Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN)

 - Class of 1959

Page 1 of 84

 

Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection, 1959 Edition, Cover
CoverPage 6, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collectionPage 7, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collectionPage 11, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collectionPage 15, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collectionPage 9, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collectionPage 13, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collectionPage 17, 1959 Edition, Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 84 of the 1959 volume:

l 1520+ , N X ik xi XX Q Q Sz ,D 'Y K N9 . W, QM ,jig 7? 53? 'vm A MWJ MW if MMA-f- 604 5711.94 Wzaigx gn! xy H hw EZ 252 Ola f fldufx Luc la, X I . I, t V -, ' - xv wi M if 1 - 1 7 -f W wif .M MA Wffg Q3 A W WN wif X fvff v , f Q- " " f hz ' ' ". ,J , 1 ,K , H . QP. ' V ' , uf lf' f ! I h . 4 L f"J'J A ft- 3' -fxf' la 2 , 1 -Vg 1, Zig 4 L., -Y ff ',f f A f f ,z f , , 1 47 iv1iLW'? ' ' f - f W., .1 , y ?1fX -'QNX rr r 44 'f ' ' , I ' 'A1 fl, ff' A gk if , ,X it vfgyvavvyy I J' y' ' "VV, 1 " W I 'ff 0' Wd? KAW fx. "fir I' J , fi f EN M GD ff 1 ' bf I i 3 '94 3 f j if n fl ny M7 A2-fin gh? s 1 L'-'T'-5, 1 ' -J X! Occ - ' f UI , ,A -f yn, i Y Ly fig., K, CLAIM Z .ZF ki 4- v -? 2 SCHQOL 'QL SNTKI '12-7 X K 4 , Q' ,N STP-Ps Dfwcf fy. 0 S ' 'fl ,Al 1' ff gs f ' fLL2Q Q If ff 'gig A ,EL Eggs ' 1, y'f.icL-QL wvilf ,w A ' . JLQ1, ,f '11, Af 751. bf "lf 'fvdtj .5 1 'x J, f : . ZQQLR Q 5 . , - A 3 1 fi W in ff: ' L M 67 t f - 1 I 5925-3 f I 1,53 , Q .H Q ' I 'N HISTORY 7? -7 54,54-5 GLEANED FROM THE PAST ARE OUR MOMENTS TO REMEMBER . . . RECORDED IN PUBLISHED BY THE SENIOR CLASS HOWARD HIGH SCHOOL NASHVILLE TENNESSEE Ou.r g Dancing Moments pft Moments ot Preparation tbwgquftze ,nf X . I' - Vi , N 4 v -if xwu ' svn, 'N H N l, il U 5 2 fi 5 Q Qi: ' . .z Y X, . . A 4? . If 5 Kg M ' '. Y ' k , .fb if V, W ,fl 4 ' E. Qfz - ,i S5 , , , .x , Wx.. Jvfwqfe, ns v 'fu , , Y Q ,ex H '-31 + ,, ' 1 ,A ' 1 A Q9 'Q 'QS I V' E' ei ,ggi Q," x .7 :Sw 1 ,- iiesm -'P' 'X Q' 'xi Y eA ew W? 'rr 'N ' ' A 3 1 . Nr 1. I . . 4' wa ,, fb., nd9'- hi , " 5 g 5 Q x if' ,ary YW' 1 7 kwa., - . ?v"?,Ww . , 7 V 'f If , Q, W N11 X 'K 1' 62 3 3ff4m. Q' ge Fi. i Y Q a Qc ll Il 'W ,l mated Inf! 1016111111 Fl1zabctl1Xlallorv Mme Xledlm Bettx Padgett Carolyn I-luffines Barbara Nloore Standzng lust Ram XM13.11e Dans Ruclclx Tantfm Caxl Carr Brrbim XX .iuiorcl I llm Pxlmrn Cll'OlNll Oxxum Xl3,I'l0Il Byrum Xllll Harxull Clala Nichol 811111111111 S11011a' 1607A Clwlc XX nr Raymond Xllltllfxll Tlllllllly Hughe john VX oolev Peru XXllll3lI'lS jane Collxer The Rebel Staff Page 6 Editors and Busmess Manager 1 ll Vdzlwr IRxNc1Q CQXIITI J 11171 1111111 1111111 BARBAIM H1 11 Blll 11115111 xr lll 22555-W' Przmzjml vi- MR J -6 1 Cr xx: 4Sfl5fIU1f Przmzffal xmr rxE ROM SFfltffIVX SS ININIIL csv-F" Moments mmm NIR JAM!-s IL BARRICK 'Vs 16 NIR Fu BINKIEY 'XIRs DlJLGL'kx CLARK NIRQ jcmx CULLIER Nils Emu Cox .212 AN R I AHF Amis -X DENWI5 Faculty An W5 Pa e 8 XIRQ Dumoon Nhzs jolw D1LLow MRS ROBER1' g DENNISON DLNIKERLEY A 'Z Rx R, 1 ' , B R. R.. QV A Rl. . I . V 'S N 2 Rf f A 'Q 'iff' . . 1:5 f . . , . Q 1 i V X gn W1-ff R R 1 - d ew fi 1, 1 f 202 , xl 2 f '4 be RH, 0X X ' K QD ' I , , 1 x C ' ORD , Sta Wit ff N 'Y girl ,T V3 ' ,ffm Q 1 K . ' r W9 qi T, 1 'ITL-fy 'fr- 1? 4 f I -V Mus. Rm-ns: Emxgrums Mies. j.xx1Es IfR.1.NK1,xx Miss XIARTHA H.x1.r.oRAN , x qw , I 1 2 in ' f b Qi I ' I Miss Evralxx KAKR MR. KENNETH IQIRBY MR. HARVEY PONVERS 44 V A 1' I' 'Q f I ,Ja ' - ,,. V1 , , 'A V K s K5 1 K I X' 5 5 MR. IQENNETH Rrammxn MR. Rn' D. SCOTT AIR. Louis STASASKI . 1'4"-MT 'J 'S' -70' WALLER MRS. Woormmv MR. jmua STEWART AUE ISS X- CI. 1-9 Mks. I.I.ovn XYEBB MRS. O. C. XVEBB Page 9 Page Class W1II 11 e 1l1e Qe111111 C1192 of 1919 of H1111 11'11 High 9el1r111l N 81111110 Te11111sse1 11111L 1t str 111 l1111111s 1111 sound mmcli 1111 her1b5 make 1111111111 211111 1l1clare 11119 to be our 12111 111ll 211111 test1111111t We the Qentor Clisi 11e111111t11 to 1111r 1le11l1 1101111111 ff1c1111 our CX1l13Q1l111l 1,r111t111le 1111' tl111r 111111 1111111111 1ler2t1111111111 11111 1 XLYX 11111111e1f11l 1 te Senor Class 171111161111 t1 1e 1111111119 0 .1 111 111 gtt alone 111th 1111 tea1l11rs V1 1 the iemor Class lDGC1l1Cl11'1110 1111 So11l11111111re Cl1ss our f111111llv 1111155 111111 11leas111g 11erQ1111al1111 XX 1 the S1111111' Claw 11611111 1111 to tl11 FI'CNlI111d1'1 Clase tl1re1 more 10115 at IICJXXHIC1 11111 1111111 thu 11111 111 ds re11ar1l111g as ours IIHXC been e 111 1111 1 111 1111111l1er 11nee 11 xt 1 11 1111111211 Cl 1 111111 B5 ru111 11 111 1111 C111 e11e 1115 s1St11 1111 jafs t 91111 IL P1tt1111 I 1 COlllL1 le NL 115 111 61111151010 e N11 I NI1l1e Corbett bequeath 1111 11211111 of clav 1lrea111111g to Gene Scurlock I V1 15110 l3111Q, le11e 1111 ll1I'hLl1N to XI1rl1111 bec111ce 11111111 she 1100115 tl1e111 l D1111l I11r11, lea11 I'IOV1'1ld School 111 n11l11 1115 1111 11111e IN11111a S t I1 la 1 1 11111111 111 811111111 Ll 111' 110111111 1 1 Green 6310 st1 C011 IC 111th 1t I Ronald Gr1sl'1a111 lea1e XI1 Cra111'11r1l 'XIa1l1 1111 s 1 re I 511111 Har11ell leave, to 111ar1-1 I Czrl I'I1111l111l s l111e m1 b00l1s1111111 l11111er 1 L11 tl1e1 11111 been I111 10111 5earQ X Ntlfl I1 C1r11l111 ll11If1111s 111101111 t1l111t t11r 11111111 111 111 1 I 1 l 1111111 IIIII 01111115 llughes 1 1e 111111111 I1 1111 S111 Claw 11r19111e11t 1118 1111111 lu1k 1211111111 the Cl1ss to 11r111r I 5111121 arrcll 11.-111 1111 fl1rt111f1 11.111 t11 lJ111111les I F350 Jones, lea1e Ixege-111.1 Xa111l1rpool 111 11111 1111 11l.1ce 111 11ra111.1t1es Qlnrley lXl1lllJ31l l1a1e 1115 16111 115611 1111111111 l11rbar1 1111 Q1st1r earl Ix11l111ll 1111 IX 1st1r P1tr1C1 1111 1111 QI 111 f1011t of thc DO C QS 10 11 1111r11 le 1111111 atl1let1e 11111111 11 11 N s I1 IL 1 11 1 l1f11e1111 r1111o1 11111 to D011 C11 Q 1 11 11111 2111 t1 11111111 1 sw 1 ll 1 1 0 X ll Y K 1111111111111 ss s 1111 1I3111 I 1 11110 Xl11ll111 1110 11112 1111' 111 1111 11s 11r 1 111 1 I l11111111111l Nl1tel11ll lea11 1111 110s1t11111 1111 the football 11111 t D 1 1 11 Illlswlllf' IC X11 1s to C'1Ss 1 1 1111 P1 11 11 1 1 1 tr 111 1111 s tr C1111 It sli Y 11l11 1 '1 1e 1 1 L 11111 11 X1dI1ll Barku 819161 Br1111l'1 I Fllen P1l111111 l11v1 1115 Q111artl1 t11lore11 11ar1lr1111e 111 C111 1211 11 1 1 111 11111 11r111111 111111111r ll H11 1 s 1 1111 ne s 1 CN 1 1111 1 1 1 1 C 1ss 1111 111111 11lI'1I1' to 111 s111re11 s 11111 1111611 1111 111 1 811111 Ullls NL 11 L31 110 01111115 I X l111111e1111rl1 to Nll1flSN Dean Cl11le NX 111 19111 t1 111v A11 t1le11t 111tl'1 1111 XX 31.171 Slttlllf BIN 15 115 111 111 1 XL 1111111 sc11111 1111110 111 111 t 1 talk 1111 sd 1 t s 1 tl 1111 N111 1 0 11111 XII 11111 to 111111111111 I 1111111 111111111 le111 1111111111113 11111re than most b1 1 1 1 1 1111 1111111 C1 ks 1 1 Rl P Q ' , , ' ' I ' 'z 'V . I, P1 sy Killings 1. 51' 5' ' . H 5' 1 115' of .Iai " , 1, 1" 1' 1' 3 u 1 ' 1 l 112113-' tis 'r. 111152 . . -1 I l I 1 I .5 - I .1 . . . ,- , , , I. 1alte1'l.f.l.1'. 1' ' D' Q 1 ll111,, - - , . , . , ,, I. f1z11'5' KIe.Xl1ee. l1':'1'1' 1115' 1'l '13 g ' 11 72 . 10111: , ', , . - H' . - - ,- A ' -, .1 11111 11ll1N1 1111 , 1111111111111 Ill 111'1'11111' llL'.' 1,1112 1 1 1 , 1 1 , 1 . -- 111111 1111 . 1 1 1 l1z11'1' '11z111e l1te 111 ll1111'z11'11 s11 1' 1,:1im1WI1I 11311 U3 11111, my fI.'.m11v. Nm11. to 1,0 I' -' ' ' ' 1'1'1 ' in the Cl:1,,'1'1111111. of Il 'a1'1l. XVI' lt 'I '- I K A ' U - I ur l. ,Xlice Klcrllin, 1113111 1115' 1112 size 11 .1 ' " ,1111 l' Q' . . 1 . l 1 '1111 5' V- ' 1' ' ' ' ' 4 , ' I -V l "1 ' f 1 l. Kl:11'ez11'1-t Kle11se1',l-1 ' 1. '1' 1, 111 17 . 1 ' 5 1111- ' ' - " ' ' 5 ' I5- l1'11 4 as zl '21-'s. ' 1 .' P '- 'Q ' ' 1 s ' ' ' 11" 11 " oclyf' 5 I ' 1. 11111-11113 Nl 101-Q, 1-.111 , tl '111', 1. I, l':1y B115' , le' '1 1115' z1l1111tj.' t11 - . C at mm --S x.,,rL," 211011, 111 ex 1-2 "5 2 l't11r. , l, C1:1r:1 X11'l1 ls, 11-11103 11 119 I111 z1111l '11li1' ' 1115' 1 I, Ma' . ' , -1 '1 I' l111'e 411' 110132119 111 1: '- Fm- . Wm. tu my 1151, ' f mc- 1 - - -- . , l. 1'z1r1l1'11 cJXXL'Il.', 1111111011111 1111' 31111112111 1 1111' :'.tcr, 1. Carl Carr, leave 1115' I 1131111 - :ey 11 'Ute' -11-. ,. 4 ' I I ' 1 ' ' . . , I, Rettj I,Z1C1L'11, 1111' 1'l'1.QI'Cf'11l1' that I " lse , Jan- ", El 'f 1 ' 11 ye I 121. .. , , , -- I Cl ' l , l ' . . . . , . . ' Mr eg Cooper' Cale to Study no more I, Rl1l11red Pl111111s, leave IXI1ss Ixarr 111 the Cil1'C ot 1115' Y A , y vw . . s . 1, X .i , C- , '.' .", 2' .',g 1. -1 .1 1' l' ' l, Ile11r1e Z1 501111. 1l'flYk' 111' '1111 1 1' 1 - , 1 1' I 11 -K - 5' I -1 1 -1 111 Illllllf llert, ' l, l:I'ZlllCC.' 81111111 leave 1115' 1 '1115 111 s111'1'1-1111 111 21111- I, '1 ' .Ill ,'11e111 , 1- v- 111- f 'l' 1 ' 1' C '51 1 1111 .1 l try 111 :1115'1111e 11110 11':1111: it. F. ' 1 ' . D ,, .. . ' I. I'u1ll,' lznt , 11-211' Illj' .lll1l1- 111 Slee1 111 l: 1, B113 V 1 , V Q. -11 fb d ,- - H11 1 1 1' g 1 , 1 1. '1 '. 1 l. '. 