Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY)

 - Class of 1939

Page 1 of 122

 

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1939 Edition, Cover
CoverPage 6, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 7, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 11, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 15, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 9, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 13, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 17, 1939 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 122 of the 1939 volume:

ZFelicia'n Siisfers' Ullgapel, Qfunueni :mb gfilhtlllg Cm Ilnlnmgulatan :HE IMMf'XCUU'xVV HI M NA K, D r B423 Ms? xkxz, J N l 2 s ' X s X IU '?v.'fJt"lv :fl THF Uf"l'1,DP- if' ,r T, ' . 'FHRT X INN f VK FIV? N ll,l W. ,MfVK1,f-X 'jf ' JAN? T51 f-1 l5lL.F-F:"XLf3 'Xl Y 6' 'J NCHA QE ilfvii Nan. M--x X Nu ll lulrnnlu NWPQKALANE SERCE MARII Krolowel sway la wnernos6 przysue gaiam I odfod sluzyc fylko bede Je' Jo sob: 1 z za maikc swo Obrilmm I calc ufnosc swo zlozylam w Nm' Prvysneglam Jef Zo dia Nnel zyc, Jo kochac, czcuc Prvcz caie zycne bede ' -l 1440, A -f ' w .' l Y , f . , Mk 5 I ' ,MIM 1 ". 4 , , , A 5.3 . Y-M N, R J , .ff N235 .QI ' gift. .- 1 . N- I f , ,C 1 W1 c Q , ,Q . x. fx lf f 99 mclz X I CIW progressive and successful school vmrs O N EWLY LOCATED ACADEMY e herehx like advantage of this occagloh 1nd fohrllx flecllrife fhua number zclcu Clf Jena uc Irv s whose klhdhess awd gemerosnfx we have ehgoved t all tame M x on sm ere Serwtumorwfs l prolourul apprcfmtloh wml uhrxmg grit Mme hereby 1 wpressed convex that I CJ WHICH HOU JUSTLY DESERVE Max God blew xou one md 1l BH Rec oexe r l-1 h C r we SAL 1 'ILS Hz' f-rl 7l11JlL'fI'llI of f Q A lf e in zzz' W ff C C C 1 A nl lin' fill!! ' Clll fo ffl! DHI' fb ' '.' . .V 5, a L A l . l,Q'w11l fl Cffllll Ye ll ,d , Ap yo f r ww us olj, J e "S , , 11I.11 1 s 1.111 1 1 s II'I III 1' 11 x I 11r N 1 11.1 11 IIISII 1r I1.Nl 1 IP 1 1 IIININIII II 1I1 'IIN' s111I 111 IIII' III 11r111I 1 III IIPIIFIII II 111111 III LIIIFNIII 111 IIIIIIN ll! 0113 l1II'lIIIII1lIPII'IISIl4IIH IIFIIHIII fl II III' I II' I ' HIFI III I N Il 1lI'IIHlIllIlIl 1 Ufl' IH III . I111r1I11 11I11I11111Ix 1111 s 1 1 .1 1111 11 III lx 1 IIIINIII SI II 1 11111u1 1 111 11I11111 Ill 111111 III 1I IFXIII x 111II1 N111sl111111 I'I1ImIl 11 111 1 IIII 1 I111r1111111111111 I4 1111Il111111 11 IIFIIIIIIIIIIII 1 III 111 11 r11 I1 ,111 1111I1 IIIII 1 1 sI.111111I1 11 ll 11111111 111 III Il 111111111 1 Ill 111 I111NI11x1I1 0 1111 Il IIII 1 IIXI 1 1 111 Il 1111 I 1111 1111111 SIIISIIIIII1 III 111 1 II 1 111 Ill 1 11I ,III 11111 II I1 I N I l'IlI IHIII1 II' II I VIII UNI Illllll IIISIIIJII III IIIII' 1 II' lIIl II SII' Il"Il I IIHI Il IIIIIJ I II PIII N IIIII IU' IIIIIIPIIDIINIIII 1 Il II111 1 r 111 'rlIlI Illlll 1 IP 111111111 11111111 VIII ll PI 111 Il XIII Il 1 Illll I I I FI II I IIIIIIIPH IlII'I I III Il N IPHII IIIIN I"UIl Il Il PIIIIII U11 ,I I 1111111I.11 llllll 1 Ill 1 1 s Nlll Il I Q II I IIIPII IIIII N ' II I 11Ir I I I Illl 1111111 1 1 111 NII 11 XII 1 11111 II Il 111I' I111 1 II 1 I s 1I 11111 N 1 1 Ir III 11 1 Il Sl 1111 1 III 111 1 1 1 llll ll slw ,111 1111 IIIII 1 VII 1 ' 11r111111111 Il 11 1 11 I.111 Il 1 1 I1 lllll P X III 1 1111 I ll N P lx 111 1 III 111 1111111 r 1 11 IIII Il .11 IP . 1 II 1 III 11 s11111 IIIIII III ' :ji 1I:1'11si111'111I11'i11 11119: 1111' 11111'I1 IIII I1111I:i11 1111I1111 11',v1'11:i1' .'II'I' .w11rI ': 1 1I:1KI.'1 Iylll I11' :f 1' I"I.' I11'i11I.' .el .- 'I1 I :.v'j'1iIi .QI11 1I1 r :111 'Ill 111ji 1 ' N 1. 5 1" 1 ' 1, 1' z 'nym I .1 :' . 1: -'I h' ' ' '1 ' I:i11l11111-:11I11i11. S11 I1 II yiszyrn I'r:1I11i1111.v111 ZII IHIA 1 1 'lflll' r11I.' ' II ' ' ' . I'I I' : " H' '1I ' :1.'I-' fl .". Z 11'1I:1111':1111 .II'.'II'lII :Il 1'I s: ': ' t nw ' ' 1 r11I' 11' 'I.'s: 1I1'11 1.1 .'1'II 11I .' ' E-.1131 '. S11 "-:11I.' I.'1111'1111'1111111 Ill' I:'1i11 I11':11: Il'll 5:11 g 11 ,1111 1 I1: 1 1 j 1 ':11I11 K 411I11I 'A1 1: 11. 11 'IQ' ' '11 1 I11I ' ' '1.s'1'I1 111I111Iy1'I1 isl11 'I 11'1'1 'L'-I iyri 1111 I IIIIZ-I : 'lll. 5 .' .' 1' : IIII ' I :11'1IiI II11' :iyf si11.i-'QI11-1 ' I1': 1 I 1' I ' l?DI.'I I ' 1.54 "I I '. N11 "1I:11 ' 11'I:'L1' II,,:1l 'I"Il'1',' l,lhIl ' I Il III' '11 '- I II.". .w 't 1-1-: Ill x:1':' "111Ij"I I 1g"I "' ' 'I IA'I. :I ' J: I I' 1" : 1II.Z1 '11'sI.'111jI I .'1IlII '1'IIllI.I s111.' 1'11:jf:.i111j IIIIII' 1':11I11.' N111 'I IIII' :11I1I .' '11 Izt 11K 1Iy I11' 11':111I.'. S ":.' II11 I ' 1':11I.'11 111 '11I.' 1I11? II11 ll :11I 1 sil. IIAY :11'11I1':,x'1 '11I.'f'.' . . . II11? 111II ' ' I:i.i .w1'I.x'1" I .' .' ' 14.1. 'Iva' 'I 1'1 I111: IIII 'I 1' 3 ly -I 1'11 1IrI11:.s' pI ' f S '4'.' I1 11111 ll 11' 11 . Illljfi :11s:I11 : r ,Q II1' :111 'II'f,Vl1. 1r:11I11 iglz lll':I': I .' I,'11.' Nl-1' '11 1I1I N: luv ' I I1 ? VII1 I.'11'f? ffzyf '1 if II11 ll-I If:.x'i :111 ' 1 1 I 1I:'11'1':.x'1'I1 Nil 11111 sz ' I . Ifzyi III' I11l 1111 11'v:11'11Ii11 I111I : 1-'1 11 ' 11I.'f' I .QIIII 'l'IIIIIj s111.' .wp t":AYj1111 .411"11l 11151 I11. II11 ' Ill, 11.11 1: 111:11i11.41'I'1':Avs:I11.41-1I4 IIlI',I III ' AA I II11. N!IIIII'I' IPISAI' 'I..AI' 'I' I . Ifx' s:11I'1111 111 11' 11:v11. - I II11 ' 9 'I1. S. ll. 11 Rev Jormfx Duffy oo LL o Ommpofent God we nmplore and Invoke Thee to bestow upon Hns Excellency our dear Bnshop Your Blessing Ad Multos Annos Wnel Ks lgnacy Raczkowsku Czclgodnemu Ksledzu Ka pelanown za prace 'rrudy I wysulkn ofnarme mesrone dla naszego wychowama wyra zy hofdu glebokrego I wdzne CZHOSCI mewygasfej skfadayo Abuforpentku PRZEWIFLEBNEJ MATCE M Rll PII Przelozomel Germeralnel Slosfr Felrclarwek hold gf6bOkIGl czcn naleznel wdzuecznoscu dzuecnecego przywnozama ClQ3zelebnej glfatce glffarzz Qqngelznze bxhm Mafkom Prowmcgalmm kforc pracowaly mezmordowame okolo rozwopu maszel droguel ALMA MATER dowod mczagasleg pamuecn szczereg wdznecznoscu Qoroceg mwloscl skladma GRADUANTKI A . . .. K . . f ClQ31'elelv. Jwatcc gwarii Qsyrnplicycie Q X-so--5, f P R fc fx Niszw droag 103161651141 fmffatfecz r7VlLIfIO bffycafczstxlar p yjoc TQ drobu w 1 wmkc uc MILOSCI I CZCI ktoro skhdwmy L1 stop Twordw w drum opnw C umm LIIQOCIWHHCI 1 T L. DF F podgetp okolo rms C50 wychowmm I wxkb t Igcm SEIXDECZNE bOG ZAPL AC Czmysmy CIQDIO murow VILLA MAI IA Iforc O r eww Twe wuelkm some Nuech Bog nada! bIOsgo5Iawu w bozmcl pracx dh. Iimha I sgmwc 'UIININN 1' 5243 IQWKILVTIII L11 I , G7 , -we' 1: M , ,m QI Q, QW MQ .P .Q 'VV I I , r K , .1 Q , . Q A Q , , 'ff fy' I I N -A . I , - - , A Q 'A . .RQ I Q Q QE? 19, xv, .f - f 1, , ,I ' , vs M' . W ' W 1 ., I ' 5 'rd Cf' 'r' ' N, ' 9 "- ' 1' -.. " f' c I. I - - -I -I - Q K , ffyfi, IX1k4'Q.IiQ .XM .' IQ .2 ' H-ivy' A 'fur --., fl mf' --2 X - , . I . 9 Q Q: YI yn, Ll.-'M yn' ,QI w A 1 'wx 3 A ,Q, Q, iff Q Ik ,L4 -f, .f - , , j A 1 '. -I fx ,jg , 1 X, xv. . ' 3. 3, . in Y, .. Q MMAQQ '- Mi. M .V S C. .1 Q , +7 Ig IK ,ww . Q QM, Q , M . ,QQ Q, , I. Q . C Q a C- ' L ' ' - - ,1 , ' - X mc: rz ' ' Q G 1,3 zuc ' . C ' ' ' sz :H I I . K 1 " Zn vw me I zabmigm Q 1 . 1 y , . Q nz ga '- J, H 3 I , , 7, Q , Q W X I x I gg - 1. I 'B I f k L, 1 f w I glsfer Mirx fAxHIWL1fC M fix Prmgrgal LrM1rx Q rcc mes Q Q 1 as fl Marx Mzgdwlorw S Dlrcctren of Uoargers :stu Mmm U rwtmc N Ll nv P L M gr Marx Evnngglmv, rsfgr fvhrg Am my 4 H Q Marv Qcmmmcc mx fkmmw W w H Nwrx bm mc mm I IS nr Vhry Jcnmnm Nx w wx 11 rf fr QL 3 I Musa Jrw m 1 -7 - 'wcfcvlffrx' - lqpv IKVAX4 IM-r IAVXLEIB' SC,i'sUi,a5iu J, Frou sunt :v lggrmfuw, H.zf:l4Vw'xla1, Q.hIllJi.l'IW and Splrltual Dmrcmwr Q x L I. , I -L HSV 1 'I Guaffwrff M Ph. Di A 1 " f hmm' firms S71 Q ' 1 f Q . li , , ' N 1 fu. ' f f 'H X L+ ff MQ I I rv, A brwtl ' j -4 y lj M, 3 1 , 1, A A JA 1' K 1 K A li S, 71:-T1 r' Nh f 1 fl: cy NX PI 'Dx-,T1VfXAJf'N Cr X:L1Ol.2, A U 'water xk f ," 'ru 1.3, A H, ,ctw M f jadwmwrwwm XX B 5.11 I . F L ' ., Pi. ,wtf-'Ml 'A 11,9110 fx B 6 xifff M. 'Qu Jo., -phirw A H ' .s', hw INAJIIX flnlua 'ff F-A. -, ful ww 1' MEL-L gui! all Mr fyrcd Fuss " Qpomme-ma dzns cnsno sue W ucz mmc kolg oid czcu Wdlnecznosciu skfadamy ma wuczame bo yuz roI4 Qstafm ICSTQSFTWV W szkole ecz pamlec Twa W sercafh maszvdw pozosfame zrekn sfokrof e za prace mesfrudzono a 5+oWa Zachary 1 safe mam Wlano za Te uczucla More lasrwo pfono Cha TWQ1 dobrocu z duno meskalano ercja Zag nasze gfebolao yo zapuszo ysln I4reroWac beds sue jeg radamu drug: To kfore do Qzczescjua pr9Wadzc3 wuczyhs juz mis Tweml pmfeplwml mergrczmc W Cc dzus przvrzelaamy wbue uebne Slosfro najdrozsza modlntwo wsplerac Choc: mas W vcnu rozme drogu powlodo viva Cor ew w mebre bedznemx SpueWaC sllllfu . . , . 4 A . H , K L , , X K A , Wg L I 5 . . W . K I , .I .l 1. .l V 1 ,1 Y I W . .A Y L K .I ' x ' K ' . ,I c c L ' I .Q ', ., 'K , 1 . X -, K ,1 , I K Hi . . . f .-l2:z!1z1'i1'lz!f,z I X L Q, . TO OUR PEAR TEACHERS fbased 1111 1111101118 C1et111sIm11111 A111l11ss1 OUR years ago our beloved parents brought forth to thus academy a shy group of lassles born to mnschlef reluctant to study and dedicated them to the guldnng hands of You 3, our Trustful Teachers Now these students so nnntnated were engaged rn a cnvul war testung whether the moral and fntellectual trannung they were to a ounre could long endure and whether an the end nt would dlrect them to some worthwhile We carrned at on four years persistently strugglung to under stand and rememb r the expounded facts of knowledg to abide by Your prnncuples and by laws whuch were enforced for our char acter d velopment and to take away unto our luves the fruits of a soc cl Catholnc Educatlon Today we come to cledlcate undying gratitude as a trubute for Those Who gave Thelr unswerung loyalty that our character mught shnne lt rs altogether fnttang and proper that we do thus But an a larger sens we cannot d dlcate we cwn not thank wc cannot render suffvcuent apprecuatlon and express our gratatude to Them Our Teach rs full of sacrnflce and lqnnd ness have nnstllled In us far more than IS In our power to add Th world wall lnttle note nor long remember what we say here but we can never forget what They dad for us lt as for us the Graduates of 39 rather to be deducated to the great task remannlng b forc us that from thus world of counsel and friendly gundance of our Teachers we take Increased fortitude to fught the opponents cf our future world namely the evll of men and thungs that our character under God shall have an unreproachable reputatlon and that what They have made us we are now and we wull b hereafter and that wherever we turn we 'nlwwys shall he nndebtecl to Them our Teacher A1111 Iclfd 111.111 71111118 J c 1 ' . '. W . . . , .. ff 1 f 4 ll, ' 1 1 ' 1 l-igsqy. . , . . ,1 '11 Hg , . occupation for life. So we met on the great battlefield ot that wrr, ' ' , ' ' - 1 e e 4 1 O , . . Y 1 'ns ' ' , ' , ' , . y . 9 2 . I C f . . . 4 . I Q I I - I V I R S J ,Y , I . , . V Y J I I -- ' e 1 1 l I , f 1 . r . R . , , s , , " ' , ? Tjffll MOJ WLASNY ZYCIORYS Wneknem lesfem leszcze dzlecko ale pamrec mam czfrowueka dog rzaiego Llcze zaledwne IO latek mlmo 'ro odwazam sue skresluc prze bneg zycua mego bo duzo przezyfam w tak krotkum czasue Z metryku mole' dowuadu,e sue ze 22 maya 1927 r zaczefam dawac oznaka zycla rosfam w nader dzlwny sposob bo wrecz mezgodny z pra waml nafury mlanowlcle poc ff m wyrasfac ze zleml a wlec rosfam Od nog Wnelu me wredzlalo co fo bedzle Ja sama w glowe zachodzuiam chocuaz gel lcszcze me mual m wa co ga sue przydam bo nu to czlo wnek nu to co Waec azeby zaspokonc swoyo clekawosc zaczefram rosc Szybklm tempem me zwazajoc na zadne koparua szfurchance uklucna uderzema meraz bardzo do klnwe bo sodzulam ze to dla molego dobra zreszto mysle czas zagol rany Upfynefro kulkanascle mlesnecy 1 o dznwo' Co I3 wldze' Czy to zu mia pode mno byla tylko dla mme przeznaczona zas w gore tak wy STFZCIIIBFYX ze naraz Calc Okolace w roklem zmlerzyfram Sfowem wy rosfram na olbrzyma Dzlwle sue I dzuwle I nadzuwnc sue me moge co sue stalo7" A co dZIWf'1IejSZe fo to ze srostry I mternatkn zaczefy krzotac sue okolo mme nadskakugo a przyglodalo a strolo' Pofem ukradknem dowuedzualam sue dlaczego fyle ceremonu Podobno wuelu dostomych goscu sproszono na mole chrzcmy Juz naprzod czufam sue nader dum na ze dzuen ten bede mcala fam upamletmony Nadszedf wreszcue dzuen 30 maya 1929 r' Serce mu tak walufo lakby na alarm I TZGCZYWISCIQ tysnoce 1 tysloce ludzl ZbIGgIO z bllska 1 z daleka Co feraz l'J6dZIG7 Ofoz powazm dygmfarze koscrelm z br skupem na czele wedfrug ceremomafu koscuelnego dokonalu aktu poswue cema zaluczagoc mme do grona aposfofek Chrystusowych Czy mme uszy mylop Mme Czeka faka praca' Nagle z zadumama wyrwafra mme ponfyflkalna Msza sw odprawuona w asyscle Incznego duchownensfwa Wnet trwog mme opuscufra bo pomyslafram kto z Boguem Bog z mm Wysfawrono mme teraz na probe Po Mszy sw musuaiam pokazac s:e cafeg pubhcznoscl a fa zas obegrza a mme naldokfradmel od stop do giowy do lmefa mme to fu to fam n wreszcue memnlosuerme potratowala 0' . :I..'. K J. 4 I Y 43 ' I L - , I , I - , . . ' . . . 29:8 , . .I .I V ,,,, . 4 , 6 xl 4 .I ' . - I ' - I I I I t I . I V I 'a cz to nie 'a? W dwuch Iaiagh rz bralam takich rozmiarbw, 'akob I 1 I Y , , K 1 I , . Z ' r - ' 1 s n' L el A . I '., . I f -.- 1 .I ' I Q 1 . ' , 1 . a . , . I , I . I , . I Ja stole mulczoca pak glaz znosze wszysfko po bohafersku za fo fez ocemono mme bardzo wysoko 1 jednozgodnle orzeczormo ze nadale sue na wyclfmowawczyme mlodzoezy Co za wzmosle zadame' Ogromme sue ucleszyfam ze mme dosfalo sue fo W udz1ale bownem fw mysll star szydv Obawualam sue ze mlodzrez nasza skazana bedzne na wynarodo wreme IGSII nm sue me poda pokarmu dla clucha w s+owue Olczystym Na razue postanowulam za oc sue najpnerw pamenkamu kforeby po ukorwczemu sfopma osmego pragnely kszfafcsc sue wyzey w duchu polsko kafolurknm Pozalafwnalam rozne formalnoscl a dopxero 8 wrzesmn otworzylam szeroko ramrona by przyloc pod swe oplekuncze skrzydia Cory naszych Marek Polek Bedoc medoswnadczomo zdalam see calko wacue na zaradno Wlel S M Anefe pownerzajoc leg urzod pryr'1cypa+ku Odfod stole Tak na czatach luz TO lat narazona na wnchry nawai mce deszcze ploruny nawet trzeszeme zaemn me przemogffo mme Czego la me bylam swladkuem Bysfry wzrok I sfuch a czule serce po mogiy mn przezywac dole I medole sfudencko Brafam udznaff we wszysfkuch dzlalalmoscxach szkolnych W swnaf yuz wysffalam sporo gro madke Ile wxzyt ms zlozono sama me pamlefam Tyle wuem ze byfy przerozne 1 z roznych muasf 1 kralow nawef z Europy Nlgdy me Czuiam sue opuszczorwa nawct we wakacle dzseku mter natkom ktore so sfalymn mueszkankamr One pak rowmez I penslonarku bardzo mu pomagago w ufrzymywamu porzcdku Men wlerneg S M Anefy baczne oko me dalo mme pokrzywdzzc mkomu Knedy zob czasu poszczerbnfr mme I'1I9COIOCZGf'T'1I+ zaraz podreperowaiam sue 1 przywdzna Iam na sue anno szate odswaezono I dofod w mel chodze Na lakus czas wysfarczy Czy poznayecle mv'1le7777 Jam Akademla Vllia Marla C 1111160111 W07r1Io11sAcz f . 1 1 . 1 1 . , - . - K - . 1 . - - 1 . . . , . , I 1 . 1 . . I c 1 . V ' . . 1 1 Y . ' ' ' 1 I . . ' , I ' , . i t . , . , , . , , . ' , I , . ' 1 1 . Y N K , . 1 . , ' . . c . J. 'C ' C '39 I. '39 A' Yl,x ,,:.. ' ,,1.. XA IIIIIIN Z gf CLASS OFFICERS Irene Zulewska President Eleonor Staron Vnce Presldent Isabelle Rak Secretary Irene Kugawi Treasurer C ass Patroness St Therese ot the Chuld Jesus St Agnes ass Motto Today we tollow tomorrow we lead Class Colors Blue and Whute ass Flowers Luly ot the Valley Wild Rose BLUE AND WI-IITE Iwo colors, the Blue and the Whute Make Alma Mater's Standard hrught Pure Whlte symbol ot Innocence and chastuty, Cel stlal Blue symbol of truth and snnceruty Whether taken alone or taken together Ot the Mother ot God they are a reminder Ot a Vlrgun pure of a Vrrgln Holy A Model tor all, but young Iadnes solely Beautltul colors' Wave always high Above our paths, In the uncertain by and by GC'7lE'1 zcz e Bzvlec Au T T I Smal' R QMIQ 4' - ,.::' ' W 'Z ii 52' H r 3132255 if Eel? H is 3 X '1 - f ' glxh -- grin' F C , .,,......,.,....,.. .... . Cl . ' , WTI . . C c , fs , ' C . fi , I C . , I .if ff. xN. A., R ',,, , . , , l AN g , J an V N if J .t M Q 15435 he t Mt? f ffffzix K' OUR CLASS FLOWERS A bouquet of lovely flowers dalnty lulues of the valley thrust among sweet wnld roses ls there a more slmple a more b autnful flower than the luly of the valley? Its lnttle bells that are spotless and whnte as snow rung an our hearts theur message of purity and nnnocence The lovely wlld rose' There us no rose without a thorn To reach success we must go through dlfflcultues To ac cornplush somethnng worthwhlle thorns of dxscouragement have to be faced but In perseverant strlvung the goal as reached May these flowers which are so lovely whose slgnlfucancc us stall lovelner remann always rn our munds and hearts L11 abelh Oszkcl Helen Madcy rx! -Jil t ,f 'eikqxlzmlyf x ti! Wy -5,1 R A ', , ' .. x-f'A ', ik ' n , it , e ,LQ If ,L . - - - I . . 4 .X NX q lq L x A A , K ,N . I ' I - I Q , V: I. . 1 2 , 1 5 ' , ' ' , f-fl . . . , . . -4 Uf' -,,, f fill or ,.-X fl 'Qs xx "4 ll 'TX '-I ' . , '. . I, , ' 'X 3 N-w miul I .l X3 F xl 'VM . I XJ I I 4 .l .tux 5 Yr .. I, fm 3 x ' ,J Q XJ f 0 " ' , f, 1, - , tylt XL I , , ix A A, V ft 5 -RT f A 31 f ,4 O 1 l jf' YXX "1 ' l. 'J' , f A-fs so X T ' ' J v:i,f' ,S I. ,. I so ix ,i 'Af-5 ff L V N ,' 4 if l ' ,f a '-E l I 13 . ' Q NA 1 ' Nl: ' .- 3 l Q' ' , f' , ,7, 1 -"gy, NX U. y .' ' A .1 A 1 ,lg My six-K. I , I J-2-I N A Uri! xi X' ' ,rat , ,' , 1 f V .L ,-jfs' ,ad 'X 3' 1 'lt 4 l f:-F ' ' ,ff lit 1' Fgfla " IEQ4' ig V ' , fix , 'Lx H' X - 1 - . vc, --X N . 1 - fc' g K ' 1 1 A v. 'A 1' -1' 1 .142 , i TODAY WE FOLLOW TOMORROW WE LEAD TODAY WE FOLLOW l-low easy llfe has b en made for us by our parents and teachers All the necessltnes of lrfe provnded for an education at our finger tnps all the heavy responslblln tues shlfted upon their should rs ind we profut by the fruuts of thelr efforts We the sheep are benng herded by our supernors the sheepdog Some of us follow readuly and peacefully offerlng lnttle or no reslstahce Others more unruly need added supervusuon and care Some actually have to be forced to the fold and safety by the ceaseless and untlrlng effords of this fanthful guardian But whether we obey freely or by compulslon all our actlons are ln fluenced and gunded by thls quarduan Every step of petual vrgllance afforded so that we may not stray Truly our llves are carefree and untroubled today TOMORROW WE LEAD Ah' bu what a dnfferent story on the morrow We have been coached and guuded sufflclently Others less experlenced than we are ready and waltlng to full our places We must make way for them Our former leaders too tlred to carry on their work completed heve dropped out of the fleld lewvlng, vacancies which must be filled by us We irc ID the lead now Other look up to us ind we MUST NOT FAIL THEM' lim oth Il Of hola zu! L? NV E- TIL I Q , I I ' ' 1 ,, I , the way has been carefully prepared for us, and pere ' . l L . I l s . ' V 4, c V 1 V I fc . c 'X - C . . , ,' K. ,xy Y X 'lt ROSE IOAN SAGUN St. Stanislaus Buffalo, N, Y, Prefect of Sodality Mission Committee Glee Club, Dramatics The prefect's office she ably commands, In other fields she does equally fine. A truer friend, one couldn't demand, Mischief and ambition in her twinkling eyes shine. IRENE MARIE WARDZINSKA St. Stanislaus Buffalo, N. Y. Sodality Vice-Prefect Catholic Literature Committee Orchestra, Choir Glee Club In the cloistral valley You will find a lark, A linguist, historian, violinistq With spirit gay and eyes so dark. ANN ROSE RYDZ St. John Kanty Buffalo, N. Y. Secretary of Sodality Assistant Editor of lmmaculatan Mission Committee Glee Club, Dramatics Golden blond hair and form so petite Tapering fingers-clothes kept so neat. Thoroughly capable of achieving her aim, Her skill and perseverance is sure to bring fame. REGINE LORETTE LESINSKA St. John Gualbert Buffalo, N, Y. Treasurer of Sodality Secretary of Atalanta Club Eucharistic Committee Glee Club, Dramatics A cheerful disposition, a congenial smile The Sodality Treasurer bears all the while. May success follow in whatever you do! You've always been so reliable and true. IRENE THERESE ZULEWSKA St. John Kanty Buffalo, N. Y Class President Assistant Editor of lmmaculatan Our Lady's Committee Glee Club, Dramatics If fame and good fortune are the lot of the wise- And success in ambition and earnest toil lies: If happiness on the lovable fall, Without a doubt, she shall get them all. ELEANOR JANET STARON Oueen of Peace Buffalo, N, Y Class Vice-President Glee Club, Dramatics Never failing, always charming. At times serious and sedate. When our days at Villa end, We'll feel the absence of this friend ISABELLE CECILlA RAK St. Stanislaus Kostka Barnesboro, Pa. Class Secretary Mission Committee Choir, Orchestra Glee Club The sec'y chair becomes Belle This duty she fulfills well. Her cheery smile, her fidelity, Make you want her company. IRENE MARION KUJAWA Transfiguration Buffalo, N. Y. Class Treasurer Orchestra, Glee Club Blessed with cheerfulness, a sunny smile She keeps everyone happy all the while! Her merriment, we'll miss most of all, When we've departed, one and all. 1 ANNE MARGARET ADAMSKA St. Stanislaus Buffalo, N. Y. Committee of Joy Reporter for the Vilmarian Glee Club, Dramatics She likes to sing and laugh all day, She really loves to clown. Her spirits chase your cares away And leave a smile. instead of a frown. DORGTHY ALICIA BANISZEWSKA Holy Trinity Erie, Pa. Publicity Committee Glee Club, Choir In Math she took delight, To set all errors aright. With that same keen, clear mind Success in life, may you find! GENEVIEVE EMILY BEDNARCZYK St. Casimir Buffalo, N, Y. Publicity Committee Glee Club Vilmarian Sketcher Her voice is soft and very sweet, And falls like music on your ears. In art she's very hard to beat. We wish her luck in coming years. GENEVIEVE LILLIAN BIELECKA St. Peter and Paul Depew, N. Y. Mission Committee Dramatics Glee Club, Basketball Only an actress as she. A Landlord and King could be. In Physics, she is an ace, Never a minute does she waste , .vl ,A , ,.. ' MARIE BLANCHE BLACHOWSKA St. John Gualbert's Buffalo, N. Y Our Lady Committee Glee Club, Dramatics Her laughter keeps her classmates gay She really has no double. It adds pep to our day, And makes our spirits bubble. HELEN MARY BOGACKA St. John Gualbert's Buffalo, N .Y. Mission Committee Glee Club, Basketball The gym is a haven, Where Helen's interest lies, In basketball and ping-pong She does more than just get by. JOAN THERESE BOROWICZ Holy Trinity Erie, Pa. Publicity Committee Orchestra, Glee Club, Choir She's serious and she's not, She's always on the dot. She makes no attempt to shine Yet wins success in every line JOSEPHINE MARY CZARNECKA St. Adalbert Buffalo, N, Y. Our Lady's Committee Glee Club, Choir A contented playful smile Alights her face, all the while. As librarian, she is known, For the helpfulness that she has shown n EUGENIA REGINA DESKIEWICZ St. Peter's Lewiston, N. Y. Mission Committee Glee Club A lass so sweet as Jeanne. You've never really seen. Two years ago she won our heart, When at Villa, she made her start ALICE ROBERTA ROBINSKA St. John Gualbert Buffalo, N. Y. Mission Committee Orchestra Glee Club, Dramatics A cheery smile, a bright "Hello,' She plays a sax so mellow--0-o. Adorably kind and a true pal, What more can we say of "Al"? EUGENIA MARY GRUCHALA Most