Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN)

 - Class of 1979

Page 1 of 184

 

Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection, 1979 Edition, Cover
CoverPage 6, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collectionPage 7, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collectionPage 11, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collectionPage 15, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collectionPage 9, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collectionPage 13, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collectionPage 17, 1979 Edition, Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 184 of the 1979 volume:

I ,, :-- - .vw , . :ww',, N- b. , -- - V V - - -.- -- .-, 1- 1-LQ? - 4 ,V ,.-.--.. -- -. . , ..,.-. W. -L.:-,W "S AA -' , - 1' - -" 4 - - , . I-fm 0 1' . -- wi-'Qu ax-ir.. :.- t.f,.1".c .A , an f 4 .11 . . , .. ,. .I I.-, .. ,-., , U -. . , .,.- .- ,5:.,.- .V .,- , ,, A -..-p , - -,,,.,1 -1 1, .ni . -,V ,, -,JJ t' 7:'15l u". "' ' . " TJ. I' -V' KG" -x fNfL"iE"7'." "'--'. H -3-'H :.- '-- 'S' .W "-4'- '4'?Q" 3. 1"" ,"7.3- ,-' .'1'u'A'i:-A'l!f'..' A E . an I. 5 ,f , Y' N 4 ,- X . Q . al 4 , '- 1 ..,, 7 b ,,, .. .W -57 NW Y . K w v I.. J 7 1 5 Q xf, ,I 1 A r ,, . J?- ix... 1 ,. ,y , , , , - ,. , Q . . , . . A -A . . -gl . - ,, . . , , -, .. x , Kp ' 1 . . - ' g ..- fu! h 7 ,I lr-' . A - ,fllw-I U 5. 1. lx . . , 5 .ul . - mm th- 5. ...A . Q . ,f . .A . . . .. A .1 , ,rare x .im .,a..,. ... . X.. My . '.+' g:' 'I LE F -4 A In xg' 'IF 'Mfg A 'v 15 .A - . . . . Q .1 . ... .. 14 ' l '11,-I' S-"F.'2 ' -1 -'11 'Zz - -' .. - -' " J .V--. W '1' " -' -L ' 7: J27'-W' --. '-vm. f.4:?'Z':5l-ALF-1 "1' x , ' 1: gf: ' .,. ugly -J 1. ff- ,-, :jj-2? A 5, ,Q3':',,,A,f,f F 'gf Q,'?S1t13:.f,53iJ A V. . - 4 5 x 5 V I A H V Y V ' I V v cy g V: - ' ,-E 1 -E ' ,E -. - --t ,N I 4 --V - l .- . AJ! . .4 -.,xy L.. ,hi , Al 'v,ge.M,L46:v-..-,,'.A I . -,--.- - '-- 1 - 1 'C 4 . -, -'f ' ,. ... 1- , fu.. Via " Q. "z"'- N- A--Af ---+.'-hh. A " ' " V . ',- ' ' . mv. '5f"'f, -' fl -T 5ff'."!Q' 'FQQFJQ 3 ,W .if-A: --'s' 'V'-'L?i7,L..-4'Y1'-'7'f ".f:172'-1 N As-' 'if' Nga . V392 N - fi -ff',x'L3"' 2" '3 '- " -Aw 2413- - '51'. ',-454 1'-,"g'f 51'-3.3--L-,f5.'i.'-1iL,1iQ, '-2. ,M,.vwegfw,,v, .2 .7 il, -3 V, , VII: -Fx li.. L, .5 I 'Q Q K- fn ll 'Eur' M, '. e V, 1, -:FND - 'L-.,., .:- ,Q -,1..4,3:j,-E . Y :rj,::q..W:-,!7u.E ax- .ffqwjlfq A'-ff: , ,,. i4 , sm ,nj-1, wa, .- L .' -'J' --, jf-.4 -LL -r, ,:4 ,. xg -"0,:,.Nla. ,ki X .N f A ' ,v.,- .,,-, -. v.-'N,- -.Kp-,-. M- ,L l- , F 'f xx" .- f :-'Fez ,f f A .F "fs :f N 4 'P' M- ' - - -M" Vf ,Viv W5 -at 215901-' " ' . 31 . 5 -' A A . if , , Q' I yy . - 'Y ?-if-g,' .' '-'Ai'-iw.. .vi gh : ',J4w,.- ' ,-' 'U " ' 'W "',.'4L7T:' L'-+.,:'g.w. 'Z' ' Q,-,.'t'1 ' , fd' . is "j"v.,-.fzi .ww .f " 'W-,ai . I w., -..L , .,- MS N' f, s,,,,,,- , x- I is -. ' "1" fr I' . i ff- I A .-f. ff ffm .ax.i.:.f1 -ff f' ,f , . , x Q---V if- .Wk ' 'X-x.'..f A, Q 1 -in yu 35-.K-2 w.,.,m'-. v ' ' , , . '- ' .'- Eu ' -. 1 12- 1' . Q, .N L 1 gf-X--Q - A I 'gif 5 , Q.: - ' L A" . 'K 1-4 ' - ' A. 71 1 -. ' V' A15 -5 L' 'T-3 -A-"-. ' .'T"L' 'Tf'f"'."V- 'f " TQ, if-.wvi?E:iQgif1f51' A.. , 1 , - , A .. 4 . -V- . .., . . . -1 -, - . -- v . N 3 IJ fc, .1.'-ff, -. f - - - N -.-I , ., ,.l. ,,. 432 , ,- ,,,,, , . . .,-X 5, , 1 . ' fi --Q . S f "'.' W" -.fx K A1-A "' f -- "'-Q' ' "i 'H 'fv 'X 7' ".' 'QW lf'-1 .. N- , . . - . , V f .:- ,V - Af A ,A xv. - 1 ' .- ,kr -. 'N Q , -. V 4. W r "' 4 , . .fl 'xz , fl. . .U xi . 1 -2' -4, , . -1, . ... .4 -ifgplslfggx 'S v- , 1 , 2 N 1 1 V ,, X 1 1 Q -Q '- 1 3 ' .' 5.3" " J-' H - i 'I' "x x ' . ' 4'7"L:"-'J if 5 . " . , f f 52 1 1:':3r 'Lf'--'. f :.,g',1 -. , if 'ifj '4.:QggQg3j1 ,3 .J SN f, 1 . ' . - , I. . A. , A - .' , , 1 f .N-' .4 " ' vlx f ' ,' ' " u '...A 'Q -1 .4 - -,- 2 Jkt.. :-i'1i, --up Tray f I 4 g f 'X I P P K ,'-'.,N. 1'- Hiifinw V 4 -' Q- - Y ,Q ,. , . . 4 ,su " g- 1' Q -'a .g- .nw ,. . -1 6, I . ,... , S ,. . A A A . . . i I' I ' ,J .-:iyYj,jv. r .iY "m,7,l,g'ifL', . v- SFT N9 M, ,af 1 ' -ax -- ' pw.: f.'r.f., 's-1 sr- ' 16"-' 4'1 4-gziwwiffwx " dw- " F - - .,.. , ' f .- x-- X...L+ - 41, ,u lr- -, f. M174 , My 4: v xi, 'lu' .,,1A,,.,- 1 ., 4JH,, , ,-A. 1... A 'v-44" a - . ' I I 7' ' 1 9 '- A 'f g"f'1 - , -,g- .Q-' V. yi, - ,fy -,Q ri, 4.--, f ,-A 7 "fi " , 95 2 1 'il ' -7ff'ii':'l - y 'L f lit: AAKV. .7 W. ' A725 9 , '57 f fgggg-.f Hr ' I "4 4 1 A ,- :F . - g , , . 1, . . , . , . . . . . , -5 1 ,,,-5 Ll.. ,- . 1, , ,ls ,wz' , -sv .. W1 .4 , . -: - V-v .,., I, , .Q . ,,-.V , x I 4: i .f-f.. . ,- , ' ,, 'X . , V, Q, Y., - .-M . .T A v N . I, , y K Q ' x ' x . f s.. ' s.- K .wx I u . 1 1 I -,I iwjy 'j,y '-- - 4 .f-- '-.' '12 4' -,- 1- . M-. ' .. -' -r'-g.-V, - i."' ,X ,J ' ,L xx" Y' , ,shag lf as - ., 'f- -'. "' .. " .'. - . - 1 zz, , -' , 'Qu ' - . ". . 1:4 -- .,--. - ,- .15 -. --vu Y:-Qiklfql. .1-.W ' x . . . ,P . I. . -.N x ,-V, -1. .4 - ' - A... 2 .1 - V ., ,Q -. . , . 1 -. . ,x . , f W. 0. 1 .. mf, .. . . ..-. .- A .., - . , A ,. ' , I ,.,- ,Y , X ,' 1- ,' -1, , , 117. Y .1 X b- 1. . , - -.-,H,., - .g.. , N-.- . , ,fur Q ,. ',,'.-47 .x. ff' J .1 9- 4 f-.54 .H .uw ,, Q, ' - .- H. AC, 1c-- :gs-, '-., ,,. - ',,4'j.g1 . AfT,2. x i 2 --. J -. - :f- . -, -- I, ,cr -'-A, ' . : - Q , - ' , - . - - 'f - 4- ' . 4. e .,,L. ,..N - ' , 552 ,nr . -.,- Af-.ff-. 4' - .,f, .W , .5--411. -P 'ff . .. ,E ff, 2 f -1 X fig Q pf!-L ,. " 1 - -, 5, A - - -'..' -" 1' X .- r. , - ' -- 'V . - ' -' -' '. . A421 f -:. 'L-'Q-llfff., -Q ,. '-2f!f',f,3EfF-' fl '- . :A x -FN , -K: 1' , ,L . I ,. Q , EJ b , . J, I I - 'tif A I ,. Y-,Zi ,g M: F ' L. .":,v:i:igiTn.j:' ., ,. A-X I x 3' E f' vf' 1 V 't fam 1' ' -'P '. - , N . -' " v C+ .' ww '-'Yu - - , ,- , ,..J., ,. I . .,.. . 'ly l A , A - , - -,.4-NV.-f.,,' -kv . I -,JL-4 , ., luftjlgx '-.51 . ' -X-.-. f., ' Y ,,,,A x. ' . ...s -- .. .. ,g -- 5- 57 dj- -. : Q,-4 .,,-- '-' -, ..1.pP,4A:g!':x?p' ,ua - - - .r -.4 . '- , . - . - . - -. A vb - ' - -1 - - - , - - 1' 1 - ---.1 ,.-auf. -..rd'x3. hx ps 3 Ov I L f- '-..- , 4 .v .f-. -Tx-2 A X : ... f .- V,-. - - - ,A--- .' 1- .5 . .-Y wif: ,fL- ., ,, t Y, ' - ' .. .' - 1, "4 . - . ,A 1 'f . 4 .. , 11: -A li H bl U-5 -Ar - .if Mfg 1 -Fw 1 .' , 41- P A f ,. -' Iva ..1-- 5 -3 .1--X , if M" f N 4, .l', ' 3,-Q , "',---. -wc"-so 5' K7 9' ', ". .'- ,N , ' .r 1 , 5. X sf, , , 1 ., .. 1 ., , , , fx., -., :P ,I+ f Q ,J 7.,1f. Nw: V H , b -vs, A A .. .- 1 .7 , . g . . .. ., h6lY,li xi ,L 3' .V-H ' u 'pu '-7 .f-'-.af X'-f. : -' Qi' - ff "- f "' 'ff' -f' 5+ 'Q Jfl'-' f. - ."i'.'f' f"W5':, 'J we . . - x X I ,x , ,- .,.' '-',,.lz,l vi'-we-,:, ,V 1'-'f..1:,A fn .Y wi' 9' fl Aw :ith I I-EQ '- -I.,,!f ,.,Q,:',L rf iv - '. - H -1' . Q-' . , , .' - ' ,Q . Q-, 1- 41' , . . V V .' "--1 '- ' '-ri. .srw 1. -' ' "' N ' i " . J S 1 4 . 1 4 I IL , J- Q J 5 'X -,N n 1 V V V ,ms N . iii- ,N. .. V- ,, .P L: . . V. ,. ,-.,, VJ' Lx' x.,-. , . x,.. . .:'.:,.. ,,--sill .-4 ... , .,-1, P, . 15 K 5, ,. - -.f '. ,. I .. ,j , J, 1. X. ,L , .. :gif s K Y 1. 1 x 1 . lv e. . A - .. . ,, v . 1 , . ,, 'V .. ' 1 4 1 . . .. n--.L - - 4. A . - 4. ' 'AX'-'..-N K'-I gg 1, 7 4. 1 ' 7.4. 2 -fn A ,"'1-",-"nf, ':, 1'-'L' .'-'F Q, Tifxg. 1112-Q-1 :.5:..x',Qg,s1- .f""' S4113 ,af " i,f? , 1 ,, . . - 1 ' . . ,. U . ., . , , - . . , , A I , 1 .NI-Y , A 1 L ,A 1 l K - 1 , N fn ' I 1 h- ' 5 R , ' . v . V 6 5 ,: ,fl I L N . f .. . ' f. . J saga . 1, - N, gf- I Q - , , . ,,q .x " , ' ' ' 1 1 x I .f7'f'f-f 14 , w' +:3-vim aer firir ,l.Hll-,we Y, sl xnq xi I-AJ , ,N 'fi f-6 Nt , qi 4,39 f l l L' ,V--Zeff Wi.,---QX'J', 5' 1 Q 'dx ' . N!-'-,"' -'fu 3- JIT 'gn'l 34. 35, " .,-'E .". .51--1' ix-' :rg ,5 '. 1-, ' .4 L -ig: ., ff, X . mZsE,3,,, , -'fl-'gifq ,h'L,4,, ' 4-.5 I, -'Q - fxf.g.'f .D -xg Q- ",, A--".' 1' ' ,l 2, -. :Qi Xa. , , .. ,. f,,". 3 'T-z Q 41, ',::.4f?2-",'?'i! ,Ag-:,A' 'J - . .1 ..'J. -',, . r- . -.- , , -- ,. ,x.,-1 uf, 5' 'E -- ,. - - .,-QA' . - .lv 'L 4 g ,' -5+ -,-- , . m1 . 7 -. Q, ,-,.,1. -,'--. -,V ' .,,.4, . L . 1 .S - - ' :QS . -,iff-.-' N xx , " x s - . X-. 1 ,, ... -g - - v I - ,- 4' , x - -x-..,n. 4,5 .',X, ,Y..wf . Sftxl, -- 11.-5, --.M -. , C-. , 1 ' 4 -Env, I -A ' 'It' ' L -".. . .. - F -' V ., ' .-,gg ' -A . .1:-'42 V '- ' -'-"2 ' ' -"'-' UE"-fm -P f -. ,,-, .--,f --' --Q kqu -, ma , .,.,. P' ,V ,f ef ,, . 4 A . 'af . . , , ., . s , -. 4 fag . -- ,, ' . V , -1, , , ' , U -. . , -. , , 1,5 ' ,.-1 ., , . X ' - 1 f 1 ?Y,.-f ' .. :UNM I wt- Tzqfi 5 . '- .. W - - - U V .1 ' ., ,V A 4, A, : -.,1f.,.-. 1.1: fs:z-:P-J'- A I , ,V . , W 'KH .'-K -gf ,gf 51, '."- qf': A 4, ri- . -1- , l - -H319 'W 4, V -- , f' '. . - . V - - - , .- .- . fl! S. i- X ,"iA5. Nh' , .AI , ,. M Q fx , 'Vx 3 .F -. , , .-- . . , ' -',- V L' - --r- wf xl . X ,JW I X 5 It 'ex .L A, -. ' ' ,N 'Q ' x S " , ' " x 1. A . ,. .' . gm .24 ' '-A K.. -. .,. . 4. - -fi -.. ' -A . ' . .1 . X:--",' --, ."".f- .SH-1f'kQd .. .. qi, J, I T V -dnl i- J.. ., AH I ,lx . V, .V ,X V-,N-h x..-1' it 2- ij F Ii. .- - Y - . , '- , ' - " .Q . 'A eq. 1 LI' -"A, "f, 'fwiig ' at I. M. ,v x - hr ' 1' X -ft 27, -' -K fx'-1-: ,- -V in-1-.vfgg 5 . 'V ix X J' l lf xml n I I Q , A -,A HV- . 5- A s,w-'.'--- Q ,-- N- , b -, , ,, - N- ,A w . 1... r A x ml l V. .. In . .rw-, .-51 . ' I rl. 5.- .. ' , , .. ,-,.- . - W A I 4., H.. rv ,,- 11,- .Lv....,x -,,v,?Ktg, 4 - V S A WN 7 V. . .- - ,fi f 3.5 4-- .f 1 ,b -A 3 , ,: , . - ,1 -gf . A4 V V 5' .. In N.f4".-- ' v- W- ' 1 -V' JN- -QS, -. 3 -.1 .. 4 . -. 'g' ., 45' -w, ,. H , .. A'-.,,,. -.!..4, M ., , x ' Y '4 ' "w-gg' ' Af, 1. . - - , . gn!! I .fix .,,, ,4 , x' 4 " ' Jkxj 3 1 rl X, , ,cn N 3? akin? 1 , , . ll.. S 1 2' 4 K - x 1. - 4 Q ..,- 1. 7 1- , 4. Q . 4 . , - , " ' ff xl ' 4 . , .. . ,. . ,. -. Nr- - ' T. ,f .. '. I 1 PII-1 5' lx ' 11 -xv! , - - . . ' r 1, . V, . 5 . -, ... ,- . 3-. ., -:x. ,Xa , 'W ,. -2,m'Eg'R..-'E .umgihjj " 1 -- ' ' - .V ' . Ja- ., 1- f'- 'mv :.. . ' '- - --' .--. -. .' .Y . '-. , - ',, - w ., Hy' ,.- ' frm., 3 5 . I x' .Jr ,f ' "4l. -Q, Ah I , A , Q -,- mx.. - . :j.5.Y, . ,ML -. -Q vga . ,liff 'f' - , ,4.- , . .ra-g,.. Lgf- L-A - . 5. . 4, - - ' .' A-.. ' V - B- , 1 A- X-..-' g ,g . '. H 1. f if Nfl- ' w . 4- . ' - 5 . - ,-- , . +- . '- . v -. - . , ' 'B . - V - - f A - - 1 -- f- .-3.41 4.-,Q , 5. Q. A -. , - .- 1' I Q ', -.- lm 'Q, .EM V " . V Q- '-: hw- x. 'Pl "'g,- 'A-N ' -' 93? ,f , , ..1' ' C I r ,, I , Y' ur ' 5 1 f L 4 X 1 .g , g f lv g n 'E X ' g, " Q . ' -'I " 5' -A 1 , M. f ' 'xl , ,. 1 . J . 45 , . .. N 4 L. , . . , f . -V , , . . . 5. 1 -1. -v 1- 'X.-f'f":-X" -X , ' :f- 'fp 'Sf J - Y, ' 'sh . . -' . . , V . 1 ...j', I "N j .- -rf A x ' 1 - ' t . , .---ff I ':-, -. .1:"l- ' -' V . ,," :M1 ,-A1-f,-rggffli - nl. Q f 4 .. : .,. -N., J . -x - "1',,-4" ,. -1 .Y ., ,: . a9,!V"s,.-Mm. ,J ' f' ':. uf A. 'Af 1 f" .f H-rf' - '--1 fe 1 lay' ' 3 . -"'-'4-'a..x?:-' 'f ':'4.i'. -y,-- ,+fN..4 v . .,,,g.,. -Q -'f, ., ,- 1 -. I 5. -, ,,.,. r'-A-ff-vw-rf Q. f s 1 'f x , 5 I . , , ' . I' , 3-'-.L 2.4. f"Q L, 'HE-' , - 'x - . .. 1 f :L F' "' ',. Yfl Q "' 1. . .--. --'fu ".'L.--feyyz r3F'.'5'5' :Tir f 3, , - , , X, -' r ,Q 1. . N 9, .4 , K ' Q. U I ,me 1.35, -jx,y:..' VM X z - Ax ' f' , " 1' .1 ,- ',,, , " ,. ' -' . .' r N . , bf ", 'j '-1-. '. , H ' ,f' -"'-gift ffl 2' -' gg T an ' 'QV P- ,," ,' '14 ffl: 5 . UC ,-149, ' V - .v':. - 1- .. ., -' ,Y h -' . ,. 2, "' ' 'uh ' 4 I 2, fn' 'v 1- ' v... , " 1 , .-' ' '. 5- " ," ja' . ' '- . 3 . 1-15 - -, Afiafys- ' ",-119. - . , . 2 -. f . ' . . ' v V 'v -' - 44 - 1 ' . 4 . . x - - . . 4-:.gQE,ivL!' -4-'LQWQA . , ' -' - ' r- ' N . -' ' a- - .- ,, - - . . ..- -- , .- 1 --,y5-1,-X,5-:4,,,- -NL -V1 X.. , , I "' ' A I , ' . I 7 , ,... I V , v 1.1 , ' w , I' x 7 1 '4 I '- -B ' : ,I - . .2 K. .,., -, ' .3 .1 S- -Q - I... Q. ,--1 . Aw v X va, ',.' x 1 - . K , . 1 3 . . i . A , , ,.. ,s s -N - , 'lr I A 1' Nx .eff 4 i X 'r I J. I ,P ' - 1 f 2' ' x f ff. 1 ' 1 1 1 ' L ' ,. x My - 1 , .1 5 QQ 'fax'-'-,,g' 'f l, J: t Qi 2 IT., Z'-N : Z -' - ' 1 ,Z A '7 -A.-?,. fg,:T?Y3':"g'?f1: I ' 1 f ' 4 r -1 'X "U ,l4'!.if'fQ!f-'f-fg:,J3. 9'1" . iv . -.. z ' ' '. ' ' 1 ' -' '.. .-.- .. '-'.- ." -' X, ., ' -' , - .- ,. , x . ,. -'A' A ' ' 3 1 M- 'I n -- X .,- -- 'w' V' ' I - . . -, - ggi,-.--5 -A A . -- f -. A 4" .. ., --"-- 1 -:- 4,,f,'.L,"v Q J, .1 V4-,-..-, -. . N , -.,,- Q ,.,x. .., .- - ".v--'LN'-'JF' 'K .1. , . ,, - I . X : , 5 5 X L -fda.:-'qv 0 .Q 5, - : 5, 1 A - Q If 4-. -,, 7 U - - t ,, . .' , A, --Lf 1 :I -.M 1.3.4 . V . , , M - - I - .- . , . '. --' . '. 1, , - Q -. 4 A - -T.-Y .. .X , ,A . . .. A-1 M .. . Q- I V A. . Aw V U VJ' V , -am I X ' 1 1 X 1 I Q x I 4- 7 1 ,A I ' ' K I ' 4 I ' Q J ,i 3-7.5. 5... ls, H A . V .... ,h , , , Q, -VI., 4, Q, . , A ., I A , QQ, 2 .I ,X U I . Q, 1 .X . X wx. 1 ,-.4 -.,,,,. :iq Y,?.,.? ..'Li-A X J- , x . , 1 ,, , ' v ' -. F N ' L X 1 ,Q I 1 f -if,,3N A. r. : fgfr. , 14, - J X .' f -1. ',1.,-u 1, -. . 4-1 V '. '. 'x .5 :vlyhafl ' figfgfg 'KVM' 31 - . rj., , .- - : '-.V f 1. 4 . I .L ,Nik 3 !.:,I- ,AL x, 'I' .X .Vg U ' . V 1 x .hu J x' Q , .3 0. '-1 .. , J ,qgqzg , A ,, I , ,, - , h V. . A Y 4- . I '--A 1.-N1 5- ,- :A-M. . . 'X, v nw, ' ' - ' . 4- , .P ' . . z ,Q .- -.r . '.- v' V ul f ., . .Q , J- . . f ' ' Q gn-2'T. 'Z' v nu, jg. , V , , f X- . . -, , ' - -- . - . - .1 . ,.Yu. ,, -1-.wt , , . ,. ,. .f J '. . , - f f' A ., V ' '. ., ' . f - 'v--A 'ii' ,' '- 5' " ,,,, ..'lg . In ,. I " , I . x , . . - V.-- -.- . - , -- -, - sf .. ' . .,9:f'sY, i'.1 ' X . V- . 1- X -,- V442-lf' -.QX yn- A yi- , h ,1 fx., , 1 -2 .- ",:-1ff-"t'.-wi"-- ,N 1,- J.-,W ' - ' ' U -, 1 ,,, . - , . - ,X ,1q,x,g5N,r2 '-.45-gf,.' QI! 1 ' ' 5 "' ' ' f 4 , .- . f . - -- 4 '94 Ai' , mf?-A I ., ,ffl .N . . . - V, ,.'. .v. . , I: ': : ' f',. ',--LX .'-",.lL,- '7-..s,5',- '. . . 'A ,. . - -- ,. x 1 .. . - - -- o-- T 1' N' . - . ., -' ' , .. .1 -. ,, , , . . L . X 'Jw R.. , 4 ,Af-6,1 . ' Jiri- -S.- .. ,.4:u.. ,fi .,I,7.'--,.' .I :Aig,,,V,?e,m!91Q 1 . ' X Y , 1,1 f, .' A w , 15 f -4 :3 -. -: .I -, Y I Y X Y, 4 - I-x G. -- A., .-L 4' ,-Q'255:W -1- 4. , 1 A X ,,u,,l. , -5 y F, X.. .,f,qc W :V XX ft, 2f?!r,'fgQ,aA- if ,E ,, . - , ., ""'G""" ,X 1 , , ., nl . . 1 . . - K , , : fm ' '4fY"ig3 'ST i"'-' .. , - I, ,f ., . . V , .X - . . . - , , 2 9. ,. ,- , f V ,- V -f'5Y-9.54 Jr.,-,1v"" q . . ,, -x-,.1f,.,A -- .1-1 . , . -- ' X ' 1, ,.l' ,. - 4. b --...r-4.7, ,IJ . . Vt .-. , . , .4,- I ,, . ' ' ,,' l ,,,. . ,, '-, 4 " 1 ' . Q - . L- '. ,-.g.. . .1'f3', ' -', 2' L v-'N ' 4: -- - A-L -- Q' f., . 5' -f' -A f 4 - 2 1-r'f U.:-s, .,- - R Y' x v, - - , M. V L 2 L -- A -1. -V r, , Q L, D. . -- A, - ,. ..,,.x5ug-.T: .a, 5 - :X . x . Q r ,u , , '15, I xx . l'8 , ' . ,M - K, , , ,. and , X ,, 1 ' I "' 1 N. x ' f , I 1. A' t -. . - fm ' , . 4 V 1. -' . ., , - . 1' ' -V af.-. , ' 1siff?:'.',.,-52 2214.11 1 4 , 1 ,. 1 -u.'- 1 - ,1 LQ f.. ',- '1,.,x '. -V., .11 'f...T?4'g f'- . - r. E, f, ,:' ,, 1 ax ' ' Y' 5 ' f . + ", ,, 1 if.?'.jF-ill," X. .Q 'wh ,3.',-:..V X Hi, :A zz H .I . .,. . .Ev - ",f"' 'J . N 5, "Q .i , -+M,:.1r - V . ft .,.., x, ,x..x.',.-: , nl' X. . .. -V., , ' '- 2-N--V1 f SNA . . .If , f'7, ,Y - . '- 'L U . v.-5 'I'-I . ' f .- .' '.,f f ..5f'v: Q - .nh .'. w ,. . 'f'f'j.f - . .. ,ff , ' . ' U is -V -f -L4 ," '4 . "wif . .s5sqvCwAN ,5', ,.,, . Q- 1, , , -A::l'55'?v, , ..3f,g. - " ,, .127 :lg fue., -e.'.. Ag, -. i - 81. 'g' fu-K - -v..,-A, 'sf 3. L. - ..., .5 , , ,Lg 3'-., ,, -'Lf","i'. K, 'SL Q: Vf"'l: f f:-' Lax? 5, . -.. :N i'-1' '. ,f J' 1- Q14 ' X fgnfl: -h -I A , - YJ r ' y fi " " ., ,,. ,, , ,?'f,-1:,p,. V .t -'. 'F' ' 4 Q-3 Q A- 'C , I 'U I 'i .I H V-A .i-' -. X x.x,,5I R -. '. Q," 7-' ' , 1 ,5 1, Q11 . T- -v,AK-,xx ' - Ii " ,V ' ig ,, , ,. .,'-' ' .f .V4x.:. ., T! - .rw . ' " '- - -1 px, 61+ air.: .. . - - - . , . , . , , A. A . . , W X X - N .ul A U , . A, K.--I. iv, 4 .:..:., , . , 'Y ' Q it-, ,M - jf X, 1, ig ,, tw .V-', .B ' .-'jllt x 1- A X " ' 'XJ' XXX -4,., 5-'..ylw.1.'x'.x2-,pgb .. . r - r - , , , . ,, A ,- 2- ' X ,x' X 4 I' In 1 , -- ' N -Q1 X Q X s , 4' 3 1 X4 S ' .A 1 . ,IMT , -xv , va, . U AA. 4 l l,' ' ,- v ii,-5-. ,,,.,t.,x I..-V ,.. 4 A "Y . x - ' . ' - .r", V ,. . , ,- XA '- V ' ,' ' ',' -' xw YN, p V 9... .71 -.4 , -v - , - -., , , fr . V , , ,-- -- . 1 - , . - .- .A -, .e...., -., ,A . -- ,, - ', Y x -. X -5 ,JH , V r -4, . - - ,-x ,.,. ,X , ,-. va 9 -1.1 ,, L , . X N- gs Q .. , . . - -f AL, V-- , . ,, yr 1 - N. - x .E , 3 - sr - -- x '-,ALWFA M dx ' . . . , . . . I. .v ,, . 7"'f"" K' . ' bi A - V I ,Lx .p uf- A . , . . . , . ., 1 -- Jw-- -N -- . . 4 - -. . ' - 1 X. vi 9 . -, In Q , - xl f 4 ' ,X . , .J -x M , -.1 .,. 4,, "' N.-- . N ' -' 4.'5"' ,, ', A ' ,' N ' Q " ,, 1 V Kg- 'uf we ', 'fu L ia jf .I Q fi ' 75. ,Y x ' nt ' if 4 I ' ' 1 . A 4 f . . - , . , , -- ' -f. iw. "- ,L"kQ,i, gf' T '-- .' I 1- ' . . -. -,". . 'L " -' -. " ' :f-Y -VZ.--v.d:,f ' N '-w - " X' :- -, - ' N '. - .-'. 1 V -ws. " -- Q, - 1' Aisha ' Q45 T-HE,-1 , N22-" .- I, -, -1-4, .44 . "Y '.' ..,: vf. - J. .N xx, , Q rx,.1 qt, ,. . ,Q ,A -g'.., 1 - I 1 X K, . Q X3 1 . , k ' - ' - W 1 4' " ,fc 4j."1""f1, . . K va 1 - uglidwn I" 1 - 'Eli '-at uw-gl , Q XX . , ,I , . ,VL - , V 1- X I, -zz.: :BA X . ' ' . l.- .. '- ' - X -1, . .4 . 4- Q -'p , ,. i ,Tl - . :SI fwsffz' ' f X . . 1 ' . ft 4 , . . - K , : ",1LL,x!,ffh'-Noi-'HL' .,'. A 1. -1,-ani: ,QV--LA 4-5 b . '. ff- . ..-V.-.1 --,. --- -, 1- : ,, 1' N ' N U x x ' x -1 P V 9-ky.. V , A ln.-kg . '.,.,.. H- :K s - A I' A , 5 I 5 I 'u' X .1 1 K' , ff A I - . . ,.,' H - r, '- ,D A V. . Q -W h A X . h F D -Y V 1, -. ,N Y ,..--A - Ari.. 1 S' .ff 2-r f".:k5'1."'Q,1Z::-iv -x ,A D.. . , 5 u '- 1-1.-,ef L- ' ' "'13,2. .. A N .N 4 ' U ,I . . s 'H Q- ax -U, jf, ,- 1 Aj Q I ,- D -N P Qu- a,.,Z f,-fb .',Ff4gX.'fj,.f,,r-1. f JT ir ',. .R .fi f f ' ,xx , ,- ., 4 N lv Q ,T 1 ,Y 1, I V " I . 4fg,g'-- ',4fm'1'f1' ,-i,gf 1f'f-f 1-. ' . I ,, ' -. VA ., V f V .in ,LQ X4 , . ' l, '. . , -3 .., -,., , ,t V X .,' ,. x y . Jun wr- Y, , f,,-V 1. 1 A . .- I .1 ,J,,v.,!:,. I. L 'QU 41 NL.-lv'-" ,in--Il A .JR .. IA- 5, .V ,Y N , l Lai A , 4,09 A.. 2-. . -X 5 1 . - x 4 . , . . . - - .- Aj . Q ' ,, FL, -xl , , D , V 'V I, r.,-,-- 1' 'L' ., .YZ 1.,-...TV ., Y., - . '- -.- - f . . - A n ., f ' . 15,215 ,- ... . I N I. - . A, , 4' - I ' ' -.win - .. A . .' rf J - . ". N' 1fL:f1.1 M . -1 . 1 ,.n. . Egg- ' jf ' A 5 '9'45i,H:3iYiQ Qi? .. . ,. ,,,, Tp. .W ' - A -b 1 Z'2:1'r7" '-4-.1-+..-yf ., .., Z.iiyf,,1,,,ygV1fy-5-1-,:,,-A .., V, . ,1fI'+.'s,:,,f:. W- ' 14,-., I' -' . vp, , W - Lx,-Q, 1,1 ,gnlv-,ia . fall H,Tl,,, 4 I.: -. ,I V, ii.. .L-33.1, ,U-pq N I " 'iff' ff" H1-'-'-.1 F3 ': -4."W'lJ-'1""- -' V' 'Y "Q '7 . '-' , ' '--Mft" "" ",:"x,:--vf I .,. , . 1ZZ'5"'f1LA'-H'f'Riff-':7f"'5'A2f1."A.41.2' '157.?'7' iiggnt ' If' - ' x tx 'Wk' N- ' ,-'v " 9 fffp' ' ff' f Y " Lf' ' 4 -H V .,, ,, ,.- 59gv-4..,f,gf3- 44- 7 , ' 11, Az. .'- g ' - 5--,',,52"g... ,fr . , Ply fl',,-- lb- .T-,fu ,' -,131--n.--1--,V 2. ,-g..,-.,,4b wa- ,,. ,X .L-w--M - .vx .1 N - . '.,,yf -5 :1,,- , ,- f, . ,f-,-ff. at ,, V , -: :,- ,.,:f5f .ax-f '15, "GX 4 1' fylh, 15" " .- -I X' ,' .11 V If ku' X,-.gf f-, ' . 1-4 -3. .gl-' ' , -- .1-A-xptf A , 1 ""fef55l 5191 ffyR""'-"Q" l'-fr"Z'4- ff? ' Q 'ia '- x' ' .-3-ii' ' - ., , ""f "M 2' 53 ' X719-'E-v'f""'x ,A ' f - W '- -?'554.'.Q?4f:1"?-.f, ' 25114 -1,3-."-V5. FQ- i-' ' 'W -. Q ---rr: ff-A ,f f',,,,- '-4 Yi. ,ff f'f5.',-Vi? , Q :l,A.1,y5 .,1-ff1- 'Lf.- my Ji. Q.. -, ,, A- .4 - -H - . yn-. gl A .-..:f-,rf -- , 3-,gm V- n :xi 1 17 41,5-, QA, "-f73'i'i,'g ff:'?f:.,?1' I- .Q13k'g,.f' 1 .'?:'i1"Q,,,f. 495' -Jff'-. jg?-'F' :Q 'f"f-',',",? - i Q 1-I "'1'5Q -42" ff: f-f,1f.'- Sf-, 4 f '13 1: my. - 5 f,.-Q, . -ff -x,'x?c-"' N-2-,,pj,', K , ' " ,,-.-,'1 I--" V A ' 5 ' .'.- 4 Q,-,in , ,Q J-X ,- -hi, ,-1, . -,5l, ,qv - Y .f - ,-qw . - - ', ,F 5 Y. . ' -. ,,,g. f, , .,x,fb .-I, Ag, -I ,-M.-A.--. , f ...,f -, -- N- fr - . A- . J. -r - --,JL-,. V rr x -- WT. 'X 'ff ':.,'iHK 'lj 1 'H' "NT ,.-2.7.-7 :' '.Q,"fyTQ'wfi-,,ix'fQ,', '-7' '-x.,,'-'- 3' 'X - I ix.-.f 1,19 :L . 2 N ,Q v. ,- f V - ' , . , , -Y. 3 , ., 5- .J - S , .. , 4 --- .A L,.': . , y.,-V. FN, -'V - , V 1. 33:3 N'-X 5' 1-j-46g3"Y.,.".:Q , , -fxvgl-,.-,ph Q'-E if 1.1. 5 ,Lrg 41,7 77:-,fy-,,'1a 3 5' ,,, 'NA pil!"-gl, A4 '-ff '. ,,.,q,..,' - ,V ,Jw ,, 4 '.., -V 3,5-1 :- ',!,:f,, fp-.5,, -. J '. f. -..- jf, , ff-j ,' ' ,-,1'. Q41-'r 'K .'f:"Q'n'5'y1 .-.- 521' 'ix :J Yi,-, "'7 A -LfL',.:L,-- 1- 5'-5 " -f '. -- '.f'.'5' ' 2-' ' -1 A' ""f '-"N 5' U' " " V P." I" f X. 34:11 N , .fu ,, ,--K. 1" I -xr' -, ,,.-1: A z,f-,-- , WL -' -Q' '- - . 9-.9 ,, , .-1 , 3. . 1 , .,-,,-Y ,,- ., , ,'..- ,,.- V f.,-1 . fy, - --,. . .- '- -- .-.T-Z -,jfgic Fi-L , f, -.:-.f,': fr 1574 V, R4 f ff- .W 4. -Y YJ. ,im-17N,3,,,f.,l. 7:7 . 5 g,,1,-: Q-1 .1 Y' , .- ,V ,, . - ,v, .1 VM, bk. -y-xx, A 733.1 .Qu - -4 . V f .- -- tad ., 5-, , .. ,- '.- V 44. ,gn ,v 1, -N-af. ,7 fi' if ,1-, ' f, . ,, 4 'gr 4-9, , yd:-' f.,,.--Q 1' .uf - - H , -, .. A-,Q 'N -F -. ,Y , , 1- 'A .7 fJ"1 3 -fy-134 f1j,15' f . V , .. ,.'. t'.f' - .5 'v'.,1:g gf QNX? 4. 14 ,. wg fx, ,"i ,Q-1141, ei'-g1':,' 'j ill,"-Z' 'ffg-f.3 g ,Ayn :Zi fjx-I33 jf, TJ.,-V ," ',"x,- K Y-wa-' -. -LL - -vilfjffh-.i' wif., func. F ff'-4 ff-. '-1"n,-P "SJW "fir f" 4--' vf 'H 4' nf-' 5-: x:,..'. - "V: ff' .f . I .:" A 1: , V' '- 'Q' -SKU' ' 'F'-J. V' '. fxi' Wgfff - Q T-1-if 51 ,pt ,- 4 '-T- fi A 'w'31.,!' .' 'ZA " Y "-f' -W"f'5',1f .2 12':'."7" li V ','7'f f '-".d"'T-'pf' "wi:-fl' -5 yi ','- -5-ff J- -' "Q '- ' - 4. "Tr '-'v M.-J1..,,u7,'. x,,,:.?1, A .,I-ry ,1,v- f,V 5,L5,,',.',:,.- .. ..-,,,,.,": ,-44 4-D 4.7 -, -3 ,K-fi ,-, n-V ., A--fi? .9":1,-,,-,,'- '-N- x - 'E . :fa -If-A - . -:"' . :,. lg- 1,13-."x ff y K3-,--r -:- ff' ' .,a".,g'.i, ' 'V' 1ff1". " f' -'15 h f.-AM ' 'ff' 'x' Y H-.' x, - ' -, 'mfg ,, f,r'- ,fi -f 2, Q -..4 N.,-W, '- . -f -- '-- ':, 1,-w '-,.','.'.'. L- ' - -'f'--z,' 'K "x Y ' : 5 V -A fu "--' ..-fs,-af:-A-xfirff 3"-.'f':1' 'W L: . , V 2-M-,Us ' Q ' f'-1-.H -' ' ,. , :- ' -. A' Y. ',.-gf -' " .- 'E 'H , -Z,.- f , Aw :rf-T, '. ', --'15 fl T1 'ffg-5' fb- .L'f'5'f'f' Zak... f", If 5'..'.'.f- f I 5' . 'Q'."' ' v 'E' . L- 1-f-ttf' M." 1-'V' A- fAf"- 2 A323 fl- zz, ffl fs,-ff., -5-'.-1-f ,. J :V - 'w fn.. -f ,,. "ff 441:73 -Q' 7"' SX 1.1 .fQ'.'ff ' xi' -,QQ 3 -A "7'- '7""'.::'4-"-:.,"!iT ,Q ,' -f ' 3.1 ' 7' 7 E-,' ' Z -4 ki' ,' 2-. -L A "" 73 1' 1,g'i,N.f-"..' ,151 fl, H 4, 3135 A+ -.f'.',4 ,,.'!,'- , ' '-, ,,f,f .- 5,1 , 'ffixx ., QQ, , 3-5: ,fpr plz, , 5,547 T3-Q., Jful 11, -Z' -4. ' iq L g., ' ,, 1.4.44 - -my .Sf . nfl: ,fha-'--ln, A 5275 :,- V. -, Q . v1.51 ff, ' -..--.1 ,il-'S - N ,Q -w -, '- .gf ,- .f .fg '.-. :-.4. L - ': '- f. 'm in -3' J, fi rr, .1-x ax,-,QL f-fi, 11.4, , V- ,z v,..4"l.,- N? ,CS .,-Q, f2..,.,:n 'N . 1. f- 41- -- '- --','-. '- V -. 1 ---, --1, .' - -L- ,.c - -1--.1 -, Y: :f X ' , A f- ,V ' . 1.. .. 1 - - -- . -. X - '- w' , -. J.. -lg ,??x.."',,,?- Q 1?-ff" -3' 3. w L, b : Thy f gf 1'-V --i :l.f,:..,?'.L A H, -,J ,, 1 1., . I- Ah ,-.f :L -ix' ,gl 1 l. Q- 'yi-lg!!-gf ,Q-A g',- -Q Qfi A- V- Q", ' -1' , I-iff' : ' ,,.i,v',' .i' -gli "5 i g'-- -'r".',g ' L f1"'j45 7',7Qx'.T2,jf-'1,-"Y, 'ff Ivgfii- -,6'- 9 ', ,L-.P '- '-41.7 "'Ql"i?'-Q, .... fi-5L'f.",? .. "'.g"x' 'Ji 3 'f if-jf: S ',- 1 Ziff ,jrjvg ,-1 :f'-!:j-g,f-'.- Q y. .-Y., -Wulf.:-, ' 4. -, V-I .V Ag.: - . -574' wg' qi, ,593-Pkfri fl ,lV".Q'f3-15, Q57 L'x ggff ,,-.' 5'..2.jw 51- rv: . xv -4: - ' Y-.J-.-'L ', A .,-5',:f,,, , .. -1- -V,-, A N- - I-,--Y-1' ,., Q.. - ,, 51- lr N -- - ,. .- A W, 4. : , .- , -'--, 1 ' :- L-'f"-ffl 2.-if: 1-'Q-..'n,..4rw, -. , .5rv'-f" if -.' 1' 'x ' " ' ff, - NJ ,V -ff "J . 1 jf: --'iii'-413 V-fi q"1..q, 'Q gfi,A'.,J'm: 1553, - V . .i ,,-4 -v,f'7-Af-, V- " 'iff' ,Q--X ' jkx 7'T:ff1-:Q,., .- V .sh 1-L--'ff-1-::'. fr' 1.7 ': 1,1 :ff f 1. 'Q if-R11 ,VW-'fi' 'fl' L- H 'f-f f - -xi V' i '-Az:-'i N- .Xi .ffqf-g.'1E'S'y"!' - 'uf--'im ', N4 'f ' .Jug wx 715 : -:- - 2 - -4 fx FS f -' ",4 ,f-'. N If gl - i'-5: f'-1 ff i ' 1' -.f- -Q' .,-J' n,'-': '. V' 7-Velma' rg ' ' J ' Y -. """-' 'g,.Z. 'A Q4 1 1' 1. L' H+: S4f"ff-'f5'5,'A 5Q""-' Al" 3.-.Q . -175 ff.-'f", ' x7 '-' 1 ff Y" Tl--N "N -- f ' f' .. I 4,' "' U '1'!'l'V ff"'Q'. i," 4- ' :r'X,f'3 'f ' -I wk - Q- f- .,: -M51. 11, 3 1- 15- Vx Q-,-' '1 XQL5. 7 .x ig ,Q f-' :QW V .X 1- - -, ff'-.' 1' -,--2.','.g V- .,1,' 5, -4 M.. , -ny ,I , fn, . 1-.-np gl-7,1-.,4v ,X 5 . f- .r-I - 5 f , 1- .4 1' 'D.4 - -.1-r Fl'-"rf" ?:x.'xfiS' Q ff. 4-, , f 'fi " " 'L ' -9: ' V- KEN- fl .' . ' 'fr' fi 1' . A , 'L '.",Q'f ."' Q '. '-- . A' S' I '.:Y' ',- ,ff ' -. 2.5 1 'MHA ,' -X . -'-:F 'T x. fl' 1" . ' 'fl "' .- fi: +--:fY':"ff'-arg, "5 7457, -1 ' -f-'1'-'v5-xw.l11- i-"Y--1 GH 1- ,w.,f .-if fi . fzvff '-.- ,e ' -4, La Y' 'fxgf .J, 1,-'-, ,A --.,.-pry. ,- -- -71-7 ,. , 155- A. L--1 I, . H'-,ig ,ir V - ,xfx f Q -J, 1-,sq fx Y,. N .Rh -f 5 Aw"-1-.-1x.'.l-'p.,x.'f "jf ' ' Lf'-V '. ', 'r:"' '! , ' .- "1 J .' "f,4- r,-- ':- - fi",-7'e'-' 1'5f'1f"5'-ff .' ' V' T -V+ 'f Lei W -' 2 K 4 ' 8 'rl -"1" - A1 I 4 'Q 'L-'Zi 'Y ' ff- 'Ks ff- 441 ' -A-wfflfig "rv, V' 'L'.f - H.,-1' 'T' l'-rfirfl' 'f 'iv' - .r V JY! - . -' r' 1'P2""'.:"Q 7'-"rv 1-""7.'I " ,Z"' '--12 .A -'-' ',fG"fLL1' 3i"i'.4- f'-.-Q7 V'.' ' 'fJf'xw'4'f" -E tt' 3'f' - f1""3 'f" ,fi -1 4-f'1'1' ,' S43 J. , k.f', N3 M" 'K' ' '1""- F '-J". '-',3 ' f1','A vf2Yh- "'.'f' , A +-fff.r- ff f .SA + .V - . --r -1-f v. :gf Yfili .fri -, L ' f' 414- ' V' 7' Q2-I -' XR' V4 ' '. 51- 1,-Ji,-Ri fl- '-.' 3. . 13,14-fl "iv ' 5- ,g Lsfl-WL ,D Y :V ,J-fx' 5: 5'-rqg, ' - '-,f1-Y,.--g.r4,g'f.'.- ,. ,V L, ,V - - ,.-" ' -. , ..-.'-1'w",',,,4- . .' 1 1-.,-, 5-Nik fx 1 ' 'V - "-YM ,K mix -.YZ ., 5' ' 1, '- xv- ,- -.-".-,., . -ff, ,Z 5, ,X r :N 11, , rv h .,,Yw,.- -U A N If - V 'AA .. . ,,w Y W I . .f-5 A-,-,fym-. .hr 'y V Q- f F- - -f'f',.b' "- -A fg- ' ---I .ff V., 4 if ff " .-f Jw- -1 sl- .f., ,-'N 7 -' 1-fy wr- af 'I 2 1-,,-ff? - 'fl-.f'X:s" -V. 3 V'-. cf ff-:, Q- -1 V 1 "L-211 55' '- + A." '-I f f -, 1,57 1 Pf"'f 1 Q fl- " 'f -Q" "f'-xi' '-, f- - -- ww.. -' f ' .v- --14--. : - - ' -' . 'w.v+f- . . fr-A ff.-fl 1- fry ' 'I fx 1Q,,a , , V , .' 4 -q W ,,-" , ,-'.l V, ., -,1 , ':'X- 3 QQ , ,, X.,-,',.. ,- gn. h ,,,. gl ':g'Q'L-JY".-f g'J..f-.f'.' 'fx' g, 13, ' "1"'-:Ak -Q JV' '-"4 ' '-11 K -'f?'H,:f. ff' vflief -'2",-'A ,r- '.,-"Z '--' if: " ' "fx 4 11 T- ,WTC -'f,f'3 -fx. . - " "lux, -'1': . . fl' ' - W1 S -1 'Y uv: -- , 'Q ' --3' -' 'v I f- f-V-1" ',' -' ' V -.x --fr Jim- 71 5 1, f-1 '- fi V Agy , - 3.15 ,-..1', - ,.- V5 -H' -Q4 ff' gy' , .JL-x,s,.1',,--,,4 T., A 5, K 'ww 9 ,1'.f,y,, 9,9 1-,Q-if ,.i., ,1 ' ff :g""'I -, : .-,.1, wt 4, 1- 4 19 ,-,. ,w 'J 1 -"' IVE , .V. , I ,, H, ,.-,, - V , , . , .VV N ,V .,.,,-.ULVUZ . mfr- -- ...f .,.' -' . ,PM,:',,:'- A -wb 1"-'.-' ' -' , 4 fu' -N' .: Tv - -, ., " " ff: ' . V . A If '. ---nf 'V .-NVQ,--gg - ,.-57, - V --11- .,,:Y- ,-,-'-,ff,, ' Rig ,,,",, -y: 'gf-if-,f',,, ff',fX ., f'5N,15 .N '1-fi 21: ' -f---cif,f'- V' A - ---if 1 fv ' .,' -ff, 'T 1' fr cf-. ' ..g-:,i:.,5,2-AN.:'i:'9,e:,., f'.w::5, LV, i V,-: :hir .GTV 7 f V gilt? V. : li- ,fnfu 5,-,114 Fri- 2.51 'V' iffy- Q: , ,f-.73 ' ff- 'N . , "' , .' , ' - , 1- -L yn -rl'-9 X" ..- if-',!,.x , , I '. X. V -q '.-, 'T 1 " 5, 1 .Arr V:-V-'Nj-3 V--.f. -21:-4Y'X:-64 -,X f-yi'--Q -L4 ,A 112 ,:-- V , yfi- -, . . , - gn ir ,.1,-, P.--N, 1 4 ' ' , ,.,'- , N'-V ,ff-Ly.. " -1' ' V- 'ff-3 -. ---uf r- ..---ff: X, .-L' lax- .,1,'ff .fw 1- fm 4. ,- lv- Q-ef '. - T. -LH' . 1 1' f-- - ' ' ag.-',g, f'--.-- -, 4- . -, - ,L ,..gh - ,- ,--.f. ,'5-fx p-,-.. -fi ,. , ,BJALH , x,, 1, ,g 1 x Q ,-,,,,1- L. , -1 ,xxx .1 Q 74x53 ,I-X ln, -V--- Y W 37-lx. ki., ,1, 4, 1.5. f :.L ,' gg 1 fl j "Q, 'X ,fwfr ',f'A1-I. ,Q ' --f ig g , 1 -, Ag, ,. ' ,fp-f, gi' . "f ' ' ' x. ,F"715i-, -' -Xx'."9' -Z"' -' ' .1 Ji." - 1 " '-f"ff',' .A " ' "- .. '- '- '1'-51?' .-if f . "'M"xf'77':'-Z, ' T' 2 1 flnrfif , ' 'fo-' ' ' STV ?'."Q. 2' If 'A Y: . X. 'G "V--'f 2' i 15. "U 'Q' 'S fillxv' 1 . - 1 -LA 3 "-I A- 'J Q" ' 2 'f-'f"' :S ', f 1 ' -' ri ,1F"T'-4 t L" "1 -A Zigi- jff, 'ff'i"- ,"' fi 2, "1 f -i'-'fir , x5-1 ,l..-A'fiQ J' 7 N -,. . - "v5XiQ 'fr ' "rug ' 4-ji i' "1,fi?i,"" .4,,,., ' ..,-," v ' i.- , au. fr. -. ..,',-V. 1 f1,,.,-N A --f,' ' --94'-,G ,, .I-K'-V-T., J mg. ff" -' I L5 "f xp 1 I-1 .' ' ,, ,ffm .D-'-j v, Q' fvzias-':.ff -10 '91 , f,,'-?- i.,I,- -V-:N .1 xl, ,wwe . p' yt ,ff -xh45g S Y L- in 1' 7 , -I -'va fi, '. I. rv:',Y xr p , 441-. f f, A Q, ui,-. .:.-gist ,U :qi --:ffl "- Aerfw -'-- .' f f - -4- 251 ' :sr 7-'. 'f A 'V - ."7 'Q-'ii' '- ' ,n-.-X' .. ' v J 'r- ' " - ' - " A . - ' ' ' 'I ' - ' T ' - ' ' - -4,-- 4-. ff ,- V. f-.x . .-gf D.. -.-V- ff, .-, - ' -'Li' .' 'Z' f - ' ' 1 - :: .,. ' i- -.2 , Jr wc- N' V- Q 111- gg Jhvr. r ,V H J An:-Ac,-'.,7 . D ,- 5, ,yi L W ,. xv: . 1 Y- .fi , .1 , ,,,,v,-jul A In K, qv., . If . A-LIA' Q:-' -,' nf.:-It ,:. .1 ' 7.1 fLA '- L VJ- .Qty-V XL b Vi ,M . Vx fl ..! 'f-,,-.,, mf . vffz .'4"x:, fbfik 173' 'F 7 " ' ""f.1 ' -Uri' Q,-.':f-L x' ., '-",+- " 'I- , 'ff . 5 ' 5, 'Y ' x- v '+V '-- -fr , lvl,-, '3 -I Q' -r-2. A. T. f 1'wlx' fi R " Q "'.':35, g- viv- :J V ',, - JV- N- , . -. , +.- f' - ' ,Y y ' -ff fs' '. ,',1., .- . 4 v , . 5- V ,,, A- . 'Zh - '-Viv'--5v,,2' '1 .52-,Q-,,':-'Q 1'-W--'i,'..E 4 ' 4.5-xv 1 ff , 7515, .Q 'WSJ' ' , '- I ' ' -X ' '- , TY- F, , -' 1- D: f -al '21 1 -if uf.. -,iv Y 2 ,f -- A , Hoa '. -- f 4- Y, . ww., , V ' .- -.17 gpg ,-N . -' V f A, Y--A sry ' Q ' ,-wig, ...' , ' 1' ,,' .rg- ':-, a-fa - N-1'-g - x--, .-,:,3 34-'K'-, - f- - -, ,-15 A. ff V. ,-, ' , ..--Q .. , -. K f--,:5,,.-Z:-4. f-4l,,!'.:M,,E:-f . I, 27, , u,,' fi .f,:f, - 'rv'--iyiur Y, x ,',-3 .,. I- -J--.----fq V . -' ,., -1' f 'gg .': , hi: ...FV .,jw :: - 4-I .Q N A -1,1 - 1 fl-ki, ,dlfii 41 Vg, , .Ex -Q. it Q A , i.. V, I,-YL ,fl f- " tr.. fgfi iz '14-' ' ', , -5 gf JJJL -A T A - 1 X ,fr 4 I ,X -' ,A F- ' ,AVI , , ' 1-aff-wx. - 1.-A , .-z ,A- A- 1? A. ,- X 1 V .- -. 'gf' F, F:-1"'--il-f -4 fix- 1 --.- 1 'v .V ' -. V ' 'SK ding Ae iv' , '- -' f,'.,' ,- , '- -f,'ff,V f'.'s"'v J 4-4'-"-"T-1',ffi --Tv N 'X-' if W J'-1'x'f"u-,J 'Sf -"1J. L Z-77513,-: V ,L ,ff 4- .Y Vs. :fan 4 V- ,A ,,1,.Yz.A ,V l- ..,,-gfc QILI . ' ' A I - 'A Y --M Vi I 3. ,. -. -,W , 'ff-.. ,, '1-'wig ivy- , , Lua, 'v'f'- - '- 3 --5 5, . I. v1-,, 1-A4 P 24-. V- 7A -3 . 1,- " Tl . Q' -- -lffsfa -A v -i- 'V 1, - - -1-vc ..' .4 , -,-'- . ,,L. U- -, M.,-.AW -. vm, ,-. x, Cx-, if-y, -ffr. h M- v fx, .Y ' 'A . "' "Img - - N," ,x"j-if i-V 'XY L- ,L ' 'x A , ' ' .,"U7 -' 5. fix V ' ' ,- ,Y' 'T V3 -xv' -, -51" N" I ' A 'f' -'xf'Xf.! ' Y' ',x ', ,' ing -.,p- - , :1J',. , . , ' if J ,Q - . V L- ---.f - '-' -- 'A .