La Moure County (LST 1194) - Naval Cruise Book

 - Class of 1994

Page 6 of 116

 

La Moure County (LST 1194) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1994 Edition, Page 6 of 116
Page 6 of 116La Moure County (LST 1194) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1994 Edition, Page 5
Previous Page

La Moure County (LST 1194) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1994 Edition, Page 7
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 6 text:

me - .Q f , . ,www om M r W' fi Ci ff uf' -ff 9 f ' we f 111 W QV x w Q?MwLf f it QM ww QE Q2 Qwwwww Q5 Nvmwxb Zwwvw X5 Q, 4? www gf ig Lrg..-f - 7 nf, 4 .yy ,f 5 f Q. f' . , - A K QQNWWMW, ffwfwww www Q M Nwwwbfsv Q fwwmi xwuww S2 Qwymwws QF 25 hwwwswz N745 2, www, ff- fjwy 4749.-fA.-QWMQ ff 4- f- - J W ,f ,f , 'f -+ J ff 4 f Q- - f www W if ii 42 sff 4? f S fi 25 X ' V N 0 QE W 4: fy J! ., yang , fp my Q: A-smwvsa M M-WN qfwww Q Q www mx, QMS me mmmy is Zfwww Q aw-QM: A Q wwww if Q Qwwwmn Cr was wmwwwwwwwwN, Qs QQwasasnf-wwyg-WMM?,Swmm.my,wv.w.-QQ .yfp 5, 47 M..-M .Q ,, fmfgw, iff,-M SQ g .- ,ff .- Q ,Q Q , WMM, Q S Z-Q-WS WW www Q if Q M Z. QS 9 Qgwmi 'fwwcm as my ZWMM gb Nmnw 45 zwfmmw Q2 gf: 1 12 A- A Q- ,.- Aww ,, a A mvmwg 9 ms www 4-x fm f ww? 2:5 W may Z Q: www sv 'S 4: iv Q f-S'N'mn sk av www, fs 2ww.Q2 Q QMMMQ Zip fs M 42 Ny Q5 V as A 45 gf gygkf ff fy 47 .-Qi-'fy4,.: ff M? fy ,-as My ,w ,J gf fsfikf ,Wa www Mm-ww 1, M ww X: H MMU www W www 'www Nw fwwwww xx f-www 0 www XV., A mm? QQ www? sr ff Mmwww S ff QMMMWMMM X, X, .r fa fc A A wmQM.M.WMQ-W7nm, 4, fm: Qs 4ww.-wwwmwwawxffeyww 4A4..-Www 44' Q ,Wy wx.-f,: 47 M X- M- ff S Afzylf Q ft X effcf sf gm W M ws ff . fs 45 v if -S Aifs' 4 Q J Q syf 6 45 Www ZS ff www f f S MM Q W fp 452 ww J 49 0 sz go :e QQ Q Wy is sv, Yi WM.: wswz if .ms my 0 Af Q wg 45 ww 1? M 450 fm ZS ZS0,w,wW sr fwfffmwqi Q, Q7 Qsmwz Q3 wma 'mt aww Q2 2: fr fa 4? Q Swv ,sz-U,-mf , Z.-Q7 sph xv MAVQV ,. Xs S v X A W fy 6 A Af? - y, 4.-W! QW 2 in-40. -QW, W W , J X f 4 f-f f .f-f f, ,..f-f U. , . 0, .-WW.: . Q. fwff V? . 5 V f,,.fj,,X,., A-Z5 x 1 X 7 W4 y,-ww-5.,,.faWwf ,ww , f ,fxfxf - 0-q - f,., f, q,Q,J,,XfM-X -s 5 . ffff-f, ,J , ,,,..fVkw,,.,.wW,4 .