Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY)

 - Class of 1939

Page 15 of 122

 

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 15 of 122
Page 15 of 122Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 14
Previous Page

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 16
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 15 text:

MOJ WLASNY ZYCIORYS Wneknem lesfem leszcze dzlecko ale pamrec mam czfrowueka dog rzaiego Llcze zaledwne IO latek mlmo 'ro odwazam sue skresluc prze bneg zycua mego bo duzo przezyfam w tak krotkum czasue Z metryku mole' dowuadu,e sue ze 22 maya 1927 r zaczefam dawac oznaka zycla rosfam w nader dzlwny sposob bo wrecz mezgodny z pra waml nafury mlanowlcle poc ff m wyrasfac ze zleml a wlec rosfam Od nog Wnelu me wredzlalo co fo bedzle Ja sama w glowe zachodzuiam chocuaz gel lcszcze me mual m wa co ga sue przydam bo nu to czlo wnek nu to co Waec azeby zaspokonc swoyo clekawosc zaczefram rosc Szybklm tempem me zwazajoc na zadne koparua szfurchance uklucna uderzema meraz bardzo do klnwe bo sodzulam ze to dla molego dobra zreszto mysle czas zagol rany Upfynefro kulkanascle mlesnecy 1 o dznwo' Co I3 wldze' Czy to zu mia pode mno byla tylko dla mme przeznaczona zas w gore tak wy STFZCIIIBFYX ze naraz Calc Okolace w roklem zmlerzyfram Sfowem wy rosfram na olbrzyma Dzlwle sue I dzuwle I nadzuwnc sue me moge co sue stalo7" A co dZIWf'1IejSZe fo to ze srostry I mternatkn zaczefy krzotac sue okolo mme nadskakugo a przyglodalo a strolo' Pofem ukradknem dowuedzualam sue dlaczego fyle ceremonu Podobno wuelu dostomych goscu sproszono na mole chrzcmy Juz naprzod czufam sue nader dum na ze dzuen ten bede mcala fam upamletmony Nadszedf wreszcue dzuen 30 maya 1929 r' Serce mu tak walufo lakby na alarm I TZGCZYWISCIQ tysnoce 1 tysloce ludzl ZbIGgIO z bllska 1 z daleka Co feraz l'J6dZIG7 Ofoz powazm dygmfarze koscrelm z br skupem na czele wedfrug ceremomafu koscuelnego dokonalu aktu poswue cema zaluczagoc mme do grona aposfofek Chrystusowych Czy mme uszy mylop Mme Czeka faka praca' Nagle z zadumama wyrwafra mme ponfyflkalna Msza sw odprawuona w asyscle Incznego duchownensfwa Wnet trwog mme opuscufra bo pomyslafram kto z Boguem Bog z mm Wysfawrono mme teraz na probe Po Mszy sw musuaiam pokazac s:e cafeg pubhcznoscl a fa zas obegrza a mme naldokfradmel od stop do giowy do lmefa mme to fu to fam n wreszcue memnlosuerme potratowala 0' . :I..'. K J. 4 I Y 43 ' I L - , I , I - , . . ' . . . 29:8 , . .I .I V ,,,, . 4 , 6 xl 4 .I ' . - I ' - I I I I t I . I V I 'a cz to nie 'a? W dwuch Iaiagh rz bralam takich rozmiarbw, 'akob I 1 I Y , , K 1 I , . Z ' r - ' 1 s n' L el A . I '., . I f -.- 1 .I ' I Q 1 . ' , 1 . a . , . I , I . I , . I

Page 14 text:

TO OUR PEAR TEACHERS fbased 1111 1111101118 C1et111sIm11111 A111l11ss1 OUR years ago our beloved parents brought forth to thus academy a shy group of lassles born to mnschlef reluctant to study and dedicated them to the guldnng hands of You 3, our Trustful Teachers Now these students so nnntnated were engaged rn a cnvul war testung whether the moral and fntellectual trannung they were to a ounre could long endure and whether an the end nt would dlrect them to some worthwhile We carrned at on four years persistently strugglung to under stand and rememb r the expounded facts of knowledg to abide by Your prnncuples and by laws whuch were enforced for our char acter d velopment and to take away unto our luves the fruits of a soc cl Catholnc Educatlon Today we come to cledlcate undying gratitude as a trubute for Those Who gave Thelr unswerung loyalty that our character mught shnne lt rs altogether fnttang and proper that we do thus But an a larger sens we cannot d dlcate we cwn not thank wc cannot render suffvcuent apprecuatlon and express our gratatude to Them Our Teach rs full of sacrnflce and lqnnd ness have nnstllled In us far more than IS In our power to add Th world wall lnttle note nor long remember what we say here but we can never forget what They dad for us lt as for us the Graduates of 39 rather to be deducated to the great task remannlng b forc us that from thus world of counsel and friendly gundance of our Teachers we take Increased fortitude to fught the opponents cf our future world namely the evll of men and thungs that our character under God shall have an unreproachable reputatlon and that what They have made us we are now and we wull b hereafter and that wherever we turn we 'nlwwys shall he nndebtecl to Them our Teacher A1111 Iclfd 111.111 71111118 J c 1 ' . '. W . . . , .. ff 1 f 4 ll, ' 1 1 ' 1 l-igsqy. . , . . ,1 '11 Hg , . occupation for life. So we met on the great battlefield ot that wrr, ' ' , ' ' - 1 e e 4 1 O , . . Y 1 'ns ' ' , ' , ' , . y . 9 2 . I C f . . . 4 . I Q I I - I V I R S J ,Y , I . , . V Y J I I -- ' e 1 1 l I , f 1 . r . R . , , s , , " ' , ? TjffllPage 16 text:

Ja stole mulczoca pak glaz znosze wszysfko po bohafersku za fo fez ocemono mme bardzo wysoko 1 jednozgodnle orzeczormo ze nadale sue na wyclfmowawczyme mlodzoezy Co za wzmosle zadame' Ogromme sue ucleszyfam ze mme dosfalo sue fo W udz1ale bownem fw mysll star szydv Obawualam sue ze mlodzrez nasza skazana bedzne na wynarodo wreme IGSII nm sue me poda pokarmu dla clucha w s+owue Olczystym Na razue postanowulam za oc sue najpnerw pamenkamu kforeby po ukorwczemu sfopma osmego pragnely kszfafcsc sue wyzey w duchu polsko kafolurknm Pozalafwnalam rozne formalnoscl a dopxero 8 wrzesmn otworzylam szeroko ramrona by przyloc pod swe oplekuncze skrzydia Cory naszych Marek Polek Bedoc medoswnadczomo zdalam see calko wacue na zaradno Wlel S M Anefe pownerzajoc leg urzod pryr'1cypa+ku Odfod stole Tak na czatach luz TO lat narazona na wnchry nawai mce deszcze ploruny nawet trzeszeme zaemn me przemogffo mme Czego la me bylam swladkuem Bysfry wzrok I sfuch a czule serce po mogiy mn przezywac dole I medole sfudencko Brafam udznaff we wszysfkuch dzlalalmoscxach szkolnych W swnaf yuz wysffalam sporo gro madke Ile wxzyt ms zlozono sama me pamlefam Tyle wuem ze byfy przerozne 1 z roznych muasf 1 kralow nawef z Europy Nlgdy me Czuiam sue opuszczorwa nawct we wakacle dzseku mter natkom ktore so sfalymn mueszkankamr One pak rowmez I penslonarku bardzo mu pomagago w ufrzymywamu porzcdku Men wlerneg S M Anefy baczne oko me dalo mme pokrzywdzzc mkomu Knedy zob czasu poszczerbnfr mme I'1I9COIOCZGf'T'1I+ zaraz podreperowaiam sue 1 przywdzna Iam na sue anno szate odswaezono I dofod w mel chodze Na lakus czas wysfarczy Czy poznayecle mv'1le7777 Jam Akademla Vllia Marla C 1111160111 W07r1Io11sAcz f . 1 1 . 1 1 . , - . - K - . 1 . - - 1 . . . , . , I 1 . 1 . . I c 1 . V ' . . 1 1 Y . ' ' ' 1 I . . ' , I ' , . i t . , . , , . , , . ' , I , . ' 1 1 . Y N K , . 1 . , ' . . c . J. 'C ' C '39 I. '39 A' Yl,x ,,:.. ' ,,1..

Suggestions in the Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) collection:

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.