Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR)

 - Class of 1939

Page 31 of 106

 

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 31 of 106
Page 31 of 106Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 30
Previous Page

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 32
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 31 text:

,.r-JN Z1 'V f,., ix ,...-13' ooooo 09090 I, nf' 1 xx "N ni . xx lNl xis x S mv . g u . . sm I I iix g ns 1 l u m x N 1 g ill ll I I N w P X 4 1 hs - -1 H ll 'Q Ill IX I s 1 l K XX 1 S P ll I I NUIN Nil ml ilixg . is 1. ii 47:9 P5 x W Q x ff 1: iw? I v 'T -' wif ' 5 ' -4-TQ 1 W, l , lxiii ing lluil lliix gmail rmuilfl mil lu- rm-zu-lu-ml xxilluiul luiril xxwirk. llu lllllllbl' rlnss xvim-lx rlum- llu- l'ulluxx'iiig ul'l'u'm-rs: l,l'l'Nl4l1'Ill. l52il'll2ll'2l llur- m-rg Yin- l,l'l'Sllll'lll. 'lk-cl l'x'lm-3 S1-"1-lziry. lx'ilIirx'ii l.m'4-ll. :iml Ylil'1'ilSlIl't'l'. Nl:ii',ini'ii- l'zirlmi. Nlif. Nl: pl -rluii xx'zis claim :ul nr. 'l'lu-x' slurli-al llu-ir 1-:iiiipziigii x 'illi llu- uxiiul si-lliiig ul' 1-eiiulx. lull l gs. :ml NUllN1'lll1'l'N2il llu- liuillrill gaiim-s. :iml lll1'5IlUllNUl'lllf' ul'sn'luurl ilu! 'rs ui llu- gxm. 'llu- imml siirri-ssl'lil mlniuw- xx'-15 tlu- llzilluxxx-i-ii xlauuw- lu-lml illvr llu- l,x-lmluiii-.Xllrilix' fcumllizill rmilx-sl. lii. l -:ul ul' llu- ll5ll2ll junior' lli-.liiix. tlu- 1-lass pri-an-iili-ml an play 1-iilillx-cl. 'llu- .Xiilirs nl' .Xml 1-xx." on Klux' li. 'l'lu- rust im-lmlm-cl 'liliimiii lfirliis. lzivlx Zlllllll'll'li. .l:u'k llilluril. Nl:ul'.i4vi'u- .Xsl l lfllaisiiau- Pilziiiff. l.1 li ixx'- iiiaiii. llzirlmrzi llurm-r. lil li I"m'i'n-x. Slu-lilmi l3iii'gluii'1ll. lxzillirxii I.ux'4-ll. Xxill -r l.:iiiniiig. :iml .Xrlu l.i lu-xy 'llu- plzix. an n-emu-ily. xx':i. :i lugu- sii ' ' -xx. 'llu- jiiilimws l'llll'I'l2lllll'll llu- sm-nim's :il llu- juniui'-sc-iiim' l'rnm mi Klux' -T. 