-,MM ., Q 0-fw f f 7 gf, M hx, 5, qw-5 ff ,,j .f .s ,, fff Qu fff,,-1 V-fp wffm f 0-f .,f., f uw fn. ff 0 772 4 - U'--Www yr W 0 y. ,.!,,Q,. V, kk.. ,5 Wy, , Q, x I, fl fit V --LLX x , , , ,,g,,.,..,, 0, 4,,H: W... ,,, ,Q Q, 74 wwf' mi,-wwf .wa-wwf-yf : ,X 2 1 f 4 ff 'f f 4 2 W , f 'f ffg.Xwg'Wwy..-' -Q ,, N, X X ff ,k,k,..f..ff-qv.1-fQJ.-mm 473- .Vw 'fp . V X . M .,..f,g,W M.-Mf,.M.h ,A --,, I I.. ,Q - f K , , awww 0 fzf 1 1 - Q 5 f- W 2 ff, I . , .. X A ' 1 5 4 1 'K w W , . 1 , 'Q A1 1 4 "1 1 , 4 Il I! fwafw ffm ',jw.-ff .,.- ff-Q.. 4,-f X , W, my f K, Q Q: ff M f f Q f, ffk,-q. H, fs fX1,,5 ,ff-4 .MQ-If . Q3 f 3 f gf, fp , ,sf -yxsa, yy f 'ff 5' K 3.2545 Q33 , N, .- 7 , f- if Ji 35 ,. 7, 'V 7.2 , . 555 5 MQ! , 4 f, Q g,,.,,f4 ,7gf,f , U Uk ,aawf VV! 13735553 Q , f, f, , V, A' .4 W-QvX'NMLE,, Q ,, K - w,ffQ.,.f V WZ! 4 f nw , -f gf ,, Q: Z, N1 ,.M, ., 'Mi X gm aw M ww, x ff, 'Wi5wSWf?mmfZz 0' Q.: M f-W.-MQ 4.,, Q- . Q- X - ,,wa,,w"ffx,,, WA QW fx Wuwfx My gg w 2, Q QQ 4 W, . QV X. , , X , X, :W ff wmv wf,,.w, Q-mf, W5-ff ,W-f, Q., , . , , X. , xwwm WND wgws , if M'-A., wmm-w-f'417 wh:-Q2 user' im-AX ima wwf mswyiwh eww Q-Q-my gW,f,Q,. , A , , ' v 2 X w fox bf HS 4-W we Us fzwrkfi' A.-ww Q-f Q MS ff .wwf we MM5e,,w.: 4f,w,.w A5 WMM, .W .X , A f, ,, , X X , , , , , . ,, x . , f , 5 ---' X. 4, ww 0 Q Q0 Q ,HQ MQ .Q 0 X Q W , , X Q Q mr .W-Q 2., .www .-W Z: 5-ze' 46 .QW 4, ws 4,,,W-ffm QS-W fw-gf wwf :Wai fam' Av w.,Mf4KZf4Nwv47 wi QW-as 4? W5-Q5 WMS qa Qwwq :Wwzf 43 vywwv 4, wwf QW f wp 45 Mwwwv wwwws 'fx 'A aw gwc NNW Q, X 9 4 f X ' Jw ww f-'wwf 1-RSM? iw, M S Q-0 ff iw QQ 0 .S W S 4-0 'Q - 1.0 A fa 5 f 4, .S Q P Hx, My wwf ,fm 2: .sw 4, MMV ey..-mZp,f-Qf if my QQ Q-mlm-ef Maze wwf wwf sf Q? Mwwa Qs S am, Q-Wwwxszg 4g.Qww,sfrwwww we 'W , Q V, 5 wfk,Ww.k W M, MS fl, f Mx M- QW Q MQ 4 ws- Q: QM., 1, X-W 4, ws- lzfwfm X-Z-Kim.-g.-XA, X.-av, Sq. fffy 1, Q-gf 4, Q 5-awww WM? w,+4,wf4m4, wma QW-ff,-emfwa em-aw: -ywwa www Q wwwfmwwwf Q WY awww-K Qfwwmwefwwfww aww GMA XM mv Ni ff ww Www f Q5 S ' W ,sh S if S y - 3 .sy 9 f. W M-3 Q mf 4? WS 5- ZX Q: WSW swf W P' fy Qyw, wfwfwfffswfly fu: X-nw? .fgf fa ly Ms fy.-W WSW Ap msd? MMS 47 wwf ca MSW 43 wwe? Mi fm if.v,.wwA2: Q W wQf.w,w, s mf, Q, is www QSM .. My Q '1 -asxuf ww www Msg: QW N V X 4551, M J' wi wwf U Q, ,S ww Mb- zzxwwz qw 27 wry fwqiawiswf wwf w WM, QW 49 wr4WMsffAW54m2MwyS1f QQ-wwf-42 MMM: sw wwe f www ww? Q www-if-9 szvvwgwf, Q fww, WN. SX 10, Q X as we w M W A , wr x Y V ws S- N ffvf X ww f 14,5 W 0: wwf -Q ff 1- ww ..