Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY)

 - Class of 1940

Page 14 of 88

 

Lynbrook High School - Green and Gold Yearbook (Lynbrook, NY) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 14
Page 14Text from page 14:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
  • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • Access College, High School, and Military Yearbooks
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

LTY IN sun g.ga.anIll.ula-nl laom gaaailla lvollvga- .aaanl .nllf-aanle-nl Naam lovlx llaaixa-I-IIN Slav- la-.uln-N gl-laa'r.aI wie-lan .anal Iaiologx. lxslklflou ina lln- aaau-in lla-la.ulaaaa-val i- XIIQ. lilllllflll lla' nlao nvaal lo In-.ulavul Iqollvga- .al l'oIullaIai.a lvlai xvuilx is :Iain-'ls ilall-14-xlml iaa la.aaul, oanlanwhia. mlllllaa :major soap- .alall colallmlorx glollp- in gmnla- .aml laigla wlaool Ill llc' X Ill Illll, .allollavl ol our plalsiual 1-:lu 1.alion inallllnlon, Iallvaanll-ml llluo Shall: .xllaolnl .aml lvolmal 'lin lylaixvlxllx xliw Illnlml Qoilan-:I rn-nogaailioaa .ax .anlal-IN aaaslaum lor. HRS. lRIf'YIf Il. UXRNIXN la... gl..lIu..l.-fl lrolaa Sxamlm- lvlaixvr-IIN -alanl .allvmln-4' xlhlnlla-lalllx Ivollu-gn-. Slam- lmamlar-N ln-l'lla.all lllux llllll vlolaolaalc lllllvllslalll. xxllo I1'.acIa4wcIa1'laaixlay .Iml lalayxiu Iam' .al-o 4o.a4Ia4-- Inanlx, xx.n- glmlllaall-ul laoaaa .xllaml .alael l'oIllaaalai.a I 'rain-1-ilil-Q. NIIBN l'l'.XRI. XI, 'XX XNIZN, xxlao .alll-lull-ml lullx .aaall llllllll'I' lvollvgs-s .lx xsvll .lx llolunalain lvlllxvlsilx, llnarlanw Iilaglula II .aaall lnaglaxla IX na I.xaalar-aolx lllgla Nlaool. ll. lmamlavr ol Ilan' ualaaraavlxiol Nula le-:lm lxpvxxrililag, xlanarllmaaal .Hall w1u'I.nri.aI lanaaliav, Ia.aw .allvlnlval Illollslrurg Norman' Sclaool .allnl NIM Yollx llllixvl -llx, III xxlao Nlunliu-:I ul Sumllwc- Ivaai xvrsilx. lqolllmaql Noraaaaal Swlaool, .alul Num Yorla llralxn-lsih. ls nluw lol ol .allalvlns aulanl 4o.amlan-N loolla.aIl .alul la.uIu-llmll fl In-.anlan-N .all ila l.xlalalooIa .Hall is lauullx .ulviwl ol llan' .ul Nloll ol Ilan- wulllnaolx Flan- Ialll-aanlml l'r.all lllslilula- .alul fiolmaalaio lvlaixa-axilx. Nll XRI I.. lla!-IzI.I,I.IxI:, alla-a aa lIa.- Ia.-...I .al lla.- XIR .,, ,. ,. Ilallllslrml .Xrla nlvlaaalllaac-aal, lauanlaaw ..II Iumlx ol slaop xxorlaa .alacl lla:-cluallinal mlnauillg. .alle-aanla-4' 'lun-ma Nollaaul Sllnool .aml Xl-xx Niallx lvaaixc-rxilx, li, IDI in-Illln lor ilil lalaxsiual 1'1lu1.lliola, uaax ulaullnalvfl lrolaa Ilan- fvlaalw lu-.aclu-ls I .aII.'q.- .al Flilapvu Rolla, Ill-lalasxlvaalain. nliul grmllualua nollx .al lIllix'a-will' ol J lillxlaurgla, XYIN' vilgilaio .aml N:-xx Yorlx lvllivva-iliu-N I- lalso 4o.uIa ol In-xlalamu Ia.aNIwlIa.aIl. NIR Rllllalfllvll If. 1201 JIJRIVII, .a Qa.uIu.al1- 'al Yan Mark Shah' llollvga- lol vlymanlavu, wan-N in Ilan' uaaaalm-ani.al 1ln'p.a1l nan-nl. xpc-niolillaaai in lanxiraa'-N xlllajwls NIR, XX'II,l.I.XNI 'lf IIIQNINII-1RIl'K. mlm 1. Ialawoll an slunlor ua Ilac- I.xaalaaooIx vlaoolx mall :o.uIn ol lla4- xlaualx laam-la.llI l1'2llll .nul narsilx un-xlliaag, ann gr.uIu.almI lloaaa Spriaaqlia-III lqolleagv. Ilan- om' .annl only I..alIaa In-.nlan-r in l.ualarooIl lligla Nlaolal ix NIISS I R.XN1'I-IS Ii Ill IIBIICS, Ulm gl...Ila,.1.-Il Ina... Sw.- mllw l'raix1-nilv. IN fl. Ill .alll-mln-nl l'n'1lolai.u Nolnaul Srluaol .alul llolllglllola llollu-gn' Imuulav- lla:-on, ulilwlx llav .ullxilin-N ol Ilan' gl.-.L :lulax I Xl 'l 'I .I Y 'XII llor-I. Nliw lllulnl, Nlu lvnlnavla. llorr, Nlias 'Iowa nm, xliw lilmw, xlr, 'lou-rl, xlr. Ill- tl.-II.-L.-. Alf. Ilull, :XII Klibullfll ll, l ll'IlIIlll'fIl lx, NIINY l lU'llIl'N, l IUXNNI' .uazl Xlra Kiaaaav

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals