Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI)

 - Class of 1924

Page 1 of 122

 

Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Cover
CoverPage 6, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collectionPage 7, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collectionPage 11, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collectionPage 15, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collectionPage 9, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collectionPage 13, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collectionPage 17, 1924 Edition, Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 122 of the 1924 volume:

731 I 3 -l . , 11 V ' 1 -11 N . 'V E31 11 E1 Irv 1,1 i 11 TH 12 -I. I1 Zf I-IASTON AN -11 P11lnl1sl11d bx F11 5611101 Class of N111 teen 11111113 Olll HAb1INlGb HIGH SCHOOL 1 if 1 11 I wg .fy 4, N L N MN N MN M, an fm zr 11 If ,l . , Y 5 ' - 1" gf. 21' '1 ,V l W . . X T Y , ' CQ ff T ' 311 , x , F . Z1 .1 w ' 1 w 5, 1 If 11 'A if , A .1 VL :1' 11 f1 f 1 i1 E1 11' 11 . lx1.'111 ,'1'1".' 1 1' ,'111'1.'111','1J1g 'fu ll.X'111J1111.11'1', 1 rl 111 J1,111,'11: 1.1 11 -M1 fm' 1 1'.11111" 111'g1111.111.11',1 11111'1l.'1',111 T1 .'1"111' '1 1' 1115 '11 ,1' 'f1'1'11 1111 Q, l1'Jw '11111' ..11.1 j11,1J.'111' !1"1 fl11w!1'11gj1 l'1'11fjp11j 111, 11, ,-1 1111g1'11:'.'111' A111 111111 11211 11.11 '1111' l'.1lg'111..1113 L11 111' 4' 1l!111,14 r2lf'11. 1. 1:111' .'1'1 j 1':1 H JI' '1, X111 U111111' N',11ff11 1:1 ll111!1'111 K' lf'1 fl,-'1111'111' X'11'f 67 If 'Y 1 1, F1 cz ..A- J 1, 1.-W-.. .1-W-, .,.1w.14n-hg,,,.w1W-,h1-Y. ,m1,-,,g,J,-L. .A-1- arf.- --1-h-,,,a1-N. ,. - .,1-N-....11, .. ,W M ,M,1M,,,1 111,01 4 ,MAA 1.1-11.11111 MAN, .11 V.,-,,.1,.1f1z..,,,1. ,114MN1.1LM,.x 414,11 14 .AFL1 iw 15 Foreword 1 111 1 11111111 1 X ll IX 11111 111 1 111 1 IN 111 l 1 11 1' 1 111 I 1 1 ' 1 'f 111 1 ffl 111 1 1 '14 xzmnv .1 Pfvwxbmfli SJMXXJA-Xbuxlug H2514 l 1 .52 1 1 'X ' 5 ,L 1 1 Pi mi . 1 E131 ,, 1 1 "W"u'w'W 11121 I11 11111 'llllf' 111148 .'1II1l111If hfillf' Pllflll- 1' .1 1f1'1'111 1f1'11f 111' 1J'1111' 1l1Ifl 1'lI111'1L'V lltlf 111'1' ' f1'1f 111 11111 1' 11 ll .V111'l'l75X 1.71 111'111'1' 111111 51111. 1511 'Vt'11l'.Y 111 1111111', 1111-Nfl! 11'11z'1'1 1111111g 1111' 1111111.w 111' 1111'1Il11l'YX' 1111111 111 1l11' 1!1l,X',X .x111'111 1-H "Un 11111 ll1.1' igx l17fl1." .Y11 111111 '1' 1111 21111. fur 51' I1' Qfllfl' .x'1111 11111,v 111: 'Vl71.1' 1'1'141'1111.v 1111 g1'1'1'1 .V1111 ,f'l'lUlI II11' 11111 nv 111' 1111's 1111 fi. 111 11'1'11g ffl 111 y1 I1 I1 11g1'111'Q11111f11 1111'111111'1'1'.w. ,IIN TdllliI-I11X'i-'lT"i,KILi -'CXC1ZZQXi'lfjZ?.g .10',.'iT'f HK2'i1"'2'f Emi id ff' L12 'ifiwilm 1111 li'11 ' 'AN -:L A 1 I I N L 1, 1 A J z Table of Contents w.,...- v- vwif-1 dw 41., ,.w..,.., 19.1, sv- '--... ,MN MNT N I N IMNK I N 11144 lwvf f P ,. i Y, ,. I I 1 1 3 Y A lrvxrxxfvxi l',,x1 j Q 1 W 1 . , PN I74'4lII.lIl1vH lily I fl 17. llvmrfl wl fffzwx ' l',N S 1 I 1 . 1 IMUHIIX l',,x, T Q A Q 1 ,X Nvlwvflx IM, ll ' , K 3 ,IHHNHI1 I'.1,1 11 2' 1 S' plmlll-nlwx I',,,1 QI 7 , 1, , . 1- 1 nxmwf. lk -5 A 'S 1 l,it1x.1Ill1w l',,4, UI Q X Y, 1 U1'q1mxf.1!1mX I'AlN1 E1 4, 5 Xl ,V I'Kll.' ul W I I XIWNIM- IH, mf l.,1,, I- 1. 1a f 1 ,uk 1, 1 T Umwlw' I'4,v. ,W j 1 Xrlxrv'?-wmwxr l',,N1 xi f L, ,Xllr:ug1.:gwia- I',,Q1 W2 1 i I 1 Y 1 1 1 1 I 5 L 1 1 I 1 X 1 1 1 f 44+ '--pf 4 vw' 'H-p...4 + 4 1-1 , '-'fir 444 -- N-'iQ-vJ"v4,4 -"rr rl ' "J L-Y' T, ,MJ-.,1,.,,ffL',., ..f.',,.,-.,,,,., fun, .wwf-.4,1'9,,,. , ..A,.,,1-1...,,,,1.' ,QM x Il ,X ' 1- :A ,1 1 , , 'Y if ' 1, 5 1 1 1 1 .1 51 FV 451 11 1 51 1 :gl-1 DEDICATION I slj 111111 C1111x1r 111111l!x 111l'111s111' 0 11 81111111 C1085 1 111111111111 H11 II11sI0111a11 1924 fl mms s!11111l r1111lx 111 1111 1 11x 1111 1rxll1111 1 11111 tl 1111 sl 111111111 IiG,T'Z1'1IS?i1ISI-ZKKC-221133-"' IQ' JIT K"'ilXfV"-2213? J1R'ZKKC"Z1IBT' 111541375 3113311 I 1111 10111 F S11 , 'ij 1 21 H A 51 Y' gy 451 5 Q11 FV S r iq , if-1 FV ill F 214 FV fa, T11 .l1'S.' 1' "3 "2 , h" 1' if f fl' l ' ' :', Tw z 1" ' "of . .fls fl k1:7'IIf f11'11111I, ll 'w1'lli11:f l11flf21'r, 11,1111 11111' 'who ' Q 'f 'yw' 1"- I k, 7.'1' .'111ll 1" ' 11'r fI1'l'. H 1 H d X af -x 1- 4101.1 VT' ,,-,Z ,,g,,,, ,LM 1 ff ,x 1: nf W -M 271 fi' AV EN 1H QHY S L-.ff 'Q "fl Q'-s 2'-V51 Q2 BGA RD OF EDUCATION Y 4 ll IIN ll 2Z1,.x.iZ1 ge Iz 'A . I 5 F , f JJ 1 . ' LXKA fi ,.., ,.,-V--347 V' Nxf-.,,l ' S1 X' 1 1 H i , 2 .W i M g , X 2 3,5 l .,,.1 Xl I,lllIllf lim-llvr, l'1'1'.w1'rlf'11f ff.h M AL ' hh- 1 N .1 1 1 X ,A 3' I X7 ' X .1 XIIIXXYIII. l,.Sl111ll1-1s,.S'1'r'1''mrv 1, . 1 1 ' ' 1 R111 XY1 . l.. i'l111X1'. Y-l't'llXlZ7't'1' 1 f 5 1 gn' 1 1 5 l 3 E! , 1 H11 I'IillIIi lI111'l1111. 'l'r .Irv ' " 1 5 1 .I -1 ' 1 f ' 1 V X . 5, Klux Xllfil H1'q1Il1, l'l.Sl1'1' 5 1, M 'V 3 Y 2, K .,,,v.w1 g - Q,.A J C'p1I'ffNfT"'f ' ,. T "fl, Q"'wl"'l 7 N' 1 I"N"'1f L1 5 AMT' 211,117 :flax L QZTLQ,-.ll1,xf.'l 1 ' wi, ' ZZ. .Ill mf My 1wHAs5g"fxN:ATE N? Q OL HAST NG H GH SCHO 23 211 2, E S4 F S 5 ,r 51 FV M 'Fi Q Z A TT H FT S FT in ET in FT ka Q H H H 5 A 54 FV if M FV 5 if Pago Six , . N 'Y"1JZT'3l'1fWV'U1Zf'l3i"1.f7T'El?3h"E7,l33XIK3I'lr "iW"-.f'1l'R'51YE'vE,-'lh'3'II7377iYfZF'EF- - F5131 . fy-X. h ll 5 lTxA ' - 1 1' 2 f ' , , A" , , , ,A , , 1 ,iw A . A . . g 1.1 i 1 . , 2 2? 4 3 L , , ' 3 fvf? ? f + 1 2 , - 3 , 43 , r ' 3 l i ' I Q 4 L, . , 4 I V , LH V - 4,-f N1 X- V 4 , f , 1 . A . . V. h l. -. .gn-F .E V. h Q, 'Q Aw -..,,.7 1-n 4A W 4 r ip- . 1 s 1 'ii 1 'A 5 ' .fvbl Qihlir , 1... ....4.....- gmxgw , , , .,, -.4, Q ff' VIWLT' 1 KHOWL EDGE 421 Lf e, L21 IEA ,AV Tim. JNL 45,1 111558 X 'SRM 4 Q Q l an 4 A f f f i1 .f,T'JW:?i.y15rf 3i::':ix.T?1i ISA 'WXQHBLQXM' 4 'W 'H ' 'Il 31 fc if 5741 ,Q-1 a Qin' Mf'i .r L ff 4' Q I in R 1, my I 4? o 'xi , - r vlftif 6 YE'-2 if 85 Q 585 n sf 'S A 3' .1 . y Q 15 6' gg 'Q I' f I 3 4 EJ 5X H 1 L Ji i'Fh2Z1IY'-Iiit JIISI-L'IIF'5L,sF"11,.xgUZKl Elk .LIZ MBE X II' .MTL MZ 21ITZ'2I1X LT LL IJIILU I ight J L 2 fi H is ri If is KJ f ,W ,gfmmi an , fr- ff V X kk . 4 A awk ,Q V V 1 .L L, , . A 'Vip LT A A, F5 g f?"L g ff! f f ii -r-F311 -.2 M 1 W-v 1 ' ' -I vsxk Y J Q g.g. AN - N W Z 5 L A 25 ' . 3 L, A 3727 b ' ff ,- " . A , L A ' j 3:15 F3 wt , v -f " 5 ' I' 1 ' HH' , V 7 - . '-z f 5 I ' Q A E En 17 42 . - N ' nil "QQ L - R F PH 3- ' 53 A V ,,w,. 1, 3. fp , if 5 x 13 nil V - gf x g ' 4 5 J Q - 5 J If 'd,Ngi:,, x -V A K P I im I. - ,. 4 lg .K - 4 7 - ' ' f ' ik! ' ' A . ' P . 5 ' 3 xv- .. M F A 2 Q 9 ' " ' Llfi f.5W - A 3 X ' "V 1 1 " 'X Q' ' ' k A 1 T' ' 1 ffifnfi' ' K ' V H is ,L X I , H 47' 'D , A ', I N Q ,V 4 nw H ,N - A in 7 I , ' . - fin M' " F -LL' 5 T 1 H 6 Q f Q Q ' 'I f 8 , 1X f 1 Q si ,,- i -A Pl P . 44 ' X A - I , ,. 52 ,Q 1 gg, S X We K! mb f 1 . A A 1 ,X W . A P - fi V. ' ' A I w H 1 k . , . F A, V , " Q is 1 ijfifg 3 4 ,Ji x 'Q we - A H FY A ' , Q H . , i If - H 1' y T' A L 9? , , fi U , . , sa FV + Qf 1 4 15 il, 4, :.'., 1' 3 . 3 ,, 1 ' - . .' 3. 4::, wvxfk-5-Q4 .1 . Q , ill N A 1 ff sl P 3 ,L , . ,S + 4, TY E21 X Y i . 4 L 1 pi I ' ' X 2 ' . YT X FACULTY I I QM N fdgr Nu- . . V ,. , -..,-.. .. N5 F5513 'C-7 Al, :I ' I, A if 1 F 4 2' I, II IIIIIIX '+IxIXIIr IIIIIIIIII II:xIIlII mI:IIIIII'IIIX,I I.Ix:'IIII' l.I.I.II: 'R 5? I XI I Ii I Pi I, ll - 1 X T " 5 I ' .M I III IIIIII I If III, I ' XIII, IIIIIJII I IIIIII,I ll-' , II,I,I,III 5 I ,I IIII. I W ,L 1, aI. V. :I . I. , IIIIII I: III I: 'I1II,1II:I :II II uv IQIIIZ IIIII xx IIIII Islzx .IIII Il XI-I .II'II,fI II III 'N' ' II II I, I, XI II II ' ff ,N . II, , II 1, I I il, I ,I 1 A T' mf IIIIIII IIIIII IIIIIII III I,I:I-Ixx lIIII:IIIfIIsl1I.I'II:I I:xI.I'IIII,wIfI' I 'l' 'I M fl X ' 53 ll I I I , I ,L ' I I If - I I - I, L I If ,. , II U II gg II I' I, I I I I I ll I, ' II I I ' 'I 5, I 1 I' I:xIxIIIxIIIIIl:II IIxI:I'Ixx,'IIN,IIII lIll':1'1'IXXlIII I:I IHXI I:IIIfIx I E: II I Il -, I II I II 1 f, ll I I II I I I' ll I II ,. A. fu ., Q I 2 ,,,, If II A I II 1. . Qi' ' fl' IIIII II I II'wII, I' III - I I.III,I I III IIII III MIIIIIIIxI I':III II I PI I II I il . i, ,I III If I- I I I' Q, 4 IIII ll' II I II sf ' 2, ,, 'xx'I il I I 'IIIIIII 'II:I NI ',Il1!IN.II',XNXlx-I ' ' 2, ' II 1 I I' I ' L' I, It I I 'I II I If I V' III I L' J- I I j I I , I I I I I II Q I' " I, fx. H 'IQ Q7 -,I N, -H145-FIU., KANV .WNV IMMI, ILINV ..I..-, .- " ,V f...,,, -QI I ,MINT -Tm I-I-IX QAM-I-U-I y--:LI f ,x ,, iwaz-w'f'fQNNsAN QW ? 8G AXXXBIHI QQ' Xl, 4113 JKISSJ 42131 1113.4 411111 lim CKE-QXQKFJCXFJZXT JIIII"C.LZ1IEZl1f.CUEIKi,Z1IS5-'SQL' 1 1 1 n G if? 'i ' A Y . F M " -' ,.., 3 5 Q ' Rza? Mig x M .L W . D... .' TCIRK T5 ' SllIJL'l'iI1lL'l1f1l'l1l Pi P ' V . if V X 4 fi A ' 4 ,IZ 1? Y? Qi iz W E if li Q fi ylfl. QW Liv I 23. 1 2 n UW-' 31. ri 5 fi M N ri N S ff of, A i fir'-xfs '7 ZAZ-in ,X Z-x fr? f if Y' I? fl Q vw +1 N LL Lilsl x WJ ,If Is. ll lfu H 2 Is Q '74 T vw 'W 5 L2 - 12 's W 5 5 H YI Ti 112 H 12 4 T3 si 5' E5 ii s 15 21 12 ET' fi 25. lg zr LS rs 5 3 ii gi? "T ? Qc, Q2 if Ti A H 51' 5 r L J X K an J Z gf ?5 Q: W 12 ag 25 N Ex: . Qzrrhzam,,m::,x La::,Q1umqf,x,. g1:xi,Xgz: p4 saw :g,X:m,.X rrmzxmj H gc i mv' wx.. MMF' x -lf it 4,7 L., en.. Semor Prophecy l IOIOQLIL l l s IOpl1LLlkS 1 I V4 111 N N x ' 11 xl Kill K O x 1111 lx Il ll llll L -. X ll ll N X N 11 K N x 1 N11 xx 4l mx 1 11111,l11 K. 1 1 N lll 1 x Pl - 1 11111 w 111 l 1 x 1111 Q S11 1 lllg 1 1 1 NN III 1 IIN x U 1' 1 P N ll 1 lo X x 1 1 nx I1 x 1 L 1 ll w 'wx s ll lx xx! N NK 1 1 , 1 l 4 X N I Nll 1 Ill Lp1loQ1.e fu I N X 1 N ilk 1, M N, A :FH .AN MAA up :MV M M 5 MN My 'L N-f avr 1-A-fr y-:Zyl T - ' if ' "" ' - N - , A1 H, , ,1,1.. , ,, , 1, ,.,, , . A 1 A , ' , , 2 ,E .11 f sg . f' , . 1-fig. A 25 fl " ' , , 1 1, A 1 'Q ff V 1 1. ls 1,11 2 -' 4, 1 ' 1 1 , 1' ' me ff --MH - A I 4 M , iz 1? 1 li ,N J. , 1. NU .11 I.1111g111111g1-:11lly1-11 lr111111l11-Y111111-f1I1.11-111111-11111111l11'l11-.11111 ,Ng ll.111111'111-nl11111111111111ll111ly wx 4X :111.1ll g11'1111- tlmx IQL1-.1 l111'1l. K" XXI1-11 xxx-11111 11131-ll11-1'-11111H1'l11-1115- 1lN 'I l11 lill lv 5111111 11115 Np1.1l1111g11111 .1 l1vN1'I'1l ll11'y XX'l!llIl IIIIK. .l,11fl 1l11w 15 1l1v l.1l1- 111 lIl'.lI'l sf 1 Glo P . . ,S . . 7-' 1111! ll1IlI1 1, M1111 Imx 111'.1I111'. llt xx lx 1111 IllUI'1', 13 II1-1'l111If111l1111.1 l1ig 11111'1l .1111l lcll l111l11-ll1111', M l'11l1111 S1'l1.11l1ly 511111111-.1llll1vxxAlrxx'411'l1l11111-wk Ju, Li Ilf-E 111'11x111g1 llll1l5l'll Ll rn-1'1m11fl l'.11'11f11. fllllll Vllll' ll111'1l, 1'111'11111'.1j1wl lry llCI' lint .ll4'1't'rN 2,1 Wil. t+'.11'l1 ftlllllil 11111111 vw lucl.111:'1-. lllllt'FS - Lf l'1.fx1'll I lf'X1'l.1IlIl, r111.11'11-1Al141c'l: 111 gI'l'Zll 1'v11m111, SI1 l1ll.1!lan-11111111l111w111il-.1111l!1' un. H l'1'1-1'11111N fm-111-lNl1.1N lvl-vu klilfli l'1'1-flkll ', E55 ll1-vl11111'1-41111111111 1'11l111-5 ll.lS2llXN1lyNlH'L'Il llIlL'. l'vg 1- I -lrl 1x 111.1l4111:1. .1 lllfl' gm-nllv 1's1-, SI1-11141lq1--lun-111111-1'114111v11l.' x'l11l1- l1ll1 54 l1l'l' 1111rw. H U111' i11rl11N'1'i1111- lilixvn llQlN qu' 1x'111'ki11g, the-3 fill' ' l ll1-1!.1111-1+.1Il 11ij1l11 :1111l 111:1l:0.' 1 1-1'1'y :Ill clay. ,Pi llw1'111l1y l.1111' l111N .1l1.1111l1111vcl llm'l'11lfl 14141111111-xl II11-wry, Sl.-111111111 Illlll llll' lil1-111 Jlll ulfl Ill.lIIl 11412 IL111rll'l'1lIy. 'A Kl41cl1'li111' llull is ll lK'1ll'llL'l' of lllll'1lt'. wl111I gll'L', X1 S11 1 .l 1 'rlllt' l411lel111xx I11Slllg 11, 11-. Illl. 13 1ll.11lyN S11 I 1111-l1lN ll11- llll'k 'V mul Xllll Q' 1 " I7111' 2151111 ulfl IlILll1l I1-.11'l1111', .'ll'g1lXt'l'llr x'11l1 .plum ,5 .Xi il f'l1.111t'l'1-111' Kl.1111i1-1' l':l'XY2l-' ix lc-111 X'1'l'f'l 1'y, lil ,XII l lll.111 Kunz mill ' 'lx 4 111.1111-1l1111 H.lZ,'.U l l11 1Xl.1wlc11 l.1-l:1111l ll11wl:i11x1s w111'l4111g .1 1111111-, N XXI 411-111" 1- f 111' -ll li Yllllll j Qlll LllI'IJliiIlL' l111v. Xu' Ll llJll'K'I' llilr Ll 511 17 wll -rm' Il11'y 11111lcu 1111-? 1'1111111l1-x11111. lJ111'1f xll'll1!lIl lllll 1111' lU11g1'c-.1 11 1'1'1'1'111 4'll'l'l flll. IQ1l.1-I'11lIi11g11l,1yN1111q11.11411-l111x1-11,11111:1111, J 1111 1l11--1.1411 Hull llllI'1l 1- Nlll'1'lj .1 f1'1'1-.1111, ji "'l'11l1I1y lf.11'l lglll'4ll1'li, l1:1r- l11z1fl1- :Vu-411 I'l'Ill XXII Lf l5111'l11111N1ll lll .1 1'11'1'11 VI11- 1 2lk'N.lQUl14ll' XXII. 1, ll11-1'.11'111111151111l1n-11.1111-1'NI1.' ll 11'11lfl X1-my 1ll'K' 1l1'.11x11, li ,Xml I 1111111 K1-ll1'1'l1.1wtv11111cl31 4lllI1'li xx.1x' 111 Ill 111 l. xxnx, Ei - 1 .I.11'l-1 HK 111111111 ul l11l11 11.15 5.111 1-ry 1:11, lr, lllll f'l1-111 X11l1l1-5 1'11ll-- xx1llm'lll'4-l11111111 lllill. 32 l11 11111x11-5 llvlly llsl111'11 41s il 'l'l'lll 'B11 1"' 1'1 1l4w, " X1-141 ,X1'111l11'11wl1-1', III 4111 ulfl l2llll"N' l1111111', playa lll'lA lrl'.lIllx'. 1 HR-11.1 l11gl1 l1.11'ls x.11wl l1'Il1't' llc11'f1ll11 ll1lXYIl gm ip. .11111 1lI.ll'- 2 lll lv l'IlLQ.lL'Nl'll 111 lI1'I' l11 1111-. .' 1Il11'111g1115q11111'.1lw, H1-5, 11' l11lXXl'l' tk llll' 1111111-1' nl ll 111m11- Blllf IIll'1'. lllll XI1-rylX1-11114111111-111-1111x1111111.1111l'111111w1l1l11'1-, gg , . . YV .Xlcl -11 l111I1l1'1111w111-K111111'11111 111.11 rlily - 11111-11 .1ll lIf'lll, 'l'l11'1111gl1 lllt' 111.11l S11-ll.1 llwltll I1-.1-'l11-5 lIl1'lI1lil'l1l' glll, Q Nl1ll1'1-vl RUM-111.1l41-Nl1111l:1'11l11ly ll1.11E11-1'l.1111ly111111, IQ11111-111l l'.1l'l'x N1-ll111'1 1'11111L- rl11llf1xx11l-11:11l1111v. 1 . . . . . 1 - 5 Xl,11'1' lXl1.'lf IN Nlll1lXlllU 11111. ' Ill I111111-1-, ll 'l'l11-UN IQ3.111 1-11-.11l1i11u 1 llllljl q11'l- 111 kl1lIl4 11, X111'1-.11l11'1'1111111l1f1X11111'X1 'IN lCl1lw. l, 111-111141 I1.111l1l11N.11111x1l1-11, l11'fl1-l1x1-1'N1l11-111111l. ,ll lf? , , V , . . . , fi X1 llLIl 15 11ll 111 ll11- 1111111111-115, ll'll 1111111 l1l4111111 IIN 12 li M111 .11 TQ Ylllll' lVlIllll'4 ix l11-l1l lll xivxx. .X11+l.1ll1l11f1511f11 11111-, NI l1'11-111I 1lIl'l I .11'1- 11411 '.lXlIILl 114 111111w ll11'g1-111n'1111gl1l l111x14 lu-111 l1111l111:, 'l lILll 11llc1!1l11- xx1Il1111111-111114, .Xa gg-1 11-H ,111 'llllltv 1l11. ll 4 la 75 ' -rm jTjLQ,4,' 31 1'ff3jQj3":41,E1 .SMX 9" WT"V2ffif,,'i'LiLfffZ1'25 iz-gllfi ,f'Z1M ,iii ,126 llll '1' l':,'1u"i'1' af' 111 QT'-"m"T-1I2AN -..a1..,f 'C-h'.".'.".""'r+.. WJ, SENIOR HISTORY HASTINGS HIGH SCHOOL I920 I924 INTRODUCTION 1 NN 11 IQ NIII1 KIIIN IIIIQN IL, 11 III N111IgI1I n11I 11 1 1, lf x N 1 I11II11111xx11 1 11 NI Il 1 1 CHAPTER I The Dark Agn I11 ISIIII N 11,1 1 Il 1 N N N N 1 xIg11 N xx I IIIL IILXX 111I11IItI1 Invasion of I11 11111 fll 1 1 N N I11 1 Tube 1 1 11Ir r1I IQ 1111NN1NN11 1111xx1r 11x1r 1 1 N I11 X x1rx CIQIIIOLVITIC x1rI111I1I11 N IX lf NKXCFI 111 11 1,III11rII1gN xxI111 11r 11xx1IN 1x1r1 1111 III 1x1rx CIIQIII I 1 N N III I 1II 1 11 1 1111111 1r111r NN11 l17l CHAPTER II The IVI1dCIIe Ages lol N NI III 1 II1 IIIII 1 '11 11 111111111 N II Ix111 gr x IIN I 11 DSL N IIIX 1111 Warfare I'1 NI Y Pernod of II 1 1 1 1 IX 1 1 1111II111I1N 1r1x1 x N I11 1 1 1 1 Itt 11 Soclal Lzfe 111I XII 1 1r1 1111 N11111111r 111I 11111 IIICI Il1I11LII tI11 111110115 S1 1I1 F1 1NIIr1 1n1 I1111I11x Ir11n1 Ill 11 11r trI t xx 1N 'IIBO IIIITIIIQ., I IIN 111rI111 11111 II11 r1II1I111 NIIII1 r11I 1 1I1 mqe 1I11I C IlllKIt Ix1I1tI11r N11 1I111'1n the thr11I11 CHAPTER III The Ave of Enhghtment 1 tI11 II11 11 IXQI t11 th 1 1 11111111 477 II11 II11 r N ll 1 Xl 1111 Nt 111 0 L1 1111 1NI11rx 111 11111111I1 oi gr 11I111r1N 1 xx IS 1 tfl 11r1 N111 II11 11roN111rItx N II II11 111111111 tI11I11N1 XLS A L I ll x I111r1 IN11 III IIOXX tl 1 11111 I11 r If t1x11 INNN ln rt, lter N 1111N1I1 1x I11 tr LX 1 X 1 Cn ature, Scnence vancement 11xx11N 1 11 N x1IN g1x1I1 1I1Ir Social L1fe I 1 IL 11 llll IN lllk Il 1111 N 1 N S1 1111 N XIl1rx11r1IN I4 N l Il CHAPTER IV NIC-dern H15Iory XI I III N I l IIXI FI l 5II III I 7 I' state " N Legislature ' I 11111 17 I1IIN N 1 Il 1111' I11 xx N Advance In N N f N I IL NI1I Lnterature If N 11I l11I11I11INNI11I11r IIIIIII 1 x1I 1 1 11 IK IIII IIIIYIII t IN 11II1f 1 1x1r 'I'l11N1I II 11 N NIJII fN x1 111 IIXC N 1 Ig N SI 11 11I I1 1 1114 oI11rN 1 Advance In IVIus1c 1 1 N 1 1111 Il 1Ir III Advance In ,IX 111111 Art I III Il XI1K.TZK.TI211Ii. LUIL SZIZL ZINC De.. 521111. l114?,11. JBL .D.i,Tw-if Page l lIzr'een A V It ..,, ,I I 'I ' I 1 I: ' ' ' ' ' ' I f' ' ' 'kit'-f?V2'-:-2. - 111' - 1 1 ' I I 1 ' ' 1. 