Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY)

 - Class of 1938

Page 1 of 136

 

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1938 Edition, Cover
CoverPage 6, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 7, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 11, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 15, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 9, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 13, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collectionPage 17, 1938 Edition, Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 136 of the 1938 volume:

Zlqelician listers' Qhilgapel, Qlnnneni zmh 2-Xrahemg o Q! 'Ml Y . 2 gg' 1 yt, f, 1, .V . . ,, l -.af.,,a5 5 1154. , fr " ff- . 359:11 T Q9 5,4 .-1 -, M, . , N J- 'z fi s Q .1 V, L 1, Uhr ZUIIIUIEIIIIIEITEIII PUBLISHED BY THE SENIORS OF THE IMMACULATE HEART OE MARY ACADEMY VILLA MARIA 600 DOAT STREET BUFFALO NEW YORK VOLUME TEN JUNE Ifiw I uw if ir'-ZX 2 ENTRANCE TO VI LA MARIA ACADEMY ,521 Q".fV f . V 'V X-wfzff-w'1s1Y'f,, , 55525 L 5 , ,j , . 1 'W - . A A A4 A , 1, -Q 14 - ,, f 'lf , , . . 7, .fi , x ,,. I 'N , . , V ' . VH' , ,V fl' Q, , . I - , "A 1. , ' A A X. , A 4 ' 'Q ' .' ' ""' ,L ' -X ' - 'fra ' V ,- , -N 1:53 ' f ' ' ' . I 9 h W . QQ. ,B V f ,-Q j ' 3 A , 5 6 V , 2 5 K. f " ...wi- ln a sprrat ol profound loyalty and gratitude We the Sensor Class of l93S lovingly deducate this volume ot the IMMACULATAN to our DEAR ALMA MATER UPON THE OCCASION OF ITS ZOTH ANNIVERSARY of nts atluluatuon to the New York State Board of Regents May nt serve to bring back many precious memones wblcb are bound up wnth the four short years wnnrn we Spent watbun the walls of dear old VILLA HIGH 47 Q N ,rf A L'-Q ,N . L L , ., ,j Ll f QMS Nasza Patronka NIEPOKALANE SERCE MARJI Krolowej swel ja wuernosc przysneg+am I odtod sluzyc tylko bede Jej Jo sobue tez za matke swo obraffam I Cairo ufnosc swo ziozyiam w Nucl Przysuegffam Jej, Ze dla Neel zyc, Jo kochac, czcuc Przez Cale zycue bedg ,' "" 'j im ,flfff , ,A ,. ' f , . kv. 1 , y ,- J X , ,. .fe ,J ,AJ 'iff L riff :gh ff : ' - V V xr If KKK Y 'd ' With sincere loyalty and filial devotion, we dedicate this page to our Beloved Bishop. HIS EXCELLENCY MOST REVEREND JOHN A DUFFY, D. D WIEL, KS. IGNACY RACZKOWSKI Kapelan Za wszelkie wskazdwki i otuchy w iyciu duchownym sldadamy stokrofne "B6g zaplacif' PRZEWIELEBNA MATKA MARIA PIA Matka Generalna Zgromadzema SS Felncganek Czulemy sue zobowlozane wynurzyc naszo wdznecznosc I hold przywnozama Przcw Mafce Maru PII za fe mule dm wposrod nas spgdzone . . - .,, -X 1. 4 an 1 I gy -ww. A -9-5 'K K ', q ' -f... -f M NN "',sQ5'A ': 1, .Q,:4 ., uW x M 1: , P , 50 1225 'A NF- h r Jil' f ' 'VK F - , v I . FA... ., ", Q A' ,P -. l drfhgfqy 1 C, , NAJDROZSZA NASZA WIELEBNA MATKO MARIO SYMPLICYTO' Gfeboko w sercach naszych od DISVWSZGQO dnua po bytu w murach Akademu Villa Marla zapnsalysmy :mae Twe Naldrozsza Wuelebna Matko Mario Syrnplucyto Wyczulysmy Twe wuelkue serce dia nas Two froske o dobro nasze Dzls zafem w tym dmu rozfoku wynurzamy nasze uczucla wdznecznoscu I szczerey mnffoscu Zapew mamy ze pamuecuo w modllfwach naszych zaswlad czymy o tel wdzugcznoscu a zycuem przyldadnym uczcxwym wedfug Twych rad s wskazowek okaze my ze zdrowe zlarno nauk padffo na role zyzno Abzturzentkz 38 Q a N1 x 21,0 gl ff' 'W ,42v.aff3v'f W . , L K 294' 41'- ' W A YQ' 324815 X- . , ' ,, A Q gwbvuum ui x 4 , W 'S FACULTY Rev Mother Mary Slmpluclta A B Prestdent Rev Ignatius Raczk k C ows 1 naplaun and Splrutual Director Slster Mary Annette M A Prrnclpal Stster Mary Gualbcrt M Ph Durcctress ot Juntorates Sister Mar Ma d I B y g a en S Drrectress ot Boarders Slster Mary Clfurrstrne Sister Mary Euphrossne A Suster Mary Gabrxel M A Slster Mary Plus M A Sister Mary Bonaventure A Srster Mary Anfmndlne Stster Mary Consueta Suster Mary Borromea Sister Mary Paenomua Stster Mary Donata M Ph Su ter Mary Andrrette A B Sister Mary Josepnune A B Sister Mary Elugla Slster Mary Luiuose Mr Fred Ressel Mnss Eileen Sutlnvan B b Soster Mary Evangel1ne,B,M. ' - C ' , M, Ph. f , A. BA , A, B, ' ' ' , A, B. s ' , . , TO OUR TEACHERS Durnng our four years stay at our beloved Alma Mater we have been a great responsubllnty to our dear teachers Thenr task as teachers IS a duffncult one In deed They not only unstructed us nn world knowledge, but lxkewuse gave us our moral tralnung whlch plays such an essential part ln our Ilfe Our teachers were our best fruends Under theur motherly guudance we found happlness and contentment ln all our dlffncultues and troubles we sought their ad vlce for they alone understood us They msplred us wnth encouraglng words and by thenr flne example and hugh :deals They taught us to lead a good and vurtuous Iufe The seed of goodness whnch they have nmplanted wlthun us shall blossom and bloom as the years pass away As our partung day draws near we take thns op portunlty to extend to You Dear Teachers our heartfelt and sincere thanks for your unturung efforts IH trying to prepare us for llfe s long gourney Our words fall to express the honor and respect due to You Therefore we beseech our Lord that l-le bless You and grant You strength to continue fulfllllng Hrs wnll As we go on our way tonlsng amud strangers we wall try to wan fame that wall reflect honor upon Your name and upon our beloved Alma Mater Adleu' Senzoz s 38 - 1 1 . , ' , . 1 1 ' I I - I 1 - 11 11 - - - - . , . . V ' I 1 I ,J - f T kem f feb C. S IIBEQQX CIR " CLASS OFFICERS President Vlrglnla Kwlatkowska Vuce President Emnly Jurecka Secretary Isabelle Woznnczak Treasurer Henrietta Lesnuowska Class Patron Sacred Heart Class Motto Per Spnnas Ad Rosas Class Colors Blue and Whute Class Flower Daisy THE BLUE AND WHITE Two snmple colors the blue and whute Yet tar dearer to us than gems so brught Brmg back pleasant and treasured memories Ot yesterdays' happy schoolday reverses Blue' Beaututul symbol ot gloruous truth We've entwlned your vurtue unto our youth, We've ever guarded the sweet emblem ot white Purity, the soul's radiant beacon laght Wlth these slgnntucant banners o'er us tlynng, We, the class of '38, always kept tryung To make our Alma Mater, most supreme, Oh, may thus come true our most chenshed dream' Dorothy N Cholaseczynska '38 I i C N ' '77"' R"i'T ' , ff 9 Q eff? K- "s' . 'f Q -,,-. I 1 "l:x flmlt'-A ' ,ff I A X fs., ,l . , 8. i Q. . lf' ' I I I I SERCE JEZUSA O Serce sfokroc swuete zrodio kazdeg lasku O Jezu w Tobue tylko prawde odkrywamy Spraw by zajasmaiy nam Twych mnoglch blaskl Nlech pod Twym wzroklem cnoty zaslewamy Wzmec w sercach naszych ducha cnotluwego Ducha pokory czystoscu Uczyn ye odbuclem S rca Nalswuetszego I udzuel nam trwalrej ufnoscl Nue proslrny Cue Pame o krzyzow ulzeme Am o zycle kwuecnsfe Lecz tylko prosumy o sulr rozmnozeme By wnelbuc Twe Serce zffocuste Juz dzus opuszczamy szkolne nasze prog: Plesn nasza dzuekczyrma Cleble wzywa A modlntwa Pame wskaz nam nasze drogn Z serc Cue kochapocych sue wyrywa Iask Teresa K1 auza L I 1 I 1 K - 1 1 1 I 1 0 " L 1 Lf I 1 1 ., 1 - 11 - . -11 -1 1 . . . ' PO CIERNIACH DO Roz Rok rocznue klasa czwarta oblera haslo lctore ma wskazywac droge do wytknuetego celu Naszym drogowskazem to Po cner nuach do roz Dobrze rozumlemy ze tylko przez trudy walk: l przykroscl doydzlemy knedys do przeznaczenna ze zbnerac bedzue my plekne roze naszych wysnlkow Jak roza ta krolowa kwlatow wyrasta wsrod clernu tak 1 zycne nasze po cxernlach sue plota Glov nym zadanlem naszym orzez cztery lata byla nauka kto ra wzbogacala umysly l serca nasze Teraz z tym bogatym zasobem wyruszac mamy w swuat Spodzuewac sue trzeba roznorodnych do swnadczen Bedo zapewne mule radosne pelne truumtu chwlle ale tych napewno bedzne mnlej Spotkamy tez na drodze naszel lezo ce sie przeclwnoscl bo ych zawsze WISCSI sue na drodze zycla spo tyka Ale z otucho trzeba nam patrzec w przyszlosc Po kazdel lodydze caernzamn ubntel trafu sue do pleknego lqwnatu rozy Tak tez 1 my knedys zbnerac bedzlemy te wonlo upajajoce rozyczlu I9 zeln meznne I odwaznue stawlmy czolo wszystknm trudnosclom A wnec Po clernaach do roz Anne Sloml a PER SPHNIAS AD ROSAS Per Spnnas Ad Rosas Through Thorns To Roses ls the golden motto whsch our hearts encloses Whether at work or whether at play Everythlng seems possnble when we say lt s just today that thus comes our way Four years ago we began our task Success and fallure all has passed Chrnst the All Good blessed our deeds To l-lam we entrusted all our needs So Per Spnnas Ad Rosas the class l-le leads Four years IU our shlp we sauled and sanled Then Graduatlon Day all of us hauled In togas so sweet we meet the last tnme Wnth dnploma an hand and motto an mlnd Per Splnas Ad Rosas the future we ll tlnd Helen Wm nnwql cz 1 . A,, . b . . - 1.11 - . '- ' 1 1 . ' 1 1 c .' . , - . L - ' L z 1 1 1 t , t t. . .. . , . , . . .. f. .. 1. . . 1 T r 11 4 . 1.11 f 1 1 ,, . 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 . , . , , f .f Xu NNN TO Tl-lE DAISY Oh sweet' Oh sample daesyl In the world of flowers you are so unassummg lt matters not to you xx where the Creator wells that you -I- grow You always blossom forth un all the beauty of your gold and '-"f l whate be It In the wild meadow or V, X nn a carefully cultivated garden 1' Q lr' You stand among all other flowers l an emblem of pursty and nnnocence and you proclaum a lovely virtue that of slmplucuty Oh lovely flower of our hearts choncel Would that we nn our course through llfe could scatter the fragrance of your purnty Innocence and slmpllcnty As we go forward we shall try to thunk about you In e words of Wullnam Wordsworth ' l see thee glutternng from afar And then thou art a pretty star xx Q IJ Not qunte so faur as many are ' ln heaven above thee' I Yet luke a star wath glutterlng crest Self praused nn aur thou seem st M to rest May peace come never to hns nest Who shall reprove thee x., T HD A N . 1 - 1 ' j . Y ll a , - XX. , ,Al JL . ll S- X . . . . , X ' ' - ft 0 -" 1 if 4 , if , t K If - A 1 17, fllf ' v4 I 'L' ' " ,7 . . . , .- vfff' I , . . , . . I . I. . .. I . , th 6:21 I , , 0' , ' ' 1 I fzf :lf 1" ,. I 'Al X Y I ,f 1 - I flnf ' ' 'll P X' Q 0 , V . . . . ,Q s v l , l A xxx f W - .5 g I ON x O x tx . 1 'X' NX i X AT VILLA S GATE The times we spent together The joys we shared between us The success for which we hope and want They all come back to me At Villa s Gate Our roaming about the classic halls Forever resounds in Alma Mater s walls The end of school how we did hate lt all comes back to me At Villa s Gate Memories dear! Oh memories dearl Which recall friendships of every year. We cherish them all at any rate, They all come back to me- At Villa's Gate. Perhaps some day, in great renown, We'll meet here, in Villa Town. At least we hope, whatever our fate, We'll meet again- At Villa's Gate. Theodora H. Dorosiezricz '38 VIRGINIA BARBARA KWIATKOWSKA Most Holy Redeemer Buffalo N Y Class Presndent Sec y of Catholnc Llterature Commnttee Dramatncs Glee Club Orchestra Basketball The world belongs to the energetuc A brnght student, a faithful fraend, A sense of humor that has no end I ln speech she's fluent, at dramatlcs good To be her substltute, no one could IRENE MARIE MYSLINSKA St John Gualbert Buffalo New York Prefect of Sodallty Blessed Mother Commuttee Glee Club Dramatlcs Basketball Haste trips up nts own heels Our Prefect a practical munded lass Excltes mussuon work In every class A dllngent student a fanthful frnend To all a helping hand shell lend , - I I I ll ' - ll I I I I I ' I I I , . I . . , . . . I I I ll - ll MARIETTE JOSEPHINE GUTOWSKA Holy Trinity Erie, Penna. Vice Prefect of the Sodality Committee of Joy Orchestra, Choir "ln thy face we see a map of honor, truth, and Ioyalty." The amiable qualities of this competent lass, Have conquered the hearts of the senior class. Many nice distinctions, does she possess. Violin strains give her inexpressible bliss. JOYCE BEATR ICE ORLOWSKA Precious Blood Buffalo, New York Secretary of Sodality Editor of Vilmarian Catholic Literature Committee Glee Club, Dramatics ll "Accuracy is the twinbrother of honesty. Gracious and simple, are her ways. A living interest in her school she displays. With forehead unruffled, she tackles the iob, Aspiring to honor, where'er she may trod. DOROTHY MARIE EBERLE Most Holy Redeemer Buffalo, New York Sodality Treasurer Mission Committee Glee Club, Dramatics "Eloquence is logic on fire." Here's a soul who sings at her work, And never a duty doth she shirk. With the key of kindness, she unlocks hearts. Her gentle friendliness, ioy imparts. EMILY LOUISE JURECKA Sacred Heart of Jesus Syracuse, New York Vice President of Class Blessed Virgin Committee Choir, Glee Club "Talent is power and tact is skilI." She's here, she's there, she's everywhere. This vivacious girl without a care, Her curly hair, is the light of her life, She's bound to be successful in every strife. ISABELLE ADRIANNE WOZNICZAK Transfiguration Buffalo, New York Secretary Committee of Joy Secretary of Class Basket Ball, Orchestra, Glee Club, Dramatics "Doing nothing is doing ill." With perfectly natural ease she commands, Any part in a play which to her we commend. In delightful fashion and eyes all aglow, She interests and entertains us so. HENRIETTA DOROTHY LESNIOWSKA St. Lawrence's Buffalo, New York Class Treasurer Secretary of Publicity Committee Glee Club, Dramatics, Orchestra "Intellect, talent, and genius like murder will out." Sparklings brilliancy plus profound thought, Many an honor have her brought. She worms information out of books, Not a single detail will she overlook. HELEN JOSEPHINE BUETTNER Immaculate Heart of Mary Buffalo, New York Editor-in-Chief Mission Committee, Glee Club Basket Ball, Dramatics "Will is character in action." Our lassie of lovely dark tresses, Bright laughing eyes also possesses. You have seen her curled up with a book- perchance- Thus she gets her travel, adventure, and romance. FLORENCE ANTOINETTE BANASZAK St. Luke's Buffalo, New York Mission Committee Glee Club, Dramatics, Basketball "Better late than never." Here's the class comedienne, A NO-l, At Villa High this reputation she won. Her clever remarks and original creations, Hold us captive, in extreme fascination, ALBINA CAROL BUCZEK Immaculate Heart of Mary Buffalo, New York Mission Committee Glee Club, Basketball "A word to the wise is sufficient." We think that we shall never see, A girl just like Bean-ee, A girl who has so very much wit, And a lot of qualities for leadership. MARIE ANNE CZERNIAK St. Luke's Buffalo, New York Joy Committee Glee Club, Dramatics "To err is human, to forgive, divine." Her disposition is naturally sweet, Patiently she struggles against defeat. Many a favor she'Il perform for you. She's proven herself, trustworthy and true. FRANCES MARY CZERNIAK St. Luke's Buffalo, New York Eucharistic Committee Glee Club "She deliberates slowly, but executes promptIy." She's just a nice simple girl to know, When she smiles, how her dimples grow. In reading books she finds great joy. Her love for Dickens, nothing can destroy. DOROTHY NOEL CHOLASZCZYNSKA Queen of Peace Buffalo, New Publicity Committee Glee Club, Vilmarian Sketcher "Never be weary of well-doing." When Dot's nimble fingers fly, The pictures she draws-please. When among the seniors--she's not shy, For she can make friends with ease. HELEN THERESE DOBRZYNSKA St. Stanislaus Kostka Binghamton, New Mission Committee Glee Club, Choir, Orchestra "Life is not so short, but that there is time for courtesy." We are glad to have amongst us, A lass so neat and sweet. She aims for a laudable purpose, And battles against defeat. THEODORA HARRIET DOROSIEWICZ St. Peter and Paul Buffalo, New Publicity Committee Glee Club Sketcher for Vilmarian "True art is reverent imitation of God, For every occasion, she's the girl, With her pretty features and lovely curls. To art and sketching she devotes her time, The fruit of her efforts is surpassingly fine. ELEANOR PATRICIA GATZA St. Lawrence Buffalo, New Catholic Literature Committee Dramatics, Glee Club, Assistant Editor "Curiosity killed a cat." A frolicksome lass is she, And as efficient as can be. At impersonations she's very clever, Convincing people is her endeavor. York York York ll York IRENE VICTORIA GOLONKA Assumption Buffalo, New York Secretary of Blessed Virgin Committee Glee Club, Dramatics "A clear conscience is a good pillow." She scatters the fragrance of gentleness, And radiates happiness true. She enkindles the sparks of friendliness, And is a bright scholar too. LUCY ELIZABETH GOLATA St. John Gualbert's Buffalo, New York Eucharistic Committee Glee Club "A contented woman is always rich." Although Lucy is a quiet lass She enjoys a joke in any class. In Polish, all case endings she twiSfS, But never a class in it, has she missed. SYLVIA SYLVESTRA JACKOWSKA Our Lady of Czestochova Buffalo, New York Eucharistic Committee Glee Club "You never know what you can do until you try." Very merry and full of pep, She's one you can't easily forget. Her sense of humor, to everyone's delight, Makes her witty, jovial and bright. LOUISE HELEN JOZWIAK Transfiguration Buffalo, N. Y Catholic Literature Committee Dramatics, Glee Club "Promptness is the soul of business." So very scrupulous she proves to be, Never a disorderly thing are we bound to see, Simple, steady and demure, A lover of Shorthand and Literature. RITA ELAINE JUREWICZ Queen of the Most Holy Rosary Buffalo, Committee of Joy Glee Club "Manners often make fortunes." A good typist is Rita, indeed. ln a speed test, she takes the lead. Fencing seems to have won her heart. In this game, she eagerly takes part. AGNES MARY KACZMAREK St. Barbara's Lackawanna, Eucharistic Committee Glee Club NY N "Nothing is difficult to a willing mind." She climbs tho' the way seems rugged. And toils tho' the task seems hard. For she's set on getting her diploma, And to be a Head Nurse in some Ward. MILDRED LORRAINE KAMROWSKA Queen of Peace Buffalo, Catholic Literature Committee Glee Club "Vanity, vanity, woman is thy name." So sweet her smile, so fair her hair, ls trim of dress, and loves things rare. A promising stenographer she will make, She has the qualities which it takes. LUCILLE KINA Transfiguration Buffalo, Our Lady's Committee Glee Club ,, . . . . As we are not livin in an eternit N N. 8 Y, the time to be happy is today." She's pleasant, she's lively, she's gay, She'd welcome vacation for a longer stay. To us she is in all-around sport And hopes to steer her ship into port. THERESE JOSEPHINE KRAUZA Holy Trinity Erie, Eucharistic Committee Glee Club, Choir, Orchestra Il "lt is better to wear out, than rust out. A voice delightfully musical, And manners graciously fine. She has a smile for everyone, She's proficient in other lines. GENEVIEVE MARIE KOGUT St. Michael's Lackawanna, N. Publicity Committee Glee Club, Choir "All is holy where devotion kneels." At times calm, at times gay, The violin she'd like to play. She's interested in printing and art, This desire comes from her heart. MARY GENEVIEVE KOZAKIEWICZ Sts. Peter and Paul Buffalo, N. Mission Committee Glee Club "Conversation enriches the understanding." Shy and quiet is this lass. So very studious in every class. Never absent any day, Be the skies sunny or be they gray. ELIZABETH MARY MAGDALEN KUBISTA Transfiguration Buffalo, N. Catholic Literature Committee Choir "Education is the apprenticeship of Iife." Along life's way as she travels, Many a tangled knot she unravels. Her generous heart searches those in need. Whole-heartedly to their aid she proceeds. FLOR ENCE 'BERNJICE 'KU Z Ni AREK St. Adalbert's 'Buffalo, N. Y Eucharistic Committee Glee Club "Fidelity is the sister of Justice." A lovely girl is she, A capable nurse she'Il be. She's reliable and neat, And, oh, so sweet! EMILY JOAN LARK Holy Family Buffalo, N. Y Our Lady's Committee Glee Club "All work, no play, makes Jack a dull boy." Beautiful songstress, beautiful girl, On a dancing floor, she can whirl. l-ler big blue eyes, are a great asset You'd agree to this, without a bet. MARY ANN ELIZABETH LEWANDOWSKA Queen of Peace Buffalo, N. Y Catholic Literature Committee Glee Club, Dramatics ln manners perfect, in action kind, Not tall of stature, but very refined. In books galore, she takes delight, Tales of Chivalry do her excite. LUCY FRANCES MAJCHROW ICZ St. John Kanty's Buffalo, Our Lady's Committee Glee Club, Dramatics, Basketball "lndustry is the parent of success." Ready for duty, ready for fun, On the Court, she can run. A basketball player, fine indeed, In all games, she can lead. N.Y M ICHAELINE DOROTHY MALSKA Immaculate Heart of Mary Buffalo, N. Y Mission Committee Basketball, Dramatics "We have all forgotten more than we remember Her big round smile, that infectious grin, ls far more powerful than 90 times lO. When she opens those lips and rolls those eyes, She starts the class off with a lot of noise. AMELIA MARCELINE MARCHLEWSKA Queen of Peace Buffalo, N. Y Catholic Literature Committee Glee Club Here is an unfailing dark-haired lass Who has only been one year with our class. For one, who a good secretary demands, Take Amelia-she's a wizard at Shorthand. MARY ANNE MYSLIWIEC St. Stanislaus Buffalo, N. Y Blessed Mother Committee Glee Club, Dramatics, Choir "Good things come in small packages." Amongst us, she's the smallest of all With the Lilliputians, she would be tall. We're glad tho', that she is that way, For she acts the Child, in any play. CATHERINE ROSE NYKIEL Sts. Peter and Paul Buffalo, N. Y Blessed Virgin Committee Glee Club "There is no moment without some duty." We introduce to you Miss Kay, Who is jovial and peppy every day. In the game of life, as she pushes onward, She always has time for a considerate word. JANE JOSEPH I NE OSTROWSKA Holy Trinity Erie, Pennsylvania Mission Committee Choir Dramatics "A light hear lives long." Her calm appearance discloses no clue, Of her breezy good humor, known to few. She plays very well the role of a maid. Memories of her never shall fade. ELIZABETH MARIE PIORKOWSKA Holy Trinity Erie, Pennsylvania Eucharistic Committee Glee Club, Dramatics, Orchestra "A blush is the color of virtue" Lizzie's full of mirth and fun, When her homework she has done. In French she's bobbing ceaselessly In English, blushing endlessly. DOROTHY MARIE ROZAN St. Stanislaus Buffalo, Glee Club, Dramatics Mission Committee "Her sunny locks, like Golden Fleece, her temples adorn." This comely Miss, you must admit, Possesses not a little wit. To whatever she may herself apply, She fits in perfectly, and is so spry. ANNA SCHOLASTICA SLOMKA Assumption Buffalo, Publicity Committee Glee Club Choir "Speech is silver - silence is gold." Her Copioug spring of Charity, Her great and tender heart, Are the marks by which we know her, And the impression she imparts. N.Y N.Y NATALIE EILEEN STOBNICKA Corpus Christi Buffalo, N. Y Eucharistic Committee Glee Club, Basketball "Everything has its time." Natalie S. is just the one, Who in sports has loads of fun. Her original jokes are always funny, Any dark day she makes sunny. FLORENCE ANN STOLARSKA St. Florian's Buffalo, N. Y. Our Lady's Committee Glee Club "By thy ilack ofl speech we shall know thee." Calmly for her the days do pass, She is the Shy One of the class. Yet this of her we can tell, ln Math she does very well. HELEN EMILY WERNOWSKA St. Stanislaus Barnesboro, Penna. Publicity Committee Choir, Orchestra I "She preaches well who lives well.' She sits erect, her mind at perfect ease, But her lips wear a bashful smile, Nimbly her fingers glide over the piano keys, As she masters Beethoven's styles. JOSEPHINE THERESE WIECZOREK Holy Trinity Erie, Pennsylvania Committee of Joy Glee Club, Choir "Attention brings results." Each day a new experience, Each day something gained. ls the thought of this dear maiden, Who never tries in vain. LUCY AMELIA WOJCIECHOWSKA Sl John Kanty Buffalo Mission Committee Glee Club Dramatics Actions speak louder than words Winsome in appearance ever gay She s ready for duty ready for play Four short years have quickly passed And knit a bond everlasting fast ANNETTE JOSEPHINE ZALEWSKA Holy Trinity Erie Pennsy Publicity Committee Glee Club Choir Orchestra Life is a great bundle of little things As about the halls she doth tread Her face with gladness is overspread She s in love with school tis such fun Especially when an honor is won AGATHA HARR l ETTE ZDROJ EWSKA St. Adalbert s Buffalo Eucharistic Committee Glee Club I Courtesy opens every gate. Mild of manner brave of mind A willing heart and always kind She considers duty before fun' Because of this, success she's won. HELEN LOUISE ZDROJEWSKA St. Adalbert's Buffalo, Sec'y of Eucharistic Committee Glee Club "The language of truth is simple." So stately her form, so fair her face, She carries herself with dignified grace. All she attempts, she does with zeal. A friend she is, t rue and real. lvania N. N NASZA ZEGLUGA Juz cztery lata zeglowaffysmy mozolme Choc wesofo A dzns ach fruumfem rozpogadzamy nasze CZOIO Wszysfkle sfudenckle przelscna trudnoscu wnelkle lub Z usmnechem DFZYISIYSHWY pozosfajoc nadal sfaIe Lodz nasza powolu 1 mepcwnle na gIeble sue puszczaIa I na falach wnedzy USIEBWICZIWIG sue koIysaIa PoddaIysmy sue sfararmel opnece naszych kucharek Baczoc na me jak na zegarek W ten sposob wszelkne mdjfoscn zemdlewama Skrocone zostaIy bez wlelknego narzekanla I w serca nasze otucha wstopufa Bo Icazda ochotme do dzneIa sue wzne-Ia Rachmustrzku algebrauczme Albo tez geometryczme Przestrzen I knerunek podrozy odmnerzaIy I szczesluwze do wnelknch porfow Iodz naszo kuerowaly Kzlka z gromadkl naszej dosc Incznel ZatrzymaIo sig w Ifalii przeilicznej I do wielkiego Cezara delegacjg wojermq wysIaIy A inne z Cyceronem gorqczkowo rozprawiaiy. W migdzy czasie udano sie do prasfarego Forumf To zndw na kleczkach podziwiano mury KOIOSSG-um, Nie trac-:gc czasu wiele Odwaznie i Smiele Do Paryza nasze kroki skierowano I uniwersyfet Sorbohski podziwiano. W krbtce miejscowosd tg opuSciIySmy. -l'29I- T fez mafe '. mm' num. I - um . 'um'-In 'um uvnmm llllyllll nm'-n'.nm'mmn QQ H.u.u.n.u.n..n,n,u, ,n,u,n,n,up.,u,u,u,n,,u,ul,n.,n.,n,,-,,.,,-,,.,,.,,.,,.,,.,,u,,I,,-,,-,.1,u,u,nn,n,u,u,u,u.u.1 'Oyra I ..- 1 1 I - I I . 1 . ' , , . . . A . A . . . . . I I I . 1 1 I I I 1 offx, I. I do Anglu na goscme podozyIysmy Po tak dIugIe-I Wypfawle Choc bardzo zmeczone Do PoIskI zdozamy bosmy za mo steskmorme Na Wawel SkaIke panorame racIawICko Do Czestochowy na Belweder I I.azIenkI I w Tafry pod Glewont I do MorskIego Oka CaIo zdozamy gromado NIe tracoc czasu nad zadno obrado Z naszyrm wIeIkImI PamIecI godnyrm Skargo KocI'1anowskIm Fredro I SIowackIm I MIckIewIczem naszym kochanym NIeIednc1 cI'1wIIke poswIecIIysmy z uznamem I tak z cIogIym parcnem naprzod Lodz nasza trafIIa grzbletem na Iod Sfrachy trzesnonka drgawkl konama To czas egzammow mozgowmcy naszel badanla Na te bole choroby I hzyczne doswIadczenIa Jedne po swe sztuczlu chemIczrIe Irme po mafematyczne ZGSIBWIGDIB I wygnano te doIegIIwoscI I mCIIerIIa KIlkakrofme one nas r1apadaIy Lecz zawsze z wmgkszym odwefem odpadaIy Dzus z radoscIo z I,IsmIechem na twarzy Spoglodamy ach bo Iuz brzeg Juz przystan I wypoczmemy na plazy Klasa roku 1938 l301 IIl'II'II'-I'II'II'II'u'--'II Im 'II'II'II'I' .,,.,,I,,I,,v,, u,vI.n II.,-,, ,,v,,I,, .,1.,I,,.,.-, f"'kf-'D"'l"l""'l"I' 'l"l"I' -"I 'l"1'l- 'la'lv'I 'MUNI n'n'n' IIII1-I,I,II,II.II.I -,I-,II, I,u,lI II,II.IIIInIu-fQ,4:.- . . 1 . . . , . I L 1 1 , . ,1 L .1 1 . . . 1 . . 1 . . . 1 1 . 1 - 1 1 1 1 1 .1 I K 1 - 2 Q Q CITY!- JUNE NINETEEN Tl-llRTY ElGl-lT 'luIn'mulI.mul.1u,n.vu.1u.vu,vu.vuuvunuuvuluuluvuuvw n.u,u,u.u,n,u-,un 1-wuuluumlu.n.uu,u.uu.ul.uI. QQHQ. ,v,,u,,u,,IHn.,u,,uHuHmu,,u,,u,II.1I,uluuhuI.1v.uI.nm.uI,umI.ummu.:u,u,ru,mmru.mvlnnlluvu.lu'muu'umu'n'n'uu'uInu'u'uu'u -Qjaru I I - 1 . I ' . . ,, . . . ,, I ' 71 - 1 1 1 11 - 11 1 , . . . . . I I I I 1 ' 1 - , . ,, . ,, . . . . I 1 . ,, . . ,, . . . , . - 1 I , . . . . . . , ' ' 1 , , . 1 1 1 1 1 , ' . I I I .