Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR)

 - Class of 1939

Page 32 of 106

 

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 32 of 106
Page 32 of 106Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 31
Previous Page

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 33
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 32 text:

,,.a- hs Z Z is -Y--RS ,...,.nR- cooe-o -sooo Vs X s ul su S . . , Q Ill s lltll X . IIUIS x . -, 1 x HIS x j s I, 1 .,. IUXIN 1 1 ill 1 N llt lt It s . ., N, m l I X 1 1 X 1 1 S u Sawt l in Shi ilu ., ., 1 x . , . X 1 H +:-'IIN-IlG:Pi+ Will and Test imem t N w X . nslullu S 1 --in . . . Xl! 4 1 . . it mh xt SlIlltSNt ix qui s I it s ws mc ii .,i .11 1 it. Q 't""""UI- 1"""lI "'tI t Fl' "I P gf , . 1. s ff- 1' ' , , - is-s gs -iii s f X, X - s -- 'lb ' --NX ,Ts 4- ,ff lfuur im-mln-rs ul' tht- junior class. 'lil'llIll2!Il l"m'his. Xl:u',im'i4- X'il.'tm. .Xlr .inmlx :tml liz11'lmx'z1 llurm-i'. w't-rv clmst-n fm' tht- llunul' .'ut'ic-ty. ln huys' lllltfl'-lllllI'ill lmslgc-lla-ill. tht- jliliinr tt-:im tuulg first plum- with Him- wins -if-'zlinst no tlm-l' -ants. St: l.t'llUXVillbllllllvtllllt'.'tllI1l4l. St-I ' 'Qm--ii' St-I ' x'ith it-grm-t that it w'1s tht-ir lilllill yt-zu' mul with tho111-tt-rmimnlitm tu malkt- this yt-air tht-ir t'I'UXX'lIlIlfl triumph. t'llI'lllll'tl for tht- lust tiim- all l.Ulb1lIltlll lligh un Sc-ptm-ililwi' l2. IUISS. 'l'hm- tullo x" fl ul'- fict-rs w't-H-clm.',1-ii: l'l't-sith-l1l.li1 llSlllllJ,1tDll1Xvlft'l,l't'Sltll'Ill.llUIlllllttllllM'l'- ling St-t'l'1-tzii'X'. Xlilclrm-ml XX't-mlliilf-3 'lil'1"lSlll'l'l', .lurk llillzmlg St'l'fft"llIl-2ll- arms. lluiwx-X' tilltts. :tml Stlult-nt tluuiicil ll1'lH'l'St'lllitllXt'. li:itlirX'n l.m'4-tt. Xlr. lit-nm-tt was class: ' "sur, 'lillI'l'1' st-niurs haul lt--uling parts in tht- opt-rc-ttu pri-sm-lite-ml this X't"ll'I llc fill1tlIllbl'I'llll. Slit-lclun lllIl'Qll'tl'tll. :tml llnh l'itll'I'l'X'. :mil :nanny st-I ' urs wt- '- in tlic-n'l1ui'l1suli tl -.'t'1g-'Q-. Vlillll'll'l'll SL'lllUI' huys i'e-u-ive-tl lc-llc-Vs in fuullrzlll this l':lll. 'lihv St'Illtll' g-irls lim-lil tht-ir pnsitiml as ul:-ampimls ul' tht- vullm-ylmll vuurt. XX'itl pi'ut'tim'a1lly tht- szum- lim-up lmzwli. tht- Svllltbl' lIlll'I'-llllIl'2ll squml swt-pt to its sm-uuml t'uiist-clitix'c- umlm-tl-:att-xl yt-:1i':1lul tht- lmslu-thzill titlt- with Nh- ' 'in .lt-nkins -is Ullllltllll. 'l'h4- St'IllUI' vl-iss lDl't'.14'lllCtl -ns tht-ir t":i.'s play. "'l'h1- .XtlX't'llllll't'S ul' 'l' in 'y The- tllirte-1-11 st-niurs L'lIUSl'll for tht- llunui' Sucie-ty wc-rv Xlzujit rit- ,Xsl l Q -l ll liurg-li:n'1lt. Xlznrilyn llitl'tllUlUIllt'XX'. Xlziry l"i'm-clwiuks. liuhu-rt l"m'i'c-y. Xlziwall' -t lllllilillltlll. .lzum-s llurm-r. lizitliijii l.m't-tl. Xlzu'.im'it- l'zn'ton. l':llllIll'll' Pitzinj-'. 'll-ml l'ylt-. lm-x ll-my :tml Xlilclrc-cl Xvttlltllilljf. ' Y l . c XX'-. tln-1-lass ul' thc- yt-ail'nlw lllUtl."llI1l nim- liumlrt-fl :tml lllll'lX"lllllt', In-ing- ul' suuml miml :mtl lm-imwy. tlu lll2llil'. puhlish. :tml ilt-lt-1ul'v this our lust vill :mtl tc-slums-nt. in 111-mm-rziml form 1 5 A ws: l"lli."li: XX' - 5' '-:tml ln-11111-:itll tu our inl'1-riurs. tht- jliiiiui' cl-ass. Ulll' lu-lun-tl Xlr. llc-nm-tl -is l"lt'llllX :ulwisur lui' in-xt yt-ur. Slitltlf : In ourl'utl1i't-znlnsi-lin-. XX't'lt'ZtX't'2lSlllllllltllltbllllltil-llt'ttl1'tl 4-xtrzn ll1tllSll'tt'l'ltllllt'I't'lIlZlllltlt'I'tll.lllt'Sllltlt'lll lnmly tn ht- usm-fl x'1-l'X't':ii't-- lully znml quit-tly. 'l'llllllJ: 'lin thc- I3-incl uml tilt-0 tlluhs wt- lc--wo se-vc-rail 1-mpty pl: 'vs wl '- x ' - hupc-. hut fluulnt, canIn-4-znpulilyt'ill1-4llmyuur.' '- -.'.' mrs. l"tll'll'l'll: lml' 'imluzil hc- -Jts. Xlzl jim" - Aylilny lt-an ' lu-l'ql14-4-lilyclmrlns for tlit-frm-sl: - ffrls. l.tlI'l'll li' 'un lwqm-utlis his clrums lm' l.c-Puy lillllilllli tml --nt. -nz, :'P"'fu. """ iz.-":.w"-H ............. 3 ..,.,,,,,i i

