .23 rigyigci ..1- . W. . , V, .. V -1. 'V - ' - ' -"4 .", , .'.' if. J-. ' ' ' Q' 'H' , lkx ' ' - N'-: ' , 'X " , H525 1 ff . , ' ' A ' . - -5, E' .:.-A .,-fi? W. ?- ,r., yn 361' K 1' "' n 6'- - - - K' -I... . .- . 5--P-1 31' .' :- P 5 .1 1- "V . .f f, -.,-,V --Si.: -if. ' H..-g.,L ,-.','..vg.-' 1 - '- - ' Q' f .'1.:' V ' -' LJ-,g Q:-JV. -f. fy, - '-'.,- ig.:-': V ' f ,Y . 5 ,V V3 QQ .' nw ' '. ' -' 5' -' 7 if 1 ' ' .' L 'f ff.-V 3' Q5'k"1 1- T"',,,:5ff" xii- ' ' J-'E W ' 3 .5 11V ' k V arf -f. ---Q C '- '17 V,:f.1w- - xv- 5' ' ...fiH:Ei'2- ' .-ff, rw.. .-'fx-fi-121' f if 'J in LZ- V- 5' 'ffl- Jfrfgc J-TA? ,kxxzf y,'g'fVtAiQf X NEAS4-.XV 3 fn V, fa 64 A, .f.if . uf if . 3 ,4 X ...gg ...b QT .. ...Mag X4 -.1 x ff. 1 4 v. 5 x. ff N N-A-, -P'k"+' 74 fxwmvy 'f'.f.,..,-4- X, U , f'-ffy Xvfl..-.,' wx-35 arf, aff' -wif., rw, W., Xxx 42. 'N NV, win. f E'-.-143-"Qf.-L:-:fry 5.-L-5"2'.+xf -S -.LY--f,---1 751f5f7,N:.-''.,"'.ff.-7"5359-f5'3?5x?ff--3,,,V.,v"f,'7t..T-Q-7"Sn"f:fg.g:?t1ff:1.561.--,:.--'55 , .4- ' J 'fgfff-xg' ff by 'QQ R '17'f" QA' 33' ' if JA-:Q-ixiy MQW' K 'Lx-"WL 49-'tif ' 'X'-'mx xg-f4x'144.i'? "4" A'f"5"f 'N""'iW'3ES Cuff kwyw fi' -Ig 1 2 - 4 -.gully -f f-,fd .- Jiwfdwkzgf .qv -ff, ' . ' '-f'--,hx ' ff? Q-1. 'Q L5-..-if ' ,gig Qi fffflgq. x-'ffir .--.ve :eff--. -fr.: aff- .su Lf,-S.'-nz f' '- "" - 'ilfji-X1 33,52 fgwjyf f'1KJ.T--- '11--xfffk. '..-'22 In -"-ez -2:1 gf-ilffw 7.331-,-2' 3-5351-l 33255: . 'lfrwm-, we V .-,rea -4. .1 -yf X- QV-3 ,nw .-f,-ffx-.'.v.-H 1 .1 .4 Lf. Q. ff . . ' ...Mm -ff: ,f,--,-'ll f. ,if -. V.,.,... 'I W 'f W4-ff 75 xzxyf ii. U A, ,gag rw-1 ,. V X .arf 4 'ik .3333 R , . . H Cf-.fiqm-t-1-Q.---f Q --1..'q ,v f -3 7 1.4 f ,- W V 'x'xmffm - W ' ,Sy'Yff'w j. x M IVY Xx .' 9-1 . f., V,1.-- - N' 1, xx .v Jxzx- , . 21.1. 'HRX - , VV V, V. V, y.V,5VV V, SS jf V' .V..,V,4,. f'if.v - :Na y, V .4 -'Tx--X A T' Wi " -1. -52.1-j":1:gQ 1' 1-f'.f i " 1- 13-f .FF ' , 'cp-.V w Q, gff 'V7,'-,.'4J-.- -:Qc - wi- -2 xi -4 ., 3-ya:''figfygffiz-f-a'l1"2ji 1 - -Q Y' S41 . 1- . --, - ' V. . V- A ,SQ -.'kS.g -4. ' . ff. .-.-V L , 5.,:3fV,,.,1.., . . . .+V -, I'-Q"..15 N, fi- .V-g '-gf-ggi' V-1-3.5,.'a,:,7f.V.Q,-7 Vi.:--V L-X"-'.-, 2.5 'qu 'Hg Y'-31 QL. -H.-A. 17 .11-.V-f-. ' f- ' X--. J- ,Z",gva,-VV5'wyl,,f,4f..f.g.g-,,,g,,-4 -f- . ,,.-...V V32 V Q izL?'PFh.'-'KifN'k51Q T?"-Mix!!-Nf,'-S'NF-M'!F7s-Wff'' ' L' ' ' -A X' " 2, .- Q '. - . ..: 1. ' '- -1. ": -' .-ff.ff.'H-"I-' Jx-4.3-X S - W vw . KM-.., -V s, 2-M-5-it--' . ...,-.,,.V-4 -N, -,---. -- .f . V. .. -.,-gf. -. .f -V ,V ..- 'Yi' ' 'ig ' 3 ' f y - .n- '2u .-.A-:,fJC?'f251.n?r-if-19 if .,-Q3-M O . :,zLf2'-f- M- .. rv- wk '-.-- . 2 - , f. ,.,-1. J"1"' 'HW ., V' ra.f'i"-w," P 1 -wg, --ew 'ef f' 1,V . wxsi f, xngg V4 -f-fr-Q.. ... Q. -2 - wax W- -f .if-fix V- W- --2--f 4. 1.47: f,-fV,9,.z ff J 7 , ru. 1' xi XWXV A557-ri, W 2? JI, ,F ,435 af' Pvv, 5 A fy ff, V3 Y X Iejfxwgtsr X .M Vs .x x 1, fr y'-ff' .uf 15.1 S Nba KV, ,gg N JV, f 2' . Q 925' .ff-f 5, 4, was-. .s Qc W- -N , f Iv- 'W gf f R H'X'?7t -f-in Q-Nm 2 M N' bww- -352-Qf"0 X Aw ffl-'g 43.22 'mr 25. Aff .,w,L,x, H ,A is NX .iffy-bib... AV NV- hm M A. 4-"Q,-,.W,f" if ,ya .. 1-,VV 'K QTAgNf'fi -1 1-VV:-da 'X - 5-'f -...g ,- .Q .' ' VV? -1 'f '-,Miz-2. 'C-3? E' ,fftgq V4 Vg- .,V.:41,-.-, -:wg .EA 1- ' qw V :QF --ii!'f3.: mx. V Ew a ' - - -4 AU- ..,- . iff- . . -df. ,,. ,. .M ,- .- ,. , -5. .-,JXW 4 -- .. ' .. 9151 ,, , . . , X -. , .. 5+-.71 '-'J -- ' fn 1-?--1-fn' -14-, ,z 2. f--f'..?-"Q,-1g5Zji'1'xf .wg .ga-1-V , - -.grxfs-,-.1-:-1 1141 '-Vg-'?',fi'f-M -3.1:-55Q1iJEG:-3-ttf, -9-1--..-,.:fg?:3':15R"?s,'24 1-31-. 21. Lg- --.WQQ5-lfoxffyL.,vL7h5Q 5555-,.?iX,'3f14.2 5.f"e., L, ' -. 'X-011.-1 "fig -'Q 1.-' V-piuif f . :2r.,i:.Ag?,:'.-: f -1:9--,'2.p4.+3x-,-' -awk -:-igf,'V-.-3-1.23,-1,-'Via,-Qu-1'-wif. -, - .A,V5V3V.f3:g.hL-kj LQ,-,. jg., a..JtAif,-gk, 7. .L it 'cz-i:'::f?l" '2:22-iii"'ii'fT9rii'f'if-. 'C W? . -- 'CJJZ wif f- '3 'Fifi' 131, 'vii-bfi-e.,4:5." T'-1vQ:,,:5' --'I' 2. QA '- .F .--' . ' f"f'QT1 Y -, , ' ., fy - .. :NQFM-:'Q-Q-7q5,4',?fi3,'- 3-2. '4?i'.'1:5f"a"f"5.5ff'f' 'F 52-z25.4?'- 'flff- Nga'-'5?5i:fL-fiff-5 Nf-iifl-ZZNQ f5'5i'ff53'5f'3f1? ' ri -If '37 'f'- - --,--w --f7'-'f - ' 3.-A -Q, -wwf. xg-, -.-'ff-.-cw, -.pf my-.tg -.V-.fff wx ', ,.-- -1' , ' 1' g?'1-zV-:- -,f.:, . -BV YQ 3,11 -V A jf, V V V, -. any V. f 1-,V 3'-vp., '- I '-' A-. ti.. V ,N eq- , , ,1.,f 'jg -T-.ig-Q55-'12fif:f-,.V-M-5::i'f-f1'i.-133-gpf:-1'ffm-.-Q., 2 Tm' -if-'f".r -TT.:-.:,gfZ,8-,r .fr - f - -farms- S-3-. faV5f1',-a1g1.irQf- -ff-.ff-3 ,V-V4 ff A 1.a..'?3'.-Pwgmpagi-5. -,,fa.ggf .Q-.,g-V..fq..g.:, ZV M.-1-f..,----Vx,.Vggg-yygfgf' 45- L: . 3' -1,45--Q 5,3-1 'af-, 1'1,-'-gf-S-,,V,',,'V4,V pgs, ,, ',"'f2F'V-V4-V151 5- 4' nr-:ia - .ff .y .mea - 1 Qu: . -Vg QL- 115--'LJV.-4.Vf.l'.x':'V 'gg ,. 1,-...fgf-:.fqrgf-.,,.,M.-.,-.V Q .xv J X--Q,-4.1.-'f,:.J. - .3-,-f-1':.f.-2-,ff,4,.,-f'4g ,--15 "if .T,i1,.f, 4-fu'-' 1' ' V. 4, :fp-5-:.'1.-fri" . 1- ' -,. ' - - , f-Q -2,- A N ' Y' 2 1 , 'Ly NM v" Nav-yi' 5- f .-fx:-' K- I ' Q .2-:z-.-f:.'4w4-.N -1 V -- :+ .-.ff prwfs- .- CQ.f,'1-.f+,gr?f1':- ---5.-:sf f -R,,.,:' --.- -f' 4: ' '41-S-fi' 5, '-'-:H ' N ' " - ' A Q X. X2 ASQ, J yfw V,-V X, 5.-.vi CIN3-.f"' 'Xu .fx N42 G40 Y.V.v5V-K.9Qjx STK C95 ' kbs 4 AH U " kia , 1 X gf ' -, + 2 if ,VXA n A X K. 'f if , , J -I 6ffif5W':".ai-ffl?"-iif?-1,1-:'..:::!l' if P33 7'3f-'fi-4.115-Q1-iffy-'ig13'-Q..EZSTZGRK-l-iff-r-.x' 'fkiifiif V-'--"4'l??5f-1.1-423.3527 Q' fKg-2-f6:E,V.fs53i',jqv'?Qg3LEjfi-if3fI'f3Qf-Eiftius -. 3355:-Z g ig? 1- .df V. -V 3-31.3-:l1fff.',f 5-g,'pV-.:-:gc-3-1-Vey 'iff we-Q 512.-'Z AQ. kj, --'--54 -'.:.:rE.1rgg: fw -wp-Vs'-::q,gf-5' ,- -r,1.'.Qf',., J. .-4112 L--L.V1.f?5'z1'3-fw?f'Yf?"E"f-ff251-ff P .fx-'. ' 111. 551 -'1!"?i.'S4'5" 'fri-f3'2f1x'x -,611-'fx-2'-.---1.' mf:-'.gl-'g'sr-.1-QA. fs. X--sf-.r-f:--V-1..A-ff.-.1igiiwff-:,..-I'-5.-..--fiV,v,ff-.-ggffza,-.v 1--fg1kg1:if32'-L-Tn.-'-Qwfiff2535--gvqgf-if--f-VX MSC..-,.., 1, .X ,v M, .. , -ji-,xg j5,.J,,.Vg.'. ,-,-,ff -.5 if-,g V-:--. f-57.15, -it-ragggi-'ar-1.,5,.,V:-f-.M - 'f -.1-I - -J .2 ,fggq -X45 ...QV QV.-,.,V,..5....Vf.1. , VL- , ,. -79. fp, .3771 ,Q-i.V.Vlj.i,V5i:g:g '+ffY'f1--1 'J?2'2E9?3?5f-N'?W21L'5'4 .TNQ4,251-1-EJL1-l'j-,' Jff' ic.igi5viHSgLlfQEEl .-H ---- Q-'ta .Q-cf .-., ,W .fb-L-2 1' '+::f:,fv.--H . -'w N-' L..-:W .ff--.-'.i.-1f'fC'2:ffiz:1-x.- -Q-'-mQ?'g'fxf4--.K Q.. '. 'X 2' -5-ip-:-,--,'-:'-, -q.,:-fsfg-:rg--.-1-.-..-'-1-3:iv V11 " 2-, ,-. . '-20-e.f.-:-:hifi f -:fr--Sv f-- m-lr'-iff - ' - ?,. -' 2 N 3 57 fy if-s'-'Y-f'-fiif?sfGf.r-1' A ifEf'- -,.'--'if ff-'4-ff2'T---r' --fl :- --fo?-1--. . ffm - .Q...,w-xy. -V-, XM, gia.V3-Q:.ifQ,,5,6g.aA.,.,- 5.313 ,.i..,p.?55-5!,,,- W... , xQ.gV,.V,V,W,..5?,-gnV ""'fHii" Qff"'Lw--'-'f -'-' 2- -"' vf'-sfv'+-f--Q+oQ'--.- 'fiiiqgjrf 1 ti-.'.ff"lf.:'-Maia- 1wi'731-'r12'. - SEQ- '-.-.-21. Q-2-1,11-Iii.45.-L-pg-Hy.-'12-'i-ff,.-:gfwi-'yfwmZS,-:1w'-'-:-- '-r--4':g+:ml:-- f ' 'W ,Mx 3 .1-35.11. ' ff ,-w,'w2NXfn X.. 14,- f.. f,Y R, fl, r - . iq MV- N-4. ,A f . 'ff , 1 f ,. ,-Q., .gm- iv 4. f '1-ff-. . - f Sai-- - - -.V . - ff X.. --f -- f 1, - W X- 'v-15,-5f5f-n:-,g13- '-Lf,n.Q.,f-.-,-:.q.5.f'-pqjVg.f4'fV,1-wr .+'g-tlizi-,:gg4f.V-. ' ' X15-'v Nf JA' 4 L. Q N, I wwf 'az-:Lev-gf, -A .- Vmlylagfljirf52J"x-f'.-A-V.jcj21fJ-E2'e:ff'.Y'512-a1J'k-.5354 ix ' ' ' 5 L ' ' 1 if L-422-15",.5--fqi-f+:3. ' Q- ,-.1mh',- wt. " R N. iffy KA "iff ' Xa-'4 1""' vaw3i?f,Q---.----:,vf,I4- 1-Wjf, -. 1 'f - - if N z .. n.f,,A.x- .--A .-1. V,...4-. ..,.- Q .7 XF ' -. -,f----'4E4j:y:51.- -,...'--xv-'T wg:-ff.1.5-g'.,.-V.g.!?---'A w , . .V -1 ,- My-,:2w.:f,f ,fa 424: ww ' 'J ' ' ' S:-iffxfi-' X-1-TW-'CA f"'?TQr'2,f-ff.-'--H34'Q-XXV,-'xi135.1-:fii?9":3'f'X'f'iq-4? LY if .,.'f'-.' Vz,..1-Q5-I. -, '-wx--ytw. f -1,-Vy.4-Qy ,,--V-.Vw Nj' ,MFI-G-,Vff 149- f-V-. WYJAT-vdf,.f.5-3V.f4Xf-3l-?',:.:1- f. 1 Q asf Fw ,J M A 923 f A-. 'X,V1'gV, L4 1 1 z,f:,,.px , .Qs 'Y X- v -z-V ., , in P AWK! f W -wma 1 ff 1 ff .V f44c,V, Jr S Q fu f, V Y, v Af. ,I fn ff-YY ,- '- L 1.-Ng-f' .,'t-Ng z, ,- f f ,---. ,..Z.VVV, ,QV . .V ,A A 7 -Tx - :vu V' if --Q X V' JMR LH N 4 iff' "M2iE?df3fZE2-P-3-Sei.-31'f?5fL 51 'fiiwgi-2 .V ,.K., ,V ,, V . K,,, - V M , 11 , g,g.'V, f,-.VV.,..,Q1..u.- .x s,Q-'QW-Q-.--3V ' ,,--:fx-L. JV 1- 1- A. gg?,Vf 2g4x-'- .Li'r,f.ws--g:1fY."f.-'2214- 11----.1---2-1.' .1 1-rf.,-.3-5+ 2' Af' 2-2-.'Q,i1??'.G-'N41-':5g???fff.ai2.'-2.:9fz-v-'5 4 --".1u.-'2 ' ML- 12- A-wif-2?-1sg..-gfffig-vffil-wk 4 V VVVV -..,,,-..V, V: -.5 --, .A fu- FL-.M WW' .x----'iii , .wrwf A, .VV . ,fm .ag gig: .-g,--1.6-gf if ,3 ff WV.-4-51-Ate.-VrkYV3.,w -fzfzyfjl--'V,V-V. QV., V- -Mg-gg, 1- ., X , 1 4wg,,V.,..,V V5.3 sV,Q:g.'AVQvrF.3.2.1xyaaTgvf:gf., , V. AV . W .-4, Yi..-,-. -if .Vg-: : .. - xr 3- ,,'c'u:t1-1 Q-V-f5fv,'W - mf'-,f ---1+..v42-cn.-.gs gn .- ---...u, -. -'ff--f. fm-ff qff-1.--5--.-'sf-Fefeav?--7s10.f.rw--.:-ai" V V V ,V V V ff' J' V 4"'?L'.- Q73 '.1-:j5.j9.'T'-r'Q1P'-,Y1qm'f'?i-QG.T3g-vvfj-Q:'Q ,r . - --, .3523-.g,-.,..:iz,-.iz -ffff-2fz1J.f',iiQyUff YW '---Jf fzqf '. f?:l":5-. -' -14 -.-3:-4-31? ,.,7: si 7'X--UWT-.-.-.-111134 15+-.':'f1 A-2-'fx ' if -.pi-TS.fg5x2g4:yfsXT4?ax.x2afce3?.?r-M1911.- 1,5 V. ,Q ,P V - ' :V-f .-1. gg.,-27 ?5.fEAf'?,, -fiffffj, X.. Vg-N'-VL. .5-5-'.7534-JVC.-.mpg73.5"-J-,--..1:-.QVKVQ. ,A , . ,Y .141 .j .. .wpffm V V . A LYXVW. gxkgvgvyxmxyx s 4, b 95' x'5f'N9 X. x x ff MQW? 7 fy an X N 'f-ff -. '-x -wr Q-" Nw -vi-HQ mf 7 QW' xx --Wx ,X iv, Q 'X A N ' iyv' 1 - . '-1 if f ip?" , 3' rf" .-Izg.?'gv.i3- frzq .9 X1-I-Bibi-,-gi -' g ' .- -- 1- . ' 1 f 5 - - - - -. V -V V V V,-.QV - V 1' V . , 1 '. 'V -, - ,VU ' . 2'-E2 -VH. '-?.,f,4gV2-"- f--,VY jx3cfV-'mf , ,..--'.- sf--2: 11? .af 71 . fi -2 fi' ' 1. v -- -:1--3 :F .- YI ff- '- a. 1 -.'-sr, J.-5 f ' ,f. I ,- ., ,--5.2 ' fu- "W .rh '- 7 -f,-.-,-'V-3-.j-7 jx' ig' fwfx , V ' i w -W 4 .1--paMz.-mifflf-re' VME-.5 y,5,x,kx. A... M M if .-EKXB-3.4" f e xx -V . 'QQ-, '-fwfr!-fl-I-57 1. --- .r- I-+ -- 5. V. 2.715 ll 4-'Q..:jgV-N: . .- ii .-T-My.. V0,1,-AV,-f.g.,,g.3g:rz3g-3 5 gi-,Q-Q..,g.,.,V.g-,-.4'Q-r' gzmgx-.-wiazlw4-'law L37-I-'.., -:Z"9?E.f5i.-L-'U '- " .:gfg:z'fQ--, ' Q21 ' '1' f' V ' V .9471 -4.-ji. jf V, .',.M,.VV-M,--, ,cw .V fm-Q 2' ' . ..r.-EQQJIQ:-A s. ---'-L71,'-1 gg.--wa-2 fwg-f:1'4fY--:Aff-. ...ig-xf. gf: f.4Qfsz.z--z1:.-ff.iffmif-ff:1'--me.-5-m2:.1:91f-px ig- ' Q fsQQ'V-'-P,"-V-V-wVxg-.7,LQQ'.11EV'Q2:?Qgjy,x,q--if--V-g,-Ktf-,-.NgfgS1f.- QV -44'f-WX? 1-43:38, 21,-Pg-ygkgxg w,'yf,j .. Vw -. gun-V wa ,. I 'VV . , V.. ..V,, , VN., .. .N ' 952- -we V, ,J M- - f- rw-V ,,..., r -'-l'E5xf- M wilw- 'f'N'-w.--1w.f'Yl'7-f.gffw-f--cA'XJ-f-- rffmj'-' va ,-E5-ff-.,'.ib'2f5sffY?xi'?'LxW6Pf414:?F6-J-,,f3Z1,, K f.-...QQ -....-.-QW , .f ,,4-,.-my.. ,-4, - W- -' ' " H wa- -1:-. H - -. -... ., ..--s- :ff ., , .. - N... , . ,. .,. Vp-, f , .V -V-7 M- -Q .4-,f. .f'- ur '--.N 3.1 xg.. - , -' 3- ,E , V . .V..-f, My-gn--':..,. -Vi. V, - Vg.. V,g,, - .f -V-V-V:-.V1,V, - 2-Q-:Qi1,.,yf--?L- si- 1 ,Aj gf-1 V .QQ f- Q .V . .1 1. Bkyjzlfwp. ' wiv iii ff ff M W 'WX ff? - - , -Q-'M-1 mg,-V vw- ' ff f -.3--'-gf.4f.9.'m mf-k.. ...-4-'.x' 'Wx ' ' xx fix 5 . 5 ' 5 . 4 X J K f 'I ff M' Q u A 4 fc' N f Q x -nirapxidgglg, fy My .fbi-: .'.-1-'lv-wwf Tx -1,-w df. x-in --c if -A.. 1.3zX.c-.---Q :LN -.-wp jX,xlX wgiiyxvfjgt lu Yriffap ,Q , , ye .ax Q I. x I 7 4 X R f 5 ,V mwf P V , , jv ' fx f-rf.:-.-2. -: ff--f-it--'A-y1.:V1 :.Zg.-aj '-:.'-.4f., ,v .,p5-HQ . if- V -rs '--,w.-1.- w . W -M '- - ,g.. 'f -1a-gf1- y'f?'f.-.955-.,f-'1-gr---'--.'ff--'f .2.i'--ffqqf.-4 ef--4-...-.Vff-5-.-.igfg'an 2..a'g.g,-Q.,-f..:.gfEf.f.wax--sf, Y-'--95 . , N, - f..v..1-J' -.--fr.-1:1.fH b'f-'-'QNJ-1:-'-1-iff -:ffl-1' ii,-x-ff-2-'.:1""--5--f---IW---2 - -S.--'lf-.-11-11.-2'yi14' M--fi:---.-41-.' 3.5--..-:Q f'f4-'-2'.-1-fi'--. W .f N 1,3593 Qijiff-'if:"sHf1!Z-f-flilffgq Q. - Yi'f1i?'.,.f,?f,.:'-ffl-570 tiziigif-V2VFP:-T.V":" " L-'Z-ff 35 'jg-fifnsg'F--325353925 -lzj' .QFifi!-71.122-SLi2"ffY.5Q5Q2'gfiAi'-Lfypiv f 1 .. -3. ,.,"'J,f-.eg Q-, f- 11-.fV,J- 590 .--111-Q --,.-3, 2 ,' "pi-Z,'-'-,'f'.:7-f.1'G-1,-4,2 '-,ir 'ms'-141k 1"-J ' f 5' 233-t-,1:-NVQ'-:16q:-.-f.,: 'f--'H-5f,".Q'i1-4 , --hz:--f.-1,f-, Mx . -1- -.::c'-my -s.xg-.af - 1. rg--.Eg V,'w---.-.-1-:ff V-gg?-Q-if-x.-Q wk +54 -.g Q 3, - . 1- :- . ,., H.,-, V .. .1 J -.V.-1 - 4, :'--,V , Q- .g- -. ...nf-V-',, , -- -.-:Q ,-V..,4-,,-","q- Irgggp-. .1-A.-1 - .-31 21' Y .--,Ur-'i.'.3,' ,vYf:-'QU Ly w'-.ff 'pq 4-,. . -j 5. .X fE1'V:".? w"',f,i X .VV' Vg. : ' v-' 'FK'-j-wV.' V' .-I.. -.- :V----.Vp .' ,'V,V-'.CV1,-Vviifg Ny f- ' ' ,lg 541 , Q:-1'-:!zK..N.1f+-. w--xg. . vf'42-1-.Q'-v-.-- -'Ig-.-1 wvcw- - ' "'...z"-.QT--,' -3--,fi---L,-'--1-'f'-LE-T.-r ffm- 'i'.'f-.'11.-fm. -T.-. .55-REV,-,-t4-'nik'-1. - J 1 f 'f f ' Q -. 5.9. 2 -f -,.-.fn-.Qi N -mV.. yy., ,- ...':., 'Q,f"1i 3 'A f'X-Q-.,'.,.-mls," --vzxf L- -.j.-fwfr.-v A-iff-nfl' '-If -' - --,'g- ,, -PQI,-vw 3, s w - .w.-:,f-.-- -mf:-11 --: . 'mf-4 Qffllzfy-"' -.f-WE iffwf-:M . - 57 '- f X . g.V.Li,1,-,-...jg-..V..y --V5.V-V-.lVfV.V.V-:V -4...-133,-.,. vV.V17:'qj'. 159,-.V'-.jLj.".5-gf 3--2-.,.i1a,1V5 Q ,1a',3V-aj:-V K. 3-,I Vgjygai-J -,f,y1Vx.,Vy.-.Vsf -.Q.-.Vg-,I g,.?,V-".'jff'm- -V155 gg., ,V ,- X , ,- .Q ,f-w'.--1'F.'-,- -- f -. --fri 4.-u. -'ft---1-'K vi - fy --as 4.-1---.f-::G.--'Zfi'-w-k.I1"w-Q-Q.'-A-my 2 N P ' K .QV - Q-fr - fu .X 6j::w,1- .X ----..'--.ffr .i'.u::f--- :Q-.N --f' af -'.-Q:-.rf "Q ,V Q -.4:'z-'f-Qu -H-L'f'1- iw- gm 'H A- xf. f f .w 'V' f 5 L, -. .gg-. -Q V - 91. ---1. ,Vy,',V.V,g-p,:- xg :fV,.V, -V f -VV-:Q-,-V V 4, ----.-gm -g 11-"u--3-5 Q,,'g'-1. Vg.,.Vgf.-.5 , -.5-:.,ggf.' 'JV-' ,c v, V -,m1Vf,QVf,- ,MV5-,gf-',.'-'V,wQ'V..VV--,,, 2 jf?-."' -J.,-,-V1 A,--Nw., :m-'V' - 1, f . K :iff-,M -5-.,N.'-,'f.-14: -Q43-gf -. ' 'z--.g.'.fX-min. --.":'.-.1 ,-1-'f-'J .1--'J f --2-1-J..-F41 1'-'r.'i-Mr-.'l-' '51fi-'lfrfk-Wslr.-'."5?'-"PQ -. ' P'-'f'3'4'.-7 ' f'-1-,fi f 7 Q- 'r . NJ,-x!.-,--"g Lg... ,'-N-Af rf., f . zu w- :QV T-VA-..g Vu, Q-...VV-3-..gVMV-X34. - .,VV,,V--..,. f.,.V.V, ,-V.. Vw.-,-Af-an ,,-. ,,VV..Vf,-V-V..-.V. V V 24,-.JJ.,-V.,.V4,V-V-wp, -,-VAX. -ff--1 MIX.-f.yN ,-V- 4..,,ff-44-. V+ ,VV- 9.454 1 A 1' WL'--'X ' fr.-if f L.'.C..1 .'.q!g.- 1, "f'f551S'4f".w.wC-'- -.n'---:..':-'--.-41.--.uf4-:--.f.:fw.'.1--"'AJ.-is Z41QA.-51-1--u-'-lv'-,,v.'I'-1-I. 4-v'-'-..'-Q.?.-ifff-'--.'-.-fZ:"-w- -x--N-."--'ff H-.xr-we + H f Nw -,ff .V 1-5.5-V-V ..---.1-.55-5-'-.V.-A-3-3 JA. V '-,C..--iw-'gg'-'x-.1,-1 -'-Ay,-V-,-xw.-1-V,-, "Hag -f-7-113-::1" 5-ILYQQ -.,.:::,S'-.-m,g'f- -x'---iq- --.3-Q .- -E-:nf--Y.-f:g'1.-'. .Q -ff Q 1 V ,K 1' fl V, - f-- -X' V-'f f-ff 'ff'.1' , "I-"' X' "j1,.. 1- :QV--.V-fgf,.1g A.,--I 111111-QQQLQ-'.g.'j3PQ' Vj 4: ' -, iff-Ii. v.1VVL 541-.Biff-'.xV-41'-V51-f1V-.Qi-V4'. ,'.,-,.-' . , V ,X JG I f V j .3"C'N'f - x- -Az. "-uf. 1 wr -.-':..w.1.- Xt' .- fi-'f1'.Y.X I ," f --. L.-,' 1-. -. .hui-5" f'- wr? I 'xi '1".f--- x P-.1-1-.2 -,fm Aw -' -' ,'-ff.-"-'T'-'f--1 I x 1 r ' ' .- .LVN : .. VV 5 x-,g,'m,- V -' vi V: -22:-QV..-a, f.V -mg? -.-.-gf. lf ff,-47. f- - , -.g'- .- ., - V- xv 21.3 5. .- ..,.-.u 2 .V 1:5 -TV-.1,,-6-4 V'-Q. ' f , 1 ff x A e 'L 9 -.iv f-1,1------, av: .ge-, ff. ,L 59" 1 ' f - ff 1 . 1. ' . -L -V: yi, ' -,TV,fV.Vgggg,1Qf -- ,' 'Af-7,V.5j-V: 1,5 '.",:Az'-'irq-Q-5-+3 -, .,--45, -S -I-i-1-,sf-V,-..-5.2, 4:3 1.9-1.4q',-g.I',..'q.-.fu ,VN-k--Q Q- 51311 5 fx ' . I, 53-1 , 1 .- . '. V .!XQI.v- - I- 1' - ' -.rxiv ' f ""7?Nf3-'. -1:4 '- if" -"T Zi' 'Q' ?'-w 555 ali-I ' WD .x5lc1Z'1-f?7'1fQf-:ff ' ' WX' f Q'-. , . 1' -kv, - Q, 'vii -7- 'fx -,-.-:IA -212, J' -he-f-:-'--7, 1' ff ai we v Q. y, x -. '-V'x'5 :--f.- "" QA -1'wf?"-.'--a- .-ff+-x:ff-f-1w-.- -vfifuffv .2 --Dv, ' f '54 ' ' A Vx ----4 . 4 - 41.-2 V -:'-f.a.-.- lr'-12 A-5-Q 1.-.-1-Q-.1-11-'f--' ,xy fair- .,-512+ .1 -2' 1 --:- 1" J.-wr-. Q- L f 'ai "f 'L"QN'K' f' '?"d""4' Z V-fif3'11"-.fig-Qi' W4- - -'Vit-:Z FT -.ff-Q-QZ15J"iQf--13' -'?6.597h:?'1f-5ff'-'-1':""M4'Qf1 ? SQ ' - fx '-,ef WC!! J JI H M 'wg A 5 1. f ., ' , ,Vf-' -' '- -- xr: 5.3!-.-'V.j,-jf:-.'V V 453 '- .- -1-".f,V, --rv,-.f:. - i, 'f fp J f f Q f f ' ,y 1, ,1 X -1 04, V . E., .1 V--Q., . . - - -J.--U.-...f,--.. .s,-.,-0--. , -4 - I- , 1 , xff 'Q -, -. V.-1. -. ,V ---L ywr.. , .cf-. .-1 , ,V 'X-. - V,. :VV Ng.. 'V -fe-.0-.:.. ',V . ga--0 1... 1 f W X 2 ,- M J N ff 5 1 ,e. if Vg' "U4"-if'-f-.:.'-ir..'--lql'-QL,.-"-35' -32 --411 ,gi - '17-Z'fJxE".-'-1 ,' .-W,"A2v7t- f-sf A 9 ' ff fltq- , ' ,9 f ' V I . x H Z ' ji, , 9, 5' K ,Y 7 Sl 'ni' 221,74 Q11 V-"-x'-,'-A3TVRnj:-'f,-.Q1,-gf.1.-5-I-tfgffcfifwiv1 , -V ,Eff-V'5.'-f3'!.'j-"6-Y7ia:V-.irf,'.ig-',-wg-'-Vf C" A -'-A . 1 f f ' 1' fy My R .Q , X J - . H - -' -' ' ' Af g fu- - '-,'-'44'4-'Q-I2 4 4: gf A 1-N f ,-fm'-gf'-." Q X f f 1 11 X 4 w- -- -- .f F1--Q -Q 'ff .- -. . '-., .' 1.- N--K N'-.'.-,Q -11-V.-' ' uf: fn'-T" f. .:Ffi1f..-- V, w f 4 v f if f fy - vgzi-3-.-41-'5:,-'ffe-Q-15.5. t,-:wi -5 ,,.e-1-,.,-.- -gi..25gf4.1,-43:--.- 'Q V f . - ' fl f f A 3, 3 1 K P ' " f f ' 5-1T,'-'f-'ff'f' 3-ff"-' .. Z,-1-. -"'-i 'ii1-.:..4Q:1FS?d 2-JL'-'.f13iJg-'..1':' 'f':X'2f'9f'A '- . ' ' 1 'H 'Qt Xnwff X, 5, N If A! .-W! + ,1 V:V!VV3,.V -.v,V.',-.VA-. ,V -VIV, -AV-3 JVVVZV-7 1. -3. -.,-,?,,.f-,.V.--.- Va...-.jsp-Q-sf: I , .N V , ' VV x V ' , I Af V tif 4 4 VV Q f 1 J 1 gf ' 4? f 'G J7'K -,.'ih,-3'r,5'h-WSE" --'ffT:-I-."f:'51'-ifLfi"?' 19?- -273' ' X. 'J 1 jk mf -7 Q, .. x ' N 1 U I ,ft X Y , '05 - M ffze-ff-.f - - -' ' 11 x X I f f J x ' ffm -A' 'f ' 4- -2 4 '. , W A ff H . ,,,f- fb ff' ' mga Q Y f X 13' ' M, ff' 2' JY' "'f-xf"?'f-335i."l'! K X V Af R qi. fu' f , . XA 'Q 'Q ,Y 5' fate' U' sf, If I' Q 5 9 0 A' H ,mmf .1 f, .'y,' .a r , 1 4 JV. 1 1, ff A fav-Q, , .V v f X J 34, Q ,Q -' ,- '- AY' VV L W .. Q? Q 74.3. 31 Leif-' ' W'L?",., iv. . W. 4-zz-.4--9159.5'REU-ff-2 ff. 551:-3..-.gf ,,--41:--Q 1?-w'Q-',.1-bww-',"'5--iff-.-:Pm ww-nf4f.'V-'1:JL-x.J-5.-L ..- ,41mf:c-P'-.'p, P.-Tia? . -4--12' . -ff r:'f."i.'-'. if-'.f2 -1?-1-Q P- F-'lf--AF-Y -1fff,Li'N'K'.-viiisrb-iffl.-.--.f--rl-.I.-.Ni-5 'ig'-' -Z iff' Y2',"',f '--.WH.7-,-'f-pac-g'vgx,2. f-D445 gg--,Vxf'w,-QV.-17:V-.-.:.5-wV.-i,'gyf3.nl. Q-,--.4.7Q,w-3,-'.1ffV Tryk.. --. 5 .V .ed W J.. . ' .5-1.-V' --it-'fx Fr.-.v M- NS- W,-ilffft 2-gs,-f. ,M ..f' -EQ fx 7, 1.VV,-1' 'N v - rr ,',-,if- Q-15.5 E 91. ,Jf,V qzgagl, Vygfie ,af-1-g-J-V.-,-.'Vv, 'V V-,fy,1,fV.MLZ,v'-.-Vg-V-,fl-V-,f,1xx-Ls,.j.gV 74.3-QQ?-,5V. f.fg.V',-,V .zgV'.-nVvr.fgu.-r,fC .+.N:N,-,.- 3 V 33. -V,L3'5.- 'f - . R yr-g V:V.rVa-3,34 -. 1. I , .V-.' ' sf ' gg 1. ei--V.-N .- ,g,,.,,.-..V.V.- ff ,- ,V N-Q52 ,-Vw y-:7x,,,.-vp-Vg,-5-V,V..-Vi,-.V .f 54-ffgq v- 44g-9,45 ,-..1,f4f1S1.V.V-:xy-.jf,7,,,gA--Q -1--X-Y 1--f---Q -f-s.---.-Aff.- -xx. - '-- .-,--.1---...N-v -. .- J -1. - .. - - f .. -.Q--9-f..Qw., 1-Vx. N. V . .1 , ---. - ,,-...vp--,V - or,--VA. -. -V-1-.f.-.,.f.. ,.,-,.p,-,'zg6-,V-1---W pug- ..-.4-Ly -.134 --, ,MN --af, 1: f,,,ff,'Q-'.'. -.f,.h.-, N 7-'J A --1 J - - 'Lx-. '- 'f--X .fwl -' .H .- V-x 1 -'. .-gag, -- 3 . .ji--ff-,:fr"i'.f. .far : - xg- -.1 - . -- V5 V, -JKT xlfqi-at .X-Q-W 'wiv - - -x ,.:-. 5,-QR 3 'X w...gw..f.V4,j:. - I..-,..-rj---.jf-gf -.: 43,1-. f- ,ff 'F-1-ww -yxj'-gy , fj,M-,-.-,.:- N.--m-.fe K- Q- . A -- m v-+,-... -A - .sa va.. ---- - .- --1--gf ,Q--Q.-5-f-. .-.v -. . V VV VV ,AV,..V- -.ff-.-. -,1,.fmV-X.-f,..w,. W. 1,-.,4NQx,....-. ,e-y,.gf,.:f..-.V-Q, ff-.y -,-1 -4,-.x.y1fX.-.-,A -1-M - -1--mf .-VN- -1.., 5 .N N'vq.'x1"kJ ,f V 1- -J xp .' 5 ' '-.- -. uf -' ,-.. -5 - Q., -v.vTR- rar. ,-: -'fry-',svV-',y rw .QQ-1. -'M-, X-,' V ..?Q-'.:- - ---.--,,-,:,g,-f-. -.-hw. ,-,g-, ,gg-p. -.q,',gf,a.w,-xg...--,q--:V 5,-,l,-f I-.,..f,,--V Vp, ff, 4'w,gyxV, Q4 H Nap... -V- .VV J .. .. -V, ,V , .V,.. . wg K -. -V.., f..V,.f..V, -,- ,-.- .-. . - .V . -V 1- -3 ,,.,. .y , .V , - . .-.-.5-Q., ,,, V. .. 2,-.-x -.5 -w N, A-9, .g. - . - f ff. -V- 3, .3 r , .A-: 5.--514 Yvfll, 3' .-.-iz:-. ra:-1 13.-Q,-sr-.43--.Y ,- +V- as--5--zzi.--VV1,53-sf f4?,Vqf-.g-,wQ:-TgQ-'.- .--,fi-.-xgf,--5. -.1-fix-i.,-5,p.3?3y3Q.g-gggy.,-if,agm.'-2?ffs.,fr-g5g-QV-V.-,-swf,--ugi-.1g,-5355.--Q43,-.--gg.-',V4f'f,gV4gafz-3951.553,-f-,QQgf.-4,5413 35.1af--ww-NS,-rIg.'-fX:xx--X..-51519,-. ' --.MV-'.f,'-f g-- f,:1a-w,s.'--- -QV.,-.4 .j,.wj'.v:-..' M--..Vg,,,..w-,-.".' V.xn:5",f-'g"- +. -.g5-1f4g-g2gQ-a5-.---.5:-.-.n4'-.'1t,.j--'.',-,-mfg'--3 QQQLQQTQ-,-..--1ax15w 5311.-gf:,z.4422-"-gwv,.-,-11,53-V..-,fm-X73,y,'i-.-,.fv-5,3-,.-1-,5.gggV1f.4.9 --:Q-f.::,:-.-.--.w.M-M -M'-M wiv- -1--W. ww- -A-,:-.-4:---.H-.-M,-N-.1.ww fr- rf-1 X: -f.:-..-J--p cv- -, -M :. .- .- -u-N rw.-.ff -.---M '----W1 ::.-ag mx- - -- '-.12 --"vim-m nav-'-.--w-W' Q4.-'-H - -1---N: --- an---x..-..-ff-pf.. fs- .yin -1 1-.Q - WQ-X15-T-.32-1-pf- -,J C ..--'-,fi-1 so -3132 A-Wy -.,-1-ty, :fm gf-7',ig- -, W..-fx. -.I-w:--..:--S47-Q-, ,--111 Ayfrf ' -..'-flu-:L 11-sggxK-4450-M-77.-1'-f.yf .fg.-,V.b.'g-:fp:N.F-XH.'S.'--vi--'X nuff?-99531.-K"e fx-7.1':rgf-Sp f'4wjjqgff-:-w-.----'TQ-,-.wqgg-a.a VL ,Vg .fV. Amy: -g.,5-gy , Vw- 151: 351-1fV,y.V-Lg'-53.-V3,5 :Vq .V-.Vi-gg.NVa,5.-p,f,r V22 1.-, :Nz -if .V+?g'3Qf5V,3 -f:."'1',-Vi.: ,V qi .JV.ViV,L-7.-,:54.Vm5,V V x,g...,,i -,.,-, 5 .V 3,-V V35 Q A .w xl. 5, .. mv V V.,j ,55556Ayg9:3 V3 .,,4q5--.- AV? Lf,v,.-4 . Mis..AT-.:.-'..-v:.-.-1,-di-1.-v?Kwfvwrf'.-:05...-1,.f E.: ---. .-Q-..-1.-mu.-.f' 4-Q-'ff-rf.-.M-'.'--.-.-fi, pi",Q-w:i?3f.l:::.5f..-.1:.--.-.M-61,-.iw.-5-AY.--1an-f-.gas-QT,-..?-r.-sf-Z.-.-:Q1,,:.-xrkwweqwvivsf fffffs-AZQXKWKAN:-Rs.-5iiff?.::7.fcfzS1.s. -234.v-.-a.-fwiifixzdsafr-wr---2-1--M Homecoming ks . E My MM, . . f , Q , X sz 'W' 3 ax., wg.. Wm, 5 xm,, A-4 'fiirh L QUEEN DEBBIE CLEFFI PRINCESS DONNA LDNG I1-. .gg A-H V, .-f SIR W' S- Joe Hardy ....... Appelgate Lola CFri.J CSat.J ...... Joe Boyd .....,.... Gloria CFri.j CSat.J Van Buren ,....... Meg Boyd ..... Sohovik ..... Rocky .,...... CAST JEFF GALLIGAN STEVE LARCHUK JUDY KIGGINS RUTH ANN FARRELLY STEVE TAKAS DEBBIE NALEY JUDY TINT MIKE MAKOFSKY MARY BETH SWEENEY MARK MORALES CContinuedJ Damn Yankees 'w is Aww. - 1 5 IR .X Yr E . . x Q-M, 1 isxsafzzf 5. M. ls 1 if V- f .V ,.h, . X , Y ,U X1 ,V if ! Sister fFri.J. CSat.J Doris .,,........ Henry .,,,,.,,.,.. Linville ........ Lynch CFri.D CSat.D Welch ,,..,..... Bryant ..... Lowe .,...,..,,,. Miss Weston ...... Commissioner Postmaster .,,. Cast CContinuedJ PAT BRINE MARY ELLEN WALLACE JERI PEARL NEIL KAPLAN BOB WASACZ JUDY TINT DEBBIE NALEY AL WOOD RALPH STOREY WAYNE MORALES MARY LOU LAMBERT MARK HUDSON HOWARD SALBERG ,fr ,Aff X ik X .-,WWE THE DIRECTORS Dancers TERRI MASTERSON SUE GASSER SHARON GALLAGHER KATHY MCCARTHY NANCY PASCAZIO JEANNE RICHARDSON NANCY ROSEN LINDA SOPHCHAK John .,.,,.,.,...,,,.,, Barbara Allen ...,... C on jur man ...... Cast MARK MORALES JANET CHIARELLA STEVE HONIGFELD Conjur woman ,.,,.. .............,,,. G AIL LAKATOS Dark Witch ,,.,., ..,..,,.,.,.,,......,. D ONNA LONG Fair Witch ,,.,..... .....,, R UTH ANNE FARRELLY Hank Gudger .,,,,... ..A...,...........,...,,,. T OM YOUNG Miss Metcalf ,.,,,,... Uncle Smellcue ........ Mrs. Summey ..,..... Edna Summey ..,,.. Mr. Atkins ........ Mrs. Bergen ....... Hattie Hefner ........ Greeny Gorman Burt Dinwitty ....... Mr. Bergen .,...... Mr. Sumrney ......... Marvin H udgens ...... Floyd Allen ....... JUDY KIGGINS HOWARD SALBERG SANDRA RUSH CINDY HARTFELDER AL WOOD ROBIN KATZ CAROL BROCK BETSY DINWIDDIE ORIN SHEMIN WAYNE MORALES STEVE PRYOR STEVE LARCHUK WESLEY STORMS Mrs. Allen ...... ................ .J UDY TINT Mr, Allen -.,,,--,.,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, MIKE MAKOFSKY Preacher Haggler ,,,.,,.,,,,........,,,......,. JEFF GALLIGAN Guitars ,,,.,,.,,,,,,,,,,,,, SCOTT BERMAN 81 VIC BRAJ ER .2-'F Dark of the M0011 K , " ' f, ' , 'T ' ' ' , Q52 ,Y iam , M W M E sf lm 'E K 'f X in " W A ' 5 . Ag nj A 1.- 1 - ..i,1' WL, I M, A -r K- ,Cy I 1 1 - yy, 1, . :, ,gZw g,g, 7 f -:V V V :Lf K 1 wa - '4- 3 P! .4 4 if , A f Nf'-Tw '-4 " 'K'X' ' ., , LL,lLL :-. M ZA it . ,Zf::. , Q Q A 'A1 If Lk l A N ' -"1 ' ' LW5, A V k i QL U wi' ,-1, V K , .v , wg- Sibfx . v- m'1msi,' ' 'f-ww, 51 Theme - Whitegs Holiday Dream Best of Show - T bl g White Senior Captain, Kathy McCarthy Junior Captain, Cheryl Cleffi img? Y M s f 5 136 ?' Theme - A Tribute to Walt Disney Best of Show - Tw g 'XT' A, 'W Senior Captain, Kathy Larsson Junior Captain, Ivy Mindlin , . I: ,,.: ,S , N, . - X, X f ,- ... .,. ..., ,,,, ,M , A WMV ' Scarlet W""'1'V' Stan Kenton Robin Moore 5 2 Student Exchange J y and Ivy . . .Brazil Abby dS B zil W? Delia and Leslie, Argentina 1 "f f ' E5 5 Rin' 4"'1 lP:'-9? fm, "553"'f' 'V Lfii-lFfff'54'lb' 4. px ' 1- -ff' -:....,,.fr -.a , ' 'V' .NE-M. . . .R .tu 5.4 -fm! '-"'iW'in0W f'f.w:i'-'mgiierff -f" .4. .1 - -v.-. f..- .- ww, .V -,, .. ,. - -gy ,L Lg:-G.-,M w.,w.g.'::',' ' . . . .-5"-Q-.',4-Q'-'.f'f'-hiv,1- ff ,X M f. .- -g .-in .A-"ffT",..'. 5-1 .1:.Q.wt.qmi:' 1':---.-.-----' Inv- ' 1 . ff if. . . , Hu 7' ',,'v,i"?s4i 'r-' 7 .f '53 . .-ff: ,- Q , TP . x ,g. . 1- 'Mi ww. ., -ie, 14LA'5!f,?'4'-1-fl-1'-I-.'Q.-2 -F"Q'f-4.f'-'wsw?9'-2'-' '.L-:--f'?wE,mggAQf.'.-J-ffl11-Qi'l:ff:5-gigffw-.3142'hx?"-'wifi-3-'5,.g.?EQgf A f.::1 - ,f- ..v' " 1: Mi-Q"""? " 1' f:a,f'Yv -'1 A , , , . Uv . ., Ji 'Nr -mf .. ...g1..1 .1 J'-,if-'H f I .A . -.1 A- . .,.,,,fr, A f ...,....,w , , .. ..,- ,. ,. fflff ' k .- A . Y-A -. l,',3,. A ., ...,3.y.,,,n. i4-mf--.yflff-x-1 .gf-,W 7,--A -f-gg I'-vw ww- ---.1 fa 1 gh-.,-,L.1 3-If iw-,.. .9..m-.1,.--'- v'-xv -f ,s-f H- -- . - -. a- 4, wg, Af,--f 1 A x raw at 1 rfqlxv, is 'P' x I- .- ' f -. -, . .N - - ,E -- -2 - 1. , f- v :rf-, 1, ,-g::- -gnlz. ,Q-ni, ',-ff -1 3-. V ,- . ,V . ..,, , , ,.,..... . , .. , U .. N. . ,, ., X- A 'haf rf 2 . . A. - ...M-. -f,yi:?Z -. .1-'lb .mi 5H"'f51-....x,-6 -+ -.gm v . . Y ' , -- -if iff' 1-:,.r S:-rf 1 - - . H-.-f, . WQ. 41. Yen- fn' 69--3,--f 9510- .. .. Yffffavfg- 5:-"f,f7g--1-rf?-Y-'-22351-f.n3l7 R X534 wWH"' " 291613 b"5'A'- -1 " '?"5"'fi,i3ku"'4z'-1"' 'f""N"'5W'1'ffF"':"v ' 'Hifi 'fE"f?4-4"-'A'-Wai -V 5? + a 1 -. , .. .. .. . , , .. . fs, . .14 , ff.. My-San , +6 . ., .-.J-W.. x. -Q' - -X . , ,yfw Q. f -.-- -4- 1- 114.41 '34-gl-1-..-g-5 -. .gm 2,-.ff M.. '-. he-f -Mr-.wg, .W v .og..m:f .-.y.g.M-.f..- -,-f gy. ,4.,-,IQ-,L,-,-Q, ,Q ,ygx,..,.. ,,+..f,-vu.-f.,.5f,w,1...,-.. -I ,LX v, X . ,na....L. R K, YS? 5 A . E.. x egwu- fm, 1 1. ff E ss M Q A ,'f.5,k,tW 5511 J, , 1' A , ., A 5' ,ffft i f 1-W' f - 'fC""' ,. LSA- ow , 1 QW:'ff3'f1'E2'5-f-gififi-ffT255-'fl94-i'3?5"'5ff-.155 ' " -' 9-15 " S-82.2- f.f?:i32vg2 'L55l'1ffq.7a .- ,, ' 151 '. X X?-HW - --' -3.-' '..'-frifkrfam-:w -'rf' - 54515:-.H-L-54- - -'W--mi ,.f. . w -,1.:-'ww rn- ,, , ,, , ,,., ,V ..-,fn .. .. x I 3. ,1 V ,, 353ffggL?:Q-Z?-gwgZQii.:Q1-'-"T-S.-,-1-.NL- ' P Q' 2235: L",,+51giftzf -1 fy 1 A . -va V' 31121112-"' I-.'f12-'fr-5-:EI wif'-22 ,Q ' ' ' ' ' 2615-'-vw" ' '4-LE-ilfif' ' Y N v " 5 . 3 " . . . . . vb-M -N . q.3,5q..9., . gh-, A jgr.K.'.W,.c, ,A f . , ,E,,ge4em.ju,.L,. .-1 ,fw f1'v,.,WA .k ..l nv . ...W .v,:.z.,L K I-4-',',1 , My f b s N sf af- . . -. -1 N-1, , '.p,,-7-r arg., My ...U WL' Z-C ,QQ -, .f..m-Y 5'-"'-ff,-sf-,-."f"l'-..f.n'..J,f,-i'- T-'-"ug, :- 4,-42,5-ff, ,Q -1TF1.?ff--.54-,,t.1. 119 '53-" - 1 gm. ., ff-1 ' -. mr.:-?'2,Jgg' -. ' .Av 'W' - H '- , 5 K . .-'22CflT1,.l4..' .!: gg, -gf:-Q :-.av-7:4,..-,,y?'6yr- 1 1Ly--A-Jg,l:6Q:fa-Qiixb.,.wf ' -,'.'.-v.--Q,,-.-,f-..-H.. -Q ,-,jg ygfaz.-y,1,,f:c.-.QQ AWA- f, Ash , V 4 - 3,9 1.539-'.,f5b4 -:ffl ,,,.,,,L..,,,-.,,.. 1, , ,.1,,,,,.v -,M A A p ,,Im-Sy.-Y-.-3..., .- 5 ,1 x qfwi. .N . - - ., fl?-2 . . W ,f 4' A ,Egg " 1. L: - M 1 5' v A 4 - X , ,df - .A - W- if 'Q '- , - -'-', - - f", -f , Q'-gw?q'-- 31:1 2- 1:11.--Q,-Q-:'4'g nf'-'ffH'?Zi' JH " "'m..,,Q1-145-5 WW-wk'-S."-' ,?v9,H,'J:.-r-f-:-,'-- .-'-rm.-".J'1'G'?'E"'-Grwfifffiif.,ff ' u ' M T M f ' Q we ' ? T5 335. 114- 1 x A , br N ? Q wk " N51 W x N- X. A 1 3, w LUN J-M 59.-N , 1"-b f -3 xfefgx gl -qhffnvsnwwv-inn H543 951 N 1 X A in K split jfqrfifzm,-N "5 ,Kmg'j'g? v m, Y X 'fig- ', - . '-'X' f x , X H 5: 4533 - .xf . + M' 4' X' -.f 'V' 3 'f Q: ' "' "-1xX"f'Lw,4.Nrf'N' EW' 5, f M Qin . 461: 1 A Qxpwmf 'XQQ4'-M "' 5 XY 'V' .-YZ93' 4 Y -'fqzk 3 ' .,.5bl3ffQ:? " ., HM ,,, ,, -4 QWQU5-,L ,Mx -.X X +2 -Q-HQQVN gy 5 3455 'fx gf , QW .9'-qxxxxgv -47-K' vig, , .- 1 ,. ul ' Q 4 ' ' 5? 431' 'z1"5'f"f'v 17, .uv -Q, . 1,1 ,,,-. f.5..'.vx ng WWA 42 sw, Q,x1,,,, E, MR X N QWQN ,giffg gk M Q .wxgcvizgt , ,A Y vwky X -MX ,N 36 vw QL -4, gzip? ,gniftxui QSM. 4, X -f 1' -4 , , ,.""f Ga- www L -'w ws-x::rj':1 ig,-?,:.-,.-.zv uf:-:-::,4.-J ' .ffef 'wi " ff' ,Q W I ' ' mn.-R'-'.. ysjaw-.1 may-:c .1 ifg f .-,-1 X 1 X 'f ALE' 'Q P 'I' Q-El,-151-'fizffff.-M + 6 , ., -v i-mr.,f-".7yaf-1:-I-QQ-,.'if:?mif-PfaQ:'. '-.'f-5-v3f.,'f -A-, fa '-' -M' ' M , 2'-1i?2f:'57ff"':'1'.'r:-wig,-1f"'9"1.-J i'l".T- 6 I Q 4 f 34- V .ggwi JS . ., ,. . V . .I . .. X '-:vw J ..,.,...-ygeg.:--Ii..-, ,gg"',,-ff. -c-, . P, J 5 - 1? , -4 ' 'QA 4, .- ,f. ,'.x,'..'.,": ,. -v, j-.-'.,.---:A.x.f,:'-1 .,5-wia'9- , .,-,. :.-5,.g-,1.-.,f-:- gQg"'.,..' ' -I .2-eff 5'--.ni wr qu,..'g,,,, ins,-.,.g,g.,'f-:"51fz1Z Yf'-ggf.:Q:u1s- ',Hj-Q5'.a.-qaizbb , 9-Yh w - 'Kew-N-Zr.'ifJf '--'-Zag-gi-54, ,-:iv gp,+lg1'ys .,:pg,. ,,g-z-Ji.:'--5t1r- 212--3-3,a.z?"4,,.-A ffffi'-Y'-.1-.-.G L--9,2-X -f,-.:..mga-f."e-QQS:f,f'g.ifv?.-4'Ymv'-4.I.'2:--Q-wg?,-,Q-2735- 52:15:Li-:AEEM..-5-gf-2:EgQ,'4,1. f'fv'k:S-wa fix' " ., Q ,R I- 4:a'L-31:Hgglwv-'jfa72'-.--...gui-53-' cv L 1 ,, X " A . .1-Qc-i'g'-1?'-"'fg'ff' x X ft 'v 4- X W. .,Ut,,, 5.-.migx-,K,. 53. - Lx XM A . -m f'ff.':-',s4Ss.fJ-.ifw""JAv5t"1I-5 A ' 1 .- 'f:am- -in T1 K lf SQA W " " -Sf., Wxg-33-e.'-rw-S53-3'Wag-i-A ' v- ,x R J -Luv-f I--.af zfflih W N 'fra-.big ,L ' X W ff-1 pggf-.:.:5.,A.5-:ig-.-V.:-.,q:,::Al. X ' N way, ., Y -x r- .I!'::'i,,"j , Q y. 5 f .sg,..k.:'-,-,F-..5. xg -5,5 Q' -, 69 .L X --- -sfgzfffgfb -' 'N y - gg K ... .. 3, .43 W I, . + x v B x W-Q X if or I, Q.:-.Q 'ff .QQ-vzigef'-,f5?39?w.mi3K.flu-Efgfgq-,Q Sew-'Qs-gn v.N..5s: 'MQ -.-,.,hwff- LV- PM-M :, 'A A-QQ. af:-lg:-,x mv?--v,3f'tv1.9Q25 4-,eg ffx'-5-.ffiifv ,-. , vw.,-ff "-XM' ' .1 f N M 'KX 'Wwe - 95231 Qwf' Q 1 XQVMW, A . . . ,,.W . , me ' -3 . nf' . f', Q gy -nf. W, - .-2- My g r- -- , " - A I eV 'K ". . H . 'X 1 -f f-Ff-TF'-f'f'ff-' ..-ri.-U uh.-.-. ' 4- a z N V - , ' ,MA .,--., wi, 5,-:,.-vw 'f.-:.e-.:.',-gf.--:fr if-f: ,wif ,- , Q, --1. '. .-,Z 541. , .f. g- A A X 5 ww. 13,1-,g..1g:v .f ', -. Q . ag-pq..vq qv.-x,-. ,v:.mi'gZHJ- ', -'.'vp5,,:.' A,1.-19:g,-'-.xii-.1:,,. -- - fn .:' - ' 'W - , .4 - I 1 . 1" "'3' ' - 4 3-Y 2 , ,X ' . s -v .1.a'Xz"'m'.-4-51'-1 ,,-x.-.-4-4" fh wi.-4-,g"i,-4 'L :5.z1?.,.-,Yr . s A. . ,. --,::- ' gsm- ,,,- J- H w . . -. . - . fn-azpw 5.34"-,v'Q . 1--P'-".g-,f1,j. ,VW ' !SFp-e- . ' .4 "fV:',if-w:ff'Qi-1-'f.-:NI:'b"-i. - ,J -, Q . .'ff'ff'---.'---" f -,' - - - ' ,- 4 -- ff.. 1 Qu- . .w f. -1.. , . v ww .en A xv' .4 ,W i-N, A-5. gm-.Q A f ,Yr H yay. wg , W.-' In . 1 I :N ' bxycfk Xia. sy, x XTQN3. 3 ,gr Ng QAREXWQEQNQ1 4 'YW wwgw 955755. ,, 2 ex -Q. e 4' P' , ,- -'f71'?, .QWXAKQ -.C K 47' , + N , XX GaQ Xi-.aahm ,Q 1 Au. if ' ,A , QM? ,f N. .hxw ,:.U.YA ..,, . ,A R. . KM E ,..,k.,vW.L R. .. . , on , M ' rw . . . . , 5 .M . -7. 3 4-f Y. ..n- . , .. ,., . . . . V' , , ,,, w., wo, --f haf .-..1-f- - 2' V..'vfVV-, ' ,,A-.1.,-.3.,4.: ,,fq1g.e,y-541.144 cf-,Av -. ,4-..- ,. 'ww -wg , - 1. V, I :mmf M-.- :-ru..-1., .ig-,-A ....,,.,,x.x , 1-.rg -,nf M, 4,43 -,J ,L-,,,,sg,.f,.. ,h,.,.NN-. :W.,wL.Ql.1., , qw M, 7.94-,Wan A-:.,,.X,,w.f 1 X , H x LL, wifi ww, f 1-H vffff I f X4 M44 MA ,I f ll,- " I," 'x , k5qfZ'.,yA ':,x x 2.5: X"'7 pm 44+ ,. . -Q am NW 'alba -ff. 16 fQ' -gif? Zwggff 1. 41 A 5 ,fn 'S' if L 'skier- 'af K "4 'S 45 5' Q 2 -in -X.Q.,,l,g..w.,f.g fa- ,may- Q -fffysv, if Q . , 'c-Zq.y"q.'Jg . ff' ' 42.g',ZfgXfq5p.-QQ5.,-,.m6f Qf 3 - -. .-, g i ' N i . L" . Q . 'M 7-gfikf , X 1-'51,-X?-,F5,Q'ef-"'QN:'2'E-' Lifyi-'-'lftiif 5?i.l'3fl-'f'-Kfwxff-3-vfilf? -. Q 4.5,-,pyf-Ag -.14.s-N '-42-xvf.-. 'g525xv.: ef w,-1 1353 ' mf- L. 1- aff ., .. , ff- , H ,.,.g.,,:z-'- .4f.f ,':5.- .-- ,ua - - -any .- 1 ' yi - ,v1.-5j'1.,--'Q,- 3 '-,Q- -5' -Mfr -:, --2. -Q w- 1 .., Ii. 1. :-.-, ,vig--1 - "' . .vs '..-", 'A-. -f.,, .-X.:-g524...:f:i!' pvc, " X.-Q-'-12' N' '-" -. f- N -N1--" '- ,--if-f: 0 .N f- V - ' . - . 1 ' X " N ..- Q ' . w.xg.w-,- -mv- . ,,,-.,,,,,1fx.- - f W PM . ' -3 f - .A 1 -,-.K-.N-.-4-.-,..J, . -A -- - ...---. . up -- , , - 7-,.-5. ,-.V-1. 4, ,. -4, . A--..'--ff-'env-'.-.-.Y. -rn -' - ,- -- ,qv . A o,,- , , , , ,M V,-, . , .e A ' -'faff '41 ga " X xx NK X x ..-A X fb :Nix 'Y N X N ax ,P 1 L 1 M ff P5 Jaw rf ' AY :W 13 f - ix 3- mi: A . 1 mv. 9 Q .,gf55,4aa5,-b, Q fzvfwgjiggyg, 4 'A -:ig 'ff' 1 I 4 P f" ' - -fil -2,52 -':5',,,f.41lj"'+',"'f'Qf'QQfii? ':F'?"5'?'i "LV W' ' fi'-':'ff7' 'L 'Q -7' fx? '1'?'Q"5 145, ,ydw , Q N- 'S -, 11: "f ' - 1 '-L - - f- . JS- ' ' "Y -' ' ' . '- A xy- .., M- 22-z'4:ff..Cf -C-'tix Lrg,-,-3-. 'f ' '7' -3' WY- 'W WW' 405l'5v'W '-'f'f"v 'ffif'-fwfe- ' wx NrYf'X53wef5.'2Z:m'fF.5K8a'?x-.afv?u,' .?vfvA?"f2-,WwwJf.'7f4vi31:'f:f?1?A fffw-1 ff-w'4?-1'4wN', Q95 M' "9f"f'f': 341-"x, -'Wie Cf- Yf X fqfirfsic-. .. ' , V v a , " '2w Rf+ ' , v . N- - . , .. -. V W ,. H.-X ,. .. . ..,,, -,.. -N . xx. -. +,,.,--4, Q ,...,,W, , MM, x, .,,,,.,f- 4., -JM, -,Q -31- JCf'f:.fif-2.3-,L-Q-Lp,e-1-.in-,.3!'i-1:f'Q21935555gp-gjxm:'1,?.-A-mffggfwr-nf:i4Sgfggffv-MM:,!4Q,f,545QfA' rwff'-,. -f:-,'1g,fNf3'N'i'i5i?'F- -'Eg 731'-W,-f'4'4 :'45'.'5ff51'- 4.5.3 - " , -5:?ffQk1j-4 M75-61,' 4- -.1-Ca? 'N' ' V "" -' .-1J2.- -we rv.-, 1,--. ,,.'-1-:TQ--P -'::Lg1,. . ffm,,,..,-,,,n,-U-1,--4.,x1-M.,-, 1.,.,, ll., Y, ,A ,MQ . ,..- . ,-1-,ggi -,I-4 wmv- .f . .1 . me Q' :--J ,'."- . '..1--11.1.-1-'J,. f- .f. 5-F -1 , f:-.-iw.-'hw' -' 43-." 1 '., '21 " af 1 --W : , mm- .1 ,tl v. ,,, ro, fyqw.. Mix.. ..,v7 a lk, ,, .., Wx, 3912. mt . wrgff. W'-xt,,1,,1+9-kd. I " "' 'If' .. MQW -?'9i.f?f71klq5s'-33' 'FF'- .Kv . --,wgr4m,,fN,y4.y,?e.-,,f::.411.:.4f- W,-wg-,.s7f1,1:72,-5-lfwqzgvf Q-5, kv W-,f,--gy 1.51.3-pp-1-1eQ+.Q---Ar-39,3 wx ,Q -- Hx .,. -, .. X, 1. ., . .. ,. . ,M mf. !'59,fx-'7f'1"'H"'5-H", . 4-1 . -. 5 ' fhfxifiigkmfcf 1 1 , .mvbfgiqv-':,'-.'.1j5-- 'Iii ' :Ld'Q?35AZ'-, " Rx -f - ' ' ' ff' J N ' wif ' -521W i. ' , sg-5: "'-1-,'-fJ:""P' J.-1-...-5, Q-.gage PJ ' QQ ,Q Q, -af r. Wm ' NW 'fb ' A- H 1v'Nf-ffrp '1J"':51-11 , , , , . ,. , ,. , V t-f a,-N515 ,f f-ff-. 3131-+1563 Vqg,:'y5yg4.sw:46f'-11 3-" "H'Pf5jf?y -5 ' N 2 5--4f?1-S-fi - 'Wie-?i4"'-Il' N - - fm- W -' ..f-AW 'fix w .gp Mm., gn .-My my f.fH,. - f v., fxf twig-vgfiyr.-U, ' ,. Y ,I gg. A-- 4 1-iw ,i t -f " f'3f?zm.- - - 'fi - T -- 7f' , . 2 A , Wf4"'f:?,r1tf75?f5:iffLi'fHI-75 X ,gf Qffififi-iv'l7.WTgf , n . Q-nz., fi ' H g -- fQ:'."g:,f.1'fv'l S-n:5'?"5Q2if'A'-zf?g"u.gLQ, ., ' M 1 , I.-,:ffz1'N'iflffslfijffinf -' v ' ' ...m -...,.,1v.f5w,Q wx ,b.f.,,m,. Qtxm. . . ..AYQU1-:ips-!sf'Xw1.n25,.:A.Q?i,?Yf' 3-Qc,'.Ei-h , 41 1 3: il. .. f1AEot Jig N S ' ' ww.-'H .+- A - . - r-,.,a:g:'A' -' ,fs - , z- 4- Q ,K -1 95+-',-. -1. f" 1,-q'3Lw.3x1. f-,Z-w V 1, ., 1 Q A L fn, if x . -5 , V .li N q, Y ' . ' A - 2. ' , .'-'f":.Q'-'N-.'.'--.'5'9V' 1-I . , 3: - ,JN 13.-F V qfvV 'vw-ff -.75-, - -A idk'-'-2 -- 245'+L"Kf5f5z??3N?'4-f!:s3f'f-T4'M .,'5'-Q-?'-.':1- -1f:ffffQT"w.' 6 iz'f1Qn'x.E5X.-- .. M ' 1 : f - 'H-Y 'Yi7f':yE'2 ::.."f--'--35,-. . ., ,uf-H-.-'::-f51i4...4,'3H-H.Afqi-v,NAQfiewY.-, .,?,.v-1 -ff.f.".u':'-.:--.M ,ggdomw -M, wa.: '-- . if " ' ' ,., QL' Ty. .l,v,',N ...xl,,.,.,YM4gaix, .. . .W l....3:?E, an N .. .,,. .. Wit., J f 'ff'-Q52-731255.-QM. .-,,.:J53?vf'5'i1"5l.-f5f5f'fl-5'17?5Q''33-A52-Aff W'42555w5Qfl H. F? ,vw ..-P ' : :7f:':'!'3?"f"'l"'3f'YW:?3?-ikT3'f'?S52- 1"u'4'.1"3"f-52' '5f!."l?3-f3'?'5L K-.5"'f '5"'f.U'l" " . .'fC'f-' .f '--....1.-414 if .- .f-wx-,,.,Q-,-.. ,'f,,..-v. REM.. . . Y-.-,q1:H5:.a1s.f.1-r.5.',5.., MMS- R -rl' N, M5 1- N X .'-INV '5'f:.-, -.-..'.,,..,.t....-,-.-J fi. . , --.-.--5 -f -fm. ,Q-..5 ,,-,,t-,.afx,5,,u- :mf vim" ' g-.',vw"'-F-'- we:f.:x:-lv---Q-1fi-s'-ffwfvi-.f.e-f.-"-.-nw. f:'M.-r'i-'-1:f-Qvxeszv? - Q 4:-Neff:-ap. .-:R -, .. - -,fy-wifi?-if-A1 Qvv- 4 -.- Hfxffh.-J-f,f.w,"5 , J 'ik-YM 5' 'z5gl':'R,1' .3.-iffy? Kvnfff-,.1,,-ig frQh'!g.gL a ,rp m -. Lgflyi, 'f,.'X1f?QfQfJf-'QM X'-:aaqyi N V Y..1r':'.1Qml zfsvffffrh r-4,5 gf-E 2-sa. wr 3-g1A.f4m-Ffh '4,4,qQ5.2Q,g3'-v-f9'Q.'9f:-Xr-E4N,,3Qi- ,fd-fZ'3TX'Ti'X'l.,:1? "3-fiQm?3,Qd,,Qb' 44E?',?iEii,'::T:--Q.. 'fif A ,M myWig?-:wgifb,.:,,,ff. ww-Q7-,-?vS?:zz.- 5eg43.'3b'R'-Yifivifig - , D-ri'zcw.4TA?-r7W-Aef -w-1:-wk,.9--111119-1 'c-Lx,-5.1. ww QM ' .-F'J:c'f" I, '- M"9,ntw1-wa' -s'-5'-" '-" - " '4-635?-Hdkgqfgg-'wsfzl--.ff-N'vgE s-1-'A 44- lv-'-Q W-031'-'jg -. Wav-W-1 we Wi-'ii' 1" W- -- ,ggr-,.--az,':-.-, f---v,.f5,j--V,-'+I-., Q.. R N-"f -1 f ' ' X A A- - 'Q ,-fp. , ,'. , ' ,, W: . its . X Q . F .,,. X ,gn W ,gig V . P, 1 "' f- f ! 1,7 ., EM , ',. . ' cs f , F L . 1 -1 f , . rs . . . ,-1? ff .. fu . J f2e'zfsl if'-i---fff-'-w--+'i1Y-f ' X ' -,Wm - - - - " Q --nz---sf. ':-gil.-g,'f , , .. ,-,A . .N,,.l-. A-X.f.2.X , . -Q 42. 455 .ive-gg - W .M zz., ., ','.'w'-it-'wi-"'?3f'f' 7f '- f f ' V Mwxzi,-,-9-,--..e--y.:-.fy V I ' vf- f-fu Z-xr.. "f, ' Fw .' - .- ' -. . - ' F31Qfn,gi2gg7Qfg:p?g2-'VES?g9'9QQEAQlM'f'Fgf,' 5 x 12 -61 f'f1-ffQ-"'- -,, A ,H K Q 4 2 1 V 1' rx -' ,-.xwflr -, ,, M, ., .ff "--, -f'm.'.'.-.- -, ,.. V,.V. .. ., .-...,,- M f. 1-1 .f..',-b.f...,.,,,, f,gZ,,,V-X,---px... .,.- f .- -x,'-'-.f--f.m..".- 'icffi B5-1 fu-rf 4. , .. .,-. . V f- wgifs 4'f'?"4'5s1:3fl?'3- . y,.giS7fRf25-Q7?5fE':4SQ9fTv1,- V 'HI ' Z- - fx , 'ffl -iff -"x',371-',1'ffv 1: ,' . ...V ., . . w ,x 1"'N" -f'.,7.'-'-fafif' ,, - ' V - w ,.,, J. .. . -N . 1 V g'g1z'-Q.fjf?LA'fe:.,qg,1g?'.-1 "--'--Nw '- 5 fx-'yew' 3... - r, 'Ay f 3 'Ar-'gcirgg-.,.-VJ.. . 1 ,UL A. -,. kE'fia4--ji!! 1 j'-.TQ -1' 3' .A, ,. . DH., ..J..f.,. l . H, , , H V.. x '-' x lv..-. , S-P -., .,1- "1-"2-an-',z-. 2' -1' - 1-ff .: ,-'v:f..-1-.-W. ff ' :-w,w- -,. . V f. -1.v..- M ... Q -- -. ,,.,.,:., ,. V ,, W, ,. nw .LLM A lr'-' 1 - u.-'.- :---."L'-"H-Ll w. -' 'f . .1. V ' ,, . , 1.,.1 . ., 1 A , 1.-1, .V -. f,,.L,,T".Qf---'.'i '- . . . -- -- . . .. -- - N - - ' , hm xx 4. K. .1,7.-, ,A ,,, -5 ,M-:ntv.,,-I,-,4A.v.,, ,..,,-,- K . ., I. . T ,, .,, --.R -'N gf., . 5- :MQ-,-" .Q-?.l.'-Ji.-'Z "':?I' im'-2 .'. . . -55 'S'c,'-- .':'..-3.5. -,'-Q."-114.-.a,',1,.-4 --'JL-?1 1f"As '- 9:1 ff- -gf f11:Q5'Evi 14g'5'1'Pix"1--:Pb Q-w.!f-fig- ff-5 5' " - ' . ,- .W -:rg-..-.-4-Q. G3 A... - , 56,11 2..-.gn .4 1.11 fx NIA: 'M -R mhgf,-bg -,Z Tr.-4,75:ff-i.,,,.,, ,I,'Fjg,p f'Q4Q'l..'6i7fV ' . ,, '33 -.-52?-' Y X 'N " ' fm' fr J - .. 4, -ru.-., 1. .8,....Q.. . ..q,.,w. - -:Lf--, ff. I fi .':-'-VME-r..h- ,,- -.MH f .pf gf.,-W , . X .. - . A V - .Md l , 0...--1 -Q. ,.f..-,- A ,Avi at , , ., -A, .- ,,..,,.-,Q ,, . ,. - . -- 'iff M.--rfb: M -PM .1 15-' 1:19 , w.w-i'-i'-- - was izzgvfaf' -. " 1 K -s.5,f.'yJ. ,K --11 55,,2j55:g.jz,rf-.V-gjX"'Q,--'i,4g?f5eg sz. -ix -,xi .. . - - - . ,V '40-f tr Q, .-. - Ae 5' , 5 M, -. ,,,,. .. --4. Y ,A-11.1 - -.f-.Lf .- - v ' ':-. Q 1.- i l ?5:li5,3.n ,. , .N -4. V aw. r. .my ,1.,,x,.., V mm., -.ufnirm-.4 4,3 -Q-,N.w .,,-2 -...nm - -. ,- .-zf,-.,:.: rs 44: -riff, ' Wm sat'-ff - A '.zi:z-.L- '2 Skim,-wi, 1- 4- A AW.g:5,-gpm-.:,,z"-5.f,j3 3-gt: -.1-. -. ..f... x..-. .... ,r...,,',:,+-.. ..,.s1 ,rv -x . .. ., , J: iff: f I9 Y Q X 1 .-,Y ,, - .m,:,. h l wnygfifygg--.fi-'gggkggflgiggzlyagyig' 1 ' f V.--V-6w.y.v.-g,:,q- v ' -.. ru :""r-. ,--1.-1 -xii'-5f'?.'x ,- . 31.-. ,K.,1.,., A -f-,W j 1,-vu., " ' K1 , ' W '- ' " -- ',".fg'- .QL 'Q -H2415 " "L 'H' x-'s'.',-2:11-A-.lf NPF Q.Mj,.- gf , v.,45-Q w -A f- M-. -1 '-.'I"lfSwAf'51 K'-HSP. 'Wfgxff-qw" igiw ',w'Yvf?1-ef' K ww.-5.v V gk-ff.-f tg -1,'iw,.u'P"9'-ww'-,.1 -52 ,f -,'f",fff !,- 2. -A I-is ff-11' ff. wa-Zw -f-'fm H 1 ',-wif..--'fs- :lf 24723 -1-'J-W'?2 ff5'1'f3YwS,f:'-355"ffWzlneizlf.-s1 +afS4,+13fE-ffm' ffl'-Qf5.:gi',-'WF fv?ff'ffi'.m:BA'-'-i5"2V7 -,w Lf -727 :-- M-15:-'53 -J Wlf .. ,N ,X ,NW Aga,-,,'.:-..,7,. , ,,,b,f,5z,,, 4. GM, ff-qv 9 ,.. -., 5 .,,.,l.h Ayr f ,f ,WN 'vm 1949 -.. Nw? lip 'i l H f .1 4' 4 A -,'-Mnlv ,Ll N7'-ef, fi-X - . ,Af 15-fw 1.-.-. . - H 7 V N..,u--,,.fx- 4 -,f -mv QV-,M.,W. V. 22 1 , -, ,af.,rXS. . fl 435-2551i:Lf5.2-JQQQ-vffQiA.fWiz- QS-i'F4ffjXf',,','ffQxQ-QPWLYYUKT , a mi ' ' .sr fgvfff SQ 'K' X " sw. f Cvgi-:-N '-vw rgifrfr x 'Vw Vw.--H gif-' fllwv- 1 .4 ,gxgw -crew .I m---vf,"f .fm-'xfi'f"'9":-sffllrrz-f.5'e'? Wi - iff-35,3-E?7fiH-2.-Qiiffc:Jw-:Sf-2-s2sz2r1a+?9f?2m -eg .- - ik 1- .- ,f . Y. - -, .M-. -.gg W 1,--. .Av?-ffv:'dm.g32ZQ5r,5yaQ+gjjQfsi-Y-xgzfszezijtl A ' . f 32,3 . ., '- - H -- - , ,. -f -f - - -,'- -- A ff-A .1---1.-63,4-xv.,-Q-.fvf :M-T Y, . - w- .. -' H-.f ,rr.f-:W -:W ' ' 1 -, Qs..ffxg-f,,6,J5gf',fQfQR?Qa,-.'Q gi Q55,'3Qf,r59ffi?f,,g+- wtf?..-gf12'1f?f?q,:3G2,,:,:y-EVFQQ7-AQXZQ.-..bi-M1N24?9f ff-,sw g,,,,M,.,,.-.f. .. 5122-1695 X , ,42lf:w+-TW, vi? ' '- Q +.w:fL'ga-:Q w :-if-:weft :Q-swf 1' 'R K'--':2:Q'f. ft1f7Q2-Sf--31-3 jlqfzgy fzz- fm?.-?if?gg,g:Qig1'.:jif'f9+ngsfC,92- 21'-'-1L-.41-wif- mff- ALI-12. , 'X ..4gvf4,5,...14-fl"w,' Q71 .n.fay,f:fp97g1,ggg9 ,' 5.32 --. . . , 4,-mrkx 422--L:.wAfIE-.5- -.f-Mif. .- 1-4Qf,',PSaeGgf1L13'nrQ-i'Px.'--,wr wx. -- 6-5.4913 u 1 if WV-1 J if ffcmxi --1. ,,,5.,- -f--9+ 3.--gmt -- 45. .Q ' wff ,Q ---wit: 43' g air.. .J ,-.z"wm:5-f+'+'1g:,agI-:ir-5--,, aiu-Q,.:X,,. -f .. af- we-:g.'A:7'ff.:vfvf-rwf'::-'-Hari:1,1 . :.e.--.uf-,frfs-:W-'.w1.-w'fM1f'-v-::- -4--in 'f47!W---:WG -wg swf- K W 9'-1' ,,. f , X --xx . 'wx-1 1 -,542 ref' 1-tr. ,--2 ,Hy -', '.,.1f,.-4.-w 1. 749- - .V 1,-5-wg. - Q- . , w.-.1 rf' :ft--2 f.f -wx-fir' 2155,-Saw? 1 . SM-cxiifzfcf if be: -A. "-fi.-'iv Q., :,-,- Yyzf 'cftf '92 f"'6?,.f4x-6'5f?'- M" if ' 5.j!,1:jQN42'fgf4' MX-2.13,-' 3'-qgux-'Q :-:iff if r 1.545-,fill-:jg:Zkg2igQS:r PM Mm, .":'- ,..t",',i.,.,, "V" V :,f', ,J-".,QQ7 -1w::fzXe?,fs3wFx- Axlfjii X 'T'-:.cf-75735132 'ELTBY3'-' J'-Tv?-' --s .ef-Y---1' '--4"'f +'.ff711-- wx- -U.-.A - e.-M.--fznmf f - 4 1 .ki JA.-.Q XML ., ,Q -G -x,-- --X. .. N. -1 was fl . . . -L A-W ,. v 3. -.M----.Y , , Q xhf.,fJf,,-- -- 1. -ff-4: -4 ' .K X.wW"----2-ik' --'H m y .. -. 4"F9C4'H1SfsQZ-' -5-.-'w'A+,42 5 , N xi., ,J N .. ,V wiv. V. .Sq6MK',V,.xA.I,9.5? .gi-.,., .V.f f ' A7 ,-of-.W-If fcgfif Y-7175 1 Q4 'W V rf'-i1iv,, -' :MQ-'-v' " - A ' I .QQ-wi'-V-'-' Q33-kv P . .V fx- ax --vp -M-s.-:., , X .,,.,9.'-.- 1,-, ., rx. .fy ..'- -, -N-'.q-,.f-K ,X .X , X ,QM A ,- -. ,. . rw x ., ,J-.,, 5 -, ,,. QQ A ' X' , ' .' ' " 4 'fb M 1' "RYAN X kg 53 Q " X H J Af.. -X S i-:.,ff9fgF,-ai ' Fx' vw ' . ' ig . .- , . w?23jj3QZ'C1j.m SY2:- Qs-2 .QQ-2 tfsfsf .V - ' .H+ sr-.X-X1 ' If as 4,711 W, ., 4 Y N... --.., ' L.l.:,:-" -. . f -A. , . .. Q--12.--, ,f1 -V ,W Nxfwmhtk, ,.,s,. -,Mg-f3Qf:. X ..52.aKWQ.,b..3 h X, . Y E, x In K '.W,l33g4,m,. gm? a. .-. -V, ,,, Y A .. . .-1 A . , -:J W, 5. vygw Q I A'-5 '--if :sn . -,-'vt-'N ,.1.:z5- V. ' l:. Q 1.51. X. A - , ,. X J f - .fQ...:-:,.,,rDf,g-,,f . .. .x.-..x,,,.,pf-.. 3x ML, 4 1 ,Bl ,I -gm ' ---.w fr' . 1.4! 3-1 Ng, 'f -717-' .... -, .-...Kr :,.:', ,.,1..-3 '-4.-.'Lg.:,-.'e,I. H U , , ,. , ,. -'kiemif--,liff-1.',g --s4s4.,p-1215+-W-'f M'0fWf" fgvmw-A 1 . N X . , ., -'Q 1 .." 'ff' -. -.Ag-. lo, -x.:-M .,g..-.65ivf- 4,4:31Q,qQ Qi- ,, ., ,np ff.1wo:- ,-my M- pmg. -4413. ,, I ,- A - re5?e,9g+.' A-g+g15'gC:,Q"F' wi 12.53 ,-Kf-Q-qzivf 'Q- 1' -qg gff-:ix -'."f,'.1,Mq, ..,.g. f'-e.. -,, .a,,:v.Lf, 1 " wxw:-e-wel:-,-f,. Q-anew:-:.Sigr:.-5 v-X Af Q aw-'11-' -1: '1.w-lf.-,A+...,-.-wf.w,f--'-'--am-f.ff1f--e::"f..Q saw:-fo JE 1 --5.4!-I"'--l'1'-' .ewrf --ff- - 'bq - W -uf-'ESV 7g,aff+5'-MQ'-rf"'?'xii-.wfsxig-"-:.',y.ogffgffi ---,--v',b:"- 11,1 ...fx ,L ,4,,,.9,x f-sw..-yy,:,,J,:..r,,,,', v47.V,,.133EfRf5Q..-if Y. , 1.,,.-.ggmw-Q,,+g+1x,:q.gwmk W,.., X, ,gx,,,Qkf5T7f,,,, ' , 2-w , K 1 f U-g3,3f,g.:r-' 1' :N niskfi ,NL X ,.cfffwrr'4,1El,f7i-Hia Y 7 SP A N ' V H 7 -.v' X '3N: f'fxy'f X? . . - f 'f',-91.15 455"9rK'45'Q'-'is f ' . 3,EW:tx,..g.. Aly,- Pf' f , f. Dx .V .L .Mm .1 ff, ,g ' 33 va'-Q 13, ,.. .g.q,f..'. nA 1 ' ,x ,'u.,Lg-- -,gg-g.f: -tpuf Y-ffgr -' .i,,- -4 - 1 , wg .- .f v ' x 'Q--',,' ,, .gif gf"gfr:z?0'?ff4rf'1ig-.,,'f,!-. QF- -N-,1'-.'Y.f,'H?'X2Ff'X.','Y?-J-f ' ,-531'':im-5"-45373xp-v'4'z4A.gl'f4-R111-'?i'?599b'w.AALXTN' K' . ' A '57 55- . x E , ge?- 373' .."' 1 .99 1 .. V , ,f . xx fx-M.-.,,f. M A ,, ,, h.:.V.s-.-f.-. .. -,..,--A .4 , 4 , . 1-, -. -. V - ' - -Q..-Q' M-1-4, -.rg ---'ei?'.,jgf-'-f-49-sfy-Aw xg.-'--,5?yQi"'gWSfff'ik vff-01? -- I'-ew-N1242kQ,gf w'5'3-'mgg,-"'-iQ5,9g:'ggw2QkgQqgQa4fZg,+5'Wa-ixiitwfl- . , Q ..-V. f x- -2- -' - fs- r. -1 " '-'1-ff. Lx .,:' " 'e than A , N . .,. v V f-' Q " 'M' " ' L 1t4'1'f'Q " R V 'imzl-T'?2f71.57f' 'VCV'15?fQW5?"Y2f1F'E"-if 'Z1"zW"""d?f9': . 'JY' ', - 'My--"w.5U ..,fV7-' 'fy '-'Wi' ' -71-1-'xv 3' ':Q"f4v'::m - f '- ' f - ---- , - .N .. V 1. 1 , 4 r sxixsv rw. ,s f ,dying H A . . -or---ef? .1-.- -A W 1 . K- f . M- -,AIX '1---Q, --1-2. - , ' ... -Z. -ff...-. im, -A --,-53 -x-. ,.- Q ,L ,. ,,. .f ff-1--Wifi '57"f7f1f?f1'..' -?-re v '21-. ,gvvffff--:-.'..-1'Yfe ff--1L-- . ,f1L:P':Qj1ci,?:':iSf wi QP? -J., -IJ, .Mx.,,ve.i. S W-555 Q. ,W ,lnfl M..-. , ,M ' 1 f in"--w 51-Lil 0. ,ge11,.7--. -v . 5 :.,.-, L I , ,,-.,., , 5 21.-.S ' ' '-ff M ' ' I ' " - :1:"54H5d7'f-1-if 734f:l?51:f: . M. ,,., . , I. .. ',,. mf. -. , .. -N , . ,- -v, -,ff-uw KW -nw,-m JU-1-V:-mvyf--1.-.,,. ..,W,.y-,-- A M, A, I., 4.5. ,..,. .1-vie-ef-,MI , f ,, -V.: 'N -W" M f ' 1 .4-1.11 24- Q12 1 - vii- ' 5: ' ' y. - ...,4...,,5 .. A .-..,-,i. .,,x,,f.,k .,-.JH ,, :,,- . , ze..gg'-1.,-'aw--.i'-1AZN:-U-'.""-122: ...-1.-',.aX?-,rm :Da-Ml",-W' I - 235-,-,s:,g.,.,w.-.1 Mg:-L-.-...,,-..-4..,'.-W4-Ez.na me:-wblg .,.-,V-yu ' if -- chu. v',:51'F-1 ' Q . 1:7 7. Y. 'ffi - s l-:A-.'.Q5f i- 'J 'fif- -1."-3-:35 Pi.. 'H - - '--QQ-QygeffFfhx54:':q,--'R?fYaT04.1:5,,,'f9,ijQf:1Q2f25vk?'f-591'liz:ii'-'--f as ,.. .. -w . Nff.-.J-M ,- .- X: - 4.--Q-.--x. - ,f -K -f 1 Y' fax? '."sf"sf:F'1-H A ' iw "P 4'1vl,'k'rz' ' lf i'h"4v. '.4-.' ' 1? 1 3"if"'i'--2'-EF-1,13 fm' 'Q'-':,. , U r - -. - x- ' "., '-,ff-'z..'-P, 1 - .'2r-:- , u K J' ' 55,1 ' ' .1 , .-wQ,- .. . 1 -, .4-.qv -fu W we- ,pl +-....-,Z-K, ,,.,,.,,-:.,,,, -.N-Z J, .,,.., . .. , 1-5.35, . 5 g - ,X I ISSN., ix? 55525.39 j .if . .Q .. V . M -4, .v .. , . ....,.f.f, . ffm, . . 53. , 2. 12-. ww . gg- qi '33 I I. 5335 'V Agfa-,.f'-fg:,,:. 5""ifi.EgQgA1 gag..--.w Eiwggq - 5- 3-.-,,,, fm.,p,g:53s-'Y?,:,Qx v'-...fi 1ky,..f.-gh, 'again tzf.-rf - -5 5 ,- -.--.--:!ff:--541-.,faf-,w.,M'-., -fm Q- iw -:gi .- 7' 2-11..gX'.'L-.,. -kr, if ".,Lg ' ' " 'gffpi gr A' ' J- ' "5'f'?'xf-1-"fn -' ' - -1 1,fz,kf.c, 38:-1-1...fM ' 43' AN gyzg.-.. ,- , ef ,gb rkzng' zz-?Q-v ,512 5 1' I-'. , . LJ., 41' iff ' ,Af I, 'ji 1. . AE, 512-c, ' ' T224 yi-21,9-'g,-.3 ' dye, .4 .- Rig' n v- 354.955, .A,.N..,-My --.-A 4..,. .4 .cf2-'R-.91:p:+323f-'G ' x .1 'I Liz. '.,'. -'- , P .JV 1-.Ms-5-wi' ,Lf-1417? ' , L . , wwf MW 'tv' 2 A , gif M41 'ffm-M3 'f" 'U 1 fm gf? X 1 .. A ,pk 4: 5 9- in Ty! y ivzf !l, 4, af" """-147 if -Sf J-"fn5',,p'1"' Ibis-'..X,':,,,., 4,55 W 1 pzf, lk r rj 3' ' J M ,fix rf!! . . 4 A ftxxf wr 1 xx V.- X I.. 1, 'M -f fkfwxb- 1 0 ,zz gf" 'X V X '1 4- - M - - -R' .. ,-.f - . - iw--qw - ,f A -.Q 1- A l,Q.,?,i.l.V ,nv ,Si X Uxxgaxh .. . , ,ky get jeg T6 G, 395:-i 5 N Q , 7- - f '41,-G : -- if - .fn-Qka-ffisqatf .. why Ay' ilw- A.. .MQ -x --X V QNX. Q.. 23 ,NQ,f,,.,.,., my. nf., . , ...M ww- .-G 5.2 B'gfg-H-s.-Q-gud...-,.,4r,, .gsigym 1, 1v...5k I --2.l2T.q.-1-1 gg 'Q-isa-Si! '- ,-if, Rn-134 2.35 4361 " Q' ' " 15.311 -.14 . '.g?lQfL5'fQf:f5Yii'l.f",-Lg-':3j:,ilXL4?Qg,fi55' PFZ919gfv'- ' .if-?3 . g .ff :Q gdx .ff . -Q . X . 3 xr 'fmx fi- 1' -v-Ax ig-fy' 'X fn.. X x Www.-F.-Q?-.5527 ::- subs: -' 4 5 -13552 ' , if? f-12:2 HI . .N ,. .MM mg .. jigs" . -9- , , X ' ' - N .-,,wg,f-35451 - .VC - V , K 4 , I 4-ggi! ff -1 ff? f .W N Af. , I .los ',:,L..-V-L, --:,.'i:g5.--2 -.1111 1 + . 544 av -- A - . .' . .V . . ' w- Jw 1: -.15-,y . X A -H3 ' ,. r 1-77' 32 '.g,g,.:2-ar 411915,-f. , Xl fp N Y " ffm- ff? abw..-51.-5-,.-n,- f f - W., .-..,.,.,.f-.,L,,,. .. 4, V - , . 1 V- 4- .L ,. - '4 f Y, A . -,-v ,AU ...xg-A.-.K Q,-,f fs V f. , . - , . 1 .-v - 'Q naw.: --.-5, , f 1' ' 4 r'g..4-s:,',.. rA f. , 3-, A, A aa'-1.-4--,zgrrv Q. f Abd, . ,, , .wg -', . f , , , ' , -,.., ,vi-J::f..,.3. 1 M-,...,-.n,. Y . . ,,,,-,- f- ,-.A .. l. -.. ., v, , Q .u.,m. -. ,. nz. .3 ,gy M, 1. ...pg f Af ' ' " "ii" 5-T:'f'4,' ff, '-:X ' '-pix-1'-1L'f7.v "'f 'iw "ici:-.-2' f . . , -- -- N .- .f - - 3.---.1 ,A M A ---1 pq.-1.-. ..-,-Q, .1-,,-g, 1-. ,Q-Q..-. 2.7 , N f f' .. '12---ff -' 5 -1-4-un ': 'fy -, . , . :-p.4ff.1:-4Q--ifff-- M-fm fa-' , xv-,-!L-.-. f 1 ,.-'ns -f V Q., 1,-4 1 , .N-..-,. 5171- ,, 51 If-'f.:,:f,-f .- "- .' , 1 V.-f'T'4,, 1-.fi-, 51 n H "',fQ.,:,' , Eff' '.-'Tim "-' ij- ' -2 fy- ' A-ff 'Z'f..::. N, "' " 1"-"" H f4v'1-1.-i--ff' i'-i2ii5g--.-sim .'f-li-111-'if'-.-l,-lirfl-' " .-'-42--51:-.'1'-' 4 wg -, A -. 5, 4,1 Af.. ,jp , ' -1, 6 ,Af uf L-gf'f.:,3-.f:jf.-'gg-A tw. A+., ,V . y. N -, -L My ,ff-P ,y,::-- ,.:.g,?..,5,'---,f"' -. .1--ft'-pf ' ' 'V' -.1f-ky'i'-'4G+,:f,7f-,wfz -1- .V-'i1,'ffgf1s1.'3!. "-,',ij"'?f1gfn - ,11-Q1 ':,.- .:'..jL-:..'-.gg .fl-rv:-ig-"j,f1 '. ::1.rm',L1 F5151- , V - f9'i7lZ"3x 'lx' 'T114791.-'f"''JTVQ1ll-f-1-1-.Z 97- fi 1. 1 'N mai- 1 QQ' ..-21?-'Z"'. IL,:2?1ijf: E'-.rl "iii .1T:--3714? M3-15f'1.Q-LJ 4- 1 v- ,, .. - ff -..ks ...-'31-Q. 'M -- f+f-f9lii-zifvkf' gf- ,- X. f f.' ...Mx . vw ,Z ,gf , .. . . r QS.,-:sk-,.x:. 15,04-3-1 ,nu -Nz.,-xl-X Ni s ff. . 1 'f'f"u 'ff Q Tvf, ..1l'I'i' .'l?' P' 2 " ' f 5' N K ' A 1 -,Q-4.1: 1-is '-29.5.-5,-, - 4 V . , . V , . , ., ,, - 3--Flfi'?"5? 51 , if ,1 - ' ' ' ' " ' 'L1',..w...irxf-gt.. .W-f,fff'.g,.' -"- '- - ' Y . 1 . XA . , .bm X wf,5A:'::-,- Q., ,Y ,.X,.p. 2',i:,.,., K qu - if- H, f x V , ,-..:JR?::-2"-2-, . K 1 'Mn 5 Hx f 32-ff.:-Z'f-1 ' 5- 'fx'-171' .-i ' ' X F' ' -f ij ,f 5 A-"5 C 4,c5,??'W 5 :X fi ' Q. Ti- "'3ssiEf'f-.- 3.'-3-SQGTM-5WfiffffL'J'ff3I2't?fff"fT' - 3,-.375-5,43 3i.6Zh w -. ,iv --,ig --'Nf1,'JJ-A-Wwgx-. fy, ' -'A 'gy f-2 fx: .aw-.-H gms, ' -,gi 1. .' 117155.-1.-:,,--ga-Q. f -1ffxZ..2W',Kf-df--'X fi-ff' 'f'2Ki--A-f4-nfng-f-1-pg? 2.1-mlfggxsg, '-2, '.e..9n- f9f,j:5,g-,j.,t3 - . -4 , ' I. N -5 i -ix 1.6 A A ,-:Q ',f1"f.ffy'-, ,-f,'Q.tf"' E' 'f"'Qkw..,-KU-, - -. , -Q ' V f.,- --291, -- -:ar -f'f-'1.,.'- psf .f.5-,v.f.- ,.- ., - 4 4 1-1 -W 'tj '- Eg 1 Ji "S, S 'T .- 422351 5 ,--,.,. V 4-,dn .-N- ,- -.- f,,,.-.. -,--fix. .-,---.Q 0-f..-vf J ,Q '-xifygcr-55159425423-',g"-:-1113-.3 -.v-',f'-1-'fi,".7Q.-'T-2251:gg',g2..,-Q,-2 gQZ.5i3xQQ-1155-ig.. SS' fit' "i?'X'f'-iii -' 555 FET: ,W q,,f'-1.91. . 5 , f :W,.Q, ,-5:-if, .3f,.,.X,1a-,-.fx-.1.,w5 ,X-. ,...f ,x3...r,.n..- 5. W-Q. - V- -,wx--x. X ,f --A, -my--gn?-.f.,4gf fiifki- 4Qgq,.. ,f--,hgsyfgf ,bi ggfgqfg-,y, fggg5,gg --6 , t 1f.fgif3fSgf5'f'f.Egg:,-..P' AQ:-5 5gg?x,fj.3g-.5-'.' if. -.X-..5:Ef.w .1,.1,'.,-... -fe. '- VP ,. -Q -- N K.. ..,.-,xl -. IQ., ...SQA , ...Q-.4-.A - .vygk . X .. . ,,g3., . ,,I5,g, -1-Q-fx N V , Qs, 'EX 23. Xp Q, vgxbm., nw.: , 'Ffmh-i..f3:1"-,Q ,A Q Z, My . .,.-ix S.. ., . Q , xH.,Y.Q .M.w,,.w .,.-.,,1. yas? .f-..r.- Q- vw .' -fQ.',f-A ff,-- 3- .x.'.f,-----p-,gel -,,-.ff . , Q -QL-,-.y .am ., ...Wai - - .M Q.- 'QFWJQP r 'W' XR" VV .GUN A-9 -X fx r ' vi'-fX'sx9N -QTZPXN' sn A5 ' T""+, fx 2:22 5 3'5'fM3l xi? QQ 545' if V Ei 'N WWI? 'KQV 4? 935' if f 'Q 4 1 A 'Q 1 f xw yi r P91 N X '- . , .,. N22-1'-42 'R-df 4? M? Wsxfiif Q f f is lx. 'X f-yr! 554- Mi? A -.3.2.mnT..g-. 'VN 43 ,- VYXW Qx 1 ,Q 14, 2 X ,uP ' Wu" if .jug-3 53 5.1.41-QQQQ ' ., H2355 'L N531 W .-jig,-K--SNL Q- -.1,5,gi55'j-.- ,A-5-3, ,. 't .iv .-:fy--.J.v J,-5 -is 1, ,C -!,QXqgf1,.f: y mug :E-Tri.-rf .-J .K .j jr-43g,gQ.A-bf, -.lfl .-,f5,,1tj,,-, ,-.3fvjPq,:j -1, ff,-g Av U .Q-A If , , Qy z, 'N' .L -2'-B.-. - -",- i1,,'?. x,,-,D Q fc 1 ,-,-fy .- ,' .-ff' "L-, f . 'ea - --rr ,, -'-.MID f,,,-' my --N ,fg -1 - , . 35-. , . . 47 f y Q ff. - -f. ,aff 3 .-:wg 1-,xr-.wif-. -.f , X--.f,',,u 4. - :-.,q, X -g f - V. -, 2 N-r-:-.-.-gf.-5 -- X ,,.. Q --ff ' A Q ....f..".,fi'+'? 3.55 .Mar-f..V.?f.B-g K , , VA-if . -ovqf rfwf, -4-Q ,kr -5, ,-.-53? 24 ,kd-J.f,g 'A-M by-Q 9 - 5-h'Q:.'lAg3vJ?:v 1.65 Q :nv Q- :H ,xv f J if-, . -' -A wx -waflikfsefo-4:-'.f.:55.fgf1g.f,?i. -.?:i,fi-1--f-s -' .R Q. - '.w:W,.f:1,.- -qs.-4 15 .ff-,..-W. .ff .. -9- . wg- 4 Q.-.A - ff .. w kg, is ,,, -X . -is ,mA, -, . , . . .. 'f-. R' - .'-- ?9Qf"1',-.iN -:5"'e'-' "L '7 "Vx 'flip-Tfi f' 5' 147' 'J-435' ' "- 'i ."5'."-m'-:'Z':-. "-14. 1: K-..,.f . e ' 'N---1 .--1 .- -- .X ' 1--'-' - . '- ., ' -. -:- ,H-A - v - X - '- -wa-"ff" WJ?-iqM-'fl'-'f1'Q-W--'Q'-HA:rw" Www "AN Q' 'M sw-Lw23NY-'RS-'v'5' v ' -V -ef-ifai sv . Z,5,lf13y.m'? '91.--Hg? . I ' ' " ,v 1 ', un- :J . -ff'-' v , .-- -4.,- 'w an - 5'-.va 2 'Y :v '-Y L1-'-1 ' '- . Jn.,-.-,Q -va: -L-'if 'ff - " ' -ff z f-2 595 ua.-,vi qw: 9-Y'-.Gyms ' , .' -'22,-y ' 11 . ' X, af. , , fix., "Y -it 1 mmf- . Inq:-.Qt nl: f. l,6.X'.75k1t M3011-Z. , -1,..f . If ' 4 . 2- 4. ay- f .- -4: .1 SA ,, ',,9!25,:y..1',Y-JF' ,fifv-QQQ'-, .32-QQZ, .. . v 4 ,, . . ' "5 V5 --' 9 1' iff" 'Wi' 9- ' "" 'l--F 'Q,'ff:x,vs-f.-133516-7v.:w. . , .A.-wr?-:f"f,-9L"-'Li-:7:'-:"'-,''A-,cf X1 1-.,-: V -. i -2 -f fffmrff if ?ki:2f2S-1-Ziff-.Wmir 231. ' +V " .K 1 Mwtzif rv , - mf '- 4--we - - - ff f' J' " ' 'Ja fu-,. .fy X "igff'P -'wg . - 'xl , . 55335, - ' - ' gig-wk . xQ-Q'g,.i31-- :Qs yxfx - -' , - .Wy " 'N ZW-f'?vff2v ', x .- I 'i-g3qHi'-fir-'tyf ' - .gn ,. ' x 1' ii? , ef .ztfqgy , .3,,,f,y 'QQ-K. Q-Egg, su-,L q.2f.x5N..Qgxw N K if V --,vi ' 3 4 Q X -L , - . . A :fy . - - 3 -:. , -:' -, .11 W V - eggs, ..gQv.,,4-'.-f-3,4 ,ik Say?-1 349-J 555 . A- 54-.1 R .. 'Y gr Q ' fu if-2'i"f37:wae.- f'-'3fWf'5 'Ni-' '-2 "-?r:'Arwf X-aqk .pxgsg-x-, -ff?f1-ff--Wfffw-sl'i'f+-- -sw-wi W-.fha-:.f-m-1-.g, E-mf--:p4f:v:L-J: '..f-f.-5.5 ,, . ,-,-1,:f f N.,Lfg+Ai, L.. -'f-,- - wi-1' ., , gg M Q-Mg. ' -' HQ - : , www,-.A-M.x HQ: M -Q,.4,"-Q. JN. ,Na 1 gf- 1. Q-.x:,.,...,,,:w.---if ,'Nf-..- -4 ,-1..,2q.-.,.-bf 3, Q -. V. :,3X..'.:Q:f.-,- 1-4,-...N ...XM ,- - rx -..,.-ffmffc :,2...Qqq:2tX ' - f ., 1 . Q. .'VX! . Q. , H ..,,,.,. ,,,.... .,,. ,- ,,- . -, , ,-,.,.,, ,,, :ifz-qfp......-A-X :fn fy.. f,. ,. ., W ,A -Q ,X ,X,.. L .. , f f, ' -QNX 'L '- N -. . s if ' 4,46-.ff-veqwf.-:af-.-.,-2:33. S-Sv ,,-'-'m,w,-W11.a3fx-p1Z5'Afm'2--.. -- ,QDN L f, 2 I .N-353-55 -.--' at 5.3,-:f x-. 4:. -',:5,-.ff .A ,..,.,w,. ..f1..1g.'.,,gf:,fg!1,, -.f,1,,,,-m9..?w,g.wi, f qw! f Q,,Xv,-'- ,gi--K 14431: QQ, my-., x-555.-yf, ,.5f,'f2f,L ,Arg - -Q, ' -. - -. ' ' ,,- .5-rf -, .-1 - ey . fyfd-Q"F'- X-px.: "K - AZ-1 -F. 155' mg: SY-?.'1'.74??w-Ryif?-T'1'f''fin-". -fx 'A' 'aiififi -211-1 L' f-+1 .'-'SQ-if-Q59-'fei-1-ffqm-lifivkiqgcsd,4:1 - - -- J-Q-wg ,. f,s-nsggef .5Y:i.:,L ,uf-'.-1-: -,f.,f,w,w -fm 1,1--"-mjy. 5-4 1--yr :Q 7 - f- :wi-Q .5 ,br V K. ,-.'- -,af -- Mwmw My ,--..-f'-"'-4"-v .-.., Q -. . -45? 2-'-22:9 ' mb AW- ':--ami-A-1.-'1-'f'f' '.'-:-.':.:.-up-.u:J',L4"-"' 1 :' "YW J Af vein' HT " 1... - - rg:-.3 ' -J h f-' -. 5- , - 4:-'--.5-.'-1 "-fm-c,?5z-.:f-frffr.+:g-,- -,gp V- 3,1 fbi iff if - 1. 3 -- fn? if 5? " X32-9 1. av -,ff -'iv1sT"-T'C?- S+?-IA-uve L'-'f1?Z3If7" -?-e . A -,KK N4'7Hm'v.-" . . "E ,, X:,v,:,,, 3g.,3m.-A 23 ,. sk... .A.,,..-,ql , 1 ,. .,,,4,,.,.g,,g. , .., .f.-Qfw.-wr ,.,,X..,7if:.+' . V.:-Nb Qixjiqg Q- Hex. ff: ' - - -ew Q42 , .zu . - A-1'-5 3 --fsmf. -2435 -msg ' -. -.-'ffw , -f f-mic fig? ,.+' Y ' '- f-,.:1, 5-L5 -'N , , : . QQ . 3 , x , , ,.,.'y,J yy. .. , , V- 1 x,,rxiEggw5gAxff In BY. 1, . - . -'--a-'-:la :".,- ' 1:,,-- f :ff ,ff .44-. -, 3 1 - 5, , , ,- -' Q f 'u f 1-ff-:V 4: -Q' sin-'Nf2EfY3'1"f ,. ,Z .fi .w ffiszz-f. . -,ff-, w.1 45151. .PM ies- ' . .A xff--ff M2523 ff 4 giwffxgeff 'V v X0 x' s Six- ' ' 'K' 'Af .-11.112-N 0- islfw-w Pff,-4"b-Q-fffggd 'ZW "W" ,wgzxgrf 4- '!f"'x":1'B ww 'PNN w - , 4 ' aw- .wa f ' -A .. 'J n,,Q.,:1: is f - AA 1 R , in--,, cw- .- 1 w 'k x ' A ga '- A mgfnz- W, ,fJ'f .A x,lglaz V : . f V F ' ' N54 ns en:-' ,x ""'- 1 js ay' '5"'l!'?f5"'j"' uw " ,lg If iffv " fXvy wi:-xp" a X if' Xwflkt A 'xl Au' iv? KY-N f xv 5499 if , ,f 4 -WW wfxf' by 'S-5 gh- f x ww. QQ? fig 'MY' Vg , , M31 6' ww H .Wx fm-gy. Q ing v 'gi Q eAyQ 4 f R N Rn. ,, ! ri Zn! Jw f 1 A kv 5, ,. Ni ffm , I? 1 I X5 Ni! S' U gb a A, X 8 5 vb 5 X X .- . u I 1 K V 0 W -. -. P 1. V V Q 5 my R, 1 gy N1 w ,X 4 I v H Ag X I 3 pi x , ,N f 1 , ,2.,-4 X , ,l 5 Q Q -Www M 3, 1 61R"Qxy' N . ,HQ , 23 xx Q5-f RN, Y V4 A ,vi t 7 4 r Mfg f ,mf i,1 P, KW Q5 XJ 5, me 'xr-,XX .x -. 4 Xi Xf v, 'g ,lfigya X X , X- 3 AVA. ' JG, M' C-Mix' ' f fx' Y Qgfgf' 's ig 'ffm J- kg k -75X 7- AQ . N X Y Y , 7 "1 5? 3 w I X X v 1-Qisbs' S fy: 0 ,x I X , Y' 4 img'-f :Q gy, ' rw V K .asf-., f 'nfl 2 Qxiiaxgef Y A YA I H R96 f 7' aft v J '3- -, A . v- .4 1-.4 -S 4 1 4 .- w 5395! .P wfffh A 360 sf- L x J' 6- 2' 1 -ff' NQSCNNW 9 v LiiTiv?"x 'f X655 J? "' 'fi 'F ' .Q6-.-. 43 X -.is-S32 7 wi, 9 2- -x 1 jx. xg, nf' f Q S .,"-jiffs:-:g35'a fy 'A ' '1 .h.., n V Q N, f fm Q ' y I fem X 5: V' 59: it A V, ' kk s J, -fm -.-J' --"'f..Jl.r.ff7Q:f.- f'W'.I. "i 'X " X-2555? 4 W, ,,f1"?2M rf 3, A! , 49 iq w W ,., ,-Umrlg Rza x Mm 6 223.91 -. . Q . L77 ww - , Av Q , ,gy Y , ,I - X fve-be M' f- '2?g.Qw M ff M-'digg ff-f -' fx 4 f' -2 12 ,. W Qyfx v WW-356' 'Iggy' .aff ff' ,f .J 2 'A 1 J- .3 ' X-21+-ig? lm-2g.x-,gi'v5?.,+'QfifQ 'S' N 1 g. X xx - , 15 "' mx ,1 -' , nf f X' fn Q , fglf f -wiv , A i' - .Q ffl- .' ,- ' ' - :.i.2 - J'-51.5. P X ff -Q' wp A ' f 'N-.wfifli .?+-"if-fix H M- z ' 2--ew L--' ' -sf ' .V-f Q. W " - . -L 'A " ax V .- 9- ' . f ' f wil- F- H J: Q.. 4" x --e F M f,. --,-:iv-A f'-,A-Iv wwf- 3-'K ,,-4",fr'7,'- 3- .:. ,f . ' - '1.", - ,- , 'x ll' 5 "W -G'-1-,Z-' rf , '-.' 9. QHWQ, i'-I-'AMF 'W , 1' .Iwi--'.2-gin. f if - T' -5 L' ,. ' Q W . -,M . f - ,M 1. 1' rf . . Y .- - ,. Q . ,' .M -. . :X J-,-ff 34 ., T' ,fW5'f'J2?fff!f'3 ffr'7+"'4 1 Q .vf 'W - ,, , Lf-,-1, 2.9. .M 'lf-7 V A 425 . .:v3cW,,.,vV.U,,',4yy,vA Q, ,. . ,Aw ':Q',.,. X: ,.. ,.. '4....e, ., , ,,,.,Y.,.:, .Y-,,,,', , 2?f1xQ,-N-,g,,f,. -my-V MSM ..-HXLL:VH-V-Q-E'jb?,..,,?,N,3::3'73.gy,bapzgi MMV. ,QAM i K,x,, .,.t. -.-q.1,,3-'wg ,Fi QV" 22' . ,M ,.,,,-.f V : -w ' L' - ...ft-,1-"uw 1 f-'n-.-f -'.',f.'-'ef'-1. -- 1f:.'fwi--'LJ'-1'-. - - ' -, -v'-'w'f3-1-'-unix iff. -J wi- --:M A ', X' ' ' . - .,f na . ... .+L-.'.'..'f1 H - . - .- Q' 'f :L ff WUT- ' ',-" ', ..: 642-if ff? ?, 57:,"' - L., -.-'2z'?:EL "-'-..-fr,,.",-pf.--.wwv-1'-Ls-:1'4,I-QM.: 'bf-'fb-1 " 33...-.f -"4-'-11' '-jxlr Q,--y,-f-'--51-,.4ff'f2-inf, we--Q ff- ' 'r-,-up-'a fi. ' --7 rm 1 ' -1, ff' V ' .- J.g'rf,..Qf3,-,Hmay 911- . -f 1,452 qffzw .,x-..f..w,.-,.- . iw- ,-.,-,U T, ..,,f,..x:-4-:x,affssZga, , YkN0.,.f1f.f2'Q..-.xx-1 ,. .W-,:U.'k2S ,W 1,-fj.-Q -.VI-Qtiwsx,-,., .diff"i'f.f,,5Zri2'-1fE"fQ?yf.v'..'-nf-. -5-Jfgflfggwf -. 