1111' ,l x 1 1 ' . '. ' in 1 ' ' , , , , , IJ-"v"g 13 , I, I. ie XZ!S.'A1'. leave llv' 1' ' Hi T 5' ' Nj .A 5 ' 'I I. j 1 .king 5 " . " 2 1 1 ' ' 'l ' ,' ' j " , 1'l1-'- , . . . -1 1 1- - - 1 H l, -11-1111 X1 z1ts1111, l1'z11'1', '1111 the gas g 1.1 . g at 111111 -' :J ,'u:1l, l, l2z11'l1:11'z1 ll1111111'll lea.1'e 111' 'eat 111 1 ll ' ' 3' 1 111 lgtsyl V y 5 D dm l. l1:1rl1z1rg1 XY: f '11, l1:1'- llillllllll' 111 . ' 1 :l l H113 T1 j 1' ' 'z1.f' V. 5 II1' 1'1'l11'l11'1- 11 ,' ' ' ws. I, I'111'1'1' XX 1ll1:1111s, 11111111 1111' :1 1 I' 1 ' 'f 111 111' any ,'lI1lH1l 111 1 1 5' , 11'111 11'l1 's ' 11r1'- QI. T l ' ' ' 1111' , l 1' ext 1"s I 1111' 1111140 l 1 ' 'lm 1 -If " I ' 1 1' " ,' A .' , . ' 1'z11s"l l'51CI1 1h-ile lets talk, 1 ' ' .' ' ' 1 'f ' 1 K Y. 1 9.53 is JF '59 H XIl,lJ 211 1111'1's I 1 ' " 1 1 , ., , . 'z Y ., 1 - 1 I I I tu ll'1t111'.1.1'.11' Y- . .. 1.',7.C'i1 n 1,411 ., v I1-,NUI I 3' .Y ikv R11 I1 I 11111111 - . , la. . MR. J. IJ. H1'1:1:1Ns Shades of Future Days II 1 I 1 1 1 1 I L ftkll X I N 11 II U I I IOII I'LllllI1' I 1 I1111 C1111 111111 11 1 1 t 11l'11 IX L Il I 1 1 FC' IIIL N N I X 1 I U 1 1 LII 11 N 1 xi 1 N1111 1 1 1 t 11 111Ntr111t 1 1r ll Ixlllf 1 1 1ll11 11 IIC 1JC111r 111 dim., Q11 1 11 111 1111 1 IILC 111 fl t 1 11111 1 I711l1 1 f K 1 l I K 1 N 1 1 1 1 N C 1 IIC C1111111Ct1111111 N C 1 111 111 01111111 1 1 11 11 IZ1111111 FL 0 N 111I 111 N11111 N 11N 1 IXIII 1 11 11 ic Iou1N I 2111 1N N 1 111 Il 111 C t11r 1111 1'1 IL 11111 1 Bro1111 1 1 1 x 1 11111 IJJL 11l1o ha 1111 1111 tl11 111111111N 111'111h1 Ixilgdllui XX I1 ll ll 1111 1 114 lf 11 11f11r1 1111, 111 BL N 111 Xrr111l1 111 1111111 1 '1111 11111 1 11 1 111111 111 111 Itllllk 1 f111111d 1 11111111 a 111 11I1 a 11ota1i1111 111 Neiirl 1 can c1111grat11la111111s Ihc 1lQ111c1l a NI 1:1111 111,11I1 prepar11io11N 01N I di t1cr1 111r11111Nl1 ITIL LIIICIQKI 1111I beg'11 llxlllg ur 1 JIIXLI' 21111111 1 II UUILN IX L Ilfls 1 1111111 1 Ill 111 11 tu 1 'X dl 11r111 111 111 1 1 I1 XIII FL 11r 111 X III 1 1111111 t1r11l 1 1 law 1 11d 11I111 t 1 1111 1 1 I11 1111I Shirlu Ix1111 .1 11111 t 1 11111 1111111111111 1 111111 III 11111111. Z1 111111111111 11211 S1I11a I11rr1 S1 NIJ bald H011 ab111t 1 111111114 1111 11r 1111151 11 111lI bc IX .1 111 1' 11111 I CUIIIL bd Iacccptu 1 111 C11t'11l111x RLNITIIFTII Il 1 XIII1 1 N 1 1111rr 1111 r1 N 11 1 111 1 I JI 1111 11 II111dr11 N 1111I B1ll1 br1C11 Dllll their I111 11 Nur 11N11I 11I1c I l11111I 1h11 Clwle X 1 11 ll 1 IL lllllt 11110 11111 111111 11 1 1 1 11 11 xx 1 1111111l1r N IX 11 11 I11111 1 11 x IN 111 1x1ha Il 11111lI1 N I X N I NIL IJ I U ll SIL 1 N11 1111s 111t1r111g 11111N SLIIOO 11 3111111111 IZ111 I111115 1115 11.11I1111q I11r1 and NI11r111a 11 101111111 to 1 dC1nrt111111t Qtore 11131111 cr 11111 1l1d 1f I l111e11 the muN1Cz1l C111111-dy Lau 1 md IJ21111 511111111 I311cI1I1 Tanton XIar11111 B1111m and 1 111111 11f1N 11l111111Q at the NI111111111aI Thex 1 111 lot Ou on Q11 1111111 t 11ffN 1 1 Nl 111 l 1 1:1111 11r '1 111 1111 N 111 Ill 111 1011 11 LL 1 11111 1 111111111 at thc 0 101 OII 1 1 if I 11aN 111I11l 1 1 N 1 1 1 1 1 1 I11 IIILI 1 1 1111 11111111 1N III rc 1xa Ll1r'1 XILII IINL 1 Nor 'IIIL Ihr 1111 XX 1111011 a haf 1I11 N1 1 C11 0 xx 1 111cl111l 1111 1 1111111111 .111I 111 muscla 1111 5 1 IL 1 Ixq u from 11I 1 Cr a short 11eri111I of r1l1x1f1 11 I 11h111111I I1111111 3111 111 t XXII 1111 tI11 ITIUNILI 11111111l1 1 KIIIIIILI' 11 tl11 311 1l1 Ilousu 11l1L11 Cz1r11111 1111N N N IL 11111 L1111l111 :1N LC 1 f N l11 11111I1l haw the r 1 1 e 111110 1 flllltlx LI'ICCIx 11111 gi 11r1111NN11111 IU 111 JOIIICL Il 11 NCL Idllgll 21111 IL11111 'I I11 team 111 I1y111111 a111I 14111011 c11111c1I1a11 11am gr1at 1 II111 N I.1t1 1 1Ic11111 Ylbtltlllls 11111 XLIYI IC LX g, 1 1 11 1 I11l111 XXa1sO r IIIIW 1 1111 tr ll 111 JI N IL Nair 1r XI111 1 0 IL It 111 N1m1 l111s111 111111 ff 1 11 1111 11t1111r II Illg, 4 1 IQ 11 'IUIIQLI' ll Carr 111 hrmg 1011 tl11 lat1 11111 'II11 Song 1l11 111151111111 l111l 11l11 tI11I camc back clearlx It X Io1cl1 Daw Todax I I1a1l11rz1ct1c.1lI1 rclixul a rI111 at II1111f11'1l XIILE XILIJLIN Page 11 .XN I t111'1- 11lIlI 11-N11-r1l:1y's 11:1g1- f1'11111 1h1- 1l1-1lc Cult- YIIIII, :111l 111- 11':1lI41-fl 1I1111'11 to I - I: .' -. . . 1. IIIL' 111--.1 11:1g1- r1-1'1:1l11I 'IIl1111'N1l:15'. DIIIII' 3. Ill 7. I Nt11111l XXII II- 111- tz1ll:1-1l, NI11- t11l1I llll' 1hz11 .xllll Hz11'11'1-ll, . I lr1'1l 1l1-r- 1111' :1 111111111-111 l1111l'i11u 111 thu I:1t-. SIIII' lu- I I'h11111N z1111l LI:11'11lyt1 II11II1.11-. 111-rc l1:11pily 2 ic1l 1 I 11-1111-111I1-r1-11 11 11:1N 1-xztctly Qight yczir 11:11 t111Iz1y that XXL' - 111-ighl111r. 111 LI FI1-tt .-X' -s. Nlik- Q1 'I11'1t, ' 1- ii high wh 11I 1-I:1N1 Ilill u1'z11l11:1t1-1l z1111I I 11-It Il lIttl1- ll'Zll'II1l'. 11 ith c11111l111'1-1-N C: I - 'lcfz I j I ' . w:11I. Witl 1 -QIIQI 4 It, I h:11l N111111I thcrc l1111g 1-i11111gh hz11l I Il I 1111-N. 1111111NN 111' 2 ' ff--. h V I 11'z1s11't 111' . pf - ' I1 -2 ' 1 V' Yah' -IN I NICIIIIIIII 'IIIII' IIIII IIIIIIIII I IIIIIIIII 11 IIIIISIIIIIII4' IIHIIII :1111I II1-r1-1 XXI1ll1z1mN 111-1'1- 1111 1l11- Z.l'I staff f ,Sl-:'1' I'1'11 XXIIIHIIIYQ IIIIIN .X I,111'1-I1-AIJ:1y 'II11lz1y.II I 11111 glll Hiya ,4 Fuslmm mmllh fm. mu N: :gt , ,Cro IIIL'IIK', 1l1'lI '1-ring th- 111 11' IIIIQ 111'1I 11':1N.CIl1211'l1'N 11111111-11 I1m.1mm Xl Mm, ami petty 112 hut' It .IQ . , ful I 11111k :1 N1-1'11i11I l1111lc Zlt 1h1- 1111Nt111z111 l11-I111'1- IIIlI'l'j'llIQ.1 1111. In hun, RIMM my vmxlmltcx at NMR I and Q , W 1-Xt I.1lliL'IilIlI I 1111t11'1-1l 1l11- 111111111 I11t I1z11I :1 l:1r:1- Nigh IIIl'V' 11'cr1- 1I11i11g 511 -ell, 1111Nt1-rl 11hi1'h a11Ii "I,11t 11lir1'I1:1f1-1I I11' I1Zll'j' Xl1'.XI11'1- fur 1 A 4 - 4 IIII '- 11.1- 111 Nl1'.XI11-1-I. lJz'11gN.'I II IX 1111" 111 hc 111 :1 IIIIIIIIIIIIIIR. IIII IIIII .III-I' III II IIIIIIQ Q IIIII huximhxs of WHT HH! 111tl 5v'IYl21 III 1111111 111 thc r1'i1f1..11'z111t, I -t N 1'11z1 ,I ' If '1Iy fl -Itoii as :I 1 -'J - - I ,I E I 1 II'z1NNii1g thc 11z11'I4 I1IZlj'Qll'4 IIIIII, I 52111 ll gr111111 111 'I1il- 1 Z 2 xx I 1, .. 1 ' . , A . 1h'- 11z1tl11-1'c1I ar IIIIII th1- 11z11'Ic 111111111-ll111's. Iyaty IIIII- LII, as A 5, Z L 5 ,g I iiigi rth z1111I I71'z11111uN S111Itl, 1 21111112 I1 I g -11111. NH. Q ix, - . . Z' - Y 11 gl ,XIII 211' 'I g thc 1'z11' iii :1 1I.11'1111111'11 l1.1t, I 1'z '-1I 1111 It ' I ' Q D -I ' A . I 1 1 - 11- 1 11 Il ' 11111 11-1-1-1111.1111,1.111111 ' 1111-1-. I'-IISII ,II-'I - "f' V - 1 HIIC- t11ll IIIL' 1l11-rc 11 uld I11- :1 I1ri1-f 11'z1it IIN El ft' t hal I4 IIIIIIII IIIIIIIII IIIIII I I' I 5 I' I ' 1 ' -I II I5 :11'ri1'1-fl XXIIII - 1I1-1I - 1c1"1-110' II -2 1-111. IIIIIII ICIIIIIIIJ ' II O' II I II Md I IIQIQ VII I11-1' Clztsw z1111l 11'c 11'z1ll:c1I t11gc1I11-r 111 lI'li 1 I'l' 5 11111 I 11111!1 21 S-211 a111l 1l1-1'i1l1-1I 111 S1-:111 thc " N1-1 N." the 111-rf r111z111-- 211 7:30 thzt ing, 'IIhu f11111'1N I11-:1Ili111-N 11 -rc "Nlit'h-ll 111 IQ1-11'-11-111 US." I 1'uz11I 11111I1-1'111-:1tI1 that IQZIYIII PII'I NIit1-I11-II 1151- 111 I-2111 S111 I 1 'I' 1 SI 1 III' CJl'l1' , - 5 rc- I111' ICLIIIIIIJC N11111 111 rCl IILNCIII th1- l.'i1it1-I 512111-. III Iljm- IIII I' IU IIIIII QI QIII IIII IIIIIIIII IW'-I KIIIIIIIIIII5 IIIIII I- - - Q -lug to thi, mil, of thi uni 1, NWS H IZ1IJ'. I 1111011115-1I Z1 gift z1111I 11z1Il'c1I 1111 111 1l11- I -1 ltl1 11'rI -- 1 'I XY:11'111- IJz1'iN 11lz1,'i11g 11111 f11tl1z1Il 1111' CC 'I IMI? II 1 I II-I I If-I IIUII- I' 1 'IIII 'IN' 11 11' 1 1 C11-. 1111-1 F1 1 11111 111 1111- 4 41- IM'-" V 1- I ' I1 2 V I I II I 'V-IIIC 111- 115 a 11hiz 1111 thc I1z11'1l11'11111l. 111111' 1lz,'I g l1zNlc - I1z1ll IIIIII- II Sccm - IIS CIIIIII III' IIS I II I I I L IIOII fl 11 Sl- A 1 .1 ,,.' I .Gmmd th, H. .girl . H 111 'I I I - t. 11151. I 1111l1- 11111I1I1-cl 111 tl1c111 is tl - littl f1111 - 111 II 1 tl.t tl 1 --1' 11 1 1 1111" 1-11 'I'-I-' "II S 1 king- 1111'I'z1Iz1 Htll-II, . d -l:"I - I. . yt I - .217-My x I 1 II iI , I I I I IIIIIIII I 'I IIIICIIIII III IIII II I1-ftz1111c1N:.1gu1l1z1t I 11z1N Ntuyillu 11 I ' ,I'2I liz I 11111111-1I lll sllfll a short 111110, I I11t1ul1t. 1 X Y- M V . X I fx h- .Z , Y 5, h' I lv P- 1 lay' 41 1 . ml ,r MMU I im, in thc U1 - J 1121. h1-z11l C21 hicr, 11215 I-II-I 11N. I: ' 1' Tk-I A, -.Z 1- . 1 ' --H01 C 1 111- Z1 .tl 11.11 Wy' Iml.t.mN thc 111:111z1g1-1', 'II111111111' II11,l1c-, if 1 - ' ' est 11111 11.11. 1 - ,Ill - 2 111 11111111111 11111 'talf' '-klf 11f IIII' 11-1-Hiru 1ff1 II 1 I 1 ' ' 2 -YC . -'I iid 2 - I . 2 I11f I' - CWI." II I H I 1" I '- . N-3 , Y. I- b. X. 11. H l' ' "" . ' . ' s, " - . -' 111. 1111- -- 1. .1 111-' 111 '-'f"1 "' " I' I- th1 C11 s- 111 thc 1-1 '- 5 I I f111111I 111 that 'I11h11 IM in, I1 C Iwi mandy I :aw .1 ' V. my 3 NX --', Iultgr- I.-Ilay, -:1111I IQ111121l1l I I lllllll I1111I 21II M1103 ., Iwhniciml it X-I 1, 1-lt FI :I-131 B-1 , 5 -1 g1111- 111 tI11- I, '-iitv' 111 'lI1-11111-NNu1- 111 IlI'L'I1ZlI'L' 111 I11- Hmritm: Suwll and Marg: M n , Sm, Wm H tl. IIIII III' Nt:11I 111 11111-N1-s 1 l - ,z - J Ital. III .I IIIII IIIII.III.I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII I III I. IIII III .I11'rI 'I 1 h11111C, I quicklx' turii.-I th1- clial 011 the III.Y, th- . z1fh1'1Ilc I' I Q SI1 1 lztv- :1 Sllll 111-fl. .X I - - I - , - , . . . v , N1-1 111.11 :1 1l1-Q11 1- 1c1- v I, l111:c 111 1 r 11 jht .11 N111z1lI figii III thu 1' 1I1111 -:ul "L1il- X' ' .Is z1g-- . Y , , -, , -, ,- .. ' tl1- Nlllll' 1111- 11'h1-11 1 11r 111111 '. C.. I , ll - . I 011 - - th- NI1111 211111 51-L111-1I at thc 1lcNl4 1111- . 