-... - I Q 0 CLASS HISTORY Luke hydrangea flowers fresh and green such was our entry unto the enfoldung arms of Vulla Hugh un l934 There we were a class of fufty one who knew nothung but expected much We thought we were among fruends untul lnutuatuon Week rolled around Then797 But we soon realuzed the fun of ut We trued to endure all onslaughts of the upper class men durung that year and we mught say we w ll dud pretty faur That year we had our furst Chrustmas program lt was somethmg new so all Freshmen were un a flurry All passed too soon the mud year exams Easter vacatuon and funally June and graduatuon of the 35 class The portals of Sophomore Land were thrown open to us and fufty four of us ventured through Once through these portals we felt luke the Regal Luly and boasted very much about the fact that we had freed ourselves from the serfdom of Freshman Land Wuth heads full of Caesars Galluc Wars truangles lunes and pounts Alexander the Great and hus companuons shorthand braun wreckers cluckung of type wruters and musuc of French verbs we plowed on That year was marked by a mock raduo program presented by our Geometry class Under the expert guudance of our teacher ut turned out to be a great success The remaunung school months passed on pleasantly Soon we came to Junuor Land ' We looked un and fundung uts unvutatuon so urresustuble we entered bearung a brught daffodul as an emblem of courage Confudently the forty seven of us pushed on for we had only one year to go and then we d possess that much coveted pruze Senuorshup Recutung Cucero s flowery speeches tacklung Intermeduate Problems a dot of Chemustry here and a dash of Com mercual Aruthmetuc there we survuved thus thurd year of ours l-low? We ourselves often wonder The Chrustmas program was an accepted thung so we took ut quute undufferently lbut to tell the truth we were really excated over utl Came the mud year exams the Senuors Carnuval then theur Concert What fun that was' Runnung huther and thuther gatherung udeas puttung these unto realuty rehearsung and then funally the funushed product lt was guven wuth full sunceruty and accepted wuth complete satusfactuon One more school month re mauned untul another graduatuon Thus tume we were much concerned about the ceremonues for un exactly one year we would be the center of attractuon At last the gates of Senuor Land swung temptungly so we passed through boldly The forty nune of us put our shoulders to the wheel and began work seruously Class offucers and Sodaluty Commuttees l31l T 'al'a4'aI'aa'aa'aa'u'u'aaIu'u'l nh I'n'aa' ana.,a,,a.,aa,Ia,Iull,ll fhlhu' n'an'la uflalh Fr-QQU-a'.aI,aI.aI.aI aa aa,an,na a a,aa aa,ua'a .Iaa'aa' I annul -'un'm,aa,,-,,.,,a,,a,,a,aa,aa,pa,aa,av, a,aa,aa, aa,lla1l.laa'aa-Qyfv - . . . 1, . , , . . . ,, . . . . I I I . . . . f . . . . , . , . . . . . , 1 ' I I , . 1 ' - ' I T I ll 11 - - . . 1 , . I I . . , . . 1 once organazed we started the grand Our farst proaect was Vallas Musacal Varaety whach was scheduled for Thanksgavang Eve ln mad wanter Father Hayes our Sodalaty Moderator chose our Academy as the center for the Day of Recollectaon Our entare senaor class at tended A few days later the Chrastmas program How dafferently we felt now' To thank that at was to be the last one we were to watness and enjoy wathan Vallas walls That much talked of chokang lump crept up wathan our throats Oh' That would never do' Why we were Senaors who shouldn t be moved by such petty sentament Eagerly we lastened to the last echoes of the merrymakers that day All too swaftly Sprangtame passed The Senaors Farewell banquet arranged by the Junaors only tended to arouse those dormant pangs of our hearts although outwardly the affaar was a pacture of merrament Then our long awaated Senaor Day Barker wath ats verdant faelds and cool shaded park never looked more beautaful to us than that day The Farewell Assembly was somethang short of a Juneday shower Gradua taon Day dawned braght and clear Mass was a very solemn affaar Commencement Exercases never to be forgotten' Wath what dagnaty each walked up to receave her daploma' And then no longer school garls but mere on lookers who from now could only gaze upon the actavataes of the remaanang students from the outsade world To such a successful end came the blossomang season of the Garden of l938 The one wash of the Class of l938 as that the memoraes they leave wall be unfaded FORGET ME NOTS Isabelle Woznzczak Mary Ann Lewandowska Eleanor Gatza Emzly Lark 'SG-fi5XfQJX9Af1 PICTURE A CLASS Pacture a class of antellagence so rare Pacture a teacher so gentle and faar Paant at wath brallaance and colors braght Then tone at down wath shades of laght Frame all thas wath apprecaataon true And see what at wall recall to you A pacture of Valla twall certaanly be A memory for you and a memory for me Mary Ann Lezuandowska 'l321- ZX JUNE NINETEEN TI-IIIQTY EIGHT CLASS WILL AND TESTAMENT WE the Class of 1938 of the Immaculate Heart of Mary Academy zn the presence of sound minds zn complete control of our senses do now make declare thzs Our Last Wzll and Testament valzd document made by us heretofore we declare null vozd To and and Any and Rev Ignatxus Raczkowskl we extend our smcere appreclatlon for h1s sp1r1tual guldance throughout our hlgh school days Rev Mother S1mpl1c1ta we are most grateful for her eager lnterest 1n us Slster Mary Annette we leave profound appreclatxon for the hlgh rdeals she has set before us durlng our four years stay at V11la Slster Mary Gualbert D1rectress of the Jumorates we express our deep est regard for her sp1r1tual guldance and pat1ent efforts Sxster Mary Magdalen D1rectress of the Boarders we wlsh to express our most slncere affectlon for her zealous care The Faculty we bequeath our humble grat1tude for thelr sound advlce and thexr deep lnterest rn us The Ladles Aux1l1ary we express our unl1m1ted thanks for their note worthy achlevements for the good of our Alma Mater The Jun1ors we render all the dut1es and respons1b111t1es honors and pr1v1leges that the status of senlorhood holds The Sophomores we extend heartxest w1shes for a brlght and cheexy Junlor Year The Freshmen we wlll ou1 f9lV8l1f desxre that they may achleve then especlal goal Ind1v1dually Florence Banaszak hands down her mastery of the negro dlalect to Mary Rozborska Alblna Buczek confers her ablhty to enhven her classmates by he1 unexpected w1tt1c1sms to R1ta Jaslnska Helen Buettner w11l1ngly cedes her dark v1vac1ous beauty to Adele Ja rembek Dorothy Cholaszczynska entrusts her duty of keeplng the bulletxn board well supplled w1th artlstlc dI'2.W1llgS to GEHCVIGVC Bednarczyk Frances Czern1ak surrenders her capacxty for 1mprov1s1ng poetry to Irene Kujawa Mary Czern1ak leaves her shrewd buslness m1nd to Anna Rydz and her love of books to Lucy Rybak Helen Dobrzynska transfers her home made splt curls to Irene Luczak l33l ,n.n,u,n,n,n,u,u.u,l nu.'s.vn.'u.'um,u.u,u,u ,q,u.,n,nu.u,u,u,. ,,-,,a,,.,,1 SN. ,I,,f.,e,,n,,nu1,,rl,u,,I,,I,,u,,-,,-,.-..-.nn-.1-,.-,I-,4n,n,11,,um.:v,n1.vu,n,1u,n.1u,n,u,u,n,n,n,u,:,,n,,v,,:,,n,,-,, , y 1 , 1 . H . ,, . v y r n v , . . , . . . . y 4. - n Q - T Theodora Doros1ew1cz relmqulshes her love of popular muslc and her plano technlque to Rose Radecka and her ever ready supply of excuses to Julla Stachura Dorothy Eberle commlts 1nto the possess1on of Dorothy Ochowlak her stenographlc abllxty Eleanor Gatza knows that her enthuslasm for the newest Jeep steps w11l not lag 1f placed ID the care of Sophle Huda Lucy Golata Joyfully surrenders her stage frlght to Mary Murray Irene Golonka deslres Isabelle Rak to be the reclplent of her love for muslc and wllls to Laura Patrzyc the use of her favorxte expresslon Isn t lt terr1ble'P Marlette Gutowska offers to Jane Plgula her posltxon of provldmg lm promptu entertalnment for V1lla s guests By way of legacy Sylvla Jackowska g1V9S Helen KOZRKIGWICZ her zealous lnterest ID Pollsh affaxrs Louxse Jozwlak shares her questionable promptness w1th Ellzabeth Oslka and her sk1ll at the harp to the one who IS most capable Emlly Jurecka lovlngly wxlls the school dlary to Josephlne Hlllnska and rehnqmshes her wlnged feet so efflclent at errand runmng to Emlly Drablnska Rxta Jurewxcz deslres that her over supply of shoes be a glft to Josephlne Meloch Agnes Kaczmarek reslgns hex reserved seat 111 the bus to Florence Janusz Mxldred Kamrowska abandons her Oh so beautlful day dreams to V1rg1n1a Kama Luc1lle Klna deslres Sophle Roblnska to come 1nto the possesslon of her 1rrepress1ble glggles Mary KOZak1BWlCZ donates her noteworthy xndustrlousness ln school work to J ul1a Fronczak Therese Krauza consents to share her beautxful soprano volce wxth Irene WOJCIKOWSKZ Genevleve Kogut w1lls her mdlsputable abxllty of maklng frlends to Cella Rozak At the request of Elxzabeth Kublsta Geraldme Kubacka IS placed ln charge of the formers hlstorxcal mxnd Florence Kuznxarek charges Irene Llszka w1th the mamtenance of her almost perfect da1ly attendance record Vxrglnla Kwlatkowska renders her mexhaustlble store of vltallty to Joan Borowlcz and her executlve ablllty to the one most capable of carrylng on Jane Kupnlewska IS to be the fortunate recelver of Emlly Larks care free and sunny dlsposltlon Henrletta Lesnlowska shares her msatlable greed for knowledge wlth Al1ce Dobmska Eleanor Staron is to come xnto the possesslon of Mary Ann Lewan dowska s unfa1l1ng lnterest ln soclal affaxrs l34l . 1-.uw mm. .,,n,n umm ww. -,,- ,mm .u.u,n, umm -mm ummm GNQ-1Inmmm'-'hun'-r'u --mm-.mmH-Iuf1.1muImummlnmnumml.lm-.--.n.u.n-.n-.1-.1-.41.H,--.1.,n,n,u,u.u.mvu-Q2-ra , - ' tt' - Y! . . . . U , y . . ,, . . , 1 Y 1 ' . . U . ,, . . . . ' ll ' I7 - v h , . . . 7 . . - ' v - Q fr-X, JUNE NINETEEN TI-IIRTY EIGHT Lucy M2iJChFOWlCZ confers her lndlsputable ab1l1ty of playlng basket ll upon Mary Swxtalska Molly Malska yxelds her sense of humor to Mary Blachowska and her short story wrltlng ab1l1ty to Dorothy Plerucka Amella Marchlewska sux renders her charmmg personallty to Eugenia DESKIGWICZ Rose Sagun IS entrusted wlth Irene Myslmskas zealous lnterest Ill sodallty work Mary MYSIIWICC shares her hablt of teasxng mcessantly wlth Rlta Szczepanlak Catheune Nyklel donates her school bell to Dorothy Banxszewska Joyce Orlowska extends her undymg lnterest ln school actlvltles to Helen Bogacka Jane Ostrowska hands down her love for French to Laura Sruty El1zabeth Plorkowska bestows her sprmgxng galt upon Helen Madej Irene Malczewska IS to be the recxplent of Dorothy Rozans damtlness and ladyllke manners Anne Slomka leaves Josephme Czarnecka IH full charge of the bulletin board and yxelds her extremes of mood to Sophle Stukowska Natalxe Stobnlcka lovmgly wllls hex eagerness to partxclpate Ill drama txc affalrs to Eugenla Gruchala Florence Stolarska defers her mathemetrcal knowledge to Irene Zu lewska Helen Wernowska rehnqulshes her muslcal repertolre to Reglna Le slnska Josephlne WIBCZOFCK hesltatmgly confers her serxousness upon Bermce Sl1w1nska Lucy WOJCl9ChOWSk9. accords her noteworthy preoccupatlon ln m1ss1on work to Anna Adamska and her practlcal Jokes to Josephine Tokasz Isabelle Woznxczak renders her remarkable dramatlc ablllty to Gene vleve Blelecka Annette Zalewska relmqulshes her extreme fastldxousness to Irene Wardzlnska Agatha Zdrojewska grants her engaglng affablllty to Allce Marcm KICWICZ Helen Zdrojewska abandons wlth 1rrepress1ble Joy her shyness to Helen Janaczek Szqned U R. Hours We R Years Henrzetta Lesmowska 38 Irene Golonka 38 Emily Jurecka 38 Vzrgznza Kwzatkowska 38 l35l "ull-Il-lhvllluHnlulm 'u'u'n'u.'n'u.m'n'u'v .mlu.u.u.n.u,u.n. nIn'u'nm'n'ull-vu'l.vlu' QQ' n'mn'u'n'n'n'n' un'u'u'l:mun'ln'nm'.u'.n'.l'.u.n.n.n,u 1u,u,n,n,n,n,:lnlun,mm'u'n n'Ip'u'n'u'n'n'u'u'.M51 ba- . Y l . ' . . , . . 4' ' AA VF ' ' ' ln ' .' V . ' Y! ' . . . , . . , . , . , - . . , 1 - y . . . . I , - Q fx T SCHOOL DAY MEMOIRS SEPTEMBER Vllla s halls reecho wlth merry laughter Barth of Commlttee of Joy Gettnng acquannted Mass of the Holy Ghost Electron of Class Offucers Flrst Sodallty Meetlng F1rst Sodalnty Assembly nntroductlon o Sodalnty Offlcers ln1t1at1on Week Freshmen s Ordeal OCTOBER Announcung Rosary Contest St Francls Feast Day flrst holuday Class meetung selectlon of Class Patron Motto Flowers Colors Farewell to S M Raphael who ns leavnng for Canada M1ss1on Mass at St Joseph s Cathedral Movues The Byrd Expedutuon by Mr Cox NOVEMBER l All Salnts Day 2 All Souls Day 8 Organlzatlon of Cercle Francals lO Plans for Mus1calVar1ety ll Furst report cards""' l6 Book Week l9 Staglng of Aunt Mathulda s Burthday Party 25 Musncal Variety Nught 26 Thanksguvang recess 30 Movues The Manuac courtesy of Schultz Optncal Co DECEMBER l Movses Rev Saldak 3 S M CaIasanc1a v1s1tor from Poland 5 7 Retreat under Rev E Puaseckx l.i6l T l-l E l lvl M A C U l. A A N QQ. .-.,-,....-,.-...,.-,.-...,.. ..-.,--.--.-..rt.T..-....,-.,.....,-.,.....,..,..,.,,.,..,,. ,,.,..,..,..,,.,,.,..,..,.,,..,..,..,..,..,..,...-..-.. - 1 ,gym 9-' ' ' . IO-' 'f ' IZ- ' ' . 13- . 14- ' ' . zo-' ' ' . 25-' ' y ' f ' ' . 27- " ' - ' . 1- ' . 4- , " -' ' . 7- ' - ' , , , ll-e . . ' ' . l5-e ' ' . ' . JUNE JANUARY FEBRUARY 9 ll I8 22 26 MARCH 3 4 7 I5 I8 24 29 fi NINETEIEN 'IFHIR-IY EIGHT Sodalsty Hugh Mass Reception of 76 new sodalntnsts Sodal :ty breakfast Boarders create a female Charlue McCarthy Kordula Krasnoluchowna Birth of Vllmarlan John Wolanek and has Strung Truo Western N Y Sodalnty Offlcers day of Retreat at Villa Uncle Tom s Cabln Maruonettes Chrustmas Assembly Santa Claus Christmas vacatlon Happy New Year Chnstmas vacatuon ends S M Andruette s prano recutal Movnes Swiss Skung School Schultz Optical Co Yellow Jack Very Rev M M Psa vnslts us IH classes Barbara Radznwnllowna Movues Light and Snght Nnagara Electrnc Co Examinations ResuIts999799 Father Amy a Phnllpprne Mlsslonaly Whnte Sisters from Afroca The Yankee Clnpper I H M A vs Newmann Hugh Seniors Washington Program Double header wnth St Mary s A tree day Magna Peccatrux I H M A Team Sensors vs Junnors I H M A vs St Marys Lancaster return game Junnor debate Catholuc Press and Modem Cuvsllzatnon Movies Jesus of Nazareth Veronuca s Vell at Shea s Court Vocatuon Week and Program Basketball game IHMA vs IHMO l37l Gif- 1'vI'I1'u1'u'n'n'n'u'n'n'n'n v'-1'v:'-v'tr' n'n'n'.1'vI'- f'.1 vtIIn'I1'IH.1vtIntlnlIIn'mvnu1nHnflnvIH1'I1'un'n'n'n'n'u'n'u'n -Q24 S-t , I I . .. I gg 9- b ' ' - ' 15- ' ' 'I . 17- ' ' ' . 19- . . ' ' I ' . 20- ' ' - ' . 22- ' - - ' ' . 1- . 3- ' ' . 4- , . ' ' ' ' , 7- . -,, . ,. H! I I 12- . 13- . . . ' 'I ' . ZQQI ' ' ll. 21- ' -"' ' "- ' ' . 24-27-- ' ' . 28- .,..,. I- l .. . . . ,D 4- ' ' ' . T T1-IEIMMACULA AN Q-Q' "-"-"----------------'---- -----'---f--'--'--'--'-f'--'-"--'----'---'-f'-.-----f-.--..-..-.-- ..'..-..-.--..'.f-.v-.-1..-.--.--.v-.'-.- Q,-Q 1- . 3Q . . . I 4-' ' , 8- . 1O-- ' ' A . 12-25-- ' . 27- ' ' 1 29-3O- ' " . s- ' " - " . 2- ' . 13- ' ' . 23- ' ' , . . 26- ' . 27-- , 30- ' ' . 31- ' ' . 6- . 17- ' ' . 20-' . APRlL MAY JUNE Health Program Sensor Mussc Recstal Fsrst appearance sn Caps and Gowns lphotosl Monologues and laughter Junsor Mussc Recstal Easter Vacatson Sensors Annual Affair Students Spsrstual Conference Students Spsrstual Conference May Processson Sensors French Program Sensors Day at Barker N Y Ascensson Day Camera Day Sensors Banquet Clossng May Processson Crystal Beach Day Sensors Farewell Assembly Fsnal Exams ResuIts777779 Graduatson and Adseu' Q 6 L' 1381 Cansssus College Dzarzst lX 1938 MASTERPIECE By the Sproutznq Germs of Genzzzses Fifty minus one Always full of fun Forty niners are we Jolly as can be All throughout the day Here and there we sway Into petty pranks galore To distress the teachers more At duty we re alert And troubles we avert With alibis in stock We easily mass our knock Classes we enloy Our interest they employ We dig and dig for knowledge And pave our way to college No wonder we re so smart We take everything to heart ln French we excel Our comps we do well. In Shorthand we have speed? Our characters we can t read. Type we can so well- But our machines cannot spell In History we re so sleepy The teacher we make weepy. Though Chemistry is our dish- More formulas we don't wish. Theologians, so great are we- l-leretics before us flee. With such intelligence as we possess We are sure of immediate success Thus we come to the end of our story Only to shine again in honor and glory -l39l- JUNE NINETEEN Tl-lll2TY EIGHT ,.,, ,- F'-QD l'INE WEATHER If xt doesnt ram THE GLOBE TROTTER fClass Pmphecyl u .'. T ll Qyfn EXTRA"" 3c plus 2c tacks June 26 1958 V01 49 N0 1938 Kwlatkowsku Wms Presldentldl Electlonl Local Gnrl Makes Good Vatlcan Clty Rome Irene Mysllnska was chosen head of Euchar xstic Congress to be held here by H1s Excellency the Pope Chxca go Ill1no1s Teddv Doroslewmcz dz Dorothy Cholaszczynska will tour Europe On thelr way they wxll stop at the Chateau Cheno neux home of the French composer Emllle Wang Pu Chma Today Cathollc Chma rejolced 1n the opemng of the only Amerlcan hlgh school for the natlve gxrls The Fel1 clan SISIBFS have l ready appomted the faculty Jane Ostrowska principal rellglous ln structor Helen Dob rzynska SPECIAL' ' ' ' Lecture to be given at new Muslc Hall by famed beauty mstructor Ehza beth Plorkowska Toplc HOW TO GEI' THOSE ROSY CHEEKS fby blushlngr Parls France Mada molselle Sylvla Jackow ska announces the grand openlnff of a beauty salon specxalxzlng 1n New York N Y Emxly Lark w1ll make flrst appearance of the season ln the famous opera Madame Butter fly ' The leading male support vull b sung by Alfalfa S New York N Y great audlence was held entranced by the talent ed plamst Mxss Helen Wernowska last mght at the Rockefeller Instr tute York N Y Mary Lewandowska prominent soclal work er has successfullv con ducted a Charlty Drlve for the slum sectlon of the great cxty New Ann A NEW PRINTERY OPEN' I ' thousands thronged to lnspect the new plant under the management of Gutow ska dz Zalewska Co They are the lnventors 01 an electrxc roller for artlstxc prints Buffalo N Y Rlta JUYSWICZ entered her pnzed Scotty dog ln the yearly dog show held at Llndbe gh Park unxque coxffures It IS rumored that the famous Woolvs orth hexr ess wxll be a frequent customer of Mme Sylvia f X First Lady President Vxrglnla Kwla tkow s k a wms presldentlal rocker by overwhelmlng ma1or New cablnet members were appomtled by the fxrst woman presldent Joyce Orlowska Secv of State Dorothy Eberle Sec y of Treasurv Vallant Stewardess Ka ladalua Hawau Durmg a terr1f1c gale off the coast Lucy Ma1chro WICZ the stewardess on board the Chma saved the majorlty of passen gers Among those res cued was the rxch s0c1 ety matron M1llv Kam rowska who nearly froze to death Beverly Hnls Cal Noted v1ol1n1st Henrlet ta Lesnxowska announ ces her engagement to the retired screen idol James Stewart Happy Landmg' New York N Y MISS Florence Stolarska w1ll return from her vaca t1on 1n Egypt She wxll spend a week wxth her family at the Rxtz Carl Dedlcahon Rad1oC1ty N Y Major W0jC16Ch0WSka wxll de d1cate tomtes program to Gong Gong Chma a new radlo statlon opened ln her honor Featured on the program wlll be the new Broad way Star Florence Ba naszak An 1m1tat1on of Carnatlon Whlte from the skxt Hollywood Calxfornla Movxe fans thronged the square before the Royal Theatr to wltness the superadmlrable perform ance of Izzle Woznlczak ln the forthcomrng plc ture The Vanqulshed Roman Present at the prevlew were Cathle Nykrel comedlenne El eonor Gatza ln a sup portmg role and There sa Krauza the well known Slllglflg star Buffalo N Y Miss Florence Kuznlarek has flnally obtamed a pat ent for a pill WhlCh makes the voice rlng dlstlnctly across the hall Free samples Have you cold feet? Try frozen HOT DOGS ton ln New York Clty WELCOME HOME' How are the mumm1es" And the Sahara? 'I I'uv' v v:'u .'1.' I 1 'u 1l'rf' 1 nrln v1.-.. I .nu mn . s',f' f'uf'uu'lf'l 1 vmufl-fv T I-I E I M M A C U I. A A N . . ..,,.,,.,..,,.,..,,.,,.,..,.., ..,..,.., ..,. .,..,..,,,,..,..,..,..,..,.... . ...,..,.....,.,,.,,.,..,,.,..,..,,.,..,..,.. ,..,.., ..,.., ..,. , . ..,.. . . . . . . ' I ' - JR ' I . .1 , , I -Q . - A ity. l 'I - ' - World-renowned artists. - WaShmgtOTD. C- - - ' ' , , V, ' - - ' al: . . . - 'A I ' - 'h . 'U : .- JUNE NINETEEN Tl-IIRTY EIGHT 0-69 THE GLOBE TROTTER !Class Prophecyf Gprs June 26 1958 Some more news V01 49 No 1938 Lost Cf Found Lost a valuable pocket mlrror return to Mlss Jurewlcz Phone Harmoma 8861 WARD' Lost Geometry book ln Please keep lt wrth com plxments of Mlss Lucllle Kma Book Worms' Come and wlggle 1nto Mane Czernlaks new lrbrarv at Mam dz Mo hawk It has a collectlon of old 8r new books ln novels and encvclope dlas Zane Grey com plete don t delay f r o n I 1 the All Steel Deco Stand at 45 Steelawanna St This cozy httle lunch room IS owned and eff1 clentlv managed bv Ag Kacz dz Co and 1t was deslgned by a. famous archltect Frances Czer nlak Flash' ' ' Students of Vllla Mana had dlfflcul tx ln fmdmg thelr new Prof Marv Myshwlec The next day they pre sented her a High Cha1r How cute' Buffalo N Y Coun cllwoman Agatha Zdro lewska proposed a, plan for the purchase of Sports Column Buffalo N Y Natalle Stobnlcka won a lovely gold cup for the best fxgure skating at the ever popular Scotts Roller Rmk ty Kublsta formerly of Buffalo proved to have the most lovely eyes both H1 color and 1n ex presslon Thev are blue As a wrnner of the new Eve Beautv Contest she wlll most probably have to keep away from scores of movle talent scouts and reporters It Really Happened Lucy Golata known New York banker en tered a restaurant for lunch She happened to get a bowl of saltv soup so she called the pro prletor To her amaze ment she recognlzed her old school chum Josle Wleczorek Now she owns a large share of the lnterest ln the busl ness Lucllle Kma has 1ust completed her plan for a Cancer Cl1n1c The best apparatus has been mstalled to flght agamst the disease Of flce at 4 Key Street more land for cemete nes Land for graves 1S m demand l Best Seller Helen Zdrojewska re nowned orator has f1n ally completed an say in three volumes en tltled STAGE FRIGHT xs POISE ThlS plece of work has recelved world wlde acclaim Good and worthwhlle readmg especially for asplrmg actors and actresses Chlcago Ill The es say ludges have just an nounced the wmner of the contest carrled 'xn last week The entrres have been so unusually well done that lt has been dlfflcult to choose the best Nevertheless Marv Kozaklewlcz IS at the head of the llst havmg the longest com posltlon wlthout uslng the conjunctlon and Ray for your perseve rance Mary we are surely n oud of you Buffalo N Y Anna Slomka is most certam ls followmg her chool professlon Instead of the bulletm board how ever she has charge of pastlng tooth paste ads on the blllboards m ou communxty VILLA MARIA Basketball game' ' ' ' newer 2 B forgotten Score 0 to IlOt.h1Ilg9 Women s Column LADIES' ' ' lf Vou are partlcular about vour clothes have them made at Renes Dress Shop whlch is under Mlss Irene Golonkas superlslon She IS the former student of Schlaparelll fa m o u s Parlsxan dress designer ls Your Haur Straggly Trv Genla Koguts ma chxneful and painful permanent wave Curls and bruises that wlll last you a llfetlmel 3rd floor Vllla Marla Academy Buffalo N Y Ameha Marchlewska wxll be the hostess at a card party to be held Saturdav at the Queen of Peace hall Beautlful prlzes to each table Vllla Marla a Grand Reunion Dmner to be held at the new school audltorxum at Doat Thls w1ll be glven b the four editors of the GLOBE TROTTER Yours truly Alblna Buczek Molly Malska Dorothy Rozan Helen Buettner All are expected' FAREVVELL ll 84 Fore thee Well rv 1 ,ll,n,n,vl,n,1l,n,u,u ,mnml 'n'n'u'uVnn ln'uru,ll.lu,n,u,vl, lln'u'll'ln'll'h'l:"n"ll'nl'u" -- - n'nIn'n'n'n'u'n'ul'n'u'u'n'u1'n'Iv'u1'nl'n'ul'u1'wv'n'1rlnlnnrhfhllnfln'hHu'h'Iu'hlMHu'u'lHIn'u'u'll'lu'll'vu'H'l1'lf'll'I ' -' I ' . . . - ' es- . ' 1 RE- ' - ' - ll . - 1 ' ll Y. - 1 ' V I V In - ' - 1 Villa Maria Academy. Miami, Fla. - Miss Bet- , - ' ' . V . l , '- N . P a ' e . - I ' ' ' A . 1 ' B , . D I D ' rr .-. . ' J ' s . . . . . - . . '. ' It . . .Y . . . . - . . . y AT QQ Gbfn W SWIAT Szybko umknela fala zycla szkolnego Dz1s klucha luplnka kazdej z naszej gromadkl stanela przed sp1etrzonym morzem ktore czeka tylko na pochlonlecle sweJ nowej Oflafy I dokad ono pon1es1e nas w DFZYSZIOSCI9' TaJemn1cza dlon zelaznym usc1sk1em trzyma klamke przyszlosc1 Z calym bogactwem czteroletnlej naukr ugruntowanej na trwaleJ 1 opocznej skale naszeJ Swletej w1ary wyruszyc trzeba na podboJ zn1wo na zyskxwame soble lepszego 1 trwalszego zywota Na wlasna odpow1edz1alnosc wyruszac trzeba by n1e w bezczynnosc1 1 16l1lStW16 n1e w ucxechach 1 marnych a zmkomych 1 szybko przemlyajacych przyJemnosc1ach trwomc czas ale by przyswo1c sobxe naukl 1 przestrog1 dane by nauczyc SIC pokonywac kaprysy naszej natury by powsmagac na sze dZ1k1e nam1etnosc1 1 tlum1c burzl1we 1 grzeszne poza,dl1wosc1 Opuszczac trzeba mury naszeg Alma Mater ale zarazem wstepowac w prog1 naJw1ekszeJ 1 najtrudmejszej szkoly szkoly swrata Zaleznle od nas samych szybcleg lub wolmej zbxerac bedzlemy owoce z drzewa madroscl Juz dZlS wypada nam zawrzec przym1erze same z soba z swa, wola, ze otwarte trzymac bedzlemy nasze ucho na glos obowlazku ze wstaplmy na wazka, sclezyne zaparc1a s1eb1e samych a ta sclezyna choc moze poprowa dZ1 nas przez strome 1 sl1sk1e urwlska lecz ZaWl6dZ1B do zlotych pOdWOl WIGCZDOSCI do RWICCISTICJ rozanej 1 IIIIOWEJ n1wy nxeba Senzorkz DEAR ALMA MATER When I have sa1d my fare thee well And left beh1nd my desk and the old school bell I shall feel lost wlthout you DEAR ALMA MATER When I step mto the world so huge a place Wlth ant1c1pat1on marked deep upon my face I shall feel lost w1thout you DEAR ALMA MATER And though at t1mes I thought you were cruel And w1th you I had fought many a duel I shall feel lost wlthout you DEAR ALMA MATER I shall mlss your kmd counsel your sweet adVlCC Ill never f1nd another half so 11106 I shall feel lost wlthout you DEAR ALMA MATER But away away w1th th1s sad refram' For shall I not come aga1n and agam As an Alumnae Member to V1l1as door To prarse Her name forever more? T1ll then sweet memor1es run through my bfalll And take me back to Alma Maters lane And to all those del1ghtful days spent there Of happy moments, and llttle care Dorothy N Cholaszczynska '38 'l42l' '-'""l"1"1"l"'-'H'II'I1"f"-' -I" 'WH' I 'wmmmnmvmnm,n.n.n'. m'n'-umnvuvm -n'u'u'ul. l.:l.nlm. ,nu umm lmlnllllnfulwll I'Il'l1luIlplgflglIHI.plInl,glnlIIl,n,n.u,l1,llllhllgllgllgllglll - y , 1 1 1 y 1 - y i 7 v 1 ' , - - y Y - Y y 1 3 1 , 1 - 1 , . . , . ! Y ' f y y , . , . y , . Y JUN E NINETEX N Tl-'IRT Y E IGH T 2 gn gate ul appr cmnon rm u o Ko gveakev devomon sed ther 0 dxrecim We uv We e ekkorx er urvmmsg, SocSaXxw Noe. nog U vm wgh xdeavg Smvmg, Ko mal us pracXxcaX o aX s las ondly de 1 at he gaduau 9, c SECT xow 'LC3 1 SOO PXLYYY 0 O15 SXST odemto Y: CDZGT NYSYT ER MF '431- YN PN Gy 1Q"'r,, H.H.H'H'U."""'n. I X o o ...,1v.1 f e ' ' fm: 5 SQ A Q, 5 rx ' xo X 'ax BX 5 Mo ax XA . . X . . Q7 'ss . N Q 5 W , 'QQ ' ' e ' S 6 'x Ks, 0 n U 5. .5 S! ' 6, '11 S,f dlc 6 this ls. X si 'x XX s r 1 X aux X 0 mt T X XZVXJ T NASZ SWIETY RODAK Jak1 przyW11eJ Jakle SYCZQSCIB ze W sama, uroczystosc W1e1ka11oc11a, W dZ1Cf1 s1edmnastego marca nasz Blogoslawwny Rodak byl Wyn1es1o11y na ol tarze Andrzej Bobola urodz11 SIQ W roku 1591 W z1em1 sandom1ersk1eJ Bedafc bardzo poboznym 1 zdolnym Wstqp11 do zakonu OJcoW Jezuxtow Potem Cale ZyC18 spedzd W nauczamu 1 W nawracamu zblqkanych OWIGCZSK W okohcy Pmska M1mo ze tak gor11W1e nauczal prawd W1ary SWIQUBJ Jednak zas1ug1 1 slawa W calem kragu me podobaly SIC dz1k1m 1 okrutnym Kozakorn ktorzy postanoW111 go Zab1C K1edy raz m1al kazame Wpadl gomec do kosc1o1a oznaJmuJa,c ze Kozacy Wpadh do Janowa 1 Wycmaga, W plen Wszystk1ch ka tohkow a naJbardz1eJ czyhaJa, na ZyC1B Jezu1ty Andrzega Boboh Lecz n1e stety zapozno juz bylo Kozacy napadh na sW1etego Andrzeja odpraW1aJa! cego dz1ekczyn1e111e po Mszy sw WyW1ek11 go zW1qza11 1 pogrozkam1 starall SIQ USIIOWRC oderwac od Wlafy kato11ck1e3 W1dza1c opor znecah SIQ nad mm Jeszcze W1eceJ PI'ZBChOdZ1l praW1e taka, sama, meke Jak Pan Jezus Up1ec1o ua, korone Wtloczyh mu na glowe DO11CZkOWa11 go az pare zebow Wypadlo Wyrwah mu DHZDOKCIB 1 zdarh skore z re-k1 ZaW1ek11 go do rzezm gdZ1C 1oz1ozyWszy go na stole pa1qcym1 d1'zazgam1 przyp1eka11 mu bOk1 Potem ChClS11 ubrac go W szaty kap1ansk1e Na plecach zdarh mu skore W kszta1c1e ornatu Wy1up111 oczy a uszy 1 nos oberzneh Nleustraszony meczenmk Wzy Wal tylko 1m1e111a Pansk1ego 1 Maru 1 za to Wyrwah mu Jezyk Nastepme pOWleS111 go na przygotowanej szub1en1cy glowa na do! 1 tak go zostaW1I1 W kilka chwil pezniej pulkownik kozacki przyszedl a Widzqc go jeszcze przy zyciu zadal mu dwa ciecia szabla W glowe. Tak zakohczyl strasznq dotad nieslychana, Smierciq Wielki nasz polski bohater i me-czennik. Mamy Wielki zaszczyt ze rok W kt6rym opuszczamy mury naszej uko- chanej Alma Mater zapisal sie tak pamietnym dniem W ktcirym Andrzej Bobola zostal policzony W grono Swietych. Jest to Wielkie szczeicie dla. nas abiturientek ze mozemy W szczegdlniejszy sposcib oddad sie pod opieke SW. Andrzeja Boboli ufajqc ze Wstawiennictwo Jego uprosi nam u Boga Iaski potrzebne W dalszej Wedrewce zycia naszego abySmy za Jego przykladem meznie 1 Wytrwale bronily tak slowem jak 1 czynem SW. Wiary naszej. Maria MySZiwiec M41 '11'11'nm'1u11l11I11I11'11'l1I1 I'1I'11'11111'11'11'11'1 1,,1,,11,11,1.,11,11,ll1mr1,n,1l.1mI11'11f11ml1,11.n,1 AQ-1111111111111' 1114111 11.1 11111111111 1111111 111l11111'11'11'11111 -11-1111 11.11.11 .11.11, 1.11.11 v1.111I1.111111-Qyn . 