2 yfgihwgfq S. T1 'fii IW?-f 26" Ai- 'v f 25'f2'. is-'FYI-1--F lil" 2-'f'T?,-'-fl'flf'. Qffgiffi W? I- - " 1 ' A' "" ff"-3' 1 f , 0 gy 3-in L' , - - ,, h-..,',.,-gi,,gl,.-'Q'-3112-.-ff,-,v-gif,-.',A--m ff-,,..Q,:1'f-, H fp., ,:vu,,.,..- .4 ,.-.Q-. 5-39 jig .-A T5y ,jT,2,jQ5,4:,gQ'1.QA- :MX P. ,ar-34.-,3,f if - ,W-Ar 9.5: E19-Xjiwfgq?ZjQ,?-43.192-C - , ,h ,JSF4 T V X X Y.. ,,,.-f,,-,-,.fy.,X..5.,.f'.,T4,,1:,g,,,n-1, ,, xii., gl M, ,y3:g,4fE'Zm-.. . -1, . ?fi.1.:,ff.,1ij,.g,p.., Av Q2 vf N 1, , , Q L M u-11A-M157 rgwfif ,N +A 1 f,-PM P f X 33, x-f, ' f,5Q,,f'j4 fr u,WxA ,WK M .A',-Aijwr .-jf Q 0. A. , 1, gf K, 1 ff 0 - fy nl?-1 N 1 ,,. X. -. .T . N, J ff HX v N' uig77'v'5" 'X mf' yin . Aff, W J ff -h '5:-- '- S - . lm.,-'--. . -vm-.1-.,,A n, We -geA-.qu-Q--.-.vi-.gre--5 .-r -. ,ff--,W . - .H , , - my . N -ff' .- af f1'T1,- -. 't :W-' 4'-1-irft-.1"'1.' -21 2,31 f V --,..-v4-'2::f-sfiv'-- 41:1-W' . ' - ' -" li " ,Ai - QQ M -"N -1.-fcQi-133-X:fi14q4x1sf-xxznzffz-Rf?Id-rfifii-5333-4-9f,fp-si:-1-3:5 :Q Y. f -ififfr Y 3935 11 Q95 , -.,,9:?Mqg?f3Q,ix.-223, ,Eqgvgwk -' WT' -..A-yy,-5-1:53--X-Aff2-94--aiqg-v1fvv..'f',1-355: -3-33ylfwflfwf'-fy-+5-1f--' sQWfgpa-':.g'--5.-NagN?"fV - -TN 5- -,fru w33PiM'5:fi4'- -SU ? -' -I-r-,z-..-.-V'-QM2.f 'f . ' 'M-,--M' :ac fi "H-'M ' " Qs" ,gg.Y-.rw-1':L-.-TiaV' if-1 .-s.f,f:1f-3 -4 AV41tS11-Q . 3 Q M? ' ,v , A54-YRS X- ff '-i'-335Q-f-'f-- '- Q , nk 1 A X Nt gf X lx 1 1 MU by I X- 1 fy!! 2555 .1 ,' I fmsefz-,1gsPf:ig5Q.:! 1' - , . , 75. . 71 . . X A . , in I . -,tw -4-:-1i'f1rt,-Lf,!'f -: ,jaw , .LA Q 'fl' . f" 17: ,My :- -. ,5,,-Qikyvs-xa2, :gm,5.,M ,, f-9' :w.L,,9yi,Q.-,..g,-1-f-,,, ,penn .MW 16535,-ping- Q- --. -4 f,.:',A.f --7?-g.+'f3,-" 1 -.3-'gg.,,. . fn-C, , ,.,,v I-H f- Hg Q 1 f - 4, w f , fry. -,.'.-75,"i,iw.'Ff1?-r.-Q-ahwfz'-'-:-C -Q, L i?"-v M A Wf.ci7'75f 2 4Ql"jfw':'Y'X?i"'2- if-xo QIMM 'P-M "WH """'?'f ' 'gYN'WfEh"'x 2: v W NSA... xfxgiw ?'fx'v57'gf'NX Arm f' X '1,'4'X 'UA 7' f ,Y ,gf Q X , 1 X ,X 5, km 1, X f . - ',g.g,c:,f'- ,-?'f'Q2 -M:-J' 1QA.Hf mg -V ,,-, I J'-' :law f -1' -Af-C-Q-. 'Q-:ink--LH.-:rx - 'f .-..,.,,. . A -. - ' 11-fag.-.1 1-.-5-'-,-.5 '-fx-x1.,q4., C QL' 49541, 4-'Z'-'X-kk N- , , ix-2 .421-,. vs 1315 TQQA-xi-,L -.W-'N1' jf.,-ff ,-. rg.--2:52 2-Ji-iffy-. H' if YT, hgzi-'-3,4A'f5-9.5A.::l-:.:.:,52?gy,g:f-:im "bg Iggy 31-f ff',,-s,4,.,+ ,f me Jw. Ji- .fx-.. ..- M .. 1 ., .ww .,. X -N .,,,,x.,, -,,, x , A15-if a--'w'v.-,TESTS-'lijgl'Hu55l5'-Til," if-wX?1.1'2iiifi??i" , ' jg wx ' vig? ,x'g.L.- ,.,,:gk.vxv,-,-w....,.g.,--.!',1f.f. . .f,.-.1Q.-. ,,,Qq,3g.-,y,,54- . ,ip fa- . ,L .3 .M . . .AM . . L . . ,,, .4 .,vf. .. ,X .f.,. . ,,.. ,,,f-ff.,-w gy "'f'f,,4.xN,3,.f ,T . .nf --,X -1 f nf- y +V-fZ',fvfMwnb5.A'g-A N -.XM ,QY2 X -,,. 1. ,fri -.gr ,Y ., 5 . L, WIC.-V WJ. Q,..,,.f4'5 1- , - 'gifs-' 4:4-bf.: VY. 1. . 'igxzv--,-, .,g,-1Sfsm,'y.1v,"- -P31 .'.-145-'J:-.,i25I.-:-- -L: -I-Q. fl-'-Lf'ji,--Xe:-Avtflgg-+'f,.-..wx-1.' , -'FLT' "."',:4x'-1-ff'-' Y 'fcgffffn ,fiiq ffzig ff - ' - - .-"fy-f ,,. X-g."iy.'1Qg4-x-iini---.Q'i93?Q':,5MQ:Ef 1giiQ5i?f4Q-1.554':ey-1 .f-.ggriyk 4,1:gi,:fg33?gi53gi,:,.l+E'- -.-5.32915-',:,qgrrf-,s:gxx.m.f 'cixzsai-.-s.5.43--gigs-3r,' gTw.3ipfa-frffggff 2- '- 8 '-43' L, fffff-gig-zfstix iw, -v,0-,QM.-5.x-.A-5.2'fix-Afx,,p:gfx2f-N-e - . - ,sfr4-,f:,14,f.w.. ,Vw-V 3 X:-. f-f.-+-f:-.,,-'.-4-,--- Q -,rf -W-.M-,.,. -,Q ,--1,-f.43,14-N.-QQ.-:.1.xf' mr-:K-1.--f... 31-.v.'bX.-Qinfffffqwi.-.-. : fm ,azeaigg - -3,113-,gt 211. -'sE'f,X-Q-I,1Q5gx,.L?gg92tg3iQq5:Q ww--x5w-,wU..-Q41-.--1-W-if-1. zu:-21,2--f'-x.-' lcv-.1-r-.if-'x-2 1,-wf-..1-frlgr-w-Y4:-J -1 --ww--'-'-.---fbi.-'f-'-14mg-.-ff-21:1-Q-A19lc-,Q-.-i1v:.2tf" wiiw,-25,4562 wi --.-4 . is-YQ -' 1v1a1fI.?i2121-fcf. mf-1 -, Iei-fi-2-13-Lv-Jn.fiskeivef-ie-6:1 --igxpfgifrw-w2Q-wi-kk1-:1.-lfzwfzgwQ-ff--391 Y-,af-sz-.14-:se ':f:'Sq-iQ-5:-as.s-f-fw.Qi-gzs.c:sf.-2'--fem 'H .. wif-JN,-. +.-gg jgii bf-543519-5'-E-'Z:',',-113-f-Q'-Q-q.envfyix-1gf-ff?-Mgfg-9?-,3i'w113517.-'42Pnfl,-rwgwyvm-XLQZQKTWQQQ3nge,-,-5k-kwftgifg-Y-,N---'fag Sw,-sign11392-K'vi-'f9?S3.Qi-INN-wvraigiw, -.QX-Fm,-'--ypfwxvifi-3545-q-QM-22:-izrff1--:gxfW5.XiAwr' 'vov:i?x- " wif ew. xb?-ef'-Xgxgkki f , - .- -Y ---Q..-,Q -.ggg .-Mg- .H -X U ,A +-rw-,w ,HQ , -- ., , . 1, - 1- , ,. ,-13-,!.. A -,M .h .l,,:A-.- - . .-,. -- Q. . . Y -. , ., . -,W , ,. ,PW .,,,Wki.x S,,k,.-,xY,1m,m,,,K.., ,,,,w.,M4.,g,, ...1..,,,,. ,A 1, 3 K Q5 ,4,,,g.. Kiwi, W gm ,, .. Muijxigqg. .. ,b..f5ifX!Qi NM w,5,fKYN,g,,?jim,,y,A5ig,N,7ifW,N.JNLS,.gg:fg2gE-xy? 1 x , , y ,.,. Q ' L 4. -,..,. .- , Aw Q -X- ,x , - vw: -.,..,.g:1. K ,. Q -:..::,-.gif . Q .-, -. A , x-fm Q,--.,,y,-1 .-: ',f:f,,, .41 . ,,,-gqg. .- A-, - , ' .N .. x --5 -,.4,3q.f-,cfm ki 3. 116' 'w.-X-f.,- .3 -u-:..,g. -w.--vw .- w..-'S-,-3, vu, mg. 4 --',..ff1-H 'rii-wwf--H -- ' 'Y Y' k f' QA-F.-11.5.43-.Sift -P 'f'-,if h1gf.QX.j'ffb.g2g- xv,-,-5' Leif-ig :iw r.:fQ.x4-ZW-.": vga, .-2--xr tm 'N 'Q xv iJu'9+'rC' 'I-2-N, '-'B-'a'.V"' '-"YW" -AL?" CYMKQZ' -5 "ix "- NT-'gf-'ffl' '. ' ' "1-ffyx' VW 'Rf' i"7'w-VW.X -'lf' uf.-X-fN"'i'?fm'-7 '17 'f"f"f", Af,n.- -.X-, -M-X --. , ,-,.nU?" ,M..4A, V f ,-,I+ vw- -A: ..A.- ,AM -n.Y...xw,gfv.f:11JX J -,QP 'xg-I X-LQ'-mil:55-ey,--3',S-f.'-.-3,-111'-.v -'5--.3-19315521,A-5--.-jw-Lf. 114,517 .,Q2i-'-Wiz, wi,--X-5' +,k,v:,'-Xe-'-' 1',".Q-.QQ gf-,-.1 fi, v Nkwq -' 'Hui -QMQLG-' lm- 'uf-J mm.-'-n M npr..-,-v,w,'.4 -fm-QHQK-,q."Q,-L. - + ' ' -11.13-Q.:-' -L -1. '.-m'1-12:3-. -:qv 'Siu .-x -2'f-r-.-ifiiw-W-7fQ-r.-in W 5mfw1.i?fTf-Awwfa-.1-Q3-'Saw-,-sg--iamf-2 -3-mzz...-47:-gg-5,1541-g,., .. '2,.-1-1- 1-.3111-f f f' ,qi'-gki-5?-J:.' SQL-Q exif-L-95.59, iii, .3132 2--3. ,- -1,-3--? X. 81:59 ' ' 'J-"Ek X J- g,Xx.g,3-1,s,y.,51.43-:....g+'..2'5,.5-553-,hx Y. -nv-.'. 55, f--gy -,XQ5.f. 6,5 iff- R --,M -My .-LW - my .,1--fu, W- - . -.J X-X .x -. 9'.--.gf 4 pf ,f4--.v.- N.x.x-fv-.-- f.-,Q is -' . Nw:-1h,:..yz , f--,Ag 1, -dx,-, .1.--':. .--A x-:N X' mg, ,Q-Q,-R-Y,v.fy,fx-.--Sy.-.v-,-if3.1.5,-gym -.w:,,,x.,, . -',.,,','.K-v .xr-,-,v NW-xv--A ff- -x-R -we -1.44-ff --'k ww' -1 -wg -'-ff 'SQL .-fig? 'f'NX'2v'f' -.,x,.X.,5- .mx-.-rw.-,. - 3 .-... . ,, ., , Q ,-.Wa-,.--.ew V, ,-ma-,k.,.r .. ,1.,-,----414,55 ma.. - rx M .. ,.,,,.+, ., , :sg -K' Af . -7.1.Q'.f?f,9Pf:'A1-,-1,4-'-X.'-Zi'.g52.'.r-,ig M'-1, --wC5"H.ffft'x,YiYw'ghw --fr-'--'-y:.+ v -- f A M '- - ' - x, v - ' m W .ff ' I ' 'J' " . . . X . 1 . . M , . . Q J A V4 Xl U 'JW-H J dh wmxm , xwyg fig' 'E-if M - Mfwsljvg . .X J xv 'Wx f 'YW' ,, deagdp , Fw Jo- Q-gvw 183,14 N ,z-',-fifw Q " ' A -I " - .1 1' 1" ' ',,-.'.-:-J-?-ffp'-1, - x f,,yx 1 14' ww.- , . .um 5,,,'i, Sm X . Y . :Q , 4, XX 9,4-:""--4::r.-. -- - , -. -, 1 , ax -1- fcmn- -...M A . Q: . . 'M' Em L :J A.. x . - X 44,5 .ASR-.1,',Tg: ,y,,,.9f ,,.,.:W,y,AG .QA .W---s 15. .I er, gg, Q, -hu N,-PS-.1 px N.,-v -N,'.-,-.--.3-.wg A. . I-,., ...wg f-H -.52 -525 , 1--:--.frm - 'rw wr-L-W +I- . if--Q : .yi 2.i:f,2i::'.3, 1,4 Ili"-:f3p.f12 .qQa95fkiF Q.g A l3ge " - ' E -F5 5. 53,1-iqgij 'Z:'fj-.:. 7 'K .-vs:-wg ,gf 1 5 -"'1:iv-A-4" ',1.pZ1v. yy!-'v "gf -, S.,, ' - -., X :, Q3-gpfgigk --,.f,f4:wjI-gI- gpg, gg Q- 'f 1. -mp. - f 4gfw'f52fQf5gsytZSaw-ug-ffm-,Q-151 - . -1-,pg--.sd -vaf,t5.'., - Q-:-1--fig ' gg .Q gig Mfggwxgfelzirg-e-a.-azp,-ppz.'iaagcffnsfrzgrgfQW-15-,xc '31 --.--'Q ----v -,-.--W-:-: ff-. -1'--,tru '. : - f. .- ..:.,.'v -Q--w - iff 'fi-.-72-if 1vr'.:-:.--.- 9 . -'J - , 78 iv 4- gf' VH 'ig1',f.-' fi ,. . mf,-. , .. ,,., ,-,. ' ., Mg. ,W , ,N .., M. 6 N ,A , , , .... ,,.., ,, ,A J. - . W 1. Q 1, no ,,gfiw.xf-.zf-.f, w6,'Rf.Cf-1.f, - -If-.-ff-2-gd' PW, 'W' -f -A ww 5 "R W QW 'f 1 X ,- f. '. 2 -, .mm ,'-11.,"H- U..!.1-:-",3:e1" ?K'e4,".-0?-23.--'V M--.-CNF -Y-Ki K M'-34: . v L A . I U Q wg, :..1h,m, ew, -.-Q s- -, ' 4" . M--' . A Y . , V 1 "5"fA-:V WX ,531 cj-1 N J 5' Xvwfgf- hrvw XM, V N 'gr- XM N1 Y' 'Q' .. Q M x 'N - Www ' X,.f . L R A y rg, ,. we 'A xo X'-Q5 -2- , .1-.5 -- 2-'A 'f , x4 NK 9- if , qcf-:jf-fi' is . ,Q -.-23,3-p.'1Ye-1:5 Q - xx f 1 f f :..fi--1:- qw T".-+,f-.-351..-..:1'-.y'-nga: . .5 .1.5.gf 1, N- A ' "-Ml I Q5-Q..-,j-3 :jj---' .1f,'f..--5 lf,1.,..- -fw --E4 X X X ' M 5 if i .. - QW-. ZF,fr-'w3,.w-.fgq.mT 32-'faygggfrnigs X my X A ' k ia. 5435! -. f nj-'g,L-L.-gQ3.31f3,gx.--q,5qLX'fF1.'-..-A3 f f X . , . 1 .,. ..,,.Y,..,..a-sifgw -v,'.-,xif 'L'4'F'9f fX"'-'H -'A'K'.-'63 "7- 'r'f'1"!-'75,f,,.,g, 4. x--ylglmff-2-ff? -3 Sf'-.'3X''l??i'i-iaIi?!?'ifg""13125-'-"fi-155M,xr'-Y,-9 -. .333---L,q,,54,3.Lf:.-1 R-5,77-.4t.w.5mf:f'.h-:Q.y:i?2gg'3'JbiSQ'fwsyfi-gg":5 lzfwsx xf - g'sQ:g3'Q3-5."gfg,3:,fqg-:1 f M X f 4132- M-1--,f.'.--.--- f---1+ -fv:..4,,f,-:- ---. W- 1 Q 1. 5' Y . '- eklwb.ill'-f'f1'f-ff' ff ,gr :JM J-A-agz-M11gs--.ge-,---'Qf - 1, P. ' -1.354 . ,,.-.3153 1 --3 Y-.xc?5-',-f- ft- f --YQ A '46 ,ef ''Aj.QgnQ-j'qj.g553gQ1f-..-,mg5, A :'--51,-,'--1-6:14-'ffml , ' 4 ,5:f'. - dj g3,j--,c.gjT,'-..X-5 Q ' ' " A ' - if ' ,123 5-.pfffaxgx -: 1. 3 11' . .35?'fii"ffie 'X , M-X X- XX Y , ,x . jpffxv :gel ,wt-3.-fxr'-.k..1j1-.SK-.i,.,,.k,--V311,551.41v.7,.3,,-A,,-M-N31-Qgk-,gA. gg -.,--4, ,,',. f, T-.f-xf-xffs. -.v-im-:fT-i- 1? -ftuv:-.-e1-4:Aw-,1fz-:-af -5-fg1..f1-.azz-.Fig Qmrsi,--, -"ur-.:-1-' J! f' kay 'fx' y f .fn .., ,-WWW x ,mv gf 4 :I 'Q . I " Aww .vm . XV 'JS 'J' ., 5 A-A 'f f2-:1'w,-,,'- , . P .frm ,Y1-:,f.,aA:f--.1--,-, nf.---.x,.'-ff..-gfmg .---,.L . f ..,. W,-:-1-A egurw -' . - f N .-1 1 I x-'1-xr" ' . ' -'..'g,-..w--.x..- ff,-. f..-...M . N,., .- , N --1.1-:,u-' ,, -29.5.-,,,,1.. - ,--wg ... A - Q WJ- . I- v 4 R. -, 4, X, M ' fy ky M. 'ff , ,f ",-ww WA' ' VQHQW' M w gwwf ' 'f',,:',f 1 . '- .yy 4 ' , ' Q f A ' 235' my , fvf4qi'0Q-iP,a?fwQ5- qi .pe-5: 32221592 -1 'f-241sf"1:Ek2-'JEif-Y-511--1.1-'ak'J'-15132 -M 13 'Y' ., sf . ' -. - :-:1- . v , . a f- . . , ' .4 ' v - .. .,,.J-z--'gf-, . - ., ,.,.. - --ern .1-1-44.-., -.-'J fn-,',.-'.-.--ff-f --.-aff :f'f.,,.fr'-:-',Q-'J- ' ' - - . 1 'U - f.. M .-.5 . f-1.,1..- 1-Q.--"1-. -f '- .ff .6 ' -. , fmfffw 4 .as Q ,Qi K f 4 . V4 :-wg-, . f. uf- .,-"-M, .. ,-.V ffm ,-. 1:-BE-.'-Sv A ,....,,x,1 Agp ,ga-:,.,,,.,, ,-,5,.:,Q1.-f4,,,....f,J..w, ,,f-,Ag ,, li-,g -. . .1 , V. ji., , 4, - A . -av ,A A. 0+ . vm. ,QQ .. 1 vm 4. . , - ,, . ,, f,- gf., f.. - -y -Kb.-. . if -mais. -1- -.iw ...V ,- . --"31?1??'?.f2?-fifltiaf"Z'::ff?3i'f'Pf?'.fe2:-2,2 254 fl 59' 1 9- ,12 1 55? if - -X... ,:.'1v-.fb leaf .-Ja e? if-ffff-' 7': 7 ' g" iw j . . ,. . . .. , , . . . - , , . , 1. f 5 ggvif "' W ..g,5.gz-7553.3531tfg.gg5ag.1. . V 25 . . .4 . 3 af.: , Mfr 5'-M brief - f - ff-1 1 S1- fr -:new --"mst-f--ff ffefxizf an-: - -' ,- , f -, ' - + - - . -. f - L . ,,. W . ., . -if -'rw amz- f,.Q-.-'nf lf..f-1-2.1-'.-fr.-2--5' :'2-'- .24-iw-si :..-.1-My .asf .iff-Hp2fx'1'?2'.,q,!-G':f:4f.rgfT- U 4... if' J' 'qi' .4 P-551,47 41- 5.x-5--3f553SvX1' f .23421g.n.:1wgf,,as-.:,.w.-'qwpwi','iff:-PH4f?ffSp,,1-:SN-A-:s55+e-..f-f,f1.l.,-fu.:-:mfwg..-. Q..1..w,.,A,,,,f .,,.,.-.1 , .e1.,,1.-...Y ,Y .-,., .,:,,. ,- gawk jmjvh 3334 Wig.--.ggi ,,1- kg33,,f5-,.6.,g1.M.Sy,-,.ff. f:NPw,--youfmfqyfb-37,914-fa-fg,y-',4-1,-',Q:,,vmg - ' , .,. . .,. . , .. . Av. . u . , . , ..,..,, ,. . .- ,. . . ., . .K ,. . . Q, ci. . . f -"5"'.--- '-f 4'-ini!--. '1',.-"M ""'J'1'- 'v 4 .f-'.-A uf H2-A-. "ua . .- . ,-V ..- , f . . . .- . f. .-M.-.,,--. ,-L "..1---,',-,W :J 1 1 mf - .--1 -,L 1 ,Q -,- ., - .x .- ..f.f., '12 un 4 1:-.Af '-'.' . .--.. - rw f . 4 1-,.. .. , .nm f- . 1.1 . - . .. 1- . A ,- - f-1 . .aw ... 0,4-, 11 ,--,-zu... ...Jw Hi.-I-,x-, . -- ,V-X.,..,,L - w ., .-W. .W -, ..., .. -.-,',J. .- ,, -df, Q..-, ff- ' .,,.,,,..,f,gyM,,. ,Q Q ffm- f 5 xg .a i . m,ff',ff...,.-,, .,.u...4W.M., . an . N.. A .- , . ...W , f , .. M-.. . . ,Y .U -.1 -5 .J .. .-..,-. .---6, f ' -. ,v .. .1 , ,. ,v ,- Q . --, 4... , ,.-,..-.L tw.. , ,-A ....,,,-,v,,.. ., -,,,,,, N, J., ,,,.,n,,x.,:., ,,1a..,.,.,...,1,V-J., ..,.. ,V 1 .H .,.,,y,. ,., . w,4,,-f .,,- ,.,.,,,5 , - -' Q ff -' 'M W- fff ' . ,ff f - ,fgdbfiff-"f ' , .nw W ' -fx--1. L .J-rfwrcvw W f1s'?"'-6+ '4 -Www . vp 4 1 vw,""3' 'f' I 1' ' J fi-'Q Q94 v-ff'-9-ff' 979 ""5v y "f -.4-fyynj' " 69991, 0,34 ,Any-5Q,w f 2'-2-23.1-1 'K A ,fl 5,3134',",-T-g:f,-531.,---f1-ugzn.-:3:Er-f-,a, .-Q: ,5,..,,,:.,, ,1-5, M1-1, .5 , ' ' - .2 ' . ' - . ' V w ,,,,. ,wma 5, gf.-L.-P '.+-g1.,q3iz.3g.- .1-4 rn -,.g-ff. ' '-i-,'v.1--f.':,-,-4. ' ,f:m,g--,f- asf' -rr' , M -. -' v.:,,.-.-. 1.1, .f f h,,- 'gc-,':,+q -, -. . ,, , , ., .W . -K. E.. ,,..p,.,,A ,,.,,. mx.. 15- a , ,,, , , ,, , , . .. .F .x,P,., .M , ..,.. way. .J .,, V ,,. ,,,.,,? I W.x.xL,.., ...AM .. ,,. ,Aw W, wb, Q..,,v.,M-,,9,,,,!,, ., " " ' s Ng, ,f N61 nv ' V X22-1 gp 42,1 4' "X gf x M u f.:J1"'4'K4',0 H5 5 U ag 'W' ,,' K fail ",--S ' fx ,,',x',5,,.,,,.,'1 f'f'9,,53mL,b7-4-.,+3:f., .fgwvafy 1 up 3,5-I r ,5A.m.f',K., .SJ -.,-,EC 3 K. 1, ,, 0 ,- - . df , nw, ,M .4 , .f.,.,.,y',l, ,Y U., X 5. Q., , ,,.-i... . , ,- .. ,,,,,,,..f ,K Q., N , - 4 he- . - 11. .1 - 42:-v:1f.'.-'--2---.f9. -V , ' f 1 ' , ., ' -- - - - 'iff-'fl''...,v,k,,-,SV-I,'1- w 4' : 2-1 A In -. - -,ff-V :jf 5 -5-0!?w-, k. , 1 -. : Q, , ., Wg., , 'G-Q-L, , .-.,:Aq':Eg , - ' ,-,...r1fr0 fy ,,, , ff d , , I ,ft VX. Q 5 N , A if , ,gif X was 52. Q K,.,Q5g4,5-.Q'i4Lff,fZgE., it mr, 4 X: ,hgvff , 71 5.5M-.k,ii, 'gin' 'w6g.1L+Q?k, ggi, -ij.-,,w7,,5f by 1 1 1 N L' A T' p,,,,q-Q.,.":4,r.,:.ff,1-'Q-ages,-.',:f.-12. ,, - . , , - -1 ,. 5 A A .- M- . 1- f V -.5 H - 5 . Q - ,, -,.V,.,, .W ,f-,Q -X .-5 fy- 1-4, - 4- -. .h .N , , ,V ,Q ..f -, ...N . - ..f,,.Q, , 13.-Tf'.wi,54m-, 1' 1-.4 W.: f fm' ,-.Q-,-,-Leg: 51.5-gee -.5Qfn537',21fg4jf f.'.-1f'- -1 , 1 S Q , '-Af: " - , - 1- .. uf M uwiug-y, mai E ',g , . ,wr eff..-is ' Iva,-75z"'7'1:'w-,.z 'fzafgi-1 .-:SJ-rv' nr.-.-.x '--f -. C-- -5 inns- '- k- -M 'n it-MH ?':,ibf1..' wr 1-,',4'-9"-.zf-+145-.-'r iff.-' -'-f.:.-1rw-,.-.',-2-K1,.,,.l'.,- -.IU .'wf-4 .Q , 4 .- ' 7 51 1 YA+Sx'.w1--.f"'11aan,.A' ' .-.-.A'r.w'K-'Hur-' - ' -Y W :X - A -'JM . . fwfv ' Al"-' Wa..-'.:-.-'-SQFW. N ' .A .32 - .:'fJ'-.'3:f51' 5 -'.A"'a,-A 4. -'Ffa-.1 'ri 1-53 I - 62.3-,fN,'Z-xg:.'3g,-yxf .HW--1 .- Lf Q1 ff. , Q ' ,ffwau 14ffT"5.22?:ff"'5f'15'gry-A , ---4'f5i?'-"fi .ffrh -'51f. A34 . 1 "If--12115352.51 ...Q ,. .,.' 4 0 -f r ly. . .f w-ff' .. . , ffm, in . - , jgf-e, ,,, 4 -1 V- , .Q 'Q 1- -- N1 + M a Gai? vi .Q-A ffst , .g"xi-Q ,-'ffih - - -,. 'Hy "- A, .-ay' fa-.1++.fu.f... ,f f f- ' V 1 4 -: 'f.f,:'-21 g,f P wav-' nw ..---'Ura' ' '11 f"',f L .. ' Q ' f'kf?'.w'-ei-2'?Qf5vgei., A , ,Z .mv 4. K Ai 'SY l., wr f GE, ix 'fie' E 1. f f f' 'VW ' -V - -. ..'. 5 P QM? ' A' ,, . ,M - ,A A:af.-- ,zg:3,'T?'f 1 R- , ,019 ,- - ', ' ., -.,.,p " 9... W -fy . , .gg 44 if . H vw-my ff, s 1.0: v as j"'5?"' 1,59 mvf 1 N we sz x A LN M-'P 'ZFX' W . '-"wg,w'z'ff-4? AMFFVL .pr 3:-.f W -xgiig APM mf -Gaiam 'r3ff'?w7'1Wx4-.frm-w,q,.,: M ew GN.-r 4 11 N, mf 1-.-9-4'-.-'FK -H-Tffv M23-f -P-lsk-'. K:1f""!fX'+3'.2 . -f!,':,P.1:H ff, , . ..:,, ,- V . . - .xm-WA ., .- ..,,J. - .0 ' JR- . 1 1: ' ,, -M' -gf, f. --x--'fnrf .,--X--,:x-z-FA? -fv..'if4 .PSR K. ki-1 -+G' 1.--4 9.-'fm 32.n'-":s4J9M""'S4'-- -'K - jfigqg-v2?f in- W ' 2-Wa", urea-iii , -nga. 4"ff'f?f M'-in .4 L wlxvs-gxemzsaveggggf 8- 5 -. , 1 - ff, -Y Qu- -, , ,qs 4,s1.,,Ji7' -M -., , - ' ' -5'.3f"v-wr'-e'A9fEr? -W:-P ffffxfw 'ff-'-.-'f1f.1f2.1f1-Af. -f 4- --A5 1 - . - Lf'?f2fff.'?' . wi.-,,.4f-gg-.:. v V, 5. N-...S-CQEQFX ,, -, ,gg L 5 5 !,g.f'x A5 2-!,g,f,.. gr 4, hy Q,-if Q34-Q 5 , . . f , vii, W3 iii. Q , yrigfiizf-5-k1,v A I -531.4 -g.--.-w,3V3QEE . .W e. , 'SSG ,, . .' . - 1 1. . ..-,, . . - .-. - -f - - -Q.: ., -nn ,.,. . Y, .. - .- 0. , . , V A. ..- -A. .. VX 1 1. - -G , 6' ' ' , ,rem ..- 1- 1 "W I-x., . 4' ..-' 41" Nam- fm- -4-. . .-:.:'--- ':.'4?' 531+ 1-A f:-5'-. :mf-41.-J-Z" .- 'rf -,ff-UL v-,X-v,:-:-'cw .. M- 'T G - 4 J 1450- -S V .-swf -A --'fr .' nw 1 .- H :..-3-Qvgvf gh., - Qs. ' 5-MQ ,vMS1?1:-p,f:f.x,:-5--'Q'-27.57-4-,'-'1ffzn:.'-5 f-1 2 -ig J'-ff' pn,-rg,:f:g fn--, kk. likpfgqfg-,agrx-:,.1:Q.f+.v- vw: jx,-K ' 'gif Y.-gf - vr yy, - - " .. Tjfazme- ff N, D -11-.ay-Q. 4.1 W .ur .. " -:. P 441-x.-'T Qi.-. N- .J--7. -Q '-,,j'f"'51f-:-QA-.'w -s-455: 15pv:yw-K--v'4-'1,3w-55315 X' 'Fi -'Q 59.-QAKVXQF - :ww - 1" . f f . f 7 -1 ,Q --we mu-.f -,,.- ,,'. :.w',-p-gaf-- 9- 1- -:ww ' -f-...sf -, w'--.fn--e.- fm - .".l--7-'-1:v:'S" -. .'.4.'.- -'--as . A 'J-Nfl - --'iffiu ,K I Q g?',3r... -. .5 'Q-xl .1 if 5.25. -. - - .- X -.f ,f--. -' ..,. er-1v.x4g .2-'ffnvfnfil - f- -,.- -n',,,..w xv' 1 J - Wy A. ',. ,.-- -V - . , -. Q. f- -. --, . - 9, 1,-. .ag-, 4 . :-A-M. - . ..- . . k- wk. ' 2: N,-. 1 fx?-' '- ix".- , , Wg ggsgiwj' ,A . J,-.M X.. . , .JQ.,-fffenw, . 7.. ,in ga, ,..1i,.uQ . , ,,5,,R,.,,Qg+,-. .?.x31M5l x .,,. 5-.1.. 1f7gv,f.2v,m':.f5..f5,,x-.xR- 042 A WT? if x' "' M7 V 'gg w f v 'swfxa-'A xv! A WU' " KS- in f'5,,,-, -'5 "1 1: x Iv- 145' vf'fP-fi x"q"f3.,fS':"'1?:f"'ti""3'!e 'xx-N'lI-'i',,"f Tvrvsqz-Q' -1- -rw pxgiyf' gif -, 1 WKQJQ' - ,W M Af., -pq , My .--.f-., ,WW 35-227-3f'9 -xxx-1f.,,,Nv5?,4., px, yay 'bij' .. ..f 0 If ' . , A' 'V -5 , 1 - . ,a rf ja -2 - 10' .f x pad? l'fv?Rg'z7""5xff ,A " Q J' :KJV 1 U HM vhfi.. 2'3" -. W I fx, J',,.L,-' N in 5, .7 Q, " ii-im,-ka-f'gf.w'-b D9 ' T, 'E' ' 'M ""'?"3'f' if x . . -ml G2 1. 'f' iw" " A. " 2 f ffm' fx ' PA '5f'g-2. 4. 4 . ','-Uiff' .'5"94bK. Mr.. ,1"'a5"'1.',. A '1 f - Jrfi'i.""x'w" VNS'f'QE?N-r ,1- . . , . . ,. . . . . ., . 1. . f . ., .4-V J.. . .,-,,. M .Q .-, .-... uw, . x-. 1 V Y-,,, .. f..-fs. , .--. ,X -LJ, -M. . . M. -f. , . .X . ..:-.,',-,p.g.N4-,-..g, ly - QQ qi- !! 4 ' Y + gf, .sf ff ,yn 1' Q' "-1,77 mfuief WWVYW fp , A X K ff? ai--. -4 WM ff-5 va 'QQ-.7',Sf' ,ym xffiw 'x5f'fff'ff-'G 'Tfff -5-"2 Rims' Q 'Q ww- -ff 1- If ff A. A wr--ag .. - My-,W ix - - ..-.-.,...-W., Nw -if .N-Q M.,- Q 'V - , ' '-.'m1,-Qv'ix .W - 5 + AJ! -Af 'f 1 F A 1' gf f if J 'k1'S.-iii,-Y r V-iff? 'Wa 'far 5 f.f"2fG5e5Ei55?Gj,5i:' xigf Ygfyqfgf 'QVQZ' .'- . 3, - ' ,NJ - ff- ",, x 1, fx N n H" 1+ 151, 41,5-.kv 'Gy W A6-f ,I M ,.4'4 ., A My .,. , W. , 3 ,rfv A... .5,,?'.,, .. A- " X., '..,1 ,..,, . 4 ,. ,,-M ,f+,.... .4 ..,-x-.,A,,",.,J. 99.1-?,..,A. 5 2 .. ...,.Ar., fgirx., ,, . 9 5-T-.17-ff. 4' ff' ,H , - ' ' " 'mi ' az: . .'.,-..,..:4,.-fha' , , ,-kWS.e: Q.--Ah-ygnff? 1 '.-:MN :MSB 4 Y-k.,:.g5,55,q,,:,.'f 'M -:- .f-mic.-51,-.4 AQ- ,,qQ?S2,a,,Lf2' ffm, -NNQ -?-,-"!f.' -yy kwa:-v A-wid''--ig'--wx-4,v:Xf,'1-ff:v 1-ff-.gm 41.3-11'2f-'41-'-'-'fx-45' iss' -n55Qq:g-'fwb1JNN'!g- '-:cm-35' .. , A I -- 1 . ,M-U 4 1- ,h K M.,-49 cfs 4- .eff .,,.w-U my ,, f ,.- 2- , . ,A 4, . 4- Q a +4- -Q.-f ,A Q,,74x-,W-,.x,4t-pdf-M-f..5.-mi. ,!5S',:f'QNf -- -ff ,y f f ,. f .f V 5 .3 ,xyfgp I, Yrfi.-ig, -'aff - - - - J ' '- -wx-ff f Xi: A ffmy- A X -Stiff.-?1mm-gfgifygfrlj-wgzfslkl N, ,, 4- 'A " Q' W - -- aff " . iif'Eif?'1Ff? Q-'fgyff-fm 'L .A 1'- fv '- J. - . 1 - . . - - 1 --. -w zifzca. Aw ' 4 if , gf X ww' f. I, X, I gag! V 645,-g4?9f8,2ijgf34 7.3 .1, 5 ' X .EX Q, ,fm In , gg - ., wwf., sm J I if 9 1,-5,,Y.5,7g,,,,:y.,5,.Nkgg , .x WW A 501 ' L K 1 X Ef73?:ff'f' H747 it Ai? f 1 -1 ff fc a - " . , f 5' l f' 'A ' - ' A Ng 9.1.5--,'V'53,zyfig,g.gf-1,-5'-11 ,QQ-.-ffc:f:y,'f.g1- 'Z 1'-w -ff WW- - fw A iw-af L ,,ag,g,,,.f,3 WM' 4fx,Mf,.,,31.w,,..42.1.42--Q-.b-5Jt,'2+?a,?efA,-,4a..,.gw,J2..,..Q,.Q..f.,,ff. .v,.-iw , 5.51 fx ,s."4,:'Nhlsf gli ..,N.xw. xg. . - -fgfj ,I 29-,QM-1. I., y ,..:. 1, -,QL .yr W ,. VQEJ4 - -. -,. Q. , . - ' V1 ,A , ,, X v Asn- 1. . ga -ws, ., .nw ' . .- -- WL, ' 1 .--4 :ag ,rw ,',.g,5f-M:-,a .' , ,ns-.1 . ..-f- If f-- mf,-,..,1'. .-4. -w-Lv ..-. .. -. .-r. .f,-:.,:.- -, -4- g' .W qu- .-Jew, -,Q .3 -V-, ..- 4-1. -7. .4 .M W- '. -- 2 -f 1 -P--' ' f- -1, .-.---'11- -t--,-1-fren,-.1 .-:-.:.r fc -'-.-eff.:--Q-A-4, f-f"--,-f1'- '1-'fnmiz--'-1-L w -'wfm-E.-M..-rf. -6, 1 f-1,--.1-4.---.. ul-, .- -,w -g, -,L-tw Nz-.---f. ,, . . MH. VW. ,, 6 g.h.f..,.,..y 4, 499. .i W, ,E ,N 7.5 , ya, ,,,,wV,y ,m,..3.?.a.,,, ,...,,W.g,is,:..1f,,,...Q,gmWZ:.-i:,g4.?,,5,., :WV..V,,gi 1,I..?J,f.3.f,,+,:?Qi,k..,az,L5:...,,,x. ,:4,..s.5b.,.,:,, Q gn. ,wg V, .gg-iw ,f,A,.Q,,.x,,,Q..,w.?.qF QOH uffv .vw gg, ' 'Y 3-f.-'Rah L.fM,J'., -HK.-'4f, x." -w.s.'c.' 1 ,jf , ,f 'Inu x -21" .H A f, 5 A . Q 'ex iv If .9 P ' , L f' X ff ' A-I f 1. 1 bun in gf ,H 4 , ,ff 'ff 1 v x 1 4 1. 'xl f 01 4, J' X -,' mf ff. H 4- 'WN HJ 4' f kr Aww 'wld' VY? ka f .S f ' f 1 A' ' ' Lx 9 , Xl W", 4 .a if" - 245,-M " af.-'52, 9 1,-.41 , " f X "2'1,2f'5' " I '21 5' ' nfs 4 ,eb J" f '. -. 1 : "f.,,,--,,':'j.3 .,,-4,-,2-,:. 1' qw .:f'9-,- 4 -, u ,' ' 2' -1,,.-. Q -' ,. -' Q -I ' ' H ' : ,. V,-, 1, , wg w 'g 34 I 1 'W "" ' - ..,- gn :-:,','1"-:- 5 1.54 , ,- ' . .. -- . ,f . 5' . ' 1--.x C'1"'?'Z""x 'X W".1" 1' eff -v 1' ' - 127 -si, 14 1-4' -' XJ- 1 A-5f'f5f'.J0S' f -A-A if-A4' .'o.1Q23Jf'f,--.M , .- , 6 .15 , A v, . ,1,' 5".At ,A .f Q1 , 'V . 'I - -5 ' -' " .. . -' ffgiff ' 9501 Q fgwiffYfi-sffffggf f my 4 , ,f .F vqrv 1 -,.--' wgmg 5, - ' - ' -315 '-'::'.32-.j'-.,.' ,v , ' -' '-7 f .4 , ., 3,5 ,,,.'fq,f. ' .7-." .,:"-fi.: 3'--f,-kc' A -f-',.Xf,,L, g"..zf. ':' -.2 :""MQ-41,-Z-1-'.1.-.1-uf '-y'1'-'5- . " fum, ' ., - - - -A f 3' ' - , -' f' wi-1.--fif'.rf'-f'ff-if?of -1 . W"-. 73" 1 - .A iiffflf,1-1Q.'?Z'3j. 'fr'i'..'i.,.,gL,'--' Iif'ffsk-Sli-3fH4i2Hfl'?-'Q-.HQilfff--.5-Zf":?f"3frff'Z'f-, .X ' T W. - 'ff :M iz VH " . '9AYp4'?i,w .Ms U Q .. ,-54.11 -3.-rf .f"','f-ft' J... f.. 5011 L 14 Q, . , .. , fx- wa. f N- N- f ' TITL'-.V - - .: M.. -..,,-xi - - . J -1 f - A --1:1 f-.-J.:-'K-16" -'R--we .-.,,.4-,1',-,xffw ..,,x,s:f. I, 5 .-'M ff--.uf-1,f,. A.. fn v -. N .,wf.,.- . H 5 4 Q , x , , I MVK .f '- ...,, ,x,:v.q6. , ., . f-a5'fb.M ff 1 f -A... .f.- .. .. -. .V -. .- . . .- -, . . , .,, . 1, -... .. - , . , .. .. , . ... . . ,. -. ,- ,- . .- . . . :,::i-L ...XZ '4-:hir-.'f - .1 '31,-.,1.,' j 5:13, .4-fm'-',f' .,"-4.,.g,1g: qexu,2v,' 'w.--I,:1'12-T12-'ff 1.55 A 92' I 1, 1-,i-"'-akin'-12, H4-ffm af ,.-.-Many .. w- j-gvsms.,-,,-is-" 11-,gi--' Nj.. . 1:5-', .,1'-1,- .1 fi ,yr 3-:gg-gg-'1 Q, -- - A f'9' H4 ' ' V 55 '-'EN-H'fair--'V.',Jl'.-i-.Mi-7fff?1.L ."3-SJ4zCf'J:-'-"'?- 'irlvful-?-.- Vw 'i id'-'22: LL'? i:.2 faif"bi-f' ,..- - W? .if ii-"-E.-EI.N?3f- " - . U f 1' of Q f -il - 29 . , k .. .., ...,,, - X ,gy , -1 .1 .pf , ,740 Lv ,.,, , . .,,.wQf. 1. .. , ,.,. AR,.Avts,..4, -6 ,mn--.-2. .,l,-,.,- .. -ww xl . f , ,. i l. ix, , W? wg? ,KV Q, AY xx Rfb MSB, if ,JJ f J! nik 1. , if x3Vy, mfxl NX Ta ff -wr-YA , f6'1f 'Q, NYQ'15Q4 Gigi .gY2g'Q4rk , Wx 33:.w,, ,ly-i If 64 V Ng gf? ,l A " f A X v f ' ' ' 1' ' KXZW ,fffzmf f,M.wf 4,,-gzfff r-My Q- A 22 ef 'ug-fm xx 4 -. '. A-'-.. .M Sf f .U ' Q . x . P Nfa X nz V 0 A mf? fi Q. 5 ' 1' Q 4 f 1 -Q .uf-f -51 Q -N . - V . A ,, . bQ:f',f5f'y.- swf. ff 'Q' 'K'- W-175' 'SCS-N?.a:nv-91?-fff:?! V f 1 -:5w'-.er,- 4 17,j.-.-.- +-.-,ni-'. -- f 1,-fa.. ij? ".. .,-x,-2---s-, , -fi. 41.-J i.f,I'lrff r-C?'1'Y"fI.xmw.-w X!2,.1.:',E,f,-A W QS ' 3.5m .-,- Aja? 1 - , Y-1,--.IG--,-4,52-SG -1-wigkif .. Rely-wwf--.f-,. ,QM " , 5. gf f:gys'x',4 X 3g5..,g1,f1 5f4S3Zi'i3?t1?.-gm'FQ-.:1gQsf:?ifp:xxTxx-5,.2g,5,. is ' :'-' IQQJF? ?j.3i?....5. .EXP .fwflgifgmvm-. .x.,5.i.6 G-if .A gg 3 Agfa? .gy Mm... -A .g-4....:g,.gi-,. ,--,-fd.-.Eklva-wg pw.. .3 -Rexx! vb . -P c--pw,-Q gf WA I v 1 gf ff vfsrxxg gfcwyny -. mf yg -wx, AQ ,.,xvfx.uY R JB! YN: 5 ,Y Q it-am .Suxz M, H4 Q' ' s i' .1 5. ' . . ,I -L f R 3 C-.-yt !, - win. '73, if- Z4 2? , f. ww' M 3 ' ' :f ig fb 1 41 1 1 ff .M f-ww . y 1, 39.5 " fix lgxgmggva vw' -W -isxiifgi-w45f .MR .A-59xQiX:z:., ,xR:g:g,, W X ,,., a Y ".f1',2,?1fL:f-NI' -.5-Y:-A'f1x'f 5'-7 gn.. wr " J.: "'fzf,e3zg ' 1'.,g-.-z2:'-'- -- --gf .spa-2: -4 -:vI'-,1-.- - - "-W' fi 2ff-1r-j-4.- 7 -ff '4 -2 1 f Q fx N3 'f M V :'7"S-' ,f 'YM' ' wr if-fi'-sv 35.153 ,vs-1 as f Q2-Mg - W qggvf N22 5 , BSQRQZQQ-fs,-wa' QA f '-"iv in -1, L -xy Y'G-yr! ' 1- 'J A WN' vw M' N X 'W' 531' 93" 9 '5'w'Y- '9 ,Mfw ,f f KN MK?-31 "-Sw., Age A455112 . A , . .,f"f'ff'5 ,, w-,f-II..-- - w mf . f .. :ax f -' N ' ' 1 .T ' 'Q' , 1" f'nf.".,C 1 p A1 '. . 4- ' ' -H' -. .- L-.-92 -im..-gm!-."x - ' 5. ff-XVQQIF-za . v.- 1'-mf ,WRX w , 2 ' ' .asa 'f . : GN ' J ...-p',f-'- - - -. '. -.Li xy- ,- x f:-'f- . - ff , -r -.xx . -f -1: --,..f .. ,J , - ' 5-' f ., 5 , . 1 , -wp Q ' -Q .--mf ,' .. 1. .. . , g.. - -an-9. , -' , 5 ,- M . M " 'N Q .X ' 'fp-1-f ye,-,,.f ww . 'K 1, .. 1.51. -L.-, .3-1,1 .4.-,-m-f-gq:- HL iff -4 ' A' uf f"'3'CfL . , - P wr- s Y-'x'X",, '- s-1 -- 'v .'fQ?+ - Q". f' -,a,U. .A-594 , f - 1 1 - nm ' 15' ,ax 25, M'-N1 'J 3.-S-1 -, Mg. -- Q 47:15 ,.. , ..,. ,. A 1 A 4l'U 'W9W2i? W .W A., M ff . ff. .1 ff A ,. .mf f., . 4137+ f. . .. .. .. - rw - . A m 2M .+-wzf --.W-'.-M. 1-Y -fswfm - 49354, - W' ..., .H-i?f?1-S?iT?3.--p:k5.' -- "-ir-:sf -'Q'-A+: . Affgfffzw-,-1Rf.-'-as-'-feb?--'-iwsfnifggepg V-YI-15-?-1X+?ff-in"T1?'3 . -1.11: 1' mfg' 15 31? J in-255935-.c-VA 4 Q N 1 Y -9. .' - cjf:',.,- . fy- 4. f ,lf K v-.rw 9 -,-Q5-A ,".w,...fg,-:.Q-:..,1.'-33...:-.3--5,-,f.A,. QA . " vc.. ff-' 4 Q.,...x,.h,.:,1 .,qwa.,:V- 5471432-w? -5.52.25-53 Qlf.','fS5-Q-:g,.1g,':,z1!.7Q?4Ah35.::C,g?x4::f?32?a' 115 , 'vs'-, -'- - JVM- , ' -fu-:--.ef.':..fa--zfxawgt-:-:..ws'-Yew - xwzlef' 'D '-. -:,-3:1 6155. ,. My -Q5 -f ,pqwiia"1-Q.-Qaagfis-yvwq.:f:f1-xqigzvkw ,mga 39: EN? f PQQWI' .:- -Q' - 4' ' Q ..-wir.-'C 'W-..:E4'a4-':.-ge? . " N qr 1 ' - . -?1..e-:-Jaw-Kfsa-1-.,sw42, 2- 4 mffv--.figw .YHA ' : f' A .X ..... ,M......m.,-.,2.-- - 4-we X -if -.MQ Ac. ,.,. X: 'f fu-25 1- ' 'AM -fx.-f-2.-'Q-2125.59 .WJ ,say j?3'i'kf1:j'ff,1i Lf' 'M ggi 4 1 ' ' Y W A' Y A Vkgfm. ' 1 AN ,QQ 1-gm-.' 'v'if-Qx-"Jim 'S F' 1-. ff- ,. fm, sY'3f' . f'- .- 1.-:-vg4,::,3g '7 In if-7.3 --Jw? .4 ,XS ,NX . .. . v . ,.:.-.. w- Six-N 'Xa NLF? '0'ff""I29.:: 4,r1lhgg:-,'-,alE+'.--g,',"'W-L1gf,.:fy 5-ff-C-, H5f.'JfI'Q1i?1YfLfj'1215.',.g,ch,!-,-.,,4.7lj?:ef'71 fwrffygj-z2P'1,mue1.-531 Vi.--5.E' VEC.,-ff,....Lqgg.h ,'ax,,g4--fig--1-.,?-fm.L4 ,- ' -.aizgfml 3-fgzafg-59 J -GS.-2'-f.-L-'a-,,1-'.eXf-' -rf.. :n,Q-.Q-v--,L ' f '. -Q ." .' " ,Jew 1 ' - .' - L A f'1'.,f gm-1 I-.A Ag- -g +55 : 4.19-:az 1-1-..f.-15,-Q-945.3-1 gf,- ifff-.::fE. '??-.S-wfe.'a' .- M2 : W 1-1255-'sw' M: - -::2ipv.a-,-flf.-Pf2'?f55'+W1: aff -1-:ec.'f 'wa-.1 -.rx-x .. -. Q9 A: 1, .4 --w. - i . - 5 4 -J-gzfzg,-1 M, fu ,-:wg..:'1x-S.,,,., L -j 'Wil-?'5'?ff3-F " 2- M . Q., me-,,ff,'I"wQ 11 f1.w-- ,Y-,WV ff -N A fp- - MLW , 1,-:'s,,f,--ff. -,-,.,..,..-5-g3..,.3,,.?f. . .4 ,, 1.15-,. 2'-'ar 15- -- .ff J ibm W .-rp vi 6953466--',,-K ..vf.w.-M -,Q A: .,J5--,,..,.- 5. . . . -. , 3-. -w-ifffff--f +46'ff:ff5 ' w - 6?-A,'..?"bk-.T T'mf'a-I . Wd- Yi Ki .'f"v6'q7"' pw.-'-1 Y ' xv- zf3,-xh:-'wi - " 5-'Q'if'lxm5'5wxflY3Kff4i59GZ5??f:X-:3'5jW'Q'555fL"ff'2'vf , 'fu A Rfb? '-?'g?m ' ew . of-FimzR?mwg..x-,?-Wjga-1-.512-:ri21x my - wie.-Qgiktfiiz' 'Hg fg Q -efgfffg-f x -" E' Q1'ifwr5g.x,q-.:gqz'v.j- -QQLQQAMQ-,-'-'-.-fab--5 , - gk guhpgv-'ig - ,V :A X . .. :, inf..-A-grk..-"" rf- ak ' .1-. ,pu--.F Z:-ij' - kkvf.-,. ' f . Us .5 r , .- 2 ,yn , .f j 57- X ' ,g. ,.1gn.,ik,q,.,. - H ' 11f4'?- . 1. jf Ji N' Y S Xi ,Z f M : A 82 b . -'Lf 'f 4 . x, M ' 'QV ' 693, W xi f. gf. K if xy, , . N , , b -, gg. 1, if -95 v- Q lx, fwigimf, 1 l ,, 1 gf? ,wifi vw F xi, 'Q 1315 , W 3,4 355 ,iz Q2 H65 J: Q rxj. ,f ff ' 5 '1 ,I .bf - V . . ' YS . M 'fn-93w,..w.w XI Q J., fu. . MIX. ,wt - : 4 ,G 3 Wan' may-'f-,g 'w:4'?jff 'ta-'NJW' pg-'jay -Q2f22W,Qy.:f -Glfi-f4'2g42f4e -- f-wgQ--'----- --.9 ---15292, X' . . MIN, ., . -2-L., N mis , Nw-w Qf. ., .4 nf ,., F H, J 1 Ax, N x , A.-. A u.. 1.5.7 v FX .1 1 -QU. 4-iziyvjrll. M1'.-?..,5,d5,- .x-6, ,, nga, 5 . . .1-. Q53-. .V ,455 555,-xp, -,k,.,v,.3.F .WXh Ux,.x,.,, 96 Q-1N,.,.!A:3:,..1G, .gg ,Q ' I . 1.3fx,.k-,.,L.?,-X Jgi- ve,-5, 4,97-,,,sq'Q,,... . 'aE.le4h.,,5,,. - J. My ,.,::::w'- .W,'.,f.'E:.A.Q,?4J.:ff::RWMN .- 'K -5155 Fw-Wim' 1- .. uw.. , KW X' :N + 2.1 ' www W ,Jimi if W ' 5 . K' Wi'3'fS'5b3'5'm'5 ' "F ' M4 "" . w . we . ,WW -.ZlQv,,.M., ,y,W,,,,,.m 5, .qw ,, ,wi ,,,qw,f L 4. Q,-iggiajyf f Q .Z - .-,.:..,,,r ,Ni .,6,h,-1555, ai,-il WEA " .- . 1 wwf- - . .-'. --wa . -V - - . --4.',,-f-1-: 4- .L -- -', ' -Q "X,-eff, ..- .- - A ,3,..,-.,1,.,,, , .- . qw 515. Y , ' ,f .N ., ,.. KUVH6' 51699-Nkvfifxv' ww' -v-'-.a.n.w- - 5-Q! . .., ,f f Q---11,5 fv ffff-,IRA . x me,-ev J- . Jn- " -f J., -2- -M. :-fs..f-is My 'ff-' - N 1 -' f 1 ' fffffw fm. ff +'1J1f-W -wr ff' ' K fvfw 4' 52'-:-"f:':'I??:4+".l-'gfi:T:5ffzfI4T'.'?.3 .f'7Yg.5'-- -Y' 5- .. N ' 'N ffif x ,-M. F ,QL 1 -:gp -551,75 '.-Ye, A V V. . - Q V Q .- , f PW' -1' -T741 .,- -ff? :..-f'i-5:91-9? Q-PE. 5 " I H-if - 2- . '7-gc. -ci.--3451 .",-7:r:i"5'--.':5?'-nb ,-1 f . " "L1F' , J X J -af-:al-A' wi '- -' f22sf1:...,,- , . "Q f 1. . - 'I , , ' v f' K 1 M 2' 1.2.-.-9 ' af . v -- -,4 v w' 9.1.1. 3-,pjglii 9 6?-. was qw'2a1 F ,,,. fa ff? U 1- ,Q . , ,, ,I 1. . Q .I yay., Q-VW.,-.Q mmf ,., '. ni- x . . ' .1 , ' -Q fain .-.-'wr 1 .g 1, .M . -. :.- ' .,-.fx , ffq:1.f,f-. 'f ' X' 2 1 -'42,-R, M 2 .WY 1 156' - " H 7 WW A A 124551 ..1 . A cf-ffivx- . ..,,. 'M wfrif-'ig.--2'-,A ,g,,1'-,K--.QT-:gg-:?J?'Ff4i.A.fK--'sa f , fx .,,,.7G.-.,, zhzfwwr, mv,,q,,,,-xg.,-f,g,f,, - 'f?5gn'T?i?Jf23:f'-X5-wifgkixfz Q-M3:TQy'4f:'?1f1f:?4f5g3f?'j-22.wp ,np ' Y -.3 555' -4 - '3'3f'-f?7A"?i2Alf5f'5?P6 T f.-JT' ".1' - - H iV5':v5- ' -'-"fl 'v'-37'---'f-3'-QLLJV5 - ?""'f'Y3fPW' f4P2-:f21.1i- 5-'bl-L'-'2.'l 31' 14-N' -,'P.V"',' ' x :U - ?'f3Q.' -1 . iw' 'l?'l27 fa we ---H HP-. af-nzawxeawffn.--,i, 521'-. yilfh-, ,Q If vw--,-.g,-lff.mw--w , f'-' ff 5115.4 , A 21:,,,..M-4 -1-. -,-xxff Mfa- , 1 X .. v , , ', -v - f, . a fsfi-.fu ' 314- f-qv, ciifxkiw-5.v,Lf'-'-f.o:-K, ,fi-pg.1VF.'-f:-Z:7yf.1"--.-.-ffffka?-SQ.A.fnf.-5-Zxafakfwxxtfki-.-i fY,' .,f--1-5394-'R-2Qsff1.r:q'3 gzwsh- .5 Qc-Lvfsifxvs4QQQ?w:wzw'fp1-!a:'iz'.gis,.e5,,-Q5-E-,wisgg 1,q1,f-3-ww -1-EXhj.'-ff'yf.'H-fzf-1..-'.'ff5ff.f:.2 -31.3.1-,Mr 'G '-14.4, ak- ,'.'-!4kM552.-..'1?5?:ep5f12,+1'G'- ,sf -4:!9'v-,eff--vi:-,4,. 1.-1.-f'1...,:,-px-if ,gl',yNg-C-. !Qf,5,, Aw, ,Afbg 0.7, ,gg,s,5ggj.,5.,,ix,. x ,V-. jf? xl .,-F7 ,. V 11: -4,-ak, 4, 'y'fRf,.,x.ifSr11,f, :.',, ..::ff 35121: 'ZI,7'.,. :1t".". .' ,': .,,,Ei' ,-.gr ',-,nga S Fl 9 A -. f f 1 'V' f if y '4 57' Ri-x f ff' gk' .u ,xg llc f lp,"-if 'M OA ,,-Fi' fx? I4 ,li-.-.wfx fx. nj M, If NY muh? M, 1. 3 x Jf , .1 Nw f 1 -1 ,ww 1-,awww ., v J f I N. rv .1 J, Q sfjfmw ' 1 f-,,qjr,.'Q,qvX"' X' Jag?-Wf, veg' P 1, 1 , fc " 4 gif 5 iw Yfeiffqf Q, M: ,wi -,kj '12 1 " 3- T", , f 5--4.-wr f L JS 'N ff 5,-3-, H f . , My .Q-1.0 Q .Jil-Q im, , ,f3w.f.?- x . ' 1 . " rf . J' f' .M ' A .f .2 wwf , x 1 K -.fsrfiffi .1 gf Miz- ff , f 7 ,, 4-Z,.,,.N A-.5313 I ', , f me f k -:LJ X-.1-fr? QR' " f4s'.5-zgvig, 3:5 ,A .3-g 4. .-.. 'f " '-,if-weft' ' M -f -Q 1-12,-'fvs .. f- , , B ,-ww..-af 1-Mssvg-'f-7: - 'M- .- x K.. ,..., , .. Ax vf5fy.,,:. , . . Any.. , .iiwixflijgan iz if ,.. ,-JH,-.,.,. 1. . .4 A .,'- , ,T L Vt-. V .5 .. . 2 , . Q. .. .. , 'Z4'ifiP?-1532-EM -1 --if if Q-,yfffvf AfffI1i131:3f?g.::- .f9m.'.fwb'. --M:ff75f- 25' E. -':"'.4'411-251-J i? '.:.i5ff':3' " f- -f-151-iw.w'-'- '.'1'i'fi..-ff. :f'l1..-Q-'z 1'-..f1,,.,:r.,1-? -vi: . .2-:lf-1-I-1.::'.r -1--is -I C- .. I if . ' 1:-i-. . ,- ' iff'-'lf-'-"+'5fQ'Jfl'filkf-ab'-Q2.'-?.'SPHV-'ig1,d.'f" - -'fffff ' , .fy ' 2 -i . . z-'Nf-fau-.f'--r',a:- :Lf X x--4-rw-,-2-1-f-gfmief an -.2-if--Qtfliw. .-'9'.p'Cwr-imf - 4i'2g'T'?'Q'1 ff:--5.26 12524,1.-2-eff-''-fair?-A'-ff'fr-fan'11429 -'f'3'1?1':gi?.--22 ?w4k-ffz214s4mlJL1-'-zfiirrf -T ' x 'W rwgiif mf-.2-if'-:2?P,2'i-21. "M ',..-f-:fy-.".5:3 ,rw MQ- , . :', b?1f-'-'5'i,q ,.'--P2"'?s--1-,."2gf'gf,:f--.1-If 'fz-'sy 'Y .5-...jg-'Z1g?:::.1,7.':Q21'4gQ,1-,5h."' H Q... Irs'-?Es13..g. . ' ' if S 4--f.. 9. -ev .,,,..L- .. ... W- U .. ,I .. . f V, Jr- -. . . . ,. ,J - .,.,,,..,, ..,. . .,. x,,, NA .., ,,, , .f 1 ,,, +, -'FF-'L-ai." 'Jw -J' -.7 -.- . . H' .. iq wfg:"i.-"1 avgw- -.55-fr'--r '-L J. ,:L -nm. ':,f:f1'w-lf,-Lfg gg-iffy -.-,f.-,5:4f-:i- if-'P-Ax ,rx-1. 'Lie:.fg....-gf' 9 n af-.-5 251- " I 'v W 5. H. f- w ' V 1 4 4 , 7- 4, Z 1 I rxqs H, i f f " fzg W .-ggvxwq 'N .A I 6 'S' Q4 .aa-'nt Q' . AM-,nf .,' iw., w- M- 'Eff' -.1.-f :TE-:mf .--f.fm.-54-syn A-:-04.5-2:,.-, f . 3.1-4 -'.-fi, -- - ,. . '-.741 .-?f-.:'-is . .331-"' '3 -,A-:g ' fhqf' -' . -4 -. , .-fa., A-21-cf :Af-,--L H .-'f f M ff.-1 ' , V. ,mm , '-.gg y.g7-g-,,- f-1 1 nag.,.2:4-'-f"':w5:a.',-f- -sm.-f5,'.-, ':.--,.,.,,':.f:'-x."' :LQ-gm, f '.'- fcewfez-f, J,-,J -. ,Q-ffgmf'-1-nw ' , . ' ':54-f mv -- .- - Sify,-, W .gmc ,g ., 4. -x,,,,..,,..,f.,,g,..Qw wg.. , ...M . 1.1.5-..f3 .PQ-,..+,1f-'QLTQQH WfQA2-wfggvyzx3.md,3..X.,E., Q . v..,.w f:,5:g,,-fgigitapq -. Q A . ...pf-A-i N:q,'A1-- -,wi -- ..-155.-,-f 1 .f ., M V 1. . .Vg .. A .- Life.-. ' .f-1 g -. 'J--.1 'f 1.10-M .f-wg .'.- .v -:T-1.-. -4- 2,212-'4 -H-,.:,,f .":'W41':- -f-'..'1s'11' ' -2.211 -'i "-ff-f':L'l-'YT -F iff' -. '.", :lf-:-5.3. ' '- .f . -- A . L V.: hi -1-L, .T-V-f-1 -, ,Wg .ww N A vw ig. ax ,,.,f,.,,.a2s...-Wt- xw N.. M-. 'Tw-V ,A WAEA. Q. ,df 9.04 ,g,5,ws-,,..- vii., W -A 4, .,,-ff-fy ya., Q. ,,,p,..,,5,,, ,x,5.,qiV.,Q,gg,,,,,,w,:g4g2,r,,,,,,,,., figwgt.. Q. .,-W ,Q,,,,,:3.,,,.24,m . ,., 'A-.-1-.gs-a...f1f,w fm-:gina 1: :mf -.f .-Qs..-,x,. --4.4-zasfri., fi-.sis :a-.gf2fgf2-?2-1.-f::m - 43 eFif-5l'a1'.197C-aai.-w .1 ,,,mfy11,.f:Q:1, we XQQ,-,x,f : --1 fry-. ,fr J.-1, 1.-'-f H,-, --me: -f-. .-.P-.ff Q-, f-. iafff ,z-M5273-1-r.-'Tff 'f.1','.-5255-'ttf uf..-,f.-ggsffyi '94 ' 944' ' 1' -' -'W '-1ffE-f-ff'fQf1 f sff3QL-3 f25,Z+5E"gf.El ,,.-fran.,-W, ,.A.-.4 A. - , -, .f-. ,Q--Q, A., -,,L.,., -.,-.5-Q.,-Q..-.-ar.. -.1 ,,.:...,1,. .-Q., ...Q ,,,,.,,1.-x g.,-.Q 55. -. fy, . .4 .x . .V Q -.-. .f .+ ,M -. -' Iva" -f--5: -M1 'v --3 :-Q-1.fVfQ4?y-Z',5ff'-1:- uff::A'za..1.f-'44 :gwyfff,wi-.34.,:,-egg-1--,yu 2 1-2-:,,'.Q,:fa3.yg,.g..g..4-.avs.fa,Q9Qv N -:gg .vw gy .. 13,-vcfx-,,,-w:,fug-1:1 '--21-1-z:f'3rf+fa-'--:.w f' ' -ff-new Wa 'f51b'I1,rY-Q':55g572f5,,'f.Qv,5,-1y,.:f.:.-rx-.gg 5.3-fra--3 '-amd-g..:-2'-,L-:J-.2-1.-:pri-263'Z-f.3:f,21ef-i-tfpsm -ff' f-9335573 rf- 5?-N2 -, 1' f C -maf'-il'v 32 .,.,xQ'7:6-ysgwizyi 24 qw e.. aff' "gg G, ,.,, .J , y.-.1-14,.,f,.-, , ,f .'..,,,,z,,,-. X Q. , H . ., '-...- 1:4 , Q. . .1 ..-f., -, ...V -. , 11 -.r -::-rw N .-,-..: - - ...LQ 1- Kb., 1-.,,. .sgfz-'61 - ' . 47' ' J af' Ig f ':5QSfi3?gaFs4Q'5i?1ili?' F? .-ffffikfi 15 -2 -1:-'64 iw? 53,55 f f- lf'.h.,.3'wg. .3g7e -xx-WS -5-'x'l3iff?'S'if1--:Q -QI -. - -2-.-5,-f1f??fffwww:f4:1f.-Qpwaf?f-- Y 'I WW-'f5Y4l'lfi1'A A- :Y - .-1.6-,-ff.,-...,. ..,,,,,M...-'-W-:.Jf-zu x .. ,....,.,..7e... ,,. , . . w. V .-.M ,N . . .. . ..f'. S , , ., , . .. . -.-.-'-fff,rem-2-,A-' ,. . S3?egf5?f,m4, MSW. Q. N.. xX.,xbf,.N.,',-fifhgkysqgp www' . .p?3,,,,,N..5Qi.,y.. ,M 2.57. .22-c"auzf'e? ' xi-5' ' "Ve XXI f fav E--iff. .- aft' 4 it-11' ' SQZQQQWE. f ,K .1 T N - e-4:1,ie-2. -.fra .2-:.f-3. ' m1:..f.ff- H 1 Lt, ,W .3 ,--4557+ - -. .,,, X M .. ff., - x, . ., .. r ,. b.b.,,.. ,,,-...Y-rg.--,, I. . . -ff ,NA . ,. ,-.4 D, xy r.p,:'?'Y--s - -1' -.'-,av v. -- --,-..-.--. txiitx- -- '..-J.-5. -Y w-- - ' - 'A if 'k55'5M?f?f?5!'f1 if?-Iain 553215-49'ff?"i'x?4 ,-1-' L" 'Tf2"i4':f :YTSi'75ff"L f '.-4g',32.-in fwwqwf' 4:1-.QL-, 'L -. -vs. X" ff: xg QQ, 1-1'.i',- ' qv- jf, 5 . J., '- mihffxz- ji-2,94 yi-1'-.gpg--'-'L P ':, 1- L7 HG' 1,5 -5 fs- wgrq.-qftfqfif 'Z-EYPM1. g' -, ,L ,X K.-4.- .K , W x f ,, J qw Y: regkgv X XX Q , V 4 .11 my ., x'v,f,?:N!:- 2'Nii.,f,.?'S'AA6-,.V. fn-sz... 4. 53 gy . 1 ,.LE1-2555-.,:5 . Yu . i -2 .- Xixsijtg F "-f1w-2E-:'s- 2,11gf',g5i-w4:'fw92 -:E W-1.-.'Q-if 2. Sc-F51-S fr,.jg- '-:'f"Wfp, ..4 :1.,,f ,M.'r-'iffrga-,Q-:esiw 1--:fi " ' 3 -23.-,ff'. .. -, 1 - S-N' 'MTN A I. .-" ' - " . QC- if-:Lf-'J 7? ,'xT'.1 -1. N: ' "Bari--A -.3 -1+-, . ev- - f -J. .L 587. ...-3. -.,1. ., wx, Qwswx. JNNQIHQQ.. ,,,..?t-9-VVW,QM1,t,f!'Sx-N.-. -1,7 ri45,,w.,,,-4,f,,.x?:x.15QYf3,'-, tl A., .,-.L .... , ra 'X'SJ":4f:-,..'1 iff? 'I1"5lr'v 'fx ' 229511-f"."?1?' f" fi - P.-Si' fs.f-'-:4.z?- if I1-. '-w,.i--.1 2 ff fffiiki-'L -dffffffs:"P-'fA'?1'f-T2 xyzgfi- .-1. Qc'-.1 -Q.: .-, .Ma-. , A 465 . . re-.:-:'19v'-':- ---.-11 'A "2 . . ' A 1 f ,, .,-f. ,fivQf2n -Q Q 35,50 J- .-: 4 11 4551?-Zim, -?25j, -- 1 rfz.5:?.f','-mg-nv x - .-wifi 3 k Q'--m'fig-'- -wwf-"-' f L"f:--x+m.-:J,k.-i12-- if f-ff s-LX gif-4:51--..f" - x-. - 3iT'J-Si" . .i ff - - fig ,Q-,gvswf ,,. A' .Mp3,0ffzgzfrpfg-Zi-N3gg,f,,gg'-.:r:Lx.-91 '.,3,.k-.,- we 4-x4z5,,:? 253522,-.f?'hr 'C-Qu ft -'24-411' ,rf 4!'qf5v'w'wgqfsg-3gj- 5 mm .'.,nf:v4v- em? f1ssgaf:fN'zf',:5f M:?FwQs:--3?4?i5gQaf'?-11552525 'A-X 53 -1'x'i'sdf1Pi'l3fQf?f"Q-fi?-Yi' Mk . rf' A L .. . .f -- - .. .A .- L f .. f . .22 . .-.- .. N rf.g?,,,hx-1zf:..., :ffe-:.-A..:-4yip1.- f -iff:--.QQ Ss:-ff"fze?vif53lg.f. --ar-nvfqswo as-fyff,n.,' if-:iq gg- Silk' '-:-'am xi "-5: , 'N , W. .. . ,.,.."X f. ,. , 'w,,N-zggbQ..g,.,.- jpg ' ' gf ' , H ' "" 4- ,f 1241112-1. -.--. Q- H. gg:-X ,- ., . . - V' --KW..-M.-,-, -,. ---M.-., .- - .f - f , .--.1,.f., f f .: . .fm f 1-,--. ..m..-1:9 -fs --f..,.-,-f-.. -W--Kz. .,, 9595- 5??ff,:1mvf' J' 'il . '-',. : 1- 1- 'M Q :f.f'L- '- 39:1 JL,-"'h"'5'-'zgli f '-. ff--FHM' , QQ, H'- x ,..,.Q.:-f -3 H ,-.Q fit- 1 ,. i. . 'fig-f 1,5 ffm, Aivfa'-.Z:Q'f:gqqn-Al. gag.-,IUQQQ -51, . ,4 1 Q h m. E ff- . - .fa w - - Hr-:a!'4P 5 57' g ' " K' G , 4 ' 55 7' " 7 Tim ! WW- f'7g5!645'737Qfllff.'?-SPN3'R'6Qff'1'1-X -,:' '. T311 '-?3f"Tf79'?55'e5'2Qf'AA'x1''A2"1573195, "9 ff' -1 R 5 .4 .- -lv. Q, 32114 ', ,i,i5,3igJ Qziifff"-,?--'21-,.15'?1iC7"'f'F 'iii-3":' ', Q' ., GK-1? '6 '4a?"'7' -' iii? if . - f z.--'Q --Q nw J' ' Jn- . 1 ug, 1 -' ' :G 1 . .,f,f.v?f" we ,gk ,x Q., yf.'wfff'-a'-f-'xiisf'--:Q--1 'bmw . ., ..j .-ff -:-5r+Q,:-ar -fx ,KVA VY -wi?-M 5 11 . -f.z-F--..-f.:2: 1-fl-f3f..:4-1-.vb 's-iffwe . 5 A- fi 22. f- .X gf' . gf 5-fffik-Q--,gif1,-ffm,-1-24:21. - -9. 2 f W me EM Q, V 4. M 'X 'WY M Wg .. ,.,,,, - . .f.,, .. 1 , .. .- .- , .W Q. .X -5: ,. , .. . . - . ?.g-rw 1-QQK ,wi W. -,,f......tf,y,-pf-3-Qigafkgawf. QNX--4 , . -1-3,.::.g ng.-1.-f ' PES,-. -' --55.5 - L' sf ,. --A-1 ,,:,f Qfu,g,,,y,, ,xg -1 .1 .M-5 - ig A ,-5, ,g -V.-ff 5359 -' ry- rm-.-my -.nfl-.sf , - -7 V-.. , --.H --3-. -K-, , xf w-we-fx:-A Q f. M. .f --.f-A -V..-fm. qu- - , . - . ,fa 1- - A r . - XI- .. Q . , . fm N., f f F21-ES' 'f ,Vx .YSEFSQXQ A ' ' - 1 '+ " -2, 'Tw' .Mem-awf'i'. -,Q ,. . . A "' Q5 --ww fn ' W W '- 1. '2 N.- 'wwgyg-,v'?q -aff 'J' 35472159 f V ,J- , 54 . 7' . ..-I'-75?-Y . cf ? f .-.1-agvg N- , .W . , . . ,515 qv-.x..,f1a-4 ,,1.zAf X- -X Q- . R -. v -H, 'u'!""-wv6- J' - .fa 'f - ' 1-rnzaf-'P f 'f 1 u-2 mi- -Fa ' Nt-xf "QQ 5 P-ww-2-1: W 1'-TV .4 5-ff .EQTWL-.1.e-.1 .--4 ,.. - I-ima f-'QQ Q51 , x Q. is '45 'V'1"'e'2z,? AY7i"7'S' .-, -5 --fbi-fK',3fXa-gQ1Q,,5,-. iL,li'312f-:Eg .H " ',11'.l" f.f'J-'- :,,,2s..- ', ' TZ... 51- .'.-f' - --+ ,,, '--'-' "2-.. 6,32-'-f,",,.'?1Q" f Jw 1 X .-1x44 ' i .-"" : '-Q - vp ai-1':Q'e1. -' 'f'?-H"-:7xffs- " 2- ' f -.mf emi -Swami gmim-2 - G--fr '-1'f-'W pffiiifxz-522.-ggsg 2 wi'- mzgisfefffsswfwfbih 's'1'QS2rf1R +'WWv .-2 " 'ff if gp ,: '-'fu " " as-xza ,nv my-Vwigv ' ,,,,'I9!v24X.L - '1 - -211' ,. !Jfv.f1':24kf ir - - X ,sqm -5 .nf-' . fir? 'few .531-gg,.-fb:,n.2M ' Qi ' ,. x - , .,-:: ,f-f'-1-,Q .-ff.,-1,-.-.. ,- '. . - .-:'f'-':- --fa:-YT- .- - - .- 1 ff.rx7fzf-GM-'-w-ww-..f,n3"b:-'HmeT"1'1fifa:-r -1--ra. .-.M T-1 6 1 145-v " - -f. - - f ff'-'f L-- --, u4l5-,Q-- - wyzelf-.f'gQj2-,gg ?1.?'xf.f' -- - 0 1 -.AA ..-, .-2?Sf.--.,-.-f.Rf,-.uf-.--'E.-.---Q ...w..,.-uf,-.ff-T-v.-,-..?'.-E.---rf ,--,1 ,k -:,g'2'm"'r25,.A4f5,17'1:-,.-3':3kp H - 44 -V N w Kas S' ' 2-42 5,5-1. wNEgg?gju., ,M -92, . -' f t Y' :XSQGAW qlggsfgig.: fviuwgigq- '..,Q-:,.: gg , Q 2, Q, --Q-A'-w A -FM ' 2"-41" va. -- , -, ., " f. L1 ' - .," 3- f .,-va-ff 4 ' ax ' " -sg. -,L-ia..-,123:-.'bf::'.1f'-fy' ,,-w. . ' . - - - W1 - ' 'f -' -b -' f.,.,i1cl-my -1:-V -f was-aa 74 -- .- Vg, Y . , V .f A rf'N' . , :. --:1vWW2'?ff? .-'Zi ff .K f X w'i'?. - 9,42 Q. , . X- - , . Q -. . .. -xi . -.. , Lf--,1J,, M- - - .A-V Qcggzg, JS .Q ,l 5? :"'jQj:1, Q, . I ,uk , 0 I 1 .A , P Y ., gg?-S 0 -5, 5'-. .ze 25' ff 'MAX ' v- AQ- X .A :ms is .QQ ,. x v .35 va , ww L X x ish , , t is A ,X N-Sk xg? K .-H X, A, 5 94 , - ,fr V -,ff .Q 1941"-?f., . :3'l "Fy f 1f'-5.f+i,'.jf,'f-i P?-Q Q: V152-gi' 4, ' 3,2'fZ3i 3gAfE,1i3g,.-Zig' yxavff ,, AW 'f ji, , 'ZA ,ggi VHS "M iff! .sf 1,3 '4'Yff'xA WZQJPJPS fc- N133 'fwn ki fy 'X ...ff :X zpwv, A? Q12 F 54 YQ? ' g V' 1, '. '14,-5'-.'-ff fl, 4,Q3gw,f,L- ' ':SiLi-.63 'g '4-EL' N Y I " Q ,g ay - x' fri'-. TS - -2'-1 ' ' ' ' T- ES:-:-..ns1:y1u1. Sjifff .. fu , f..-'L-.5 -.A .af-3' fu- +.g-.-.cf-Q-'gp f fii- T3f9,.w, 1 - N2 --. - -Az ..-.W-------3-.. -- LL -if 35,3 mg.--WM N fx-..,,f,,5.k - -X f m,.iX4xg3mi' bei, Jlyi' Ag' QQ? QQ QNX x ig -4 'QQ ' H? ,QSXAQ Nga W A-ii? Q Jig. 3 f 4 Bu- N an iffav 2 , 21115- 1 .4 gf Qs- Af Rf . L- wa gum- -2 i- it .4 4 ff 21.3.-'Q11-.-., -:fx iqeig-.pi,-ix f - 1 . N' '-,A '15, ,gg-' wr- ffifvjs- yn- 'I ,-1, .iz . .,-sf,.:..:. - - ,Q -.lx , ,- . in . 1. A ,w.,-- .5 flip EFX r 5' ' -iii' ' ,-' 'F' -15-L-ivw 0 ?'+s- "-rqvxffi-fS."",'1-'wrlfrk-.fi 'sf A-f 5 - wi 'bb ,'1 -"rc mf- 'kfflf-iw-Tvs 5. 'I'Y'1' FY?-YY, 'I 'fg - Qian Ng,f'-nfg 1 4, 'iff f.g . ,g:,-.ffzrgi-'M - A f N X AV Q, f.f:f,hS5,S,'.,m m5.C,.,i.,b: g55 .W y .,gmgt4g3,ag41.,,Mi1.ig.,QE2,,V,,Qs iur2iW.5'i? Q, , K -J 1. 45 g :H 5 c A P 'f' 4, 0 Q ' 'ki 'Ky 'hm fag-9 g .,:ff'f .A . Riff" ,wx , X P , M2 ' fl 13-,J ' ,,' M Xf ,f f , , fel, 'f 4 N '-Q2 -Y Lg" ,,9'Jf,1 yfz -uf' 'mx -" ' 4 ' wx, J- 'M N ff , 6, 9 M, if .QV M49 + N' ., , , 'f1,f'ff,, ,ffl Y ,maj 19" 4 - 51 X"-,, 5 , ', ' mf, 1 M 4' 1 Y, nf' ., AA , fx X , ,3 4 . Y 1 mv V' iz Q. nf 1. .gg .N J I..-e jpg., 'qv -11-,.V,h gym. vb 1 . x . . y 'f ':. JV " -.Q '1 ,Q 1 - -F ' 'qv 5 ?..w-fvfifv'-Max , 0 . .1 W--W---1-f - w2Wf- - - fh 'L 'YV ".0.c'3r . 1 JJ nb ??5':?'XX-'T W5 i H. vxf4",ff.'.j,, ,gk S-fy -11.5 .. v f - sf'g.'Ih5,'. , R9 mf x,-4,-if X., a-Z-g'3- ?55-.fd?Y'.'H-.V ,1 ,wiwik - . ff . Rfsggfgkifwgkgw x.-4514 . - - -Q-'-uw.i.5.U,'M'-zfvx-. H-2.--f -- Wm: Z' -' 'Zvi' . ' vi- -f awk ., -.Q A-. .. 'NF . M-'ngiffif iff .Z--fff--,f.., ? ,em .gqz,.-fginmgggx' gg 435' jfm gg, ,W ,A ' .4 A, Nw J. "f.'f,Q:--1. ',, 1-' ,F fl I h f L :W ..f,-..-..-fffcrn.-Q...-X 1H4,x-,g-'!-3.fw.gfggs-- 3 Q.. A . M 1: . ia J ,,,e-4.411-1''e,c.sfi:-45-fin!!-' . 1 -, . . xv. -. -my -Y,'-r4,,m:'s. .,.-H4 Q 1. .W - 'M Y :Q-. - D -wiv -:ff --xff,-.p:.r- fi?-'Zz'L,17'-.f--Iffwifgi-Fgqf. G,-7. 14 54- -' P .1.'f1frfQ0.'-f2'g'-1:53'wif .5 rw.-HNF? ffwqimv-4 Q .., f f3 4f15i.-,zfielwgfe - ., 6g+iq?Z'h?f3':'Qj1a:ifW:, -A V ' 5 '? 5- 'WRX X34 . H1 -:UQ i N1 fx ,yn Q M" 'zz-SWA , ff-4' ' ff, av -- Wg'-+ f1ss-fzI:5:.--'- -X'- f ,.:f:7z1f"fv-.-:F-i+?fF . ,-5 ..-, -. .U . .. "ff . -. L 4f-imap? ' -QE - 'fzazig-av-Wx.--w+.,'w 3- -1, -1-:-1-3 L' - --EQ,--n.4,y,. XSQ?-'x --.mg V " .bfxfff 1-f' ' ' W in . ,114 fl'l'1 ::Qf5fw'A'.' , 2 ,'3-m.?i':-"1-'W Q: f'.sg.g.f -as 1-9-'f 3..f51-:V A ,r F4'1iff1i:i?3ff7: '93 T' -' ".,f'f'l. f ' ' . ' , IN f' 1 V, 5 .A,1,f.A,. .. - - N-. -,-ei-w mmm W.. -- -.fx fl'-1 Q.-.f - 1 ", "7'f'2j-'VQf,H?F"v1f"1. 'N-f'fxfV1'f 5 ' '?"11"'.p"a" WL" 5f':'-WAI-I'3rIf""'4E-vCiF131"-' 1v?'l':."'in 'WI'-fn-:-.-f.'i-.7'--'mf Nw '5.5Y'fYf.1- .- fLffWffncgf.i .'-'ffsqii x ' flifg--239.7 5925222 Jifeflwfi- . 32,5 ,1, "if-fri-7'-9 -Ig.-1 x ATN. - Nl A-,-f-yu... -....k.MJui -. 9-Q-....w,,,1...........f..., xh.H.- is . ,Wm , f W M .E M455 15 X ' Ypyfw f 11 5f0'?'1 W' 35'-,x su 3:1 X L' w ws mm Z-H Sb. -W' N 'C I, A., Sl' wa Xgwfd "fy, ? --A ..-f. 4' . ' - -I-911 .- -1:---L ,G-M., i.-.Q,-f.f?ef1.,-'.f--.-'- 1.--w 'iw.v-.:M- ,gg ,436-.Q -",ff-ww,-, . x 'If--...M ff - '1p.f..-Q-Z-1.-1,4-.f' Ng:-life-y.:-.frfyym v -if ,, ., , h 3-gg vygnix2-ge.-,,j5gg.lg-15g,g.,gf55g-,-I.,--g. gg., w.- ,2,...1-A. ,--va -gf-.--I -:.-11555.21....g".-.,-gwfp,-Afj W . ff 155' 'Y N -H J H 0- ff -ffl V3""fi'i'5'F. Cf:-ft-'f.f--mfr-in--.-f-f.:?frfafiis-:44-Effie-TZ?-?f -fA',- K1-.ff-fm vw M - 4-s-ww?-2 "'?1i'X5T'5,' .,. .. .. . , ,. . , . la A , Q NV.. . as -VI., I. , U h ,A .D Vi H ...Mx ,ll ,. Q . ,N wh.. , Y., .NF ,A N -M! Ax ,UMWJKVV :hfd M.,n,K,y5.v -Amgt'gt:'r.,,,,,.,..,1,f gm, J. ,C ., . ..x.If.v, Es 'fl ,,, V .IV f-JJ X .-?J y ,, A ,4S?,g?+, .. X- , ...wi-, , f.-g,.,'y4,4ApA-413,91A -6505-. K f,,?3Q,3,,.'f451:7 -Wgf'-ff-,,-ff .1,.fH-3, fwa.,XtW3+..,q--vw--.9490 7,-.95-,.4..,f.s275-,f.5A5.,+5w9,!54f.,-mv-W,-4, Q V. -4--.. :,f,iQ,Q.. '5gQ'a,5'-,.g'4151:+.'rmgE7LQ.,4f-..'g2'iQ-giga-.Q55vi,5,Q,: Gi-8, P ,V ' , flaw-'-',?Pff2k-f'-.5125-.iYf55i,.,:f5Q24f.g'V ei,45N-.lizm -..wLSff,f,-fgafw f' f. .l 'fyfgy 5.1,-1 f. . K A .t v,:1--5.3 a A ,-J-Q ' -Y' .' pp! ,j Lf " 4 -1 '.jf-gif g?5,w.4-f .,.4:, Q11 .gn ',,-q.,,1.'-,yr " -9 .,.g41t y Y -f-.,J-,:- zxryfff- ., 'Wu iiffgg-Tw: wgfcj.-2.4.z:452Fif-'.-41,Q21-W-"J:.-:t,'-71,--.1--ff' 2S:'Qx':g.g:.-.fif.v- 1-3 fn' V 93133. .3 M ig" ' A ' Ziff.-'Q if- WHS-122 ffi'4J-'I :T-'Tilllif .-.iklff-Z4.f2f:'9.fS3..ii?-1-,viii4?-5492,5 ' ' 2112- Y" -f?T54'I-'-59-iiginii-J3:4fc?:v?Q? P ,-253,321faacfeuffffmp-af. A V w jkgzifggr-i51.y3i Ik -'S Q 41' "ff-' ZW, Hy 4f'?.,.f-.. vmew-h -A. ,zz Q: - -- nm, 'M f N.ff,'.,.f, .,giHS-'f'Tf-1.-fa!--T. -ff -Sv iff W 'W W" S 5-"'f-'T - .Q f Q2 :Q'w,:.A.ix,Mf,' '-G.:5,-,4- .g5-.v5gey.g- by ' ibn-ri..-f I '- -- 4 ,Z-F-'r -.FQ - '1. ' -,. -. -- .1 wifi H - - mia- v if ff?-f .1 'Q N Y Epi' ' 4 '15 A f h ' -fb - :gum W- -1 .-fm"-ri-4-: fm-' vi f:-XM'-MQ?--5-'fwgf Wc,b1'c,wrm '. Mm 'f Yxifh 2 iff? ,- .' f fff-faq. ZH, -A .1 'u -1 1.24-'..-WY' .. .- '57Sfff,,g'A'-':,',-i?2f,a+.'5T:'1X??7fxg'i12w.-QTEQT,- 1 ' ."'555w1' xx wit- was?f?f.3'7u.zyyni-.g,.ggfZ:4'.v - " 4-15. -Sfij. Njlx w .s1,4iKf"X7RQ"Q'-' Y.,fQ3N'I-"Y7?lQ54fvE'-ffifyfayffkv 7 "2 ' W:'5"ffff-N?-'i F4'W'h'W:f-SM 'IWW .:' I W fi-T-'Vik-.f 1'ff,,' MTf ' '35-Nv.f..1fg-ig -UW 1-TN?--wr. 27 .pg , W, ,Sf N1 'rw :gg f'-ng-:ff-.,-. gy,-v. . . ffm' 'I 1. L 47. :-,- L - 4" nh-N... w n Nm. 'ff --1 f 5- 9 'J , , - W--: -,X -.Www , , f f- wwf- . 1. fy- -'YW-'-f -1 - fm:-A f . A --W. ef ggfggbj' .ft A fj"4'.fgH4-'iwf' fP.'l"Yf4 Mg f M-..g:g,g - 5:5 i . f -g .' Hy ' H 59-1jr2f'Q gf? 416 5,355'GgV.ikjpuf.j"f4-ifgglawxjzs- QM. '?o',-.-Un AT, ' ,'. ' me-.. sypjg-1.:tm,:,4'-V' 714,135.4 -.,,g,,,' E- -Q,,, QQ 3-.W LW.,,i55MQLA. Q17 ,S , . f 'A - 4,1 - ' fi' ' ,X . 22, f Q- f ' '-,f ' " N ' , 1 -2 ' 1 A ' ' ,X " ' 'A ' f- 'Y N- 'L-Qi 15253'-rj.:fsEZfif22"5'f-,7-:g.4V,-,j- ,f-gs. , 'U-.fiifiq-N-fiwf'.'9,f'2,.aS'ig5f',M,.,.Vs ,'1,"s.T-''42-2-fm? fw fQ, gIf 1.1551-N?-'f,gN5-f--f Wi- 1 f 1 'X "- ' Q9 QA..-A ..'..",,,f3'.---:f,gy.fAQj.5.-55-.f-.I-L-uf 13552-'fxl I --'25333Q51-A-'figgiygi-Q74-:x,5 I I . yw-f-3-viii.-Esffffw-Ex"5 Rkmgii-Asfgg-k!4lff,1'-1.-ffgzfy--ffaig-4:5.zf-fi.-v'f-.wg Mgr:-Q mtfaf? 'wi-1-fx--vrzigaf'-, .- W MW- wfJfmwJ'if' 'W-Hnigfp.-.fMP1ff9w'v'-ff.1291 f195gg1-mfi6::i'X-s:.f5---gf-5.24: Bfjff--'IQ1 -fif-,I-Qgfwgggqwpisgaw,-'1,',,Q f,g26'S.fcf.-4 ' 3.25 4.,-gg4gg'f'f7Qg9z4'p-Wsfwugjofyy ff- 1wlt'1.-3,5--. 5351.3-.ffigf-fir?-f I N, W. , J, 0 ,V . .. X - -mv - .- .-, 5 H 'n'544'QJ-fgyfflkl K' 'Sf' 4 Wg? ' 1 f- X 'fi X X95 fury 5 ff? XA N Yliylqff-if pi-rs I ov --fw- -M H--FM mfgwm , 55 M .JK , 15. QQ? W, yum , 8' 'fi' A1 ,-N -px M, xx! 4' h 1, 457J"A"'1rfwBw4fxX+x gel? X Q 55" -.M XG X S54'1"' N.-k"A'!.-stfxktf ' wi-.f-iiizffwff 1. --' 1,42 wr f.. :Lg-Q. ff: fy . . wr- ,- 3121:-.-' .7 EK W.-.-- fr' rg 3545-'W'f3Zl3f".-.'3-s5E'Jd.:i?f+'i'-"-:if-i 3.-"Ei-Z4-542'.?..,-3.A?-f- 152 -f-Q", '-. T1 -.'f,,.gf .g m 'z fif-Q.iQq'fg1-ggqigfgxc'-gkE4L.X2f.fx X 3 Ex ,'f'3:i4-:1??:g-31'--'i Qi' 46 4.-,yfvlf ff? 'iii .--W lg J ,F , ,"'?. :NXT 1 "f'r.'g,m .3 ,Lxp""'3'.'5-iw, 1.55 -.,:gH.5,.f,1y- -,J - 1' jg 'j' LQ 'f.-Q... 'af .54 6-14 , i5Is'Lg.v..."- ,'-1s53f'23,'1-,:- I 9'-gi?-MX-Q ' ' JW J ff R ' 7 "3f:fi.2'cw ' 1., 2 .-51 "Rf 'YW-59. ' f '--'12 1 -Sie.--fslf'-:Qi - F N -vs-. A , '-wiv, iii .5-:-:'--fa fwqwww-vs. w g ,- - 435- -- .gn-gg ,ef .. , p v wg.: 4:-7f.f?".-wgugmx -:L AAxigwv-.-s-rg?-1-:sy2gE1'w,nga- 4. - K fN.T17W1 I Fw 1 H aff -4 J? X ' A W5 M ia'-Q,i5:WHWx?7vm?v5'ggQzfXS2,f3f X fw. lff f'F 'S ' If A F ff-3?lf,'figs:2-:?Zf,SsQ gg.. '124.jfQ?1'1:EQ2-I?-f-f,:, .filffil 1.-. .5-Qs' Q if ,.-A .' .- J'-Q -L ff,-ff-1-'Q-W ' -rewlffzv f, z11.-' ,fr'-'.'-A - P..-:.,1.-,swf-Qu u ',-xfx-ww .A ,mx..,:1. v -P-px I . A v .M-.M .A H-.. , .. 2 .-1. f.-wr.-.f-.. -PA... -Lf . .v.fY....c -.M,wf-- Mx,-, . Y: FX..-.-w.-W-,-K1...:,-..zZ2f ....:.. ,g'wXxa,pX-.- -.g!'2,-.rpg 1, x -wx ,...,f+ .-af -f . -wwe MH:-...f-Nf.,,-,wq f-.'fffw.fyv'XQ'- -Sw-iw.-,..-sgfY..,z-Xhwiq. .wfqf -1 -.1-P 8-K-'Y-"',X'Qg72-'-'A-9-1' Q - .,u,.3!.Mgyw.-.-3: .ge.fffyS""1,.f.f.Q.,.-,,3 411 , 1 kMW.j,3Jzg-ny-,.1.fp.,X34,p,'f25Q..xt.1,'gf.,'50 -,WJ-g-4. 'z,-.51 ' 1-,.'1!1,,' me Rkigfkg,-g,'.'--gg-.-'XAI ff wg-'.:w Q,rr,,gvk'1.',,. .5-,vyf . - Q.. N W - -. -- , 1 . ..,,- -P1-..::.g--. .x2.. Q-mu..-,,Q:'f--g-2,-...Q.fw,--.-..':ff,ggf:wg-,,f,.,-nw-,,.'4,QwfwY. -'cv-f'zfg,,zc,ff.x ':.-J,--5.1mm--:my 1-'--'-2-.-M 'E --'gf-, "., "' Q5f1-w.x-:w-- an -P .-:wwf-:fr-.ffvfffwaemi-:--ivqw.f,'sF+,-Z'99"?f5a- 5 - 1-S kigwffiffff. KM M-.--fy vw, Qwv?f"14f- 1'-QW'-V Q.-:-fH,f-fri-1-iw . , ., ., . . . .. , . , . vw' .3 Plum , .Nb . ,Qi QU., .5- Ax, .mtg X-XJ.X25X, xv .. fvx.. MSR, .aw .3,,,-, f . 5 ,,ff11?f,,,Vl,,x ,XixQ,.YxV.cYQ!. .J , ,hwgjk x,X.wM.1 , KAN: A kr J., 1 1, -f wffk' C' 6' dmc.. W4 4 Q : 'M fx. z 0' ffv,.,1"rW 1 6 50 x W- -K-1 -- ' M- mb W2 H ""ff-M 1 Q - --f ., .W Q fa- V U. sw-W .f Yx:Vf'k'K5ff9S'715x4-fi -Sire -f ,' , ,f QM., :liigffvf -:5- . . Q,-I -1- f x -- W,-1: Ink-frm" 1 ::.,,N1-: QxY'7e1,1-Ljj3.4 - 5 -, gr- 5-2:,,,, 3.21 V 'ff .. W1 ' ' 1: ' " Q '. .-- .' , . , . , Q ., -H W U ,gs fr .Q , ff hw Q-mx ,wq ,v ,J W ,ff 1 , f, m..-beS-fa- SQ-iz. -QQ--.-.,2w: Af- 15- QM 15:9-2-!'n:j'NfJgEf'?-41:1-fr:-WiiivfrJ'f1.'1-.-50-H'-.95g.':g3-Kimi' ..-J.. f xx . . N ff.. 1 -.K-M23 W .N.,:.-. - ., Y.-W fm.. . . T65 1 ff 1.5 A iv. 1. -.,,!f7'f.f f . WEsv...S. .-Q, Q., .... .,.A-.igixwfa ,7SW,f,..45iQX ,i . 1,f,H,m55 ,.,.j,i.,i,.'.,i.,,,,,.iG?,:..,-...:...,.Q.F,,.Q.,-qi.,...,,.. .t,,,F.,.,,MpAmg1w.-., gf- ,,, x..,n,5-Q-Qfigq.,-. ,it -gif.,-.,..4053-5,.:,,..ecw, We-,,,,j.k3.4,, Afkxmwyf. .. ,. , ,,,. , ., , M . . . .. ., V. ,. N. . . ., ,, ., ,,. gp- gs--Q Q. N-5'-' 1: .5-fi, LP '--.J-5. 3,-lj.-.f,-Q ' ', 1: Cm' Q ,A 12.5.-'.-, .74 iff'-1-'. -F1-' 'MA if -J'-f' :' N525 -..-911 :'?..f 1. " ' "-vf-'f,- - -, "-'3'?.-ff" - '- 4"-'-, 'T '-3'.,' ' L-' .U ' 'rf-1' x . .:1',,f?-.4-33. '- 1 ,, ' - VCI ,, 'L- .2.-f'2:'f :ai f' -34: "LY?5x5T'f-i -A 2:9 '-:.'f1+ff---1.2.-L-1--SW . ' A 4 s wg, 1 .1 N K. bg QXQK f -.vw w :-4 mv- -N-. I Qxq 4 ex Q ZX X F mx N 1- in X r j.-3'T'l-P5,'lf,"f1--.HA .vm Z . ,Q . X zq, K .MN wg X ...jx vx .... ,Q .x..,,, my-..f,., Ax ,, ...L.r,- ,MQ A, ..x,,,K,,-W,-. .N . ,f. X .. 4-, .vb .N .,,xg,,,. VW-.., .A , w..,qX.:,,,,1 f.,-J .,, . f J., A., ,.:.,, -MM. A Nw f .QQ Q Q M5 Q 4. Q- ' v --Q , W Q, - , W 'Nw-ff' wa. 'fig-2 ww , Vw if f M -.Mb Q, W ww- Ki-rx M 5-A - xqAQ"V4'1-?'r'4 ,- 9 'Q,Q.fQ? ',f S 1 X D ' A Q f - .. , Y , - 1 MQ- 4-. . . Nwww,:vs-,za11-.,?E'f3pw.y:.-f--.-f1'7fw.'.--1-X-.i-:4x:s::--H ls.. H - W- -'N wa- .f Thespians z i 63 Student Government Association Political Science Club '-' I i National Honor Society Novice Debate Varsity Debate German Club French Club Italian lub 71 lVled1eal Careers Club Cosmetology Club Data Processing Club S i i , , K - gf, t 3 Bicycle Club Geometry Club , W , Q' 4 ,VVVA A ' H " . ,- . , f, EQ in ,Jizz Hx -, ' 'II W ,H V. ,th , V, ., 41, ,, it ,v,J,,,., -.W .V A , I an I l A 1 B, .. , . fy .,'?::2, if .Q , w sifg , - ir., . ,,A -5 f '-,, ,V W , L 5 4' fi - v i H ' ' H f ' K .--- ,f.. , I, ,M , " 1, ,,,, Z-, '- : 'A - . 1 , , . " I , H ff ff . ww- -V. Rifle Team Future Teachers of America -nw-N., Geology Club Science Club .. 1:- -.uuga-4...,, Q 11 H.. -x , "N-c-.,,,..q,..-,.,,, ' ' "HQ Au ,W 4 ..,,. 1 3 M Nm ... , 5, li if TE Q Visual Aids Club 79 Seed Hilltopper Torch - ...pw Ski Club ns' up I A MM, 1 . X 'f .gm A Qi' Library Council H4- : '-,. ff LQ 1 i 0 f I b gy h A i , - 1: .rg ., - . i Cheerleaders A -.. 