'V A A I PM' '. 11ll 'II21 N -L ,II -H' II l1'll I II I1- -'1 1 I- IIII1- -,'1- I I I' IIII ' .5 1 - 5 5 -',- - ' ,- zl-'I 5 .Ij-' 'f -ll. --- 'BJ A '- '- 1' I - ni' l'st II Illb 1 II - 'ckf' - -I 1 - - ' -I Moments To Remember VM htxt bten StI'lXlI'lg four xears toxxaad thas goal ha h school jiZl3fll1'll1Ull FHF D XX has hnally alraxefl and lookmg back tnese are among the moments xxc rt member We xxall long remember our first davs as lllglll school students In the begmnnxg xxe xxtre frachtened and felt extremely small Tms feehng xx s soon oxercome sunt exerxone xxas so frtendlx and male us 1 part of tlus bne famlly Ireshman class xxas extatmglx nexx to us We elected ofhccrs had Class meetmgs and began to xxork hard at o a tuchts Our class had four numbers on the theer sz ur nn 'alxxe Ct cc an 'ixlxla jar xnd lhmbeth Peath Xlallorx captam Tlns year xxe ,fdflll ated from the nmth to the tenth aadc The grad u'1t1on cxereasts xxtre as beautltul as a sprm, day xt stage xx as appropnatelx dtcoratul To our parents and teachers tne loxhtst llCC4lI'ZlllOl1Q xxeae the prettx gnls an thelr beauttful pastel dresses and handsome boys m d ark suats Xs sophomox es under the leadershlp of XIISS Barker and Nlrs XX alls xxe felt th t xxe had become more than just a small part of our school Out class officers xxere XX 'aynt Daxls presldent Alice Nledhn xlce prtsadent lltnr tttx Qexxtll treasurer Vxe exchanged gafts at our annual Lhrlstmas party ln 'xlrs XX alls room 'Ilns yeal too xxe xxere replesenttd among tht cheerleaders b Ahee Nfedhn Judy Womack lh7abeth Xlallorv and Xnn Harxxell Vkalham Tutt Raxmond Xlatthell Clyde XX aar Call Call Carl Htndrtclxs and Buddy Tanton rep resented us on the gradaron John VK oolex had the time of has hte on the X I Buddy Cruase on the L S S Plcuda The honor as glVCll an nually to a box selected fox the quahtv of has xxoak and lns ablhty to get along xxlth others As Jumors xxe spread our xxmgs and partacapated m many atttxataes We sponsored the Varlety Shoxx o ments to IxCl1lx.ll1lJCl xxath Vx ayne Davas and Ann Har xx ell 'as emcee Ahte Xltdhn xxtth het Charleston act xxon Hrs! place rlht bxggtst event of the year xxas tht ltnnor Manor Prom lor days and xxeeks the dttola ttons tomnnttee toaled, transformmg the hbrary mto a httlc bat of apan Xt 8 pm Xlay the saxth xxe and our guests arraxed to make merry The beautlful lathes an glamorous coxxns adorned xxath hcaxenlx ortlnds trapped the hhht fantastac xxlth sophastatattd g.,entlemen m dag uafied exenmgf clothes One of the b1ggest honors of our Junaor year xyent to Judy XX omatl Qhe xxas cho en Nllss Hoxxard Htgh Scholastic honor xx as elettaon tu the Xammal 1I,,m,r Qocmetx Our members xxe L Barbara Hubbell Ylllflftfl Caasxxell Illzabeth Xlallorx Barbara XIOUIL and Faye Boyd A ClIl7ll1ShlD honoa xxas bestoxxed upon Clxde VVa1r He nas selected to go 011 the X I Nagy Buddy Cru1se Page 12 To leaxn more 'about the lnstorx and operations of our oxernmtnt Barbara Nloore and Clvde 'Waar repre s ted us at Xolunteex St te Clyde served as com nn: toner ot agraculture and Barbara as treasurer of her caty Ks the summer pa sed qtntkly xxe faced the openang ot school xxlth nnxed fcehngs because this xxould be our lat xear at Hoxxard ln our sClllOI' year Howard became dearer than exer to us The class elected Tommx Hu hes paesxdent Clyde Xxaar xacepresldent lrances Qnnth secretarx and law Boxd treasurer XXL xxere pleased to learn that X11 lxarr and Xltss Bnku xxould stall be holdmg our hnads Carolxn Hnfhnes cchted our lxelaclrfr Our rep rtsentataxts chtermg for the 'freen and xxlnte xxere Frances Snnth to captaxn and Barbara Xloore Iaye Boxd xx ts chosen edltor of 'I HI- REBEL our very oxxn annual Barbara Hubbell xxas the yerw able busmess managea XX 'ayne Daxls served as student councal presl dent xxlnle -Xhct Nledhn mnlded the money bags for that OYg'3Ill73flOl1 Our four top honors xxere gxxen to Nllldred Phapps xaledactoatan Baxbara Hubbell sahtatoraan Faye Boyd ll A R medahst anu Clyde VX alr ClVll13.ll medahst lfVe proudly remember that they xxere a part of us on ous llomcconnng ueen Barham Nlatlns xx as .attended bx Betty Pagqett and Barbara Xloore senaor attendants 'and Judy Nlassey and Patsy Snnth Junlor attendants A fexx of our senaor boys took an actave part an sports On the football team Raymond 'xfatchell captam VV1ll1am 'lutt co captaln Carl Carr VK ayne Davls Carl Hen clrlcks Davld Ford and XX alter LeNTay shoxxn brlghtlx On the hardxxood Raymond Xlltchell IJ.-and Ford and Carl Hendracks earraed our standard Raymond 'xlltchell xxon the Hume Xxward plesented each year to the most outstandmg football player of the cxty schools Nlembers of the Honor Soclety xxere 'xfaldred Plnpps prtsadent Balbara Hubbell wee presldent l'h7abeth Xlalloav Carolyn Oxxens Faye Boyd and Barbara Moore Fakmg an unprepared test Nllldred Plupps xvalked on Nllll the Betty Crocker Xxxard an txxard gnen to the garl xxha on the basls of thas test 15 predlcted to be the best homemake of the xear Leaxmg our beloved school xxe the class of 1959 wtsh to express our 3.pl3lCClal.lOIl to our teachers who haxe been so pataent helpful and understandmg through the years Xs the years go by l1lCll'lOI'1LS of Howard xxlll remand u that lt dad much to help shape our careers and to help us to bulld fox the future Trulv xxe can sax Our hearts to thee are bound XX 1th loyal love and happy memoraes FLIZABETH XIALLORY BARBARA Mookr. ', Z . , , K. ' V' KKV K VK - 'Ks K i K - K 'K KV ' 'Q K. Y . K ' K ' K K ' K Kc - ' V K - 1 K K K - . .' . ' . -X a- ,en 1 , ' ' . a . I' . , - .s ' 1 R . - - . 1 ',, , , A 5 as. " 3, ' ' f . K 3 I . . U . ' . 7 1 1 1 K ,1- ' K , ' s- . at rv - 1 ' s ' - " ' ' .' - 1 . : ' V. ' '- ' 4- -' r. V, V ,V - V '. V, , K K K A 55 a ,, 1 V me , 11: l, A H. ' ' ll, Ah - 5I'lI . . H' 'z rell , . , . . , a , - - I K KVK . K K. KV, V K . K . K - . rs 1 K ,K ., K. I K- ,, KVK 'IH . K. KK. ' s 3 K , . K Jw 'KK' "2 iv 3 :K K K- KK 1 Z 1 1 ' v -v ' K-K+ K A .. .V ' 6 a ' 'K K K K K' K 'K K ' K ' v s . F I ' . 5 . 5. v V Y - Q , . KK K K K K , 1 ,K z - i- 5 , 4- 1 y 1 ' . 5 ' K 2 - fxlemoraes are made of "stuff" hke our gorgeous, glam- K ' ' ' 1 x is :Kv .V x -Y F4 'A K!! K '1 - - V ,V a j . , ' . , 1 . x I y 4 - 4 KK y V . K - A - 1 v K K K . . K K ' ' . . . K. vv A . 4 A 1 K 1 e . ,KK V ' ,K nxl K K K K K j K -H K' 7 v A I K ' ' ' A KK ' ' ' ' ' ' . . . - . ' ' - ' -1- 1 1 V . . A 'y ' F' X A ' ' ' - f 1' n 1 vu 1 ' ' 1 . . . 1 , , . ' E 7 ' V , s ' ' ' . . . 1 K ' s ' ' 12 . 1 . . a ' p x - . F V , ,K K ' V. V . ' , 1 ' ' - ' n K 0 f - -' .V V , , ' 1 at - ' C' 1 Y 1 - x ' , - X 1 A - . . l Y . a 1 ' V 'i. ,, ' K 5 1 1 - ' a - , - s z . K ., . . ' r ' , ' ' ' - , V 4 g 1 1 4 , aa .V ' A D .-' . , ' " Kj K' - V v- 1 - as ' K .. ', , y K U f Q . 4 an ff by iq. Arvvwr J ,,, , FK u . 'r . - , fn .Qdx f x8 'N A 1 f-Y fr Q 1. ,. I .fy Y , 4 .W ' .A M ,, ,, .W , ,X X , W , , A V! , pf, 3, f,,, H L. fi -A , J , . Y ..Y , I 1 , t 1, 1, M3x,:.f,,f .,' f f, U - 4 ' .Yf 1 ,F ,, ' Q 1 ' .:,,x,,J,V.s:, Zzulvlg f 5' .Jr:rA,,., R ry wif. I 4 1,1 x. 7 3 ' ' . , B Q W ' , ' 'u ,Jn f I H m r4f"x ' ,iw lwtwf V n N fn' 'I ".'1k".o1 'r',- 41' ,.f' - r x - , - , M Q ' we v' ,V v f 3, 1 ' , 'zz-,." , ,ff ., 1 , , , J ,, , , I, ,M M f , W n X WI " 3' 'Ji 2' " 'I 1 4"'.i i l i,'4'7'f.vf'nf'0f'i, Fix ff: 4, -B ' y if W ,4 A - Hi -... 4.--s.. " f Lf ,Most Pvpular ff? 43+ 'fl' WAYNE DAVIS ALICE MEDLIN 1' 'gd ph RTW 1.5.41-M x . f ,frwifiw g ,MQ , , ,f wwf 'fin fm Jwfp., ,seg N W., +V ,,,,, 'V ' 4 4 f,7 :wQ 4 , f ,jg wwf QV 5,2 2? 31 . vb .,,, N W? ' 1jff,',7f,, ,L , , ,,n, I Q -eff -ww F UNH! . . , W-I G 4 gif?-G Q 1 - N 1-L M ' iyi I t I 4 l 3 2 GN Q K A x i , wp 2 s Q ? r xi ,f --ir 'Qi 'Q 1 . I I I ' ,. Q ff 3 X ?f I , 3 a4Q A i AAAA f , L:qf.',L4.4 0 x,gwwwT2, I r, 4 . K mu ,WAW 5, , is f i LLQ, ,N X ff ,J 1' 1' WK' , Most ,Czkcly to Succeed ff, 4+ JOHN WOOLEY BARBARA HUBBELL ff" -'Ss Witfiest 631' 633' 6:5 MARION BYRUM BUDDY TANTON -,A ,Y X 1 k:i 3 EL 'I , L I. 1 2 1 N ' 5 5 ' f 3 , E, QA 5 5 6 . L i i 2 ! 1 P .nf -1 , si 1? ,'Z'..fV,,.5 .5q5:..'5"!',3G'f 'P ' , - .X 4T"'Q:.' ' , ' f Q! Q . avg ' , .A ,-. - .,-. I I . :sf2-f' .- 4,4451 A,,153gl4EEgg ,N ,, Q 1 .L AQ -xx-+4 mf'-'Tw xml! It., hA,g,,vv -. uxvff, fxyrs Q5 . . pf f?L-efE:1?'1i,i?r: ,ii::.,Uig.,,g5 Ki, ., C' . k Y. f"'1fv if 'Q .,w:. fw.f:.f,-ff. - .'gm,.'!-' 'wiki' 'Wx van ' far' "",5"','f fpw- if 9' M 1 K M '. 1 FQ' A fn W - I 2 , 4-'Q ",.f' ?f -f-,L Q .' 1-, , . JW, Q a E1 if Q 41:1 Ns fm? ,x 4 2 f ,Q 1 A, w f 'Q ff, ff ,151 Hes! ljcrsamzlzty X -fr?-, ez? 4+ 4 ff, df TOMMY HUGHES ' FAYE BOYD E 'Q W l5'c'sf looking ego -:ge 1:13:- CARL CARR ELIZABETH MALLORY 'Wi MNC fi? f M "W i gl Q wx My s il, , 5 J Qi? UK! Kas! ,411 ,Arnaud 45' Gif? fi' CARL HENDRICKS BARBARA MOORE Page 22 Class Poem 'I hem ms no xxfncl to expxus thy thou ht tim s xxe xxl ht s x l O1 111 the lmlnmus xxx h'1xQ Inouqht Thmuah our lift t thu dfxx lhc frlends from xxhom xxc noxx must put uch Cs I s xx xwxs 1 h NVQ xxlll hold 01.11 hmds up hl h is xxe xx 1llx doxx I1 tht 'usle S mx xxe xx1ll xxluspex Co cl Axe Xnd hlde om tux s xxlth 1 lllllt So the thouxhts xxn xxxsh tx tall NVQ lmoxx xxe cinnot slx Xa xxc look luck m uux du RCI1lL11llJCI m th school l xt so xx ll T1 ance Smxth Class Motto When time who steals our years away Shall steal our pleasures too, The memory of the past will stay And halt our joys renew Class Flower Class Colors RTD ROSF RFU xxn xx HI FL ' ., ', . - 7 .,'. , 0. Of l ' ' s xx izxj: 4 , 1 1 x l lf v x c v ' 1 . ?