Holy Redeemer Buffalo, N. Y Committee of Joy Glee Club She's highest in the typing class Kind hearted-a lovely lass, A real secretary she'll be, Because her aim is-efficiency. JOSEPH I NE MARY H ILI NSKA Holy Trinity Erie, Pa. Mission Committee Orchestra, Choir, Cilee Club Clever and jolly is she, Her duties are performed conscientiously In musical skill many she exceeds, This is so because of her speed. SOPHIE JOSEPHINE HUDA St. Stanislaus Buffalo, N. Y. Committee of Joy Orchestra Glee Club, Choir. Merriment tempered with a sweet serious air, Marks this lass so gay and fair. Her ability in music few can excel, In all other fields she does equally well. HELEN IMELDA JANACZEK Queen of the Most Holy Rosary Buffalo, N, Y President of the Atalanta Club Committee of Joy Glee Club, Basketball In sports, Helen is just "tops." Her energy! why it never stops. Her moods, her thoughts, change like the weather. Still, on her feet she's light as a feather. FLORENCE SOPHIE JANUSZ Corpus Christi Buffalo, N. Y Committee of Joy Glee Club, Dramatics Here's to our dear Flo, Who always makes a go,' And has an optimistic mind. Because she is simple and kind- ADELE MARY JAREMBEK St. Stanislaus Buffalo, N. Y. Eucharistic Committee Glee Club Quiet diligent and short, At all times she is a sport. Her daily lessons she does prepare With effort, accuracy and care. RITA HELEN IASINSKA St. Peter and Paul Buffalo, N. Y. Committee of Joy Glee Club, Dramatics She's a happy-go-lucky person. But here's her real version. Always true, never blue, The songs she sings are all so new. VIRGINIA SYLVIA KANIA St. Luke's Buffalo, N. Y. Vice-President of Atalanta Club Vilmarian Sketcher Publicity Committee Glee Club, Basketball A fast thinker-in action quicker, Try as you may, you just can't beat 'er Be it in art or in the gym, She topples over with vigor and vim. HELEN SOPHIE KOZAKIEWICZ St. Peter and Paul Buffalo, N. Y. Literature Committee Glee Club Helen likes to have her jun, Many friends she has won. She goes for sports in a big way, Is very busy the live-long day. GERALDINE SYLVIA KUBACKA Queen of Peace Buffalo, N. Y. Mission Committee Dramatics, Glee Club With a sense of humor she's been blessed, Still, she's serious when put to a test, As an actress she's simply swell, So, in drarnatics she does excel. JANE HELEN KUPNIEWSKA Holy Trinity Erie, Pa Our Lady's Committee Glee Club. Choir Our Lady's Committee She's diligent and aims For good work, at all times A friend, whom we'll recall In future years, one and all IRENE AGNES LISZKA Our Lady of Czestochova Buffalo, N, Y. Mission Committee Glee Club, Dramatics She'd go out of her way, To brighten your day. May you have, for all you did The peace of a life well-lived. IRENE RITA LUCZAK St. Stanislaus Buffalo, N. Y. Our Lady's Committee Glee Club. Choir As industrious and ever willing, She may be well portrayed. With her characteristic firmness, Success sheill attain. HELEN CEC I LIA MADEJ Transfiguration Buffalo ,N,Y. Catholic Literature Committee Glee Club A quiet calm disposition, A mind always kept alert She knows by natural intuition, No duties are to be shirked. r IRENE CEClLlA MALCZEWSKA St. John Gualbert Buffalo, N. Y. Catholic Literature Committee Basketball, Glee Club Vilmarian Sketcher Short, and simple is Irene, Her disposition is serene, With ever apparent grace and ease, She glides o'er the piano keys. ALICE ELEONORE MARCINKIEWICZ Transfiguration Buffalo, N. Y. Mission Committee Glee Club Here's to Alice who is ever gay, One who always must have her say. If it is help that you need. Leave it to Al to do the deed. JOSEPHINE M. MELOCH St. Luke's Buffalo, N. Y. Mission Committee Glee Club In the Mission Room she spent her time Fixing rosaries, making medals shine, Sorting stamps and odd magazines, Making joy in all Missions ring. MARY RITA MURRAY Holy Name of Jesus Buffalo, N. Y. Vilmarian Sketcher Publicity Committee Glee Club In her eyes, a mischievous twinkle, A funny little laugh that makes her nose crinkle In art she shows decided skill, And of it, never gets her fill. DOROTHY ESTELLE OCHOWIAK Holy Name Buffalo, N. Y Editor-in-Chief Vilmarian Editor Our Lady Committee Captain of Basketball Team Glee Club, Dramatics There's something about her, so jolly and true, So nice and sincere, so dependable too. A student so brilliant, an editor fine, Good in sports and dramatics, in her manner benign ELIZABETH ANN OSIKA St, John Kanty Buffalo, N. Y Catholic Literature Committee Glee Club, Dramatics She is known to all, A simple, refined lass Whatever is her call, We wish her success. LAD I SLAVA TH ERESA PATRZYC Precious Blood Buffalo, N, Y. Literature Committee Glee Club, Dramatics Frank of opinion, she surely has grit Especially noted for her humor and wit. Once adopted, her convictions won't alter Her mind, once made up, never will falter DOROTHY CLAUDIA PIERUCKA Queen of Peace Buffalo, N. Y. Assistant Editor of Vilmarian Our Lady Committee Glee Club, Dramatics Maidenliness is her chief attraction, Gracefulness denotes her every action She's always ready to lend a hand. A lovely girl to have for a friend! r JANE RITA PIGULA Sacred Heart Batavia, N. Y. Eucharistic Committee Glee Club, Choir Her smile and her courage Set her apartg And make her especially, Dear to our hearts. ROSE MARIE RADECKA Transfiguratiori Buffalo, N, Y. Eucharistic Committee Choir, Glee Club Nothing pleases her more, Than reading books galore. Many moments thus she spends, In the company of fictional friends. CELIA ELIZABETH ROZAK St. Peter and Paul Depew, N. Y. Eucharistic Committee Basketball, Glee Club, Dramatics With natural blush, and twinkling eye Is this lassie, who aims high. Because she's mathematically inclined. Hardly a minus quantity can we find. SOPHlE LUClLLE ROBINSKA St. John Gualbertus Buffalo, N. Y. Mission Committee Glee Club, Orchestra Everyone she tries to please, So friends she won with ease. Congenial and a friend that's true, May you succeed in whatever you do. MARY ANN ROZBORSKA St. Bernard Buffalo, N, Y Publicity Committee Glee Club Quietly in class, She performs her task. She keeps her friends, Because help she lends LUCY EVELYNE RYBAK Queen of Peace Buffalo, N. Y. Publicity Committee Glee Club, Dramatics Lucy likes to sit in nooks. In the company of books! Then with eager retelling sense She itches, of the knowledge to dispense. LAURA FRANCES SIUTY St. Stanislaus Kostka Barnesboro, Pa. Eucharistic Committee Glee Club, Choir Reticent is she- Yet gay she can be, At the piano, she does well, Confide in her, and she'll never tell. BLANCHE CAMILLE SLIWINSKA St. Hedwig Erie, Pa. Committee of Joy Glee Club, Choir She's kind, she's a friend, To all, help she'll lend. In her jolly, simple way, In our memories, sheill stay. JULIA LEOKADIA STAHURA St. Peter and Paul Buffalo, N. Y. Eucharistic Committee Glee Club Never impatient, at all times sweet, In manner mild, a good athlete. Whatever you undertake, dear pal, In that field, may you excel. SOPHIA ALICE STUKOWSKA Queen of Peace Buffalo, N. Y. Eucharistic Committee Dramatics, Glee Club Her merry laughter echoes thru the halls, Her sweet soprano satisfies all. With perfect ease, upon the stage She can be queen, songstress, or page. MARIE REGINE SWITALSKA St. John GuaIbert's Buffalo, N. Y. Catholic Literature Committee Secretary of Atalanta Club Basketball Team Glee Club, Dramatics Enthusiastic-of nature sweet, A perfect sport in defeat, For knowledge, she has c thirst, In studies, she's one of the first. RITA MARIE SZCZEPANIAK St. John Gualbert Buffalo, N.- Y. Catholic Literature Committee Vilmarian Publicity Agent Glee Club, Drarnatics She is tall, blond and pretty Very simple, sweet and witty, Her classmates all enjoy her, And love her sense of humor JOSEPH INE JANE TOKASZ Our Lady of Czestochova Buffalo, N. Y. Mission Committee Glee Club Lovely dark hair and curly lashes, Sympathy and kindness she also possesses. For her pleasant disposition and bashful ways, She'lZ be remembered in future days. IRENE THERESE WOJCIKOWSKA Sacred Heart Syracuse, N. Y Catholic Literature Committee Glee Club. Choir Very intelligent, lovable and kind, Pleasant mem'ries shall linger behind Many acquaintances she has made, Which we know, never will fade. H ,Q MY REVERIE As the light of day fades away, And the dark of night circles round, I sit and watch the moonlight's ray Shine upon the campus ground. Then, in the deep deserted still, Memories of my school days and years, Bring many a thought and many a thrill, And of times my eyes fill with tears. 'Tis then, I ask a question or two- Did I at all times try my best? To Teachers and friends, was l true? Unflinchingly, did I stand each test? iq-'W Honor and fame, I strove to bring To my Alma Mater by all my deeds. Guidance I sought from the Heavenly Queen My shortcomings, then, excuse, l plead. Isabelle Rak Tm IMMACULATAN ,,.. A .,E, CLASS HISTORY png Remember gurls our fnrst Clollll step unto thus school lllrmgsmlg All the effort we made to keep calm and cool? lllllllors 5 Mass of the Holy Ghost That all would go well nothnng would us dusmay Algebra and Bnology their mysteries so great Cookmg and Cutnzenshup All a Freshman s fate? lnutnatuon came and wuth such gentuluty We were made '58 members of Vulla s Student Body But remember the Geometry and Shorthand we learned When the 59 of us as Sophs an 36 returned? Weren t the Greeks great' and the Galluc Wars Our many bright answers whereby we were called STARS? Have you forgotten the playlets the sketches galore Theur success and the numerous crues for more? Remember how wnllmg we all were to pass From that Suffer more unto the Junnor Class? And remember Commercual Chem and great Cncero The weekly assemblies the French word le heros ? The unexpected vusrtors the movues our desures The speakers whom we dubbed Good Luck Snres ? Then the Sensors Banquet and all preparations Rehearsals so stuff luke then the congratulatnons? How on winged feet the year drew to a close How eager we were to don Sensor robes? Remember Law Hustory and the dauly drills The Operetta so novel the skatung party wnth nts spvlls? Then came Balladyna Grabnec and Krolowa Estera The Prom at last and how you dated that fella ? Soon came Sensors Week and the barrels of fun The last assignment and our work almost done? Then Graduatvon Mass Holy Communion Breakfast 54 of us at Commencement nn whute caps and gowns How we parted at Villa, elsewhere to seek renown? Irene Zulewska 1 30+l A- I ft ., T5 Q ffil, f 'Q ll-TVN ll' fllgllllllllll item 5 l tflllll T 4 ' Weflfllewl . .f 'Ill il l lllll will 9: S -l lwil Il I 2 gx y VW l It how we hopefully prayed, ' lwll l all l - '- llllll ' - 'I gl' ' ' pl my T, till l ll .. . .A 'flff tg.. l l l ' ' JUNL Nm um lumix fF 4 I 5 5 f t ! r 5 af f 5 A f I' I I I 1 I 2 5 5 v ffffffaf . I I XX 5......n'a....,, if TELEVISION lCIass Prophecy! It makes 1ts comme1c1al debut thls sprlng at the Worlds Fan 111 Vllla Town Thls apparatus has been developed so that xt has an 1ndef1n1te range The Vxlla Off1C1a1S above are watchxng the ve1y latest experxmental EIHIISHIISSIOII It produces scenes from varxous localltles broadways squares offxces parks streets resldences and shops Now xt IS focused on Manhattan and they wxtness the famous mannequln M1ss Rak now featured at the Bonwlt Teller Shoppe and they are captlvated by her grace and beauty Next to a d1lap1dated shack on the watelfront of Buffalo where the sympathetrc M1ss Stahuxa a soclal worker 15 8.dH11IllSD6I1l'1g help to the un fortunate W1th1n this same clty they catch slght of M1ss Luczak who has become a capable avlatrlx M1ss MQFCIHKICWICZ now presents herself ln East Aurora the proud own er of a lovely white cottage as she awalts the return of her hubby Then to the gardens of M1ss Wardzxnska the commun1ty s gardner m Newark New Jersey How one s mouth waters at the slght of fresh vegetable from such a well kept garden' Even a comlc Stflp flashes before us thls from the Phlladelphla In qulrer We re burstmg from laughter but can It be that the once sedate M1ss Czarnecka IS 1ts author' Now for a garden party ID Boston where M1ss Oslka and her renowned husband are busy entertalntxng thelr guests Way off xn the Fox Theater Detrolt Mlss Madej a toe and tap dancer 15 the chlef feature at a charlty bazaar She 1S performlng at the request of M1ss Adamska who lb taken up wlth Charlty Work Up to Chlcago and we fllld M1ss Rybak maklng great progress ln d1aguos1ng sxck cases whlle MISS BHIIISYQWSKZ-1 IS performing mlracles xn surgery Rlta Jasmska no longer lb the vlctlm of QUBSUOIIS She asks them now ID her cozy classroom m Chattanooga Tenn In the blue grass state of Kentucky M1ss Rozborska ralses her thorough bred horses 34 34 35 36 36 the chant of the to bacco auctloneer, M1ss Slxwmska selllng her crop to the hlghest bldder IH Vlrgmxa M1ss Kozakxewlcz, an 1l1T.6IlU1 decolator, lb busy trlmmlng wlndows for the Lord 8a Taylor Department Store ln Iowa ldlr ' 'll A 1' . V ' v , , fi 1 ...uh .,., , . I , , X q . l"" f l"" ' ,A E A - , I 3 Q f ' T ' v .J V l :Ei .QIZZ Egg, . b -Q Q -f ,,V, 5 V . , ,'y, , s t ,ML Q 4.. l1iFllvllVlAQUlrAfHXN M15s Murray and M155 Borow1cz astonlsh us w1th the1r 9XC6ptl0l18.l abll 1ty 1n Joustmg on the open f1elds of France At last the true 1den1ty of the WISDCFIIIQ Shadow lb revealed Ill the person of MISS Meloch Stat1on X Y Z Kalamazoo now we shall present the Ch1l dren s Hour your ZIDIIOUIICCI MISS DeSkleW1CZ In the Juvemle Court Ill Counsel Bluffs MISS Dobmska 1S justly pass mg verdlct on a case brought befole her MISS Radecka at the Best Shop 111 Seattle lb advert1s1ng Your Perfun1e and Your Mood A very busy sw1tch board ope1ato1 lb flashed befole us 111 the Glalld Hotel San Franclsco We 1ecog111ze her as Jane Kup111ewska After leav111g dramat1c school MISS Zulewska a DI'Ol'!'llSlllg starlette makes her f1rst appearance 1n Glrls Tow11 at V1lla MISS Tokasz known as an expert photographer 1S havmg Collslderable trouble 1n Obtalfllllg the des1red angle of M1ss Huda 1n Hollywood In beaut1ful MeXlCa11 Mex1co MISS L1SZk8 IS tr1pp1ng about 1n her well kept Clll11C where thousands of cures take place Evervthmg for the baby Mothers stop 111' lS the W9lCOl'!'lll1g Slgll that hangs above M155 Kujawa s Baby Shop lll Tampa Flor1da The sweet stra1ns of muslc are broadcast to you by MISS Malcrewskas all g1rl orchestra from Hawa11 Along the coast of N01 wav MISS Janusz a deep sea d1ver IS mvestlgatmg the cause of the wreckage of a p1rates Shlp At the Royal L1brary lll London M1ss Kallla lb busy chaxgmg books advantage of the chance to fl1rt w1th an on watchmg pol1ceman The sk1lled f1ngert1ps of the masseur MISS P1gula rout the a1my of beauty s enem1es Ill the Helena Rub1nste1n Salon 111 Parxs L1kew1se 1n the 11ear v1c1n1ty MISS Bogacka under the name of Renee manages her Petlte Shoppe spec1al1z1ng Ill trousseaux Amerlcas formex glamou1 g1rl MISS Les1nska who 1S engaged to marry a French Cilblllf-It member lb be1ng Wa1ted upon Yodelmg sounds str1ke our ea15 as we watch MISS Blachowska ascend the snow capped mounta1n5 of Sw1tzerland A strong aff1rmat1ve lb upheld by a potent1al Ame11ca11 debator MISS Rozak on the current toplc Rearmament ID the Conference House Geneva Peanuts peanuts peanuts and the no1se of chxldren IS heard from Sunny Italy MISS Rydz a peanut vendor attracts crowds Wlth her songs and monkey M1ss Bednarczyk lb makmg her f1r5t appearance Ill the Ital1a11 Opera House She plays G1lda from Verd1s R1goletto Sweet VlO1lIl muslc entertams those who pass along., the banks of the Da11ube The VlO11lllbt 15 M155 WoJc1kowska Way over lll VCIIICC 111 a top floor stud1o from whele a good command of p1cturesque scenes lb had MISS Swltalska IS aCCOITlp1lShlIlg masterp1eces on ca11va5 Just as1de of th1s sud1o MISS Hl1lnSka bus1ly works away IH her laboratory shapln statues of varlous S1265 a11d shapes She 1S 1n preparatxon for the Worlds Fa1r In Moscow Helen Janaczek has set up an lC9 cream plant and has 111troduced the same there much to the satlsfactlon of all In war torn Ch1na MISS Jarembek IS patlently consolmg the wounded and help1ng the refugees 132i ' 1 W -. I ' A ' 1 ' .1 Y , , ....,. 1 .. ..... l ' I - ,, 1 . . . ', . V h Y V h I - A1 ' . ' .YY ' ' . ,' , , . ' v . Y '- ' y In London, Miss Staron, governess of the Devonshire Children, takes , , . . . ' . '. . ' . w v Y . ' ' -' - ' V 1- r 1 1 - ' - , '1 ' ' . ' ' ' Y . U. ' . Y . H - - - 1 D ' , . JUNIQ NlNllllN l111R11 NNW As M1ss P1t111tk.1 svklllls to vlttoly 111 tht Oly111p1t U.1111ts 1 olden trophy MISS S1uty tempted to explore the jungles of Afr1ca 18 us as she stands a1m1ng her r1fle at a feroc1ous l1o11 O11 the U S Normandy as 1t Cflllbeb the calm South Sea gxows very 8XClt6d because ot the casual meet111 ot Mlss lb dOWIl that way OI'021lllZlIl mateual X01 her 11ovel she 15 ux uded flashed b fore M1ss G1 uehala Robmska wha Th1s way for 1nspect1o11 lady Open you1 ba s Such a tam1l1a1 VOICE Why ol course It lb Mlbs B1elecka who as a custom offrcer on the Ca11ad1a11 Boundary QIVBS th1s command to SOph16 Huda trylng to smuggle .1 b1and new typew11te1 As Alaska 1s presented Oll the scene we 1800 IIILB Mlbb Othowlak 111 Eslumo attxre observmg the ways of the Alaskan Dogs as she needs th1s 111fo1'mat1o11 lOl an ed1to1 1.11 lll the Vllnldflall Gazette And as the Lullaby Lady M1ss Patzzyt appeals he1 soothln 111elod1e5 lull us to sleep and we can see no more Geraldme Kubacka Rzta Szcsepfmzak Rose Sagun Sophze Stzzkouska Wnel Ks Ig Raczkowskuemu za Bozy pokarm Wvel Matce M Scholasfyce za UIESRODIEFIIS sl0w zachety Ukochanel S M Anecue za GOFIIWOSC 1 mestygnocy zapal Czcngodnym Suostrom z Fakulfefu za w Zbogaceme naszych umyslow Droglel S M Gwalbercue za szczere odd Ame sue mternafkom Naszym kochanym Rodzncom za P oslame nas do Kafollckneg lnstytucln Stowarzyszemu Pan za Laskawe poparcne Szanownym Dobrodznegom za of1A rnosc: Drognm Sfudenrkom za solndamos C kolezensko till Klum J9 .. f:,,:,: , .. .N ,- - 4 . .A "A 4 . , 'A. .. .H , '. . ' , '. N, ,. . ,. . ag' . . , . . er -' 'v 5 f '1. u 1 1. . ' , . ' . , ' 0 ' ' t, , ,D ,. , . . D g . . h -- '. V ' . ' , . O-.11 ', " . 1 - D- - - . -' ' . 1 - 1 's. . . . . , . .g -, . -'f ' . . , ., ,, .. . . ' O1 ' , o - A- ' D ' ' 1 K, ij KN' ' 154 a 1 Jen 9 CQ Y , X X X r 111112 lIN INrXCULATrXINf XXX RN l.,l-l..t..i F-""'7 'Ss POR GOD fy Youm if ,- rqpfzfzecaalwn we Salim ffffafuf rqnneife Y, , H ' ii il , 75' - H 1 X M ' 11 5 if-"-iiiztt. N' "T V I, Q' f--f--I-' VI ' Yisif- l XX .7 . 1 I , f . I ' ' ' . ' I Lfx 'f , ' -, 75' L- - " . U I 1. Mb, 17.4 pf - f. 1- . 4 A a 4 V 1 1 wr 'l, t - ' ..f -1 I ,JU NIA, !.Nr.'.R,!k1l'f.lr' ' I x4,,,fw,,1, ,,.:f,A,5,4,,, srwcfw rwnru-X1 1e.'1Iu.i' piss If Twp' S MJ I, LNVL'rTwN:' T V-Xu'L1y.f1ixggfrww-" .Vai Lum' wgwr M.1i 1jw.1.a'N l'.if'1Xl'dV:. rvtruarx, 'Uv Tfl,A,L .ffg . MY' il 1k'n..'y Ani- .. 'Tcvf V, , ' H171-N Ll, 'usI1r.Qg.:V', 'f'Vm'TT.a . 'YN fr! j 'f , . iq H: w fx ,"vffw-L- ' Am- V1 'NM 1 ' ' 1' .N LL ' '11 .1 - " L' - JUN: Nm mm IHIRIX Nm FORGET VILLA NOTS SEPTEMBER Old and new fl'lC1'1dS meet Electxon of class ofxfcers Farewell assembly for Rev Mother SlmDllClt8 Welcome program for Rev Mother Scholastlca Departure of our beloved Mother Slmpllclta F1rst free day granted by Rev Mother Scholastxca Class meetmg selectlon of Class Patronesses Motto Flowers 21-Organlratlon of commlttees and secretarles 29 Il'llt,latl0ll' Good sports those Freshmen 30 Rev A M Thlbbxts S J spoke on Devotxon to Sacred Heart of Jesus Our dear prmclpal left for a s1x day COIIVCDYIIOII at Hartford Conn OCTOBER 4-St Francls Day' No bramcrackmg' 8 Faculty attended Marme Antomette 14-Flrst Sodallty Assembly V1lla Ball at Broadway Aud1tor1um Free Day Candidates attended The Woman Who Was Forgotten at St John Gualbert s MOVICS The Whlspermg Shadow and Rebelllon through courtesy of Rev Anthony Krawczyk and Mr Damel St3.SlIlSkl Mrs G1'lffll'lS flrst lecture on volce culture 28-Second lecture by Mrs Julla Gflffln 31 Hallowe en Program NOVEMBER All Samts Day Last lecture of Mrs Julla Grxffm Armlstlce Day Shakesperxan Plays Faculty attended Boys Town 19 Book Week Beautlful dxsplay IH Engllsh Room Movles Keeper of the Bees Rev A Krawczyk Mr D Sf3aS1I1Skl Rev Thomas Feeney S J lectured on M1ss1ons Suprlse' Marlonettes Nxagara Frontler 23-Operetta Mlracle of the Roses glVE?l'l by Semors 24-25 Thanksglvmg Holxdays DECEMBER Indlvxdual photographs taken of all students Stagmg of Operetta at I I-I M A 7 Annual Retreat under Very Rev J Fxgas Feast of Immaculate Conceptlon Solemn Hlgh Mass Receptlon of new Sodalxty members Sodallty breakfast Recollectlon Day at Nard1n Academy Photographs arrlved from Blue Bxrd Studxo 21-Chrxstmas Assembly-Santa Claus 27 Movies Young Forest and The Trumpets Blare Mr F Jerozal JANUARY Forty Hour Devotxon Back to school agam Holy Day Feast of Three Kmgs 2 Movxes- The Healer Last v1s1t to the Chrlstmas Cr1b 23 Exams 24-Back to school 26 Results9'P" 1 'l K' f:"::"', "' fi . ,. 1 H, 7- ' ' . . 8- ' ' . 12- . ' ' ' . . 14- I ' ' ' . ' 19- . ' - ' ' . ., ' 16bi . l . . . 17- . 197 ' kv-H K. ' , ' H lt ' N Av 26-Movies-a treat from. Rev. Stanislaus Sajdak. 1- ' ' . 4- . ' ' ' . 11- ' ' . ' . " 13- - ' . . . . ' 14- ' -" "- . , , . . ' '. 18- . , . ., ' ' '. 21- ' . 'i -" ' . ' ' 1- ' U' . 5- - .... . l . I 8- ' . ' 11- ' ' D. ' 19- ' ' ' . 1- ' . 3- ' . 6- - ' . 1 T ' 41 .11 f 13- . . . . ' 19- - . - 15 n lm IMMALULQATAN 27 Sodalltv Assembly Play entltled Everyman 31 Fxrst Skatlng Partv 111 the hlstorv of Vllla FEBRUARY The Junlors f1rst annual play That Fatal Letter Assembly 111 honor of Pope Pius XI 10 Feast day of Rev Mother Scholast1ca Queen Esther and L1rn1k NaJsw Maru Pannv MOVIES Mysterlous Mr Wong Mr J Jeroral A v1s1t by the well known Gorale -Catholic Press Program MOVl6S Song of the Trall Mr D Stasxnskl 24 MOVIES and slxdes on Chlna Mxsslons Fr Leonard MARCH Muslcal program through the courtesy of Mrs J Gflfflll Lecture by Mr Henry T Brandt- Be Modern and L1ve Longer Colleglate Symposlum Amerlcan Democracy Cathohc L1terature Program Movles Boys Town Mr F Jerozal Movxes The Crusades Mr D Staslnskl L1fe of St Joseph 1n pantomime Fallmg xn Love With Plane Geometry A play glVBll by the Geo metry class Congratulat1ons' Flrst appearance xn caps and gowns Taffel Studlo Whlte Lle staged by the MISQIOH Commlttee APRIL EXCIYJCIHCIIYJ Proofs arrlved 13 Easter holxdays Elght days wlthout books home work and scoldmgs' ' ' Enterta1n1ng program by a well known soprano of charmlng per sonalxty Paula Zwane of Chlcago Faculty Day the flrst great event of 1ts klnd Flrst Monday of the year that wasn t a BLUE MONDAY' Chorus Festlval Muslc Recital Ph1lharmon1c Orchestra MAY May day processlon Balladyna Dr Louls KTZyZallOWSk1 delegate of Pohsh Consulate v1s1t the Academy Impromptu program Mothers Day Lleut Alex BODKOWSKI vuth h1s mfe the daughter of Pres1dent Mo ClCk1 honored the Academy Algebra Assembly Fleld Day Buslness Tramlng Assemblv Orchestra And Choruses 29-Sernors Prom 314en1ors Day JUNE Senlors Banquet Crystal Beach Dav Farewell Assembly Fmal Exams Graduatlon Mass Holy Commun1on Farewell Breakfast Commencement Exercxses JO-Sephlflf? H11171-Wifi Class Dzarzst 4 sf-v 'ft ' u ' Y , , U --v 8- ' . 11:1 vv - ll ' ' -kk I ' -- U ... 17- ' 1 . ' 23- ' .-1' ' - . . '. 3- ' . . ' ' . ST . ' . Tl, . .H ' 10- ' ' . 11.-i ' Tu L . A . 141 ' J vii . I " " 17- ' . ' . 20-Movies-"Crown of Thorns"--Mr. F. Jerozal. 24-" ' ' ' 1 1 t " ' - 27-v . ' . . T . . 