Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT)

 - Class of 1914

Page 1 of 248

 

Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection, 1914 Edition, Cover
CoverPage 6, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collectionPage 7, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collectionPage 11, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collectionPage 15, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collectionPage 9, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collectionPage 13, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collectionPage 17, 1914 Edition, Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 248 of the 1914 volume:

I sentinel v o i. v M E 01b College Clitims Old college chums, be not severe Wilh this trite record of a year So full of joy. Stay, do not flinx this book aside. I hough now it ' s spring Remember winter follows near. I he days pass by and faces dear hach dread September disappear. Making the voice break when we sing •Old College ( hums. " Perhaps perhaps, when winter sere I fas touithed you. bracing, buoyant cheer I hese spring-scorned pages yet may bring Reading, thr old bell seems to rin« And. bowed head bared, once more you hear " Old ( ' ollr ge ( hum . " Gf.orgf. P. Stonk. THE SENTINEL BEING THE Y ' BAR BOOK OP THE UNIVERSITY OF MONTANA POE LI3r1ED £ Y THEr CLASS OF i Q 1 4 MAX Edwin IWmc Croifflieacl, PkDXLD. iTTHE sentinel m reettng T " ihf r«li«ira a it J t h t Jf i r I 9 , " n ii r I li r i ihrv bt ' luJmls, fatult)-, 1 1 u m n t ■» f r i c m d | , | r r i r it i our ( 1 I H t 1 1 i O ]l 1 mi ,i y t h ■■ t f i n i i u ■ hf i b ' O ark a r r (I c c 1 1 u n n f I h f ir t n f y □ J I V , 11 ll ■ F I h f I f | r i lI e id an tan a [ t ' ACK n fTHt " SENTINEL Nat S. Little Esther Birely j Pall Gervais I Herbert Klphal John Sheedy Bess Rhoades Mabli Leyden . Fred Whisler Bess Wilde June Whiting . Carl Click . Grace Saner Alice Hardf.nburc.h Business Manager Associate Art Editor . Snapshot Editor AthletK Editor Calendar Editor Literary Editor Local Editor . Assistant Organization Editor rf [THE SENTINEL Book . The University Book II. . Literary Book III. Athletics Book IV . Activities of the Year Book V. . . O RC a i z at i 0N9 Book VI. . . , . Sent ' ei. Boo " VII, . , , ( alintja r Book VIII, , Our Advertisers ft. : ' ;f5c m The Montana Si;i « ' Board f Education Ex-Officio Governor Sam V. Stewart Pre ideni DANIEL M. KELLEY . Auorney General Hf.NRY A. Davf.E . Supt. Pub. Instruction. Secretary Appointed 1 1. ( Picket t . G. T. Paul . . G. T. Pall . . N. R. Leonard C. H. Hall O. W. McConnell W. H. Nye . . S. D. Largent . W. S. Hartman G A. Ketch am . Term Expire Feb. 10. 19 13 Urrn Expire Feb. 10. 19 13 Term Expire Feb. 10. 1913 Term Expire Feb. I. 191 3 Term Expire Feb. 7. 1914 Term Expires Feb. 1 . 1915 I rrm Expire f- eb. 1 . 1 9 1 fan Expires Feb. I. 1916 Term Expire Feb. 1 . 1916 . . . Cfcrfc of l he Board Executive Board «»f tUv University E. B. Craighead Chairman (ex-officio) J M klllll. I rea uror . Term Fxpires April 19. 191 3 A. L. Duncan . . . Term Expire April l ( . (915 J. D. DUNLOP Secretary THE SENTINEL? 1914 Edwin Boone Craichi ad, IV D., 1.1 -D. 629 Univrrsily Ave. Vnlral Cod log , ucufl; Poi l i-lfRUf Wld Fitrft. ism;- ■ • i " ' 7. pmldeat Cftnl tltfUt TuLUK UnJv rifrfty, t-sftlduAlf rilmtlrx VuiiiUtIiHi rrilvi-rsHy , ISSC, 8 4; kUD„ University MJMourt, 13M: (tot . Srnjth I ' uruUtm. r n ' l«len1 »t-,ll ;«tnl ilK-cJiunli iil " i.||i-i?t . (Vmwm.. " ., r.a I OiM ' Bi-. ImiV1-!( ' -. VIh iiuvL. lM ' T-l ' . " ' l: t ' i. 1- 1904 IW. Ptwfolent, OTitvewtty • RfonuUHk K . ' Miti Frederick Charles ScBEUCH. M. E.. A. C. . 319 S. Fifth Si, W, AiU ' Driiil puMIc m ' i)ii.»|R. Riin-i-tiii)rt r HinUn; graduate (;ymtumln«i. Fmnk- furl 011 the M:i»n. ( forma fi -. OufegtO B uto Tom , B:iw|..im«; s,-,r,-. lory If. CoftiMl»te, BArodlrtNt. iw M. K l J ur l " « ' [Jqtfmlty. A. c purtfue pitiv f»ityi i«Mi Pur » rwtinjctor in Fiwh, is -i-i xTH«ry til th Foully, Cnlvoralty if tfoftiw . WiS-liOt; Pwjfewnr ftMgeftl since Kits, -X in W. M. A it i SR. A. ti 402 Eddy Si. PtTifs-siHir nf uml Creek. OnnliiiiM- from x i»nuil Si ik ' hl nt tytfrfatita N . V., IkTX uml rrakn ¥£M In liji7S: i iiiKhmU ' Ht«n1i " ru h1 4i 1ni« H pkln " . t »rn U and (fottoftrftltjr of i liLHiirih ' tnr In Ohw«ko NoritWll SchiWi; PfOttmaf »f IjitLn m ml On l(. I ' lilVi-i-iHtv nf VtAh 1S|«K|S ? PfdteMM »t l- tlh Odd (ir ' lt, I ' uivr ' rhity .tf Stanton , it K RASE II J fi t THE SENTlNEDf SP • 1914 T li v V ;i • ii 1 I y Morton John Elrod. Ph. D. Ptotmtmai of I!M«hc . 205 S. Fifth Si. E. It. A.. Smii-n ' ii. IssT. M A . Silt ». ! ' » ' . ' " . M S . Simi " " . Iv«». J ' l, |».. Illinois V.- |. v»n rnlv«-mlty. tWiT.; A«»jun. « Profwcr iA Bdcnc , ltll»6 « v»i - iiii rntv ' TitU). IBM Jilt i fruftmr rk HM- y ana pii »» ». IlllnoU WVmIojiui I ntviTKlty. INW-lSt»7; IHr«« ior. 1 ' nlv.rsUy irf MonUrwi Hli.|.i«Ual Kluilon, uln.-f IW; rr. ' f«- i " T of BMotry. rnlvcralty dl Hon- tdiw. itnoa Uil tk+ Frances Corbin, B. L. 110 S. Fourth St. W. n. u. Qbtu Cftlf . iv. l siu imi in Hanmrd fcnmmw 8tIk ). iswi. Te Hi»»r ..f UMTfetUr . " PHr I|««l lluttw Hitch Sellout. IMO-IIKMt; [•Difoxnor of l.lii-rnlun-. I " iiIvit»U of Mont auk. Mn «• IWO. iviifirollu. Jesse Perry Roue. Ph. D. ITof jKir of Urology. 319 Lmvmity Ave. BtMtont« jr «r GtalMnr- utnnn-r. 1MK Kollow At Ml Hi--. |tM r in IMiynlin l ' nlv«.mH of suit « i; • iSJf Louis ( lark Plant. M. IT 404 F.ddy St. I ' ll. H.. rnivntliy of S , i.Ikju. |t9T; Prln.lpnl. OHvr. Ml«-hlicnn. IM»- Ifltl; ov r1»i l. MlrMcMtl, 1v}»l-INa; Onulunli- SIu.ImU. I ' lilvi-mity of ci. I.. n:... lvMvtv .mil Sumnirm imw. I9«mi, i-nt;., |y»e. | fi; M. H.. DntV»r lt) . r CbkWBO, l»n ; A »l»tnnt In SfMtotmuMfCft Bruill Poly- I.-. I, ni. Iii.iiiiin-. Iv .1 jimi: Ansorlute. Ihnl., !»•» ♦- !•«• • : Inatruitor. Il.l.l . .f BKnr ..f Mi»lli. iiuitl x. t ' itlv T lt of Montana. ml THE SElNTlNETffi T h v V ji cult y Joseph Harding Underwood. Ph. D, t LL.D. . 516 Woodford St Prvfvwur nt Hlfttory ami ti -o»»Tii . ■ A af v,T, " Mli ' rn CwUfcra, urn. 1 , u; a.. smi.- (inliwmtv i ifrvm iW; Hi tjl , Colli no W D.nlv«rt tlr. Wi U ry., OUerMn I hAJvwstl) hum; gm.hI- " »i« B haiw h, iSw mSe . tfntv«r tt» ,,r town, ttoa-jsaft ► ' ..«. . ■■.-•1 Ju r " muTis«». Bimte tTpjiwfJt? ,.r rowa, ltttt-l»M; UnlveraU) ivvih.w ;- ' v ' ; " in Boetoltrflflfr, Catawfel LtnlrenUty, 1944-144$; EHUjOnat Cntveraltj r t - Chl K . 1909; le tnwlor In Bngiltii Binary. No)r» .s T irj n »ni tinmii S.-mUmri. -.» ir. - fin Hi; T»rf ( . (M,r .►f MlKlnl-y iinrl | i-1 1 1 1 . -ji, j s.-U ' iir-,- [ iN-r n.uk CpD 8 , IM-lftft; Ptafaaar of Htniniy fend a o bom loft. rmwr- nUv r.r iluinrinji. jiIih-v ]i»i)7. 8 j 3 ARTHUB William RiCHTEft, M. M E, . 305 Umvmiiv Am. t ' r..r x«ir nf lCjiKhi-.Tlni;. In i-hfirifp of {fog I ..f KriKini ' -rlHif, m. Mi rniivr-Hity »r wfetaflMfn, is : m. k.. rnu-Mixiiv .,r wi -hh- in. IS!H: M. 11. i-,hwN rilJVL-n-Hy. ] Sl » ; Irinirurior » KliRlln-i-rinK ! ' : ' : •■--wi.i ' it ) nifrx .r ..f Sl-:im Kn« ,-vUi K , s m I s!ni ,o.j K JjfVltrH ' riMl I ' lngfttCftrfnC. [ " iilVi-rwlly of IVIm-itnvln. I !ni;»; Nuii.viK- i- 1 1 ln « PW " ! ' " - " ! nl.-i ' i-nnsulritilt Khuln ' h. Wlfcf.niiMhi HfM» Mo4tnl .,f Ort ' h " Ptffaftrtt- of Kluctiiwrliip. I ' iuv.-r m .,i M,, r ,iuni. I ». i;- I J- - " •■» " Ot l]imlni-i-rJn c, UalvferftttJT of Mn.nUlin, JiH,- gtotfllfllMT ; J - »» run. Joseph Edward Kirk wood, Pk D. H 520 Ford Sl l lMfh. H.M- of ItMlnns jitvl Korcjlry. -A- Itidne rnjvtTHity. infl .- . . ii., i ri - rniv uv. UMi-- r-u C.lumi.iiL rnlVH-r Liv, Ki-riuw in Jlioj. v, rrin. tuin DnlTersliv lS9Ji-lH ft; W« Vork 0t iUa44J»l QMrd«u, IfiM-iyMi AMKUuli In Botany, Columbia L ' uSvprsilty .sumnn ' r Si-Jin. ], o.hhj: Ajixl»[jmi m rfi.ii.KKv TVm h- f,. Wf ' -Mirntr,.. ifon.iMI; In-iru U-r- in liuti,n: svr-.i. r»|v, n Hlv, ISmii. As«ih ' Jjtiii iVi.ffKH r . f Hutnny, 1!H«-1SIIT. «inl t ' ror Mr of BOUUifH HKI7 A --i-!..n ' i I ■ : . n | tit . I n-fi.ir I nir-m t,J llivi-!£t| K itl|„n_ t " iuitJii« i)1.iL- Mcxicsn RpUfeQ- Ctk, Wn 19Wf; Cmrnttfts 1n tlluli»n. Ptonri I n b »rti (017 r Tur ' Moit, |!Mi -] ' niv; AusIhUiik I ' lndTwu- f inilun ' uh i Fun-nliy. I ' nlvi- i liy nf Mmtinnn. ]■•( ». »|0; Prrittrmr of Itniimv nrni K»i-t- tn Mnvc 1 ;• in i 1, ]:- •. SSL, I 1 ' Al;k Q| 1 T h «• F Ceorck Fi ' Llmer RtYNOLOs. Ph. D. II 22 S. Higgins Av PTOftaMtt ..f KrmtMt MM MfttfOffl . I ' ll. It . |j»wr.-ni .- I ' liivrmo. IV» . IM . I .. l niv.r n ..r Oil ' -a ... tx S: Tin. Iht .»f KiiKll»h. WryauweKU. VU.. Hitch S. hnol 1X»N-1 »»: Two h -r of Ki.kIIhU. fhl.-a «i Manual TmlnliiK KH«o»l. I - I »0|; KHI..« In Kn le- ngth rnlv.-n.it ..f a ' hl- IMI IHI: IHM »r Ktucliah iN-jmrimrnt. XlujMvfk S.|hk.I. KnrllMinlt. Minn.. IS02-1 ' JO!»; AaaUliml l rnf« ' » nr of KniclUti ami KIl. i.h h . i ' nlvrrwlty irf Montana. IIh»0-19I »: I ' rormiaor «f KiiKllxh Hfi.l Itltrii.rl.. -Imp H ntr-ml r 1, TK Cama L. I !« in k 503 S. Fourth Si. V Munirul Stu.li-nt In H..ml. ire. Weimar, liu.k.-bonr. iin l KrankMM; M.-rnl»-r of TtlVOdOTt Tltomax OrWiratra, St. lAHrifi CtlOCkl Svm|.! ..m Society ami Worl.ln K:tlr Symphony oirfinttra; Pri if i»mw»r or MumK-. rjfirvcnlty of Montana. tm- . oo»t««mh«t 1. 1 10. John Bf.rtrand ( l yrf.rg. LL.B S n Francisco HuiMirary l»« n • ( I .aw S. hool, l ' r..f.-» ir .»f Minimi awl Irrigation Ijiw rn.l Montana fiat Pnn lliv. 1.U.B-. fnlvt-mlly »f Michigan, 1 7»; Aitorn.v OOlffti -t Montana, jsv.. Coimnlatfoaafi sspmna CMtri ..r ifantnua. i»i " -r i " .. NMi maMna1 UMlttW QU MlrilnK and Irrigation Ui». fuHo-mlty of Ml ' -lilcnn. tV.lum- bia ISoJvnrnltj « Mmiii.uh. School ..r Mm.-; Honorary i n of t.a« Nebvat PMttmt ' f Mining: ami Irrigation t.uw ami Montana r.xlt- rn»rfii-. rntvcr»iiy i ' f Mo tana. atmm Hci.tcmtwi i. t»n. Hf.nio Winihroi ' Ball ntinf. A. B.. L1..B. . 404 Co-rll Am Ih-ofraaor of Law. Acting Ia " rt of Hip Balmol. A. a, llaivanl Qlll|J. liKM ; KK.lt. Ilarvuril UM S. I tool. l »t; lec- turer In i.aw. Ilnrwaity -»r Cuitarnla. iftffeim; A» i»tant ifofpwM.r .f IjiW. Hasting • ' ollcgc " f thr l-aw. lfc S-liK»!». Pnt.-lli-liis Auornry In San Kranclmo. IBM-UU; WUft—Ul of U . rnhftraliy ..r Montana. t»ll-1 13: l t nn .r tjivt School ami " W. W. Dixon ' Prof» mr ..f »ln«r September I. I!»13. MB 1 l-AUK II 1 THE SENTlNITff i 1914 - T li e I ' .1 cull y Robert Neal Thomp n. B. S. ... 322 BUine St. IV..fr»w.r -rf IMiVJ.1- t B. H.. I ' nlv«»rirtiv uf Naaiivllle. IJm»:. ; flrummar ITlmlpMl. MontKninrrv Br|| A. n.lrmv. Na liviltr, 1903 ' IMC; AjMistAin In Birring) . UntVtnNt) " f Xaahvlllr . Suitim. r. Htutlrnt. I ' nlvrralty «tl hl - «« . IMtWIfflt; . i. in AapoptoH Profi—of af iii -»i« ' «, owriin CtoOtgai IMt; Instructor In Pliyalo.. CfikafD fnlvriKlly Hitch Scbonl. m9; Instructor in Phynifii. PnlvcrMty ..f M on Id rut. ix 9.|»| i; A«»i»iant I ' mfriwir «l I ' l.vM.-. .it,,,- ttoptcanbtr i. ism, LXOISE Kn ' OWLES. Ph. M. . . South Second Street W. Itn.lru. l»r in Kliw AH lto t..n Art St-lowl, 1M2-1XM: Ph. K.. rnlrrr»Hy or Montana. 1 »K: Onim Art MtOdL HMnnr-o, k IIIIIk. 1Vj»; S» h.»il ..f K.ln ..t|..n. I nlv« i • •iiy »f CMeMA An lastitnh Chkajp . Imi; QottuniM t niv«r- lty. iw; Ph. ML, fnlvrmity of »-m.uk... mio ; fttanad. kuntarvm of ii«v . Iims lnittnn-l.tr In l»r-.iwltiK. rnlvt-ri.lt v ..f M.nil.m«. IS!rs.|»lu; tnHtru. l.tr in Ktnr Arm, »ln.-c Kr-ptrinhcr I. liM " . k III. PfW-irsilln A. N. WhITLOCK, A. M.. LL.B. Rozale Apartments 16 l ' r..f..w..r ..f Ijiw. A. B.. l ' nlv r»ll .,{ K.-ntu.ky. a. M.. |I i.I . I! .s. Prltnlr.ul I ' nl.l- wt-ll MIkIi Si-htMi!. lUilntf.n.i. K ., IVIWi; A»»latnul Prnfffwir In KiiKliNh nmt AaalMianl in A.Ji-lfinv, rnlvrrwln ..f Kentucky. U»im;.| «»v M..II,. H rvun! LAW S- I..M.I. I ' Ul Member ..f K. tiltn ky Har alllc Aaaiat- nnt I n f -M ir r Law, rnlvfrxitt • ,( M..nt.tn,i. 101-PHj; | ' i-. .t-M»..r ..« rmv.Tt.itv ,,f Montana. Kin. r Scj.tt-nil.er I, mj. William Webb Kkmp. Ph. D 432 Eddy St. Pro f»MM»r ttf Ktltn atlon. m m ' CfeUfeg . 0 }uif tili Cnlv«MHty, Siiiniiit-r 181!, for tmrnnAt Up Brii- Mwwurn him! UMiiloti Mlwn Arr-Jilv -»; t-VllowaliJp. T iti l.i-s ' ' ' •«! Columbia ftnv r«tty; l ll-l!H2: In-truclor. limit 1 ScfraM, f ' nli- itkn, Ifi ilt.i )i3: Prfitctpal, UiiiRfrtluw BcftMl, Alameda, Oaltfara|i, ;t-n i t: HiHlrm inr. I i c ' : r • ( l-iilm .Minn, U-I.ifh! HI. inf. ml Jimlnr • v. i-mc. li ' i i " : l ' riiiflpiil llaatlok ttvutmi. AlamM«, California, . " i-ltjnr,; H ' -nil iif I VT ' irl nu ' iit ot Ktlitr-iilLun uml iT-lrn ' . ' lcir of th»- Trrtlit- geflMl, N.iihvil S.- Udi.it. : H ln o. ( " ullfnmlii. IWlt-HHO; | ru- hhi i r Hni ' AiiKii. sijjim. ' i Si i. SI Lie N-M-mal Ki-hooV San piano, ■■■ I " ' • : i ' 1 r . ..! ivni..ir I ' nlwr«liy A M..j hi. Hr|it mlwr I. !iHS. AJlEfafK of " T»n Support vi 8» ' Hf«I III ftotonlNl n V»rk y I he ftntftvtr fur the pnvMMtWh of ibi- ftwiwl tn Kurt-lnti H " : OtihUIUUTiu t " ' " I " - s ' " E ' lu F ' nul Mrmrn.-. H. II., . i; Mb)togf«$lifcv Kttucajlona] r n(wirtnx»Bt, Hfe« Iftwfc Puhlfc Library, THADDEU3 Lincoln Bolton, f J h. D. 539 University A fc 1 1 ■ :-..!• ' .r I wwr, t ' rvlv ArUonn, IV 13; Prt |f|l-. 1910. jfcU l-illl-inin; S[.f-.-|Jll bfeew r of Training SCfaOOL Ti-innv, , rn|wr m r b K-in iM. iJln- ■ f MjiniJiim, Blnef S .fi , »«- RlCHARD H nky Jf,ssf„ Jr., Ph. D. Pf lwsor .ri CSUnalato j i c ) l. ' iiiu-r ily .-W. A. H. . frnvi-i lij - r mi.is.hhH. Mtyt; A. BC, Harvard, IH " T: Fft, D, Har- vimi, IWt; with MMttMkroai Ch»mtaL| WorKa, St, Ijiulm, isax-iwi: TltoyW Abator, Harvard, J if7; Ajaiatanl In C}H nUt tJvt Arwb fil4 Bir- v»rt, l o ; TMyar s.-hohur una t£ton r h AMfUuit, WW! thiMrm on In C ' lH-inlmr.i-, l - nlvdf H of MlM .url, Summr-r tVMMtaft, ifC7; liinlTii. t..r In Chnrotoirr. rjaivmwJty irf hiiii«ih. .Uwir n... it i:; Pttff of " li .iH.lntiT, Tnlvornlty or MnniJiim. slin ' c Srri[ inlH ' r 1, •i ao -i-MK :z r v. i-n ' .XJH1. | THE SENTINEL I TI. 1 i W. Walter R MosTABfR B. S. 41ft Daly Ave. [M««r1t»r. R. S.. Ti»«- Cotlrc Cu)I bw --r K.-t.tui ky, isn?; Yuli- Su h i HrhoOl al RftyttaAl I ' M in iti toiw tfflS; CTtt»Ut»B lui Sel ■ dt Phytic ] 1-MuiNitLim, NaivhM Hummer ,vli H I .«r pityaliMl IMu -jO i il: lnitlnietor Alitteilc uml Qymmuilri, Hokvcki muujuv A«niU-my. banvllto, Km r «7-i K)i; Phy-sie ! i ' iini„r, t i,- c-Mttre Out - r K nWc y, Jnrivlll -, Ivi-Hlu. ky. JfOX; I Hrv. hi-saiijdoii Hiiolllt-ttH Wom«« ' « t ' )iyn- J-,:il Tmlttlng i " !nli. hi lritl- n. K iini ' ky 1 9 5- V k l i. MUt2lfl1 .MihUoiI i ! • 1 1 1 1 -i - r n ■ i ' I i n 1 1 , i ' hnniNMiinii. Ni-iv Vm ' k. e :•• »T - 3 HuiwrVUnr, L«xJnff- i.ii, I ' nfiin I ' liivufHimix. uiftdnjEtDn, Ktflitui ky, l f I tfhjrtiir, Plifwlcill KiiuifilliKi. Ht» - UnW«r»rfty. Oxfrtgtcr K-. ' ntu- ' Hy. IMtM9ll; IHr. ' .-t-n- Schreil nf I ' hvMi ul i-Mu.mii.hi. I ' nl v-r. iiy Hf .U.nuuiin. wIihv mi. i:. E. Mrs. Charles W. Norquist MtfttM.1 HtttMttl j i ■ BrnttOtt. ' ' l.i .„■••. pti| ■ ri. IViIIfi; Edtfutit Vln- ' f-iissn V;illhln] a M ' mtiiuii, since s im-n i b Ti nil Philip S. Bilgler, B. S.« E. E. AnalMitiil Prufemior : 1 KihsIhi i Ins MiV O SofJTUJUJ 930 Poplar St. iv R. n, rriiv,-r itv i ir wikm.im.i% iw; «rt h roiita.No i-mi ..!! cim. j , hi ' .. liiftrij.-un- in, l- ' lfi-lrli ;«1 KhKlniH-riiiK. rnlvr iv • ( [■ tiiiit . I ;hiS ; r K.H|«|)ua1 rrnT»-).-.«r r mi- - Ai j.,ninrM t ' Kli-i-1r|i it| Knui- ni ' i-r, Vnnlil[ij(i " ri Wim-i IVwer rVimiMuv. 15nn lS1fl. AMtalAill PfofartW l -li..;il ee-lBln«rlnjr FuMUi. ' IrHvi-rwlty, LUM-ILMl; .Wnislnrit I ' nrfi-i.. wir »r kh«in. .-nnu. rmv.i itv nf Mimim ., iu«-. ' s.-jhi-uiIht i. i;-n. TIUI William R, Plew, M. S. R. £v r Rti t |N lytwhnli- In R-u-Jru ' erliiif, Fi- ' f-i- Polyt nty i r Twit Haute, imi.. IIL, WW; Innlru.tor In CIV 1911; Allium ■ w ■■• ■ 809 Hilda Ave. Ul ICnulriiM-i J n lz. i; M. S., I 1U ; biwrunul 1 In f ' lvll 191 ,] AHi| I.JilH In my RpiKlm-i-r. KiibIhi-it I ' urLw Uvlili;.- " ' -r., t-;irU. mji. 1 ' riivi i Hlly i.J M Mil an.i. 191 " fiiu, Etum 3 p(emlMir l. i»n. Mary STEWART, A B. Craig Hall. L ' nivmity Grounds l» ' «ri of Women unit I ti»trtn tor In l innunRrM. A. H.. t ' niVfrttiy of CoUfdo. I ' " : In.-tnn lor In S1ui. lTv|uirntory School. iikm -i?i»j: Principal rrf taojrmont HlKh s.in«»i. »i. n»,)o. inoi- Iftft; lo tni.i..r In Knai Inhvi t Mlttli Si h«-.|. tHt-lWl BtUdCBt. « ' -liitu- Ma t ' niwmiiy, i.uinm «r ..f 19mS: |Vun irf Woman, rmv.r«it ..f Kan tiiliM. lUin-i- 1W 7. IVn.irnlhi GERTRUDE BUCKHQUSE, B. S. 206 S. Fourth St. W. it. s.. Untrtr. l : «» • . Bp M i • ' ommlKxIon, Mtnl at st.i Eugene F. A. Carey. B. S 522 Rollins St. Inktrui t«r In Mntli»niatl a. B. 8.. I ' nlyralty of California, i ■«•.-.: OratlUAU SttiuVnt. l nlver ity or CfcttfOrnJi, tMV 3M J A l«tnnt In l ' liy»l««. Iwi.vtMT: liuirunor In Main. ul:nii.n I ' hyM.- , Sun.in. r Sewlc-n, 1! " ' ;. i.n.l Aaalatant In Mutlii-- mutl. . I oT-IS : IubIi m. t..r In Mulhrmml. •«. t ' nlvrrMty of Mnnlunn. •Intv K»i tpml t-r 1. IX». American .Muthr-mntlcul S»«.i ly. C harles M r.L is Nhrr. LI..B. ... 526 East Front St. I ' rofesaor of tM . Ph. B., t ' nlviralty of Rochc-ater. Itoclir-atrr. X. v , i .-»:» . U„.»., C.iluni- i.ih University, IIM; Pnftirin uwycr, s m York Cfiy. ukc-ismis; I ' rnrtU-ln Ij»»»t. C«l0f aft, 1905-1 12: I ' rorvffMM- of fnlv«THiiy uf Montana, alncr September 1. UU. ■rt , THE SENTlNET m ' I ' li e F ■ cull v ROBERT JUSTM Miller, LL.B 236 Eddy St. Instructor In Uw. A. B.. Sianfoni rnlVfrhliy. 1911; I.I.K, rnlVfn»ll ..f Montana. 1913; AnslKtaiit in Kcoti«»ml. ». Kinnf..M. 1910: AMlatant In Hlntory, Si..nf..,.i. 1J1I; luatrurtnr In Law, rnlv r»liy .if Montana. 1 12-1913. NK AX. All . %ATi TKA Carrie ( adl Pat ion. A. B.. B. L. S. . 300 University Ave. R«-f«.t«Mi. Librarian. A. B-. Nurtliw-fnt m. !!•«!»; B. L. S.. pjlQBli R|M Ulirarv SelttpL 1911; AKnlMant In Hi.- I.IMnrv. I nlv.-n.ltx „1 fcfoaUm, MMM feptMUfetr 1. William George Bateman. A. M. . 329 ( onnrll Ave. Inctm. tor in » ' lu-mlntry. A. B.. Hianror.l. l»07; A. M.. St;n.f..r.l. ixw»; lni.iiui-i.ir In ln ml»try, St.illiot.l. i;i.is- t-M.i; |T.,I.-o-.r ..f i ' l,. ' iniMr lm|«-rlitl |VI Yoo« l ' nlv.-l • ally. China. 191o-l!»l«; I num. tor In I ' lmmlatry. rnlv.-n.Mv 61 Montana, alnc Jun . 1M2. «BK. 2a. Mini Kaptl Mini. Paul Chrisler Phillips, Ph. D In tru. tor In HUlory. A. B.. In.linna tfofvoltn 1«m ; a. M-. l»o»; Ph. |»., Iniv.-rnlty of lllln..|«. till; AiuUtaril in HlMory. In.Uana rnlv«-mll , I t7-1!MIK. I-Vllow In Hlatory. I ' nlvvrvlly of lllln.-ln. tin. I xtn.t.-nt in K. .v-niiii. nl nr. hives. WaahliiKiun. l .n.lcn uiirl Pnrla, l iVI9|n; Aaniaiant In AnviL-an HI .- lory. I ' nlV ' ralty of lllino|». liMiMMl: InMru. tor In HlMory. l nlv rall) • ■r ifonlpm pteM Bty uw X i i. i»n. jtj H [THE SENTW h 0 ffil9.47 F ■ mil GFORCE MtRir i°ALMER. A. M. 523 Woodford St limtructor lit KtiKllah. OradUlt lliumi Siait- Normal rttlv«?rt»lty. lKir»; A. H.. rnlverxity of Illinois JW)T; a. H., riilvomlty of llilnoln, l!»i ». Um.luntf work. fnlWr- ml Illlti..! Hi HUtnrv. i:imll.-h iin.l K.lil. iill-.n l " s lull, Si|»rln- PlBCtlM T.ml.Uitr tn KtiKlUh In t -lii«.| Illinois. |4f».tMl; tnstructoi in tfrtglMi, S.r.l.-tiit-r I, GnoRcf H. Cunningham. B. s.. M. E. . . 4io Eddy s». A«j l»tant PrOOtWQr In Mc hanli-al KtiKtio-.-! Iiiif ft. A.. VitKliilu I ' olylwohnl.- Irutltutr. I ; M. K iv»rti«li I ' nlvfmlty. ln trui tor in Oraphl ' " . Virginia PoljUcHnli irmtitut.-, Hftf-HCTi KiiKllir-t ' rliiK I ftp " ' tiro-lit ..f TrlincMfr Coal. Iron Ktiil ftalln.iii] t ' ti.. l «»-l!i H; KtiKlii.-rlnu l r|Mnin«-iit Vlrxtnti l»rt 1«p »ml lion Cot, r. ■ | .|... AK i«ii,nt Sii|M-rinti ii.l« nt |N.n r atul Mclmnl.-nl |t -r m tm-nt f-oit» ll la1lon iv.mii «•■,.. I ; Instructor In Mitlianl. al Kiiti»n.-,rln :. I nl- wr«lt ,.f M rit. in. i, «in. .- K, [.I. mt- i I. 1911. Gustave Adolph Gross 512 S. Sixth St. W. In»tru tor In Krutlnocrlnir Sliupa. UfSa Mill IWUl) Hicii Reboot, tMD: (1—totnnl Knrvman. tittfcft Cn««m- • iv Su|.|.l i-.. i h-i-ii»; M... tuinl.lan. i »1 1 »-n ■ - if KtiKlii rtiifc. 1 ' olvrr- ► Ity of Win oimln. IMMttl; |natru t»r lit KriKln»frlnn Shop . I ' nlvrr- lty of Montana. time S«-r t«rtilH»r I. Mil. Margery Winnifred Feichner. B. A. 31) Fast Front St. " ntal..«uiT In tin- Library. B A., fnlvrnuiy ..f Montana. I»nii: Hlu li-ni. Ubrnry School, Slmmim t ' ollour. 19oK-t tK ; A t lant in lh«- Library. I ' ntvrmtty of M ' Oilatin. ln v S«ptfml»r I. !;• !