11,1-.fx -N 1111 1111, 1 1 ,Q 1 if 1 1 ,,,4gg2Q,f .1 IFE 11,...1....1.,........1,..,...,,1 1 ,f ,I - 1,.,,,,,M I -'-Bez. .,N,...-,.- ..... ,. ff - 4 W-, K , ,,--11--3 , P ,f IIiNI111'1' II1-QIIN Y1'l'y I11I'g1-lx xx'III1 II11- 1ll'lIgI't',',' z1I11I aI1'I1i1-x'1-II11-11Is I II - L' If 5 11I II.IN ' 1, II'jI1 S1'I 111I. 'I'I11- 11I'igiI1 11I I1IgI1 s1'I11111I 1I1-x'1-I1111II11-III is I11 - 5 Af IIIY .1 II1 II11- 1I1-11IIrII1I1-IIIQII IIIII III II11- 1-I1-1111-I1I1II'Y' 4Yl'i ,I1-N. II '1.IN II11- x'11I'I1 -1l'III1- KIIIIIII1- .-X111-' I 1 r11is1- II11- I1aIrI1:1I'i:111r1 I11 II11- I1 x'1- ' ' 'I - I111- 1III.III11-1I I11' 1-1111111-III I'iIl'I'f-. II1 II11- 111-I'i111I 11I'1-I1II1,gI1tII11-III 11II1I 1IIII'IIIg II11- Ag- I' . 11 I 'l'll IIINI11I'y II11- I'IlI11'1I11- 1x.1N I11 I11-1-11I1I1- II11- IllIl.'I I1i1,I1Ix'1'IIIIIII'1-1I:1I11I 1'ix'1Iil1-1I 11I IIII Qlf,f1'5. III II11- IQIII 11I' IIPIII II11- I-'I'1-sI1111zIII II'iI11- IIlX'2lIIl'fI I - II1: ' gs H'1I SI 111I. 'I'I is ' IILIIl'I xx'11.' 1'1111I1111.'1-1I 11I' .111II1- I1111- I1III11II'1-1I zII11I txx'1-11Iy 1111-IIII11-rs 11I' 1 " r11II.' I'z11'1- 'III1 LI r1-II11I1'k1II1I1- 11I1iIiIy I'11I' 1I1I1111 Ing II11-11151-Ix'1-s I11 - - ' ' ' '1I1s 1 ' ll I a1sNII11iIa ' g ' IIIIr1-. Y1-ta JXVIIII rII.'I1-r xx'11I1 il 1I1-1'i.'ix'1- 11II- ' 11x' -I' III- II'iI11- III11I I11-1'11I111- II -' I1-r. SI - -I '- '- 1II II1- II'II11- I1I1I NI11- xx'z1.' x'1-rx' I1-III1-I1I xx'iII1 I -I11. . '-1' - T2 " 1411 '- - lIK'X'l'IUIll'fI :IN I1111I1II1.' 11zINN1-1I. 'I'I1 I11 I '- QI 'I - ja - ' .i ' -1 II11- II111 - 13 '- - 1 11II g1:zII'1I, All 1x'III1'I1 II11-3' 1'1'1I11III1'I1-1I tI11-I11N1-Ix'1-N ' 1 '- Y' ' 'II1-1I IIILIIT 11-I1 'I'I1- I I'I'bIII1'., AIN II11- 11I1I1-1' trII11-N iI1NIst1-1I 1111 1'I1IIII1g II11-I11, III :11it1- 11I' 1 I1 II'IIIIS 11I11I IriI11II111i11I1N II1 II11' II1-II I' I-I ' g, 1, 1, -I I'z '1IIy. 'I'I1 I1g1-.' IllAlI'IC II11- 111-I'i111I xx'I11-I1 tI11- 11I11'1- iI1,"g 'II1 I z1I11I I11x1'Iy IriI11- 1' 1 151-II . II1 -II' 11111111- . S 1I I'1-s, II xx'1I.' QIIN11 :II II1iN IiI111- III2 ' 1-11I 1 x'I xx'1-'1- I'II1gI1l: 1I11:: 11I f'ill'I1ll' zII11I I11-111111-II'x'. NI1 v' - 11I1- ' 111- - I11: II1 II11-so xx'zII's, thus 1'1-1I1I11iI11, II11- I1II111I11-I' 11I' II11- 1riI11-. A11 11111-r IriI11-, 11111111-lx' II11- .III11I11rs, 111It PII ll I1z1rI11Iri1' 1-1-11-11111I1y wI1i1"1 tI11-3' 1-I II1-1I II1- 1'ilI'Il' 'z1I. 'I'I1- S11I I I '-I" .'z1II' -I f1rtI IL II1- 1 1 'k ' ' QIFII' x"I I1'1- ' -I - sz 1 - 1-1-11 - - ' ':-iz1- IIIII' I -13 -1 I ' I - II - 'I11-S. I 'LS1 " ' 1 I'.'-'II -',."--z'zxz '1'V2 -. XVIII - I11-1-1-Nsi11I1 11I' I-Q 11-r r III' '-1 to I - r1n -, S1-1I- I - IL-, - 1 1i11I' IfI1111ir1- I11-1'z1I111- II11- 11I1Ix' I1111- 11I' iI111111I't11I11'1-. 'I'I11- 1I1II1i111'S I1zI1I gr11xx'I1 Ir11I11 their I1111'- I1.1 INIII 11I' II11- I,ilI'I-C .X111-J 411111 I11 'i' 'I -I Q 11, - I NI-I'-'11 II',' ' 1 - - ' 1-III ' I "S, 'I'I1 -I'1- '15 .I gr-:II ilKIYilllC'l'IIlK'III in nrt, lit- 21 - z1I11I -111-1-. " e 5 Ad 11I' II11- ,IIII1i111'- IiI1111ir1: x1'.z1.' r1-z1I1 11I sIII1sI:1I1Iiz1I. " - - - - J -I . . ILIII gI'1-1 IV' . ' '1."I Ii 'I-Ig1-. 'II1- If 1-' 11 I11 I ' 2.111- . - l21llI.' 1x'I111 xx'1-I'1- 'I Iv' I - iI1c. 'I'II xv -I'1- .Iiss II1-1'I1i1'- ' -11s1:I' PI ' 41I11I XIV. 'I' ' 1-111I. 'I'Il' N111 11I' I-1I1IigI1I1111-I11 x1'zINII11- 1111151 I'rix'11I11IIsI1g1- II1 II11-I1is1111'y11f1I11-11'iI11- f'24. ,I'IIl' I'1II'I1ix'1II, 11111- 11I' II11- gl'i'2lIK'.'I 1-x'1-IIIN 11I :III I1isI11I'y, 'Q .' j' '- I1111 ' ' IIIIN 111-I'i111I II1 II11- gall 11-'ing IIIIII 11I II11- I1'iI11-s, 11111111-Iy II - x' Il .'IIIIll. S11 - 11I111-1'I1-1I I11 II, 11II -ra Inv '-1I il, z1I11I 11II 111-1111I1- l'1'IlIl'lIIIIl'I' II I11 J' IIIIN1IzIx'. 'I'I1I' N111'IzII I'II1I1'Ii11I1 11I' II11- llgl' xvzl' 1 grIII11I I'1-1'1-11111111 1'11II1III11IIIy 1'1III1-1I II11- I-II1111, gin-11 I11' II11- 1lIII1I111' II'iI11- I11 II11-II' lIIlll'l' zI1Ix':1II1'1-1I I11-igI1I111I", IIII' '1r,'. I- - 'z .' II11' .IIII I lI', xx'1-I'1- I1111I1 -1I 11111111 AIN Il gI'l'ill 111- 11I1-. 'I'Ill' .X1g1- 11I' I'IlIIIj.1IIIIIll'IIl 1'I11N1-1I Ill II11- IIII1I1II1- 11I'II11- x1-.1I' IOL? XII. 'I'I11- Ill1II'l' 1111 1-I'I'1II NI.II1-N IIIIII I1-g'NIII I'1-J. UI' II11- S1-11i11I' I,1-11INI:IIIII'1- RIIII I.'I11I- A NIB' xx.1N 1-I1-1'I1-1I g '- 111r. S -,'.' ' N 11I' II1- I1-1,i.'I1ItIlr1- xx'1- 1- 1'z1II1-1I . 1xI1-I11-x'1-I' IIII' 11111-1-1'I111r II11111gI11 II11- IIII'11iI'N 11I' SIIIIQ' 1'1-11IIir1-1I it. I.iI- 1-I'11IIII'1- xxx N I11 IIN II1-IQIII xx'I11-I1 II11: xx'11I'I1I's KI'l'1lIi'4I I I4 xx':IN I: I.'III'fI. ' 'I'I1i.' -,x'11N II11- IU24 II.INI1111izII1. 'I'I1- 1-1IiI11r-II1-1'I1i1-I' xx'zIs I'IilllfIi' IQII I -, - 11. ' 1INNi.I1-1I I1x'II11-I1II.'II11-ss11111114111-r, x'1'IiI .xl'IlII1I'lI. I1-I', zII11I I -Q 1 'f1'11IIII1'iI ' 11x'- 1x'I1I1'I1 11r1-,'i1I- ' - . BIIISI' 1- IILIII I11-1-I1 il gI'1-11I I:11'I11r I11 the IiI'1- 11I' II1 -N- 111- 1I- I ' 15 I1'.' 1115- I4 . II II11III'INI11-1I 1-x1'1- - I' 1,Ix'. I2r1-211 II1I'11I1gs QISN1-111I I1-1I - '- 1' I: y 'Ig . II11 'I1iI11g I .Illgf 5 1,5 'I ' 'h I1 '- I11-1-I1 Qllllg II1I'11IIgI1 :III II11- 1170.1 S I1'I1 us "'I'I11- I, 1111, I.11I1g 'I'I'11II," "51x'-- II1- I1- 'IV1-," 4 I I 'I'I1- 1Ii1'1-1'I11I' xx'1Ira I'I'IlIIkIIIilI XYIIIIII11, 4 .KN IIIIISI' 11I'1111'1-N 1-I, .ll'I I11-1'1II111- I1111I'1- I1111 'ILlIII. III - 11I' II11- gI'l'iIIl'5I I IHS 1:1 ' 1-x'1-I' kII11xxI1 IVJIN jf' '1-I1 I1y II11- SI- ' ' 'I'I'II11-, I'IIIIIIl'fI "Only 38" II' IIIII xxiNI1 I11 I'1-111I I'IIl'IIll'I' ilIIX'l'!lIIII'I'i 11I IIIIB I1'iI11- you xx'iII III11I Ig 1I1-111 II1 II11- "III 'N XIII N, 1 ,xx NX N,-M1214 ,+I x-- it - I. I I X UI X 1 I I I . , 2 Class Ofllflcers I N R Jltx Honor Students W 5 7 N Assistant Staffd II I llll mt mm mm 41115-. 4I1n mnt X s f-A ZSCQPZ lI1'NIllt'IIl lilllll I IIl1lN.lX St--I1-1.111 l',NlhlI1'I Nu-In-1' X111--l'ls-N, l'l.II't'IIlt l'1's'11lix't' llll1'.l5lll'1'I' tlnrfltlnlllvlxlvnl VIHXSS NIIVIVINH "l'mxil1g, nut clrilling" 4 VIUXSS l7l,tJVl'lQlQ Ylnlvl VIMXSS lil ,PVS llllll' :tml CLUIII ills- .Xml ismw , llt'I'IIIt't' lII'l'tlSK'I'. xlilllllfkk' Klllrplljf lililllfll' liillIlIIl'I' 0173 KI 'Vis llli wr , U,'..'t! Sl 'lltl llultll UIAI5 lllaul5s5n Alll WIS? lltrlwllly' l.1IIIg Uf.-IS YQ-1.1.XVn1l+1'11stvr ,, 02.75 IIIUIIIVIIIIIIL' Xnlv't's,, 02.55 Vlulil lm-xwlfltllnm-H11 llu' ll.:-Innigm tllis yn-.tr must lu- gin-11 nm unly lu ilu' rt-gt1l.n' smll' IIIt'IIIlK'l'S. lrlll anlsn In tlu-il' .INSIFIRIIIIS xxlm fliti Illllt'lI ul llu' glvllml mwli in I7I't'lJ2lI'IIIQ this In tml Ihr ptllvlivzlliml llu- .INNISIJIIIN .lII4l ilu- xzlriulls tll'II.lI'lIIll'IllN IIIItlt'l' XXlll1klI lln-3 xxnrltt-fl 111 .lSlHllt1XXS' I Ill'I'.lI'I Illltl Stall-ly llt'II.lIlIlll'lll Klmtit- lslllllf, lQll'll.1I'll Pulls lllllb lll'Il.1IAlllIt'IIl lltm-llly lmng, lllilI'l'IIl'k' l'1'n'11tit't' Iuka- III-pt1rt111v11t ll4l1lIt'I'IIll' liunl, tkllun Svluflmly Iwi- lIt'p411'Ilm-111 Inlt-1.1 lj2lI'lit'I' Xrlisl IMI- lllllllll A el I i A1 i- ... - ' : I ra fill f uns tIlIIt'lv intlllsllinns zlml ltinll, XYv11lisswl lm' xxlntn -lu- xxnts mltt-n lI'1lIlI ns. KF .J 531 252i idli ii.: 3.11521 TQLLQK-12:siI21L', ?IQ2t.1KZ5s:12i,s2IC.2f,21,Z',,.,: , x I 'Vx +1 M I ' , 1924 HASTONIAN STAFF afi avoid H Hurd Veta Armbrusier Claude Kanmer FACULTY ADVISOR BU53NfS5 MANAGER EDITOR W CHIEF :K Y-dr Ruth Lmdsag Norms Bhvm -UTERAFY EDYTOR SALES MANAGER tis '41 Carl Bauer' Vavnan Bnddle Harold Yerig EDITOR ATHLETIC CLUB EDITOR 'HQ' YQTQW ai Ward Grarxi 2 ww MWKW fsmvaif X " T119 I1 lm X My WN, UH 1 P5 i 5 .3 1 3 9 3 S A I 5 A ,, ,I xl ffl if " X 5 5 ' E f 3 H . , ' ' . . 1 3 - - 1 . if ji ' 3 as H ,, 2 K- A, r l 2 Q: , 'H f, ss .M 9 ,. ,.... , ,v """Q,: l I ' H' 1 , ' i I 2 ' 1 1 1 L x Z ? 5 M. Y 3. , L ' X Z 13 ,,. W 1 1' .Q 1 ,g -: . , . 1 f, " " N 1 s .73 ,. A rs? Ng r J f V. N .sf :ig ' X , - . ' f ' gif' , l 1 . . . 4 . , . li A f 1 . is A ' 7, U , V, if 32 ,. A n 5? - i i 1 A 1' . 1, P , ' ' 3 :Xa . W 5 z , wg 5 5 N ' 5 X '. ' a h ' W5.,,W f f' "Q 21. - -5 1 , w A. . A . 1 7 "ffm f"'1f ' 5 ' kv' 12 1315. - 3 ' I ' ' 1, A , f , 'L ' Q ' . -5, fl I '15 ,,,-V.,-41391, n ,':,,y,:f,.d-M.,,,'i ,H v ,fr -- gb-+L 1 Y my I 4 5 'v Z 7 5 4 X-7-H- vw? x--4,,,uk,,,! -,,,i,,f-W, W, ,,x,, , l , .W A A H, , I P774 ,W 41p-,. V 471 WW! wwf , IKM A-PCM f M 1 , W. ww I . fly 1am 1 Wf,X,. f112,,.11,,x,. fp-U 'f qw "l'w rl 4-Q, 'S I... ig HASE WWJEAF Class Wnll 1 amor C law 1 11 YS 1 1 a loo Il tum hundred and txscntx four Mun: of sound lIN1ill'ul50HlIlQ llllllil md mpmorx I Iurml 1 I 1 L I I' N 1 x N N to c INIYI mtv. mu nnurmtw mm norm x mow-L nous ummm mx m u IV o om V, mn clmnl IIL ruulmf- o 4 x I 1 L xt 1 , lr V N HI llN sn 10 N0 If ' . N L O lt X 5 w ll nah plug nur msg xow mum un V' 5 lt V 1 uf Landing V I www U11 ourselxu mtmn 7 K 0 oxxmq xmoxw nn co nu mx L U mm Hllxll 1' vc 0I1UlI'lj,1N lb tml 0 5 L . r r X I orpnv ltlou to -Xrtlwr XX 0011 m mr 0 . 1 V 1 rum I-older Incl H1111 nm o 0 I m xxlu mu Ill 1 tp ' IT n m ulxu good llkvf on xr I Gordon Llcment xull mx smut prowbs of pluclxlng fc IIIKIS lrom 1 IIILANIIII I urcx N C yn kiln m goof umcllu llt Cl rl I 0 gl Q 5 v X s lkl ll'llN - nm flung 0 Nl u u wx . '. x wr 1 Q CY 1 1 1 mm M 1 n to Nllflll Nun Ol lllll nl nm - fn 4 mul 1-puxullx H001 Q 1 nr u u I N UNI om to tln S1 mor Xluweum xel'e1 Dellllldlh mx bool, Hou To X1 I 'rm N lntxr N 1 lu x 1 N uw v 61141 N f ' ' N N N 1 nm 1 1 S 1 mn XX xl S 7 gi X 1 N ' u OI1Il0I',XX11 mx 1 Tl 1 x 0 e-ep 1 Q11 uglt un m mu ll gn up llll 1 N I 1 NIlllLxxlIl4lC1xI'lLLllI xmnncth SCIIHHI7 IUCQI 4 mth mx lbxhtx to kecp in IN f mu 'hm gum fo nrw 1 fv L . . X S S mx n um um 1 1 4 1 x f V ml Brook . 1 V L 1 m 1.1 ll 111, . . llllllllfl xxuklx to on IXldilll' x n 1 ut 0 aus Il f gg rm gr .nw I . 1 tl iglll 1 uhm Xloou 1 Q ' ' 1 I I M V 1 N x 4 V :mum lmuk N - ulu 16mm N un un o the 'nur -, :N 1 of the next xc n xltnum xx le-rcof xxx do sci mu mm mr V. . IIII CIXSSOI f J 1 Q 7 1 v 1 -.1 ml 4' -. than H '1 I 1 xxx mu N x tt 1 r X 'lllkwxlss XOYOUCIL Wllxciu Prgfwracic NI Q 3 H 'FV if el Ei :V V? H H 211 'FT in pf E1 1:1 if S A L -. --V , W, ,TJEM . ,,-A 33 1 V Ai F f- 3,-T A -W. - "5l+T UT 44- H- ,VV V I- .fV4:,f1 ' , 'ff 'lik M1 :' 7: ,- A 7 A -4 L 3' 1 'T fl. ' ' 1' 33 3 V .. -, 5 V -Q V Q p -V 7 - - ,. A . ., 5- : Af . 13.1,-V -V,,,-MV -,, -1 - 4. ,V : : . -. , - V .- . -V V .': . V rf .- " : E " , ' .V f- ff V4 ' : .1 1 ' V 3: : - 1 - A - '- ' ' ,,,1VA -. V V,...-.-...-, ,-.-.- -.....,.-.--... ...--. .-..-, ...-----.-,,,-...-- V-,- , VA -V, M , ,mfm V ,-I Lf. . - . . L, . . . . - Q . - , . - - . . . V,, . 4 - . - . :J , :, Z . L-- - ,V. ,V ,V :, 5 ,V V- "'.2-f -7-3-' -AVI , A - -V -1'--A .,-...V , --..'. ., :. -2- ' .' .--1:--'C ,-- . VB 'VI V 'l.-1'3- ---:-.7 .17-L-V' 'ff V .. .1r:A.-Mn I 'S -f.-, 'T 1...-A I' ,Vi 4' J' -- . : .- 1' ' if? 4 A . . - ...v,--,. f.-f .--- V A..- ,- ... I .f-,,-V.. V- ",,,V.f- P -1 .-- . r V, ', .-.- . ....,.--3 .-,-,'- J --- V--,' :",:,I'? ,. ..:-V,'.---- -F.'!- --- V-.. , 'V-V1 .-.V , -J" , dl- y, n" ..:.,- - -'1 '- -4 , 7-Tc- - ... - ...f-OFT.--. VA: :-1 :WA Q- '.'..- 2-.-F rh- T'V':T"' ' -7:21 77-2'-'! 'T 'NICK 5'-31' -3V"1F-E--"-31"-'S-1 'Sz Q- 'fi-5 'ff F' f' ,- LV ' ,I , :.-....-.-4,-1 :-- ,i Y -VV." L: V---Luh -1, -.3-, , - Vj '.-.4 1- ' 514.1 , , "-Ly.,5 1-'tr 'f:'f-'A' 'mx :S Oy-A If-Nm -2' "1 'V--VT" V+" T " I-C .". T gf . ,-. ,,.,.-7 .,' ...Q .- A -M :A IA, 5, ...V . , "1-,-.V-:'-H :H ., A -1 34. -,VA4 ,"' ' X: f ,. -. ., , .... ,Vw ,,. , , . V ,..,f - - --, . . ... ... -1 , X " 1 f ' .... - -1 " f -V , 'T V- - -1 - . 1--'1 '- '- - ' V .N '-' ,.: -V .4 -' W1 "' . fV V "VA .:.-7-ff .uf :J-:LA Z"r.: " A -'-r'1 --3' ' .f:,.'-' 375 ' '-55 -' rf-' 7' -- ' -Z' , " f : '45 '-"ff Z-:.7T7'h-::"': EIIQ 591 1 2' lf,-4--.I 72.1 'Z ' ,V I -V' 2 7-1 V4 ' A :gif g-- ,::-V-V -- ' -:'- -,' 7, H -: .'-nf. J., . I -. .fc -. V zu: 51:92--fV2 ' 22 'i-,a EV ffsi-F422-Q' , Hi '99 ' . "-1-'V V --F' - :: V--.... V '. , - V . -,V--1 . 1: 1 ,. -' 2 - T7 'TV '70 " ,,'3'.-. 7T--- im V - jf: -,M rc -,. 4:-A lf. O- V .-. 3 :rug '-.V H A V -. -1 f- . V- . .- . . .V . ' ' V -f - -- . 'ff af- V . .. - --M A .H V 'k "--- 15? 5,-2 TAS --TQ' 7-7 S' ,E. - I-2 ,,,-.-77' E 5.-'M . .-V. ., ', I V V-+ '- -..,-- r,-- . -... ,.,.""-- V- - , ,"' '-- A ... .f..., A- , ,V A - f-- A I ,......,., V V V VV czag .-: 22-.cz-1 gi: Vz:'.12:, 5 V'-,5.+:g-5. :':,r - : -V-V5 H:-MTW V, V V- 4- -- 'fJ2":"5f:' ,:.:.- ' 54 -'.'.'. - -V- '2-DM .Ti U V " -7 A--.rV' 51' 1 ' fh 'W Mt., V,-3-'-,,,e:..f--.. .-3 E4-. 72, ,..'- .---1, 5, : ' E V, . .-- .-- V1 -V f -4 -V -V3-. AA, -g,,.,,.:-'H : f: - ,--,.-',V ,-f-.- H- - ,. 7, ,.. A-3.-H Z A V"':'-" --" 67:7 -:H . ST.. 4 . .. " :f-1 'f-iff .72 : 1. -4 --TJ .- V VV -,s- A ,:4 -- ,, ,-. A--- -. .. N- :V- -- -. ,W Fl. V. -12 - 3 -. . -. M- - - 3"L.. ',.!'k'7'-H5 ' SE- 21" .:-V35 :.. ' -'-::- 2:3-zf. '11 L--' V X :, :VV '::g-2-:J :-,143 ,fr -.-,Vg -: .- .. 3 71 73, : V - 3--1' ': , .. r' ' A' , fs V,-,,, -:L-:.,j4 - -,. .5 7' :V. 5 -5 A -. -7-.. , .. -, -,ft----, - -- -..-- ---H -1 -, -.,1- V '- --,r'A- ' ::,-: : ' '-- .: --V -- -,, .. -.-. - - - -. V. .. -. ,N-,. . -: -."-- -- -Ag -' 'Veg -fu : - --4 A V- .-, V, ' - - IV ..- V : V, -V - - ,"4 :J-f":.,-, '4-L -'A-:A -3 5 .. 5 : -4:' ' I 5... A V --- V, m '-M' V ,1, H ,., ---.. -,- : - 11,.-- -.. 4 - -r.. - -- .- , A, : V A ,-.H-4' .- :V V' '.-'Ji ---f--A-A ,':',' ..:.'.f- -jk A-: 71: e 7 -12. ...:'7 : ' 17: - V -.:"'. --1:5 1 , -.'1f: ,.. - V.. ', 5-1,1 -1, ---if -. ... '.V .J A-X A 3-1. - -.,:' : .- , .- .. ,-. .Af--, jf.. , , V 13 - ,. -'Q V ... - , ., ,, -...- ,., Q-, , 4 K ,--..f - L.. ' A--- ... - ---.. ..-, in .... A - V , --- ,- --5A T' RN , .... V , , -5 . --.-. .-, --N- ... , v - :,5--- - V .V . V - V, JE: 1,-V V?,1'E'2': :Ls 1' ' fer? ::'- 7 -Z' "', C: Q 3 E L," If 1 3, 414: X -'1 Z1-' -'A' 41: :.V-- "C .'-.I '-'- --A ,.V"'Z - 1 ..', V--ft,zC--V-'R -+ -.-f- -.. .- V-. -. 'T "' 4 'T , 715 ... -V 1, 'I-.-.,..... V' 3- -Nf-. .-.nf..- -,. -.-, .- V- - --. Y . : 4 44f- - . :V-f,-V- . , - - A .-A -,X :,1 fr - A 1 c F-'4 ---.,T C A - 1, T - V1 -- - 1 V :L f: ., - -'-.7 .. 75 , ,, ' Z-43: V f.:--f-3' I---.V V. -V -.!.,. .- A 4 - :.:...n -V -..-' f- .... ...1 - -1 ---f- -1' 'fu X"-'-H ,. -,- -, 1 V .. - '- ,-' V - AV.,-W, - I 15? A. -V-..:'rf.-,.. :.'- -C, -3- -.- ,. - 5 'F Q 4 J' - : - rflxfg " 1 :. V-.LJ -1:-'SHS' Q. 1 5: fxvvfi :Vg ' , rg - VV 1 A zz' 'T 3."- ui 'V -3,-.'VA1 --'-----VG --Cf: ...V Lac- f--, .. f,-- V -.,.- :Q V 5 --', . 1 V-.... 1 .1 -,, - Vg.-U. ,.,.. .-. -, -1 V .V 7 V ' V- .V -- - A ... .... A-5 . .. V.. ' A V -'-- ' , " --Vg, ,.. ,4 1.1 ' -,.. .,,- ff V M .. , -1 3 T-.V .. N - .:,- - N 2412. V' ..."."- 'T . U. ' C-U.. .---' ' L3 A ' 1 ' '- "' I F 5.