- ' ,. ly 'ka C v. .XS X: go Q li: scpzxmtc 'ax' XVill zxlxxit' lil gm' in cx'c1'y cart Nlolllclwls CllQ'l'ZlYL'Il thcrc to stzxx. x v' - sc sf '2- 4, . V YZ y v A L , ,V ' ll' ' " ' ', " 1,17 -lf' " f ff 5 '1 1 l 1 - v v I :Z V 'r I 1 'f ri' 1 " Q' A Cf -xxc we 5 'c. ll ' O Q I L ' 4 L' 4. A7 f ' r 27- H54 wif' , X .' !,!,..7 f ,v xv! "W 2 -... . wsdaxu RX Ink Lump EI, C 'L 9 ' .wfddffjf SENIOR lilxm I-'fwli Hmm Nl.XRIUX l.Hl'I5Ii ljvkml .'llmll1rz11'- L'.mmzun'n:1 ,-lgllfl,-fpzff 'l'r:msfcr fxmnl WIA. '57-'SSQ RL-ll Siullcnt l.Ulll!Cll. '57-'58, 'SX-'SQL "A" l'l'1mS. '55-'50, 'FM-457. '37-'53, 'FN ll:-ml. '55-'56, '50-'57. '57-'FK 'FN- '59. Sc-cu-t:u'y. 'FS-'Fi-. I,l'L'S1'lt'!ll. 'FUQ Se-crn-tary of Ilzmrl. 'SHY'39g .Xll 'FX-'59g Srrxicc lllllll. '55-'SIL Hunk' Stan' llflurl, '56-'57, '37-FF, '58-'FUI lhmxl Uftlwr. Ylcc Vrcsirlcnt, 'Fi .XIIL-vuzxtv. 'Nr-.571 All l'11y Orches- 'Fl-. 'l'1'n-.4-11xAx'1', 'FI--F71 Svuilfr Y- tm. '55-'Sm Austin lk-:ly Ham-I 'll-mms. 'if--'57, 'FT-'ESQ Stuflvm lfmm- llmic. '57-'SPH Bxmrl liilllllv. '55-'51- Gil, '59-'39, Vulvlruty Clllzlflllflll. 'Sh-'57. '57-'FSg Flag Twirlcr, '37- '38-'59g llnskc-tb:lll llllffilllllllllr. '33 'SSQ lblm' Guarml, '33-'59: Hunn- '5fvg Yulh-ylmll lutx'.1murzxls. 'FT-'SSQ 14414-nl Ofrlccr. Scam-I:l1'5. '50-FT. Vim' Prwm ilmlmxxillvc. '37-'SSQ THE lrrswlent. '57-'59, '33-459g Backli- llmzm. Hlitw: ll---t I'uw-xmnlxty. llzlll l!lIYLlIIllll'IAlS, 'Stn Clllillljli, 'Fug Ywllcylnall lntramumls, '57-'58, '56- 'SEJQ liaflmintcm lutrnn1ux'zxls, '58-'59g K'h:uu1vs. 'SS-'59g juniur Achivvcnwnt. A A '57-'58, '58-'59g Honorable Mentilm KARL Q.-XRR llmvzml Scin-noe Fair, '57-'58, Yau- lUm,m.,,H-U, ali-rhilt: '57-'SSQ Furn-lxslc K'lul1,l'S8- 1:-'11-glm 1-'.,.,m.11. 'sSfSU. 's1,.'57. 'sr' '95 , WE REBEL' lcatufc hd""'1 'sxg YEHNII5' 1-',,,,m.11. Ssfsvg lin- llm'f'bl- kqllunll, 'Su-'51 'SM-'59g Tx'1u'l'i, '57- '58g llzmal. '53-'Sm '50-'57, '57-'SXQ l'rUjLctuxs 1 lulz. 'Su-'S7g llama- Club. '57-'5Ng Im1'1um11':1l llzxskctlmll, '53- Q 1 '56, '51,-'57, '57-'Skip MUS: Ilmul- JANE lLI.L1-LN LoI.I.1r:u SUIYIC. ' .lcazlwmu "A" lianrl, '55-'50, '56-'57, '57-'SEQ l.iln':lry flulw, '50-'57. '57-'58, 'JS- '59g Yullc-ylmll. '57-'58, l'hamps, '57- .18 WH? CHARLES COOPER C'0u1nzvr'ril1I-D. O. "A" Band, '56-'5f: B-Team Basket- ball, '50-'FTQ Truck. '57-'ESQ Sciuucu 1"Hi1' Wilmer- '56"57- PERCY Xl1CII,XEl. CORBETT .f1rl1cIfJr1ic- flUH1H1Fl'l'lilI XYAYNI-Q lmvls firlxllwnzl' 3 Smninr Illulx l'lmrns. '53-'FC-. 'SS-'39: DAN In Ibm! I-lmrlmll, '35-'Sf-. 'Srl-'57, '57-'53, FH- xlulzlluvxlv 'SUQ Sluclvnt L'-funcil, '55-'50, '51,"i7. julmmr lllgll llIlSlru'llJIlll, '33-'SAE ll- 'if-'5X. ASS-'39. l'I'1-Killa-Ill. 'SR-'SWL l'n'4m1 liqukl-tlmll, '57-'5551 ,X-lL'1HTl jlmi-fr Rl-l V1-f--. 'FF-'F'-1 'l'1:nlx. llzmlwtlmll, '57-'SK 'SX-F92--lljiflle '51,-'ifg Sffplnflxn-xc l'xn-:Alf-m. 'Sw Hmmm Otllcux l'1'a-aulvlxt, 38-593 'STQ juuiur Yicv Pxcsulp-m. 'ST-'SSQ lllnmrnlvlf' Nlunlilfn. ll-L'llllL'SSCS'-SCP MK. uf "NIL-nmufrxcs Au- Mzulc uf uncv Fair. '50-'37, Ilafwzml Scum-ncc This," '37-'5S: Tux-1 Rrnl-I.. Spllrts lfzur. '50-'17, , lfllimrq Kiwi ll-pular. Page 24 43 1 I n CLASS XURBIX -lu1f1f1RI1X IIIIIX f,1q11y .l1'111i1'H111' ,-l1'.'f1'v1'1' 56111111 Vlillf, 4311-'Ffl l.1'1:'..:', ll'1'1. 'l'1,1:-1'r1' 1111111 liwt. :ff'Ffq '1' X I 1511-':77. ':f'Ff. Yin- l'1'w1i11113 U11 1,1:'1, 'SQ'1'13 11: ,,-. JW. 1'1u1,. -5: 1111- 515171. iFX'FU2 'li11111rx. '57-'SM 'f1, 'Sm-'SK 77335, '3Hf391 F1111- -l1111i11r'S11:i111 llzukw-tluill 4i:1111c. '57- l-1.1l. 423-'img 1'!1111-114, 'if,'31,, 'FX '3l4f':'J: l:111'1-iisiw. 'FN-'FDL llzmll. 'FM-'51 UI 1' ii1::11'1l: lliurxw. AFR- 'W' H "' " ' ""' . , .1Nl11111.1.l I1111.1111111:11-, nf-rx. W-SV X 1'1 'ull I1111 11111111 '57 SX..-i:1,1::11:1. ,wr-'lg I1111 R1-'1:1-'1.. IJUR1,-111y ANN IIIXRN-ELL 73--39g I'1'f1111 l111111111111'r. '57-'FSL lwHHm.l,A.I-H, .l1111:11r .Xclizrvm-'11111I. '57-'58, 1-1!H,,uN. 'gg-'gh 'MW-17 -:7w1:Q -NR- '3'l: -l1111f11' Y-Twiia 'FF-'Flip Sc-ximr Y-'Il-c11w. 'Fw-FT. 'ST-FX: Utlicc 511111. 'FFfF'11 II111111- R111111 Ofticur. Sacre- I, V ,. . 1.115 :mil 'I'11':1N111v1', '511-'Sfg 111111111- Vlx-Xl-l' IHUXI xx Mlflxllxxl lliuli Kilim-11111-le-1'. 'Sli-'FTQ liliiiic 11f1111111'r1111' ll, O. l'l1:'1. 'ST-'SM l'1-1-4, 111111. '5j.'5g, l3'1'1!lfTfll.'-'33-'FN1 'li N l Ciluli. 'FT i:Xf'F9. 'I11N.11w- Xl:1i1:1:1-V1 lizixkat- 73 514--"K 111.11 l11'r:1111111:1K. 'FT-'Fx 'FYYFVQ l4:11l111111t1111 l1111.1111111':1la. 'FTf'F?4. '39- 'FV1 Ylillx-ylmll I11l1':1m111':1lx. '37-EX. 'FR-F91 Xl.1'. uf "Nlui11111'ivQ ,Kre- Xl:11l1' uf 'l'l114." 714331 l'111 filulu. '.'F-'Fug l'1'11111 1V111i11itt11-. 'FT-'ihlg I".1J1i1111 S1111-.-.. 'ZF-'Fm '51.fS7: T111: 'tiff' CARI. XYEST Hrzxmucxs 'I111115111:'1'-L'1m11111'rr1'c11 Junior Hiuh Baakutliall. '55-'56, Cap- tain. '55-'FM Iuniwr High Softball, '55-'56g B-Team Fuutball. '56-'57g B-Team Flmhall. '56-'STQ B-Tuzlm Raskctlinll. '36-'57, l'v1-Vaptaizi. 'Sh- 'f71 AATUI1111 Fmftlmll. '57-'33, 'SRA '59g A-T1-11111 Iiaskc-tl1:1ll. '57-'S8. 'SS- '59. Ci:1111'1i11. 'SR-'59: Third T1-11m .Xll-Vity. F7-'593 Trlltk. 'FT-795 Ilnskc-1l1:1ll I11tr:sm111':1l-. '35-'56, '36- '57. '57-KFF. 'FS"59, l'11f1'l1:1v111-N. '37- 'SRQ Hath Club. 'SF-'Ffa Vhlirus. '55-'30, '91-'57, '37-'59, 'FF-'F9: ,ll111i111' Yzlrie-15' Shim. :T-'FFL B-X1 All .X1'f11111'l. Cxicflzxx S, lll'FFINl.i .l.'1:11'1'u1I-1'-111,11:f1"111I llimll. '33-'Sf-. 'FU-'57, 'FT-TF: .luniwr .Xcliivvn-111r111. '57-'ESQ l"f1:'c-11x30 f'll1l1. '59-'39: '1'1711f'1'1', 'FU-'37. 'FT-ff. 'FH' ':9. Hilti". '59-'Ffh Iii:-i11rw M1111- ziuvr. '37-4:43 flfticv Smff, '1S.'Sf,. 311337. '17-79: J'z1111+r Y-Tvvti. '15- 'F11: Frwvzr-' C'l11'1. 'F:-'F'-. 'F11-WT. 77-'591 C11 iff tin' Xl-1111l1. 'Wi-'FT1 Hirl llwj. 4'f111111y lJ:1y.'FF-'Ffil llwml- K1111111 flylirff. l'r1fcifi:-111. '11,-'zfg ,T1111i11r'S1-11'-r Iizi-kctlmll f'if1111f'. 'FT- 'FRQ X'1llf-ylmll l11Tr:1111'1r:1lx. 'If-TR: .'x11Nt'11 V1-ny Hwwl filmzt. ':7-'F93 5131111 Sfili- Vfiritcfkt. '55-'Ffh Triii. 'FZ- 'Rng T111-' REBEL. IZ1f,1:1 1.. 1 1 ' I . BARBARA ANN H1'1a1zE1,1. .-11'1111r11z1'1' I,1hr:1ry fluli. J:-ah. rv?-31. 31- 'FS. 'Ilrc:11111'11'. '56-'F7. P!'C'4i'lf'NY. '37-'SM Sciemm- Vluh. '55-'50 '56-'FTL llwimr Snciivty. A57-'SR 'FY-'59. Vicc l'1-miflurit. 'FR-'F9: Jr.-S12 Iizixketbnll. '1Tf'FF2: XIII:-5111111 liitruniurzxla '37- '1S, FS- F91 S111-M111 f'uuncil, '33-'56, 'ffi-'F73 A-llzuifl. '55-'FR '56-'57. '57- 'Fl TQ-'59, 'I'rc:1sL1rcA1'. '59-'591 All 51:11 lirmrl. 'Ffi-'F7. 357359. '53-'59C .Xll l'ity Urclu-wl1':1. '53-'56 3 Aus 1i11 I'c:1y llillill Vlinfc. '57-'593 Furensics ' 111 "Q "9 f"11l1. 'SR-'FUR Y: 1' l fl-xl'lt' I!:,fl111i11tf,1x l::'m11111:':1lN. 'FT-'59 'FRA 'FOL Iuiiiur .Xcl1Eu'r,-nu-111. '57-TP. '?NfF'Ag Fin! l'l:1m- Y1111-lvrliilt Sci- 1111'1- l'lIl1l'. 'FT-'FFL Fin! Vlricc :lull liirv fi1"1111l l'1'11r- H1,-1111111 Sciviicv lf:-ir. '37-'FYI Nutt-111I1l H1-V11 Sclwlf :"J:.:1 1W111:1Nr:113'. '37-'FFL XV:-51111: l' 'iw F1-11:11 1- FU1-1":1-l1'11 l'11:1!'XY. 'Nfifug R1-11111-l XI:1tl1n'n1:11Ecs C3111- tfxt. ':Ff'Ff-. 'W-'F7. '57-'FRC T111-1 l61'1:11,. R11N11.f--- Maxim'--r: Mwst l'lw-lg tw S'1Hl'l"l Tmixrx' H1'4s111-14 .-If wi-'niif 'l'1':111Nfor iriini fl-11tr:1l. 7:-'Fill Stntv Sriffrpcr- Fnlr. 'V-'17, '17-'wi 5f'C'1?1'l l'lnCv "Php-i1-a" Srlxi 111 SCi:'111l1l '57-'FSH UTQ-:1111 U11-l-cf-llmzill. P17--591 Track Team. '39 'FQI SfU'lf'm f"'!U' nil. '59-'59: Pu-Qlvicnt mf Senwr Clgpg, '38-'59g THE REHELQ Hes! Prrsfmality. 'rods . SENIOR Sx'1.x'iA JEAN IARRELL ITAYE ,limes AmidfrniciConirrtcrriizl .-lcudsmzi'-D. O, Chorus, '55-'56, '56-'57, '57-'58, '58- Reil Cross. ,SS-'fm 'St'-'ET. '57-'53 '59, ,luninr High Cheerletuler. 'S5- '53-'FSM CIITUIISUYCT. '59-'59: Forensic '56, Office Stall, '56-'57. '57-'58, Club. '35-'51,'so-'57.'5715x,'58-'59 junior-Senior Basketball Game, '57- l'i't-snlt-nt. 'FX-'59: ,lunior Y-Teens '58, Scniwr Y-Teens. '58-'S9. Presi- '53-'SML Utlirv Staff. 'SF-'Flu Student fit-nt, 'SH-'59, Yollt-3li1ill Team, 'FN L'iitxiu':l. 'FS-'59g Src-intl .Xlturnziit '59, Captain, '58-'59, llailrninton ln- Clic-c-i'lt-1itl1:r. 438-'59, Yfillqlixlll ln- tizunurals. '58-'59. trzunurfils, 'Sh-'57. '57-TN: llasket- lzill lntrtunurnls. 'Fo-'57, '57-'S9. Fit-t'aj-taiii. '57-'ESQ junior Variety Shun, '57-'FSL T S l Club. '53-'59, Secrut:ii'5'. 'SS-'S9. Rcnnrter. '58-'59: PEARL ELI-QNQRE BEST Service Day Awanl 4Fore-nsicb. '57- 1 KIIJXX'ELL 'E' Academic Fashion Show, '55-'56, '56-'57, '57- '5R. '58-'59g Red Cross. '55-'56, '56 '57 ,57"53-'59- RCIWICY- '58-'59s l'.x'1'sY liiI.i.ixusxx'o1c'i'ii l.ihrary Staff, '55-'50, '56-'57, I.ibr:1ry . . Conference, '56-'57, Office Staff. 'S5- ihlfdfllllnlf. 'l,flfnHlffLilfI '56, '56-'57: Volleyball Intramurals. H.mKl'.