'llu- llu-im- ul' llu- prom xxus "Sm xx' XYliil1- :iml llu- Si-xl-ii ll x-irlkf' l'lu- gxm xx'-is rmixx-i'li-il iiilu ai iiixlliivul l'ur4-sl lax' llu- ilum-im ul' xiiuill ll'l't'52ll'Hllll1lllll'l'llgi'1lll1llbll1'l2ll'f'1' lrw- in llu- iiiiclillx- ul' llu- Vlltllll. llu- lrrzilu'lu-sul'llu-rm-illm-rll'1-4-1-xll-lull-llin4-xx-rxilirl-rlimi xxitli lUllf'5ll't'2lllll'l'S ul' la-:nxa-s ll2lllf'lllj' l'rmn llu-iii. lilllllllllg r:ii'4llun:ii'4l clxx'znrl's :xml llu- iiuiiix xiiuill x':irmllumrrl :iniiiuils l.lll'IllSllt'1l uliiumplu-ri-. :iml xxx-rv llu- liil nl' llu- xxx- ing. 'llu- viuiiim'-M-niui' pirim' xxzis lu-lal mi Klux IN iii lim-nlun-l.:uu- 'z rlx. Nlniix juniors guim-ml lznm- iii ii ixiv. limi lill2lllllN'l'llll lu-x':um- :n Yillllillilt'llll'Illllt'I'Ul-lllt'lillyiiilIllill'l1'l.lllltlllll'l'1'-llllllUI'Qll'lSlll'llllDl2H'i'3lll llu-liirls'qli:url1-I. 'l'lu-sv girls xxx-rv Nlzirx' l-'iw-all-i'irl4s. S1-im lfilxx':u'cIs. :xml Luis liuxxiiuiii. 'l'lu- lkirls' quzirlx-l xxxm first clixisimx ruling- in luilli llu- xlailx- x'Ullll'Nl lu-lil :il l"m'x-sl liruxi- :iiul ilixlrul 1-mill-sl :il Ss-:illli-. 'llu- 'nx' qiizii'lc-l plzuw-el iii 5l't'lbIlll 1llXl5lllll. 'liliri-v ul' llu- Nix wilnisls xxlui xaiiig- :il llu- slam- 1'Hllll'Sl xxx-rv .lllllllrI'x. 'I'lu-x xxm-rv Sm-lui lfxlxxniwls. limi lilizimlu-rliii. :iml Xlzirx l"i'm-all-"'ks. Nlzij lu-al lair lliirml plzuw- in Url! liiglixxiil-1-:nl llu-slzilm-vnlllx-xl:imllmurk,1-1'ulul4lix'isiullrznlillgzilllu'1lisll'im'l unit -xl. lii llu-ulu-re-ll:i."lul:inllu'." llirve- llllll1ll'Sll2Hl lm-:ul'ligl'uli-si llu-x' xxx-rv Nlzirx l"i'x-ill-i'ix'l4s :in lllixllis. llu- llx-ruim-3 l.iis lin mnii :ix llu- lxlllt't'll ill' tlu- l":ii'u-xg :iml limi llluiiiilu-rliii as llu- liairl ul' Nlmiiillmil. liliirlx-1-iiiillu-l'jlii1im's xxx-rv in llu- 1-lumix un llu- xlzilu-. llu- j11I1iui'x'l:ms luul num- lt'lll'l'llll'II lluiii :mx ullu-r rlziss in wluuil. lliirlx-4-ii iw-rm-ix'1-il lx-lu-rs iii um- ul' llu- tlirw- iiuijnr NIH rlx. :iml lliru- ul ll -M-. 'liliiiuili lfivliiw. lie lr Siiupwii :iml .Xrluiul lllirixl. rx-x'i-ixi-il lm-llm-rs in 1-zu'li ul' llu- llirw- iiuijm' .p 'l,. Si- -'zil ullu-r 'iiiiiiuix xxuii lx-llc-rs iii lm 'lx ri' iii im-. 'l'lu-jlii1iurgil'la.mil lUlM'lllllllHll1'l!f'llll'lHlf'N.XYl'l'l'llll x ll2IllllilHllS ul' llu- girls' rlwsa lx-:luis in x'ull4-xlmll :ilul ln: . km-ll -ill.

