Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR)

 - Class of 1928

Page 70 of 92

 

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 70 of 92
Page 70 of 92Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 69
Previous Page

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 71
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 70 text:

U 12 XLITUJ1 1111511251 X11 1 IN 11 I 415 11 IOLAI GIR1 ARRESTED 11 1 llll 111 111111111 1 111111 IS 13011111 1 111 11 1111111 1111 S111 1111 NX 111111111 11111111 1 1 1 11111111 111 11111111111 1 111111 11 111 1 1 1111 111 1 111111 N 1 1 1 LS 1111 1 1 1 1 1 11 111111111 N1 111111 IX 11 1111 111 IXEEBI FR RETURNS World s Champion Snooker P '1 er Returns From Lhma NIr 111111111 1111-1 11111 1111111 f111 111 1111111111 111 IS 1111111 1 BICYLI E S01 D 131111 P1113111 11111 I1lS 11111111 11111111 IS 1 r1I11 111 f11r1111r 11111 111 1111 111111111111 I EBANON DIV ORLFS Il S11111 I111111r1I N111 1 r1111111I1 1111111 11111 1111111111111 1r1111 1111111 1111111 111111111 1311111111 S11111 1 r1111111I1 1Ir1111I1111111 N I1 1 Ar11111r1111ff1111111111 1111 1111111111 1111 1r1 1 1 1 11111 1 r1111111I1 f11I11r1 111 11 1111 YISITS FROM NEW YORK 11 11 111 111 11 1 IS Ill 111 IIIIS 111111 I EDWARD 1xFI I E1 Ix STARS IN 1 RAND UPI' RX x 1111 1 ll 1 1111 1 1 1 11 1111 111111 1 111111 LI 1 1 1 1 111 101 AI I IRI '11 1111+ S DFBUT 11 II1 IIN 11 1 111111 1111111 1 11111 1 1001 E S P001 HAI I Verv Best Snooker Tables N0 NIINI RS 111011 P11 Patterson Re1ommend1 01 D G01 DS I IIIX 11111111111111 1 111 gI1 11 1 11111 r111111111111111I 0111 111 111 Not a Cou h In a Larload LROSBY 81 HOR'10NS EATING HOUSE Good Fats lheap !' 4 0 x 5 L 9V ' I9 Lf L I '11.XI. if 11918 11.13 t X1 I ' 1 ' 'Y Y 1 J A 1 1 1 A , 1 1 Q 1 1 -7 I A I N1 A'11 ' F '1. ' . "lf ' Y U 1 1-ill ' 1: 1 1' . 13- I' 1 NIP. I 11111" 111111 Ill.' 111: I111g 111' 11111 I.. II. S. .' 1111111 111'. 'us I I1l1I.'. Miss 311111111 112ll'I'1JII. sing i11 2 1 1- 2, 3 I II 'I'1' '1 1111'1'. II 1111 111111-1'I1 1111- S111 'S 2, -- 5- - ' 11 - 1 " g 11111' 11':1,' NI '. K11I1 1 '11 fi g 11111 '1 1lI.' II1I.'I 1 2111 1111111111 1'I1iI1I1'1111 111' I N115 1 ' - ' -, 1ixp1'1s 11111' I'1lIl1i 1 i111 putt' Q urscni- il - g 1111, I11111'1' 1112111 1,1 '1s11. 1111' 11111 ' NIP. .1111'Ii .I11'111'. Q 111' 1.11: A11Q'I Calif.. 1'l1l"1I ll I . '. 1 I 1 1 1 If 1 I 11101 11' 11111 g11iI1' i1 1111111111' 111 111- ' Q 1 ' 1 I I'f' 1 . 111' '111 1 '1 '111' 111 N113 11 S11-11'111'1 was 111:1- 111'111'11 111111 Mrs. 11111-F1111 11111'1-1' I 1111'1-11 111 I'11'I11111s' I"11I1i1's. A11111- malq v 3 up- 1 1111 111 1111111111- 11'z1.' 'I'1111 ' 'itz ,W , W I 51:1 ' ' 1111' "I3z11': 111' '28" :11 1111- ' A J , g XV: I 1 'J' TI11'1 11'11. ' ' 1. y- 1 ' 1 1 j YP1 I A L A A 1 his ' llllllll .1 ' 11: 1 1' 111 ' I1i1 1111111111. 1 A' A A' .2 A' I A A 1: 1-11 we EEE 1 A 1 L ,, ,!,,, W, , , , 1 A L Y 1 1. 1 - ' ' ll b' ' 11: 21 11's1-. IJ11'1 .' ",'- -' 1 . '1Iz1i11' f 11 1'1111j lllilj' 1111-1111 Ii1'11 111' I " ' 1 1 - . , ' 111111 111 1111' 11111 11111. I 1111' it I h x 11.1. , '1 .11 Ig' .' g- 'z ' 1 1' 2 11- 3, ,H 1 1111111. 15111111 fII111r1'111 '-R:1y1111111 11 ' Y 1 - 1 x, 1 1 pr - V 11. 1 , 1 11 P 1 1 Y Y I X K 11111 -' Gray, 11111." 11 1 f 1111- J 1 111111' I,2lll1I 1'11111pz111y, 1'z.' ' 11'11 J