7 J Y 9 Y - , . , . - 1 1 Y 3 ' 1 Y - 1 3 ' - . , - -1 1 - 1 1 1 ' 1 , . Y 1 ' - , . 1 1 1 1 11 11 1 1 ! , .1 1 1 1 - - 4, Jggfx VI Y I wxu.. BE -S f I l OUR REWARD I III H CEED I ll!! I I' Q SODALITY OFFICERS Irene Myslmska Marnette Gutowska Joyce B Orlowska Dorothy Eberle OU R LADY COMMITTEE Irene Golonka Secretary Mary Mysllwlec lren Myslmska Katherine Nyklel Emxly Jurecka Lucy Magchrowlcz ELJCHARISTIC COMMITTEE Helen Zdrojewska Sec y Sylvla Jackowska Agatha Zdrogewska Frances Czernuak Agnes Kaczmarek Therese Krauza Natalie Stobnlcka Pretect Vace Pretect Secretary Treasurer Emnly Lark Florence Stolarska Ellzabeth Pnorkowska Lucy Golata Florence Kuzmarek CATHOLIC LITERATURE COMMITTEE Vnrgnnla Kwnatkowska Joyce Orlowska Mildred Kamrowska Secretary Louuse Jozwuak Amella Marchlewska Mary Ann Lewandowska Elizabeth Kublsta PUBLICITY COMMITTEE Henruetta Lesnlowska Ann tte Zalewska Secretary Theodora Doroslewlcz Dorothy Cholaszczynska Helen Werenowska MISSION COMMITTEE Jane Ostrowska, Sec'y Florence Banaszak Dorothy Rozan Mary Kozaklewucz Lucy Wolcnechowska Helen Buettner Dorothy Eberle Helen Dobrzynska COMMITTEE OF JOY Isabelle Woznaczak, Mary Czernnak Secretary Ruta Jurewucz 'HSI- Anna Slornka Genevleve Kogut Lucy Kuna Alblna Buczek Mlchalune Malska Marlette Gutowska Josephnne Wleczorek Y, fy II y JW- E H y .1 If lls T. gun A ff 1 ' , - ' - I an-If 3 I I if ld' ' lr by I-t J , ' ' 'g Q ' I 5 ' 'll 1 A 1 ' 1511, 'wx xg . lk' ' V 4 yf , . .4 .X.. .. '-.Luwf .,.., I , ., .... .,. . f 1 ' T PRAYER OF Tl-IANKSGIVING Our gracuous thanks we express dear Lord For blessnng us wuth parents who could afford To educate us nn a Catholuc Hugh School So that we would learn the Golden Rule Our graclous thanks dear Lord we express For all the dear nuns wuth whom we are blessed Who taught us rnghteousness and Inspired hope So that we wnth lnfe s problems could cope Our gracious thanks dear Lord we express For all the sweet memornes that we possess Of frnends so lovable and school days tune May we cherish all to the end of fume' Lucy Maychrowzc 4-yew GEOMETRlC PROPOSITION OF THE I H M SODALITY Postulates l lf a Sodallst strives to carry on Catholnc Action God s blessing wall be hers 2 Sodaluty s good works can be extended nndeflnutely 3 All the rules of the Sodalntues belongang to the Western New York Sodalnty are equal 4 Practucsng kindness through deeds ns the shortest path to Heaven Axaoms l Vnsnts to the Eucharustac Kung result un blessungs and peace 2 lf good deeds are added to good deeds the result ns better deeds 3 One good deed may be substututed for another 4 Duty performed brnngs success l-461 .:I,.I,. u'u'u' null.: ln' n'u'u'u'1 ,,l,,v,,r.,u,, ,,u,n,n,,n,,-, u,,n,,u,, 1,-,,u c-Nm.,-,.-..-..-,l-,,.,..,..,.t... .- .1 rm. H,-.,r..f.,,. r.,:.,l. t. ...lm.,-.,.,,.,,.,..,,-,,.,.-..-..-.--.1 t--.ml-.1-.ml -II-Il-Il-'I-'la -Qrw I I I I I I I , . I I . . , I I I I , , Gsgfgs. . . . . . , . ' I . , . . . - - 'I"v"-"-"-"-"-"-"-'I-'M 'HI-'I-'I-'I-'I-'--'H'-1" ff X-Q -'I-'um'H-H-H-1'-Hn '--'-:'w-1'-f'--II-'I-'I-1'-" JUNE NINETEEN THIRTY-EIGHT 4'nt11'n1'uIn1'uI'nnu1'n'mn1It1'I1I.n'.l1.1I.u.1'.11.n.nv.nl.1u,rn,mnnu,rum,11,vn,n,n,n,n,n,n,u,InIn l'ulm'u'u'n'n'n'u'.-Q-fun The I. H. M. A. Sodality is a success if its various committees bring greater glory to God. increase devotion for the Blessed Mother and encourage each Sodalist to strive toward virtue. It Given The I H M Sodality the Sodalists and their committees To prove That the I H M Sodality is a successful unit of the Western New York Sodality PROOF The Sodahsts visit the Blessed Sacra ment exposcu daily in the Villa Maria Chapel Blessings and peace are theirs The Sodalists and Christ are one through frequent Holy Communion God But the Eucharistic Committee reminds the Sodalist of this duty It is the duty of a Sodalist to visit Chxxst the King Axiom 1 Holy Communion unites the soul with It posts reminders on the bulletin The Publluty Committee co operates with the Sodality Through the inlluence of the Mission Committee Sodalists reach the far Missions Sodalists aspire to greater heights by their devotion to the Blessed Mother Our Lady Committee excites this devotion The Catholic Literature Committee per- forms good deeds by spreading Catholic Literature. The Joy Committee makes the perform- ance of good deeds a pleasure. All the above committees do their work successfully. Hence- The Sodality strives for God's greater glory, for virtue. and for devotion to the Blessed Mother. The I. H. M. Sodality by heeding its rules. is a successful unit of the Western New York Sodality. 'I4 Through notices it keeps the Sodalists in touch with Sodality activities Post 2 Axiom 2 Same as 4 Axiom 3. It spreads sunshine among the Sodalists. Axiom 4. Proved above. Post 3. Q. E. D. Mariette Gutowska T -"IW 'uv'H" u'H'h' "H u"v'I"H 'mulvu.unuvuuuuuuuufuuumuum mum: fum' 4-"hgQ'v'u'u'uu'-I num. In ufuufwuu lulhllu IIHIHI Iuuluuu ul..-um'nu..up-,u-,uu,uu,un,uu,u.nu uuununuuuuuu-Qym I I I ' 1 I I I ' I , . . . . . I - . , . . . . ' I I I I I ' . . , . . . ' I 1 . . . , . I . , . I . , . ' I ., , . 1 I . I . I I ' I - I - - INFLUENCE OF CATHOLIC EDUCATION Mary Parsons and Leona Clark came from moderately wealthy famulues Mrs Parsons unluke Mrs Clark was a reluguous woman She was much concerned about the educatuonal advancement of her chuldren At the age of twelve after graduatung from a parochual school Mary Parsons entered a catholuc academy whuch was fufty mules from where she luved Mrs Parsons was now relueved of a few worrues for she knew that Mary was under the guudung hands of the nuns Mrs Clark not too concerned about her chuldren allowed Leona to chose a publuc school Although much of her tume was devoted to the gaunung of knowledge she devoted much more tume to dances skatung partues and to the ever changung fashuons And what more her hobby for readung wholesome luterature for whuch she attauned meruts was totally neglected The socuety page of the evenung newspaper would very often show Leona s name connected wuth dances skatung partues and othe actuvu tues Marys name whuch occasuonally was connected wuth socual affaurs more often was connected wuth charuty organuzatuons etc Four years passed and Mary entered a catholuc college to contunue her course as a socual worker ln her opunuon a hugh school educatuon was not suffucuent for anyone Leona Clark s opunuon duffered greatly for she belueved that college work for a gurl was merely a waste of tume money and energy She thought that after completung hugh school and a stenographuc course ut was a gurl s duty to work a few years enuoy lufe and then marry and settle down And so ut happened Mary progressed un her studues at college and would accept unvutatuons only then when she knew that her tasks were done ln the meantume Leona dud not fund lufe so easy She applued for posutuons as a stenographer but was unsuccessful She knew somethung was wrong but she could not analyze the sutuatuon Nobody cared to hure a stenographer who dressed as though she were to guve a stage performance who was more unterested un uewelry funger naul polush etc than un good speech habuts and luttle courtesues Thus was exactly Leona s problem Funally she gave ut up and was forced to secure a posutuon un the fuve and ten cents store The money she earned she spent on herself Almost every evenung she had dufferent places to go and she had many male acquauntances Ten years elapsed Mary Parsons had become a renowned socual worker for the great reluef she had brought to hundreds un the slums Her very name brought consolatuon to the dustressed Leona Clark on the other hand had been a nught club sunger Gradually she gave up her reluguon and now ut was completely a by gone wuth her Then she thought she met the man of her heart and marrued But thus lasted only three short months When thev duvorced she shufted from one thung to another trued thus and that only to meet wuth another dusappountment There was no peace nor happuness un T481 fxx JUNE NINETEEN Tl-lll2TY EIGI-lT her lufe because there was no place for God nn t She became gust another failure nn llfe The above Incidents go to show Cathollc educatlon IS for our future what an nnfluentual factor a good Helen Zdroyewska Sylvza Jackowska SODALISTS SALUTATION Haul' Holy Mary Queen of our Sodalnty To Thee we belong whole heartedly Today and always we deslre to be True Sodallsts worthy of Thee Teach us to be true to Thy Beloved Son To adore revere Hus Eucharnstnc Heart Grant us fortntude that sms we may shun And Your blessings to us nmpart Lady of Mussnons and us In our toll To help poor mlssuonarles on foreign soul To sooth wnth cheery words and a Smale To be able to make lnghter the burden of their trual Though we no longer at Vulla's halls shall stay, Oh, gunde our steps, as we plod on our way Then, as now, You, we shall :mutate That finally to us, You may open the "Gate 'l49l' 11 Class of 1938 .If -H1111'Inl.fl.InIl-ImI.H11Hnl1'I1'u1'u1'u'l1fu'l1'u1'v .lnmlulInuImlu'.nIu'u'u's1'n.mIu.m . .1 - nunn1'nu1'wt1'nu1'mu1'u1'11-11H1'.muI.1'.Inumm'I1I.fmlu'-'muH.Il11I1H-vl1'lm1Inm'nm'u.In'u1'n'n'n1'n'mu'- . . I 1 A , ...A-2, :,-1.,v,- . V, , gl' L K. . .. 1 ' 1 1 1 1 ' - I .- , . I I 1 1 1 I I AT TNQ Cyn SODALITY ACTIVITIES AT A GLANCE WHAT S C 12 30 Prompt Fn st Sodal1ty Assembly Organlzatlon Meet1ng Cathol1c Ev1dence Gu1ld Rosary Contest MISSION cornmlttee Requxem Mass Annual Retreat Sodal1ty Hxgh Mass Boxes' Boxes' Day of Recollectlon Father Amy s V1s1t Whlte Slsters MISSIOII Dlsplay Accompl1shments Jane Anderson s Lecture Easter Preparatlon Sodal1ty Conventlon Processlon Daxly V1s1ts Holy Eucharlst Adoratlon Mass for Student Body Gxaduatlon Mass Cathohc ACUOII WHERE Camslus College Study Hall Audltorxum CHHISIUS College Hotel Statler V1lla Marla St Joseph s Cathedral V1lla s Chapel Vllla Marla I H M A Chapel MISSION Room I H M A School Aud1t School Aud1t M1ss1on Room Commlttee of Joy Hotel Statler Sodal1sts Soul Canlsxus College Vllla s Grounds Grotto Vllla s Chapel Foot of the Altar I H M A s Chapel V11la s Chapel In the World WHEN August September September September September October October November December December December December February February February Thru out year March Lenten Season Aprll and May May May Flrst Frldays Flrst Frldays June Graduatlon Day Thru out our L1ves l50l WHY knlt Sodal1t1es together orgamze Sodal1ty Commlt tees 1ntroduce Sodal1ty staff plans for Sodal1ty year relnfolce Cathollc Act1on encourage Rosary rec1tal spur lnterest ll'l M1ss1on work deceased Sodal1sts house clean our souls enroll seventy fxve Sodal1sts send Xmas Joy to M1ss1ons unlte Sodal1ty offlcers and moderators nnsslonary l1f e 111 Ph1l1pp1nes mlsslonary work ln Afrxca Mother Slmpllcxtas feast day offer cheer and condolence Spa1n and God self denlal atonement for SIDS strengthen Sodalltles begm May devotlon honor the Mother of God perform a Sodal1sts duty spend moments wlth Euchar1st1c Klng success 1n exams thanksglvlng for all greater glory of God Sodalzty Officers ' l'nI'n H'lu'l 'Ulla' l'n'u n'u'l 1 mu.,ll4Innnlunllqlllnun'A'nun'u'la'n'ln'lu'u'hlu' -- - l'u'nllulnlnlnlllhlln llIn'nl1Illnllnlh'la'ulll'ln'lllululll'llllllullaln I lnlul I uni.: l.n,nl,nl.nl,ll,I lnlllnllllnlu . .. ll . yy - - . . - y . , . - 1 ' . y . . , - - . . , . . - u , . t . . , . . . i , 0 ITT! JUNE NINETEEN TI-III2TY EIGI-IT Buczek A Buettner H ChoIaszczynska Czermak F Dobrzynska Dorosuewvcz Eberle D Gatza E Golata L M Banaszak F H T Golonka I Gutowska M Jackowska S Jozwaak L Jurecka E Jurewucz R Kaczmarek A Kamrowska Krauza T Kubnsta E Kuzmarek F Kwcatkowska W Kozaklewlcz M Kogut G Lark E Lesmowska H Lewandowska M Manchrowncz L Malska M Marchlewska Mysliwiec M. . Myslifmska I. . . Nykiel K .... OrIowska J. . . Ostrowska J. . Piorkowska E. . Roian D .... SIomka A. . . . Stobnicka N. . Stolarska F. . . Wernowska H. Wieczorek J. . Woiciechowska Wozniczak I. . Zalewska A. . . Zdrojewska A. Zdrojewska H. 'Lf SODALISKI Buerze udzuaI w rozsnmeszamu kazdel Sodaluskn Bardzo lub: skIadac mark: pocztowe Baczy by kazdo mmutke dla Mnsyj wykorzystac Czesto stron bluletyn swymn afnszamn o Sodaluqu Co puerwszy puotek szuka medahka Serca Jezus Dobrowolme pomaga przy pracy musygnel Dostarcza wraz z Dorota C plekne afusze Ekonomne praktykuge by poplerac Sodalucle Gotowa zawsze na czytanue kslozek Godzmke Iubn spedzsc przed Nagswxgtszym Gospodarzy nuewyczerpanne w Komusln Maru Gorluwue modln sue za Sodalncje Jaknalczgscuel odwnedza Pana Jezusa Jedno po drugueg katollckle kslozkn czyta Jak naychetnnel rozszerza czesc Maru Jownalustko ,est gdyz nalezy do Komusgn Radoscu Kapelusza zawsze szuka by moc ISC do kapllcv Kladzue nacusk na rozpowszechmanue Akcgn Kat Kazdego sue pyta Byfras odwuedzuc Parma Jezusa? Kazdy pamflecuk z blbllotekn przeczytaffa Kazde zebrarue doldadme pamueta Kslozkn relngslne zawsze zachfgca czytac Kazdego dma czcn Marne Komasln OgIoszen pest cztonkmuo Lubn przynoslc kwlateczkn dla Maru Llczy dnl do Sodallcyjnego zebrama Stuzy prefekcne z pomoco gdy potrzeba Maru obrazku lub: skladac Muspamu sue zawsze zalmuge MnIe chwnle spedza pomagaloc S. M. Mnchalmne. MaIa by daIa choCby sama nie miata. Ma zawsze gIowe zapefmionq sprawami Sodalicyi. Naisw. Marii Pannie wiele przyiemrmosci sprawia. OIowek cicgle ostrzy i na zebraniach sekretarzuie. Oi! to nailepsza misionarkaI Pilnuje biuletyn codziennie czy zebrania nie ma, Z A. Buczek szuka wszgdzie znaczkow pocztowych. Stroic biuletyn sodaIicyiny-to jej pociecha. Sprowadzac wiele smiechu-to jej codziermy dobry uczynek. Stawia sig zawsze wszcgdzie na czas. Wybiera sie do Chin za misjonarke. Wyzyskuje Iiczne odpusty codziennie za misje. Wciqi chcialaby duio na dalekie misje odsyIa6. WesoIosci wszedzie ze swq Komisjo szerzy. Zbiera wszelkie idee bv malowaci afisze. Zawsze cicho wszystko wykonuje. Z ochotq speInia obowiozki sekretarki. Gutowska Maria Myiliriska Irena 'l51l' n,n,n,u,n,n,u,nu,mmlumums.lwnmlnvlnum X .nq,n,u,n,u,n,pn,u,.n,,u,,n,,q,q,u,nu,n,n.u,n,nl, DQ- 4'uhma'n'u'nm'n'u'n'n'u'-l'u'nNum'u'nl'n'uI'uInlhvhvwI-llnlullnlullpllnll-'lm-'u'n'u'n'u'n'n'n'n'u'n'n'u'nu-Q-fb Czerniak M. . . . . Codziefm pomaga chegtnie Komisji Radosci. n . n ' - . .L . I l ' ' .L- .. . . , . I I I 1 Tas good to be a Sodalnst AT Cyn THE COMMITTEE OF JOY Aluays a smzle and a cheery word Thus year has marked the beglnnnng of a new project nn our Sodalnty the Commlttee ot loy Its one endeavor has been to spread a but of sunshnne to those peo ple and those places where It ns needed very much The Commuttee has trned to llve up to the prlnc ples of COURTESY FRANKNESS and PROMPT ACTION at all times all over Our motto has been Al ways a smile and a cheery word lf we have succeeded In accomplush :ng thus It as due to the fane co operation we have met wnth The work of the Commlttee consisted IH sendung cards to suck schoolmates condolence cards greetung cards and congratulatvon cards helpung fellow students out of dnfflcultues or lendnng a hand at odd jobs here or there postnng a but of humor danly on the bulletnn board and tryung to spread school spnrrt among the gurls We belleve that we have organized thus Commlttee fairly well and given at a good start It as our snncere wnsh that future Sensor Sodallsts wall contnnue thus SUNSHINE DEPARTMENT and to them we extend the warmest and heartnest wushes of success Isabelle Woanzc all Secretary fcass 'EF94 MARY Tns such an honor too To be a chlld of Mary And pay her glory due ln Her name we go forward From morning until night We try so hard to please Her And do all that IS rnght We love Her as our Mother We love Her as our Queen For She s th Greatest Sodalnst Although She IS unseen T521 Love for Her shan t fade away Tho we may druft astray Shell care for us and whisper Follow my Son s way l-ler :mage seems to wander Among Her Sodalusts true And In any krnd of danger She s always wrth her crew She sheds Her numerous merits Upon the earth below Tas Mary we ll remember Wherever we may go Ma: zette Gu towska Irene Myslzn ska Iml.rln'n'un'u'n'u'n'nIuvl.ll. vhv'u'u'U'lI'H'l1'l 'ul nnvuv glhllllhllnlh 'muh vuvurl -annumnmwn-,u,u,n,n u.u.uI.Il.InIItfulIufInIu1InInlulullnfuvumu'mum' 'nm-.pu 1-,u,n,u,n,u ,n.u,n,m'n- n , 4 ' " ll ' II I I. e., , - - - - 5 11 11 n 11 ' I 11 11 - n I I - . ,, . . , ' . I I I I 1 I ' ' ' Il Il . 5 F .., ,l - .. I - A 1 1 1 I ' I ' I i . , . I 11 1 lr -L I L 1 . . , . ' I , . 1 - 1 - I 9 T I.. t . - 0 ZFX JUNE NINIETEEN Tl-IIRTY EIGI-IT VNC, Qyf POP CALL Just to step lnslde to pray Just to kneel a luttle and say l-lello Jesus l love You Let me be just good and tune Make my heart luke unto Thnne Dearest Jesus my Kung' Bless every ssngle soul l know Be they frnend or be they toe Sweet Jesus my Savlour You are so great and yet so stIll Teach me ever to do Thy wnll O EucharIstIc Kmg' Enzzly .lznecka Our Our Book W The The Masterp The varned Soda Hall A Vllla s A Our lOya L Basketball gam s W Sister M A The Western N Y Our dear S Our Annual Encouragnng words ot R SodalIty Orugnnalstv ot tr The VII Graduates are mem Our b R E M E M B E The orchestra dl R ell luked Chaplaln Father Raczkowsku ek Celebratuon Illnngness ot everyone to cooperate eces Passnon Plays :ty ACTIVITIES ma Mater tmosphere of trlendlnness ty to Mary our Patroness Ith other teams nnette our beloved PrIncIpaI Sodallty Conference I ters of the Faculty etreats v Mother Mary Slmplncrta oderator Father Hayes quent Assemblues arlan our schoolpapcr ers of the Alumnae autlful Chapel ector Mr R ssel Joyce B Orlous ka l53l IIIIHIIIIIIIIIIlvIImn.II,rmI,In.m'u.'II'nm'mII'IIn II,IUs-,II.Ima.:I,Imm-..v,,e,,n,,I.,a.,II,II,II,II,Il..- T- I'II'ImmtumI'II'II'IIm'II'II'.I'III.I'.n.I-.I'.Iv.I-,I-,n..I,Iu,I-.II,II,II,II,n,II,II,II,II,-I,II,-.,I.,I,,.,,I,,I,,.,,.,,I,,I,,.,,.,,.,,I, , ,II ' -X I ll 1 " ll In I I ' I I I f I . I , ' I I ' I I 1 W , I I I I I I I I H 1 I , . , . . I Q - I S I I . C! I ' " - Q AC ATAN '11'nI'n'n'n'u'lv' umih ui' I'll'H'U'l 'nlnl nllnl ly 10,1 hl'11'n'11'u'll' I' CLQ-allnllnllnlgnl. l,n,n 1,1 ,11,luIv1' Hull: llllafullnln'l1'nIUl.g1,gu,4l'1num.41,u,1n,u,su,uv,l1,l1,lu,ll,vq4lu.rnQ41 1 1 1 . . , , . . , y - . , . . . . . H . . ,, 1 1 Y - - 1 - 1 . , . 1 Q o Buffalo New York June 26 1948 Dear Slster Marxette It IS exactly ten years ago today that we graduated from our dear old Vllla How we do m1ss those carefree schooldays' And who would ever thmk that the Vlce Prefect of the Sodallty would become prlnclpal of our school 1n so short a t1me" Slster dear we hope that the news of thls letter w1ll thr1ll your dear httle heart We both have been fortunate enough to secure pos1t1ons 1n the same organ1zat1on shortly after graduatxon A ClVl1 Servlce examlnatlon adm1tted us to the staff of soclal workers How happy we have been to thlnk that so many mstances of Cathollc Actlon are so closely connected w1th our employment One 1nc1dent whlch we shall never forget was where a famxly emblttered by poverty had excluded God entlrely from thelr llves Thxs hurt us so much that we Just had to plan means of changlng thelr attltude We trled many thmgs to no avall Then fmally we found a couple members of the famlly who were fond of read1ng They had some worthless hterature lylng around so we substltuted xt wlth some pamphlets You know those pract1cal lxttle pamphlets of Father Lord s and that charm mg appeal they posses And oh glory' All of the pamphlets helped ln thelr own lxttle way but one 1n partlcular Rxches Are Not Everythlng seemed to carry the message better than any Through the ald of our organlzatlon we managed to better thelr lxvlng condltlons also Oh and we almost forgot to tell you about the new plan we have adopt ed We collect all old magaz1nes clothlng and toys from our friends and relatlves and d1str1bute them to poor famxhes whlch we contact How many needy ones we have amongst us' But we must admlt lt IS so much easier for us to get along ID our complex problems when we thunk back and recall the days spent at V1lla The prxnclples for a happy l1fe vla charlty whlch were lmbued 1n us through our teachers and through the Sodallty, are the stxmulus that keeps us agoxng Unt1l we correspond aga1n adxeu Your school pals Dot and Joy Dorothy M Eberle Joyce B Orlowska l54l i llllll -.-Q I 5.4 - 5 . at , . A SODALISTS STEPPING STONES ATTENDANCE AT MASS RECEPTION OF SACRAMENTS DEVOTION TO OUR LADY SODALITY CO OPERATION MISSION WORK WI-IOLESOME LITERATURE WORTHWI-IILE AMUSEMENTS CIIIIIIIIIIII' IKGIIIS III, S . . I III I ' My , li f Tl-IE IMMACULATAN ' "U'-I'ul'nI'v'umI.I'.vmulIIH-InII1II-In'I1Imn'I1'mu'ummmm'l1v,,u,.l,,.,,,,,.,,-,,.,.I,.-,.-,In,n,f.,..,u,u,n,n.,n,u,u. .Qjaq TRZECIOKLASISTKA Adamska A Kama V Ra I Bamsaewskx D KOLHklOW1C! H Robmski S Bedna1c7yk Kubackfz G Rozak C Blelecka G Kujavsa I Rozborska 'VI Blachowska Kupmewska J Rybak L Bogacka H Lesmska R RydL A Borovucz J LISZKR I Saguu R Czarnecka J Luczak I SIIVHIISKH DESKIEWICZ E Madej H Stachura Dobmska A Malczewska I Staxou E Drabmska E Marc1nk1eW1c7 Stukowska S Fronczak J Meloch J Sxuty L Gxuchala Murray M SVw1L3.1Skd M Huda S OLhow1ak D Tokabz J Janaczek H Patrzyc L Waldzmska I Janusz F PIGIUCKH D Wojukowska I Jasmska R P1gu1a J Zulevxska I Jarembek A Radeckw R Klasse frzecxel F Banaszak nagwspamafomyslmel zosfawla swole wytarfe n nawskros zuzyfe panfofle gumnasfyczne T Doroslewncz swojo dfugo wyfarto spodmce M Gutowska swolo cedrowo skrzynke od skrzy prec na przechowame wszystknch taluzmanow M Kozaknewucz kapef z nalmmel czytelnymn sfenografucznyms poezgamu E Kubrsfa swolo szkol no chudopadolsko garderobe A Sfomka swole archauczne albumy ogfoszen 1 wsdokowek A Zalewska swe wysokue wykrzywuone obcasy J Wueczorek swolo profesorsko mme D Rozan swole czerwone kra Clare Chusteczkl by ustrzec wszysfkue przed malowym zaznebuemem a H Lesmowska swe meprzescugmone zdolruoscu w lezyku polsknm I76 ' , . l ' , . Z . 1 . Hilihska, J, Osika, E. Szczepaniak. R. - j 1- JUNE NINETEEN TI-IIRTY-EIGHT .-..-.,-..-..-..-..-..-..-..'..'..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-.,-..-.........,...........,V.,..,..,.....,..,.,,..,..,-..-..-.......,-..-........-..-..-. .Q,. DRUGOKLASISTKI Arendt, F Grzybowska, L. Marlihska, E. Stempimi. F. Banas. E. Grajko. V. Mazurek. N. Szczepaniak. II. Bartosik. M. Herec. C, Monawska. A. Szczpaliska. A. Baruch, F. Jaskulska. W. Nasilowska. C. Sztaba. J. Benthien. E. Janiewicz. A. Obara, J Trzcixiska, F. Biniakiewicz, D. Karelus, P. Olowihska. H Ulatowska. G. Borowiak. A. Klupp. W. Okwiara, L. Waslelewska. T. Borowicz. T. Kocz. H. Pawlikowska, H Wasowska, R. Cwilihska, C. Ko1ipi1iska,I. Piechowicz. A. Wrciblewska, E. Dqbkowska, C. Kopera. M. Piebraszek, M. Wojciechowska. R. Dombrowska, H. Kopihska, D. Puchlopek, S. Wolihska, J. Fabiahska, E. Koralewska. A. Rutecka, G. Zielihbka, D. Foltyn, S. Kozak. A. Rawa. H. Zaremba. M. Filipska, D. Kruszyhska. D. Rzasza. L. Zdaukowska. A. Gardon. C. Kwiatkowska, R, Skowrofmska. A. Zieliilska. D. Gawlihska, G. Manuszewska. M. Slomka. L. Zydowicz. V. Drugo-klasisfkom A. Buczek najwspaniaiomydniej daruje w spad- ku wszysfkie zuiyte faSmy od maszynek pisarskich, D. Cholaszczyh- ska swe promierme slfoneczka ukrywajqce sig w bucikach, by ich ogrze- waiy w chwilach martwoty, H. Dobrzyhska swoje bezzebne grzebienie, L. Gofata giegtkoici wymowy, I, Golonka elegancko wyprasowany cztero- Ietni mundurek, L. Jbiwiak swdj jednowskazbwkowy zegarek, by na czas spieszyfry do klas, VV. Kwiatkowska swoje wyslfuzone mankiety, L. Majchrowicz wielkq sk+onnoSC do frez, I. Myiliriska swdj wyiwiecony pa- sek od mundurka, E. Pidrkowska swojq wstydliwoii, N, Stobnicka swdi sweter dla tej, kfdra cierpieci bqdzie z chlrodu, A. Zdrojewska swe kajety z wszysfkimi notatkami, tak arcypigknie wykohczonymi, G. Koguf swbj zloty zqbek, M. Lewandowska swojq prQdkoS6 w ruchach, H. Wemowska Swoje uzywane zeszyfy z nutami. 'i57l' THEIMMACULATAN GQ'''I''N'I''H'I"u"-IMP'-l'."n'1'ullv'-'I-'IHullHum'lllI.IuInHnu1'n:'u'u'u-In-m.n,l-,u.n,ll,I-,II,u,I1,1u,u,u,u,n,n,n,'u .CQ24g PIERWSZA KLASA Adamska A Iwanek R Marouska J Skalska H Andrzjewbka Jankowska Malczyk A SlZ311k16W1CZ D Banawak A Januszak F Mazurowska B bW1CTC7yI1Sk21 B16-11 M Kalmowska A Mouczynska G Swlefczynska W Boczal C Kall111Sk3 Nycz A Szydfowska T Bryk F Kaupmska S Oslecka J gfutglk ly Buzxak H Kloska H ous G Stgihiff' in Burw1d M Kruczynska G Ochovuak G Szwaczkowska E Chmu1a A Klcman N Okonczak F Salczynska B C1810 G Kudela A Obarka E Swltalska A Dobynska E Kula A Parzych E Wldzmska N Dobrzgnska R Labuhs, M Panek E Wlsmewska M Ganczevxbka L Lazarczyk I Pokxetowska G Wnkowska R Gazdmk M Lukasxewlcz A Rost L Wozmak A Golda H Macxegewska I RYSZKIGWICZ M Zaborowska G Grzankowska W Marcmkowska GS1oda J Zauodzmska F Puerwszo klaslstkom l-l Buettrmer swoje loczks M Czermak swol mnly usmuech F CZGVVIIBK swol talent splewackn E Gatza swojo lek kosc w tancu S Jackowska swole stare okulary E Jurecka swoj album psow R Jurewucz swoge psegn A Kaczmarek wszystkue papnerkn od gu my do zucua M Kamrowska wszystkue slouczkn od pomad L Kuna swojo Clzxecunnosc T Krauza wszystkne okazje wystepu wokalnego F Kuzma rek swog kocuk przy puecu E Lark obfuty zapas wstozeczek A Mar chlewska swoge mueysce w kazdel klasle M Malska swoy talent kome dnopusarskl M Myslnwnec swogo wnelkosc w maloscu K Nyknel swoje ambxcle ulrzema Polskn B Orlowska wszystkle zuzyte olowku J Ostrow ska klucz do cuklerm F Stolarska swolo zdolnosc: wymowy H Zdro lewska peruke z swouclw blelutknch wlosow l Woznlczak swoj talent amatorskl D Eberle love for Polush assemblues l58l ', . ' ' ' , M. , . , Y ' . , V. , . Q , , ' , . , . , . , . ' . , . . V1 v - ' -1 - A 1 v - ' I V y . 1 - ' , q , . I ' Gerlach, E. Lupkowska, J. Racka, D. Wolihska, M. 3 ' Y ' Av ' 'u V ' I . . . 4, . - . in I 1- 1 .V . AI I . , V. , , , I , ' A ' - I .h . , . I I . . I . . I ' . . . , A . . 1 r I ' . . l I 4 ,. l . I . . " ' ' - L . . . I ' . , L ,, I I - . . . , I I 1 . - . , .I V. . L - . l ru . . . I V . V 1 I ' F ,' I . . I , . 1 ,I Y g I ' . . . . , . fx QQ CD-rn F'1anc1bLk Marla LuCJa Majc Dorom IlCl1"1 KTLTFZYIIH Helen M3113 F101 ent A1b1na Bu Jozefa W Anna Zal Florentyna Natal Helena W Lucja K1 Eleonora G Anna Agata Marla Koz Izabela Woz Marx Ryta Teodora Joyce O Helena Zdr Dorota Ro FIOICIICYIIZ Ag1'116S Helen Elzbieta Kub Genovsefa Janina Dorota Lucja Wojciec Teresa Kr Ire Lucja Gol Ludwlk Marianna Michalina Wirgini Melauia Ka Emill Henriet Amelia Marchl Emilia Ju CLe1n1ak 01 mak 1ow1cz b1eta P1ot1 kow ska berle olonka yklel BUBEDIIGI sl1w1ec na KUZ11l211Ck 76 eczorek wska anaszak a Stobmcka rnowska za lomka d1oJevs ska k19WlCZ 1czak Gutovl ska urew1cz o1os1evl1cz lowska 1ewska a 1 tolarska ka Kaczmfu ek Dobrzynskfz sta ogut strowska holaszczy nska owska uza a MySllnska ta Jdiwiak ewandowska alska Kwiatkowska rowska Lark a Leiniowska wska ecka 'l59l- JUNE NINETEEN Tl-IIIQTY EIGHT . '.,- A ,-' I. C . . H ,. El Z' "1 . E '. G .. N ' A . ,. M... u Y "- ' C,k ' 1 E B I . E ' 'Na At: S Z "'c . A .. N. 