-??'M,lL ?.l"M.' 9'.'3St-rl-Fld' '55-'56, T K I Club, '57.'5g '58--59. ins, of-58, 58- 59. lnptain..-nf-ity THE REBEL ' ' Basketball Intramurals, 'JJ-36. :ti- '57, '57-'58, '58-'59g Track, '55-'Stu 'So-'57, Captain, '55-'50, '56-'57, Li- brary Club, 'Fo-'57, '57-'58. '58-'59g Math Club. '55-'56. '56-'57. Vice President, '56-'F-7. Secretary, '55-'56g Bariminton, 'SS-'59g Clinic Staff. '57- '58g Office Staff, '57-'58, '58-'59g THE REBEL, Most Athletic. Sum L. 1 Lux' SUE Kixiis.x1-1. onimurclal-D, O. Math Club, '35-'56, '57-'58, Secre- tary, '55-'56. Vice President, '57-'58g Red Cross, '55-'56g Fashion Show, '55-'56, '5 '55-'56, ' murals, ' murals, ' murals, ' 7358. '584'S9g Office Staff, 57-'SSQ Volleyball Intra- 57-'SSQ Badminton Intra- 57-'583 Basketball Intra- 57-'58g Student Council, '57-'58, '58-'59g Junior-Senior Bas- ketball Ga Treasurer T 8: I Cl '59, junio me. '57-'58, Secretary and of Home Room. '57-'58, ub. '58-'59, Treasurer, '58- r Variety Show, '57-'SX GARY G. MC.-XBEIQ Amdz'mit'fD. O. B Team l lasketball. '56-'57: T 8: I Qluh, '57-'58, 'SS-'59. President. '58- ':9q A Team Basketball, '58-'59, Page 26 xriig XV,-Xl.'l'liR l.iiNl.u' Attlilxlnir-Cuimviprfial lfniftliall, 'Sli-'57, '57-'58, Varsqity. 'SX-'59g Cliorus. '55-'5o. '56-'37, 57- l5S. 'SS-'59, Track. '56-'57, 'ST-53. EL1z.xB15TH XIALLORY Commercial Chorus. '55-'56. '56-'57. '57-'58, '55- '59, Ensemble, '57-'59, All-State Chorus. '58-'59g Honor Society, '57- 'S8, '58-'59, Volleyball Intramurals, .57-'58, Junior liipzh Cheerleader. '55- '56, Captain, '55-'Stip Senior High Cliwrlerule-r, 'Stn-'57, Sub-Deb Sweet- heart. '55-'Sr-3 Senior Y-Teens, 'Sti- '57. '57-'58, Class Favorite, '55-'563 Pu-ss Club. '37-'58, '53-'591 Home- rifom Officer. President. '57-'58, Sec- retary. '56-'57, Junior Class Secre- tary, '57-'58, Forensic. '58-'59g Bas- ketball Intramurals. '56-'57, Spot- light of the Month, '56-'57, Otnlice Stall. '55-'56, Badminton Intra- murals. '57-'SSL Junior Variety Sllftlll '57-'58g Prom Committee, '57-'532 REBEL Stall, '58-'59, Prettiest Girl. '58-'59, gl CLASS .Xi.ic'-: C,xitoi.i'N KIEULIN 1 tinitvirrfitzl Cliorus, '55-'5n. '56-'57, Ensemble, '57-'5H. All-State Chorus. '58-'5U: Clueilcailcr. '55-'50, '50-'57, Co-Cain tziili. '57-'58g Yollt-yliall Intramurals, '56-'57. '57-'SK Captain, '58-'59, Itas- ketliall Intiziniurals, 'Sli-'57. '57-'5Rg Ilatlinintun Intramurals. '57-'58g Ot'- nce Staff. '51,-'57: Lilntary Stati. '55- '5fi. 'Sri-'57, Senior Y-Teens, '56-'57, '57-'ESQ Supliiinioie lilass Vice Presi- ilent, '56-'57g junior Class President, '57-'FHL Junior Variety Show, '57- 'F32 Stliflent Council. '55-'56. '56- '57. '57-'59, Treasurer. '59-'5Ug I'ifi't-iisics. 'BR-'59, Aluninr of tht' Xlnntli. '57-'FRQ Carnival Queen t':inflifl:ite. '51,-'57. '57-'SPH juni-fr :inil St-ni-tr Ilzisl-ct-tliall Iixiniiy '57-'533 I'riim t'iii1ii1iittei'. '57-'SRQ Press Cluli. '57-'53, '53-'59. Feature Erlitnr. '5i1-'59g City Beautiful Representa- tive. '53-'59g THE Rlnlllil. Staff. '53- '59q Most Popular. '59-'59, lQ.xx'xiliNn RIITKIIIELIA .It'i1iii'v1i'.' Clllirlis. '55-'51-, '56-'57, '57-'53, '59- '59: St-ni-ir Ili-Y. '55-'5lig Hortic- rufini Ufricvr. I'i'esiflent. '55-'iog X'ZlTSlIj' Iiwitluill. '55-iffu. '50-'57. '57- '5S. '5S-'59. Caiitain. '53-'59g All Class A. Tlzirrl Team. '55-'56. Seconil Teani, '50-'57. First Team, '57-'SK '58-'SUQ Hume Awaril Nominee. '56- '57. '57-'SR '59-'59, Xkvinner. '58-'59, Player of XYet-k. '57-'Egg Player of Yi-ar. '57-A591 All Nashville Team Iliinrfmlile Xluntinn. '57-'5Rg Point anil Rushin: Leailcr of NIL. '57- '5F: Ififth Yalualmle Player of NII.. '59-'SWL Junior Iliuli Soft Ball. '55- 'ifig Il-Team Ilfisketllall, '55-'56, A- Tewiin Itasl-utllall, 'Sli-'57, '57-'58, '59- 'S'f. t'u-1':iiit:iiti. '59-'59g Track. '55- 'Fit. 'Sli-'57, '57-'59, '59-'59, Captain. '57-'58, District Meet, '57-'58. Rc'- gional Meet. '57-'59, State RIN-t. '57-'59, XII. Thirfl Track Star, '57- '53, liiuhtli Place Nlvrlal in Stan' Decfitltlon. '57-'59. Hiillir-st Track Scorer Since I9-il. '57-'533 llrist Athletic. '58-'F9g THE REnEi. Staff. '5R'Z9 Cihxiz.-x NicHoLs Ca1nmi'rri'f11 Sturlent Council. '55-'56, '56-'57: Li- brary Cluli. '55-'56: Clinic Club. '58- f 'FL Sc-cri-tary. 'FX-'591 Senior Y- 'I't-vus. '55-'5f-. '56-'57: Junior Variety Shim. '57-'FX '59-'59g Ilvimeiwoiti Ofnm-r. Prifsiflent. '55-'56, Secretary. '56-'57, Oftice Stati. '56-'57, 'SP-'59: Volleyluall Intramurals. '53-'59. Cri- Clizimps. '59-'59: RMI Cross. '55-'56: Prom Committee. '59-'593 Beauty Revue. '55-'Srl '59-'59: THE REBEL Start. '58-'59. BETTY I'xiif1ETT .'Iri:iIi'niic t'ffni1m'r't'i'tll IIonai- of Rrpresentativc-s, '56-'57g Girls' Chorus. '55-'56: Clee Club. '56-'57: Ilance Clulm. '57-'5F1: Press Cluli. '57-'Fig Real Croce Representa- tive. '55-'FK '56-'57: Senior Home- cominu .Xttt-nflant, 'FR-'59: Senior Huinerfmm Treasurer. '59-'593 Intra- murals. Volleyball, '58-'59, Intra- inurals Cheerleader. '55-'56: Junior Achievement. '59-'59: II o w a r fl Chorus. '57-'59. '58-'59: Future Teachers of America Club. '55-'56, '56-'57, '57-'59, Mi-xitc.xizET ANDERSON RIENSER Academic- - Commercial Chorus, '55-'56, '56-'57, '57-'SSI Li- liraiy Stati, '55-'56. '56-'57, '57-'5Fp Ulrice Statt. '55-'56, '57-'53g Fashion Sliow. '55-'56. '56-'57: Reml Cross, '5ti-'57, '57-'53g Volleyball Intra- murals. '57-'58, Basketball Intra- murals. 'Sr'--'57, junior Variety Show, '57-'58g T K I Club, '58-'59. B.xiuz.xR,x ANN XIOORE Aiizdrmif-Ctmmicrcial Transfer from VII-st. '57-'SSQ Senior Y-'I'et'iis. 'Sli-'57, '57-'58g Prom Cum- nnttve. '57-'SSM junior Red Cross, 'SS-'5ri, '50-'57, '57-'SK '53-'59, Pm- grzim Chziirnizin, '57-'58, Vice Presi- rlent, 'SN-'59: Service Day Award, '57-'SSQ Fashion Show, '55-'55 156- '57g Intramural Basketball, 55-56, '56-'57, Captain. '56-'573 Representa- tive to Girls' State. '57-'58g Middle Tennessee State Math Contest, '57- '58g Lilmrary Club, '58-'59Q Bad- minton Intramural, '58-'59g Senior lliuh Cliorus. '58-'59: Volleyball In- trziinural, '57-'59, '59-'59, Co-Champs, 'FS-'59g Clinic Club. '57-'58, '58-'59, l'rt-sirlent, '57-'58. Vice Presiclent. '59-'59: Hfin-fr Society. '53-'59g Sen- ior Siiotliglit, '59-'59g Homeroom I Irtsiilcnt, '53-'59g Representative to Rell Cr'-ss Camp, '57-'SSQ Homecom- ing Attendant. '58-'59g Forensic Vluh. '58-'59, Secretary, '58-'59: Representative to Young Modern's Den. '58-'59, President, '58-'59: Senior High Cheerleader, "SB-'59: Junior Achievement, '57-'58g Best All-Round. '58-'59p Miss Howard lliizh, '58-'59: THE REBEL Stan, '58- .gg C',xRoi,x'N ONVENS Aradmn1'r-Commercial junior High Chorus. '54-'55g Senior lliizh Chorus, '56-'57, '57-'58, '58-'59g Ilnnie Ifcnnnmics Fashion Show, '55- 'SIi. 'SG-'57g National Honor So- ciety. '53-'591 Clinic Club. '57-'58, 'FR-'59g Red Cross Representative, 'SR-'59g Senior Y-Teens. '57-'58. Vice President. '58-'59: Basketball Intra- murals. '55-'56g Most Courteous, '58- .gg XIILDREIJ CRISNVELI. PHIPPS Acadrmic-D. O. Stuflent Council, '55-'56, Fashion Shun. '55-'56: Homeroom Onicer, Vrtsiflent. '56-'57: T 8: I Club. '57- '5R. Treasurer. '59-'591 Vice Presi- fli-nt. I'If-nur Society. '57-'58, '58-'59, I'resirlt-nt. Office Staff, '56-'57g REBEL Staff. '58-'59, Page 27 lf 'NOR SENIOR ifLI.liN Liifmxlx PYBVRN C'0nz1ncrria1 I-IENRIETTA SEWELL Af'GdC77ZZ'CiC0?71H1l'YCitlI 'lirzxnsfcr fruin Central, Y-Teens, '3n- "A" Band, '55-'56, '56-'57, '57-'58, '56, Dance Club. '56-'57, Secretary, junior Y-Teens, '55-'56, Senior Y- '5b-'37g Prcsirlent uf Hnnierootn. '55- Twns. ,Sb-'57, '57-'58, Library Club. 'ffm '56-.521 Clinrus. '57-'53, '58-'59, '35-'56, '56-'S7. '57-'5S. Vice Presi- Fnrtnsic Club. 'SR-'59g Secretary of lla-nr. '56-'37g Science Club. '55-'56, Hunlt-rnrmi. '53-'59: Junior-Senior '56-'57. '57-'59, Publicity Chairman. Grunt-. '57-'39, '39-'59, Press Club. '37-'SSL Clinic Club. '57-'SK '58-'59: 'SS-'S9: Ynllcylmll lntramurzxls, l5R- Tr:-:isurcr uf Supliffmore Class. '50- '39. 'STQ Assistant Business Manager of IfRAm312s Louisi-1 SMITH Arlidrviififzmznirrrial Transfer fi--fin Chattanooga, '56-'57, Clinrus. 456357. '57-'58, '58-'59: l-Iiismilnle. '57-'58: All-State, '58-'59g Utlicc- Stall. '57-'59, '58-'59g Library Club. 'F7-'SSL Clinic Club. '58-'593 liiecrlezulcr. '57-'SK '58-'59. Cn- Czibtziin. '53-'59: Stuclcnt Council. '58-'59: Annual Stull. '39-'59. Juni-ir iiigli lfiiitmi '53-A593 llumercmni l'ri'sirlt-nt. '57-'SSL Sven-t:u'y Soni-no Claw. 'SX-'39, Yzirii-ty Sllinv, '57-'SK .Xnnu:iI, 'SH-'59g flmce Stall, '5S1'56: Tm-nnis Tm-rim. '57-'58, Co-Champs. xollcyball. '56-'57g Press Club, '56- 37. EDWIN LEE TANTON .'1L'H!1't'W1iL' llllfrfili. '55-'56. '56-'57.-'57-'58, '58- 'S73 Honorable Mention Science Fair. '57-'53, Rzisketball, '54-'55, '55- '3f:. '56-'57. '57-'58, fo-Ciiptain. '57- '3l4, lliisulmll. '35-'56, 'Sb-'57, '57- 'SRQ Football ll-Team. '55-'56. Varsity, '5t,.'S7- .57-'58, Sports Ecli- tnr of Annual Striff. 'SR-'59, Dance Club. '57-F81 Iloiinralilt- Mention .Xll-City llzisketbnll, '57-'ESQ Track. '35-'56, 573535 Coach of Junior- Scnior Basketball Game, '57-'58g In- tramural Champs, '55-'56, Co-Champs, '57-'58. l.oL'1sr: X'AssER L-07Pl7Vlf'7'L'1iGl junior Y-Teens, '55-'56. '56-'57, Of- ticc Stall, '55-'56, Library, '55-'56g junior High Chorus, '55-'56, Junior Rerl Cross. '55-'56, '56-'57, '57-'58, '59-'59, Clinic fluli. '55-'S6. '57-'53, T K I Club, '57-'5R. '58-'S9. lix'icI.YN XX.xTsnx .4i'lnIi'v1iff-Cfminzrrfiul ,Iuninr Rui Cross. '55-'56, '56-'57. 'FT-'392 library Club. '56-'57, Ofticc- Stull, '55-'Flu '56-'57. '57-'Zigi Vul- lqlmll lntrrnnural. '57-'58, '53-'59, llzulniinton Intramural. '37-'58 Page 28 Crynii XVILLIAM XVAIR Acadfmic Track. '55-'56: B-Team Football, '55- 'SGQ Math Club. '55-'56, Student Council, '56-'57, '53-'59g Projectors' Club. '56-'S7. '58-'59, Secrctarv. '58- '59, Press Club. '58-'59g King: of Carnival, '58-'595 Intramural Bas- ki-tbzill. '56-'57, Senior Forensic Club. '58-'59g Rainer. Staff. '58-'59, .Xrtistg l'r4nn Cnmmittee. '57-'53, Yzirsity Fnntball. '57-'58. '58-'595 Spotlight of Nfontli. '58-'59, Vice Prcsident of Class, '58-'S9g Boys' State, '57-'58g Buddy Cruise. '57-'58, Most Courtenus. ,SS-'59. BARBARA SUE XVAUFORD Afadcmic-Commnrial Refi Cross, '36-'57, Fashion Show, '55-'56, '56-'57, '57-'58: Senior Y- Teens, '57-'58, REBEL Staft. '58-'59, Sub-Deb Sweetheart, '55-'56: Library Club. '55-'56. favs s-'wal CLASS ff - g,.,A ,, ,,WW., Y -Q . H ' ,gzigl 'V .2759 w '15 Imxxrfmxri IH-.um XX 1i.i.1i-ms Dlwiix XXAYXE xxfJUI.IiY Afmlrvifc .'1t'u4lrnii'm' l f Rnnfl. '53-'Sin 'Sri-'37, '57-'FK Scicnce Vlulv. '57-'SK Vice Prcsimlcm, 'SS-'59, Yicc-l'11-Qirlcilt. '53-'57, Vrvs- '57-'SK I'rvsiflunt. 'SS-'59: Student iflent, 'SR-'F-9: l'r:ijcc!nrs' fluli. 'SF' Vnuncil. '57-'Slip Rutlrly Cruise. '56- 'S7, '57-'59, Yicv l,I'0SlIlK'llY. '53-'STQ 'F-7: KLM Likely ti, Sllrcm-1-il, '59-'S9. Science fluli. '55-'SM Fm-tlmll. 'Sf'- '573 Annual Staff. '53-'59, ,--4. Representatives to Volunteer State Clyde Weir Barbara Moore Ill' TUIIDRRUN Art Contest Sponsored by P.T.A. Ellen Pyburn Betty Crocker Award Mildred Phipps Mrs Franklin Page 29 Clarksville, Here We Come Genius af Work Page 30 The Fashion Parade All-Star Band ' 5.5 Q 2' 124' gin 6 I ,f 4, 1, ' 1 A if wk , 4' , J 1 wa y jf my Q f .ff 1 if JIMMY .'XI.EXANIJER DOC BAGGETT FRANCES BARTOLINI Rum' BENSON XVILLIAM BILBREY CAROLYN BOAZ VVANDA BONER NOREEN BROOKSHER BILLY BURKE PJARULIJ CASSELL DON COLLINS SHIRLEY DEAN CAROLYN DUNAVAN HELEN ETHRIDGE DON FARRELL JAMES FOSTER JOE FRENSLEY BETTY GOEORTH NIARY LYNNE GREER JOAN IIEFLIN GALE HICKS LINDA HIBIES DONNA HOI,BERT PAT HOLLIS .of TA'T,V A . Am , 4' "Vt ,L W f I , 4--:-0 is!- va-l: ,, iff 4 1 if? T? iss 2 'T fi ""' 'wif i ' 415-ngv :ag 'v--' in THE JUNIOR CLASS 15? .Q 'EM' W ,fO'N,, IN wk 'WS 'Q Page 32 Q A K x V B1 .T " ,. . -, " ' I if . 3 at-1 SWG' .- ,.. .N GFX JN 'zum lr 'if , 1. qw-rr ,..,- A-ln bi: Q 4, Ha. ' Hizf, '. A4 Q, 4 Q 1 A , A ,L a ni ,R , A xf n kann' 3 , n E--S. 'nr 4, " 1 f, St H , iw K. i f 1 11 Q . ,, .. V A,h 11- if inn 'V :EW 9 ' 1' s ' u' A 9 if 1' v4 J sa ff P I R K f at I Y , wh J,"7-Y-J Q Q2-. 1 ,E gk, ' -3' E '5 YV' "' . I az, Y M fwv- 4 A X- A L. ft' z+,Y., N111 THE JUNIOR CLASS ? rn- Q, S1 Hoon KAY JONES NANCY JOHNS JOAN LEE PAT I.EE JUDY KIASSEY FAYE BIEDLIN FHOMAS RIITCHELL JOYCE NEAL CAROLYN PARIIAM LUTHER PATTON MAC PERRY CAROLYN QUALLS GAIL RAY IDHILLIP ROBERTS DONALD SHAR1-E PATSY SMITH PALMER SORROYY SHIRLEY SPRY LUCY SUTTON :XNGELIA YANDERPOOL FRED XY11.L1Ax1s GAYLE WOOOALL Page 33 Silver-Tongued Orafors Acting Up The Coke Bregk 2 aw-9 Wewse Smile' You re I Object d Two Of Is Thus A Class? A Kmd Interesting? fTk7lfE The Show Must Go On And On A Word To The Wlse Have Typewrnter Wall Type 3 1 I'l'f , I ' ' , lf 1 fi. Q HI ,.,....- 1 1 1 L 5 I I Q , X VH ,Q A 'rlfx ,Ll . flifff 5' vigil. ?sP'7f1 f ljj K iA",.l.-f'i.xf qibailta 4 - X 5 . -WE' i 'gil 5 YI K . 4? Jvf 555 f it n- . if mi - Er? qqiiffii ' ,, ,ggsxxgyi , . ,g,, 4 , -..x . M- ' , XQX X, X My , - ", u Xxv New " M, ' ' 'M' '- V 'LR ' 2 ' J v k . 4 .X H v 'lf '44 w ' ' Q. W' '12 zesiiisssffw' W- ' . M dv aszsiiigsiiiiis 3 ' V 'f ,,,..1',35. --!2::EE, 2 - 5 s ' I JUDY AARON RAY ALEXANDER LINDA BILBREY Bonny BURKE XYILLIAM BIRD JEAN CATES BILL COLLIER JIMMY CORBETT TED CHAPMAN PATSY CHISAM ROBERT COPELAND ALICE CRAIGIIEAD VVENDELINE CROSS SHIRLEY CRUTCHFIELD MARY RUTII DAVIS JAMES DEAN VIRGINIA DUKE RUBY EDIJE BILL ESTES Rox' FARLESS PATSY FARRELL BUDDY FOSTER RICHARD GLEAVES JOYCE HDI LIS ,gr- I if? 6 ar Au ,K .L mv 1 52:2 I Q ,I 7.5 f 2' , ,gdb S N dur Y I 'J I I O I . -" 51 as' fi ,Q 'Q 3 ana... Vi THE SOPHOMORE CLASS if sw L h l.,A ' 'af "ff J Nw, Xu Wd' 9' 'M was -UN Q5 NX mm wh so 'tv ,p-o-- 95 ff -Q- gim 'f fQ' 15' fs ill' 1 1 ...J N- xj ...sz "' L3 '05 dia. "Ui V'- 0--. al" from Nusa! PSI! 'i7 l "" IQ ,fu V THE SOPHOMORE CLASS QD OHS 41 ,,p' hw' 'go' X f RITA Im D0xxA KFITH GFORGF IXILLIINCSXXORTH CHARIOTTF Kxxc CHRIQ I KLPER JERRY Ilaxxrs FLGENE Locwx XIARGIE NICCANILNS RLSSPLL NIAV JIM XI-KRTIN N ucv NIARTIN SANDRA NIATHIS R xxuy NEELX Blu I1 JEAKI OGLESBY PxT PHELPQ NINA PIPPIN GLORGE Poxxrll BILI! PLRDOM Ims Rrznmxc GL:-ADA ROBERTS Nlmxcx SCOTT Grams SCLRLOCK DAXID Snmovs Page 37 Tf"., i f ' A 'g ' Q - ' A .V . I, , B , ' , , ,. A W . ,. x 'G' , 1 ,A A ' -'Q Q 'irfff We M - wa, ,mm , A N J H A' 4' A ' ' " ' I 4 x I 43 , 7 V 5, j xx gf ? A ' f 5' A an 4 . A . . .. J! 1 N. , , 11 ,... ,5 A A. .fvr V? V - -A I v np. I lx A. A Av X 'V V M x .:r,.. Eg ' A vs V. Z ' 'v ' , If ,. , Ld 'Uv' I A VK , ig. KZ , R . l ,Q . in If I 1 , DEr.oR12s NIOSLEY A , Pills Z . A QA . E 1- ' 1 A f rv 2 lf Sa , 'f' 1' X 1-" ' w 'Nw-A ' . s B Z ffgfj Ah gp" " "waz , , - wa ' A , 551,72 ,,, , "f4 fl tlf . ' M 7, gf , L' , lr Q AY A. A. S, yv 4 .4 Vi' If I Y , wg 4' - h .!d4 .-iw! ! 1 I I I , A V. h- I -- ' 1 ay ' 1 g,-P- " . W' gg J 9 15 ' ' A" V x 7 , Q W 1 ' ' - JN J E fn f 'Qft X -' ' f f , ,. f 5' 1 ' K ', wi RONALD SIRCY ROMIE SMITH NAN SMITH BARBARA SOUTHERLAND LINDA SPRAY KIARSHALL STACK JOYCE STEPHENS ROBERT TANKERSLEY JAMES TATUM KIARGARET Town PIIILLIP VONDOHLEN FAYE WADE DAN WAGONER VIRGIL WAIR PEGGY WATSON BARBARA WILLIAMS JERRY VVILLIAMS Page 38 "4 T' v ' .FF f 1 , ' W 5 """i9'f 4. W .-H. .M A I ,A Q. KY' ' 'Arm-f A ' ' aff 1 r' 9, an A 1 hav if 'Hair 1' A' A .ii-xl -gg., .' S' . , Sf' I ?' gn 4 , yew New X Q X - A if Xl'L"., 5 S ""'.... wi- 2 - ,AA f A I ' FH ,, I I 4 I if I 'N THE SOPHOMORE CLASS 1 'ali' ,f 2 Q Q nz 5 ,-1-""'w MISSING PERSONS? 4,4 X' ji 'fi Q31 P-L 'QQ SeNX T505 59 4 z ami," Went An '-Af. fu 'Inv e .maketh nM in Ehghsh XMQQJ' ,X -A Guard Thai Money Sh 'fs A 4 are and Share Alike 'F THINV 'V ,if ver Huh? mf' No Eating In Ciess Look Wh Work SoPhis5C'ted S eniofi I Wani A Purple Gown 11 4? w if S1555 .mga u rary Club 'H vr-, r' ii if 'r :Y 3' My xl, 4, o W, ' "Wim ,, W NATIONAL HONOR SOCIETY .S"""-'QL N d C H bb u ly B Yd PHPP ffl-x yS B9 A l W7 Conunaan aon az Y ildre O, risweu Barbara u e Elizabeth Mallory Caro n Owens PGY' 9 u s ,S V4 v KV ' Barbara Moore Luther ra on L 1ui :M - I Ac' W, ' -A Gale Hicks pats mm, Sw rr ,. O i OQ A 'Q K Q 1 1 I Doc G gen Linda Himes 1? F av ,,: . ,SV 0 nge ia 9 G I Vanderpool h Ib Q I' 3 6, qlb- X - 5, ' : 5 Nfl yr X ar ly D v Q C r ly Bo Sh I D V Science Club ' O y ' Qi- 'X . is 2 First Row, Sc'rztm'.' Glyn Duvall, Gene Scurloek. Io Ann XYomack, Srrrvlary. Scrmzd Row, Svafvd: James Tatum, Linda Stephens, Bill Estes. Firsf lfnfu, .hiflllldllllflj Joyce Luther, Madeline Chester, Evangeline Tatum, Corinne Pope, Pat Morgan, Trvtmizrer, Mary Kenly, Billy Purdorn, Leroy Smith. Second Row, Standing: Robert Copeland, Doc Baggett, Vita Prfsidrnf, john XYooley, Pri'.ridrnl, Mr. Powers, Sponsor, David Simmons. Cllice Stall MLP- lk3"""""" UM First Rffiu: Rachel Pc-nnt-l. Patiy Smith, XYanrla Bone-r. Betty Mitchell, Charline Byrum, Mary Sue Fake-S. llzirhzlra Mnthi-. llcli-n lfthrirlfze. Dlvrin Catex, Rf-genial Yzmflerpool. l.infl21 Fthriflze. Sfffllld Roux' Ruby ll'-ri-on. fizile' llitk-, Vglrolyxi Vzirhzini. Shirley Fprv, Geraldine llilhrey. Barbara Southerlanrl, ,loan Heflin, llnflvlv XY:iufn1f'r. lmiwx' Smith. lover- Ft:-iilimii, Tlwrnnx Mitrhc-ll. l.c-on Hampton, Romie Smith, John llrynn. 'fliirrf lx'f':.': Iatq' Killiiigixwfirtli, Frzmrcx Smith, Clara Nirhols. Page 45 Brass First Row, Left to Right: XVil1ard Keith, VVayne Anderson, Charline By- rum, Romie Smith, George Killings- worth, VVilliam Tankersley, Tommy Lovett, Howard Durham. Second Ix'fm': Percy XVilliams, Palmer Sor- row, Hugh Downs, Buddy Foster, Joyce Layne, Sanuuy Burcllett. Third Row: Eddie Moore, Jzunes Dean, Johnny Sutton. 1 .,- N ,. i T D r The Drum Major, Majoreffes, Color Guards Front: Drum Major. Robert Tankers- ley. .Srcmid Rmv, Left to Righl: Betty Mitchell, Regenia Yanderpool, Donna Hulbert, Marion Byrum, Betty Goforth. Third Razr! Margie Mc- Canless, Patsy Hubbell, Donna Keith. i aah X MR, KENNETH KIRBY Director Band Woodwinds First Row, Lvft to Riglzl: Nan Smith, Angelia Yanderpool, Judy Aaron, Linda Allen, Shirley XVarren, Carol Brown. Second Row: Regena Mel- ton, Norma Nye, Barbara Hubbell, Ruby Eddc, Ann Tatum, Delores Mosley. Percussion Lrft fu Riylzl: Robert Kelly, john Brown, Frank XVilliams, XVilliam Put- nam. ax S - if- X 9 Ng X I K 5 X 1 94' if f 1 A ' '? 