-f S A5 ff 9 fs if S ft W. P Q sw f fb.-J: 41 wp rw 42 ,Q-7-My www S-w4y,Q-Q5 Qyfw spwffiywwp wwf 4: wwfzz 4-wwf 1 wg wwwe wwww-A Uv SQ, Q, Q sr, A -.wx w, ' X2.X f' X. 35 :Nm M-X ,q,,N,Q,',f wwf VW-my , Q-2,1 ff 'Q Q-we Us QA, 1, wwf iw-fm Qhf"?fmX4::f-9vW?2nf43ff-10:'?y qw Z9-Q04-z+hf f-Hmgffp Q-Wwy,-ww ww, wsfwmgywwfwz-, Qyq-ww swf.:4yW,w.M,M,emf: wg-wwf W NMMA gy W-f,MQwffws1x L: 9 -www QNN5 ff ? X :gx iw aw :ay s 4, ww N Sv fs, - Q fy S 7,5 W-X Q , ,S fr-pf 4: X W,-A y , ,MQ wwp Q :Wg Q3 gy xg 445-mr fp ,M an-ze ffm, WJ, .W-47 Sf, 4, M,Q,z7.Qgw Wi-Qi Mwg aww awww 4, We A5 QV,-W 45 Mwwg Q, MW A X: was X 3w,w.ws Q',,yfwww 'ff A 1? wx S, X M P y wi, ,Wg Q, N, eww 2, MQ 4 w, M X, ww -as 4, M:-W XX WX ,df-'ff-M-awp We- AQ ws wwf X-7 .f-ff: yn fg Q' Q 1, ,eff 111--up .MMP fy.-4? ,W AKQMAQMQ A-wafwffwwv :mm ff wwf www: www www? saw Af ewf fw.wx'fMP awwm-f',s'ffS"Nff"Q'www vrfkf A ar. - M-.. X Nf ' zw X., ww f:,XQ-bsw wwf Q, WF in -M, + -ww -W wi W: Q bw: iw Q.: Mew ww: fagw wffyfya WMV Q-ye-QQ f9'f4ySw4w-w qw: wwf .-Qs-25 if wwygwwiwfwa f-W-wws aww-9 QM, ,MMMQ xwwwws 4.mmX,,ywffsfffsrwwg Q5 QQ, N N , :wi ms W QE Q-wwf 'aww ff as wi if xwwg S f ww-'fx 5 Lv? imp-0:7 ..-Q.--4:9 Seffff ,-4-My -wif sw 4? Jfwem-2fff4z M12 awww? fx: 2-2 aww, We -.,, f' '41 QV ' ,Www was W My WS A www MQ A F ff 4 A -wx f M, X Qy -ww -f M: Nm ,, fm .R f 5-f .f f, fy fy wx if Svfmawsysmf 2,3-eyww QSW qw: vga? ww, w.-ff mmf wwf ef..-ww WMMM., MM- 4., QQ, MMS ., wwwyAvQwW,w.M:y X,N,,5.N -, M ww 0, A xx V 'X Y R 05 QQMQ gw fx :W A ww? 0: zrfwffwf Q-4,waiw22 ZW-Aw 5-wfpm www? M Qw,QXWQ,wNNF as 'ww AM QA. ff, '-2 ? . 1 - Q Q 4-Q Q X -X X: w -, 1 .03 Qwswx www no :,mw MAA .,Q QA as f, A ., xx, 0:7 QWXM J, ,Ji My 4, QW 4, ,ai fm 4,,i.Qx,4Vk.Qa-X4f X.,,:4,,gw94,5-f Mfaws QSM J,-Q' 4w4: w-f4y.-ef :Y view.-QQQX GMM, wwr www? wwwv Q www? V vw Swwwwk 5 Qmwwsxv QF ff, A XX? ' ' X M was X-wmv .ww A vw ww W ww f-V yn - Q w 1 W-wr Q' , Q ,- of , fm W, WA W.-W .f S 4? .www uf M -ff f K wf fywx .-wffffm wwf -Wh QW ffwx X.y+www,4: ww: ww: wwwf Qfff 45 www: N-ww 4, Www: .f W My aww Msn wwwwv :K W, wwwww 'ww X 'Vw xX x f' X: -4 VA f ff QWNQ, was O ww P W Q S H, www wwx . x -ww . wwf 4 . Sw f, bmw, W S41 .Jr A, X-wQywX ry QQ-Af slr Aww .WS-by www wf ff sflywy fywx Qyfd- .