Page 69 text:

Semor Outlook II XXX I I I IX X II Il X :lf ll I ll I II N IX 4 I N IN NN Ill I I lim N 1 II S S I I III Ilu In III! Il1mII1II I I I I 1 III N I m III I xx IN Russ II I li --QA ' ., -?-1-' -1---l--' Xl :xg IIIQH 'I' II If XX' .X II II I II II . I lI.XIIIXIQ'I'IfIIIS'I' I 'IXI1 IIIIIIII' .XNIIIIIIIIX I mlglll In In- QIIIII' lu" X1 I In XX'IlI'li Im: l1:Il'rl I IIH gn In El Ilzllxvs' IIIIIIQIIIH In In-41 gmail 5IlIIIl'I' -II, I'Il UNIX XII IIN-V" 'lim gvl XIIIIIIITQS 1'lIIISl'lII llu-r'.I'u11IgwmlIIm1IQlIl'."' 'IH 1'lrllx'illm'4' Nlifs .II nw XXX.llIIII X1IlII'lxIllIlIll'u 'In Inv :In IIIII mzlifl Xxx. I:-Ik gm-I Illgt'IIIl'I'u To In-a1Ixx'ux's ulmlc- Io vlwxx' gill XX I! IIIIIIII-rlf" In In' Ill1'I'IllI1ll'1'Il'x IIIlI'Sl' IIux'n in Lux .Xngvlc-s 'I'I14-x IIm1'I" If' IH' IIIPIIIIIIII' III-Ilm 111:11 I wum- IIut1"' 'IU SI1- -lr. IIIIIIINIllI'IIl'II I IIIIIIII li mIxx"' To gm-I il Sxxwlislx zluw-III .lg UH. YI In gin- pm-oplv "l'1'I'I' :1il"' -I. xx'Il 'VI-R IIII- julu-'." TU SW' IIIVII 11 ,Iwlw XXI -rv mm I gm-I :I flnlm-'."' 'III' XVI IIUI II xxx- XUII lwznrwl Illis um-1"' 'III SVI IIIIII .H by U 1154" 'IRI Irv an mlullviug In-alvllc-1' IN thin HH. ww- Il, Ax11,2,m-7' To III- Illn-111:1x'm'uI,-Xllmnx' XX 1 Af m,1'f" 'Ill lu- :1 Qmnl I 'XVI' I nin'I gn! il miml Inf" 'III' IH' 11 IIIUXIP 211' "SS I kmlxx. I VI-:ul Ilu- pupm-1's." IH IM' IIIQI' IIl'HIIll'I' I'1'1'1I .1 IQUUS Huff" 'IRI k'1IIIX'IIll'U III: 'xml Klux I mm lllt' I-IIIII' I iI."' 'III' IN' IIS IIIII 2-' 1'II lImI's Ilw funny' pznrl III' it." I0 IW II QI WI "IiIII1' girl" I mlml lllt' Xliy' Univ." 'III' VIIVXX' 'IIIIIIIN XXI -'mfs mx' IIII'IlIlIl'X Iuul41"' IU IN' 2I IIN' ll ,W UH, ,WH mx-j"' 'IRI lw ll IIlII'IIl'I'. lilac- II: lclx' I xvrx' mam Im' Ili: uxxn CIIIII Il'x"' Tw 20 II2Il'Ix IU SI' II1 IIII XIV. I'm-ppm. luulg xx'l1zlI SIIIIIUIIIII' mlicllu 'Ill' IM' 21 IZHIIVSI IIIIIII Illilllb xx'll:II Iln- Im Ig .'2IX.'lu I0 IW II IIISIIIVIIIII II1IIlIl'.I2IIIt'SN TI' QM IIIIIIIIIIHI .: I .- I I In III' Illil' Nllss Ullxvl'Page 71 text:

EIU S5L1IIl'l1 I-IIHIILSS Ill" IIOOII I IRIX Il XIIJI' J 18:11 l S If S S I IR I'II'IrI S N II IIS I lIIl OIIII IxI PI II U I' R XDDRFSSFS NN ONI IN S IIIRISTI KN IIWII PRXNII- INION Il N NIM OXN KN A BOF ARI ' I IX I III Nun lnd Due I NIOSS K HXXFS IONI Ill IIONFIH SINIONS IO SPI' Hx ON 'Noted Rdornur to flu lecture In 'IILIITIDCIISI lhurmh IIII N I IX I Il N RINIJPR COPS TO SVI FDFN I lmous Ihurold Ifxpcrt Ilku Lhlr L of 5SKtdlSI'l Iirlnch l xx IXIII Nl IOI XI ISOXS IOIN INAXX I I OII S I I I INIJFNI IN SPF XRS l I N N XOIF POR ISI M IxVIFII FOR STRI' VI I I E XNFR QXK I ARRX K IORFNIQS I AR IFE I K I Shdl As 4 b Q A 0' , I":lL1l- 2 x x I x N21 ' -I O l 'Q A I I, A II fl ffm .' If I -I "'I'IIIi l'IGARIi'I"I'I'I I'IXII," I,x'Iv Y1'IIl'S. .Xliw .'llI NI: I'- vlUI'll' IIl'IIIIl'II zlllrl .IUIIII I-llllIll-l' 1 ' ' ' 1 ' 1' xxvrl- :ll'l'4-:Il-II Izllv I:lxI IIIQIII lay 1 ' S ' NI:zl'xIl:lII IIol'lll'. :lssl 'I 'I Ily IIUIJII- H U lil'sIl'NIll4':lll1I I'l'illm-. I NIV. 511 llx IIIIS just I'i'IlIl'IllIlI 'HW IMI-ly mug gfglgl-fl in Illl- in- II'OIIl Nm I: 'IIIl'.. wll Irv Ill' IIIIS Iklllmlls l-mlllllwllsll ut' .Xf't'I', :md lllilfli' :IH vXIvl1w'1' Study wi ilu' Ilalsllillx. IIINIII t'IIIt'I'IIIQ. IIll- ni! IJI'OIIII'Ill. xvll -Il Ill- l'I2IIIlI.' IS "IIIl' I'il-l-lx Iullllrl Nliss SIIIIUI' xlllwlllg :l I1llI'S1' HI IIN' NJIIIUII- Iu:IIIv UI' xxllislu-y. 3Izll'sIl:lII Ilurllv Siljf Ill' Ills 1 1 1 ll I 1 1. IIl'NI'I' St'l'II pwlpll- lll EI IIIOI'l' IIIQII- Iy illluxivalll-II vullclilillll. '2 -' " ' 11' ' 1 "U 2 g" .' '- J z ' . - 1 . , . . IL- IX 1 11 U7 IIIVIIIQ IIIII' IIIQII sl-Illml yn-zlrs l 1 Nllqy " 1Il'I'IOOIiiIl'IllII'St'IIl iz Il-sr Illllll I.I:llIl xxzls I-Im-LIMI IOIIAIII- Hmnsllll, tmm ll Im.ml,l.I. uf HH. gn-s. Illia- fl'NIl'I'lIilj' Imy il lllzllurlty 'Wal firm UI' IIlI'I'l' NllI1'snX'l'I'III.' NX'OI'IIIj' riv- zll. Illl-1-lllillllllI NIV. Sid IlI'llQl'II. A Q I 'L' ' ' ' ' Illzlrll l':lll OII lllc- .XIII 'c'I '.'l's , . , tivlwt Iiul IIIgI'Il'II :llllI IIc"I I, llm-I Ilis ,llglm '-W' -. xx' -ll f'l""5' "PHI - 5' N'If'- 'IIN' -'W 11" :md Stmgf- Illj xxl lmlll.llll ull ll- mls. ' v 'v ' v 1 A J. 1' A L Ji k '1 1 ' : 1 1 1, I A 3 -, i 1 I 3 V v I,I'l'SIIIl'III ui' Illl- .XIII -'ivzlll Ifx- '- A 1 A 1 - A prlls: Ulblllllllllj' spl-:lks In Illl- Iuvzll N 1 U I I.lull.' UIIIIJ. IIN' lllzllll top ' wus lIl:lI HI - I1Il:ll':ll'Il-l' Illlilllillg. IIIIll'l'l' wal: :l :Q.pIl-llcIilI 2lIIt'Il1I2lIIt't'. ' " 1 ' ,, ' ' ' , , , 1 1 . . 1 - s 1 1 1 A I 4 A .5 'i A' u ,A " NI'IYl'I'y QIIIIUI' I'I'2lL'Ill'lI2 N 1 N r N I':X'l'I'f'L'I't'YIt'l'L'IL'2IIIOII.u XX In 5I In , . I.ILIu U v N J H i Q I IICITIJB' IJVOIIIISO In X'l"IIIl' IN I'IlI'.3II -IBII - Q -- :lII cIllIll's lI vI0cIv1I. 1, , ',, ' I.lII IILI pam' Am.. sc ' x . X , , . " L 1 K IIIIOIIP IJ28 - AA Y v A JAY 1.kV' 1 Y ' Y N l . I l ' 1 1. ' ' ' . . 1 ' I 1 A A A

Suggestions in the Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) collection:

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Lebanon Union High School - Warrior Yearbook (Lebanon, OR) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.