-J "' V V- T,-V 'E - -::-,A- ---1 -Q -1: , , f --V - .. .- - VV,,-- .VV - .V . , -...y ' '1' '-A-'Z 74 'V -V-V A --7+ ' : "' 'V f -- : :1':- ' 1717-'V .1'-.- "-':' '. ",V-:ffl 'f..:': 32'-1 i-"'-' :C . f. T--- ' F 1 ' f-'11 3'-' -L - -"J . '- 5 Z','- 1,145 ,:-' --A 53-4 gn ,-3 A A .. - T '1 ,.. mx ' '. 51.1 :Q . 2 . 2 zz' "V -Z Z 14- 2" PQE. 1- E C 27 f 2 I '-1 ,' ' 4112- E' : -,.. 4,334--' A.. ,. A- -.. ...,. :M -4 - A -1 -f A -1 - V- ...xg , V Qfr' ,::.-r-:' HI :Q-f 371 V"r r-" T 3: -Q ' 'V - 3 .1 : 3. zfiz- A .- ' ' 4 -.11 ":2' V '-.C :L-ff' -' '-':g- '27 H V- -- 2 V :' -. :J 4 11:-.IV 7 9,,.VV, --'C' Tn -2- -- ,. 'T .V- 3--2. ..--- -1- ,L V: V,. V- A . .. f- -1 .. 1, - fy x y- 1 -- V - A ,. V. - Z V 71. 2 .- ... - -1 ,, -4 --- ,A - - - f- . - A ,- 4 4 Y T- g 4 . A - . - ,- V. V- , -- -,,. V- - A ., - ,. -4 -I , .. , ,v V :jg -:D--. 1:3 47- :4V ,T-'XL V,-: - ,. 7... 3 f: ,. 15: , 77-,A-,--'f 38.,,,,, V -- --'- -f- -VA r---' .-fv- -:'.- : .' - 1- V--1 -' , ..--7-'V .. , -V -AA-4, -3-... -- J. -I ,LC A , ,L f A , A V-V -. -I 1. I V- . : -3. ... -L gf .2 , , 7:4 -1 Q.. jj,-A -.Vj '-H:-T Qfy, 1, - gg., : 1. I 7 ,. -, : ' :4,m: 1 V ff? 1.,y-'I -3- ,... ,:. '4 -' ' 1 C A ': - V- -1 --.y,,,. V- Y - f --4.-.--V - .-- - - V' '-' y ..--. V -f m '- - ,. --1 ,. A V. 5 V,v-3-V.,:, A ---'t :w L .-.-,.. A:-. FV -l ,- 3 5 4 .. . :.- A ,. rfq--. V-.. :O V -A 4- -:'-1 'I - 3 V V, " A -", V' A ' - V : 'r- ' I -..:.':'. Z V ' -:.- --71. - eff --F " 7: AV - ' 7 - 1' FV A - -V1 I Vfg V 3 "' " :cy ,Q -:-'f- '2' -".TV- .11 'V -V 'I : f .1 -- ' V "5 "' -'t '1- V -' Q ' UV ,- -- ,...- A-. f- --- ' 'T' - V.. . -- - ' " . A '- - - - V . .. V V, -x - V-: -' .-M - ., v, V- -V -- 1, -- - V .-. V- -..-. Q., ,QM N- I 1- , A ,Y N ,Z h ,. ,. -4 .. , - -,-, 1 , fx: 5,--- :ff 7 : QVI V--g- --.. 7 T 53- , Q 5 :- fx 3 : m :.'-ci -A . -4- VV:.:': :.. V- : V- 3-,. -4 - V. - - 3 V: - 4 . 1 P3 7- . :V - V, V . :".. I-:rr r" ' ' ' -1: "If 3 3 -7 T' -f ' 4' -- " "Cf V'Ao - ' A, - V, .. .. , -. - ,' -. - , L -1., 3, -. --Q -. :, : .- : eg , ., V- , A 4. i:.-L 'IV' : : 1 " V- wr '12 I'-' - ' 1 --: - -3 -91: -H- ' 1-A Q.. q - ,- :gn : Q.. 3- .. :A V4 , ,V 1 C- f' 3, -4,- 3 r V. :-:4 - V1 ' H uv... . - '13 V -- - - - V L' -. '45 - 'V Q" - 1 - - . ,: 1V - ' '. "- Q 1' ' 2' -. V ,' 4 ,' - -1-,- , . :-1:4 :", - T 7.-T! -- - 7 V , -1 ,z -. If ... ,.. , I- 1 Z H. x A' ,V 4 - -7-...: V' ,,. : 1- Vg 1. L 5 1.-A .-. , . - 51: : Q 2 E 2 J, 2 2 1- 2' 4 T f . :: 2 : e-ia iv? ---V -1 '. - r .' .V V, :. '4 :- gr- VI, 1, L V, F- ': -V . , . . ,- 4 . I ff -st rv wif nl .H W V if .J L. J V. J 'mf .M-7 Tr"'T 'T V'T .Lf T-'Lf '-MT , . -7017 "W-r V .'v- ET Z" V 'NWT VXT V V f"V 'TY' 'V' V -..-s--il1',.L, MAA- wwf-Ek lk- lb- -z,.,J- -,L QW- -..,.L- LIKE, ,V N- -I,-V15--M,. -QE, .4,.x--11,x- -XXL--UK,--IE -LSL E,-JU I" Abqf I213?1+fEN'111 Lm......... SENIOR CHART XXXII IxN XXII HIII l L IX III1 I4 J I I 1 I N3 111 1 X X XIX I I I 47 II I X X IXIIIII Ix111l11 1 I11 III D I I 111111 I I N 1111 1 1 x S 1 S llIIl S X I' I ll ll S IIIIl II 1 IIIIII 1 SIIIIIL II I L,Il Ill R X IXI Ill Ns 5 111111 K IIIIINI S IX 11111 X NI w li SIIIIIL II I lllx I X N. Ptlll UI J 1 s llrllwlll 1111 1 111I1 w I 1118 I1 IIS 111111 I11 III 1 I -1 I71111I1t 1 XIIFIII I S 1111111 I S 1111111 I4 III 1 1 II I4 ISI I11 XXII S l III N1 I 1 IKIXI s I 1 I lxs N1 Il II -1 -1 31021111 V213 W11II1J-QL'fSl JXIL LVIIL 1.2133 LMPISL 1.L1ELWJ..3V 42115 will SETI, 521,11 SE. 11g 5121111111 II I . U 2 Q, -1 1 -1 21 WA A bmi ful ,Min vrlbw-4.1........1..1.....,.,.N-..-. ' ,lim-A3 . . .. . , A-5 gn, at ki IS 1 it L1 i4 , ', N H, , , 41 1lRIC.X'I'IiS'I' VI I I ICI" L ' A ' ' ' A A A ' .X'I"I'R.Xl"I'IHN 1'II.XRpX1"I'Ii'IS'I'Il' X1 ' lil II. Ii1'I' Ii11I:' IIIII 11I1-s XXII X1 g If I11-111'g1- II.1lIIl'II I5.111I1'I1 NILI I' 111sQ 1I11111I IIAIIIIVL' '1'1x'i1'11111- Iii1I1Ifc Xu' fl ' - 1 Ilf'II1'r-5 IPS II11I11'r1 QI4111-X' H115 I,. 11,111 'I'1Iki11g1' XI1 I1-I1111- I311II II1"giggI1- H R1 II- IIIIIIIIIQ ' pl- 1111111I 1Iis1111si1'1111 f C'411I11'1'1111' I5111'1I I4111'1I3 .' A - , ' XXIIIALIIII II111'1I IIIII XXII I1111111'1-111 1-x111'1-S4111 'rl' Iii 'I1z11'1I II11111-V111-I1I I I1'I: I1111g11-1111111-Q .'I1 ' -ff I'I1Ig.lI' I'III'IIl'X If1I XI1 i1'1- I.111111111'ilX IQI1-1111111'l'1'.1x'1-11 III11111I I1.1i1' I1:1wII'11I111-ww kg I"I'l'1Igl X'1'1111IQ II11 IQI1- 111111-1,1111 1'X1-5 I.111lll111'IIj. 11.111111-1111-1111 II - 11111111111 '11111111111 Q ,X1'I11.1 If1Ig1-1' I7.11 II111' .111 1I 11.11111'1- I.111'g1-111-sf II111'1-II111 If1I11111111If I711--1I1'1' X11 11-r-5 .'I1 ' -rw XI11111'i1'1- IQ1' 1115 I':I'XXLlX' .X1'1i11A' IlI1IIIl'1lI I'1'11wix'1' I 11I4 R.lY'IIIUIIII I'1.llII I'.- III111- I'.'l'5 S11 D-l'llI'IX' IILIII XX'14I1.1111 I"1'1'1'ix IIIII 'I'z1IIil' '- -as l1I11s.'1'+ If .X1'1 I11 I'klbI'I III III I711'1'111.111 I'II2l .',' IIIIIIIIQ 1liw1111si111111 I1 1111 ff? IQ11I1X' I'-IDX I7 xi1- .Nw - -. 'fa XXII s11111:- III 111111-1' I1 I XIIII I-'1',1111 1-1 11 I.X'IIII II11111111' II1-igI11 II1--N11' ll11x11'1' II1wN II11111I XXIII I71A11'1l1III111'NN XX. '1I ll1'.1111 I11N1-1'1 I'1111I'sI1111-Q S.1".1s11' II 111.11111 11111111111 111- 11111 111111 111 .1 111- 32 SI -II.1 II1-.11I1 S1 'II.11' II1-1' I111I1X' 11'1'1I1 Sll I'111-N XI1'1I1.1 I'1-NI11' ,Ii11111111- I11 IIISIVH , wsf .Xl ' rk IIILIII ' . '1 .7 .NI Y' -.',' I'11I1- YAIIIIIIIIQ1 NI.lI'I1' IiII'IZ ill 't II1-1' v11Ik II11i1' I.1'11.1 I.1'i11.1.11' SLIII. 111111111 IIIQ1-151-J 'Lf IXIIIII I.i111If11X' RII 11- I'1-1'.'111111I11y Iligqlhg II11'1s xII'II1lIII XI11- Ify'1'I1 QI11-5 I 1111I111'11a1x1'111'v fx? .Xli1-1- 11.1111 11111 1' 1 ' ' - '13 IQIIIXI "'f IQII1111 lI1is I'1-g I111I11111-111I1-111'1- II1'1'1111111111-1' I 11I1-111 I'.11'I11-1' I'1'11' XX" Ibfl. IIII'l' If Iii -11.11-11 1-1.111 111111 S11-11 11111 11: II1 l'I.11'1'111'1- I'1'1-111i1'1- I'1'1-111111 I711 I'Ill'Nh Ilis SXX'4'.lIl'I' .I111'I4 R1-1-1I -I111'I4 .X11I111'11I1z1i1' 'I'.1IIq'11g XIII I1'1'1I IXIDNI' I'IV'1z' S11 Y'.IIIL .1 II11-11. IQX1111 'I'11.11I I.1Ic1':1I I - 'rm IIB grin I'11I1111 S1'I1.1iI1IX S1'I1.1iI1Ix' R1-115 1i11g 11I11I1lx' I1'1NI1wil ,Q IQ1- 1-1I1 S1'I141 Ill S1'I1.11 ILII' H151 1'I11'1-ks I,1-11i11g II11- L',II'I4 11I11111' I':hIIIt'I'S1'1'I!1'I' I'.11 III Ill. 11' . -S5 I'11, l111'1' II1'I1'11 SI11I1I1f1' l'I111 I11-J 1l11sai1i11g 1lI:11I-'sf111I1I1 98 I 11 113' II fgllt, 2 II111111'1' S111i1I1 .IIIH IIi11'1rl1' I1z1i1' I'1'111'1'11slI11:11i1111 A X':11I41 .IIIIIIII .XI1 -1155 1lIg 1'.' is I.l'LlII XX'11I1N11-1' X1-1 II1-1'i111I1-s1'1'II11I1I-g'gf1I1' .Xx' i1'1I111 115 I xIIlH1'IIIIIIlt' XX'i-1- VI111- II1-1'1Ii1111I1+. .IlI.I I11I11'XX'I 1- LE P3 ,Ji-1 XT , 1' -' 1 - S x' ,Xf" xf' -7" ' INT" ,Ax 'Wal lx I I' A I ' ' ' L' 9 QI' L w,,,- 1 11 AM , , Q 3 'WE if I ME Egg 53 'Y 2 is'5"i1Y1? , 1: ........,....f........... . at NQQ --5 qu V "-Q-. -vu 'Q 58 I4 II IJ IIr1 1111111111 Sl111l'I nrlu I 11 I If III Ifull I Il II 11 xumrl 11 XI III XIOIIH IID I :mm r1mllI11I1 I ml rz1I I mr I I IIA I1 nmfa ll11I mrl 11 CIIION Nl II II N tum I 1111 UI Klub I 1 flul Ilmrz fumfrr x I I II XX NI HI IIBIIISI 1 flu, Nrunrt flulf lfmgrv s 1I XIMH NVIIIII I 111 II' mflrl llwruf XIUHX 1 XIII I NIP? 1 n11r1mIfl11l 4 I Ilmruvl if XIII XXII N IIFQKXF IIB? dilfd X QT 'vi 313 !l'QXS Jl1,.xi'7Z'.I1L Z21,u.41'.ISF1IIII5TJ13.ZKIETE. 1 I I1I1l md! JI ,I I I I-- I ,A M., If lg , , ' 'K-2-3: '::fE? ' K H A xi I, If , H Xl . l -1 + 1 ' I X - 2 gi Ill I ' ' X ' V "I U 3 . I " T ' I1 . . I If . W ,, I 'F , Q 3 112 I T' u If ww 1 5 I I , , Qi, 1 I 'A ' I II 3 ' H -,I 1 if , , 11 . , " if Q - ,V I' ' iq I . Y? 1 I I If Q I ', 'U - a-V H 1 - , - I2 .. t ,iw . I I , I II I1 1. ri Ib . -.1 N 1 , I ,I 'i 1 :1 ' l 11, gi I f I, If V 13 1,gQl,- ' 1 A,-,A I W II:-, In III - I C .- -r, A ,, , 1u'x'r-'mx N I ' , Q A am" I II V111-I'r1.v. 4'I M. -I.. A 1'0" ' 'I I-2-3 .' 1K , 'Irv -I I I ' l.uI' ' I I'r1s. -I . . f 1:11 ' ,:z-4 ' 1 , ' 1x 3--I ' r ' Q 'ssl--I , 1 1411. 'Iuh I III- I' 4 X, IIIXI , YI'lII'I'Y 1 . . '. ' . . x ' .' ' ffm ' ' 15 -1 ' I. 'I ' '. . , '. . I ' ' ' . -L ' TI, -1-':4 U I 1 I . ffl ff ' ' A " I III- I' 4 ' - ' , I J' I 'I . . ' J '. C C ' 'QRCIICII '1 1 - ' I III" ' I 3-'I Vw 111 171 I' 1111 7'rf11,cv 4 fi' ' ' ll is ' s,'3-4 .111.1'11.4 FI - . 1 . III- I' I haf .I XVK IIIfl',Il I N I MXI I. fl' SI. l.' - .QIHW1 11111, I-2 I I N .4 I ' M I. ,u. .1 1- 1 Q 1 IJUIQIVIIIIY I IMI Y. . If. " , " - g lmp11fr11r 171111 4 ,I .I11. f'IuI1 I-II 'I 1 4 I .Y,vf11f I' Ill I N ..I51. f'I11I1I ra .1- '13 IJII' '113-I if .NY 'I 'I 'I ' I I-Lf I U s ,, TJ Z1 .X ri V 11, :JM +. ,CL f ' M11 X L7 ' fs M' I ' ' 'flvg 1"1 7.. A 11""' nw-QQ, Hwfff H 4' 'EY H9 l av- ,v"""' -l Jinx. I I ll'Kllh lnnhllnlll 4 r Inf 1 bl :Hu ful 1: nl uh Il NI lf l XI lfu luilulll 5 4 ll nrmlu flul 5 1 u I r I f hm ln funn L 4 Iii NS XHIIIDHX X r 11 llmrus l!r1un111u luh 0 777J1-H U N ff Po Ilwlll 4 X I Hlull 1 xr, SI1 E5QIEl'.f1 QZI"'TQ,IE.JW.zAISL 14234. MHHIISTHMEILLHEIKE ELK Page 1v171Fft PH . 'X , m ' ' " W , f , . 4 -, ' v' ifk ' '-nv 49 1 JM ETX fd V 1 ,ff N rl V A ' W ' ..1 il.i g'r, Lf-'V 1' YV Y Y Y -1 fy J -Q,-LW -, Y, ,nil-5 V - W-K Y Y Y' A V 1 J X T, A . .Y .LA Q A. '2 M I fy W - Mm . . 5 Q , , -Q' . f V " 1 T - 7' A . ' . 2 - hi , K 'S V Q .' L E K 'Q V: A . Y A L I Q x . J T4 1 , , - X, Q- A J I A ,5, . I , A Y 16" ' K - aw ' . m .2 X , . A A ' xx ' 1 ,Wa x A 'Y ,' 'N' , ' 'Q L ' A L, . - , f Q H 'Mg 5 I 'EET 4' ' L 1 , , 1, l . u TN. Qi p A if " X Iluli c'1'1lAx 11 . Nils uulclmx 4'l.l'INll-1N'l' is I ' , ' Vins.: T1 ug, 1 X VL-,1.1.1 vm, 1 nz.. mf, 2 IA! 'lub ,S-4 Nlllnr' fluff Lf-fl 14 Vhfrml H1-Y ZS-1 W xl.xl'1:l1'l1 I., lIliW.XN NIXI QLINI-1 I4l'l.L I ., 4 r'1.- . la-rs-4 I I H 1:1 '1 fl 2-rs-4 rf' , H lnlh 'I Zi . I f ,, t MAI 1 'I-1Iil'l'l-i ICI-1Nl"IliI,lf l'I..XlCIi.' 'li l'lcl-1N'l'l4'lc V A. ' ' f .W xi ff - ' ,:. -' .M rim, 1-2-rx-4 lil flulf IQ , ' V11-1-l'rfx1U ml 1' 114 I ' -.-2-is N 2- j f - ' 'H V ,, kr V- "' 1 fl ' ' X L' 4 vi-:Lx Tu. vl-in 1 su fl 1, 2 fy I-I fi. ' I rl ilu , ll , .V N iff - ' - , L I liI.l,l-iN TIS I-imil-:lc lil-1.'DI-ll! V 1 N 1 ,ly,I'l1l '., H link .1 - . - R g 4 I ' Q I . A J J kr pr ' , L " IL .L w 'WI' T4 ' Q P X ' ' T511 ' IH HASTA IAN? Wir ......i 'QL L ,WN -.....,QXmX L 9H H H 8 gs as, X K, HS 'F' NIHIIIIIS ISI IIIN Illlffllllllllll Slu -I w Nla lla s lru-ulfnl XNH1 Klub Inu unr I I ADS N NI NNIIIII llmmalxr I lulf I flfr flub 4 lhdfus l 2-4 lulm flub 5 Ig f ulf4 II1 I lmnurfr I lrrxuluzl -I Ilulf 5 I rn Unln 11114 l I RIS I III If l I I 'lnusurz I'I I Ifavlwllnll fqpl. -I l umaurf 1 4' I nn! u14 l I IRI I DMOINIJN llmmahr Iluh 2 'Z I Snrncr Klub I 2 3 lalm Hub 2 I r I 'W llrmd 3 II U MIND! N IU IRVI IMII IN 'IIIUNIIS I XIIIxIIl1iN'I I'unIlu1ll I I I0 Club 4 'I I II fhnrunl IIXII NNI BIDIDI I latm flul 'S 4 llaslmzuzn Sl IT4 Sznwrflus Iiaskltllal I W FTSE-'Z,Ji"Jl1KC IIE J,21.mni.,f,mw4,l1I1E. 111133 411031 JCE 41113 ESV Linw 31131 4l1l'SZC1l1KSiZI1 I" In HAQ'T"'2'xN!AN fir, 3? on guy Q! X1 'Q' in Q-:I si' 1 9 8 QQ nf --ar 'if' l II!! 1 11 ru NI IX 1 I II I IND run I H1101 1111111 5 I ll11sf1n11r111 BMW! llr1n1mlzr I lub I 1111 fhl117'7IlIl7LJ H1111 5 l'u1'1111qhl 4 l1'1.xz1l11zlfI11w 4 llflllllflfll' Klub lluu I Il N IIN 1 I I11111Aw 1711 Iluhl lfrlx' I I 111111111 V117 I I 111 I hurux I IN Ix 1rI HI II BI lf111rl.1lb11Il I fL1I1l1 fluff I I s-S S r forum fl11l1 I I 1 fn nz 111 11 11 11 11 11 I1 E:?ZZ1,,'11.' 1 CAT32.W.J,1llX3V.ZZ1'.SL QCOXLJXBT, WuIE.lZ1KLW1..m.yQ'MLiZ1IEwlC Page Y Luenty 0111 u , ., , ,,,Y......- .- -.i,.! , H . ,... . WT ,W ,K lm up V Q' A75 5 fl A' 1 . ' - r N 1 ' v A 11. ' j -1 4 6 , 'V ffl. , ..,, ,., N,1. .W , . , , H -A A ii lu Q3 4 .1 Y - , - ' ' . f ' 4 .IJ I ' Q W W :QQ gr, -5- 1'-QQ Luv -W,i?N,,,,,Q,,--V Wei' YV V - " I i A 1 1. - .,,-,., V Ik 'A . 1 H11 I 1 1 52 I L- fmm- 1 111' I -, 51 K IX, Mft , I 3 ' . 1I - N - 3 A 277 ' A I . , I 1' , 1 if . . 1: I I IL II ' ' It I ' N - I 1 1 1 1 1 Q ' f1N +I 1 ' 1 , 1 ' V 3 'X-7 1. c, , I 'F x 1 N I gf I Ms: A I , I 1 - ' ' 'L A L , , Vi. . Q - I Q, Q35 - 5 If I is Q n - I ' ' 1:1551 ,I 1 , , I 1 1' t " 1 I 'g o' wa 1, 1 1-f ' ' 5 1, , ' 1-Dime I f- ' , 1 . , 1. . I 1. 1 II 1 5, t gy-1 V Q LL nh .1 , n 'YLQ' . ' 1 I ' E352 g .. J. , A' 41 f -I 11 I I ' I II IZI ,1 1 M j 1 - ,. 1 1 . I LY ,, Y.. 7 , A .. f 7v.Y . 'V . 1 1 I"IIIiID.X ' UIQ ' Il.XI,I'I I4I'MI' 4 1'I."11l1 f'l11V1"-ii V, ' L1111' 1'l11l1Ii-I I 1111, .11-2 ,I ' ' IxI'1N.' i'l'II SVI XTX I S'I'l'lI,I.X IIIC. 'II ffl 1 I'l11l1 I X ,k11 111111 I I 1'-1111,1..w :1-1 1,4 ,', h' .111 11.11, I-2-IG-I' I I 1,1f1111 1111, rs-1 II1-YI Q It 1 . . r1'l111'I l I jx- 11l"' ,J sn' , ' 111,. ,' 'rxz ' ' ' I'11'1-I' 1' 1111 Vlusx I - Nf'l1111'1 171111 I-JI , .--1 H .111 1 11, 11 1 1-: X h K' , ' W , 11 I I ' f. ' -'11l1111 I I , Ml' ' ' V , 3 f - .1 1 ' v Y , . I If V. t III' 'ITL' I-'IILIJICII I I ICSI' 'Q -' 'IICIIICII V. ' L-IS--I l'r1..I"',-I 1 JM44 I'If'.1, 17711 1 1,41 ,fl A I',I1NI IXII,.."1N III4'II.KlIIlI5l 'I'I'I,III"IIlI.IJ If .2 1 1.1.11 'l11l1.1 1w, 1, , 11111, 1.1 - ' 1,'1,1,11,'1.,.1'11,1,,1 Lx. ' 1 1 1' ' I 4- 4 '1 . :J-mg: 1' : Q f .-1 fk 11 1 ,-gy... 1535531 EHNAN 9 ,Ji-fl-M I1 311 'Tf 'W U '3 561 4 i '90 To 133 T' 'Sf' TQPIIIINI ul :QAM XX if-LM 'wx ill 1f4 1111 1 :ml 111 ,14- xuulvy uh 1 X mmm 1 1 vw xx 11111 X Ill xr 1 I1 1 M!! Nll TI my 1 AAAV 4-5"!4f"Vlf ,1 ZfSfFI5 :SilfITF-11152.13-Fw-12133-1--z FOX: HIE .CKE-S535 XKT"ZK571IXKiIZ,'XTlZ 11113 f. 'ffm-V " ' ""' N' .-MW - , , .W..W.......,....--- N --,W-NW, ...,...n..-----............,f 1,9 f Q ' 1 1 1 f 1, 1 1. .4 ,,- 12111, jk 4 1 s W , F 4' Q. , ' . gl if 1,-f V- f Y-,A 7 Y f.-v-f 7 A Y: - . 5.-x.,-.--f V , ,M - f- '+L' . ,, Q 1 1 1 1 ,Q 'ff 1 . - 1 f fW1l 5 11 'f Mg :le AP ig ff - ,A 19- u 2, gr 5' '1 , XJ - V 2 Q 1 1? i: . .i :Q X' Qi 4 S 1 1 54-2 11 51 . 5 1 1 1 fNN..,. 'D 4 L , 1 1 , 1 1 E' 1, . ' "' K . 1 . 1 , W " A : N "' : 1? as ' 'Q 1 ' i I .A I , l . nz, W f 3 Q1 11 - . ., 4 lf L ' 'v P 1' i ,V ' 1 if 04' ' 'V 7 ' QT' x E4 - ' 0' - 1 V Mc ii 9 1 a 16' i 1. 5 H , V xy K. ' i 'Q .1 K1 I, b 1 N K 5 1 .X ig? "V 4 1 .ls 1-I , A ' - 1 --wi-. f H 1 . - 11 ' "1-2 -1 - - ' if 1' Q Y I Y' 4 ill 1' f , ww' 1' 1' 1 41 V W . 1 gli 1 L A ' 1 ,, A, A A -Y X , , , -V - - I H 11 - f f - v M-M 11 1 Y . A .1 1' L . f' ,' 1 S12 XNIl.I.l.U1 I-'I-IRRIS 41' 51111, 17111, I J 1111111111211-1'l11l14 , , 1, 'pw 1 - 1111111.11111 :c-4 4- 7- I'1,r11m fluff I-2-II-1 xg, x -N, N3 r Y. 11. 12 1, 14,4 , 'I x ' f " 1 N -, , 1 Q 3 .A xA ' ' A A V WII,l,l.XN lil ICIJ Vx' H U Q lil'H'l'Z Ilr'r'l11xlf11 l-2 ' l lP111rn11l11 4'l11lf S44 Nr1'1f11'1 I'l11l1 2 A 1 1 l'11ss Sl1j Q 7'1'1'111111l1 lv. U, 44 .L I Q " X5 lfllxfirifnrlll Sf 1114 lp I'x1m!l11Il 4 ,KA-Q, l,1I' '1 1 4 'I U ' 11111 fx" x .ly,f'l11l1fI A - s 5- 1, 1 : MIAXIYH ' ., V. V I Ml SSICI, FIN 'IAIK HU! 'fI,l. . 'l'1+N . XLIVIC . . FWS . f 1'l1 . S -. 2 0 " . ' '- 1 vs ' T, sf' if-1 11.11, rs 9" iq X l.111 1 f'l11l1 Ci 2 I f U. .-ly, I'l1l13, 'I1114 QQ. . 1: ix m1s1,1-:xc limi. Hl'Ii'I1'li ' VI? . fvfufn Q-IS-1 f"u1rII11 ff 17111111111 l'm11m, Fluff 1 H111 15 Y. M, l', nl. 1'r111.s.2i 1 I 1 4 L, M, r ,. . H , ,, All 1, 7 " ' ' " 'T' .0 ,1-E ' if' A if ,fi W' 1 ' ,ff Y'n'1'11!y-Iwo H as N... I 11111111111 Nfllffl Im111z1I1l l 1 I ' fl N 7 n 1 I11l111 I 1I1 Ilflulxluf I N r I lim 1lIu1II 4 Y 111 I Ifr1wI1r1II 4 X PI XIX IlXIxI Ifux 1!I111II 9 1 I 11 11 1 X U HN !r1xI11lI111II 1 I'oa1I111II 1 A S l Ilm11111l11 fI1I1 1 I 369 .pw 255 F1' arg, 1111 in 111 r 111111111 I I 1 11 1 11111111 I urllrlrfl nv l11lV1 Hx Ifl1wI111II I If11x'A1II1r I1 11I1r1II S 1 IrII11I rf WHL H 4 -41- U XXI If 111 1 DRI ll Irzrnpfm 1 '111 II X5q1EJEQC,'b- A7vv li,-TQJKQ PSHE ZUZLJXC JF Jill if P1111 I e111x1I1r11 . ,, I 511 1. fn' - B 4 I ji L A 1 is 5, 5 ' 7 , , 41 cf . :I xx 1 H . 