31-J . . UW -7 . A. . A 3- ' - ' . 4 H . . . K . H - 134 , 1 - Y . - 17- 7 - ' I ' ' . 21- ' , ' 23- ' ' . 28- ' ' . 1- ' . 5- . 8- . ' '. '. ' ' 11- . Y 14--' . . . ' " " . ' 19- M ' . . A L' 22- ' . 26- ' ' ' f ' ,. 28- . 1- ' " . 5- V. 16- - 19- V . 25- ' ' JUNL Nm um IIHRH Nm CLASS WILL AND TESTAMENT Hlllllg, been f'OI1fld ntmllx informed bk our bllfllllll bpvclall t 'Member of the Faculty! that we are destmed to die on the 25th day of Jun ln the tear one thousand nine hundred xnd thlrtx n ne We thxs tears graduates of the Immaculate Heart of Marx Academy located at 600 Doat Street ln the cttw of Buffalo Countw of Erxe State of New York Country of Unlted State of the contxnent of North Amerlr-1 all contamed Wlthlll the We tern Hemxsphere of the World tal-:mg as wltnes. our left hands and the tmp of our tongue nuke thx our last xnlll and testament To our chaplaun Rev lgnatlus Raczkowsku our heartful Thank You for all spurutual servuces rendered us during our four year stay at Vllla To Rev Mother Mary Scholastlca we bequeath our undynng thanks and boundless apprecuatuon for the keen lnterest She took ln our advancement We cannot express In words our feeling of Indebtedness which we owe to Sister Mary Annette for maklng us what we are and b :ng the mann factor un what we shall be Endless gratutude' To Suster Mary Gualbert durectress of the Junnorates we wnsh to express our most snncere gratutude for her unfallmg efforts an leadung US on To Sister Mary Magdalen dnrectress of the Boarders we bequeath our hearty thanks for her timely advuce and deep unterest To the members of the Faculty who have guuded us so patuently throughout our Hugh School days we extend our truly meant thanks May They retaun only pleasant memornes of the Class of 39 To the Ladues Auxlluary we leave an everlastnng feeling of gra tltude for their zealous efforts devoted to a cause so dear to us Class of 40 we yueld our chernshed rughts and dutues the use of the candy store the haven of the Sensors wuth all nts venerable memones Class of 4l we wash unto them the courage to carry on You ve gotten through half of nt so don t grve up the shup' Class of 42 that they keep up their School Spnrlt and acquure more of vt each year so that when they reach their last year theur supply wu l be nnexhaustuble lIlI1l1llfHllI1S uf han FROM GIVES UP Mlss Adamska gesturmg wand Adellne Koxalevsslca M1ss Banlszewska duty of flllglllg the bell Helen Pawhkowska Mlss Bednarcvyk unbroken record of belng absent on Monday Dorothy F1l1pska Mlss Blelecka art of rolllng her eyes Florence Tr7c1nska Mxss Blachowska gxggles Wh1Ch are both mfectlous and contaglous Mane Pletraszek Mxss Bogacka dally bag of candy Ellgellla Fablanska Mxss Borowlcz abllxty to catch f11es ldlptenous arthropodsv Irene Kowalska Mlss Czarnecka duty of decoratlng the bulletm board Hedwlge Olowmska 1 t7 l - ., , . f. , 'S ' , , I . . . ,. f f . u A 4 4 A ' 4 - 1 ' ' f 1 j ' j 'J 1 ' ' s s S A' ' .' .' S ,' . ' 1 ' ' A 7 . ,' ' .' ' . . K. . V, S I . ' . ' :ses ' .' ' s S. . 's ..' " n . - - - 11 I ' in ,, . . , . . . G. ' I ' I I I - ' ' A I . , . . . . , . . . . 1 I 11 I- f - - 1 I 1 r , I bv-. I - Il I ' ' Il , . , . . . . I I ., . . ' ,' . . , . ,. - . ' , ' - - -' 1 , M1ss M1ss Mlss M1ss M1ss Miss MISS MISS MISS MISS MISS M1Sb M1ss M155 MISS M155 M1bS MISS MlSS MISS M1ss MISS MISS M1ss MISS MISS M1ss 'vllss Vhss MISS MISS M155 MISS MISS M1ss MlSS FROM DCSRIBWICI Dobmska Gruchala Hllll1Sk'l Huda Janaczek Janusz Jarembek Jasmka KOZBKICWICL Kubacka Kupmewska Kumwa L1SZkd Lucvak Malczewska M2.FCll1kleWlCL Meloch Murray OChOWlak Oslka P1erucka Plgula Robmska Rozborska Ryd7 Sagun Sluty Sl1w1nska Stachura Staron Stukowska Swltalska Tokasz WOJC1k0Wbka Zulewska T111 llVllNl1XClllAl'AN GIVES UP Baby Dumplmg talk ab1l1ty to appear before class wlthout trembllng cream puff manners lebelllous nature tell tale dlary excess avolrdupols place as guard 011 the basketball team frozen append1c1t1s ccoplng notes unendmg Wlt plamtxve croonmg buslness l1ke volce sophlstlcated swmg d9CelVlI1g rose petals rosy cheeks happy go lucky dlSpOSltlOll .1b1l1ty of making fl'lPlldS and keepmg them 11atural curly halr lIllSlZ8.k6ll ldentlty dream alrplalle fllghts a1t of ralslng eyebrows long curly lashes f1ght1ng Irlsh nature DOISC and d1gn1ty home made vocabulary everlastmg supply of questlons on HlSt0Fy umque speech maklng tearful laughter dally carfare long fmger nalls perslstent will 111 executmg commands extra amount of mches sm1les that reach m1les neat colffures dull teeth that refuse to do her manlcurmg lark l1ke VOICE love for teachers mterest ln basketball and good sportsmanshlp t1me she takes up for C I'6Cltll1g her HISCOTY lesson open an' oplnlons lngenulty of mmd 1183 Helen Don1browsk'1 Rlta SERIIISIRWSKH Amellne Skowrouska Dorothy Krus7ynska Helen Kocv Adele Zdankowskw Regme Kwlatkowska S0phl8 Foltyn Anne Junxewlcz Florence Waslelewska Florence Baruch Wanda Klupp Genevleve Rutecka Clara Herec Mary Bartoslk Jane Obara Adellne Plechowlcl Josephine Sztaba Irene KOIIPIHSKH Ehzabeth Wroblewska Gertrude Gi1WllllSk3. Florence Arendt Dolores Z1el1nska Gertrude Banaszak Rlta Woycxechowska Adele Kozak Gertrude Ulatowska Dorothy B1l'l13.kl6WlC7 Anne Morawska Charlotte Rvasa Charlotte Slomka Regme Grajko Mlldred Mysl1w1ec Vlfglllla ZydOWlC7 Adele Borowxak Lottle Grzybowska Ethel Benthlen Annette Szczepanska Lucy Okw1ara Josephme Wolmska Dorothy Z1el1nska . V, " c 'sl' 4 ' ' rl .1 ' vi , 1 ' th ' 1 ' Sl !! ' C 1 1 . ' I 4 1 'ff l " 1' 1 ' . 1 'xxx' K v ' I .nv , I' 1 sqm' C V1 v ' . C . . . .1 1' 4.1 ' ' 1 I .nv xv. ' K 4 Miss Lesinska ' ' ' ' ' .' , . N ,, - . ,, . . JUNE, NINlgi'l'IYliN 'li iiR'i'x:NiN11 r Miss Hilinska bequeaths her "overgrown violin" lcellofpronounc- ed-Jello! to Eleonore Staszewska if the recipient feels strong enough to handle it. Miss Janaczek feels that her recipe for German Pork and Beans lwhich is, by the way, to be eaten at lO o'clock each dayl will cer- tainly be put to use if given to Esther Marlinska. Miss Kania's dying gift to Dorothy Szafranska is her ability to draw the six dwarfs with high hopes that she completes the picture by draws ing the seventh one Miss Made' draws into seclusion to allow Mary Ann Manuszewska to be the life of the party Miss Ochowiak taking pity on Therese Nasilowska who is con tinually complaining of the heat hands down her uniform with its modern ventilating system Miss Patrzyc lies down to rest while she donates her aching feet to the charitable cause of Pearl Karelus Miss Radecka passes on the rheumatism in her wrists to Helen Rawa Miss Rak passes on her insatiable appetite for candy samples to Clara Gardon Miss Rozak bequeaths her becoming blushes to Betty Banas Miss Rybak having acquired the taste for a different color combi nation gives up her red anklets and blue high heeled shoes to Frances Stempien Miss Szczepaniak does not want her indisputable ability of imitat ing Alfalfa to clie with her so she chooses Dorothy Czwoidak as her successor Last but not least Miss Wardzinska bestows upon Mary Kopera her supply of half pound Nestle bars lThat is if she can find them l Witnesses Bogacka Eye Dew Sew DeKlaire Rozak Tobe Shure Lesinska Times Awaitin Switalska Ute l .Bl H. ..,............. ' E, Deskiewicz ........,.......... U Bett Churboots C. ................,,........ . R. ' .............,........ ' ' ' ' M. ' ,........................... . l X N , Egg 42 ' ,X K Q..- c I L-1 l939 RHYME We are the class ot thnrty nnne Once we are started we ll never resugn From any task the world may assngn The teachers who taught us we found superhne The knowledge they imparted to us wnll not dwune When we leave thus school our hearts wnll enshrnne Thoughts of our schooldays and mem rnes duvune Especnally nn the cafeterna remember that lvne9 And the nnght of the prom what lovely moonshane Those sports that compelled us to use nodnne Candid Camera Day when the sun wouldn t shane So all these mem rnes now we combine And hope that the future wall not decllne To brnng many others lust as tune To this class ot thirty nnne llumlhy Pzwzuhzz Ilufulizu OL hull zczl. 140i X 'lilili l 'lllNlXXC'l'l X C K . A A A A A I N.-Y 'Q 'A N Y TY' .I !, .': ' '-mf .lx 'FAS' ' 'EF' K- 7T X -',3"5'f 7 .e f -' - T, ?'f ' -gif fi:-ff ,cf .1 t T - , i f f-N-T ff- f' S 'Isp 's- --.. :,X1f-'f'z,h- r '- -mug' g"'fqm m ,lt f 1, 1 Q- Hui- ---,N , . , , - I ,H , . . . V , I , . . , , . . , . , . . J46 IIT' I UD TIVIIIRLREITVERD I li I Ill CZEELH . f a I AMMIIXKC l 25" X "' SODALITY OFVICERS Rose Sagun Prefect Irene Wardzlnska Vuce Prefect Ann Rydz Secretary Reglne Leslnska Treasurer OUR LADY COMMITTEE Dorothy Pnerucka Sec y Eleonor Staron Marne Blachowska Josephune Czarnecka Irene Luczak Dorothy Ochowlak Jane Kupnrewska Irene Zulewska Regune Leslnska Sec y Celua Rozak Julia Stachura Sophue Stukowska Laura Suuty Rose Radecka Adele Jarernbek Jan Plgula CATHOLIC LITERATURE COMMITTEE Irene Wogcukowska Sec y Helen Made' Irene Wardznnska Lottue Patrzyc Helen Kozaknewucz Eluzabeth Osrka Joan Borowncz Sec y Genevneve Bednarczyk Sophle Robunska Sec y Geraldine Kubacka Alnce Marcunklewncz Genevieve Bueleclfa Irene Kulawa, Sec'y Blanche Slnwmska Eugema Gruchala PUBLICITY COMMITTEE Lucy Rybak Mary Murray Vnrgnnua Kansa MISSION COMMITTEE Rose Sagun Ann Rydz Irene Lnszka Isabelle Rak Alice Doblnska COMMITTEE OF Ann Adarnska Sophne Huda Ruta Jasnnska I-Hu JOY Irene Malczewska Ruta Szczepannak Marne Swltalska Mary Rozborska Dorothy Banuszewska Helen Bogacka Josephine Meloch Josephme Hllnnska Josephmne Tokasz Eugenna Deskuewncz Helen Ianaczek Florence Janusz If jf yy W y Z I . -ff--f-" I I 'TTI I 3l- ,y, flu, Q 3 I I I ll III i if I N Y, I ll I b. I D , 3 '. E N 'I r X I 5' lx, EI:-DQS. I '- I I" .- --QQQQ QTT1--1- , - . .. .. ' ,., Q.. . . , K X - 4 is 7-n ..................., . ,lf In - .....-. . . . . A ' EUCHARISTIC COMMITTEE llll lMlNlALULQ4VT1AN THE SODALITY This well formed organization under the direction of an ever watchful and deeply interested moderator Sister Mary Annette and founded for the purpose of spreading Catholic Actlon had striven to do its best from begin ning to end Its program was sat1sfactor1ly set in September The prefect and her aides after due consideration found that the foremost problem for the year was to set the mission work gome so that it would attain far reach ing success The Mission Committee especially had taken upon itself the duty of encouraging mrssion work through various means Not much urging was Laboratory as could be seen by the large number of workers present every day All Sodalists had made contributions of monev old clothes rosaries and prayer books holy pictures and magazines so that the hearts of the unfortunates could be brightened The Eucharistlc Committee tended to increase devotion to the Blessed Sacrament through more frequent visits to the Blessed Sacrament and weekly adorations Reception of Holy Communion was stressed by members of the particular committee for what is more necessary than the umon of the hearts of the Sodalists with that of ChI'lSt9 Our Ladys Commlttee strove to foster greater devotion to the Blessed Virgin by the recitation of a decade of the Rosary everv day through the months of May and October The Little Office of the Blessed Virgin was recited at opportune times songs were sung in Her honor and Her medal adorned the uniforms of all Sodalists daily The Catholic Literature Committee the Publicity Committee and the Committee of Joy were no less 1d1e for they spread catholic teachings through posters pamphlets and magazines The sunshine created by the Committee of Joy had resulted in a stronger bond of fellowship among all the Sodalists That the Sodality could satisfy the need for a more corporate action the Sodality center under the wise management of Rev Vincent Hayes S J had proposed weekly meetings at Canisius College where all the Sodality groups of the diocese discussed openly present day problems Thus it was possible for all the Sodalists throughout the diocese to become more fami liar and friendly with one another and to feel that they all work for .1 common interest Every Socialist had carried out her work to the best of her ability The practice of Catholic Action which she learned in school will be taken forth undoubtedly into the world with her yielding her great interest in the form of God s blessing Ann Ryd 1 -1' 1 ' . ' ' Q . . . ' . . , . A . . - L required to spend the spare minutes in Sister Mary Michaline's Mission 9 ' . ' 5 1 ' t- ' - ' - .D . ' . , W . , . . Q , D ' Juxr NIM max IHIRH Nrxr THE SODALITY OFFICERS Why shouldn t a Sodaluty progress and prosper When moderated by so lUdIClOUS a Guide For hasnt Saster Annette lust proven to be The heart and soul of all nts actnvuty9 ln thus years prefect Mass Sagun we could see She kept our lmmaculate Heart Sodalnty Up to date and so full of actsvuty And so Mnss Wardzunska comes next un lane The Vuce Pretect ot nuneteen thirty nnne For so zealously helping the prefect along I rn sure that she d never get Mayor Bowes gong The records so accurately all had to be kept Mass Rydz was rught there she never once slept So for her neatness speed and effvclency She acted as secretary for the Western New York Sodalrty Tame to pay Come pay your dues Came from Mnss Lesrnska the collector ot dues But ns st not true that dues that are due Should be paud promptly when they are due? And now we re hoprng that God blesses our followers And upon each ot them many graces He showers As each ot us, relnnquushes her own posltuon To her successor, she breathes thus petutuon, "DONT EVER GIVE UP"' Reuuze Lesznska 1 11 1 . .. . V? As able a leader as there could be. I l ' III I , A II ' ll 'S-4 ' 1 , . I o--oi"--' 5510 mo, 1 2 f Q f Q C Q Q. L.: ' uf: 1 02-1 QS' ok.lf ..-2 vit. 9' O I Q uv! v . O z'- Ina. O I lg' O O !'f'o, ' ll. I I , 9 I I sfo 91 sa ,. -'2 rim flljg '94 .1 Dsl U I 0' ' 'Q 152 . .0 O lo 9 .I I . 1.. .. I ..6.l Ov' 46. AO 6 .: 8.l'l 9 . .3 X ' .O I. . -Q-Qlnfo 2-.'--- T INNXC l74XCI'4XTN ill' llll l S us I un muh: wuhxs IU!! IIIDIII W XIHIII I4 0 1 poluu I HI IIII P I 1 C 1 I IN Ili I 'III I Ill I 1 1 I ll l uw I IIOHI I ll In n UNI 1 I0 1 lun Ill 17Imo 4 1 1Iuna-fu I I1 enum I4 mm ll lrhsla nm R0 alla Rader ka mf, I r fU , f I L'-I 1 'I 596 if- Nl.: m 'D' 1'l'I7g1'I by u : lamp X I'l'IlI gf A' ',!p. 'Y' I IiI'il.l'0 XX' Ile Qvi' f GQ- Q 0' .Q ' In S I1"I',III I, ,D bg I Fl'l'lIl'l' nuivi I i. ,Q ! x 'I If rm Qvi s ' ,' I . V' I ni - I nogvi I Q5 2. Q. sg ak ' .X lm Qvi l Q ' Q. 9 ' 1 . 1 . 4. . K ' i 5 ' B0 f '.l is W A 'Q' g pi I1 noi -i 'N . , A I gf ' Ig I2 ,4 D 7 " ", , ' .f If use 'nb-I ill' '- 'Iv Y I .1 I. ' N I i. 3 E 9 '.! Q.. . ' . IlI1.4l I' NI.. 5" s" ' 2 IZIIIIQVI aw fl r ef Y ' . P 'H' I 6 ...I 2 sk 'n noi 'I ' . nm ,I I . I ' I I' A rl lvl f' - r--'I ' ' , U ' , V ,. .Q' . H Yf' -'J I - gurI I wt QVI : ,gf . I" . I Y. -. .QQ b 1 1 Ill It N - ' ' -I ll' 85" ., .. . . , . I 'N .' 3... A rIPI'2l lv ll w uw: .:'h..I x ' l 9' I 1' gf 'UI IIUQVI ,o Of 1 i Y .A. . Q4 IQ , -'QI 'h L qj ' I "Z -,, . ' I. :thx . M I 'l". ' ' -1 U. ,. -, A . . , . - H. 3.1 '1 Q - I IIII X fvl 1 Q. 1 ' I I 'ow 1 f I I . ,- . Q, . : In I -xv A Ill 'Q r,,!' Ia-Ix I we Q 'I I I ., 01. " 'I S fi s,. .. 0 V . t. Qi.. 9..I mul wx ' . fr -1- . 0- '- 'Zh' ' .-31 -:"9 Y P' Q . 1 u' -. I ' c 'I . . 'MLK H, A A 'K J.. J.. U M 3 I . JLTN11.. N1N1p'1-1i11x '1111111'1'11XI1N11 .lun ,Q-5 my G-1 PALACYK PANA 1 .1 1 1111111 4Il1xlII f 1 ll ll 4111. 4 14 ll N I I Illll Nl 4 4 . .411 4 1111 1 I 4lN H511 4 HXIIIII 4 Illl NSN N 1 ' 1 41 4 11 HX UI I I I ' IH 111411 14- str41411 11111 1 4 4 IX l4lllN I0 l 41 UM4 1 4 4 4 4 4l4 4 4 411 1 lk 1 - N41 4 I 1 4 N 4 4 XMI 4 Q 4 U 1 4 I D 4 I ll 4 4 Ill 4 Ill! 11 ' XS N X llltll 14111141114 4 4 I 114111 1 11 ll 4 Ill PNU U Il I 41 N HIUUI IN 141 4 4111414 1.1-141 - 1 1 4 41 4 1111 ll IXIIIK N I 4 V11 4 HP 1341141141 Bcznzs 61111151 30 14-1141 Iuf 411 ff ffl. K 2, X 1111411 114-11114-341. ll 111141 141 w 1ll1flll. ll'1 '41, 1111111141 514- 11' lflll A'11ill 111- ' 1 g1114-1141. 'IllN111. 4-14-1111141. 11411111141 l'41- 113114--1411141 l'l 4:1 "1ll1'l. Zlll -1 4- 41-4111141111i4-11i4- 1141s141I1i141. 1141 1141 ki xx1l1'l1 -1'1 M'y1lI'il1 S41114- '- ,". 14-111- 1441 1111144111 11s11'4111111. 111i'111 1'i4-i4- 111'1 -111'41114141111 sig- 4141 -14'1-11' -14'-1411. X4 .14114'i 4-11-. 1 '1 41- ll'llll 114- 4 11'-1','111. 111'14-111114- 4141411"14-j4- 1 14- p4111f114- ' 1114 I 1 11411-1414111111 1'414'14--114-14-14-111. 141 1411 1141411141-141111 g411'1i1141.'4-1'1 1114-1111 Q- Illf' N1111 '11 1111 14- 4141 1'1l41l'1xlI 11' 1'1llS11'H'1l 411p11411411114-11. ,1411-4 11414-141 11 l11l' S'1ll. 14114 1111 41 '114l1l1l'.11'lll Q111141141 11411114-41114-43 Ill '-1l'lllfI "ll4- ffiq- rr:-1141 l'4'IIil:. I4-1 l1'l1.'41 .14 rl l'il'. ll fig XSl'?'NZ1'1l' 114 11 '11111' X114-1141 '1'141114-1'1.4114- f'4l 141 1'41414,1l43 1141 411114- -4-14 11'1f', 4-111 Q4-V h -1111 1 11-1 "111 -. 1'11f114111'111i4- r 114-111"1114-. il 1l'l 4141- 5111 P11f1'1l 4111'11'1-14-11 -1'll I-1-' 4141114 1 14114- 1'ig111'1 1141 114114-11 414 '1yl'1l 11114-1- -4-414'11. 4141 141 11411'1114111il1111 14--1141111 11iI'l1l1111l'lIl .i"flll'l1X 1414-11111111 141 11411- 4141-111141111 1114111 1l'i1lll'-111. 14141111 1'11"11 411- .111 141 1111-14- 'll'l IP11'1'x1l4' 1111!-11414-. 1'1"1114111111 l1l'Z1'l1r1 114-11 111 -1111 11121 l1l'Zf1ll1llil. il 14111 Nf'1l1ll 11121 11411 114-11441 111411111 11 1'1IXS11'1I'1l 114111114-11 141- 1'41114 sig- 4141 lII'Z1'llll11'. 1141 111", '1'1l'i 4141 ll2llilll11rZf1'1l 4'1111i1 1'11i4'1'11111 lP".'11f- 11"1 i- ll -14" 1.111-i11ll1'Q,1I 11 N41-1Q 11L'1.'l- 111 Si11xI'illlll'll1'11'. U. 1141 Ill '..lIil I ', ii s411114- ll'l N4'11l'1'1ll' l'4l'.l - 1 llilli1l'llrlf'Ill 114 '4 1-41. 1'4114-111 1114- 114-413' - 1114- sI14. 114 Q4-1. Rl 41411141-11 ll1l' 114L-41l14- 1l1x 1' 1111. 1'41.'I4 '11lm1 11's'..s1"4- .i1l1x .i1'l1llil ll11' 1-11 '3 1' .". 'llll 111'114'1114-11111 x11l'S',k'll,H' wi -14114 1111 -11,114-11 41411114-1',111. 111 111'l11'41fi47 -4111i4- 14- 11-'. "'. L- 41114-1141 i -11g 4111 14114 IH11l'Z1'1lIl1'.i X1 4'1111Z14'llll1'4i ll1ill'l'll'1' 'i,fl'1'1. 14-Aj 111'14-1114-14111-.1 1xi1I1111'f. 14-gn il'1'1l111l 114-14141411114-5441 11154411 Il11' 1'1l 111- ll'lllf. If . 'L 1' '39 Im IMM XCLI XX AN M071 U71 Urlzsi Sin 11 laznt Lzfe as the canvas love hzs theme Deeds he pamt Chrzst hzs Model Wzll hzs brushes Peace hzs dream HAT SIGHT IS MORE ENTRANCING to the average individual than a scene or picture perfectly created or pre sented by a master hand'9 Life is such a picture and each human being is obliged by the Artist Supreme the Creator of beautv itself to present before His Almighty Master such a colorful reproduction The Creator has bestowed upon man all the paraphernalia for this im posed duty The glorious splendid canvas Life is gently unfolded before man as he enters the world With a free unrestrained will man may carry on as an artist who wields his brush to produce the effected or picturesque results he desires Elevated on a celestial pedestal before hun stands his supreme Model Jesus Christ The Model 1s to be reproduced on that canvas of man s life in del imprinted upon that canvas must be so accomplished that the artist painting Him lives as the Model rather than as himself The theme upon which the effectlveness of the portrait will depend and upon which he bases his efforts must be permeated with love Love for the Model love for his art and that of his fellow artists The acts of his life his thoughts his deeds and words are the pamt that IS so essential for his task The color and quality of the paint will coincide invariably mth the deed Red for each act of pure love for God green for active l1vely faith white for the purity of a noble life purple for each cross willingly borne These olors guided by a skillful hand will blend in harmonious tones to produce a truly picturesque scene If by some ill stroke or slight carelessness a taint should appear to mar that which he IS so well developing redoubled efforts must be exerted to do away with the blemish If man the artist will pro ceed thus heeding all the technical rules of his art and he will devote him self to it unselfishly his dream Peace shall cease to be a mere reverxe It shall encompass his soul and become a reality especially when his master piece will merit an approving smile from the perfect Artist and Model Irene Ward znska Rose Sagun 1 46-i ' ' Y- 1 Y C ': ' V ' . 4: . , e f .. .-ggi, 1 X fs J 1 I- ' ' v I . q all Its divine vital essence, beautiful features and characteristics. This Mo- . . . U vv , ' , . . Y . - 2. Nl NINIII x llllRlN THE LIFE SCHEDULE OF A SODALIST Sodalnst should never forget that l Her speech and actions are to brlng honor to the Blessed Vlrgnn Mary whose medal she now wears She should prove herself worthy of her name as a Sodalnst Sodallst MUST NOT forget To be clean In mlnd speech and heart To hear Mass each and every Sunday and not to apply petty excuses for omrttlng thus duty To always bear reverence toward parents and superuors addntlon the followmg practices should be exercused as often possnble Recenvnng Holy Communlon often Recttung elaculatlons and ofterlng them for euther the souls an purgatory or some other speclal Intention When passing a church dropping an to pay a vlsnt to our Lord Maknng the Stattons of the Cross Whether you wall be a nurse or a nun a teacher or a clerk a housewnfe or a career woman the toregonng pertanns to all Some vocatuons offer a broader fueld than others for the practlsnng of Catholnc Actnon However thus opportumty should be made use of and a Sodallst s own feelrng of love toward Chrnst and Her Vlrgnn Mother should at all times spur her on to work for the Greater Glory of God Regzne Lesznska C omposed ot members enght 0 rderly dnlugent never late M eetmgs were held often M uch was there tor dnscussnon I mpromptu we had to cheer T ragedy had to dnsappear T ruly yours who was secretary E ffusuvely thru cards expressed sympathy E nclorsung them tor the Student Body 0 urselves we made It our duty F east days to celebrate of the Faculty J oyfully suck calls we made O muttnng none to all brlnglng and Y earnlnsfly Good Hewlth awalted Irene Kulaua l-17I Jul 2' 'ing ' ' QNINIA1 - I A ' 3 2. ' A - , ll A ' 2 I. ' ' , , 2. 3. I ' , Ill In " ' ' ' as ' 1 I. Hearing Mass on week-days. 2. ' ' A . 4, ' , ' ' l " . 5. ' ' . ,cb TH! IMNXCUI NTXN KORONA MARII Na Skrom Maru cudna koroma plome W blasku jeg serca sodalssfka tome Kazda z dwunasfu gwuazd na Krolowel gfowue Cos z Je' zycna oznafza 1 o Nleg cos powne Taka mysl sodalusce sue snuge Gdv z muloscuo korome Mwrn sue przypwrrugc Ta peerwsza zapewne to Jen czysfosc mufa Co Jo w oc7ach Bozych Tak meocemono uczymla Ta obok wvobraza Jeg mufosc Boga Mdosc doskonaio przez co pleknelnego wroqa Pokonala Posiuszenstwo zupefne pokome W tem frzecuel bivszczy tak wyrazme A czwarfa ml mow: ze pokora Maru: Dofod mebo swym blasknem dzuwu Mestwo 1 wuemosc w zaleclach codzlennych Nastepne dwne pokazugo w sloncach Dromuermvch M1?osuerdzD dla wszvstklch Marla mlala Slodma mu rzecze bo 1akJezus wszvstknch ukochah Cnerpluwosc wyrogumualosc gdy przykroscn rfaefonnlv Od mnych dwue mme gvlazdy to DOSWl'lf'lCZVlV O skromnoscu dzuewlczey w uczynku 1 mowue Dzuewuota gwlazda stosowme opow1e S czerosc otwartosc dznecneca mnia Ofo od pedenastel gwnazdy sue odbala Ostatma z gwuazd sama sue odzywa I z blasku lei gfos sre wydobywa Te wszysfkue cnofy w tel to korome Jak w Maru tak 1 w toble mech bedo zakorzenuone A wszysfkle wyplywalo ze zrodla lednego poboznoscl prawdzoweg Kfora pobudza do sfuzby wremeg gorlnwep Zlednoczeme z Bogaem 1 mysl o Num ledyni Wszelkue mme cnofy w duszy rozprzeurzerwna Patrz na korome ktoro ozdobnl Marne Bog Sam W meg znaydzuesz To co wredzne do melmos bram hum Wald znslu 1 clllrl bllllllll 4-481 ,, 1 1 V A , X ,X ,X V . 