5 " 90 Color Guard MF 'P .QQ , an Twirlers Marching Club 9 Y' J s E I 3 Lancers Conductors, Club ff? Dance Band Freshman Band Y Weight-Lifting Club Varsity Club Tbespians Top row l to r Bob Wassacz Howard Salberg Lon Blake 2nd row Robin Katz Mary Ellen Wallace Janet Chiarella Beth Hiler Kathy Geyer Judy Tint Mark Morales Mike Makofsky Tom Saunders Marc Hudson Jeannie Richardson 3rd row Mary Beth Sweeney Roberta Tonjes Terry Masterson Kathy Berge Jeff Galligan Missing: Steve Larchuk Steve Takacs Rich Storey Jim Murphy Donna Arnsdorf Wes Storms Neil Kaplan Advisor: Mrs. Stephens SGA Officers: Steve Larchuk Ray Polanski Barbara Lenchitz Harriet Schwartz Ken Miller Freshmen Representatives: Mike Duffy Mike Flicker Scott Goldberg Alyce Gottesman Cindy Peel Scott Weiner Jill Young Sally Zasloff Sophomore Representatives: Kathy Chernati Kathy Cobb Doreen Gentline Nancy Heines Liz Kippax Jessica Litichevsky Lydia Price Bobbie Tonjes Junior Representatives: Sandee Dickman Jan Enterline Bridget Hennessey Audrey Jaffe Edey Manichewitz Sue Neiditch Randy Zasloff Diane DiGregorio Senior Representatives: Bill Adelson Scott Berman Bob Giannetti Larry Gottesman Art Grundfast Joann Kirwan Bob Linett Camie Posey Advisor: Mr. Guerin Political Science Club l to r Roy Schrieber Floyd Bienstock Steve Konigsberg Dave Press Dave Cohn Jeff Hauer Missing: Mary Ann Arbotti George Beatty Fred Becker George Bishop Mary Dinwiddie Betsy Dinwiddie Mike Flicker Hank Garie Bob Giannetti Art Grundfast Debbie Jones Robin Katz Joanne Kirwin Barbara Kocaj Mark Labow Bob Linnett Edey Manischewitz Steve Marder Ken Miller Mark Morales Harriet Schwartz Gary Smith Eric Sussman Mark Weimersheimer Advisor: Mrs. Stadtman National Honor Society l to r Jack Kehlenbeck Mark Borris Tom Young l i 98 i Y., . Victor Brajer Tom Saunders Floyd Bienstock Steve Zlotnick Robert Benjamin Carol Nowack Terry Sokol Lynn Flaster Kathy Geyer Harry Loeshelle Lon Blake Judy Tint Steve Krantz Ellen Freedman Chris Esposito Nancy Struble Vanessa Mueller Sue Ginsberg Bill Adelson Roy Schreiber Janet Chiarella Abby Shulman Missing: Kathleen Berge Scott Berman Irvin Bonder Louise Chevalez Leslie Dicker Ruth Farelly Bob Febos Jerry Guillorn Jeff Hauer Carol Kessler Steve Larchuk Gerry Lasso Barbara Lenchitz Donna Long Denise Maioran Debra Metz Ken Miller Edwin Manskie Ray Polanski Joe Posluszny Tom Prandato Sandra Rush Howard Salberg Bob Seidenberg Bill Staehle Steve Takacs Pat 'Nittschiebe Karen Yascavage Bruce Young Advisor: Mrs. Highet Novice Debate l to r Ronnie Ticker Jill Young Jeff Toder Josh Kratka Mitch Bram Eliot Honigfeld Phil Ziegler Missing: Ilene Kravetz Advisor: Mr. Lasso Varsity Debate l to r Jeff Hauer Harriet Schwartz Barbara Lasso Norman Lehrer Steve Honigfeld Floyd Bienstock Advisor: Mr. Lasso French Club Top row l to r Terry Crane Fran Greenberg Marcie Sass Mallory Kurtin Judy Tint Lydia Beus Sylvia Kovacs Leslie Bray Sally Zasloff Bottom row Ilene Hauer Barbara Lasso Diana Christiansen Janet Adams Advisors: Madame Stanley Mademoiselle Fleming Gennan Club l to r Diane Bach William Weber George Kovacs Sylvia Kovacs Kathy Borris David Beyth Joanne Beyth Mark Weimersheimer Karen Borris Indrek Aasmaa J aye Magda Robert Wassacz Missing: Donna Arnsdorf Marc Benkendorf Pat Brine Sue Frailey Debbie Hachenberg Nancy Heines lub Rosters Barbara Kowalski Mallory Kurtin Kim Lojes Pat Meudt Hans Roessler Jeff Giedriech Phil Ziegler Advisor: Frau Miieller Italian Club l to r Rajo Marco Ben Civenga Laura Guarducci Eleanor Merten Ann Maria Stassi Pat Stafford Debbie Mastropolo Diane DiGenna.ro Judy Kruse Missing: Karen DiRenzo Diane DiGregorio Nancy Amato Alicia DiRocco Lucy Sperrone Peter Badalati Advisor: Mr. Mossa Medical Careers Club l to r David Grill Henry Lubin George Somjen Gail O'Keefe Linda Donafrio Peggy Hunter Pat Mench Rosemary Leonard Jane Heald Ann Marie Howard Sandy Goble Missing: Mike Flicker Karen Yascavage Janeen Samuels Advisor: Mrs. Kuckley Cosmotology Club Front to back Mary Ellen Kuhlmey Joyce Reynolds Kim Friedenberger Carol Clark Debbie Sullivan Mary Clare Padovano Adrienne Lehman Mary Fox Susan Decker Bonnie Ward Mary Margaret Norman Debbie Lisenco Judy McGuire Luanne Pascazio Phylis Rea Linda Robinson Lucy Sperone Janet Salvensen Anna Maria Stussi Dawn Vanderhoof Wanda Ward Wendy Bergman Bonni-Jo Cartagena Karen Sweeney Kathleen Sweeney Advisor: Mrs. Grogan Data Processing Club Kathy Klemmeck Mike Yanor Doris Beaman Debbie Puco Nancy Samanns Vanessa Mueller Chris Ssposito Tony Yermal Marty Reedy Mike Lefsyk Linda Cotrill Matthew Bajrowsky Alice Bidgood Advisor: Mr. Coleman Bicycle Club front to back lst row Hal Robbins Mike Legman Andy Adelson Jim Kemp 2nd row David Siunarine Willie Cniz Larry Brown Andy Yellin 3rd row Mike Hennessey Roger Neiman Mary Lou Lambert 4th row Dave Ringel Sam Friedman Janet Adams Diana Christiansen Daniel Mendoza Bridget Hennessy Roberto Gonzalez Missing: Valerie Katz Beth Brandt Frank Wheatley Kevin Shore Steven Didwan George Zoll Jose Alvarez Perla Clastonnet Cathy Junkerman George Clantonnet Pat Patarca Jack Duffy Rosy Post Jim Fabrizio Randy Zasloff Linda Robinson Ralph Storey Sue Valulick Fred Plaplan Advisor: Mrs. Van Der Werf Geometry Club l to r Bonnie Hydeck Pat Crowley Roberta Bryer Phil Ziegler Charlene Somerville Jeff Tidrich Preston Greenblatt Sam Friedman Missing: Mitchel Brahm Sharon Gallagher Kathy Hutchinson Valerie Johnson Debbie Sacco Advisor: Mr. Fuerherm Rifle Team l to r Dave Post Janet Zimmer Don Unger Barry Bassoul Dan Grietzer Joe Gagliardi Scott Dickman Missing: Gary Olivo Bruce Fichter Advisor: Mr. Flatley F .T.A. Carol Beisley Donna Arnsdorf Lori Sullivan Barbara Lasso Karen Papsin Pat Wittschiebe Pat Stafford Sue Enslin Pat Lasso Judy Kruse Diane Johnson Diane Digennaro Advisor: Mrs. Davies Geology Club lst row l to r Joe Zaffero Bruce Fauher Roberto Gonzales 2nd row Betty Pultz James Kemp David Post Beth Hiler 3rd row Jeff Armus Mike Legman Hal Robbins 4th row Richard Pomper Fred Plaplan Missing: Jamma Willis Constance Farley Bob Reid Valerie Johnson Bert Johnson Advisor: Mr. Tunis Science Club Andy Adelson Debbie Ryerson David Zinnes Paul Cowan Josh Kratka David Grills Henry Lubin Mark Gorman Dave Beyth Larry Brown John Kudla.k Bob Hackenberg Larry Gottesman Advisor: Mr. Reichart Visual Aids Club Steve Takacs Tom Saunders Steve Pryor Art Grundfast Bob Lusardi Missing: Tom Young Jim Murphy Advisor: Mr. Enslee Seed Janet Adams Bonnie Baron Nancy Berge Bonni-Jo Cartagena Diane Christiansen Leslie Dicker Sandee Dickman Ellen Freedman Sue Ginsberg Francine Greenberg Rhonda Greenspan Bridget Hennessey Audrey Jaffe Karen Kretsch Mallory Kurtin Karen Levine Sue Neiditch Barbara Pasman Judy Reneger Marcie Sass Neil Simans Helen Sperry Darcia Stavsky Nancy Sugarman Sherry Tukell Maddie Zaharoff Randy Zasloff George Zoll Carol Kessler' Scott Krantz' Howard Salberg Judy Tint Advisors: Miss Carboy Mr. McCarthy Hilltopper Steven Pryor Robert Wasacz Randy Zasloff Lee Cohen Bridget Hennessey Pat Stafford Michelle Tarbell Steve Magasis Audrey Jaffe Lon Blake Celia Zucker Sandra Rush Sue Adelson George Zoll Karen Ferrera Maris Werbin Cathy Junkerman Fern Hoffer Neal Simons Ronny Tornberg Ron Potkul Bob Linett Curtis Kronish Nancy Struble Doris Beaman Floyd Bienstock Stuart Blake Steve Takacsf' Advisor: Miss Bergamini Torch Herb Rudolph Donna Long Abby Shulman' Barbara Appelbaumt' Janet Chiarella Sue Ginsberg Steve Zlotnick Dave Post Debbie Pucco Harriet Schwartz Sandee Dickman Lynn Flaster Bruce Young Bonnie Hric Nancy Struble Doris Beaman Advisors: Miss Pieper Mr. Foshay Ski Club EVERYONE!!! Advisor: Miss Waligunda A Library Council Ann Acquaviva lose Alverez Cindy Belby Bill Cleffi Frank Fonseca Marie Gonder Mark Gorman Tom Gorman Harry Loeshelle Enrique Lopez Daniel Mendoza Sue Namisluvsky Bob Nunez David Olken Art Pultz Marco Rago Linda Robinson Tom Saunlers Orin Shemin Jean Sweeney dvisor: Mr. Skutka Art Club Wendy Bergman Pat Gallagher John Nolan Sal Pennachio Karen Ferrera Bonnie Robbins Maris Werber William Weber Joanne Walker Abby Cooperman Teddi Mankin James Meyer Kim Symonds Pat Patarco Melanie Lukowski Mary Ann Bianco Cindy Belbey Janet Staffan Mark Sossen Bonnie Cartagena Advisor: Mr. Guerin Modern Dance Denise Bishop Donna Blua Karen Blua Beth Brooks Nancy Conca Debbie Comeau Susan Gasseu Cindy Hartfelder Joanne Kozman Caren Lipkin Terri Masterson Anne Molton Mark Morales Laura Paik Linda Paterson Mary Ann Potkerl Jeanne Richardson Terry Sokol Monica Weimersheimer Ellen Williams Nina Whiteside Sherry Domb Barbara Miller Deanne Landi Advisor: Miss Singer Chorus Dorothy Anacker David Becker Fred Becker Kathy Berge Lon Blake Bonnie Baron Pat Brine Carol Brock Diane Burger Loretta Chevalaz Walter Colborne Debbie Davitt Donna Davitt Diane DiGregorio Denise Dodson Pat Donnelly Linda Donofrio Nancy Donofrio Jennifer Douglas Hope Engelberg Wendy Evans Ruth Farrelly Pat Firth Helen Fox Jeff Galligan Kathy Geyer Carol Graner Cindy Hartfelder Bob Hayet Clara Heady Beth Hiler Fern Hoffer Mary Ellen Hogan Carol Hopler Linda Joy Howell Bonnie Hric Marc Hudson Enid Hutcheon Karen Johnson Valerie Johnson Cathy Junkerman Neil Kaplan Robin Katz Jo Anne Kelly James Kemp Judy Kiggins Liz Kippaz Edith Koleszar Charles Koval Judi Kruse Gail Lakatos Mary Lou Lambert Steven Larchuk Kathleen Larsson Madaline Latrecchia Rosemary Leonard Donna Lindsley Judy Lipkin Wendy Lipkin Debra Lisenco Jessica Litichevsky Sue Lorenzo Michael Makofsky Teddi Mankin Linda Mangano Terry Masterson Kathryn McEniry Karen Merchant Pat Meudt Dorothy Meyer Linda Michalizysen Mark Morales Wayne Morales Debra Naley Pat Patarca Cinda Patterson Jeri Pearl Carmel Posie Lydia Price Cinda Rath Judy Renegar Jean Richardson Nancy Rosen Debbie Sacco Cindy Sachase Wendy Sanagorski Diane Schmuhl Susan Sebastian Anne Sherwood Suzette Simard Theresa Slockbower Laura Smith Debbie Smedberg Robin Sonin Ralph Storey Richard Storey Wesley Storms Donna Strassman Nancy Struble Lorri Sullivan Mary Beth Sweeney Stephen Tackacs Kathy Tann Michelle Tarbell Nancy Tarr Ann Theodoseau Judy Tint Bobbie Tonges Mary Ellen Wallace Peter Vallario Robert Wasacz Marsha Weigner Carol Weiss Donna Weissflog Al Wood Anna Maria Zeiler Linda Zolotrow Steve Zolotrow Bonnie Geyer Tim Reuter Howard Salberg Pat Gallagher Karen McEniry Vicki Beader Marika Klesniak Cheryl Sparone Cheryl Cleffi Eric Redmond Barbara Chiarella Mary Margaret Norman Advisor: Mr. Baker Cheerleaders Cheryl Cleffi Judy Kiggins Cindy Rath Lindy Wassmer Debbie Cleffi Kathy McCarthy Carol Nowack April Bowman Nancy Pascazio Sharon Gallagher Advisor: Miss Mason Color Guard Donna Pryzbzewski Mary Ellen Wallace Patti Firth Linda Howell Edith Kolezar Mary Lou Lambert Donna Lindsley Alicia Pirrocco Sylvia Kovacs Patty Brine Eleanor Merten Terry Crane Advisor: Mr. Quam Twirlers Michelle Mangano Tina Hooper Donna Long Barbara Gasser Roberta Socha Diane Burger Peggy Hunter Advisor: Miss Malvano Marching Band Karen Teates Debbie Sanders Cindy Mattero Vicki Beader Kevin Unrath Leonard Freilich Beth Hiler Michelle Santucci Robert Miceli Ellen Steer Steve Zlotnick Jim Kelly Hymer Smith Terrance Shupe Kevin Byrnes David Kirby Robert Florek Glenn Davis Richard Storey Gary Randolph Paul Montney Victor Richie Linda Richards Mike Tennaro Ron Wahlers Mark McCauley Pete Vallario Monica Stein Chris Peterson Jill Young Nancy Hunter Roger Jones Gregory Connors David Kuizenga Beth Brandt Wes Storms Pam Hooper James Kemp Diane Schmuhl Suzanne Lorenzo Louis Porzilli Marsha Weigner Wendy Evans Eva Carlson Stacy Bryant Deborah Hopler Tom Florek Hans Roessler Terrance Hill Larry Higgs Martin Reedy Mike Makofsky Tom Smith Debbie Smith Debbie Metz Arnold Toscano Karen McEniry Cathy Sopolosky Stephany Suto Bonnie Greyer Anne Sherwood Kathy Geyer Debra Naley Paul McGinley Kathy McEniry Cindy Hayden Karen Vaughan Linda Donofrio Advisor: Mr. Quam Lancers Monica Stein Donna Long Bonnie Geyer Janet Hathaway Donna Whitmore Kathy McEniry Debbie Naley Diane Schmuhl Karen McEniry Karen Teates Debbie Metz Michelle Santucci Linda Richards Mary Lou Lambert Kim Loyes Marsha Weigner Beth Hiler Mark Dubar Mike Makofsky Kathy Geyer Mike Tennaro Paul McGinly Martin Reedy Tom Butts Beth Brandt Carol Weiss Pam Hooper Victor Richie Wes Storms Richard Storey Roger Jones Gary Randolph Glenn Davis Sam Friedman Tom Florek Hans Roessler Mike Byre Jim Kelly Bob Florek Tim Rueter Steve Zlotnick Pete Crawford Kevin Unrath Vicki Beader Anne Sherwood Dave Kirby Karen Vaughan Cindy Hayden Advisor: Mr. Quam Conductors' Club Bottom row l to r Patti Firth Mike Tennaro Paul McGinley Karen Teates Diane Schmuhl Michelle Santucci ' 2nd row Debbie Hackenburg Mark McCauley Roger Jones Mike Burns 3rd row Debbie Sanders Linda Richards Tom Florek Marty Reedy Glenn Davis Jim Kelly Missing: Karen McEniry Kathy McEniry Marsha Weigner Gary Randolph Bob Florek Monica Stein Donna Long Advisor: Mr. Quam Dance Band Bottom row l to r Paul McGinley Tom Butts Mike Tennaro Donna Long Monica Stein Martin Reedy 2nd row Hans Roessler Bob Florek 3rd row Glenn Davis Gary Randolph Roger Jones Richard Storey 4th row Mike Makofsky Jim Kelly Steve Zlotnick Missing: Tom Florek Mike Byrne Chris Peterson Stacey Bryant Paul Bebie Advisor: Mr. Quam Freshmen Band Paul Begbie Stacey Bryant Kevin Byrnes Eva Carlson Scott Cartagena Greg Connors Leonard Freilich Suzanne Lorenzo Cindy Mattero Brian Medvidick Bob Miceli Chris Peterson Lou Porzilli Phyllis Rea John Riccio Terry Shupe Ellen Steer Stefany Suto Arnold Toscano Debra Hackenburgh Cindy Hayden Terry Hill Deborah Hopler Jim Kemp Dave Kuizenga Kim Loyes Pete Vallario Ronald Werner Jill Young Orin Shemin Advisor: Mr. Quam Knights Beth Brandt Chris Brozuski Mark Dubar Patti Firth Bob Firth Larry Triggs Beth Hiler Pam Hooper Nancy Hunter Karen Jolmson Jim Kelly Dave Kirby Mary Lou Lambert Jim Magistro Mark McCauley Paul McGindly Debbie Metz Paul Montney Debbie Naley Lydia Price Victor Richie Debra Sanders Suzette Simard Richard Storey Karen Vaughan Ron Wattlers Wanda Ward Marsha Weigner Donna Long Mike Byrne Lon Sherwood Vicky Beader Thomas Butts Peter Crawford Glenn Davis Robert Florek Sam Friedman Bonnie Geyer Kathy Geyer Janet Hathaway Roger Jones Mike Makofsky Karen McEniry Kathy McEniry Alicia Pirrocco Gary Randolph Wendy Rath Martin Reedy Linda Richards Hans Roessler Tim Rueter Michelle Santucci Diane Schmuhl Bob Seidenberg Anne Sherwood Harvey Smith Monica Stein Wes Storms Karen Teates Kevin Unrath Mike Tennaro Carol Weiss Donna Whitmore Steve Zlotnick Paul Begbie Stacey Bryant Kevin Byrnes Eva Carlson Scott Cartegena Greg Connors Leonard Freilich Suzanne Lorenzo Cindy Mattero Brian Medvidek Bob Miceli Chris Peterson Lou Porzilli Phyllis Rea John Riccio Terry Shupe Ellen Steer Stephany Suto Arnold Toscano Debra Hackenburg Cindy Hayden Terry Hill Deborah Hopler Jim Kemp David Kuizenga Kim Loges Pete Vallario Ronald Werner Jill Young Orin Shemin Advisor: Mr. Quam Weight Lifting Club John McGinley Bo Junkermeier Joe Bartek J ack Dineen Gary Smith Harry Burns John Guagemi Scott Trevorrow Dave Budd Bob Lowe Greg Poskitt Bob Valentine Paul Kocaj Roger Gouthier John Walker John Walken Andy Vernichek Kevin Derk Bob Cole Wayne Dunn J'ohn Sullivan Josh Touby Advisor: Mr. Urwin Varsity club lst row l to r Ed Stazcak Roy Schreiber Kevin Glosser Steve Meiseles Mark Mindlin Roger Neiman 2nd row Bob Benjamin Bob Seidenberg Bill Cleffi Vic Brajer Bill Adelson Steve Krantz Irvin Bonder 3rd row Mark Borris Jerry Defilippo Rich Bateson Jerry Guillorn Paul Saunders 4th row Joe Oshinsky George Gass Greg Dyson John Craven Arnie Pelka Bob Nunez Frank Fonesca Bob Lusardi Top row Stan Brajer Gary Secaulus Rich Bernardi Advisor: Mr. Fox fm , .,. . X, .W X. .:CfV , W L ,... .V.w,- WV, I. Z. L , ,, K., , V, .... , .V ,V .. H , ,C H Q, I bp? AW, ff VV., M ,.e,orllL.Qx '-:ms ' X wp. .-.Vi 4. -Q Q' - Q. aff-' '-H-'s V ' - -H '- . " L 'Mg Q31 -V., A -S,::-:QW - ,- '- ,d '.1 u9 'K" uf- VV? Qwfx? QV. .J-321 V if-.'-v5f,frfQV1i2-itil V-'ll'-SRV-Q -WW --1-Sir 'lie fu- V V N-' W... VI- - L . 1' 'va' -mime 'wwf M3-gf-VI: 4'Q?i?Z - 'Pf.u. -fm Af - aff'-'iiiiivw--1 VV-3-.V..xg?r.1.vVV. V-Sw-iyf-,V--fgef'1V'+-' 1-EQ Rf' 931, 'N V YMVV..- 4 '-- . - V - I -54 QV ' " '1-We-fe' 'QP "V ' FT' 71 "4,'+zz:f1 asf--4-fV1V'?,f1,,'5Q-fi V52-'ff A.-' N 'V -ai.. N-Q". mf-sf X TW' 'iff . . VT V- - 143537559 . . 5 . g g, . 'f"Z,'.':l'3Sfff " fi J Nq35..,,- i..4a6eZ,f25T'4:f53iff'55-ifZf5?Sv?S'Q2w:-. - -V-,1:ffz?EE'W gf ' ..w .VsVg. w , .M XZQQQ sp. W, ,ZV -A Au , ., ,wp ,., wg, -sm f ' V, V w , -V. " ,,yf?f'.fg, WV-55f,,gg.Qwf5,V,,, pggv ,. - . . - - , . , .- '+V-f 3- -. X-of-. ',, .V .ri 'In k W N. . JS 7, -.-. vim- Q. . gm .Vs Ad. gg 1 ,5-L ,fp.1:wg:,,V,fg3V.fV. +.,5q,-.Am-,... XV M1 ff 2 - - ml :Nw-QNX--Qi' .V , -,W 123f'fSw.!b ' . "ff : - ff . : 'V-- 1 V. V1-ff? wx-V -' + .. at-ff '-1?Mff'.-' X-' 'HVff'fv?Q?3fZ:'?fZ?5:g-'5,vV.,'-Q'f'V- 5539 M - " " -QE'-M! " V-Qigi'- :f'r 2 ' --' :.1'W? 1'w.'lE4W'Mi-,wfg'1i'3,ff-,Vg-553 ' 553 , . 1 . xx-S - ' 4-., 'VW Y ' "w i . fwakw- -w---5 .-.1--VW.-.'7'y ff' A- V. ff: riv' wr-44-sv-1 - 'A 'V S QKE1 . :5?.135,9."'7'V' V ,4"w.N,i'-g,J'i54'-V?" ' - '1' 'NRA '-...'QK ,E QM, ,. A' 4358? 'X gxayvgxgggggx x ' ' ' , cf 5" ,isdn -V-V:-.xgizgiyai 1 . 'H 'MQ 4-,r in V , f 0 A .f.-W, 5 gm ,,.::,:.L,xi .. Ai Jg 8623? F 4' 5 xq'5,1,'hVgi, -" we ' -.dr 'WLS K WG? wb 494523 'V' Q5 Www 'S V V V V --, ' :b . "V .- X ,E J " 'V' ' . -v Y ' E '. '-I' ' ' .59 X. c. W" ' X T h y ? - i.- 'H x ' fx " ' "H . JAC? "fl 't"' - xrvj' A w ' V' " V SU" ' -- .+.Vw',a1!'-if , 3sw ' siQ-gg.-f wg V xfww-,-SCS f'v2afQfwgxV V V'.wzVEkggff-- '--H 1. Qi- ' ' " if-1 --af. 'A + Aff? -' fk2Vf'f1- P:-, W4 HW ,Vg VV,.V V -, 1 f . VV, V. '. JV - V V V , A - ' V -'A' .f 2' V M ' ' f f ' V - .T V - Va. , ' w S,'mV.,sf ' 'wwxw 5---ze,.g .,,.uV. . X V wi.. +V Ve' -.,. V ,Q.,W.4'ff'-Kg., V 'Q " -. ' -.". .V -'RX V. X-xw-fix .p w x "' -. ' .fy Jxse- by .- -3- -, X. W A 1 .MY-" - - --'52 V1 avg., -Ms .ff- ' V ,V-lvfgif-X -fy -- , My HV-1. NW! V -, '- - . 5... . V 1.322 -- -S N-V -.P X'-U . -. -V . . V - 6 -V - 4 mf 0- -2 2.4-Y -X -.Vw .. V ., -,...'f. ag. A lQf,,..eg,,f.bQ .Ak ? .,5Q N - L-in S I, M, ...X . aa. . , -M A 53 7- ,f,g.,g, 1 ff pg. 05655, U ,g, M , . ---' -. -. -- . - 1 --- V,V..:-2 -N V . V Vg R .f - V. ' - - V w -' - V-5 V. V-.'. f', " .1-' - V," " .". X- ' .e " 'A '. N. V '.,-HV .. f- . '- - f . 5" H --T V A- P- - V. 1' K-V 4 QV f'.1"'1- -VV-11. 4 W' ., :Wi-"1 A' Vis- -fJ2f4?' WV" fr- .ws A ff, V+ 2 M- 1. -V V--+ ' -VA, ' ,'S, wmw-f 41.11-- Vw V-.V-V?'Vs-:"- . -'W' fm -V Sf- - -f' , .V-' - v -f- 4- . A- V' Q V -Q V -2 -:Vw -.1 V- - ifwgf--MHxfQi5'x,V - .- 'W - -'Vw V Y. 4: - V V- f V. Vu- V- Q 1 'A V..f,Vwf.4,Vf, V VL. AMW- - wi' u m. -we QU- ,, -A . . 55. Me,-.M ,.. fwqp w w , V , ,xv V O., . v.,ax.- . -gx--,Nm .f- M .mm-, , - 1 v .. ' 245491 1 ' fr' ' f. -' MW. . 51,5 -'- em Vi . -' ' V .- - ' f - V- . , . . . -rifk: f f -VV- ez? -1 5 -M524 --441.1 4- sw A 'Tv -f' -1 ff' f-V::-ff 'ibn 1 f WYX0Z?f,'yff'-5. ,MW V ' V V V 'W ,QQ-gm' 'AV ,A I 'VJ V' 4.-Qui?-'Q,,V ,,.-1 . A ' V V.--by 1- .S A-f ' . -'gee ff, V.Q,f1h. V nk V-. ' Q--V-,QSV ...f .,-c4'yf-Va-'f".x.- -515,1 ,x., +1-V - L , 1:15.-'V5 f'aU'W - ...V wg , - f,,,',,1a- af . - m ise. ,, - V -f9V .- - f " . - ' qw - Vx-'-1.7 . nf wr .1525 VIA Q.: nv" ' 1-V- ,V . V fa' .,-1,-2. -ff'-1' ' Y - 'f " .f V -+',, 1 - Q--v ' 'z'..M-ev-"wg -" r , V7 ,--v- f,:' 51- - ".- - V' JK' HW-XV -5.51 , . 1 , " V V 'V W ' g-V A' n . -.1 -1 - .1-A 4. XQL V - ww -g.,-ff -V . - + . A an .. 'V .. .-A-V..f-4-':,'X-.L--..,.--fm,-,Q - -3-gf J 'ef -W IZ 53915 5 1 - 17 J, w, VT' .-K A fvlvfhir - VX A Rbibf- - m f .. 5143.355-jrig'Yi - X927 Q, .11 :rr , J --, -. P '-9 V d wgw,-..,::,-Vw ..-.-:.,U-'-5f.x,-pf.-.fn-rr 'f-n,.-'7",-.:.,f.ff A.-',,-,ff-Q'fTgy:1' Vre' 1 N, Q4-,Xu -' . .- . :EW S2 , -91- - QV,5'aV., -SN? ' ' 'WfVV'- -- fr V. my P-1Vv2VQsfQ1V.-. -1 Fw1951151wffw-rv-faLWif2f4a2'fl'- .1 V."-A , .ff - . 11"-'-54QgJf'fW-,1"g8 w -3- . - - .fs,w. , -. -V a , ,,:-., . .':- - gg? --fi Q " V,.agQw2g -ff.-.VV-gg: Vg,-5: 1wgV,.'-.QV:,ia-Quw.z-:w5ggV3gm.-,V!Vg-- 'Ya N . ' . ::-'---- f -V " -7' '. V' - -V' " ' 'J ., I V ' J. V .' ' . - - ,. ' . V .r 2,4 "1 ' -P. '. ' :.-V . Q.-J".i+-Af .. 4-V-V.V-PM " - '-1mf',.r1V-.-'15 ' V 7f,' . f,g'-'J:14fw!'K!-?'+- -:fM?.'4,.?v,--V -14-' 19 -' QM git . 'W35"1kf5?g'vty'f'V , V". -if-2 6' ' f f -"5?'aM 'sffizwt - 573- 2' - H Q F 1-' 6+--.'+-JZ "A 7w!'f5vfH2i-?f'7f":fZ-5xf4:2PZ-'-ff'"BRN-rViVva.s'z!2?3f'as-.ALIENP545-1':iV-fc-,-fri ff-,v?7'fx cV-3212-1+ --Q'fV-Vu-:Ww.r+''ffibff-"1i,5.-I-15054-fffff'V ,. V, v'J4i,'i1?'ui'? n 45: , , .,,,...: 1 SQ? 1, 'Vg' V ,, A . Van--1'-S-W .VN 1- 2-. 5? if Q" A 't-'mf 5'??-W-1 0 , V M ak 4-'-?p V- 1 V, fs, ,f?fi2Zi1'f f- ,'2 W 4 4. f 7 ' ' -' J , N25'f 'V A- it - 75 V .'rV1.:.a:-A VV"5-??fV"s 1 ,- J-,V 4 U. , . . 1 V. ' '-.1 y'n V. +- -V gVV. . 1 , I A X.-'Za-7Y:-Vd L .fy 4. R f'?'!ff:N' ,'u!"w -'-fa' uf A AV Q X ,s l 5,1 15 Q- Q 5 s if .K v Q 'X 'V A N 'V ' in ' 4 '15 V' . ?- f-A 1--...Vms.V.-'JN-3-':0V'A-1-'-'-F37-L'V f-il,-"2,rVi1-636 gi J , 'QL , ,, ,. , ,. . , , , ,. .,. . ,,., 5.-..V-,-.-.7Lf..f.,.,V,.:M-9 -,Ma-Q-fV4-:VMweVpV-,M-V-nf:-V--.-xffwix1-WQLV,-Qgff.-XV-As:-. ..V' V, . . 5 v ,V Q , . .. f' V e A ww - - .. .V . A - -.Vsf:r1'Kz,mfrQ13-i11ffs'f..",-f'-,.QV .Ya--Faiiiwfsmk v i ew -' --,M ? :g -'S' we f -W AV. ' " . F-'mem V15 -w wf Ve- 2-Q-S " .fp 'f V -V Vw -v ,Vg V . " " 52- rw V, wt 4:22-I2 21-I-'P-' 'L-.f'.:2-Vw:,-'.,if,-'--4:1-we-'m V-XM,,Qif,-':J!s1f??Jw.'fi.19ia.ri f4.0:A,?ii!1B"V-4-.,,''--,i" , A-J,-.frm W ' 4-'fa -'Q'-QE-fx. A 'sk ' X ,- - ' -. . X f .Nxt - 'N 'H - ,,, K . .ag,:,.-W.-,x 1- ,4 J ,V V A '---V:-. .-':,1J:fs :'1z,l:,t.fv--'Vw1!.','-1'n-V-'r"n.,sA7-.-1'1'4.f fm! .mn:V--.H"'.-.nz-'V126-,-.,w-vaf-5g'a-i- f5"fi.""5'f-Fffwft -Vvfv--M'C'.'5-fH'.?'L'1 .-' . V- 'I . . .- ' 4 V. f -41 way -' 'M ' -. .V f - -:Q-3, v., -qngP., xg '- wr sgnvf' -iq-gV.?fg-'f'.'e . q w . T -.1 113-..f.al--Wftff'-f-1 '-A',"'17g"y5'1?3'-tjffv' -7 -W2tp:w."3..fy15f5'.L-fr:5112vvV--.'q94f.-2.f.wfy51v-f'P31V.- '-V-y'1?u'r2'.2'Gf-"V-Cfwg.'22f'f P3215 .Ffh ' as .. -1. Y E N 9'Y'QV'4- ..' V -' , NJ- N: --.mu , -YR- . V Q- .rm V . . P, gg: " -'M '-1 Q- 'i w -'- : -ffl-,...f.----,-V'feesV-IH---iff-QW?-f1.,,z':4f-.'?"awJfo'Eff-Iifffs'-'--'x:V Q'1-H-1--2Vf-2--2-14-+16-+1-'ffwrfs -fV511w?M1if25' 1-3Y.aE1,Mi'v.yS -VZ!-rf 3 V - .5 4-53 gqmtv , , W V. V.,,:wg-M ..,1 ,s N, I qt V .Ay . 'vmnx V, . ff... ,gg39.53.,':5,135-qVQf,f,y!pw,f-b,-.:.4,.-UR-'-,1:,.V.-Lf,f,Vy:.n- s.f.Va.Jn,za-nf:ifu',:,VVV.z?w,-fg-sf-x39E'2i!:f.M-n'fVe,,EX1Hfggggasz-1LV?,,5:.., f V.-A3-an-:Q-I-gym ,ff ' ' " . ig' '.V.1f'.,--ri- fdgxwfr -gf7if'f'wV wi.. 4 -pn , V X uh. wi f- ,- lv my Ja Via,-' 'eu1-634--f..--2.VVm1-.'LL,-.5py3'i..'g-2 'fa ,---sw,f4Vg1vJ:,f7h:.gm-1-if-55421-21 - f " 1i4-.--mfg cf- V-fgwvf:-q.xfgf,V-wxfw 3411,-L-A1 -,--W V,g:myqg?,ij'MfQ',sbfV1'-y'4,,?4f .,',z.- fl... " u-. K "5 -42-'9,,-A".-4w'. A-f'V"y .f ' f'-f '- "H 'Q wV 1 'v:7H.-- Af:-QV '- " -N fr.-nw'f1V'ff-11-fgewzkmm--fYziQ,f".C-"Vs-'3.'.w.-vi..-V:--1-1':fv:V-M.:-,A15-QV -f-r9iavMYf's-2WV,4mV-'L'-'.Yv37!.VP'pai -V-4 je-1:4-.ff.f1w!..eQ'VL"--'94-f,k1'f'9b- - v V --W . Q,--,V 1- yk f- V:-.V..vQl ff. Xwxff - V . .nv 'V -3 - . l' ,. . 4- - -Ar . .nf u--r3V,--y..a-fwfq---nr -se-V ,. --i.':AV.xl.M-.Vv.m-4-,u.V.a4z.--'z-V4'w-nl-Q kffw .- 1, ,---rV-41-we-1,'.-Va,-4' avlwp ' yn.-' fmqy! 'L'w,,yg5.1FfA.eifiV fs--+ . .fdxyy X Ny . ..ska gV:1.tV.- ' .24 V. Q, E. ' gf. , 1 V ..-4, V X , . V Vrm, "A1i- ..V, w,T,"Ha-V' --.x-mf' :gs-rA1'w:.Q' iff:'-1'wV"-gy-'-:w-.-,5,-Va'--:Ve.wm-'.V-.::f.- Vmz.-Vawzsf -"NJ -W ma., 35-wif-N-33?-ff-2q'1,ff.-'ew 4'5?VS.0ff,.Vo"57.zw inf-ffwu,-fda' -'-me--. .. -.,.,- MiA5e.7,V 5-,,, ,jQ,?,7g3ff15'R. W, , 4, 1, 5, ,, f- , W V , A mm JW: :udfv . f41.':m,.mG'-WV .sm:,.:V:vmv-ay,-eVgg9:m'V'-.17,,..2,VV.y.-'-'zAy?.yy12f.q.QffMrwg,-fac-'rywaw-,9f0,5:,,Vfef4,,,f-,gqga333451.-ra .V--:Vgf-I-.qpgfm--Q4-'guy. in :WN . - ' x.- .V .- V X. . , . .,-. V . - ..-.V-V: . V A - - X ' :Nh . mm- ng. 4. -.c -,',-- QV.-ui-UV"---5-..1:,'3f, 1-'g --y ev'.'.-:2"J.1--zyhvi, fm-..V,. f--.www-'f--V":' 'W"'FV'f.:vff6-vi-1.1 MAY.,-Nu.-g,Vs:,Qv,.1-diff, '-K-.-'A' me K'1fh53'V-V-.,q,!-7 V .KVM , A . i V.,V'V,Vi.--e w '9 1,-1' " 'X-Wrxg, N-V -ai M - ,J-565' 'G ,ASV V - VV. M. .-Qxrfy,-Ylnf.-'V0?'a,,, gl.-Q-ff -,'Vm1..+muV14V,1V.4 .n-i!:V05r-w,-,f-:ms-.za-mf.-V7-,ah .LM-Vw-.V V1-.9Q,2,.v-zVa:--.aqqmwV-V:1VVVf,V,4..----myxy-Qmxffgffffu 4,V,vLV'.4-2422 V.--.fP.1-f,n'-'ymggtfy V 74 .ffl MZ' P' Fw- f ' - V V V 'f - . - 1 " 'mm - wg . 3- 5,-VW,--r-24V 35.3.4-4'V-m.,:3-fmi'-Vw'34-.iw 'Hifxfmgffla'-L',fN1-'T-:Jami,-fry-'.f-.V-'JM:-rvw-'.if:+'.-'wffhwffif-'w'-"'g'vLz?S -'.'fs2wV5:'WfVw-"Ja,42fwa3fJQ,Y-NixQ-54-L'-Wkg 1.2 - :Vi 0- vb- .V 7 . -.af - g-QV 1 1V , " .f . hw . ws, W'Js1,'f- 1 .VY tm: -mf -V.-mr, J:V.',- 1"-5-.1 --fs17Y,,,-I'...- '.ftz'f1V9:--..,,Vvw-.124 '-4-A1-tw'-.aJ..-,.fAVv.,-,-Wf,y'-V,-fd.-122'VVuAf..-.vw-gh,Aa.,.-.f'V..V.Vq-.wryV-A.:-.-A-A , mb-nv,-wrv. 2--u,!xQx.f5,45Sf 3, - S.- . 'V bw ww - Vw 'V 13-:Q :. 'f WK ' .V-:,. .Q--,-'+:V-.Y- ' -.-R-Vmfwvf 'L f--i-e,--1,zg.u3,QGv'f'-W,ua'f7ig?w'V:.M- -F-rw--.cmwz-V-fV.'-V1.V,vvv-,-.'1ia1M5g,?Vf-.Va-'V-f-f-:fr-f--'V-f....V-5-.Vwef-'2:::.Vr'Vf,-464+ "4'fx4r:ffXmYewL.g:ivy-.'-1-'.'V-ge,-fv.a5g'wa-.s1ff:S2vAxA ,fxryf-V YV - V 3-VV V --Mba?-.y w-V. wg' -aww-f Mi.-V ff-wwf-qw -my-. - -1.1.-f MV.,-V-V.'f.-. V..--un--,::.V --'ww-:V 4VVf'e.-V-'V-4,-V-Vw we-V.-.-. V-.fmftfwf'Y'-'uwVM::iff-.-my-1-.cVfV,. g--.,,--:ew-.51-ff fs- W-fre www A--Q---ere,-N fm V.-iw . ff ' .1 V- ff -Wie-'P "V--P13 "HF-"' V M A -191-: fig? fm "EW JE 'V'QW-f'W-2521-35:':v.-zifw''-22+-rifixm-U.-1. 3155! 'G-vf4Y:i:':,f.f-'f"? '-VuRf!-'V-2--VV:-f,+'::f,fE'5 KE?-3-',P'1::-W-z'-2-:'QW-0' Vfw-eV-:+"x+1-si!-MQ?'?'fL'?Hn'1fFEGifz1f4"'E'bP'.. '- r- v.- ' - .. Vw-5 -1 4. 2 -'VM 5 Q05 . . .V Q-' ,Mp i V 1 , . ,fqii - 1-'-A V...-r ,, -.ew 'gf.g2'g3-VkQj':5.fV:r'Z+5f1i13.Ei"'f.fy-wlfipigff-gqV-?k.:Q?ZEVkffg-isV-Qvfixfi- 13sui92"?3f-.-'N .-'"5f25gVs,if-f4+g'Y-Avg-T'mix?2 VM- Vn .32-.4::!x.5-5-:PV Y V'- 1 Y- -ff. qe?kXZL4f ' . -2:1 "gf ibwffa--. e:-5 -Y4:.,g',f55vg53 .aQt7:.i,, rgws:-1.s7n3.ma.Vx'f::,-.1---,511--.ia.naw.-fy:-sf.-A1.5c-z..,?:s-nq.'..-..V.-P:.n,,:- -V.--w,qu-f.V-g'.V:-1V:-Q.-iqe.V-vvlv ,ggfi-2ebQE"f'1:fw--'+'1-V?i'zt-.1-Y.1- -.',-,f-x.'- -- '-. ' Sfmt-am-s el- ' ' -'-Wfxwkgiiw' -' ,- 6 - ' -VB QW-' -QV.-,'.1.Ffb',-,ffmef.-Hiag.-Q?-rum-.ff.V:.1:wi?QV:-1:-A-.V-:g-rV'-1--g',V':V-my1,-.-W-.,.....e-gk.:.-amV:rf:1.:.-M..-1-V5366.QV-.,,1w,'rf-1.-.'p.f,-.:'-:V-:gr 131'-2- Mes, f 2 A J?-V e: NX.-+,w,, .-" "'V- QA- WV ,Q -.N gm new g"QPa-12',,,'-N5-,LNQQQQfi'f'A7.1I5.'a.'-.i.s-wxaljtv13"41fg,'?7 myr1f'f5s,g3sm,a.--za-.wgfrQfg,.f'XaVrm1:,-fi--4.-.41qr:V.p C--mzfzwffzp Vw-,wf9-.V'4Q.-,,mf.-w91g+-.xVZ+:V19-ff-,.V1N-?- Ai- -4' 1- ,. V?-.V5.V'X-ef x. , - .V V' . -af ' -1 V.-eviuv nMf'vE9w,11.,a1,:-smpwwvfg:4.:f-':w---ffsswzg-rm:-1.-max-V-...f:we24--.ff-A-X.-.-.-f.'-v.4.,fS'f-fp1b-Vz4c1'-141-14-V.:V2z--.':f-1-af--'mfwmzsf-:L -'aLw'h,,+wQ 'N-QR--Pfiw-lkiw 2--'-Qxfiklfav " -V- 532 ' i"1? ." ' '-59? - -'QS-:VQA.ff'. fiywlfz,-M 'v-V-"x-,w.V:-V:m,"aw93Jf?x -Zwvf-. V-::..-QAQ-QV-+1-:Vde-4"wQg4g5m.:4s:q,,'fzqmV...4,f.fg.v.af-J 'V-kqanf-:f,:.w .-nw...uVw.+0SV.,z-eg.-Vw, V-,-G'-fi' 1'-gksvtiwz-' , r. ' -4: Nw. - -.V , V V , -g,Vf.a-m5f??3S!fq5'.-V,, F 'vfgvffm-Q..-gV 211433 iw-lm-,V,a,y'-7'l7--w--5+-mvfg QU-f?h..- ,garfvifsfrm-.K.V:y,-gggw'-. og,y:yg:,qf,a,.,-"fqV:.Vl9.51--wb--f,yx,nw-.. gV- 41331. , ,velf-.Zip 1-.VggX.,3w -V-vi ..,, Q , jg f - -- Egg V.,5V . ,f -V -VA M, -npbigxe ,wif f 3-eG.g4wxQfp..-Vfc.4.4:ig..n-xwfrgxVz7yr-Vfa..1.qzVm:-vqVqVVm--gr-1:ep.zw.4.-va. V.193-9Q.,neLV..Vgf.-:.,:-:Q,. fm,-..w5f.f1..QVw-if-3-.x.fr'+-is-1mzxvrq- M. .'gfffA59.VQwx.-.-525 f-myx,VzY??ww.VQq- ,VM-w V fx -1- V-.-,...V3V.'f-Vm-?f,-wx QMS' Qwawzgg-rQ:.vv:.4:-x.-VVVS--fVwfV-1.-9.1-.5'VV-wxwff-wV.V:.-VV-,M-.VVwar1-':.-.955-'MSI-VmvVf'.'F-S94vlVm::n.wV-.Q--ww-"W-.Vs-.MVQV-ffw -:...x-want, fsp.mQVXR5+ fm--V-:-xv-sp:,2fxwf,fe?'s2z'gggf-w- 1- 4q.'zo.F':4:.x.- ffrrvf -H -.yfS,5'-A3511-y.af ,gs-Va - - -'.1Z,...V,V,g.u-17,-5-rf--,V-.in, -fM5.5VyA-?.XV.1f,Vqq.qb:l5y.fx.+V1f,+:1.V1Vf2 1.-,1.:.f,Vyr:v'H,x,f-eq-rg--fy,-p.-1,.f,-:-,g,g,-,gf,.-1:-...Vf. ,np-vgxvfmv,.Aggix-bg-,.-Xf,k+gyWig- V:.w-5,-.ff-Y,V-wa..g.V-. ,fmggfx-V.,V,Vkxqwi-g5,.Vy,f4.wLVxp ,-Qian us - -Nmfirzw,-115 'ww V ,fV-.1V.-,V1-b.-.-- '--' ' f5svQw34R:5,,V1,g,.i. -4' ,.'mm:.f'-f-qw,-Qv.Qy-Va-N5-4,'eff V-,,Qf,.1V,- ,-.3,'.3.f:Q-,aff:rs-:-:-NC-,V'-IMQVVSQ .awuxfz-22--4L'g-'.1.54.24-1-.'.lk1?i'fVVa-five?-,219p..,,w.'s'..-WN-9-4415-xyaffqwfhhx-g'27u1:s -L-.3-:Sv .wf,qm-15,-.--VN-:,,V?SE 4114,-225-. -N355 .'W4'13. , 'Vg .wi VgVV-.gg4. V KX: f'.g..,f:,:fsg-fMg5'-.inaf-fm-1Vzm3kVf.-5,y,Mw:x:,fef5V:.V-f.f9..V.V"i-51:39-,5.V,-an-,Q-.Vvqeaimg-law-::A:r5f1--Q'-wwx24.V,.V,3.w-gf-V-V--.nn-pwVVufV2e.-W.Vw.1.-:Vw-.31-sfN-vq,-r,-V-mi-1-.,.:f5:-xwqvh.-1-.w.V'V,VrMVR-V-:sign-V--3:8.442-M-:gm gg. :im PW' ' f " ggi 5 ' "N W 1" V MV -a'w'H3-:'Vf-'VV-'fv - KH W'-' ' 'fff-Y Vw ff- Q 9 K N if--HMV 'T MVYHM-'ff-'Vw A-'Y-2' A My rigsfawnf 141.1-bil:-fu-V-f ' ' f ' "' 1 4' '.'rf.f?'x.: -1-vc-f -1 '- aff - 'Y-.wi-V. f-V. - V 1' 1:V.V."n1-2-if 4 av. t. ..f: -V . V' :-- -- "1 w.s:--4-.- .. -I. -1- '. .- '--u3V'f'f-.VmV.":',-"'V'f'V.'f:L... ..:fV, ,. 1, vim '-NV.. -Var. ,,.. . V '. ,-r- . n-' - .- Q w: -W 'X V . ' .ff . P:-. 'V-, ' lf-1. 4 -V,s.-. 'ffm mv p.,.fle.-- ,g ', A'-A'-,.:-.,'f-.V .-..-Sv.,-9 , , V, -. V - --V ,A---wg'-. V.,' - - 1,-,. Q. V., . 'g,,,V,V, V.--ny'-.-. ,-Vw, Q .3 :-7-+ -.s-NH A.: .,-.V:- -V V . V, .V .VI ,lg-V Q.-14,-..9Z" ?Vl VF A ygwflwr T-1.92.-5-9.'ff ga-ww-,,.r.4f.b-,e5:.-Vqmpv-1E- V-V.k,.,.z,.a,:,Qf,,.4Q wfVi-,Qj,,y-nV.f,,.,.-.2Z5..,1. ,p,'424anV..,.VV-1-Wqx.r,1-2?..-g,-,V,f,q-Qt.... 1,Vm,.gV Vg,-5Ql?'VMf .gw5:y,VQ-Q,,gQ,2X,o,:jfZ+.,m,,w63?. V X '.--. . V. - .V . Bl'--a -ff - 'af Sv -vw :-g.xm.,'.'-..:-V-11: V-"'::.V'V?f1w'1?-V z- 'V':f:.-r---ww -f-,'rf-rms-'-V..::'.-wr'-775---x-'VM-nw-Q .'-x. .1 . M-ufrw' '-HS:- N' ' Qiw -'Vw' .. . .. .. ,... .. ... .- .. f ' N- -.zewwy ....,if.-.fxff'-ff-CV-'.',f9iiw.fQ.i:'.1,L..z1if,..363,f..Q'3-.?E1JzsTiQ1jjf '?3p.v:1':-u'.ff'5?hi!f.?l'lQS+'fI1f-4-J..QXQKJ.QQ.'iv'ff2fQ'Qi.Qfb."fQ'!?-Rl9f1S1fi'f.l3i. Q-?:b,,-H 12' .ififf-1V'x V' V ... 1492: if. -. K f' auna' .fwqa .. . 9,15 Tri. ' S.,-..-ny , be'-.'fwT1C-2-Tay?-L-P-Q0.VxK'-:V17--:grJiwQL5'-' -:ffm--5:hm'V1.r:.:":1'-'--.5,-1-u. HQLJL-.V-0 '-,zmyvffy-,1eVe '?f,3-?3,-1- N 'Y-'1pV.f.ICv. E-gf -:QW V bg'-f4,a2mit"VF.5V,.'-gqarwf 'x,7x.' wfwisb -, 1. " '7 ' +53 Vg- X 'A 'V ,X "ah , f-1 10 KLM' 'Z 2' ,"1?"f- x 114' 5:3 Qld, V gfXvV1f-'.Q'f,?.."'!: , .,.' xv . 'VL 'ff s, 3' V ' . S kffi ' N ? y-:Nw I . , ' ' J 'af if f.-'VV"A'iJ'1, ' '2.f'-'Vf'-Sf".- - v, Vvf:-Mg, f -. +1 V1 A '-fm-.mm -: '-' -.nm-'u . ' -. 'K' - . -7 ...Vu Al-,U V--.-VV-,-A .aww .' -H 'r r -- -4 -PV: . Rf- -- v --' - Vu-an ' .-11-y -V'V V., -w V- f V ' :s,-:ar -X , .. , . Afi - ,.zQ55:-'-'-... 4- -11'--'f.1!'Vf. ff-1. - . Vfief-.v'1-. VK- Aewg-.w1L:f. Vgfr- mg-V'-.L--r... 11:1-1...:'ueg-Va-s.V1-.--' -.-V.WA".V'A,. , :-f 215--'-eb M : .VVVUV1-nf 1 A 'V2..',.: :aw -W5 4-X-V'-HQ-1' 25- - F ---' v' .. 1 - 'L -w ., .... . . . .,,. .... . . .. ,,V . V -V - V , Q f 5:29 A . :.-3 V ., N' Y ff.. FX . N'-P . , J. . -iffy:-'53rQ.'T'-2 -s H . f,.. , V, . V ww. fm, , MW1. J' 'Qs 5 -0' z-we - V - -' ' - -' .5.f.W,x-h,Qf Fx.-' 'SL--.1 'bfF'fi',-ifff 'V-. . .v"' "X'9i9"W'f 631' 1 'r1:T2':'Ffifir-.i?3f3i3':fr9-S---L v7Vf2E.1Hi??5--34137-'.F-"55i3'e1 'fiifrik-ff.F-:'2'5Z-9'-H922QM '5f"?E32."fiW"" 'i?6 E436 ---A 1-' V. V' -V "fi ' in-52 4'--' -:ff24?5"'Vki fl-?.svaffQf9i1g.l 76' .wgwh,z.iz:'-lim-"fTiV:,i.3:.:w,Af.y'?4f-3 -V.W51fiV4'Vawfig.-3,3-4V-Y.2S'-lgfgf1-41-+41V2ifg-wifi: gf . . ,L-Vg 3- 74-Vgfgfzm. 'T-A-.ax-aVN':,,-.ru ,A gm- :xw4gg.w5:e,g52,'gg-7-55g..,:.475-.3553.55gVr+,:.gW1V,.V4,yg.g.gg,:m,3V.QV,gg,,56,3fH4,m:-1.-gugggw, -153.55 gg, s., ,V-.ig . 5 .. . . . " - -Vf mn, 2 -'H .-13,5343-s,.,,'p, V .1 ,V mf vw-.yk V Q ww-+ VP A. ,V W ,vw ,V gg, ,.5e,n,,,...3,.3 .:,smS, .s- i . ... M...... .. ,.... ck, mm MM , . ,,...,,,.,,.. ,X ,M 9,,.wV .y .2 . , Q 4 Y Q. 4 M1 x if 'I Y , 'A ML .Vf W H 5. ' v ,4,,,.Aa45X ,1t,4.V 5 ' if ,YA A , I P Ji A in 1 ' " cf F' 1 f r 1 1 gf ' - 4 X V Vz Q -42.5 . X ik . we , A- V -V E456 ' Q -3, ff. 1:4-' ff' " --1.1 . ' 441. -4 -iiyri-Ili. -i:'3,.'X ,-wc. ": - 1-.g..-.5 .V-Vu 'Q-gr 31-a.: QL'-'f'1.'Qf12-' ,-,..-v'.,-y'...,.-fa' ,-11' 'ff' ' an-1' MV" ' A 'L A ' ' Af V . 11- 'i -'-"x-fl-27 vyiuw '-W? -ff' ,. wk 'SWGGK' ' maar--V-as.--f-f--2 , V. .- .-1, 1, A ,.- -V ,, ..,, QQ, ,V .. -. W1'f41"f,-A3 -V ,J -V,-V'-'.-gm---::-" l ' - 'A "2 ' - - F f .,- : - '3-1-C-19'1f '3 Vx. V., - QV.. . A +V ,., Q., -, A Qyng ---K,-1 aw,-pyQv:::1.-f-fam-1-.V1-185-1-FIV -uzf,-.-mg,-1-15:-.,.a:?1225-'-JM,-earl-if-sw. .-as .'--:J -- .',:fiw-:VVVVk.,Vgr.a.g'V'r-,xV'f+aVygff 23-:ftoqsy ,nw-. Ni - V - -' IK 22 Q- " wr. , '-- f ...-wa . ' . - -1- - -.1-if-Izsriff....:.Q-::?G'::-1 z..:e-.-2:f,,V.zf:zef- .2-:fp-,-Vawgfx,-.qs--.-Mr:-:,.-if fJ'm'.v.'W: GW-V en: ' , 4 -wav: p w- --QQ -. V- -' f - V ,. - KQVYQ: --JxSgH2g2ZL4?5i5l2i' -:.:g'5e:a3' -55 450-wg 1 Q. '35, f ' ,,,,'.mH 19, 4 rw if A f A .tp 'Eff 15 15" ,lah ,JW vfia., Q wfntfn y 5-'gm R 1953 V wfifvf 4 4 545594 A' 'H' 2 'IKV3 t, , - " . -V -A 9 . yg,,,3S . ..:5:,g3,. JZ,-r,:vQzj,fg:V.h .. :'f?'?f' wggif',4,gfeV-VgEgiZLJxi'gy,,'-' .-'52,-.,. Y' V'-' .- T-ff 1-. 4 . 4 1 wg,2'fff?3?. VV -akigsif -. .- i66f,Q'S'i.1fV-f2??-ffl'-'f1ge'fWVf5QQ-waVz1fss2?xf2-Maufv Ffliffn' ,ff - -"nw" '--1??Wf'-VC'-'W -fzffufau-1'-fV.V iw MEFF' -V-4 -X 'A V' few LQJYWK V--Vlwf-Vf'Qf frm: Q-V -if-: ' W- W 'VW' QQ!-1 .fd 'asf 1 , V aff - 4-,ff if 1-rw-.W V 3? Y-'lgrs ., . india. " 'ar' .V 2' ' -T - 'V-,Qi-5f'S-'.s " V+:-Q 22. in 4. .412 -iii v 'Q-Q..i.5,.u5g -' ,. 'f-',,,--ju' 4 ' ,.-VFBV.. -5-Vs"--if wx.-LZ ' 'L xg ' "A-"Vg Q- - -2. V-, -P' 502 sm-,--Qffjfggfgjkgg-,'7-','V:b Q -4,4-,4V'.-' 494'-1,1 ,fa-.4-jizg.-ziggy-z-,'1 g?,V.-,gwz-q. - -,gf 4560- -Q.:-yn f . V " H.-rggfyf . -L.w,- 5,35 715- V355 JA! 2' mx V. , 1 MW-ff Q .. V . ,,,k.pt4.5?fLQ-,5If,,,.w-f?-P-14, ,4.x5.v,,SjZ,Q-r, ..f-4,53 ., Aggbqz , ,gn '-xjdgsxvb Paid! Wd:-NQ,: A ,1 . 1,4-. V .1 f., V, Ziff, .57:,Mff . . . , V . . ,. .... V, . ., ,. .. . , V .. . 2sq.,Q-f:- -ww 'N--+ -V 7' A -- 2555 ? qi.,-M-,ga 's.35m,:-VV.. V' M V -Q V, 'ftNv.:g5T'.C-if 5- fifiif-V25-Q' V.WV.V:Eix"E+?f4'--V . -iw: '11 , . ' V Vlj- "Sf I , -.Vi-.- -5- V -- z ra:,V.: 1i.f' V -fx. ' -7f'LL'f'f,fff? I :- .,.V. . ....f . , . .... A 1 , ,,. . nf 420- xx . 4 ., '23 ?'S5,..,i3V,a.,..,g, ,V'V4 -1. ,Q ,V M .w,5sxp,., .,7E,mf.,..,.,....,, d5,V3.gy,.,,.A,, V14.,q9Q,,:iq,,5,5gg-baggy -.,w3ef4,3yf,Q.aqf5,?y .,--sc5z,,N1,g1-qj.Qa.VM+' . A ,.,,g,m fa .- Vw- .1 x V, M wwf , .M .V 'QQ yu V ,,:,-J Af -:ns X -4- 'wr' 4 - fy V f .ww - X -V V V V- N .P V., , , , V . 4+ B- 1 tnqwp ?3'o5f+wvf3:?', f A-fwf' ' ix 1' ' - 2'-iff-'41-5-'fw S'9'lf?g2?5M' 'Y WM 5 ' 4' X 'A 'M' HW 1 -Vf'-44'--Vrwz. V- gg,-.,.., .A 4. 1-,ef--V.-43.-..:--ff kb ' - V , i 4 5 f" -L 'ff ' , gf .. - " . V .V QV ..f.15:.....,.-4.4. -f..-.' . .l Q L. , -J 5.9: i-f,-552,-R 5,4 .....f1f14,.-.'J.:- fm., 4, we-,,3Q-.5 , . :ff - ' V U ,V .9-. . , :. , ,- ,- 14.- 03.-X-3 V ,. A , - - - V V .- t ...V-4-4 VI 'A -'iff ' ,V . L"'J"' 5' 5" ,115 ,- gf VV.l V. f ' .V , ,-f " -V Vxz.VV'95.V5AE'-V' 1gPQ2.,,2.' 4'-V ' 4 "Q .65--V-...gr . fc-'v11:..i -,., 9-xg-v.1,g,n-'FRV '.'Vf,-fra-pw.-, .V.-. 1' 'f ,,,v ' A ' jr , . . V--+17 ... - - ' + f ag, V4 V-3: :-.-,,Qfy5v:w4k:f,, ,4,ffz."-- -V-.AVN .X Q H' -L MPV'-V f'V1f-l.J'C.?"'l'Q'-'29xSf5'Jii.Q" X wh- f f - -41 6,7 Ai NC' wwmiyy-if-'W SeQ11xW""2?'f X ff' fm .. ,f . '9f::1V55..-V..-Vw, V' V.-.-:sv wg ,vi i N' I' - .f - 7 Q Mfg'-, ,... J-VV .. ' :V -S-:--AFV--Qi.-if-if V -V . Vg in ali.:-F.V1g.L.k:fi-1. '. ,V V ww. f .. --T V. 35+-fi-VLKQS:-551-V-t14+1' Q--2132-Tr--QV -1212 if '. . QV V -.Xi"f:l'Q" , L. ' V'Z: RX' 'V'-vw' : -A'-SJGQG-J " fa 4'fE','2!?'f"?5"s:'EiQ'7- A -v 11-75 3'55"'5H-'SC45' "gn-5 ' -V' -V 3 ' +V 'Q' "uf-' -if ' .Y 'f?'1 : " " Q-fr a':2"Sf'3f11'-- V-V '- C aff ' ggi' ,ig "':?'A'wM3'1 :await'5':x'x:"'3"3'3"1'f?5'o4 Ven'-ig-:V'+1V,f' "Sign H- -1415-2-?w5.f +fz2S5:f1--Q-'NM,V,wv.s,:Q+,Vz:1's-'Y-2:-.wr 'VV 14 Gfxcf-f -ff W- ,gg ,V V- - ., -V 5-242 x V'3s'f"-Qfw -Mm, V wwf 4. -X':i?'f-.xv -V '.-A V: " 'P 9:2-,y iff . ?"'L413N-'WYE'-7-" , . Xia?-"Ji Vnlrfrtk. -5521jf'--'ff-aggiiiwfb'fQTfQgp415r9l'V'T- fl '..-avf"" 5 ?"7"'7'P1 -24, 5.-55 ' 15 .-1.-4" J' 's - pars e.. 7, -Jxiv ' ' ' fi . , " , H V--gi ff I A-f3x:'Y'fX:1' J'4a5pX'Qwfi:.' - -. aa ,f ., '4Vm ., VW QJQQ - ,V .- V, QV A- ,-,, - V,V-, .-, ...ll ,K .VH Vi' f 1 .5,g. .--. ,A--1 3' A, A 5 ,- .- 1 I - . -5.5 ,Q ,K .-1,5 - - V- X- jfykiqr. hivw -4, j V. I, A-,.-.-L, Wrl ,Q-zniigy -:31-L - -'v -5- 6? ?g:'Z"6 v5ggg?4'ff3g.47b, -frfwkiif V V -'Z " w i , W SSV 'f-?fg,:if2Vx3TfV.--45.1 Qc-V-.V 4,---H: N, -In he-X. -2 -.mg N -Q-4, .',,.," --. '- lx... 'gum 4" -V ,5-V m ag ' ' 3, ' 2 g:. 3-.'. ,.xg4q5.1 , -:gin-:ivy-,gg-gg?531121-jfi-V4-f,L:V ....,g.3V:.3:1,:" f.,.'-.13 Z.:--1-V-:Vu.,'-' ::f:'1. .f,, - ' -.-- . -' - -.fs-QL: . . .4V. V,. ' , 7 . -a'fAv'Qe A V ' V - .-- ... .f24.V,.- - ...z-.-.1 --.-,xsw-.-f-2-A.-.M -If--z,-Q -P---:V 15 .-'ff A-9:-,,1V-f.V, .- -4. - , Q.-s 114-V,--ay . .3 .f-, ,L , .- Q ,,,, .,-,. U, jg.-.,.. .,- .-, -y-ak-.:V..,-z. V +,.,4,.,,-954.-. .- A- -.1eVp3'--.-V- . V., -.34 -V.--.jf Q., , .-24 .-.gf ,...V-.3 A, V ,Q g V. ,, V L-. ...r 1 - K , N AM A L ENN f A ' 4 3 ' 'f - . , ea, f - ' - '-5'AfS: 'nv ,wa ,V ,Acfw V' ',"6u1?7.z,.see:'ff.-2-wtf:M1--'--21'Ag':fVVze,f+1,w.-'- -::-:- M as qw-V51-:+V--Hf.'VVmYVs'2SVvs ,Vwfg-.nw-V'. Xfifai? wwf . fdxzbhfwizrhx-.-g.1s-vsfwiffk. - V: .-.Vv'?'-3-24 Rub.-.-2-1.w-.vwVQ-SVa1-V-,a3-fnvb:4V--Nga. - .. ' QW -xan-:Vreum,gA?Sg:f::.1fa.V:. .rv iW3:391gwgf:zf..,VVVg21fV-1-eVav-1:-31.322-f4.c.fq.vswf-gwgffczz -,gxegfgfim-3V: savfim 1-Q--'V1,V-..V:,g-as-: 1-vfwfq-M y-wf ' . M52 Vg-xr.:-2 V WV- ' W- .Hifi-' lr ' V,g'.VV..-.fn S1-fwfsv -1 f-eVnIx-r-f'VV-fv-- Q, -. 0-'ff aa u K . . ix..-.A V:.:V, ---rw :rung-, ,A-f...,j .. .- w'9f12wv4?v-VH,V,x.A..., l,..,g.,,k.,,,.gfg,,.:,,.'Q,3,...kg..,4.,,q,4,.'agg.q,3?,,f,,9S,,,.V .Q ,,:.,..',,yg,,. ,uwps .,,A,,i.., ..N..x W, V 'E - . . . Q - , .. , V - .. 1' -31' -. vim- L-.-1"-Y-':'J.': K-V--W '91-'A ' V Az.. V -1'V,V.."' " " T- -J -1 -"LN-" -P--FV Nw - V - -. ' , .V . . Q.. ,JS-: fm. V f 9-rv.--V541-' +1'--"- ' - "' 'V " - -- " . -, V . - ,gil-im. .1 'wav Y. . .. X 2- + so ' " .fy mg-xii ,f,.ge.:..,.-r-311V 3.52 '4f.,Jk,,mk,:, W e:V.-'.- VXV-1 Ja- :QA NM- ,.3-13-if-35574, ,ne V :ffm- 1, WV: .1 .w , X-aswfk., - , Q . - M --,M ,, .. N .V 16, VK -. s.Vq,-q.- f. ., -,-4. .,.-..w- ..,-444m -J ,- .-gf-f , -- .vcg-.-.g1,, V V.3,-- V,VjN.--, -,,1,fl-"?.f5-Imp .gwfPl'-n,.,,3-,V :faq .- .V Q .-1'-1256. ,Q ? iw :--L+ - -4-5 .Ven fsv' 'T ' ' ' 'f .'P V? .4 -4 Nik . - . V ,. 'N.-...'-,w.gf.-.-.V-p0,.V- z,.qV-.-...V, ,N wx?-V V- W., , ' - K ,,.. MV-:Offs--a9x Qjifiafkf' 5, '-,f'Vx-N"f-45'5ff-fx."f5L2v6V2SY JW?-' A-"UF xgsxgik -' C A v'-V -. 1 X ' . V' 5 X. - ,fm ': ':.V 2 -- V. J-Q., -V.Vf:--ww Vi ---.,.V-.-1.3223-,wry V0 5--g-.V-NV -5 fa V, . 511.1245-pi .gyV 1LfiQ,1' ' '-if-S--.Sip-.mg75,J1 '-gV.- ,g,24g...,:,ga1Q. 'BHC-Q "'q.u,,,f if , ., ,.Ux.'xf, '..- '.,c....V 'If-ff429G4'x'."43f"' .gf - va'-25. 4 V - , -1 "W Q. .. ,,- - -V " J, '- , '-Qrmgl 13 q.:1f..,-x,f:g::gg-X-.gg--4, :S-3'-,21,.1,-1 -H - -- -:xv-1m:'6fJz-1 KN .,m.'-f- f4?4V'N-if-W' H ' 1 1 4. 1-2 .-cg ' JV -,. f . . . A?-:gif-Q-SV . "Q, wav, x-.,.,NQ..V. 1-----.pi--J'-.-af.-V.--,ff 2':5'x'?"5'F Qg13fX3i'22i L"'Q'Qi2.f1,gf6'..32.'2l'i?"'l"' fwffqxigkkf' -fliiiizaaijvlxgiprm-VNXJ '44 '- - '-.3-f -Hx R 'K V Li' 'NVi"""5f 1 'I 5? X up xxx " JN5- 'ws Vw W. .5 Ya www W " 2, wwf Lf:-.f, -. . " WZ? T'f A - " -, -Q-5 . - V --:fi 11 ' .v-Nfxaa' L 'la?VfS,"-F---P74 -'eu-,M-V, V 3-4 ff -f AV-vf ,-Q .. V, ,fd M ara . qv A , .W , V 4 VV-'V Wx -V Vw- . x-...M ,551 , V -.ws a---V. 3- :..v.Vf- .,w4,-' fix? R. 4. ,,,., ' ,Q 'I ".m.g,fg V ',f'. -.J-Q EKU' 'ff ," qi- N1 '1 , ', ff J,,.j .Q if ff" -V ' , ' ' , ' V ,. '-, .. UU' Q ' V , -, ' " 'V'-VQ' V :N ' if ' LV. ':,- ', -K' cf. " -V H'l'Q"d" 'N FV NI-If?V"-Q-.'-1..'.'1.: V ar:V.5g,f:4'-,N -aY..w.,,V.,Ve-f?m:,..m..f.A ww... n v ,..,:V 4i,VfVg,m-fum. .gy .N Vw . Sf- -, wer. ,. ,,,, A 15. , V - iw . .V V V. .g4.wvVw:i X'-.A-My., wa., A Vu... V.V?,VVw 1aQmg,2:5,V -wa,-" guy:-gg-:,fg1.ega1Vfs-A -- ."f?V:L V -Vx '.: .-25 V, W V w. V:nVQfV-- ,XM -ah, gg -V,-QGVTXVVX-W W-Afit-,ww-'V:VTpYfZSif:V5-W1 252XQ'f51w-5'vffaf'-'f.vVV-T :WM-a5,3WK"?,.a 3-+wy3fV:f'1r1Zf,,V5,QqF M' M1355-'W ..,fVV:. 7' Nw . -HQ," VW'-.--fa '51-65.53 --vm -'-'-WW?-P5 5344:-c15"s-Q43-122?a.f.5,V..V'5"+'V.V-'lr-Tr-VRx34rv'f'w'-V-121-352 W- -- 7EiL"i?f4V.'fhf132??'i"' V025-E-.'ESf-.lie-V kP+"?'Y4fh:9R'f- f 4' - .-ffffoiifgf Y- my ff 'iw ffx V:-fff ' : -'QV T' 'ixflw' N'N:f'1,1'?xV?TV:2Q"5:1ziV.:'T':fi-F2"w1-RIWTN 'CNE'--V - V V . . . -:s'f-f1gV5...:1'.:4s0'-affix ,La-14?PEii1 ifi-vgrigyex-w4V13V1.w.95g -.QM ' 1 s M -1 ' - -Vf' - "- -Le-fm'-:ww-11:-2.-?-f-mme:+..-g-aG1:f.nfa.12V,-121.viVV.+-':.aff-:.-Vazmm,-.zf?w.4?f -' moag.-,+Rwh,fg:ff.Z7f431?f.-ffm-,1fp,.f.s.-:'.V--ww 'QQ-Vxe. -Qskm --sg-vw".--hVV1-ann.. V' 2 figfx V s. ray VV' -,fV .2 wie-'A-' - KN-. :f-w:wf-w"'.- mzxr-:V:W 5V1L5:,Q:'L' 1fiV"-Y-wfffu UB6:5'77x:?'5ff-1fZ'.4"-gzvf'-ary-1-'Vf-V4-fm-fa-V-'wwf-4-25-2 NV-:-w v viva-5515 . 1-. V '-'-"- ' --x , Q H Vf, p,-1 rf ' vs 4-If-'z V-f.fA"F5-CG.-'V .-zz,-.Veiwfb.4-,-Q'-fx.-Q. :red .KVVM3 ,.-.eu e-bfi?-.lm-fvA3r.igs'-K-1.'M:'S.fV--4 V:-.QM-p?3Q.wS?:. -EAVs1v,,,,A V.vV7:5',gV-.gpm-9Lfx-,zz-.v'iF-V'B! kay- Ngkixyx V qs--.U--. - nf - 'Hg N w "'-' V ---- ' W- Yi. V-.Vw - -rg . 'ff032113:-'1'E"F'b?V9'flf:'?3Af5L2!E'5Effyq51'fZ-f'?f6f"WiWgi745.'Y3i'VW'-14-Qfiiifii'-,Tw-417"?'+5i?,'-g3f"9S?--'z'-1143614 vap.m-zffszqursc-v.n-w 1.V 'ig-NSA. pw . MV . -Q? ,yr 'gsm ff -:P 91 " X Vmf-fx-I-fergday. ,+.- 2-2,-Us-V..wifffi'-f..-fs:fvv!-:'.-1+-ww-j.4,Vz4sf.-ifzg4'-ifmeal::f2f.x.'ff.yxx-:wr-uf'-X-. V'---:mwzmvif-x+VuffiQf-Xfsimxkz-,yifl-m-2-.S--VVwfwz,-1--"'vz-ff'-uv-KVfe:S':-iwff:',15:,5-.mf VV-1, 'V--1-'ig- ' .-..gVQff...-s,,1 '- - YMa---.xgfwwz - -Q., - om 1ffuR':-away'-Vnwf1f:::V5Y.Q?f-Nw:wg-,1-.VK-Q:-.---WLevi-3?m'rV.gfV5:V-upQM:waV.wf-412-Y'Sffwig?f2'v.r-va-3v.:Zgg-QfiY-me+-.gist-ngJf,w.:..V:-x-:M52 fdfjbffwifv-'Qy?s'QS:Vq.-492453:Gy--Q M.,-Q.-.2-V'-w T' .- -- W .-V w ww- Vi .VJ-fvassisyfzieagqfgv-rygaffwvfrwrfmwiwa. Hy. . ':1fF5v5VsZ32fxv?3f2'5'Qvg'SHsf4-L"Hx- MM- 1- - m'3'4'fQ1!4I :wif fwbwrfw-V:Vfv.-,QAVAM P V-x:.?:f4pf-MV..qgf-fdxyb-Q-VAVVQJQQgV5gs'-V.V3x1-wg--Vwx 55231-:VX'Q'1?:f"r-'-1'"uw-Vl'KwP ,Vw VV. fav.-Vr?w.,VZ?S V Nz+w,fV'. -"wV -"www Wx K+- -W " 'f ' V ' - Y- 2 -4 - -Q' 'Wg - -- Jr "'f'-F" 'vQQ5,n, .-14f,uV 5 7 Q . 7 Vm.Zi.iV,V-.L' V- V3 y- . VLVP3 ': l.1VXy.xQ,5.,1g,mQ---4 H+ 1-. wp 1 1 i 1 , ' 1 My .. ji'-L x' w gg. " .' -. ' - YV A , - 1' ' u - -VV, . A IV -. ,. .'.,- V-f. , -f , m . V J' Vw-pu fn , QV--.'q .A . --, A. ,. 3 ,-1 VJ ,fgV::-M'-.1.-,x..,V.-f.'z,-V:-:'.-E'V,'---..-,.,,,.gw.., -...,- ' ,.,.v-'Af'--.W J. -- 5,-,.y:,.V+ ,V. .gg-A Vg .Nu .J--VX ,Va Q.g'a-'- ..,r.f . 4 nf... 3,5342 .V-V, as . . Vai, , .N-V ,ff-4, 4-95.-j..b.:Az,... .gamma A 1 .,V9byV,+g V,,.,, ,,,.,...,,,.:,,Vm,.,.,-.V,,...-,gg , 5.V,,..,y.W.HV.VV., ,VV,.,.,,+, ,AY ,J VJ. ,. .V ,V wW...,,. 2 N, 4-.. -JV... .--.M-. .5 V, x., V..V,,.xX, , ,f- Q.-i311 - 1. , - .5 -'pg -e- f V g .f 03,4 qv W-. .- -7, Vxsf ,379--:,m-mm. V- I- aw:-. ---1.4.-19 '. 5.4.-va' ., . .,-V..,VVVV'--V's,-.--',m..5f'f' ' x, V, -V.-ix -.....-.124 -4..V.,.1f- KV Vx: - 'V 1 V V ' V'--.. xm-4-Gr. . '-' -fix "'V',R5a-1 -+5-A H ,. W - . - -V . . '--.fi 1 ,V1-H W, zxg'L7i'f5--Kr: -'.-ifin-'f 'f .1+fF.f'aV.fV.-.w0'.V AQ'-"f.4f'3f,i V-5-95 -WN Viv,-fff.,V7 .,, , ' '. 'cjfq , ff - V 'J S-ff fgx1o,' .4- fggiwf-V,af.4VQs-Q-:4ffV1q21,.QL f:..v.-143 f:VfiV1- xi'-Q V -. . - ., VV?-VV:f'V,a " 4 -avg? :gt k .Q Q 'V A -L gfvz-V?-.ff 'lwffikr' 5. ,' ng-,iv ,V --., " 5,1 1-A y - ,. ,-N 1 fv ,. A . -Vg!-f :by . 'QV1"'-4p'iw -,,..3..1 ., ,-21, J1.,QQyS, ,'9:4f5V.1y.1.,.,V'f,,. 115,-,Z3cVat4,2xzy. fVVj-g.v,.X.,g.,'-,,j .V ,, fb-'viixmVVVQV-+'G-ff-Vzw.-wife'f,,2VQp.XfV-V-vw A 'G' -Qt f' .V-.4 4- -f VV ' 1 ,V ' +V, .Jw V .. V- w say V- f H-VW --6 Mw,.frw.5.wipxg-M-VV.-, V A '-Pvxgwg.-Y'rj,h.-'JV-j,,.1ggNa:4-,tfbfzfcf'VQ1V2V- - - r-,Q-1,--his-4-4. . .V --nav, GH,-. 1. gp,-gg W- .V vu f - . Vs. W-Q4 iw , -f N ,. .W .4 V, an - -,, Q, ,Ja 1... V, .95 W, V,,454.,4-N,,n-V35--,W , 44.5-5,-e:Vn ,M,,y-,,W,-- ,Q -. Q 4, V - -,-,VV-QM -,1 -V2 --ff.. f f i f 4' - 'gh' 0 -- mi K -Y M Vw? 5' ff' M X WV- V- f-'V Q VV -V -VVVV Hx V V V 1 'ami 'V- . , -V LJ. rv sf- lv f - "' f- 4 -w r 2 - ,,v 1' ' , '1 4 ,url pu A I- J , V , 4 'n - ' , 4 MV -,v ,wl V-r,V y 1-'VV -M., ,fr AQ, v 1, 5 lx- ,xv V , X" .'--x V .Ir , ,, , ..,, V A Q.. A Q..-vq..-sV..,i..-. V , V nl ,31Y.,- 1 . f. . - R ,V , ,V52,.4 - ,- . 4. . . , , ,V-f .V Yi V . f , ,VV ,-yysg.. ,- f-.N V1,-x VW., .- -QU ., X, :VV-NM-NV V . '1 ,V.u.-.v' Wimx- H .mv -"Try .MV 5 .--A - EV'41" x.g " ,Q ' - ' 1- . -V .fu 55? V.CWE??"MF.'.1'v59:'d 3fP22,i-f:?'- x.,5:7:f 1--,W A'iw5"V.-11'-M'Tiiaf"V-.f.?''J'-?fFV'5".Vi-iZZV'1?i1uL-111,A " Q fu 'f 'ff-W - V Af' W' "ss VV -,fi-1--f "QW-VVV,f ? - V- - P NG- W +A, - -QM , eff QA N --f if -61+ V ,V 1 VSV X dgxmg... wma ge .W 6 ,-v3,:V2,,,i , N. ,,,?.., 4 , wwqaw.4smmmnMM4JNAfiwwMmmm',W..w3Nd,W, Q A V w i fly 1 . , . Vx 3 Vi ff, , H I 1 Y " ' Aww we M ,iv V, -+ V V gy WE- f-mf--9 -'w Vw 'fs A " af N f +L Pg pr- 5 ig' f .521 S- Jwwmfkwy -ff' g, ,H N Q' ' f ws, vgwv Fe- 4, 3 , V, Vw.: V- 'vi fi- "'2V5jVX M z.,-me . Q -ww-QKHQV Ci V, -'gp fxfgw ...,wg,, . ,. A ,f- VN V il iw f ,VA 5 X K 4 "-X - "1 'ftt' 'nl' 1 "".' " H? 1 Vin Vg 11' ' '?'f4'G!.'5 .-"- '.' - ' A v' w -vs "4 - ' 1 ' " ' - " " ' ' 'V-' A 1--M '- K 'ull ' "fu f - -.' ' 'f ' "f--r '..f'V' uvw-. J' -, ,.'-LW"-V. 'r .' f1A V-A ' Q. .4 VV- V ,?,,y,3.ggY,x:L, . Y... jyfjyw., 2 ,:p9,m,..Vyay:-i!9Vk1NVL,,x:,35. M, ,zA46,,,.. LMA ...W '45, Y.: . V K, VV ,A ' x ,gi. ,y5. gg.. yq,f2'31-45:2V,g.AVmyyVy.f,,FmWV:V9,xJf4, Q.,4,..q...,5 ,x..5,lV,,, .K.9J,..X,N..X .A i,,..g.:,,, ,V .I -1 P' V 5 'V . .JL 1' Q . . ws Q . ' -Vw, fp- Vmf-isVVVH-.V,.-i.-V-5791? fiPi',V:.1-'rw-V,An-'35,1-,3 Vj-15a,.-3g4QV'.'-w,- 2,-..Vff2ffV K -- 5 , 59 V . :Q 1,1 2 .5.54 'L,Q1JjvL,jf.gVT-31,,Vv 5319-5'gif:V,522351,,VQg,g5g.Q.3V,gi,1?.fjgf25fV-'Lg1'gfqgQvQ '?? 7?3fgV5ig9k.,- gi-QFq::l'55.25SV gf,-,vp ,VW-Zh-Vi ..,, . . .V -- ,J --X . - - -J- V' Q- 1. ., VV - .V . ., ,VM 'V', ' V' - V - -, .h .3 ., n-,, 4--.-:rw 'V .2 ,wh ,g+f,,VV,,,.V.,.1,--.- 1.,,V 1-1,-,' ' .v X ...j ,J - g,rfV.,..+3--.xg-...Q 'Q' -'V. . ... V . . A f ' . ' 3525'- iizgmg V4..rV5gw2'f"'Q . 6 Vw -1-:Vfggf-2-gf- .V M ..,.,.. -Q. 'A - 2 N :F 11 ,PEE X :mx tl 'f L V542 11 Magi? '-4 W? -4 fgtfglffj 'Q " . fw'1f-222152-Q -1 4 --M' :WL , ' , -f 1 ,ga vi-25-4155 4 5 . yy., fa .3 gd ,:,aQ:y5 'I ' -'hifi 1"- --f. . P V, 442- Q V V V f 'fggggm -:HV-1 ag, ' :-T 5595 V P-2'-S' 'W 55551 " ff, f YY F:-'FL e'.,,???i 5 ir? F'..'W?f1 4352. V , I in., 43155, Q gg .1 23,3 'rw V. S .V' -S-af ziriii . JV ' ,X -is x-,kg x pu ' V? 1 .15-Q: J, :TK ' ' L lV2'y',1At5Z5g ' 'fx NJQ5. V ' '-Tivfzgmjs 2.5, . 'ff ' J:Z3'6i3i5' .rv ? 1-3.1 5 4 5 - , 21? X. , JE 1.2. .f..Vf'ff-. . - - ,. . -- Ja. Q. ' . w. r-V: . +V V- V -H VV Pmf-V M fwfr. 1-'f -W H. - 1' ' sv. J ,.r:V-.- lj. .' , Y f ,I 'JN 'fe -pm, - " , V-gk-1 5 V3 .1 - V ,,. ' " " ""- my---1. 5 gf- . V gx-my -Ml.: -I .-V-1.1-,-V. e,.f, V.,g, -:-:- .. -.-.., . ,1- I . V , , ug ' V. JV ':f . - .l :Vn.1,,V.-5 wwf! vgnfvw? 1. 5-'Vg-wfys,- 566,51 , .. Msg... I .. ,Q Q., ,,. -35: . V agixsf-AQ 54.54 ,-V.: -,V ,.,-- :f...,.,1.,,,33,,, ,,gfIS1f,Q MTA .. -,VKX 2,-V. MQW, . V- - V. Y-1 , A , A i 5 1 r V . , fi 4 .,, flg xr 'F 9-5 .T 5' p if V V A f ,A VD ' ,vi .gli Q13 as I. f -L 7:2- . V", if i-gh Y? ""5L"'T "" ?""fA- 'f H", 5 3--'7r,'-Tr, .Vg--'ff H'- 4-,--"l"'11.-Z'l- 1. -:1,?f'V?, . ' ...V V z:f? .1reV1V, .1. F.. .:.,w . e 1---if ' ' '- " V -f - ' ' V . . V.. . Q. . . .. . . , .. . . . .. . . + a ff 1 155? 1 i - We 2' W , W V. 3r2f.V..3-agf? ,gd VA - ..,.V.,.....,..2,,,Z..,T.A,1,Y R .. M .. vwmi , V Q K V. , ,W K . . , V .I ii . W , . f v. KS N 'X 9 'A' N X Y V J X 4 8,5 ,Zyl .jijggu , .fyagzi MN.. 1.-, I-Mem V I ' LN Xi E sive M V . X - x P 9 I V Q 1: S 5 AA- V1 , , Y' ,Q f r 453,-..f' s, + 'lifwr A-T' "?4q.-fl J " . vf ' 's -' xg '. -,+f-.5-'yff P -. -'VJ pn: -my If ,Pf-ZN1-'f' ,Q--E -PX-V . . .wtf ' f mf., .,.'fB 'g V:-2 -. 1-va-"""1'f'1" . . ,,, ,M ,,,. --ao.. - Sgr f' Vgizienmygzaf V- J- 'Q v' -A+ ..4V-wVw - ' -.-V'-'N'-'w4agV..ff ,3m,Vy'f ,V x +--.w-sf.-N -:ViQ...P'vV X Bmw-A-f.-.':'. Ds-:A V- -.g-.,',-:,-- '-V,.:.-yfii' ., ff. .. -1 -V .-V ft .ff-.V .V VV ' A- ' -' 'Q V9 ia ' -' 1 Sex mm-:V '2-we-Biz .-'v Q- -f+:w- -'V 2--Q-S5 -Qzawx. -. f3.'V'.V.- VV, -'fV-:-,-in ga. '3,zw-:VM.V,.q1xw-155 . AV V,cVV,i+.4w .47 -V . V. idk sq.,-V , ,,-.,.V. Wifi.-4,M,-QM-f xzfgw: gf-.VV-.Q1.Vf XV-V fps QQ..-jg,,1VV.3gVf.VmjoA,-.',u-,: -,.1V-,wx-M.: Qxgf-w..V.s. ,Vx .-,-x1qifao.n7xq::,,'fii'2p, . his .jqfsha .1 "'-K ' :QN3-.V..4 - 5 if V- . ,.,K,4,V,,- Q.: - W- QM"-.ee .-,--,:,. -3535 - fvx ,Q--.hw -aj' 4- ,7,M+:VfV3-+g!3- ,Q.,1..,V.,gg. Vg-J.,-, -NJ. g.V'VAi, g.. 'LX-.,-:vb ,..9V-.VI-5.....L3'.yg V-V,-. B - -Nm - --a -V A xf . . f - V . ' L X, V - . V Q . -V ,- - 'gf ,, V-.X-Q 11- - Q. 1- N. V.-fJ3V.V.. NV, ,,V.,-.M f VA--V .. NE!-:V .gm Af.-4 V. V ,. - - - -V...--.VVQX V -V V,--,-, 3-9. 1 . V' ' M ' , 4-.VV 1 - . 3.- . 1 . . . ' '- . V- - f . . gb - .V ar V ' . Ly. Q- Vwyf- -V .'...- '- X. Vw V -5: 4-. -. ,.-'wr gn, , v W .. 4 if ' . . J E an X, S ' J I " QGQMIAYWZ A' J. X4 Away: X, . V V f gf 19 4 4 Sz xg? Q Q Af-'.x .V.. . . xx-.V.y.- vi 5 fig 2' f H 'W W -Q A' Vw K '37 'gin T f fy M NY ' ' , W' , . N' :- X H ,ZLLJV-f-:J s,VrawVs.-.-.... W ' f' ?4Y'S"'i1:5'. F' ? 'al' ii.: VV V -:va ' H- K 35 V , QVf1f"9gl2?gwf'-TV2if9f-Vg" ifggjw- Q'-JTVJVWQ iff',vA,p4:gqjgmvjnfmfyy--:TW .j'NfjfZwi'.., ,fjf4Q-lg-'ifffifi '1' , TWV 1','.4j"17jgfi1'71'V.".'1'Qfl"f2f'.iI'j'fQff,Vi2Qi?Q fNL7fVf': ' f??26"if5R2.21f3ZVi:"'?i:l Wifi,-aff" ul'35V'SEf'5??' 21. 5 ' ,. in ' Q 'Y 7-,Q'4w'f9v15fta'.::Lf?if'7I'Y'13ff?f F?-V"QI Q3?f074,3I4'.V'ff-V' 5-5 fi-J"'5'Q5'N-WV'ff-flgQF'7ffl?" fEfJS?1-4??.V'f?4"+' miwifflfaff V- Y" - fa UV,-: .K W W' 'V 9qzi:r??pQrl-f':?'E.?w"-m,59!f2TK1"1if15'1?Vpi -qQ,fii'L" if V-"-VV34,-1115:-'.,11'imi--WfA'i-?I?.ir-'...rf jfki-Ti2QV,i"JLw1-A-4 Q may .V I. A-M WFS N . , 1 3. . iw-A Q, ,Q-Zim I ,x Q . ,ky . - .k,V4jg-f1.,.k,. gQfQ35, . YQK.-.ey'3'.,q3x.f.3,-9,.V4gpw,,,,.,jmq .xfpge-,.., gg,3..5...:A..l5,i,.QE-5? .W fa.,-xy. ,..-VXQN1-4.9, :wk ,..,,iiii:gr-:3,.V.V.A5-.3-V3 ..4,.vN...V,k.5.l,mAwbVv..V.5,ggq.x, -, .-1... . f. W , V. .V V . N .f' . .. ' V , , f , .V . 'W' "7'.V5,.,g .V . .- MV---'VAVVPV V-1 'ff-2 ff. .-my --lf'-P QM-V -1r.V-,-k:-V- ,-'rw'-"'i.'-.-V'2"-,,-'s:.. A -V-,.. ,y'V "- V' say,-wie- -V W 'V f '1' '- "'3ff337"V'YW3if?-- 1V':-ffwgxf:Q-ff?-V.iD-Q:-V-.Vfi.VVifizbiffifb'-3-3'EEN-iffff:SiVfff1i-'-.E "'f"'f 'V'-fi? Q' '- - -- - " - ' - '- Q:-ww-JVLP'-'QFG4-WJA7?W?t4-ef,i-1" - 'Ah ' '-we-V -YK--mV--way -wife.. pf?-1"aiVv,.2. -"A . .1 N--:M 1 - ' - A-8 V. ' 1' -an '-... ff am-'-xv'VV -121'-g.:w':fk:..AQQ-V.V'4A-cnqrzz45---QV.myivy-1.-1a'2-WV'efe!,V---fav fx:QV-vrf-fix.-,V ,V:V:i 1.M,Vw'.,- 4 V'-4'-x5'..uw e g.V+v'Q?y -he ' V gp - ,V A- - -x. . .2-eV.. -w.V--.,fc.a!" gf -:W-uf f- V-fVV--my.-.NV Vv.,.1-IAMVQQ ffa,.MfH.v .w.,.V.,-. Q- -W---MQW--. -ur-M 'fs-'VruV.V'W af,-v' -'Yan-' ,-1 V -iw.-r:'n:Lf ' ' A . 55 ,H . - A "'-V- J- A-,Q A "V-"mf f4'fe'vVr'-5'f'9y.f5fUz.V VX 115 4.55 rfb- -15 --12.21 .--.-QV--PM "ff-f'V-V -N-IVQH1-F3-KJ.. -tv'-'Ju-ff' -'-W' - eV- fy? N1 "f-.V..fV1-'..'LP-4--ami, BRN M""Wg9'49'f4-5-37 fiifd' 'Jr-- Q 4" ?2w-fv .V ' 1 . ' 1 "-41? V-55fj'3L'-n-'31-fV14--f' '-',-c-15? 'j,'.y.5-fx1kf-'V'!b:'--.ef LQ'Riff-'XXTVIX-"...f-,f"31--V: X: 'QA .Mk ,'-fi' mxxg-..-. .MY -V5-'fV'Q:g'a-we ,-m5x.,:fE-,Xf-VV .,,j,:,5:a4VK,g5-' dingy' kwa ' 5, ,iivgf-ygf,v V eat.-A,-+gqg,,g., 71 jg., . A'9g,45gp-yy, 1752-VpV1uA5,-i-1 gfykl,.!?LfI.:,aff1., V f,,.".-,1f?4,.1:q:,- ag-,.- 6,:....i,..... .':,-.'.-,,'f"V-WV'.7w,--fic'-'n-,',: 'I-53. Ajx-M '-we1-.wsx-,3.,3.-rf,--'V'V.',.xy, ,--gg A ,,-,. . ,,, f i .- -.VV A -. . ,V .4 . I 1V V, . g ,4- V ,. -A.: ,-15 1 g 5.5.3-.,VV,1X-.f.'n-,fn 4.-,f - .V -15, V , .11 -' -.5-z..,,, .3 -r. 3- W--sf..-,.,.fy -.xx--.Q 0 Q.-w-.5. -5 - , 9-fa ,am-..--X. A-4, ,Vff .-,-- AVRQV... df - H22-f?a.2f3?Q:.-1-zfwfi.,ViVe1e?f.fS:.f-225-f3ifIA'LV:.mLf?i?' 'fa-i'.:f"2Jf1--'Hr.:V1f1:.X Vffiifeif-ew 1':ai,-,fkuqzzzmir-mX?'gfffiV'ef ' f 'Q'-4i5W515?Vf"ffff-f'fk'.' 11 ,f J' -. ' X W W"l'k'H9- sn 1, ,- ., IIAD A - if A if-Q35-fx v,gy'43WSiggigf32f5,Q,?g52fgg.-j2?4!jLjff1afY,64,f ff6mV:gg-yQf,,- wi -,.l6+..?i.:.,55g.f-V3.7 f7Vg,5z:y,f:5Z' .V:f ..,VWq 53i-iR5f:?:E,5 W-, . 515,35 , A. -F .. . .. , . . . , , , ,. .. . ,. , , ,, . , . ' "Q , ,, ,. 41 4. .,,. . . .V , V ,, V, ,, . ., ,. Aff ,, .. , . ,. ,V ,, . ,, ,4 ., V V ' . , if .V - Q. ' .'. -. -:..:: " .. CU! ' J' m f . " 4 ?f',m56,+,,f"' " A ,Wg M--5,7 55 5.5 .Vw ,V 2 3,4 , ,'V3f,wW.T,-"V A V ', n ,J"5. A-.Z,V L Cv. AVQAVLLV V.'u5vfZf" kg? .,V,.,U,, wx ljplbzgigg .. .F , V ,Y x x Mfg? Q .. ' V6 af . My X, gwfl A au x av' W ggi, iz' kiwi Vff n X,-ligyx A xi , R, fx Q 23 . 'L I Q V. Vs N ! -V If 1 1 ,Q F P we , f it Hgxxosn '1 . if I W 5. I' -gg w 52541, -' Q Q f A ?il, fpxr,,,fg54Q?g??:in ,Q by Y ZQQZYQQQMM A WRX Q -'v JI- iffff V:Vlf5Hf5:"'.i"'?AF?T,f4" ' MJNV wiv M22 3 N' ix fvf X' M L. uv 3713+ ax'-'im 'T 3533 ' MN? X' t '21-A+-Qi A 1 V . A 41- 'Wi x 3 "' jf fn gi-V f W ff' 'si 'V X A- NSAW' -f'4,N-xj,?'TfvM 591' 'Q f' 54551 wp ,WHL Fxkfx-Q Q, 'R ' -My V ,A Q "" A V 1 .. , .4 VV , .. ..,q.JVV , 1 , x f .5314 , V- 2 'P V"' 5" "'W" ' 1 f V. f 'V V ,Q V' 1,14 V VV 'VH f a' . V , , 4. V. VV."-, ' f' - ,Vg V. "V VV -3 .33-F' ' Viwu-X f -1 ' 'j' ,V VV V w' , 2 5- " VK- - V '- .V 5. ' . - , V ' V V ,FV f gy ' 'V ,Y , .xr w:,w-- ,5 .- V '- fag, V, A , -q w, --V V5 M . , , ' . .1 , f V V , ,V ,.,,,,, mf .f 'A , .- .155-f 491. V V' 5 A-ss, VY i- ' , T1 Q: wir-'-' ' ,V .. .3 VV .L1f2V,.f ,.f.T 5W3Q5+lwPs43ff4fM.'i'f'Hf:ffi9.'?-'f3?5iii' f?7Sf'S '5 VV M' Q.. V,-6' ,. ., . o -VV' ' ' ' ' 'fy' v fl' ' 'V QvZL.f..r L ' rf .,aVv . Z aff' ' ., , ,fd ,X aim, fx' 'mi "". K , 1 "' i"',7H "2x f'Q 5-MV-V 'V V, SE w Y- 1 f"f. :ff ,f 57, VA - . V ff- K, , inf' xK'f:xh:7'5?+y Tiv'f':q,W?2fi':' '55 .V 2' -7' 'Q " '- . HKW . . V - ' - 1- -. "A V V. --V . ' ' -' Vw - VVfV e -V""m , .f a ., V. ' Af N rm n -A 55" Vf PM w 'K """v?L W Nm, 'V WWW? ,f Arfg " 'fly W Y M, s X N '-Ar' X., W' -K ,gs xx " w' VV, 5 ' A-5, 1""'v ww X' Q-'V-K' 'Yr V L Nha-'2f,,gQ'N'-'K MV: ' Q M14 W QQ! fM , ,535 M M af Vw, , 9y,3faiww ggwx ,, , xg., . . W- 71 vaqn, V ,+A ' M 5, 34 .- Wim Yagi' XMVYH ,,,. ,, Q f ,G A, IVA -V .Wx 'E N gf fm? f A if vfw. V W Z x -H f Xvsx.--5: f fifw f' .V ' k VwV55QVeS'fQVV wr 'ifwa H' df, ff-Vw .1 ' VVVFTF V11-1.+T"f7lIf',3fx:-5' .,, iii' -wx wif , ff V V " W W,,2S49'g'1555'f2f',.. V ,, .ff V web' PW? f' gV. VVyim -' - 351. .P .. V "' ' . , gif Q V 1 , 1 V K, .wkwl ...u lg 5 , V :X I L x ,q LX 5 , Q QQ ,u n X V. V, , .g k , Q -, A-4 V A ' Icy ? 85 ,, 1 L. , -V 7. . Af, x . h ,JL2,:V,:V,5y.Q,:,:,,,1Q5-IL,-F1-X-,VV dxivxk V- :-V V-. V. ff V .1 , 1 VV 'V . , , V A . V , V V . ' V VV -. - V., . 4.,, v. , QI -nf-,.3.::-::wvz.:1gV:,-V Y 5 ,-295' W g' V.f V A - V Z. , ' 13" .V5 Vgwgz g V4 'f" - flsrfg fj "'4' -f - .f if-f':Vh'V f ' fl, 3' g 1+ QNX? Q ,Zi 1 , v'Vg-.- . A V. .V 'V ', VV sf . , ' 11+ . ' :f'?fV-1-Q - VVV'f- ' . ' . f -YN V V ' - V A ' . ,j 4,2 .VV J- ff' lfgvfz-:ff Mfg- 1 V ., 3, . -ff, V-"QF ' '-.Vi .V 1 17.1 ff' 2,14 -' 7' V fm , 'ff If If ,A V ... ' , V V fx I. , 2 ' -F 'H " V - K , ' 0 A V -Af V VV -,V M Vf. V , -, 1.-pp. . , V QYLRY, V' A-ef-rw .Q-,V.?VgN.,.gf:' N ,f , . .Y -V 1 A55 gf iw V4 4 . , XV an U fi ng, A V Q wii JK Q! J fig. , I A Q , 36, we A i K5 .J v A VE .9 XV A ,JW fe. N ' 7 f 1 MASQ! X K V V +4 Hx ar- V xg-ffe.-5'xwxw+,4, vp? J A 1 .igdv ,452-' ,J Q K, xg Wxgx , s'7!..4"' 1' 1. ' ' ' M' 4V .' x, f.,i"'JlP " M Qlifi "QW-' 4: Vw, V Q. x AM 5"' ff V V W ,Vw - W V V1 J ,V Q . , , 1 -"' ' - V M V- V V -- W ' " Q QV W ' ' V' .V ' V 'M k W f -2 YW?-Wi' .Ve:'-izfif' any Br 'xv 55,4 ' Y 1 MT! g,5:r,,,Mn-45, ,wx -'M' 1 ,Q 1 M 44, X ' - A " 1 ' -vw , V QV. -- L-V , 1 'f'- cn .Vw , .- .:,- 'VV ' ' V. V ,, .. VfV 1. 1 ,.-mV , ::.f -,VV iv-.-H -.V,.- : V .eV -Vx. VW N. - K r:".',-TVX' "Tl'V."iLl.' f f , f 9'-1 'I . N V' 'f f ,. V ww 3 , 1yf:2i2f,?ff5'1f gg 53,16 V 1- V + w m a ., .:4V.V?VfeV?5.Q QQfffcwffe'-z-f,Hg75g,g:, '-K-5-,Ng QV.-.V,-V-s.V.xg-S,'.y7V..A '- 1 x x 2 f Q V , .. W.. .V ,V W., my V. ,H ,V if , X2qw3iuL J , .Vim .,, ,,V I fm + ,ef VV VM ,,:VeV,V3V.VV if V 'ji , ,swf N . 1, . ,N A- 'x f -.,-V'-in 1-' 9-' if Q:.a:f:Vh:: 1, . , -:F-' Q ' " 'ff-':if?a. V . 1' .0 4 V- 155 1? -. . 1' , V - 'SV - J V V ' -. it" 7'?2V2,4w2f'v'2.'.'V-V-+1f,"v W 'P f - f 1'-.'-,,g1-V, XV- 1.,1: V.'g'X.V V V43-.-V. , V , . ., fm,-NV V- 5414----Q: ww-,. iv? Q -ff-ffzfz-wiyp VV V , Q.-VVgVfV fifx-XM, ,Q V " -T ' V.V5,5ggQ:Vb.V V1 Y K ""f "' 9 .5 X' 1 ' 1 cu V vf M xxefhww ff N9 . 422 ru '5'f,ew,, , ,M V A :nf A - . X Nj-ff.. ,EQ in 3 V- W 1-"V " 1V -V , , V -gfgigrf-f'2'.ki1-Vaif, .wgwt5-WFffisfaV-Vw -wr-. V :p1'-wfggg-'VV.3"15'f.g5yw:VwQ,.-V1 my fg-V-gf..-f,.VgV , .5,,:V,-,V V ' .,.,V!-151,453-', -g9g5,234i:1ias. ,' y 9: 5-'w .gl V4 -V-AV ' - -9' . ff- Zia. , 3ywpQz":?e.9Efc5i?:7g.-ff?EVgrf?ff2f:'-2Ifz:'iV'-L 'WVWH' VV:J+'V'G144'V"f1fVf? -r. xv-'W 1 'V IAM Q' 4 .gf .W-.V V1 .1 Vx 4 S 'vw ""' Vff.fv'. , aww ,.x.,,,L gs., .K , ,, .Q , ' --xx, Vnsf' , ,. ' ,,. , y.,-,tb-x c- VxVV,3b,'.,?jf'g4.f:' , , 3'?ff.,.V 'g-.Vf:::g, W " -X 'fi' +V I+' 'ffm' f 'W V V V1 f A .Vnf-32.-rw.-0" ' A ' an V? " "X www ' f. 1 ff'-50+ V . .VQ-9 fbi?" gf 5 Y , '65 yffl' iwriff' 1 ,M -'Mq,"4Vfg " ' ' S. 'ffi'SQ"',n,0', Jw J" 0 Af, ff'g-W!" taxi" XG uw' k+,f'6f9,3q.v.5,,fy " 'xx .-,,V,V2 'V .,Y,'V'1w'. r-,.1.iV, ,:: mfg-z Q-:A 1' my f A ,. V,-N 3 1, VV .5 ,f,,'Vyxx"f-r-'u--9V,-..' w -Q, f, .pq f A V, H+ 4 V A V, N , Y x , v ,S -IV N -. , fa V' 'ff v 5 ' 92' YY .K i 2' 3,5 if A , f 1 4 .2 X !', keg, V 3,4,g,pff.,1p,Qg5""',9,, X 'M' 1327 - f' if +1 fx 3391 M J, 'V'- . V ,V V ' f., - .ky X- VV ' V if 5 ,VV ,, VM ,V A 1-vll',lf x Q V , 1' 2 1 + J .I " 'V 4' ,H X A , A2 " Z " ,QI H 45" X 1 J' S A , 'a 924 w UK df '+V " X ' X f 'fy' ll ' MW ' ,' +V 1' ' 1' -'H waz: M 1 ' fe .-'wif f' Y if V ' I' 'f ff ' .-, W1 ' ' Q ' K f ' 'Rx f. .. -V3.9 ', ", , ". ,V .'V 'V If.-..' . ..5-' Y. 'Q .J .,, ' V ,f.-V'V, . NV. Af.. ...I UVM., .. T - -, V ' . V V ,V f ' '5e'ufSV'.-11-''.VfzfV4f V-'wf-'ff ' - -A ff' 1 '4 ,V VV W' . ' ,VV ' ' -V J, A ' ' - E5g,5'.. ' 'V 'Qf5.W'm, 'flV1Tu',f V 1.42-f'V,1!f"1-,-V' - VYY"Q:Vv,'vI'..1E"' +50 "NA K-.' g- ,-f' A ,VU-in 145' ,ly ? f' is ' KW' ' V Jw' W E3 1-if 9 a H2 ""' 0 -x kms, 4,11 'H' ,Nw 1 'wgr'f,7'ffJ 1 7 x, LW " Q' ' U 0, 5 - If j 1 155A-"6..E ,Q 'pfffi , Q? ! I X lf? ,Q-,Rig i 4 gh .Aff xfff gym :SYM Q wt V mg! M51 xf,.w:gl ,i my ppm 22351, J 1-FQ, S ,V yan XX I ig an I V 3Vk,H'?' Hn r4Mf,x" 35 5 HV,-5 J , 0-1 Q lf, wk if K HW Y", y .L ,algfy JY, 'I' ,?.-fwfmf ww if 4 f' 'Xvfff 1 X 'M ff. 'VA wi v lg' , f,,,, 0 22 4. ,ga gum: ' 'aff-,-win-f,5fw,,V, A ,,., ,V I ww Vg 5,4 .K Ls 'gg X M, , .if f ,, ,wrmeg Q ,.,g?V 1'Uf V I , pf- V ' A-V, A V . . , , ,V V V . , ,V . V ,, .. A V fp- ' 'J ' ' ' " " 4' I ' ' ' 'SQ V, V , . w 1"-11 nf' , , , .V 1 x .5 .V V- .,.,x,,.,,V, ff WVfV,,fI,,z:-V V15 V- 'L I C -' .- .- V, gli" .V -V V V ' ,V ,, ,.V -G V , ,V VV . ,U , .A+-c-1 ft- .1-, 1 VVg,.q-5 '3fV53'.g'.4-wb'--242.1 , .. , V Hff"Vf:,5x?? fV,f:Vv'1,VCzV' '-167' 'fff-1Jg?572::'fV',. 'Vt V' , 'V "- .."'2WTV'i5ffKf2'aff'4V -!.gf,EV'-'-1-uf-fiENV-VftvV1'f6L'jx-V:wwf 1-am "-i..'2Vgii- . V . . .. 'H 4 , 'uf ,fx V gf , XC ,V 1 VJ' if 1- 21 V E V V 1. 1 M -f,, ,. 'V ' zfffwtlwl V :V-N . , ,M x, , ,,, N4 ,M ,, 1 . V , Q, A V wr VV V V. " Zgfin ' Vx f' Y' V ', V' ' 9' eff' , W -,V YP? yv' " ' 'F ,n,""4f X' V 7' if 9 , N. nl' '-V7 4' " . k-N if , '1 Q,-gV,7,ff .19 - . , J, ,Uv rm f X AV, 4 , w Cx ' 0 f N J, 4 , , ,. Q.,,,Q-7 f., QQ. .M ,,,x,A,,,,,, ,fix .AU ,wr ,,,,,VV ,Q 4 ,f ., V rib., ,,,,,,.K,,V-1 , V V -"Vw-'fw"fQg7:g3jVf 2' 3 wif Q11 fl? MI? ff XV ff 'ff 'XV :M J wf M. zz lffffwff ,VV 'C W .ww vw, f C-gy, 1VV A jv-,rx ,.V- VL 11- 1' ' .3-:-"-PV -.-wi? :iv f."ff:',1'f" 31- V 7'+"'f"'E-1-t2V,ff I in I, . . "M" -'Z -if V , NIEIM Vs, 1.4,-'47-e' ' ' q',-:ly-:.' '- "'.,-sxgmft -' Q? V-Af ",,Vq5:' 1:1 ui, 2' - --if - +2-' V If -an -V ,Vfy ,fnycfufy KVM..o'-,+L'Wgvff1- V , ' V 'f ff J - V. "V ' '4-" V 'V 'V ' 1:'f+L"', 'Q f' T-.W V .A . V"V'VL.5L 'Xu V19 .-V- 1 ' ,"i"5'. ', . HV' -.R J NV N w V. ,ga ''fw?f'4V'22i.'.6'-fV:2f f-:f,2jfff:,.Vx,x3-:VV142f ff' ' a k' 62v353yM+"9iQ5f6'+Yfiwww? Y-Wan. V . , . , .,. -,, I. A ,. ., VX wr, ,,.. W .V,,,:A, .. 4, X V I ., ., ,- U., V -,V -V , ,. ,vw -V .. .. ,.,.- gf- .. ., ..., rf, , , , ,VN , , , VZ, ,A VQ44:-,551 J,QfN.zN A-QA v My ,RMQVXQ N . ,V was X A M71 MW 4-,,, ,waxy ,-ggi-.ggw'f',f,,g,3,,Xxk ,5x.,w,' ' M" " 'SWA-1 'fn--.54-T ,fwfr f'.'-M14 xx Askvsy' .: my Vw?-VV-,M :VV . 3 . , .- -,f, C' f"f 1"""L7" 9' V,V',f' 'A N4 gm., ,W xx ,ix -nyigg ,Km -1 X 1 Ci if 6 , ,Amar M I ,Q r 1593 Q 15 ay I Q ew 'dm Qin ,lxxvsx aw X H, ,S A5953 UQ, A 1. ..V .,,,1,-:...V.x W. ,-JV,,.L. .5-,Vw 3, , ,V., .- :,,.fV,u,V f"'kv2k.2,f' W A . V'5Xi?'y Q53 fjg'?5Q,,, fm? Q ffvff' f PX V 1 N Va V+ V -24 3 V- wfffzw-www . Am, M, XXJLY' V5 1-CT' VVBQWV , R. .... I ,. ,., . V . . .. . V,. ., ., , .V . 1 Q. , ky . . V , -.V . ..V V VV , M ., .. ,Q . ,V Sm 'S' 'V w .Z vb .ul . V. -' Vw " -x. :-1V,:VVV-..V,f VJ, .V'vV-V 'VV'..,-f, ' . , ,QQ-.','V '--A -- ' r ,fig , j.-253: V , -V' v gf?-,lfae N V' 'R lv-c--', Amr, .-,Int-V QV-:sq ', ,V -.V f , Vf.,. if .-a.'V.-,pc-VVQV'.-21'V V' .,.,'s m-,Aw-QVQV .,:. V ,V- N, f V' .- -'V 39- V --Vf:VVVf V nab. -"V:-sy-'V' V.: 4 V xx Rf ,V+ NX 4 f f Q' I-HS , ' 7 xwff lik, ,,,5!'F.Hvx:v,V,., 8- K vy,RA"1 'Z ' V X " i?Q"A,'KV,x' ,g'?NJ2Tgf 'Si' ,A V Ar-ai. AMKAQ' 'W xx'x A QA C , ' ' -, - V V' V V... .. -- . . .. ,4,,Vu.Vw1+-xv+pesve6?Vrfff:i"f2M,V,., ,Nw-. V , .- ,, fr ,- V. Af, VV. , V L,-r " mv AW, A- ,A ,., ,?5y3r..,..5.3ga,5V,Q,qA,,,xi ,V-ygfgij, -. V 5 VV , V,,w,:1,, ' V wp 15 --V, ,HV WW". M 'VM V X, VVVV JV ffm ww VVLVVV f W Kiwfw. '1.fWe25QVi"QKVfV'mw2V?xfWV2V X ' , . ', ' , V " X ' ,VS1fZf'! xl' 'V ,v ' 'ifV..figi.' N,-fi " V .:fT'Vf' "Wx V 'V Fw ,ah V Vqf' .Wx-vw V . ...A ..,L, x.-,M V, . Y , ,W , , ,,,n,,,.-Vf. .N h, N .M .A ,,.WVx,., A ., ,, V JV ,V ,Wm . W .Ny A,-,x-,,, 4 .A M, ,V .1g,.,3v X VV, .VV VV ,w",Qw.VW53eC jfcvf Vff V :Vw Rf- ,ww M mf' ' V ,nazmfwm E353 W: VV V 'VW W nf A ffxwwv , ,Vi r ,XVPSMQQV if '53 gavfwg' b S, f 5 , ' -. Y ' '55 V: w- 24, . 'jliu .fQ.:'V ,Lt .fggf ,3fj,1fQ, .lV..',j1gyVQc'1Vg'fVjg,3'-5,jV,5j.,,Qf4w,5. "fy :V V: - g VV. Y ,' " ' , x ' . 'Q 3' 'V L. 'U 2-1 7 fL""V 'F..r- f'. "?'.:.-'V:, 37-vi' 7-'K-ff.315gf-VLPFQ?'7'fl'Vf5V? ix'-r"'5V5f'-V5 'YDS xv f 'V-'4f5,,V " 'EU 'i ' V ' v' 3" Nd. zgw' QmxXE,9y3iQBxp1Q'5?,w.15yQ.'?.X pw- -'ffV.V'.e, VV , 4, ..ggfVw.1 41: ,-,VV -.ff-,gillA.1w:4VsyQsa1Q3y3,ViV.cVag2eQf V..w,f,,Q . -.aj . WX , WJ, ,,. ,-.fp A , V f f 2 fr xlgkf. H 'A Li., --uggq , g V: . 5i,,ig'::,x ,X X L V f ,1 -KVM Vi Vw VW -.xA.X,V.V,4V 'VV,z'V5V J. V . V,., V. N- . fe...-,,f-.,.vii.-A-,A-qomwf. A .V , , V53 X- ' VF7'VV'h,6ffl'Qf?1vyYV'7 0Q.,V'iw'f-?5iV'f:Vif F' I-2 -V 'V'4.Vf1,'V-MV1.75'-T-ba:-'iiifV'V'.Ss1:,-'Q'LLRVQSV?V,V.V1,V.1'V:Vi-'ff V , x H ' X in- f W 1, 4, ' ,, IN 'ww WAWY fy VV V .- . . , ., ,.,..V',., .,..,..,f,..,,,-,.:,.f., ,, ,, ,. wr "ill af-:V,,,V'-'Van , 4VVVVMnf2, 11f+r'gV ffffffl' V,Vf-paV'Vvr.wm.S.:-2V?1v,Wie-Xf' xi,Vf2.gi5aPQw,:g ,sb W .N Q YA f KY-qw 'xl 'J' V.'lVr V1f.'V-':V- V' V,, N V hai!! ,.,,,.,,..,..,,.4 .V , . , e ,. - f4-P - V.-V . .... -W-1-.-,. rv ,L h ff , f HW! U VF' V' VWVQYW M' --1L"'FD-5:4 A ' f' ' 1 . " VVam"' Wie? V V -Q 1g:.u9..x' V: .K W ,gf gy'-' QV V? A lg-gf V ,Vs ,j,gj.n QR. 2V , 2 23014 ph 4 YA Mk , ff V? -' 'EV fe, . .... V 9 x ,,A' , . : V ' f VV 'Q a qgljve ' Qxvw' 'f W5 'f 1' ra ,SW Y KQJI VWII' JK. 'i-'Q '3f5VV!',P5f-1' T 'Agri ? V- .f,1:f L+ new-Vg V Wg, --'QMS-512.-1-'f "V11MV'v 1 --4, wg ,,.5,,.V V1 .' Vim- wi 'V7,-'V l.VV x'3+5'V'V.-,VVw'5vV- -1 J' 1'-V 1Ab'bQf.'V-V-Vu iv: str. -zfejvq-qizlfewwu..MBV.-122V-'H -'-m:V'W??'4wfx42 ' I V, ,i,.b.,. .,-U v J L, 5, ,WT ,wl,...,,g:-,V .,1w.A.-V,V.gs,,-.,y:,g-A-Q 5 - L ,W "V, n f- V' " Vu. ff - ' qi iff '-XQ.'1F,s wi- , a- -.V W-V ' V, Azfvh . I 'mx I A gn -5-ff1,'.,js ,AV , SV Vifiwg IwG132,glQ5xw,..?kV1bxgy,. " 3 14 ff ,:,-.1V,Vg ,,Q., " .A lm ' 'QaVQQ'g?:59?':W?4f.'E 1 -:fri fqiwxe: A V 9, W H1 wk .,3i',ZwVz ff M VVXQKQS' Yi 745' 40- Lf V . ,MVVg,,., , , 2 'Sf Q . -l,,.- ,. 1, X -,A V .-f.. ' 'J 11,1 1' X 21:5 .. ,.. ,J -,,r. V.ffg.1'f,. A". VV,V V+.. Ai, ,kr ,,-.-A, , -NVQ.:-,,.s,., , .. Q VVW VVVW32 2 --VV N' 'SWE wc -V V U J-,V-,V mu-V. ,Jr V-V,-,,,YV,V.V-.V ,, ,N , .W .-,,,g,,x ,- . ,. -C, . X. V f . , ,Q , . yqwffaaax VQWPNQ v V Ni X a, MMA aw E664 ny? Hag E M A, V . .Q J. , Q ,BW BR. A, ,. V, K M51 fW,.,q:,.,f,1 zkgfgwm ,. xlfgggjfvng , A V., Ahjmfg " -- W fr ,ix ' ' 1 Q V:-1. 'wmav'-"- V? L411".7:'VlI- s. -w rf w .V 1 - -. ' f PV .. , V .fm . 