-,.. 'Hifi '-1 N" 4' '-5"-Q' , ff ' F f", : -AN' K 1 " e 1, f:,"v N -. -4 -f'i,7-- -Z. 'T ' 1, I g , . Xu A, A , fy, , .,,,V My ,1. - f , 'i f-V, ,,,',,,.,.,'-.!,f.:1f ,- Q" - ,-I. ,,-,-. .x 5 , W: -, -4.1 I -. -1 wp-1 L ,V V -,V-- - NH-,-A ,I N44 ,X . -- 14, qi. - N -' - -my., gg -, , J-4.94 :Af A " fffi - X-2 Mf- x- 4' --Sf' x.,- -XV Aifqf-Q4 ' -12,11 5? QT., -5171: A: .1 Vim 1 xlxy ',1lxV-I,1 5454 ,--, :., W3 ,,, -L.-,, N, xx-'h lp - 11" V A,-I , ' .5-.,'. .f ..f fr--,-v--' . . If ' - -'14 ,', ',.'. ,- . Y- ' 'HQ 2.1,-A '. ' " . an--. ,-- HX-,f ' - A- ' 15- 2-"il: fwpfk- . .1'-- .-,A ff. - Q, f -f-'-- V 1 -2 " - - JS.-4 - ,ng fi, ij, V 7, -1.0 .,,4 f' ,. X V 3 -' yn .',.. :Ay . QU... X., . ,g.. f, le"'.x1.'- -' 'ff-'ff.L, A-,pl .. Vs x '- " rg - 'QQ 1 ---.-L1 Li 1--'mffaqgir-. -XA. ' xp-,, zxg Q ,-J-x' -Q xg., I "i.,V.:q ,-.UQ ,:-V-- ,i ? ',.,,-'Y -, ,j'A Vu- NA X, ,1 . ,, -f ff r., 'ff Ag. .is QA .'- ,-,Q vs s 1-: -.-.,'r ,' . -' A ' " -'.--- ' --f'f,' :' .Live-fxjg," '?'K'-.i,',"',-L?f,-'- .A V. 7-L 1 . f ,. Nw '.,,:.x.,"f-'Vs-H .f V- lfifq, -ui - ,. 1,-.1 14 ,f , 'qv -52' .3 1, -V - - gfa. - ,wg -Nxggff , , e,l..,, -N -, Ax, , ,.,,,sg.F,g..--L.. -,, Af, XF., ,sv I- 4. -. r'-fs, X. 5 J- if-,If-'IE--1-22, 1 1. - "HP: T' 1-1 .Y sv- -5.1 -ff., '-V .-- -,- "i ' Q 'W' , ' 1 f l-':' " A. fs fu 'Z ' N-VA 'f"Pfb ' i" if- ' '7 v'I f lx J -si -' ff -' -"Q t' xi' ' " -T' .- . I Q-. ,,, V -, Y -, X., , . -V x. -x .. , , -'T lg , , ff 1 I -, N T821 .- .--'V' :V ' N f. -,yvf '. 1 'fx f 'X " 1 N?-' f. : 1 : '-' : ,if 'xr ' f -1- ,.' -'..-,1:',',?-.M-T - D, X ,L "N V . C, f--1-w 1 -2, '- '-' QL-1 J, .nr -.,,, , -I :--, L U., V. , ,L -,tu xr, 1 K f- g,x' N 'h--K -1 . . - .I Y Y -4 I . ., , Y- V V,,,1,. , ,I :A ff wx... f4A,.,sl Q ANR!-,V v V WV, r QAAXI t , II.. X. '.j-1.-. .V.,,.".,-,1, xy HL.. ., ,, ..,,-.,,., .x. , ,U , -kim ,. .., 'Z-f T1 vw-N17 Q ' J- -fb . -'-5 'Y' N r ' 4 ' '-'-- ' -X 1" '- "A 'N 14,25 ,hw-'I -1.-a. ',"- , " ' f f ' . : ' 1' 1 "ff-4 z. - S -f -K . ,- A , -- '.?',1,. 1-,gr y, -, ,, . 6, -xxx ,A ,X , ., -'K' -- -Q , - .' -4 - : ,f f If ,h .. 'O lr. L -' "1 "A'f- ifxf , V-v -:-?" ' T 'Z' 'Y V: N " VJ' 1. N- ' ' -,.A 3- ' ,' - V7 1 - N-x" ' 3:2 :1.'lsQ fu 'f tg V- ,Q vgxf- , . f.,,g'. f' f,?"l, A 1- V ,.,,l"', 6'-' --35: , 1' .-: U 1 4,-Af-',Q-'j'if:,----'-,nf .3 .- -5, 4- '2, .45 'f If-P' ' .-., .fry ' f-':'-- ,D v- -V , . 314:-fx' .' x',i.':."-af' ' .ff ' i-"fx: If I- ' "bf ' f-' ' ' :"f'- Nl' -r'.'f 7 lf" :AVN .P"'T-A '!- ' 'A 'fr 11 :H f.-. "xv, g-.sg 1.-' -fi zz. --F1 4' -- - 7' --1.1, ' . --iv 3- j. , ii.. -n ,. -123,-:,. -4, ,- N K-1 I V ,!x,-g f ,- . -f jx , Q .3-Q . ,-I. 1 Q A in ., fy '- -A 1, .wee - Q-, I- ,-V, - V. V A--,, 'f - f -- ' ' 1 ,, .f - . , 4, f'a -N".4F1'."'f V -'21 '-. L f ---LIN 21- -", f ' 1 , -' x- ' , - - 1',:, , , , . Hx 1- 4 ,- ..-,Ip e' .., . - ,,-'-- -I . . v . M. x ., ,- . ,- 411-.MV ,gRE1-QV:,Vl- 75 ' :.- V,-.V ,-4..., h S ,-.,. . . - -' ..fv-- is-.ill-N ,V , be -1 , 7 'A ,ia .' .. ' i 3, 2' .:':"1, 1' ' Q- 11' f ' "- ' ' ' ' ,. , ' ' 'z' Zi , 'Z' Izzy.-, 4-y.k,4rE I -K-,hilt 1:45 bgiix 1 I. '. J ,ug rv- ,l-A 5' gli Mfr: - , Xf Y K I.. .11-,T N R ' v qv, E?-H., .f -..,:--11-,. '. , A f- x- -m, ' . 5, , H - ,, -, V- - A V, ,,.'- h- V ' V -- f-,- -:L,,:,,p,.7f.,-j- y- , ng. ,ff x-.33-,af 1A .. - f. -1 V1 ' 4.x .wx 1 , V A J 1 ,, Ak ,V ,- f - -5 .,,,,L,V M,-.,.-VV, 1, V-K. ,,,',- ,AAHJY -F ,A Q U, Lx. V, , ,A,, 4. -,AL,4.xgl.L4.'g v' LAi - R. :F U1 W.. 4 'I shi. I,-vpn' - i. ,ai 1'- V- .f "' " 'AH4 MAL.. f. -V ',,rf x' X ".".' I 'gt . g7H' 1" Y , , ,,-! N ll.. I . H' I -g..FYYJ---m L 4y '4 -44-"':7f-44-.- . -- 4 r . -U 44 4, . v ,X .i, 4 r F W , . 4 x4 .4 4 , 1, ,, -4 , -I x ., 44 1 4 W. -4 4 '. - . -f 4 '1 ' 4 ' 4x 4 1 bg. 5, H ,. ' ' 4 . '- "' , , N .4 4. N ,4 : ' ' ,1 ' N ' N , 4 . 4 . 1 ' 3 X ,4 lg' -V !Q ..X,,x -. Vx I. F E , v -, 'ygxbkl , I' xfhl X- .J 'xr ,- 1 5 . " ' ,.. . Q' '- A -' . ' A, -- 4 A ,f -4 Y: J . 4 4 .U , 4 4 ' ' x ' l ' " 1 '- ' I ' "xl x fp 4' N' -"' f fi 4 7 ' at-' 'iJ4'1.' ' 'ff ' ' 'S 4. ' 'J ' 4 V' -' ' . ' 2 - 4 - 'I X f 4'I'- "'4' - ', -. h 9 .i - '- 'ii 44. P 4. --I .,, A - 4 '-,N F- 1 ', .fl 4 ,' . 4 is .Q " -4 , Q, , . N... 5. 4 N f' Q 4' 2. -4.,.f r I x ' . 1, .4 , . 4 . 4. T f. . U I, I , , ' - 4 -I--, 'nf " ,.4. 4 4" 5, f' f-v4 '41 ,, - ' -,' 4 '4.. . 4?. 41: ' . ' wh, -. -4, - ' 'I f ' V , 4."f-,.... 41. 4 ,. ,..4f4, n4w,,.44 ,Q i 41 f.-7 4' .- 51,41 Q,-4 4 :f N A ,, t .4 i 44-'.g9i'4A.J-,4,'4.' -.x'.4!1:! Y . , . ,X A . .45 Y , -, - , I... J V 4 . A-44,1 - X .4 - -4, vm 3 , - .-.A - g4 f . 4 V4 4...gx X , .. 4 , J -fy,-1 -,-wxj Q, X , ' " .. 4 A, . 4 - . , 4 . . 4 A 4 4 . f, - -- r . I- .41 . xy .'!. xr T Q. sgsfh W, U i 4, ,. ill.. fv:-:A t vgf. R, 4 r 4 N , Y . X V N 4 , K K ,J-.A ,I - I , ,f ,,! U4 4! 4, 4 . .4 j I-J I-3 ,J 'I 4 K -,A x 'X .1 ' '4 .. . ,V , ' 4- , ,wi - -.-.1 I -'f . A ,,..,,44, 4 , 1x Q ,,, ..N- . f , ,U ' " .N f ,L 44 4 4- -- . ., N4 1 ' J ,L '4 ' 44 if ' 4 f ' - " 4, ' ' 'i ' , 4, 4 1 . ,L 4 ' 5- 4 , "lv: , , ' ' gf' ' "1 ,4 4. 4' I . .- ' - , -' 4 v ' 4x', - . . '14 - 4 , I 1, .44 ' , 4 ' . .xt xlu. x ' X I' 14- .V N N4. , ,'4 . .1 I AL ' 4: '. , . ,N ' ' . '4 A 4 1 .. . - . Q . -' . Q .4 , . - -gm 4- ., 4 U 4 -- , ' 1 fl V V4 '4. .4 5' . - , .4 - f 44 F, - - .Q X. To . r X '45 I 4 ,- 4 .K 4. - -4 -f Q 4 ,W Y - X, ' H- Q..-.4 -,N 4. ,, W iq. ' f L 17 A mx, ' 5 , lk. 'x. .4 r .X . ,Lg .L A. ',4 xl 'J " - " ui I ' N l I - 4' '- V '4 ' .vat 5- 'N " '. 44 N4' ' . 1 ,4' 4. .1 Kfnu. 4J,, , 1x4 K -.Y 'L 4 ,V ' 4V , A' - ..- xf .Af I x-4- 'Y gf." , , , 1- -J 4-A 'swf , ' 4. V, l I . N1 xr 'xx 11. .4 1- r t A Y ,X V, Ax KN K 44x J-,., xv xg , ix 4 . . 4 . f . X . - 4 f-. . 4 4 41' .4 4 4 4 . .-4 V 4 . , , .,, .. . , .. ,N ,, Y4 1-1 - 4 ,Q ,ATL ,, - x'f 4 J . l ' - I 44 ,.4:,'5'z4:1 - J- . .. . . 4 r . ' 4 - .4 N-4 4- 14. ' LJ' " ',-g:'4 , S , Y 4 v - X 4 A E, ,X 1 . 1g 4 I 4 W 1 4. ,. Q. 'ft . " ml. 4, ,W,,,, . I' 6 V K 14 rl t , ' , , 4 gf .4 4 an ,A Q: - - V v Q H,-, - , J- E 4 ' 4 ,. ni Fly' ,I J- , 4 4 4 - -. - 4 . X-4 4, ,4 1 - X ' -.14 ...WJ , N 4 ,t . ., Jr' 1 1 '- f ' ff-' ' 9 -, fo--M 1gy X ' 4 4 f . ,4 4,4 3: .4 Q . 4 rg Q - . 4- L-" f 4 i 1. ..4,5? ..., X ,f , ,X m , ,x H ,,.. . ,R 1 H ' X7 HVTL' F Xa, ,JL V Y ' Q" ' 'L 'Q NA'vL'v X. ' V :- ' . "r N -I jf. '- Wav' 'M ' 4,'4"Av Y 'awfxd 4 1... -, 4 , 2 -. ,4 , 4 4 , , 4 v .A. .4 4.44, X..-.,.,.4 ,:4. 4 I ' ' ..-f ' " I 1 . '.. . . K' r' ' 'K-4 N I l ' . .v,'L- 4 4 .' 4 -1 ,il 'X , j'4'.fX , N'14f: .X 4 ",'54'.!4.,. MLN. 1 4 4 " .. X V ' ' 4. . Q4 , v 'I ,4 4 - - " ' , ,qi t Z' ,iffg -' .4 , ' f X --., '. , ff - , ' . . -' N 4 I. 'x x, A.4:"'lf-4 44 N 4' 4 U .44 ,a--4 . 4 4 - ., .1 .4, 1 4- 4, ' ' fx . 41 ' X' I ' 'O .A - '4 A A X. Q "I f'l5-.4 ' 4 M b 4 f-1: - 'Y I E- . S5 W y , Q 4 1 V f 4 1, V -. N... - 4 t- 4 :I rl--N, , . ' ...,,-, - ' .' , 4j - 4 47' ,W 1, .4 .1 4,4 2.-vi .: 4 5- -,44. .. 4. -- , . .14 .P 4 4... .1 V 4.,, 4x 4 , 4-. 5-. , U,x,,.,,.. 4 1. I 1 . -, Q , ,R 4 f 4 , N I . . .V l V Ax - , 4 ...X Ms. , Q I J Q 4 V. N,-1 .y 4 .',,-., 44 :rw I4 4 4 .4 .HQ 4.44.-, K41,,! ,f '4 ,:. .. X , - - . f',-1 X My . X44 Vx- ' I. 44 4. . 43- 'A4 4' ', A, ' 'N . ' ',4-4-- x " -4 . 1 . 41.--N ,' ir.,-L-ja, .- -gg, - .,4 ,. .Q ' ' 11-..'. 44 Fm- -,',. - 44-4 X--gg, . M4 xv4'4-4',, ,ag-gi:-'-',4.g,3, - . 4 - - - f Y 4. -' ..' '4 4 .' '1 .X fy 45 -- 55. .sf . L 4 , ' x I 4 ' ,. ., 74 5, 5 4 ,. '-I", ' ' - '- 4'-.'1'f1,- ., ,, . . , V X ,. ., , 4 M 4 .. " I ' X . ' W. ' -4 ' -YN 1 ' Q I A 1 ' S 2 ' ' ' '-"'3"4' . A X' W 4.. f V , .4 A x 4 U 4 4 X, , .j X 47 ,. . , L -.7 - X. w- 4' 1 , 1 , " j ,f 4 .y ' ff V - L , .V .. , 'X-4 .L , .1 - A' xy,- , . :- 4 V . Q , 4. .4 . , , ' 4 J V X 3 Q ' Y' . ., . '-. Q-xx' --.xugv 144 -4 4 ' ' ", , - 4 - IK ' X ' '- ... - X fx I, : f Z1 ,, I 4 . , 'xi' ij! , ,4' -'- 4 .. , 1 V f- 4 4' -4 1 34 H . 4, V V 4 X4 A 4 . 1 A -Nh .. My , , 71...-44 4 ' 1 ' 7 " ,- X '- ' " -..- , ., ' 1- f .. ' . 4- 4- ' . 4 1 ' -' 4 4 4 -4 .2 - 44 . V 1 Q , x ,. ., 4 .. V1-4 4 ,. , H , X., f, -4 .ffl W X - Qi X ff . T 4" . , -4 1-' We x ,-' .41 .Y 'A' "-' "Lf if W" X rf 4 ,W 4 , . . ' 4 4 N If LI, 4 f. -4 ,4 j X ' 4, ' T.. -. .. 5" , p'f:,,4s , 44 F 44' 4 4 " 4 J . , . f 4 ' -44 . 1:4 vm . -w 4,- - 'l 4 . ". v, N- 'g-X 1,-' V n 4, 4 41' X , , - V .y 4 -'A . 4 '4 4 4- " 1 . fa--.-H, , . ,p T x . ' ' -fx ff?" 'S-4" 'I f 'X ' ' N. f , --H, 4,4 .17 . .ll'.4gw'-3-'v"l .- 4 4,4 4 f :V uk, . ,g . -V? 4 I -4 -If I - , -1 1 :' lv- --4 13 , ' X ' PM ' . ' '. P ' ' 4' "X. ,4- F .44 " -14' ' 4 1-'7' IX- 44' -., 4 Y ' 1 X. ,' V - ' , ' , 'uh A A .4 V . ', f i4-43, --4-,xy Q-,ig 4. ' 4 + ' " ' ' 4 v ' ' " - ' . -I "Hr ' -'lf "JP -Q .4 - V, I- . tx. x F X X , 4 q -1 X, x , U K Tl , 4: .!.xE.F'-Z. Y x A N X.. X I , K I - 7. V.. 47, . 4 ,I V XX A N A .x 2 . X. .: W b ,K X - . A -, ,4 ' ' 4 - L A- ' W Q . ' Y - , V N , , , , -34 S. ', ,-'4 -4.4 4-4, 4 'K '.' , -x ' f gf 4 . J- ' - 44 4 , ,.4.1-, rf- :fy f. .fm . I , - 4 V 4. , . -4 4 x ,M 4, , .- 4 , 2, I 4 3 704. 44 4 , I ' N. ,- ' ,4 44 4. f - -A 4 ' 4-....r'42a ., ,-.. X 4-44 :.4 4 ' . 5, ,. , . ' .X X4-.1 lf ,.- . f- :, ,- ' 4 , 4 '! 2 , 'L . 4- .az .J yf 1- , 5 .. L x 4 4' , " ' I ' 4-4-1 .gk .1 -e. Q 1 lf! . - -4 ,' H ' 441,-K' ,Y '4 e ' . 4 1 xf - '- A-' .4 , X ,,.., . 1, 414 K h V 4 .Y ,A . I 4 4- X . . ', V. M .1 "y?fg14 .fi - ' J V - 4.- -- 1 . pl 4 - 4 -pq' 44 ' 4 44' r .f -.. ff 49I,v..f41- ' ' X f l'f 4 ' f " ' 4- ' 1 4 ' ' 4 . nf T' 4' i4 'f TW 'cl .1 .4 ' Q-. 4, 3.. +4 - -., .N V - 4 4. -,,,f -4144 rife ' -.. ',, - 'f ' ..-4 4 4, ' , 4 , 4 4' N, ' x nf, '4 . 4 44 -w.: "fg'.4'gu - 4' I ,.- jp- X ' 4 .. M, . f 4 -4 X v J 4 4 4 ,A .4 :.. Q-w..,gg 4 4 4. 4 ' 'Q 4- . " -. ' .. 4 4' 4 , 4 V 4 4 -4 4 N- 4 .:- 4. g.' :,' Q ' " 14, 4 ' 1 4 44- 4444" g X' ' - 4, 4 TN 4 " 44- . .A -64. 44 azz' 12413 I ' ,' A' . Q -.. X A4 " - 4 .-v L 4 ' N N-' ' .' 'f - " " J x 4.4 4".' "4 . ":3"' - A 4 I 1 4 " ' - N4- l - ' ' 1' 44 " 5 ' . . . ",' , A-1 'vi A 4F'.-' -44"-3. - 4 ,4 . ' ' "' f-4- "' . 44 . .- 4, , Gmf. V ' ,w 4' .fy Q.. 945. .4 X. , . 4 . . . . ., ,-., X, . I 4 -4 , 4 ., , Ja-.. ,. 4.4. 4 ng ... x,! 'Nu' I- J- f.--5 4 .T-w A -V 'N 1 iN . ,!, -,A 1 , yi Y'x.SgAL4.x. F X 'A 1 -L , ,4 4 X J ,K , f 4, X M. - , ,, I'-44 ' "" . 'JL 1.54 9 "V, '4 " . 4' V " '- f ' ' ' 4- - A'-4 -'Q '7.'T'- . . I v4 v' ,Q ' ,, ,J-A 1 V,,,.'H g-.-,'x I' !"71", -,s , . -4 4f. -, . F M4. Q - X47 , 'F .4 - -4 ,4--gg ' . . ,' .f4 .' 1 ,4 1 , A , Q l. '1 ' N , , -x .F J ' ,' 11 4 xl X U-fx-Q - - 4 - ,,4 4 , ' 4.- ' ,, -3 N- 44f- , , 4 - --.4 . '4 - fy "' ", Q f E S ' 1 L ' -1' , 4-' 4 ,I J,'-. . "x ,f 4.r 'f?45"f'l,. 4 .Q - 4 v4x ..-4. 7x,. I .M M, -. v4 4.4 45,4-.-gn, ,4 -fy - . , .. ,. V., I' 4 4 4 4 , - 1. ' I fs: V A4 . y . - 4' -' - gfgj- PRL A 4, . ..4- N 4 4 44. 4 4 - 4 " -4 1 , 4 . 444.14 , N, , I.- .,.-.4x'jM., ' , .1 l 3 gy. 4 f. ,4 ,i 4-,A-4.4 '4.f44 ' f ' X' ' 4' , . .. W .. 4 -Q: 'f 4 fx' .4 i. ' 4470.-ff i K V' 1' X- "H 4 4 --3 - 'NN .r' 14 4 ' -.--"' 4--if 4. 4 4- . 4- -Q -4 .m.f. 4- 4 . 4 , - 4-. .4.-4-If-A '54 ' ' . ! X1 A'-J4 K' 7 h X 4 K . 4 W - , . 9 X531 , ' J .JH 3 413.3 N . . , . Y. f. 4' 1 , N' ' ,, ' "' ' ' . 43 .-- "4 J. ' . . 4 1- 4. x ' X ' 4.- , K, x -' . ,, N ' - - 4 ', f , 4 4 .-'mah , 7 , i, ,A I 4 . , 1 4 . , . 4 ., .J F x - -, - ,I 4 4 ,, 4 fa 4' . H f 4. ,, -. 4 . .A f.4.- qf.',,:-. . 54 1 ,4 , . 4, N ,.Y 4 .if- , Q. f . ,. ,. V j . X . xv. . R, 4 .1f.,-', ' 4 4 4 4 4 4 ' ' ' .. : VL ' N , ' 1. ,cj , 'rf , U ' 'M - , , 4, 4 . , ' . ' ' N"-,Vi f ' xxx? V.-.rg . N , -4 - X ' - . . 4 ' : ', 4 . " ' -44, ' -4' 4 4 4 'f --f- V tf ' 4- ,- 1' ' ', fx fu " 4.--fit -N.: -'yi 4 1,1 Y 'L' ,. 4 X. x' 4 , 4 V 3 M 1 --3,444 .,- 4, ' ,, VP. .X ,A 1 ' , - 4. 4 , 4 . ,. 4, . N Q 4 f K. 4 44 4.x , ,, A 4 ':.,yn1:4,, .A , . ', 4 , 1' '.' 4. ' . 4 ' 511- , 4' -"f4 .4 -- ' , ' '4 ,"' - X 4 4 - 4, Q- 1 . L . 4 4 . 1 4 - 4, 4 .fm 7 . 1 . 4 . , ,4 , 44 4 , 4 4- 444- 4 4 - .4 4.444 4 4.4 . . '. , 4 -. ' 4' 41 ' . 1 4 .4 .y 'U '4-W.. . -. V 4 .4 4 4-gx . I 4g. n 4,1 A. 44 4j- L, .4 - '40 .M ' ' - 4 4 4 4 .. - . , s.-,,4 4 4 .,4:4 4, fx A' , ' .r ' , , x -I ' -sl , ' , ' ' 44 . Q .f".E4 ' '- 1' ' ' 4 ' 4 ' ' . ' ' - ' N 4 .L A.-1 ,. , . 4, T , K .04 y 4 B. 4 T... , . ,L ,, 1- ..,.S, -4 ' A -f .' . -4 4 " ,I F ' A ' " - 4 ' -4 -xx' ' 44'4f4l.F' , . , ' ' 4-V. X . ' , - - 4 . ' '4 " . - ' x 4, 1 '4, , , r x- L 4 wi . V Y .,!, .1 , A., -. 'Q-Q A4 4. 4 f,v. ,Mxxqg . 4x, .. f . ' 4 .f " 4. X 4y -'X 4. ' ' .' X,--..-47,4414 A, . . 4 . M, f 4 Y 4 x . Y, .4 1 4 , -, I . 4' 4 .X , m' -. -. : .4 4 1 Rf , 3444. L 45. 1 ' K Ni 4 4-4 . 44 4 , - 4 14,4 -4-,.f'4'. .4 ' " -. .- , . , 'X , 4, ' ' .4'1 -. wg. 4 ' - 4 -f - P" 4- X W- '4' 4: X a, A J. "I ,'- x "Q, ' 4' .-1 'X 4 - . ' .P ,4 4 f . .. "4 1424.--Q14 4 ., f . J , s .4 .W .V 4 5 Y! Vx. A -, N 4 4 .4 -:,.., 4. Fi. ' - 1 ' 4 1. ' 4- ' 4 A ' '. 4 4-1 444':"- 4.1. C447 fl f , xx ' 7 44 1 'N1 , .14 - X . 0.1 f 4,4 4 4 ,. .' : ' '- f ' 3, 31, ' ' ' ' , 4, -, . 'I " 1. A' - "- -' 4 .f -4 . 4 - 1 - . : . ' 4 4, .- .-..f- X -,44 4. f 4 . . 4 1 ' , X - . 4 4 - I X., f- .4 N 3 .K 4- 4. " 4- 4' ,4- 'V 4 - .- SX 4 . .Q4 '. .. 4 4--21.1. . 4 , K X . .7 L - - 'Q xl . .. 4. " 4 iv , T- . I 4 ,4 4 , ' . ,,.'- I X . .:., 4 -r j 44,-. . Q - 4 " P, 4 . 4 . s' fr fe-.-A' 4' ', ' ' , 'K -4 ,A 14 -4 1. 4 .AL 44 .-', Q4 . x 4 44 4' 4 Z- -. .4 4- , 14 ',4--2 :' Q 4 -' ' - '- . V! - by ' 4 ' 4-. .4 45. ' , f 4 44 '3-"4"' , 44 . , , X , , k ,, , ,4 .4 . 4 44 , -4 4 -4 .4 4. ,4 ,-4 4- . g ,- , "' - , , ,f . ff . , . .1 . 4 ' I X, ,ll ' 'I' ' 4 , ' ." yi. ,Af . , , -,Q - 4 NF gfw p , , ' , - ,L . ,Q -f 1.4 W, F, -, . 'N-11, I 4-.l, "tl,' . X xx. 4 lv.. N. A ,J 4 'Q A ' L ' ..4" 141, - J .f Aff-W, 1 X 'Agy -vc , 4" J-K, W X4 THE BUFFALO P.H. WELSHIMER MEMORIAL LIBRARK MILLIGAN COLLEGE, TENN. 37682 v .3 A CAN N" . V X N X R x x N X X Q xx X X xv PM -S5-?' W -A . . -X, . Q, . Fx . 6 iiwkqf 3 N Q: 51,Q?2:+:S?Q.SfX,,mrx -as , 'A xx . 4 .. Y-SN--fi il- wh. 4-Q' Egg XNXE,-ASM. wif- A -fzx, QRS - x :':-'SQ-'j1g.g.-A , xx wx ., M .. N . vw . x . A. 5,1 Q-.ixe-4, , ge eg. ,Nikki . -121' , 1' N -FPA?" ws. Y , " 151:11 Q-X, Hx ' "':-'AFS' "kE1'1T52i x -, X. MEX, gigs 5. ' - A -X - t 'iq-.Q X X, 5 r I ' RSX.-5:2 j n ,f -w A5 QW ,,'ff':::iE:::: 4525: ,S+ P, -fn: :QS .qi F I '7 ."lW.L'9T. x JN .5 X F Xxx .ik A rigs? Exliihl , 1 In-Lb .wif-Q., Na. :- 'Af . . Y, . ' P- ,A X535 X I' ,fjfgn x A -5 " A 4 -' .-'r' ,. :gn 'M' n . .vbqwggv ' 5 "N" -'95 V " -fx.: Al'-1 . .,,q1.,.-A., Y F fl r V V , fm. .. "-:'?'-Y T., , , 'fi-Ai , - - -'J 93' '-:,. '--If A - . f SP' ' ,- YR A .53 j tif" ' ' 'A ' ' ' ' 'A ,Q 1 l, ' X .,.i"' wb. , - ,, ef W V ,, t, . V, ., .Y f..,..y + -, .1-5,-qfw .. - 37 4- ,f,.,.,..." , N, V Y , 'f"1': 4. 5 . up 'T' . . -"' 4 . ,:1"Q,!:'1f ' 5 1 :1 x ,Af-f' ' K 3- b x 1' 2:':'Ari3"?7'1i ,QQ ' 94 -M "' .., X' -AQ 5 . . , ,h.f:5ir.5 'WC'-"' 'f' H ',Q,- - fc - . I . : fm-' W- - m- -'cf " "wr" , 'lf 5 . -, .f gan -- ' , , --1:-A ffffb - - -tk, , - , M - t,,,.,.g,x ,1 N., , . I 639, ., ' JN: V v Ili, b - . -.- G5 I o--A -I A Q-A --,f:'- , Y , , N , A ' fxgi' f-aw '- ' v,,, ,pai --. A '- ' " , , , . ,K ,, K, ,A . 1 .,,. Q. 1 1. .- Q--A ' -- , A ,, 'YT 31:10 543113 - N ', -5-5. Q -ng-.x, - ' ,I . ,QM T- ., J W , , - 9 LL'--'f'f2f N- A- W - - .ra '. A,-fN,.!,+- fx , - w- , A - ' , . ,, . N ' Q A ' :.e.A, : ', 'fx , 5 . N 1..-1 - - - V- .:." ' x 1 ',..g' .A -, ,q- - ' A. xc-9. ' ' f -A , ' ff?" A-Yrs' ' 12- - - M V, ' A ,.': 1 ' A - 5 . -- xg 'HA . vag,L'22'- - wr J, - ' - ,L 21- -- "2,,' . 'X Ae- -'W " ,I 1,4",- ' -- f , :,-as A ,A -,:.,. A fl' , K " Affiff A .. -1-W. r. A A - " ., ' J' -47 . ' ' - K, ' ,,- ' . - ' '-" .1 figvg., 5,1 .. '- 2-A " 'T--.A ' "' 'T'1.'m ' f'- .1:., - --1611 A- .. A A ,. N23 ,-' 1 ' .j 'fb 55' ,-,,g.2', 7' -- 5 . ' -. ' xv- 4 , -V 6- 101- - "NM -.: " ' .A " A' -M. 'VM Q' f- , np.. - .. A up-A.-.1 A -..f,1 W- .,. ' I ,-Q 'H A +31 . -1.3 ,, K - ' ia U - 5 , - . ,K - ,. -,-Al - V A . ,Q ' ix " A' N , , , , 1 1-,rv , f , 1 as--,' VV h E .qw ' -..- .., i ,MA 1 an ,. ' 4 , , y rv- ' 'Ax .V I ggi. ,.,,,- ,' , "1" 4 ,,,., u , , - , A 1. 2. ,s.,V..f . , ' ' ' .1 A"f'...-an-A?..?','5-f ' JV'-' tv 1 . 'Y V , . . , , ' -0"-vw .f f , 7 . Z, -' -J., . ' f . . n -1 M, - V - X, 4. -f -A ,A . ' -' .. V is . W ' I 9,1 , f g - v A? lv ,gt - I , , , . , .' . A, V ,H1 -lg-,r , V, 's f 4 1- .V M1454 ,,V.,x ,ff .M ,V .21 .,.,, 4 ', .,...f..- ,A ,V ' 4 5 ' ' 'f 1 ,V-f . A - Aa: ' 4-. ' ,...,-,sq 7' ' "rw 1-- 1' . ' :,, ,' ,u4, , ,fd 1, f 'af -" zz 751 , 'rv' 71- 'iff' 3 ' - ,:.. J. ' .VIQ-25 '-"" A " V -1 '54 .,,,4 +3 I ,NAM ,AA-, K gm! V , H xv' M,,lw:q,f,. V -'f,,""-L 'gf r--0 ,wr-.r 3 4,4 . Y I. .. , , . V . , ' " I", -'I' - -1 ' .a . , V, , ' ., ' ' " t ' " Q V-1 1 V . .. ' 1 " V ' , 4 ' , V A ' ' ' , .fr ' , 1 -5 . . 'v'T,"""'.F'f'wv -Es? -'W' V, V " " fl '1l1.,r-Vf:1- . , , , 1 ' L-Y' -,M ... .+,,.' , ' ,,-.. ,, -be, . uni, ,. .. , p VV, 1... ,W ,fi . '.-'P1".4t? 1' 1,,,-- j j , f . , ' -C"'1,,, W .. 57vg'22'g' f JVM- 11. 'N ff I , 'zfiif , 51 . 'l Q", ' 1 5 ,-gy I A ' L.. Q. ' 1: , 'ffgl' 5-1 ",fE1.' Lf! ' f " W' it H- ' .. ,. .fi ' H f J-9'--, 'jj 6 2 .zu ,v 4.-.I,3,W,' 1 if' ' ,,,,. "' ' ,,f .,f " A, ,Y .AL F7271-f - V f' ' 5241 2'i?f?' .' . ' ..,, ',:, f.-A 4-' '-1,'1',' ' '5g,,f'- 3" f:,,,f,1. A , hf5f33,32z' V M ,1 1 ' fn- F .-.1 f ,M - ,pw , ,, .M , , ,.-1. ,V , A.--1.,,.d ,, uh M4 1 , . ...I--1 . tru- z.,1:: .YI Zi ' f "47.r' ' "-' I -' I", if . .1-1 , ..,, , V , 43. V' 'ff fa, f-- '-V fig-:-',. V , 4 ,. ,Vx ,,,,', H 'um '4 Q V. L ., .wr ... Q 1 '55 -.,.-L1 I ,..,:,' :Q 3-af,.'u-...J -,-9 'f"i5'Z?7Z?7 f ' x :::z,. k 9 1,0 X75 3 - :JZ-'ch - 'ESS ,,,-af ,Ss 5 v "7.T' L.. ..7': H.. 1 ri p,,Y.f7'xx ' 'G ,,.f .,,f' ff ,f I Q25 , . 'fgy 'EQ il 4 is li. :ji -Ai vl LH' " lf" .Q , Aik 'Mfr' ,nz III, 1 ,V yi , , ,.1,.., lw, i I lui' Uv , 1 1 . Q .3 X .1 . .. 3 . 1 A 1 V . f 4' 4 1 1 V Q V: X 'I 1 , 4 1 1 1 1 2' 'nj 1 ' I ' ,. , . mVwrq I W sa 4. hi .Qg xv N fi ,1,,,?gi':g X..-:mf . --f ,N '--f .V 1:1:r.'e4w,2.A. 13Q,...A,:'!1:,1:f1-mfs-1 "N"'M""' ' V '2',,gf53-555 ggfiiiiifg-iZ2?Zf?i'iZfZ-1'1'" I Qi' 1 H D fffvfvrrrvr'vrffrEf?Fii'1Ti.,.,.r "IZ f u 32 PPTFFFFFP vvrfe'vvFFF1fW""'VFf'r' W!-V A VV-'m ' ' ffai"5" 1.'2: ' WW'-F'?"E""'T"'g,'F fl' 1 , f J ' Y FFFFTFFYFFF fx' ' -. z' XX . ,..vw,jf , qi IFQIFF- .' ' -Q 2a ?FF'FW5gF? ' ' , X ' A 79 t ,, " Nw! 'gf' , , H f f' 5 55' -4 ' Y?i?gl1 F' Q-We 5,5 1 'Q ' A, ,E,Uiy,,. . Q ,- 'F if.. v35?5.55,:.i.z-,--. ' " " ,ggirlflgY',-,J-V5-fl ,v.y, 3' ,:'::4:5, I ' ' ,--:sf Us 'V ,:-"'iff:',.-E f:f1W??i?:5::',- ??'5-f- lif' - 5 1:11-,:',2i'1bg:2, .K fx., -rfii 11 'xg f K ,- 1'-ff V zlji: 1.45129 gif, 1 IUUUQ 6 bf 'N .mw- rf A Q V-,fa 1 ,ff , f f-1 7 !' f 'if . J f A , .7' A . f - 7 A, fa A ff? 5 U. wz.,i.,,,'J Vgfeilj - ' f .' J A ,y. V- QA .fi , kU"x"'5n g,-- 'M eq ' 1 f "a,-f u, , - -Q' Q.: - W - sing f 1 ' 'M" , , S+ L' .'a, A 1,4 A 1 ,,..,,,1.. f.,,x I . 4 ,. 1 In, E. Ai, , , bw -- av l . 3,1 , 4, ff -, Hr- KQV, -. . A ,. .I -l .9 -V 1, A .HL , , . . JR , 4. 4: -H . . 4 V- -- k - I '- l. "- . ' 'e 'ln Q. . ' 'liz , .3'.I- ., s '-- - 2501, N 'u 1 C, , .-nw Q ww, . F1 QW-fr "573i'e2'A.-PSM '+1fQ'ff21f4-. f---fm 1. A .. , 1- . - A wjfmvff- - 1 Af wx f g 1 ' N f f f . 'fr-A A' .- Wax" -w-412. if -Vw ff: ff' , 'QQ - ,Ad-4. '- -.4 1-,Q .v -.9 - K .,- ..,n'14, . 1,1 "f.K.'- K- ,.-5 ,SW f ,,- , ,, - -.. .1-Ns,-qw - N. 1 , - :Z ' .ff m . 25,5 ,Q Ju : ' .' , ,. Q . - tg gl- iffqsjf, wk., I, gy".:l ly 1-glib n ,H Q -115,74 3.17 A, . ' F qi? .jf-.:?-, -, V4 ' ' T ef :Ra ' mfg' wp . A f"'Ff-i.'Q.fjN w ffl: J ik: M ,f,g,,',g 97.1 'ffv' , 5 ww b .',.- . x sim TJ: . EQ lf, 'gl' .f,,' 1 ' 3 . gi , 1 -ll, -R - 6 H' ' tx - 'ff T-Lx X "1 fic W ' Q . - - ' 4 ' W ' iF,1 'f Ar WA A 'gi yy x ' ' . - f, 'V z X r Q ..--,,,,,,,-kim -- Y N tile 1 'ifm ' , X: -,M r K , F ' .X g , ., . 4, uf 1 44' X- X ' 'f 4 Q ,, I Y Af 1' ff',NS :IXQQ-. " Aff,-1.-VW', D ig' , mf-, 1 ff wwf .uw -, 1 4 N' 15.1 . X Q, in s rxxt-rum! ST 'fs-"Lf . . 1 'A-U 'EL gif, S .-is x CONTENTS Title Page Prologue Contents Dedication AdministrationJFaculty Who's Who Seniors Iuniors Sophomores Freshmen FALL Cheek Hall ClubslOrganizations Jeremiah PeoplelWall Brothers Swim Club Soccer Halloween "Miracle Worker" "Fiddler on the Roof" Hardin Pardee Webb Sutton Hart WINTER Madrigals Basketball Cheerleaders Volleyball Milligong Show Johnson City Symphony "Much Ado About Nothing" SPRING Act One Co.l2nd Chapter of Acts "The Prime of Miss Iean Brodie" BUFFALO Concert Cross Country Track Baseball Softball Tennis Wonderful Wednesday Awards Banquet Graduation Advertisements YearbooklPhotographers 1 2-8 9 10-11 12-29 30-31 32-48 49-55 56-61 62-71 72-73 74-75 79-93 94-95 96-97 98-99 100-101 102-103 104-105 106-107 108-109 110-111 112-113 114-115 116-117 118-121 122-127 128 129 130 131 132-133 134-135 136-137 138-139 140-141 142-143 144 145-147 148-149 150-151 152-155 156-157 158-161 162-173 174-176 9 DEDICATIO The 1979 BUFFALO is dedicated to Dr. C. Robert Wetzel, Professor of humanities and philosophy, in recognition of his service and love for Milligan College and its students. Dr. Wetzel has been both mentor and close friend to many students here. From the world of Wittgenstein to that of Elk Park, NC, Dr. Wetzel has shown his students what it means to be a philosopher as well as a dedicated Christian. Those who value his guidance and friendship are grateful to have been able to know him. May God bless Dr. Wetzel as he continues in Christian love to serve those who need him. K . .Jw A lv'- 1. 5 'IL 1' if H' :H 5 F J' Tw Q f ' Ln.. ' - W' ..., 1 I 153 ! L zgfk-, 5 lg eg:,: 5 M2 ??f", .. gf ' w 'rf 1.1 J N' 9 52 ,gwll ' 1 f VM' S l" :Ld , ,P .s ff v 'Q' gf: Y 'L 4. 1 A 1, y.4gQ,5:f , , 1 ,g.,4.g.- :H-4:p,.cy3.1.y. ,. 331' -' ':.14,.zW-'-f f v U' I ff 1 f I ,cf ' . - 2 Lug.. ,JH ' ' ' , QWW5-11143 ., 54: 3 Dr. less W. Iohnson President Dr. Kenneth W. Oosting Academic Dean and Dean of Students Ms. Phyllis D. Fontaine Registrar wth .5 ADMINISTRATIO A D STAFF --.-Wwe. ..:.g-..,,,-,. ' P5-'ff iii' .K - A 1 --F 3 Rod Irvin - Director of Com- ' rf' rnunications - Alumni i, A, 'f' 'K-' ' Eugene Wigginton - Director of Development 1 B.I. Moore - Business Manager 1 .., .ihl 1 '1 2 I Lvl .er ex f lk Xl lx E J' f f ft 1" rr -w, ,-. . .,.. si g F -,WW - ,q1.va. fi, : 'yy JE 1 H VV- " , l lr K 'sh-' 'D' ' 7' sf 1. x,,..vi4 D... ... -. 5 . Iohn W. Neth - Librarian Larry Huff- Financial Aid Di- , rector fjifi Phil Worrell- Director of Stu- dent Activities - Counseling .e1-:. va f-14' fair. 4 ff ,Lg Qi as M" . ,fits .gf 1,f:v.- , ., -1:1 sea-:ew in rpragi, 9 Q M ,-. K-"'.,,g-X YW, f . fix. lg, 5, Kenneth Iohnston - Director of xl" 'I Church Relations Ioe P. McCormick - Asst. to the President Bo Deaton - Director of En- counter Ministries 'Nu-. we 5 .. . . T3-5' 'f fllriif ' "iii 'GWR f 1:51559 A Fiff' -is.-- Rebekah Reeves - Enlistment Officer Q'-A--.., Paul Bader - Enlistment Of- ,, - X ficer if 1,4-H - I-l S- XIX y . . .257 4 Eb-tr: x g t,.,. rg I ' ,f-my .ff ii.,-N .A 1 r ' it if i'ii W X so EA ,fix - ,V - I ,gr X1 A ,H V ,fb I W, , . , A , , t , 1 ' ' 'Mfr -A an 0 7 x 5 V 173.7 U ll' Charlotte Blevins - Switchboard Operator " iff Sam Combs - Food Director 5 Lou Deaton - Sec. to Field House Faculty , J Betty Drullinger - Sec. to Faculty Office .uf f Y 1 .. ' 1 e, - . " f".f ' , i 4 i J ' - fu 5?-:iff Q I f f ai., 1 V jf X 5' g jg Mia , PM I ,ir 75 A-rg. Y rw .,-,.,.. ,M-,,.. U ,g,,,x xi. ,J .' IE' fi:-.Ii ' , ff Bette Garst - Sec. to Mr. Neth " H , Y' ' f 9' ll, X I- Pam Gee - Sec. to Science Bld. ' 'L 1 xl rj bro " , 1, f fi 5, Edna Harrell - Sec. to Food Director L ' 1 Q41 Q f I f' I Laura Nell Hill - Sec. to President " .f 'felt it V 0.5, " tink I 'JI , an ,I I A' 1 ,kill fl' I . : 1 a ,y , wh V A .3 I U if ,F ,N x Lg? axe -. K. N Q ,? .5 -4 ,- f " , . fer- g ' . Y . afvf-U 'Fx 1, - 'hvfxxv " I I . ' Y- fn! V ' U ' ' 'r v 43 I . V I TE ' 3 Nancy Huff Sec. to Rod Irvin ,J gf V 1 1 - " Pat I-Iuffine Mailing Dept. Supervisor 1, ,zf , l ,Ji 3 Chuck King Maintenance Foreman ' , . 'e . A ' by , ,ji g Opal LYOHS NUFSG ,f ,,., , ,133 5.4 y .,x Ply ' 301 AN 1, rr ,,,'! " 5' 4 IJ , ,,,,-fi. W ,st fi , 4,1 N- il " .H A y CUAI .,Il, , :Ay.. , f-1 ' 5:5 ' ' f e 5' ,.-7' . fs. UN X71 f A- , WW vm, , C,-eff' f - , -. , -- ,ff .A 9 Y "MA ix I - 1 5 F' Tami Mallyon - Sec. to Dean Oosting 4, Shirley Marshall- Sec. to Mr. Wigginton E ' ., Kay Mayfield - Sec. to Dr. Clark Anna Miller - Business Office I Pam Miller - Sec. to Coach Worrell Melissa Moreland - Sec. to Registrar Diana Preston - Sec. to Larry Huff Sandra Rasel - Receptionist!Cashier Gerri Smith - Sec. to Dr, Taber . , MVA l ,Z ' Sara Smith - Bookkeeper f 1, , Pat Stammler - Sec. to Dr. Johnston Elizabeth Treadway - Sec. to Music Faculty Qs"-. I z N . Nj ,fs 1 VA Ngifxfgg l -., 4, ' l - rv 'fr 'Q .ax V fm I l , -72" g - ,. , . Q 'Y-:A I e x 4 f, 1 V 1 , K I . 1 13 4 ' f'Jl1Q'l"' 1. fl 4,53 Ki - aff' A 15- , 4., 47:54 'fa fi fik, ' 'fflg I-6:1 .if f all :,,., 'vt f f.a'eNL-'dn' A .-, 231 , C f '-.,,4,f' fm 7, A fb, E P? ., ., I A f 2 f T .MQ 1 A f' r X 1 1 Y . H, fl 1 ' ' Lois Trivett 1 Bookkeeper W Barb Wallenfelsz - Sec. to Enlistment Off x W N ffiifme t Emerald Webb - Sec. to B.I. Moore Gail Woodruff- Sec. to Faculty Off. Bld. DIVISIO 3 L, - p xi -X N f 'fsx gr as, f 3:1 . nfkivfe wz ' -, .Q 71535. 5-if x. 4 '-55,332 fg1T5f5,N.'.l::'.'.' .5 Q L 'fel 1535. A: 1-gpg'V.':f3'giQggi:ffig, ' -- ws: - - 1 lr . -1 . -FSL ' N Q We - .X x if Y ' s 'S'qxfsA 'W 1 mt: -dikqi Six-e qs xx 'Ss-S QQ wg' x lx Dv xx A ' ,lgszgffg x-th 'mfg - A "Nts iii ' il- . is 1545-ze A . SNA' xc' X' .Q 'xrwgff 9' f , 11 ' 5361 diitizfbi. Ti'- Dr. Terry Dibble - English ' wi 'X is 'fi 1.2 X. XX ,fr I la X LY Anna May Crowder - English ,fm .4 i IW, .r x 'ww-X W . x 1 .. 35 Fw- A .51 1 4 ' 41" ' l Afl .Li .M . if ivifaiw A H ., : ',. 'ak n - ,f 5-ar -1' ' if El s fi , 'ffilf .. ff E :jff T it . 55 4 1 Juanita Iones -- English GF LITERATURE , . A f'l'Q 5 ,fr S3 Us - ',f- N il EA I in XT X , h . rx' , X E .fl , ., x, , x I X 5 K 5 lack Knowles - English Carolyn Nipper - English E x x NX "xxx Aff F' 6 5 . mu ff' iq' f A '? 'ui' A ,,. 1 . I 1 in ss 5, :EGL " -36 3 ef 2,1-f ZZ" A ., , , 94, 1 V .. fw4.wz69y,g, .41 .N 4 ,.1,z2f, V'-"LH:5"' f., mwfa , aW'fpr'v W W. ff ff 105 pig' ygfiifzfcf? ,wc A Q 'hfzf ' 41:2efff:f2WffZflff v7F"f-11" -21-fe: "VJ I , . I' 1 1 fyqf N A J My-Q I If 'gg 'fx QR . 'dn -af ,gzggf ,cf , , gf ' P -. , , 'Q' ' 1 ,ffl-Q:-2-V . 'sy- '1 25773-2-59x 'z'f?5Z3 2. 'iff fs xwiai- ' az? if? ."lQ.- ,.vAj,yfy., -3 5 7-H-5'-, 452'-Cn, ' ,' 449 ' .' 44-:-1 X ,W , - L7 1 ' Q-,ke + 13.15-2.2, ,:"sf'f-11 2 ,' if , -':, ,, 4-4 ' if , . , 1 Carolyn Woolard - French ...::f '. .2 f . MW"f4.5E f 2 ,M-any ,1 1 A'. A412 4 QAZQQZJQ 71 2 1 " " Wm . .Q,, Miz? , 2 .5413 ' 'lid' . , K, 1 ,, .. wwe'- 5 351 12,3 M 1 .541 :r A-. 3:51 fi U , ' Q L, ffl V X .f 1 :ri an " A 3 111, Donald Shaffer - German A :, i V- iafs. ' ' I IQ' ,qv -.Y .., F N ' fig f NNY, 'Y'- W ' .N 1 , Qi were? my 'NE ' A, 4 -1 , ,Ei,',,.v, x 4, Marie Garrett Asst. Librarian DIVISIUN OF HISTORICAL, V '44 , , ' 'L 'EN Iftggsb-.X x I A I Dr. Henry Webb - Bibl IL-fs' Sw P iosop y 'fy I S A -.2 -, , ' 1--A 'FY'-l - E If Tx ' '1 s- ,- 1 k-'bl PHILOSOPHICAL, AND RELIGIGUS STUDIES e MZIXWQJ ff I ,- ... l ' x 1- x f 'Q . f' 5. ' f y a X ll? n X . 45 Ed Nelson - Bible 5 ff 'Q wg . -7 ' li' f3r4 L X r"I."5 f -yn-45 ff f a M f y . Dr. Ira Read - History 1 Y LQ flea 1 X .. f "fu, IAJW f3x?fQ?'i ' 'Z' ?.f ,f'.f n , . :tgg 'Y' Q I 1- 1 lf- ji gwtgqz' " " ,ii V f.,j1f f , .giiai lf . E? f 'L '?'Fli1g- E: .'L"'ff' 'xi 52,215.0-IAM' ,'fj?i' r William Gwaltney - Blble DIVISION OF BEHAVIORAL AND SOCIAL SCIENCES r' 11' Mx I n , QM L X. .zx x-5 ' , . ll gi, .. ,. - -new-M -f' ' -I A W4 -x , Dr. Orvel Crowder - Psychology and Dennis Helsabeck - Counseling Social Learning I A I Dr Eugene Schultz, Ir. - Psychology Dr. Charles R. Taber - Anthropology wif. L -7 ' YV,-F it-, fl '- wf N-v ,-Sf, fu . Susan Higgins - Sociology l la , Mjl X 5 4 ' i f,-'fQ Dr. Robert Hall - Sociology DVVISION GF NATURAL SCIENCE AND MATHEMATICS . -: -M., x I , V! Y V xi...1??jQ .Lv A .A , A R I 1 N ,X ..-0 -' J? . t Q . . fs g ff' P v, - 4 1 Y- 4 P X - a ,R .. ll P 1 K A nu 1 I Dr. Gary Wallace Dr. Charles Gee Dr. Eddie Leach Biology Biology Science and Biology Ed Howze and Windell Brookshire spent more than 90 hours preparing and assembling this skeleton of a milk cow which will be used as a teaching aid for the science area. 'iw I 9? . A as II H'-X. ' i Q' J 'i 1 " 1. L f- -, x 1 .4 .F A gn. .A Lx: ,, I I -. ,C be ,5. , gf.. yu - . . , V: , . 1 rig'-1 if-fx I 935,-: il Y X Q? W it . 5'-.K gl Lone L. Sisk Chemistry ,xx S 'K . , 7 2 'Q Wh Eau.. ' ffvf' ' ' I K: rf - li, 4 2 5 2' "!V I A , , A A la,p:Q,f4Q'fi'+f7'I'Ff7'f'f'."f'f"f',"F-,',g,, gf . 43 - f ' - 1 "4'- sa 4o""9f-+41Ef9g,, as , . I, J ..,, V F . ,Q 49 h if ' I Dr. Richard Lura Chemistry ' ,, i ? ,ff 5. 2 gy .z fi A c is if' West!! - i . , 17. 7 "gmc H lf' A A rf' we, if PX ,xg f 1,1 'V gi . '13 vb f gig,-V ' 'i ,A,,f i W - f , . -, Z, xttnzvl N n 4 'L ,, ' ' lf, ' ,' , Q M ' A. ' ", Abffffrzx K ,J 4,2 - :.:f . f ,QM , V X. - 1 WLJZ' fl Roy Hampton Mathematics , nw' ff :Y if may-... 'V' x - 11- 552511, fi 64 2 ,W f i ,f -.-- , ' 1 hw' Q , Q? .' , In 1 yv U 2 Ti, .Fans , L I A '- , .,.....-. ,V , .,g:':x2-Q. X .-Q ii '--- " D, ,Q LL. x . 'E ,,,. E Iames Balch Mathematics DIVISION OF PROFESSIO 12. , , I . .-flfQg" . W , I An. . 35:5 ' I I 3 xl , N A: W' ,r fy: . -I .A 3. ' mi. "ffm ff, I A , . x- ' , "' my 5511 gg, , f ' sQv,-f5.g.3s- .N if ' If ' , ,Qu xjpx L A , tff55- - . " . .9-51535 .- N . V557 55: 5' .qu--' -I I fs , If I ' I I. fs: - I uf, .:- B .-, .SNA 5 1 " N 'GN f1"'3F"k IW-fC"W ' M17-w-:. 5-1 T . 4' f'X3,'Yr I 5' :QQf11:-?:2,'f5s.- ,Vi ' if 1' 'ga I, x - ,.::.E4f fjrgsjfsk Y- .. s f-- ' -G 2 ,- ' , I 1. I-: - .. K ' 1' '- N 9 32-I - . i 7 1 - , Nw Sis '- ' ' Nmrfi 0, I ' ,- ' - "K "' 1 " " A- " 3 6 - "X-,. j I I W c:'f', w'fHf" 3, 'V' . , ff, , f 2 1: ' , .iw ' 3? .Q ii I E 1 'Q-Qfifiqri .. '-Yr? ' L V I ,, , ..'l it 1 . , ... .Q '- . buff. , - . if f fk'?1Q'Qg .' N1 .' Dr. Paul Clark Education ' -1 ug- 1 2 I 1 if I , 4 W A ,fe-AN , , I 4 j'..l. f': 1- -I -, fx. C I Sis' 'L fs: Dr. Iames L. Shields Education N Dr. Euel I. Ownby Education 351 ' if ,4 ,,... I 5 is ,F ity YEL: I """ 4.1 V X ' , f' , f , V i , if L- Dr. Iohn Morrison Education ' ,X ' 'il '- 'Q , F -' f 'F QM- ,,.,rA A ' many:-Q, dj 'fp N ' ' gi dn gg ' ' .34 ,, A J ' X, 'f ,M - . , ,-,. 