•. IVm-tralla. J. D. Dunlop 340 South 6th. F. I PACK 20 THE SENTINEL 1 914J ; Si ml A s s i n t ;i ii I h Paul A, Bischoff BioloR . U$£$ HEifita B. Boldt UbMJJI Lucius E, Forbes ph t Labors Isabel A. Gilbert p me rts Cecil J, Kramer Mathematics Reader Mary P, Shull g ,, Ror A. Wilson ...... Ccofe Lab™, Alice Hakdenhurch i Gladys M. Huffman I ' Phjr ical Culturft for Womer » Raleigh Gilchrist i Millard S. Nl 5BIT I S.orek wper in Chemistry LaWaioxy Mary Hansen Assistant Registrar BERNtCE OLDRIDOE Bookkeeper ROBERT i IART CARY Physical Director Born D . ' embcr 15, leas DlFTJ 19. 1912 ff f THE SENTINEL THE SENTINEL " ? SENTINEL ]fj 1 pT€ SENTJNEL O 0 Bvr IK. vn mm MlLDRKO InCALLS. B. A. h i i,. N ' »t ' A JK. kki . PvoftimPtt: A. ». U. M. Bo- ■ till i.-ommlitrr n»: ' Ui»» Kwrr- I ' lurkia ili: in;. i. ' lub hi: i Kilt ' ) ■ friiKt- flub 1 3i Hi. ITkhI.Ivi.i 14); AmocMUi Mltor BABtteM; Kiilmln. Horlrty Killlur (3». A»»o- Mltor Ml Junior 1 ' r.nn I K ' . in ill lull ' iiinmltlir; CMinOOH in Jinx DommUlM i. carnival Ooonnittiw (ti fi ; Oo-wl Pram, I ' liolriwin CoOMnlUOp »3i. Klt»ir Muumirr id: ttopliuntor - liny. Cf.cil Kkxmkk. B. A. | ATM KM ATI. " S. M - " liiw HwrHnry (17! n»rhU ill OK Y. W. C. A. Ill I2IJ «W- i-n. i- Ahmm ImIIhii III: M»tlH«mutlo llnnlii i| : Mmli-iiiHI - null M». fllTHE SENTINEL In ra TI THE SENTlNED n Hi: Tn :l iii.m- Hi; HVIIUMh ' fTtAriCM ll i TlIersT f|«t»i ti} CJuli tii r Onnaumitfii ' L aw [JralnaHi CliiP Ul; A WMM1 0 1- •j. r. ll»U LIT 111, K il SUffnw l-M.litl- IClUL.If l:H3 fi.-iHlrn-l. S lf- i ' IuIj Hi. (Urvernmvnl rnnin«ni • " i ■ • t, lh,li id. [ PAGE J 1 i - y. | THE SENTINEL : 1914 Gladys Freeze. B. A. HISTORY. KA »: IVnfrulln; Vi. «- l r«-.«i l»nl A. a C. M. (J 3 b »M Vfc» « r«-»- Went (2); Cliirkla. It) 2 ISl I4|i Y. W. i . A. Mi ft) IS Hi. C»b liirt Ml f2), S«-«THnr - Si. l ' r»NM- .l.-nl Hi. « ' «n umr-r ' l nirm- Hi. Carl E. Cameron. B. A. 1 r I ■■Will a s i M. M»; CUM I ' r«vMenl J»: Y. M. C A. ill » (l , Cahliift Ml ft). Drl- eg W In «Vfnv«-ntlon »2i, PfWl - ■l.m C5i; Tn» k Tv m Mi i2i 13). r M|iiain (S); Claim ftii»lM tlmll rsi ID; Pm-HHIuM Ooturli ( ) Twjrof War M) 2 ; Mli-mry Kdl- tur 1913 PaOtlftlt) Knlinln nfTHE SENTINEL] n d THE SENTlNirm I r v ' - ' Sg - ' ' ' " " ! ' ' fj i :■ ft ■ I I si Ro5£ l.ROPOLD, B, A, P iw t, ..!,.,. gw ,.- rJ n A. ss. IV M. ill: i " lnrki.i 4 11 2 fSi lit, gofl. iin-i (11, Si-iTiiniv pft«|. ft mi • ;i i |»; V. U ' . C, a . Commltt H ; tsia £eniii | sinrri t.... : , i t.:,m.„- Ktrtraln m : Sc»f-t!irv tiirni-til r-rnhiUli-i! Cladinf; Lewis, B. A. KXCI.IHM AXli LiTKlEATI ' MK KKI ' ; Titrnliix: ClmkhL ii fV-uwir Y, W. C. A. (li tS) « tU HWI tit I2P. Vli-f i ■ --i.li i,i i ... ' ' i i-sii f rp ' im " [.viikiu- (41: Equal Kuffatftd riui. tu. n- u,, in tout.tr s -niiu.-i; tt ' mi n ' fl Pwi»ff»li tlte CouiilIP, Vlrf Pr. ' Nlr.|H Hi; f-hnlrnitin Jiuilnr Prorn Invltnii.m i ' .»twnH- 8 TithE sentiNel Iq 4 31 I NTINIL 914. Jf COLORS: Steal Gray and Maroon. f flTHE SENTINEDn f ri THE SENTIN EL I) L PAGE 40 ] THE SENTINirffl sophs if; a fiE Officers: Jay Montgomery Ruby Jacobson Bernice Selfridge Edwin Stanley Frederick Riciiter President Vice-president Secretary Treasurer Serjeant COLORS: Green and White. MoTTO: " Biy iKinus have little hepinninK . ' r.K 11 | ill lr : tw ' dy | I ' AUK 4 , THE SENTINEL SHI Ol ] [ci US: Thomas Blsha Clar Robinson William Moreton Barclay Craighead William Griff[th Vice-prcsictrnl Secretary Treasurer Sergeant-aUArms MOTTO : Umquam Altcrior. COLORS: Red ami White. PAO in l f flTTOMTlNFL HL ' SHA CRAIBHEAJD MKTr.KN UAt ' r.T Sr ' u |[« n.;it Ml Y Kt TTING BAUER M. .1.. II. .11; m: . is Jl.i ' .MiTllV BJSCH tJCW I PAGK i liTHE SEINTINETIT I WSENTlNED n •• ' 1914 7 GRADUATF. STUDENTS MTKI.I.A I.«»IISK l l N» AN H AllKIKT IIAUT MARTHA KHITH uoi.ki: SPECIAL STUDENTS liOROTIIKA C, DAVIfi oi stavk ADOfcPB (JltoSK MUS. ALH ' K MAICCAKKT PI 1 1 I.I.I I ' S MKS KI.IZ AIIKTII V. SKl.NXKK Oh HC t K- A. B HOBLITT R. I !. WEIDMAN D. C. Warren P. I- OOKNULASF.R P reg tj anl SctTfLaTy- ' t ' icasurf Sergeaul-at-Ariii Safe i H i THE SENTINEL I pTIE SENTINEL 1914 Ok Nut Before tin Limelight Kki-shmi N bi;an«ji:i: CBAUWJOK • TMM1XS (EVANS OARRKirS SKSTAK 8KHTA K JAXWK .1 A X K ' K K BMP Mol.KOl) MKTI.KX ORR V KX ' KI- wn.s. x SOPHOMORES ' AI.I.KX BAXTER HART HUNT l ' KI»PARl» RASK KKTTLKWKI.I. Jl MORS — OKOKQK ARMITAtSK CATHKRYXK WNUEY Patrick McCarthy PBTER ROMAN Law — i: M RODDY i;k »k ;k i:osi;. m i: i r, WARRKX It II WIKOMAX A. B. IRiBl.tTT y. j. stukvki: I ) THE SENTINEL q l i-. ;k sj J A. M. BALM President D. F. MfGlLL Sectary a. MJ BAT II k. a i " mp 8. -f. RM WU4Cft It n ' . Ki:iiitis r:. l-t. HASKIXSON A. Sfr. II AWT t ' ICWOWUS ! D R UbQUJj a. i ' Mi : it v V. K. TIIOKSKM. g ll WHJGHt ¥F, ii. voi m: ll. a. OOODALB ( PACJK « J Hi THE SENTlNlTT f : I ' AiTK •.. I THE SENTINEL 3 Jjcar tl)t fttountatns Calling Oh. 1 hear the mountain- calling through the grime and glare and heat. Through the lifeless stone and asphalt of the high-walled city street; Through the skylight in the top-flat, bits of far-alluring blue .Speak of heights and breadth- and distance stretching into endless view Cf still higher, wider, further regions of free, breathful space. Leading into dim. cool canyons where the joy -mad waters race; Tumbling, roaring, plunging, crashing, leaping, laughing on they go From their childhood in the mountains to the calm, old stream below. Oh. I hear the mountains calling and the voices comes from the deep Of the little glens and gullies where th- timid wild flower peep . From the moss-banks and the rock- shelves where the soft, green ferns unfold. From the quaking aspen thickets dank with loam of leafy mould. And my heart grows sick with long- ing, for the call is borne along On the breath of pines and balsam like a sweet forgotten song, Bringing messages of healing for the open wounds of sound. Wliisp ' ring peace distilled from sun- shine, peace sprung from the natural ground. Oh. I hear the mountains calling in the far-resounding boom Of the fall of mighty water , where the deep primeval nloom i pah d THE SEINTINIL T fj Rchot ' s to their voice of thunder and the very cliffs awake To the conscious joy of living: and the -.miling crystal lake At Ihc bottom of the chasm, safrlocked in its granite wall. Ripple o ' er ity silver surface- al th - far-iluiu.: parent Oh, I hear the mountains calling from the foiceWH solitudes Of live pathless, tree-trucked acre where a holy shllne broods, So profound that e ' en the breezes lift the incense of the pine. Silently, before the allars Slrailicelv Wrought by hand divine In I he scarr ' d cliffs erected when the mountains were up-hurled. That at! nature might revere Him from the making of the world. Dli r I hear the mountains ealhnp from ihi- .i , v.v wikfrrnrvs. Where the awful «od of nature bid no human foot transgress: Where first forces know no mercy and the wild things cry and creep. Where the earth ' s Fierce. Titan off- spring grimly their last visiil keep. And the Wail of all the wild things in the canyons deep and lone. Somehow grips about my vilals like a longmp for my own: And ihe voices of the silence ring like trumpets in my ear And the breath of endless freedom speaks so loud I needs must hear Every wind that Wow from west- ward is full laden with the strain, Till my heart criei out with anguish to be with my own again. Let me rise and travel toward them, let me rise and «o today: For I hear the mountains tailing and my heart it must obey. -M S fflTHL SEINTlNEPQ - 0 ,m9i4 7. is No F RE ■ Ry Gkorge Armitagi.. 14. Winner of the Joyce Memorial Prii« tor • ) 1 1A I S II II ' .SI . I IARGK.S ai-ains! mr on lb- tenth? " demanded Gage Darrow, tearing into the laxi office. The proprietor. Mr. Martin, dipped down from a wob- bly chair. " Let ' take a look at them. " he said quietly, " maybe it ' s a mistake. " Gage pulled the statement from his pocket and threw it on the desk. " 1 should My it is a mistake. You ' ve charged me up with six fares on January I Oth and I was sick abed from the eighth to the twelfth o| last month. " Mr. Martin scanned the bill for a minute and then turned to a lonf book filled with blank forms. " Are you sure you had nothing to do with this? " " un i Well. I guess I am sure. I can prove by my personal diary and by a bunch of friends that I was sick. " The proprietor opened the book. " I have here. " he explained, " a rec- ord of all tnps made from this office. After even call a driver reports back to the office and fills out one of these blank forms telling where he Rot his passenger , where he took them to. and who they were if they had it charged. " lie rustled through the leave .t moment. " January 8th January 9th — I Oth. ' Tisn ' t on the day shift. Here it is. Read it yourself. " Driver Red Taken From Woman ' s Hall Delivered To Royal Hotel Charged To TlMf 8:30; taken back I 1 :30; charged to same No. of Passengers Three women both wavs " Three ladies! the dorm in my life, ally go myself. " cried Gage. " Why. I never sent three ladies out to When I ' m flush enough to get a taxi for anyone I usu- l PAQK I THE SENTINEL I " Well, there- it is, all down in black and white. That ' s all I can tell you about it — but wait a moment. " Mr. Martin called a numl ei over the phone. " Hello! Garage) Is Red there? Send him over to the office at once. " When the uniformed chauffeur stepped into the room. Martin pointed out the stub. " Do you lemcmber this call? " Red studied his own writing for a short time. " Sure I do. I he worn en were at the dormitory, out at the university, and went to the Royal. I took them back at I I :30. " " How did you come to charge it to Mr. Darrow. then? " " Why. " explained the driver, plausibly enough. " Some one made the call on the ' phone and said to make the whole charge to Gage Darrow. " " Was it a woman ' s voice? " " We had so many calls that I can liardly remember. I think il was though. " All the time Gage stood in silent astonishment. Then he laughed angnly. " Me giving a party at the Royal. I suppose. I only wish I had the price. " He turned to the driver. " What did they look like? I might be able to figure out who they were. " Red studied a moment. " I don ' t recollect much, but 1 think they were all university girls. One was a good deal shorter than the rest and had on heavy furs. " Martin motioned that he was through. " Kind out the names of the passengers themselves the next time they charge. " he called as the driver left the room. Then he turned to Gage. " Some of those u iris over there have pulled off a trick on us. You needn ' t pay for it, but I ' ll make it warm for someone. I ' ll bet. Gage thanked him and walked out into the street. " Who in the devil could it be. " he pondered. A terrific crack on the back brought his thoughts to a sudden check and a happy voice cried, " (. hrer up ' Didn ' t you get your last check or has she turned you down again? " Gage turned angrily McCloud. his roommate, beamed at him. " Why, hello. Mac. I ' ve just been down scrapping with old Martin o t | taxi bill. Some smart bunch of girls over at the " U " have been rid- ing all around town and charging it to me. " Mac looked ama ed. " The devil you say! What did Martin do about it ? " " Oh. he let me off all right, but he ' s going after those girls. I guess probably it isn ' t the first time it ' s happened. " rJ: fM- sSB ' h X.. . ., .•••.Oaf. r i ' acjk c» i THE SENTINEL Mac stared thoughtfully at Gage. Then he burst forth. " Say. Gage. I ' ve got a plan. You hike back and pay Martin. Tel! him you want to find out yourself who the girls were. " " You ko plumb to What do you think I am. anyway? Maybe you . Mac interrupted. " Now. look ' a here. Gage. If Martin woe stirring around, the girls will get into trouble, but if we do the Shadow ' stunt, there ' ll be a lot ol fun in it and no one ' ll be hurt. " a . it would be kinda ' fun. " Gage was getting into the situation. " But I hate to pay their bills. " " Ah, ' tain ' t much, and you ' ll get your money ' s worth before you ' re done with it. You go down and pay it. I ' ll wait al Keller ' v " Mar ' s detective spirit won. Gage hurried back to the taxi office, paid the bill in full, and in fifteen minutes found Mac in Keller ' s nervously sip- ping a cream shake. " " Ann. " Mac ordered, as Gage came in. " stir up another one of thes awful concoctions and charge it to my account. " Then he turned to Gage. " Sit down and we ' ll map out a plan to grab ' em ri«ht way. Tell me all you found out from the driver. He must have known something about them. " Gage told the whole story, and when he had finished. Mac pounded on the table, laughing gleefully. " This is fine. Gage. It ' s the best thing that ' s happened around here for a long time. We ' ll put old Sherlock himself in the shade " " Does sound pretty nood. all right, " admitted Gage, " but how ' re we going to start? " Mac was prepared. " While I was waiting. I thou«ht of a little plan to start things goin£. Of course, we could go right to the dean and ask her what three girls went out that night, but there, again, we ' d «et the girls in wrong. I " he dean ' d want to know all the circumstances and she ' d try her best to find who did it. That ' s her business. And she ' d raise Cain if she | found out. GuU aren ' t allowed at the Royal without chaperones. anyway. " t ' Gage nodded his approval and Mac added. " You don ' t want to cause any trouble anyhow, all you want ' s the fun. " " Sure, what ' s your plan? " " Well, first we ' ve got to get an idea who they might be. I ' ve got a list here of every girl in the dorm. Just made it out yesterday to a little subscrip- tion work on the daily. Run it through and see who looks suspicious. " With many sugKeMions from the head detective. Gage finally cut the whole list to five girls who might be good prospects for investigation. " Well, we ' ve got them named What are we going to do with them? " HE SENTINEtTH 19!4.]g . ; Mac ' s eyes sparkled. " That ' s just where the fun come in. You ' re slanging t to the Kill this evening, aren ' t you? " " You bet. " " So ' m I. We ' ll number these girls from one to five and eliminate them, one by one. They ' ll all be there tonight. Get a dance with each one and talk taxi all the time and I ' ll bet we ' ll see bluster and blushes and blinks if we get the right one. " Gage jumped up. " I ' m getting excited as the devil about this. Say. but won ' t it be rich to see some of them turn red and stutter out some bum excuse? Let ' s beat it to the frat house and gel ready. " And out went the self-made detectives. During the grand march, Gage and Mac from their corner sun eyed the long line of fussy frills stepping proudly to the music by the side of their conscious " white fronts. " " I can imagine some of them are laughing at you now. " the grinning Mac whispered joyfully. Gage nodded grimly. " We ' ll show them. " When the march : topped. Mac pulled Gave out into the chatter. " Co me on. " he directed. " I hey ' re filling their program now. 1 lete ' l wheie something starts. " Both sided up to No. I of the prospects and after thr usual " May IV and " You may ' s. " Mac remarked casually to Gage. " Did you order that taxi for this evening? " " Yes: but I haven ' t got the price to pay for it Mac laughed carelessly, winking broadly at his confederate. " Oh. that " ; all right. Charge it to some of your friend . Lots of people do it. " All the time Gage held penetrating eyes of suspicion upon the unsuv peeling victim, but without a quiver she remarked calmly. " 1 hat ' s not a bad idea. " and turned to another student for the next dance. The music started and Gage looked at Mac. " She ' s ritlit r a mighty good actor or else she ' s as innocent as you are. When will we try No. 2? " " Right after this dance. " Mac answered, jigging away with a co-ed. Gage was already talknm with No. 2 when Mac joined into the con- versation. " It ' s a fright to go to thev formal dances. " he was saying, " why the taxi fare alone about breaks a man. " Mac made a suggestion. " Gage, you should do like me. Pick out some one who has an account at the taxi office and charge your fares to him. We all look alike to these drivers. " Gage looked up quickly from his program, but No. 2 laughed merrily. [THE SENTINELj O-. 1914 J " You always were such a josher, Mr. McCloud. I know you wouldn ' t do Anything like thai. " " Not a flash, not a flush, not a flicker! " Mac grandly orated to Gage when they had gone into a committee of the whole in the corner again. " Yes, and that ' s two of our prospects gone, without any appearance of your so-called fun, " growled Cage. But Mac cheered him on. " The best are yet to come. You ' ll be inter- ested before the evening ' s over. I know. When do you dance with No. 3? " " 1 enlh, I guess. " " Fine! I ' ve got No. 4. We ' ll kill two birds at once. Remember, taxi on the corners and taxi on the whirls, " and Mac pinched through a group of dancers to his partner foi the next. The tenth dance had hardly started when Gage blurted out. " Do you like to ride in taxis? " " Why. such a funny question! " giggled No. 3. " I think all pdj Bfcfl to, but we seldom get a chance. " " It ' s much nicer when you have some one else to pay for them, don ' t you think? " Gage blundered on determinedly. No. 3 blushed and stuttered with embarrassment. " I ' ve got her at last. " Gage gloated to himself, and then out loud v asked cuttingly. " What was that last remark? I didn ' t understand vou. " No. 3 blushed still redder. " It ' s just grand of vou to ask me. I was wondering who could take me and my mother home tonight. We walked, hut it ' s raining now. " It was so sudden that Gage couldn ' t say a word for a moment. " It ' s really too much to ask you to take mother also. " she continued, " but we never thought we ' d have to ride home, and so didn ' t bring the fares. " " Not at all: not at all. Glad to help you. " Gage stammered out roughly and finished out the dance in a silent rage. The very next was with No. 4, and as he stumbled off on the two-step. Mac whispered knowingly. " She ' s warm, pump her! " Gage glided away with little heart for Mac ' s game, but ready to do his duty. " Do you ride in a taxi often? " he fired at No. 4 immediately. " Not very often, thank you. " she piped forth. " You see. when one is living at the dorm the fellows don ' t need a cab to take us. Why. I ' ve only ridden in one this year and that was when my mother died. " Gage was all sympathy at once. " That ' s right; I ' m ?nrrv I brought up such a sad topic. A — a — are you expecting any more deaths soon? " The music died with her smile and she bowed coldly as Case thanked her for the dance. ' The rude thine;! " he heard her say as he raved aero the hall for Mac. " This is a fine fix you ' ve pot me into with all your detective work! " Mac ' s eyes danced. " What ' s the trouble, now? " " Oh. nothing at all. except I ' m taking No. 3 home in a taxi with her mother and I ' ve asked No. 4 if she ' s exacting any more deaths. Oh. Lord, what a mess! " " Are you expecting any more deaths! " Mac roared. " I should think she would be sore. And taking No. 3 and her mother home in a taxi. So nice to have the mother along. It ' s only one more fare, and you ' ve got lots of money. " " Yes. stand there and laugh. " groaned Gage. " I ' m through with your whole scheme. ITiese wrls have made a goat out of me all evening. " Mac viewed him with disgu«t. " Why. you old crab! Mere we ' re hav- ing a swell time, probably scaring some girls half to death and you want to ijuit. There ' s No. 5 now. See. over there. t.ilkitiK with the dean. I ' ll M she knows something about those taxi fares. " " I ' ll call you on that. " cried the angry Cage. " I ' ll bet you a dollar she doesn ' t know a thing about them. This idea of yours is all a farce. " Mac ' s face beamed in amazement. " You ' re on for a dollar. We ' ll let her hold the stakes herself. " Both mrn hurried up to No. V " We ' ve just made a bet. " Mac ex- plained, " and we want you to hold the stakes until it ' s settled. " Each pushed a dollar into her h.tnd and hurried away. " You ' ve got to find out. " pleaded Gage. " I ' m sick of the whole Ujmiicvs. " Mac shook his head. " Nothing doing. You made the bet and you ' ve got to prove your statement. Besides the next dance is the ' Home. Sweet Home ' and that ' s where I ' m going. " " Bui how ' ll I find out? " " Why. the best way ' d be to ask her point blank if she knows any- thing about a taxi nde on January I Oth. Gage wearily resigned himself to the task. " All ruml; I ' ll make this one more try. " he answered and started toward No. 5. " It ' ll be a good one, " Mac threw back, making for the cloak room. At the door he yelled. " Have a nice ride. Gage. " An hour later Mac, sound asleep and dreaming of taxis full of beau- tiful girls, was jerked into an upright position by a rough hand. Gage stood at the bedside, rus face white and his eyes gleaming. TTHE SENTINEL ; 1914 1 ou arc a line roommate, you are. " he grated out. " What ' s the matter now? " Mar drawled sleepily. Gage swelled in rage. " Matter! you ask? No. 5 told me to ask you. Said that you ' d know all about it. I never thought a pal ' d treat me as dirty as that. " What do you know about the affair anyway? Speak up. Don ' t sit there like a grinning ape. " Mac yawned and blinked at the light. " I don ' t know much except that you owed me a three-dollar election bet you refused to pay. and we ' re even now. I gave the party for No. 5. " He dropped wearily to his pillow and the da ed Cage sunk into a chair. " You ' re pretty smart, all right. " he groaned. " You won the two dol- lars, too. I ' m stung for sure. " Then a thought struck him. " All I want to know. Mac. who was the short lady in heavy furs? " Mac sighed dreamily. " Oh. that was only the dean. She chaperoned for us. " I I ' AUK 74 | AGK T5 I 1TTHE sentinel i - ; ,g|;i9i4 THE DAY OF a FULFILLMENT By A. Zf.