5 wh WV .wfva---1cVV? ffV.-.,g-rw-Stxf-QI'-ff-rV-QQVfV,w'V,1V:a Q3 'E XPSPVH-fVP'g12 V -'f2WN2r:.?--?"i-'FFlim-f5y"fV1w " ws: 7 . ff - V' ww.. " KV -V-'Vw-..-VA4--V',',-,V'V'V,:g,'V'zw'V 5 V., 'ff' . ' 'xV:?""3T1'e: if a I, NYJ. ' 9315. V , 4 " 5373,,,E'T.gN9Q7,-A swf? -v va A' Sw-W , YK, :V -' , Q31 ay'-, 4 ?4'2,,V, 'iw Q:-,-.-.VV,,V,w +,'V,f-V A ,fpz'x,f, . H '? -V 2':.?T". V,."':-'-r' -V .., , ,VQQ-,fVg'Q,??V3.gSff: ,qw 15 :-V .- ' . V. f 1s:iVftpf752iQ1,V',,f.Vw.-2,-V 3121.1-J'4L'I' V ju: YM f 1, A H 'f' X fdx .- ' V+, 'J ,V 'Y-?.'f.w"K W3 N 'C?d,,-V' ,ss 4 X+f"iY':"'E:Q5f"""V' 'X"7T"f,E5?ifl'1V, c , . V ,V ' , I Vf -,VV 0 '-X .kfyg 2' lx- ' If W V. ,V W, ,. V .. ,ff.::1,:+'w:m:V-:f,1.':H ff g7:V,fsV,.aV?Vxf-'V.b .fqfg-51? .-my 'Sf . , ' Q wi-f -vii-4:41:74-,'N. A ,fV.:Vlf?V2c,,z-' 5!:s:aVf4f g.f,VxV1nVgf V " .. 1-if: 31,1 Vl, 12,11 "v 'IV Hin fx :' 'X ' V , . ., V , W . X , Qifijggff iw ffsziwfk N 1, .1 rfu f'-"H-1 , VA. 2 , VVS?-wffif 5 ,.3...:.xV,,'K ii5,i57Tfi1'3'-1-.V Eiiifgif Va?741,,..f."' '?Ti7'V Z '54L?"Q1:'T?5IiV.3Ql'1'5,' J' ' f : VNf f3' f ' ' "mi ' V -" --.g,g,m. ,::, .,gV,.-.- VX . V., ' Tyr 45 w. ' X 8 lawqu ff ,V ,iw-L' A 9 A ,Y 3 ' I- -11 -.jfff Q?-1 ,fV.1sVVi'?Lwpa-gfyfpwf VV,xV..x,,.V,,,f4,V,V,5y,fg- V- 2-1 ,- V. , ,N ',-ffpgl. 9,21V.VV5QQ- VV-.Q-Sq-gui N A . :V,.. .,--V . -,V 'v ..,.5,,,.w,. iVNVV.f., ya-V4-V. Xbclw GF ' Lf- . V. 5"-f'ff'TQ5'5.5" ,sf-'Tf '55 'W V 'V 5 ' ' 4 QV' V F :V-af' i1:"1'55V.4' 1 Q11-'-fi-5.11,h..f-.rV1.1:- .,p-': f"'-- "V,-f ' , Vw - V--Q--'-1 - . .- ' V - V, w fn .vfx ' f 93 avg Q .-,f 1. ,. -V .,,,L..,4 ,QFJK2 J,,xV'V P3'..-g+vfV41aV,f' 2-Vsrtf-i "WVR-I-'lx " I -1 iii ' V - ' 1' . 5 V ,.,,-..V Qfgw,V6..,o:,,,w,g-5.VKZ. V VA.-f fV,,.Vw,.g+A,- V , -,. , -.VV N.. H W fs VWQ' Y?-,Y4',g,4Q Q X 2 'Ws'xS1"x2'iv ' " Vg in "f-'f'2',V2 '21"f2V f"V, Q3e:V 'i2ifEV1i': Ji,-V 3.V j,KV.A.',,, V,x,.j.jg,g,- 1, V Vg ,Vx -,Q ,' I. V ,V V i n ,ff V- V-Vf, -VV . Wk W- 4 ,V -V iM,uQA.V.VV.VJ,M4,, N .U .fw A .Vvfw V " V. V N ' 4,-' JKXVQN'-65591,-gf-'2 , V , V ,fm f 1 Rv x X f V J 1 L f X151 v , NJJX Q A ff' ,WI Mj' L 1 Q' N xl V-xV,. V 2,5 wi V VV: Vf,J,53,y. ,V A -Vg., ,i..,32.f,1Vf',g VWMLV ,yu ,gyvih M -yn gy .yn .-uf. ,- V' ' , .4 ..3g.M,. L 64 :,:.' Mm- . V H zv- -M 5 " V-X ' V ' ' mit W. V.in'V:-.13Q1"V.'ggV'j.V: -.V V - V , x. . . , V Q., .,.,V,-,3.,, Q,-1b5vg3.,:,f: --1.--.V v ,. V-.qw . - -VV'-a' Vw -,,'- ' '. -vi 3 H5 .J VV - Y .. V . V V V 2 f'5 'X .- .. .1-:AV . . ' ' "ii-7 N '- :,::.,-,-.X 1 'i--1 5t'vW5"R? .V , , fx -W ' ' w g ' -E x vfv-,fyfia 'W ,'V,'fz'Vx'-'iV, 1:1 V-iv -.Vffw-a'f'wifS'b'fV." .4 , ,QV---wr: 'VV f- sf' if ff", '::r.mw,g-n'1"W g' iwff i R71 ..-L-3',.x"1'f3: ',V X.. Qfffi-'ffG:K'5 57? 1 ny mf A-f' fig-rfcx My "twig Q f H f ,FEV w,7,f?2 ,iy,K,x5g:?-by gd. Y'Q,5EE,,1Sva, ,, X if Qi 'fbi 2,V.f, ,,v Kv,4,.w,, ,!A4g . ywmffifwfikwfk VV -' Q1 54,3 Lada'-5' Q2a.,MS:S'jf3Q'w'3'frV Hifi "SV Q H3545 i I 'E F. V :V . W .V iff? A fx, e ,VV f I V , 4- .lg :N ,HA 1, V V ,Qf - VW, 'AL If I: . -V M451 V fi 1,-Vwgxfgc' 11.2 'V , 4. ' V ' D , VV , ,igzuw-..a'1,,g?, ff- Nj, -gf f A -11, 13 ..- , -,Ay-xAV. -.um 4114, by Ml, in-,g .V Vw V sw.. . , -'V'-3,'-f'4aJ1" ' g9.,iS2Q,?fV . V,2,Vr,r,,v:g 'fee-"J 'fv 'wi -sig 53 vw vm-,. 41- .P rfb- ff' V. K ..A. V , . .. . .. .., , , ., . . . . . '-fu, ',"' " .WJ-W . .'Vib'fAV3X iw 'ji ' i -',V:1'yVJ V5.v'nrz"' .f'.,fVvf.I, ' f' ,: f' V V' V' V' V ' 1 'V "" ' inf:-f'i-'V ' .-f"'f Lf ' ff' -V.: V . ' 13:"".5g:' , 35, KH Vw' -Z 511,457 .MV-fgX.,u,,.,-.VV V ,AVA'ivMk-fy3fw1-J.,VN-Vwwzgif -M? if4zf6?:?.MfA?f'v'f'3,NVV-Vwrifzmzw 03 ,af 1 V gV. ffqkiuifix 99' V, 'gf-1?5 J' 4-: Af' - .Sf'iAG"kr if x61 975 1 1 W 'Vff' 5068 big I la" L ""' Wk?-snap 5' lfggxie. , M- :Vf ua- V 'V ff.-Q'-. V .V f . 4 -'QA 354 ,M . 1 W -. ,V V... VV ,gr +h"'Vv?"VV" 'ME ' 'MMT' ffxf' '1Xl"Lf ' L', I-,3':r.1.1 V IV5- X 35? 'lf5"f Vf1'.'."3'lf Qs VYVTZZJ' rw .Z .':'9'f1L' A' -69511, ' ' 'Qv""'kf5:l'3',?' V'-fffV'- 'X 5 iff V Z . J ' R"-ivfif ' V 'f"fJ? 'fic "" VVVV V VVVV Vw ' f,V':.l:QgI 'C QV.-V','rVI,',' 'VX' -uf V 4 .9 ,rv ,, .A-' C:-'L rf' , V.--kj F? V ,-A -, ' '-41' 3-G '-f 'Zig ,Lum--V. ' 5,.'-5 -. .- V . 1 - .A -. ' - " '-w VLf'fV2f0f1:,1'-'T.':lV'VIf'fLcT5"i'Vf: V.If:aWf,K wi 5' 'ea ' - tiff? ' 3 -VV VN,.u-V 1 - f ,J A ., , A ff' V-.Hr ,.. n f--r V . .V,,. V , w,--11'--.V, . .L VV ' V -, .Q +V--,.-1 . ,,-. H.. r- V, ,ff " AV' I..-,1 V V V A - J ,.-, V 6 , Pf""f"'. , 72Sf'3,,,, ., ,,.q, -..',.' X . . w 1. !,d,,C,V xs?',kf:i , ,, .V , 1' ,FW fam Qi, Y ' V ,V-Vw. ,UVV A I Jvvi-51 . . , . Q V . .aa . , ,M . V-V' fmm-'VZ'1M" W-2 "V-' V 'V+ , Q V , f' L., V ..:1- ff -V-, f 2: -fx ' sa f-3.4 Lf 55' Q' V 'C 'Q X V.f1'Vf.f-'.VX .-1"--.,,V-1:-.1Li'fT4VV'.--2 fr-w-V-T1 ,-, mg-' , - , .fV5"-23:5--' .wwf M if 'VM 4 f' 'X ff -x nv-'xi fmg,:QQowQ'Vq?-4N'fV-:- VV 1 V V ., . -M , ,.., ,. .,,,. ,. ,,.. Q., VV ,. -,ff B, arm" af" M ' W f .V -..,-- 1 ., .V .V A vb-f Si' V- mu in 9,5 5'. .J ,V ,, LVHMK . V V 5259 . w' ,,-51? Vigfdijlgfs-gVjy,VA--'-'gg 151-vV,A,5:g,54'f5.Q 23-3-?gfgfg,5l.. -V, .-, -v ,rw ' '.,.::.v VVV1'-VV-V-2'fg:,.,-'-N " mg :VW Q' ' , ' ' " J' V.. ,', ,,, , 3:- "' A ., .1 V,-1 -gg' -Q. fQ5"1.-'fwg X Q-- V Q 'Q-'W' 4-,V -1 VV - V-:,:V vs VV-' 4 -. VNV -3V,e.3.V"'V:f'H:gi Q. ., :f:V'V1't- 1, -1'tV, .-', - '1QL1fvV?iQ5iw1a :V V,:,-f'f,m2+'SV-.'V .JW nf..-:.i.1ff1'.2fgVfV:'n:fi:" e A ' 'fx "fi'f"'Pw'f""fLi"N:""1'f"f"'K'w3"m""W'i'i Mk"4'5"'f"'AwMfmn qw?" 'ff' V is 6 V -:. ' f'V1T-Vv' '-535 ff .: 2 12334- Q , . .1 "' 'Hr 'f-,4'?1,-,p-AQ-VJLV g..-V,r:'-Q.V.- -2-.5Qg3,,5V::g-3.52.5 diy' W 1. ,gf 5'+'i:4,,5d VV f' 'ww 352' V V? VV fflffi X 1 4 1 V. . ' -V 'W V " f'Vi . 4r 'fQ?9AN'q J- ,V V, . ,. ,. ,. V, V V ., . V -M .N -V. .--H00-VV WV- V ..,,N Vg, 1 fx hdxv ,CZ .-,W N, X ,Atv-+ve Ax, Xxf? X-ar -If Nam!-2 x kwx5Q,Ni,V,.1,,' 9 Ana 'V' Xu' Ui it-if V V - - V VVVL. - 'MV -,,.' '.V"V,', .V ,, NX, V+' X.. , . . - V.- . V, ff, ,-- AVV, -V V M ' V 1-.V,1., A - 113 iw. f -' -M5517-VV Q:-4' Vfj-VV Ji, 5-'Zvg.q-Vfw " , if' qw' V .- 5 -, -fm Vw f' T-,V-5--. ' ' V- -' 'TBR -V ft - 'V ,:g,,,- V ,u K .',.---52:96 X-,rf :uw - V., .ff-' Af 1 ' -V V -V.: .."YQV -ivlfif' - :Sw 'V V 311.--11225 V.'f.'S7f wig.. f 1? 5.4-'Vg4,Q5fw wig RQ- .Mi +. --K--5. , is kiwi, -.XS-2-,LA--V,-,XVK A V -VeQ1Q..V??xx--, -55 -55 A-Ngfw,-12.x.5-.VVAVVVVQms'-ev-.gt. . -WV9 f i n ,V 1 ' : V' V 'P--2 -21. K-Z1 -r .4-f1L,':I34s,jfffJ' 'V'N:V,+-sg 'f-'VfV2:V- Vkligv, yx-:v1'?"V1::1:- . .-.-,,qVV5'?e.. ,M1g.,4.Vfgg-VV5-'x3:VfaiiV:3'w,:g ,..V, Pi , i'3-'16-YX -7- '5,2Hx:.v-Vmmay, .- , .ma-sfwwlggi.MXN,-.Vr:,--e-VVVSKV-,sV, q.,f,V.,.A,Q, -Vwwkfgg ww -.wa -V. V.V.V.+Vvf --5'-',V.f.f-.v ..wm,,.+fJVV- V-, VV 9. f-N, . 'V ' "T ,wwf V "4-',-A-.'-'WA . ETX-N1 .. fr, ' 1 - -V -rw j"L'-252,-Q'-3-iTV"1f TV:-y, Affw, ..LV1-,,+,74vv1'f-'ffV2'2,E.' gg,L.5vj..41':4 'f.-F 'X-Pd, V ,-vita'-1LLT.Wf-K 553' QIYSFQV "?f12'?f:-+J'fr51'0f3'?'EQ.'3.,Vi, 1.3 ff"'ff:' .3 21,'?3?5f:'VS2?nvQ'Sr3i11?qf'2'k"i ':F-52:32 ' Ai"-x1.lV-:J""1f V19P"'fN4" -iffkfiffX-'42Vff'G?3iff1-ff' gig" VM'ff2SL"'N"Hx' Vi-12' " 4 V V. .. ,.- -'.:1's"1V 'Sff ' we ,- V 9 wr , 3 . 31' fl."-,.'v V '.2:,,'-,V' if . - ' '.fi,"v-.".',.:A.'.1 ?4X7'v- - f. -'-'C I--V ' -V". ',...1V'.'V I,"-1f",v--VV-3-X -N V -v" ' JV-V" -'wk-' 1 - . '- -, -V. ,..- ',V.,',j.:Qv VPV- V- wg- .4 .,,,.b..,, V, -.Y ,.-.., ,... V , ,,, . .,, .. ,x , - , V , , VV - V ., V AV, ,.,,,,., . ,. , , V V ' V' 1 -.s,,VV.xx:e.-.,:-JV.. 1-. -Vp: 1- .. V -:- . V, -- ,V V . , ..,,VV ., -.,,.:., 4' - - V --Q fx. Va, mV +-.-VV: . X ff ' in-fff , -A VV 1.-, V, V 3' V., 6 xg, pg -,.- A ,. , -V V V 'Y4.Jcg,-V-V .V,- .. , V -V,-rw x5,y,?'f sg? QR... ,V,,-,yfV2-LWCQ4 x,,,-QQEQM , .. xwdf .r c-3 ,. '. . .V f V. A. lgrcmx 4... , 3, 4, atm: ,V M, AV? hx fy QVVVQV , , .. M . N x , .-i4,Vf- ,. ...3?,,:Z?A.,-. ,-. 52325, 7335 QMQ, nv-V -. ,,.,.V ,.,,, ,. V N, V- ,,, V. .3 .A .VV. 1 , p g '-- x N . .. , Wy,-?w...., ,. . ,, , ..,'f4- - . ". ' , Y If V V , . ,, V , f i ix., ., VV V, 151232:-25 ff, ' '-.Sho-Sf -' E . .,,,,, 1. V V .. V. , A. VV., - V - , . ,. . , A ,MW VV-,4,,V ,,V. , V.V. . . . Vf-V--V - --- ' ' V ff ' Q. - V 5- .ff X,5:-i':T4V-zrfqgf-1,V+ "'W'1:4-':Ia. -2,,-:bfiaria:-WM-'4ZV?f?4f5nTv"V':2- Q 'ff' V Q 1 V 1 gh V1 4, V. R 3 x Z V x Q , V 4 s , S9Z'JFfw,,"'-v4g.?:i'313.,rQV,4: 426535 T !9'f'fr?a"1?Z? E g:WYfff.-jfff,g3Vk,?,VCR"Vygsf21x?ifg5::53Q,Vij,4:y35gVy ,-,?fZQ,V.,,,,,.., 1 ?'yX31Jf:5S-1"--TiaE2'f45i1ffSfi151-F-i'Qg,i5?'Q' 1?-'fffkf ' 1 :V 561 .'?,-Uwe, vx,,,,-42-r.3:V ,S X..-M ---,UV--,VV V Q-ff V - 1--f 'Fi' m, - 1 VVVYGN. fi,-fff-: 71.54-..5,:,Vf.-f1V Y-. ,V-' 'V V M5 X gm, 4435-zz.-1. W -. ' 04 P11 T :V?.fV',STN YF-Li' V .f Q, ,MVP 'v f-' fs-.V,rVV ,V V, .V c-,A 4,14 'tfrvsfg X-.:V1 iff: V sw.-f 7 ..,:.q.., ., ., ,V A-W. , ,M il. .. . ,.,,, , V.,f X-,, .,-.V','h- ,ref-' . Q1 :Vg-V-V ,,V if -. Vw, 71 .,1Imd3.fw2 . Vgzfpgdw +V,-,x V Vg - .1 .2-V -b - Vg, 5.1, ,fV:-sgffsay, : - NV. gl:.q.Vf,-V, QV ,gV,:,-pf ' ' 'X' 4 1 Q V ' ,Q-f-Vf -fa IV,-'-,12xrkVL.f5g' im-'f,gV+'T',1.,fQ,-:'.:-fc-.-:effV-J ? ' ,"'iY" Kbvfvf- Swim 'f'.-g.--"4 '2"':X'Aa1',,'VJg',+ ,gf X3 V'-'b,-1,'1q,-. .V5 .321-V V. ' N , .fx V- 'bsfiwf -VV.QVf..'-M1-f'5:q" ' N , , -1' Vvwb:fi'ff9"g 'f. fa, ' er: ww V'f'vgf2'JSAl231' 's1'lfV'VMA1'mVf,,v-'JAVQIR fra- r x 'l:,ff'Ef2? V V afwq'-".1'-Qf.'2V'l:'xV4fT'V.'y k'ffr'fg'f-"Q 5'-l:'v' .- vK,,xx,,,V , nz,-1 Yr V, Af: XV, ww as ,f 'fz5f?LfQV?4+4' " g . CEE'-hm ' I'V,1g'Vv:7:,K.fQif2f5: iff kV2fi4,j'fi"P1if-gal-'I 'VV' ,,.,,Vg vx fn, , . , Vn . -.:,5. 1. , 1 V' i ,,Veq,.V.:-A V4 f., -V ..f. fQ-jV5'.,:g,aV ",'VUQVfVj GQ, . , V. rr wa, .. . . x-:P . VVs+V A X X"','V s..'g3 V -,V cl, . .1 , X, N. . ..,V. f V, M. -,'11'9-I ,, iff. -N.. , V. Vf. Vx,-.Vsf ,Q-ff...,.VVV V. f-Vq1:Q2V: .- 1'-fV+STf?f ,V f 955335: 1-wil'-'VLC VV.- ,.Vz.1Qm ' ,. 52? QT ,.1- x'Tf.?h5v?Z'g:-.JN 1 M f ' '- .V . . , tX2j1j.9"X5V1,VV,'3 15393.LL.5,iSE?j,3:E3-:EQ:f5i5,QgxL,,,lg?,W?Q.V,YVk:55.qar5335459 V 3,31 ' ' V ' "':if221::-2V-,--1,:QQ::VVg1i:f-..+-MPV.'-fff2:11f225,?asi?- V.-V Q rf. -fa. . . .,.,V..-V V VV AVVLQ-FM,-V., Mem: , :ci ,vm--.V,VVV,1f rr..-..,Vr6. f-'??f:V-1,f.f:q-- 'V:1f.V--fr .- fr: -:'.'f'-111, L V 1-"rw-AVQV Jfvr f+'V . .. .. ,"f32-1-Q14-,NVQ 'li--,li-if 'TTI-,'5F:g ,Lf-55 2.251 ,Tp41.-Vjgzk?-'A,fV1l53qg-145262317112 '1?.,EZ3:,. .. . V5.4 9 , if' "5.x 3'3'f':f- 'Q'-V-.U-',XI'Q1fi"i.f"'V ',-'QsJ'3i2sa'Q'5 V'-,QV-:Z'V'QiV-9TWT:ff1'fitFff2'L:"33?" 'I-'--f1'QT"9, Sf75Z'flf:":V "' fxf-VW, '-4'9" '3f7f' 'v 127f'V'f' ., fYf',fX'g53 LVBVSVQ7 .'.,TfVf5-531K-Xg,fV.3,:Vi V 55:,5,.,-f,Q'fVV +.ggf.5iQ5q:qr4i-g- ..f:V5g1fi:bYfi,gfg4VNY :SV-'41?+iiQzff','V.g " -:a.V,i:p-:'Ja?MV:.w .. X, . .A ,. A . ,,, ,.,,,,,, ,V A . ,V K. V 4 V4 ,Aj K 'f -nu WSW Viifaif,-. ,ia 0 r 4 Q'-3'-7 vi VV.. W 51 1 X 'f ,A-NN 5. '35'?f 'Z :pi V , , ::V',. fi?-ififf M iz. V K ., .... .V 9341" an V, -Vg! , 'WI bf wfxkfwf as V V ff 'wwf Vf , 'wif-1w'f A ,YVVVV NH 1V'5"fNWWX RW We 9' ff fgfw Q Vx M Y i:vi7'f"f .M ,V ' 335351 . '4 ggi: 4, .V ws-fs'-,:fugf.1-v,T'.Vs:w 1- . ,, , 'yu-1 1. 1 V-'c-1411+ " V " i-2 :E ,.5g.135,4Vf:pf -.Fi ' 'QEM gf A 4- , .V .,V.,.f .V- wi V ,. V V Q 1- ,M V V V. ., I Y 6. 7 xi, Vw 35,3 1 V if 'gf ff -, V,.-1451, ' +--' S "F ' ' .-H, ii' iwlft .,-'12,-i Q -. F' f:,f35l1Sf.'?-V,-".'f.':-:V x -V' 5 'u,.yg.,E'55'l324'l83. ' 'MA ' . W :V V. -. -. Nv- sef? VVLE V A fab gwzrz uw, "WV ic 9 V. ,. ' ,f Kg, F- , A-'. . -,. 'X 7- i,,,,'m5 . Ni -. f f.'wf5?ss?5s,V1-:,'i. 955' . 5 wt ggx.. 4.7. ,. ,QL 5 Vw , V, far, do ,V -V ,, .. VJ, VW . , ,.yV, . , 4, V. Vx., ,V N. f ff, ,Y-gJQ,,. EG"-X 'X'fff'y:V3VV1.-:NV-xx V3 -. -:V:ffV.f1r"VV'?if' f3.VTVffV:7?g':'vV- :Vg-'Vf' :+ VVV1-"'g3- ,g-V-:5,:,, 'ci iziffg 'lffm ral. 1.1. Aw. ,"' ' .itif -..'-2 - fb V- -' ef ' 9? 'ff NF PQ xwwQ4 V - V- V V6.2 ,, .zfgg x " fr , .591 -V4 . ' y ' .fd 'S .Qif 9- 1 "'V i N VV 1' , V . . V4 :Vg :.V5,,+V..V- , '. .41 '+V Fii -Q sf'-' am ,. -. 3 -X 'fa , f i MV 'Q-V wi VV'.'w:-Vv fi V X V V' -! V ' .V ' wrfif ?45 4f' . ' V '-1" rw . ' A ' "ff -f:V--'Vw :,. - Xa" V ' I '-.-,Sv L ' -45851-fVE5'5r'igQ3f-fl -Wvt'1'V,7VViV V V. ,V . V. V, IV YV +V--4+ 'Q . . f, .L V4, g. V V V QQ,-M 1 , ., gf wg, , VV ., wk V 51'-D-V V- ,, ,, V ' -. V. V x WRX ' r Vi-m V :T V ' f V' 'N 53' M., T5 -f 43'-TfH?5"'QKfa3f"2Zf' ,. ' "' 5' 'V51..5:1eQ,f5 K r' . 1- Vfwxf N Hwy H2331 V, ,4.3fQ.miv ' L 4 L' + s , Q' f , X' x ,If J 1 s V , .V , , 1 X ,, , . ' 1 'bx sl W x sf' 1 .I V. " W V. ,, 9 . X J R MA W A f . S www V,f..,x cw? V J2,"ZrY'?'f 44 S2'pMAV+ffwfS3R+5511S-.-..,,,,,,,.V , X V, V ' Q V, Vw :,.f::-.rx VV.:'f:rf Egg :P Q 5 Hfvgqlds 1 13' V TVA at 51 . X 1, :pt ,x Q, X vx, Q, r g , P ,ma Q , Q xx m y Q LJ ix '1 If ,Q vw r X, y K9- sfm . .V , ,,x,.V, V, 5594 3, -T Q , k,g33j,g, .Av ,VN V ,. ., .V we VVm,xfwV.w.V-' f', - 'V , '.-., Vff Q,,'.g'w N, if-117'-, ' JV-,gfgxw fi Us ' -. ,: --cf -'- .f'V' :cg- ,V V-'PW , V .. V -1 3 "' k 1 ' I ' V f :'.,.' -VV.--sV,, V 1'-------V uw- V' , , ,.,:V V VVV - .,, V, ,,,,, , ,.,-,.V, ..,, .V ,..t,,..V.. ,V 1 ,VV .nw VM- ,fgyggz lg'fc7',37'If .gm Vw: ffqi-1, V A .Q -fm' W ,V ' Vf . agigfvt-f" Va , ' ' .V 'rn V. fre-,Vf:,-e.fVVV -.W Vw., , fb-15:5 V: VV A3-g-4 L,--' -Mi' 1 , 'f?1'f:,JV'VZ'-.322 .V-V -1 -in wfmsx :ff V- sigma- V V.v:.,Vs,:-15: ak V V ,VV 1:1 V . V 'f fg,J1V,V,3',V,:fj. -Y:-,,?5Vf. ,y,iK,gQ':f,f'41':f?f3":rQ,f,ffVx1QQ'V1V V. gr., fP'Q:5fV4,,AQngx., 'y ..,..,,,4.Vi..,1 A , ., fd, 1 ,.. cgi? uQ?ff'+f5'g, VV fix ,V,, , ,. 7:,c"'Lf-' :N-r1I:"iif'mw' 4ij.'V' V' 'JN V"-' ,ry...:y-.,.V ,.V,", 1-,VV X .Vu Nhgfg.-VV....,4,.w,.,. y.x,,VV f -- MVV -V ,M ,A V,z.Vg ., ,. c,. , e ,Y ', uh. , i 'K V1,'V.,'f' . -,'2,V,',.,X,.. ,V .jg ,. 1 . .. ..'1V"1'?4f7fH.'V'a ',w,'f-'QQ 5, X1 ' lxifxrgfv 1'.g4.'Twiv2 'V ' V, 'V f:4."Vj,-.3-,.' V,-.r:.XV'gy 5, fp WF!'V'5Y Wil.. Li'5?4f'45'f'4547V27fv. -f?6x31'-?i'5'l'5x- :W 45f.1fVi?-.V W- 'fx Q V vm-V646-,,,.V,,.. ,Q V. f .V .V wgff .X-,Va W.: ,, V V 11, yn: V1.3 Nibvyx,43...-'Vg-'V'V?fV', ab:5,fjw::fiLC11a-yy-42 VVf7 1,V-wzikqdf V. .. 'Haw '.'y3i1g'Ug:'--- 'iVV13g,.' H M , 'Qf'fI4i'f fVfVV-V. mg'-23-VV,'V'V VV , -V -f xy' . rd. V., - .- ,.,.. ., ff, X , 5' H..,,VL, , ....,-X.. ., . 1 ., ,. V ,,,,,VVx Q.-V,-,,.x..:,-yds...'Vu ,,Ve4,,A VNV, W.. ,,... , .WV .,f,,,,,,.f,v V V ,, 1 . V -,, f.,.V. V, .3,,,...- vp, ,WMV 4,0 V.V. NV, 6g VV. ,x,V-,NSWVf94VVNVXik-2Vxfg7 Xg . Q39 V M' , 1.55292-f..F. ,fQ:,M,., .xy ,,,,V,,wz,KV1fVg V A VVL '-ix 1,3 .' 5'VM,,g, H5511-T-"1'4 'V 1,-B 'V ., 1,-, ,fy , 3,-IVV ,, -fj , . , .V QMV' '- Cf. e, , - 4259? , T5:.:A'wl'V1'Lf'5""!K'-'V' "-lffbb'-' 'A 1""A"5" Ji-I-" 5- .534-1,-gV.-fgmfi-52: . 5 ff 4 , 'V , 3 ' VV .Vg K V V M' , . ,am H V., HV, V- V My gw,,,--if Q-.35 - :J Vg, ,np I , '.gg,f-,Q.',- 311 a '1.3,'-'V ,gg V fVyV.fg,u A Q54-55,2 1g1vi7ib,i,5:L.Vf:,7 -jf-.i,V-x V..-.,-5V,,,Q.- ..,f, .WXVV -.,-,Nxt --, ,.-,QV v 1,,.,4J4 QNVV, Vt: V, .f.,V, 3,.1f:f'Q.-,b:X,,f,:1z4V - QV, , Ivey: V.y4'QV V .ts x Qlffjgffa y,1Vqa.:V2'E'6gQ?6S.V 0 V V VV f-Mm ff, 1 NAV-'.:VV'a, up age'-5,3V'aK ,gf " fVb,:xV Ku -fue A VVQVUVVVV VV Vz'wz'+'-4V4V,fw:s1V fm ww'-'V VV :V " W WV V V. V '- UN' ffw--wlligwl - V: 'ggjff f,L5'g,'V- gray .fxvpygy .iV3g: .1 -5,-ggmfg g wc. 4+ , f 1 Y. 'VV Q V- , . V,V ,- .V xfl, , V. V ,V V., V .. U .,,, , A , .hwirw+i-V-V'-,'N,'VV- 3,-W-1-fum..-V:V,VVnfmx-1::f:ff1f '-N, V- ,-'54, -ft-5 VV.QV,,,k,"1.VVf'?,'pwVh'V,vV,V5V4 5? 14. .' 'A A 'v.VrQ'V M.IV':i4'V?s'lgAf1',WIVI jg-4f'ff1Vg9QZ5f,V u,-?wVSqvk,g:3g.:2--' wcwfgfffflyxgawf, Q51VVV.aFQ0V.v- ' W - wgiaxf- ,pg ,MSKQVV V, V, A, ,-V, ,A-N. V,,,fi.-,,,H,N ,,r,. ,-4.13 ,IJ A MV., V - , ',,.'V,v, , .V,.,V,5M W V 35. 1 '- 3.3 .pg K.. A . .. 1 " 33154-'-T?QV?'Nl?,q,"VV:1" ,kixiga''V--if1"-wVfiffgV5fSm,.'fiEg-Vf-gVp'Xf.'1,ACVFQ'.gG?'V9fV'V'..'tffgV:'N-,?Symyw'f,QW-V?:FV7VQv3f,'? M .1 ig-,V-..,-55, . nm V-.1:,.-.-'jV1'.V-,-,V'g.'.3 -,xgvifxg-Q:V.-fV,7.1,.Qwwav-fwfz, ng' 1--ny.-,+.Vf,f 1-ff!" ', X q,?Vy1.1,a-. VV, . ' Mx- y- .na 1 X 1' V72 lg ' -U51 '-'ff2,..'V':Qfk+,'V'11'VQ 'VW X.-NAV-1,-,fff"'j:14f Wi- 9.-NfA"-5'Q,1Q.--'- If " 74 '?'V.V'f.ff5"y :VH-W 'V .1"V "'4 ' ,vfff-irq'342,ff:-,:vifil'-'f1,1f.fV wN-'Viff 1' 1151.5 HIL-,'p.ViV.,:4f.f'-gt. V V:rf.g.,.c:i:V4-.v-.,V-4+V "f,:gr:gfVV..:Vg, ,- ,. -A V, . , . .. V., ,, 4, .. JV , - V , , ., , , W Jae, Hx. .4 ..,, NV ,I-,,V N, gb l,W,,xsLy,a I V A . V ,VV , vt.. ,, . ,VA 1 l., VM. f uf V.,!. ,iq , ,K F. ,QV My. K, ,H V YQ QM VI. , Vg,,Ex,L,Q? 4,,, .W XV,?,.,f,,,-.S 47.41, IVV: 1, V4'4av,Xi. .MA mg.. WM . X. ,,. X -, ' -Vufpg,-,1-Vg,..Q - ,.-,yr V Vg,-V V fV I H ,..., ' . , ' .. VW VV Xwnfy. V . - .V fK.fI,v.'I VV - VVNV,V,.'47J-V-,,,,,,5J Q7--5?,4.--.51 .W ,,,QQ,V,,,Mv.8:,,,.Y-V-.A .., -.,v,,-.1- V .K , A-, - ,Y jV , -Vj'3TVyViw,55g'V:f5,fV-::V ,-1'A4VQ2,l-1"m, Q.. 9,1 1:1V'g5qfVVg.if,fy. 1:25i'f'Vf2f1:ffV"Vg :V,2gf3?+:a1VEf1-11-S.'a?ifl ,ijsfifff-V'ViVV1'-n, Vilfyag. yy QV,,V-V Q, lg, , WI WK f. ' yf' 7 0 iff' ,f Sivxqfgyffbf " ffm , " .. g a ,IRD fx M. ' ,X u J., 0 9? gf V f wwf? YS jfiffswp 1 N5-4 '75, if Vx xjiglf fi, Xxx V 4 , ,f 4 wX4jiW-fv ,,u,,j wx A 61 Y f ,SMLAQ X-'Q X . v 'A V fx, W V? 1 , V. R.V'w-'.1-lt? fm- VV HV sw' 4,1-is 'VV' 'vi 'V Q-. V,,g4.',f..ig,,:1?, ,'V ,IVV ,VVMY,,fp.,f'si,E1-,,.V 4, flf.. f ., V: 'egflqqx VM ,xg V - V3 , V . ,V jr 'ma A V- '1 V, ,my V.3'V5fgi. 45 V,-,.,V,, f f MA-V2,VV.q-V I .44 V, ,V,j.V.1 .V fv,,,N,,'.. , VN QV , pix . 1-X. xg.,-2,5-.f.5,.g. .,,,,n.3Ax,V,VV V,V- w. :V f,V:,.,1:.y,gM,5 ,-VV.. L.,V.V -, 1 ,gum jg V, L-.XX -V 1f,,,V, -w, fMVf,,V,,V, ff V'-f 'V M :VV V J :'uzV, H, MV' tw X,,,123f'V N5.5.5,x-,V N., Wg,-' x ,V VHJQIV fmfiivv "3':T4j W fl il X yxi'?fMXJ?3'?k':'x?":v WH fm A X4 V V A ,EW M I 'N +I!-Q32 ff' 755 Yi ffl bm N' 'Vu :xl 'ffiflfkp T' ,7"9m""f r W7 '-1' ,Me ff '4 x',am ' 35515 V v 33519, lh'??v x Y V Q V IVV V . Vw V. . 0, ., ""4'f"f""i'H'X??""'w , Vw V , V V. , , ,g542'61'Qw,VwV.- 1- ,ii-gm, , We. ' V' V .. " f ,V V, " " ' ' A . ' : V42-:??'.V-1.: ' Q- , '1'4.'- V L - 1 ,',: - ' ,-'.-'mv .4 if. Y-' 'i-. .',j,'1: Q , ,V gms" -f' ' ,-1 51,- ,,3 Kr.uJ:?. ,V-V K ,V Vi.-5 1:-iV. :".. r ', ,-1-Q':V V , f ,, .- ., 3V"'D'- x QQ'-1 fly? 1125 , Q 'V'-VfgQ1'PV.-'V' is-37551, wr.T3VVs-FQJVV'-ifE934:V:f,3gQ.q13 'xv MyVQf'.:Qg.3-fy?451vL?L3:2 ffr'gfwpf,,,,at:6:V??g,'i:?Q:iiSQ:55Sg'fm-A4171!-1135 Q if. nf V: V.,--gsm V - - V 'V ' -V, , Q- rf 'Jw' V4 V, V - rw- -'.V,g ':, V V.-3 x - , :.Tx,,V,,:f- -:'A2':'1'::ac:'-. ,V--V, V,VV. .-gr-., V V-'1-Q,-V1-.V ,Ang -' VV ' V Q' -5 ,. .5 v, ,1-,nwv V, , N, , xg V W V 9- v f f -, Q g A V. ,QQQQMMQWMVQVQQFVQQQ V gX5fqE:3?f5? V- W-wtV:VVfMVV -wwV44M'Q,iV, li,Z,,VVVzVV,VVVP-V VV. Vrmiifw 1535, - K r 1 A nf 4 Vx f , 4 w I , 0- 'Q 1 -,.g5:V is M' yfiwml'-'f'? sg' 'M'V'SFSV'V4,'f ifisw, V fVQ'SVxQV HW, wWV,r",f M731 Q V' V311 'SHN' Wifgfw W2 fa ,,1W1V2w?1V' wVW?F'AfVV ' z ' f Km JTQW 1 ' "Iv "If Q W 4 A A V+ e.,.,Vx le MV we VL? .1::vV,LV1:.w fm QQVVIWR VVWFV f Vw, V. pfwffm, WVfVVVffVV mf WV Mfg' X' mffgxw, VVVVQ if f MJ 'A,g!g,N,,fv V '.fZ"' N Q ' a ' 'YN JJ N 'X 'X JXIJ AFX' fl' 5?j',.a,g.f+m 13" 'fi 4 gmt ixV,NN.5I55-1 . . 'IM V.'fw o-Vv-,3r- ., V 3 V ' IVR Q - . sa., ...ww 1 ' 1.-, ,,.,VVV,V,', ,V 4,5-fr-:,:,f ,wp ,V .4441 V . ,, V' .g. .V',f,, f- V. V 5-' ff, ' -wh -f 1 V eV'V':6,d,, '. A 1 5. JV, V I , - . . I,'V,5V ,1 ,Vif7V:1,,g,. '3 'V 'V fi X,-, u ,Q . f nf.:-Q-1-' " ,f'5,z'VV,j-1,3 J,'yQjg4V.,,g-gv -5, Vf,,V,,' y,.,',3' 3 Vf-,g.gVV V., VV. f ' Vy., ,L ,155 ,,,, ,w,5,y-.LVJ Q ,,.V, V V' f , VV V A- VV " V ' J 4, 2 , - J , -, 1 V. , .. , , ,,. ,V V, V , V, . ,. V ,,,, , ,. 5 V H Nw Vfwi ffw"' , WR V U 4 Y ff H H x:if:'ff2V V ,mm yVyjeQ4,VV4:vfgQ' fwgymgww FQ 1 V2' V,fw .VA,Vfwkg-fs VM 'Msgs-C'?fXQQ , 1 A A 5 ix z 1 .L Q, 1 V m X 5 Aly V V MA, 5,6 ', X Yi . r Nl' J J ,mv-3:52 xEiJl'V,,153i1K43b,s N , 1',,N3xQvV..N""" X I Jw ,W :QW 5' MQVVY ,wk ff' X Wt J xx ,M Gf,.,5,:ef VU 1?5S'Xx H w K "' 'S V. xx yy, f ,H A ew yr 5 ,uf N' N wiigv' My 'V ,F iNq'VTQp,,Vq 52. V.g..-,V',?1'iF-Qsw,bzikfx-Q,-QV, Q5-V,gV'w:Vf.L Qf,.:5:,5qg:1' V 4 4, Vw ,b V, bw 'H' X -'fav ,W 'N MVN, N ww V,xKiSi"SSff31'S1'LVf,.,.MVVfV, Vx WM--.. V. ,W x V fx J . .- -X V f. 4 +V ,N wwf Vf ,Sk sr Wx V, W ' A Y f ' V ' VV A, . . - 7,5 , .1VV,,:9V,,-VV YV .:,:., . 5 Y- -4 ,xl 1, ,, V: , Va VV, ly, . V.,f.,,V 45i,.,, '31, V- V 5-YYxf'VgY42F5,w9ih'?1ffL'i -V.--1V'12fV1iQV.YV X V Lfflxftl .T5?3Qfa'l'-w:VxV:wg5g' : V1 x x Af,-fi ' ,g A 1 bf . . .. . .FN .V .A .Vw ,V , Q- . , .....V. , .. . V 1 V ?MfV-.mV-V .,1V'V.vf'1:V, .wpgf ,-Vi.-'rw.,+rV-Vw V. 1-1'l"VVV ,V.::VV,,w:A--Vaisp-.MV:iw - mzfiV'3+3'Vi?tf'i'-vf--ii,-1.-'W Fw?-QVffmW'V'Zf'5?'XfQ1xxV V' ""' I - 'HTF'-'f ' V- ., ,,.,.--,f, ,xy , , ,. ':,1,'Vx--- -Q-,-Q ',35,:g N Vx'1-,'x- -' N f:'1'.,-V+9:C9fu--'HY Wu we -VVVV VVV ,X V f mfg f V Vf,zg24.V,mg ,iw gk .. 1' , W tw: We J! QF X f V V mv ,1.,,,.g- VS' -A3,5Re,,.', .iw 6-'1fVw V,-mm i'54if'.i'3tQ.' fligiffbgf "V,gg,q2gjiQfjQQff?5V',:g:5v,jV'V,.VVTggi -VV-Vw.-V.V . Q, ' 1 , V. .. Vffl:5q.Efgp,'Z"g VL-QF Vu. sf- ..'1'1'1LfVfi:fViV VNV-Q'f'V3.."'fw'-fgV41'VV'fV, -f 1 ,. 'V f Q' :di i Q " ' V' VV ' , ' ff VV 3 ' f',,g2,w 1,2 Qgfie-., 4-- . V - -' pf . aff. , , . 4. M,-f. fs V. .-VV.--u.:-,.-.r,z .V M b, -V.V:V VA.-. 1-,., :--, V f :f,L:,'g 3.-:V,V,, : UV V-V.VV,.V ,fp W-, - , , V , "1 S , V V "V 1, ., wwf V ' 'af.,,: um. :gf -.fxalxaqfw -5 'V ' f' 5'-fig? . ,, ..wV,.V. 'KN ., .NM M., ,9...,,,.., p...,..2.,,,.,, ,, .f ,xg 355. , , ,hue . ,mm hy, ' - - 4 '- VJ fffl-'TZ' ,gf " , V -'X " .-. ':x:VxTV'fJJ- 0" X' fs-"Q I 'ki .-'UL-'ff " ' I. '.-- ,-X. - .fra-':.Ef 15'f1'?v-1 VN"-V'-iff 1 --:K"""V1'4Vi"'5.VV Q H' ." VV -P u, :V, s.V'--vi'--"-VX' ' ' V"-V ' Vo,-WV V :fu-XfVf V Mr? -4' -A, V 'W H Ref: 1 SV". +4:'4'..5iS,Qi:'Q -'-' -T: XS,V,fiVw, 'V 'V :Q--7, QV ln- ' :i:,"'fYv:V 3- 'fff-34 1 Q3'I1"f1-179 'u,::QAV'V5' V'fL-,Wt- 'Vf:'. TV. "'Qi"Cv -1- .lV'V. L,'-'VZwy',zVf"fV'- 'F-K' "f'f,V al- ' T'-JV -. QQ .1 ' . V. ff. ,V7,,?-V- ., 'V 2 f 'V 5,3 3 UQ. 5, .NVQ , 3 ., .,-.,,.,.:: 5,1 3,,."V' ,,,,Q Vrlg.,-1-g,3VaVL,i .1,,. ,ggi-K 'Lil-7 g -- V V V . ' M , , I 1 A- fx, .V -V ' ' ' j ,ff -Q'f":,x ,131 "tw Vxfrfwb-'V.',V!' VTX' -5-i'VfVj:'rV-W: VT 3,11 "W ff-HL-'+V 5s,gI.iv,f7wi-wifi'2-QQ,bf.'V:V:-zfikz.aa. -' ' ' ef 10 if CMV v2 'W Vi-W-1-"YR:.VVVS9f :wg- - - - V . 'V x HX.. .V V rV 1' -A -un ,V V-q,-r 5, A V 'A 'Q -Q VI: kr.,-. ' JN'-' ... : V ,V ,Nay 'V VJ ' ' ,Vf1,'.kg. 5- : YV? V, x. --,V .-. ,rVV,:fV '-4 V ,V,i' '. 1':r.g, Q' -I-X' 'V KQV: E,,',5'-'.-4,435-,,V gjqv gfwfafi 3 5 'X 'JMR' 'R " +4 'W' N WA' ' X' '3 Vf' A ' ' ' ' " 5' f"X'mf.V11f'FV, 'X'.V'v.'?-.Sff3VQf4l1,it f'V.fVAVg.r,f,V1V:f 'V.Y-'vv . . - Yr. -M .' V 4 1.VV9f'M'--- LVLV:-vs--.-ws, gi, xx x x X X J 4, N451 L 5 1 ,gxxx A WX .A YI, ....?,,,V+q,,,. ,,..Y,,. g,,Qi.y, ,ESX ,I L,. 4. .V ..,, , . -,,.,,x. -36. ,,, , ,f,,,,..g V .war I .ir,v. V .,.c lik Vg-U J WH 'QW' T1 Mu, ,Im ,mv QR V 1Q,V X K. f X N f f"'f fi gf Z, f ' r M X f ' 'X kr, ' ,gV:V'?"fb?Vv- '- M" wyV-,,,Xg5J:::V-t5,.t,, S?fT"i.,.. V ,WN .V . "x..x?: +L". f, . mi, ,.4 Yv.,.f?1f. ,, , .QRQXFQ--1fV 'fv1Z7q:w., LQEEQN5,-"i'3C,6VLVV-V ,faxfqfyr gf,3?fQ3QV?X'51'G'-'x'Sf3.iE3Q"fq."- 1' Ai- 5 -1 V v, V -V ,V,, . ,-,MVZV3-A',":-. . Hn A, , AV : Vqux LQ, ,,w,f. p .-'FSM WL- Q A N 'F xx, VV", ,' . fkhk-A',:'V.1x1.'L,:-' -. "f'f'f'Au-,Z . M.. 4- ,V-v"fg-vfszkt, 'V Vx- 1-'MF-"ff XV VV3Qg4V.V.yg31-PagQQQQS5 V17-f:.g:fX4Y Wg -Qu' T 'Q W wb .WEVVWQQPPFV V f V ff V1 V ' i""'r-'idfwfff 12-'ff-V132-f'f1' -SV -Vfstggx. fx jgify47'V'i?H-'- 4V Sm' 'CW V1-G:-Sv.. 'psalm-a':HN if-VV, 5 V .V VV V VVQQVVQVV, ,.+V5fV,.4,f.V V VV .. 'W - , ma- N V, V? . ,NPVN Vw-,PJpVM.V-Vww Vi..-vVfV,,f, VV-Vs. V,V4f"v':f: f V fpVH.f:fx::'Q-sf f 1g',ZV :'gf:lvf"'1jlx'1'XQf" 'fi' , 7-1iVL"T'2xf35g,.V4g,3,Q .iV2:.?3':Q FV,-iEVf:,V, VVT4' V. V:Qf-5,9 -, 'v-:-.:1:Qx35Q,,V:,?o.R' 'Vit ? MEVMTSQQH- X V- 9' V f+Q'V"?fgX'Q'lQ-L5 xl' 5- P 2-ga . V MWA- ,K X '!3".':V"fVf'.kalX1.i' . V my M, ,Vin AQ. A V V V-Kwxmv. VV5., T7 V -.-lf:wQ.,x,,QV.'Vn'VtcVniVV5z'-Q, x ,X V-,vV,1'q.,V'c.,,4f'fV1,ygJ,12xq,,"f5' -- V, g-4'-,g,Vg3Vv- 11 49-up-'V:,p Vg-VVVVgl'N.1-EQV .ff - . . .. ,-,bw-cftbfM'E' f Nw :w,uV-3,-z4,qVfwV.w1.f KVVVV, Q'-ff-3 V ,Ea-.fr-'1A.-Q41.412 .VmJw'eP-, w.-mV'-VV.V 'WX+E2+1:1z"'sr:f xx'-f'4V,1?51JeNVWfVx',5X'5LPQ-, 'Ufw-. www' V-1z119gV'.?M-S' ,sf-:fx "1'V'1V,W' rcwmii-' iwf -VR, 9,VV?V,X2-553, ,Wi U MQ - Xe: M, N245-,-,Q ff,.-:gg-ffzx .eV-Aifwy 47 yan .f QL'-z'-f.w'5'f7Q2gff AX VX NX' NN W, fi-4, V rm X V,-..,-, ,c.. .V V, +21 fl! ,- ,1'.-1 T" 'V 5'-vf 4+ ""W.,: YN NEW H V' '.5V.V.'-N3-. - 121 V- 'f ., .M , V- . YV, VV ,..,, ,Vhli-:.Vf35?, ffw fl . V'-V w, V' V' V g..x-L. VV A Va ,- V,V-,,-, '-94'5'f,5- ,. :ska 1 i N54 , VV ff 5' 'E-nm, 'f :mg "WV, iff' VV -Q-1, -- ,--f- V ,Vai wa wig.: -af2fz.fA5rf17ffQ:,g:fEvw.faP, V ' Nat- ,VV x-zz.,-f 1 ww ' y . -V gym gi,.,.,k:g,f'g5,3,g,,1f2QQw,,.xiSTf:j,,pg,e,.jl,Q,3ign,x. 921, rw. X3V.,W,,.. . , 5-,gb??,,'V-gy ,. A .V-nm' ,'- '-V ' " . " -, , lf' 1: '1nV"" .' AFVVWL- VV"ff'E'f'w-xr' Vff V 'f.4914'l' V77 Tflwiiff L A'1V??374'f-9g'Q4I55ff'v- .VnfV-ff, '?b,VVf'4VH-.-if fV'nfl7H'ZV'V1X:V?i5-Q QS9'-26:53 2:5?Hif?w?1V...-4if':V Vf.NfJE.?' V f 'Vf f V 'N' KQQ us Rv A qv' QVANQ , V . Q. hart, ,,,. 'f ,Nr V, -' XV' QV QVQSQLRVXV V V. V,-wb 5:1434 N531 TA 4-l7xx,5fibfV.'K ,--2?LVNfSlt5f'f:sQ-3 A SV. L?g?t,AV-.I.,ffa?Vffifil.,ff yyiu . . V , ,, . ,V - X.-V. ,. -.10 f, my gy. ,V V Vr- -.5 1:Vf-iw-f.- z'f'1-V'-LJ., wap.-A-rr 'nf' V'-A -,q:,Vf ' ,- 2 my Vp. V ,A V-2,-gg'V-.eV-,V-y,gV Vgffcflsffz ..-V1-Si.A-V-if,viii-i.:AVWSZf4VsV+VVf:f,EVwV V:: Qfm:.,X Vw,-fy:--gffsfqz-:.V.f,s We 1VfV:--M-me V MH- i W1 y-, dcv , 5:9 in sf' 'f Q , ,w iv L l 102 , Football all 'DEI Q' 9 Q 1 ' Eii. G8 " , ,. 'll Q 3 34 A5565-.Q 'E H611 ' 1. ms . I TW aid?" 07' if if P , s- 'V , 4 M 2' of! N tL,.l?c Q Soccer ix EPS ,--.qw ,un-Q, Mim- - f 1212 I. . 1- -W ,. " T 'lk 112 Cross Countr 41629 ,eff M' as If 5 , . ' 1' K ji-iv,--:gggi , M x ,,. ,Q Running . . . undefeated ..,m-,,.-fu" W. -W M, , 9, ., 5 . .5 , 5245, W L w :,-"W M 1 ,L W,,,,,, K .. Girlsg Hockey H. . ,twig-V NK"-W Y 'F ,-4. ww M 5 ww X M 'W ,... g i:.,.,,, N .::.: 6, wer , VY vm 4.1, .' A , Wm, ,M 1-q w e L J, ,ru + h N , 3 if . If wwf X W nv ff! -M...-WQ-pr -,-- v fa 1 M, 4? 4, ,Z Vkyy, K if ' My ' m' we 'f7"J?Sii5Y1Q'1i 22? I 3 ' wen--42f,11f1,A N, , , 1 -...na-14.1, U , 5 5 99 W ,MQW 3 'Z kv " r A 2 fair 4 Y in V Qi MV, Q -r 2 in .,, W, L , 331316094 'X Z .,,,M,,: ,, N ,W,L,Lg:,,,, ,,,, L,:::l,, , .. f WY' - Q, 41' X 3 4 y Q "ff, f f. I ' ' fer-emi Nik O l f i .. hx sf 5 ev aw' mm ,wt if ,nf X.!g,f 'N,,,p0' 5 P' E 493 ga- WM Ice Hockey Y V N 122 Wrestling ,dm--a-qnmw .,,,,,.f hw. ..- Hwiiffw .,,,."..TIll- qw if We H ag be 4 fa fi 'fm X s'Wgi 'ft 'R 5 Fencing V 4 - 128 G 41. , ,, 1 f W W Girls, Basketball 131 pring V, 1 'A' M " ,Q my ,,, MQ, M Baseball K4-me i Q K f F E z Q. S , X 'LLAL , , fi,,,5g 35 ,H sf Quo 3 sf 5 fi' 134 ,, .M O fs 4, rw 4,Q 553' 0.6 'few gn, .IV mfs- 4: 1- .,f.f'?' wwif -"I ' it . ., e Q, ,, fr - A J- , 135 V w Track 'zu ,Q ,J F 'Q' ' " f"'T'A visit' Mir , ,fn gp E as 5, , ,.... , v 2 f K 4 gg .FJ it 3 f ' w ., 7 " A ' My "' 5 r" my: L V, ALV , ,,,,, . ! , , 'Maneg- w -1,9545 l, X J7 ,, ' , , , - Ek , x mi .gf g .K 511525: 1 'fjrjk N ff . .im X ga 1" V S 1.,, . --gk,A,x: gg 'N-..v7 ..e""'p of ff i k,.k I . f:5 j: i -..:.V,-N '. -ef 4? ,giiuwg I W 'Y Fir? Y' ,V AEM' A ,H Wwdgqlamw Q-Bags AL ,W 741 if ww MM I 'WWE -ff 1: 4. 4- HBH? WW ggbvig is 'A 5915435 FZ!-1 ' f ' pb 9 W W. Af -1-- V' zy, , 1 Y H .,,,, N Tennis ,we wa! E. , . f N -1. x 1 '5 - L- . Q , K . k fs W' f Lifg. f A I X Q 4 Q. ' f , . x,, . . . f' x ' . , , , , ww: b-A - A R lk A ' Qi j f ". 5 lv Xn Q iL 1 - ' 4: . 2 H z 4: 1 W A f W ., 5 L, L L L4 '1-' '2f" QYKL' V fm b V t i . 1 , Q i i . . , b l i f Y' X Q ' i X 1 . 5-fi - Q ' V 1 5 3 5 fi, , 4 6 Q 4 Q 4' Vxkkky Vgiykl 4 k,L. , ..x. Wv,: fn... as A Q 6 fr ,fx. x.vf L,.- 9 + b. .. , .. . if l A Q-f ,, ,- Q i Q 4 Q 1 i ,E . f, ,1 5. , . J ,, QQ , , : l ,v 'F 'Q 4 ' 'R W ' , . , K ' F . .... ,..W, 4 ,,.,, ,,,.. iih ix. ix ' :, ' i Q . X53-11 Q31 f ,X Q C0 ,X A , 5' f' ' .ww ,,,.,-Q-G 1 .f 1. ,M X 1 ,xx I ,K w! ,a.,N .I ,- ,..,.mW,H,: mf ,wi ,-w,1,:,,,:.:w wizvw, :J .. ,L ,,..L l if 1,,Q-Wi, , ' fawmwii , ,M 1 Q Q 'S W 1 V . ' 4211 ,,...,1i 4 H 1 3 , A"A1' ,AW-M. , ,Mr . ww, ,frw r K Marv, .pUyWl'i-WY" f M4-FN' " W., 4? .................---f-Q ' Q E ,, ,,, f... ,,,,f .,,. ,m,qWQ55grz,,g,,3, ,,,,, in ,, . ..,,5.3V1,z1:fHw iv I , , ':", iilii ,iifibflg ,,,g1,:ff, "-a,, .,,,,n--- 'riz L 5 Qfgi.Qi , ,M 'Q 'L' 1, . LQ-Q My lm, gr .1- 1 6 6 V , -, U Z 'V VVVV j M ,,N,, V. y v A W N ' Af' W lfi , 4 ' l 4 1 1 f 1 1 i f I Z f ' ' L 1 f"e f 2 Qt l 1kf 1 l '- f' , f T1 -fx I , ,W .- . .mg ,M , 5 Nm ' , Q Q 3 x Sw! 3 .,-.f X I W .........3nh.. 149 - - WW, Jr- , , -ezzrzl mm , un- -'-r-fm Y Y --wn.....,.. ,, 4,,fgWmmm:Q!m4ff.w,4wm..,.,,. Y ,,nmfmmgmw.wmm5:-wfww AW' 5 ? 41g ,, M A .3 ga gi . ge - E 'Sv' W 5 X 0 ports Records Varsity Soccer Parsippany Morristown Livingston West Essex Mountain ..... Boonton ....... Hanover ....... Sparta ,..,..,.,,.. Parsippany Morristown Livingston West Essex Boonton ....... Mountain ..... Columbia ...,,,.,.,,,.,. Hanover ..,..,.,,,.,..,,, Third in Jersey Hills Conference Fourth in Morris County knights opp. g West Orange .. Morristown .. Morris Knolls Chatham Boro Essex Catholic Essex Catholic Morris Knolls West Orange .. West Orange .. Morristown .. Essex Catholic Chatham Boro Morris Knolls 5 1 1 0 O 3 1 3 4 0 5 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 2 1 2 3 0 1 3 2 1 Essex Catholic Chatham Boro Chatham Boro Morris Knolls ..... ..... Varsity Football knights opp. 6 Montclair .................... 1 3 .......... West Essex ....,.... ..... 1 9 .......... 8 Hanover Park ..... ..... 2 8 i......... 0 Mountain ........ ..... 3 7 .......... 1 2 Livingston ...... ...... 1 4 .......... 12 Morristown .... ...... 2 8 .......... 6 Boonton ............. ...... 2 8 .......... 0 Parsippany ,,.,.............. 40 .......... 0 J. H. C. Champs County Champs State Champs Varsity Basketball knights opp. West Morris ................ 57 .......... 37 Mendham ...... ,.... 6 0 .......... 62 Boonton ........ ..... 5 0 .......... 5 8 Summit ...,......... ..... 5 3 .......... 79 Hanover Park ..,,. ..... 5 6 .......... 55 Dover ........................ 63 ........,. 66 New Providence .......... 62 .......... 86 Mountain .................... 5 4 .......... 7 8 Hanover Park ,,,.. ,..... 6 3 .......... 73 West Essex ...,.. ...... 6 1 .......... 72 Morristown .... ...... 5 3 .......... 84 Livingston ...... i..... 5 2 ......,... 90 Parsippany ...... ...... 5 5 i......... 90 Boonton .......... ...... 5 5 .......... 65 Mountain ,,.,....... ...... 7 3 .......... 7 8 Hanover Park ,,,,.......... 67 ......,.i. 70 West Essex ...... ...... 7 3 .......... 87 Morristown ...... 47 ........ ..88 Livingston ,........ ...... 5 6 .......... 87 Parsippany ,,,,.............. 65 .......... 61 Bayley Ellard .,,,.......... 59 .......... 64 Summit ............. ...... 5 1 .......... 66 75 Morris Catholic ............ .......... 6 1 West Orange Morristown ,,,.,,,,,, ,,,,, Morristown ,,,,,,i ,,,4, Hockey Fencing knights opp. knights opp 7 1 Laurenceville Edison Parsippany Morris Knolls Edison Pingry 3 1 0 8 4 0 ............ 4 Morristown ,,,,,, 4 ............ 5 North Hunterdon 5 ............ 0 Butler ,,,,,...,,,,.,, 3 ............ 3 West Essex .,.....,, 8 ............ 0 Parsippany .,,,, 4 ............ 4 Somerville ,,,,,,, 1 .........,,. 4 Fair Lawn .,,,,,,,, 4 ............ 0 Princeton Frosh . 1 ............ 5 Somerville ,,,.,,,,, 4 ............ 1 Newark Academy 5 ............ 6 Parsippany Hills , 2 .,.......... 5 Morris Knolls 5 ............ 3 West Point Frosh 3 ............ 7 Morristown .,,,,., Pompton Lakes North Hunterdon Varsity Wrestling knights opp. Hanover Park ,.,,,,,,,,.,,, .,,,..,,,, 2 9 Morris Knolls .,,,,,,,,,,,,. .,,,,,,,,, 2 21 Parsippany ,,,, ,,,.,,, 1 7 9 31 Mountain .. Newton .... West Essex 19 57 Morristown 27 3 8 51 9 westM0rr1s"ffff fffff Qfffff Boonton .... Randolph .. 26 27 18 24 Livingston 19 21 35 17 Varsity Cross Country knights opp. Livingston ,,,.,.,.,......... 3 7 .,.,,..,.. 1 8 Whippany Park .,,..,,,,.,, .,..,,..,, Parsippany Hills .,.,,,,,,. ,,...,.,,. Blair Academy .,,,.,,,..., ,,..,,,,,, Hanover Park ..,,,,,,,,.,,, .,,,.,,.,, West Essex ..,..,., ,,,.,,. ,,..,,,.,, 34 22 28 29 46 1 5 36 19 35 20 Dover ..,......... ..,.,,. 3 8 ,,..,.,,,, 17 Morristown ..,... .,,,,,, 3 4 ,..,,,,.,, 21 Mountain .,..,. ,,.,,., 4 8 ,..,,,,... 17 Parsippany .... ....... 3 4 ....,,,.., 23 Boonton .,.,.,,...,, ,..,.,, 4 6 .,,,,.,,,, 15 30 25 Mendham .,,,.,,......,,,.,,, ,,,,,.,,., J. H. C. Champs Runner-up in County Championship State Sectional Champs Runner-up in State Finals Fall Football Bottom row 1 to r M. Doboney H. Suto F. McGovern M. DePascale J. Posluszny J. Lusardi R. Bernardi E. King G. Dyson R. Benjamin S. Berman M. Whiteside G. Gass 2nd row R. Febos J. Yeager M. Borris Smith Bishop Guillom Secaullus . Benson . Odierno Kouzen . Bateson . Dircks . Vernicek . DeFilippo 3rd row A. Pelka G. Jeffers D. Doyle G. Dawson S. Trovarrow . Czohla . Suckey . Cole King . Frazell McLaughlin J. Oshinski P. McGinley A. Pultz 4th row R. Carroll P. Crawford R. Sadowski J. Severini R. Lowe T. Young R. Moylen R. DeBlieck S. Price P. Chipko R. Firth J. Steinberg 5th row L. Blake W. Miller T. Ballard J. Fisher J. Bennett A. Valletta H. Burns J. Gangemi M. Tucciarone A. Vernicek K. Derk M. Gass J. Lattig T. Staszak Coaches l to r Mr. Cicalese, Trainer Qwwwpwwpggg pogwwo Mr. Fyock, Asst. Coach Mr. Hrobuchak, Head Coach Mr. Kruczek, Asst. Mr. Urwin, Asst. Soccer Bottom row 1 to r C. Rowe T. Prandato ports B. Young E. Lopez S. Chaladoff G. Contonnet R. Nunez J. Hauer M. Mindilin 2nd row H. Loeshelle J. Kehlenbeck W. M. Reid Lumsden S. Krantz I. Bonder R. W. R. Seidenberg Adelson Schreiber Managers: J. Murphy Coach: Mr. Russoniello Winter Basketball Bottom row 1 to r L. G. R. Blake Gass Odierno S. Krantz H. Loeshelle 2nd row M. McMyne R. G. R. Schiffner Dawson Potkul J. Demby Coach: Mr. Connolly Fencing Bottom row l to r R. Suckey H Hww8wwemmpw ZW Marder Jones Seidenberg Sussman Saunders Meiseles Royek row Chalodoff Bizub Young Benson . Weiss D. Moray J. Steinberg Coach: Mr. Rygiel Wrestling Bottom row 1 to r G . Secaullus R. Bernardi R. Febos 2nd K row . McHugh W. Gobel S. V Dennison . Brown 3rd row K. Goldfarb J. S. E Severini Price . Redmond G. Batey Coach: Mr. Burke I ce Hockey Bottom row l to r S. Mooney M. Lanpi E. King I. Bonder J. DiFillippo J. Bennett K. Mullen D. Frank Rosters 2nd row J. Dominkowiz . Valletta . Robbins . Grazaitis . Rowe . Neiman Garie . Bateson M. Whiteside J. Lusardi B. Lusardi Coach: Mr. McSweeney wmwooow Sprmg Baseball S. Krantz D. Bradford J. Kellenbeck G. Dyson G. Dawson J. DeFillipo J. Craven J. Lusardi R. Ordeano H. Loeschelle A. Pelka M. Duoboney B. Benjamin Manager: S. Royac Coach: Mr. Culmone Track W. Adelson R. Bateson S. Berman M. Borris S. Brajer V. Brajer J. Dennison M. DePascale F. Fonseca B. Gianetti K. Glosser D. Grazaitis J. Kiggins G. Kowzan . Lieberwirth . Lusardi McGovern Nizmack . Reuter Schreiber Suto Whiteside Aasma J. Armus Brown . Chipko Dirks Doyle . Firth R. Gallegher M. Gorman D. Griffin J. Hardin A. Kearns J. Kudlack J. Magistra R. Many J. Mayhero S. Price R. Sadowski M. Sossin J. Steinberg W. Steinheimer R. Stirrat R. Suckey J. Walker R. Yocum J. Alvarez D. Apgar B. Benwitt S. Boscarino puggpuf-lpn-iwm WUPUWF K. Burke C. Campbell C. Casier B. Cleffi G. Davis W. Dunn T. Gorman B. Guillorn D. Highet P. Hiler J. Holland M. J ackowitz S. Jordan P. Kelly J. Kowzun N. Lehrer M. Lyans K. McHugh J. Michalizysen K. Mullen M. Nechay P. Pryzbyzewski A. Pultz T. Sagan P. Saunders J. Standfast C. Taylor B. Valentine R. Zanetti I. Aasma E. Anderson Cartagena Casier Contonnet . Cook Czipo Dirks . Freilich Gonzalez . Greenblat . Guerrierie J. Magistro B. Murphy J. Rubin D. Sounarine K. Shore H. Sohl J. Wainen F. Wheatley P. Ziegler Coaches: Mr. Skutka, Head Coach Mr. Topoleski, Asst. Coach Mr. Urwin, Asst. Coach Tennis R. Nunez J. Lasso B. Seidenberg A. Adelson S. Marder R. Neiman' I. Bonder D. Cohen H. Rudolph A. Neisman S. Zasloff M. Hennessey B. Young Coach: Mr. Lasso Golf B. Powers M. Lumsden M. Mindlin F. Bienstock T. Barnes P. De Blieck R. Pietrzak J. Logan B. Applin J. Duffy P. Pilat M. Fox E. Staszak Coach: Mr. Del Sordo ,--:::gge,.,f" 'Dfw '-',f,f4-.ig avp i1+H'gg",V,f,:g!'v-qxw 5:2--14451:-,V1?r f.'fg.'-+L V ,gs-1gd"57 V,r-41,1 .gH'wV'3.::' g:,.V.':-'1,, 142:.2'.h-2 '4 'rw - H5133-X -:gf-fig JL- '4-' -X ,asv--. f- gn- f...'c f.:'V-a.r1,f 'v.,.,g,V fn- ' -6:q.g1,VV3.g,g', M453-V' . ,Mag-Lg' .. , . ' 'PHX' A ' ff Q ' f V' -a -V - f X ,, . agp . X V K gh. 0 X.. 4-VV Q-,. rw- -,A ., .X .M f XX Y ,xg V4 mlb- f. .V ,fb V,-,. .,XX,,,7-- :-M,im,.,,...,X,v,A?'.x,,,-. ,Xp-F, M-.V ..,qpy.x. LW 5,J,,,7V J 1....V-,y 4,,-m-9.,L-gm- ?Z:2I2'y.,Qh-:-Xg,V-,1,.57ssyy-,, N,-5,-5 Xl. 1.,.'-9,-1.m.:,k.,miw44 ',-211-.fi :f 'X-in.v-V-H4212--fpi.f .i V- V: A Lv- ni :LXWX-1' - VV ' 2 1 Vliarwsn-5, .V - -- u.4H.V.fV-,. '..a1p,g:g-..,.1-5, M71 X94.Vw5XFN.i5:'X,':'1Y.p5- ,gr-fri-.a1G?e:':-.7 AV'V:'r,!7u,.,:. 4,3 f vw, '-2ef:f7"- 1259:-. vga X 5 'WV4-q :nu ., .,-15554,-X ,Vs--,.,f.,y gf ff,,e- z, 5,-Vggfwm. in- 2- , -V1.5--eg?-gf wg- gf.-1,-qL,,9,,. X X vm.-4'Vg,,g,.L-rm.V ,Q ,.X,,p L. ., ,.,wq..,,,,gwQ gpmNV,,-,-aAga,fg,f,4gX.q,:w.,,.-.fm,X1V-4,544,114-,LC 1.f,,,,i-.D.'gw,5f-.5,,f'vV'g+fa: H-,,,,q,4.X,.,yQ.X,wf?2 X1-.,4d..V.,fG4Ag, Ha, X Rigib-1.50,-4,+. .,,.V " QV1'-322'-:., 5.3 .,, gpg: , nl - -5,-14-,Q -,XL 52.5 11. M gy- A ,-.VJ ,-.i, 'J .df , Vx- , ...., ,' - jj, ,.f,. -.way pr-,,-,1 .-V . , , .. X. .v ,. , , - , ,,, :,M,,VX,... -. 'sf ., -,., . . ., . M., ,., .,.,,k. ., 4.5, ig.-ww .-VvrgXVqCT:mVfZ+?2Vg9,, -vNy9,',X'1-S"'q,g"-'Xfl'-A:y:.,Qx'1'7'-3-Jai:qI'.'y+Zy'.Q,!11Y'sHifiYgv5V'v'fxU'Ln31,f--K".-.-.2c.u5.fff -gf.L:-,g-,Ax-g2!Mfl4l...5,11f.V -:V-'P '.'eVa9J,'f,'?,x,ag1.A-.354-,,V,,ffA2s9??-y ' .4 4.M1,5,:j,.,,..fg.1x.3 VAg.1,q.yg.1ZCff-' gmt: ,g,.iA.Q.XvSgxX,Sg-53,,1, iE':-ii,4f2'2y.-iff: , 5.,7,1,,:g K 5h:fffi,J:5 1-:Qj ,-,eQ,,j,g4:,1 E.,-V,:i.wS.l,1 Giza, il,-,Q Xygfg,,W75,l?w7l.,5g-,Hx59395-g5fgi.t,w,g?,,:::,QXM - 1 x?,Z.'.2,gXz:x.:,1-X.,'i'+:,..x,-44 -V 4 f Q fx - n -af - -Sw-m'f'fc:f9:-,-V 2,S-G-1144fw12:::::g'QH5-'VX - V Vw-'hier inf-GLW!!-Vf1:'5' --V.2'ff.11-ff-'1" XL. -QQ-,tc-XXX. ,,,,,,,,.- ...ws .-33 v ,X,.... ...GN w.-v,Xea43,,an-, 4.4,-gymiq, ,WWJ,!,,.f,1,17'.?.V,,4..Xag.,X 5,1 ,,. ,y.,,k,w.,-f-fr'-,Vy,1 ,fu:,,...XV,-,-,W-1.,..-X,,,,g.X,.gw 594315 wigs 4gGf,':-.gk W5 ,f V-v, -. W.,-,J .s-s,,..,,,.rm-,".,V..1-XV 0.-.NX Ve XV,-1-..-sy., 2.pV,:....-VX,..., . -. -. .mf 1: , ,.,.V,f, Xi. 1 ,-.,,,-., A 4, .VU ., XM., ., MV, ,., 4,-, .5 --X., , ., M 'rd 'P' ' xigi EMU" 'fx '.X- ',+'X,e,,:X"1. 51 , ',mf5X.X V,-.rv-I ff XXWL, 1' w,,. 22? VQZEWV Rn., z V.,-Ll., X 1,-11.4-y... Q.--, fXe.,5-.UQ J. vt,-3 V Q iw, f.,,,.-my .Ng y., .1 ,J-V1 4. ,X,f-, 3 rung M,-.X - , . . .,,, -.M ,XX J ...-T, Viv, V -.W . , I , ,.+ L,,n,l,... 4.,.X.. me3,.:,v.g.'-1-gf-ff.-,:'1-5--.gA:-,- if-.1-4 ge. .gan -wa. wg ma. 1?-,f.,:VH-1 , +X .-3-, :-. xX--1.13,-1s.,vV , -, .-.,.-f -, 14. V vnu V.,-. 1' rpg,-1-.:f. 45,1 - - g,.q-1554 .,-f.:-'Q VAQ.-gf. f-fb. ' ':::Vef'fff:?K:P?9w-5:91 fs-isiffrf 3-XMSNZ'V9e92gfXiq.gVan' aV:i+'?z fVMi5V , ' : N. n 0 1 'x 0 x, 1 4, .V 1. I ff v wx 4 Lv? ENT?-' 'P Q-,F ' 'VM' NMA 'fwirvefw df--. 2'V --e-'HfwV.'r-'DS 'fr-.-.cn nw -,:'.- v 1, -. VH.-r A Mfr.,-.Sw--:9-V.-.f-,fi V - 31- L. 1, ': Shm,-'.1,. V..-1 -J1.4,.', +1-:,.'-'.. .'4"h'.. ffm, A-an! , V? MW.,-6-zffE..,. ,XX X5 RW, X.:XE5.,,,f?W, :q Q,3.V D 4' ,X-9 "V " 93.5 '1',lv,i::, ' 'L-Lab 1 Tu. t.I1"N ,T V'V'.-c V -if Q:'h'E.'- fr' -::,'v,3v:'-gg, sqm 'AD' -Vx: 24.135 ' .r,-5.'QuQ-::.ye: N3-gg,-A. - -. 5: -95. -Q - .X sp-VX . -Wh V ey ,Xh,N-NMR.. mm, .,+44Q,1,,Jy,i.,,, g,.3f,,-, . wx 1 an nf ,fi 'i., sf' . X X, H , -.1 -'ff 4 X, af vQ'hvwVV"'- ..fr. .71-If ms,-...g.:fq:NVV:-.XM-Xfhmu-,M ,, -V.1,, .V-wg. g JN 4 V: ..'e'V,,:,-.:,-?.s.V- V' -g 1.x -- -1 ff,-1-x,,-3l3f'iXf?, .fp V ?,-,s..4.,f y ,.":hV-'Q:r'.:'-,-ww: N-VQ574-Xffrg.-',V.1E EA,-,-11. 02.55:s:V,,,.'.-f-y.,-,-,A-Hof J-gf V: -"wi K "P--.J-fV"'W,1'i'rf-' --1:1-Ha-w gm ,.-VM-..:.1h cw-V : v1-:-X, -rv., X 1, AX.,-X -. V X .HX . X ,. V. .- . .., ,, I.. ..X.,.., XV. .. ,V - - .X X . .X ., .,,, ,, -V 2 4 fn.-'-F'v!3Qrn':H -"v wie-.,-vziiwf. -Xix-X'-,A::2-Y'-mV3e-r.?'xe'r'- .-.QL5':f'3:,I'X..,.,-E1TZ?-1'4"-.-Yr f 1-1fJ."W':::-'wi' egg, 'rim-.gf!Fw,'--Hixkfl-2'f..V.eV1,:fif,-R,-I-.',',',Vfy:f-AX-3 ,gp1wfaqiVyf..l-- JZ . X . H. X X. A . X . X X iQX:55f?H.,k ,KJ-fQ,1i',Q f4ffw.V?a1isfffww.' E-:K U- 1432 ABQ f .5,--91:2 -. V.V. , .. , 4V,V.- ,mv--,,:. - W. -.X-.X,..,,V:A.V,-H . 'T Yfikfff X'-'H'J""f5 "?P'k'2"'5' 'fx X ek J'.V'mVf'e.VV T311-' LJ,:fX.,asm .4 AJ,-wh-1-.V V.---1V A 4, ,- 4',!W-V-V.if..1-,v,m,..r:.c:e-ww.-. -.2.-wr-,-1,.,f-. .V '. .:,--- Hr- 'Vf-V i':Vrf"w5' --Af.-ww'-f1S. V.- 1? K ,-:1- 73-1'-fvV.4.-I: -.'9a:V?2A -f,:.:rt:V'XiV..1X!--Spf--.Vaf17..1e.-114.1-2-fmb.-Vt:,,-.'-1-VXV.-3 V' . If.:r,l'V,-M-Lf-.aawa-,.g:q4---N,M,-.,. !4ft'.r+1:'1vrk-A :-VQ:5r?:+sff-. ' F- ' ' - -:V -rw -'ff-'--Xq -4 :wr-e. 'V . --1 1X":4v'-4 ,Q-X-L -Qu - gyf.-f,,,::, -gd,VVf?gX,.-.,X-.V -M. y,LQ,m3,-.',.'XYi-Vw X .-,.,,V.,...5p Xmrg. 5...,x.,, -rag, + Hur. .'1,q,,9. qw ,px qt- 1..g.V.-MX-V.,,lH x X, s f J --'.?w.w5..'.X .VS Q.-f'f-Lx , M.: -fm -.+:.-.Hs Q -:J .:. .. -nz-QAM .gcgnsf-ymgqegV-ff--'iytifwmsx' V - W' " ,X -.-,-4 5 3,5 .,XVX,V www V. M-.V .,V ,. ,M XV -1.1--U f. X... X, , 4 A 1 -' ' " X2 N X K.'- 1 - YZ' V Q-Fm. " 'ffl "H-1' -71' MIR' 4" ,jf 7,1 Vw' .' -viii.EQ:-5.15-,1T::VE:Mfi-V' 2:-Q1's.13gZWf?ffVf4g :-1-11'-WV' 1 141311--.f'-:iw 1:15414 1- -X' ww nfwmfg Vw., .91 .- f X,.V..v,,, f, X. fy.f-..-L-.-,-UQ-, Vw Q 3'-3. -3.VX.-..+-V.-f.,.,x..-:-- M !f,f..:- -www' ,, - -f-.,-VXX.-,-:X-.-'-Ve. -V.---X. I .. .Q V zwxlfw. -f'5xt'V?'g "V VU-if.-'+' -f?15,uSf,f- :h m-Ne '-1. iw V Vw. mg NFS? gm-X-N.X3g.-Vp:z'S1-.C 9--:-X., wX0vQ,:fM,3y5 A . 'P-X,v,, sg- Le-r'V LX :,.-,,',:,v. .X,.5-+.,V.,.V1- f E qw.-sb,-ff-4:24-55+"W-:rw1.--5-wg-AS:gif'--,?e:QV:4e:955 few-VEQNGVW.:VIV15rfggxX!,p:.Nm1f,:-,A.-gfqwf. :v:.yfk.-leg" M11V.Vw-y+12,mV-.XV.:f,wg-ff,',.f+x-m,-wa-w,gV1,X,.,-:.,:,v.Vf ,am-v, my ,XX ,xx 1.44-3, -X,,.V- -XV41g,:gM.Xg,X,4V.W.f::x,w, VG-,-,Vg4g..ifQfK..5..V.-.V -V-1-J.:-1-rip.: qf3.f:g9jSV.--sf:-if-bgL?soQVVF.g .,.-1:Vf.- V,,4,f5yG,gX-kifx.-g,y.:-Xxfwglg3555-1-1q,vV,lj,HAc,:f,3yr,'.:e5:iEQQXg,Ag,.l3g?,fg5,V.:.,f-Q'I V-'VV . 1XX.V.- 1, .-, MX., 9 ' ' ' A -'fb' --- 1-A-"" 'V ::.ff-Q-.-':,a.V-SV'-. SQ- fwr'1f.,x:f'1,V X-1,.,f,gee:w,':-X74 :rg-1,3 3-,ff BQ. ,-N ff, .-3'-f:L'v,fgQ.g'1'f-fmmynw. 3' Vw-5552: .WSQX-V-30-':V1e'.i .nw-5'-4-.4.2VV if ," N- - 4' S,aQg5.1-": , .. .,..V Q- X. ,-Xb. . VA Y Aff.-.V mm ,f,X!.Xf:,:.m.,,'- -,Xr.,i".-,.--.--wX..V-XXVVXW. ,-,-,V-,Ag-.-. .,-MV,-9.,1w,, Mr aWgQ.,,-0,,.. 'twig-JV,!h1J,f:E,1lgY: 3,i35i3y,fgW5,.4,,.A1f7Sg, ",:.,, .v!e.m.. X 1,,L,Wif,,,,S,ggq,kw5v,51t,44:4M.,,,,x5,,,,,f2:g,5g X-.me .3 gfmgpw 1 - , -' 355525K -5 fm fflx-Miami-XF'-'W?-fi?-X-Liz:-'ff,V,,ff,Vv-0: Vwfnn.-.Vw,Q-ff.f.-.f.f2ifV:. fkxifmaiabiiffi Q'Qif'?'WfL5f1+7-333' -1 f'9 fff2Z4?XS-'I ENKIQYX--XX1. L-tw'+V':'. 5 'V' :A 4..r1,,: lm VV 1' f"::"Y' w,".2.A1V' ce?rf'1'V-Vt-Wh-4'Vv: -- "-rig? if-WV,-M.4.XxZ'Ei-. 4 'N-:FW 91-153 'dlli V511-'Q-VAX, al-CWPW'im'i'f'51'1'6fi5fif?55?'5w ' g2i.5,33-g,reg- 1-.'.:13:- X- 7141. XL"- 'Sm 21-7 va A. . mf f,-,gzdfs ,. V. V .. . .X..Y. . ,yr J- .Vw .. ,V,gVzxf-Xsff- v.Ve:i1ff,4.41f wf4fw5X'- YvIa.-xmVzQ3s:+wwSVa'- VVy,wf?'V..-.XM .-t:'VffI-'wIy"W4-muf'1ff9'Vr'Mff95' ix'-'B' ff' V':5v'2':- ?5i1V"V3"'f9'2 1. .us JW?-4334346-w X-Wm'-my , . g ,Vac-X44 4- 'z1f:34"': 'V fkfisite V:-Arfwwi-9wf'p4i:f-"'?Q3F- f-Jwww r 1 ff AV: f A ry VS, ,,f Q 1 . , 5,40'fW7.,wgX-rg,,.,V4.1'au,rg,,4U-. . .f,. ,,.,-4'S-,.- 1.,.Q1:.- my,-,Q ifsxv 'Mus -.ifgfagf ,fn--.f 14 fy. ugl'-bl1""1i'5Qf:QIffiVw7'?"'E" .fmwmf - if- XV1J5.'X223m.w,-, f,-174 A. Q fig' 4 4, 1 5-xy ,LV .- Q .5137 VT -.-,y -fx.-5325 na-.x-.4-:.w "' 5 , 41'fx1fN5-4,5155 U- -1i5P5f.A- ff-74 -'Vn44ffM -Mfr -Sfsff-'-'f' - fe?-:X -wu,A5?1V'5'f.4n1. ,M-ziffffl ,, 533,541 . -V,-5.3 91535 V,-fy-Q-1-2'V1,.,,f1-Vage-Q 5.- -a-.,.f,1X, KV.-.V ,, , , ,- Qff,ljq?:2.k:-Tyfygi -W1-:2'Z.m' X -MDX-F ,:'.. F , ., f:'.,.:hV. , .2-A. 91,50 iff 1'-1, 1 1 'fffis f2h2f.2.fi 4:19 .... . , 'V -v4-.-A.,-.-,e,-v:..nf.fr .QW-fy7.wi-nc -. . - Am- 'Q,.,':xwf ,. 2, ,:4mQ'-i4g:f.fQV:w4V 11. zlmmfx ,Q-1':f.:lVX1i'1"f":v2H0iV2i2W1ffl',mi1h3iss:?v'E117ffVE2:twang,..g,e14:,arV.uii: jz1f.X1.fQq 503: i'2f?',lCl5.3". uf? ,J7 uw za, 4V,.,V, V,,.,V . V-AM ms., A4,-,ag-.V.g,,.y-,M -5. , --2vw.-.w4.:.KV'-,SX.A:w.x-lf-ag 51,25 s .3-, mf. ivv. .X -.5 ..v.,,.,V.1,,fx.',.,4.,1- -.- . ,,-5 ,-X . Q? 4313-wx X X X' 'wx '-. N in 9' Y .' MV" VW Y 1 N ' A W ' 'X-"A, 1' 1'-'.'JH5X me - v9V:w5v-1-.'w -.-w,w:.4'1,5-'c-Mxfg--eil QP,-gk'-b"Vx.-.Q-:FX-P'fee -mf'.-4.31-4.gf.fVg,,-his -.13,f3,,3X5,,,3!YgIl34,gw'oQc4-.63 "W ' fi-'57f:'VeQ 4'1"-t1zl.i'1fX': V.V'"X4fv'-1:'tV'i.-:IFA V i1:"11jE7:,.-'X f-"",'.V-.4?-LW :.h,:'1, :,'c-11:1-'-1'-:.+Vf:'zf.1 --L54 , .X .V 1 "gens Vs., . X . . 'S -' -' - I :H , X .X-Q: v' .- ,H-yfq,":' ' 'g-Q '. '-Q42 "'5Q:'5V,",' gl' 'fx if!-' lffffy, Ftgff X" If l ' If V V '! :Lf 4' .,!. ', Y f'-"t MES' F X U. ' "vii"-", 'Y-fix' -A " 4' if" .' L' ll , ' 1"f+f: .fa ,J QT? f 'Pl .3l1i?o?3Xmfe1:VQ5W:QLQ Vsipg4,'4f:'?-22375 -5.1: -LRESCEFS'-2i?V3h'Ev--K:'i1430FEQ-?.Vpf-553g?Vzffn'fX?'aR--M1555Qfiikwsfiws-Pisfeffi.uT1s3.'??-.fq:i.'7fv,Sa,-..,V5f'!f3i3l g3X,q,ae:V?.--2 V - .-N, -Xwirf .5':gf,gqz1,1-.A V: 3 V,-.:.gx!,g,f.gf.' ff:-ug Vra-,fw,L:.gA,':,QQ, X,-vwlsgg Q-.y,f,x:vf. - ,yy51gp"f6Z'qhgS:r5'Yi13Qf,X51 3? X.'..,x.93Q, ,Egg .q ,g:.:Qy:'V Q?-gm ft 5 A83 ..,. K -:Sub -:yy-2411.-a:1.'-1Q'5-Egzgse --ff frfrigffvfgfgfxagqgii.-Nc.gi WJ,-ig 9'-' Qmynfs'-vC.3a.'.Z 1-r:','-ly, W:-X--stats-.-W-9.5x1,V.-V,f.f,,4XV.1X3:.-igfi., ,ii 9 , , gg , X. .. , ..,. ., ,K 2 ,f. - . , .X WV X . w,V--f--- - V, 1 V1-:VL -V --V-H.wX,r113", X-,-Q., -,511-Qvka 1..,-'fsff-X'-'Ext-,,1 wX:N,,,,XQ ,WX .y V. X, Mxg. ,, W 3- ,,,,. . .,,,.. ,, , ., ,, ., A .... .. . , .X H., .. X ,, .4 , .. . .. ,, ,,,, A , ,. ., :hr ,cz..:b,'..x: 5. , - . .,,.A ,, ,, ,. V .. V . . . W, X, , X... X X,.X .' :Q- X V. - V X 7' '53x'k5f55'5:f5"V'f' ' " 'E-'-4'-f?2X'fl'-YJLW5 ffl V ' 89219104 f' 5-94'l5'fA' 9'Q'7775'i7'7?iifQQfKAFSWARTQ' V5'-?fE?f.1Tf34I'Q'5'5'42'g'l5.i. 555511 vfV"'1flCJx-I - " " ' 1:.'-f:'.V.!+:"Q+ 6: L: gm?x.QV.::qfrrf'x'-,--v.-cm WV-Muvmb.. V,g.xXm M1 ,Vg-X..,.V::V.-,f.,. -. 3. -... ,v.,V.VxX x .r...,-,,,... ik, .guva 1 .5..,f.,1. -.wg . . , Q.-,X M X. ,,A,givgJx...x-Q3 ,b 1.,X.... 54... .xM,r,..33., war. ...,..,g-1: .lx-,Vw--,.,Z,,h V.,1,,.,,.Y, .k?,f55,:5,,5,-?,m:...?A rig-"Q .t153f.!,1'3 F -.J .ae-wtf VC: :- 4, ' Lx-G-s-422323, 3. gh.. I. , m'f-.wr .R . Q' "-V-- .imfgyk ,X 1L"9,1lii -X ,L .HX . M. -..,AX.:X,w--,5e- '3u1f4fCm':'53f?'fff .Pfi-'V7 fi X . .. , A .1 .X -.wi my Af'-1 P2--Q-.-rug . wmv vg,p,,fr,N--f'ff- .,e.XV:. RF.-.. X.. 412-,.f" A .e- -, it -' :Q-KW-Vfiif' gr, f- 4rcNMQX.f :ga gm.5gxix'p9.WX,5XV wx. Im.-.3 svfa-.,v:': -1.5-N15-4f:z'W'-f-cgi:-1i.QVq,f6w,?:yxi:1c-P -f Q V ...L J-xmay' V.-3, ,, ya-LXg,f:',i3'iifi"3,if 553332254 5-F731-17,3--,-,4'.1,?A Qefgg, 1,-,,. ..,3,5'- -2 iw .-+yw:,eXe,'3Q9y-,X..f.-9,g1gf- X 4 --51. WWI X 1.x r-,Hut 1....y.j1.-.-1 ,Sy .f f 3 an 1 V -A-. 1 V' :mia 'X-.'.!'Y5 yn. . , W 15 ' 4 rf' . 7 gwm, fa wwrb, ...., ,.,. X. ,A-q,. .:.,.1nS-3,-,g, A, ,fag f 'ns-:Xa-43.--.Ly-. . ' byjrq.-A V ff 5' 'V "1-''2MvX.VsPfM3'r:zfK - 'fl X .un .X HS.: 'V -P ' WM- . , ML- A .- X yrs 1,f:f1,w 4 1. QV fv-A-,,F-.-.f.- 1,:.,egQV::- -,,...wk. 1x,f.,7::4w -y --my Wfaxfr ,iff --211. ,wg X-uk.-1, QM WMV ag .,w,,,.X,.aEAN-X,,.XfX,,Q-, .V,w5,,,+1Q7Qx4,pAx,,,,y,4,..f, K V " ""5'V " 7"9f'f' f. -"'V-it-,Ay 521' ,g-ga, L ,Q-A79 pu--3 .Ng . 1-'vp g,.,,,' Q TTU V 'MV'-'V V U- :Sf a .. xi X - . f.. . .X 'V'i2J"f+.- :'V-' 1, 'min ' V-V-J,f,:1.gVZac:a6h - V--1,-V X.i+ V-rriw-'g'.V.m.X X.-ff. .X .A ff-V-av...V -X: ,wx--.,.XffgV, ,.- X, , V g, ,.VgfA,f,g,.Q,V.u'-.- ,H as ,A,?4W3f4 .w,iM-JX z.,tQ,9.S,,.,, Q, X. K. X Q, ,. , X..,X.X,, , ,.. EX, .Mug .,.:.,.Q, , XX,Q.,u.X,.,.,Q.,X,,,,X ,atv tx, ,ge ,mgaq ,gT,,,c,,.,?g, 1-L,,.E.5..LX4., , fix?-il ., ..'s5f9i'.L "wifi ..:V 1 V-1 , 2:5 Jc'-'V'r :'V1-me yV:-3759 '7i"'vvV:V' ffm.-W' "'f "-5' ,' . ,w-Am 7 V, Qty!! ,V ,run Q :A Y' 4 ABQSNJXQ ggqv., . k i .ky W. ..'..,.G., .,YK3,..5x ,x.Ex,X,,gQ ,5Q.s,M,5wcg?K?g?fqMm.,',3, gI::.:57: ., , X is bf X1.4::.4V:-X+. V wxn xvx ' ' ' vwsgaf .V M. rift-,Vi 1 ' .Uv ,V,'wq4,V' -' V 1 4' .e A. .f A wr -A 1 XX 1' 11 X --v-ri .-2 1.15 V+.-.ggfg gqv .- ,Q-5512,-Nt. .cw--'f?q6E3f' heya 11- - 4' -Af" :few- ,,,, .A M. , . .,, pf. AS 55 , .:y,.'2.,,c X,,.-151,121 Q1 ,,. V,,,v,3,'-.4-.QV.9-V-,Ag-egm.,.-.lm-4-f'f'wfmaf 15:15-j5e2.2t f -X -1,is'!.e.Ph.4:.' ,Aka-1-"1"u-f V JN .V V 1 :Lis V 1- V: ' 'V 4.1 1-,XV L,4mf'f',.-.V:lf.,..'B'V'nH'f ' " 1' V- X. ww- wt -.sf ff wr- up . fog . : - fc ind ,.V"4-mwffarifiim'2Vi"-ff"EWS:-f:q:g.,y .:'v:1f7.':'V'V.w .-.FJ A-2-1, M y-:1 ':gf.if.-.1-sv-XM'-" 374:-SN-' N ' - TX , X f V .-:nw 'qw '1mVs'2,fh'fa, ffiX1f,:zf1a'-Vlixz 341 ' fg'f','VV'?xV3vw?-w3fp:g3wwv3.,55,'z'u3!.,'V1.,-ft,j-1?WW..rqR-,fwfkwmgffs if-"A " W".4""' 3" 'GJM4' 'lf ' -X X "sf A4-fmwl "f s 'V "9 'Nmi'3'-x9'9?' - AQ"'f3"2" " MV X A::'LX'3y'915W'h'fb'5:3f' 'fwf' km J 'ZW' 'Vf'v19'97fa5'X GX" I l VV? UM' fX"V" MM N I iyvief-2352" X -X X, ,,,.,.,,,,, 4. ,,,.. . .,, ,,, V X, .. V. X. , . ,, e , , . ,..,,. , ,X., , ,.XX.,,,.,,, M.-....,, ,X-.. ., ,,,, X, UWM., X, , , . WX I q4'1?,vX -'fn f '-' Gv' ' ' ':-.,-4 'fr' 39 -1' "H fgdf' 'f "1 4 ff? 'qi I '-'Qu 'QQXQ' -Qi" -' L Sway lqillfv---1-1:-35.41-1'Q,"'X'-4 AVL '-in 1534 - V X4 -.Jw -'V'-f-.-nyw 1.-vm X Vw nr-X-Q aw-xzw - VP- X-445' fn" ,,.bff5ff1':-V5''-tV5"Tf1T3'JfVfQ7'a,1'Zfr Vile-.f7'X1V'xLEQ.Nik-. f- .1 " V, - 979- 'V V V f .X V "":.Tp1 LA1f"i5i,1 Xfiw.. V' ' ' - . V1 fFJ:Hvfi1.4 'f'7?'fg:' iff - X X, - ' "JV P W UW "QW Hia -MM "V, LV ' 4 5 'W 1931 N Lf7f!E+- if if p'5'5Q?'15f3'V' X2 "-rw 1 Jana' at-Vfm wV'S4i"qvxi,x,!V5vf"1 f,',fV'W,: 'f Awww 1 HQ? -' -,gf -, A I if - -,I 1' -X V V f,i, ,,, 3.4. N, ,1w,,,, , ,L -, .A ,,,, 5 32 b-.fl 7 g.,.,,Q.,,..g.ggjgf-.4Qf'ig5yq.3:Z-.'f,.l4:-:'-11 'H -fn wrv f I. V 90,2-V YW. ,, -l .5 'r .Q H, ,J-, V 5,33--I, 21-17 g fr. up 3-7. ,465 ,j.,cu-flagging? XXX, 51,51-jgg,,i,.1V 1..,,1','JXi1-74Q!5,-KQT- " .L if I, sph,g7Wf3QQ'fv:ifhgAfriV.a,f+':E:?f.,i3-'5X: QJ5fjM 4"?x1,?1-,U. 1, Vi: QM X . we i,04?QbfgiHff3' F- -Qu . 7- ,X Vg::Mf, :k3,Lil?a an 5,9 45 . .. NVQ. .-.-gg..-1 fn, -.,,,, , fVf- . -r ,, . 'Vw' R qnfkvf V- - 5' g'13,,,,k1. 2' 1 'f My ,ff,p,,3 ,ff J 45' few,-QW, wwf rw. .X ,X.f,4,,g,N,5-,f ff wifi wt... W, W, K if .1 Y V ff - -' Q.,m-1 2 M , , 'fjml ia 'ga-V-4 , AMX "ws61.1.4P2.., X , 0.1 w .2'eJL?QC,,, A , ff, 1 K tm,-.,7X m 3-,A 5 In-4. uf. , qwf Q, ,I ,NL HQ, mam 'KM A, ,QM V Wlzj 144 W, wfifx V wx +mzw4 wg f- "' 'Wx MAP- f"f ' 1' if 4 L-V15.,"3'K'z N V 'X NMI Wig, ' 'Q If , 7 Vvlifiglis wwf. ,VVS 91 4 gp- 1-45,14 V 'VX -14 Ava- ., .f1'1""i,:W' ,r 'V . 1-ag-aw ,- -' xn.1,Q, 'V,sfQaiQf5f'5?f' 4-595214 ae--zwfiff .-QM-,Vasklfiia--'.1 'g' . ,,,1, , A, ,sg-4-V . -,ol , - ' 5 ' ' J. ,f.X Q-wx,-' .XX -. .- 5121-2:tz73'.v.f,'1'.Tgi' HE .VL " .cv 5..i1'V9 5 .-'XL 'VP 'E fi." 'W ' xwwa' X f A ff Qi M 'X 'W A x ' ,7"1'5A 'M V ' WV' M F1 'kxiv-'X ,Qi 02221 11-m' -A x'Q,,Q5f'y gwwa H+ Aikmfgiga ' M ff,, , Ympfv-f 4A,!XfAy j y Q' 'AZ g9S'1"'sf '3" X I' pf xgf?'w1'V s Ag, v .2329 36, -Ai: V: ,X f , .V fx: ft if 1 M. .A 1 .wv Vr V 1 ' ' A. V X. V 5 1 X,'::gf'?s"2-fwrisx-Sermfzay' V P V' Xu . 3q,,:V"V,Q-.. VV , 'WWW iwiifi V X - vwxg.V.,5-WX, wp--,'f,.. V.-V M- :V N M ,,.s,..4 X55 vwyxmwx. -, . , ,- .w V.: nf :MA JI, N,-AA1,. J .,yX,.,g, '-1:51 ,,,nX 1gVf ', f,-'f X V. 'gf - a"'f1f-fig. Sify' ,- VX W HES' 4,5 lg, ' f 3 F '- 'X fsfjrfxjgxgglii -1-:-'4-11171-git"-1i X " -- -. VV I'9??i"5', M 5 ' J . PM 6 fs" ffm H Vp V532'f'"'V?4Rf,?iii'fS7-33.2 H35 ' ' V X V v -e If- vw, V: , ,g.,,,.gQ,, 1, x- , mpc. V X v .X . - - V. 'V f ' Zfif-Z: c-If-,-ef, ,,:.- . V',VfL1.f'r:', fqvmyzec- 'N-mal :ff-2"e:-ff.-Xxx: . . X V , ,. . ,X , V ffggg-'e ' PS33x4j4X,m. X ,ZAggi-!V.yfg,3g,,1-iw..,X:X-QA 4-32621:,:.11X3yy.z,,f-fa Mg.:-f,3.,,.Vg-1 ,LM VV.-,V t ,M VV, V A N ME, A im.. - . . 4 , ,., V- 4.f.VX,. J H. ':1'IM-,X - ,V - 'WGS 'wejdi " 9-1539? ,U '--rr'f' ' 1 ,gfVF"f1LLif-5 J f we -2 N? ff yi' xy-.fy -' - V.: VE' Agfmfr' " 'Fl' vlJ'Z,V .. , V, 5.5631 -,.-,f.-1--115 12 -, f:ev-a3bf,:.1,,.-.- N1 iw Q- - ,- .- .. V.. fx X- ' N 'rffkfff--1 af f .- +46 , f ,, , ,X -H , ,. , , Q .5 V '- ff" 49' use-12..,,. 2 X 41- V Aly -V' - VFX..-Vg:,X'.-,ya-.-, fg -1 sgm.a:gm::9'ft:g:V I f 1 1, ig ,X ,ff 45.21-2. . .- ' ' ' 1 ' - ff--'m1-1Vm- -- V- f , 4 ,L,,g,.5X6gQg,X VT- V- .V ,X an L99 GW.-, V,,.F,.,4,-. .ga ., wg.. X if , ,Y ., ,X '-11'-fig' 'YQ'-' ff' .. 1 - 'A 'L f-V-,ml-i2fq..f.xf Q + v 'afC.' iiM.X - V H- , ' ' ,, "rx 5- ,l .V'- lj.5-fLA.g.:V331:.f,5.i' . f' V ' s-'fg-14,X"Lzf'?,43.V -VXITQB' ' ...f , . . :, fu," ,3gf,,:,f-gg,f "3-' Q V A M V. V, -.V -Xmu, xv my . f L. .f i 'fi ' 'ar V. .fl ' KA?" , ,. N I A f ' J- '-:iw V X jg :.V -:33.,V71,..,4f,VX-aw W 0' . AQ, -V 'w.f,5.3.-..5A-,vi-13,,J4, gf, .A,Ng.g-,QV-sf, 00.6. . L:,g..a:.G5i-fini. X,- M X 'L ffflf- 1352"Q'I2ff17'4f:l:6VELi?.1-xii ' " I ' ' EE' ,..Jtf"-'., " E 'S-Hu " -.VWVGT5 514-V' Af V ' '-ah3fa,g.Xfg:5, Z-f?4,'gy.'-1,65+'V7f': ' 2 g iwiz " f .1 ' j ,I '- r ' ' 3 A z it 1 VJ- "N "f:i"'-:-L-2 A f'N?f4fiJ.f'2'5?4,,i?g?175VTPEQZ'E ff fl ' A --5?,V.j1 '4:'4'w ' 5- " I ,- g I' '41 '4' " Q V ' vf , .X ...V Q LY. ,, , , V fb it Q , A , X , x 4: 1 4 f f WW? ,Mn X ,Q 1 ff V V 1 A f 'W if 4, 1 f X n. , v ,X X V V QM fn w ,V,, X Vs X 1 , -X H MV 'eww . X V .Jig Q, ,1 XK -N X1 .xx V f NX ,XM ' V V, 7 ' 2 2 V' I N' w ' 1 "1 'S' M X X, X., X f V , X xg , ,X ,V 5 ,A , Af X un W FRA- 1' , '- + 1 HX, M X X, , X- X 2 x 1 'M X X mf -V V-. 4. V 4 1 ug XR ,Q , , 7 y if . , I V . is V X -auf''-"-Q:-.L-vw.-..Vf. Q,f.J,V .,X..'f.-.Vf.-Xw..Vi V., ,N.,X,X, Z A s X V X 1 YM . - ,X I ' f' f?fS.. '41 A" M me --Vmwf ff fb' ,2y5g:m1Sg. ff,2mw-:V-.V.g5-mm -w:1-1-WX- gf-fe:1..,,V.'f.,-:.z,s nf. ,q XNDVXI- V A -y - ,tg A-uw, yg,,w..,.4f:,,K, W., A . ,K E W.. ..,xX .r ..X. ,gi-,... . qffvm ,Xp ,, X Q, s X Rbaawbxmgmg 3, VX, X H ,XA V V V saw X X 5 Aye ' wg'-'Q :fx V' 'f -,VE A .A . - VL-, H VST' -,' V-X wif-,"'s.. V.y::v.-.,VSr1w-ffm.,-.V'.g:-:.fV-X:133134,V1y,yV-- - ' I 51.1 4 -:Pi-,J -121:-i2':V:E!:f14, -'!1'?"'3tJ-,f'f- X ,- Vw - 'f : ff ' " X X " " V, - X3-V f-takmaffiw' -5,1p'f5:.'QsfMV 'wmvA-::,g::r3?a,ze?.QJ,c.- ..-fsmgg ii 2' "V V, ' wr egg ,- fiifw . , ,. A V.f. X . ,X .. VV Q ,XR S. -V S 1 X il 4,-:.13qfS'?fIw,5.3.-afq gfi f X'-, V-:rfxazi""fue:-..f:sfe2zff-' - ' f ' ?" 'img iw 5:ifz3f2g9?,fk'-bA2,' -:f"'.. , . .. . 5.-"-:--f,a'qV.,pV.f fn-V A- ez ,fu--g. ,ew - '., -.J '52-XWf?Pi3Qi:?n1-:lmEV-.2-fh'f1V fffaf-126.1412 arf. WX Lf' gf' 5' K-.1 " 1:4-Q", X 1-35.'!"Q' - ' 132,795-5' , - D '." LTNEYQV gg-,Q-Vg-.-:5g11S5Sf:Z21,1,7.51:7ygyy A f X V'-:Vs-my--.cr:.,.g1,.'.:nf-vf'.f: .A 1-rv,-n:c5v2.'fF? X 7,11--z., .R all f..V.1y:'-- :QVVA , , , 1,1 3,-A:-4 :lp-1:4 a-.,fgf:P +:,3-3,-:SK .V:i'-Q.:-.-.,-.-.eu J, XX ,X V . ..-1 6, .,..X X ,.., f .mu X . ,f J . ,. . 1--wh mmf- M. w. ,XVV-5'.-gtg-W.,-,-.,..V.:.., 5: --ffm.:-5 .XX . '-2 -'-f-M'5.w,wdi,:,g1.-.gpg-Xggf: xi .X ' ,, t N ,, ,J H V 1 N, ' Pi- J--,fmf --. vu 4, -Jr.-L,V:: .- .--:.,,,.1,.,. ,V+ u:4,,6-'fb -F-vw' s.-Q. Jw iAV:32:--:V-mf-'-fu'X,'fw.?2'422r1:.!1'i I :7.ggf1Vl,:,f525.Y .fag 1, ,Vn.,6,9i-r XA. ,V, A .,-'4X,:.f.,tf1g 13.9.1-In f - ' ' ff , u.fwV.'5Jzf ygsig VV -5, 15, '51, XJ ' 'N'i3.yV. -'fm-ff - " V sf":f V X "f 9 . f f mwfxfr ,N-.f .--if-ff.'fV.V. wg 2- 5,5 ,- -,-., X V R , ., I .. , ., X - 4.15 ,Mn-A - QL. hfmw.-L-X-,4 2VVX:fwm.ffeSwf 218 H X Q x 4 Va,-VfV,V,5gJg,?4 ,':V45,,-,1f2xf6gf1:gX'Q.iv5 iff ,'-Pkkfqs v ig-.:' '1:S1-ia'r'I5c'-2::-gX- s.jQ--'rgxzino A , V Y v.iU,V. N ' W w w -f.3aV.j-,N,V.-Q.. 4,4 Wff'-C Vw' -- - ,T R 'V 'X X .'X.'l"' Q' : L , ,4 ,-24.5213-:-ff .-7-V?ff.f+'3f3":f,-,4':-.3..X4,-X-M5551--r4. r,V f, ff -X 1. -. ,',q.A,:- .-:iD1a.Q.,1y AV'-gfg-.A-fjaur-.5-q,,1'gz:gg:3,," g.,.'TH2V -5, .X-' 16' , ipfgyigay-.g:gl5, 21. - -1.,-,f .X .f X-V11-.f-J.: rw-XV,V,VV',.4X V' v .V -.h.:1:,g-f-f-,,1..4,g,,5.f,X ,,n.m V -. X V frm use-.42 - ' ff" - V. .Q ., . X- ,am V , VX ,X , X X- X- V , MP'-'fi frQ2V:1?-:di -V paw -- V -VW X HV' -Q" F2326-W2 5f:qw'sAA-.152-fgfmfofifz . v.'aNw".. X 'Q' if-V.:fy-W-zfagwf,,MJQPQXV-r,+.-' -V v-Vffegi'--w':1.gme-QX:-9-fearwl-wr,-mf'rn-V,: :g5,gj.q::,5.g-,- X xx LV ' . V' v' 1 : . .-,f,wX.5,,-A., . . x, . . .. X V X. . P111-V -A fb: H!-'s' rlffkb :' V .V 4 -I .',., -.-1, - . 3,125 " uf ' . ,X ,, V... M., V is .un .fiyyw V. 1 QF fn- 6 ,,,, 4 - f Fl aw? w+xfs: V V '4 ' ' Ir. -'-- .. V X .V ' .-VV' - .Auf 15: f-- ,G-x, - V -.V . , ,xg X X .4 ,V New ,. 5 44,16 .:, X qs. Xvgxcng rf V- .V qf-'E slzfif-VAHQSL x Y, Y - .-9,Vmf.,i,'VI3,g .,j'.V:.V'1fIA:f-. .lv ' f:ffV.+,,-X!'LX.y ,.f,4'f'f?'"'7?z','7'4f595'r?rH11 Nw VQ'12VQW4QfV'V1QQY? X L X. X - V - 2 'JV-V' V 5-V' --,fff'aX,..,x,X4Xx4m,gg5 ff'f"'-3-:"'b' " Q ?ffS'1V!3+"J'?w,,"'Qfv: '- Q "'g.'Vv'2-'Z-.v'e'."Sb 44'igl40i-71"f""D+E"5,N1'yk',9l'g'V-hrfq-s 1i,55,y',-A."1fg,-'f'A mei'-p gQ'1'Vf-?'i7-?fi - - 1 V V . . . ,X V , . 41W4'Vsi'3? ,- ' " .lnwfifxg Nw f- 4 A -L1 x,N+gN.,w . 4, lg. X , N X str, .J- -AX -es 1 U. -A .,4,3,..g.,gV1' 9.:4,R1Q.-fr.. .-VV ,Q Y 'Amy-.Q gagemcf' . iau,1:fA."-TXV,-X ...V-'S-ftffn '-- zvgq, ',-:M If 1 'f-gf--f 'V-weliwwgqfegfge4565:vI4Zi'VX4y3'ff-rxwr' Nfam1.4Qa'1-'-Vfx-iw?1'v-iff' ' ' , + -N, +. N X H VX , X ., X XXX. ' , V VX, X 1493, .a1Q9x,,.pQNIg:gy33g,fg, ,ff 'X x .. I .1 'L X1 5 + X . ., xt N , W' N VA 9 gt-I fa LII ,- -Afgigt ' " . . . .,. ,fl +I.-kj, :X , -,- 1 VAX.: X-,V111 f ' .1fub?V'X:m.ViwXVHq21f:.wfV?M "N" ""'f-'1'n VV1. .,-, ,,., VNV I . XX: , .V-,J .. -X . .X X1 X,.yV.f-,,5,.,3i..,,., ,..,,-,-my-X-,,1.IV ,nt , ,L,,, A 4 'V F ' X .. . If g-.,4.5y.-,q,1,. f'V,V,- -Xf'x...-,M f'V X X -' ' X Q A V L V X 1 A NX , , X X , f xg 4 in 'X 1 K- V I ,QVV-.Um RU.. X' I ' 'x'7iVi'5gf , V V ' .11 'u"!1'V'f:"wfn'2wJf?QfY?kwsp9:f751?'Z77"'-',5rff', 'vx:Jzw,,,m. X X XX, ,. V. Q , v.-- y,gJf,,..,,V., ,X X V.--.v ,,, ,V ,VVfW:,1-' vp X -',,V A ., LTV' z',,k,:fX,u wg VV. X -' V V V' sf' -fX,f:.,1 5: V '-0 wa ' XV X 21. Til-iifil' 5-Vw- . . .X X . X . '-.16-flf',"f1Vy,F,":1 V ., ,.f , ,V, ,. -,..,g-, M,-Vg -4: ezfszssilfizb .ACS 5033, '- we ,V W, ly, Vw- .-z, , VX-gf.-fx, -,V,V.5,..'sX--raw,-, fi-'Nrf L M3 .-aw'f9zg-q'V,g?m'? 9-55.1. .N , mcV,.X. ,nw ,qq,g,,g, - ,,f.., ,X x. I V.-V, - fy AM V V . , V ,.,,V':, 1,1 . V 'Vx-.wrff ,XV , X 1... -- . X. f ,- :V W X4 X4,.V,...,e4V--.