Manhattan High School - Blue M Yearbook (Manhattan, KS)

 - Class of 1942

Page 14 of 64

 

Manhattan High School - Blue M Yearbook (Manhattan, KS) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 14 of 64
Page 14 of 64Manhattan High School - Blue M Yearbook (Manhattan, KS) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 13
Previous Page

Manhattan High School - Blue M Yearbook (Manhattan, KS) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 15
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 14 text:

D lrby 1beX 1llll1 11111 11114 Dorf R Dow mm: llr IN tl Ellmg B Faublon B 1411111 NV 1- 1nuf D Fmuf D I'len11n1, 1 1 I 10 1 1J1b1re 2 511111119 1,lub r 11.111ex111111 Lhe 11111 1r1s Pure 5 thc DTIXLII 5111111 X1111L111 btaff 4 L-X 1 ARliLLb 1 R r u 111 r rl 1 V- 3 Prom umm 1 lu A A s .1 1 1145 11.15 L11r11m LL11LLl 1JATlb BOWMAN Inu A Home 1:.1 Llub GR o ARR! 1 LHRT Intl' 2 1' B 4 51 11122 Lomm 1 Nh QILNIAN QR 7 3 I tr 3 P es ' Tren 3 Sr .Ir Lumm 4 L 11L17Vhl' mr P 4 rum 1 111111 1 .1 b Comm 111 S if 1111111 Lomm 4 LHARLI S 1 OSHOHN Scxeme Club 3 I-X1 k 11111 LD H R X lee Pres 2 Intr C pt 2 3 IGIILL 111111 ' 4 Sec Treas H1 .5 4 Pro 1111 11 Q 111 IN IC es II I Pro 1 rm 4 fXld111:n1X of 511141111 51 1 umm L1 1 1 2 Mentor Staff 4 T 1 F 1 PF1 OP B Sr Qneqk Comm 4 10 1111 1 4 111 ANNE IPAIIBY-G.li. 2, 3. 4. S1111 1'h' , 2. 1 Prog. lvhflll. 2, 4: 15211111 2, 3, 4: Orch, 23. 15, 1: Musiv 1 11111 253 Art Club 2: Etta Ketu: 1'lul1 4: Jr. Sr. lllbllllll 1'r11111 1'11111111. 4: "l'11r1- As 1111- lJ1'iv1-11 S1111w" ll: S11 5111 1'11mm. 4. l'1l111.Xlil'I'l'll llli X111 Nl S11 l"l'1-l11'l1 l'lUl1 4. 2--.U 11111, 2, II: S1-11-111-11 1'lu1- l'IAlll1 IIUVKINS F.l".A. 2, 3. 4, Tn-us. 4. .1l1ll2lll 11.11, Prog. 1'hrm. 3. IIUIIHAINIC 11131115-11.11, 2, 13. 41 P1-11 lqllllv 2 4 ll:1111111cl 1'11m111. 35 Finanm-e f'11m111. 