Jackson High School - Tatler Yearbook (Jackson, TN)

 - Class of 1942

Page 15 of 28

 

Jackson High School - Tatler Yearbook (Jackson, TN) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 15 of 28
Page 15 of 28Jackson High School - Tatler Yearbook (Jackson, TN) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 14
Previous Page

Jackson High School - Tatler Yearbook (Jackson, TN) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 16
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 15 text:

F 1. I gem, 5 '42 ,IAMICS KlI.l.Ol'Cill. .S'i'ii'l1l1'fii' llifvlmuu ll'l'r iuul :uixilmn rmlki' rl glrmt mam fll'A'1If.U ADRIAN l'H.'XKlI1lfRS, .S'rii'nlijir liifvlnum l?rr:'ari' ilu' fury uf all P1111-1'llf man X X lll'.l.l'. L R.-NIM, l:lm'I:1'r lJIf'lUIll1I .S'mull in xmllrn' lm! gfmwll in 1i'm'll1. lllf'l l'Y .IUNPIC YOUNG, l:li'i'li:'i' Iiffvloum filllill' '41, '-JJ: Girl lh-sc-rves '-ll, '-123 llrzinmtic Ulnlr '4l. '-12. lx tlwrc iz lmart Ilia! musfr uummt mi'li. ' ll.-Xllll.'XlQ:X l'lllllS'l'Kl:XX, ll0l1l1Y , lf,A'1'li'Z'l' lllflllllltl 'l'lmr rmzy lsurp in .u'um'I, if mm uf tlwm un' dvuzl U llHYl.l.lS MICICKS, l:'li'1'fii'i' llliflvlllll IJistril:utix'L- l':1lllC1lll011 Vluln '-ll. llmzmht Ax frm: lfYlfl.YN Nlfnxl. XY.-Xl.KlfR. lflm't1 :'i' lhifllflllltl ll1:'1'm'ly full is .v1n'. MARY ,IRAN l!l.Y'l'lllf. ,l.'XNlli . .Y1'l'l'llfffl4' 171731011141 llauul '30-'-ll: Girl liz-sm-i'vus 'Jil-'42, l'huir '41, '-ll: l':uuly Smnrl '41, '42, ll. A. R. l'untm-slznil '42, llraunaitic l'lulx '-ll. 4.3: Xlmitlily 'l'.x'rI.r:k Stull '40, '-ll. .Yutl:iu4r i'::.1'nri'.v Im! fu'r.v01m1 i11mlifir.v. MAR'l'l1.fX CIlAMIlliRS, lf1m'li':'v Illhfllnlllu 'l'rauisfn-1' lrmn Ilrvsmlvn High Schnul, llresilcll, 'l'enm-sscc, in 'Mig llirl Reserxew '40-'43, l'huir '41, '-1.2, Pep Squad '-ll. Tu pity dixtrrxx ix but 1l'IH71l1Il,' In rvIim'r if is God-1ikr. All.lilfN VVll.I.lS, 1flm'f1 :'r liipluum liauml '30-'-1.23 l'huir '-42. IIN 1'ul'n' um 1 1'A'I' mfr. RYA MAY HUNT, Clilxsinzl Ilifvlulmz Girl Reserves '40-'-1.2, I.i'u1'v .vi'li'urr tn .mintxq I um llnnmu lfV'l2l,YN SUE IIRUMMICI., lilcvtiiu' lJI.f'lUllItI Clmir '-ll, '42, l'luss-Daly llistnriain '-12: l':m1ly Stzuul '-10. I mnxt limgrlz mul Juum' mul xillgr, ynuth ix .vnrli u lu':'4'ly fllllllghu MURRA'Y lill.l.l.-XM, .IKM .S1'fi':lIijii' l71'l'lullm lli-Y '-ll: ll:iQkc'Iln:lll '-ll: liuys' Stain- '-ll. I :would ruflwr br rigrht than In' l'rr'.r1'1lwrt. i FRANK ll.-XMPSUX, lflv1'li't'i' l7if'10um l n0tlmll '30-'41, 'Fyuck '-lll-'-1.2: Ilziskutlrzxll '40g Ili-Y '30-'-1.23 bl-l'lulx IW. ll'urry llux lsillrzl DHUIVV u man-XVI:-v dl'z': ' LPAGE THIRTIE EN1