'A ' J . D R 0. Z1 ' S ' Z L' -X C 1 ' U I 1 U 1 rn-QD u Cyn IMMACULATE HEART OF MARY ACADEMY AND THE CATHOLIC HIGH SCHOOL GIRL The Immaculate Heart of Mary Academy us a boardung and day school for gurls Prevuously ut was open only to such gurls who aspured to enter the Communuty of the I-elucuan Susters From l928 however when uts locatuon was changed from Wulluam and Kennedy Sts Cheek towaga to 600 Doat Street Buffalo N Y ut opened uts portals to every If There are three duvusuons of students who attend here These consust of ll The boardung students who resude un the beautufully furnushed and well managed boardung quarters These pupuls come to school on Monday mornung and remaun untul Fruday school sessuons are over at whuch tume they go home uf they luve un or near Buffalo If they are from out of town they waut untul some holudays roll along when they run off to vusut home and theur dear ones Zl Then there are the day students who come to school at 8 30 each day and go home at 2 30 3l And lastly the Junuorate department consusts of those students who untend to enter the Communuty of the Felucuan Susters In the classes however all the students untermungle when school us n sessuon The gurl studyung un thus unstututuon accomplushes her goal wuth a well rounded educatuon Her untellectual capacutues are developed by the subjects uncluded un the commercual or academuc courses such s hustory ancuent medueval and Amerucan scuences uncludung chemustry buology and physucs foreugn languages such as Latun French Polush Spanush typewrutung shorthand home economucs cookung and sewung secretarual and commercual aruthmetuc There are added sub jects whuch she may take as electuves or merely to satusfy some personal talents such as musuc art etc A well equupped gymnasuum and physucal traunung actuvutues uncludung a tennus court are also at her dus posal She has a chance to develop her dramatuc abnlutues or to be a member of the orchestra uf she chooses to do so Chorus sungung us guven uts tume too The spacuous grounds beautuful and unvutung beckon her to spend the noon recess out un the open A Catholuc gurl s educatuon would not be complete wuthout reluguous traunung and for thus reason she us morally bound to unvugorate her soul as well as her mund Reluguon un vurtue of utself aums to prepare her for the future as a woman who wull know and respect the laws of God and the laws of her country a woman of character She may achueve honors through her brulluance un hustory or scuence but uf she neglects to take the fullest advantage of reluguous unstructuons her educatuon may be called one suded It us not suffucuent to study reluguon only to know ut but to put ut unto practuce Thus us faculutated for the young gurl because the very atmosphere of Vulla Marua us one of charuty toward others cooperatuon of fellow classmates and a place where she sees and experuences Reluguon un Practuce It us the practucal sude of study that l601 . 1'.1'u ' n'uu'n1 uulu-'lu 1 Q uu'u 'n'ru'1l uu'lu'lu'lu'ln' avlnlhrll '1l'u1'ul'n'u'u'n'n'l1U1'1 ' .gl.,uUl,pu,pl,n1,n,nl,11.11, 1,ul,11,11,1ullulufnlllilu'lullalulllIlflullgllfvuuI,Inq,1,41Uu,g1,lu,n,u1,1u,n,n,u,ll,ll,ll,lllll,llll1 n ' I 1 .I - 1 1 I ' '1 , . . . , I 1 I 1 11 11 - ' - - a 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' f I f 1 . ' 1 1 . . , . . . . 1 1 1 11 - 11 - ' - - - I . 1 , ' 1 . ,, . , . . ,, . . . - Q Z-T, JUNE NINETEEN Tl-lll2TY EIGHT IS stressed so as to enable the student to become an outstanding Catholic Woman one whose social moral and intellectual standard may serve as an Impressive example to others This development of each duvndual personality as made possible all the more through the undrvnded attention grven to students in order that they may expand their abilities to the utmost Since Villa Marla as a Polish Institution of higher learning and nncndently the only one ot nts kind nn New York State It is only reason able that 1t should preserve the Polish language and culture A period of 45 minutes is allotted to this sublect 4 times each week It ns studied on the same plan as other languages I e French Spanish or Latin lt includes hfstory tradition literature and grammar Why then us Villa Marla the school for Catholic Girls? Simply because it is a Catholic School and because The soul of education us education of the soul and the heart ot education is the education of the heart and this precisely is the aim of Villa Maria Q Joyce B Orlou ska PARTING TIME We enter our Senior Year Dignified but with some fear. We re filled with eager anticipation About the Exams and Graduation. To many it so often doth seem That finishing school is but a dream. We realize as Commencement draws nearer, The ideals of Our School grow dearer and dearer. The last hour draws nigh! With a parting sigh We bid our Alma Mater a reluctant goodbye. We pray God s blessing may abundantly descend On those who brought this year to a happy end. Joyce B. Orlowska 'lfill' 1 1'vI'uHIH.ul,11,1InII1HivI1vrI1l.Vn'u.u.'n'n'u'n'l.u gun.:anu,1-,n1,1n,II,.I,,n,,'UI,,1,,n.,n,u,u,1u,u,u,n GQ- 1'la"Url'l4'n'u'u'l1'u'n'u'nuhm1'.1'.n'.n'.1'gn'.1'.n'.1I.-u.ul,n,1u,n,rl,ru,a1,11,n,n,u,n,u,u,u.,1,Q, u,,I.,u,I..m'ullnluuu..fDyQ 1 1 1 1 1 1 1 '- , . .I , . 1 1 ' 1 1 - . . . ' ,, . . , , ,, . . . . . . , , . . V, . f U 9 1 v v . y n v 1 y I-I AC T G1-QCD rfb , ZO STA ROCZNICE XXI X 1' 9 "N ' W roku tysloc dznewnec set osfemnasfym SwnafIosc bIysIa nad caIym mnasfem "'- W mafrym muasfeczku lam sue urodznIa X A wIadza me urodzmy certyfmkatem stwlerdznfra ,9f,.fff X X Na nmue Nlepokalane Serce Maru ma dano ff' XX W baaIo I ruebnesko szate mme ubrano Na cztery stopme mme podzneluln Kazdy sfopnen szescuoma przedmnotamn upuekszyll I ,o 4 5 Dla uprzylemmenua molego zycna 7 7 5 I M I upamuetmenua ze mno pobycua fl X Roczruk co rok wydalo I chwnle 'I Ze mno spedzone tak sobne przypommayo ,4 N N Gazetke szkolno teraz takze mayo E I rozne wladomoscu szkolne ogIaszayo Sodalncja mlelsce takze ma A to z szescuu komusjn sue skIada Z poczotku maIa gromadka do mme przybywafra Lecz z czasem Ilczba tak sue powlekszaIa Iz mlepsc nauczycuelek me staIo I wszysflfuch przyborow byIo zamafro Wnec z maIego muasteczka mme przyprowadzono I w muescne Buffalo mme umueszczono Teraz szczyce sue wnelknm gmachem A dzuatwa uczy sue pod monm dachem Kochac Boga I blnzmego swego Isc drogo do celu wyzszego Tysloc dzlatek juz nauczyham A po czterech ukonczonych Iatach w swnat puscuIam Rok ten dwudzuesfo rocznuce swaecl I nadal polecam sue pamnecn Tym zas co prog: mole opuszczalo bIogosIawne A w przyszIosc spoglodac bedzue cuekawne Anna Slomka l62I '-"-"""""""""' 'I''l"1''-''I'"""""""""""l 'u'uulInu.flI1umu.uI,ummI.II.n'u'u'muvmml.H-v ' I'0'n'v'lI'nl'n"u4'nl1nl'n'MH-IH'ln'HH-'ln'h'ln'ulu'lA'la'u'll'ln'Inlnlulnvlnlullg-..n,u.4I.nl.al,u,n,n1.1: u,u,n,u,ll,ln.ll,llnu .Q . x in 1 ' - I XX X Xl' I x x 1 , ,,,, Q- S ..-"" 'f, gf A ' ' ' ' ,x 5 S as ii r . 'I . . D I EQ I A 2 I- , -1 E ' :s ,S . . . . "L-D 'ji f ob' I . 'F 71, Na" 51 ' . ' W I X QNX l , A , . . . .. . I 1 3 XX . if ' I XQ . . . . L . . AI n Q "' ' ,A . . . . , . , A f .. 156' ' '- . . . . ' "' aI f . . 5 F . . . . I I Ll x fl 4 I . . Il ' N ' , . . ,. . I I - I I . I . . . III - ' L L I 1 L I L I I I F -4 ZX, JUNE NINETEEN TI-IIRTY EIGHT F' -E 'WX fn! 9 Wfifyff X kj! ,if 2 f-Nz XSL 4 4!X ,f ,yf X I f f X K J f, J Z! L J X4!' ! 1 1 , xy Y' ' l I 1 MIX , I Lx , ' WN: 1:1-'I' ix -XA' , A -5.1. j b, , NX fed 12 , J f ' M NX ix ,- 0474, f 51 M x W WP . All ,,g 1 ,,llA,, '+H:-if xl N XI f fi, I. Nffff f 1 N jf 1 ,.X. . ,,: Q, ,f - Z. 'Aj .ly V C? 5 X N 4 a, MX V I Rx ' ills' iff? ffl? k N Vx E7 M XM!- X' ,I W , gg Y U X X X fxxg A ,U I 4 igfr f X'-E R .1 T5 - X Elf I I 1 X . .f Us A ' R f ' f X L, XC mvzil x-'X k, JF , xg , 'ly ,pix x XIAXNJ W . A Xww ll- NX qs, Y 1,1 , QM ,V ,ff hi, X gp xg, f , ff, w ,ff f 'fl f ,fa 1, f ,f ff Y lx K I I If jf' f ' if if ft' N X . 1 -lx ur WN X F Y Xxx- "Xl fl XX K M W X 'J D' x ' xi . L -"X - N 1 " 1 t ' f w X ' 5 X Q, J E f I QL, X gg X,W xw KX 7 X 4Q1,Zf '2' .J f fJ' Q ' ' X . ,Y f I :., ,f 'x .-I 11' x Y 7 14.3 If Lain!! W KJV "'Z1Vf"l"wLvC'q ,,,, ' - i -' xxpsfx 'V VJ I 'if " 'A""f' .-1 Yxngyalzsv 1' K1 N If li Ir HAI! ofowfx ' H . 4 ! A Y T N9 90 AUTOBIOGRAPHY OF THE IMMACULATAN Ig gg Q I am only a book but I am the cause of much exertlon on the part of my composers It was a way back ln 1928 that I was brought to life After ser1ous cons1derat1on and many I as-M to collect all thelr home made poems or1g1na1 N S stor1es the l1ttle happenlngs of the1r daxly 11fe mn and complle me for they wanted me to be a X3 Q record of thelr most treasured memorles of Wy! h1gh school days My name 11kew1se created 'S much dlscusslon and contemplatwn It was very rmportant that I bear a sultable t1tle for I was doomed to be the nexus between them and thelr beloved Alma Mater after they graduate Wlth thls 1n mind the dear Senlors selected the most orlgmal names and placed them rn an old battered hat Lots were drawn Oh' I was overcome wrth unsurpassable Joy when I was chmstened the Immaculatan I am honored to bear th1s tltle because It suggests the Blessed Vlfgln My colors were to be the Blue and the Wh1te Wlth all detalls arranged I was put together My com pletlon overjoyed the Faculty and no less the Student Body Congratulatlons poured 1n from all over and were showered upon the enthus1ast1c group of slx Slnce the Academy was so young there were but two coples made of me Yearly I lncrease ln volume and ed1t1on In sp1te of the ever growlng number of Senlors I w1ll always cherxsh the memory of those s1x who or1g1nated me In 1929 I was greeted by a larger group of graduates I was thrllled at the mere thought of be1ng one year old Amongst all the or1g1na1 artlcles I contamed perhaps the most lnterestlng was the one on the Glrls Hobbles It so clearly d8DlCt6d each 1nd1v1dual that I readlly knew Just who my authors were The next year that IS 1930 I was dedlcated to the salnted memoly of the Very Rev Mother Mary Angela Truszkowska Foundress of the Communlty of the Fel1c1an Slsters It was thls year that the Dlamond Jubllee of the foundmg of the Communlty was celebrated Thxs memorable year 1lk8WlS6 marks the or1g1n of the Sodallty of the Blessed Vlrgm whlch was to mean so much ln the l1ves of all students My thlrd b1rthday was observed w1th much pomp and celebration because that same year also marked the fxft1eth annlversary of the F'e11c1an Sxsters' work 1n Buffalo On one of my foremost pages IS a trlbute to these servants of Jesus and Mary, g1v1ng 111 detall an account of thelr perseverance and splendld accompllshments durmg thelr hard beglnnxngs -l64l' I 'l""'l' l"l"" lI'I1'la"-"- I - "-' I I l"l"I"l- I 4 .1Iu.ln.vu.vu,vn.ru.u ml, ul.al.r'.4'.4 nllulvullul 1n.l u . nm T I-I E I M M A C U l. A A N , ' "cI'n1'nv'lI'-"lII.lI nl' H Illll-I'."u"I'l:'ll'l"ll'vl'llIlpInl'lnI I :Iu.v..r..v.ln 1 ..-,,n, - l:,.e,,- - l-,.-,.. ,.,4l,nu,n. fq,u..n.. n Q ,ul .L mf' s-s- I ff' Gf23111ff:z1- ' . A - lf ' i1'l"-s- 9- . . 1 . ' W ' I ':'1' N ' . , . . . , class meetmgs, the Senlors, fmally declded . 'gf xx, MJ ?f' I . h . . - r -qi I, ,f 'N I . 5, XL W, lg . ' . vi xgl . . '. XZVXJ JUNE NINETEEN Tl-IIRTY EIGHT when so much effort and sacrifice were iequned As time slowly ebbs the Senior classes constantly increase In consequence by now I consist of more pages than ever The twenty Seniors of 1932 wele a marvelous group In editing me they made sure that I contained all such incidents which in the future would awaken in them many pleasant recollections of the r happy days spent at Villa I felt no little elation when the Seniors had hosen as their motto Christus super omnia and St Telesa as then class patroness The reason for which they selected Her pleased me im mensely It was not because She is a popular saint but rather because she was so essentially human Her life very simple could easily be followed Before I get too enthuslastc over the large number of graduates in 1933 let me tell you how proud I am of their work Even after five years of my publication I was very original Because of their deep rooted lnterest and unfailing efforts I was a great success During this year especially did the Sodallty prosper and grow They were the ones who spurred all Sodallsts on to Catholic Action M'SS1Ol1 Work and devotion to the Blessed Mother more than at any other time They were 42 in number the record breaking class so far After rejoicing over my completion a great loss befell the girls Their beloved religious instructor Rev Leonard Podlewski was called to another life by his Master Sorrow dwelled long in the Academy for everyone loved this dear Chaplain In 1934 my attire was altered I was to be different than ever Here tofoi my covers were blue with white print and white edges This year they were to be the direct opposite because of the celebration of a doubl lubilee the Golden Jubilee of Very Rev Mother Pia Mother General and the Silver Jubilee of Rev Mother Simplicita Mother Provlncial So I wore an outer cover of immaculate white with the s hool insignia and print in blue. An air of jubilance prevailed on every one of my pages for such a rare occasion seldom occurs. With regards to this great event I was called the Jub'lee Year Book. However there is no joy without some sorrow so among all the pages of gaiety there was one of mourning. This one was dedicated to the saintly memory of dear Sister Mary Polomana super- visor of parochial schools. As I advance in years my circulation grows hence so many more editions of me are published. This does not mean however that I am better in any way than at the age of one. No indeed not. I can only add that I am always a novelty--for my articles created by very imaginative minds always interpret that extra something which only those concerned understand. Seven years old and I am prouder than ever. I am highly gratified again to record on my pages such a solemn occasion as 25 years of fruitful life spent in the service of God. This time it was the Principals Jubilee Sister Mary Annette and so I was dedicated to her. I believe this year of 1935 has left a deeper impression than ever. Is it because of the vivaciousness 'l65l0 ,nnnum,n,u,u,n,n,11,v1,n.v1,mu1'1.v1.ml11v1ul.u ' .um1u,n.l1.n,11.1l.1-.1u1I11'11mu.l1,u,u,11.n,1-. 61-QN 1'n1In'11'n'n'u'n' u'11'11'11'11'11'11'1u'.an1'1n'nI.4'nml.n,11 1,n,11,u,unn.u.n,v1,:1,11,u,u,I1,v I11'1m.m'n'11In'11'n'1-fab-rn ' I 4 ' I I . Q 1 1 , 1 , - u ' - vv . ' 1 ., , . - 1 1 1 . , - . G . , . 1 - ' 1 - 1 - 1 1 1 . , ' - 1 . , . , , . . ' , . . . . B , I, 1 - 1 . , . . 1 1 1 1 I Y 1 1 1 1 1 Z 1 1 1 1 1 1 1 T .I'nun'mululu'nmImnIl.Il.l .Hu'u'n'u'n'mq fun., ...un .,g,n,g 1,gl,4l,,nUl.,n.,5ullull th-Qaj-sluualuln I.n,nl.l'- .II 'um' ummm' ulnll mln' nlnmun mm. n,u.u ,nu.lmu,u.mmInm-Qyn v Y - v - 1 y . . , - ' ' , v - v - Y Q ' Y 7 ' KA 17 . v ' I Y , . y ' ' G - a 1 , . . . . i . . Y - f 1 - y , . - v 1 - 1 v . . , . ' - , 5' , , , . Q Q of that Senxor Class'J They were alwavs brlght and Jolly In their mxdst were characters of every type Those who loved muslc were 1ndeed real muslclans others very artxstlc and there were stlll others who were grand actresses The talents granted them were used properly and wlth Gods blesslng they were 1n every way successful Th1s class too surpassed all others ln number They reglstered 47 In the short time of my makmg I stored away bushels of pleasant memorles of these dear guls and of thelr favor1te hang outs A glance through my pages and you can verlfy my statement Yearly has the number of students been stead1ly lncreaslng hence the need of a larger faculty I well remember that back 111 1928 there were but elght teachers Now 1n 1936 there are elghteen Th1S fact ltself testlfxes that the Academy has prospered 1n every respect Thls year SDBCIHI lnterest was glven to the Catholxc Press The entlre Student Body observed the month of February religlously An account of thexr orxgmal programs IS found among my numerous pages Thls year llkewlse records the formatlon of the Atalanta Club for gym lovers The sweet perfume of the rose was the favor1te fragrance of the majorxty so the rose was chosen as the class flower Thls class too left the walls of thelr Alma Mater and went forward to advance ln other phases of l1fe I awalt another year of publ1cat1on thxs bemg 1937 Another group of zealous glrls send thelr thoughts h1ther and yon gathermg ldeas so as to keep up my reputatxon In thexr mdst they possessed a sweet llttle art1st w1th a melodlous volce and she bemg the sponsor of a vocal concert earned a whole page w1th1n my covers Thls year 11k8W1Se brought much sorrow due to the death of our dear BlShOp Turner He shall long be remembered ln the prayers of all the students A heartlest welcome was extended to Hls Excellency Blshop John A Duffy Wlth th s publlcatlon I have reached my nlnth year and I am happy to say that I don t feel old age creeplng upon me at all This I owe to my composers who see to 1t that I am kept ever young and fresh My tenth blrthday IS just around the corner It seems qulte 1mposs1ble but stlll lt IS true Of my contents th1S year I can not tell because I am not fully aware of them myself However I am convmced that th1s lovely graclous group of spr1ghtly Forty Nlners shall not be outdone ln thexr efforts to make me a huge success whxch fact I leave to each reader s Judg ment Hence my one suegestlon IS that when I am publlshed read me thoroughly and then let me know exactly what you thlnk Irene Golonka I66l ZX, JUNE NINETEEN Tl-IIRTY EIGHT fr-Q fbyn PRZY KOMINKU Sledzoc z wueczora wygodnue wtulona w kocnku fotelu byffam wpa trzona w piomneme bystro palocego sue ogma Zanurzyfram sue w gfre boklch wodach rozmyslama Przypomma mn sae Ile to wesolych chwul sue spedzxlo w tym naszym kolku przylacnelsklm w Akademn Wfedy byla Tam z nam: lrenka cucba 1 wsfydllwa Aneczka pefna zycua Emnl ka pedzo a tu n owdzle Helema zawsze mule usmnechmeta Ach' to byfry bfogne czasy' Mmely luz me doznam :ch luz mgdy Przychodzo ml na mysl te mulre wspommerna z klasy Lnteratury dzneweczka usmuecba sue do mme Juz zrnkffa A kogoz ta postac taka wesofa unosu sae w piomnemup Toc to Za gfoba' O1 ten fnglarz' Z mego wybuchafrysmy snmechem O' a Pan Jan Skrzetusku' Bohater to by! przystogny I smuafy ktory wkradf sue w serce kazdel pamenku Co to za cudowna pam wnta w mole progu9 To nap wno lest Hele na narzeczona Pana Skrzetusklego Ona z ktoro tak wszysfkne wspoi czuiysmy w leg meszczesnych przegscuach Aha' Pan Longmus Podbupneta z swolm Zerwnkapturem' Zdage mu sue ze szuka leszcze za fyml trzema gffowamn tatarsklmu Pewme apommal ze guz 16 zdobyfr B r r r r 1 nawet ten bezczelny nlcpon Bohun musna? sue tu wtlo czyc A to mu sue podoba' Nasz mafry Pan Mnchalek Wofrodylowsku zle cial! pak gdyby z meba Nlgdzue go me brakowaffo z ,ego rozumnymn uwagamn Za n m przesuwa sue para mfrodych wuesmakow Wuesiaw 1 Halma Wvszlu gakoby z te, pneknej snelankn by mu sprawnc ucueche Za mmm lekko ndzle Balladyna Iecz me prosta 1 szczera lak cu drudzy ale puekna WISISRS rn rderczynn ktora w zfroscu zgfadza ze swlata swc slostre Alme Rety' Kfo sue tu z1aw1+9 Alban z Slubow Pamensknch ? Bae flak' Napfaka! sue swym Iosem gdy okrutna Klara ktoro kocha+ drwn 'fa z lego medolestwa Wygodnle gawedzn z num wytworny Gusfaw nasz skonczony zartowms A co z poezp? Nuc me zdofa dorownac tvm prz slncznym bala dom Mnckuewucza Poprosfu topliysmy sae w tych poematach bo ktoz moze zrownac sae z Mlcknewnczem ktory umuai w tak pocnogalocy spo sob fworzvc swe dzuefa ze zdoialy nas trzymac jakoby w zachwycne przez dfugne chwlie Za szybko popfryneky w dal 're mde czasy a dzls tylko pozostago ml wspommema W ogmsku wszystko zmldo w mgmemu oka Zlawnska ulotmffy sue w powolu gasnocych DIOFTWISHIBCPI a mme geszcze cuoqle na suwalo sue obrazy ktore czas mgdy me zdofra zatrzec w meg wyobrazm Na kazdym wykfradzle ukochanel Lnteratury me bedzne I mme bra kowac Na zawsze pozostane duchem tam gdzue doznaffam tyle radoscn Juz oguen zgasfr Clemnosc ogarma Skonczylo sue wszystko Izabella G A Woznzc clk Marm Anna E Lzwandowslca I67l llllllIIHIIIIIIIIIIIIMNQI MINIgVlg'l1'l1'lg'll'll'l1'l I If ,lullgllllllllglllllull pllglnlUlqllllllgflgllglhllllllllgl - n'u'u'u'lo'n'u'n 'u'n'unhHn'n'nl'nhl'n'n'n'nI'n'hI'uI'aI' ulnlllllHull.Ihvlunu,u.1u.ln'u'l 'n'u'u'u'n'uln'un'n'n -,H z I . I - i , . 1 ' f ' P . , f . ' ' I ' ' ' L as . I . , ' . . . , .L ' ' Polskiej, Przedhoczami migneka mi postat Anielki. Lagodna, piekna to . , . . . ' I . I ' I . - , . T I , . , L . I f . . I ' . . . . I r 1 . 1 . .I v l . . . . ,,. . . , . ,, . . . . I p V -- L ' I I ' 1 L I 4. - I I I L z 1 f - , . , . 5 AT FPKQ Gyav A SENIOR S REFLECTIONS lf you could read a Sensor s msnd as you can see through a pane of glass l am sure the vssson you would behold there would be ex tremely snterestsng lt would be a conglomeratson of accusatsons self prasse condemnatsons loyalty cooperatson and predomsnant over these love for her Alma Mater Cne day she ss at a very low ebb She ss all condemnatsons and accusatsons She feels that she has not fulfslled the duty asssgned to her as a m mber of a specsal commsttee as a Sodalsst and as a member of the Sensor Crew An snward rebuke tells her that she ought to help sn the msssson room oftener she ought to read more Catholsc pam phlets her manners and conduct ought to be better sn fact she ought to act more lske a dsgnsfsed Sensor so as to be an example for the under classmen At the close of such a day she calms herself by determsnsng that tomorrow she wsll be up and dosng and wsll be a better Sensor from now on At another tsme Msss Sensor ss sn a lsghter mood hence she ss bubblsng over wsth cooperatson At the sodalsty or class meetsngs she has wonderful sdeas as how to make her class the best the most laud able one the school has ever known She ss ready to do any work as ssgned her as well as to help others Her smagsnatson ss a Qus vsve and she herself ss surprssed at her power of snstsatsng sdeas and helpful hsnts She only hopes to contsnue thss state of whole hearted snterest sn her Alma Mater and as a stsmulus taps herself on the shoulder wsth keep st up dear gsrl vou re dosng fsne' Thss makes her feel that she ss a genusne Sensor No longer ss she bothered wsth embarrasssng re bukes Instead she feels as sf she were on the top of the world For weeks she contsnues thus and then she ss confronted bv her frsend who contends that her school ss the best sn the world Then loyalty and love of her Alma Mater sprsng to the fore and an argument begsns The Msss Sensor under questson argues well When st ss ended of course successfully she walks away feelsng as though she had an aura about her person She ss elated over her vsctory After such happy thoughts have run through her msnd she realszes that sn spste of her gladness she ss overcome wsth a sense of regret Why haven t l apprecsated the educatson I m gettsng before? Why am I lust realszsng what a wonderful school l attend? Why haven t l cultsvated the sdeals that were set before me? Why haven t l valued the worth of my frsends7 Oh l ll msss my Alma Mater when l leave Posssbly l ll never see some of my fellow sufferers and msschsef makers agasn' And here Msss Sensor passes snto the doldrums Thus her thoughts run as her last days at Vslla approach slowly but surely Soon the day of all days wsll come Graduatson when she must leave her school As that day draws nearer and nearer Msss Sensor readsusts her trend of thoughts admsts that she strsved to be a T681 uI'aI'so 'IHHH 'lsllsl 'nl U'U'I1'Ul wnlusglsnsq, rhshn 11.0.4 nuns, 'hugh 5's'n'ss'sI'ss smslsv Im Issssvmm ssuslss sslssls umm .s.4s,,s,,s,,s,,s,, s,.s,ss, t,ss,ss qss,st,ss,sq,sq,. 1 . , . 1 1 , ' . I - 1 1 1 1 , . Q . . . " 1 ' - I ' 1 1 ' I 1 1 ' 1 .I ' . .... H . . ,, . ' 1 11 - - 1 - - 11 - 1 . , . 1 I . 1 1 . . I . I . . . . 1 . . I . , . . I . . , . . . H . . . 1 ' I 1 - 1 1 Q Q fx, JUNE NINETEEN Tl-lll2TY EIGI-lT good Sensor there IS no use thmklng of what she mrght have done but to thunk about the good she dad accomplush She makes up her mrnd that she ll gust go out and show the rest of the world that her school has made her more sntellrgent more mannerly a better sport and Citizen So as she leaves the portals of Vnlla Marla she looks back wuth owe last lovnng look at her Alma Mater and nn the farewell whlch she buds she uncludes gratntude smcere and abundant for all that helped her attaun her goal Graduation Eleanor Gat a FAREWELL Alma Mater we must leave you today And our sorrowful adueu we must say Nowher o nowhere ss there another As You Our Dear Alma Mater' Here we have spent lust four years And everythung to us so very dear Must be left behvnd as we say farewell To You Alma Mater where now we dwell Farewell farewell dearl l-l M A For we go unto new paths today Wherever we go, whatever we do, We'Il always Cherlsh and remember You Farewell, Alma Mater, Farewell' Genevzeve Koqzzt 38 -'69l- ,1u,n,u,n,u,n,u,n,n,1 .I1,u,mu,u.u,'n.m'nn 'u'n,n,n,u,n,n, -,uI.1IUm'u,u,11,n,u,1n,.-,ru XQ- 1'u'u1'u1'n'n'n'u1 'u1'n'n'l1'n't1'-1"1'n'u1'-v'n'v1'vv'1v'1I'1v'1 V'1'V1''1'ItVI.vu,11,111Iv,fr.In.'n'u'u1'n'u1'n'n'u1'u'n'n'u'n -Q94 1 1 , . 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 fm - ' '1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 - ' - - Kfxj U QQ C943 KOCHAM JEZYK POLSKI K bo mm matkd mola nauczyta mme modllc sue F Banas ak bo od mtodoscl uczono mme go kochac A Bm ek bo DFBOICOWIG I pradzuadowle nas: mussel: wuele walczyc u duzo rw: przelac by go utrzymac Buettnel bo lest on przebogaty w stowmctwo Cholas C ynslca bo narod ktorego lezyklem wtadam ma wlelu stawnych mezow ktorzy so lego chlubo C ernzak w zyta h monch ptyme polska krew C znak ISST bardzo dzwueczny Dobr 117181161 lest on odbuclem szlachetnego charaktcru Polaka Dmoszewu lest on bardzo muzykalny Gal a kocham mol narod polsku Golata nalleplel moge wyraznc me uczucua w tym lezyku Golonka lego znalomosc dopomaga mn w nauce mnych lezykow M Gutowska rodzuce mon so Polakamu Jackowska lest on nalplekmelszy z lezykow w swlecxe Jo uzak lest on przebogaty w literature puekno Jureclca bo kocham n cemc mol narod ktory tyle wycuerplat mewmme R Jzuewzc' bo tym lezyklem nalleplel umnem przemawlac do Boga A Kac marek bo lego znalomosc wtasme dzus kazdego podwyzsza M Kamrouska bo lego znalomosc pogtebua mntosc dla mel OICZYZHY G Koqut bo narod nasz ma wnelu stawnych ludzl ktorzy stawe lmnema potsknego rozmesll po catym swnecne M Koeakzewzce I70l . 'lv' I v'l:'s u'un'un' lnlllfl ' u 1' I'l4'ln'ul'u Y ' lflplvnfvullulv 'lull' l.ul.1' 1'u4'a. 1 null T I-I E I M M A C L A T A N ' l'll'll'll'lV'll'll'll'l"ll' "l''l"l"l"l'lI'lI'lA'lI'lAVlA'll' I l'll'll'l n'l1'll'l1lql'll'lI'gl'll'lI ' gllgdllllllllltllllllll I gllgl lqlll'lgllA' l If A Alf, l idfll J 1-t I - - . .r . . . . . I , .L , k , ' ' H. - bo C A ' . F. i to ' ' 'A . H. A ' bo' ' ' . T. ' "L bo A . E. E bo " ' '. L. bo . . . K ., . .L I I. bo . . ,. . . .L , D bo ' A '. A S. . bo. . .A . . .A , . . . V H L. 2 7' bo' ' K 'I . E. ' ZX JUNE NINETEEN Tl-IIIQTY EIGHT pomewaz 'GST on lezyklem narodu ktory mgdy me napadat na mme krale dla zdobycua zuemu dla sleble T Krau a narod polskn poslada swo wtasno przebogato kulture Kubzsta lest on mol lezyk olczysty Kuenzarck narod lego ma wuelu stawnych muzykow artystow Leuandowslca l9Sf on tak puekny tax dzwueczny u tak melodylny I Myslmska wydat on nalbogatszo llterature M Myslzwzec lest to mol rodzmny lezyk l mm nalszczerzel moge sue postuguwac K Nykzel zdobywa on sobue codzlen wleksze powazarue wszedzue I u wszyst klch Orlowska rlarod wtadalocy tym lezyklcm dal Koscuotown wlelu swletych Ostrowska nalplekmel on brzml Pzorkozusku possada wlele pueknych pxesm D Rozan rodzuce mol tym lezykuem nauczyll mme wotac do Boga A Slomka bo lest on zwlercladtem szlachetnego charakteru Polakow N Stobnzcka bo l6Sf on tak muty lak splew S+OWIk3 A Stolarska bo ma one tyle przepneknych u rzewnych puesm koscnelnych J Wzec orck bo w mm nas: poecn pozostawulu nam wuelkle skarby poetycznych utworow H Wernowska bo lest on plekny l przebogaty L Woyczechouska bo mm luz w dznecmstwre nauczytam sue wymawlac nalmllsze stowa I Wozmceak bo lest on lezyklem narodu ktory lest nawskros relngllny A Zalewska U11 Vu'HIM'NYM"-1lull,II,rl.'n'Inn'lf'u'n'll'ln'l1'u'u'v 1 , .lu'l,InlI.n.II.lI.1'.u .uln'uIn's,ln.Vu,l1,n,ll,n,u'.a 'IAQEI 1'DI'Il'II'II'lI'Il'll'll'll'l1'l1'bl'll'1I'ul'n'u',l'l1',ll.l'llilrl,ll,II,fl,II,Y!,IIIll,ll,Il,ll'illIb,lllll4Il1'II'Il'll'H'll'll'Il'lq'lg",v,lv.,QM I , . . 