2 1 x,Wv,, Mx -- 11 1 , 1 I I A I 1! ,,. .,,..i.?M K ,v Y V .-A V -LV K Q l I 1, I ' 1 All I 11 L. I ." 15 F1 I ij-,111-A ,9 11 1 1 51 1 -f fi-Y 12 I 2 1? f l ' 5 If 1 - - ' - 1 f K ,K ii ' A -A I - ' - -- F1 ' I W 3 V 1 . 1 f 11 I -if '-1' ff - Q M l .K . Q,-Q f N 1 . 15 is . :H 111 I , Y H 1 1 1 1, M W 1 my - Y ' F ' -'P X 1 w - I I -ar g - gf J H 1 1 3 ' X ' A if ' ,ff 12 - 5? 1, "" S1 A X 1 L , FI 1 Av A 1 Q. .11 'I FI Q'?gz9'.,4 ' gg ,, , M ., -,----1,-,., -1h..,MW 11 , ,.-,,M1T..-.-. ,1,,..,-,.7,.-..,,,,,,,,,,,,N Q XlI'I'.X .XRMHKI STI-Ill 1'l,.XI'IDl'I KXXTNIAH II. II. S, I" l. l'1'1'14I'rw. Ii. I'1'ff11', l 4' 1 .NN11 lo Ii.N11y11f111If11l4.l1'111s 1 W I1 N ' .UA lh- '1' 'I1111 V111-l'11.v, 2. I'I1111 1 ' -1 II. I ,-9, I". .l. I'r1.v, 59, l'i1'1-I'1'1f, I bi If11,xL'11I11I L-If-I l'r .vulf I 1'lr1.w 2 1' 11.'11111g-:s-1 III . 3-:1-1 W I'r1x'11I1 I t'I1.wx I " ' 11 I L . '11 za lj .is , vi I I X 1 II1- I vi-1 W X' LYNN l"Ii.XNl'I.'l'H LIQ. I "fliS'I'l'lH Sill I, M, V, .L 2-fi .lyl. 1'I11I1 Ii-1 Q zskf I I, 'Il .- .11' l'I11l 35-4 F 11i-1' 1' Q .'4 L . . ' 'Ili 'Hllf .' RYXX nl: I- K . -2425-I H 1,111 '1 1115 . 4 11115-1 VI fr vw LZ f' 2- - . H gg I c .x K 'fx 1'."11. 1: .1. 1-:.:: ' A JACI' 'l' .NICK MILI C RUSH iii I' I 'N 1 1414 ' JI 'I 1 - - ' .111 11111, 1.2-rs.: " q , H Tmf ' Z -4 Y W '- I L X5 ' V Q ' A 5-5 f'.X'I'Hl-IRIN Q If RD Hl'l4llHlI'. STI IN ICH. - 'I 25-1 A l'1w1Al'r1,1, Ili-YI 1 , 1111. 1'111,:1,. 1 1111- 11 1 I'l1ur11s 2 . N111 '. JI. !'. .1. II 1, A J Q xi? --Q-.-.r..--...A HASTMN AN if 'IK .,,..I...v-if, ik.,-, mink x,- I -f-fx, 4433 Ns- 6, .al 5: H2 4- -Dir --tv w is uifzx 3 -Ml .rn fi 'VF IIII N umuIu lIul I I 1 Ifull 4 ily R I 1 :mmf I 1 IIHRIN 'NIIIHIN lzlm If I XX my ,I I NNlNx lui nfl If Irllxn Huh: Ir I-I Nu mr I 1111-I II11.-:MII I I I l ilmruv I II: If G4 I mx Ifusl I IfuII 4 Im 1 I IIXRIJ IUI S unyla I I lin V1 0, 5 L XII IJ! 41' I MI II IIN fmmfmull u hu LIKE-ZZLAF .lf,.xTlZ1KT 112547 3213621135 32133 Paw luullx fum ?L.'QILJI.IE 41131 JZEVJJIIEJJKIE lifllilllli 111 , . - Tr T W I K: h I I ' I ..,, ,,,, ,,....M:...Ya...Q- I 5 14 I I ,V -. 'I Pjf I I-f I, I g...- ' ' '1'4 'IWM"NI as if L .WM . YI ii If 1, - .-v I .-vi-I I I I . fi-wiv " I f ,fail 1 rf- K -Y -.11---Nw N I II 2 I ., tl I' ' ' f ' T, N :rf f Q, 1 5 -1g.f 1. I 2 I 4 fi -K f I - LI J is 1 . I I I Q91 1' f , 5 1 it A fi, ff M - ' ' .3 gal' 2 r I J ' SSN A I Ig U , fi , - I . f v I H I f If 5 11 If I j fi , T ,X ' J I . I . El W E, 1' .I 51 1 ' ' I I ' M I II I I ' I ' I I ' . fl sf' -- - ,N , F I ' . A X is X . .I I? ' 1' I P I A ,I z ' ' 7 3' QW 7 ' I I I In I wg '- qzf, ,W M ,V si , 6, . ., V W ij 4 I-I I X , 'f - I F J ' I .. rl, V I I V- J A . X 1 I' ' V x " 1 z I , ' 'E' I, 5 , . - I pl I "' I If I I ' I, I . 1, 'k-,, . 5 1 G I I I A I ,rs 5 .. 5 ' I I, H I ' IA L A ' - -- ' 1- - Y --Av' - f , -,- ,I f 95 H .. wg . I -' rr . ' D, , Q .XIIIAIA I-1 :Aux 5 -- ."' lClll,lfII m'1,1.1N1: Ilr ' ' 14 . , !'IuII ZS-4 if f -.- P I :P ? wif, :M .- I ff, 5 I 1'Imru.v AI ' , 11 . I I- A A- 1 nf, 4 . V , lvl I' 7' E- I U ' I r ,I l xr Iii Iii xxixf u ,xx'l' Mu, m I-IIDIZIQII za? Im will .' rj I ' I'l1n.' .' if X Trxungf, If .1l.I'. .I 2 Um ,VII If 2-II ggi l.f Im 'lull I4 ru, I In 4 3 1l.'f'I' 4 - C . ' . f IIC .- ' 'VIH' I A ,f 4'I:I Ii--I Tn '. .I . l'. .-1. I'r1.'4, 2 If ,Iq, 1'I:I, -I 'Iuxf 1 2-SI--I ' ,Qmnf 'Inca I - ' I Av. ?, IIII.l.l. .I WIfl'IIIIfII ,,z- m Q6 SXII, I'.XIJ 4i'Ii I fl :II I -I 'I ' " -7 . IIIIIIIQ' .' .'IAI,IfII MII, AIIIJ - 1 .' ' ull VMI VIII I-II-I U 'A 'I If "'. 'I 75"- isflffa 'TW' 5 'W Mi 3 N -Q- if J f C af 's '0 .T V 16 85' 1 f X Q If f 1474 NIMH :II I x f!l1lll Illl mmf I lnrs ,A nKfxx1f1x1Lulc Ihumallf fL1I f' H1 I f ul: Hass BuA'f!I11II4 I umuln fill, I 1 1 fr' s 811117 i uuulfr 4 mhrzy 4 f. I rf If I'1lu11v I I ff 'J' Il Il Q IM lim, Z4 x,m.,, lmwx M. IMNT 11. 1 14 9 IINXIIIXXU' KIIXIINIINI NUHIIN 1 Inu Ifr1vIwII111II4 I Iluyffnmm i Snmn Ilubi lq 1Iuhil'nw l 14 4IuhI'Im1i L Su flaw i INJRUIIH HHH NN IIUXII R SXIIIII Iulanflulfl Irnpfrml I 11 Y I l ' 3 1 . I 114' 1l'n+iNf1 I ly Huh 4, Huy 4 ,gp-QJZRV FK JILTCJZIIQ: QTTILL Lf? JKITV xZ..f'4?Ifv41.,Ts. .YZIKL JKT., JKXL 4Z1IEQ,.IIs,TED1IS3i Pau I ucnlx I IZZKEJ1 I 14 W M T5 112 In If If I INQ, A "" A 'xx A I I 'i T A ? 9 A 4gi?fgj'5fIIEI. v gf,Ix"fFI5'-jf f fy .A I I A I I, I 4 i. Ifg:gvIq.iIIII K 'rg II V, :' Qgrg-Q I I 44' I I QI' . ff.. I' 2 gg 3 I I I I ,A I I LI V 1,I.,.,, r I 'I 27: -1: A l I I.2 115 i l 5 41 I A I I I 1, f : -T . I II . I I I ' 'x 1 I ' I ' f 'I I QI, I ,. I . I "' wnZ.5:IX Fifi, Fiizff' ' ' ' ' I I ,L 3 32 5 -1 I I I Z II . ' L 1 'I N: ff II . - II I I I ':- it '51 1 ll I M ' ip' I . X L Q I Q , . W 5 S ' I J' I I I O :I p I A Zi 2 Q I I ' ' I ' ' I 4 H 5 4 " I Q 'ii I xi ' I Q 'fha ,V 42' 4 - I. ' 5 f y 1 qxigx I II qi , I I h I I ..,. ,z 4: . I I ,KI II If Ii V E I I I I 3 I 3 V my W Iwi i4 I X I F' , I ' I -iixiliflx I I " I II ,I I I , 5 7 X d - II 5 ' Z I 'Y' Y .A - 453 I, 0 3 Q -' 37 I Ig, - 'Q' I , . - I 1 -..-:J I fg,ggI Y J .I I 'ijjfrif' -'11 gf ' 'gag' Y :Law 4 'l A -2 2 E 'I '31 Y ' nw, I . I -I I 2 f I I Q I I w 5 I -' ' 'fill -71 Q I '-2 X . I ' " 'fl' 5 bij' 2 ' 1 I I I f " 'Ps' 3 I W'-fa -' I I 1'III-Iig ' 1 ' A I 'L31 If .2 5 ' ' .xg I ffl I 5 .. ? I V 1 4! I 1 I, " 1 X I L II I .I f : 'I 1 . ' " f- - I ' I ' , I 2 I .I I . ,I, I , Ii, I- I, 'I -4, 'ifu' WW' I I I - no - I f TI. wff-w',:..gIJf' ' V 7. ' i 4 I ' L, I.,-I I-I I -I - -It I I II . W wg I K I ,I mv. -,, A 'W7-I I I JW' I N'r--f" . "7--1' 5 ' ' ' , I1 ill l...f'IIVJ1,.g, EMI' W, 41..,.g,. ,ML QL ,y I.l1,.x..I.I I,-II,I.,,Ay JLXW ,+V 111 IIQLQW .L,II..o Aywl W A N55 'W 'Q' 5211-11,515 in nw, T J' FG ,QQ 9 L all 'gif ,f -as NG' in fr but I wa-'gf x '33 NNI! 111111111 fl1l H 'X I7 X x lIr111111I1r 111111 1 lu1n1n1r1111l fl11l1 NSI VND if " llmrnrllu fluh i 1 Nnnzrf 111 llrrhrvlrn ' fnnlhnll 0 1111K XNIJ II UK ix 1' 1 lfrmhlffrzll 1 HIW Ns 1 1 11 S Il tll I L UU LLR 3 I 11171 Cvzb 1111111111 'S S 11 uxlomun Vu 111111111 R' fS1LrcI N1 4 I11rI1111l11 1 .J 64" l1wN1al Iulful nn I If Y 3 sfrrflmui f' P 1111114 Iir,:s21i R11.'3P.-,1A.r4Z,1f"'f-QL4fbKs1T"11.K': Qifii-211.57-E11I'1Zi2SI IN 1111 "ISS+114X9iZ21 1111 1 -, , A , , ,, ,, W. , ., -,.,.,.Q,, V- " ffm, , . ' fi 2 ,f ,Y Z , Q f' Af' ' "' Y - 1 , 1 1, 1 ff 1 Q 1 - N . 1. 3 A 1 1? ' 4 1 ,. 1 - , , .J M4 I HMA' mfg W avg ,, 12' rr' f L ' M'-7 ,L ', - 2- , iti ' ' ' ,. Y Y Y A 'wi Y 711 - V' " xw' 1. ' -1 X- A 1 If , I A 1 - . --I 'P 1 VE' . 1 "fx Ei ' '1 1 4' - 1 . '1 , 1 2 ' QW, ff 21 '1 , - - X If . I' 51' W 1. N 1 4 ' I K ' I X ' 2 '1 f- ' 'v . 3 A- . X1 f 1 Ab 1 L 1 l Af , I 7 K , 111'-5911 1 48 if .s , ,: ' ' 'V N1 1 . . , W! W1 , ff i 1 1 . A . V 1 4' 9 JY 1 H 1 - 'sv Q N AX 19 ' . f ' h XX 1 A .. . xx , 1 V V 1 . 1 , -9 1 1 14 5 3 K L 4 1 Y A - .. , , :1 sm , , -51 L: 1" 1 V, 41 'f ig- 1 11 ' 'ff I , -A 1 , -,A , .WA -A A , A.- ,U Hlffl' 'QHUWI-IN IU TH 4' 1 'MH' llr' 1' '1 Mi-I 11111111 11f111l 'lulr 1 Xlf1l"41.'1".YUl'X1l I.l'IN.X HQ ,'.X XR l.v1l'1 I,'I11l1Ii HI I5l'Il!'l' HL. l'Nl'IY IlllIi.XIC l'HI'fNI'IY 1 H ' . 11,,1'1 111-:Ar-I'1 111 . ' - ' 24541 111-1 11111, 1 ,f 'V 11 51. ft .1 1-:1 y, 111 '1 1 ff O lil .'.' CI, l1I.liYl'II,f .' U W t M Xl'l3lf'lC T NS ' ' 5-l'l11,,1f1 J ,lx 11 ."' VI I lf? . .-1 , ' 1 . ,.-3--1 51 7' --1-2 11 51. V. A. 1-2-rs Y X x 1' I,lCl,, .' . ' AINS '. " S111 '. .'lI. I'. 1. 2-'1 V . 4 ' 1 .- ,'1- 1111 '1 ll .' 1' 111411 ,J , -,J .r I f - V rl 1 - Z ' ' A 1: 1: .' -, f . ' fl f ' 1 ' , T7 'XML 'I' .,l..x,1-f lf' fx YW A 714 -XV I ' X7.'1'11!y-.x1'.x' ' x 1 TL fi ,vi H x M0135 3 H W Pi Qi T? Q J CTIVITUES A s - .ij bfi in iilI'mEqX4TT,Z1 Y ,KA HJLAJ L21 x M2210 ZCAL ,KA JIT, .44 5 31133 f,I1Kw-QQTLAIIGH I g I H 3 5 H TF? si X Ii j ff? ff is f P? 1 9 if N V5 H 5 ri 3 yi V3 QE ri ...---" f Q - 5 f 1 H F.. .... 5 K ' ' ci' sq """ ri W H X4 1, R 22 : , .Mag z wxxgl f W' f sz. 6:FyLfI1Xi-Jyf if 'fluff' 'Eu lily-.wx-nz w 'E xr 7',- 1 - 4 mlb, bi, QS! 2 mx? 'H ,pf .My - W' his Y 105.71 4 if 1 Z i , S 'J 'ff o Q, . OR CLASS , 1- M., . ,. an ..,..,m M if X !l if 4 x , , ff-fvwx -L.,,,..h '7 favfvx A Zia.. fff-'V'? 4: , 5 'Tmrimmgw JUN Wu 'NH MEF' 'fF,l1XT-,iz."7h"'7TZC 1111x111 4 A HIM, iz v. 21155- KE WSI- Lu S-I Hilti 2131? 237 1 Q21 111421517 KET Xiu. J' lm flips, X111-1 fx-iv xx ww-fx-V A--Q-fi.-uf Nf IAN,-4 XA ,,f , f AW. , .f-Q2 aff xr X, , f N me A- fill' if WL 3133 if-J if Hill' 5l,'Zi-L','lTalK'C--TIT "L'?-L" .1ffZ'flf5YI2Z-T30 Vffff-L.,'I'QaL' , . S im , Z E rl zf 1 fy ug' 4. Fx sk Z .V v iw ' Flin: 2 ' gg Q 5 ' rr ,,W"T 'Q f 4 ,VY W 'W X,', :Ar , f Y' his 'N 4 ?'3f fi f Y ti I ' gi ' V ' 61 U' fl gl V 9, if ji' ,Y x, A+ r' - 74 , ry K 1 V 4 .' . Ag ' - ixfg -Q. , , gs, ' V, En sw. g, QI QA fi Z ll tr X , Z, f 1 5 :L Z 211233 'T 'PMZ X nf" ,. X 4,"LTT A A- KET N JA f AWA .f"' A.- 1 ' 1 1 13 IX 11 1r1 r111 lflll FI 111 I1xl I . ,,,..,,, W1 JfQmRL'Z b 11 1Q w 1 1-1.11 1.1. 1 . 3 1 - " tffff Sf- V 5' 1 N 1 ,,.A L.-- , 4,-, 1 5 ' 11 If 1: 1 .,,.,,1,,.,..W,,11., fN Q it 111 A', I2 Jumor Class Cmcers 1 S1r11 1 11111 1X1111lIl 1 X I S ll Ut 0 l 1 CXX II 1 X 1 1 1111 Il HI 1111 1 X 111 lil 111 1111 F1111 S 11 1 III lk X11111111 111111 1, Pl X 11 111 Ill I XSS PI 1 1 1 3 O 111 1 11111 I 1 1r1 1g1 11 1 XII r I1111rg1r XX IX 111 11 11111 I1 1 1111 ll 11 1 111 X 1 X 111 X KI 1 1 r 11 1 X 111 X11sl11 X11111r1 X11111r1 XI111111111w 111r111111 X1111'p111 X11111r111 11' XX 1r1111 11111 1111 1 1111111 X 1r1 1 1 1J11r'11 X111r111 fl ls X 1r1111 Ill I 1 K I 1 LX 1111111 05,0011 M1rJ11r11 1tt1t X15 1 P1111 Hirrm P1111 1 eon 151 111 1 S 11111 1 tls R1 11s XXl111l1111 1 1 1111 1 1 S Il11LLll 1111 1 Sl11t111l11 C r llf., 11111 111 111 11111r X1l1f r S 1111111 1r1111r1 lx urs C 111 S11t111r1'1n11 1 1111 F1111 X1 nr or11 1 11111 Xl1r111r11 1110111 IS 1L1c11 I1 101111 -Xlclen l1111n 11111110 I s1111rnQ E'!'l1l1X XX 11111115 R11 11 1r11 1111111 X llworth 1111 11s IX X 111111 XII 111r ,1LiK'11 011.1 21.11 I If ,IEW 2111.1 JKQALJF .1f1.11..ZKE,.ZL1"IEVQZ1s'1SLE1l 1 Page Tu ent1 VIZ 131 15 1? '17 Ill' z , - ' 6 'i 1 .... 1 A -- 1. ' fxlm Axfx-q-11-v-n4v1-11m--v--u111111fKIK -----1----.-.. ' 1 1 -1 ,- ,,.,.f....-.1. .4,-,,.,...-.J.,..:.:.f.:11.Nff.f Z1 4 1 C32"'757'E:lll:'::'T'7:i:.:'32" ,ff-:L J :- , TA..-. ::'l-7A-.."j"y:-...'-.-:- .4-: ... A ff, 1 17141: :frr1':.:-J "..:- 1 , L:-1--7-j1""?."-:...:,:' -."Q'1-'-, 4-11:3 2 '1 Z.+7"2.' 6 if -2L- -Hlifrff ' 7-14' TEE 1 ' X :f. lf' 54-7" 'f?fF'T4" ' G'-E..'f.y Z" ' - f-f' f ' -..' ' ' Aj' ' :'1'::7--1'f'-'4Q:"7i"T'ffL"f 9 ...-v -1- y""".14, -Lx 177: .-', - 7---4:71,- ,1 rr-E '- --1: 4 --v4"::.pp :., :fav ' , ' .1 15 Z. 3,4--1111-4. " r'-1.1-:,L.i:z.:'1,iT: r' K H----1.-V--T .'? :L :..,--1 -4-13-:. L 1.1 Z 2,1 2' Qi 2. dnl f. 141 - ,. ., - - 4 1 ..' 5. ,Af 1 7' 'Tj 1 , ii :Q - ' 'VY' ' V' ' ' ' ' ' 7' 7'?'T777T'III'.II1':ff C ,-1 2' '1 A .:'T'f'13:.-112:----QQDMCC , - . ' 4. T ---'."4 1.1-1' :1--"-'-1I- :- A- 1 -Z" :. f 1 --A . . 1, --.,--A-, , :A .. , . - A .- 1 1 --r-F -,4,-1,..A 1,-.,..:' - .. . .. 1 I 2 1, ' ' ' .,'-'L.l.,f 4 :.Q.4f- 4' ..A5:'qL '- ., ff. 1 arf. '-'25'5-'f,--211F:. .f ' 44- ' -' ,F'fr' 1.-1--4 1 FF- QU... Aj' -3 ' ,., Z -.':." : 1.--.---IT -,. --: '-1 . 1' -" I , - . ' Af .. '-1.. -T..--1,-1.1.-1,': ,-7'1 11, :4 1- A 2 .. . M... .,,. -'A --' 't '..:1'xT'r 1. ' 'Nfl ' A ... W... -11 1 -- , .-1 -fqf--U - , --1,,. ,V -I -K Y 1-gf --- N . -:-11-1 -1-.gf -- ...,'1--' 11, f, . .- 'A 1- :-1 3 74 .1 ' '-5 - ..:- Z -1 ff 3?- ' H71 S :1 4 77 3 E ' . '1v1- if .J .1 - 2 J: 7 'I - 1 5 -Z 't Z ' C I A- - ' ' P 2 1 4 1 - 1 1 1 -1'-".m'.u1m'.'.,1,-7: ,TZSCC 1 3 L 4444 H::':- QAHAA--e:,,.,.-3 A Esffm ,. .., " :'?2"G . 1 2 -' 1 ' . ' 1 , ,MQ Z mi- 1 . 4 . . 1 .' ... , , '. . A M .' '.' ,, , '- ,jg - ' ' . .' - A ,' 1, .--f 111A : 5 "'- 4 "' 1" ' ' .. "'. -1' ' ff f""'1'2-Y-5 A A :' I F4 Qtr, F2 11 Mg-U. M 1 if :QQ 'W -l-1. y 3 ' 1 - x 1 4- 4112- 1-2 f ' Z'-U' ' . . if "" '-1'4- ':4. -' Q '1 - ly ,.1. . -V . le: 1.. h ,, - - .. - N 'l . 'ri 1 -. ve 1 :'.. A 1 I. . L- , Y I P- , V. .,,11.,. 1 11 HK may 1 511 A 1 1 ,1,,.,Au 1 ,1 -ZZ1,1.1,,1,.,,,,1 IILQK BLJZIEV ZR EBL JR Til J1L1'1T 1 1-11 If 5 f .,,, ,W .X,, f' M , H -annum wmv ,W my QC' 'Q 1 xi ,M ff-V. 3 y A A - Vw ,fm ff egg X -- f,,' - ,,.:, 2.1 ,,x,. ,, . ,, H if , . g .,,,, T 'fi V b W ., .. Q. . , J- NT, HA, ,J,...,.G.f,.A...,..f.44........af,1.....w.,.,,QL7WIM I-1 m,,:gmW1x,d1:,q1g:b,y,fm,,fgm,,1m,,:gQ:W14mvdmxW1'mW1' P zge Thzrtx i' I i I i 1' i if I I' I I' If 1 I' I T' 1 "Q V' A Ahz. F 7 MDW... -, ,V'k " W in ' if ll - . y ,, . 1 ,ri .vf - .R A,, . -M Q , , SOPHOMORES X I 'F .Z X ff . f, X 4 ff W l W Ll P ll Z , W i- , I l w 1 1 , ff V - i L. FI X y ff X' N X I 2 We lf,fFf2l1LiC'5liIL S11 11922 LUIS, MIK, liw-dIKwQKEsiK ugr' Mzirt' lL U3 HT F3333 W AEK? HXIQQZYT MEZZ? HEX? W 331153333313 'TKT Page Tlllrffj'-f'2L'l1 I-4 sffwfws L .Q,v' r U: 4 CLASS SOPHOMORE F X H Z Z H ET 5 211 V ii gif Q ff? 55 S M 3 5 H 'T' TQ Z5 'f.ZI"'ZLf E.f,3I'iSi JL' 3 x L fl E? H W ri W Pli W Phi T15 A W Phi T15 -1 11:-,I Y, 11 1, HAS IAN1 vIv,V- C 117- - .flux-W ,-Qwf- Wan- f .ws -F ,. 1 - I .qu CMI? Aunt., . 1 1 ,1 1 1.41 1 , X 'Y , 1--, ..,,, ,,,,,-,,,1mmu 11 'wo ' I Sophomore Class Officers I rm sldc nt I111111s Angell Su r1t1rx Nl 1r1,1r1t S1 X111 I runlc nt St mlm IIC 11h Ir11s111Cr l11r XCIXINOYH lI'lCJIl C rt 1sC1 R 1lpl1 In HCI Clf1ss H II -Xngell I4r1nc1s -Xnnable Churlts Apsey Nlellle Barker Omer Barn I 5 ndon Bates Ida Beich St 11111 1 Blcldle C ordon B1tIelm1n XX 11111 Brnggs Bclx 1 Bronson Dorothx Broun M lfg 1r11 B 5 1ns I C 1rl C isttlenl IN 1l C IICQSQHIJII I' 1rl hrlstl 1nsC n C 1sl1r Dorothw ogsxxtll Ruth oolex I 111 rtm 1 0 nt 'Nl 1I1I1 r ug C 1rl rang Dorotllx C LC fl I Lon 1 C ulbert H1ldred DeNIott ICICITIYCI DeN 11ult I Lster 'XI1lcIred I nsher C qrolxn M IX I4 rw'1y I nshtr C torgg I3 111Lr B illll' Russell IIC,bbl1ILI' IJw11.,l1t Bl1lCnu Iltltn BIS op IIll1l1 Brown M 1rg,1rCt Bump Ll 1l'C,I1CL Bump C .1rlton C l11rv I reclern lx Coxty X 1ol1 NNYCICC C I XSS C CJI ORS Crimson 1nd C old Ifl OW ILR C hry bdIltI'lCll1lll!I I0 2 Class I-1sher C,lar1t lforeman IXIYIC I'r11ndsen I"ranICIm Frost Howard Fuller Qlalre Cetman Gerald C nlmer N1x1.111 C ould ohn He'1tl1 'XI1rg1rCt Honey xxcll I cl 1nd Humphery Xl ITN lx user Irene IXIllLlxCl'lJOC ku XX 1l1111 Ixnntkerbocktr ll1rrx Ixnoll Dons Ixrolm I'ls11 IIILSICHI II I tr NltDon1l1l IXCIHICIII Nlmlntx rt C 1111tro11 ntxrt NI1 I11 Nltlxtc -Xlltn NICPI1 1rl1n B1 fll 1r1l Xlmd Dorothx Nlote I eth1 Hott Heltn Nloxtr C 1rr1e Newton DOFOCIIX Osgood Bt IIFICC I 1g,e XX1lltt IX 1 Q x I0 I Cass De Illdl' NI lfglftl I r must o lo1s C IIIIILI' Clayton Lnson INI 1r1t lxlrchntr PXI111 NI ICIIIQVNS Ix 1tI1rx ll N won Ruth 1rd Clgdt n Iom I rentlce Hubert R 1ndall Brutt rry Cx R 1ynLr M lrxnl Rhoades C CIICX IX 1 Rtley Belw1.1 Roush NI1r3 R1tLh1e Ifranus Sage Nlargaret Scott IHr'1ne1s Su er 11111 H111 ll bxleox I4 SlSb0Il X Csl1 IC lllll xt Sllllll-Ct r lx ICIC Sm1tI1 ostplnnc. Slllllll W1ll1rd Storcllntl, -XrtI111r Stllll Nltrlm Sutton I' It mor I OIII 1s C rx st Iocd C Crtrl C CJXXIINLIICI R1p1 Ilslvornt wsu I tur C on on 1 Cllt I st 1 ICC II1 111 r XX 1r111r Rodtrn lx Wtlton C crtrudt XXIIICILICIILLIIT I rmstmn Wood 'Nulllm Woodm II1 I lortnu xxllflCICI'llClI NIIXIIIC Rout M 1r5,1rCt 1111t1 NX 1ll1 Shdhtld C 1rl SIICICIOII I lulo lI1o111 IH Dons XX 1rt Xlut VVl llm1n xxlllllaftll XV1 Cfllllll lr11 I. XV rod I 1' LX 1d JII X 1r1,1r N1ll1e ETpQ,,,1.'5Q214fV ET.L'I.Jl21EoiI1Xu JXIYS. CZKISE. JRE Ptlgf' Ihzrlx ihm 14 . If 1 1. 