4 ,':,,, '.fg,v. f '-LJ:c-- . .. -yr, K . 1-, 11.-f --,. Vfw5.1'g45, , 1 if V---.my-Y .55 Q- ,JA 1 i 5 ' 1 . " gg rfff-Ish V I 1 I :aegsgfg1f,4.fs,:fQg:f, - , ,, I VL. gf f.. H L- - ,ff ' f '-nf-rl iz ' f.-rififrpzf' , 41 T 21 31 Eugene Price Business Administration Wayne Miller Business Administration AL EDUCATIO . I zfliif ' V Y 1 ,fg f 'S S 'A A lil' ff I Virginia Laws Secretarial Science 'lf W L V5.8 '51 x' A-2' J -" fi' 2 ? Af .sv , K 5. gi 4,-9 'I A 4 ,"Q4f, I2 ' 'R as , L ' -' 14 ,Q LW, f Hazel Turbeville Secretarial Science --ui am. H, ,uw ,L V Hx - H 5 ,.,- V X' fr - .-:.-.- S 1 4 Sue Abegglen Special Education ff if S af-2. 'Rfxyt m , x. V X, X, X , NX E5 'x , "x. . Mary Cabus Christian Education 25 DEVESION OF FI ARTS 4, fm , i x'-il, ' . f-f 1- '-1-ff ' ,.s.X. , r S' -41 X X if i 1" , vin-, ' " X, I Q' Y 'Y'v.... ,L . ,..Xf. X, 4- gl U X M , 4 X I'-gi .N X., N . iw '- 1,-1. Y 'Q Qi.,-, h ...,m-,5 , 'ffiiififfg ' X ,fw::s+- ' N . if , w e :X xx - A ., 'x - Y..-4 X X -J-"' . -X U Y lr. QQ :5 -pri -X -warg -. X emmwms f fesmw , -:Jr ,,f' if--.k v ,., 4 . . , n N X ,.X -X X, .2 VY ri . ff-N Xt -. . W .fx 'X -Xf X' N- -b X ' SE -X -' wif-wr . - Q- 1 .- -:.:q. A-. 2:.::- r y., . " 5 -'.Q.:.XQ',5w X .frirf ' -5:25 :z'-:f- if ,. " ww M X X i , .X X XX X: Y X, X SSX 4 X N X 9 X Q NX 'f X N ,X X r X x X 4 Y Q ' S? X, K x X S bi '- xx 1 x N x 3 6 X Q X X K N X I t X S X vp M x 3 X 5 C YY Q X A x 'X - X X X .5 .X if .Agn cad Q vga! ----:r Xen- Ax -' f-he rw xx X N3 an , X X X V X X -X A X X ,ev X Pr X xref x xg X X xg, kfx Q XX X X N, X X xxgx NJN bw X i X- x 5 12 f Iohn Wakefield - Music .5 f X,..,X, X x X-,sr K. ,g X 1' W :QP ,px NX "Uv t E' . 54,14 if ,,-f 'Wil TT-' gg' Q- .X-' Xi -Tiff" 412 21: XX, 2 ,Xftfi-5, 5 we X 1,-X, -:A :Q-. " ' 312532. . -1 1 v - .,12fs::.f:"'4 qzgql- If1'yXEi"2gE'-"::f1'-' 5- . :'p'1' X 2-'lff"29ELf "' 512-E", -' ' .-f"if.x?P.1 .ifilskvx --X 5.J:x?5'? m- L1 - -' X X"-'s3:1.-Qfsesf-X i:3s:S13115'Ez'QL i .-Xs1'3fzf-- -i As' fu-'-gfsiEiSSa5,L. X 4 fs' ' i " ' ' -L' CM" Qlfrvfi' ' ' ' r ' ' X?-ii?.j':1:5h:2115x'Zl- .IFEQHAQ-si'11'1i, . - wsun3Ti' .Xfgawm ' 'P .X :fx ,ifzwfi-"1-24:3.'i2 3X ,N if - s??:xfEfS' hf'3'fQf,f5fm0i iffhi- 41... vw.: ' '1'9553651551-?D479':E'3"'i'fi:'HY1':1R213 sv,.x',.A5f 7 i'+xgX.,XQQ,-,.Q:5gan-.Xfs3:.,, ez.: s 151age,-'Xzams:4Xg-3..511ww 'ffmSl4stf:rw,aff'X5Q 5' wffS:zi129iif4:eXfs vibe- -ETS.-1-:TS E124-'Zh fi X - :aSb.mQv 'fQm.2'4iYmf.Q: 1, ZH Dr. Iohn Dowd - Music .Af-"vs 'E I. .NSMN ...--al Dr. David Runner - Music sl si X - :I - X, 4:2- N X- .. XX , .4 - fiili LQ "' W ' i 4 X ff L 3 David MacKenzie - Music - c l 1 '. ,J J H-mfr' ,lv ,L 1, A41 '3' f. .- Zi I 'fe Ai q 52 f.. DIVISIGN OF HEALTH AND PHYSICAL EDUCATIGN D H ld Stout - Health S PE. E .xi LQFR- 'ww . F 1 - I 41. 5 -5. D PU' E -H.1th8.PE 5, Mo , ,-4 .- Q . 1 a . A l Rowena Bowers - Health 81 P.E 3-+ --ii Hx. - 5,1 Sondra Wilson - P.T. Coach. P.E. Duard 'Walker - Health if PE. .- :ia .ii Q ,- ho's Who Elf Milligan College 5 1m 3 .V ' ' 5 X 3. 3 ' Q: .ez f, 5 'GN S 5 .Eg ,lni . ., . n.. :N ...Q ' nb' ' .,1..,,l.,.4 ... . n ...XR-g:5fq:.,., -:- 71. .3 Q.-X x ' '55 X 'PN' -.. X F. '31 x 2 -giaggg k- x ,N , 1.334 i!iEF.V? 45 -QEME5 .3 1' lfl, . , . lx un. Q . b gf - I .Q - 'ii ' Q W X Q X xl x wax? x N Si NSN X ' Q X N ' XX xx x X NX NN. sig , .X Q f " Ng f ' 9 Q X35 U RTE' N ' . af 'N Q f X SN 1 it if il l Xxxvg av Q5 23 9 w i X SQ 1' get , I S' J tl x ii 'ki' V f .X 1 lg ifif i S- . i aa Lan? e?oae. 1 Roger Babik Q .fnaaikr 'aa..?E4 'Q V . .3 ifii QQ? ifaawaggeliesaee E L' f - 5 -f .-,.' ' ' f, .affff 1... T53 ' ' l'-l" - 1.... '2?mgfwHlf Q faW5,lQX ZMQMQQ 1 .. QS gm' ff - V f ' aaa., 4 ww or .il .yw.vi7V' 5, .wi ll.ll i . :V 'avi Qi. , ff -1, we-a .fan qpvff arf V ' H Cort Davisson fi QQ 1-' 'ff-' im'-2:-:..5.i J f ' ..,,x x .... -r ::--.-:,:,:,-I osx, Q me , ,,g..,. A .,g X ffl X3 :glial 'ff' " 1. 7,222 S5 lafQam.swa 4 'Q 3.35 ' QQ x X 'E' .. Q? 5- .Q , is N? - 55 -. - XX m X Lisa Adkins I, I .. ' 1 ag W .xx-. . P rs- - . 5' -- N: ,. 1, N S: 7- x -. X X ,, lf, i, 3551 3385 A ' r oo' fl W X, i Q , f L , X A M x an X gr? XS X 'X 3- we 'QNX 5, a N XX Sr K E I h Q X N is k 'I A S' :Q xv R " X X NN X r X X X X2 x 'K 5 X5 fl?" Z xx "Q . Wx SX E S FQXSQ' ' ' X Tiiqfjff ' A K -. 5. uf. ve X X Q Q W' X A A . gs 1 ' 1 ll NT i i X NX 3 5 Q 3 f 5 s X S z N N X X x X a. sr Minta Berry Bernie Blankenship Kay Dezern Kim Frazier I 1 1 4 ' af-fn ,. 1, Mr! :Elly . 5' ., yi 2 V f 1 fha. A - ,! , , - 44 ff 5 a' tl . a ai' ii 1 ff ' Ev, an , e fi Q Roger Gardner ,fa S az' gf, 3 - X f cn O o 2.-" E 2, Es" co P-1 O CD F14 cn VJ PV- co I C D- CL P1' CD U: FF o :J .17 ! 12Cga-' t ,..w-,MM 4 if ag' Cindy Iarrett ,., 5, 1 K Mark Richardson Beth Ann Shannon AW P X 4 f 1- -' aff- . ,f '5-HQ? :ffl A Y , . ,- ,z F' I I . V 1, 5, 'J 4- Barbara Sproule 1 'f"Q'5"' qi: we ... ' RS gran 54 ,wi i 1 ' V ' ,fe ' r Tir , -QQ X 5 VO' sf- .-gz A Ir v .:l'?VFi12-..' T7 . 1-'. . 61971. .i':2Qfi"' 1 :" , . T . .Q if 'N NB Senior Class Officers - l. to r. Row 1: Debbie Hill- Vice Pres., Linda Sartoris President, Celeste Huddleston - Historian, Kirn Whitmer - Rep., Row 2: Lyn Cain Mr. Miller - Sponsor, Ed Notestine - Rep., Diane Iunker - Rep. S NIGRS .,A x 311 - Treasurer, Mark Richardson - , 3 i -ff' - Secretary, Mark Kearns - Rep., 'BS fi rf--v Stephen C, Adams Lisa Karen Adkins Bel Air, Maryland Chatham, Virginia Business Administration Ml1SiC ff ,,..., f X Cheryl Lee Auriiema Roger Babik Nesconset. New Yor Cincinnati, Ohio Psychology Business Administration J ' 'A H 4 - ,..' r ' Ion Alan Arvin Crawfordsville, Indiana Psychology 3x -N- '54, Terry Dale Bailey Eminence, Indiana Bible ' Hex , -N- f I , ' A ',a.-,, ' B' ' " . - ' e- , ' , J ' ' . ' Z " ' r . Q1 - 4 Q: I , H fa' ,. -V .f l - . , 4' - ' , -fee 1 , : ',-'B-'iJ".:' .:'r'f'42. in ' 5 . ' M? we , "' f .-F. g.,,Ag,-,f5,,:' 1 T ' Y- ,aa ,A ' 5' 1'-""ff51fi,W'iff-' Qin c c gg f W gig if 1 A .J .iff , A -- 1- PM A Z ' .L A Y ,A 4, f -V 5 ' , -ive! 5, I: 5 i f if 4,-V a ' "J lei -T l 1 'g ' H-' , I Y -V - - vi 'Qui' if "f ' , 5 -Q" ' e ' ' B'-gi xi ig 153 "1 ' 5?-f "' ' LUQFQ if' , L ff' nf e :. V, pl.9,ff'f3.": ,VL - 2 ,. V -V , 4 ,,-ff . ----1-X ,- ' ' ' ' "F.,'.v"'- A.-Q..-if ' qi ' A' A B A ' "1 ' 14' ' 1' .. 42:2 ' ,, ' - r 'rf uv. 1 - - 9 ..s-5 V -1. c e ' 'A 'i 1 g 'F-. of ' tes 2 jf fp 3, e x , 7' "'-1: Andrew Balko 5 Bel Air, Mary and Mathematics ' A , 5,43 . 1 ' ,'.,i,:I-',' 'T..-:1,a : - .B 1 ' 137' " 1. -it ,',. ' ' A 1- fi""' ,' - ,,,, . .., , ., . . - , ' '2 1..T. x +. '5 wiv' 1' A 'U"'f , g'- . K7 2, ,Q My fn -,Q .f me ,g-11'--ii , ,- ,. V .,,- -,,, .. P .-, J, ' 11111 ef: . c gains!-e'f,4,f3:f sie-fi 33 V ,V 'z , . .L ,i,i Minta Susan Berry Cincinnati, Ohio Business Administration ', v N MVA , .ml l V 0. 'Ju I a. K ' H A .M ' A i , fl Diana Marie Bittner Bernie Ross Blankenship Beech Creek, Pennsylvania Clarksville. Maryland Psychology Health and P.E, Cindy L. Bond Nashville, Indiana Secretarial Science .1 -1 l A 2 it G, 'D B , K 7 , 1 f" -- we . . is l 1 i 4 Melanie I. Bowen Belinda lean Brown Olney, Illinois Lake City. Florida Psychology Health and P.E. MX Duana Lynn Browning Mark Broyles Bloomington, Indiana Elizabethton, Tennessee Human Relations Psychology 'x 3,5 L L , '1.,x AVL. Iudith Lynn Brunner Kenosha, Wisconsin Health and P.E. Lyn Cain Rochester, New York Business Administration .1 'Q ' ' Mikel Dianne Carroll Houston, Texas Psychology Tim P. Bumann Ankeny, Iowa Biology Cynthia O. Burnip Salineville, Ohio Psychology Steven Lynn Campbell Stephen D. Carpenter Columbus, Indiana Psychology Hillsboro, Ohio I-listo1'y.iBible ,c....a QQ 1 Chele Chaplain Mableton, Georgia English ai-vu l l , X ' al . 'W David Charlton Wellsburg, West Virginia Bible Valerie Louise Cook Cincinnati. Ohio Business Administration Lisa S. Clark Matinious. Maine Humanities!Art , r 'CS Sylvia Patricia Cole Bristol, Virginia Business Administration Bryce A. Crawford Fairfax, Virginia Business Administration 'igikwg 1 fr s 2, I ,Q ,Y , X 'ga-323 rt ,ir y i. , . gf' M f '.tf 'Q 7 .4 ,ii ir V P , - 1 I X , r A I' 1.5 ff, 'Me ,--1 - I J' V, , 1 .,, V , ' l.f . A Jeffrey H. Daniels Crown Point, Indiana Business Administration ?2 his ' U I , 1 1 1" I . 'Ph' E' WWW in M5451 A 31,45 7 . rl' ftp , , I. I . ,i 1 P v in 1, . .X . I I ' 4 L . ' -N I V i f' ' -na r 1 1 r " 5 'r , - i " i I! J' x i 'E' :1 , U 'L . ,- it ' f " if ,1 ,, if ' .5 V, 1 Wifi. ', , ' ' -t is HA- 5 ' ' V Y , , nf . - :Q - .. 'Tw '-11.32-Z ii,ti2'1"' ' - ," A! ', '1 Y . 1 e :.i2t,vi"" ' " - -,ip ' y,,'b-se, N- N 0,2-g'1?i ' 'I f ,. L 'Ls 'Ll xx W " , -55,-" : 113- " , " ' , 1- 7 f F, 1 ' M - is + X ,ss f rf 5 . 1 'C ,, N . s .iflfflu , , aw-f' -if ' - - 4.-He 1 ,L .Q Q I gi 1 R . ', ' 'a1 ' A,A X - . -, 1, 'S' , FJ -79,2 1 , vi iq- ,. .a .. -, ,,, '-f"-.' , 5, . -3 . .. .,, Na, 4 ,V- Ia, . , . ,, rift, MJ3' 4 A151 xx g fig, 3. Q1 QF. -.Av 1 ,a,,.,7r'5. ,' I 1. . -4 1. fx ,f 2-I '.- .- ' M . , - -' . , .lg 1 . 4 V H 4 u Q 4,5 1. Vx . , 4- N ,1 MZ n , 5, -, N, ,tif Q , rv. Inga? -of rw Candi Ann Davis Cort D. Davisson Iohnson City, Tennessee Greenfield, Indiana Business Administration Business!Bible it ' ,Q YA' an Kay L. Dezern IT Mark A. Dyer Milligan College, Tennessee Fayetteville, Georgia Human Relations Bible Hat 1 A rfrqj :.- ' Iackie Elizabeth Forbes Kim Allen Frazier Elizabethton, Tennessee Payette, Idaho Human Relations Bible 3, H,-,,,., , ' fins A xv, 4.r'7, , ,-1 ' ' I Y Sandra L. DeLegal Babson Park, Florida Special Ed.!Psychology ' "Cigna: .W . ' 232' ' Barbara S. Elliott Lynn, Indiana Humanities!Art Jr 'N Roger Dale Gardner Terri Lee Gindlesperger Carol Lee Hale Indianapolis. Indiana Turtle Creek, Pennsylvania New Palestine, Indiana Bible Human Relations English A I'-1 ' ' ik I "fTQj",f all G 'u W Steve Handly Cathy Hardin Brenda Harper Indianapolis, Indiana Elizabethton, Tennessee Vienna, Virginia Business Administration Human Relations Human Relations Celia Leuthold Harper Carol A. Harra Defiance, Ohio Waterford, Ohio Human Relations Psychology I April Sue Hatcher Scott E. Heffner St. Petersburg, Florida Seminole, Florida Human Relations Chemistry!Math T- 1 Z I V 4 'QQ f maj" ,f ,,,, I. , - wx 5, . 5 up 3 1, f , , VM' av' i'ifv."a Deborah L. Hill Teresa Lyn Hill Cincinnati, Ohio Bluefield, W. Virginia Psychology Human Relations!Special Ed. f .. i, Q ef. i ,av ign 4 3 .. I Derace Scott Holser Lorri A. Holser Milligan College, Tennessee Milligan College, Tennessee Business Administration Human Relations John S. I-Ieffren Farmingville, New York ChemistrylMath Kim Elizabeth Hinch Greenville, Illinois Music Hfit. Q, If-,g",f, 1-gi . ' , wx ff 1 v , ., ,, ' LY David E. House Bin hamton, New York BibFelHistory ffllga., 'f I Celeste Hauser Huddleston Indianapolis, Indiana Business Administration ,rg I iff, Ginger Sue Iarnes Cindy Iarrett Atlanta, Georgia Morrow. Georgia Sociology I-Iumanitiesfiiistory 0- .f Doreen Rae Iohnson Donna I. Iudge Wheaton, Maryland Canton, Ohio Biology Christian Education 1 I, I JI' Jr s F' 2 W at mg ea ti Xi'- ii 'fvlil 'flei'ifl2'f ,iEi57.f'5 JE Ylflf ' -54'-.if--:ffm 'i,wt,1,f I'X'i1.5,,iqa,y!'r'g. I1iwnfl533:11--f1:,l111'g,,3' ,if1zp:w4', fr-'f' ew- eawrsjl I 'Zi,n1.:.l fLf'l-:Pile 5195113 "'l ' 'S '. J' , 1 - .jill-1,Ag,5jfff::'QS'If1Q.Q 'V-'7'f. ' ' " - ' - lfijkgfgaf'-.'i"Jff-" '5, ':'Z j, lg: aa, . - A 'fimisi-?,":-, 153: , : , . I 1' '-Ar, "1MiS WFAF' ' 53 ,' ' f. ,- in 5. , X 'I 54:93 ' A "Iq,l1.,: 4' iw A I . , . r .41 j xiiw , f 4 'I gn 4 3-,YQQJYQQ ' E .,, I l ' ' "iii itil . wet I Q - ww D' 1 '7"'Aff5v .-,' ya , 4-.,g , . .' ,V 1 -fu, 'qi ' xv L Nz' 1 . - V' jwcgaii-, A. rss I , -V I 'rw L: , ' , v Lani: X . ,. f f 'i "Ink J t , 'I-G.-gh A ,Q . J' 'w-. 'WC I- 1. , I f ', , .4a i.:f,: I 2 f 5 " -" Ziiizfif , :Ig ' , " 4. . 'fl' I ' A I i- , , , t I 1 - - . snr g 'sw C,-,X ,1 VV Chris Hunkins Columbus, Ohio I-Iumanitie-s!Philosophy David M. Iohnson Newton, Illinois EconomicslBusiness 1' "':fi?'QDX Nw Mark G. Kearns Cynthiana, Kentucky Business Administrationflviath ' 1 45.1 70' , Marlene Kelly Bonita Rae Lane Deborah A. Lockard Bel Air, Maryland Salisbury, Maryland Louisville. Kentucky Medical Tec nology Health and P.E, World Studies , 'Qu ff' ' 'YQ' "few 1 X , Elizabeth Long Mark W. McBane Vicky Marie Miller Bloomsburg, Pennsylvania Columbiana, Ohio lonesboro, Tennessee Psychology Business Administration Human Relations '7' lf. Cort A. Mills Bradley L. Moore Ann Elizabeth Morgan Garden Grove, California Kansas, Illinois Roan Mountain, Tennessee Religious Education Business Humanities wg ff I-'Wh i 5 x E ? l b- f l 1 l alfililifff. l Stephen Carlyle Morton Ed Bryon Notestine Iohn Mathew Orth Bristol, Virginia Grabill, Indiana Ioppa, Maryland Music Health and P,E. Business Administration ssl, ,353 Mary P. Phipps Scott F. Pitts Galax, Virginia Eden. North Carolina Psychology History . x 4 w. 71 VV. 4, fl' . fx , I s bf 1 ,r V , 1' -A.. I W ' 'N' ,: ' ,q- I , 5, L. 11:43, ' , . , 4 - -1-1 . w il: . If ivrfc. -'f : i Llilrlzi . ,' . Wi' , ,M X, , ,, -ff? . aa ,Y ., Lf ' -,5,f'f':'2'i:2-.":-'11-f1', it i ei X af c Xt 3' fini' f v , ,I Vi Q nk 'V ws ' 4 ri lf' 5 .ft Q 4, Q Q Ll'-'gig i -- 'fiiilflrllwl ,gift 'W ,,, ' twggglsi .' 4? l l J Ioseph Palo Potter Big Stone Gap, Virginia Bible 'K ,JB ,, . . '-.J Darlene A. Powell Winter Haven, Florida Education Q ,, g fl r" JJ' ' Nw- lfr X . F. C? t W N g, ' qi 1' A, R M X 1. X x l w 1. l Q t" , ,, ..+, , , X john R, Rasel Herb Reavis, Ir. Majorie Richards Milligan College, Tennessee Dumas, Texas Kingston, Iamaica Business AdministrationJBible Bible Human Relations ii M-nv' Mark Douglas Richardson Sally Lou Richardson Elizabeth Susan Roberts Havre De Grace, Maryland Galax. Virginia Eustis, Florida Human Relations Human Relations Human Relations - 'A' ,..- -" fri- Y I Q7-Llg"'i."f I --,'.., ' ,P ' ,',..fA',. ' , ' V-'v .A . n ',' ' - - ,: . .. 4 ', 1 , 1 - . -. ., QW"-5, " - w Kim Cosgrove Robertson I ,- , it t Engllshtown, New Jersey 1, 4 Y English V Ev. . , x fl 5 ' - -'1 ' . ,.'7. g , A , I, 3 4 ., ' -- - J- , 1.0-V - - 2 A 5--2 5,--I M? ,.. Q if 43 , , ew y if k I 35- , fl! I X ,if , X H I. X A, , - 1 fllr " A 1, ' lk' 1 ' . iv as - N 'P 1 B ,A Randy Royal Ross Linda Sartoris Cheryl Lcynnette Schreiber Catlin, Illinois Milligan College, Tennessee Hobart. In iana Health and P.E. Business Administration Secretarial Science Beth Ann Shannon Largo, Florida Iohnson City, Tennessee Iohnson City, Tennessee Sociologyflinglish Secretarial Science English X l .rc Iohn M. Sichting Monrovia, Indiana PhilosophylBible x ,- it .fv Cynthia Kettelson Sidell Louisville, Kentucky Human Relations yi 5-.Q Cheryl Lee Smith Fort Myers, Florida Psychology!Special Ed. , pr Sharon Kay Suter Roanoke, Virginia Human Relations ,, , ,, .9 Q r. YJ, 57 X' 113:51 9 -:cpu ' ,,,,,3f,. , 4- 'Kin Ierry A. Sidell Pensacola, Florida Bible Kevin Wilson Speas Rural Hall, North Carolina Business Administration rrifdf 5 . ,'...- .1 ..',, Nancy Lynn Slater Knoxville. Tennessee Secretarial Science ,nm Barbara Lynn Sproule S. Corning, New York Biology ,W V5 :SF 359: jfgix .., -" t - 'vSi"W5'Q 'if .. t iv- ..a - -- - .W yAtl 'ar-1..'+. it ffziMf2'f 2, - ff: V. 1 Yi - 1 1 f -V V' 1 if 5255i'f':':i1l f,:.i,fjQ-',- 'BQ ' 1'?F,g7.'q.,r?p.g,f11F . , . .. .if . f vw "' p s ' Q 'W 1 J "J Gil Q . - A 'TE .' ' ' ' 1 Ei, :kiwi i ang, J: 1, 1 t f N 'fi - , -1 , . ,-5 -.xkilgpqu t lt X ,E ' f ' '- R' 4 I ' 'Z A 'xlx f M l 'Y F .XE il 5 ' X t N , Y .f M- ' 'lv J L if , 'T If wwf x A , ' . W v ffgill E1 N ' iq V I' l L 5 is A '. ci i i A, .' ,JH 'i x f 1 . i f i lg .Y Cynthia A. Swiney Grundy, Virginia English . - 1 til ig. 1 X R A . T tl sf E Y. David C. Tysinger lohnson City, Tennessee Bible X 'x ,tu Rhonda Sue Thomas Amelia V. Thompson Narrows, Virginia East Point. Georgia Human Relations Human Relations 'U 1 Duard Walker, Ir. Diane Aline Watters Milligan College. Tennessee Fallston, Maryland Business Administration PsychologyJSooiology f' . , ix I Ri .. R Rick DeRaV Whalin Xenia. Ohio ' Human Relations I4 A0 'v Alan Iohn White Western Springs. Illinois Bible George D. White Supply, North Carolina Psychology Melissa Kay Williams Galax, Virginia Human Relations ,f Irie ll" 1- ' U 1" , ,f Phyllis Ann Wine Ionesboro. Tennessee Human Relations V--,J-f ---F 1- - , , Kimi Whitmer Kenosha. Wisconsin Business Administration Linda Lee Wood Michigan City. Indiana Human Relations Karen E. Woodall Milligan College. Tennessee Human Relations if-fi 'J i- I-, 4541-.,,y - . f. yum -imp- i , f' , r l ,'J' A . ' 4 i ' . Yn,, r 47, ' aa. W lf . a .,.: ' A. fffvc 1' J-.,g',,?s ,fg e ,id 4 , 'L 1,-i" ' ',If: , A if fi 7 - , 4 .Mx x QE ' 'fb sifh 4 Z ,f WA 'A V i U DERCLASS 'Eff W! "M Nic.- au., S',2iY5ShU" . "Q i1Ef.1E'?::. . :g2?PF'59'ex-'+ri:1t'+ L-ig.32ImLxi:nxaEL:g2..,. M. biker- f-5...--.1...: ., . . ,. .. -. r-..ri,Q:1'.-rl::'ssfiSg 'N iE.X'N3 '1 if-.gr -:fu-1-. ' Newegg .. . ..,,..X,..,, .,.- ...--5... .ess X. ,.., - . - U r .f c A I M 1.4, ' rv y ' L, , ff N X h L,--,:q:',:.'-: STV -, x, A E N ,..-fi" .A-s3xr..,.:l.-f . ig. ., .k.,. NA- ' - 1 x j , Thx., .Q W .N B" ' T lliiltigjiisf - x-'- .M 9 M fri " Y L est:-Q-em '-, '- ' NEW . . . - my 44 Xsigwy- . N -i .- Haze -,af-reg. Y' V A -- , 1 x, - X. ,. " f 1 .es N -5 .--Q . ki gb- -' is . fb. ' 54'-f p , ' 5 .. lagrsr-Q. xv 4- 4: e -- .,,.-, : . X . .- . .X,.Q.,-N:,,,.A, , i, v - F -K X - - . v. WFiAkMxxK ml V V - ,. ,.. U H , . -:1..'Etf " ' ' p ..-4 sw-'iff'fffwrkxsw ' 'YN NYM ij,-.--53 rife,-:.., 'Y -9,- .writ-:Refi-.r"-1, .... ,. .,: " -Ei-be --'rMm f:f-.rw E v r . :-wbweaepf--u -fy .-Irrei---e.4::.-. - , V ., M.,-Al.. ,., YQ, . ,.,,- - .. - . ,s ,gc - l -' . . . , ':.V: 3gT,-5.x,N,,,, rqqs55xgiggEe-it sci.-Q, . , . N x..W,,4,...,m...:N-.5,f5N53ww X 5, . X ' ,ck 3 gil.-.iiiam A " iN3mQ.S,i. :nf--:j.,g:: . . . .. . ' YK1.N.-1f,f9'n.. ...r....'Qss6sSNiNN. Wendell Brookshire - Treas., Ioni Rigsby Rep. Iunior Class Officers - Row 1: Ioy Phillips - Rep., Kim Mooney - Rep., Row 2: lim Taylor - Pres., Pam Barger - Vice Pres., Row 3: - Sec., Bill McNett - Junior Class f 1980 . 'fiflkffffpi i Ns 5' ' X ' A555T7f,J,I3.Qfi:'i7'f113LX"YY 5 BBW EVE M 5,155-YEL Y A is me A A B ,N l A .. Y,i,:, ..., , V trxlegr QTES. SQ t .K K l ME i , H is .. , . Z, YR Y , Q , if A , 11 ' 'LG :sfwx A ,B ' 1: S32-' X as A 4 - W ' "wi , 1 Y ff. . Renee Allen X y 'WN , H' A al N. ' X 'F A ' Steve Allen V3 ',i Kg, K '. .,,, " ' 555' X ,N . Philip Andrews X gf? Xie' p snr:-r . Rffw . Dennis Bailey B -if X , if ' Pam Bafgel' . A i lil Q . 5 - L-4. 3, 1 fl 'Z ' f 'CMM' X 'KN Q l: le 5: A 5 X K l rg 91' 2411355727: X 'X 'Q 'i3Z'1:'f T59 rlffzl' . i '- .1 . 1 'TXTTYTRYQTV' qu...-M .l.. , "'if-sei.: H. ..s, ' 7 ""' ' ' A A . ,,,:r:rrf"-'1+,. :S - .P Q .- .. ji m .J-i, , W A, . ' -' i 'IN -X . ' - .,.,, Debbie Barnes if" . 'v' ar A David Bickle 4 r p , Q of Q52-f Ron Blakely Q "" ' , 4, " l 'K B ll Prez . 1 gif ,a ' ' ' ' 1 sf l F gig a - 5 1- ,. X Q egg-. . X .S-x 'Q ' ,' Windell Brookshire ' f r Mike Brown V I X-" A - Lag' i. Qsjg V Thomas Burnette ' F55 4' . X 17 n 1 , x- rn k - . Y. b . ,r i i m x. v , P G7 7 1 y, ' lj E124 5 Co' .l . - X :ii 'N . fe., x , Z, , 4: wa f - Q- A Ian Busche 'jf ,,, f ' Lynn Chalmers .ff z f- .1 . "ff - E f ' Mary Ann Cribb ' Aung I Q . ji V L, f- ' fl x I jg W any F' ' -U. -5 if 1 ., .QR " :5 we ' 5 , s' 5155 -iiziw sfi ' . '. f ll ls. ..:1.z5- E, K' '- "i"' 'ig fag - --rg 'il '. 1 - I- lf 'Q '-' 4.7 -..,., , - ' a' 155215 .rw 5 5. 5-1: rf. wa-5:95 1 A ,Q gy ag WEL, : 'fill' Y -. B lv :Mg-'.., 5 O .- . 1' 'Vx x ro-"-Z , fix asf-A tgp .ggpam - .wr ei' tf:S"'f:92i9ff'?F "k?5:e-' ' -' :il ' NFS 'f .Af-'R .3 QQZL ,A-X xjx isfl 'lui v I? . . X -. ,':. - ze-e.',-Q Y, . - 51,5 ,'1x3.s-Simi.. 1 -Q .. .5 ' i:,F'6?T' 1 ,f z . 4.--:'-' 'H R -lv. -'1 V' ir-4 K 5- '. .QU N -.. mf:-f 1 . .af-' 1 -N ""-Mix VH- . . - 4"-v --Aw' ," '1 5-QW-p.::' it LH .1 ::.x.',- ,,:-g':5,34-Fw gy: 6-A ' qiq. .- 1.2:- 'eh C Q .1'i Q , T f sl. Vw. X ' ' ., 'Aff A i 5 'Tig ". ' V - ' if 'lp " - Y wage. W-9, I -sl I , ., if-.Ns . 4 . , ,,,- mr- . N v"k-- ,sf '- KI I f .r-nf, J cami .,- T: 1 9. -L .,.. , "" 2 1 . V Q'--Jia . .' . .His ,n--.Va .-1. ,gl in I I. .,. - H.: :.,..j M I , ,I 5 -V Y " "ff " i Qfx " I V T V ? Byron Cuthrell 'H lgztff 2 Iirn Dahlman V j 4 Ieff Deaton X 6 F Y nl' h.. V 'LA W 5.191 . vi V V51 af 1" 5 ., Vin . fruiivffz 1 , .9-,-,frm -,Z ,, ga .111-,f,1-f'-1f"" V, ,V Nt . 1 , , 'D .of --- Y iff, 2 ivr clrf ,IW , ff nf X ff ,g liv ' ' f 1 '-J 5' SV'-.1 , ,V4,,,-44,1 1 7 ,Z 1 .. 13 f f bf 9 i . 1 Z 1 :If 1 4 V, ,f fff 4 1 fi' f 5 7 1 ffl, f.,- ' J V x ,.:4a??'4 'I f-n 7'-. . ff A W' ' 4 ' ' " ' fu Z ,, Q-wg f V , Vi: ,V -Q - V4 fi m ' , 4' Af ll' 453 ull V '-9' mi r ' ri M' 55' r "'I.2f,,, 5,-,VV 3 D :V . , y .V , fa, ,, V. V --V -5 V -Q Q-. . 1 f . .4 rv . ,',---'. V y . V r ,. x VV 9 2" 5.x , la V ,Ag,,1f,.. ,6- v?V! V. 1:-, -- .1 4 -4 Ii' Q . A ,r qi LXVJ --Z' av is F5 415. 5 51,55 J- ki' A fl' E1-fi' ' . , f ..f W J' , Q, QV XV 4, of 1' y, fm 44 i , La 'I f, 1. ,V f V ' V I rf" . 5 .V ' 'uf Q ' -' 45 V1 Q, f i" M" - 5 V Q, " ' ,ff " 1 V. -V 12 ' - 2 if Tr '53 .V f'? ' iffy. 4' . ,gil "Q -V 1 " , U' Vu' ff '.' 1 ' fi V i n " ..:. 5135. ,, ,N 3 gg 4-'RM r 4, . - lf 1:54 ,. , ' i' ff .L -,- . 'e 4 YY W lu' , 1 ,Y 4 :W 5 l , V! .V I -ffl? I A ' i f . , qygafz- '- V, 1. , 5 1,2351 - 5re, .1 " " 5191.3 8 V V. .zfg-2.44.1 g j vf dgpzf "W.'fV7 vu f 1 V XZ, f , . , v F A 7' ,, V- i V-fi X "" ,Q . V Lf, 1 , ,i ' V Q-Q so vi - 1' ' N ' ' Q ' ,Qi AV J "- ' ,gb , s 7 l' 5-we nf,,'i'fJi 41 I 23.5-YQ, V X-I V: gk l 4 F f K Q. . .3 v ' at M ,. . 1 y Al j we l f in , HMV: 2 'V , VH P255 4 i rv " V fd' J X- if 'W V1 ' ,zi--V' :f'Qi:'f?. Kim Deaton Carla Demert Kathy Depew Lisa Dillon David Dodds Laura Duncan Donald Ellis Debbie Finley Meg Floyd Ken Followell Deborah Golden Wendy Grace Chris Graham Susie Grandy Evelyn Hart 51 Bob Hayden Teresa Hodge George Hogan Cathy Hudson Debbie Imes Llonnie tones Annette Kelly Steve Lady Cindy Lawyer Betty Lewis Mari' ' I lm fi 4-1-J uf-sw Q .- If .N if -.2 xl z NF Y 1 1 Q in .N 1 if fi 3 C: "' vs 3 ,fl , zfgjb fl L' , 4 Q ,R K ,i A A I, ,. x 5' A xx F l 'Jai'-ll' ti ' oi fi E211 mf-' At john Marshall Karen Maulc Bill MCNett Bob Merrill Roxanne Miller Cindy Mitchell Rim Mooney Betty Io Morrison Terri Newton Karen Noyes if! ' Xa ix NW il L ,l 3 V , 'F Gi' A ,- .Q .W .4 1- A lf, ' Q X 'N V U Q-at 7 Rf ' '.,5ii-Qt?" ' K fb Mi.i:l:' UIJST. K kt S as Q- s r ' 9 r 'fi' ' A if tl , ri X , A ,N . gr- : '3- , , . if-N. 4 X ,, 9 - Q13 f ' 1 W K , 5 V J Q H L N 1-jfgi X 4 Y.: xv E - N f ' i ' -. f"', ti 5' - 4 t y i 1 P' Ji i V., 1. N 49 1 .4 f Wm ,,., Q.. -, 9 1 llzl' ., ' A ,fix 9- ,Qn . 4' - L' ,. is ,V H . .Q ., 'QQ 1, , in N Q D ,,1.,4.-. ff-.fa "IH 'V . , ff--s.: Q , 1 , V N l 7 -I Y 5 LI' V 3 11.1- o 1 zo H1 1' 'l l 'a'o'1 l . . 1 Q". Q 1" 'ao '. . . 1 1 .. 4.144 f N' 3 3' ,' "4 19 .'l'.'. , ,- 2.7 fuk: - io.: ugh: v v 3 0 I.. Q QQ? 2. , ,rv L-J:h:.f., . .4 .s. Am. - ' ,-G . , ,aw AK C,-1 1 f, 'fl A x'li F nf- f. , ,- . 4' 1 .-, fl - Q 1 . . . , M. . ffo, , .1 I , R gnu a .:. ,-- -. - . .., I -. . .., , - ., . N. 'hh' ,. . f' 'ge - V. ,,, 1' "": ' L: - W, 'a- , .,.,,g. - f , 1, ,,.,. . A . 3, . .- ' V .-" Q. ' ' , , . .- 2,52 . -. 491 7' 'T 'fL':' 'fn 'f lky - - -1-fp . 1, L , , , Nb 1 J, ' , . l nw" n K 5.4 .A R ,, H. ,. ,. , xl x 1 fa f3g,. 1L"'9 He ,' P Ili, 1 'x , ' x Y . 1 ,... - .ffm -Q 'Wf.fT2"' " 'www nw--T-'W"'f" ' , f ,lf fgg-an 5? 1 - , , A ij, V. 41. V 5,1 f Q V 1.1, Y if ,Q ' 4 1' ,I 14: , 1 . -,4 , f - ' 3, A I ,,-' - .X 1 ' xii?" 4 ' 6 lv -J - 'or' 1 I is .,j:.i.1?LE5 1 -'N I' ' 5 ,ff , O ' f, -'11 5' 'ng e ' i' 3 -1 'if 321 "' ..,'. - ' TV75 " ' " 1 sv 'al ff fi? 'qewvfgffg-l?Q.. ig.Q-- -EW' H qu J, .- - ,gg ,. .s ,f-'ga- f N- M ff .. Q .S JST L - 2 4.4-ffl . XA Pamela Ratliff Lisa Richardson Ioni Rigsby Tim Ross '7 , 7 . ' 77'v'ffV ff? r f- ' ,?,,f 7151 ' -1 .5----v 1-3-.51 Tanya Oakes A Morry Osborn Steve Owens x limes li? 1-'Oso ' , ff , 7525: , i ,-- Ieri Paddock Ioy Phillips Theresa Pierce 7 .V-' ' ,f 1 X I , .j 1- ' ' ,735 W kellyPPr.itt , ' Ioni uc ett 4! Cathy Pulliam O ,WZ E Deborah Russell Karen Shields Karen Smoak Iackie Smith Tim Smith Iackie Spruill Ann Stanley lim Taylor Candy Thomas Steve Trolier Kelly Limberger C nthia Wainscott Sherrie Walker Heather Warner Charlyn Watson Steve Webb Bob Williams jill Wilson Martha Winkler Deborah Wright 'Fi . E: H' yi, ,Jai Q. X' M X x ,.e,. X, ,-.ia -153,3 iw:-raw - Q Deism x .- "-' - had arises QQ - Q N-. .ET 'E' . . f ' , ax, 1. - 9 , o.g:vsx.,:--2. c U, :- . 1 " 'sf 3 I , :fr V 5 ,rg - ' ' Q. f . X? N , lat ' . r f 1 Tk. c, . T 'm5,., N FR: Q ,. .n-15391455 l l Q '+1SQQe:"wi , 2, - -,i:l'fiii' ' , -4, . Vu- lb ' . W :rr I- :-11 airs' - .1 4- "-' f wr. .rl i - E-5GS3EeE1'.:::'.: rl, A . 511.-..:f":3 1 f-" f- Q m ia e- .N ' Gf. -A ' . . F' r' Q. w f -E5 wa s .- P , .Wk 6 ,':,' Lfrfv' A-..f ,r'7V 1 rv ,. 3, 4, K . K 1 as Q Q R 33 H' ,Ki 11:1 xv-af . -. .. X li' Q 16, ia' Q' ' g4.'irX Q' f ' , xg.-.N ogg 1, '. '- mf nr 1-Y eg, "-E+ - 'its' JF- ' ll , . , ,. Q A .N 5' f,:2f?i ' thi 'T x , 'P LM s 4: fa. T'-Y ,fiwx J ,. gl ll nl gr. ' G, .Seng gil A in ,l 'G 1 E: S V v. ' l We ,fl X! f if 1 - , 3' 5,4-Q5 9-HQQ ., , . r , ' .:3:Q2': " K 3- Q li .-. " " 'gl ia l f r 41 , V 2: pig-jg: . -N' 1 ..:,,N J, ., fx , I i ik,-is K ' - -lm., Q 'L ' 9 y lfwfmfr if i l I 'A 2 ,Q 5 :ri 'ff 1 'y l l 4 1 , 1 f " a J , I f we 1 l L i f i- .. V ,, ,. 4,- 1 ix V S L1 -,wr h il if -4 ,, 1 L Q i c Z x. ,- Ae- wmv V 'A im F .' , ry,-2 :jx ,:,:5x---,- 4" n ' :ff -. , '54, , wx xr. .Pl x. wi- . ,ll .. rs 5 . 's , V -.ut .N 1 -:FN A X " -- A. ax x I Q.: ' f "" 1 is ' ' -I J. er F.. 6 I Vi J ,. 'f K1 X' Irene Woolard . .5 ":,+-'.Q H 55 Sophomore Class of 1981 ,: r'z""+r - V "" 9 1 -:T I Q1 f . Q- 1. Y 'Y -1 1-'my .e, - ky -. . an ' ev at lf 22 H ,Q ., 'ist 'A 'nfl , X 's 1 Q rg, 5' 45 2 L " 1 'Z' N fa , Sophomore Class Officers - Row 1: Beth Brinkley - Treas.. Melissa Roy - V. Pres.. Steve Huddleston - Pres., Nancy Slater - Sec., Row 2: Mary Arnold - Rep., Duane Palmer - Hist., Carl Ryden - Rep., Melanie Means - Rep. Eggwfiff JSF . La,4' Ax 'ff . N-az, .1 s v 1, it ,JS -X x' I . ' vf' x Q ww? I 1 - :ry Ji j Q 1 ' X 3.1 g, s CA . . X - A F7 . f E, 5 a xiii' 3 if faaaaa Eh fain r M - - t Gif r X ra ws 'lf' '63 'S , fag. Qt? f fqaizxf r R Carla Alexander .Q -- n 1 V we 2 j KP ? '-' 1 ' .- Qi cv pg, Sharon Alexander -' if -- A fr' ' 1... R V, 5 i7 M p Scott Allbee ' n , ' , 'Q Nhke AUQH t " .sit 11. .a- r ' . as '. , X., Lisa Amick X "fa ,X ,. , A , r V 451,57 rev' L ': X fl -" ii ' H1 ' . 'N ' ,vw-4 A ' . Fi Xl ' X5 Q42 F H- ' 1 - , : 7. ,1 'fm 5 ' ' f. . 5' W "T r ,' , .V it N -T551 i Ai f 1 Vi were-- -ff, if 1 .rr . , v :fl ' .ei QQ . f"l...'ifif-wi B - se' J. 1 My J F Q . gl. gh, .Ji , Q 1 , -.,-ixf:31V.:Qff.. V ff Q., R' ik ' f, 2 . l ,se - f' 'ca f f .-fra 'f ' . ' as , .- " rg ' 'f - is 1 , I X- .', - -,Q . f ' ' - X ..r- V Mary Arnold - 0- "' ' 21 " F - - XX ,MU 'ff A N Kathy Bailey L A fn' V ' -- 4.-X tk' " gl ggjl, . . Beth Bartchy f' ' - V - . , fx tx up V, K , gs ' Tim Bates it D . -f . A -' " . ', 'N ' X' 5 " 1 ff Donna Bean ' 4 'Q-Qff. f aw ' figs- X ' if - 1.4" ' I-f r N. . - b X. ,Y i . , my S I I . f N., '19 - px b x W K Q-l:QQf3". ' 4 fi ' iv ' , V -g 'Y ' f Y A V K , . East - .- 'f . ' ' 'Q "- . fa. Q . ff R- Tim Bowen Eiga. .. '- S T.. - Q- 4, X is f.- fx 4.1, Vicki Bricker 3. f " ,x 1' Xia QQ lohanna Burger Eid,-jjj' ' 1' 1 J " David Carpenter tfe' - , Clyde Carter ,if ,DXYIX 1' I ELAS 7: A f si , ,- , , .f X 1 , Ffisfgg if . L f ' rr ' L1 X A , 1 ng. as, 1 r l ,ix ' " xc-:gpm H, L , A' .r - iii' t 5. We R Vi , ,., ., f I C2-fx C i . A 1-5.3: 1,1 . el? , If ' '2 Y, . ,Mew , L .F 'Q . " ' 5- I ' .v ' , fm lx H fl Q ' A ' l ' 1 . fm ,iff ' '-f l C .1 5 4 'V an fin ' . as F ? xr v 1 -'T r ' ly , s ' ,fi X I f 3' . 1 Ai., . r A fi I, .af . l Q, ,' "1 , if 1777" 7' C' """A"'f'f":"" . HH , ve.. b NT fb ., xx V! ff r y fl ey. I . , 2 ..4'l fs- 'G 1 ,,,,., x . Ng' ,fir l 4 ,..e...,NA f, v ,L rw gg , 'IM , swf . 1.1 In ,As , 5 'f Ei, ,I N3 5 3 1 if 1 f VX Q. K l EE E. ua' , W lr' ly If 1 l ' 712222 ' " , r' '- f Q x fb "' X 4 ' X . Z a I ii' ,. .- fm.-, . - ' :afar-.1-el H ,Za U fr I , 1, fizumm, F " U ,N gow Q1 'AI' 1 I ig, J , 3 , 1. 2- V f. 5- 'Z A -. 4- , -1 'fx lf"' - .. 15 1- ? ' ', ff '. f , I if ,nr , 5 WH.. X ' ii, .ff my ' 2 5 A 't , .a V4 wuz, lx ' , ll if 'wzflf 4131 1 X.. . fifv Z . " xg dy ! xx- . 1 ' f J 3 . -1-Mn. In "4 .ig-I X Z! ll X N ,ff I, s ' if 'I ,,, , g. , msi'ff5 wi ,Q x +-3-Q11-fi 1 .zz-zasigg-v Tembra Chaplain Doug Church William Cole Ieff Cook Mike Corbit Becky Crook Janet Cross David Croy Deborah Crum Laura Daffer Mary Lynn Dell Robert Dennin Steghani Daugie Bet Dunfee Becky Edwards Mark Ely Dan Farnarn Thomas Fasham Iames Fletcher Cheryl Flora YYY -Hx XX ' 57 x . Carol Grimes Beth Guy Ion Hager: Kim Hale Rex Hale Michael Harrison Duane Harvey LuAnn Heller Paula Hill f -- V .fr , ' 1 . . . A 2 f .f ' X N . , A . Q: -wry- tv, ' Q .- 5'2"-X 4 i ,. . I 1y.fw we. wx 150- F: W ?, , ,af ,, ' ff' .fffif Lk, j' Jr' - -.-- :-my r .-xx ,. . -. .gm l ,J N r X A 'ai W - :ww 3 ei X a Vicki Forsyth Becky Fort Rhonda French Debra Frye Frank Frye Susan Gray ,r .. .W x 4 -f.:f::.z:5fvi',:- ,A x Agv c.Ff P JS 'Q?' ' ,. fl ,I K I , I. Q -A-' xi 'S' we -i 'Y in ,K x.?f.l,, rf . X s, , I , I 4 ' -:Q F l F 1,-Af N .hw i '.-fs , i ' Wi A 1 f Spy. 1 , r . 3. A ' P S' EASE?" ' . -.- .X - 'ENR J l . J I S. E 'l F li l , 'i i ,F ll QQ FSQYQ Y fx Ufsfx, if . XX X Rv' -.-1:-,av 5:521- .W A L i 'J x 3 u C4 '77 ix .. vi l .122 l F ii 4g . Q f 1' VT-4' J K V , l , ' 5" 'f. ? "-saw, . - l-.-. -.k .ff '?'f.f5 .LP ,, 1 WMM hx, .2 , mm- ' 'N' -.Q W'f'f'v'f """' ' f -rn" . ' "- - , , ' 1-5 :Q-.: ' V f:::'f:e-as:s:'f:m::-A- 1. 1-:f:':,:.:1:s:fsfafr-1+ 1-'+ .i 4, . A f-'-2-ze:-:-: - P -rf M +f-f -2r5::.f.".f-1 'wi' V .V - -L K W .A -'- . A V ff' Q- -. H' H . 'af-ri fm -- . 4 1. " A ' -1 . '-v. N . .J lv - 1455: " rfx ' . . . - ' !"" ' ,Erbs-J, f "Y "z , 5 -1' . KE ,, '- ' I ., f?f"fg:E-:ii ' , , Y ' " ' Q-' '1"',ff , 4. .Y J, . X r 4 'A 4 M Q. .nj Y A ' 4 , 1 74 S' -. Q v , ' ,- ' M f .- i 3 ir f f Q f - 11 'i 3: ' . i 1 .rf M ft.. , I. f . l , , ,Q 1,-j ' f l ,: ,A . 