Holy Family High School - Achillean Yearbook (Auburn, NY)

 - Class of 1949

Page 11 of 128

 

Holy Family High School - Achillean Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 11 of 128
Page 11 of 128Holy Family High School - Achillean Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 10
Previous Page

Holy Family High School - Achillean Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 12
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 11 text:

Y 11. an. iliil ll I1 15311 L QL 111411, 111111-1-11 :11111 111-1'1111'1'. 11.11 f111'1'1-1-111-11 111' 1:1l111L'1- 11'1-'1z1111-111' 111111 1111s s111'1'1-1-111-11 111 151151. 111' 141-1- ... . , ., 1 . -1. 1-1 A . N 1 1 , . '1'. 11111 N1'1111111, .1 1-1'1-1111 K1:11'1111 1i111':111:111g11. 1:1ll11K'14 '1i:11'z111:111g11 1111111 1111- -1-1-1 1111111 1111L1111l 4111 C1111111 QIILK1 111 111 t11L11111K11111K1111l11 111L -11111 1- N 111lX111!l1111111.1111061111Kxl'11IJ1C1111.N11 f1'1111111 l11l115L', 111-11-111111 1 1111"11'11 X11-1.1111 111 1 1111111111-11 15111111-1'K:11':111z11113'11:111111'1-111:11111-111111111 1511,XX'11L'11 111-11111111 XX 11111111 1 51.5111111111 1'111111111-111-1-11 111+ 1:111111w. 111111 1'1-111111111-11 1111111 111N 111-'1111 111 IN'-1, 111- 11:11 N11CL'L'L'411'11 111' 11k'Xk'l'k'I111 .I111111 A14 1111-141-1, :1 g1':11111,1111 111' 1111111 111111111111'.11111-111 1111-11111111-1-1-N111 111111' 1':1111111' 11llll'1'1l 1111111111 111 11:1-1111.111 11121111 11111111111-1111-1111 11'1-1'1- 111z1111- lll 1111- K l1111.K-11, 1111111111111- 111 11111 1-11111111 111111-rx. 1111- N111111- 1':11'i11g 1111 1111- 1-x11-1'1111' 111' 1111- l'11111-1.11 11111111111-- 1111- 1'11 1 K. 1 11 111111111111 111111111 1111 111111-11111111 1':l111l1 'iff' 1111-11 ,X111'11 5111. 1J'3I3. N.1111N11,1111-11.11111-11Q1:1w 111111111 N.1 : " 1 11111 ' 111111111 11, 111251. 141. 111-11-1'1-1111 .11'1111 11,L'111111':11.11 111 1111 1'lll l1.1N111I.111 :1I1111111111-11111111111-1-11 1-:11111-1' 1111-141-1. 1'!l11l'1'1' k111111:11'. 1111111111111 1111111111 111--11111 111 ll X11111X1--11111' 111 1fl1H 11111'111-- 1llN 11'1x1111"111- 111 1111111 '1 111-'11111'111 5 I 5 1 7-, 1 1 11111-11 1'1-1-11-11 111111 :1 111-11-1-1111111111-11, 11111111-1'11 N1-1111111 11111141111 11 1 111 X11111 x1g11111'1'111111:11 111:11 111-11111-11111' 11111' 11:11-111111111 111311 N111-1111 11111111 11 111111l11l 111 1111- 1111111-Nr 111- 11111111--11'11 x1l'I111XX1l111', .N1117111'11. 111... 11411 Q1-l'1111f' 111'11g1'1-N11-11 11111 IIN1, .11111 1111111 111:11 11111111 111. 11l'111Q 11111- 4114 1111- 11Il1'N1 1111111x11'1:11 11111-1 111' Y1-11 111111 S1:111 .XX 111' 11:11 1I'l1ll11l' 111 1111- 11111111-1-11 111 .N1117111-11 1111' 11lL'lI' 11-11-111111 111111 1-1111 ,11111 11'1'l'111'111 11111111 1111--1 11:111- 1111111-11 1111 111 111, N 1111 .11-1111-11-1111-1111. 11-1 11N 1-111111--111 11l'1lA1-111111l' 111 111'1-x1-1'11- 1111- 11'1-:1 1111 1 1411111 111111111 L1111111 11,1