1 41 1:1 111, A 1 H 1 11 I 1 151 " IYI PI III 13 ' 5 - - 7'1 A 11- 11 ' - - 1 1 jz - .Kgs- ' 2 1 f 11 -1' 1 -'1' Q1 7 1 Nh U " "1 1- -' .1IIC'1'1111l'1l NIVI' 1 lin lil? PI . , II C 1 PI 10-2 T1 1 .1 .S. , ' YZ- Pe ', l.l- '11 -1 ' 'f. ' ,. . . ' ' v , J Y 1 ,, 1 , V 1 , , , 1 Y 2 ,S 1 ' J 1' . Y 1 1 .I 11. -if 1' " 'rg F' y 2 Ki ig V. 1 Y'1,'1.3LLY11,..1 '1 1' '41'I.Il 1 .1.. LIlI2l I il 1, Pi 1 - , 1 1 .0111 11, .111 11 11 . 1 Coburn, I'.x'ely11 Leo, C1I111Iys I11c'k, llwodorv gi "1 A I 1 I - ilu, '.--,MI 1:1 ', .1 ' - '- . ' 1' ', 1 ' , 1' IC - C' ll I, 1 1 - MCI 1' -, . 2gC1l'Il1l 'II ' , 11l l III C' " , 1' 1 1 , ' 1 1 - , 1 I H C'r11ig, ' Dil 1 '1 , 1' XISII IJ ' ' ', I11-r 1 C: zig, .A .1 1 , . 1 W:1ll1 '-, 'I -1 '11 H 1 , 1 1v 1' 1 , .1 ' , -' 1' 1 ' ' 1: I I'11'1I1, I '1111 I I - 'v , 1 - 1 -, 1- f- ' " ,,1'1 1- ", 1'1' all 1 ' , 5 1 , . 'I S1'l'1H 2, .lllll PI 1' -In 11 1 1 .31 . . VI. 1 V 1 . 1 . 1 1 1 'h , ' 1 "' 1,. " " 13, .' 1 1 1 ,Z , A .1 ,.'v '1 1, 11 .1 1, I , i 1,1 1 1 1 1:11 1 ?yl1'i,v :QV '- ', 1 1 , 'A 1 Y- , . 1 - L11 X1 fav- q1-1s- : ' . 'V I , Mk, , , 111 Q99 The Voyage 1 1 N 111 1 N11 I I WN N 1111' U1 1 N NN 1111 1 1111 1 N 1 111 N l IIIIIL, 1 11511 N l 1 N 1 1 1 1 N N N X N N 1 , 1.,1 N NVE .M 1.7. rliliflixivsmvifzxv 1 ,11 N N fe M1 WI KN 121411 Ltwclzxvfzbviali M31 ii' KM? l 1 P 1: 1 A L 4 - -In . W 4 'Q 1 N . N ,A 1 A 1 1 M 63 1 11111-11 1111' 1-1'1'N 111 il 1111111111 1111 1 1 Y1S1U111'1lI1l1'U1,il11l1'11111l'111 N1-11. 1111111111 1111' 111115 1111 1'1'1111'11111g 1111-11' 11.11 1 1111 113111, 1.1111 1111111 11.111i11g 1111-11- 1 1 14111-11 '11111N 11111' 1'1.1NN 111' '21 g N111 11111111111- 11111 11111111- .1 1r1-. 1111 111111'1111111N.11111'ig111,.11114111', 11 111111 N1111111'Sl1'1'a1111. 111l1' N111111 1, 11'1- 111'.11', 541 ,111-1-1, N111'11-111 X11 Il111'I1l 111111 IIIllS1l' 5l'1'111. ' 55.11 111111,11l1'111'ilI'111111'11lSN 111 1111-1' Ll .1-11 41N S1111111111 11N 11111. Il 111, '11N1111'1111N1111l'1-11'. 1111 111111111-VN 1111z1s11-1-11. 11111111 11111-N11111-1'11,N11111111-, X IlNl'1'l'll111.l1111 1111-11. 1111 lllblll' 1N1.111i11g 1111111 .l1l11 111 111- 11111111111-1iNi111111f11111"lf1 11111 1111 N11-1-11 1Na1 .11'.11141- 111111-N12 11- 11-111'N11iN1111'11 1111' l11'l'Ll111, 1 1, 111 1111 1111111 111 1.1N1 1 .1141-, 1111i 1-111' 1111' 1411111111114 N111-11111. 1111i11g,11.111'11i111g,1111'11.111-1'N11'1-1, H11 11111-11 1N1111-1'1z1sN 111 'I1' 1111111 1111l1'1111.1l,r-111VI.111.11111N1ll.111, 11-.11' 111111 111111111 1 1'IA11'11Q 1111 fl1A1h.11l2l11'S 1 11'1-11 N11 11ll11'1l l11k1111A1', Xl1lll1lA11A1 1111111 1-1'UIll Illf Ni111-." j, 111'11'11111,, 11111 1111111'N'y1 2 1111 111-11111111-111'111N. 1111111'11llh1i111-II-11111 1111 111111-1111.11N,i111111-111111-1111.11N 111 11114111-11 N111'11N1', .1 111-.111 11111 1111- 11111111 N11 11'1111-, 111111 1111- 1'111-1'N 11111 1 11111'111g111111.1l'fl11111111-111-. 1,ll11lI12, 111111111111 1111' -11-1'1111111', 1111111 11111-11111.1111N111 '11, 1111 111l', 11111 .1111111- 111 ll 11111'111N1111-11, 1 1l1111l11lg 111111111111' 1Il'1'l'f 11111 111111'11'11g' 115-111 N11 111111-, N111111j'111, 1111 111N11'1'1'1111- 1X1l1l'l'h1'11'.1I', Xllll 1N111-1-1 111-.11'1' 11111111N1111-11'1-1'g1111111'1-1' 1111111111-11111111111'j111 411.111 X1111 1 111111, .11 1.1Nl 1111-11 1-.1111 1111.11 411111-N 111111 1111' 11.1111111111 QKI111, 1111 11111 111- N1-1- 11111 N111'111 111- 1111 11111-11.11111111l11111111. 11111111-, X11'11'11IIl1', 1111' 11111j' 1 1' 1 N1I1l1lg111f'1'11I1'I'1 11111-1111111N11. 1f11I1l111l11N111. '11, l11MTYIi1f.Ik? 1O'y7'1f"'1' if yfxiffl' wr--Y f '- - ' ' " fe . V H ,A A W- Y M-, W-.. W Ai m ,,,. F? R. , 1, . . ' 9 x . V Q ,Q .M X V, W , , - , ' ' W , ,1...-,.Ll ,M 1" UQLQESWERW .fx , 4 X , X f,-Q SSX 11,5 'K 'Q 1 , 3 MM ,ffm K! J JKIY .ZF JI T 221' ZZ1 ZX EK 4IEL.iZ1E,LZ1,skweiKZIv-aL'K:,-E P I I H T15 H T? Fi 5 M W iff W Pi W ri '25 M W gk 4 W QB ia I if H 2' X- If QS: X F ,' f I Lire V. 40' ' -f' L gf 1 , X X-if U I tr X 55 ly Karp aim, mm. an aim an , 21:14 Mirza, Jiri, Quin aim mga, ma Him, :ary ff? Pi ? ,NAV T 113731 51 V A V , V- vA.,,.A ., ,,,,,. V A Al v KA ,, FW 1AQ W gf ' , s X Y J HMAN CLASS FRES .ziifmi Fifi TIFF" '7-?ZI1"1-Ll."T'Z1"Q-'4IY'T'D"4sbIIS"ZZ1IYi CHILE fini ZZIQL JCB? 191 QZIQLJL' I ll! .H 5Il"15513'l4lif3fiYl,'lfl,7'5-Qlff'ZiiZVfQ 4317351232 3113?-T Jfilflifil ' 35 ' ff 'ff Q "i'3fA"xiflH1l7,fx "l,T'N'5l'fff1'3f1if Klfl-4-. ISN L 5 A .F z Y T , , Cx . A I 414 .4 51 4 x X i. V 5 sJ.i ' 3 1 5 ' .S E 4 . zz' Q 1 A'- z , Q Q A it , u Y Q Q X K w q L ' t A Nff ' r : 1 z If 1133, ,BTEC X IIa.'i?2'1I??Q2C,IKUlKIISTZZ1KQTJZ3L JIIISIA ,H1IS3.AZZfIE., REEL EEL 31131. XZKFZH iffy JEIL -iZf31, JLIRX 21121 JK W M T? Ji wif ru-vgfx 1 , WW, 3 tw, 1111 11151111 1,111 fm I ', X I X ttfw 111111111 1 1rs 1 1r X111I1rs011 XX 1111 1111 11110111 XX1I111 1r 1 1r1r11It XI1r111 1r11 1r11 I- r11111 1r11 1r1I 11.1711 I3 1 LY R11 11 1311 11111 I1 fl 111111 I-11r R111111 111111 111 C 111111111 I 1 111-. II1111 1r1 N1 I 1 w1 IX 1 1r N11 111m11n ' I III 1111 Q 1 1 I 113911111 Ii 1 1 1 Il 1 111ton ID11r1w 1 1 1 131111 1111 1111 1 X1r1 III 111n I s 1111 11 SKK 1 1 Il11r11 111111 11 I 1r1 1 II XI1 111 111 1 1111 Freshman C ss Officers XILII' 111-1 1r1! XS U11 I 9 2 Class 11 11111111 r11I1 1111 I 1 IIlX X Il ,III IX 1111111 11111 r X11111 IXX XX1111 ll 1 I IIIK SKI 4 1 x111111 11 11111 I 1 11111111 IJ 11111 l X11 x111I1111 1 11 Ill r 11 1 1 D11 ll X I 111 1 1r1r11 1 1111 1n1 1 1111 M11r1I101 Sl H11I1111 N IS 1 11111 N111I0r H011 IIII N0rr1:- 111111111 U C 011110r R0I11.rt Ostroth XLIIII 1 0111 170101111 I 11111111 11 17111111 IX X111' IYIY 1,1 X 1 1 r11 1 R1 lllll XLTIIQ 1 st I31r1 1 ROl N11 SIIIIIII SIIIIIII SIIIIIII SIIIIIII SIIIIIII 1 N1111 II111r1 Spr111g1r 1 11r11111 SILIIQL I,OI'I 1111 11111 IS XI 1r1 Ill 11 1 11 1151 1111 ILIILI' I 1r111 r 1111 1r111r 1 1x11 r 1 111 f 111 S11r111L 4 A -I U ,., .. :A I r1-11111-11l - - 1l1411I1's,Ig111'1.1111 S111 - 111'1' ---. X111'1- XXI 1 X 11-1- I'I'1'hI1I1'Il1 - 131 '1 . 111-ss111 -1' 'I'1'l'ilhlII'l'I' - - 1111111-1'1 I'1'1'111i1'1 ,X11 S1111 - - - f'ILlI'll X'LIll XX'Q111c11-, XIIQ11111 II'1lX l5l'IlI1 11 1' . JRS I-11'1111'11 :1111 1111111 .1 III' J, Q -II' I"1:111-1', l'lIl'X'I X11-1 , 1- 111' .-X11 I - 5, 21 11111 1911111113 X'z11:11I111 IXIIXIZ ', I: -1 : , I' 'Q Gaul, I'IilI'I BI'I1s, 1.1 'tu Iii ' ' '1 I' 1 121-ig 1', IC -1 ' 1 1:-, 1' il Iiuk' , 111111111 '11 121111151111-, I.111'11111 .IQ 31, I 1 131 ' , . 1 QI fling " , 151-sbiv , '1 ' 131 z , ' 1 "s C111-gg 'Y', 1111 .I ", 1' 132 2 , ' .' IIz11'k ff, X 'i11': 111 ' ' . ' 1-'Iv , I-' 111111, I 1 i1-I 5 , '1 1 'I , I '1 'S II1 '1'11s, I.1'1111z1 ':, , I' ' ", . II1111'lI ' -, II11111- 'Q ' ', I ' 131 ' 1 , 11111115 H1- -1's1111tl, 1111 I'z1I11111r, : .r1'1' Igr .' , 1-141 IIII1'11111'I1, , "- II1 1111 ', . I'1I 11 Rr-'Q J, 'Q I II111111-11112 II:11111- I'I"iI'1'r, 1111 IglI.'I, Ifs 111-r II1 'z11'1I, H 'I'F1'1I I'r111 "', '- ' l'Iz1:-, I.: 1'1'1- 11'1- II I'IlgS, I"I11s5i1- I'1'r:-II, - 11 '1- VI is 'z ' , I11-r Illl ,Iz1111i.-s1111, 1L1111I1's if , 11115 1' '11 , I 11-' I111 11"111'1:, 1'1a1'r.1 -' ' , E111 1'11z1l.', f1'1111111 Iiz11f1111',I'11g1r-1' .' ' , II111'11111 C' ff " , 1' '1 K1 1-111, I111:is1- 1' ' , I.01is1' C'1111', I"-r11 K1-:I-', I':lIII2l ' 1' ' , 2 1'11I1-1 ill, I"r11111'i K1'1'IlL'l1l, 11111111 .' ' , 'I 2 C'111111:y, IILIVI' Ii1111'111-1'11111'141-r, 17111111 Springer, Iicrnicc C' , I' , .XII "'ILl 1' ' ", Ii ' " I' 111 '1, z Kr I , '1lIX'ilI'II Q - 1, 1 C' "II -, I- Ia Ku' ', I'1-1'1'y 'III1 LJ, . 1 'a Ii1111y, I'z11 I.z11'1c1'11, 1111111 'I'1111 , X'-ru Ifrivkx , 1IIII2lI1 I.'1 k1'y, I '1111 ' J: , 111111115 I"212l,', I-1211 '111 NI 'I' 11, II111'11111 XX'1 1 - , I1-11-11 I"2llI."", X'1"z1 XI1'I" - , .'X11'1' XXIQ -, .'X1 I1'iF11-I 1, 1111' X113 I I'I'2lX', KI:1111'i1'1- XXX 1 , I'z1111 I"i11gI- , 1111 1'g1- X111 z11'1'i11', XIII j F111 XX'-I Q - , I'llI 11-111' 1911-I11-r, I 1 1111 X12 l'1iIIlfI1'I', I"1111'1-111'1- XX'1 1'-, I"111'1-sl 193111-', . '11 1 XI.1'sI1.1Il, I 111- '.L'I'I -, .' - 1' K5 171 :X1 X11 '11I11, I"1lX' 9fI Cl '1 I12lIi' , 1.1 "1I II1' 1s11'1-1111, II11I1- I.L1I'rL'II, ' H11 llfI .'ll' , '-111 C'11z1 ' -, -1111 Ilir 'I ' ", I1111 115 In "S, 'Q I IIII 1 ", 1' ' 'z I 1 -, " 1 II1 '- , I.-111-1111 . ' ", U' XXX' -, IIIX' I"z1Ir1'I il , Ii' 'I 2 r1I II111111z1r1I, X'1'i1Ii11111 .'1- ' , , 1 1 I' ' , I"'SI ' , :1111 I '11 15, XI: 'QIII 1111 '1111-, 11 -rl XX"1 's, 111111 I"r:1111I:' , 1' -11 '- IIIQFQIIII, N11 I'Il'l' S11 1-11, X'1'1':1 XXVIII- 5, XX'ilI'1 1 f12lIIlIl7, II21' '111' -1111111-, 1,1-111111111 511' 1-1114111, 11I1'l'1 XX'1 1' -, I,ilXX'l'1'Ill'l,' IIz1Ig111, NIz1111'i1'1- I.illl11,h1 111, RIUIIII S11 I -rw, II1-11111 XX' , .'1 ' :111 II1111'ki11s, .I1ll'X' 14111111-1'11, xI2ll'1l1lI'l'I S11 I -rs, 1 XX' 1 , . 11' - N.- 1 uri - QF .1 QTEK 1 if' 1 1r 111 SQ I 1 JH I-111,11 R11I1 1r11 1 11 11 Il IN 11r I711n s1 ll I I11r1 lt IX X T I 11111111 1 11111 11111 1 1 IIAI 1 III 355 11111 1 KXXI II1111 1r1 XI11111111 I1 IJ11r111I11 N 1111111 XI 111111 1 Ii 1 ll 111111 1111 I 11 II I1 ll 11 R111 1 S 11111 X1 1 1r1 N111 1111 R1 XX1111r1 1111111 ll 111 llll 1 I1 111111 N JIIII 111111111 111 XI IX IS3i1 'CS"?ZM'7'?.311,."'I1I.'S1f' lf?-1 X3 4101, ZZ1 KLJKW 111520 1134 TIZIXE' TZ1 Page llllffj XL 1 ' H-H -W' w V ...V W, 4 :sauna-vs,,.6Wn.W,..v.smqlwnlW-W . ,, - , Wwirzi f gg 4395 SQ ,gi M 'L' f, 5 'Y'-X S ' 4Q-...,.,...,4,-,,.,.. 5 W? ,QQ "fr, -A - . . " . T' Y " V KTA-QL ' Q 1 4 . ,, AA,, ,, .uf E ,',.,4,, V AJh,,"fw,', FK Q? ISL JZISLJKBL JKBL EISLLEEH 41133 JR wH14"P",sTp-u1" E-eiqf' I ' ll'l11'r1y-f'1'glz! 2 11- HA'-i3'T'f" 651.5 f,w"wn-44... LITER TUIIE I X I I 4 l l I KD fb 1 H S Alphabet H X1 111 S 1 17 I gl Q Sl Ill I 11 1111 r11111 S11 11111 1111 lllkl 1I1r ll XXIKHI sl 1111 IIIII 1 wX N IP lIIxI s I X3MI,.f3,.Z.17"l.3.,iZ1,11V.1Q'IIS,lZ1m,.ZZ1,n..N.I1,u, TC,TPi21.N1.Q21.1svw5f ev 11 121 05.12. AE Ilnr 71 V, GT Vi, -,1,,,,,,,,T , X Fi I 1, Q K 1 I ff I j I . jg X .1 , In H JMU, ' ' M-A-f----MQW? A 1 7.71 fd 15. , . . :X is I111' 1-X g1-II, so IILIIJIJX 111111 11111. I5 is I111' I311II, 'I .'I11gs11II I11y. 1' IsI'11rl'1'111'1'1111'I1I1 IigI11 11-II1111' IIilII'. IJ is Im' I7 wus, 11'i1I 1111111111-1' s11 I'LlI'l'. I-1 is for If1Ij -1', Iry 1111 1111-1111s sIil11. If is for I'xI'illl 115 111, il 11'I f 111 1I11- gj.'111. 12 is for Ilrzml. Ll j1mk1- 11111I il 1141-12 H 's for H11I1'1-, 11'I1 111-1-1Is 1111 141-11 IisI11rI",11.'1I ll '-1 --11. .I is I111' ,l11I111s1111, I'1Isi1- 111- 1111-1111. I"s1'11'liiI1 -.11'i1I1 11111 Ill' is I1I1-sl, I. is I111' I.1111g, 11'I1 .11-s1s 11i1I1 IIII' I4l'5I. NI Is I4111' NI111111-, 111111- 5IIX'l'I', 111-'1'1' IIWIII. X is I111' N1- ' , 11111' gII2ll'lI s11 I111I1I. IJ is I 11' U'l'111111111', 11111' IPLlHIil'I I111II s1.11'. I' is I-HI' I'1'1-111i1'1-, I1is 111111'I4s11I11111- Illllf Q is I 11' Qui: , il ,I1l11i111' I11'igI11. R is I 11' Rn" 11' 11'I111s111'1-1'1111 I1gI11. S is I 1' Sll. , 11111' giggh-1' 111 1'I11ss. 'II is I 1' 'I'1'111'1-r. 1 5 1'1-1-1 IIIIIK' I11ss. I' is I111' I'.'I11m1'111-, 11'I1 111 I'!I'1'Il1'II is LI sI1111'I1. Y is I111' Xvilll I5I111'1111111 11I1i1'I1 s1111111Is IIIi1'1l IIIII-Ii. XX' is I111' XY1 '.lI,' 11I111's .1I11'111's III I31111-I1. X is I111', 11'1-II, 11'1- I1111'1- 111 111- Nll1'Il. Y is Im' Y1-111' 11'ilI1 II11- .11'1is1 IIIIIINII. Z is lik- X, 111-'1'1- s111'1'1' 111 s111', .-X11I 111111' 111- I1i1I 14111 :1II g11111I 1I111'. - H -F In -'C 'rr 15-'zL,1::m,s 11: QFD I1 Q ' r I - lju 1 l l N l 3 A 1 ' ,. Semors Farewell l K I l K I I L x xx 1 ,v xv. 1 5 , , 7 vw Mrk 1 H., ff,,4.-,, ,M ,JA ...,,... ,...,,...- ..,,.. . .,.. -J ..,,.L f-.1 I.,---,..N.... 1, ,lf ..,4,.M ..,4,..., ...Vg ....i,.,. ..,,,.x., .,.,,.A. ,..x,.,. ,,.,,..., ...Mgr ,N 5 91 N , 4 f V xx I , 4 N, Z Y f Y - 1 - l 91 If N 5.1 rw, z -' , V E" z " , . , - . ,F . - , . , , , . 'V "7 5 '-1 'T W. 'f f .... f A , '-1 'f f , x 'f l 2 1 3 1 3 1 1 3 1 Q : : - . Q : f . - - - - - - , - - - - - , . , - - 1 - H -, 1 ' 7 1 M T H . - - ' 5 3' '-' - - - 'f .lr - T V4 - - 1 , , v - :. - - H ,.' - - - - . E- , .., 1, - - 4- -1 :4 'I A 4. C - ' I L ,- 1' " "' f - f- .. -. :- I- - - - , - , L 4 : ff , - - - , ,. - - f h 1 , x - - . - 7- gf f 4 - ' , - , , - - , l 1 f , f A A - A H . - , , -. r , I F -1 ... - H .1 -1 .3 5 1 7? T ', 5 I T -1 ... 5- 5 11 A l- 2-, - f : - 7 1 .. 1 .i 7 -, n - , v L 1 F :1 A - . f 1, Q 12 Z - , - r: '1 4 j jd .., - -1 f 1 . -1 -1 I , ,. 7- "' - - A - 'E ...V L 'T J I '5 4 -2 Vi "' 3 :' 2 9 5 7 2 Q 3 l . . . "' A -f 1 ..- A - ' f- M -1 fx, F, J. - 4 j' . , V, A ', "' - 'Z' Y 'A' -1 ' .' -1' A "' '1 f "' ,f 1- T ,. -4 - I' - 3 :1 - 4. I f - - f- : 1 zlw . -, L - - - 7 4 ' :' : - ' - ' ' 1 f Z' I 7 T I.. 3 : 7 f 1 I - j - 5 7 A L, A , ,. : , , L ' ., ' I '1 L - j .Q , 1 f : '1 f 4 ..' g 1, W ' - - 1, - - . 1 A - .. - ff - Y I 1 Z - ' - T .L 4. - :. ' .. 1 i ' : 5 j T 4 - - - H - A w -- "' 5 "' - F : - Z J' 'I' N - 2 I 3 ffrx ' T' I K ,. -va-nn:-rare'-"-""'v"r'v:'n" "W"' 'r'r""--'rw's1"'-,cunts 'MU 5: ' I Q e 1,HAS'g?1eay11ANa we Y N I, xhiy r f I -Y A dip Only 38 The Semor Class on -Xpral 72 presented as thetr annual play the eomedy Only 38 The productaon IS a play of a dafferent sort than at has been the custom to present Owmg to thas and to the excellent stagang the play was enyoy ed greatly by the audaence The story was one of those whose lack of a clearly defined plot made xt extremely ehtheult to stage sueeessfully as so mueh elepends on the ablhty of the actors Ihe play as buxlt around the story of a manlsters wrdow who as brought to reahze by Irofessor 1 lddmgs a handsome man of forty yetrs th at 38 15 really the sprangtlme of hfe mste tel of the yymter as she had eome to beheye largely through the mfluenee of her twms The first act opened nn the hbrary of the reetory yvherean yye yyere antrodueeel to Mrs Stanley the part beang taken yylth exceptaon al ablhty by Raath Lmdsay and to two humorous old laehes Mrs 'Newcomb Gladys Snnth and Nlrs Peters whose name ought to haye been Repeater play ed by josephme Xhse Nlr Sanborn an old farmer play eel hy L olon Schaably who added mueh humor to the play then appeared and shortly afteryv arels the tyyans Bob Rolfe Bulhng and I uey Ruby I'oy were mtroduced Both played then parts yery well Ihe seeond aet toole us to Mrs Stanley s eottage near Smclaar eollege where yye remaaned durmg the rest of the play Here we were mtroduced to Sadney johnson, I uey s bashful loy er portray eel by Carl Bauer and Mary Hadley Doretha Edmonds Bob s sweetheart Here also yye first met the hero Professor C 1dd1ngs yvho was portrayed yery n 1ta1rally anel yy 1th fme aetlng by W ard! r ant In the last act we sayy 21 real college crowd wlth plenty of pep songs and yells The partteapants tn thas group not lntroelueeel before yyere Norras I:.hle Ixrantz Ixeller Stella Ile ath Norma Iixleer 4 orelon 1 lement, Xllfll IXllI't7 anel Hubert Bllleeney ss Bernaee fre rser l1e ulty I lsor ol tl S or tl ss a xml responsable for 1ts smeess The CFISIS Ihe Crasas a play ttleen from Xlmston I hurehall s story of tlae Qllll XX ar peraoel yy as presented on Nlareh 18 by the Dramatle C lub Ihas play yyas the hrst ot 1 bLI'lOllN nature to be presented by hagh sehool students for some time and at eert amly yy as 1 hue example of yy hat members of our sehool eould do along dramatlc Ixnes The Hfbt seene opened IH udge XX hnpple s law otfiee an the eourt house of St I outs ln ISM The first eh ar aeter to be seen yy as Q arlR1ehte1 a young German L awy er played by lranets Ratehle He yy as 1 typle al represent atlye of the patraotae C ermans of that peuoel Next eppe areel -Iosephus the fnthful colored boy Stew art C am and after ham ye s ore o noyer 1 ae S e maen raee tae aero o yy ls rthern man s portrayed by taaee xan 1 r una arye ae mane Southern sy mp athale r yy ns pl ay eel lay Dorothy I one, yy ho proyeel to he a yery ell llllllllg, sol thern Iaely Russell I leyel lllfl toole the p1rt ol llarenee Colfax who yy as the tflllblll o trglnaa anel one ol het many sul e ller father the len ent and lylllllly Lolone C ary el yy as presented by Bertrand U Donnell and the hery tempered udge Xyhapple yy 1s ably portrayed by oseph Ixlelelet The seeond seene showed the l1wn 1t Colonel C ary el s eountry home Ihls seem w as probably one ofthe most be autllul eyer produeeel on our stage and the stage man agen Halbert I-llaleney was eomphmenteel 1 gre at eleal on h s good work In thts aet Vlfglllll Q 1ry el had a party during yy hae la sey er al new eh ar aeters were lntroeluceel among the merry makers These were Betty Osborn NI trgaae rate Iyenhelel X eta -Xrmbruster C Ia arle s 'XIeInty re and Iyrmtz Ixeller e thnd t toole pl aee an le parlor ol Colone I aryel s to yn louse an St I o III 1901 llll t ae ourth fmels t ae tetnon ne tn Iuelge Xlhlppe s ofhee III 03 XIIUIINI r tree ar ns seere an o rs rate e a en s mo aer 1 tr w t1Ieenby Ruth I me s y Ihe whole pl ty relleeteel the la ml worle ol tlae ehrettors Nlnss Iloyye and XIISD Robson Ill tlso the y lfltllls other eonanutteas . 1 . . N ,, y Y 4 " 1 Y V . uv ' x v I sl Y 2 ' 1. l I -v y 1 ss 'fy Z s s s 1 . 7 -v ' - ' , 1 1 1 ' '- I v' 1 . ' ' . 1 s. 1 . L . R s . I Q ' 1 I ', , , , , l .1 2 x 1, . .2 .' . . ' , , , , , ' 1 ,' , , 1 I . . 1 C i., 1 , , 2 I V, , ,',: , , ., . 1 ' , '. N 3 1 1 . . ' ' 1 ' 1 , -' ' . I . , e 1 ' -' r,, , 1 . 1 -,Y 3 -, 2 . v' . ' s y v T v , ' 5' . . , ,1 . , y . , . 1 . 1 1 1 3 1 D ' x v vb 'y v ' A A y v' 1 f - 1 w v T f 1 v '- , 1 1 , 1 V r, 1 ., . U l . . V I ' C , V, 1 ' ' 1 ' ' 1 1 1 . 1 . 1 ' ' 1 , ' , ' , 1 -1, 11 -1 ,. 11'1,1 aa I2 - ' . 1 1 " Mi" ' 11 , 41 ' ' 11e y".' ' ae: fe-ni 1il.", XVZIS L'ULl4'll ol the Il11y' Y I ' L V s 1 1 l , 2 , 1, 5 , , . ,, 2 -. .i , 2 , 1:1 ' F ' ' 1 . 1. '11'f 1 ' ', ' 21", aj' .' - 1 ' ' 1. - '13 1 y' '1 a 1 ' - ' I 1 J 1 . 1 h 1 .2 1 5, . Q , . -,v X' 1 .i ji y . Z . e'11n1e- Izhphzalet Hoppe-r, played lay' R1e'h11rel Xlzatktns, who was the IIIZIIIZIXUI' ol folone-I l'1ar '-l's :t 1 1md yvh 1 ' 'al ta I - the Vllllllll. ft all - I3 X-, l - I - , wh '15 ll no - 1 , w'1a: 1 y' i'l1 I- Ive t ae-r. Y1 g 1 C' '-I, tl 1 he-rr ' - :mel il t' , .Y, 1 Zi, Y .1 A. l',, 4, , 4 , , ,, V ,Q 1, H, . 1 - ' , I. I . , E Z , ., an , ,ly ,, . l Y ' 1 ' " 1 -' S tus, ' 1 ' , ' 1 1 " I' ' rl 'L , V vi - 1 , 1 Q ' . I 1 . . , . J . 1 -R .- 1 , , ,, , J ,, ' ,.. H y-y- -as .sf 1. ti V 1 ' . 'K ' If - f 1. " . 125- . 1 s 1 - .i 'A .11 -s C 1 1 fy, 1 Z 1-V ' 2 ' ' 1 11.111 -1 2' ' . ."', 1 Tl fy K 1 1 iv 1 s 1 , V , 2 , , s Z e -A K v L A 1 .1 ,, .D -1 4, K. YA: . . . .' .2 4 1,, 2 . ' y' ', 1 ' ' -. Th- " 111' ' 1 '-' t 1' 1 ' ' ' -l '1 'f y' I '-,' ,' . . uis, ' 1 Ii ll'f 5 l'1' h1'ly' y 1- l-" T- IX., 1 -' fllll 11e'te-r 11131702 'I 1 tl J 5 ' ' 1 -3 tl II l M I5 '-, St -I h f '.' tl - . 'I Ins JL t '11s 1 ' 1 I' . I '1a,'. " 1 - . 1- . 1-1 .1 - Y ' 1 '.y '-:A 'az h if ' 1 d 1 5 ' '1 I ' ' B311 ' 356213-QUIQIBS-6225-Q31 A Page forty one MMA. IL IllONl 1111141111121 NQIINIIIOU KXLT Ill NX IS 0 IIOXX ld H115 OH X OHL H110 XX IN 41 J L to NO mul Ill Illlllltl' lomu L fsvfm ewsiw W The Fantasy li X6 Il? IDX NIKIX 0 Ll Illllf CI' OI' C1111 ll X 4 S, KK 1 1 NL U 11 4 X 4 x 114115 1 UNI UI JONNI DX NOIIH HH' INUFL 1311 N N ls ut up glllllllltl of llglll on LOIISKQIILIHLS H 1 Ill N N SLIIO llll I V415 lX Jllllx ll IIT ll I S1100 Ulll' lllll X SKIN 1111 HUIHI1 lrmlmlx u ll nah . 4 . N - rc mgslx I xmkul THIX ws x X x xx 4 p 4 xx N L Sllllllh mrn.1 mo N f mlm 1 1 x 1 m ll x ca 1111511 um N umm n N mu l 1 g tu I 11. . L L Ill N X, I mu nc 1 me ll N Ill l un N nm N Q mum,-, Xl Ill K X blll r ll, uk N 1 x 1 I1 Jowunoll . 11111.11 ll llll x N to n nn smug mm m max ol xxhon xx 1 mu lf S r LKIXIIISX sm. N bl Y xur llllllllll . , ul N ,c DIQNNI N X 1 lll L N ilk N N vu N N Y N I lu N IX 1 x K N K IX H1 L4 HX x 4 H 1 1 s x U N 0 U I Hllllll N U N N N N s lksx Hitt-Qs . S Ox N s 1X1 llll' u 1 U 111 1 4 N 1 X ASX 4 N x N 1 l ll llmu ll N UI N gl 1 so N il 11133 JRE QCISL 11115, JJXKH. .film ilhx Fl lvrlx I. XA ?l1QXlKiZIISi-qL1'VF'l1I!E'Z21ZS1f.i'11ISEiIII'lZ1ZSTZK Ji .ZIIKV JCE! JBL Bl FJXL 3113 'LLZZIS' idk K Q 'A I . 'iv r- 5,3 -1 f-.-. -3-.qg' y. f-.- '.....,: ..,. A A... ..,--A ,Pg A-.. .. ..A..,..,,-..... - ,-..--V - , ik A- 7-'AA--+P' I-: : 4-3"-11-X :ZW-'19-':.f4" 716242: 'ff-'-"'..i H? ' .-v'T'-'f-A -- - -1'-1---cf A,:f1-'--'4.. '-1-..v,-, gf:-' L , ,-AA I . ..-...,:,,, D F ,..,..7A, ...f ..., f- -1.-. ' 'n- n ' A . ' ' A A , 1 'I - "MV "' 77-,-...- -. , H 1. ,ff ...yt - --'f "'.., ,.... " '. , "'.... X --F,-. . ,.. . , ...- H ,.. V '.... p,-1 ...ff . 4, Q, -, ,-,, . , .,.,, I. f .-. - ..: .... A A' - . A H ,A .-' ,,... ' .' ' 'Q . ff: -f ff -f . f A v,,-'-7-851 F11 ,Z. v .7 ..4 . , - . V W, ll,-s A L. '1' -v ,. -' in . f n-4. ' r-Q ' 'i' 'E 2 - A ". ' -' -.-" ., ., -' , -f - --.4 --. -'T : --1. .. , 'Q . 2' ,,, "' -' .1 A -- 4- ., .,. L-A.. ,.q,,A.. A A -A A-, ,--. ... F: f ,- , -...,,H . , , L..-.: 7, --,......-L , Aw, .. ,. ,,...1. A V M A QF .. V 'T ' ' 'lj ' .. T A " .- ', ,." ."f - I3 - .f " . f ' v' ".l.'-- '...' " -1 f 15 S ' I 7-' -. Z l - - 'T A .- .. 4 ' 'D 2 A-f ,I : 'Z -.I-I.: -z hs L 'L' ,.. 'T -' ' .T . A , Q f --- -'--' f- -1 : ."- ...'f- -7:.:'--. ,- A , -.. -- --f-:- ,, - 11.7 L -'t ' 4--' - A ., -,,:.'-5 ' -N ,- ,4.,.,g, ,. ' -r -1: -'Ls - 6:1 , , f ' A -A..':. A .4 -1 -L -1A-,: '. '--1-V, - - --f. 'A 'MAA . '. I , 5 1- :"-. -2315 ..,...A -,:, ': ---3:51--. ,:...-...-L .:-. q'-r'm .1-"' ' -:....- ..-'gf-14-'Z -.- I-1"--'I 4.1.-: 'J"-1. f L 1 57: 'lf' --... ...... ., .. --..-1 --...H -...-1' . ,..".. ' ,... , ,-. . .. - - .... ' - .:.. ... -f .,.. -f ., 'T - ,,7.L ' .- C - 'I 7. -5 ,.., L - .. -.. . - M' 1- ,. . f- ' -':- Q f-- -,':.-4 I-1:-1 lf.-1-1-,-,V "...-.-f-- -' , , , A4 F- V . ,- -. ...-,. ,,,-.... . W! , .. ,. ,- '- - -, . , ..-,-A -, I ..-gjk -I-' ... --.-1.-X .....,g.-.f- yi ... t A, 5--. F- -5 .--7-" .,.. I 5 1 .X ::":f"4:-f-113 F 'TI-1"-Z4 :TF Tr6'l'ff4":"-I -F 1 '5 ', i , :4..7v":':.,'f'LI-':-242.-,,':--3-5:',.-fri..-:if :"A :'-:r---. I -- V, -.. , --..- -4,4,.,': -A4 '.--- -f,::.A ,J .. - 4 L v ,-..,- - --,..-,,,., A ....- A --....f .-. -..'-A.- .... .J--' -.-' "' -r , 1 - 'fi-,-. :-11:-f..7:.-,.f7--F'-:'::...-,- -12 Q--Hgvn ,,vf, , Q 1 71- A ,dA ,.-'ff -f -4 A' . '-'. ,f '-'1 1. A ,..-.-1-,S-1.-1 -'., ,.. , '-'. , . ' 'H "'--j-Cfguf Z'.-- V .. ,13,..',.-',4 ' - --..-11 ,:---' 'i A.-AA .A X--'T V, 1 3 -,... -f'. :':C-'-'-,-,-...-gg,-':.---1 -:"-- lc'-"' -f " e ' -0- .'j..-- 4 4 J -I ..."'wf,- K....' -, 1--...C 1-.-71. X -- :,., f-.... 57, H 4 5 ,-I-1 V .,': -3 -' :T A 'I .. ' 'T A ... j.-. ..f ,-' ,. 'Z .--1.-.2 ' fn ' 37-,. M ...J F--A -7-'5 'A A3 ' I A 1 . Agia? 3-3'-4..:L'f,:e21a:r': AALT,.,:"'3"":5".:7.':- er'-::..': 'ia f -.. -.. , 4.. P - A ..-- f -.2 ,4 - A Y .... '.. gf 1 M ., f -1, ", - -..,'1. .1 -f -, .. ' 1. 711 'tv ,.. ' 7 -74 - '-'I gf 3 3: v P". A '-1 .. .. , k 4 A A ..' f.,-' -- ' ' -,4 "' ,, -A .H . ,... ,-. ,-. ' , .4-,-,A 5 T :,7' - 2'-'y.:'73:1-'. -:T A..-1",-,,Z --C57 H..-,217 . :C-H -J' . --3 ' 2 3 ., f . - " ,.. V . - - 'J ,., .. 'Q A .. ,Q - -f - r' , f- - , -,'-' I . 4 ff'-7 -P. ... -1 ,-A .-4 -1- , ,.,., -xA V.-. . f.- - -1 .-.-.A 1-'. '-' fg . -- - ..,v-- ',,.. ' ff' --.sv A ,,,--fn 4 - M.. uf-Y v.'1D-- - ,N :-:A:,--..nip A S..f4."A--:4,.:.-'f- -5511--:',-1:11 -,:,Af:-H ,' Q - -n A- F414 ' N4 ' A- 4 ' 1 " " in o -" , Q -:.. 'zv..,-.-f-..-...--3-----,.W-73L -..-'Tn 7:-,.. --' --7. C: ..- '-' k- , z,.,L .-..,...,,1.,-..-'-' --.- .....7'-,-.,.,-'.- . -F-A -1 ... .,-f vm , 1 - f'-L - - .-, .1-,-f Q-..f,. ..-,,, ...n --,Q yg...-1 ,..,,,-,I-.-. '-: A I , 'T -. -'-, :" .QF -17.-4 .. 7- --253 Q- J .1 I '-,.. --f: ... 4.. V -1 - . 1 '..-A .. A: 'Y ....' v .:..',f- A.. "'-ff -f - 1, :- -lz' -"'42':""- -. A 7:::'2"-1:.Ek'3 "-7'F:'1'f,.,-S"'t :7"l""- " 7.."'-.7-','Q 2 x 3- V " I A ...A ,, -' ., - 4 . - 4- - A A A Z v A -' --' Ag... ,- 1 1-x A- 1 ,.. - .j , " . 3 1- -f .-1...-,..... ---1 ., 4 1: v ..... V ,g --..f-- , ,-, "'4 -' --I-1 -, N It I 'N 3 ,4 -: 3 -, -T :Q :Q 3 jg - : 1 .- -' ' ..'-'1'.,-','1 A. ' -'. ., -.f 1 7 .r..,:,' -4 IA A V -. k"J""" g ...,.' - ..:: -1'--f .- ' a,.. 1 -: . Q - ,Q ""'--: ,,:.1:-, . x,',7'j,-....'-P ,- A ...A ' -'-Af, . I "A" -- 4-P -f ... V, , -- 'T - -,3- "-1-'T' .P -. , i ..v' 1,-' .1 V .11 ' .x -..-.',.Z"'A:: -,'...-,-'r'-M - ..g,'1 ,-,-' f-L. -1- ' f . 51:-,:f9:'7-':vi-::E:-5-:j-T -3 'L 1'-33:1 3:32 -1-122, " f , -,-.,: ---- ----VA ---,:- r'-A. 7'-...-f - .. A - Q A 7A-.--.- 1 -'.-':--:A --. Z 4 -::. ff-:'1- 47:1 n "1--. Q ' ,,: 7...-,-,A -. 3-...A A .....-...- . I - A ,..4 - .f fx A J., ,- , .-1 ,A ,J . a " A ...J , .fn ,...N.- . T...-1-f-' -, .-,.. 7-1 . fy J, . . ...f V , s B .., ...I-xf ...,.-- '-' -- -1 . Af .,.. .-f - -1 -1' A V 3--,, , f Z 71- - .:.,Ajr,,-1 A f -2:3 :,.,.,. S..-A. 5143- 4- ,W .A,.A f'5...,,x.,fg - T 1 . , - -'- x..-ff--..:, -- ' ....--f-'1.,-g- 4 f-:SA A- -'Z f-"V x' .:.:3-,f-3 ,.. y K :H J'-. ,2:"",:f.4 J:-. ,g-:bjfjz--A - .TJ .f,-C"T.Cw.f ...: ,J - .-,.. "... 4 , 5.474 -'IANA j -1:12--'f"1,' 'Z Z:'1E':'-143 Z'Z.' Ls:--'L E 1 ---:-: . 2 A-f ..f-'f.-'.- .. A --- -' - . - - ..-. ... 3 A A .. .. v ,,g, .. , A 7-' -.... -, -- 'E ,- ,-' ..f '1. 3 '3 - -.'- Q " 4 :- F .""' ':.7'T-' 7, ' 7"'. E , 4 Z. 'T-. A3 - "--' .' -f Z.--3"ff ft- -..,-5.--4... F-17" . 5 '-'..,4A9- Y X -,-. A---Z...f-' ,TCA -ff... A '1 ..---. -. -1-1 'C ,T ' :' ' 'T Q A H ' , ---I V -f f .....': -'g 3 V A : V - 3 ' V -'-,ft .1 -' , .,. 5 .1 ,4 ,..,. 'T ,. Q ..: 'Q -1 "' ', IQ "':,.1S 1,-QU.-5-15 ..., , ..., .....d..- .. -...I ,,,- A 1 ., ,FH ,H P A ,,, , .. H, X Q ..,.. :f,-Q- F-.. -F., 'JF .-. v. A -.--.-1 .,g,...--, -...f A -ygq 1 , A '-' -... .1."',-A f ?" g.Z,,i,'1-f... 3 .IfZ'.,-""'.,Q.. LD, I-Y 2 - -1 ' --"4 :-ff-7f'5- 1--if:-5 A-2-WT: Z cf- V --7: .. -' N - AA ---.. . f- ,-.-...V , ---,-.....,..,, .- ' V -1 V -.-4 f-.- Q X 17' Eff-:::M :-: cr:-an--: ':,-.ff:+i'--f 7-5, - . 2-.iv . . gum -, ,.,, . , A. . - . .., A -1 A, -f .. Q - ., 7 5 ---1 -..-.ff g -.,: H , -q-'- I - - --: ,-'...i':-1 .."',A,q :'-'.., :Q '. , 2' fA- ,.. 'LH , 3' . ,.. 1 33- f .,..,.,: Q 3..-!- --1 T , 7. -.-.J ' , -- A- - - F,-.. ..- :-L:",.-7:,-, ,.:..:..'L..L: '..f if A:---., .. Y, f-f. .' -.144 , ,- ...-'-f-.14 -,,.. 1 --....... , ' ,.'- ' ,.f'.:- ,gui . 1 1.1 A. - ... 1 .V . P- 2 J V' : :K .- V T.. , -I .. ff , -. z A., :.4' V: -.,' ...S-, ., N ' gk - A .....,- ',. -'- ' -,. ' - A ,4 "' - ....." ,- V ' .' -f 2 -1 -.. . I , I 'i Z4 1 ,L 4 - "1 1' 2' : -' If -' .Z 2 : 5 . I, .J C F :- "' ' 'I ' f-5 I -- x MJ , 1 ,- , A ... ,', ,-' '..-,.. .-A' ' Y A , , ... A .. v ,L ,... ,, ., . . ... - A -. M M , Z A -. A L ... .. . .-.--.1 -. .. ,.-. - - - .. -df' .: ,, .., - -' -,- ,g7,,77-,..-..- .....,..-... ... A 1- -lv ..... V, g ..... - -.- fL,..-..,.-...- ---f--.- -:.-.---fr-.ff :-.f:f H -,:,.:.: ' ,,'T'fTf- ,,...1.. AA-' 'ff' 'T "T-'-3-'f .-'I' 7"13-I-"ik -TI. -"2 'T -1-',:."'C .-1- ---. 1. --'T . f-'. 'T-mf-eu IC., 'T' ... -'1f-.- 'Z'-1-'Tu .-1 7.4'T-.1 . x bt", , .WJ M, uw 7 K V V X s-- vs.. Y s.- fax- .4 , hw- Pug- - ' ,MLA Rx KL BL.L'..Ly.ZL.".n,N X xZL.",u.,-.,44,s:.JVufSL J' ' Lu X JL' NLJMLEIJ JK JLTLL IIIXL .IG LZ LZXIL SHIV .li www, All lm., l I N I N NI x u ,N NX Il N HII N N , lll l N IIIIN - u KI I Ill N Il NXX III N 4 II ill l N 1, llllllllll I NN NN ll llll If lx 1' ' 'N I N N I , l 1 I lllx N I IK I lllll ll Ill 1 N III N N NI l N l llll N l II Q x It lu I N , N . :IK L UIIII 4 Q 1 II' Nlllp ILIIII N N Nl IIIIIIQ IIIL IIIIN ,XIIIN JL! IIIX III X N KCI N I ,N N N I 1 UU I I Ill N N N 4Nl N X x .5 IX! NX N lN II l II l R II N ll N I I I ll N ll N l X N I I I x N N 1 N N f N IlllN N Il N N N N N Ill N IKII N N I, IH llgililf JIIZSL fllfiy FTSE, Ewa 011133 Jill lu 0502? JFS Jinx, 211.35 EEK. JIS JT ldixuifl Pura lurll Ill H I ' .l -9 I lui " If 'I 5' . i I lf" Q ' ' ' iyffl. ISHS I If is N ll f . H li lil , ll ll lllll lI'll1'. X l Qilblllilll' ull. lll Ill' IIQIKI all IIIL' SIIIVV, Nll llu- lllllj' IIIIIIQ lll - M Eg llll ual- lll I'IilI llX'l'l' lll llu- IIIIIIIIIIIII, llIk'I'l' xlzlN llAll'l'ly Vllllllgll gllNlllllll- lll gg 5 gill llIl'I'l'. lllll Iulxl' Nlllllill III, llIt'l Il xl'4lN viglll lllllr, I llilll RI xllulll- ll lllI'. ' .ll IIIVIL' ll4lN. ill IIIIIK' IIl'lilll'k' Klr. l'l-l'l"N IIQIVIB' IXIIIIIII lII'l'IX'l'. Ill 'II I llzlN zllllllll llzlll XVII' lll III1'xIIIIII'IIIIII il Ill-glllll lllligllll-llllllv , il illll, lu . IPIII Illl' llIlIIllIl'I' ll4lN lllll IJII' cliNlzllll lll IIIZIIQK' IIIIIVII lll' QIII il III'1'.5I . fl I ILIIIIIWI. lll'lll'l1l'l'fI llu- gllNlllilu' illlll will lll'lll'l'uIillg lll lllll il ill Illk' liIlIIIl'lI ll ii IX-IIVII. llu- lllll.l lIl'iII'l-l'kiIIllI'I'III!' 5lII'lI'liS I 'llw Fllfl IVIIIB' llllllll IIIB' l'ill'.. M if Xl I Ilf' lllll JI lllllll.lll III It'I'I'Illll' llislrvs. IIIIIIIII lllll-1' sl. 'll Nvr-1 IIIS. I 2 xlals Il1'iII' QI gllllll Nizlfll Nlnllllll IlIl'lIIIgII lxllivll il Illl2ll'll lrzllk IIQIKI llL't'lI VI ll- lil slr 'll-ll. ll wily like-ly llu- lllllllzlll IIRIII lK'k'II llII'l'4l lll gll IlII'UlIg1lI ll ' llll Ifl llllll IIITIIRIIJS l'IlIlIll'h. ly lllrllxxll III-IA IIIC wlllk ill flu- allllill llu- SIIIIII' 'IIIII Illll Q lug- lu-r Willl llu- UIIIVI' lII.llK'.'Il'lIllll' lull 'rcs. If Sl-ii' " Illl' Nlliril UI-I'1'l'I'l1' i'.' IIl'. 5 llllfl 2lflX'k'lIIIIl'L'. I I'IIrlIk'll lIlll'I'It'll- M ly' llllxx II IIIL' xlzlllc llllil I'L'LIlIIIL'1l llul UIIICI' CIICI :ll Illl' slxnllllll XYIIIIIIIII ' l -Ilg Q H lll llu- SIIIIIICIK' lll IlIL'1'l'Il'H. Ill I I I' I I'2III llll IIUI IQIIIIXYIIIK lllll IYIILII I sllelllll bg I lllll lII5'.'l'll ill QUIIII' IIYIIJ IYIII SIICII was IIUI llu- 'zlsln l I'L"Ii'lIk'fl llu- I'LIIl- -1 3 l'lIZIll IVQIVIQ illlll IIUVIIQIIYS Nllllu- Illl X'II'Il5 QIXIZIB' I Nzlxl IIIL' girl XXIIUIII I llllll 53 I' II-IIIIQIII llvl-l' lllzll lIliIk'l'lIlNllI CTXIIIQ l-IYIIIIIIYIIIB' lilll' Iullll. if El lQlzNlli Q llll lcl lII'l' ,Ill llllll IIII' llyNll-l'il'zlIly III, IIQ'I.5IIII llill-llllllzl. Sl - H Il llllll lx Ilglll IIVI' lifllll lll'IXXl'k'lI llu- rzlil illlll lit' QIIIII xlzls IIIILIIIIL' lll XXI'l'IIl'll il H I. I IIIII2Il'l'll IIUI' Nllll- llllll wlllillly IIiIl'll :II I'l'l1i3ISk'.IIIK' lllllll. I IIILIIII' ill 'gf rll Il'I' II'2lXl' zllll' llls llll t'fIlIiI 3' l. ul 'l'.N. Fylllg IIIQ' QIHI rc. lrl , I lllllll-ll IIIII llu- girl lxrillu-ll willl llzlill. ll H .XII IIIIS llllu- llu- lblglll llll. IllIIlIIIIl2IIl'll lly IlIK'.l'lIIIIIlIIlllIlS I gl Illg, 7,5 3 lllll llllll' IIIL' VIIIIIIIII' lll IIIIIIIIICI' llllN lIIlJl'l' IIl'L'tl0lllIlIllIII QIIICI lllfgk' llrlllls H III- XXQIVIII I'2IIlI lll-rv lilllllllf' lllivlqcr 1-YI-ry III IIIU, Pl 'l'lu- llllly lllillg llllxl' lull Ill llll xlzls lll All lil IIIO jllllvlillll l'IIil cllllllill gal Nllll - l lls. ll lvl: lllll ll'lll il lllill-:sll IPI'lIYl'ly I ,'1'lI'lL'il fllll I' 'IIIKI' llu' If-I sl ' . I lI'llI flblll' Zllllllll ll-ll rllcls XYIIUII lllllllu'lll'lrily my lull l .' lla-ll iq lv" illjl, il ,'i'k' ' K N ll 'll' j"5"' QI 'I -' lllrrlall. IYIL al, lfl-I - IJIIU? H X ch. Illj' czlr, l 1-rc lllll lIl'l'l'ix'illff IIIU. ll xxllN llul Nllrlll XVIIIQIIL' cll llu- ILISI H 3 lix lrl-NN. Il II'lI,' IlIIIIllSNll'l1' lll gl-l llul yllllllg wlllllllll lul. I I I4 'fl Ill I Fl I lulr Illllly lll'l'LIIIII' rijfirl illlll lIK'I' lllllll'I'IIIjL NlQirlN, ill llu- Qllllflly lllll' Til cll' llu- liglllllillg, Illillll' lur Illlllc I'Xl'K'K'1lIlIf'ly lgflll u Illk'. 