Page 31 text:

,.r-JN Z1 'V f,., ix ,...-13' ooooo 09090 I, nf' 1 xx "N ni . xx lNl xis x S mv . g u . . sm I I iix g ns 1 l u m x N 1 g ill ll I I N w P X 4 1 hs - -1 H ll 'Q Ill IX I s 1 l K XX 1 S P ll I I NUIN Nil ml ilixg . is 1. ii 47:9 P5 x W Q x ff 1: iw? I v 'T -' wif ' 5 ' -4-TQ 1 W, l , lxiii ing lluil lliix gmail rmuilfl mil lu- rm-zu-lu-ml xxilluiul luiril xxwirk. llu lllllllbl' rlnss xvim-lx rlum- llu- l'ulluxx'iiig ul'l'u'm-rs: l,l'l'Nl4l1'Ill. l52il'll2ll'2l llur- m-rg Yin- l,l'l'Sllll'lll. 'lk-cl l'x'lm-3 S1-"1-lziry. lx'ilIirx'ii l.m'4-ll. :iml Ylil'1'ilSlIl't'l'. Nl:ii',ini'ii- l'zirlmi. Nlif. Nl: pl -rluii xx'zis claim :ul nr. 'l'lu-x' slurli-al llu-ir 1-:iiiipziigii x 'illi llu- uxiiul si-lliiig ul' 1-eiiulx. lull l gs. :ml NUllN1'lll1'l'N2il llu- liuillrill gaiim-s. :iml lll1'5IlUllNUl'lllf' ul'sn'luurl ilu! 'rs ui llu- gxm. 'llu- imml siirri-ssl'lil mlniuw- xx'-15 tlu- llzilluxxx-i-ii xlauuw- lu-lml illvr llu- l,x-lmluiii-.Xllrilix' fcumllizill rmilx-sl. lii. l -:ul ul' llu- ll5ll2ll junior' lli-.liiix. tlu- 1-lass pri-an-iili-ml an play 1-iilillx-cl. 'llu- .Xiilirs nl' .Xml 1-xx." on Klux' li. 'l'lu- rust im-lmlm-cl 'liliimiii lfirliis. lzivlx Zlllllll'll'li. .l:u'k llilluril. Nl:ul'.i4vi'u- .Xsl l lfllaisiiau- Pilziiiff. l.1 li ixx'- iiiaiii. llzirlmrzi llurm-r. lil li I"m'i'n-x. Slu-lilmi l3iii'gluii'1ll. lxzillirxii I.ux'4-ll. Xxill -r l.:iiiniiig. :iml .Xrlu l.i lu-xy 'llu- plzix. an n-emu-ily. xx':i. :i lugu- sii ' ' -xx. 'llu- jiiilimws l'llll'I'l2lllll'll llu- sm-nim's :il llu- juniui'-sc-iiim' l'rnm mi Klux' -T. 'llu- llu-im- ul' llu- prom xxus "Sm xx' XYliil1- :iml llu- Si-xl-ii ll x-irlkf' l'lu- gxm xx'-is rmixx-i'li-il iiilu ai iiixlliivul l'ur4-sl lax' llu- ilum-im ul' xiiuill ll'l't'52ll'Hllll1lllll'l'llgi'1lll1llbll1'l2ll'f'1' lrw- in llu- iiiiclillx- ul' llu- Vlltllll. llu- lrrzilu'lu-sul'llu-rm-illm-rll'1-4-1-xll-lull-llin4-xx-rxilirl-rlimi xxitli lUllf'5ll't'2lllll'l'S ul' la-:nxa-s ll2lllf'lllj' l'rmn llu-iii. lilllllllllg r:ii'4llun:ii'4l clxx'znrl's :xml llu- iiuiiix xiiuill x':irmllumrrl :iniiiuils l.lll'IllSllt'1l uliiumplu-ri-. :iml xxx-rv llu- liil nl' llu- xxx- ing. 