Livingston Academy - Chieftain Yearbook (Livingston, TN)

 - Class of 1943

Page 20 of 56

 

Livingston Academy - Chieftain Yearbook (Livingston, TN) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 20 of 56
Page 20 of 56Livingston Academy - Chieftain Yearbook (Livingston, TN) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 19
Previous Page

Livingston Academy - Chieftain Yearbook (Livingston, TN) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 21
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 20 text:

IFHIE CIHIIIIEIFTAIN ik 119413 URUXI R l'l'l'h ll-nm mr C lub 3 Footb lll I 49 43 Bulldlng and Ir'ulLs C Ilssns 4' Rvpuscnlalnc of Studcnt lox nrnmcnl 4 u Q lrclsurer of Senior Class 43 l'lLs1 dent of Physics Club 43 'Annual I1 Most Vmrsatllc Bm Suu fu1rcl 42 IIRUIILI X UUALIS Ilanslu from 'klplnc lllgh School un mn In 4' Home no nomus I lub 4 44 Commuul ub 'Q 1 1 uac l'hxsu h lxm fl'XL RPLShR mu lcononms Club 40 Sllilll 1 on ss mnmcxuu u I lr IN 5IllS lllll KDRDUX IRAN IS Sl N ll R lrausfnr from xxlllflk fl0XL 4l F 4'I Llnss lhskun .1 u 41 Um nnrual Club 4I -nf if Page I6 NIC Imax Iuoxms I'0lNmxTbR 4 43 irlcnu Klub ll Slfgldlll nl Xrms of Soph on K I Iss 4I I 1 Basket ' rt 1 u 1 b I-omhlll 12 43 Blskct a ' nsns u 43 Imnnusu 4 l u d Xl C UUALLS Suuuu K lub 40 Home lumomln u 1 I mp Squa 4 4 J 43 Dramatic C lub vlli Pusldnnl of Home Lconomus nr 4 Ilrlzlmt blaff 42 Com m lull C lub 4' 43 Annual Gulf II S:-fremrs nf Scnnor Class 42 lfxxuss IIONARD ROBERTS ilu 40 4l Dramatic C u nmmr ru nl u I run I llnun ux lrenxh Iournamcn :nl lrmnmh loulnunent :I St all I cn n Sl LI s tllll I b lllolog ll 1 X Ss .1 In K Iuh 40 H Home I-annum u 4 e 1 1 :ul 43 Llass s ull 40 4 ' 43 B :skit 11 43 Dram ul 4 I P u I ruuh C lub 4 ' l'rcImun.ary lrlnlh lournanunl 42 Kummerrlal Club Club 4 43 Annua Staff 43 lnasurcr of Pep Squad -I4 Vue Presldmnl of Senior Class -H lhxsncs C lub 43 All fourna mult Baskull.-:II le m 43 !'- ,2 f' 2 4, '91, if fjff- 1-1. If. rx., '40, '41, '22, '.: . Q' 4- I l I - ' H H -I f I Ulll I' ' 3 l".I . A . I bnlll 4 ' 22 "L U If, 42' .445 '42, Ihr I CI l, '42, cm , '42, 2- , 3 " ' '-IH: ' 2 . '- '. ' Z 1 b II. Q , ' - -, -3 1' ,j '-43: II,'.", CI h, ' 3 -. -- s,ff: 5133 t, ' . 4.5: Suu- L :ur , 43. ' -- -- 1 ' ' , til I, '40, '4'I. '43: "I I d. '-421 Dr: 1 'i Clu . '-L1 li - '40, ' I. ' L, ' Q . " 1 , '4Ig ' 1 ,'2, '., ---ul - ' '- CI , 'flili I '1 S1 . I. '431 S Clll. ' 21 I' ' , ' 'Z - lZIu,'45. 0"'4 1 ,'L,'.g .. . A I A -I Latin I h, ' , ' 5 't Il b, Ili ' 'Z V I A V . " v, '4l,v"l2. '4I: CZ - -'z CI b, '4l: f ' 'I 43: .llllH0l' l'l1lI' UW- 'mi VIC' Club, '-123 junior Play Cast, '42g l'rc- I'lr.'i - of All ni ' CIn..'. '-12: An- ' ' 4 I " Q, qg: nuzul Stull, '-lfl: C 4"zI ill I . '-13. lf'yg -' - - " - 1 I '42: An nu: . : , '43, Mi- ' lllulx. '403 I", lf. A., '40, "Il, Sri' ' Zlu , V102 ' 'ra ally llulz. '12, '43, '4I: I". I". IX.. 'l0. 'lI. '42, '4?l. lll'Q'l"l' Rl'1l'1X'l'5 ll'l'll l.'1' I , ' , '- 3 I A ics lil b, '40, '4I, '42, ' 3: P I , A V ,Q y Su: . '40, '4I, '42, ' 1 "" Bn: A' - kcll' .' ,'4l,'L.'.: as'-I.Il. , 1 s D ,, ' ,4 D . - '40, '4I, '42, ' .3 ' alia Club, '4l: . I , , . , ' ' ij ' 1 . ' ' 4 . F. AU an, 242' , K: , I as V l hu' l4.u -. 4vl, 4-7, A I. , lI'1t414LIull, '-ll. 142, '-43: Srtc G alrtl, " .5 il - ff . ', I - T: I - ' I - ' , , 1. '-lil: I . ' 2. ' 1 1 I ' 'A' 'A' 'A' i' 'k 'A' 'A' 'k i' 'k 'k 'A'