«r J HI. M.N had struggled bleakl) across ihc narrow defile between the mountains, and had disappeared again; on the southern slope Hie white hills glistened long after the northern exposure had been locked again in the Ion winter day. Antone. the only breathm thing in a world of snow, still stood on the darkening slope, resting his bundle of fagot against the trunk of the lone tree. His bent figure crouched against the trunk; one long hand lifted the shaggy white hair out of his tired eyes, as he gazed across the valley. " So — " he murmured, " the light lays to the Ruby mine today. Yesterday didt it fall only to the Lady Love. Unt tomorrow unt tomorrow will it be yet a lit- tle longer — see? " He laid a trembling hand on a bough of the tree, and raised hi eyes to its sturdy height. I omorrow unt tomorrow will it fall on the others till it shall come to us — then will the little tree be again in the light — no. my poy? " He drew his hands lovingly over the sharp needles. The wind, sweep- ing down the bare hill-side, caught the branches, and tossed them lightly against his bent form. He laughed delightedly. " So. you wouldt knock your oldt fader down? " he chided. " Such a hddle poy you was once, unt now to look! You can knock him down unt how you talk to him — my, my! " I he tret? swayed and moaned hi i soft cadence thai answered caress- ingly the old man ' childish prattle The long shadows deepened, merging into the dusky patches on the snow, where half buried cabins sent up their thin spirals of smoke. Antone watched drcamingly. protected from the wind by a curiously artificial wall of rock, blasted out of the solid mountain side to the height of a sordini . I he gusts of snow (hat whirled down from the hill passed on o er his head. Fie saw them fall in soft cloud at his feet, .itwi lauul» ' d .twain " So didt they blow ofer you when you was fiddle, my poy. " he mur- mured, " when I didt make the wall to keep the snow- lides off. Now you don ' t care. I hey fall in your pranches. but hurt you not. " The tree whispered sibilantly. its low branches brushing the coarse white hair and ragged sleeve of the old miner. Into the peaceful silence the shrill voice of a woman throbbed like a wound. " Antone? Antone! " she shrieked. Antone started guiltily. " es. yes ' " he cried in the rawer haste ol loiiv Mih|n 1-n- The peaceful smile was wiped out with the suddenness of a trust of wind. Me picked up his fapots. and lifting his sodden snowshoes with painful effort moved slow I v down the hill. At the lop of the ravine that sheltered Irs cabin, he stopped and looked back at the tree. It stood alone amid the mass of boulders piled about its ba e. Its dark branches were outlined against the snow, " like a baby. " Antone said, " when he holdts out his handts unt tries to walk to you. " No other trees grew on the slope, but the little snow-buried shrubs dotted the hill- idr wilh mound like babies ' irraxes. Ilie door of the cabin opened wilh a jerk. " Antone. 1 shall freeze! Why not you come in Bah! He knows noth- ing! He will stand in the snow like one cia y. Come in! " She stamped her foot anunlv. I he wind cauvht her straying hair and whipped it acioss her lined and harvard cheek. . Clutching the remnant of a ragged blanket, about her spare figure, she stow! erect and tall before the door of the cabin. Antone hurried down into the ra ine. He left Ivs snowshoe standing upright in the snow, and carried hi brushwood into the cabin. " It u coldt. my Katrine. " he apologized. " I will make it warm for you — wait — see. the fire will burn. " " Shut up. " she snapped. " you know nothing, Antone. Do not talk to me. It will not burn. It is not enough. More wood must we haf. " T ITHE SENTINEL " All day haf I looked for wood!. Katrine. " he siphed paliently. " but when there is none, what llw n ) liven did! I break a branch from the tree. See. I haf brought it. " " Bah. a branch! What is a branch? A tree is not enough. But it will keep us warm till the snow is gone a little. It is no good where it grow . Anlone. and I freeze. We will cut it down. We will bring it in tonijiht. " " The tree? " repeated Antone. stupidly. " Ye , fool: the tree, " snarled his wife. " Hie tree shall not stand while I freeze. " " Burn the tree? " reiterated Anlone. " But Katrine, it is my liddle poy to me; I made his liddle grave there unt hi spirit goes into the tree. I e talks to me by day. unt cnes for me by night, like when he was not deadt. I can- not burn the tree. It is my liddle poy to me. " " Antone. h- still! " streamed katnne. " It i not the |k He is dead and we have him not. He cannot come back to us in the tree. Il is of a foolishness. Gel out! " She pushed him ihrough the door, and slammed il afler him. Anlone moved mechanically toward the lop of ihe ra ine. his eyes on ihe tree. " But if it is for Katrine — " he repeated, " if il is lor Katnne — " The low sweep of wind lauyhed al him through the branches of the tree. He shook his head sadly, and reopened the door of the cabin. Katrine crouched over the liny fire struggling in ihe hear, of broken stones that formed the fireplace, her ihin arms wound about her knees, her whole figure shaking with cold. Antone approached timidly, his eyes full of helpless grief. H.- picked up the pine bouwh. and would have laid it on ihe coals, but she snalched it from him angrily. " Lei il alone. " she snapped. " Il cannot make a fire; it is not enough. Get out. We cannot freeze. I will cut down the Iree myself. " " Kalnne. " he implored, " you will not cut it down! You haf promised I shall lie there with my poy when I am deadt. You haf promised. Katrine. " " Antone, " she cned savagely, " thirty years ha e I lived here in this place. I have waited and looked for the «old. and you haf found it not hor the diamonds and ihe silk dresses and the plumes have I bailed, thirty years. Antone but for wood I will not wait. I will nol free r. " " Might we could go to camp. " ventured Anlone. " L ' nt time is it for the letter from Bohemia. " " Do I not know? Haf I not sent to them the ore from the mine? And did I not wash to get the money to pay ihe assayer. because you had none. I he letter will come. And it will tell me true. In America do they lie to I PAOB 7X J THE SENTINEL mt always, but in Bohemia will ihry be honest. They will tell me my gold is good. Gel my skis. We will go. " " Might it wouldt be better to use the web , " suggested Antone. tim- idly. " The snow is soft. " Hut she flammed the door on him. So they used the skis. In the early afternoon twilight they skimmed over the snow like misshapen wraiths, the gaunt woman and the gnarled, twisted old man. She disdained the support of his pole and slid along before lum m «ilence. Early as it was. there were lights in the camp, twinkling feebly from the patched and broken windows of long-used cabins. Solitary travelers on skis called a greeting to Antone as they passed. They were old men. too, but most of them walked upright, and their eyes deamed clearlv from their white brows. A lilt of cheering noises floated over the frosty air to Antone and Katrine, and a sudden flash of lantern light announced the arrival of the mail- carrier. He was swinging up to the post-office door, closely followed by his dog team. His cheerful, loud oice called a ocifcrous greeting, and then, to make his presence more widely known, he took out his six-shooter, and fired twice. I he cabins on the hill-side opened at once, and one after another lithe figucs on snow-shoes flew down the slope, bringing up at the post-office door with dextrous circular flourishes. " Look out. there, you dirty white men. " shouted the young stage-driver, genially, " or I ' ll sic the do s on you. " I le slopped to pat one of the dous, and grinned at its affectionate response. " You see? They ' re man biting animals, every one of them. " " The mail is in. " said Antone. timidly. " Fool, can I not see? " retorted Katrine. " Quick, let us get the wood and go home, hind the toboggan. I will see if the letter has come. " She added her skis to the collection before the door, and entered tlu store, followed by the abject Antone. I he half do en women, clinging to the stove, greeted Katrine effusively. She nodded and smiled with an unac- customed graciousness. but did not stop. The store-keeper came forward leis- urely, peering at Antone over his glasses. " Gif Antone vour toboggan. Wood must we haf now. " dictate ) K.il rine. brushing past him. " All right. Mr . Hloka. You got a letter. Li . ' bet ' . gne Mrs. Hloka her letter. I ' ll help Antone «el the wood. " Antone glanced wistfully at Ins implacable wife, but said nothing as he followed the store-keeper. Katnne went on to the post-office window. " Good afternoon. ' Li ' bet ' . Did I get a letter? " I jTHE SENTlNED n- " Letter? " repealed Elizabeth. " ' Yes, from Bohemia. From an assayer- Mo don ' t say much, bul it don ' t take much paper to say whether gold is y jfo iiC- - " good or not " Katrine opened the thin sheet, and then passionalely lore it to shreds. • ' .V ' " What do they know, those assayers f " she cried. " They say I haf no -fS£ ;7- ' v 11 " . " ' i -v tW ld m my mine. Always they lie to me. Everybody lie . They wanl I should Abandon my claim. Then will ihey jump it and be rich instead of me. " " Rich. " echoed Elizabeth. " 1 don ' t ihink so. Katrine. They ' d «e!l you if your gold was good. And everybody says il mV " (t is, " insisted Katrine. " Gold there is, if they would tell lis true. Why should everybody find gold and no! Anlonc And the ore is good — but everybody lie to me. Nobody on earth will lell me true. " ' Then ask somebody oft the earth, " giggled the school-teacher, g " OH the earth ? " repealed Katrine. .a •■ . ' • " Yes, spirits, you know. We ask " em lot of thinus. " - ' i £ f .. " Spirits? " repeated Katrine, awed. " You talk lo spirits? You can? " " Come on, " interposed Elizabeth, eagerly, " let s do. We haven ' t had a silting since the Christmas. Let ' s go over to your house. Annie. There are more chairs ihere- " " What is a silling? " asked Katrine, hesitating, " Oh. you lalk lo spirits, " gi«pled ihe teacher, " people you know — that are dead — their spirit? — and ihey tell you things you want to know. V • ' - % V. i f A man showed us how lo do it last summer. Come on, You can ask ' cm Vr i-fr V-- ' - ' a nything. " Kalnncs eyes dilated. And they know? " she breathed. " They could ) Jr V - tell me where my gold t» " 5j£p; The teacher giggled. Anlone held out hit hand as if to apeak- " An tone, be still. The letter from Bohemia lias come. It says the mine has no gold. " Anlone patient head drooped yet lower, " I will dig another shall, Katrine. Gotdt will ihere be some pliu ' r. maybe. " K.:itriw damped ln-i tool. " Cold there is in it, " she cried. passionately. " I will ask the spiril where it is. Bul 1 am afraid. If il should be my father who comes to lalk lo me. I would cry . He would look al mr from his other world and lalk to ' , l ' . " .. me like when he was not dead, and ihe tears would come lo my eye. Yet J want to ask him where is the gold. " " Yes, yes, " soothed Antone. " maybe you will not cry. When he was ; " ' ST " ' i i ' .wiu vi i not dead! he taught upon you, unl the tcjirs come nal for those we do not Inf. " " J» still. Am r m-! ' She turned upon him fienelv. " What do you know? It is ruc that 1 haf halrd him, hut is hi- no! dead? Dm til changes all. I Jof him now kfluw he is gone From me. And I will talk to him, even if ] cry. Comr I " - The teacher, still chattering aimlessly. Tan on ahead, and led the party J£ ' ,£t£ over the compactly frozen trail to Annie ' s cabin. Yg£ Anton r followed .ipolrvjetioHy. and look up hi unobtrusive position in a comer " Now course you don ' t really see him, " explained ihe teacher, " you put your hands on the table, you know — " J .}.-. " Lei me tell her, Phyllis. " inicrrup ' ed Annie, " you pull down the cur- tains, and open the stove door. It ' , awfully hot, " She flared dramatically at the company, as they slid into chair around y» ihf tahle. fixing her eye on one after the other with what she fondly believed 33 to be a close imitation of the hypnotic paja oF the spiritualist of the summer f before. | " When people men 4 touclher to rommunc with the heavens. " she bcuan impressively, " an aura n i-rs them up. and th- rarefied air around tlvm opens up to the influence of the heavenly spirits. The peoole we tovrd on earth are always with us. Thev duller around trying to talk to ws We hear them when we are alonr in the hilfs. but we can ' t see them or understand what they say. We think it is the brook running over the rocks, or the wind in the yV trees — " ? Antone stirred suddenly, y r " Be still, Antone! " hissed Katrine, her nerves linulinu. " But they can understand us when we talk, and if we ask them questions, -.: they try to answer us. Now, when we ' re all together, we can find way to ' r understand them- Course you won ' t see the spirit, Katrine, but it ' s here, and . it can answer your questions. If it raps once, thai means " no ' : if it raps twice, that means ' yes. ' Now, ask a question. " . • The six women leaned forward and placed their fingers together. Kal- fttf ' : ■:- ' rine ' s streaked and faded eyes p learned with excitement. " I want to know, " she whispered hoarsely, " will we find the gold? tj Now? This spring? " The teacher stopped giggling- and leaned over Annie ' s chair. The wom- en lixed their eye on Lheii hand and waited. The hall green wood in I he lire snapped and spdfteitd. and the yellow flames chased queer elfin figures round and round the ubin, flitting up one after another of the comfortable chairs, the spring bed, and the cheerfulness of hunting trophies, puns, and min- Six I p k,Q| : ti I THE SENTINEL rri ' Tool . I rn i- f.n r ftn?ln d into ihi- li«ht and oul again. Anrorir hrd. fascinated. The hands on the table quivered in the flilting light. Then There was A sharp rap. Katrine gasped. Then another. " Where? Where is the gold? How shall we die:? I it straight ahead m the lunnel. or tint it lie in a cross lead? Ask the spirit. Where shall we dig? " " Is The lead straight on in I In- tunnel? " asked Annie. They put their hands together again, Antone waited , his anxious eyes on his wife. She sat opposite the open stove door, her face haggard in il s excite- ment. Her eyes bla rd .ind flamed fike those of a crouching cat. Her wild while hair, escaped from the confining hair-pins, streaked her face in glistening white seaw. Che table rapped sharply, and was silent " Where, then? " she Rasped, " a cross lead " The raps came quickly, two in succession. Autone started 1o his feet, and look a quick step forward. " Ask, ask. that we may know, ' " pleaded Ka rine. " Where is the lead, and the gold that will make Us rich? " The women looked uncertainly at her wild eyes, and at each other. " Why. you can " l ask like that, " explained Annie, " the spirits say yes and no, It ' s all we can understand, " Katrine pushed bad her chair with a crash. " I must know! " shr (Tied. " Make him to come. Make me Lo sec Inm and ask him myself. There! There! He has comr! He looks, al me from his olher world! Father! Speak lo me! Teh me where lie the lead? Where is (he gold? Her eyes glared at ihe crooked figure of Antone, wavering in ihc dim light. He trembled at her frenzied approach, and put forward a feeble hand of resistance. " No. no, Kalnne " he began. " You musl tell me! " shrieked Katrine. " The gold, fathei. it in ih- cross-lead — you have said it — tell me now. where is the cross-lead. " Anlone, terrified, shrank back into the shadow, Annie took Kalrinc " s hand reassuringly. " He ain ' l here, Kathcrine ' she soothed, " nobody ain ' t here bul us. " Katrine lurned slowly. " But he was, " she moaned, " and you have let him go again. The gold is there - he has said it — but we shall die before we haf found it. How can he leN us now when he is gone? " Qi THESENTINir " Oh. lots of way ' Annie assured her. contritely. " Maybe you. II find a mark on ihe place, or hear it in the Irees. or dream il, You ' ll find oul some- way. " " And I shall be rich - " she repealed dreamily. " Come Anlone. lei us uo Home. I le will fell us in a dream, and I shall be rich. I sha.lt be in society, and all over the world I shall go. I shall bow lo (he queen in Vienna, and lauph at the great ladies who laughed al me when 1 plowed the fields in Bohemia. They will not be rich, like me. They will nol have so many dia monds and plume . " Anlone shoot his head sadly. " The quern n very high, unt ihe ladies are very great, Katrine. " he murmured. She strode pasl him through the door. ITw short lengths of wood from the company store were already piled on the sled, and Antone took the ropes " 1 guess you can ' l manage it with ski . " sunpestrd the storekeeper, " Maybe you belter have svebs, I got some I ain ' t usin . You can bring ' «n back some nlher time. " Antone looked at Katrine, hut as she made no comment, he exchanged the long skis for the webs, and left them standing in the snow. ft was very dark. Antone plodded slowly on. dratrpinp (he heavy sled, while his wife strode before him, the swish of her skis trailing almost imper- ceptibly over hk consciousness. When they came to the lop of the ravine, he spoke timidly. " Unt will you not come Laek, Katrine? Nol to me — unt the Iree? " " Bab. what are you? You know nothing Bui me — 1 shall be a great lady, f shall nol come back. You can slay bv your tree. " " With my poy, " sifted Antone, patiently. " But you will be happy. Katrine. Thai it gooi. " He unloaded and piled the wood before ihe door of the cabin. But be stopped ■ moment beside ihe door, to pass his bands caressingly over her skis, as be had caressed the tree. Every day. then, the light on the opposile hill prew longer The sun level sank slowly, brmptng the tops of the shrub above the surface, and the snow slides came. Antone was happy. Kalrine watched with him for the first signs of spring, her impatience tempered, for (he first time, with certainly. Sometimes she spoke to him almost jzcntly. and even when she was silenl there was a breath of ckeer in her hopefulness. Every day she went down into the valley to borrow lair fashion books, and lo plan her new clolh.es with the other women. She pul in hours arranpinp her wild hair like that of ihe ladies in the magazines. She sent to railroad and steamship companies for guide- fT THE SENTINEL 1914 books, and sometimes let Antone help her map out her extensive journeys. Then Antone would become fearful lest her happiness be snatched from her. " L ' nl t wi- find tint It).