- ,x-ASV-..V 1 V,...,f.,-,..7f.w V fwfr" . Vip- Wm--as-. 1 XA W! , .'-.H-"W -'Gfvf-'Lx 'v--X 4 4 X,:g.'-74" , ...,r,., ' X, - V ,X.V, ,VX-V X . ,JK.,5 li- x i-V V : :S V5 -,A A .XG-ff 1 vKaf..X +. 's f - " V' '- - ' V4.ff5:7l' V nf' we as af-Vim g,. -, -an ' ' 4 X253 1 cr Nw-.1 X X N 4- I-fflv 'V M 551'-" -5.-11'50' .-1. 'h1p,T',F-' 'm 'H X 41-3-V. :,. A, K-'I 47 sw , vi' Ash. Q. NJA Qkx r 'A --. 1. 'viz ':F:'5.tV.:Q, -:Vg -,G-,rffaz -A -SAY' : -.: ffl . " X 1 .Q Cf . MV' - V25-X:ff133.'..?'-V"' X, MVA.-.Lr,4 gf V , .q:::,X,'M JX: X,,- f.X,:.,,-,- 4- V A X X Agn., 57: , L f.X.+ .JXU5 54 R - f. j,f5,jjd'cjqQ' KX ,fgw-XV,,,g.,.5.'.3 gn, Vj'-in-,JV --1:,,,'W,,--. , AW- , .' wi-fig. -.,,f.g,-.H V- .K lk. -A X A-CV.,VX ' X 11-,fr 'A ., , VV, ..cg4,gr-M ,..'- -,Q1X4,,- -- -4 gtg, - Vx, ,X x L, ff:-V, -H' X, V , V.-V- . A xx V. .X 1 f.4X,4,V. afwi -,VVJ:VzV-1 X -w...- - -gg -fi, I iqfN.-5,5: .K S ,f4,,,,4 mx. ,,,3.5:FX fl ,,,.,A, VI,yqf75,4-135,335-5,gVV1 Vffxvvv ma. 1' . V, , " -.grsm w MX' +. x V3 "VA 5 : A A'gA,jv,,',V,.,12:-Vim?-1 5-A ,X4 .,-'X' :XV,',,. -E,gg,g.'.:xL3.j. -. I xg, .171 5 ,H " 1,f7??',2'5,3 lflif-llAf"',."X , ' 37-I3 'V?"1.i.,i fQ".,l'Xx A X if J iw - -55 .Q yy 1.j':V-.Egg V, ".jGI.f'j4.,g.Q 5 'rdf' Hg ,jX..i:,?,f .X N XX - ff 1.:fV'r f Q4 V- V151 aff' Vff V 1.2-c w 'V M -iv.. '- . V- A .-fu ,' JB .- ...Vf A ' A: ,J XX.. A-,5 ,W X, NXX, 9 , . Xp G ,U ' 'V V - mf 1' V mga: .V ,..,.V C AXA, gas- V 1 , 'V y X-,. 5- ,V r ,, V,: .:VN.,VVg,'gfiV--' I,--"' '- .2 ,- "jb.F+,'V'V"'V X 7 Y' X X. X -,Q :XL , , , S 4, ' 'wg-'gf-QQ? 35 New . ffgaihl X gg. I: Q, YQ?-agp., .1 ,432 -.X . ., - .,k.,,V,V,m:- ,-X'-fasfw-rffX-'44'r-'vm-Vffzf-w'f-X-V few -?f-f:V:4f x V yizsazi 5. V . V -,4- . f--, -V .ZQT f' - p l A' ,. X. , . , ,, , f X . ....- .A Y XL L 'ig-big-170, 41 z':.yf-, jxz-f 5,11 .,-.ara 'V V9 " IAQ :ff iff' .V 1.,-. ,iggvf -:Q , -1 X... M f wa -. 4,5-1-,M-Y 5 1 ,VX,,-...v1g:f'-,:a5XV.-426,1 '-2.425-f-'QLVQQ-V ,Iy'Vw X' Ag 1551 11 Q X ' 1-W 'x ig'-!,V -1--eo.. .-V 1- ,q'VVX. X W, vga ef 1 ,Y-f fr 'Ag XQ f ' uk 1 A A ' 3 'V' ' '. -X J, 1' f '1'g:QQq.gqfy3:g5 15-zgugyza-:,' ka V X-,, ., , V V .V Viz. 1.4, 7 'J'-I V14:'wx,,,.-.75-V. X, H, .- .V 'Q 51,15-54 vwg-4,f-r .X VV V -.f X,f L - .1.-ry, -:gf -1,,4,..VVw.:- X-X, X -!,,g.M.V.-A, . N., X Q ,i?.vg.y,i-31: .V v-Elf 17, x. V, ,. 3 X V, ' X5-X ,,, A MV- ,3 V ,g--,,,,gV.,4i, ,QV -4 ,V',, ,X . -,,XV1xff:'- .MV - ' -A X 'pgs L'-4-12.11,-g.':, V,5fV..4-V'-Y v.f'V'-i,Xf-.3pgf-M- .Vg-,,,,.X, -X ., FQ .. -V ' W ' ' " 'V 'A "NX H U, -- , , 'V , V cg. --1.-Q 3 V. VX ',':,'-A-'V,Nf-V, 4,51 'VLf',j-fgX.V',xL'45QV,.,.,,-4,3 X .:. ,-.x-Xwxn,-2. N Vg- V -f V N - - - A- f V - ,A ig,-Vfv ffiggi- -V . .V ,X .X ,.,,-QM.. 4 X f , A , . V V51 .V 'w-.Q .I , ,. V M .X V V- --..:,. :za ,. ,SPX ,H , ' :A ' ,. ' - f , V:,:.gqg,f .45 , Jr V-: ,-V-ifg-i':Wp-y 5, , X . ,',,,x,X.,g.5d. ,,f gi, X ,. , ,44,. . , .ZX 47, lt Mfr. , 134, K -+4,XX.,ii5,. X . 11 .alufl Vw.- .X4 1, Vx. V' Q: VX ,,, V.,yw'g. , Csfy m , A - 1, K X 2 ima V ffV.VfrNVV,.,, X: 4.:,.gXVt 'z' -,,,. i- 21, v fgixgqiq UZ Vg.-Q, ' 'Q 1 'x.i ua."+':'--f ' -I", xfVqi,,:X , 3' -1.1 ,Qw nm- X' :X 2333 .,,, .... esffw-.:.,, .- AV my M... ' ,,-A--if-5? -..-' 1" 1, ' 1 f vygv, . , ,,,,,. , Am.. A .bw-fm..z:fa.,, V' f'f3f3'F5f49 'X fi" V ., .,f, -I A , ,, NAU, , .,. ...nl -N, -j-QR? . ,,..,, I.-.5-e,, M4 ,-i., K ,,,f. ' ' " ' Yu'-1 V- V- W' ,'.,-5,4 it V ,r gong-55-4,3 K. .V 323 ..,-x. -. .X -' ,,..,--,.- ',,,fU,Xf,., - w .- -XXX A-VU . -..-4 ,1',,,. ,.W,.,.-l, Alf- . M - -A -5. g1gf,f "5-.EJ -X411 if Vfg-If .fe-'xfff' g,'.'V:iYf:iiX :ang V It.-Al w New ,fag-QQ X :aagV15g2f..e5:z-:Em ,X , ., , X , . .- .. '..1,Xf:,-X . ivy .ww z-.?qf1,'::. - A .-1 4:-.,. XLXV X 155- e X":s5.Y-Sn:- .ii-. V- .,,k,1.V,.,:..5L-Q V,.'4,., XV 44.33, 4 12' w'-5,,jLafV,1-,y44,r1.-35.1 , I? , Xfyiff. nu. .p . A .A . wif-SVQS91-2' 5 .5 ffL6'Q: V "2 ' :gn TV? 'ggwsfgbzxXXmisp,VzI2:5X'sfgx::g:t:54i:E,,wifi f 1 ' , X4 '- A .IWW ,r.Y95I'Gff?:'TVi-.",2X'L"?.Q X1 1 V-4.2 ",Vf'1Q.,'g1fiVt' ,Xl . x HX X I A Q ,. .,,, ,, . .h.a.,., M, ULLMCA ., A 1, ww A ...,..c. V J, ,- ' X., , ,vit A -,..,x,, ww? V ,X Au , J, VV 1 .X S5116-iv M ,-XXXW, , HUA f512?'3,,qQw7gQWgy V T1,15fA"'-""g,,"f'5Jf Vizfl X V 215715 i?'f.f167 iff-,5f.ff'1 f61'!j".' 'j Q5 f"r!. f ' P -5 , ' ff, '-'5',x1'ffKi'U.',. . -.V,- Hr- E1V'2H':VS . S . -,A AU . V':f'a+,,af+. 1 I-V4-fQYV:1V1Vp,'Xm-P ff' VV-J'.' 'WW r3'wb.Q 1-.GS-':"'fnv 1-af. X94 was 1 X, - :f52.:,QVmjf:7gQ4g'3g, nf' ,Sf-'Jxyxzgq,:g,f,g3fggx,-A QW wiv ravi. A fu-. '-V XXi4,12w- 4-4-:--+ an , 'X I '-L -.4 -- Q - . X--.-,-w VV-Xf f V 5, img 4,3 f,wX1sX,449zws.n-Vfyi ,,f,f.w51v:. v hffgkh jgkrd,-z Q X- ' gym A is -151 :- 7,14ma.1.',9i+: - V W1aYQV.,2:1.. 1,-1'-.fg ,mzry Xbfgig J .15 f94fV1"7'f1.'2'1VVcvfififf-:'1'Z5'V'3Q. akffffafg f'Vg"'2fi-f.- .1.-- 41: -11 1-519'-'-S f - "'4w-fs-f1:rX-Vfvwx 1 .lf V -M7311-. -ffyQ,yg. ,aiX4.w.f4'.,,,r,,,Qj,3: grin? jj.b.,s" ,,Vf-Xfqb jtagfj K- ,j - .gray-,3bL.+.,. my I , :fr y M L AA Q, .V ' 'V'.1w-ww-'-1'1".LL-'5'-.vw - 'Q--14'h6.Vee"VfXlwwfkww ' ,V" 49 ""' 1 "' F. wx. - -V mn'-wa-.,1A-.14 .9 X- -1s.-P..,.ff ,,,a'x+7.-..- , - ,1 , - J,?5,.,f,,,,g:..,,,,1...gLQ9p.V,, Fsfaff X. .1.,e,,:u. . .9533 e. Iggy nQ,,,f .771 H -V ,W W, , .psy :f.X.Xi,,,1,, 4 V. ,gwxw WN.-r ,,..1,,.,x .,, A 4, . -4, W.. 3-X ' ' fl' U "VH"'ff I f,-19"'f W' sg- lug' 'Q f' K A-sr .Xgfs . 1, ff ffm, ,f ,, 9 ff, 2 N' 412' N' .fbwffflf 14.1 51,-A -V Hi. X, '- -' xg M-PQ' 'W 42. ::V - , ,- .V "X-2 .- "f--. ' '?' 'A Z ' VX- ' .Q faIQ'1f..i' ' 31:4-3,-A L' - X vf , ., -f f942?? '1' ' , f-mf 3,',V:y Wx 4' emi 5 ' QE' 2 vw Yi '33 45 ,, , rw- c 1-V : '55-ii M4 -X . - - ,- .w'.,Q52-iff-i,V .-135 :Qu HV f-, . -V..,X,.-. 'i , .. v '2"2,54?QPf.:,v 4395? X3"' " .MV - L fsa -I "H ,, 4' f '-S ' .V 3 - ' LX ', Ki-' - - -Q +f1I.:.:Vg.wffV - V ,.- . V - -,,,.,,V- qi.: X X , X , , . . Y... .X ,V -1 R ." V Xu x ,294 .,. Y., Y , p My - f,b.a,, Q. my X 1 Q X + X X A 1 1 my 1 w 5' ', ff A x +7 , ,, I P VWQA YL V 7 -Xw 4 - N if 1 e ,ff A ii 4 O' 4 ,X Q 935' 'vw 'Hx XX 'Q "V 4 ,ef X A 0- , mf if I M " 5.g. . ,af No:-.'v.V-1-,af - X VX.-. A . ,. . - . X , .. 901, '- V' -szf fgiflqyfffi ww f, ,5m',.4gX,,: :E-iffff 4.':1,:.,z:s.V.Q.s.V.,.. X VN, ,My . f,,. X -Va -5, 4 ,,. 'iff nf- ,c r A -. X, ,vlgf ag,:X'f..V. qwfdi 4, w, Q. LX 9? w,f,,X .5fi:f'1"-Liga ' gggrfffiiim Mwwgfib-if X. 4 : -K 2 , M: + fb ' Vx " - :."i:f3,v-Qff-714262 4428 - X,24Jfi!"', i ff. ,-3-+G V4 X ,. . .... QV.,-SX f ':7'q.'?F7Vu N ' X. V :xg r, ,:,-1,-,g.,,i., X w i 4 4-XQ,+ JI: 7'f"f"v515?Sw X 'hi ' mf-fxg 1 ' H KY3 Www 0igg5"hf3 Var am. . wfw 'ligv 39533 9- X-Wag 'R X "5 xawhx N "' V ' "QM -V-52511: if, , -' , el' srff2.'V'5f:,::Va-'ilzfw .'3.1W. -.I W 42. 721 .Q WX, V f-ws.-,.A.Xu-Mfxizx., Mfjgmq if , V 1, ,muy-XX,x..-y,,,,,5.y , 'F Q VV . . X- V V -4, X ,em i S - as VQ1- " ,, - X .avr 2- .35 : .W1X"4f5e'4 H i-Y. . 2:32315-:,:-.Q'x,ef,':l-"-'fb :'q-:11.'sWg '-x'i",:V ',A -.4 .XXXL '. 5-',--41:-Q-5954 fav,-it 435:-'.Z24r.v:-gfv' A 1 , xvayqbog 'QQ ,ffl if Kita? 14,552 E N, -. V A17 V.. .,X,A,4Vsf,,,x '9 vip vw 'QV JW my-1 4-L+ an SSWQBQ V xg , X710 Magi, 4 K. J., X Y VX: A, -25 Nw , ,..,.f,X, H1 Jiyhf'-,,-', , ,., '-: .'-: V N, V- '-:,.,,'2-,-,,e,V:-Vg 11. , 7, ,vw ,352-.,' - f--.-V Aj -.f 71? A :Vi-gxfbf.-M.NA-4rN:gVd W' "X ' 'i M' V f - ".1l':7f'-V:-'LE'Q-fJQ.'fP'i'fX""a:1-Q-rg2'fV'lSr.fA . 'IFJ' f7VfJ1V.5Z' ,-.CfVv4S'?:'nE-214652g,im'f3'5-171' -99" '!iaR7?C'f -A QWA-1:-, .V i-'V 1'--M,5:'e.gV7wLE 'T' . ev ,-,. Qu-, xg. , , , . X X Q . ,X X. yt f X 4: -1'flpg'rl'f ' --QX' f V , 4' --:'fXgXp-1V-.,.Vf1- , , X DS, S." V - V "M625ef" f 5 ff - bfwifw W V-X .fx 75? WJ? 4213? Aw-,wr-'32,-'A' ,g-:tri-. fic kd:-X, ,-,mu ' y. -2-.018 -1. qi-2' ... . -ff.-. , 1.1 rf: -.- V4 :s-.1-'-ff , -H ,gb X 11, -X -A -X 'wqge 1-:-if-eV -V .,,., -X4 ,T K-,XXX X . 9' , , v 1' -,Vv- 'I ' . ..- -N If . ' X-'f-13 ' 'X- a b! L ' w'yf" 6 6 .., ,N X ,.-,Q-gg.:.-Q-,5,?w2Q7y-ffrgggf-Mv'qVx,,3qz,:g:s'- 133521593 -' V. - L1wX.q,i + X -A , ,gg 35514-'. 7 -QV-u-ff? J , - . :- -.N H. ,gm X Q ..-. XX- V ,V -...W-T.. f,..f: -V..,- , .,.,,,, f-f H1-1+-A-a mv- :XX-1 .X'lV.Xf,-iV.,,g--w.,p.,e,zz?fi-.f.Pi.V.m , ,,.,VgV, ...mfg E .,' -' in--,ff 'vs if ,, 4 A - SJVX. . : . '--. ' S," cVp.g.-,:-,- . . X !,5,,-3f4,4,X.,.31,., P5 .X -.4. -X.,f,X.A 4+ ,.,,,, X .1,. -,.,. 'Y"'Ef13 "ViZXrx2Qz??:?? '1 1- . " Xxif-'3 J-"VH , .3532 1,3.'f1:.f,qw':5E:Q'1'51:-3 :L -,:f 'kxiffa Vf, ff---Qzfwwv-Xm - Via' 1-.:X-.:- X :V.:1f:,-4:1-.wz-wc 11- :V-14.11-:1s.'f..V:p f , ' 2,-VX . V V -.VK Xx- .X..--wvzyf.-.V-VX:--. ..-P. Y A N sQ,,,N,. , .l , i NAS, ,.X,.,. .,. ,I ,.,,,,,X,,,, xl A .,..-J, . ., -4. V. , .. .. . ,, X- . , -1Vf+'ft14wmV' V X X ,, ' 47,55 Wm f -Q X 4 , -Q3-fz,.q4N,3:.j-:L3:gV:4,-,:-A- .-4,1325-wx -Vi.-.i ,3 -,X-.1111 35 -, '.'. 11 , 'wfffflf-izffff-,'Ji A A'qA2'gYWi:75S45T+Er7"-f'fV17Zf4Z1'IG,5v"'?'a '-Ve' uw.-'f5?f'.-VUv'x' 1-- '-.- -s ff-'Q' . - ' ' 2' X . . . V, .Liu-7 f -. ' X -V ,, 212 721, . -A vc- VX, A- 1 XX ,VX . A A wa fffw eX"3'A:f A- 'V V , --- 5:-..X ,V . 4- f-v1.- , 1' r- 1. .X ' .- AQ- -,gm ,Y z, 4.V ,Q wg, fzgfzwgb-3:,:V1.x J v.,sVu.x .-1, 55- 'VY' V-:-- -rzfv?Qg z4iss.Qf4'.QqN:. '?'f:?,- V, H--XV' 4 Aigajg-Q:!f-zi1-p'Q.vMf,151-3,-3.2:1VL,1,f :2em-Nerf.f5fi5Ef'ff-ffm-'-:Hi V'eK'2".5.,513' fqxziifwfwb -P J WSMZX, 1' xg X ,fy , . A I 54' , evwfffg 'XV-::xg2gfgaffV A 'i1':151f?'?55??73'?"3i' lkifiia' 'A-.1m'MX,:f:V-wV.:,V X - -.'4.-.Awww - .5 K fr-5J,Vfg,VfX-55,-Xfaigywfpe-vfq.-.Way Q -VM '-aww., , , I -X.-,fX':??s7-21,1?e?. N Q2""',l-7 Z0-JQQEC ' 'iffy ' 3 21,5 , --.ix-'1g+':-iz' .V 1 . sg . WX A ,.-. . ,. -- vi,,,.,X aww VV x lx 1 , -, - 'V if 'V S3 uw: W' 5- .,.f, J xfw' fwfr N Qfsx ' Y: -' -1 2 'a '- V , ' Ng- V1 :sy . X, .3 V f -V V X , N , ,K X -XV a-M QW Vs rw M w 3X,'f',, lp i5sym ffiQQ,x .wanna ms, fr4s5:6'1',vS , .. .-,A . . . ,A-fP,4. 1,1-w X . - -V J,-.. -,- , ', Qi ,Q 4,-, ', ".Q:SQf5"r g ' r v N 4 - V Af i- 1 ', 11' -,f?..,. ' . C?S:'31f"V3 T ff! -V 21: ' Z ff 515 V T I 3 , " x "1 " K ' ",T'fL5f'TAEi?'? 'LY wifi- N'VVl-QT'-'f25J1f -7,vXvxf'fXi'Y4k1 ,fx ff' .Vgf,3.fr+g,H:5, V X. 47,413 , V, .V , ' mf X: Az. , N-,5,,i5-3, ' A 3 -z. X :,k,'-wife: , Qy ""'?"z'7xZ2,i-3yP'm:5.1fi4y...,.V-M ,Vp V .f- V ,-Mi: .,,f5?Q f HQf55k..,X+,Xa,5, .-, ig-.,.iiUf4o,3.XXgV, , XM, 1.139 7,X.X. '-wmv lg.'4,nY9i-' L 41, QXV.f" ' 'I' . sf' ,A af V V , 1 ,ww Q.g15g .j71,Qff?,' . RX wem kw - ' , - 1,fV1V'j fag. gpg. I ., ' ' . 1,43 X X- XX . ,, , ., X X W-- 'A .'XV'f'f A 'Wm' 'mYr5'a'7--' - , V V v AA ,X. -, Hffwi., 4- 15 'X L N Am zffw af. .' . we-f ,Q5g5?3fX YOEEQXW - AV-L+ -FX 'YM , .. ,. Fifa N- f - . + X X:r"V"' ' XV. .' 52?5i?i:2-'EWL'51.1'i:G-' :5T5"'iifZl' iFi3E'if" E14 '- 14 :lff fih ' M- .f -41:0-' Vx -Tx' 'Z .F.V- 7-' - 'V' 'V , .-Q' 'T ,Z , N.,.NxA,, X X . ,A . X X ,Q - V' 9 , ., 1 HX. QA, 3, ,..X.dQ, . V-rx, L,:Rk7f .... V. ,fsygg X, 5-3 llghyalgwy 3,94 l . 915 N.fm,Q.-:pX.Xgj,yQgyq.N,,ii,I,,:,:X'?:k "ff-xi-19'j:Q V 4 V,Vt+j,a-1?N .' WV:-+3XL,ag,lV-7"'1z A V-,' Q.. 4, 55,5 ,r '2 LF,?a,A ' X T X ,?5j,'-'Q " , ',' ' 'l f ' Txg-M EV?-I Nfl J' - j15g1j-"ffHwy'-1,P3. -.,:'l,,.f.Q.',1 ,LA ',pr,,-' . , Q 1, ' ., H' v V 533. .Ai - V3 Kfagggz, 1 . 3-X V 1-55?f'fCfl,,,'15,QgV.-5f1:f,yw1- X.,-,wif-A,:, V..'zBQ,SV,ge, , . " 5 Z5?x,mjgQc?5,1fl55gXei31:?1e2:5.:g , .g,-:LX4:'i"--gif '-.Vw-,-,-Rqzf. 'HJ qi - SQ:5'5s?1'zf,:?:f?.XQ ' U-'f,ia',V.1f-xvsrisi 1 'V.?V?V1f'1,.V,-T,yQ+yiM,f ' " 'Qu,:ff:'J'XQ'1VgqvXb?fifxx,Q-gc , .-,.X::-QV,-1-C-X,:f-".g:.3-,,v,- Q .5.,..,,.,., 5.2--.gegc Ap. 3Vx..15,5,:. , .r -1-X X - , XX 3.3 .. ,. .Vf . -'-M.-12e-:.n'-r1eNeX.X-- :WK X S . X-X Y w3'AxX ---V,--'--'Q-3-Q-X-X ,..K,i wh- 'AF M w V- 2 4gVf.f.c.3:4:n-,V . - 'V- V 'X-:El3"'.1'4-3':'wf.'r.'.5.VfEv. -. X 1.. X' ' V- .' ww .pw-'Eve won ,W ,"?g1.otsfE:'X X1 -- -M: V3 FXR -. . 'fr 3' . 4 V'-::egw'9'f12f-:a:.:? 41 'cw-IPM :.M'zw -536 :- I E '--f ,AJ-' LV, 1-VV X.,-wXz1iTrSf.QQ9?,i57,1:-,1.V?,,fi 'f,f.4X:-3.-Fw,.f,.wA'. V .-dj, Q, v '1 qw-.2XXv.,Qaxx0Q-j::vwrS:QQvffjg X .. X . . .. , ,.. A, . ,, , . ,,,,4,,-,LX fwzf -ff .- L X4 VME- . , .XV-V -MV z, V wr ....r.--1..Vw if . 'N X V X X ,, X p 7,-'15r47i-4:5'ff2,.,V. V .Wf X:-.V-A. V Q, Vx if-:V-.V V V- VV f may-5 ? .' I :A?'wgM'fVQwIPF+:11f 4Qx.wHi.Q5-STA, AM... .ff ,...,. - . .- . . . ., ,, .. ,, .X , 1 JR: K WE. ,-g4VVf.VV51mf V V- K, A . -. kk-,,,.MQ,':5,,i1i1 ....-V::Yg-,-gf.-3,"vQ.Vi53,f nl 4- w v QS :135 .4 .XXV-, .,4,,- X-ix.. LX, .N , .. N YQ. .wi HW n,f"'Wk. ,F x 57,5 QQ ,A N' '- Nw V My Mrsmf . , MK, v f. V",-N 'uv Qi! 'Yiwu fy gzvkyq egkrgxxy s-L :Wg if -' w 'Yv' , XS' fum .fy Arg' gmglqaxja 'VX X, -' . '?j-:wVwf'f--.a?mQ.Vi6 - X V' JM w:w:, V4', -Vx QW ,'.VgQL4??VyVZf9 ,X ..,, ,.e.f., . . . , X .. - . .. . N A, 4 , AA, , V -f-,1.'4gz,-,Q-X-...QXga:-. , XV .SVN-'Q eff- ,XR - . f - X E Y A X.f,':"p -W. X5 f W' f- 4 , , fx ' . , ,, H ,Q-rg VW- V,v4,A-,,,--:,.,-..,v:-'X-1.I- ,I V, 4 X. -pf-,V,XX-X. ,f X-.VQV7 -- . V . nf 'QW ff 1' agp 61 ff f f' ' ' ' X 9- : ' : iffif- -"56s..il.5A"Q'is'ffS' iii? '3'?fif"' r -'- X .57 ' Q: " . , VU! V X ' -2 V f ' x 4 A' " , I ' H ' AI-X,.wV ""E,L:1'w2'V1Vf-H -' 3' 'k a X 4 " Y 7"":. V52 ,,XMZ,XQfZ X ., -'X XXX gm GX X2 ,wer :VX X XXV xx M X2-'Q , KWH A v ' K ,V 51 xi 1-f ffm X nijwfg 1 X ' ,V .YQ my MQ .V WL- 1 QQ? fiwgg: ' W 3 3f?"V,,wfga-59-5' ,f qx1Hf,fXf,XQ R 55,9 Q pfhciy 5 gi, E+, 2 W fx Ki! X: K wiiil-ri!'L?fs5'V.VX::1Vw2 " ' 'gf "1 'N ' . Z1 A W e Q -J - fi: y.J1', ' Av, ,V:. ' v n 4029-'1 V, "-3-fsswg fu , X' X A ' X .N 7 X gp'-1,Q.'.w V .TX ' . ,'V,,,, fa L- ,, . -, W V .- .-,V-,V X. wif 'W' 4"Wx-Q-9'f4mV X 5 V" 3'-' - Y M 'V ff - X 'V -VM X34-. 9 X' . '23-""A'g V' VV -V vw,-V my g wack., +??V1m'4m,'r- 4 , X : ,if1.zi+1gQa M551 114 'EWMWW 4215 XQX A is i7'q QELMN y 1-31 'WA' ':'35?-,fx'5"'g,g'N f9"1"'ff Mai 1.-5 'HEX Q""7Vfi7, "HP, ,526 ' Y 'X Ny Xffef -viii-2' ' 525' 5 AQ xy'-w "F" QW x Qs ,Xa-32,2-,Jigf -mm '-1:X-tw X .. 'V 'f m 1 1 - Nam nr.- V pw,-.V -' 'V 'V V 'rw V ,, 1- -wax-Ve. .V . - .V , V A ..,,-,,., X . ,- . V . -V - X - X . X n.y:j5i'19?'5r,2i?a'V-'-Q.: ' '.-0 .gy-. -y,fs.::fV-.1946-KS?,-gn?-V.,7:,VX -Q l , ,'.-.Vi-,Q 14.11 .1"rgrf gyvii NM. 'f' :Tyr y'::r:e".4-spa-.V MV 35 ,. " WV- f ,, X. N ax.-'+g-ff-.L-r,ff.'V,v ' vi 3,1 3 , ,f EMV J-QI , V :,,4'g.yp,ieq,16Q3 A, - V, 'YW X ' 4' Yv Iva- ef ,fp .. 3 -'Jr-'s-'fV::X. , ' sfrfa: V fum- -fx , ' . 'Xe-' .fx-X4 - m.:Vi:r'dm, , ff -, y -r - Vw! we 23,1-fw'V',22S'd'f: Vw , ,,.y:1J-mhuw -4 1,439 ,N fn. s If F ' v X" Xbgvf' fl A4-g ?fA?g"'g wg? ,vl,fM+,-X '-wry X.-.5 n ' .V .WSI . .. . X. , ,,,,.,.. ,..,fg9,. .-+-'x:f4f'4"n ,VP?'?, Biff Q X, ., , .M 1 -f .. AV- Ina. ru-'V'-'fs:..1-.r:kV!1 229.92-fA.1Vf'f-fx 1,-,-1' 1 AKwai.-'"4"-V-2-mfs1V-5'-Xrafm- Vzffwr -1 X ,E V . . ,X 5 --, A X. iv .YA 'X J' xpugq ,Q N -5.4: M' -if ff X ff ' kwa' Z2 ' .- 'f f- -M'- 'I' 1. , -,f ." i1-. " x', ,.',..-. ,V . '.,-'- V. -' af 4' b V - " -f gy - .yrafl-10.4, X . .1 f H 1 3' 4 - -. - .LV X 22 V- .- '- VV - .L- -, V1 mf V :M -X W -, . 2- . , X. . .s-K V, X , .,M,W, , 3 . if V:,,:,,gisy':j,V4.Mffvp,,,hff ,,iX-1.7.3fy.gfflg-F9:43-v:?XK,.-.46.-xxaylgvizg,:hh.w',1f1,a1,q' Q--,ifjv . X , , ,,f1 V ' . V' X 2 g-4f:4.fXpV,.V- ,-,V gunz-- V, ,155 'iwviif ' v in- 'fQK?'gig5g2.4ri 355013 ',fgfp6' V'2'1.1V -:1gi,:gm:.wq5rg.:1s 4,-Mg V V V V V V., . X ' ".- wlzlaiifh 'V :ng yy y r, M ,X ,W J , ' 2' - , 1 ' 4' 9' "' ' V - ' H r- .' 3314" X 'Q F. Y "1" f"":N'RiU': I' I., 11, , X .v UL f. nf aff 2 ..r1' Va V 9 , 5. 'f ' Gkfwzy 4, ,Sq-'Q , , f ' , ' ' 'U' " 4' fre., V n. 311 . ,VAQQM Xg,-,ff A1V',:1.:,aV'1Vw-.V:..1--',-A n-an-.VZQWVWY ,-.V,f,.,,'Vy,'a,g--fm'-:.1.,1rV-V!"-.'L?.-m'.,f, ..w.+V:ffV'2., - www X- as X- -'V 2:9 "M'rv-,-'-'fl'."'xV2f'M X ,V W -Vq:P,+2..f:,,-.,.3.V5g.wn.5,xQgqqg.,,1:'fyi:?gH,v2y45-fgrgyizggffyas'.g,gqgfwg4,,ez.g5,m1gg+2-gig., ' ' V f f V V - ' law V 1,-ew . : - f - . ,V wif?---,QV..-V.-if-:Lf I y Y in 'A -A4:.7f4 14 X-,V-4.43.-.f,A,X'Xh V14-V452-V-fgfff. wa-V,4,,v-we-YV, if " 4 , - ff 41-Mile-EV!-Mia?71 , QR -Q: 'fs ""fV3V ' wife wr-V .211zw.-mr-pw.ggi-fVtfV:VrgL,.--4,3,X-,V:.:,,ww: Xt ,XV Q Xe VM' -' .V V Xu- 1. '- V an V "V f,,.Vf'r.-.Qpyf-4533,V: V1-'+P--'i5..X,g 1-V-an, Vu- f ' MMM?" ga V if x :fm in ' ' ' " " ' " ' ' 3k23f'.r,w4Mf."'fr"2.-1339131??3:-i"f-'X-'-' -, ' ,QT-W.vf'52',4f1'3fff 4'Ef3yE',Z,3Q.:.'.EQ+?x'f5Qg9i ' . U 43 X . . X. . . ,....., .W , , V ' ,. Yi. ,YH-.,.Xf,t'V1'-vim ,,.,,,'1'.,,- X- . ' Mix f ' X" 5231 "Nw-f'V N -. X . V . X , fVV:Vv' fn, A-'-1': .. . . , X X . . . , X -Hg ve, -' J 4V ,'1vQ'X2V:X4Sg,2.,-5-:ave P1?3Valyi-'Hs'f'1Lia1iQ'w.':P'i,.Xp--'Z--'KWH'2-v5'Gu39MQff'5 f:4:z4-isgsq iv 2 A-4: -1 ,H X , ?X aw N X H -F wffh f . 55, Q ,px nf 'u'-'z U.. .. X Q. . l X X . Q .. f .,.-.,,., V, N.. MX., ,lun , ,. . N, , ,,.lV, X. ,, ,Siu-4 Af, ,SQJQX V 6'-'jg 'yi--..+, , KV-X Q X V f + ' - -fy.,-2f.Ag ZQQV , - 5,4 ,VX . - :' ' rg: .4 J,-,-tk . ,-.yur , 0 f3aibm'X6z'-1X-,,Vg.N Q? L-g,f..V3V7FJ.Gigi,Aff'-vm'1xkPY4V'w,'.,.,-,H, .'.,.-,V-.v.V:,z,s ,af - . - ,M XV, ' -V XV. Xgzv Af , , , V ., ' 2 9 , 5M-,L-,V-'-ffV:.yp1z -L-ug:-if.pfy.4qXeVgfgg-SM,I5zg'e--'P 7,76 0 fa-,:y.5,'--Fin. -, 1. Jw. , , 'W .QIEXQKQ Q vjiLff5X5C,f.V. XV,XA-,fgwff lj, gxmi-31'V-,f"rf-vqdy-va--.-'figg-,'Ia1.l-,qfytg 4.3! k5fXe.Q-,V .- , , -J XX- gffggi, QQ., lv Vx f0'f4W" ww- N IV 3?-V' 'S 4 wiv, N f r-V 1 , a-Jul, 5 -4 ff P f r iv vs. AL xlw x ff' A 't ,X Wir' . Xf.-'X'-fm55'b44f:qff'iqQVf'44?'fff- " -I7-55515 V-QT-.i?5?'V "'v'53- I 52fi5QfSi'A' 'Vw W?-'V' mm , - . ,X I .W X:7gy1-:-H,A V .3 V. 'Rx,.XQ?.A,.Q543pfig . , N g QLQSQK3, Zjwg 'X f f -,SFF-if , 52:1-.51'.q.n-'K G,'4132,5:w f Q39-:fef:5kl1mAQ'f.f?' L7 f'H:If.',X-,' ' .. , Em' . '?523:'Q-:iw-142.155 -2si:'?'fg5:y, X-g'N"lX:f,VAE-L L-. -V Q "" v ,X LV-.9579--fs-af'1f22wg:q.l:.r2y-fsge,36 5-agifvgyffrt-:rin-W? Vfw:X??" Q-s.:qg1'f!uq-2-X1:ov- mf-:X'-:V , ff .mf -2 .. X X . fi3g.4q.V,!-.E,-ix2a'ggi,l9-14,10-'.2'4.-,41s-fgyfysgjgjln.:-11151549-':gg gfjfglfx,,f,5cgp45p?5253gSgg!l?ggc,Q ' V. A u, - VN: V-if My K E 1 K Q X ' W5 ':V.-,,'A-'Wk 9' jrf Ml! X., X, g-x.qL5b:M,:X-qV- V .XF , ,w . ' w g, -ut ,V -Diff 5.1.-., fix gjglgx--g'1',1-1.s,5qJ.4-Jf.rZfV,5,'V L15 7 . ,kv-gn-,Qq3.-ylgyflgx-'15w:A'gXq-,,y'--z:X.gg.,5, , fx X ,'mf'V:,' XX "wg"QHQ'-V'7w-f'.4'RZ'T-Fl'-Sgl'2-fli15:-P-I-5jCsiiV?11fi:Xf....-,,..,.. . A -,X fn ,X-qI,,pfV'5 pin ,.VV:,6.+:-W-, ,ww up--1 X... . ., 54.-.N ,QX Vxnny - ,- . ,-H... f .V-1'-4 - 5, ,K -V. . ., V X-V XV, -. V,-V " ,Lh?'g2.S13j1g15Qjgj5'1'1L -4r,vf:'XV-"-2: a+" .,g:Q-f 1' '-w "' gf qgxkw- veA-riqf-wmaczmfgvrfiax2135:1x,'sg:.5gXf,iS4if-fgvmwfzfgiffqVf- ' V-XV-Wi -.ywfgt-fr,zf.'A'1:X5 -'V--iygvgfgl , gg 5,A,fXV "Vffr:. V-V: -if-MV-U'.' A' ' " V , 'V , 5 X ,V ,p.Vy ,rw-4,V,,,V-,A. :'-V'1lj - X 94: .naw i ff X.XwV:- f5W-wf.:,:f'447JM'.-Q-.werfkf-2-V.rV'QgwA.-3 ,Qff1XaX:..a-f.efa:,Q1w,vXXa?g4Agf QS- , h , U 2 ,Wfvr wfpwjm--.v:f1mf.,rVw:rf-E.,iiV"'smut-.Zi-. ',:f1VagXVc:f f4.,, 3,5-,111-wh-X, :ffm---' V V1fSwV4'V'fV-fffV'VV-'HV fV32S?3?2xf WVA.yfAz?VX-aw I. !V-X1 1 -mi -VXVVV ffm X . 3 . ..,,... . . . X 131.4411'-if-.V'.'V5irx-2 J-'sfXff:,,55.4 ,QW My A VX VV, Xw-AX1: VDX-'ff-M, VffwN'i'2I',V.'i,gViV3g.Lf ,. u . .4 ..-fa f v V .Yuan .N .off A 6' V-Ju, X-uf Y .MX . ,X , . X . , Q, ,. ,, ,W fx. 1 , MA Q , ,G-.-V, ,K 'X w KM- ,. -I . ,,s,...,q, Vip, MV -,MV --,Hx ,-ahgv, , Af .A . , Q , .V . f ,V A , - ,X ,L ,, .X . ,4,6,!.,.RL .jf.mr .,'5Xf, A ,x.,i,.,..,X,J.f,,yX,,qXTX,WX3.Jw.. .X W .tm-'-.fg5,,.lgd,,,,,, I, A ,E f.,,M,X5:I,,,,:,..,:.4-:.,K,XVX,QX QW, ,,,: .,kX,,, V,,, .4 ,. ,X ,.,. V ff 2517 -:In X .. , .X-0 Vvf ,V vw - V,11f12'qX,.: 1 ff. :gli wi, 1, :M , .X X. . , , ,ff , ,XX V V . ., 5 - . . M '- 21-vV.---Vw'-rl. 1' 'WZ4-'-Lgfmv XM- 45 ' 2- ,253 -' x Sg4g,gV'-11:1 ,ul1w,5fggfiv,.'fx , ,V f1S1:1f4'AVf ,H 7 .... , A 7,551 H . I 5,4-YA V' -,VSV-L ' UTS I -61.74-727-X V - f. . fp, -9- -5 V57,'grV-5.--m, fflfuf -A-1V- X fV - wV:f'1'- V V.V--a.V.V:e:.fQ,X',:-:-.- 4 -, , , V -if ,- 4X ' V ,. - ,X .V f ,X , a3Xfi1'?"li1529,31QV-S'ff1.Qfv,f,f,Z1-'LX'm3"5f-'fV.:fEJ?:3fiQ 7i5W' ,'1:-44923 Vfirvkw' -' 9512 -"gV',.,V,g , . -3' xifesi: Lug 4, -V ,ww w' .. N 3 V, 9 .4 ,.,. V VV., V14 . 1. .- .,-VV V ,V , ,-.,L..-,,,N',yr,X1XW:.- 2- : 'rg ..X.-,sf3,C-XNVXAIVX f-,,Kaf,1.,,g?g-. 1-r-xiafg. qyqasgxyn'-' V 541 5,1 .:, N-,YQ L-1153 V:,'V-4,-.,.t,Xg .:'V--X? :T 'VA-fy! 12' 4 "GUM W v L ff-'QQ-VQX-.'5frf,,'5 inf' ,gaunx -1 f . X ,X ,WN yy ffff' if W3 449 ,fm-.. MV J , X y if 4. i-,LAW qy:L',Q'T5ifli 3:--4' :VE-":V'V1, q'a4iwZwf2502XA,,1,,-f1X:QPV,Q-Q,'V5Q1+f N 5,-1.fjj .- :,- wir,-.V -,M-,,::, TV N V--::,.v. ., :Ryu-,,. M-.,vg,, 7a?1,g,.,,3,,V,.g . , Nzgcu. Y . XIX... ,K 35.3773-XL3 ll .R +54 mg J V.VV . . in . ,, X. LX, .,. pf F. N ,, M V-.V- -- .MM .w'Q-WMV'-.. ,XyV,cCgVz.-.7 ,ir -5.-,V-ff-,. V .,,,,.. .:, 1,5-XMVV. --V '?4T,f'.'i", A ' ' ,, ,gm . ' H1 f A, ,VX :tg Vg-,V,4,Vg:N M, 'V ' " ' "FS" "P ' ' "- J-'V' iv- --"" 'V Af'ZfV.".flF5Mq'WF" f-'H5i9I:5V11144f1""i'.i 5 . V':-II' 'ff' "ff-'Vfff 7i"f' N IT?" 'X ' , ' gf' M N, ,qljzg , - V Vmww. FV X, y f X X V' ,-' V--fffw. XM, V-V-Y,-X1: 3 XXX 5 f VX-Egif.Nf.V:1+-ffj.-:rj-'VA-.'sgf,:iEFJ1 V Vg V99-V,Qi:Xggp,g4fV25i? .A ' V.?7211??3fP NX-i?SZii,.gQtL'H:V-.Q-ffX .ep.- VA ' , 'V'-'I-' -' x A gdfff-,wwe-1 235. 1 ,'f',Vg",,j:.y,.V: Lf., gtxrw, ,, Y" 31 -gvxw. X:.'fQ3,QQ VM '-y-qu 6.3. .,- , g.V,Xg..,. HM! ,r X ..v. -.,,.X ,. . X 1,- .x , -X .Q gfgw J g , vi ,ggi -:imc W 4 : 1.42.f:iM.X,g,.:fl:.i,-hr, tl. Qui? - V-N, , ,Vf ,,fl.., ,,, N-N. k3,'..3:k.fA-13-31-X'-Sji.-MX , ,' x-if cf5L5L!23.yaf.q.xf'.1--V'V'gV,,g-:ff-:Qi.gg-.M V . 1-5 aj: QVHFYSX V' - V - V' w,?,Vo,-,,- fggf.q .i..., ,XV-, X-I-iw g-'-'gy:v":-5.916-...y': .,-'V - , X , L: r w ,- . , . . 14 V. ,XI-, V X icq.,-,V - ,y,A:f,3V,x1p,L5,3,,. 5,9-by :M X-. .4 nwffw vg,,,4,LV.A.X. X- .al . A. Af' ' . filxf' TN 1-Vf ' .bfVk.fXiI?' vs' X 'Y '+:Xw.vffT1"i'x , . ., . ,, . ... , . X , X , , ,.,,, X M, NIA, V. , ,X Mm 4 3 X f-X -, 1,5-W- ,V T ,VK rf .QT . , if Q Q ,X V1 x ' , V " 'M' V 'V gif' 1' K xt X xg, X 3.223 X1 Qyf,3QQw 'MMQSEV?VgQn'Xif'gXgas:-5fgq,gfaX'a:f,',i1jN.VXQ52's-.M--V1NQQVV, ' 1-1-fv..f'.VX'.g '. f,,.sS'H'fX 'A XV 1 ' gy-.V.T .2w,.:V:V. V9 ' 4-Vi,,3H,1s X 'A -1 ', vw- 'w::. K. 'Sf V:.jX'1Q1 X'p,. ,V .. ,4, X V VNV' . -V-.X , 'V EV: E WM 7 ' ' 'fm' 'wvfw Q' X -' X9 'W CfJ4""X'v4'H'-"5 VKMVQ 555:-fV'?5574a' 'M 35E'2ew.1:::V29,f'-.fwfcuf:+xfl.i?' ,fs-:WW f- 7V'V"fl,'73 fV21--I V"V'Z12?V1s fV,fsfew.fi:. A 'A ' ff s'P"3',g,.,V ' wry .4-C. 1 X Mug, in 'Vx 'Be' W ' ' 1 :Xi,,2H:',,X.X, x f m mx Kx -'P-5. 'X , ,rv X, ,MQ 5' VQVXSQQX V Xxx-vX,,X,. f ixatgif 1 SX At? 'V if vw' 12' Q VX. . ,XV , ,4-wx. fx. ,M-nga ,V :N AAS , ..Q.XX.x..- ,A M A X 4 X, X M, " M ' Mfg? 'xX'5Tgifp, " ?'VQ5.T'xT11.j5VMX"Yff'V XM' 55.395 fait' ,ZF ,',.-Fgif"2V'i3'if1Vhlfif' 'vL:9' 5 '1 . , V'd"Av-'i . ..'i35f-T255 Q YT "V1,-'G:j.--'Vifk 'K ffm' -:WMe-,V-'.X?vVGXt,V-g11-Xif -' -xx, -'V 'H' f t- 'VV--rl ,W 7 A,4,.ff:,f'3- U. .V xX y.x,fVx,.,.-A, ,f.m,-Q.,-v4a'v'S.q , vm-,vkaX , Xb, X ' -V - .: . x,5,X,1,', W --, . ' VX-..-.Xw .-1 Xw.. Vg, X, - V v - VV V ": , Ns- X szQfTgw.ffXf,:-" ' 31. "XXvX1 565g V QW, .A wx qw- yvfgwg. ws ww s ,-.:1w1XNQ, .f1- -,XA gm,X1,.V2, EX: V' H , ,M X , 7, , X. X ' ,A if fr:--,fi 4'-43 ' .- - -X , , X-I ,1. .fr . V -'X 1. w .x .V K X5 - "1 W -WV ' "W . , ? Nw,'gq,,.gf..f X1'mCX.5V?:f-azlifi -"4-' xI:6'N3.r-r- A..--Q A . JVM f- 'Q.i:?:"?fiv2?'ifww .' X 3'-D-afzf -Sanuk Xvgi'-ffvfftzilf -fmV'1m.':v:Gv45 ' VX52-f-T'-ikR-QXXVW-V1-31+-:V:1'V:iwf1.v '-wx f'1"X3?5W- X- .XJ . X -. AV -A ff , V- 'ff- ?-,5" 5 lvfe?"5f5:"2fEQ'Q'rr1'XA-"'-,f:Q-Vf'?5T4S'5f13ifNlT1':"l 1925 5-"Q gfzwkx-t.. ',,..,Y sy ,.',g.-jxj.3vV::A:-.f , -MQ,"-,.. 1 gm: :vs--.XV 'Um-Lu, 1 4-V,-I qggu W-v,,V,-,5..-,,V'.5,f.ga.u VX , . f ., , ,, X X .,4V,,x,.Xw:i,W,,m X,,X,,5,k,XQ IV ,.X A ..,,wvg, .V X 1 V Q - -Q my V, N X Nu 'b?f:T4V9'.-Tffl, V.-111XfN.Qv :V.:-V:r:f- 1:11 V-'QM -"'fVXN.V 1 .X ,D ,fm -f,-Vx' - , F7 , U ,mv X X.-Xp., 1 NXXXV . X by .I-, -.,X7:.,, 1-Y, WVXM2 ,V -X y.Tf5X,,:!XJL 1. V VOR ' 'KQV'-'xv .XX FV,-X-4, VY:-,VV 'Vu wg . VA V- . k,1'g':.'VN':'-1? y1'f"Q12Q - X., ,-.Q X- X .Xi 1 1 ga, M-5.V:-QKVXXVXQ-Si: f.'ffV--X- g egg,-,gi --:VS f,V--3,z'VX- ,2:,5,gg:g,3.' , X, X, X,,m,A-A,KW.... Xiu ,, Xlqrxfk W x:XX.iXi:Q,..,:Xe3 ,..xM,-XX F 4 .' 'PV' iw, 2' '.-wi .wi X 'A-4-X ' "N 5' ' , . . , V . , . V. . ',51kl"," ".":h7 "X K f""M'f" 5f,7:'1i"-I-J'iV593f?T"'Q ?f'f"L'3fX'Q,Ef4 , " .N X V551 lr" '-Hfliflif X s , ,. X X X X X X. X - MQ-X 'C'.".33-Y'..- "-J, 'x7'.'1V'k"f', 'Q V' f".'v-.- X - V M N. ax w V Vf'.XV - .fVX:,:f1X:X .lf--' A-T 5-,VX3X,V.U-,X .N ,.,,.-X 1 V:,,,L.+X-- -, - 5,3 -Q3,ffl1W.555v,T'.-'PIR-.QQag'-'X ,Zig V'-X15 - 'VAL ' 1 I T ' QVX'."1'I'l,1" ,X-X-,lf","1-"ki . , - V VK 0. 4 ,xf..,- , . ,, .1 ,Q-.X, -X, ,. N., V mac.-:tw V1.2 A :fx 'Al " XXX. X XXX , X--1, ,-.4.1.X'V fp- .-.VfV.,4+,wVgV.1,f..:.",V:. V - ,ff-V:gt:.'.HX..3' ,Az -3-.,-g.,. -Qzgdg, , Q V V. nfig.-Va-,LV.f:--by-g.4f -':11.r.XV1.vV14-X V -' T-'fX:p'VV mf 'Q 4..15-Vin-'Z-V-f-QV,-V:-,AVVH- Tjx an -fX, :-PX: -sf.-XVM,gg we-1,-Vx , ----V"-X ' M '42sv-'ix-',XX,Xg,ff,VV, TTWNIQ ' -V Vw 3 Mx I Y , . ,VX A QQQVQX-Vw,.,X.X:,.3.fX..Xf- g.,.mW., ,, ,f,3X3:,,W N4 X ul, .lX7,7,. .XX ' Q 'f' , 1, ff F -ff -, -V X , . -v.-Vw f b.::'.f .M--:V: -1 'v-aw,-QV :fm -ww " V :fav .': . .G N Xlxx ' Y 'X 1 M ' 'fff ' g Inf" 5 HX. 5 1-'Q-7'-3'-,',gfC5fi5f5g'fk?Q3"jf5ijL3W,V'X'gXj?'js'Q,:-.15-gf ffm .V , vb' 1? X Liam! JCM' Qi 61 ' W - MV me Vx V w gg W wr +A-2 f KM V J fe df-Q ,XQX X 'V-"ff QX"g"fmM? I X 'u54 Xvsf- gtg' ' , ,fb SYN, 'N A? , IXADQZ-is-is X2 1 ' .--X. H.-MXH wk Xl 45 c' x ' v 'f M531 Xu X .1 ' ' ' ' 1 N- X .f N . 'r ff. V9 7 X X fl 'V' XC X X1 ' J .33 X398 . ,, ,X V..,V X. ' "X 5, Q ' .Na 9 Wfgy,-'xfx KTTH? M 4' Q K -A 051211 ., .,X.4,1-fy' .Mn '.--4 aa -x- V. s X fV.w'.f . -f d AX V...Q'vgW-g.13ifV,,AI2g5 ZH - 'X 'Qg5l?l'T 1:1 ,mf ' 'Af x X f -ifwvs -1 ' 5.--1-w.1.f' . " 1 ,:,-EL:.ww,,-.1g.f',,5:g-5,911 ,,ff,-X,,1gg,i.g',3,. - ,X M VX 7i?V7' W '-""x""""" YW' swf' 'Jw-W-" vx""2Y'f"'f' "52,'1"'f,?""3LU,gS-:R53lfl'b'5J Q,-" ff"-'f ':5v55'9"f-'YTd"25I"V55 7??i5Y5'3'JPY'5"A7 31155353-. XM' 5 1 . vu,F.h0P', ,, -fQT'35fi5iw9Q1f:?fXf f .f1.:.1-Xifn' -Si-Je- 'V.n'. Qf-XV' :iff ffl :V K-' -5" .A f i'li" Q mf8',4f' , f N Nwg?...V.,.A ,ly I.. 5,3 f 17 f .AVI yn' liglvhmyg ,V--vt., -5, , 1. J. ,V tl .- .X 'V ' Ar X.-.X -.wx-5. 'sf ' ' A V, ,fe . , ,,, - MXN. '- V , V :al7?Xf1:3I'i'.3I.-'. V XV-Q.5XiV1q:, ' ' 9 :AAN Mx. KN. ' Lf:ffTg?i233N'7-ff'ff'l. ff 22-469.14136 QQQIQGQ...-A "7 f- s 19 ,Gu-: IV .f W Q.. f .v 1' '31f.'i1E51:?7f?5W,5'l.':"'r-"3" nw , if " -. 4.5, WM f. ,wi ., . .Vw ,Aww ,ff .zu-,Ja 1.. ,g,1gx...,,,,., .gvghmh -1.-.....M.,, . QTLL, 1 ' 'wk Hffl' ffm 5. .'.E:1'F1'i-YA. , x Q, ,mv--1,2 ,. I. Ml... W.. . .- : mr.-.'-'f' ' ,-'-",.-..f, -A 1259-y2Z'?1.fr M1 1 401-.4 V . ,.l,,.'1,, ..-, L. . ,-. -, 5 .4 ,,, H ,tw A .f-.ff 21233. 5,1-1.f:fwrs1...0 .-Q f"1MwfiL:"4 1.w:,v.,4Q":- igiglfl ' 1,1-.u hu W., an v.:..w.:.1n"'.,AQs ., .H if ' , -. f:'1':g.f a".z.:4e.' 'ff-1:51 ..-,Q V. " ,W . .,.r,nr1, , -1.15 ' w 1 ..,:.v ' 1-51 .-f . . . 1 .I mf.-.,..A., . vw' , , ,K ,,,. , , .i.N.,.,.: I-,-f2ifi:g.35.g ,.1f..1gq-ifigfrqrg,-9 -Q24 -Egg ..-L-5 ,.:.,.gW.1: ,J HSE A 14,-wwf: -,4yv:",N ,L-'.,5,11A ,.g?,..,.g.,yg.4jc -,-.,u,.u.,:, .1-f iw - .na ,Q .V . ,.,. .,.. . f- 154 ' N.-vP.bN,. .. X .'...u.5,, .. 1 SQJIQA cfs.-A - A w-:W ua J 1 ,,, nw. nf' 'f 'T ,I I .H ,L A,n,g4-?:.,.,., f"' ' ffj 'fill LW' Q- . Q . N. f. .. .. ,,. 9, ..J. ., ,- N .ff-. nv, , ,..ff.,-,..-:,,.HiWq'.,,.,,x 5,-L 4,g,.,..,f ,+ , .J .4.., ,..,g., 'Mm ,.., ,,-,-1,111 gf,-'1:'gfu',.2',Lf:4 :zum-an - .wx ',.n. ...v ,,,- wx-r agfg ...fix-i.ge 1. . 1. ww bij: . .-... .,..,v:f A "M 15. ' 13.4. .. ,PML A nf-154: wg.-2,5-:f.,.f,:i isa522:fEkf:f9.2:si:1g4gg' f. X, . ,,-1-.1.--WL 1.641 3.1 ., .. 2.g,41.Q',g11 1qfw,g:c:'5f:a,:5-...,g ww .5991 -., fir19.m::f29ef.gZ-c-wg.. ' - i'-Q12 . -. ,xv ., 1,4 x Q1g'g,,c., , 1562? 7 ' F'::71'f?L1'-' ' 3.7, 1 ,., -fre-lf?" .' fy Mx. .. 25.11, , I, .w. ":,c' FQ'Y ' s g w ,qQa+.:.q.,.gge 'N-. - 4, f PTY,"-.GV ffl 1?-" ., ,- .. ,Q 14-7.45 3 ,451 5' .2121 K:-2133-gay-f. 1,2-,:.1'f.f,'i' .ca J.-ici! .:.fX41ix:3'fC' "mfmg:.:1q,f,f,.3a'2f:w.g, ff Q21 ,Le 4.5 56512. 4, +2-yf5f.'fLg.pf:.v3 ,C 1.-..-uf 'Kim'-.3.4HK.7g-vgi..- . -- J 1 31'r"P.:f114'+"1'1i' Yf?t...'1r -- -wx.-4QrJA:.1ff.fiip,p rjfjxil ' .-'nf rf, .114 .ml ,.f-:. -fy fy. ,... ,..,. ,0 ,y,,,.x,. ,. A, . , 1 - Qn:tf:, AL..i-5.1, .4'-.yf Q. rfgyvaga .gf-1433, 5. g . . ,..,AQ .-. T1-gs 'f.-F5575 , " ' 'E' .gi " 'ij TW 19.1.4-W. :ik 117, 1:4 -2 fcwfi-f.f' ,,,.-,...-,ww ,,,, .. . 04 2117773 LW" J-'fl ' vfqqpi . - 4.-f u '-f, ,,-14,6 gk -N -- . ..,-..1.-.v- .. Q,-.wg .. ..,y.:V,,n.3,v gif, iw .- . ., ,,,., N .,,. . , 0 ,,. .M . V, . :S-fa-21':.'.'.1:fs'3:,Pram-32 ' f - 1.11 v f Q..-1,-.e. MW ,. V 3ffi51i'.va'f.A.5--' e ,z ar... 1"- sv:-: i?f:MYIf-'T-f"2'3:?'1x,i ,,w:','u'wajerisgf-.piQe..:-. f -,. . -.-ii' W""P-f'7f"k' T57 711,-U :viii-T P1 ff yi' ' 'S-f'fff'L-"-N' VZ: TT' . .,,, M K. . ., . ff .-ff, f 1 1-f5:..5.7v L :fx ,sv W Jf w 5-: 0-uv nf 4-,-L?-vt, ' .- 4' -554'-S254 ,.. . .k . ...L 11, AL,.f,4-'- -.-1 f.",1mx3:f a. :fx-:gang .J H ,,,,g..-1 f- , . ,.m,,,,,,,.,,,n4.,1WM ,f.1,ffQ45wE:G J, A ,. 17 wr' 'I ua . :ref ' 1,24 1, ww- mff. . .-.. 1.1 f--ff wf.QrLgGwi5?:-im - " .-51,539.35 .1 .z.,',.',a: -, A ,',.1. ,pdgffofw , , , . . af,-1 . Aim. mi' z,1g.3g?,zf..1., . 2,135-.SQ-'Am-',.-,,, 227.1-jf-a4'i,f'T'Q1r' ' ',.2HVJ.gx H451 ' jf 11 JZ, Ei ig 1.1-.nl , . ?3 JJQQ1- 'r Q.'.ar.' 1' 1 1-.-E'?,' J, .Q , . ,us . ..'.v,,,. ,- ,. x . ,- ,A ,L I. 'f,'H1Q-1142 'way gy. ,:.-..,-x .. fu?-v.4.'2 "' ,viii 417122-13,3 652:11 .Q ,. 4' Jxtfi, 7 4 1 Q., Y -. .,-1 -- -A-..,L,-' f ,mf-,.'.,1-,ef 'j,g,',. . 4,.r.g,.,.-,e,.A.f,.,y-. . .,..,,,...f., .A J..-,Q--.--, nf- -1i.,.':s. "1.M'-Tw-'-on '.'33f:f13ff54m2..s , -ff ' ,.f"1' 21 2, '.-.:..:-.f..Jn' ff: ff- Qsiqafgi-3 - 6 ,ffZ21u':':-i . ,Haha . 171. ,f if earn? , . K. .L ,- ww, "Q, ' X EQXZW-frfigf-551. 54-25, k .1.vf:'r,w M. if Q-:iz wa. -ff, ,,.-.... ., , --'N :-'3.n. f4"1,-1,2 11-'Y-5.1-i-1'.:.:s 'ff' 1, rf Z'f'-f.'..,.-f..- -Jzwxw' - .3 ,,., , . .,.,.,. .nf '- ,rv 11,11-. '1 ' 'f'. Aish. -1' f aww -f-'.-.wwf -- . .. ,..,-A--ay .- ,, ...eau J. mf'-2 ,An-:5..4a. .n.-'f- 4,-L-w ,'. .-, -w ,.-,Q .13 , ...1"6:.vf. f - -:-Q45 i,ga3.,4f: -M. . ffv: '- A . . vp- -0 -.U C '.'.' U v - . . . xf 4 -.1 ,. w .., . J, -1, ' .L1..'.'-:.,'wa-f" ..,1vQ.f7,e1r":- .' iw'tc.',f'ffa'-2':.-:- . .cf 1 ,,., . - V, vt. .N JV, g -'--:35,. nm., ,F-14-,-.f,j.1 -.- ,:,g.v-,-5.1.1.3 .y',,.. A -'gx ,Ay ,C hewy X-f -,Q -Gyn -if 1- f v- , ,,,i.f.f ,-5 . , 1 . ...fa Q sw .4: g:,y.,'.-- , n A, if,-,, -. ,rfb Af? ' 4+ J f . 1' , .:fT"'. ,r.-ww' ' an .'. 5' ' Wx 0594" J5'3.,r , v'-1 , ' .. HZ. , W., . yy- .4-1 L-'AQ , ,. f -, .W f,- ..,ef..1 'J' 2.1 .v ' A. '. vz wa- vw. ,. - ..-ww: un, -. ,. ... 1 ,-.., ,931 if r ' . 1 '.-e+??,'Vi2:25i'3"' 'f . -fs ...z wr ......4.'-ff 1 z.. .Q 1. ...,,.f..17...,f - W, 1 . 1 xx.:4s Y. ri p...'-.'. 1.6 up. ,p1.-f',f.:i,-.-':--:.- '.'i..,:,'-3 5H4,hA,..L-.. -'M-,,g-I v,i.l3j,H V,',. . L ,ag-,-1 ..a,-.117-,.-zu '.:f4.wg.e,gqw- , ' "X , . M -,-a. 1 ff..-wf'-, . V , '. 2'?7ig',23'j,ffl42.23fn16LEi:?4'iM5'v .. .- F'-6f3gg,5,,,Au44'9f,?,iZ'-gezfam.. ., 'f V ' . :Hill-' 7..?'1wVc'V5sf1'f 'W 'A' ' xi 1" 'E ' 3Rf' 65X' 1'. ' "' - 3 .' W 552' iNfl'A?I'21N f L -,265-R1 i.:. .2::..1 X f' .:,-,rf K-VH -'Mfg 5, 'wff.f,g,x,: LQE:.iQj.E:g.iyj.-' .,,.f.m.M.,N 5,-'3u.1w ,wg .. , ,.,,. .',, .X..,,y L... U, .s.,:....n ., . .V L. .. .,..- .. --22.12 'Y'::f.w'.. A .". y:T:L'..A ly.-31,15-"1' na-' ,ff pkg '.'.-,1g.ct- , .. M., .u-..x,.,- .- ,.,, 4 .l java, - '. uf-gr " x , -4 fn - LJ . : f5f:.Q.-geigff -3 pgflw,-f iff. K -,-'fn -f- 1 1, 5 I 5 ... ff , V - 1 WA5--I ,-. r-. Q -4 . qs , w Ei? A Jud. -va K-fl f -' . - ', ' . 1. f i if . -. ' . Ms ' , f -ffl -25"-1 1' ' ' Jw, , U. . - K . 1? W W ew . . -.J vii?-A f f . 24 . -, wfmwq , if 'P M ,f ff A X may 1 f ' W f M- f if w:zgua'Hsf.f.af Q "'a511rff ,gf f f MMM' A jg-eg, 'f 'Q 'A ' f'e,gQf2 f I ,.a5 ",.,5h ' amy' ' xwikqgqg 5iS?g'l?.:.'fQ ' I v Y 1 M ,fir M uf 2 ' Q A . , f x Jw af' ,J 4' 0 Wkf "1 QQM' 3- V f' .1 fikf A, I-K -ri .. 'Bk A ,fm K, 522, is 'L"9Z'Q31"ws. J law if f wen" V . 5 . Wu- - .,,.1l- .JW 'mx W , , 5' va wa.. . , .I vu' .I 31 ., ff- A , ,-.,,g.f, . , .0 75 N, Q., fv 4 el. . ,xxx,,.. A , bra K ,Qs ., , 1, 4. f. 4' PAW 1 if 4 nf f K df ,QQQVMA wk w,?m2f fx' f- ,- wpWw.W H J-'qw' 4 ,ggi Lf " J- any ' Q Oy.. 3 -- ' -' ' .0555 ' 41215. J' ' 1 ,Q Ma. 4 x f N 1. 'gf f 9 if Yf nuff :E ff' Sf . fp fii f fg ,, 447. wave Q :X M.. , . . . . N. ., N 5 , ' :.bz..:L2':2-'12-Jv'zf EP 41' N.-f., Q.: iff, , L nf-, fgl ,3 j .,4 A 25275955'SWLF-f."4f"1."',-W - . Gi- .-gf'Q"53N!?.':1.rl',zfIE1.Tiill-2-',..L'.'?-A-52l4QzJf 1 .., ' ' Qi f 'fi 5- ' 5- fa. .. . . 'e ' ' . v A 1 - 1 . wgfywf-m+ 2, Q' ,f H if . f Q Ma-5'Q""z'R W36 Q rf five - x ig.. tg 2 ,f2,f?', -"'f'-f"5f'1.1": 5, i ' X- " 1 -P M -T 15-1-,fi . qv-Q, f. X ' 'f' ' ' -' 'Ev -. . 1 5- 1 : 1' a .. p af" ' n , xl N Y . 1' - fm? . -. . ' V - M" w M ' . i '.? 'iI""51 .v . 1-1 u A X ff Q' .L .f ,A M' wmv J, 4 Ny, K . ?.1f:irffJ''1a1.':e1.1wmv. , 421.371-wp :.- -x V i-'K -. 1. w . X- 3 ,LJ-.1 f-1,.,,- f . : '2 .,.-92 A. . . - . , , ...c-1-we ,6,5.,.fv,...q-.f --V-wwf.--. .-ff,-f..x:f.w.c. we -- .T - A .+.SLa,yw'k. fav , 1954, .. .XL-. ,,.f,vf..9..mfi.,,g, Simba-3,-, -fx wgrhu .- 4'-r . 145545. , 1 mv, ,. wg, ,N -.H . .., V X. .Ng-..y... ... ...Q- s f x 4-f 4 f 1: w' 1- 4 ".5'2'i5-25.2 MP iffzilw, ' f'5g?f7ff.g'Z- fffffgm' '54f"f7f'-P91 Ti- 'Pg 'fb -.114 23, ifffv vcf.. v'ft5?.'f??,3 .'Qf2ff1'5f?5?f:f'f+5-, - 'gf' 4-:G C-'f!gif 93. 1-' 5 2.12.5.awk112452-Q.1E..'2:Qxf?.xEi5,Q,,ffi11Z.fiitssfsgm-irg. --1 'fi "'91'.', fi 274' 1214227324 I '-' 'TTFK' AA? 63? ' -EL'5'f'7'1'ff"f'V 4.!3'f:?'gs'5Zf5' .f'fifZ:"3" fifvriai . .Q ff., ' 2.59-Qagw Ryu! Jiifvii' ,'15yf'.'-"Q - .i55'm,,:,,,.!.: ,f,,.-. ,,55,I,Vf3e 55211.11 W mfr,-if 091'-'s'..-.,.-xr" Jem:-.ft. 2 11,1 L .-f- ' I f, fx .. 1 3 .. , , ,'.',:y5f.,'.':-f'!-1 y!1'.b:""f-' I 5, , ,,,,, QW- -.f.. , A .- . . 1 ,I-QWYYH. if ' 1 n.,L.'a.-' A f, ,E .al .1511-.-'1q.",4 f':.',q':, X- 1 'Ph 51 , ,...-uw f ,QQ.4ffg.f15pzfimzeqc.-.vxj,.g1x'gg-wx' ' ,fx 'w 1 -' J ff '44 ,ra , f . 7 at W4 .mupy .,... 3 f .1 5 , L " .I ":,"' f"3," f A' ' 'fi',"X:?x'l 5"'?'1'k:-,','l'-5:12 ,z,4f4 ' xl- ' :.....4",f.fF'f -,' , -115547. f15,'Y'Eg:Q7:41!',-1 'Xa ' 1.2,-LQZQQP.-Q,'.ff. .k..-ayQs'f,f,.,w:q, ,fy,f,,,LQQw ,.1' Q. , ,. , -, .J . .3,,,,. 4. t, +,eg,w,. ,. ,,,.. L, . , . .,. . , ,f ,Q..f..,'Sf. ,f -2 , ,., mf.. ,. 45222: qgggf 1.6791155173-'pn--'fxfgnmgy:.p,Qf.,..f'.1n,.g,'?p13uf5?5i9ff1a,Q,7g?-agq4f,i,SSgx':-,- .Q.':--.- 1.4::,j.-, e,:fah.5.,-f.f:,-...- iq,--. 5-.nl 1,235-1'-f i fe,"-F .. , , .. X Lf,-. ' f, .V . -. , 4-..+ 4-. 4, , ,... Q- G. ,. :---,'4,.L,- , . . -.-4+'.- -gf.:v"-:M Q- ng:-..,.-,,-,,.f', . Q, .434-.5,4..,, fmvaf,,,,,,g:v,4yy,4,4.M,M,,,.5,.5Q,,:3f,.,.,,., Q.,,,f,n4-q...sg:f ,lm .,',, ,l ,W 5x...,.f A H., M. ,, .:, mgfgc- ,Q .2132 .Jw syfia 'QQ 21 -1?'g'2j."-'3E,5,pfT1q. Q3 W 'nm-gf,....,,f2.4f,qQ,--1.-A.-Q, wkg, M,-Q mg.. .f..f,..u...4-4,44 49 fe- -...M 44-.J--. . . -v "- fw , ,. Hfafnf.. . ,- , Nd.:-Q-,-..,': .- ,. .1-a.f,,.,..:4 - ,ru - ..fv.,-.'..- ,ri cf.-.,:,f, ' .-.wrap 45.2.-T-:f?.'::, V-,Q ?' 'u 1, .,.,. , . . ,., 'f'fTbfi1i4i1x.2P.i'?:.fi232"5155Z5'??5x . . Y- W?'Ei"11?54'aES"1'-f' 7f'5'57:"x2'ad'4v'c':.f.N'i"'-f ':'23.ff1I4":'-f. f2""' -1"1"f-"'-""'f1W' ig-'gzfjg .5gsT.hsQHf3:5LwY'Rg-r--'i??ifQQffQ' , .. -1. Q V V , , ., - -ww. -1 ,.,. ...A .-14.1-:1.a-.e-fa. . ...N-.-,Q 1,5 .Q vii... .f..f.'3.. -.a..,h.- .. ,LW , ,, V V N ., , v ,. rim...,-4-.-,,r..,,.,,'.,, ,.A..'. .3,- .- -.,f. Q1-L., Ami ::,.,A'. ax, QA-,,R,,..K.,5.sl v Lf' 03 xt lx X5 wi li j' .1 ,. , . -. , L.. ...-.-,-M.-fu -. -. ,U W1 .,. A., ,rj ,, 2'-',,..:.-N51-712 ff' -'Higgs ' .UJ7 1 1 'ff x -iv: -ff g ' ' -N' , '.-5vf "'y'- V -L '32 "'-a--bw 'v '-'izfi'- :as-1 .-.fiPi'f..v- C411 '3xxz4f,-3354.11 .Eff L-L.','-??,.vfZ-5.1K'-fix-S53 .5 .. ..-4-1. ,. ., . ,f J. ,Jig ,Aft R, ? , , , V , , , .gf . ..,....,,,,-. .V .W A , ' I" 502545 ',:".1.".-ff" -1 .-w.!f.aw'-.-nvza-vi-,'4f.'ft-'f.ff-:,v'?f:.'?t: . ,kg1g,'.f-1.1.6317 , :xr .- M. .'-vu.-. 2.-:A " 6 ,y q..f U V - -V my ' - ' 4-' -rf'-QI, 'ww"Q-1'-'I-1.1--'-iff' 3 'Q?Z4""?f?f3'1 ' -, 5,1 ci' iw- An .X '4g-.i".72- "J2'.S:,f"-A5 4? ,Q 4 , A-, 1 JS,-W.-'.,'f' 1 w,,,4,.,4.y..,.,f.1-y -,.- L 1, ..,, r I ,, V .AA ,T . ,., ,W 1- .L.j,gZ'Ei,-ffffwtgf-5.,,'-Ebb,rg M .. ...Wg , V , . ,, . 1 ,..,,,,, ,. ,., ., .-1.33, ,,. rtv, , V .iffy X. . F 6.5. ,,,Jg,,, ,.Z-,ffm .,,. 9.61, qgr,6,:4.1..,.-f- 37.94 1, .1 4. 7' 4,,,..s.x axis. I N. ... , . Y .ilxlrivljyb U W th- ?J,ig45::,"A wi... . .,- I .Nag , -. - . ' --...-2' any 1, fm,-' -- :Q r. ., :.- L.. ,A ,. - ,.v.'gf,:5ffy.-.--.,x.:- 3, f '-Q49 Ecu'-4 fri.:-7, N-. :,. 9: vw' 1 4 M' v , Kay 7 ' ,, rf 'V VS' V70 Al, ff, xv " J' 'Z f' 'x C-:1f'.'.ZK7Qs?x5?Z:'T+kffq:G-L. ' 'I' ffQZg:.:.,Q4fg, k:' 'fi'-Lay, X3-1 1 5:91. ,. .. . , -,,.f-g,fa4..?-11yfqL.132-:IAQwyyy,5511.-':--s'g.w'Lf., . ww mf' 34 .fvffffifw-HVYW' ff ,, , 1, , ,4,, ,gg -- - M g3f.1'4.p,- 5 ':-,.f':--3.:f"-"-f"is: .W-,f .. df-.. A., V .-. . .. ..x: if 1:4ff5fr?f3,.- fri aff ' .. -'izmfinfffbf 59 pq. wx . .-,f . -'ev-1.1.---A."-.1 .. 'P 'f1-- --.r .:w..r:f,' - -1 ,rf '-A-Aw wwf. - W. w f.-1. a. -.'f. ' Am.-. -.-page W mix Q9-Nl. .f 1 f .f f' fa' ., .R :Lx W ff .,x?p354F,., , ae' ..4e..J..3,,i3,15L,VQi15K35gvy-mtg' l,v4,x+1:.z AY,,g...?4, QI, MQ. fQ,?.-'LQDQNGQN . f. ,, , , , ........ . I .3714 ivfAT,:1x5-full' ".2f1.y2i-"':'A,g5s, . rw ff, ff. X ,Mx-b ,gxef--sf, f V . ' M N 4 f' fy' 1: L 5 3 ' ., . -', , 3-zz. , .-:Mg-.1g,f f,t:,Vfi,,.ff.,1.! ma, 5Wgyg.9Q.'53-,5j3k,R,L ' -,x .gw.fXr:-ig-mf?-wX"vE.f?,+'iL K ' ' ' M " at il ' Qffgmf- 'ifxflxfra fx X -, X, X X , . , . , .- . X+5.w-rf,..w9b.f f- W QJMA.. ,xs.4,3,-V-X 4 NIH. ' " ' ' 5 M 'foxffWQ2.vwsff.frW? . " ' ' ' ' , ..., A. ., . ,, ,.?fQ.YA,Q,..f try, vi. wp ,w w .!'g. ,W ,A F34 -Y SP5"14'x'-3ff.,'H5,554?sQ'f1't 'L . I .y " 7 ,""lP'fv -V-... 1 ..:q,Ax .715 :Lag -nam" . . . . ' Y--L. K- 5-' was -'-.Sf 'S 4 . 'ff-1-fxfew -. " WU" -, It-4? ' 555,QQQL,-,5f5Q.fg5i'-kg1gTi,fGig Q-H: vgi'5a:fL"':f:bfS' f.fg2vxw..uI-::1i' J 1569123?-'vf.f'i5-P,:g.1,x-12yvb, 'tg.f-ff'-"n,-pfrwv. 'ik f " A , J in ' . ' " 'A ....,,,. . ,..," .mamm . U... 4-ij.34.,, Q V151 Q' 1- ,Q-::'f6.'.b nf " --3-5Q:Q-QIAQ-N.,.. wp- ' aw ,x.'fF" L 4.11 .saggy be-.fn.i.y:.f-.1-5 Q-.g?Sf'f2:.g.,,M . ..3,. gm: ' -1 W ---rr.. ASMA' 7.344 . , .ff.?Yega,v.a.-S.,,m-.-1-.vi-'.emf.wW,m1 aww,-.-A ,W if - ' V , , Q H. , ,gk .g..Ln,.:.,.. , ,, 44.-::5:5:f.,gc .' .-,ix Sf' ,. .fx .,,,..4: . ,. V H vs ,, , -. , Nr- , . 0 .- 1 5f 1 , .-.,. Q., if N. f .via - V. . 15: . 4 fr 'X -4' ' rf' M' J ' 1 W 4 1 ' 1. 16 5 ' ' " 1-1 1 sf' ,,,, ..... . "6 g.g5k.:- A 444- 1-.,,,W W- 1 -2, A- gg-Zinn. ,Q Qqf:.xgSg5+m92fifnf,'-2,2 wWi'w' we fc 0.1, 116-1?f5+i':r.-"QS"fi ,- 1:13 f'i:i'fLf2A-"Sify 1 " Fm 0445... -,'.--- -. ....x,-wg.. ., . -, . -yr' ,..-U,-, -.1 V "fx,..,..-.5 -.1-.:.-.-.-.-.-..-,,.,.f, J. . . . V, .5 . . ,, . ,gag ' 'uf445,gfffh- ,-5 H- Wg...-epg Q 4 2 vp:-A..1 -.-411,-L' Eqg 'X 14 A M 1 Q? Q'1 ' .Ryu ... .pw-A X21 'ff' X w Mp. .,.?.,1 N ., dr. 11 ff.: .-W.-':,1'11w-n .. -M.'fwf ' 'ct-Pc.--c-. ?w:ivf,.-4"4-"--'1- rv -l5:'4?'.-..ve. if. Y2Z.v5a,'."f.-C-L2 rs-Q Rv.. 'ff -' I' .,,,.,p., 1, . ,. ., A ,, , .., .. . .,,...., , ,.,f. . Lx. .7-mfr. J'-Lv" .,".c.. :Je ., 'TH --1... .-5, hu. . -.....'1--I-. dE.3kas.?1g.-.Qi 41.-1.1-if .azgaikw-fb - H :,. my-1.-,. ...ge -V -,v H,-1-a .'..x5',n,.,3 ,y.,.v,7,Z,.g, ,. . .v.,,., ,X ,fM9,,Nw5 M 1 -'xwsy-'.?XLa.Az ,ggi-q,g:5.-QM 'mg , 25545-fl. 'iff' -5153+ 1 .. .v . 551.9 wr ..1.-1 W: A' 2 am L.:-1 1 1..- ,,-vw., m,w-.'-auf: ,gb .,':-a1w'1-fkfvh' +.'.,,if.--'uw -W:-'lz':-'ff-' -:pf '-'. vu, if . - px. -. gw .. 1- :wx-'pl 1'-'Mia'-M-favs., !+.'-1f.v.f,..rx4 .45-L".-4.1.1"Q,-qw-1. , ..f.'q,.-gf -wi,-.g.: W-x2.,.Lf':1f QA:I..--e,,,--.f55h.1y,'fm"' A-y,Eggi5.,.3. 1:5 Q Emp M ,wmgf l.f-:gf --.wa Af, w. K .-.. ,: qrvf, -.-wmv-I".,-.. ,-.W W - Q-...v3gw.3g5,'-5 'mL1fvQf1,'!.:+..l.k,g-ala.-.4'.C?. wfgifiiif Zfygy .gr -9 '.-1vjig+5?'g:,J.xik- K A 'X A3 X f ,N , x y X i .S 'GNN Vg V, . X k . 5. -..x.wx4,+.w.,,.- -.-1"-,w,1.w.1.' ff-fx -. ,. --w M-61-" 'A .iw ' . Q ww. ,: 1 ...sq-:.3 5.1-Szfudfvm 'fvhjf'r.??5,.eQSHf'.ww.:-fg f..--9f' :1:vf1':15"-if' 333: ,....3...mi , 'KVM 'SQEKNH'"!1S5ymN'f5.'7fff,Sx1v '65 3,-.givz--cw' gf? ,in -:4Q:.1+.:" +4-,v,Gf,.,w.g:.-i.Q.5t..qf,.2 mu, ' .mif,F.3..MNf-,hrw1:Qx,.3q:?'mT-i?Jfif'X1f'3,'Q59''WW-1'.,:3"1g:1,w - , . was . .,z....,+. . ,,-Wx. ',5.:Qf' 5 ia'-1-A..q,-5ET.,,, Xsgf-'k""f9'W1:.31fq V fy- L'S-' ww f ' ' in- '.. Ji: -.za-2.:'.'., mu . ' -"'+:.:5f3 592 J-:gash-Jjqxivi 'Q - rglzaf-gy.-35:4-S ve'-,f , 'J , N, -.Zr..'ii'Y3I5,-wyxgf. ' 1'-ffeS?.i'fQ.?g.'1 ,gc--1-..--'-..,ezy.y aqgw, -,-,-..,3hq,.,g-.,,,f-,.-f, : . fg,f,.'f-gm-,,.:,4,nI-5, NL, ..y +9 9 , -S f"':,3f.:S +..1'3'QL' I V2 , QI'-f. .'W':f Auf!-px W QM S eszm:,f."'-,-:-'bmi'f-z-fm?rag:-wfwaf 1 '- i'H'f?'-hfew "H'-'9n'?- 11 1.611 .1 -aff: 'I' 145193,-4 'Qc-1'2 82' - - ' - .W . ,. fx. , . f. 1s?1w.f.:v.gs .,fv 'f-iv. 59 Y . f iff? 23.49 ff75W4H-'G'-fJaz?2-mf'x"Qff+'f a .. .1.Cf:'-Q.-...NAEMM... -vi?--Jff'-'L .1 ,-39114 2 fi 1"" Q,f-fp-Exif. wk. ..'.."XSAi3f 1 n' S5 f 5,1 ---f -"xSv1: .- ', , f' , . , , ,. . . 1 1' 1 N nn f , , Q4 .2 X wi xr , 45 XJ 6 Q f ,, . .- f 1-..1.-.f-'.:- L... V ,4 , :Kg p , vt. qi . 1 w 1. ' ".- 'I-HIM' f5'."L'J1f-'xravfgcbf .2 1, S-.-,ffigg , ' J , gy- , gf ,2."W'qlr-' 4' .555-...H ' 2435. M. A-.111 A ws.-.gf min'-c-.,:,gzmvfgi-.--wf..f ww- if: 4' ,:"'i'fi:fkMZ. F' A H2 ' ' :nj .gn-5 .',f1-MJ' . iq? A51- Q. Qsw .- ff' - ..1,,. ,Ml , , 1 1' M ' "' 'Afff N , ?.,ff?E .?ii4.X?'-Z'ffi?52f'Q -f V 5,0 ,4 we vw1,,,u f A, , . ., ff .I . . .x'6.,.. .v.,.. ,..',x ww. . x-7fA,.l,',5',:.:.v- 555 I ,J ': ,,.. . A , ga l' , 1. y 'iii ' -11' f - ,I ' . ', L , Q Q '1' 2 Y, '- '54 QV! " 2 "ATS ',':'-5.152-:"fZT wifi? X2ZMw.m44.,,2 of 1-v'S 1 ,- M501 lA.,4vX,H 5: ty? Af ffm, N, wg A ,W Mxraaypgfsf 4 .SN AH A ' A f V kr. ,VU-.111- , JQWFQ 1,4 x 51-. - , -. , " W M535 ,JC fm-W ,w QAM .1,-'fqnivf' -AV- 1.5,-',..,: V- 2.4 2" j. V P ' ,, Y 7 . , , qw Q 43, N ' S- A . , ,W , 1 IM, 1 X K I x , :- an fyf M 'I Y -A 'X new w X ..,, .mm ff I wr' ', . , mv f Y .. Sw.. ,- fr? y 4595 X41 :.- 1 Q 273' -X -ji" -x g ifjxiwfj 2.11 L :X J .Q.Q.ff- aww wha , 'jar ' may 1 My 1- ,rw A K ' 1 415911 1.5 in I S -h ,, - Wirfif-f.Y5fe2LA:'. -'S-43511 ' . f ' J L 1.- 'ww-wir'-. ff'.5'.f1' 'f"6f:.9-Mfft1v,.5P?s4 gem ' 'v:.,.. +2342 .MS-'f,f'.q' 'f-A 'awff-w .47-w-..3,Qggg,g!f dv , ,, ' ,f , L ,X v .-,4 x, .hngff-.Ag,-.. .5 .- ,..1p.' 5-fri,-'V -2. 'Ag-2. g.,+.11w..A-5 V vs - . 1-'ww 51. w"'a.f-:W-.vw ,. f 5' -J X i K 1' ' 21,1 ' X fi-:J J: xx vu. vm 4444 '--frjgct , v.: 1 , 1-pf-2 if pa f La- ,Q '. :,..g-.fx-' .,5,u..x Q 4 , v.. V , f 'X 4 , Q ,. X V , f" m1 ' ' 1 ' ' Vlfzff' .--S., "ff.1.'4:4.gf3, ..gqN,',' , p.,,f.,5- ,- Nh,-im,-,,,,i6'p"1.:.f',wg , ,723 - M Q7 . A f M 4" 53-4 A VA. ,, ii 'f M554 3-veg. 4 9 '?"'j"x V' A yn AX' ' 7.2 .43 y , ivy,-.f .f j 1 .1 ' .H R, fv- , Qgiik-rizifil Tkffff-'121ggii,.,:'.uf x ,. wx -,vw xg-EQ. ,.+f.,-f1-p:,q-.JL ' 1.1-1.i::N ' 54 'I in . x -"" X .3 ' QQ + , , j A If , , ,. X . ., . . ..,, .,-.X-':,. Q. ?..f K'-.-,1,,. yzf1cq,Q4 - .L - -' -:W Q rf .gli . 'TTA1' ,gn .gy -A ,xx 33. .3 ' W' , Q vu -f -we.. f ''-gif:ggt.5,i-'f'f'." 1,:.f-.L Y f ' -- '- 'f-:,:, Aapi..-.fg,4,15.,gg.r'.''-. , X f.:.ggff7 wfvf ' K--'tv' Rf ,:f- 4 , - f 1- liiillw?-.'k'.l':.' 'f 'T ""I'??u5'fi"''Y'ff'4 '-E.-,"':,2' ' If . n a t ,l.f,Y3?.yE:3gwg+:.1...5r.,V.,-f .. V V, f I I Y XA Y '-1 "4"v 4 ., ,. ,..u Ap A ' va .x A -01 'QL . ..g .51-gigf. .A g Q ' JDE -.. ffffffq.-It L ' 1 'I . , w - , f fm:-2 ' -w '15--iPQ'."' f 511' f 1 'Z' ' X .-wg. V ,Af ..,. ., . , .,t',i'r.Y,,,f:1f.,-i-Mui'1" A v .4 Q5 f 61 l .f ,M N I 4 VM f' -F 6 .':1:,g,.,f.,-gf-Q 1 ' T' ' x .ff'-.4,fv'WX,.-,mf 1.5-, q:f.',i',,Z'M3415pfX. ' f Q A A, 2' Y4 Q1 f f' E, X ,x,,?A.',,.Xf5,m,lV.,. .,,-I., f 1 -f 1 M f I H "x2".i.fx-AW" '1 x f' fa ff A Qi! X",-Q " , ' fvq f X 5' f A, 'A 5 1: ' 'Ji-,Qf,g1x:3' Y , f f X 1v'.iQA..'.5j95.5' K' N 4 " 1 4 4 'lf Q 'X' X:-M. . X , X, .gg 'L ., 4 N -qzgi - V :gg-.lg.:55,'. gwga- . . ., .-,M A V 4 .,. Ak,-.LN : x-,vb ,MQ A fb - 'gf-1.if2Q:i'1r.. : , i .f.:-:,,Mn.,,.4f.-M. .fx , x I ,, . ,M,iQf,.,,J5,,Q ngggf.-f'f:,- -.:,,fa L 1 Lg -. -'fe '.'-ua vw, 4, . I 3 f-' . A'-,xQ,,q,,-Q-I n f.3,f.,,,!Q,l5 . . 4, , ,. ,. A f i , f 1 . , 3. .f 1::i,,g' fp fd ,.fiffsgyf5,g:y.,5.gf+f',,13 . Lf-w1 +..iLff f' 5f"Z'g14-if.-f1""1qf f.v?:'i14,.-. .ary ' 1-sf -K 21. , QQ'Q3Lf4Lififf.ZQ21- 5 9 1 wi 9 - ff, . 1, 1-A f..'.ff, -fx . A. ,Z xfM.,A , ':.:Q A"-2 - 'x Q, .ma L' 1 gqiyxg. "g4fZQ:Ejf Li". 5 page na-Vg.-A-1.':-Q,-4 iigfakig fxzigbl-1igl.f",Qg1 ' ' V' ' ' ,.AX3x.' H-f. Yr., my .',.'Q J jx.,-y K ,,., ,, 'A5f.f, ",fqJJ3,M..-2.1 A 3, vw- f.x,-I, .' ..4..-Mx... . :L ly, Ay. g,.5Vi,.', ,,,....'.' 1 ..f-. .W ,, :HN ' .Jw-,f Ff':g,..j.'... iff-tgp " . -Q . .,v--sw ,. . gm' " f fy N, ,J ff x Q. ' 2 5 app.-'g:. .X r. .- 5 .,.-:vo ,- .- M .71 .9-i31,Qj.':' , QQQXQQ R22-ZJ"M'1i', 2.14 bf:-" ' .:5.z,.frQC Jil-,GG--X 1. I J: up f , ., .. .ww-'Z -1.-- . ,. ,..f.,.+v1-ing' -mmm -A,1g,'r'1. nf - M:-s .-i,.,,..-4. .-'f5g.g3.qg, . f. r, 14-.3...,,,,ix...f 3 ..,.,,... ,M , , 3-,,,.xf-g..,,,-,,,:N?.x , ,px 1 1 pn- . -Yi' if v . 'M ' ' wx " 2 'sy W 5 ,,,f,,f ., . 4 , , w I ., 5,1 ,.: . gf gf'-1, 41, A f.,. ..g- .. - ,-...,ff,r. W -"ff iw- :-lea " f -1 9 wi -1.-..',A,1N'f. yIi,,Agf..2tI5"+',j, ,' yxixbiiiagl - 2:4 X, . .3g:5.Q'- ,Q .ff L' ri ':fW'.'1ffgN2:':g9W - H '- ' 5-'-'.X- ,f-. - ' '-"TX'.' QQ Q.V3qQff,' ' 1 ,3.'.7,:s', .4 YL H0 iff ., 13"-0-' 1, .W ., ,,.v- .,. . - .- , K, ,5.,q,:,,iA,v, 12fT1Ei1F2ii45'-5 W ' ' ' . .vp , r :X 3 :Lf . ,U .. ., ,I .. , , A ,-' x'Q'f,' , A VP. 'V "A+ -'ff-f 5, . A5,.,QS5fQ5Nl4vwtz.: , : ..ib.a . , wi 1 J, .M , , 4, - '- X x A X 'K' Q - ' " ' "'-MM-51. W-,v,g.fQ.,....,,"f . , ., 4.3. .v...zff'f+E f . S413- ,+f2f1..1'..,- 'r ,YN yi, ,, .. M, f. r, 1 v ?.- -Nw 'ff W,:,.QQg?a,.L V , I 45 ' JH' Nix' 'fIQl'f.F -. ,. .. Af. 1. - f .4 f. .f Q.. A M n.-.V :L'4.f34,4:gv," J..vQ':.-.11-, rwfijiv: X ,, K 332, 5 -'Q-Cf' -,' ., . Lx... , i? 7-13 "fl 'y 1,17 .ff K' .'y1,i,pE "1-fi. "'-' N L'-' 31.12, "A Q 1, ' ..g.v3T'gfsLi1 1 rw 'I' 2.7 . . ki'-fx... ,.f4.,'ip.w Y: '4 . A, . ---, ff.:ff.-.:f4,yf2Wif.fYsi'f ,, ."5'r-"' U.-.'."f ,lg ff, 1: 'ffvQ14?Zg:+ Wu- 4' we ,.,, 1, fm.-,..4,f.5, - ,,,,, . .. W., . . .4 ' 5, ,?L'f.-.-g1J.f",12fi4f1" 1 Y 1,1 f.-.2lf.,,l,v.q...., y..-...Q . . ' , ,. , .. .fn -5-,,-..'e.,:y: , .- X . ,f . , .v N- . - . , :QA .1-...G-1":-Af .:.e.,. .v.'.4,5.-QQ' f-:. u"'f'.,5y :-is-:s?41i:,'. ,.m,", fs: 3, -- - 'w -: X-..., 11 - ,. ,-, , I . - . -.. --, x e-:-:',.-.3qq.,- ,-,- ,f'."':'. :aw V .. ,5.,,, .,,, , .,, . -' --.. .. 4 .A -W ,Q gg. ,-, .HW VI, ,I .Q , ,., v,.,4.f ff ,4 x - f,.s.v,y,".x.A , f' r, A. .....,fag-Z..-.,.f.-.2z'.f,r:f-'.fm--agwf,-:ffm ' - ' f, 'Vi : -R . 'r-L-1, A '-.'y-ffl... 1,, w-ff'Af.',.-,. -1-1:-:flmmf ' .qg.'v:.4.g...., A .V H: 'A .NX -1-f. ?.'1?. 1 -saw.-'ru '-. 3, .wu1" '2" - Hwy- N XX. ,Mvwv..,r,.5JX-s.fN'eW-wi J.,,.ps.....,.Q, -,,. N . . .. , f ..,. , ws-,.f. Q ff ,, K A Wx AN "Nye 17151751 w W 4"" - "-, . ra! ,N mi! 1, wf.'..f-I-'.,.,"QN - QWL' 71'jzfiliES1Afg?fsEgQ5Z' V? 4 X .-3T.f.A' K .-1, .fgmv H .grg-','. 1 ', , , 1 --Avg, ,,, . -Q W. ..g1,,Q'!...,hi WN. 1,,.'9g-..s. miie 1,5 ff va,..,fw,: g QQ- fm- f-.x-M,-v...,X,:--,f,. wi- 11, f' lyfijigf 1:g.ix.w'ql -Q 'GPI 5-Sqfifi Jvifyr. 337.-. H. '?i"11+'4Ns1s'v'3.--.Q .'.5eKrf!'-Af '7 T" !x',i:"."f .".X5fIfXbTEQ.7Q,j'Vi',QQ 1:ffk,f'1,jZ2'., f-Qf3:g,'.lf'5x.:,. -' .,,,.'-' f1,:f, 'fwyff '. 'kb me :fag Q.. iw- . 1:5 f QM, V, , N., M... ,N .,, SM, K, .65 pany, lg vgqfr. sj'L,: -, ejffg an 1 ,lv 75. fr- Jcgffffff V - .J-ri" t Q. '- .-595--mg:,?R.f' ,.'fg1Q. Y 31 '.i:f.feLx.'L','?Jg:. '52,1Q6N.Q1g5f '5r4.4yQ"'l''Quik-5i'.i'fj'Z'g2ii'-if" ' 2 MQEM., f sf, ,.. .- .-. .. ...L . ff." - W ,ff . 1140:-'w.f-P-. ,ffmvm v HM ygw-,x.,.g ..qm..,y ., ' ' - ' -., NNARYW.3s:wr,p,Q,gg-:.43R-.5 , ,! Iv., , e.. , .ri 4.-.f,g,qg4.:.-...3 ,s lx v: f': n,1: A 'Q222' -.,?ze'fA fLff.q?Qf5-"9':f? bfzafs K TF5' .N . 5. , .,- ,.u.,54 ,W v.-J,f..,,.-'fqv N,"-H ,.q- -- .,.,v. r.. ,,',,,..-.' -.-fly , V 1 ' A '11 . In-A:-V1 of gy,-.,,f.ff-372-'j,Y,.fg..g:,i-j,.j5k.95:,f4gA:.fkf7Qf,'3',.-'yfp-if., xp .gif--'ff::4-:'?:115..g,',i-f. QYVQI?-yff7fI',5?23 1 If H 1 r....1 . . . .x...,... ,, .W ,, , . J..-A..-gif-..-..:.. w,21.fk-as N' Q.. wwf. . 45-.v..-nf f ..-1 ' - -. FU' - 5' :f pg-rf'-.-:ww-,"2Zw 'W " H'i"+"P1 46213 0,1-"Ls x... ,k8E3p' .r w '., a4gfi25i5:Q,fga-1:J4?- , Qiifgimieuzff f'gf-g',f.f.f,, no . , f 'U " "f, --g,f,f,.1m ww. qvgi . . E 'CV ,Y ,Y ,v,.,,Q.1 " .S 5. .. ., X vwii fglmw ,, vf12?5f5J""" gffv + -,, x 0 A w K' x .-my-gs.: -.-W ff 1 , I, .,14i.,, L.. 574 , .. A ,J Kuff ,x -'?MYb'f'J- '-T-::f,?i4.-,t?f..5.h.img-i,f-2. 1 frfiiicl . , . M. ,::,c:'.f.-sv-1.55-1.if :1 g ff. V z,ieffff1f1y,g3f wx- -:ff-yu,':Tg, jug: ffimffiiyCf.-77155-21913,-Q1 . ,W . .. , -. ' 7"'ff'f'-"Qff'?.f . 1. Q' .aww my ,W W., 4 -. '-N 1 2 " '41-543 V... xgf--.I .5 W .. up-sn, p.1,., 5, ww .,f5':.,, ' 1.3, Ig.,-, ,- uv '. . . :.3?b,,7.'-52,1-.f W1 2wiykgw2g'5g4f,-vC,'Y3'5'::-5'?fx- -.kg-,5+..fL . . '- MH, 'ww' ,ffH:Y'fv?A135RL53fff?2:f' W 55 ,A ..5ff'?W..t'1f3W4:.1x.3:2:bg,i:f Xmff'-53?E'.5gM?f ,yi .. M -5:-Jef: . ',495fa2.7:,,e 53: 1 li- Af X:'.u1:-- . -- XW':,.' ,. -L " A' .gegg--1-.4-w .- -, -' f ' . .--'1'-'Y 1 wp, 25 1.4 ',, .ww S25-a'a:g.,z-,!, 1-p',tQf,,'rg.g.:1i,g. 'ff' - wh xz.-15 5 Till-1f3V?75jfT-51:bl'4-Y. T .N N "5.j:t Kg... "K YM "Q,-:7c""f'1'Yfieffr'::-jew.-:25:cl'7'C"f72:f?21g'fi'f'Z1 -ff ' t" Aw? . S N. x' ikgfw' rg'-2,-S931 Vi v 5-TT 1' if 13.217-f .'l'f?'I-A5-' fi' Y" . 5.31954 ' 53 4' '32,"i'9552:'5i?.'S'GfZ?" -.1 5 - 'Fi' ' it mxfbpk 'MCA 1 '7i4g3'f6i5"S'?'Cx'5:-355.5 17.-.312 f-,.g.g,:j,'q"::fz77-gf .Iv-.N.y:g,i.f:A" ,J-gagging T-gfg... 1..2 k,fQ25Q5g3"'g'-"'?1f'-vl 1-iq-f?...c 1Q1f.ffwfl:1'zz-qw " ' ' . !?I.yg2Q41'Q.1Xpx X 'tv , f'l'51'., S S323 :'5"55+f3'.'1'2? f 1 ..,,,a. 4- ..fg,:.g,,,..-Qa4g.4g.e4 5,-:Af,f'.z52-S:15,'j,-ggg,1fn.Ad Vw. ., . -.FvSf'-,,gW,g-J 5,5 Q : an Q ,. L,,-,M -f'+Q,:gf 11.41.-x. .. -. Q23 ff 114 -T-no-' -Q 112 2W1"J':faGv.a"F a . an .-., . , .,,. 14-:f,.,' ,fn 'J ff.. sf ,ng ar.:-. ' ' .., -- ,, . ff ff., , pn-,arg-,:,.:.qgea3,r.f's-.49. :.3.'.f1a,X,G ,,.- . o.s,...N - .,,..,,--5. ..,-A ...- -:nm-.-Q, 1, -'-.A-H1 Q-.-img" 2"n.,.i. 12. mia... -...:!.-. .51-'YAP W.. , , ., .such 50,1 1 ,-.,f,,,,,,,:,7 - nz...-41. .-gfxfsgs wc- fs, V, rgffrs-54' ,Rf 2 .'iggQ',':iM -. 241255-:L xfffgigfsfgxw' . f.-rr: 2. -f-,+R 'xg,:M:1gQL5'ig" q-. Jar ay. msg X. A ., , V. ,X ?... Aix 'C V -. M- f. mf f 1- , 3...:m3.1xy:-.Q:41f.N , . V X N . fi :Shias 1 , - .,.' J. Q.: .4 ff Min-f., ' '-Q2 '.::fi'. . f.g.f .A Ag vi if . 'Eff ' ' JT f,-1-,,.z-.a..,-ifaqgq . 5 f Q X I 4 X kg Q 1 W' lf, 'X 'J ,V g , 4. Q' " V. M 'P-4 f ' M wifi' ., x ff . YL 9 E Ry 1 1. -C ry M 1- , In vi, . . .5 J, Q. N , , v 1 ga Q., K K , ' " ,J ' -- . .C't,, ..,, .. -Q-wr-uf-4 -z y---. .- 'W ww.-.5 .-a -' 5 ,-.J -- .yn .- . '1 X' mv 2:f.i,HmP2f-'-'A W 9 Q x 'ab , 1. , ., ,.,. .,-. 1 X- ff ' ff- ' , '9:!w12ffl3:F Q2 rgga, M, ,,., my . A . ,.,. , , .,,,, ,.5w.,.- x ,L fs., . ww, ,gf -, Q ,, f.,gg.,:. pp, 3. kg. . ..- -...ix N., . ,, .f,, A, ,-, .z I -h+bf,T..7f-...-,E-fzffs 1, ll 1, -Sf'-1-Q, n..,. - ......?.,,,?., 'f-4-xy . . 3343 fSJI1f"'31f-.12 -Q. vi ,xv-L X-1 .Ib .ca fx -'-1-f'--fta-.qzisffivx N. 1.-Em Wuxi: x is - Mz gaqq? ' N .,, ...QQ-5 X N ,.x.r.:.a as ' 'H Yz'I,6'Tf5 ' ,. , , ,,1..-,X . :af-J ' "C-f4f.j,f7' Jlfy. 51-'fl W-uf?-15' ' 4:-guy.:-.L N f..awy:w uv N 1 W.. f- JSA 1' 4243-Nui 4,1-,UWA ff-..f:"5 ff , ' ' -: 'A N -g,g5gQi'r:.17 Tr ',. ' f.-fy-1.?'1fx'p.' 1 x I . Allan -1,1 "... . --41. -f vi Jim,- H f.::'f,-1 1 -f 21. x . .A X. ,A 24 4.4 Yi? lf- xy -- , .1, - - 4 m'.,t'g,-1,5 " A--H 'jig frzf .1",,g', ,,v - 5 ,- -' ,ti-gt.. 'Q 131: ififb ' Q,2f-fTf"f75T' F55 ' f"?lfP-if J'f'4 ffl: 13,5 5' .' , .. .'..:j L, ig: . ...pri A n N g4.f.,'.',,- -1 -r 11 ,.4" .wx V . . ,, , , . . ,:,..ff,,x,..-L.-.---. .-WL., , 171 df' .QQ 2-ff,L,,J2'1f.-L,Q..f..1wIQ.51.C 3' 4- 5' 'Y' -Qiifflzif .1-W 4 'HC R, , K mt J 4 M X . -1.. . 1 ...ga W, 'ff X . S " " 1, x 3,1 wk! LP..-Q Q.-4,4 . J "abc 'M vw ' Wamhss as ,- +. 1 'f i,.,.Qg.qf,r.gg--,gg5,-M, 1 ff I -. - .. , -:-ww L ,f 0 - -- .. W1 M.,.G,5.fH,,-..... 1,4-,j 566. by-.,g,3,u Q,-554, xy my . - .aw 1.4,-gt.. ff!! . ,f .. .- ' ' . . .' "1'x-',7xqw'v.'vf1r 4- Jig' fgfi-:fl Ayvxximwjfiwk, xfi 7 .'.i.2, 35:5,'iL'2affX,.. fr., "".'X ? 4"hfJ'n.'5,fP1' . , , . K. --,1,..,.. X., , , fx .,:mg3?"5QQ21:Qr:f ,MM -.zagf-.ffl QTIQI-.,1.'-7, Na.-.nyf -.f .1-.: 'fit 5 fy-Y' Y in 5 .. 5:-Y C -. 'fl3Hf':f ' '.' :mf "Hy --.-i1'39f3f7-.yfN . .,'-'.f.:f, ' mf fi "7,'.-A -' ,f-A 'Q , .Xs .. - N.-xg, -f'w,.f.,....y.x'f-,,, . . .. www-, . ,. f vs ,.- if fy W. .E3i.2,f'+2mfs,y ' ,fgu 5. 'a,'gf.?3"1: 3j:-p,,5i2L1f5Q:- Q' - -'LQ' "Z -. ' I ' - Y iv ww: -' "Kai .qv N-.W . -. 5, sill? Q ' .- ' B'-1 ,, 1. .P q pxkfasbsxqg-1. Q- -1752 .. raw-,eg v NE- v 'L 1, A wi , 1' Feb 'W ' Mgwf. . -Q Zfvyifr -if pw wx.. . -.2 fx 'if?KQ5T?i,1. ',Tf'fFw.tk .- a - . ff . 155' lik- ' " -'. -k- .-K A , . ...vpn , Ng, ,y v!,u,l:k.,-k nw.. , , ' x ,gli-, King' ,' C . f . if , ,. . -.kc .. .X B. x '-X15 '3xA1ff'J3if.ff'ff4'9x. x -:fr-.',A-x-,z -. W1 ff 1: xx fvm, I WN, ,. .,. .x,,,,.L W ...-fm, -Q-'9Q,.,3.,-, , 9: V.:.gZ.w Jw, fx, xx. : --'qi-Q 1: v' fx ,-,.'.'+.' :z,.1-my .1-:,:,'. HT, iz.,-,vE....fC,.,'i:- .-' 'f.'i.4.',.,Q1-N.-. - , ' -. 1. .'?'- A.- . , 4, 'X izrgff 9-1:-jfZif-iiiflniilfj ,-' 1. ' -1-f'A:Y?f'Sl' TS- vi' '-4r?,a-1-lfix ff , gf .4 . ,s,,..,.,,..,cv-,f mg f ww , ffm.. A -M5-f'f',.?' " X Mfg' 645 xkmiv? , .fixw 1"'3.f'22f'f'525 ' f ,,,.,:i,, P-5 I wx A ,ay-' 7? ysw M H., 1 g4s-,5-Q, WJ: M ,'- ,M L as 4' , 'wif' 4,14 'liw- i q 'QC Q 'QM Af- x V fy ' QV Mxwcn Swfzwf A 'En ,,, ,, an . ,, 1,-, -. 4,f..,,1 f,Mf..X ,,,. ' H 2, ,.,, ., "F'q1,. ik iw, . 1'S-1.5-55111.11-fif.1i'2i.LfTT fl M 'H .fd .1 .ig.J,.',,.v..,:f, . :.-2.-S-1' f . 4. ---mf.-fn ' f -4 fr , A R. A . .,i.,L.,,a,,g ,.,, XA, . :.--...ff,v35,,., , ,5 '-58.555 I .- 'S 2? C, 4,i,ZN,, ,,m..s., xnfzydpwi, -2,5 ,fn if 30, fy 52-.img Q, .-.Q --,A+ 1,548 1,45 rs wif:-,P 'Tig '59 , N 51,5 .1 Z.. ',.1 -gf, xy, -4 - ' " 4"'f',-f"':,3'7'5f'f"NX -Q QD' .wx yay? I'-.J -'-A-523 5 - .:,.,g5yA,,,,., .V . Ai- .figixg ,gui .QRS fb .J , yn? ,B-,,,e5x 1- P 4?-f.,'m 553 x 4- " X 1 S - ' " by ' in 3 " vu x R 7 f sg jf, rf! Z ,gf 'Jw if 'E' S3 ' f 1 N 'ff' ' m 4 x - A was 1 , MJ 5 ' X-3-15,-H 65'-ul .1 .. ,'f"X,1Z .gin qxvffms fa. ,,xw:i35?ff7Tz,1:-h:ii1:'?i33-eigffgigf . ' g-1T'?4 W'-tff'9'.J"?:A TW---'fV'if5'J'f4"'1352123 iIKLff::2u.5 f :."i 5I:35-+1'?E,"'1'f?Q- "fi .f'f'f M? - i n 1'f,??fS5Y Q A bf ? A?x55:'.'1 111322 A.,-if' ' ' kv--, --.4 b i' 2g':' f" ' , xg., - 4- 1-.. .aw wzfgz. ff iw?-: ww 'sa -' m sn .. i'ii..W's. .. cj -. . , -X-5:50 ' H , , . I 43.355 , A A . -M . . v 39 f if In s 1 4 'V 8333 Cr- ' "' '51, E, ,, 24 A I 'ik f ,ul L W ji ' .I V' 4' f' ,ff " 4 4: Q' N Q., ., V4 A, x. p 3 X 4 65? C3 4 ' zjh 4' M gg A f v f' ,K 1 4 , w 1 'if' .E .1 Y 'LS' If N . .X X ,ff 5-,f " "'f 2-s V r , 1 3 Q: M .5 ik hfmfxfg- , , Y ,A A f f if fw 7. wif' .V ,X 1 Q . af z A, - -.:,.k?Q.fw.5,. ' ,f ,L:,.,.,,, , , X-., , -X-,fix - M,,, . ,,f . ,A . . Y .. we .- x . hx...-Q22 ' ' 'gfhf ,257 '1 Biff" 95' '5f'x9+ f ' A' if-.X'4-QR '- Q'-f'31".?."7v' ' f.:,fg...,. f :xi Name:-.,, iq. jiiik A1155-f' igglr, fy ' 'Q' J if 1- ip f"'l .a ' . f 'lv ., Y :JU 1 ' ft " - ':v.v"ff wf"' -Q ii' ' .. ':..i-A' .H,,,,,, 1,,,,,, ., ,MF ,.,!,g,, ,ffm Q., . - . x ,,. -K h Viv.. .fx " --1 1' ..:f"1f.5Wf , X-:ip A N M, iw, , , , wh. .qfligg - Nm., 'sie .5 'R fl 3, 1' af f.-pf -'vfffia fi'-x Q15 -' x. aa, "5 -4'kT72"Q -Ko awk' - Q .f -'D---f' -Q, '- x -R 'fe , 'xx " -' Ai ' x,-:xi-rf " ...4:,f" , ,vi ,..-Q . , 169. - , , .. X'b,4.f we Mr- 4-F n , ,My RN .q,..gQ21',. 5 R,-Affmg.. ,--. 4-.M A ,fs sm Y,,r'ffd -M W x' -:fi2.'fi1 f " 1 1- . -Q 5 " -'a,Q'7iz:z' " ' '- xwinf A f .-9... "?""'4Y f 4-f ,f,, nw, gif, gg 0212.4 "' "SQA,-ii XE.:-EQ:-5' A, 'f,x5v . - 456 M mg N b N '52 , 'ww .M 'aim-af W fx. IWW ,ff gawk-3' dpi A-W Xfwhf, XA? Ah, J.-.NT x f A if WNW 1,1 pn ff 'XX M, JAC JAM WN as ,Q YQX XQQXX H. 343, 1 4: jf as fm mf A, ,xg . , , .. .,,, H .N " . ,. .'f7', 55.3 .. M.. .. fum- .. ,. , ,, ,. , . . , -. . . iwiff Q,-...g 4.5, X .f..vS?f',f,." , 'I-N . . -. V 4 ' f, r , ...ww M3425--w nf iv .. . ' gf, A '11 migijfeqvi ,,.Nw..? ,,..,::..,0f- -- , .-.-.,+. -. ,, ,,..Q.., -A: . .. .. .M ,,5.,w,?f,,l.'. N, 3' , 1-.12 fr -. .v1,.1,m. -,L-:ig Si' ,A J V . .1 'W' 7.3 fn .Q J? 71 4"--'.'.' . ' ' " 'kin -nvlf' ff' M 4' M 1 Q N f xii' 5 f W , N.. ,f y, H ff, X A x X k lv W 5 X. , -x f 1- ' A5 "' vs Q X . A A w hr f , X J L X I X X tx 6 ci A af H, 1 9 c I , 1 P ' f f 1 A ' 4 .1 . X N f X A m -0- Nt 3 K f X X X' 1' , ' gf 4? .1 5- 3, '- XP' , K, 2, ., .. 1.1 .A Ty.: f -3. X . - -, X' - f : " V 'kia f?'f?3f'l'Y -Q--'43 X v N.,,f4.f. ,S-,, -1- :ww --3 ,. ,L , ,L H ,, k V . .. ',Iy,1' R X A gf ,V-7 -,g 11: .-,y K. f .VX- .+, ..Q,-.- 35,53 i ,i 4,5-54 , 1 - ,.51ff:,, 1 ,gig-A i .7:,i,5L.5g.sa5Y-? , . Q. -.-.,--- - , .1 .. -, -1.-fr g -. - ' , - :fi 11 ff: 4 ,f rr X M ,K-isa..--j,,l. 1, , 5 rg 1 :fif . 1 fx 1 fi. -g,gg1,,., Q1-,,..w?, X A .Ing'gf5ib'j1.-y...f.,2 ii? ! "-'HQ 5- . 'Ia ':'i-41?-' fgfffi 1-5 'ff' Q1-'ze f 1. , ., 1'-TLAY. wax'-'.,f-4-,,'fim fu'4-.3.3.,'ff.f1fffSf1.'-f.-9111.-'c'-. ,qzfgtssf ff . . . -"1 fN?1?l'? . ia. ww v 4: - 92'-'r w- 155 aww. ', -w-fw:Vf".ffQ'. Wiz .w,wfi, X ,. .. f, 1:-tax. ., .- -: 'f-1.f- ww. . f ' Q gp-f'.0f'w1'ff-f . . . af S., 11 2'-' " fy !,.,.gu,7-f-,gf.,'1hf4'Uf"'p-2-T"1,'wifq,x-.,'vs:'.cjZ-"JW.1 ,.Q..Y"'f'3' "5 j u 3 .175 W -A f ' ,.,,,xiyg.,:: .453 ' g . g."gf?,1.,"Ly'f,,,.5x f,'5A:,,lX.f'x-ki'f,:.':j? rv A ' if Q ' , X ,A 4354- .,.g:P1-rg J 7.'zv',wg5,-,.jx1r3,, -1,..-..f.:1-f,-,,,,,f-yy'-:,-, .im X. :1 , . gy-,xv '- ff, ::-Q,2.N.X,f .fwyyg-3" - '- - A. A , ,gg-frx., pgwt--.psf-,ga-955, , f 2 ' ' aa! I 'X 3 M 1 H - N 1- " -'ff ' 'Qi' wif ,. .4 'X Y LW NV 4, ' 1.4-,-.11.',f:HT--L-Ar.- . ff M 4, N N' Wx. 'Q 'YR A ,C , 'U f ff' 'vc Y H fx w I , xp f , xx 5 X gvfk iqakq-g4.y,,,3:,.f7w r 1 1 Txlfw ,f ,N ,eb fx 1 Ni' , I 1 M. I xg? X :rx , ' -' ' , , x ,ANU . lv.-.-x,w,,,:.i tl, ,L 4 ,fp-1 , 5 if 1 ,w gf' ? fem, WW ff-. 0 , f Wg J aux, ,Rt f ' N Mm xx q,,'v,+,fN:+a q -A. 'ffm' I'l" 1 x - I 4 . us. .A-5 ,. 