Page 19 text:

IRL! RPXXOIIDS H0011 Imnsfer from klpmc Ilhllllllf' 4l 41 IUCIHIHR' lc ass B.1Gkclb1ll lhssns Club 43 bergewnt of Xl1I111r1 lr11n H Ven bm of SIIIL C ll ul Rn Hlculn Ik Inu! ll ' CSICICIII of I- IX 1b R01 Buuox Oaklm JR Suemc Cl11b 40 Foo1h'1ll 40 4l 4 43 I,l'CSldCIlI of Sophomore use 4l 1b 45 R1p1u111t1l1u. Studuu C 01 Cllllllllll I 11111 1 IJ 1 C um DUTICI of S 11101 Cl1ss 4? R1p11rte1 XIARCJLI-RIII' I'XI-INN PADC I- IT 1n Club 40 4l Pep Squad 11 4l 4 43 Home I-conomus Cl11b 4l 41 lJr.11111 IC u 1 rLl1m1n.1rw Fnmh Io11r11:1111111I 4 I'1nz1l French Iuur111111cnt 4' lump cr of Scrapbook 1n Homc I-111111111110 Club -W COIIlll'lCflllICIllb 4 N cnfh CIIIIJ 4 45 XII 1 S THIE CHlIIElFTAINiif 1943 NIO XIARX IIIIABVIH HOWARD .1 1n Cl11b 40 4 L Club 0 4l 4' Home Emonnnucs Club 40 4 Pap S 1nd 4 43 Frm: Cl11h 4 Photo C I 1h 49 Dr'1n1:1t11 Club 4 I-unch lournament 4 X11nu1l Stllf 45 Cm111ncrr11l Club 44 Blsketbnll 45 Secretary of Pep Sq111d 43 C l,1111o11r C 1rl 43 M uxm XNNI LQLLAR Scnrclmry of I'ruhm1n Class 40 1 1n b 40 4l Secretary of I um C lub 40 4l Home Econom 115 b 43 ep 1 11d 0 4l Cl'1ss IN kctb1ll 40 41 buruuy of Sophn more. C l me I rem 1 C. ll 4' I,l"lIll 1l1r Club 4l 42 P10 11 11h 4 jumor Pla Cast Drum NI.11or 40 43 V1ce I'res1den1 of Pep Squad 43 Annual Staff 43 lllldrat Staff 43 Commc1r1:1l Cl11h 43 B1sketb.1ll 43 XNINXII RL111 YIILI-X S1 onl ll RUTH 01s LM Ildllifll from lV1l1lc1 l11111ur Hngh 1 ool I 4 1 UIC 4 43 s kuball 4 45 C Ins B.19kclb:1 B1 l H Home l'lUl10lll as b Crxnx CAIHARIN1 IIAINC,-II' 51llIlLL Club 4U Home Lconolnus 1b 4 4 43 Pep Squa 4 41 IIIJIIIBIIC' C' ll 1 4 Pagr I J 41 41 . Ln' 1 ,'4, 1 1 , A, - . - , - 3 '41, sq - .'q111111, '40, '4I: '42: F F'A -4, .,,., . . - Hmm 'ng 111 , '40, '41, ' 2, ' 1 - -11 .' ',',' t" . : ,'42g 1 ,gg . ' 121914 ' "-44' 1 Q21 'I' ' ,'2: ingvffff I . -'Z .gQ1-,'43. in :.1': ,'E:t.Ix . . I,:t: CIII , ' ,' ' 'g 3 " ' . HQV. Y C111 , "4o,' '4l: '42, ' 1 1' ' 4 - A 1, - S111 . '4, '41, '42.'f: .., B13- 1-'. 1-'. A., '40, '41, '42, '43, -' 111111, ' 2 ' Q' " " , ' . '4lg v' C111 ' - '.1f.,x..'4:1. .., U: 1 ' .f,b' I 41" cl , ' 25 ' yn ,. '-42: R, l . .'1-:1:111c1' 4: 1" , Q41 3' I". If. .L. '-Ill. '-II, "Il "ml I'lll'Si4S 'l'1'z1nsfC'r from Xl'iII0w CQ11114: High C11 , '4:1. q 11 , ' :. 1 ,415 Ii,,".'l',' Nj jf?g 433 'flzyf 511 , 1 2: 11-1 511 1 1, ' 2, ' Q 1111,- .' I '. "A I - ' ,'l2, I: ll,'42. '. ., ', V , " I '4I5: ana. '42, VI: 1' - 44"-A 413331 P AF! 'y 434- R9 1 - CIIII , 112, '-1:13 1111111 c:111b, '4:1. 111 lf, 1-', A., '4:1. Lan' 1 -.'4, ,,,, .. ','2,':: -1 , ' '- -- '40,.' A,'42,':, 411' C1ll,'-ll: , I - , -. -, 'ff .' Y -, H91 0 1:11 , '40, ' 1, ' 2. ' z d, , -. ' 5 .-' ,j 3 2111, '41, ' 2, ' .1 -- ' .1 1, '4l, , , g E , ', 0 ,F 'I ' '4!: I'xl'l'II1Il Clluh, ' 2. '-43. Fr ' , ' 2, ' I: . 11'11nlM.'l11II, Q '43, fr -A' 11 -11 41 -11 -11 41 111 41 41 41 f 'Page 21 text:

'A' 'A' 'A' DA! ID SMITH Oommercral Club 40 Presldent of Freshman Class 40 Presndent of Set ence Club 40 lub 3 ootball 40 4l ass Basketball 40 4l 4 as etball 40 -il 4 4 la uh Frenc u J Preltmman French Iourntmcnt 4 llnal l-reneh Tournament 4 lun lor Play Crust 4 Nltrshtl of dent C ournment 4' Xltun tu C up tun of lootblll 43 Xkllltfxxt S lAXl0K 4l Foot I 43 Cllss lhskttball 40 2 C It 42 43 All Conference Qu uttrhaclt Second Ieam 4" Bathclor ol' lglt ness 42 Bulldlng Trades C lass 42" Laptam of Football Fun: 43 Phy lournament Btsketball letm lj Xt ILT on L YVRICH 1 creme Club 40 F F X 0 4 43 Class Basketball 4l 4 43 Presldent of jumor Class 42 Senator of Student Goxerntntnt 4 F F 4 judging Team 43 junlor Play Cast 43 Basketball 43 -Xn nual btafl 43 Commerclal Club 43 L Club 43 Presudcnt of F F 4 43 Niember of State C uard 43 l'l1ldcutS!all' 43 'A' 'A' 'A' 'lr THIE CHIIIEIFTAIIN si? 1943 NIO Dont C,xPPs l-wus Enns HARIAN FERRIL Cl-XRlClf Guuu-lt Hxsutt P-XRROTT FN!-RETI' l'ARsoxs FRANIC RFAGAN XIILDRI-:D SELLS Rox SNIITH juns XNILLIAXIS l'NIOC.'l'Nl' SXIITH lr'msfCr from Rltltman High bthool XVII LIANI lx XS lbNl'R une C.llh 40 F F 4 43 Dramatte Cluh 4 junlot I'l.n Cast 42 Honor Board Student Cmtrnment 4 Frenth Club 4 H 'knnual Stall' 43 Treasurer ol l- F X 43 Iennessee State Guard 4'l Sergeant Nhlntary Iralnmg 43 Prtsltlcnt of Senior Class 43 Sfxxtxnt, jour totxt IICISIITCI' of I-reshman Class 40 latm Club 40 4l Class fourna tn nt 40 4 43 Home Fcu n nuts Club 40 4l 43 e tuatl 0 43 C eer er 40 42 43 Band 41 42 43 Ireasurcr of Sophomore Class 4l Nlost Beautiful Curl 4l ub 42 43 Assistant Fdttor of THE Cmuratx 4' jun lor Play Cast 4 Treasurer f lrench Club 42 French Club 42 Prcllmlnary French Iournament 42 lhoto Club 42 Secretary of Student Coxernment 42 Best Glrl Cltllen 43 Basketbtll 43 Edttor of THF C lllhl-TUX -I3 Physncs Club 43 4 4 4 -nf 4- Page I7 4 if . ' 2 c . '40, '-ll: '42, '4 : F , ' , ' . '41 '431 2. 'Z.'1 '. ' Cl , ' , ' . '2, '45s , B,k ,' ,' ,'2,'3: .lin ' ' ' , czl -, .'4l, 325 H h CII r, 143: '-43. . 1. - . 32,1 'Q ' ' , ' 25 . 1 : 1 Stu- rt. F. A., '59, '40, ' g hill, '39, Sci- '- 'u , ' 4: 1 . A., '40, '41, '40, '41, '42,' g zi.. , '-2.'-1 ' . f 52: '39, ' , '4l, '4-, '-133 "L" I lb, '40, T.. . ' -3 Y A' ' :".', 5- ,"2: s1,'2, sics Club, '43, State Guard, All: Vlce:.l'resident .of Physics Club: '-43? 's'. 'c':,:4l,12.1,Q' S" ,':..f..'4,'4l, 0"1,'-'.'42,'2PP -2,-K, sl ,'4,'41, '42,',g Zh - ' 3 ' ' 1 , ' 3 lead' , ' , '4l, ' .... ' 1 , '40, . ,,,2: .,,-fl,-V I in '. i .' 3 ' . 'v 3. - ,,A'-il. ' . ' 1 .,' , ,tg Q I 'n .,'2: H.-, 0- i' Seniors Without Pictures

Suggestions in the Livingston Academy - Chieftain Yearbook (Livingston, TN) collection:

Livingston Academy - Chieftain Yearbook (Livingston, TN) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Livingston Academy - Chieftain Yearbook (Livingston, TN) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 24

1943, pg 24

Livingston Academy - Chieftain Yearbook (Livingston, TN) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 8

1943, pg 8

Livingston Academy - Chieftain Yearbook (Livingston, TN) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 15

1943, pg 15

Livingston Academy - Chieftain Yearbook (Livingston, TN) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 41

1943, pg 41

Livingston Academy - Chieftain Yearbook (Livingston, TN) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 51

1943, pg 51

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.