- •Jinldl. nr. K,Htiru what lhen " ho asked, in one erf her moments ol condescension. " We will find it, " she insisted, " Has not the spirit said h. 1 " " But Where? " " asked Antone. " I haf listened In the tree unt he says not ' in ft : unt the brooks run high, yd (Key tell me not. " " Be still, Antone ' she cried, exasperated, " To me the dream will come. What do vou know? The spirits will nol talk lo you. " " But my poy doe , " murmured Antone. dreamily. 3 W- w.Ludrrrd out nil dnur-. pitkiny his w;iy r.in ' fulh up tin; hill lo wh ' .-n- the tree stood, secure and sturdy. Already fresh needles of lighter preen tipped its dark branches, and Antone pressed the soft new twiis m his hand; lo inulv Then he passed on In hi- e. A wnk hi-tdic. thr T ool In- 1 hung low with icicle , and glazed pools covered the track, Nuiv the ice for a hundred yards had I ha wed and tiny streams of water trickled from a thousand minute c re vires. Antone lighted a candle. The liflhl flickered over the frost work of ihe tunnel, glinting Against the rou lvhewn rocks. The tunnel was very low, but it was Very lonp. Antone had sacrificed himself lo make it so. If he had used his time and his dynamite lo blast it six feet hivh. He could not have made it six hundred feet long in thirty year . He did nol need now fo crawl on his hands and knee lo penetrate its depths. Ave and long usave had bent him to conform to the tunnel, since he would nol make ihr- tunnel conform to himself. He turned off into several cross-ruis, stopping lo break ■ tfl the W f r .irirl In hiu.Oi ,lw iv l|u- ih ' ep frost, with ,i Imim; touch. " fbere is no «nldl. " he sisrhed, " unl Katrine will cry. But I can work tomorrow. " He relumed lo the entrance of the tunnel, and closed the door. Kat- rine was there. " Where haf you been? " she demanded. " I look at the tree. " he murmured, " unt it Is «reen. Unt I say, ' When ♦he needle are green with spring lime it is lo work in the mine, " unt 1 go to look. " " I he Inn-. " she crumbled, " .ikviy-. lln- t ! ■ ■. No work would yon dn on the mine till you had planted it. No dynamite could voy use for lK- lunnel till you had blasted I he rock to keep (he snow slides off. Bah, you lof nothing else. " " No, no, Kalrine. lol the iree because he i my liddle poy to me. but I lof rav poy because he » of you. " " Fool, " she snorted, and strode away, angTy. r tfTC SENTINEL V 1914 y i But falling asleep ihdt night, she had tile 1 1 before hci mind, and til - dream came. She woke with a start, and ran to the window. " Anlone. Anlone! " she called, " Look al the tree! The spirit has, spoken! The gold is there 1 . " Anlone gave a short, wounded cry. A shaft of white light glowed in the northern ky in great fan-like folds, and in its brightness the lone tree stood, its shadowy branches point in down ward, promisingly. " No, " cried Antone. " It is not the cross-lead, Katrine, It is the vw.- of my poy urit me. Have you not promised I shall Ik there If I dig. the roots will be broken: the tree will die. Unt it will not laugh in the windi any more. " " Anlone what is a tree? And what is a grave? You can find other trrw, and other graves. But ], Anlone. where else will 1 find the gold? Win? re else will come tlie diamonds and the plumes? Thirty years have I wailed, Antone — here! Look at it! Here! " Sbe flung out her hands tragically over the wretchedness- of the Lcnnel in which ihey lived. A heap of broken stones for a fireplace, a disordered bunk of pine boughs, the decaying: slump of old tree in the earth floor, for table and stools. Antone covered his eyes with his trembling hands. Katrine threw herself on the bunk, and wept j-lormily. Morning found the old man sbl! silting on the floor by the window. At Katrine ' s first move, he rose unsteadily, and tottered from the room. Ten minutes later a bud report shattered against ihe opposite slope, and for five seconds rolled back and forth, echoing and re-echoing through the hills. There was anolhrr report, ami anotlter, Katrine lifted her head exult- antly, and hurried from the cabin. At the door of the tunnel she met Antone j " . coming out with a load of rock. " 1 dig in the cut, Katrine. " he said. . - , She followed him into the tunnel, creeping with difficulty undcT the jag- ' ged overhanging rocb of the low roof. All day she clung to him. watching feverishly, the deepening of the cut. and urging him to greater haste. All da Anlone pushed the heavy carl over the waterlogged wooden tracks with feehle bul persistent effort. By the seventh day Anlone had dug five feet, crawling in and out of the cu1, and removing (he ore b Ixiskelf uk On that day a fibt-r of ibe tree brushed his face. He called Kathrinc. " It is the tree! " she cried, joyously. " Now will we find the gold. Quick, Anlone. " ■X m ffTTHE SENTINEL P J 5i:u?i4. Shr snatched th - drill from hi hands and held it in place, Anlone slrucli it feebly, bul certainly,, till the holes were made. Then he placed his charges of dynamite, and withdrew to the moulh of the tuTmeJ. He wailed, his anxious eves unconsciously seeking the tree. " h will not hurt — " began Katrine, her eyes following hi , hall ' sympa- thetically. 1 hey waited breathlessly. I hen the long, hollow report came, and An- lone quivered as the litije tree swayed and shook with the force of the explo- sion. The other three reports came in quick succession, and Antone drew a deep breath. " It didl not faJI, " he murmured; then he sighed. " It was no! enough- " Katrine had hurried had into the tunnel, and was on her knee exam- ining the ore, " It vas noL enough. " she said h when he knell down beside her. " Look,, Antone. the rock under the tree — the gold is there, maybe. " " It is too high for goldt, Katrine. " he said, but he attacked it with hi pick. " Put in dynamite. Antone, " pleaded Katrine. " I he gold will be there. We wiJI be rich, Antone — rich! " She held her candle high for him, clutching it with a grasp that left fin ger prints in the tallow. 1 he hot grease dropped unheeded on her face as she leaned forward, her eves fixed on the slowly moving rock. " Now will we see — now will we see — " she murmured, over and over. Antone tugged and drained, but the rock gave slowly. He caught hU pick in a crevice, and slopped to brush away the gravel that fell. " Antone,, go on! " cried Katrine, sharply. He attacked ihe rock again, and brought a projection into view, lo which lie was able lo attach his pick. The rock fell between him and his wife. " Run, Katrine. " he shrieked. " " I ' he earth comes, too! Run! RunV " He struggled feebly forward and fell. Katrine, in frantic terror, dropped her candle, and fled from the lunneL the dull echo of the falling rocks pursuing her. Bul when she reached the entrance, she remembered Antone. She turned back, J he cut was filled up with boulders, and arlh. " Antone! Antone " she wailed, " He is dead! My Antone he is dead! " Dry ' eyed h she returned lo the entrance. " We came lo see how you was getlin along " a chirping voice greeted her- " Where ' s Anlone? " Katrine ' s eyes waVered h and rested on the tree. All the earth aboul il had fallen and half the roots lay exposed. But it still clung tenaciously 1o tin- n-H-Ls. supported against tin- lower slope by Hi upp|r h ranches. Her cycA softened. " Anion is dead, " she said quietly. He is ihere — under the tree. " " Under the tree? " echoed Phyllis, awed Where he w nled — he ip buried ihere. So shall he tfay with ihe boy. " 1 " Bur your gold, Katrine, didn ' t ihe spirits say — " She stamped her foot, angrily. ' What do you know? " she demanded. " Did he not wish to lie there Go away. For ihe «o]d I care not. 1 will gjf it up to him. Bah. how could you know that I will? You haf not known lof. Not like I kwf my Anlone. " The women looked m each olher quettrenmgly. K tJ»e shook back her hail wilh a fierce Reslure. " Whal if I did say we lived without lof? " she reiterated. " Is he not dead? 1 shall not yo to Bohemia. I jhall nol bow to ihe queen. The gold dial I stay with Anlone. Rul so shall I. Do I rot lof him? " She watched them as they drifted away, and smiled. " And fof it grealer than gold, " she repeated, soflly. " h ' % grealrr tlian fold, Anlone. " PAgtll ST ] - THL SENTINLUO . f j 1914 f? f THE SENTINE L I R 1 Football— r-kAHJUKAl IIIXT 811 BAD t| W.i ' M S DA RMS Hi iwltTIIY I u|;Vlu.. sl :i : (Cnpiulht K KLI.V I ' AT In iXA.V QAITLT EUBBE st Mi-: it flTi ffljrR sHKKI »Tf TABOR MAS IX u iiisi.i: : STHicn I RAt K - (MHiNlU.ASMIl ;. ' . N OW8LEJ s HKKHY AJRtUT USB l PAQK THE SENTINEL ! LjVLJ Smead f " 11 Ows»LEY Ijcll I lall Di m iiamp-s Ronan ... . Kiahi Hall Gault L ' t l " - nd Hunt-Wkidman Rifht Eod DoRNBLASER (Capt.) . - Ufi l " ki Klebe Kinht Tackle Craighead L ft Guard Daj ms-DaY Guard Strejt ....... c cn,r ' MiCaRTHY-KeLLEY Quarter a- l " V ' r : JlOliNltLAKKI: S.MKAH H ' KI1 ATAN " Dorn r a he was called by the squad. And " Dormc, " by the ladies, -■iis captain of the I [ )l2 Football tram. At tackle he was a pillar of strength in every game. A a leader he inspiied loyally and confidence. His play- . l - - " t in? — oh, well, we endorse the Sail Lake critic who said: " I have seen them t all And without a doubt he is thr Ik-si lackic in the west. " Dom has another JT - JL ' V. ' - ,,:. " t ' J. year of football. " Buck " celebrated his return to school by playing fullback on the learn. Concrete walls cannot be compared to " Sun-kiss ' t " when it ci m« to slop- ping an opposing learn. His defensive work was of the sort lhal calls for ihe crowd ' applause even in out-of-town games. " BucL " is captain of nex« year ' s learn. We have great hop , " Spud " bad his fighting spirit up and stoing the entire season. He was a hard worker and for his first year on the team, played an exceptionally good game at eud. When not on the field. " Spud " was amusing the team with his famou Scotch JOUgs. We hope a see more of " Spud ' s " football ability, although We feel that we could pi alontf without the songs. Mr •WKTII V I ' AY rUAIOIIKAP " Pal. " he make (un for Lizetle by | assmg her the ball. Upon Kelly injury Pat became a permanent fixture at quarterback. His cool head in tight pinches sa ed the team man limes. I it lias two more years of football coming. " ( lift finished his third year on the tram this fall, playincr a rood gam? at guard. On trips " C liff ' s " wit and liveliness were the deliuht of the whole team. (He slept most all the time.) However, sometimes it ' s a i;ood thins to save your energy for the game. 1 hat ' s what C O. D. did. " Possum " was one of the best centers Montana ever had. I !«• handler] the hall well and played a w od. defensive game. Dining car service suited " Possum " pretty well, although he thought that meals came too far apart. His most brilliant playing was at Salt Lake. : llll SINIINI.I. ' V DAE 8 OWgUSf DBHCHAMP3 i ' he " Belgian " i an awful mean fre hm.i» !o spank. Al guard Kf fought just a much, as any of the opposing tram will (ell you- He i another on - " f mir fre hnien to whom we are going to point with piide m the v ars to come. " Punt " has played his wond year on the team. On offense it usu- ally look three good men to slop him- He was fasler than any man seen at Montana in many moons. As for his. playing, judge for yourself. Hie Portland papers heralded him as- a former All-Americail half- " Uzelte, " he hurt her ankle about the middle of the season, bul kept on playing just (he same. DeschamjM excelled J» a line plunger, although no one had it on him in his defensive work. He was under everything that r.kmr his way. " Pink " put all his energy into his playing tht» year and his work on the team showed it. He could he put at most anv | o«ition and hold his own. " Pink " was " Spud ' s " partner in the sontts and amusements. Some combi- nation, what? But to really appreciate them, you should ha - heard them. " Pink " has two more years of football in which to make a reputation. " Kiel. ' " although not able to finish out the season with us. played a fine game at quarter. His judgment in directing plays through the opposing team w.is especially good. Pat ' s failing, when he was out of town, is " ragging. " Just ask somebody how he acted at Logan. We hope to see " Kel ' s " smil- ing countenance and expressi e eyebrows on the field again next year. " Hell Di er " is his correct name, lirst used at Logan. Although " Ger- man " can swim a little, that is not what the name refers to. " Hell Diver " was a good man to put on the opposite side of the line to balance " Dorn. " The bigger the opponents, the better Klebe liked it. Next vear will be his last of football. ) THE SENTINEL J! JI JJ " lorn my Peeker " picked up hi name in -Seattle, He and a sailor had u contest to sec which knew ihe most people. " Pceker " won. Riphl off the bat he named one that the sailor didn ' t know. However, all this (lid no? inlrrfeN- wilh ' v.- winrk .0 . .tiUt. for .1 t ' irsl w.n rn.m hr was nothing short of brilliant. Before he finishes he should be one of the best centcn Montana ever bad. ' Jimmy, .ls .tri rrid. j lnye«l un r :cf ) 1 tonally strong pAme. Forward P »« were his specialty. " Jimmy ' " is only a freshman, so we expect to sec something reat from him. He liked SaJi Lake belter than any other place we slopped at this season. " Pete " or " Dago " ; lie answer by either name, preferably " Dago. " At half. " Dap " worked like a Trojan. Without a doubt his favorite pastime is football, although he is occasionally represented at basket tociak " Pete " has a good eye for picking openings on the lootball field. Also for auto . I v.m k | ft! THE SENTINEL " Coach " Philoon wa» the one man. if one man could be picked, who was responsible for the showing made by this year ' s learn. When asked whether he would consider the coacluna of the team, at the first of the year, he accepted willingly and enthusiastically. The same willingness and enthusi- asm were characteristic of him throughout the entire season. 1 he " Coach " was prevented from going on any of the trips except the one into Salt I ike, where his presence gave the men the " pep " and confidence which made the game one of the best ever witnessed at Salt l-ake. Both faculty .ind students of the University of Montana are deeply indebted to Ijeutenant Philoon. " Shorty " was the best little manager you ever saw. To show you that he had the interests of the A. S. U. M. at heart, we will merely mention in passing that his thrift and economy led the team to be»tow upon him the name of l zy Whistlestein in appreciation of the many meals it didn ' t get. Ask Shorty to tell you about Cache Junction. We won ' t say anything about except that it Ml a good thin« he had the money with him. Shorty enjoyed Salt I-ake very much. I-IIII.. iN WHISI.KK -J M ,.;i: I TTHTSENTIINEL F«ol Hall Review )HE football season of 1912 was probably the most suc- cessful one the University has ever had. Montana played jfu r ■ i flrj, several teams that she had never played before and £1 - v- ' . I «!» attained a new prestige in football- In past years Mon- Ll ' M tana haa tried with small success to meet other state uni _ versities, and has had hard work in being recognized by j T A L them. However, this year oui reputation was established jfcl ' e . J ' , ' by the «ame with the University of Utah, if nothing else. Added lo this was the showing made on the coast trip, with the result that Montana is now a known and recognized factor in the western athletic world. During the season we played six games. The first, with the Montana ?V . " . ' " - . ' -, Aggies, we won by a small score. In the invasion of Utah, which followed, although Montana lost both games, it was a happy and triumphant lean thttl ■X- returned home. At Logan poor officials virtually won the game for the Utah f ' - f ' i ;• " Aggie . At Salt Lake we succeeded in holding the University of Utah, the - . - rli v Rocky Mountain champions, to a very close score, and but for an unfoitU ' nate fluke the game would have been a tie. We then played a return garm with the- Montana Aggies at Bo?eman. winning by a very one-sided score. t£ i $lf. - Gonzaga was our next opponent, and by a happy coincidence we defeated ihem with the same score with which they won over us in 1910, On Thanksgiving day we played Willamette University at Salem. Oregon. This, r»t V game was the hardest of the season for Montana, and with the team crippled by injuries and sickness we lost by a big score. £ rf ' jft, • i ' l lad an All-Montana team been chosen this year, it would undoubtedly .■ j ijfcW, 1 have been composed mainly of University of Montana men. I i - • i i : ■•- I fW SENTlNrrffl 1914 Pool Hall Schedule October 19 Montana Aggifi. 0: Montana. 7. October 26 Utah Aggie . 17; Montana. 0. November 2 — University of Utah. 10; Montana, i. November ( ) Montana A«vie . ; Montana. 39. NowiuIht 2i tion ava College. 7; Montana. U November 28 -Willamette University. 30; Montana. THE SENTINEHf BASKPlIn BALL I i ' • ' X , ■ % - W ' HIfiLt.K t ' l. ' MMINA Tabor Sheedy Wolff, Streit Dl ItM H I Left Forward Right Forward Center Led Guard Rs- ' k Guard Sub Guard Sub I- onv.it rJ £3 CAPTAIN WhISLER. — This was " Shorty ' s " second year on the team, and he showed himself to be one of the fastest men ever seen on a Montana floor. He sure had poor " Bing ' s " goat, both in Bo eman and Helena. But that ' s neither here nor there. What we say is that " Shorty " ought to keep training better or he ' ll get fat. TABOR. — " Hank " celebrated his first year in the University by makinv center on the team. At the pivot position he worked hard during the entire season and to him can be attributed much of the team ' s success. For hard, earnest work no other man on the team was Tabor ' s equal. He could always be depended upon to do what he was told. THE SENTINEL] f SHEEDY. — " Pal " was a slicker I he entire season in practice as well as in game . Woe to the forward who played against him; there was never a minute during I he same that Pat was not playing rigid on top of him. For the |Urstion flow Montana held ln-r opponent to utli low Miore . our answer i Sheedy. Pat has one more year of basketball WOLFE. — This is his second year on the team. His playing was far superior to his work last season. In every game he showed his mettle by keeping ihe opposing forwards well in hand. At throwing baskets he proved to be an exceptional guard as many of the team ' s points were obtained by him. CUMMINS. — " Red. " another first-year man. firmly established himself at forward. The feature of this fresh mans work was his aggressiveness dur- ing a game. There was not a guard on any team we nut this season that could keep this rusty-headed boy under control- I lis motto is: " You can ' t be a fusser and an athlete at the same time. T ' ell with fussing. " Substitutes StREIT. — Another freshman who succeeded in making his letter just at the close of the season. Had Streit got out the first of the season he would ha e undoubtedly been a regular on the team. Watch for him in the future. DtHNERT. — A wizard at floor work. His guards simply could not find him. More will be said about .Sam in the next three years. The first team would have been a sad affair this year had it not been for the work of our second team. McPhail, Streit. Lansing. Craighead, Grif- fith and Dehnert made up a second team which often took the first team into camp. These men deserve as much honor for the season ' s work as do the members of the first team. Basket Hull St ii hoi i E J) I { ASKF FBALL this year was far above that of any other year lhal Montana has ever Had- More irHcT t us taken in it by the student which meant that more men reported for practice. I here ■ah, .lUiml ci ' Ailw en iv.jl for orac- kc every night during the entire season, lire University succeeded in defeating all teams it mot with the exception of the University of Ltah and the Montana Aggies, Three games Wife played with the Aggie to decide the stale championship. Montana won on I he home floor, but lost fn Bo?eman- Therefore, it was decided to play the third game on a neutral floor, Helena was selected as the place to play. Montana tost only after a stubbornly con- Irsh-d iMini-, .md kid die -ri I faction of knowing that though they lost hard they took their defeat well. IWkH Bull Schedule January 17 — StevensviUe, 8; Montana, 29. January 30 — Montana Aggie , 16; Montana, 19. February 14 — University of Utah, 38; Montana, 17. March I — Carroll Club. 10: Montana, 43. March 8 — Montana Wi™. 