6.1, :wig v " U ' L2. i'5zW'f:62fqi'F -if " 3 ,. X3 " fu' f 'vw xii, 'S 45. Yagfxfkx 11 VAN ' X' dy 4' 7' Qggfzwx- vc. .rinxilw -YI. " - . M QHWS www,"-.v ,g A '1-,-t-3'm'A5f:xff,f -,fw-f'kL.f ' Ff"'..fv2f5aff9f'f"-'vp iv,-,Q :gff:,'7 l..-asm'-'.pff"-' . fu.-.J - N Nfx-gum. . 'L .xvfrf-..z' +ve-iv' 'H gem.. 4, ?,fm',., .-N.4,...y.,1My Z ...Q ga-.I ,.1.f.b. -.,. 5 ..,,. L, ,QQ ggi 13,45 gf .WL-.Q Q 1 .nf ' wh arf, 'i , W., L ,H . ,, -. .f --,-:V .' I -.fx-.,.,.,.,n1. f, .X A, f. . . , ,. -T . - - 1-.5 V. - .K r-,4,.: M ,LQ - ' .3 . 4. ff .. ,'- .. f-: -. , gm?-2" .gN'IX',, 1 f .gflv fx 'A 1 3? ,-,"- L' k lf- 'Y 11'-w '77 I, -jj? fy' 3111, frrx.QTF.-. 'vf "-1 5' yt 5 ra ,x 'fiwr 1 1 'jf '-15,5 '-' 5 T5--', ,Nivf 3. 'vi . 3 V V ,' B' 5 1:','f':'+xc'3v. ,fly-k.,v J-nfulyfqf A,,,,!. ,Q-xg 3,6 at ,. ASA. 7 U., A , . ,jg..,..f,,., x Q ,MQW 55,-1 .fungi ,Q fmgyg, .3 .I ,4Q3QF'17,4. hfEwf,5','Q,,,,.,i,g+ ,WW J .,nr.,f,?,1v4xw ff ., ,. wiki! 75' wig HW?-2:2 .1 ,,, if-Lx df, way -:gif 'rxfqz-A XR. -Sm My XM: .ff W xl gX,,MNl ri ,2 me Y' ,fff GTF wHX,k?I ,f,39E: , jispgrxvf NZ X ,WVZN wg if UEEQL-Q,y?wWs,,.Q'??4fA, wyhmvzlwg, N -vrrsfav gvwih :.1ww.:. -f- .- -- "" 'Z 1. 1" ,Viv f .mwix f ff ,Nw 4 W M A wxfxfwf may ff3fff'f""' ' wz.m,vfffPKcM1 W 961. Wagmffk 'fn 5-'-X' V' ,M X, 'Q 'QLQR 1 1 . Q . x , NX' Q . X- + f ,A ij ,ff -. 1 J 44 ' '22, - ., 'Y F K, . sq -w fn. 1 f--, ff M2 A--,.,. -.Q f, Lf ' w 'l 1+S:w...f . 2 "N . r 1- " N :rw 'vi - wf:qs...xrAg '.,-:Lrw . A f'T7'.K6" ff. Y l?f:i:' ' ,. ' 1--ff-'zvhf . " H,fw'55'v'f'Affh f' ' Ax. ' af.-.4 -, -f,. f 'f 9' W M M.. M ,. .1 f. w, .v..x..,l., . ,,.,., yr. . ,,. , .,.,.,. -. . K,.. . .,.. ,hfv,y,'xi H5 gN2sy J? wgvk , kiwkxcf In ,ML 1.4331 fn, xwwi Jgm Mg ,gy I 1m,,,fgQ2'?,5' fvififmiygtkif-'gk' api f .6 gmy wgxghf .gw,c,'W:' 4. S .- 1 Y ' I 1 ' in' .L 'x"'4'-f1f5f'f.- A., ,V W. -JL. ,nm K1 W' 5:21 -ff'."41-4 S 'NY?I:3f'3-f. 1 'N f XX v X. '. x, x e,-.r:.f..v .-.- f 'V-:. . Q 11 314-gr.,zg '5q,Lg-mfr. 5: df f if .. N V Y Q6 .54 'f1.f""w' X 5:15,-2f.w .1 ffwWsfw.Qzfw XM Y' WM aff A ' . ff wq,,+-q:a1,r'41fwfv 555 r 1, 6 ,Q 'wlfva Y H, 0J,'f,'x59wQk1?S':f, mfim 4 ,QXNQ 4 MUN -N A.. X 4Afwg,:,zb X 4, ,5,.w,zr, K, vs, , ,H X . ,A ,I ,, B . ,U ,.4 , . ,, f , ,, , , ,. .r - .. , X, . In A V, . '71 3, A., H I, .- . 5 1, .X .. .,, f V -. X- y f U. g- q.ff.3:5..g,Mi,,...,5 if Y,N...f- -, .f , w 1 .f . A H -. V '. K ' I - A M 2 '. -M4 'Liz mf? " ' Q'-fx' wk' -ami A K i5:"fffff,':f-- Y 'ff If "fi WS- ., 1'fQ"Q'f58'wf'E' 1' -' w f'1'. M' -wif Y .i:fw:4fm Q4 4. -:aww 'L' -' ff ' M... -. .14 - 4, 'fx 221: f Q - f -Q: , ??f"f1 . It 'H ' f. ' '. 1' . 2' rc' A ' sig, ,'35w.','xQ.Q,.,-,girfyy -5354, Jllf. -,4.,3gw:-wg-E, 5.1.4,,'f,pg:u:.3-,w , ,-1f.9ML-wksgsg,-, Mw2i:3v.ff,, qfgj'f2yS5iVC9uT4f'w2.f?jM 'Aiftxfp 4?1f.,.5:...q:Sf'r3 "'sf+Q3:?V,Qg1Q-BK 3 r . if ' f - Y nr, ,--.r .., -..1::- N. K ,574-, ...' . ' wg, qc ,cvwy--:. x " 1-' 14... Um., - -. JJ- 144:-.4 -, if ,1 '44 - y'-yn ,qj'5Nn'.j fr'-R.g.g' -. 'f-up. , I 1 ,Q ' . v ,w i . s- , . - , .ff . x fy. ,rf-3f,,..,f .gm ,I 1.4 ., ,..nL:n.., 5fs.,+,., , , z..M...f. mi. . .A . ., .. . ., J. .1,.. my Q ,Q f .fd if ' . , N134 W ., 'QM . .WU , . , S ,ff fx. Lp f JM, x vx 1 9 .-1' ff PN H . N eff.-:?'f' 1'..rw:w:V4,1 ,-"'2ffgT+f5i 'dr Yf.,3vi?ik+.if:f1v.?i?fH'f"Tfz.I?rfi'f,3w":44. if 552"i'-Lrflfxf if -V-3, . 33 525' Q,f,X,X.,.-f fy gm M M- Q ,,-N . 'ff ff +P Maw kvffwf ,X ., 1 , ff , -f x M QL. H w fif "6 Q' Em Qz2.+fff-- fl fffw.:f"x?" "Q.M.w1. was A XLNH 4 4 'fy 4,, 4,5 if 'ws SN A, gg V w,1kf.2,, M X 'lj fwifffrz m., , .. 2 .. H -- I .-ff ek -M Q ww. "M9'w5'VA.! My , - w 'V' ' C f N if- W -fi 2JLf'fyfi,lWE'f',"'ifffi , ff? fl ? f " : 1 1 ' aww." 43" 1 . 'fx 'S .65 ' 4 -.':ffZ1'Qvi1M4 x X W Nw .4 f 'X' W' W' fab' w 1 W? y ' 'X x Afdfmdxfv P Q Q 5 ' .P 1 f. : ,.,5qw iw- -H 4.J.:lL-.f,,,y,,,Q.f,fL.f,.:bf5.3:.,ff5ijg,Qgap.Y gm, -' :, -'ffqr-.b--:W-,:',m-ig2',Q .g.:.Z.-as' 15-W .fe ,'...,-f-ai..-y-,,f,., fu--W' H QA., - ...T .LKFJVXJQ 'w w Y Aff' q!r,,Qr,-.f A .gg ".lw.'yf"ffQ.f: 'QQ ajlggqgbgfwg AQAAN4-:fl-3:j1fQ'H1aK'XQ MQ! cy' ry Us M2 YQJQW M 'WC fff?MfH:'f fp' fi XM. 1 f - 51"N 'vfwf 1-"fi-yf W5 ZA Z ' 'V' ff ff '45 XMX wfmyg? 4249 f?g5?.w?'fWi 5' DV SQ if me? .ggfxilyvrx GQRSQ-!"13':1J-f7a.T".'l.N'?f3,i":L'.Hf123335132 fig 'f fj'3iQ'1A27'-v-ii?555122.i2'.iIfLf5.a:li"2ff:g:?'.-'ua ...- 'H "Cf'f2w.:. .tg p-Qf.S' ,f:'f - " ..,.1N-Q,,,f2:..yl1E: 1, x.,33If'+14kii'Mj 'P f QQ , 5 11. 4? ,jf . . ,. . , , , ,. - Hy: w.,-,a-gwf-:fn ,J -. -,-,YP -Ag Vim J "pcs V' N4 rwfv-.4---. flwg.-::,,-,.v .-f.. 61.21-.Y-.1,.f.-,.,." ,,:,.w.'4,,.f 1 . - Qxl vwfkf, 4.. . gg .-gd., '4 . Jffg-NJ., lr. f.v,,vv. 4,,.z, - .Q .-' . '.,,53Qf,4,.f,:g,--.xX9v.z0'x'? 32 3 Y:,f,3ffL-.'1 v ' FN: 'f+M!.':'T' f,f.Qf"-1-H'EQLfw!xCx ?-4 i'f'.ffQ: 1-in f'iv'j-"it?i"?"Mf Jr'izb-'f.-f1k'f.al5-T1f5G'.':c?+','.Q--fi :Yi-I 'A X1 f ff: .-I G+ , , A "f'- ' f,-5 S.".'1Lff,?f'XX 4- '.' IM f4'ZZ'm:.i'-" 4i2Y"?1i-?"Y "'i',!' ' " .- 'fm-.'-51:'ficc49'k--'-315''Aff ff ' 956 A W7v1'9fl,H'f"' ,13a?Q:jx5L'i: E7 1 Q A mxzf. ., fy 5. 4' W ,X QW?" YI 11 ,ff N: ,....-M, .,. .. , h if A-v5 1-r .1 'G'-yx 4, 'iw 9 4 NP' "Zi ip-bg' My..-7'.,-.jgfig-Q.g.g55.'mg.i5.Q?9p5fNix ggi. 09fF,'5,,,pQ4SnZ,,?v ,jHfiM.1'e..A,.,, ...MQ-.,1...L,,zj,., 'g,,.,, .. . ,, Nv.,1'w, ,Q ii.-.fdfilwn ff gm. " cf" .fy I-JZ'fv2Lfl-'TJ My gfjigf, . rf- 'rw Q, .-' .. L -2 4 ' nr.-.: , iw' L., " '1Ig::.'f4 :m,- ' svn. 3-fr x nxx.-:'L,, ' Qx':,' YN 2'-1: wg .A '5r:g7-f"-1-'.-qw , , ,fa ,w,fg,,f,. . .,,-M., z.,f4Q5.,.zg.Z,:Q,zf,.f4.- dw f Li" ' 'S'-fNJ'4l'.5.-TP Q- 'WV 3-N11 4' If. ff.: . - ,V -2 1 rl., .- 5' x . ' 1 ' . -, '19 , .- ,gin My . iw-.f4I"".::-.f jf ' 'JZ-.-7.-'tg,.f,,ffJ,'.f 1, j,,Z,',f. . " 5-...v-45-:5 '-ff, V X -' . M4 5325 3: 1 P- 4.. 45-Ny L7?-E' . rf 'im ' ' . f , . vp JKWJ .f4,rf..,-M M. .f. Af.. ff' Arg--we uf.'-i.:Xb1M3:'f.2fwI N -'?w:f.w5'41?1f'?U3"f':rv " . ffeff Wigxmffr M.. Mksx sfv' my ' Wife f .. M wwf fu. +21 M ws.wK 1 .,,yf',N'hzjl ',. 1' 1 'Gaim wg ty' , .1 f v h. '5'1'.vrx.'f?:,T931s6 1 . . . . X.. w.z...1S7fg3' J . ,'2g,-,ef ,. A .1 ,. N 1.1, 4? me 5, ,A A as 3: 'we 1 -'.""2k135-"-if'11'-:,,..--' ' V'-NF. W, 4 " -' 1 .- "Ru, -If --MQ. - , f 7 Q --YH ' in Q .nnugp 41,4 A.y,,y,. N 'gfqnfwwl Tlx w,1q4g-9314.-.rlfi-,w,x.lXg,,.04 fungi '?u!2':fM5,-4.-,. . xg..-Nr,,N,f 1- , .. ,- - f,,..x - , W. . , , f, . . ,,.,3fX'1y'j?x-.'-neiyzgw''a3gpZ""'lf"' 'f :7,.-7f..:a1, uf., SHZOQN-21-.-. 4- '.g,'X'b.b: .,g.,, f. -. , -A ,gtk-gg, gb .:,w..fN,p:,Qs,.,,,,7.j,4v.:Z.,q5'g?5u.-.,'um .' .. ,022 .45 . -. N X. ,SK Aw.. .,P.a,, , - ,v 5.5143 ..-.Q , ' 11 ' - J -W .r 1 .'f"'-mQ.m...-1.z- .J ,..Jg, :ww 51: 9' W-Mille: sf fh a f N' ff- 35:5 - N5x,?.Q. - .-- - . - ' .g.,qg.gQ3'jk:f:-WfsffrWy.-....f.4wp,g1+ffZ.,jim' P-' wir. -, vm v - XX W--fx ,N my iAgik4' 'M f .ww ff fff 0 f' f. fwf H W Q 44.-1 'X Q- f' f LQ,"?-5-ai." ,1 wp .j, ' .1 A ' -f , , f i-' , ,' z - i' ' 1 ' 4 M.. .1-. v. .. lk 1'1r1l'.J1-.f1I'4Jff,. '5,f xv C., ..f..',.,' fi., LX.. vw?- Q' I . , AJ Ls ffqqn ff., ,-yy' A'j.q,.,,g? 47, V X 'vig y x .. - . ., x .. .f . f- C -1, AJ. -.'b..mY. 1.11 -1 -1- - .w-..'.w5...- , - 1.2.,vw-+4 ., g -f p..gQZ.ff..., f'."..,.. -,542 .f,f,f'Q.,..- 'fyfin .1 2, 1 N- " -. fy-Q."fL1.1, .-vga,-3' Q f - if . I v,y,if5,.,', uf-' '.11'.:,'1, ""gi'5I,-IQ. , jw ,353 .if J ...:Ea3?gQp,1g,,.Q,, . . A gag-,.a,,-f.,.'., 5g,A...H,.,ff ,. I-. 93293 5g5w,g,.,5.,,f.. .,.,,fwN'C,.-.gy ,153 my "3i's4C"'fwf Z, 'Ji F' EW' 'fwi 'QiC?jv'4,f" 1' Jwnq' flu Q ' f 4 wgfw -f X , 1 gf' KX. .s f N 'P 1 Q f 1. X332 N '-f 4x ff 2' WZ F 9 f31fA AMME5, ZW ' ff 5 ff' ,if '. V 1 'V gif' 'xl fi. ' iff X R SW N. ,.- WM gf ' K A ,, f -1- -'N r f I 1 f 1, -f s I h f 5 .7 25541 yr 5.21 M45 fffywfg ,Q , N, y?"'k,f,g. ggi? J sf? ffm-Yvss J. 4 .1 .f!f,Y44 G'7?f .X N U vig ,v y 'f 0 U A IN? VQEYC Xqfd gzxfn u ,. 'H ,7 faux? . vf f Qwwfw ' 'fmQfQH fl Q.wJMwfwwwwwQ'Wwg ,,, J: N 'I . 71,9 XE' K,-Q. It X f f L 5, H, 1' A K, v I W' ,N X ' W V ,awwf , Q, -1 f 4, ja 1 .S id .. J E in -I .xx Aw wx, A Si K ix, . ix ! 45 R? A 1 h , M 455' iv? X rv 7 ,il ry, Ahfyffy V H 1 gf A ,tp om, tm 2 , ,K X ,P R Sk' ,K -Q X Lag? gi Sh, xnxx f , ,ml , . N1 1 if 1 .J 43245, I dj? G, 4 Wg, if A iv X5 A X 1 Y v 1 , , 1 - '. e 1 1, .C X f 'ik Q gig F , 6 a,. iQ5M4 Pwigkgkfg-Ekskpljx v ,N :,+ibLwN xx X 'Fx J S 41' QGJJQQ-3 I is ,yn vig ff 2 Ai v,l. rw? -plqg' rg H' ,gt 1 .AQZQKY4 1 1 1 1 ' 1 1 1 X ' 'r 'Q ' ,,N5M, pf.. may Mjfngj XQNM A, U02 X wg, ,A Q .' R X we , .min ,Nw 5.2.1. vw' 1, mm Q ff fy' Nha.. A34 Ke Q Q ,ms .ow f ,,,g,.'5m,,,..,, . ,QA WL ,fyf -. i f ' 51f ?ff 752 .. ' f 53'L..f ,?7?99.g!!3?" A ' i1'qQ-55ffFYf?..fYf ' U' 4 X ' ' XT' . .3 W4 .L Y' f1a?'ff'-Q' FY f ' " '-: Q ' PS' W" 'WW w ff Mwxxiwgig . N VS fff 'ff W' X ' 'A . 9? f f"'fifQwf-f'23Q1fff' ff: -fsWf9,.4.L1.,. if.wfbfreisf.-f.,3wiv MZ41. 1947599 "vf'f79?ff. 1h. QQ'f'v- N. 'H M PJ-FwS..'?f5SSw -.gf -WY" 1 Kwwmvuw?'5Zff'mf'f3?f.f.'ff'-.ciw24a'W ffti-vff if .---f 'YA"f 4 f?'.W. Q . , ,uv w 1 4. ,Y 1 1 , J 1 4 f. K W 1 1 H 4 5, R-.ca-. M N Q . 55-qw, ,. K EYEQQQ, Xf Q 4 as w, gwwrtf, mfg. I at wiv .-A -,ab,,9, X x Nr gan Rm: , ,fm . , - NM W, Q,1z'fQ:.:Jg A N k ..pswwg ,im nuff 1,,,Jf gwffvggg Vhlx x QQ' 'N-,,"'f.. 'R 'FN ,V ,, 'Ykz -' J xr ,, ' Nagy -. QA Sw '-' 53,1 ff' A- " " 1 QQ , ,. 1? W 15 ,414 4527 ef W -,gi L W E, wk ima, 1 mi Qi,2-Q ,X xx, km 2 'N -ffv, ,ff GA , ,v QM nfsgggmxtef Q FX' ef xv. -'Sv 2 X 4?5+,v,?4"f X- m-f"v"'i-Kr Q0 "' " EM-'F' fs f .9 f ' 1 ' M! f ' www ' ' ' . X- -f' -.,l.--um ,fx -J, Q , --, , .2 , I rf . .T .. wi ,k ,, ,W I, ,J 1 . ,yu . ..'..,L 4, -, 1. A-'... . - .X X . , ,,,7 I.. -'-f f' - f 'f' kdm 'EMM-4.22 Yiwdfnc f. iw... 39 ' J 'if ew 'M ...ff-fkf Jim? ' ixfw. f f Rav- W R .Mr H5 ' fWf14wQs if v I , J .' " ,D , -. 5 . 4.14 .' f. . lf. 5 5. 3 .yy .5 - . f -' .15-ig.:-'gy gi ij. p1'f,,:uvLgf..Qiff"?? , 1 . . . Q ' . ' u f -Iv 'P H' ' -Aff -- .. 1 W ' 1, r w' fN3E'? f " i m x A m i. 'f"?1'9i0sf v , A' ,. J?fw.1.x A 'i-4"' S'f Txfiffigfi-5153.47 f,4i:.gxJefL:fsm...f' .1235 Wg Q' 'X WWYQ in X M 2 X Q ai I. Aasma P. Ackerman C. Alicca N. Alpert T. Alviene N. Amato D. Anacker D. Anacker E. Anderson N. Annichiarico B. Appelbaum D. Applegate L. Arendt P. Arnold C. August D. Aviles P. Badalati S. Banfield A. Barnes J. Bartek D. Becker T. Bednarczyk P. Begbie B. Beiermeister D. Bencel L. Bencel M. Biand K. Blau D. Bishop D. Boggs I . Bongiorno B. Borris D. Bradley A I . ,-1 P 'Q lf W 5 wa. 4 Q I I' ,I -, 1 'C B. 2 , X Q-wr? xr. '.": I., X 3 , 4 . . y 5 J . .- ,,., f av: .ef , u ja ffm 4 xi 'ka 1 w 1 ' I , v , 6 If 'see 2 fl. p..r 1 H' F . gf I7 4 ' .Q I 5 1 A ,Qi .sq dwarf.. r 1 is 1 Q f' .. ,,.. :ff -' fit 9 s R FW- ' .ff W i +1 1 ' l" ' - --', I . H l l gl? P ' 4 ,..,' I 7 :VLK WH. j ppppp . Q. . . pi, 33 P . A ... , . 1 W A l Z 4' . 1 ' , ff X .W .Q , I' 9 M11 E PM f r-W e '77 x" C Bi if . 4 R. Bradley a , T J. Brennan ' I . 9 1- ig nm"A , ' C. C. Brock x af' ff. """', 4 B. Brooks f mL'Ab f . . , B 3 3 V. Browne f f C, v, so YW . .. . . f -' ' Q?'f J, A 1 : A " I is ' ,V ,ff ,fl ' 5. . n r ., BB . S. Bryant -. X ' B- Bufhin ..., - D K. Byrnes , ,. B 'Ti ' Q ,.., F "Y, -1 E.C2rlS011 -or -B::'. K if , K. Carlson T . me ig I g 1 C '- S. Cartagena I S Q 2 . ws? 1 C Y . f i ., 2-.far T . . ' . 5, rr.. . B 951B QL , , vs... . ' F .ff 5. fa Mk of xi if s., . r ir .,..-' if K wr X r N X , If I S wt lv as .X .... fa.. .vamp-1-T.-asm... . ...W rf- ,ra 522- , . ..,,. . 'S Nzffg D. Casier P. Casino . Christiano . Christiasen E. Cobb J. Codispoti P B B. Cohen J. Cohen G. Colbirn W. Colborne N. Colt N. Conca .' ' "m'2' A 1 G. Connors 5. ri. If J, E. Cook V no E A. Cooperman f Q 3 ' f 'A' H. Costello . o. . - A V P. Cowan . 13 r A Tame .- ag V ' K. Crater C, 1 j' ,Y Q, . :.. M K. Cregan ". ."'n an og r 1 wig Q fi 5.2- . w. cruz Im ' L ' .5 bf . 5 ..,, ' ll T J. Czipo h h X' of 1' fi' . E A J. Czipo if s .2.. , ., X, if f P. Dale n o . C. D'A1essandro A of 45 . " E r or rv D. Dalrymple m i . I K f 6 B. D'Anna C WE , " . A.. L F. Davenport ' ,zk 'C- .I I T- Davis . ' Ze a ' ' ibm 2- X G. Deavers K C C J. Degeis ji M K " J ig , M K.D b C ' -' ... . . K J. Begg? 4 . Xia. Koji.. ..rr 4... Y g .C is Q S. Demby ...... :-' n 5 riff D. Denison E, N . . A .... Y A 41" v . ' V- W H . W .J A J, 6 9' if -Y fa' 1 4 7. eggs s V f ,ff- if 4' "' 'L L i , I . ,we-L , fl! , X. g if .nlilm l ,' f s. pdl Gl' K S S iiii Q B fi F S K 5 I z f-- . - Je.-. 1- "" ,' y I ff '. 1 ,Q K . I X. i Zi -5, .ez 'J 'wflief K f 4, J f A . ' ffl. so. ,M Q I rj if. 5. " . V ,b .4 N l L ij' if 'J .io " Wi", -wr ' my Uk ,7 - f . f'5?g?" 1 'F .... 14. 3 . n ' , " V , Xiggy .gg Nr: my T115 V I A 'ml 2, .ff 3 , , 'Z ,,, f ,V r fl W , , R, , .,,. I ffpik-!j'. ' .. M,. H1 ..., . R 3. ,fr Irv- 9 63 4 'N I .fl 'X A: no fav' R :jlf VY V? V I V VK x ,I Q -gym K , V. V -Q ,i W- , Q .fx er, , all X in 5 , Q., " , Q x W, . A .., S' A Q F F M I .-1 I .J 1 X V. 1 T , this A ,, , 4 I Tai' ...M Q Q' ,Y r .I , J' A ,z R M . f R . ' -lfze w it Lf Q2 F A . x j b ', : J. Dickerson S. Dickman J. DiFilippo J. Dineen T. Dircks R. Dodd S. Domb N. Donofrio K. Drach N. Drozdowski B. Dabb J. Duffy V. Dunn S. Emke E. Enholm J. Esposito L. Everett J. Fabrigo .K. Ferrera S. Ferris B. Fichter L. Fierlich E. Finkelstein S. Fisher M. Flicker H. Fox S. Frailey D. Frazell R. Freilich E. Friedman D. Friend S. Fryer C. Gallagher D. Gallagher R. Gangemi S. Gasser E. Ghigliotty M. Giraldi H. Goldberg D., Goldsworthy M. Gomez S. Gorman A. Gottesman C. Graner S. Grecki P. Greenblatt D. Greitzer D. Grill P. Grow B. Guerrierie 161 B -vw ' E I V Z WQXQNHWX K il 1 fpixg 2 N1 k ' g AW N4,, - 9 M 'Eff' f f f mf EQW ' 6 Ll , F'-fl ff: ' Q", f lx X W X,f'Llx , ,fkmfj A . UQ. Ax N X. ww-s .,. 431 'W' d'F5fff E X If ll .ag li , I-.ifiiia-f 'N LV V 1 '..'.g-2:12. K -", ,,ii fi . - - 5 . V - Isjp-' K: new ff ,' K J: l .jf A ' ,f" W. - X x. .7 414, 1' ' . H Q , N Q ' A .f P .as y. ci. ,L vt in B J.. 2 1 lj? ' 7 , f 'Y . A . px. 2 , . .. Q 1 log F 'W xx N . . --ffl -va.. 'Q 'sw Q '1'A T2 I M A' A i Q... F. - Q , w -. ,Y ? 2 pg E 2 5 3 a l i . ,m,.h . 2 V 'L - '.-lyk... . g gg 1. g S , .. ,, . it ' f. x W 4, , .K l D. Hackenburg C. Hayden P. Heintz l D. Heel D. Hopler E. Igoe K. Kaar ,fs .sw .L 'K as L. Hado wswwzo . Heady -. x. ,.. I' ii K. Hansen E. Heady Hennessey T. Hennessy Holland D. Holmes Horn Ionm J. Hubert D. Jacobs Kaar A M. Kampf s A , ggi. . in .,. .V- I. Haur M. Heddy T. Hill E. Honigfeld M. Hutchison D. Johnson J. Kartka E. Kehde J. Kemp R. Kildren R. Kirchman F. Kloepping D. Kmetz R. Knap K. Kopido G. Kovacs P. Kovari D. Kozlosky I. Kravetz D. Kuizenga A. Kurtin M. LaFrecchia D. Landi M. Lanskey P. Lasso R. Lefsyk J. Lemoine K. Lennington R. Leonard C. Lipkin W. Lipkin P. Litichevsky D. Lockman K. Loges I . Loia P. Londregan T. Long rv """' i 5- . y' X. sv-. ff-gl, 4? J .E ,,, , . ,W ., ,,, A M . , 1 f A ,I .' L 4 .I 23 X. 3' In A ,WM V, . -gg 1- lf. 4' . f J in if I . . .... . 7 ig- 1 'V ' "" X ' -' f . 'Away P' IQNH . .- . ,V N X . . ' ' .V - v M. ,-'VL Y " 'Zh .z . . :Ja-1 ' an 'll . ' ,-. .2 on fan , I A vw A 1 Jo sf . .. .l L . PM .dl iv . . 1 . ii, :,.. 913172112 lvjjjf ' .17 .. Z 1-I " , 'M -J' 440 2, n B' 163 9 if by A I Q f x 'X e I K 4 ' N 1 . VX' si. is 1, J.: az 1 ' X . ,x x ,. kk 'J gi 1X JLLL.. LLJ .J ' .. 'fN- 4. A 1' . R - z' if .J AA ,X . h , ,. ,,..,W, J M: f f 4 Nh J. Lopipero S. Lorenzo D. Lowe T. Lowstau H. Lubin M. Lucowski D. Ludwigsen T. Mac J. Magdo J. Magistro W. Maker B. Malson T. Mankin J. Martucci B. Masterson T. Mastrogiovanm C, Mattero M. Mattero President-Regina Gangemig Vice President-Barbara D'Annag Treasurer-Jeannie Williamsg Secretary-Debbie Lowe. . J 0' izfgf' ' ll! 5 I ? 4. ,J A 79' Q' .V 5' .4 Yr Q1 ,V " ff,-aw yr I .: ' 2. , V g mvw .N , VV L in HW ,pawn bhbawm 5 'Q' N C. Mayhew KV ' Q ill, L. McArd1e . V Q J. McGuire 7 ' . 1 . ' .71 4 s A K T. McHugh V 1 S. McLeod X ,. V. McDove ,X E430 , rg 30. K B. L- Q I -f I A X V ' T I by A . ,DJJ V My , 1, ' N .V B. Medvidick R QD' USA' U ' ' K R D' Mendoza XV,-f K. Merchant 0 fx .W.W, I A H -U , UK JJ I ew .1 f , A- . U BREW I . . L L B. Miceli 7 ' 1 ff , . f .... . . L- Michalilvsen V Q cr W' . ,.., fr 'P ,V , V f L. M1lburn ff N Q I 3 8 V as ' ,Q 5 'QLJJ X ire . M - D GV ' jftfg' . if V Qig? -f yr'-I L4 Q ,Ly 'Ay RJ I WW .Ji X f gf 1.... . B. Miller OJ D a " 453931-.f' in ' A "- . -1. J' Miller Q! NX V ...Q K. Monahan 2 ll" 13- ' . ., K' -. A L! 1 f . . f' . - "1 .Q -Nl ki B V X Va I -. 67 Lp Q ,JL Q V ,, . D. Montalto A QL W -- A , S. Mooney J' ,f 'J fi my N is T. Moore 'IV . - .... 1 W 1 X V R. Moraga M ' V ,- C. Morrow "' A , V 12 3 G T n, : M. Moshman A QW 1 344 V L 5 ' ' Lk,L 'f " R. Mueller W n, . I .:,A V rw" Vw' ' R. Mull ,.VV V vig ' jk .V I B. Murphy X fp V Tjggfgl-HSV . V I Q I' L. Nafle W ' L. Neiditch VV "' " , I V A. Neiman ,.,, if VV ws '-f ff J. Newkirk i 5 if I " l .V S. Norman M L 'M :xiii "H feee " A ann. . K- 0'C0m1ef , . C2 1 'L'. , Q. ' 'V E. O'Donnell or , ' X X 4 x K D. Olken """'i I 1 , ' A .4 V 1 K. Palmisano ' f 3 My W . ' L. Park It 'ff' V , V ' L. Pascazio Q3 FQ 2222. 1, ' V f . K1 V R. Pastrona ' ' ' W' ' "Mr V V ' H ,. ' P. Patarca x , A ' , ..,, , I I Vg Z 1 , LV Plsel b b ' 'e-A'1fo . ..'.... " QV, ' V xx M. ensa e e V, ' W J. Perlman .. 1 AS H I -V I I N 51.139 V PCIT6113. M .r,e. Rrr I 'f L T- Perry . V ' ' ci r"' "V' U . geter "W " n X Vx' -' zL', v L 1 Hffz. . 2 X M L 1' ' 'e'K H L. Pgggson ' X 2 gi 1135 T. Pfeifer 165 K :. ' HV? g.ff.qf1f jf 1 x I L J' 5'i5. 5f'H 5:715 5 R. Pierce P. Pilot L. Porzolli V, Posluszhy R. Post B. Pultz P. Radwanski M. Rago M. Rawnsley P. Rea C. Redmond A. Redwanski B. Reid K. Reiff J. Ricciu B. Richie C. Riker T. Riker D. Ringel B. Robbins E. Robbins L. Robisson A. Roff D. Royalsky N. Rosen C. Rosenblatt N. Rosenstein J. Rubin D. Ryerson M, Ryznzr P. Sahler J. Salvessen G. Schmidt A. Schwartz D. Senerin M. Severini S. Shantzzr O. Shemin K. Shore T. Shupe W. Silvershein T. Sindone A. Smedburg H. Sohl J. Sohl P. Solensky V. Soporcaro L. Sossin D. Sperry M. Spitzer N. Stabile M. Stalter E. Steer J. Steinhauser J. Stoffan R. Storey I .V at ,,,.. ,, Mt .. .1 A-4. 5 ' . 2, N . . L 'J ze. . iif 2.1 33 y tte. f . V .,.., , A mx A 3 A - .... - fe ... X M f P . 4' ei't A is . f . , our ' f 1-' A 2' " . if P' ..,..,...... X .i.. . .. .A . if f if g A X ,ff-'V A 1' of W ,V E. - ' it A Q K F l P51 K J ' . - I 1. .I V M .iv 4 H Z 44 4. . , t A ii .. - eet 1 D .eost isi wiifa -i . . 4 2 X ' i " ' ,Q H P .. 5, g 1 4-A 'atm 4. 'T' A gg-we . ul Q, 1 .Y "' ' . ' - 1 A1 eg L A k 2 H .Lg 1' rw K ,HQI K-f ,nr .,,. nf. , ff' . 1 if ' A Ieg, A i .., 'M' f ' , W1 . V -'i' 1 . 'K ff ee.. gf if I Q. , . . 1 ,s f V if Q' . JJ r1'ri -' Hari . ,' W' A ff .4 A P i P fb ' . V' . 4 vs' T ' W Af -.T .ji 7 , f 7 f A P Yr V tx! 1 . , t X if , if 7 47? .- 44 C: iti 1 Wi H 'if-bi A ' in i'7i'j'i 45... A- . - - .... .gk Q it . F" M eff .iee P ' A -' 'txf H' 1 ' ii i q i. .J .L ti In A .V Q, I' . .X ..., . V Q i 1 VV: 1 The Thinkers ' W LW: N 3' - f .- ,qggq S 59: L. Sullivan D. Supple D. Supple G. Sussman S. Suto J. Sweeney K. Sweeney K. Sweeney K. Symonds K. Tann B. Tauber N. Teola B. Testa W. Thompson R. Ticker I. Tiedrich K. Todd I. Toder W. Toder A. Toscand J. Touby P. Vallario S. Valulick L. Venezia L. Vicchione C. Vicital R. Viscavdo 'Fi .,f.f. . ,. f'n?.ef5, f . fuzz ff: lf. -J W.. , .. v 5 s 1, Q, ,'Q? p , ,Q . .nr " aff " 5 rf - ,-n W . 'Dpi' X Sf- 1, T Ss. o .pe. J I Q, 1 wi N ,ff 44. ' at V... - , , fi iff 5 . ia Q iii Q' x ncaa ..,,. V eeff T wwf: ' , A ..y MW . sv lk, ay , - "Y 'E .li 5 3 gfft 5, V S 4 6 . ' 'me K L we so , ,.. A , It: "sf, K We ' f ' , K ' -K S ..,,VV .fr W, :gl , I V. .l V4 kkrrgy - ' f xp' ,f Q- 4. .0 ,be A .K L 7 + '-xp .fe-i 1. WV lj ,, .N-K K'-eS:p::g1ggiil'T'..f"M 'N-.., In e ' ,W 2. if R . . gf: wwe . ' ' ' f ' 17YW'9 lJ?Q?e ?QQ?X73QiMffon f HG? 5WffJ r.n Qwfw 4,f nf f i 4-G QL-Qvj V Q. ' Y QL V ' " . tl, W' G - , 7rf'lf 4 K 'W . 51 i wwf? .. Q' W Y .L 2 .' .. . I K 4 f" . N X, 1 lj .W awww " ' 7 WE W 4' ' 2135! , . ' ' ff ' 9 fi M ' f A I M h :w 'lqiQQ 'f"' I i U iqegggk ijffi f ,V f .. .1 i A ..., t, ,N f ',, 1v5,.s, 1 A. sv-3 , Qi , u, ,V L1 K - ff: P ,Lie 1 fd. f 1 .- t 7 H' A ei A X-. ,. . . 'A I A VM, .A 3 'Q fri' Q3 Q C 'ni 1 .if 5 1 V fi yr- I 55555529 ,.,V1:1I1!U- FTD ggsgggse O 23" 2 mwpw .Werner Werts . Whatley . Wheatley N. Whiteside J. Williams R. Whittpenn D. Wood P. Yermai J. Young K. Young L. Yorban J. Zaffiro J. Zaharoff S. Zasloff P. Ziegler OPHO GRE A - ...W ...M .. V M .,,,,,.,,. ,, Glimpse of the Forbidden Room w .,,, A. Acquaviva K. Andrews D. Apgar T. Apgar B. Applin C. Applin J. August C. Axelrod A. Badalati P. Bajkowsky G. Baker P. Baker D. Barnes B. Baron L. Barone I. Bassetti C. Belbey B. Belding E. Belford K. Bell B. Bencivenoa M. Benkendorf B. Benwitt N. Berge P. Bernstein C. Berry C. Bigelow D. Bishop B. Bisson S. Blake M. Blasso M. Boniface R. Borkstrom . "4 2 . "ii X . , 1 s Us if EK. Q ..... . MR, l . .Lf 'X Q .it a ly if " I 1 . V W 8 , .v A 5: IJ 'ci 5' . H 1 in 5 'A ,M A ll ' sw ...,. ,Q ,..., .FH ,HMM , ,X 2 4+ D X I T X. :ii ix "N 5 B Lili E ' , ff sf' A 1.. ' A , 1 ig -if N A W f " f il2L'k . V ' dvi' , I ig A 1 1 ex! X f . 'T' . A' 'A' Gr X 2 ,Ki , 'f QW' Q 1 . I ' 'iid l f '7 'W V . V. x ,,, . ' ' -swf xi . .L 9 X :J A 1, ,..f" 9 , fe if ,,3'.' 1 .Lf .,. f 1 ,,Q,.x 1 A-M' X: 1 EE I, I F ff? . ' . P4"5!q I as , A' 'ga l . A. ff' .A 'J' ff" ' Q ,. K . . ., . 1 5 31 an V ...Q . 4 . ri af. . fa ff ' ,X . if it 9 if W 1 5 KE, le I sa- ,v- 1, fi g V K , , . if pl L ' ' " L . . a' Q I Lv ' in , 7 I B B T K ' B , 5 1 E l 1 .- . 1.5 "" W ' W . , A. ,, s 5 n ,iraqi . Zum AIWI , I 1 . .. l . .ZF . .Q 442. , .V I Y,,, my - 1 ,. A Q. li. r ,,,.. 7 . 2 , A--.,..-..-:g-.,-gg ' Q, J S. Boscaring K. Burke K. Chernati L. Comer D. Czarnecki G. Davis Q-7 V - ., .rv 2 Q: .aw . JSP i R 1' . A . .mi ffm xt X oi , -.,. . ...mr P K 'n . -- r 'f .' Af. fi I N V4 . .f 5 . 7 . r J- BOYCI' M. Boyle T. Butts T. Calario J. Chiarovallo P. Conte M. Dacanha P. Demberg C. Clark R. Cook R. Dale S. Demberg iff' ' 'i if D. Bradford I. Calicchio B. Cleffi J. Cooper D. Dalman L. Depascale L Lv I C S. Brandes R. Breyer G. Campbell J. Carlson L. Cohen D. Cohn S. Corry T. Crane S. Dalman J. Damiano P. Derk S. Dicker N ig? 2. f vw 3: .- fi, .ff if ' fb W ,., g r LS.. C 2 L IA' if 12 I? . V ., 5 qw! Mk L C I , ' - , g " " Q lkr' . iff, -a-,: , , aff" D. Brice C. Brozvski C. Casier S. Cawley S. Colt P. Comeau P. Crowley K. Crilley R. Dancico D. Dartek D. DiGennaro C. Dineen ' .iv i'Q.,igQlf 4 2 . ,. My. . Fwh 1 oi y if l Y E , K 1 A 1. 1 ffm . . .1 A . .5 .ii if f .. at l mf in .fr , . i f H-, ki... ,Jig . 4 3f1 ,lz ,1., l: . . ' E1 ig: a .a 2 . M. . Q. " Ti 'Q l 'M L 'G pw yi? If 31 . f' ,. , w 2. x,,,,. f .f s 9 I g y .Q ft! ?qr??iy?.4 5 I ff .54 1 'N K, S-Ur' R SEL Q. all F599 A. is . .2 H . . , . VYI . AE? ll .. . ' mes - .ue a 'Q ' X 1 w 'uf L.,-, g g B M- L 172 W.. X " f 2f i f... ,L L C. Donnelly D. Donnelly L. Doolittle J. Drescher M. Dubar W. Dunn D. Ellsworth S. Enslin D. Enterline FFS pn. :Eng :ilu sq-9-33 .':""" '1 I'-'JPW FWD 'nil'-n EXE' ff, 'J' 94 2 . Fernandez Ficherg Firth N. Fornoro M. Fox D. Frank B. Fredricks K. Freedman K. Friedenberger S. Friedman B. Friend K. Fuller J. Gagliardi S. Gallagher S. Garneau R. Gauthier D. Geller D. Gentline J. Geppert E. Gerber M. Gerson B. Geyer L. Gherardi G. Gillespie R. Golden K. Goldfarb L. Golub T. Gorman T. Griffin B. Grummer G. Guadagmino L. Guarducci B. Guillarn J, Gula M. Halprin B. Hayet T. Heady N. Heines G. Hessberger .i.z.'-i 'xi V. y ' 'iy' 1 J . iv 'Ii i' , f 1 I .-MTE. H . N .- 1 - uf pf ,H ff . ...W 'N U , .l w KH' F .. Kd, wt. 2"-Q if f dr 4 .' A A in' , ,, , . x. f' 1. 5,74 if X j Z, ,f .A -ai. K gf L. 5 1 -1 fi' T 1 ' V ,i., ,.. may . if gjlflf 5 nr. an ' 7 ' 1 S X e ' ' 1. X .27 .if-vi 5 W ' ' .ri rt' . . J '1- fra? M., A L7 Q . N. ,X X w i.. ., .S Y 4 'ii President-Clare Appling Vice President-Kim Hilierg Treasurer--Robin Daleg Secretary- Lynn Comer. 3. 1 w 1 i if 4 E . J J B xi swf . 1 . E' ss f .fl as A lu. -A W M h ,K X L 'fs " - ' f f , . K ,f-J .. by fn V 5 A . FL A V 4. in- t j ' gg X 41 .5 .ky Q- 2 VN , J fic 1. SWL. il? 1 mfs cv'-W in -LN mf--ii.. 1 :fs Q 2 v" I 'L in . if s A J . Q-nfs. Q -if . J' l 1 . if 1 . .Q 'H?1ff'f- J is + X as fi 2 J - 1 ,W " . , 'M' is . - .- J K' I . .g i f ,sf . ,L- . W , , Q .. . if X- .W I .K K A W je - ,Q- . P if 'muff . ., .Liiy ILLI. biqq Q i? . NN . P , J L . J J ' G3 N ' ff... ' it riff ' ,asf ...J-2. sf Sv .Q , iff! , f f ' . 1'aHi.lf J ' T. .fi 4 -- 'wif 7 K . A. :file I .-.J Iv kfL't ii " II I D. Highet P. Hiler K. Hillier J. Holland K. Holmes P. Hooper N. Hunter K. Hutchison B. Hydeck D. J ackel B. Jenkins K. Johnson V. Johnson T. Jones S. Jordan B. Junkermener C. Kastka L. Kearns P. Kelly J. Kelly G. Kimble L. Kippax D. Klotzmann P. Knaver P. Kocai B. Kowalski J. Kowzun J. Kreitzer J. Kritz S. Kruse S. Kuhlman M. Kuhlmey M. Landi J. Lapidees B. Lattig R. Lazarowitz A. Lehman N. Lehrer K. Levine D. Lewis J. Litichevsky J. Logan E. Lopez M. Lopez M. Lynch M. Lyons G. Majestic C. Mangano L. Mangano .I l l 1 l ff ' 1 lv.. F J, W ,- .1 F' . .- Ilff x QM may L T.. 11 5 5. f xf So M74 if 'P ll M 1f rg S ' , is-P in . .... . ,'1, - I f ' V 0iWLz ,,ii f' Sw! ' X ' K M 'I Q ig. rl 19 ! . vig of N Q . . .gm .. 1. D ' ...gif 'H-'14 .41 ? f' , "K A 9- , 1 ,X , .I f . .Q . 17: M, yffr 'X 1 . , Q I Q J X X l ' f :is NN My . V. M 174 X--. , ,4 I .V,,k E.. . M6 he fl J +1 ,ff ,'- ., 68 .I l 4-mf iilwl.. fm 4 M. Mayer M, McCowley D. McDowell K. McGinley J. McGrath K. McHugh M. McMyne E. Merchant E. Merten P. Meudt J. Michalizysen P. Migliaccio M, Miller J. Mills B. Mings A. Molten M. Montesion W. Morales D. Morgan S. Moriarty J. Moore T. Moylen K. Mullen D. Monksgaard H. Murphy S. Murphy S. Murray S. Namislousky D. Nero M. Norman B. Nzkyforuk M. Olivo E. Owens M. Padovano B. Pasman S. Pensabene R. Peter M. Peters K. Pickering V. Pierce R. Pietrzak A. Pirocco B. Posey G. Poskitt M. Potkul L. Price L. Price R. Pryor P. Przybyzewsky A. Pultz S. Rabinsky J. Reedy L. Reiff J. Reynolds T. Reynolds L. Richards B. Riker D. Riker C. Ritter T. Rodkeartz H. Roessler B. Robbins S. Royek G. Rusinack D. Sacco L 1 .arf If WJ! Ah ,qi 3 W. -.lk ' s.. 1' . Y , X 5' .. ws, 41' 9 1 gi' i ' .Fig 3 M Av A ,ji 5, 1. 'Zi 11 mm ,. rl! f is Z , , any ,V 7 , . ff ,fy Q., . V Ji if . . ...ff iv, 1 . , 3 5 1 if-QQ L A- Q ' iy .VU f"' .Gf K L' fe: 22? is yyiii.. FT " ' A h If 1 ' 4 I . Am- PM ' il . ". ilif . S 1 .ysd Q i f irssirr ig Ffafgviif '- 1 . ,fr 5 G T-R V .. A.. .A f 5 .. W ,V 1... p -Q 1' v. '!'. A 'Y . ...N .A fry cf' I In 3... .L M.,-"' A vu. ' - g of , , . . J 7' 4 ,ss , . .4 Q, P iii iiii Pi", ,.- . , Q ' if 1' i P iii: ,I il i'f .WL A Li . 1 S P .iii .Ev X, .Yi ff pc- X4 , . fx AA-'. g. 3? , wwf ---, f .Q . . Q-I . ' 1 J .e.e . iii P V 'V' , M V ' ., L s,.N42?' ' V '1 -Q. In xx ' yr lw. T. Sagan J. Samirels M. Santucci D. Saunders P. Saunders D. Schlesinger B. Schoen R. Schofield L. Scudder P. Shein P. Sheridan M. Sherwood S. Simard D. Slockbower W. Smith D. Smith M. Smith R. Socha C. Somerville G. Somjen R. Sonin P. Sopolosky H. Speck L. Sperrone P. Stafford R. Stafford J. Standfast M. Stassi . Steinbrecher D. Stevens M. Stoback J. Sullivan K. Sweeney iT"fa'z' A .f J - lf,- gl xfk w-,I 3. Y r i I p ' .K ,4- .af , 1' 'Nfl ' x ' le' 1 ..'.l ,Q f' 'B A vp. - " -:MPM . 'gl k I it C? wx 1 , . I e . 4- ... L if 'L Q 1 5 ' " . l i ,M L,,,L1 ., , k K fi L 1 f Nw if-n. m . f C. Taylor ,. M. Taylor Q-J ' R. Terry exam J. Testa , ' 6 .si-fw,,,.5g . Q, nh 'if if X' 4 I Elf, A J. Thompson is W A 'P M . L.Tivianelli 3 .Qs j m' M f M. Todol "" sf Q L. Tomlm L- -' ' B. Tonjes A aj QL g - T. Troutman ' K "l' A if' Y ' R. Tufano Nqt. h .2 .,Q.,,. To L M. Udasco .f T 1 e -N . , J ,N if . D - ' B. Valentine . " if " jf? 5 E. Vanderhoof R 4y.y A ,.lyy 2 ' N. vanorski L ' S C. Van Suders 5. . 5? I e b . .Rst ff. f f - 3 "Aft L. Vantovel Q' L , ' f'5f,ii. " S. Viscardo l . , . K. Vaughan .A R M eff of f' R 4' 'iff' ' . ...M 3 , , ' ' s it . T w ' ,,, .T . ,Qs is . .5 .. ., l M iq h 14, 1 . . K ff W' ,.. .M-J ' . A ini. R Q. ff 'ff' L 4,,i j .. . ' R 5 .. K- t, V . I 1 'ga oy V L i ' i D Q lelll L 1 . QW ,M A 4 . N' 'QT A W, .-X N, ' it 3 V J My . L I ',,, 'A in 'Q' . M ' L . . T... 'rrrllleelll f e.r..l.. R f Ai 'l" f T Ql" it ' K i H i . . I 14 fr a .4 t . 1 my W It ..: R. Wahlers D. Walls D. Walters C. Walther W. Ward C. Watters M. Weigner M. Weimersheimer B. Weitzman . K. Wellman D. Wernerspach M. Werner L. Werts L. Willis R. Wolfson D. Wolosin C. Wycha A. Yakstis M, Yermai S. Yaun C. Zabriski R. Zanetti G. Zoll I. Zucker J. Alvares L. Harris xx 'JF President-Steve Magasisg Vice President-Nancy Sugarmang Treasurer-Sharon Murphyg Secretary-Joan Hart. R. AHSIUHHQ L. Abbate J. Adams A. Adelson S. Adelson B. Albanese M. Albert J, Amato K, Anderson J. Antonell1 J. Armus D. Arnsdorf L. Arveson D. Bach C. Baird J. Ballard L, Ballard R, Barnes T. B3-THQS W. Beaman C. Beisley J. Bennett W. Bergman L Beus D. Beyth P, Bishop D, Blau K. BOYUS G. Bowden J. Bower V. Bray P. Brine L. Brown R. Brown D. Burger H, Bums ,V .V ,V ,115 ' ' Lf: Lv I ' A ,V im 3 . 'V ' M If LBLL ' M L' lr' "2f , ', . A . f' 71 , Y A , ji, V , jf 'A ' I, X W ' . I K 'sg 2, "' H J "li L W ":: a',,Qff.'i '.,. ? K' 1, , . V , a m my 1 W . S F , 3 tg., , LR A C: M . - QM! - I ,kb VJ In gk Hg: , , V. i W U K Z I , , .,. . elvl -, L . ,,,. . - ,, I - Y A4 K ,kV..,, . ik K I 0,5 2 , H A K A -"r A .1 1 '52, "ll, A f . ' ' I A A . .Q 6 I W K I K A ,V I mi n , I ,V K. Wrzr, --,V N.. . J Q57 I A VMFL.. A x Y' M X A A rl' . li B, A. "" B' rrl. , A " ' UNIOR fgwx X 181 'rs fifz, 3 I . f f. f. ,.., . f- ff, - ff i ....1,..., f , -..-ri. ,H H., ,..,,,,. .W 1- . f. Wrrrrrkk ,W ...V .. 2 - if Q, - 3 , . . ' P ,-.,, we iz .i d 1 W A ,Q 1'- K 6- 4 df ' . if :exon ,:f' . ..,., A 1... 1! .E t M if ' z V , 5-5,5 'ws in .... . e . l in Q 175711.-C , , 'KL.1, 1 ' m: " , il 421 . L "S Q i2Z5'f is .wi V, -all - yi. jx, 1 . """ " X V, 5 , ,, l...e L. 1' i ,. ,L1' L . Mi, Swv' "' ' " Q I - r . f 1 , V? . -,. Vi .,... i.. f I airing .D -':' 5' - I L. ,, 5 -mf ii ,, , V 11hh .. , h , ,.,f P ff em... . ,1" P ' . li . .,,, . ' 'zi' ' 'mfg U, M.. 91 S .V .5 , . K .. ,,,, M , Iwiig , . , f .-.,, 75 . -. . .. .W I --.ir x arf: M. Byrne J. Campbell G. Carlyon R. Caroll B. Carter S. Casier L. Chevalaz P. Chipko L. Chivington D. Christensen J. Christiano C. Cleffi J. Colgan B. Colt D. Comeau S. Cook S, Crater L. Culleny L. Dalryniple P. Davalos G. Dawson P. DeBlieck L. DeGeuS K. DeMouth M. DeMouth P. Denison S. Denison K. Derk R. Derks S. Dickerson S. Dickman D. DiGregorio C. Dodd 55? TROUBLE :SR TRANSFER SX A 515 5191 T 5? XS N Senior elevator WERE CSR!! SWlTClM 3, . av-X1 ' .,,.. ,orb ,in . 6 sw .a 1- . 'iff L. Donofrio , V D. Doyle J. Doyle 'sf My J . Edwards ,,,- Q. " "' 1. 7' fx. 'R Ji , ' A., J. Enterline gy If f V F s V L. Estwick ,.,, V ' , M N. M ,, f R. Estwin . -'F ff' " M.Enus f rf fi i.. or ' I x W ' .,., 'Z B. Fernandez 'ff .R 'F 3' 5 fi g R. Ferris 5 5 'Q " gf' L. Firestone . J lf. r".L ....,... 'X' A 6 . i A 'R l J . Fisher EV . A. ...gg T- Fix rdd E. Ford . L ' .. s'e' . R ll., ii 4 H. Fox "' " F B. Franklin ., K Q if 3 C. Frazell .yi .ji nw- W fi' .-f A B. Firth ,. G. Gallegher l Q 'A gi". "Y Q F G. Gallegher ' K ii . ,. ' . .A if ' ' I xl 'r V , R. Galligher F 9 ' Z J. Gangeri .., 1-, '32 EGFR .1 M. Gass ' .f ' if V 1 .iii . 2 - -.., 'D,. if . ' i AX . 'DD" A iflll er" , M A L ' M . if it 'ell . ' 4- f" 2 .i will . 5 . 'QM 0 nw.. 1 H A. ,mv "' -,ini 1 ' I 3" -. 4' " 3 I -V 'Li F ' " ,f i . K 1 4- ' 1- :V -sy ' V5 . .A+ I I '41 M -M X L A J .... ff if in " - . f fi R R ll.l .Ti ' ,,. I is ' W0 Q D E' f We for 'Q' dl .. .1 I r 452: ll..e r ' . , an ... J. Glasson S. Goble . Goldberg E M. Gorman W. Gray C. Greeley F. Greenberg R. Greenspan R. Greitzer D. Griffen L. Grove C. Grow B. Hackenburg D. Hackett R. Hamilton A. Haiju J. Hart C. Hartfelder J. Heald J. Heintz C. Heise B. Hennessey J. Hessberger L. Higgs L. Hoel F. Hoffer K. Hollis C. Hopler R. Howard L. Howell L. Howell J. Ionni C. Ippolito R. Isherwood M. Ivankoe A. Jaffe S. J ergen T. Johnson R. Johnston E. Jones R. Jones C. Junkermann N. Kaplan V. Katz A. Kearns R. Keegan J. Kelly J. Kiggins M. Kimble B. Kinney K. Klemmeck E. Koleszar L. Korry S. Kovacs N. Kramer J. Kudlak N. Kuhlmeg G. Lakatos M. Lambert M. Lapidus B. Lasso J. Lattig M. Legman B. Lemoine J. Lewis D. Lindsley D. Lisenco J. Login K. Loia R. Lowe M. Lynch S. Magasis J. Magistro M. Makofsky B. Malson M. Mangano E. Manischewitz F. Mann R. Many R. Markowitz C. Mastrogiovanni J. Mayhen E. McCarthy P. McGinley T. McGinniss T. McGovern M. McGuire D. McLaughlin M. McLeod R. McLeod V. Medore J. Mignone J. Milburn r r m ain, 0 uf 'gs k l 1. SQL . I ii 'Mg ll ff , ,sg ,v- ' . i Zlee .4 vlgg 47 fi' ii' , . Q...-7 ' .-... ff , 5 '. Q ' N X 'll 1 . V .. R ff: 'X A " i 1. f- N....f' 55. -0 3,4 J 'C-5 .ff 5. . il . .1 f, ii WTP' f 1 5' .. af 1- N ,5 V 'P ,' 'Z"". 4 A 45. .f . . ..X I 1 Www! J.. H' 1 1. I i rf - ...M :lsr .r'i'e'ir i if A -arf A' x 1 - ' P' I if do X 1 w Pl .. L. i,,. , a 4' Q0 ' i A u g I I ' ' -, - S ., "-" R ' - f ' I ' 4 Q .""f7. , ,f - 'F 7 70, 39 ffil ff? J. flx. P. 1 . .. X J .fa . R JF 'li 1 A' 5 "-9' L , .1 Q. 5 . .f ii 4' , FK, .6 dive N H 7 V ,gilt fi I . .. ,, ,R V g ' N1 i2Y.'. . . ,,f, I .: 'zz , yah 1 i' flirt- K ' I' J fi f rl .1 as 'if ai . '-Q. 1 ' 0 1 r, .,, as l , 4 x.. .J J. g eyyr "' fr. J' . Q, Z , J ... F. 5 ag. .. K Kgs J ,, .5 ! 4 ' .vs x.. H: 0.1 1 1 r. ? .ler 'fir . ., ssrr ' 1 mea". l is yy 2 .Q , ,fx J . rs, , . V- f 'Y .411 -fig K' 'X r.rerr. . 1 if ' sf . .1 A A V JL: " I 4 gn' ... 1 Y. K V. ' i 'ill ,. ,fl X 'I JL iagns i.ll n nw as '45 ,Q 'rv A ii .scifi gi, , Z ei. ...fi . 15.4 4. , fnv ,f"' fi ia VW' 2 X , E . N A, . ii' .L n -". 1.1 Q P , ev" :WX5 1 . ?i P . R W'4Qxl NX 4k.if?' fl.-N , P . I .f. . , 'P ' ff X L , ,' ' x f' ' -- il Q f Ak-,ff ' , Q , . . ' A Q I D gn if ' ef .ff e- is f ffl f ' ITS Y I fl 7! fdiw 6 -5 X A . . . I' I f 33,14 ,, V V . . jk 65, 'Q K. V Q i .1 ' ,wi , if . l . lr Uf me 1 I ff he ff f" fp if ff 'fe l ' is .V .rss . . hQQ .yy M . 1. 4, .YM E I gm ,W gig. . A ae? +ma: .iia W r-gH if o WiQ'L Qfdi - W 1 ' J L-,' in . ' . ' ' A ' ifdo 5 if e 1 Al' Aan Q .. J. V' KU 3,5 I '-.,f' . ,,,,,, Q .M . .f,3 Lf. ,A l Egg - 2 L. Mills I. Mindlin J. Molten J. Monahan P. Montney D. Moray M. Moshman B. Moylen G. Mueller R. Mullen FWQUW 55555 5913-E-Q sv 6' '4 D' :::r '4 UCJWZ Z F1555 wwwEw ---fb 9 OWDEQH v-'O:,,,,f-f KD'-' 0 IANW "1 -+50 cn a- o 6 1 . Nesbihal . Nordland . Norman . Olmstead Pasczio R. Pomper R. Potkul D. Press S. Price J. Quinn C. Rath C. Rattner K. Redmond D. Reichett M. Reifler R. Remick J. Richardson V. Richie J. Riker J. Roche R. Rorrer P. Rosycarz D. Rudd H. Rudolph C. Sachse R. Sadowski R. Sala W. Sanagorski M. Sass F. Schapitl R. Schiffner H. Schwartz J. Severini B. Shasa J. Shein 4 3 l Q. ,Q is 5 2:2138 Q 15 U., K... 5 if si E Q E f ggi W.. ? . X pwyw ' , , ' 'fri V , I p .4 .fr ?T5 ' ff' ' " isis .I X M 1 i.. In , '. J L -. . ,,,: - ' 'MSW .wr :LJ B. Sheridan B. Sherman E. Shupe A. Simqn A. Simon C. Sopolosky M. Sossin C. Sperone D. Siablle B. Staiter ,rf ' . . - - . i 2 M ' W a f- . ,.v"" . , Q g N .nj X f ' -. I -4. 'EL , . .4 ,if f 4 I was 3 ff W r ,ff Ui 1, X. 'hm Mm f W N. Simons D. Smedberg E. Smith D. Stauisky M. Stein J. Steinberg 'V' Q F QW ,,,,,,,..vvf""" GH ...N IQ We if .f fivf' " X in VU IX ly I .xwQ1 .M ' givyd .Q7 gf' 5 5-5, 5? . 2- , K, l , :' A-if lv .1 :pi .1 " 7 5 3-1 -'Ni L f.. . 7. v f Q gl- .A' .,,,-': I h 1 f me :W "' fgge-fm, '51- a I ' f '. M M ey if . xx . , W R. Steinhauser W. Steinheimer M, Sweeney M. SylVLlnOViCl'l R. Stirrat M. Stoffan W. Storms R. Suckey N. Sugarman D. Sullivan M. Tarbell K. Teates R. Tornberg S. Trevarrow D. Trevena M. Tucciarone ,am lf. in -,AW A. Unger K. Unrath A. Valletta T. Vanderbilt A. Vernicek J. Verzi S. Vinzaant K. Virta M. VOnStrandman J. Walker R. Wasacz F. Wasko L. Wassmer W. Webb J. Wellman C. Wersenser D. Whitmore M. Wiesner C. Williams K. Williams .R , E 5 Quia.. 7 fix o It nr I P zf" J I 1"5.?5. i 'Y ...gf-3.,' .A ....n . .QSC Df w A . ..A ei.. 5 A t., -gk .we .8 V. K, - 4 1 xl .QA L nmihi ' 1 Hz" .nw -' lr- , . .I 'K W...- I B f ... Gr ' Q , J wa j if 'S I D. Williamson A W' R V, Williamson K. 3 ' ,Q '- fe S. Winget g K J' A "W - My A. Yellin M1 ff ' by . -- ,bi an ,V , J V h 35 H X J. M few- .fi 5.55 .3 ll-il ' kink' ' R. Yocum V1 ' A .niy F , D. Young Lai 1 3' ' N fn T. Young f . g -- M. Zaharoff fx f, K . A K' 'F ' P f L. Zare I R. Zasloff ,,. 1- www, . J. Zimmer , , i X - .,,.,, Y eeri L .W :Hifi They are alive and well somewhereg The smallest sprout shows there is realb no death And lf ever there was it leads forward late, and does not wait at the end to arrest it .... -Walt Whitman FRANCIS SYRACUSE --u PEGGY COBB m6mOI2lAm ROBERT THOMPSON MARY ANNE ABBATE f SENIOR CLASS OFFICERS: Thomas Prandato, Presidentg Robin Lally, Vice- Presidentg Debra Cleffi, Secretaryg Donna Long, Treasurer. SUSAN ABER W1LL1AM ADELSON STEVE ALVIENE A p,.,g,N.N W in BARBARA APPELBAUM LINDA APPLEGATE - - f,,wf4-fm . W., 5, v ,, ' H3 ,. J, AMW , j.f,a1i?2'52 R1fS!ST"iifSifF:'1 Y 4:1 af, - 4 Yr. J. ' ,H JAAA J f .A" A A'A' AAA. A V A A , A N Af 'AAAA Y ? , NANCY ARNSDORF WAYNE AYRES MARY AMATO IDA BADALATI MATTHEW BAJKOWSKY S NIGR ROBYN BANTA A N JANET BALL MARIE BANFIELD RICHARD BATESON VICTORIA BEADER DORIS BEAMAN GEORGE BEATTY FRED BECKER I E Ml I If' ROBERT BENJAMIN ROBERT BENSON KATHLEEN BERGE SCOTT BERMAN f1.if2' wr . RICHARD BERNARDI DOROTHY BERRY ALICE BIDGOOD FLOYD BIENSTOCK DAVID BIRD 0' tif' i E 4 GEORGE BISHOP STEPHEN BIZUB EEEEE :wavy-, azzffgggggggfa aw' LoN BLAKE EM , f fs .Q 1 1 -ff ---f ,.--W,,..,,,?s,w,..w E MWQE, ,Ef,,wff:4,,'.5,, ,,, W,,1:1f, ,iw ,.11,W,, .3 5, 457, DENISE BOHLEY IRVIN BONDER SUSAN BONIFACE ROBIN BORDON MARK BORRIS 3 APRIL BOWMAN DOUGLASS BRADFIELD STANLEY BRAJER VICTOR BRAJER ELIZABETH BRANDT KAREN BURKARTH .T EAN BURNS EDGAR BURRows EUGENE CALARCO DENISE CARBONE BQNNI-Jo CARTAGENA MARLENE CASIER MICHAEL CASINO STEVEN CATALANO - .Annan CYNTHIA CATLIN STEVEN CHALADOFF LOUISE CHEVALAZ JANET CHIARELLA BARBARA CHIARELLI RUSSEL CILURSO ifj"I'V' DEBRA CLEFFI JANET COBB GARY COLE MICHAEL COLLINS MARTIN CQNCANNON LINDA COTTRILL PATRICIA COUTTS ,SA JOHN CRAVEIQ. EMILY CROWELL ALLEN CURRANT ELIZABETH CYRAN JOANN CZARNECKI CHARLES CZOHLA ELIZABETH DALEY ,..,.?, .Exif We is ' ' ' A X , .... ,, A , A.. ,V-3, K .AL .X CECILIA DAVALOS MAURICE DAVALOS 201 BRUCE DAVIS JOANN DAY JOHN DAVIS DEBORAH DAVITT DONNA DAVITT ROSEMARY DEGREGORI THERESA DEMATTIA J AMES DENNISON lg. il -ifeifsfffi ,.,,O.Ai Q. L ZO. f ' M .. ' H ,:.,O D A A O wr: f A A A OEEAA A D ' :N A A OAfO 'A O A A 23 A Qi? A A .1 gl. , ,.,1: A ,gg .. sg .mwmxg EAW -1 iii , . 1 A A , A 1 A A A A O R if 1 1 p A A - 5425, 5455594 4 -bfi.. , -A 5-fif fgjp ww.. A m y xhiv, fl xv e ' , 4, ' ,D ,ww 1:69 L AL , f W 22 gms? f ' gf' 'vm .W 51 ' Le ,P f 4 Y 1 I 3' iw V V. V ,-VV A KR X, ,I 1 if A visa" . , 2-15-:zzz-mf - L 'f'2..,p2.'2i, . Abi- 'A 'inf ' ' A- ,..,.ma"'!"'f,A. wzpzggi f,-f -A - 4' ,'--'- if :'-: -',Q, in-1 fm , Qlev- 5, ' A 1.24. W' T f , 4 .3 f " ff 1 A E GERALD DIFILIPPO Sri' ORLANDO DEPASCALE KAREN DERIENZO LESLIE DICKER MARY DLNWIDDIE SUSAN DINWIDDIE DONALD D1XoN .wk ' W AR V, L JV'-v, A Ask " s 2: .4 sw ,, ,f A ,V " my 4' 'S ., , , 'F' A .W sw , gf my 4, . - -H+' ,J ' ,H ,Y , . naw -A f ..'- Ing ZZ! .I MARK DOBONEY DENISE DoDsoN JAMES DOMINKOWITZ LOU ANN DONATONI I 1 90 JOHN DONILOSKI J ENNIF ER DOUGLASS hi- RANDY DRACH MARY DUDASIK GREGORY DYSON LINDA EDWARDS CHRISTINE ESPOSITO RUTH ANN FARRELLY LAURIE ETTUS DONALD FARACI ROBERT F Eaos SUSAN FETCHIK "Wx 'lv-N--., CONSTANCE FARELY CHERYL FINDLAY X' J EANIE FINKLER THOMAS FLOREK GF 7 FRANCISCO FONSECA DIANE FITZGERALD LYNN FLASTER NANCY FORGIONE ROBERT FLOREK ELLEN FREEDMAN BARBARA FULLER SANDRA GABLE LORRAINE GAGLIARDI ff' 'WPS JEFFREY GALLIGAN HENRY GARIE GEORGE GASS PATRICK GALLAGHER N 7 BARBARA GASSER KATHY GEYER ROBERT GIANETTI SUSAN GINSBERG KEVIN GLOSSER LAURIE GNALL ZW THOMAS GOBLE WILLIAM GOBLE RUTH GOLDSWORT LAWRENCE GOTTESMAN IU' VICKI GRAY DAVID GRAZAITIS DAVID GRIFFEN BARBARA GRIVALSKY R555 2 5 ARTHUR GRUNDFAST J osEPH GUIDA 'mfg' 1'f""'7 ik: CINDY HAMPEL JANET HATHAWAY GERALD HACKETT GERARD GUILLORN JEFFREY HAUER RICK HEID 4'.Z.'5""'f" ELLEN HEIT JACQUELINE HENDERSHOT ALICE HENDERSON BETH HILER 15' W JOHN HOHN STEVEN HONIGFELD CHRISTINA HOOPER iii Q' if ANNA HOWARD BONITA HRIC W, L:'mh:' Wim 5 A A ff' ff' R f -fi! I ' 'Qui ' ' '2'f'f.' -9 f f, ,,. -A-',, 4, S: A5 A 1 'kb me If My '21, " . .f5fSf'S':f ,w"f':,4av4.f,-A XV-9 fi , A .- I , , . ,wh " X' 7 V V , .fill . , , 545383536-sw im-ata MARC HUDSON MARGARET HUNTER SUSAN J ACOBSON HAROLD J ACOBUS ERIC J AEKEL .ro SW! ' . M! I Q1g'f':'.-'ii-" ,of NN GARY J EFFERS fb' .,...,,,... DEBRA JONES DONNA J ONES ROBIN KATZ JOHN KELENBECK JAMES KELLY CAROL KEssLER JOHN KIGGINS EDWARD KING ROBERT KIRWIN J OANNE KIRWIN .. 'XX A rs, 639' MARIKA KLESNIAK BETTY KNUDESEN WALTER KOPIDO THOMAS KOVACH GEORGE KOWZUN JOANNE KOZMAN SCOTT KRANTZ I ww awww WM A l ' KAREN KRETSCH JUDSON KRINSKY CURTIS KRONISH MARC LABOW GAIL LAKATOS ROBIN LALLY F' rf . .. ,, K- --x- ...- 'K kk" Q , A , ,. -Awqva.mwmwwfgMm,T ,.... W,.. , ,,.. ,.T,,,,,,,.... .. ,,,W .. . ' ,. K E - -M . , V . -- -- A A A ' A ' A A A W... i, . -----, ,, TTA STEVEN LARCHUCK GERALD LAss0 FAITH LATTIG SANDRA LATTIG 'N Q-wr 521 Y' I 1 STEVEN LAVALLEY MICHAEL LEFSYK BARBARA LENCHITZ VIRGINIA LERCH 9-. L. WILLIAM LIEBERWIRTH ROBERT LINETT JUDITH LIPKIN HAROLD LOESHELLE KENNETH LOIA ANN LONDREGAN DONNA LONG CHRISTINE LOPIPERO DIANNE LOPIPERO CRAIG LOVERING BERT LOWSTAN KRIS LYNCH MARK LUMSDEN J OSEPH LUSARDI ROBERT LUSARDI MICHAEL MACQUESTEN PAUL MAHTOOK DENISE MAIORAN SHARON MAKOOL ROBERT MALSON THERESA MASTERSON DEBRA MASTROPOLO MARIE MATARAZZO :J .R... - W 55:-H :ff1. ,W ,xv 4 , - k,,,m,...,kl, A,,:.. M,,,,: 35: 5. ,... RRRA. Q Egg . ., ,. L, - --1. fy -:-A zz, fr SEESIEPQQR 4d3EE2f5523i1Ej+:::fiifglximfivi E J 2 - 3 , wmusg-f if ggg..,:QffefswsHffs1v:-1:1 f. A if 'X i A.. 5 A 53 Rf if Qxxj xgk HHN: il if - - A --,. gf. ,ff Hg -. 1 STEVE MARDER -1-:. aiixgr a sssw ' -:A 'kim"5:vm2f1,2'f:::,.:.wif JEAN MCCABE ' W -3 'Fx i: .E 4. 31 S , IH A Q .HH f. , . Q H . 2 ' H . ' it 4 51 '- Q ,ff nf ,h wk -K A ' .--. K xJ,-... f, N N' 4"" KATHLEEN MCCARTHY 4""'b THOMAS MCDONOUGH KAREN MCENIRY KATHRYN MCENIRY .M X Qi, M. JOHN MCGINLEY if-0' 5,7 g 'KN' GERALDINE MCGINNISS ,QPMW 45-'I 4!f'f.' - FRANCIS MCGOVERN JOAN MCSHERRY WV' 'www' STEVEN MEISELES PATRICIA MENCH BERNADETT MERCURI ff' NN if- X -if ,eww Uhr' DEBORAH METZ DOROTHY MEYER JAMES MEYER '64, 4 JOHN MEYER KENNETH MILLER MICHELLE MILLER fha hi-...J WILLIAM MILLER MARK MINDLIN MARY JANE MONTALTO MARK MORALES 'Wx ff-4 NANCY MoTTo VANESSA MUELLER JAMES MURPHY DENISE NADEAU -.fl , 't ' STEVEN NICHOLAS HARRY NIZMAK JOHN NOLAN CAROL NOWACK RAYMOND ODIERNO DONA OGILVIE ROBERTO NUNEZ GAIL O,KEEFE GREGORY OLIVO JOSEPH OsH1NsK1E 1. , DLL W ' ,,fa:vzfg'v:.:f f ALAN PALMER KAREN PAPSIN is PATRICIA PARISI ARNIE PELKA SAL PENNACHIO me LESLIE PERLMAN DIANE PERRY MARY PETERS KEN PICKERING RAYMOND POLANSKI CAMIE POSEY JOSEPH POSLUSZNY DAVID POST BERNARD POWERS THOMAS PRANDATO STEPHEN PRYOR DONNA PRZYBYZEWSKI DEBORAH PUCCO . 5 " , A ' H ' - ,.,,,, zu! 5 '.1'k , xv 'K 'W " Q E 232 LL, Y H 3112116 Ill l'::ll' V' 1155? E11 H F , 55, O I X ..,........... if 2 2 M ii 'W 'W W 'arf MARK RODWANSKI GARY RANDOLPH WENDY RATH SHARQN RAWNSLEY QC:-'av DONNA RAY ERIC REDMOND DEBRA REED MARTIN REEDY W ,I I' if ,,,,.. , EN'E In f I . , , ,figgfffy-1 Ii M JUDY RENEGAR DANIEL RICCIO JEAN RITZER EDWARD ROBINSON TIMOTHY RUETER .,...A-w SANDRA RUSH DIANA Russo SCOTT RUTTER FERN ROSENBLATT CHARLES ROWE fyi SUSAN RUSCHAK HOWARD SALBERG NANCY SAMANNS THOMAS SAUNDERS SUSAN SCARPONE TERRY SCHAEFER xy NX DIANNE SCHMUL ROY SCHREXBER SUSAN SEBASTIAN GARY SECALLUS ROBERT SEIDENBERG KENNETH SHALLOP 'QS ANNE SHERWOOD ALBERT SHUCAVAGE ABBY SHULMAN WILLIAM SHUPE TERRY SLOCKBOWER GARY SMITH HARVEY SMITH LAURA SMITH TERESA SOKOL LYNDA SOPCHAK HELEN SPERRY TERRY SPITZER SHIRLEY STABILE WILLIAM STAEHLE fl! CAROL STEINHAUSER RICHARD STOREY Iggggx EDWARD STASZAK RICHARD STOCKER DONNA STRASSMAN NANCY STRUBLE ERIC SUSSMAN HAROLD SUTO JOSEPH SZABO STEPHEN TAKACS A X' 2: in-W f f if A51 i QWWKEQQVQ MICHAEL TENNARO ANN SYLVANOVITCH LUDWIG SZOLLOSY ,. NANCY TAYLOR ANN THEODOSEAU 40 JEAN THOMPSON JUDITH TINT JOEL TRACY WILLIAM T RENGROVE SHERESE TUKELL RAYMOND UNICK RONALD VERNICEK RUTH VANGELAS LENORE Voos MARY ELLEN WALLACE BONNIE WARD DEBORAH WARD DENINE WEED DIANE WEILER MARK WEIMERSHEIMER 'NY ANDREW WEINER CAROL WEIss MICHAEL WEISS J EEEREY WEISSMAN ig... JILL WELLINGTON RICHARD WENDT JACQUELINE WERNER MARK WHITESIDE NMI' Q"""'L DAWNE WHITMORE DARYLL WILLIAMS ELLEN WILLIAMS PATRICIA WITTSCHIEBE ALBERT WooD KEVIN WooD QW-9' MICHAEL WOOMER KAREN YASCAVAGE JEFFREY YEAGER ANTHONY YERMAL MICHAEL YAROS T i GREGORY YOCUM JUDITH YORKSTON BRUCE YOUNG DARLENE YOUNG fii Q THOMAS YOUNG STEVEN ZABRISKI STEVEN ZLOTNICK CELIA ZUCKER SENIOR DIRE TORY MARY ANNE ABBATE . . . College Sports Night 2, Seed 2, French Club 3, 4. SUSAN GERMAINE ABER . . . Legal Secretary Sports Night 4. WILLIAM J . ADELSON . . . College Basketball 1, Wrestling 2, Soccer 3, 4, Track 1, 2, 3, 4, Hilltopper 3, 4, Spanish Club 2, 3. STEVE E. ALVIENE . . . College Soccer 1, Basketball 1, 2. MARY JO AMATO . . . Receptionist Sports Night 1, 2, 3, 4, Library Club 3, Sewing 3. BARBARA APPELBAUM . . . College National Forensics League 1, 2, 3, 4, Broad- casters Union 2, Jazz Club 2, Involved Stu- dents 3, Torch 3, Co-editor-in-chief 4. LINDA M. APPLEGATE . . . Nursing Sports Night 1, 2, 3, Spanish Club 1. NANCY ANN ARNSDORF . . . Peace Corps LENNY C. ARVESON . . . Airline Pilot Cross Country 1, 2, Wrestling 1, Track 1, 2. WAYNE R. AYRES . . . Carpenter Building Trades 1, 2, 3. IDA M. BADALATI . . . Beautician Sports Night 1, 2, 4, Beauty Culture Club 2. MATTHEW JOHN BAJKOWSKY . . . College JANET LEE BALL . . . College ROBYN BANTA . . . Secretary Sports Night 1, 2, 3, 4, Girls' Basketball 3. RICHARD H. BATESON . . . Engineer Football 1, 2, 3, 4, Hockey 2, 3, 4, Track 1, 2, 3, 4, Basketball 1. VICTORIA A. BEADER . . . Undecided Marching Band 1, 2, 3, 4, Concert Band 1, 2, 3, 4, Chorus 4. DORIS E. BEAMAN . . . Accounting Sports Night 2, 4, Data Processing 4, Torch 4, Fencing 1, Sewing Club 3. GEORGE H. BEATTY . . . College Marching Band 1, Baseball 1, Wrestling 1, 2, 3, 4, Cross Country 4. FRED ROBERT BECKER . . . College Football 1, Wrestling 2, SGA 4. ROBERT F. BENJAMIN, JR .... College Football 1, 2, 3, 4, Baseball 1, 2, 3, 4, Wres- tling 1, Basketball 2. KATHLEEN JAN BERGE . . . Speech Teacher Chorus 1, 2, 3, 4, Musical 1, 2, 3, 4, Torch 4, Seed 4, Knight Templars 2, 3, 4, Public Information Office 2, 3, Leaders, Club 2, Sports Night 1, 2, Thespians 3, Secretary 4, Tennis 1, Volleyball 2, Junior Honor Guard 3, National Honor Society 3, 4. SCOTT K. BERMAN . . . College Track 3, 4, Football 3, 4, Debating 1, 2, 3, 4, Folk Singing Club 2, Central Press 2, Hilltopper 4. RICHARD WAYNE BERNARDI . . . Undecided t Football 1, 2, 4, Wrestling 1, 2, 3, 4. DOTTIE A. BERRY . . . Secretary Sports Night 2, 3. ALICE MAY BIDGOOD . . . Airline Stewardess I Data Processing Club 3, 4, Sports Night 1, 2, 4. FLOYD P. BIENSTOCK . . . Lawyer Cross Country 1, Track 1, Ski Club 2, Nov- ice Debate 2, Varsity Debate 3, 4, Gollf 2, 3, 4, Broadcasters' Union 2, 3, 4, National Forensics League 2, 3, 4, Hilltopper Editorial Editor 3, 4, Varsity Club 4. GEORGE V. BISHOP . . . College Football 1, 2, 3, 4, Track 1, 2, Wrestling 1, 2, 3, Class Vice President 1, 2. STEPHEN N. BIZUB . . . College Cross Country 1, 2, Fencing 1, 2, 4. LON S. BLAKE . . . Dentist Chorus 1, 2, 3, 4, Basketball 1, 2, 3, 4, Base- ball 2, Football 3, 4, Thespians 3, 4. TED P. BLANOS . . . Auto Mechanic Intramural Wrestling 2. DENISE BOHLEY . . . Graphic Communications Sports Night 1, 2, 3, 4. IRVIN MARK BONDER . . . Doctor Hockey 3, Varsity 4, Soccer 1, 2, 3, Varsity 4, Tennis 2, Varsity 3, 4, Fencing 1, Political Science Club 1, Torch 3, 4, Ski Club 2. SUSAN CLAIR BONIFACE . . . Interior Decorator ROBIN M. BORDEN . . . Clerk-Typist MARK JOHN BORRIS . . . College Football 1, 2, 3, 4, Track 2, 3, 4, National Honor Society 3, 4, Ecology Club 4, Varsity Club 4. APRIL MARIE BOWMAN . . . Secretary Sports Night 1, 2, 3, 4, Cheerleading 1, 3, Varsity 4, SGA 1, 2. STAN R. BRAJ ER, JR .... College Basketball 2, 4, Cross Country 3, 4, Track 4. VICTOR S. BRAJER . . . College Wrestling 1, Basketball 2, Varsity Track 2, 3, 4, Varsity Cross Country 3, 4, Varsity Club 3, 4, National Honor Society 3, 4, Spanish Club l, 2, 3, 4, Torch 4. ELIZABETH JOAN BRANDT . . . Secretary Band 1, 2, 3, 4, Sports Night 3, 4. KAREN KATHERINE BURKARTH . . . College Sports Night 1, 2, 3, 4, SGA 3, Ski Club 2, 4, Chorus 1, 2. JEANNE M. A. BURNS . . . Nursing DENISE MARIE CARBONE . . . College Sports Night 1, 2, 3, 4. BONNI-JO CARTAGENA . . . Interior Designer MARLENE CASIER . . . Secretary MICHAEL T. CASINO . . . College Wrestling 1. STEVE JAY CATALANO . . . Accounting Football 1, 2, Baseball 1. STEVEN MICHAEL CHALADOFF . . . College Soccer 1, 2, Varsity 3, 4, Varsity Fencing 2, 3, 4, Baseball 1, 2, 3, 4. LOUISE MARGARET CHEVALAZ . . . College Sports Night l, 2, 3, 4, Art Committee Head 3, Swim Club 4, Ski Club. JANET CHIARELLA . . . College Art Club 2, Equestrian Club 2, National For- ensic League 3, 4, Ski Club 2, Junior Honor Guard 3, National Honor Society 3, 4, School Play 3, 4, Torch 3, Layout Editor 4, Thespians 3, 4, Sports Night 2, 3, 4. RUSSELL V. CILURSO . . . Construction Auto Mechanics 2, 3, 4. DEBRA ANN CLEFFI . . . College Hilltopper 4, Girls' Field Hockey 2, 3, 4, Girls' Softball 2, 3, 4, Girls' Basketball 1, Class Secretary 4, Freshman Sweetheart 1, Homecoming Queen 4, GAA 1, SGA 1, 2, 3, 4, Cheerleading 1, 2, 3, 4, Sports Night 1, 2, Committee Head 3, 4, Apparatus Club 1, 2, 3, 4, Track and Field Club 1, 2. JANET M. COBB . . . College Sports Night 1, 2. GARY R. COLE . . . Mechanic Wrestling 1. MICHAEL A. COLLINS . . . Undecided PATTI COUTTS . . . Business Sports Night 1, 2, 3, 4, Softball 3, 4. JOHN CRAVEN . . . College Soccer 1, Football 2, 3, 4, Basketball 1, 2, 3, 4, Baseball 1, 2, 3, 4. EMILY JEAN CROWELL . . . College Sports Night 1, 2, Cheerleading 1, 2 ALLEN DENNIS CURRANT . . . College Football, Fencing, Baseball, Varsity Club. ELIZABETH CAROLYN CYRAN . . . Nursing Medical Careers 3, 4, Equestrians Club 3, Tennis Club 4, Modern Dance Club 4. CHARLES A. CZOHLA . College gogtball 1, 2, 3, 4, Track 1, 2, 3, 4, Hockey THOMAS JOSEPH DACHISEN . . . Conservationist Wrestling 1, 2, 3, 4. RITA CECILIA DAVALOS . . . Stewardess Sports Night. BRUCE BRIAN DAVIS . . . College Visual Aids 3, 4. DEBRA A. DAVITT . . . College Knight Templars 3, 4, Field Hockey 1, Ca- dence Choir 3, 4, Musical 3, Sports Night 1, 2, 3, 4. JOANN NORA DAY . . . College Sports Night 1, 2, 3. TERRI C. DEMATTIA . . . Keypunch Operator Sports Night 1, 2, 3, 4. JAMES MONROE DENNISON . . . College Track 3, 4. ORLANDO MICHAEL DEPASCALE, JR. . . . College Football 1, 2, 3, 4, Track 1, 2, 3, 4. KAREN DERIENZO . . . Dental Assistant Hilltopperg Sports Night 1, 2, 3, 4, Torch. LESLIE B. DICKER . . . College Forensics 1, 2, Equestrian Club 2, French Club 2, 3, Spanish Club Secretary 2, 3, Seed 2, 3, 4, Concerned Students Club 3, Philoso- phy Club 4. JERRY DIFILIPPO . . . College Football 1, 2, 3, 4, Baseball 1, 2, 3, 4, Hockey 4, Varsity Club 4. MARY EDITH DINWIDDIE . . . College Ski Club 4, Political Science Club 4. MARK A. DOBONEY . . . College Football 1, 2, 3, 4, Basketball 1, Hockey 2, 3, 4, Baseball 1, 2, 3, 4, Varsity Club 3, 4. DENISE MAUREEN DODSON . . . College Sports Night 1, 2, 3, 4, Knight Templars 1, 2, 3, 4, Ski Club 2, 3, Color Guard 3, Future Teachers of America 1, 2, Musicals 2, 3, 4, Chorus 1, 2, 3, 4, Thespians 4. JAMES L. DOMINKOWITZ . . . College Baseball 1, Hockey 2, 3, 4. LOU ANN MARIE DONATONI . . . College Art Club 2, Sports Night 1, 2, Philosophy Club 4, Junior Honor Guard 3. JOHN M. DONILOSKI . . . Electrical Contractor JENNIFER E. DOUGLAS . . . College Social Work 3, Ski Club 3. RANDY DRACH . . . College GREGORY J. DYSON . . . College Football 1, 2, 3, 4, Baseball 1, 2, 3, 4: Hockey 2, Basketball 1, Varsity Club 2, 3, 4. DIANE M. ESTWIN . . . Undecided LAURIE ETTUS . . . College Hilltopper 1, 2, Ski Club 2, 3, 4, SGA 1, Sports Night 1, 2, Committee Head 3. DONALD ROBERT FARACI . . . College RUTH ANNE FARRELLY . . . College Cheerleader 1, 2, Musical 3, 4, Knight Temp- lars 3, 4, Sports Night 1, 2, 3, 4, Thespians 4. BOB FEBOS . . . College Football 1, 2, 3, 4, Wrestling 1, 2, 3, 4, Base- ball 1, 2, National Honor Society 3, 4, Flim- Flam Program 3, 4. GARY G. FERNANDEZ . . . College Ski Club. THOMAS J . FERRONE . . . College Wrestling 1, Varsity 2, 3, 4. SUE FETCHIK . . . College Sports Night 1. CHERYL FINDLAY . . . Secretary sports Night 1, 2, 3, 4. DIANE MARIE FITZGERALD . . . College Field Hockey 1, 2, 3, 4. LYNN BETH FLASTER . . . College French Club 1, 2, 3, 4, Spanish Club 3, Torch 4. THOMAS MICHAEL FLOREK . . . Auto Mechanic Marching Band 1, 2, 3, 4, Concert Band 1, 2, 3, 4, Track 1, Conductors Club 3, 4. FRANCISCO J . FONSECA . . . College Cross Country 1, 2, 3, 4, Track 1, 2, 3, 4, Varsity Club 2, 3, 4. NANCY FORGIONE . . . Secretary Fencing 2. ELLEN FAYE FREEDMAN . . . College French Club 2, 3, Spanish Club 1, 2, 3, 4, Seed 1, 2, 3, 4, Philosophy 4, Concerned Students 3. BARBARA ELAINE FULLER . . . College Auto Mechanics 4. SANDRA F. GABLE . . . College Nursing 1, 2, 3, 4, Sports night 1, 2, 3, 4, Art 3. LORRAINE GAGHIARDI . . . Secretary Hockey 1, Sports Night 1, 2, 3, 4. PATRICK J . GALLAGHER . . . College Miss Montgomary's Group. JEFFREY J . GALLIGAN . . . College Thespians 1, 2, 3, President 4, Knight Temp- lars 2, 3, 4, Chorus 1, 2, 3, President 4, School Musical 1, 2, 3, 4, School Play 1, 2, 3, 4, SGA 1, 3. HENRY LEE GARIE . . . College French Club 2, 3, Novice Debate 1. KENNETH A. GARDNER . . . Auto Mechanic GEORGE L. GASS . . . College Football 1, 2, 3, 4, Basketball 1, 2, 3, 4, Varsity Club 3, 4, Baseball 2. BARBARA HELLEN GASSER . . . College Twirling 2, 3, 4, SGA 1, 2, 3, Sports Night 1, 2, Future Teachers of America 1, 2. KATHY.LYN GEYER . . . College Marching Band 1, 2, 3, 4, Honors Band 2 3, 4, School Musical 1, 2, 3, 4, Knight Temp- lars 1, 2, 3, 4, Junior Honor Guard 3, Thes- PIHHS 2, 3, 4, National Honor Society 3, 4. BOB J. GIANNETTI . . . Navy Track 1, 2, 3, 4, SGA 2, 4, Class President 3, Cross Country 3, 4, Wrestling 3, 4, Pub- lic Information Office 2, Varsity Club 4, Dress Code Committee 3. SUSAN ELLEN GINSBERG , . . College National Honor Society 3, 4, Torch Literary Editor 4, SGA 2, French Club 2, 3, Spanish Club 3, 4, Concerned Students 3, Seed 2, 3, 4, Junior Honor Guard 3. KEVIN G. GLOSSER . . . College Football 1, 2, 3, Wrestling 1, 2, Track 1, 2, 3, 4, Varsity Club 2, 3, 4. LAURIE A. GNALL . . . College Sports Night 1, 2, 3, 4. RUTH E. GOLDSWORTHY . . . Nursing LARRY GOTTESMAN . . , College Ski Club 2, 3, 4, Mamciub 2, Hilllopper 4- Philosophy Club 4. WILLIAM ANDREW HEISE . . . Service Football 1, 2. ALICE JEAN HENDERSON , . . N Data Processing Skiing 2, Sports Night 3. BETH A. HILER . . . College Thespians 3, 4, Chorus 1, 2, 3, 4, Band 1, 2, li, 51'33Sll0ffS Night 1, 2, 4, Equestrian Club r CHRISTINA MARY HOOPER . . . College SGA 3, Twirlers 4, Sports Night 2, 3, 4. ANNA M. HOWARD . . . College Sports Night 1, 2, Medical Careers Club 3, 4. BONITA ANN HRIC . . . College Hzllzopper 2, 3, French Club 2, Junior Honor Guard 3, Chorus 1, 2, 3, 4, Sports Night 1, 2, 3, 4, FTA 3, 4, Torch 4. MARC E. HUDSON, SR .... College Thespians 3, 4. MARGARET JO HUNTER . . . Nursing SPONS Nlght 1, 2, 3, 4, Medical Careers Club 311213 4, Art Club 3, Twirling 4, Equestrian SUSAN L. J ACOBSON . . . College Sports Night 1, 2. HAROLD F. JACOBUS, JR .... Undecided DEBRA LYNN JONES . . . College National Forensic League 3, 4, Novice De- 1gatet3zNYagiity lgebjti 4, FTA 3, Torch 4, POTS 13 5 ee 5 Ph'l h 4' E - ogy Club 3. 1 Osop y 1 col DONNA DEE JONES . . . College SGA 2, FTA 2, Sports Night 1, 2, 3, 4, Girls, 5035311 1, 2, 3, 4, Data Processing Club 4. ROBIN L. KATZ . . . College NFL 1, 2, 3, 45 Thespians 3, 4, School Musi- C?