Page 14 text:

aclavn Hi lu: FRANK llAlRlJ, lfl1'rli'z'v lllfllllllll Fmillxzill '30-'4l: 'l'r:ick '4llg lli-Y '30-'4Jg llnskrtluull '39, '-H11 ,l-1'lulv Xl . ll'amuu llfAfl'lI 1 :uugf1'.v, f1mII.vl1 flu' mlm fvlm frlmxlx lu'r. l2Il.I, IRRIIQN, .S'v1'f:1fifir ljlflflllltl lfmutluill '41, Truck '4I. '42: llnskctlmll '41: -Ibfluln. Thry ral 1'0l!1llH'7 71-Im lvf'li1':'4' Hwy run, 121.01513 ML'CAl.l.liN, lflm'li'f'4' 1117711111111 liirl liesviwvs '40-'i2: Annuxl 'l'.x'rl.l41k SUNY. lt ix .vnrli 1 f'1'1'n' nf yum! lurk lu lu' ll1lfl1I'1Il. ROSE lJAl.lC BARNES, l5l1'r'fl'7'K' llifvlunm llirl liese-rvc-S '41, '-1.21 Vlmir '42. l.f! IIN Inn' mfw, in fllix fun' y'11l'r1'xt 3-until. lfMll.Y SHARP, lflvrlz'-zu' llihlunm lnrl lim-sm-i'u's 441' 42. l'rc-snlmit 40: Annual 'l'A1'l.rik Stull' '41, ll'lu'n fvux mwr lrruzrty lnlil nmrr than .vimflv Izmir! mul muiilvn nw1lr.vlAv. Ol.:XMAlli lllQY:XN'l'-YUNlJlFl , lfl4'1'li'1'1' llliflllllllll fliuir '41, Girl RusL'rx'L-s '30, '40, Ihr llfllllfj' ix muufv bail. lJlfK l.ll.lf, lfl1'1'f1'7'1' llifvlmlul lin tu flu' mnllz, xlrlvrim' it, and it .vlmll lu' tlnimu' l.lfROY ROIIICRTS, .S'1'if'11fiji4' Difvlmlm K'l1uir '4Uf'-12. Tl1H'v'.v num' in your html than u rnmll :wil lulsr mil. JANE llARNli'l l', lflm'li1'r Ilifilnmu Monthly 'I'A'rl.r:k Stuff '41, '-13. l'c'an' and qu1'r't aw' our'.v y1n'utv.vt uxxf'l.v. KATHRYN BIRMINGHAM, li,-XY . lfl1'4'ti':'4' llifflnnm Thr truly lu'r1:'f' UYF .raft uf livurl nm! 1'-vm. MARY KxX'lllllfRlNlC H lf:XlfX, C'lu.v.vi1'ul llifilnunl Uh' '41 '47 Fill R scum '41 '47 flu on: , -Q 1' ei f . -3 Vs-llxiy XXIII: ll, A. R. lmnurailrlc mention. lt 1H'l1't nu un' 11111113111 uf' your nmlvrrllu till it ruil:.v. NORMA SHEARIN, lfl4'm'li'I't' llifllllllll llrxinmtic l'1nlu '-1.25 Girl Reserves '-ll: ,lunim-r-Senior l'l:iy '-ll: llusketlmll '-11: l'l:iss-Huy Poet. Tr1r.vl :mt 1. mrmg tlwy un' hiv nuluri' fuI.v1'. JACK L'l.:XY, lflm'l1'7'1' llifluuln 'l'i':uisfer frfmi lluleyvillr lligll Sclwul. ll:ilL'yx'illi'. .Xl:Aln:ml:l. in '4l1: lfmntlxull '40, '41, llaiskvtlmll '41, 'UQ .l-Vluli: 'l'c-imis '41, '4.Z. 'Tis lwitvl' fu I-1' lutr than m'r'1'r to glvt tllrn' ul ull. VYAl.'l'l2R FINLEY, 1fl4'l'f1 Z'I' lliflnnm llzmrl '41, '-121 Vhnir '41, '4.Zg 'l'r:uisfer from l':u'th:u:c High School, C':n'tli:v'v Mississippi, in '41. ' .' N i llv that lv1'urx1him.vrlf likv a grmztlrmuu ix rmrllz in ln' Iwru a g1'u!lf'nmu. IPAGE TWELVEJPage 16 text:

Ji' ,l , in N .A- ll T, fl UH X aclaon High: JAMES LEONARD SIMS. I7ROG-EYE . lflrrfiiw' llifvlmna 'l'r:lck '-403 Minh-l l'l:u1c Builder '-llg Distrilrutive l'illllCIl!l0ll l'0HYl'llfl0Il Dell- gnle 'flZ. ,Vn1l1irrg1 ix mmm' foolixlr tlum foolish lanyllr4'r. AI.I.IfN I'III.I. HIGHT, JR., UCASANOV.-X , lfI4'a'ti1'1' lliflnnla Track '-10: Model Plane Builller '42: Monthly TATLI-IR Staff '-l2. First law' is only a liltlr f00li5lllll'JS..' M.-XR'l'IIfX SUE MOORE. lilnflifu' Hifvlomu Girl Rc-serves '-ll, '42, Tl1vy hail you ux tllvir murniuy xmr, lu'i'un.f4' yan un' Hu' way ,vnu mi MARIE MARTIN, lflf'c'Ii1'v lflifflllllld llusketlxall '40-'-O23 All-District '-ll, l'npt:1in '41, '-12. lIr'r wifi' rms Mfr soft, gffutlr, low: -an 1'.rrf1la'ut thing: in funnmu. IDA MAY VY,-XINllll.li, lfl4'rli1'v llijvlmuu x'lCL l'I't'Slllt'lll nf llistrilrutivc liflllC1lll1Hl Clnln '41, '42, Tn rvfurm 41 man you must lvvglin with Inix glmmlmnlIu'r. l'.-XUl.lNl'f HIfl7l.lfY. IfIt't'fl 1't' liiflllllllll 'l'r:u1sfz-1' from Nzunpn lligh Schuul. Nampa. lrlzilw. in '-ll. A iluinly- littlr maid uml shy. ALICE MAXINIC ANDERSON, lfli'4'li'1'i' lIil'lnum Girl Reserves '-1.2. l'l l1at .vfi'm't dcligrllt u quit! lifi' nf7ordx. DOROTHY VENICE LONDON, C'la.r.vifal Ilifvlnma D, A. R, hmmrnlxle mention. .-I maid of flfflfl' and i'UYPlPll'ft' maii'.vty. BARBARA LORRAINE POUNDS, lfI0i'Ii'z'v Diploma 1.rt HX low' mm' in our ynutfi :vlwn low' ran find u full and fond rrturu l1lCT'I'Y JANE REID, lflm'Ii'z'v fiifllllllll Our 'witlx man- of .mul in lrcr fncr than 'tunnis on hrr tangruvf JUNE MQAMURRY, 151.-I-ml, Iliplmua l.iln':n'y Assistant '-H. '-82. Tn hr fvixr aml law is hardly glranlrd to ilu' grads ahm'r. ANNIITTE MCCLARAN, 1511 fliffr' Iliplnnm Kfhnir '40, '-Hg llrzmunic f'll1ll '-ll. '423 'l'.u'l.mi Stull' '41, llwrr'.v my .virrngfill and my 1i'1'al:m'.v:, yvuts -I Iuwd Hmm until thry luwil mrf' -IIMMY I HIl.PO'l', lfl4'l'll'1'l' Uilvlnlnu Ili-Y '-103423 Truck '39-'42g Xliuli-l I'lnm- Iluililcr 'UQ Class-Day Joker: lluys State '-ll: Fxlmly Stxmfl '-l2. Hr :vim li:'1'.v Qi-itlraut folly is :mf .vu :visc ax lu' l7?ldjll'Il4'.Y ARTHUR STEGALI., Si'ic'utifit Difvlmrm Fuotlmll '40, '4l5 ,I-Cluh: Ili-Y '-80. '-ll. Teil mr how to :uno tlzvr, lair. IPAGIT FOURTEENI

Suggestions in the Jackson High School - Tatler Yearbook (Jackson, TN) collection:

Jackson High School - Tatler Yearbook (Jackson, TN) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Jackson High School - Tatler Yearbook (Jackson, TN) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Jackson High School - Tatler Yearbook (Jackson, TN) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Jackson High School - Tatler Yearbook (Jackson, TN) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Jackson High School - Tatler Yearbook (Jackson, TN) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Jackson High School - Tatler Yearbook (Jackson, TN) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.