-w4y.QQ,- A ff ,-1f4ysQf 0 fy: 4 wwf fvme xymwx fy wwf 4f mwwf f f: MMR fmvwwv awfmwsf-M-S :wfxffwwkw HN vw -XX X3 'Q 'NX A X R ' mv, 42, ww of WX MW-X wwf: ws Qff gms .,, sw wx :fo M ,fm 11, My uf Q- ,wb C-4,-Q A Mei 0, ,:,.- 49 SW fy 4, W: 4 ,gf gwm 4, S-wmyw-X fm-47 wp-zz gf.,-mam 4,M,s4 gm 4, Sw Q-,ws Zz my ggwwbea Q www: ga as in 'AQ Q sw XXX: S 'wfxwxb xw 4 S., ' -, X Qui-zs Q? Ax fn 4.3, S Wt N-M M -T Q W? Q sw S X-wi Wy 9-W-Q Az Xw S 2 9 Q, zfw- wg ,ia-fly 4KmWM75 aww faq-'W Q 42 MS QP ff Qwwg qs QSQHQQ, Q Aw x 0-.V W , , -x f. ,WS WMM 1, www ,, f, ww: X.-NWN Www 4 M. Wx .V ,, NM W, ww 4, Mp uw? 4, Wi uw, W..-1 .-Q.-ff ww, ,-qw, wwf,-W, WM f,.-v,x-ffwyvf mv X.-wfmywffa.-40 Sw 4fWf,4,ww Qmmfuwfa vw MMMMV N-M X .W-vwffm www sN,WMw.S-A wwwx N Xxx xx A Q QV. . 5 X 1 -cz ZS MA mv .Www , ,, 0+ wwf X., Ms wx Q X ,, - MM, WM- .Q-ffwew mf.-fzf G ww, ww: ff.--arf 445-if ZW 4, we fa.,-Q7 ssl, bww .-Q--Z: Sai ww-fb 4152.-bw ww? .-WZ: inwfww-fm MMAQQMMNP V 5 wf sywwi zNw4wNwww'MY Q Qffskoymw QS A www 3, :w 'f -V N , V w M :ww 4, Sf -Q f: ,s 4, wg MQ fr W WX -W 45 Q, S Q. ,f Sw 4-, X-hs M W-Q 4 W-ng, me ww -X 4-as fa ws f f.-of ry 5-ff 4, 5-W r,v,f4-W.-mfgfzfnf fm ww-ff-fmf .-,egg wwf fa.-if Qmaywwv wwf gw-wav My Q5 3,.Q-Zn: vzgqmyws my ngmwwg Q, MMS QWMA QW,w.w'..N, X7 X-fr x' M., X. -V Ax V, Xxx : if Gay-X: My ff New W-Mm X-wb M 'fx W-ff-w if wwf M,-X4, ws 1-ef 4-Q .qw wwf fy.-wXw2,4Z,f MMM? SmQ4fa74,.-4, .-wzyww-,cf-Q.,-QyM5476eyyf2,4w27.mf,wmf f,w.ff4,mm: MQW ff ww: sf..w.a .fs M MMS www-A -2 4fXNXwMmXw X- . ff N X ,, fy X Q. N , bf' www. 4 ef S-my iw X ZX f QM? fa Qw 1, swf? ws 0 ras' vow- vm M qw ff vw ., ,ff Qf 1- ,X .f vp Q, F ,A 4, 4-of Qf 1 Sy af ,Q J 4, Sf 5 Q, SQ, Q S aww, , MMMMM1 4, QM-: Mwfx W My gp WM ,wfuwwwx MMS 6 awww 4, X' v. ax Q, -K N1 xfwx x - f NX s. -, -N ' . -A 1 , M Q fx f, .af f- fm f f fAff.xw .105-9-,,Ca.--,iffMAMSWQ,?yM,..-Z,-475954, Qgkfdyiyszzbwwzwwifywmfwszg gm-hy Wwfgqws Mwwv wg2:,w,,pffWSw,,Q7Axffk,Q,u-fw9f:, -N, we mom N N - ' x x'-f Q f- W 5, -QW- fx H f .f -A M ff .-M ff,..-ff fy: ,. .of ,f f,,Qff.x f,,.-ww, -MQ Q, Mwiaam X fm' pq.MNy'.s4qN:, 4f,wmmY:x,NXX5x XXNX V, 5. X '

