Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR)

 - Class of 1939

Page 66 of 106

 

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 66 of 106
Page 66 of 106Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 65
Previous Page

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 67
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 66 text:

',,f.- is i ...-ala 0000-0 QQQQ0 If X T Glrls Athletlc ASSOCIWIIGH 1 ll It 1 nn . ,.,.ini1i ion o ., 1 x . 1 ns spo . p . . 1 w H ' llll 1 RS D l . . I 5 l 1 inposnnn , . sp ins 1 1 Xl I1 . .s nns i ,Lg in n1lliois1si1 45? 4:59 3 1 if g 1 . 5.35 if 1 s- I iwg I . 'T' f f pm' 'ig all izzxj zz. 1'-:VF-,gy Lf :-: t :. I1 H45 flyirzzyi Fir: .'x: E':::L'-' I ,.I ' I, '.'.' 1. r '.'.' ' . L1 If '7I. F. n I. Z.. 'f. l.11I. Z.'1,' K- UI I 'f...,'rT-' ,.A., ,,.- 'W, r sz. -.'.- ..f ':.f :. .' ::.: :.-iz -' zz.: ' 5:1 'ir :. f, Ei- ,:, '.'.:.fr 1 I-z','1:.. :Az 1 Q . . . L 'l'l1- liirls' All l -I" Asso 'iulion 1-oi ionly known -is ii. A. A.. is :in ff' I' l' r ilu' proniolion 1ll'lllli'I'l'SlS in zillil1-li1's :nnong H11-pirls .in l is lionorziry lo llll' l'Xll'lll tliul only lllU.'l' lu-long who lizu'1- l'2ll'llt1l :il l1 ist lXYt'lllX-lilX'1' points lay p'irti1'ipziling in x'-irio 5 5 rls. 'lilll' Ul.lll'l'l'S zir1- -is lollows: lll'1'Sllll'lIl. Nlnry l'il't'Kll'l'll'liSQ x'i1'1-- r1-si- 1l1nl. SlllI'll'A' lil'l'llll'l'Q F,f'1'l't'i2ll'A'-lI't'2lSlIl'l'l'. ll1-l1-n Szin1l1-rs. llnring ll:1- pnsl A'l"II' li. A. A. luis sponsor1-1l lllll'il-Illlll'1ll 1'l-iss lonrnxi- llll'IllN in NUlll'A' lmll. lr'isk1'lli:ill. iIC'l'l2ll llill'lS2lIl1l li:is1-lmzill. illlll in1Iix'i1l11:il lHlll'llilllll'lllS in lizulininlon.ping'-pon!-1.l1ors1'slio1-zin1l I1-nnis. 'l'liis wus lli1- s1i ' r's lllir1l C'4lllSl't'llllYl' A'l'2ll' :is YUlll'A' lrill rliziinpions. lint in l 'i.'l11-ll :ill ll11- juniors w1-r1- :ilil1- to nos1- llll'lll inlo Sl'l'UlHl pf:i1'1-. nn1l llll'SlbllllUlll1 r1-s I inH11-:nalx'1-ry1'los1-rzi1'1-l'1n'tliisposilion.li-1s1'lizill1in1lin1livi1lnnl tonrnzi- lllt'lll XVllllll'I'S ll'lX'l' not y1-I lbl'l'll llK'l1'l'llll 11-1l. lll'lll'l'Sl'lll2lllYl'S l'roni l.l'll2llIUll w1-r1- jfnvsls ol' llorvnllis lligli :il :i V1 ll1-5' lull l'l:iy ll-ip' in- tli1- lull llllll 2IllUllll'l' group llllt'Illll'Kl tli1- zinnnzil 1lzin1'1' ' :il Ur1-gf1ni in April. In 1'Zll'lA' Nlaiy lli1- lor-il li. A. A. .' 1 .'or1-1l 1 l'l-ny llziy illlil inx'it1-1l r1-pr1-s1-nlnlix'1-s froln SXYl'l'l llonn-:in1l S'io. lf 1 -nls s1l -1lnl1-1l for ilu- llily w1fr1- x'oll1-5' lrill. li-1:1-liull. liaulniinlon, t1'l lin ' pol 5. ai vl ws.