4?'n Page 49 Y Senior Y-Teens Seated from Boitom to Top: Carolyn Owens, Sylvia jarrell, Linda Eth- riclgc, Angclia Vanclcrpool. Siflllldlllfl, Firs! Row. Lrf! in Riglzf: Mrs. Ln- cille XVcbb, Sprlilsznr, Linda Spray, Sandra Mathis, Donna Hulbert, Bar- bara XYilliams. joan Catcs, Kay jones, Carnlyn Qnalls, -Ioycc Stephens, Betty Gofurth. Svmzid Row: Martha Pin- klctun, Virginia Duke, Charlrwttc King, Nancy johns, Patricia Ice, Linfla Bilf hrcy, Gayle VVooflall, .loan l.cC, Pat Hollis, Carolyn Parham, Third Row: Gail Hicks, Ruby Benson, Patsy Smith. Shirlcy Spry, ,lnrly M'herry. Barbara Pcck. Clinic Club l'i1'I'.Vf Ifnfch' Mrf, Lucillc XXX-hh, Sfnvli- snr, janet Hinics, Uarbara Mathis, Clara Nirlinlw, l,inrla Spray. Scrffiid l?im': I-'ayc Miarlc, Patricia Pliclps, Shirlcy Maybt-rry, Sandra Mathis, Pt-ggy lynn, Puggy Martin. Carnlyn jarrcll. Tliird lfnzu: Nona llcrnclnn. Mary Suv lfakcs, Mary lfyclyn Swain. Bills' Carta-r. Martha I'inkle-ton. linda XVarcl. lfnzwffi lfmui Charlene Fiy- rnm, Anna Unnn, Delores Mwslcy, Barbara Moore. Fifth Rwzvi janet Schmitt, Betty Mitchell, Jnrly Catcs. Carolyn Oxycns, Shirley Oxycns. S'i.i'!lz Row: Nina Pippin, ,Xlicc Craiglicafl, Frances Smith, Caimh- Kcy. Ruby Fclclv, Mary lfyic Blcrlsnc, Cynthia Hulbcrt. ,S'r:w'i1llz ly'n:u.' ,luycc l.anc. Mary Suv XYillianis, lmia Redding. Hcnrictta Scwcll, Donna Hulbert. Y . 5, Ba Page 50 if Q Q. Library Club .S'n1irrl: Shirley Dean, Prvsidcut, Car- olyn Boaz, .S't'rrv!ary, Kay Jones, l'irt' I'1'uJidui1!. Staizdiug, First Roux Lrff In Right: Carole Key, Frankie Layne, Elsie Stewart, XYanda Long, Daniel Olphie, Lois Cunningham, Christine Kennedy, Bill Thomas, Jua- nita Reed, Corinne Pope, Sandra Far- rell, Kay Hall. biftllllfilljl, Second ICH-zu.' Billie Carter, Louise Oatsvall, janet Schmitt, Lydia Rush, Marlene Davis, Rachel Penuel, Lucy Sutton, Barbara Moore, Faye Boyd, Patricia XYarner, Marsha Johnson, Michael Hulan, Patsy Killingsworth, Mrs. Stewart, .S'f0'z.rnr. Stmzdimf, Third Rain: lfrnie XYilliams, Bill Collier, jerry Fuller, Robert Tankersley, Bill XYitt. Proiectors Clu .S'1't!h'4I'. First Nurs: johnny Edwards, Thomas Cathey, Frankie XYilliams, ,lohnnie Lawson, Morris Harding. Landis Yowell, Malcolm Stack, Carl Pregel, Robert Kelley. Scared. Scr- um! Rim-3 Kenneth Carter, Larry jones, Donald lfllis, Matt Ford, jerry XYade, liieliainl Mc.-Xlaee. Roy Robson, Tommy Lovett, Frankie Layne, John- nie Stiltz, Tank Duke. Stazzdzizgl. Ftrs! Rmu: Mac Perry, Bobby Burke, Roger Shelton, Luther Patton, Presi- dmzf, Philip Yon Dnhlen, l'iri' Pritri- duzzt. Clyde XYair, .S'ccrrIary and Rv- fvorfvr, Ronny Green, james Mfair, Mrs. Stewart, Sponsor, jerry Darity. Third lrnfu: Ralph Grisham, Roger Cook, Gary Hines, Doyle Pharris, Richard Gleaves, james Foster, Bill Green, Mayne XYitt, Robert Tankers- ley, Donald Hollis. Chris Lauper, jerry Fuller, james Dean, Bill Collier, Larry Kirby. l b f ' if Got' i C .-t V i'-.15 x lr 2 1' 'Q 4 r Q2 gil J if X, ' 5 21' r fl r, , ll , l M Q V IQ! i V y 1 I .. ,luis 1-'ww 1 1 , , 5 . ws Q "Wx x a ,ki ig-.QL The Hume Award was presented to Raymond Mitchell by Mr William Henry Oliver Superintendent of Schools while Coach Jlm Barrick looked on Football Varslfy Frou! Ixoz Ixmtlmg Romle Snnth Don Collms Carl Carr Gllbert Carnu Carl Hcndrltlxs XXaync Dau Russell Xlan SxFL011d Rat gfIUldllll7 Clwdc XX alr XX alter IeXlax XX1ll1am Tutt 'lhomrs Xlltchcll Raymond Xlltchell Luther Patton Davld Ford Donald Ferrell Football Scores turd Opponent Scorf' Joelton Hume Fogg Hendersonulle Cumberland T P S XIt Jullet Bellex ue -Xntloch 5 Page 54 "' Sfarflng Lineup Lum Carl Hendrxtks XX1ll1am 'lutt Russell Xiang D1 nald ltrrtll XX aync Dams Thomas Xfltclmell luthcr Patton Had firld Romle Smlth Rawrnond Xlmtchell Don Collins Carl Carr ff 6 "- x Hot' 0 14 34 0 0 " 28 19 24 0 . . . 27 33 . . ' 6 13 ' 14 0 , ' 14 ft. 6 ., .K :r O 54' .-J s N, A- 5-I -1 7 9' Senior Leftermen Front Row: Gilbert Garner, Carl Carr, Raymond Mitchell, VVayne Davis. Bark Row: VValter I-eMay, William Tutt, Carl Hendricks, Clyde XYair, David Fwrd. B-Team lim Front Row: Gene Scurlock, Marshall Stack, Randy Neely, Bill Purdom, Bobby Dodson. Baqk Razr' Carl Spruill, Virgil VVair, Buddy VVaguner, Richard Carr, Gary Hines, ,lerry Fuller. Jim MHFIHL MUN ngcr. Page 55 Track - ' . ,f Firxf Row: Frank XYhitheld, Rnzc: Thomas Mitchell, Gen Carl Hendricks. Don Collins, Raymond Mitchell, Donald Ferrell. Svroud e Seurloek. K. D. Deverg Buford Benson. Tlzird Row: Roy Shephard. David Ford, Charles Cooper, Coach Dennis. First Row: Bnclcly Tanton, Gilbert Garner, Don Colli ns, Eugene Logan, Donald Ferrell. Srroud Row: Hugh Nichols, jimmy Ferrell. Buford Benson, Frank XYhitfielcl, Bohhy Mallory, Coach Jim Barrick. Baseball .fl lnghg T 1, ,Z ig... .J lf' f 4, f fs.-21' X X Ulm A I 'I ' ff fl ' Mm I IZ E :Film i ll' 1 X 2' W .L 1 511,42 Nl-, .19 Jfyigg-K X -141' f '- ff :SH"fF! f-ff:-... N X' - ff' fi Y , If at f x, fl f X Pj z"':4!,'Z., wh:-. "'eflyiE1X 1 if ,ff ff! -ff """ ,,, MHZ X O l' XIX. 4, X7 f- 5 ffgy W J 1 M 9 5 I7 C--5- J R by -AY Z- C f, BY L Q5 .1 ? I., ,Z .J ,LF jx V.. fp, fix 44" bihfms X k 'I V1 I pf ,i .X M '+- if 'E' 014'-1,5 ,, A fjyfg bs! 6 14 ' aifqvrwiv -k F' moments wma 5 TEE - Q VZ! x ,fx if . ,K L A ' T UN1o Z , -201 ,fi ' V. .. X ff' ' A -' - glm th V M ,I ' ' V 1 nv' 1 I I K J If! XI I K I! Y I K! ,,f,,..-'F M IM, H' ,, j ff ' ,L '51, wj f " A ' ill! ' ' 1 l gg -N I' W Wy' I f a ff K I I 4 W ... N w ,fm f sw qw.. 1 J mu 1+ H 1 H + -V' W - -A F. . , ,-.,. Q 'Q-J fr lQfs 161'-12 ' . ' 'T 1 K Jfdm --TY .-LQ , X K W . if H -1: :ff f 7, .ijiga , - , il' . V "'- rf,-Yi- 'H+ C- 'f i- wr gi fw , - ,Ef.7,? I: .. ' ' bc- 5 ,:?i j.1 , xg Ju ,gig f ,,-- - f-L1 r ' -1" 4 - 'N V , I ff -:ff I mx. D ,fx I ,-V L Lf X :Q 1 HY f A' fl' 'V 'K 'vw .if '. Pdf'-T!! ii'-'1 x K 7 k ,, 'ff 1 I v W ,, 1 ff --A -, - I-If f X7 I ,N ' . xr S rx -V , A! ,d',,,b-vs-, ,,., , .,, A L, ,Xp . .O D. . VN K fy -4--Y gf ii, , XI- , Ag f f ' -kv 1, I. . 1 f- f' I BYGQT, ,W f 'fQflQ. 1 fr , f ff MQ? Aft jf - '41-.V f ff . Q, V1 , L7 A g - JJ """4" if f-14. K ,Vw 4 LJ xy J' X X ' I -1" " ' 'V MCE, W IM .- km 4' -Q 'YN ' 'FJ i XJ VX 7 'sy' -f " X Y , ' -fo ,N , --gg, Vs , f - i ff ,Y-0 Y f - . . V' I I . :Jr A ..-- - A A I I-V yi ,V , ' Q ,f Ny, Big' --B ' QX LY Aiyuli r V K ' NCQ: ff 4 - xv , f W M 5 14,ff' - M- 3' It X Y Q3 X f xl 3 , fx ll rv . ' f xv ' 11"-M , . .X X v V jj . , fu W , 1 ,,f-..-, 1 1,,s.M'5 V! L, A Lf, f v L 'gg - ,M Ay I f 4, v bi - ... , 7 'Q' -7 f ' ' " ' " X 2 '-W . " , .y ' . v 3 3, ' X Z Xp L A wx 74 f Cu? .713 gm WV . 71, xx ' , UH' Mxwf A I, ig l ',l V, x , MS. by ' XX I u I K ' A . vw, ,L 1, fgfc -A V f QQ' ' H" . ' I xxuk Sky tv' ,Q W Jn A " ' 1. cy? .NC Q ' W 2 5 f ,ff Q 4 + My K A ,D ff' I b K' , Y Qu ' My 5' H ii' 'T ' J Q A ., 1 . , , If f L l .af - - -,ff - w V - a ' f If-xv . X 'J TXU-1 ci! I 1,5 L. EVM Qs-1 N, 1 Ag D .X ,..- ' J f V -A ' ' f Lx Fx' A 1 . v - f - my N - H f A Q Q f ff' P, -V L, X 'K 'xv 4 ff ' vg Vlgf 'X -. 'I U ,,. W". xx ' K D ,- uf' sh- Vx .K rn, kv, ,A ..'-,,,, i7 9-74 ' Y 1 Q MJ J ,VN N J -V iff Va iY1x-- '5 .J l J 1 r 1 ' K 4. , F L. x LJ ,V uf 5 , Jf W -f A ' V ,, - , uv xl M M Ky J' f 1, 1 N uv A W - X ,, . X L LI xii.. Vnx JA 0 v , A X N L L M 'N V f JV 'L y kg I f- x x 25 L9 LJ XV I J ? X- W J 2 x N V 3 X VX 1 m, Aj W, A Y xkvv ' yy N 4 by V 1 fx ,TN ' -1 M3 X' N X 'L ' ji x T N ,I A -1 X J' Ninth Grade Home Room Officers and Sponsors Seated: Betty Killingsworth, Chris- tine Kennedy, Mary Kenly, Tommy Alexander, Charline Byrum, Joyce Lane, Carole Key. Standing: Mrs. XYalls, Mrs. Edwards, Mrs. VVebb. Tommy Alexander Sue Barrett Geraldine Bilbrey Virginia Bingham Charlie Bissinger Carl Boaz Peggy Bridges Robert Brooksher David Bryan Bonnie Burnett Charline Byrum Larry Campbell Madeline Chester Farrel Cook Brenda Criswell John Crutchfield Bobby Dodson Hugh Downs Mary Sue Eakes Pat Edwards Barbara Gerald Mildred Grifiin Leon Hampton Lynn Higginbotharn Gary Hines Howard Hughes Marsha Johnson Mary Kenly Christine Kennedy Carole Key Betty liillingsworth Barbara Kimball Joyce Lane Cogai' l.ening ,loyee l.utl1er Patricia Morgan Page 60 x migf' I' E l' Vs ' ! ' . or il Je-f -'-- - I X.. , A fc' K 2' bi , , 'K il :V . ' I' . Q r v ' 1' V ' '. J' ' t ,wa . s C, ' s.- w e W i f A ,W l Y " f H ' vii I ffl' 93 ' ' - . 'F v 'l-1 , 21 32-l - if .V ., QV il "' ir, f y x e,' X a ! 5 1 'X a QAJAJJ: Sgvcrlr fc, V IS., rf' 12, ,vs Y Peggv Nlartm Carolwn XIcCullough Betty Nlxtchell Johnnv Nioore Perry Xloss Conme Nlehols Xlarw ,lane Parham l mda Perrx Cormne Pope Jerry Puckett Xlxlllam Putnam Iuamta Reed James Reece Roy Robnett bhlrley Rob on lmcla Stephens Exangelme Tatum Charles Tunstall Chester Vaughn Delores Kon Dohlen Brenda XX a1r Patrlma NVarner Lucille VK auford Nlary Sue lhllxams Bllly Wltt Io -Xnn XX omack Chester XX ooley Qandra NX ooley i. 'Nj ' '. Page 61 Eighth if-3 - 1 , " 1 1 451-1' Mrs. Franklin's Homeroom F1'f.YfR0'ZL'.' l.yclia Rusli, Carol Brown, David Baggett, Patsy Hubbell, Bolwhy Frccinan. Sylvia Xrnistrong, Howard Durham. .3lL'1'lHltl Ro-Iv: Nancy l,Ollj.2', Sliirlcy Lovcfluy, l.lllfl11 .Xllcn, Klarlcnc Davis. liva Layne, lfstcllc Blaylock. Rosie Holloway, Evelyn Bislinp. Third lx'ffzv.' XYayne .