'llu- viuiiim'-M-niui' pirim' xxzis lu-lal mi Klux IN iii lim-nlun-l.:uu- 'z rlx. Nlniix juniors guim-ml lznm- iii ii ixiv. limi lill2lllllN'l'llll lu-x':um- :n Yillllillilt'llll'Illllt'I'Ul-lllt'lillyiiilIllill'l1'l.lllltlllll'l'1'-llllllUI'Qll'lSlll'llllDl2H'i'3lll llu-liirls'qli:url1-I. 'l'lu-sv girls xxx-rv Nlzirx' l-'iw-all-i'irl4s. S1-im lfilxx':u'cIs. :xml Luis liuxxiiuiii. 'l'lu- lkirls' quzirlx-l xxxm first clixisimx ruling- in luilli llu- xlailx- x'Ullll'Nl lu-lil :il l"m'x-sl liruxi- :iiul ilixlrul 1-mill-sl :il Ss-:illli-. 'llu- 'nx' qiizii'lc-l plzuw-el iii 5l't'lbIlll 1llXl5lllll. 'liliri-v ul' llu- Nix wilnisls xxlui xaiiig- :il llu- slam- 1'Hllll'Sl xxx-rv .lllllllrI'x. 'I'lu-x xxm-rv Sm-lui lfxlxxniwls. limi lilizimlu-rliii. :iml Xlzirx l"i'm-all-"'ks. Nlzij lu-al lair lliirml plzuw- in Url! liiglixxiil-1-:nl llu-slzilm-vnlllx-xl:imllmurk,1-1'ulul4lix'isiullrznlillgzilllu'1lisll'im'l unit -xl. lii llu-ulu-re-ll:i."lul:inllu'." llirve- llllll1ll'Sll2Hl lm-:ul'ligl'uli-si llu-x' xxx-rv Nlzirx l"i'x-ill-i'ix'l4s :in lllixllis. llu- llx-ruim-3 l.iis lin mnii :ix llu- lxlllt't'll ill' tlu- l":ii'u-xg :iml limi llluiiiilu-rliii as llu- liairl ul' Nlmiiillmil. liliirlx-1-iiiillu-l'jlii1im's xxx-rv in llu- 1-lumix un llu- xlzilu-. llu- j11I1iui'x'l:ms luul num- lt'lll'l'llll'II lluiii :mx ullu-r rlziss in wluuil. lliirlx-4-ii iw-rm-ix'1-il lx-lu-rs iii um- ul' llu- tlirw- iiuijnr NIH rlx. :iml lliru- ul ll -M-. 'liliiiuili lfivliiw. lie lr Siiupwii :iml .Xrluiul lllirixl. rx-x'i-ixi-il lm-llm-rs in 1-zu'li ul' llu- llirw- iiuijm' .p 'l,. Si- -'zil ullu-r 'iiiiiiuix xxuii lx-llc-rs iii lm 'lx ri' iii im-. 'l'lu-jlii1iurgil'la.mil lUlM'lllllllHll1'l!f'llll'lHlf'N.XYl'l'l'llll x ll2IllllilHllS ul' llu- girls' rlwsa lx-:luis in x'ull4-xlmll :ilul ln: . km-ll -ill.Page 33 text:

,,-A fx" -up ' f Q. QX W Q--1H Nm2?'w ll 1 H S-1 Sl KXl 1181 l 1 u , suis H 5 w-1 w -1 N N 1 1 us 1u X 1 X I s 5 N X 5 1 u 1. 1l1uN 1 -1 ., 1 1 , ll u ss ,, IX N l N ll uus ., ,, uuus u Niuu PS4 uuuuu x N ll . u 1u ., 1 ll 5 55 IX 1 s , I uusx x N ii 42? ' Emu- luuu r V"' 1. W ,,1. ,, , ,1 ' i,lf? 2- ,ff T? I W I 7 lil' wi ul Nlurilpiu ll:uu'llu1ul1uu 1-xx' ll'2IXl'S fl2ll'S2ll'.S l,zuliuu llizury' l1u Nlzurilyuu S1'u'1ug'puilu. X'i'l1uu' lS:uu'lu'uul'li I1-:ux'1-s luis llllI'Sl' lzuuugflu In llu1-y1uuuuug1'1ulls1ul' llu1- l'u'1-sluuuuu-uu 1'l:uss. Xl1'lN1I lizuuuuuuuuu l1-:ux'1-s Nliss lSuu1'lu:uuu:uuu's I'l'lIll1'SlS l'1uu' lD:uu'1-uu l'i1-u'1'1' l1u fill. lfxu li4'2Il'1l pix -s.liuuu Nlyl1-u'l1ull:u li:uluu'lu1-zuuu1ll1-zux1-s xx'illul1lu:uu'l1-s Nl 'lwuuuuis li1'uul:ulu lil'IlZ l1-:uxvs lu1-u' l'llg2lQ2lllll'Ill u'iuugst1ullu1-l..ll.S. lruupluy "uf -. l.1uisl51m'uuu:uuu I1-:uw-slu1-u't1uu'1-lusnuugsI'1uu'.l1u:uuuS1'lu1-uuk l1ul4il11ll1'. liluu1lu'slSu'1xx'uu l1-:uv1's llll'Nlll1ll'Ill lu1u1ly'1l1-lulsli1ul'llu1-lu1-xl ll'l'2lSlll'l'l'. Slu-l1l1uuu li ll',"l1iIl'1ll l1-:ux'1's luis.Xuuu1-i'i1':uluisuuu NIll'1't'll l1u llu1-uuu1-i'1'y1ul' ll:ul'1ul1l ll1ulll1'. 1Q:uu'1ul liauluuluuuu xvipl l'1uu' lll'l' lli-l.ig'lul suu1'1'1-ss1uu' l'1-W1-i'l'i5uuuu'1's:uuu1l uuu1uu'1- 1':uslu. .l1uluuu iizuuuupln-ll I1-:uxvs luis sluugupiuufu :uluilily l1u lJ:ul1- l.1uuug-. lltlll llluzuuuuln-u'liuu l1-uuwsIuisluuuuu1ls1uuuu1-I1u1uky l1uNl1'lXlllliil,1ull. .xl'l2lIlll illurisl l1-'ux'1-s luis x:u1':uuuls1-'ul slillxm-auuul. lu'1-uu1- lQluu'isl1-u.'1uuu I1-:ux1-s willuuuul l'Yl'll au lu:u1'kxx':uu'1l l uk. l'il'l'Il flux l1-:ux1-s luis lu:uuu1ls1uuuu1- l1u1ul4s lu liill lim- 1-s. 'l'lu1-1u1l1uu':u l,4'l1'l'S I1-:nu-s llt'l' wuuruu lll'llil'-llll-lill l1u li1uu'lu:uu':u YiIllil'I'. l'1ll:uuuu:u1- l'il'.iuug will: lu1-u'uuuul'iuuislu1-1l lypiuugu luuu1lg1-l l1uli1luu:u .lyu-Vs. lslllyll l'1m'1-ll l1u:ux'1-s luis lPlllSlll'5i l1u.l1':llu Yluil1-. xl2Il'Q2ll'1'l l'1uw1'll l1-:uw-s luuuu' g1uuuuuiuu1- Slllk'l'l'llf' lu lD1uuu fillXlUll. 