Page 65 text:

,J-A fl-' Us 7 Z' Yww xg N Hume Ewnomus Il , N N Nl 1 om . Hllllll I' lb ll 4 ll lu 1 xx lllXlNUI ull x ., ., lux ., . . n X ll , su 1 D , 1 I H N I N N1 ., 4 1 N H nlppuu s Q42 Qub 4255? il f W 4 blgx - 1 x .,. ni.. Q-4: Q 'T' ff X ..,,, - . ft' ' Q- lifiw ,K li ' l , s L 'lr 5 . 3 ff:-L-l ,-,' r.1,'- all 1 A :' l,:' :: 1: ,':. - Q zz ' ,1:,1w 2' : :.: 1 . Q Vllllt'llllllll'l':l'1lllUlllll'SVlllllNX'1lSll1'lNll'fll-UI' 19248-Silllly lfllillllllt'l"l'.lIlfl. IDl'1'.'llll'lll. 'l'lu- ullu-1' ulllu-l's xw-lv lillllil l.2ll'.'Ull. Yll'1'-lll'l'.'lll'lllQ Lulu 'l'url1i1lgl-. sw1'vlznl'y1 Nlznrilyn llznrllunl vw. ll'll'ISlll'1'l'Q Nlznry l"'- 'ks. sm ,g lm-:ull-rg lil-lly ll xw-. llisl riwng lll-la-I1 Nlivlu-lsml. uusllulizmg l.lu'illa- XY: 'll ' -. piunislg un l llm-lf-11 Sululm-rs. l'l'lHll'll'l'. Nliss llrzuw' Nl1'.Xulill'v 'ans Sli 'l" :1l'l1'l' llu- luljlllllllllfl ul' llu' St'k'llIlll s1'lllc'sl1'l' ul' scluurl. 'Y ulllu-l's lm' llu- vlulr wx-rv 1-lwlu-ml. Slllfl' nmny ul' llu- nu-mlu-rs mul nuns! ul' llu- ulrl ul'l'iwl's XK'1'l'1'Ql'2lllll2lllIlj'. llu-1-mu-lusiun xx'-ns rm--u'luul llunl vw ullu'4-rs Slltllllll lN'l'l1'l'll'll.Ylllll' l'l'SllllSlll.lll1'1'l1'l'llllll III!-lllt'll l.lu'ill1' Yu ' lkll ns prl-sulinp ullicvrg l"lm'vilu- lillwzmls. x'u'm--pn-sill:-lllg llm-ll-n Stowe-. .' -'- 1'4-lurygznul Nlzlwvil liulllkvn. lI't"lSlll'l'l'. 'l'lu' :aim ul' llu- llunu- lil-muunu' vlulr is lu l'lll'llll'l' inlm-rm-sl in lla nu- l'fculuunu's. 'l'lu- plm-mlgu-. wI1i'ln is l'l'lM'iIl4'll lay' 1-:u'l1 lu-xx' nu-mlu-r 1lur'ng llu- inilinliun l'1'l'1'lllUllf'.f'lY4'S tlu' lll1'2llSUl'llllSUfflilllllilllllll. ullltbIll1'1lQ4llllj'5t'll. lHll2llil'2llI lunu-stvll'm'l lu lllillil' zz pzurl ul' my vll' llu-5' iclvuls xvlxivln umlu- up llu- lrlu- spirit ul' lumu- livinff. .Ks -zu'll llilf' 1-unu-s. l slunll slriw- lilll1'Nl'l1lIll'll2ll'lll. ll!lN'l'Hlll1'llIUl'U llt'2lllllf'. nuwv llc-- lu-l clznlnlm-. num- uunpa-ranliw. :uul llu're-lay :nrriw :nl um' ell-'iw-ll guml la ' ------' 'qvPage 67 text:

.0-4' - f 2' 7Ww Q ,, ---3' Qoooo ooooo Q X Future Fflrmers of Amemm i SUINIIII ll ll ll :nm x ., l ll x 4 I N X N 'DUNN c in xl llll 1 x Nl I N s 5 1 H51 su X iii? QE 4645? ,i , fa, 4 -. ' Y .M qt-4: 5 fi f - T S2 : - ' h -1 1. vf.-' V V Q glvj, - aa. fr 1 l X X W y i 2 Z lil mil "- Vi 1 f , li 1 I gf FV i , -f Q 0 ,bg w , ,, . , ' u " - . n A , ' I . , if F .' , 1 J iw' E' ri, .. if f I' f-LL 1 ' Z KZ Lf :'f' If E' ' f If i ,:T:. 1, r. 'Q' .. r.. 57' .' :.' T? 13' K T. , Fi, 1, 11- 'l",.f'i E- E1 l'1.1'A "f '..Z:. Lt f.f :' Y. Q :::.' 5 ' ' ry.: f .. :3....1r. f',:': i ,:. , ll:::. ::.' :' I u.. cf 1.1 -:Nfl r--:if ,, . . c L For llu- pzisl yr-ur I.c-lnzilmii cliail ll-1' ol' l"ulurv l:lll'lllt'l'S ul' .Xiliwil-an llzls In-4-ll pl'ul'e'l'1lillg Yl'l'j' we-ll lllllll'l' lllx' aulwiq ' 1 ul' NIV. l'iUI'l't'f'. lm':1l zigr' ll rail lllSll'lIl'lUl'. Fur lln- yn-ur 19268-Jill llw ulliu-rs xwn- Huy Xicliuls. pre-sill:-nl: lilvnn lil l '. 'il'm--pm-silll-iilg lllziirv Nlclilaiin. Sl'l'l'1'lIll'f'Ql'iI'iIlllilllllil'2lf'.lI'l'iISlll'l'l'. aiml lim-uijlw lk-wx-y. rm-pm'lvr. Huy Xi -li lf gm luzilc-cl all llllll-Xtill' lm-:wing lln- vlmir lu lill'llll liulmw wliu :ippuinlc-ll Nl:-rln' Klingc- :is vim--pl'csi1ll-lil. 'l'ln- slullvnls wvlx- will-l'lziil11-xl by :im lln-I' nlll-limv lmrn mlanlu' lliis yi-:ir in llu' 2lllllllUI'llllIl, 'I'llif x 'us ilu' ss-uuml mlauiu- ul' this lypv .'pmism'ml liy lln- l". l". .X.. :mal will In-uuiiiv :in :iilliuzil :wlixilx il' .tilmln-. 'l'lw l'urm-nl :incl Sun lizuiquc-l. an unnu-il :ill':ii1'. was lil-lll :il thc' Nic-ll ali: l'liui'l'li. l'il'lhl'lIill'f' IS. 'l'ln- IH'UgI'illll l'llllil5lllll ul' lull-nl 1-iilire-ly' will ' llu- l'lmplvi'. Th - fisvzil yn-:ir for I". I". AX. 1-mlm-il in April. lliviw-l'ui'v IIQWY ul'l'il'l-i's vm-rv vllu: -ii. ziml lulvr lllm- nm-xx' mul ulil ul'l'in-rs :nllvmll-ml llil- Stull- limiw-iilimi :il llurvaillix. Xl-w ullicl-rs am- lilvnn liulmw. pn-sillviilg Nll' 'lv liliiit-fl-. vin-- prl-filll-iilg lil'Ul'f'l' l,l'XY'f'. Sl't'l'l'l2ll'f'2 Nll-rlnn Hull-s. ll'l'2lSllI'1'I'. :xml lfairl Kli gf-. rl-pm'lvl'. .Xlq 1-ll-clml we-rv llrluw- lillllllllwll. XX'2lll'll-lllbgl lilm-llis Hai-'. l'll2lll'lllllll ul' lln- 4-ails k'llIlllllllll'l'12lllll Dull- lilll1llll'k. l'll2llI'lllllll nl' lln- m-nla-rlziiiimc-nl unmmillm-.

Suggestions in the Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) collection:

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.