4: S1'ic111'1- 1' .1 . , A 1 -4 4 Mentor Staff 4 1 1 ' Q 1IlUllIl1'l'll11'1ll ' Ill ' L-XXI! IDONXNINC1 1 tl r 11111 1 umm 1 hrm IIUN DR-XYLR Intr 2 XIAXINF LING CR 1 3 1 Intr 1I1 Sr Comm 3 HR Sec A 3 Mums Club 3 lwttl Kette 1111114 111111 ub 4 'res Q1h11l1rs1111 4 Sr Jr Cfrmm 4 I Al BION 11111 2 N 1 lub ' ln 0 Tr 11 1 me Pres 4 MPHIOT Staff 4 BOB FINNI XX I1 FRFD FINUF 11 HT 1'1Nl F d 1 N lllir P1411 Band 3 HPI MA FI FNIINF Art P11113 Intr X111 S Home Fc' flub 4 X109 Prog H Ford H Gehrt uoshorn L uarrels L Bon man J Gnlman B P10111 J Gould L Gregory 1111 Kmth 111111 . 4 I11l1.1t1- 4 A1 11 110 1 .' 1' 171112, 4: .1r. S . 1' l11,: N1 I Jr. ' - . f . 4. . 1' 1'ul'IL 1' -V1. .L, ,4, S1-14: .2, 3 kr! 1'l1 2: Jr. . 1 1 . . . '. : 1. : C1 3 H.R. 1 41 1 ' : sl' if- I H1111 F ' X- '. 3 1I. ' 1r1-s. 4: RB. I 4 19.13. 3, 41 Lat' Club 2: G lf 23 1 'l' 2. 3: Sr. 1114 V' 1 . IJVV 3 ' 1' ' -Ban 23 H.R. V112 Prvn. 2: 2: . 11 1 1 1 11 1' 1- , 2: . 2. Zi: 11.12. Pre.: 2, 4: 1 . ' . " 4. A. 1 111. ' gr E. 11" .- Il . ' ' 11, 1 Q - ' 1, 1111 113111 LT -' 1'11--- 1 ', :lg ' LJ, Ll, 111- Y Z,i51111t.21,3,4g"1" 1- 2. 11.11, ' 3519. B. 43 " A' - ' 351- ' 11 L11 3 1' '--i. 3,4:AtC1b:2: L.2: H. ll. S '.-Tr-1 ', 43 C . 3: Pnl C 11 31 G. . . 3, 4, Vice Pres. 43 r. " ' ' . 3, 2, Zi: . . 1. A A ' ' I H ' ' if' - -'Z '. . Q 'z.:.' ' . -1 -. ' JU1' ' ' 1 1'- '. . I., ' g 11 . 2, ', 41 G.A.A. 2, 3. ' I 4. 1' L, as. 3 ' . . ' , , I ' BH. ' ' ' .fl . 1, 3, 1 P 111 . cs. 1, 11-Y fl '- 3, 4, Sec-. 4, r. 'r, ', . 35: Mem ' C12 f 43 Me "ul 31 1 ' 2 w . : 'I 1 4 , N 2 , i xg . V, , . '.1,.f. N 'A Y. Y . 4- 1 ' t v- . 3 . a l l Y 45 -A- Vf,. j l . Sc' -- ,' f., 3, , .- , 4g '-Y 2. '. , m f 1.11 r. 4: S-1 1: st' lit 4: .L g. 'h . 3 Jr. gf 1 -' ,' 1' -1 3: B.B. 33 ' . 4: :tin flul 1:11 Q1 '.Y-F, .2, 3, 4. 51. Club 21111112.31 - - ' -Y' Hi-Y .ig .I . , 1 ' . 1". ' 1' . ' . ' llllr