1 JL 1 1 . I I . L . 1 1 .1 . A 1 1 . , 1 , . 5 . . . 'W' I , I C. 1 1 ' , .4 U sf- ' lc . 4 1 1 - 1 1 1 1 ., . . . 1 , V , 1 , . if .1 1 1 . . , . . . . 1, I . " ' L4 '39 H11 ' ' . '39 JUNE NINI um IIIIRIX NINE A VOICE FROM WITHIN Twas a morning clear and brught The sun s rays peeped through the church wnndow And created there a beautnful svght As they fell on a marden bowed nn prayer Unconsclous was she of the thmgs around her So absorbed was she entertaxnvng a Guest Who was her God her Father her Redeemer Whom she learned to love above all thnngs best ln return for thas act she heard Hum whlsper Come chuld come and follow me Thus world for you holds no promlsmg future It s the Convent the Cross for thee Suspectung thls to be her umagnnatnon She tned to dlspose of the thought at once But Jesus pleaded A Nfun Your destnnatuon' Im yours for lute was the submussnve response Josephzn I 49- J Qlume jfullum Zlllle e Helmska :Y . I I 1 Y , f I . - I , 41' H-qs.. ' ' s . gk X . 1 1 , . . , . 1 . 1 1 , . 1 1 1 1 , . 1 1 11 - 1 1 1 11 , , 1 11 - - 11 -1 1 . 11 - - 1 1 ' I ' ---- THD IINIIINIACJULQLXTJXN TELEPHONE CALL TO HEAVEN HELLO Operator' gave me the Klngdom of Heaven please Thank You' Hello ns Jesus very busy Oh thus IS Jesus speaknng7' Well thus ns only poor me callung Dad You have many vusntors today? You dld7 Oh' then I m not the furst one today Dear Lord are You sure nobody as llstenlng an on our conversatnonp Because l ve somethung specnal to tell You You re speaklng on Your prnvate phone? So then we re safe and sound Enrst ot all Dear Jesus I have to tell You what happened yesterday Mother asked me to wash the dinner dishes and at :sn t my duty to do them I became very sulky and answered Mom back All she dud was to look at me In her own sweet way and It made me thunk not only of how much at hurt her but how much more It must have hurt You Rlght then and there I got that funny knnd of a feelung nnslde of me I didnt know what to do so I made up my mund to tell You because You understand everythnng So today when Mother asked me to do the same thang Instead of answering back I lust put on my Sunday smile and sand Allrnght Mom l could see that that pleased her Dont You thunk lm Improving at least a tnny lnttle but? Well that much for what happened Now Dear Lord l have some t :ng to ask You l h You know Oh' I dont know how to say It but well would You please gnve lwhnsperl I know ut s a bug thsng to be asknng for but dudn t You once say that the more we ask for the more we ll get? Oh' Gentle Jesus' I may sound so nauve to You but l want to come to You with the slmpllclty of a chuld tellnng You all my troubles and joys for It ns children and thelr slmplncnty You love the best May l phone agasn tomorrow? You are pleased when l call? Oh Lord how happy It makes me teel that You the greatest Ruler of all have tlme to spare to Ilsten to the troubles of a mere human belng I ll call tomorrow surely Goodbye Sweet Jesus' Reqme Iesznslta IUI 1 ' 1 ' , , ' ' II ll ' I ' , , . , . , A I , , I I I I ll I ' I ' I I - h' e ' I I , . , - ' 1 I ' I I , . , . JUNL, NlNlZ'l'l1liN 'l'lllR'1'Y..N1N11 . IT ISN'T EASY TO B elittle yourself ndestand others hlnk tvxlce mltate the WISE reat all ahke pologxfe ove a rlval W art patlently cknowledge 91101 earn for an enemy s success uffer an lnsult ardon ssume deserved blame leld to the vulll of others elf 58CIlflCC Isabelle Rak FIVE FIVC petals has the rose The fragrant plnk old hearted rose That grows bv the vxaysldes and we knovx It trlms the xlvers S11V81 flovy The 8V6I'13.SE1ll power of the One above W1ld Rose FIVC letters has one name The d1V1l1G and sweetest Holy Name That on our llps mth reverentml breath We should keep murmurxng llllllll our death TIS the name of Chrlst our Savloux our Km Who for our use created everythm, Jesus F1ve words 111 the Holy Mass The mvstrcal supreme soul baV1llg Mass Jesus leaves Hls heavenly throne Amongst us poor smners to bodlly roam FIVE words tremble on the prrest s pure tongue No sweeter veords h1s llps have sung Fox thls lb My Body Rose Radecka mln I U T ' " I ' T . A L . A .. . S . P A A ' - . Y ' Y V' ,.l. S -1 Q. . , l , g 1 Q Q . . 4 . I l Fashioned each pretty rose from love. . . v Y I 7 , . . W . 'Q Q . g. . . v ' D-. .. . I, 4, A M f I THLllVllVl14XCULQAfl'7AN ls gf - wa vf E FATHER LORD AND WE Sophle H Has Llfe Any Mean1ng" Dorothy B Why Leave Home? Joan B Why Be Decent? Florence J Athe1sm Doesnt Make Sense Genev1eve B V1s1ts to the Blessed Sacrament Regina LaShall I Be a Nun? Josephlne C My Fr1end the Pastor Geraldlne K The Rullng Passlon Jane K Prayers Are Always Answer Irene L When Sorrow Comes Elxzabeth O The Pure of Heart Helen M The Call of Cathollc Actlon Irene M Lets See the Other Slde Josephme H You Cant Llve That Way Irene Z The Invlncxble Standard Celxa R Whats the Matter wlth Europe'-' Isabelle R The Best Best Seller Helen J These Terrlble Jesuits Rose R Are You Scrupulous'P Laura S It s All So Beautlful Wardzxnska I The Llght of the World Rose S It s Chr1st or War Helen B Confesslon Is a Joy Josephxne M No Door Between Eugenla D Whose Country Is Thxs'P Genevleve B Traveler ln D1SglI1S6 Mary R Fashlonable Sm Marle B Marry Your Own Rlta J I Saw the Sovlet S0phl9 R Random Shots Marle S The Parlsh Church Lot1e P Murder lll the Classroom Dorothy O How to Plck a Successful Career Jul1e S T1 uths the Thlng Lucy R Your Partner Ill Marrxage Jean K Dont Say It Envenla G Forward Amerlcal Eleonore S Hours Off Adele J Pardon My Manners Mary M Mv Falth and I Anne A What of Free W1ll9 Dorothy P Wlsdolll of the Wlse Helen K I Can Read Anvthxng I ene K I Don t Llke Lent Irene W Prayers to St Ann Al1ce D Forever and Forever Sophxe S Rlta S Our Preclous Freedom Ann R Alxce M They Found Success Josephme T Irene L Pondermg 1n Our Heards Jane P Blanche S 1525 , 213 h -.., 4' aj- ,. ,, :til os!'1-.l- ff 1. I f ' ' ' ' C J " ' ' ' . PI .f 4 I 9 4 ' ' L f 1 N N slr as , 5. 3'i1".Q,:' gt' I Q I V!'fl sn- wr , gr JAX .., WJ. . I , 1 .S Z.. X T , .- . D .- . , . ed. L. ' ' - -i Y - UT E f I .i' . b . , - . 4 y I l A . , . . , , - . . , . . , N11 N1N11'111i1iN 111111111 N1x1i JUST if 11X C 1 l X ZIV x""" -,gn ,RPI QQUWQ FOR A MINUTE c1 D11111 1 x Y I 1 1 1 11 Qt1e11 111 111 T11141 ci I 11 11 pankeci 111 6 11 A HW IlwKsH1X 111IJ111CDw C ' I 1t1Cl1XT1sLF'1111X X11 1 Jam KZZIJIIICII sim I 1 Q ' 1 'Q 11 1 , Y 1 , X W SX 1 1 WN I 1 I 1 . 1 , 1 , 1x 1 1 E 1 vi A1 1 1 9-I I ff ' - X1 41 vi' xv L I hi A- X I I .1 iff' -1 -N M f ,fi A fi j' ' ,-- I . . 1 Q-, Q Alf, . f - , 5 1 'I'11 TIWP. I -111111. 1 Q' L111' 11. 111 111'z11'f11'. 11111 1111-sv 111111114 111' 11110. Itk 111113' L1 '.v11i11' 111.1' I 1-1111 s1z1'1'. .I11x7 1111' .1 111i111111- 1111Vf' I 1-111110 111 111111. I 1110? '1'11'1'. 111.' 511111, 2117. I11111C1. 1,111 111 A111, 11s 111131 10111111 1"11c1. I 111'1'f11' 1111' will, 511 'ery K'f'1l'. A11 . ' Ll ' . O L111' . scwk. A 1 ,'211'1 A ' ' 1 'Lh low I 1021111 Ax bud' 111 1 j Q." 5 5' ' Q 5 19nd, A111 L15 Yc1111' blessings 11131111 110 112111. 11" I1-' .15 - '-1 -. '111110 C1 11. IHL IMM XC UI AVAN THANK GOD FOR GOD One nsght l lay awake IH the dark unable to sleep l had lust sand my evening prayers Including nn them a petltuon for a speclal favor to the Blessed Vnrgun and the certaunnty of her lustenung to me was very consollng Suddenly a strange and strukung thought came to me How terrible at must be for a person who does not belueve ln God' l dont know why I thought this l only know l dvd and lt puqued my curuossty so l declded to give nt more thought l found myself thnnknng of such a Godless person and pvtyung hum Just umagnne how dark and worthless lufe must seem to such a benng Denying God there can be no one to whom he can turn to ask for and when earthly for hum has desires and ends And how duscouraged and despanrung he must become at tnmes when he funds he hasn t strength enough to fught for the things he wants alone Lnfe truly does not seem worth the struggle to such a person But how dlfferent wuth us' We know there ns a God we belueve In Hum And how often we go to Hum to ask for some favor whether at be Iuttle or great whether It be to help us wuth some partucularly hard problem or to effect the cure of some beloved person In fact we turn to Hum for almost everything oftentlmes unconscaously because we have made such a habit of It Aren t we lucky that we have Someone to help us along? Otherwuse we too should become despanrmg and dnscouraged And to thunk that It ns only an attitude that makes such a dnfference an attutude whlch refuses to acknowledge such a Being as God Not belleve In God? Nonsense' Of course there as a God and I thank God for ut Dorothv Ochouzak 39 4 1 l . 1 g 1 ax . y C ' A , ,J A , . I ' r I Y , A , . ' I h I friends fail him. He must depend solely upon his own efforts to obtain I , , ' I I JUNE N1NL'1'um' 'lllllR'l'Y-NINF I FACULTY DAY Just another day' Dad the Faculty and student body awaken on Aprnl l7 l939 wath that thought In mund7 Well that was one Blue Monday that had nts color changed' An announcement of Faculty Day nn blue and gold together wrth the sincere wnshes of 54 sensors was decoratnvely placed on the bulletm ln a small degree they wanted to show thenr beloved teachers apprecuatnon love and gratntude by commemoratung the enture day an the Faculty s honor The plot was kept a secret and so well kept that not a blessed soul scented nts sweet odours untnl the very day of nts accomplishment The musses Senuors an their variety of dress Instead of regular school unnform flntted about the halls seeknng out every member of the Faculty Amazement and wonder were the obvlous result of the blue rlbbons and puns whnch they fastened onto the sisters venls The sensors spent that lovely mornmg an preparation for the afternoons program Sister Mary Annette pnncnpal the wullnng and able supporter of the successful Idea drove everythmg to a polushed fmnsh ln the afternoon the aseembled gnrls wanted for the dear members of the Faculty ln the mldst of a thunderous burst of applause they ceremonvously entered and occupned places un the audntonum specnally placed for them The orchestra then gave an nntroductory pnece The Blue Danube followed by the Sennors spasmodlc burst of gratn tude expressed nn a song A play based on gurls school lute nn a pruvate unstntutuon was given an Polnsh and the actresses dramatuc abuluty aroused everybodys admnrataon Then came the wholly unexpected selection onglnated by the Mnsses Irene Wardzlnska and lrene Kulawa entntled Candldates Platform An attempt to descrube the feature would not do lt lustnce hence we reprmt at lust as ut was sung Agann the orchestra gave vent to pent up emotions by playung Mexncalt Rose Words fat for the occasuon were sung to the tune of tts planntuve melody Last and best of all each snster was presented wnth a box of Fanny Farmer chocolates And so came the end of A Perfect Day leavnng behlnd cherished memornes of those who have been a loy to us Every day nn our luves was Faculty Day for the pnceless benevolence that They our teachers continually bestowed upon us The place res rved for them on our hearts as quite qunte apart and sacred So to you who shall see the dawn of more Faculty Days remember It as o y a portnon a very wee portion of what God has an store for them Irene Wfljf1flIIlSftll l l 1 ' I , , V, -- 7 I ' I I I . . . , I - , . I . . . . , . . . . . , ' I I , . I ' 1 ' I I II II r - - . . , . . . ' 1 I , . . - M - 1 H . , , . . II ' ' ll I ll ll - I D , . c ' .' A , . ,. . . TO THE TUNE OF Oh I m no polrtrcran Who boasts of what hed do But rf I get to Washrngton I ll make your dreams tome true Amrd the worlds confusron Our natron shall stand free A paradlse of happrness Ill set up here voull see But of all the great reforms That I rntend to do The grandest greatest and the best Shall all concern but you Ill start mv admrnrstratron As great men used to do Ill get some secretarres and the best To help me pul you through Now rrght here rn thrs academy Is the grandest faculty ahve Of wrsdom wrt rntellrgence Each has more than mrlhon frve As soon as the electron s over Ill put the natrons destrny In therr able hands I swear Our dear Reverend Mother Whom we Just adore Ive thought of how Id honor her Trll I could tlrrnk no more For all her lovely vrrtues Ill do just somethrng frne I ll have her canonrzed rn Rome And made a Sarnt Drvrne Noyy here you have as Prrncrpal The best that one could frnd I ve wracked my brarrr untrl rt ached When an rdea struck my mrnd Though I get them qurte often I swear that thrs ones grand I ll put the U S Army and Nftvy Al Her very own command As nry Chret Assrstant Wrth the natrons rerns rn hand Youll have assemblres and holrdays Whenever vou demand' Our noble Srster Chrrstrne As Secretary or Art wrll do Shell decorate our country vyrcle And parnt our grey skres blue T111 ITVIN XC ULACHXN WHEN I M 4 THE PRESIDENT All frghts shall be abandoned All war clouds shall roll past A sun of lastrng comradeshrp Shall fully shrne at last Such mutual affectron Shall be entrrely due Io secretary of Frrendshrp free Our Srster Prus to you They say to ard prosperrty You must dance and illlg all day Secretary of Harmony Srster lEvangelrne Wrll lead the way To the tune of march of progress Our song shall never cease Forward on Amerrca To musrc harmony peace There must be many errors In our natrons Hrstory For Hrstory books and student vreyys Seem to often drsagree To revrse all old edrtrons To conform wrth students vrews Secretary of Hrstory Srster Annell Make front page neyys The flower ot our natron Its youth rs my chref care They must be loved and blessed And never depressed rn the hands Of a leader rare Such a modern Madonna Who ll trarn our future youth No chrld problems to vex Srster lGualbert As Secretarv of Youth We need more socral gatherrngs Where you can enroy as one For you need someone to share lyour fun And only socrally thrs rs done Such congenral Conventrorrs Srster Magdalen wrll put up Wrth lease For yyrth her as Secretary of lSocrabrhty You cant help berng pleased What we most lack 15 humor We frovyn when we could smrle We need someone who could show us Hove we can grrn on all the whrle Wrth a carefree laugh your troubles You ll flrng up to the skres For Secretary of Gayety Srster lConstance Shall so advrse .- gf, I , , . , A, T -V 7 f -x Q ,. ,,., ., -J A A ll I m . . Y ' I' . , I . ' ' i ' .1 . V And I rush to the president's chair, 7' , -' r .' ' ' ' - ' v . 'I' ' tl ' . ' Y v 1 v ' ' 4---56---5 Juwt Nlxtlttx Imam NINL 10 In such a gtelt blg natlon IIIJIISIICP you often see Some suffel always wh1le 01,116.15 lpass the1r days In unmerlted luxury Chaxlty justlce lmpartxahty In out land wlll soon p1eva1l F01 as Secletazy of Perfect Equ1l1tx Sxstex Allliilldllle wont fa1l They stamp most of youx RCIIOIIS As WIOllg or 1l1 Ol bad Statlstxcs show that tlns lb so But why they havent sald yet The whvs and hows and theretoles And lust how you should feel Secretazy of Psychology Slstet Bo lomeo shall xeveal The baffhng tower1ng mysterxes That sclence now perplex Wlth an alsemc dose And a mlnd that knows Shall us no longer vex Well breathe 1n perfumed axr V1Slt Venus or Mats For Secretary of Sc1ent1f1c Sprees S1stex Consuela could analyze the lstars In response to popular demands For dramas movles plays As nevex before DI'0dl1Ctl0ll5 galole Oul theatl es shall dlsplay Tyxone Power Ameche and Henle We ll fall from the hlgh hghts glare Secretaxy of Dramatlc Noveltles SISISI Pachomxas name wxll be thele What we .ne all demandmg And seldom ever flnd Our s1mple books that wont teal o ose W1th somethmg great 1ns1de All these requested luxurxes Wh1Ch you ve always been denled Secretary of All Llbtarles S1ster Donata w1ll supplv Euxopes DIGSCIID sad cond1t1ons With d1ctators wars and the l1ke Sp1ead only gloom that spells the lworlds doom But well f1gl1t lt w1th a smllmg lStllk8 Fhus wlth l1e1 lllHg1C halp and sm1lt Slstt-1 Andxlette ab1oad well send As Seczetalx of Sunny Dlplomacy Foxexgn troubles wlll soon dlsbancl Secxetaty of Tteasuty SISCQI IJOSEPHIIIC shall bt Wltll an 'UG hke that Its a certa1n bet Our money troubles w1l1 flee Youll be 11d of tax collectots They ll be thrown 1nto the sea YOUI debts lemoved and best ol all Youll get evelytlnng yust free Most otten nn all languages Whetl1e1 Enghsh Lat1n Flenth You must study to much formalltx And woxds that make no sense What you need 15 a un1ve1s'vl Ilanguage Vely slmple kmd smcere So Secretary of Ve1bal SIIHDIICIILY Slster E11g1a w1ll begin lt here Ill need a Secretary f1ne Wlth an mtelllgent head my pro lpaganda shell spread And be a boast to Old Sunshme At the Whlte House youll always lbe welcomed W1th '1 smlle and all thats best Fox S1ste1 LIIIOSC as my Private lSec1eta1v W1ll ente1ta1n tl1e guests The health of out natlon Shall 11se and soal up hlgh Death shall togethel cease From 111 baked meals Well eat and for more cry Our genlal Slster Pulchexxa Head lof the Cultnary Arts Shall show you all what a meal lcan be And thuc w1n all your hearts I neednt tell you students Fox I knew that you are WISE That 1n me Pres1dent Sunshxne land lll that cablnet of mme Ameucas happ1ness hes So 1n the next electxon When mv nan1e youll see Plttt then 1 httle gloss make nn lthe 118110115 boss And lf1vt tl1e lest to me Composed by Mzss Irene Wcudzznska Sung by Mzss Irene Kuyawa mezao soprano 1 inf I 2 1 ' 1' ' :T ' ' Q ' ' ' 1,1 , 1 - A ' 1 , 1 I . 1 ' 'A , . ,:,: V: I A 1 ' Q ' ' . . L. .lvl 'l. . P . l U ' I ' l 1' ' . 11. q ' 3 ' ' .f 12. ' ' . ' ' 3 ' A V ' ' - V - ' ' . ' 18. Now for my thousand duties 13. A 4, . 1 A . ., . . ' - T - - , , U H . . no 19, , A 14. ' A ' U ' g ' 1, ' ' I 4 bt 1 '1 I 1 ' IMVX XTXN ODA DO FAKULTETU no u nu mr ru 1 unmrv xr Ill ll mul l O lak mnlo I wcsolo dzusuag w prome fu zebranym Bo to wdznecznosc nas ku 'remu nagln Pamuec nasza nam dyktuge dobroc Waszo Srostry drogne mnlosc I poswneceme Wlec przylmuycle to uzname lakne z serca dznsuag pfyme Z zapewmenuem szczerem u wyfrwaiem Ze nauku I przesrrog: nugdy marme me zagmo Ows em kwnfnoc be-do nam Nlech serca Wasze zaznago szczescaa Juz tu na zlemn blognego Kazdy dznen mech obfwfe zlewa strumnenna Okraszapoc dm zywota Waszego Ktore plyno z serc mfodzmenczey czary Was e pnekne zycue cafe bedzue rmaszem ndealem Ktory swxecuc bedzue nam hen w dal' Nuech Iaskawy Bog sle Wam home dary Za wskazowkn 1 czesre oflary Nneclfmag wnence roz ozdobno Wam skrome Serca mgdy burz me zaznayo Wolne zawsze od smutku zdala od zdrad W zdrowuu szczescnu mech Wam zycne plyme w dal Wdzmecznosc nasza dZlSI3j sldanla nas do bohatersfwa Gdy poldznemy w swuat snac dobre znarno A wuec mde Suostry drogue dzls przygmalcne 're podzueku Ktore pfyno z serc mlodzxenczel czary Wasze pzekne zycue cafe bedzue naszym ndealem Ktory swnecnc bedzne nam hen w dal' Ah Slostry drogue zebyscue mogfy spolrzec nam w serca gl?-boko Jak Ono dia Was pforwo I szybcnej bllo zarem prawdzlwey mzczerel mwloscu' Stn n lqllli f A Ar CUl,,r 5, fs,w- -1 Lg- --H '.-, 1' A .V A wiec mile Siostry drogie dzii przyjmijcie te podzieki, It 'Iii '.'2FI 43,4-11 1 . if-2 1 fs? i. hx., - - , ' I I 1. . - . 1 - .xp-,I.fx"1",z-,LIAHWK-vuv6'T,y, .5-0,-"4v'f' ,. '54,-.4 , V ,. , 1 , , . ' . Q- aff' 'It' ,vii-'.-'--1' :" 1- iff 4 '53 ...A ' fr' A + , . mn ,li l."':f'gf : . " ' ' ' 1 Q4 I , . " W H I , ' ' 'f' '.-1if.3gm3'?'-'.fT'tP'- f Q If Q -- ,gswwzlfi x.f?vrf21i.5' ZA. -A , I . 4 f W 1, P r.- K, 1- 191,51 ft -., fv- -' km, ,g-.fn 'Sig' - :- 1 rf' fl' I,-, Af X N 'NJ gorge! 96117 JXIGTCT, I d1d not th111k that I should weep At 'ill But nom when days shp by O11 vs111 ed feet I feel 11 111 mv he ul 1 eep Rf'lI1OISCfll1 p'1111 because I khovx thfxt I I thought 'xt f11st that I should D011 1t mth 1 mlm A11d unaffected m1e11 But nova I f111d that I cannot Assume 111d1ffe1e11ce to It all 1101 f1ce Wlffhllllt 1 qlldllll The b1dd111 of adleu to eve1xth111 so de 1r to me A knot T1ghte-115 111 my throat A11d b1111gs susp1c1oub mo15t11ebs to my eyee The thought of future mthout t8HCh61S wlthout f11e11ds Whom I have had bemde me fo1 so louv hes UD my Hlllld l1ke some heavv we1ght and iehdx Ie 115 cou151110 dow II mx cheeks I d1d not th111k that I should weep Not I But smce I do t15 best I deem To lei team fall vxhe1ee1 thex plane p1ov1ded thxt I keep Lotked 111 Z1 DIGLIOLIS cox 1181 of mv heut that loxelv dream That uae, my l1fe at V1lla Dorothy Ovhou zall s ' ,Y , 5 'A I ' , Q A 'ttf :L 1 c f I C . . 1 1 . ', 7 ' .' 1' I " g , I ' L z d 'nl C ' , nq V L 1 Have left so much u11do11e! C ' - V. I C ' ' ' ' 3 ' 2 ' 1 ' A g g 3 1 . . . 'I , . 5' U A1 1 1 . ..' v yy I .S , j . 1 . B, Z . V . ' A 2 - ' - .' - . - - f . W , - vf - 7 ' ' U V HHIMMALULATAN KSIAZKA A STUDENTKA Pusarz dbajocy o dobro spoteczenstwa stara sue jak naglepuel obrany temat opracowac by dane dzneto me chybuto celu ale doprawdy wuelko byto korzyscuo dla czytelmkow Po zebranuu myslu autor przelewa ge na papler a nastepnue dale do druku Tak n nasu rodzuce me bez uprzednvego namystu zdecydowalu sue przystac nas do tel a me nnneg szkoty Zaczetysmy wnec nowo karte zycla Gdy rekopus powedruge do zecern: zecer szybko ale z wuelko uwa go sktada czcuonku by tekst odblto bez pomytku Ten przebueg mo zna porownac do drugnego roku studentku kledyto yedna w drugo mozol nue gromadzo wledze do swych komorek mozgowych Kslozka wydrukowana to trzecu rok pobytu w akademu By kompletowac ksuozke potrzeba odpowlednlep oktadku gdyz ta wuelko role odgrywa w ,eg rozchwytanuu Studentka w czwartym roku uzupetnua swoge wyksztatcenue me zamedbuloc u wyrafznowanna zewnetrznego by dobryrnu obyczajamn dodatnao wptynoc na otoczenue Wreszcue ksuozka wydana to studentka gdy stale u mety Jak publucznosc duzo sue spodzlewa po znamnenutym autorze tak Vulla Marla me wotpu ze wydaye przysztosc obueculoco hena lu nk JI Eblln ndu Hum ver ym h U alf Thoug t u ated tured Offucu e he Court Tact Cons Ann Good n JUNIORS 7501911010 trlous rous athetnc u IN e getlC OUS 532595559955 mmQ'C:'-+:4QmO-1 wir ouj'mmqQt42fU 61+-P fm -10 2 3-5122 U30-s4'l54. mmw'ro-3,3 'O"m 3-07: -.-,,,:"'3g O-3ffH'J' sfo 3 3U:1'33L"'i3'D1i"CL -our 3 "'-hm-I S.5U?.RCn:3-30: 23 mlm 134-C3 O nmgcnr-nfD33UQ W3 mx-mrgsqo-O-423-0 3,0 gmgm"l4ofDo3 .h 'WMWIDOC CF' C gag rg-3C-t3"1T O " O. UH m 7UC2Qngrn 333-5,".l,, 2' 111657004 if-'WN OU'g-vxgwogg'-flKg:'1 Ttmno mc 'mm - -5raC3QL'2:0gSf,f?. ,?,c3'3Qm'D8m,gm0- O-31-SJZLNU G32 Bags' 3.5422-E'o3' 5'132-,,f4gt3"f35"'g N55 ln - mfwmomafggggf 3304330 'mgm 3- -0- U7 Q, BOT: icuii? 2+-t'2S3m??+La N409-1-m 53 ODD! 203-O NS-2'2."0n2,U' 25 :gg gfffmae gmgwno-rfg-ggi! mo-m3'mOi01wrbO 8m'4qT1-v-C-2-2 C 3!1lx4J'n:r'O-j32"gO- wO2-fTl'Dmo04m 'BCC-+ mga-glfmm 32-'Wig "1N4n-K - Ln ' TJ' Q 3202,-3-.fvwggoc fwg' fofsw:-' gs m-"' -4 -440. 5 2:r.52o-oI.g,-.3 1o.f-f-.CJCN4 o Fare ye well, dear Juniors and God be wuth you ever and anon' Senzors 39 1001 t . ' Q . EQ? .,', M a- ,. ' l Zyzlmrl-12111 A Q' I U - , SA . 