2-I I iIllXllIII'K'll l,lll'IXiII4ll IIIII1I'IIIIlII.Iy. lAIlIIIl?lllIf' ill IIIQ' llllvlx-IN lilll' il Nlllllll I2 lil llzlNlllig'lll Illill l ilu'l-NNlllllly l'2II'l'Il'Il. Nl-"lll,l-' I lxllIll'lll'll IIII lll il, LI I5 iq IIIIIIIIIII Iill- xllls ill llu- llzllalllw. I l'l'2Il'lIK'll. ll llllll lll lil-N. .KN RI lzlNl'l'l'- M H t'llIIl'. 1' I Nl'I'lIIIIllll'lI lIIII'I'Il'KlIj', lly IIII' I'I'lll'I'lI1llI lll llu- l.IIIi'l'1lI gg I glll. IIII1. H 5 llll lull rll lllis llill-, xlil Ily llllllillgl lll l'2lIVlI llu- zllll-llllllll lll IIII' 4' l,1lIIk'l'l'. 5 21 'lllul I-xllrl-NN xllliNlll-ll X'Illll'lIllj' all llul jllllvliflll llllll llllSIIl'fl lII'lllIlIll llul ll l'lll'x'l' zlllllllsl ill LIII ill,l.llll. Nl: Ill' I gl-.'lil'llIzlll-fl lxilll llu- llsl liglll. Q llllly QI Nllzlrlq Ill. lullll- l't'IIIlIIIIl'll. Rall III'lllI.lf' I lII'ZII'1I llu' grillllilllg ill ll H lll1llwN.lwilll-lllly' llu- 5I5IIiII IILIII lIl'l'lI ?Nl'L'II,lII' IIQIII llu- lilJI'lllI'lI IIQIIIK' Ill, 5 llu- x'il'lilll lIl'l'II 1-.llil-ll? Illll llu' Nlu-l'l llllll llI't'II Nfl QITLII Illill il lily I illlll N'N'llll' lll Ill- l'lIL'l'l'k'll SID 5IlIIlll'lIlj'. 'l'lu' l'lXIlI'lN. wal. IVVIIIY-IIYI' I Vllllb lI'ilIIl llul girl Illll Ill IIIK' il lvlw :lill IIILIIIII' I'IISIIIIIf' llll. Il QZIYK' LI E-I Sllll l1'lI -il-l'l4 :lllll llllN llilllill Il'II f'ilI'lI5 ell' lu-r. Ilu- Nlllrlll I'2lf'l'll liIII'i ily ll lil llll, wII'l'IIgIllIIIg l-xl-ry' lllillllll-. I iIllllXNL'll IIly.k'll- mu- Illsl lllllk, l'YlllL'llIlj' Q ll - fllrl IIQIKI Ill.l alll lllllu- 2l5.,'lIt' llllllg lIl'l'.I'lli kll'I'lJSj llu' lralvk lxilll lu-r if llll' 'IlIl'll1lI rla lillg IIII lllu' lllllllk' rzlillN.l Illvl ' lll IIIB' hIlI'III'l.l' flul jr: xlllwl 2 lIl'l' Nlrl-:llllillg IIQIII' IIVIIIIX lllll FIXIIIIIILI lu' IIXIIII. rl xllll-ll llllllf, 'll - 4, I ' Ill A N445 1 LJTAT 01,45 .7 fix PM z ' ',,.',.4, Kirk - N ,Aww TVSMWA - ,vwjwwnwmvzq A W1 H Q 5 1 1 1 11 -L1 1 1 1 1 .m A 1 is 2111 J '. 3" .4.s1-,- 1 E .I "'. wif' ka, ' 'p vi ky 'V J- - 12 'A -ff A 1 , .g....11 11.11,-12 . 3.11. Charm School l11 1 l1 1r111 91l111ol pr1s111111l hx th lhgh S1l11111l l Ill 11111 Xss111 1 1111111 1111 Nox 1111 I111 77 xx as 0111 of the l Ig hxts of tl11 XL 1r lhe full l1o11'-.1 111 11l1 111p1r1111 the l11r1l xxork of 1l11 x 111o11s 1o1111111ttees under the superx mon of 'Xhss Xrnold R 1l11h Qnuth Xl ho started the plax pl'1w1dl11sp1rt xx1ll1s 2111 1ndu fI'lOllQ hxx student I111 lx1dder as the xejected lox er, and th1 twms T1111 and 1111 krantr Keller and C ordon 1111111111 respe1t1xel3 added manx touches of humor to the plax The hero Rustm l31x111s 1x1s played xerx s11111essf11ll5 by I'r1n11s -Xn111ll X!llllL Bettx Osborn as hnse lsllllltttl the h1ro1ne was CQDCtl"illN Cl1ll'l'lllIlg 1111l VV1ll1111 l0l'l'lS llll' jblliifilldfl gaxe 1 x1rx 1l1x1r p0r1r1x1l of 1 r1j11t11l SlllfOfllllNl7H1Kl lh1 p1rs11n111l of the srhool xvis 1111111 1111 of Dorothx long lb the s11rn pr1n111121l lr11111s lISllLf 19 th1 dass sponsor XIXIIII fxllllltf Ix21th1r1ne Pr1t1hard l1x 1 llffy I11an1t1 I angston Margaret Sage xllll NI11th1us -Xhce Ware 1n1l hfIll91IIli V11111l1l11111l11 xxl1o p11rtr1x11l the schoo' lflw 1111l 1h lI'll1OKl the 'llldlellkt Nlr ll11111 xxl1o rhrected tl11 pl 1X KILSLFXLS 11,1111 1 1l lflllll Hx l11r1l xxork the stage 11111111,1rs R1111or C"1rl1 and R11l11r1l Potts s1111111l11l 111 kllflflg th1 111xx SCKDCFX 11h 1 s thllllkf 111 IC 1 ool DX 1.11 31 1 1 1 111 111111 for 1 1x Daddy Long Legs UH Q Ollr C lff Y Vlxtll TX l P illl' 11 111 vx 111 1 IS gn 1111 Ll 111111 H111 proc Ill lf 1 lh1 1 ISL 111 YKl1lCl1 1h1 1 st 1 x11l1l111r p1r1s spoke x11ll of1ts1l1r111111 XI1ssl1r11 X ll 1 K1 1r11s11 11111, lll 0I'I'll1ll1 of th1 1.,l1111111x 11l111 f1111r Ho 1 s X1 1 111111 ng 1 ll 1 orrs 1x111 lhlfly l1111, l11,s 11r 1rx1sl1111ll11o11pl1 1 s 1 x 'NI 1r11 lx11r11 IS lW1sslr111l11r1l 1111111 1x11l 1l11 p1r1 of 1h1 kmc 1 IFIIHILL 1111l1 ltlfgl 1 Hroxx ll lllflf I111111111111 N11l1l1'-1 x1111 1l11 11111111111 1t1s of lI'llSl1l amcs Xlfliflllk S111rrx Roush 1 l1r117x 1oll1g1 s1u1l1111 lllfl X 11l1l1 qnuth is Mr I111dleton 11111l 1l1111 p1rts XLFX xx1ll Ho1111r Slllllh lllg, 1r C l111111 1n1l C h1st1r Nrchart plixed 1h1 111rts of p1ss11111sf1C trustws and l 1 1h wVLlJStCY 'VI1lx1n P11111 'md VV'15neHe1'shberger 11111111 thmr 11111101 DIFYS xery xxell 11h1l1 I 01s 1111l 'NI lf, Roush Pat Pddw Hel1n Clark md I 11111111 l'oll1111'st t1l11ngth1 p1r1 0l'0l'17lllI1S 1o111pl1 ted 1l1e 1tn111spl11re ofthe ohn 1 r11r l 11 1 111 1 1 h 1 1111 1x11x11111 1 1111l1h11 11 11.1stl11 l11stp1 1x1r JRTEKCJXKCTZIPCJKEUQR EBL JKBL 3133, ZR IBB -'..-, 1 1 1' ' . " 1 zz 1 1 1 ' ' H 2 . ' , ' ' j, 2 ,'1 '. 2 '1 2 ' ' S ' - . ' . , . Y . , ,y 1, K V , Y A 3 YZ N ' I .2 L1 I v q v 'y - N v 1 1 "J A K I V ' . x -y i V y ".n ' 1 . 1 ' . ., .". U' ' 1. ' , 5 "Sz 1 " '.', 1 1 " , ' 1 2,': 1 : - 'z . 1 1 16 1 1 j . ,1' . 1 "","1 1' . . , " 1, " .1' Y " , .1 'z '1 ', A 'z ,z .t , . 2 , F. -1 A 1 1 --y A 7 2 ' J- -' . " 1- .- , - ivy, 1 A gg' 7 2 ' 2 1 ' '1. A . , . ' , 2 '. ,xA , 1 ,'- ,-1 , ,'Z - , ' . -. 2 - r 5- .1 z1f1:,j. 1' .. ' '11 J, .1 "-- 1 ' 11' 1 -', xx'l1" x'z1.' pr -l 1l H'gl1 S1111 li' l 1 l 'illl il 111 llllll, i11s1z1ll111l ' ' 1 1l11- yla Hlyllllflj'-l. g-l. gs," il l H1 111111 1 lj, was g,' '1 lj 1l111 Ag. i'l1l l"1 uury .21 as its z1111111z1l play. The play was 11 1'o111pl111e su1'1'ess :1n1l 1'11rtz1i11lx' was 11 worthy pro1l111'1 11f1l 1.-Xg. fl l, 'l"l hz: " s 1 y 1 l '1'11s. " 1 11. 1' " 1 'ar 1l11-'1 1' 1 : : 1 1 1- ' 5 ' 1 1 ', . -'1 Vl '1 1. .Xli 1- Mz111l111xx's, as xl- :la All 1 1 1 ' I' j ' "1 111 1, xx'z1 1'l1 i , x'! 'l 1 RI 1: lil' '11 as if '- .1 1- . QV, 'I' '1 ' , 1 ye l l1i.'1111'1 lHlllSllZllly x'11ll. . 2 '- ' '. 1 .' ' ' 1 1 , 'z ,'1 1 . 1 ' lla' :111 11 "1 'z '1 1 ' 11' '1'1 1 1 .Iv iz. J 1. . i ' 1, .' 1 1 I ,1 - -1 1 ,z 'z 1 1 ' ,zr " s. "1 , 11 1 1 : '1 4' '1 . 1 . ' , C, 12 ' 1 1 ' 1. 1 . .j . 2 B- 2,5 ' ' 5' I 1 1 A ,Z 1 K- 1 A 1 1' , ' ' L K 1 B K' ' 1 , ' ' '1, ,'2 .1 1' , 2 11, 1 I. 2 'z ' :' 3 , . " 1 g 1 C, 1 1 1 5 1 J L 'r l 111 1. 'l'l1I' z1111li 11."u111 x1'1s xx' 1ll 'Ile l 1 l 1 ' -:g'1- 1 ' " 1 li ju 1 " put 1111 l1y1l11-Ag. l'llll'J. P1111 lurfx four Ha Proverbs 1 11: 11111 g 4 1 HL XXI S s , N S N N 1 N l IL , N , XXINC UNI x I N x IILL 1 xx N M N HAL Ill X l S 1 Ill! x 7x mvfv . ...M ,. . N, M, V , 3459 33-Jl11fJl'3p 'T 'WZ 'W .213 'vfxf QA f-wwf -vw..-N , H.. . ., NW. .. . , f' 1 I 1.1- k 1 1 1 YY V' I--X ,- f-'vw-I w V, fff., ,K ,.,., ,. , . ii - 1- ,. .4,,U,1,. Hx, , , -A X20. vy7,4Al:!:, 4735. wwf-K Z1 1? :' -7 :l 3 7 2 7 '1 -1 y A :. A :. : I 7 :: 1 C -- -. j : 7 Z. V I 2 1 : 3 - Z -- .. -- S .. --.. ' - A 4 1 f 2 2 f A 1 -. A ' P- ' 4 " V ' 'JI -1- 1' 3, 4.1, -' .. 1. A .7 A f: A ,f - I '-' :, . 3 :" ' 9' ' V- :- E- 1. .-F' Af A' Q u- -4- gp. .,j1v -- ' 'I V i 5 7 1 2 -, , Y -. ' " 1 ' .." . 1 .... A -1- -1 x 2,5 .- ,Q - 'T . H -I A 1 ,T I f - I' - -" V -- ' A' .. -- .. -N 1- - -, -- .5 - --1 ... 3 ... . - T f , .A TA' T14 AA A 1 -:Y:-"-::,.'..'4f-,W - -::-4 174- 9 ' -- T - 'T 4. Z -- .- ' Z : 'T .J. -1 .: -- -' ft 'T ff 'T -.- - A -: - '-1 L -.-' - 1 -. -, . 7- ,-- - 94. : 2 -A' ...ZZ 4 f A : gi PT' 4 ,- I ., : .. ,, - 5-1 , 1- :A-1 ,,, , , ... -. -h F , 1, .- A... ... , 1 3 ... ' -Q -- ' 7.. I' -..f - -'I A PT' 'f' "i , I 1- -. ' 7 - - 2 1 . . . . , - -. A , -.. - - , v ..- .. , -. - .. - -,, -- HJ L f f 5 T A T 'T 4 " 1 T :IL 3 A 'I ' -' A-3 W: - -A1 Z.: : A 'L 1 - - 1 v ' - 1 L - :- - - ' A A - -- - 41 A - - A - - -. Q ,- - . 1 .. d - :- - - V A - 5 -- ,, - A .. ' A -- T., -4 , - j - 2 -1 - 'T J. .2 '1 rg " .- 4 ,Q - - Z.: A TI' -. - - - -,- -. I "A A --1 ' -1 - T' rf - g 'A L :A :A 1' A ' -4 I 11 -, 1 - " A 1. Q 1 -p 1, 5- : v L, 1' - -1' ,, 1 , ,. . . - - - F - - ...-, ,- HT 7 3 : ' ' " F' " r A' A X ' 4 ' A -' ' " 'A A P' ' 71 i . -, - 1, Y 7 - , . . . Z-,. -4 -n ,- .. , . , W- 1 111 f 1, ' f I' A -ff 1 52 '4 1 S - A A Z .. :,.4 3: - 1- A I - - 1- M.. 1 - - A' - .. : A ' 3-Q T A L I I - - " : I. 1 ., 7 f '1 f Z : I 'N' IZ :A 5 T ' :1 -' '. -' 'A f 1 " I "' , 'A - S.. ' I. I' 'J 7' .. -A ' r' 'i. 1 Z N' A 1 L :A L. L if: 1 ' - A - 4, fi 4. 7 ,. 4 j' 711 .. 1 -., A 5' . - 7 -A 1 ff Q 1 Z Z - 1 L V I Z. 'L :' if-E ff .LA E : , 1 1 - 1 H , - :. 3. 1 .. 3 : . ,- - . .. - - 1 g 1 -h . , - A- :T-M :--:-A 4 fA: iAf--:.- :-:S 4 Y A r- 4 if A 1 - '- -- .. 1 -4 f : 4' - -': -- V T1 :A 3 L :: I Ll : li :ML Z. T L- 5 3 1: ly- 'QA -L Ev 3 'x' 11 H - C A - T ' - ' : - A A W I' 4 , A 1 4 -Z 5 1 - ' ' 1. bi -4 -, . 44 1, 1: -5 A 5 :I 5 :- -. . ... ,T : , A - A ,. -,. -. ,. 4 . , .... -. f- -. 1 - - - . -5 ' , - -' 7 A' K . -- - A A A - :-- A A ': A -- A A Q 7 I 1 'I Z J. 3- -' " 'T Z. ' I 'A . 'Q-' 5 " I A' .. 1 Y -I 1 .. - ' 3- Y, -.-- - 1- 1. . .f f' , - 'T - -- -, ... v - .. , f- ,- , , Q - 5 ... 1 - ,.1 1 -- - A ., - ' 1 A A f - ' 4 A 4 - - r 5 A F V C ,. - - 4 : - : rg ' 5 4. -A 7 3-. 3' A 1 : L IT' A 7. -.,I 1' ,7 A' 1 - gg 5 3 Q. L : Q 3 3 A Z 2- 1- C f: 1 ' 2 ' - 5 '-, : 2 2 1 - - - -. - . 1 ,. - - f- - ..A , -4 -.. -, . 34 . A T 1 A L - ' :-7 'l- ' -.A 4 .. I -. 7: I 4 3 : .. 1 1 L :.: f.: L :' 3 5 5 1 2 : : : :. :- - QL 7 lv ' 2 E f 5 E E A , f Z E Q- 5 Q :AL 4 A : 1 Ax - A f -- -A ,. - - '1 - - -f A , -- F 1 ff 3 7 A 7 ' - --I .- -. - - A' 1 A f- : A -: -- : 4 . 1 T 1 ' I 4 1 2 ' i f E- 'f A " ' -A l it 2 12 A ' .. - 'f -- - 1 f ' - 1 7 Q A 3- A A ,. I A , - M - - ' - 4 - 7 Z- A- - H' .. A : A A N " x - , 5 T ,4 - -A I 7 - ' - - 7' ...:" A' Z. I i If f - A - f - - 4 - f- - Z A LA 1 1, - 1 - v -1 -1 'f - v -" J - -1 " .. " - A .- ' A '1 A , f - - A A 1 3 f :' ' -- 'f - f A- - - "- A nv - ' .-I I ' I. - 7- - 1 .I 4 L ' .. -,f 3 .. H Z :A 24 - ' ' Q -f " 1 : '4 T ' 3 : '1 :' ' 511 p i f : 3 5' 2 1 1 I sv A : ' L - S A L . .L " I - 1 -, ,- -- -- 3 A 7 :' ,. ' Z-. ,T ,s 4 : - : - 5 - - 4 W ,, ., :A ft : : -1 V - 3 . .4 F QA T 7 T 1 3 7 ' 7 ' F' 2 " " 72 ,L A I 1 - 'T - A A ,, T ,. Z .- - .. L A 1 I -T "' -- .4 1 1. "' .- ,l f- - - - - - 1 ,4 - - 7 ff W. 1 A fl A 4 2 A- :A 7 5 A, A- -1 ff " A T - : gi A 4 - 1 V L -f ' 7- :A 'f : - H : il 3 H , J 3 'f 1 5 ' 'T Q " 4 'I : Z - Y - .. - f - F A -- A . , - A , - 1 fr 3 3 ff 'Q 4 7 L L L 2: -. 5 - V1 - F., - 1 L 1 1 1 3- 1 1 'i F T 7' - : 7 -. .. - - -f -1- -, 'f 1- 'I " -4 -' ,- J. -. " I' . - - - ,. , - - f- A -n .. , 4 i ' '-' 'f - ., 3 7' I- . .l f J P 5 ' ' f,- 1. T ww-.-. 41. V if x -1 ,A . .1 1 -A-'A-4-4 x - -ww ,H ,vw.,..,- .. ki .,,, N, 1 , QMNQ.-4,-,,,,,,.,4,4,,x,,.MA,A,,XlM ,ff ,YUQMJAW iw . , 4, X 7- 1-f vf,-KHJ - ,. Ab., W N, , . Q A .1 ,-,, , ,X, ,Vx ,AML -ww, . 1 r-AA: --H-.4-,077 Y q A .M N MV .mx Jin My muy 4,4.1,L,J.,,L,,,,1 , , ,,,. WN, AUQMNI um X11 VALEMVX ,Z-QMQI3 Nll I s N N s I l N x N X l lNNl1 1317 X1 X ill J I , 1x N D x UIUNXII IX j NDI v-1+f1-0-.. ,. , Qu:-C-ENQJ 040.3 WI MA o KA -o MA .-,4 MNQ4 .JAN JMX 111,11 lm! X 1Qf33A'W?1wT6f3f'Ri Extracts from a L1terary VVanderer H10 F1111s Est XX Ill L4 LA X Nlll I N1 N 118 X111 H H10 X I l 1 H 1 Xl '1l111111l 0 1 II 111 111 I 112. 11 111 11111115 ll Ill, ll ll N 1111 l f T N N 11 111 IX Ode to Our HISIOI T6aCl'1Cl N 1 N1 f lll N X N l N IU 1111 lx 0 I 1 1 k 1 K N l 111 111 Hem and Haw N l 11111 s 1 1 Ill N 1 1 fu 1 If N71 K 5 1 1111111 111 s 111 1 I I N ll lwft I K 1 s 1111 th XXII 1 1.-TK w,?f1v,- 1,44 X41--, X-G 1.7 . W, N 10,1 'T 2,591 c.f.Y"?x4 My CMT .link XE 14155 1.0: 111 1 K vrffxfffv 1 -M f 1, , ,, X, ,Ne .AN 1. N .. 11,1 ,Q ,Me vyre, vu f wwf K n7--qwv-,v.,-e+- x,iwvvMff""1 W QT ffl., Af LJ?-. ,LIN ,T ff' 134. VKPQX ,QA af 1X,1, Lf 1.,,,, 11.1, av, .am -.PL -M,-S-1 'Q if xt ' 1 1 11 1. 5 4 1, v .1 ' 511 9' 1 Z f!'A:""'4,..f...M fi v :Sf-CfC:ffLf 15 . H.. ...HL-ur, ! .I '-4:f::..-:-- ' "",.:-'f:::1::- If . . ,. ,, Z-:E'T"'.37T"4EiT33 fl! 1,17:5-:jf-Lf,--1fj,rISrf....j..."TI ::,HTQ"2.,5::.:.. 21 :--4:-::..:f:':4::..4:'1f.41ff -Lfgw:'::-7 , -11 13.-Nj .T Q-13.57 - ,-,"' L.-: .:f: "4::3" gg-lu 1-1' Wg?" if 1-7 "- ,r .gf M- -1 :' -'Z' Z'JT1L'1E:.,":T- E 2 Q37-'Q--i'? ..:":'1Ifg'rf: 4,'4H,r'f-4,.::f: Yu 1 :fJiElE2??:"1 72 :lr-1: 3131-2 F::.r':,:1:-,if , ., ,. A . 1. --. 1 A1::::1'4..1L: 41'--315:13 '..L 5.11, f:::i '3- - wg-j!,efj,jf-fvfv-11-4f! . 11 I-...gh :7I:'-'.7'3 gg 45 '1"'..,1..':- 5-444:--152, -- Tx- "1::,.1"1-:::-H3:3-:2: 14.11 Z.-PA I" 77'-7.14 -I 'T"...7 j, ... fZ'.'Z17fZ.-:Q :-' , .. '.- ,,-,'3"-.1 -,,,'14:l. ' Y E?5-5 9E.,fA:1f:2 "Ef7 Qilf S1291 54:2 I-541: : '-Z . -2-1-:'..2Q:'::E..,- f--3-7z..::2,5:'gv.x,..f:7f.:.E:2 ,,:--.:5:- mi: Q :Q-I':5 'rgbgffgzglr ,Q - fzzg f:-:Q,Z'--114:m":CL":.:-F, :Ef:2f"'4-1' v.:'.E--. c 5'1:2"":,.?f3-f gi Q.::f:fL:r''f-'?:..Q:1:::4Z e3':c'7111E . 77":v, y:,.jv"51:-zzygi-. We Q fZ?2:L-12 L4::f21Q.?--Epi -14' -'-4" T :':- C 'cw-327-:-1:25 . 1 T4Af 521.7-' -":Z.-:- :'4 2" 'f .... '1 1113: C,-V .1 Z 'T- -',"'T1:'--'-...--,l--H: . 1 -1 ---L: 4:v,"54:-:.iw--ics... T Sex: 24? -1 2 " ef'-. .1--'23-, 23 r-3 , "Vi fl I.: -A:--:---:e--' :'-1-- -,c -::.g :fs .:. - -AS.. ,'n:1P'L-e, '.-f. 7:-'Z " ,, -"4 - --12 f-"-, -- ... "'.,,-. .-.1-.':., :Z 3--1 -..7A-17T'-:- '.-f- - -.J 1 -- Q.. ,,...j .- 11 -f N jf- J, 4'-'7' 'I' ,4 ,-.5 . F -1 ,., ----1 '14 ,tr-.JF A-1 ll.. 511752: 5.35" :gr-5 g:F'2?1'g ref? EEE-5' 5 - .1' TZL,? iFff555 5-Eff ' - 1 I 1-f'1v"ff:1:-fr: 1':-fff-. FLEL :.1'F 1 4. 2 2 : A: -45:-w . j :-FL-,-, 2--kg :Q:F. 1 - , ' X", ::l- .':,'- L -4- 7 1 -1 ' fn- -: A 1 Z1 ' Tx :IF -f 3: 347- :1-. 51- :' T.. 1: E S, . ' ' -' 1 E 17' 1 ol 3 .1 :in 3 , ' L 't ,,:Z Q - L:'7: ' X4 :4 4. fr ,1 ' Q 1 " 1 3.71-5 : f .. .. 7-JZ - A':q:' 'I F - : 5- 52 ' 1 , - r- I" - .. 7 7 :' 1 4' " - F if 1- f -' 1 5 r ' 3 T T 5 E 1 5 - 3 L H Y E 3f,g - : 7 - ' 1 " I : - L :' E 6 A 3. 1 el-Q.: f : :A 'wwf ' 3 ' 7 I T T F:I.- Z L ':' T f L ' 'Q 7 s f 5- jvc E 5 ,, .. " - :4 ' T N 1, - 1 'M 7 Z- 1 1 -f 3: - y ,I -Y I . - :I :rf M1 1. 3. -: I 7 1 11 i . li -'6 :I 1' rf 2 ri ,. X . fl 1 , 1 1 ,L 1. 1 . 1' L1 .... NA.. M. -,A ah.. E- 1... V xr 17 V 1.. X 1.7 X ,T X I A 1., .,.11.. X 1, 1 e.. A 1,7 - w. .aw .ww 71- 411- -H-f --wh f 11- Q,,s.-1,,.,1-Ias,.f ZKN1 .JAM-,V 211.1141 41,411 1I1,,,H11M,,1I,,1,. IKM, ,ZK,1,.11fR,1IZfN1, .J..,.x. .1".,,4,1ZL,",.,f1ZL1,.e,f.1.'L1,.s,-.J.1,.:.f1f,11,.,, , ..,1 WM-. 4,a,.,f.. N, .Ea ml N vu w Calendar l923 24 Q 1 ., ll Fl! IH g H U IU! ll ll TL N N 1 N ' 1 INN 1 Ill W s.,1 I N ll llll l ll X l I ., ull lx 4 I t N Illl N ll Ju 1 x 1 N 1 1 ll! , 4 L ll In lu mrxu LH L11 4 1x1 1 1 N xll g 'N HI JU ll 1 1 an w 111 lvl x UI w N MXN UI N 1 1 111111 IV N lwll S HI lr x S 1 Ill, 4 4 I J III 41 'ILT EESZTSTP M .ww fav.. Jw :K vf K ZUK XML Ilia WQLJXES MXL WWA MXL .dim JJ'Ky .ANL QXLJAANNSVNJ1 S, Q1 nrlj ,, 'Y 4 -YB , Q! 4. in A A 1 . 1,3 I . , , ,L X Aw 'M A -jj 1 S1-I l'llllDl'l'. 