Page 5 text:

. INTRGDUCTIONI 0N JUNE 22, 1994, USS LA MOURE COUNTY DEPABTED ONTHE WEST AFRIQ4 CAN TRAINING CRUISE 94 AND UNITAS 35-94.DEPLOYMEN TS. IN4 SU15P0R'15 OF THESE DEPLOYMENTS, SHEVEMBARKED .DETACHMENTSV WFROMTHE SPE- CIAL PURPOSE MARINE AIRIGROUND TASKFORCESPECIALBOATUNIT20, SEAL TEAM FOUR, NAVAL SECURITY GROUP, .AND UNITEDBDSTATES COAST GUARD. TOGETHER THEY VI SITEDTHIRTEFEN.fC OUNTfRIE1SI.P.CONg DUCTED SVEVENTEEN DIFFERENT PORT VISITS.EXECUTED.UIDOZF- NSi 4.OF PHIBIOUS OPERATIONS, AND STEAMED IN. EXCESS OF.22,ooOMILES1N WATERS OF WEST AFRICA AND AROUND THE SOUTHAMERICAN WEST AFRICAN AND SOUTH AMERICANMILITARIESJOINEDLAMOURE COUNTY IN NUMEROUS EVOLUTIONS, INCLUDING. TIONS, UNDERWAY REPLENISHMENT, TACTICAL MANEUVERING, A OUS COMMUNICATIONS AND WARFARE EXERCISESWHETHEOR I OR INPORT, INTRA-OPERABILITY BETWEEN U.S. FORCES TIONS WAS IMPROVED, PROVIDING THE GRGUNDWURK NAVAL OPERATIONS. O C . D , W . O WATC ANDN UNITAS WERE MORE THAN JUST BILATERALI OPERATIONS WITH OUR WEST AFRICAN AND SOUTH AMERICAN COUNTERPABTSTHEY WERE ALSO A DEMONSTRATION OF U.s. GOODWILL.THROUGHOUTTHEDE- PLOYMENT, SAILORS AND MARINES CONDUCTED COMMUNITY RELATIONS PROJECTS AND DELIVERED OVER 100 PALLETS OFF PROJECTf1 HANDCLASP SUPPLIES TO NUMEROUS CHARITIES AND ORPHANAGES.+ASjUQSQAMBASSAQQ DORS, THE CREW INTERACTED WITH THE LOCAL c0MMUNITY. MEETING NEW PEOPLE AND ESTABLISHING A RAPPORT OFFRIENDSHIPAND TRUST. THE SHIP WAS ALSO OPEN TO THOUSANDS OF VISI TORSCFORTOURS. D A DURING THE DEPLOYMENT, LA MOURECOUNTY LOGGED AGREATNUM- BER OF ACCOMPLISHMENTS. SHE ASSISTED THE OUSTED GOVERNMENT'OF THE GAMBIA DURING THAT COUNTRY'S COUP DE ETAT. INRIO GBANDE.AR. GENTINA, LA MOURE COUNTY CONDUCTED THE SOUTHERNMOSTAMPHIBI- OUS LANDINGIIN THE HISTORY OF THE UNITED STATES NAVY AND MARINE CORPS. SHE TRANSITTED THE STRAITS OF MAGELLAN AND THEjCHILE A N INTER+COASTAL WATERWAY. LA MOURE COUNTY CROPSSED THEEQUATOR TWICE: ONCE IN THE ATLANTIC OCEAN AND ONCE IN THE PACIFIC OCEAN. SHE PASSED UNDER THE FAMOUS BRIDGE OF THE AMERICAS AND TRANSIT- TEDTHEPANAMACANAL. - THIS CRUISEBOOK ATTEMPTS TO CAPTURE JUSTSOME OF THE SEXPERI4 ENCES EACH SAILOR AND MARINE TOOK HOME FROM WATC AND UNITAS. MAYAIT BRING BACK FOND MEMORIES OF THE OPPORTUNITY USS LA MDUREW COUNTY SAILORS AND MARINES HAD T0 REPRESENT THE UNITED STATES DURING WATC 94 AND UNITAS 35-94. ' ' ' ' " " " ' M' -W' "W ' ' 'V ffWK'K 'fW1gi"'g1i'Q 9Wv'9f'1ff5fi''Af'AMPWIQSIS,:s',s"AwsM:n'1-ff:Cs-'A-w-wrf'z2'QSvKw.sun, A 4 .A wifxgz,Page 7 text:

XX XXXX1 XXX-wywy yxgyyyxwxxxyxwpp xg gf Am, ,AW ,f ,wwf zfam ff ff Qfffk y Q, , if, 1 1, 4.170110 fav M fa W fw ww 1 vf Mm 1 1 ,1 1 , 1, 11 -iff 1, A 5 2,2 ,, 1 , ., 1- 1, ,W 1, Q f ---f-' fmyv ff 1' 31 1X1 11-X1 ,,+29P'4f' WW '16 W1 A 1 1 Q .Z f S1 - f 1 111,. 1- 11 " .',' ff 1 .1 1, , -Sf' , fri ' , f' f X ,, ,.., ff :ff 10' 1m .QM ,iff +4 W , ' 57 1 ., AA , fe 11 1"'1 f 1 1 . 1 V yi ' " ,- f. 1 0 11 122' 1 1 Ny 11! ff Q N2 '------'- '-'-' 1 1 1 ' 'f f 1 1 .1 .1 A 1 "', . 1 if 1 1 If in V: V! 7 K A CT I X ,g.,f 4 -vw . "'-' , Sf NS W, A 'f 17-11 X Q55 . 11 1 g 1 . -E 11 - 1 1 1 1 1 5 ' ' X 7 1 v is-L: , 1 . 1 14 If 11 11, ,V lif-fi j ' " 1 ,gym sw X ', 'kfr 2 M .,.. A 1- A 1 ,K , A I 1 Nm I , -1 1 1Rf1:.11:SF 1 Wil "Q..,1m1111- , F"'Yiw1 ' -ff. ' K Q7. -X 1 RS ' k Qlfgzvfk f '1Z x ,2Qf X, ' ' 'X 1 , .R ' f,!',?2 - In S ,Ks ,V , 14. 1, S1 M.. 11 1 : 1 ' 1 X vga N QR . " aw 1? 1 if 1 R 1 1 , " 1 Q,-:"i' , 1 f Sw' is -x W , 'H W W ff -X3-X X 1- 's-:11- A X5 QR ff? X ' 1 Q-NPS S g X 1, , Vw , 9 XD " 11 X GX .S 'Z,j1,1- ' ,I X , xx "cn fm" X , " 'X ,,1 1 ww XX I yj' X fvgyygg ff j s- f " f.'.. E ' N 131 1 AV.. xQi' Kai x Mx.-,gy gs-NSE-f XX M ., fw N wen . we A S-M1 ,wg W Q. Q. ww, , f, .,g,,11', 9 X Rav 1i'V'V'7'XX f -1-'WQN1yfNN - lik? MMRQZXW 11 f , 'ri f NX 1 11 . RN 1 ff 1 , , 1 44 K W.-X-T ,QQ , zxlmsw ,1 , W1 WJXY 'S ,, 4 1, Li., if e , x. V R315 , K YX., ! 1 mfs. 1,1- '1 11.1 -W QNX x . "QS N ' M74 - 1,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ni W is f1i 994 YE R 1 RE IE- 1 11 ss . xv 'X , 1 , Qaix 1 fx, 11 fm j??'X 'ff- ' -1, c 11 NDI G 011111 ER - 1 1 Rig-4 SX XXX . . .' . . . . v . . -. .1 - - , E ,, I X15 RQ. X X--, N x 51-xx x x 1.59 1 - --W4 ,fin X 1 Q-44. U 1 - Z 1 1 1 11 1 R 1 - 11 1 1 - U xx xv " ' 1 K1 " ' ' X -'ER 1- 1 af 1 Q 1 ' 1 1, 'EEQ ff 1 1, X 1 RR f 1 , 1 1 . . 1 1 C N 5 1 , xx E V 1 1 fi 1 5 , X- 1, , . M 1-M '-----' :H A xxxxx -1 X .. , 1 . KY , 1. E ff.: 4--- 11- mr, 1 ,4 11. , 1: , S R g g N yr-X Rx E741 1 :K , . I 1, .1 3, lx.-.1 Ri g' I, ' 14 1 1 1172 1 ag - 1. 1 ,, ' 'ff A f 1 Q S 2 , p f . , . A 1 N N : 1 1 -1 MQ ,1 1 - S1 11- 1 1 -1 1 A1 1 , .X Q 1, 1 Rv., MQ off, Q- r Xw ,AQ 1 1 1 1 1 1 Wm.--. . ,,1g 1. 1 15- , , ,. ,R 1 , - ,gr, 1 .wtx cm . 11 Twi g 1 ,fox 1,1 1, 11.111-3.. 1 L. f. 1, V 11 I X Q. 1 ,Q -W V RRRER 1 1 X 1, .511 1 1 1 1 1 .1 , R 5 , if ,Q - X .vs 1 Sy 1 1. X NX 2 , -11 '1 1 Zjff. XJ- 2 ' if 1 1 X 1 X 1 36 1 1 X. xxbx N . X ' 'S' , ,1 -1 f. 1 3 1 11 g .wg X 1 11 1- 12721 sf- ' iff X X Fw 1 1 . ix 1 N A .Q - N N wx - w ' NES 0 Y Rf , Q. 1- ,2 f . 