1 ""'-v- xg S - . . n , 6 .,1 .rl u, X , - 6 A .N X N .1 5. x , I - . N. I , I - 1 V ' m -nm - 1 . .I ' , rn ' V ' ' - N ' I qt ' ' N guf-H ' 5 N. . - 101' . - 4 . cm' V . ' R U : N 4 J WL Nlxlilfilix 'I'l1lR'm'-NINr1 Adach Alice Borowlak Wanda Darnowska Agnes Dzuelak Apolonua Dzuerzak Bertha Dzurnlan Genevueve Flrllk Eleonor Gabalska Dorothy Gabryelewucz Rose Ganczewska Mary Gazdzuk Esther Qesko Vnrglnua Golombek Eleonor Gorska Eleonor Haetner lrene Handzluk Marbare Kosclelnlak Emuly Kosuba Genevueve Kostrzewska Frances Kot Laura Krueger Eugenna Kr esnuak Mary La ewska Aurelna Lewandowska Ruta Looze Glorua Lukasuewlcz Dolores Machnuca Gertrude Malchrowncz Dorothy Mazur Helen Ma urowska Eugenua FRESHMEN rx Musual Dorothy Neubauer Dorothy Nowtcka Evelyn Palakowska Florence Psekarek .lane Radecka Gabruel Ratayczak Gertude Rutkowska Anna Ryszklewlcz Dorothy Sauk Valerua Slnwmska Isabelle Sobotka Helen Stepuen Regma Szalklewlcz Eleonor Szarek Mary Szmanla Florence Szymkowuak Wanda Tobolska Anna Trybalska Casumnra Tucholska Eleonor Tybor Dorothy Wuchlacz Angela Wldzunslca Allce Wolnowska Adeline Wolentarska Joanne Wozmak Bernardlne Zablonsxa Anleen Zagrodnnk Helen Zdybowucz Blanche . U T 4 Kakol Mary l Szweida Virginia Adarnska Angela Andrzegewska Helen Banaszak Allce Bernacka Emily Boczar Charlotte Bosko Margaret Bryk Frances Borwud Monlca Buzlak Helen Chmura Helen Cuesnelska Frances Clslo Genevieve Dobunska Euphemla Dzlalak Anna Fronckbwlak Angela Ganczewska Lucy Gerlach Emnly Guzo Stella Grzankowska Wanda Iwanek Rose Januszak Florence Kalunowska Allce Karlnnska Aluce Karprnska Stella Kucman Natalue Krukowska Adele Kruszynska Gertrude Kudela Anna Kula Alfreda Lazarczyk lrene Lukasuewacz Anna Lupkowska Julia SOPHOMORES Maclegewska Leona Malczyk Alnce Monczynska Gertrude Marclnkowska Genevneve Maronska Jolla Mazurowska Barbara Obarka Eleonor Ochowrak Grace Okonczak Frances Oslecka Jane Otis Geraldine Pacuelewska Stella Panek Annette Parzych Eleanor Pnetraszek Florence Pokretowska Genevueve Rosf Lllllan Ryszkuewucz Mary Salczynska Bernice Skalska Henrletta Skutnlk Vlrgnnla Stachowska Alice Stachura Florence Stanklewncz Dorothy Swuerczynska Eugenia Swuerczynska Wanda Swntalska Alice Szramkowska Emzly Szwaczkowslca Eleonor Szydlowska Theresa XrV1dzlnska Natalle Wolunska Mary Woznlak Agnes Golda Helen Sloda Josephine , B',, Alqllli lMMrXC'lll.rV r ' Arendt Florence Banaszak Gertrude Bartosik Mary Borowiak Adele Borowicz Therese Banas Elizabeth Baruch Florence Benthien Ethel Blniaklewicz Dorothy Czwojdak Dorothy Dornbrowska Helen Fabianska Eugenia Filipska Dorothy Gordon Clara Gawlinska Gertrude Graiko Regina Grzybowska Lottie Herec Clara luniewicz Anna Karelus Pearl iolipinska lrene Kopera Marv Koralewska Adele Kowalska Irene Kozak Adele Kwiatkowska Regina Kocz Helen Kruszynska Dorothy Marlinska Esther Marowska Anna JUNIORS Manuszewska Mary Mysliwiec Melania Nasilowska Ceslawa Obara Jane Okwiara Lucy Olowlnska Hedwig Piechowicz Adeline Pietraszek Mary Dawlikowska Helen Rawa Helen Rutecka Genevieve Rzasa Lottie Stanislawska Rita Sternpien Frances Skowronska Dorothy Slomka Laura Staszewska Eleanor Szafranska Dorothy Szczepanska Annette Sztaba Joseohine Trzcinska Florence Ulatowska Gertrude Wolinska Josephine Wasielewska Florence Wroblewska Eugenia Wojciechowska Rita Zdankowska Adele Zielinska Dorothy Zielinska Dolores Zydowicz Virginia Nl NlNliTl'lil1N 'l'iilR'nfNma ' lil lMNlXCLl X N if VE,-j f FAREWELL Farewell' Oh what a sad word lmmeduately to our mlnds come remembrances of happy days the happxest In our llves to our hearts paun to our eyes tears l-low many and how precnous are the remem brances whtch crowd our mtnds Our entrance unto Vnlla s walls the wlse guudance of our Teachers and theur everlasttng patnence wnth us the datly short vnsnts to the Blessed Sacrament an our lovely chapel our conttnually developtng Gym acttvtttes and our lang Audutonum where so many tnmes we met and passed numerous enloyable moments then most of all our beloved fellow students wtth whom our fnendshup has grown most slncere We know that all these wnll be happy m mornes for us yet now when we must leave they make us so sad Oh Alma Mater dear how we long to rematn wnth You yet we must be depraved of thus pleasure for others are wattnng to take our places Our partung wash ns that You extend your walls tndefunttely and unconquerably to hundreds ot other students who after spendnng tour sweet years wnth You wnll be as reluctant to bad thetr farewell as we are Halen Jana: elf 1 04 I V ., Q H I 1 X ' ' -A Cfadx ' . L 4 ,A A ,-I ""::'A if yrs, K Q X ' .EN ' 'eff Y 7' g 1 - 5- u.'-is-A-J , . . . . , I I . . . Um 1 ' A . . l . . , , - , . . . . 2 . . . . I D ' I I - . . . ' I I ' , 1 , ' . - 559' 5 l L JUNE NINEIEEN IH1R1x NINE MOJ POKOIK W PENSJONACIE Mol pokonk tak: mafy Nuebogaty Iecz kochany Ledwue don drzwn otwneralam Slal mu usmuech gdy zalrzaiam Wszystko w ladzne utrzymane I gustowme tez przybrane Tu Iozeczko tam szafeczka A na okme fnraneczka pad! slonca promnen jasny 0 Y a scuany rzucaf blasku Pokonczek tak wyglodal Jakby w zlocee sue wykopai MMO bylo fam przebywac Czytac wnele odpoczywac A gdy meco sag przykrzyio, Przypacn6+kn sue prosdo Zdala bedoc: tak od domu Nne zwlerzaiam sue mkomu Serce czasem sae scnskalo Czasem strasznue koiataio Ukoleme wnet poczulam Gdy do kslozek przystopulam Na to bownem mme tu dano Czerpac wnedze pefno mlaro Gdy wneczorny dzwonek wzywaf Irma szafe pokol przybra! Czarulocy chocuaz cnemny Bo strop meba tak odmnermy Ksnezyc sfabe swnatio rzucat Wlec powlekn do snu zmuszai A gdy pownedzual dobranoc Odszedl mme zostawnl samo na noc Tak 'rrzy lata przelecuafy, Opuszczam pokonk maiy Nine zna wcale slyrmeg slawy Ale dla mme skarb memaiy 1 -65-J Cecylza Rozak, '39 Gefzowefa Bzelecka '39 f- , . . , , , , 7 - ,V . - V1 ,:,.1.:f.:51,131 .: ! , ,k , , Q f Y' . 5 . A I Y 'M . -x, Lx ' 1 ,i , U "fa . . , ,,,,. V. "dd M.. , .. A ' T 1 I , . . A I I -L . 1 ' , . I I I f . 1 ,-d , . , . In I I n , - 4 ' - . , I I . A I I 1 I 1 - I ' ' Il fl I ' l l Cztery Lata Mafe Zuelone Blodzoce Malomowne Obrazlnwe Nresmuale Halaslrwe Rozchnchotane Wstecz Siabe w muzyce Spuew zgrzytlawy N ueoby te Kaleczyfysmy jezykn Nnezdarne f'f'X N.r!X.! NIE TE SAME A Teraz Rosle Mafo obeznane z Interaturo Ubogn siowm k gezykowy Chwleyoce ma duszy Wntalysmy Alma Mater Wyksztaicone WS edobylskfe Rozmowne Wdzneczne a naqany Odwazne Ularzmnone Stateczne Boesgfe grallm Giosy slownc e Ogfadzone Poprawme mownmy Zreczme Oczyfane Wzbogacony Wzmocrwnorwe Zegnamy u Q ll Hzlmbhu MJWW GC X ' Tl1IiHNfNPXC1Ul.f in ' 6 1? 5 1,27 JUNE, Nlxmem' 'lllllR'l'Y-NINE A PICTURE OF depend prom on a force 9 I F188 respon mod resour orde car a er pleas cou bility tness s ness ulness lency ness lblluty s efulnes llness fulness ness ntness tesy a ty ln a modern offlce on Mann Street we vuew a young lady occupying the posutlon of a prnvate secretary a posltuon many of us wlsh to attaln She as what we term A Perfect Secretary She us a consuderate person and a few mmutes before her employer us expected she sharpens hns pencnls sees that has supply of clgarettes rs suffncuent for the day puts hrs desk un readiness for the day s work and keeps hls calendar up to date l-ler taulored black dress wuth crlsp cuffs and collar sumple but flawless corffure and moderate applscatuon of make up add to the credlt of the pleasant volced and untellugent secretary She begins work at exactly nrne oclock Her well groomed hands and manlcured nails scurry over the keyboard speedlly but accurately Her assets do not end here however Durnng the busy offuce day we see her receuvnng vusltors and telephone calls wlth due courtesy and cheerfulness Thus exemplary secretary has enough lnltuatlve to undertake the solutuon of petty offxce problems and interrupts her employer only un matters where hugher executlve ablllty than that of a secretary us requlred Her whole day as spent rn the conscrentuous performance of asslgned dutres whnch she does wlth promptness and wullungness lf through her unendnng an dustrnousness tact and lntellugence she accomplnshes the requured work ln less tume her foreslght and good ludgment antlcupate other neces sary work whuch she strlves to perform to the satlsfactuon and appre clatlon of her employer and assocuates As her day comes to a close she sets her desk an order and leaves for home wuth a cheery word of partlng Alzce Marcznkzezwc Ann Ryd Eleonore Staron I 6 l A., P h Ety fiR F spEed fftC' T st.. Ety C R. E IT A R loYl Hl111I1 .111 7lll- sdullll R I .1111 111k11 1111 I I dlll Ix I I1 N Ill II QIIIIQ1111 -111 f R I 0 1IN RIIII I Il U 111111.1 9 1111111 I I NA ESTRADZIE ZYCIA P 1111 'I 11111-ue 1 -r II 1 Ill I111l1 ll X 111111 lun 111111 IIS 111lI111111111l1 1111 ,fllll IIN 11 1 1111. H11ll111I1 1111 All ll 9 fill IXII I llll I1 111 . 1 S111 PS l111111-111 ul 1 .1111 ffm 1 1111 IIIPllI1l fntnp 51.1111-11111 If 11-111111 QXIIIII 1 111-111 .111 1 11-1 1111 I111I1'uS Il11rI1l 1f8I S I I I I 1 I1111111111111111 .11 11 .11 111111111 1111I111I11111.11 11 IN I I1 lllllldl 1I10 Id lb, 1111 0 III1 Illl Dll1IS1Illl I 1 111Il1 1 1 1111 Il 1 III I' 'N I I 1 ll 11111 -.11 1 111 1 1 III IHA 1lIl 1l IK 1 l 11 IIIINSI III 1 " 1 NX N01 N N.1111111l111 1 Ill . 1 111 11.1 III 1111I111lll1 I ll 1 PN bl I I . 11111 1 1 ll -1 - 1111 1 I.1 1 I4 I 'IIfX I5 II IX - 1111Il11 It . 1111 11111111 If lil! ' 5 i 1 Y C I 1111,lMMrXC1L IIA VA 1 "vu .I. If S111 "Tak 11111 1-111111- iar-111' 1111-11 ..l, . Az.. A V' 1 lilk j1- IN kz1l1-111l' AZII 1 Iv' ' I 'I1z1 I. .. f'1 11' :' "I'1'11 111111111-11 I1111111." hp' .. , sz.. ,. . ..... I "III'iIl'I'l. 111'1-z1'11- 1-11,'In ,, , ,, ' ti.. I' '- " .-I. I' ' "fl I'111II11111111r'1.111 sm-1'-gg "P H ' sz" 11' l'Il'f' -115 g' ' lzi. IM I ' sI '.'1 'xg-I iz 1-1- 1 ' " If." A I' - '11 I. ..... IL I I' '1 "IIA 1Ill",11 I111I111-1-1111 ','1,'I-11 . " ' 0 ZI 111'Z1-1I1- 1'-11-1111 ' I 111 I111I ' -1'1-P11 sQ'l'I'2I.-. V111-'A -I111 I. .I' "Il11l1' 1I11 l'2IlIf .1I11I11'1 1I11 'U l:1I1: 111 111' -11111 .... 1 " III lI',.4', Ii. 11 lIIII1:Il II "Kr:1'f11-yu XVIII - -I 1 '-,111 Ill -111 mil", - 1111." . '. '1 11. .... IIE! s"1 HIQI11- HIIIIQID QIDI - " 1111- "lX'l'Zf'flIl'j'u 11111111111 11 I4'hIl'.h ak . ........ . I' 1t'11' "Sw 111- z'1 IZ1 ifz. 41z1I1 -115 In fl' ' ' '.'l"1-U 111 111"1 1 1q'.n T I1' Z .I. ...... Ift' 11' "Xu 1 1-111lzy111 11111I11 1I:111 if ' 111-Im. I llII'IllI1I'I1'f 11 1II11,.11-l11'11'115 I' 5 -X. ........ ' 1 -Ina . I'Ill'l':j. - .Il'I. " ' " '11 l'1" Ii I1-111. ........ .' ' ', ' ' "I,f'll-ll' 111111 -IIIIIIPI1. uf: 11- 1-I "'I1 Il. .... F- 'fa "Nik IQSII 1111- z:11'z11'1. I 'Ill "Pm T11 sz" lII'IlfIlII I11 1111 XI 111-11-111 1Q1-1. IS grz -1-z1111l1'1: EI 1:1 IS 'Illl 11111111-111 Q .IIA I'1". -1'l1111.'3 1111- I ll In. 'I11'r1 un' lll1II2j.u ft' ' ' f. .... I' I- "'I1iII'llfl L'IIl'lIl '111 "I' H :zu 11 iIl'l1li .111- ' '.'1111- Iyllrlk' 1-11 NUI. IIIFQI i111'1 1 Nl'I'I4 I'lza11'111--11:1 ,I. .... UI1-i "I Ig. I1'1'g'. 1' Ilia" xr 'NINII mam Rd II'I II I II 1 II I III I xIII.III IIIII I II IIII Il.III Ili IIIII IIIIIII 1 Ii II QIIIII I II1.I I 9 114 IIIIIIIII III I1 S III I I I IIIIIII I IIII I IIIII Nluln IIIIIII-IIILII .II.I Nluln IIIIIIIIIN III fIIII I lx I ll IIIII. II I Ill I III lfllllllllx nu IIIII N .IIIII .III.I U- ll S HH .IIIII I Ifws llll I If ll I I :nw I II'I I' IIII l'urII III III IIIII lm IIIII I.I lun Il I I lllf IIIII IIIII: IIN Ulm! I I1 II I Ifllllllllillll I I II HIIIIIIIIIIIII Nlu PI funn nIl.II IIIIIII Nu I IIIIIIIIIN I II Ill II Ill III UIIIIH ld HQ' ISI I I I I HII I III! IIIII III N MMIII I I r V101 0410- II III IIIII IIN 1 I IN IH III . I I Ill I I IIIII I III III I III tIIII.I I II.I IN IIIII Il' iN I4 Il "Ii I I rgku III.I .II IIIIIN . IIII.II II I I I P Il II IIN lllI Il III II III I . II.II I - III 1.IIIIIII.I IIIII IlI.II l.I I llrlll I I II . IS IIIII I IIT!!! IN 1 I 4' I III I IIHN4 I ' I III III ll I IDIINIXIII I II.I-II IIIII IIIIIIIIII .I ll! IN III I III IIIIII tl II Ju. ,I . 1 IQIQFI If Nmg 'I ' I . . ..,.. I'zIIi IIIII ' IFIIII "'l'IlIIII I IIIXI iv." ,, I n , . . h V. IIIIQI nw I I. .,.. III' " "lIIIIII' IIQI'I IIiI'I'IIII-I IIIQ' I , .. H. l IV il I. ...... ' z I'III'zI'IiI- "II I' ju IQII IIII Qpiv 'llI'Il"1'I. " ,l'Zx'fl nil IIII 'III ".'II-b III." KII 'I-I- il .I. .. ,Iil:1l' 'II IIIII! CII zu In" ". I'f 'Ii " 'rz 'f III I " IIII lIIl'.i IIIDVIIILIIEIIID! gI ' II-ku II, ,,,., II' QI "IIIIlI'II i III5,IIIIII:I, llrillllllil' " j U lDI'1.'I tat I sI'I'II"',II .'l'IiI.n IM I. ....... I fl' 'QI' " "I.iIIIlI3 '.'I I'l QI1.-. ,, ISI- 'I '-IIII II. .. St' ' 'II "IIIl II ' kai IIIII zIfII'II1 " N ff 'arp' 'Il'Iil... . ' -'. '. ...... . I,I IIFIII PIII III III-III "I"'.-' 1"lI4'.I sIII'j III 'iki I' 'SU' ' Ill ' Il' ': nr" z'II'I f 'I Ii I was' " rZI'- IzI IIiI'zg,I'IIIIIIIIiI'iII do " I III- Ivr' .' ' I4.'Iil4'I.u I'II'IIII'k.I II. .... I,IIl.I "fn lllllij I II: i II IIIIIIII "l,lIlI1 IIWI'l1I'I1Il'- I lx1li1IY QUIIIII... Z II'II-IIII I. ...... If' ' I "IIil"lIllIIl' ,wzi " V .III III-IIzI,'. ju IIIII ZlI'lIlI II' I'IIg1I." .' K I . ........ II' "II " ' pl' 'III' .'z'I. K' ' M I iz" ' I II II-IIIII' IIIIIDQIIZZ . ISI il1IIl4i'I'I l'Il4'. III' IIII 'I - 'IIIi.'A II ".'II 1. .... XIII' llll' I II'slIIII'II"I " ' Tr Il'lfZ- UI " 'I :III-, lI'I'z III'zI ry IIIII ' "II R. .. IIIII 'IIII IIQVI- 'llil I'1'. ' IIIIIII-Ii -I U , ,. , :.. I- . I IIIIIIII' IIII 'IIIII IIII gl III I'II II'IjS 'I4'i'l1'vI ily..- IIII '-AI -Ixii II. ' '.l1'IIO IIIII .ig III4' . is-IZ. "Kr: 'i I'I"' III IIi'IIIzI II'pszI',,II I",III .Pkil II'I QII'iI'I'iI'." RIIIII '-III Z. .... K' 'ko' 'TIIIIII I'zIIIiI. I'zIIIiIIIIII IIiI- IIIII " ' N III ' '. I 'IIi'I ,gIIIIII IIIIIjI'j . . .H I..".Ix2l I. ........ I"'II "ZIV I ' gIII"I1' IIII II:I I Ni' ' ,- 'II'I'- III-I ' '-.III 12. .. IIIIIIIIII 'Ni' IIIII I' .llllIII'Ill.n ...I I I , . ,, V. I.. SIIII 'II J. ....... .- ' -I "IIIII Il ' I5 II I 'I 'IIIIIU "fl II ' ' "'.'lI"I"' I IRQ I 1 11I111111-I11 I1 1111 II 1 Ix.1111.1 1 1 1 1 1-1 1 I1 R1 11I1 I 1 Ix11.1I11111111 I 11111 1 Ixu 1.11 I11 1111 I4 1 1II1I4ll Nl I I 1' ISIC I 1 1111 IMMAQ U1 NFAN II1.1I11.1 1. 1 11I 1111I1I nn I111 1 111 1111 1 11 I 1 11111 v1.11111.1 . 1 . 111-. frfll XVIII 11111 IN 1' 111 . 1' 1.1 lun I 11111111 11111 I.1 III4 lI1111l1111 IX 1 1111 al If11II111I1n11 ll . 1 U11-111111 III4 I1 III1 It I II1ll1111l1rl11 P111 XI11I111I1 11111 1 P1111 II11I111l1 11111111 I 1111111111I11 1111 I ' 1 If 111 1 ll Ix 1 II l111I1'u1. Ix11.11I1 II11 1.1 I Illl l111l1'111 11111 1I1 1 I 11 1 Illl I111I1'l11 N 1 II1I H11lI111I1n11 II1111 nl IIII ,Illl1'll5 X I 111 1111111 l11r111 1111.11 111111 I.111.1 II1111 1111' I 1 J I 11 1l ll XI 1 1.1 11.111111 . 111111I111 II 1351! 1 I 1 I IONXNIQI 4l 11 l'l I ISNIXN I I lNNS1llII1I Nb' 1lN1 IIIYN I Ilullxs 1 1111-I11 1 PIII f I I I 11111 I11 1 1 II 1lXKl4 N41 JMU! I ld 1 I1 X N 1l4 I " III '4 N NNNXIII IU III 0-0 1 cl UIIIII 11.11111 1 111 111111I1.11 111111 1 1 11 1 111111111111- Nl 111 111 IIIN 111111 1I111111.1 .11111 11 11 1 1 . ANN INXSX 4lXI 1.1 .1111 1 1111 Il 1 1 111111 I11I11111.1 1' - .11111 1 1 11111.1 .1 .1 . 1 1111 lNNIxd YIIINII I IIIINJ Zojm H111111 39 JU11111111 Bozozuc II' 1 I. .. " I' "IIl'ilIi.'l IllI1II 1" 11IiI l1i1". 'E ' "I' H I1 .zu i 1 11, Z '11 -'1' I'1Illl2llIr '111i." I 1I 4 'SI111 I. ..., 1'-1 ' "I.111'1 11'111i'1 Il1K'1I'Il'iI 1 fI'11'i " ' i ' U I'11I1 4' ,I11 '- i IX1"ll'Zf' 11i1' Ira .IHNIIINIM II. ...... f1g,I11I' "7'1g:I11l1' 1 Ill... " ' I" 'slfiu " " III. ...... I 'I' '1 "II."11QIa z1I1'111 '. 1 " ' '11'1. Hike If. ,.... . . I I " "I'111". " '. 111'I11'1 s',I'11'I 1-11111111 ,, 1, .. I I, 1.11-1111... II1-I-1'I1z1 Il. .... W' wI'11' "f1g,aw'I tI1'1'I ' 'A " H V- 1" I -.S-" P.,,.lII2 ,I. ...... I -' "XI A11-1511 -.'I11'I1 " 'II'l "I 'If' 1 ' . la... I'11t1' .1 ' III. ...... IIII- -I 1iI1 "Z1l1I I '.111 nlii IIIIIZI 1l11 " I' N 111 ' - A"I 1'z1'11111' 11 'nig- f111" "'1IIi1' Q1-if JI1 ' 1. ...... 1 I 'SI1' "IEP " -',11i' I1 11'I 'Ill-'.-I .IiIl'l'IllIP 'Ii I. .... .I4'l'1'IIII I il ' " ' ' " "I'11'I' I1I 1111 11111'11l1'i1' ,11I 11.' "Oy .'llI i 1i11':1'111" 11f11I1i.t1'j." 13' I. 'I111I1I1 II-1.1,-1.1 1'z "IIO.'l IA' ' I I '1. ' I1'1 "Pa ' ' Qt' t ' 2 Qli H-I11 II. ..... '. I'I1 "II11f ' I1:1IfI1: ".111'1 N, .. In 1 I I' "1 II.. II1 'V '1 I I 111' I111 "II1 QI1' I II1111"v1I1i '-If-IIx.4' II ,Q 'Isa II. ...... "P " 11 "".'t1 1. I' 'I1 If ' '. 1 11' '. "wk 111 I II'l'IrIW'l.-I ,I'1 ' -AI-1 II. .,... .'Ix'4"'2 'll' i 1111.u I.1'. '1'1I11 II. ..... ",I1IIx "1'. 1' ",1xI, I11-1 1 1'11-' 1 --I1 " ..l,, F . , ..1 I ,,1'yl' ' I1z1r1I111 1I11I1'l11I1' IIIR I " I," II' I1i1- " 'z If. .. 1 I1' ...Ill I1111'I111111." 1 , I1'II111'I .I. ...... II' K ' ' "Xi1- ZII'AI'I' +t1"1l,'. il 1111- 1'11 II".z '.1I' - -' Q '39 -Ol JUNL Nuwuiuuiuim THIRTN Nuuxui THE MIRACLF Ol' THE ROSES Dear good St Eluzabeth our strucken world has need Today of puty Wult thou heed Chrust s poor that men once more may know Roses flowerung un the snow? Mary McMakm The Muracle of the Roses an Operetta un One Act and Scene was presented by the Senuors ot Vulla Marua Academy November 23 l938 un the Academy Audutoruum at 600 Doat Street THE CAST SYNOPSIS Nllbtlebb of the Qrhool Mlgnon uafterwards Eluzabethu Lady Clare tafterwards Landlordu Gxazuella 1Dumb Guru: Madeleune 4A Poor Gull A Mulkmaud Jalle Anna Flora Bertha Aluce Adamska Anne Bednarczyk Genevuexe Boxowucz Joan Deskuewucz Eugenua Dobunska Aluce Czaxnecka Josephune Gruchala Eugema Jarembek Adele Hulunska Josephune Kupnuewska Jane Huda SOph16 Kozakuewucz Helen Marcunkxewucz Aluce Radecka Rose Rozak Ceha Rak Isabelle Sagun Rose Madej Helen Osuka Eluzabeth Murray Mary Douothy Ochowuak boplne Stukowskfu Genev Buelecka Irena Malczewska Irene WOJCIKOWSKB Dou othy Bamszewskq I1 ene Wardzlnska Reguna Lesunska Ruta SZCZCDAIIIBK Mauue Blachowska Ann Rydz Plerucka Dorothy Pugula Jane Robmska Sophue Rozborska Marx Rybak Lucy Stachuxa Julua Swutalska Mane Suuty Laura Shwunska Blanche Tokarz Josephune A group of gurls are leusurely amusung themselves un a lovely dell un the woods They are all enchanted by the beauty of nature and express theur feelung un song One of them Mugnon enters wuth Grazuel la a luttle dumb gurl whom she has taken under her protectuon Amud gauety the mulkmaud appears and the gurls reward her wuth a song As the refraun ends the schoolmustress enters Upon her proposal the gurls decude to enact as a form of amusement an operetta The Muracle Of The Roses lt us the legend of the benevolent Queen Eluzabeth Magnon under takes the leadung role and Lady Clare us selected as the landlord The remaunung gurls make up the cast of poor people or members of the royal court The poor people plead for alms As the Queen dustrubutes bread to them the furuous landlord enters and forbuds any further works of charuty The Queen does not cease un her kundness and even tually gauns the landlord s acquuescence by a muracle As the operetta ends the gurls resume theur former places Made leune a poor gurl us brought forth and Mugnon performs another muracle changung roses to bread Grazuella overcome by emotuon regauns her speech The curtaun falls as the chorus vouce theur prauses to the Almughty un a grand funale l71j K. , , , ' I ' I . . . I Il - II ' I I I ' I I , V. 4 ,h 1 r ......... Y A l C A. I .. . ................................-..-......... ' ' Mary .............,..........,.............., Geraldine Kubacka L . . . . A I I . - I I ' I I , . . . ,, . I I I II I . I , . . T , . A , IHI IMMAC UI A FAN PRZEDSTAWIENIA Jeszcze me zawnozafo sig wsrod studentek Kofko Dramatyczne ale amatorka sceny pod przewodmcfwem Szostr Nauczycnelek rok roczme urzodzalo gakues przedstawnema W fym roku bylo wndownsk moze wnecep mz po mme lata byfy wneksze przedstawlema mmelsze humory styczne powazne polskue angnelskae monologn dnalogu obrazku sce mczne obrazy zywe orkuestra 1 t d nt d Nnepodobna wszysfknego opusywacf ale trzy przedstawlema zashagujo na osobno wzmnarmke W okresne postnym odegrano knlkakrotme bo dla szerszeg publncz noscu przesllczny dramat bnblngny p f Krolowa Esfera Bylo to cos odmnermego od poprzedmch pasylnych obrazow a zarazem cos po uczalocego Dodatkowym numerem byfa Iegenda z muzyko I spnewem p Lnrmk Nagswaefszel Pamenkn Ten obrazek przemosl sfarszych rodzumeg olczyzny WYWOQUIOC rzewne izy tesknoty Wszystko oddano po mnstrzowsku Drugum okazalym obrazem scemcznym by! Fatalny Lns w ge zyku angnelsknm Komedla w calym tego slowa znaczemu odegrama ktorey podlefa sue frzecua klasa Trudno wysiowac na!ezne uzname tak doskonale spnsaffy sue aktorku' Trzecno z rzedu byia sztuka ktoro swuetme oddaly semorkn Pod wpiywem tak zapmugocel Iektury szkolnel wymogly na nauczyclelce by z okazju dZl6SI9ClOI6CI8 fel polskuel akademjl odegrac palms utwor kla syczny Po ozywnoneg dyskusju co do wyboru dramatu wnekszoscno glosow uchwalono Balladyne To pocnognelo za sobo wuele prob by nalezycne wczuc sue w ducha Sfowacknego Tragedna udaia sae doskonale Publucznosc me zadowala czasu bo wnele tego wneczoru sae mauczyla Z Stukouxsla 39 1 Wald msku 39 I Zulumku 9 C Ro ak 9 12I ' 1 w ' 'A' ' A , , .1 . . .. K , . ' 1 1 1 M 1 ' I 1 I 1 Y , , , .I . . Y . 1' ' - f - 1 4 - -- 11 I 11 1 , . . , I , ,, . . ., . . . .,, .1 do t . I . . ' 1 - 11 1 11 - . .. ' I . 1 1 . . , , . . 1 . ' , 1 1 . . .. . 1 . 1 lr 11 . . 1 , 1 . 1 . ' 1 . 'C l ,7-1 L h 1. 1.. . . ? .' 'S tk. 111111 1x1sF112Es TH1Rr1 'NIM A CHEMICAL REVERIL O11 the avenue ot Au D1ea1113 D19'lll1 A sc1e11t1f1e llllllded pe15o11 lb 5ee11 SLIOHIIIQ, about und 1 1115 .11111 .1 book Whit seek5 he w1th that L1l11Olls look' H15 love ot bC161lC8 50 11115 h1s hea1t That he analyzes 8V91yf,1l111g f15 P1 whole Ol 1 palt Ah what5 th15 that 111ake5 hllll 5ta1e T15 .1 5xxeet 0111 but a1a5' Wlth H'O blond 11.111 He1 p1ettx d1e55 111 CO101b Q15 R115t1e5 gently 111 the a11 H11'H1' S11 CL4 thexe' O11 he1 damty 1111561 5pa1k1e5 .1 d1a111o11d 1119 That 1t IS Dllle C I wondex 11 5hes av1a1e Abso1bed thus 111 thought he LIOSSCS the st1eet When f1 Iast IIIOVIIIQ, ea1 makes 111111 jump to 111s Int As 111 11151165 ac1o55 to save 1115 11Ie He meet5 1 1a111111a1 tate I511 t tlns my Vblfbo B11t whexc d1d 5he pu1eha5e he1 feat111e5 nexw OI L0l1Ib6 1t5 the dlllo sto1e whexe the b1115 f11e due Then h15 gaze he ave1t5 to 5ome glaung 11' ht5 Ne 81 A no doubt ale u5ed thexe Tho the 1110116 fan5 fO1 that h we 110 ca1e C111 anyone IIVGO he pe1151ve1y mused W1t11out thmkmg, of Chem and 1135 eontlnual 11.5989 Whx the cook th1s 111o111111g d1d I1Ot know That he1 bakmg powdel conta1115 Na HZPO-1 O1 was I dl1t,Ol'l1bhE'd' I 111 telhng, you' When my Wlfe COIIICS o11t mth 5OII191,h111' too A11d say5 that wa5h1n5 5od'1 may be Na CO-' O1 50113 1 Na 1L'8H-'5O2I Wl1e11 I 1sk fO1 Na CL 111StCdd of p111n bdlt She 5.15115 Ihlllklllg n1y 191.11115 all .1 bOll1L1bd1111. Just then .1 fla5h of llghllllllg DIQICC5 the 5kv Ah that5 HNO-5 he 5h11ek5 w1th Wldelllllg, eyes U5e1ul NOS eompou11d5 a1e Io1 med by 11at111e mst To 511b5t1t11te fe1 t111ze15 whxch do 11ot 511111114 Aetlve O4 lb formed a11 a11ot1ope ot O OJ ox1d1zes a11V6I XSYIICII O' cannot do But by 11ow the 1.1111 X-R215 pou1111g so fast Sljlklll' and dllpplllg vsewe h1s clothes and 1111 So Qllltkly he 111511611 ol! heltu 5ke1te1 11111 111s 1 111111111 C111111 11111 501111 5111 1 1 W 111 1111111 1 11 1 . r , , , . 1 - 1 f f 1 - - - 1 . . . XL 4. A ,- 4 A 'L A . V , V ' I Y ' L . . ' T U Q . ' . 1 . f ' ' " ' ' . ' 1 ' 1 ' ' , ' '- f . , '. . ' L 2 , ' . 