McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN)

 - Class of 1929

Page 1 of 162

 

McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection, 1929 Edition, Cover
CoverPage 6, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collectionPage 7, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collectionPage 11, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collectionPage 15, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collectionPage 9, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collectionPage 13, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collectionPage 17, 1929 Edition, McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 162 of the 1929 volume:

gn iltnnrnaup-. N 1 V2 'll V ik v.. " I Jn' A A 5.4468 1" ' I -QA-' ' , ,Y . A , u, ' A, -5. V 'Q A, ' A ky ' Tf'fVf77TY"?'4 ' AW, A' . v ..4,,g.iS' ,ff f Q A ,ny I 1 , 4-I 1 'e,,..,g f, , 'nil ' A A, N, rg, A HWJ' l " '- , 5,1 ,A-' 1 A ' -"' 1- A-in' . m 11-785: A. di: A 'x tl 1'-j I G- .b- Q 4, 5A-,mfu LL'-32 ' , A ,A wfw -10 fu . l ,J ff ff I ff f- .N r 1,--gif - '1 Aff- -x '- A,A',63.4,,f.y-.f,AA,A.m.a.g-fe.-P .. 9-A wL"'i'Qi' ,- 1 ' Arr- - E.-1'7" 1 ff . -A 5-A - A y , - -- .,'.. ,,5-- , W. V I A .A . A,.,. 3, ' - 7'f9b'f ff Q f' ,A 1+ . 1? 4 -' ' fr- nfl ' I V 4, Y " I LK ' ' 5- ' .' 4 if 1 Qi i Qi l i? 1 " fi. fu- gf A 1 A A?'-0 K 'E ' "'- -." vu' "Q"'. N: ' - , ,A 13. K X . Z zg' Us , x -mm: h 'Q qs f f A-+1 ' AA ' -' ' ' --1-'iif'. A 13 ' is X , - X A -p ,D ff - gi, . ,:,..,A, IA . . X W -q - yxixiig-xi ' f ymlf' ,Qi :4 A I .A Ae? 1 Fe D' 1 -, . Eff , A' A .rf A- '--' - V ,--wg va. fi. f qc- MN I I-M AL-ZA, 9 NM t In - 4. ..i.,.ru V. gmg - , ,- -+1 .521 :'1," gffg "4-. J' fp., ' .if i 1 ' 5 h "fri: Evffl , A. fn, fr- as U Hp., ,AQ-V f - -- " , 4 :iiif ' ' j- . ' A " ' - Y ,-A -29" S9 'S Qi, , d ...M it 4- i - M:.'5,V if fx ,T xt ! l . i x -.- A-f-v.,,l-.JM d-'dv ,QQ -, K 1, ,qi , V. , . f .4 ' A - aw ' - N ' H- 'J' W f W I A Q" - ' Nx' ,, 1- -"" H.- A 1 . A4- A .,.,f .. , .,,5 J- , -- 4 X' ,AQ--g ff - ' ' " -- . V f X, ' " -QRAA -Q r' 'A A, ' A . ' L ' Agfgax-.fx"': .-AG Q wx ' ny , gf H" -f- '-' nr A ' - ',, - -' A ,QA A-N:' .f if',fL xr I' KW. A xv' A Q : I 95 "J 'fl '4 ,-:.' ' ' , ' V' A,f'y. , ' , ' -ff-'pl K A A A "4-f,, ' A f .Q A ,fm Af , fy , fa' f " A, ' T, l Y' ,l r J, I I , Q N11 1l.Kg A V, N ,I fu " -f'v,w,,M .: 'Ex ."1. IL,-3.1-fl' 9 PX. law ' L M. . ,1' .4-',"'N', '.! V ' - 1 - ,,3 1' A ' , "s 3 ,"l',,A'f -1. -,xi x I, igffff ' 'Lg 1 V 'N f --1 'Q 'x 1 N... ,it 1- ,F x :Agfa ,I If ,155 w. X N 'f' A Afilfifii- ' ' FT" . - "1 ' fifrl-?l'.ft'cl" W- X - '-BEM i' 'G-M 1 ' . ""'f"f"'5 ' V A A A .Ar .' 'if -'-4 Q.-23' 'f -'. '-a"'l. e N, " A '- 357 .. " A-AQ!! -- -145 Q. x ' ' W " AS5A.i? ' -' " ' a ff, ' 1 2 . , 5225" 3- fi if " ' . 1452995 X 4' ' TJ ,hm N ': mif'f'- ' ' ' ' Sf-1'5ff?f A dm, - V 1 ww-QL! ,A - -,,9fAM'A we t' XA -Jr-l, - , . . N. , '-if -A . ' -f u fi WU- - AA 'X A . " ' -. f Y' ..-??w ,- 1 ff' A X A ' A' A .. X ' , ,5g" . ',' , ,xiii A. 5 0 g h - .I Q NN. F A ,A .riffs , A ,. . .. A pn ., 1-52.33. I -' -ff? 4 ' V , jf 'S f . -.A 1 V . A ' Iqff A Aj- -A 'I ' A. ' fm. ' RH . 1'AA ,n ' i A I JL! ' S. ' T,-f Di gi, I vi' M X V .. A ,fff5'5.91 ' - ii, . Ar ' fx h ,- h , f, Pvg.. " ' "WV il, ' 'N . fqfiogrgi' 1 squat. M ' , A A A4 F. - L i -.Q . ,J--1, t- .-fy d-W, 'J It X. x..,k,:,w J . I' . In M .I 7 . .-lii?s'1 yt M . Q A , ,A 5 .A .,?xL451A A Q Q. I 1 I v Q V: L A '. I. -1- CL' q ' .. Sf. , A I .3 .A 5,5 ' ln, Q A ' . HA., L g .iv "4 A, 1 '- lf' A, 'H' A "ff-f',ff'4f ' - 1 - '- A H u,':. I - 1- -,Z-A,-,sa A. I - ra. fc: xiii, ' JJ . Q' ' if f - -Q' . 'w:--A 15A l 1-:lf--AQ. .A A.-1 . ' .- " 4 f"-r'-'I ' 73"-'A f I ' ' fy, ,.,Qf,,, 1- ' ' ..e1.wfff::s, ' ' W QA A .4 I, V, . H . 4 Arg, 8 . 4" ,-- Q 'N ' .' ' ' J 1 tu . ' ,Q Q fm, P , s P - A iff-. ' F199 I '-wif + 1 r b ' Ki Q lg: Q 4' dr 'lffif 1 1 0 ,L 5' 19u.'! Km 5' 1 VIE H: 918. ,M fa HP' 5' L Tn' 0 if P f it ii fs vii 4 4' 34 4 3 J! 4' R' ?!"f'.,g,,f' . . ar W vi ji 6 ga as-Q If . . . V.,,V. ..-no ,Y f B nt!! 111, . f s':"f' 'Vg ,. fn 2 Agixav VLV .PV V V V - ry- L' 4 .. n kr iw . V ,,1,.L: , Vfiff 1 V .1 "Iwi: V '- " . 3-e J . 5- Q - ...,y. 4 O C 45, 24-1 H 1 ' -'T " .. qi' Q If 1 nw., 'g ' .nf .V VV . ' .-V Q , . 1 -1 ' . .' . , . 44.4',,.,Vf' ,PVI ., V '.- '. V V V,:,, ,V I , , V . -- -' .. ' . ' ,J . V ' " ' '. ' - "o'5!5. ' . ,. .. V . 'H' 05,1 1? ,Hr .-i". .aw -'T 1' -. .-, ,V -v 4 ,A,. 41 . 2115? , ,,. .4 , , . a,w.-.:VfVVf-1,V' gf, V L , VE -ly, ',-di' 1.. V ' .Q ' V:-f:.l55i::.z ,. V V 0.4 S ,if "" 'fel U. - N - 1 '-LS' ' 1 J " F2955 . 'T ' -.1 "2 'f' ' - iif ff IM- -151437 VIL 'J ig J 'L -. A J' Q ' 'gl ' A-. " .. 5' r,-'I' "3 'I N f"hf .1 V-' L V A 5V V .49 .V . ig. ., 9 VVVVw4,,.-.1 .Vg'Q.,V...,V Vg, 4 .g - 1 JVVVGV QV V . 4 V: I 4 , .FV V - V gc. ,VV 'V'..,V V 51' "aw . ,ua -f ,yard V AV,..- L, - Av 5" ,L ah' ri 2 Q 'li ' ,VV . . . V V V, V VV V. V V..VVWVV Q swf. ' M QV , ' V wH,.Q.'-li.. .4-Q. f X ' . 5 - 1 5 - ' ,X 1 4 ' I v L .ix ' 5, A ". ' - 1-1 1 T ' -2-: V' ' ' , '-gf, ' V ,311 ' V . V2 . in -1, H ' Vg -. - -1.1 ' Q. A ,-V, ' , 1-. 'v U.. gg. ' 'fin ' r if . ' 4. - V5 hav .f .- . . S.. . fsne . . if - "' -.'Vj-rt ',.qV,'F: ,5- Q , 5 P - r VV VV. 1, 3 i ' ll' ' -Q gk 4' 'JN " " ' V ', , 'Er ' ll ,,+ A ' f , ll . 1 ' ' ' . .,, fx -la. , .ml 4 h ,Qi ' - ,., 0 1 . . ' . F ,g . ' -' ' - V' ' I qv f Q Ji - V Pi. V l' V V ' VV. 9 ' Q3 V . -.,V.4 6- 'V V v ' QS' . ' ' -if 4 'ft qi v. L' -V i ' I . ' 2' . ' 4 V , V V . V VVVV 4'-V. V' Mg .VV ., .Vf- VV VV , 4, . 4, 1V V- ., , V . gi .. . ' f ' ' ' Lg ' ' 3 ' 1' 4' V .Q ' , ' V V Y s 5 X l-57.1-. 1 lr , 71 'f ug" til ' VV V .Q VV V ,,,-Vgg., ,- V J ' .ur ' .V , 1, ,V , , 1 F A 4' nigh' '-'QE .1i'H i V V 5,1 . VQQEV V VV,VV VVVV Vo: VVVV! V3 a -, V VV .VV VV-, ' VVV V . i tl V V VV fx ' 'Q 7 f' .Q G 497. .' v-'V it 1 'gt I -V U ' 8 nl Q 53,1 U I it - . V. -1, V VV-' f . V ' . - -.. 'Hey " I V . 5 A 6 11. ig, 1 . - .5 . , - g . 1' fi 4 Q. . . W . -ef-"Q 'I , Vg' , I ' 'oi 3. .:'V I V J '11 ' , ' 3 ' ,V V. 0 " ' -1 lv".f ' , fl . ' ,K J, . . ' . ' ' 4 . " ' f . -5 . I Q I. 551 I V ' 7 :. w .' ' K 'V V fr 4. - r H4 fr- ' , ' , fra, if 3: W' -T V Q f I I-V .fry A 'f A S . ' 1 uf " - , gr - . .3 A . ' "J A . . , ' . ' V V . V. . V6 l -1 1 414 . lg f :fn 4 . ' V55 .VV QM M if ,VV Q U .4 V W ' Vafvw Q if It V' V H . - 1 , V ' ., ' . , -.- , ,, , .4 , .. . .- ,- - f.. .-gn' .A V . I . 4 4 , I ' Num L 'V ' 1, ' ' ' ' -f 4 1 ws QW ' . 'K V, A ,P+ r' Q 1 1 -pi Y-" . ' 1 11 .. Q . 1 -. -v b l,,, l B- xv x Q -.sz W X f ff 'tn ,' K .. "Vu . du! , . ' " " Q sr 'ZiQ??f- ZW- ' V' v . S fl' x Z. x 5 n 1 Q 'Q ' :ig 1 V V 1' A n . MV, DV. 'gs 5 ,, hs 1 "1 ' Ln. JVVVV 9 V VV V. V ' , V J. V - 1 1 3 V 'Vic QVVV V VV.,VV 0 : V: --V . r 0 5. .V r .I Q R- .VW 1- 5 Ii, .i gap' - 1- 1 4' Z ,R I I ' 1 Q Q 'QQ K M 1 VV y x . I ' 'Ml' K R yqfxxk-if 'F 1 if 41' "UMR J ' EE' ' - ,.. , y -' ' Q 1 - U dp'-, 'Q A " ff '- f 7 A' ' -id, o xl H. 2 1 J It QM , 4 ',,' fl ' 4 5' ' Q 1 x 1, A..-.-..'-.xg-...iff :A V5 , 'K nr A Q. F I w 3. .a" ' 'e 3 "nf '. -'T-f Q .V . If .V sb 132 " 1 QV Q ' if if 1 QV Q 1 ' " 1, 4- 1- f ' ff , 9 3- 'wr " 5 1 '3 " ' V b- nl .5 9 . V Num V . ,fi ' f e ..l h . 0 1 - ' fffwl. 1 9.si4', -' ' - 9 C' F ' W 4 ' ' .X , . V. . ' ,' A- lf V V . ,V V. r 'h . . , P, .'+i.gq,,.flQ-Q 1 ':V:"'i. 'Q 1 1. ' vii 2.-. 'vi .ir n - Q , . -. . .- . , r ' "l Ryu" ,.l, A -o D ,,., r , , ' V, W ' V 2 - 171+ ' f ' 4.14 --" 4 'J . . - . 4' - - ,J , yy , 3 V, , .V., V . ., V- ,,'V ,- Q. . V -"V 1, . -,. A , f.. ,VVk..V-.,i.,VVV?. f A - N ,V .V . VV w- VVIA., . V.4.- V 'if .. ATV! VV , g VVVV , j-7.5 ,ini VVV'V ,' -'V F V ' , q, 'Z ' . . . V4 . ' ' 5 rp-'S V'V ' , .""f, , SRV .ff I .-' ', v-25.5 .6 V-V .VA ' ' L: , - 1, ' .N A- '. I ' ' . If ' -1--,EE-ff 1- I 4-4'L"i'n- . ' . . . ,-- .A .55 . ' .- , -I . , V ,.V V x , VV 7 . ,V xii V, VVV , .412 ,WQL 5 --...V, QV., .- . - ' Vu 5 " ,. V. ' ,. f -. -. . .,VV.- V,V-Vx .QV V -. 1 -.1 , V ' ' -Y., , , .V , V Y ,V 1 V 1. ,, V , .ff - . . 4 A I , .V , V J V V V , V, . .VV V, V ,. A 1, - V . VV V V .5 . , .1 .. V ,V V V V VV VV .-QV V, gy, , 4 ,L t . , V, A ,,f. .4.. Q . - .U-nwn.,.,.. f- .J. ,V . f -. ff, -v ' - ' : ' .f ' P .' . --f' .3 ,L . - 5, L1 ' 1 -,. 3+-1. ' . fi QQ , 'M ff. ':,S.f-. . "1..f.f". ' 4 ', f' w- .V . 1. f , xv ' . L - ' ' J- -r I .QM :'- ff , ...rf .. , -f . . ' . , ,N e ' .R ,Q 'W ' rv, 4" B1 i. 'WIA'-.-ifv' 1 , , 1. N ..,, , . A 4, , W x. . ,QM ... V ,,,,. , . V Mfg . is . V , N - ,-4 . . V- rl- A '. V ,.. V54 - V f 'gqyvg ., 'V fa . + -f , A A. 1 , . . - dv . .. . - fm! - . . 1. V, , V. V' V .. V , V L- - 'V , Vf -4 cj. 3 . ' " X ' .' -Q.. 1 J ' .. W A 11 , -f"4--. .4 .-, , .. Q ? , 'L V VVVVV V V ,, fr.--VV -VV V- V, . . , ,V i -1 ' 1 . ' 1 5 , - . . A' I - 1 u ' ' , . , -.1 :.9w,.,.1 .fn at - V . !' .1 QV ,T Qi? V Q 'Q .J 3 3. Ln -.rr "F, 'nr pw- ,H nd MNH .,' 1 F" "' 4. ,' sf , 454, ' J " f , i . fm . P+ JAM: -uk- f . 4 ,, . P PS I ' .. s ., Q f ' R a " V 'i V - P' .,1.,, A , ' W.. LJ? Y -SF' ' "Y kkih 3 ' ' L FQ , - .M af-1 .... -X'-n ' ,n , ..'-n-4" 'C J A f' . 'W ' llulgfzr- . 56 ,,,-li, 4 I V pl: s-2, if if , ff ' gi i Pi, ,r J 1 . -.Mig f F. 551 i- , , A -H '. , ' 1 -A ' " 'E ,Q .. '- We , 3, 1,3 . x -,T . Y! vi A--w ' V '.,'Q'lF:r., - I' T f ig' I '?i"1 f ' 'X xv . -i h -1 N' ' ' ' ' 1 .pfi 9, Q. I-3' , ,. 4. TK. - ., - -, -, 5,1 . 7' L, "fm f A 1 Q , 'F' V 'iff 4. fu ,. I Ml .H ' ' 1 In M... mn TB EAA Q if .vt- w ' Q ! ' U -2 'Q Q1 Q . A V ,QQQZ . , T 61-IE QENNANT THE MCCALLIE SCHOOL 1905 1929 D -.X HGREWORD HAT South of Slavery and Secession is no more. Out of its devastation and waste, upon its battlefields hallowed by 4 the blood of most noble heroes, there , A ., , has arisen a New South. A New Peo- ple has been born, walking arm in arm with the beauty of antiquity and the best of the present toward a goal. The South, with its improved educational ideas and systems, with its increasing business oppor- tunities, is calling for well-trained men. It is time for the youth to realize that they are standing on the brink of a great sea, as it were, with its "waves freighted with many blessings," and that it is theirs to determine whether they will ride the crests or the troughs. Amidst the storms on the sea of life may you turn to the pages of this book and see thereon recorded something to revive in your memory the ideals to which you were host while at McCallie, and something to remind you that your duty to God and man is the greatest obligation of manhood If, ,txt 1' E 'fa .25 -ri"'e'i"'h D l fwf- U, !' 14 ..,, 144, x5:.z3.j. 3'-:Q :X 'Hui .5 , 'ML t ' 5-1,5 A , . -150 8' 'F glsqan V any . S ' S O TENTS THE CLASSES MILITARY ATHLETICS E ORGANIZATIONS FEATURES in iwliamx-QW in 4, +-,.+.n.1- fr-i"f-fre wal-iimmlisil, DEDICATION William Douglas Spears We respectfully dedicate this volume of the 1929 Pennant as a token of' our esteem and admiration. WVUEW ' W.. - . '-"Fil-snug? Zi' fif- t 1: ff 1. L , ffl? X z :'- RVBV' 1 'Q if4g?"'.' 1 ! 2 ginvj 5 ' . . f Q 5 I r 1 1 I 1 E .ang V1 W 4- , 4 N w w T . . i 4 K ,iff is V AV 1 r .L Lf .1 1 1 U 1 1--4 'A 'N ' l '7"- : 45 Q X., . R. , Q . ,ra Y . 1 V . Q 14 35117. 9 - - " TW 'WI 1 .-mv V ' 'Ku 4 V 4 Q wg A L ' ix r X . V 5 . . w QV-ix 4 i VL, f .Qi 4. . 13 3- ff? is V. 3, V. VI, 5 L., , '1i.xg.v,V, VV e if . '- ' -A-'-'JQRAEA I J, i fill---Ln' -V W2-www V VV 'V A VVV-Vg: -QV xii Y . - ' . '-. A 'P 1 '12If:'m"Q,fL'1 . N .ts , f.:fs - A Q' Fifi., , E ' -"1 V KV: A f"' ' . xp - - K J.. -'-- 4 X ' f' - M' ,.. 1 ...-ff ., Y . , 1 ,"- 4" ' ' ,effi-I up 1 N - or I - ' U 'V , fig :If "fx .f ' I-VM? XX ' XV V .. V V P M ,J-Tf j ' ' 'XT' "4 IV : 'Z I , K' V qxf? ' 3 xi' XX f n V f K v J' lxllxjirrg 'g. ' , . VV dj ? " W ,Vj Rx. ' A NV :Q Jim cg: 'VV VH ' qi :.- 1 92 1 - - . ,, 'Nav 5 f , W Q Mya: -fsl F. . . 2 B-1 .am . f f 'E if f e ,f. , M f .f w - -Q21 Q X- f! f gf- P-. in iw ' , V, if QV: V 1. If f ' Y ., V ,M V' V LV 'V V VI, '- I A -' 3fsf ,a:., W . ,. A ' 1- l L - .Q 4.5 . gglf A ,SE ki V194 5 W.. f VV , g f,iVli"'9v-fi ,V AigV4VV'V,?4f,iV4x V .51 VV QV mg V .1 ei ' ,uf istfif . if-' W X,. W- ir., ' w. . ' ' 3 IT'-T1'7f'f:5 Q' Ji'-V: v 3 yafgif ' x Vx xg-VVvb.V V V -V ' f .fum JQQL-V, fs, QV. ,r ' " 7 if .' ,V AEE, yi? V V1 V . . , 4- Q V :. 'E-Q, 543 f ifviidi A I 'A l. "Q'q2'Qg -953-f'1"R . 5' in 925' P w 5 ' 3 -. L f' N- A,,, - " fffvw k si gf 'ki . V- . ' -4"PH' "' .. if '-f' .V 5 . , .VV A , - . , V.,.,A,, -Q AFV wax n --TNQ 1' Vit' VV .MEM V , . V Ag. 'N' if f'-ffl H' I M " Q 51 1 . N-f K' Qin: " ' WH 1 K 'Fm - - , , H 1 rlfv f-1.-. 111, Vjy! IVV" .V Y. ,. . - .645 Rf- U. W m ' 9 .- Ms - 1 f - w -4- 1, w. ,: M. , J 1 .. . .4 ' -1. +5- x Z . ' viwwv 1' if-"U A Lg' - ' . - ,, . -.k.,,,,. . .1 , M,-VA. ..,', Q.- , "A'i...,,kA 14 . W Q I It ' Q 1 X 4 ,Q K ilk V 5 , L 7 Qiffmgw fggiggg ' E W -'gygggf hegf I 1 g R s rs 'P 9 H 5 I I U I I W W knffsn ' E elk 2 SCICNIL' HIGIIXLXY TU l.OIJKUl"l' .Xl0l'N'I'.XlN 1 ,. U IVV ,f, 3 ' "Sex f' , fv 3 7 L f"-'f7T'il2 , . . ' 'ff Q11 x , 'aff A .,:' 511 :P K X 1 2 . 1,31 1 Q AK. 'Q-, --,..4.,,,,,kYYg,,, v-, .9 if 2 -'I' .N II, Y r i I t ,.' , fv- 94 r' I 4 u I . 1 l ' 4' " N, "M -V N ,,,...---' ""' '-., ' Q, 'I 1 ,, 5. S. ,. 1 L .X ' Q-v.,VQY,, .W Hi I' 'I"mff- '1' Y I I 'x lx N l i g 4 , . 51 , V l Q I T E A 5 I V i , 5l I S 1 L .. ., L L-ff - sv' A . w .L .V ' .L lTI'sr1 ' r ,LH ' e M4 vu Imr ff W. LM ., x" 'H' ' 'il ," 'Y :A l ifstif .. X .. 9 "V,.'v V. 1 1 p 3 - 5 K V. xvf ,,,., N, ,K fx 5 -f,,yg,g,b, 1... Y M NX gf- M ,.,,Mu .,..A Ng' W1 A i V . ' 1' N ' ' V PW: x N'-2g25"'M'-ff' 1 " ' - ' Q , ' - - - ,f 31533.-pk. ",f,.fN,.,v.a ,'f,51,.,,. 5 , - I 1- ,.-- , Q W--.. if fxfge "if 5 V: L " I .. , . , fffifk 3e"'." Af' ' 1Qf:.1.Asx' 'R 4, --Nagy.: .21 - Q39-.1-Q . , McC.x1.1.1E ENQER j.xRx.xG1x I -. 4 LJ LJ 51 f 1 Z 'ff C-4 rn ru 71 ,- v-Q X U X Nx -.-u .1 QS D- 1 Ek xx Xxx Y if f ZW' r ff . u-Z Z 1. ff J, I L v TY .155 .At Lvl W , 1 X mga T I V , 'N O K ,xt-Q at Hr-, L ix-, I l , fu X - --,,. A . , ,. 3Q.,,,.5, ,,,,,M WU ig?-,.f.,,f4,, ' 'efVfr,,r5f'L D :fi ":f'lH'l , -.4 A Q 1 ,W --- f e11'f'.f,'L-+A,.L-LW,,, A Faculty ,,, . THOMAS EDWARD PECK WOODS A.M., B.D. ASSOCIATE HEADMASTER Head Bible Deparlment CHARLES WILLIAM HENRY, A.B., A.M. ASSOCIATE HEADMASTER WENDELL FLOWERS WREN Head of English Departmentg Master in Charge of Dormitories -X fs I I ' ARD LEE SAGER, Head of the ' , ,t1zetzZ,y14.rxf.mnt in X' thletirs RTHUR LEE BURNS, A.B., A.M. Head of Modern Language Department DDQBMY HE E XARD UNLAP, .S. SU' mmandanty Instructor in English M ju ' v W, 'W L, L . .K 'P' HU' ' ,TT f'CHALMg.Rs'1VI.' 'Sz' MCILWAINE, A.B. , V LV Head of Latin Department A WILLIABI WALLACE PURL, Y, B.S. Head of Science Departrnentf Musical Dirertor ' u n , m Q EUGENE WALTER HILL A .VV g In: ructor in qyxual Arts 500 N xc-5 'f 5: V.--1 . Q A , ' in 1 E W7 X. I N W I o 'fi 21, :UNM g l ,D g , 'NL -"xNQDtM""f "Q,-A . 