2 bo ' ' ' 4 L A . E. ' bo . ,. .K . . F. 4 ' bo ' ' ' J ' A ' , M. 2 bo' Q , ' ' '. ' ' . bo ' 5 ' l. bo. ,. . .L . . . . Q .L . .I bo . . . .L . . . . - J. ' . bo , ,L ,t , , , . . , .L A J. bo ' 'A ' ' '. E. ' ' bo . . .L . . .t bo . . ,L . . . , I . ' z L l - . X 1. I ' AT n :Qin OUR IMAGINARY TRI' Why can t we bulld a great blg plane Wlth room for forty n1ne'J Oh then we d travel round the world And have the grandest tlme The place that we would v1s1t fxrst At Father Lord s would be For we all know that hed be g Then to Wlsconsln we would fly Where Mary M would stay For she s so lonesome for her frere A Prlest ln full array We d drlve Jane O to Florlda Where she would hke to go To get some Juicy oranges Because she loves them so M1ss Lucy M and Dorothy R We d leave off at New York They badly wxsh the nurslng course And many bottles to cork And Helen D we d drop rlght 1n To Georgetown Washmgton Her brother she d be glad to see It would be such great fun Then rlght across the boundary We d leave Ellzabeth K She llkes to hear Canadxans speak In French shed speak each day MISS Genevleve K and Anna S Have such artlstlc taste We d drop them at some artxst s There d be no time to waste A trlp to Europe wed take next In Poland two would stay T1s Sylvla J and Theresa K In France Zalewska A Wed take Ellzabeth P to Rome The Pope she wants to see And Emlly J wed leave wlth her Where she d teach Latm three Do You know where Wleczorek J Each day Just dreams to g Well It s may out m Swltzerland She loves fresh alr you know MISS Helen W we would leave At Paderewskxs place And Catherlne N wed leave ln Spam Shed love to dress 1n lace MISS Emxly Lark we d always drop Where Llly Pons would Slng And Helen B at danclng schools She knows just how to swmg M1ss Eleanor G and Mary L And Izzy W too' We d leave them on some plane for good They form a lovely crew 01110 l72l We just dont know where these would Because thev re such a f1t 0 MISS Dorothy C and Theodore D On screens would make a hxt Miss Irene M and Dorothy E Could manage mlsslon deeds So to the mlssrons they would go Mxss Lucy W the Courts do need She d make an honest Judge And Lucy G a sweet wlfe Would make de11c1ous fudge Wed drlve M1ss Henrletta L And also Vlfgle K Just where thls great Menuchm dwells They d love to hear hlm play Miss Helen and Agatha Z Wed leave at a College door Plus Florence S and Florence K T would be a perfect four S1nce Agnes K and Frances C Make such a flne duet We d take them to the opera They wouldnt even fret What th1s world needs IS two good glrls Who know Just how to type They re Amelxa M and Joyce O So flt for Stenotype And good old Louxse JOZW1ak too Could Jom them to make three But Florence B we d put on stage Her acts are good to see Wxth Blna B and Molly M Wed fly to each gym hall Where they would show us how they The rules of basketball llearned As for Irene Golonka here Wed take most anywhere To hair dressers wlth Rlta J Shes good at frxmg ha1r She sews so fme th1s Mary K Parls would greet her so And Mary C at Model stores Would surely wln the go Mlss Mlldred K sxncerely craves Bermudas streets to tread And Lucllle K some skating rlnk Her extra pounds to shed To England we d take Lucy K To bookshops Nathahe B Untll our plane would fly w1th one And that 1S wxth M G And thls IS why a plane we ve wlshed To take us here and there Our future now we re golng to seek Youll fxnd us everywhere Marzette G 'nln'n'u :Hull ll'In'l1"l'l Y'nI wma I vnu., ,,v.,v,, I y,,g.,n,,q,,q,,u,,u, ,vnu ,,q,u,n, y n g 'l'lI'u1'lI'uI uI'nI'ul' "nf V 'h'h'l lHl1'l4'U H'l4'll'If'In'n'u'n u'u'n'xl umm ,nu,n,u,1lnml,lmn gllq ul 1 . ' I ' Y - ' . I , V' ' Q lg , ' 'lad, ' ' ', His Sodalists to see. They'd help in all great needs. v ' - .L ' ' . . v Y V " - h v U y . ' ' y v I I . . Q ' . ' o?' ' " . l 1 7 ' ' ' . ZX JUNE NINETEEN Tl-IIRTY EIGI-IT if CO Mi DALA AKADEMJA POD WZGLEDEM POLSKOSCI Pomewaz Wyzsza uczelma V111a Mama jest mstytucja, polskq dlatego tez wpaja w swoje studentkl ukochanle wszystk1ego co polsk1e Samo uczeszcza me do po1sk1eJ akademjl gdZ18 cata atmosfera 1 otoczeme duchem po1sk1m budz1 praW1e bezw1edn1e UCZUC13 m1losc1 ku Ojczyzme 1 Wszystklego tego co z mg polqczone Wyklady z h1storJ1 PO1Skl daly m1 pozname Jej chlubnych dz1eJow Jej dzlelnych mezow JeJ przejsc smutnych 1 krwawo okup1or1ych zWyc1estw Tradycje z tak p1ekr1em1 zWyczaJam1 praktykowane 1 utrzymywane daly m1 wyczuc gleboka, re11g1Jnosc narodu polskxego Do poznama 1 ukochama kraju ojczystego 1 tego co z mm zlqczone W W1e1k1eJ m1erze przyczymly SIQ tez 1 pO1Sk16 f11my ktore W ub1eglym roku dosc czesto byly pokazywane Ilez to h1storJ1 po1sk1eJ 11e dz1e1nych cha rakterow ukazalo SIC W f11mach Jak Pan TWardowsk1 Barbara Radz1 wxllowna Obrona Czestochowy Ty Co W Ostrej SWIGCISZ Bram1e 1 111 nych9 Oglqdajqc to Wszystko choc na ekrame duchem przenosdysmy SIC W strony Ojczyste zw1eksza3a,c nasza, Wxedze 1 poteguJa,c uczucxe przyW1qzan1a 1 ml1OSC1 ku 0Jczyzn1e Roczmce narodowe zawsze stosownym porgramem obchodzone DIGSFII polsk1e wyklady z 11teratu1y po1sk1eJ 1 W1e1e mnych rzeczy wszystko to wzbogac11o umysl W1edza o Polsce a serce rozpalalo uczuc1am1 szczerej m11o sc1 ku Ogczyznle 1 napelmalo duma, ze naleze do Narodu P01Sk1CgO Elzbzeta P101 Icozvblca NAJSLODSZY KACIK W AKADEMII P1zerwa poludmowa' SZybk1e zdqzanle studentek po schodach do cu k1e1111 aby tam nabyc specjalnych lakoc1 Tamta chce tych a tamta Wola 0 te cuk1erk1 Zaczyna SIQ WYCIQUHIIIS llczeme a czasem nawet pozyczame p1en1edzy aby tylko dOg0dZ1C p0dI1l6b18H1ll Tu przy zajadamu slodyczy Zble raja, S1Q przyJac1e1sk1e kolka szczery sm1ech z zartow mewmnych dodaJe WCSOIOSCI skoczna melodja fortep1anu Wywoluje czesto wesoly SDICW 1 roz budza ducha swobody Kanapy 1 fotele kolem lub p zy sc1anach ustaW1o ne zachecajq do mllego spoczynku 1 choc ChW11OW6 0 Wytchmema OJ ma J:-1 one za swoje W tej porze 0bladOW6J Gdyby mogly moW1c poskarzyly by S16 napewno na brak 11tosc1 dla mch Slodk1 WIQC ten ka1c1k W Akademu ze Wzgledu na slodycze W mm D126 trzymywane sprzedawane 1 zaJadane slodk1 1 w tym znaczemu ze slodko 1 m11o W mm ChWl16 uplywajq 1 studentkom choc na krotko o klopotach za pommec daja, F Banaseak J Jurewzce V731 ln!"I"l"l"l"l"g'lgll" 'fl''l4'l1'll'ly'l1'H'H'I1'Y 'l1'I4ll'll,lllIl'lllYl lllulnlhlnllgllIll,ll'Il,lv,lV,l T1-1m--.mm-1.'um-1.'----.-..-..-..-..-.1-.--.v.1-.mmfu".'ml.v-.mvum'mm'1'vu-no.-n1I-.mu.mu.Imamfmmwfmmm-1-Q24 . . , , 1 , ' ' ' ' ' . H -w! it ' . , - ' ' Y! ll i! ll ' ' ' ' ' YY ' ' , v v 1 ' - Y Y , , - , . 1 Y. Q . . . I - , ' D , . , 1 - . . . . U . . . - 1 D ' y - 1 V I - - .7 .n 4:51 slN POLSKA KSIAZKA Liv WIKCIC Co Lo kmazka 11101 IT11119 7:11111 Wam Wytlumacze W tej c11W111 Dobra kblazka to przyjaclel dob1y 1 W1c111v Ktory CIC 111e zdradz1 Lego badz QGWIIY Pr7eczytac dob1a kslazke to przyjemuosc NKICIKI I C76gOS SIC nauczysz 1 jest 110175 sc Wbzelka Ja some us1ade gdy m1 czas pozwoh I czytam ksmzke o z1eJ 1 dobrej do11 Ktorq, nasza ojczyzna Polska przechodmla I Jak SIG 0 swag WOIIAOSC b1la I dumuq ma plers 1 berce rozplera W tej ChW111 Ze111 corka, tych Walecznych co SIQ tak o WOIIIOSC b111 A caabem W KSIQZCG podrozuJe SOb18 Ggladam te DIIBJSCH tak1e m1 d1o,1e Zakopane Karpaty 1 11a Wav1e1 1de I1 d111 11111 Przeczytac na robovxcach d719JG me1 1191111 Gory Tatry patrza W 111ebo Wlsla wx 11101111 11110 Nasm sW1Qta Czebtochowa 111gdy me 7ag,1111c I taka Jestem SZCZQSIIWH dumna 1 Wesoh Zo to Wszystko nasze Polbk1e co W1d7Q dookoh A cZaSem 1 levende pr7ec7yta1'11 sob1e I baJk1 dia dZ19Cl tez bardzo lubng O Jak1 to skarb W ks1a,zkach naukowych 111211113 Ktore 11am do W1BdZy 1 mqdrosm otv11e1aJa bramy A 119 to DIOSGIIGK VN roznych ks1a,zkach 5113 711'1Jd111c Ze gdy Je splewam to serce me raduje I to Wszystko takle svxojskm Lakle rzevsue 111sfe Tylko Wez KSIQZKQ ub1a,dz 1 DIZBCZYLHJ prove Bo ksxazka to przyJac1e1 dobry 1 111eLdrad11Wy Txlko me vu 111eJ Lakodmj 1 DQCIZIESI SLLIQSIIVSV Mazza C eznzak 38 Frcznczs ka C eznzak 38 1 14l fx, JUNE NINETEEN Tl-lll2TY EIGHT ff-19 A BOOK OR A MOVIE TONIGHT Tnme IS ever steaduly marching on wuth the minutes hours and evcn days flyrng past one cannot possubly nmagune where Gone wnth out the slnghtest possubaluty of ever beung recaptured And then quute unexpectedly you fund yourself an unflnutesstmal part of the storm tossed chaouc world wuth a free eventng whuch offers to you the few leusure hours so long coveted You are then duly astonnshed and begun to wonder how thus unheard of event came to pass After some of your amazement has worn off you attrubute thus commendable fact to your own dtlngence and conscnentnousness and at the termunatuon of your reverle you are well nigh fut to burst wltn prude A mental note of thus occurrence us made and you contemplate wnth great satnsfactuon that you will now have a most unlque toplc of conversatnon whose glamour should not fade for at least a week anyway Ah' but now you are faced wnth a most perplexing problem What to do with these few preclous golden hours? After due consnderatnon you fnnd two fields of amusement open to you Shall lt be a movue or a book? Your mund as set furmly on euther of these and wull accept no other The present supply of books consists of Cronnn s The Citadel Stoddard s Revolt Agarnst Cuvtlnzatuon and the ever present Essays of Emerson You observe rather abstractedly that The Cltadel us one of the present best sellers and well anyway Cronin always wrutes well and then too so many thousands of people cannot be wrong Stod dard s Revolt Against Cnvlluzatuon looks unvutnng but stlll lt seems as lf ut would requure more concentration than your present state of mand wall allow Wuth a sense of Inner warmth and deepest apprecuatuon Emerson s Essays are regarded Hts works have all been read and re read many tnmes but upon each occasuon they are astonushlngly strange and unfamullar and utterly new Always some compensatnng and soul satusfytng enloyment us cleruved regardless of whether you agree wuth or rebel against some of has statements Your mnnd then reverts to the advantages of a movie You recall that The Llfe of Emule Zola ns playung at the nesghborhood theatre and acknowledge the fact that vt should supply good If educatuonal entertalnment Keeping always ln mind the lncreasnng march of time you begun to question the relattve values of these respectuve pleasures and at tempt to duscover whnch shall prove the most benefucual Very accudentally you remember that the Goldwyn Follues are Iukewnse being shown Then thoroughly horrufned at your presumptson un even darlng to consnder thus frnvolous movne nn preference to the hnghly enllghtenlng one of The Lnfe of Emnle Zola you lustnfy your actuon by assurlng yourself that the former would provide clean whole some amusement and therefore could not be placed In the category of lost fume l7al 1, 1u,n,n,n,n,1l,n,ln.:u.ru.1mmm,vu,'u.mImmn'v.n '.n,n,u,n,n,n,n,n ,,n,,v,,r.,uUs..n,u.n,n,.-,frm -.1'n'v1'n'u1'u'u'n' 'n'n'n'n1'nInnhru1'n'nm'lr'n1'-I'nhlhlhllmm.In'mlrlhflnlnnvnmfum 'uvu1m'u'n'n'n'u'n'.-Qjan I I I V 1 ' 1 ' ' 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 I . - . . . . . I - . 1 1 , . . , . ' 1 ' ' I II ' II ' 1 1 11 - - - - - 11 Il ' ll ' 11 11. - - I 1 1 1 1 ' T , ,, . . . . . ,, . . . . . I - 1 , . I 1 ' T I ,, . . ,, . . . 1 I ' ll ' II I ' 1 1 . . . ,, . . ,, . . I I - 9 , 3 T So there you fund yourself nn one of the mayor cruses of your Iufe lane Whuch shall It b 7 The book or the movie? And uf enther the former or the latter whrch one of the books and whnch of the movies? Just then the doorbell rlngs and you are greeted most effuslvely by one of your frlends Wlth unm stakable elatlon the reason for whnch you would rather due than admit you return the greeting The realnzatuon suddenly dawns upon you that you are now free from maklng any decnsnon and wnth smug self satusfactlon you whsle away the eve nmg guvnng as an excuse your good nntentzon of spendung the evening profltably Henrzetta Lesmowslca MEMORIES As I sut before my fireplace And somberly unto It I gaze I seem to see so many thlngs As the flre bright doth blaze I see a face so gentle so kmd Whuch years ago I left behind When I walked out of Vnlla s portals Tas Suster Annette the fanest of mortals The flames leap and nn them I see The teachers always so helpful to me So very patlent they gave up theur tnme Dear blstersl May your reward be sublume And next the cnapel so serene so quxet Where often I escap d from noise and not The Blessed Sacrament always exposed To my many pleas Its Heart ne er closed The faces of classmates as the flames dart Come forth as If only yesterday we dud part Many and lovely times we spent None of them dld we ever resent I see the academy so stately so erect As If from the passer bys It commands respect The halls and the classes lovely as they were But alas everythang goes off nn a blur So I see no more In my fureplace But I sigh and hope as to reality I wake That all my classmates cherish the days Sp nt together at the I I-I M A Lucy Woyczechowska l76l """"""""""" """" "" """" ' 'nw IIIvr1'vI'Im1II,nv.v1.1'I1'n'n'u1'mn'mufl.' RQ'"II'H'H'uI'u"-"n'nI'v'11 I"-"1'uv'-'lu'lv'u-vu'mlmIInm'uam'uhfm-Us,,.,.v,Iv,1-,n,11,1-,1I,I1,.-,II,n,n,u,n,u,u,n.,n,,.Q24 I . 3. . , . I . . . L . ' I , I ' I . - 1 I I I I I I - 1 , . . . 1 1 1 1 , . 1 1 1 rn V . I 1 i I ' 1 ' 1 , . 1 1 . I ' I I ' 1 I I Q N. .... Q - fx, ,n,u,n,n,n,vl.n,lu,1l,u,u,1u,u,m'u.'n'u1't,'ml1'v,vu .Iu'l1Inll1llnl.I'uI'n'n'u'n'n'u'l.'l1'l1lu'hl'1l'n"n Q-,,QD. ,v,,1,,u,,n,,nun,nnnuH,-,,u,,1,,-,,nn-,,1,,.,,l,,u,u,,n,n,u.1u,n,u,1n,n1,11,u,rl,n,n,n,n,n,v.,1.,u,v,,1.,I.,'n'u'u'n'u'n'n'u'n-KOA'-rv X . . . , l ' 1 . , , . lf , , . 1 - 1 - 1 . , . 1 , . . , . 1 . . . , 1 1 - 1 1 1 ' ' 9 , . r 1 1 , . 1 - 1 , . . I 4 1 1 . . , , . . f 1 - 1 ' 1 , . . r 1 1 1 , , 1 Q Q JUNE NINETEEN Tl-llRTY LITERAPY IFS lf Ol ver Twnst were a nch man s son And lnved mndst pleasures faur Bull Sykes proved a flne old chap And llved lufe with great care lf Fagan werent a schemung Jew But some good natured man lf Mr Brownlow proved untrue To Olnver s requests l-low would the story go? lf Sulas hadn t kept Eppue But threw her out of door If Epple fulfnlled Godfrey s wnsh To lnve wnth hum e ver more lf Aaron wern t Marner s neughbor Would he marry Epple fair? If Dunstan s body were not found Who d know the whole affaar lf Dora were Mr Murdstone S wnfe And kept ln struct concern lf Davnd married Agnes first l-low would opnnnons turn? lf Betsy Trotwood weren t so qunck ln performnng every task lf Mr McCawber stayed out of debts And Urlah had no umble mask l-low would the story go? lf Hamlet weren t a sollcutous son And cared to fund death s clues If Gertrude were a falthful wnfe And thus dreadful scheme dudn t If Hamlet h1rlnt kulled Polonlus Whom Ophelua loved so dear lf l aertes sword were not poisoned Then how would the clue appear? And how would the story go? If Gareth had not three vlctones won Would Lynette s nrnpressuons change? lf Gunnevere hadn t loved Launcelot Would the affalr appear so strange? If falr Elaune could have proved her love Towards Launcelot brave and true lf Arthur were a man of faults Knughts would be less than few Then how would the story go? l77l USE fx 'NGS fbw So after we read books galore We wonder wonder and wonder more Why lust such turns some authors assugn To their characters and Incidents wrntten so fnne Marzette Gutowska Jane Ostrowska El 'i7' ' BOOK TRAVEL Everybody lakes to read Let us then speed away upon our maguc carpet to the Land of Books O whats thus the surroundings seem famnlnar lt Its the Rookery Davud Copperfueld s home where he suffered all the joys and sorrows of boyhood Let us enter quletly so we wnll not dlsturb hum Theres Davy tryung hard to recute has lessons under the struct and penetrating eyes of hls stepfather and aunt whsle Davy s mother frail and tnmld trnes to prompt hum only to receive a sharp reproof from her husband The room seems stifling and filled wlth gram forebodnngs Davy s stammerung seems to have provoked Mr Murdstone to the ut most for he takes the frnghrened boy s hand and leads hum u we seem to be movnng Yes the scene changes and we fund our selves ln a forest lt can t be Yet at us the Forest of Arden' I thunk I recognnze Rosalmd an that boy s costume under the tree don t you? The slight young lady dressed un a peasant dress besnde h r must be hor cousun Celua But that young man earnestlv talknng to Rosa an why yes It as young Orlando Let s move a Inttle closer maybe we can overhear what they are saynng Orlando Farr youth I would l could make thee belneve I ove Rosalund Me belueve ut' You may as soon make her that you love belueve at But an good sooth are you he that hangs the verses on the trees whereun Rosalund ns so admlredp 'I78l' Tl-IEIMMACULATAN ,ffllqyv ggi: W ll ' ' I sf'9"' ..l nf. Q '- 'II ' as." I L ' ' ' ' ' ....B 1' ds.. A' ,"r ' t . ' ' - all . ' ' l ' ,fx JUNE lNllNlETEElNl Tl-lllQTY ElGHT 'HN 63,41 Orlando l swear to thee youth by the whute hand of Rosa lrnd I am that he Rosalund But are you so much In love as your rhymes speak? Orlando'-Neuther rhyme nor reason can longer And agaan we are speeding away over land and sea Whose palace us that ln the distance? Do you recognnze lt? lt as Lord Mac beth s palace you say? Ot cours at IS We wlll go nn won t we? May be we will meet Lady Why lt IS she coming from King Duncan s room Oh she s turnnng thus way Horrors"' She has a bloody dagger an her hand Oooh qunckly let us fly away from such a grue some snght Do you see that shnp an the distance? lt must be the Arabella Let us put on greater speed and m et Captaun Peter Blood Here we are u somethung seems to be amnss Those two other shups are closnng nn on us from both sldes Look at Captain Blood He IS cool as why he ns headung the Arabella right un between the two ships' Such madness yet Captann Blood IS not at all excuted A I thunk l understand now You see Captaun Blood calculates that If the two shlps wrll bombard hum they wull also damage thelr own ships Clever work msn t nt? But enough ot thus sea travel Let us fund turm land where we wnll be sure of ourselves England? Surely we wlll vuslt Hugo Donaldson There IS hrs home Let us enter and chat awhule with hum Vonres from hrs room? lt seems that we re out of luck We won t be able to have a pleasant tete a tete Anyway let us slup rn shall we? The vuvacuous young lady by Hugo s bed IS hrs charm :ng frnend Bunny Molyneaux You see Hugo was ln an automobile accldent and now he wall b a crlppl for lute A puty for such a young man but we tarned too long here Let us be on our way Speedung aw y we sught the distant malnland We flnlsh our Imaginary trvp Another tnme another place we wall agaln go to the Land of Books Mane C ernzak 38 A DEAR OLD SPOT Theres a deal old spot 116211 Buffalo town Where sunshme and happmess always abound No castle IS there nom tleasules so rare Yet love and fuendshlp axe always there Nevex a day a1e 1ts occupants weary They study they sport and make l1fe cheery Theres thls there s that theres a lot they do At deal old Vxlla the spot for you Mary Ann Lezuandowska l79l I.rv.v1.u.n.mvl.fnvu.m mum.u.'u.u.um.u.u V ' fA-,,f,,-t.u,u.u..1,u, I,,.,,.,,.,,...n...,l.,n,.-,u I 3 - r'u'u'n'lu'n'n'n'un'u'n'u'u'u'n'n'.nhl'Ivhs'.ulnun.n,n.n,n,u,n,u,n,n,u,n,u,n,u,u.,r,,f,,f,,n,,u,,a,,n,,a,,-,,.,,-,,u,,1,. 4 i . I 1 l - , . Ah, let us slip away. We may break the enchantment if we linger . , . , ' D . . , . ' l I ' "' ' I ' . . . . . , - ..., , , , . . . . . ' I - ' ' ' ll ll e ' . . . . . b t . . . . ., ' A . . , . ' - - lr u - - I. "" ' A . . . h, I ' ..., ' . ' . g g D ' I . . , . . . . . , I . , . . 1 . . , ' . . . . I I I . . . I . e . Q . A . I . . . ' . . ' I I .' I.: ' . ' T 'II'-I'I1'II'I.'II'I1' I'IIII1I Im II'II'I-'II'I ,.I,,I .,1.,I.,vI.url,rI,,I,,I,,I,,I,,I,,I,,I.,1,,nI,II GT'-if-9' "II'I1lIIl,1 IIQIII. 11. IIIIIHIPI. I I.'l1'l1 Iululn ,IIIIUI ,-U-,,I,,I ,II,.I,.I,II,II,II,II,II,II II,II,u,u1III -fbyfu 11 1 - - . 1 1 ' , . II - 1 1 1 I - 1 - 1 . , . . . I I ' 1 ' ' ' . , . I , . . . . . ,, I ' II 1 1 ' ' 1 I A 1 1 I 1. . Q Q UPON THE READING OF BIOGRAPHIES How often do hIgh school students say I don t know why but bIographIes to me seem to be a dead ISSUE It IS of small consequence that the man was born laved and dIed lmagmel I peruse hIs entIre bIography and In the end I know hardly more than when I started I felt that way but on second thought I must admIt that somethlng does adhere and that a blography IS Inter estIng In IIS own way Perhaps I can follow the footsteps of the per sonage about whom I read In some respects Perhaps someday I shall fInd myself In a dIffIculty sImIIar to that of hIs and In that case some partIcular IncIdent may serve as an InspIratIon For Instance I recall a part from Franklm s autobIography whIch gIVeS me an InsIght Into hIs method of attalnlng moral perfectIon He made a Inst of the most Important VIFIUGS These he numbered from one to twelve Then after serIous consIderatIon he added a thIrteenth HumIlIty To attaIn hIs goal he practIsed one vnrtue a week DaIly he checked hIm self At tImes he found It was dIffIcult but he persevered Only on one occasIon dId he dIscontInue thIs practIce only to renew It In a short tIme and to observe It wuth greater dIlIgence FranklIn says hnmself that he attrIbutes hIs success partly to thIs formula of moral perfecnon Every bIography lIkewIse contams a moral In some way or other It Influences us There are Instances In It that create a dIfferent outlook upon lIfe The facts related encourage us to contInue on IH spIte of all hard knocks and glV6 us the assurance that success comes In the end Readung bIographIes therefore wIll not be so monotonous a task If only we want to get Interested and see the practucal sIde of so doIng F Jzzrecka l8OI H, ff 1 I lmlrmlnmnmum mm,n,u,u,u,lmum.n gf XJ.ummn,n,u,u,n,pu,.n,,l,4u.,u,v.,u,1.,n.,ll,n,,.,,q,,n,,u JUNE NINETEEN THIRTY-EIGHT w ,5 Iv ir. -v. METAMORFOZA CZY REIN KARNACJA Pierwsze Stadium ...... Niepewnym krokiem jeszcze kroczylam. Ze wszystkim sie dopiero oswajalam. Na widowni wkrdtce wystqpilam. W dziwny str6j sie ubierad, dziwniejsze jeszcze poselstwo i najdziwniejszq prace wykonywad musialam. Za rozkazem pana Czeluici Hadesu po ziemskich rozdroiach kroczylam i dziwnq rzecz, ludzkie serca lowilam - rachube wprost fantastycznq, do miliardowych obliczeh siggng-lam i przy tronie lucyperskim miejsce zajelam. Bawilo to widz6w i wiele oklask6w przez sw6j spryt zdobylam. Stadium drugie ...... Jako drugo-roczna, juZ wiecej doiwiadczona, na inns, estrade, w inne otoczenie weszlam. Piekny str6j arcykaplaflski zdobil ma, nikla, figure. Przechadzalam sie po salach wspanialoici staroiydowskiejg u niechetnego Pilata, zapewnilam sobie laskg podstepem i obludq. Bylam dumna, harda. i okrutna, gdy chodzilo o ma, wladze. Stadium trzecie ...... Wstepujqc w trzeciq ere mej kariery napotkalam nieprzewidzianq trudnoS6. Mialam teraz przeksztalcid sie z Zartobliwych charakteryzacji do powainego okreilenia ohydnej zdrady i glgboko wzruszajqcej rozpaczy. .. to rola pogardliwego zdrajcy dostala mi sie w udziale. Zewnqtrznie slodkie slowa, uprzejme pochlebstwa i przebiegla grzecznoid byly moimi najsku- teczniejszymi Srodkami. Stadium czwarte ...... Wzrastam w nauce i sztuce. JuZ jako czwarto-klasistka wystepujg W wykwintnych strojach, poirdd niezliczonych bogactw, rzymskiego legata. w Jeruzalem. Otoczona okazalymi filarami Rzymu, zakamieniala i niepo- ruszona znecalam sie nad mymi poddanymi. Serca widz6w krajaly sig na widok mego postepowania. Zmienilam sig jednak W koflcu czego dowodem szczera skrucha za czarna, przeszkoid. 'IBN' AT GTQQQ Q,-n ROZWIAZAN I E P1erwszy rok Jako studentka W Akadem11 okazal SIC fatalny dla mn1e Ledwo przyzWycza11am SIC do pedu ZyCla szkolnego a tu mn1e obda rzono WJase1kach Wsrod nocneJ cxszy rola Kaduka najmlodszego glu p1utenk1ego 1 n1edosw1adczonego szatanka W plekle Do dZlS dnla zdaJe m1 SIQ ze ten g16St byl k1eroWany wprost do mego Zlelonego Szczebla Ale moze SIG myle Pewn1e moJa wtedy de11 katna sytuacJa przyczymla SIC do tego przeclwczesnego wyroku Pom1mo Wszystkxego kochalam role Kaduka bo wszyscy go tak przes1adoWa11 Oka zalam Jednak swa b16g1OSC gdy poszlam W sW1at by IOWIC dusze dla mego pana Lucypera Bylam tak zdolna W rachunkach ze zan11ast dodawac 11CZby w przeplsanym porzadku dodawalam z obu stron zera N1e dzlw WIQC ze n1e potrzebowalam dlugo czekac by m1 SIQ potworzyly m1l1ony Zapewne n1c n1e bylo tak odrazaJacego Jak moJ ublor czerwony Jak Oglen z sterczacyml rozkaml 1 ogonk1em ale to m1 byla poclecha Po dZlS dz1en mowla m1 ze ten charakter ten stroJ byl Wlasclwy dla mn1e ale przykro m1 mow1c ze Jeszcze teraz n1e moge SObl6 Wyobrazlc co te porow nan1a znaczyly Czy Wy WIECISQ W drug1m roku gralam role KalfaSZa W dramac1e wlelkopostnym PoJdzmy za N1m Nachodz11am SIC W tych c1ezarnych szatach aksamxt nych Uff' Jeszcze teraz czuJe lCh c1ezar na ramxonach Jak Ja to Wten czas um1alam wyW1Jac rekam1 1 unos1c SIC IIICCIETDIIWOSCIQ gdy tymczasem na glOW16 trzesla SIQ 1 grozua run1ec1em ogromme Wysoka czapka czy cos fW1dZ1C18 dotychczas n1e zdotalam nazwac tego dZ1WO1Qg3P MoW1ono m1 ze byla bardzo podobna do uszoW Mlckey Mouse Nasluchalam SIQ tak1ch uwag sporo ze az m1 Wlosy na g10W16 stawaly Lecz przezylam to Po trzech latach mus1alo SIQ cos zm1en1c a WIQC poWtorn1e na mn1e los pada Zam1ast sm1eszneJ charakteryzacJ1 podaJa m1 Wysoko dramaty czna role Judasza W Wlelkopostnym przedstawlenlu Syn Bozy Az m1 glowa zabolala na te W1adomosc C1QZk0 Wzdycham gdy pomysle Jaka, to czerwono Wlosa, peruke nosllam MOWIOHO ogolme ze Wygladala ona Jakby czesana raz na rok SZCZQSC18 ze n1e bylam obdarzona od urodzen1a tak1m1 Wlosam1 czy n1e prawda'J A moJ kostlum n1e mam co nawet plsac czarny Jak kruk z pomaranczowym plaszczem pasowal wysm1en1c1e z czerwona peruka, broda 1 dz1ko umalowana twarza Nazb1Jalam to Ja SOb18 kolan 1 lokc1 za kazdym upadn1ec1em przed arcykap1anam1 Nakrzyczalam SIQ 1 nawrzesz czalam na SCBHIE tak ze gardlo m1aiam ochryple 1 SZOYSEKIC Jak pap1er p1aSkOWy Przykra byla ta rola gdy SIQ pomysh o plerwszym Judaszu lecz ktos mus1a1 go odegrac Kazde wlelkopostne przedstaw1en1e przywraca m1 na pam1ec te dreczace chW1le k1edy to Ja Jako Judasz dawalam zdradz1eck1 pocalunek ukochanemu M1strzoW1 Jeszcze dZ1S czuJe te dreszcze 1 z1mny pot ktory Wystap1l m1 na czolo za kazdym razem A coz to znoWu'P Ja glownym charakterem W dramac1e9 Czy sluch m1e my11 czy slyszalam dobrze'P N1e omyhly mn1e uszy RZECZYWISCIC wy branam Prokulusem w Magna Peccatmx a to m1 SIC nadalo Bylam oszo 1om1ona ta, nowoscla lecz takze bardzo zadowolona Ale rety Jak tu nabrac mesk1eJ 1 to do tego rzymsk1eJ postawy' Serce ml dygotalo gdy tak1e mysl1 l821 'nl'-I'11'nn'U'u'u'l1'l1'ull1ll.InI l.Hnl1n'u'1a'u'11'1 'Nunn nn,vg,n,u,1l,u,yl,nIUl.'Immun nyullhl I 'llulnlnlllllu l.vl.ll, ull Iulul QIIHIUIA' U'll'l llnlull plnlnlul lllnllnr,nl,lInuit,lllllglnlnlnllnllnflne e ' 41 ' ' ' ' u ' v 1 ' 1 H . ,, . . . . . . . , . ' 1 . , I - ' 1 x ' n , . 1 , . v v 1 , - H , . , . ,, . . . . . 1 - 1 . , U . ,, . . , . . . , . . . ' . . , ' . . . H . ,, . . .. . Y - 1 , . . . . . . . , . . . , v 1 J 1 n v . . . I ' 11 ' n - ' - , . v ' v 0 0 Xxx, JUNE NINETEEN Tl-IIQTY EIGHT Q-Q Q32-1 SIC nasuwaly Przebogaty ZOAIDIGFSKI ub1or wspamalosc 1 przepych mego palacu obf1ta 11OSC mewolmkow 1 DICWOIHIC wszystko to bardzo m1 schle b1alo Jako Prokulus bylam samolubna, wymagajaca posluszenstwo od swych poddanych Gdy stawlono opor zmuszalam nawet 1 swa ulublenlce za pomoca tortur 1 bata Bylam bardzo goracego temperamentu 1 drobno Stkl lekko Wprowadzaly mn1e w spazmy gmewu Wszystko to mlnelo Jednak gdy zaw1edz1ona w amblCJ1 przyodzla lam plaszcz chrzesc1Jan1zmu a z n1m przejelam SIQ szczera skrucha za roz pustne ZYCIC Nastap1lo pojedname z Boglem 1 z dawnym przyjaclelem Fab1USZ6m ktoregoz syna Bog pozwohl m1 uzdrow1c Co za straszne uczuc1e wstrzasnelo ma dusza, gdy razem z Fab1uszem zastalam Magdalene w Jej groc1e gdZ16 pojednana z Bog1em co doplero oddala swa oczyszczona dusze w rece Boga ChOCbySC1B nazwah te przem1er11en1a z jednego charakteru na drug1 odrodzen1em albo przyb1eran1em coraz to 1nnych cech metamorfoza n1e byloby to calkow1c1e prawda, bo zawsze Wroc1lam do dawnego stopnla zwy czaJneJ studentk1 ze zwykleml sob1e przym1otam1 Podczas czterech lat na w1down1 sceny w glownych dramatach Akademll zaznalam tylko Jedna, przykrosc M01 przelozem n1gdy n1e dal1 m1 sposobnosc1 oddanla T011 kob1eceJ C1a,gle tylko te meskle karykatury Czy dZ1W1C18 SIQ teraz ze mam uraze do me-zczyzn'P Pom1mo tego wszyst k16gO czuje m11osc 1 wdz1ecznosc dla mej Alma Mater Z 3eJ to murow Wy nosze ze soba, najdrozsze wspommema m1le spedzonych ChW11 wsrod dro g1ch przyJac1o1ek Gdy okol1cznosc1 pozwola ufam ze znow spotkamy S19 w Alma Mater 1 uprzytommmy SObl6 to wszystko cosmy przezywaly podtzas pobytu w Akadem11 I abella G A Woznzczak THE VISION OF FORTY NINERS Equlpped Wlth keys to a treasure chest The fa1r Forty N1ners of today Turn1ng eaffer faces to the far off West Undauntedly face l1fes dev1ous way They see the splendor of the settmg sun Robed 111 ltS glory of Shlmmeflng gold There IS a mme where treasures are won To be stored for l1fes last BD1SOd6 The covered wagons of full da1ly tr1a1s W111 go on and on unto the brlnk of t1me The end lS reached the treasure but a few m1les And there o look a v1s1on wa1ts D1v1ne Hxs Heart the center of loves abyss sh1nes They take the1r keys open treasures door Now the Forty Nmers have a treasure mme In the Sacred Heart to stay for evermore Natalze Stobnzcka 38 l83l I 1 'NhH1fl-Ihlhllnun,lunnvnllllun1y'nfn1n'u'1.'v '.ln'l.l1,vl,l1,u,n,u,n,,u,,u,,q,u,u,u,n,n,u,n,nl, - .'u'nuu'umufufunmw--'m.f-1-'-om'-v'.1',-'.1'-v'-vm'.v'.I'-HIml.1n'nlI1'muvmm1.mm'1m m'n'um'm1.mm-m. . - 1 V y - 1 ' r Y - Y - , . , 1 v y r v , - 1 ' - v .. Y J K 6 . M . . . 