'l'1-ml l'yl1- I1-:un-s j'l"lf' luauirs ilu 1-x'1'u'y lll2lt'lll'l'iS lll'll1l. ll1uuuu1-u' li:uiuu1's l1-zux'1-s luis 1llIIlIDl1'S t1u l.t'llil iiulliuus. lilil'l'1uu'1l lizuy' l1-:uw-sl'1uu'llu1-I l1m'. llll'Z l'-uy l1-:ux1-s llu1u1ul'l'i1-1- 1-u'u':uuu1ls l'1uu' s1uuuu1-1uuu1- 1-ls1- luu ruuuu vuu. Nl:uu'y .l:uuu1- lii1-lu:uu'l.'1uuu I1-zux'1-s luig-lu s1-lu1u1ul l'1uu' l31ulu'l'lu1uu'uu1-. l'1uyll1u1- lll'1llll'illllSlllt' l..ll.S.lu1uxiuug' ring luu l.l1uy1l ll rgv. .l1ululul,lu..1'll l1-uuws willuuuul Nl2ll'j'ill'l'l l'1 v1-ll. Nl:uu'j1uu'i1- llllf'l'l' I1-:uw-sIu1uu'1uluililyl1u1lu'1uxu'pi1'luuu'1'sl1ulJ1uu'is'l'1uyl1uu'. ll1-l1-uu Slllllll'l'S l1-:uw-slu1-u'iuul1-u'1-sl ilu s1uplu1uuuu1uu'1- lmyq l1u s1uplu1uuuu1ur1- p'u'l.'. XY: u1luuS1'Il'.lu1- I1-1ux1-slu1-u'l'zuuuu1uuusguip5-l1-l1ul'uulu'i1-izulf1uu'u'1'y. lI'l'lll' Slll'lDlH'I'll I1-:ux1-s llt'l' muy willu llu1- lIll'll l1u .Xli1'1- lil'll .1ul4. IS1 lu ul. uuu I1-:un-sIuis:ul:uu'uuu1'l1u1-lut1uluisluu'1ullu1uu-l1Iu1-I. X1 ' zu S1uu's1-llu l1-zu '1-s lu1-u' p1u1'uuus l1u lllSIlll'1' llllllllhl' lli-l.iplul IllH'lN. .lllllll SIll'ilSl I1-:un-s s1-V1-u':ul ul' l 's girl l'u'i1ulu1ls l1u l"u'1u1l l'1-iul'1ul1l. lD1uu':u 'l':uyl1uu' lu--ux'1-slu1-u sluu1li1uuus wauys l1u lu1-u'111uuusiuu llt'2lIl l3l:ul1-l l1-y. H1-lly' ll xx1- ll'2IYl'S lll'l'Illlllblllllillilllj' -uluility l'1uu'X:uuu1'y liirkpzu 'i1'k. l'iYl'lf'll lluupp I1-:uw-s lu1-u'1-uul1u5uigu'gfl1- l1u ll1uuuu1-r li1uuul:uu'1l. .lzuuuuvs lllll'Ill'l' lu1'quu1-:ullusluisl1-1'luuui1uuu1-l'1uriuuupu'1-ssiuugl1-uu1'lu1-u'sl1ulJ1- zu lilvuuu. NI1-' 'iuu .I -uukiuus will: luis fuirl l'u'i1-uu1ls :uuu1l I1-1'luuui1uuu1' l1u Nlt'l'lllll ll: l1-s. IJ1 'ix l'iu'k I1-au 'vs luu-u' llirls' l,1':uguu1- 1ul'l'i1'1- tuu l':ul 'I' V1-1u1l. --4--- 2' -1- E

Suggestions in the Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) collection:

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.