5 1 - - . . , - .1 ' .. YL ,' ' . Z . ' . . , ' " ,- . . . f. , ' ., . . . A. . K1 ' ' I- ' , - 4- A4 L. - V 1 L ' B- ' l 1 - g L, ' ' ' 1 1 4 1 1 i ' ' 'f - ' .1 q l A 1 ' ',- v' 1. 1 f . ' - -1 1 - . . . 1 ' , -1 ' ' '1 - L4 1 Q ' 1 L . I - , . , . . . . .' , ' Y , Y V . , D Ac1ve1'tis111g a theate1"s feature for tonight. ' v' 1' 1 2 . A 1 '- ' ' ' ' ' ' .N ' V I . y I 7' . ' ' . . ,' . - I . D , K, . f . ' ,- . L . . ' 1 1 1 1 W' ' ' 2.1 - ' S 1 -, U-. - -V ' ' -f ' H , . , --. I -- ' 1 ' " . .' . ' ' ' ,I . . ' ' , . . ' . . ,' . , . ' ' ' - . ' 2. . 1, ' y 1 1' - B- f , 1 A ' 1. , C ' - , 1 , ' 1 A 1 . . D . . . . ' . 1 1 1 h- " 1 -, - -' F1' 21 ' ' '2 "1 1 o .' - ,' 'lt-12 Irfne 11' 3' .q THE IMMACULATAN ON THE DISCUSSION OF WOMEN S HATS Womens world m recent years has equalled that of mans She has she may rn the future attarn the top most peak rn the socral and polrtlcal world the Presrdency at the Whrte House But wrthout doubt we must all agree that rn fashron she achreved almost the lmDOSSlbl6 that rs she dared to wear land nonchalantly please noteb those absurd and mysterrous objects of art classrfred by their creators Hats or Chapeaux In truth I call them everythmg but hats One lncrdent I recall produced a general drsturbance on one of the busrest streets Broadway A very drstrngurshed appearrng gentleman percerved a trny brrd nestlrng on the crown on a ladys hat He had no wrsh to dlsturb the lady wrth thls prece of news so he softly whlstled a Bob Whrte call rn order to decoy the sweet thrng MLady addressed hmm wrth no krnd word for hrs attempt to flrrt And yet I thought hrm lustrfred rn hrs act How was he to know that M lady had purposely placed that lrttle feathered frrend to grve her hat a suave appearance'-' By no means are all chapeaux nests of heavenly creatures Llttle Mrckey found that out for hrmself Poor lrttle Mrckey was but a hungry llttle boy as all boys of seven years usually are He couldnt understand why hrs Mommy refused to grve hrm Just one moh rttle bunch ob grapes Poutrng to no avarl he squatted down besrde the old wooden fence and began to day dream when rn the mrdst lo' a mrracle appeared Drrectly before hrm he saw the most perfect bunch of grapes ever grown The dellclous purple and luscrous frult made hrs mouth water And clamp'Y Mrckeys dream almost came true In hrs trny hands he held the grapes whrch astomshrngly were placed upon a most excrtrng lookrng bowl But whats th1s'P What have I rn my mouth? Wax" Paper9 No chance drd Mlckey have to rnvestrgate further Madame the nerghbor let out a most unearthly screech and snatched the futlle remalns of what was once Her Hat " Now, don't mrsunderstand me I haven t a thrng agarnst women's hats But what puts me mto apopleptrc frt are those pheasant feathers I am rn the mrdst of a very dramatic scene at the nerghborhood movre and rn my excrtement to make sure I'll mrss nothrng, I bob my head forward and' trckle, trckle, I experrence rrght under my nose When I quretly move to the rrght the feather rs sure to follow me there mdrscreetly, rf I venture to peek over the lady's shoulder, It rnstantly pokes me ln the eye When I take the con srde, the pros defeat me wrth the argument that the mnocent feathers have caused a manufacturrng boom' Wrth that, my temper edges toward the danger lrne and then I follow my mother 's advrse, "Count to ten before you speak" How many trmes ten have I really counted' I don't remember, and would never try However, aslde from all the remarks I have made here, I wrsh to state that I haven't a smgle ounce of hatred for M'Lady's chapeaux rf, and only rf you subtract the Orchards, the Flower Beds, the Feathers, the Erffel Towers, the Pancakes, and the Ralnbow Rrbbons from rts crown, rf rt has any at all Irene Zulewsha 1 '14 1 I , - , stood on the pinnacles of fame, she has invaded the political section: and ll Y! ' ' .' ' ln' D 7' Y . I7 . , . ' . H I ' JUNE N1wL111m THIRIN NINE INTERNATKI PAMIETACIE997 Nze potrceba mz e swzata Nze narzekam na monozonnosc 4 dnych uczech przyjemnoscz bo dgzen kazdy choc podobny w mozch sczanach Jam szczqzslzwa jest po cgescz roznorodny radosc tutay aws e goscz co udozwdmc mam sposobnosc Ach ta Zmlalla obowmzkovx' Cos spwatac musvc ale co9 Co drug1 11119 mac SD9CJalIly dzwonek zwolywal nas do pracowm Czy pamletacle Jak ra? te nasze f11uter11e przygotowalv slowmk Webstera ogromne gQS16 p1oro szale bo WZIQIY SIOSEFQ dyrektorke za slowo ktora kazala dzwomc zelatorce na sa,d RZSCZYWISCIC na mektore tak reaguJe zmmna obowlqzkow Jakoby sluchaty wyroku SQdZ1OWSkl8g0 K19dyS przychodmmy do pracowm a tu na sto11ku przygotowane kap sulk1 p1gu1k1 proszk1 krople termometr Jodyna sole trzezwlqce noz ly Leczka mlotek 1 t d Co to bQdZ189 WTESZCIE WChOdZl slostra dyrektorka w b1alym fartuchu 1 W blalych rekawkach My stru hlalysmy ale kxedy fobqczylysmv 7es7yt od 0b0W1a,7k0W nagle p0wsta1 tak1 wybuch sm1cchu 70 Chwlle wmelo Illm przyszlo do row11owag1 Czy p1m1Qt'1c1e" Otr7ymywa111e hstow 1 pacvek to Jedno 7 11aJm11s7ych wbpomnlen Clv pam1etac1e Jakle w1zyty odbywaly 519 wtenczas po byp1aI111ach'J Jaka v1Jm1a11a mysh 1 uczuc' W Jadalm dehkatny dzwonek przyw1aca1 nas do przytomnosc1 k1edy blZQk naczyn by! raza,cy a rozmowy 1 sm1echy zbyt Ukosne Przedewszystluem W syp1aln1 mamy przestrzegac m1lczen1e lecz me stety tyle tematow n1ec1erp1a,cych zwlok1' Co rob1c rozgadalysmy SIQ wx 11aJlepsze naraz wszystk1e rozesm1ane w dobrJ ch humorach trudno bylo stlum1c uporczyw1e srmechy palce na ustach mc me pomogky WIQC bywalo ze nagle zJaw1a SIC sxostra wychowawczym czuJemy SIQ meswo J ostateczme spotkala nas reprymenda poczem uaprawde byla Juz wzo rowa c1sza Wszystk1e wsunely me pod koc to 11e to bylo wleczoremb przy mruzyly oczeta 1 usmgly mby IIICWIIIIIC dz1ewcza,tka C7y pam1etac1e'P Ach Jak to nlewyrazme robxlo SIQ c7asam1 gdy nas wvywano do slostry dJrekt,0rk1 na prywatnq konferencJQ' Czy pam1Qtac1e nasze dluzsze spacery lub rekreacJe w ogrodzle zwlaszcza v1 z1m1e'9 B1ed11e te 1stoty co noszq okulary' Czy pam1Qtac1e uaszcgo tradycyJ11e o gvu 1azdor'1 1 zaJa1ca" A 111edz1ela gOSCl NIBDOWFOLIIE Juz reko1ekcJe 7akladowe' Akademm wtenczas, zamlemala me Il1Cj8kO w druva, kaphczkcg Zapanovsala grobowa cxsza przerywana go r2Jcym1 modlam1 N1gdy me zapomng z Jakq szybkoscug operowal u nas telegraf bez drutu' Zamm s1ostra wychowawczym 0glOS1l3. nam Jakq mespodzlankg wleksza czesc mternatek Juz w1edz1ala o wszyst1m N1c WIQC me pozostalo dla slostry do pow1edze111a tylko Wy Juz pewme WIECIC co wam chce oznaJm1c a ktore me Medzq mech SIQ dOW19dZ8J od tych co Juz medzq Pracowma trzQs1e S12 od serdeczmch sm1e hom Czasem zawod nas spotkal bo ktos puszcza I I Q' ' ' 3 ' ' ' f .. . A H A ,. 1. A A :., . , - , A U . N . 7 . . . N' ! U 1 1 1 - 1 ., . N N 1 . .. .-.1 1 c. r. . ' . . . 1 Y 1 1 4 . . - , . J 1 1 , . . , 1 . . , . .1 . 1 1 1 1 H ,, .. . . 1 . .F . . . - 1 Q 1 V Y 1 Y Y Y - . . . P 1 . 1 4 . A 1 1 1 , , 1 1 . 1. 1 . 1 1 1 l 1 1 4 . 'JL 1 , 1 1 . Y . v, . . . 1 1: - V - , Y . . . . .1 , . H V . ,, . 1 . ' 1 1 1 v 1 - O.-- , ' . 1 . , 1 , 1 r ' ' . . . . . V Y . . . . . , . 1 g 7 1 . 1 . V. . . . V . - za 1 1 1 . . . M . . . 7. . . .1 . - 1 1 . Y. . . . . . V. ,, . . 1 1 . . V . . A , Y . X 1 1 . V - 1 THL IMMAQULATAN pogloske ze gdfles Jedzlemy lub flllll IODICIQ my 1 dns-11 1111 s1Q ku ko11c11w1 a tu flga z mak1em Cry pam1etac1e'J Ranma blegallllla przedszkolua L IHIOTLIBXHI smzotkanu faltuchanu 1 sc1e1kam1 od ku17u krzyzowaue wolama zelatorka D1l11lljQ,C zegam uapedza I11te111atk1 Jesvcze D160 mmut' I11te111atk1 SDIGSICIC s1e bo tylko mmuta do d7wo11ka' Wtencms 1Stf1lE kmo' C7y D3.l111Qfv8.C199 O Jak szybko m1Jal cvas p17v robotkach podcfxs gdv smstu czvt 111 111111 bardm IIIDCIGSUIQCQ ks1azke Wy p-1m1eLac1e'J pamletacle Jak w mltym 11ast,roJu 1 Jak p1edko wszJstko 13087109 N1erzadk1e nawotywama do pracy 11ad wyloblemem s1111ego 1 slzalego charakteru czy pam1etac1e9 Ta ukochana kaphczka' Cry DHYHIQEHCIC Jak blobo bylo p17eped71c tam ChW1169 J Kupnzewska 39 I Rak 39 MUSIC, EDUCATION LIVE Musuc as as old as the world Itself A beauttful and gloruous guft of God It always has exusted In some form or other lt seems to be a part of our nature through whlch we can express our profound thoughts unexpressrble elther through words or gestures The greatest masters of muslc all agree upon thus fact and hold that the emotlons of the soul are always fully expressed through beautlful musnc Musrc may be conszdered the world s greatest teacher of punctualuty dulvgence patlence love and promptness We cannot nmagune a man s educatuon as belng complete wlthout rt Musrc IS the most perfect of all vntellectual pleasures lt comes unto our world wuth the sarne effect as sunllght streams unto a gloomy room Many belleve t to be a personal tnclunatlon that ss that one must be born wrth musucal talent an order to appreciate It However, thus IS not so, because nt us a glft of God from whlch all derrve pleasure lt IS a universal language and IS oftent1me muspronounced or broken up, so that rt results un rude dualects, such as swung and Jazz Funally, all nature ns so lmbued wrth rhythm and sounds that lnfe as one great symphony and from the cradle to the grave we are forever llvnng nn a muslcal atmosphere Alzce Dobmska f 16 l -1 . . . . . 1 J l - I . . I I A ' . ' . it . , H n J 1 1 .1 lf. 1 - .nfl 11 . A . U J . It l , Ui. 1 .' 'Z 'lv 11 2 1 ' 1 I ' ,1 .I 1 l A , , 4 g - l . To gruutowne porzadki przedswiateczne przy wspoluej pomocy. czy Y , . V - - I . , . . . . . , ' ' . ' i I I Jul L Nm mx lumen NN OUR ORCHESTRA Ten ycars ago under S M Evangelune S care Through Vull s halls rang the fnrst a tuned air As the furst orchestra had funushed nts premuere And gave ruse to the present one there Few members at flrst but as the years flew by The number Increased and steadily rose hugh The players were not artusts renowned u their love for music the pleasure they found ln producing harmonlous tunes at their well Sufflced for all lack of technlcal skull Vuolnns vuolas a cello or two ornets Saxaphones flutes a puano too All these together an harmony blend Under the dlrectuon of Mr Ressel s hand l-le S an able dnrector we are proud to say May he remamn here for many a day Under thus artnst s baton may muslc flow Through Villa s halls with an undying echo. To the tune of "March of Progress" let rhythm sw Tune up, get ready, and play fiddlers, play. UV Irene War d znslta --'Hem INN NCL! XX CZESC PIESNI I MUZYCE Pozywuemc cualo wzmacnua Dusze karml iaska Boska Zycue byloby lalowe Gdyby me cos dodatkowc Jak po pr1cy odpocznleme Dale ulge 1 wzmocmeme A medzlela po fygodmu Slodzl dm spedzone w zrwoyu Tak muzyka lekcya Splewu Wsrod naukl godzm w1efu To rozlasma to ulafwra Rutyrwowe nudy zyfn Cndy pest dusza Qkolatana Cnezar smufku IO przygmata Wnef nasfopn ukoleme W dZWlekU mehm w splewu tome Zblor muzycznych msfrumenfow Oper pvesm ludzklclfw glosow To wcueleme skalr uczuc Natdwmen dale Cala ludzkosc W lakum wuec bedzuem nasfroyu Czerpmy szczerze z fego zdrolu Bo Sam Bog mrstrzow wzbogacul Czosfke Swolo w much oblawul Zapal wokalm muzyc my Wzbnl sue wuelce na vxyzyny Wsrod sfudenfek mfernafek Przez ostafme dzuessec lafek A czyga to lest zas4uga9 Znolna praca sfafa dfuga Slostr skrzyprsfek puamsfek Jak I fychze wokalvsfek fzbvla R011 30 e 1 IHII I IX ,4 L A 1A A I 1 C 1 . 1 ' 1 I .C . . 1 . . .f ,. 1 .1 . 1 1 1 1 1 Z 1 U b II' 1 I I I 1 IIT' JUNE NINFIFFN THIRIY NINE A TRIP TO PADIOLAND The GRAND CENTRAL STATION was teernnng with people The MUSICAL CLOCK had gust struck from the steeple AUNT JENNY had been waltnng for ever so long Tull the NINETY NINE MEN AND A GIRL came along If we re all ready she exclalmed Lets Go To my HILL TOP HOUSE Youll have to go slow Cause our GUIDING LIGHT was damaged last nnght And WE HEARD TODAY that It s not very brnght The WHITE RABBIT BUS driver cheerful of face Sand HOP nn I ll take you Just NAME THE PLACE They dad as he bud them and soon came In slght Of the SONG FACTORY owned by the WOMAN IN WHITE By thus tnme they were In a SENTIMENTAL MOOD But that wasn t all They wanted some food The MODERN KITCHEN was open a place of renown They stopped In and ordered THE FRESHEST THING IN TOWN In DOLLARS AND CENTS they paad for thenr bulls And started agaln for that HAPPY HOME an the hslls They hadn t gone far when the populatlon In a mass Made It very much nmpossuble for the driver to pass The BATTLE OF SEXES had caused such a not That the MINUTE MEN were called to make the crowd quiet But they weren t strong enough to quell such a mob So the GANG BUSTERS were called to fnnush the gob The bus then drove on and a sign came an snght, TAKE IT EASY lT'S TOWN HALL TONIGHT' A but further on, they passed the WORK SHOP, It was so lovely, It made their eyes pop And then with a jerk, the bus came to a halt, The drlver got off, In order to consult THE FIRST NIGHTER, who sand, "Follow route 2 TIII you come to CAMPBELL'S PLAYHOUSF, then lT'S UP TO YOU " He followed darectlons, down to the dot, And wnthnn a short tame, came to the spot A LIGHTED WINDOW cheerfully beamed To the weary travelers, luke a haven at seemed They opened the door wnth a MAGIC KEY, Recorded theur adventures In a SECRET DIARY For one whole CONTENTED HOUR they frolncked about, Then happlly they retured, and turned the LIGHTS OUT Dorothy Ochowzczk Doroth y Pu rucka 1791 1 - 1 f v Q J A JA in A A - -, . N 1 1 - 11 1 11 - 11 1 1 1 1 1 ' 1 1 - , 1 - 1 - 11 , . - 11 - 1 11 11 , , . , , , 1 1 1 1 1 1 , . . 1 1 1 T111 IMlNtACULA'T1AtN OUR PROMENADE May twenty n1nth the long awaited day What confusron and excxtement on a day so brnllnant so adorned wlth nature s chorcest gnfts of sunshnne ssngrng blrds blossomnng trees and bloomtng flowers' What more could one desrre Dud we say what more could one desure7 Well just a half a day of shlftless restung In school and the rest of the day to spend tn preparatuon for the evenung s prom would b to anyone s satxsfactaon S y th t sux footer your escort for tonrghtp o hope that l get three gardenlas from jim to adorn my srmple but sweet gown I-le has a car hasn t he? Oh to be sure Bull does the tango perfectly and the way he can lead you In a waltz mmmm Gee but l do wtsh he were taller These and sumular expressnons were reveal ed when a sensor was caught carrylng on whnspered conversatrons l-low cver recognnznng the memorable day the teachers too w re very pattent wnth the thueves of tame who spent the day tn sp akrng tete a tete Beneath the star strewn heavens tn the downtown section par ttcularly before the Hotel Lafayette taxls came to a stop and from them emerg d joyous groups of couples Greetungs tntroductnons complu ments showered from all angles of the hotel lobby and the commtttee was tn readuness to receuve the patrons and guests Promptly at ten oclock the sweet stralns of Mo Balsom s Or chestra echoed through the Orchard Room the general atmosphere of whtch was a deptctuon of a serene moonlnt garden Amldst the soft glow of the lnghts and the gay array of flowers the couples gllded to and fro to the rhythm of the musnc The contrast b tween the dark serge of the tuxedos and the gay prtnts and pastel shades of the whtrlung gowns produced a festive plcture Twelve oclock saw the opentng of the grand march to the tune of our school song A spontaneous outburst accompanted the ebbrng stralns of the march and then danctng and surprnses conttnued for the next two hour The gayety was not ended here For wtth the concludtng number of Home Sweet Home the crowd dlspersed to the coffee shop for coffee and doughnuts or ham and eggs and to the lounge for some thurst quenchers Then an groups of four and sux the contented crowd separ ated packed wnth memones of so eventful 'ln evennng 110110 Zulezt sl ll A1111 RIIII 1 l I , , 1 1 a c "a is a ' ld , . . ,, .. . " Q 1 1 I ' Q' , . . . ,. H .I I TV , f I , 1 D. . , . .5 c . , , I Q - , c I V Q . c , . I I ' 11 11 1 . I 1 I T ' , L . ESU JUNE Nm IEEX 11111211 NINF P111 Lvl Loup Bank Hash B Pab P1150 P11 B 1d Bdx S U Leap F D11v ls 0 0 L Out tball 111 Rice 81 Bdsm 111tu11 ba. p B411 Ball L b 11 'VI.1wLe1 Tub P111 1135 Te11111 B4 ll Dod e R011 I the R111 151 Says ck Ball Bah we L.1pL.1111 Ball ot W 11 Tag 311 Club 11.1112 olley d 13.111 DROGIE INTERNATKI' Zdaje SIG ze to me Tak dawno lakzesmy s1e zapoznafy a tu juz czas rozsfama' CHOCIB7 odchodz1my ale z p3VT1IeCIl'13SZejI'1lgdy me 1.1IeC1 Wasze przyldadne postepowame przychylnosc 1 wspofpraca a zavvsze z Obhczem USVTIIGCIWFIIS tym uz me uslybzymy Waszych muzykalnych wydepow 1 sfrovwczych gfosukovv' W ZYCIE pon1es1emy WSDOVYNNIGFIIE naglep szych nalmnlszych nayweselszych Chwll przezy tych w ofoczemu Waszyrn DZI6kl Wam dZI6kl serdeczrme kazdym serca b1c1em za wszystko N1ech Bog darzy Was bfogos1aw1enstwem 1 wy trwalosclo w tak vvzmosfym wyborze Nue za n1echa1c1e Wasze wspoffkole-zar1k1 WSDIEFEC Swy IT1IfTTOdIIfWal'T1I by 1 one zyc1em Swonm 1 dzlalal UOSCIO przysparzaiy chwafy Naysw Sercu jezu sowemu 1 Maru N1epokalane1 ZEGNAIC I E NAM NAIDROZSZE' Mcum 5111tuluJ1a 1 81 1 ' jg P ng 1 .' ' 0 ' ESE Lf ' L - F ' I 1 4 E ' 1 A U h si M on S 9- 2 f K 1 W .A I' - S 1 1 ' 'I' 111-1' Tug S . ' S L T ll g ' L . ' .' I-I - ll 1 L . . HJ Nl C Run Cal L Ball L ' 1 d 1 1 ' f - A R Og V W I nk 0, B " E ' N . I1": S Ll .I I I A L I I 5- I I - , . . . L I S ' I - THE IIVINACUL ATAN BASKETBALL GAME Vnllans vs Marnans Good Evening ladies and gentlemen of the raduo audlence' Thus broadcast ns comlng to you from the Vnlla Marla Audltorlum through the courtesy of the Goo Goo Gum Drop Co We are about to brmg you a play by play descruptlon of the Vnllans vs Maruans basketball game The Sugnal ns grven and the ball as thrown to Marne Swltalska who quuckly passes at to Dorothy Ochownak The pass us nntercepted by Helen Janaczek who makes an underhand throw to Helen Bogacka She nn turn bounces lt over to Jeanne Kansa who misses the ball whnch ns retrneved by Dorothy She as about to pass at back to Marne when Jeanne seems to app ar from nowhere and us already on hand to check the passage of the ball Dorothy bounces the ball trying to evade Helen J s guarding The ball goes out of bounds Rena L the referee whnstles and the ball IS taken out by the guard A qulck play brmgs nt into the hands of Jeanne only to be taken back by Marne ln a pass m ant for Helen J There s the whlstle end of the first half lt seems that most of the actlon IS taknng place around the North slde basket You know ladnes and gentlemen whenever you see a great athlete ln actnon you can be sure that he ate a few Goo Goo Gum Drops For nt s Goo Goo Gum Drops that gnve you that vnm vugor and vntalnty you so envy nn other people Oh' Oh' We ve massed some actlon The ball IS already IH the The crowd as roarung Theur cheer leaders are In actuon Maybe we can catch a faunt sound of thenr cheers No I don t belueve we can we re too far away from them The play as resum d The ball goes to Marne She passes nt over to Dorothy back to Marne for an attempt to make a basket There seems to be a mnxup The referee calls down the guards for over guardlng A free shot' The crowd ns silent The moment ts tense as Marne alms she makes lt' Here come the Vlllan cheers' Can t make them out un all thus nonse' I thunk l saw these players eatung Goo Goo Gum Drops be tween halves That s why they re gorng so Player no 7 has the ball lt s passed to Jeanne who throws nt to player no 5 The throw as nntercepted by no 4 passed to Marne back to player no Z There s only one munute to play Dorothy gets the ball and makes a spectacular shot and makes at beung twenty flve feet awav from the basket Tame ns up and the game as over wnth a score of 3 2 nn favor of the Vnllans You know ladles and gentlemen nt s coopera tnon concentratuon wut and Goo Goo Gum Drops that won thus game' The first three may be good but they re excellent when comblned wnth Goo Goo Gum Drops' Won t you treat yourselves to some' Goodnnght All' Remember Goo Goo Gum Drop s the thang' Reqzne Ie in lu 182i - 7 , ll - ll ' G . , . ' . A ' ' e , . . I ' I V I ' ' ll I , II ' I II II ' ' ' .' . T . ' ' , . hands of the Marians. Player No. 9 is trying for a basket. It's inlll , A , . . , , 1 . , A. h , , , 1 - D . g ' . , . . ' ' I A ll - II A I I ' , . . . . , , , . . I . . . , - f 1 r ' - A A 11 11 Q I , - I . Il ll I , . A ' . fi' 5. JLJNL, lXI1N1z'l'lgle1x 'll 11R'ru1N11x'1e1 VILLA MARIA ACADEMY Following are the rules to be observed by students of the V. M. Academy: 1. The School uniform consists of a navy-Hue dress with plain collar and cuffs. Shoes must have lllbbCl heels Anx dama e done to the II'lbtltllflOll fuxnltuxe books etc vxnl be charged to the dehnquent On the vuv to and from school ladv lute depmtment IS quned Loud talklng lll general IS DIOhlbltPd Sllence duung change of classes and dl9lTllSSHlS Pax tl11t1Oll the fl1St week of every month Lunch recess outdoors or gym The followln merlts were allowed for each of the rules YEARLY QUARTERLY Rule No 1 63.1llS 3 DOIHCS Rule earns 1 DOIIII N 3 1 DOIIIL N 7 N 8 Two glrls UITCIGI the assumed n xmes of MISS A and Mlss B attended th1s Academy lst quarter MISS A ObS61VPd all ILIICQ MISS B falled to efnn any l1lf'llfS for he demellts equaled her me-dns She advanced none .ind quarter Mlss A ffnled to observe rule No 2 and 1 Mms B nnpxoved vers much but shpped up on rule h Sldqualtex MISS A became acquaxnted mth 1 gnl who had been a lather bad lnfluence on he1 and had been a tause of much d1ST3l21CtlOl1 M1ss B 1mproved steadlly Rule No 6 was her bug bear 4th quarter MISS A perslsted lll dolng wron In 'iddlt1Oll she broke rule No 1 durmg May and June Q 2a MISS B overcame her habxt of breakmg rules and fnushed the year wlth a perfect score of both quarterly and yearly merlts Questions 1 Hovs many more merlts dld one have than the other'P 2 In VwhlCh quarter d1d MISS B overtake MISS A9 Solve by Oraphlc analysxs .LLL Y T Eugenm Deekzezuc Reome Ieeznvka 1-8.9 P 3- K. g - ' ' v . - . ' l.' ' V" 4. . ' ., . 1 . - '. re- 8. " - ' . ' U ' , . . . . D . . ' . ' No. 2 .' ' ., O4 ,, - ,. NDA 4 .. 1 ,, ., 0' ,V 1 H .V NO. 5 -. 1 ., ., O. N 1 ,, ,. NO. 6 ., 1 ,, K- 1. 'K-A. A. - t s K l 'kj ' I Q K I -' V.. Q Z. -' x. 1 A 4 u . C 1 . ' - . ' .. ' . - I' ' ' , ' .ff , c ' V- c Y A ' ' L - R ' . ' ' ' g. . ' ' . ' ,. , ' ' I on . K - . V1 441 L: I' , , Qi' V w v.??i Y, Y-, L..-L?-- -----W -LS , , V A ,u W f Wy H-AW L, ,M , , ,L .- www 1, ,n,,L, LL.. ..,. e-.,-.LA,.,.-..--l-.- . . l W, t I o 4, 4 V , l ,.-,,--.-.weww be L., BY-..- 'gq-Y V 4, ,,., 0, ,,,, ,,,, .L and . ,.,-, Y --.H ..-www.-+ Z.. me ' , ,, ., , YYY,,,, W, .W ------v--'f-1-v---f--'-f- --'W---Y--' Tm- - ,M ,, , A, ,ere ,,.,.-,.-T ..--. WL- . H-l I ,L Y , ,,,,,,,---l- we L, if af-V M-- e - , Lei ,L We ,WW A V E -if 'olden T1 . T' Tl ' ST . ,.