1 - Y ca ' v . , . " 1 . 1 . , . - - 1 v 1 ' . , . , ' . ' . a 1 , . . . , Q Q T 'u'ss'ss'ss'u' slmssl 'sn' s'ss'ss' ,,s ,s.,ss,s ms.ll.nmm'n'n'sn'sn I Gr-QQ-s'n'ssI.ss.s m.ss.s Hn sums' -'mm slum' -'mm my-.ss smtp: 1-,1s,ss,1s,ss,ss,ss,ss.smss1 Qjav 1 I 1 1 1 1 - 11 1 - 11 ' 1 I . I I 1 , . ' 1 , . I I V ' 1 1 II ' Il 1 1 I I I I 1 . . 2 VI ' . . . . , -13 ' Q! n ' I I , . ' I s ' - - REMINISCENCES In the year nsneteen hundred thsrty four A brave group of Freshses came to explore The pleasures at Vslla whsch they hoped to fsnd Cause they thought there d be no one they d have to Ah' We re young ladses they thought But before the Sensors they felt Iske naught Instsatson put them to many a test Whsch they had to perform at thesr very best The year had passed sn leaps and bounds And they all had thesr ups and downs Then gladly they boarded the Sophomore shsp And hoped to ensoy the second trsp They swsftly traveled here and there Tho the weather was not always so fasr At the end of thss vear they proved to be Just fst for the Junsor class you see They tackled Chem stry wsth great zeal Wsth Cscero too they learned to deal Bussness knowledge they too had stored And were now prepared for the Sensor Board Dsgnsfsed Sensors they at last became And strsved to wsn for Vslla great fame They worked four years but not sn vasn Because great treasures they dsd attasn Now laden wsth rsches the fasthful crew Reluctantly left Vslla whsch they loved true Fcsuspped wsth treasures to asd sn all strsfe They headed for the great adventures of lsfe Woyczechowska Lucy Maychrowzc Ls1cs1 Gutossska Marzette A WISH May our I l-l M A be sn our thoughts ln the years comsng on May we always remember the joys Of days that are gone May the counsels and cares of our teachers Always be our gusde And the glorsous memorses of school days Forever be at our ssde Fsanccs Czernzak l841 msnd 1 XVX, JUNE NINETEEIXI TI-IIIQTY EIGI-IT f"""k.1 POZA KULISAMI s ,aka dzuwna na studentkach mana Z pewnosclo spotkaIa :ch memuIa nowma Wszystkle so tak rozgoroczkowane Bo zadne ogfoszeme o przedstawnenuu me byIo dane Suostre Amandyne dochodzo pogIosku Ze peg aktorku so wuelkuej trosku Slostra gednak zdama me dale Zapewme z SII juz wszystka usfaje Gmpstwo ostatme' co za posodzeme Karty wywleszone o przedstawuemu ogIoszeme Patrzcue sue leno pak so napefmuone Am gedno muelsce me lest opuszczone Slostra aktorkom role rozdale I przed czasem przesfroge dale Uczcle sag roIu bo krofkl czas mamy Tylko trzy tygodnue odgrywamy Jcdno po drugum tak sue zbIeraIo Ze Suostrze w gIowue pomlescuc sue me chcuaIo I-'roby Tak zdradluwle sag- udawafry Te dm krotkue nowe flgle pIataIy Straszne cuosy na aktorku spadafry Az one we Izach sue rozpIywaIy Wazna osoba clezko zacI'1orowaIa Zosua ktora Magne Peccatrux przedstawuafra Snostra teraz gffowe Iamue Kogo na muelsce Zoss dostarue7 Wnef sue wszystko polepszyfro I-Ieleme Buettner Magdalena zostac przyszfro Uczyc sue tanca na prgdce musuafra Dmem I noco nozkamu wyw15aIa To znow smnerc droguel mamy Florcu z ktoro bardzo wspoIczuwamy Proby tymczasem ZUDGIVIIG usfaIy Az po fygodmq rozpoczoc sue mnaIy Przyznacue mu tez zaprawde Ze to me byIo wprosf Iudzkle dzlaIar1ue Pomnoc na te nocne czuwama I nad kostuumaml frasowama Kledy Slostry w szwalm szyIy StoIy I stoIku do kata sue kryIy Bo patefon do szwalm wnoszono I muegsce do proby tanca robxono lzabela bardzo sae troszczyIa Bo Snostra Iadmegsze kostuumy Magdaleme szyIa I8:sI I -'umIl.Il.vI,1l.Il.n.1u,ln,vn.n.vn.1u,'mn'u,Imnu,v- ,u,u,u.n,n.,n,u,n,n,ln, 9- I'un'n'u'n'u'n1'n'un'n'u'u'n'n'-v'.r'Inumvu'.1'lv'n'.vhrhfhlwhfhfhvhfhmfmlm.mm'uummm L L 1 L L L 1 t . , . L I L - L . 1 1 , I . . . . I L 1 L . 1 C . L 1 L - L 1. g I . . f . . .. . , , , . , . L L ' I 1 1 L 1 L A. I 1 3 - Q I. Ona Iednak sue me poddala Jeno z Slostramr szyc zostafra Nueraz do szwalnlsmy sue wkradaIy I kostaumy bogate podzuwlafry Nue wnedzoc ze Suostra Amandyna w kocuku szyIa I rozczarowanue nasze nad kosfuumamn sIedz1Ia Teraz bury I awantury Na wszystkle Ieco z gory Co za mx-gk1 one mlaIy Tak nz sie posfarzafry Osram: raz probe mlaIy A cnosy przykre Ich spotykaffy SwuatIa dfruzej sffuzyc me chcuaIy I cnemnoscno :ch wuelko ogarmaIy Z patefonem cos sue sfafro Tchu pewme mlafr za maIo Robofmcy wlec sue schodzulu I nad patefonem I reperaclo swlateI sue pocull A patefon przygsc do saeble me moze Coz tu poczoc9 Wszechmogocy Boze' OkoIo dznesuoteg mechamka wezwano I o pohwocy pafefon naprawlono Co daleg sue staIo .Iuz sIow mam za maIo Na spoczynek sue udano Ale byIo luz rano Wszystkue teraz so uspuone W goroczkowym sme pogrozone Od osmel godzmy rana Gromadka aktorek wspanlale ubrana Godzmy dzvesnofej oczekuwaIa I straszme sue denerwowaIa W tem smutna wuadomosc r1adeszIa Geraldyna w wypadku aufomobllowym Slosfra prosuc na muelsce Geraldyny musnafra Dopoku Lucia Wogclechowska sue me zI:towaIa ROI: w godzmue sue nauczyIa Am lednego sIowka me pomylufra Buedna zas Lesnnska swoge otrzymaIa Za to ze wIazIa tam gdzle me mlaIa Jak dale! byIo wudzowue pownedzcne I wuescn o Magna Peccafrlx zanrescne Anna Slomka i861 '-I'Q"nh:'U'u'n'nIn'ulnIlnl. 'nl'n'u'u'u'u'u'u -,,v.,v.,r.,u,,vi,n,pq,n,yu,n,n,.l,,u,,l,,n,u.,n,4r,n,u, FAQ-Huw'u1'nInI,nl.u.I'.l' UsI'."u"n'l1'lmnum'lulnn'IHU'Um'lu'lNunnIn'In'InIqnn1'Inv.nl.41,1I.41,nI,n,u,Il,u,mIl.InIl1-Cuba L 1 . I A G . I a . . , . L A ' L L I L ' .,, . . . . z I 1. I z f ' . . L ' . ,, 1 4 , . . , . ,, . ,, . , . Q Q fri JUNE NINETEEN Tl-IIRTY EIGHT nk, Q41 Dzwonek dzwom wpo+ do czwartek spuew Chyba tak jak zwykle spuew koscnelny Lecz jakze ucjeszyiysmy sue gdy Wlel S M Ewangelma nasza organlsfka DOWIGCIZIBIB ze Infernafkl rownlez bedo braffy udzuaff w przedstawnemu dla Wlelebnej Mateczku Odegrac bowuem mjafysmy operetke p 'r Nowe Latko przez Marne Konop rucko Nlektore otrzymafly kawafrkl by w dwoch tygodnlach sue Ich nauczyc: Jedna przez drugo sue pyta Czem bedzlesz? Co to jest? Dffugue? Zdozysz sue nauczyc? Lecz me skonczylo sue na tym Myslafrysmy ze fylko bedzue spnew jak zwykle bez zadnych ceremonju a 'fu ku naszemu zdzrwnenlu mlafla byc lnscemzacja O najwazmejszym zapomnlafrysmy Kfo bedzle mlaf mowe7 Ta ktora dostaffa trzymaffa w sekrecle mewradomo czy z pokory czy ze strachu czy Zaczynajo sue te ulubjone proby Sjosfra Orgamstka z Sjostro Dy rektorko FIBWOIYWBIY do uczema bo czas krofkl Kazda z cafym zapa lem zabrafa sue do jak njlepszego wykonama swojej roll Dzlen w dzaen mc me sfychac fylko rmawofrywama Gfosu me pod nosasz Za ClChO mowlsz Sffow me umuesz Za szfywna je Stes Muej fwarz rozpogodzono Kazda jak moze swoje slffy wy czerpuje a tu tymczasem um bardzjej probuje tym gorzej jej ndzue Ale jakos szczeslnwue przezyiysmy te wszystkue nagany jak n burze po ktorej nastepuje pogoda Szesc dm przed programem rozdawame kostlumow Kazda sfara sie uplekszyc swojo sukme to kwuatamn to llscmu to swnecldeffkamu ltd Nareszcue juz co to jest sobota o Ale predko przeszfry te dwa fygodme Ruch jak na 'rargowjcy Kazda ldzje w swojo strone Jeszcze pare godzm Serce buje jak mlotem Jeszcze godznna czasu Kazda ublera sue w swoj kostjum Tam potrzeba szpjlkj to znow wfrosy poprzypmac bo cos tak sterczo na fej gfowje Ach ldopotu me Iada' Ta ktora wnersz mnafra zgubda swojo kartke Na ostatmo mmutke blerze olowek plsze co fchu czas na scene a w razue zapommema kto podpowue O rety Juz czas M Myslzwzec I871 ,n,n,n,vl,n,vl,n,ll,1u,ujrnlmh'Il'n'n'u'ln"v'uVn'W .ln'uln'hllnlql'nhl'ul'n'u'U'ln'h'h'lu'h'hl'nl'u 9-4'v1'.1vu'uHnHum'mu'ufun'nm'.um'.n'-v'.u'.1'.n'.v'.u.n,vl.v1Iflnj,rnIlmn'.lull-'lv'uvunwun'u 'I4'n'l1'll'u'n'n'n'n'v1'uv ' 1 . , . . . . , . . . . . L . ' ' 1 I 1 L . ' . . , 11 11 - 4. ' ' I L . . , . , . . . L' I ' L L 4. ' ' ' .' L L . L . , , , . , . , , .. I 1. I I I , . ' Q 4.' I f . . . I I , . . . . z .. ' L ' . 1 ' - L . , , . . . ., I , . 1 - - . . . , , . , . . . . . L I I 1 ' , ...o,,o,... 4 g K . . . K . . . . . . . . . . ,. , . . . L . I L . . . , . . . . , , 1 s.' s. I I L, , . . . . . - Q T 'l"" """""" """" ' "" """' 'l uVuHr'ln'n'nul!1l,1'-1ln'n'n'u'l1' 1 nun um AQ.nun,1u.u,u,1u,n,n,nu,u,1 ,u,1-,nI,11,u,u,1urns.,1.,q,n.,nun,,p,,.,,.,HU.l,.l,,U,.,.l,,.,,.,..,,h,,l,,.,,',H,,l,,.,,.,,',,.,,l,h,u,GMD I 1 ' 1 1 1 1 II II ' , . . . . , . . , . 1 . 11 - 11 1. 11 ' 1 11 11 - - - I . , ' I . , . I . . ' 1 T 1 1 ' 1 . . . '- . . . x, . Q ' ' ' ' . .. . . V I . , I .... . . , I I ' I , . . ' 1 1 Il ' II ' - - - - 1. 11 ' 1 1 11 A 11 1 - 1 - 1 1 Q - VILLA MARIA ACADEMY 600 Doat Street Buffalo New York Marchl l938 My Dea rest Pate r As you open thus tear soaked letter and peruse :ts contents you wnll get a vuvud pucture I hope of the pathetic condntuon nn whrch the Apple of Your Eye us engulfed Darling Daddy there as money money everywhere but not a cent In my purse I m rlght on the verge of desperation Instead of opportunuty starvation us now mercilessly knockung at my portal I haven t had a sound meal for four long days Just last nught as a Specual Treat I was forced to eat The Last of the Crumbs from the cake Mom sent me two weeks ago Please tell her that never before was her baklng apprecuated so much As for my garments I cannot call them clothes any more Tatters IS more appropriate Rught here I know you wull thunk of the coat you bought me recently but one cannot exactly parade IH a fur coat continually Yes your darling daugh ter IS not only starvlng but she IS freezing as well The fur coat IS no longer servuceable It resembles your World War bullet shot uniform Our moths are hungry too Won t you have puty on me and send me a dollar? I m so weak I can hardly stand But let me see That re munds me that our venerable portals are also bothered by credntors So Daddy you better make It three By the way we had a basketball game yesterday What a thriller It was Never mind the S ore As usual we G ttung back to my feeble condltuon my cheeks are sunk en my eyes are hollow and my bones well they practlcally protrude through my thm fulm of flesh Now you don t want me to resemble a skcleton do you Popsy dear? I wull do my best to be my plumpsy self agam If you could add a couple extra dollars to the three I already asked for I haven t seen a movie In ages I almost forgot the looks of a theatre unslde By the way Daddy dear dad you luke the plcture we saw last week? It was Snow Whnte and the Seven Dwarfs Shlrley Temple as commg thas week In Rebecca of Sunnybrook Farm I know that you want me to see that picture So Dad In that case It wall have to be sux dollars Now I would want to carry out your precept to the letter Never be Selflsh but how can I nnvlte my friends with only l88l XTX JUNE NINETEEN Tl-lll2TY EIGI-IT fs-Q, Q24 wsth rn Oh yes and Mom s bsrthday wsll be here before the month ss over Wsth only ten dollars l could buy a stunnsng gsft for her Now ten and seven equals seventeen and seventeen ss an odd number whsch remsnds me Popsy that you always conssder odd numbers unlucky ones Now surely you don t want the lsfe of your lsfe to be befallen wsth bad luck so why not even up the numb r and make st twenty I almost forgot to tell you that the Sensors Prom ss around the corner Dad you dsdn t forget dsd you how you used to prsde yourself sn havsng the best dress d daughter at all the partses w attended? Won t we keep up that flamsng torch of the famsly now? Now let me see a new gown evensng sandals and a purse a vxrap and a new permanent why that wsll amount to about only fsfty Surely you don t thsnk that s too much do you Dad? l even had to sksmp a lsttle to brsng st to thss msnsmum Then the accessorses any gsrl wsll apprecsate an extra fsve dollars for them Now where was I9 twenty plus fsfty plus fve that makes Oh? l gsve st up Dad you fsgure st out You know too well from past expersence that I always lost out when st came to plussng and msnussng But ssmultaneously I hope you wsll admst that I possess quste a perfect knowledge of economscs Daddy dear I stsll must beg some more Please don t show thss heart rendsng appeal to Mom You know what she d call me extra vagant and flsghty and whsle l know you thsnk otherwsse I wouldnt want her to grseve your heart for awythsng sn the world by affsxsng such a tstle to the heart of your heart A thousand thanks for the mowey sn advance Popsy dear Don t fall me sn thss my dsre need Pleasell lt would ssmply break my heart whsle st only breaks your purse a lsttle The msnute thss letter leaves my frasl hands I shall be wearsng out my shoes and a path be tween the masl box and my Alma Mater Dad now you wouldn t want thss to happen Well to avosd a dssaster and any unnecessary ex penses the only thsng to do ss to hurry the money Specsal Delsvery would sust me to a T You ll rush st won t you Daddy dear? As I reach the end my last drop of snk ss gsvsng out and al though my ssght ss faslsng and my hands are weakensng my hop seems to be the only thsng that ss strong Untsl l get the money pl!! ffllllll P S News about my graduatson expenses wsll reach you later Molbma l89l Q,ss,n,ss,ss,ss,ss,ss,n, ms,s,,ss,v.,u.u,,rs,ss.u.'- ' ,.,,s.,u,ss,ss,n,ss,,s, ann,s,,s,,u,ns,ss,n,u,u,ss, 'O l'll'H'll'll'H'll'l 'n'us'os'sI'sl'ul'ul'sl'n's1'sl'u!'sl's"vl'v"l"l"v"l"1"lVlallr'll"4'ls'l.1lsVlq'ls'Il' l'll'll'll'l1'lv'l1'll'ul'lu six dollars? lt will have to be seven won't it Popsy? Sure, you agree . 0 , . . c. , , . I I . U I II ' ' II ' A . . , . ' . , .. I I I ' I : e , D I - I . . . I I l ' ' ' ' . . , , , . . , . . ' I ' "" . I I . . 1 . I I . I I ' I I I ' I ' I Il - A , - - 11 - - - 1 I I ' II II - - - ' I . , , ' 1 . - l 4 l ' ll - A 11 , . ' II II I r I . , , . I l . l D I - . . . . . D , - ' I 1 . 'P-Q LA DUCH KOLEZANSKI W VILLA MARIA Kazdy dz1en kazda DYHWIC godz111a W V111a Marla nacechowana jest szczerym duchem kolezansklm Od samego rana usm1ech111ete Wesole studentkl Wltajq swe S1ostry nauczyc1e1k1 1 ko1ezank1 Przed dzWonk1em slychac szmer W klasach Nauczyc1e1k1 dowladuja, sle ze to ZyCZ11We pan1enk1 tlumaczq 1 dopomagaja, mnym W lekcjach Natu ralme Wszystk1e me jestesmy W tej samej klas1e W c1qgu dma ale podczas 0bladOW9J przerwy jezykow me szczedzlmy Swobodna 1ekre acja SIQ proWadz1 bo jedna druglej ODOW1ada przygody 1 mewmne zarc1k1 Po Obl8dZ18 sp1eszymy s e OdW18dZ1C Pana W Przenajsw1etszym Sa kramenc1e Potem mektore spedzajq reszte Wolnego czasu na zabawxe W S311 g1mnastycznej hme zas ochotne pomagaja W pokoju mlsyjnym zeby jak 11ajW1ecej Wyslac rzeczy m1sjonarzom ktorzy prosza, nas 0 takowe dla uszczes11W1en1a tych Wsrod ktorych pracuja, COdZl6ll11l6 ogladamy b1u1ety11 W platek bywa to Wczesnym 1.111 k1em 1 bardvo uWaz111e zeby dost1zec o ktorej gOdZ1ll1C bQd7lC tygod 111oWe zebrame Na tych to zebramach doskonale S16 ubaW1my KOHIISJC boW1em urozmawajq je juz to p1'zedstaW1en1am1 ko11testam1 lub tez 111IlCg0 rodzaju rozryWkam1 1 programam1 Wszystk1e meomal stu dentk1 b1ora, udzlal W przedstaW1e111u pasyjnym ktore jest co rok WystaW1ane Role swoje tak 1 mlodsze jak 1 starsze doskonale oddaja ChOC1aZ po s1ostrzansku Wzajem obcujemy jednak mlodsze UIHICJEJ, oddac szacunek nalezny starszym ktore znow 0dWdZ1QCZ3.J8, SIC ser d6CZI1OSClq 1 uprzejmoscug Szczegolny duch ozyW1a s1e podczas gry koszykowej Pan1enk1 sprytme 1 zywo rzucaja, p11ke tak ze ZWYCIQSUW jest spolo Gdyby kto choc na ehW1le sk1eroWa1 swe oko na s1edza,cych W1dz1a1by ISLIIQ, kome d1e Tak sa one przejete gra, ze same me W16dZa, co czyma Jedna krzy czy druga swoja, przyjacmlke SZCZyp16 trzec1a staje z radosc1 ze nasze Wygrywaja mna znow skwaszona W1dza,c ze p1lka zam1ast W kosz to od kosza odskoczyla Po zabaW1e zas znoW przyjac1e1ska atmosfera I tak DOZyC16 nasze Wspolne choc dz1Wn1e meraz urozmalcone zawsze ma ceche serdecznosc1 1 rmlego kolezanstwa Helena Dobzzynska Helena Wernowska l90l 1I'n'1 'mu' n'u'I1'h 1 nl' a'u'u'u ' -H1,,1.,n,1.,11,11,mmfhrmhu'n'n'n'n'n'n' 6 -l'n'1uu.u,1l n,11.n1,ul,11 111,11 v1,11,u,11,u ujun. vu snug. n,,1,,1,,u,, 1,,.,,1 pun., 1,11,1u,11,11,u,n1,vq,u,n,n1,1g,u4 Q4 1 - 1 - 1 1 1 1 . . . Q . . , ' . 1 . - . 1 1 1 , . . 1 1' " - 1 , ' 1 ' 1 7 - 1 1 1 Y - , . . , . - 1 1 1 1 1 1 1 o Q XFX JUNE NlNE-l'EEN Tl-llRTY NOS MEMOIRES Rappelez vous le your premler9 When not a French word we could say Our teacher dear sand bonlour But we knew not how to answer er Elle dnt que nous apprendnons And we all began In different tone To learn French was not too easy a hung For very much practace It dad brung Notre protesseur nous a encourag Dnclnt that rnake us ever so gay We even wanted to sung and dance And hoped soon we could vlsnt France Maas cela nest pas du tout It only a lurnble of words we knew There were dozens ot verbs to rnemoruze And many an oral to extemporuze Malgre cela nous aumons le trancals Cause now we easnly can say I6 sans Today when our teacher says bonlour Ot course we know how to answer her Irene Golonlta 38 1911 EIGI-lT HM".Ih"v'hlhrvnfnIl.vl,lnH.'u'nlnm'l1'l,'I1'n'v.'w X ,n,,u.,11,1n,n,u,n,nu,11,,:H:,,v,,n,,1.,11,1.,11,n,..,1u,n - l'mu1'u'u'u'u'n' Hn1'u'n'n'n'n'u'u'.1'.v'.nw'.run,1v,1-,n,n,n,u,1u,u,n,n,n,n,n,-,,u,,1,,1 ,,.,,-,,-.,l.,v,,1,,-,,v,,v, , . 4 11 - 11 1 1 1 1 1' I C1 . , h D 1 , . - 1 1 1 1 , . , 1 1 1 - 11- - 11 , , 11 - 11 1 1 , . - - AT NA CZWARTYM P I ETRZE bJOI1a1k1 juz ua nowo zabraly SIC do ptatama f1g1oW WCIQZ sa na bacznoscl by n1e odkryto 1Ch przed czasem Lecz pros1my me sadzc1e nas zle Nle zawsze nam tylko pustk1 W glOW18 swxeca Mozemy takze brac SIC do pracy na serJo Wszystk1e sm1echy na bok Ktokolwxek by nas spotkal w tym nasbrmu zapewrue bylby gotow nas uw1enczyc za DIIHOSC 1 grzecznosc N1e trzeba dwa razy pytac o panny pensJonark1 bo sq bardzo a moze nawet za bardzo znane W AkademJ1 Za nasze f1g1e 1 spryt, czasem 1 dobrze nam SIQ oberW1e od S1ostry Dyrektork1 boc ktoz me zna zyc1a pensjonar Sk18gO9 Zyc1e nasze na czwartym p1Qtrze jest doskonale uregulowane ale tez 1 urozmalcone Wstajemy rychlym ranklem praW1e z ptaszkaml bo kto rano Wstage temu Pan Bog daje 1 rozpoczynamy dzlen Wysluchamem Mszy sw D111e szkolne spedzamy W m11ym toWarzystw1e kolezanek Po mozolnych 1ekcJach mamy czas Wypoczynku Ochotme zab1eramy SIC do tej rekreacgx a moze nawet WIQCBJ energu Wkladamy W to DIZ We Wszystko razem zebrane Na W1osnQ uparc1e lgmemy do Wrotek a latem p1eczemy SIQ na sloncu przy ECHISIG Gdy Jest pochmurno me stajemy przed oknem narzekajac na po Wletrze lecz ochoczo zab1eramy SIC do Jak1eJko1W1ek zabawy Nxeraz naro b1my tyle halasu ze przechodzacy myslalby ze chcemy dach Wzmesc ponad Akadenua Zlma uzywamy 1-oznych sportow Smegu nam me brak a takze 1 c1eplego ubrama Mamy Jeden Wlelkl zaszczyt gdyz m1eszkamy pod tym samym dachem co nasz N16b18Sk1 Krol O kazdej porze dma mozemy Wpasc do kaphcy 1 zlozyc Mu nasze serca Przytem mamy udzlal w W1e1u pleknych zwyczajach Kolecly przy zlobku oplatek zyczema sW1ateczne SWIQCODKH 1td to Wszystko sc1esn1a nas Jakoby W Jedna rodzmg Kazdy rok obf1tuJe W 111espodziank1 Ten rok W szczegolmegszy sposob ghgboko zapisal nam sie W sercach. Mialysmy to szczgscie goscid na czwartym piQLrze goscia z Polski W osobie S. M. Kalasancji dyrektorki gimnazjum W Wawrze pod Warszawa. Niejedna chwila przyjemna zostawila glebokie a mile Wspomnienia. A pok6j, kt6ry zajmowala czekaci bedzie i nadal na milego goscia. Tak cztery lata dzielilysmy dole i niedole studencka - bywaly chwile radosne a czasem smutne - bod co jedna przezywala to Wszystkie bolalo a co dla jednej bylo radoscia, to wszystkie cieszylo. Dzis opuszczamy te nasze kolezanki - nasze pokoje i nasze sprzQty.., Cztery miejsca na czwartym pietrze po nas beda wolne. Ufamy ze nie na dlugo beda, one jednak oprdznione i ze po Wakacjach gromadka pensjonarek na pewno dor6W11a liczbie zeszlorocznej a moze nawet przewyzszy ja. Oby tak bylo. Helena Buettner -l92l- """"""""""" l""" U' """' 1 'Mu lnlrm nlmhl . ln'n'u'n'u'n 4 mlvh FFQ'I'ul'ul'lI'nI'll'ul'uI'nl'ul'n ln'ln''HH'ulnlulldll'I1'In'n'll'll'll'ln'u'Ii'l1lu'uvuluinllrl.4I,rl,ul.ulpl,n,lv,ll,ll,lIll1,lNunn-Q45 Halas. . . Chwila milczenia. . . Parskniecie smiechem. . . CO2 to! Pen- 7 Y . . . . . . H lx JUNE NINE-VEEN Tl-IIIQTY C1-KG Jedne dru01e trzecxe czwarte Co na tym pletrze moze byc zawarte'P Pensjonarek dZ1GS1QC tam zam1eszkuje A S1ostra Magdalena narm SIC oplekuje Najstarsza z nas jest M1813 mala Wysoka panna zawsze byc chcxala Na Dlalllllle calym1 CIHIBITII brzaka Zas w fwlach swo1ch me jest skapa Nastepna jest He1c1a czarnowloska O lekcje swoje zawsze S16 txoska Ale me IDIQJCIB o mej zaduej obavuy Gdyz KSIQZKI sa, jej mozgowe pot1awy Znana nam juz jest ta11ce1ka .slawua Komlczna Genowefcla w tym jest wpxawna Czarne jej w1osk1 sa, jej zaszczytem Gdyz one wszystk1ch blora zachwytem Z tej samej ws1 jest wesola Celka Genowefy najm11sza pxzyjacxolka Co dz1en rano Wlerme gxmnastykuje I dlate o tak SIC sW1etn1e czuje Az z Lewxston przybyla p1ek11a Eugema Swej USITIICCIIIIIQEBJ twarzyczkl 111 dy 111 Jest ona zawsze m11a 1 wesota Dlatego jest znana dookola KHZIH jest jedyna z drug1ej klasy WICC 1 Ona ma swoje czasy Nad geometua, mozolme pracuje To tez podobno nad wszystk1m1 celuje Mamy mxedzy soba, 1 slowlka Szczuplutka Natalcla corka gI'OS6l11lk8. Jej m1ly g10Slk rozlega SIC WSZCdZ16 Zapewne wnet slawna, SO11Stk3 ope1y bedzle Choclaz uajmlodsza jest Gexaldcxa Od nas me potrzebuje zadneeo wspa1c1a Ba1dzo jest ona utalentowana ZCIUIIIOSCIQ, muzycznq szczevolme nacechowana Wszystkle juz oplsalysmy A s1eb1e zas pommetysmy Jednak do grona tego sie 11czymy DZIGSIQCKQ pensjonarek stanow1my To nasza, dz1es1a,tka m11a 1 wesola Z ktorej czworka nasza dZlS juz wola Do W1dZ8I118. szczesc wam Boze K1edys zlaczym SIC jeszcze moze A B110 ek D l93l EIGHT ZITHBHIS. Ro an HHH'-l'1llu'hlln'lu'ln'l.vu u.vu.m'u.'1m.um.u.n' ' ,-.,n.,,.,..,..,..,,.,,- ,-,,-,,-,,..,.,,.,,.,,.,,..,,.,,., -1'u'u'u'l1'n'u'u'u'u'1n'u'n'-um'-4'n'n'.lun'nur'.n,n,u,n,nn,u,n,n,n,u,uu,n,n,1.,n.,n,,u,,u,,H,uns,,:,,1,,-Hu,,.,,.,,n,,-, ,fgyrh NASZA DZIESIATKA L D . . . 0. . , . . . D . . , . . . . .g .e . . T UPON PASSING A CEMETERY AT MIDNIGHT It us a most strukung thing how one s imagination does work at the most unopportune tumes It never happens though that ut would take a notion to function when you re amongst friends and would so glory un telling them some fuctutuous harrowing experiences But enough with my udle banterung I shall proceed to explain This happens upon a clear extremely dark nught The moon us shunung brughtly and uts lught bathes the surrounding landscape un uts glow To the left of me a cemetery to the right the other du vusuon of the same about a mule ahead a wooden bridge Ieadung over a small river with a raulroad track running along uts bank This us not the most desirable route to my destination but ut us the shortest I m walking along at an easy gait upon loudly crunching gravel Except for that bright patch of moonlight the nught us pitch dark Suddenly I am overtaken by a lurking suspucuon Someone us following m Arms seem to encircle me I turn about only to see a huge oak outluned against the darkness As I stop to listen the crunching of the gravel ceases and the night becomes as hushed as the graves surrounding me I hear nothing and to my relief the reaching arms are only branches I start on my way again Good heavens' Am I seeing things or are those shunung orbs the eyes of a ferocious animal? They are eyes that s posutuve But' Why are they watching me so closely? They re coming closer Oh' What to do? What to do? I have ut' I II play dead tull it passes' Quickly I stretch out on the gravel with a paralyzung fear clutching fast Heaven help me' Already I feel uts breath But how now does a wuld animal purr and luck ones face? Impossible' Cautuously I get up and what do you thunk I fund? a large fruendly tabby cat"' Whats that"' I m sure I heard a moan' Wuth as much com posure as I can gather I turn un the durectuon of the sound. YE GODS' My hair all on edge I see a grotesque figure approaching in white. And all those white spots around it what can they be? ls itl? Of course its only that large white monument. Relieved I look up toward the sky. The moon is now a mass of stormy-looking clouds and the air is turning chilly - a heavy fog is fast lowering. Thoughts of bloody murders assail me. On just such a night Lady Norma had been stabbed to death. There was also that young village girl who had been strangled to death with wild grass. As I proceed the tall grass brushes against my bare legs causing shivers up and down my spine.. As the fog thickens I really am conscious of cold clammy hands about my neck and arms. lm absolutely positive. Someone must be following me. I attempt to think. Could it be that-P No thats impossible. Maybe it s-. Yes' Thats it' It must be Norton Starling. For the past year he s been trying to take away my championship crown in the tennis tournaments. Because of that he s been my bitter enemy for years, I know what I ll do' Im nearing the Donovan family vault, the biggest and largest vault in the cemetery. 'l94l' iv'-I'un'u'uc'l1'h1'u'nllu I ulnl'nuuu'u'nu'iu'A -ul,,u,rUv',rp,1l,fq,gl,yv,n,gl,,l,,lHl.,u,u,u,rq,l!,f fN35--'nmInluuluv'-IIu1u.1'.1 .uum.I1ulnluliin.1uIii.:i.upu,ui.:upUu.,u,,u,,u,,.,,.,,.,,.,,i,,u,,u,.-,,t,.-,ui.ui,ui,ui,ui,u.,ui,u.,nu,u.,u.,.QK ' 1 . . , , , . , . . 1 I T1 ' 1 , . , . . . . . . ,, . . 1 e - 11 . . , - 1 ' 1 . , . . . . , . . , . . , . . . . , . - 1 . , . . 1 1 - 1 I I 1 1 1 I 11 1 11 I 1 1 I 1 I I 1 1 UZTXJ JUNE NINETEEN Tl-IIIQTY EIGI-IT QQ QQAQ Hell follow I ll creep around at and of a sudden turn around and encounter ham Then at wall be only a sample matter to tackle band ham and drag ham to the Dench near the vault Then The grass and daasaes around the localaty wall furnash materaal for a crown Wath thas an hand I ll approach Norton and say Mr Starlang at gaves me the greatest dsspleasure to present to the worst tennas player Ive ever played agaanst the Champaonshap Crown of the Tennas World Maybe l can anfluence the Board to gave you some trophaes or salver cups for your extremely bad playang and I do hope that they won t forget to fall them bramful wath arsenac and cyanade Mr Starlang my laege I shall always try not to be at your servace and Sare I DO mean YOU It would gave me such great satasfactaon to see the expressaon thas would create on has face I d contanue Mr Starlang I m gavang you exactly fave manutes for preparataon I m goang to end your tennas career and start you off on a new one You wall haal me your benefactor when you wan fame an your new career Isn t your curaosaty aroused? Very well I ll tell you Soon YOU are goang to be a phantom harp player Won t you samply adore that? Ive always saad that fragale men of your type should follow up the faner arts Should I anform you how I antend to start you upon t? I Il lust began by warmang up your feet' A few applacataons of your cagarette laghter should gave you an adea of how fast a reallv good tennas players toes and feet waggle on the court Then I shall gave you one last good laugh III tackle you a bat and ancadentally you don t mand beang blandfolded do you? I have a salencer on a pretty blue steel revolver and at would never do for you to look upon such a ghastly scene as seeang yourself shot would at? After thats done I can easaly drag you to the bradge yonder and push you and everythang thats a clue to thas murder over the sade anto the raver No one ever comes by thas road at such a late hour I hope I have made myself quate clear that thas wall be The Perfect Crame Your fave manutes wall soon be up I ll wa t All ready? Here goes then Goodbye Mr Starlang' It was so nace knowang you As I walk the last few yards of the path leadang home I feel the strong grasp of another s hands I look uo to see who ever dad dare when I meet the eyes of mv Dad' What? I stare questaonang looks at ham and fand out that I was comfortably seated next to the radao What a shame' Ive never known anybody bv the name of Norton Starlang except an a story and my murderous adeas came from thas evenangs Gang Busters program The cemetery? Dadn t we pass at on our way home two days ago from Glendale shortly after madnaght? It only goes to show what passang a cemetery at madnaght and Iastenang to methods of preventang crames can create Under samnlar carcumstances one could soon weave a story that ANY publasher would be thankful for In short one could become a wrater of fane blood curdlang narrataves And all thas from a VERY PLEASANT and ENJOYABLE dream Isabelle G A W0 nzczak 38 I95l W hlhll-fl-Ihflallall-'lam' HIHamn'n'n'n'u'n'ww .lu1'ululullaII.ll.1'.nm'n'n'n'aa'uImn'l.Hn'.l' -.a'a1'sa'aa'n'n'aa'aa nm'aam'u'aa'.n'a1ml.I'aanalman.n,n.u.n.1a.1a.n.1a.u.n.n.n,1a,n.aa.1a.1a,aI,1I,va,nn-a,-.,1.,s,.l..