1 l ' y ' ' i f are 1 l wh w i f C, 1 'i "" 7 H C 4 lK1?i5fE5f'I-,E :rf5:f51E1i? iii-25255 H TW ' ' ,.,, , C ' - f A 1,-:iz-.2554 ,:f:I:f: r-. , 'n :-:-rr ,P-- .fn . -' -- T 5. -- -- 4:1 - ' .'f-251552, lzrf' ' 5' ', 1 LI' 'ffj ,. H"' - 'f ' 1. ' . , , V. V "'2-'-11xe,' ?5f':55'f-"-- A ' ' . 1 15 A 45- 1. C nf M 'fi 57 ff , p ri .--X . fi. ci X if ff, ,Q Mg 4-A ' -Q. : iiiiligfgsf rf 2 ' 2 be " A l TM' ' 'H ' ' " ...J , .rw ,. if "TV ' 22515 Q' ,--P4 'CA if -, N' , V' V' ' -' 51" , -it . ' I J' L . lg ,J 'fl I' ,A " ' , 5.42 '., i gif I " 9-3: . X1 2 A - -"swf ,A fs , - - ' - '- V. .11 ' wi- f A . ' i g an Q ' W if aj- 'fi ll ' . r"9' 5f1?.i:" I .- 9.5. PM . f-ffm .. N. - 1 W a U ' ix 'X 1 I 4. , 2 I 1 , . , .v E li it 1 i 3 5 q-w ,fs Cf '7 an sy , 5 . ' if ' ff . V ,C x i, is J 7 X" Pi ,. 1-QT ' C-' ag !'MfiT' 4 ' ii if v ll f 1 f11fa,1f.fhf1Lf -f ., -alibi? f FQ. vi ef ' , wa. fsfwal , ,ag 2 ,,,.4.4:.,.,1' Q., 4, A, . 'f' 2' I. gif: 5:2525-,.,,W" 1 ,. i , ' 4 1' ' . fr 1 3 f 'W file:- I X l X. . X A I i x .. 4. k I 1 A4 nr! f" :Vg I 1 , - Q f i , V,.., :.- X ' 14.71 f. V if - qi- r ea ' .M J fy i -. 'i X . f- l f ,, 5 E I fs, ' 5 1 xg A , , Y , i F XE I- 'lm I I 3 "' ii I 2 . ,,-.., U, lux ri ll l . . M . rf -. .. ff . 41' f .Lil ,illdlr ala i igl ' "- if .... . -'Yx i - Carmen Hines Sue Hofing Cheryl Holderness Steve Huddleston Karen Hughes Vicky Hughes Teresa Jacobs Vickie Jones Sandy Leg ett Scott Marciman Audrey McAdams Christine McCall Lisa McDuff Melonie Means Leanna Miller Billy 1. Moore Cheryl Moore Bonnie Moorhouse Kelly Morris Neil Morrow Ieff Mutchmore Brian Nash lodi Newhart Cathy Newton Iulia Oakes Gina O'Dell Wendy Oosting Yvette Owens Duane Palmer Karen Perry Stephanie Pickel Lois Popeioy Patty Porch Daniel Poulter Lisa Robinson jennifer Ross Melissa Roy Carl Ryden Eddie Salyer Dino Sonesi new f 2 E- -' i 2 I' ' 1, 'W' 111 4' ?" 4 71 'Q :ffl 1, Mg stan S155 f - are R Q ..,..x -.ff - I 2:11 X SI ie,e .aiti , g ' F- 44 V 5, N V L: ' Tff. 'z i ff ' ,.., gQ..,,v . , wv ' ,,..+,,. ,, ,-..,,,.,.,.. H17 4 '-4 , Q' 'Ju-qt "" N X ,sl Ti 1, A, 'w x A ,ia Q 2-V if 'Z:v':Qg f e f..--X 'fix T--1:-1:1 5' wux ' N' V. X ll Hx lillllil fix if M, f , , Q- 1 f, 1, v 65 213 ,.-Q N .A .tiff . 1 ,a , W -' , 'iw-i X , , N. :I f . fad, 1 1 XX A X-tx, A ' .3 i X . fx" ' it 1- www it f is it X A ,M Bxx'x.w:i Xftamv kgluwl i 4 I i ,f 4 f...tKlQmlm.l,,3, FSL, VZ Y vb lx It 3t5:e':1::l.':,3'. ZL-.ml X X, v.-x ,gnu w,.,.... Q 3' N" P..L..H.:a '1 , . ,L . :Alb 1-f' i at t V, ., tg if .. L. gktgxnisnll xl N H 1 ' y if Niptti X t . . TI X .Vfgfe 'YKX Q2 -: fr. - X N ' 56:2 X01 Q3 ss' '- 45 fin x V v-S F I If -'gr' . . ' 'cf' 'E Ess X1 13-X2 f ffi 1 'xr lxi . .5 Lf- 5 A if " J tw? 1: J -Q , 2. ag, 5. ' Q 1? ,N .5 L w xx l A ' x . .- N: A tg -X f if , Q- -isa , :. YA NAXAQN X X Cx 5 - .- Rx Ni Q N X .n X at i ' if f 1 f f.,1-7 I .f ,' , f .' ' xr X T I X sf ..-flr g - -?"C' ' '-"ix vm, g,e J., . l f we 1' M'-4 7 t X x N 1 fi ' ' , WV . 1" 5532 " P4 . l is 1 ' 1' " " ,ww A ' f N ' ,W L ,- as ,-,S ,F Y -X 4 . . Q a "snr ' ' 1 Y, L , ' .J V a U lf? 1 r5- X , l Q-5 l f N A 'fl' .35 Y Y Ymrl- xiwai ,. K-. . V. -xl "-3,5351 '- -, VM- ,:Q7p:"J"1. 1 4- 4' Af ' gnu.,,W1 I 1 e W ,I -f Y, t vb 54 ': 1 -'L 5211" 4. ,, : a,,1'ff!2-1 ' ffl: f 1 lf ' 5. "any . n J!" V. , -1 ' 2 Z j lfrvnv. if 111. s - Lg ,. 5 f ,,. x f if-13:-1. r' lf .rf ',L ?,'rpw:-IQ -1' IV I V577 fha ' '54 2 ., ' 'P 5 Y ' l E-1.1 'liz 7 Mfr? f W '55 A: a ' 14, -,,,,,, fw1.. -1 K1 ' ,--v-41 . '- 1-1 1 - f e lfw 'Q 1 , , ' U , V i ,Mn ,I4,, ,std I N Wvwrv-'W' ' V - fp' ' ' ' 'fit - 1 H -'fl?'E I 2 nf' V "f, 'l g , . 5:1 'hw 1 ' 951 " M fn "4 45 .,,.,v ,, , --: f, f ,V 1, , I v 'Q fs- ,qw 5 A 4 kqrf, ffgr' ' we , i 21 ' ,1 ' f f 'N I ' ' -1 ff , 1 f' , 4 x - 1 fag - 1 w: l f " L , 'Sl 1 ll tw. .1 i f f I I P -1 f- , , 1 f X ' ' 'I J X l -' " ,' . 1 1 If 1 of ..i. r ,. - 5 2' ,1 elf' I' , x f 1 . ' .ML:53.L3V,,,,.. ' , .,l' "lf'.' M, M Q V A 1 ,413 aaa: 4 V . 5 f f.',. f -' ' 1,177 .1 -.mf 01 , ' " 'WW' ' "" "' 'TJ' V ' "" W'F f.'14.. ,,,.., ,4 Q ,., f ff -.ww f f A ,. F,-A - if , .avg f , 77 A '24 ' !'3J'Qf1if' 5 f M "i" 5a1w?a'3'?t7' ,ffm "f- 11' wie: -' ' Y. -fb ,M-11: ay H V 4 ,r ,Mya fn" .- , fu" 'AH 1, , ' f M' t d-1 ,. 1' f T 'l"': -2 .' '- 1 : 4 VA V 'Sr ,' ' . ., 45 1 L2 -x , .. I 2 Y 4, t L- V 3 6 .fi 4. W X I 6 W 'K al X u 5 f 1, 'J ' J S , P H. if 0 . 'f jfij at f affix - -- -M 112, Diane Schlauch janet Schuchardt Dave Shaffer Linda She herd Shari Step ens Tanya Stough Nancy Stoughton Loren Stuckenbruck Lisa Sutherland Tony Tench Debbie Unkefer Katy Van Lew Lisa Voke Edith Walter Diane Warren Mark Weimer Keith West "Cleo" Williams Sharon Williams Kenneth Woolard 61 Freshnnan Class Anita Addington Lesley Alexander Sandra Alexander Sharon Austin Deborah Baines lane Bennett loni Bittner Laura Blackerby Sona Blankenship David Boden of 1982 1 Freshman Class Officers - next page - Row 1: Chuck Paulson. lim Green - V. Pres., Scott Hundley - Pres., Tom Brunsman, Victor Hull, Row 2: Theresa Gee - I-list., Vickie Hill - Treas., Ianet Smith. Lori Cain, Iayne Hardy - Pub. Cornm. f . X ,ww .M A . V W I QM 39, X ., los- i xt- ' 5 z. ' W at te ,X 5- ' -- ' ' N s.. YQ' 1 Q Nh Q -Q' ,fi.5:'5'- x-,Q 4 ,X as ft ,A ' , G 4 -gf.: t J M ,,,- ..,. A, KV- ., Q N3 I, -C Jaxx , 4 l W f f i f. f ' C , Q .N-' 9' ' . V NQ v Y , Jax' .+A-1., BXCXNQ P ' l it , ' 525 NNN N ff' y 5 ,IX A 1 f A .M -i A as -s t 2 i i -X ,.c, V .ggi ,. , A l ' A 1 - 5 x 5 i"' .IFZJSN , - . .-,, X A ' , f t- 'R S-xiii N z. 2 A A 'F' -. 'I iinx L R - M fr, . a QQ+f .t-a .W FT sv ,, ' . M ' " . , if ' V "ai -1- . I - ' jg 4 fj ' Y. , - ,, 1 - 9 HX- :Q 'T--QQ L x, , l I, .J t T 'Aii t, 1 " X ss" . ' .P it C , 5 is 'AAA 5 i X f Qi - A Q: 1 fi ' 1 . iii-- S f . .if lk A Q 5 vs!-1. Nw' V K -Q Sf i . X - ' , .g-Eff.,-if ,... -lf Y' X W5 7-. lf" ' ' Wifi ima W s t tee- iffz -M V V 5 " 4, ,t N -f '. ff ,K ,V Q M' -vs I 4? K ' 1 A -- -A . --L, A g K F w-. Tamgny Boyd :TY X r t ' l X vt 5 J Ian ristow 3, J X ' sux, ' 'I Sheri Brown -. 1 f " . R X '- v ' X ' xi hu X 1 1 f "1 A 2 , A Q: Z. t ii B 'M mx 3 il ' if i N + ' M 3 1 , 21 - -- , 5 , ,a t ' i 1 " Tom Brunsman , s '. ' Amy Bucher a x - K ,qi C an Iulie Burgen :f x Q M , Q S N U . ,, K qu l V 3 pl L ni N 'F Nw it x EE tl V? N 7 1 .4 TC - 5' si?" -, 3 PS? i -ay? ' I' Vi .I . use P ' i t , A -??fQW!:' .E . i M L ff r x. V ia A A tl 45 t v l , 5351.9 ' ' """:'51 1- 5,:'?5EI:If f,Q" ,-on " ' - fl ,Q ' 'Ski ,. " V nf. WX zz 'c+:5:3::.,:3.,'---: ' .-.-:r?452tEx1ZrZJ2' ffffi1I5E3f33'5i:-, . - .- -1-:f'J:1-'H , .:::.-3512. . 1 mans?-"-' , ,. ' f 1 ' '-A'-ff-I-451 1 ' .1 1 1, .1 .1 .zu .. V. -1 La: 1 . 4, -1 ' li K. 1 ' iii ,Q 'Lx C t 'VL yay. . VNNJ. A 0.42.5 ' - ,Z Q 'l"""' 'F 1.7 7 . .vcgvzxemn-:mn is .f -Ny a E, n . ,f,'.'C5:, ,A ,ug L .. , ,. - f V-1 ' K . i'73:f 5 4 .l ,. ,Q flu-I ... .Q K, K as ,I 1. X C7 ' Q, fl 1:73, QI N -1 E- 44" 6 5 Q FJ-Q: if D' 'v ' 1 A ful' '-4. ,. 4" QI' lbivlll ' rg 1' " 5 1 5 5, 1 , ui Q. if J ' -M N . 'li' f i NX ,.. 1 .- Jr YN f 'cw I w ,ff ' if f A .A AA l E fi?-3 fl , ., rr f-- 0 Q V -5-s Q ,M , , wx, -,4 , 1 fwfr' 1 .4 f ,ly 1 'I Q +4 I, y ,fl rg B. , 2. ff ' 5 4 , I . " E l-1 'fr . , A H .fa a. D ad U, 4.4 , 5 Aj 51 i gf- .'QE51:, - , A .iv I ,. ,5?5f:?5, - V ' Q., . li 2 li? .- .s-, 'iii' ,J Beth Byers Allen Byrd Lori Ann Cain Patti Chatham Carla Conrad Debra Crane Susie Cunningham Kim Curran Sara DeBord jennifer Delay Brian Delp Brenda Devault John Dundon Paula Dyer Janine Dykes Marvin Elliott Lisa Evans Phyllis Everette Craig Fair Shaunda Flanigan 63 L. Barbara Fordyce Scott French Mark Gallimore Carol Garbin Denise Gaston Mike Gee Teresa Gee Randy Gibbs Karen Gilbert David Giles Harry Gill Sandra Gillum Linda Graybeal lim Green Marion Greene t in me sg, ' fig fgffirff rin .- my H ,ee if 1 X X A--,. x ii grail ' Yi A fiE5ffiii?:3-lt 372 Q 'v ' ' . ..: ,. ,,, igqz- ::p.-:..,,g. it 3 .5 x X v X' X N N ,. ef QM. RSe:gw.a:e --vt ' --z-wx., ' X -it 5 S. N 9 N X tw-f. W, 3 x l TF fv -1 1 ,QR ' ff g '35 f V ff' . ,if 5 ...4 5 ff, X1 ' FQ?-P Q K+ l ,Q . 'ff-3' its . ,, A Q 'aff 1, 7 ff 'E 'K A-9 , . ' ' K 5 G ,f f -5 v U I f ' an .ya -.NI wg.-,gg Ts 4 qt. x. ' -1 .wav fum PS ,. 1,-. N 55 :js 1--1-' L, 1 .x g rv f i mx , Q A 1 f S , Y t V., 1 1 4. Tiigz., 3 zf, X 1 1 ,t ee.. .1- I' ,- -.,.. ,N Y , 1 Q eq Q I . R QQ, 'kk K N xt,x.x.-it-:G e X im v. - .Q 45- W x.. . ,. . , , +ve. .. .A Q. :.x , 'rj' : Q t5zfSf21 .Q X y , X, 'iY:2A:1:t ' f 51,5 -QQ, . 3 MNXW Fw . N' -:N . -:QQ N N X ' g f I N w X ,Li i . A. ., . i Sig :xp :rc ' :"'S-f...s :-'iff l " 'e'. in N . fiefssfefif - " X 'I - ' E E if 'A ., . .g 3 -xx: 1 I h 31, fy, 3A5,:.A.4 K. R i++"?"' N- rf-Si:S,a .Q I A -W., Lx -V. ,, 1 - " e -i y K ' x.,,,,, . "l S, ' L. 'N -. 1 gi 1 ,I . ' X' 2' 'Eff Q ' lliiff' r it X , . 4. x x- 1 - .lx - S My - ,Asif ' U In -er -in -,-2 M. ffl X - Q Q' . 51.1 1 XI . i - X X X 3 A I 1 rXl3' 5251 r N .,., I -. Y 5 563253 55? V: ,5 auf V if ,fiiqi 523552 .25 -1.4 A Q '-3,5 "W"-m-nu-.... ' ' "','us-w-A-M..,,,,, , ., ww ""'-v-,:,,,. N""'a:-...W f-A-wmv..,,,Nw 1 -A 65 5 1 ""'-Q,-,, ' -1-e-Y 4:-vm-....,,, ,A-"""" . K., ,. 5 , ' 4, ,P- 53.1 .JI r V If , , . , f 1 , ll. J . - wi ifftv , f ' H' 'fl ,l 've 1, . .- Terry Grounds Robert Hall , N, 'g I L12 ,NE-,Y'x ' '4"':'-HJ, 'N Cynthia Hamilton Q9 Susan Hamllton in 'Q Greg Hanson Iayne Hardy w .,., N, . . ' -QL S 4 . y , 1 Hike Qi "Qty 5:3 exlgqy , Ex. X fffqfzaiiv. 5 : "Ffa- -, X -55 X yi' V' fr V . ,.,..:34 157 I lx Z 4 w ' ' A - . ."r- I '5f"? ' Hx, ...:'1'.-'f'9.. . .av -1 75-Q. : , gg I-535' ' -- -4 , 'J 1 'H .:1 pf. L Y '. iw? .LJ if 95" F.: ': 1 V 23 . V,-Q L. sg-an - W 5 Q2-I if W ., 3 - i V 4 51: 35? 'J' -- 1 ' 1 11. ":9:fiaA'W-':f,31- ,gr-'H 2, Jf' .-, . er.Ef ' ' . ,nf . " ,i Zz-1, , - . . 2-f 1 -421'-1.2:2:.,:11'f.' ' Eg-.mir - .q. . 9aj., 4- - . ,:.:. . Y ..,,' gg: ,L I, If . - -:--I-3.53.3 M...-1 ".1?fQJE?Y " 'Q - :H-' fa-Q.' Zf , V, f,ia,,,..,.'.' . t f ,fag ,,i " -.fjgggi g f hi t' 'f ' ' t N . e 4 ff?-il '?"f? 5 . , , - 4 .- MQ' f 1 Q' t we .. i . ft fy y we , , 'IE' "if - , 'A ' N V ff,-:ity . M . I R- ' . 2 A " J .4 rf ', "' ' 3 -743-' ' 1 'fr A .,,' -A ' f, ' 5 , , , V 5, .1 f 1, ' 1 i 1 .- ' F 'ij' Ig' gg, fziil. ,A N, - j B- ,jg 5 e f gg? . it J. " gf l lv fi ., QQ.-7 1 wi " M 1 . Agri wif gffs. 2 Qlaf A ' f, if 'q ' W ' ' .ga sf.. gifts 1 l xx ffl 1 :fx A , 3 2755 . if gf' uf 1 F.i:il,i:.,., 1 1 ,W jf - ffbi' 'Q .,-if " 2352551 V? ' l '- Qfiv I X :xg 557. ,L Xi . 3 WM, . 1-1 -1 1 ,. k K .i f :, 4i l da ZS L ,sf 1 , .ug m .. .. 7, ,. i . - :.1-. 'Q H 1 . -.'agsj, E 1 .W mr zz , J ' SQ f.,,,f,. I L , . f l 1 j r H 1 l' 3. '. - 1.:P2?fW.f. fr'7""'-'L ,, 'wqjf 1 """' "err f f if .- E ,V f 4 'Q-.:1,.,f,f4., -. M 5. , ...gg ' .. ,,f.g3,.,..9Q.A V ' I9 'E f "HV 34 'ff " ' N' -" iv ' 1:5-1-.frfffi iw 5-11 , 'l , t .. -. ' A t f.. '99 A ,, ,. 5 .jf X ,uf Q ff 'ff A 'M , r -H. 4. '45 'Q ly 4 ' "f'2ff111 ' . A... ,:5if"' N . . ' V 4. ' if". -' , f ' ,Pl J - 1 5321, X X :fig 1 5, , ': , ,I jf 'V . V . Z , . 4. V :.iV 1 AQJ X - .A I .3 - - ,, Q- I ' , f-e',,4..n 1 ' ..'-- '45, 22 t 1 ?. . . .. if ., g.. 4. -and .A 5- , ,, I . X 1 f' , 2 ,Q - . if 'gg-gi N f if ,QT ,fa I 1.55, "if 5 'ffl . . l ' V . T' , 22-Tl f ' 1 , 45.5 K ' A A1 Y WH N A -V aa?.a WW .fat 3'-f KSN r 4' vw if ww .x-W x Q. .ufvw L 'f I wr f -K. , ll ff? if ' v,'3g'I?Qi' k'1 My 2. S ,vga rf- A ml .41 lfi. il , A- 3 Br It ,gflvi 21'w.iL My . T15 ' wi -, 351. , x 3, 1 1 is -A if: if fi -'ws Y:-Q -lL ,l W, bl ,, - .L Lori Harris Pat Harrison Cindy Hayes Dolores Haynes Linda Hayworth Donna Hazeltine Scott Hedges Vickie Heiner Iani Helton Daphne Hill Laura Beth Hill Vickie Hill ., - . . .5 ,, 1' , "ff 1.f'fw.""3-1-- :X ---1 -- . w ,,. 1 in 21'-'-il1T1a.1.1.:.:11'.' .QX'!6,: if T1 f ' 1 15:11 3.11.5 .,,- 'zfvfmzatfgrn' A ,HY E V . '. j5'Xi1,'2, f1.f1giS'Xf A' M , 1 . " ., ' 'f.gQi3+:'z:,. A' , , r ki 2. '97 - '1Egx"'af" 3 K Y 1.-2-i 1:1 1- - '- ' ' .-Tr: 1' qs.. "rr:-:. .11 s -JSI. - . 1. -9 -3 -' . '11-IS SLE 133 1P9?fT ug??tAQe! Q, 'vii-K .1 1 . K -.1--I1 .1 Q,:C.,Q 1, 1- Q 11 iff PM sf' -. M ' " - 1 226.1 , 1' 21511 1 ??m3s'f I 1 A 'ff 'f 1 5'-1 .Q X :gi-f. -USF' fm, d'Tf:gf f' - Q.. n Pam Huckleberry 1, -f 6 . 4 22111 1 f QQ 1 ViCtOI' H1111 .11 - . 41? 1 'ACE ' 'M 'Jil 'gfiii 'ff .yfaisfig ft ' 12 , wg' -'11 '1 1 1 1 1 "f2i'f+'1lfif ifff lf ' -N ff- 1- isa- '1 3 1 111 -M1 . .- 1 -1533 ,,.93f,51:a,xg1,1f5y..pf? ,ff X, gf u .. ' .1 . -'5'1'.11. ,1 1 1 '5 1. f ' 1. , :,, 5 531, La? 11135. 1-Q, ., igggiy FQ QM 113.1 1,11 lg M3111 is 1- , 2 f-A-f K, - ..j1J'.jf", ,Y 1 1- in .111 -1 , M ,,- . - .y?gw.3 .- '1.:- 'ff ' , ' 11 +' . .. 4 fl It ' -1' ' Q , ' :Rigs ja 1. .- V4.7 1' .:. ,.., 1 , ,. 'uf '- -fe , 1 fa wwf .an f ,,,45g:':1 M lg. X' 1ifi1Ef1Tx,SE?9" 1 11.1351 1fzg:1w2ggg,vF2r4gs1x X ..,-if ,i1xf.1,1'1"'1 .J'f1'y1,s.,-pg, 11. 11 . ' .-up 115 2 ,,, ,'-T'i'j2v.:.S.f.eq T11+5ji,g' Fr' ' 4. fbflff'-1 -, 1111-:11.Qfrf1, 1+--11 .1:3w1.1111,, we tw -:D xr .Q ,- 5i,h,..4:fx Mg' .Q,. I H Q .Pa .-fQ.j'fH,,: 1 4 Q Q. .-g 4, . I, 14. ,e'1.,gQ1x.Qg,e..,.... J. dx Tw., -51... mp. if . :W 23--sm -1 .--f- +1-S41-1.ve.3Q,u'1 1:1-,A f-1 1 .gn at f .Sm A, ' - ' 'Q , QQ? 3 ,EF , .. Q , -"F A , " 532 Scott Hundley 'Q Q' Q 'uf Iulie Hunt '1 X Q, , A" ' ,Mu fl ,Q ,,,.....1y. 1 - T . Ii T 1. ' 3 -1 '51 P rf? X- 51 X-:L2E':fff-1 X, 1 1,1--. ...:S k, Y '. A Q , '11 2' 1. ' , Isxw i I 11 ,Q A . .43 . ga X.: my ., 1 ,:' 1 'Q fglqdixt 1 1. 1 'YT' 1 1 , ' .1 'ifffjfvf - ' 1 33:1 , K .-1---.,...5:3,x1 'rr Cathy Ireton Iennifer Iarrett vY'V' 1 '31 , .X Angela Iohnson 1 Tim Iohnson ' f-f David Iones - Q QQQQ Iames Iorden - Beth Keefauver 1 N Q Q 1 QQQ .6 .1 -:Ti .11 -'51 N 1 1 I :KW K 1 I I 1 . X 1 n t' , if 1'- Y , Q v 11 'Q N 1 ix 'I I 1 -1 , .111 A-.Q an uxs 1 q:i':1w'.'4 X :Al '- ,. . ,, 4., Lou Wanna Kirby 1 Q 111119 Knittel r- 1 '1 -1 Mark Iiruzan 1 1 Rlgk Larnbert X Cynthia Leimbach X Q 1 Q3 x, i lb N 1 .K. ' 'KK uf' '5 1 . Q-1 . Q L, QM . 1 -"W ..1'l' , .. ' Q. ix - ' 'A .' ' .5 - fs 3 1 X N1 , . i 1 QQ- ' 3:1 f- 'N 1,' fa 51 Q N FQ Tj ,L , .. yr , . 1 .4 Af 1 QI J I 1 ...f-12 M 3331 l 1 f 4 :E . ,Nw 1 1121 1 ' ' 'E ' 1-ifklffi A 1 515125 WQ 4? , ev A"--4 Q. - 1 1-1: .41 K . A 1. 1 1. " ,LX . QV. ,Q X Q . 15 1 141111 wi -:mf Q' Q . Q nw Q Aw II 1 1 4. Af'-5111 K Q A m xl'-ld if v 'Xxx XHQ1 1 H11 131 ' X LQ x . U X fwfi 4 55"""'V,,.V,g"' " , I f:y':,3'g.5 - 4,VqV 537517051 f rj-jg V" ',ZA'7f" " ' W" VV:.1 "' "l"7",,g,,4-I 4. , .g4,V:gx-' V.i-WP 9' 141 Q7 zfi. Vzf ' " '?1f4?' V ' 54 . .V F ' -' :iffy . 221. 2.11-QQ ,524 'H Jil . .1-1 .V -V V V -V., V V - VV V -1. -ex V- 1 'P--'-if wi. .5 T- V V- ,.j . ag. -"fig frjx, "F l.,5.-- , .V V V V! . , ,. ,A . , L , V - Vp .--'H-7. . I I : v.-'Mg , HV: V Vg, ,D f ,Z ,.V.-V ' A 3 . V 61,1 . . V '- V i, , is-A ' W ,3," ':,g Y ' 4 If 5- r R ' .1 , V - ' 4 If . 'VJ . - 5' V56 5 'L' .I N vi .R K A , . V 1. an ly X rr va . oo, :Q I-V., . , .p. A ' if I , , x 1 1 4 Q t . .VI . I ' I c-'J ,V 1 " ' . - f V- , ' 4 V 4 A x , , " QV 'F ' N 9, "1 ' 4 , 'V - V ' ef ' 55 ir ,- Y! 'V V ,X , an sm, A 4 Y r K H -V L 3 , ,rj 1 K y I :eip 'ff ' 3 ,A V if J., V'-gf, , .VV ' l x 1 K' 'f 1. F 1 5 V ,V' es- - - V- ' I V fm! .5 ' f , -V4 1 Vfg L 5 l' Vg . . V . ge. . f . , .VVV Vi- ' l - - 4- 5? - -5- ' 'Ffa . 1. V SE- V . .K . 'P ' . . V' N.-V-9 V Ez VV V rf V '-V ' ' 4' :-ggV,:,,- 'vr'-"V, , -5 " . V rf'7"'H' """T " ' V ,5,.- ""' M 4 uw- . V VV ' . V V V ' 'iif' V V . . . i- '-. 1 V' 3.-,--v lr- . V . I Q-4' ', V .'g ' f ,," ,X Kiiffi.-41. 27 3 , 7-V ity f 1' 3Q:5'4iL-3-J 1 -V " X ' 'VW' ' V ee:-V 'QL ' ' i 4 , "2 12-f f. V, . ' ' Vx? he V' 'VV ' ' "N-12" M-ff: I ' 45 "T V. " V -Vgef VL V C l T' Q 1- " f " V ' ' W 'rl V v V V V V V 72 V Q ,-. ' ' l A1-, -V V 4 g y 4 54 -2553 2 3, ' n ' ' V V6Vw,N 1 j V V V f V- , V V' . , -, 4.5 1.75 17 rv .45 ' xl I "fix ' ' ' V, J V ' . , it ., I , , 'I Q N-sq 4 i K . I fi V A , P 1 ':. 3 ' ' ii' VV' ,N 1 - V - . V . V . V V V ' 3 ,, .ff It La , A ' V ,557 -gf' V . V X V 1156 -Ve VV A Vx.X,,,H -54 My V . rr .o e-1 X X --VV .7 4' VM l""swsiNg'3f if . , 'Wi-V 7 , - QB, , .V V 1 V' 'XV -V fa V' . we-af.. , VV 1w.VV..V,.r:f- my Va.. .VM 'lei-4 Vw , A .ey QV ' V , , , V. Q :A ff -' 524353 V V 1 "' lv' V 'V . ,VVQV "-.3112 V V V .,,.,,V. ' -,Q-V ' ' "ff ' 'Z 13,-1, :IA V, ,Z 3 A A V , 'V Mx ,fyjp K I ,. ., , .,., K . giieggz- Q-V. V. . -V . y ,A M ' f -V i V in X 9, .V I 4 ,L , A, , V, AV l 1 ! f A X V V, ,,,,. V , '+V - ., 4 'Va 3 , Lg, 'V fi . .- ' A "5 V1 if ' 1-1 V ' in . V 'Vi , VV! X I V-4J,I1 V: -,,-L Q.-M 1.1.1 5 xg! V -V X , 4 ' i l 5 , Q Vx ':-'QQ V V12 I 1 J N , I. A 4 V . gifs X - kr, Vg- A! , QU ' "Egg ,, ' .- , ., N X JPN 4 I ' '34 'ftj Y ' f' 1 '5 . . I' 5- 31 54.3-Iiggaxmmczqz V H . il . , ' ki "l J ,f-+. . 3 V V sg if C- cf ' V .V ,fd-ef fi 5 E! x 1 r r K I 1 N Q I Y m,,:. .,. - V-...V I VVYV sas.. .l V i l V ' . .4 - " , A 17'-'V "9 " f . -v uf 'L ' . 1 '1 i77'T7W'T'f77' V' N Y' YY'Y "l,7'5'3" "V'5""1Z',". 'V V"?7"' "F-'i'f. --"f' '-'7"? Y-":iT'Yi" H N ,- 'f 'L -,-f ' 'W ' "" .'. V , ' K3 , VGA V,QV.,.5 ,Vff Vw. , If in W ZW, 23.1 .. bm: . wf""7' '1'ff-ff? " , 'if' .V ' fs,flV'v'e ,, 0' 563' ., " 1 1, P4 .J ' 531. V V' 1 :QL V' 'V ll 'H a w' '- ' WV--Jw lfiifc ' V fz-SV 'V z Vr- 5 - 'V " ' 'V . I V . I 'V ' I .V Q 1: ' 124 ' V V- V V "'E1'f' 1. " 'I "' V - '." 'e1fVV- ' fn "-V , .pgs . PY! ww '- 'Q VV . gy, '?'jQ- 1' ,Vg V,1:.V,,1.,V-159.5-L V ,-4 41 V v I-fn. V.-s V .V I . V V . - . V Q V ,. Q, ', ' - . ' 24 Vx, , A 'l. . A - V 'V " A -2.1 fu .V V ,fx .VI . 6-1 -V. ' iff ' V A " V V ' - ' Afvi h in 'Y A '91 N172 , " i ' 5 "' ', ' 4 " T-A? ' 1 f" A wr- .1 'V , V ,--, f ,f-.4 1 if-4. ' , :I " 'f. F 4' V X ' V. 7 ' V '44 ' A ff 4' , 'l avr ,V F' .5 V . r V V .r. -3- ' , V VJ., , , 7.1. Y . 1' ' V K- r' '1ViIVi?::- 41" fi- 55' i ft. Y V- V S 1 , V V.:-1-an-V'.:, -ge V 1 f 3' . ' 1 R2 1 J V R' il "V-Y v f' V : we ' V --V V j . ff . 4-. ,ey . .D V -ge rl Y . x,,. Q . V -a.f ' Q 1 S13 KV -1 4. 922 Y,-,, Sharon Leoviev Pat Love Beverly Marble Michelle Marks Ron Maxedon Gwendolyn Mays Anthony McCur1'y Carolynn McFadden Sandra McKitrick Iill McRowen Becky Merriam Dave Miller Sue Miller Michael Moore Becky Moorhouse Darla Morris Cheryl Nicely Dale Oakes Pam Ornduff Nancy Owen Y- 7 4 -Xe j I V fam .L x:.q M l . . Y X-Q ,.:- G8 Chuck Paulson Michelle Penley f 1 :ffm .. l ,..-wwf .5 -. -ax RQ 1 , , f 1 X 1 Ray Riggs Becky Ross Susan Russen Sandra Saylor Ray Schehl cf' .wi . ' H .. M9'3T'2:i1 N. ,-X N51 ' 1 Y' ll - .Q lilfx - X ur X frkfkbwi TS: '. A 3:11. - L ,. 4- 1-, 1 ' I .V 'N-ples . N 1:-Exm xmfrf: ew. r -we ,Q ,.1g19... K1 1 'Q .gm s f ' - . 1 . wwe- 4:. Q. , , 4.29 - 3 5' ' -e , -3f..jf3:5. fag M , iw Laurle Pltts Q 15 -Q3 ' V lf 1. ,-.. H "Q Sheffyl POM -, W' . .. . P 1 . mf Ixalwen Powell 1 ' V, '- fjggg 1. '- . 5 ., , . K ' ' K4 1-"V . .P 'T pp ee: -. . ,sw - . ,133 W A ee - ---4 1 -' -- . P ,gf wf-'aw . QQ- lim C X , ,, .. I . :nn X I. U W Uwvllxll .X , VI W.. S .wg ,gin jfgllllxiwn All m x L . - , .A 'ri' lif".Q,?.,.l.1i,gx. xl..f'n .--' sg l 1' .- gf ll li? ' flflsif lull lllllilal.llll6it.f5f'YtQmlX 1 'fr . f.: .- " -, ' E+.,-'i'YQLEXXXKXXKXX-ll,ljff' Xlgxxj x f Q Ez. 2.1 fum um ..1.a....w.l1.fah..mw " -- , X :NU-5" X 3:-, ,:':. V ,. K flfffl .. V -Ilifllfhxx N V ' I mf X 5-153 ' - Pl . " . , . -,. if Patty Proffitt 3 X l' "6Y5"' Sally RHSIHP . l Yi ' ' V q v W .. ' 5 l ly: Y' ' .. ,. '- ' H Yi? HN? i - 1 Nl? ' JT 'fflfl' J A , ,TV f' 5:71 Y Q1 is Az.. ff,- '., . :5 , .2-Neg -' A V V ff F 9.5 , 1 X' " QQLQ5 if w 1 2 1 I . Ei 1 1.55 F9 I'-if-. N f - .L 4 :. .- - - . S52 Y ,sf qu , .haw pg X . f P f- .Fig - . fe X r.-If mlm. ..,. . - ,. - -- N v ' V1 " . XX? .' , LZXSQWR Q' , " ' " ,fig e X lf?ilQaeiX ' X . - . - . - f' 4, - f Jerri Ray .1 fl, - Tl -I il 'J li ,, AFX is Ruth Reeves Y 2' I , 'C' ' .. Pam Rhodes ,f " V 315.2 Q .-riff L .5 A J, l, f " f 5' 'Q' ' . E? 5314 ' t f X 1 l X- :Si M f g- ,. ,-A - fs 1..::.. f P ' ,Lx 3 V M .1 . ll xx JF , e .y x . . ', . . . 1. f'.lsf1,.'o' fc' .riff e I . .f. -if: link- 7 " sale V .ul 'nuff f. '.'Q1:v,, , ,gl ' x g '- ': ' ' 'nf ' vi 'SYS' ' -. ' f' i - f ,S P P by Q X .A X . ,. 1 1 T- ' E' ' 'L .. .ji ' X -. -,H .- rn fs. - V X . x - 'QS 5? ' :, ' . ' e- . .i A ,Z n A Y., f-, fr i., ,tis ' . .A+ ,iw5f,,,X 4 ,Y -.42 .. M gp ' ' .1 .,, ' 1.9. -,Z , 4.5. ' . x x , RX . i ,- Q -ft gf' 1 I ap- Q ,J f,.- l . 5 f . 1 ' lf . - .1 1, v -. A - -- 1 ' F Wi." 'K L l f' fb . ,l 1 1 SH. 4-7 ppfywaw A -Q51 - . N -,J muffin- ! 1 A X lA'i:a5" ' ill aff 54"-'Gul Wx Ilrllliix ffl lf! 'll ""l llllll lx - 1 ' ,L .627 45,-, .?'efI' .fllf 5, ' Q Lf 'f , ,. f l wx, .ll-1. Ly, . 1- F'-xx ,f L" - -' X' y't, mfg, ,S l :Q I, ', N- A JF-" N. fl X? eu'----1 A Q9 gli' ,6 Wy, YWFOAQ- nl! fl fl ll . Af ' . :mlw l' 4 tml? , .F .My .l vga. qw .ii -1+ N t .fy -V -' i a: ,-sf. tr ,Z .,. A' V . f, ,, r ,, LZ ff., ,, ' t 1 sf? " V i 4 y x 5, v I E ,ff W-1 0 'wma-r1:V1r::1x ..:-fi-1V?E":f..'w ,, 5-1:41113-11 ' WQPf.1:-73' V-.-yfwzsiwgg. 1 'W' ' ' -fax -3 :--4'-ag,-V:-,:g,-5 ggi,-V:,::g: .,3.,g.V,z,:-:'A-- -ez4Q,:g4rf1:. 4 ,gag ..q:rf.r::'.r,.:4 , V '495,1':1iibffQ-V1 ff--if Z-If" ' ,. ' ' -,-:-4 4---'-15,-:V: .- - :ig-V+ 5.-'-:flux-'Viz-3. ,- 'V :,.,.t,.,-,,., if--:-:P -L.:-1:12.11-1,:5,.-:, 17145, .4g:,,-'-'.--f f,'V,7-'pg " --pf I -.gy-:V:.,.-' , 937 , ,I . .15 X., . ., 4 .- wth. 4.,.,Q ,,.-,f. ,. .. . .- t-, ,- .Q - , ,, .V,...f -.Q I . V f V V- Dy- -. A - --,.-.-,4, .-Q-.ix V, ., , 4.14-.-,v ng., .-1 .-:.-492 ' 1 f-:.V,,,:- : -5 .. ' V' .4-u:-,-1 -gi:-L so' ' .1 -vs. ' ' -, af-11 1 1,2 ,V Vs. V,-,AV,-'Q'-:, ,tl,, .- 3 3' -1-'21-:gg g rit--. .Qzj 5g25g,.-55:-g::r ., - V ,g'Q.5'1,..,,l Q,-7,113-A 5. , - ,:I::1.f,-311 fig, - - 'V . V . ',"'L12:.-jv Agni' '7Vq:"' Q A 1: '- ' Fw .- .:.'.-if :as--yzifsfe f :sf :za if 1' iff ff ' ' V V 412- 1'-E " V' 1252:-2. ,QE-2212119 1-'fe 1" ' il - ""'.42fgfffff' ., V:-ffE'sgg.a'2a ' E25EfE:572- .Ii-fl-sV:','E-f V ' ' A "S-2-19:23 -- -'-' '-"' V 4 , .- xx- .1-e:-af,-"ff: 'Q'-1:24 4 , if--he: - --Vs - V ..2,-.5-121124 'W "' y .:5-a,.1..fz-:1:-f- V'V'f:3-2:1151"zfi"f 5.541 "" Y. ff- ' 'fat tiff? i:iif"' i if?" 1. '.':TR:TZi'iIr- "tif I"-.322-fE"i'i'9 ' i 94' 1 ,sy " "' ' Ere- -A-if t1q?Q ."4-115: 1 -,A , V - -..,2:-5-'gsmg3V.::fiV . . - - -4- f 'z V 1 ,- , 4 ' 1?-1 1221. 5 gg., ' ..- , 1 'i W. , - fig,-ci i ' '- .- V. 4, -4 V 'Vg' - I-My tr-1-V 1 I is . , 'K J .fi , , , 656 777 . t, -5:2 1' -I 4-,:,T:, ,V,-VI iff., A JF ,-' ' g f J . , ,, 4, x-Eff. ? Ne 2 'Z g Q. ,-f 'Lx 5? x , f wifi 5 A .Y Mg M B3 37' V 35 Q7-, ' N 0 'w V Q Ya. 0 :V -9 ' , . ., -is r ,X X , ::Mi,.5. .j, px .. H .L Q-t,. ,.,. Ni its V: -V V:3553g:t:552, ,:Q 1r"?'-jf ., I "ii ':. ,g , '-if' 'g tg " V 4 V .,..e4 V. . M, 4.. 15 -V," 5 :gag V.: . V 2,fj3r?9 3' " 6 ,ity ' ' ' i n ' 4 ' : - " - 5 F it, 1 o5'FT..3f X wi'-2' 2:5 4 I f - , .t it A Q :Q 'Q ' ' 5 ' V X wg? H 'I' r L Z X i .gat i ' -7 bg' '. ' f mag.: aw. '. 1 ff - V H41fIWQH,.f-'l177iiJi"' 'if , . .1 -1 ev V --11 -4 mQf.',m,V,,V - f- -f : 44 . -,' .- IIUTJ- .. ,fr-41V V' :,V . H--'f 11- ' W:-P ' w t S. f' ' ' t .5 . 4 fn1,..f- ' 5- V . " -I "nfl .3 I! ' ' iv - :-gQ'- . V, Vw . wg ,QQ .. fl uw-L, ...y ,, f -EEE: ' '21-' ,Qs - 5 'R 1222. , 4 '- tiff- Q1 if .... - A -X - V. . 4I5?"l25:1-fiifffiisiisfa, 'liziiiiV2523.2iirjizi-5553-Q.-551 PE- "f-2155513-fl-':f',E52 ' 'A - V -if-3. V V,,23s5.g:f - 5,131-5:111'-g,:2:gV:3E:' :-J' :1:f1V 4 Y 'I 'f: 1111.1 V V 5:-.V: -Sci. i ' 'hifi--':1:1" -i'-. L. V1:.:2i:sVa-:'?i3i1tf.b:s55:2214 0 . i ' .- V ' 4- Si V 2-.i"1S'?i: f .' f5X22t?3?:fI'f1fE1"3:'i 519'- .f'iLf12E-' ' - 1 r' ' 'ff .1,:. S ' :' Q. -Eijeii' 2i:f2fi?:fIf:Q:Q-:Q-255 :Z Wg "' 'f1fjEF' c amz 'ni s-,zgiE:-.V' M H5131 ' " -V .V -V - ?3f"?? 1 ' -351-' ' 2 'V- A iii' ' ff- V-I-2 " 1 fe-H' it-fri'51f::f?? 'J - ' 'Q'-:1:i4' " -4-1 VL ' 1 -."L23:Ev5:5j Ri- - 3 Z. - - . :I ,V 'Y ,, Q Y- f My. ,. -,,, , -if I 'yay tv V :3g5V55j5:,f9, Q Q 235 -z '33, -4.. - V-1-.,, H5524-,,4., rp. V, ,, 1 -V ,III-EM V ,V 2 45-5 . ' H V - -. H 31,214 :.-t'.,- V. ,-' - . s 'x-'--::V-,ff ,-V- f- - X- , . f wa , W.-44 - V .- ,..,, ,, V' Q, . yt -2- . - - " . -jgrixtt jifg, '14 ' l.:g.Q-'R Hgei- , ,V,V-3: .fc -'iff V - -firfl . K ' 1 . .. V- ' , ' -SQ 1 ' ,- 55:-ng?-1i . in fi-'M :pi-Ez:-I -.v S,-VV,QQ 1,:3i , 1 -,- WE Vg : ,ff 3 45 1. . ,Lg- ' ie-V-V-1-1' e -, Q4-Lt K4 V X A 'ff-1-rf' fi f 1' -M L V- emi? V3.4-'.r,i::2? 'ig .V 3-si VV 1 V - ,::5j:V3..s-' :CF 11 - V--:I-fr-'V -'i" .,: ' wg, , wr: f f 1' 'S '1 .- f ff:-1 - -V,1.,,'.-.:14Z:gP:'gf1V11 -4.-.2121 4 f. , Vg. -' agggfgfg egg : Xfyizuei-45-ifw-5-351f'gV,g' "K, 'ff' Ft 'S V17 fe" f Sr-vff1f'-"- m:e1a2'5,:,c1--. ,. V- N' 1 ' 4 ,SVC . 3 gs, ., 9? , 5. V: ,V ,1 5' ,ze ii 4 - 5 , :- if lu 1. um V , K E!! , .. .. I if-1 'Qs 5- 2 2 vc 'xii' gif 39:- R JV. 2 A -V: ,APP V-gt'--if " 9 - 4 f L QW' XL tx J !14',3'2:.V WV ',:V,,Vg:,l VIZZ4:-4553,-1? - "'-V:'1f1fi"4:f3g1,f',V:V". 'jg . 'Vg eVi34:a:s3age4fa-:eff ,,,, iffgxfxy--3-Vf.1ggV,'f..: Z-1:14 ,V-9 slifit i fz-g , 1 at' ygrgx . ave- 1:-'SV my-V ' - 'Q r v -V-.-, - 0'-rf. f?""'4 ' V Q A -4, M- fm V Q- 4 - 4 V . V ' 1 'wmv , .V v-rv g,.1f.C , ' 4 bi j , I , -E, i A' - iz x ' F X V 'E 4 VV i' Sf 2 ti Y- -1 ,V 1 V- 4 f 4 Diane Schiffman Leona Schuler Randel Seals Mark Siebert Shelyne Shipman Pam Short Gaylen Smith Ianet Smith jeff Smith Sandra Smith .,.....M-.-....- .. N.. -.:t- Dave Snyder Cory Spotts Kenneth Sammny Paul Sutherland Anita Swallen Danial Swissheim Hoe Tafe Lane Thompson Nancy Treacher Linda Trumbo Richard Tull Carrie Vanderlvlolen Rebecca Vicars Fred Wallenfelsz Gilan Wetzel Cindy Wead Cynthia Wiles Cathy Wilkin Mark Williams Gladys Wine ----vw 7311 WW. A. .QQ P " ' 1 . -V - .' v ,. - fl, f' p N 1 A 3 -. f' .gl V 'Q 1 a . 115, 1 6' m A .1 A' wr" 1 3 ' ff 11 V. 'X ,f .ah I:-- . , I' Y ., , I --rip.: - 5 1 iii 1 ff . a- ' 1 1 ff, f- ,: 3 4'-.W -' .- .f A f' 1 ax :Q--rr Vg' 2 T' f W l.-wx.. x.. 1 , V- . ,N img-V. E f V . . ,Q V. l Paid, . jk' i , - 1. . 4 " Q "" Uh ft 1 'W '0 if , f , ..-- V 3 ' --'R ' 1 - V N - ' 637 , ' . xl ' -rf' -V -, . X ara J 1 ' 1 1 PN ' , . 1 -f '- R - , 4 -S.- li X X . ' , Ki..-:V Xa . -1 'I 2- ,- , Lf' I ll . 'Q ff' xxq ,I T' A C53 ."'V 'ff-F. fe5v?.f'g,-we l' ffm" Q ' 111 " ' f' - 1 ' ,- ,FQ -V V- 'SX 'ii V ' 111, ...zen-ii 2,, , ' S' ' X ' " 2 X X .55 .jrivrff 'X "1?T'1Y: ' 'FV f' i"i ' Wi' N5-.V. T'wxR X ' ' . 1 1 if sr - 5- H?-'gr 4 , ,.,.w-,QXA l, 1 . V X ,NC ,., . ,MV . , , .Vi - -1-1 - X -2 sw P. -1 1 .L :Vg '- --V ,, -1 V . ,. if V 31 I A, NN. x 1-- Q- , t. 1 ,ga 4 I-f 14:1 ' . f. . . -. ' - - . 'YQ lv 'l' y' 1 L- , . V -f . N' air" Cf A' 'X 'viii 'TN V. V A .MA X L . x . xv' s Wi ' i l 1 arm a ,.,. .. ,Q V -V 5953 . ,. ,1 X V- QQ: rf . l, ,. g aww -z : X' . 'F ' V: - 'll ne r: 'll' X 3 ,br ,, I E ' 1535 X 4 ' N 5' :-VZ:'?f.Q, 1 'E'-Fr . . 'A-' --,- ::'::1f-2. 2 V- fafv..-fifw. - :Q is 1 1 1 V1 f V ,g ff' ' "2-igm Q g. yi,-33 ' 9, 'fi 4 L . 3 1 . 1, A .-5 f.-4: fi: :::?2'-3' ff..-5,.' -151av:'l J' ': 1, T12 .he-' . Q11' . "4 13,:f,1 a 3 1 .. 1. .. , W V QQ.:-'V A ' 4 .sfibfal , 1 . 1. . i ' , . xl?-3 il "VW" f U Q. - MQ, 5.2.1 H3 Priya NMA 6' J.,-QXJQJV far: A.-.1 i.-gf? - W 'ff' l Tim Walter Teresa Worley Robin Zimmerman rv-. 1' V 9-' X ,X X x I JY,-'I v XX A, 11,- -'1-.17 yn' ll 1 f ' 'K ,Abi U' 451 3 v.'-T V, f . .' 4. 1-Q.. X, 1 . J , -1 . 'T .1 4' -, - -Nr' ' l ' - 1 1 1 32" 1 ' 1 ." 4 T ' -l 1 I, .J Y' :qp5'- K v Ek. W... . .-V.,,, 5-3535: 3. f'fE.5:..: -' ix 4 V w , i . , 1 'F I Q , 1 , ...ag 1 N gf NM... :ef "......,:.Tn-:J V' X 1 " "5 lin 'ii . le 70 LOOKS LIKE THEY'VE MADE IT 1ni!,,.L Ahl. I' . f.1 5 gfi 5, A L' fwx , .4 r: g-.IQ , fi f Y -2 . ' H- ' ' A- V' .7 . LA G ' 9 we "' ' Q. +...,-Qfffxx ,lr 5, im: :,f'A :V 5 bl 1,-fr U Ti A 1 9 Q., .if gy. , 3 . .fi f"hm,ff9 M A 5 Q. A-uve Q 'lu , A'Al'v,gv1fh'V' Q I , gg ' V' ' lm, K ' 'l':T'f, :""Ev11., X. r wh I: 1 3,-934.5 ,, , , , . X Af. gg ,J if If .- 55 2 x Ag A VA ,IH h ,. 51' , ,pg X A x . V' T- xiii-e if ft If Jgwg? 'Ak v xii A fa E faffif. ,.. EEZ' ' Q ,g,,fffA""'f aka X X: L 3 5.4gQn f ' :' "5' vA? .' "b?' J-ff ' - " "ir-Q -f A if-f W" 'V ,- A ' '353"X" 1 A -.'Ai".7h'5" . W ? M7745 7 ' " --nw? ART? W 1, I ' ,N 1' 5 .Q , , Af Qrggn g. ,. ff - , 4 , A 'G ,i5"4- , , N , -Y -f . V , 2 Q-114 Af-.,,W, .M F:-.gp ,.,,V,,bl 1 lx, ish 4, 1? 5 1 ' ,gf I' ,' ',: L- ., A 1: :A 4-W9 , ijtswl A ft' Ariftfa . A I b?r Q! A 'X . .- Y, A , is " A- 1 " i,g.fz?rg if Aug as ,'T'm+5.,, ,L -L , U , gy, , ,,,,, 'Mg V 5 fdgd,'44anW 'ffifg f' A3 A'f44u1"1 45 'Q' Y: '52, Ag-A A ev y? ' A, Ax J' A f- x ' P ff rg, Y A- . ... A J' if A 1 1 fi" " 1 3 . A - ' ' gf, , ,Q-X, 1, . 9 1 " Q . f Q I """'Sl.I"2x'Zg-4,1 -' ' f v a 4- I HK- AX, Q t 4 1 wir 'Lg 3 ,I 1332 7. , 41" X' 'A' 2-0 'ivlff .qv-A V "' 'A Q L: s ig ' 1, I. , 34: 0' wp, I ., K - 4'- 'L . , ' FA 'Q f' f A 4? WA " ' 'J' A' fa' QS V-2, v 91 1 ' '-A A . Q' wwf A f A A mf- W' Mr An.. 5 Ae.. fiwfiggn, 6 Nic nw!! I A p H - 53,5 'xx' I . A A , 1 af.. ff A A 'ali' a, ' Q' ,N ' 3 Y 'fy , A' ' 01275 L ' . . 'Af 'N ' 505 -p , ' AA Af' 'Leia' A .AA A , .fu A - -Ai. A Af. Q' A wk A 4"-A A Q1 1 . - ' ,. , , YY' 1.1 , ., Q9 . 'wr . fa . . . fp ia'.f'q" 'Af-f".,,g,,.,f 15- 'av QM V. h , 7' 'af'-1l"'Iv 01. .,' .JL if , 112, . :Af -1 ' Lf s- V x,4f,.v' :fn Q iv 1 A . A A., 4 2 f . . ,K A f' .62 -. I-Q was -Q fa Q 'B ' ' 4 'itz ow v- ,wi 453' 1 A' ' A " W 1 l is if ' 1.4, ' fi '5 ,N Eff, , 4, ,"'W?' gf!! " fL3H".,b H2 Q5 25P..i,f Q I g.,,1"s-dw f " if f r , h H b , A , 2. I , - V -0 if 1 A A I , -A . . AA ' .,EA.fAf- -A A 'iff' ' f2ufg?nA ff, " 1+ A A EQQA gwi mx -Af 'Q A f , 5 9 ni," , ' I " ' A . f - ,IW '61 . . ' ' " Q, 11+ ' ' . ' ' mggwdl rl' .AWS , H 11,91 VJ: 4, avi... 4' SN' ,4- Wjurwv . t 1 1 S X A F . 1 -tgfwg. 1 ,, .A .1331 , - ,gg Ill VY z hi. C 1 i 5 gan. LX, 7' Q E Q U: ,vis at .Nh 41.4 Yn- ,u -i U A 5 V 2 N 71. ,L '- " , ' A -. P- :A 'Af - .., ' ,Z . Em 'g' mu -'X . I 42 ff " Q, 1 'f ' , sf' 9 Y' 'Bm A 'J 52" wig-:L ag. " ig, If Wigzf .V 4- , 1' Q A ,W "'3A'R-. ' 1 6-,,,-Q-QQ., . an V X I., 'Q' ' ' ' "in . - 'J - I ' ' 4 ' ' x 4, W 4 ' A 5 4 A' y K 4 L A 311 I . 12. f Q M -A, A ,: Nfxfi I Jr! : A Q, 5 ble Q Miami: 1 1' I: 4' J I - .. -QLQIUQ-lu? 1. ,J QL!-sv 1 : " ajijfww., Et ', . , h Q .f- Y H- ,, I V 3 ' 1 ' Q, , ' ' V 'fe fi- wir :S 31, fig, f M, VA T,-5.1 L '78 L 51, A. A 4f y 3-:'f1f1 1f"14 A A Vw:-M an Q, - A -7-AA fgA 2. ff 'ty - Q , A. A Mita., Rv - ,X ' fr: . A 3-51 41, . j f-V Aw fw W QM -gl ' ig A -" Mai.-1-2',wAA--SAA:im-f:-"1.i13A.2 A 'Y 1 -' . " , A ' A ..,' . ax .xv 1, 1 . .'1f UF? 