Page 30 text:

ffl -sr--fl' rw 3 .f W 4...-43' 0900-o Qvooo 4-,.f 1 ! Snmor Cl 155 1-1151111 1 1 1 1 111, 1 , Xl ,1 111111 1 1 1111111 1 111111 1 11 111 IN 1 1, ll 1 - 1 1 1 1 11. 1 s I1 ., 1 K 1 1 1 11 1 5 1 s 1111s 1 s 1 NNN IN ll IS 11111s 11111111111 1 1 ,. 88111 1 x1 1 1 s 11 ll 1 1 NI111 1 11 11 ll 1 ,11111 1 1 X S1l1N1l 1 1 ., 18 11. S1 , 1 1 1 1 .,1 1 11 s1111111 ., 1 1 11 181 1 5 1 11 1 1 1lIll 1 1 1 ., , 1 11 1 1111 ,111 111 gi? 415 35? ,KLM -, xx rw ' 4- " ' 1, -- gy 1 - , 'ff 3111- 7' 77 fi- 1' . . 3 f ' c 11111'1111111'1i1111 '1'111'1'1'lSS111-11111" 11111's 'll'1' 1111111111-1-1-11 211111 11 XY111 11111 111- 11 1-111111111'1-11--11'1-1111-111111s111'1.1-1111111111 1115111 1.1l1'l'Y1'1'. 11111 1111- 11111111'11-11g1- 111- 1111 '- 5--11111-11 ilIl11 1111' 1111-111111-11-1 111' 11111' 111111' f'1'211'S 111 s1-1111111 l'1'll1211l1. 1. '111g1l1l1'1i11'1'l'11l1'13'1S1. 111- 1'1ll1 s1111-1-1-1-11 s111. "'1'111-1' 111111' 111-1-11 11111-111 ' ' X11 1' 11-11'1- 1111-1' 111-1-11 11'111'111 1111111- 111 1111-11' 1'1111ll1111ll11111 1111- 11111'111111111-s.11111111s 111 s111'1111 111'111'111' 1-1111-1-iv -1-s. 1'il'1'S1lllll'll yl'lll' 1111 Sl'l111'Il11l1'1' 111. 111213 11l1'1'11.'S111'.1111I1lI1111' 1152113- 111--11'11111'1- 111 1.1-1111111111 11111151-1 1111. '1'111- 11171-'1-1-5111111-11 11'1-1'1- 1111111111-11 111111 11l1'S11l1111'Il111111111111111'1'1'1'S1llll1'11l'1'1'l'1l111l1111111111111111'11l111'l'11. '1'111-s - s111'. 11111 1'll11ll1.11'lS111' 1-1111115 1--1151-1'11' 1'lll'1l111'11 111 1111-11' 1-111ss1-s. 1 1111 11111 '.--11111111z1-si. 1111-1' 1'1l1111'l'11 1111111111-'11-111-1111-s111'1111-.-1-I 1111. N111111' 111' 1111-111. 111111111131 11s1- 111. 1111-11' ll2l11Il'1l1 1ZI11'll1S, 1111111-11 1111' 11111111 111111 1111-1- 111 1115. '11111' 1'l'1'S1lll11'll 1'1'ISS 1'111lS1' 1111' 1'11ll1111'111g 1111- 1111-11' 111'1'i1'1-1-sz 1,1'1'S1111'l11. '1'1'11111-111 1'111l'1I1S1 x'11'1'1l1'1'S1l11'1l1.111111211111111il1l11ll'1'1111QS1"1'l'12l1'y..12l1" Z11ll- 111-11-111 '1'1'1--1s111'1-1-. 11111 N11s11g S1'1'f'1'ilIl1-1112ll'lIlS. 11111 S1lll11.'111l. :11111 1111111-111 1-1111111-111'1-111-1-S1-111111111-.ll -'.' 1'11'k. N111-.Sl 111111: '1 Q 11 -1-11 fs: '-,'111'. S1111 '-11-111' 1111 S -1111-111111-r 11, 1111111 1111111111-1' s1'1111111 11-111' I1-3--111. 