'R f . A ' - 'H x Q q ' ffvffzk li J' , V-, 'fHh PLNNANT, 1929 ix 'Q .' -- i , V A, --- X Nix V ' V' Faculty GEORGE C. GRIFFIN, B.S. lnstruftor in Mathematit.r,' Director of .flthlrtifs JOHN FAULKNER RAINEY, A.B. lnxtrudor in Latin JOHN GREER VARNER, AB. k Instrurlor in Englishg Musifal Diroqtor o A .. xv CHARLES RUFUS WALTERS, A.B.' Instruftor in Science and Mathfmatirsp flssislant in Athlotirs WILLIAM DOUGLAS SPEARS, A.B. lnstruftor in Englishg Assistant in Athletics CHARLES HARIILTKBN Buxinrss Manugrr JAMES LEw1s Bum, M.D. School Physifian CHARLES L. ERICKSON Assistant in Military Tacticsg Custodian of Government Property F .'r. Wifi .F 1 II, ' L . Jap, A4-f 90 ...f , ,J Yr' '-'is -- 5? 1 V H f 4 , , X" THE PENNANT, 1929 - "', A Challenge to Youth the had ever seen The workmen had just dug it out standing erect in t e 'L cellar they were excavating under the home of the little boys father, the Founder of The McCallie School. Still clinging about the gruesome figure of a young man was the remnant of an old leather belt. Distinctly visible on the metal buckle were the three letters "U. S. A." It was on the old battlefield of Missionary -Ridge long before on a night in Sep- tember, I863, the axes had rung all through the dark hours felling the trees. They had been thrown down the slope against the impending attack of the Federal Army under Grant. No doubt this very boyihad made the brave rush up the Ridge against the Qmfederate lines on top. He had given up his life. He had fallen into one of the deep ditches seaming the Ridge. He was overlooked when the bodies were gathered up the next day and had finally been completely buried by the accumulations of many years. I was the small boy. I shall never forget my father's words: "He was a brave lad. He gave his life for his country. He has a right to this resting place. Wall him back into his grave until the resurrection day." So the Workman put the skeleton be- hind the stone wall that was built. A lad who gave his life for his country is built into the foundations of the McCallie School. This true fact is a challenge to McCallie boys to give their lives to their country SMALL BOY, witli wondering eyes stood looking upon the first skeleton H " in a new but just as true a way as did the youth so long ago. Today real men are ' Q Q needed as never before in the history of our country. I mean the kind of men that - f . A are willing to sacrifice all on the altar of right, unafraid of the face of man. Our t o ,, ' country faces as great disaster as faced it in the sixties. Wealth, luxury, laxness of ' fi Q6 control, dishonesty, crime, irreverence, all are undermining constitutional government. ,aw ly Z Where are the volunteers to answer the call of country, as did the lad of the sixties? Shall the old Volunteer State fail her country now? Never! McCallie boys will V11 0 ' answer this call. X 'KX 4 F it " 000 i Q . b f 15? !g V-4 f i N X I X ,XX X hx- I, i gc law, fx - 'ta' 7: f . is . X. ' t s . -fran' in l X at "ir "3L4f"1 it s s '13-l"f ms ' xx xXS 55X ,A J 1- K A -,..i i U mi ...... -n .L .. se:i'.,:f1uma.inusa.inE:f,i-2.44, "J,-'.'N.' 1 ,Q 8 R . Z.,-.3,"!.,lL .hit 'ei A .L . .W - .' . - . 5 ' 3. ., , Q :Q by i ww ' 'r'-3 v M s 'Q' 'N . 5 Q . . 5 3 :fb if .,.w' -ew 'fig' 0 A ,, .r ff.:-. vgg ' C.. kv A Un- ,X 4' Q -.-I TV' 4 .- - n-5 - f1:.' ..-4 11 if- ' H ' 2- Q s + X . J. Q A lj .3 ' . Augie . :ir,',u. - f . i- K - , , .. ., .4 :Q A M . 1 171 A13 Hlpy,-Q, 'fa' V. - - 0 A' . I , IKL 4 X R.. 1, 2.2 Q ' 'Q 'vga 'fs fl Q 4 fffiwy X Q ' fwfr 14 . s, fgwf ' 2 'A v ' 'NW' 2" w.'l!rf' Q"J"'5-,,14ff 1 ju. Q 3 g A' 'V :ff , 4-f Vg- if V - 1.f" '- , sv A Q 5 ,F JI gf! ,wwjf-5 SQ h V, 'Q 5' M? QQ 5 4-up-ew' "QD 'lawn , A ,Wk -...aa '- W , ,M .MRL . .ilvf H Q ww . W ' -- ' I . v n'- 4 , S f"' . -fd fy: , , Q, , -fag, 1, sgf ' A T28 ,R ' L ' - 21 X f 5 WL K A5 ' wg J 3 K' ,u!lf""i . 4 Q 3 ,L ,mr 7 'W ,Q 'Ny 4 . H? Q wx 1.2 fa f .3 f' .-. , Br, -- . 1, W Q W Q ' ""' X ' .'?..f, 41 .iq 'fi ,mf l ol ff mx- yf . 1: Q, Q pf? ,A wr w4i',UT,m :Mm M . Q u Q. ,ff U Di , 3 , ,M ' i 4mz5?m'1 W A Y 9110- ir Q . Q 'in M ' Q f " N' ',,,.,.lL.,. grin k I . gf: WX A - "M" -' Qw.,f fwfi. ,, f WAT 1 Y . ' V V H5 -, .... ,Jw +3152 iiwfyz-1' gfmii, 'Witt A Y L, N V ' MT? W' . 1 if E 'i if "7Yp1ff? F' , -lf. L W -, E flif . ,SEQ 'I ul . n ,MT ' M VW' " ' 'X 4"W ,. ' -r H., ,IV wk ll ul lj It A 'WNW' '! -- wa" ,M f f--2' . ' N M K K W Q F A f , "nf ' -L Q N ..,f..n. x I W 0 !wJ"""'3,wwf.vigg:g,g'ff-f,,1g,-wiv X. , , 351, Vx, , G ' , 'V 75 " 'f as-I?3Lgff5f"'g:2'liE,,',"X 'V' 4 X. W" A..... 'I ,- .. X , 1 A fi Qiwvwm ,-rw-e,.,.-3,-g,V'j'If Y f 4 A, A S fffwmizwcwi ., ,. ' f ' W -. K ,mt ll LA ' .-,.gs,1A'4is?' A A iw Ng Q, -Q , :'i": .sf ,Q-:Tv X' , ,m,,Ig65'1' A ji , F 7 ,5' ' A ' J P 5 'f L ' V .b ,, Ji , f s 4, SF' L im 1 K- Y 2 QQ J! . 1 , , ffl? .W 4 s K .I , 'Q ,gf 'I E 'P 211: 1 - r' ' ,iiiii ' " s wgwm, , fffwagg . riffs- Hf ff R f' 'S , , , . f, ,fy u.. " ,Im ' ' 7 ,wf"" 1 . A H? , , if 6 3' + 4+ W9 4 H Mite ,. 1- TH I2 MLTALLIE LAKE From M6 lop of ll 100-foot fllllllflflllll slidf' fwlzifh rests in Ihr top nf ll lzrazuifzzl Jyfanmrr lrff lhirly ful 111111-tw flu' acafrr. School lllliflflllfli in ilu" 111J1a11111'. LOOKOIWI' M0l'N'l',UN FROM FRONT liNVl'RANC'IT un, .N','r1inr Iirmlf, Iliff f:j'IIlllll,Yflllll mm' .Vrffallfr l,aA'f in ffll'c'fII'lIllIf - 4 THE CLASSES iff?-'f . , ' -af. -mv uv , f , L ' x, . 1 . ' ,, , ' A f, ..'s. .K Y- , s - L LL, 'fn- ' , J' J..-'1,i,!p',. ' ,5f. . '1-,U F, TV' 'Q 1 ' Ac.-1 , , - . -H5-f -'Tj' :jj x A A .1 - . , , ., 'T A A I N- gwkrfl J AO-gf jf Yflhg' V 2:5 IHIE P1aNNAN'1', 1929 ffg-.,,' IQ -A - fd,Jf' ---A A AA' 1 I FRANCIS WATSON Mlss Hops GUENTHER President Sponsor Hia?" I 'I , 1 I -r' A ' nv E , I FH' l l - J Qgffrjf Semor Class .mr ' I , ' I , I II 1, I , OFFICERS V ,, If . Q RQ I FRANCIS WATSON . . . . ..... . . ..... . Preszdent ' V Russsu. TATE . . . . .,... . Vice-Prfsidenl P - A r L. A. GALXON . . . . .Secretary-Treasurer .s n 7 'T 'Url X v I fl 5 ill. ',"'J- If it img ,E mf' I IQL Li k . L ,YW ,ff X ,XL Pl' 32,1 WPI 'IA ' TI QOR ffsii """ ff fa 11247 fi Jw 'N W 23 1. .Q AA ' -'L ,f-x,,-..,.,, If--. . - f-, W gg I - I - Q-1.2 X XHIX xx K., X., N pi Y . f ,Y 5 , .4 ' J. - D , - xi' 5, , . - I Ay:-T..,-, X k1-klfurf ff ' . I , 'P ' -A ' V f YK ,r J - .N Nxk g X' . A A , ' K XV , I I ..: Yi"-1 A' X' A A "' f X.. .-.. -' ESQZQIV -Sits x nv T, r' we- ,,..,ff"""t"T" HMCL THE PENNANT, xx by T, I S, I FY'-K br .ml 1 ,HE if it A., ' SCDTOI' Class L: I 'P -Z' I l l ROBERT IRWIN ABBAY, Jn. - TUNICA, MISSISSIPPI I Varsity Football, '28, Len White Literary So- ciety, '28, Company "B", '28-'29, STANLEY BOIES ANGLE Glendon Place CH A'l'l'A NOOGA, TENNESSEE First Team Football Squad, '27-'28, Len White , Literary Society, '27-'28g Demosthenes Literary Society, '27, Private Company "A", '27, Ser- geant and Corporal Company "A", '27, First Lieutenant Company "A", '28-'29, Pocket Testa- , ment League, '27-'28-'29, Tennis Squad, '28-'29, Track Squad, '27-'28, Baseball Squad, '28-'293 4 Basketball Squad, '28-'29, Ridge Club, Chatta- nooga Clubg Sergeant-at-arms Demosthenes Lit- erary Society, '27. GEORGE ELBERT BAILY C Hxcxoxv, NORTII CAROLINA " , I", ' Third Football Team, '26-,27-,281 Thiid Basket- F .' -' ball Team, ,271 First Basketball'S uad, '28, Mi' I Varsity Baseball, '27-'28-'29, Capta Varsity ' Baseball, '29, Company 7A", ' ,27 Color I Guard Corporal, '27-'2 3, Segal? Li utenant l . I Company' "A", '28-'29, P ,lc Platoon, '27-'28, 'WV 1 l "Tornado" Staff, ' -bi JF"Pennant" Staff, r' , - 5 I '28-,29Q,'PCIlI13Il e Staff, '27-'28, Carolina ' l, , -I - I Club, '27 '29Q Len White Literary So- ' ' ciety, ,iz '11, Y. C. A., '26-'27-'28-'29, F ' r ' PockeVT stament Leag, e, '26-'27-'28, Monogram l . . ' Cll1l7!,21'28-'29, Glee Club, '27-'28-'29, Min- ' ' strel, ,27. r" R ' , 'lr c j PK :ly xx Vx " -.V NX.. 24 -K ---- ------1 2' - A Iv :te -Lf' I x fff ff r I , x . K x A N I X 'ff "A, -0.11 uf " 7- xxX xxx ,Q-,I Jw- - . .ooo 1 V lx Q0 v9 KJ li- A w , .I9 A - 'X 1'-:Ef f 4 , wif". ' ,"Xbxl-"TM bnnlrrl ' I. L52 xii- ll Tllli Pl'NNAN'l' 1922 i'22'f'ai++ f " f f J, , 1 ' "' ,J L X4 4' ll A ' Y xxf x' 'Nj , 4, 1 W ff' ,Yi-NY A f H Y X If. ' Senior Class A 'F 4'- RHODES S. BAKER, JR. DALLAS, TEXAS Company "A", ,295 Tennis Team, '29, Swim- ming Team, '29, Y. M. C. A., '29, Track, '29, Glee Club, '29g Texas Club, l29. BEN REAIVBARBEQEA .W , KNOXVILLE, 'rv 'Esau , 1 ,N f- a Company "C", '11, 'Ban f '27-'28, Sergeant 1 Band, '28-'29, Crit-ic' Daniel Webster Literary ' Society, l27Q Woodrow' VVilson Literary Society, ' '27l?8g S gyr Team, '27-'28-'29, Prefect, '28- E '2q'g,M6ng0r, '28-'29, "Tornado" Staff, '28-'29g ., in f j Secretary Y. M. C. A., '28-'29. l. Q e Q , W1 'ruff . 3 1 V , T ' LJ- J gl Q Q ts r ' Q l 1' llipd 'wflk W Ml gli-A XVILLIAM SHEPHERD BAREFIELD X I.o0KoUT MOUNTAIN, TENNESSEE ' rl Daniel Webster Literary Society, '27-'28g Com- Dll pany "C", '27-'28, Company "B", '28-'29, Base- 1 1 5 ball Squad, '28-'29, Tennis Squad, '28-'29. , ' ivlnld 1' l, wi W A I . , YW - -my 'lxrif , ,ni ' A Sw' n' 1 V , T ,-L , Oc K TW if ty f ir fi 9 l v er t-,v-"gf, AL , ' 1 . , , f JJ 25 ,l 'f F' 'A E 'Q ' A., A, .x . - - '- ,fa ' . ' X'-v .gf Y, -A , 7 'QQ , - s Q 4 K . '7 l K' X ' , E ' I " AW" .Jw " - . , - 'E " LJ H XX. x . , .A,, , . - I 4 fl-, K Q ,. , .- jr" , -Ar .UI - - 2. - ' . ,I - s v In v , V. - ' K C :-- iq ,.,- ,- N, . -. . V. 1 . ' ' feb' . , A' ' , . .1 J gt- . -. . Ty- x ' ,X l - . ,Y , V' I ,' I ,X L Al 1 , T. -.X Q. , , ' '- ' .J ' - -' . l ' . ...,fl. , .. , - I 1, v, y, ,Q , ' f' , ' N 4- , . , NM' .f N ..4.,- , If ', XZY lgkiwf 2 Q .. x xx . . X' x' N, ' ' 1 , I Wi -1,--, , . - , f - .A t, 1,1 X, ,QQ ,. V , ,xu A 35, .sm A L. , . tkxfe-tw-CUM' Qfjizygfqi fx X 5 , Q... i , THE PENNANT, 1929 fag' - A A A Senior Class 'F 4- .1 g ABNER TEAGUE BEASLEY - MoN1'coMERv, ALABAMA 1 ' Enrolled September, 1928, Band, '28-'29, Or- -' chestra, '28-'29. i .1 1. - ROBERT EZEKIEL B1Gc:ERs, ja. ' CHATTANOOGA, TENNESSEE Company "C", '25-'26-'27-'28, Sergeant Company - "C", '28-'29, Uncle Remus, '25-'26, Woodrow Wilson, '26-'27, Daniel Webster, '27-'28, Mon- itor, '28-'29, Primary Bible Medal, '25-'26. A illfffl ff' 1 ' I ,L 9 . .4 W 5 it ff' , THOMAS ANDREW BOWLES, ja. ' , ' ' oEcA1'Uk, ALABAMA 'Vl , 7 Band, '27, Company "A", '28, Sergeant Com- , 5 pany "A", '28, Sergeant Major, '29, Batallion 'vw V, Staff, '28-'29, Golf Team, '27-'28-'29, Captain N 5 l Golf Team, '28-'29, Soccer, '27-'28-'29, Track, . I u '29, Orchestra, '27-'28-'29g Glee Club, '28-'29, I ' i ff- Student Council, '27-'28-'29, Prefect, '27-'28, F ,, , A E "Pennant" Staff, '28-'29, Alabama Club, '27- ',-1' . , xl M7 ' '28-'29, Cheer Leader, '28-'29. 1 . Q1 00 .mf dll ill ix l 26 ' ' --xjm vx "X F,,-vi'-VNU, W, aff, ,l, V Y i , "' g s Oxy X ir XNXTKX xgiif A b " - H -7- ' ' , , . S X ' W f V' , 5 n l , x . JFXQ. X . ' S Y if if l 1.i,, cyl i -iff N -lb u 1 A A 9 in ,K ,J , fy - ,x xXX xXx -l J ,I , Q , L ITT, M uf 6 H K, TlHikPENNANT,LS29 Senior Cla s L, 44, .L Lg 'xi STANLEY GATEwooD BRADING CHA'l'l'AN'00GA, 'TENNESSEE Company "D","24-'25, Drum and Bugle Corps, '26-'27-'28, First Class Bugler, '28-'29, Uncle Remus Literary Society, '24-'25, Critic james Fenimore Cooper Literary Society, '25-'26, Vice- President Woodrow Wilson Literary Society, '26- '27g Daniel Webster Literary Society, '27-'28: Pocket Testament League, '25-'26-'27-'28-'29, Recorllen, '27-'28, Athletic Editor "Tornado," '28-'29, lfilee Club, '26-'27-'28-'29g Minstrel, '26- '27g JOrchestra, '27-'28-'29, Assistant Manager Varsity Football, ,27-,28Q Manager Varsity Foot- ' ball Squad, '28-'29. ROBERT BROWN BROCK FLORENCE, ALABAMA Daniel Webster Literary Society, '27-'28, Len White Literary Society, '28-'29, Tennis Squad, '27-'28-'29, Y. M. C. A., '27-'28-'29, Pocket Testament League,,'27-'28-'29, Company "A", '27-'28-'29, Alabama Club, '27-'28-'29. 3 r. H ' rf . , . ,- . . , ' I X ia' T JOHN MARSHALL CALLAWAY ' .1 ll, CHATTANOOGA, TENNESSEE , ' Q ' . 0 1 Company "D", '23, Robert E. Lee Literary So- ciety, 'z3-'24-'25-'26, Drum and Bugle Corps, '24- Qjngg '25-'26-'27-'28-'29, Batallion Bugler,'28-'29, Cor- l 0 0 poral of Bugle Squad, '28-'29, Grammar School F, Track Team, '24-'25g First Football Squad, '28- W F " '29, Tennis Squad, '28-'29, Soccer, '28-'29g -. t' Pocket Testament League, '23-'24-'25-'26-'27-'28- 5 '29, St. Elmo Club, '27-'28, Woodrow Wilson 'F ' Literary Society, '27-'28, Chattanooga Club, 'I - - '27-'28. .994 r V 1- ' . X W " l ' ills ' ' , 1, ,IA . ' 21 1 - - on 'V X .. X SVMTBUZFSX- Y V4 A p if Q ' 04 U .tr Q x Y Y , 2 sl " 3 ,A , E V by --S T AQ : -gf - ... A , f - fe A ,+ V ' ,J 51' ' ' . , - ' . S ' , f 3 . X ' 1 LQ - -f A Ma -9 Q Q W if J li' if' ' X- 'MII ll if - N ' I J r my "il'l':fl' 311 ! we 'im -wa. 'T it elf' 'rf l I 1 I 8 Ui, T' rf, QQQTN11 1 9 r 'I 3 if Senifn' Class -2- 4- FRANK STAMPER CARDEN, JR. CHA'l'l'ANOOGA, TENNESSEE Company "D", '22-'23g Drum and Bugle Corps, '23-'24-'25g Company "C", '26g Company "B", '27-'28, Sergeant Company "B", '27-'28, Second Lieutenant Company "C", '28-'29, Varsity Foot- ball Squad, '27-'28g Soccer Football, '26-'27-l28- '29, Fifth Football Team, '22, Fourth Football Team, '23, Uncle Remus Literary Society, '22- '23-'24-'25g Woodrow Wilson Literary Society, '26g Lynn White Literary Society, '27-'28-'29, Pocket Testament League, '2z-'23-'24-'25-'26-'27- '28-'29, Radio Club, '24-'25, Miget Basketball, '23g Tennis Squad, '27-'28-'29, Third Baseball Squad, '25, Chattanooga Club, '25-'28, Swim- ming Squad, '27-'28, Grammar School Track Squad, '23. JAMES CAsoN, JR. MURFREESBORO, TENNESSEE Student Council, '27-'28, Sergeant Company "A", '28-'29, Literary Society, '27-'28, Pocket Testa- ment League, '27, Company "A", '27-'28g Foot- ball, '27-'28, Baseball, '28-'29, Third Team Bas- ketball, '28, Old Testament Bible Medal, '28' Tennessee Club, '28, WALTER REES CHAMB 'L Cl'lA'I"l'ANOOCT, TENNES Uncle Remus Literilnyl oc' '25-'26, Critic . 7 ' . james Fenimore Coop :E y Society, '26-'27g Secretary Woodrowi l Literary Society, '27- '28q Pocket T st nEM4League, '25-'26-'27-'28, Third Baskgtb ll T , '25-'26, First Basket- ball Squad,."2 ' Swimming Team, '26-'27-'28g Soc r ' t all" Squad, '27, Tennis Squad '28: C V. ' ,',' 26' Corporal Company 'B 271 :Q aseball Squad, 28' Minstrel 28' Mis- ' . y 1 t 1Y,, 7 tangy ,ompany 'B ', 28, Glee C.ub, '28, 9 V i n v i 1 sionary Ridge Club, '27-'28. JJ sN 'Nw X g ,,.....f . 'XX' 3-' ,iff rf f 'iff' if pa li QV. rf ,V 5 'W' N I Y sk' Ui? XX f X NX i' .ku xxN X , XXX vw . '. 1,4 I :LZ hw in p za V 02 t I - .1 NN N R J A is -i fr. kr h 4 ,..,.,j H Y -:J .I , 4 A '29-143' X '. 7 Fx-X flex e ' - - 4 ' ' . ' ' "2 - i . I X' T , x V' . I X v ' 'X ' ' I , ' 1' l A f' x ,CJ -C 'Q A IJ LU - 6 1 I ,X L, - .t ,, 1,7 A AQ!! if 5.