'xr' L '- ftp. 4 M' X .,--. '-glfk: ' Q- Q FALL Y ' -.,"' ! , '. : - 17: ,, " X , 4 .-MQ, .- ., ,fgL'f??T:lffi ' "' ' -.. ' v I ' ' A ,f , ,fir f- , ' A . I -1 J. Q 'L 5 Q, X X K - .-.f 4 . x fx.- KL . -I ' M' qi - ,-sry. N '-.. " -'fix 1 Tffl, .2-' 'W 1 ' Ai ?5'? 'ii'lA -Y-we ,JS M... , N . .- -- ,Nu If. CHEEK HALL ,- --ww-r-v-v-,-,,:., - ,. ,. ,--,- M l Y f y X A - 1 sf, ' 1' l 5 .r I 'Ii . . .J r 5, Q De lcahon ll l TO fu! fi- JOELO.CI-IEEK 01 A loyal son of Tennessee, if 1 whu represents the highest If type of Southern nobilxty jj V and chivalry ln social. 217 church. and business life: l whose greatest delight has gl: been tu scrvc and enrich g Gmls wurld by his good lf chccr. his generous QIVIRQ, ll Q his human lundncss. nml hls R N llnrlm m Ynuth: whose gifts 'j tugcflucr wxth othcrs have nmdc possible our Alma fl, Nlurcri wc, the Senior Class is V ul 1027411x1r.xtct'ul.1cknmvl- Xxx fj L-llnn1Qnr,Llcd1c.nv thls lf fl Yi 11 lf Y ---"-"'?w1- s"" ffG',"? A 9612 -4-A -"www 4, Mi l E3 'lsr ,r g fffx sl' wg --- -- V -1- ' D ,slns:n1::ss.ss l':' A"' Ll UNF -W r -' H -4 A, . 5 1 5 s V 'T1 li i ni lf l? ,E 1 1 l l gl s xi l 'Q l. ' fik'--:'9',:, Q - Wi f ' 7 , ,f : fx '- lil 5 F1 -fx' ' L51 an lif ' E f' 'w . '-sf- IJ urn fu KFJJN 'N'KR.3,.LsJ-'Agf I I-1 xulumc -.3 I 3 f ! .., pb. Z' I v k"l!It' 1 1533 .n Q, f-f'-'::-- 2 71 3' FFF: ' -'T J X wvv Y- ,.4-'g'-::11-,p1.'.- -1'5iag.S.Er's-, 'rf X uf .. . . . ' 29.-' -,im-Q..-. 1 N.,--bbq. f -,. ' 4 X - . f 'ffzui .'33ZiBmi"3'KffFa, ff? 'gk f 3' X4 'Y - 7" 'P " -f Q,5,.L9:Ag1.f.-11.:,.-gqaa' . g.,..,,3i., qw 5 ,Y L lx 4 ,. 5 .,, 1 ,fig A. X xx H M Nga' H .,f V '- -L., -Q.. sr ww -- . '-.M . -X.. , ' H ' '.1' - ' ' ' T523--T3 'K'3:37331.5a'Ltkilf'3:SiE5"'9f3f3:izf??fQ?5'5xK id 'F " R32 w 5 1 ' YNY 4 1',?1e3:,'-s jf ' fix, -il, a, Jlia -4 'T ,vu f' x - y N v - N . QA,-'vzifiv x f-if 31 igiriiqfgzu rfiE?iffEFf14:xM3Af-w ,. zf- "z-,X Qi. I XG" -x- frw:-1'f'.i'm:x,ifg:f'ej :mf jr- 4,f54:'2:grk 'w:qq' f , ' - x 1 , X . ,- N "X ' w ., ff -'1 ' . ,.x, Q., V, .L ,M ,. . ,Y ,V , Q . l. u, ,.x.,.. ,-., ' Sfw's1s'ff5 'f- -Y' NSQ 13"-'fb' X" '3f'iQ. , 1 W rm :Vx H 5 iw: -- Xu : f -- ' - " H..-1 1:2218 f fy- we-.Q wir ' N.-lrggm .,, 24,-V.-..,,,.,.-,..+ xiii..-J.. - ., . . ..., , , mx.. . ,,1 -: gli,--. 15:55:-Yi?-':-t,+"-.'r1-'wf-B zs,.'4':t'::.3 K Q: . , .xc-v 'eg ,-- ,gifyw-As --fl ' , V?-:":'5f3Q':fg 5 Q. new " - . 5 war -' N -Iifjiil w su- SE5?-:-,:1,zfW1::S3?f.,I-325. E:-f.-2HfFE2'f1f:if-33 1523" ' " p:'N?i3iP.,'1r5?fi3-..! "T fL,:l. J'3f'1 ' if :. T55 1-if-'liffr-'5f!'1."WF:Qft2G1""7!'r:A3,g 415-Smf' ' .- wi' 1 ' " f"'P1i1:. '?'1'rf, ' 5. -,Lf-'FE ' ' '- .11 A-3 gg, - . ,- 5,.-','e4,- 251' 3 ,E -f .. j J 'Z -'M " g ' f: - K- VL-X A. . .A, :-.g, A 'like'-Q-,q ?f X , , ' f-142.1 i A L :.' 3, , A233135:-.-..f..-,:.4a..1.:::::22'Za1:':e1,4:iE.af:x"9' 1f.-- ' 'M'--V-H 4- 'W :fdff-.ef-da--I.:-f2::v21":a':f.f:rl-1x-'yy-, , -,f::':.c,-:.,.,.,.X Y Q L.A:...lz,'v'21-'-'f'-1 ,"..,"f'C9f.f5'-'1' .9-. ' .Y ' 3,23 -h 'ff-., --ff-5---- ,41 ,,5.-Qa2"u1'wSu,:M, I , ' X -' Q , - 1g..'-ff-fi:-: -' f ' ' Vw ' SWL QJ ' 0 i'fffaitxg,. , , I K ,-r YQ: - ' ,, .5 ,,3'gnif ,rl , :?.V,3.f: S. ii., ., 1 - 'fi f A '. . , , L , - yijfj- 1 1 1' . ' V ' 'R-.. ' 4 ds- X Mimi Q X-gwigl lap V323 3-1 1 ' I .wg , ,M 'fe . v, 4.5 it I ro N rg., f-cw. 76 "vw W7 'Q ...V .un JL4: fl -n b If 1 --. .., L V, Hp., , .num 05 ""lQ., Q ' 4 .Mk LQ , ,055 . n5,,g, ax 0-'4:1:' 5 ' Q,-v,QfQ-w-W' x i -Qf'fQ5'iE1Q1 55:59 5 v "' , ,s- ,. ,f"" - ,.,- E k ' " , ,, .Q,,.,1' 7 janv-- ' -X 2 l - 8' wg... .rf , 'N rar- 1 Y "'-1.91 '1 1 ' a 'U ul CLUBS XQXWQQ i X .- 523. '.i1fii , Y ' f N-QX -4 ,.' 4' ff "gk 5,9 Vx ' 1- -Alai' ,fox - -'-:Srl ,P A ' If -S. X. . gv'Xg,'ar'x ,i, V , - f- " ' 1 I' ff' -- I r- " 'K '-6 V ', ,. J: ' ,i X f Q. A X J .B 'Q f f , Vs I X 8 X Nik X N , X'-1-X E Q X X K X N4 N X X x ,C-. Q X X x X5 5? GX X xx N -. . MX, KW' '-f - X. 'X .-.X-:X , ' . , X 1.1:-:-ig,--. 31: .X.52Eg511f1,vX'5X':,j , 3 wh ' ' ,-X1'5,:1"'- 'Xp,iX4mwX,wv13F"iv' K"i2X1W Xffxyyy yQNS iwwi Q 'Q ,yc m Q' 525- . - NI. ' :qs X f.X:. :,5g.:X9.:s:x. .. , -'ri ' ,. 1-E5?fiSEE:SSn , 15:5 -'X . X :if wx, ., :E v:E..E:x-A wneb-v , V .- .Q r. Q -I M., . xiii . PN, X' A . ,V X . A 5 A , '- 5 .15 ' . fi-5.. X'- Vx K vw XgswmwamuwpfiR,s S gg 'f 1 'I " '- - 'E Y Wg" . 5 X N f -, Y 1 . , XX .i:Q:-5:1 ' J N 's 3 .Alf " ,X w ' WP , X ' 'Xp : 5. gg if V 1 ,X Y X , D gf S- X X ., , ,Q 1 I S S GX QXX iv , N Nl 'gf i X X l X X if fy 1 X Q XXX iw M . as Aix i XX X X ' N' K 1 ' 9 X + r W .X x X X -x X41 , 'THX mpg ,, . HQ- is X X N mkd- ' " X ZX WX N ,ei , 4 1 my X M f X X X -5, X .K 4... X X xr i 1- X WXx J N ,.,XX.X D Q"fXg- X X .XXX 1, X Q .N ia, X -X . . M. .l ' , - W- Xiilf- X . cw N .- smug-. ::,XX.,., --39 x.- .X . , ,IXQAXQM :: . .M 5 -faq xi, x 'W X X N XXX X X 'Qin f- Ww. ae X X XX X 'QQ J x Y mx X21 X '-UK -- ' T N ff'-.! . Q ' 'iT42l --Q Q'?taX'Q- A X - N . X- ,J 'naw ,Ei-is ' -1 -A L, :F -K E'1'1-zzfifff 'riifxtkw ' . f1iXFsA:mf:X i1NuXX1Aw5iiX Q " -aff., LT ,lx asf-"1 J' 1 121+ 'lf gi' .f -X .azxfff - s .1'ff'f'3 1,-X:-V: - . X-Qi-,X, X-rf 'Ni X .X , f. .X,,- - Xp. Xxx: MX.. . , M. .1 . XXX.: . 3, , - X - .. 5:50-X 1 , X tw -fffgfwf fi.-sits? .J-ff ' ""'xx ' , 1-is. " ' TQ' :jf X A K 1 v .i f- 'X S I x gig Mari' XX X N X ' 6 V SYS XXX .. 1, . . .NX a S' N m 'Q t X M X N +1 XX X xx X X XS, X 5 Q X .ix Xf "jg J, . X . X ,?:l:jQ:x,1.g,:ikT' , 4, . 5 X r - f W6 U Q . , A gHk,.,,.. ,,,X': A- '-'--F. -Q. ' X X M X-M wg " X -, " ,X A' ' X XX N O Q.. X vvy-X N " X Q X X X KM' M ..- " 4 '- "'ffWf'-Ps .v ,.Lm..... ist row I-r, Vickie Hughes, Carol Hale, Chris Hunkinsg End row l-r. Randy Hicks. Victor Hull. lohn Heffren. Dave Iohnsou - Editor. W, fwwfffg ,GNL 7, I ,f2j4f. . -315762 WZWWL' :mfg Lazwfi. V 5325: -Mhz ,1fiZZ,4-wfmv, ,Ei .,,', ,,, ,,, ri ,ww-1, www , ml ,V ,m,,,,f, , f., 0:1 QVUMZY 763 - 1,1 'wa-1 PHILGSOPHY CLUB :se 'G' I ff I ,Q if ,gif t ' .- 4' -' .. , J, -r ff-" , -,,,, fag? . It I If , lv ,, . CLI. ,I H M ,,, any, n ff 4' m i, 1 f , i 4 ' . ' ' in , . f,- ' 'VC' z ', f W".-if " . ef ' f . I . f' . , A .f .UX JI A V, I' 4.1171-Az. qgj .' 'I ,i. Z . w gif -. 1 , . S iffy v- WW-' - " i zz, fr " 1721" ' ' 1, ,"' Hz '--- gy 12,5 5ii,,,,. f . gif f fgfi M5 K' we i ,X . 2 , ,. 'f H 1 if ,f- Vw. ml V iz: 1 7' f. , , A ,551 Z. F' 1 ' ' f 'A nm: f 4: . , . wmfnnvffwzwm, mzrmwuvna ya mfr, ,ehwncmnm ., Wm wmv nzfmwz PM . wr v wmwvnm wymvffj- f iwm f , ,: , f 141 ' ' IL mm wmnpu- I ,I ' 7, ' V -Q ,zunmzwm ',,'.',1'g - 5712677140194 'Z I uuumwfavn 'Zh - ' ammn,:m4,g--N-A " ' 3yy,g.ai,.Gi.jw - . 1 'i1g:1:2zf1,, 77.4, ,fi . ,ggi 9' M. ' . '- mv , ' -t Ma , ' :WY N. wa W .N va-4 ,ii sul. ww. I 5 W f 2795 ' 5 '- 1 nv-:nun-. F x X4 - -if Y 4 O 1st row I-r, Cindy Iarrett, Ron Nutter, Kevin Huddleston, Chris Hunkinsg 2nd row 1-r, Dr. Wetzel - Sponsor, Tim Watters, Dave Iohnson - President. ?s.L , 5 1 L., Association QQ' 'Cs Christian Ministries lst row l-r, Dr. Webb - Sponsor, Cort A. Mills, Donna judge, Tony Dyer: 2nd row 1-r, Scott Marchman, Cathy Hudson, David Carpenter: 3rd row l-r Steve Mechem. Bob Hayden, Dave Charlton. 81 u:qf..:-n-:in E. z mm' vm .nv Umbr- Phi Beta Lambda Officers: Steve Handly - Pres., Cort Davisson - V. Pres., Kim Whitrner - Sec., Celeste Huddleston - Treas., Birdie Black - Hist., Sponsors - Prof. Miller, Mrs. Laws, Prof. Price. , is x v. X 5 ii i B -I ii f , Psi 4 - ': 1 'r' ' -gig . .v . :I 2 :N F' 'Fx ' I+. V4 .u . SCIENCE CLUB Dr. Schultz - Sponsor PSYCHOLOGY CLUB IX. 'NBAYTB' .v .5 -,K Science Club: Dr. Lura, Randy Gibb, Iohn Heffren, Theresa MacKenzie, Bill McNett, Kim Moses, Marlene Kelly, Mitch Hughston, Phil Andrews, Iim Taylor, Mr. Roberts, Dr. Nix, Dr. Wallace, Dr. Leach, Dr. Balch, Sherrie Eisenbach, Prof. Sisk, Mr. Hampton, seated: Steve Allen, Tim Bumann, Diane Iunker. Psychology Club - Row 1: Mikel Carrol, Rob Denne, Maggie Richards - V. Pres., Ierry Rhinehart, Row 2: Mark Weiner - Treas., April Hatcher - Pres., Beth Long - Sec., Martha Winkler, Row 3: Chuck Paulson, Cindy Wainscott, Vickie Hill, Ken Fallowell. B3 531' SIUE W1 ld... .........-.H S+' APN l mil rzq El J Y fvx - - f,,, P O I .L ' I . C4 Nj .i A ' + -4 if f. X P i 1 Q rl ' , sif ' P X 'X ,jx 7 x L. ., LAT umm-nas S Presidents Council Officers: Mark Richardson - Pres., Cort Mills - V. Pres., Terri Newton - Sec.f'Treas., Sponsor - Coach Worrell COUNCIL TSM .YCZSI lil Sa' Ein HK! 21:51 .mu .. Rilwwifii' V - SNEA Officers: Iackie Forbes - Pres., Terri Gindlesperger - V. Pres.. Teresa Hill- Sec., Mikel Carroll - Treas.. Sponsor - Dr. Euel Ownby. Ff5 T' X3S TE F ra rn ra rn :-1 kdvnlhq-I1 11 lQv'wrinr'QrflwS,li- 11511: Km runnin naman nnmnsmma :nav in y is ygsruaggpus- '29 C515 if If fl? Officers: Iohn Rasel - Pres., Debbie Russel - V. Pres., Nancy Slater - K Sec , Cheryl Scbrieber - Treas. Sponsor Rod Iryin i 5 'i i f UQ l. , - -gg . AGC Row 1: Leanna Miller, Dr. David Runner - Sponsor. Bob Williams, Kim Hinch - Sec., Row 2: Robyn Self, Mary Lynn Dell- Treas.. Jodi Newhart - Pres. 85 DELTA KAPPA Row 1: Officers - LuAnn Heller, Bonnie Moorhouse, Terri Newton, Katy VanLew. Sherrie Walker. Row 2: Cheryl Flora, Pat Profitt, Lane Thompson, Connie Iones, Diane Warren, Dorinda Strouse, Ginny Gwaltney, Robyn Self, Row 3: Deb- bie Frye, Diane Schlauch, Darla Morris, Birdy Black, Debbie Russel, Carrie Vander Molen, Karen Mauk, Row 4: Kathie Baile , Donna Bean, Sandy Gillum, Becky Moorhouse, Ioni Bittner. SCEC EMF! X BX Uyfy e V ML.'xB ' ,dd wwf L.,NTJr EFJEFDUE Hi .. - 9 G 6 X91 fl 4: ' " 'Y' 'Y ' 5' r . si ex f ' - - 1 Q351 -. X N? 'M . .fa A - 1 Y - by N as as rig Q if ' r : . ,Nd W i ,sz ' ' W 1 ...L Y aa 'X I , ' - ' 4f'WX G. 1 " .t i Nur ,.A ' .IIN fi r: - " -k,.'ui'1 WW J., i mfs- ' Y ' : 4fJf' -.-:.'1-:--- 'f , ' ' A ' . '- ' iz' f 7 ., - v ' 5 ' ,ff I- ' 5-Q1.'E?k::1q' ' V : , X, , -, E . P . , 1 5--1.5.4 A , i M. Q if i- 'B, , , . ' , f sf V , " Q i we 1 f Q ,A P avi n M .E , rm.. t 1 -V A 'L if ' inf .--X. 1, P , . " W' D X: ' . .53 -3 1 e W' 1' - , , '-4.-f..a.fw X ' 1iQ.:.g'-5, - . : fgf' - '. f':"' - "1 -' V .C -5 "" if-' 51 -Q P . ' i-lr' ,L,--'rgxi-'. . ' ' " , 1 ,-., ,,- Qi: 4 . ' .1 ' ,I if ,. 1 M . Qi:-gg Y -, 'gg' 7 ' 'N "- : : 5" V f' : if fi . ., 1 4.7323 9' ' A We fs 4 I T' . - r 1 . f , ' i gf...-f A f -.-vw - , ' , f ' XXX -' . xx 1 Q ...rg gjgvgf-1 f. i 45 -, , W, V A AY-V 1 -WW , F - .1 X Uh l UTY fffwf '-HW' ' rms Row 1: Phyllis Wine - Sec., Sha- ron Suter, Cherie Aurigema, Mikel Carroll - Treas., Iackie Spruill, Debbie Golden, Row 2: jackie Forbes, Tanya Oakes -- V. Pres., Teresa Hill - Pres., Carol Harra, Ioni Puckett, Carla Demert, Melanie Bowen, Sue Thomas, Dr. Bonner - Sponsor. SERVICE SEEKERS Sf? Row 1: Terry Bailey - Pres., Mikel Carroll, Diane Shiflen, Cherie Au- rigerna, Karen Perry, Carol Harra - Treas., Row 2: John Heffren, Alen BdG WirnnWrnBic- yr , eorge e , a e cum, Willie Simms, Cindy Wiles. Row 1: Debbie Unkefer, Terri Gindlesperger - Pres., Cindy Mitchell, Row 2: Connie Iones, Lou Wanna Kirby, Darla Morris. CHRISTIAN SERVICE CLUB MILLIBA un XS,-,E 4- xvl LIRXSTYP N in , V 1' , , - . LQ' If - 87 ma' if Q ' . E '11E::f:Q..:,55i1 ..l' 91-h...i. i-L-'L 1 T 1-1-F: ,ifseiff -:- 'QZLTEQ ,T rf-2:4 An" s ' ..- A.. C' fo e my-35:1 55355 f 4 ..--ni.. , 4 N.. .., ,, .ir 21" w'......- 1- 2, 1 4 -4 if - .nu ,fl IJ ,, Q .. , 1 Mr: 'tw ., f fl v X W ra ' f ,r , 3 , P A , 5 7':fJ:':'. Egg M , 'P Tw' 1. L. , if, m , f Q., F ill' 3 Tl .Q C . vi - . ,V ,.. S ii ig 'iff ii ve- 99 ii' N Y? .. -. y L, fa :figs :Pe ish- F I 5 i 1 I l 'JI iv l X Officers: Top Row - Roger Gardner - Pres., Barb Sproule - V. Pres., Debbie Hill - Sec., Sherry Walker - Treas., Sponsor - 1 1 i .g H , Dr. Susan Higgins. 2.1 l g EN 'Q T 1 GQVERNMENT sb Top: Barbie Sproule, nominated by SGA is the 1979 Founde-r's Daughter. Maggie Richards, nominated by the Psychology Club is first runner-up. STUDENT ASSUQIATIQN DAUGHTER A' All FOUNDER'S Y TECH CREW an 1----"Q C-,.,L. .. ' 1 J , W 4 Technical Crew - Tembra Chaplain, Rex Hale, Tim Iohnson, Bob Hayden. 89 Concert Choir Women's Choir Milligan Men ,K .w.,.,.Q .N A i 3 5 E Y: J-" " 'fa, 7 xf- N -q, - Q ,jj ,. Z ' a 15 - 5 1" ' If ' 1 1 1 1 1 1 1 1 " '1 1 1 1'1' 1 1 .11 1111 lf'O'l'I'I'll 11111111" 1111111 1111111111'1" 111111111 , llllllOlllll"' 11111111111 ,,, Illllllllllll ,,' lllllllllllill "I lllllllllll Il llllIIlOllll'll'l'I' IIllllllIlll'l',' llIIllllllll"" IIllOIIIIIll,l"" lllllllllll llllllllllllllllf IlIlllllllIll'll lllllllllll' ll IIIIIOIII ll llllllllill ll9IlOl'I'l 1 111 1 111111 11111 991 '1 Milligan B and I I f l l I I I I I I 0 I I l O l U I I ' 999999159 1 111111111111 111111111 1111 95959959599996 1 9999995999919959' ' ' 991959999'1?9599' 1111111111111 1 111111111111 1 ,,z,4 1 1 1 1 99' 999596 1 JEREMIAH PEOPLE pi an , 1 , I' 'fx Wd I i ' ' Q V465 Q ' 1 .- .4 I 1 in Q 1 95 I f ax EAM SWIM 1 A ,, Y L F " ex " f if W .ez Tx' , 4' qwflgf lf-4 ea- ! E - 6 gt NF' 1 A -'A F AE- . ' W f-,X , - 4 t . J ' , -V V - ' , . ., . 4 xx X? x . . ' :saw . V - 'PNY ' X E , N 'sf 3 'A l -1 :Wg , W. 1 WA ' F ""- :JJ Q . P I, fi 4.187 5 fy - "wb, X -- ' sw 4 Q' Q-AQ, v Q f im' Wi' . I - -:qv ' . Y H H .V 2 A ..., . Q K -, vt a ,ir -- Y.-, - ' , 25' 1 I 1 5 . 4-' - - - -'r , 37' 'sg 3 K fi A 1' El xx . -'.-P - , --, wg ,' ""' gm ,.....' mn W - A gf fiw-,Q if R . .-gg... V-- Nga -M., ...A ', ' -3-.ni -' - --- -' " may - Q-sf . if 5 - X 19, QQ--, 'la . ' .-., .V XL .N ' -4 -5- -V - .v-. -' Q-- 1 W, .,,.,,, ...-, - ' K - V- - - Q ,hw ' x 'V U "'x-if. -' S-, "Eg , 1.4- - "-'1...Yw ..: vid L ff: -i M--' V . pi l VJ W, ,,,, ,,qplue--- , "ii ' , .N. 'WY' " -' A' Ala-QQ' , ,. , ,, ,. , X L - if if ,SI - ggi 'Sq O Q9 W k Y ,VFV i I A' A I 1 QL iz, ef f V x . ., , L5 .FQ J 9 1 f 'Q-1 -. ' me " .gf- K i ? b , U . " dial - .... , . -5-,1,.1.g f , if F F E t ' . 'N -ALL HV- F ' X 5 9 ,, QQ J ,, Q ', R' 'If , l fi -1 n 3 r X a f- N 's5 f2'X?n7 Q ' -,.1- ,, 1' X it rg ., ...X L91 9 qv' - 1978-79 Swim Team members are fl. to r.J: Mitchell Hughston, Diane Iunker, Martha Winkler Bill McNett, Tim Bumann - Co-captain, Kathy Bailey, Cathy Hudson, Mike Gee, Scott Allbee - Co-captain, Linnie McFall, Pam Huckleberry, and Sponsor, Dr. Charles Gee. w 9 7 G ,,. 3 nr. - r 35 -.34 aim .5 v " ,,.r-,..,. I- , 1, , . -w ., 5-. ...f , ai , VY :af 3:21-.. ,Q -N - vi ED 'n'rt',V" 'nx- Fx ...L +- 5 ,.,,,.4w,w..,.4f ,.wf..,..........-V-...j,...w . . 4 l ' a I V wi wi ju .X , xx.. 5? QS 3, i : ig Q' N ,4 X K x f . ' 'M :':gp:?j.gyQeQ- X N a. -'Sz N - N -sg' x X X v .-N.-Mx . ' 'Q ' f-A-... -xwiggszgei-.. xx a pw 3 X55 .,'ff:' S! 2 N" M' . M, N .. ff-' 2 5' " ' . . V . . . N xg Xi 3 Q, X ' Q Y . " ? K ' -' s :N X " Q f Y, .Q- XA K 'X X39 4 Ir--vi.. - Ax .. tj 1 K!- ' . W ' ' ' Lg.. 1 1 X 5' . ,, i f-X ' .... ---wx ,f mu: P ' 5 "hr" 'wi 4 -w ,f A" .f. isis" H 1- A .,..,, '11 , 'EQ' , ,- VZ 3,4 V :L ' 5' , , - Q? i ci X-.,, . , , I I -LI" un!" A A bf- 7, ' ' 1 f ' 'mn' . 2 il ' , , ww ' ,Z , 1 , ' . f ?, : V Q11 ' - ' , ,i- ima f W. .,,gf,','gg77ef '-4 4' 4. ' V 553 ,-1 ,.:2:-nvflaji-",.yJ.'1,a,4., . , . f if , -f ' 4 - , , fp 'Af 1 lin, A I 7, ., . , Z s w 9 SOCCER MQW 5 :F Delta Kappzfs Haunted House! 'N-gg' GNU? Z +R 1 6 lmml Map 7 'Y-1800, nu. 18457 W iiia EEACLE WORKER This year Milligan tried something new. ln past years, only two plays were produced. This year marks the first, in a long time. that four plays were produced, two in the fall and two in the spring. In order to make things easier. "The Miracle Worker" was cast in the spring of 1978. This enabled the cast to concentrate on putting the show together in less than three weeks. For their efforts, "The Mira- cle Worker" opened the season with enthusiasm and excitement. Besides opening the season. the cast and crew, under the direction of Ira Read, dedicated this performance of "The Miracle Worker", our first production in the Derthick Hall Theatre, to the students, faculty, and friends of Milligan College who by their efforts have maintained and enriched the tradition of the theatre at Milligan College. 1 Y-ll 1 all '7 g A1 I QTY TL wi i s N Pt The scenes here show the many facets of the play, from beginning to end. "The Miracle Worker" is the story of Helen Keller as a child, lost in dark- ness and silence. It is her teacher Annie Sullivan, who was once also blind, that unlocks the door for Helen. This Achievement comes only after high tempers, a jealous brother, and a com- plete lack of concern for Helen's wel- fare by her family. It is a heartwarming play that the audiences thoroughly en- joyed. "Www 'H I ...... . Cort Davisson . . . Betty Io Morrison A Doctor . . . Kate ..... Keller . . ....... Dave Bickel Helen . . , .... Heather Murphy Martha . . . ...... Suzy Nelson Percy .... .... T racy Walker Aunt Ev . . . .... Ioy Phillips Iames ....... .... I im Dahlman Anagnos ......... . . . Dennis Elkins Annie Sullivan . . ................ Terri Newton Viney ......... .................. I anice Hanna Blind Girls . . . .... Melanie Means, Iennifer Ross 103 FEOOLER ON THE ROOF The fall musical for the 1978-79 season was the well acclaimed "Fiddler on the Roofn. The show ran for three nights, Nov. 9, 10, and 11, in Seeger Chapel during Prospective Studentf'Alumni Weekend. "Fiddler on the Roof" is based on Sholem Aleichem's stories of peasant life in czarist Russia. Under the direction of lra Read, the musical portrayed these stories through music and dance. Iohn Wakefield supervised vocal direction with David McKenzie as conductor. Ian Gross was in charge of choreography. Associate Director and Pro- ducer were Paul Blowers and Terri Newton. These people, together with many others, gave us well remembered perfor- mances. N XV F Xl : i fl i 1 ' - .-.. , X , 1 I 1 5, ll ,--' --1, .., .s...,1-3,..7-W, .U 2.-1.1 X ya. ,I ,Q 1 4. 5S?Y1??22iIj'fffffif-?5?52El7i3Tis H WH fi, 2 " 1- :tug , . sig- 71':1t:,5cr,.:g:.-1:15. 133.4 .: ' .f5,::'RZ?:':?:L " . " ',:x - 1 f I.-rv:--r:::'::'1:',.g.::'-,S::"4w- If-:P 'L , -fe ,:73QQf555lz?.2,fQ7fi?TfR--'gf 'Q-f'w?:iQ23f7r3"' 11' 1 fa '- - Ji! Y '-' "1Hi2?Q5'fC 5fff37E93?T ' 2 ' if :- 'r ,E AMA.-i.-rf-V .t,.,., M. x - -, , 'f.1f'f"-9,:.1'--i'!T'S-""-""'--'rf:iL'-1F'?zf A ' 1 s--9 1-, : ' -"'y'21tf.g:2-,:,-eff-..L2-at , 'f ' arhv 491f::.,5l he 1, .1. Ari. 'H ' V--:,r,s:.:i:g 1-,Y 'vggv-.-, . KA . Mb: ,.r In I . - . ,QQ-'ja' ff- t 575275 "'1'?g"??.2:.'4r..:L" .V - 2: seg 555122-" ? '55 2--'5-!f"'3E-:'F,A,,Af?""fi-LF"'d' 'f --, . " , - -' ,i V, V , ' emma., -X ,: ,-ft..-Z," 'E -2 ' Fig' f' M ff , 1 fTF5:"fH'fi'?T! . ,,, .Q , ,-,.1,.--,- his "X 1 " -- 1..:'-fzifganfg ' ' P ff 1 ' , ' - L- ' , . 5' - . :.i-:'.f1w1vii"- Y Q L --5 F A.. 'S s -,,:- :va an ,-1-. , M geva 4 1 X A I-3,1 X Q . ,- QL.-ant: . - '-- azu re- aff.-mia ,gurl-.yrq-vc--, ,s -3. ,if A "'Ti1:t17fr.' ' A-u 4 w,!-fry: HL 5 4,13 .,. we-:P ,.. , - f . 5 an If Q 'A 'gf' ' ' ' 1 -" .f 53 --. , 14 . gn: V, ,pf , , ef. O ,resist-ig A yew -Ui. E .- S51 1 AI' "1" 'Fi' -1 -. Q 'f 'DOO - L- . ' 'Niven - --, ' "ei .-. f ---1, ,aw-'-. .- - . , -3-3, -- - .gr -' Vg. ...g YRXV. 3,1 A-wwf, L ir- ' sf-52: ,gr 3 O? 19+ Q, gzgvrc LW jifyxl . 4122" . , 5 . Mini, 4 '1, ififqg, l:,fs.,?::5 1: .-+ 3 "-'IL-:af z.. 1, gy: A f- 5' . Q-aff, . ij, :sv,.,kf'.41g ' Tevye . . ,,...... Al White Golde .... .... V icki Forsythe Tzeitel ...... Betty Io Morrison Hodel . . . . . . Cindi Leimbach Chava ......... Melanie Means Shprintze ...... Sandra Gillum . . . . Ioy Phillips Motel ...........,... Tim Ross Perchick ...... Jeff Mutchmore Lazar Wolfe ..... Tom Howard Mordcha .... .... D ave Bickel Rabbi .... .... I ohn Sichting Mendel . . ...... lim Dahlman Avram ........ Mark Summers Nachum ......... Mike Carroll Fruma-Sarah . . . Sandy Delegal Grandma Tzeitel . . Debi Colina Shandel ......... Ianice Hanna Yente ..... The pictures shown here are primarily the opening number "Tradition" sung by the entire cast led by Tevye. Another scene depicts Tevye's daughters in "Matchmaker, Matchmaker". The other pictures consist of the orchestra, proving the old saying, "Be- hind every musical there must be an equally outstanding orchestra." Mamas: Celeste Huddleston Papas: . . . Wendy Grace Iodi Newhart Daughters: Cindy Bond Sons: . . . jennifer Ross Tammy Boyd Fiddler .... Constable . . . Sasha ...... Fyedka ...... The Singer . .. .. . . Mike Luke Cory Spotts Eddie Salyer . . . Steve Troleir Scott Hundley Cort Davisson Tim Iohnson Tracy Walker Loren Stuckenbruck ..........RicRose .. . David Bernhardt ...,....CarlRyden .. .Dennis Callahan 105 '11 59. ARDIN 5:1 153' . .5'25Q+:i533, c , 5Q. '1.:1' . ,-f...,Ni,! ' rg.. . 5' Q A gg C -- Y F I 5, N N X '- 1 , Y U- - H 1,-,T g 3.55 .. ..,. Qev . M 7 ,gm 3 I , c. . f' .', nv 1 if :lx - , ,J .yu-'J up - -?v . ,"'-H :f ff- . W -ex ' , ' +.-1. I wi K. .n " B' ' Q- .1- 'r.1.. Y, - -H " -, V 2 X Vu... ,g"Q1-1 ,4145 LP 'Y "U 'X "VN Qkh,,5gf .jge xx 'V '35 .. ff" V V .xv fi -k, "ri X 1 1 ' 9' - . Eziiig -' f"!, i - ' ' -' ' '. I a -15' 'fl . 1:1 455- 1 N - -f " k ' 1 r F, . , I H ,. 'L X ' Y w 3 K '- N' ' ' J. .-.ui pwxwkwffw- ,..,....,. . .,,, ,, Q1-'vvriwabm-QMAM ' " N' -' -f 1' V .4 I 3 .x-:N-sw S,-"?f mxfxjg.-, ,Q 'J - X ML :Fs":.41s:x:g...... J... ,,,,W,,,, , '3:1i'a-.14,,w1r:1 4:-riff 4 f1:w::.:1 -:.:::,-if, ., , ,,,L.'!Qf 'J'S'?:gfLk.::1,1r:,112511 :Maxi 52,1--...g-N-Q, 4- ' .- 'N -v " '--:P : A 5-'u5:Jt.'- jp-J..----I-iz -.-xT1.y'vfq 11f'.'--..,.i'.L.'.' .. 1 -my 4 -' - G-wi,1'I-753' -g.Ef53x:,::':.-yggfgqngZiff. '-f..fx2g,.f':1:- .7-,L -. 1, ram: 2-:. 1- J-Acxzrwn .5:...'-3..E'!c......,4::41:,c:,,, , 55. . ' gi .-:x,'gw.i5m:51:3k-an r.:r.1:.?3fE -Q .ilfie ' 1" 'Q -Z N '. g i 't'1,, 'itliiiiiiiFiziqlfijfilll':iv 'r: ix fi'-:'f.-"'-1 V3 3 -an - FE -: H i?A14'13r-g'1gv-liaifiii-5a'1fI:2'- s. 11.1 1,'g- if .iff N, .lv--1---.-1-Lu.--4-, . 1-----,.. ., ,, .4.- -V -V ..., .. 'f E. 31 r:1iQPf'Ein'+1-f-.'.:K--T-?f.1mf-13:01 '-.1411-L: X53-.x'.::1'wf: up '- L 1 ru - .uf- I 5, , Aga? ., 'tg fe! l ARDEE ff? ' X Q., Q , 6 -X T4-4. A -..... , fi ,.-- s v Lg -:F1xgH'?:"i ,L ' f V A gvx , -xvlfgjgib. gli X fi ' ' Q.. 2 vf i V. ' I I K ,X -M. A 34:1 .V V- 5'-5 ' , ,,,, MV M... .... , ,,-S., B , V . I . V -fi? f '- .VV f' - . 9 E f " 1, --er--.V -V .. g . F . X - S 4 ,V l x ,N L, X K, . 5- Vi - 'Ya ' A "'-S' - -'wr ' -- '- - - -- . -- - f um- -- Va' f -. ' - - n-ru, 1. V 1 -J ' . 'J .Nf- biiwfsifiq ::.- ,:K1:2jE1f ik :::.',Fg- - x ' W-.-1-Q-:f5'f1?f5x93Q4g.-i21sA.:---"--wg:-:V-,, -' .Q ,N ,1yVf,...5 , Q 5-11,'5::rg5j,fqL- 'fixing-.,., 31- 115.-gz.-Q, --' .1-5 V-R.-V--, g V -V 1,'bw,tNs.?'xK. D T'-.'fI1if1f???..3Y- S -.I?iif:?-Ziff'-'?"A" W 'Y - N ' M ' ' ' 5 -' fx 1- - ' V X x,VV..,fag- 2 VV X any-1- x ae,-A-Q--2 .1 - M w . x.v.V.: ,.. X - 4 p V ...,,, X x u fit-' -- -V .V " 'Y'x"f',,V-- - .... 31'-:::, v.a -iH-: ' ta -1 ' fe-cr-f F7 rw. V , , f --'v N'--Ta,f:6?f 1' 'KI' - - '-1 753159 gf ,b:..,vTf - A H . Avg ,QLAIQQQ . x i .- Q .qv sr , NV H, V if .V V Q, 7. :Rui ,A ,, .QA VV ' . f111,s.-,A-.+e.f',-, V, ggzgu. 4-- - , ,1.,::..-..-.L,.V-V:-.f. .,,k.,--q5-- 492551 11 . ...N 1 ,P E? ' '-" s 1 ' ,A . fElt:5E:1f'1i,:t1-LI 322.2 7.3:-gf' -' ' -s - ' 1:7 U Vi, - V iw,-1 I X :xi f, lr Ni!" , A" Y ' 'rw-, 'L '1- , 'ff . : -' ff .1 , . ,if - M -I . Mjgf' 1: A A f ii: N... . 'IN Q. VNU., 'C- '.'T"T ,J ,- f ,-' .- A q,' fd: I ' - .,. .4 -. " '- '- Waswan- ,. --,,, ' NI Y, 1-l -.- ' ..,,',,z-,:-f"--.?-',.-- Egfr- - :J - 'h -,.-ha-4 '- -- --g5i'G-I' -- 'H rg,,,1Zt f 'f --ff' -7'--. ' - - 3 - - ' x- - - X - - x - 'Pd - 1 K l K4 -,, I' S--. ,Lg-, . 'L K . - ,,y Q. ' , .. x -M -, - -. - M 5 Q,--A- 'F -iff. 14 f ,J gui , - V . 7 , . .M k ,V l . ,, -. --QA, - , --' y, - . f , '7?'inlr-A. 1' " - - Q s , .NP ' A '- N -1' "wr , ' W :W - V - - ,P -42 A -"" 's.:1 ' - , 5- , ' 1' " ' 'K' X N - , Nays .Q K ,,, , -xv. X, as wing--1, 'QL -1 "ll is A M "W V, -.ff "- . '- - . ' Q " Q -., V 5 ig.- hwy'-1:1 -dfvm' V . ' Q M - , Q 5 I ,pw-,A '- ,ir "- A - 'ru -' h K " ,-'I , - .lk - - ' 'f ' 'f '1Ai.L,:1ze--. '. -.JJQQ T'-' "- J"-'J -. k":5h"i,i- '-14.47-'.,,"A', .- 9 WEBB 4 , X -Q , ., , it :Hi ' :fx-.. X -,1, . .. v, x ' ' ix - 'x . -X.-:x:'W"' 1' Q-2' x 'T "ZR ,L-ff-ff ETLTX, .L-anti. P -2 - " 'A 0 ' 1:-X-. W ,. . X .f , ' ' ,A ' , .- - ,A :amwwuwzswvwwwww-Awww-muvswuv - f! ca x Q L. :X 'P ' "T-2'i1iffl:.' ffm H-?Y'3i53.: ' . Q ' 1: Sw '-RVJA1, a ' - ' YW K, ii - lf- L fr' 4 3 -'Tgffii' TAI' . . 'U' T1 , ,-.4,?i'jg ' fx' Lei. 'fx ':. tl -jj: 15.-Q, fi 5 1111 X-.rx N- ' - .EL-x.,.jQ 9 f' PU Q A Eff:A--"F?G'f1Tf'l'1l'iY!'fsmr'.: . 1 '22, 'Q - ' px 4 g 33 figEQ'1i'fg,.i4gSf:iff-f ' 1 ' , Q an M , fly A 5 mfr" ra S' H a V ,Ry Sign ' Mm gggexxfrg Y wgfw -X' RN Alf.: N . Q . .A ,Ni LR L -5,-2.1111 al I ,Agiqigghbxifhx-X1 5 l 1 A 'ww ' Su'-M. -Y ' ., A 'H ,A if 1 ,- E an ., '- Q 1- T As,-9 . 1 'fr xg, x X 1, 1, 'fff - . -. ? ,fx-. - 32- l I. .1 5 F VHA-,Y ,J L 2 . X-.i, f -1' U . S 'W -t.. J'-'Z ,- ., xfx .k-ff' .QQ 41 . lf 'gh' Q 4. 1 . "'.f3'.: -'iz - A N A ., ,L wa - t,,??i,,, I g mix T- IvA'?14"'..3r""2'T . ' , . xg'-.44-' x gf, wk w N K - .. -s, ' -. X 1 6:-.,g3 N -Q, - .V 5-,. Q X wfmkf, .I . f 'L-:ii :Wh 1 T?'r1+ fifffiik f lii'f'MS. ' L- ,-, .:1':xg,Sg . ,ML 1' r ...L-4? - . ' A .- xi. 'FQ-55. f f,.ff,1g .:..4, f " -, " Y' V f.29?,:45ia.i-55?-S-'sf .lf ' ' -' 4, x+f'fb5f- , - N..-. w- Qvggzzgrfiv W , - - 3,yiiw1f9'-' +- w ' ' ' 1 . '-- . ' rv, . 'v 'YEL -. ' ' v ' .-. , x. . - ' 1 V- .', ' T., 'S ' -. 3 ggi?"-A ' - Q, 1 . ' P -2915 E '.Qf?f- ' .-.,.,,, ..., , ,.:,... e f . I , -. . . Qi' 1,11-ffff 1 A' qs 1 R, , -:eff rf4.'!P,p' ' N T .- --1 M eww. D S 1,3 . . .,.,. 8 ,.mjI"1 ff ' -ii N - me. 1 gi, . .,.,.,,, .-L.V 335 f' ' X ,,,,. N. WM. SAD N M V : - A-- - 3. , -Lu , - -. H- , , .. - - wr T A . . - r X . kgunumuv-v , . rv , Q ----C ,. , M ,LA -:,f -131541315 L::,:,--- ' ,. . ..N.t',.:KS, . . , , I . . . , lf?-ya . . V :- -.x . -,X . ug... Y 'Ma on - I A -kk, . vw .A- ' 'zz ? wT few.. - -1 .Mb - X ' . J w. A "-4'-Vf'7" ' . .J . Q j " "',' .Wye , -, X ' " A' M' j., . uk L? .. s V - ' ,X X- 1 n . , '.-if , W.. Q ': - . , '-'VM f ', , . ' .,l,g55q V' 'fu rQr?,, . A 'U :Q . .325 1 LQ, - -Q1 55 -V -- : 4 A 1, w.-4-:.:',' ' V ,E-.Q , .sf A - X' , , it , , , . .. f ,J . .A V I . X ,"r.1- X71 i .,,,,fA bf W wif! -- - . -15.1 .VL -1 I . 4 210 ,F 1' -1 Mn 1if'f'sff v -f. 'S - ..,,-. f - wi.,-,f ,,--A ,Q iggfgfx-!'f:lI'-,52U:',:-ll , . ':fsaf1'f"vg -4.-'- : . ' - vT?'f:-Q.z.'1fZf7 1 f ' . Y ' 'A' ,.V ' T' '.,,",--.iv - "., .- 'N 4- Sifi.-1e'f 3172? ' .-' 1 -f-4. .f ' af-fx:-A - 1- 1, , -1 1 Qs.-r, '- :YA L A X. ,,,,,.I 0 X,. V V X X ' V -5'a9L1JQi' '1 I ' F F .K,. -. '- 1 in nuns .-an-2 su aw.- :mem asw- vw- nr: yn 'Q u r -In -3 ru- -, -, nf.: y ugh- - nm: 1 :M ir- . 4 ff, ' -A 'X 1 W-E 2.13 - 6 1 14- 1 ., X. x K x - ,ff , , . Y 'V ' i ' A , .. f- ' 5 .'fQ,.,4'q.-ENA,.f- Y 5 - - .51 ,' ' f ,S ' , - ' 1.45-LL : .f- 2 . " j ,N f , ,.,1.y ...' ,gf -T ' J" 5-11 ,S Kazggqvft, .. -5 ikieg- -1- gr--, Y,-Au r.. , 4 -- ' . win . - N, N ' Effv ' ff - .1 - K 1 -'5:,1,- 1,11 , .. -sl . ,,- ku! I 'L - li.g,li's,cggjq-g,,? ,a5F:?g 5-r ' ' ' 1 H . . L -:- 'rg - 11 'rp'--,G1-Qi----2 1 .fi :QW .'-pj..f4xf' Hi 1-,5-itil ' 6 I A". fkggkfil-if? ,:i" 31 fly lii1.'g'Q'g,2fl:gQ'1f5 .1 . , Q. ' -eg, 2253- " "5f:ff,,.-4 we 75,1-fi, :,., . ' ' '..f?.'.-.5 :J 5Q1'f5" - -, eq, ' 1 ' ' I - . 1 , 1- 5. we' ":fff.,11 :fr of , ','-59.5-1-'fgs4'9i1'gi':5 1 v j -- 'giwk Ag. "1 1452:-g3,f '3 - - . Q1 13 -2331 ,Q 14.20325-Tg"'fi' fri P T .isa a if ' '5ffl":',Q'mfVb'43f'w? . ' Y . ' '-' " 'fxfiff' " rs T.-4- 3356:-f , : -,.- -0,3 .,- .S-A 0 , -f"1v+g.2g -1:1 ' 4.,,gff!4?5? ' ' . " ' , if , ig-.qi ' . - L, , ' ' f' - , 4.?-, 1: 4 ---: -ss, .f .gun-75+ .11 . ' 2 f7?"'f? - ' fig L 'f1,,'1,. i ' V' .:T1l'g'j5',6'5-n' 39 - .,, 1' -.- ww-?1xuIfEf'i' - ,A , V 1 3 ,, ,,1.,.-.Tf.. ,. , ny. S-f , ' . - :.1.,-,Ep ' '--Q-f-ef "df "f ,?fET5i3 -I 413- fi-' gif A " gli- -A Y uw- ' ..L. 111 SUTT , fn.. X -1 s--,-, -- , , 4, M., , P , -5111 'V. QW . . ,. N -f X- f V. ,. ' 'v' '-' W- k 5123, M X' " " :lf f , , ,N f .- -- - -.11 ,fxxm-.. - .-M N - '13 1 jnzviv . , , , , ,mum " " - 5" :W '- . ' 42f"""" , wi1m,r2f X, f: ' J., ,., ' :gg-me ' Tffrfiyiffg ' f ff' Fm-afwf Qwawa ' '- ' V --Qs.:-1:94a ti: : : 3: yg :.5-.'."-, . .UQLLE ' 5.12. .Qgflt fc: giifrglflili:'99l:ffF.if5'ET-x3'f.5f:fffbil-Kg 121365.-1 I-Z-J F-W ,21f51!,f1T-'iff-',2'jA -:jx 'f"7'7' 5.25 i'.p,ni"5.'l:f.3 ':7I7,'1'17'2"'E-?3L5'. HPF!-':'1:'-'izkkf3.-E5'i:':'J12E?'1:Evil-1:df:'1 "I "2""5"'xl"'fi:Zf5f -.-,' -.-Ii'i,5"f' :' :PYP " ' ' no '.1'11:,1p12.a-.L4,p:15!:-i-ffle-w.l-.'.-..'1.z4-.41:P-f--fH u-:Q:-1g.u--:A'f-:?:,.':35?F- f- --'- :L..'d-1-Y:'Y:'5z79 in rf... 112 ,.., ff? I Jr E???3?W'f:3"R 1 ii M HE EERE 22. '.-ami ' , A wx' Q , fa P- ga' ,fi Envffxf mi? P40211 2225651 M.- View w Y 1 X , J M., ,..,T--.Y'... ir. 3 , 5.7 ' -cf' -,. as Qi' P in A , N, 3 I. 1, :QA 13? , f .Viv Q: - , --1.2 . if , in KF '1 f' f 5 , . "1 1 1- . 2, .jg f' -Ag - -f. ff Y -' rx .l A - I I A ,, A x if 5.5-1 --,' 1 5 2 .Y ' :"""-fi'- " rf, 6 f f if' u , f 'P fi ,f 'v 6 Y I 1, . ,Q 1 Q " rqff Y T5 5 5 ,iw ' 1 Q f 5 .., 4 'ff W fb 7 f Q if f W fx,,'zb,,N . W? 19 a.,fs?9'- 1 V: Q' Q .A,., - . ., ,., .,,-fnfi--i+::f'2,1' ' , . .ew f H . 5. I G . -4 P , " 5, , - :hui .E 54 ' , ,QQ9 -M54 . N' . ,fer A ,. , . gf rf' 5 9 5' ' ' ' Q45 m l HAR ' X f I I . Qi' Q M 4' I 1' JJ Q. g, E' ii 3 R "Qt Lic. ' fffii? ,gg -X542 I I f 11-1 v,- psf" 4-rw ,LD -kr l ia' 'W . .:, 'f . " J ', . , -gy, ' , -7- , v.-152 ' Q - 423 X QQ - -. - .sz ' :xg -, ,: .4 . wg: "f': s3 Gi X ' ' 4, ,NFL F , t X A-iv V x ..1 ..,f...5.,.x..g.. l "J ' Q- VI , A ,. 5 Q.. '- F' x Ny ' ., Q ' a 9 X x , . T ,K-J, L Q . R .: . M fp.. . ' X 'I - ' H .- ew . vf x-' m J ' 511 -a-..... -: . . ,u , x X ' . 5 gk 'J 1 '- ' Q: If 1. fkxaga' , 3 . ' -fxsvail if -. f " " -' W 3 f 5 fig -fi -121 1f:5.QPZ:':5Jfzr-., ,L A -x,,,,,5 ag! ' .-,..., ., .,,3.wQfN -A h ff ,,.,,, ,.,,., ,-:,:--:Q 2' 45' f1:5'iZ?:1f31 4,41 5,-1.1 -- ' ' -'11 , 'Jflui' - - fxfzirvpfza' I-' .1 5 V, ,, f- , , 1 5540 55.9 , 71 W 1 ,- ,fxfki if ' .51 mi ' s .4 -,,,.' as fr " ff-4-42:z5aa C af f If Af W 1 2931 gf? 4 1 , 1 , ,1,g:,gg-3g,g5Q,:, 2fff.1'.fqa::r:!i ' ' If 'f-571145271 C "T-T122 1 A W 4, , gm! I ff f. 5 5 I Nur X 1 -f4 J-'P ,. .fqzq .Ee rf! jx :iq '71 Y 1 . .an 'hr .,,.x Q., 1 'in' 4. , 1, 9 's . f' W fm .Yi X X'-x. 'NSN ...M ,H --5 le Q" s'i'L4,'if... " O, tk r' 2, I Y ,- ,, . nf " - 1. e. .a xr.. -,.e, 5 A, K: Q 1 4 ,V : J 5 'Q , ? sf- ma " I1 I Y , 5 . 