Memphis High School - Sandburr Yearbook (Memphis, MO)

 - Class of 1920

Page 33 of 88

 

Memphis High School - Sandburr Yearbook (Memphis, MO) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 33 of 88
Page 33 of 88Memphis High School - Sandburr Yearbook (Memphis, MO) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 32
Previous Page

Memphis High School - Sandburr Yearbook (Memphis, MO) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 34
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 33 text:

Svanhburr Humber Three Qwwwmco IVE TAJGZN Now .you TAKE syowcs S X K I L' Scotland County Library , -1-Q Q X Q X Q - I f Of' f K iv' X I f' '47 -gl

Page 32 text:

banbhurr ,Dumber Three he 31111111115 l N 1 11N ,11111 IX N 111 1 1 11111 11N 11 111 111111111 llll 11 ll ll 12N ,111 1111111 1 11 111 N 1 1 N ll111N N N11 1 1 111 1X 11 1 111 N 11 1 N 1 111 N l N 111111 I1 111 11111 111111 ll N 1 111 X11 1111 N 1 1 N 1 N 111111 N 11111 N1111 11 Ill 11 I1 111 ll11l N NN N N 11 11 IU 1 ll 11 Il 11 N N Illllll -1 N N 1 1111111 N N 1111 1 111 ,, 1 1N 111 N 1111N1 111 1 1 ' 1 1 11111 ll 1111 111111 1 1 1 11 N I I ss 111 11 11 Il 1 N 11N 1 1 1N1 1 1 1 111 1 1 11111111 N1N 1N 1 1 1 1111N N N 1 N 1111111111N 2111111 1111 111111 1111N II1 B 111 IN 1 11111 111 ll 111N11 1111 11111N 11111 11N 1.111111 N 1 1 N 1111111111 II fl Ill Nll 1 1 11 1 1 N 1 N S1 1 1 111111 1 1111N 1 11 lllll N 111 1 111 111 D1 N N f'1l1Ns 111 11 N 111 1 11N 1 1 N N111 N N XIX ll NN X xx'1H1S 11 111:11 11:1' :111 1111' 111-11'? 111': 11' ' :11111 js 111 .'11'I1'? W1 1 11l'1'11151l11S11111K'l11' 1111111 '1's ':' 1Ilg.f'.' A1111 :1111113 111' ' 1' 1 :' 11115 W1 1 11 '1 1' " gr.11'11j '1 1111 1111111's'? '1111 :111.'11'111' 111:11 ','1111ll .111:1 'z -' .1 1111 11's. W1 's Il 1 '111' 1:1s1. '1111's Il 11'111' 111:1s1'f W'1 :11 ':1A 's f11'.'1, 1'1 1'i11 111111:11'1 1-11:1s11'.' W1 1 11' 111 1111112 111 s1111111 ' ' 'kimg 131' ,Q 11 111' 111151. 1111 1 s "king 11'.'11111111111:11111111 :1.'k 11111. 111 :1 ' 1111' 111' :111 1' .X11.' 11 1 s:A'i11g, W1 I' 111' is il .l l111l'. W1 '1 is 1111- 1111.'1 1'1Zl .'.' 111 M. 11. Sf? '1'1l1' 1i1111.'1 1111511 1111111111 111 111 '1l1111' 1'. S. W1 's :1111':11's 1':111', 111111'1 111'111' 1-1111:11'.' 1Y1 '11 11:11'11 111511111111 111:11 it 1-:111'1 1111 1111:111 W1 1 1:11ki11,g 111' 1'1:1s,'11.' 111111'1 1is11111 111 ' 11's '1'11 11' 11 1111' 1l1'.'1' .1ll.'1 1111 . '1l'.'1 11111'11's 11111 11111111'i1111s 111111.' 111' 1' '1:1ss Y1 11111-'11 :.' '111 11111111' 11111111 first :1s 1:1s1. 1"1111'11 Sllllllll1'l',', 11111' '1."111'll1, W1 'i1Il'1 1111 111111111 111' 11'1 ll 1111111. .X11':1. A111111 11'. 1'111-il : 1111. 1' 1111' 1xl'1' 11111' 1'1111111:111 Illl' ' 11 111-1 '111 1111' 111111111 ,X1'111'1', 11111, 11111111115 111 11111' 1'1:1ss H11 'illl 111':111' :111'111i11,g 111:11 s1:11111.' 111' 1111 s ,Q1':1.'.' N1 ' 's 1 1-l11s1 :11111 I'11 11'11i.'p111', 111' ".' 11 11 '1'11111'1-'s :111111I1111' 11111' 11'1111'.' 11111'11 1':111111 "1'1'."l111.' .XII 1 11111'11 :11'11 s1111111 111111'11 II11 11111111's I'11 11:111111 111 .'0ll 11:1'.1 . 1121111111111 :11111 111111 1,1111 1'111Il:1 :11111 1111111, 111'11 1111: " 1 .".'111': 13111 11111 :11111 1g1'l'111:l 1111' g1':111 11'1 1 ".'1111'.'. 1111.'s11, Y111':1 :11111 11'111111 .'111 1' .' ' : 1 s 1111 J l'1lll '1'1l1'Il 11111'1111111111'111i11111111:1i111111, 111111111 1':1111111' W1 '.'1'1'11J11: 11 .' ':.'ks1': j 1'111111111. 1':ZlI'1 :11111 11111111 :111 1'1:ll'1'S 11:1i1' is 11111 :11111 11111111 is 11111. .XII1 11111' I'11 1f111,'11 " 1 ' 1'1 111 1I'1S H1111 : '1'1'I :11'1 :11111 1111'11111'11:11'11 'll'1S 1111' is .X11111111:1. 11111111111-1' 1,'11i11 '1'11:11's 1111111' 111111111.', 1'k11 13i.'1111i1'.' 's Yi11i11 ,1111 ' -11 11111 1:1s1 1 ll1 1 A'1 l0il1l.' 11 111s1 W1 "1 1 1 1111: 111111111 :1,' y1111 11111'11 ,Q -,'.' 1111 W1 is 1'111'1' 11:111 :11111 151-ts 1 1: 111' "1 k 111' 11111 111111'1 111-11111'11 11111 j .'1 :sk Ms' .' 111131 11111 11'I111111111' 11111 11:'11'11 11111111 1111: 111' 11111 . 4' :111111 is 1111111111211 1.',' 1111111 Wi11i:1111 1 Y11:1111'Page 34 text:

S7i1lIUlJIIl'1 jlumher Three Svuphumnre ibasturp 2- 1 X N X 4 x aa xx X ag ' H N N nag X x lxaafaaau a llux laaxa laaala aaa llu aaa I lxxfaxa aa- -. . I X l xlalalaalNlvllalalalxlll"'l15a'luual:lw:14'l:1sS11l'gl'a'l'Il"l"l'1'wlll4'N arul a aaaauaal :aaa iaaaliI'l'a'a'a'aaI aallilaulaa laaxx':aa'als raaaa' S1117 aa'lraa's vlua Max- IIN za a-aaa'ali:al 'fa ax-a-a-aaai-aaa. ilu- xx':aa'aauawI lu-lug :al Ilu aauaual xxa-iaaa-a' 1-auafl. lllll' sa-raw tal' aariala- xxuw xxwaaaaaala-al laaat xxa an a a pax al 1laa a lillllllwilxlllllfx'lll1'XYl'lllll'l'll4'Illll4lIlI'4'l'l7l tlu-aaa. 'l'laa xx a a aa laa all lala x may la-a' ilu-aw wus :a aaalxwla-a'iaaals 1llS2lI7ll1'2ll'2iIl1'l' aal' lzaaua aa al la aaa aalalaaaaa al aa. llaa-a'a'xx':aQ:aga'Iu'a':ala'l1aaagf:aIuaaaaxl'Ia'aallN1'l'.'. W ' a-aaaa ula ax al aaaaa alla XllllllglIlll'Il2llI4lXIPIIIIQJQXY1lIIll'll.u l laa aaallxla1lIula.l'l1llra!'x'lx:aa'l!.x':1la'l2l:aya'Iy'.stllllualalsa'1'pl'1'.'1'llI:lIlull lllll ala a a laxa Xx'll'a'luul-x':1laalll:1X1al'HX'1'llInlu-:lla1'lal4'I'pI'lSlIlQHl'g1:lIl afalaaaaa ll Iluaa a :aaakx'xx'aaa'lx aaaluwlfaau-llu-Saaaalaaaaaaraawasa':aaa zaaulclraalaa it llaaxaaax luaaaa laaaala xa':al'XWa'lI:1X'a'4'laIlallwlzlfllwllllx'1'IlI1'l'4'1l:lllr1'luual:a1'Ilxl au IMI wall alllaulIlu'lauallaaallg':1aaa1'S'.' Il' you alul. Ilu-ra you saaw maala luax aaa llu alau lu a cal' llu'll2'l1I xxilla Qluaaalala-aw Sflll2ll'l'4lZ1ll1l.lSlXYlll'lll. 'l'lu a - 'aaa ll!! lil xxalla laxa-Sa ,alaaalaaraavwllu'aaa'1a:ul p1a.'.a'Sa4al'.'1'll"Nl'4". WI ilu laa lxalla llaaal xxvaal aaaa Ilua a'aa11a'1 iaa Faaplaaaaalwa' l'aaala'1al'aalll',Lla'lst xalx la ulaaa' aal aa aaxaIlu-Ia':aaaa:alul1laa'aallL!luaa1IIlu'sa':1Q1aaa plaaya-ml Ilavia' p:aa'I lla llu 1' aaau a 'ua aallu-ax faaaaalal la:ax'aa aal:a.x'wl. 'l'lu' a'a'aaa:ailaiaaL: aauaaaalu-as cal alu ala xxa aa aaaaaaaal :al :all Iiaau-X aaaa Iluaxialaa llll4'Hl'll4'1'I'lllll. a-aaa'aaaaa':agizu- aru xaaaaaatlaaflaa Wa- c-xaaawl Iaa lu' qw xxx-Il a'1'pa'm','a-aatawl tlai: spa" lf aaaa alu ala aaauaaul aaa-l aalula-a' aazalla. 'lluaaagla :at aan-sa-aar xx'1'al1aIua1 Iuaaasa ullllu la ulaa laaaa aaa lllfilrl :u-lixilu-s. xxx- :aav SlN'Il1llllLEUllI tiaau- lzayiaag aa saalul Iaaaaaaalvuaaa Iaaa ilu l.llIllI'1'. lla Il Iaa llu Qaaaalawaaaaaaawfl .lzaj Ilu-x lu' :as saam'x'wNl'aal laa tlu' f'l'IllN

Suggestions in the Memphis High School - Sandburr Yearbook (Memphis, MO) collection:

Memphis High School - Sandburr Yearbook (Memphis, MO) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Memphis High School - Sandburr Yearbook (Memphis, MO) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Memphis High School - Sandburr Yearbook (Memphis, MO) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 18

1920, pg 18

Memphis High School - Sandburr Yearbook (Memphis, MO) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 9

1920, pg 9

Memphis High School - Sandburr Yearbook (Memphis, MO) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 54

1920, pg 54

Memphis High School - Sandburr Yearbook (Memphis, MO) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 87

1920, pg 87

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.