-" - Q - A .4 - cg I , -- ' It I ' Yu Xxxlti FT . - ,, Qfdrfffl, -A or Y ray,-,f,:Aji II-IL PlxNNANl, 1929 QQ, I 4 ALJ ff----A -2 R., It M S l? SCDTOI' C1355 'C' H l RALPH WILLIAM CLEMOIEK cHA1'I'ANoocA, TENNES Company "D", '21-'22-'23, pany "C", ,24- '25, Corporal Company ,V,", '26, Lieutenant Company "B", '27,J a In Company "C", '28, I Tennis Team, '28, 'rammar School Track Team, '2 ,LrEnclbjRemus Literary Society, '21- '22-,23'Q-IQ Fenimore Cooper, '24, Woodrow Wxils , 425, Len White, '26, Pocket Testament League, '21-'22-'23-'24-'25-'26-'27, Chattanooga , Club, '28-'29. u , any h A K L' I CHARLES DAVID COLIMLLL cHA1'I'ANoocA, 1'sinfF5sEIe Fourth Team Football, ' fiplllteshman Basketball Team, '26, Third Foo all Squad, '26, First Football, '27-'28, Wmming Team, '28, Cor- ., Y poral Compalyy "N , '27, Sergeant Company ' ' "C", '28, Hrmgiiieutenant Company "C", '29, Pocket! estament League, '26-'27. 'n f ,J ll . lm 'f I J, I Ill I' ,g,,,4'.+ l",,,f-A lf f N-Irivf' R, ' JOHN CORN . ' MARIEWA, GEORGIA V I Varsity Football, '27, Basketball, Baseball, 1 11 l, Golf, Vice-President Y. M. C. A., Student I Anil Council, Company "A", twlfrghv :li l. Il, yy, fu F fx I I- I ,I 1 I nfill. lt' I Iggglf' f J I L4 My ae l , 5 ' WT l' W xi, :Z -A-fe , ,frm I .-kit' A fl- ,eTX' T"" 29 , ff arf. xii' ,,, ii f'-5-A. 1 - X'X.-.-.,,,A,,. . ., A.- 21 s X Y' ' X is ' -. K-. ,. A . ,MW -2- f -,M , rs if i x' A. ,KK x '-A J. I , , ' lx. .im ll Q"'4"J -' ,X - 'QQ l . "ef H ' 4 1 ' , K' 'Y -' rf V ' L cr:-f-.I , , . ' X I -ci-X I .1 'L trawl A -an f I, I - .2 , .lx .i 31,1 yy y , N Q - .4 ' l L rf... ge., e- , -, ,-ff-.- - .. J ix I, XXL, . ,fr 755, -ax C , . , If Q' X f . -lx , . si- Q, , if Ruse. ., A I X' 3, I ,Lu iii 1 3' v fy in + 1. -. . Q, .. . . .. , ' A 5 J --'E-A-ee --W fp.-,pf vAf'?'-T ty IHl. PILNNANI, 1919 QQ., -, ,-.,, --W - fm-,.,L'.i' g,-54.-ani, A 1 SCDLOI' Class 'F' +- I a Jost RQIERT H ' LL, NORTH CAROLINA X X Enroll September, 1928 Comp "A", '28-'29, Tennis, '28-'29. D I HARRY MCMILLAN DANlEI., jk. BRISTOL, VIRGINIA 3 Company "A", '27-'28, Daniel Web te'rl1iterary Society, '27-'28, Pocket Testame eague, ,27- '28-'29g Glee Club, '27-'289qf'MinstrQl,"27-'28- '29, Orchestra, '28-'2KiAssistant Abt Editor "Pennant," 'Thy 'Feature Editor "Tornado," '28-'29, Len 'hite Literary Society, '28-'29, - i French Club, '28-'29. n-'V 7 Jay 'L U YV" - v 5 V' 'I-1 F' 'I if I , 1 I J'rx" -kwin D-r 71 X ,nflg i 1 ' I I I: ,,,i.,f,f WILLIAM TURLEY DAVIS I QI' , QT: CI-IATTANOOGA, TENNESSEE ful?- t I XJ l ' First Football Squad, '27-'28, Track '28, Com- ia' Q-H? pany "D", '22-'23, Company "A", '28, Pocket H Testament League, 'zz-'23-'24-'25-'26-'27-'28g F51 V' I Minstrel, '27, Radio Club, '25-'26, Band, '24-'25- L51 1-'Wm '26-'27, Robert E. Lee Literary Society, '23-'24. 'I Kg fy, I 'xr ,JI If rp .K-:ve-2 Hg l, flzlif' I - I 12 , wwf-'gf ' P7 I ' i , A . X ai- xx., 'XXX ff ' 1"-br, X N. NN' E x A 30 1:3 LCN '- , I --A I I A hw, In 1 4 , 9 S If X S , . -A -1 w N 4, MA, 'jiri , In -ff I M -, .Lf' I N T' " .- " - ' IX' 'f -"z, ' ' 4 - 1 ' -- '5 - .- , X - 2 at f - Ir p Ffznrdl' N "- D- x -Y . ff" gxx, E' I Q 'k 7 L- ti ' II. fly V, . '- , 1' if , . - H ykbvv'-1 . S . I A A . Q I . N f I V X -f. f ,N If 'b Nb, -'AV' X., xx - I . W . x-.V Xb, fl' ,' L, - - - - X, aa, W - l ,gy L bi. X- PENNAN'r,AT9g9 Q1 - -.L-X' Senior Class 3 'F '4' l - w ROBERT WESLEY DRANE FLORENCE, ALABAMA Uncle Remus Llterary Soclety, 2.1, Alabama Club 24 25 26 27 28 Pocket Testament League, 24 25 26 27 28 29 Y M C A 2 25 26 27 28 29 Corporal Band 28 29 Dan rel Webster Literary Socxety, 26, Student Coun cr, 27 28 Prefect, 27 28 29, Band 27 28 29 Track Team, 27 28 29 Monogram Club 27 28 29 Drum and Bugle Corps 28 Cor poral Company D 25 Woodrow Wxlson Llt erary Socrety, 27, Company C 26 State Champion 'Irack Team, 28 ALEXANDER MILLER EARLE STOVALL NORTH CAROLINA Secretary Len Whnte Lxterary Socxety 27 Pocket Testament League 21 28, Companv C 27 28 29 101-IN STORES FLETCHER JR CHATTANOOCA TENNESSEE N Company D 24 25 Corp ral Company D 25 26 Sergeant Compan D 27 28 Frrst Sergeant Company D , 2 28 FxrstL1eutenant Company D 28 29 Uncle Remus Literary Socnety, 24 25 Secretary Uncle Remus 25 26, Woodrow Wrlson Lxterary Socnety 26 27 Dan tk rel Webster Lrterary Soclety, 27 28 Pocket ll Testament lfeague, 24 25 26 27 28 29, Frfth Team F otball 24. 25 Golf Team 26 27 28 29 Assrstant Edrtor rn Chief Pennant, 28 29 D P' g,t-r,.X Xlxx-MQ fri ' f'vxQ " "Mun 'flff-I - X fr-.x ' "X . 'X' K-" ,L ' f, 4' 535523755 THE PENNANI,1929 f -gj?!3g2?f F 'I F, . hx- I. 7- A ' SCI'li01' Class , -se A4- I I l JAMES GALLOWAY MEMPHIS, TENNESSEE Company "A", '27-'28, '28-y29Q Sergeant Com- pany l'A", '28-'29, Y. M. C. A. Cabinet, '28-'29, Third Football Team, '26, Varsity, '27-'z8. LUTHXEQQAN .RSO ALYON , I My I" OXVIL EssEE X , . S cern' o ea '28-'29, Fourth Football ea a6g Captain Third Football Team, '27, irst Football Team, '28, President Len White Literary Society, '27-'28g President Y. M. C. A., '28-'29g Student Council, '28-'29, Prefect, '27-'28. IF .ff I.. 4 ll WI It , I WILLIAM LAWRENCE ciATLlNG. JR. ' , ' cAsToN1A, NORTH CAROLINA V I ' Enrolled septtmiber, 192s vi V V Band, l28-'29, Glee Club, '28-'29, Cheer Leader, A ' '28-'29, , , - 1 'I V' fi ,I if ,fo 4 il' ri l 14, ,I ooo' Will . N 32 iii Lf' Q,lv?rN- ex-. E fw Mc f' 9' .fy fr 'ii I 1. if Y o x .,'.-' , i rf, ' . v 1 li t l . , N ,,s,, . . I 4 t if . W: cobra ,571 -"fb N. -0 x , ' - , I J, 19 A .4 X A , -+ - .. . . Tlffahgyrlf-, ---0 f 'H IHL PENNANT, 1929 I , are ff so as gqqgklgb, Senior Class 5 . 'V 1 I I Fl X EDGAR VVABD QQIFXHBN, 1 . CHA vryfwx, 1 NNESSEE , Vi Bayd, l'27I,7,g1!!l!'St Class rivate in Band, '28- , W5 '29, T' ' Squad, '28-'29, Len White Literary , 35? '27, Third Basketball Squad, ,27. ff WILLIAM WILLIS GWIN, JR. 7 ,. TCHULA, MISSISSIPPI Daniel Webster Literary Society, '26-'27-'28g Y. - M. C. A., '26-'27-'28-'29, Company "C", '26-'27, Company "B", '28g Sergeant Company "B", '28- Z 'i '29g Pocket Testament League, '26-'27-'28-'29, , 3 Mississippi Club, '26-'27-'28, Soccer Football, 1- '29, Fourth Team Football, '26, Lynn White 1. Literary Society, '29g Baseball Squad, '29, Q 9 I. lull' Sl 1 ' ll -K 'ii fi' 'W 'lf' , .al 'i-QV CURTIS PRESTON HALL, DIR. kb!! SHELBYVILLE, KENTUCKY Company "B", '27-'28, Company "A", '28-'29, ' ' Third Team, '27"28-'29g Daniel Webster Lit- 'TV 'Y ' F Iii gil erary Society, '27-'28g Y. M. C. A., '27-'28-'29g 'I , if Kentucky Club, '27-'28, Len White Literary So- H'- ' , V ,T ciety, '28-'29. Sq F " ill. If l :pn ' l . ' ML. LJ I ,' CIF: I fl, .I ' I it- ,ly -' f , L-. ll l , ,L X, lv -ws W -N 33 Z, .0 ,F i - ' 'IQ 'TTT' -W - f'-f wwf "7 2- 'K f"' . ,'l C' 14.1, X iff X JL-'L . , t',g"f'Zr iw' -- fe i . " I Us " I I L , ' . , fl'- , A , . ti.. X , WR , x 'X . ll aio f4,,QIl,,,,: f . x x Z q ,M ,J xx N x., xQ""mH" i""Q ,A ' - e XCQ X X if 145 '--f-'! ,Q ty? THE PENNANT, 1929 it SCIITOI' Class -'F' fl' ToM HEARNE ALBEMARLE, NORTH CAROLINA Varsity Baseball, '28-'29, Third Team Football, '28, Company "B", '28-'29. RICHARD LOWRY HILLER WINSTON-SALEM, NORTH CAROLINA Fourth Team Football, '26, Third Team Base- ball, '27g First Team Baseball, '29, Third Team Basketball, '27-'28, First Team Basketball, '28- '29, Tennis Squad, '28, Pocket Testament League, '26-'27-'28, Woodrow Wilson Literary Society, '26-'27, Len White Literary Society, '27- '28g Y. M. C. A., '26-'27-'28-'29, Student Pre- fect, '27-'28, Carolina Club, '26-'27-'28-'29, Com- pany "C", '26-'27-'28, Company "B", '28-'29. HAROLD DAv1n HIXON ROSSVILLE, GEORGIA Company "D', '24-'25, Drum and Bugle Corps, '26-'27, Company "A", '27-'28, Corporal of Company "A", '27-'28, Pocket Testament League, '24-'25-'26-'27-'28, Uncle Remus Literary So- ciety, '24-'25g Daniel Webster Literary Society, '26-'27, Len White Literary Society, '27-'28, Fourth Football Team, '24-'25, Georgia Club, '25-'26-'27-'28. Q 1 Semor SSS 'r J BENJAMIN PAxsoN Hume CHATTANOOGA TENNESSEE Varsity Football 27- 28' Football Squad 26' Third Team Football 5' Fourth Football 28 29, Baseball Team 28-29' Track 29' Tennis Team 25- 26- 27-28' Captain Tennis Team 29 Private Company D 22' Corporal Company C 23-24' Corporal Company B 25 Corporal Company A 25-26' Sergeant Comp'1ny A, 27- 28' Captain Company A 28 29 Pocket Testament League 22- 23- 24- 25- 26 27 28 9 Uncle Remus Literary Society James Fenimore Cooper, 3- 24' Woodrow Wilson Literary Society 25- 26' Len White i- erary Society, 27- 28' Sergeant-at-Arms of Woodrow Wilson Literary Society 25- 26. W1LL1AM E HUTCHINS JR. LOUISVILLE KENTUCKY Company B' '26- 27: Corporal Company "A", '27 '28, Corporal of Color Guard, '28-'29, Third . A Y I K -,mx f 'sf' r- .1 ' ' ' ,K , Y 9 . . ' C1 -K- J, Q X . I Y 1' 'J M , ,T .A " Q2 .- 1 ' 1 ,f 4 ' 1,1 -.N - , . , l lg XJ 1 1 1 1 if I 1 ,2 1 1, Team, '24, Varsity Basketball Team, '25-'26-'27- 1 5 1 -1 , 1 1 1 L Y, l 3 P I ' ' 7 Y Y 7 ' 1 1 7 . ' H 77 5 I V ! 7 ll H Y 7 tl U l l ! 7 . U H 7 ! 7 7 Y KC YY Y Y H Il I 3 ! l 7 -1 , Y Y 5 1 V 1 1 l -7 -Y -L, , ' 7 1 ' iz 7 , . ' ' y 1 1 , L t ' ! 7 7 ' l Y I - , ' 1 l Il I I 7 'TCL ll A' ss be Mx Wzzifx- -fy y lik- -H ' " ST 5 K frog 1 TM if fn -- "f' Team Football, '26, Track Squad, '27, Varsity Football Squad, '27-'28, Kentucky Club, '26-'27. . JH Y' ff W, HAROLD FORBES JACKSON U BIRMINGHAM, ALABAMA .l Varsity Football Squad, '27, Third Team Bas- L ketball, '28, Varsity Baseball, '28-'29, Prefect, '29, Sergeant Company "A", '29g Assistant H 1' Coach Third Team Football, '28, Soccer Foot- S ' ball, '29g Len White Literary Society, '28, Ala- bama Club, '28-'29g President Alabama Club, ""- '29, Pocket Testament League, '28-'29, Y. M. JL, ,FJ C. A., '28-'29. F. y,, ,Wt Mft- ,L .2 mf 34,1456 .,. -gl . Xx x , ff 'E' cgfbma ' 'J P- f " 5' ,, , teh- --'af 7 , pr" X lx' Y xxx Q" 1, 'A Q SZ T l 6 . - SCIIIOI' Class +R. WJ JOHN AUL JOHNSON LIVE OAK FLORIDA ohert E. Lee Literary Society 25- 26' Wood- row Wilson Literary Society 25- 26 ' Daniel Webster Literary Society, 27- 28' Company D 25- 26 ' Company C 26- 27- 28- 29 ' Corporal Company C 28- 29 ' Pocket Testament League 25- 26- 27- 28' Florida Club 25- 26- 27- 28. DIXON MAR N ' KLAND CHATTAN , N SEE Third Football, '26, t Foo all Squad, '27- '28g Corpora o y "B", '27-'28g First Bas- ketball, '28g all Team, '27-'28, Len White 'terary Society, '26-'27. 'ff --W 5 im PENNANT, 192553 125,85- ,,aQQ2L,mh r-.,QgQN5L,-- f 4' R 1 ,' ' , irq I 105 WVR fydbs N Q ' N 1, ' 1 JOSEPH EUGENE LACXI " MEMPHIS, TENNESSEE I Enrolled September, 1538 N Third Football Teamgpiee Clubg company , f' L 'Am f,'fC"g S cl1men's Club. ,' v l ' ' l lfrliw ff X 1 JQi Q, X g xx EDU' Q My xx SJ Y-iff! ,, AQ Zia Ol wt ff' 'Q TF , ,I N l 'L . H I NM' 36 4 got " - ' ix-' :N - -5, ex., E. E-, 1 E v f'.l I ,C 5 2 ' Qi: X -- 3-X ' 'xi-.QQ1' ' -Q ' ' ' yi 419 F-" , - Q , 4, N i M sg I I R ' I! 5 . 1 ' 43 i l fx i 'if .5 X . M N , i 4 -'wr' , 1 I S K, 15 N Q - ,. v 5 4 to-fy 5 4- LN, THE PENNANT, 4 A ef 'TKTQNQP f 0 I ' ' SCDIOI' Class ' K ii 4 ' ' 1 it 'F A , K LEw1s LAwsoN ' ckEENsBoRo, ALABAMA Q Company "D", '27-'28, Company "C", y28',29Q A Len White Literary Society, '27-'28, Senior, How to Study Effectively, ,28-'29, Alabama Club, '27- '2S, Alabama Club, '28-'29, Pocket Testament League, '27-128. ' f JOHN WELLS LOGAN CHA1'rANo0cA, TENNESSEE ,A Third Team Football, '25, First Team Football, '26-'27-'28, Captain First Team Football, '28, 'F Monogram Club, '26-'27-'28, Manager Track Team, '29, Commander of Picked Squad, '24- '25, Second Lieutenant Company "C", '25-'26, First Lieutenant, '26-'27, Captain of Company "C", '27, Captain Adjutant, '28, Batallion : Major, '28-'29, Mite Football Team, '22, Secre- if tary Daniel Webster Literary Society, '26. ' f I or I V ry -l-ll' ROBERT LEWIS MCCALLIE y .il CHATTANOOGA, TENNESSEE 5 ' ' in C ,, , 'Q Fifth Team Football, '21-'22-'23, Third Team I g ' Football, '26, Varsity Football, '28, Grammar , t School Play, '23, "Pennant" Staff, '27-'28, Ed- f " itor-in-Chief "Pennant," '28-'29, Varsity Track, A w ,fda '27-'28-'29, Soccer, '26-'27-'28, First Sergeant ' ' V- Company "D", '25-'26, Second Lieutenant Com- W Al pany "C", '27-'28, Captain Company "B", '28- ' lillr lv '29, Third Team Baseball, '26, Third Team N '. . Track, '24-'25-'26, Senate, '28, Robert E. Lee -' ' -, J. Literary Society, '20-'21-'22-'23-'24,-'25-'26, Sec- W ll 1 oe retary and Treasurer, '24, President, '25, Vice- I .' ' Tr President, '26, Len White Literary Society, '27- ' bf. '28, Monogram Club, '28-'29, X Qi ' " lr s if , og Tllfivf 1 l ll T', ' ' .X ,ey xg 37 .- 7, 'Y "'Ts-Q. ' Ag - -Qls S.-Ulfjbl X .T """"-,fi xx,-'nm-Q Inj- I ' l I- w .pf :gn '- ' -,, Qi. -22--'K . LQ - ' ' - , 1 - '1' ' 1 , - ,, - .- I - QQ X T fi 'lf-65:-V I A I V -K 4 rx- ' sf- X, I vi - ' . Q E3 .V V Z , t ' Q kv' l ,cw 6 6 ft' ' '49 .4 ' - lt','l'i -+,.e3SE.cQi -1 Q , v my g ,, W 9,5 Q 55491 E lofi Yi? h WT etgiiil- I V' -..--1""x -.,,,,,CL I QA. , "1f'N5-ky. J' D THE PENNAN13 1929 f.3,'fg,,gi,.1 --xiii, or A A A--7 7 7 Senior Class 'F 4' THOMAS Hooks MCCALLIE CHATTANOOGA, TENNESSEE Vice-President Uncle Remus Literary Society, '24, President Daniel Webster Literary Society, '27-'28, Pocket Testament League, '23-'24-'25- '26, Corporal Company "D", '23-'24-'25, Ser- geant, '25-'26-'27-'28, Lieutenant, '28-'29, Fifth Football Team, '23-'24, Humorist Editor "Pen- nant," '28-'29, Best Drilled Cadet of Battalion, '27-'28, jAMEs HENRY McCoY ATHENS, ALABAMA First Class Private in Band, '28-'29, Len White Literary Society, '28-'29. DUDLEY WILLIAM Mclvsn, III CHATTANOOGA, TENNESSEE james Fenimore Cooper Literary Society, '25, Sergeant-at-Arms Robert E. Lee Literary So- ciety, '26, Daniel Webster Literary Society, '27, Len White Literary Society, '28, Fifth Football Team, '25-'26, Fourth Football Team, '27, Var- sity Football Squad, '28-'29, Varsity Track Man- ager, '28, Varsity Track Squad, '29, Midget Basketball Team, '27, Third Basketball Team, '28, Varsity Basketball Squad, '29, Company UD", '25-'26, Corporal, '26, Sergeant, '27, First Sergeant, '28, Second Lieutenant, '28, Captain, '29, Chattanooga Club, '28, Varsity Swimming Team, '27-'28-'29, Monogram Club, '29. Senior Class , .Am L f 3 7 if XV , AM CAVENUIQR AGILI. .- CllA'I"l'ANO0GA, 'l'l'INNESSl'lE Company "D", '24-'15, Corporal Company "D", '25-'26, Sergeant Company "D", '26-'27-'28g First Sergeant Company "D", '28-'29g Robert E. Lee Literary Society, '24-,25, Secretary Uncle Remus Literary Society, '25-'26g Vice-President VVoodrow VVilson Literary Society, '26-'27, Presi- dent VVoodrow VVilson Literary Society, '27-'28, Pocket Testament League, '24-'25-'26-'27-'28g Fifth Football Team, '24-'25, Fourth Football, '25-'26, Third Basketball, '25-'26, Grammar School Track, '24-'25, "Tornado" Staff, '28-'29, Business Manager "Pennant," '28-'29. TVILLIAM KENNEY MASSIE LEXINGTON, KENTUCKY Fourth Team Football, '26, VVoodrow Wilson Literary Society, '26-'27, Third Football Team, '27, Daniel VVebster Literary Society, '27-'28, Soccer Team, '27-'28, Pocket Testament League, '26-'27-'28, Kentucky Club, '27-'28g First Foot- ball Squad, '28, Soccer Team, '29, Track Squad, '29. CHARLES ERNEST Moon, jk. CHARLOT'l'l'I, NORTH CAROLINA Pocket Testament League, '26-'27-'28-'29, Pre- fect, '27-'28, Band, '27-'28-'29, Corporal of Band, '28-'29, Woodrow VVilson Literary Society, '26-'27, Third Football Squad, '27-'28, Varsity Football Squad, '28-'29, North Carolina Club, '26-'27-'28-'29. . I, if L x 1 if 39 iii , '- ,,., :J Q91 1. Vi A l 'f 7 THE PENNANT, 1929 192 xv 2 -5.