4'- W i ' -4 '- . W .. I 1 5 3 ,, M X -, A sa- 4 A , an Q56-' L -ba, x 1 i , 'S ,-+P: ,f,.,:. -. "1 -, Z2'ELf'Qf'i:g,-,j"'2',w4,sf.L1 ' ' " W , -.-.-W, . . mmf. fp s W- PS-Alive-'ww a f -.-,Enya Viv of H X KU 1 'f.:'s Q f its-R'-' ly' ' 39" - . . " 5 0 Ei ri! ' ,'v F XI 'N I WI TER i... -,, , gg f I Mao" .. -lg -V., V I , 1, gf-va, .IL , . H 1 "0" , A -N-W---ff' ""' , r,.,,.-- ' ',M,,,,1.:.g-u?,.mf.a ff-ausfg' .,, ,. 4,110 x . ,, f ."" ,, ,,,,,..- . -l , H1101 " 'U ,g3...,...- , M ,, M ' q., U , M., V f, . , Z - f-"f'- ",2',,,,.', """"':f! ' .. " ' + ,pf , gum'- Ayn., N ,Q-,, , ,. '. " I .ff " I I ,g,v -- . ,Q ,y ,J --f" ' Y -f'V .av , ..- 7 Milligan College Presents The Twelfth Annual Madrigal Dinner 7"' 'El l V' l"f::: 'l I E L 'lf x Q 9 Vfpf-"9 ' N .ag .i ,- 4 :rl Nyxu 'Cf 1 x we ,x M I 1, .L X -n"""x f f 5 1. V Q A Ji ' Y' 'nv ' f2-4 "' K 6153! J-sh 54-7,,-"-it Ek - .W V , X 5 ,Vi-, SAN ,. l , . ,Y ,aff 9 :,v, - 2- .1 .L.21':4.'w-N 1231. Q . A . .-. R ....,.fy-fx...-Ax... . .A . , 5 gg:-rpm!-1--J - 2,. .as-5:-fn x ' .4 .A:.,2tg- 5 sz., .Q 'T av- of ya 1, -. 3' 1 l 95- 4 ' Kg' -? 3' Q -mv. A ...fe 1. xwiwlzz- f A 3-'fffi wi ' 'S FK- , ., V- .. '+ X- N ig cu. 5 . 1 '1 fri G Enix 'Q ' "JW gn Qlf'-X12 "4 f?-ef? L 4 ,.:': " -f ' M H. ' i V qgii. V ' "'1f::3- VZ"-:E in .,.4.,. .4151 M432 1" 4' Q " H QW' x ' . ,,,,,,,,,,,,,,w AL, ..-, a..f........,. ...A., , I V.. r .g:f,-" kin S X I - . rv ffm C 'DX N C:-N iq WN EHS Q 2 Y I ' k . J' A Q va 53 ,, Q., J F' Q Jn R w R ,,53g,.y N 4' ill!! , - vw' -1 M 'iw ., w , ,. .N X. Qi . X, 5' "'t 1 's H , -1- ju ,J 4+ sg '52 9 nf -uw l r we-. xx, ,-4 . 1 f I Madrigal Singers: Debi Colina, Vicki Forsythe, Kelly Pratt, Cathy Pulliam, Lisa Adkins, Lisa Dillon, Kim Hinch, Pam Miller, Tim Iohnson, Tim Martin, Jim Taylor, Al White, Tim Geise, Bill McNett, Steve Morton, Bob Williams. Strolling Minstrels: Iohn Meding, Leanna Miller, Ieff Mutchmore, Martha Winkler, Renee Ellsworth, Karen Hughes, Carl Ryden, Nancy Stoughton, Steve Trolier, lrecorder consortsl Beth Bartchy, Chris McCall, Karen Shields, Loren Stuckenbruck, Kathy Bailey, Greg Gear, Stephanie Pickel, Becky Morrison. Brass Quintet: David Bickel, Julie Burgen, Mike Luke, Cory Spotts, Paul Sutherland Lord High Chamberlain: Brian Delp Heraldsz Cory Spotts, Paul Sutherland Litter Bearers: Bruce Cameron, Scott French Court Jester: Dennis Elkins Production Director: Iohn C. Wakefield Instrumental Director: David MacKenzie Maitre d'hotel: Ken Followell . 1 1,1 ..I 5? fw- E 121 'ik A ,AL .fx WN-.-.Mpc 1, ., N. ' 1 .ix'A1':a" 'W . Y S'-5 2' F3 , n 'Nifsf-Q' ' 'rf3f"i'5 1 ' -'i1"f!55 1-f:,H'l x 1 1' if , ' . i"1i"f1X1 -'Jai-ff,-'a : .sziffig X ' e .gz-, QB: Nix 'Q 9 ,gm ' 1.5, Q55 A +' X . W f 4 E k X X .A , .O , Q if .- ffgeihglisxs xx ww, B X X X X x X x X S M xx XX X' . T ' Nik If-w. Q90 Q- x x xxx x vn- BASKETBALL ,.,, 'I ' "-- -s 1:1 L. an X Q 5 X V' H lf wiia ase I xg-gg H, A mnmnrm 1 -- E , , f x D Q A :Q fig U , ' Qi ix. .mia . 5 WNW ,JC 11?-'-A -. ww' ff 1-32 ef fi' .. 'fm i "W - ' ' Q ? ..- - 122 WL, 97 ff L24 17 J fi I N 1 p K Q11-fg,f:,q1::s-sp-- ' - - Nix: XXX- - -, -f Ax. M rw. ,g.ga.,4,,.-.1.:,-::,.- .-5-Qpsy:-.-.--gr.-aff,-1-QW:-: '-2.5.-:X-:vw 'u.q'f-Haj. -Zig!-A A, 5 :V M ' ' "'s?"-- ' gm ' fm-+11 1-5:::f+5i 'Eu P- ' p 1 - pg .. ., f U li Pb: - J 1 ws?-Qffrg .'f'1,i 2-:Sf-fp. i'.':LQ 11-xr. 5 K 1.1 'w 9117 -"ff aw.. Q, 1 - x v 1- - V 4' '-313:-"4?5"51C"f'Tw TlR-fv4'-".'x'f17'i'2' , 'F' I "V li"?" . fiiri' ,V-1 Y " ' K ,QW .4-4 1. gn.. V -F1 U ' M ' '-ff " - gr' p 2 - 9 , , 1 g ' u . ,M vi- v 'fff - 1-24 1 f' ., Y- , -1 ,. t e 4gf'1',ig' .jzfc L-51. ' -- fy: N - L- ,f 4 ,' f gfgri :-.gg P , ' igq V- -Q A na "4- 1 Q . sw .... Zlvwk K. T4 . , A, ,-. -Q . , in ,: I I - x , YUHg KUHg MGH S f B k tb ll T mm Rep. of Chma fs ' .. . . -'T - ..1 lavgqg - -- .V G:.:1p',--mil -11.',,,,, -K M u--A .gf .-ag H nb ' ,' , K 9 l get 5 .- qi y 'u i-L qu .37--11. x,:,,,,.-IMZL .V '- we 2 'ef 2-M1 ,. 0' 1' iff il -- -a ' e"?3 ea 'Q E calm -A--li ws. ' - 'f 1 ip' ll 'F 5 Lf V 'F -N " 5 'P ,A 'semi -1-1 Q X -F5 - -7259 . " ' " .N ,- .5-,g.-,, ' w-'f f' -w :xg-, mizae pea- Z: ." "' -. f- -bfi?--,--'.w . " '.'-ff, L A " ff" 234 ' 1' Q 3 , : ' :' 'Q' ,. -. - .fx 1.. .. QQ, beg., if ,.1 .5 Q KIWMY x Et xb is .1 4, is fw X If 3 fi li 34 Ifxif K x V Vx ,- - if Q, ec 5 :bv Q 6 fi f Lx 1 I ' ' V N 7 'gs- ' , "-' - ff- . - Y' ,-L - '. 2' fi . 1 1 ,gl u 1 I i , I 4151! "3 Nm- A Q. QL ' n H3 J 1 4-- Rf -' Q ,IM N-+1 1- '- -f ,- 1 LM . I , ., . 'Xe . - 'ij .J .' ' : X 553 ' , 42 ,, , " u, ' ' 1 JL, li ' Q SV --9 -X V , an Anl fr ' . I h "Fi ,.- " .4 L fe...,s-f 5 M -Q. if , 1' Nike' rd? ..-- :ff ss, x... .9- uni x -Q :U gi -p Q "'4'vun.,,,. 522 f "---- 0- V,,: X -'-' Qi V ' 32: .ff . 1131: fQ.:,fW'fQ2'gE3i:5f""- " . "iff-A y S52 V-I5 ' 'A' V 123 ' ' ' -':3:P1:215i: 'gyQg5 fi 3, -5 img. 4.: :3QQ. ,:: . 'kiM,,,x , A UM-E ,Tv 13 ina f A If -: :. ' ' ' U f I I V' : . ' Y H! - L . fa . ffff H f ,dv 1 Q , W :L sm , K xk A , ,f ,vc , ,g 7, . A 9 ' ,, . ,,iL'- fa:-A h X.,- fx 9 In , xii . W 1? If ,Md ' ,D W 0 -Nh- Q an DB H 'W ,V L? "' fig, .aw Z1 al, . g 0 K mx 99, ,. WOM N'S BASKETBALL -:a:agacQ.Qm.w-s+.vuw.n+-vh4-N- ig ,1l.:,:gq!:' ,.- L1gq'.g::5,:,gg: ff- Mr- -2 wiv ff? V Q54 A-5'5?P15,,bifs5'2c.f5.5-iw'-1. ,2:"':s : Qbifx-1.---,. , ,Nuo-1-ww.. A Nt w-wwe--N-xl..-175 wc-- u- 4- - -I . ,la-5--.q.yp 1frfA.'f 331, 1 - aw. .Ns-. xx ' -1" '- ' ' X - V :rxrfkj:1,zg5f+Xfjigf-fxu., ., , . .L .Jw-.--1:-rgxwiafszl. -'."a1f?.?Qs1Q, A X f. 'P-x1wikRQg1ss' X Xmx . , . , ., Q .k,,,. M, 3-,3.g:1: .Q If w N QxxQsw+t, . , -. I I EFQWS N ' X Qf.,ai-1 x.:3..X.X .R Z. x. ,X N 'X ' - A X 3-N , -ea' M.:-, j LS.. V . avi rf--2 ,,yz:-spgzy,-aervfsp-x-:: j - :vs Q53I-gg.,grLQ:::-.fiff1:- . xx -Ivzrfggg' 51 "2 W1 if?:FS::'9F5IS1f' :-21: 1-SQ.-.' x-":i':21v.k,.1.- . If 7f3f"tl 712f5t:""'2X-:'l 5-.Q Q,-,.-Z. ,.,.z J .-,uv t ' ilk wx 4 NNW X XXX ww-wwf, XJ J aw 5 , fl., -"" " ' 'J 1321 . 1? P ' 1:4 "' v , ,. QQ, ,J fr 4,46 1755 ja: ,K V,..f--.,, af W X35 35 .11 - . F 1 f 4 5 7 ,1 , f M., 9 , N.. , , 1 A 1 '4 Q1 1 f f K f Yf ff Z' I , aw, 'Q hs-Q... A -an-4... LJ '........- ,E Z S' W.: -X M ,J C16 F U I .lf Jas, 24.2. -1 345321 . , F, ,.,,,.1?:I1Li2 ,lx 5 'fkfp f' . gf L, "v f 127 CHEERLEADERS If ., , , M31 ..A""" ms- L s. N Lu. 1' 41 B VOLLEYBALL IL ..,Q The MTLMGUNG Show Barbershop Four Iabovej and Earl and his saw. I SU The winners - The "If I Were Not a Professor" act labovel and MC, Ion Arvin Q The judges - Chuck King Iohn Sichting, and Dr. Charles Gee. ,. 1 Aoi. is The Flying Zucchini Brothers fabovel and The Blues Brothers lhelowj. The johnson City Symphony Grchestra H.. Z, K 'n 1 . I- 4 '5-L The Iohnson City Symphony Orchestra Visited Milligan several times during the 1978-79 season. Students and community members enjoy the concerts conducted and directed by Iames Marable. The Concert choirs from both Milligan and ETSU joined the symphony this year in a Christmas presentation of Handel's "Messiah". 131 23:21- Lp... at an .I U U. T7 ' it-N : .was f :"P. lil Gaz- gf ,C , Y..,- .,,-no-..p...,. UCH ADO ABOUT NOTHING Messenger Leonato . Beatrice A . Hero .... Don Pedro Benedick Claudio . . . Don Iohn Antonio . Conrade . Borachio Balthasar Margaret . Ursala . . . Dogberry Verges .. Watch 1 . Watch 2 . Sexton . , . Friar Francis .......PatLove . . . Paul Blowers . . . Cathy Merritt . . . Chris McCall . john Robertson . . . . . Dick Major . . . Tom Howard .....TimRoss .. . john Sichting . . . lim Dahlrnan .. David Bickel . . Dennis Elkins ......LynCain . . Vicky Miller . . . Fred Balding . . . Loren Stuckenbruck . . . . . Mike Luke . . Duane Palmer Stan Musselman . . . Bob Hartman 5 "-' i 'Vir " 1' --,F-" ' --rar.-: - 'fn-' rc.. f ,.f- vit-:, ' " 1414 f' ' .ZW 125:74 y Eg, Q V. -.- -5.-.. KS N -W ia,-H' x M. ' - . 1-GZ-.4'.f-1."Z,'-"v'- 5551"-"ISI-1' 'A , ' -5 . fa. I.. Q-1h'5::fES:Es '44 5:17-5,1111 ,fm x.,-Qspfz -ff, 5.1: Q:-24efr:e:::'3::s:-.-11: f.--12. A V.-5:-:.1i'5'99'25'.Q-1-' W-41.21 3517: :mfg:fb'f'E-':F'E3Wii9C1Ft:9'1mf -4,7 , :d ag-.-, ,J ag-gp: :Ax:1:4Q-:.5G:g:gf.7'4,- r: we-'fiafsigfzff1J:f1:1:fQ2Waie A2293 - 3443 1-:V Y- ,f. .255 'fr , 15 af-., 'Mg K: . f 2' we M 'V V 1 "-sus.-f.f wi-1-T , -jig, -4 ,, , JW 'Qigg:gf?1p,.:,r.., Q. : :QW ":' "3 lib 4 '- '1 4 'TT' 'za-Sf"-2.344 f - .'s.,,:,:qey15, - it '5zsf:zif:e:. V - .fa - "s1i?'J?' gig, if t. -A..f3:3g::. uw: - 'J:.'-weft, 'tx 5 . Ji , 4, ' - . f ,- ik -f ' '4' ::3i':11+-. -1 ,vita-E., f- .5 2,:':hf4:gfr :L N AJFIJWQ, - -- 'i ' v --mx, ' v in ,i , . L vi .ff f f ., ' ' uggzvgt- 1:2--5--'-':,L.1. 1-5-'aiu w- v The music prior to, during, and after the performance by The Milligan Collegium Musicum directed by David Mac- Kenzie. Harpsichord . . . ........ Mary Lynn Dell Violin ....... ..... T heresa MacKenzie Recorder . . . ....... Beth Bartchy Recorder . . . ..... Karen Shields Flute ..... .... C indi Leimbach 'All I 'W- I-f"' 4 , f1 7ff'fi I T f rs,.1,- .fa The custom has been to do a Shakespearean play every other year. However, since "Much Ado About Nothing" was such a smash hit plans were made to possibly do Shakespeare more often. "Much Ado About Nothing" ran four nights, March 7, 8, 9, 10 to accom- modate the large audiences. The di- rector and producer was Ira Read with lack Knowles, B. I. Morrison, and Dennis Elkins assisting. The play brought back many Milligan alumni to add to the level of talent that produced an exceptional good show. L-'H 1' L.. .. . 1. 4 ' . - '?'- ,L A .T - "1 - f - .witiyrffli Luisa '- '-"L . f " - . - 11:Qf..Q.,L." . ' N :Tv 1 , f 5 , ' if .' Dj . 9' f r ' P' ith-L., ' ., -Y.L,".4.f . f, . A, Y- ,Wx 1 3:3 A-we ' s 'fjiw ' ,.' r ,J . fl yn. z ' f P' Ns A r 4- A fyji' ,sm 4 2 I, 13411 ,,.. L ' f - . ffl f1f,.lf?J'ZiT5v 1'1" .fi 23' 3-ff I A 1 . ,jf ' 5.-' ,532 ,- " 6' .., V gy Niggas I, V - :. ..-f 4, , ?'71','?'!'. f , W 'Q.5Af. -'ig 'c-.,.-- . f f',-'11-H' .- - 3-.. . ,,.--,... V.. . .- V- zz .-,,x,,.., ,. QT' SLYTLEN A ' ' it J T ' I' ,f"L'l, '?. 'if Wif- . ' -'Q , . 1:5-"" PI' M 4' -W9',m1.- 4,24 .... 3 x Y' D JH5' r"1 1? , " gf 2- 'fr JL' , I, 3,5 R 1 Afh , -, .- , ig, ,.4, -1 5ff9t'1' ' 5 1713, S.. 'A "f f. if Qfiiflif . NSF'-F ,i .. nt. L N. ,T-.f ,sf 393 H-ff rw.. .. 'r.1. 'An T. " -' s6' fT'-' .L 1, pt - N .rf .Y ,V .., . ,-, A -,Q-.-. ,,f:i,trfg' " 4. 4: , ',-5 , f, 'Q 'flag - gw,,,,,5 -vo - a -wiirfw 5 KY: in '15 :gg a sf- vG:ief::.i,, - - 4. f.1uf'Sf -'--b f 1'-'ai ' :Filip 4 .7 . 115'-:9 -f' ' 2113. Eg Q. 1 ' U '12, ..,g' al: -xi 'if' Q5 :Av -,1 erm " " 2, ' v-,ig 1 f'3?igX3e2 Isfflil 2 .Q ' J:-lg'f I, TY, ' mtv, , -- 1.1 .,,: ,L -. 'FF .. T - ml' SPRING 6' 9' ,4 1955 V -c ,.'-an z ,Mjli ", , Q .- A I, ,A .V ,v1iQ3 -'gb - 1:3 114- H 4 ,GW 1 A A U .. L 1. 4, ,tb :A I I? Zspjfm ' ' 1 .,f- sf , 5, A 4-sfgin " 4, A NX' 5 -gui! xA 43-C -MQ. , - l bi ' V .3 .4 ,yfjfibl 1 . 2 wi ' ' ,fwbtw a .- f 1 f ', 'f' , V 1' . ' , '- n Q , '- " , 4. 1 .. , .-N vc, 'Hi x , .,Jd.,1,. ,:.'.'x 3 A I .xx 4-W, " '- . 4-'QF' tw mx, . '. " H-+.:,7ffL-1' X 'V al' , . K Qfjiq. ., V H if '11 , 1 " ' -A 15.379 - .. , , '--1+ H f 515' gf f 1 5 . ff .A , ., - , v'- wfi1:.,i.,-f'ifE:'L':f.' - 'L ,,,. K 4 , f , '- Af ' 1v'L," MM-93 ff-14 lc, 4. if.. 15' ,ag gf' -: 4 X,-:' g- , H - gf?f.S'f'.hQy4::fz,A:,z-gV.T"?fqi',-.-:gg 4 -,,, .a.'I ., x?a'f"1:f "fi 5 - 1 up ., 2gf.5jp-'-. : ew j,41z-QQZQQQ' ',','f-i",'-17.-1 1 1 f u ' ., S:,X21192-5Q5:U3'5g,"-Sf. ' frif W 'xfffxk R QQTW 2 X we siifr' ik ,fs1'fff'ff' -J if X- v 45561 'ffs S sr. 4332- ' -QLWHEEG-n,'a. ,h '..,f,,f . .,vQ,,E Ania. .M y?yJlA'J 8,-,gt ,-JE AlN..f.,q'1r .411-yn '51 V, 3 vt ,. .ima I x Q, rd X f' 115- fy" , z N GQ-'5' JK," - 51 ', 'H' Jw- w ,-,'?"t, ,-14-t,,,.'f'6 ' ng, my Qfwvpf. xy 4 IQ , W 1.17 P 1 ' -TOQVA Win?-'12, ", '- ' B' A- Q57 'FK Q'-Qi" 'T-f- Sb 71 'Q wf'3'1f. 'Q if -'fr' fv u m 4- A ., V 1 "'f -, fi' :9 ' VY"'l1 -77'-.... '. f- V w 'ff -14' -'X4' o.. f L ' 11'-fSfP1"f'.' "" '.' f5.m"'?'3 :Y .555 I V . 'Q Tj- 17 ,ry-, 'j,A,Q if .fynw .. 1--t'g'rqv.l - Z..5jQ'yx Q 'PY ,,.-ax. .' .1 -WU f"' - -'v , 714' Q, , ',-.1,-. .K, ,.'g ' r 1 , WCM Q' 'i.,i,f'f ,' 'w 61' . fsrfaf,-i36q1'f'g'-1' i'j:,!f3 f 4 zairff 0 '..1,'9.'x .url - QR"-Q, X9 4' gfff igly','rJ.J.geL-,",ffT- -6 -' ' grfj , QLGMQ4 ' 51:9 A- .5-nj' xl ,Q L ' , -vgfi, ,bf'g.,f-Q15 - .17-v,5!.,GQ-, 26,3 ' , '.,-- Ji f 1 .1 df if f 'HR .,f. f L .- - -' ,,, . ' 3:1 ,h,. ,. ,-f- f,'I,x :.,!A' ' ,r. 4: - .lg ': .5-it ,iffy 4 LLP: ll ,Q .,' ' fp Afqffi 'L 51' 'f'i'f , ff 'H-.. , 1 - " - ' QL A .,E' 1,3.67.f'7T'.. L2-" y.-pi V,f,Jm5' 3' 1351, Q ll-4 .o 2 A I iw 4-Qaxi, N. 1 '- I -.' F 'nf-f if ,Q :5,al5.,H,1'.,: . 2' V? .,?U"f1 f , A 1- g ' ' ,...zW'5 mf .f,3,!' T5-l1.fe:LE'g z,, "' 35, IH' " .rw , - ig.- 51 ' -Y? Ax' e-31, ' " F ' ' - . J WN .-131' '-.SA 'kv'L f -15315--L ACT ONE COMPAN Y .XX I We N SECO D CH1APTER OF ACTS gt r WEE PRIME OF ESS JEAN BRODIEH "The Prime of Miss lean Brodie" is the Milligan Theatre Departments spring production. The play deals with an eccentric and romantic English school teacher and the traumatic effects of her influence on her young students. The director is Dennis Elkins. and the producer is Ira Read. The cast includes: Jean Brodie - Betty Io Morrison Gordon Lowther - Ieff Mutchmore Teddy Lloyd - Terry Dibble Sister Helena - Lisa Richardson Mr. Perry - Iim Dahlman Sandy - Celeste Huddleston jenny - Sandy Gillum Monica - Lisa Voke Mary MacGregor - Melanie Means Miss MacKay - Debbie Crane School girls - Suzie Nelson, Ienny Oosting, Susan Bryant, Helen Dezern -- f .2.v.15e15:g:, .q. I " '. iw ' "" ' A I' I a .- -' 'A+ """'J7' H 9, , ...ehix , K '-1.,5.5g?+I 'V , g E i w . -' i. 1 Af' , ,, ' V 1:7 J., ,i 'C it-:QQ ,A 516 .8 ff' asm! '4 - is Y " jij - d - I 1, su, Q I f I if A 't ' 1 ' w E are M ,E . I' 5 1 - - FJ' ttf X' vit . -: tk 11523 , 1 J, 1 Q .5 'mf ,. 4. N: ti.. ' I L. 1, V - , but A. ' Sag ,. 2 .fq?- ' T fat: . :3"'5,q, , ' JET,--2 1: -' ' . -if '- EEF! T -1 -' P ' inf", 'V -. . - I 'iffl ' 'N , , 'ff . its ' -if A T . - ' if -- af' . , 'U I K ? G' - l ' ,t ' .. N V gs, sa A - A l 11. 'S-i -4' - L ' , ' , ' ai' iiiij. -1' Sl. ' -4 f .4 1 E .lil V " if 4 , f- -. l - I r -,-:g3g.l:1:1.1:g:. gssa ws ,T T' I . 9 "W" V. V3 -' " if-f 1, ing.. ' 4, . , L . 1 'A' '-,r:fg,.-15: . .. . F374 '24 QQJEPVQ zz: . :. , -w '.ii.f?iE55i:f+i ,V ' S 2:-2 . Q. , 1, U I, 4:,r.mfQ.1i-'s 1' ' ' T ' ' . w ' v 1,48 . ,Jw -43? 1 ' Ifx WZ, .WS i,,fk?-W f ' ii .,., l "Ll J 'F ., Y ,QQ .4 5 L f. V Y Xtgy' ,nl-:N x"'1,"Wfff2i . ,. L , nk 'ft' 4 .a3:4gg.jN""E1:-ra: - xiii ' -- 'il :QQ-:Aff W KX, 1, rkc X a. X'f.fS?1g1?- 5 ' 'unlink - X , x 6 x Y x QS' ' ,M A ':,5aQif'. 1g,,, . xr ,WNW X x QEKN I 'xx I " 23 . U4 I s X H lx x K' 2 N. v xo N x-2.31 x. L I, f ,ga Q01 -, 55' . , Six. ,N Q .-Q ., x 'f-, Nw-9+ 1 1 1 f f f MMM 9 fffff ,f,w-,1A,4, yi! Aa ,ff 01 lf 11,4144 ,pf woffffffff 1 , 1- I' - r ' 1 X N 1 f 1 1 'rd-an-.5 A f V - " I . Q or YV .. ,og , 1 xg 4 A 'six U' we Ag., 4' . .., l.,..,, , T ' .Q.ig, f :ff K, H 2' 'V f x 4 M ' " 'fra' K "e. ' X EYX' -f lr.. .4 ' ,:. ,F X Q4 ,:f. 'V , . . 5 5: ' 4 f 1 -5 ,mv ,,'.-,,,,,,,1,,,,,5,-,-. ,W -'Q N. A f' 'L , Af ' .i+ elif ., , , ,, , ,, , .. A , . , ! ,,.v 4 ,Q .,,,v ',,, , MAH Qwrlhymimz A Z4 , Ili: , ,,,WWffw,wf4f4'ffz f 4 H v-V ,A-gl ., f' I - if 5' A 11:-H ' ,, 3, Af: .1 045, . J I W, ' A ' ' A , l ,Q--MLA:-A V I Q4 J!!!-fij, j,g-,--,,,fQ.14-1- 5 140141 VNHNQ 5 4 ,wnwlwfmfv fs W' 512 4 s n a I l in I ,I alll . ,fx X6 .54 :QF .i M ' '-A. lf: '- N il 5 Q , X I f ' " Sf ' i BUFFALO CGNCERT G- ' i10i?w Q , Vi T x .W ' gqxgqg., . u LV'-...5::'2 1 f-'-mf .Q Q-:Qi f . Q 35, ,.f' WZ -,215-1. ggixff wif, . ,-f:1,F 'PJ'--3' v:'. U . -. M if-'-ag--,-fl 3'xj,x,j,,, Aria. ,i Q A mg , , " '- f S. 52315-' ?-'I"'-1" ff-1 1 ffiv? ".rf'f- '- , if f f ??l?gQ. 1w .3 113' ' '- :QILL ' ' .',,.fj' , X ' A-hi -F -if Yam' 1 m f' - VF, N- - ' , , r- .' if 11141 , ' - ",,,.',.' 4 ' ' , 1 , A Q . ,..:'5.f , 1 -E- :Ki i I1 .gary gg, ! A" H".-at X' -mips, K A PV- G, Q, ,1 X' - ff, - 1 , ' legs: . fm 5. " ,er-N - 'L . -Q P A- .- ,- X x 5 . W ,N .4 , .. fain., V 'wifi ".,--35,5 .AA -Ali .FESALQQ -' V -. I P. 4' . ff! 2"--'wif'-sifmsff n'4f-- , ,f ,.-ge . , . . J 1-.iz z . X K rg.:-' "- I l , , . N --in . ,-fed- mn V. 7:1 ,A .N :N fs, ..,.f,,, ax I 1 ,I - '4: A A 5iQ,qq,l4,?,- 34- , wh Q- .3 b gf --, L u -r 1:1 L ' lx -7- : V fxfimfkfg-z,,..g my 5+ " , 4 ' f . L v4,iQ'r' E 256523 ,355 ff. ' 5 ' A 5 4 1: -Q. '- A .: -' .gj:' " ' , -xg f 11, A Q. L, if Q GJ - ,qc ' s. . f ---11 gy , ...- v E 4,3 ,A X 1 A Q gg ,L LA f--g, P rim, ' A . 'G ' R Y 1 ., x V Q: -,gpg 1 V w., ,-gl Lf' Z' ' 5 ,.,1 E '." - Ill' " 1- . ' s Q -A - X - Nr if- -5 zz! . A-, X ., ,-if I V ,R La S. jx, xg? ..g.g::fs51 . - , I . , ,-.A X 5 zw-,4 1- . . 5 X If ,tl , . Y 4 .,g -X ml -: a ' -Q: - i s 4. Nw Q '--A S 14? YT! ,M CROSS CGUNTRY 'ix 'Ps Til' -Q J X -alan. x- nigem fi, - " mr, ff,- Q , IME. 1 Sm.. "5 ' if . ,ff --Sz' :1"' 2 A 'Q , ffl " ,f iff J 7"-i5 'TWT 5 30:25. :Z X Q, 1 "- 12 , -M -wx' - ' 3 vig- xv .N .A 1-1 ug! Qi TRAC xjX"U +xLLrGAvg K Q S3 N 'ILLIGAIX Y I ' 'x Q x s A 1-my ' uh' mu.. W-Us Sfi UB K W X' 1 5 Q , '. l, ' i:, Ar x'Lu5Af 1 Q K 1 .EX . 'S ' X 1 X 0 1 L f A - TI ' ,uw onus u nun oouuoounu oaaoaunn' O -.'-21:30 .no oil as 145 4-5 ap N . .. D ,. , ,. x .'.-'.f:2.j if'I,1I'. x , ' . . :. ,M X , Msg- -, ,. , X 55. 5,1-'gl-, ,gfxgiw fra Af-: N-xx.-5 -1--:.Ji"N t N .X --,.-'z'-Q:-3-.yyyg-:gg ,.. 'kk 1, -3,3 . . .. Q. , ' 1 H-'FYQTT Q-fl. k L f ' , mf ' ' -W- " ., Q ,M g , A vw- F' lf " " -A -'-A A ' "1 ' ' V, V 4. ,x .Ee.:3,..:.35:.? 1. ,Fi .M .Qyiggxxawvx a Q - f M . W f. - V.: . " ' 'K-If ,ggi ,.:. .:..g'f':x ., . - - A f' V. '1.ii-43"hf':l'F1g3.1, -Qffw-1: .2J,-,..,-,x.-i,,,..,.,f.-iE:?3j?E"f'15g,s55 sf5f.w-f-:- 41" 1,-,. A H, ff. -- --A Q - wr-1: -LQ ---L, .xv X --:f ww'44m'x.,wx-A--M-......- -Q . N 5 -- , , , '- ' - N. ff- -f i' , -P 'P-f'AsX-f f-fffflrafaffefibfhlfwwwsm.. ' K' L.. X 4.1 1.1:s'. x .gbpwwfr-,Q :TK-que. - .X 'f' ' x 3::..,j'f '.-ff.-,-g'6if3A-:5:fSifiq-AN.'?1 QgQ N' V "'Qfu. ,A--,.L, , ., V . ,, . s .BQ . Q,. is -xr, gn M.. ' 1 . -'-R - 'N rv'-'W 'R' 34355:- I2 '-zur'-"2 . 1 . -. Ni,. -.s . - .- I . K Q . - v New . - , 'xq:.,,...,xL-, .- 1 0. ,.- , 1:-F' - 5 .7 5 ,, Q ' b. -V ,N 2. I Q- ' - - , ., H? N 5 L-:L M 03, V' A . ,.,, U 'im ,t ,J .,.5,,,fk .H A. V ,., P , ..,....- ...,.. , K, M .-.. ,t 1,--...., - - " 'E V I ' wma-' -4 .1-. 1 - , A ,. if . ., .. 1. , .. if-24-.!:f,..'i:.5+'rfA ii:-15"-'fi1isw..i:',w fir.. 5 '77 A 31 f 'Z 'fifgl "xl-:33.23f'G?:'3?3tf:g2l5Li'Qff55""'97'if9Fi'-Qi'' IZA L , .. ,, .... ,.... M, is . . WM K ,el , Q, W sf V k l" ,-t- J x. 5 3 'Q , 4 , ,Tl . :nh - .ai ' , ,Q ,. .. -:iif-ti. .T ,.e-5543-gfwga...Mgr-".:rf:f:oz-1uw,N...n.... N.. - ' ' -rf:-S . -. rpg, 1 :rx :"+',-5.1-x,.:g.,, W 'g fW1Tfxl'.,"'l"-- ,t-, f-.af-we-, X " ' . P P :Q Q-'lil ',,, ' gg'-Us'lv-If-.-,T7?-.'.:Ld5Tft.'5f3ff-' N gs' Af ? "Q'f--'J"sSH2w2?f"-dvr':f'aff2?f-v2f'2fsi1ff - -A - Q' Q may 1. er- tfffffm-Simxfggiwfffiwnfgfqg " -9 X' ,. . .:.--. . - .1 . .F ...i-f4f'fw.r'.f.:v,XMyiby.g'-.f+2?rf-'2125,f"--...izztfka-e..gds?':TaE,b2gif-sf -. ,,1,pg,:,,: , gp, .. qs. W ..,. Y. 13,1 -1.-fry, .,,.:1,::-54. ,.. ., up-j ,.,,:1j -,,,,.,,,,g,v..,,-,.,. -- 55 ,. ,A f-i,,, i-FM -W-2:2':.f"x-.-"' R ,,'7"521 ,g.9gQ.M.,.,:4,u.g,1'1,Q..'Yf-,....' -4'-1, z-:.:,'w.-'szqwr-wir 111 , - . 'HW ' 14- cm. rig. -hu..-.gg.f.w 11?Lv.::GW"TM-gf,t:".g:v,,f+ gifwii, ,1:gp?7'j,q..4 1.3.3,-we -- s. - - :.T-segfbxtiivl-2? A,'?"r.T+-gp " Q. .1,.q,j-naar' 4,55-'K"i,f-1 N X D. , V .g- X .5-. ,N . xv' N. ,?,..,::..i3 5-,gg-j'+X'S,,i.., - ' fv'-'ka-arf:-f" '.:f.Jf., H"':.,,.v.w- 7 'f7'x"-1-If' ...'3"1v5f7.-Qi' Z-'uf ,L ' " ' '..',g,:-L23-3 -'.25g.y?'1+'a.Q.1-. ' , .K,,:,5,:ls.,-gz- Z' . , z -f1.w'iQ'f..-,. .I I Mggvg, . J, "QL ' - 4-fi n 1 V L ,,,, 1,1 Li-W.. 5,.,,u. R rl -S13 -sf -J 4 , ,, f, .--T :A 5 -A l , , 5. -I .,,. T..,M, "lf :,?x.F'ii:-Lf-1. .fgr 'L -5 -2' " , Q:2.w1-,3 -faAf'3:-gi' + gl -X- - s ' A. ,, 16 -M.. .,.f ,,Q,tFQ::- -. , 1. qwg.-1 w '. , ' --G' -Y :Ek mvlg. ..'w,5,-11 A .F ,J ' "T-31 1:-'ati 0 .. -, lwix.. .N - ,Nw ' 1 f . . . xy V cnt YH- '1,. :Q . fag. ' Qu, A -1 f sf- V ' . Q- ,,.,n- 1, 5'-, -f ' gf:-'-T, , T". ' Ax, , ,. '- 5 L-L.---A-1 - w Lg4:'.,I.,q1gL ',1gf'K 7-":'7+'w.- 1, ,Q-Q.-.f . 4-9. ,W , 5 V . . L ,,W.,x-A-wg,..3WL5,3,L, :,.H 1 ,.,- , ,. x A . 4 . U . ...,,., ,,,g.4.-y. I: ,, 1-,vw-.., -,,--333.45 -- P 3, f., X . - f 1- 5 1 P- 'ff:1i13,5i"1,-fl-gf 'IRI' 142215, .L , 'J A Q N .Z ff . wg-f.-. -V Q -1 f - - j-X-3 --fr K ,q,.,g- Z-h -Raj - nf' A' -Aj , -' ..-..:,:. .f, , ,, , ,., ...,, ., .ww M... . ..:?1. .mg--t .:. f :- -'Be .a "4-2 fn- A 7- "fi -1433145565 'vi' .-Riff' ' " 1:1 2245 4 A -4111: 1-5-1 ,.,:.':1"Ze:2-,-e,' 4 , ,, F1134-4'-1.J-'.ff'11":J 2 -2.5 , -1,-.1-.. . ,- , 54-.,'-1-'g:,':1" - 1- gf.f.,.f:f-'--114.-1--' ,1--'41,-A 5 'E 112325. 1 --2-f,gf4'. -313-Lf - 2 - 5225 '5 ff 13 -'aw -Zap--- Q, ' ' '- ap 1 1,10 f f ' ' ' 14 ff7ff1v 7"'ff-77W f f 1 f 4' - Q - f Q viw'-9125" 1,1-Mfg? ' ,, 1 gf.,-6f"5 Z . .424 3 . 314,911.1 1'-W 4121 4----1.5,1.-.5-1,9-41,--1,p , . ,,,,1 1- gif.:-'f .13 - -'-4, ' ' ' ' .'z12".'.'. .1:--71,4-"'f?1v.,.,.f4-rf -ff 1. .f.f.':-.,f.'r1 ,--'Ml .y -46 ' fu . -.'- .-.-'fzf-'A-,-' 5.YAf-'f2'p'1:-61' ifffff .-MV ,f'.f-wwf ,,- 1, Z4 '--r7a-'f-f-e1f2--.,1-f--gf'--1:-'fz -M1414 f H 7-.--1-1. - 'f w11z12f.fWfw' f 'A v j! I-0349? jf!-,f-513 Q lg, fy " ' M' 'wi -.1 '-' ' 3' 'fi-.':'I -5221 f 1 , , A, , 1 -rl Q2 ?1"'-,,f,-5-wfiffffvf- AD W W 7 -V, 1 . , H Z' 1- f f ff I9 I I 1 I . I 'ff 1 ,fm 1 Q 1,1 f 4' "2 ' 7 f 'W' 111 4 1fff . -1 - , 1 , 1 ,1 f X f, , f I g I -' f 'f I if v y 41 f 1 1' ' ,' - f f' 'fy 1 , y 1 4 f 5 4, 1- 1 I ,fl 2, A ,, 10 1 1 1 Z 7 5 'V' A 1' W ' Q f ' 4 1 , 4 fa 7 ,1 f 1 0 1 f X ,L 'ft 151 I Zn -, .. . ' '-:- :'e,1w--'ff'g"G-"-"1 ,-a. 9 .. , .... , 1, 4 .nfi . ,,1....,,-.....,,., , , 1 313-1 . 2 1 - 'Q ' -f 1 , - ff' vi?" 4,'i.f :-1'51?91'.5fff.- . , 11. 1, 11, , 11" - 1' ' ' 11.1. .- an-,. rv' ' 1 '. ' ' - f -'1y,1, -1 jf'-22211: fsfigi- 4:'.'f.:'.-5, ".5:3-2-rg' 5,32 , " 1 . 1 . , . , , 1 , . , 1 . zfl, "1 1 .."'. +- -- ,1---5 ff i , P' -: 1-"Eff f' . 'i "'41z'-ff2"4 7 -JP ., 'f - I -7 ' 1 --'11 123' - ' ,. L . ::2Pg5"5-'gi' " , --, 1-5 'ff jZf'g,ff?ff11-1.-:er--,"':--9,4 : ug . 1- 147- .if -ff.-IA ' "Yip f 2 . ' ' . " , 'f',ezg?5gfi4,.' .,' , f ff.-.fC.-if 1 --1-f ww' 2 3' . .- :'.1.,..,..--14-6 - 3 ,- ,, -JJ,-Q:-..7-' . 1 . 1- - 3.512-.'fg"," - 4 .- f--afzzygf . - 'jpLQ.'.'2f'ii"---A "fc I ghv 'VZ Z M07 y My W I - uf. ", 111 5 Z qv-f,1,..,, 1 - --. 11,1 1 :4.f,,:- MW . , fn " -1441-,41,.fy?-,ffl- 9', W,Qq-.65-igf. , ,L-,Z-1.1 .:,f-,Z , 2 ' ' - 11 Avcyf- . Q.-Q-f---xylf-1-,'f-:-1:,s-:- --' -,fi -. -5 :Z 2" .- -'f--'-' -.---y:-1.-':-,-- 14-f Kuff 'fir'-212 '- fr f.- -1 ----iff: I - 1 -. 10410 '- 1 Q , 1- ,414 - V, -.51 . -4:5-,lw..,,,,9. 5 -fy--.1 - -, 1,-.4-1, , - 1-1.421 1-1234: ,QI 1 ,. ,Kf,ff21-.-3,4-.--ff,-ff ZWQ , ..5W-4z'W""""2Rf, ' .- '- 1- ,-1.-a w-,4--+2.-f-12l- :f-1-"--2 ' 3'--ew 1 .fif q ' ' 4. - 1 14415221 M114-.'-za--3145291..,.mg?MA??'1W"-'ff "WJ -1, gh .. -- U , o- ff 1. 4-191111.-,1:11-sp. 'vw -- ' '.-:1 ' -1. ,.-,-,--Q, .,, f , ' , , ,V 41.,- 1-111111, 1 -2--., . , ' ' -491-1,44 ,.,-.-g--,- 1 ,n , --- , ze ,- 1 . ,, 5 '- - -ff .2 .f,:,:1-.-'--.- "-' ' " A -1'--'-----1:---.'.-.ref411--12ff-vrziwy-2-ffw:--4:-a1-:ga-f1'f51':E:':'.-'?L2,-.11-314' ,,,w,1..g1-41-6-.' ,- f -' , , , f -4 --'--1-4---4:4-yzffzgh715.-Q:-z-'74f-,:--f4,1Z- 1f47'x531.j'--3, 5436- 51.13 4- -' - , ' .- ' 'f ,, ff' M--112421-'-1-11,1 z H ' - ., .'-- '- , ., " - - ..'-'-'4.'f,'1i+:v' '-10'-52--A :f"'w7L3-vf' '-fa-fa,-1--J ,-1,1 --4My4vvv:f-wzkpyy-.-.-i.,,,,.,J.'-1- , , . ., 'T' L, 1 1, QYX7.-f -' MC'-"f4?'fw1Wpvf4ff'ef"4iM7wif'1'-7"T.f-Saw-fZf'Wf!,'fw1f-5341WZQQG4- gg. -+A-S"fLh 12-4-i ,af -' ' 3,1 ,1- ' 1' fc- "pi--zzz-,gig----gif- .-',-ga.,w,gf--f1,.-,ffftfw A-'if'-f':21f.-,'-f-W A e'-"?ef:1vf1-:s'-iw V7.5 1- .-. Joy'302'11WM4Q'f:-:aww-:fwfayjzlffifffizfkf.Z4:12.:"-'fvzffg-" " H' F-45 2 - .-v.-4?::F1" - A' ,, 1-giggfff-ij-55115 ' V" A -'1 5 'iif-'nfs,r:?224?1'1:24211-'!'i2' I-Zfffi-12? Elf-1Zfff34'6"L'C13-lf'1?i-:VIZ 7 . 31-if3.2W"f',??9i'?7".-'72-?:7Cf:'f4 1 ef-1 ' - v..- 1 .w1.--12-- .ru2f1,111vw-.-.,,M2',f-1, -.14--4--.-v-ff 1 .. - .f W - 7 - V: ifnlnfrww ., -11f!l4f.-.-7,4--7 04-4 1414---f-.4-MK-1 , , 4-N -.-1 1. --.1 11. -.N -.fc-.---. 3 - 1 sg- - ,. . . 3 --f'-'f : ' A- '- W A"' - . ' - ' f -fl 1124! ' . -144 1,VfW"iw'-7Wf':,,Mf:-can,W4fb7ww----. -' ' '-1-1"?4:!W1n4i.:4?f-11'-'-"mv-' -'f-'rw-s-"'.':f -' - T. 1 ' . . ff f ff ls:-4,W6,f44-f if-1 5,-.wff--9-.,-.. ff 1 - ,If-f-1-11----M-mr,f.fw-f-z-f-1-..:ws42111fz:Z,'m -': -- . f -1- A - - , - f 11,1-4 ---444-Y z"w,Ma f:-5-fff-4.4-.-A -- Va, - .I+ rf--4'--ffar - . a -uw. 1 - au' 1-1 , f , W',13-rg-'-.5-,1Wf-2113111-21151411'saw' ' -' -l'1JiT2fr'.3r1 V"" 113.15-f':,1Z51.iQZI?'1-:F-"'-:f -'f1'fgZ"'Cf:."L'. -f-'xr-,gfir-zffV.c'-..ff1:1E,fa---1- --- 1- 41, 1' 1g-' 'fv""f5w'1"4j - -,-'.11g'.?1-"1 .-3',. ,jjifi 2.51,zgi,1.2f:-g'v::-21525-jjj-'1'4g.g,,zf" 1' ' -Q1eT.1-f - 'f-1115-gf ef'.,,,...ag-1i6,s:41Qf-mf.w11121ZZ25-5:4-aa ' 1 , ,.,1 , I '. 43" -Q,-A - 1.,'f-,y-, Av Q41 111.11 - A , - ' 'U,,i,:1Z-'-:'1-?'w1g3j":15752-1:54 yM5MZfAfi4v41,1.4Z 111-1-1, 1 Ad 1'-,MEG I -.:il,1.,:, 1,51 V 4 A A I . - - ..-,y Q -. 1 . I v- V -A..1,w.7115 ,,,,,,g, 74,-1, V v, -zz ' , -,-:- H ., I- 4- 3. ,- , . . - .g:,f. ,fi -'ai , - ,, ' ' auiiigffjh'-" 211'-1-H' 1 : . - -1 . X 217' ,022 ,-difig-122-M1321--..i22-fri'-1,q4L.,,.' V"V ' 1 " - zcx "W-.-2f: -'7"?'f::'f::,72 -1 -,ww -1 if- by . - 'Refi-" ' 15-5'1.-ifg'--'Q'-1r--L'L2-ff-iff--f' " ' W' " 5' ..1113LL-33211'-if,'I:-,'11i1-if:' ' 4 ' -'Y' - 19-21322-'-'Q7'1i-1--51'-111735- ?'T---.,.-- .. 4- , 1 11 .7 ' if :fi-ig.- L-,f La, . 11s,-f' -' - '- f' -'?f-2----Mya -.15 f ., ' 1' --'ifzi-:-1. -- - :il . - ' 11--. W . -,I,2'1-.'jl:4'3'.ig,'fif.I.g.?,.5Llj3.,..f"jl1ij-Q':,j"j,'f 1 .f-'17 A. , ,, -.1:.-.t'..,5,-if-2.-,-11:46:23 -- - -11'1wr:f'f1:-W--:-1111-3 A f- 1 x , -.1 .',"-1-22'14i11Z- , jj4Qj:'Q:4Q.-'yfgjga -,.i23iQZ3-33jQzgz5-ygfaijj' 'iz-5 21- .-1"?1f - ,-V , . . - ' ' ' -1 1 -A ' P' 4' 1171:-2""??" 'Z-1 ' 'Z f' :f ,. 2 -f'.,' ""'l ff ' , . ' 3 , 153 ',1j'1Lf'. ' ,.-:-1?,s,5g3igya.- ' ' ' - "'--:4,-- . -Y 1 Nd.. .141-11,,, . Y I ' fa " 'V , if-ww-'W-W '31-W 1 --.W fflf ' ' ' ' 637' " '+frf'j""- , ,121-ff-c:'::,f.,:.::'::f'f'41-"'F'f ,,,. . 1,1-,,,.,,.,.,-...,.,.-. , . ,. "N-11m----1'1" A--:-., .- .,., - A , g , ' V -.1 f.?'1W fVff?f: 5 ' " '-f3f11Z'if25f5-Q. -2ff'ik?LQQ .di-Zff ffff' -1 f'iff1-'Z-.L.' " ' 772251 f-'ff:..'--if-Z Q54gmy?1:?5?52'fpfaf-e-1.-5440new-'ff''-'.:'f:..L,g,,,-,.-.-: F .- ..-,.-. .12 'ff '. 'Ari 'Zviff'152ffff5vf-PFW7' ' 5' ' I 711-ff'--4' '57 K X I ' f-.fcfffff-'ffifzi-2:-'aww 1" ' "" "ra-'ff'-X' ' .f .- - - . 1 ' 1 -M ff' ff' 1 - -. ' - f 12- - Y lffff .1 , . m,,11gfcaf4f1-cf.11-1- ,. - 1 , 1 - --.M -- ---- H. - ff- f- 1- f C-.1-4 67 -4 -1 f, f f fp, 1 ' f ,n5ffg .ma-zzfuw-ff-W - ff? 1-iff yay "ff ' ' f f ' V47 fy '4:zf'4'M!!-1,f41fPn,.1f:f16:--1 Q11 ,., 417'ZM+411- -'wif ,- .14-,,,,.,ff1:.r ,o,,1,fy .-.,.1:g,.,-is-qi A, Q10., ,VN If , W , X I ff yo 1041?-NW1-,gf ,gy ,- dwg - .W 1? ...- ir,,,5m,..1fc,.A,.,--1,.,-,.,,,,,,g-q,., f -.11 -f ?' f1j -V ' 11, 1 4- ,-.-g- 1. -, . ,I ,1-1, , --.11-1-1,,, J - . 1, ' 1 ,. -3 , .V , .' ,A -a.,,,:fs 1- V- -., -1.5.1, -QQ,-5 , z-'-.' 1.1 -A f ' J 31 ' ' f7"7-GQM1 1 - 1 ' f ,W 17,04 1 ' 7' -1-a f ' ff'--Za'LcQ,29j4"fgdEj:Ef 1M'EL2'i4a'1444v3-Hnsl. 4 '- -23353-fl --,,-35 .-,Q h, 1" - 1 I 1 -1 -1 f1- ,, 1 .- '47--,'1. -'1 -' ' ' .- 1 11.2 . ' I -'-"f'- ' -'J-:v 1- -' -41' . -' ..1-1 -H. ' ' ' '. "P 1 1: ,i 'f-1f,.,f" 4- f- ' 1'-fc'--..-1.4-"f, -ZW21P1ff2f" 1:f:'f:2:'1-Mwfvfisifr-ffzsizbh 1 fa--110510141112--'F111-1ff"-"-lf-1 . 7 ' . " --' .41--' . .' Lrg.: "-'T.,'d1" 1 911- .,:Z1,9,fmf,z:Qm ,,.,,11f1,. 1, ,J .,, 1, .-1-. 1 My , .-111, - My 1 .- , . -. .-,. 1. .. ,gs ,1 . , - :,1-Viv -s- 1247- 1 -91 11"-nfeyv ,'"W4yV,p:---,Q-11949014,-f.w-4:-y-,'--14:-1.H'1'f1,.19-1-Q1-f','z7 44yvyv rf- ff-ZZ'-"-1,544-f-4-011 1- 1 .f-:I - .4-N .ph-L e-.rw 5 -- - .Jaap- MWXUMW ' Wig - ww' 1- " 4 --1.1-Mfr fffflv' ff- -Q'-v'f"'f--W :-yg-Af in-iy' 1 ay 1 1112-,,,,,71:.-QfQ4115337-af9f7'.'f'f1'ffM.-A14-2,:,HA15,Q3,4f1:ffQ.?9z-Q-+Z5r154'T 4 W' ff 'h'y.:-1,1-,a-'kms-1"'4-1' y-He?rF-2':f.e9.???Qaff1.-..f:fl5SS:F '?"""4-:f- , 1 -.,,- fu,-,-.-. .321 , f... ...lily ' "' ' f fff f -- 1 -' f ! ,1- -f ,'Lf'-..:.1,5f.,'t1Z1i.,.!?'. A "' '-'. ' J '-:1'- , .f A -1 J- J. .1 "'--'X 5-2--ff -- --?----+-'F'-"-'-9'W51-w ' . ' 56 . igfifgfg 5fTZ1f?'22?4'-ffitf -.Z 2-rig.--j--' -.-q.zj,'j,g:'Z-' -:1L--:-,.-:---,.:-:.:- .- , 5' " -5- ', - 45- Q. ' - M" f. H .Q-2115-.', 1-Q,f-g:,:,5.-5,?gg3,f-f:..tgin1,'g5Z:::i'1315z2?f1j'g-'1-4, 1,' 'gj,'.21:,Q5"j1'.'Qj,- .'l'1f.'i'f'gj,-- -511735---741-1515-ff-'12I:pf7'Lf'CZ I " 'L 3 7 - "'-- N ' V W 'V -' " --'if' . . 5' - -1'-cl! 1' k ,, LP.'I125-412417225512-.g'2:f9C2:2'f9?Zf'52fZff1?- .gL6E5i1ff?"-'5- ":-51'-,1.,..: . -f1f2w22:.2fifi15'-'-11 -if-3 Q .' - 'rj ' 'if-3 --52 1- - 1 '---2 ' :-ff-':.x-:---51,31-2-frffffsfsf-gzm-.---1-ff--ala. 1 - - '- ' gr - - -'f-.Ei::5'3Ee?'f4f2-215,-ifa125143:2?i2,2':1.:',-:fg,-143-:L ,. , - -, -?.pgEL,f'--11-'Q'frff-f':': fjIjf',-15--'jfia'f2.iQ'f'. --f-'E'-''5f7"'::.-'12-Ci.:T 1' , f 15,--':-7Q-Eff:z411"-1.1:-':'4-11-.v..:,"-ga'1f."f"'311-- -' f..,-.gf----12 2'-11-. -1 -eg-ff ,. aw- ,ggw-:yvf , 114111, if ..E1' .1 .--pf , ,L-'c' -' - ' ".-11,'.'2i1?:''-5:7-"::4.I?1-'wf:."1!:11--11:11:11: 'g 1 J - 'f Q- N' -'Qi'-4" " VW'ff' f' ' ' "" ' -' ' " " ' - - I - . '.,,5g-453515123365fjgiyqfgjii I .g. 5.15 jT'1,..:'---.'fi'-.,1..'f:' 5 " fif gibiv-""" - " ' 1 . T337-:'E'flip2.56'-T:?.?75f'4?5i" --.'7i3:1.-'-'f"' 'J-'35-24"-1-e"Lgf,f1.. 4 'f ' .- ' ' 1' - - , ' '41 1.125':-12:1-ff"'1-L." V' ' ' ' 1 ' 1711 ',:tEf"'-1-fi' -' - . ,,.' 0 ' ' f - ' . fs, 1 1-'-'4"f''-'TpfJZf'i'7Iw'-'SAI1?'1'7"""- 2' --IT. .. . 7'1""'-I' '-'f'7L'Z---fc' 1.4--.. ' f' "2" " L-41111,-1 -ti'-. ' " .' '7' ' ' "' " - . 7' w- Y .,.1- A - ., -4- 447' 7"' w g5.4-.g-f:-0,1fn- ,-.4115-.-. ,gp ,,-,-,,-:ggf-Q--5-1, ,f UL, by--,-.-.1M,:7Zg,4.1fz.f.p,if-'-:. ,,f,v..,, ff .1-. 1 . ,'tyx..g-.-.,,,,1..1,,,,-V N , A1 m1ex.,2,,-A ,I 1 -Y - Lfhgy brig 'ls,Q.:'qA,. Ls if1ia1if1:2i:1i?f'355', 5-fi-.'r-gg7f1fiifff:.f' 'Q'--1.1 -- ' T..-"fi-"QQf1?5--,--5:'-f?W':53-fl :-'e3k?F1C-iii-ff?-5219:1255391".'::'z. ?Hf.L-:i'1-'?'f':i 1-7337! - J.. 1' 1---'2'?:L1':"5 -7' :'1'- li'-3'Yrr'Ef: -1.719-2 - -- " -' . - PFC? , 1- -GPH L55--T:'. f"':1"'iQ" ' T --.