Page 13 text:

I-5lHII BIUIWN-1 I 4 1omm1n11-m1n I-lu Ke-lu Llub 4 Jr br 1nmn1 Lhrm .5 I'!'1fIlLhl :I 1 BPUMVN If B 3 4 r 1 Une Pres 3 Pres Niemorul Comm 4 NIXI IUX LIROWX 1 It un 1 -Xnnuuncemrnt Comm 4 NIAI I KI I1 I-X IIRUWX 4 Itla K1 e 1 NIELXIN BRXANT III Y 4 Science Llub 4 I1 I 'I 1 Iunph n 1 rs -I 5 PTI Iil FUN 1 3 .Ir Lldsi Xue Pre'-I 3 II R Sec Trzafx 4 LOHIIIIBTCI ul: on ml Isl I1 no I umm 4 ISS 1 -XXII ISI ne I BILL CALDWELL-H1 Y 2 'I Intr 3 -I Ballrl 2 Sr lomm 3 R Se Tre-is Sr 1 IUITIIII I4 Ilon f' uh 1 A A 1 'us COPIII II N I rl I n XI mnrml 10mm NVAYNI 1 IIN nfl 1 Sr 111mm l 'W fX noun Brown N X Bro n I! Hur nn NI Larle Brow n Bugkner Lalduell Lerrxllu B S Int H Lampbell Il Larlson XIIU1 IX LIBULBAI 1 I 5 11,1 n I wg Lhrm A Jr br Comm .S Musu. Llllb 2 3 -I Jr rulu .5 II1 II Rbl. Repr 3 Point Peusxon umm Lhrm 4 br Jr Lomm 4 Lommencement I'1ug,r.un .S Xlentur Staff 4 Prom Lomm -I 1Jr1h 3 I beluted Lhwrub J I A J 4 Pres 4 Judy .I br bmrk Lumm 4 IUUIII I iILI b I LI hpr 1 1 Remember thg Day IIIIIIIII., I 1r1Iup.,h 1, rm In-In e 1 lx 1 LII 1 NA II XX IRFXISTUN Inlr I .3 Ann1Iun1cmen' Lomm 4 QARL LRI NIPTUN tummerull Club 3 X mme 1 INIII LHRENE mc-oln 1 ho R Lhmm I Ubi, ki I Qomxcll I"vm1omnm 'I 4 Jr Qr Comn " Pure A1 the Drlwen xnmm 1Ir1h N Qexte te 4 XI Correll B J Lxevlbton C Lrumptnn F-rohc Xqmt 1 Umm 3 XI mm Mat-I 4 SI. Jr Comm J Lurrle E Cxre-ne T Dqhl I1 n I rf m Quee 9 -:L :.:. 2. 3, g ' l - -I 1:1 A rf I z - " . . ' . .' . ' . ' 1 ' ' 'III I , . , 4. , I 9' ' Glf ' . X- '. . 2. , , 1'apl, 4: Int . 2: M. Jluh Q ' ' V f f 3, 4, . 4. . 'z ' . . . . as . . a .' - 1. .z, zz. 4. H. I I 141-. 'lub 2, P. V , Ay' A V 41 - ' ' ' - A . 1 I :' I . '. 1'-1:,n. 2. ::, . 5 - .11 :lun . ' 3. 4. f ' . f I . ' .' ' .' '- g ' ' 1 ltr. 4. HIJIH N Il' 'KNEII Sl. . . M ., 2, 33 II. Il, Vi -1- Pr g 1. B. 4. 4 , , , I 6' 1' Q' BIG' Ii' . - -ILR. 2, 3, 41 I'1'p 'lulf Zi, V11-v I'r1-5. Q 3 . .. J .. I. 3' 'al 'Q ' 1'I -I: Jr. Sr. 1' nn. ii: S1-I 1: '- 11-xl Il: Sr. Su nk R1 '. . ' CLI, Sr, S -:lk 13 nun. 4. fy., ,Q . '- '- . I: . 2, . ' 2 Jr. .'. ' . JII, . ' c.- as. 4: S . Sn-uk ' ,4. MII Sli 1'AliI,E-CLR, 2, 3, 45 Art Vlnb 22, Viv I '21 If- I+I.1'l 35 1. . .4. ' IIUI ' ' 1'.-X I ,S0.'-0 '1'h. 2. .Xrl Vlulr 21 Iizla-1-xv Izul 'llll' II: I-Itt: K1-Irv 1'lnh -I: Sr, Jr. Nunn . 4. . I'IIII'IAN1Jll 1'ICIililI.l.0 -II1vm:- lim Vlnlr 21 Inlr. 2, II: 1I.A.A. II, 42 . 1- '. ' . -4. , H' C 'IIA ' .'-Hi-Y 2. 3, 4: Hu 25 Sri -n1-z- 1'InI. 3,4:.'..Ir. ' .4. bv m W ' i . lc. iz' - 1.9. M. - .I. I . W AI. rj. E. ' . -' 1 1 1 ' B. ' ' . A h 1 . 1 E. 1, A PIU "Q ' I ' " I.i.2Z,1i, I.. 'ul '1rl.-IL LR. 6 F 'Q Bu 'I li.. 45. . ' . 3 ' ' I I ' 1' . ' , 'L 3 ' . . ' . 3 ' - 1'Ill'lIiIJ 1'lNXVl'ZLL, JN.--I-'.I". . ', , , "ng Z, A MA . -: 4: 1'1 IU 4: ,-1:14. 2, rs, 1, 'ul wrm. 4g ' . S. C. 1 . 2: Ilrz-nnti-s Club 2: " ' ' "' 2. "S 'A ' "I f " 33 II.R. l'r g. Uh . -I1 .t L, 31 Iflttzl '1-It ' ' ll 3. 5 BOX . C. .' ' J ' .'- . I.. ' 3 G.A.A. Z, 3, 41 . v .II-IAQ 1'l'IlIlII'I -12.11. 2. 3: Il I'I'. 1'Inb 2, 3. 4. 'FIII-ILMA IIAIII, If , 2. 3: IRR. 3, 4. ' ir 31 jwz- .l -- ls, -A - . Ir ,.. 3 .:. 1..,.:v' .V '. , ir ., , - .' 3: Musu' 1'luII J: ' . .Ig 1.Irl.- . . : ig Jr. . ' ' , I - - 4: Pius-'I ' . I n I R Y I ' .Page 15 text:

1 S Pr1 5 SLILIILC 1 1 1 1 1 AXII 'AI 1 111 Xtlll ll I' Fr ll I1 1 ll Il XANl 1 1 1 1 1 11 Ix ll 1 ll 1111 1 M 1 Ilr1x411 Sn411s Ill SU rl N s I4 1 Ill 14 1 I1 K N114 IX I XXI IIOIIX 1 1111111 ' 11 1 114 Had I 1 ll I' I N ru 4 r l I N 1 1 14 4 1 1. 1111 I B Ile-1121111 ll1r1l1 lhrxx IIISPI' I 11.h f ll 1 Hoffman C Holland I H 111 1 l N 1 N X 11 IJ4 1 N 1, 1 41 Sl1111nt In ll X11111111n14111ent 1 omm 4 1 1 4 Nlus Aim 1 IllIJ 4111 re l'r41n 1 41m 1 T1 s II' l 4 1 ' l ll I1-1811111 4 lvr 6,4 NII1 l 'bf I 11 1 4 N1-1w14e Lhrm 4 SCIGH e 111 ll 1 Pure 1114 41111 1 11111111 II R S1 Pepr Il 1-111 11111 41n I IIll1l'lll Illllllll A lol111N1111 NI I41h11s141n Janus F' Jwnes X1 X I- 1-111 1 lll -Xrt W K'1tz Ixellcr N k1lh1111 1 1 S XI1 llIO Q 1 11 Iilf1'1-INIG 121lIl1ll'l,' II.R. Vice 2, 33 F.B. 2, J "WM -lg ' 'lul I, 25, 4: l1L1', 2. Ji: Sr. 51141141 1'4111111. 4, llli .' 'I I. .IG-I".l".A. 2, 21, lg Illl, 4. lil-I'I"I'Y III'INSl.I'IYfll.I1. 2. Il, 45 II411114- IG4-, 1'l I 2. 2'. 3 .14 111'iz1l 1'41111111. 4. Jli, lllililvli l 1. 2. 31, 41 ' 1 1' 23 84"--1141 1'l11l1 2 'rm 1'41 llll, 313 ICH. 31. .' .' ' ' IIICILXVIG- fill. 2. 32, 4g II.Il. S1--.-'I'r'.1s. 1f,Zl, IlF4l' 1'l1 I1 2, 51" 111-4- 1'l11I1 21: I-11111 '1-1114 I'IllIl 43 l"111 T11 llll. iii .112 Sz: 1' llll. Ill "l'11r- 1 .' th' ' - 1' 1 M4- 411' 1' :ff 4. N1 IMA IIIIIGII 'LIL Zi. 43 I'1-11 1'I11I1 fi: .'1' -114-4- l'IlI1 g lr. 123 ll.ll. l'r I: Iitt: K1-I -1'l11l1 4, l'r4-s. 4. 1'l1II"I4'11Iill I,I'II1lII'I'11N .XI1:1 YISI11, 1, Ill .'1. .' :1I1 R1111111. 1.3 IllIl'. 4. 1'IIAIiI1I'IS II11l"".IAN I".Il. 2, 121 AFI 1'l11l1 I. 1'0 ll.'."1 .UNI--vS14" -1 fl11l1 2: G.I.. 2, 3, 4: 'zllll K1-tw 1'l11l1 32, 41 Sr. Jr. 1' llllll, 4. 1'IIiNI'IS'I' H1 IITON I-Elkins. NV. xuil.. Q. Z: Ili-Y 41 Jll - , ' " 4. JIM IIfPIVAIiIlf-III-Y 23 I11Il'. Il, il: SV. .I1', 1'41111111. I. MA ll' II1I4IS-11 Il. 2. ZZ, 4. Sul. I'hI'lll, Z2 I: 1l.A.A. 2. 3 I 1 A gy IZ: l4'1'1'111'h 1'l11l1 41 H1111 K1'lt4 1'l11I1 4. Yiw- 'rf-.', 13 Il.Il. l' g. 1'I11'111. Zi: S11 S11-41k 1'1111111, 4, JOHNNY INMAN--l111r. 2. Il: l".II. Il, 4: Vim- l'r4-s, M. 1'l11l1 lg II.Il. Vi -1- l'1"s. lg Sr. .'Il'ilk 1'11111111. 