-NW-NQ"1 SCHIOI' Class '?' 4' JAMES ALBERT NEWTKJN NORTH CIIA'l'l'ANO0CA, TENNESSEE Daniel Webster Literary Society, '26, Hand, '26- '27-'28-'29, Sergeant Band, '27-'28, Second Lieu- tenant, '28-'29, "Tornado" Staff, '28-'29, junior Orchestra, '29, Old Testament Bible Medal, '27. RICPIARIJ VVATSON OWEN EVANSVILLE, MISSISSIPPI Third Football Team, '26, Varsity Football, '27- '28, Color Sergeant, '28-'29, Mississippi Club, '26-'27-'28, Prefect, '27, Senate, '27, Company "B", '26-'27. le . be , P ' if r LL ERNEST WHITE PATTON, jR. -li - " cHA'r'l'ANoocA, TENNESSEE ' ', ' lx, Company "D", '24-'25-'26, Company "C", '26- , 'I-,, ,, ' Zyl., Q '27, Corporal Company "C", '27-'28, First Lieu- '- J' tenant Company "C", '28-'29, Uncle Remus Lit- , ' , erary Society, '24-'25, Secretary Uncle Remus, ' '25-'26, Vice-President Woodrow Wilson, '26- 'A '27, Daniel Webster, '27-'28, Third Team, '27- 'll ' 1 '28, Captain Third Team, '28-'29, Soccer Team. V ' ' ' , '27-'28-'29, Minstrel, '26-'27-'28-'29, Glee Club, '.f -' :gt ' '28-'29, Best Drilled Cadet, Company "C", '27' ' ' , '28, Associate Editor "Tornado," '27-'ZSQ Editor- li , ' ' , ' in-Chief, '28-'29, Athletic Editor "Pennant," '28- .' 'kr' l '29, Cheer Leader, '28-'29, Junior Track Team, ' l '25-'26, Pocket Testament League, '25-'26-'27-'28. fl iipll-Tfj 1 Nl l " f '.' " ' Q 40 l ' 'Y-ln' "x I "if-9-'CU . ' H iw -7 f xt -as 2- 2 7 C , , . 'aria' as "1 ,. - , x, L, 9' 'vii' ,- ' . .f rin 'MOS ' . ' ' 'ff i ' ' sz: 'ix t 'riff l ai" ' J xvl if 7- fn, . xi . ,, x by ,f ' S 'G ' X or tv as - 2 - -e 2 I I, A 4 ':-- - Q ' X ' ' ' dk " 'ig f ' X l e , 'fi ' ff-.QF 'W' ' O, if .A ,, E li .513 six!! THE PENNAN1' l920 bfi A ,Q-5.4 A A L A v , - Z, A . P . ' , Vg-7 T f Senior qyss A .P f' " f , 'I -2 gg L ff.--X J I, . T je,-1 A 'ff V 1 1 LLZDYD LRUME PAWLEY ' I A DELAND, FLORIDA . X V ,Dhni VVebster Literary Society, '27-'28, Third E ,Ffotball Team, 327-'28, Track Squad, '28-'29, Y. M. C. A., '27-'28-'29, Pocket Testament ' League, '27-'28, Florida Club, '27-'28, Company "B", '27-'28-'29, Len White Literary Society, '28-'29. l REEVES POPE l '1'ALLAnEcA, ALABAMA ,, Enrolled SOIblf'I1llM'l', 1928 Band, First Class Private, '28-'29, Orchestra, '28- l '29, Art Editor "Pennant," '28-'z9g Third Foot- W ball Squad, '28-'29. I 1 '5'r"fr' wg 2 ,ol , I -5: l .ll ' KL LLL .A E I: I ll F 'T' 4,2 BENJAMIN OWEN RAVENEL Mil y , -lt l , - f,3-A CHARLESTON, SOUTH CAROLINA " 5 F' ,' L 1 Company "D", '26, Pocket Testament League, ,J I .W '26-'27-'28-'29, Woodrow Wilson Literary So- ' " rf, ciety, '26-'27, Y. M. C. A., '26-'27-'28-'29, Fifth nf Football Team, '26, Daniel Webster Literary xllrg , l Society, '27-'28, Third Football Team, '27-'28, i'. 2 Carolina Club, '26-'28, Swimming Team, '26-'27. ', 'jlizi , 1, g l EA' A lf.-'75 .lilr 'tg rlf' rf i I wx. 'ppl Wu 1 WWI , , 41 lil wc- if " V2.5 N. A .-A V 1 L ,, Li .- Y - To .L X- L 'N-fix?--.' A- ' E' ,i:....f' A fi, :UI 391' X xx X Li, -.., , . . - xi, pref, l ,X A XS ' . L' gf:-' e L A f L 'fi 97 :egg mv ' 1 Q1 f lr ff. ff 'W 1 fault: ,- X, 5- ' ' S ,A A.. L51 ' V, lr fn a'4 A-, 5 -xxx 1 X ', ' , , ,' ft if A 'XL W, A .X -Qgpf , new ,. 'mit PIQNNANT, ms A ldv: I , g A . ' 4 4' JOHN CLARENCE RICHARDS, Ja. CHATTANOOGA, TENNESSEE Fifth Football Team, '21-'22, Fourth Football Team, '23, Varsity Football Squad, i27: Varsity Football, '28, Junior Track Team, '24-'25g Third Basketball Team, '27-'28g Varsity Basketball, '29, Track Squad, '29, Pocket Testament League, '21-'22-'23-'24-'25-'26-'27-'283 Uncle Remus Lit- erary Society, 'zx-'22-'23-'24-'25-'26-'273 Sergeant Company "D", '25-'26g First Sergeant Company "B", '27-'28, Color Sergeant, '28-'29. Cf LUMAN WATSON SAVAGE, ja. CHATTANOOCA, TENNESSEE f ., '23-'24-'25-'26' Fifth Football, '24- 7 '25, Ro t ee Ljpgary Society, '23-'24-'25- '26-'27g Daniel ster Liter Society, '27-'28g Corporal Company "D", fag' 6-'27, Platoon Ser- geant Company 'tD", '284 gfqcer, '27-'28-'29, Assistant Business Manager "P n t" '28-'29g qw KTMUI Swimming Team, '29, " ' V7 C .ll ' 'Q A Jill 1 f Wi: '-1 W l ' 'fix . ' 1 ' -Lip ' I GEORGE SERGEANT SHERROD . l' 3 GREENSBORO, NORTH CAROLINA , Company "B", '27-'28-'29, Platoon Sergeant Vip ' Company "B", '28-'29g Soccer Squad, '27-'28g N1 V i I Carolina Club, '27-'28, Daniel Webster Literary ', Ji Society, '27-'28, Pocket Testament League, '21- 1 ' 8-' . F, 2 29 X . F V wi fir' , I AY 'X-Xxx g S N Xxxxflt ,121-1 Lui -Q, n"""'2J t 55-1 i'...-,3,",! l lj' tt? A , , X ' U Riff -ily ' 1 ag? - In xx H rx A 43 ' J t x X Eff- 5 -sf Qi- ff' Q f f ' -- t ' A A is xx , A - S vi ' in t ,I A .KJ il L X ' ' , X , 4' ' N '54, fly, V' LJ K I1 -,N X L' l Y xx -Z J I - , ,, X . V, A S,- MS! x. -F J A Senior Class .s FRED THOMAS SLANE, JR. STATESVILLE, NORTH CAROLINA Enrolled September, 1928 Company "C", '28-'29. EARLE JACKSON STEELE LAFAYE'I'I'E, GEORGIA Enrolled September, 1928 Football S uad '28' Com any "A", '28-'2 . ll v v P 9 1 LEwIs l3,Uss ' TIATE cl-1A1'rA oocmxfbsea Corporal Drum a d Bu orps, '23-'24.-'25- 'z6g Sergeant, '25-'z 4271 . st Sergeant, '27-'28, Staff Sergeant, '23,-' f President Uncle Remus Literary Socie ,W ,23U241, Secretary Robert E. Lee Literary Socie A", ' 4- 5, President Woodrow Wilson, '25-' X' , Len White Literary Society, '27-'28, Presi 4' junior Class, '27-'28, Senate, '27-'28-'29, Y ket Testament League, '23-'24- '25-'26-'27-'z Primary Bible Medal, '23-'24, f"x G mmar hool Track, '23-'24, junior Basket- b l, '24-' :'z6g Varsity Track, '24-'25-'26-'ar F Ca in, '29g Varsity Basketball, '26-'27, Cap ' ,Nil-'28-'29, Varsity Football, '27-'28- 'z g,5State Champion Track Team, '28. Q 43 Xg"1:j'N-w -JM... THE PENNANT 1929 4- l H,,--as--w . :- 1 f .L,,,, 2. f---,177 A75 ,b L V. 1.4, .Li , .8 -- I SCHIOI' Class Mxuzcus ALEXAMJER IVAKEFIELD ja. LOUISVILLE KENTUCKY Daniel VVebster Literary Society 27- 28' X. M. .. A. 27- ..8- 29' Kentucky Cll 27- 28- 4 ' Louisville Club 27- 28- 29 ' Pocket 'I estament League 27- 28- 29' Company C 27- 28 ' C m- p1ny B 28- 29' Prefect 28- 29' Len White Literary Society 28- 29. THoMAs HENRY NV.-xTK1Ns l JACKSON, MISSISSIPPI Daniel VVebster Literary Society, '24-'25, Robert E. Lee Literary Society, '25-'26, Officer Class, '26-'27-'28-'29, Mississippi Club, '24-'25-'26-'27- '28-'29, Prefect, '27-'28-,29Q President Student Council, '28-'29, Fourth Football Team, '26-'27, Third Football Team, '27-'28-'29, Track Team, I .- xr tx NQ J F :X Q' f V, lllv rlNN'xNl, llr w R xx. , V -hw'-ZTT' - WA- T""-2--A+-,bk il. I . I -s 4. l f' H " ' , lb! ' '21, I 'I I I ' gg Yiyl I , 1 I '26-'27-'28-'29, Soccer Football Team, '27-'28- I '29, Second Lieutenant Company "D", '26-'27g First Lieutenant Company "A", '29, Best Drilled I, Cadet Company "D", '26-'27, Treasurer Y. M. ,tg C. A., '26-'27, Vice-President Y. M. C. A., t 7 , -'V' , f"'1 lil ,27-28. TIM, I .J l I I ,, . , 35.1, ' 2 FRANCIS ATWATER WATsoN 7 , 31,4 ' cnA1'1'ANoocA, TENNESSEE I First Football, '27-'28, Basketball, '27-'28, Cap- ,,"'., ,fa tain of Basketball, '28, Company "A", '27, Sec- .if-IY, 4 ond Lieutenant Company "B", '28, Daniel Web- I V. ll 'y ster Literary Society, '27, Len VVhite Literary Fw, 3. I' ' Society, '28, Monogram Club, '27-'28, Basket- ball Squad, '28g Track Squad, '28, Chattanooga I f 'illfl ' Club, '27-'28g President Senior Class. 2 l ' ' xv .mag X-xl, i fy. ' ,L ' ' ry, A S: ' N 1 , ' INA P -v' T 5 I. 9'-'44, trlfix 0 1 2- l nl -IA' .fn K. 'tae-2' 44 I 'fi . - v m Q, f '-- 2 .. mg ,M ff ,- , 4 7' 9 'lr xjfi. 4 Y, I 'X . if Ipit 2' ' rx 5: Cxx' T' N I ,I I X, ,ily I VMS iwlife? ,, C F' 'Qff:ef,,4:,,z:,,. ff ff -W lHh PILNNANI 1929 P- .Lf 1,7 ,fd . . Axxa, Nl. --Y I ff S " X M S6I1i01' Class 'Fe + DAvm ROBERT WEILL, jk. CHATTANOOCA, TENNESSEE Fifth Football, '25, Fourth Football, 'z6g Third Football, '27-'28g Soccer Football, '28g Uncle Remus Literary Society, '24-'25, James Fenimore Cooper Literary Society, '26g Daniel Webster Literary Society, '27g Corporal Company "C", '27, Sergeant Company "C", '28-'29, to H 9 ,,,,l,,,,g'U ,rt as Primary Bible Medal, '23-'24g Corporal Com- pany "C", '24-'25g Color Sergeant, '25-'26, Sec- ond Lieutenant Company "C", '26-'27g First Lieutenant Company "C", '27-'z8g Captain Ad- jutant, '28-'29, Fourth Football Team, '24-'25g Third Football Team, '25-'26g Varsity Football Squad, '26-'z7g Varsity Football Letter, '27-,283 Varsity Football Letter, '28-'29, McCallie Min- strel, '25-'26, '26-'27g Assistant Business Manager "Pennant," '26-'27, Business Manager of "Pen- MARK K G WW QQIR. ,T 'A GA " Sl E X A, K F, V nam," '27-'28. ,rf 'E , l, ,lf 'r 7 y I l 1.4 'K W .2 '. W1LL1AM HENRY ICMAN , ' YW' CI-lA'I'l'ANOOCA, RN Essen X ,K r , ' 1 Pocket Testament Le 'zz-'z -'2 -'2 -'26-'2 ' 1 r 3 4 5 71 V Private Companyjtg , '22-'zgg Corporal Com- mfif-1 pany "D", '23-'34J Right Guide Company "C", I if '24-'25-'26g Pl n Sergeant Company "C", '26- ', ,L '27-'28g irs Sergeant Company "B", '28-5.93 i x ' , , . Nam James ooper Literary Society, '22-'23-'24-'zy s. L,l t 5 '26g IM White Literary Society, '26-'27-'28, F Tennis, '25-'z6g Soccer, '28-'zgg Minstrel, '26-'27. 5 . l L riff' 1 ,V V it L syl wwf . . Q ',i n xx gill' , 45 ll'- Orw X, KW Q Fi we L as ,L S f P N ' X THA! X,k5t Q ! , A ,M . Z . " ' t ' ,u ill .I life. I, , r ,, Q! ,V-.QV V: 'V -, 4 -4 Y lx, 7'-fit lx X L, 'iii ff- f ' - f 1 l'f...:-V, X lgjx ., , I ,, ,V-vig X if . Quit Q g e rx X x, . S p 4 J, tl , flb me 'il . ' 12,1 ' A N , ' - -N 4 7 S ,, 2 . M L FT.-ff-'41, 'TT . . ,. ,Q'r,e."fu9L, ---- - 4 2- f .f 42,1111 lm-, PRNNANI, 1914+ ,xg L -ff 2.Q,..,--.22 A laik , H , , l ,' E Senior Class -f 'i' ei' 'M SUMMER SCHOOL GRADUATES K VVALTER BAILEY HUDSON, jk. ' KNOXVILLE, TENNESSEE 'A Company "B", '26-'27, Company "A", '27-'28- . '29, Platoon Sergeant, '28-'29, Woodrow Wilson , Literary Society, '26-'27, Daniel Webster Lit- erary Society, '27-'28, Len White Literary So- ' ciety, '28-'29, Tennis Squad, '26-'27-'28-'29, Third Team Football, '27-'28, Third Basketball L' Team, '27, Varsity Basketball Squad, '28-'29: Baseball Squad, '28-'29, Picked Platoon, '28, " Knoxville Club, '26-'27-'28-'29, Y. M. C. A., ', '26-'27-'28-'29, Pocket Testament League, '26- if '27-'28. josavn RANKIN LANKESTER Q cHA1'rANO0GA, TENNESSEE I Company "C", '24-'25, Woodrow Wilson Lit- T erary Society, '24,-'25, Company "A", '26-'27Q f' Daniel Webster Literary Society, '26-'27, Band, , ,YL 'ri '27-'28, Len VVhite Literary Society, Band, ?"' '28-'29, , f Q, f--rf' l'ff 'l 4 FRANK HERM SNIPES lx xll., KNoxvi1.Lr:, 'ri:NNEssEiz r- Q, " Q1 Company "A", '27-'28-'29Q Sergeant Company , l "A", '28-'29, Daniel Webster Literary Society, ' -A 'V '27-'28, Len White Literary Society, '28-'29g Y. '- M. C. A., '27-'28-'29g Knoxville Club, '27-,28' l 'Q '29: Third Football Team, '27Q Third Basket- ei ball, '27, First Baseball Teatn, ,28-'29, First ys,fYq . I' Football Squad, 28. 'lf l l 1. tl W F 'A .1 li rl it riff 42- hal TT XXX illfff' 'ap-' NV .,- 4 tiff 1, . .. R xxxv?-IZ' "'Z""' T 7 Y . img: X if 'ff' fa i V, 1. , . Ll N ' l - -li . t 46 X 0 X f I xv n . -.. I V X ir I N VV A W .W.j,. 1 X "" X ' 'si . , ""2' "Y .. ---' --W-J - 9 .F , N , X lm l . . X X . , , M I ,xg -lf , Q . .4 -,. , ,. , A .L ig r - ' sy , . 5. ', ., . . Y , 1 b . I 4 Yr: ' , I ' I . . v 1 ' ' '7' ' ' 1 A , - . S ' , 1 .YQI l V ' V 'W 7 . A . - ., L54 S f K ' 1 ,' 1. ' ,' 1. '- ' 1' .L - ,,-. -A 1 -. x j 2 - Q kxkq. f' 'N' ln, - .- . X xx' N- 5, if-P "' ' 'ici' A A rw ' lv xfwn. F .n Vxx fl' Wt Wi' L-uf cjlw 1+ ' or ,Atv 6 K' - ' Y 1 f ffff'f',1 x , . 1 - i.', 1"-' ' ,-.xnf 1 . ,. i xigxxfswxxqix Q N , Ql472P?f gi,4 fw J rl. W 1' , 1 Ref HW Kd? , Q L il iff :Pi .1 if M. WI? 5: r V' Nwgrr .41 MTF? K A, XL K qi . - vs M7 -lf: Ns--...,,,,,,,,,,.,,, KX A 47 ,-..,' , ,,ff f ,lf - .- a x ., sv ,KVV 'I' M, il, 'J V' i n I' 'X 1'I."':4' JL N' 64,7 I. - ' !,.4,-,, H-7::k.,. ' -wx, N 4 ,Q 9' , rj I 1 X'.,....14"R"A"l It 'Q'--+X,-A'-an, 1.B.,,,,-,xy Q L. ,QA--,mi.1EJHl 'INN N' Win? , A qw' V f F,-'7 'ff 4 x , 1 , W .. A .' -1 ,J , I U I J . . , ., ,mmf X 4 Q M , - A "'- -A ,, Q' I QQ. if lg ,- S 'Q ' Lge I 9 'i l i 3 1 1 cq.?."yFf f Q11 i 1 v-H YW g' if 1 1' f f, :QW Af Mi ,L ifnl 51, 'TSW F1 1 l ' ' I I fx 'ffm A RV . QV Z, fllvf' , ' ' . : x . iff 1,4455 1 4 2+ 1 A-1 A ' ff lx- ixff-, 48 , i f ' ' N S N -- " 'xi' X-... .V -AX ----,V --"' 71..- .5 1 Y, l , ' . 0 .. NX ig X , 41" ' 1!'f "'!n'f?v -- ' kr.:-W gi A K R, K Q I -V x N X I Y, I V R .. , V If I . I , 1 A f f , ' W , '!ff VftQ 'fp , ' . ' " ' 1 ' W - ' ' 'A ' f fv . x - A' ' . 'ff - , ' QTQESB W I X X -A . ' ' Q f 57- , -' , X .W - ,, Q3 X , . ,, , A- 55? - fm- - - ,313 -vin-N xkbvl 12171, xf- 1 r ' - " ' 'A - J' ' A . . .... ' I - ,, ' V Y , 11 Z5 P5-f w ,r V ' L' KJ' f' fail-'-' -2 - iif. .4.i'i f A . ' 3 -' "-K.. ' ,X ' ' l r ",1-v-"1- f qj , my ,-fig.--, M W W WL- 4 K , i. M .LV ,,--.f F iv v'.- " "'-N----N N-,MN---1 "W--...Ax ., 5 :f i -H ,, , , u I I 1- 1 x 1 Q A- W 55. 'Er fr- AA - H 1 E' ' . !.g, L 1 I rl' I , Q fi 1 t IV " 3' l Q! X 'w I - 1 , Y 'J , "1 ' 1 'f gl! - lj ' 1' ' 3 -1 4' i... , 'Hg F Q Q Q lm , - W I- i 1,-5 Q1 ' I QL' iw i 'L I ' f if 15 1 , -- 5- si li? .1 1- l 515 ' Li ' ,. 1- 2 '21 a' A- . ,Q - s -1 E-rr I A - F' ., Q , -.l' . F15 -71 LN fm F451 k Eg -," K 1'3- -- gif: I f HU- ,57 A. ' tif'- V y. " 1 F I , z Y ' ., I N54 ,1,J 5 n. w- K Y ,, b, I - 5 , fr T Aff s gt il k , ' ' w , U-g : . ,1 viva." I 1 I f I " Al ' 4 yn 'pq 5 1 1" x .u - IM 1 Q .V V ' i my V51 'Mqil' 3, . A ' 49 A , '66 ggi! - 4 , 7 F .V , ., ,,, . iigpf. 'Nm , ' ir V4 -5' R ,, .- - -, X .kv N----, -4, . , R - 'X , . x .gg:....,,.w"' ,AP ' .-if J 7 ' Q 1 Q 1 .,'-1-'gfiffl . -- . . "'-wi., ,,,-fn - , . " .-.M-f' - ff!-"1 4 WL'-' A" ? - N -.' gf ' N- .Ti f 1' " 4 1- Y -i mf S ' Taz -, AH Q"'W"l2MfE'1+s-Lf , Rf" ,'51F"fv,iS ' -- . , - ' T"-r ' ' .2 7 fff-1'-Pz6Q4?5g "QiEA:?P:..v:,- .f -2, .1 1 7-5-F - '57 ' '51 -L , k Xxfj -3. argl- ,X ' 'QQ' .I il- ' E " 11Q..jEQ,,J, if W 2-1 .V - , -. f ' ,, f5'3:'i-' " " ' . - 5- , ' "kgs A I ' ul. ,Q H ' kb 'Z ff ' ,. . I ' . ' 1 - . ' X,-vai. 1- 1:-2 ,. Q . ' '-' . " .. 1 :.,j,N-Q ,' ,N , -A ' - 1 N, L - 1 , J' ,, X., Ji-4D fMl,- l "' i7f7'jf?Efdv THE PENNANT, 1929 f ,- , . 1 . , 1. K.. . ,. . . . . W , , J. wifi if r , w 4 1 1 'IM uf 1-. , 1 f V av y ,1-V Vx. .ff 4 1 lr! f , llx - 1 ,fm W ...gin X x 1 , Xxx A,-kr! W Q -X 5 FL 2 X X QQ X. ,- ,,,.,, .X WJ, ., , 12,4 . S- N ' 'f 453: - ,, A f J Qxgbqh rn Xxx , , sw 'W .. - il , Q S ff fl 1.9 R N Q, pl J X , +3 If 7 lil' b ff? '31 It 2539! ,gfglyi W . ffl fi fair I. 