Page 10 text:

l 'rtst-tit lfimiti tltt' titut- tit' littliui' iltti'ui:tit's tlcp:ti'tui't- utttil INN, tltt-rc wzts ut, rt-sltlt-tit writ-st itt .Xuliuru ltut priests frttiii L'tit':t, lQttt'ltcstt'1' :tutl S:tliu:t utiu- l stcrctl ttt tltc Czttlittltcs. lu INN Fzttlict' tfllttitttglitttf tttttk up rt-sitlt-ut'c licrt- ttttl 1iurt'li:tsctl :tu ztlmzttttlttuctl Nlctlitttlist meeting littusc ttu Uliztpcl Struct. wlticlt wats tlt-tliczttt-tl iii littut-r ttf tltc lluly lrllllllly, -tu Hctttlwt' 223, ISSN, 'Illu- tttit l'tx' trttstt-c tit' tliis L'lturt'lt wlticli w'ts tlic tlurtl ttt lit- ltuilt ui XX cstt-rtt ' t F . , t . Yrw X-ltrli, wt-Vt' 'Ittliu lVL'tuititn', lluggli XX':t1'tl, hlztuics llitlts-tit .ttitl l3.txitl l.IlXX'lCl'. llttly lfztuiily Llltttrclt lizttl grttwtt :ts tXulJut'u ltzttl grttwu, Xlztuy itcw scttlcrs ltzttl twtttit' ttt tlit- rcgitiit lay wzty tit tltc luric Lztuztl ztutl still tuttrt- wt-rc ttt twtiitc lttttlt liy cztuztl ztutl by tlttl rztilrttxttl wliivli wzts just twtuiplctctl. l'licsc st-ttlcrs iitvltitltwl sttutc lrislt Czttlittlics wlitt tlicu :tssttt'i:ttt-tl tliuttisclvcs witli tlic pztrisli, l.c:ttlcrs :tppt-:tt-ul iu lptttli tllt' city zttttl t'ltui't'li, XX lllllllll ll. Scwztrtl, :t u:ttix't- tit' .Xulwut'u, lizttl just lwcu t-lt-utt-tl lltw't't'tittt- tit Xcw Xtti-lt , . , llttly lfztitiily ltsttl lmvti xttlxztuciug' uutlci' tltt' itxtstttrzttt-s tit l':ttltt'i' Lttititclly. lfzttltci' lli':tt't-, lfattlici' llrzttllt-y. littltttt' lflflztltt-t'ty :tutl lfsttltt-1' Nl:tt'tiit Kitts tttztugli. lu INJI, l'l!llllL'l' Nliultztcl L'i'cctlttti lit-czttitc ltxtstttr, :tutl iu lwtitl, ltt- t-tx-ctctl tt L'lllll'L'll ttu Nttrtli Stu-ut, tlit- ttuc iu wliicli tltt- patrlsltttiicrs -tt' llttly ltttuily till wtrsliip 'l'lttx ttltl t'liut't'li lmuiltliuw .tu L'li'tpcl Strcct tltt-it lit-rzttiic tltt' i I, . ,, t llI'rI pztrt tuluztl srlit tt tl, Hut- Suutlaty tluriut' tltt- Civil XX'ztt'. llzttlit-t' L't't-t-tl-tit pix-:tt'ltt-tl suvli :t D Qtirriug st-ritttttt tliztt ztttct' Nlxtss. sixty uit-tt twist- iu at lttttly :tutl witli Lztittztitt . - . . , lrtxif-'tit 'ts lt-'ttlt-t' 'tutl l"ttltt-t' Xliclrtcl Livctltvtt .ts klt.tpl.tut, tlttx ui.tttltttl - N- t. t t t . t Htl' ttf jttiu ,Xultut'u's twttttriltutitttt tit tltt- l'itittu ,Xrtiiyy licxcrt-tttl ulttutt-s Nlrlllcw tltt-u lit-vztttic pztsltvtt uutil, tw-t X'ctti's lzttcr, llcPage 12 text:

Auf!!! in lfll Ay 2lAe pLllAoJ11r ii- ne fzrvslt gmzly C410-QA, and purcgasecf in law Ay Me CafAoAbS of Aularn. Cazqog' AIUHISAQJ r by fl glaln O Cannon mes!! jfnom MW X fefefrafe ide Acme K 31 Me ffozlura . , , f I ., 5' .fi , Y-gl, .I ll A . 'N 1' aff 1 Ax 1- 5 V , 'il A Af n 51 . .v V , ,v-Vv,-. ,, rv., . 8 Q lf' , , ,x. ,W . A, A He infer-for of A4261 YC-agmfb 6!ur-cg, Aefzne emcfed Me f"e'e"f MQ Iqmjgf' Aezhy reafeconatleaf fy pzvnsynor- Conwy. A:-ic! :ff-ucfune CAH,-J, 4 . lv V 31 ' AR' A1 s -1 4. P RK Q , Q u ' I :Qu :Agn Mhfey iff? ' IIA? 16,77 ' l!7.f lf?-5' ' 192-3

Suggestions in the Holy Family High School - Achillean Yearbook (Auburn, NY) collection:

Holy Family High School - Achillean Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Holy Family High School - Achillean Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Holy Family High School - Achillean Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Holy Family High School - Achillean Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Holy Family High School - Achillean Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Holy Family High School - Achillean Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.