2 J; Montana. 16. March 14 Montana Aggie , 25; Montana, 18. ir.VSK H ' T I f flTHE SENTINFI Punk Owsley, 1915. Captain of this year s team is expected to show good form in this year ' s test. This is his second year, and despite the fact thai his records were not fast last year, he has his biff year before him and it is expected thai he will lead his learn to a brilliant victory when the time comes. Pat SrlEfc Y, ' 14, Montana ' s pole vaulter is one of her strongest and most consistent men. Pat b not phenomenal, but he wins and that is the quality thai brings victory. This is his ihird year in ihe pole vault and he should show this season ihe best that » in him. DORNBLASEK, " 14, fs the dark horse of this coming season. He didn ' t have to work to win last year, and so even to himself he is an unknown quantity. To any one who know« Dorn, howfm. knows that failure is impossible for ihe husky " bear, " and if he has to, we know fie will heave the shol a " mite. " so suc- cess in I his event is practically assured ibis next season. Nick Taylor, 15. Our premier distance man is out to win this season, and if he improves as much as he did last year, you may pin your faith on " socialism. " Last year was Nick ' s first m any kind of alhletics, and being up against hard men he didn ' t grab first place, but he will be stronger this year and so will be of tnvalwiUe aid to Montana in ihe century run. THE SENTINEL i9i4m Pf.ter Ron an. ' 14, Is m his ihird year this spring, and is exported to grab at least one of the hurdle . Pete has the form and endurance, along with a willingness to work and if Fie doesn ' t win this year, it will be nothing less ikan the lo of a leg. HtKii Klphal, 14. Who lintL -i-MMid in die hall l.i-i yeai should he fnsl place " man " tin- spring. Lasl year was really His first active one in track and considering the creditable showing made then, we have every reason to hold him responsible lor the half this snnng. Bill Vealv, 14. The loss of " Big " Bill Vealy is sincerely mourned by all Montana. He was a good, all around man. bolh in the hurdles and field events, and had lie i.viiH- kirk he would have undfjubledly brrn our of Montana ' strongest assets. However, Bill leaves behind him a very enviable record and we sin- cerely hope he will be with us next year to duplicate it. ■ Ghorce Armitace, 14. Who took second in the two-mile, gave one of the prettiest exhibitions of nerve and grit ever seen on Montana ' s field. George was up against a hard man, and while he lacked the form " I Ins opponent, he made up for it in nerve. With a little coaching [fits year he slum Id lake hi . r en1 easily, for he has all the requisites of a great runner ' : THE SENTINEL! WJ914 Track Iloview )HE [912 I rack wason is nothing to boast of, Monona lost fairly and squarely to M S. C, by a score of 58 Bj r ■ i «b « ™d VVM it not for the admirable righting spirit B | V shown by the crippled s |u,id which represented L " . of Rj 1 fjft M. last year, our defeat would have been a galling - one. The time of all the events was hopelessly slow. hi- only record that was broken, was the broad jump, for- merly held by Malcomson, with a distance of 21 ft., which was broken by Owsley with a record of 21 ft., 1-4 in. Under exist- ing conditions, however, we have a right to be proud of the men who rep- resented us, and we feel thai if it had not been for the loss of such men as Captain Cameron. Day and Wolfe, the tahles would have been turned. The prospect for 1913 arc among the brightest in the history of the University From the freshman claw there a an abundance of promising mate- rial and several inlerscholastk »tars of former meets. U. of M. » also strom? in eligible vets. All of the point winner of last year are in school a ain. and in addition to this, Cameron, who was prevented from pdrti ip.,tm • U 1 veai bv a fractured ankle, is in prime condition, and Wolfe. Day and Wcidman are all expected lo place this yeai. The two nn-ft- which have been arranged with Idaho and M- A, C. will furnish an interesting season, and unless fate intervenes. Montana should capture the honors in both of the events. THE SL NTIMEL lm D 11 ; t c p h i 1 y o f M u ii f ji ii ii t i ji i- k it i c ii r (1 h EVENT Holder Record Year lOOyard d«h R. H. Gary 10 see. 1906 220-yard dash R. H. aiy 22 5 «. 1906 440-yard dash Leo Grccnough 11 3-5 vet 1906 SSO yard da h W. H. Maloney 2 min., 7 (CC. t90B l-rnik run W. H. Maloney 4 min., 45 3-5 ecc. i9oe 2-mile run M S, Bullerdkk 10 miiu 42 «c. 1906 120 hiph hurdl« R. H. Cary If, 2-5 icc 1906 220 low hurdle Joe Malcomson 25 3-5 k 1908 High jump A. H tobti 5 fi , 6 3-4 in. 1906 Broad jump Uetrit Owjfey 21 ft., 1-4 in. 1912 Pair vault Roy McPhail 1 1 fc. 1 1-2 in. 1906 Shol put Paul Greenou h 37 f... ft in. 1904 Hammer throw Em me I Ryan 1 % It.. 10 1-2 in- 1910 Discu Ernest Patterson 107 El., 9 in. 1907 I VMM-: m t i » a«si: i I n t t- r h v li e 1 a » t i c K v c « r tl s Event Holder Timf, 50-yard dash Lloyd Denny, Flathead 5 2-5 kc. 100 yard dash Plfl Bcldcn. Fergus 10 2-5 sec. 220-yard dash Lloyd Denny. Flathead 23 lo sec. 440.y,uel 1 1 Edwin Hauler. Anaconda Jf 4-5 sec. SflO-yard da 1i Richard Crum. Helena 2 min,. 6 3-5 « :, Mile Run Richard Crum. H«kna 4 min-, 41 2-5 sec 120-yard High Hurdles Sam Dmsmore. Missoula 16 2-5 sec. j | iii, |Jame- Brow n (Jrunile j m I ? H d [AUe, aibicL Fla-h 264 " 5 Logan, Gallatin 5 It., 7 1-8 in. -— Davis. Part I 38 ft.. 2 1-2 in. Bray ley Gisk Missoula 21 ft.. 5 1-2 in. Lloyd Denny. Flathead 10 ft, 9 1-2 in. Trainor, Missoula 113 ft.. 6 in. Lmmel Ryan, Teton 43 ft.. 2 1-2 in. Missoula I min,. 34 sec. ff jTHE SENTTOTh WW: V 3ft I ii if i v i il 11 ii 1 C li a in p 1 o ii h 1904 J- Pissoti Hdena ' 905 Jo Hon, Anaconda 1906 Jo Horn Anaconda S |$ ' 908 Brayley Cish Missouf; 1909 ■ Clar«c« Bkkford Park ' 910 Jam« Brown Granite ' jSvJ 2- 1911 Kdwin Hauw Anaconda 191 2 Edwin Hauscr Anaconda 7 - | PAOfi El I J ffHE Activities of tlit L , Year limn ill THE SENTINEL : TT9l4 HJZROE To Do or Die!!! THE Canine Poison Squad ■Jieve in eating to live, id not eating to die. before, have we, the rep- ntatives of the Palladium tudent rights and liberties, he Weekly Kaimin, come to ivestigate the food at the Dorm, and to discover which of the pernicious viands is re sponsible for the epidemic now among us. Bring on your " Poison " ( IWOK !1« THE SENTINEL : £; 1914.]Q ; ; ; . ; ' - ■ STAFF FOR THE FIRST SEMESTER Ttip Editor . Killmt-lri-i ' hJrr L w W. Hunt, r JI ftllfawd IHKnJ]c ' 13 .M.-rJi- K -nn-w W. ' 13 (Ml Battel) ' Elliot . Alumni rXllnr E»[lh-r Kv ! :«.ni;v Ertllijr Reporttr , 0 B W P ' 15 ' .Jii ' .-K, Utrnli.rr fT..JJrj,l .-. I i Builnexi ht.irr. liulMtlJ YiikJbK, " 1 A M.-i;inl » fibril STAFF FuR THE SECOND SEMESTER The EdJtori, l " url ft DfCtftf,, KWhir-fn-i ' lik ' f l.« wl» W. JTikni. h UJ AMbianl Bdltai HMr t lnt ll«, h l3 . AiuEKtMm Bdltoc kteita foattiisweU, J if. . gbcfeiy B r 0, Hnxu-t-, Oertrude Sfo»rr f ' Ij. K. 1 ' t.rU ' n, L nii;n l l.iiK ' iiiH- ' hi E-Mirhk Stunky. ' in E utr t rjiwfl.1, j:: C3. Mji,uli ' -svt.un, ' hi SI .iff. LNtnxli! It. Vouiuj. Kfi um s. rmvK 1 Hi f ' lTlli: SKNffiHi. MnilllillJl Sfjlif CnHi-gr vitsiih l T nivrrsi(y of frluiitmui Mm-, I. I I. | Jilt QUESTION— Resolved, That a minimum wajff stall ' lo b . 1 operative in flu- hftoru-s. wurk shops. d -p.srtirinif stori-s ,irid sweated industries of Amenta should h provided for by law. j Payne J cmplcton Affirmative — University of Montana. j William Long Negative— Montana Stale College. {Kb T™ " Judges — Judge C beadle of Lewistown; Ptof«sor Kelley. Principal of Butte High School; Professor McCall, Principal of Bitting High School. DtCJiloN — Two to one in favor of the affirmative Si Washington State College verMiu l-iiiverwlly of Montana Mi-r-onU. April 1 . I £H :t QuT-STION --Resolved, I lull a minimum wage scale, to be operative in workshops department slorcs and factories should be rxtablished by law, i r rivlitiiln rhLHtv vNH«ed t , . , fcJ | Horace Davii AFHHMaTIVI: UruversilV r t Montana. , w . jtjordon Wat km NtCATlVF. — Washington Stale College. J j jj y " Judges — R, A. CXHara, Hamilton; Judge E. C. Day, Helena; M. Fitzgerald, SteVensvillci Decision — TKr v to noiKing in favor of the affirmative. By I hi decision, the Chimpionshlp of of the Northwest, based on com- parative scores, was awarded to the University of Moi f I-AHI-: m ] •J ii 11 i o r l 1 r u in Given by thr Class of 1914 in honor of ihc Clan of 1913. BUH ION SMKAU . General Chairman Mi sn ALU ' K llAitHKN ' nriUlll N. S. UTTWi AM KICK uYi ms Invitations — ft U. KITMAK i J. McCARTm «-atiikilini; rixi ;v Patrons — g THSR isJiiKi.v Jl ' NK WlHTlNt: ft, u, ui ItUiBLASfitl E B eRAlCKKAXJ, jn. LIGHTING — lil-M. L. K Kit] ' ] r. H WKISL.KU p. tK EHA5 Dfxorations — V. SAN Kit KM a, BFBlStt l H. JA KtfOS - H. a. Davis BES8IK RHOADES i THE SENTINEL " fX " gou Jleber Can Cell " By Bernard Shaw Presented by the Dramatic Club k University Hall, April 25. 1913 ( " AM H- (J EAR. ML IRs VALENTJNK I ' TtAMPTOX ftltLLTP CbANCM BOHUN , WAIT KM .MUK. ' ' I.ANJh . - clokia CJLAHBGN tHMXY GLANDON J.FAIH . I t aiu iiii: no tii. M KltlilTT i WSLHY NAT LITTLE I ' EtML UOMSOX i ' .um. OUCK NANA rr.INK STELLA HL ' Ni ' AX CLAJlA i: ' ln.vso •i..- , •.• : d;;vi{ ft ' .; ' iff- I I ' AtJE 121 ] ff r THE SEINTlNFOn 1 [ f$vmy. 01M OLVB it ProKKSSOR FlM HKR. Director. Soprano KDifA - hai wick ORACB i.kauy C8CSLR JOHNSON MAItV l.l lil.KN UVLO WRKIHT i ' I.aha KQBOfAPM Second Soprano Kl ' XICK I ' KNNIS I ' OKIXXK M l NAI.l KLXCB H ABD W HUHO M i:i:a PRIDI DtAMA i i.ini: i: ki.yn gTKpHKNaaN i.ki.ia m«;an -f rf THE SENTlNELl fi Orga ni zations mi NTINEL) I ALUMNI I ■ Officers of thf. Alumni Association Fred E. Buck President Homer McDonald .... Vice- President Mary Hansen Secretary Bertha Simpson Treasurer A. S. U. M. Committee Charles F. Farmer .... Athletic CHARLES PixleY Oratorical ELOISE K.NOWLES Debate John D. Jones .... Dekgate-at-Lanie l page ize i THE SENTlNETff i J914J : A I it hi ii i M ■ in U »■ r s I.EKIJK M. SI! Kill HAN. «i I iKI.UKKT I. Clll ' Stl, ufi MR« I ■ I GRUSH, • " : KRAN ' M I ..MIS. ' ' is W1LUIAM J. TAIT, ' M WtLUA I A. HKXN l ' ]TT II KM KKXVK CATLrlW, H OfeAOYS ttcCXJfiAN, II IVJ[, M. VAN KMAX Billing HELKX UOI ' ttAltH, UK UKOltOK k HKAVKIW, MRS. HAX Mi-OItBT.oR, LI Bull . OCX 8- sherimax, »2 MRS. ,1 AM ICS 42IM.KY, MARY U, rSltOL ' S, MRS. K I ' LnKI.I.KY. 17 i .mi s J(. MIM s. ■ ! MORTON SIMRSun. II i AIL. .UNA R WIIAKT. Iff, 13 KUclsi ' irtcHv, Cdlumbuj. DAISY I ' KXMAS, ' In El IN r. R0B1SAN. " 1C JSIICIH1C F. I H T NTIiTl, ' 12 Carvnllu. CON RAH II. BOWMAN. II MONn ' lISK i " i»i ' KILKLI,. " t UU.lAX Ull.UAMfc, 11 Orunsmond. UKDA F«ATH»RMAN, " 7 OK A L J BBHRY, ' lit Oupuyer. AliUMC B. LBKi ' ll. l PLORHfCli LEECH. MJ Flor nc . M v k II ;i.i:as n, n F r .yth. o. HAKOYfia " ;: fUtOBtitS A. hnu: . ■ - WALThUt HAMJIKI;. " l Fort Ceri!i»ri. MliS. .1. l.KK SBINJWH ' K. KKTHU.E BOVBEL m MRS i. I.. RKNDON, I Fti:j :U]f L K K. DION, i 2 Ocmit Fall . MRK, p. p. OJKONRY, i ;, JOHN ft. HAYWOOD, CI O I ARM-IS s. Mi I ' ' 1 HV a pJ . ' il HdH. MARY J. HENDERSON, III Ham I Hon. hkm:n HrCRACKEN, If MRS. SMiXKV M. tt ' A Kl . »M StT-NKY M. V A K I , ' " 1 MONTGOMERY DE SMITH, ' Gtl.UHlLT n. M-I.akEX, ' 0 ANNA RKl.l.hj KoRKHTHOX. " I Htlrnn. WIMJAM O. ckau:. " U? WKL.UKOTON RANKIN ' , ' M ARTHUR K. BISHOP. " 11 aktihr v irisoriiKK. -5- in:u: - wlSAR. ' ii i;i :i: ri;r i|-; WfflOTJS. Ii 1 PAGE lil ] • fj£fr$ -K- ' It...... .... . ... • : . THE SElNTiNEDf r T 1914 s A I ii in ii i M i in l «• r s § 1 is 8 I Helmvllle. I U. I " . S. KKNNH ' K, ' " Hmtdale. ALEXE MHillBMIt, ' II Um«y. OUVK I.OVKTT. MM Kall»p«ll. BACK HI NKKIt, «•! L«wiit«wn. ALH ' K !. CiLANCY. .ikssik han ' on. ii Lima. Rdt D, m.-phail. ' 44 Llvlngtton. MAIIV I " KVANS. ■«: Lo Lo. EDNA HOLLBNBTRINRB, m i LAMAR MACLAY, ' 10 BESSIE IRWIN, tJ IH.I..MKS MAn.AY. 12 MlMMlhh 4BE KN »yvlks M CHABLKS 1 ' IXI.KV. ' » « ' H ABLKS K. AVERY. ' 0« GERTRUDE BVCKHOU MM BKRTI I A SIMPSON. " 1 FANNY M.M.I JKANKTTE RANKIN, " 3 MARGARET II ' ' N AN. fl MRS GEORGE WILCOX, ' i ; MRS. CHARLES B AVERY. Mil:! AM RATHEWAY, ' M MABEL JONES, ' »J LUCY LIKES BELLA LtKKS. tt MRS OSCAR SKH.MAN. MI:S DAVID MASn.N, •» MRS PRANK BORG. A XX A F. CARTER, 0 w .m o. DtCKlNBON. ' « MRU W i» DICKINSON, • CBARLRS K. SI.Mons. ' «s FRED K. RUCK. «S MAUDE HI UN ' S. ORACE FLYNN, M. Kl.i (YD HARDENBURQH MR LYNX AMBROSE W .IAMES II. BONN Eli. CHARLES s IHMMICK. «? STELLA I ' I N ' " AN. Tin »MAS I PARRBLL, K. KIN : OAHMNOTON. " 07 MRS. GILBERT HRYFRON I] MAI ' I »K JOHNSON. " T JiiHX l» Jo.NKS. -7 MRS. J D. JilXKS. " 7 nrxxiK m cuecok. ••: OXA M. SMiAXE. JOSEPH W. BTRK1T, " tl MARGARET BUMMERS. ' 07 VOX KB BBRR1 MUS JAMES BOXNKR, -«s VYlNXtPRBD FRIQHNER. ' » MRS OLL1B HAKIMS, M MBS JOHN LUCY ' " S CLARISSA BPENCERj ' oh CECII.E DW ' YEIL ' ©» (HAKLKS FARMER. 0» MBS. I ' ll AH1.KS EABMEB, W MBS. RAY HAMILTON. ' 09 KKILNKY K KITT. u MBS. BKKNKY K KITT. ' 9 ALICE WRIOHT. ' 09 MBS. C. A. HI SB EE. " 10 MRS FRANK BONNER, ' K MRS MILTON HENDERSON, ' II BIRTH BoLKK. ' 10 F. THAYER STODDARD. I " BVA COEFEB. II K Y DINSMORR. ' tl MARY BLROD. n nron FORBIR n ETHEL O. HUGHES, II HARRY 1 1 M ICLAT, 11 MABSEY 8 M • T u.oCi :n. ' It HARVEY «: SPENCER, 11 LEO YV BAKER. ' 12 CLARENCE i KoBRIS. ' 12 XIXA P. OOIGII. ' 1! [ PA(1E IS! SENTINlfffi A 1 it m ti I M v m b e r h H ' BKIiT. ' i: 1 N Si »N . ■ 1 1 ! P. IJC. , EA KS KST MAUDE t MRS, X 1 MILTON MASON, ' li MAU;,k B. M..fl!.U)r ORACK RANKIN, ' l? DAVID D, RICHARDS, SHIRLEY IJ iSIIIN ' K. J ri£K[i i.. i-i 1 1 :i t.1 i : r: MIW. i ' . II. JU TTKN. .1 It, i NKM, T. BDXLAEUX ' i MAR.rORIK MAS i ! Philikpibum. MRS. PRITZ KUfWlKU. r irJ MR , f " . H. KKKI,. AZttJJH h a V ACE, ' 1! St. lonatlu , JOfeBPH fil KHOUSL (H MILS. CHARLKS IMiNAUA. H» Standard IOXE u RO],PB, u Ji ' sii-: U. KulJfj. ' his CHARLK3 A. BUCK, " « HOY X. WFIITIiSITT, k-l hii:m k slbbvah, it Surrt lGr. MZZIE B. I.KAF. ' » M A BY B, BlKKK, 10 To nitnJ. BBAHUBS I ' . fOTTKR. ■■tit KR N POOLE, ' « OPAL M. CRONK, " 10 FLOItJWCE A vi-: i sm,, u Twin Bridget. EDNA POX fI TTHE SE NTllNfl il Officers C. E. Cameron Gladys Freeze Rosf. Leopold Geo. Armitage ALICE II a TTi 1 1 ; si IN JOHN " 8HSEDY K M WmUMAM ALIOS HARDEN BURGH LUCI US BBEg STELLA DUNCAN MRS. DAVID M K» ' N Prudent Vire-Pioidrnl Secretary Manavrrr DKLKHATKH AT LARiWC ALUMNI DELEGATES Managers PEED nrtUBUBH JOHN SRSBD? OKO, KLKBK HERBERT KUPHAJ i: M Willi. M.W HARRY BE WELL w • ITS ALL ASSISTANT BASES rBALL PLAT TRACE DERATE Qj THE SENTlNflTff V 1914 • ' . ' t FATETTE WTUOltT alios rouNo IUUB1 KELLOOO AMBROSE ANNK BBILBNBERG MIN I A M CALL B INNER BLANCHE SIMPSON BOICQ HKSS KUAHKoltli NELL BULLARD makv ELISABETH BCRKE H in . an BUSWSLL HAZEL BUTZERDi BI8 BB EVA 0OTTEG MSB, O. J. i ' KAIQ FRANCES ' " ICHIN FLORENCE catijn AVERT may DICKINSON MICS. C A. ITXIWAY PATS 1 1 VANS I,1N| A KKATMKIt.MA.N mart pbroi m WIXNIKKKI KKIi;ilNi:it PRANCES FOSTER BONNER MARIE S PRESSES ALICE QLANCT MAT OEAHAM vki:n. QRBEN BUTE WARD ORCSB AItRIK WII.MIThX FLORENCE LEECH BECLAB VAN BNOBLEN nj IRENCB P RTKE UKRTBCDB Whipple OLADTB HUFFMAN MILDRED (NO ALLS BOBE LEOPOLD FLORENCE 8LEBMAN ALBNE MTJRBC MR QLADTS ir l.KAN MBS i . r MASON i a is v PENMAN anna BELLE BOSfl MARJOBIE ROS8 a iBBRTA BATTERTHWAITH ONA BLOANB MRS ROBERT BIBLE? KlUTM STEELE MART s-i SWART RI ' TH SMITH ALICE WELCH MART HANSEN MART HENDERSON anna IO HCTTEfl I.AI ' KA E John . i PRANCES JONKH PRANCES KKLLT RUTH KELLOOO BLOIBS KNOWLEB may MDBPMT AO NEB M ' BRIDS ALICB MATHBW80N QLADTS PREEZE nin OOUOH ORACE UANKiN nOLA SOLDER C tTHERINK white MABEL LTDSN HART sill i.i. ESTHER BIRELT OLADINB u. wis JI NK WHITINC A, B. HOBLITT C. S. Jackson Officers Gladys Freeze Pr«iden Ruby Jacobson , Vice-Prudent BESS WlLPF. Secretary Aucf. Hardenburcm .... Treasurer Committees Alice Hardenbuhch .... Mwtingj IRENE Teacarpf.N . . Mission Study Gls5ie Gjlliland , - Bible Study Cora Schilling „,.„,.. Finance Rose Lfopold Social 01 THE SFNTINFI jf GERTRUDE ZERR. President mkui.i: kktti. i: vki. i. : w, RSTNOLOfl haimcikt if ART I ' KTKlt IIAXSKN NAT I .ITT I. K ■:i B81I CRLLILAND MAKIK UBBKJOBBR CARL QLICK QLADTfl IIKYU AK1 MR8 OLflN CXNRAL CARL Kii ' KKV I. HUTS II I NT •JKMIM5K AICMI TA. ;i: ALICE matiiku so.v HKICNM ' K HKI.KRIIXJE [ PACH IH4 ] THE SENTINEL 3 Officers: Caul Click , Ami k Math£1V5c:j Nai Littlk Tom Bush a President Vice-President Secretary Manager M KM B Kits: HTKLLA M ' Xh ' .IN ' mkklk kktti.kwki.i, mvisk smith BAflpR BTABURM 191 ANA lAJCMK ORKNKOA MrPAIILANK AIJi ' i: MATNiaVKON MII.IUCKH JN+JALKrf KM HlKNOE .UATTIIKUK n:i-| : kbhr ■ i. F5VJPLYN 8THJ»1HSN 6N CAltfc iJKH ' K mW ' uK ft i:i.i.s NAT LITTKh! ah( -nir: iiokj, KARL 9f»B£SR MBBttiTT awfiLfcv K, K KRM.r C CfL DOBSON O0I4K t ' LKMHNTS TuM ItrSMA f rj ;. .H - K v: m 08 - e flfcEKE I i auk tat ] f ffTHE SEJNJ1NEL EL ARM A f A 1-iifrary Socicly for Women. Rose Leopold Bess Riioades Ruby Jacobson Gladys Heyward , Alice Mathewsow i Mmu.i. ki. i i u- v I I .[. i Vice-President Secretary I T casurer Censor Mrmrkhs: kvwik 1:1:1:1 1 IIAZKL HAWK MAUKI, UBYimX 1 :i :ss luruADKS IIEYWAIIU ItrBY JACOBSOM MKIiLK KKTTLKWELI, .;i.. r.vn FBJERXR Iu sk LHOPOLl ' p 4 A Literary Organization for both Men and Women, Officers: Alva Baird Vera L. Pride Chas. E, M. Bauer Bernice Selfrtdce Preside-ill Vic P-Prpsidcm Secretary Treasurer fJtV TBH HiilfKK AI,VA BAlttl lli;i r KNi-: iv BQI WT . ' II Mtl.KS h.vi ki: i ' i .UN " . I.K.MKV ' J ' S l.l« ' HS LUCtLtS Kl ' ]! ,1 H.I1; WTLJUIAM U XG Ml MM. I KM KMTfl L MSGtlftOT UI VKI5A 1.. PRiDE KVKI.YN At BTKPHBNSQ IJERNrCR BBILPU1JX}E KI V|N J. gTAttblCY DOROTHY .1 " lMOX KtOHOLAg .1- r iyj.i : (IBRTKI ' DK A. 8 U;U Bi ts v ...it. Mildred (ncalu Hazel Hawk C ora Schilling Officers: . President Vice-President Secretary- 1 reasurrr Members: STKLLA DUNCAN BCXAKKE staukkn IIKKXH ' K BXt«FRIO(il AI.K ' K MATMKU S i.N OSRTRVDB Kim BLOtftK KXoWI.ks II A It Y S I i : vaut MILDIUCD imsai.i.s BASEL hawk CORA BCHTLUNCJ T jTHLSENTlNETffl g|. . . : . . i?jllgg_ 1 Consumer ' 1 league m 9 OFKIfKKS: SlE.L.I.A DlNCAN Prsidt-nl Gla pink Lewis Vicc-Prreidcnt Cornelia McFarlane Secretary CjLadys Heyward , Members ; i HtA HAIiAloN CAEUIIK I ' ATTON OLAtttTfl Hl miAN BTBUUA UUNOAM ttUMfta KKOWLES ilAKY STE W AltT UKNKN M ETC A UP UNAHINH [,K V|« BUNICB HKNMS MAHI.K I.VDEN OftACE LmOtT JEANKTTE I ' LAJiK jKH| SENTlNELtn Sip " " T I W 01 .air OmtT.R-S IlKM Si Ml IKK K D. Sloan H. H. KUPMAL J. E. Montgomery F. H. Whisler Second Semester. C, t. Dobson F. H. Whisler F. W. CARPINO S. R. Dakkow K. DVHLCK K r. CUKRAN II. TABOR i DBHNHRf K, DEHNRRt it i: THOMAS 0. II. Ili»ss J. M. MAM S M I.ANHINO 1, it DUJftROW V. JANK«K a KVANS «}. WNKII. R Sl.uAN I J [ M ll lll ice-President Secretary President Vice-President Secretary Members: U ItOWI.Y II ANl Kl! «»N II H. QWINN 9 w CAJtPTKO LKROT BOWMAN J. O. MONTUoMKKY K ICirilTKR is. s KM BAD K. II. WIIISI.KK O. KI.KHK • " I (AT H, KVPHAL • I » m.s. in Wffi r PAGE 111 ] I PAOE IIS ) THE sflNtlNEfffi =1 Sigma Nu SfflBffiS! is® (Pi fe Mfei lf I PACK 143 1 ■ i ■ I [ PAGB 1 Hi THE SENTiNECT Pj i B m a u f— I — Gamma Phi C ' haplfr. Established January, 1905 Fratres in Urbe, PRANK K. BONNER JAMES H. BONN Sit JOIIX M. RYANri TFMiMAS K KVANX HRUNIE K. KtTT li A 1 4.1 j K. (in III MS FU YI IIAIU R ' HriU?U .mux m. i.cvy MASyKV K. MeCrn.m ' ifH UVI,KN L. SMI. IU! K. llAUOLU SI .OA NIC pRATRES in UNIVEB3ITATE, t9l3 ( ' IWdS n ' Alil. 1914 i ' UKKuIU tx DAY BAAL tm SPKKft HMKAIt: S HVIS DONOVAN WORSEN LA RUE SMITH HAkUV y. xKW BLL tWJNALn I VOISH KENNETH WOLKE |[Al,KH3ll crM ' HillKT .I.H-: TfH ' K PAl ' L A, BIBHOFS " I ' AVK ItHtiMUiF! KKVKHt.V KVANS PREDERJCK RX ' HTKE BERT PKPPAftD HARBT A l K ROBERT BORLAND 1916 CLAUDtd SJMrKLXS VICTOR JANBCK LLOYD ROBERTS EAltt, IX.SWJF tt ' 1 li r- J V S I (i M A N II I ' Oundrd al Virginia Military Inslitijte, I b9. Chapter Roll Military M wl|lu1r 1 of virgin Ln. 1 AIaIuitwi. ALJ ' IIA BETA i- BP3UA N ETA U« THKTA -1 K)TA Howard Cotleff . KAI ' HA Ninth i.M„i:1;i Am hulmuil " ■.ill- ri.. LAMBDA— Wuhliwton ami L Vnivcr- miiy. Ml " — CnlY T tly nf tHH n;ia. St) Km» ji» Kuin- I ' niyvrsjiy. XI Kimr c-iilleBv, PI — Ll ' MtEll l ' H T Tfl»y. tUH JhxH.Mn • m.i ' m l iiii.