-- -':"'IJ' H- v- :.W-gjgzggizf r, .,, ?-,:-.- , .gg ,-gi'W'-'-1-1syjf?,Q.3-.e-125561. 5'-,ik f- FQ. 1,-Q..-' 4f'J9:':1?f'Tf?f5a1.i'gQ7 1, -..gg -ge,-5.11--,-.f":,-. -- -- '1.f' :,f--.-ff12.-.---..,- -' 1,.1-f-,Q-,,.,.4r-241.gif...far-'Q-16"- 2'-1..-,::.1, -.-gf-1 ' -4..:f:::.2-'Kw:.f':s rn" -.4:14.-....:r.. .f.z,-.1:. .23 14.1- gif. 147 SGFTB ALL .M- L 5+ 155 4 3,--Qi. ,K -. js t. : , .'.455i.6, v .lx ,. W ,mf 4 ,A . ,gg ' X' A QA'-:-L' ' 1 X-4- .f-5. - Ng. , f. few. ' :,rSz2?':tii- 4 'gfL PEfQ w-PM-fsrllff if - in.-. ' . 0 , - , X24 ' f " N fu- - ,. -.-Mums.. v . . xv. Gm -- --..-X-,..L,. . .-.Q-.e mf W v Ye , -.-Jr, ., .W -. ,..- - . - Jia Q. .- r- 1 N , -'X . . 3 k-.- .-Q-QR -:J-X-fy. . .. :M-HM M ,-:-.Pc-'id 1,-.,,is51.-ww +:M.1S,fQ 9 - wx-v , 'CX - ,,- . gwfx . , x v, x , x , . . x X' - -- M .. 1: N H ' ' - -Q- . . X , ' ' S , A M- gg: f Q1gxz:1xQ:g545g5-f,xf Q '1 I-ji-,. w .'7" ,, . 1' . -41 ,1 N Ig. 1 , 43" 'K' ' Ii-' i' "' "' :':'," , 3.. .,- ' ,1-H.. ,Ny , '-Pj, -'.f"+'J :THQ . A 1- - , ,- x -4- . uv- f.- v P ' 7' V 1: - -1.4 N ,iw wh--:f -Lf .ra - s -' 'Q 3. .,,, ' .. 'wwf i ma -gw Tl l f- 1' ,,,2.,eP' png: -:sm -' gx N 111-- km -gg, -5 'gg QL M: - ,. .. f - N --'5.9q:'. ,Sgr .Q .- MPX . Qf- ,LH V. ,N F' ,P Pxqxf va lacks? E9 Q .I 2 , X "' '. ' f . 'E' 'T " ' ' ' ' .'5f g. '1 3,.'I-:-:ft ' ,.,.wN---.IL W' yr 5 - "'-,Q P316 , -I ' Qs .1-if i ff. gf:'x,.g Q5QQ.:jfzfg-1f:g1'gL-Qgirixhh - Q 1,51-: , N k., - .V Af .5 . -1 Q: , :,4 - ' If 'cg -f::ggx::3.Q'1--'gs.: -g, -A-,Q . , NN, -:'-if ' ,, , 'Q : kg-"-wxxrg 1 . 'H . 'lf' 'V ' ' -'.-Q1':S.:f""f'1'."i1.E'P-,Nm A X! 3 'Zh 'v:5j5', Q . - ' H - - 5 . , " .im ... 1 .. 42' 'N 1, xi X .N .-F1214 "" m ' ' A i -H N1 XA E5 fsiwlf? ' -' - : . is, N V, x ,A ,R :L Y P.:-vb -QL, rw- x . N .fu ,g ., 5 ,3 ., L, f ' - 1 ' Ijwff ' Sfgjw f ' Q: 'EQ-'N . H' J I 0 , . ,:, ,. ' - .. f. 4 .., , - - ' 0- . 'X - I Q if-g - wx f--N F af N ,Q w wr, E I , f .MC is . -we -J. M - D U .Y , gg , 15 7, ,gg ,: A ,,..?.4 4' gg .,, ' . A Hi f "f'5,,' if A 'XX MW ' L' . . 1' f Qi ' F . xg? W f Xfi NN. , Q ' , - V wldvxf 1 NNW 1' .5 q i' '. L-4-L . q - ' X ,: ' -'ge -I -. ' ,. , X-A Q -1- : ' Q - -N . M'-1 Y ' ' . I' M51-' 9 A' X -N fi' . 1 S' W 35:1 P x ,S-' "' Ni K E.. I! xxx A1122 -N, Y It ll: X-as bw Y 9, ii J. .Q . x,,7E,,g :r?: N V :x Ei., ,Q H ., x""I x Si -.i1 " "-if l fi- :5?5?3ffl, , 1: 'f 'T M' m X 1-Eff -'P'-12:25, ' , 12'.'1f'- , '1sH:':f1f , - :1 . .X "Iii 'fy '-I-. " " H ' ., 1 9 - 1: .- Q1-2:1-12:1 f A 1 3 . -. Q N ' "ff-" yf X M - -+ ' -v' - P 4553:-Q - .1 .f 5 L.. ' x f' sg c rm -w--AA 5 ' s ' 1 J.-I.: ' Hu " FQ" ' x V:-www 2 . 1 nw- w-- .,....4.q--.-,...,s19 -' Mkqv-.4-,J ' ,,z,40f,4f,:-4 I MV' .. 4 , A 44 , 1 ' 73, 'af '54 ,L 25 Q '14 42 f" , 1 'ky 1 5" Q ag 52 'ibm 5 'My I ff f.-if . xg' - Qi' has H ' ,f .. .4 .- y,,,,3j . V H 4--rf - , 41 .411 , : yin -ips? , 4'-0: .-z ' ' -, rl:-,-pf 9.52. - Eff .5125 , , , 1 ' ei'ff1.i31., 1fr2fQf1ai4e9 H, ff Jwzxfg, , ., ,: Lf-' ' gf 1, 1 5 ff - ,.,:" wi" , -' fig-Lv'-:ya , 'f ,,- .'?'r5.ff , -45" " 1: ,W J f - :iw A ' 1rsffff1fff'- ,g fwP',.-1?2'gQ:?1jf .Law:f:a15,f:7j.-.+w5:g -' '- ' . , V, - -.ff 13,4-,1r.4..,14p. f - . , V 4: ,U 1-1:1-.f,.,:f .. 1 Vg . .uf ,...':g.. - Q 7522 ' - 1 ' -Kff' P: ffQ::2wf+:,.- 3.-1-jg.:::w.-fa'-ef Q.. ,' ,. ' ,,, ,-V . 11 ,X ,x fi- xl 149 ' ' P.:'5,-Q5J'zw'W.fN W- 'Nam V ,, .B ,A Vw- , .VV .V V -X V. . xxq x. V N x .AA .xx-fgv .Wm-Q wxiglg .g 'ee' ' '+V '- . xx X x X,.xxqggSR. .P ...QM V, , . M -Qxxx my mx, QQ. x...V ,VV.VAV-VN, x v Q x, , . Q , ,hx ,V. S..-,..,.V.:.,. V - 2. .V --gf --Q V aixw- - Vw: '- .V ' ...FV f V V f' . rt-v Vx.-2' 3553- .A-.'VzkV .M N., K NN.. x ow x i, -41 -. ,V i '- ' V x' 1.--1:5-,.V .Q V F 'VIS-.V . , - V .-.V.. 'X' N xx g xw V-Rxgmx .x .iw-.. 74 X H in .14.5 . . ,V-Q.. . - P--in " -V . .Q--. , 1 fi V - xtx:X:V'.'r1:-.- . :QXN .3351 gf 'Ti'-f Q .::CV."--.P-:sgNy..-pas. .-xr. 5.-V.. X ws XXV xcgsyg ,.x.. .hs fri... -':1V!'7. nf2'.,yg3-Vae: -ff- ' - .ws V X.v -A-'Y ' V .V.xV. V x- WV.. . ,ww .... . . ,,.,,. ,V x x,.4, l .'Px ' N'-"V - 5. 'xlxgk -:awas--:V-V-V.--,.:..m-n-:V . Q.,-K X . ,. -wx, V ,Sw-...V ...px ...WV V-, N.-.5..A:, ,. , NSN -LW! ' . N TNS"-1 'fa V :QVEQ-1-E'f-X.-TS "-'+I'-P5 V ii.5?A-.Rig , gxfg- 2. 'QV . 3Z'fk1sFr.V: qw' ?"1Q xQ'!k7ii'Tf,.1:?1 -"5V..-:V-Evewrie-.L'?H'.: ' x -.-N N - . Vxm. - . 2 QM QVx--,-.P"':V.- .xl V- xg V-:NX '- V . V -- V "x,.9-M x5 V x ,-.V-x V '-Q, ' - X N3g.,,qr,t.-' -- Q-,ax 'V . 4 MXN - XX. Vx X . 5-'QQ Vf-E f - Y X x1Rg.5,V 5. . EA Yfflzx . . . . --- ' H' ,--gr-.Q x Y. 'x,:VV N X QQ5-FNQ-Xlxi' -5. NV 1.QVx.q N K V VENY: 5- ' rv Wifz.-.V... V3 X x V-f'?:1V 2.--ww V..-aw.: V -.Vg-V X YTE"s'f'v':f'fs-Q-QQ -X ' -'- ! 'V'g'2'V5.rY-If.-ifik ' Vim,- V2V'.'.:.-'A-' ::.Q:2VVV - "fl-..fce9" x X V- V..V....,z- .x,Vx,.N,-,,YL.V. , ui QQ-x NT: VM. 6 . 'Q 24. -N Q-. ... :T 1. vusgigg-.flg u ' " 'Vx-fe f-. 'i'-:SPG " ' X - 5' ' ' -xwx:....:Q-' -exe. . 'fi ,ml 2 Fil? f .-f fizlbff 'Elly ,35Q'I:V. 5" 1:5 lf. :lf we f:- 21: bf . Yzfglrtgi. 12. ::5:. 4.1152- ,ggnfs H: 34,5 331, - ffm: - 4 V. 2.4. - A1X1fJ'S,5i-Q'-'Q . - Y'4fCfx-"- 2-'Eh -my NE.-V .J : 9 . 'Q it-Sr':N'.-F.. .:f.-.-'.--2':,f.-4 -71.4. f-,.. Q.Qv,g.-,fin-5. .-r. .,,.. W ,-. . . .,QCxxxx3.qQq,xx . A .V , f - X 51 '-.- V 5, .x 5... .-, . - , , Nw .xiii-Q VVg.g3,q - ,.V,,x.V,.. - . . . gV,.,.-A-1-li AL.: :V '17 2? in 141 256' 5, ,QVV ,Q iii fi' -53 :QL . rxqq' Q-qS'.fg3.',:.':.V':1-'. P,-'.'.-2.31,-,V,.,1:,V5mx,-:-.-,.x-, 1, V - FP " -1-'V . -' 1? '-523-f-'V-.ffV"fV'f"V'f-Q93i'?3b1iffP:ii1-'iiffifivfi 'PG' NV.. .,..V.,L.....-.,...,V.,.,..,,.K,-..,Jxx. X N . V V of x'rx .J"-Qi' N'-'V: V - -1 1.-1.-334.31-.rx-V -1-9 1 'V ' VV - 513.'C-'fEV"f-'23NIS?i'V""-'.flfFV . V- 'N' '--:'s.1f'f-.fV-.-'.-.-.-4.-uf.uw,Vw.f,.Wf..,g-,fspgbg,..:,:V-.-,.g-.-.-'Vx .l-1.55..-Q--,-l.-'g,g.' , " ".5-33 'E' Q- .5ZijwfgVgf4ii.- X . xx x Q--,-Q:-:veg--V - ,. V-.Vp V - 5.-.A -V . . VV -V .VxVm. X vm.. ...Xxx , .V xi , ...,V.,NQw:.Q. V . ' V.:-ff-':.'vS:'V Vx .v:5w5'.-. .Q V- - V-.-.-:V WAS- .-Qgy .-.-.-fwfr.:--.V., V' -3 V-rd:-q:f..:.:,3.4Q,?S,S it TV , Q. Q xgfn E MA .f.V.-QV .,V., V ..,,...V Vwn., . V -- , V . -' , .V - N VV ..-.-.V'1ii?:Sf--E-'3:Si-1.-.P -:zV:22,f:-5-lf. ,. 5'S'b'Y'V x-Vx-x ' '- 'E '.-x Vim - . 5X-25-.V:+V:.f5vn-.f1.s -V V .A --:..VE2Vf'X: N- V V 'V.- fxigfi ,q.wQE?x,VQ...,Q.3, g 1 -'xy X V Q., 'egg:wifefxxxii-Efzgjz,V-,:i:5gg5..1V-X.. .Q l 1 QP, N-Q? QNX . Egfr-'Sy'o'-:.':.',:V. H A. 1.5, 'N-YW. ' 'V X .V V AT V V J -X XX X QS- -V. 'V .I 3' VL - VSV- .1 , .... . -,V-x - QV.. .ex x X - -x -- X-ASV -X X 'J 'f --'?gQN4:qxV+VfxfgrV V' .- ' . . V V VV m.V :Vx-V , V V , V ,QV .gy v. ' '- N '-x- . V: '-w:'.C. ...H x I .. VAX' Q--xx ss... .xx X - X 1 ' ' V X ,VN,xxX N ..V . X . . . .k..., AV., V S x x .., .. V x ni' '- N V . - Vu.: - 'V V-:1'.:'VE-'EQ-Q Va xx V- -...V .xix .V : .V':w... x .- VV..-:rx :"'2V' Vg Vi. t-V as V . . xx- VV -.ux.-A+.. -V -'ffidoegw -' 3- '. 'w':,+191i:'.V1VQis,:'.-'-3-V' 3' 5 s'V'.-'Fl' -r1s:F'V'V':'f .VV '--f..f 3-V-:L-'ff 'T-' . .. - -Q -FY-3-sv.w'ffV-. -3 . 1 - ' --X--'.-Nga.-.f,V Q..- X ,-f-.fs' ' , -'Fx . x- . . x --V2.1 Vi-V.-2V...z WSE- " . Q..:. -wrX1.-- - -V 4.Y.X.xE,.x Mgt... , V- V. MwV---VXNH V V . x , .. - V: " V V:5g.5t,.3 .gg 5Q,3:3..iV VV NWN x x PQ"-'-.QM-ii kc-' .Q V '- V -, . -V-1 ,............- V N- -V V wNxxQ Q . NQVN E . NXXQ: -xV.V! V x --VV-N X , .1 N 5 V, A..-.Vx ,: 'V:.ggV-Xxgg Q-by Vg3VVs-VQEQV.VxV:b-42-wx.sV VNV . 4.55 1-VV'-1..qV Nr:-A-' Vx , V ,S VVVL...-VNxx.V..xsx..,xV.VVg Q-ix-. MVN. VVV...xVVxVV.-V.VmV.:.:x x':.VVV- ,V .V-VVVVV X V .X .x.5.i.,k,.?x..qN1..x5. ...ggi.A.,,,..V.h.,59x5.q ..V..,,. . xsxxxqxx QVQX5 Xxx Nxxxxxx x x x X X V . X .2159-Vs .V :- "fSf12'f. R252 VY5rf.Si X xxxwf.. SEV : : x x V VV-. V 'VA-vzxx 4- " Jfifrzf. .. x.... :'.:wiw?rr. 1 X fl'-Nwx -Q-rad. ' x , , V . ..,, V... ,V-xxg V.331ay.-fV- 1Vff-.Q:,V1:,V VV.. -xg ,V U ..V Nw-. V . VV- Vmwgf-:rw.xf-'V-XVQV-xV-:,VcV.V: ,gxxksewxx---.Y.Vgx V: :V..:g.gQ1V-NV-if-::'T.V P-NA.:-E: .V V:V-:xx-.iq-.-ifNx:vNwq:SfVNisVxS1X1.rsxswNwVx:xVVV-.C1:25-X .iyfrr-v:.x,::-wg -qu H- - -H-4--. .x- -xx -V-:-..or,..Nx:x wx Qx5.,.-fx Vg-VVV...V::1.1. - N X V -. xxx Q xx-:Vg X X -fa: .3 WTAE? 1ifxXx2-5i'..- xx "N 'v '::.xs'p.ifgl'if1'Vx Q Vx AAVQVV 5,5 as is, V S- .xs 5.35562 V. :xg 3 X .. . x -V az- SC--Q Q. .,.xVxV ., X ,. . age' 2:5-.Y x , WUNX. AAN. , V xmxgk K XX, N In X X x IXNENNSQ j'Na5KQ:xfs .xx IN xx qmxyxgxxx xx NX Xxxxxxxxx xg. :RQSQXXX 5.gVf:5iSi3:fs1s-5-1?f..sE.15i4xV V.-Xxx V x . , , . .4 V .V V -V-Suzi'-Nix :K :bf ....V .V .V.. x... X V V -A xkrxzx-NVQXVVQVQQ 150 ,dv . -2 LVN. Q.- .V ---.VN is. V. xv X1 ' ' ' ' '-V 3'F3 'fy ,ffwg "xTg:h3d5:-1g-I- we 12.12.65-wf xw vV- -V, , -yr -- V, Women's Tennis 1 14, 352 onde hd VVedr1 esday N 5 .v , w 1 x q . .1 , 13,2 ,,:' ,B2:',,.-4- N- Kwlwv fr ,L Y ..., A 3 '--'Tffi -f 1' LN " 'N "MS ' ' 1' Z' 1 I X ' Q Fir' 'T5K1f"v 3:5711 F J' '- ' ' v - -N1 qzgxw-ffv'v1aM A xv f iff fx' ' . '-r': 1'iZ ,aww t x -' .' w .1 . , -- , ,. , .- f -,1 - 1: -V , as-Ewa-tv - ,, 135: ,N . 'xf . I - J: -, -.V - -3 N-, V Q -1g:3?2f:5 G'-j' gm fy I ' ,. ' 4 f - zz. -'QV - - , ..:" ' X' - fe-9 V . - - f. f. :WY V ,?f:':3,fEfg. N5, A . , ' 'W I F1 ' ,vi ,. ,. , , W , , 4, .. i4f4e:," ' ' ' X N " - ", Z fgiff fl-4g:'1e',3,,: j1. " If -. 1 Q, qi f QM5wwwwpw Q Qyy '-wg . w ., HQ-wfrwww 1 nw p -,X,: Qfi-ww, L? N Jig, ,,,,. . -,, -A .. .gg4Q.g? " fAA w fx fw1 Nm w , ,, .11 . -M30 'W G 'ig -- -3 J e-4, f , ., , f A , z Q -,MW f y ' 1" :".. gn, f gi -f,'s,f' , , Y J .1-.. fe . GW fl' ' 4 ,, ,as- P 1 L W, , - 4- 4 ' x f- .V :X 712- F 5. ' 45- 11 1? ," -Y " ,L .A 'V , . x , ' wi - U A. J 1 ' V'-lf ' ' f 22' , fn' " A ' 7' ' A1 ' Y V , , , :- A -- , Q 'J A iuuhm I .AI fg44Y'?,:f ' av 'f J , yr , B . V, 1 , 1 f - " , 3' l....,.,, I 5 f f' ,Z 1- N Yr 4 'Y' :.. , ., fx. sn- affix gay' M 3, ma-fe '- - - - 2, ' f"!'h" K K '0 fiffw' .im V . N .-K' 4, .' ,.,l,: , . ,J ,..., . 1 i . v , , Q91-:4..,, . If - N 222' ' T 53" .' -' Y , A by V Q3 if-f 654' Lf' -fd gk NY N , 551 4 we ,, X, 'x - P. f7.,, ,r-75 -Q, 2 - .- , A 1 1 M5 'PPV "', A idyfi f'-. . -4 , . "-. ,.- 151 4 w xr.. W - -. .R M . , 1 M Q "mqq,qi'??R4'5'Z.,eL A A V A V 153 VS., WM4. f . ill '.""'3'SS-'cf ' -V-vvb'..' ix " :"' '- ', f...'5'.: . ,Qt-11-lisa: ' wwffxff' -Be:-33 ' -Sri'-g.4....,. ' J-Q-,:2,,,,Q. ""Q-f-',.,,g-2,4 - ' A 4 ys?5E?,'i'r+fi'fef .fR" 4 A- xt' "wif QR 'X' i 3.41.1 -Vlfhs 'I 1 - f-Y .,,.,,, hm 1 Y-!.f:f'A "'- H was 'N " ' w' F'-k'W"" K I ,,x x Y, 'S . b. Lys 'A' , , , 51. ,-re' . ... ' '12 ' .h I, ' 'diy M- '- 'IRE ,.T5.2:f--:- ' -Q l 533 ff m Sifggiiizir ' 5:2222 K' . :E-.:-:E XJ .V--Y-W' 3 v 'N '-1:1525 'Q-7: 7 M' -g.:.-. . .N ' 'J -X 5 Q Q -.- 1-'I ' f X - w 'E-S 115 4 - w TIFF:-.1 1- N I' 'ii' .V , r,'.,,, ..-. fa , -- XS .41-: :ef 1 . ' .- - -- 3' - , f z fy? g g' .,l, -,L ' ,. .Aw ,ni- " , xii? Q , , '- f ' ' f1:'Lr U' i 1 H1 'L 1 1 , r , Y - f' :A l -1- rf? 1' , fx . x 'N , -vm . :qw 9 , .3-,f.f1..1--,.N.X,v f,- ljg' V -' , S. , ' '.' " ' I'2fS5.,"' 5' 71 , ' ' ' ' "9.3'5' X ' Sf?-311 -14 ,i f - , . :u N wr 1.-I-J: IA. " f I x 1 ,,"g5Q.:" L J-' - ..-:W ,gg .2 1331, , .. .-fxl v , V-X-4"--5. -' g ' 1 ' ' "' ?.5-fl' ' ' - J-QUL ' V 4- A . .N-. . - -. x., f,.. w , 5. - ' 5212, . 1. Q fn, - -1 '. .-M bl. If , Q, I, X. f W ,g,1,i!i, f,:,?-Un ' V vip, . -1' .: I ' V fc Nu,-lp. -, ' 'Q 'Cx , , 41 .'- 1-wif :2-f7?"' 1::'... ' ' . -gn.-L+, - ,. x. -. , 1 w,, fx mm" V, 'I ' ' ' Q Q7 ,.""T1 'Y - Uh' , ' ' , it .M '. . 3--rf: "1 , ' .' .. P,w.' I H-, ,'1A ,fi if . , - . "9 f - ga, x N' +4 5 , ', M, , ,, f, . h f-gA,,L"'f pg! -' A. L Inf .1317 my-1-fl N , Q-f' fri g. '. -Q -f b5.k-g!,,,.- . 'E 1 55, vs "'i 1 1 V, LS- ' 5 , ' 1-l?C.3g-A , 1 ' " -- 35 32.3 pf?-.ah f, if j,.',:+i-,f'-iffy fg5:fg:.':,. ,' X, ' - J' 1' 1 , . f ,"7' J.. ,,.- ' f-J 1 ...- 104 W1 :y,f,,f .- . ,.....1 fo. Q 1 -p H W . Q - . M, " " fi . 7 I' 7 - A ", y. l - . ' ' A A , .,1f:,2gf ' . .. " 42 ,Q ,, vm IQ- gf , , 1 '1-4 41211. f -w ' . W.-.., .Kb . " if -' ' ' , 5- -- 4. -' ' a ' "-1' 4 ...Q ,Q gg gig ., 12 . , e L.,,yf" .. .f M- -. M-,' ,gf . 7 ' '--- 1 ' 21' 5 'A 2 f 1' ff :P . 1 , -. , A N "' .1 ' 1 f, V I , 5521. E . Z., .gig Z. it v, E L i v N In 3 , , 5.7 . ,- ,, V ,,:.w-'SH Wifi. ,- V - 1, I I L 1.7, W - ' 1" 7w- " I. "2 71' :vi ' .1 .'3g"1": f' 7 . ' ' 'V -1-gf -. 5- ""1 "' ' -. V ' - 52 1.-:N' Q ' f "4:f' , , . j 'if' -4 " ,z..1"'l:1,,. , -, 1 - -- 1 Hu. . . A , , 5' 'Q '-F3 "' ' 5'-'V gnv' in "Iv - '- .,-- 1 5 'N' 1 '55 .1-1-5-3'S""'W323 13921 11 ' ' I ' ', .7 ' M M I v ,vvi.f:': Q .j4, 1' .lf gf " ,M 'M " " " - , -I . f 2. 4 z..-if ff-1, -. .7 -. ,. " if:-1. 'l':j:g12F1-. --.rz .Q , , -ff. .vs-.1.-43.1.0 , .... 1-5, 1 ga, gf. .12 5, .g1,,. w . g,,gff v '-Q, fi. 1:41 151 ' 'L -zz.-'-fig? 5- -gf' - 154 1' 1,-3232?-' ,- Y ,g,, ., .,,-"4" 'gig , ., , A ,, -fag: 1 ,. Zu--: f. ' "Lg-,o' L' 1 - ' .1 ' 5 - .ff , 41 H: 4 A 2: . , " 3 1" 2?1-QQ,-.f,,.k.t .41 213 5' 4'-r 1 .. . - f ?f-f 1 1.7 1 4231" ' V., -' "" A E17--Z: QE' '13, ' , -J - , 11 2-' J Sis:-' Wi? :WI msg-5:l ' ,. 43 F Y ZW aff? ' Q' 4- H4 ff ?:1E.. , -' ' 559 , " ESL? I .. I' W KQ- V'-,Mb ,,,,, .QI A . -- no Y 4-3 :z,gq1'- ' . r. .' 5, ' H. L' U Z, .4 . "', 4.4 if ' ... Z4 , 2. - ,. y V Q.--ag: 4 ff. ... . 'll-T' WV" ' 'O' ', , ."1"Z1 ffl wid ,bk V 4 I, , " --' - -'af ' ' 52251 n, 1, , Q.. 1 . I , , A ?' 2 1 f . ' ' ' ' 1 , . I 5 ' - , K -.172 2 up -: 1 9, , , . .J W . ' '4""'f""' f 5 "-- ff. I P' .4 U --4, ,.: it f' i 1 - 2' - ' ' ' ff z f I , , ,f . " vvN"""""' ' ' ',Q an .v 0,..,,' 0 :,, I Y: L , ' f, fig -.fy :dn-' 1" 73.4 2 5 -1 wah ' im . ' mf ,A , . n ,754 'I , a,1..f-,-1-.Qj-4- , A Q, , . gm' 26th Annual Awards Banquet Phi Sigma Tau French Club Award German Awards Stampede Award Music Awards Greek Awards Art Awards Psychology Award Buffalo Award Biology Award Sociology Award Humanities Award Chemistry Award Business Awards Q3 3 .C 1 V , it . ll , .. 1 11 N 'lx 4 fi 35 Mark Richardson recelves top honors the Balfour Award. Ann Stanley Ioy Phillips Cindy Iarrett Iim Dahlman Minta Berry Robert Hall Cindy Iarrett Susan Robertson Cathy Pulliam Steve Mechem Barb Elliott Scott Allbee Tanya Starzinger Evelyn Hart Beth Bartchy April Hatcher Ann Stanley Keith Young Ginger Iames Dennis Elkins Diane Iunker Sandy Bristow V Roger Babik Student Teaching Award Diane Bittner Shelly Chaplain Ed Notestine Bernie Blankenship Terri Gindlesperger Delta Kappa Gamma Award Kay Dezern Church Growth Award Roger Gardner , A. 0 1 at J J ,rar Q1 -"' ' ' r?.,'f,.n:.-' -' v' ,L iQ . ,gn L M, D3, , Q, . -- -- 31 fi 15 i . g - fig Q7 If ,Ky I .. ffwngxa J-e 1'-S' j"'f 14 fm E -fw,Af 5 2 ffl g 'V '- . , gg-4 va- . 3 157 Milligan Colle-3ge's 9th Ccmmencement May 20, 1979 ., , g5,:,gg41.,1w W ,eff 7 3 S 5 l W I . .c Q ' X.. X 'Q' -f , 1 YU' V 1 -2-xx Xa? X I .F 1 'rn :Q S 3 Q ,. ,T , fe. A B ,gsif 5 -31 . L "a - - . 9 -gf ' ' F V . .- - 1 ww. 1 nf MJ . .4 f z Y Sa-1""'r""'1 4 'Y E F Each has his own highway And you and I must travel different paths, But, in the turn, they may approach And be so near - that on the top of some brave hill, Where freely blows the careless winds at will, We may meet gladly, and so hand in hand, May talk awhile, and let the hours stand. Hon. lim Sasser United States Senator Tennessee Author Unknown 159 414-Q S , x f - ,r,31g.?,-..55, ka "-Z..I'x ' w-..1.,NEfQ,Q 6.64 ' ., ina.. W1 --2-95:5 A-1 Qi-ni ,W V X, 'Q F'YX"'R' L? 'gf ,' 151112 " "zz 'ET1 ,fz : .mix-J ,m-.,.A, 4 1 -11,3 1 r. -K-3 Q, - ix ,Y 'fe . ,, , Q, -.ci- -7 . , Av , ' hffwi' ' f , ,5 S " w?fi?"' ,,r 2 ' .1 5 -V +, :V " , . . Aiwa- V 4331, K if , mx- : : 'ff ii iii?-gf-Qf -fi ff- A " 2" " "1 'J ,Pe-iv. ' iff- M- - 6 -5 5- -:gf A ' ""9.vg-- vii, -f-- 1 ,pS""'I7k ET- ,,h. 5' f rr if gf ' 5 - ' X ,' 'T wa' X, 1 'Aj f' "-"Ulf -. "" ' -N ' L 9vgi1,,.--f,:1g. 1 f' '13 136' 'L .riff un g' - ' ' Zi- 5 T, ,jigs 4 ' Q , -5' Il ll 1 2 - ii ,g rj 'rf-'--1, ,Si 11 S -'z , " .5 Apr. 1 ' '. . , ' 4 35. " 'I ""' T" Tvifri if??41'Zfl'f. "' Y! 31 '- 'W V - -'-fy . un' ' . 1 h , 1 ,xv - H! . :Iii S Q , 1 ll , , ,A B Y: if- 'QF' ':j-,vr,n,-1-5? , fgfl ,Q-V , ., Vfr.-.aqrm "1" -..5'fikLin - FW! .iAA."A7?'- '-x1"i' '11-' - g " VL ' - M afiip. ,, K 7 f A. f fa-I , L ,L . if " P' -C :'gF- -'I-.V kg.. , A x 'jfiig .v 1' 15 E1 3 ' f. ' wif P" , ' '.-ff,-nf. z vig ' .P ' J" 1'--4"Q'5'S' 'lfflil-1 ' 'T-ENT. 'IV-Y Y-fs' f 2 M-3 :Ffa 1 '5-W A . - -,ggggzfzgg :Hwy '1.?ft, gc:-. ' F' - - . :-Z5-v51:e-: 4i5'z- ihfg- '- ,155 Qi 211' ' "' '- 1 32942 -iii r. Ta- ,gg .Ez-Ip h W - l- 7. "" '1 f ' " 4' 'A-:,,. E , fr q ., im. A- 5 jab .,..- ,A ,H , ,- I PI 1,4 Q., I V Hz 1 5244 '+ F' ADVERTI EME TS - 'HH 5'-'22-,E -ESEWFN-.1151 .-ji-fa,--.ws , . - 1 ' fx.,1511-i.---.5.-gg1f:g3s,Q1s-'QA-X ' -- - . .wafsmwuw-Amevwl .:5N:,,4,q.'M,., ,- -was . -, ., ' A -'--45-.. V 41. , , a 1041- -- , , . ., .Q . - , 'L 'ff I -J., 'M 0' ... , , ' W- "M"-5 UP" h- '4 " 2-' 1 'fe -L, 1,4---1- . ar. :,.,..,...' ,Q ., ,. "wa .,-1 -.1 ,- 1 1- an Q- .. 7,7 Y,-1..2"" ,"' 724,-ff,---n. V .,, VW" -...X 'ur ,nf Q.'1'1f-- f'1'f 4 'K "-if . Q. ,Q . v-3, .V ...V om -- - -. , .,+- . .vs .-L sc. A - EM." 'W ai, '-c - f 'Q "Q, -3""1x 7f"2i3f"-' Q1 -m ' -1 " ' -'H' 5-.. '- avi! 1 I .424 em VG Qh0t0QQ5QmQs HAROLD DURHAM ,,,,g:..: 112 Ean Wetauga Ave. TELEPHONE Johnson City, Tennessee 37601 615-926-3146 -..m.gQ. W!NSTON CREDIT JEWELERS 439 Elk Ave. Elizabefhion, Tn. 37643 Phone 542-285l JKHQQZ . . nlfgolinoon mfg Nef1neLee Shop Downtown Meme Lee's Crncket Corner In The Moll PHONE 282f6411 F'.O. Box 1463 JOHNSON CITY, TENN. 37601 SYSTEMS SERVICE COMPUTER SERVICES. PROGRAMMING AND SYSTEM DESIGN JIFv1VVHITTENE3LJPCS FQOZ VVHITTENEURG EECKY ALLSOP ff-1 -SQ-P ,-. ' fr, -.4 -M 'fig s 7253 5 3 , 'K 'P' -r l'. 9' Xrvlftq yn m.. X f 9: N f WQTSOD'S N 720 Carter County Plaza Elizahethhm, Tennessee 37643 :E a N , , Q VXJQ N WEEW' ' 1 t ,if ' 3 V 3 : Q ' i 1 . THE LOVING SPOONFUL Quality Coffees and Fine Teas Spices -jams - Accessories 507 South Roan Street Johnson City, TN 37601 Tel. 16155 928-2991 Six Per Cent Student Discount Ruth I-I. Dungan Bee nefrs nc ESTABLISHED was AGS 928 631, DOWNTOWN SQUARE ' 'Pcm,,E. When? Qullllly zs an Ongomg Tradition" "'f w 1 ef , ' E' C I i L ' 1 Q ' CD E V . H ' b H Johnson city it if 11 E 1 X J K WALLACE SHOE STORE Downtown johnnon VIN run 'mac A rzmmm ' .M Q ! My ,.q, 2. f r, ,H-gf., -,-.-.- vv-N Y: -1-1.-.. - ,gp 14-.1 ,RK Q, .. B. xx? ., . -xx 1 iw N 1 421 1 ,ge 5 9 I 51 55,-.3 -:1.q ".1xa- : f, 9 , , .,., , A..V,,1 9 .2 - -.-: LTEZV .-.- ,........w....,....- .. e- 'ex x zfisf 1 ' 142, w '-X Xa-J ' A '- X fl, . ' fin if nf, 4:Y'1,f!" 2 2 , , 2 we ,Jghgxa XX X . - 4 A . :M V -- x' -wx . A I .Q-.1-, ,Ae .fy C: , :yji ' ' ., Q' 3. ,A 632 Elk BOWERS FLORIST 8. GIFTS Avenue Elizubethton, Tenn. 37643 PHONE 543-2621 Soy it with Flowers DARDENS 2011 N. Roan St. johnson City, TN 37601 Nfx N 0s FS 7 Q On the Square . . . Downtown - Q J-LM Q, .BLS 1 X johnson City, TN Johnson City's Complete Department Store DIAL 543-2051 l 431 ELK Avi. EL1ZABETHTUN,TENN. K jk . Q5--9 fn WEN? uusuuninii f .I ,-f e , . V , . is e f e "Erin , 'I ,f K J Q5 1 3 'J f 'F 5 tv w N r , I , if 1 -'J1,"- 1 1 I n'qy'-fd-if N.. 1 ,I in ?g?f'A"' "r. .,, , ' 1 ' ' O TREK f ' 1, M UNTAIN PORT A Brlstol, VA N 1010 Commonwcdrh Ave. 1 In rj .rs MALL MERCHANTS ASSGCIATIO ...... ...Y-.--4'.----- - VV .................,...,.....A..,..... . ,..,... .... ........,... , , . :I:I:I:I:::g:4:-:-:-:-1-2-:-2-Ig.-.-.-.-.-.--- - "'1'2'1:I:2:""P5'1'!'5 7 3 1 5 34:4-:-2-I-23:52:21:gr5Ig21gi11g2511Igi5g5175-'zlzlzii-212:1:2:1:11211:2:1:l:2:2:1:1:l:2:2:l:-:l:1:1:l:i:1:1:' ' A ' " -:-:-:-:-:-'-'-'-'-'-':-:f:-:-:-:-:-:-:-:f:-:-:-1-:-11:53:31:1553,-:-L-2-L-1-.-:-L-L-11:I:I:,:I:I.I:':::I:I:4:-:':4:-' -2-:-L-:ga-:-5-z ---- .--.,I.I.---.4.-.-.-.I.I.I.I.I.I,I.3.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I. "" ::.I .1:::-:-:::-'--'-'-'-'f'-"-'-'-- ,,,,, I.I.-.I.I. . . .. . . . ..-.- .-f. . - - . -:r:r:2:r:-:-:-:- - ,:5:5:2-r---- ----- :I:I:I:I. . . . . .I.::I:f:I:I:I:I:I:I:I:-.-.-.I.1.:.:.1.:.I.-'"--'--ai., -'----23:-1-2-rg:-2-2-2-:-:-2-I-1-If-2:2121212121151-1-----' 'I:?f!E5i?f5f5illfi7'f 'f4IE:f:IQ : E :i: :15'5ii:'?F77 -17' -2:2 1 - -PC A'i:5i1fEifi3:5:f:3: . : :3: :-:- 5 2 .4. , . ..V: : : : . : : : :-:- - - - . 1-115: :5. .-' .- -.-:-:Pi E : A: : .-:-:1'f ':3:f17fE:7'-" " ' I 5153- -?:'E12C'1: 4'-'T'272:7:E:f:7:5:5:5:i:5:1:f:1 1 I 1 - -:-: :-. - -.-:-:-'2:1:1:I:1 1 - 5:-: : :-: :- -:-:-.-:- -i2:-:-. . : :-. - ' - :g:g:g2g5g535i6gz:aI .,.ffg2:21551zEz2gf"'1'f'Z4Q:s:5isifi.- " '2'1F"1 :2iSE 25212-112121111 1 1-155555252252 42-1 3:I:I:I:I: I5 55522252252355552153225 52112151 211P'"""1g2 'f':'f':'f""'f'i?""f1?ZZ3Qi?ZZEf2255f3f2?555f:fE1f35:E:Q3:5:e:z22 'i'2-'2Z-"'j'52f4ms:2g5g5:2:fffgfff-ffgagfgzgsgagsgzqlg5g255:5q2g?g1:2qzgg:5g5gsgggggzgiggggggggggggg.g1f::5:5:z:5q1: -3'5'573:5f5fff5fiifiiiiiiififf:7:7:5:7:7i37377:5:f:355' " " "ii-.'7'i?i-.V." PT.: .Qi-'V'iiiiififizffffififiiiffffi17':5fif5t3i':5f7ff7:5:3:7:97512-I-:-14:-1-.32.5?-!l:-:3:3:5:-:3:5:f:1:-:-I-,7:l:5:5::3:3:5:-:-13:32:222:-:-'VL-:I:5:I.gIII.:.3 515:35:f:D2:f:Q:f:f:g:3:5f:2:Q:3:Q.QI '' '.3:ii':""5".f "Th""""'1:4:1:2.-1111:-Lv V:-2-1?ff3f3i527:5" " 'I-I-I-1:-31- 'ii2'1' , , - .-zfffffi-.314,'.-131723531-:-'I fgfziijgg' "-233265569-Lji5I:25Z:Z7I""'i"'34151323Ifi'74212221251323226524553252521f3Y53f7f7?59Y'?fH4?5:PFlE:7?5?f1f1'1+313""':5:il2:V. .1:'.27'7 14,1kb:-I-I-11212-1'i'1:2:I'"5:f:5:2'f:I.''Q11.3:1:f:Q:f:Q:2:3:5:E:??Q:f'?"' '"'WSW 55Zi1'C:i5I-15l3i3i'- 1 --- A -' :VZ-:3:'iliifiz-.-:Az-ciziiizlza..1' .- ' ' '":5:7:7:-15':-:l17'5:1:3:3:3:1:Q:-, .7 :i:2:f12:E:f1II,I'-.-dc2Z225ZEIfIg ' - '7:V 3:1pC:7:3:f'3:1:f:5:5.-1I:7:5:3:?:3'-13:1Z'2115333:i:f":3:5:i:f:T:3:-14..3Z5:3:i:1:fl.. :1:7:T1-311131143-L-3.3 - tI.Q.3.:g.I. I.I,g,5. . """""'A' .I .g ' """'??2i55?5ZiiiE225222if?IiT5312ifmEIE3W'f'isiEE2E?2fi:e: '"'2:21522?2:1121E5E?EE?5?2'?i5?--9f52? 'f'sail55'if?f25?2i?Ei2S52f215.11.11.:wI1Z1'TT15Esi112Si?-1'55541:-::is22es?" ' " "A" '3i2V5.a:33i12:5:1E1:e:3wgf.1:Ez92E3: feasaa. , ' ' " --,- " --- . ::f :. f'T'f"" Vililniffl1115!-E5ii5if5:3i'I:--Affilil 'i'E5":iifE:f:5'3:5.313:7:7:T'i-V1.1 'i l:" " ll:-f'ffifif23'-.If5?lfii':'-ffzfifffilff.gffffgfigiIff:f?3ffIi5fE.z4:'57212::I V.V:4:-: I:-11: 'g.Izjrf. iffgfiilgiii-:fiififif73 7 ' :""1f'f' :'i-:fi . .... . I.-fTlfffiQlIiI.I.I3:It I'-.I.IiI:I.I: ' ' i-J",'iii:EEF:7":i55'A"",5::::i5i 'Li:-.-.- -I-'If27!35'3'3 i i'3 5 ' 3 3'5-'Vlf U f1i15"" 'fi1if.5i? fifii' ---. . '- 31:'ff-i1Qi2fi'11:-Viiigifiiifi' - I. 2lf23g,5giE1" ilf1if15' f'f'3z:15TfI2A 1 7'f'f:75f"55f 24125255 :-:-: :I:'. I, Izf' I ' I. 47-fg.I11ag4xxA-:oz-ofz:ppyag:yI'I'I:I. I I. ..'- --I.I'ILIvihI.IIIl-:IL -I I .I.53g.:: I. .II.-!.I::5:fI'I.Ig.I4.---I:I.::I- .I-I ?"' -. t3.il:-.l.l:-4-:H-Qi... liiilll-A-E-S-53+L-A--Lf:-1 225212 " "'-'-'-'-t-:l:i11-1721-11'- :- -A- - -'- f f' H' 't "-'iizkkifif-N-""'3'i 1 -9W!"f7FT5??f7"' . I I. ,I.-4.512 1 ' ,a w ww ---f 1" " ..v,- ' ---v-- V " '1:-: :2:l:-glzlicizlz :i:1'1'l'-' - ' Z ' -" " " I-7 'V'-'-5355251319454-:-1-:I:V:-::-7-2537915 .I:.I.I:f:Q:f.g:5I:I.I.I.I.3 Ir-:-:-:-:-.- I.I.I.g . ' "" "'3"' ---:-.?:3f3!:g5:-:-ff:13371.2f'tf"7.-:QZ36g':Y:-.g.-f.q5.- ...L ' ---4 -- ---- ' - "" "---.:5g:f:j" F ' "" ':'I:f:5' I 'N-WWIIIII ' '-.I II ' -IV:-:g - : g.IIg:ItI:-:I: 41:14'I'Zfrgizlizliz-'F2':2S:!:Q:Q:Q:Q:Q:Q:3:Q.QiI:'fQi-:f1f7fF:5:24- I I ""-fL.. jieMQQ'xff.- ""'--'--,,, Q "' :f'C .- II "I: ' I ...... -. - zz.-I,-.I.I 'fx-. ""' " ,I ox 'v--....-...a ' - .I I. .. I..se-1.-.. I - V - A,,.. ----' A .III ,Q A V. , I I A :I.I V -. .I,V I '.3:3:?:3"3.'.13'7' ww' II ,g. I II I .... -L.. SI. V ' '5' I I. .53 I.I.y.I.I.-:-: '.':gg2.j V ' -, 'Sc '52:- ' . "fi:-.I , I ' ff, ' , I . ' -'4g:--:V:gf .I - 'l:f725:1g:f5.-4 ,I " ""55Qb-A '-Q-1:2121 I :I Eg.II. ' 13.13 . V .I mf-g:f::1:enf'2' .,.,V?Z"ff'-f- :E :f -cya A .ll . A '7:Tt7:1ii. ' " ff V I' .I .. '-':Q:Q:g.I.I 'IZJQ 'I fiifii' "Wifi:-' ..,. -. '- ' ' "f, -' ' .f' ' . .fzf .g'I:::- - :g:I I '1:3:- I ...II . IIIIII- nm I IQ, IIIIIIII ,III 'IIIIgL..:ga. , .g ry, A mm, I 1+ . an ' .I.III,IIII5II.5- I I II 'I:It::I13.'I: -W. ,wfw , -V -27 5+ "" " 4-V , 'QGQIQQ-Z'V A I. 5 M- - '- - I I II ,-',,I . :-:-z-:-:V:7:-'f.- :-1-'21 . '- - airy- f- ' ' Aww ,pq,I.. ' " . ..,,, . , . V:-1-N ' .. f-"-Q:-'-1-:4-. , I : V . -N3-sf ,. .. . ez-,. .. . II,II.y-,II , if .I:g'.jo5:I:I::.I .. -A 3.9, I --30-" N. I, -f ' I ,.., I .I :fa-:I ..5:,I I' - I I 'V:V: -"" .. II' V NM, , NWA ---,,,... ' . , '. ::-. " f4gLgZI'I ' ' "" I, ' ' I ' " ' ' '35."I ' '.'f::5 :,g:'I. f i ifiiiif.-V-V ' - 'bW,x,x5S'a?5' WG' rw, , I ' V .I -'f'E5E3E :7i"' V-'Z7 't ei .f2t2s:2grj':fgf..5SLV51 A I, ,:'1k!, :oem -v.- ':'.7 oe-:f-'-:4-wwe:-cgcfaoo:-ow.-1-L+:-.g4g.I.g.-.g.-L-.1-.I.g' 'g.I1-1-1 .A--.'.g.:-::::.wM,-.. " 'izlzii'-:U egI'.-:13"-.I:- I: 3. 1,- - 'I' ...... IIIII I II I I I vs I... I I. I I " '?.l::-:':f" :T:1'.11i:5. ':1:'.1:1::'.3 " ' V I ":l:f-.3.'.l:A.V. " -I-E7:f:1rR" ' 47 lil?-f:iQ.Q.f I. .- "Ei I . . I .-. .-.-.-.- .I I-.-. :-:-: . : . : ,.,..- - -:-:liz-2.111 5 2 : I.:.g g-1-:-1-z-1-:-. I " . -'j'x g23 3' - . -f "'.fl'l'L- I-I'I-I. I : I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2 2 2 25555.53-.-..IgI I I l l a: 'ig52.2.E5g12:i12:f5Q.Q:f:g13:.2,f.I: I lf" :.i2iZ2E2Ei5iel.l1lQ. .L: :f55.1.: :.1 .4 f2F2?e?z?ffif-fewsefsf gff5eq g g , I , g g.,. . . 1 1,1I: - . :.:z:::-: :1:sf'1" ?1?eia1 " 1"f1'1'f'1' -'A' ' "' f 2 1 1 1 : 2'if-52?-2:isizgsqesagma -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:4:-:V:-:-:-.4: .-:-:-'-:-'-L-:-:':-:-:-v:-:-:-'+:-'-:-:.- I ---- -' ------ I -4-- I --'-""" 5 -, V I .. V " ':-:V:-:.-:V:-:- :, w:-:-'-.-:I: 3:1 I. 5, -- -'f4'- I I I:I-V-I:-RI.: 1. I---:I.II3:::I:I:::-.I 4, - V 'i'P'U"-" -f-'-EVf3f1:5:-f-ti:i:7fl:7:f:-:5:1:5:5'1''l1'f:-5.- '5'Z'- ":.i'T:EI:.I .-2"Ef1::2i?.L: 1 5 2.-.3fi:S1.ii -:f:1:5,2:i:2:5r'f' N pf-13153 :-'-3-. - -' .. ff: :i'1:i:2:f.2:f:f:f:f:f2:5:7gT:SS'V .iz 4:f.':j:Q5:2121:f:Q:Q:Q:2:I.f:5:Q:I'1:3:-. -.g: ':' :3:7:1:-:- . -2:-:V,"I:1:I:1:I:2:7:i:f:1:1:2:1:1:Q:Q:I:g:g:g:g:I:g:.I.g.g.g:3'5'f"""" " '224-:-LV:-.345125:-!R2:1:Z1:i:l:5:f:21' ,,,,,.....g..i""'i-, '5.3if:f1Q:Q:3:512:Q:E:f:f:Q:Q'II"' '552:I:I.I:g:g:5:g1I:g'3Vg:-232-Ig'I.I : V1:': "4 V:f:f:f'7:?:7:., -:I:I:3tg:g.If'f:Q:Q:2.Q:2:2:f:f.2522:I13:I:I.I:I,I:3:I:I:I:-,-,-. IIV 'I'I'-7-25-I-74'I'-:5'!'3:f:5:3:5:1:i:1:5:' I I,I-I-I-I ..... V . ..... X , ........... , . . if V3-11:-1it-:T:liiffzififizififiiiE3'N'i:1:Eri3l352f2:ErQ:Qr??Q:Q:Q:1:f5f'i:Q:gL2:3:E:2'3Ef1i':l'::' 22521.frifftfiilz-:32gfl11fI:I:Ifl2I The friendly mall stores bring you the largest selection of quality merchandise in the johnson City area and Milligan students are always welcome. 169 0,,,,,-J-g--,...f:?- fi- f -f XSL Suvmgs and Home Ownershrp Safeguards ofthe American Way of Life Complrments of ELIZABETHTGN FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIGN 112 North Sycamore Street Come See Us! Member F.S.L.l.C. f N JOHNSON CITY FINANCIAL INSTITUTIONS THE MOUNTAIN EMPIRE BANK FIRST TENNESSEE BANK FIRST FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION UNITED AMERICAN BANK HAMILTON BANK HOME FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION K I ff 5 1 l I l l it PATRONS Sc DONERS Scott Allbee Iohn Anonymous Donna Bean Minta Berry Amy Bucher Iosh Cameron Mikel Carol Robin Cosgrove Brian Delp Richard Dugger Ieff Dykes Barb Eliot Marvin Elliott Dan Farnam Mark Fletcher jackie Forbes Debbie Frye Frank Frye Mike Gee Terri Gindlesperger Anne Harker Carol Harra Duane Harvey Scott Heffner Pam Huckleberry Steve Huddleston Cathy Hudson lim 8a Vickie Mark Kruzan Bob Lassiter Cindy Leinbach Katy Van Lew David Maurice Cort Mills Cindy Mitchell Bryon Nash Dale Oakes Mike Osborne Dr. Euel I. Ownby Chuck Paulson Robert Payne Patty Porch Iohn Rasal Mark Richardson Carl Ryden Leona Schuler Diane Schiffman Susan Schumate Karen Smoak Dave Snyder Steve 81 Kimi Pam Swindler Janice Thompson Ieff Turbyfield Lisa Voke Iohn Wakefield Rick Walen Mark Weimer Kenny Woolard Xl- -vu-N ,Y -- .. , if i 'iv I' r . J, A 1 3 uhhh- 165. -977' is 1 Jw QM as A I M741 :C ,W 1.-: A 'fwf ' 14-'-1 4 ,L3,,.f3w:2,Zif :Jr I 305 West Walnut Street C : E N T E R Johnson City, Tennessee 37601 Pianos Yamaha Music School Sound Systems Organs Yamaha Organ Class Amplifiers Band Instruments Private Lessons Synthesizers Guitars 1 ,--4' W 1 113 it o gif 'ggi fi 5 v, , W, iz. 52 gefiglf ...WHERE YUU ABE SERVED BY MUSIC EDUDA T01-TS Q.-,zzz -... 4? A V-v4-f -' V" 5 1 ,V apwl P, L , Cl QA -- "mx 'l 'Xl' h. :xx fit" Q V . "Walk ix-4 fu it fa X, 'gl'-':',gT-'lla' L, l.-'I - A 2 fn' N K I 'll I Many thanks are extended to the people who helped to make the 1979 BUFFALO. Although many people contributed ideas and suggestions, the following people gave of their time and their talent to the yearbook: Rod Irvin - yearbook advisor, Dr. Euel Ownby - Publications Committee, Cindy Mitchell - business manager, Kathy Bailey, Dennis Elkins, Chris Hunkins, Theresa Gee, Amy Bucher, Minta Berry and Cort Davisson. I would also like to express my gratitude to the photographers for dedicating their time and much hard work to the BUFFALO. The 1979 photographers include Steve Adams, Mark Siebert, Steve Leach, Scott Allbee, Ieff Cook, Gilan Wetzel, Mark Richardson, Minta Berry and Karen Smoak. Ann Stanley Editor 7-, ..r...,.-,....,,-........,.. ,gun ig, t 'V ,M 5 fi, is "1-ls! ' V" 4-----Lf bf' ,., 14 md, 'Kd ........ -nv-,.... ,,.g x. 'A' 4? ... 'QQ gr , I' s-w------ .,,,u.afV A zz' 1.6 - .f o 1 ' "1 . 1.74 f f-' Q " 5,4 N .. f' 3. .3 L Vi 4. 1 'W A, ' "N ' 7 1 ' ' 'I ' "' f w ' .. r-ii' "W: V., ,"'? aff" '-45,475 9' , "-' t . . , ,. .f 91 , s Y, . . 0 :I .. , ' 1 f , u.. - , I 44.- 'hf . ' 1 I .. ' ..A- - Q n , - .lf M'-X '11 'l-' .. 5. , J ., A Q 'Q' f.. .' 5. , V ,- ' f , b 'AQ' ,N P .4 .n .ff V , 0,571 if V-. ,I , k , - 1 ...f . '- AQ ,l I 'I' -fl' ',, ' P 19 f' I. ' -yg " -9 J .AQ -of' 2 , ' - f'-- vw L, ,V .'.. ,N-.. .I .jj , ,517 -49,6-:x V' v A-'af-,.., L .- n. - ' . .H-S, y L fx, .' V ., ,- :D-. V T , , ' uw , ,-, W ,V . V. . ' I., ' . V 1 . , if - ' X ' ' ' ' '. Q.. f I' -,f"'1A- :... fx' N 45' , 'X r , 1 76 Good times should be made to last Haste, that notorious enemy of memories, turns awareness into forgetfulness. And, momentous experiences are over almost before they've begun Fun times, unique times become lost times . . . unless they achieve immortality between the covers of a book. Some say yearbooks can make time stand still. They can. 1. 4' ' -,. r-, -. ' : 'f Y . u 4.