-Xnclcrson, Kliclmcl Hnlan, Frankie l.:1ync, Toininy Lovett. ,linnny VVeatlierspoon. xVllll3lll Tankl,-rslcy, Ralph Grisliain, Mrs. Franklin, jznncg Knilitila, Charles Burns, ,loc Lewis. John Brown. Mr. Applefon's Homeroom Firx! Rmu: Johnny Fflx-.:1rcls, jolniiiy Stiltz, Tlininus Ciitlicy, Lanclis Ynwi-ll, Larry Harclihnn, Omlis jenkins. ,S'i'f'rv-rid lx'nzi'.' lirnic XYilliznn4, Dzlnicl Olpliiv, -lznncs XY:1ir, licnm-tli Corbett, Tank Duke. I.:n'ry jones, Clizlrlvs Castcul. llnrd Raw, .S'Iandiug: Kay llall, Linda XYarcl, Billie Carter, Sliirlcy Nlaybcrry, Peggy l.ynn, Patricia Best, l.inmla Coffs Dimple Jarrell, Patsy Norton, Mr. Appleton. W-'sf I 1 ,ff IT? Seventh Mr. Wade's Homeroom First Rnirx' Mr. NYaclc, Bar- bara Choate, lfrtic Connvr. lYil- liain l7ranklin. ,linnny Stcelu. Svmfzml lfnzvf XYilina l-aclicy, Horace l'vrry, xylllllllll XYalker. Jimmy .-Xnclcrfon. TZIIIVKI 1x'n:.': ,linnny Horton, Eclclie Patter- son, lflrnur Robinson, l-Douglas Duke. Fnzfrflz Rout' lfuel D. Clemons, Harold Owens. Mr. Binkley's Homeroom Fifxr! Nnzu, I'A?'O1lf P0 Hack: Bobliy Vernon, Joan Bation, Patricia Pattcraon, j. C. Stan- ley, Cindy Cllrisman. Srcmzd R0-tv: Billie Garrett, Cliarlcs Rush, Lincla Macldin, Don Cook. Bobby Mount. Third Noir: :Xl- vin NYarrcn. Sandra Farrcll, Rlarsliall Klattlwws, Ennnctt l.z1xx'lcr. lfnzzrtlz lx'nn'.' l.-vis :Xnn Cunninxliain, Sandra Frazicr. llzllc Nlcl-Xfur, Holvlny Klucllin. lfifflz lx'fm': lintliy ll r o w n. l,zn'ry Xlznlliw, Surah l3cNlar- tini. .Nllirllzfriflgm Xlr. llinlilcy. Mr. Scotfs Homeroom Fifxvt lxlozvi Alcrry llillircy, Paul l,I'l'lIk'llllk'lfl, Rrncc Kms, ,lorry Xlfirlv, liolmvrt Iicllvy. llonnin' llnltiinnri. ,Nmwfzif lx'nZr': Caro- lyn Ilronlcslicr, llnnnzi l'0:1Cl1. lczmn Stlwkling, YL-rim liste--. ll-:lm-ilu .Xnv'on, XIVQIC ,lark- on. llvggy Xvillf. llolmlmic New-I. Killlfll llznnplon. ifllfm' lx'n1vJ Xlr. Scott, ,lcrry Clilfllly. lftln Riggxxn. .lolin llnrcnus, .Xnn Tllllllll, lk-ggy llnmlgc. l.inil:1 -I,-X5 , X I .f.., 5 "1 , 1 Q ,,f7, if 9: fi ,Q 2 .QW 5 2 li .. ". 1 H3 qui. 4-.-Q.. ' 1. .... fm ., P' - vga? Wy. nn- X gk' 1 W1 , ang, 1. A , yxifhhq .JZ k gy "'-L Emu? ,X g'gf'?Ql1'f! xx Q39 f 1 ? fx 4 , x 3? We Q3 A 5"w'.:, sf-'f nyl- in ,wg .4 'Q f' . ,kfr 1 ' n. M 54 .BJ 6 Q qw , P.. ' ff x 34 Y Q' x .I v Y Q AV"ym .gt ff' If 1-I 'f ig? 5 W 'S fcz' 'L 22? ' 3' 1 ,X ' hi 5, W '- V , 1 1 ai 5 , - 'N s riff N ,SL 331351. V 1 I ' Q U - -Q., V . , ,I , I ' 4 ' 4 if lk W 4 - J A I 5 V any 1' , vr ,,Al5Q':Z ,',. L L 1 H xy J :f M g A m A ni? ? Q of - K -W ? I7 2 A , M 1. 4 if , x, ,MQ + v 2. 1 3..- Vw, 'Q' A Q9 Qlv Junior Hfgh Cheerleaders Ixmrlmq Xiarlem D us P age 66 :sau E3 Xnn XX ornaak Cf1f7lt11H S'h1m1' mf N xrx Bledsoe Peg, v yn PM 5 Hubby I unc 4 Crlsxull I lndx Stgplun Junior High Basketball First R011 : Frankie Layne Richard Ferguson Ixonnie Mang Bobby Mecllin, Tommy Lovett Landis Vowell. Sefond Ron: Mr. Redmond Coafh' Tank Duke XVilliam Tankers- Icy, Tommy Alexander, ohn Parish, john Brown. ji F9 2, fs' a Ag f -W 4? 'Tf f H Qf'5'f'S'9'9 Ii . L ,V ,. I .3 -- Q Aghiiw, In I ! -' ,...... ' ,Z-M., N aw N. I 1 X I X ' , 'Y lx. 1 5 ' A '? C E 0, . , '9 g ,g ga? 2 ' 5 A, ,' Q' f' 3 v I 1' 4' 'A , we . J E . 14 f .1 fn A ,Q 5' . Y n Af ,171 5512 Ms M xxgfm 0 ,, , ' . 11' It it 1' ' 'za "1 K 'R ll o Q u Mal 5 W 3 Q we 5,4 Q 5 9' Q? ge 5 . . 4 , 1- y,,,sm' x,l A - iv fe 5 E 2 N zz Q ' fv- -A . . :W ' ' V,hV f Q .425 W f 75'3'.4f S AQ! ii,'-N X , J Q H- .X 5 ,I f M. ffl -ex . Q' an wx LJ X X I A -K 5, 1 , , ww . 5 ,A Ni 3 v Amer the ban co 116 6005 oo Q mes the reconsif Glve em Uwe razzle dazzle Jean uchon crew Mr Smlley fakes Pais measure hai wnse ihat IS A Yexxowshxp Q00 "5',? In NN BuY Candy from the Seniors: Wafchlng the ban or UP In me air Car the bUd'e girls 7 Ati olyn 7 Our ever present source of help Y' -Y ' , X ? I 1 I I , H if I : 13 xi . A 5 ' , V A f 3 FE. - , . ' ' 4 6. I 1 T ,Av 1 ' , V J 3 , 5 1- Z Q, Q, L 6, X 5 e 3, 5 Ti' . :--,Ay I ' I 5 7, ' I ' , 2 we 12, ' 1 ' Pag 70 gui' X A N 'Q Q' Lf, W, exif' cefmg S4 1 - f if v 1 ' X' f fp ll! .As j I gf ' '2- 4 ep 1 Q ' V X 1 4- 1.1 ,T A wg K , w' NV ' fS,x R Y"-ar X 0 i A I , .4l.,, , VAVPA 1 compliments of THE HOWARD P T A Preszdent First Vzre President Second Vzre Preszdent Third Vue Preszdent Refordzng Serretmj Correspondzng Secretary Treasurer OFFICERS 1959 Mrs Mrs Mrs Mrs Miss Mrs Miss B G Hamnlron N W Luther Ferella Ingram B W Sealy Llllle Bogle F L Medlm Evelyn Karr ' mwieaamfee m Qfllldlf X1 Rum! hcl wwf? ,hang Qlamfa yon! X X SOLDO YIN COFFEE H G HILL STURES Page 71 Page 72 2523 F Complzments of Mmcy s Pharmacy ourth Ave S Phone A Nashvtlle Tenn 5 3315 Smtth Hoskms Esso Servlcenter Smtth Hoskms Nolensvxlle Rd 8: Thompson Lane Phone AL 59358 Nashville Tenn Complzments of Malones Serv1ce Stauon 407 Etrst Ave So C omplzments Qwa tn s Grocery Wedgehlll Market 1914 Bransford Avenue CY 2 4167 Compltments of The Young Men s Clothmg Store BURTON CHAMBERS 239 Fourth Ave N Complxments Vester s Hotel C omplzments Whlte s Market Dzstrzbutors o Grade A Food Products ANDERSON FISH st oYsTER co aul s Department Stores Always the Best for Less CTwo Locatxonsj Lafayette St 1084 Murfreesboro Rd Best Wishes From Malones Servtce Cafe Complzments of ELLIS 8: KIDD FUNERAL HOME AMBULANCE SERVICE FUNERAL DIRECTORS Phone AL 5 5412 . , . - of n ., . . , AL 5-9589 ' ' , . of of 9 ' 7 P 9 145 . , . Complzments Paul Allen Motor Co Margraves 5 8: 10 2521 Nolensvrlle Road AL 6 4533 Compliments o ALLOWAY BROTHERS TABLE TEST Eggs Poultry Meats Congmtulatzons 1l11es Barber Shop Murfreesboro Road at Thompson Lane C ompllments o a FRIEND Complxments of Rock C1ty D1str1but1ng Co Reale 8: Draper ewelry Co 706 Church St CDoctors Bldgj Watch 8: jewelry Repalrmg Engravmg fSper1al Przces to Howard Studentsj No Extra Charge for Credrt 2 Parrlsh Shell SCIVICC Two Locations fay erte 1090 Murfreesbor Compliments Reed Downmg Inc Olfzcml Photographers for The Rebel Wlles Hood 4012 Gallatm Road CA 8 4352 Rubens Department Store 123 Lafayette AL 5 5671 Complzments of Patton s Restaurant 94 Peabody CH 2 9420 Nashvllle Platmg Co 1016 Eighth Avenue So AL 5 6952 M2If1H,S Lron Statron 115 Hermntage Avenue AL 6-9502 Free Pzck Up and Delzvery on Prescnptxom' Owen Rexall Drugs 147 Lafayette St Call CH 2 4110 AL 62447 Page 73 of ' f CO. Y ' 7 3 . l, , W' ' ' f 87 L ' o Rd. Diamonds-Vlfatchesfjewelry . of . . A , 7 Pago 74 I I FOR THAT V.I.P. fVery Important Plaotographj ' " Get the Professional Touch X, I O O economical packags LOVEMAN S PHOTO REF LEX Flrst Floor STUDIO FELIX T PEACH Drug gzsts Fourth Avenue and Ash Street Nashville, Tennessee Martm s Restaurant 610 Murfreesboro Road AL 6 9700 Russell s Cafe 805 Second Ave S AL 6 9617 Rlchmond Cone Servlce Statnon Qualzty Gasohne and Oils Tire Recappmg and Vulcamzmg 85 Lafayette St Phone AL 5 9595 Moskovltz Dept Store CH 2 9485 The Sunshme Shop 2108 Eighth Ave CY 7 3544 Merrill s Restaurant 528 Lafayette AL 6 9130 Morrlssey Meats and Prowszons Phone AL 5 4126 706 First Ave No Phone AL 5 8948 Seat Cover Center Seal Cover: Convertxble Topt Door Panels and Floor Matt 13 Lafayette St 9 at . . A D . . . l . , , ., o. Gas-Oil-Batteries-Free Air 219 Hermitage Ave' . 1 , ' ., So. . . I . I ' . ., . Comfzlzmenls of Automobtle Servtce Parts 217 Fourth Ave So AL 67164 Cardwell Grocery 9 Hermxtage Avenue CH 2 9134 Dtal Cleaners 836 Fourth Avenue AL 6 6594 ays Department Store 838 Fourth Avenue St AL 64733 Complzmenls o Greer s Restaurant Epstetn Harrts Mfg Company 309 Peabody Street CH 2 0456 Complzments of oys Hatr Styltsts Avrtl Drug Company AL 60203 Batleys Food Market IV4 Deln er Carroll Street 5 0022 Garretts Esso Servtcenter Hermitage 'md Wharf Avenue AL 5 1371 E 8: E Cafe 717 Fourth Avenue Good Food URNEXT Comphmenls of Bells Pharmacy Leonard s Texaco Servtce Statton 214 Lafayette AL 6 3411 George Cole Motor C 22 Lafayette AL 5 5792 Coles 8: Waller jewelers S19 Unnon Street AL 63672 Dorton 8: Mtller Pan Am 709 Murfreesboro Road CH 2 1520 Page 75 . J 9 Y , 1. 1 ' f ' - , . J a - ' 37 University n , 7 ' 40 AL - . 7 ' ' ' o. FRIENDS OF HOWARD Futrell Insurance Agency B Hendrrcks Interior Decorators College Pharmacy Mr 8. Mrs Robert V ohnson Rex 8. Mrs Elvrn Burnett Mr 8. Mrs Thomas E Hubbell Dot 84 Wrll Allen Davls Mr 84 Mrs D L Dans Mrs Comer T Huffrnes S Mr 8. Mrs Allen Stephenson Mr 84 Mrs Paul Nelms Mrs Kate Wooley Mrs B W arrell ALUMNI Charles D Patton 1952 erry Ann Hart 1958 Ann and xmmy Farrell 1958 Bllly Butler 1958 john Wrlllams 1958 V1rf,,ll WllllamS 1957 Glenda HIEEIHS 1956 Gershon Gus Klotwog 1958 Pge 76 J. I . r . . f . .J I n n n 1 V. I . I . ' r. 1' 1 ' nfl ' l lf, ,O ,1l. 2 ' . fr' -' . ' " 1 . . 'L' 1 V 1 1 r . ' . . .J . . , J , I' , . A, . . , . Y. . . , .Y,. , . ... ,,, - ks a fx? KLA . ?' f 1 ee 59 K , 1 ' ff i L X , ff 4 f ff? :P H N Q flf UL Q xq ffb Q 4 gs! M 7,17 df W! 1 - Lg! J ,Wy awww W 'W A f Q72 QL iff x. . .AfQZ,4+L 9 X 'TQ 4,!, V ,Q dfw. 'jf zz!! lf ffm Ubi, , A ,YN X ,.:r 1 ff Q Q 9 , j ! X 0 X w X ' I f " " 4 ' f 5252-ilk - if sn-Hg New Rama b , . 5.54, , , Z Q ffi I V. ,,, -A .. ,.4..uhia.x... ...m'.....,.........rnHdl..... . . A..-... , A . msroay . A,A . M


Suggestions in the Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) collection:

Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 26

1959, pg 26

Howard High School - Rebel Yearbook (Nashville, TN) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 58

1959, pg 58

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.