- ' -i ' -. SK3MA Vniii i MIt I ' ri tvi-r.«.l 1 y . KI ' KILliX rtilvi-rxlty nf TN-xuk. I ' lll-- I. ' iijI--j.i ' ih Slur.- t ' nlvpralty, IVI— l J nlvf.riH i.T N " -r ' t I ' iin.lJtJsi. II ETA BETA Ih mw I uLv.-rsUi. BETA SETA PUnlllii Inlnmlly. MKT a y:r. TnK ' i-r,ny of Indiana. BETA THKTA AiH imn Polyteduiii: Emtflltt . UKTA IOTA MeUnt CiUim t ' p ill«.-Kt-. HMTA Ml " i- " I n i y . i i : ,.f FSKTA SI ' O Ui sum- i " nK»T ity. BETA XI Wlllluni Jein-i ' U i Vlh-c. ' . BETA RHit- Unlvprally bf i ' e-nnitylvaiilH. beta BtGMA— rmviTflity 01 Pennant. MKT a TAD — Nbftfl CaKiluM A. nuJ M. BUT A ri ' Kll.oN l:i.«- E ' ulyi rEiltlr. bkta phi- Totone 1m.. - . - n-. BKTA CHI l !:-ti " l Sr ;l iif.inl Unlvnn Hy HUT A l SI -trulVftniiy itt ( 4 n I IfornJu. GAMMA alpha- ■O ' Mishk S " h,Kki at Tf ' -htM ' I ' iny. GAMMA BETA - NVriliWrwn m Vnivcr- fSAMMA GAMMA Alhimi . GAMMA DELTA «l T ai lltftKuN " f TwhnolQffr. GAMMA KPSlftiOW 3 _iif ii 1- 1 ti- pt :AMMA KTA ' " Li .1 i.h. s. 1 1 f Mini s. HA MM A £ KTA I ' nlvcTHJty i»f n.-o.-, GAMil 1 rHKTA ' ' ...r,.ii I ' mk-,.,,, GAMMA IOTA Sinlr- CW»|t Hi K-i, lucky. GAMMA KAIM ' A - I ' nlvtihliy ,,f .., f ,,- -ailn. GA M M A LAAIBltA— I nlVi h.Uy ,r W1«- GAMMA ML ri.nvj-.iis i.f niln.-in. i.AMMA NT -fnlVi-ntlly .hf Mlrhiput. GAMMA 30 Stnif College (M Mia- ami M- ;illNiuy. Miv GAMMA OMTCROM WjuAInkoii I ' nl- Gamma fi— OtilveTalty »r uw r Klnln, GAMMA ItMO- rnlvenlty »r ChfeMo. GAMMA SHi.MA ]■■».., Sl(Ufr r • ; m M a rAl Unl«ir«lt - i-AMMA II ' SM.i.N f,,iv..,Hju ,,f Ac GAMWA I ' m I ' nlimmllr " f Muntnnn. HAMMA ' " ill Ualvenrily ..r vvaaliliiKHin. GAXMA r-ar-rni¥ .rmty »r Hymcuta. DKLTA ALPHA C t ft I af AppllM DSLTA BRTA — Bufiinnuth Qottegt. r»KLTA KT I rili ri ulu nf Vrhi iish . IM ' U.TA ' flflvTA -Ij.mkmnl rniv-i-M-. 1»I ' :lta GAMMA— Columbia trnlvrrxliy DBLTA DKJUTA P nWlTOIita BMU CoJIeire. I Hi I.T A KKTA W jti.Tn lhwrvr I ' tiI- vi-mlly. UKI.TA KIVII.ON. OniiLl.r, Ttilyi-ri.|«y. UJSrtJtA urTA-Wa liliik-ti.n stau Cttt- tUSLTA KAl ' BA— DetKiMunt filling rill -ruiiM.ji 4 mNk.-. HELTA LAMBDA— Brpvfl I i.it- • -.. •. HELTA MO BIMimn rnlvwlty. i - r Nf I tiiv-iMlt:, ..f Mulnc • 1 1 A .! II Mi; J T HE SENTINELT H — SBET 7 HIILMIN ' iJI AM S AN l- ' l " A ' ' 1S( " I i Pt EBl» DGKVKR iiKATTl.K SAUBBUBY. (N. 4: CANTON, (OHIO) in:s MOINBB S I i 1 A N l T Alumni Chapters, Ia ntsvii.i.i: LKXINQTCft M ' tyTCi ' MKIIV lAI-A.t nNl-; BbOSTT, lAkK.i L1TTL8 BOCK WASHlN ' " n W t ' ni.ritlHA, iMn.t ,1 1ST, l H ' Iri MEW VOBK CITY CffARLOTTB ATLANTA SXDIANAIMHJS HAVKXPt HIT T ItEl H i P0BTX.A1W) PlTTSSUIlGM V A H VI 1,1.1? BATjDN BQL ' E BOSTON KANSAS CITY , l INN ISA I ' I H. is H v i - 1-: i • : i r PRtLADBLPfllA Wll.MlN " ITfiN r »N. C.i nTTHrSENTlNl L 4 1914 ]p iiiSillil I - k v. Ml I f T ' ' V. I. " - | t 8 m a C f) i B U Dellfl Chapter. Organized Locally January. 1903, EiublUhed September, 1906. Fratres jn Urbe, OR, J. a. ltANl At,t„ a. it, II- CULBKRT HKYKIHJX, LL. U. J081SPH hi- i:i:ri ' , B, s. ill-Gil H. FEIMJUBCttt, B. K I " il kixh i:aki.iSi;Tij. , li s. •i ' IH I! S, u M ;. i- i:i ;i ;i si in u. rt. OtLUKltT T. RBINHARIVT HOWARD ■• iftlMONS. IL A. PtfBD aNUKVINK, H. A. FRATRES IN FACULTATE- VliitV niCDfiflJCK i-, SCHCUCU k -i -IvIiT II. KltNKST I-: IM HICUT. H. A. WW, o. OlCKWSON, R, 9. WALT Kit ll. ttcLBOH JOHN D. JONKS, B. a.. I ■■■ «ur- FRfSO i:. BUCK, It. M. K. KDQAR l fOXiMSTBj ii S nr m r | -. niHis, it. s. CJ ARHttfCE J. FORBES, B K. K TJIAVKR STODHAItU, B. H. Fratres in Universitate. 1913 jti ' oi-: u ivi:i,i,h GEOKGK r. tyt HH i:. k kki.lv PAUL QKRVAIS SAf S. LITTLK men k. w uislkr PATRICK Ti WrCARTHTf I ' KTKIt IWI.VAN i ' ai i. ]. i ' i iu. m.Asi-:u ■ • THOMAS BL ' WHA iSftKUOHV fViWKLL HAROLD is LAN8JN ' ; i ' «m.i i-ij-:«I ' ' . ts ' A . Ni:iL.!. .M.h ' IIAII. rots k. xnouAci 1IKV11V V. TABoU A KTl -f I ' K H WHIUHT W« Q. U ' N ' i i-i.Ai. vy, MOLCHOrfi M 1 1 : M A V R KTIiKIT ALVA K- BAtUO HKltHKliT li. XOLOKHR Kl AVIS ' -f. rr.S1VU.Mt2S h ' RAS KLIN II. WOODY Pledges. I ' LVtJK H|-.MI ' JIIiJ:V T II I ' " ' Tlir St ' MTINtV: S I G M A C II I Founded a « Miami University. 1855. Chapiik Roil. ALPHA Mluml rnlY-rwHy. MKT A— Pnivrmlty .if .t ' oontvr. jam ma - iM,. wmUqrtn. KPSll.. i G«01f« WaM.iriKt.m rtnv.-t- ■Uy. THKTA Pr-nn»ylvnnla « ' ..ll. .-. KAI ' I ' A Hu.knHI 1 ' ii|v«thI( LAMBDA Indiana t ' nlvpmlty. Ml ' — l »iil»4iii I ' tilvrmlty. XI I ' .- P.mu I ' lilvrottt, OM1CRQN DtcWtHWn Oejfetfa. KIIO— Built r full— » phi ijifuvfiif CoOatfl cm ifanovw Qpltoiwi PBI I rilwrKjiy of Virginia. OMRQA— Northwrattrn l nlv r«lty. ALPHA ai.I ' iia dobart cattagft ALPHA MKT a imv.-r u ..i California. LPIlA tiAM M A (H. i.. sjiw rnlveralty. alpha BPRLOM - t ' niveraiiy at Xr- ALPHA ZKTA — BHoH GAIN . 1 KLTA CHI — Wkittl I ' liivenilly. ZKTA l Sl 1 afMMt) of Citi. Innall. Til IOTA THKTA I ' ntvfmUy of Mitt ' lK»n. LAMBDA laMhla I ' hi v.- 1 n ,,j Ken- tucky. MT MB Wmm Virginia rnlVrn.lt y XI XI I ' nlvrnitly of Mttwouri. TAl ' TAI " Washington Piilv.-rmty. AI.I ' IIA THKTA - Man . Institute ..f Technology. PHI PHI lr.lv.-n.lly of Pennsylvania. ALPHA KTA t nlv.ri.lty of l..w:. ALPHA iota UHnofa TV Iiyri ALPHA I.AMHI.A I r.iv.iMu .r s ,- ALI ' HA NT rnlver lty of Trxa ALPHA XI lniv.-n.tn ..f KauMiL ALPHA OinCROM Titian rmvenUty. ALPHA PI — Allwi in College. ALPHA RHO IMUgh Ltahmtty. ALPHA SKiMA Inlv-rallv of Minne- sota. W.PHa I PS1 I .■ i l i.iv.-r-.tlv y| t ON Ifornfti ALPHA PHI Cornell I nlvrmUy. ALPHA t ' Hl Pennsylvania Ktatr. ALPHA PS I VftndarMH Pnivrrmlty. ALPHA OMBQA UUUrf Siat.for.l Pnl- vemlty. It KTA tlAMSIA Colorado COtlaf. MKT A DELTA- I ' nlwnutv .if Montana. MKT a BP8ILON DMtfOTlt) ..f Utah, MKT A KiTA l nlv. ri.tly ..f « iregon. KKTA ZKTA rnlv.-n.lly of N. Dakota liKTA kta -Cam s. ii.».i at foplaai s.i- HKTA THKTA rnlven«lty of plltuhura. I »KLTA I KLTA Pttr.lm- I ' niverwlty. .KTA ZKTA C-ntral P..||r K ,.f Ken- tucky. KTA KTA Dartmouth ..||f K «-. KAPPA KAPPA Ihttmplty ..f Illinois. ItHO RHO rmveraity at. Maine. Nl sr Polumw I ' nlveratty. OM1CRON OMICRON l tiivrn.it ..f CM «• ».. ttpaiLOM DPJULOH Uattawattf of VYli»lilnglou. PSI ps I Syra.-mu- I nlvrralty. OMBOA PMBQA OtM at a t U l at Ar- kuM It KTA KAPPA Pnlv.rKitv ..r Oklahoma. II KTA LAMBDA- Trinity. c :J:. n j THE SENTlN£L] ff Ti9i4.]f-: • m SI G M A C II 1 All: mm CiiAprt iis. AT La XT , . OA, M AMI. A |- 1 BALTFMQRK Mi ' M1LM W KRK, W|s r HOSTh N , HI - 1 KM PHIS. TKNN, HLOOMlNQTON, ILL, MlBWtfLA MONT, C ' HU ' AW). ILL. ilAIUSoN, WIH. :ixci ;nati. it. XASIIVII.I.K. TKNX. CIIAHI.KMTQX, (IT. V. . NKW ultLKANS. I.A. ( ' 1.1%VKI,AXF». u COLVMBU , D OKLAHOMA t-ITV. nkl.A DAYTON, o. PHILADELPHIA, PA, cacKvm eat, . l-lTTsltl Ho | ' a OKTItOlT. AIH ' H. PBOttlA. cuu DL ' IA ' TII, Ml XX. riloKNlX. ARM I ' ANVm.lk. 11,1.. PollTLANl . OttB. iUMIt.TU.V O. « AX PKANCtSCXI, CAI st ' ukA.Vi; WASH SALT LAKK CITY. UTAH HARRWBVna, PA- HKATTUS, WAMI. IMHANAS-lMJS, IN I J. SpfttNOttlEfLb, ILL KANSAS ITV. Mo. l . i ' Al U MINX. L1 COLK, NEB. MlNNKAf ' oi.is. MINN LrTTLK Kh h ' K. A Ft K . sr. LptilB. 8M LOfl AMJKI . CAt -roLUHo, O. t.UL ' KSVji.i.j-: Ki ft ashinoton, n. HI ' ■ l , " 7 iV : W ' L A ? I F ' AftE 13 I THE SENTINEL 3 £ u -i— 1 — Local Organized 1908 I RATRES IN UrBE, HAT HAMILTON CUA$ .iiph.wxv WCKAftt) L. JOlUfgQW 1 1 ' i 1 1 s 1 1 a i i , itAUXOlS Fratre jn Univkrsitate. Graduate liKWITT V. WAUKHX, ' 12 4l.au I9H hEBBBRT II. KTP|l f. CTAKti C fH ' KKY BIIRTON (HA BAB F ' M ) QL n. BAXTER fctfClOfl W FORBES GORDON :■ [ sv: ' -u: zv BliWTO J. STAXUCV iivki.v.v Xttslcrr 1916 . : . ir R(JWtiBT FliAXO: i:. i h:i i -i:f: r I.EONAHn II. HAEMK KCUBSK Tlll KftTON AVKKV W I ' KMViiuT JOHN M. 9HROBDKH 157 1 1 : I THE SENT ' INEPt Knmnccrs ' Local. Organized 1009. Fratres in Urbe. CBARLB8 kaumkk HARRY D UAOLAY CLARBftCR h. BUCK R l. SDHN0ON Fratres in Universitate. 1913 IdVAI. SI.OANK TKi-ll. |K.|{.S »N 1914 PRSD whihi.kh hkkiikkt ki thai. KRBJjKRICK RlCHTKR I9IS J. O. UONTOmiBRY 1916 HKXI1V TAIfi: HKVKIM.Y KVAN8 m C.KNi: THI USTON I PAGE r ' THIL SENTIMI. a u Isappa £11 p fj a f — g- Nalioruil Honorary Fraternity for ihosc participating Mom ana STATE CHAPTER. Dfi C, A DDN1 IV A V LtJCtUS i-t i i ;u us AKOIlGK P. tiKVXubiwi i ' . II. POWliAfil AKMIK R. LBRCH CAftX Hh ' KKY D CBSOllin WAltREN mahkv skwki.i. KuRrciiT i.ixi: AltTHPK ofuhtiki:: mi i.i. as; i. p m | r |,r;itr n K BbWIN BTANUBT Chapter Rot s. Active Statu Chapters; ' ' " lji»l(.VlHI rnJvi-M ' r m-nvi.r. IN than A- in- punv L ' nliwaMjr. IMAIji i I i,iv. » l(v vit Mfllw MASSAi ' m BBTTfl Hjirvjml rnlv.-r- ully. MONTANA I " ill v run y 01 WnnlJMw. N K V YfiltK— rnlvi«.llv nf Ni vi York. OHIO Ml»ml l ' nlv -fhlty r ' nlTorwltj- i Clminnali l i:Nnk si;i; v, 1m .|. i.lh rmv-iTiiiy. Vlla;INi. i;:,r H-M -.Hi f«l !«■»;.■ «. UTAH— -UjulTiirifllj ' vl Utah, GROROtA— Uhlttnlty »r iT.. ' ..r«n» NnHiTII C " A ROI.TXA l " «lvorHlU „t Norili C«.lXlfna. (VABHtNOTOW - UnlMwalfe u h- tnstmiL W I w ' Nh IN— I m w t -n«-H COB «, ;K i , ' i i [Hi: SENTllNEOn r i9i4 y B i omen ' s; $tan Hellenic Council f— i — Gladys Huffman rYt ad n M Gladine Lewis .... Vice Prrrirlmil Gladys Freeze Secretary Members. Kappa Kappa Gamma . V li . :i.ai ixk i.kwis MILORBn in ;a l.LS Kappa Alpha Theta vVr i;tJU YS KRKF.7.K R0TURR HI KELT Delta Gamma t;i,AI Y HUFFMAN HKSS WII.I ' K E KJ THE SENTINEL 1914 K a p p a K a p p a Gamma -TV J appa appa iatnma B«U Phi Chapter. Established March, 1909. Patronesses. (IKAI ' K iMTHKWymN MURRAY .JHANKT ' r : C ARK JJI.IJW SCR0O1N PRANCES BlRDRA:Lt« Pledges. JIKl.KN ' IteliSpt) MARY M ' M KN mils. .1. m kkitii n:s k i ' -j | Ki rn A ' dfe St lX. II T UI|,MNSi»N M- ' Sorqres in Urbe. I ARSL (tOWAH hva ■• ■■ • i - 1 i : i : ' i ' , AN.VAKKL.L.K KOKH MliS SUlltt.KV THANK «HR OKOROE WRlggL IRJUOTHt STKIil.lxr. MjIHY BLRDD a It hi b l.i ' Y .MAi ni; Ml iTIlnl SORORES JN UviVFItSJTATE, 1913 mii,i hkj k. l rjALLa a AlHfttg i,i:wsrf AIJf E VATHEWROM fJHA K LKAHY RUTfJ CRONK GBGttM J0HN80N JDifpPHINK Ml " N ' T THE SENTINEL 35PP K A l» l» A K A P PA • A M M A Founded at Monmoulh, III.. 1870. ( HAPTEN Roll. nil Boston rniverwity. MKT A KI ' SILON Barnard College. HKTA SHiMA A.lrlplil r.illt-Kr l»SI Cornell I ' nlvemlty. BKTA TAT S niriix.- I 1 nl vomit y. BKTA HSl-Vl -t..rin OoOOf , Toronto. BKTA ALPHA tnlvemlty of penn- aylvanla. HKTA IOTA Swart hmore folios . sam m a Kii » HUvgttmy O otta Bs HKTA rPSIM N- W. VlrKlnla fni- vemlty. LAMBDA Btt m--i Qettp HKTA CAM MA -Woo»ter University. HKTA NT Ohio State University. BKTA DSUTA Unlv.-rMty of Ml lilsan. XI -Adrian t ' ollege. K A I ' I ' A Hllls.l.il. ( ' ..1I. k-. I»KLTA Indiana State University. Iota Dm IMim University. MU-Kntler College. KT. rmvomlty of Wliu onuln. 1 1— Untvemlty of California. HKTA KTA I .eland Stanford, Jr. Inl- verslty. HKTA I.AMHKA l nlv.ii.lty of llllnol . l l ' SILuN Northwestern Unlvendty. KHSILoN UttOOtS WeMevan. 4 tl I fnlv.-rxllv of Minnoaolti. BETA ZKTA-lown Stall- College. TIIKTA Mi »..url Stat.- Univemltv. SiOMA- Nebraska State University. I »M B| 5 A Kansas State University. HKTA Ml " OtOTSXte BQUt University. BKTA XI Texan State University. HKTA oMIOloN— Tulane UnlvorMl v. HKTA fill— University of BfBtnofcj BKTA Pf— University " ( Washington. BKTA I ' HI I ' iiiv.-r it pf Montana, NKW VtiKK can UoniKSTKK ATLANTIC CTTt SVUAtTSK nilLAOKI.IIIIA BITI.KK COLUMBUS All msai ( maim i u»i is ii.i.k • 5icanvillk AMMAN INDIA n KVi it.is Chicaoo MII.WAUKKK ST. i«ouis KANSAS I " ITY I KN VKK HLooMINMToN. II.U NKW OKl.KAXS BKKKKKKY MARION MINNKAI ' OUS THE SENTINET Kappa Alpha Theta ♦ I PAOE IK ] ( TTHE SENTINnTlh : i |£appa ipfja Cfjeta — — — i i— |||f| Alph Nu Chapter. E iiib!«Hed July. 1909. Patkon [.-•-• I UflS. WARRICN WILCQX mus. .1 r FIQWB3 I j Wtail MltS J. BOKWJBH Ulif} ll. KNOWJaSS uks. p. K SPDTTJJ VuOIi SoROKES IN URBE. SoRORES IN FaCULTATE, Sr KnHI:.S IN UmVI KM ] A l l (01 f . I ' OSI GRADUATE 1913. $3 l. " i isi; k SMITH QlvAtHTfi KiiKic i: j3 I ' ) I 4. 1915. tuakoikiutk u- iNM-:i: 0 Ti f ' f ; Ai-riiA in sis a ' 1 u r r " St -: KAPPA A LI II A I II KTA Founded m Dt Pauw Univtr»ily 1870 Active State Chapters. ALPHA-IX Unlvrj-Hlty. BBTA--IriJlxn;i Stuto (.toilette CAMJU- BuMer. OKLTA -Tnlv,.r!»Hy «f llllrmln. KI ' SILOV Vih h1pt [ ' nlwntlty KTA— Untfflnlt? of Mkhkicno. IOTA— tomell Piilvrnriiy. KAPPA— t ' ntVfCuHy of K»mmii». L A M RO A— I r nl v j i-r li ■ „t Vermont. MI— Allegheny CtiOWk RHO— PnlvernLiy XebrnflkA. CHt— SyraujH PnlverMiy. Plil-Staikfrirt Univertity. OMKOA l. nlv.rHlty Of Oklkf rnlsi TAP— Northw«»torh [ r iiiv4T Ry, 1 ' ILON-rnU-ri.lty of MlmiMMia. PSl— mii-enHry »f Wlrconahi. SIGMA- -Turtjiil... I ' nlw Hhy. A I.I T A BETA— Swirthmnr Colter. ALPHA DfcLTA-Chmcher ColleR . ALPHA ZKTA -RjirnjLnJ Colli ?. ALUPA KAPPA— A-lelnhi Collet ALPHA ETA— VRIHlerblll PhlV4»r»kly, ALPHA CIAJIMA— OhLu Smir L ' nlver- ally. ALPHA LAMriPA-CtilVfrs.Uy 0 Waah- ALPHA NLT— [ r nlw(-fcUv of Montana ALPHA XI -oi-fjum Sun Pnlvtr rally. ALPHA IQTA WnxhlTJKlon UniVOrftlly. I.E J KA Ml " I ' litvvrMty , f Mlimuurl. alpha i:iio fiUviTnny .-.f a. r»Lhoio. ALPHA Pl-tnlvenillr of North pakolH ALPHA THETA — l r nlver U - of Trawi. Al.fllA -JMI ' -ltciN 1 :r, I VH.rj.lt v «f OKl«- HREKNCASTLE MINNEAPOLIS SEW YORK PITY h ' fiu ' ao. COLUMBIA rNWANAPOLIS BIHLIXGTON PHILADEI.l " HI A LOS a nobles Aj.l MN ' AK ( ' HAJ ' li.KS. LITTSHft m CLEVELAND SYKACCSE KANSAS h ' ITV SEATTLE TOPKKA DENVER BT, LOUIS LINCOLN KAN ntANCHCO BALTIMORE I .MAHA KVANSTON PORTLAND TORONTO . IAM1S i 8TANy0ffX» PROVIDENCE Delta Gamma -l£l £ I t a 6 a m m a Pi t bpttr. Published September, 1911. Patronesses. ISl 1 1H. TV I. All H. T(li MI ' Ml X MUX. f, M. MVANS n ' llAJlLKs IIAIJ, SORORES IN UrBE. Mil . ri.AlliK IflSltKk MliK. Ii. It. tloGRasoui ME4S. Kit ASK tbCmStSBt MliSS HANNAH BOOK mi--- hiAtTJDG .n»nx?ic)N ' mux. u -r. iiavii.anh fiOA kin;ai: fOtUSVH GfftACS ST01 OABA ■ S0RORE3 IN UmvERSITATE (913; r,UAl YK HiKKMAN PLOBieMCE iiatthkus 1914, MAHKI. MTDKN Wll.l K 1915. WIX.VIh-fsKI- Mi LAI OHMN ki th m-ttivi: KtiORKNCR HICUTtCn (fUHtKNCK CARKSX CLARA imhixs-.n i f THE SENTjN lDf l E L T A G A M M A Founded 1872. Chapter Roll. ItK ' l .V Wwttltlftflfl State P til ven.il ' . OMCRON - A.l.-lplil « t.»p|C» ' . • SAM MA Pnlv.T»ity «1 Pallfornlti. hpkilon -««m» st«t«« Pniveniity. ZBTA- Alblun PolleRO. KTA- Hurlilfl C ' ollw. TIIKTA- Pnlvrnrtty Of In.llann. IOTA — Pulvemlty »f llllnolm KAPPA— Pnlv«Ti»lty »r NVIjimjiKu. I.AMKI»A Pnlvetnity of ktlBMflOUk MP — Pitlvermiy of MlMMturi. NP Pnlv.TitUy of l«»nho. XI-Ptilv«-n.|ty of MUhlKan. — Unlvi-mlty Mr Montana. Kilo SvriKUM- Puivt ' t-mty. SH;M. Ninihwmtrrn PnlvrrMty. TAP-Pnlvrr lly of lumt PPSII.oN l Oiiii.l Stanfonl. Jr.. Pnlv My. Pill Pnlverwlly of ( o|om«lo. « IU -4V»rti«ll Pnivenrtty. I ' M -dourer College. Mi:t;A PnlvenUty »( WI onaln. ALPHA IIKTA Swaltlimore College. Alumnae ( haPTEM. AKRON. OlftO UA1.TIMORK DBNVVR DBS Moom camtofr cmcAoo low a «:itv KANSAS i lTY. Iffl LINCOLN MIS ANOKI-KS MII.W APKKR Ni: V VOKK CITY • M A I ! A PHILADELPHIA PITTSHPKO IIACINK SKATTLK 8T. LOPUi SAN KHANt ' lthVi MB -.Life THE SENTINEL If The S u m m e r School HF. SUMMF.R SC HOOL of 1912 was an unqualif.cd success, both from an educational and a pleasurable point of view. It was the first held by the University for a number of years; advertising was delayed by a variety of causes for which the University was not responsible. The standards of admission were set high and MOMtcntfaf maintained; yet the plans formulated by President Duni- way and carried out by his director. Prof. G. F. Reynolds, and by the faculty, were so well laid and the Summer School »o clearly desir- able a part of the University calendar, that the attendance even at this first session, considerably exceeded one hundred. The work done both in quality and tl»oroughne s ftiily equalled that of the regular semesters. I he Summer School was in no sens simply a cram- ming school for teachers ' examinations nor for college students making up con- ditions. Indeed almost every department found demands for graduate courses by students qualified to take them. These courses were especially successful, as were also those in method of teaching. But in all the courses the stu- dents were interested and the faculty unanimous in commending their eager- ness and industry. I PA«JK 174 | -o Sm SENTINEL And everybody had a good time. It was. remarkable how soon a healthy college spirit a consciousness of unity and comradeship showed it e]f r The numerous excursions — to Stcvensvjlle in motors kindly furnished by residents of Missoula, to the falls of the RattlesnaLr, to the Indian dances - brought general goodfellowship. Notable, too, were the addresses to the Summer School, especially tho?e n Albi-rl Hu ' Iiih ' II I larl of Hn rvard and Dr. E, B. Craighead, the president-elect of the University. Thus the Summer School of 1912 was a success; that of 1913 is cer- tain to be better still. It will no longer be an experiment for one thing, and for another the more th ti doubted appropriation makes possible an even more attractive program. Already the plan announced by Director Kemp makes I his evident. The Summer School of 1913 will be better — it will also be bigger if Montanars Nfotni how fim ,m opportunity is olfeied them. That they will, nobody doubts. l A 1K ITS J Hi THE SENTINEL We Thank You V m ) ND NOW the 1914 Sentinel u finished. Whatever degree of success it may attain is due in great part to the kindness of our friends, without whose help a present- able hook would have been impossible. Mis Eloisc Knnwles of the Art Department and Dr. G. F. Reynold li.t e aided with many valuable supftestions and criticisms. For many of the drawing in the book w f are indebted to John 5c hopper. Bern ice Setfridge, Diana Uline, France Birdsafl and Mary Shull. Snapshots have been furnished by Gladys Huff mm. W. O. Cain. Walter Conway and Fred Whisk . Mis Mary Slewart, George Stone and Gertrude Zerr have given us. some excel- lent poems and stories. All the members of the Junior class, whether on the staff or not, have cheerfully done whatever was as Led ihem to further the success of the book. Finally special mention must be made of " our print- ers. " the Missoulian Publishing Company, and in particular of Mr. Lebkkher and Mr. Abbott. Only their careful and willing co operation has made it pos-iible to get the Sentinel out hy the time set for its appearance. For the editors, the book lias been a lol of work and worry and yet the finished product b not the " Perfect Annual " we planned it to be. And. moreover, what mistakes arc made, are made. We can make no corrections nor explain away any misunderstandings in the next issue. Our work is put down to slay. Everything is over but the final verdict—your verdict. And that, after all. a what we have been working for. If in your judgment we shall have written up our records faithfully, if we shall have told you some- thing of the men and women, students and faculty, who make the University t in short if we shall have hrought to you even a faint breath of the spirit that pervades the campus of ihr University of Montana, we hope you will see fit to mention it to some one of lh editors And then we will feel repaid. The Editors. I PJUHB I ' 1 1 V. e n t = = e I (Fill in the two missing letters any way you please. We merely remind you what the milkman said about u ' tt the pure, etc. . " ) r PACK ITS- i (Tbo mimt awful expoae in ns-eiit year . Done without fear or favor.) Ktiw ts it.ioM: C ' K.MtrfiKAii - ' Our Prrxy. " ' onm-nin whom m could tnpt, would no), dure not say Anything fniuiy. lb nughl consolidate Was raised on mint julepa, atnokee die fini-si brand of Havanai i-itrara. Nut Ims1 Ins li;ip[ y home when the lobby uf tln j Kloreme was- di-wlrnyt-d by f ' jiv. William Abes Otherwise known as ' w «.||y. " Th.- toqgjbeal man on the facility, Bdtieated in Ui epgfc came west and inrnrrl E wrbey. was converti-d. Now h|m j ti4|s liis tinu ' in giving warmth to Greek roota mid huililing Kunshndes for the tree on tin ' i ' iinj|mv GO 1 1 • -J.-i :it - a s. ' i iiMis-miiHl l student M0II0 is ' ' Km. ilrirsk ami be rm-rry " Frki i:hu-k SciiKticii— Ktl ic Ai«-cl at lh.