1 E R. wfdw 3 .EX S XC R ' ,1 11 ,'-' .1 .1 - X X S x R x f x R - w wg 5 ,ms 5,1 ww X 1-,511 1 .-.-wg .. Balm 3,-1,511 . 11 , XX , 1, f "f1 1 11 ,QQ R RX : R, f v1 SW 1-11 R 1 1 ,'11 , 1 Q R 1, X 1 X - Q Y Q 1R1R 1 1 - 'K ., C 1 1 X S . 1 x X 1 1- , R 1 1 1 1 A - 1 1' - 1 1' 11 -X Q 'R . S - M X, '- Nr X -H f X EW W, , uv wx X 1xgy1' X X X i , A . f ' S 4? S gy mf 5 Q ' . . , 'Q 'X ' X Y - 1 j1 if 1 IM, . 11 X - 1 . X N sw-.X 1 . 1 . .W ,,1 X11R1 Q,ff:f21N.1QXQ,3 R 1 ' XQ 2. 1, ,i x AM 7 Q, f 1 f 1 , ,1 2- Y - A f - H Hy , V 1 w w 'X -. 1 " "W'i1' ,Q -,4, v ' X 11 i v , M x 11111 ' 1 MQ... Q 'fy X , " , xxxxx J' i 1 ' E" 3 . . , gf 9 1,1 X ' " 3,111- ,1 W' X 11 ., 1 UR G R R 1 1 11 - 11111 1 . . . 1 ' f "'f 5 KN 'SXXR1 'S -'-- 1 Ri X 111 X 1 I -1,1 V21 'if SN I 'E W 15 -1 11 X 115- 1 1' 1 " ' ' i+'-fgqfv S Ky' 1 ' - ' 11 1' ' ' - 4-1 Q, Kgs 1 1f,.x Q Xwgzjg xx RQ - -SN , H ' G35 N5 X, k5QS- MQ .-.wx X SQ' 55 1 ,Q V- . 1l 3 ,kk,V 1 1X..V I 1 , I ,Y J ,. f Y 1 I 1311- . . . -X' X53 ' , t 1.1 I-j. K V. X 1 AMA CANA 102 103 1111 1 li, ,.1, 117 A . . . . . . . - 1111 , , 1 '11 .1,1 NN .1-1f11fQw M1 M if . N .si M REXN1 -1 wr ,Vw Bmw vt 1 fsev 1 1 , - ' 1 1 .. 1111 1 1 1,,, 1 - XX' . 1-Nw Q 1 E535 ' 1 1: 1 " 2,41 K 1 fi R X ,ax 1. W , . ' . 1 X .-'1 ,f wg, ,E f N51 ,gig R W m f 1 yr-1 . , wtW 1111 1 - X Xwyf -. 1 ,11 , E ,111 - K affix X 65, K ' - , 1-1 1 1 1 . , . , . , . , ,, .1 ,. Q , 1.1, 1 .-1, -1 41,11 -wg, 1ws,4Ms1,fw,w 41 'X-'41 V11 W sz WwSM1R',4'X?X2 . . . . . , 1 - ., -1 1 ,-, 11,1 1 ,4,, .. 1' ,f 411,-wwf Rvf1,.jg--',1-",,1-me ,.-- gum?-,Q15 ez1v,g94s4S 11 I ww 11- A,-Z 1 -1 1-R, 1: 1 M1 .M-,ff 11,11 1-QM 1 ,W 11 AW., MM, MX, M., ,Q 1. , ,, .1 , 1 .1 , , 1., 1.1, 1 .- -W .1 1 1 , , 1 , 1 1 . 1 M 1 1 - , 1 , 'f .aw .M 45 My, , 'GMX ,f,f,f!Wff'p O, 1, 1 I My N, as sw' S361 1-X 4?QS'ZS? CNQS' N 5 , MQ we 4, QMS, as ew Q, .1 ,M 1 M 1, .,,,1,.1m,1 ,wmifww -, GX 29, X, ww, 111411, mmf, V Q1 X "1' 1-1- 1 X 1 , fy NX ww 1 sew x x x x X x x x X5 x X Mxxxgz Q! A 04, AMR NWSVNXXN ?