1. 4II'I11IiflI.XNN.X INMXN II.Il. F' 'i:1l 4'IlI'lll. 21 II11I11' I llv. 1'Il1I1 I1 Sr. Sll -:uk V1 111111. 3. f 'U , A I I 4,5 IC. 121' 11s IL Iule . .' j 15 .l. - - N. - 'ig N. " 4'. AV' tv '. . I I I-I. Il411'14111 .. 1 'zrr .I. Il ,xYI.l'1SX'11ll'I'1I .IUIINS N-4l11t1'. 2, Zig Ili-Y ZZ. S MAI zllll-I .1111 N,"l'1JN 12. ll, 3, ZZ, 4g l'1-11 'lul1 23 1l.A..1. 2: .X1'1 1'l11l 21: ll Illx' I-11-. 4'l11l1 4: 1' l- i-l:1- 1i1111s 1'41111111.: .Ili S12 1'41 1111. 311 1 4- I , . . IGIINA .IHNI-ZS 1l.ll. 2, 43 II4111- lic-. 1'lul1 2. 3 . :IC J' 5 7 Zig I'IJ 1'41111111. 4: l' 4- 1 ' ll. 4. IGIAIIAIIC .IHNICS III-Y II. 3. 4: ILIL Yin- 1' 31 11' ' Ii. S. V. R141 . I. f , XVI .LIABI I'.X'I'Z-lf: 1141 2, 3. 41 Ili-Y 3, 4: H.I1, 'l'es. 1 . 21 I 1r. I1 S1-1111111 4'l11l1 flg '1 1 2, 3. 1 ch. 3. ' K' I f' -I1 Sr. .T -zk 1'4-112111. 4. . " 1111 111 Iil'Il.l.l4IlL II'- ' 2, :'. " 1 1 ' c -1 1'l1 2. Il, 1. I'1'1-s. I: l t'. 2, Il, 41 I.:1ti11 l'IllI1 23 " ' As A llriv.-11 S11--11" 3:3 I'r ' . 4: . ..'.T. 1 . 4: Jr. S1. 1'41 1111. Il: Nl 4 "1 1' 1111. 4. . .. . 12. 2 . . .' . .4 -' E. 1. 4- NA."' KlI.Il.X5l 13.li, 32. 4: 'r' -h 'll 2: . '. 1 YV. ' ' .'. " 1 f'IllI 4. S-1'.-T1'1'11.'. 43 . 1 r .11 ff 4.

Suggestions in the Manhattan High School - Blue M Yearbook (Manhattan, KS) collection:

Manhattan High School - Blue M Yearbook (Manhattan, KS) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Manhattan High School - Blue M Yearbook (Manhattan, KS) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Manhattan High School - Blue M Yearbook (Manhattan, KS) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Manhattan High School - Blue M Yearbook (Manhattan, KS) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Manhattan High School - Blue M Yearbook (Manhattan, KS) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Manhattan High School - Blue M Yearbook (Manhattan, KS) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.