Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL)

 - Class of 1950

Page 1 of 104

 

Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection, 1950 Edition, Cover
CoverPage 6, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collectionPage 7, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collectionPage 11, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collectionPage 15, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collectionPage 9, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collectionPage 13, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collectionPage 17, 1950 Edition, Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1950 volume:

TIGER Il I LUUN FX HILH HLHUOI X " ' Y V I W " W 4 4 I L' 4 4 4 4 Auburn, 1 labanla Swcwt Jxllllllfll. lrmvelivst villngv of the lllllillirv - Colrlsllzifl O1 GVVOFL Nt ll Ill t I I 1 1 t111 11111 1 111 ll 11111111 111t11 1111111 1 Lontunt 11 11 X 1 1 Cl 1 Bll l 411111111111 1111 111111 1111 11111 111t111st 111 111111 1 1 1- 1111. t1111 st1111 111' t11is i"1i1Cl1C11" 111 1950, gi 11 111 t11is 11111111 11s tl 1'1111111'11 111 s111 1111 1111111 11111's 11t AUBUIHN 111. with t111 111111 t1111t ill t1111 111111111 1'11111s 1111 Illllf' 11111111 it t11 1'11c1111t111'11 ill lllt'lllOl'1 t1111 spirit 111- t1111 111111 11111 1 ' 1111 1illt'VS', 111111 t1111 1'1'i111111s 11111 111111111 111111 1111111 11111'11. S111 1 thi gs 1111111 111111 11111. 1111t t1111s11 112115 ill lli 5111111111 will 11111111111 i11 ftllll' 111111111111 XY1ll'll 11t11111's 111'11 11111g 1111'g11tt1111. 1.1-t this 11111111 1111 1i1411 itll 11111 11'i111111 11111 111111 si' ' " . . . 111111 ' 1 ' 111. 11111111111 11111 11111111' 111111 things 11111 11i11, 1111 1l2ll'1i ill '511. X1111' t11is 11111111 s111'111 t11 1111111 11111111 t1111s11 11111111111'i11s 111'ig11t N1 1 S 13 IC D1 CXYI' ON 11'AfIt1l.'l'Y 11111185158 U11CiqXN1ZA'1'1 NS S 1 1 lt T S 11' If A '1' 11 11 111 S AD "f11'1'1S1'iX11fN'1'S ,1 11 11 1 11 11 1, 1-1 1111 Xl 1, s 11 11' 1. 1111- Tig 1-1- s11111. Sill' -1'11 11 111111 11111 1111 L 11111 .11 111111 S 811111111 1 1111 1 11ll' A111 l'll 111-11 1111 i 1 .1 - 1' . ' ' - 1ll'1llQ 1111 '511 N1i1Q1'I'... l as NX Sioux I 1 thio l J K with oiii lou Xlly. v. Il. '1. lhis copy 0fuVl1lll"liigi'l'ui5Kll'diCilti'lI to Ulll' friviicl iuicl tc-gin-lim-1' who la -in ii coiistzmt good 1-xiiiiiphf to us through thc past fc-W fairs. As you lx ' ugh this hook iii thc- fiitiiii iiiij you l'L'Illi'IllIN'I' tlw Se-iiioi Kilim of 1950. NVQ- gin- this tolwii of Ulll mppi'-L-intioii to Xlix. XY, ll. Stix THE FACULTY Olll Iflllglpil IN ll! X I KN I 'XIII I I I I II 71111 ll H XX Hum x r XII .fl X. ,Xxl I4 xx XII. ll. l.. ISI- mm XII . Xl I,I lhxr IxXXlCll Hull. Sr'i1m'1' l'f1 f 'YI l'Jllll1'llHl7H. l"r ullmll fvlllfll Uffirv' Sr'1'l' 'lily zs. l':I,lZXHI'lII Imw HHXI7I.I.N Xhu. lf. S. Umm Xin. vlrrux If. IDI lmx l.r1!':. l':IlLflfN!I llf l',f'mmm11'.x .Xgrif lfmz' Ni N. Ihx Illxlxxfmllf Nllnx. l,. K. limi Xllax, llmms lfn IIN , fmfzlzf N. SY if mf flzflx l'f1vf lull lflmfmmf l,zlf11r1fm 1 I xx x Q X x 1 XI Illlllfllk x,IISIf f""'l 195 G1 'H ax 1 xx Xiu xx I him 1 H Iinnlxlxrr 1111 llnlzlmu Mus. XV. II, S'1'0x1fx Klux. F. TIlOllY'IOX f':C'lJl1lJl?Iif'-Y. 11i.s'fr11'yf lfllfiflf-S'!l. Surirll Sfuclim K II f wr 1 x n Shim IH ll I I X Ill l llltl Irft In "gl1f- Alawk Young. Pvhq' Yam-s. liugvr S vi glam .' I' Q - Fit' I 11111 3 1 S A N ICI S pItNlllVIlf l'1r,m XXII --I'uwi4Im'lut Ilum ll Nu lv 1 I xlfltf-ll'. Iur.Xrnx .N " I"l'lY.Hlc,H Hum GSS W1 I IIII+ NILNIB IIS OI IIIL SPNIOII CIASS OI' Ifhll NOVK RPSIDINC -UND AIIOUIND TIII7 CII5 OI' NIBUIIN AI ABANIA BI INC OP SOUND IND DISPOSINC NIIND NILNIOIIX -'IND UNDIItS'IANDINC DO NIXICL PUBLISII XNID DICLAIII4 IIIIS INSIIIUNILNI OI VVIZITIYC AS XND IOII OUIt I XSI VIIII AIND 'ILSIAMINI IILIIEBN IIIXOICINC7 ANI VND ALL POIINIIII XXII I S AND II SIANII NIS IIEHLIOIOIII IXIADL BX IS I N ADICINS In INC x I 7 I I IS AX LIIS I xc IN u C II ICI I 4 ut 1 lmmx SID BAIIIILII If uc x isslrwmm m mnmcrs 0 B1 x ttum AC IxLI N If up m 1 C u IIIIUC H ISUSII It x m Q Ist tI1u1IC gum nus C I OIIC7IA B71 IID I xc mx 1tI1Ict1L 1InI1tx to Both C 1rIm1t BII LII DEVVBLIIID IL nt mx Iulgh to um Sm1IolcI NOIA DILLAIID I NC V II IL I t Bath NIILIC Ilmtt AWN DIIAUCIION It uc mx HN IC lrvl ISIICSS to Ilclen C,oppuI3,,c DNIAS EIIIIAIII I x I I I Il D IINCIIILII It an mx gllssu to Itohut XOIIIIU D c ucuthm xslt IOXY IOIILNIAINI It nc mx legs to NI ulcne NIIIIIIS A NII4 IOLISL IItI IXX LLL lout tht I II X to the nut PIGSIC It VS XI LXCIIL CVXIIIII' II Ic uc mx Il1CIxIllIl1l to SICIIICX XXIISOII ICLNDIIICIC CR XI It lu mx Illlllgi t C I IIII NIXIIH ELIYLXBEIII C7III4CORI Inu tl most xmpuxtmt sunt ty Ilf tu Pntsx I lmu IIIANC ES HAINIES In uc mx pe1son1I1tx to C71 idx SIIC Lottm NIXIICAIIET ANN IIARBOII Icuc mx XNIIC to SUIX NULQI ANN IIAIIP If INC mx CIIIICIIILSS to Bcttx Nlmtluson uhm nuds It NL IIILL Iuu mx plcttx I 1 to Ixlthumc Nioun I C IIAIILES HOPIMAIN Icue mx IICIIO sat to NIIIIIQUI I' must VII7.'7 QI 7. ICI' 7C7:I7 II 7 ' II' , I7:lX , , . , . , . 4. . . . , A , . I I I I I I I I , I , I I , I I I I' HIIZI I' ,I 7. I' I, ,I'7, , I' ' II I 7 ' C' 'I7, ' II' I 7 I C ' I,I' . ' 7'7 7 Z 7 ' IQ. I, OA,' ' 'I '- m' amgh to Amm Izmv. I, IIIY I I I' 77 on ' n f ncntnvss tn ISIIIVQ Cl 'tmz I, "I5U'I7 I 7, BA ' QI , In '- mv Ilciglt to if Itnv. I. IIOI 7 7' 'a 'H mf CI: 1 ' Q t 'II f T1 . II I3Ii'I7'I7YIZ BII I' 7 Q. '. -1 '- 1 f pizmw playing to lI1a 'Ia-nv. I, I7I"'I , I I' I 'ax 'c v 'Ip - I ' I I. I7 , 7 , va" fa Vw It I. ALBEIIT DANIELSON. Icuvc mv clriving to Rodger 'I7I1ompson. I, I 1: 7 7, ia ff f 1 Y Ia X fa 7 ' . I. I' II , val " m yum ' mir 0 x 1' I 1 " 7' ' . I. I I' I -I '- f "1 " .' ' 7 ' ff. I, 'I7IIC I I' cu 'c amv imc .vt-I 'kc it. I, FIIIC 7 I7 I 7 , -I '- f faq: V 7 U. I, BI7'I"I'Y FOIII , talk- 1 "f ' g " I1 mc. I, I- I 7 7, , Xa 'X f fx I 4 ' 2 , I I, NI' I I IQ7 7 S" '7 I 1" 7 .I. -.'Ie1. I, I It '7 ,I ta 'J ' I - " H . I. ' 7.7 I ' , I' 7. 'a " ' rm ' 1 0 lar i . I,II 7 ' .I " , I ', me I' ' 'I in nf 'e I I7 I A 1 7. I, 7 I' IV I -I 'H ' 4 ' ' 171 'f I' - " . I, I If 1 I III' I , 1 W ' 'L ' I7 7 ". I. OLE. 7 7 I 'Q " U' " I' IIII' 71 I " um. , ,I I .7 77 I . 7, a ' ' 'I ' I ' 'Q jk' fi. ll 11 Il ll S Xll 1 ll X 1 s I C 1 ll 18 N111 1 IX NI UI I 11181111 1 1 1 1 11111 s 1 l NI11s 1 1 1111111 IIIILI 11 X ll s ID IK s J I 111111 s 1 1 1111 '1111 X 1 ll 11 1 1 I1 11111 '1x11x111111s NI111111 1 1 1 l N 1 X 'SO 171111111111 IJKXIIJ I1111x1 11111111 S 1. 11113115 1111111-311. 1 1-.11 1- 1111 l'I 1.-1 1,21 111 -'111' 1'1 111111. I. IJXYIIJ IIIX INIC. I 1'a11 1' 1111' 1Il'f' 11'i1 111 XY: '1'1'11 IJ1111' 11I111 111'1'1Is 11. I. I1If'I"I'Y INQIIQSUX. I 1-11 11' 1111' 111I1' 111 I111s 111 I 1-111 g"I.'. I. XI,-XIII XXYIC IXCIKSUN. I1'1111' 1111' fiI1's 111 5111111111 I,11111111'. I. IKXIIIIIYX IIOIIIIXN. I1'111'1' 1111' I111'11I I1i1'111IsI1i11 111 QI111111111' XY.1II1'1 111111 I1 '1 .-11111 111111. I. CQICIJIKIIC KINCI. I 1111x '1' 1111' 1111 111 .-111111511111 111 SiI11'1' VI51111. I 'IVYIOI1 NIXNYINCZ. I1 '111' 1' 1111' 1v111' 11'i1I1 1I11' 1111111 '11 111 I7i1'I11' S11I1111111. I. .101 IIC XII'I'CfIII'II,I,. I1'111'1' 1111' I1111' Iklll' 1'1111' 1111105 111 K.11I11'111 111111 II11gI11's. I. I3If'I"I'Y I'IC.'XII1IIf. I1'1111' 1111' 111i1'1' 111 4I111'I1i' I31 'g1'ss. I. I1OI'1I'fII'l' lIIf.1I'.'OY. I1'111'1' 1I11' S1111I1'111 CI1111111'iI 111 N r111 11' 1111I111'111111111' 1 I. I. I3II,I,Y SIIICI' I'IIII,I,II'S. I1'11 1' 1111' 1Iis11II111i1111 1111131 11'11 111s 111 111'x1 11'.11"s I'I".' CfI11ss. I. 1501 ', C1 I'I'I"I'S, I1'1111' 1111' 1'Il'A11l 111111I111II 11I111'i11g 111 1111111111 1,1 J . I. I'.XI'I. I'I1I1fI'I. I 1'.1 11' 1111' I111'I11'1' 11111I 111'1'1'ss111'i1's 111 1fIi1I IIiII. I. LUIS SCIIIIIQXIJICIK, I1'111'1' 1111' 11'iII 1 11111 '1'1' 111 Il1'1I1 1l.11I111i11. I. l,OI'ISIf SIXICNIOI1I'f. I 1'11 Y1 Illf' IIIIIX 1'1'1's 111 1511" ,I1'llIl I'11I11'11 I. lIII.XI1I,I'IS SXUXY. I1'1l1'1' CI 111l1' I1 111 AI I. .IYXIC S'l'.1I1YICS. I 1'11 11' 1111' SI '111I1'1'111'ss 111 Pat . .1'I1'1'. I. VOCIICI' SNYlX1lI,If. I1'1111' 1111' I1111'1'111 111 y H ' 1 '11. I. .-1I.I'I.' 'I'.1YI,OI1. I1'1111' 1111' UI1111 '."' 111 I'4I'1lllI'i 1 if. I1 ISIIICIIT IIIUXIISOX. I1'1111' lllf' I1111'1111111i1'11 1111 1'I1us111 1111 1 1'1111'1'111i111111'111. I, 11.1 11111111 'I'IIJXIUIII'f. I1'1111' 1111' 1111111'11111Ii1y 111 A'l'.111" XY. ' 111I. I. IOIC ICJXI XYICIIJI'fXI'1pXCIII. I1'z11'1' 1111' I111.1'I111II 111 ,lflIll I111'1111'. I. 1ll'XJII11I'f X1'III'I'IC. I 1'11 1'1' 1111' 1'I1i11' 11111 111 KI1. , .'I1I1'. I. IIIXUQ X1ll,I.I.-XXIS. I1'.11'1' 1111' 11I11I111' 111I1111' 11111' 111 1111 111 111 .I1'1'11' XX'1II1. IIS, I, I'I'fCl1lY X XIICS. I 1'111 1' 1111' 11111' I1111' 111 Yi1'Qi11i.1 Y111111g. I. CQIAIJYS 1O1'Xfl1 I 1'11 11' 1111' s11"'1 11'111' 111 .'X1I11111s I'I1'II111s. I. IXCQ ' XUIIXC. I 1'111 1' 1111' 11i1'I1- 1 I'll 'I11 111 NViIIi11111 flI1'1 111' 1115. By: J . I . , 111. 1111 1511 Cl 1.1: 1.11111 'sm I'-I11X1I'.S II1lXI,. X111 IX N13 11111. N. IIII.I,IIi .1 . .-Q .111x1p1.1-1 IUAN ADlxINS u n 1 Stiff r IS an A Jurn Plnrrs Sr II II Fashmnerl so sluulerly yuan an: sr air PHX LLIS Al ILRS ilu Club Sr I II Annual Stlfl I 'Il rr l' rs Stiff Sr III I' HA Sr II Sponsor Sr III Small of statarc ln,-1, of heart lou and frzcnflship all u part RICHARD BAKER I III I s A Flu r Sr I' ix Jrl L Strong, nunrl great heart trur fazth and ready hands BOBBI BARHE'IT Flu Club Sr I II Football Sr u r XY lm s VK bo Sr III Class Pr: s II A Happy am I from rare Im frcc uhy rant thcy all he Lontrn ul l"ke me' ' BE'l"l'YI' BRACK EEN nu'1l Still Sr. III, C'.A.A. ' . - 'I'if.,cr 'lhilvs Stull r. .' . I' llonor Society Sr. III V.- r Citizenship Club S . II III fer.. '. I .- S. III' Stuc vu ,ouncil S . "rows: XY IOIS '10, Sr. III- Be-'nity 'r. II: . Auburn Iligli Sr. III: Cirls' Shtv. I ass Pres. jr. III S - -. S . . "Only you in wart and city an both fair tall and witty. FITZIIUCH BUSH Student Council, Ir. III, Sr. II, Ill: Citizenship Club, S . II, Ill, P 'r. II, " Cu J, '. , III, 'ro - ',S.I, ,I gBuse' ,.'. , , , Sass ' rc-us., Q . , 1 Favorite, jr. III, Cleo Club, Sr. II, III, Annual Stuff, Sr. III. "A little nonsense naw and then is relished hy the best of men. f-f f I OIIC IX BI 1 C lss 1' S 1111 s11111k11111l 111111111 s1111I1 ALBI' II I DAN IILLSOX C SS IIKSS IS 1111 YLILITCI 1 11 BILLIIL DILXN BEIIIIH 11 CIIIIJ r I S I II AFIIII 1 Sr C II 3 br 11rI11d1r Sr III C A A Sr 'I1g1 r T111 s Staff Sr IO s NX I111 br I 1cI C ross br III NI iv C1 uri jr III A ll 11111111,1, 111111 ll 1111111111 s1111I1 IIHSXIII so 111111 Illlll 1f111tL 111 511111 NU IX IDII I X ID B IS 1111 IS H11 11111 r of 1111111 XXX DIR AL C,-IIOX IllllI St aff S III A C II 1 r 11 1' 1 11 1 r 1' I' If I11s 1 jr III Stllllll 11111111I Ir III f1t1l1 FISIIID C' II111111 811111 x r s 1 1 x SI11 s1111I1s r 1111 mic fsnul 1111, 111111 I11111,11s for 1111 rc11s1111 Im! 1111 IIIONI XS EIIII XII I 1r11I 111 In 111 rn ILIIII 11111 lf 111 krmus W Nur' I HLD I IXQ IILH III 1 5 II I1 11111 fuss and 11111 11 111 slzall bc your Sfflllgfll BEII1 I ORD 1r11I LCIIS 111 br I Il A 5taff Sr III f -XA S III Stu Ont C11111111I 5 III I' TA S III So 1111111 111111 lILl7lllfL 50 tulally nzzslcudzm., JO XX I ORILXI XX 11111 I C ll Sr III 1 ll 'I' cs S116 Sr Ill Sonsor br I A 1111111111111 Nllllllllf lllf ny tlzcrcs 111151l111f 111 IILV 1111 ANNIE, LOLISL PHETXN ELL 1 C'l11I1 11111I bt1fI Sr III C II S III W I111 s I II 1 .4 . . , 5. - 1 Cross jr. III Sr. , '. .I . III. "Fair Il-S' ll .smr 11'l11'11 only 11111. .s-l1i11i11,q in the sky. XYALLACIL C' A R R ETT . 11. Sr. II. 1 9 11 1'1 'r. "His allzlvtiz' 1111111110011 by kindly ways ll'!l-5' lc111pcr1'1l." KENDHICK CRAY 7 11t1f1lI. Sr. , g C11-C111 .. Q , . 4 '.- tvs., ' . 1 ' X ' . ' . 1 Studl-nt C1111111-il, Sr. I. III: " ll , jr. III, , , III, CS.. S . III. SKHKJIKIIIILZ us with tl1c trcinlcle of his grate lm11c11 eye.s," Mlm IX C lil C X 1111 1 1 lli 1 IXU ll L 1 1 1 111 ll 1111 Ull t s :lull earth 11111 I li XXI I S llXlXl:.S my K ' 1 -X 11111 I'1 1 C 1t1le ns ll 1 1 J 111 N 0 S lllt lr X11 lllfll rx r 1 r um IL 1111 1 1111111111111 1 X Xllf XIII I XXX IIXR I 1 1 X 1 plz rr 1114 XXX Il XIIP 1 S II MX 1 1 S U XII u ll1ll1m ll r l111rl1 ll S Ill IX 111 x S r 1 111 CIIXIII FS IIOIII X XX If if "uv-"' Xl.1Xl I lCl,lZ.-Xlili'l'll I C IUIIY 5 ll .ll Sl.1ll. Sr. Ill: Cl..-X.xX,. Sli l. ll. lllg l"fl'..'X,. Sr. lllg 'l'ILl1'l' 'l.gl1'5 St.ll. Sf. I. Ill: CLI1-1' XIIIIIV. jr. lll,S1'. l.Il1ll111li11iII11l1.S1'.ll. li. 1l. lr. lll, S11 l. ll. ll11ll11w1--11 CI11111't. Sr. lllg I". ritv. Sr. Ill: lla 11- fllllll. Sr. l, MSI1' 1'.1'1'r'l.x vu '11 Il 'I I ll' ll up hi. f 'llirlgf' nw 4, . A 1, A . 1 . A 2 " ' Cl-1-CZl11l1, Sr. l. ll. . ll 1l Stull. W W Sr. Ill: CLA..-X..s1. I, Il, III: ' 'gs-r . 'l'11l1's Six ll. Sr. Ill: I' .l'1 J. . Cll l . Sr. Ill: XXI XXI1 , fr, Ill. Y IDL! " XIIIIII. Sr. l, II: I . . I ' ' . l'l11y1- S . Ill, l'r1's. "lt'.' Him' In ln' 1111 l 'I' y111'r1' A ln 1i1'1'," .lf In fn 1 V . IIOI CLl1'11KIl11l1. Sr. ll. .-X11111111l Stull, Sr, Ill. CLA.-X,. Sr. I. Ill: 'l1ll.f'l' 'l'11l1-1 SMH. jr. lll. 51. Ill. XX'l111X X'l111. Sr. Ill. llal li11 flllllr. Sr. ll: l'I.'l'.:X.. Sr. lll. 'AI'll flu ux I rm' U11 flu it 11"l 'u.w." If . ,i . . . . O - ' "' 1:1-11 Cjlllll. Sr. I. ll: l".ll..-X.. fr. . " ' -If If lll1 CI,.1X.A.. s1. I. ll. lll1 . 11111111 ' 5l1ll..'l', Ill: l".'I'..X.. Sr. Ill. I "CIW 1'11'r1f Illllll thy war lm! fl'll ' tl111 ll inf." 0I.Ii. If llI,I, ll11llm'-1-11 Court, Sr. Ig 1 '1-1-11 v f2lll'l' , S . ll. C " '1 ltr, fr. 1 Xla, Clourl. Sr, ll: lim If. fr. III: CA..-X., Sr. ll, Ill. l".ll..-X.. Sr. Ill. "Hr lu'u11!1 liwl 11'itl1 lc'r l- VIl'XS.H I. 'f.l.1.' Ulu- Xllllll. Sr. l. 'UXI1 l111r11'sf man ix flu' mfllwf ' unrlc nf fI111l H 4, ,MSX IIIIXI' III NTI' II Cl F111 Is 11111 as fl lllllllflll slnp lllltlll Il 11111111111 11111111 D II ID IRI INL 1 'Inn Stl mr IIS 1 III Ilmmr SOLIQ I 111 s 111 1 111 IJ Buws 1 1 1 llllgllflf lllllllllll 1 1 III 11111111111 111 ilu nt ur BI I'II I-XFKSON 111 S I ll I' U I tl l HH 'IIAIII PIINNE IIC IxSOX 1 II lm x I 11111 ouc v ul Ir as I r 1 11 f 1 V suu sx II 11115.31 br P Ill' II Hu' fjfl ll' II 111 I tl1111m11111 g.,lflS 111 1114 IxATIIRI X IORD -IN Is ,l.,I'lIllfI ll llllllllllllltlll us 1111 111 lu 11111 CEORFE IxIXC I1 Idootn r 1 r Bum ll r III I1111u1l St1fI Sr III I 111110 learned 1111111111 and for 111111 1111 1111 I l'.I".A.. sf. 1. 11. III: c:1-- .1 1. Sr. II. , A If CII -1- Club, Sr. I: 1 llAlI .'1fI, Sr. , III: CIl1I1, Sr. III: Tig' 'I'aI'.' ' 1 I'I1Iilo', Sr. II, : .' "'t-', Sr. II, III: IVI IVI , Sr. III: D II11I' CI11 , Sr. II: Sixth I"1c1II1:1Il, Ir. III, Sr. I, II, III. X "I, f ' ' 'g '11 1111' '-f'. rwlr ' ' ' I ' If t'r1'1l I,.C.II.S. 111 Sr. III: l'I.II..'I., fr. III. "Ile" luv 'I ia rn' ful 111 I IIC'1llII", Sr. I, II, III: ' 'S I'I1o, Sr. III: llo S "'t,', Sr. II, III: Citizm-11sl1ip Club, Sr. III: Stuclvnt cIllllIl -', Sr. II, III, St'L'.-'III'1'ilS., Sr. V II: Tig' 'I'11I'.' SILII, S. I, II: M A fIIll'l'TI '111I', Sr. II, III: Ilulm, f I . 'Q Sr. ll, III: A1111111I Stuff, Sr. II, III, 4? ' ' 'M Buf -.'.' . 1 A", '. III: fl..-IA., S11 I, II, III. I , " rv! ,. 'i K. 'ginr . , , I ff' 1 .' 1' w ' 1 . , . 1 , CJK..-I., Sr. II, III. 1 I C111 , sf, 11, III: ' l1ll, s . II, III: Clem' Clul, Sr, II: I".F..-I., f , M 11. 111, s. 1, II, III: 1,1 -l1lI, s. i gf ' fl' gg." 5 - XXII IIXXI Nl XXX NC mul 4 mmf I ll an: nur Ill 1 IS ll Im 1 gmfr xn rc uru I ff I I I I ll BETTH PEXRCE Incl LCIIS Sr III Annux 1 S msn sr I Illllllfl 1111 fm Haut Ju IIIILJIY mlnurf 11 In HOBFHT PFXRSOX Ill nslnp C lub Sr I IJ Sr Whos X no mu I r u It Cillllllll s S :ind In ' " hu I "4 r '. 'x 1' '. IIILI Y SIIFP PHILLIPS 'nc 1 'III' C113 " xy :nuke lifz' .' .'eriru.sf 'fm ' u! nlinf UIIUIL' h . BIII II S 'IIx,.... :,f.. ' H -' ' II A Stmvn llllkll, Sr Q in-nship Club, S . II, III, "rc-4... Q . IIg Hmm r Society, Sr. II ,.' - I: ' ' :Ax 1 fa , Sr. 1 Buy s' S ll 0. " 'f 1 1' zu Jun' num . P XUL PIIIC I l l 1 1111111 111 1111111 lllll LUIS SCIIIIAIDPII 11 1n11r 1111 x s r I KIIIILIIS mr s 1111 Il Sl nfl II St 1t1 Stun 1 llllllkll SKK r s ss ll r 1r111L11 111111 r1111 1 ll 11 S1771 Il 1111 ,g1 ll ll LOUISF SITENIORE r 11111111 1 1rts Ill 1111111 her 8171116 CIIARI E9 SNOXX Illl 1I 1 11 Stuc 1 ll Illll x 11111111x 1111 1111 s 1111 1 111 1 11 1 IUNI ST-XHNFS it I fl 1 1r1 1 IIOCFII QNX INFI E nc II111 41111 tx S 1r 1 St 111 Sr III CIIIILIISIIIIJ Clulx Sr I no I lll s 11 S 1 1 1111s zr 1111111111 s 11 1111s 111111 f1111ys 1111 11111111 11111 l1t 1111 CII-v Clulm. Sr. I, II: Cfl11l1, Sr. I. II, Ill:CIl1-111-11-11111-r: Sr. I, II, Ill: I".l".A,, jr, III. Sr. I, II. III. u1,11'1' 111111 11115111 1118 1 I 11- 1 ' . Cl-- Clulm, Sr. I, II: I".'I'.A.. Sr. III: II1 S "Q-t.', Sr. II, III, I'r1-Q., S . II, I' xlxip Clulm, Sr. III: Tig- IIIilIl'.' Stull, Sr. I, II: An 1 fa ,Sr. I, Q1 I-nt C " Sr, III: CJLA.. Sr. I, II, III: Ci Siallv: Clalff I'r1fx., Sr. II. "Yu 11'1'11r 111111 l'If1lll'S as fl ' ' Hg Af 1' 112 11Pl", 11 ' . "Hr" L' 1 IPI "1' ' is I71111tl1uIl, Sr. I, II, III: Balsx-Imll, Sr. I, II, III, '4A"Cl11I1, Sr. II, III: All 1 Iilit r, Sr. III: .' I-t C111 "I, Sr. I, II: H111li11 Clulm, Sr. II: XVl111'5 XYI111. Sr. III. "1l1".' 1 ' 1 gl' gg, for 111' 1111- infn' ' 11 '1 uf Lil." CIA- Chnl, Sr. I, II: CA.,-X., Sr. III: FII..-X.. Sr. III. "Sir ' 't gif, 5:11 1'11111, ,s11 1'1l1l11. x11 1 'gh B11 I, Ir. III, Sr. I, II, III: mr fr. II, UIII: 'Iig' 'III1-N III1 I-X1111I11:1l Stiff, III: Irilvi Sr. I g XVI XYI1 , .'r. III. "Hy 11111 1311 1 U, ' 1 f 2 " 11 IXLICX 'IIXYI.OlI I'.I.'X,. Sr. III. X.-I'r1w. " ' ' ICI I ll C IIIUXIPS 1 111 1 1 1 II 111111 IOXI XXI IDI XB C Nl 71 F lll 11111111111 l S I ll 1111111111 1 111 Illll 11 1111 XXIII 111 SUI 111 s 111 11 11 1 1111 11111111 11I11r 11111 C 1 S 1 111 x xx NN 1111111 1111 111111 1 1 1 1 111111 111 C111x111 Ill II11 1111111 111 111 1'1'11l1'11 '111'IQ.H IIIII Ili M , .TIN CII:-1' fIIllII. -Ir. III. I".I".fX,. Ir. III. Sr. Il. III. II1-1I ifrms, S11 III. "S1". I1.xI' . 11111 111' xi11'111 1111 1111 11111 Ii11' 111 -IDE 'A . If QI' .X III B115 'I1II. S11 I, II, III: ,IlIIl, Sr. II, III: :X111 11I SIAII. Sr. III: I",I'4..X.. III. "II1' .1IIi 111.1 11111 IIS 11'1'I1 IIN CI'IUIIClI'I XYIIIIIQ CJI1-1ftfl11I1, Sr. II, III. MXN I1111 x1'l'i II-S, 11111 I1111 ,!1111. IIIII 11111 ,Q1 11 111 1111111 1 I I1I'I. VO., X 'lI. 1 AXIS CI1-1' CIIHI1. Sr, I, II. :XII I1lI .' gf Ir. III. Sr. III. XYI ' XVI . Sr. III I".I".A.. Ir. III, Sr. I, II: I"111 I111II Sr, I. II. III, C11-Capt.. Sr. III QIIIIII. Sr, I. II, III. 'Ixl'l'1lN. Sl' II. Y,-I'r1-s., Sr. III. "Dil 1111lI' 51 111 111114 111'1I." I'IiClC2Y Y.-X'I'I'IS 'I'i!1'r 'I-.lII'N. Sr. I. II. III: CI11-1-r I1-.11I1'r, Sr. III: CIIHIJ. Sr. III fiii 1-11xI1ip CIIHI1. Sr. III. St111I1111t ff1111111'iI. Sr. I. II. III. UITINI .'l.I1- II111111r Sll'v'I,. Sr. III: ffI.1 XI I'1'1w., Sr. II: ffI.1 I'r1's., Sr, III. "XVI " ,Q 1111 I III I11'1' 111'11 III! 1111. 1111' 111111 111 I11'1' !I1'l' 111111 Q-ll' E 3 f?fQ.3?91f "if X111111 XII X1 s x IS X1 C1 lt 11x Nl I IL 11 lll III 4 1111 1311111 s If ID1xxI111 Ill ID Il 1 ll 1111 1 x 111 11xx 1 111 lll Ix1111I111Is C1 IN IX h C U' 111111s H III 11g1111 I 1111 x111 x 11111V 1111s1111 11111 IL S1111 IIYII 11111111 f1111g1 I'xlIl4 1111 N 1llII 1 Q1 XIl1CIll B 11x P11111 11111 IIN x S 1111 11111 '1 1 1 111111s1 81111111111 llI1S 1 1 1 S1111 s 11111111 Sxx1111 -XI1x T1xI111 Q1 I11111111s1 1 111 11111111 I NX 1 ggx 11 11xs 11111 1 I 11111 f 51111111 N 1111 7 Sll 1 Slll l ll 111 1 IIX xx 118111111 1 IJIIIS 1 111 Il 1 1 XXII 1x 11111111 1111 11111111111 1112171 11g1111 1111111111 JI x 11111111 x xx1 x1111111 1111f11111s ll ff 111 1 I 111111 11 s xx SXX611 1I1s1111s111111 U IN O1 5 1 1 S 1 81111511188 1 lIlll11sI1 1' Ill SIIIUIII1 111s 13111111 1111xs11 I1 ss I11x 11 11 1 Sl IlllI1sS 1 xx 1 ll sx 111 1I1s1111s1111111 xx I 11-111m 11lL III HI ,HMV SS x III 11xx1111 x 11 1 111 x 11 1 x 11 111 1x11 ff 1, 1 1 PII 1 S1 1 1 U11s1 1 1 ll ss 1 Illl 1111 x 1111111f g s1f D111 ll Is ss 1 1 1111 SSIIIII 1 11xx 1 1 1 1 1411 FIXXIII 1 X1 1 1 11f1 xx1I11 13 s LXIII 1 1 1 ll 111111 1 1 1 7111 1111 sxv 11 Ill 1 111 xx1 1 11 IIIXSIK I I UI 1 1111 1 ss 11111 111 1111 x 11 1 11 1 ll 1 1111 11111 s 1 1 I11 1 xx Ill 1 XXL XI 1 III 111 1111 11 1f111's 11111 111 1111 111111 xx11111111 1111 11111 x111 s 1111 lII'sIl xx 111 IX IS x 1 x 11 1 1' 1 xx11 1 111 1 XXIII 1 . . . 1 " D 1 ": I ' sq 1 ' ' . 117 - for Sr" 11.s-I l'ri:r' '. . 11111 -1111 .- 1111113 1111., I 1111- x"I I.11is 1x1 - -1' I'I1.'II'f .1 "1-1's 11111 -1 1lIl' x'1 I I.i11I1 1"11g A'P,11t -I " B111 11- ,- 1111 ILll'lII 1111-I1-1111 '11-11 P11111 ' I11ll'l41'I1 1-x11'Ix' Il.lIl' x'i I I11111- '11111' 111-11 111 -11 - 'II I11-1 111x' xi I 1111 111 11111' '-vOIix1-1' 151121 1qI 11511 l'IIlll'lI-l 51111 1'lllllASl' -r11II 'IlI1s 121-111121111 11x'1'1I 1111 1 - IILIII' 111 c1Ill'XI'1lI1'I X11 "is All -' 1 I "I,'1lI1 111s I"'i11g 111 I 115 IILIII' 11- -111 BiII'1 - ' 1'1'x' '1 ' - 111111111111 I"11'1I .-X115 .' IS. 1.1451 N1 41 iII111'1I I I11-' JI11-s xx'i1I I IYS 1-I11 ,'.' 1.1111 All Ij'1llltLI 1111 51-11 -' I11'.1i11 Sig 1 XII llSl' I1111111111111-.1 '11111 11s 1iI'Ilill'1 I1- gl Y-11111 I11-11111 I:I'1'1I I'1IIl 'Il1'I' I". I". 1-X. x'1 3 I1lI'IIl 111-11' 1:11111 I11'11 ' 1-x'1-s Y-IIIII .111x1I1i111 111 31111 1111111 I'I1lI'1'IllLlIl Ill'IA I1-gs' I IQ1' 1'11- 1-I11 .'.' ring Lxlll '- I.. 151- '1-II 1111-1 1' 11-1-111 xx'i1I I'11I II1'I' 111-1111s XV1II1 -- C1 "1-11 ' 1' 1 1- xx'i1I 11111' '1111 .'.' 111g '- ,'1 ' I 1 111 I1is 1-111' x'1-II ' -1111x'1-'1'I1I1- XI11' '. I1'1JQ,111'x' U1 bl - xx'i1I 1' x'i11 1' " I"'1 I 1,115 I 'K '- xx'i1I I"i1 11'X'1I 1111' X11 'Ari '- I11lI'Ill1IA I- - 1I'Ii1 xx'i1I U51 Ag 1111 ' -1 IJ x AIII II111'11 sI1x' 1111111111-1' .'lll If 15 xx'111-I1 OI- - 1IiII 111-1' IIRIII' xx'i1I I1iIIx' IIl'l' 1-11155 ring cIIl1lI'I1'S I11lII.IIl11Il 1 '- 1-ss xx'i1I AIIIII1' 1111-1-11111111-111 11111111 I11-111- IIllIl11'I4 111'1is1i1' 1111iIi1x' 111 I'111x'111-'s 1'1-s1-111I1I11111'1- 111 XIQIII 1311 " I1' 'i111- 1I1"' "1 NI: 'i1111111-'s 1-x1 I 1'1111 - I1 - 111- ' ' 1 II1 111- I-11-. I 1 N11 '21 11111 -11 -115 1-111 ah' A 11" 'Il1II4Il1'SS 111 LI -1 xx'1I I11-1' .' 11 - 1111111111 K111I ' 1 511 I 11111111- S1111 '1- 111111 -ing 1111-1 '11 1-11111-1-111111 L- 'A 1 " g 111 - 'lI'I.' -'tl -I1 Cf -1' 511111. ' .11 ing xx'11 1' IIQIII' YI'1lUIll1'l'IS C11 l'll1'I' 1111 1 'II 1111- 1111' - 1." -ll I '-- '1 I111 -1'1 lllll 1-111," 1'i11Q 1' ' -1 511 I I 111. I 1 '-rx' X1-'1' 11111 31-1 I.'UII I11x'- 111 IIL1IIl'l' S11 I - 11 CI1111111-iI II1'X' 51111 I3iII" J 'IIi11s Inis .'11lIS1l1JIl 1111- 11111111 11111111 11.1-11 I'111JS 1111' S1-111111' 111111' 1111 '. -' I '11s . ' -, 3 xx'i1I girls 1111111- 1'1111I 1"i1-1- 1-I1 -1-1111-111111111 1311 I 11111111 1-1 xvl ' I 1 I,11is S1-I111 11111' - -' - xxi1I 41131111 I xi11Ii11 1 ."'. - '1 I11-1' 11x'1-s xx'i1I 121 Ixs 1"11g c1112 ' S111xxA 51" I111 'I' gf 1111-x A. 1 1 111 - 1' 1 'ltil 5' ,X xx'i1I c1I11lI'Il'S 1111 ll bf .' " F5114 '-' ' i1-' W., . 1.' ' 1 '," 11 - IAll'lII 111s 111111 1 ' 111' I'11'i -- ' ' 1 5111 1-I11 ,'.' "11I1x' ' M' g 1'h XY1ll1 -- 11-11 :1111 I 11111111- I1lI'III 111s CQI11- ' I1-1 1111' 'If 111-1111-1 11.11-I1 11115 '111111 111111- 1111 111'111-1i1-1- 111- l'411I Cl1-111'g1- 'I1it1- gj11111I ' .111 I41-s X11 " -Is r1'1I I1i1-x'1-I1- 1.1-1111x WiIIi1111s 1-1'1- ' '111 'I PI ll'- I'I1"II's P111 ' '111-s x1x1 -itx x"I IIIIQHIJ I11-1' I111x' 1111'-111s C11 I ",' ' Il! , x"- ' " I I, 11s1- 'Il1'I' Ing V111-11' ' IIL, sI11 1I1'11xx'I " I 11111111 1111.111 It 1 Mu ll llc mum TQUIRS I l Hi HSI if ll Lvf 41 riglzl-Beth Cu1'lm'it2, .-Xlllmrvy Nlillcr. Be-tty 101111 'Tlllll'St1llL Virginia ' mg 1 f-W 1 p Prc-siclvnt lil-1'1'll fjAHl.0X Il Yi:-4--Prvsi I -nt Au lex' NllI.l 1 ll Sm-' -tary l5li'l"1'x' If xx Tm' f Yu VINIX Yr 3 2 'Nu 'Q'-sr 1 ux 9 run H HX IHC! I IIN 1 1 lxxl "-- 1 5 if 1 QW , , M, ual 1 cw 111111 1 1sr111 1 1 11111 Nunn 1 Xlnnk I1 tt 1111111 1 Lau Q 11111111 I11111ff 1 I1111t Illl 1 CL 1111111 1 1 Ixltl 11111111 Thu' CII 1 1511211 '1111'--l11l111 I, 3111-. xIil'. Llllllilll 131111 XI1tl1'.' . N11 -ll 'II Xlcliil .f 1' 1'f111'-1-X11l11'v1' Xlillvr. K11tl1c-11110 x1Ul'L'!lIilll. ljilt NIr1s0lc1'. ClllLll'lCS P11111-1's1111. 'I'l1i1'ff I'Ull'f Bettr' . 1 " 'Am' . A11 ' tl Rccclcly NIi1111ic1 Luc- llcxlh Di 'lx S11 . 7 ' 1 'OIL' 41 I S '11, .-Xli-- St' F B'll'- '1 1111. I' 'bp . ux unc w f 1 Nm 4 rm! xv I III! L ll lllll Mau l The S PHC ffl u c XIII dai 'Nun-N mx 1 IU lX 4 1 Q I luxs I ll 1 6 st Da S mu mu an rx 1 1 1 v 1 1 rr 1 1 Cm x 1 s x 1 ux ff aus Hug I 1 es Ihlxc mmm Eulmm Xlzxfuld DILLIL Nic -XL mms Stun Xin an Inu: nu -hm Xiu odx 1 L LX 1 mu Bun ,HTL 'xllll Plllxtl Mmm lu mu Q Q I".'1'.s't I'lJlL'-lllll'Yl'f' 4Irml1nsu11. Dixon IUIICS. Kirk I mn Patsy' lAilIHill'. Swrmd row- X 1 'cal LLIXYSUII. Billy LillQL'I'i'l'lt, Crucly' S110 Luftfu, Cvcil Nlilllgflllll. Third 1'rJ1L'-Culvill XIX I g, ZAX '. l".' . A"4', '. ll .', V A '. 'Kin 'W ', hf. . ,ll ". He-'I ' Ninn xI1ll'lC'lll' Xlullis. Plltl'iL'iil Nunn. Fiffl ' Q I 145-. . a ' ' A '- nf Putv. 'A 'X P wk. I ll 11111x ll s s 1 11111 1 111 111 111 1 11111111 1 IS xx ll 'III 1 ' 1 Xl 11f 1 x X 1 ts! r11'-A11 ' P1'11i11,, -IIN' P11i11ipJ. 111111111 11111111111 ,111 :XIII 111-1-11: S11 I '11114 xII1I.l 111-111i11g. 1.1111 111111 .-X111 V S1111 1111111-11, Cf1.11'11 11111'1. Tl1"l r111'-1'1111'11111'.1 ixllll Sli' 131-t1 SUl'l'1,Kl1I, '1x1'l'l'y' St111'1', v1l'il1l Sh- 1't. I71 'tl l'1Hl'f1A115f' '1vl't'IQ 13' 11111 -II, Slllf' Y151-1, 111111 1J1'1111 Xvil11xL'l'. l"iftl1 rf ILR-c1t'l'Al1C111ll' xxAil11Hll. .11-1'1" X'i11i1111s x1-11111 x1'1111LllI1S. -fgggw Kg! J, if X 5. " -V , ,, I W fy ,fm ,SJR W I f W ,Q 1: ., ,AJ 2 ' 5'-5 W 1. ar y bnapsluots 5 gm ,5l! ff: A av fit C.'11f1r1f',s' .U1f1.s? 'lvIIl'IllII.U nr I3rm:r'l'.U.' I mt 111 11 nmlxr II Imrllf rnu111 gf' WI-5 -'rj vh.-1173 -43143 'iw--1 1 ,fear V,Wk,Srx " " M- ' 4 LW ff, I 11101111111 llrl11fzu'1'1'n :mx m'c'r. 1 131111 I Xctzlzlzf 111 M1 fgxmi HW., N 1111! ll ll 11 Sllf to t 1 mt 1011111 hu The Junior III Class x 1 1 I Mx mx I l X II li X ll NI I Ill X S81 IX Xl I IS IHH! U I I It I U IN HIV ll! I ll Ill I U l S I IIX C I l IS l X ll l II I In-siflm-nt ,Irrr III' III Sc-1--1-tary Nlwx . . 'mx X11-4--I'1'vsi4I4'1al XI .Xxx CI mx' Tl'1'.lSllll'l' KIXIAXIX I,m.l'! llrxl rm! II-tt" ,Ivan ISQILI-up Ill 1 l..unIwrI. .l.lc'I!- IJAIXXSIIII, ll5lf'X'.lI'll 'IX mx I 'u. -II, VIIIIIIIII' lic". Syl 11 l"1'.1Iic'. 'Iam' SAIIIIIIIIKI. 'Igum-s -luln Jun. Sr" I I 1' ll Iftlnll Xm IDI xx I-Il. IJ: IWIIIII' xI.lIIQI'lIIIl. Slnirln-I' IAIIIN, IIIII I " IJLIXYSUII, SAIIIV lu 1,1-uiy IJI.llI.l IDIIIIIIIIILI. xI.II'II.lfI1lI4l'IIl. ,Iu.Xlll1XYQlII1'l'. Xlnryflla-nn I.:vxx'c-xy. Clulxin II Que: 'I'l:"l 'nu' Imam I'f.u'I XYIIIQIIIII, Dun IJ-llIQl'IIl'. JXIIII XVIIQIII, Billy .fXcIIxi11s. 4IuIi.uun' 'I'Imn1Imn1. 'XIII 'I..lIllIIl, lfn 'rl l'UIl"'IJ.lI XIl'ilQIlt'l'. fc- 'Il-I-I. jmck I'l'ic'a-. l5.u'I:.u'.n IIIQIXIIII. X lt.: .X In-xx. :Km Clullglrs. ffII.u'Ic-5 IiI.1c-IX. BLll'II11I'Al I'I1'.1clIr11'cI. AIi'I'lI5IIll lim. XII I"r.u1 -vs IIIIIIII. Ififlfz 'ml'-AIUIIII PQu'1'isI1. .XII.m SCIIIX cle-11 'lm-H I'Il'LlIAQl. Iii-tty IIllII1l'I'IlII'tI. Iiic-In.u'nI funn-s, IIIIIIIUI' 'I"4lg1I1'. Kl.1' .-Xml Clxxny. If.u4I Su 'tIn. Lumix Bl'LlCIil'i'II. XI41'y .Mm Atrm. XIiII.u'cI XIrmrs-. vlim X.mIIs-I. limp XYgIIxunIcI. Nfl in IIIHlf'lf XX'iII.l Ilnum IIIINIIIIIQ IIl.lIl.L IIvr'Ixx.1. b11apQ lot- 51 naw' an S 1 Ijust 1111 lzzm flllflllfflg SS tm 11 ,, ,IH Sm, mul N11 11111 -1 N lm! mozlrl is tlmlf ookx likz 5" l'o'l. K' M. ' ,fl ',,,p-u 1 -.5 13.4 if g -A, Sludying Sociology, Will .s-onufonr' hold my Izumi? Tllc 1111101 II Class 1 1111 S 11 1111 lIX S 1 IS II s JJX U ll I rl I ll J tllll Ill S II I 12 1 ll 4X H1 ll l Xll X ll ll ll 1 1 QILIIS 1111 ll I5 1x l I1 I 1 ll L ll I ll l I X I1 N LIX 1 1 1 X 1 x ll X H l Qfli 11l 1 l 111il xYI'4Qlll l,l'L'SlClQ'Ill X.1 -' lf1lx1.11'1lx 11111111-.'111i1l1 Yi "-P11-51111-111 Bill f.11'g111'1 C 11'11li111- Quigglv S1- ' - illf' NIA .AX1111 ,QXKUIJL llQlLlS H1111-l1' 1111 'l4I'l'1lSlllAl'l' SI1' 'l111' f:QLIAI'l'l. 1111 1 1111! r1111'- Bull ' XYi11.,1111'. C1-1-il S111113 XI1 'tl111 XY11sl1i11gt1111. Billy 0111-1. xlillll lllllllllf 1 llllll1'l'l11l'Kli,I11-Jxllll St.111l111'1l. I11l111 fl11ill111'1l. lC111ili1- S11 'tl1. ,xlll I'l'f D1ll.11'1l. l.illi.111 Slf' 111: lf'-l1l1 l.11'k ll , S1' 111111. 1' ll' Bvllx' I11 xx-l1lIIlJl'l. .xllll XX' -l1l1. Sl1'l -' l'4i11l1-x llllll X11-1.1-111l, livttx' CIl1.1111ll1'1', Xl111'1'.1x Ki1l1l.- H1-tty Y111111Q. llim-l1.11'1l K11l1x. lui' 11.1 S1111 'lIl'S. QI111- Cf11l11:1', Xxvllllld l.1-1-, O1 '1 1'XllilI'l'XNS, lJ.lXXII c1I'l'Qlll'. S.1ll' fl11111l111.111. lllQlllN X'.111x.1111lt, XYilli.1111 NIL-l".11'l.1111l, 'l4l11r1l 1'1111'- H1-11111 lfx.111N, I.11111-sn l.1111iN K1-111 .'tl1.1 ,l'1'l'I'. Cf111'11lx11 Q1'ggfl1'. .Il'.1ll .'xlXllI'fl. l51ll1. lfx'.11s. l'.l'l'll S111'11-1111111 -lllklf lxll 'l - . lfwc-ll lflli11t, .-X1111 l1'x1111'. S1-11t1'll ll.ll'I1L'l'. ,I11111- ll11llis1 K.1tl ll ,I11L-1l . 11l I1' S1111-51. fl.11'1 1.1111 .'xl'I Jlfl xlLlI1IIlI1Q, I'-Ullffll 1'111f lS1l1 D1 1-.111, X.11 -1 If1l1x.1'1lx. . '1 .AXIIII XN'.ll1'1'. ll.1l11l1 lJI'11llQllllII. Xl.1'1 .VX1111 S1 1 -, Hill C1I'l'Q11l'f'. XI. ', 'lAl't'I' X lK'lI.ll'l .I.11'l11s111, ,lhlllllllly Xl 'K1-11. ll1111.1lcl l'11Ql1. lD1111gl.1x ll11t1l1im1111. l5.11't 111 N111 Ilflfl 11111' fl, l.. Xl. 'llI1. ll.11'11l1l l'1-.1l1. ffl1.11'l1-N St111'x. l,11ll11f1' IJIIX clvll, Xl 1-ll Nl- "lk llllll XX11Ql1t. 5111111 fl.11'1'1'tx1111. ll1111.1l1l lJll1lll'X. Xllllll' Xll1A11. I111111111f ll11l111x, XN'll1.1111 4 lII1'll llillx XM-11l1-11l1.11l1. imap- loi- an-f H Il ,Wm ,HH HI Im nl kulnnn li: H1 s 1 Mm sfm X l lx! III I HU lr lfllll vu J 1 Y O -0, . 5 mf lurlfy thing trunk this lliI'flll'l'.JfJ Trm- Imw n1'l'r'r dim P11116 111111111 1 Class 1 S 11 ll I11s111111t cyffl 1 lll 13111111 lIX 'XIII 11111 XILQ 111s1111t 111111111 X 111111 11111111 D1 1111 S 111111 11111 B1 111118 ISI X1111 11111 IX 11 1 1 1 S ll 11 ll 11 1 111 ll 1 CI 1 1 11 s 811111111 11111 1 1111 KS 1 Plll is 1 111 X1 1 1 1 111 1 111111 ll 1s1111 11 11111 111 1 1 s 11111111 1111 B11 11111 U Y 1 1 11s 1 1111 B 1 11 111111 111 ll 1 IS ll 1 111111 ur 1 fl IL ss11 1111 IN 111 X It 11111 11111 LL S1111 1 1 1 U Ill 11 L 1 1 Ill IJ 1 1 II 1 111111 .'1'1 Ll , ,, J' '." 1 , 1 1-1 - 111". 1 "1'1C1i "---J'-."111 11---1 ' .3 'll .'L'L"'l X11' il -Ill 1111-1' Yi1'gi11i11 Pi -'J1111 '1'1'1-1 fl 1'1-1' 1 CL'-51" l"ir.' 11111'-11111 LlI'l1 12111111-1'1111'11. 11111-' 15ritti11. 111 -1' X11-111115, fJl'l'll 'I1-1111 Bi1'1111'1, .'11"1- 1,l'l'1'i. Nli1'i11111 X'1'111'11, X11 1g.11'1-1 ff 1111 'l1Q1'. C111-111 N11-1-145, S1111 11ilIl1iS. N11 '11lAl .I11 13111 1111111 xYLl11l'l'. c11lllA1l'5 1311111-1'. 15111 11AlI'I'UIl. 13 11111' -IIN' C1l'1'.'1I1lIIl. .' " '- YXQ1 '111--5111111511-, 111-11-11 131111111-11. 111111111111 S1-11, I111'1-1- 11 '1'11, ilillll 171 111-11 I11 . .111-1 L 1111- . illIll1llg. 111-1 'll 13111'11. :XIII c:1l'llll'll1S, N111 1'1' .-11111 11111111-11, Cl1-11rQ1- ,-111- . C21 11111 112 1 ' 1-1111' - NV1' , Bill 1311 . Tl1ir1l r1111'-1111" -1 NY'11'11111,, All - '1 11 '1, - IIIX l'i11 '- , .'XI'lllUll Pll51l, 111111111 P1 tt -11111, 11111' '1iI'1lIIlll1l'1. Bal" - CI1'11111111'11. 1-tt' Nhi X11 ' ' , 11111 -'t xYll111'l'. E11 '1' E11',. X11 '1111 .Ill x11J1ll'K'. C11-111 fl111'1'i11. 1.111'1'1' CI - -1115, 171111111 C1111111111111. F11 tl 1 1-1111111-1' X11 -.', C11 1-'Q '1'111111111s. X111 511-111 11111. ,1LlI'f 11111-11 K1-rr. S1111-1' S11 11'1111. .Ii111111i1- 1,1-1- f1Lll'I'1'11. B11-111111 1111111-11111-. Fl 'i111- -115 ff111'1'111 11llIIlI71lI'l'y, 131111131 S11-11111-115. liilli' C1111 11., .'xl'll1l1l1 11111151-11, XY1l111'I' '1'.1t11111, vl1l1l1l '11 1111. lfiftlz 1' 1'-'l'1'11111.111 '1'11111'11t1111. V1v11llII'11' c1lll'11'lA. 13111111 Y11 13. 1111111 1111111 Yit. B1-1111111. 12111111111 11t'11'1ll'l'. l1.11'11111 11l1IIll1ll'1'1. .-X11 C11-Q11'1', 1.11114 CI111111111g1111111 1111111 5.111111 111111111 XYi11i.1111s. 1.1011 S111-1111111-1 vl1l1llI 1f11 1,1-1-. ff11.11'11-s 11a1i1111'11. Snap- IOJCH 'IIT -'inf 'Ub- S II B00 ll 10 nf 1 zu nt ilu If Lllllllfff 11' Xlrumn Patsy 111111 xlflllllllll as-s'4't, HRT BAPTIST CHURCH I s u ff s s plu or 10 IS JK' zz' l1c'1'r',.s'11 vutf' rzumlmr. julirt lllltl Rmllffn. Xu, ll'l' 1l'UH'f pu! if in Ihr' QXIIVI of ALITJUIH H1 CRGAN IZATIONS Q, NIM x N X wut I NI tIrIxfu S1 Nun U Sum I XIIX IXN X NX x IX X Sx N x x xl XI XII N11 rm x Imhlxx Xxx Slfl an I x N X xxx S . . x In I I I ' I I 'S Iutw IIIIUIIIN , MII! I'+I1lfu Ixxlfl' Sv les INIII1xx XI.m.1g11 NI 1 xxx In II -Nixhult Iiummwx XI.m,1gvn X x ,I-xxxc KIICIII -naw IffI1!w1 Ifnuxrls ll IXIN -xII.l11I Nwmu I-fflwtwl' III- I nw Iilxxm' I,I X umm' I-IIIIUI IIIll.lI', Ihxxmum I I I.mI II.IIvux1 IQIIIIIII XI IZLXIKI-I .Xxx Ilxlamw Hxg.mIf,It1um I'IcIitm IIuc,nn.'x'1xr.xn ' .ml IIl'Q,lIII!.lIIlvlIN I'rIitfu Im: SCIIIIIXIIIIG pun I'I1IlII1l I. 'l'. XY: IIIICNISXI II X--VXIAIIII SIu1r1IxIfrIlIvvI IM Ill IIZXI I I.rIIv IIvI"II1IrvI ,XX ,MKII-IIHN --1XP,I:,I NIIIM I II IIIIIIKII XI xx Ifl IIXISI-.II C2lu1.11l'w :1 ,ml XfIx1zIm:1g l'l-,mn Yum. Iiwcnfln Iyll wx 4Il1'lII.II1rvlu If+IiIlu Xx - I,rn INI I"m-flxxl in 'mmnlwtilm 5t.II IU-. mr Ix Klum. Illfuxmm IIAKI-ill. 'I x X ' . . II XIIIH -IUXIIIC XIIH III I.I IMI INI .' .xn :I. I'.I'lflll'1.lI lil vi, Clnjmaml, Ixix ., I'ml,11x ,Xxrnx ClI,4mw,n IIIIIII. Umm IIILII xy. ,lux Im Xl IXIYINIX flnlmmx Iixml, lil.: xx I"4lI'.Il. III 1 IX IH new '-.pI.-f Q 'I ll NIUI1 Ixx I LH tue Lui Louuu fill! ll l ll ll IIKIQ X1 Ll 0111 ' 1 IL 1 son IH f 1 11 1 . I Q1 Irvsiclvxnt Ho 1l'I P, . Xvil'l'-Pl'l'Siill'llt Bll,l. Pl'l lx kv " 'tQll'f"VI4l4L'1lSllI'l'I' Bl-71 'lx li Bu Xliklil N ' l'lf K"k slmws. ,Iulm lmgllv. Xla riaumc' .Izwlxw . Iizlrl S with. ,Iguw Sannhmrcl. fiillllhll Ouigglv. Clrncly SIIG Luftin, liulmvrt l,t'ill'SfIll. Sfrllzrlillg-'Bc-tty Furcl, Alulm XY2lH1'l', Nl: c:llfIlK'l'f'. LIICF' Huy, IM-los lluglu-s, Hullulm Ilrxuxgllmu. Kv l'i-k Cray. 'Ivan p lvml l'itxl1114f1 Bush. BL-Nyc Bl'a1c'kL-1-11. Hu 2 -' I ilts. .Yr I fIl,Nl7H'1gAllf" XVI. . BiIIy'll1tum Lgy Y. tvs. ill Honor Douejfy S Cl lx xm lm xmxxxn xcmux rrlm IIX f 1 ' L lc H' ll 111 1 ' s mm ff 0111 xxnwm s S 1 s mf sun uc IX ummm Slllltll '45 1 1 l1l'l'5illl'Ill 1,015 SI.Hli.Xl7l'.li Yin--l'1'vsi l wut BI'1'I4'lNIC lhuc' 'L-il-'x Fi1""l.ll'f' Blu. I'1'1"x's 'IvH'll5lll'l'I' lh ' IXIG I'au'liaum'lntau'i.n1 Nl, . 41 ". , KI: ' ' ' ,Q Kaltl A"ll .-'mn lluglws. B4-tl Clalrlmill, Ann ljfllllgllilll. Hvtiyc lim 'lwL'11. '-15,5 Y, t -s. Sw! 'I--'XIII ll lam- flritz. Bill 1itt.'. S lin,-li 55 " S " bl 2 Loif .'c-hr: ch-13 XI: '.'. llilghilfil. x11ll'i2ll'IlIl' 'lLlC'k.A . 'Dil 'I I' 'im-. Xu! in pflvwl-Dickic Sal . -Inna-t if Q 3 ,ff f ffxwi f , t , 5 4 3 L11IlLL11b up L u J ,AZ ,L kg Qt 5 '7,f,g1,,Q, 1' ' ' H gf 4, w lan,-22 ,aww Hr 5 f ,fi 'W M F Q s I K 4 I H Xx 1x sun 1 S x ff 1 ll U I Q UUX S Xl 1 'K I N mer la CQ Dia x x lst 111 NlNtllIt ll x xnxx XII nuts I 4 xx x4 It 4 XIXI N x Du 1 xmox xx I lf xx xx: x I 1 s xx Mix mu I S4 4 xnx lx 414 ox x' x I on x l ll ' XXXKX Ixr 4 4 IN X4xls4u KN 3 cslcl Xll Cl Plqxlcl Xxx lixlll S Llltllx I llllclx Xl T L lSlllll ll Xl X0 lnpllltll Xlxlllox LXXIXIK 11801111 XII Sl llc lll rllllxl X lL Il ll f lf ll ml lull ll l l IS X Ili lllls l llxcml x l l lllux Hlclxllllll IINII l f IIN lf lf x IS x 111 l l Y l Q l ll 4 l flu Il al Llllllll lull X III l l u lllpll Tl ffl' l l llllu ll ml llllllxllll Xlllll xll l Q B IX L F H C O . Pl' '." I'llt .-Xx -3 l,lll'lxl-3 I'.Rli'I'XXlil.!. Yi "- ' '." I 'Ili , ,,, .- , Q .V ' , JA" 1, f'xx l' 'l .' ,, xvll Ll ' ,x ' l'xl. I 'qt "1 l ,lx ' Q ."l1 IRoxl'lcl,l. Pllrlillllllllltlll'illll Phli'I"l'X NIACK Plll'l-1'l"l ,L-fV.S'f l'I7ll'f.'xllI ' l Slll- Hmvc-ll, Pzltllcizl Xllllll, :XIII 'l L l:l'L'lXNl'H, licttx' . Ia -14 'l' lcll. Ifcl il lllltL'llill51lll. Yilgilllll Yollllk. Nllllillll L1 111111 Sw' ll ' '- Xia 'I 'Ill' Nil HT. .llllx .Illclsull Bfyilll, Xxllll Nlvcllrlck, xlillf' ICYRI llllclgl-s, Hon-Ill-ll x1L'KillIll'f'. Bvttx' PL'iU'Cl'. Tfll' rrlll'-xllllll' stil' Bcttx' Xlltl l. lictt' Dlllll Ulllxl-l'. Fl: 1 . Klltl :XIII llllglllls. Cc"-' Xxvllltilll. C14-ol'hlgl 'Bx"l. Ph 'III' A-'l'I'5. 150 All 'Ullk xvIilI'gill'l't lflltlull, Nlxutl- Blk-1 Jillli' Flfll. .XIII Harp. Alll'-1' 'lHlxllll'. B111 lllxl .-Xllll fffl Sllllx' Cl' x'vl'. Ififfll rrlll'-Xlmlul IDlHlll'cl, f,lCllL' Hill. lylllllli' llzlrt. .- all is Pllillpx. Yvlll- tjllllll. X111 ill ,N17ll'l'.l VYCL' Fl I 11,512 Nlul' XI Kll lil' h l J . A . l'llc Bal. I .-Xlll ell- l.l'l'. ' wi I 1 x . "1-- '-.'1 11 '-1x111111t11 '1 1'C'l'1'1' " 1111-1 51111111 .111'-- 11 1111151111 , 11. x 1 .11x -3' ' '- I 1 ' 1s 1111's1111, I1 '1' 1 . " 'A " " '. " 1 1 11 ' 1311- '111 '- 11111111 ' 11'1 . "1 MII' 1'. 1' V111 1 ffl r- 11" . ' 'Y' . ' " '11 1111 1' 1 11' ' ff. '1"" 1 11" Q , ' ' '11111' . 11" ' 1 - '1 -1 11 11 ' . . 1'11 11111 II1 1111 1111117 11 hl 11 1111 P11111 II1 111 C-111 11111111111 1'111 ll 1'1x1 11111 '11 1111 1,11 1111 11111 11111 1111111'1 XI 11111 1311 11 1111! 11111 C1111111 D1 1111111 C 111111111111 111111111111 C.1111 11111111111 1111111 11 S111 B111 1111 111 111111 1'1 C1111 S1' 11 1 C1111 N11111,,111111 P11111 PIICC 1111 131111111 11111 111 11111115 B111 111111111 111111111 1111111111s1111 131111 L1 N6I11'11 11111111 111111 1111 111111 F1111111111s 1C'llX 511111 1111111111 B111-1 13111111 X11X1111111s ffl l C1111 11111 C 1111111s P111111s1111 h,1151 B 11 11 All 1 D1 111 1 11111 1111515 11 NX 111111111 11 111111 D 1 11 11111 B111 1 11,111 11111111 X1111111111Q C1111111s 111111 H1111 13111111 111 If 11111 S1111 N111C11 11111111 11 1111 111111 X11 5 CrC1J1Ql 1XlIlL 1111111111 C 111 111 X111 Ill 11111111 C 1111111 X1111111111Q C,1111 C 1111 1. ' ,'1111,A' ' 1'1 ':11'. 11 ' .. ' 1l'fl'fJll'-JA ' . 1 ' ' ' . ilffllll' is 11 . 1 1111' 'lIl'C S1111 1' 1111' H '11 11. H " 1C'Il1L'll1S. K 1 1111111-', -' ' 'l'C'll 1111 1 1, " 111 1 ' ' A, I - 1 A 151 ' U ' 11s. 1' 111' 1 ' '-1' 1 Ill 5' 1 ' 111111, '1 'A 1 " Af. 7 ' 1 I"1'1 . 1' ' ' 1 1' " , ' ' A, " 11111 B311 l'11111l XI 1st11 1 111 ID X11 IW lllll Xl 111 XIx11111x LA11111 111111 1 1 11s1111 X 1 1 ll 111 1 1111 11Ll11s llllf S111 1 111 I 111 1111111 11111 IX ll lll Ill L 111tt F ell ILll111tt Bll1 X1ll1111s lJ0ll 111 f 1 A 11111 111 1 xl 1 1111s 1 1 s 1 1 11 1 s 1 llllS L111s B111 1111 1 s 11111 1 1111 1 1 if 1' XI1. F 4: A :NN 1' .11'1' ,,,, 1 1,,1,,, , H , , , Q K11"' gkX11111'1' K1'111l1. Cl1111'l11tt11 FllllClQ BCH" NI1tl'. , l3111111l11 Nl11tl1is1111, . 111111111 1111111111 li1111c1' L11111111', 011111-li11 -l1111cs. Emilio S11itl1. N11 'i 1 A ' ",' 1'l1. 1 Q itl . '111' If l'UlLT-IDLX "l B' Billv O '- , T111 ' B"tt' . Tl1"l 1'r11'f-'1'111'1'1' St111'1'. -1111- Cf11l1'111'. Billy NY11i1l1111l111cl1, :xllll NYI111ll111'li, P11ts1"L11111111'. Nh. Xlllllll. F1111rf11 11111'-T111111111' Ell' , 211' ' ' , i ' . " '. D1 igvttcx Altlilll XI1'l,1111l, 1111111 A l' 'l. lv' !"t1l 1 -ltlill H111"cl.'1111.' Fiffl '1111'-,I1111 Pl 'll'11.', Xlilligun E111 vt, 11 '1 'len l3ill,' Sl11-11 Pl1ill1p.'. Both C111'l111itz. .-X1l1111is Phillips. NYill'1 XY111'1l. X11' in url- Ra1tl11'1'11 Iluglws. B1'1111'11 f,XYCIlS. Billy Ylliltlllll. LT GC CHD 1 1 1 1 1 1 1 1 ll ll ll 1111 1 1 1 C 1I111lX IUIH I ll SUI 1 111 11111 111 IIL 1 111 l111111111s1 1f111111sll1111111111 F1111rff111 fffx 111 1 1111 I P t B11 111111 ll 11111 B1111-11111111 YL 1 1 1 11 1111 X F11 ll ll 111 1 11 111 1111 f 1111 1 1 lt! lllffll s 1 1 g 11 1 1 111291 '1111' -IllC1.' 1111ss1-11, 1'1'tt" VIUAIII 13.111111 Sx'11'i11 1'wl'Ll11K', X1-111 11111111 11.3 X11 'glll'1'1 1ll11'Al1. 171 '11t11y X11 1g1'11111, xlillf c111'1llI 1.1"-11, Hill' Vlwlltlllll, 1'1l'1'l1 x1kllllI. 1111111 'll 'K' blillll' S111111'111'1l, 111111111 f11ll411'l'. Sz" I' '1111'-jI111'11" 1711111 1. K1'11111'i1'11 Clflly. 5111" CJ1'11111'1-11 c11ill'kl 1111111-11. jgllll XY1'ig11t. lJi111111 1D111111i11g. Tl1"l ' '-SL1111' V111 ,- vis, I11111' Nll1't111l, IJi1'111i1- S1111111111. -IK'I'l1S1lLl Hay, 1Dix1111 111111-s. Allllt' c1l111ill'S, A111-v St1'1111g. 1 11111 c1AlI'1lLl1l11lI, Nil -11111111 2111. x1L1.I'f'4l2lllL"4 Il. "1 "' 1 . '1 IL' - 1'1'g,m" Y1lI'1Jl'llllg11, XXII 1 11-11111113 All '- ,1111 Ll 1: i '11 , If 11 1 " ' gg, 1. 1111511111 111-111-1111. B111'11111'a1 1Il514llIl1, A111 H1111-11 N111111111111 1111x1911 . llC1I'Cy '1"1 r. X111 - - B1 Xtl'I'. Fifth r111L'--11 1 ft Y Ilg, 11111 B111'1'1'11111'11b,1-. X11-'11 X111111-11 17' .1 5. 111131. ljllillli' 111111. 11111111111 xlllllllillg. 111-tty l11111111'1111'11. 131111 1,Llx7l'. 111s111111t 111x X11111xs N1111 P111s111 11 SLLI11llX lxll 131111 16181111 'lx X111 1 1p111t1 C 111x S11 L111 x 1 1 1 ll 1 111 11 lll LL ll 111111 ss -X L 11x IX X fl 11111 11111 K N 111 ll II 1 ll 11 111 1 1 lll 111 X Il C II 1 L . ll 1 s1111 1 -Xx 1 Q 1 111 1 III 1 1 P 't XI11s11x IS ll 1 lx 111 . . . VD- ,.-' A, YY W WY N N V H W V Y Y Y Y Y NY li- AA 1 A ,- "1 - ' 11111 1 ,1,,, , , , L1' 3' 11111 " 1 1 ,H , , , , , ,, ,, , -1111? 13 ' 111155 '11' 1, '11' , H SLZ' ' 111. 111 ' 11' , , ,, , -11, ' .' '11 1"l'I.' I-'irs-t '1111f-1111111 Ask 11 ', C11 1" S 1 L ft' . .11 -11'1 B '51 .'.', A101111 1 1111i11s, 111-1' 11 8112" 'ug-1. SM' I ' '-111111111-1-11 1.11ws1111, B111'11111'11 B1'11111111'11, S11i1'111x' C111'1'is1111, . I111'x' '1'111111 :XIII '1 1,1111is11 F1'11tw1111, N11 '111 1 LlIl1ill'. S11"1 S11 1111 , fXIl1l Cl't'h iff. ,1Lll'1' All 11111. 'l'11i'l l'1l'fPil1Ny 1,lll11'll'. Nluria lllt' ,l2K.'1i.' , -lllllll F111111111111, j11y11is A 11111111 lD11w11 'I'I'f'. XI111'Af'11'11t ixllll 11All'1D1JIx, Fl'21llL' 1s H1'111s, plililllllt' 11 111x 11. F11 'ff '1111'-f 1. 1 J 1 1511111 SKIIPIISKJII. Pll1Sf' V11l'l'l', 1,11'.' S1-1 '1111 111 'irk 1115. Luv aslc It Xlililf lx C1 1 1 :su 4 x IX N 111 11111 4111 11 xm 1 acl Ulf 1 1 ll s Il H111 41111 1 X Il I I IIIUI N V I I I S I li lX X 1 1 1 11 1 " ' 11' 1 KI-1, t' 11,11 X 11- 1- '1' 1. ' 1 'II1 1.1-Zxuf XYll.l. , xl. Sc-0' ' Lll'Y lin ' 11 111411141 '1 11't'1lSlll't-'I' 1311 14 171'l '15 X11 ' 11' C1111 ll 15111111 'mf' --1'v,,,v Yau-s. P11111 l,1'1C'l'. A1111 131'1111g111111. l5i11i1- 131-x 11 'I'l'f', X1l1I41klllIll' '1x.Il . Iirsf rml'-1J1'111mx Xx'1111LllllS. 131111111 11Lll'l'l'11. Km 1' -11 111111, 1511 111115. XX.1111c'v I All'l'l'11. SITUIIK1 run' c11lLlI'1K'S S111m'. I1-111' XX'i11i11111s. 11.111 11111. 11Lll'Xl'f' -IU1lII5llIl. 1111111-rt Xllllllg. 15i11' 1111111111 c101lC1l 151-11i1'c1.' 'l'l1"1l 'r 11'-111111111 XAl111'1. 13141 S111 1. 13111111 1111', XYl'1l1L'll1JllC1l. AI2lC'1Q Y111111L. c1l'ill'LfK' King, .Yrt in 111111 'l- 11111111111 15 151 . -11 1 is.,li111111 1.11wso11. 1'1Hl'1 XY11111, .'xlI1Jl'l'f' Xlill '11 11ll1l'1l 111l1it'l4, 131111 1.i11Q1-1'I1-11. Red CIGSS 1l6'SldfUt 0 AXXI- Ru 1 1 Xice Piulchnt L1 Cx Rm Se uetuv FNIILII- bxum l1e1s111e1 N Axc X Elm -Xliln 1m1ff11 11111 s 1 1111 ll fl Ill xx s FII 1 lil IL I 111 I li 1 , ,,7, H ,,,, ,,7Y,,, , 7,,, 'ii 1111111 FUI'Cll1llll. Kiltill'f'Il Huglws, Xauicv K1-11115, Lucv Huy, Billie IDCXYil0l'l'y, Kirk Alolios. Cv 4,1 Byrd. Brice Ti: 132011, A-X111 P gi. Hiilx' Clzlpp. N11 '1' limi '111'ci.'. i liii' Sm' i . I,1111is Bri -kvmn, Kumi Se-1111. Hrs. Fifi cis, 0 ixllll 11 'un 6 3 w 1? 'r if J F .x Q 5 ix 1.261 Q ' Q U 'ff Q f f I 4 s Q I if f vs ml I W 1 A fm, f , 'Q' . E! A , 1 f X , ff wif 5 ,f - F I, Aoguzqv xxx Nw iw Booz!!! 0PfLlk4 -22 'Q ,XX PWTS 20 44.2 v,awMww 12s?g- 2 b Q2 O . .go D1 U' .rp C 1'-1? Q 'Q - ,KVMSBQX . N , ,N H 'f'p.v.A. ,av-' I52,f4r1'lw-MM ' wf' -1 V4 N fill X H1 mn nf S mm uk S rum lczlx 1117! 1 A Q A - 4 A T-XII -X up Hlql sm Sfltlllf KIQRIISIXL hm mln by both tm ul fin bu tht fmll 1111011 when Blltt s tlu kink Tl ing 1 Stllblllf but llIlSllCClSStlll Incl tu tu ilu su ,c :Xl H g.umcl nts fust xutmx ni tlu llllil sm mm ln mat xx 18 I Vrzmc ll Sw ' -.111 X111x1 I 111111 PIFIS C1111111 X1 11111 X111 11111 1111 1 11111 I111 11111 F111 Illll C111 11111 1 ll 115 1 111 11 1 XXII 1 5 511 5 X 51111 111 if llllf II 11 1 X 1 1 1111 X1 1 1 X XX 111 1 1 1 N Jlll 1 1 1 11 lX 1 11111 5 ll 1111 1 1X 1111 ES PXSI X ll 1 1 11 111 11 IIIISK1 11 111 Jlll 1 IX 111 ll 1X 1111111111 1111111 11 5 1 511111 1111 111111111 5 1 1 XXI 1 1 U 1 lS U H F 111 XX 11111 111 x 111111111 1511111 S1 1111111111111 1311111 I1n1111r 31111 I r1 5111111111 311111 Ll r' ' "1 M511 " 11: if K1 : 1-X1'1 1' .' .Ll-fl! 914' ', " -1111 Sm' 3 H '1111' Sw' '. .- !1'r Im' '. I ml ,-X111 '1 111111 1111- 1111-11-1111' 111111, 1Il ll 51-1'i1-5 111' A11-' 1111- 1111111 .'Xll1IllI'll 11111111-111-11 ll GT 111111 l51L".', 51-111'1-11 111111 C11'1lX' 1-111'141'i11g 1111- 111111 1111111 1111 1- 111111-11 XXIIS 1-111111151-11 111' f:l'LlX'.S 111-11- 1111- ' X1lI'l1 11lll'. T11- 111' 1111' 1'X1I'll 11111111 11115 1111 1111 ' 1115. 111 Bllf 1111' 1111- .'C'1JI'1'. .- 1l1DIlI'Il '1-11 511 1. 511' 5 '11llS11l'h1'1' Ll 1-1-13 11-1111 111111 1111-1 11g1 lll ll 11-11' 1111115 11111-1' 11111-1' C:l'1lX lkl'L'UX'1'I'1'11 :1 1il'l 1111' 1111- 141-51 111' 1111- gAllll1'. XX'i11'111115 1111111111- 1111 1111- S35 Xlll'11 11111-. XU11 XX'1 ' 11-111111115 1111- 1111111-11 1111- 'l'ig1-1'5 111'1111- 111 .- 15 '11' T, 1101- .'O ' C 11 O1 1'1l'111LlX'. Ur- 1111- 11i111- 1:1111 1111' 11'111-1'1- c:I'1lX' 111111 1111- 111111 1111 -1' T, .-X111 'Il llig11 111-11-.111-11 1111111111-11 1113111 111111 1111111-11 1115 XX'AlX' 11111 1111- 1'll11 11111-. c:I'1lX 111- I111111111111- T-11 1Il 21 111151-. 1l1ll'l1-11lllg1l1 Lfilllll' l'kll1 1.1311 1111- 1-111-11 1111i111. I 111 .'Xll11lll'll1S 111-11' C111 P11111. N11 1 11111111121 1111- 1111111 I5l'I'11ll1 C1l'LlX' 11111-1- 1-1-1 - ll XX'111i111115 111155 1111 1113 1111' '-1111' 1-XV11 '1 .' 1 2122 1' 1- X 'll.l,I1-XXIS - O 1'11'11 1111 -. 1111-11 -1 I 1 -1111111111 i1111-1'1'1-1'1-111-1- 111' Tl 1113 O1-1 1 -' 13. .-X111 '11 11131 1 '1-1'- 1115 11-111111111111-5. 111111 '- 1.1111111-11'. ' '111-11 '111 '-'- I XX'i11i111115 27-0 111 Cf1'11111111111B11 '1 111 111 .'L'1il41'. l'111'1'1-11 l'Llll 1111- 1-11111 11" . X11 1 Eill'1X' 111 1111' 11121 l51'l'11K1 1111- '1.1Q:'I'S 5111111-11 il 111'i1'1- 1kI'0llI 1111-114 111111 -lf' 'l i1-11 I..-XX C'1"l' -17. .-Xl'Bl'I1N 21 -- U1 O1-111111-1' 21. 1-11111-11 111111 11All'l'1'11 SQ'1ll'1IlQ 11411111 1111- 11111- 111111 19-I.. fX'l1"1Vl1 111151 11'1 J 111-11-1111-11 111 Ll 1lLll'l1- 11111-. f1I'.lX1S 1111-11 1111' 1111- 11111111 11.15 1111 5l'l11, 111111111 11111 11111--51111-11 Lfllllll' 111' .1 I11lXX'1'l'1Il1 1111' 11 " ' C1 . 11111 VI1111, I,.111.1'1-1 P,-11' N11-:.11:111-111 H0131 11T Xouxc 1-11111 VN11.L1,1'11s IXIXIH L-111 sox GAIKX C001 1 11 junmr C uarfl Soplmnmrz Ccntzr SUIJIIUIHOII 11111111 qoplmnzmr 11111111 nctt tenn L111ctt plmcd to he thc hcst tc 1111 th It 'Xllblll Il PIIVCKI 1ll sc1so11 ALBLRN DOWNS EC LEFTIC 730 011 October 78 3111111111 Hlgll h1cl 1 11ct1111c 1'IOITlGCOITllllg 15 thcv dete1ted Eclectlc 730 Bllletf r111 111ld SLOIIIIQ' tlnee tlmes llld 11111 I up 1c1 24111191 vucs 1t1y lt SLIIYTIITI Ig6 A11l111111 scmed the fnst t1n1e thcv h 1d the b1ll NVlth C1 IV gmxw ONGI 110111 thc 7 v11d hne Thc T1ge1s scmed Ig 1111 111 the fnst Ptxllild 11hen B 111ett skntcd e11d f0I 37 1 11ds 'xllblllli openmd thc second filllltll Ultll e 111111 1 1d IX L1cI1cd thc 11111111 111 the thllll IJQIIUKI B111ett QOIIIQ o1e1 flillll 61 1 V 1 le H11 1l sccnc c1n11 11he11 B111ett slmok loosc on the Eclcctu 41 1 to sc -Xl BLRX 91 XNFIL NlPlx-X 17 On 'N011111 l1e1 -I 'xllllllfll H1311 hc It 1 l111d flglltlllff NM t11rnpL1 te 1n1 31 I7 111 XXet111npl11 Blockcd punts te1t111ed 111 5111111111 s fust t11o scous TIGERS DEFEAI BULIDOCS 77 70 IX ANINUAL CLASSIC flll NOXCTTIIJBI 13 A11 1111111 Hlgh closed ont 1ts gud se 15011 bv dcic lt 1110 then 11ch 111 111 Opehlu Hlgh hv 1 scmc of 77 70 Alllllllll sccncd 111 the c ulv 11111111tcs nt the gum 1fte1 lung 1eco1e1ed 111 Opehlu hm ule on the D0 1 11d hne -Xttcl 1 -lb 1 llll d111e B1111tt 1111111111 d 111to the cnd 70111 C71 11 L1cLed thc pcnnt 011111111 e1e11ed thc scmc 18 es ch1n1x1cl 1 311 lld 1111 1 1 11d t011chdo1111 sp1111t XX llCl1lt'llH lddcd th prnnt tl he 11111111711 H llt out Illlllll 1 M11 DMN RMDLE Eu11A1111s IJIXOX oxrs Dlc 1111 NIcA11111s Sophomorc End 90 1110171111 Lnd Sorlmnmrz 1311411 SUJIIUIIIUFC Buck I I I D 111111 19115 11115 C 1115111 x S11 1 1111111111 1111 1 S1111l1111111111 1 11 1 1111111111 C 111111 18 IIS I 'C llll ll F111 1111 V1 1 t11111111111 1,171 111-xl 1 1111 1 ll Sl XXII 1,171 1 1111 1 111 15 1111 1 111 1 111 1 1 71 5 1' X li Ill PIII K S 111 IX 1111 11111 1 II ll 111' 1 ll f 1 1 1 11111 1111511 01.11 11115 111.1111 151.1 - 1 11111 111111 11111151111 1-1111' 13.115 A 1 .X111 11111 0 ' A 1 U '1'.1111.51-1' T 26 1,.11"111'1-111- 11 153 '1' .111 -1- I1 , T 1111: 1111' fl N QT Willk 1115 0 21 1.11111-11 A17 25 1 - -"- 0 '31 v - A2 12 212 - ' 'A Q1 172 11111 131111 1,1x1:1-i111f1-21,'1' H 11 'I-'li f 1 1 ' fll 'H' f l'f111 S11 I 'l U11-1' 1 11.111-111-111. 111-111 S3 3111115 1111' .1 111111-11- 111' f,l71'1l1xQ1 111-1111111 111l'4' 111.11 11114 A1 .111-11. 1111 ' , C1111 1111-111-11 1111- L'X1l'il 11111111 -111111 1,1111-1 111 1111- 1111111 111111111-1 C11'ilf' 5 -1 '-1 111111 1-111 - 11111-11 115 A121111 51- '-11 11g11i11. 11115 11111- 1111- 15-111111 1i111- il1'tL'l' il 211-111111 131155 131511 1111 1111- -1-1111411 11111-, 11111-' Ll 111155 111-111-11 61 111111 il 15-111111 111-11z11ty llPAl1IlS1 0111-111111 111111 f'ilI'l1.' 111 11111 1111-111 111 SL'0l'1Ilh 111151111111 x'1l1i1- 11111 1111- 111111 1111-11-. 111 1111- 1.151 lI111lll1l'S 111' 1111- 111-1111 1111-111-11 1111' 1111i11t. A5 11 - 11151 111111 1- 11-11. Q111111-. 11111115 1111111 11115 111111-111-11 111111 1'1-1-111'1-11-11 A111 '11 11115 1111 1111- 0111-111111 1-111111 11111-. I11-O11-1ik.111111111-S-1-111-11 11111-. XX'11.1l11-1' .'1-1111-11 X111 '1A 11l1'4lllQ1l 1111- 1111111 111-111111 15111 P1115 Kill Q1 111111111-111.11-14 Sllt'1l1i. '111Il' Q111111- 1-11111-11 111-- 11111- -11 illl 0111-111111 1111111 111111-11 11.15 H'l'1lXK'l'lxl1 11111- 1-11111-1 t1-.1111 l'11ll111 1111'1'll1l'lI LlQAl1II. 1'1111'-15.1111-tt. 11. 11 IIIIQ, -111111-5. S111 11111. X11-11111 -1. X11-.-Xf1.11115. C:kl1'l1il1lAl1I. 1, N111-. Cfr-111 -1' l'U1l"' XXI '11, 1I'X'1IIl'. 1.1IlL1'I41l'11. I Xx'1111llllS. 111111 11115. 11'lNK'H11ll. 1.. Xxv1111.lIl1S. 11111111'. 111111111 811-11 ' ' 111-1 . . 'A L. N11111-1. C1111111-11 ' i.. ' -. 1' ' , . ,1 '. CHL L ,,, ,, " , -1. I 1 . 4 ', uf 'J , N l 1 P ' ,- . ,L up Q X ' 1 , n I 965. f 1 I I . U., u n ,'1 4 .x R K ." ev, , 14.14 . .l u lr. - Ag., -v: -rib?" 'Q ",. Q -. Y f 'nv Mui N x 1 1. 1.1, m F , ,J 356. :iv fiii, H! 4w?.N N 4 .N ik 0 553' 1 r i , f vue, J ",. -H21 ' ,. 1- If iw 1 -W- s . 1 w ,P 0 "' r Wife ' I f YW, .- '- . A-.Q-Q Y wg. ink 'Push t l my 414- ' .Q - Q 2 I - Q X gy Y 5 ff: '52 A, . ' J' x ,I Y rv f, . :N U " xv' S P J R I J X 9 'F E 1 S3 'TQ 'WS- x . an - 0' - 1 ,. lb ta ik' . 5 01.6 an .Q ai' ' x QS -+4541 'M 4 IW WWHN -4-v-H f r 4 4 gg? X ,iinivrg 1, I, C' T wr 'N-QW. -www, , Aug MW fu-h..,, 'M uw ix 2 75?f 5f?+ Y M 'gn 1' . , ,1 I QL .fa Ns r ,If w,,.f- a' Wu .quw , E .M 1 'Z A.',,,,L -5 Ag M ,T 1,595 1 . L S , . ,M Fffgji Mx , V 7 s zijf, ,, . 2,12 Qc, ., ' F' - , F' ,:i.:af'fi, 4' 42 I 'K - W .i'Q,3':z - Xiygtwf 2 5 A ef ,g1h,:ff-QV ff A A-4 -V , Aw M, X ,, ,fy - " W X ' , 'Z I , ,y, 1 ,' . jf, F JE, 35121-.IZ.' : ff ...' ,,9,,y Q -V , . ,f .aww 1 5 . , 9' S ff ,N g ,, -,.w- wwe ,, --1L,,.,- li iw , We 6 ,ff . ,QW 'Er ,Z ' ,I , 1 s F M7 fi Milf , f 'fi , 3 X ,, ,M 1 ,, i,n'K 4,1 5 Q 1 55-'Ei ,YQ --,"! 4 3,5 ...v 3 Q 'Z' 14:3- ,I nj? 4 lb- 114 'T ,115 ' 5 A .41 ,f ' ' ',, ,I A' " ,,. 1 f 4 a ,. ,1 4 , , ,, ,, M, "' ,LA-f 4 ,,iw,.,,,,,,f I WWQLG MISS 1-Xl 'ISI TRN l HGH Mm Bcffzfycf Bl'clC'A6C'lZ ms if 5 zwgq 7, WNAWHW WW? fwfisls' Bcfflj' Ifnfcf SICNIOIK Hli.'Xl"Z'Y ,f 1152 a. M A ff f f: ,,, 2' , an , , . . .M W , y f 4 , , f , Sm my Wat 'lf 2 I' XQ Ov? pf gay, 'Af ,,f-.:'- 4,.- JUL. . 1, , , ff 1 'lm G Y wwf 'HIL JVUH L 'f nfs Wlw 1 l , HH l BICCILSI FLIRF1 1311111 1JfXX1K1lX ILIIOX XX 11111 18 l' l'ICliSOX.AXI.I'l'Y Hill Pittx XILll'lLllIIIt' ILIVLSHII Hugvl SXKIIIQM' 3 x , X ST l'Ul'l'l..-XII ST IIKFI Y TO Sl'C'C'l"l'lD Lula Sclwlclnl Dguicl lrxmr- 1 3 , K ISI SI lJlll'.S Xlnw mt XIII! ll uhm lulmt l1.llsl1 SI I ctxx uc llclx BEST ALL ROUND Bcttyc Bl'2lK.'kl'l'll CIIIRIYICS Snow Mm A1212 Wrzgbf llflHUXX'L'L'l1 QUUUH JIMMY THIGPEN junior Fucrvrili' IZA-XI5lC'l'Il GREG Swim' Ifurwrifn' IKIIC XIQXIJ,-XXIS S 1 zlmzzzmr' l"Ill'U SHIRLEY Sli.-XIJDEAL' fllI1iOf' I Favorite .1 MURRAY KIDD junim' ll FIlL'0l'ffC WERTISERS PARKER'S lngrom's Gulf Service Furnishings For Men and Women PHONE 409 WASHING TIRES ' LuBmcA'rlNG 'runes AUBURN GIFT SHOP ACCESS-0R'fS PHONE 1222 AUBURN, ALABAMA PHONE 75 AUBURN TIGER MOTOR COMPANY Your Q Dealer AUBURN ALABAMA DI e rs Vcmdemcark Musuc Co The lx p ll San zu hun 11111: AUBURN ALABAMA 1 . Com nm n of , " 'rv' .'1 ,Q ' ' ' ' 'I . . ., I S A S GROCERY AUBURN ALABAMA Puffs Clothing Store AUBURN ALABAMA yT9 EQPP Y JACK MOORE S SPORT SHOP Ath S t p C th g S f 0 THRASH ER WRIGHT S OPELIKA ALABAMA A U B U R N Don T Say Bread 0 BALL BAKERYS BREAD OPELIKA -.AIllIllI'll,-S' Imzuling C I tl Phone 87--88 B05 i BVS vi ed B Congratulations t I Class o '5 1 f f uXVlIl'I'l' Cowl Spnrls Mwly' Q - Ietic por Equi ment Io in , , f O 130 Outh Goy St T IO9 Outh 8th Street 1 . . . S y 1 Compliments of LEE COUNTY LUMBER AND SUPPLY COMPANY AUBURN, ALABAMA Pierce's Pure Oil Sforion 0 TUBES 0 TIRES o WASHING 0 LUBRICATING PHONE 665 AUBURN TIGER THEATRE HOME OF THE TIGERS Auburn Alobomo AUBURN ICE AND COAL CO LUMBER DEPT Buuldung Moferlols Of All Krnds COAL 8. ICE DEPT Auburn Alclbomo Tom lamzlrj 8,101 S1011 SHOES X RAY FITTED Auburn AIobomo WILLIAMS McGINTY Auburn Furniture Co Auburn Alobomo O . 629 . . 118 O I'IILL'S BOOTERY FREDERICK- To Our Future Potrons . . The Students of Lee County Hugh School BANK ot AUBURN I I MEMBER OE FEDERAL RESERVE SYSTEM I JcLckson's Photo Supply One Day Service On Roll Film Week-end Excepfed PHONE 44 AUBURN McCLUSKEY'S Ladies' Dress 8- Sports Wear N. College Sf. Phone ll23 Auburn, Aloborno YOUNG S LAUNDRY LAUNDERERS CLEANERS I' 6 92 Auburn Alabama SEARS ROEBUCK 81 COMPANY OPELIKA ALABAMA opehka EZ EAGLE East Alobamas PICTURE WEEKLY SEE NLH 111 Van llztlz F1 ru AUBURN OPELIKA 1 1 Soni one Cl aning 'A' 'A' Phone 'I -1193 O If You Like to Dress Well . . . , o LI . ILL r' . " ' lr' T 117, Webb Confectionory M d 9 E R T I JOCKISCH J E w E L E R AUBURN ALABAMA A b NANCY LEIGH PITTS HOTEL AUBURN ALABAMA C A b You Will Alwoys Find oi Good Stock of School Supplies ot GRADY LCDFTIN'S 5 81 TOC STORE AUBURN ' Genuine Registered Keepsok Diomond odern Fountain Service Wed in and ngogemem in ' Sodo Bor Breokfosts ' Sundries - In flu' Heart of Town - , Auburn, lo omo N. ollege Street Auburn, Io omo The Home of Good LEE JAMES B R E A D We Do Not sen cheap Merchandise- cmd But We Do Sell Good C A K E S Merchandise Cheap! RJ ' S Down on Ro Irood Avenue OPELIKA ALABAMA OPELIKA ALABAMA MARTIN THEATERS MARTIN RITZ DRIVE IN Phones Opehka Opelika Auburn 439 9 988 UILIIUS Ihr lm I tum 11111 Illfllflllllllll I . I 171' I" ' " for ' .I "l'i1'4' 10 ' .' " ' ws! in .lo ' Fir' " C " ' 'nf' Bank of Auburn The First National BEST WISH ES STUDENTS E L SPENCER Lumber Company AUBURN ALABAMA Ph 429 C . B Id QS ppl of Upelulca b First National Bank Office Supplies Stationery Alcbomol Office Supply Co 905 soufh Rmnfood Ave OPELIKA ALABAMA Compliments of HUBBARD S 5 8g1Oc Store AUBURN ALABAMA Blll l"lC1IT1 Dry CleOl'1GI'S I-lpggomb 5 Drug Sfgre Shoe Repolrers Phone 302 D Lipscomb Cass of 1911 AUBURN ALABAMA AUBURN ALABAMA I-IAC-SEDGRN 6- C0 Opelika, Alolbo mon Phone 86 1 . , I , A, . ' , . . I A. D. Lipscomb . . .Clossof1941 -90 o "TH STYLE CENTER OF A" Q ungruiuluhuns JEL 722 gm A gfim OPELIKA COCA COLA BOTTLING COMPANY In H I TC H COC K S Elecfrlc Compony Compllmenfs of Auburn Flower Shop Hotpoint Bendnx Appl All K Phone 139 Auburn Auburn Alobomo Hove Your Prescrlptuons Complnrnents f Fnlled Af WARES JEWELRY Wrlghrs Drug Store AUBURN, ALABAMA Auburn, Alabama S 0 flf 1 I W V A L A 'bf rf ,714 N Wg' QQ .' jf by I ' MINI: 1' XE ' ' . C. I iances of inds . O , ' I BEST PRINTERS of THE TIGER WISHES 1930 CLASS AUBURN PRINTINQJ COMPANY IICHENOR AX EXLE A Meadows Garage TIRES jfII1'P5I1111p 'russs AUTO SUPPLIES 29 27 READ IT IN THE Opellka Daily News BOOKS AND SUPPLIES HAWKINS BOOK SUPPLY Ab Ab Auburn Music an Appliance Company RECORDS C1 RADIOS M Q HARRY WRIGHTON O 1 '1 INCORPORATED ,. , EA, A , A.T t Q Sponsoring Auburn-Opelika Football Trophy one - Auburn OF! E. a nolio Street u urn, Io omo , wner Peak's Standard Service 'isffikeu fOf Pleasure , TUBES "snake" for Health , TIRES "Spare" a s WASHING Bowl with Snow . LUBRICATING Af The Phone Iofs Auburn Tiger Bowling Center FARMERS NATIONAL BANK Opellka, Alabama Hcrrlson Hardware CO To the fmest group In Auburn the students of L C H S PAINTS GENERAL HARDWARE HOME FURNISHINGS pubhshers of ELECWC A""L'ANCf5 THE LEE COUNTY BULLETIN Bullehn Publlshlng Co Inc -I Pl'1OI"I8 246 Auburn Quality Commercial Printing WWW Www MARKLE'S BURTON S BOOK STORE NCE18 O Sfotnonery I Text Books I Eounfoln Pens O School Supplies I Engroved Collnng Cords O Ureerrng Cords for Ail Occcusuons XII IX EF S Q Slnclaur Servuce Station Complrme-nts of 0 d S Chiefs U Drive Campus Barber Shop um, Xul Sflllllllfkx lim AUBURN ALABAMA phone 446 CONGRATS SENIORS BEST WISHES FOR A BRILLIANT FUTURE AUBURN PHOTO SUPPLY Your EASTMAN KODAK STORE CMoved To Jocksons Photo Supply? Y SI 78 ,. A . " SO . 'I 'I' ll I X Cl .Y If U' li Y If li Y 7, Y H AUBURN, ALABAMA IICHI I ll ' ' ' ' I ua lan L. hinel' ' ' - ' -If 'A ' "1' A- mm Q ' .' "'ll"' TIRE TIG R H US A R HE COM CO ERATION ADUATING AS ND WA T WISH R AN PROSP S FUTU THE JAMES STUDIO AUBURN The wn A WE SINCERELY THANK THE EN STAFF OF THE" ER" FO T EIR FAITH IN ND FO T IR PLETE -OP- TO EVERY MEMBER OF THE GR CL S WE EX- TE OUR RMES ES FO A HAPPY D ER- OU RE. - friendliest 'ro in the U. S. TATUM MOTOR COMPANY Your BUICK AND CHEVROLET DEALER OPELIKA ALABAMA Droke Motor Com pony T Y BENSON 694 Op Ik R AUBURN AUBURN ALABAMA WRIGHT S HARDWARE T H O M P SO N WHOLESALE GROCERY EVERYTHING IN HARDWARE PAINTS I O6 W GI AUBURN AUBURN TOOMER S DRUG COMPANY 9 IOON C AUBURN ALABAMA Compliments of +1 Compliments of DeSo o if PI mouth "D1'Sol0 lvfs you rlriu' llffflllillf Sllifffllgu 8 Phone 338 ei 0 ood 1 Compliments of ond Phone I en Phone I2I 1 "Tim Storf' On flu' f:0l'Ill'l'n Phone I , ollege B E ST W I S H E S Complnments of L G BALFOUR COMPANY e WAR EAGLE TH EATER nun II 111111 I 111 111 AUBURN ALABAMA Branch Offuce Blrmmghom W RIG H T HARDWARE COMPANY IO9 E Mcgnolno Phone I2I AUBURN ALABAMA 70 Um 14cfamlf14m4 We smcerely opprecnofe your help In producmg thus 50 Tnger It could 'of have been done wnthout your Ioyol co operotuon THANKS' The TIGER Staff "Kr: f 7 ""1'r"l1"' I" Srlwnlx mul Cfull1'g1'.w" U O U C A' . - . A ll ll Xl IOGIQ l YOUR Xl II ri Q lr, f0 SQ E , . . . Xxx EN X0 2' ' x Q' 'f ' ' X -xx Q Xing XSS J 'pk Mffaf, 0, T. X53 gtk XXV .am six? X: -R 5? ii? of of 5' D X 4- Q. CQQQE of QQ Jw 6' ii v wi OR? QS , W' , tw 'K A Q is A f K ' iififf JZ' v 5? Jwag Qi? Q5 fa Q23


Suggestions in the Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) collection:

Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Lee County High School - Tiger Yearbook (Auburn, AL) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 28

1950, pg 28

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.