-1 1, 2, 3, 4: Knight Templars 3, 4, Folk Slnglng Club 2, Sports Night 1, 2, Narration Committee Head 3. JOE-IN IAIKEHLENBECK . . . College ase al 2, 3, 4, S 4, N ' Society 3, 4, Varsity0ClLib 4. auonal Honor JIM M. KELLY . . . Electrician Concert 1, 2, 3, 4, Marching Band 1 2 3 4- Drum Captain 3, 4, Honors Band ,2,,3,, 42 Soccer 1, Track 1, Conductors' Club 3, 4. CAROL SUE KESSLER . . . College HfUf0RPeV 1, 23 Seed 3, 4, Horseback Riding 2, National Forensic League 1, 2, Concerned Students 3. JACK J. KIGGINS . . . College Football 1, 2, 3, 4, Hockey 1, 2, Track 3, 4. EDWARD B. KING . . . College Football 1, 2, Varsity 3, 4, Wrestling 1, 2, Track 2, 4. JO-ANNE KIRWIN . . . College FTA 1, 2, SGA 3, 4, Sports Night 1, 2, 3, 4. BEI l Y JANE KNUDSEN . . . College Art Club 1, Sports Night 2, 3, 4. WALTER J . KOPIDO, JR .... College gross Country 2, 3, 4, Track 4, Science Club THOMAS KOVACH . . . Minister CHARLES ROBERT KOVAL . . . College GEORGE P. KOWZUN . . . Doctor Track 1, 2, 3, 4, Football 2, 3, 4. SCOTT L. KRANTZ. . . College Basketball 1, Jazz Club 2, Social Workers 3, Seed Literary Editor 4. STEVEN OTTO KRANTZ . . . College Soccer 3, 4, Basketball 1, 2, 3, 4, Baseball 1, 2, 3, 4, National Honor Society 3, Vice President 4, Varsity Club 3, 4, SGA 2. KAREN M. KRETSCH . . . College Spanish Club 3, Concerned Students 3, Seed 3, 4, Mrs. Montgomery's Group 3, 4, Philos- ophy Club 4. JUDSON D. KRINSKY . . . College Wrestling 1, Track 1, 2, Tennis 3, Ski Club 2, 3, 4, Social Workers 3. CURTIS H. KRONISH . . . College Ecology Club 3, 4, Hilltopper 3. MARC ROBERT LABOW . . . College Soccer 1, Fencing 1, 2, Tennis 1, 2, 3, 4. GAIL ANN LAKATOS . . . Commercial Artist Chorus 1, 2, 3, 4, Sports Night 2, 3, 4, Data Club 4. ROBIN JEAN LALLY . . . College Cheerleading 2, 3, 4, Sports Night 1, 2, Com- mittee Head 3, 4, Hilltopper 1, Class Vice President 4, Apparatus Club l, 2, 3, 4, SGA 1, 4. STEVE BEE LARCHUK . . . College SGA President 3, 4, Hilltopper 3, Thespians 4, Chorus 3, 4, Knight Templars 3, 4, Na- tional Honor Society 3, 4. KATHLEEN LINDA LARSSON . . . College Sports Night 1, 2, Captain 3, 4, Cheerleader 2, 3, SGA 1, 2, 3, Class Officer 1, 2, 3, Ski Club 2, Clothing Club 2, Apparatus Club 2, 3. JERRY J . LASSO, JR .... College SGA 1, Public Information Office 2, Track 1, Cross Country 1, Varsity Tennis 2, 3, 4, Varsity Club 3, 4, Natioiial Honor Society 3, 4. SANDRA D. LATTIG . . . Secretary Sports Night 1, 3, 4. STEVE D. LAVALLEY . . . Service PETER LEHRBACH . . . Electronics Audio-Visual Aids 2, 3, 4. BARBARA LENCHITZ . . . College National Forensic League 1, 2, 3, 4, Debate 1, Seed 1, 2, 3, Involved Students 3, Na- tional Honor Society 3, 4, Spanish Club Treasurer 3, SGA Recording Secretary 4. VIRGINIA ANN LERCH . . . Undecided WILLIAM ALAN LIEBERWIRTH . . . College Football 1, 2, 3, Track 2, 3, 4. ROBERT A. LINETT . . . College National Forensic League 2, 3, Debate 2, Soccer 1, 2, Tennis 2, 3, Fencing 3, 4, Ecol- ogy Club 3, 4, Hillzopper 4, Torch 4. HAROLD LOESHELLE . . . College Soccer 1, 2, 3, 4, Basketball 1, 2, 3, 4, Base- ball 1, 2, 3, 4, Varsity Club 2, 3, 4, Na- tional Honor Society 3, President 4. ANN FRANCIS LONDREGAN . . . Secretary DONNA LYNN LONG . . . College Class Treasurer 3, 4, SGA 1, 2, National Honor Society 3, Secretary 4, Sports Night 1, Committee Head 2, 3, Twirler 2, 3, 4, Junior Honor Guard 3, Torch Activities Edi- tor 4, FTA 3, Chorus 1, Dance Band 2, 3, 4, Concert Band 1, 2, 3, 4, Marching Band 1. CHRISTINE ELLEN LOPIPERO . . . Job DIANNE LOPIPERO . . . Secretary Sports Night 1, 2, 3, 4. CRAIG ALLEN LOVERING . . . College Cross Country 1, 2, 3, 4, Track 1, 2, 4, Swim- ming Club 2. MARK J. LUMSDEN . . . College Soccer 1, 2, 3, 4, Golf 2, 3, 4. JOE P. LUSARDI, JR .... College Football 1, 2, 3, 4, Hockey 1, 2, 3, 4, Base- ball 1, 2, 3, 4, Varsity Club 2, 3, 4. ROBERT H. LUSARDI . . . College Visual Aids 1, 2, 3, 4, Hockey 2, 3, 4, Cross Country 4, Class Play 1, 2, 3, 4, Varsity Club 4. MICHAEL JAMES MACQUESTEN . . . Navy PAUL E. MAHTOOK . . . Auto Mechanics DENISE JEAN MAIORAN . . . Secretary SGA 1, Sports Night Committee Head, Na- tional Honor Society 4. SHARON EMILIE MAKOOL . . . Job Sports Night 1. ROBERT E. MALSON, JR .... Air Force Football 1, 2. STEVEN JAY MARDER . . . College Track 1, Tennis 2, 3, 4, Fencing 3, 4, De- bating 2. DEBRA BARBARA MASTROPOLO . . . College MARIE MATARAZZO . . . Beautician JEAN MCCABE . . . Secretary Sports Night, Softball 1, 2, 3. KATHY MCCARTHY . . . College Cheerleading 1, Captain 2, 3, 4, Class Presi- dent 1, 2, SGA 1, 2, GAA 1, 2, Leaders' Club 2, Sports Night Committee Head 2, Captain 4. SUSAN EILEEN MCCAULEY . . . Nursing Sports Night 1, Band 1, 2, 3, 4, Nightingales 1, 2, Library 4. THOMAS A. MCDONOUGH . . . College Football 1, 2. KAREN MAE MCENIRY . . . College Advanced Band 2, 3, 4, Marching Band 2, 3, 4. KATHY E. MCENIRY . . . College Band 1, 2, 3, 4, Chorus 4, Sports Night 2, 3, 4, Conductors' Club 3, 4. JOHN JOSEPH MCGINLEY . . . Undecided Wrestling 1, 2, 3. GERALDINE MCGINNISS . . . Nursing FRANCIS XAVIER MCGOVERN . . . College Football 1, 2, 3, 4, Track 2, 3, 4. JOAN T. MCSHERRY . . . Undecided STEVEN HOWARD MEISELES . . . College Fencing 1, 2, 3, 4, Tennis 2, 3, 4, Varsity Club 2, 3, 4. PATRICIA ANN MENCH . . . College Sports Night 1, 2, 3, 4, Medical Careers 4. DEBORAH S. METZ . . . College Marching and Concert Band 1, 2, 3, 4, Hill- topper 2, National Honor Society 3, 4, Jun- ior Honor Guard 3, Sports Night 1, 2, 3, 4. DOROTHY A. MEYER . . . Undecided Chorus 2, 3, 4, Sports Night 1, 2, 3, 4. KENNETH L. MILLER . . . College SGA Treasurer 4, Hilltopper 3, 4, Basketball 1, 2, National Honor Society 3, 4. MICHELLE SUSAN MILLER . . . Nursing WILLIAM LEO MILLER, J R .... College Football 1, 3, 4, Wrestling 1, Track 3, 4, Basketball 3. MARK D. MINDLIN . . . Undecided Soccer 1, 2, 3, 4, Golf 2, 3, 4. EDD MONSKIE . . . College MARY JANE MONTALTO . . . College Ski Club 3, 4, Ecology Club 3, Social Work- ers 3, 4. MARK I. MORALES . . . College Thespians 4, Chorus 3, 4, Knight Templars 4, All State Chorus 4, School Musical 3, 4. NANCY ANN MOTTO . . . Undecided Sports Night 1, 2, National Forensic League 1, Torch 4, Seed 4, Philosophy Club 4, Hill- topper 2. VANESSA DEE MUELLER . . . Secretary Data Processing Club 4. DENISE M. NADEAU . . . College Sports Night 2, 3, 4. STEVEN JAMES NICHOLAS . . . College Football 2, 3. HARRY C. NIZMAK . . . Job JOHN NOLAN . . . College SGA 2. CAROL MARIE NOWACK . . . College Sports Night 1, 2, 3, 4, Cheerleader 3, 4, Field Hockey 1, Softball 2, Apparatus Club 2, Junior Honor Guard 3. JORGE ROBERT NUNEZ . . . College Soccer 2, 3, 4, Tennis 2, 3, 4. RAYMOND THOMAS ODIERNO . . . College Football 1, 2, 3, 4, Basketball 1, 2, 3, 4, SGA 1, Baseball 1, 2, 3, 4, Varsity Club 3, 4. DONA E. OGILVIE . . . Undecided Art Club 1, 2, 3, Ski Club 3. GREGORY THOMAS OLIVO . . . College Rifle Team 1, 2, 3, 4. JOSEPH A. OSHINSKIE, JR .... Job Football 1, 3, 4, Wrestling 2, Baseball 1. ALAN W. PALMER . . . Translator 1 Novice Debate 1, Hilltopper 2, 3, National Forensic League 4. PATRICIA MAE PARISI . . . Secretary Sports Night 1, 2, 4. ARNIE M. PELKA . . . Carpenter I Baseball 1, 2, 3, 4, Football 2, 3, 4, Varsity Club 4. SAL JAMES PENNACHIO . . . College Hockey 2. DIANE N. PERRY . . . Job Band 1, Sports Night 3, 4. MARY PETERS . . . Job Hilltopper 2, 3, Sports Night 1, 2, 3, 4. KEN R. PICKERING . . . Auto Mechanic RAYMOND H, POLANSKI . . . Engineer National Forensic League 1, 2, 3, 49 Debate 1, 2, SGA 1, 3, 4, Concerned Students 3, Ski Club 2, 3, 4. CAMIE K. POSEY . . . Stewardess Chorus 1, 2, 3, 4, Knight Templars 3, 4, Sports Night 1, 2, 3, 4, Musical l, 2, 4, Fencing 1, Softball 2, Class Vice President 3. BERNIE R. POWERS . . . College Golf. THOMAS PAUL PRANDATO . . . College Soccer 2, 3, 4, Varsity Club 2, 3, 4, Na- tional Honor Society 3, 4, Class President 4, SGA 4. DONNA HELEN PRZYBYZEWSKI . . . College Sports Night 1, 2, 4, Hillropper 2, Leaders' Club 2, Apparatus Club 3, Torch 4, Color Guard 3, Captain 4. DEBORAH ANN PUCCO . . . College Sports Night 1, 2, 3, 4, Torch 4, Data Pro- cessing Club 4. MARK A. RADWANSKI . . . College Football 1, 2, 3, Baseball 1. GARY EDWARD RANDOLPH . . . College Marching Band 1, 2, 3, 4, Concert Band 1, 2, 3, 4. WENDY MICHAEL RATH . . . College Sports Night 1, 2, 3, 4, Concert Band 3, 4, Archery Club 1, Equestrian Club 3. MARTIN T. REEDY . . . College Marching Band 1, 2, 3, 4, Honors Band 2, 3, 4, Data Processing Club, Student Conduc- tor Club. WILLIAM P. REID . . . College Soccer 1, 2, 3, 4, Wrestling 1, 2, 3. JUDITH ELAINE RENEGAR . . . College Field Hockey 3, 4, Basketball 3, Seed 3, 4, Sports Night 2, 3, 4, Chorus 2, 4, SGA 2. STEVEN B. RIAK . . . Undecided JEAN RITZER . . . Modeling Sports Night 1, 3, 4, Apparatus 2, 3, 4, SGA 1, Hilltopper 2. GENE A. ROBBINS . . . Undecided Hockey 2, 3, 4. DEBBY S. ROBINSKY . . . Beautician Sports Night 1, 2, 3, 4, SGA, Hilltopper 4, Volleyball 3, Beauty Culture Club 2. EDWARD GEORGE ROBINSON . . . Job Wrestling 2. CHARLES RICHARD ROWE . . . College Soccer 1, 2, 3, 4, Hockey 1, 2, 3, 4. TIMOTHY A. RUETER . . . College Marching Band 1, 2, 3, 4, Honors Band 3, 4, Knight Templars 2, 3, 4, Track 1, 2, 3, 4, School Musical 2, 3. SUSAN ELLEN RUSCHAK . . . Secretary Sports Night 1, 2, 3, 4. SANDRA LELISE RUSH . . . College Hilltopper 3, 4, Flim-Flam 2, Seed 2, School Play 3, Public Information Office 3, Sports Night 1, Chorus 2, Junior Honor Guard 3. DIANA STAR RUSSO . . . Secretary Baseball 1, Sports Night 1, 2, 3, 4, SGA 2, Hilltopper 4, Volleyball 3. HOWARD JAY SALBERG . . . College Thespians 4, Golf Club 1, School Play 3, 4, National Honor Society 4, Seed 3, 4, Torch 3, Philosophy Club 4, Musical 3, 4. NANCY SAMANNS . . . Accounting Data Processing Club 4, Basketball 4, Sports Night 1, 2, 3, 4. THOMAS GREGORY SAUNDERS . . . College Library Club 1, 2, 3, 4, Audio-Visual Aids 2, 3, 4, Fencing 2, 3, 4, Varsity Club 2, 3, 4, Hilltopper 4, National Honor Society 3, 4, Torch 4, Thespians 3, 4. DANNY J. SCARPONE . . . Police Officer SUSAN JEAN SCARPONE . . . Secretary Hilltopper 2, Sports Night 1, 2. DIANE A. SCHMUHL . . . College Band 1, 2, 3, 4, Marching Band 1, 2, 3, 4, Honors Band 2, 3, 4, Chorus 1, 2, 3, 4, Knight Templars 2, 3, 4, Thespians 4, Con- ductors Club 3, 4, Sports Night 1, 2, 3, 4. ROY STANLEY SCHREIBER . . . College Track 2, 3, 4, Soccer 4, Varsity Club 4, Spanish Club 3, Physical Fitness Club 3, Philosophy Club 4. SUSAN J. SEBASTIAN . . . Undecided Sports Night 1, Chorus 1, 2, 3, 4. GARY GEORGE SECALLUS . . . Undecided Football 1, 2, 3, 4, Wrestling 1, 2, 3, 4. ROBERT SEIDENBERG . . . College Soccer 4, Fencing 2, 3, 4, Tennis 1, 2, 3, 4, Varsity Club 3, 4, Concert Band 1, 2, 3, 4. ANNE MARIE SHERWOOD . . . College Marching Band 1, 2, 3, 4, Lancers 2, 3, 4, Honors Band 3, 4, Hilltopper 2, Chorus 4, Sports Night 1, 2, 3, 4. ABBY GAIL SHULMAN . . . College French Club 1, Tennis Club 1, Novice De- bate 1, Varsity Debate 2, Political Science Club 3, Hilltopper 2, 3, National Honor So- ciety 3, 4, Torch Co-Editor-in-Chief 4. WILLIAM C. SHUPE, JR .... Service TERRY JANE SLOCKBOWER . . . College Sports Night 1, 2, 3, 4. GARY E. SMITH . . . College Football 3, 4. HARVEY T. SMITH . . . College Marching Band 1, 2, 3, 4, Track 3, 4. LAURA ANN SMITH . . . College Sports Night 1, 2, 3, 4, Chorus 1, 3, 4. TERESA SOKOL . . . College Novice Debate Club 1, Tennis Club 1, Hill- topper 2, Public Information Office 2, Edi- tor 3, 4, Sports Night 1, 2, 4, Junior Honor Guard 3. LYNDA G. SOPCHAK . . . College Track 1, Basketball 1, 2, 4, Seed 2, Ski Club 1, 2, 4, Sports Night 1, 2, 3, 4, School Play 4, Equestrian Club 2, SGA 1, Drug Abuse Committee 4, Swimming 4, HELEN PATRICIA SPERRY . . . College Field Hockey 1, 2, 3, Basketball 1, 2, 3, Softball 2, 3, Sports Night 1, Z, 3, 4, Seed 3, 4, Fencing 2. WILLIAM JOHN STAEHLE, JR .... College Track 1, Novice Debate. CAROL JEAN STEINHAUSER . . . College Sports Night 1, 3, 4, Committee Head 2, Cheerleading 1, 2, 3, 4. RICHARD O. STOCKER . . . College Football 1, 2, Hockey 3, 4. DONNA I. STRASSMAN . . . College Ski Club 2, 3, 4, Hilltopper 1, 2, 3, 4, FTA 3, 4, Social Working Club 3, 4. NANCY LYNN STRUBLE . . . Florist Sports Night 1, 2, 4, Torch 4, Hillropper 4. HAROLD C. SUTO . . . College Football 1, 2, 3, 4, Track 1, 2, 4, Rifle Team 1, 2, 3, 4, Varsity Club 4. ANN E. SYLVANOVICH . . . Nursing Sports Night 2, 4, Science Club 1, Art Club 2, Medical Careers Club 4. LUDWIG ALEXANDER SZOLLOSY . . . Vocational School Auto Mechanics 1, 3, Building Trades 1. STEPHEN TERENCE TAKACS . . . College Football 1, 2, Fencing 1, Track 1, 2, 3, 4, SGA 1, 2, Hilltopper 3, 4, Math Club 2, Torch 4, Thespians 3, 4, Audio-Visual Aids Club 3, 4, Weight Lifters 1, 2, 3, 4. NANCY TARR . . . Music Twirling Club 2, Sports Night 1, 2. NANCY TAYLOR . . . Undecided MICHAEL D. TENNARO, JR .... College Band 1, 2, 3, 4, Music Librarian 3, 4, Con- ductors' Club 4, Honors Band 3, 4. ANN THEODOSEAU . . . College Chorus 1, 2, 3, 4, Play 3, 4, Leaders' Club 2, Torch 4, Sports Night 1, 2, Equestrian Club 3, 4. JEAN LINDA THOMSON . . . Job Sewing Club 2, 3, Sports Night 1, 2, 4, Sen- ior Prom Committee 4, Senior Trip Commit- tee 4, Swim Club 4. JUDITH TINT . . . College National Forensic League 1, 2, 3, 4, Broad- casters' Union 2, 3, President 4, Novice De- bate 1, Varsity Debate 2, Junior Honor Guard 3, National Honor Society 3, 4, Seed 2, Business Editor 3, 4, Hilltopper 3, 4, Torch 4, Thespians 3, 4, Chorus 4, School Play 3, Musical 4, French Club 1, 2, 3, 4, Sports Night 1, Involved Students 3, 4, Horseback Riding Club 2. JOEL TRACY . . . College LYNN ANN TRAEGER . . . Undecided WILLIAM JOHN TRENGOVE, JR .... College Philosophy Club 4. SHERRY TUKELL . . . College Seed 3, 4, Torch 4, Hilltopper 2, 3, 4, Na- tional Forensic League 2, Horseback Riding Club 2, SGA 1, Concerned Students Club 3. RAY JOSEPH UNICK . . . College Basketball 1, Soccer 1. RUTH M. VANGELAS . . . College Hilltopper 2, Sports Night 1, 2, 3, 4. MARY ELLEN WALLACE . . . College Chorus 1, 2, 3, 4, School Musicals l, 2, 3, 4, School Play 2, 3, Thespians 2, 3, 4, Chil- dren's Play 1, 2, 3, Sports Night 1, 2, 3, Committee Head 4, National Forensic League 1, 2, 3, 4, Hilltopper 1, 2, Torch 4, Color Guard 3, 4, Advanced Apparatus 3, 4, Folk Club 2, Ski Club 4. BONNIE SUE WARD . . . Undecided DEBORAH A. WARD . . . College Hilltopper 1, 2, 3, Sports Night 1, 2, SGA 1, Political Science Club 2. DENINE ANN WEED . . . College Field Hockey 2, 3, 4, Basketball 3, 4, Soft- ball 1, 2, 3, 4. MARK ALLAN WEIMERSHEIMER . . . College Social Workers' Club 3. CAROL ANN WEISS . . . Job Band 1, 2, 3, 4, Lancers 2, 3, 4, Chorus 2, 3. 43 Sports Night 1, 2, 3, 4, Hilltopper 2. MICHAEL WEISS . . . College Football 1, 2, 3, Baseball 1, Varsity Club 3, 4: Fencing 2, 3, 4. DONNA MARIE WEISSFLOG . . . Undecided Clothing 1, 2, Sports Night 1, 2. JEFFREY EDWARD WEISSMANN . . . College SGA 1, Political Science Club 1, 2, Torch 3, 4, Seed 3, 4: Soccer 4, Library Council 2, 3, Philosophy Club 4. JILL WELLINGTON . . . College Sports Night 1, 2, 3, 4, Softball 3, 4, Hockey 4. RICHARD JAMES WENDT . . . College Soccer 1, 2. JACKIE MARY WERNER . . . Secretary Sports Night 1, 2, 3. MARK C. WHITESIDE , . . College Football 1, 2, 3, 4, Hockey 2, 3, 4, Track 1, 2, 3, 4, Varsity Club 3, 4. PATRICIA DAWNE WHITMORE . . Secretary Sports Night 1, 2, Sewing Club 3, Prom Committee 3, Senior Prom Committee 4, Senior Trip Committee 4, Swim Club 4. ELLEN G. WILLIAMS . . . Nursing Public Information Office 3, 4, Softball 2, Field Hockey 2. MARTIN RICHARD WILLIAMSON . . . Undecided PATRICIA ANN WITTSCHIEBE . . . College FTA 2, 3, 4, Sports Night 1, 2, 3, 4, National Honor Society 4. ALBERT G. WOOD . . . College Thespians 4, School Musical 1, 2, 3, 4. MICHAEL D. WOOMER . . . College Football 1. MICHAEL DAVID YAROS . . . College Data Processing Club 3, President 4. A. JEFFREY YEAGER . , . College, Football 1, 2, 3, 4, Golf 1. TONY WILLIAM YERMAL . . . Undecided Rifle Team 2, 3, Data Processing Club 4. GREGORY A. YOCUM . . . College JUDITH ANN YORKSTON . . . Marriage Advanced Chorus 2, 3, Softball 1, Sports Night 1, 2, 3. TERRY C. YORKSTON . . . College BRUCE P. YOUNG . . . College Soccer 1, 2, 3, 4, Tennis 3, 4, Forensics 1, 2, 3, 4, Torch 3, 4, Track 1. J. THOMAS YOUNG . . . College U Varsity Fencing 2, 3, 4, Audio-Visual Aids 2, 3, 4. STEVEN C. ZABRISKI . . . College National Forensic League 1, 2. STEVEN HOWARD ZLOTNICK . . . College Torch 3, Business Editor 4, National Honor Society 3, 4, Marching Band 2, 3, 4, Knights Band 2, 3, 4, Lancer Band 3, 4, Band Li- brarian 4, School Musical 4. I am waiting for We to begin s nr 3: ,iw li? 3 'MM' SK- Q. rv A 5 X if Sv, gk li Q? l QA , ,W .3 ,. is i ,. ..,... kwwwwm A , .- - , 3fj:fs11i5',-Nj -' ' .. -I - 1,- ' 4" 3 J. Q F l , .L K r ,.. , , .- vvbiksvwk and Iam waiting for the storms of life to be over aiZ1F?' 1g.,11111 ,,,. ,,,..1 E, 1 .,,... ,, Wi- f X ' K, L w N, M QA : Q ' ' 21Q ' 1 f W i 5 1 ,, Q 1 J: l: J .'1 5l fl f 'A ' ? ' l l Q l ?l 1' 1 1 z,Z ,,. . ,1,, Q5 , . , l' ' Q 1f ' 1 ' - f f ' . 1 2l 2 A , k.,, ,,.,, , ,.,,,,.,, rv K K A,,,,u. M. w K ','j,vggi:fmf W 4 . 5 ,.,, r"g ir, ,, , Kryk Vrrri g ,,,' ' ' , W ., I " "" 'W ' S M W . 3 Q ' V M V A ' ,,,A 4"W . 1 fr ,A . M ,,' L f , . i 4 - ' l , , . . W 1 -5 M14-,Q,,, K K. -, H ,f., 5 , ,-,, ,,1,,, 1- 1-1 5 2+ sy, 3 " f. f i M Q ',,, N' A ' ""L m m , L , , H .m,,,. - - Q ' , -A v ff 2 L " L ' " " ' A H , V J I V.,r . Vx , ' TW ' W' ' 4,4Mi.,g5g,Lf:.g"5: w 4,,. ,I - . ,, I 4, M I ' Vgvnvgbriyyrq - 1' E b , wg 7561? A V, 5 ,,,,V 57 H W A i X, 1 ', Q .. L A , I f "'b 4 ' H A' W 1, 5 " ' N 1 . M f ' -kQ f' ' Q S fi i , ' Q A L ,,,,L ,, Vfm. m "L, -L.i f ' 1-fifths f' ' ' V My - N ' W -V W WDEMVA A W w V ,wiv K ? ity? V ,Q Q ,. I . . g, , , .,,, k , . X A ,M , , ' 4 ' " k k N,A, A 1- Z, L L L ,L,, , - V . A if . 1 f ' 'A .. H ,,,, ,,,L L ,,,,A m,mL, , I , ' ..A ,, " , " b. x 1 ,,,,. f f , . V J Y VL,,, ,L 1,' X :W.,. , by Q Af 'V , I l ml 4 A ? 'Q M 1 fu gn M , f, '- ' ,,,,, I z 4 H ,..,,,i,f- ..,.,,X,,, .UM ,,,5,,m, X I, My I ?',X.l3U1f1"-ffff."l34lX',. FV' TWP-'--"T 'l-ff? Ar.-'-Qffilxz1:H?l2ffQ'XW"7 923 "QM 'A ,iii-., -.i E-TH -23.12 WUI'-Di'-fa' 'i--"v"f'V-. " Xi"'ZU ' , , "' J ,,3:?Eq.-Q5g:+,--i',X:-' X:-Q.7ef..v 5. X.. -X -X--N '.X-.,4f,5?:,,-,:?x5,X ggi. 39151, 4X I Lg - fn-. A X,-.Xi.-,QXI.-?Q9,AfQg'f'Q?XX,XX, Xqikjg . ny is "A-if aJ'zXX.XE:5.-XX.:-.XX,,:XXXXX5-,iqiyggzg X. QN AXQQZX 3-:XXf.g55.'X'j2.,Xvj'X,-X353-:ig W , 5fX,, 5ggf,,. K2X?X3,X45.X,3X Q12'iii-Q?2Sfw'1S -f-T'if :N-1 324 '-Q11-Ti-'Qiwf-xfif-, .k 9555425 5f3T'?5Q8 A :ff-in --ffl A "-'1.!L H'- - 23 , f' - ' -ff xt?X.X:xXiX,XX.ff,-i,X y.FX3f,4 V-XXI,-15 ..,X..5X,ZjXL,X.Q,?kX-tXy,:. ,J-Q-,XX.X-XTX X,X,XX SQXXXXQXXEXX-:X 1- Xe. -X. X1Igsaxsgxgiv31:5-X-XX,A41-,X.X,X,XXnX Q XNAX , 4 -.XX ,QX XIX XX Xbxnfbixghb-xfrin, -ea-X X .145 xvbxxfs L-x,,,gf1,f,x wigqxf, ?ff'Sg,w X , XFN xxrN 2w2x'gc,2f,Q5,V f, -,gm M, wx NN Xfvfw XXX xxxk, -fcx XL 'gm AW W" cxiw-4-Qmfwf 'WX K"-'EFA 'X'-x:f4N X 2254 Qifiifilffd' Qip'V'V1" 'f . A . '-1,1-.f ,Eff 'irr-.x5",,-'-EM -'ffl-H .-'- - - 41 ff X - ? 'ff'a, .ff- '.- 1 X'-' '-1-XEZXXX,r,XX-sikfffh-'SX5 ' ' -X -A-figK9 f -' F81 '-Rf: " fmmX-gf'-if Q RXXX rx - W .XMI X X4-'SEQQ Jw? X -Q X fgztk ,RQ Xu, +..,. w K7 'W 'N' W w -Nw' 1 XX? QQ W -f-1 vi ?55Q"f5'Q 515.-.3.5:-XQZifs-lit'-'.gf.-.-If 5 w-iff' jg-'9.':"'fQf5':f5,1'3f'?21"1f5 3 " '. fiJf.f3'f- We ' rl "fl " 5 X 51. fr NRA" 1"?'Ni"' " Qi- A -ffm -Q ' f - 1. -X X . "gX ,.-X- -5, XX X + 9 ,ggi XA M X, X N rw X ww--f -,wk-A ,A xx - 1. ix, s.,,gX Q: Xi? ,w., x ,Q ' . 55. X, , .4 4 X XQF. x MX, 1 -wx . -QX NA 'Y-,X f,XXX7!1 IX Sf ug, X ,,XB5X- ,- ,if ,digg gf , , , , .Q ,, . .., .. ., . . . , V . . X Xi PRXXXX XXXQXAXXXXXPX X XXXXX2 P X 4,ff.gf, ,, ,.5u:. T3X?f?gh Wf '4 1 0-' , -.gg1f' if " mr f -:-,Y 2 .112 ek -P ,X sa X2 XWA. X f. XX, ,XX . M ' 1' ' J sm, 59 of 19 ,ga S, if ., . . -.-L. ,. 3 fu 4 XX WX, 1 , Ai-. cgfqzp. fy,i1f,?gj,:f,c1,XI.XY Xf. xg, ' ,haw-,',,f5 xy X -f . - xy f. - '-'X"ff5'f-1-Ry. 15255 W 1- .A W r "af, -.pg ,gf-,t fiafikm fig- Sify 16 I,-Q. .- X2',f2q,- wig: X XA, , X . , X .X. H1 a-gum f'-X.X,g X Xl 4 ,,QQ,g, - . ',.X-Q ,gm .. - , 54 X11 -. : -X -74, 'f.q,T'2' my QI. X ,X -313-,5-,,y.f Xftgg.,--,,J,, 42 ' r 3, X .-. . - A ' -f . M- 2 if K .. f f- H . . if . . .. - , . "QE ' f' ' ' 'p x'-+'-432231 25' Y"Cff"' 'alfgofztfilf-3"3f-f1'+ 534 ' . , .ff--ff nigh?-5 Ufi ' f':,': cm. WX X A XX, , if :X .X X n',,,.X ,X,-35,X.,- ,g 5-.51 X -1- 1,-fl. X 5-,Xi - XX f 'STPESHAC'f"-1147?3:1271fxgfiwffffff-'fZ?'Xgt3 - .615 -fJ.f,.g'?. Lv ,wa -zr,L52-'fr.2:2- -1:55-,af-,Af- 2,-' '-11 5.152 tgfgqrifg - Q + M f -A 4 fzmafiifzi-' - V 121111 .1-'fr-"A'f:'-'. :.--'- -2-i 1- Q: I-f- ' '-V 4' 'cr ' 'Q-iwdni-f3'1?f 3153 Iffifff' ve -'?3'Y?'fl-""f2Ql': -TFT! '?" i 1 -fw"?'-'.-fxizgia--1,,w2 --,iff wffw.-,,:y3,vZ f f-n.i:':rxw,,,v - -,wwf,"- X., .-521.,",,L,9--- ET?-H, .f,'.g,2,f'1- yu,-1, X' 7, ' v .,m1-Iiii - ff .W - ' ' ' fl vlliaifii 'V .ff -3.1, if 5. -2m-,Q-'f, - I -'Nflikif .QE Af-'ffhiv ' iw ' RE-.3.fe1'-1.11, 'Z K' ' 9. .M , mx , ww -WS - P S , .xg we-X Xs.g1,g.,.,X, 'y.'T gt.. ', lXVX35, '5gy.,::4g , Sb, X , A -K M 'Y Nfxsl-XX 4. .1 Q . ,. ,M- M A M Q WX ' Q X .1-YW T-1,- Qfiz, n ff- -- Iii :f.f', "2 v-4-il". LX ,w.',-'I Sf- XM," '.'. '-vfi' s- 'ff 'K "' 1 "'T:- '-' 4 Q-S' - 'F 'A "-' F. H. jf' ,'. --"ix: J ' :GA '-. 5---,E-X-MN A-.-,,.x-5. fw. ,cg '1 'va 1. v 1.-4.1,-Xu:-f -- -. .Syl :.- -. .fa ., J -w , X .bv wfff:."MyX.-fm. -":...v Ab, IH, -I' X -. ,?- '11-1,253 V " , -' - . ,'-X., gt-.-:X ' A-: 1- X3 X gf- ' A l,i-1E?:,f'Q'?fQ13..1 1- 5-X-X,X,X3L,'Xf-X-,etXq. .' ' , RX-.X:wX,3X-- i,.X w':,Xg,X Xf,,X.,XZ' f 5212. Exif LQA: .Qi -13,75 ,ip 'M-.""-'1ff'f'A FX. ----3X,Qs. f 1' 521' ' 3-'x. 'QQ.N, 'X rxX1"3 ,fi in-' f 5.-asf' ,, , L 1-' -1. ' fl.-4 - " -f---,-:J -'L f wi , 1. 7 -. K- X if- 3- 'jimi '. 51' ESP-5 : u.-'X '-if' 'ff-" ' :S f X1,.-YviZ" ,-g932fg:!g',' ' - NZEXQEJ' ,kg-15 3. W -Q ' -.'1-Ni'?'?f1-3 -XiI',j35':'i'514Q?f'-r- --Wl??5 -QV Xp- .. -. -A-',,f-"ff l-V5-A 'WW4Qf12'fFX- 1 -'fi'R2- NP' if? 'Q- .X .,f, ' :,f'., Ha- M' 'vu xf W 4 6 fi.-L-'M 'NIE' F-A , f,-4's!': ' .-TM-Y Qu.-, 2 Q- -J-h -1-ew, vw- . - .--1--sm -f 4?-Q ,X N X 5 AX, .XA I ,- .,.j 5YX3p4.,-,,,,-,- ,A MX Q, -M , Q .M ,Ny ,-KX . 'fp ..,X.X. 1 5, QA- rg, ZQfQ'Q?!"2Qqi?f?fi?i5.' .f-Kf'L'Q"i"-'X - ' U' "5 SNK" L13 fav -bfwbvin' :N hy? ' vi 33455 fag- R'r.',-74- :Paks iff if f:. W, mv' gm : Xp X ' , - 5 . -3- -.fp .- . -, 4 wh. IX-'5"4, L' CNN T, 5'-Y - ' xr: ' """'3'4:' ' ' 'fu-'Jr f-f:'wa-'.!- -I " ' Lf V 'Q' ' 56'-Yi v. '- 1.3. I ,- 7? 1 1'-'gin .11 1 - an K --Q ws, M h -ff ' J ' A ' 1 + A ' 'A MN K wr '- - '. '- A mv .gm-.5-.-.'fe.,'4 -. .- - . 5- 1, m '. w f- , .-- V f. XX , .31 Q, X ,XAXXiX,-J- 4,?fq,QJ-N. if ,-,Q-..Xv,---fm.,-G5 ,-ai 'K ,-'X fLf.X-,XM ,- Q. XM.-f gf, .yggwir ,X -.-W, fs- JL- fi.- gX3,l,J,,.. ' -.Mi ,X DX -1. .. FM 4 .XJ .XX . X. ,.'Vy,X. L.1,MQALXXM S?zYT51f 'L. ' -.-QQ? az' , i"--'5iA?i-,'g-if-Tw ,-..,, . ,im N . X W ,5 X553 .-5. ,wfp .f .f -39265,-- .gr yay: m-H .,Q,gx5fs,,3,X.. 'WZ , X f MX ,X -T . if xx 15- . ' R' ' '- . -. 1-??i-1+ , ws.-' Y---mc , Mf 5 wg-1, we .. R X tx ' 1, .X 4f1.:X X - , f, "X ,nv ,',- ' - ,, A " 1 x 'H' ' "fp -,Q-.V ', -.7 ,hfxgy , ,X X45 f 2 QE .-W - " f ---,f'f:fw- '- . .Vw , ' , :3 - 3 1555-5 A Tak- Q ' x'?i:k'-'fi 5 - - U4-Gwff-fi'-:iw -. W- '1 '-54:- l,f . --'X- if"- fmt Qfmsf- .Lf+ 'Y1fff-4253 W . fx,-"'. -Q vw-fm -" A - f- - 'f 'iw 5555 --,-v.g'k.u...xf-2--- 745 - - Ng, :.-N ,Mfg - N '- N. ' ' ' .L 1 ."'QLL-- -L' :"-ff, 1?-,' -72 4:1--' f - Q, , .-E: XuXX?X5XX in U.,-ixl,,X.+X L::XX,X,,.,-, 1-,. X. X , 44 45 it , W f 'M 3? Nw? M QM A X ff wk V -' x W W Y N X , ,f"w-.--.'.XX..-mf Hgh ' .X 5v,gi1X:.m- wg- , - 4., 5- M , -yXNN. Wa., ,-,,f. ZgjLw4::3,4.., X, M,-.'aX.X 1 MXH A Ny,- . , M bk x ' 9 yi Q N xi 57 QS ', 121, wzfis f .. My ' ?"'iA '5' .- V- ' 'N 'w""'X" 'Q' S' ""f'ANz"'?-M W"z.-, MTX ' W fr X KW Q Y -fm, . - if -- A X, V '-X-1,-35, ,,. -.3--9 . , . -g-:IA -1' -- E-4 1 -zffgzi-5 K 5 . ,, ., XA .. X X .X, -W .,?,,3 X,.-. X ,. , xx-S K1'lv1'Y'iMi1 QMWX 7 1:fI9',, Ju cf iff X' 5, ff!-Lal ,A., X-4. M ' 2s'2,,5.W1' ' yr . X- .- -v - - 1 1 'xx 3 fx, . .. M3 , XA' X ""'.9D ,. I f K 'h'32',"13""'f?f "'m2-'- X +14 JN995' -ASQ 'Nr-1, 9539 1 2-1"2--1551 5 sw-""-'.-f"w'3'e. 5+-Ryx, 'QQ'-Q ff- Lf-551 , " ik...-'4--. "f.fx,Cf'3-'4 Q'vf"ir . sh W--Q3 wi-iw uw-:w 2- . -- -wx - ww- Ftw "1 ,z-hang- V- - --X f ---ze.. . V., QXQ, ,-L44 V5 QXXXXY .X . X. ,. fb A ff'--' N . wr ' X N . - X . A..-X-, ., ,. , ,I ,-,A 4 . ' g gwfwfv- --J7I ,fM -QQ. -.-.- 4.-wif-. X ,. Q3 f ,X xx A X S XX' X 4, -,is Eff-.Mf ' .5 1 mf-'. x--f ., -Zig. wifi' --Qs. .1-1 ,f . ,,f , ff-N Neil' f -2. -Af-f f '41 mmf?" 1 -' 'N' 'Af' -fwibv. V---' , -1 -. '.--"f"x- eine'-1 X A ' Q w w . -X fb: .-1-5? ff:E" N:9'Fi'2Nm fa"-2 1 - 'iv ' -,- '- 55.3 'lgei 'jviziv Xgf '51 'Z -5.-+ 1 , Sq -X ,if Jai. N QM,-gg -X .-14' -731325 gzXXy Q- .sg-ggi-151 X , . M Rf lklifib.-w g..-X, .g um :jf 1-S-gi rf'i':'f.,, ,XX5vfp.5-. S '-U 3 -j -w35'i- wr T-6122 1.-a,.Ef ' 'VV' . ..UQ w X X 73, MN ,X 4- 291-14 -if '41, . --.H X0 . .zlkitrjaf ggi? . . .. yr., . ,, ,. ., , ,. . Hz. -- 4 ---if '41-2-fl?"-. if l1J'x x'b , Q" , - .,, A .,..., Q, m- .' ., X --XXX - --N - -3,4-.5 3 x -ff"-fv'iifrQ"'523t3,4'f'ifFFf.ff?-.--S-'?x"H " .,"a-H 'W 0211-4-i,M1'Q. ,-f ix' ---wfif:9f?S'- X X I X X, Uma QX X M 14 , W efmfw is-Q' XX . fx M- w- K ,b,X..-gp exe' AX W ,y Sh' v,5-f 1 Q .- , '- f - .. -A 2 - - "mf " '-1.155 - S' 3.3. - - f WCG . .M5"Q?w5 . QR '1i'1eGiE5 4' 4 sig..-i -1-23.7-iw 'I-.aff-'Tuh'i" w, gm " " 'V'f7f',': "1-3?-55 - S'-. V21 . " fr g"v1','fY: JDM- . , -- . fmrgyj fm,-n . if --. ,, .Q ., f X,-,cw X .im .,,.X -. X - .1-Mm -,vi-f,.,.--.4 f,-,--a..'S.S,,.-,4.,, R , - ,-" ..w,,1g V W., , .4 ,- Q -.ug , .X ., ,, 15 Q'.Qx.:,XR, f . 1 X, X QQXRQXYSX , .. A ,. . ,. .. - ., ,, TTfW.'f:g'mf? , ,A ,X-X - . . X V, ... A .XXX FX., XX XNX ,Q -, --Nm .f, ,XX gi,X, iki4XXX?A:2X , X 1 n liic?:XX 2- 'sw -. A-3-., r' gg, qw, ,XXX .aw . .-. .--1, .9-1 ,X.X WM N129 Ni ' - '74, 4,1728- ,. . -gm X '1 u 94 J- 4 "fl A N rw.: 1 --i---f 4- wzff-r - fIS'f,',5f: ,X '-5-fffsl i ,f,::"a 1-f-C: Xu ' g .MX 3 .MZ -.4- .- 5?-1L?::ffi "S2 951'-Q1 ' -- uf S f X tu N Wx Y f X - . f ,X X ' iff ' W M, X ji X1 X 32- 1' -fl-Q 'W fx--. H 1. Ng- f..f.. qW1 " - L-vw .-5ggg:35:E?2,sx4ay"' ' ga- M Q Q. ' , fx W -'K-vw", . 'W 4' X "?":k'W ff ' 4'-M - 11+ --Qg.-.fZ2.-f-,Wgg-z- uv nf- . ' ' w W. , , ffbv- 1, Q . s . xy N v ,uf - .' f -1, 1. 'vo-,. , .9 , -W -:an -'.w-...ef-.fw f--fm A- ...fn -W. .f .- -my Q. 1 45 - ' -xv' ' f ' -lf 'M' H -V -4 'Mf'1?'.1"f'-4-" ' -"Mr: L-X1-.,-gf - W .x 'y 'Ei -A - X- Ag Q. ,K N is. l.u,.: ' 156- . 1.4-231.5-',: r '31 ., ,-'--,wx f 1-l A ng, ff'fi2s-if ---PM - ,- wi. - .nw ywng3,fs.g4-:QQ .gi--ip ' Z .522 f-.:, ,-,Q -, X , . A , ,iw X ., ,, ,-if , m-. 'A-3 . ww- E- 3--J f,j.-.A--Xa:-f-Q. 'fffg3'?'fjr-3-5Xg.X:,::s35,L 2:17.--X-XiX5.5?fj1-X ,. ,. . --.----K. A ,nie-.,j. . xfm. 1 ff, , , .qw ,f ' .J N ,, r - , 4.-, '-1 -H UP, - 7. -,H , 1 ,, 'J ' -'.,-f- . 5 ' -v'f KL"- , . .. , .om-Aw't ,X Qi? WX . iii XZXQXXQXFXXXJWZXLXX XXX. . . X.,-f, .-Sv -- X , .. .1 .. fir.-FSW M- -f f 4 + -:ff - fm .X 5.3 4 W W Jgwwf J ' Z "4 igx Xt . , .1 f X I ' I 5 gg fs H an 'QF W HA, 5-...,w w ' ,,,w,... Q42 .Q- Iv ft' 335' Q Z . AA , , W A I 4' '4' si 3.9 ' 'ii-1 I Y Ur' .-A hw. X ' r4t",, , .g ' 1-AQF'ff4v:1"'Y1f YS --JZ' 13' ' " 'm v 143' - ' niamrrgi., va'9k4.,gwW-Qqfgfi'-5 P"2Iv"6gP,-Qf',- .L51-M-2'-' -- f zz f -. 1- , . - ' f--'.g.:'.:y ,u " ' ' ' ,-'Q--Af . f Z5'?53fiAfNf-5Z'Q:"7f-"AfV'.'.I:?,f-'-1 -,..":-gfffkik-T 1 ,:1'?2L, I " ""4"' ' ' fi2'fi'-W0-fl'-'5'3?F?f"5i?. ' 'ff Qi . ' QS? if 4' 'WR ' iw ',,Q5?B 55 'X Q' 1. gf ,W K UW Wd' wf 'Wh ,Q-A 4 gtijf,-fffZ't4 E y , f 'iii' 1,-if F:-,Xfmx ,f A wwf fam kv ,gay Q v sf' , 1 , if 4.53 A-if' -w -A -my 1 - 'f gw ,o,,.:- -'-,Xa - . ,- 1- "' ,S , d'?,'Qi'V 'tf19'1i2f'f '1'-'-xwffil-' , in 3, ., A RFQ '. "7g?'5-3gy3f'.-,-,'- A-I-gf, . Qu' ,w J - Y ww. I ., ,aff-----,'f?,. 4.1 .4 f - V ww- ggi:-L-3 xy-.?'.::, QX ' X935 , , Ji.-bs wr- 1.-KWX,-t--0 X 'r f jf"5?""l' "Mlm H 1 . ' --f -N.. .1--f.-1 -, X f .,,, -. A 5. 1311-.-5 3?- ---1. -4 sw-if .,,'.'fV7"..fa?W' .K rffs-H iw-- 'rff ?f3'7'f1?"" ' ' 31?-A 'cm - M9 2 . ,ruff ' 4,4 ,kai va ' , TX? 1 nf! XX 5' 35.5 5 ': pgs., ':'.jN,1?: i,:Q.ygr-+?..,fJ. J 4 , .4,5-.-335: 5 X: - -.Xu Q-I.-'fy - 'v 5, ,avg ,X f ,,f-ywgf-,4't-v .I -. .,xf6-'fyg7,kX 5, 4-. ,Maia I A W 1 f-'A' f 'F T"-YZ-, W, My " Ex ' Qx ' , , Yr 1'f7'QiQi zr. 'Wm-:L ., MX F if " -. if I 1 J , 3 f :XXX Q ' -fb f- 1 .r .-11-Ma - f 1.- 3,-if -- I -2-gl., ' wg.: ,ff ,.... Me --jj :'J.,4'f. if-'4.3Jr4.f 1- 'ij , ' " . 'ff . . -f,5:.g.551-:.'Q:- 'A -- -'xx-XXXL-1 ' .ily ,Wy xj,.u.AXXv:y X : ,, .X-"1,,,Q ., ,, f'E,,-5,f,,3g'fffr' f J - -V -,a 1: - 1- N W W' fc ffriv. "Iggy 3.ff.,X-,Ei-3 H '---"j.',w LX.-,ng R. -X , .. wx f ,qnierfgf-:Q-su-5413:-ici? 3 --rar -f 1. ,'n, ,, wg., 1 - -K ,- - f -a.,f-. 'faf -5' na.-, vga'-kx S' - PEN, if? ' -ff Aiffvsa-X X J-- 2 !a.frf " f-- -Q -'-- ' "in 7 N 5 'bt .1 -2- f ey, f ras-"i:1i:SW , 'Kg ' .ix fgff .gZ'f5'f"-.A . E "1','.f-iff 5 v M533 V "" .- x 596 L I- 1 an X ,Il ff , f . v 951' Ht--' 'log 37:-2.91.6 9- og' '-- gisxyi. xv QA V. 'XX 1 ff ,IZ PBX FX ' '+P '- -113 -'QF' n lNlX?Q4'-v,- wx -6- -- Qcfrrx' A 't-.fg-fs:-S-EQ:-5' +W- J -1 '4- x?y3Q ' X M .W V X132 57, . . - wx ' w' -4'a'e"Q' :s5gXj?'Qkig ,B - - ..,-:xr . A f-3115-'55-, 'Er-21. nv-Xi -. -, A , s.IfQ1.s,,.?5!451,Z36xS.M-,Xi .QL 59111. gg - ' --N ga:m:'fr--ff F-mfg.:-Q1-1, v a mag' ,J-X. ,X AAAA , ,, i? --6 .- , - :T-H :Q 5-5-35:'b4:11:5:?1imi42Qik 'W'i,'X-gigs -.adm " ff--.ff BF-9 -W' 'gzgfa'-1:-.a-.gg2'f2 - 1 -.gff'.XX.5.y..,,.t , J if-2 .an -5,5954 xf f----'-M'- -'1"1-3,-X--Ifw ,Q-X-1, E, f.. .LLL ' W1 xx, .' 'Q '-slfi-.-4 "-' -5 -:jf-,fig H1 ' ,'4f' 'JEL er" Ni' .-if WW -"nf" .r1'K'W2-- -Q ' A , .-.f . .4 f - , 5, , 261 '-'ff X"IAf2:1--,Lp X .0 X TSX? ,'.g..:f' '.,'- XXZIXAQ' 1 'XA , ' H,-, 3, 1-' -f-,.-:IQ-'f,-'g 5-,.,-43-gy, mg -.-'-xygf-fear:-J,-Iiil - ii' 73- yn, .4 1 91' , . 'J H-,H-'IwL :.w4".-'Q-,Q -DJ .-1 ,.,,4 -25--QQ-'--r1'."-ff f :,1f',-2. LTXN f, .- 1 .X LJ ' fa, W .. W - Q , Wy' 5j",a,,X xy ,fbi X Q. X Q. WQX Q XYIX MSX N X + I-:ff -,XX JNL in ,LVM -,R ,, .U ,Xi NX W I XX gi-5 ,Q vig if may LJXIXXXXUSXRXXW QXXXPJTXXRXWXXVX A X' XLXXXXX ,HX -V,-...,-,,,.,, , jg,.X..X,,.VXXXX: ,.,XXXW.X-.95 X,XXX,XXXL.,X,X,, .XXXXX,..Y-,YX.,X.., MQ "E ' A-,Xa , wwf--1 f ,. . . .. .. . . ..,.. A A... . rv , f .gn f ww . , we yi . 4. 4- . , ,.Qf,.-,--ns, - ,fy--.5-v,.9,-gag. .-Q.,,qw-Wyx,wf,f-.3..-.-pfwgi-z..-,-Q.,,,.w-,Q--1.4, ag, ,.--, -M.-If . 4,3 ,.,.,, ,ro qwe.gXn,,4.,,. ,,. W. .X 3,1 .. ., X, ..,X XM- , , X . X X5 ,X X, X , .fxXg,Z,,., ,fr-, X.fM.,?x,-- lf, 1-XJ 1,-,X,g,vXg,k.,1 I, XX5XX?X, Raw: gf- gy, W-,-QQ.. -.:Q.X.3,? ni 1 ,Riga 35214-3-WQX2 f 5521.-Q X.:-.4 5 , Wy.-Xf.-. ,..X, , XXQX .,,. 95 XXX , 7, gX!X5,,,XXX.X,.,X4MQW-X 4 '1. -f " "" '!"" v,-,"'-1-, ,,.- -f-.A 1-k rf -iv v-f -1'-A ,- " v '. ,.,-,xx . -- ,+ - 1 '- -.- -r,. . . v... Y . ., - , ,, -. 7Tfgi:-'.".g2'Q1,,M- -'jg i,""',11:-',1.'xL Zfrj Q4 'EJ-.L , Q-Af. -,L-.-,X-,.X,-A-t..',-.,5,' -- gtg-: ',-1, 5 39--:--. XX.. -K .5-.,-5-5 3- fr,-7,X ::,3...'- ' M- .5 N. .fi-.-rj-5 -- .,0 ,rg gf' '- . , 5- 'A-'JZ-4-wiv X3 X, eesfgqj -,og-ga, ask. X. Xfklfgfx , Q-5,3 ,ma .X ,Q ii-1, , Wi .X ,,XX,,,. X X XX, WX ,X x,,dMX X., X Xp - X 5 ' W- H v -N. .'- -- . .- xx . , ..,.f'.f, 1. . '. -:. ., --.-.r,.,::: -.- .-mc.-... ' av- ,- ,- . . , 4. .fx-v. 1 ., - . ,. . , X H , , -W., -. ,. ,,. . , . , .-Z-mg.-p--"J J'-'.'., ,. 'Qqi-4, "-4,1 S 5 -f 'a ' 'lb z s-3' S wwf X Q 42 .157-i, 6 VY,-qwdz-5 i -56 aw QA- , fyw,pA.fi9 .X A XX -.-1.6: -T-VX, W, XL-,,:,.xX,,. -X , ,XJ .X2,?7t,:.XXX-XX X5 ' "-, " ' ' '-V" W- 'f Q w X A -W -X -. XX- -' TQ "-Q 7'-'Z ,Q 9" -' --'7"'- f- ' 47Y'7A?'..L-.555-l'I5 f.'fQ'E'511l-2 ' - . i -1.-Q-. -' 515,-.'41J - ,fps---W, ,v- -I..-5.5-'ia:..,Q-59-fgr'Xf,f'i'.2'4,g Xu-mgcfi-ff..-k 232'-2-,XZQ'igQ?i1f-:'?:i? ,.1' .:5:,,x- ' ' 3 - ' 43- 1, .iff-ffsimifiaff-HER234--fe-5:?5'W2'+z'-E--1i.:F'-Kew A-..,-w-ffiamL-.-f-Q..---iw-L -.i'f:m.--A..-mf, z 1. me ?g,1ggf:, - -9.f1,-4f.- N- -4.11, , .-..+ w :wr x , . .lpn ., .., ,f, .J-, .45 A x., 5' X , X, X, , X X X XX , X ' f f N-.5,-,-,g1,'?. fi -,yu -3,,,.,. QW ' 7 if 5 ' 'L 3354" W5 15 ' 'mn 554 T Q fm X' W' PMT , - 5.4a.ff-,,:ff5f'ir. J -Iv -' ' ' ' "f"',f- --f1'i'-'V ' -' ' -iwx1f2eT,fA4,-,,-,,..,,.X .3591 W'-'Alf YR. -3.1.-.1.-,-gg! 3.-Q -.11'wvf,-,f1 -,Ig"-.--w'H'f-'- , - -Wi 'mr 112. ig, ..-gag.-5-gf'-gi."wig: . . , -1-v--41"-M f .- - f lrffl' 1' ' .,:ufg:5..g:u..i:3.,Q?,:Qf-., W.. -3 Cf- ' "1-Pt,-if -5 'F-24' , 7'-wi-'1.g 1' . -,.- - .-sff . W- 1-,J " .-uf? M , - fi- 1 -"' CX ww- wif- 551' vw - wx'- . , 6 ,J . av. -5.1-'..4 X,,. ,Xf - Lug, ,X 5.3, '-,XX,q:--1 uf 'a X .71-5 5.1-ffr X, X51 -1- -1 .pg 9 Lg, -,'.3,'XL, 3. gf- X ',.X.-A,X- X- ,- wg.. . -, ,A-5-. --N5 7: . ,X , 1 X X X ,. .. X 3,1 , -, 1 -.. .'. '4g1-::-f3.-'f'- 'xv -"Ll: . 3- 1.1 is ' fi ' . -' 2-2' + ' W . .---.wig -. Lr.',,",i.-X . ' '- -'f .sf 17-QfE,,z'2'e- Q ',4-,-SY1-4.'.,'A.-5.335 , .9F1. .? ,, yy. 'f''nHwf'2'fie2s2'25v'-Vwr . Y:-W -fe-. ---Q fv-'f21f.,fv--,..-1---.,2,1.w ,151 :rf lwr -fi?-'I-I-YN", -. . - - - - 1. - if-'x-.. vw ' 4 '.' - f ' ffffxsxgf. . ,5--:sU':3f" 5- -,.fffC-if.-'M--'fffg' 4 -Z--i.-J,gwi'.-",-LW, f- 3.3-'fff ,"-ex-""'7'1f5,14--Tx' ffif-., 1. ,, XM. ,I ,.' .qpvl ,QM-.f 1-xi'..,-lg.,.,, . ...x., . . , .,. ..s , X .,,.,.f....-,..k,, .X,k, ,X . hx .,-fm, , +1 .- -4- ., -,-, , ,. , Qc.,,ff,,.. Us-., x X ,H ,--.,,-K, ,, ., . A , - ,. ., ,- LX ,- , .- , 2' 1--awe - -. ,wa-.-x'5:I.f2'i. ,ypyag-' -ig, , ,1-':.Iff1,f -ffflw 0 "Pg 41 i5'5f5ai'A-4A'4'fL?5'5.1?SS4f-fin.6' .mx 1 Qgrr--Q -gf-nf,-L':.,.:-gL-:p-g.-24.j---LIN "d+m",v, 'gf '1' ' '-ff -3 .'-iff-5 1' gifs, ,-ft-.Fai-'QZQQEQF'-,6'31'af9"-5'Z --:W ' -- f-TX-1-1 -B,-Q xo Y - M-.J--'C ii, 1:1 - K :- - x. L- f -f -1 i1"QR,'f g.fia'5-FSA 5,1-X.---'sqjgff-'.2-f ' ' ,- J- -:.:gr::- ' ' -RX 3"lffP43F2-'ff -fi-A-'fn ' fe- - . - 41 'N J' -.5 3--rw: r."H-' f-'UH fa' :Jw--.'Z'. L -,H X .-,fi-fl-HN .Q 1--A , 5XQ53Qfu,. a,.:,,.:..3f,,,:'ff..gv?3XQq.,wVzt, , izifm ,iw .,-3X,.xX, N XXX., ,.,,,v. ,ey A.. ,,,., ,,,,.,f ,., .W . f 'X :-1 .Q i - Ax.: f-.-.+. ws.-.':, , ' , -v .5 , - , , '- A . .- f , i i1.QZf.f-: ,'S:"Q-gc -1L-.j1-.-'- ri,-'XX W2- , "f""Jfxi"5 X -, ,. .' J:-D .nf xx.,-:ff-1, ,'-L, ,-9-Q--' wx-r-.,:-'pm '-:----35.1-lv'-TZ'-f T35-g' X N. .Lv-M' " '3.5,:.1:,1,- .'-Q'-2':1-."'-Lp--gifa" f r 1-'y'y-'-si XfgXar2x.j..- -fi-fl-fi'v"1 --'-f-H-L--45-.'11.e f ff -ffl ,,.-.5 pn-.5-1 ,.,5f-ff'2.ig:..-,-+--,f-',gp,-af-iii-i.. J I,- ,- .--pf, :L :' V :Xe-.gm -1:5 :,.x,g-3- 4,ff.q.:w -.fugmh 4. ....l.,,- I X GIA, 1, . 1 ,Q-Kuff -ff ' ' ' ' ' ' ' 'Nu' ' "'l.:z-5:11,-."g""iqJ' K . . . 'sf , .. fm. . -f . 4- s '4 5 1 Flair.:-'.' fe-L Yi.-S'--7-"-'L-my-v f.f1.f::.-L' wh. .4. 't-"S-'S-we 2- ' ' ' -.'5,'5b51xf fs-53':.'h,---.,g'. .- --,.-.::f4e,':-YQ.-9-:H -' ' ' '- Ahw..-L-.-,.1-lfanfmb.-4+-9.-.1-.-P? iw "' ' ' ' . r-X ' -ws, 45: ci I ' -- 'tv 'mst' -if-f'3 V J . -N1 'F ugfs-2' 3,1 2 ,Y ,uu,iJ,:1-Q-1'H.:-,.g-N,5,Z5.:,?W5,geyg,4X-531-5-5,..,:E E15 53-'54 -. 'af if -arf-ix my-':X,5f 2,91-:1'Qg-.,f. '-W" 1224-1 -' .1 -,' A . .1-f:,f:"-fk. --,, . , 4. .1X,XX,A,:X,,XXA MX... -VMI bf. -f.f'X15'X .X 'F' QXQQQAQN . -if x naw.-g.?J-.,. ' f .-,Q mm- . . ,. 1, , f.. , .. -1.-.-cz, - 2'-2" -'-.'-.nA-:- 4.531-f':f1,'v ' ' ' . w',-2':- 0, ,,,. ,:...,. . . --21-ff,2?a.iWfg,g13-:ef -1 ff- HN A- ff f 1--if.-1 A , ,X , X -, T .5 . Qt,-fx,-"4-X, .NjfX,f.', , -g - QL-.gr-'c-.-X.--i 7 e -. gf ,X , E g , 'Q-. F X XX I Xu , ,, A , .xi , ,W , , . 4 Q ,-'---:-::f'vm,,.g -"Kali-'f'1?'.'.,v--,,' , Q95 F, ::vu.,- ,--ff,-qyr. 5' ' ,..1-'11-43:-'fi-, iff,-7 '-:Q , .Q-U ,, F. X,,XX,,. . ,vii fig. XXX, X ,A ,, -.'.f5:-.-34 . 5 f :1i9'f,i2 .Ef f 1- C"-I X157 1' - Q--my-.14 a,-,vi wx" , Q Xqsqgggizrrzz-2-1 fr: -ngf 4 Y '- .-..-N,-A' -f :4rf31i'i'7' A N 1 fy . , .- -,-1 A, ,,-fy! .ff- , .,4,ig11..g5v -3. -fn?fK:Lv--Q, 5zy'J,2z.:.a--',,frS3x52Q- . ',ii4....-.Lf ,-761--rCf.fCW,'.'4zfZ'Y-X 1. -qw-.'ff-1:1-z 4:-f.wf.Q, '.".-Si -.14 :- .-11 ,f gff-'f-affx' 3f'2'S'2"Yr22:- ' 1,2 - fe fs: f'-2, 1-3,41 f-fi'-'Q ,r"1f,,'2'4T' '-'+'-'f3,fY- 2" f..-374',.'.y:.-,y",,6'.w'-.fx- 51---13,fj.t,f 1' -1',..f-f'1'f-rw'-iff X. If v-Lg-j.,-fnffzj 3 v-Haig. -fic Tj -.,,,-'11,-iffq-6: Xvs . -.ups-4. 4 ,- vgf--:W . ' " " 'ig ,Q frff,-1,'gf:'zf-142-" ,-:fu :-1955? -Lu - mg r X1 XX, iii 1 , -f -. ' .I -IF-ZS 4.5: .- 5. nail' -gil, if N.i':12.g' ,- -4.11- XXig.XXX.X.X , U.,- . 5 :,fLff+,',p -fb .,-L-f 5'lQ"f'7 ":'W?z- 1-1, ' 1-C9 ,, ,X XF. ,gf ,A- ,. X ?.v 92 .Al 'ZIV . X? Q I , ,X . 2-ix if - n . .'-'r-1 4240,-.'1" ff ,'xf""., ' 'K -X .ff.'-I'-- 1 J--"ff 'f irq-, , +2.59 xr- . 1: '- V 1f".Il-iisii? ,TJ 5-'34 '-43?-f1':i.f.'2 ff 5 x-:-:- -- 4 .-. .,'--.-',g..:--f-.1-3 :H ' -,H - A , , - . V. .- - A ,, W.---. -' 4 ,,gi-g2i,1 -:- flu:-t ". 1' j f-gq.7t'gg ,..m.j:',m 39,e:'-.fy 2-1-65 -51"-L.. 'wfnizfl--:lf-::': 51 1 " ,iii-?:"f'g., --x-1: '-zfnfs' -'i :sk '1.'5ffJ','3'5kT1- :-1-.' -' S- '11- 4 f 4-'-1'-'a'132- , -Q.-fps S:-f-3 -:a3z5.:'1::-.1-'Q -mn-..': 'G-,-f. .gg-in-.1-' -ag' if fr.. ,,,...,fNv:g.f ,-,w-,w -.---,.. A rf-.A S, Q 1-.1-ci'-'-ff. KQRQF -:gs.3-.:1,-,.,':.,1-Q.sg:f,5lmcr- .r ,,5.-gf?-.qe:' K. ..r1f"Q:I''vf":'ff:".1:fff::,1"'-' -ifih-'i'1gfw - ve .:-f.f,ggqg9p,..."a3f24.' rfgnm- .fs-51. -if.-ce'-H'e4fwK-f f.v5"-.--"ref ??2555ifiE. -2-pu -.,:f- 1.1 ,- , -5, -' :,:-,v. -Q.: ., -X '-r-34: .-5. - H 1 1 'ff xfx ffqf? 9 Kfq y 'L-egfx-nr-a-335511-v2,vf4'S:a?"?f54 23' wif: f .5-,--ur,-r' . .2 ., '-sim ' . , - " "4 '25 -sm-3 ' '59 -f.y.4' -wi-2' ' . -4 . . 1- ' f ls- - ,f,,,f-.-f- -..L.,gX,-'v:.n:2,f.1.--- f..-,.-,-,W,f.Q19-.,g:4".- v1zs:'+"-Mr 1 -"- ' H ' aw ."f51wff1 ' W' "3 -J W 1 - " Y" " ff .-1-..,f---Y'w--,- .x Q-43'-5? Q , '- -mf if-Jr-.m3+ffM'1' , 1'Mx-fx '-s-w:3- ' : . f'l:E'f5: 'mtl ""f' 4 'NN e- W "Q " Q' 1 1 N WNRF Xa 1-ff ff' up .f -. -gf.-"vga 1-my fwfr' ,-- 329- - - . ' 1. -:Q--frwf 21,1421 - ik!-ggzwxsqsi . Q5 :gy-5f.f'ff:z-gfy:.zfc-1-isf.m-ie,q.,'.,:+?63.3:'-fi-fd-,4iQ:efXQjff 'r ' - ' V f 'w5ii5' J 5 ff' ' ' X J 'LE- -- :..b --may - - 5- fr '5 -- nf N qv.-..----.-. 'kwa -Q . , X, gag.,-g,g,g1"-.ff:qQLa:6:ff. Q-, N " ,K - , f, X, u-:Xl-QS, A Am X X RN 0 rr A ,,.,,,gy,x ng XX W . c, 5. Q. Xb X I ,C NX 1 ,XIQX XXX XX L XS,..,..Q:-,,,,,.f,.,,v.....Q, SX TX? Qi. k,,,X 14 3.54 - " V -' W'z-M.: " .J -' . , ,- A I A.-1-QW - vb 1 . Hn .1 ,-- . ' - ' -. - v-,' 'x--, f --Q., - ,, 1,-r r.-..n. 4 , .9 r - . '. -, ,MQ , -X yn. .., N . f. W -,, . - . .A N . ,. . . . A X W -ey:-rf-' ' E--.1 --X1-.X:., ww- - . ff - ' -, " -f::- fy, 2- 4-1--f' .f. - 4:31-'13-.:-L -' mf-5 -- -:W ":'-rf. -2 --1 -:fax-wg-1-.'-f..fm'! -Lv . .v-H -' -- 'f . n H - 1 -f'r:-s--f'-- 5 '-1-i .. .- .- . ,X - '5:f'1f51'f? w?1,w111if:5 15:5--1-zfffkg. H-QQ: ' -'253 Y Wy' 'g3k?"sx',y X , KS.-'QQ-:3Nas.e""'Q2:'v.-""l7-4f3'P' J" 'Q ' '1 X ' N- ' "- f tm fi-X-w H -WS 4 -.-y -- "4"'v-.Qr.Qwy,p,-X 4 .FX,,M'.yXl'C?',4Qf'4 QNAVV'-.f, '26 . .g,.-...,w,Pa.-vmpf. S? 54"-h'Hf,s,.2y-Q:f.,w xg, - -if! W f-K' , ff- aa. 46' F JL- - , Ja. - . 5 .,..-- . . ax, -, ,y -' 1 .1 , ,:-f ,,aL5.kg-..-- V -1 . . :Q-,-. . 1 -Q, . .,,.,, ,, , , .- -, , ,,,,- .. .-.-,. .. ., . - ,, ., , X, ... ,. - -' 25" ii f?-gq..4-SN :,g..v'-ff xv raf-Q..-fp f I ' fgpgf, ?x-xyffwgqg.. , XB' .rif Q X., 1..,IXf.,.,:,,i2x,,,.fz Xuiw A.XZ,,YxxNx.fc.,,. px XXX, . - X, 'S - 13- ff-, 2' x g. 5 ,Lf 741- 54 4, 9' as 4 1 v, pump' ,7 Q5 3 J " xg J S X15 gQ4'4z-531 ,c'?1.i- He g ,if if 4 ,Xy-shxla S 7Nuw.,r ,Q 1 X: ,Xe X 4. ' F? -M -' A 03' Q X rg fig A 4' -Lp ,H af 3-1. 3' , "" - f E11-1-. -P - 'Q---.',-gf ..-9 -5-ns", . a 1, 4: f. . -. 4-.Q A,-,.,-f - , ,- .-,...- , Q, .. ..,.X ., ..,,, .. f ' - -. -V 'Ii-s . ., If , r f z X W we kk"-N'5Q'x'-52-'W'--'G Rqfiwf-H5 25"-' --4r"1'Jg'-:ff-W'2'si"4 95" X f ' "-6 - M-' ,B-if 31- -Qiv-455.-,542 mr-vr,.iq3f.,3f5.yn.,,.,. fr -,N awk.....-4s,,,...X-,-if-51.-.A.,,., ., .,,,. .,.,..,- , . 'X VL.-f-,g3,,f,-F-,-2? JSQQXZ A vi K I X ' edgg-g..J' vL - f--f-:n-'-w1:'.-'21x2-...--4-s- N '--wav "va, -ws .as-. - - ,. .-.--'-p'- ' -1,-5-.Q 1, --,ff ..-,--1.-,-. -,J ---W: ,. - . .,-, :-, -. , Q . - . ,- , I-1. -rf. -- --'f-:rib "--rg. "- -fu 2, .ex J--1-wr- ' 'mfr-w vi -W'---'H , M- ski-'Y'--gfvi, PG -. K 'L,-.art-r - ---- 'A 3 T1-rf" uf.-g fl.:"'fNE 1 " ' .2711-r. ' '-.f-if '.'!w'-ills'--za-JH -N-1 g."Jf:.-.fr1,'v Q M - 'vsfff 'A HBV'-F' 'sf -'1- '15--' "-ws 'Y-"'A-3'L4kift'f'54,3z"I A-7'Y'-55 '350".6f-1.6-Wu f"':'7QfQ3b'-'--fl L? , ivw-I:----w Q' ' N -YQ'-+5 --f-rm Q' ' 'Qgf""'ws5-235:55-?2z"5'-'Tf9x ji'-'2"'f'ijt""fG"-'f??151f' '-eff' YF N. N I " U X -A N 'S '53-3255--Sfwgfd 'i:f3Nf?f:5'4f.,-"-bf.-?1.s.3f:?55:x,f H. - " ff" 5y?s2-.-Q5-H 2-1'Q"f'3Te1:-".Q+i5?.WI'v4?'f'cu'viii-."'V"1:1'f' '1:--.ia-"-TT'f'11:-54' f:?X-51f. .5N-5-QQ-QAQZC1-Yf"Uf'S A'5'xi-fi-"3 f- bf . . . . . , -. ..x-- f - - - .. .,....- Q , . , . M f., . .. -.. -. . .. - . , - X X, ,. -f .- 3--, 'Q-ww' ' --V - -M'--.--f--.,-,-,-M .- -K-91" f H' '-'Fit' :Y-f-is--'J' TW I-" "' F. K-f" 'fi :V -' fic- K - ,ew -Q --my :- -' 'z' .gg ' -3' .-f,-Q-. ,.- E - ,-,- - -'W - Q' 'Pt"1':+"l?f':w-7',-2" 1- " VizzqTgfi5vQ2.4,5-qffg-...g-3-+41 ffaifif-XX,-5f,g5?'f',ff--lQy'gjg'?f!-:gggL XX Qjfifg bi a'MQ'm W' 'WP ww- -, z. ffff ASYBJ "W NW 6 V ' E --,fs 2' --X-f,.-f.,-Q-.-. N New fbi- Wig- bw- 'x'f3fg '.., A. M. ,Mme XS- 5,3 T si' '4 Y",2"'l" Vw' WV" 'N 1 'M 'N f Ev?-Q X "'- -N5::f-F-A 1221-Q:-'sf'zz'?r -1-x-w?ff.?5.f'+.'-:-.QM-:MQ. 439' 1fff.,.,Pf'1n--141 f-Ht ,.1Xf. ' f., . - I.-1.6 .4.-,- . Q.-,,.,.-.X -' - N ', ,.--.:"---JA' ,-.ge -A y ., - , X.- f Fi- -mir-uc?+Q42w"r' iqmfig - Wfgrfjife-.--3-"W-f,i1-". - 1w.,,,-'A ff.-,emi-I ,Qg..-:ya L:,,9p-,--.wx '54, lfyfffii-cf-QizwgL,-f5Tm9'f!.1-5'v':- ' -,iq 'RS 'SfQib."'?5f" 1---en L--5 '14 -5 -f- ' my-511. ff' ft- '1'.'I'-u-fm.-. NS532f+'7f -Pg: - ' f N' a . . .f K s, ' - 3 - ,I :rv -W .Uv ,M -11' af-2.:::1,,,,1d'ZX,:,,,.,,.g,X J ,..-...i,.,.,-,.x,- . .qv Q, , X, nm ,. , XX X. - , ,Gi ,-, Q-y,1:.ff5- '5" ' 4? Rfgh- ,, exg-'-5f,j,?- X 3-'-f -T Y K 1 -5.315 wi ' fl A- .,-,ff j . 15-4 , '+f R if :-.ffl fy ., -f fx -Tw with - - ,Q '- - ff '- . 1 1 N '- ws, --Q, - '. .,, -- - 1 - - .-,.-,, 1-,K .- , F:-f'?f'vfQig . .4 6" . 'N .- , i N kl' -, , -mm ?-'xiii-liz - -A - - ' 4. - 5 X , -1, 41-25. uw' -C ff .Q .W -1 ,gQ"', - gk. V-fm, f ' 'Q-,C ff 'gf X.'Xf' I XX 125 X' .X , . ",- ' , 'rl' fig. ...Ti-iq. rf, ,LQ J,X.':4. 2 wf - - ..-...E - H? - . .,- -. - :rm-1, . - 'Y P NSQQQ4-iii. l16N",r ' ' 'F' ,,'..Qbg,.m- Q,-,Q3iCf'XX5',' 'fy5?ZQi2f.,:.fa--1-5-g-Egiy 1 ,yf 5f?QfZ5f':. ai f-gf? -. -' X f ' '-Q1.f"'w- Z .,,i.if4S5,5gv1g:35Ar 3- 51: --H Wax, 2- 1. ,XX I y,, 5f,3, ,fave-,3 X R?-Q,,.,:,,--x.- XX,72P5Xg9,,,J3gX?gX ,,-,3,.gQ.:X.f5 , ,W f ix W ' 996 W 5' '11 fx "' w , . . ., - ff y4cx-Q' 19 ff- 'A' , -m,N:Q"f?4-' w ?f 'RX s :f,g.w,,X,,,, Aly ,.,f.gf Iwi -If'-QR. ----.,-- 1 7,-N .1512 ..,El1XgV. , - '-Egg. ox.. ., f A .. , brkfi. sf... 1' ' ' ax-A'g1f?,5f,z:fg-g--.mggg--'327f44J.':,.'zj.a,':- .f.f.g,,,,,.-45.-ma Q. ' H+ Ax ,fqyfL1-:Q:-:N:m,,,,,.:- R?FT": f - , -' - l - A-4' ,:,, 1. -. :fn ., -9 -. ,. 1.2: ff 1 .-, - .f--, . ,,..- .-',,4:4...---f-:-.-4-Q.i.,.F:..-F-1. , NW... 'fffff' f 35f'f"4v'LQ 1-fi'-'5Xf'?fw"'f'F333?Q'IYw ws- x.c4aw5g:fif"'-f'iVAf'-S'-X -' ff---2 ifx.-,K jgpff' --1:f'f-X-Q-, '---if ' 'f .",- , 'fy -"fc:-.. lg-1,55 ,-,Q -.,.-.4 X,--v is -4 ,, " Q- -- ,-:U-3-1: --.- -r,-QL, X, - -.-.',-J-, -1 -. . . L -.-X-, p.'-.Q-1-50 wa 1-5--cvqf-r,,f 1-3, :fu ,' Q1 "fr -,g-www -.-:-f-43,1 .gr -, pg-2. - - , ,- -.,-gfgjq,:4S5, --ggi-9,45 .Q.X,x,,q.X ,-33.53.-.QX . 5 .-V im V ' H-2 -wk ' ' J 355' y Y' -M W 31+-'Q if M5-1 J, aixwviw - -'EX 'fw- 1""4f'1.-A' ' 4,--.-ff. -1- -, - -- .'-,. , -..- . .- ..,, -- .. - ,.,,,., ,- -, , .. . . -, ,,.-,-.q.,-FAXQW X. x-,x M . , , 94, , X.,A...3V ,YV-, ,,, X.. . - -3, , ,- ,. flv, - 14,5 , 5-,Q-. ,uf Q: 'wfx-.f:.,-.f,-QZZS7 wi- gg.,--5-X.v --J -f Q -, Yo: -,-mf'-. .15 'rg' fx-.ff ---. - , gp:-1-13. Q1 -1 - 43:45-5+ wars "" -W- , . , . ,. , , , , g' v" '53-' 1-135-'-v.:-f-fix-'-455:93-um:-.91714455-.ww.Idw, g-,-my wQ,,-,21'1.,.K-.4-- -5,-1: 564-1'fffGY'i:iXL-ssa1..2xf-N-Ez--film'-QI'-:QF-"'CE-'f '41 ..f,.v'X-43250: my " 3 - 'N " ' " ' '?fQifZ'?EY79'?ffZf55k-59"'Y'7?5?'f5f?- xc-'H5ibex'37'5912g?"5--.'Nffx lf'-'S A A' 4' 11- v bw' Wi., Qi fi ' f ' ' ' "' 44' PAV' Z " Mx QWW- ' f AN fpifii gf ff -ff f?'f3?jB'55g. 35 J X 'a if A.-Q "' -f H+ . ' .. .. Mm' iff-.W f-1 , s YY. X wx iv Z yw wg Eff-'xgjv'-,.,,,.::'Xq-11 N-,-x'2xxfXEg2X5f 1f-XXfX-.m+5-,- ' :X,.f"1'.- .X Qu-.-"gli xxbq, - -W-ik" C' fx . ' 'H 9 I - .rf-qiv ff- -' . ' X, -cnwyxf www -W v wx Xggeqfbvw X55 lx--,MX X QQ f-RSYQQ ' S wiv" X L' ' ' " ' ' A "M ' ' ' "" A bi ff 'N "-55iQizbN0-91 'f' WV "PHX, N P 5 . 7 fi 5 N' f ' ,W "ill T5 Q 'fu' 6'1" "'Y,. ' l 'Es gf, . ..- -3 :QQ 1-'S ' W ,L Jfifvf 'f','1X,?s-N' -fy .X -, '. SQ:-. '-A-if 'g' H" " ' ' ' 'ff 2 Af' " ' -' ' 3. . -Q .L.., N - X A 2-51 5 9-51,11 -, ,X ,XXXQX 'XX X zzllifki. 42?I'-'ff'J+Lffblg-'5"-""7.'-if-'35-'f f'i5'Q' ',- Ai 752- 4' 7 .1'73'Z1Zv"-f-"' ' T' X ., , ' A '- ' 'vi . , ' -A 1 ' " 'I ' - ,. " 7 .J-, .M --f.,Q - - ' , ' -," an v.- --5. ,- My-iw-4, ' J 0 KNfX'Nf123W was wwfwwlf' - S- wr- -am 4-of wg' ,M ,ffvjw-.A --'V-"f ?' ."' , ,' f , V u 4, , 4 N- . ,.-4, ,. . . -y . ,. . :N-gf, -ing:-. .4-,11,,1 -, , RY'-.4 - ,-Lg. 3'-9. fr-1-:gy ,Q-, , 1, "vp:-sf-, A.: -+52 .iwff-21f'1b:x-ri-,hav a y -'aw 5' fr-":.5.-2' -:-.:- 'Nbr-Lv., - '- rfJ' .a-ff if 'W' ' ' EW ,:'5'4y-'af EX wx L' Wf-v'v"7"- - -:rg '-X J- - f -Q, A fi-Q iwix- :N-Q, w ly- w:'w,w3s1.4z.f.f.w,--3.21 -v mf.-5 if '41 .wa 10 ,,, 1f::::Tzffi':.a:?T'2l'-21251,Q..Js2.Z-2:iPi.i3AfzQ,-li'-:e'si:felv1E?.f P121 We :y y . X - . - , h ,, -. 3 Q. , , , X X X .H V ---1-,-:M ,1-Af.--.,-.5-.-.. ff'-,,.-4,-,. v N':-.---,.,r-.14-N:-u,.f-Q2-.:f.1-fr' Jf-Q , 1. - - i-.- 'H - -r -,44 ,. ,- ,, , 3?-. ff. ' .1--f f ,. ,X . w , -,-Xg51 .3n -.M -, x - JP x' v W . kaxfc , VU" Z--M.-W--fX1,.X 74,-Q 1- .-.k-ff X, ,df fTi'?"'1,5-'-s.-ff9lSf""fi',Q--inligfy i,f,ntf-1' 1, .'-'fhrv-W -','??4l'l"25,W+9j,4:f-Q?q "'Kl.5f,Q',?f',-ii +w'.,x:--'94 f,lQff:??2,.lxfH z -X - f A. - -of W .- -, , .Vic fff , WX. N,-V v-'45fXXX,,,.,,,',.wX45, . ,f,4,.-'W . HX. ,Q-.,.,+,5,-.,i4fff' Q, W--,x1'x:'fh+g:Xfgf!f?W,+-A-ff 23v?jv,1'3f5,4545Q,431. -giyzqxgglfg-,-X---A,wXQW N553XX?7X,X -.f,,,,9,-W, RE AV,-if .1i:j1E'3Qf'-.,-,."".- .V--: -'15 ,.- 1:11a-:-.'-,-1-.V,-:Cv-:353. 5-5-w A -- ' ,n,+-- -- 1 ,J --:.-, , , , X -- .,X, -,, - , - -, .- L H0 ff, .4 I -3 f J 473. J. .wx -A f -- XX. 4-up--,rw ,f,,,.,f5,7?.3.,,,,,1,,2 3,,,,,X?,1ff'-X, bwf.X,f,,.,xX..,,,,X XM gm,A-:WW,,wrXXX,,,..-:,,f',-.,X 4X,X,XWXX.,,qL,X. QUX,,.-.- 1 ,g X3 -' '-5.-,:i,f"p'1" LQQ:--Q:-.iii ,-1f,1.cw.,- -, . ,--:gf',w Q 4,-1-. gap -- 9 L- -' .. -,, W, ,nm . Y 5 'DV' N -e' fy? -'ff'-A5 f-,f-'75 Y n-My'w'SQ'5-2-i,f.X'f5L1',9-V '-Q2'4'y"wf4,'4,.'Qf.-fX1'1i'G--.Q-.-'9jl?,f"yK,, vu,-1-KA M -ff'-vXfuf,f-5.',L-W4 2'-.if-f-3xw'w',' fyi-v -nm'::f'.1-'-"4-: --:Tw 1-'37'T'H' WFHXXQ:-,ia-4-.Q 'aff-15:-:ige :im y.,-. X .f .- rw' W -my n , -. ,N-.f f:-,-5. -4, .-: -,..-U.,-W. ,M-in ., ,-. ,V . , X -. . ., ,-,,,.- L.. ,,,,, ,,, ,H f, ,Q ,.. .-.,.-2 ., .- . . , ., S - Raifffw 1 ,f., .f N A ,g ..-f my V, '5X,.3AL-Zqgv ,, ,.TX.5E,5X wwe, T X .. 4-X,m:..,,X95Xf5,.5f.f.-,ig,g.5,-5,5y.Q,fx?5i,5g35XE,35,7y-X,Q,-551,4jXfX3X-X53-f,,,3,,:,j.Xgjf1-X,g.,g'1i.j,,.i4fgX-3-mf,3,53'2,5l3qf1,X--335'-.XfX.,XAgf,-MPX-X ..:m5..X-Xi,X,XX'g.X-Xi,X15Q5.,,.g,35X3W9,-,MiKFXXMS ,MPX Q AX ,sf WW Y I W A M54 X,,. . ,w!X'f,3X,,.,,,,-fyj,L1N, fn-f, 1 Wx, My-,.,, ,M .-,-2531. ,,,4,,!,MX,M Xyg, wx- .X X, XA ff iXX,:,XXMX, G ,XXV mf ,, -V 0 5. 4X Huy M, X753-L. -,,uX-Q kb--SNK -if---f -'WN-W, - 'avfvffg new f 'I ,, , f"73'..f-4-S 51' ex xviywv ,fu , W'iXqX,x"' 1 y A-Y7, fn., fax 151-.,. --gif' .yvfiioxifg --.bw 2,-g5,,xgYX MX X U,XX,,XX IIN XXH 3,-,af-fl , .- Xjf- Fx j,-55.5 '-Xf4j,,g1-Q.fg'- Mr ,Q-:fwfr-,Xzz-ff ,Q -QXQQDEM ,--,4-AQ: -,A-.1-f-,,w 1-31-X591 ,-g"- . H .A ,qzg-Q., ' J X-, ,R ,Q -gd w ..XX.:XX- , 5 -2-X-,fm ,X-M ,- 4,7-.. X ,X-,GQ W -' f Qiagwvf WW ' ' . zsfxmwfmf-11:-:Q L '-:Q-zmfif -1-ff ' .wg M f-2.12-.' 111-1 ww- M AKG?--M XX XIX, X AMX ff- Fr ,fp -,.,f +,rf5fX57f ,.4,,,fQ,.,-X,.,Xm,.X ,X5XXfg.,4.XW,,:m.5,,x5LXX X-X, ,.:X5f,ng.i,,.M?,Xg 5,151 .T,1YQ,.,5pX3.3XEYi9gf,:,.BXfg.93f,g,iwt3gXX,ZXiX.,,Mgr-XXX.EXXX L, f x x , V :MJ r-2'M'gf,- fKfX'c?if,+Lgvp,:w--1 'Q'A,,-f.1'g-,,-.4,.-'11 - SNA, nzqgwyf nigga.-5111 -- -,.,fW.f..,-.. QNX-,Q M ,, ma -- .- wg -fi W" .fXjj6". XX ff . -'ff ,X'-gg,f'L,,ff,a'q-,L-.1f' -' ,-5 5-' 5.y1W.'.3-2 A-4,1 My Af-.-I-,ff ,-'-5 G- ,ff-ffifiig. :EJ--w,.2-As:-v":'97?,. '-J:f'4,:w,g. 'bfx74j,f-I1'Q--','-'QQ1',.'Ny,,-'?"fLiZ1f'yff'd-4L,'1'-' ..,,3--1,14-95 eQ':w1'--H?-KW X4 1--Mfg-J ,QX-Kgmg.1g.9Sv,+-f.g:if,. -' W ' '. us' 1,-ff -2121 - A' - NN' ' 'a -ff'A-4-"-52.12-.LW ,"Afw--. f- .'-uf-A x'-14' ' -vfJ',':.Qf51m'fl1- f.A',f.',- P- ,Q-xzz 754-.-,'.'.,a-.cf ISJL1'-YQ M :fr-ii '- .--.-7 wgr,-H M Af- if Q K- H 'A Y '1 fi f -A W -wx -.sim -fi-M" f 'f sw- f Q. 0' ff rw-f. fy f .xx-w 2- X.-5?-f fx '1'i'g,- IY5.eaf5f2-,-':'T'- 5ye,Q',12'f' Q. fr uf-IN'-11-r.-315.-if ' .,g-,f.g'ff-" Q'-.43-is1--y--,,,.-A-2',.-"vs:-'-L. .. . --XM X.rfv1uL-1-1, - , '. 4- ., 1 S Q "' 'P f ff f ',?'Af-'--'lr 'QW fiffiwf-15 'Mm . . , .. .M , -.,. .. ., , Vw? 1 'S if H' M fi! f N 'f .QI-if -' ' .vrfj-ui-if,Lt-'-S.Q?-'-:9:-'-1--S551---I' 'Qlitgi-yu 6--'Z J 21- QM, '- VMQSQ. -gf.-,sq-.'..,-3.,,X Q29 My Q J 2 x f -ffiffxi-'f'x'15W, fy: , JWLXQ " 'eg kv Ulf 1 e E I - , ... v ..--1,-. f- 0 fl 51 ' N ' xv F W w3f'4iW1hYf:??R1bfe-3-fizczqfm ,UM ,pwfxim f MN' Q 4, 5 A ,yr X:-31" Z, '3"5.'3',,15!JQP'X?,QXc'.s1A W-6, .Q x 1 2 N f 7 gf' L 1 v QF' 1' N- + 3 'Qvz Y' 1 f M v 1 x. 1 'Nw x Nr- .ff X-.LX . . V " 'MMA 3' fx Y 'AM N a'ff:'9,izf'-fp "-'-,,fwf.f-P?-Bbwvf 1-.-f., .mu w-.'-w:u,,g,- - ,-,-vx'-w '-'T' .fm .M .-.1-cw., Nw..--3- ,.f. fm M fa3'.W- , . . . -XX., ,w..e,f'.-,- . -- XX ., A - ,'-nz sf sich"-m 4: ., H'--.'11'iX:,jT ' ,'-.pw , '. -. 1 A :-gi. 59- ' -' t. A ww- ,, .M . , I .--kv Uf-.f I f Nm,-.', - '- "T,f,vf.:,4 ' ' 5, ' f f W' 'R ' b 'iff f'1'55f:h??i0-1-.-'Q'vs1 -wx :'62?a1f:er-M'-132:rko35-Ziggy-iff' --'fQs'ffx2iixQ9ff15-Exif-Xgfm s-:asf-'-4.-..Q 7V,fwY7-. HW- fx?.NI'-'Q-235-w'-'1,'1'2f'-'-My755-:ffl ,57'f-f-- .'2HQ5.Asf'f"-2-f "-.X-ff" .5L'5'ff"4'7l54 , , K ,, . , x A f x , XX 4-5M,,X Qing, X -.-,XXV ,N X, g., , ,. 1,, ...,,,4,-fwwcxf, .lx 54,2 ,,,,,X,,fX,k,U .,,,k,6,X..4,,,g'w ,,, N,-XXm13.QQ, XJ X,1QW..f N f .., Q., BSR, ,f X LQ, W ,X N nf W ,4 5, gg-X,xTXvg2sfe+ v. sw-,Jn XN24'-'. x-Y 'IVF' '-' "',- u - '- , Q -5 . ,, Uh. y , -, . .1 , rv-nv. , -f - .. A f...-V , V , - ., ,- , . - - . , A- -y-.w - Q-YR . ,. ,,,A,. M, -,L f V-.-. -g,.,:x,,.,: -A-L ,,. - 1 ,-,W -, 1 W.,,......f.a- f f. g- Q- X W 3. -- X- X -, -, QL K.-frff ,fgx N ff . ' f. '12 X 2 Wt? -5 Xf f+fw'+4'f' 1 5W'A"Jx 00 A- -rg-K'd1.4ff:-ffl 2 +55-4,' + 1 if"-A .W WT 42 'W - M ---. -, . M W -I W,-M H A -me xX ix ," X if-5 v-asf' KM f-WX,-, ,gegpf 3,-,,. M I-,,,5gfyf,,f,,X XLS, X L i- .- nfs-1'Rf--IQ ug-'Q.-"if3f'b.TS'ff?L-- -' 'li I-4' 2+ ,' F127 ii Q 1,-Q,--,.-,g..,,3fq-:Q ,f--f '- .mg-,fsa--,. 'f---214 jaw-, 1.55. j - ,-A. gy, -.f f Fha X P Nw 1 ,X 4-mv gram bmw gm'-R r9?:x-yfi'yw- 4':,X,y xtjSxXf.3.Xx-.,--,,e.-2151!-9,5-.Xi .K I f', ,X 47. X. N - Q 1 'l 'W -T-. . .ffl X' -.:- ,X ' 'fa WXX:.3,, ,'q,gw-X , .. Q, - , X ,,, ,X -IX, 1 'Q .gg - I - N I K M., ,.X.,,-,:,., . .XV , X X .,, X . X ,. , f' ff M- X X V 4 'f WW - ',,'3E:f?-WK-S''X-rwff-:-X' X:--f?-'-fa-.-: Y- www 4?-'.f-'-Q -kr,-f-'-1-1' ' 'K Wh, 5. ,f:2u"-.-4--ui---. '-f3Qw"x1f: .Q -.wa wi- M-w ' 1- -wif -' gf --HM w .- -- - wx -f ff - QM ' X x f'5'wf'A" -46'-2-48:z-v-1-zff15ffM'f--Qwsf:1fv-5f'f2w'-ffzw,-13- M? ,. X?-2' MW - x?5'7Y'-. .f -rg-:Q A Xi! 5' 1, X mga SX MSS: Q' w -,y f V965 ,. Hr' f ,:.-ff'-.xwfwfw-f,v wr..-xfxifybyeg443:--,-.gL--gviimmkgfr:5gqg-S,f13qsQ,X,--4w-vpy3fQ-2X2-'gp'x-Qj,.f2',g,c,,,--X.4xX,Mg,,,Q.WX ,ipx fggxw X K ' ,M " ' Q ,.w??3..-,ye-".Xg -ffm -'-.--YJf3XgJgfXf:ggQ4'2x-Tfwfrifix,-5 'CjfQX51.'253E.,Nq,ng-3345135EQE?7SgS:g:g,g:syfa-3' , XX, --q2,SffgQ,1',fgX -555.1-X X.-sara Qs- Q'- - - - ' - - 4 ,. W X x f A WM + 'YSQMXW fi,-, AX wg ,U AQNVXXQ .piy wa.,W,,X,'gQ, x-,H 1 Skkv ix fjX.x-3X A7 QNX. .mgiia-..X,f u, .1.?C0-- XXJFTXXACSZX1-3gQiXg,JX,,NX?XAXX,",XXi ,ydXXd5Xi3,ZXgiX?Xi?1g'QX,.,,5,iXXXQ4XXXXvXnXXS. ,,lX53N::X. -Q'XX,fA,::-SX ,LXXXXX X XKXXX Zkgix ' S I I N x X , X ' ,l m fx X5 XXX XXX ,MXH XXMXXQQXX XXXESAX jXX EX VKX Q, ,25-35255 ,X . f E' , WE X X X, 'XX f e w, X29 ' xv 'XBQX ,KX YXQXXQ -5 'Fix 'MEN X., 4 L,,, y ,H X, ..-v,,x U ,Mx Xwg, N-gy .X X ,X N X-. ' X Saw? x xiiw' 'X will I fy X' W av Cf' " 2 X JG-M X WH YW A ,QW ' Amis -ikirkf 'FfQ'5EiXh-fx'-vsfQ Q kygvwk if A 'W X Nik w AWN. 'NR X K Ng XJ? X E e V' Q-Q NHRX 12 "Q,-'24 wwf f KX E MQ " X MN ,J w mxgffp- 43 QSM ggi? S316 X Nw A kvhNXx ' Q-Xw --,-4 . r , 2, ,. - ' -f -. - 1 gp.-M ' -f Y, .UA W., -, - , Y , ,X . .. W... .,. , A X , , , . , A - W :P-1: .- '!1".,w X rf,-' '-.J-12", -s,-.L -1 5-Qu' f-, WW- '1 ' , 5:4-.1 .zz '--,QK vi-'V - 1f"gJ- -N' g' ff- - :fi -' f Y fy :-, . . .- X, ' f - 593 -' Liv' -.- Q55-.fiigff 551- -!Q.,J5.,gi, ,,fg..3' X, X58-.XXX 1-Q X, .fra -5-1 j - f 1 ,A , X X ' xx ,. , XX Nr ' Q , - f 4 -X XM X ,m3'-M wg' we VQY 'mf Q - XXX X mc, f' XX? .-'Q-xfixvvyggiiigf N ilk? Q X Kiki., -wg? Mixk Kg my - XM... X-lb, N-gs ,EX W'W'1-'P-'f V H+ fx W - N ffwf-FN -ww Aw as vw-Q---W -if SXXNIW-v.6W?-L -4- 5 1-5552 -iw VT 9' H A '-1-JI. ,- XX 4' f XE --1,11-fx '-Z-.f-'af-, . . - Jw"-1-.nf-' K ---. -. Y - . ,- w -. r .-X -X , . Y , , " 541-'lj' ,af-2-:1f'4, F' if 15, , ,i ' U--1-p'1:'5V-X-L:dxf- J X, A ,.- ' 1: 9 .wc rl FY-Qi ., Ap. 'x N - f M X- 1 -, ' ' " X V "'fcx'f ' 4- 'af-Z: -,K ww X M 'QQ XXQX- 3 X'S,?.+a-6+--XIYS Xf-,Qi-XgX-'Q:QX4ffx'g,+,14's-if-xrigiffyg ?.gfgf-'wg-.NQQQQWSESQ XQXXQQWXYQ-A-ZXWQN 1-?hQ.i1F+f3,'w5?59W,- 5-X523 1 XX x X, 4 f ff :XX XXXW Y XA! XXX A X5 XX XX XXX A 5 1 f 'S' -A V 29 ' g ?3?'fYYE"f A" -.'65?i'R7' I'.x'4",f55-1 "L-5515. fQ'fi"'fTQ4K-S-Qiqi Y: 'ff . , -152 Xin ,E-4-X1 32,5 H-j f 'YIFYX' X Ek W? NEX3yff".-,Sv . ,'y3-Sj0agt,N8X-QQ.,-iXX "',r'-ff XX XX X , Y wx W SA - fi 1 Q , yX-xmxxkg-Af. 5.5 '53.eg'fk?.Xxvgg 1 , qw w Q-y J -,M - mfg" X ,A -5-,-. rx ,-,gx7,f,- --3.4 XX,-9-ff' -W-55311 :g,i3i"gQ3QSQgiX5ig,5jg,fX?Ef:f2j',5,-jmlqgxf ,X?r555X35:Xg--.XX .XXKQX XXXv.Sg?XXXbXk4qf,X,E?.X:,XX 3i,XQ,2x fi?-F-,,f Lf , A,'PA.-'-'-'-"- . of-G61 f Sw--3 --561' :Y"fs+-, vwQ-f 'Q-' pw 'frw ---- -- .f f-3-"'g'.vt'+Q"HQ,'43.1,-.gLn.'. 4 ' f . . - -.-.f Q , - .. -, , .XX wg- X , .2 .ffxf-,fy-fi-r'1-vlsfif . .,,..e -, .- .X X XX ., , ,, ., 1 -3. ,. - X , ,.,X- , L A XX B -,T ,X,.,, - PX.: ,W ,X XXV, X ,,w ,, N, XX, X NX ASX XX XX V L M f my f, , ffiey .XXX ,Za HRX wflilffkxf Af A fwwffxf X My xLk.1HXXN:N ,Xayft XXX! XXXRXQX ,ww 'S ,XR X X XXX 336: MXN AX W-rx, X XBXEXYXXXXS ?iXX39QJXXXXX.YXX53.3Q -gnu --.-- ,1 - A - , --., . af - .. . .-- .- - V a. - - - ,- - . , . . . . ... . - . . . X Qu . 'S 519:16 X A ' 'I-7-'C ', ' ,-:A Q- ' .-'. '. ,+"j"': --Q --N-X-'--.-" 52 ,'f,',l ,- f-Kg:-JX?'-'X.,1',,- , f""'-1E,w1f'N1 5'-1'-' 1' "- :H ' - fb'-, - 'g . gh,-S4.j-' ixg'A3Y5-'i-gf-'r- ' 3a -A ' , -5113, yi-X3 'JD 1 -2 -fy Q- - Q- x N LW -Vw f f gi' ,f ,f NM . 2' 1 " 5 sf . Y- .2 5 ,-1550 fx--ff 5 A f . . Q - . nm -hw .., . . 1 'c' XX . rx .sf-'-Eg '-4-'--3 S,-'f-'Na-A',-M '-'Uri ' a- z.7fQv" -I.-'35 5,--,f,ff'5'-"-fiff.-W'-1-fi? X-, 5'-f ' -, 457551 wa .ff .,--M, .-.Mfrff A-L-.5.-,-7-'f"'a-' ,T-71 '-:' 4' 122, 2,-.'.c,f -1'-, .gc 2 -. W 5'lE"39+f :lf '-sw. .X.-fqfifff-. -.'.X,-3, ,.,+3,gfh,- .N-f:fMW9!Qr.-, ,- . , v. 41 - NEB X 4-5 ff, j"',f .-3 + f--r-2 fl xffwiw - -548' , lb- . - -J, -' 'CFS bffftffj X 5621? 4:-QQ, x g',fJ'2iT3i ,515 xf?-Niig' -5'?qf-P ,Q ,4 ., 'Q fs 5" :Jw .1-1 X' .'.-,-X ,ff - X -.., r ff.. -- , ' '-14--f ,, .4A- 4, , .--, -A--, M, - X-,. R. -. -. -L., A.. . - MES, -, +1-mf .-.5'.,.'-'NX ' '-rf 43, rf -'Q-M , ,17f5qri2,QXfg-Xmyg-.1-'r"',.:l1,-,, 51 ,f.j.-ww, ,J fagjf, ffl, . "fp, S155 .,?1:',-fyjX1..fj-5,1 X- .AN-,Q Z' -, -zgglwfb ,X K -f , .X -rggqg:A,,gX f ,DX-X.,X Y '.?:.f"..i,ii.Efgri.-.'.,sH W ' '11 ,T-'Sf-'T' A, " ff--yr 'f- rf ff 'S-4,411 ' Qfai' 1 -4-f g rf- '4 - - Q f:H-- 1. L . .. -Jr' -. in EX, X? ws 'A ' ' Q " - 4 -' - -- ,--15' ff 2 f- vf 4-A-Qffjaifif sy", ff-fa.-, fper -.f,.,,z,-'Ji,'v,-ff 7t'-fw-'----- f- -m ,X .A '-'JJ'-f'12i:-,f---ffw1f"'TE,1gga.gQ'f:+."'-Q V 1 ' w. Z,fliS-,-1599?-'fflgh.,--S 1Qi2'1-"'1,9-:Q31.5-gi'j,LI,g,g. -,gij 5, , X 1.'-im-:vf'f'--- -f ,pw-'-ff.-f' Q N , , A - Qafqj jfv ,xx 1.5. 47" 15',,:-ff'-I-ilif-32.21 3339.-11 .1 1 .. 1 ' 1 5-4, Q'-EQ 1' 3.3 pi--:if-'wfifffj-i,f, , , 1259? 12 "A fiigep :Jw-xf, f Ji J fi '---XA ,.-L-X X.: . 7,9 , ,Ny fhixs ---A,b:.:f 1 r. ,",, . .- ,:!, ".:.'-1,1 -fw?w'+ 3 ff f '52 ffl-:sz-s' :-:. 4-152557 V - X ff ,pw :Kyf-r?-f.'-,ig-',f1-Q . in ' 1r,. 'i- 'fi W:-,y"Xx.3..jX Q, .1 X ,. , , Lx:-ug. -4 ,'- f- Xjj-.5-ii:-,j ,-X,,,1.-:Xf,3.5Q,5-4.m,-Q ,Q X X -ut-f -2- -.- W ,-,na :M -, v, -vw:--,f'-,,g. , 1.5- ,-f-nffi-':.f-:' xx. J . A 5 1431 '.?":4Z1ij-Eifiz-'ffl'6511i-M-'xf'S-' " fX"f5'Q + -, XA ' fX' 2E'-,-5:'3X:V'-439' SQMA ' Y 'SX .- , ' Vw M - 3. W -, F V J A -. --- .... - 1'-wwf' -'-.-.J1.2v-.s-'+ '- f. W - , fum. f fi ' ...Q- ' e V- Y, -.V ,. - .M , -- -' , q5'gQ1wV53-H521 'vAgAx A , gm Mxxgxmk M get Wx . I XX X,X XX3E.yfdyXXy Q iq Vlxb gl 3 4 1 X 'KN 9 ,XWWXQXXSQ ., x Xxxxiw X4 x ew 41 7' ' , 5 X xx K QX Y 2 . - X W fx X SAR-wk' .s QQ? X QEX.,,,'Q.XXX? X XXX 'Ep 5293 zryfxfxff WXXX 7311 AA fx ,X QV -Xff,Yff5XX, XV X-, 4 H' f' .ki X Q XXX , vu-ew .e my -R+- 22- V - V gf 'Q ,, X , X . - Q- M ,-my, 5. I-X f-ef.:-14154-rg-3 4- f - -.5 -fa.,-ws-Q. :xr-11.4-K'-511,,3jf':411fx'-,.,'aff,p..z+t.Q.w?5"',.eM:.fwf 74. - " 1 J. ' QPF' Z :Sf ' M 'wir' ' -ws 1' 'H f" VQ "f 'M .Raw 52" ,wma Qu-',.- 1 - " . bf ,, , . rv, ,., - ,,,. ,, , V .,.!., ,,f,.f1 Q,.1y7.'55,.1XX. -' , f f..1. , , A113 ' , ' .I j-,fini f' Nd' -, ', ' 1 " i we '51 5ffm6 w i '- , ,fr m M -1 . - 5 , , , ff., i ff? 4' 4- 1 " Wi? Ae:1'a,3. 1 +45 x Exif' Q- J 4' ff , . , V , f , K , , 1 Q Q, P ' ,. , SQL M745 F3695 1 'fkv' gi 4 A -044' 1 . My 1 " XM ' nm 1.1: rg-' QQ:-JM-. 4595K A ,.A::,,, ,QM , ZAR , ga K' f ' Q-fe: ' Q1, 1:f:3, ,1 31 KLZQ- ' 'L 32f,."f . :x, ax-A v' : f' tt 1 F, www. X 4 1 3 f .. -A 1. , XY"'?fv filiihihf z'-.-v. - ,Ls 04.1 54' 1.-1 -. ,nlzgw yy. f f - ,. .V , V in .A ' 'fffis-31 ,3 - ' , . ' fy Y- fm' f ,e 13, - 'Q-pf, .,,fy -. qu- " f.fu"' ,gg , ' fm" 4 ffifPFA"f:'1 .+'q?lv,.--- Pzfhfff: 'f'?..' if v ff f 1t,g"f1w:'iIj.m -4. 41' A f A., ,karlz fins? ' va .f Qgqv? ,jL' g,?5:g1, f' 1 ,az ,L 1-A G ffm? wwgf,-f.1, ' , Tm M 454621, .Y-55 ., ,gag N. , vffff 1gv,.,f ' - -fra-1.. '43""!"'f'f, ., .. . , , 4 4 1- 'ff I .- -4 , ff ,Q - ffm- Smwa.g.w-'- t,-wg .41-,Q?.'. Ay , f f x- v 4' ,AAKSJ-. 'nv' .,, . .. ,. 1 51, f. .1:,.n,4 V, iv . ,-wa' 4 X' - . . I ' -L" 5 -fy '-'f' . ' ,- -,f-. , xf' ff .-- "4.'1'm '- ig f .e?524:f:,'wf'g 1. F1 -f .Q ' ff ' 31, dn31'4' -' '71 .' ' ' ' 5 " P' "'f7fA.5xl1' . ,. ,- .. .- f. X -' l 'Tiff F? :1 f- ff ' W2 i If z ..Q. y , NMMA- V . A 4. A ,1,, , . .. . , 1 -A af,-wg.nf sag. -Lqqzx 3+ Mi? 'S- -' 1., I 52 , X., .,,,4 'sb j.19xQ, ,,f,f. . , 'J a x -Q - vXgQMa,ri1 ?v a-K . n s . - 4.A,,s,W ,.4'.,gf - 1. ,- ff.-igflffpsf 1 'fi' 5i'5'i?f 'E 7: . 1 . A -, Q-55 . .fa 1 4 , 'W :mx U ! rf' ,'T"1r..1-W, nf' , A iff: -'IeFQ95f'Y22' ,, ,F K ,L - 53'-. A 4 592! mei n " " H W 1 1 ,-mfiiwcv' ' fsfff--fy 2 A"" 1 Z' A'N' 1 ff W ,. f Q, - .,.4 1" 5 feb ' '--' ,,. , , -,j , 1 ' A"A A D .-,. A - ' Q - f A 1 A - -' -' , '- '-4 .I N-' Y- 'f . -X . . - ,. . 1- ' T 'ff .J with :V +1 ""'f,K - '? ' hawggffs. if 1211 W 1. '+ . X -Ugyvf -, ,, yfgm., 345: f - f ww- ,4,, .em ,ge , 1:r-:M gr 'rg 2 , , , ggi W i , J av x .JT Q ', fx? -ir' 9' - Q K -, 'TX Rx ' '-Ebfizia 3 5 53, .4 ' ' -3 'Qllll ff .1175 - 2 597: ng--ff' ' if I S -iifx-"1" +1 A',':xkf"z,- ' 1-. fi fr' .Y Aw--' - -V N5-K , ' W3 . 'lg . f3gii.f1J1'S 'Qa ,f.pX,',-. , ggi, -1: :4.. X 34, H, , pq, ' JFS-P' , ,f'a5g13' 4w:fs3rr f w,, ,QQzf-g f' .A A -- f. , . ,-.-,v-..w . '- , -5.- 5-11. N , 24. Xi YW-r " 'Fei-:axe fa? 22. +5 lffff, '. --f V. -asf -. ,L3'f?'13fi?4' Q?f m ,Z j42.7Af1'f' -Ti W' 1 -L iffy.. M' ,Jw Q . X ' nw," :mi fy '. :af ' 4' l , , ,-,, ff .Aw r ,Z 1 x " . ..- " , .-M.: -km V, . Q - A ,953 v?Zjg,5gxg'-,f,g4.1vSggQZ1 i-'T'f.- ' w- .- ce' ,ffl 37, , Q, +R H , nf mf- w,gq ij':' if 7Hf'1 , ' ' fl., ,A:.-,LJFJJS-'Sf ggi- 'Z-Tw f3j'15"1., ,My ff , X ,W .N 7 17 N - W 4 , 'jpg' v pyf 'AJ - 5,51 . ' :r,.'5,i A ':j.f,jIQ 1' Lf fy -Ig., . f' 'L 3 " , 1 xi, gh gz. K . , , M. : ,: -If'w"w':" -'H -airizxtf A 4 n' - vi V- JW ,v - .1 L-- 'r'- Z -. . . -.nf J' . V. ' '- , 1:- if H151 'f 1' - ,j N .,!, , ,,,-,,,, , 3 4, WL., X . ,e?,5 , .A Sw WYLV :M , 'ex -, , , . ,xfxqgm A H N 'wif " 41" 'Y I Uv 5-my ' ,, 3' I 4 if M 'vb' ,, M KW V gui - Ayv M Q 'Q Q.. -x 5.9!-:A 1? X ,ff Q K X , U, f' 4, Six ., X ,MA ,f . 'Aw v..-Hn x ADXEQA 'Qvkxl X v f 11 GM 'B .-. C Y .f 15,5 nf' f 'J I I 4. fw 'K N4-INXS'-QM M' 0 ,ff 11 x A 'sw 1 Y. ' K 'ff v I 1 fs ,Ivy 252.552 3'b4x'f rf v ,, ' 4, , wg n If 4 . 05 af 'QC 'YM 4343 . V .W 93" 'N I fc . 2' ,,,- f . Ja. 9115. A 0 Y 1 M ,xx ,. -,- , 1 , .HQQQL-ff .Q A-wp, ,a3w,,'ij:1.,., , gf . ' ,. 1.13 -S 'i , , ','-Wi'."'1fl.i'1,J . "R: "' v W 4 A, VHP .- F J, , 'X 3' d .Y RWM f 3 X-'Q Ax xi 1 uri K I v 55-few . ...Q V W W ., 53-, R W Q, -Urs' rxfzw. Q xi W X :W 159' W' 1? ' ,,gf,,n, f5 if 'E . . I A 9' X AX' ,fu 'r if vu AN 4,-.7 ,W + 4,1 gig , V-A X.,-fx gg! U12 1692 , aff A I ig , mf ,L A , 5 IN '- x fx Q R 5- sg? Q cg, AJ f 'Q' 4 nx?"aXx ,1 3 Ai Ke iwxy x 3 X5 x 5 4.4 ff cg X 1 ww. 4 f v ,M N' XR gif x 'Uv .W 4 if Nw, ,- Q, .1 x ar Q 24 x X m Q gr e Wi' wx B., ., S. Av- x -ll X. -, X f. w X u 1. A-N, X - r , 5 Q30 gar, 7, ' . ,:?i.f yi. - 5' ' -L3 4 '- -,,w4,:, . . 1 ,, Q .,. '.1'1fQ1 X s s.X'f K r' 'S' wvfq .- Q- 1. Q35 af u Q . im X Q- N R il' .'-V' Lf? '11- :vm H. H. fm' -gg '? '.,:f IN ,EJ ji: ,gf-v w'-3 ui. 21., .-ff . 'fx w x ,4 H la jx.. .15 - -7.3 553514 3,1 -vs, 11,-J" 4 ' li' 3' J Y PW 1 '09 1' -v A 4 X V V If ju 63? 4 y 1,41 ,fx,,4,,f1x f5, J, by f Yfgnif I nf, X Msg , y H , -afffx -Koa I ' J X Af v fl' -ff w N16 w.w"'5krg f A 7, Q A P' I .g It J f f af, gf fffm ag, fs fffvw YY , wgx A -J ,I 'R A fc, ' ? ! + ,4y,,v+ xkf if ,f jjmx wt .,,W l5f2 X 4 1 A s v ,, x ,, 1 , X Q fr -5 f 4 f x 1' 1 ,. N 1 If 1 r s f'I I f is '?fA,3""' 1 gg' 31 A 1 J- " 'if af I x f S' 5 x ,' X NX? Y . -'fy 1 - , ,, 'Q 1 'v A 'Sm ff 1 , 1 . . HA 1 f , J., , WM v 4 Q ,wg , K-Q at .gf Q9 5, jf ,X X' ,'Y.3,ef QQ!-f, , 4 XX X' x JSR, A ffgnv XX ,S D32 A f gr ,fc '11,-. ,kr 45, y Q Mg, 1 . 1 I f 2 X, . , . , Q H ,,.. 'Kiwi , A Q Q, L,u,.,1 ,.-, N w Q .4-A I 13 .W va. .',f5,Q.,'.',-.-,-,yyI 31. ag.-gagqefujf f 'C7-Q-.-41? W2,A4'f"r1,jNS.4'vP r .v 'fe - " ' Q 2,-7.-f "fy V- ' -1,52-Q '15 1 W , , :157 " flu -.-1-WX ..-'W , ff'-J'-fx' r".fW"-Z'L ",'11f-, J-A Zig ffm if?" ,' ,fw1":v 5 -P, fs.--' f :f-M.,-i gr. :-. fx.- .,, . ,, , ,-. , ,X 5,332 ' f V ,U ni..-Eff f2jy .:.,y,g ,"iqN.v.K. 5 --.11-1 -.ff.4-gf. -gg. ' 542555. 'f' 1-Huy. .Qfyf A Za , -, " ' fan-AA, W. - - f " "-- ' ' ,L - 1 -. pk g Q. -, ,f f 'vu 71 .4515 gd 5-1 - .. 4 X ' ,, N- -1-g u?KE.,: -. ,- , v, Q.'f4f3fl '3 A?-L' 'f ' ,WSF -3737 '.3'Q4x+ 225315 ,-Lvl, fggf fi' -HQHT1 Q3 -Q M F53 36 fljqi '53 ljgpw'-:g .::,:5g.gg g vrl V2-g s cg :if ' 15' ' 1"-4, .4f"'P . . ' f.:x'J-1x'1.L1'-J'v:4f,?f:.'.51M1ZQ. ' A 1" 0512 ,-Vi 'M '. .-. 'ffl' fl. 41 I L" ff A' " ' ""' -. 'S' X' ' HX- f '- " -4 if' ,.- Q." .VZ ' ef -9 .M . , X , gy , w A.-f ,K ,,1..H A, 4, - 5. ,., .,, N, 1-4,,,,+ , , .W q u ... , MM x, ., .vw ,..... X --. M 1 MXH , 1 . 14. ,AM K ,L.:-1.f,.-4 - - . ,V A , ,YL - V ,r ., -Y. -,Q iw ,N 1.1 X- 1.434 , f-Aix ,n ' 1 ,f .,-5-..f,,':f, 4 ,I gf 'V gm . w , '1 , if M w -ifix w sill' -- IM 15 nw." , 1, Yfvf 1 7 ,-X ,V ..x. .,-. -M MAJ -. . ,-.. , Y A . - - - 5. .,. v ,. . af ww H., .. .1, F-' .. - .H- ,, .Q . , r 5'-,AL J: 16. ,f,f mf"-'ff .qv -- Af.-,H ,g.- 'bg-',. -,r sv' ,A Q- .. r - M ffl-qf f- ' ' -gm'-' - f A ' " mfr: Q-na-,. ' - .mu ":,. 'Q -gli? Y 'f'ff .: e., N H 72-'X Q -I Az-a ig, , '.Nq,x.3,. Ura 'gi5K2fTfq.-ffm Lf ',,.Tf:01.,fQf,3Tgg5,Lg1Eff -2, L Shia ap-Y' -1:13 ffifif-5'l 'X?.f,-gJ,'ffQf1"Y. ti? wv ftk -59:13 . 5 1151 91 ' - ' ' M' 1 442- ' K-, Q Lf-Y-W 3:-1, .35 3- . ', , 'rv .Q -. we ' j I 1, , L 1, 1. 12,,fif- -1 ff - if ZX: 3'-lm! - Q , , 1 A 1:1 Q' - uv ,4 ' .u. ,-5'f'?if:'L1+ wx-1 .,.Q.'-iff '4 ,f Jf" 5L'E- '11-5:92 ," ? 1Q',:Q 'Q ,ffl I 1-'Q ' ,-T 'A :A A W 3- .- 1-L51-Qfg. fl Q Q-A-.5.Yzk,v Q1 ',N+,f,g,f5' is Iwi' .fY:it2,.- ,x ,fx-'3 f Q, I, Wx-4, V- .gg na g rf' , 5- v V' ...' ' H ,.-V , .-.,, -, 5.3 ,, f ,V ,g - . A, - , ,D 5- ,, 4 ' wr. .gm-.-,r - -t X Q f .5 x vv Kwai ' Q,,5.Mgn7, 0 .32 ,H,,,.wa,f 7 A I ' A. ,b A , E5 idx .. 94 R, . 9' -X 2 v f' 1' ' U - ""'fv-rf. fx A, , ' ff - . Y. ,nw-if V' f -. fry 1 .Y f:,.2 W 4. .X 5'-V.-1 Yr : ,-3'9" JLNZQ Y 14 02. -fp ' ' 5 5 A- ff 4, ,W , ,V f - -IQ - .92 Q-5-a1,u,'C H M D--iff, .,A,:' ,fi yp,-- 4. Q " f 5 ' y A A, G '35 - H -. Q f, Q, .'L,f'?4x" '3' - 'xr' :fl 321' 3 'A f a wi X A , 1 -was 'ffffw if 2191 f -'Jr nw. " 7.5-, " Sffff- Y,-'fffq -fic ' K- 1,133 f wg 'T 'ws ,- -- 'wg-,, ' f"'Q"f 'H -P " Y ., af? if '. ,- t X fx ' Gly ff: X X , f , -, 1 ,'-N'-"Q,"'1f'Q'-a " F :-5' ,JF in X , ,A , If 14-ff VI! .g X 4 gg, Q ,. ,Y ., ,if Q- 1.699 V 5 .-Q56 I. , Z, 4.fgw-"- -1 'ia I., -1. 53,-Q xl- uv f. wg-Q ..l g Y ,- - . , - -3 ' 'V . ,- 1.1 'Q -,4 B0 -. if --1. 1 3 X N QB' f ,- ' '7 'I ,vw L TT' ' 9 Q 4 .17-ga 4z?ffT.""'4X :w-Q.A,,i- gg 5 fix ,j 'fb V ,gf J'-Q M 'I U x f , 1 1 Y M, ,, . ,:,, x .11 -uv 1 Q -gg vin at 1 - f-FQ' Q- y.. - LQ- ,Lf-I:-V AQ' Q fx f ff: 1 m ,--W f.f.,w-A .- .A H W -, . , -X , - , ., 1- 6 Q, A .- fy ff . - Q ws ff ' -' 1" -' ' ' 1- " ' 'ff " -: 1 .Aww 2 V .-fm? , : xy ., L. vs. - X51 gf:--4 +1 A '55 f - -ff 'Q . 'U , ff., Of.: '- 'lffrfp-1'. ,gi sg. ' . . ' ,,.j - 5.-,.., ','.',-Arr. " .. v' Q ' QQ ' '21, x Hfg 4'3" " L ' CZK -'?14" 5? "579l'.fw,"- 5 '3sf" P-fqs-g k V,-.tfill w' - 'F f 'Q f ,Q ,,-:-p 1 w a -. fx 1,1 yhqjf fff 'gg -,T , asp, 'Af H' f M, . 1 N f 'fx 3 K 1 vm. 1' :q,1,9,' ,-ga J 'f 15.35 4 1-,.,f..X .Q ' i,"gQ1f ,.Q ',,Wg., xt J f'-Y' if , Mx :y . :ree ffm ,wfc-w-w., 7ff gps My :.f-, y twlla V, 5 f , ' ,g ' 4 I QQGQ. 'f. ' ' -rs :V un - 5: fx- . ,x .. ,E f- me-.11 4 1 , -1 f A' 1 ' -5.-,L-an ,- 1 , Q, , H, ,, ',g,.f, - wx- .1 142' Mya -g J- -,- ,V v 'Q y S, f ,S v sv X Ay-1: gy-.1 V f fwii - , 832119 :M-:iaeawi 33 -in . AQ ,-:wa ' Ny' y N J , ' JN' ' ' ' 1 y, Z f 1 f .. 1 12 -f 1-fi ww :ff ,N f 7 , Q. 'fy , -I 32 1 :wg-in '- - -1 5, 4:4 f Av , '-5' 1 7 . , .. .,,. N ., , 5 , .'f'L--raw. ac-. cf- ' 'I A Q' , f J 'Q f X MH- if ,'.'+Xff.'qfv'23'-cf "'- 413' N A ' , V F 1' 4 f ' + A V' A - ' 'xx x law : - .- fr. 11 nf:-15 5- . -1 aff.A.1'1-'A is f' 2, f 1' - 1 S' f ' 4 P N f - 5 .., pw f RM ,px 4 g I , if ' 4 Q, 3, A Am .LX. , 'v ,ps 43 x ' X4 H g.-,y-.W-Xmh., . ,,,5,-,gm , h ' A , ,WA N3 ii?.,,fA.-iygvl , , . " A -A mv.: ' w iv' wr, . v-- ' -un. . if, QE' 'X 'I ' I fun Af:-'::' "Q 'a 11 4 ,. ,VX ' - " 1 'Fu Y N ,K,,r.... . ,., Mk ,,. .xv X ' X X f w X M 'A ' 1 0 W? iw 4 '- gf: X -' . f, ?"f5f'sf. !-1 " 'ig' I f , :Q . Yf ii -.x ff . 3 fi , ' ff 1 Y I , 3. w J we J H, 1 ,Y N v K , 1 AA, fy qv," xv'-,HH 'A 12'.v-,.:i!.' ., . A ,.,., , ,, Vx l g' ,Q-.11 ark gvx we .N '-:aL,,,- .,,A, ,x,,f,,- . ,, , " W xg Q Q, Q v ff' .0 .f 80 5 Y Q , V S KK 3? gf? N 1 P 1. ' Eff Bl". 1 ' 1 Q , ,X - -. r 4 1 . -. . ."2 - ff. H. ff, '. ' -Q Q' QM 'X P e"-iff' gfq Wi "if zij'."'3 .'m-Eff' 1' fgfij I-Aw 1...-Q' 'X wg, W" I '22 ,, . A, 1 '- ,eF,,,,y , , ,-,gl 559,6 5 Xxx -as I., , :Silas-vi , :' . v. f':,1- 1' '21-If Q ' 1 ' -v ?fWi22i'2"i" M gkmgggwi-3 .ggrfgzy -W, ,f.a+--'-iwggi. 'Jai 1- ,Q ,fi 2.-"N-X 1597- 'n jiffgflff-vi high , ' f If -.,, 55?4fzf?f "iZ?3f f xy 1 :ggi v , 1 1 ggi' , 'W v- 4624 bw 'MZW5 7 W .HUF-.Q h 4 '.u5w!4ll04 M33 55 1-gkyfjvngf .5 -L -V. :,..5v',52j, ,g :.,quJ,,, 154153, Q, A 0:53:25 '45,-4 ,A ?1,,-"7 K W rx L9 -4+ f., rz 1. 913' Rf 'Sv' I xxg' ,ebb :Jia -Q 1:5 -v 8,55 Af, f, .fzf ,ff A-M98 w b?-Wgziiii' ik mf f' an 'fvr 1 Q Q 'J In-1 '55 QSQQW .9 WA AP: WX' ' 9' 5'X Af l 5, , A , F Y 6, 925 ' f 'gb Q9"5'f"" ,QNX Z ig' , Q, v A 4' f' Q 13 fg' ,za Q 43- 'NF-w" X i"l13,f,u'1 W 'Xb YQ' gr 25 '45 xx ff x . ..Mx,2w,.,w2., ,, M, M ff f' , A kfflf 3. 1 - 5- ' . -Q .rw F41-V 3 '-pf-fa . M ,fwy 5 H W, - wr- -, .2 , f an ,az -Sam, .Q Am- 'K ' 19 3 ,rm-gn g3:,+52gQgr1a -jIg,'fQf'j2533?fg',grgQ5Ei5igiggf-51551: . bfi. b 3,353 V 3'-??35 f5,:q7 1 ., QV -'ka 551- ,., 'hfff-jx' 1 fa: - Rv K -. :Q -:xp 1-1---14--yi-Jef -rf 4f.M?---,x5,.-.,,- - 4--a, " -1 'f A 1?iQ,m:2,f..4fa+14' 4 -' 4- -Lx-.1 1: .. : 1 "fu . .., .1 sffA.:,K .X..,f.v..,f Q. .A ,pf-N nyw MA-A - - A V f,s?'fw,,..,. . ,,1,f- Wx ,--, , ,-J f . .. f . .wg -,.- H -1 Qx WM- -, Aa gg xx , , . Qs, .MM 4 f1fH,1.ufx , I r 1, , A' n' . ,, ,gf..'y..' ju, ',5',f,,. ,-' ,1,i'.',:.a'-L.-KT ,., . ,D . ,F emi'-51' ff: ,J if-Z-?:afn:f9wff :firm ' gafirifxiff 'pE:45leT:fr:e1 i53CCf9f V 735: ,""1ff-'-ASN? ' F:??+'QrXx!?5'F'.A fi-TS-i'5Ey'k V ' 3- '1 "T ':,i vfikfi ,ak 'ffixj,TQFVffw'D-pgNqr.-,1,wfP:':",2r:-11: ,W-Qf1+"?-f',3','f1fb 'V' 3" 3ffX N x 1-HJ ,, N ' Ni . '- .L 2. an-,MAX-.V ,,,. ,gx gf. a .,X.vU,.zYfM7f,g,.., XA mgwvg ,, J. ,iv ., .x,, Afwx. Gif w fig, JR'?if1ffif-'Jfiff'-"'' f , f .V 1 935 W: af-N ,nf-I-"wx 'fg:iN'f1g-'J-' - '-tI'w's-, ,, sw2!f33,d,w,Q1-wegaw,-.-WQQQF N.fZ54r-zcxfw 5-,Q-,xx-Sff:1.',:?f..Jfwffyfffgiggzv-,-fi...ff--,,-A-+fff". MQW gk gif- -be ,T-'52'i'r:i.9',E4f cw- ax-5,-1M1Y. 4M'i1:Q5f'3i.v,Vf'?'p:i:SQL-P'L9f1:.J-I4'3w,:fm',f ,1WfQ,1Lf:,'.X,' xafiagzp Q,:.w2g:mg23sg?yev - g.?.iE:,2Qg1fiwwfvaffilf,f+g5g4'f.1, . X . ,, '1.K , u N,-11,1 ,y , .U --za M---xx f - .,f":.w-wg ,W-f -g, 1,3 ,. 1 my V:if-xl,5i5:,i."5zQQ2,gQ9:QfxA f. ' 92 fHf?4,qE?.1' , v , 29-92,14 :.'elj:,7.g,-v- af-Af '35,,. ,355-,, ' iw:-:Lf X IK, ,f .4 , , , , -, .vw ,. 1 H.-X ..,f-- .,.gr,g,c1-Tift-'Y-.ff.-1:6N1 f 4- 1 ,.',XqT1y'3.-.J-,z E ,Av QR, 5'-.fxh 41.55AMQ,Shg:i,v5'.'- ,Q-f. -'?.,.v,ffE,wg.,1K,,f1,f Q , , ,L-fulffff. Lgg. s A 4 1 V, -, Vjfufyf, f :Clif me-gag 5 , 3'-,f':fffaf,z?k AgA A, fi.f'1'?,'Af5Y' A ., -1141 . few- iff- ' 'f.u'.S'a4. '?1S'f?,1TfV3iTlQ'. if ,. . jygfm .-guy, ,'-gf,-'f,-31'E-- 1-: H, .gfvjf ' ' ,aj,,d5:, -3'.Q,n-,,,Q,. wxgj. ,bnyvfk Qtxeli., , A 4fY5mf.I,l,.,,.K,,r. Ax.-.C gf, . yfuffgf K, i Q.?,.-,'f,j, -- 5. .5f.1,., 1 wx V, ' fxf-wif, -7 , ' -,f,j,f,,'Nj5jffU77 21,4 3 I ,:4:,5.i1e":,iq ,ffgff ffgj.5,,, Q f, 25.72 g.,Q'7'.,f,1xa,gff,. W ff..-ww. v- .,4,-fn, Lffff? ripx,-17.-A-5-5441 wr: 'rr' A -4' " J v, X 'ff sw . ,A 1. W -:A -29? eww, , A , iff. ,fwf, .-., xmx I ff 5 -.'f!ggrw7Qfs?.:z-, -15"1"zJ ,fM:-7.94391 fig? 37,6 .j'QAi9 1259- H 'W c- v 1 ' Qgaggigzgggg' ' 4. 1 f: vw, gb" Vi,"-jwf ' F1 SZ'-W " ,-' - Q4 xl'-.iJ:lf1"f:'-Lf'k'.S+'l,' -1' A .96 G:'I--37253. , A A 477fg3ip,ifQ4i1?ffp .5 -vmlggpfg vw 'qLK:5Qf3fefg3i.S'gx,". 31PSNQ4.5vf?:':2k:f3'5g'vj'.1-3N,4?5.l'fK+t9-Q5-:,-1"5:-T-4 . Z? , . , J f , , xx, A 1 .V , . , . . fx . .. JSA. Q .I ., X , 1 Af HE. .X-.-CS., ,7 -, -, ,, . J, -KW ,,,x .,. NA , . .4,, .w,,., ., A , . , x , A. . ly . . A-,I-r,,z,:u iiA,',Y,A V-.ii ,,, J ,,V,,,q,. A,y,A,.,:,, fi I XXX if I ' 4 , N ffl! -. xx XA 55 K 'Sf i?.C,?,yf2 W g,:jQ::,g-'rl-13' 1pjQ'3.fg gl:Qu,!, +:j:..fg,f?:i?y2-,-HQ-21-,H 'g'1fqi:- f?:,i-i,'Q.1 if 1lx.'Yf'Q5::jlfAf. -ff V f' H .- .,--fr W- '.', f f "Af, --, l -,-.my fy ...,f,,qg - 3 -,V-,gf -Q' -ff .-. Y. - 4, rf V. Q- -1 V-V f-X M: --w x ,V 'A .1,, f, :, ..f,.. , y z2.-- 2 - X ' WW F H YH 714-' ...QA v..-v-"gz,vN ":,,4 5' aff 'cr'-44,51 5,-'N Lil' " '31 if' ' ff, 'Wgy ff , 'ff-24' :Q " 32"f':""70"9' 1 +454 'Zn , mffwguf. 2 E B 3 X, 'PQ Xl, . 6 Awfgf 1 1. Aw , Q' 9"6,BigQ,w QXKXU iyflg W u M uf. 61. 1 f., . A x,,,....fQ-GTX 'F . NS, ,gh Am.,-5.5,56f,W ,"fx1 q,:rw,.i FD"??x.1f'Q'.-.X-+A-V55-f1'lfy .Mp v .Ge:311'?fpg???f'3.wf'.E .A--ff?4.g?Qs15t4m.,Iifilq-"J,QJQWZ3 5, A Q ,436 ,XE ' dy 51:22 :::"t,-'.fg-zimf ' -- f'2'fggi:f5.Q2gg5f5f4i-ffizzfm'ilfzqmx 2212 Y x f i 1 V' Y L 22-f--f:1:iiQ4S:'2,- w.f?f'f,Ef'1?""-"52- ' -- "',' 'Lli WE?-C2f'Qx 1:7237Qkffr-.fed'13'-Pe"G' mln., J? 25'4'2f"W -1" 'Q-wh' H Wf'F9h""?,2"'.wfi",.-F-'W-':'if'w F14 K 1 1 -' ff 1. - ., - I .ff A-W, ,. .-,K - Ml SEA. f 25' 5.43 x-is ,,9,41,gg+- ...H Q -x 4 . .Lu ' 4 31117, .-19' ,ff A-4, ,-j,3,.l44-.-51.1,-X., 11- ,apwhifpiw-.,,,l-W.,L,,- I -' f '54'Qx'W'q1"3fz"q?Tf??4g'Pf"'YEY5W'Wi"55f55fa1wG'a7'f5f'p'giQIQ'Q5"5'5Fl"Q??M+z ':I3v'f"fX0+.'pAxff'fEw:'3212s4Rsf : :Jaw-1 mfs-ag-f.,g 1 '7 -'I ' 4 ' --f'f1f.' 1-'-, .. 4 ,L ,, X ' vf'f'fs'f' "Q f ' 9 W M WX"-'-' fe+A""'- 5-'NWN'-1. 3'flQl5A" 4 ' fm, '- Ii ' zfikfvw. ' iw'-.4-f:msa"52,fs.5i9f" 'fc ' 2:11 , ,W .WEWQ .NV gm, 1a9,3mA,. ,H M' .. , M A f ,Jw ..f.,,.- Nabil? QQH- af, af Vw H, 'fx f,,uXgq,, f , Nfxgifjk l3Sf'wn'6?9z5'm :ff .0553 ' ' H N 1 ,- , xp .111 , ,. 'X , -'Q -,fu Q.--Jr. -J ,.."'x . 7 , f' , 1 wan F.-H'---+.1'w1JL , ,. . J, V. .- -uf, - .Q ,,4.cv,-fb. cf -' , 1-L-'.:,N-f, -J-5, 'Q' L32 "', ',, I , ,JW :-V r,,,f5.-7'--' -. - '- wg, ..-, 1.3 -gg ' 1-,ff X' 1 L gf:-ggtpf,-A,-3-A5950-23,ff- 19:1Qwuw--.Qsy'.,q2w. mfr- agua, -.--M151-3 .Fwy 1 - . pwfi? " wffrp .1 1"'x'y,MK Y 20 ' N QQQKSJK5 .L QQ: mwigiyxw, 541 x f 'ff 5 1,51x-.Q-ffw:wfgfgg,2:JLf qvwgms ., , , , , , xvhkf -1 1 fn.. , A -.-in ,,,-.,fQ:iK!-ffigtfwq.-f.-Q 'Ig.fg.,? -A :-P-" 1. yy "f,fgi,. 'yy'.f:f.L"yf e:225f54rj.',f,ug,Zfd?2?f5v,5v 1 V 1??2fg2iFg'3Ww1'-Zivq--,51Qy?Qv5t-?fo'3?itg'35f-iygffgf w-'S'g.7V-eif?f12gjx?'?-NSQZEQ' '- f- 1 ,ff N--1 1, wa ,Jr , Q L-. ' M ' f ' -:ve :-2 11.-,fin ., 'X . A9 1, -w-:M-- 4, 31 , M V, .X K 5 . , -.,g?'.,,4,.f,.s,wyw6lsiv,3'? gk .- ,. 1 'lk L N 4' 5, .,4fR,3. . 1. ,-,wfffw-f"'. fy ?:fsf-':--I'?.fl--?255sd- .P '- 1- I:Z-f'AX71-ffl-'1Aff"14-141:-1 :-rf? 'if-:Aff-,-'fgficf HsQ'm-.5-:V 6f-17,5-':,1-UMW?" - 3 --' 4-:ffl-f,5,5f'gM,'.gg,1W'ff'-i.qf'4redgfe-u"5g 4 '50 ,.-+?:'Qa'i,7i- , ,'x3.Ev-1--21: ,gifs-T,.'r:!m.x3X' -af. f- v 4 i3r'21g5l,?s.q,-ax,,4t,,pQ3g.,Q,:? .fgrfq :kig,Zjg.V1,i7y54,x1q.,-55,.j:.4y'f.fyf, ff- Q- Q Ag, , 9. .,,-Av-, , , - b ., ,af ':1,.....g.,fg,f 7' A4 yy., x-- yawn ." ,1Qay'f, , , Psa-,Q :K f"?:.2'-2f2'f'1r-1:'- ,fgfrflf-,ww?2g,3q,:-:gg3-xy ,f af,-jffjf "ff 5 ",f:g?Q1-S'Q"zw :gal-X:XX2g-Q--,TS -F19 "'3"?,x if JUYY My 1 Y. f X f T .XM-x.. , A7:f::'a9TQ'1i'f?34-Qlix. wafxrgf fg1xQv'fQ'4fF'5EAw"fJwi"z,.V z-"'?f.5fff ' 7 'iliski-fisgcw-':,.f'Q?' :f:9'7Q fx 1'f'-'Qfa'55:a9f3'if5?5fQE?:g.L .Q . 35. -5 -,,Q1,1.,Q:.: .Z ,N fxizff-.Iwi-fx , bf jfwglgy A?,,AA:..X--:KA ,Q gfsqt xa 'f' K 'r. ,.f"x:f,-M -. 1.5 rzf-.QQ-' L5 ,. 5. '1-:ggi-5 ', V. ,.4-:.' cr :E ' ' 129 .- ' ,'2ii?fSyf::e.s'fv'??? lfiff-'.fCFg.Zf912x'9?2 ' .F z 'fC::5-9159, 'fi -A -Aw--ff H3 fg-, A vw-if-fi 5-.. JJ-1-' WLM-iw. 4 .1 1fff:i.g, Aflac 3, A.: - ,Z 4' ,ff 1.4 -Qu Q, ww, f www, jg.-. as , 6,1 ,xxx A A bxfy W ,,:4f,J fk ,, , l X, ..,k X, ., . .k,3,,. YL ,LW -Ay , , x, , ,, ,,,.-.,,.. . , . ,441 X .LQQ ' aff! 41- Q f' Q gp--1' , " " ,." 1+ , ., .-.215-.-. 151-Q, ' s-2: 1-sfxi,-ff'-giifa. -ff tzlelpw-.--',",. ' A ' ' ' ' ,A .- f ls--M12 ."1 V.: - 2-sf:,..-.aw 1 iz, ww 11 , K ' .v-fi' 4,-.f j5zf.f1v1f,9E'-4:aw.,- -,Q,,g,-,.':2:4:?1:-H 1?-5.556-'Mn-zlw '-wi-:Q -,z1'l'r2f:ff26'-ff N11 2L.:?f:i5" ', . 'f .rf 'LX "" N ' 'W-Q, " ' 1-f vm' fm. X Wm, ' .gf ",f,Jfvf-va. L' WW aa PH-'A 4 1" . .A . - , . ,- t.. . . 4 , ., ,. ,-.. . ..:- - -, Q-. '- .-fp, .V ,,.w-,- V -, :U-A - '. -.xp v- . .V J-.'-.', f .w ..41:-'-:- f,-M-In-' -4-.-ful.--"-',f. ' J--.M-Q an--if ,v.-1,-,' - ."-7'1 -.mv 1 7-vi-:u-QV'-.A-f--Y N1 ,Z"J', 'nv - H5 xi".-'fir-Q ,J Q' -film' ,.-' 5. ' - 1 If '22 iw 2 -3. ,:: :afar-, , .. -ihfvs Qflrfl- 1--12 mia? t1,i?amR-"ff" ff1f.'ff'-Z...-iii-.J .:r-:xf.'..,r-.fn:-355:-.QZ-?'2"f,2f:Q-4. R ffr-vi-:f', 1-39-1 1:1:..:.if" ff-1-ff-., -:me-tg .:f ,.-32.321ir.:4f4gwg,'I:-,-:Aff-vzi' iv-1? fd' xf.1',-"ff -QW:-.1.:,f.,,A:N:'w.1 ' f +11 -:ae-i"?v, 'Ev'-1 'fr '- Y A-i1?'27'41-'t-'-495: , K 119-3, 4fTf..,l+5Ls.f21zgixziyilliisksi-4+f,7,:11m53:w.5' Awfeff-,yksr-i.f 1 '-"',?pS f ,,,-9 f kv -. "r qwgisizfclfra ,Af ,, ,, N-..-,Y W., . ,,b,,,.. .,.,,, M., nf., .- 1... .. sm, . M, f 1 . i..f.. , X . ,,,,..,,.,,...,.,,,..,LL ,,?.i..,. wa.-5-?,:f,iiiI,.w.,553 af? ,ibgvfgge Nigeitasyvf ,S , igaeg-,ry -, cf.'-2.51.--1 5.4:-inf:-f.lm1f",Lr:' 1,1 Xl A -.La?.5.1,- M' - 1-Fx:-:J fswfrww frekih- L' 74'-I:f,1.yz'1Qkx35 Wi .'F1'kF,.'5T-'l 5-2-i-eg'?,w,-"-'-V552 we I3-1?,f::'.f5-1,151-4, ,.-MW..--:Q-5-'-.-K-me ww -.Q U-1:26. aswly-.W,.w,:....'-n-,.y,2hf.fA..L- :Sb-u1.f..l Aw uw. ,.., - -.- 4 .N 1 1?-1-:1,:-fum-V' wa-3P"f -Lf,-r2e'.f-b?'1'Jf,': f-.iw -4-1 -1'-I - 'gf 1 . ' 1fff"! 'Q' iff' L2-7f1"' -7 'W " 19:31-.3X:-ff-:1??L.4,9Lg2Qg,-ss:-rs, 1212-332331:-' 7'-as-. -2: Q-4,-nf: K-v'w':-.m,g:f1ws:w:- ver.:.-p1:.-ww:Vw:-ex,-:Zi2- 2- .H 1. , 1 ,wvk ?,,,,e.. ,,, ,,..,.,,lF,,1,,., 23H2,5349?4f,aQ2i,A.t,,.,gsgx5,:gg.,f Q,.,,.,,.,v.:.y .,-..,. .vdfw:,.:4,,, ,.,,. .6 ,,, Eigfst-:1:?,E1QJ:g,l Q. .2':fg.:1",r1-f- - , 1. Qqfetgf.-g fswf. ,A ., 1:4,nw..qv-2,-fg.-,,1.-mv:1af-awfzv.-."?2:?r3:5fgQT -5 fm1112111,5-V:.e:':':y:"f'-2 -'Q?fA?1ffY' Mb X Q ' ' .-gi1:y::4,1e.sfmgf-qJ?fM - 7,4 w-,gg 6,5495 qH.L.. f.QJw.r-g.,,,FISTl ww, N 5:54.-',,, V. -.ff.1g'1f,1'-me-iw:-A.-1---1:12-..k 'F L -.-:Er-if: -s :fir uY1X-.ww + - ,.-.-JT?kr:.- , . 'W 1: w.-w,,-::v,.- '.-,,L7.:.n 21.-f-. ,b w.-ff " ' Dx' 'frkft ' -" ' " " "' ' " X 'Fifi-Q' '-YQ S .nf-1'xf gr! Eijfgpfv N334.151-r',i'z1-:-m7,f,1igc-Jiix'-41,11552-la:-V1.4-E93 1 . A , ns, N . f My 4 15.1 'W 'X A 4 " " ' ' gg?"-'VW' 5' "f""'Y"y 'fi " W ' M . ' W M- ' " Wi' . X+fi.',.:f:f..Cn':i Fe.-2, im 'mr' :wax -- 2.-to ,1i' ff P-'T -1:1-':,'?'g1'f+:::3q,-5-1-1 .wmv A-A-s.f4,wr,, .M ' '- 'J ,f, -Q- 1:-:5.:,:'2 'E-45, ., 331: r:Lj1.Zfg5g:,Zv:gQg. QSXQQL' " 4 .Q 4' .y :I '95 ': Q" -4 51" ' ."'a'1 Nazi'-cb 1. "xiii, 27151 31,3 vf'0"'S'Q.'f.f5'L- f . 'fl - N - .Y -'-' '. " R ' ' -H- 1:-awtg.-V-.,:,:,-1-,fa--'1',1.3-4.51-f-,ga-'wyffzfx A-.fc ,QA ' 1 -. :S+ X W - pf - W wsfsw na-.aww 4'f-.275 .""-P335 4-:1.J"'.'f'x44' '2':ff7xQ-122144. SWA H' 'k' " .' - ' ' f- ,-5 J" ' . 5 7 , - - 5f':-F'25?5'?'21f9i '1wc,-ve-.5-,g.11dg,3,wfwfff21,-:,':vfgn:'4 -7.::4?2-F,a,.:qn-"'- 54 b '-V. f. , " -JH. -'-Jig., +26-N A., 4, w,'Q6-ms,-x-gg-.1 ff:-wma vb' -fx C+! .2-311:M,:"'J?:-fP:v:fI.f':a- 1: 'N' ' ' ' ' ' 9' - . gif-rchvg-bfi-:Q www 3,6 ,fy N.,-ng-W. u,,.,i... Q...5,+'S1,,-. 11: 35 5.1 eg.. X .. '-. .,.'Y,.4. " 'ffl-1:2fiifcgr-.,g?L5k,::i5'2 -,. . W ' -Q ...M-5,3 , '16 ef, . io Xs'l"i-2359 fQ5P!e:wi- ff '-PPN 34 "W ie- Vw wm':.1'?ff ,Q QQ 3 P ,f, .xa- fa-':'-1."A259f+"?21:W'f4'Sb'ifFfIff'2 ff.5f:flQx?.'fi-f' . pw-""' , ' -1 ' F'-2' 1? - '. ,wg-5,S,giaA.,,Q-:x.gb:?zf!v5g-f..,1.:y,.5-4,gwsP,z.. Ulf. -K - ,'., - yu , . ' - "Y-'H25'B+ f ' ff-ye if QW-1. 3 ,kg RQLQQWW M ,,'xpg+n- ,.- yuh- 'ff 'sa-1,.f1-,. No. qv-xl. ,. .e:fg.-'- ,M -.-23.4. 42:49.-,I . f' ,, . , K v -: .,.., . A , ., 4' , 5 .4- -. 1: - uf:-z: ,uw rg dag, vxv,-214.1 V., Q3-':. 1' ' v-,.-,--5.1 ,I 6.-1143 A-. ,W ,w,.g. . ,,. , fr .-.f- , - , , .-'y V.-v, . 4111 z--.- . -fry :'-...v 'Fm 21,154+ 9-,N 1-'x -M 'fm-f'25':4-w'f"4f" wx-f' ,- KQQW -si X - N' f ' ' 4 3- -if 1.4:-.uwa-rag,-4,--,.rf A. -' , H+ - -- - '. ---2 gx -. - ,isa QR, lf, ,j -'mga K, -f s,5T,j X-ini ff 1,1 M4f5 2 ,fra Q , - F- .-5-w'L'I"'f 7160.5 Lx- ""?v3:vl-':':-i..1ff'- .C"e' SMH? 7I'ik'a-ifvfh-.1' 'gwfrxmoqit --1 fw-"-.f:w:?'r-LQ. A-9"'.vai-1-',:1+v1iw1+1GV,fm3:'a:r'.':'-gqf'-14' N' A-.gi-5' mifiibfbiii' -R-3215-Qhv5ivi':pQ'g,Q5ff:5' ' -1 fc-xv-f2fy,51,ffzgf Spies: fcmggyfbnvwmvafzf - QS- 4-:M ,,,.3.rp -Q 4, XM V:--y At 4. .. 14 Q- V 4 'f f' . ' ,, , . M I 04 1 if fi? 4s?2:20f'-1'Bi?a?f'E,. QvQJ',,if'ff'W' I gi " Q - ff bg, an 1 fb .7 ff 'iw ff 'fi . hm ,L .'z2f'- if-' i MA., wig - - 1 -. . .wwg N"-w .,-,q"f4 s ZQJHM' A ff .f I 44 1-,f-QA., 4, J QW, ,X A ,916 i' Ab x 1 N 1 4 gi fs yy? vp, '22 1:4 'Q K,-4 1 s -1.1 '-,J-1, ,.::-:-f..5-Q-z,f:f,-.,z-vi' 91"-' .9524 -f ,qgqf 5' ' , ' ' ,Z 7'-N11 + W' - -4 5-'.,..i-'Gr ,, ": 4'9',:5giQ.-1 6341,-' 59-iiff' if ia-,Ek-:'T4?4aM-v2Q.'1.l Eff- ff' f'l,.M'1 V ' + S- . " "EU -' 1 . "N: 3'1 1 ' I2 ' 'i sm. '.1.'w-Ywwlzw' - . '-f 4 -- m f- af " ,Cf f...-Y, V---' ' av: wa- 1 -V ff +,. A' ' ' V, f . -,Nf,.,k f My ,f.,,,, -,f,.-V 7 .ww-.a x A Q,--, , 2 -,-- 4. ..,.- ' f.'f- -1 Y k,.: ,....' ?.f"'s.'P-xgiwfl, 'f ffl-la" "3',,gk,565f'- -if ffl' V 1, A, . -fy jiigymf spy, 0 Q w f?ifQygQf1'f-xm, , 21.1 Qs- -5234 ,fl C CK, ww, N .gg xgbibxefif- 'mfg '4-' K xl42g", , -.4 ,rf x .493 2'Q2'.5-icwmgz J, ' W1 w , .w A ,sn " 1, Q f J-..,.,3v,, 'oz 6251? 'Si vw ' ' X We 'gf A ,. V, A .,wM . fxfgkfff J , ... view JT ,+A 4 fy f ffwgw. -af. 95555235552 Qigw Wgligey gggagwggvsmwiyiviffiaw liyf ,izifw 223, Wm vw-bwfvwf D, j fm' ,hy 513532 wr fg ,WML ':f9fyfQifaf?QSX:'f?-QQ, fwwsgfifig- fxfiff giizf, bww WM 1 ff 9. 31, - -+ 'BQ'-g,,:M35fwf.., QM ,far-A 'SS-,ff VG: 2' , fm 4 X NN frfgfrflf., N ,Y X35 -72 Sf wmv N' ,2'2:,gv- 4 fwffggg Wg v. XY 'SKK' mv "3 K W , 1' M- 4' -,f:""'?Q-C , -. .. Q 'Fu qi, "' -1 fj- P1 A,"-ll -. ,x -r - .Jx'?f,j. ,. " L, T ,ix-rf' ' .L "..- Lf:-'Qi' 'xy .X 45, ,' Q, 'gf -N ,,v?Q":1f-Q, lf' ' 7'5i1',:7, , Q' V? ,117 " Qrdzfi' , . A 1 1 M ix ,I .QR g H , , , A Ms f M X H-w,.,ff ,V . -:,-..2f'+?f4i, N .. . , ,, , Q .." MPX ffl, 43' , . 'S . M .1 iv'i.w.,. .A '- 53" ,x Rf A., ' , SQJJZ1 f?x'-e'-.f,f- AVAMV- .- -- ,X A 1. N T- mer: . ,r,.jv',v,p . -we Y. ,-f,f'52',,-, . :hx-, nvasfa fngx., ffl31,i':,a, ,, .4 .A . ,. ., M, V- - -c-,,.X . . ,L 'FY , -,.rY5'A'f 4 , rj --'X vf :'.. .,1,f' .v --. fr. .:' 'Mi ,' 'fx-' 1,-, --x ap, 1' , 'i'f.'- 91- 411 H:-, 1 '.'v,- .fy-4 5-Q -f:.:' Af. 2 '-'ZQ,r5Y:-,L.f,-"2 .'7'1,.1 PBM fri- 1 5 'f ...4-t fr: 'if-' "-V,- 'Q 1 , - w.: 5 ' Q--'F -4:-,M :-fG'. f .Y , , N . -L., . ,. 4" ' ,-'-- , .. ,A - -5 1 H ., ,I 1, gg-:,.+ AA fxyq.-yn v -: V --5, M .- gui: if-, .Y L?-5 ya: .'K,L5+:., if f Sq g ,, rivg. ' , .A S - g ain- ':g 2, 1: 'hi 'x'gZf":fk',2j6Q'3'?1STgSQ's 'fQlf3xi"4 , 2 J' S Xf'Ii6F iii .-fir:-" 21- v by .f an , ,Z-gig-.ts-.3 A f . - - A f . -. .'- - - fa.-:ff w V . Y,-f., .,,-' , .f',,, .-g-f?f.'Kw'-' ,- V, Q ' 'f'1iM-wQ.wQ XFNXJCM- w'MLi, 1w4'fQi'f?' - -M.5Q'1f.Q+:5Sf, ,, ', if'-XQfbzf4Z?T59Y54iAlN,.::2fff .-fi-.W rw 937.-n:. M 'GJQW' . .',, '-'vR'M', f.-., xf' . my -., .. - , ,. - ,K, .-K-'ff f - X- X. . 2 'iiaaz X x 55 d ii Q fl,-,W x 9. ' QS -ml. 'Mg 1 H: ,J 57, 1 f-,wg-rv wa x vw ' . .A .1-.vgxn A fha- :iw -."' -' ht , .I- , ,' N. sv, 451, ,IP ,rg h ifi W "1 " ff-9?-I 3,-f,,x.,,n,,.?e.. f.uffA,m.,.,x s"'6"f"'?'L4 X' 5? ' NT1,k'ffGlfW ' j fx'f,Nf,, Aiqffv Q Lt ,sh Vffwmw Nxlffxwf' WM. mn N fyid-X Alb X b'Qx.2" re, 'lf effyffvww new " L5 Jw +1'zfv?wk3+??:x Sain 'gl' its X W f w.'1f1w N 'FXXVJ' if X A my f-f7Q'?'J'k AW' 'qiwziwi Mffshfffiffvi fm, ,L 5' , M,,f,,,, , M., , I W Q vw: Nga M .1 M pkg, 4 ' is ffm 4, ' , 1,.:,,-we-4-fx", J 1. w1,.,1 vw,-eff:-vL:v.M+.1Pf X---.fr--. -.ff-f, -.wa,'f-.Arwfv-rf.-,.' f ' N Q -5 1, :sv 'qt-rg fy ,,,.:,,,.i,..,,gq,,,4,,'y,:Q,':.r.1,1.-. ,+4q....4y., ,.m,,. - zf'v-2-:eff-. W '- arihq- fqffigea v.m+-'--3133: .f-f' 2d.Q??r:"'-Qu-.mt If .. viiswf -,lz'f'-'-z.e'f:,'r1-T- -' ' 2:1343 -- -.1fRm:1f -L 3, Wu-.f .,-Q51-Mx!-.:.5.-1-g.sF 2' f 9..f,-r'2Vv'?- . ff,,zQff1,,+w , Wffw wxwrfh QA. QW Rwwf HN -Q-' -fa-ww 'M f1MmQ'1f-:JT-iff' axzffjif-f'f?"A'M1i'tf:n?.'??g' :Cv-V-.-vmi.-r'f"X, 7' - r:L'HMf,L 1. 'I-jagg-ff WTR Mx, .5r?'Yf' x -.- y- si? ... gn , . .,,, 5 , ,QQ ,. ,Q "Sify, 'IFA R -v 'WW f, 321523 kg' fx, we Wfwg fy Jw 1 X uf '-W 2 MF 'M ff7aw3mQCzx R QW 'SFX .,, :Zi , 3,69 51 mgg,,,Q4f, gage Q feggfiw-Q L f xqjmv as x N M 4,,x.?,7Wf.? x - g,,7 ,..,? .Un 2 if 'M 4153, 'f M 7 Y' fY5 i' A W l" 1f59"ffl"' " '? -'i m g ' " '. 6. fl 1 x 4 A ga M wh, if 44 ri f fy, 02,5 s':f'1 .-4 i we 'af Q Maw, 1A'fzg5,5f qw N G,,f.A,,xwq Y x vi?-ff" '1 uJ'W"K'9'iY 4422? 'fini' tr 'Fly may , -V - .- r f ,. , , , ,- ! ,-,w..-.-' . ,fp r, H --. -- -H Q N .V .1 -.L ,Q 5 - ' af - - , . -.w,-pw W,--'ix 2 ffl--, .K+ J: , , . .-1' .w-.-,-,, H5 x uw-ff a A AJ p , x -g n-,Nb My at ,, viii ,',,'-Wg, X N lv f S ig? .f-Jw M r g6'tQ. 5g 1 , . ,, 1.,. .. ,. ' ,f Y., ,W -. A-Q - -- -f - - '- , T1 .H ' 'fu A -. . f N ' ., " 1 rirff' " in I ??vf'.-ff:-+'f':',f4' . :W fv A W Vw : 1Y6gf 'w1 'VT -. 5 1,2 :Gif 1-ff v L FW' M rr- " - ,F ' -If-'If U fri pm gtdiliivi-V-'my 1 ww.-V14-.1 -2575 TE:-A' 'pgwiiziw '.,5mGif.w.oS-Er-i::',1-Ivwzei-if r:"'-1-4'3,'iF-b.5543.16.43'ii-:,1'pexga2J. :S-pc. -,, . gf' K H V+, f- ff f,. ' -,',, 1 M- 1.',-.-A-,v-e1 '::'f f,-T 1 :.:,:1,-.12-xf,-,,' if Ti." 1-gf . :H if ,, ., v. 6.,frv,',.f-a',f'w 4-. --,,.n,-.+N-1. g, -1- gg My . , W ,, 5gm,q,.fA3Lf,,,.,,,+.'x,,,,x - , 1, ff',,5f.-,A f,z,,i5,.A.f, R1 A. 4 1 N - . 4 - f' x x g? 'XJ' xx' NJA s "f .f ' f WY y "4 "'l K-f1.'J 1 'V A E N' N fm U .f Q. ' L VM' 1' ' 'X uN N.. . w f fx 'm N Q f 'f nm' W . gs fwwff M 4' 5 '1' ' MQ? 'X . M i'vE4+ J 1 ?2'v,5f"' K 5S:w,wQ-WN,wf" ,Nix 3 , 15' 579, Q. Af 1 , AM f a v 7-.'1, w i ff . '-ew, 4 ,v Q , 1 w 5 - J, z "1f. x:w .4 ' F .3- ffa f' Ju g Mb a . , " "'Q 41- , , . . " ,Ffh , , 'Q.jl35vf,i gf . . ., '- . . f-2:-. . WW", ,ai-1 "V:-z:w,:'Fi2? - 4 ':"L1.1'1?f1.fl.' cl ft -' - 241'Z'Fff 1 1 'H-'l"3f'f1-if-14 4Cf'f'vf'L':b!',f: 9?-XT ' '- 'F',"1- ' ' ,. Hn .---fuirfl' 1fs:-1"x"-- Q., . f'fw:,'.'V?'4'wf'f3f'sJ.fQ',2-Sri'-?'4:1'f:1'?9'wi'ffff.'f:'+Q5v, 93fZ.aa:2,-.ca-,17.ge9f:N,-v1:.LQ'Y'-1"'f-'L- --'m3'f'Qf-ff "-'-"afr.v1.fi-fdif' Nik "'..Q.- V'-wr 'ivrx-':z f'7fJN wiv A-:nv 125+ 3.-..'ff's -'iw KMA- W l,'2'r3f-fm, MHT15? 4- of, . 1, .f,fv"f.9.X.i ,zfzffls -'351Nfpf1wfef 'ffC"721??'5AS'fQ3'l4"Q' "iii-"3-+7?'59:-L"f.?i2C'xf-'lv'fN5j"f'1fi'f 55 ' 'ff 5'-1 WW-'4-fm' vif4'wf2f5-'..,ff,'f1'? . . Wi:-Wi way., Z,9,f,m.k ,,V .,m.,,, A. ,, , vvfgvg, 0. , ,c,,,.9 ,M ,,l,QvW,,,,,W,.,,,j,4,.1,.,wx ,, , . , k. ,.N,x3.,,.L, Amd .,., .mkqgkw ,fzxx,L-,,..,., Q, Hia 93R?j?xff1f,w4.AX?kAM5... , .LA .45 ,pf , A ,Ma V. , .A . ., - V. ',,, xg- w:p,..,,-..-,qv , .V ,--. f , Q 'r-21, ff gg Ag .Jw 5 ---,Axe ,.,-juyif, Umm - -3- J, f .' .A .Iv M ' -A ' -:- fi., .J-' 'f,- frrqgrl V ,K fx., f1ff?:-,g,5g4jqy?11:1V-:wiixffg-f ,yr3,gg-e51:9'g3Qg55.4:igg:.tw'fq.-F35-tfnk'wfizff,.5,':Niv,f',.',L-wee:,'7'f'g,..Qf-,ffm1571. ,ffXf'7f"'I? - v, X'-iS'ft"5v'y' '132:?f'2F TV +3f:1:q:A+a'ff H7 bfi mx, Wfgyg we '- if ve 4 K , ok fn x f X x in A 5 my . . . 4.. . Y.. A ,, ,f . ,M . .- . . . '- . ,f-,. '?"'fn iab?g5w'25 :,fr,m.-iw,w-,ffafdlv-"-I K wi, it-Lzffxif -fgggfww Zyfffahw 11fi,x5v,mf0MA.:ziFQ5,f1f'ff'AL fAfw.aL',Ug: qw-qffr-wff-ff,nfs-mY3.fQT'i fww -ufQN'+f,-,-,'-A"v.1AQ-wAf:-Q 1. -' Af wiv: 4:54 291-li. gl 'K-if-pi ,V ,, , ,, - V 1 'Vw' V Y - -, -fl. - , -A , wwf-- ' U ff. . -- -x Aff. - - ffh-ww' +mf..,w .- I x - 1. mf: w '-f f' we-'J-' "- ,f.,,'.m-W V- fn 1"'Y'f" -'.N"f' J' --w .xkfvff vv',lb2f1,fvQQ,,Q,fN,iwf,.,W'6-ff'-wi,ww V 1 -x.- -x xp ' V hz' .W 1x,M:.,.f wwf-M-mv-af,-w.-V,-rf:-ew-1--,ff ,-'ww , -ww, -H-fw,f+m , Sw f .1 ,V -' 'gm ww.-X . f,-.+A FWZ- ,' ,151 'fp R M Exp fivfm, -1 , .f ,tx 11, 15 3,1 4 vu. .w. xv .fy my A . , -Y f .IJ - ,f,,f',-7 ,,.w7ct, 3 4 '-mfg? 3 L my ,af .l,,-W V mr NG: ga'Xw"f. ".J.'b '-, ff J-f-,"2'f . ,IY J V 1 HQ j X, -q.fN-V:-VNMI4 -. 'f jgwgqyfgakjyyi-fnmtgrwQxW,1pgf:+j',:5 Q, Q-g.wi1g,a',4+gfEw-:fic Q-W,,fpgfxfayheajgywy4 Rye 'cggwffffwf . mgxfavg- .4121-Vfwxff .wy a ,,, , ff. 1 w '. ' Y x f f f. f f- J 1 93 3 5.3 Milf- ,T f.,w.x A f' my , uf-.k..,q5 ,A-:vi ,J'v',xa1a5i'f.ff 1, ' '.':..n'.T:12,,..,v:pw-Af--41'-?'.jC,':gp'h,'jigm.2'm.Am "i1'pfiZfLX'fM'-'y'- it 5 J -VCL-x v'.,""".'f , -YA--f. fr'-'i'ff'?', . qweiif..-.z'.91 ,x+.,gffi,k.f.iQ AM',i5!,f ff! ww Q.-.yew , .6 -,flffwff . ,.',-,x.:. .41 .bv '14 r,ff...- HV.-xwm rf -311+-sM.f9f+-ffngpfywx.A ,WA ,gen ,1.f,N.44.f.4,..1 .- , -2' ,A -. Y ,rx M ., ..EvMwu .Eff 1.2-fffa' '-'C 61.1,-if-Y. 'v 3453 -" If f.::' :"'q A-,3.,,,.gr Q,-.'f',Lm:g'-, ,,.,mR.y1f1', my M- w,.qxg,Q. f,r,jgQ:-sLg4,,,-,A .,fffMfj',, X 4-I - -,af ,!1lf,l','f5,' Zyfyf, ,J 'qyf' w'5?v 'bk' .f' wx Nq,,,lC':L243.-xbiiglfgxggf .,Qff4f ff f-if 745. ff' K XJ, up, -11.1, f ff: .fcrf.H,11' - 92 airy-,,-, , ':,.',f,. mrs- .-wk-rm I ,,..w1p:.,fi, 'ff M:-1'-N375 -. .g. ,1.f.f,..,gA,'.-5-1f+"L-fm,z,,,,f.,M.,:N-1 -.,.gQu,y - ,1,..w-rf.M'?,f4X.f,gg2f.,5.,,xx2x X-5,3 ,F--M, 'ag-,I Mffy .,-. - ' ,IG V .fn f v...N5v11 'Q-5'-.,'.g4gfg'lKf Qg,x,,5p,-xffy... yfglr-Q. .Ky-41'-wg,yM-fav 133,-,ffi-:,1':y.1. -.f' fi -Q:-H-j, 1, ,QQ ,'Q,2f1,,-11, 3 ,X-,JS-,gQp.3,w--':7iwi gg "nf .W ,917 -L1 'V 4, 'i?9l.."X f"":'-.s gf.-,gxn,1,,.y X -A, fax, -fd wwf fhfzwfdf- wi "::f1f 'qigyxificq N if V fx -wx www V- f E-S f:m:f'q:ifffw12f 22 57 W..,gf,, ,5Q5:,yg5Q,L,j3, .wg-',E 3 y,1QbSm,Yf,,Z,5, x..,',j,: '-5-:fee Q91-gZc,gf:l,:Q,,244----2i.5.,..i.iq-Q -M' f2:,.wf,g,.sgV:- Lgslfv. - 1:13, 92-Wyffx' My fini. 1, :.zyQ,A,':e- xXx Ci" v. ' Qxggfw-1'SMI?iioQQQ2f221bLi6rf'giQ-Q:::2,1-1:-L'ffzL1:1.5u5X1lLg,gfx'-1-vff1w:3fZ2:Qgf-.5315,-mrelgfifwn Q14a,a22aaQeffw4gQS:f2Yg2Q"f ,fx ' ' 1 'jww V 'K ,- ,, 1-A: fUW.,"N-iff' 'iz f,f::,a-'rf ,JM4 ff-?f.f1A' ,L-9 -J r ,- fcff My A . f ' .1 fm- - sp. , . ,fr -Y 34+ Mg 5 f'af1wgg?M17.4,fvy 5 5?'1fEyfwii3VT1f+Q?f,3,5j.Pffzfliavf ?fy2w-L3gzmi?wfff'iQ+!Q,-. gmv!f'gffZZ,5f,,, ,W m'5,fi,,f f .Q-QQ y1gQYgff1ZE5gLQ.Qff4Xf "-,C'4" f - fJfHj' yy. 'X 1 Wf..x,"AV,1'-f,"f" . ,A 'WY xx. . Y ' V . 1 A f V 1 .iff "J '5t'2..X?. -i pw Q5 "'.eQ':7' MI," ' L 5' 42,5-1 " , 1, 4' YQ '. ' V - 4'f4fV5If0""2ff ' 'w'fff'9iL4 V 'W 385- Y W W5 " W 211'-""5"f'73!'Y'lYiff' , Wars? ,pf 'wfflfff' WVN fCflSff17f'-Q,-' f'311Y7y?1i:,'7v"fwf5t!fZff".'1Z".,'f ff f f-1fi'Wf ' V . '51 ' V. f . X, xi- Xjpwxf 'W' x 1 Z W,.:ffITnf525f2TqW Q ,- 'f55FTS?3Q?3W? 5?'7?"T f:5f'i5?445?ffws,5f11?'wLf' if fdwiwflyffnfw H -. 'W I f '+A 1 xf 1 fi M Q X x K+ 1' , , .35 Qv.'l.iTm5'q23,f yczik' f?egi.Q ,W . ,L3?Q,Qf5,,13f59"Z A,m25J. ,z.,f7'. ,i.,g,.?QX'ih fi?3fE1f,, -1,ArQ,,fi1f,5J2gz .4ff12tZ6ff5fgfsxi7f,4Q,-if :A .?Q?Yfi :w5?,f3 'ff '.W4J'f'fwf?A5 ':-31Wb5?i43r s ,Q?1f1---g:f-.- .gsjQQigf',.'-'i?"f'.'egg 'iw wi' -sf A+Q-2135, Av -X-agp: '-WN 'Q 41-X , fgf"1',,-wif .xg"z'f'wJ ivvv-L ,fg.,yM -xy. -lm-we-wg Va :,,,f1.w'.1. A W. A . an A ' 1' R... if ' -'f 1 N 3' , ."L'- 42, .f2.f- v 5 " -9-V V "'.'l f A" '-. .-5" -' 312 vfff- 1 ' 'f' :A .-f .. - 'wk-'-G2 -X 'QQ-' '. . lm. 57 ,"N 59' ' " 'f ". V - 1 XL- 2.1 'Q 1 m'ffJ,1f',xL, 'ln' i ' Q--ff ' 1 ' 1 X ' " A. , X auf: x'f.J"if .",1lj I' ,I-' " 5 I ,f g 4, V 5, . V- ,W 1 5 f,r4v.7.-Egyyz., , ,Tim I 5, A-. Fw :K my Q93 -,y i mv-.,9s.,.a,.N ,Aj f,,QAfff.l'. gm, QI- x 1 ..frg.l,,j .I f-,fr rp ,T -tx -t P53 5.34, , .M ,Hg 1':3.N,'y,Q0.,v.w?f '35, .N 35.5. :g,,AW,- A dxf, 1,1 V fn.- sf 'yy' 4 Qajgg ,Z ,-I 'ffw3,:?K'Q J -45V:s1,- ' ' .fg.IL'mC5:I,'fg5f:f,g iii?-it-.+q,'ff.o I ' 'ft1'?ffif'f ,-L 'df-5, Q? 5:4.'fQl3Q5C4 f n-5 V 57' '5' xNFe'f,-fat? J5,'fb4-""f-X.NVY-3811325511 '54, '-R35-"' gi.- 9 A ww-rx' gk 'x I gg 'infbux -nf xv, 'Cy 24354 , an ,JV fx 4 :N ff 42, aim? x J W I 'f ,f ,f fggfff M A 5GbQQVQv"'N 'uk 5, Sa 5' I H L 3,4 W x ,x ,, w XWSQH .4 Q NN 13 , N W I A M, y M 251 ,wr ,gn it ., 9, , x,m.w My 6 Magi vf'g'iv6x7:.f N V 5 ass K ,y p X W R033 K N 'f52,,! 1? XA f xl AT. SPI 1 ., 51:3 'Q X 'Rx Z x 5 ,'f44wjffqfQx V My I IRA JQRXQ gy X2-xx i X K N 2 V . NL 'M ,' .' T I ' " w "X f' ' kia - T 4 ,V X' A-ff' 'W . 11 f -, nw--fcf ,Kiwi -b wi- 1-,, . n .1 V 3+ iw? . -V ,C -if 2 vu V , X Q M . 1 2 , X 2 Y 'Um A. f :Y-1 v- --if' Hx " fy: My :5 .5-" . ,HQ-4701 :t - , u , v fi -P 9 1 ,X Q ' x X. ' p we? my 1 11+ '- : , , 5 . xl , ,- j-' f , 1-iff, , A ,,f ' ,,' 11 .f ., Qw, j--'H -, :J-15,1 32: X5 qv' , 1 31, 1 .-wr. . ' ', - f J . , f sf 'W X T91 A 5 M- ' 'H '-'mf -H ft. ., MM M? . K4Jff,fv w,, A, V Y. , . . , Q. mi , y Y ii? xfcgxgfkyi -.. yfxwj-ijt. iff- L.',w.i.i:Y A, fx.. if M...Q-",-.'.'tW'-g- P-:.f.Zv.1,f:,l4..xQNi9,-ey-If 5 - r 'X V .Y A -. , . .. -- Y - - 1 ' -t L A . ,, Q ., fy.: kr? 437' gr V' 2,2 wg IHA TK QQ, 'QQ wig: Mn, N six xkyw yguxqj V' X ,gh , fha? xg, 9,35 V 'N X I v '- V'V- -. ' 1 '23, X. lbw:-Kgqxjl li Vx", Lgbk,1.QlL:3:,XM -I-i,:giQ. ,. qt 3 ,, QQ,-K IAQ:-f,f3'ixf Nqr-kxxgiglw 5 1 , ki. ,Milli lhll :gg Y 1A F1 M wa ,Q A. V ,V V Af. 'tg . , -,QU xiii,-:mf V 5. wiv vQws5if2Ri af +w3fTfi:W'f" V .W sw 'm:1,:fFfQ'+w-W--frf +YPqixwff. . wish - www M xi. -wa, - -,,' . 1 - W Rf: fi . , , ,f , f , , . 'K' . x ,. 1 , ., ' h' V V 1 If A ff . , , - x 3Z.,'-9,5-Za .nm Q M, 4 ,rl x -, ,' 2 -,n N' f - , 1 ,W ff? 7 M fy fGg,n?lx:' Q.. V,'r1j,'3,g7'.1? fb Q-'ffw 0 N V, ' C' g Q V F. - 1 -XX Q N 'yi' wi A' ipfy' V iqgw ,Xg.f.1E7x: 15, .HY '-,. - jggyzg-, if: Vx A ,f,:. gf-V 1,7-1,52 Ixxgg 1.y,.f,z-w,'73ffg,,i,-,f, f 24 ,, , iw -sl -. . . . , w- .- - .' X e gf . ' 'ff 331. . x I X ef ., f , , va y , J, 7, Wag? fr A , X?"-r-4 .ment gig rk , A we A XX V, YV iXJ.4fq,,H tv X4 0 5,2 N X? If Nh 79" W if A, QQ F ffl X Q MER X Y, 1 Q 'f XM, REX 'f 139' ff' 'X B" Q X 'uf N A v A " jf' ,K Y' , 1 V 'fl f AV N QV X EQ? , 'vb w Y? Xl Q ag X f f A Viv A v 1 Q ,v . k ' x xl, ' ' 4 , yt f fy Q1 Kb ' .yn 0 1, xfgk Lb. fa W , Q' 1 i 34 . A .257 X ll Ab xx -ff X gg? xiXwfyKl':,gN,,+ ii gt Mix xxx 1- N 'ig hx 3 s SX' M l NK is , M if 4-,V Y W. Q 41 v IQ, 1 J, 1 1 M6 xfx K X Q? 'flmqifxfk ,gf Xl N, N .- , if xxw ig, mi X Sz 2 4, f ' J Z J fa 3 XX fgggv 1 XRS, ggv' x Q -4 -X x 5 no 'v H ,, 4 J , x f- f , j X A W ' 15-1 4' -4 Q ,Vg Nw, , V i "j ,N 'J '. Y, . ,1 X .cy ,',,'k ff q , 5 'I . Vx: I 1 V14-If-'--'WWQZZ 1 X . ,V . Y . 1. , ,A A . 'lv y 4 441, , A 3 ,qu A :Q xt W .NVQ-3? Ax, ,A 4-,Q .xxx gy: , i , K Ai., 'M 74. :un .A -,zz-fx-.yr-L . -' . ,AJ :gl .- I 'M . fl V , A' , ,VI ,M .Ir NA, Y V, WSXMSSW4 heir QXQNQ :JN Sgffikgfjnggsqfvigf jmu.w:i?a W wWW"?5,OAw 'W+f'MW'X'bif y X' -XXM3, el MSQNQ x dig if f' Q A 4 'ffyff f A Y ,Y '. ,L . :ff-f . , - 15,'w?.1f- mfg:-','1.f V, -' , fi. .,, Q. 1 -- ',-xp:-.:-gi - I 1 - , wifi, fi! 115 f rw KM - awr. ,.w-'M '1 A. ' " I., My .Lx iw-,wxkv -JZ,-""'-MIK?-F-'s ' X. ..:'?v:1 -Q . 5' ' -V H '- - eff -f 11:63, My L A M ', x' V. J x ' If 'J Nl ,J LQ n "M r E '." 13-4 1' ' :gb-1"'R.-I ." , 1 :. k P '1 " 7 ' V1 ' x w 1 x 1 K! I' 'vu'-,'.v'vv," X 3 11" 45' . ' ' ' 4 ' ,1 If' XAT' 'AJ , fi' , r W .,',',V-1 I- .,' ' 'Y ZX ,VT E fir, . , A "',,.v'.f'.'H1'- 'ff' gf ' Q- V? Ag . .. lvxkwxxc wf?0'3y2xL. ,jgaglikxa :Aga ,Q j:siw.g,,L,Q5,6QX5.,g ir Wk xwwfvfv I.,kN.xf9,f7S.Ag,..,5-!1q.pf5f'3k-,Q-Q 'YAQA I fx , ,M a4f,5X .,l3M4Q4-g.i99g5,i.'L,f gh! ,,- A A f,3.3,,:,-M ,-9-f,52. f W - :X ,f '- - A' W f -QKZQ-4.4,-,4yfi' 'MN . --fx 'Rag my if vi,fwm.5'+ kg T ff. 'f.,..fq,f-XM W .i7fzj'm:'.f,z -w.',y,+,1ww, M ,ig wwf? ,lvm-, +3:,1qvf1414- w:wH,"'-b.mgQ,R irq-A H- 4312-:iq .' 'v'g,mf ,, ,I . ,w,':.f,,f"' Q fx K A -W15f'+3ivfQi29 c-fgrfagg-Nl' Qkgslflfww - ' '1Y' .w7w.aff,,4fx Q 5 a .:f:.:-.-.fmrfvf-5wj"':.v . . .'e-m.aP5"-vw-1 9, f - a - f Qyipfmf rf-A., . ri, , . , f' . .' '11-Ls, g. 'f -I , .. .,.- - , 3 4 - - ' a, V -. . . x '15 -.v fm 543. -N 'xc ' fw'aMf:km,f ,,g"'f-:Wf,p5'5?w',1--+:qe1w31?g.,S,g. - va- QQ 1 . f 'ffm riff.. N ,Mk ,. A ,kj . Q. -xy X ,,QQ,,w,:.r,u,gLg55X:53.58 W' fy: 554535, N:5AV w. , Air,-l,,E, gmfgw -xg ' .wh Af K W. ,4 L. , n- .,K,.i.a,,A., f N L M3 X 3,1 A ,.Qi5v ? ., L LQ Q. .Q V ' , , M X V I :Q- ,xi 5,62 Nw 91' A - " .., , m X - .klx.4,4,--. ,M ,gi-,jf..' - Jffzmzvmi-.'5f'??"ff7 qff'A 2f wx 1 1 A rf - X N5 my, 1 vw Me we QM f -y,.1f-if-gif' k .3qfrh,f:ge3?Qi,c3a W 34553, N WJ-Ezyrgeqg Svq Mx fxficwgifggzlgg Nxfhg .j Wqvi Jwifg? ?:,,X.,.::, : ' Lg wx '1f535"'?" 'bf '7 qw, ,gl W 7'5"fq,"-"' Cx, if MN 'wg' ' Q' ,AE-K Afsgx'-' V-Syl-1 'Sw' fz:N""-Q yn! 45 AA, lf! 22 YV xfx A .QB ,6 Q M , YI 'Xyw Q, we ,QYS .QA 4. Jw ,,,wMxf.K?fL' xg: V., 'N 3' '2 552 Shv Mdvhfff ffiwxf 'b ' A-' 1 K ' , ' N a. ?f-'25479'Sw " " 1131- : EIA-R' 'iw " sfsiikl' , ', ,W-f' ., . ","1:'3 , a.i'?1f"f- 3,-. -F-'9F'lEf.,'i"- 'A-M "UV ir 7 Q- If 'f,w,'f,'-:Q '- . QQ-.1', QM' -fd? I 1 ' I"'Q"f','- ' . . -- 5 W 'K' W-" ' 'qw wf'-.'F!,0"'f1'-fvfks -f! :f! . N' , ffs:.b- :Zwz 2'f,f:-, 11 rw 1:-A ff- f 'N x M' -- -fm.. W 4 .. , , an KW-'G.J:f.1m - A M, - ,,. ., 7 , A ,- J N , X -- 'Q' 'iq '?1,,j,.',, , x1I.I ,,,Qgg.4gLK f v2:fW'-g.g.' -5.3, Q f4'k?f'i.,,,-'.gg: t-. gf - 5, ix ' QQJPL- n'!"'ii f' if-pi5e?'5'.+'-"5 .ffm -401-9 X x .K 5: f .vu bbs.: 1, ,Ot sb v ig A X,..+,,'x,lSZ.,. ..,,-5,AN Ki. K,,,Q,A2Q:. ,-,I xg AN. RX 2.. 31:l.xx,c,,. Q, .,f,N7.H A .1 'V fair.. f,..t5QgZ'i,flg " M 'w w f f f L...- -4 l r . 1 f 1 f Q 4 X X Z , ff i' ff . X .ff': ' 41 if W will 1' 4 -- f f ""!l' fi V ! 'p 5 Z, ,4 62 :J WU ' q 1-U ' Q llllll . -, mllllll iS NX Mfgv l TM ll0lll' DYOUGCSI hour... I SIlldi0S Compliments of TE sex 1012 SUBURBAN-M0RRTTA-VTETEIIWIIHIIRITIUNING CU. 250 U. S. HIGHWAY 46 B. FRANKLIN IUILDINC DOVER N. J. 07801 llI5'ARDlfS' CLEANERS I Hr. Dry Cleaning - 5 Hr. Shirf Service All Work Done on Premises A Tel. 627-0919 2 WALL ST. ROCKAWAY, N. J. One Q X Ph 621-sxoo ALAN or DAVE I V KOF F EE SHOPPE and DELI 30 NORMAN RD. WHITE MEADOW LAKE ROCKAWAY, N. J. ZION KOSI-IER DELICATESSEN AND VITA APPETIZERS We Cater Decorated Sandwiches 81 Party Meat Platters Hot and Cold Hors D'oeuvres lESI.IE'S DRUGS I3 WALL ST. 'A' 627-5544 WASIIERS' DRYERS 201-627-2333 RANGES ' DISIIWASIIERS AIR CUNDITIUNERS room G central estalished 1930 MIDLAND SALES 81 SERVICE CO., INC. 408 U.S. HIGHWAY 46, DOVER, N. J. 07801 qowposne 3 snsvsns RESTAURANU HEWLETT il-EEPACKARD A Wainwright Auto Sales, Inc. Chrysler - Plymoufh Barracuda - Roadrunner Bus. Phone l20U 366-1718 ROUTE 46 DOVER, NEW JERSEY omega plumbing and heating supply co. Norman B. Glaser - Mike Lavagnino dover, NJ. ' phone: 361-'I'I4'I 261 A,,.,.,1 A IIIJJJ I ll RUCKA WA Y H011-'l Beer - Wine - Liquor - Package Goods 627-9649 Y 9 WALL STREET ROCKAWAY, N. J. 262 PRA NDA T0 'S "ln WHARTON since 7910" 'k 51? in CONGRATULATIONS AND BEST WISHES TO THE CLASS OF T972 New Jersey light 81 Power Company FO 6-3867 M x - OA 7-:-Jzee 9 - I BEELINE COVER AUTO SEAT COVERS 1-.UTO TOPS BOAT COVERS TRUCK KJUSHIONS H E 'r.-16 r::ovER, N. GOOD LUCK AND CONGRATULATIONS ,E M,U G TO THE CLASS OF '72 RUCKA WA Y SHOP-RITE 'A' Lafayette Radio Elecfronics STEREO - CITIZEN BAND - PARTS 627-7017 'I63 ROUTE 46 ROCKAWAY, NEW JERSEY ' 5-Y I KMSQ . rEu7fR - COMPLETE SPECIALTY SKI SHOP - The latest in men's and women's ski fashions FEATURING SKIS: CLOTHING: BOOTS: Rossignel Roffe Rosemont Fisher White Stag Humonic Blizzard Amba Lange Head Head Munori K2 Spinnerin Skis Rented, Repaired, and Sharpenecl 366-3133 U.S. HWY. qi46, Dover Opposite High School Boll Field WM. F. COUPER, INC. 627-0370 Ralph Poust G.M.C. Trucks - FIAT Soles and Service Our 57st Year in Dover Phone 366-0856 ROUTE 46 ot SIMS STREET DOVER, N- -I- R. P0ll T 8 SON A rmmn Open Mon. - Fri. 9-9 -- Sat. 9-6 'A' 'A' DAKWUDD '7 6232 ROUTE 46 ROCKAWAY, N. J. F , e J'a1iK'.s jfomme of BEAUTY SALON 8. BOUTIQUE RUUTE 46, RDCKAWAY 264 LEEHIND RucucAwAv SALES, FAITH GINSBERG 60l'l'll0AI'YleI'lf5 0 Tlle Morris INlls Band Boosters, Ino. 'A' Compliments of DOUGLASS ENGINEERING 14 BEACH STREET ROCKAWAY, NEW JERSEY 366-2676 "The Best in Town" B U 0 N A P l Z Z A ROUTE -46, DOVER, NEW JERSEY gomlofmenb 0 s. BELLARDINI Proprietor the Sixth Sense clothes for toclay's people Candles - Gifts - Hand Made Leathers and Jewelry 201 X 267-2690 t 24 PARK PL. MORRISTOWN, N. J. 07960 Compliments of -le Brown ROCKAWAY - DENVILLE - HACKETTSTOWN 'WM Gixkrl L, AUTO STORES SS!!-in gsnnoncuf 26 E. BLACKWELL ST. DOVER, N. J. 265 lolm Ii Kenney Roofng 8 Sheet Metal Co. 'A' ROUTE NO. 46 - DOVER, N. J. 366-0284 361-1553 Roger T. Wogner AUTO CRAFT, INC. CUSTOM INTERIORS - ANTIQUE RESTORATION Seat Covers Auto Tops Boat Covers RTE. 46 ond KING ST. Dinette Sets DOVER, N. J. 07801 CENTER SPORTING GOODS CO. Telephone: C2011 627-1962 20 WALL STREET ROCKAWAY, NEW JERSEY 07866 Uhr Blvhgrmnnh Cocktail Lounge Restaurant Route 46 8. 10 Ledgewood Circle Phone: Ledgewood, N.J. 584-0538 EUNTRAETINI3 CEI.. INE. EXCAVATINE CONTRACTORS 11 W. MAIN STREET, ROCKAWAY, N. A YERS CHE VROIEI' uml OIDSMOBIIE INC 'k SEMBER'S STATIONERY Dover's Exclusive Agency For . BASS TACIIS and SANDI.ER OE BOSTON Harris Shoes , Dover Begbie's KITCHEN CABINETS Th Kf hen Center of Norfh J y FO ft 1 1816 ROUTE 46 DOVER N J P i CI7'e.n.. MARTIN L rmwao VE A1315 fag 'M A FRIEND I.anterman's Auto Electric 286 E. BLACKWELL ST. DOVER, N. J. 07801 366-0477 IHE FASHION SCENE 'k 101 WHITE MEADOW ROAD WHITE MEADOW LAKE, NEW JERSEY C. 3.61 S Qnof'-Er-oug blossom info flowers wifdfsffaj-Eye: ar?-cJwFuf-ce.. 4195 we Qfc. 1Jf'fd'-saedts IOS7' meme-niafify gn. fha. wf"2-CV bymplgsg inffo iPe.c.45 fn our anffcfafion- seed? bourzcrllj OG OW' ff-.Elf ,Soma 1.uon."I' make- If crushed' Uncfew MC- Ifzealvf foof of Thi- mam, Sorfze, Luiff bed? fha rzlgfzff' Gnd' The cflgys o1',sad'ne..s,s Qnfpfanf o1fI"5G6.Jv SH. fha. mfrzofl o? bc.-:ayvfy .5c:c'f'f Ifr'2'11'Z- BEST WISHES TO THE TOWN JEWHERS Located af J. J. Newberry Co. Imain floorj V, .....,, , ,r-X, u ow'-4, YQN-W'U'y,0.r': N u lv 'f . K2 CLASS OF 72 Diamonds - Watches - Jewelry - and Silverware Fine Watch Repairing from Joseph Weissmann, Prop. 201-366-9300 . I-5 WEST BLACKWELL ST DOVER, N. J. 07801 1 4 " Rockaway Bicycle 8. , ., . . -. Appliance Repair if la c . , 1 Ni lg.. llll , .V ., 231' M fl lifes? f-ia M 1 I f QS at uilfh, , fl A 1l'l,' ll. l r J in U ,p'-Milli . fill .- li- 11.131 .fQl1lfgr1+':'il t"l2?Ll3f f' .1Nli:"Wi1 w 'W' wffii- blqgriflpei' f 'riirl-3"-ie.. 12 f 3.254-le -V' .9 " - -5. ' ' ' 1 . el Fw -:le ggewlw,.1self31,'lgQg.vS,4,g'l1i Mil 7. 'Q :fill all as Qi? YQ 33,555 , 3 hy: Yvfwglllgmii xl WH: rn ,U .iii Take Home A Dozen 52 Varieties ROUTE 46 366-6665 FRANK WHITEHEAD C 0. 333 ROUTE 46 ROCKAWAY, N. J. 07866 'A' ROCKAWAY, N. J. 07866 J. Harris 8. Sons 27 E. MAIN ST. ROCKAWAY, N. J. Compliments of KAMM'S WIIOI.ESAI.E EOUD LITHO SERVICE QUALITY PHOTO OFFSET Also Quick Copy Process IBM Compost on Roure 46 627-2173 DOVER' N' J' 92 w. MAIN sr ROCKAWAY N J THE SUB .S TA I'ION ECS, Big - pay Legg lacobsen's Sport Shop 26 Varieties of Submarines : ,AE 3 5 I ie 'Q SQ ' 1 S Q' Q 596 BLOOMFIELD AVE. MONTCLAIR, N. J. 07042 NAZZAIQO CLEAN EIQS WE PICK UP AND DELIVER ONE HOUR SERVICE CRAIGMEUR SKI AREA Tempo Music Piano 81 Organ Dept. ROUTE 46 DOVER, N. J. 07801 BISSON MOI'0R SALES INC FIRE FIGHTERS AMERICAN MOTORS EQUIPMENT C0., INC wk 'lr if -9205 KAWAY N. DICKERSUNCS El URIST GN EA FY!! 'N I UIIRISHILLS 3:53535 M F' i SCH L 3 45: X Q Q DA 2- 5' Qf nk 05.1011 I9 OAkwoocI 7-T 866 Frank Ferrara MORRIS COUNTY TIRE CO. 'A' MAIN and BEACH STREETS ROCKAWAY, N. J. COI.lICT'S FURNITURE MOHAWK AND MAGEE CARPET 50 Fern Ave. Wharton, New Jersey R 366 2833 SPURTING 60005 C0. Institutional Dealer - Team Outfitter f20lJ 627-'I962 1k 20 WALL ST. ROCKAWAY, N. J. 07866 Janitorial Supply Co. 25 HATHAWAY STREET WALLINGTON, N. J. PR 9-T550 I 2 Congratulations to the Class of '72 from THF CLASS' 0I-' '74 V , , X- L fo it . ,. 5 A123 ii GOOD LUCK THATCHER GLASS WHARTON, NEW JERSEY COMPLIMENTS OF: BRESLOW PAINT AND WALLPAPER "Serving Morris County Savers Since 1887" LAKELAND SAVINGS and Loan Association DOVER: 30 North Morris Street - 366-1818 JEFFERSON TWP.: Lakeside Shopping Center, Rt. 15 663-1400 LANDING: Main Road - 398-1092 SUCCASUNNA: State Highway No. 10 - 584-7351 IIE Nn1"l. OIIQR 0GlE.T'y W sqys tt tr1 " 9 ood ffl l ffl ,1 A XX I lucky Glass Gig Wudic Qnfer Rentals - Sales - Repairs - Service Wholesale and Retail qzoiy 642-2940 'lr 82 SPRINGFIELD AVENUE NEWARK, N.tJ. 07103 Reed Phone: 627-4800 BIRCH TIRE CORP. 272 RT. 46 ROCKAWAY, N. J. 07866 '12 ll 'Z ,ff X CAIDWHI l'RACl'0R 8 EGUIPMENE INC INDUSTRIAL TRACTORS AND EQUIPMENT Quality Paris and Service I ir 480 u.s. ROUTE 46 FAIRFIELD, N. J. 07007 Phone: l2OU 227-6772 MADE IN DOVER - SOLD ALL OVER Reliance Picturelrume Ca., lnc. 'A' HARRY l. SCHWARI and CUMPANY REALTORS "Our 75fh Year of Service" Established T897 uk 366-5600 28-30 No. sussex smear Doven, N. J ROCKAWAY STATION WALTER JOHNSON Phone FO 6-1442 Res. FO 6 7563 HARVEY T. LEACH General Insurance ak 36 NORTH MAIN STREET WHARTON N J Mobile Music Man 175 ROCK RD. GLEN ROCK N J 07452 BEST WISHES TO THE CLASS OF T972 Howard Johnson's Motor lodges Owned and Operated by Prime Equities, Inc. ROCKAWAY HANOVER-WHIPPANY WAYNE SO. PLAINFIELD I-80 at Green Pond Rd. I-287 at Rte. 10 Rte. 23 at Rte. 'IO I-287 of Slellon Rd- 1 I-M.. C OMPLIMEN TS OF VE Y CADIHAC C0. 'k ROUTE 46 MAX BLAU 8. SONS, INC. OFFICE FURNITURE 'A' NEWARK, N. J. C OMPLIMEN TS OF: ROT0-R00ll"R .fe wer 8 Drain Service ROC KAWAY, N. J. 1 Serving Morris County GLOBE Boon coMPANv, mc. i' 175 Fifth Avenue New York, N.Y. 10010 Joel S. Silverstein 285 Mill Road 774 Staten Island, N. Y. 10306 " 12121 987-6832 GREEN l.ANTERN LUNCHEON and DINNER SERVED DAILY Enleriainmeni 366-9894 Wed. - Fri. - Sat. Nites Carer fo Small Parfies RAYMOND S. YOUNG Funeral Service 627-9300 66 E. MAIN ST. ROCKAWAY, N.J E. R. Cook, Prop. Cook's Volkswagen Service Complete Service 8: Repairs Experf Body Work 81 Refinishing V.W. Paris - Rebuilf Engines Phone 627-8001 81 U.S. HIGHWAY 46 ROCKAWAY, N. J 366-0404 Free Parking COMMUNITY PHARMACY James F. Taormina, R.P. - Allan R. Gifford, R.P. Free Delivery Hours - 9 A.M.-T0 P.M.-Mon.-Sat. Sundays - 'IO A.M.-6 P.M. Holiday-I0 A.M.-3 P.M. U S. HWY. :lgj:46 IE. MCFcJrICm 51.1 DOVER ANY 'E rim: is W. R. BRITT Phone 625-3115 Rockaway Radio 6- W Service SPECIALIST IN HIGH FIDELITY CUSTOM STEREO INSTALLATION Z8 Wall Street Rockaway. N.J- Dun 0. Stephenson STEPHENSON MACHINERY CO. Distributors of South Bend Machine Tools OUR BEST WISHES CHestnut 1-1040 TO THE CLASS OF 1972. Heislmnen's FINNISH SAUNA BATH IN ROCKAWAY For Men 81 Ladies "A,,1' .if All l Mon., Wed., Fri., 10 a.m.-7 p.m. oc Tues., Thurs., 4-? p.m. - Sat. 12-7 p.m. ' ' MASSAGE - GYM ROOM - SUN LAMP ' mlscount I Private Sauna available Sat. and Sun. By Appoinfment Home and Commercial Installations 200 E. MAIN 627-4466 ROCKAWAY 28 years serving you for all your family needs. 33 lis f TREND MOTURS fAuthorized Volkswagen Dealerj 625-0100 v y , ROUTE 46 ROCKAWAY, N. J Specialists in School Jackets Sweaters - Sportswear - FO 6-9644 - . Dover Upholstermg Co. 9-11 BASSET HIGHWAY DOVER. N. J. lnleflof Decomlofs 584-5356 - 584-5357 260 STATE HIGHWAY 4110 276 SUCCASUNNA, N. J. 721 BOULEVARD KENILWORTH, N. J. JIM SALERNO PONTIAC INC. ROCKY'S H.0RlST, INC. 228 East Blackwell St. K p DOVER, N. J. 07801 . 8ooN1oN - DENVILLE - PARSIPPANY 335-0440 625-0010 887-7373 Phone 627-5808 H 6 1 Discount Auto Parts and Accessories Route 46 Rockaway, N. J. Auto - Homeowner - Life - Medical Commercial - Auto Finance - Etc. Telephone: 366-4262 'A' 16 K-MART PLAZA DOVER, NEW JERSEY 07801 .lohn A. Van Genderen of Dover Co. Automotive Supplies 42011 366-3414 55 EAST BLACKWELL STREET DOVER, NEW JERSEY 07801 12011347-1221 ROUTE 206 STANHOPE, NEW JERSEY 07874 AMERICAN VENDING C0., INC. Complete Food and Vending Service Louis Kovol - Morris Rood uk Sussex TURNPIKE MT. FREEDOM, N. J. 07970 895-2900 Compliments of: Freuml's TV 8. Appliance Center Phone: 584-7797 ROUTE 10 81 HILLSIDE AVE. SUCCASUNNA, NEW JERSEY MA TTHEWJ' A GENCY WEST MAIN STREET ROCKAWAY, N. J. B033 KIT W' KABO0Dll" Parry Supplies - Greefing Ccrrcls - Gifis Toys - Sfafionery - Novelfies q2o1y 627-9874 'A' 4 WALL ST. ROCKAWAY, N. J. 07866 H A JVJJJV iiQl'.Q?,K gps? if n H 1' . . ' ""r H r.. 5 4 Besf Wishes AMSCO School PubIicu1ions,Inc. 315 HUDSON STREET NEW YORK, NEW YORK if AIADFMIC EQUIPMENT CUMPANY Specializing in School and Universify Requiremenfs Furnishings for The Classroom Library, Office and Cafeteria IRM' GUNI' Y ASPHAH' INC Asphalt for Any Purpose Home and Commercial Delivery G. Russell Diana 'A' 201-755-5140 ,k 627-7500 1413 CENTRAL AVENUE 311 West Main Sf. Rockaway, N. J SOUTH PLAINFIELD, N. J. 07080 P.O. BOX 298 The Bank . . . L For College Loans! 'A' A FULL over Trust Co SERVICE 'Where New Banking Services 0riginate" UUVER NEW JERSEY M mber FederaIDepostlns a ce Corpo ation 366 1421 R IA mania Rockaway, New Jersey STUDIO OF DANCING LDANCING IS OUR ONLY BUSINESSJ 178 E BLACKWELL ST DOVER N 5'llPERIOR STANLEY and URKE srfAM afufmroks 'k i' 306 HAYWARD ST. ORANGE, NEW JERSEY 677-1100 165 RICHARDS AVENUE DOVER, N. J. 07801 627-2009 SPARTAN 0Il C UMPAN Y 'A' 20 SAMMIS AVE. DOVER 366-3100 Phone 627-9670 Frank J. Coviello, Proprietor D sl M STATION Aufo Repairs - Road Service 198 EAST MAIN ST ROCKAWAY, N. J. 07866 fzzgss 5' . . f -X ' :ff--W K - 1 if KZ-jg ffefgs S 1-if-ff , 1 5 if ff iamyaietee I: 1: ff Z! ff i 3-ff? Z 7 I2 ' ss QNX l J fi ll Wf XX " will If ,,,,,, . ff X ss mWlWfe5swr M -, 1 'milf' fix fl., N ,E "' .5 ll l ullrl ' i , T- it ii, xml., M ' - if W XXX X f f A x ll X 1 :IH i ill f L 4, 1 I i l ll i A x N S 4, ' ,-I ' ' i ' xx X 111, . 0 yn x iilllll xt, 'S A ," fn ..,-4 V, ,Xilll - xx , 55' - 5 If l .lu - xx we X XE: , ' f 4 'yi T , -2 X X.-.XJ , 4-M 1 T 5 i X YF. 1 I 1 1, i. . - K A X x 1 f 1 R- . g S Q is 4 X 7 4: .N X ix 2, A 'W X 'X . ' ' , is X i g 4 A W ? 5 , 5, rt f ,f X Q - za f ,f six 5.212 Z 7 f i -' so -S S-,Li-'Q f lx N QXXNSQ i X 5 i 0 - ,4 Natural and Natural Preserved Flameproof Xmas Trees and Decorations Gurdentown Center, Inc. Wholesale and Retail Nursery 296 ROUTE 46, ROCKAWAY, N. J. 07866 - 201-627-8808 Q Garden - Produce Evergreens, Shrubs, Bulbs, Trees, Plerennials, Top Soil, Fertilizer, Grass Seeds the real thing Today's realities. .. Tomorrow's memories. ,. Preserve them for always with your class ring, .. 4 i x the ring people Represented by: Franklin-McNamara Associates 401 U.S. 206 South Somerville, New Jersey 08876 Congrafufafionfi GRA DHA TES A A mmmmw.. .W Www Q., S' " . J 1 Q 5jmf31,g1UQ'4?o cms? A 5 sb! J Q ,M s -5.4.-i..4,gv2 as y y + - vie V as tx, ! 'ima CCUCASSS 72 NIUFNT SllN0f0 141 B Bhd SERVICE CD llMMY'S LAWN MUWER SMES X: SERVICE anim roun mum nuclmwnv, N. 1. mass l PHUNEZ 621-5235 ---- H' --f-vs.,,, ,f ' MX P 1 I ,W 1 , a 2 Tl n,'bV 1 A Y 1 V P 5 y""' 5 f'7IG!"7H?"5Il f", H E. W' ' vffwsiizmg :S-QFVBEB - Z - 'S E5 E53 r 1 5 U f Si m .V fm V 1 if U D .K , EE M-M-Wmff 62?- H B IPP ivirQmaUUfmeHsQewmnUuUUu1HUH5w 3 6 Umm ' V-f - , REALTOR1- INSUROR mxlfhf, INSURANCE: 76 Broadway REAL ESTATE: 85 Broadway "W" DENVlLLE,NEWJERSEY07834 Classified GALLAGHER'S BAR 82 LOUNGE Route fI+'546 Rockaway, New Jersey LAKE BEVERAGE DISTRIBUTORS Roufe 46 Rockaway, New Jersey LONG BOW INN Roufe 46 Rockaway, New Jersey Compliments of ROCKAWAY BARBER SHOP Art VaIIeHa Main Sfreef Rockaway, New Jersey ROCKAWAY KENNELS Roufe 46 Rockaway, New Jersey STEWART'S ROOT BEER Roufe 46 Rockaway, New Jersey TAYLOR RENTAL CENTER 319 Route 46 Rockaway, New Jersey 627-6227 Wa., ,.,I w ,,,,.,.,,,If, y a Patrons A A. A. Roger Ace Suzi Adelson E. Alperti Phillip Alverez Mr. John Amato Mr. and Mrs. Ralph Amato American Painting Contractors Mrs. William Anderson Augies Men Salon Caryn Axelrod Mr. and Mrs. C. Azzara B B 81 B Mr. and Mrs. Gordon Banks Miss Banks Doris Beaman Mr. D. Beaman Mrs. G. Beaman William Beaman Carol Beisley Mr. and Mrs. C. Bell Mr. Wayne Bell M. Bement Mr. Benjamin Miss Bergamini Mr. and Mrs. Berge The Bernsteins Best Wishes Betty's Dept. Store David Beyth Jo-ann Beyth Mr. and Mrs. Werner Beyth Mr. and Mrs. E. Bischoff Mr. and Mrs. l. Blake Lon Blake Lori Blake Pat M. Blake Dr. and Mrs. R. Blake Stuart Blake Mr. and Mrs. I. Borris Kathy Borris Mr. and Mrs. Harry Bowman Mr. Harry F. Bowman Mrs. Brennan Mr. and Mrs. Dan Brett Pat Brine Shirley Brown Helen Bootz The Bousanti Family Buc-Buc Sue Budinsky Robert Burawski Miss Ethel Burgess C Beverly Carboy Charles Caccavale Jay and Anthony Caldi Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs Mr. and Mrs . J. Caldi P. Cantwell . James Carazza Leslie Carlyon W. F. Champion C. Christ Mr. and Mrs. . J. Christiano . Willy Ciker Mrs. A. Cimbal Cindy Carol Clark Mr. and Mrs. W. Cleffi lgnatz Cobb Jerry Condit John Connolly Joseph J. Czipo D Mr. and Mrs. Leroy Daniels Mr. and Mrs. Bill Dassing Mr. and Mrs. E. Daugh Miss Debra H. Davitt Miss Donna M. Davift Dawn and Bobby Francis Delany Mr. and Mrs. A. Dennis George Denys Mrs. G. Doll Mr. and Mrs. M. Domb N. Donnelly Joseph Donofrio, Sr. Lucy Donofrio Mr. and Mrs. R. F. Drach E Herbie and Linda Eckert Sue, Enslin Mr. and Mrs. John Enterlin Mr. and Mrs. Eustice .1 ,-,. fi- s .- K .. , 161 fr ...W ,......... ...J . . .,.... ..,... ....4.... 1. ..+- A Mr. and Mrs. Bud Evans F J. Farrell, Jr., and Family Mr. and Mrs. C. Ferraro Ginny Finley Mr. and Mrs. Jack Fisher Mr. and Mrs. Finn and Family Mr. Flatley Mr. and Mrs. Forgione Mr. Foshay Karen Freedman Mr. Fulton G Mr. and Mrs. T. Gallagher Mr. and Mrs. Gargan Mr. and Mrs. G. J. Gass Dave Geller George, that's all Mrs. D. Gilbert Janice Glasson Miss Anne Glennor Mr. William Glenner Mr. and Mrs. George Glosser Patro Mr. and Mrs. Melvin R. Goodenough Grendel V. Grogen Laura Guarducci H Mr. and Mrs. Fritz Halas Jan Hathaway Jett Hauer The Hauer Family S. Heider ' Mr. and Mrs. Jack Heintzelman Mr. and Mrs. C. Herasymchuck Mr. and Mrs. J. Hollis Mr. and Mrs. John T. Hollis Karen Hollis Ana Honigfeld Mrs. R. Horongt Ellen Howland Mr. Hrobuchak Carol Hughes I In Memory of Taci Mr. and Mrs. T. lrwin TIS J Mr. and Mrs. R. Jehl Davai Johnston Tom Johnston Mr. and Mrs. Ernest Junkermann K The Kazioz Family Jeffrey Kaplan Neil Kaplan Mr. and Mrs. Morton Kaplan Karen and Johnny Lawrence Kaufman Mrs. Irene Kelly Barbara Kiernan Mr. and Mrs. S. Kish Mr. and Mrs. John S. Klein Carol Kocur Mrs. Susie Kocur Mr. and Mrs. Louis Kohanski The Kornbluh Family Mrs. Fred Kossatz Mrs. Ruth Kovacs Mr. and Mrs. Kruczek L Mrs. LaFlamme Mr. and Mrs. J. Lanza Larry and Audrey Mr. and Mrs. Robert Lawrence Mr. Leighty Dr. and Mrs. Albert Leining Mark Leining Mrs. J. Lemoine Mr. and Mrs. Stephen Lesavage Virginia Lienhardt Lindy Judith Ann Lipkin The "Lis" Family Mr. and Mrs. J. Lockman Lola Mr. and Mrs. John F. Long Sandra Londolfi Reverend William J. Loughlin Joe Lusardi Maynard Lyons and His Friends M Carol Maioran Denise Maioran Jaw Patrons Flo Maioran Mr. cmd Mrs. H. B. Maioran In Memory of Pasquale Maioran The Mahy Family Sal Manfredonia Armando Masi Mrs. A. Matter June Matthews Warren McBarney Mrs. Marjorie McCormick Mr. and Mrs. Charles McLaughlin Buffy McNally Mr. and Mrs. Thomas M. McNally Barbara Meierhofer Mr. and Mrs. Walter Melislay Mrs. Mercer Mr. and Mrs. Mueller Dottie Meyer Mrs. Walter Miglin Barbara Miller Christopher Miller Curtis Miller Mr. H. Miller Mrs. H. Miller Mrs. John Miller Ken Miller Mariorie Miller Mr. and Mrs. Charles Minie Debbie Mink Beatrice S. Morgan Mr. and Mrs. Mossa Most Popular Kid In School Mickey Mouse Mr. and Mrs. Raymond Mull Sharon Murphy A Mushroom Lover N Mr. and Mrs. Walter Nahalewshi Emma Napp The Nash Family Sue Neiditch Mr. Neuhause The Nice Guy in the Red House O The Omland Family Mr. and Mrs. R. Orzechowski Otto Bern and Bob Owens P Gary Panetta Patty Parisi Mr. and Mrs. Edward Patterson Mr. and Mrs. Louis Patterson Patti Peach Mr. and Mrs. G. Pernia Pete and Charlie Mr. and Mrs. Peterson L. Petrosco Mrs. Helen Pinto Mr. and Mrs. Wilmar Post David R. Post Silvio Prandato S. J. Pryor Stephen Pryor Mr. and Mrs. C. Pucco R Mr. and Mrs. Z. Racz Mr. and Mrs. Martin Reedy Mr. and Mrs. Revere Mr. and Mrs. John Richardson Victor Richie Rick and Linda Robert and Judith Mrs. Harold Robinson Rockaway Township Lions Club Larry and Hellen Root The Rosensteins Mr. and Mrs. Donald Rowe Herbert Ruldolph Mr. and Mrs. Rudolph S Mr. and Mrs. Andrew Sacco Mr. and Mrs. Peter A. Sacco Mr. and Mrs. Salvatore L. Sacco Mr. Walter Sadowski Mr. and Mrs. Edith Salaki Dr. and Mrs. J. S. Salaki Helen Salvesen Mr. James E. Sanders Mrs. Joan T. Sanders Michelle Santucci Mr. Savage Mr. Scafati Mr. Schauble Scott, Lisa, and Barry V . ...E 2 E l .lil Sue Sebastine Mrs. Margaret Seybolt Mrs. Robert Sharp and Family Mr. and Mrs. Edward Sheplak Mr. Robert Sherwood Mrs. Robert Sherwood Mr. and Mrs. John Shohan and Grandchildren Miss D. Singer Mr. and Mrs. E. Singleton John D. Smith Lois Smith Roswell O. B. Smith Ruth Smith Snuffy Ann Socha Bobbie Socha Louie Socha Mary Socha Ed Sommerkorn Terry Speck Mr. and Mrs. Spengler Mary A. Stankiewitch Ralph Starace Dora Stavinsky Sticks George Stone, Jr. Betty Sullivan John Sullivan Mark Sullivan N. L. Sullivan Mr. and Mrs. N. P. Sullivan T Miss Evelyn Takacs Mr. and Mrs. Frank Takacs Mr. and Mrs. S. Takacs Mr. Stephen Takacs Steve Takacs Mr. and Mrs. R. B. Tarbell Terry and Ellen Mrs. Dewey Thompson Emily Thompson Mr. and Mrs. Timmins Mrs. Mary Z. Tirella Mr. and Mrs. O. J. Toale Mr. and Mrs. B. Toennies Tom and Debbie Sherry Tukell Mr. and Mrs. Ed Turngren . Patrons Robert Tutty Junior U Mr. and Mrs. A. Umberto Mr. and Mrs. P. Umberto Mr. and Mrs. W. Unick V Mrs. Van Der Wert Harry R. Vaughan Karen Vaughan Lucille Vaughan Mr. and Mrs. Jack Vecchione Johnny Vernicek W Helen Walko Irene and Michelle Walko Mr. and Mrs. Anthony Wall Mary Ellen Wallace Mrs. Norma Wallace Mrs. K. Walthour Mr. and Mrs. David Webb Marsha Weigner The Six Little Weigners Mr. and Mrs. R. Weiss and Bo Christine Werner Mr. and Mrs. Edward Werner and Family Wharton Bakery Wharton Liquor Store Wharton Public Library Mr. and Mrs. Robert Williams Mrs. Aaron Willis Shirley Winget J. Wright Y Mr. and Mrs. Robert Yadlon Tony Yalstis Mike Yaros Mr. and Mrs. John Yascavage Z The Zeke Mr. and Mrs. Zimmerman Jeff Zlotnick Lucky Zlotnick Steven Zlotnick Mr. and Mrs. S. Zlotnick E L , 4 , UW vim... - -Vg... ...se-1,-... ,.a..:1,- ,I .,-- ff .Z..Z,5' f LLL. ,, 1, af me-wir. ,ji f--fry t"- fd ',:.-...-. K, F ,an .F 9 if! is W. We if si V' F- i g. , 6.3. .tw of- f :' :1'L'-539 5.595 r:.af5:'n? r if! F .F G71 In f 1e!'Pv'3iff 1 , .. .5 , . ...... . A . new :gs s or . gin ff ups? f. sr f '1r.:f'A L. . N , + Ps, 'r' 24 is T' 'K TTA Y x I K F 1 K vlkdkx' Vi ,gn-Mr.. W . .,Afi..dj3 , , N if ,ia I'd ralher do it myself ev' u--...., Q' MN .. R , ...X:h. .My Q XX ,W 1 J tx lf . .- ,,,,,m-- if 'Wm K, qmwf I .9 ,if ,Q K . , 5 swu +1 . uw K life!! S 1 3' ax RW!! Q ..,, - i . ' Q . X 1 2 , at gh a E Q ' 0 . V 1 ff rg rw W ' J 'X . 'W .1 " x 5K fL .Ss x uf' Y ff' YW Wh, 3... 1,-f .V i .05 fv Hey Jude! hawk - ,v,, W V"-1' W wg? M Es ff Q M!! Q 'fi ,fiil W VY 1 5 'X 5 'gs xfs iw, 1 1 " i fm g on S+ "N" HQ .I-fx ,W x in 1: V 412 1,-.: - m i 5, L N X 9- - ., WWQEQQMM MQ XEMWWQMQQWQQW My W x 5W W 9 W iff .3 Qwygu of WWKWMQW M3MMWfMw5gQ Www C39fsfW fifgww wif WM WW WMQW wWwWFkw W W W fjQgJ wwfig W QUWQW W lv 2' Wiwfwwfi MQW 0 Qi jf? 5 QQ E


Suggestions in the Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) collection:

Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 1

1974

Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 146

1972, pg 146

Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 142

1972, pg 142

Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 149

1972, pg 149

Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 57

1972, pg 57

Morris Hills High School - Torch Yearbook (Rockaway, NJ) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 41

1972, pg 41

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.