'I I v R QFFT k I 1 Fgfg if K THE PENNANT, 1929 ,I pgivf - J .0 is 5-. H ' . -. Lf. - Im- .wqnmr V-- SOPHOMORE CLASS BRYAN, J. LONGLEY, R. FERGUSON, AN'l'll0N1', QQREY, RIFKIN CIIOWNING. H. MILLER, CONNELL AVAKIAN, J. ALEXANDER, VV. DowI,ER, J. PA1'roN, E. ANDERSON, H FERGUSON, VV. MANNING, R. DAVIS, B. Sckuccs, M. TA'I'E L,xNnIs, GII,I,E1'I', D. ELDRIDGE, M. ALLEN, DURANII, BALLARII LITTLE, ARMITAGE, PICKEI., QUINN, SPAIN H. WILSON, HARRIS, NICHOLS, BARROW, S. BIGGERS, HEMPHll.I, S. CAIvIPsEI,I., BENIIER, WAITE, M. GWIN, A. CANDLER, BICKERS. Cx .LJ FRESHMAN CLASS M. MII.l.liK, Ronmaks, C. MIl,I,ER, VVAr'1's, Co,u,'I'nx, SIILRR.-um, Moss, BENNli'I"I', M.-KfIlI.I, by ARNOLII, VVIxI.I.,xcr:, MI'l'CllEI.I., J. P. j0HNs'I'0N, IIARDWICK, lin- wmms, KRATZ, J. ALLISON, BUNN, H, LAWS II. SAVAGE, COTHRAN, R. BROCK, TALIAFERRO, VV0o'I'I:x, SL'O'l'I', C. BA'I'I'LIs, Buns, PooI.Is, PHILLIPS, LAND, PERKINsox H. Mclvuk, Acuasore, PICK, LIEVVIS, CHAMBLISS, R. CIIAPMAN, Cm'- 'I'ER, Sr:N'I'ER, CLINE, VV. VVEILI., VV0oLF0I.K, j. BRANNAN, SMARTI' 52 I Iv I . - . f fi-1' 1 , ,- -. gg, -.ir 3, iv , ' jg 54, 'Qi-Q9 ' 4' . - -- A . 1 - fi 1, x'-Q y:,"W'ifi1 I . .,, Q i' ' '. A ,ff . . , M' - in-7 ..v?,,-5:,: fini: Pl'.NNs'LNi, ifllfl .w:,N',h x' - -,-- -- MM A-A. ...A -N.-g.,.k EA... wi -V' w FV 1 5? 3 ., 1 2-3 A ' E 4 , E r A - ' 2 L . r v ' f J Q 'i H 'L , . lf I' 5 2 A 1 ' 1 w i i A -7m E n . I H ! ' ' is 3 EL A M. GRAMMAR SCHOOL 1 f' X X ,,, Q13 Dxcxs, Oak, HARGRAVES. BELL, J. BRYAN, Bkooxs, MARLYS, M. T, A .fgifi CIWIN, F. MANNING, F. CLEMONS, A. CAMPBELL ,"'iJY 'fig' 5 " I ' ff! Q25 C1-uvxNc'roN, HOWELL, I. PAYNE, W. ELDRIDCE, ROSENBLUM, THOMP- 1 A 'QQLQ ' soN, MAY, MULLINS, B. ALLISON, C. CARDEN, R. LONGLEY, QIRINDLER 49? ., nf RX Q33 HARLESS, F. MILLER, Excxuonf, Rmives, LEACH, PHELPS, Hnncss, C. 'Nil PAYNE, R. MANNINII, COTTER, VV. MCCQY, THATCHER, S. COTHRAN. , KST: W . '4 .Lf Y V L . , , ,AJ lin- -f Hkf rf ML, -A A- if 1 L-1743 1- . V vw ' AT 3,13 .' A f 'Q 1 tl I 53 if 1 1 c x K Y-Q ' ' ' ' Y ' f ,f" . XXX bkxwpqhi- M A I- 1 Qxs fs - -' A33 A A AAA A f L, Q ..L- 7 A L, , , K f l u ff RR.-RRY E LI TH ,g Aw W-. gc P 1 , T v 3: I. i. r g. y EL fi ,Q 5 V x Ps 7: 5. L il I L. Q. ,X 1 xr, F' x L v V? X -e 4 :Sn L .., .. ,- f A. W .,m . .. .JN-V Q, YC.. , h. W., 'Fit-w "' "IW 3'7"Y"rj:gQ1., ILIT RY 31 W: rings -Manu M'-auf -A .F K 5, H., ., . . A air' A ': N. '51 V 3- - x 'lg V V, - ,- . - . - Q . ,- - 1 ' , - gag ,Y rr v , xQ"'fmiV' ' M' D TH E PIZNNANT, 1921 Qfigmg , " MV ,J-I Va xgvilf iiv X . Ebb?" ,K K Tifffgf ' 5 . Ir'1 . .. 57 fV' .V X ' - ff 3? V, kX T--Y N K i kiih 771.77 Q-.:!,L!A - . N sxKK fZX ' ' ' - , Q, ' y1t!' -Y, L J 4 -j,,7'0 ' i wg-f 4:-Q' 4 X A - ,-"' JI I , , ff, N , 4-' vu nc ug CJ 1-1- LL. Z A E an -. 4 31 A U 4 , S P 59 X. .1 R 3 ,'I Y- " " O ,- YE: -A tx MJ , V i '32 1' '-'wI-:g1","'.gQ- . H .. iff7.,,L.2l-IRI. PLNNANT. 1929 ga.1:..., .A,, I . ., I I - - --'- - - --I--'M i" """S-QT,-,...-4' "' ' N' 5 1 'L I 3 1 W 1 -- Q I2 M M. ggi AI? ,I .4 I .fi . 52 ill' .IRI I- .1 q q Roster , 1 7 'R I 17 COMPANI HA" IQ, 5 C'AP'I'.IIN IIuN'r l+'IRs'I' LIEU'I'. ANGLE FIRST LIELVI. VVA'I'RINs SECOND LIEUT. BAILEY .iiys FIRST SERcI:AN'I' BROVVN jiiq FIRST PLATOON . V , .Plafoon Sfryfanl Right Guidr Lefl Guidf jf I ,R 1 SERGT. GAI.I.owAI' SERGT. JACKSON SERGT. SNIPES K' ' " 'I'-K Firsi Squad ' -'-.-YL PRv'I'. B. BROCK PRv'r. Ross PRv'I'. BARI-:R PRv'I'. ANDERSON Dah , pg' PRvT. CORN CRPI.. QIRAY PRv'I'. R. BRANNUN PRVT. W. SIIERRARD Lf"--I'-.r 4 Ill 'F Sr-fond Squad I PRv'I'. LONG PRv'I'. R. FERGUSON PRv'I'. D. MAc:II.I. PRv'I'. MCRAE PRv'I'. JONES CRPL. T. f:ARNE'l"l' PRv'I'. REAIP PRv'I'. VVA'I"I's 'gyvfgi ' Third Squad , ' ., PRv'r. L. MCIVER PRv'I'. RUDOLPII PRv'I'. S'l'EEI.I'I PRv'I'. If.. LAWS ' ' PRv'I'. KRATZ CRPL. LESUEUR PRv'I'. VVAIIACE ei., I , Q" SECOND PLATOON ' , if J. Plaloan Sl'I'!fl'tlIlf Right Guidv Lffl Guide 5 vi fin SERCT. HUDSON SERGT. R. BIGGERS SERGT. CAs0N ',Q'f,.'.1 2 First Squad 'I K PRVT. W. DAVIS PRv'I'. TALIAFERRO PRv'r. EDWARDS PRVT. J. P. JOHNSTON A R ' i PRv'I'. VV. SMITH CRPI.. ANIIERSON PRv'I'. RODCERS A-"QQ N, Yr-f Yrmml Squad F' ' ' ' A-...4 ' . PRv'I'. CAVENDER PRv'I'. KENNEI' PRv'I'. '1'ENNII.I.I: PRv'I'. C. lI.xI.I. .N PRv'I'. CUNE0 CRPI.. ENOI.EHARD'I' PRVT. BIJZARD PRv'I'. HOEIIIR ,L Third squad 'A PRv'I'. R. DAVIS PRv'r. H. FERGUSON PRv'r. CROCRETI' PRv'r. WEssEI.s 'L' Pffibn CRPI.. HIXON PRv'I'. C. MILLER PRv'1' R0DFR'rs Rxi-Q ,...:sf X Y f XR PRVT. Coucu . I . - . 554 E 61 I. , .- , X, I. JW ,nn 5 X r" ' , -- I IX - . , I , ov . ' wx N ,lx-w. .- K . - L, .Q rt, , rw, z . lux el I AX X V X " A ' ' V" R M 1 A h J v. I WA - x, X f 3 5- i. I , ' I Ji Ix . i QI- K , . Q . , ' . 1 7 V 'fag 2 , X S.. , Q ' . ,V N, X 5 3 ,Y . 4 . I N - . . K ... H EA,-F . '-N, Nfh sxX', . . , N' X 5 I x , x f fs. -.. - -- W N. .---1 - - 1- ,- x , 'mo-K -sf 62 I , x"' ' 'XNQ C ' Nllfr A ,311 Fiwxa- 9 . .. fa "f-f"'a5f - f I " ' I fry 'f-.-JA HSE PIANNANI, 1929 -WZ., A- ---M- iq V NL? ' --NL .-- ' -,- 4, QR. I 1 54- I P d I ' N d I ROSTGI' I COMPANY HB" " CAPTAIN R. MCCAT.I,lE FIRST I.'1'. D. COLDWELI. SECOND I.II-:U'1'. VVATSON SECOND LIEUT. FISHER ' FIRST SERGT. WORRMAR FIRST PLATOON , I Platoon Srrgfant Rigllf Guida Lffl Guide Nr., ,f SHRGT. GALYON SERGT. BENNETT SERGT. W. GWIN . ,pp , Eg X ' First Squad U 3 .Vg PRVT. HEARNE PRv'I'. CYILLESPIIZ PRv'r. FRASER PRv'I'. XRYARLICK Q ' ,LIL PRvI'. VV. JOHNSON CRPL. RICE PRv'r. BARlil"lIiI.D PRv'1'. VV. MANNING PMT I if I 1 'H ' 'T ,L 5 . rmn . quaf ,I i 1 JJ, PRv'I'. ABBEY PRv'I'. HILI.ER PRv'r. PICREL PRv1'. Moss 1 1 ' Ij'1,'v PRVT. CARR CRPL. SAMUEL PRv'r. BOYCH PRVT. BROOKS ' I l ' Third Squad , Q PRVT. VVAKEFIELD PRVT. MACLRLLAN PRv'I'. BURNETT PRVT. BUNN 'I Qi PRVT. FAUST CRIII.. MURFF PRVT. J. PATTON PRVT. MCLEOD ,-, . f ' SECOND PLATOON pf, I Plaloon Svrqfant Righ! Guida Lfft Guidr xffffj' SHRGT. SHERROD Sr:RG'I'. CHAMBERLAIX SERGT. M. TATE , ' Firsi Squad ' nj PRv'I'. RAVHNEI. PRVT. COALTER PRVl'. PAWLRY PRv'r. ARMITACR I ff 5 ,.':Q.,,L PRv'I'. CARL'rON CRPL. LIVELY PRv1'. NASH .3 'JFK' Srmnd Squad P, ' I - PRv'I'. H. MILLER PRVT. ARNOLD PRV'l'. SPAIN PRVT. PHILLIPS di' I PRVT. HARDWICR CRPL. KIRKLAND PRVT. J. COTHRAN A f -ya Tm,-.1 squad in 'N 'T PRVT. CALLIS PRv'r. E. ALIcxAxDI:R PRv'I'. D. FI.DRIDc:n PRVT. C. VVILSON fkfi' A' , A 1 W1 PI .' PRv'r. Buns CRPI.. CATH PRv'r. QUINN PRVT. R. HILL ' L' I f li, f fix ls 5 Ryl- rfy 'I I . .4 h N O - ... 1, y 1 "'-nf' 63 fl. .Ohms x. W-Md Mx ' v n : s x. ' D' ...H M - . x -I. .fy x. i I x xxxh-L I ' Nw' x l . - I f AJ f xxii . - S A W 1 i :axig-3'J17 N K - v U I .1 da 5 5 I Q ,- f s E i G+ wg-, q Xl , arf...-a... V .'C,,:Q' ' . ,. V I .,', , , A. ,H Ai. ,f 'VA - ap , I ,FR III., I I,RIII..-. I, III-: .-M... . A mn? I I-' f .I Rf . 1 .Vp ff I V 5 A . I A ' - ,vffhil ,fl 4 . .Nh , --,M S , wQ4,,. ,EIL I I R- -IN ,W -NV 1 -Y.-,lk P- '-N, I I Q I' I' , ' A ' . - I' .I j I W? .-W ' 5 .,iI K L' ,A :' II -f ' In , x I ' - ' E - . W Q 'ff I E T ia E I- G. . I . 5 i e I: ' F ' I A I T3 5 'Q . 56 I 7 G V I 1 I ' If I ff I I . . B . I R Oster ,Q P e N . CIAIIIANI "Q " gif ' , C.xIf'I',xIN R. C'I.Ismnxs FIR51' l.II:I"I'. NV. PA'l"l'0X Sncoxn I.IEII'I'. F. CARIIEN ' Sncown I.II-:I"I. VI:R.xIsI.R FIRs'I' SRRI:'I'. H. IixI.I, Q FIRST PI.AT0oN Plairmn SI'rg11'zInl Right Cuidr l.I'fl Gufdf' 'Y SRRc:'I'. D. WI:II.I. SERIVI1 fl.-XCER SRRCT. J. LoxcI.EI' ' "F" Firxl Squad zu PRv'r MASSIII PRv'I'. II. SAVIIGI: PRv'I'. IEARLE PRv'I'. LACY I-I PRv'I BRYAN CRPI.. C. li,I'I"I'I.r: PRv'I'. IIIrI.I. PRv'I'. MARLYS ' ui W Sl't'lIlIAiSq1lllLi . Q ' PRv'I'. J. BRYAN PRv'I'. I,AvI's0v PRv'I'. F0s'I'I2R PRv'I' VVOOTEN 0RQf44,f . PRv'I' II. LAWS CRPL. J. jouxsnx PRv'I'. CHAMIILESS PRv'r VV. D0wI.IzR QQI.-fn ' Third Squad Qi-xx PRV1' PUGII PRv'I'. PARKER PRv'I'. MI'I'CHI2I.I. PRVT. LI1'rLE 5 R, H PRvT. ORR CRPI.. I.YBRO0K PRv'I'. M. MlI.l.ER PRv'I', N. Lomxx I ..: ,, I SECOND PI.ATooN g h f l Plaloon Sl'I'!jl'!1lIf Righl Uuidr Lrfl Guidf 'Ll L Nfg SI:RI:'I'. H. WII,sox SI:Rr:'I'. B. HovvI.I:s SERGT. MAIIONRY ' 5' 6 I First Squad l' 'I F PRVT. C'IIR'I'Is PRv'I'. PA1"I'I:Rsox PRv'I'. M. CIWIN PRv'I'. HOWELL I I 'gl' PRv'I'. S. BII:c:IcRs CRPI.. PERKINSOX PRv'I'. BFl,I, PRVT. XVAITE :V " S1-fond Squad , PRVT. F. BAI.I.,xRIm PRVT. Ii. AI.IsxAxImER PRv'I'. CLINI: PRVT. F. MANNIRG PRVT. LAND CRPL. F. IUURAXIJ PRv'I'. D. DANIIII, PRVT. LEWIS ff, 21235 5, Third Squad Ii, Q3 '- I PRv'r. IIIQMIIIIILI. PRv'I'. SI..xxI-: PRv'I'. BARROVV PRv'I'. NEELY 'U ' PRv'I'. limes CRN.. C',xxnI.IaR PRv'r. SENTIER l'Rv'I'. I.. BA'l"l'I.E . -Q I All 65 ' - 'f N' N -.-I . N, -.. . ..,. 'E3f'4"W--- ,,. V M 1 -.xr V- - -Y X- I . V 1 I M W V A I an ax... A . Uv ' 9 I. .. N Rf NN- I X ' . - - ...fi .I I ff? ' Vp., 41, ,,:..Hf I. xx -.K . '-, ,.w,Y H .3 TW: ' W '-. ' " .. ' 6-.A - ' I 4 'fre-,'.-'Z "' -A' J- ' .LI Sw ', 'J - .74 4 NI., 'K 'E P'-2QsT,3qf,N-,.,, -v . 'jf' pffff- I- 'Y 3 ,V .gy . ibn QQ- -Y ,I,, ':V1I. .N gm-V11 E! .-.5..E5,- ,L . -It I.:-:Tn xxx-X TJ qieigitex K M .igzv N. . I .I . .5 . I w R . I wf ' R, " SIQFMI' 1' ' , YPEESV ,531YV'3f3'i.v if ' 'I A X X 1 I., - , - . fa- . If. ,W ' -sizi: sg?-,fs 1 K gg .f ' ggi D A l r 5 E c 1- .Q r lf 5 Zi Q 5 e 66 i ' I 1 2 I- ' ,- -N, " 'fr-Q R" x"Q W. It I A xwiiq . .. , f I N-I-M-M I If ff, ,,,.j- IDE I ILNNAN1, mo kr.. -IX-.Q If- fw- ,Q I., K. S I. I I I 4 -3 2 6 4 ,. 1 Q ? . Q I S F Roster I 1 I 1 COMPANY HD" I CAPTAIN D. McIvER FIRs'r LIEUT. FI,E'I'cI-IER SECOND LIEu'I'. T. H. MCCALLIE SECOND LIEUT. A. DANIELS FIRST SERc'I'. W. MAGILL FIRST PLATOON , I Platoon Szrgrant Right Guide Left Guide V, V Q 3 SERGT. LANDIS SERc'r. J. ALLISON SEROT. CHAPMAN ,Hman I ,F First Squad U I t PRv'I'. HARRIS PRv'I'. REEvEs PRv'I'. I. PAYNE PRv'r. MULLINS I X 5, 5 QI- PRv1'. POOLE SERCT. S. CAMPIIELI. PRv'I'. HARI.ESS PRv'I'. PICK U F 'A A x -Pk iv F Srrond Squad ylq ,1 I' PRv'I'. F. CLEMONS PRVT. TPIATCHER PRVT. ACIIESON PRv'I'. ScOI'I' I 1' 1 Flgzfw PRv1'. W. ELDRIDGE CRPL. CHIVINGTON PRv1'. A. CAMPBELL PRvI'. WOOLEOLK .LNQYQ R, Third Squad 1-'T W , PRVT. C. CARDEN PRVT. R. MANNING PRv'r. R. LONGLEY PRVT. F. MILLER , LIF' PRv'I'. S. COTIIRAN CRPL. W. MCCOY PRVT. GRINDLER PRVT. LINDSAY I- , Q F . K 'If SECOND PLATOON ' iff 1 Plazoon Srrgrant Right Guide Left Guide " i, Gfij SERGT. L. SAVAGE SERGT F. DOWLER SERGT. FRANK NIQQ TTA 1 ' First Squad WVU gb Z PRv'I'. B. Al,I,ISON PRXET. K. BICKERS PRv'r. MAX' PRv'I'. W. CHAPMAN E 'L' , , .I I PRVT. J. BRANNAN CRPL. H. MCIVER PRVT. COTTER PRv'I'. LEACI-I kg, I riffs Srmnd Squad lp: k' PRv'I'. THOMPSON PRv'I'. PIEDGES PRVT. EICKHOFF PRv'I'. ROTIIIIERGER lx" X ti PRv'r. H. W7ElLL CRPI.. BENDER PRVT. ROSENBLUM PRVT. C. PAYNE ' A ' 4' File Closer: l-R, 51 F' 1 PRVT. PIIELPS wn'f.Y,.I PRVT. W. MOORE T1 .. L M - 5. .1 .'N , ' IRA. , .1 . b-x.H- N Q ' I V Z NX A x ' I ' .I 14 kd Ns . r q 67 1 I , ', X 1 if Q ' in ,ii 4 QQ . mf J, X QR xx .H K., K, M . f I L, ,. K 8 . R X-, f- .I , . 1 :gs-R, I A I. ff . I -- I It 53 i "l I N xx xxXi XX' di 4 4 V- ,J "' , " Nair, I I q A . ' yy 1 68 ,1 V: 52 , 7 5.3 r f' , . F5 IP- V 1 f ' L yan ' 31,7 , f M., I lf., , 1 N - - ., A,,,,"' - , .!,uz,5.,!gT ,. 31.3. .. X Q- W hw, Q- ' , 2 K: , 1, - .F "' ' - gg'-pf' V fx, iw, , w . 43295, 73y.v f ,I ,. 4 vt N 2 x , ' pew ,-, , - ' ' 'gp f C-A vz' f'f"' V511 ' pi" , ff ' -4-A K ' 11 J- ij K QL .5 tr. ,V z ' Q !,w"' VJ ' ar-.sf Ui- 'Fx v :Ly-ju , , My ' fl , , .x F' 1f:t12:"w.:, ffi-1ff'T"V"""5ll 314- If Y M h W 1 H555-. 'Q-.iw ' - ,gl 4' AAN, ..., -...,,,,sX .V-I-Q4 3 PS fi x. ,. 95 L 5 if? ,. 9 in ir.. 1-5 1 ZH , W . H F: ff . . Z A Z ..: , 41 I-1 P' , 1 ,.' ra: 5 Lil A IL' Ll E-4 1 . , V , il'- . . ff .Ly U . . M 9.1 Q. , 69 ' A - - 5 ww --4,3 -fa-' 1 - - X , , ...- -. I,-nav . w J. - .- -,,1, '. W- Q-V wif ,ff A " ' , , V ,, ' - gfrqx, .' vi?7l fbi-f 'RP' q., 4. --.1-' A- 1 1-K ' 'ff ,.,, f,.:NV cgkfrmi'-, ziggy if - N Wifxffi' ' . . Af" X --- .f 1 ,. . vm 'f ' fr: Ev M Q- , A -Salty - ' . 5., 4:1 A7 ., xiwdx. .f. "- ' .1 ,-,A , , ,-- urQ?'a ,wffafry ff X Q-f..'.e.L,: .W N v ' 3' 1 K Q nk's..f?"5'?5 y 6'?I if -'Sufism Q 3 ji., ii 1 sv k - ., 9 1, nw k M . ,A W K , . Q4 W 4-,X ,Z , f . 3 A , ,G Q M g y K 5 V , al.:w.,X , af f , . f X . N iv guy 3 fy ss . Ag. - - . Q? +5 , f K - 'E W N , q Wv',wa,15,- H, QQ AL Q J. . , . r V , im 6 1 'QF af' WL xi, 'N'- ai WL, HY... n SNAPS 70 ,u.. . 1 , 5 v lf-WI' ' iam Kev li' -, , 5 '- - ,554 4, Q gk A L, " 4 ai Xgqn, Nj X . li xy - vfx V ,er A, ' .". "-- 'L 1- ,, ,,I'i'4 , f- ' ,. -,, gmt Q... ,ESQ P , , A4 x..,' 'x,f'1,:.- W M3 -4-...ml V .3 J. - v .atv-nv xg'-'E L Jgfggixf r I. A, : S E.-i , , , IN . . ?"'T ,W F-ww , .,,.g,5-Y., : -x -f IN. ' X r- '- 4- -' .5 . 1- -:N ' V , -X I Q.,...,..f""'- . THE PENNAN h'?'?? ,o,, fq. Il-4 's :H W- 77 2-We V gk t et1cs gm i - Q'-4" Q 'W ' ' X F'--' " j 1 . fggimgihkigl 'f f 1 M 1 o 'DOO O F. 1 r .C ff' 5" 9 ef! 5, ' . av ' 1 W QQ 1'4" 'fi' "2-r+"l'f' , f K ' "'x ,V ., A, . 4,4 E 4. ' L f . , 4 , ,. -h w A V V NRL: YWVXQX, ,V ,V VV V , M-iTvxM,W-. Yf,,f 2 1, " AF' -Q i it Fi'fPw ei: Pr-,NmN'r. 1970 M-uri 2 A .. f" Q 5- N-""' ' QA N "j -wmmmaw-vmvmwpmq ESM ""'AM -, Qi: 555124 i - 1' Qi ' 5? V ,F ,Q Q ,VSV : 1 ,VA . . L P in ,Ig M5 'L :V : 21 EW it w 1 .V V ,E 4" 1. N 1. r, N I za X f- Ef M ?i , , gh - 6 - 555 ' i ' j VH? V -,lf 5 'VK 1,- 60 ' TT Wd , F nl ,Sz is 'ggixk vllxt' If ., , . f, 5 f -i- , Wi QR, -jx! T 7,1 ' U, Q 1 1 V - X Dire N .ff NAV Q V . 1 3 -FAQ a J ' -"' ff' H vs 1 '- C fr' - A ' J VL V 5 :VH g V A V K.. , VV . V. TJ? 5 . , 4 llig .1 V , VLA ,YV V ',YvV,,Vgg, V,J4P1'Q - ,N,N, R 73 '24 Q aV.V V , V l- .2 .V ,Rx VA JLxk,.jl.l-LTA V V E 'V ,fH' !ww4f d X'Xx s- . W- x, g'w ,.-M , bmi V V V M M Y Q N, , ,VV Pad-, 'QV S Q., -. ju.. ru ,,,.,,-'---"fx VA .4 I , V, 4, ,jkgzf .-x ? VT, , v V, 'X A -, I ,,,! V- , X. ,' V Lp V V .-.T-fa-'VV '4-+3. V V'gVV.V:15" if VV 'Vg 'Aid 1 'N " " ' K ' 4 , , QQ' iw? ' .41 ' x',.,.,lViJ, ""' 'g KTOLTZ H- ' "1 x' 'ffff'?-:ww "f'1:L---' 'Q . ff f"f'?7f-fi., ' may 321351. " up iii?" ,fJ5g'?'f.e" , 1.5, - i 22 f " f 7+ ,......,f ' 'W ,-,, A , V- , V, Q.-p -. ,. rf i ' y AWP" F' if K 'fm 1 l- I 4.2. L,-1' J E .g.w.z' 4, A 'L x, ' -1111233 ' 'J 'Qi , We va, 5 in if CHEER LEADERS 75 L 3 Q ,fl N -4 J FOO MQ CALL ww .Mx X...f-N-A Hmm A VARSITY SQU AD - Qx r-.2 vi w nn- ' wfi. F51 n, if iii 7 PM 5 f . F 1 1' Ha ., :W 'Ei Eli 'Zu' M i 11 "5 fi. X V. , 'f s . 3? E 4 fi ki N H 1 E4 'T fg Qv M. . "' g g Q .A if UT. W1 I i i L 1 f 1 A , 5: Eggs tar ff 'idk' 4 'I x .rf I x" 9, . 5 l X I . 1 , I w F" my 51 LA f A 5 gl 1'--:f-:, 54-Y, I ' A T v X ..,yQ,, H i , .. . 1' X ir, ' ls ,kg 76 I , x.. 1,-. . , - ---' "L I . I I M... Q. QQ., 451.-. ,J L .b " , X FOOTBALL MISS MARTHA WBROOM SPONSOR, 77 FOOTBALL RESUME In .tmquat :ull tmxn lmys who lull-nclvll tu gn nut lun' Xanrsltp 4 . , mml . ' . A . - . N . . .np...1n. Wliu-n th'- flnrmitm-v imvs :mal t'u:u-h Hriilin l'l'llll'll1'll thu- v-ntirv N 1 x Ullll f'lll1'lxAMAlhA, T - M1'1'Al.l.lI'I, 7 Hur Iirst gnun- rs-Hull:-tl in u tis' with 4'l1iw'lizun:lu:.::1. thv invxf gn-l'u-11:-v ul Ihr- squml In-ing vm-ry 1-villm-nt. This slum' start was nut Il-lt Ill tllul ll is ilnpnssilrln- fm' ai tvnm nf ne-w pl:ayl'i'H lu :u'1'llstu1n Ilia-time-Ix'n's he 4-uf-h otlwr :mal th- Winn- in sn short :L lllllv. IYALTON, 0 - M1-f'Al.l.ll'I, 46 ln thu pn-xt plfiy ui' tho scunsnn, ilu- 'l'urnurl4, "gut ri1.:l1l," slush- ' A : - sllrn-lls. A nvw SlIIllUlllllt'S-4 IIIH :mel ll'2ll'IllL, th: lvlltfm shun to was until-1-nl uuln. xv--vw " Insular: Im' :I 'l'lu- Ill xl ilu 'l'i14'-I'-a ri-:1 sun. 