-,,-. . 1 1 - ' 1 1 1 - 1 . . , , . . . . . , A . , . ' 1 . , . . . I 1 , . . . . ' - 1 1 - - 11 1 1 1 ' . . , . 1 ,, . , . . . . . . , . , . . 1 - - 1 . . , . . , . , . . . , . . . . . I . . . , . . , . . . . 1 T 1 1 , . . . . , . . . , , . I . , . . . . . . . , . , . . . , . . I T . -- . . . ,, , . ' 1 1 I ' ' I ll II ' I , . . 9 ' ' . . N , . - - """ """""' II"-" ' "I """""'lk 'nmnvuvmmmu,ll.nummn'nm'umvmu.u v TI-IE IMMACULATAN QQ' "U'I''u"uI':'In'-I'-I'.Il.uulInulmlm-full.mmmmluluIn:Inu-Iwumm'u-ulumm-.u.u.u.u.-1.1.,n.u,:n,u,n.u,u.u. .Cyn CZEM JEST ZNAJOMOSC KULINARSTWA W CODZIENNYM ZYCIU KOBIETY Znajomosc kul1narstWa W codz1ennym zyc1u kob1ety jest bardzo po trzebna Kuhnarstwo jest jednem z jej zajec codz1ennych Szczeshwa jest ta kob1eta ktora zna SlQ na kul1narstW1e bo n1etylko jest sama uszczesh W1ona ale 1 zarazem USZCZQSIIWIR ona swoje otoczen1e Kazda kob1eta ktora sama przyrzadza swoje potrawy zachowuje zdro Wotnosc czlonkow rodzlny gdyz ona Wle akuratn1e co kto chce 1 jak co przyrzaclz1c Kazda rozumna kulmarka Wle co 1 1le kup1c przez to 111C jej sie n1e zepsuje ZIHHICJSZH ona tez swoje Wydatkl 1 oszczeclza na przyszlosc Przez dobre swoje kul1narstWo skup1a tez ona swoja rodzme ktora 00911121 prace swojej matk1 lub zony 1 jej smacznxe przyrzadzone potrawy Nasza Akadem1a zaznajamla nas W tym k1erunku gdyz mamy specjalny na to kurs N1e tyle UITIIBJQLDOSC p1san1a na maszynce jest potrzebna kObl9 C16 1le znajomosc kulmarstwa W ten sposob przygotowane opuszczamy prog1 naszej Alma Mater aby n1etylko W zyc1u spolecznym handlowym ale przedeWszystk1em domowym Clash' Clatter' Boom' Bang' Introducmg our cookmg class gang Althou h We start Wlth a lot of H0156 We f1n1sh Wlthout loslng ou1 DOISB Measurmg the salt slftmg the flour Where s the m1lk My gosh It s SOUI' Beatmg the yolks mto the batter Then mtv the pan 1' oes w1th a sp'atter Cakes are not our o111y dlSh We excel 1n cleanmg and frung, f1sh Our muff1ns make a persons mouth water They are del1c1ous W1th golden butter O that duck' that duck We roast Usually comes out as burnt as toast But for us that causes no Worry We just scrape the crust ID a hurry Tasty soups always come IH handy That IS why we selve them dandy Although they may be a b1t too salty The flavor ploper 111 no Way 1S faulty Doughnuts we make w1th heart and soul Always sure to make the hole For IS not that the essentlal pmt Wh1Ch dlsplays us 1n culmary art" Taffy and fudge and peanut br1ttle Never of that do We make too '1ttle For havent We all a grand sweet tooth Wh1ch certamly lS our duty to soothe? Wlth table settmg and servlng meals Our domest1c course also deals These part1culars We must know so Well If as spry hostesess we want to excel And some dav we shall p to you What excellent cooks we have developed 1nto How we Work along wlthout a bang Clash' Clatter' Blllg' Tslng' Clang Albzna Buczek 38 Dorothy Rozan 38 ,jg ' - .... 5 7 - umiec sobie radzlc. M. Kozakzewzcz. W E 0' ' .I T . a . .V . rx V A . l li ' . . Q j J, . . - V - . '. , 5 ,. A K ""Y7'1 -- . 4. - I f k , -l96l- n.n,ii,uu,n,n,n,n,n,n,m u.vu,n,,u,:.,v.,n,,n.,n.,r,,n ,n.,u,u,u,n.n,n,n ,i,,u,,u.,n,,u,u,n,iu,n,u,u JUNE NINETEEN Tl-IIRTY-ElGl-lT I WHEN MR. RESSEL PLAYS The lights dimmed, the audience hushed, Sweet music fills the air. lt flows triumphantly on high, And eyes so keenly stare. All sit and listen in amaze, When Mr. Ressel plays. The depth and resonance of tones, Do drive away all fears. 'Tis music that enchants us so, It stifles, too, all tears. And all are ready to give praise, When Mr. Ressel plays. The strings speak out melodiously, ln manner - sad or gay. lt lifts us to ethereal spheres, It makes us softly pray. That's iust what everybody says, When Mr. Ressel plays. What does he play? You all may ask, So charmingly - so fine! He masters the viola strings, Violin - comes next in line. To listen wisely, surely pays, When Mr. Ressel plays. Mariette Gutowska. -I9'7l' M LAT WYSTEPY MUZYCZNE Gdzle sq me Illltkl gdZ16 slowao O dla Boga Juz kurtyna SIC rozsuwa A mme takl strach ogarnla' Czysta to meczarma Aud1encJa ach tak patrzy A mme chyba tchu n e starczy Gosclom zebranym calym sercem 1 uczuclem splewamy A po SDISWIC glebokl uklon z usmxechem skladamy Swleta godzmo toc Ja nastepujg' A me nerwy mc 1Ch n1e opanuJe Me palce Jak w febrze SIQ trzesa, Lecz tremolo w tym wlasnle dopxszq Juz wychodzg w IITIIQ Boga Pllllllj pedalu to ostatma a Wlec Juz sxedze gram A pedal p11nuJe SIC sam Wchodzl druga ze skrzypcamx I wygrywa do podzlwu oktawaml Ledwle dotkme smyczkxem struny Cudne wydobywa tony Wkrotce gloslk mlly slowlczy Lechce ucho naszych sluchaczy B0 tez gamy tak treluje Ze obecuych wprost czaruJe Cxsza w tem orklestra hucznym tonem rozbrzmlewa To f11utern1e to gromko to znow usmlech rozbxewa Mxly flecxk wysoko nuc1 Bas podzxemnym glosem huczy A skrzypeczkl posredmczq Klarnet tra,bk1 tez me llcza, Tony mxlknq Muchacze blJ3, bxawo To nasze trlumfy zapxacowane meraz lzawo Po tych szczeblach bylo sxe wspmac By nas moc potem pL1b1lCZI118 podzlwlac mme plzestxoga Okrqgla dzleslqtka opuszcza orklestry naszej kolo Kto w 1ch IHICJSCC stame 1 zagra rowme weso1o'P 1981 Helena Wernowska I'l1'Al H'U'l I'IA'll' l'll'l! lI'U'l I 'll'lI'lI'lI'H'll'll'llnl''lull'll'lI'lI'lI'll'I!'ll"l"l' 'UU'Al'll'll'll'll'll'lF'll I9'u''I''I"I''I''I'll'IANl'lI'I1'M'll'll'lA'll'll'lI'll'I'll'll'll'Ahllnlllnllqlh Illllgll I lll9ll'l1'h'll I ' , . 1 v Q , , . ' a , . , . , . It ' ' Y! ' ' Q 1 - , dl . y . 1 , , Y . . , , . V M V - - Zvi JUNE NINETEEN TI-IIIQTY EIGI-IT -'HH'll.II-HII1nInlI'I.IIlvmwntl.'n'u'n'n'u'mvm 1 H .mlmuvu'l-vm'-I'n'.n'un'n'n'n'n'nvlnmmufl- 5-1.6-A. ,nnIn1.lull4IulgplnlnlnvnlInnnlnh1'nhl'nl.nl.nnrl.nl.n,n,n.u,n.n,rl,ll,ll,u,n,nnn,n,u,u,v,,n,,n.,vI,1,,c,,u,,u,,n,,n,,u,,n,.943 1 I - 1 . t. . 1 . . . 4. 4. I L I. ' L . I I. . . . . f . , . . , c I. c -. 4.1 . L L , . f 1 . . . - I I . L c - . , . , . ' I 4. s 4 f . . . . . f . Z . L ' I 1 , . 1 1 1 T ' 1 . . , - I 4 1 1 1 . . . D . I s, v KORZYSCI Z DOBREGO SPIEWU I MUZYKI Dobry spuew I muzyka wplywa dodatnuo na charakter czlowueka wznoszoc ducha yego do wysokuch ndealow Kazdy powunuen kochac sie w splewue I w muzyce dlatego ze spuew I muzyka uszlachetnnalq umysl a serce napelnnago szlachetnymn uczucuamu odrywagoc od mysll u czynow nuskuch I podlych Malo one nuetylko wplyw duchowy ale czesto nawet I fuzyczny bo dzlalalo uspakalajoco na nerwy Jakze czesto zewnetrzny uklad twarzy cala nawet postawa osoby ulega zmrame I dostrala sue do uczuc wywolanych tak przez muzyke lak I spuew W czasach dzusuegszych kuedy to ogolno doznoscno lest aby czems zagoc wolne chwule I ubawlc sue nallepszo ku temu sposobnosclo so wlasnne programy wokalno muzyczne ktore procz rozrywku mayo lesz cze tyle dodatnnch korzyscn Akademna Vnlla Mana na wlelkc skale uprawla talenta muzyczne swych studentek Spnewy choralne czeste wystepy tak poledyncze pak I grupowe w popusach czy to spnewu czy muzykn zagmulo prawne ze rowne muelsce z nnnymn kursamu W ten sposob dusze 1 serca nas e uszlachetnualo sue Anna Zalezuska VALSE CAPRICE Op 53 Lost un deep reverse I sat on the bank of a quiet stream gazing at the peaceful water as It rnpples along and glntters un the sunbeams A luttle breeze comes along As nt gently sways the velvet grass and the bluash water a most delightful melody reaches the ear I am taken away up unto heights and from a dnstance the sweet melodnous warb lang of birds I hear Then the refraun of the woodlands grows sweeter and sweeter untul I am completely captuvated Suddenly an Increase nn speed The wand comes In gusts The npplung water nn unison wnth the wnnd swayed trees creates a harmony whnch delnghts the ear The whole effect as as though to the stranns of a clear soprano a deeper volce comes In answer Gradually at grows louder and louder Wnth the grandeur and beauty of the scene totally nmpressed upon me l become aware of boduly vnbratnons As If awakening from a deep dream I fund myself at the pnano pressang the p dal and strlkung the last chord of the Valse Caprnce Helen Wernowska 38 -l99l' Hum :Hum 'lun' I'n'n n'u'A A -nu., Usun,u,n,n,n,n,yl,,u,, ,,n,,v,,',,n,,u,u,n,u Tl-IEIMMACULATAN HQ'I'mu'n'-I'-ulnluulhl -In1I.H-lnIllHamHu.mln'Inum'nmIuvnlummlu-Uml n,.l,uvu,u,n,nu,vl,I1lnlu.Il.ll,Iuglln-QM? PADDLE YOUR OWN CANOE No matter what others are apt to say No matter how heavy the burden may lay Just picture ahead a sunny view And paddle your own canoe Plunge your car unto the ocean of lufe Plunge It with strength and without any strife Look to the yoys though they be few But paddle your own canoe Paddle your own canoe To all your friends be true And let thy words be few As you paddle your own canoe E11 zly Jurecka SUCCESS The d1ct1onary defines success the attalnment of a proposed object such as wealth posltxon or the like However can we apply thls meaning to people 1n every walk of l1fe without havme any conflicting ldeas as to what success really means'J Success to a small chlld may be thc ab1l1ty of taking h1s first step w1thout any asslstance or the trlumph of drlnklng m1lk out of a glass without sp lllllg xt A young brlde may define success as her vlctory in conquering the man she loved and havlng the power to prepare a meal delectable to the highest degree in a cozy llttle home of her own To a college athlete It 1S bexng the idol of every young boy and the heartbeat of all Junior prom or causing a Jealousy match between two of her suitors A movie queen may deflne success as be ng the top box office attraction of the year When a man lands a hard earned contract he lb declared a prosperous buslness man A p1lot who makes a non stop flight from New York to Parls IS hailed a success A policeman when he fortunately pursues a cr1m1na1 at large IS acclaimed a successful cop When one makes a lucky lnvestment he IS immediately called a fortunate broker To a senior graduatlon is the successful venture And so on along the long l1ne of different professions the little word SUCCESS holds a message for each and everyone of 1tS pursuers Success with God however IS of prlme importance If we are success ful w1th Him we have not lived IH vain Vzrgznza Kwzatkowska I100l I I I I I 1. v - n X I l the coeds. A girl in her teens considers success as being the "belle" of the H YY ' 1 ' - . - -' , Y al ny . l . . - . n ' l A Y 1 . ' .- , . lx, JUNE NINETEEN TI-IIIQTY EIGHT 0-O 24 "H it-1-is niww , 561 'Shine THE CRISIS A shrill blast of the referee s whistle a scramble a silence e game IS in full swing the ball lS hurled into the opponents hands h lt slips it IS rolling followed by a mass of guards and forwards a tumble the ball is out of bounds the opposing forward gets it undecided where to throw it our guards valiantly stand their ground a sudden shout from the spectators the ball lS passed successfully the opposing forward has difficulty in aim ng at the basket a sudden twist and bounce the ball is in the basket the score IS a tie the crowd 1S frenzied with excitement the walls shake with the ea1 piercing yells the ball is tossed to and fro a flying tackle a heap of blue uniforms our best forward emerges triumphantly with the ball she IS poised to make a basket simultaneously as the ball leaves her hands she sinks limply to the floor... a sprained ankle... the ball CllCl6S undecidedly on the crest of the basket... a strained silence... all eyes are glued on the ball. .. the decision is made... the ball rolls out... it falls into the hands of one of the guards... she fumbles with the unexpected impact. . , drops the ball. . . our injured forward with dynamic speed in spite of her ankle catches the ball... throws it to one of her allies... the latter is immediately besieged by guards. . . finds it impossible to make a basket. . . desperately she pivots around... before the guards suspect it she makes a backward flip... a perfect shot is made. .. the game is ours... TRAGEDY... it is only a practice game between the Seniors and Juniors. Albina Buczek Molly Malska -41011- AT UNFORGETABLES EMILY LARK a twlnkle lll her eye IRENE GOLONKA her mellow tones FLORENCE STOLARSKA her shy glances ELEANOR GATZA her endeavor to convlnce people LUCILLE KINA a smart retort HENRIETTA LESNIOWSKA her contrary opxmons EMILY JURECKA her art of gettlng 1nto mlschlef THERESE KRAUZA her soprano voice ELIZABETH PIORKOWSKA her reluctance to belng the center of attractxon HELEN DOBRZYNSKA her hankerlng for a ball and bat MOLLY MALSKA her sportmanshlp HELEN BUETTNER her Chxnese cultxvatlon of flngernalls GENEVIEVE KOGUT her houndmg of Annette Zalewskas footsteps MARY MYSLIWIEC her perfect Polxsh FRANCES CZERNIAK that becoming dlmple AGNES KACZMAREK Lackawannas one woman parcel post sytsem ANNETTE ZALEWSKA part1cular1ty 1n mxnute detalls HELEN WERNOWSKA her fa1thful standby the plano MARIETTE GUTOWSKA everyones pr1nt1ng statlon SYLVIA JACKOWSKA Gabrlels lnstrument-the trumpet AGATA ZDROJEWSKA her serious dlsposltlon HELEN ZDROJEWSKA audlence shy CATHERINE NYKIEL Uncle Sams monetary g1rl imckelb MARY ANN LEWANDOWSKA dellcate art of observatlon VIRGINIA KWIATKOWSKA answerlng wlth preclslon LUICE JOZWIAK her perfect coxffure by Renee MILDRED KAMROWSKA her ever ready vanlty case MARY KOZAKIEWICZ those attrlbutes to glrlhood fblushesl JANE OSTROWSKA meal tlme dental aldS ftoothplcks to your FLORENCE BANASZAK her perfect 1m1tat1on of a darkey LUCY GOLATA weak knees at rec1tat1on tlme RITA JUREWICZ her pretty sunkist face Ifrecklesm FLORENCE KUZNIAREK her desire for company DOROTHY ROZAN sklrts at thelr up most DOROTHY CHOLASZCZYNSKA her practlcal DOBUIC creatxons or are they' THEODORA DOROSIEWICZ her rovlng pencll and the wonders she drew LUCY WOJCIECHOWSKA accounts of amusmg adventures ALBINA BUCZEK her ab1l1ty of stumbhng over her long legs ISABELLE WOZNICZAK Katherlne Cornell s stage successor MARY CZERNIAK her ardent admxratlon of soft frllls LUCY MAJCHROWICZ her 50 and 1 faclal expresslons durlng a shorthand d1ctat1on TOSEPHINE WIECZOREK her gentle ways ELIZABETH KUBISTA her conslderatlon and thoughtfulness IRENE MYSLINSKA her able leadershlp ANNA SLOMKA her fa1thful care of the bulletln board NATALIE STOBNICKA her dolce melodles DOROTHY EBERLE her s1mpl1c1ty AMELIA MARCHLEWSKA her ladyllke manner JOYCE ORLOWSKA her capablllty 1n buslness matters Isabelle G A Wozmcfak Mary Ann Lewandowska H021 """" """' """"' "" """' ' '11lummfmvmml.mln'n'n'n'n'um mum. W1 f-'FAQ'1'n'n'n'nvn'v'nl-II. .H-Il-Invmmanmuluflu,nu.mnuInQ,u,,I,,I,,I,,-,,-,lm-,,n,,n,.n,..,,.,,.,,.,..,,,,,,,,,,,,,,,,y,,,,,,,,..,.Gyn ll lj T O ' 9 y , . . . . , . , . . ' Y ' i L.. - - XXX, G1-X, Gbf' ZDROJEWSKA H ZDROJEWSKA MAI SKA M ZALEWSKA A WOZNICZAK I WOJ C IECHOWSKA WIECZOREK J WERNOWSKA H STOLARSKA F STOBNICKA N SLOMKA A ROZAN D PIORKOWSKA OSTROWSKA J ORLOWSKA NYKIEL K MYSLIWIEC M MYSLINSKA I MARCHLEWSKA A MAJCHROWICZ L LEWANDOWSKA LESNIOWSKA H LARK E KWIATKOWSKA KUZNIAREK F KUBISTA E KOZAKIEWICZ M KRAUZA T KOGUT G KINA L. KAMROWSKA M KACZMAREK A. JUREWICZ R. JURECKA E. JOZWIAK L. JACKOWSKA S. GUTOWSKA M. GOLONKA I. GOLATA L. GATZA E. EBERLE D. DOROSIEWICZ T. DOBRZYNSKA H. CZERNIAK M. CZERNIAK F. CHOLASZCZYNSKA D. BUETTNER H. BUCZEK A. BANASZAK F. COBY TO BYLO GDYBY zartowala byla HZUCZYCICIKQ gxmnastykl n1e mteresowala SIC sportaml zostala plelegmarka, zostala awlatorka, zostala zakonnlcac zapoznala SIQ z pewnq osoba, uczyla Jezyka hxszpansklego zostala wlelkat mowczyma, uczyla chemu me przysluzyla SIQ kazdemu zw1edz1la Polske zostala tancerkq grala na cello grala w p1lkQ koszykowq pojechala do Francjl me lublla polsklego Jcgzyka grala na trqbce zostala muzykantkq byla powazna, 110S1I3. czerwonq kokardcg we vxlosach me noslla swetry splewala basem umlala drukowac rozmawxala WIQCCJ mxala male nog1 kledy zartowala uczyla lacmy me umxala tanczyc sxedzlala c1cho byla w szkole w poniedzialek mieszkala na Goodyear ulicy miala niskie obcasy nie krgcila sig na korytarzach byla na czas w szkole byla pryncypalka, szkoly nosila okulary zostala dyrektorkq orkiestry zostala aktorka, nie byla Zyczliwq uczyla polskiego jgzyka nie przyjainila sig z Dorota, C waiyla sto pigddziesiqt funtow mia!a ciemnq cerg spiewala soprano nie rysowala karykatur obcigla wlosy byla trzy stopy wysoka nie wystepowala na scenie 'I1031- JUINE NINETEEN Tl-IQIIQTY-EIGHT ULAT FFKQ' :una nnfggm PERFECTLY You Ought To Be In Prctures Im Strll a Hrll Brlly at Heart NATURAL SONGS Florence B bound for Hollywood Albrna B admrts thrs to herself but prefers to keep rt a secret Looky Looky Looky Thats what everyone would be sayrng rf Helen B suddenly got a short bob The Brg Apple Darly mcluded in Mary Cs lunch menu Whrsperrng Drmpled Frances C uses a very soft tone for recrtatron Im Lrke a Frsh Out of Water Theodora D wrthout Dorothy C and Nrce Work If You Can Get It Helen D boasts of managrng the school candy counter Thrs Way Please Dorothy E persuaded us away from the candy counter to collect Sodalrty dues Tea FOI Two Eleonor G s very fond of rt That Old Feelrng Lucy G havrng a tooth drrlled at the derrtrsts Calm As The Nrght Irene G givrng a class recrtatron Play Frddle Play Marrette G lowes to spend her spare trme wrth her vrolrn Gone Wrth The Wrnd Sylvra J s unruly locks The Mornrng After never frnds Lourse J rn school Why Try To Deny that Emrly J s han rs naturally curly I See Your Face Before Me Rrta J caught peekrng rnto her mrrr or agarn Trp Toe Through The Tulrps Agnes K rs afrard of bees You Can t Take It Wrth You Mrldred K needs a radrator on cold days I Wanna Be In Wrnchell s Column Lucrlle K would do anythrng for a lrttle publrcrty So Rare Genevreve K s love for sprnach Slumber On My Lrttle Gypsy Sweetheart Dreamy Mary K durrng Economrcs class You re The Tops Leave rt to Theresa K to reach the hrgh notes Dreams For Sale Elrzabeth K has a surplus amount of them So You Won t Srng Grvrng a solo rn publrc would embarrass Florence K Learn To Croon Vrrgrnra K rs often heard practrsrng You re All I Need Sweet throated Emrly L rs rn need of a song The Moon Got In My Eyes Henrretta Ls excuse for not readrng the bulletrrr If I Had a Mrllron Dollars Mary Anne L longs for a trrp around the world Just To Remrnd You Perfect Irene M grvrng a few pornters on the school rules I Saw Stars Lucy M playmg basketball If It s The Last Thrng I Do Says Molly M Ill be rn class on trme Drd You Ever See a Dream Walkrng Amelra M mornrng after the nrght before I104l I I I P I I I . -I .I n nn ua um . 'l1'll ll'N'U I 'mv l'll'lllullll!ll'h1'n1'll 'mn' myvnlhf 'I' l'u'n'n'-vmml-11.1 nlHI1uf'1'lnllvlHl4'uHn'Illlr'la'lllll'll'lnlrlflfluvl:Nunann,gl,4u,1u,u,n,n,u,n,u,n,u,lq,1,np , . .. . . ,, -1 . , ll 7 ' 1 . y, , I 4 ' v H u v . , . Y 1 7' . 4. - ,, . . A , ll ' ' yy - . . . Y I rr v - - ,, . ll ' v, h. H ' Y! U . 91 v - .r - u - - . , tl ' Y! . ' ' ' ll - vw - , . . , 1 . .. - - yy - 1 , . - . . U . ,, . Q . . 1. vw ' v ' . - , nt VY ' ' ' ' Q 1 ' H ' U ' 7! ' ' nl 1 ' Y! ' ' na ' Y YI ' ' I - . U Y' ' 9 ' tl ' Y A K 1 .' . .4 1 , vu - . ' L4 4 ll . A , . ,, . . , . U . H . . . . - . .1 s , rv ' ' ' W lr Y' ' ' ' ' N . . ,, . - H . U Q . . . rl rv ' 4. v ' vw I v ' . ' A' H . - .n ' ' - ' - 3 3 ZX, JUNE NINETEEN Tl-llRTY EIGHT QQ Q29 When I GIOW Up L1ttle Many M has he1 mlnd made up about lt One In a lVI1lllOIl Joyce O s 1nco11ect ansvn IS 111 Hlstoly class You re My D1sh Jane O has an unusual yen for B15 Baloney Let s Put Out The L1 hts A11d Go To Sleep Ehzabeth P s most loved phrase Gee But You 16 Swell Dorothy R clay afte1 tooth 0Xt12lCtlOI1 Oh My Goodness Anne S forgot hcl bullet1n dlsplay one day Whe1e O1 When Natahe S seems pu7zled as to the whe1eabouts ot 101 home work Some Day Florence S hopes to lose that bashful feelmg Seventh Heaven Is probably where Jos phxne W IS afLC1 2 30 Oh Suzannah Dust Off That Old P13110 Helen W and her plano Laugh Your Way Through L1fe Lucy W has us dome It You Started Somethmg, Isabelle W 1l1l,10dUClDg the page boy bob fad at V1lla Im Dependable Annette Z must be or else she wouldnt be t1usted w1th the locker room keys Sweet And Slmple An excellent d6SC11DtlOll fO1 Agatha Z I ve Got a Feellng You re FOOl1ll Helen 7 15 halcl to COHVIIICC Dorothy Cholas C unska 38 Theodoza Doroszewzc 38 Lucy Golata 38 FOUR YEARS ln Freshman Year we appeared Wlld and wooly all ateared Tho noted tor our skull to tool Ready were we to learn Vllla s rule The Second Year of adventure we begun ln no way reserved but cravnng tun Of that years knowledge dld we boast And ot duttlcult tasks we bore the most Jolly Juniors to all we were known In lrnagrnatlve dramas how we dld roam But more dependent and resolute we grew As the days of the year kept sllpplng through At last as Sensors loyal but farm Dutles awanted us at every turn We took to each trled our best That much coveted Diploma we won at last Rzta Jurewzce 38 Florence Banas ak ,38 -l10ol- 1mml"rfl.v1,l1,rl,vl.m'1mwnvul'n'u.mfnm'u.vu YS A ,r,,n,n,n,n,n,n.n . ,,n,,n,,n,,n,,1,,r,,n,u,-u,.r,n,n J - n'n'ln'n'l1'l1'n'n'n'n'n'n'n'unhmuh:Hu'.l'n'nhlhHn1,11,1l,n,n,n,vu,u,n,n,mrl,npu,n,u,l.,r,,rNr,,r,,1,,r,,u,,r,,v,,u,,w, , "Take Me Out To The Ball Game" -A Catherine N. is sport-minded. .. , I ., - , ., .U 1. .. . .U , .. f i . ., , ,, . H , J- H i . ' ' ' If L . " " - e ' . ' ' ' : . A4 ' ' vu ' - , ' - . D . 1- ' vr i .' ' . Y q . y ,W .gun J.. , . A I I I ' I ' I , . I I ' ' I , , I I I ' I I A I I I T THE SEN IORS GOVERNMENT Whltc House V1lla Marla C011Sf,lf,Ut1OI1 School Regulatlons P1esent Heads of the Senlors Government Presxdent M1ss V1rg1n1a KW1atkOWSka Vice Presldent M1ss Em1ly Jurecka Presldents Prlvate Sec y M1ss Mary Czernlak Sec y of Treasury M1ss Dorothy Eberle MISSIOII Comm M1ss Jane Ostrowska Eucharlstlc Comm M1ss Helen Zdrojewska Commxttee of Joy M1ss Isabelle WOZHICZHK Publxclty Comm M1ss Henrxetta Lesnlowska Blessed Mother Comm M1ss Irene Golonka Asst Secy of L1terature Comm M1ss Louxse Jozwlak Sodallty Secretarles M1ss Joyce Orlowska M1ss Irene Myslmska M1ss Mary Gutowska V1l1as Supreme Court of 1938 Ch1ef Justlce M1ss Alblna Buczek Senators ASSOC13te J ustlce MISS Helen Buettner M1ss MISS M1ss M1ss MISS M1ss M1ss Lucy Wojcxechowska Molly Malska Luc1lle K1na Florence Stolarska Emlly Lark Eleonore Gatza Amella Marchlcwska St Stanlslaus M153 Dorothy Rozan Sts Peter and Paul M1ss Mary Kozak1ew1cz St Adalbert s M1ss Agatha Zdrojewska St John Kanty M1ss Lucy MaJchrow1cz Our Lady of Czestochowa M1ss Sy1v1a Jackowska Queen of Peace MISS M1ldred Kamrowska St John Gualbert s M1ss Lucy Goalta Queen of the Most Holy Rosary M1ss Rlta Jurew1c7 St Lukes M1ss Florence Banaszak Assumption MISS Anna Slomka Representatwes Barnsboro Pa MISS Helen Wernowska Bmghamton N Y M1ss Helen Dobrzynska Erle Pa M1ss Ellzabeth P1orkowska Erle Pa M1ss Annette Zalewska Erle Pa M1ss Theresa Krauza Buffalo N Y M1ss Mary Myslxwxec Buffalo N Y MISS Katherlne Nyklel Lackawanna N Y Mxss GCIIBVIBVC Kogut Board of Advlsors M1ss MISS M1ss MISS M1ss M1ss MISS Agnes Kaczmarek Florence Kuzmarek Frances Czermak Theodora DOFOSICWICZ Dorothy Cholaszczynska Natahe Stobn1cka Mary Ann Lewandowska l106l Elzaabeth Kubzsta 38 Josephme Wzeczorek 38 -l'u'mmuIu'n' ullvh ul' l'H'l1'll'l 'mu 1 umm nll1ll,lllll'n1'H'll'l V eg-kg.nunUlu:,,n,n,n,n,n,n, 1n,:v,vv,n,n,n,u,n.,rUn.:I,uheuq,q,n,,u.,u,,v,,u,,1,,.,,u,,uU1,,u,,-,.v,,u,n,n,u,u,n,u,n,I I 1 ' ' . , . , . . v . n -v - - - vw H - - ' - ,, . . . ,, ., . . . . . vw vv - 1, , . . . . - v va sv - - - as uv f u uv - - . C , . . , . - 1 , . I ' T , . . - 1 ' 1 , . 1 , . . 1 , . . 4 . . ,A , . . 1 - 'H ' .N . , . . , - - li JUNE NINETIEEN THIRTY EIGHT amQj Csbfn THE STARS OF THE CLASS OF 38 In thus the class of 38 each one of us IS a lsttle star whose per sonaluty twlnkles wherever we are In whatever we do or whatever we say Startung off with Florence B who has that certaln something In facial expressions and hand movements we would also place Theodora D with slmular tactncs Many a tlme both have been saved by an an nocent countenance gust when the teacher was about to say thats enough Fhen there are the Mlsses Florence S Ellzabeth P Helen Z Florence K Mary K Annette Z and Genevieve K who have often been called stull waters of the class However when asked to per form a deflnlte task you can wager that It wall be done well In the person of Dorothy C we prophesy a good artist at the sacrufuce of :nattentlons an class Fortunately the group of boarders are of a phllosophnc type whuch enables them to learn and master any monologue or humorous rol These rascals Alblna B Dorothy R Molly M and Helen B are re sponsuble for many a prank The Kordula Curloslty us an Instance There are those who glve theer oplnlons openly regardless of what thenr reactlon may be Anyone could easlly start a heated debate by opposung any of the following Vurgunna K Henrietta L Lucy W Lucy M and Lucy K The geometrlcal fngure ltrnanglel of the class composes the ID separable Emuly L Mary Ann L and Eleanor G Isabelle W together wlth Maruette G and Theresa K would fund no dlffnculty travelung In other countrues They ve the knack of dlalect' Mary C Emlly J Irene G Frances C and Amelsa M are the famous Qulntuplets of Literature As for executuve abullty we have to hand lt to Dorothy E and Irene M who are well supplued wnth orlgunal Ideas In Sodaluty matters Strange as It seems Elizabeth K Katherine N Josephnne W Mary M and Ella W seem to be so angelic ln class but manage to make a farce comedy out of anythmg nn the Junnorate Department There never seemed to have been anythlng that would excnte our calm Lucy G In contrast to her Natalie S IS one who always shows her emotlons The Trrple s of sports are Sylvua J Agatha Z and Agnes K who would be an favor of erecting a new roller nnk and bicycle rudlng academy Helen D a studlous star has qulte a tlme to duscourage :ntruders when In the course of studles Then comcs Jane O a p rfect Mrssnonary worker Anna S was lust destaned to be good In poster maknng A star that often turns her attention to a luttle plece of glass called a murror as none other than Ruta J Perhaps she does thus to see If the number of freckles us uncreaslng Jo1Ir'e Orlowska Mzldred Kamrozuska Louzse Jozuzak l107l f nl,ll,Iml,n,rl,rl,n,n,v1,11nlnuVu'u'n'lI'n'n'u'u.'u .llHull.IIIIInlhl'nl'u1'ul'uHn'u'u'u.lh'ln'h"v'-I'- -.I'n'lu'n'lI'll'lu'll'l1'n'lu'un'uuhr'n'n"IHNuns',1'-llnlul,I1,rnIl,rl,II,11,rl,rnrlgrllru,vl,rn,rq,vg,q,nN'nuns',u,,u.,u,,n,,v,,s,,n, . I . , . . , - I I 'I I - II I I II 'I 'I 'I . , . , ., . II - II . , - I Q ' 'I 'I 'I ' ' 4 II - - II - - I . .I .I .I ., . . ., ., . . . . . . , . ., . , .I . , . II - II - 'I ., . 'I 'I 'I . . , II ' , II - I ., ., .I 'I I . ca ' ' . s. . . W. Q - T WE AND THE LEGION OT DECENCY Rebecca of Sunnybrook Farm The Toast of New York Stella Dallas The Ladv Flghts Back Lady Behave' Naughty Mar1etta Angel Clty G1rl Damsel 1n DISLLLSS Jezebel A G1rl Wlth Ideas Small Tovs n Glrl Mldlilght Madonna Snow Wh1te Madam X A Br1de for Henry Sllm Man Proof Blg Town Glrl Adventurous Blond Sophle Lang Retulns Heldl Carn1val Queen The Flrefly That Ceffralll Woman Lady Escapes The L1fe of the Party W1se Curl You re a Sweetheart Jungle Prmcess Shes Got Everythlng Topper M8118 Antomette We W1l11e W1nk1e Perfect Specxmen F11 st Lady Rose of the Rancho Cannlle Mannequln Suzy Hlgh Flyer Anna Karenlna Footloose Helress Tugboat Anme Sp1tf1re Luck1est Gul lll the Wo1l.l Rosalle Gnl of the Golden West l108l Anna S Florence Albzna B Helen B Dorothy C Frances C Mary C Helen D Theodora D Dorothy E Eleanor G Lucy G Irene G Marzette Sylvza J Louzse J Ernzly J Rzta J Agnes K Mrldred K Luczlle K Genevzelc K Mary K Theresa K Elizabeth K Florence K Ernzly L Henrzetta L Mary Ann L Lucy M Molly M Arnelza M Irene M Mary M Catherzne N Joyce O Jane O Elzeabeth P Dorothy R Natalze S Florence S Helen W Josephzne W Lucy W Isabelle W Annette Z Agatha Z Helen Z 'N' rfnn 'un 'ur'l.'l. Hn: rv'n1'll'I4 A ' '4vn.'u,vv,vr.'v.vu.1l. I l.rl.1l,r'-: '.r'n'n'n T I-I E I M M A C U I. A A N so '-----'-----'------------'-" ----'Qf----f----f-f---------'f---'-l--f-"' - f'----'--f---- --f---- . ' --1---- --.'