- Sivma t ' hi Imuse ttl Hie PurrfiM I " ., mid has invtr fnr itirsi what b learm-d linn-, limum- ;i uolleeje Otiofeaaor — tliul l f ' inL r tin. 1 easiest way pussi ' iN- of ,-nr i ' fj n living. The fin -st erf ield of the faculty. Beeidee having a love of the beautiful bv is gifted wftlh 9 draw ing room figure, Spends his spun- tiroe in lurteming In 1 1 • N ivmiim. . Lewis CLAHk I ' i,int ltn.s n styh- of hairdivssitur all his own If. is ln ' m mistaken several lion s fur an escaped erimiiial. Loveh bo Qtreel -should have been superintend i t u i r :i sti-iion-pintr msi h ' iM ins subject H»r matpematiea beyond the graan ■ »t " ordinary mortals; Be means well, tiEoiuiK p. Reynold Our hb ' f target. Studied fur the 5 8jS? Dllder Anna Held and Bva Tanguay — but finding the Elizabethan drama murh fcrores became ■n authority in it. A nrrneious mnlineo idol. Jlitts wiy l ; Yidny afti ' i-noon willi the Indies of tlu " rnllnm t ' huV Hkxry Bai.lantjne— Hard to say what he waa before coming to the I " . oT M. — bti-smsr in- r-wft drt-ido what hi ' is now, " Yvrhus " is DIM tff his favOr iio wnrda. His legal inaniisi ' ri| lM Iwiii " i-oniimnilly hwt in the Bra. That ' s mild. He lead a double life. 1 l Ain: im 1 uuuT NHtLfttf WmtWm " Mj Cod! What a fiirnre of t man ' " fttl never been dktppoiuted in Into That why: Known he law owijg what he knows The real ii ati leg A bod, ainartionate nntuw. Whenne isn ' t ditvetim: the affair »f the U DflaWtttnnl he k atttj washm dwhea. He. too. means well. Mak Stkw.xkt Condmtrd I matrimonial agency. Has had aaVefaJ PMW row eaeeptt. Bduentcd in the went, but acquired an eaeteAi i nt. doubtful booka that the may be able to stamp then with h disapproval Hat specialty is heart-to-hearl talks. .j i). Di mm- It is difficult to expose this man. Be iniude his own busi- ness ton well. Regular elSm An atrent for tooth-powder, rh.-ws lohar.o. (; M pjuvntn | n tte« should h.- hammer. Educated in Illinois, so be sty When he not talking. he ' s eating. His ideal ii to combine bojfcl Cakoi.ink I ' vtton Assistant eattnef in the lihrary .annery. Her fond looks at the turn an- mistaken for warninc-v Has a hard time maintaining the dignity of her |M»sition. lias an atpTCjidVf gUlM . Arthi k w. Ku uikk- Having devoted the grant part of his life to fttno bag the child phenomena, Prol ftiehter has decided to publish a h«H.k .ailed " The Poena »f the Aga " or Frndse3ck, M .Iuskimi H | " ni kk V( h)o " Tom " lias lw» ' ii mistaken several times T» r " Dago " (Bonan). Thia has caused n.n. h ill-feeling on i .th aide W« have not yet decided whieh is tin- injured party. Blobs Knowls» An Department. The artlstrj in the " newer " dance SjM. ial emphasis -riven to th.- interpretation of the ' 4 Raig. " William Ckokuk Hatkmas ( ' aim- from China Has an antiseptic baby. Shiga antiseptic tnllabys William K. RMflJ U The Senator. - ' Snrenson ' s double. ftOpt SOCCOaOl) is acquiring an imposing looking front TiiAi.i.Ki s Lmm Boi ros One of the Kewple Kutouts Serves tea in Ua of fiee Ha managed to preserve a remaining wisp of hair. .Iessk IV Rowk " Baldy " is a living advertisement for hair toni.-s of all kinds. Chief renown Ilea in the fa. t of his being the father of Tommy Rowe. i VM.K I ' - ' MOBTQN J, ELROO Tlu: only man that ever tulfci-d down Ali -e M:l1 Jicwson od the arsenic question. Since thin memorable event baa fallen into obscurity. Riruum JIknhy -Ih-ssk. I ' . I Q. I lu-ky is lhjtli hntH«l-slnniliU ri! l and hand- some nn J tins been 4-iit ' Hk ' ttl by Miss Stewart in her matrimonial campaign. Champion chalk-elinger. Smokes Tuxedo. Since he came to Montana his belt measure has i in reused. Frances Oomws Buna a culture course. Statistics taken during one hour of her classes shows the following esthetic npprec iation by the students, ' ..nl " beautiful " used eighty-one 81] times, of which " airl Glide was gui H y of twenty {20). If ihui isn ' t proof, what is? " Inlojiiralimf " used tuii»-. " sublime " Four times. Qbbtib Buokhopsb Runs canning factor; and palm garden in connection. At pjresenl is organising » legislature, rreparing h bonk called " ' How to look The r t of the faeult} we were either afraid to say anything about or we didn ' t think I hey wire worth it. Take your choice i p m I {classes J Li n i O r s Till ' .IllMHU-S W - riHlxl llnl I ' Xillt, Though deserting, we modestly halt, A ml whale Yr they may say Tils " it any M way! But — ramembat that small gram of sail 1 The Junior elan is at present the only importanl cla« iti school. NYxi year, however, there will lie a rhauip Tin- Senior rWs will I lien he the lead- ing elasw of the I ' nirenuty. L a v vers The Lawyers hepaii way i| hijrh But that tame has long since j«is,s»m| by, Htm they ' re below Where ill lawyers go, generous— for them heave a sigh. •T«t floor Mm In 11 11. BiMttwarl " f IJtuJiry, I I ' AOE 1 « 1 Litiachure I , With h Capitol L. i " Works " hy eminent hum! . (Some gems brought to light in the recenl abort-story course.) P 0 m e S TIih cur ' s :l1 1 3 ■ ■ - s.[u-iif The day ' a1 the mora Mom al eleven On Tllrsdiiy sn f:iir. Blrod ' s Jit his de«lt Tm in my chair Clod ' s in Hi heaven -I wish I were there. 2 UUON SHERRABD -after Hnnvniiitf. S h c W o r k e d There vraa a young girl (quite a dresser) Who went off College (God bless her!) And wi rkwl her vrny through But between me and you All that ibe worked wu professors. Oiik U-mv ' 2:1. L PACK 13? 1 E d i t o r i a 1 WY students ax p whole are very tl ghttaaj creatnree. We think only Mice, if we think at nil. W have good intentions, hut SMS, they might U well Ik- shipped at ai for pavement. Fur instance, deduce a little. Brerj .lay come up the Library sj.-| . Those steps etn ' 1 last forever; stone will fade swaj Into dust, nod the dual will be blown away i»y tin- wind, th.-r. iiv making more work for the street sprinkler. This ■ lope w.-n. what an- we going to .1.. aboui it I c Dickst, T h e S c h o o I r e a c h e r Pewter end raster her Faltering step heal it nut over the dead leaves. She did not dare glance backwards. She was a western schoolteacher aod she thoaghl that one of her pupils was after her. sh,. could almost Feel his hot breath Do toe back " f her neek. Paaler and raster sh.- chewed her gum. Il«-r hair eame undone, " I must look like a fright. 1 She thought And still sin- ran Ifi fact sh,. almost fh-w. She fell him gaining. At last he reached out ■ hand, caught her, and she stopped and turned. It was only s cowboy. Be tied her hands behind her back. " Come and eool our Obristmas dinner for us. " he said " 1 w;i too bash ful to ask you, s.. I thought I ' d kidnap you. " Then with a long rope he tied her t . his saddle horn and galloped « ff. M KloN SlIKKKARD. T h c T o u g h (1 o w b o y Hill, the toughest cowboj in all the »est. jumped off Ins horw and swung into the Doubb-X far. " tJiv. DM ;i drink ' he Cried and then hesh..t the hartend.-r dead. The bartender hastened t » do what Hill ordered, lor be was airajd of Kill. When Hill had drunk the liquor it was a sh.,- gin fua he shot the bartender dead. • QiVe me another ' be cried Then be shot the bartender dead. Pe drank this, and left the saloon, stopping at the d«M»r to put a shot in the bartender. The bartender died " Goodness, Agnaaj I ' m tired, ' said Kill when be u t borne, " I ' v.- had a hard day today. " Then he shut himself dead. He was a tough cowboy. — Qnonaa akmitaob. T h c T r i u m p h o f F a t c " Ma! Mil: " and n elear im -khl r ]:iut:h run " uiit ult I In- inidiii r]|1 stillness. ■wiiy do you laugh? " asked the man bending nearer. L - Why (k 1 ISUgfl I " " Iteraiw— -heeaLiNe I wish ni. " " How dare yuii. " John Morton, bow lj«r«- I. " She leaned closer, and hat full, voluptuous i ' v -■ ' ' .•-l -il I I ' iiII in I ' ; " ' - ' Pardon me, 3( Bowse, yoti have i right " Mis voice dripped sarcasm. 11 Qui ;i i lull i[m i l I lrlliirll ' 4 See ' she cried, bar atrideat tones striking about nil eyes. " I " yon object f ' Tis on of my own funny atones ' " ' 1 1 1 im | . r " he saiid, wold ike, M.MtIK LlMKH HKK. The H a u nti n g E y e s Ib« stood in the ceo tor of the room and looked slowly about him. In every direction In- turned he saw eye eyes 1 lint wvpl and v.ym dial laughed, Staring eyes, closed eyes, eyas mai sparkled and dead eyas. The candle flickered m. He felt haunted. " My eye, " I ried. " «hal lot Vmf imlatoee we ' ll have next year. " T h o Li h t s SomatuneS I ihink that I am » convict just freed from ln-hind r li-- irraj hare— at leasl. I I ttiTik limy are grny. Then I roll in the gram tor pleasure. The grass is green, I think. Koiim-Iiiimw, [ iuni iiie I Kin ;l man dn-siTleil ny li is. wife, And then I hear her sing. It comes on the evening breeze t ■ » me, trembles a little and then slops. I mean her voice COmes in me. 1 did love thai voiee om-e. Oh. yes. I did. lint now, imw all is different. 1 cat) never love thai vaie affnin. Sometimes I donl know what to think. Why think at all! - -Nat lJTtl.1.. 1 9A0II 1S4 ] The Purl Ring The even inn ln-ll rang out owe the peaceful city, Little flakeleis of snow, winters downy em-erinj;. K ll nofl.lv upon the quiet earth. In faH, pvory thing wns perfectly lovely. Robert De Camps, the most popular wtor in Fanner, Nat in his study quietly Fingering his List year ' s sermons. ■ ■ Tli i ' v " II do again ' lie said, sjidlv. " I won ' t need to buy any more and I ean save up f. • r " purl riuu. " Of eoursa, they ' ll do Again. " Ami the four walls echoed, " Again, again:. " GMnw Hkywahd. Egoism, or — llnv, 1 4 1 Hi- r|ev;ilt. Ori Lrin.i I , T -iu |n-rrni " iir j»I iiinl I i f Fi-i ii1 AI«oluri»|y Odd. It ' s a seerel I don 1 ! know myself. The hest way t run the bluff, how- ever, is 1o H-itltiviitf :i liy])iinl ii ' stare. f . C, Quck, Contributor to Extra Feature rONVKflSATlOX AS KJIE IS ( ' ONVKKSKI). By Stella, (Owing to the length, it was iniptPMsiblp to print any thing hut the title of iliis weighty work.) " Tins nkv Was etas? mid fliwdy. " iHVArt Iho Dairo. " A fmv of us more sori- ons-mindnl gtudcnts Were reclininL: in On slmdo l n -k nf 1 1n- Mm in I hill. disms- ding the advwahilitj of the Owlef of tin- P. F. applying Cor membership in the Mexican Athletic AissiM-iFitinii. We Lh kt I ju«l dri-idrd ih i auy mio of ihi- F. F s had it on mty Mexican athlete alive, when suddenly a great cackling noise Bran fmin behind the fiym; fur all the worUV «nl on Pete, " Jike ■ sewing eitfeJe, As this Suit of thing is fweudlj attractive to me, bvw since the finrt time I Went In Peris, I. eceompiUriud fay smut ' few mm pan inns, ivalkml over to the bleacher tanigine ffttt wtonishmfent When ttfe saw shout thirty tredk uirls, ntjtinlv FiTsliun ' ii. ■ ■ i j i hi- I ' imlrr nut It tijuln ' i ' init up pjv para lory tit tvarinV off it qiinrier. All up pram ] tn Ite In ilu | 3iik of condition. After the usual dispute over the pole, Starter QardeiilMirgh, who was in pretty I ■■luulition herself, •iiiid: ' Now. vW. A try w u fiiiiwli uithifl a half sit lumr or Musty will think 1 Imwii ' i made you bpeep striel i riii tiitiL?. ' Then ahe made i graceful Bigri of rlismi.ssnl : 1 1 n I r 1 1 »■ rU starlfd. AlVi ' ?i wild srniT Jh-.lillnn l n k tin 1 |n»lr. K ir awhile ahe succeeded ta fighting off rin res] of iln- tiirls. bul after a IW minutes sin- was forced to (five way, nJlhinigh her failure wan nut duo tn any fork of mnvemenl on In r |mrt. bci-anse she ki ' | l going all the I true. VV|n?n she wasti i running sin 1 wrus talking U herself, whieh is just jis hard and rcquiroi jusl B3 murk effort, My itwn opinion is tlml was overweight. She ought tn train down before ihe next rs.ee. About tins tame Oaeeh Hardeoburgh ii- " v Bred our presence, Overjoyed thai the girls would have sonic encourogmeot, she carae over Co n k m to stay and cheer AfW some romaies of anxious waiting the girls readied )u l iJ-ynrd piwl. [I pre an uiifnrt ittinl i arddenl oeenrivd. ISiish, whfi liii ' l K-v-11 vliuuiiiL r givm i ' iirm up (his jitiiiit weis spiked on iln turn l y snirie envious riv:il Jdmson weril stalo ;ind walked tin- ivm h»1 ' tin- way in. fin- ish in g fjnst fjowaver, h r record hvjis disrnmlified because she hadn ' t finished Special Feature w The Sentmel r h e C o - E d O iiarrer fly " Pagn llnnati- r I ' AflK US 1 Hiiuiiriif. Mi ' rrifield :irn| St. v» jih iisiuil run a pivtty rinv. I always did like Steve, anyway, The outy thing that k i»t her from winning tht race was the t n-l thai sin- wjjx hnudi ' -apnvd sliin s[ilinis, Merrirh ' ld, top; was losing Hlonfr at »n easy pace and would have been a point winner if her hair hadn ' t come down. Krom hen th,. rm-v was vitv i- .-itiiijr. ' Hip, Hip. Hurrah! we en I he Mcm-lnrs i-hiinlc-d iti unison. Tins pul fresh mirage into thr raeers »Tld fliej? began In, show more |»ep. lint it hurdle stinnj on I he Hiukr m Vi1h breathless interest we watched to see «rtiai would happen. Kjatty was i h only spon in the bunch. She took it with perfect form, stopping in mid-air to brush a string of hair Erona he eyaa Now ihe race became wild and frenzied. There won hair flitting and kicking in hi lance, Mjj companions, unused to such si ii . hiniriJ n hi- v i ' .vs in rlivnd. Inn I fell it tuy duly m uti-h them. even though my feelings were harrowed. Richter, on account oi ' her superior build, finally overpowered tin- rest and forvd over the tape line at a terrific pace, McCarthy finished Second. In tin- wild imbbub tlmi followed « impossible tn distinguish who was third, lint 1 think ii ss-jih. Kalty. I nuse she was going at such jl furious speed thai l e couldn ' t stop For three Ihji-s. A nsoel pleasant feature of 1 h - race was thai there wax u muzhiK. Coaeh Hnrdeu- burgh told t ifterward that jtel before the raee Kelley hsd addressed them with ji finv wnrds of fatherly a civ ire. A medal is fort her miiiiif from the Meatiean Athletic ANsu.-ijitiiHi I ' ur Kel. m r v r ni1 J-m uf this i:ivji( work. " After listening to Ronan ' s reeital, tin- editor wjik so oveiviuue with eumliim llutf he wjih iirmhle 14H finish Ihe Sen i V|, |!esiih s. there i»ll t W) more Spaee. A unique and unparalleled feature of the 1914 Sentinel is the faet that it is Out on Time As for the rest, we only ec ho the words of the immortal Shakesprare when we say: Wt iiid our itmmdttt " — Thi Kditors. i i-.mii. )! :. s Missoula Mercantile Co. Missoula, Montana FSjg aHIS store, [kr fcuTpMt, be« ind most progressive WpyZM ' i ' hr Univ inilh riiv, is ihr conceded headquar- • y.- ler fur rmylhbg one iccdi r. w«r t tMsStsKJ add to the- t-vnifrim " f h«mc, io cm and use. Its twrlv? immense deparimmt , curb »hf 3 r«in- plete siore itself, affords (he widest rarirly from which to make selections and everything sold is of the highest qual- ity, (hough, through the agcitry of enonnou purchases to supply our wholesale and retail trade, moderately priced, Men ' s Clothing Dry Goods, Kootwear, Womi ' ri ' s Apparel Millinery Silverware, Cut Glass, Fine China Dinner ware House Furnishings, OriVe Furniture Sporting Goods Cameras, Tools of all kinds General Hardware, Pumps and Engines Farm Implements Vehicles and Wagons, Surveying Instruments, Groceries " (H2 SKNSK (if ciirity as tn quality is i eneralh worth : l 1 1 you pay f jt the goods. I eel that way here; always. Never keep a B A pur- cha.se that isn ' t fijgslf. We don ' t want your money if you don ' t want our merchandise. Make this store your down-town meeting place; there ' s a homelike spirit here that ur want you to feel and take mhanta e t i. I ur time and courteous treatment are at your service u herher you ' re looking or buying TUK vousc, MEN ' S SI ORB B A SEE OUR WINDOWS Rochester Pool and Billiard Hall 411 UtabnArt, Carrie an up-iu-daie tint of ( and Tobaccos I hrc of the liCKt Brunswick Balk Pool and Billiard h.r .i |.k i -.11, firm- :iml pi-linn- call acid it( u jAMKS Pig LETT, Viu V . Only refined motion pictures shown here Pro- gramme changed daily m_ I | ..:K i ' S I (ft m April BR ■HI 14. 1914 Sentinel l»-g-itis work. 19. I " , of M. debate; with Pullman. Victory fur .Montana. UK K»| |»7L Alj.llJt Tlli-tfl ' Jiv»-s Hijj!!, ' ,. ;,1 KJkri (Muli. 22. Everybody goes to see the Parker Carnival. Singing on the -steps, 23. Anxious fans natch the firsl h-airm- kisi-kdl -:ui f the skhsoh fruin tin; law library windows, 24. Freshman Hass give four si-cik from ' " T:nni it L ' i l ' tin- Shrew " in honor of Shakespeare birthday, H;V (Jijtuvrl by lilen Huh. Sin-jisi- mi (Iim .sleps Engineer ' edition of the Kaimin. Turn off the attain. 26. Freshmen build " M " on Mount Si-nlind. 27. Claaa Sleet. Sophs win with 57$ pdntfc Iota Nu dance. 211. Liist titniilmr ..f Li-dLiiv ( miiis,-. Adrian M, NY-w tis in :i " M»wsaL ' r- From Man. " [ PAGE 1»] m THE W. H. Smead Smoke House Company ami Postotficc n News Stand l . H. K.NISLEY, Proprietor Montana rami and Masonic Temple Fruit Lands { ' in Property Cigars, T " l affos, HillianU 1 00!, Nv,vypap -rs Xbea ines, Fire Insurance and Li fans Periodicals, Postcards H 13 Higcitti Bfock, Ptau J] ' Red Lowney s Candies | ljic Repairing a Specialty _ @3 Simons Bureau of Paint and Paper Printing House m M i m g u 1 1 , Montana H Better Printing for 1 1 Bettor folks Picture Frames Art Goods Classy Society Priming Our Specialty College Posters n m 312 AND 116 MUCINS AVE. tJnino Block M i , sinilu , M .mi inn -PS 1 I ' A-at: 21.111 1 M a y 3. Biir May Day Carnival parade Menagerie imported for the big eyenl In Helena --Oratorical Contest. .Montana takes third place. 4. Sigma N u dance ami rapper at Elks ' Club. (i. Cameron elected president of A. s. r. M 7. [nterscbolestic Track Heel Mav 7-10. Pinal [nter-Higa School Debate 8. Dual Track Meet lx twefii AkrU ami .Montana Did Montana • ' howl " that oigfatl Oh, 1 guemao. 8. Oirls ' declamatory contest. ' .» Raid evente Singing on the itepe Soya 1 declamatory conteat Theta reception. Delta Gamma picnic Annnai banquet of Sigma ( ' hi. U) I Sar ride for visitors. Finals in field cv.-ntv Final Jolly Fp. " Lend Me Five Shillings " by Varsity rasl 11. Theta picnic. IS Preahmen plant vine with modi ceremony. 14 Bolide} Arl.or Day. Sijrma Chi Iota Nn picnic. 1. " . OmdC] elected track captain. it Sophi and Frock play balL Sigma Chi dance. 1H, Freshmen-Junior picnic Sophomore moonlight picnic. 20. Special HNsemlily and reception for our WW president. Dr. Craighead Mr William Thornton Brown ipeaks n the tragediee ol (been and Shakes beam. Poor Shakespeare. 22. Last assembly of the year in charge of the Seniors. Dr. DunJway pre ■entl trophy to class of 1!M4. Awards hooka for hi _»li s.-holiirship. Shorty Whleler to captain quintette, .Inniors elect officers for Senior year 24. Inter-State Oratorical Contest. Kception arid dance in gy mtiasiiim 27 Where li Bd ' e fral pin 28. chick ' s fntt ring Si not to be seen on aii linger, Bui 2i» Kaj p.-i Alpha Gramma Senior spread i " Memorial Day Holiday. Rain. No picnics. 81, IriHtrm tion ends. Senior picnic given by Dr. ami Mrs. Duuiuay on the tampns. Junior From Sail farewells Henley Eigeman Co. 115 Hi ' titii Atrmir Grocers w H1TE SPRAY FLOUR l hr bcM nadr ry a wk m J be convinced Model Laundry Company Co Aider and Stei For terms and prices, sec- our student agent Mr. M. Ncsbit Bel] 763 Intl. 754 J u n 1. Kappa Kappa Qanuna Senior Banquet. 3-7 Comnieuri ' incnt week. 5, iar»Mui spread tut Seniors. Penetralia banquet Annual musical al Assembly bail, L9I3 Sentinel appear . 4, Reunion banqnel f dogs of 1908. ; " . Clnss any i-x.-r-.-i ..-. lYi-v-n; l)r DimiwHt wi i rup, IMjiiiI tnw, Aluiuiii Lini|!H ' 1. 0. l; " th Aiirimil I ' oiiinn jh i itn ]M Kx -in-i»fts. Address by President S. B, L. [Viihi v i f Wltii tuiiii r lli ' sp ' - T wn1y-ni[ir urnn litatr j- n - sln ' i-jtskins andf decrees. University luncheon. I ' n-siili-nt " i I- -ptiim jiinl datn . Scum trioh ' s;nl n- ' .M-JIs. 7. Reunion of class of 1908 at Miss Feigfanerfe. I I ' .VIK J w H. H. Bateman Co. Hradquarttri for Pennants, Kelt and Leather Pil- low- . Leather Skins, Fishing Tackle, Base Ball (ioods, Hami-Painted China. Sim hire ' s Cut .ind Engraved (ilass, Hurd ' s Fine Stationery, Fountain Pens, latest Fiction, University Books, Student Supplies, l)rui;s, Drug Sundries. PiuutpUow specialty. OftdtlBtC Of PSnffflfffj in charge. 337 V I liggiw Ave. GUI I) r 11 gs Books Station- ery JsJh s " SENTINEL " A watch cloy; over the purses trings of the people stands the Donohue store Vou can practice real economy here and save half ur moiifj n ur personal needs, to tuist- the expense oj your college education. Try it. E2B SO: S3 10. Registration day. 11. Assembly in ih, han of stt nts replanting different cHrgaoraatinns of the Tniversity, 13. NVw ■...l-iiLs ' ivr-pli-m in lh- tfyiiirmsiniu. |r, Sophs I r-W. .