'I'1ll l.ll.- vw-lllx' In -nirl In lu- lu-lwl Im plllllls 1-url tlu- M1-tullin-ill fn lfrwllvllllillg nt hu-1' In-st, gl: vhl- Afzluwllln- .elngl-ll :Ill 4-xl nu tht- tnmn :mul he-r 4-ml runs, hm- Imuvks :xml ru-rm! hi-.iuliful tu hm-hold." .L NI, I., 'F - Dl1'1'ALl,llC, 0 l1'ri1I::y, lln' ,-X. M, l. Ivan: .imlrlu-v-'nl up l'I'utn Alan! inn- -vu um' .swn livlrl. 'Flu' vlzlsll ul' thu' 'l'Ul'll!lllU ulnl ull:-ul in um- ul' lhv ll3lI'1ll'Sl fnuuhl usnnu-s ut' thu- svn- ln th' third 1ll1:nl'l+-1' ut' thu- 1-'vntusi huth ta-:uns wugl-nl til-Ill, Thr-n A. M, l. 1lr'u1.'l- to thu- 'l'm'muln gmail lim- llwwlvs, Mtvzxllie-'s punt wus him-kml, lu-in-4' thl- two palm' ASlll'IYll.l.l'1, 0 - Ml'l'Alil.ll'I, 3l :lu-zltvnl hm' nt-w I':nttt-11 l'n-ld in g'r:mrl stylv with :nu vii-lury uw-I' Asln-villv Svlmul tm- Iguys, plgq-ing um- mws ul' thv sl-small. Thi- 'l'm'n:11ln l'm:4-tl un :tml ow-I gnu! lin.-- Iivf- timvs. 151-twl-1-n lmlvl-s Ihr- ilzllulliuli lllIlll1lll drill lm' lHlll"lllN .tml frimmls ul' the- sl-hmvl. l DFNllll'R I4 WMKAIIIF 19 The Tornado thqn lvlevi dovtn tn Tusaumhn whnrt It we lleud the Alahmma how of a un nu game hw the abou aeoxe Tha team brought link y,l0sung rtpotts of then rs r-nptlun at Tukrumlrll and expleestd a desire to play lveshlel rt-e times per season provided they play at Tuseumria. IJARLIWUTOW 24 - Mc'f'ALLll'I 12 A week hefnre the City High game the student lwody "e masse" trouped to Home to view the annual fraeas between the Tornado and the Darlingtonian. The first half was all our's, ending 12-0. Then eame the storm, Darlington re- envered :1 fumble for a touehdown then raged on, ending 24 to 12-their game. XVe pause just a moment to mention the beautiful play of Neal Moore and Vaptain Talley, liar- lingtun pair of aees. VITY llllill, 7 - M1-K'Al.l,lE. 0 A pe-rl'eet in-tolrer day greeted the dale set Fur the an- nual gridiron elassie lr-'tween High Selilml and All-t'allie. Throughout the tirst half, two powerful teams waged fic-ret-ly haek and forth near mid-field. Late in the third quarter the Maruml inter:-epted a Met'allie pass whieh resulted in the nnly st-are of the game. T. M. I., 0 - Ml'l'ALl.lE. 31 Feeling somewhat vengeful after the Pity game, the Turnado raged and stormed from one end of the lield tn the other, emnpletely swamping the eadets from Sweetwater. This game was one of the hz-st played of the year, the Blue emling thirty-one points ahead of our visitors. Mjlillul I'A, A Md.Kl,l.llu, ,..n Yol 141 In win, ul tln 'l'nrn'ulu 'xgwin w-:rm playl-I' smmgu- Ill I nl up :n lumlmlc- :xml run fur :L tom-llnlnwn. 'Flux 1' 'xfflil v- xllul nfl' uulv 'lflml pull: N BA! LOR, 39 - Mm-I Allhlh. 0 Il' mul xl Agp..-1'im,: lvluw nl' thu- svasulx mum- wlu-n llu 1:-,- Slllllllvfl :xml vriplulm-nl 'I'Ul'llilfl1l full ln-l'n1'l- llw snmotllly wmlx im: lil-fl mul Ilruy man-hinv. lizxylnr 1-1-l't:xinIy pllxul 1 lu-auxliful pruluv lu' Hmllmll :xml zlltlmuarll 1111- lilul- mvn fnu 1.:l1t vwllumlx' lrum wmrt lu llnish ilu-y wx-rv unulxll- tu sta-m thu liflv. lm-:mms INZIY mum- :xml YUHIIIH muy gn. vlvlmwl-s :xml mln 1'-:"4-.'m144i.: '."-:."' I1-nl nm nlllx Nu lm ntten Ilu lutmp, ltlul mu" hmllnll i' :ln ilu- In--11 wlm Ilpzlll :mul 1.:1'i11ml Vox' lvn ww-ks. ll ln-114 tn :ll-V:-lvl: nm- in :ull palms:-s :xml wx' fr-1-l sun- that the -uw nut 1-lm'--n ml-n -lnvwllvl'v who iight :my 1-lvmwr ur hm . than llmsl- who 1-mnlmsml thc Iiluu Tul'11zuln ul' "'l l+'00'I'IlAI1ll l,l1I'l"I'I4lRMl11N PORN lll'N'l' IYATNON GRAY AIHLKY ANUIJ41 1iAI,l.0XVAY M1'RA IC 1'll0l'K I'l'I"l' 0 RTM EIER LOGAN ffqllllhj l'0I.IHYl4Il. L RICIIARDS UYYICN v r:N,un.1': nmssn rx 'l'.'l'I' IC LAWYS GALYON IlR..llllNG 015:10 'r X3 " "'frJ'-LTR ' - if-" , --,, 7 , -,, . N . , , -Y, , L, fe, rm PLNNANT, 1929 Q , vip ay T Third Football Team V Her ', " McCallie . . . 33Q Hardy junior High . . 0 l- McCallie . . . 18g Central . . ...... 0 3- 'F f' X McCallie . . . 65 East Side junior High . . . o rf McCallie . . zog Central . . ...... . . 7 I. l r . McCall1e . . og Darlington . . . . . . . I3 ' McCallie . . . IQQ Rome High . . . . . 9 wax McCallie . .... I4Q Baylor . . . . . . 7 0 l The Scores Tell the Tale! 31 f' , ig X City Champions! - . x 'Q ,YJ . llligsl fl, X .. ,rf i , Q.. f..X K--uf .fy ai ..-:..! ttyif' bf I' 81 xl' 0 iixx 1 'N-. x S, --4-WW- -Nj. V -- " E arf' ' w is f 1 -a'U'-,I:fWV!!f' e ,ln T x 4 X AhfjfXX jit XJ! FOURTH FOOTBALL TEAM FIFTH FUOTIIA LL 'I' HAM 82 BASKETBALL VIRGINIA HEIYIPIIILL SPONSOR, 33 WT' ' o 0 .V THE PENNANT, Baslcethall Team, '29 As the Pennant goes to press, the McCallie cagesters have completed half their schedule and are gaining momentum with every game. Among the vanquished are Marietta, A. M. I., Decherd, Dunlap, and Dar- lington. The team has been entered in the State and Southern tourna- ments. Among the Varsity men of '28 who have returned this year are Captain Watson, ex-Captain Tate, Hunt, Fisher, and Hudson. This summary would not be complete without mentioning Sherard, Hall, 1 0 5 . - ....l l"'5 THE PENNANT 1929 Sw. Lb 0 00 aw.:-4 .F. v Basketball Team, '29 lContinuedj Rodgers, and Corn, four men new to McCallie fans, but who have gained recognition by their ability. This is the strongest quintet turned out by McCallie in a number of years and much credit is due Captain Watson and Coach Sager for its success. wi' o o . 0 - t 'nog 4 i V ,VV Q SOCC61' Teafn, '29 This, the fifth year of soeeer :it BIeCallie, promises to produee an- other successful Blue Team. There are ten nien back from last year's team who will form El substantial backbone for Co-aeh GriHin's '29 team. XVe have two prospective trips, one to Asheville and the other to Atlanta. This yearls schedule will also probably include Il gzune with Baylor and two grunes with Riverside, one il return engagement on our own campus. Une practice game has already been held at Baylor with the Cadets. Among the veterans who have returned this year are Peters, goal guardg Carden, Rlassie, Bowles, Patten, baeksg Lybrook, Barbee, VVat- kins, and R. ll'IeCallie, forwards. R6 A .4 E ,V -El if My ' '-'-11 M9 ZZ 'P' t -all 2fS5f'f.2 'A " -.F -J. - TRACK MISS EDNA 87 TFA P pm' "A if 4 .y A 23 . Y ,Q 4,23 W, 'gy IQSI A1-1: : fr: 73:76- Zill' 3 ' S " :'.'-7j, A.. 13. fr Pla :"L' " is 17 " 13-.':'A ,- ..L': 5 5-+R is -11 F: 1' 77' V :gg ..:'2-gon.. Q f- ..-gf -f- -4 -. f" 7- jilfbq .f2" 2-75,72 ...-. 3, ':--If- 'Z wifi 1' :':'7..2 YE M, ..,, -. ..- A f ,::E,,,:...,-1' .. 15? E-1105-5'-7 L? fr 12-f'-,Z -- ..::-EAM g,...7: -,,,, .. -,T -1--..., :f- .rg ..,,,.f' - -7?-P' -::.::-25' Sl' -Hz.-' f- gi: 5"7.Tf 5- " ' 169 ,Eg LT' -1 J f- f - mf : W : Z " Sf- -- f ' ..:... ', -4 ...: ,.:.- Z:"'f"c: -' 2:-..:z""'f:':: V -- ..- : :., w W -.147 N'!9'N: 55,55 ,I W W 0, X '74 f Vie? www if 0 1 z my W, J Wy , , ,, JS i if 5 f' 1'3.C C8.SOI'l of ' -'nlli' 'z " 1: 5 ' ,L -V-1 1 f :vc en 'cu y '-a -'c 5' 0 en, 1 n .l'Z50ll ' '- was nn Exten 'o , Jxlllllllfl Ill' Z: . -X ,F ,. . ', . 'R , 1 ' ' 1 lpllllh ' h "-Sc l vlalstlc' lN H . Vlk'.C'lSllllS2" U 'A ' ya ll'g,1: "' ', Q : 1. 0 X 'rc 'mn A' -5"-1 - l villa-ml ' 1 1. "' 1 --I1 Huis ' . A Q newlmt lz ter V' ' 1 ' '-' 'ner' meet in .fxllillllll against Buys lligh, Baylor :xml 7 levh lli togc-tl1t'l'. 'l'lu'y also nttcmlc-el the Tvvll I Relays. The next trip was Nalslwille, wllere the 1 i'l1:1mpionsl1ip of thc SIZIIL' was won hy the Blue. z if 4 iq W ff ' 171125, Y' ' wi' ,ml -G, -1 Q x K b h 1'Q.f . J. - A Q QW, lj QQ fl f Q21 'El E, rv, L' ' . 4 lx N , f-W . fl '., 2 X ' Q fav if ' ' I my af ES? 2 ra al . - il- 1, ' if iii? If 1: 1 l wi I W' ' F. . A ' I 4, 'SJ , W. fy if .fh- w , Q 'Y' S 1 PM ,gl s Q v 117 A X Y .W -h 1 Q A. X s 'Q A Q ci ,il lk I an :Flaw V lk xi lx' X- f A, Km: A ,iw fx 3' fl, X l ff lfsaii QJSS3, www W Pl H an 'M gs 9. . ax if 5 fw 5, L Q . 5 if f f fa, meets, tied a Tech Ili man for the Southern record of 5 feet, Il inches. Some jump! Another group which was dependable in ac- quiring points was our half-mile relay team com- posed of R. McCallie, Tate, Johnston, and Thur- man, After witnessing the 'liecll Hi and Boy High meets, one readily admits they get where they're going. Tate, a relay, weight and dash man was a constant mainstay of the team. He holds the state record for the discus and was a memlwer of our fast relay team. Tom VVatkins and Fincher were also responsible for points in the half-mile and pole vault respectively. Holy Drane was out most of the season due to illness, hut took part in the last meets. Much credit for the season's success is due Coach Grillin and we all look forward to another bright season .xnder the Tech Nlentor. 4 f 15 Sings-5-fy.. WSJ' ii-M'- 7 Hg! , Es- ? 1' Mfkx QW dtfm Lk YN 2- wg. Q" "' T21 4 fs: Shaw if P ' 2 W fm 4. ga, .vu 1 vs. A b -. A. 1 ""+Tf'ff-H.: VU .5 -- keihm, fm' L"e"-Q"'ff- Nfl, - ,w , fi -Z V if H ff." K.-Q Q 'in 1 1- V- wwf R xc jj, dm'-f'!' ' 1s",Uf'q K 1t3'lfy R' ., ..QL,gf"--P-..Xg ' ' ' " , 1 V , 5 , X .. ,N ,P ml ,vi A 7.1- -4' 1 , x ' ' ., 51 f 'is' I Ci , ,. Q in 3,1 1 Q I , 15 cf ,Q BASEBALL f IE ' s ua V?1 Q . :', 5 , S ' ' V F :, 'i -E32 fx W M X I -J fa :C 1 L f 5 ' 1 W 1 , I' Y 5 - ' F ,. 5- , . A 'X 1 Z , P N Vi 4 1 'Sl ' Ti il .1 2 1 v-1 B.-X N 2 " fl K. 5 .L W I 0 YV L , 4 -f' 5 ,. . 54 " Un ". -43 1:4 if ?Z if SE 1 5452 k' 5 I '31 Qi E 2- E Sig is-S V- ul A, P21 V W 1.' ' i N' f ,, 5 . V - fi -Us . L H 'B l" gf " "' 1.7.2 ',,: wet! Q f' T ks,-,497 ' ' '--' A ,: 4 K 1533 4:5 .,, 8. fi QV' .1 'J ,"'F -. 7.."g'-'f vm 1 M. V ' 1'- I4 ,V ,g Q., if K3 f xg -A - . L' 'br 2 ,gi f. H 93 - . 11 "'wiQg,g"" M' . 'Ui "ff u. 'Q-.- E .F"4'x'm2 N. ,h fi' If , J X W ' 'x ' 2 Qi, N' ,Q-A. 5 , Q..-3 .n ' . 15 J I ' , ,, 6 . 'gif-","" if .Wy fy If-5 XX 4 I. w V : A., Q j, .?'3f?gk,,U"'1j?v, K, 141-,1:..: A. A . ,Q ' ' J.--g,,iQ J -Q-E-4 -12" . wx ' f -L gp .ww N J A Jw? .v'S.e- Ape. " ,An .uf-j Q1 A , W' 'K' 19- 1 nr, 'K -f ff Mp 1:--,, . " SV Ag, sl , ', ""-1+-1' "'5s-Lf " 4 P 'LG PW ff? , -' ' ' f fx fb J, f H W v"v6:!?" ' ' C C i C Qfrgmiz at THE PENNANT l9Z9l 1 i "' aff--Q' '4---' ' 'xxx ' TNF we, eewmef Baseball The early spring months of 1928 saw Coach Wren and his baseball team limbering up. The batteries for the team were Bailey, Captain- elect, and Stephens, who hit .500. Captain Gillespie held down third with Marting at short stop, Hearne at second and Fisher first base. - 'fQ.iXwNfXFiT.1MiiF ima -PENNANT,1i Q29 l fi-JU i 1 Q WG Mg, .1. tr '.i'f'Qof .LQ Y - n 1 . I . U ' , 4. Baseball Ulf. fC'onlinuedj T? V' Ml, Nl 1 F iQ Snipes, B. Davis and Kirkland held the field positions. T. Duncan Wifi substituted at short stop. The team had a very good season and much Q'-' credit is due them and Coach Wren. f ,K--'11 ' . ! YT, fi, If 5 ' Z I, if ' J it -L-' it iff ff Wd 'Q0' x st? t-r"'.u",f f if hi? exist . .wi' rt.. 4, il Eff llj 95 i ff rr, X,-5 . KW .. X. v. - M ,, ,wr Y I-In 5 tbl I' i' 1 'xxx . x J V U-N- ' , U ' , 'Z ' If if si S-Ti' 'A fs, -'i- a ' fe : YV EF'jn . 'Q ,,r,- X ,n f ' i 'ff - A S 1 Q A . U-2:0 + 'H 7 A i .4 i Ja. R ' ' ' ' S - ' ' . 4 R ' , "A 'M ' N " 1- - -4--' , !i r so s -so - so 1 o X- of 1 r Q at, , , h f d , .. X, Q . v ? ,,,-vp 1 928 TENNIS TEAM lhxumlck IIUN1' Nrzwnu, 'IQALBOT 1928 GOLF TEAM PARKS Omuss MCKINNEY T. Bowws 96 , . , A , - . ,1 , --'x 1 r . ' 1 .. , 1 . , 1 M f .M K I. Ev.. , jing I, ,, .3 3 .md f-,A ,5 .1 L" A- :,M.fL .. N2 if TENNIS COURTS fi! ,J , Y 1' fs il YX.: yd A 1 . 'ls' '11 Ti 54 ': N43 . , E -9 4 vl- r PI . Lg 1' '1 15 'fl L av' ' ll:- 1,1 ,1 '5. .w- QM5 f f- 1 V .QT .Iv f L , 24 if rv if I , . 1 - gf.. Q 54' fn 4. I o :if fu 'Vk' , V' ,,f " Aff 3, Lai' . 'il f, m'f ' 'wt QQ 'ml h LLJQ. A ,fy ff',p K ' 4 R?"'fr?? f"!,'lfg' 1 - -Q , - ' f-1 g. X 'w.f',7 ,-',- :Qw- ', 'wg-ff fit? ' V- . 11125, "'5.f. -L ':f q - r, ' 1 V .p'G.--- '-Af. -X x.Wg:.g,,, ,. Y-in ' ...J .l wx '- S.. L Q.. 98 ,,. f-M M ' f ,LV W M- M' -nm-gf A.,,A4 .rf-' r .',,.,.4 511.5 -. A ,. I-lf , , f E 1592" "' yas ' , A Q M .1 ,,.3:1nfa-9 -,..,.aEi::ff2t ,' 43' , v -Af' ', .iq-F' .g-.gg . . , -Hm.3,:, S , gff."y'1'll qi, .iw fm: V4-, ,, -7 N. - 'ug xg 'wi' Jgi'-53,3 WE, wi- ' 1 -' R- ' . wg.. -ji Af, N S'X'!y6,g,w eww Lx W - ,,. f' -' . 1 f..,-,.', X ,f.4:Li2975" - 4-,q :N-4i',ggg5F7f: .. wif! T: QWJQQ- r U 1. iff I rf-w . aa-,.f ,..I.4v L K ,., X 4 X -5 ,W ..,,,Q4,75 X ,Y -2 3 if -- - .5 I 1- ,.- J 4874, Www 4!gg.ag.' - X. - - V- ,: V ' , "F ' ,o.-yu, :LT in ' " '-F, ' 1' -fijflff .-. 'W' ORGANIZATIONS 0 K ,. IWW I QM"-x 11- ' . , . A , ' '-'fi 5 ' "Y, 1 - "J '- 9. ' ' ' ' 'tm 1 1 'A f: 9' 1 '- 1 - .,, f . 4 - ' ' ' ' .4 QW: Y .- . Iwi ' .il -"rf.l- ,, .-Q .-.132 , ag' 1 ' ' Q 1,15 Q' . jiiiffgr rj, , T' -n,,r'q,:,q -:-My '.:- ir. .-n' , .51,i, T9,i.,n!, ,, . K- , A P-., -I4 ', "S, ' 1 . ...,"Eq.T .:,',af.. .,, -f , Z 4,gMj1'.g,g'5:L fn:-1.41 . , X532 ' - -ff 1-5.4, ' N 14" '64 .. - -:er-A,.r, -. . . 7,011 in-' qi, ' w 3, .. , 4 , -J -..,. y,.,V.,- ' - . :"'2Q,Q Efif- . '45, -,N :Q -. 1 1.1: .1 ,-f 1 4- :.. w.-. . , , I 59. The Senate HARDWICK GRAY R. NICCALLIE PROFESSOR MCCALLIE R. TATE VENABLE ICI Student Councilors and Prefects lf. Axmmsox, MR. VVREN, Flsulzk, CH0VYNlNG,r11. liowmas Coax, PIQTIQRS, G.-x1.voN, LEAK, NICIVER, L. IJRANIQ, BAR max, NV,xKra1f1m,n, RL.'no1,1-H, ICNGELHARUT, Al. PATTON .ARM l'l'.XGE, XV. McCoy. 102 ,. 11:-' X .'f-g,,j?,-'.- , X ,jj fig: HQ ' ,M -- V 5g.r '.FQi,gff - ,ff 5. , fy' ' "1 "5 .-ff Y. - L' 'JT A l V, I A F 1, 1, 1 1 . 4 ,vw .. ., , I., , I, . , W-'1 'f " ' ' " if "E if .f"' 1 s . I v- A 'fr F " ., 3' , w ' .f " . V A. -.ua , Y -4 A ' --,....,.,,,,, ua. -1-N. J The Y. M. C. A. The Y. M. C. A. still holds its place in NIcCallie as no other in- stitution has through the past ten years. Its good influence has been felt by all the dormitory boys. Its success is in no small measure due to the Cabinet this year. Led by L. A. Galyon, with john Corn as vice- president, the Y. M. C. A. has reached its height of popularity this year. In its meetings which are held every Sunday night, questions of importance are discussed, matters that affect every boy in his dor- mitory life are dealt with. Throughout all of its meetings, the school motto is prevalent as its dominating spirit: "lvIan's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever." 103 1' 7, ' '1.. . .. 'W 1: ' - 'I l'r . '. 'ju - 1 . - V L5 i ,I M - R .- il?--,egw X V ,-3 Q, ,114-..,.f 1-, ...tzbaaftg .'l?l't 'M i'L'f'12 -'K " 'iii .f .1 'affql:15" if 1. "--' 'F I' rf.. ww., 1 -1, . . V s . ' .. xi. 'Q' i'+Ql3f..ig'WQ- ' ' ' ' Q ' 'z 'Ce -Q rx 1-- . .ff K 4:14. A 'Away' - A-.--" ww. 141 slr . . 'iEl..,1 "' .'.1i.Je.:,IH3?iAi'4 eff W 'f M' I. .L L , 5 THE PENNANT, 1929 Tornado Staff W1-xrr: Pnrou, Jn. Editor-in-Chief Annu' Nzwmx, Jn. BBN Bunn Anocicte Editor Business Manager Sums! Bunmc Gloncz BAILY SAM LnSuwr. Alhlzlic Editor Social Editor Military Edim' Hun DANxEL Wmuuzu MAGILL Feature Editor Humarous Ediior Mn. A. L. Bums Faculty Advisor x -QQA 17 0 E- 5 TORNADO STAFF 105 fix J L . ff .1 J X THE PENNANT, 29 .