- A, Q lg .W-. , -- ' W, , , l 7 , , .1 if ,la L ,L -- ., ec 'e o 1 y l il T W L, ,L l ni. Mm-- , Q ' i ri L Y., ,,,, ' 407+--?W 4-W-lk A-H ------4- I T 1 Qrqy-A 1. Il Q. .11 Q. 1vQ. 1 vp: Eg A-were -V 1 y v Z '.1'f--'-"1'7i'1-"-f ' , Q. TI1L1MINIfXC UL A FUN WSZYSTKO MA SWOJ KONIEC Nareszcue oslogrwglysmy cel tak bardzo upragmony Po otrzymamu swuadecfwa doprzaioscs yakze czupemy sue wolne swobodne' Lecz z dru greg sfrony nlesfefy przykro nam wspommec ze podwole fel meocemo nel szkofry Wychowama zamykalo sue za nam: yuz na zawsze musumy mlelsca USfODIC mnym Jutro-luz gutro ldzuemy w swlaf Iecz nalwspamalsze zycla nasze go wspommen mc: zawsze bedq foczyc nas z tobo szkolo ukochana Prawda ze rozne przechodzliysmy kolepe bo 'ryle tych Iekcgu fyle kla sowek tyle nauczycuelek tyle roznych femperamenfow kolezensknch a kledy spofkafa nas 'aka przykrosc no wfedy naprawde uwazaiysmy sue za pokrzywdzone Przewazaly gednak dm sloneczne Mumo nawafu pracy buzlaku byly usmlechmete Sale pefne gwaru' Staraiysmy sue kazdo chwule wy korzystac ,ak nallepueg bo dobrze zdawalysmy sobre sprawe ze gezela w czym to we wledzy zaczerpmetel znagdzlemy Iek gdy czame chmury mepewneg przyszfosc: zawusno nad nam: Umesuone w war zycaa chcemy I musumy 1sc odwazme uzbrogone w ryngraf sodalncylny Przyrzekamy nnefylko stawac w obrome praw chry srusowych lecz same :ch wnerme przestrzegac :doc wuerme za hasiem klasowym Dzls nasladulemy jutro przoduyemy Czulemy sue mezmlemle dumne u uprzywlleyowane ze dozwolono nam uczeszczac w?asme do fej uczelm gdzue otrzymalysmy wszech strorme wyksztalceme a czego mne szkoly dac me mogc Nnetylko za chowaiysmy ducha polsko katoluckuego ale utwuerdzukysmy sue w mm 1 rozszerzyfysmy swo wuedze w zakresue relugu u polskuego Za fo przygofowame nas o luba szkofo na to nleznane nowe zycle za tyle pracy za tyle maloscn wdzuecznosc swo okazemy przez dobre czyny kfore starao sue dla nas pomosfem wuodocym do kralu zwanego Iepuel Zegnalcue nam Pracowmce Boze I Ty Sfrazmco kulfury polskneg' 1 -84-J Y, ' C f . X , . 1 ' ' I 1 , - I . . ., .1 ' . ,. . , . .. Q , , ' f f - 1 . f . 1 . 1 1 r . . I , , , . 1 . , , . . , . , . , . I 4 I 1 1 . l H .. . . . . 1, . , . 1 1 , . 1 1 . , , , . . 1 . . - 11 - -I I Nga' -rj-Y' P SG L e W f--...-I xf'NX xr 'wr f' A GJ N mm iw L -P- ff Pak W. Fhiit A 5' 1 nj,-,K ,ff 4 A 1 ai' ADIEU DEAR ALMA MATER From our hearts Dear Alma Mater we bld you adleu Through dats of laughter and hardshlps You stood mer fa.st and true When sadness came round us we looked for Your ald We have pleasant m8m0T1CS that never shall fade For four SUCCESSIVC years from day to day You gulded our paths You en lxghtened the wav Today w1th reluctance from You we depart To launch on other paths ln llte to make a start We are full of eagerness ambl tlon good mll dutles to fulflll Whatever we max accompll h well ovw to You To YOUI ideals max vue ever be true .r Q ,f I All Mary Murray Adamska A. Baniszewsk aD Bednarczyk . Bielecka G. Blachowska . Bogacka H. Borowicz J Czarnecka Deskiewicz .J. F. Dobinska E. Gruchala F. Hilinska J. Huda Z, Janusz F. Jarembek A. Jasinska R. Kania W . Kozakiewic ZH. Kubacka G. Kupniewsk Kujawa I. aJ. eflgx SYLWETKI MOICH KOLEZANEK - ma zawsze zasobny temat do ODOW1ad2i1l13.. - dba o czystoSc wymowy jak rowniez i o faldy mundurka. - to taka sobie istota beztroska. - Swietnie oddaje role meskie. f latwo zapalna chociai nazwisko na to nie pozvtala. f zrecznie lowi W klasie vxszelkie podszepty bo w tym ' ' deska ratunku. -Y szczera jak zloto. bf w nogach ma jakby ruchliwe sprezynki. f bardzo delikatna ale czasami ranadto rorkrochmalona. f bardzo przywiazana do swego saksofonu. - najsumienniej uczeszcza do szkoly. - jej sie zdaje Ze ma zawsze pecha ale mimo to nie brak jej humoru. - ona i nazwisko kubek w kubek podobne do siebie. - umie czy nie umie sztywnieje ze strachu gdy ma re- cytowac. - to taka cacylala. - wybucha Smiechem na zawolanle. - xxcale vsytworna w ruchach. H bron BoZe przeszkadzac jej na lekcji polskiego. - Sliczne ma doleczki jak sie Smleje. - ma policzki jak dwie rozkvvltle roiyczki. f to Smieszka nielada. 1-35-b JUNE. N1N11'1'mLx T111R'1sY-NlNE 1' . - , Q I 7,-W fx' X: 43 e Q . w Ai! 1- " E 1 N ' S ,j " c A ' 4 H' V -, ' ' ' . -'X v "5 9 " . .' . v 1 f . 'Y F 5' -s 1 U . I 1' .X I - xx 1' 1 Q-,l 4' h . ' .. r - 1 ' , 1 ' fsf 'J . V -I ', I I , N ' - i..'pf.' 5 K D lil 1' at -. ' 1 .. X rl' ' 1 ' J- ff! ' 77 . r . 'iw 1 1 5 .W ' H ' ' ' ll! Q- N-Q , ' ' ' . Na' ' . . fit - ., ' r. -'1 ., nl , YA, QV -a ' f ' . ' - . . A w.fffcu As from You. 'we turn. greater 1: f X - - , -. 4 Y t . - " ' .::js3gEf5,Q'f ' - - - ' S H 2 G M , ' ' 1 1 JQJ U 'Y ' 7 V I emneka Ilwka l luwak I 'Sladc1 H Nlalcvcwska I Nlarclnkleu ll 1 Vleloch J Nlurrav M Ochowlak D OSIRR E Patrzyc W Plerucka D P1gula J Radecka I Rak I Rohmwka I Rovborska M Rvbak L Rvdz A Qagun Slutw W slmmska B Stahura J Qtaron F Stukovuska I Svc ltalska M SZCZCPZIIIHK R Tokasz J Wardzmska I Wo,1c1kow ska I lulewska I 1111 IMMAQULATAN mobovx 1 1111111 wmlo 101 1110 do IXXHIZX 1111111 III writ 111191 IOZOXXO okulan IIIQII sobw smm kolezanck sua 11pr7e1111oQr'1a IIXK vs 7114011 1111 XR ks1azk'1c'h cudnc melodm WVdObVW11'!, wg 1 D0d 101 ITHICOV ildv IlNI3d7lP do f01t9p1'111u ma sklonnosc do 7emd1e11 xap1su1e Cale b1 1111o11y XU16IQ7HIII1 EIIIQIEISRIIIII C81 mozna DOXK'19dZl6C 11a1g01sza1 prawde proito ww oczw lJGZ911 to 1est po polskur wcale s e 111e obur7y doskonale DISZC 11a maszynce me lub1 mow1c 111epotrzeb111e zawsze 1est porvgdme przygotowana 11a 1ekc1e postepowame ,1e1 sw1adczy ze ma zasady grzecz11osc1 Strasmzy ma treme gdy wydaje lekcje bard7o malomovx 11a ale Yadowolona 7 ZVCIH to amatmka Swobodv pI'ZyChOdlI16 1110 1110113 S19 v1111oxL 0pr7oc' 191 78IOI'I1PI'l1lI XK7I'Ok0XXl ma kl0lIC7f' orvka some dODllS7C7'l do glovn 711 pm 110 bedvm 1111318 vmar IXKIPIIIP 111e1'7adko marzv 11a JBWIG bardvo wspa111a1omysl11a Lawbze zaopat1zo11a W torebke cuk1erk0w by d71e11c SIC 2 KOIGZRIIKHIHI w CZHSIE lekcu ta sloneczna Jasuowlosa p1ek111e vxyglada gdy meco po rozomeje to fachowa flW7I6Ik3 uavuet vs DFZSIWIC ob1adovse1 me ma spoko1u 11a11ep1e1 potr'1f1 DIEC 1aC7k1 1111m1e111c 5161 Lo advxokatka cudzych spraxx poslada wlasne auto to tez ma p 7y1ac1o1k1 od S1115-ta puepada SIQ m sportaml Vakochana vx Zakopanem CIIOCIHZ vu Polscc me bsla me 111070 KK Vb1C 1 glowv WIEC7OIk11 goralskmgo ph 111110 1 dObltI119 1110111 po polsku alv 101 orto1z1afI'1 romuc be? DOFOYIIIIIIEIIIS. me IIIOZC dlatego ma mkg CICITIIIQ, core bo ucfx my II 1 mbm mchvxvca nas 5wa pomydovx oSc1a 111e potrzebuje powstydzm SIC swych p1ek11ych zabkow a Jezx czka vxcale bardzo dob1a11e S8!S19d7tVKO 1111211113 11a llldZkIE CIQIDIGIIIH Janac 011 1865 , , I 1 1 1 '1 . V ,Q .' ' 1' 21 ' 5' 1 ,' . if '.z .1 2 1 1 I' 1 1 . H . . . . , . .K A , ,AY f 1 V ' , 1 1 A- l . Rniak F. V - clagle sie 0 mi fI'?lSIljP. .Tak nip ma czem Sie martwift to ' . 1 .. '1 11' I ' , - . 1 Y . .f 1 ' - . . .. - 1. 7. . . K R. i .-, Al' . I , V - ' ' v ' ' 3 ' v" 2 ' ' 1 R . F . .. . . y. L 11 .V1 A '11 1 D. K' 1 'A' Y N A 1 Q ' ' v K I ' v ' 1' '. f . Y- t' I . .1 h I " 1' , .I XA 1 ' ,lc . ,. I' f 1 ' 1' ' ' ' 1' : . . 7 Y 3 ' . A Y ' 'J ' . 'Q 'lc l . ' I ' . . I . 21' H. JLNL Nm nu HIIRN Nlxr SENIORS IN Tl-IEIP SUPEPLATIVES Ann Adamska Dorothy Bamezewska Genevxeve Bednarczvk Genevieve Blelecka Marne Blachowska Helen Bogacka Joan Borowuz Josephine LLarnec ka lugenla Deeklemu Allce Doblnska leugema Gruthala Josephine Hnlmeka Sophne Huda Helen Janaczek Florence Januer Adele Jarembek Ruta Jaemeka Vlrglma Kama Helen KOZHKICWICL Geraldme Kubacka Irene Kujawa Jane Kupnleweka Regme Lesmska Irene L1sLka Irene Luczak Irene Malczeweka Allte Marcmklewlu Josephine 'Sleloch Mary Murray hluabeth Oelka Lottie Patrzyt Dorothy Plerutka Jane Plgula Rose Radecka Isabelle Rak Sophne Robmska Celia RoLak Mary Rozborska Lucy Rybak Ann Rvdz Rose Sagun Bermce Slnuneka laura bnutv Julna Stahura hleanore Staron Sophie Stukoweka Marne Swltaleka Rxta Szczepanlak Joeephme Tokasz Irene Wardzmeka Irene wv0JClk0WSk8 Irene luleweka Jolheet Moet beautnul Dlllltlll Sweetest vo1ce Talleet Moet lI1f8CLlOLls la 11 Moet unconcel ed Moet IIIIIOCQIIL Moet 161111361 ann nt 11 Sweetest tate Moet eerene tipxeeelon Cxeamxeet COIllpl6XlOll Moet beautnul handwutnx Moet all 1d ot do e Peppleet Kmdeet heent Moet aseoxted LUllCLtl0Il ol ehoee Moet talkatlve Fastest Thlnkex Most outspokex Most dlverenxed toltluxee Sunnleet dxepoeltlon Roeleet cheeke Moet beautnul teeth Moet quxet Moet devoted It zdex ot Pol Most etudloue Neateet Moet peztett lcatuxee CLlI'l16bt laehee Pxettleet eyee Moet Moet Most Most Most Wllllllg to help l1IlCOl1bClLllb humouet maldenly eympathetlc devoted to elephante Roundeet face Happy soo lllClilQSt Moet excltable Moet undecxdeu Most 6CO11OIl'1lC'1l Loveheet hand Moet 1eade1eh1p Moet 6IIlOl,lOlla1 Moet eueceptxble to colds Beet duvex Bxoadeet ennle Slmmmeet Most eaelly eatletled Most nlxeh Moet tflllbtlllg, Moet talented Bwgeet Ieadel Most txctlul 871 le booke Dorothy Ochou ml V. V ,J Yr. f."i:' fe 1 5 . . en - , Y, X X '. . , " .' ' U. ' Q .,...4.,.... ....,. . " ' '-ug, '- ..... . ,,.. .. .,.. .... ' 'n - . Jr ne 1 ' ll L ' " "r',,.. .,,..,.. 'VW 1 .... . ,.... .......,.,.. 1 l ,1 . 'll . ' " 1. - f ." U. .. ,........ . ...,.. X., .. ..... .,.. ,. , ' 'A 'g' , .. ' . .. ' .' 1 1 I ' N ' .......... 1 ' .. ..,..,. , ..,... ' 'fa ' ' sh J Helen Madej ,,,, ...... ..... , ,. ' ' -I - ' ,',, . .' . ', .. . ' 1 ' ' A ' . . , ..,.., ..,.., . . "1 .'. ' ' A 1' ' . w 1 X 1 -'v 4 . - - ,. . -,- 'B- 1 ' , - ' x ,.. 6 1- - - - ' 1 1 . , t ....,.,.,............... , . w - -1 'l . . U.'.'. D 1 . l . . .' 1 " 5 . .......... ,... . ,. 5'-' " ' ', .... ., .,... S 1 l THE IMIVIACULATAN WILL WE EVER SEE THE DAY ll hr n Genevleve Blelecka wlll act a female s pfllt on the stlge? Rlta Jaslnska wlll be satlsfled mth 1 tomplftl tdltlllll of a Illstoly book? Rena Lesmska wll stop b0.lbl.lIlg about hu bca ty? Ann Rydz Wlll lose that tl lm 1OUKlIlg appealante? Ilene Wdldllllbkl and Sophle Stukowska wlll alll bass? M8118 Blachowska wlll folget about Dltk? Maly Mulray wlll evel stop quotnlg DIICCS on othel peoples b91Ollglllg Helen Bogacka when called upon to reclte wlll show an explesslon on her face othel than funny? Cella Roaak wont blush when shes the Lehtel of attlactlon? JOSGDYIIIIC Meloch wlll ever get the nerve to VOICE hel 01J1lll0ll7 Lucy Rybak wlll evel glow up and lemembel hel plate Ill soclety? Rlta Szcaepanlak wlll stop telllng an lncldent OI two WhlCh took place at home? Rose Sagun wlll be qulet when the people about her ale dlbtllllblllg her? Adele Jarembek wlll evel keep house all by helself? Julla Stahula wlll tell the reason she lau hs at a D8Ib0Il9 Beltha Sllwlllbkd wlll f0I6S3kE Josephlne Hlllnska? Jane Plgula wlll stop f,WltCh1Ilg hel mouth when l8C1t1l'lg9 Ilene Llsaka wlll stop thmkmg up excuses fox not belnfl PICDZIIQG7 Rose Radecka wlll undeltake the duty of teachlng Enelsh? Dorothy Banlszewska wlll stop buttmt, 111 on others offalrs? Sophle Huda wlll be the opposlte of hel name? lthllll Ellgellld DGSKIEWICZ wlll be able to take ltprlmands wlthout USlll ler handkerchlel? Irene Malcaewska wlll UIOW up to womans hu ht! Allce MJICIIIKXQWICI wlll stop .lctlnv out of plate ' Eleonol Stalon wlll CVGI stop bClllg .1 spolled bl lt, Sophle Roblnska wlll play second flddle to Steve? Eugenla Gruchala wlll lemembel hel ave no mattel whele she ls Geraldlne Kubacka wlll GVEI be lude ol assume tl lOll h IHIKUICU Dolothy Ochowlak wlll stop DCIIIE., a pesslmlst? Gent Bednalcfyk wlll stop .lttlllf as stooee to l Ll YUDCILOISJ I 88 I . , . ' ' y' 1 '1 1 v 1 ' . 4 . L . ' .' V . 1' l .f ' 1 " , H . . 1 1 . ' ' , ' . . . . . . , 1 Av' Q A A v 4 1 ' l I k' X I . ,J N L . I Q, . l , ., . . A . . ' . ' . .' . ,. v. Y ' S? Y A f ' 1 y 1 , - wr ' , ' . ,,. . . . , , ' . ' ' . F . . . l . . 1 . ' 1 ' . ' 0- - .. D . . ' ' - . y' . . ' ' ' . . D . ' . , ' . . D . .u . . D.. -, . '. r '. - ' ' Y' -1 ' . ' .' 4,- . . ,, I l r' 1- v '- Lg ' D D ' ' 1 ' ' ' ' r ' 1 1 u I ' -1' . , D . . . ' A . A, ' 3' 1 . ' .1 ' ' 1 . ' - . ' - ' ' . . . 0 . V - . ' .9 , . ' ' . . . . f - U . v I7 ' . . 'f v' . ' r ..' ' . 3 . . ' . , , ' , . . , -l ,- , .' .,- A ,, . - ,, A .. . , JUNL ,NlN1111N 11111211 NIXF 111 131111111 11111111111 M 1111114111 11 b 51110919 Irene Zulewska w1l1 ever 105e her temper and tell 11er 111fe11ors 10 mllld then OV111 131151119559 Vldlle S1111.115k.1 11111 atop 1111110 11k1 11e1 l1111e 111111 F1o11111e Jlllllbl 11111 11ke 1111 hue 01 Slllll Sun1n111v1111 1 ISJDCIIK Rdk 11111 lk 1111 H1 11 C 111111 1111 11111111111 A110 10111 ' Helell Kof.1k1111111 11111 5112111 11. 1 5k.11111t, 111111 1101 511 111 1111 b111ony1 A1111 DOblll5kd 11111 11k1 1111 1111111 1 111.111 15 111 011111511 1 It 11111 Helen Madej w111 111 1s I1ex1b11 ls Join D.1v1U I1e11e W0Jc1kowkka w1l1 use 5111115 111 11e1 1101111211 kp1e1119 Josephme Tokasz 11111 Atop Ch8WlI'1Q, O11 candy 111 1111131111 116116 Luczak w111 1611158 11 favor mked of 1111 1 E11411betl1 Oblka w1l1 glllbxxll 111 .1 111111 101119 Jane Kupnlewbka 11111 look .11 pale 15 1 t,11os11 Joan B0r0w1c4 Wlll b1 the 1111 01 1111 p111yP 116119 KuJa11.1 v1111 end 1 day 1111110111 1 5111111 on 1111 19110111111 1111 Jobeplnne Hlllllbki wont 11.11k 1 mule '11 1 50011 jokel Jobephme L11111eck11 11111 g111 1 111 11 111111111 E11 11511 0111110111 D0101hy P1e1111k11 w111 be b.111111ed w1111 11e1 0w11 desk 101 LJ.kl11U dltll. 110119 Laura S1u1y v1111 stop 1,WlI1kll1l' he1 eyeb when 8ClI111g 165501159 Ann Adan1:,k11 11111 be 1155111 ed 111211 110 0119 15 1111411111 about 11e1 11111111111 11e1 back'P Fmully Helen J.111.11z1k .llld Jt?.,1l1llL K 11111 1v111 stop d1 111 frnends Heluz .lunac 111 Jttllllltl Karim f3 .1 11191 ,Q,r,.,.1.1,'1 ,.,Nf, 1. . 1 1 X . 'A .I . . L01 W - f' 1 'A 1 11' 1 13 fs 111111-v 011 1111' 111111 L15 ll 111215 1. nt Q. '. , .. 'I 1' .' 1 1 1 1 J ' ' U' 1' ', ' 1 1 ' . '-1 '-1 1' - 1 1-'. -- 1--A .1 1--1 Mary Rozborska will stop giving 1110 11ppez11'1111ce 01' ll scared rabb11'.' . ' ' . ' A- . , U. ' . . . , . '- . , ' . ' . , , 2 , 1.1. '11 -' ' 1 1 11- ' 1 - 1 1 ' ' '-1' - aww f ' 1 ' 1 ' '1 ' 1 g - 'V 1 ' 1. v' L 1 1 1' 2 1 ' 1 1- 1- ' 'z -.EJ ' ' " ' . ' - 1 .' ' 1 1 ff ' '. D . . . - 1 y' , .A1 - "- L ' ' Y- 4 1 ' . h: I A I U A L .1 . 'V gg. 2 . ? Q 1 l if , THE IM INIACULQATQIXN AS FATE WOULD HAVE IT ANNA ADAMSKA GENEVIEVE BFDNARCZYK GENEVIEVE BIELECKA HELEN BOGACKA DORTHY BANISZEWSKA MARIE BLACHOWSKA JOAN BOROWICZ JOSEPHINF CZARNECKA EUGENIA DESKIEWICZ ALICE DOBINSKA EUGENIA GRUCHALA IOSFPHINF HILINSKA SOPHIE HUDA HELEN JANACZEK FLORENCE JANUSZ RITA JASINSKA ADELE JAREMBEK VIRGINIA KANIA HELEN KOZAKIEWICZ IRENE KUJAVVA JANE KUPNIEWSKA REGINE LESINSKA IRENE LISZKA IRENE LUCZAK HFLEN MADEJ IRENE MALCZEWSKA ALICE MARCINKIEWICZ JOSEPHINE MELOCH MARY MURPAY ELIZABETH OSIKA DOROTHY OCHOWIAK IOTTIE PATRZYC IANE PIGULA ROSE RADECKA IQABELLE RAK SOPHIE ROBINSKA CELIA ROZAK MARY RO7BORSKA LUCY RYBAK ANN RYDZ BERTHA SLIWINSKA JULIA STACHURA ELEONOR STARON LAURA SIUTY MARIE SWITALSKA JOSEPHINE TOKARZ IRENE WARDZINSKA IRENE WOJCIKOWSKA IRENE ZULEWSKA An Adventuress Good Baker Great Bookworm Healthy Bouncer Dannty Blonde Merculess Butcher Jobless Bacteruologust Jolly Chatterer Elated Daydreamer Appealmg Debutante Extravagant Gambler Jovnal I-Iousekeeper Sophustucated Hussy Hnlarnous Jester Flat tooted Juggler Refnned Junkman Arsstocratnc Jeeper Vonceless Canary Helpful Kud lll tempered Kitten Joy Kmdler Restless Lawyer lmpudent Landlady lnstructlve Lubrarlan Humble Malden lnvaluable Mute Admired Manhater Jumpnng Mexucan Mmnae Mouse Expert Ocullst Dear Organlst Lovable Peddler Just a Pull Relugno Js Reformer Ideal Roommate Bad Republncan Cattle Rancher Magncal Repeater Lazy Reporter Amlable Roughneck Beammg Sunshlne Joyous Secretary Excated Stoolpugeon Lnttle Shoemaker Mnschuevous Spmster Jabberung Toastmaster lmpatnent Washwoman lmagnnatrve Wanderer Impressuble Zoologust Rzta S c epanzak 39 Sophze Stukowsku 39 Rose Sagun 39 C"eraldme Kubacka 39 DoRoTHY PIERUCKA peep Parole ' ' I 90 -I I I A Y dum Nm IIIN IIIIRIX NIM Mary R Dorothy 0 Rena Eleanore Irene Z Julua Lucy Helen M Dorothy Eugenua D Geraldune Ruta S Genevueve ue Adele Irene Wo' Sophue R Ahce M Ann R Celua Jane P Irene War Josephune H Dorothy B Ahce D Helen J Rose R Ruta J Sophue H Mary M Florence Eugenua G Jane K Helen K Josephune M Rose S Anne A Jean K Irene M Josephune C I WISH I MAY l WISH I MIGHT HAVE THE WISH I WISH TONIGHT lcarn cookung wlthout ten casy lessons buuld my own home wuthout manual labor possess red halr thus gaun popularnty as the red halred slren own a cream colored Packard wuth my pleasung smule as payment voyage to Europe munus a shnp that water would become gas un my Pontnac become a Hollywood actress but perform only un New York galn strength without eatung splnach cross the country on my only means of conveyance roller skates unstall an elevator to the 4th floor dormutory dwell under the tropuc suns but fall to get sunburnt buy a dress and luke ut for two weeks stranght vnslt all colleges In U S but attend none become a travelung saleslady wnthout having to travel and cowpunchers become a member of the symphony orchestra to own a hamburger stand wlth no hamburgers on the cuff marry a doctor thereby save money on doctor bulls compete wuth Aluce and marry a dentlst get slum without sacruflcung my everyday chocolates meet Mr Gregg wlthout the need to dusplay my shorthand become an author wrthout the usual authors head aches unveul the name of the Unknown Solduer grow coconuts In my backyard organuze a mulutary school for gurls attend Our Lady of Notre Dame College go unto partnership with Chevrolet Jr Introduce a loud mornung recess for future Vllla gurls wnte a hustory book munus dates names and facts wan the lrlsh sweepstakes learn to swam wnthout touchnng the water have her hustory book revlsed gaun permanent resudence In the lubrary be permltted the use of books durlng Regents love everyone and be loved by others grow taller but have smaller feet have a radiator under my desk own a summer cottage and luve In It durnng wnnter be a ballet dancer fund tume to read more dry and long books l ,I Ifz'-11" f: I I . A . 4 44 " 4 ll ' P. - ' B' , ' ' - ' . . Marie B. live on a ranch but be able to keep away from horses n - ll r ll ' I I I 9 I Elizabeth Irene K Isabelle Genevieve Be Helen B Sophie S Marie S Laura Irene Luc: losephine T Lottie Bertha Joan Irene Lis Adele Mxss Mxss MISS M155 Mlss Mlss MISS Mlss Mxss Mxss Mlss Mxss MISS Mxss Mxss Miss Mxss Mlss Mxss Mlss Miss Miss Mxss Mlss Mxss Mlss Mlss Adamska Bamszewska Bednarczyk Blelecka Blachowska Bogacka Borowlcz Crarnecka DGSKISVHCZ Dobmska Gruchala Hxlmska Huda J anaczek Janusz J arembek J asmska Kama KOZHKICWIC7 Kubacka Kuj awa Kupmewska Lesmska L1szka Luczak Made J Malczew ska l THE IMMQACULQCVTAN gain fame as a skilled harpest visit Hawaii and teach them how to play the guitar go to California and meet Charlie McCarthy to be a champion tennis player be a glamour gurl go to Afrnca and get a pull at thc rung un some cannibal s nose stay at Villa another tour years imitate Joan Davis as a football player start the dear old golden schooldays over become an owner of a cigar box theatre enter politics and someday reach the seat of presidency become a missionary to learn shorthand and save time ID copylng spend winters at Miami and save money by not buying coal become a traveling saleslady without havlng to travel Ann Ryd Marte .swztalska f'-"Xa SENlOR IMPOSSIBILITIES 0 Reszst Mzlton Q Paradzsc Lost Abstazn from sweets Reurn from a dance mznus a cold Be excluded from dramatzcs Stop vzsztzng the an port Stay out of mzschzej Utter an unnecessary word Ozercome one of her frequent lauahmq spell: Retzre early Gzve up her muszc Stop correspondzna wzth a ccrtazn fr1encl m Llucaoo Sznq a solo Keep anay from danczng Abstam from eatmy ln class Be perfect 171 attendance Keep awake durzng Polzsh Remazn szlent durmg recztatzons Mzss at least one roller rznk affazr Dzslzke Polzsh books Lose her dzgmfzed azr Froun Lose the rosy color zn her cheeks Speak wzhout gestzculatzng To enjoy eatzng a razszn pze for dznner Put on more wezght Neglect her studzes Marry a baker i 9 l . d. - . - 1 - n . . . . .. . . . . . . -4 K Q 1 . . . ,H A . .. i -, 1- K . 1 . . 1 - , , K A, ,., L . . .. 1' . , ' t. , . ' v L . . ' v 'Aw JUNE, NINIZTLIQN 'l'll1R'1'YMNINE I Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss M1ss Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss Miss M1ss Miss Miss Marcinkicwicz Meloch Murray Ochowiak Osika Patrzyc Pierucka Pigula Radecka Rak Robinska Rozak Rozborska Rybak Rydzr Sagun Sliwinska Stachura Staron Stukowska Switalska Szcrepamak Siuty Tokasz Wardrmska Wojcikowska Zulewska ADAMSKA A BANISZEWSKA BEDNARCZYK G BIELECKA G BDACHOWSKA BOGACKA H BOROWICZ J CZARNECKA J DESKIEWICZ J Keep the same facial expression all day. Be on time for the first period. Speak the Polish language. Be tardy with the publication of the Vilrnarzan. Begin an argument. Lose her frankness. Be less dainty. Become a public speaker. Stop grieving about Frank the elephant Be shy Play in a jazz band Keep from blushing when called upon Pronounce correctly the word skr ydla Miss any Polish film Wear cz szee ten f10l shoe Keep from presuming Become a brunette overnight Come to school on a trolley car Lose her dimples Sing off key Forget about Dunkirk Lose her happy disposition Give an impromptu Break up her friendship with Irene L Lorne to class unprepared Refrain from reading books Grow up Florence Janus Adele Jarernbek Irene Lzsek Josephine Tokase CINS! IN POETIC DICTION Baker Hubbel Good Company Angel Santa Claus The Young Gazelle Preparedness Thex Who Laugh heisure I Shall Be Loved As Quiet Things The Fireflx Parke Markham Davies Davies Baker Ferris DOBINSKA A GRUCHALA E HILINSKA J HUDA S JAREMBEK A MURRAY M Onls a Dream Hope Well and Have Well A Phantasw of Heaven Jazz on the Island Whim Hip' Hip' Hurrah' Mulock Herreck Kemp Spew er Aiken Moore JANUSZ F' JASINSKA R JANACZEK KANIA J KOZAKIEWICZ H KUBACKA G The Hllls of Rest I Have Wild Moods Kindred Hearts Manifest Destim La Belle Dame Sans Merci 193i Paine Faber Hemalli Billings Keats ' ' a . .....,..,. j ......,................ K. D. .,.,... . .................... M. . ...... , .................... W, , ........... .. ..............,.....,.... .E. ' M, ..,... g ' ..................... M. ' .' . ........... ..........................,.... W. ' . . ..,....... ' - ' ' . ....,K. . ......... ' Q ........................... J, '. . .,...... Baby Toes ......................,..... C. Sandburg . ............ ................ H. . ................ .....,.............. L . 3 . .....,.... ' .........,....................... C. ' . ............ ' . ' . . ................. ..T. . .............. ' ..........,.........., O. ' . ........... ' ............,....., F. iS'i"':l'-' ..................... .F. . . ...... ' ' j .....,................ J. ' ' .f . ........... ' ' ..........., .J. KUJAWA I KUPNIEWSKA LESINSKA LISZKA I IUCZAK I MADEJ H MALCZEWSKA VI MARCINKIEWICZ MELOCH J OCHOWIAK D OSIKA E PATRZYC L PIERUCKA D PIGULA J RADECKA R RAK I ROZAK C ROZBORSKA RYBAK L RYDZ A SAGUN R SIUTY L SLIWINSKA B STACHURA J STARON S STUKOWSKA S SWITALSKA M SZCZEPANIAK R TOKASZ J ZULEWSKA I VQARDZINSKA I WOJCIKOWSKA I IMM XC When ex I See Those Sllllllllg Ex ew A Character The Unrealwed Ideal Ueeful Stlldlf' Fatima Appeal to Sllencf' The Llttle Peach There Are Sounds of Mlrth lost In the Mm! self Dependence Kind Words Umxasted Daw She Was a Phantom of Delight Semper Fldeles The Roses Complamt Responsne Chord Song to Cella Dreams and Realltles Moon Struck A 'young Ladx D11-mea u Go Loxelx Row The Riddle Whx So Pale and Wan'l The Debutante MV Heart Leaps Up When Hark' Hark' the Lark Laugh and Bc Meru The Belle of the Ball Character of 1 Happx Llfe Jaqpxre Aux Astxes The V1o11n Meaaure Me Skx ff, I KC QMS! 1 94- l I Behold ULATAN I' Moore Tennx Son F Lampaon I Taxlor Tennxson P qhellex F F'1eld I' Moore Mulock Arnold C Marshall J Lowell W Wordwuorth Mulock R Franz A Swlnburne B Johnson P Carx Mulloek A Pope F' Waller D Burnet Su J Sucklmg G Carrsl W Wordsworth ohakespeare J Masefleld Angelo H Wotton W Flascus R Schauffer J Mlller 12 W3 ,, 1 I , C I Ililp r I I ., 'l"3','1QQQf1Q - ...,.. A .,..4..... ..,. ff' R. ,..,....,.. '. ,.... .............. , . '4" ' '."ffQQQfQ1:-'- , ,QQ1QfQQQQlQ1QlQfQQQQ1M. RoB1Ns1iA's1'fQQiflffm Salt of the Egffliffllilfffllfiw. J.