111111 '1111' 1.11l'1ll1'l' 1'1-1-s111111-11 l'1'1l1l'Il1'11 111 1.1'1P1lll1lll 111g1111s 5111111111111 1'1'S. '111111' XK'1'1'1' 1'2lQ1'1' 111 1ll2l1i1' 1111-11' S1-1-111111 11-111' 1-11-11 111111'1- SllL'1'1'SS1'll1 1111111 1111-11' 1'11'.- 11-111 111-1-11. 111-:111z1111g 111-11 1111- 11-:1111-1's11i11 11111' 111111 1111- 11-111' 1l1'1.11l'1' 1111.' I - 1.'11'111l' 111 1111'11' s.l11'1'1-551111 1'111'1-1-1'. 1111- S11l,1111l1111'1'S 1'1'-1'11'1'11'11 1111' 111'1-.-' 'll1. '11l'l1lll11ll 1-'111'111r1. 111111 1111- S1'1'l' -1111'1'. .12l1'11 Z1Ill1 '11'k. '1'111- 111111-1- 1l1.1.1l'l'1'S 11'1-1'1-: Y1-- 1'l'1'S1111'll1, 1111 5111111811111 'I'1'1--1s111'1-1'. 1,1111 111111111111-1'1111g S1-1'yf-- 1-1 1-2lI'lllS. 1'11III1'l' SIIl111l. '11111' 1'1'1SS 11111'1s111's 11'1-1-1- Nliss 111-11111-11 211111 N11-. Yi:-1 ll. '11111' s11111111111111'1- 1'1'15S 11'-1s 111-11 1-1-111-1-s1-1111-11 111 1111- 11111111111111 1-11-11 1l1'111'1' l'1'1l1'l'S1'l111'11 111 1111- 1111-1- K'1l111 1.1J1'1l1l1' S111J111llll1ll'1' 3111-1. S1-1111 1f1111'111- 15. '-1s 1'1111.' -11 111 sing 1'i1's1 111111 111 1111- 1111-1's 11ll2ll'11'1. 'I'111-1-1- s11111111111111-1-s. 111111 1:11111111l1'1'1111. 1311-11 11111-11111-1-3-'. 211111 1C1l11111111- 1'11x111g. 11-111 S111--111111g 11111'1s 111 1111- 11111-1-1-1111. "'1'111- N'g1 11llf1'l11'.N 111-1-x '1l11'11 111' 1111- 1111'1'1'1l11J. 111 s11111'1s. 1111' s11111111111111-1-Q lll1l111'1l 1 - -1' 11111111 5 "nga 1:1Y111l1. 1111-111 1-1-1-1-111-11 E1 11'111'1' 111 11111- 111' 11111 111. 1111- 1111'1-1- 1I11l111II' s11111'1s: 1-1111111Il11. 1111s1-111111 21111 1l'1S1i -111111 211111 1NX'1l 11-1111 11'111'1'S 111 1-111-11 111' 1111-111. .111ll111l' 11'.-111-1' 1111 S1'1J11'lll1bl'l' 121, 111217 1111- S1lIl1l1ll1l1D1'1' 1'1'lSS 1'1-- 1l11'Il1'11 11111' 1111-11' 11111'11 11-111' 111- 1115111 s1'1111111. 1111s 111111' -1s '11111' 11's. 111111' 1111 111' 1111' 111111111 1117 111111 S1'lI'11'11 111 111215 1-1-1111'111-11. 11111 1111- 1'1-111-' 1111! 1-1111111 1111111 1-1-1-1' 111-1'111111- 1111-11 111 1-1--11-11 1l1'1.111'1' 1111- 1-1111 111. 11l1'1l' 11111'11 1111-11 51-1111111 f'1'1I1'. '11111' 5111-11 111111 11 -'ng 111 ll1i11i1' 1-111111g11 11111111-1' 11l1'll111I'11l1ll 1111- J1- '11's 1l1j"' 1111s11'11-111 1111-111111111--51-1'11-1111-1111-1111111111-g1-:111111'1-11111. .Q..Q.. - gg - 1 .......Page 32 text:

,,.a- hs Z Z is -Y--RS ,...,.nR- cooe-o -sooo Vs X s ul su S . . , Q Ill s lltll X . IIUIS x . -, 1 x HIS x j s I, 1 .,. IUXIN 1 1 ill 1 N llt lt It s . ., N, m l I X 1 1 X 1 1 S u Sawt l in Shi ilu ., ., 1 x . , . X 1 H +:-'IIN-IlG:Pi+ Will and Test imem t N w X . nslullu S 1 --in . . . Xl! 4 1 . . it mh xt SlIlltSNt ix qui s I it s ws mc ii .,i .11 1 it. Q 't""""UI- 1"""lI "'tI t Fl' "I P gf , . 1. s ff- 1' ' , , - is-s gs -iii s f X, X - s -- 'lb ' --NX ,Ts 4- ,ff lfuur im-mln-rs ul' tht- junior class. 'lil'llIll2!Il l"m'his. Xl:u',im'i4- X'il.'tm. .Xlr .inmlx :tml liz11'lmx'z1 llurm-i'. w't-rv clmst-n fm' tht- llunul' .'ut'ic-ty. ln huys' lllltfl'-lllllI'ill lmslgc-lla-ill. tht- jliliinr tt-:im tuulg first plum- with Him- wins -if-'zlinst no tlm-l' -ants. St: l.t'llUXVillbllllllvtllllt'.'tllI1l4l. St-I ' 'Qm--ii' St-I ' x'ith it-grm-t that it w'1s tht-ir lilllill yt-zu' mul with tho111-tt-rmimnlitm tu malkt- this yt-air tht-ir t'I'UXX'lIlIlfl triumph. t'llI'lllll'tl for tht- lust tiim- all l.Ulb1lIltlll lligh un Sc-ptm-ililwi' l2. IUISS. 'l'hm- tullo x" fl ul'- fict-rs w't-H-clm.',1-ii: l'l't-sith-l1l.li1 llSlllllJ,1tDll1Xvlft'l,l't'Sltll'Ill.llUIlllllttllllM'l'- ling St-t'l'1-tzii'X'. Xlilclrm-ml XX't-mlliilf-3 'lil'1"lSlll'l'l', .lurk llillzmlg St'l'fft"llIl-2ll- arms. lluiwx-X' tilltts. :tml Stlult-nt tluuiicil ll1'lH'l'St'lllitllXt'. li:itlirX'n l.m'4-tt. Xlr. lit-nm-tt was class: ' "sur, 'lillI'l'1' st-niurs haul lt--uling parts in tht- opt-rc-ttu pri-sm-lite-ml this X't"ll'I llc fill1tlIllbl'I'llll. Slit-lclun lllIl'Qll'tl'tll. :tml llnh l'itll'I'l'X'. :mil :nanny st-I ' urs wt- '- in tlic-n'l1ui'l1suli tl -.'t'1g-'Q-. Vlillll'll'l'll SL'lllUI' huys i'e-u-ive-tl lc-llc-Vs in fuullrzlll this l':lll. 'lihv St'Illtll' g-irls lim-lil tht-ir pnsitiml as ul:-ampimls ul' tht- vullm-ylmll vuurt. XX'itl pi'ut'tim'a1lly tht- szum- lim-up lmzwli. tht- Svllltbl' lIlll'I'-llllIl'2ll squml swt-pt to its sm-uuml t'uiist-clitix'c- umlm-tl-:att-xl yt-:1i':1lul tht- lmslu-thzill titlt- with Nh- ' 'in .lt-nkins -is Ullllltllll. 'l'h4- St'IllUI' vl-iss lDl't'.14'lllCtl -ns tht-ir t":i.'s play. "'l'h1- .XtlX't'llllll't'S ul' 'l' in 'y The- tllirte-1-11 st-niurs L'lIUSl'll for tht- llunui' Sucie-ty wc-rv Xlzujit rit- ,Xsl l Q -l ll liurg-li:n'1lt. Xlznrilyn llitl'tllUlUIllt'XX'. Xlziry l"i'm-clwiuks. liuhu-rt l"m'i'c-y. Xlziwall' -t lllllilillltlll. .lzum-s llurm-r. lizitliijii l.m't-tl. Xlzu'.im'it- l'zn'ton. l':llllIll'll' Pitzinj-'. 'll-ml l'ylt-. lm-x ll-my :tml Xlilclrc-cl Xvttlltllilljf. ' Y l . c XX'-. tln-1-lass ul' thc- yt-ail'nlw lllUtl."llI1l nim- liumlrt-fl :tml lllll'lX"lllllt', In-ing- ul' suuml miml :mtl lm-imwy. tlu lll2llil'. puhlish. :tml ilt-lt-1ul'v this our lust vill :mtl tc-slums-nt. in 111-mm-rziml form 1 5 A ws: l"lli."li: XX' - 5' '-:tml ln-11111-:itll tu our inl'1-riurs. tht- jliiiiui' cl-ass. Ulll' lu-lun-tl Xlr. llc-nm-tl -is l"lt'llllX :ulwisur lui' in-xt yt-ur. Slitltlf : In ourl'utl1i't-znlnsi-lin-. XX't'lt'ZtX't'2lSlllllllltllltbllllltil-llt'ttl1'tl 4-xtrzn ll1tllSll'tt'l'ltllllt'I't'lIlZlllltlt'I'tll.lllt'Sllltlt'lll lnmly tn ht- usm-fl x'1-l'X't':ii't-- lully znml quit-tly. 'l'llllllJ: 'lin thc- I3-incl uml tilt-0 tlluhs wt- lc--wo se-vc-rail 1-mpty pl: 'vs wl '- x ' - hupc-. hut fluulnt, canIn-4-znpulilyt'ill1-4llmyuur.' '- -.'.' mrs. l"tll'll'l'll: lml' 'imluzil hc- -Jts. Xlzl jim" - Aylilny lt-an ' lu-l'ql14-4-lilyclmrlns for tlit-frm-sl: - ffrls. l.tlI'l'll li' 'un lwqm-utlis his clrums lm' l.c-Puy lillllilllli tml --nt. -nz, :'P"'fu. """ iz.-":.w"-H ............. 3 ..,.,,,,,i i

Suggestions in the Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) collection:

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.