- - 5 The 1929 Pbnnant Staff OFFICERS Ronmn' L. MCCALLIR . . . . . . . . . . . . . . Editor-in-Chief JoI-IN S. FLETCHER, JR. . . . . . . . . Associate Editor WARREN MAGILL . . ..... . Basincss Manager LUMAN SAVAGE . . . . Assistant Businqss 'Manager - Tom Ilowuzs . . V. ..... . Military Editor Tom WATKINS . . . . Senior Editor I HOWARD HALL . . . . . . . Junior Editor WHITE PATFON, JR. . . .... . Athletic Editor DAVID WEILL . . . . Assistant Athletic Editor HARRY DANIEL . . . . . . . . Art Editor Rszvns Por: . . . . . . . . Assistant Art Editor FRAI-Icrs WATSON . . .,... . Photographic Editor Gzoncz BAILY . .... . . Assistant Photographic Editor A94 . 10, Q, , FACULTY ADVISORS D john F. RAINEY 7,00 " , Editor - U " C. R. WALTERS C. ML S. MCILWAINR G Business Manager - Photographic Editor i I7 I V ff P moo . A , TW sara PX' .wig ll AWN 7 X Goa ,Q HW If R . ,X W6 I ,,.,- A ,T X W i g ' if e Q oi, A X , .-r-95 If 'fri' fi QQ am, . - A s is-"' 1 , ?' fy xx' x S-N :. Y NX J ' t K A H" I I ' I fgtsw. f" 4 ' T' """ - ' -T Y , ' - 'f fem.. .grfrv UT., -., ,.,,i. r 1 H.. ,Q H . h ,H ., 'V Wh, 9 , 74 V i Ji fp, 71 51 , 2 r li' I . r ' 3' ' V J as ig? :J up n l 7 ,M E 39 W' 'V' ' .: 4 I 1-I 1 '51 ,,,, e L ,ly 3- ! rj E 4 if gut 5 ,:?f si PM . 2 , , f I E l :Q 2 ' . ' X 1 1 31 3.5 A A W E , , ii I 2 I 3 5 in C ' .fn ' 2 z, l f- 3 I bg ' j ' . . 1-5, e if' Lg L 3 T fi W 14 N fy 1 7 5, M2 -' 5 ml ll . ,v 4 L1 , 5- p ff 1 Liiigf 'ix wr Y . 'VI' ' 1 T , ' ii v -1 ' rf ' I4 1 .' 5 ' M' if Iii ' fi - -2 f kg is M1 gs ,l .N iff ., , A K 1 V V. , ,1-5 1 Hp. rwi P 9 rv .W - Ai- 1 'g if 'wi vii 1 FFT, 1 5 .Fay Q ' L , M7 ,Y-' ,J 1 I fix 3 I 1 ,V X1 I yr" i , , N .. . ,. 107 "Q-Qiwz,---, I ,-,,- 'f ' 3 fav. , , ' ' ' . ,L .1-we-:55f?i7'? LJ-"' If J '- ' 7'.xE1-Auf' 7 - itwai . , ,,,f-,-:1...f' ' "1 :yn '.i,,,vr.-'p,"""""'4 l if v V 55:4 "J: -E1-ffl' .y Q V' A ' N. X- " NN--n "li:1:17'1"'1f' -4 ":x'4ff!Qg1:f'ig-f5'vF:E?A'.' " 1' 4Q""' "fr-+w,., . ' A 4sf4f2."i5'.f'07"v'f:"vf " ,,..: W5 , A rj, s: A w, 5-xv. VNQ in A l .',,,i!?rh. 5, :Ivy X, .A ,M L3pmt'4 A K vY,v b 4,3 ff, 44 . V ,V 5 - N N, ' f' ' .W w , ' ' ' 4' gf!!--,431 X--,Q,.'2"n ,wg-Q,.:!Z: " ' wg 1 3 " fix 2' ' ,- . "ri,...L,N 1- ' ' ' , ff ,f "1 " 'L 'fi-Vi',' X " ' Q: , A' ' ,rf."f'f"' weft. .fu ,Y ' .. - . - 1 - ' 1 - A 1 ,, x K v , v2.,,, U 4 N.,-.-f 43,.If,.:n ,- v 1 a Awww., Wk ,,,f .35-. I Q fi' ' ' ' ' YMWWY--. ' A' .. ,,.. . X. , + 1 , ans"-: 1'-:v'r1f'nf1c'1arsvrw:ffK "rw: ' ,. I , Q "N K f , 'F "V Q- 4 - "1 ,f ' jx. ' 'mw"ui . 3 K ' V, P --1-s:ama:::vr:"af2"::::fm55g'4f! v ' , 5--M -- -M ., --.vi - SS m .. ,, - .., . - A1 ., ii fig wt.: 17 .- 42 M -J, :N N K JJ Xe' . :L .! - 1-1 II? THQ fi ,, img Ri 555' fy' gf, Q53 H22 TJ ,ie f '. ,- gf is . .iw 1 , ,W , ii lg ,L l W vf 'Q' . I we 1' f .X VU al fill VY! 5 , ive' Q -- rf " 1 3 ,Q '!, X55 - it The Orchestra BEASLEY, T. BUWLES, G1l.l.liTTlf, M. TATE, GWIN, NEWTON, IJANIEL, ORTBHER, SAMUEL, COALTER, DEM- 73 . 1 " g AREST, HARBIN. j-1 . ,pw . 'A W, r' VW f . .5 ,mv ,. , sa . . 7 fs V fu J 1 ' .... 5 IDB " 'X Wu 1, - , X., -s-.. .M ,, .--f , -H gg AM... W. V Y I 5, N x . g k 9, -x K V4 N xv I Y , Ja , ,v 1 -,fx -.4 5 N S -l7'I?..4 F fy! f . - ..-V H 1f'fif.f12 . ' 4 ,. 'Q ' '-'lflnil'------f 'abllffn , - .- F W' f3fL-f""" " A ' XH '5' Y ..:"' '-"FF ' 1' ' A 7 75" ? 4 ' . " "' , 4' 2 ef-fm-'Site' ' 1 v V F, , , ., j I K - ., ..,-L,.,- s-.4 , MJ- ., , ,. ' K-- - " - f If .1 fr- ' N A ' - au, ,ff 'L A ' , . . - QQ! , ,,. ' iff' V f X ,,Q?ff't5g5 ' ky '-N' '4'f,L-ffikifz :3l.Z5.3xJt' -1- pk -r is A I .. .ag .1 ,- 'ff 1' u L 2' vb- Q1 -111 25'-iff , ,sg ... S X 1 f FEATURES E 1 3 v1:..:.2.,-, ' '-H f-L. Q", ,51 AFV' ' 5,,,,,. fl ,fg V -. .f -gf - iw G .Q1 .J - N " w M. A , .- ,, ,. -. - ,, .3 , . 1, '?5"'5SWEf'F'?'T7s?1'f5T'??:"'T?'?ff 'FVIFS4 KE! ' 1 " ' 'nf vi A 1 , ig-g,1..4'-uv: .fv . V I .LA . "QL .,: Uni . .A ,v - .UA ,, , --, .k, v.- Wp v fi l i n iip "" ' '75 .5 ,1 - . ang,- ,.,:k.-- if M1 rf 1 -' , I , Y ll'f11'l'w mmf llzf' lllur am! Ihr Hwy sl1'11g1glml on lfzf .vluprs of Mixsirnzury Rhffff, Quill: fanmux nhl l.ooknul in lllw lzrlrkgnriizrzd. III C I N. 'C Q Q -A: c Q Q -I w Q gs Q2 I Q C Q Q ir Q Q Q -. -. 1- Q Q Q -Q I Q 1' if if L1 we F-. 1: Q: is I.- 1 Df1L'C:U1l'lh V. ,IJ lfn' mfr of gWi,vJin11ary Ridgw lnnkv Induy. llrrw if fwzlx fllllf li1'zzgg',c thin lim' Juv- juwllrly fllllffflf fzcrmw' nflwr iwzlfzw' of A'f1l'lL'l'1I lrnnfnr, lm! In lm tIQ'Ill!. Tin' .nfmnl may lu' .WMI ai lfn' lrfl llI!H'kI'1l by lln' lll7'0"LL'. .llwul frn milfs youll: of Cllllffllllllflffll arf lfn' Cflilflllllllllfjtl l1altlffi1'ld.v. Ilrrr il ix lhal lllr lzlomlirsl bafrlr known In nzmzkimi L-was fought. Ilrrr may br srwz Krlly l"fz'l4l', '1L'lIf'l'f' f1t'lH'I'llI l,fIIlfjJfl'l'I'f and his rrlfwllry Jfawjlf lo fL'i4'iol'y. 113 1 -- . ,.f x.J,' .lunlllrr llllnuvlillgf fitlllfr' of 1,'!Iil'kflllIllllffIl llllfk. Tllix is ll'ilJrr nllilllllllfllf, mm' in lllix nnnk of lln' lmlIlrffrl1f.f fwus Rr1.wn'11r1J' l1rmlq1ml'Irr.v. llwrr il ix Ifml ilu' SllllflIl'I'lIf'l'5 fill up lllr fir'r'n',vI llalllf Iv kl'l'f7 Mixfiuuary RiJgfr. This ix rallnl Trurlflomf Ilill on Sfll'l'Illl1II llrigflzls. II4 2595 Thr Bulflwfirld of zwixsionary Ridgfr. Crrlainly lzofwhwrz' rould Illrrr' llafvr ll1'l'll fouml II umm' hwaufiful .wlliny for ll Lwar, and fwhaf ll l'0llll'!l5f. This is 'bClIl'l'I,' Gran! nmv' fvi1'wu'1'd Ihr Baltlr nf Missionary Riflyr from, and ix mllnl Orrhard Knob. The hzzlzdmrrzr' monumrnt is Ihr Illinois Sian' A'I0!lllllIl'!lf. IIS :WV In lllII'.Y4l'Hl'1l fviflurr nf lln' f.'l1nllz.r1fwgfa lllllry, 4u'iIl1 flu' T1'11l1r5.nf Ri'L'l'I' uirldillgf ily fuwy fflfilllflfl lfiflx ami -iwlllryx fwilllill fvrlllfys. ll fwr1.f llrn' Ilml Nu' YllIlL'f'l'J .vmlrui Iln' frnffy of I,uul'ouI. Al ,.,, 'l'f1i,r lj lin' fllffrlllif' In Puiul l'm'l', tl 1111-zv'r111ll1'r1I jmrk in fwllirfl if lln' Nrqu Yuri: ,1Im1111,'1flll, uml I,uuL'nl1! Plllllf, al flL'fIltfl lln' l.'nl1fnlrr'r1fw,v fu'rr'w nulgfllf ln'lu'rf'l1 law fimgf uf AvIll'lllI'l'll Irrmjvx. I lb JL-, W 'K 'WWW ,,a.,,Mlhival6-P 'I'l1i.v 4'il"'lLJ of llIl,Ylll'fPIl.U'1'41 lzmuly ix from Sigfzml Muunluilz, qclzwrw Ihr IllUT'l'lll1'lIf.Y ni flu' .Vnulln'rm'rs fu'wr'r .vigflullrfl 10 ilu' Nnrilwrn lroupx -wiflfiu lln' fily. l,nnl'o11l .Vvull lain is .wwf in Illr l1I1IA'!jI'IlI1lI1I. 117 4 .,, ' X14 T141-Yeqf 'LJ in 'fg.f'?'ff'v. rf' . 1 -er--H V- ff fffjxe.-f J 'rm-1 PliNNAN'I', 1929 'ff f -fr lf 183,12 1 - A-X M., .V 1 1 linwmuw S1-mas DoNAl.11 fIAR'l'l"0RD Wn.I.mMs IJAUcH1ak'1'v Ronmu' RliIiVliS IQIQ 1920 IQZI I922 HARRY IVIILLIGAN WYILIAIANI BU11,l5k 1927 1928 1. ,X Y'x L K iii HH' ,- ,n A ' .' .Qq ' wr' 'gli I I ' if ' . K , W. t W W X H I E C P H W A 1 i R0m5k1'BU'l'l.ER Ancoum' fRMS'l'0N LIFFORD Unsn 11ss1-an ATKINS 1923 192+ 1925 1926 1gi?f9F7 I ,N , 1 . . I W1nners of Chfforcl Barker Grayson -Pe K Q Memorial Medal A' 'r 4 '11 fl ' J 5 rf 'Lui 118 ' jf--.- X -qL1Q:....,iY,-. ,-,, V Vs-J. .Tyr -..Ei ' .. P s 21.2 xg wif- -'I--' - ' y11r4',, ,ew 11- .M XX , Qfif 1 f f f fp' 12:1 , , 1 ' ' ' NP ' s "Sex:-" Aff: 'QE X +1--Ste Y j - M - 1 gf 1 . ' .- -- fx Vf,.,y ' , , -A,f..Q, ff n ,,4, 1 1 I , 'ff' ff-52fM,lf,,,g'J'Xf 'HUC PENN WU , 39 9 WJQTA 'm., 'm is 4? n, nn nn n , 1,..jw1NNW, Z' 1 L 3 Y Y J W Q. 1 V , 1 Y F f 1 'Q , .L A! MTV . IJ, ' Q A' 1 N Pgflgl, ,N '- Tm yrn viwr- N ilsw 1 'f 1 fl , E 1 - 1 1 pi, Hwrs. assi ,E .f ' 'MVT WH XJI jp w 'kTjc,I.k, Y'ff'J3l gr! SMI? E INIRS. P. NICCALLIE, Sponsor of Pennant g ,Q Qi , n - 9 .dl 5. 4 Us Pm.: 119 ln! 1. xr X 5 Vw KX, f, xq M A, ,U V I 'H-in I ' . A T U B , X ' ' r, V- , 'A' " , . I - " , I QL ,L I X Q ,. ' N ' ' 1 .. 2" -- p -1 , ' ' f H- I , - , 'j', , -3, . " ' . - T ' T-+V " f V 1 s- Q ' 1 Q, X' L -- . gf' 5 4, V ,, 4, ,Q 4. - 1 m 5' Y 3 x ff' x 4 'ff r 'N -V P x" A ' V n 'N E". V' -1' F - . ls Y ' 'Q-"'Q'v:?J up - - v - --vp, - f W , x no X. n sn vi :n ami 1 , ' . ' l W , fn I 3 1. X fr. nf- , hlrkiifs, 'V I f. ,. , . .1 51 I KMW ' ' N ., -C -.-. I ,Q , Q'-IQ 1 . j ' .!3"gg,ff 4l.1,yZgg,.1 by V 1. .f '-, - . '-.K ', ' '. ' H ,-1. B,-'4.'V:' .., A, I "' 4-,:x'i"'3,,,:5.X::, Q., '-li ,B " Q I -Ninn, -k JSQU SAF 1 :Nl ' Miss Lillian Kittrell Sponsor for the Tornado Ste Mis-5 Lillian Magi!! Sponsor for the Business Manug of xl-me Pennant Miss Mary Emma Allen Sponsor for the Assistant Business Maxxagem' of the Pennant 1 ' 'QQ 'R Miss Louise Bailey gi Sponsor for the Stucleni Council we 1 " , V. ' ,i,1,,W 9 , , I if Q a - K 1 If 1 41 f 4.4- lui S gr ww' v EA 'aff mr 12 2' 'f , .V is W s Fix 'NI' ,iw SNAPSHOTS 122 gif- :' ' X 4. v . L, -x Q- .1 .....- 2+ . ":. 1- nv .J..r' xwig IAKKL THE P ENPfANT, AE92Q -A iimmwif f 4 ' Vist a f 4 V I 5 ' Z W NY ff1 -,awWHWwvwf3:f F .. 4 3 L . Hr fm V, 'mm + yy fr SN A PS HOTS I 1 , U13 P, , ar, , .f " , . -A ,IAI 5, .fx 1,. s , '3,g,gA- 4 ',',,,Y:u..-.H-5' .- ,Vu . T V Qgfkifl, ,pfExg71H qv - L' "4 iz if-"f',' , ff'-5+ THE PENNANT 1929 M. B. EAVES Ed BROS. GROCERS "Certain people buy better-than-average clothes. These people. live in better-than-average homes: they also buy better-than- average food at better-than-average shops" FRESH F RUITS, CRISP VEGETABLES DELICATESSEN PRODUCTS DOMESTIC GROCERIES IMPORTED DELICACIES SEA FOODS, CHOICE FRESH MEATS POULTRY GAME AND BAKERY PRODUCTS ALSO Controlling and Operating ' ' THE "STOP 'N' SHOP" f' W A CASH MARKET AND FOOD DEPARTMENT STORE AND Y. M. C. A. CAFETERIA as-s M. B. EAVES ca BROS. I I CHATTANOOGA, TENNESSEE .30 0 THE PENNA T, 1929 ins- THE compzfmm, MERTINS-FRENCH CLEANING co. OF SOUTHERN FERRO ALLOYS AND AMERICAN LAVA CO. The Owners of Which Share in the Pride of Chattanooga- The Mecallie School We Clean and Dye Everything M. l55l. I557. 4530 COMPLIMENTS OF Tom L. LRIICITCSS Donated in the Interest of Education THE Lookout Nurseries Gnownns or E.vE:RcRl-:ENS AND FLOWERING SHRUBBERY E.As1' or Mission RIDGE P oN: Hzumcx 297 X, I. VZ. 'A ,, in THE PENNANT, . .- Q--il-Q AAAQA COMPLIMENTS or BOWMAN'S BARBER SHOP "Courleoua Treatment Io All" COMPLIMENTS or THE VOLUNTEER STATE LIFE INSURANCE COMPANY Chattanooga, Tennessee Clothing and Furnishings for Young Men and Men Who Stay Young HENDERSON 8: COLEMAN CDMPLIMENTS or GRANT-PATTEN MILK 1004 Market sz. Annex Hotel Bldg. COMPANY Phone M. 4599 Incorporated STANDARD MUSIC CO. COMPLIMBNTS OF " e use en er of Chattanoo a onn nd Ins rumen s, aramoun BIG FOUR an 08. Otor icfrr S. Or o on C F0 Bl SHOP L. G. DEARING, Prop. 724 Market St. Phone Main 1882 GET YOUR PRINTING AT VAN'S PRINTERY LOOKOUT PLANING Mn.Ls 1038-48 E. Main St Chattanooga Ten esse LUMBER AND Culms Wooowomc Chamber's Shoe Renew Shop 25II Vance Avenue PHONE H. I66 nquamy.. The cover lor this annual wn created by THE DAVID J. MOLLOY C0 2851 N. Wm A CHICAGO. ILLINOIS HEDGES ORCHARD HIGHLAND PHARMACY 10 Th M s c c g-- C Ba r 1 P I B ll VI R d th ph I VI I V 0 0 E F .1352 Wx f Q ' 4-.. aln 32 ' V . . lr ly P -T 435 :Sf A 14 9 .ifffbl '19 Signal Mountain, Tenn. Georg G. Cunningham I APPLEFCIDER Phone H. ss ISIZ E. Mas.. si. ' - X1 . aaa H Us Our ualily Pamls X V REAL ESTATE-RENTS-LOANS , . . I H FmE AND CASUALTY INSURANCE PARRENT 5 PAINT STORE Inc- Chmanooga, Tenn, 6l4 MARKET STREET ' ' Y V W IO9 E. 8th St. Phone M. 831 M 3 ooo A T t y H R- ht B G ui BROWN at CO. INC -0 0 .Q In Sglirfacmf Cxisl Frclvm e ng Real Eslale Bro ers ,wh American Trust Building ,Ort Main 105 Main 1512 CHATTANOOGA, TENNESSEE ' i 0 ff T 'x T X K AY . A xi gg in on - - f .Aff ,+ .E ,, X eps.. I U AX! if -ff Tx. AMT' fiff q w. Im .f ix. - 'trffqff on ! Wi xxx ANN -A I G , W avg xi' o jjj -X Aviation Gas Chattanoogais Own Super Fuel is the choice of hundreds of the most discriminating motorists in Chattanooga Because? ' Those motorists have found it to he. after rigor- ous test, the most depend- ,T able. most satisfactory -- - motor fuel they can use. H w , 4,1 -W! .soo SOLD BY THE -5 . Wt Southeastern 011 Co. and Aailiated Dealers G Oo C ' t t Y i n onvenien o ou f 0 ' ' i K'X. X r t, "7'9 x 3 Q ' 'X a .,j,, . Q , I " 'rn 1, -ff w ..,,. t A, 1 , ,xi f,.f.f,u S Tl.. ,ya E . , I K f. STU X' Xiixisxjf THE PENNANT, 1929 '- -- COMPLIMENTS OF COMPLIMENTS H. L. MILLER OF Druggfst WILLOW AND McCALLlE DRUG CO. ' -1- + -1- COMPLIMENTS OF H48 MARKET STREET Southern Saddlery COIIIPELIIY MARK K. WILSON , COMPANY "We Can Satlsfy You" Ragon., Cohn fe? Ragon 'I ,' B Ceneral Insurance GX3 1900 CHATTANOOGA, TENN. V W 4 L BUILDERS w 632 A f BURKART SCHIER " -T CHEMICAL CO. ,- T SANITARY AND JANITORS' GXJ F " ' SUPPLIES ,- T- 009 . 0 HM 1202-I6 CHEsTNuT STREET hx CHATTANOOGA TENN CHATTANOOGA, TENNESSEE y 'lu ' ' T I X. X KN R' , ki'fy,, -qi I Ti? . ' -V ' Ss if ff? 7+ W WA . ia- , ' -,pfiffi 6.5 1 i T -if ,+C 4011 um , 1 C -ff. ,Rf mu' ij XXL xxx Sv I J I I t K A k HH' 4.1. oe 0 vb J THE PENNANT 1929 "FAIRYLAND" Q KA - ,XJ - WHAT A jon! Lat!! I 'lho't l'd die! When someone said that the loose roasted coffee, which might be months old, would be an fresh an Slagmaierl VACUUM CUP BLEND HA-Tot Lookout Packed In an Airtlght Can I 'I t Mm am STAGMAIER fd co. INCORPORATED JACOB REEUS SONS PHILADELPHIA FOUNDED 1824 BY JACOB REED OLDEST UNIFORM MANUFACTURING HOUSE IN THE UNITED STA TES Students of the leading Military Schools and Colleges in this country are outfitted in Reedfs uniforms. The uniforms worn by the students of The McCallie School are linihsed examples of the quality, workmanship and ap- pearance of Reed's productions. JACOB REED'S SONS I I l x PENNAEE, 1929 A- The 10,000-Gallon Tank which Holds the Fuel for Supplying the Mccallie School Heat- ing System is a BUILT BY La o V CHATTANOOGA BOILER Ed 'f " ' TANK CO. ' 4 CHATTANOOGA, TENNESSEE In I f AY' ,- if -G x x N3 I Jg""" " , R , A ,- 1 - ' ' E X 1 ' EE E E ,E ff 'fr ff X X A f -ll Ya :Ulf E, fic., Ex zfgfiigx - xr- THE PENNANT, 'I , . , V Ari, K . FOR SNAPPY TAILORING COME TO I. HOROWITZ A llcralions and Repairing a Revelation COMPLIMENTS OF 3l8-320 MARKET STREET Perryss Korner MCCALLIE AND DODDS AVE. H1-:MLocK 320 "Now in Our New Home" WEARING APPAREL F on Boys AND STUDENTS The Boys' Shop SI3 Mmxn Snsn' MOUNTAIN CITY STOVE Ed' P- 1, ROOFING COMPANY r, F Q MANUFACTURERS AND FURNISHER5 X or If H Hotel Restaurant School and Instx tutxon Kltchen and Cafetena Equlpment CARTER BROTHERS MANUFACTURERS OF RIT-RAC RUGS AND MATTRESSES COMPLIMENTS OF A FRIEND THE McCALLIE SCHOOL Fountain Square Drug Store "On Fountain Square" PLUMBING-HEATING Oil Burners-Cas Stoves Knoetller fd Meredith' 609 BRoAn STREET Main 519 THE PENNANT 1929 U, C , , X 1 , , if x9 -Y I ' K., y ' u THE PENNANT, 1929 RIDGE DRUG COMPANY . WILBUR D. Honczs RIDGE JUNCTION HEM1.ocK l4l Motorcycle Delivery Service Any Part of City A Prescrfftfon Degiartment Second to Node e K Q y AGENT im :Inga Wh1tman's and Norms Candies KE ,V George K. Brown Ice cream F y ' y V. y A543 A gm y Q w ww K , . S - -"TV v N' 'P--""'xSf f f iff' ff g X J X -e is-1' .eff ff' ,. '40 --1 9211, ,Sikgiqsx ,114 X :gif J. I . I, H"-'Aff-ua dl f - "HK A fl-'L-V . 