-. xxfll-, .V ,. 1 .' :A .i ,T A , I ,l ' -I J f M.-, ' 14 ' Q 'S 5- 'g 7, ' ff ,- , . - - 1 f I w 4 f , , , -., , X , , X I Q - - -y ' '. - . ' . ' R f- ' , V X ' " ' -V ' f K ' 5 . - . I x --,Q , ' . 5. R 7 Ti f ,, 1 ,Q N f 7 ' . " ' 5 - x . kg 55 'V 5 " d' K, . ' Y ' . ., J K ' 1 w 1' ,. - A .- X f - -' . - ' . x . fr- ' - ' - , 1 ' , - - ' -' --"'-I-N,,f 1 'lf ATX?-'Xb '..--' 'I' ,- ,' '1 X .fm X x .."' " XJ' E -L. A f ax X ,, Q ff f . - ', ., , 1' Q hi -' I , . ' .'- , I 1 A --wi t V I-, -V 4- sl L - - N 1,5145 - Y . K Q V ,. 1, 1. ,.r - , . .- , -Q , , fn , X, gp - ,' , 4, ':,2'.',' ,.-.,- A ,- Av,, - ,H , -f U Q, U -I lf 5 .5 X I . X ,. 4 1 - -. ,MTA '- tv ml 1 x- X- I 1 x 1 L- , 5 ,. 1- 4- "- - ' ' ' ' ' f "Q ,,.i,f-5 - Y 'X " - X- '- X P1 . - 5 'xt ff Q- , A .,. , - . , , " - ---X J-' . ' N- " if- K x " - ' 4 ' ff x T N - . .-ki. J ' , x I - H4 J ' X x 'Ll 5 A , 5: -- , ' 1 - 14, .-. .5 3 ' ' - - .sq , ., .-' . , I 1 - ' - K. ,, ' J - A ' , Vg V , , , 'H S. , ,. ' .' gf , Q ' k , ,. , :"', 15. ,, 1. - Y f , n T- , fx ' X- - ' - , 'f ,, nw- ,, - , , X x - Ng, , . . .,-M ,- , . N..- - 7. Q' -. , ,P l.- . vr- sg - - ' ,- ' - - , . ' , -' . - , 4, - A w.,-.-, N if A I " , 1 -nf .- . 1- -t - 4. , pg, V-.-fu" Q' if ' - ' 1, '- 'Q ' ff X ,- f 1 - -x . , .54-I 1 . 'xx'-I! A A VV. N, -X, . I ' ' :," 5 QV . X' iasg--,,'.,. ,Y 1- 1' - fx A 2 -X fl , N, ky 1 . , si 2,-mf. . 1 -few-+4 w 4 N' g, , .E vh. u '- -I L ' ',N'.' ' , 1 , ' X - 1 N ' - --f. , - -41,-Q-41... .g,--y-,f-, . ,---, - ,av -. - M1 - Q X .T -44 Uh .ee 'V' "5 I .I - f ' X-, , - , - ' J -,A ' - -. ' ,L X X 7 Y' 1- x x , g - ' - ' .. , .,-, X -X. , . N. - - - . u g - 4 ,,,,--. -YI E . ., , -, .A If - I ' , , Y I A X X , Q -5.45 .ji f-if - 'Q , 1 - I' '-X ,V A "' I 1 1" ' + A 1 . . SL LY' 'Q 'if -'uf I - ' ',' , , A I '- " ' . , ' . . -- ' ' ' 5 ..-N - T.: . -- ' ,-. ' -. - - - , - X - , -- 4 - , yi , , ,A-. , x - . f . - 1 ,.., I. ,-.g4,,, ,-, .. - ,- . , r . N 1 5 , v '-' ..-'4 ,l,,- qw, t - ,' ' ' I - ,.,. - 7 - .1 . - yi 'Zvi x.r. ,. N, x l -5 x .- in Qx V I' V R N -YI' I N 15.4 .7 fl g -i -fu-Q . .- Jr, f xx - I , 'px - , X - N 1 - ilhrlkli.,--1 1. -I I . , r E 4 -- F Y.-, .I Y, . . 1 . , 10, . . . l X . - iw,-.l'?'.-'Sus' Jfg, ,.- ' 'Y f f ,, Q' ,- g " "- - ' X , , 74 - ff .' ' ,--V. -.. 56-, - - ., , A - - , X I ' - , "2 ,. f,,,.,. -. ' -L 'Y ' , , , A - f I 5- .'. , A x ,- ' ' - ' ., ,.- .. 1 1 ,. f 1' Q 3' ' 3 ,,,,- ' -- , ' --' f , A xl , 1 ' 'X -,fy - ,D T J ,Y 14 N M, 1 . 1 N, Y Yix-I X if - Q K ., f-1' ,115 J. X pl, -, 1 ' ' ' -,J N - X -f . A 4 , . , ' ,Q .Q I J. , . hc.,-1 - ,X . , ' ', ' " I f - , , f' ' ,Hi , .',11. A 1 , f A f - ,J - N, . X, . I - .'. ' I ', .. ' - ' 1-.' ' I 4' - .' X f ' -,.-W - fig 1- . X -- . . - A- . ' A K, x - N . N 5 , K , .. .- ' 1 -v-.. - ,'-, ff - f - ,- , H - - - V- 1 - -- - N' - f- X- , . I, . I- ,fl :. . - y ,-I ,- v Q- ., X 1 ' - ' 2. 4. nl , .N ,E-' T- -.fn - , X ,-ff, -I A . K I ' , - 5- F 1.,fv X ..-, , ,. My ., ,, I . , ,- , V . X NN V, , f, . , I.-IP , , ,- A , -, . Y - X , Y K - ,N , , - - , - ,, lr I- f x -i, r , V LN ,- , 1 4 . X nl, .. ,H . , '1 Ig A"1f5 ' , X, 12495 .-yi' ,- n ! , . . I' , " . Q- '1" L '- -' lx - ' Y , - -' .1 4- ' ' , - ' , ', . - - . - '. , Y ,, 4 1 Y , - gr ' --L' 7 1" ' -'S-fk -F . '- 5 .-, f' ' - f X, X ' . f " ' 'A l , , . , I . . . - - f -, , 1 - .-1 x-- ,, ' . V - Q x ,V , - - Q - - , 134- W- -"1 yr- . " ' F ' ,, N 'X f ' A ":".' -g . .Q ,f ' , T- 1 - ce- ' ,.fx, - .' . L, '. . 'gp 'f-rg. ' . 2 " l' fi- . , -, '- - -. -. -, ,- , , ,Q - , -, 1 4, , f 4 Xx - ,, ,- N 1 ,, A M ,- ,f X .,... v ,. , -- , -, f- - . , I - A -, - -12 -1. , - ',. - - K V . ,, - h 4 - 1 . , X1 .Af . . 'Q ' ' , X, ', W- .' A4 ' ,f - , ,- - 4-1 '-gg -C 5 f 1 x r ,N . x 1 .. N I 17, , 'X "fx 1 F V .' 5 'Lx Z 'W' I -x, lf- '- ! a . . 1 - .-- -1 ' - . S Y- -.A , . - - , . , f 1 ,- X..-, - N f -Y , - , ' -. 2 - - - .-- .5 Va - f. 'n, NJN . ' f-I , . 1 -U .W ' - I Q ,.,.- . 4 vu Y . ' L , f-.fm .-2 ,- '-fb' ' 1 A - --X q 2 - I --, . .I -- Q, .--- Y , V X , xv 1 1 A ,, A' N '1 f , - S , X A - ' ,,', f Y g. ,v . -" - f ' ' , .1 . ' - " N- . ' - 1- - X ly - - - , ,x - ' X I' , Q V- ,1 K X Q 1 , - by nr... , - - W X , . '. - vi . -,'-'1- . I, ' N X . . xg- "-J: ' 'rf ii.. A, ' 'x . N. In I X - Q I, - A 1 , , Q , X f , X 7. f Y , -J f 1 x -' 'f m lx , If V ' X ,- - ' 'V - - - -v 'g - - -'X x. 1 - . f ' . . "' 5 5 ' 1 ' I -V ' X 1 - ' V 1 ' 1 1 'v -lm " .' 1 1 - A ' ' , f rf' 1 - , 1 . I V' - -4 ,. V - M , , xx, I x -1, -. - - A lr --' , x 1 ,X . A V '1 , - - ' X ,-X . , ., , 1- ,px-If FX.:-' if - ' -fl - 1 5 '- ,N , -V . ' M J , 'X - L ' - - 'r - AR In ' Y, A 4 .. I- , ,P i - - x ' J - ' I l 12 - n ,i Y I" Q In I ' .'.,, 1 , X . V f ' ' 1 Q.. , L , - I , . - . , I ,, v 4 X .X "',,, - f s 'J , w ' , ' ' x .L - . Iv .. L . X 1 . - 1 - V, Lx J- ' XY ' I I, ,f - Y 1 f W' - .- - ., 1'-A. 4.' , . . ',-' . , ,. - Y . N ' ' A , '. .- . A . i- - 5 44' ' f-xf f - ' ' '- 'f , " f 'Y ' - .",' J ,x - ---A X: ' ' f - ' ' X . r -X ' --- gf.. '- w f -- , 3. N- 1 X' N - N -, b , ,i - ,- X - x f' --N 'Z ,V Q . I f y - Jr. . ,x - ' -1 I ..- g , .5 '. K' A - - '... H ,f ' 4 - ,- li X ' -, 1, ., ,- 'ffvf ', . ,gf Y A x 'if . ' -' N X' " - - uf H , ' " " ' '- '- , 'X ' 4 x,f" - ' ' ,' - , ' " 1- K' , - ' -f ,A A Y - x. 15x Y 5 1' f f - . -, f ' . ' , 5, ' ., 3 Mx, 1 V 'A N "2 - I , Y .. K: A ' N, x - K - X.-4 'v , ,,,, 1 , -' 'Lx-fu' -, ' x X, , ' -V - 4 - N- 1 N ,I , - fy -., N . -1- 4- N- , ,.. .. - - -, A .' K , Y 2.1 I AJ, X ,r sv 5 f Q 4 , , f D ,'-1 .- ' "4 A ,, ., 1 ' I 4 '- ' sf - f .N- ' B.. , , s Q I ' -fx' s-,Q - w"x.T'1, x ' ' - ' , .. ,-" my h- - .I - - - . -. f - , , -, I X 'xx , - H j . A' , i - 4-, 1' . -I x v . . f Y... N' ' rw' -' - ,'-, I, Us ' - - QQQ -1 V f N Y . ,- 6. K I , . .Wg-X. X-x, i 1--. k I l 1 X Q 4 x . Y R -5 ' ' . - - - I -x . -, - - .. 1 . Q, - , ,X 'A A I ' ,x ' " ' - 4- , - x'- 5 . 1 t - , -. X - , . X -- X -- X " -f -'- , J --X 'X . 1, X - ' 1 l -1 -, 1 .,,,. .' ,- ' A, .- - -A f 1 .-x 1 - Y- - ,, , , -X i . ' 'X' 1. x ,- 'H ,- ,,'f , " x - x X 1, X, H. I - , -5 f' 1 , ' l 1' ,. ' 4 '- ." , ,x , - . -. :L ' ,j If --X ,X . , . .'-' ' - . I , V A,. - , , . Y - AA' X Y, . . -' " X . 5 ,L - 'A ,'. sl A 1,-I . -N R N x ' Y 'I " . Y ' . -- V.. X ' - .. .,, . 5 -3 -Y : , - I 1 A ' x NV - .X .ly-ft 4 N75 X - I Y n. , A ' A- ' , - ,, u--- ,,.. -. 1, - -, X x --f , . , ,A -- , K . 3- . , -- , ' , , I - ' X -f, v 1 V 4 -. ' ff L -, x A A ' -,X . - - -- . - r- , , -. X K - ' ' .' , 'g Q 2 ' N ' ' ' - , . r , ,, 1. . M . L ,, X X I - J , , ,A I .-, Ri: ,lf ,M ' a lx T-J X- , I' -N ft - y X - 1, I ,: - , 1 N , - nf ' r . . ,I 1 X ' , f ,- Q' Y I ... I Y . H' I -g..FYYJ---m L 4y '4 -44-"':7f-44-.- . -- 4 r . -U 44 4, . v ,X .i, 4 r F W , . 4 x4 .4 4 , 1, ,, -4 , -I x ., 44 1 4 W. -4 4 '. - . -f 4 '1 ' 4 ' 4x 4 1 bg. 5, H ,. ' ' 4 . '- "' , , N .4 4. N ,4 : ' ' ,1 ' N ' N , 4 . 4 . 1 ' 3 X ,4 lg' -V !Q ..X,,x -. Vx I. F E , v -, 'ygxbkl , I' xfhl X- .J 'xr ,- 1 5 . " ' ,.. . Q' '- A -' . ' A, -- 4 A ,f -4 Y: J . 4 4 .U , 4 4 ' ' x ' l ' " 1 '- ' I ' "xl x fp 4' N' -"' f fi 4 7 ' at-' 'iJ4'1.' ' 'ff ' ' 'S 4. ' 'J ' 4 V' -' ' . ' 2 - 4 - 'I X f 4'I'- "'4' - ', -. h 9 .i - '- 'ii 44. P 4. --I .,, A - 4 '-,N F- 1 ', .fl 4 ,' . 4 is .Q " -4 , Q, , . N... 5. 4 N f' Q 4' 2. -4.,.f r I x ' . 1, .4 , . 4 . 4. T f. . U I, I , , ' - 4 -I--, 'nf " ,.4. 4 4" 5, f' f-v4 '41 ,, - ' -,' 4 '4.. . 4?. 41: ' . ' wh, -. -4, - ' 'I f ' V , 4."f-,.... 41. 4 ,. ,..4f4, n4w,,.44 ,Q i 41 f.-7 4' .- 51,41 Q,-4 4 :f N A ,, t .4 i 44-'.g9i'4A.J-,4,'4.' -.x'.4!1:! Y . , . ,X A . .45 Y , -, - , I... J V 4 . A-44,1 - X .4 - -4, vm 3 , - .-.A - g4 f . 4 V4 4...gx X , .. 4 , J -fy,-1 -,-wxj Q, X , ' " .. 4 A, . 4 - . , 4 . . 4 A 4 4 . f, - -- r . I- .41 . xy .'!. xr T Q. sgsfh W, U i 4, ,. ill.. fv:-:A t vgf. R, 4 r 4 N , Y . X V N 4 , K K ,J-.A ,I - I , ,f ,,! U4 4! 4, 4 . .4 j I-J I-3 ,J 'I 4 K -,A x 'X .1 ' '4 .. . ,V , ' 4- , ,wi - -.-.1 I -'f . A ,,..,,44, 4 , 1x Q ,,, ..N- . f , ,U ' " .N f ,L 44 4 4- -- . ., N4 1 ' J ,L '4 ' 44 if ' 4 f ' - " 4, ' ' 'i ' , 4, 4 1 . ,L 4 ' 5- 4 , "lv: , , ' ' gf' ' "1 ,4 4. 4' I . .- ' - , -' 4 v ' 4x', - . . '14 - 4 , I 1, .44 ' , 4 ' . .xt xlu. x ' X I' 14- .V N N4. , ,'4 . .1 I AL ' 4: '. , . ,N ' ' . '4 A 4 1 .. . - . Q . -' . Q .4 , . - -gm 4- ., 4 U 4 -- , ' 1 fl V V4 '4. .4 5' . - , .4 - f 44 F, - - .Q X. To . r X '45 I 4 ,- 4 .K 4. - -4 -f Q 4 ,W Y - X, ' H- Q..-.4 -,N 4. ,, W iq. ' f L 17 A mx, ' 5 , lk. 'x. .4 r .X . ,Lg .L A. ',4 xl 'J " - " ui I ' N l I - 4' '- V '4 ' .vat 5- 'N " '. 44 N4' ' . 1 ,4' 4. .1 Kfnu. 4J,, , 1x4 K -.Y 'L 4 ,V ' 4V , A' - ..- xf .Af I x-4- 'Y gf." , , , 1- -J 4-A 'swf , ' 4. V, l I . N1 xr 'xx 11. .4 1- r t A Y ,X V, Ax KN K 44x J-,., xv xg , ix 4 . . 4 . f . X . - 4 f-. . 4 4 41' .4 4 4 4 . .-4 V 4 . , , .,, .. . , .. ,N ,, Y4 1-1 - 4 ,Q ,ATL ,, - x'f 4 J . l ' - I 44 ,.4:,'5'z4:1 - J- . .. . . 4 r . ' 4 - .4 N-4 4- 14. ' LJ' " ',-g:'4 , S , Y 4 v - X 4 A E, ,X 1 . 1g 4 I 4 W 1 4. ,. Q. 'ft . " ml. 4, ,W,,,, . I' 6 V K 14 rl t , ' , , 4 gf .4 4 an ,A Q: - - V v Q H,-, - , J- E 4 ' 4 ,. ni Fly' ,I J- , 4 4 4 - -. - 4 . X-4 4, ,4 1 - X ' -.14 ...WJ , N 4 ,t . ., Jr' 1 1 '- f ' ff-' ' 9 -, fo--M 1gy X ' 4 4 f . ,4 4,4 3: .4 Q . 4 rg Q - . 4- L-" f 4 i 1. ..4,5? ..., X ,f , ,X m , ,x H ,,.. . ,R 1 H ' X7 HVTL' F Xa, ,JL V Y ' Q" ' 'L 'Q NA'vL'v X. ' V :- ' . "r N -I jf. '- Wav' 'M ' 4,'4"Av Y 'awfxd 4 1... -, 4 , 2 -. ,4 , 4 4 , , 4 v .A. .4 4.44, X..-.,.,.4 ,:4. 4 I ' ' ..-f ' " I 1 . '.. . . K' r' ' 'K-4 N I l ' . .v,'L- 4 4 .' 4 -1 ,il 'X , j'4'.fX , N'14f: .X 4 ",'54'.!4.,. MLN. 1 4 4 " .. X V ' ' 4. . Q4 , v 'I ,4 4 - - " ' , ,qi t Z' ,iffg -' .4 , ' f X --., '. , ff - , ' . . -' N 4 I. 'x x, A.4:"'lf-4 44 N 4' 4 U .44 ,a--4 . 4 4 - ., .1 .4, 1 4- 4, ' ' fx . 41 ' X' I ' 'O .A - '4 A A X. Q "I f'l5-.4 ' 4 M b 4 f-1: - 'Y I E- . S5 W y , Q 4 1 V f 4 1, V -. N... - 4 t- 4 :I rl--N, , . ' ...,,-, - ' .' , 4j - 4 47' ,W 1, .4 .1 4,4 2.-vi .: 4 5- -,44. .. 4. -- , . .14 .P 4 4... .1 V 4.,, 4x 4 , 4-. 5-. , U,x,,.,,.. 4 1. I 1 . -, Q , ,R 4 f 4 , N I . . .V l V Ax - , 4 ...X Ms. , Q I J Q 4 V. N,-1 .y 4 .',,-., 44 :rw I4 4 4 .4 .HQ 4.44.-, K41,,! ,f '4 ,:. .. X , - - . f',-1 X My . X44 Vx- ' I. 44 4. . 43- 'A4 4' ', A, ' 'N . ' ',4-4-- x " -4 . 1 . 41.--N ,' ir.,-L-ja, .- -gg, - .,4 ,. .Q ' ' 11-..'. 44 Fm- -,',. - 44-4 X--gg, . M4 xv4'4-4',, ,ag-gi:-'-',4.g,3, - . 4 - - - f Y 4. -' ..' '4 4 .' '1 .X fy 45 -- 55. .sf . L 4 , ' x I 4 ' ,. ., 74 5, 5 4 ,. '-I", ' ' - '- 4'-.'1'f1,- ., ,, . . , V X ,. ., , 4 M 4 .. " I ' X . ' W. ' -4 ' -YN 1 ' Q I A 1 ' S 2 ' ' ' '-"'3"4' . A X' W 4.. f V , .4 A x 4 U 4 4 X, , .j X 47 ,. . , L -.7 - X. w- 4' 1 , 1 , " j ,f 4 .y ' ff V - L , .V .. , 'X-4 .L , .1 - A' xy,- , . :- 4 V . Q , 4. .4 . , , ' 4 J V X 3 Q ' Y' . ., . '-. Q-xx' --.xugv 144 -4 4 ' ' ", , - 4 - IK ' X ' '- ... - X fx I, : f Z1 ,, I 4 . , 'xi' ij! , ,4' -'- 4 .. , 1 V f- 4 4' -4 1 34 H . 4, V V 4 X4 A 4 . 1 A -Nh .. My , , 71...-44 4 ' 1 ' 7 " ,- X '- ' " -..- , ., ' 1- f .. ' . 4- 4- ' . 4 1 ' -' 4 4 4 -4 .2 - 44 . V 1 Q , x ,. ., 4 .. V1-4 4 ,. , H , X., f, -4 .ffl W X - Qi X ff . T 4" . , -4 1-' We x ,-' .41 .Y 'A' "-' "Lf if W" X rf 4 ,W 4 , . . ' 4 4 N If LI, 4 f. -4 ,4 j X ' 4, ' T.. -. .. 5" , p'f:,,4s , 44 F 44' 4 4 " 4 J . , . f 4 ' -44 . 1:4 vm . -w 4,- - 'l 4 . ". v, N- 'g-X 1,-' V n 4, 4 41' X , , - V .y 4 -'A . 4 '4 4 4- " 1 . fa--.-H, , . ,p T x . ' ' -fx ff?" 'S-4" 'I f 'X ' ' N. f , --H, 4,4 .17 . .ll'.4gw'-3-'v"l .- 4 4,4 4 f :V uk, . ,g . -V? 4 I -4 -If I - , -1 1 :' lv- --4 13 , ' X ' PM ' . ' '. P ' ' 4' "X. ,4- F .44 " -14' ' 4 1-'7' IX- 44' -., 4 Y ' 1 X. ,' V - ' , ' , 'uh A A .4 V . ', f i4-43, --4-,xy Q-,ig 4. ' 4 + ' " ' ' 4 v ' ' " - ' . -I "Hr ' -'lf "JP -Q .4 - V, I- . tx. x F X X , 4 q -1 X, x , U K Tl , 4: .!.xE.F'-Z. Y x A N X.. X I , K I - 7. V.. 47, . 4 ,I V XX A N A .x 2 . X. .: W b ,K X - . A -, ,4 ' ' 4 - L A- ' W Q . ' Y - , V N , , , , -34 S. ', ,-'4 -4.4 4-4, 4 'K '.' , -x ' f gf 4 . J- ' - 44 4 , ,.4.1-, rf- :fy f. .fm . I , - 4 V 4. , . -4 4 x ,M 4, , .- 4 , 2, I 4 3 704. 44 4 , I ' N. ,- ' ,4 44 4. f - -A 4 ' 4-....r'42a ., ,-.. X 4-44 :.4 4 ' . 5, ,. , . ' .X X4-.1 lf ,.- . f- :, ,- ' 4 , 4 '! 2 , 'L . 4- .az .J yf 1- , 5 .. L x 4 4' , " ' I ' 4-4-1 .gk .1 -e. Q 1 lf! . - -4 ,' H ' 441,-K' ,Y '4 e ' . 4 1 xf - '- A-' .4 , X ,,.., . 1, 414 K h V 4 .Y ,A . I 4 4- X . . ', V. M .1 "y?fg14 .fi - ' J V - 4.- -- 1 . pl 4 - 4 -pq' 44 ' 4 44' r .f -.. ff 49I,v..f41- ' ' X f l'f 4 ' f " ' 4- ' 1 4 ' ' 4 . nf T' 4' i4 'f TW 'cl .1 .4 ' Q-. 4, 3.. +4 - -., .N V - 4 4. -,,,f -4144 rife ' -.. ',, - 'f ' ..-4 4 4, ' , 4 , 4 4' N, ' x nf, '4 . 4 44 -w.: "fg'.4'gu - 4' I ,.- jp- X ' 4 .. M, . f 4 -4 X v J 4 4 4 ,A .4 :.. Q-w..,gg 4 4 4. 4 ' 'Q 4- . " -. ' .. 4 4' 4 , 4 V 4 4 -4 4 N- 4 .:- 4. g.' :,' Q ' " 14, 4 ' 1 4 44- 4444" g X' ' - 4, 4 TN 4 " 44- . .A -64. 44 azz' 12413 I ' ,' A' . Q -.. X A4 " - 4 .-v L 4 ' N N-' ' .' 'f - " " J x 4.4 4".' "4 . ":3"' - A 4 I 1 4 " ' - N4- l - ' ' 1' 44 " 5 ' . . . ",' , A-1 'vi A 4F'.-' -44"-3. - 4 ,4 . ' ' "' f-4- "' . 44 . .- 4, , Gmf. V ' ,w 4' .fy Q.. 945. .4 X. , . 4 . . . . ., ,-., X, . I 4 -4 , 4 ., , Ja-.. ,. 4.4. 4 ng ... x,! 'Nu' I- J- f.--5 4 .T-w A -V 'N 1 iN . ,!, -,A 1 , yi Y'x.SgAL4.x. F X 'A 1 -L , ,4 4 X J ,K , f 4, X M. - , ,, I'-44 ' "" . 'JL 1.54 9 "V, '4 " . 4' V " '- f ' ' ' 4- - A'-4 -'Q '7.'T'- . . I v4 v' ,Q ' ,, ,J-A 1 V,,,.'H g-.-,'x I' !"71", -,s , . -4 4f. -, . F M4. Q - X47 , 'F .4 - -4 ,4--gg ' . . ,' .f4 .' 1 ,4 1 , A , Q l. '1 ' N , , -x .F J ' ,' 11 4 xl X U-fx-Q - - 4 - ,,4 4 , ' 4.- ' ,, -3 N- 44f- , , 4 - --.4 . '4 - fy "' ", Q f E S ' 1 L ' -1' , 4-' 4 ,I J,'-. . "x ,f 4.r 'f?45"f'l,. 4 .Q - 4 v4x ..-4. 7x,. I .M M, -. v4 4.4 45,4-.-gn, ,4 -fy - . , .. ,. V., I' 4 4 4 4 , - 1. ' I fs: V A4 . y . - 4' -' - gfgj- PRL A 4, . ..4- N 4 4 44. 4 4 - 4 " -4 1 , 4 . 444.14 , N, , I.- .,.-.4x'jM., ' , .1 l 3 gy. 4 f. ,4 ,i 4-,A-4.4 '4.f44 ' f ' X' ' 4' , . .. W .. 4 -Q: 'f 4 fx' .4 i. ' 4470.-ff i K V' 1' X- "H 4 4 --3 - 'NN .r' 14 4 ' -.--"' 4--if 4. 4 4- . 4- -Q -4 .m.f. 4- 4 . 4 , - 4-. .4.-4-If-A '54 ' ' . ! X1 A'-J4 K' 7 h X 4 K . 4 W - , . 9 X531 , ' J .JH 3 413.3 N . . , . Y. f. 4' 1 , N' ' ,, ' "' ' ' . 43 .-- "4 J. ' . . 4 1- 4. x ' X ' 4.- , K, x -' . ,, N ' - - 4 ', f , 4 4 .-'mah , 7 , i, ,A I 4 . , 1 4 . , . 4 ., .J F x - -, - ,I 4 4 ,, 4 fa 4' . H f 4. ,, -. 4 . .A f.4.- qf.',,:-. . 54 1 ,4 , . 4, N ,.Y 4 .if- , Q. f . ,. ,. V j . X . xv. . R, 4 .1f.,-', ' 4 4 4 4 4 4 ' ' ' .. : VL ' N , ' 1. ,cj , 'rf , U ' 'M - , , 4, 4 . , ' . ' ' N"-,Vi f ' xxx? V.-.rg . N , -4 - X ' - . . 4 ' : ', 4 . " ' -44, ' -4' 4 4 4 'f --f- V tf ' 4- ,- 1' ' ', fx fu " 4.--fit -N.: -'yi 4 1,1 Y 'L' ,. 4 X. x' 4 , 4 V 3 M 1 --3,444 .,- 4, ' ,, VP. .X ,A 1 ' , - 4. 4 , 4 . ,. 4, . N Q 4 f K. 4 44 4.x , ,, A 4 ':.,yn1:4,, .A , . ', 4 , 1' '.' 4. ' . 4 ' 511- , 4' -"f4 .4 -- ' , ' '4 ,"' - X 4 4 - 4, Q- 1 . L . 4 4 . 1 4 - 4, 4 .fm 7 . 1 . 4 . , ,4 , 44 4 , 4 4- 444- 4 4 - .4 4.444 4 4.4 . . '. , 4 -. ' 4' 41 ' . 1 4 .4 .y 'U '4-W.. . -. V 4 .4 4 4-gx . I 4g. n 4,1 A. 44 4j- L, .4 - '40 .M ' ' - 4 4 4 4 .. - . , s.-,,4 4 4 .,4:4 4, fx A' , ' .r ' , , x -I ' -sl , ' , ' ' 44 . Q .f".E4 ' '- 1' ' ' 4 ' 4 ' ' . ' ' - ' N 4 .L A.-1 ,. , . 4, T , K .04 y 4 B. 4 T... , . ,L ,, 1- ..,.S, -4 ' A -f .' . -4 4 " ,I F ' A ' " - 4 ' -4 -xx' ' 44'4f4l.F' , . , ' ' 4-V. X . ' , - - 4 . ' '4 " . - ' x 4, 1 '4, , , r x- L 4 wi . V Y .,!, .1 , A., -. 'Q-Q A4 4. 4 f,v. ,Mxxqg . 4x, .. f . ' 4 .f " 4. X 4y -'X 4. ' ' .' X,--..-47,4414 A, . . 4 . M, f 4 Y 4 x . Y, .4 1 4 , -, I . 4' 4 .X , m' -. -. : .4 4 1 Rf , 3444. L 45. 1 ' K Ni 4 4-4 . 44 4 , - 4 14,4 -4-,.f'4'. .4 ' " -. .- , . , 'X , 4, ' ' .4'1 -. wg. 4 ' - 4 -f - P" 4- X W- '4' 4: X a, A J. "I ,'- x "Q, ' 4' .-1 'X 4 - . ' .P ,4 4 f . .. "4 1424.--Q14 4 ., f . J , s .4 .W .V 4 5 Y! Vx. A -, N 4 4 .4 -:,.., 4. Fi. ' - 1 ' 4 1. ' 4- ' 4 A ' '. 4 4-1 444':"- 4.1. C447 fl f , xx ' 7 44 1 'N1 , .14 - X . 0.1 f 4,4 4 4 ,. .' : ' '- f ' 3, 31, ' ' ' ' , 4, -, . 'I " 1. A' - "- -' 4 .f -4 . 4 - 1 - . : . ' 4 4, .- .-..f- X -,44 4. f 4 . . 4 1 ' , X - . 4 4 - I X., f- .4 N 3 .K 4- 4. " 4- 4' ,4- 'V 4 - .- SX 4 . .Q4 '. .. 4 4--21.1. . 4 , K X . .7 L - - 'Q xl . .. 4. " 4 iv , T- . I 4 ,4 4 , ' . ,,.'- I X . .:., 4 -r j 44,-. . Q - 4 " P, 4 . 4 . s' fr fe-.-A' 4' ', ' ' , 'K -4 ,A 14 -4 1. 4 .AL 44 .-', Q4 . x 4 44 4' 4 Z- -. .4 4- , 14 ',4--2 :' Q 4 -' ' - '- . V! - by ' 4 ' 4-. .4 45. ' , f 4 44 '3-"4"' , 44 . , , X , , k ,, , ,4 .4 . 4 44 , -4 4 -4 .4 4. ,4 ,-4 4- . g ,- , "' - , , ,f . ff . , . .1 . 4 ' I X, ,ll ' 'I' ' 4 , ' ." yi. ,Af . , , -,Q - 4 NF gfw p , , ' , - ,L . ,Q -f 1.4 W, F, -, . 'N-11, I 4-.l, "tl,' . X xx. 4 lv.. N. A ,J 4 'Q A ' L ' ..4" 141, - J .f ...,Q V. V , 'lim 4'-x '.Y 57 IQQQV .5 , rf 1 ...-"gf: Vw ' - . X .V .V .V , , .4 . ' -V W- V ' . -- - -'1 ' -V-VV..-"-,' ' --- S-, 4- ' . V'- x 1 f 9 X f'X ,- A I V 1 . I , I ' ,T '..'iF1,'.-J ' qw-, Q. . , Y --'J 'A - - -g.,' V 1 V , . V '... 4, A ' .V--' - - V -, . x. V . - , N, , , . 3-QV ... .4-.l,'A-NJ I Vx g"N"','L 'f" - 1 I xii, X ' .- J 4, V- . 1 ,NJ , I ' . -, . N- Y, f-V . V 2- - -- ,,'.. V ' - ,., ': -- .V '- . N Wag. V-- V f V. ,,.V V , V, - V 1 - Y J. - .V M , , .4 . - A . V- V V ., , ,.1V. ' -A V, ,.- V- V . , V f -, . - V.: . .1 . V N- . I ' sw' I ., "T- ,. V-11' E - .',.,A- gf-95, X .J ' Z' 'V QV' V, .g- ' , 'K Y- , ps' 'F-V -V I J- - . S . . ',, 1 .V--f 7' fc Y -- f:XV,.'x"' tif- "' V ' - X7 " ' , V' f,' N' A 1 'V J. .."' " ' V ' VV . .-I f W' WV- if. -. 414- . -' - ' .V 11. -. -.f " f 1 Q ' V ' S-1X V 'fV V' V ,nw - - Vf V 5 -V wx- V V- V - , 11- . 'A V -- .V V 'J ,- ,, ,V52"'.Vx. X '-1 .pg--' N .AV .,' .. V-1, , if- 3 ..--' V V' . V.,, . 4 '. X- ,V V,.V,, .1 A,-V ,... - .. .- 'V ,,V.. f .-1 V - , VV- --N V. , 1 Y V . VV. , , - - . , . .V w V V . . f . V . 1, , . V, .. , . V . mn Y -V Vx -X -S 'nk -' . '- X '.V" J .V 1. f- . X -" -1 V ' .V ,--V .- - f' fV'i:i'r'1: V., A I 'fx-1 X: . ff V' V ' V kV.', V A ,-Vx - . ,. '--1 lf- - 4 4 . -- V .V .1 s r- V-'N ..- : N - 1 .. -' VV -, .fx -V -- . 1 ... N - , V X '. 5-'1-CL 'Q V29 ' , ' - V 'Q' -N ', ' - ' 1 --.' ' v. -1- YV V ,"' 'V - '- - L- - - V' . ' V N 'V ' - f-i L "':'5lf. .Q " T 1 :W 3' . V -' 1' V - .'V xi V '- V. X ' , Q- ' ' - .-4 'X - V .5 4 I ,-Jay, V .7 K: Q-V 5' .4 1 V- . h D j V -3. . .. V' . f V - I - .I . vff, f - I V V - ..,-:V. x, Vug - V V ...,, ,, - V. - V , -' . , ' 1 H . V -: ,. V V, V ,.- . , V , V x 3 V 5-2 VAN-'f"f.i-..-Q1 - " : 'l ' V- ti , 'L V 1' ' .A ' - " "--L 5 V . ' 'f ' V ". -5- V V 'U' -" F ,.-'ff "-ffl "1 ,I -xx N -N V+-' '- JH if .T V 'A-' V A . 1' ff' V. 7 'pa .' . - ,. ' '-'53 . ' I -, V..,- 1-:.A, V 1 g -- '- V ' , 1 11.4- - - x V V' V I - f' A , , , L ef ,fxsf f- 1 V V. '- V Lf - x X! " N ' . ,rl 1 , - , , - . A ' - ' , ' .--f Q. -X. 1 . 4: hgjql. 'Nw in +4 .Q '- .. j'Q",5 r Y ly ,Vg 1 .1 ,V ,yfx .mi .- V' 'Z 3V ' ,A ' . 1 - L V. - ' ' T - .f. X 5-VL-n'-G'V. - . " V 'f'-I+ "if 1. V ' f ' - N .1 1 gif' V I mf ,V f- - ' V ' V - . - gfggxqe-2 'f ,.V,.ggV-1, , 5 V' -fy, ,ff N V ' 1 V 1. - -5, .- V , - . K Y Ak --X , ,,.-.,V,V.,vfn , -It V U: 71. lx.. H , -- - V VV, Y V N . -V , V ,- V 'VV X 1.2215 52,1 ,su V? It if . .7 I I. 4 , fx I ' .. kg if V. Y . ,iQg.,QfV.Vg,,-,gm N-Q31 . - X, -, Ki. Q 7., V - ' - 7. . x - , k A - V V V ' M .. , , A V . V A ,. 0 7 , V . v, ,. A, A I , -, . -V, I V, W?-L.-.2 ,434 . ,-,.. Y V, -, r ,... V. S . ,J ,K x I . N i V v K ,Nj X . 1 , N-,uw ,... I it I W. ., A ., . .4 ,..- , N- xV11 'On' N11 --.1 . - V " Z . . "' n l ' V . .?51rQf.f'-.,Vf.,g-J W' 4.-V xV V,- , - . LL .V 55.-. - ' .V - - V '5 ' -'7' V .- '- Q'-V 1 fe- uf . VV ff V ,VV . 1. , cV- fV. -V ' ,,, V -,A L . .Ah-,,4.fY1,.fV.lg:V is ,7.t ,. Q., A 4,, ,V. ,- ,,-t.F1- V, fi I-U -4- V vw V , 7, L.. if v, I-V 5 nf: '--.1-4V, ,A V V ., - - V' V f' ' -x- x 1-.V XV . - , ' ' 1'- .. - .- . - X - V V 4 I V n 54 . f :.'.-' ,..-,, - inf- - V V - V X V I- - ff- . 4 - '-. V- , V- . 1' . V. , V gv' x, -'2 , .VV ... ,w 1.',..., N V 5 -VL 1-V -V . 1 - X ., - ,. y.m,,,z4.:g,MQx: . U .,'f'g A. . rn 1 ,X Y. V 'v A 1 N A . J, 1V ,- . V ,..q . ,I Lk I A J V N N l . - j- . ' g. , , , 14 3- 1 . - .- U ,X . . 1 5 W , ' V 1 1 ' ,T-if "ff-, , -' .V"'K'-V '- w ' 'I 'V V -. - - ' .1 4 . 1 ' - 'J - " V 'Q . .- fV f'.f' 'fir' LQ. f' V -- 'V V V -, ,-V- V ,x,, - . ' , 5 .' 4-' 3 V 1 'J ' X i ' V ' X . 1- ' , yafsffz. .- V-,J 1 1 , A - K, , 5 '. ... V "Q,-V, N-1 ff .. , C f ' . -' ' , V' V.,-'-Nazi.-fl V V ' A, Q' ,- .. ', "- .' ', ' A V . - 5 x ,, .,V -'f . . - .mxp V ,- 4-,V V . V , . -V- V . .,V, - V- V . I 1Tg.'i'--1.41" '3"fI'19fXl, f Q' I - - ' -. 'S ' . ' '-1 , VY ' K V.-V X' ' V. 1 'FV' f if y 365-'J ' " 1.2 . -V ' - , ' V ' ' f - ' ' ' ' 'V - - ' V - '1 xt7"fg':'." ,PV "f3,JV,g. - V X 44. X ' -.T "' ' ' VA , ,. ' ' ,A .- ' ' 'fg ' ' ' ' ' f"' A' Y, , T -. Q-' 'x..- ",j 5,9-I., x.,k,V 'VSV .I h , L" ' 1 5, :-' p ,J LV. -8 ff.. , -- I' ' . .1 ,f ,Af V -L f'V".L" VV:'.V"'PE"," --V '51 f I N H ' ' V ' ' ' 1 - x.7' . '-'- ' 1' 5 -VR " - . -'- V ' 'A ' 2.1 . - '. V- ' -VVV."' -',. . ,L - V ' Q'-Q'NVg,. -.,,41- . -.. -v ' ,V J x V. 51 V. Q V.. 45 4 - ' - - .. - V Q X ,V - -. ' -V ' . A '. V- V . V 'fr ' ', A' ' V- fr"- .'f-1h1'V,-4VV'. -1" . -f, Vr ' ', . , j V , 1 ' V. ,f-V- - 'V '. - ' .. ffufj 'fx' "V" Q" -' 'U 'A l.. ' V ff Q' f' ' ffl", - . 'A' "7 I ',' , V-'11 ' S I J 12.4 ffl 'A ' L ' ' -A 'U-V V .fn ' V ' ' V . . ' ' V -. -' ' .1-: ' VV 'V . V . . 4' r- fm.-YV 1. ., ','. I" ,QW -" VV-'f " . if 1 .-' V V' .xy 'V -' V V .V in T 4 ,g ..-,, - zf- , - . 1 , QV XV - '17 -, ' V ,-'-- ' V- V ' , ' , .Vf- J -,, 1 -V-'1417' Qiilf Z '."-., 1' L K ' , 'v " ' 'T' 'S' ' V 'fx H .. ' ,' ' ', ' -"X - ' ' r:1fy1.:XV'. .- , '-5 '. - 5 1 f fx x K4 r c ,V ' - ' ,,V . f' '-. V 1' -r ,- 'U V V V -' V ' , V. V -. V-'V 2 xl V . . 4' .V ,'V'- --5'-- V. -V " V- '. ' V55 '- ' " 7" '-- '- X, ' fi " ' . ." -" ' - 'N .- . Q JAV 1 MVP, . ,f.- . ,XKVV SV 1"bAYV: . X1 V y -., . V Hx, fr. Vx Y V- ,V g,g9,L, ,,c-PV,VV.-gi' - " . 1 , .2 4 xp ' V '. f .-,..1V. ' , ' 1g ., . J- ' f- IQ --1. f ., V-r - -' V , 4 V ' ' . . - , V V .. ., - V ,- V '- ' , -V , 'wg V - I ' F-y VL T ,sf , '-,dx . ,. V .4 1 . '. Y.. , . l V- L J , 1' f' V-' - V' Al. , fx' I ...S '- . H' 'Y'?"ff7 3V ""J.5- . 'Q 'Z 1V, " ' ' ' ' V -3 ' ' . " ' ' 4 ' ' . ' " " C' - ' 4 I N:A."' A Envy? ' V' X -1 1, . V. .. .IV , , r .i V' .: . ' V li .ff " V -, ff.. - .A ' . ' ' 3, "-f-V .. I 1'MVV,, 'N' . V . - ' -- V"- ' , ' : ' V- V.V-- f V ,f, A ,' V .Va V' -V V, 'f .V -- IW-.. 1' X 1 I ,V V " ' A- V-V V X. f- 'V, -1: -. . s - -1 ' " -V .V ,V V -V ,-w.-V .' . A- 'V - ,V - .. g' VL-.-.nw 1 ' X, 1' .44'f' 15 N, - -,3 f V 1 .f -.'XV.'4s-45, ,Q V - 1, LM.: F5 big Q -, 3 ,A V xg... 7 . V V -., LV X.-. - A. 4 -A ,V L ,V - pa X VA gl . V x V wr V !37q'7" -Yi". ff. -f 1V.5'- Lv 2... J 'f l,-. ' V ' ' I- ' -- I3 V ' INV" '. ".' ' V -, " . 32. ,v,...5.i,y,. ,f- N 4, -V ,V VVV3 , - . ,f ,, .i 1 -f .V , 1 .V , , 1.-if-'-:V-, "V.l-'f- 4- .. "- I V V X V N 'V .- . -V. V' '- V " ' 7 - ' W 2' .V- E1 'gf-1 , V' .. ' 'J 'A ' A H Q -N - 'f V- ' .V . V -:ff-', VI., ,' Q, I , A- V -r A., . - 55- . , Y . S V, '- Y A ' Y , V Q ,. V W'-:f.fV,-59'-. -if A -' 'Vi " 'Jr' ' V- sa. . -V f - Q 5.1.1, V ,, A AL., -.LXEV 'A . Y -, .VN -f- I- .Q x I, .ix ' J - .VV Y .tt J V .Am p X X' . I A .X f U ,:u. V: . V' --::y."' ' ' 3, .im ' x ,. ' .. f V- x " V 1' -' . . V -' V - -' - ,- , - r..-I ... V51 Vl...V,xK,k.VJ1.-' L L if - 1-AV-V V4 ,PV . ,VV , V I -,. . , k .Q .--V 1, YT- ff,x.Q,g-Y",,V,f , . -V..wf, , Y , 1 VIVV ... ,, -. ,.,fV.-x ,,-V ,Y . V .. V , , - ,-fs-V-,rs-,.fy-V" 'J--Q-V ', ',', ' V ' -V - -.' .' -' 'V V, v 4. .. -4V - . V, g..f,yA-.,-1, r, ""' . ' ' 3, .- ' ' 'V .'V' , ,, -' "V 1, V3 ' ,Hx - 'f"V K. gQ,L.V"'L 'f"""-'11 ' -" - " '. 'if - -- 'L' V -I ' -V V .V - ' f . ' ', 'V : ' -" ' T 1,' . f .. " :V ' 1' " -VJ-irq, V-I rw - Qs- .V.w Q V Y ,i ,, K-R ,V A - -A hx- f V V V, , f V.-. .Q ... V.-Vw - .. ,,. V.. ,V . , - , . . . Y. . . . . . Y , V . V - V 5.1 7 l 4 W 1 -, . ,-., , f- QVN, L4 1 V 9 N- V K V- V, Y' f f'?V.' -- '-1'-A' Ve' 'Q' " V X 5 '-I - ' " ' 4 ' I-Ji V - 'V QQ" - X " ' 4' ' YN V- . .-T--gp v-!',r' ' V , ' V x ' , ' ,N - ' - ,,-3 ', 1 , V V, V1 ' , -. i F, ' Q" 1 ' 'V k- ., -- ' " . '. .p,'. . -' V'-V - ' - N - . . , ' -. '.:.f-F'-- ','f.sV- -. N' K-. T, -V , X ' 4-V ' '. f 'V ' . V ' X " V T- " , -'E . -1,-If-V 4- ' V..- - ,-.:..V -.-I -Vp f ' '. V V V , -- .H fav -1 4, A ,- , V - , . -- V- - , . ,,, 1, gwft K -V, V.. . - If ' V ,JAMA ., ,X 1, nw .5 V , , A 4 ,ff ..x -., -, .V . , . I V Vi V ,-V . ' .A ,Q -4 . - - . ,,. V V - ,fy -V '- .. . Vs .. . ' - , 'T 9173.-' , "' lk' 'V fx. 'VV ' V!'4',N ' f' ,V ' 1 Tir' " x' ' V x: V, " , - 'V .5 "A f' Vx" 'f "f 4.1,- V-':V- ' -5 V " " . -N x .V . - ' V-' - . .wx ' V -VV 'V V - - fi..--VV 55.1 ., f- - .- --A , , , ,. ' V -MV X ,Q ,V .' V-H, If V 1 ' V V.Vq.,f., --Vx--' -,. V-- -'Q-2 V V ' ' ,V x Vg.. ' - '. VV' .4 V,, ,g x V. .9 -Ju---' ,A LV .V , , Vf! 1 .,'.' -V - '-'1' , V V. , 1 W V . , . .V,.,- gf --,",.l .'-VVPHQJV' --f'Vx gf f ',-Y X ., ' , t". 'I ,.-'- VV 'jj - . -" '- '- -V -1. M '-. - Af' ' .- f. ,. V' , ' N V V .. -7.-V, -' , , ,V ,- ,,n1,Vlj, -'gli Vx W - r -A ,. I . . , ,,, I, J , n i Q A ,K , ,TV ref- ' 'z .: 1 -, V - V ',V. V.-1 ' , . 1JV:".IV 'f ,:" . '1 V I-1--y S x V. ,V V V ' LV, V . - V . , -V ' ., , 1 ' ,1- - f VV '- . , , Efwfq- 11,'17,' .' -. '- V' 2 ' ' ' H' , ' ' ' ' '.-V' .V . A '- ' XI ' . ,D H "-'fa 'IV ' .F ' ' - ' " ' V '-'-'-' , V. V. VV- . - V . -V - .V -:.-V-.- f ?VLV,.,,.zt.,ff V,-yin VV V 2 1. . NV V U x ,Y -L. f I, M X Q U . X 5 1 . Vx.. , Q 5 V 5 V, , 5,1271 . ' 1 i. ,- ,A . V , VV. L,L , , I -. -3- jd' A T P X I Y - lfr..-,'Z',.x V:-Eijqdf ' 1- V f- ' X , ,, ' L V f f .-" V f. QDVV J ,Vg - V . "V-,- V- V .' L-4 .'V ,V. .-4 -- ' , ,f-x - . .' X -, - - 1 V- s ' -- X 1 - ,-, .- I' . ,- 1 - Va- , ..1 .:" .,"f ' 3 l g 'Q V'I. .' , - 'X N 1 x. V V .41-V" , .f' 3, V S -A . x .' ' V --V .- . V- V , I l s . . ' . Vw- V ' -' -' -1. -., - - fnlfs' X'-"'N '- f fi' " - .-f " H '.fVx JT ff"f 'I ". "' - Y' -1 X, ' V"-f VM- iw--5 , 'V - L F V 5.45, -5? . L- A ,I s. - , V V' V 5 V' V ', . ' ' ' V3 4 I-' I' '. 111, l'- -f KO .1 -V-- , -'A . V --V, ,- X V f- rf - VV.. ,.. , ,-.V .. ,,,.- 4.1 A f- ,V-- -.f - .XV . V- - - ., :,- -ff" .A .' -jf.. '-V 'Ni ' ' fV'-X,x? .V-' '- . V ' f" 'T,. 'V-Vp Wx- -V V' -,, -'-f Vi V .' ,V f VV' . , -V 1. Tw ' f"'f'f',"rV- ""f?A -TV 2 Y 91' -V 4- V V1 . V- 1: ,VU , 'Nb ' x V x T ' ' 'V 'V Vx 'X V' .1 '-1 ' ' I .1 y L V :VM ' AJ: H ' V- , 4' 3 - x i Z V V . ... xx, ,U ' ,I Y .l , XV" I ' ',V ', ...-xl X V ' N fn..-J V ' :V 1'-. .- .- V V . - +1-"..+'. .. fx- V ' -iff-V.L 'll' N " V'f . V-'hx . f . , V Q -V .- ,', V ' ' l-Ar 5V-I, 4- x .x ,V V - 'I V s ,, - - , , .Ir 5 Y, I e,,'V.V,-.f .Y ' - V. - ,' awww' N .4 V -' ' ' -"f V. -ff? . - V, X f' - .V " - .VV 'VL' ' , ff 1- ' ' ' 4" V X N- Q - V ' ' 'N V' 1 "N ' VV 'cliff 'f' -' ' V112 7 ' V ' , VY . X " 1. .-V . V' r ' " 5 '- -' " -' - "' 1 mv.,-V,V.,1 Wx- ,. - S 1 ,. A ,j,. VVVJ. -,' . VV, 1 f - , ,V .' - L., ',.- V- . .3 - V Vft' J , - , 1 ,. 1Ju".- --.QV '30 '11 "- .' -. ' 'Y - X- V' '. - ' 1 V ' ' . . , -- - ' '. - ' 'V ' ' V , V ' . .- T: V. .. . I ' Vx ' Ffai' Lnff- 1-' -1'-. 1 V T - V' - X' . -V '- 'VV ' V' I ' X - X ' . mf. r- E fr, JV' - K .- 5 . " ' J .. -. 523' f .A .ip 'Vf,V, " Y NV ' - ' ' Nfxvv V' f'.'5:,i:,' ,' ., .77 . ', 'L f f Vj'.Y fi. . , ., 1 "X " f?', ' V' 'V YV I ' ' "' Xl ' V' 9 fr V . . ..J'-- .V . .- .. , VV -. ,V K- VV,f - .. V- fy 1 - ' MJ' '. -,-'.. fV 7 ' , -,V"' V' '.,'f ""V V' - ' V-5-Vk..V-V I,-l p-A Spa - wr tl' :- , X ' Q' J. .V V fi I N V A- ,I--' . V .fs 1 , , ' IVV-- .:Z-' '9 ' 'X Q. ll- ' x" - -' 5 'V ' - -- ' ' x V- ' LV V ' N X .--Q'-8, 1 f, J V. if A 'V- -1' , ?V- . V' 'N Ve N V ,QL ' sl . V-- . ' cv 1 M.. ,- " ' M 'Vg - ... 'x Q! -' X V ' 9. ' . Q. "ff ' lvl 1. V xl V' - V, '- - ' A , V ' 5 ff ' . 5' V ,V ' QV? X- f K I V, V ., -'V - , , 5 - Q ' ,S in Q fr.-'TAF .. .fb ',.Q, I Vi .,. J. - i Lk kfg WKVV' fix! ,V,5 ' Xi .3 flgx -n h V-.QYLAH ,ui f , -.1 i.V..,. ' .V - X-.,-ix x V.. VV-. xv -xii.. . t,-. H -.5, I 1 .V 1 . V .45 A fry, .ff V. -. n -- ' A , ,V- -.W -,V , x- V, K V .V V . V, N. -, ,V 1. . , - - .,.-V. , V ,Q 'LV-1 V, - ' - A V7 -. V , - V ' . A - Q. 1 ,f , - , b' , V 2' - -2 N K' ' J" 'V ' V., -1 .AV 1' V' ' HV 2' - . V " R - V ' V - V ',-:A Q, . - , '- ,311 ""g' ' - x 7. -' , K ' I . "1 ' 'K 'V XA .- ,V.- V - ' ,. . j. V - V.- ., 1, , , V V - X- .- - . - 'Q - . , V V -X ' 1' f -V V .1 ' ' V 1 1 4 ' ' , ., 'L.,,x:- , S,1,,:. .4 , V . 2 . 3.5, J Y, 4 an-V 1 V,' TL. ., -. - Q, .VU 'Q , V" . '11 -X V " 1' EV- ' ,. -. 4, V - ,' Vl' L.".-V,, --.-' 'l . -. ,ffxl f' 1 X5 f . 5' , ,' -- . ', . ' ,V 'VV ' N - - . 1 V. . -. VV ' ' V 4-. -V ' , w V ,X0 rx, . s 4 .' 5 ' -x , 'Q. Q , . , "' K 1 V - ' 'Vx' - , H 1 .' X f "' ..' ', . f.V 4 " N s . " . "V .V .- 'Q " ' V. 9 P F' V, " V' 1'V ' " i I-' ' ','x ' X .A A V 1V x" ' -.V , - -. X V ' 1 , Y E. ' . . V-.V V2 S V V V , ' ' I V ' ' ' ' V' " ". V V' A l .l .V , 5 ,J 7.4-b V- ., .M,,j A K at Y. 4- ,lr V , ,' ' X V 5 'NV - " . "' ' '- '-"1-wfu'-'V ,-V -.VV ,X -' ,V ' ' . - - .E V - .V - . 1 V V V ' -f - ' v V f' - . ' - . ' . 4 - - Vlflwi N. wx ,, ' 5- , A ,YA I lk ' I 7 'V 5 f I F A L G 1"' 'fg YV- V AV Q 'tl L x v .f IV- Y V x R , .1 V --"Q 'J 2 I V' V 1' V fn -.VV f. Q 'V . V .. -KQV ' 'uf f " V ' . V - ." V 1 V. ' f' - . V- ... . . V , V1 ... f J., .,.V.g, ,Vx LVN M. VX X I .U jlffr- - ,V - . -., I ' 4. slx b ' ' X -I ,' Q.,-NX , 1-.2 - V, , . " '- " ' 7"Ff5'f.1'f'I15"T".2" -Q-'f"S'J"' ' fj"f'1 vi'y11vV3-ps: -1-F-115-P TH--fl., ,.A .... ' .K , ' - 1. ,-.4c.,fg-,. ..,x ,., A 7 ,117 ' " -' V 1'-W'


Suggestions in the Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) collection:

Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 1

1976

Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection, 1977 Edition, Page 1

1977

Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection, 1978 Edition, Page 1

1978

Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection, 1980 Edition, Page 1

1980

Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection, 1981 Edition, Page 1

1981

Milligan College - Buffalo Yearbook (Elizabethton, TN) online yearbook collection, 1982 Edition, Page 1

1982

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.