--f ---- - - - ---' - of ,...g1iQi3ii1ij:1jjigiigiji 5 'B. A ' ' II,.. Qjjigiigiiigiijjggijffigiiigijgiii 3 'G Virginia Kwiatkowska SXT, JUNE NINETEEN THIRTY EIGHT KXMW Qyfb NATURE SPEAKS THROUGH THE NAME Jane Marxette Henmetta Emlly Irene Eleanol Mary Ann Isabelle Annette Genev1eve Rxta Marle Betty Elsle Frances Agnes Mary M Anne Ella Joyce Lucy G Natal1e Dot Doddy Helen Molly Albxna Josephme Helen D Catharlne Emxly L Lucllle Greta Florence Sylvla Amelia Florence S Helen Z Agatha Theodoxa Dorothy Irene M Lucy W Lucy M Mary K Mlldred Loulse FLOWER MEZQIIOII Mimosa Trumpet Flowel Palm '7ephyr Sweet Pea Mountaln Lau1el Chrysanthemum Hyssop Hyacmth Butterfly Orchxds Sweetbrlar Geramum Vlarjoram Holly C1nerar1a Forget me not Red Clover Rosmary Gardema Marvel of Peru Water L1ly Pansy Amarylhs Mont1f1ora Rose Whlte Rosebul Blue Salvla Flowerlng Almond Da1sy Red Poppy Sweet Bas1l Houston1a Thrlft Goldenrod Garden Sage Daffodll Sweet Vlolet L1ly of the Valley Cress Bluebell Yellow L1ly Cloves Plnk Hollyhock Mornlng Glory Whlte L1lac Wlld Plum H091- CLASS OF 1938 MEANING pleasmg othels sensltlveness fame vlctory expectatlon dellcate pleasures amb1t1on frankness cleanlxness sportmansh1p ayety slmpllclty pxety magnetlc blushes foreslght truthfulness lndustrlousness remembrance pleasant d1spos1t1on ref1nement t1m1d1ty purxty of heaxt thoughtfulness beauty grace 01rlhood wlsdom hopefulness mnocence CODSO13.tlOl1 good wlshes contentment sympathet1c natule precautlon hlgh ESt1IT13.t1Ol1 conslderatlon modesty sweetness stab1l1ty constancy happmess dlgmty boldness asplratlon hum1l1ty sweetness lndependence Therese Krau a Illllglhlilllgllpllglllliglb HIHIHIA'H'l1'lg'lg'!1'l1'! I f,9lHl4llgllgllgiqlllllgl gl'lI'll'l1'lg'lHl T la ' UH'll'lI'll'll'lI'Ol'lI'll'lI'll'll'll'lI'll'll'll'ul'll'll'l''lnl''Inu''Uh"lu!'lIN!Nl"lnlfll'll'lI'll'll'lU'll'H'lU'll'l1'lNil' l . . . . . . , . . A - - - . -J 1 . . - , . . . . . . . . . . . I .......... ..... U ......... D Q . . . 4 . . , . , . l . , . . , - A - - - v 34 . . Virgie .,,....,...... Gentle Balm ,... ...,.. fi Blight 1 ......... . , . ....... r Q 7 T '-IMI'um'u'u'u'n'u'n'lnl. hl'u'n'u'u'n'u'q ' .Im,lun.,1HuH'.mmI,nwNu,,nUp,,l,,',,,,,,,,.,,,,,..,. 'Fig'UU'uI'sI'nI'n'uIhllnlhlh hlhlhtln'ln'ln'ln'IMINI:'ln'lnlulln'U'lam'll'uv'nuI-Uml.,llnlnl,u,n,u,11,1n,n,n,n,llllunnuulla rfayfv 1 I ' 1 - - 11 - - f 11 I I 1 1 1 1 I ' 1 1 1 ' I I . , . 1 I . . . , . 1 - 1 - I D I . 1 1 . ,, . . 1 I . Q o REMINISCING BY THE THREE MUSKETEERS They had never seen themselves nor spoken to each other They were complete strangers untnl On a brnght and sunny day In autumn three spry and very green Freshmen trapped up the stanrs of the bunldnng that was to become their Alma Mater They knew not where they were gonng so they gust rambled around the premises until they were caught by some superior looklng Junuors and dnrected to thelr class They became fast friends durnng lnltnatuon Week as close and dear to each other as branches to a tree No trouble ever arose an whuch nf one of them was unvolved the other two were ummedlately nn some way :mpllcated And so an Latnn class one day Porthos called upon to recute was compelled to confess that no assngnment had been prepared Un fortunately the teacher questuoned who else was un that same fate and two fugures shot up simultaneously from thesr seats ln the room stood three detected looking creatures wuth the accusing eyes of the teacher upon them They were none other than Athos Porthos and Aramns Great grnef befell the Three Musketeers one day when gnven parts an a play whnch demanded that they fnght vnolently agannst each other An extremely unusual experuence for them' The thlrd assocnate stood by sorrowfully to look upon thus dreadful scene Lackadansncally these three passed thenr tnme runnung huther and thuther Could anyone much less they forget those memorable hours spent nn the Chemistry class? They sat nn the furst seats of the fnrst three rows and were conscious of the lecturer s glances constantly cast nn thenr dlrectlon Nothing appealed more to thelr olfactory nerves than the preparatlon of HS ll-lydrogen Sulphudel which gave that delncately fragrant aroma of oeufs abnmes lrotten eggs to youl Could they forget how scrupulously they obesrved secrecy and stopped abruptly all conversation wherever a Senior came In snzht when plans for thenr farewell banquet were under preparatuon Who were the ones who could always be heard smgang snatches of the ban quet songs off tone777 No one but Athos Parthos and Aramis ln theur Junlor year when a basketball game rolled around there were three players who fell over their own feet and tossed the ball to the wrong team But that dldn t bother them too much In a matter of fact way they went on with rest of the game How they were taunted after three days absence wholly by co uncndence Porthos walked an the front door of the Ancnent History class and Athos entered through the back door Looknng up and taken aback by such strange cnrcumstances they smiled and cheernly greeted each other whale a chorus of At last the Egyptlan mummnes have re surrected resounded lll0l , lsfx JUNE NINETEEN Tl-lllQTY EIGI-IT CFR, Gbee A short tnme before they were to leave the portals of thenr now greatly endeared Alma Mater they encountered a young person whom you would recognnze as D Artagnan Thus gay dashlng and brave but of humannty bound that cnrcle of fruends faster At the Sensor basketball games Portos Aramis and DArtagnan were the wnld cheernng sectnon whale Athos was a flash of arms and legs on the court They were always there to doctor the bumps and humps that were lavushed upon Athos durlng a forty mlnutes of buttnng and tackllng Do you recall that memorable tume un the French class when those very Intellectual scholars were met by a monstrous dragon by the name of l-larlcots They proceeded to decipher at and arruved at the con clusuon that ut must stand for haurcut Imagine their embarrassment when La Maltresse revealed that It stood for harmless luttle green peas Would at be possible to forget the tume D Artagnan got a new gym outfnt9 The dnvlded skurt was draped to the angles un graceful folds and the belt tued around the knees Instead of the waustlme set the others thnnknng lbefore alteratnon pleasell What was funnner than seenng them scratch each other heads for an lnspuratuon9 Or could the Musketeers forget the tume they were kept an stltches for days after D Artagnan dashed an wnth And de ma a an says to has son he sa a ys Abble tum on de gran lute de man vants a grin soot Yes plus? My gosh my gosh dat vos sum laff Maybe at was a blessing when these four ruotous creatures were flnally very politely forced out of theur Alma Mater by the presenta tnon of supboenas to the Wade World Court lto you of rarer Intel lect dlplomasl As thev l ave those GOLDFN RULE DAYS they cast a lnngernng look upon those :vy covered walls where so many happy hours were spent A tear bedums their eye as they walk on four happy carefree souls carrynng away an endless store of memornes that shall remain the long years through Isabelle G A Woznzcaak Mary Ann Lewandowska Elermor Gat a Emzlzf Lark lllll '1'lrl'n'lu'hll,mll.1ln HI .V5.'n'r.'u.'u.mmvnIu.n1 '.lmn,n.u.u.n,u-.4 ,4u,,n,,a,,n.,l.,u,u,n,n,n,ul. 1'I1'IHuHu'll'u'u'n'u'n'n'n'l1'In'nu'.n'.suv.H.1'.1'.1I.--,n,n.u,n,n,n,u,n,n.n,u,n,u,u,n,,u,,',,v,,n,,.,,.,,l,,u,,n,,u,,u.,l, . 1 . , . . . ' 1 . . , I I 1 11 - 11 - - - . . ,, . H . . - - - 11 11 . . . , ' I . , . , . . 11 - 11 - T - I - ' 1 1 - 1 ' 1 1 11 - H ' 11 - 11 11 - - a - 1 1 2 Q Q T fNGW n F0141 CZY WIECIE? M01 drodzy czy Wy W 8C16 Ze sen1ork1 sq IIHJWYZSZG9 Zawsze mlle llSI'I1l9Chl'1lQt8 N1e troszcza, sxe o mc W SWl6C18 Ja tak pragne 1ch ODISHC Ale me Wxem czy potrafle Bo tak trudno gdyz 1Ch SpOlO Az czterdzl CCI 1 dz1ew1ec1oro Slcad mam zaczac ach klopot Ico SIC ZOW1 Juz sxe KTQCI W moJeJ g1OWl6 PFZCCICZ zr1ac1e nasza, Manle Manetka W1elka artystka I takz Anna Zalewska To na skrzvpcach WygryWaJa, To zoow z Teremq WYSDIBWUJS, A Emllka taka zywa Gdzxeby ona me byla'9 I to bardzo czesto bywa Ze Ela na manlme Wygfywa Anulka lub1 malowac I przy r11eJ me wolno proznowac WIYEIHIH wcmz SIC sm1eJe Dlatego Wszystko SIC ChWl6je KOZBKIGWICZ Sl8dZ1 W ka,c1ku Pewme mysll o krolxku F'm1l1a ma g1os1k sllczny Boc Jest W n1eJ smak artystyczny Florcla odgrywa Wsoamale A strachu me ma Wcale Golata Jest zawsze zamyslona Bvc moz do marzen stworzona Franmszka grobowym glosem lprzemaw1a Choc mkt 1 tak 1e1 SIC me obawla Parma Agata bardzo nowazna A Eleonorka bardzo odwazna Stolarska Flork'1 1 Elzbletka Iblondyuka Sa, Oble wstydlxwe dz1ewczeta M1chas1a mgdy me skonczy sWeJ ltoalety O ma11k1etach WCIQZ zapomma lo rety' Albma taka zas jest Wysoka 7e am me S15-gne do Jej oka Rozan Dorotka tak bardzo mlla Krzywdy mkomu me Wyxzadzlla Wlosam1 sWym1 SZCZyC1 SIC nasza lHelena Ona to byla ta wxelka grzeszmca I Magdalena Agmeszka czesto gume zuje l11"'l Lecz za to mkt 3eJ me wmszuje Lucja Kma choclaz nowa Jestz taka ma,dra Jak sowa Melama lub1 ladne suklenkl Lecz trzeba podac JeJ do rekl Panna Ryta jest czasem dowcxpna A Marla Czermak bardzo lsprytna Nataha potraf1 dobrze tancowac A Lucja W SWICUIIC gotowac LudW1s1a na harf'e chce grae I W koncercle udzlal brac ODUSCIC szkole Jej szkoda Florentyna choc bardzo mesmlala J est rownoczesme zawsze wesola Helc1a Z Jest taka zyczl1Wa Stala pracoW1ta 1 m1losc1Wa Sv1W1a nasza WCIQZ cos gub1 Ale 0 harcerstW1e moW1c lub1 Genka duzo pendzlem wlada Kto me chwah 01 to b1ada Teodora mffdy me Jest sama Boc Dorcla przy n1eJ SUOI Jak dama Irena sodahcja, cala przejeta O zebramach doskonale pam1eta Jamnka francuslum Sle SZCZYCI I pomocy mnym chetme uzyczy Amella zawsze SIQ martw1 Gdy pomysll ze to rok ostatm Nasza Jozxa nlgdy me bro1 I mkogo SIC me bO1 Izabelka ta Wlelka amaforska lslla Smuc1 SIC ze do V1lla me bedzle fChOdZ1l3 Mananna tyle zalet poslada A przytem Jezyklem polsk1m b1egle Iwlada D01 otka Eberle Choc DO1Skl6gO lme rozum1e Do polsk1eJ szkoly uczeszczac lub1 I-Ielenu dobrze W chem11 SIQ W1odlo To tez 1 nam duzo pomoglo Kas1a zawsze 1 Wszedzxe Wesola I pracow1ta Jak pszczola Henmetta tylko ar1g1e1sk1e zna I na skrzypcach dobrze gra Orlowska bedz1e b1egla, sekretarka, A Lucla LICZCIWQ plelevmarkq Teraz WISCIC drodzy mo1 Jakle sa Wszystk1e sen1ork1 Wnet rozejdzlem sxe W swxat szerokl By spelmc zadama 1 co wskaza fBosk1e wyrok1 Irena Golonka l'n'u 'uwn' nlnlul nm u'u's 'Hu ,v.,r., u,gl,n ,1u,4l,4 'Munn ,n,rn,n,u 1 -Hulullmn ,n.u, ,n,u,u,u.Imn -Iu'lnu'nIulIII4Fu'nm'um-.4-nl..-.u.u.,-.n,u,u,n,u,u,nu,u,u.n,n.ru'u.f 1 v 1 . ' . . . . . . Z - , , 1 - f ' . . - , . . Nic nie rosvie - ani troche. Elzunia jest bardzo mloda .n r . r. . . , . , . 1 I D Y J I Z ', , .3 , . Q- , I M . ' . . Y C . . . U I , . -i ' ' . , ' Y i . . . . . ni . . ' D . I . . y . Y - . , . fx JUNE NINETEEN Tl-IIRTY EIGHT Banaszak F Buczek A Buettner H When I become rzch and have money galore You shall have these and much much more Cholaszczynska Czerniak M Czerniak F Dobrzynska Doros'ew1cz Eberle D Gatza E Golata L Golonka I Jackowska S Jozwlak L Jurecka E J urewicz R Kaczmarek Kamrowska Kina L Kogut G Gutowska M M Kozakiewicz Krauza T Kubista E Kuzniarek F Kwiatkowska Lark E Lesnlowska H Lewandowska Majchrowicz L Malska M. - M Marchlewska A. Mysliwiec M. -- Nykiel K. - Orlowska J. - Ostrowska J. - Piorkowska E. Rozan D. - Slomka A. - Stobnicka N. Stolarska F. - Wernowska H. Wieczorek J. - Wojciechowska L. --I Wozniczak I. M Zalewska A. - Zdrojewska A. Zdrojewska H. A negro servants stage make up kit Size 3AAA shoes a perfect fit A pleasing positlon with a very high salary A room for your portraits in the Albright Alt Galleiy A new Plymouth to save dreaded walks Charlie McCarthy to sub during talks Daily a big banana ice cream cone A down town theatre all your own A years supply of lounging paJamas The chance to play in Shakespearean dramas An autographed Don t Fear Your Dentist by Dr Koteras Dozens of beautifully bright colored umbrellas Th happiness to teach in your own home town A course in the art of writing up side down Two maids or three to give you good care A gift as beautiful as your curly hair A little cottage with mirrors for walls A hot dog stand in Niagara Falls A make up box pure gold no alloy Bushels of popcorn for you to enJoy For a happy life a bagful of smiles A splendid wardrobe with all the styles An introduction to the author of each good book A course on how to be Villa s best cook A pet kitten as smart as Mickey Mouse The Presidents position in the White House A day of learning in the Big Apple School of Dancing A life time of pleasure of traveling and romancing A part of my millions to use as you please Numberless pounds of delicious cream cheese The championship in the sport of tennis. A trip to the land of romance Venice. A new invention to make you grow. A lot of spirit so youll sing Hi! Ho! The seat of a Chief Justice at the Court Supreme. A chance to teach darkies and keep their souls clean. A chain of friendship with many a link. A monopoly on Buffalo s best skating rink. The office of principal at I. H. M. A. A canary that ll sing to you gaily each day. To check all the blushes a very good meter. Of the I. H. M. A. Orchestra I d make you the leader. A ticket to Poland to visit all nooks. A storeful of Kathleen Norris books. A place on the stage to play many roles. An opportunity to save numbers of souls. For the doors of success a great bunch of keys. A yacht of your own to roam the seven seas. Irene Myslinska 38. 'll13l- -IhH1H1vhlhIh'I1vI1Iumvnmnfn'11'u1'n1'u1'u1mf- .Im1.IulInmunI1r'.1m'11'11Iu1'mn1Il1vl.mImm' QQ-.1'u'u'u'u'n'n'n'n1'n'u'n'n'11'11'11'11'1a'11'1n',1lnI.1v.1l,al.u.u,n,n,n.n,u,n,n,n,11,n,u,s.,1,,1,,1,,1,,1,,1,,11.u1-,,1,,1,,1,.Cyn 1 , . 1 ll 11 - 1 , I ' ' Ll Y! ' . -Y 1 , . T. - - , . , . . . 1 K, . 14 1 - 11 v . D . . L, . M. - - 1 1 ' . -- 1 - . 1 1 . . 4 . . ' Q - Y ' - Y ' 1 1 al 11 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U TAN GSQQ GD4T MIss MISS MISS MISS MISS MISS MISS MISS MISS Moss Mass MISS MISS MISS MISS MIss MISS MIss MISS MISS MISS MISS MISS MISS MISS MIss MIss MISS MISS MISS Mnss MIss MIss MISS MISS MIss Mlss MISS MISS MISS MISS MISS MISS MISS MISS MISS MISS TWEEN YOU AND Buczek She S tall' She s tan' She s terrIfIc Banaszak Everythnng you re SayIng wIth your motIons .lackowska Loves anythIng In slght that s red F Czernnak Keeps lookIng at the wall Ithe clockl JozwIak I never bother wIth people I hate LesnIowska Healthy young and ambItIous Kamrowska When I take a look In the IookIng glass 3' Rozan Nothmg wIlI ever go wrong StobnIcka Some other day may seem duvane to her but not Monday Gatza You re my dIsh Lark She s IIke the sparkle of old champagne Lewandowska GettIng some fun out of IIfe Marchlewska I m as free as a wanderIng breeze Malska LIfe wIthout care KwIatkowska AS good as they come Kaczmarek No trouble too great KIna Why should I compIaIn Eberle Every nIckel helps a lot Kuznuarek Look at the haIr Iook at the curls' M Czermak To set us rIght we need her Gutowska There s nobody quIte so nlce Wogcnechowska She turns gray skIes to blue Maychrowncz She s tossIng all her balls Into one lVIlla sl Golata She S quIte endurIng Golonka She s our seIectIon KozakIewIcz She makes the best of everythIng WIeczorek I never mIsS anythIng Jurecka She s where a heart deIIghts Zalewska She could play a fIddle wIthout strmgs Ostrowska MISSIONS never had a better helper Orlowska Always a welcome Intrusnon A Zdrogewska Completes our pIcture H Zdrogewska Just a bookworm Wernowska Hours fly when we re wIth you Pnorkowska Shy and sweet as vnolets Kogut TrIes hard to qualIfy KubIsta Always shows sympathy Dobrzynska GIVES an ImpressIon of lIfe IS deIIcIous Stolarska Proper and nIce NykIel FrIendly and gentle MyslInska She sunts us to a T JUVCWICZ Her memory wIlI remaun MyslIwIec She s very tIny but there s no one greater WoznIczak Seems to be Sort of a heartless Romeo never a JulIet Slomka Always ready to venfy people S statements DOfOSleWICZ lm free to sketch where I please Cholaszczynska For her a song a day keeps old Mr Gloom away Isabelle G A Wozmczak basket l114l 'II'n'II'II'II' Ilmullt . I .Im II'II'u'II I 'II'IIll:lsI'lI'lIIIIIIIIIIIIIHII'u'n'u'lI'lI'u'Ia'lI'll .,I,,IUI,,I,, ,u,Iu,I ,u,u,II,II,II,nmulupmulI,IgIlgpulgllUn.,I.,IuuUINIU-.,u,4IUl,4n,ll,Iu,u,u,II,vnu.ll4Il4PlIlulhlll'Ul B E M E ' vi I I I ' ' ' . -- I , ' . , ' . Miss Buettner - Nothing too sophisticated, . . . . , - I - T- - 11 I t I , . ' . , . . . 1 . l . , . ' ' ' ii. II ul ' Il . ' -T ll ' . ll iT ' I D . . T I . Q . . . . , . . I t I . I 1 . . . 1 . I . , . . I I ' . . T . . . ' H . . . . 1, - - Fil- - I ll 11 . . . , . .1 T 1 . I . l - - I 1 11 1 ll I s..f"TTTB 4TTTNs..! JUNE NINETEEN Tl-IIRTY EIGHT IUluI''I'VI''lnl"l"l"l'Uul"l"I'Il"l'll'll'5l'!l'll'll" TX l'!l'lJlANl'l4lhl'ul'ul'll'll'U'h'IHIl'la'llUn'hNll'll'nP' e,Q9. ,-.......,-..-.,-.,-..-..-.....-.,...-........-..-,,-..-,.-..-.. -.,-... ,,....,..,..,..,..,..,..,..,.., .,,,.,..,..,,.,..,..,.,,..,.,,-.,-.,-....,-..-..-. .Gy.1. F. B. ' ' A. B. ' ' H. B. ' D. C. ' ' ' M. C. ' ' ' F. C. ' ' ' H. D. ' ' ' ' D. E. t ' T. D. ' E. G. - L. G. L ' I. G. I ' ' ' MI G. . . . . .. S. J' . . . . . L. J. , E. J. ' ' R. J. ' ' . A. K. . ,, . ,, I . . M. K. ' ' ' ' G. KI . . . . . M. K. ' ' " " L. K. ' ' ' T. K. ' ' ' E F V E H M LM AM M C M I J J SENIOR COURT OF JUSTICE Alcan Greta Beanee Pocahontas Dotty Blondue Frankle Doby Do Teddy Chatter Box ou Mackey Busta Harpo Curly Elame Aggne Ml Ilne Jennle Jerry Lulabelle Kraus Sknppy Flo Vlrg Pudgy Henry Fuss box Lefty Amy Molly Nickel Shorty Renee Joyce Janey Sentenced for Decmon facial demonstrations wear a mask huckleducklmg fund a new one long tresses boynsh bob sketchung an class take farst seat auto ndnng walk home vocal trouble try ventrnloqunsm hatang wandow washang Install the paneless your 5 cents please cunema attendance excellent comps homework nn locker street car mnsser vnolln playlng wearung dark glasses perfect manners fllttnng good attentlon date makmg damty lewels a smnlung fanatac meekness comncal laugh hugh notes fuctlon afraid of ram being popular datnng the Army boredom essay Ideas running around bed stuttenng roles absentung fnrst an lane offnce vnsntor tardy excuses mbblung candy Ill5l forget you re treasurer close all theatres try poetry get a portable one hare a specual go Hawauan get nnvnslble Ones oh be rude Crawl be the dunce more study gnrlle pawn them pout a lnttle lonn a Gabby Gals Club nnvent something new loan the contraltoes try mathematlcs go to Sahara secure a rnval try the Navy get a promotaon sell out wear out a seat a speedy recovery act the queen bake the lury a ple grow up shrnmp case dnsmussed start out earlner resngn care of candy store AC AT Ahas Perklns Dodo Anme Susle Bashful lgnatz a Kathy zzy Hanah Helcna Sentenced for constant blushmg decorated tablecloth postlng short notlces lndlan dancing tlmldlty annoyed by glggllng playung crescendo flow of nonsense spralned ankles Decnsnon economuze on rouge eat colorless food get a 2 by 4 bulletln try the Bug Apple read Gentle Murder wear ear muffs soft pedal please' attend funerals gave them a break lecture room haunter post No admuttance drooplng curls golden snlence use crow bars buy a polly Irene Myslmska Dorothy Eberle Lucy Maychrowzcz Lucy Woyczechowska lNlTlALLY YOURS Best Facemaker Basketball Ace Beautiful Hair Cartoon Drawer Clean Funmaker Courteous Muss Dututul Helper Drawmg Talent Grand Essaylst Gay Lass Great ldeallst G ntle Malden Jolly Student Joke Less Knuckly Flngers Known Vacatnoner Luttle Eva Latin Hound Llvely Manager Merry Lassie Master Mmd Mlnutest Mldget News Carruer Occaslonal Jaunts Odd Jokes Remarkable Dramatlst Slow Answerer J E Juducuous Entertalner I R Jnfty Reporter K A Klndly Authorutatnve K M Keyboard Maglcnan W K L Sweet Nughtmgale MM N C OJ OJ P E Peanut Expert R D SA SN S F Knowledgeable W Lawbreaker W K G Keen Guesser K M Kund Malden T F K Klngly Temperament Z K Kodak Experlmenter l116l WH J ZA Z Shy Frnend Warm Hearted Wuse Judge L Whnsperung Loud l Wltty lmltator Zenlthal Ambltnons A Zoological Admarer H Zealous Helpmate Dorothy Eberle 38 Irene Myslznska 38 T l-l E l M M LJ L A N f,-Kg. ,....,..,..,..,,.,,.,,.......,...............-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-.......,.,......,.,..,.....,....-..-...,..,....-.......-..t.....-.. .gn E. P. ' ' ' D. R. A. S. "" ' " ' N, S. ' ' ' " ' " F. S. ' ' ' " " J. W. ' ' E. W. Ell ' , . L. W. l. W. l ' ' A. Z. " ' " A. Z. Ag ' - H. Z. ' t ' K, F, ' K. V. ' . . LI E. . L. H, ' L. M. A ' M. L. ' ' M. M. ' t jfx, JUNE NINETEEN Tl-IIRTY EIGHT crr.Q9 Q-barn PROS AND CONS FOR SWING BOB WHITE was ONE IN A MILLION a New Yorker from OUR PENTHOUSE ON THIRD AVENUE He d spend every spare NIGHT IN MANHATTAN HAVING A WONDERFUL TIME GETTING SOME FUN OUT OF LIFE He had one ambltuon of whach he was not AFRAID TO DREAM He walked about saymg to humself IF ITS THE LAST THING I DO I D LIKE TO SEE SAMOA OF SAMOA A LITTLE BIT LATER ON for I CAN T BE BOTHERED NOW cause I VE GOT A STRANGE NEW RHYTHM IN MY HEART Although I LIKE TO MAKE MUSIC though of course for me IT S THE NATURAL THING TO DO I M HATING JUST WAITING AROUND IN THE STILL OF THE NIGHT IN A LITTLE WAYSIDE INN Say thats lt' IT S BEEN SO LONG sunce Ive been IN AN IVY COVERED ARBOR ON AN OLD NEW ENGLAND LAWN GIVE ME A MOMENT PLEASE Its an INVITATION TO HAPPINESS DOWN BY THE RIVER WITHOUT A SHADOW OF A DOUBT l LL have TEA ON THE TERRACE CAN I FORGET YOU when IT S SO EASY TO REMEMBER a town by the name of CROSS PATCH THE SCENE CHANGES BUT DEFINITELY Bob drove fast to see hus old frlend JAMMIN JOHNNY ONE NOTE lt happened that Johnny s cousun JOSEPHINE and her fruend were POSIN for a snapshot when Johnny spied them He called the gurls over to meet Bob Bob he says HAVE YOU MET MISS JONES from DIPSY DOODLES' Just call me ROSALIE sand Muss Jones REMEMBER ME7 says Josephlne SMARTY' I CAN T ESCAPE FROM YOU says Bob THANKS DOUBLE TROUBLE You know Josephnne to get along YOU LL HAVE TO SWING IT WILL YOU REMEMBER that uf a lady wall go STOMPIN AT THE SAVOY THE LADY IS A TRAMP What about THE LITTLE OLD LADY and the OLD FASHIONED SWING? OH MY GOODNESS' I11'?I u,u,n,n,n,n,ul,n,n,n,1u,u,n,u,Il,u,u,1g,n,s,,n.'w ly,u,n,u,u,nu,n,pl,.u,,v,,u,,u,,u,n.,1.,u,n,n,n.n, -.1'u'l1'l1'u'u'u'n'n'n'n'un'n'n'n'n'nuh1'Il'uv'-l'v1'ul'ul'ulhf'ufhVh'h'lHhvlgvlvtlvinmllnlvnfwn'n'n'u'u'l1'u'un'n'n1'n- 1 1 1 1 . . , 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 y 1 - 1 - 1 1 . - - - I . 1 1 . . , , . . , . . - 1 I '-' , . 1 l . , . 1 - 1 1 . . , I . l I I Q - T SWING IS HERE TO STAY .Io puts un Johnny RIGHT OR WRONG IM FEELING LIKE A MILLION when I HUM A WALTZ ONCE IN A WHILE PLEASE BELIEVE ME IN A SAILBOAT IN THE MOONLIGHT BY MYSELF watchung HARBOR LIGHTS I d prefer to Iusten to some one SING AN OLD FASHIONED SONG than to RESTLESS SOPHISTICATED SWING Oh now Jo' PLEASE BE KIND to swung IT S WONDERFUL uouned un Rosalue It s easuer to WALTZ IN SWINGTIME Lusten Rosy uts dusgraceful the way they ve doctored p ANNIE LAURIE and LOCH LOMOND unto swung style THERE S TWO SIDES TO EVERY STORY' I DOUBLE DARE YOU to duspute the fact that SWING IS HERE TO STAY cause uts a very WELCOME STRANGER Yet but what about all that hu de ho stuff that Lusten could you do the SHAG or THE BIG APPLE to the old versuon of OLD BLACK JOE? Of course not' But ran you go TRUCKIN to IN THE SHADE OF THE NEW APPLE TREE or SHANANIGAN I don t do the Shag or The Bug Apple and futherrnore tnese swung pueces sound luke TEN THOUSAND CATTLE wuth a CROSS EYED COWBOY ON A CROSS EYED HORSE callung WAHOO EVERY NOW AND THEN - Wahoo!! That remunds me of the comuc strup wuth BIG CHIEF SWING IT MARKING TIME to MOUNTAIN MUSIC SWINGIN ON THE RESERVATION. -- YOU VE GOT SOMETHING THERE Jo. ALL GOD S CHILLUN GOT RHYTHM. - Bob White! YOU LL NEVER GO TO HEAVEN SCATTIN AT THE KIT-KAT. - SAY A LITTLE PRAYER FOR ME Josephine cause I VE GOT MUSIC IN MY HEART. DON T YOU KNOW OR DON T YOU CARE that IVE GOT SOMETHING TO SING ABOUT for even GABRIEL S SWINGIN . - Bob! STOP!! YOU RE BREAKING MY HEART. - Ive got SWING FEVER Jo. - WHAT CHA GONNA DO WHEN THERE AIN T NO SWING? 'l118l' 'mmuiuv'ua'u'uu'n'n'lu'lulh"ul'nl'ul'n'n'wmu'l ' -yawnmm.fu.nmq1l,u,u,1'n'n'nIuvnmtmuvvuH GWQD- rmlnluluul I ml-I'-I' ' I' H-'I ll 'I-llnlnflmvull ll lulu'ulum'n'u'umm' IumI.n.u,n,u ,nm.mvulnlluvluln -Q42 1 1 ' 1 I 1 1 . , . I - - 1 - 1 i . g , . . . . , . . . , . , ... , U 11 11 11 11 - - 1 . . , 11 - 11 l 1 - 11 II 1 Il 1 . v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 CXECXJ JUNE NINE-I-EEN 'IDI-IIRTY EIGHT I II stall be SWINGIN THE JINX AWAY Aren t you TALKING THROUGH YOUR HEART or dvd you have a swag of OKOLEHAO Now now Josephane EVERYBODY S SWINGIN IT NOW I LL BET YOU TELL THAT TO ALL THE GIRLS Bobby Ah but Jo' SWING as what makes you WHISTLE WHILE YOU WORK HI HO I Stull say youll never go to heaven with your SERENADE TO THE STARS BUT I CAN DREAM CANT I9 Come on Josephlne WAKE UP AND LIVE' LET YOURSELF GO' SWING AND SWAY' AII rught' IF I CAN COUNT ON YOU to SING AND BE HAPPY wnth my CARAVAN of old gems I promise ONLY FOR YOU WITH NO REGRETS Thats a TRUE CONFESSION Come now Rosalie Johnny and Josephune Im taking you all to see that EBB TIDE IN BLUE HAWAII That Il be fun I SEE YOUR FACE BEFORE ME as It looked on A I UGGY DAY AT A LITTLE COUNTRY TAVERN when you played a TOY TRUMPET the last tnme we traveled together says Johnny GOODNIGHT ANGEL says Bob to Josephme you re a SWEET SOMEONE that s SWEET AS A SONG THANKS FOR THE MEMORIES chamed In Joe See you all at the breakfast table tomorrow SCRAPIN THE TOAST called back Rosalne Isabelle G A Wo nzc ak - H'-'nf'.HuhI1nh'nflnmunum'nm'n'n'u'nvnm'- Awww.lnlum".vm'um'u'n'lumulv-'I-II.I'u'. 51.65. ,nmnn'u'u'mymummmanum'I1'I1'.nl.0.rm',fmI.sv,n,n,u,u,n,n,n,mn,n,n,u,n,mu,vu,vunu4'INln'u'n'n'u'n'n'n'n-C94 I ' I , . ' I I 1 1 ' I , I I -" , . . , . TT ' 1 , . 1 , . ' I T , . . , , . 'T-' 1 , . ' 1 I fx. I , . - 1 - I I . . . I I 1 1 N I N . . s, 4. . 'E 2 1- .1 4- 1 'I 4 - .J cf!-X, MA As the lost page is reached we thc class of 38 t 46 thus o C more opportunuty T to the entire Faculty for spurring us on and making t possuble for the publlcatuon of thus our tenth number of the lmmacu latan We luke wise Include all those who have helped us make thus a success With a prayerful wnsh that the c o m I n g years may be fruitful and full of hap py hours we bud all our FARE Y E W E L L T l-l E l lvl C U l. A A N -,H1.1.,n.,u,f.,:.,-.,v.,v,,v.,v.,-,,-,.-,,.,,.,,.,,.,..,,.,,.,,.,,., ,.,,,.,,.,..,,.,,.,,.,t., .QJA al ' , n r of expressing profound gratitude and a loving "Thank You" . , i IDATRONS Rev J M Blacho Rev S M Pawlowskn Miss Irene E Gapunska Mr C1 Mrs E Neuman Mr A E Klrchgraeber C A Neno Mrs Anna Nawrocka Dr C J Jendraslak C1Mrs B Heymowsku M Karplnsku J C Nowak G Mrs S Lewandowsk: G Mrs F Kocol N LEWANDOWSKI HARDWARE AND PAINTS GENERAL ELFCTRIC REFRIGERATORS F'I11more 9865 2009 Genesee Street ALEX S GAPINSKI Fresh Home Baked Goods GLUTEN BREAD OUR SPECIALTY Weddlng Cakes FI11mo1e 4614 2016 Genes e Stu L Y OUR SERV BERGER DRY CLEANING Call F111 6223 2014 Genesee Street 726 Walden Ave Complxments of Economy Elecfruc Applsance Co Mr 82 Mrs J Jackowskl 4Propx1eto1 EVERYTHING ELECTRICAL 722 Ridge Road Abbott Lackawanna N Y S bo L D BYTNER Palntmg and DCCOTRIIIIE, FI11more 1335 M 55 Theodore Street Buffalo N Y Complrments of FRANK KAMROWSKI MEATS GROCERIES 376 Doat Street FI11 5191 J 1, . , , 8. . . . ' ZI I I I ' 9. MrI , . ' ' 3. ' . ' IO. Mr, ' ' 4I I I I 11. Mr, . . 5. . . I ' 12. Mr. . . ' 6I I I 13. Mr. . . 7. . ' , .- ' 1. ' 'Q ' -A-t T R I C E I A I t , -. .- . , .... ' f 10" Niech Bdg Blogoslawi Was. Drogie Abiturientki, w przedsic- wzigciach Waszych! PRZEW. KS, PRALAT ANDRZEJ GARSTKA Szcseici Wam Boie -'awsze i wszedzic, Drogic Abiturientki! PRZEW. KS. PRALAT FRANCISZEK KASPRZAK SINCERE WISHES TO THE I B KRUZICKI CLCXGIHIIG 6816 GRADUATING CLASS of 1938 Mr and Mrs J Pendzswnafr KLEIN Er KRUZICKI INC Manufacturln Jem elers I Shelton Square Bldg. 319 Main Street DIIENN K DLA wszvsrxlcu N0jw1QkSZ6 Polskze Pzsmo w Swzefze nm mug polslm na lrNl,l0l1lHl1 Drogle Graduantkl Pamuefajcue zawsze ze pochodzncue z szla chefnego I dzlelnego narodu polsklego Nuescue wnec wysoko w przyszfrosc kagamec wuary u polskoscu a spehwncue swuefy obo wuozek Polek Compliments and Best Washes of REV PETER HOFFMAN U v ' Q - 1 , Slrzviv. lzroni i sl1m'i11 na llfljH'f'iSZf'lIl pnzio- . L I - AUTQGQAPI-IS 345444, ,.,,bWfg,f,M 1 Q! -KLM , 1, ' A X ' , , . M l -' A V - V "'W"r.fv I I . I A ,F , ,- . 4 L, I W 1 ' ' f , v I X Y, . ,-5 r, 1 . V I f ' ' I Q 'K K' , f 1 K. 5 ' - , ,A . , -X A ' . , fl. f , 1 x gif lil' 1,5 K -Y? -' A' L 1 , . U If KL 1 , ,ff ' A , "I fl! 'J ' .' KJ.-,' Q. 1 rf . A V I P-1 bl .7 A1 AUTGGQAPI-45 AUTQGIQAPI-IS AUTOGRAPHS ui


Suggestions in the Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) collection:

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Immaculate Heart of Mary Academy - Immaculatan Yearbook (Buffalo, NY) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.