-IhsIi. Snphs |.ani h.wn Mi-ins Avenue ill native costume. 16. Y w. c. A, tastes to all girls. 17. Kreslm ,n pi.m.l- ..ph Hi- main sirens ,.f if ity. i ' lv .-ni rail a meeting of the conflicting parii . 20. First issue of tin Kalinin. 2:1. Kuppii K»f p» anima irjv.-s f-T Jill n. ' W u ' .vl 25. First mi Hiiiir ' »f Hi ' 1 V S. I . M. »r trm . ' 26. Juniors elect officers. fJ7, Prwhmen-Sophomore i " «lo Victory for Froah. Band organises. Coo sinners ' League reortjariizi 1 . 27. Freshmen ami Kophmiinro dann 2H. rVshmi ' l. pi-tin-. , A Ali.v B, and Roscoe w. enjoy (ho ' ' oioviea. ' Ob, my. 2D. Donovan stops in HuMk on his nay in. tin front Helena. :tf , Suffragettes reorganize, Aliee Miilh vsrm makit l.-r ;.f | -nt- np .ii 1ln- uiii.puv Wlm ' s llul with ynnT 30. Professor Bolton arrives i r.viw. I «if pbotopiaya from m •■ tr-n i a iiiu: film nuiiiuf;i lu!« i m. VITAOKAI ' I KDIHON KAI.KM B88AN A Y ini:s I ' ATIIK BBUQ BIOQII M-li i.iiiin MK I.IKS Entire change f prograin It is your fault if you do not Ihi the t C8( shoe s made — II r sell ' cm I)i ()Il H()()ll Foot Rorm Store Hi macrom avkntk . . . . l.. r .ta»ui. I»r. Ami Wlll.ir.l. In W |{. Slrvktr DOCT )Rs Willard and Stryker OSTEOPATHS Offlif Mi Tri-aliiiK AiwrtmontM H.-.-ori.l Kl «.r. Klr t NaOmml Itattk HulMlnit. Mimutulii. Montnnn. Regal Shoes and Oxfords $3.50 $4.50 $4.00 $5.00 that Klv -» V " » »-rtoit fit ..nif. i t, 1.. . itiry nti In nit -i|U irt T kIviiik rkW tlM riumlwr fur flttlnKN Ki ' l.i.Y OUBANTBBD m October 24% ilirJ-; Iifivi ' sprcjn] ill 1 1 1 » - n-sl ronm :t, Sarpentine dance on fljggina Avenue in honor of ihc new light . 4. L M formally given to Hh s iiF 1916. First A. tf. M. rln m o. Mis oqla High School Football tn-sim playa with the • ' I Smins;. PH Chilly gay, i-3 1 i 1 1 - crowd mid chilly game, Kuofui Knppa KdUoM.s. entertain. KirsJ and tast appearance, ETerbio mikI li« ' i-kv zi shooting. And on Sunday, too. On, horrors! 7. iux Cliislmlm mv» h i u- rmnptis, El. waa not alone, H. Arleeri Krtti leaves aehool f f 1 | f f Sh. in. IJcn?i ' H-Mi rx troupe fii-xi iilhuFw nf kilmv murse. JimtftJe Brnwri disCOVCri? A skllllk llrnr 1 " xfiiMiiiy rock. ' 1 Fresh nmn ehvt oftusera, 11- ig ph] entertain ■ ?l dinner diin c- at the Flk ' ONb. 12. P. M. Slim crowd turns, mtt to dig pipe line, OOred I ' riHii om big success, Domblitzer Stan, 13, Professor Fischer give firsi musiea] concert W. Husky " wears squeaky shoes, 15. We knew ii was an onion, bat Miss Buckhotw declared it was a palm. 16. Studes vote to change cooRtitntion Als,. vote for a half holiday 1 dig pipr line, 17. EaM hotidag granted to complete ditch f r pipe Leading to Bleating rink:, 18. Bruins leave for Bozeman. a s U. M danee, [ I ' AGK put i Those Unanswered I otters Hadn ' t you tK-tter nn»wrr thom Thrrr ' n a a«»l of witlnfai • tioft in knowing that your Irtter writing In nil caught up. If you ■rr nhorl of utatlonrry grt wimf • if tin ' MW »tylrn which we hav )u»t rn-elved, We hav an unu- Hij!»ll fin. ' HM-ortiiK-m of I In- klml tlutt appeal lo people of refined ta«tr. our hlghmt grail- paper nrr thr flnent Hood lh - t k«-t afford . By the box. by the ream, by the pound. h% thr iulre tablet . Oct our Price ..it- 1 Notr Mow |,.w They Are. Missoula Drag Co. Hammond modi HMUnht The Cotlcc Parlor Mr . T. J. Waltertkirthen Proprietor H Light Lunches Served ar all Hours Home ' onkiitfr. a Specialty Good Coffee 125 W. Main Street fWo flrll Ml HUrk; IimL 1719 ( Jome and Sec Us A. D. Price Stationery Pen nants Books and Office Supplies Frank Borg Jeweler and Optician 111 Mipgin Ave. M HlgglM Ave mo- October m (Continued) 19 r. defeats Baseman 7 in 0. 21. Sifrrnsi Nil cu I i-rl mhk nil 1 " rjii -riiit v iiuti Jit » smoker in Ihcir new homf, 23. Dramatic dub orgimiMea, Busy convocation. Trophies of Dr, Cmiir Lfivrri in 1 ' nivrrsity ji! convocation, Mrs. Notqnist, nan instructor in vocal music, seen and heard for the first time. I ' mi ' .-ssur l! t lii n prefers (o apeak rather than sing. The. now political quarto renders wme choice selections. 2-1 MiiiiiiiiiM iznv ft i r I uvlrniue U Preaidein and Mr . i ' rni i w jit Kits ' Club rooms, Bruins leave for I ' tjih on a week ' s absence. More difrfi .li ' iiiLr 25. Freshmen entertain Sophs Jit h mus in-nnl. ' . 26. Sad tilling from the Grizzlies at Logan. Score, 17 to n, 27. pHtWi ' tl returns frujn 1 Strive rjmvori willi ;i t • 1 ; i • ■ U eye. 28. Red heads «re beard on the campus. Slrjiw i-i tic Ijikcn fur president in] preference. Tcihly wins liy ur ul rruijcHly, HI. Delhi liiirulmi I ' tilcrtfiin ;ttl new irirls unci fjn-nlty women ill a llalhm- e ' en tea. 31. Si ii if i til: uu tlii- step . i PAGE . J. M. KKITH. PwMmiI . A. It. JAHilis, rnxhipr 8. J. " OKKKE. Vl.-.-l ' r.-sl.l.nt II. « C.ll l »IN ;S. AKNiMniit i i»lii«T Missoula Trust and Savings Bank missoii.a. Montana J Surplus D. | THREE PER CENT PAID ON TIME DEPOSITS OKNKUAIj ItANKINC IU SINKSS TI5ANKA " TKI ' . ml Owen Kelly only the (int ' %1 Key ft fit and Domestic Cigars Turkish. Kjcyplinn and Ifcinvstlr Olmm-ttm Krpt In Kt «-k. Confectionary and Fishing Tackk OL Icoom in CONN1GCTION Mt «oul . Montana. : - •WK lx Not DISAPPOINT The Butte Cleaners A. CKKKK, Proprietor Cleaning, Pressing and Repairing LAMBS ' WORK A SPECIALTY BUBNCtJ DRY • i.i:amn«; Wurk ounrant - - l November L A. S. 1 . ML nighl at Hijim ami Nonp.n-. il 4 ' All si ink s gel your phe-ic laken. " Firsl call. 2. Drain meet chfrat nt Salt Lake. Score In to 3 Hallowe ' en party »t Damn Cor town girl . Big tune. (io nl stunts. Kappa Kappa Gamma initiation. 3. Bright and fair. Nothing very remarkable excepl that Pal situ! Grace didn ' t take h w?ilk. 4. Shirt weari dance in ym to welcome i ho return a$ toe Gfrfediea 5. Holiday — election day. 8. Sienui Nn dame mill football rally. E . filoriruLK victory for I ' of M. over Aggie . Score, 39 to V 9 P. M. Reception and dance far Aggies in b mi IS, Kenneth Wolfe ' s new tassel cap creates a sensation. 14 Rally for Football boys. Gfnme with Poll n for Moveznber Hi. called off. president Craighead Irjivi-s for the ratal to be w rw anil] December i 15. Ioto Nu party. 16, Sifrma Chi rtniw, In. Mis hiUi.ii ami Miss Feisrhm ' r lisive new tu-mni drcssCS. 20. Assembly. Mbw Fox, district seeretarv af Y, W. C, A., lalks 1 " studes. V. W. C. A gives ? lea in compliraent to Alias Fay. 21. Miss l eeih ami Miss Lyman jriwe the halls. uitli ih. ir iiwi 22. Foolhnll buys lenw for panics with Spokane and Willn Mr (Tniventity. 23. The Om liea prepare toe Gonatagfc tnrkey for Thanksgiving with (pie ti ' iin- i l ' ]H 1o 7. Second Football team distinguish! 1 itself in various ways ai Victor, 27, 12 : " W P. M. Thanksgiving vm-ntimi lu pins. i l h . M. Tola Nu dmuT »t linrhi-1- ciml Marshall hull 2M. Grizzlies eal their turkey without Willamette dressing. Score, 30 to !J. Nonpareil Con fe ionery ix_ r BUTON, Propria. ce Cream Vanilla Strawberry and Chocolate a I w a v » on hand Special flavor made up lo order. Plain and Fancy Bricks suitable for all occasion . M tx.lrwW- »l Kcteil Canbp Practically all our candy i» made in our own kitchen by clean, healt hy white people. We allow no di%ea»ed perwin to remain in our employ. We never knowingly kU. or allow to he ma.ic up for tale, anvthinir in our line of fond product that is not clean and wholesome. oba fountain YOU wflJ find the same itandard of quality maintained here, tltO together with fair price and COUttMM treatment. Nonpareil Confectionery U6 HKiCilNS AVENUE BELL TBLBPHONB 63 m December lit HI 1. Football boys return from tri| . All iLHrjii-inns uf the city dine with Miss Baokfaons. Awful crowd, Gladys Huffman treats Dwrni girls to turkey spread from 10;30 I , M, tt ' .i. Tin- day after vacation nil sleepy mid " I haven ' t l««ked at a book " heart] on every side. Grace Mathewson returns with now corduroy dross. (. ' nrJ (ilirk with hroun suit and red mack maw. Gladys Huff mn ti with brown toat, (Jhiilvs f ley ward with a diamond and wedding ring. " ' Awful " nice to go home for vacation. 4. Kinks first fh td— no freeze. Excited whimpering among the hoys over Hi Jinx. liirk " liii k llinll Irani makes first :ifipi ' ai ' aln ' i 6. Wlial ' s the matter with the Kalinin f 9. At last — Freshmen edition mar in red print. Pine looking bunch adorns front page Ixwt — An Iota Nu frat pin ; finder return to II, Knphnl. 13; Again no Kalinin. 1G. Christ mas number out. 17. Sound elected hurt ball captain for 191 ' A. VX Hi Jinx " vndvilln. " ' 2t . Vai-atiim beu ' ins. 4 A. It 1 PAOB !!I3 ] Hie M i nute Lu nc li Cafe- W. K. Wheeler. I ' mp. M-.MI N. IliKKii)! Avenue. Senvii nt 111 Hnurs The Penwell Hotel PtMHtJtc New MMwi.uk.-.- Ptpat Kate $I.»m an l up. Rooms Single or En Suite with Private liaths I ' ti.l.-r New MumiKement. Mi;s J, l». • I ' HtttKN. »Tc»p. : 3 Home Plate V, W Billiard Rail I - ' inest (. ' i«;ar and Tobacco and Candies IM WKST PROMT STItKKT O wwrtto Wowacx Bam V Dun sta n ' s Printing, Stationer} and ( Office Supplies Hound Bonks and Magazines j. a. wasmki: Propel IUkkIim Avenue. January 6, School opera. 7. C1HI.-.0I Million pnKjn ' t ln-i, ' un. s. More consolidation. !J. Siijiili! Nil " (liU ' t ' " visits i-Ihnsi 1 . 10, Tn-ifk ui ' j»t.-rs hrcoiiM ' m l ic-oable among tin 1 Fair sox. 11. Fra Ik pledge. 13. A K sum in is seen. 14 Slill itinn- 4-.:.iisi.Jiiiii1]oH. 15, Dr. Reynolds and wife entertain at a tea. l . " University hihI (lie State. " 17. Kqual Siiffrn«r - rluli |)rvs«-ii1s ,L it a Hm.r i ::i nji-ii ill 1 1n- MarrimH, 25 Sophomor ami Junior sleigh ride. Everybody tragi Wseepl the Sophs Juniors. 27 Ksams !tO, Aggies defeated by Montana in basketball game, M. ' ' Dummy " Iieljil ' s fnnu tower. Kiut oJ " I ' irs1 snin-sErr. I I A(IR H ] M B E T M E A r The South Side Pharmacy J. W. Lister Books and Stationer} Drawing [uttruiiienti Ice ( Tea in ( landy and Soft Drinks (§1 U O TO Row land THE Jeweler For Wau h " , Dounondi Jewelry and ( )ptical ( i ' i |n 1 14 East Main Stree t w»r OrJtr fur hint CirJ f.Hgrut iitg Soth itr.l 111 K AST MAIN BTR8U : Bell 14 —CALL Fashion Club Cleaners, Dyers aiul Tiii ors Your old dotal can be cleaned t» your satisfaction, and we an al o make you a new suit. BOOTH HIGGINS AVENl » February 1. Kappa Kappa tianima initiate. 2. Fin? at the Dorm ■i. Kappa Alph?i Thetu uivt ' s rimlnne dan re in L, r ynnia.sium. 4 Registration d»y, Athhjtie I, nil. 7. Dr. Wiley s lerture. 8. Delta Gamma initiates 13, iVmtndia takes is five mem berg. Montana defeated by l T tah in basketball ame. Si-oiv :i7 to I?. 14, No dummy. Delta ( iainnm Lnvi-s dniu ' iriu ' |iarl} - 15, Sigma Chi initiates. 1f . Professor FLschrr i, ' iv - ivi-Ual at Cni varsity hall. 17. Professor Fixe her and Mrs, Nonpiist ' s pupils u i v . - musn- rivital in 1 ' rii- rsily hall. 19. Assembly. Seniors swing out and so do the Jnniurs l J l. ChartH- Day. I ' vh ' liraliim. Junior- Freshman basketball game. 22. Saturday. A holiday — Wellington ' s birthday. Thetaj initiate. Kappas have spread. Delta Gamma 1 have party. 24 Ian-ins K F-rU-s ■ -J.-. editor of the 1Uir Kentim-l, LT , Plodtfiiiif again. [ PAGE 217 ] 3 t SI Ik ONLY fOMl ' UKTK Cab and Transfer LINK IN TIIK OITI The Residence Districts J r The Hammond Additions In.lu.l.- tluit UaVtMn of MlimouU lyhiK Wtw-ffn South IIIkkIhh Ave- aur an«l ihr Sta»«- Cnlvrraliy. No 11 lUfqb -ill SIm-w mill c.inmfr- «»ur rlKx m« v t imIhk u iruin. Amlmlnm »t all In mm. Fine I. ivory of Ever} 1 tocription Automobiu-n ami T xk fetf nt all n ur». OKEEN KI.I.IXUMorsK. ITop». n«.ih riione . Knuy ti-rinn. MiMlt nilr prl« •»•■ South Missoula Land ( rompany nuuin k Btmmond uio k IE Reilly ' s MI ' m-uIu ' m BttH On C fy ami lTi - VlKlon llouw Pan e) i rcs to tin- People I Our Leader . BAfUUMOTON IIAl-l. BTKCL CUT GOWKS OKKKTANA KlvOI ' R I ' ll.LSIiritY ' K BWT XXXXXX 24 Year in Builnett. mil ChOfai of ItlOIW who kniiw— l nlv r- ully ! «•«. pit-, faculty ami uihIvi - KiiuluatfK. estern Montana Coal Co. HoTII I ' lli INKS 7Mi 1 1 I I ' AOK Sin | IB By ■Si 2. Y. W. C. A. conference closes, I iI mh | n.sklrn1 u1 ' Kn i -j-s ' Clnli. 7. Unification bill passes. Appropriation l;iy. 1 3 s ■ i-j-jb li t n- u- Ir-iislntinv, r vn if tln v iluin ' t puttt consolidation. 14. Montane debaters win fawn Aggies. 15. 1 A. M. Long tnd Templetoii nrv wi ' kiuricil honu- tiv ;in rnUnisuisti i-nwd. 1 I WOE 2 IS ] Vienna ( Jafe 107 WVst Main St NVni Atii«Tl an Tln-nlcr For Cj«N d Hating, We Bxtd Private bOMM t»r U and Try Our Famous CtQit open 4m$ «»» ' ! niKiti In.l. VjiWOt 170 PtMMM TC-Itlk Missoula Hotel JAS. A. WALSH, Manj r ? ? ForYour Vacation, take a K () KODAK A K At Smith ' s Drug Store and South Suit- Pharmai Ak iuh for Kajilinan Kodak and K.«t«k Xupplle COTRELL and LEONARD AI.KAW, M W VOKK IaklT of Caps To the Anoka o ilr K e» and UplrmlUw from the Atlantic to the IVihY UtdttH in fcvery Raped CLstSS COS TR fCTS aSfifdatt, R OLIJN II . M c K A V COMMERCIAL PHOTOGRAPHER HlflCIN) HOCK. MIMOVLH. MDNT Views of Montana University and Typical Montana Scenery ALL CLAtrat OF BONDS CSKD IN VOt ' B BfSlNKKS aim-: KrBNlSHKri nV I S AT LOWKKT BATHS Surety Bonds roi ' UT BONDS. KBKIOIIT CIIABOK BONUS. fONTKAtT BONOS. OFFD 1 1 A L H« NI»S. KICA TKBNAI, OKI KI( BOND , KMPLOTB8 BONN OOV- KIMNO AM. POSITIONS. NOTARY I ' l ' IILIC BoN I S. HANK WRPOBJTORl BONOS. BI ' KOI.AKY AND PLATK OLASfl INSl " BAN K. MABIMTV ami ACCIDENT DfatflkANCR OF BVKRY DCHCKIPTION I -KIKDKRK IIS , PRICK (ICNBRAL aoknts United States Fidelity and Guaranty Company 29 UNION BANK BUILDING HELENA. MONT. Scandina ian- Ame rican State Bank PlIONfE l!» DP MI80OULA ( Icncral Banking Business Transacted H o I e I Shapa rd V. U SUA I ' ABO. IT..|». Private Bethi : Electric Bed Hot and Cold Water Steam Heal Cafe in CMMCfiM Centrally l «-Ht«- l. two l l M-kw from N. I . Ih |mi1 on MlKKlno Ave. intkbkst PAID ON Tl M K DRPQSCn tar -MKE Montana State College of Agriculture and Mechanic Arts 0 fiZKMAX, MONTANA A college of highest rank, and strong in its advantages to the individual student. " Kdueation for Efficiency " l- ' cun years ' college courses leading to the de- cree of B. S. I— Agriculture. I:i» AKP ' in-iriy h Aniiiiiil linlu M v ;irnl UMlrvlriK. u- IliUll-nliur " , ■li ll. i ).i I :i. ' . tti :t , H-t M«-..|i;ui. tml. 3— Industrial Art and Sdnncfl . H.-ll lllrltilhT ' |,f 4 ' li ' -inlKli ' v, lit UmIIH- miii ifm Irs, (0) Al ;t1 l i-in i 1 fci m - J " h -se|4 , j4. (0) V m ' uIL -iniI Unit Huh. Courses not leading uj a bachelor ' s decree are offered: Iriwol Acrtcullur . -Alt Srho«l. For catalog and information, address t w President, J, M. Hamilton, Montana State College, Bozeman 2SL [ PAGE L ' 23 ] Ahvayi Strip ai ihc House of Comfort The Palace Hotel MINOLTA. MONTANA The place where they all feci at home. I ' ilH sT lintl Most Reasonable Cafe in the State Iwdi. »irvm forth , I MM »»4 1 . 50. iattt Kmou wltiboM bwih I.Ml 13 A CI 4nbk RiHim wirt tech . . , JZ.OO ind Mink Prompt Service Quality ( foods tlfli. Prof ntN Bell Ptione " 2 Hicycle and Light Repair Work J. P. Rein hard Hardwa rc C rockery H)4 r . Mnin Sr. Minouk, Mont. Portraits ,- rt Amateur J- Finishing UOOaS Missoula Art Company Higgln Avenue next to hridce Frames Place Cards Mouldings Novelties Brain Food and Pure and Wholes M E A I S o develop the mimclr . Thl il wltnt th Vnrolty hoy n «« ' fl . S ' ou ninny ic«M I In- Im-hI q| rvrrythlnji at Ihv Union Market 10-11} HI«flM Aw. MiiwaU. Monti n Louvre Cafe IIKRHRO, Prop. Try Our Wantons Noon Day Lunch HHPLBTB L1KB OF DBLp kssi ' n DAlNTtM IN Missori.A J. w. Kennedy Florence Laundry " LAUNDERS ok qitaMTY " Plumbing and 1 1 caring F ' hone 80-Rrd MU oub, M on una Quick Service Good Work IWII 4» l ' HOSKS -Ind. 409 Columbia Gardens The Great Playgrounds of Butte, Montana T H E University of •on tana MISSOULA Standard College Courses fln-rk, Ijitin. French. Spanish. tJerman. Kriicllsh. Literature. I ' ubik- npirtfliif ; BkHatj, PtttfcMopky, Rconomlca. Uhrar. S i. i- . . Psychology. Kdtira- tlon, Oni- Arm. Muni., physical Culture; Itlologv, Botany. Forestry, lltysira. Chemistry. Oeo|o«;y, Mineralogy. Mathematics. Professional Departments KnrfurerltiK Mechanical. Ittf lllfl. Civil. Chem- ical. Law— Three year ' -our e leading to profes- sional degree. Forestry Short nigra In January. February. Marrh. co-operating with t ' . 8. Forest Service. District No. 1 KduiJitl.in The State I ' nl- verslty ' s diplomas ami certlfh-ate of qualification have li-jtal value an teacher ' certificate In high schools. Extension Department i ■ i • . -fotiiieiu ' i course :n fift. • n Departments l -eture course by fifteen professor and Instruct ' or . Summer School Six week of colleKlate Inntructlon. June 9 to July 1 . 1913. Special course to meet the need of teacher . First semester l«cglns Tuesday. September 9. 1913. Second semester begins Tuesday, February 3. 191 ♦. For detailed Information, apply to Thk Rkgirtrar M i o u I a , Montana ESTABLISH tD Mil IMLfJRrOHATSU J90I The Daly Bank and Trust Company OF BUTTE CAPITAL AND SURPLUS $300,000 OFFICERS C. J- KELLY ... Pr :iJ i JOHN ]). RYAN . Fiet-Preiidetti C. C. SWINEflORNE . CaMtr Rr A, KUNKEL . Aimtmt CatiUf R. W. PLACE . Atsistattt Citshitr DIRECTORS C, J, Keilv Ma cvs Dai.v C- C SwiKEBOttSE Jokn D. Rva R. A. Kuskel Western Montana National Bank MISSOULA, MONTANA r JS Surplus and Profits $50,000 0 Capital, $200,000 17, s. DKPOBtTABY O. A. Wol.K. IT.-M-I. tit JXO. r. l.EHSor. VI. K-1 ' iv.t.l.-nt J. H. T KYMAX. OUM«r. " Missoula ' s Popular Trading Center " KKESS S. SILKS. IkiMKHTICS, ItoSlKKY, l ' Xl»EK- WEAK, « ' ( l:SETS. DKESS TRIMMINGS. I»ltl«; SlNl KIES. SflTS. iN»ATS. DRESSES. MIL- I.INEKV. SHOES. EXt ' LI ' SlVE AOENCY KOR THE KAMnl ' S STEIX-BLOOH ♦ I.OTHIXO KOR MEN AN! ' Vol MS M EX. QOLDBN RULC STOKE 0OLDSN KILE STOKE Complete Ltnr of Kurtik hlnic« and Hut«. Ttioma K. Furh-y Clar nc If, Tubba Thos. K. Farley Co. 1). T. Curran OKAI.KK IN Builders 1 Supplies Sto es and Ranges und General I Iardu are tttadqaartm tar Gun , mnvs Ammunition, KUhtiiK Tm Mv. Reliable G rocers 61 1 W oody Street MISSOULA, Montana TVIonlion - Your | ati riaic rtrit|HMtfully •ol tried fi QO TO TIIK Polleys Saw Mill Company V O It Short Mill Wood Hlnftle li ml . «wn $3.7 " . ShikN- Iob.Ip. dry . i I H.7 One onler of thrw or more i. i.im. gi— a, »3. so null M a rtin ' s Art Needle Shop Cloaks, Suits and Dresses On the wav to Mi si«iU ' » PmtomYr THE BEST LUMBER AND ai.i. KDfDfl OF B0ILD INO MATKRIAL IWI 111 PfcOOMj Itid. 4X4 The Polleys Lumber Company Brttnrh 001m. US H trains Ave. Helena Meat Company Wholesale and Retail F r e s h M eats Helena, Montana P. H. t.l ' sK. Pivj Ld -m E. A. NEWUOff, Cianitr K. li. EI.MOHK. VI.---l k |HHl-!..nl NKWKI.I. CUMlll, Asm. JMnU.-r The First National Bank OP Misssotn-A. MONTANA CAPITAL . . . 200,000 Surplus and Profits - $125,000 A tiKNKRAL HANKINCi HCSINKSS TRANSACT!-:]) Interest paid on deposit In uur Savlnga D pat ' inifiit ui 3 ppr i nt pr-r itnnum. Old ! National Bank la Montana [The A. M. Holterl Hardware Company J| HELENA, MONTANA Anaconda Copper Mining ( lompany Mill at K..nncr, St. Re ' u and Hamilton with an annual pcodBCOOli of one hun- drcd and tixtv million fret. The Largest Manufacturers of Rough Dressed Pine Lumber in the Wot. Complete factories for the manufacture of Box Shook . Saih, Doori, Moulding and all kind» of Interior Kini»h. Anaconda Copper Mining Co. BONNER. MONTANA l.i ' MBi k i K 1 ' K I i 1 I m l PAQf SB " Missoulian Publishing Compan y Printers lndf[n-iLJflil bW Bel] 110 Bind Mli.lN l HIHIK MAKKliS LOOSE LEAF HINDERS and Sheets at nil kin J . Fine Booklet Business and Society Printing ENGRAVED GASUM AN ' H t.VVITATIOXS UNIVERSITY jiiiJ SCHOOL I ' ririUn tinnn nr wiry dt jH. ' ripCl -n. tTWi. bwk «h pnaia] and " 1 Missoulian Publishing Company M I S S it r 1. A , ► N T A N A ( i ' AQE 255 ] I " A cordial invitation is extended u the pupil to 1 [ virit our Urrenhouie and Nur»rry at any time J


Suggestions in the Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) collection:

Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection, 1911 Edition, Page 1

1911

Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection, 1912 Edition, Page 1

1912

Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Montana State University - Sentinel Yearbook (Missoula, MT) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.