1 THE PENNANT, 1929 .V-1 T. ,, N ' ,V .. Combffments of THE CHATTANOOGA MANUFACTURING COMPANY HARDWOOD AND PINE SHOOKS AND CRATES LUMBER BOX CHATTANOOGA. TENN. FOR ECONOMY COMPLIMENTS Coox, HEAT AND FREEZE wm-1 OF ' G A S . '. ,l' Quick, Clean, Dependabl b 0 ACCESSORIES . f fx . 4,63 You Will Get "Value Rec' an' A Three Stores KELVINATOR rf- FOURTH AND MARKET Oldesl Domestic Electric Ref 'g I EAST MAIN DAUGHERTY W ROSSVU-LE SUPPLY COMPANY 732 cmm Avg. M. 3238 oo w , A K, -Q-G -Sf ytfrsy x 'k:Xb' g.f,i':-Sf, fff" , 2 ' F V115 . EV CWC In !E , . rx erulor . G Y QW V-, gl '-R9 A j X5 fb" 75 IW? is N I THE P ENNANT, 1929 BLUE CRANE STUDIO COMP'-IUENTS FROM STRICKI-AND PAWERN INTERIOR DECORATORS-ANTIQUES WORKS I STOVALL HARDWARE CO. L' House Fumisllingx jeweler H d Agentz: for SARGINT 8: Co. ar ware, ar enters' and Mechanics' l002 Market St. Chattanooga, Tenn. ,ul Zh'1-xg' street Sixth and Chestnut Garage Wrecker Service Open All Night M. 2234 Been Doing ll Since 191 I We Put Letters on All Sorts of Athletic APPHPBI, BGIIDOYI, Bhd PGDXIIDIB CHATTANOOGA BUTTON AND BADGE CO. WALL PAPER Tl-le LAnces1' Srocx IN TENNESSEE WARREN BROS. CO., INC. l3l E. Main Phone M. 2350 PEGLAR MACHINERY COMPANY "Do ll W ill: Machinery" RE-ROOF TODAY EVERLOX SHINGLES Universal Roofing Co. I... C. LEACH 6: CO. fewelers and Sihversmilhs 735 MAnxe'r S'rxee'r IZI2 Carter St. Phone M. 3I36 TENIPLE1-ON'S NELSON "POP" LAWING I2 W t t . 0 fl e R I' op av oul' Qrv ce jewelers R lli s R D lpgzmbert Y S t "Ius7OflMarkelI?e DUNCAQICZTGB DODDS WARE 6: WARE Store For Men Suns T0 Omen, 325.00 Clothes That Are Made Better Than Seems Necessary MORRISON-MERTINS, INC. Cleaners, Dyers All Phones Hemlock 558 H06 McCALLle Ave. Comuuems or CQMPUMENTS M. E. BRYAN AND 0' S. F. ZBINDEN H. WANN X E Y' ' THE PENNANT, 1929 -- ., .. 1 K 5 M, - THE MCCALLIE SCHOOL FOR BOYS ON BATTLEFIELD or-' MISSIONARY RIDGE C1-1A'rrANoocA, TENNESSEE Founded by Rev. T. H. McCallie. D.D. o:n:o We believe in our students. They are the best advertisement McCallie has. That's N why we advertise in their annual. 1 ff, FOR ATTRACTIVELY IILUSTRATED CATALOGUE 21 APPLY TO K 0 ' O HEADMASTERS .. .r S. J. MCCALLIE, M.A., PED.D. I f? J. P. MCCALLIE, M.A., PHD. 'I' 1 so O . " U yi' Vx., it A 4-3.5 . r , v A' rx-H,-X X give ' ,', ' 2 X -E s e 5'--" - 2-iff -Q vw .f" . THE PENNANT, 1929 ih- A FRIEND OF THE PENNANT MANUFACTURERS OF THE. World Renowned Sectional Header Water Tube Boiler BUILT FOR STEAM PRESSURES TO I650 LBS. PER SQUARE INCH We Solicil Your Inquiry THE HEDGES-WALSH-WEIDNER COMPANY CHAT'rANoocA, TENNESSEE SUBSIDIARY or THE INTERNATIONAL COMBUSTION ENGR. CORP. New Yom. N. Y. COMPLIMENTS OF COMPLIMENTS J. W. BISHOP OF A COMPLIMENTS OF Lee'S Pha acy ,- I I-IIXON MOTOR INN - 9. .fr I do! CouPunEN'rs or f' MILLER PAINT 6: WALL COMPLIMENTS or PAPER CO. 2l67-9 MCCALLIE AVE. DAVENPORT HOSIERY ' COMPLIMENTS or E. J. NOBLETT MFG. CO. 2320 MCCALLIE AVE. MILL 'DT ,O E. L i A 2-' 4 14?-'- 1.-4 THE PENNANT 1929 J X TAKE CARE. OF THAT SPECIFY AND OLD MAN BOY' An olcl fellow like him, you know has to be looked after by somebody and it might as well be you The lclmn e rr i or lf . I l i's ime o rovi e or tha ocl an. to .. . P . o . Bytakingiw' ou lm ene o owre. PROVIDENT LIFE Ed ACCIDENT CO .ooo .,, I , A COMPLIMENTS OF j 5 Martin-Thompson 7 Company yf ATHLETIC AND gtg SPORTING GAGER LIME fs? GOODS F MFG. co. 607 PROVIDENT BLDG. l 706 CHERRY STREET CHATTANOOGA, TENN. PHONE M' 998 THE PENNANT 1929 RETAIL MERCHANTS 0iD2O W. F. Fischer E? Bro. Company S. T. E3 W. A. Dewees Company Stercl1iBros. 83 Fowler Davideon Clothing Company D. B. Loveman Company Edwards Ei LeBron. Inc. Hardie and Candle James M. Shaw Company Harris if Hogshead Rogers-Bailey Hardware Company D. S. Etheridge - of nnr-er, ' -c 00 r9,, 1 1 ,lx 5 . f, L L. a V+. ri. I - -.. Q Ju' 4 THE PENNANT COMFLIMENTS or STANDARD TILE CO. CQMPLIMENTS OF IIIS CARTER STREET COMPLIMENTS or ' TENNESSEE DRUG CO. I0 BRMNERD Row MCALLESTER HOSIERY MILLS COMPLIMENTS OF W. H. Lessly fd' Co. A. G. STIVERS LUMBER COMPANY A DEALERS IN COMPLIMENTS OF Davenport Silk Mills Rough and Dressed Lumber and Planing Mill Work 345 Mun ST. CHA'r1'ANoocA, TENN. COMPLIMENTS 0F A. E. WILLIAMS COIVIPLIMENTS AND CARL T. CARSON OF 4' " COMPLIMENTS or '. ' V1 H. L. STEEZAEQF 6: SONS AND I507 BENNETT AVENUE - QQ., COMPANY 0 9 WHITE SWAN LAUNDRY l As'r LEVENTH T. T ' ' ' MANUFACTURERS OF CZSZEANOOEA, TENNEZEE R p . l ' Mounta1n Laurel . Q o , , 'W shortening COMPITIMENTS OF ,Vit C. S. W1llc1ns 53 Co. T Xx Q X-2 "li , ,,t.1'Zrj+ , im ' - tif: ' XF? . 'ki ar 'kfff '73 3 ff' , X 41111 H db- 5 ' A '-rj'-9 f mb I - XXX ,xx I Av H x I - , , X A xl. F V 0'0 0 229'- F v THE PENNANT, 1929 xx-g',3ii4'I' COMPLIMENTS OF RICHMOND HOSIERY MILLS MAKERS OF 4 'W' - ' 'I' ' ,ff A 4 QI I! ' , I In r1'f"gVgEFiI-'.-:LF 'figw gj-rl, -4 YI H1 wh ax' "FOR ALL THE FAMILY" WILSCN 63 CO. pClCkeTS COMPLIMENTS OF Brainerd Greenhouses CHA'r'rANoocA, TENN. F J. S. MILLER MARRET at MILLER MARTIN at WARLICK Flo,-551, General Conlraclor I We 'relesfwh mowers omg. and Plant, leso CENTRAL Ava. - 4 Cherokee Road Louisville, lx 1011 1929 BERT P. SANDER Couruuswrs or Druggul D dd! and Main Tel. H. 737. 738 Chattanooga, Tenn. O0 1 ir I Q 'QF BUSTER BROWN I-IOSIERY XP! A . Q P . 0'0 . . 223: V1 ir ,,,. , X, ,ms V It rw AX THE PENNAN S. CoMrum:N'rs or Ph H. 2429 r Dodd! artiZeDuncan Avenue P S P CHATFANDOGA, TENN. Rrocs JUNCTION COMPLIMENTS OF THE READ HOUSE BARBER SHOP Hamilton County Herald WILL SHEPHERD, Publisher Every Friday for Everybody COMPLIMENTS or BILL JONES AUTO CO. Packard and Chandler Automobiles coMPl.11vuaNTs or C. O. STEPHENS CQMPUMENTS or When You Thinl: of lnlurunce, Think of SILBERMAN-BLOCH CO. at "The Home of Sued," General Insurance 601 P ld Bld . M. r3'gWZ3Ey'f0ui Hour Serv' THE WHEELS OF PROGRESS Are under your street car. Community growth depends on efficient and ample street railway service. The growth of the street railway depends on your patronage. Ride the trolley to and from town and help Chattanooga grow. Too, the street car is safe. The Tennessee Electric 'DQ .900 Power COIHPQDY mf' H THE PENNANT, 1929 H ere's- , , .n ,l.A ,qui f E he HEALTH! -E i ENERGY! VITALITY! VX f V f il Jersey Milk in the Q i , Famous Cream Top I I ifihi K Bottle R E - 5 Which separates the cream from E the milk, if you wish to whip it: X ' otherwise, shake and use as ordi- X NK' X nary bottle. X E I1 PRODUCT OF CREAM TOP CREAMERY O. P. DARWIN. President SOLD EXCLUSIVELY BY HILL RED STORES E R ff E iff 7, I My Q L-if, ' H J L fy X ss ,R is - -A X lg- 'Q V , x-O""",.-. Cx . O 411543 .ze V THE PEIVNANT, - Kew' DRAKE-WISEMAN Andrews Printery CROCERY CO. 'NCWOMM 414 vm snm CHATTANOCGA n Paonuczns or Catalogs, Promotional Literature EVERYTHING GOOD and Business Forms T0 EAT l233 Bnow sr. M. 2119 ' NORRED COAL COMPANY "Say It Wfth Flowers I FROM THE + U . East Tenth and Houston Streets Rgall Flqnsts CHATTANOOGA, TENN. ssoclatlon E. C. ROACH Meat Market COMPLIMENTS OF O In - Archer Paper Co. ,. ' I , 2212 MCCALLIE AVENUE I I24-26 MARKET STREET Hemlock 2157 'WN' , V COMPUMENTS OF coMP1.1MENTs OF 4 F Q NATIONAL LIFE Eureka Foundry INSURANCE CO. -Tiff? -- 4 Company OF VERMONT I 1' I 1 1 X T. C. Tnoursou, Manager lr 1 I . JM If Wx .wffg ff, , . 'Q U19 X 'gil I ' ,J yst!f1 f, J Q X531 'eo T w .. - s , ,f - '.a9 - -15-3 . ' ' ' " f I ...ee - 42:41 vi! ix TN -Eg-XX .4 1 Ax 1 NXQ""',-.X""Q! S , f :iffy THE PENNANT, 1929 QYXS 4' - ,- A ,F I, C , . Mccallie Boys ARE ALWAYS WELCOME AT THE READ HOUSE Cily's Civic C enter DIRECTION AMERICAN HOTELS CORPORATION NEW YORK The University of Chattanooga INVITES YOU BECAUSE OF High Standards Strong Faculty Unusual Equipment Successful Student Activities ARLO AYRES BROWN President COMPLIMENTS OF A FRIEND C M.r1.mr.N'r 1- MARTHA WASHINGTON CANDY SHOP H8 E Srrx-I Snee Consume HON fa' TAYLOR coMPL1MENTs OF K KACI-IADURIAN COMPLIMENTS OF Volunteer Garage Comuuzms or DR W H EMIG IO94 MeCu.u: AVENUE Tennessee River Mllllng Co Moccnsm Bs D Pnonucr REAL FLOUR mn Cl-ncxan F :nn MPLIMENT THE BIKE SHOP r A I II7 W 6th St M 5415 X , A THE PENNANT, 1929 . 5' ' ' I g X ,. . 4 J COMPLIMI-:NTS OF BROCK CANDY COMPANY THE OLD STAR LAUNDRY Has Been Launclermg for the Th rd Generatxon and Domg It Well PHoNE.sM II3 M I232 COMPLIMENTS R1ce Brothers COMPLIMENTS 0 0 Frank H Dowler M. I Company . 4 H S. Q Ph M. 62 . -I STERCHI FOWLER WHITE Inc Office Furmture and School Supplxeg CHATTANOOGA TENN. COMPLIMENTS OF JONES E9 VAN DER CAMMEN PLUMBING AND HEATING t N Q X X? 1 I E , YQ ' A i O 00 is wifi! f-r Q I OF ' 7 Q ,, 'rn Arm BnoAn STREET , ru ' ,J Allin WF T V A ' I O ' - 0 ,V TH: Ducon, 23 :cn 'r F A QQ one 4 00 X Rl:rn:sr.N11Nc APARTMENTS ..T0 Sand the Tm You nd the wx Marylgji Delawdnrgl Lenox-1 Court Bar- , K y oll. an locenlre - do A V . ' X W' ' N' K V - C A , ' f 0' X T O T A I f '-M9 3 I x x h - , ' ' 4 J gl 0 fx WXN ' f' 425' A x'xX W X:-. xxx 'Z ' , I ,. , X H lf ' THE PENNANT, E929 1 n , Mu.Ls an LuPToN SUPPLY Co. Chattanooia.. Tenn. " uper-Servlet" COMPLIMENTS WQSZYG?125Z'Lm'f22f'Hf1J12'2'2'Q2S , A . Couruuzwrs OF Fnedman's Clothes Shop 812 Market t. CHATTANOOGA, TENN. MANUFACTURER MCISAAC 6: CROZER Cigars, Candies. Sandwiches and Soda: soo BROAD STREET LIDHGXJ S. P. LONG Real Emu 6l2 HamiltonMI:Jl:ti:n036'Bmk Building COMPLIMENTS OF A FRIEND HOTEL PATTEN BEST WISHES TO THE MCCALLIE SCHOOL A ' ' Clzattanoogazs Ffom V . HOTEL ROSS A - Brggest and Best H otef JOHN E. GILBREATH General Alon! The Reliance Life 818 James Bldg. '.- ' HEADQUARTERS FOR - F Mccallxe Students SPEARS at LATIMORE Q Duuuor Txus xv 521 Chestnut Sz. Main 90, IIO3 Vx W X xxx AX Y Y A 1+ XXAF IKA A , J nf, f, i,,,Xxs1-5 ' ,..,,.- I, ..,,-,iff 7' QU, 1 ri, -Q, yy E. gm ., ii N 1175: f' mg, it i ' , J' '. THE PENNANT 1929 IT'S PURE E THATS SURE Silver Seal Ice Cream CHATTANOOGA, TENNESSEE n Phone Main 2622 -f rar x VS' 4: NY I R 7, PENNANT COMPLIMENTS OF SPENCER- DOWLER CO. Genefal 171-SlL7'Cl7l-Ce MILLER DRY CLEANING CO. 2314 EAST MAIN STREET Fl be PHONE HEMLOCK 237 6: 69 "Ive Clean for Whfte people Only" ALLISON'S HAM Smoked Wfth Sweet Hickory Wood J. ALLISON Ed COMPANY U. S. Impeclion in Packers All Deparlmenb CHATTANOOGA, TENNESSEE 4' ' funn- " e , A f FQ -54,4 , I A , A gl N tiff ! P F W .Q rn ,F oo 15? .f x 435 , C ff ff , ,xA .-f""'-ass-R ! THE PENNANT, 1929 If W. N. CLARK'S CN. Y. State, CORN, PEAS, BEETS, BEANS. LIMA BEANS, CARROTS APPLE SAUCE LIBBY'S 1 PEACHES, PEARS, APRICOTS. CHERRIES PINEAPPLE, JAMS, PICKLES, CANNED MEATS Served in Our Dining Room and' Cafeteria FOX BROTHERS COMPANY Distributors? STATE . THEATRE 'XWV1 One of the PUB1.1x Theatres THE FRU- JU COMPANY CHATTANOOGA'S POPU- 1802 E. MAIN ST. LAR RESTAURANT LOFT ON 'S ' PROVIDENT Buxunnc l LIDIEGXJ Featunng Products From Grandview Famms K x I f g' .f 151' y - -I-Y x V g - . ' 41 , -5 'yh 'nw 3 'CZ ' 'V ' ' "" , -' 'V J -. , .K K ,, 5 I"-4' w I, f- ,.1,..- . - N A Uni W , , ' ' 'IL .ink f F 4, N41 KV E LL, 'f""""'- -.,-xv-4,-...M "'S- ,,.-.s .' -sc 5 i E , x 7i N .' j' ii 3 if . gy i l Q ' sl ' 2 .E - Q 1 5 1 , 27 g l J 4 I I 1 1 1 Q A ,vw lfbi I 1- . if Lg' , ' 'J F Fi' "F r fix! . A V N pf f - ' 1 A I :ffl-5x7 -'N lrfpf' .y 2 , .yi W1 ,. WY' ' f' Lf' , NL Y' f - ' , 311 I 1 sr- 'Ai ' A 4 ,M arfif, , ' i- 4' l Lf' x . .4 .,. , X' . ,.-, , v .. W, QL- 4 l X I 'T J-S. ' .of ,rx-,,'f ps, U - X Q 3 'L .. x I , ' ,. .. - PN 1, A -H f , - .-,, N AN - -V --1'-ff , ,f' ue 4 'A C: ' it ya XX ' ,i":-- 0 fl 'Af Y- ff """ A wif-"t " .ff-p v"-"' ,nw g, A '- ,-if,-1' 'r Q 1' 1 X xx .-.ill N xx si , A 1 ni, ... A A iw N- - X , V X X I' ! . ,yy v , ,r THE PENNANT Estainhshed 1888 A QUARTER CENTURY OF GOLLEGE PHOTOGRAPHY Wajg m 220 WEST 42ND STREET NEW YORK ALITY J , L, X' K5 Xb-1 1.-gl 31 f' COMPLETELY EQUIPPED T0 RENDER THE HIGHEST Qu CRAFTSMANSHIP AND AN EXPEDTTED SERVICE ON BOTH .gl 55' Hg: PERSONAL PORTRAITURE AND PHOTOGRAPHY IJ . 'I ,Q FOR COLLEGE ANNUALS C f D H Official Photographer to the W V V i'z F 1929 PENNANT -51, A ' MFT? 5 Xl f ' E1 ' ' X kg "-"' tiff-,eff , . R t gf 'rx X " . .,.. X V , DJ , S A f ." ' rv!! Q V , "' f ' 1- xxx' 2 .- ORM mx, 'QT ,rf I., TL X 'O ,L Al Y' - 'Er fy-. A 5 ,-ff ,,,,E,..f- QQ . .N X K ' . I 35"-' -60,1 "' fl I 'ju 6. , -. Q- " , A Q, .ig If Vo X -. Y , .Ffa ' -- E, ff, Q, Rx ,T ,, K . ' 'I "X I X A E A A A Aw' ,fgqf yu. 1., a, .4 , o 'I 3 1 I. wfffv-" vin' , 1 1 L V . ' .1 m , .. P M I kk , s '- ., n- by M 1431+ rf' im 'H' 'I ,.. '14 ' .,,1 " Y 1 ' I.. ' 1 X- 1 A 1 ' -Tl--- Q W IQ' ,,, X " ,l5T7il 41,,wf4 :L1-FF' I -+ f. , f. 4-. - rg 1 ,- fa ,Q rfkik .5 ., 14131, -R ,Q 'A x 1 -- a ." ' P54 A WPI Q m 9 I 'u ..... ,. . ,Ji Y 1 aa' -in ga- if--..A K-' - A.- .fw w, A . if 'QQ' " ff. , . 1 ,V I L "v ' k ,-- ' 1. ily :I 1 Y 'K xi 5 1 I A F 1 1 '1 .S -3 H ff? Qvzi , .4 - ,QI ,l ' Yi W rf I I i T El' 'LH 1 Q W L i is Qi REI W E-3 . Elf xv s if: .,, if ., I P1-Q T:y'f Lw 3 ,, I ' ,K-5 4 . f:l QSM' 221111 -Mfr f 1, 1:1 1 Q h 521'-X . 'jrfw Q " I ,L ,., ' mf? 4, ,' in 1 1"Lx 34 'gr' I I I i , I ,115 , -'fx 4... L. L, ,fx Wil 'J I' . in 'KLM .--lf-r :fl , ,. I .. ,- ,, . W-. ,--Qh'L,, W, Zi: I yi 1 4,3 , .TJ .IW :XX Q ',mww1lfrr1Av:NrN-nvwvvuun J.. 'aff 5 -,, :',, - g '-an ,gogggygfmyfwnmsaaruw rnrurnuanrnmwwzmrvin.smmvwafww-v 4--pf! fftfrg- 1, x nmanwneuuwaufnwvomms qxwnmv-nm rrfy-wupgnw-www A A 4 ' ' 'fix '- ,' 4 ' ' ' ' I Wnfmliv P-'A gUbf5vvr?n"'P'P6i.h':gv q 111 - f Q X " he HSM?-194541. mvnniuuvmowmw-swwxv am, -+. ' "www-9r"wmsu usznpm zrfpwm-af-212421 rfwww-"vw 1 'fl , , '. '13l,y,,,,:2:m.,.2g j:3f.f,.:.v,w nwv1rmrm'+vuanv1nzwrmPfQ"Pf ' " .. ' f la4wrmIvWM'W5'WH"'F'5' an Mwnm-W'G.+iwe-wv Y ' t- ' ' "' ' - RW! NSW! 1 . v 4, . 1 , ,., .,5p1f,rgu 39 . , Uduidwnqrvz fra. auxin.-.4nsQ1,-!7cN'h r . xx ' ' -.gg ' 'Of "'997'1HL'FF4 -"'iM-,- 1'59'EY'rf"d5i'3 'bar 2 ri -.-.1 b weave'-vi-WMM" AMWffrfzi-mm.m1-www:HM' -aff f F -l5"E . 'PW4-'W"f""ff" , .ki"'f'?f'5'ff-'S ,,,,' . ,f--A f' 1-..-cz .. . - --" lawt'q'vK'yY"' ' K .T - ' ik. Qs, - f friwrrrc 1-. ,.1. ,,,. ,'e?f.rQr?lfl'FQ, . . burr q .,,,,.. V A , ,L 4. ff' .-,fn 'I '.AnmlA:t::t7:n':':11Pf3 3 5-iffy? V R df - 'I' 5, ,11.mw,rnwtj'g'mffH -- ' j ' 4 I, A ,' Evil- '.2si"i?'3'+c'if4f1K WJ ,.v::.. I If .- f , ' '-.V 1, , ' vr'v"'w'1 ' J 'Z 13' VNVW GEQMNQV -A 3 . ,.... ,..,.. , , 1. p... -. x .-, ..,-...- .,,W,,f ,H wy -r'-r-.1 V ,,..:a-..- ,. ,.-. .. . . , 11- .f- - - ,grz I .- uv.. -ausunnn -4.. . . Q-A.-.nr .J ' -A A - - " ff .v 'I 1 X if z , If ' . 3 4 ,Ili 1 4103, fv '15 -513 f ,. , ----w V- 1' 4 ff fully! ' t f ,I 1 "Pm . ' 'g f . x . - " -tri. an-M -,,.4.-nrux-us.. L- .v aviaqnovnd' ,464 54903 "25.?7fw X - 'Y'-. LT 4' ou lg signify: gg ,-5,15 . .ear ' , .' ,g,g.qpM,,j'f, ,. uh 5,-5,,,,i..4,, guna, . . nlfgghqi .u-4 f7I"U"llll""t"'li'l. - 'x..u+'1r . k..- U-wfgwnvu :.- - . ,- ,Q


Suggestions in the McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) collection:

McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

McCallie High School - Pennant Yearbook (Chattanooga, TN) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.