-,nes 'l"iQr1ff11111 . ,- jff11ff1fffQQ ' X'-Qm ,... JUNE NINEIEEN Imran Nm? N-KWH Adamska A Banrszewska D Bednarczyk Brelecka G Blachowska Bobacka H Borowrcr J Laarnecka Deskrewrcz ls. Dobrnska A Gruchala E Hrlrnska J Huda S Janaczek Janusz F Jarembek A Jasrnska R Kama V Kozakrewrcz Kubacka G Kujawa I Kupnrewska Lesrnska R Lrszka I Luczak I Madey H Malczewska I Marcrnkrewrw Meloch J Murray M Ochowrak D Osrka E Patrzyc L Prerucka D Prgula J Radecka R Ra I Roblnska Rozak C Roaborska M Rybak L Rydr A Sa un R Srutv L Slrwlnska Swrtalska Stahura J Staron E Stukowska S Szczepanrak R Tokasz J Wardzrnska I Wojcrkowska Zulewska I AQ WE SEE THEM DILSIINY road srde hot dog, stand Boonvrlle Erffel Tower Physrcs Teacher Beechnut Chewmg Gum Scotts Roller Rrnk Orchestra Drrector Lanadran Mrssrorrs Juverrrle Court Phrlharmonrt Orchestra N B C studro Italran Spaghettr Restaurant Germany hotel manaeer Whrle House hostess to keep anothers store Mayor of Buffalo Clerk at Woolworths Movre usher psychologrst crochetrng department census offrcer newspaper commerrtxtor Poland author nurse radro comedran street car conductor Art Gallery Head of Re ents Department Insurance Agent Cartoomst Florrst rn Roseland Remrngton Company Fanny Farmer Shop Supreme Court Symphony Orchestra Edrtor of Broken Hearts Column novelty counter Medrcrne Prescrrber Hollywood Hosprtal Journalrst Junrorate Drrectress Gym Teacher Chauffeur Stenographer Opera Smger Teacher of Charm Movre Actres Radro Entertarner Ambrosran Lrbrary Hall ol Fame 1 9 n CHARACTERISTIC synzpathet C fancy wrzter good natured dramatzcal earnest economzcal shy Ja chzldzsh darnty mnple clever large eyes athletzc permanent uave nzzld forgetful pleaszng frzendly graceful rosy cheeked unllrng szncere attentzve dzgnzjzed neat humorous serzous artzstrc shrewd rnznded punctual studzous courteous generous contented frank modest blushzng accurate kznd hearted blonde leadershzp optrnrzstzcal delzcate energetzc curly hazr dzrnples jzne soprano cooperatzve good lookzng muszcal zntellzgent umbztzous Rose Radecka Laura Surta 1" E3 'r ' ' ' f .. .,., .. , 11 ll .I 'r r I ' " ' --' - - - 4 . G. ' ' f ' ' ' . M. ' Co, U' V I lv I - ' r '- ,VJE .I t ., 5, fy ' A H I ' - I vi - .S - - , H. D - ' r. A rl - I ' .N I Y. . . . ' y ,l I V 1 '. . I ' ' , f 1 I ' - - selling popular' songs Chee,-ful 1 , . s - ir . l, . f ' ' A, ' w . 'I A 0. . , . ' . . V I D I kt ' . . 1 f' - . ., W - .. , . . v- I , . 8 - . ' ' . - A ul ' . V ' ' A A U - . ' B- - . . . .. J. .- A , M. ' - . . ' ,- . U I ' . . ' ' s - THE IIVIIVI-ACULACFQIXN FAREWELL ALMA MATEP The rugged shlp of I939 Her journey now IS about to decline After testnng storm and calm and shoal She salls courageously to her goal Farewell Although thls lovely place we leave And partnng makes our hearts grueve Wnth wnll most farm and upward gaze We ll seek success an other ways our Alma Mater dear We II thunk of you each day each year Tas You who spread an understandung ray To guude Anne A Dorothy B Genevleve Genevaeve Marne B Helen B Joan B Josephlne C Alnce D Josephnne H Sophne H Helen J Florence J Adele J Ruta J Vnrgnnla K Helen K eraldlne K Irene K Jane K Regme L Irene LI Irene Lu Helen M Irene M us safely on our way A thousand fold we thank You dear Our gratntude IS profound suncere Though an our memorues You wull dwell Tas truly hard to say Farewell' Eugenia Gruchala PERSONAL PET HATES answernng the doorbell street cars slssues the role of a man pesty people SVBY sweet potatoes crowds carrots to be tlckled hellos and goodbyes rats shramps warm mnlk facts as gnven ID history books young chickens duck soup worms spiders goggles to be rushed classucal musuc fruit guuce Iars Three Stooges Alnce M Josephnne M Mary M Dorothy O Elnzabeth O Lottae P Dorothy P Jane P Rose R Isabelle R Celua R Mary R Lucy R Anne R Rose S Laura S Bertha S Julna S Fleanor S Marne S Sophne S Josephnne Irene Wa Irene Wo Irene Zu brudges and water sour cream baby talk poor Sports spunach salads cats quarrels tests unnnvlted guests to walt Monday mornnngs to be seruous shsh a noasy meeting to be small blondes to carry a market basket I s no school runs In stocknngs rausnns nouse sentsmental people peach fuzz THE PESSIMISTS 1961 Euyenza Deskzewzc Rita Szczepamak X ' Be. ' ' 4 , . Bi. . I . Eugenia G. Winfef' Sophie R, to carry an umbrella r A . O ' . , kd .' l. I' I JUNE Nmerfrix FHIRIN Nrxf There ls a saynzg Sh' Sh' Walls have Ears 4t tunes we too belzeve this but after readzng the folloztzng we are a a pu l d Belzeve zt or belreve zt not zs our present state of mznd Grrls you are so well behaved and observe rll school reg,ulatrons so con crentrou ly' 4Prrncrpal to studtrrt body rt Prayer Meetrngv All my ltssolls ue prepared perfectly 'loo many assemblres The Freshmen have become dr nrfred overnrght The Sophomor es have pleaded wrth authorrty to make them Freshmen agarn Phe Junrors have rejected str rctly all forms of dancrno The Senrors shyly flrtted about the halls eyes lowered toneues at rest and lrps compressed Why arent Hrstory assr nments br 0er'1 Don t you thmk we should sleep shor ter hoursg The entrre student body ot A for deportment How we relrsh those French rdrots lrdromsn I treat all today no lrmrt to the expense and number How dreadfully lon recreatron seems Let s memorrze Crcero s famous oratrons avarnst Caesar s Gallrc Wars All sodalrty dues pard on trme Dont you detest omg down for lunch? I left that Skatrn Party last nrght at 8 00' How we desrre more hrstorrcal movresl My report marks are absolutely toa hr h I really don t deserve them Goody goody orchestra practrce abarn' Why dont the Members of th Faculty hold meetrn s about then darlrng students more frequently'P Brology you are the cream of my cattee the Jurce of my vxormless apple I hope we ll have to stay after school tor revrew Cant I o for Ir1uslC lessons darly'P I can prove more proposrtrons than Euclrd ever dreamed of Oh Srster please can t we have two tests rn one perrod'P The chorr sang rn perfect tune excellent reudrtron' Those Polrsh classrcal poems should be lon er so then recrtatron would strerr then our lungs more I really belreve a 5 000 word essay ls too short for a Senror How pleasrut and sweet th rt H S smells It works Just lrke N20 rlaughmg Cash Sophze Huda Irene Wardazrzska Isabelle Rak 97a ' ' 3 - ' F " I ' f . . . , . l - 1 A ' - .- V V f .. ': .1 i'.2-'wie'-I 3 . ', ' - tn . 4 x, Q I I , . Y ll - e . Ki ' ' ,JI KK ' " ' 5' - K- - . I it . , L . , . ,- ' L. . - -' ' 5 -' .' r . , . -. . ' . . . , VU, - - , - D . ' ' . 4 ' 1' ' . b. . . r - . . ..'u- . 'D - D bb ' ' . . U- 3. . . D . Oh, that gym period! It's so boring! v . or . . ' . 4 D . 'u ' ' - 71 , . ' . , ' . -1 sl I ' .- D . . s U . I f ' D . . f , ' - D . . . . , . . , . f - , 'U . , 1 . D . . Y J. v .s . -. - . ' 0. ' . ' vs 1 ' gv ' Q ' - ' - 2 . . , " ' ' , . -.. v O. f.' . ' D . . '. . . --' r . . U . f. ' . . N ' A a . . L, . .. . ,, . o 1 ' f y Q . ., '. . - - r ' 1 'sr ' ' 1 2 4' I ' 5' ' : ' ' D .' . ,o THEllYllNl7AtCl l1fVT1fXN PROVERBS Lnfe has no pleasure nobler Than the frnendshup of lrene Zulewska The only real proof of success ls the abllnty to hold unto It as Mary Murray does No matter how you try Helen Janaczek You can t do the right thang an the wrong way Accompanled wnth noble thoughts Rene Lesmska as never alone Amusement to Lottne Patrzyc S Observlng mind ns study oan Borowncz made the world a but more beautiful Because she had been un lt Jean Kansa s happnness as found ln actnvnty Not an a stagnant pool but a runnung stream To know thyself Alnce Marcznklewucz ls lnfe s hardest task A lnttle nonsense now and then Rlta Jasnnska ls relnshed by the wisest men Youth s tame Eugenna Gruchala ns to study wusdom Old age the tame to practnce lt Eleanor Staron s thoughts are often ornglnal Though she s uttered them a hundred tlmes Stuck tall you get there Florence Janusz Be lake a postage stamp A wnnner Genevueve Blelecka never qults A quntter never wnns By the work of Ann Rydz One knows the workman No one knows Julua Stahura What he can do unttl he trnes lt us not that you wan or lose Helen Kozakuewncz But how you play the game Whether donng suffering or forbearlng lrene Luczak You may do mlracles by Persevermg True ment Josephune Meloch ns lrke a rnver us Laura The deeper at ns the less nouse at makes The llttle thlngs an llfe that count 198i J. A. ',2:. , - ' K J -J , . ' ' ll I f- - If , ' I 1 - - - 11 , , . . 4 - ll I ' l . . . ,, , . 1, - - ' A ' II 4 . ,, , . , , , . . f , ' I Il , . . . ' I , . U , , .... I I . . . ,, , , , . , . H , . . , . ' II , . , . . , I . . ,, I H , . I I ' ' II , . . . . ll I . . . ' I I , . ,, I I . . . A ,, lt l Slum I ll ' ' ' ' II Jump Nm mm lmmu NINL lt s not how you pray how you lnve What you get but what you gave Marne Swutalska Success Eugenia Deskuewucz IS the realuzatuon Of a worthy udea Frlendshlp Jane Kupnuewska us the Mysternous cement of the soul Genulne happuness Blanche Slnwunska comes through work Whlch when translated means Serving others Muslc IS love Sophie Stukowska ln search of a word It costs luttle to smule Helen Madej But ut creates much Energy and determunataon Helen Bogacka Have done wonders many a tume Remember thus Jean Bednarczyk there IS a proper dugnuty and Proportnon to be observed un the performance of every act of lute All that us great and good Sophue Huda Tryung to thunk Eluzabeth Osuka Off gettung adyusted to the world us often the wnsest atm Marne Blachowska with a smlle on her laps and a song In her heart There s nothnng that can conquer her ld rather Dorothy Plerucka puzzle you by tar Than tell what her chret ambutuons are For the dreamer luves forever lrene Wojcvkowska But the toller dues un a day Wusdom us knownng what to do next Josephune Hulunska Skull as knowung how to do ut vlrtue rs doung It The thung un you which you desure Lucy Rybak ls what makes you God made man Geraldine Kubacka To be has own :mage and lnkeness Irene Kugawa funds tongues and books In trees And good nn everythung The reward for work well done Irene Wardzlnska ls more work We are Aluce Doblnska what our most Cherushed thoughts make us Be a good sport Rose Sagun wan uf you can Lose sf you must but smnle anyhow 99- l , , w 1, . , t 1 ' ' V 1 If n I V4 ' T I 7 I I l I I 7 11 - - ' - ' Y r 1 - 1 l 11 1 - - ' I , . ,, . . I I , . , ,, . . I I ls done lust by patuent tryung I Y , . I I 11 ' - v ' I , , , . I I ll ' I I , . H - - - , , , , ll . ' 4 .1 - F111 IMNALULA FAN Irene Malczewska knows that preclous and priceless Are the blessings which books scatter around her paths It Ruta Szczepanlak s elevator to success lsn t running shell take the stairs Not to b served Adele Jarembek But to serve Over all obstacles Jane Plgula rude on And wan the race Do unto others Dorothy Ochowuak as you would That they should do unto you The masterpiece ot man lrene Llszka ls to luve to the purpose Prepare tor the worst Dorothy Banlszewska Rose Radecka be the best The best will come by Itself Ot whatever you are Thy memory be as a dwellung place Anne Adamska For all sweet sound and harmonue Who pleasure gives to Sophie Roblnska A gurl IS the part Isabelle Rak Shall 1oy recelve She plays among her frlends There IS nothnng Josephrne Czarnecka no nothnng lnnocent nor good that dues and IS forgotten Mary Rozborska yesterday IS gone tomorrow ns not here Wrate on your heart Celua Rozak Today IS here use rt That every day IS the best day ot the year Only the actnon of the lust Josephune Tokasz Qmell sweet and blossom ID the dust Ann Adumska Marze Blachowcka Rzfa Javmska FQ 1100 1- 1 C 1 - 11 . . , 1 1 1 - 11 , . o N. , , 11 . f, - 1 ' . 1 1 11 1 1 - 11 1 1 - - 11 1 11 ' c , - I v - 11 1- 1- 3 . 'J. 1 - 11 , . , 1 1 - 11 Y ' 1 1 ' V - 11 ' 1 . . , , . . 1 1 - 11 1 1 4 11 . t 67 -- 'l dum Nm IILLN lumix NIM DRAMATIC SCHOOL OF 39 You Lant Take lt lhth lou T00 Hot To Handle Strange Boarders Blockheads bmashlng The Rackets bay It In French lnsh and Proud Of lt Professor Beware Stand Up and Fight Angels Wlth Dlrtv Faces shes Got Evervthlng Wonder Bar Campus Confessions More Than a Secretary l Stand Accused blng You blnners Having a Wonderful Tlme The Lrowd Roars The Mlsslng Guest Lady Vamshes Mlnd Your Own Business Breaking The lce Mama Runs Wlld Rascals Trouble Xt Mldnlght The Slsters That Certain Age Swing That Cheer Mavtlmc Thanks lor lwervlhlng Last mlnute breakfasts Your bed to school Fourth Floor Fxrst peuod Qommercxal Law Slster Annette Mart Murraw Students pass notes Cafeterla lme After lunch Honor student Cands counter In between perlods Secretarlal class On the bulletm Gnee Club Assembhes Last bell Absentee Skxpplng gym Whats your test markq Semor Prom Report cards Locker room Doing our home work Oul ever watchful teachers Sernors Helen and Jeanne memors week To thc Fwcnltx Ro borslta Maru Lucy Rybak 39 UPRZYWILEJOWANA GROMADKA Grono male Boze DZIBCIQ wybralo Bv cale swe zycle Jemu oddalo W Vllla Marla Je pozostawllo Oplece S M Gwalberty pO16Cll0 Azeby nas wszyscy poznalx I mgdy me zapommah W krotkoscl SIC przedstawlmy Jak razem wesolo SObl6 zyjemw Los naJstarszeJ przypadl Belcl Czuje sxe Jak ludzle xnlelcx Wesolo soble zawsze splewa I druglch z klopotu wvryvsa Wladzla Ch0C1aZ taka mala Na forteplame vnclazbw grala Muzyka bardzo sxe mteresuje I vs tvm vuelkxe zadovxolemc znajcluje grona LFZCCIH Zoma sxc przxlacvwla Zawsze stara SIC byc mlla Ona tylkoby tanczyla I nowvch tancow druglch uczxla Rondowac to sztuka nlemala Calym sercem temu Dorotka sue oddala Calg dzlen sledzlalabs 1 czxtala A zarazem cuklerkl zajadala Jozefka to fxglaxz nlelada' Choclaz bura na ma spada WCIQZ SIQ smleje 1 zaltuje Nxemalo soba SIC zajmuje Nxe trudno JORSIQ wyobrazlc Amola trzeba soble przedstavuc Mxlutka cxchutka bez przesadx N1e mozna Larzucxc Jej zadnej wadx Rema moze wszystklch zastaplc O Jej zdolnoscl me mozna WQIPIC Na skrzypkach mlle melodxe wwguwa Z wszystklml Jak slowxk splewa Nasza Irencxa tylko Polska, zyje P0lSklBg0 ducha w SOb18 krvje Polske cala ChC133bV zwledzlc I nam o meg w srczegolach KSIHZKI Ircle pocxagaja '0l90W1'3d71f'C Bo w soble cxekawe rzeczx zawleraja, W wolnvch chvulach na lutnx wvgrywa. I tak Jej ten czas szybko uplywa Teraz JOZEfClQ mamx przedstawlc Z ma mozna wesolo sie Z3b3YK1C Jest to dZl6CkO bardzo mile Tslko czasem ma grsmasne chwxlc O Jancl pxsac me trzeba Mele W krotkoscl mozna Ja ODISRC snnclc Do zabawy zawsze SDICSZW Pomoc druglm to la CICSZW W slonlach Rozla ma upodobanle Skad takle zam1lowan1e" Choclaz ostatma do grona SIC przy Wlelce SIC z naml ucleszvla tlqcvyh MS takze do grona nalezxmy Janla x Broncla sxe ZOWIEITIY Lecz sxeble 0D1SyWaC me smlems o sobxe mow 1C me chcemy Na konlec-dowldzenla' S9l'1l0I'Kl lwolaja, Bo kochane mternateczkl opuszczaja Lecz dobry Bog tak vtszystko zrzadzl Ze jak me tu to w nlebxe nas zlaczy Janzna Kupmewska 39 Bronzslawa slzwmska '39 ll0ll 1 1' ' : 1 ' ' ' ' ' f f 3 I J, l , ,I - . I N ' . .......... vv. .... ' B A , V N ' , ' 5 ....'...-.4...... V ' b . 1 , ........... u . , ' ' ....... f ' . kv l V .......... . . Lair mpn-ss .... I ........... Graduation. ' .- -' 1' ' , .... . , : r ' , , . . . ' . . , V . ' . . y. 'Y - A J ' 1 ' . V D , ' ' vw , v - ,v ' my . ' .' - . - ' 4 - . A. . K: ' ,- Y. D0 - H ' I . , Q , . -. . : ' - , - ' ' ' L ' I I . b I 5 . 1 I 1 . . , ' Bo ' ' V" ' Q' . . I . .' Y ., . . . . -1 V - ' - ' ' ' l , . . , STOCK PHRASE AMB T ON CALLED NAME t GBFS LDQ UD U N guess so 630 L9 F SZ EOU Oh goodness Coach Footba Dea arernbek A SONS 8 arry f arge 3 Ra se 68006 an t be bothered VstP Natasha Kozak ew cz H me pop out Jeepers cats Be a cerk Tood es you part ke the way ont Champ on banana eater A ewczA VOUF WOHU OU Y at th nk I' WO 3 C SO FI ecut ve of k Ex Song wr ter Ze 3 pec M M O k Dpv 1 lm You know what Be a h story teacher ercy don t understand S t an pera House c spea '13 o. eruck Off Ve tra S o Beap ot Annabe e lozborska M N4- Gob Stand n for Stan Laure tz F R 7 t terr b snt coupe nvert b e CO 8 WH f a pres Be taron S '-I I i- Z Z '35 CN C T' '35 'Q '35 S ster S 65936 O T O Nba tocsm SEWER Sk Oh A 08 I I 5 Adannska A, Sunshine See Rita J, in 5 y I betcha my li e , Blachowska M. Cubby Radio Sin er Osh I Dobinska A, Bobby Music Te her on't be silly Gruchala E. J ie Champion typist I J F. Io Be a dietician ee whizz J . Il ll Jasinska R, Bubbles M Hand Cuban Hi-yo Silver Kania J. J i I amily I thought l'd die i i , i i oland C ' Kuiawa I. Red Leader of a band Watch Liszka I. I I , Marcinki i . I i I d ' Ii N hair ' I eloch I. S i i I i so QQ: ls urray M. Lindy S i Ii i i I k Horrors 'IIIZ ' Chowia D. Patti i irm Patrzyc L. P i I Pi a D. Bunny A pear in an O I ' Pigula J, l2t3O bli ker H i Robinska S, ally T I S a kinda . ll il I know but X Rybak L, ish Practical joker Go ly a kite I R dz A. i -i I low J S achura J. Mickey O i I I ' i i le E. Elunia ident Could Be Switalska M. Mania Parish worker orry i T kasz J. Joey Be a dr ker ip i Woicikowska I. P Propagate S i i , sh i ka D, Dora Psychol ist w ish Ban szews STOCK PHRASE AMB T ON CALLED NAME Hb- enny .C th DO He S P25 an G H ogac O OYOW CZ NESS G ZBFFTGC uate F8 S To CZ CW f U FSC YO OW ITIGBFI Chase S onary tterbug contest F1 Conduct bby J C What do you th nk Teach fore gn anguages Duchess Janaczek H Kss ECOFBYOF nter or J Kubacka G NJ CD upn ews CS FIS li C 'Z n- 2? 1 ITT' rf F' 7 E :U Z Z Z "Tl VY gO UCZ8 C -.J sak sxtys OF 3 6 vdav k M M czewsk M Ma O Aw gnats F9 OU Y S Ph V1 partner OS 3 YTUFSC Be E BC F rgan st JN ruO CEC! FBC OUS S3 S nger you k gonna TS Oh CSS T tS 99 R kR S D sta S ratory Labo 6066 Z someth ng say 3V FYI EBSQ o P 'I' OC ad Be E' 3 FIUFSS horty Z GFI I I Bednarczyk G. B Captain o a ship Hello Darling Bielecka . A I ers Let me see ' A B ka . ie Own a car Yea , yeah x B i J, Curly Tops wn a raisin bakery ls that so 'A C ka J. Spitfire et aquainted with Oh good Deski i E. Dezzy d Ain't it cute A1 Hiiinska J. 0 Mis i i Philippine IS. I-I Q Huda S. hu ii I 'S . i I i . erry I i D i me K i ka J. Janie Visit France Oh y h , L i ka R. Rena Dental Hygienist Jeepers Christmas L k l, I i Visit Poland Oh I ' I adei H. a Play Piano ow 'i I a I. olly Technician Oh, dear l sika E. Lisette Teacher F i ' e K Radecka R, Rosie Learn Greek Alphabet Oh my goodness I. Bella Mind Reader ' horrid . ak C. Celka Yeah ' Siuty L. G i Ann O i Don't be silly Sliwinska B. Sunshine I ' i il. I . 5 Stukowska S. Stooky Opera i ' G i kes alive zczepania . Own a d shop i ' ill Ward inska I. R As i nt on't be ridiculous I ulewska I, S r I , I i Sagun R. Kitt B Girls, quiet please Kzz'i1' 4 ozakiewics 'Helen ' I ze - achura Julia . jf Lfl Irene bc tt L0 Patrzyc Q-4 VJ nu Blach A a Kula Deskue Szcz LI LI ukowska rowuc rw mrc yk JJ ardzmska smska Janusz gaclf 1 nszka mska bmska ogcnkowsku wska 5 a zborskw adecka y z aka :cz pamak ewska rucka ms ewslf 3 10-1 INIIN wa Mc a Lucz K nl wa Jana Mwlcz Gmc Kupw Mwrc Km alska ng uli neckw aron elecka ze wska okas a a ewska Hdey choweak achura r C za nklewucz mska bmska backa rmbek urray Bad Imu P11 ll XFKXN T IH11 1 1'rXCL'l,rc A N S T S ' T B 0 'Z 21 O ch lic D . 2 R A k pq Q Il Y lfk Cz R I L A k W ' oxze ' C z l. E ' S T B I F C k I5 O .Q . E L Hi L T Z R O ' H I W A , L f I I S liwinska S' T y 0 M L ' Md M lv 0 ' R 0 L 5 1' R - PJ T ry R d I2 o ik O . H W Q L I . A Ja S ' . W. 5 ' D O ' K U Z L Ja R 4 Ps E B A 'z? X S A Film H D 3 V I 3 M Ciwzv ' nurc':yl.' . 'L ,br .' JI xr YINI :mx IIIIIQIN Nmi N3-,zym zauwm SIGSTIQCDM FIELICJAIXIKGIVI :yrI pf Wm przyldad pOSwleCeme rac y I zichetv osfijo cIIug0 W pamuecu I dzdej pamenlu kiwi przeszIa przechodzu I przeldzue przez mury AIQADEIVIII VILLA IVIAIQIA Z OIQ3ZjICIZlGSI9CIOI6CIEiI5If'll6I'1I3I6jLICZGIVII :.kI1cIago wyrwzy lIZImI'lI'II'l Wczncczruo Cm rckc rwcgo C fCZF C I5O7L"' IQIO 1 'K L 1 . C Z LA .NIQ-. . . .1 l'I I ' c 'I I Q ,C ggmtulacji I '? : I' -,L-'.-iz 2 QQ IS IzII.I.,IIII iii IININIAC Ll X gelzcztatzons cmd CbP66d to our beloved Teachers and Leaders C556 97611616112 cszsters, upon Their attainment ot TEN fruitful and successful years of training youth at Villa Maria We who have had the good for You as HANDMAIDS ot CHRIST who have labored so zealously to instill deeply the principles of our faith and to implant worthy ideals CULTURE BEARERS vvho have led the vvay to higher intelligence and better manners BUILDERS who have laid our foundation tor tomorrow GUIDERS who have assiduously striven to remove all obstacles that might weaken and destroy the beauty of innocence ARTISTS who have so patiently unfolded our characters and personalities FRIENDS whose hearts have so readily responded to our many wishes CO WORKERS who never failed us when we sought Your aid in launching our plans CUzlla ylflrzrza f5tua'ents 106 l - 1.t 'l' pq ".rT7AiN . . . , , n s - . 0 . 1 L tune to be guided by You, dear Sisters, shall always think ot . C . 3, Z 'J 4 C Ill Un Hamm UINIIK If INNIIHI bflflllllll D Oak, C fori o'q M c1o10c11 qu GI QLC ICYC C' O I 01.11 CHL: S HLWIQF J 1511 Q ultft v tX1r Uc1onu1co 4 Ju lo, Io ,Q me Safco jzszei Szfol 11e0o.1l1nego Worn gr 1, nlecn oguzie prd.uz1wQ , tak S1oQt Qvciplek, .ob czenric tcj A tolickiej tw C 1 W7Hm1 11ecn ho n e msg ,HIM pw' A ' ', "f T, 'WV udlz 'm Nlrf .'.' ' " ' HH '1 Ptra Iar1g AxmJLza, , .1-,1f'm11Q, 1, 1 . Z K,z11 5219315 , 1 1'LH1-l18 AXQQQQ11 WaH'Aj, a rp ,fj o t w Q r . 1 Q fej p,ivo1 lla fF'1J lk 'w1ec- g1ch, Urn S Zum gpg gtsze iuczfr a cniemv Fgku I QUE, jwkztwi 'sais .'.' F14 1 1, m F" u A y Y If kc 5 5 Serta Haryfi W 4 ffm I W 1 '. To TJ1erxNiLlQr- D Y Ili y,1 ' ' Q 'HHN ' 1 rxeczywintg S t o 1 1 c 9 m Q Q r o S c 1 Q dla , 'U r' Ilauci V jet: 16:2 Sala E' , . A 1:1 ' , Q czys --po1sX1Qj U zeLn1. A J 9 Z u S , 2' str? rind 7,1511 1 , 1 ' J 1 rozs1cfx.':1 :1E.t.J1.1, EJQHAUCU 1 1 Qs? ..1c::1s.:1,'-'fa J'-':Qje, 1 r11ec11 3 .nj's1iy, 1119 Ljflk 'w1aLt1,.:1 mul 4- 4 . S, jx ,a- le rd'-'m1:2', 1 3 Li '.':zs2:ft,, :'.1evc1 f if" H1205 1 A. 1. -m -pm. U WQJzym d,1QkcUynnym I u g u 1 f 1 c a t culym Pir- ccu ' 1 Q uiziil 1 proszg Qopu, ly Nyisza Szxzia L1Jg hal nc- y T, n Yuryi1 W U ffglo, jew York, W jak A'jiiq':ze lata you ryil 1. s 9 oz'1ju2a, .'.' zuwsze ZAR ,ytn1 spJ2m1ajgc PW A - , ZQHT ,two ' lski-kat k1fro ny 1o'nu1u .'.' 31 dz " fvfsxiej. A d m 1 t S 2 n s L L:'Ea P f , 1 ,'i 1. Hrukdw w V .W 4,1. 301 uf, e C Dim? 0 Doro n Q 16 r 110 Lx 1 ,O Q 'O' b 13:01 ra Drz rodzonej ere 1.rozM1Le1 .c uZo11cr1c Y '7 , uk, A K PO .Ju Wd. Z .JZCZ 9 5 are DOS ol1c 1 Q1 fo iezy 401 Ll O HO nzef cu, 1P7P LQ, '1uf Uenerdlna Lpromdnzer1a f Nxt ll N As the last page us reached w the class ot 39 ta e thus one more Opportu You to the entire Faculty tor spurrung us on and making lt possnble tor the publlcatlon ot this our eleventh number oftlwe lmmacu lwtan We IC vvrse Include all those who have helped us rnake thus a success Wntlw a pravertul vv sh that he comung v e a r 5 nfmav be lrulfful 1 full of p py lwours vve bid il our E YE WELL rx llllR'1'iNINlf. . el k ' , nsty of expresslng profound gratitude and a loving Thank C . " lk - l T . nd laa 1 Cl , " ARE- f I fwgj


Suggestions in the Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) collection:

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.