+X 1 X1 ,RaSg.Sm,QgWRNsSQ,R, .94SbwQ.1,QXwQbQ, MREQMQX- Q2awwwAQQSQQQREVQNPQQQQQMQ,ef AEXQMQWQMQJZQRQZSQS4-Q58 Q qw MANWQQWJQS 54 Q 1 ww, :ww 4, Q1 za, Q: 2. Z Q: A9 M, 4: Q-M Q1, cf 2 va 41 ww, Q1 Q. Ez E Y, 4, -, 21 mi 41 , Rv 4, W -Q, V ', Nas, 4: S, QW-W. 4-5 iwwf -S MX, V, Q 41 ww? WWSX 9 Z-WW X? 53535 W xA, 1 WX, fw. ,NM ,fy ,,. , , A, ,. ,MMR 11X.s,vm,1, ,R RN, Aqvxx, QA, AM, .R,1,,x4x., .y.xWW.49,y NAV, 5,egx,n 450, 3594, E1 f- QS, 4 WM? Q1 f-Xfcbf ' MDA? NOX ZR' 93, 4? SXWSQ 1, f- XZ 'X 'Sv 6 'Ai 'v ' S, fx f-iff 4 'S R3 Q5-Q 'W 0262 Saw 1555' KX NZ 45251.62 6576, i1,X?.s"7S?'f,W fv :Sax-2 ZxZSb QXZQ, fb W-,SQYZ 9 V32 KX Z N 2 Q 'A ERA' 45- 1 X X Q, .X WN, . AR Vw- MQ, ., ,R ,X-, .X ,W fm, 1, s, -x A4 -, ,ww v 4-Q, gm,-, .ww Q fs, Q 11 Q .1 wk R, bs A, QN4 X1 Ann Sven -M-Sf, -1 -.MW Nasa Sm, 11-'QM Q, :Mx 4, 0 'wif fg,.W,sg1 ,R .9 ,ww wsu wQ5Q,RaQ. A ,QMMQQR gs, QA, 15 M15 cami iwvws R, Q Qyw RS ,MR NWXQQRWS , . ,R W M, 1, MS, W A., , MS, Y Q ,M 1, QM, MA, N, 1, ,ww QR A X, -ws, S My wx, wwwew 5481 45 M, 1 Aims? 1, 1 V7 1',1 X"",. T 1 f "-- filfif X1 X v x K X www N X X MMP M, 4 X EN ,ENUM A 51, Exr, xfvbx Si 1, M , A , , 1 MQ, , A ,W -K , 1- ,M , sw, qw M, A 1, v, .Mmm fx, if ew MN, ww -X 11 Qs, Q Msg QMS-5 Q ww WXXAX 1 Nw QM Q? W 11 MQ, 4, A- M, -1 aww QMS, 1: Aw , A14 ,-qwy 11 A1 wx-1 .- am -1 -. , , Q- ww 1-Xa 1, Q, 4.1, Q km Q mn - kv Y, QW 19 0--W X, QR? 1, 1 www ew, 11. Ao, , Nm-r ww , Rv wwmwv an Xgw W 1 . , X1 A X ex, M 4: gsm, ASQ, gsm, gwgyf, 9 MNS5,Q?jywZg:Y1wis1, 639 QAgw,yQv3XSgm, Q ,M SNR?gkvQQNNgwfRNQm2RS my gsgfmgxw w5Sqs2cQ,51w QXQQXRNQ ?y?gww,AqmQS2M g?QgMq1MQgXfX M., . ,Rm . ,. , .5 .M MMR, 1, 1- A Q fwxw ww, A 1, MN, MN,-:wuz MX, -ww w MN, ww, sm, QM -1XfvW51Q,N 14 1 xg X S, R-W, 1- MR54, ,R,SxQR,R, 1R,QsggQ,9,QQ,Q 1Q1RwR,w- my ,QQQQWRXWREQR ,ws 1R,Xysmw11QZg1QzwR,,6,QgN51M511wfwwgw X42 1 ff, M X w .1 xfvvmyv Aw. myx, X, , , . ,N1 REQ, 1,v. .,X,1, 1, R,1, RA ,N.,AQ,X,wX,.-4 f.1x,X,v,4RoR1..sfq,.s4.m www ,ax,A1.Xvw1.efs1 -,Nfw 4Szw .xfxvxx-B..-7-B-am...xNf+.

Suggestions in the La Moure County (LST 1194) - Naval Cruise Book collection:

La Moure County (LST 1194) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1974 Edition, Page 1

1974

La Moure County (LST 1194) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1978 Edition, Page 1

1978

La Moure County (LST 1194) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1983 Edition, Page 1

1983

La Moure County (LST 1194) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1993 Edition, Page 1

1993

La Moure County (LST 1194) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1996 Edition, Page 1

1996

La Moure County (LST 1194) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1994 Edition, Page 8

1994, pg 8

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.