4. lhwk to LI1' halls of lklilfllillg Jllfl' nfjgnill. S-047. lixl - '- 'inf thx' thrillg 'I' the Fair, ll. lm' luctio ut' In-4 'I -rg, lf. l'ul1r.1gm- is mm-clml. Virxt TVXUIII for :ls-lhllm-lx 23. Yun, VIQCLIIIIE f'wl'.'I tvlJIJIlHl!l Qillllv, l'11lru1-llzxlingx llrr, l'ninn'f f.u'm'. Ht Klf' N -5, Vlli -.v girl, spnlu- un "l'1IllIL'ilIi4lll in 1'llil1.1." 20, lQmuIlry'm', .Xll'-auf Ifmrllmll g.11l1' I5-T Ulll' f.lx':ml'. UVlulnL'l'. J. Ifir I l4'VlllI't' vu rw Illllllllvll fr. Sr ll Iligln g.11m' 37-0, l"11x'u1' South ll'gl1. 13. XY! -ra-H our N-vullcl lvgunf I.znl'vx'ia-xx' gzum- ll-U. I-lnxm' ll. 5 iIlf'F. 15. Sli ' 1wI'i1NlS ill l'.NI. NIV. XYl'Aj'lll sp-Aka. IN, IH-lv lllt'1'lillg fm' Qillllfllilll' gn uv NIV. liwllfl' uI'lbllNk'N us," IU. Um- gmml wl1I'p1'is4' f.lLll'lHlli' Qdlllt' IMI. ll. Ifixpizny lllll' 1Il'.llll.lliK' gllwilily - tryout lin' I'kill.lll1'L' I'l.ny. l'P.,S4l. l,l'llYilI4'll1'l' I-.lXIll'K'lI ug umm- rn- 'lNC'JlVlI1'l'r' In lilulm- in K. 1 . Sl. Hi-Y, l'k'L'l'IbliHlI fn' um-xx luyx. ,R -mlwr. 3, Xlg rslmll f'llIlll' lvrg 7-ll. I"4u'o1' llg s 'ufw fm. fhlvlllvlllillt' lmf hs-1' IJi'llll" akcn. ll. .XVI 's Aw' :lay .Xll calms- " tum Illilllll of film-mv fur mul I' -rs gun - XXI-sl. ltr. Xznsl "ll- g.1 llt' .'4-ll, l7:1Yo1' llas 'Il-'S JU. l71'411lmli4' play in vllallwl, "Yum flcfrgfm-5" ll. VIQII1' f-ll.ll'l1I S1-Imul, I'1iIlLlIIl't' l'lgxy'. 3.4, llvlmta' lillI.llll.lfUI! NHVIIILII, 2-I nur llwnr. IH. XI!IlIlll'l'N1'lHlUllllllil Ilvu-lx1lw1' .4 'l'l1.u1l4Ngixi11g. ,l.llllI1lI'f. 1. Hgamlsvllnlll gulllv- all l'lr.1I'l1vll1-. 91' 'm-wi Hirlx fv-HI, lIIl'il' I'.zxm', I' px, IN-ll, ilu-ir lgnfnx Sul I UllI4rI't' l'.nrIy. T. .XII lIIt'l'IIllPIlll'It'IW- lfmln-11, IU lwl xxx. ll I312 Huang xp-,xlw cm Hl'1Xl'1'l'iHl',H in vimpq-I. I" 5 ' gllllll' xxillx Xllm-gmx. Sv 'L-3 2.4-ll, Illll' f-.lXIll'. 4Li1'I!g.1l11n-xxillnll. IQ. Y. XY. lf .X. Sn' 'vi 1-1 L llu-i1'l.1xm' 15. Xl.u'im-llv lJl.lfl'lA vllln-1'I.1i11 in 1lfll'l'I1uull .ami l'X1'llillQ. 17. IM-lnznlv, xxilll l'lQlIllll Rnpimls. l,l'1'iQiHIlf 2-l, mu' 1JlX'Ul'. IU, Klirlra' QLAIIIH' xxilh Yl3l'I1lUIllXi!lL'. Sr 'vz .N-.', our lvllXHl'. I3 -H' swullfl ln-.am with X'L'l'l1l1JllIXilll', Sv 'm-1 Il-N, um' i'.lY1Jl'. Z-1. fha li ', Sh' mn-3. 41mISI1iw-rg 1111, not ll m'l1ill,jl1Nl Nl'llH'Sll'l' lrlllrluu ke. JN. liglvla fm' an-uumrl sa-11u'JI1-1'. JU. Nl 1. " Nlm-u1m'y i'm1IxNI Slilflr. .'U. 1-iris' LQ.lIll4' xxilll xxvlliilllllllfl. fr 'vz ZS-fm, nur Iffxm' l'R-lu'u.u'x. l, Ii.1xl4vll:.1ll g.lIll1' uilll l.mwII. Sv 1'---3 hillx IN If, ilu-il !.nxm'. lim, .ith-ll, lllvil' f.1xm'. 1. Yun? Hz-ttyl ll.mrl. l"Kll'llIiQlll .l1lXt'l'liiIlQ. fr, Nl1lrN'l'iplirrI1 mlm- lm' Ifurl 'j'l1l, T. XI-n1ul'i.1le-xl-1'vifm--lu1'XX'm11l1'1xx XX ilx Ill, N, li4x4q.111l1-uillr Xllviml. Sn' '1-1 5,251,111 !.1xwV, l71'lr.1l1- xxilll lIu!l.nll1l. Sw x'1-Lirliulll' I.lX4YI, 1.,"Q l lx Q ' , ""' ff X, 0' ,f Wsmf. Q 7 J E ' T lx P114 ' l" ww. K I s -f-W--v-. Q.. 1 S UI 1 1 ms IIIIL, 1 N lll II I 11 s Ulm 1 IIIN I UH IX X I MINS UIQ I I I N 1 S ll I IX xll1 I NI III1 I IIIINNI I lb II llll N l I 1 N D Il ll xx 1 I M: 1 IT 1 1 Z M M, Q PM 121115 143121,-,QINCILZZC lixirigxrzx l1z11 111111 1 wif ' V A I ,, , .. , ,,,, .I,,,. , -.,,-,,1, 7' 7 I ' P - 1 - ' F ,,., I A 1 . 14 Z, . . .A Q-an i 1 5 15. I1111-Il l1.1:L1'll1.1ll Q.IIIIl'. .'1' '1-x: M1113 IS-I I, 11111' 12111111 II IIN lf?-ll, 4 lI11-11' 1.111111 IS, l'NII'NI ix-111-111 IV111'I11'g.1l11. ' QU. I4 11111 rI.1l1- 1'l1111111111111sl1ip III !l'.lIlI j Jing. ll. 11l.11, "lJ.11l1ly-l.1111g-I. gs." l1l'l'.lI hIlI'4'l'.N. Y, ll f'II.Il'I1lII1 l1.1Nk1-II1.1Il g.111111. S1' '1-X: llirla I3-I5 II11-11' IQLIXUI. limw I-I-13, Iii 11111' 17.111-11 ff. Il. II, N 1111x1-1', s111111N111'11l hy N' 1111' l'l.1Nw. IX, Sll Illl'N KIIUIINK' I'HlII1'l'x JU II uy' I1.1Nl:1'1I1.1Ilg.1111v xx1lI1 Nnslnillm-. Sv '-:.U,ll11111'l.1x111', l Xl411'1XI1. I S1--111111 F5111-11l'l"411'l 'j'l1l. 'V 11. S1-1 im' 11I.1y' lI'y'4JllIS, T, llirli g.11111- 411 XX'4111rll11111l. Sc' '-: If-ll 41111' ll '1111 lI11l11111- l11'1'm- 111111 l.1IYt'Il. ll-rifiull: 3-ll 11111' I'g1x111'. I' I. g.11111- 1x1ll1 ll11ll.111rl. Sl' A-1 I5-lf, IIIVII' I-JlX'HI'. I3 l.4-1'11111'v1+11s1-. l.1-xx' S111'1's-ll-xx1u11IN111.111. Ii, III, Xl1sir XI1-11111111 f11IIIl'1'Yl. Q lf. Ifx11'yl1111lx x1'1'111Ai11q 1111- gl'l'l'lI, Nl. l'.1l1'11'k'f 111133 I IS. lI1'.1111.1l1- IQIIIIP 11l.1y, "'l'l1v l' i.1N " IW, l',III.ll NIIIN11 Xl1'111411A1 K'1111I1'sI. 'Y JI, II.1Xl1v1I1.1ll1-111111.11111-111 .11 li11l11111.11-111. XX11 I111111 X111-N I-IU, IAN-111.'11111I1 II.1x1-11 II-JU. H1-gi1111111g 111 Spring Ylllll IUII. I'1'111111wi11g Wt'LllIl'l'. kg 31. II.11'ls.1l f1'I11141l. .XI v1'11w111g for H.INl4IIII.lll 1s111111'l1 111 xivxx. 5 N ,X11'1l. , I. 'l'1.11'l111?1I.1x. I-fr, Il.1NI11111.111 uw-lx. Il. lI1l1.1l1- IIIIII S.1L1111.1xx, I I llll'il' 1.11-111 Il-ll. 91 .1111111,1l111111-1'l1115U1111111411-11 n'1' .1l XXIHI 4Il:1114l1 H IS, III'-I luv-111.111 QJIIIII' 111111 N41.lx1ll1. 1l11-111. T-2 ll11-11' i.1x111'. V' ll. 511 '11I11111'l11111411' Nlllrh-111-a1l'v1'.111111'1l I111'g11111Ql4 Q.lIII4' xx11l1u11I 1111 A, 1111. ll. 8111111 IJLIB, "1I11Iy SN," ll, 8151111-1x lIlllIIl' lI.l4'lx 111 wl ml. 25. H.INl'Il.lH g.1111v 111111 11111141 Nz' , l1lIg.IIIIl'. B JU, XI1. NII111111 III lI:1III1-l'1'1-1-lg 5p14.1lw 111 II 4111 .XIII 'l'IL'1l 11mI11111. Q XI.1x. ' ,I11111111' NIMIIIQIII, X, "l111lx VVQ111-N111 l1.111l1'1'11-VL ,I111-111.111 l,1Q11111 ll11N111I.1l. 3, 'I1-.11I111- 11111-11.1111--Il .11 l-11111l1x I '11l1 In lC41l.11i.111N JA I71'lr.1I1'IN l'1'11'1x1' Ivllvlx iq T. NIVIIIICI I'.11'1-1115 IIIQIII ,nl wlluul IS, l111'Is' lv.1Qll1' I1li1', IU. l'I.1- 1v.1I f'I11l1 11l111 "l .1-1 I 1155 11I I'-1111111-Ei." ll. S1 Illg I1-Nl1x.1l. 2.5. 'l'l11- -I H1111. 'I'l11- .I11111111x sl 1 1l11-11' 11.111-N, H JN-IU. Ixln- 1'11N1N N1'lI111' 1-x.1111x. I .'lI, H1 11l1111.1I -xf-1'1'1N1-N. ji I-5 ,I11111-. f IU. 51 111111' 4I.1w lI,1x. lil. K'11111111f1111111111I. 1.11111-Il lu II.lxl-IIQX llvqll I Ig I3 LS 1 T111 , imlxiq 211 1493 :"'1:1 :1Lt1:.ZL:.1 Ilfrx' 1:71 f MT L" .S - , N A 5' ' 'j-1' gh! figixf '89 4.4 Hlgh School Banquet 1 -. X 111 NN NI KNO L l X 4 1 N X Rig 111 II I 0 1 1 1 1 1 1 11 lllo N 1 11 S Ill H x 1111 I N The J Hop 11 1 1 5 1 H l x N ll N It 1 In N - 1111 I H1gh School Mlxer lk g l K l 1 1 111 1 1 ll 11 5 111 CX F CX .IX 1.1. Iii XII XX liffk IR 1,2131 21111 Lili, 111251, lik IK, 221 11 1 lLrl1m 1 -h-.N...v,,1..Nv,,1,.1N MA., V,1..VN 11,fNV,f,1,fNY.71fvN V Un, V1,-Nw,1 5m7,1.,.1.,..1,1,-..W,1,f5,. 1,.w.,,7f1,Q,,1.,71.,f,., ,1,fV,.,,7,,1 1,1 1,f,, 1,.V.,, V V MH yn. F-All HH, MH. MIL 113- F133 Mfg YW. vvu M133 1,337 11,14 -,P wwf ,Q 11,7 MP -AA! Al HUP Ml' H133 H1 A 11.14 A 1 5,1 L1 fi If f L 2 ' fl 1-1 :'1 7: 2 : Z L Tj L f A I : Z' S -lT1-I ' 1, I 1 7 1 7,"' Z Q 3 3' T: 32 'E.3'Q 7 "T ' 1 TT: :- 11 rf' ' 1 : - 1 I 1 ' T 5: 3 L. - 1- 11 .' -' T Z T Lr:'3.Z 1, Z A T' 1 T 1 : :. L 1: T 1 5 j 5 7: 5- V :: ,1--, .' --Lf11:---'T1,1 - 4J4'n.1-1f14..q 7::,14 ,1 -f:5:4-.-1, 1 1-,Y-f -1.-L:i1P, - 41-1.11-'Q---1.45 1--3- i Qlfggiliif 5-:2--4:-5,rZ"5g5? fl 7?F?f?:2FT?? :QE-1113? "' " - " - I ' I . ' ' I , - f ... 'T A 1. - - 2' f N' f-Q " ""f- ' -f' 1 1 I 1 - - ' -- i - T - - -'.- - - .'- 3 1 , .. .... ' - 1 A - -.1 -, F :. - - ,. ' .".5f:-'25 frtffiziffiig-5-1:5 yirf-ff,?f:7111a r5?:QfEf ,, I--3- :'f- -L11 ::1,--1,.9: -:: L- :A 1..:f5-..fr.1 frf- MQ K .L--1 if A-ff.- 71 71, -1,41 11.-, .1..7.,1.:1:f. --A,,,-:A 1 1 1, 1 : 7: ' L 1 4, 3 -, 1 c -. L " 1 - T : :T 'T - 1.1 : ,j- - 1 : 2' V -.-.- 1 1 . 3 . , - --1 1 , .. - .. - , , .1 1 1 1 - - - , .. 1 w H c 1- - . : - 11 L 1 ' 1L11:':f': 533: Q:-2111? s- Llgtrf-f 1- 111: T.:-: - 4,:,-1:5,' A--1 :.....:1.-f4:,Lg ,-.,f ,mb--r-,.1,--11 -f-..-QLLZ' 5 -131112: f::r1,-:fi ':'1F 12:11-qzfrvg Q,-i.1.,:Hg 1 - "- ,g ..,.. " Z' ' 3 I : - 71-2 L 7 ' 15 1 1' Z. 'Y--li E -M: 7 f F : 1. 1: '1 A E K4 :.T7'L-153. 11:11 Lgffgf 4"Q-?i' 'T -:3f""fi41':j7 2..,:'i,?ffZ 1-1 1" T 7 ,L Q F - E 5 1 -' 1-- ' 'I- : - 7 - j T 3' ' - 1 ff Q ' ' Z L 7 j 5 : - 3' 1 ' A 1' S : 4 , 1 A: , I : -' 1- .- 3 1 ..-,-J ,' -, -r :rv 3 1, N7-1-f : 1 74 -1.2 VA fffr--::,J 1--1 1:51 ::,! ff ng' A ' :1'1L' A:f:-1C- 1 :Q 9 1 L. 7-1 - 1 4 A 3 4 -41: ' -1 ...1 : 7 -1 ,. - -- 1 - ' A 1 3 L : M L :' -I ' 4 I Te E 1 1 31.1 : 111' L 1, -- f 7 1' 1-75? A 1 2, 15 " : 711' 211 - :1 vffr-T' 1--- 1- .f - r:,.'f , 1 1 V 111:-7-1--1 --,f eg.-,ro Z- 1 ':'f f I ...F - : E F: 72 311: :V T L' 1: 'lf Z 1 f 'f' A 3 ' C f j ' 13- ' 3' T' :1Ef:5,'-A ' iri: 7"f-Tgfgfv-1 -5- if E--E 477 T2"27j,, , A 1 A j-1 7 7 7 r -1 E Z. : i 3 5' H L Q-V -fi 3 5 1' .' 1., 1 : '- I S " i 1 A S 'C f 5 P 1 f T 5- j If 1 7 'f 1 1 1: , H1 1, : - - ,. ,4 .- 1 If I : , - : - 3 -Q 3 . 11 ,' 3- 11, zif'-'Z-1-I 'f - L:1::e-QE-2 F "1 ffg +7 11 .' 1112 1' f"Q29'g1 31" :?"1l4.7L:.r' : if 5--5 1 LI:35r-:- uf, ' T T A " - 1 - r - - I' , 7 . - 1 .Z 'I 1 I 2 I i c T :- :1, M I 'I 7 .. A - , f' L. .. ' ' E 'f L.. Z. L 4 - 1' I I 4 I .: Z , " 7 1 :lf 1: -I -2 Z' " C "1 - 1- - - - ' f 1' : -" '- T1 , ' L - 11 . -, 1 " L: - 5!gQl1v: -32 g'f??5Q:::f. ' if if 2,-: :E 1" I' ---:--:..i- :-F ..I'4fAf1j11- V :-- '- -:f:--'--"- f - , 1 , f .- -A A g - .,. - 1 r' 1 3 -1 - L 1 o ,. : , -, A. 1. L ' 3 L ' ' I - 7 - ,g I L 4 f T A S A 'I 'W I.: Z C ff 1 : - I 1 5 - -. - , - 3 I' - - -: - 5 - :' ' ,.- . - ,. -- - - ,: f- 1 '. I -173 7 -Q7 5 I Lf A ... 1 Z4 i L 2-1 f 3-A 1 '1 I-1' 1.7 " 4 ' ..Q,.., 231 : 1: - , 11: 2 Vi 2 : : T 5 A 4 1 ' - 'V 3- 1 1 I I-1 1 7- - 72 :. -11 51 2 5 5 :E Nl . ' ' -1 ' : 2 Q ' " ' : ' 74 .. -5 T 4 7 1: 5: 5 L: 'V 4-..-3:- f.- 1,4-so-,v1w "-11 A --f:1E:'1 ' 1 1 gf A f 2 - , 1 :, 1 - 3- - Q " - j ,Q : , 1- - v : 1 , - :x-1 ' F -12-1:41 E-F ,':1'.E ::" LT' A 1-5-Ei: ,Rm ' 1 .1-: f :s 1' 1 Z Z., : 1 T: fel? 'I L1 ? , A 1-1 -' TF' C 4 1' I 4j,'-457- 7:3 11:..11c2H:5 ::: .. ..1Q1C,.- 1,1 . f1"f--4-1? 271 --fr 'fgrif' ff' -T :'TL..l ':' '1 , ,:gifHf12 'fl igffff'-E"l -5 T 11.1-11161 if 1 A. I.-g,S.S..-1': -,' S :TV--"5i"y:, 'f---- --' A .,,gjq-1,5 1.-. ' .-: ,, :.1, 1, 4 -1, 7 f :L ' 7 : - Q'-1 V f1,..'1.f: fg., .L .- - , - , - 1. f -Q 1 1 1 P , - A ... - I .1 4, A f- ld, 1- L -- 7 - 3 I : - 4 F : Z 7 C A A ' .' - ' - .: H 1 512' I ' Z A C 1 - Z 1'.':' ' ... : 7: Q, 7' 5 2 'T 75. i 't i' :' 1. : 11 ' 2 '-- . "i ' E T ? EA E' ,Z E, E 17-Z 2' A 7 S.. - 1 2 5 f' rj E ,I 2. E' -1 F !"' L - 3 : 1 1, gf - 1 1 G - V g C 1.1 - : - ' 3 I M K I' ' ... ' , :'- f LL 4 '1 A 1 f ,1 T'. f : f- f : - :., 77 -1 -- ' fo : : 3 7: A 3--1 1 7-"t 1. L , 7? 1- ', 5 'T 3 -1 -. ::f:-f:-:, -..:. -f:,7:,W--' 5 - --:.:- .H 1 - , F- A f- - - - 1. r .. ' 7 ,- 4 -1 -- .'T I. ""' . ., 1 ,- , . .... , -43 1 H 1 - ,- 1 1 , ,. . I -,, . 1 L 1 4 F. - -., .. . g, 1 rig-:H -:ff Ifi F17-11---f-L.' 3 2E':-"' ' - f1, 7: : - --1 , 1 : ... : - 11,- - 1 - ,.:, ' - :. : 1 1'. 1 1, v - L11 f A F 1 - - '1 ' AJC 1 ?g-,-1-"1:- -4f ,j 'i-E:,1Cq:'.' 7 ..:"'J.53." ' 1 - - Z 1 1' ,.,,,' - .. .. "T ..1 "' F 1 f .1 Z -,: "Z - - Z ', 1 'I':-:H-1 ST: ..-1-ri'--1l"' 74 "-' f. -1 T '- : ,' f I1 : i' 7: : C ! .- 1 7? E ' Z -. ..., Q 1 ' ' Q 5 , 1' - C if F 2 L 4 V S ' "', 1 5 3' I2 fi: f 1 ?Z V' 1 F". Are" "1 L44:4-L:--3 7 -Legg' ..' ZlZ,42T'11 123 L4-::'E,':L1 11 73: f - .- -f - - 1 f - - - 1 - - - -1 .. 1 ,, A -1 .. , .. -, 4 A -, 7? . 'f i L f 7 " . 7 T ' 't - 1 f .. 1 - .. , - 7 '1 1, . - -1 1. eff. - V 1' L4 ' 110-0 4 V7 0 1 1 1- W- 1 Fi- who 'WPT ' 1 ' 1 fo W- 'A 'WT 'fav "4 -TWT v"f 1 1' ' '1 'F' 1 1 ' 1 1 1 H' frm' -B. , .111 ,WN1113,111-21,i.,Q1X,-11,,1,1.l1,.,-,M,,,,1.M,1.1 lim 1.11,1iM.11,111.z1,,11-M,.,-,M,.1--.,11 1,1121i1,.1.I1X,.1.X,,,.1 J..1,1:11m11I':,:1.122'1,.S.1 13231- 1:11,11,,.. 5 EYE' EBT 'T UT TWT 'TY' AEHTZC' HT M 3-sA5Jg'ffQ JQAN F215 , Sophomore Party Ilxgl Sm mu NH N N N N N N N N N 111 rc llll N x so nr xx ru 1pp1 lfi ll 1 1 cs xure obmpuru In Llllflllklllg Lluordtnom xx We In xxhulm mmm xx iw fcstoomr In Numan ll KILKOTFAUOHS of xpimsm :txle Thx rmfruhnunts 1 -. N 1 1 um 'IQIIN INNINIIII murnl N N L fl wl 4 1 um 1 mmm mn thy gx mu-. IL uorunng nr mn N gf 'llll 1 C ir 1 llslur RCIFLSIIIIIL Semor Class Day mums g,u1tu1wl1Lnulu111 vm Naslo mc x5 Jlll m fllu I1 I uxxnxrstllsnu-10111muxllul 1 Ln unto 1 ISIISL ll nllss of Z4 llmsunr um 1 ' 1 mm l in u It lx 111 ut ntl Nloxrxb Blu Lil mp un 1. I1 L Ill md llummlnn No 1 es hwtorx Uorothx I Ong 11114 x 1 I urn nu Pun SN m Xml: -X1 xnhru-,ur lv Su B ll c c rn 1 l llli x Sr c 1 Hu lg., fl? EH EVJXLJZXVJXL R 13.21134 ZCRJZ1 ill x lphum X nm H11 ml Ruh ml Po Sung l roup of Suuor bulb 'U LH? iolloxxuq c x 1 in COIHHILILKIIMII um mmm xx bp lk 4 for ilu mm l mm lrrl on in 1 1 5 x llgngl IL H111 Jumor Spotllght T23 KTTH 'THIS 1 u ws L-. ll cr 1 1 x 1 mor :lug Int m on mt It ll um It llu Spo 1 ht xxhlc h Im I1 ll A Jrug, llll 1 fol 17 lllltlllll S NN U U 1 I Ulm I L C 1: mln! Shun Nlr su xx lom L horub linux Uxlmmn md L hor S usxc nl 'Xumbcr XIIISHIIIIN of hlgh Nl mo N urn pun 1 4 tlnl 'Xlu wa I UIN ' IIN X X ls Q Q Q if Q Q Z 5 Q Q Q Q Q EL . fx wh , N y-ax - f-iv fx v A -351 ,Q ME A5 -'EA Ti WEL ..JZT'3i1. ,TF WU' A +f- 1 tx ' . Q N if 'Wig ': 14 f 5 1- ' 'E 2- E 5 " E .2 F E 1 -:' X' iff L- E.-45. 7 - rf . - 3- H 3 4 4 N Z' : , Lflfklklrkliflf ' 5 . . . 2' ? . V E .. - ' -' L Z . : -K gvz-gffwffwftfft-"Lv -1'-1., , -g'1A'-F ','-:f-A - ,,f,f-V . T.-..-.,-.-..-,-.,-. H - T . T --I, C 3-3 3-:1-A ,A 4-....:' : Q" :f 1x9,.z.,.-.ti - '11 fgirg-1.--15 . ::'v. -'- , ---: 'E..' 1, .gi - ' J' -N V r- :. f -1 , .. 4 vi . . ' ,- - - , ' ,. Ji - . ' .- : .. 4 ,. Nz: , .. 1 , , , 2 -T 3 . Q .. -..j .j f- A ': -.. 4. , '. r- .j' - 1. .4 : +ve EE CQv-?,i:4E-5 f' 321-, 95 'i 5151: 'i 4 'f 55 -v::f-' ::,,--"-'-- - :'f -, 'ne-"N --':'. V: :-.5 : -4 '.,'i, 4: 172- A '.--13-fn-: :.l':w - 29111 1 1 2: M A 'A 't ,.. 1 ' -, B , 7- -' -1 '4 -1 - 'T 2 . Aj f-5 'L' 3 'rt A A: ' 4 3 '4 , . : .- '-' 4 ' ..., -- :' A - '73 -4 'I : 4 "' .-1 -1 C C ' I, "' 'LT' -1 Q IQ, 5 ., 7 .. A -, -f .. , -1 ,.3, -- 3 - ... ,, ,., f- Q -1 - ,.. J.. . ge' - - ' 2 '- 'T - -f f ' V .v N ' .. v, " A- " - f -. r L -, f deff ' ... , w... .,. :A M , 1 -- - -1 H C f: .L ,. L, . 1. 1 - ,, -- - A 1- v 5' 1 -- V 1 -r- - I' I - A Y -Q A "' f, 1 , - L Aw ': yi 1 L 2 1' - f, .... , K -L -- -. gt I- v. ,f -. 7- 7 .' H L... "' .. ' ,- 7- -1 ,,., gp r- K, 1 T . h L ,, -f - ,- I ,.. , ,. , .. . , ... -L, . - 3 V A , .. V ,.. , ,. ff - , . -Q-ey !f"'.1:r -J Af- ff f::-51 2 M: ly N 1- 1 4 5 ,f Z v. : pg YV 1. V 7 1 I ' V, " f: MC' 2 : 2 :'- g A' W -1 - Z7-f . "2- K if -LI' ', :R 'A 7 1 '4 -'V 2 ' " 2 'T 2 g ff 7 .1:- , 5- V 7 1 'L - - 1: - , -' .: c :1 - .... , 5 -. : : 7, 4 - .....f - .. 1 ,- -' -- : .: , -' 3. -1 ,i 1 7 -1 A 3 1 ' '12, ' ' 1 2 6 '1 'f 4 : Z 3- 2 :. S L f Z ' EL." .-y,. 'fl .. 2 .I-' 2:..f' 1'-46:-: g f -: -:A --,.--. : 7 , L: . , - 4 .. I Q-5 -- 5 --f,'..v : I A . ... E. :xml lic., A E. L - .' 7 " ,. ' '4 ' Q 5 - 4 T : 7 'f : - ,, ,' I' .1 5' .1 A 1 X -4 ,Ir 1 I - Q 1, - .: . 11 ... 3 I , ... - . - --' . : I 71 Z 7 4 .. 1 ' N 1 :r Z " ' : ,, -Q In ,Q g : 1 , -1 ' .'T --' - - ' ' A ' 1 - L' ' - -. -4 7: - 'T 'x an 4 - : : I - 1: v f"- ':: -: Z',?.f7 'N ' ' ' 1 ? : C' '-'5 .2 :T ' vi ' ' 1T"2' ni Y f 1. : : Aff- 5 5 W -- I - N 2 2 '1 :'. Q- d :' 2 : J . , gg- ' fl' ' --LL -5 ,.. -f " : : :...' ' - ,4 -17: ' QI 1 4 - , : :Q , ... " f- A ,- pg 1 . A. - , -- A A -Q A I I 4 0 .. -1 - .. .. 5 7. , . ,,, . ff - -1 Q . . 1 .. .. 1 4 my: f, W .-1 A 3. V ... f- .. ,J : 1: I ,-5 1-, -1 C . X , ' l, 5 E' C -' 5 ' 30" 7 4 yi' pi E 'xi 5 I ' 3 JA - I G ' ' 2 :T 2 3- H 3 '- M 15 -.5 Q 2 H. 1, l .- z ,E E , - A . : yi E.: -,- f : : H, .4 ,Q .., . 4 ' W .1 - Q. . H- - . . ,-. - 1 -5' .. -.. Na.-n., ' ': : gf- ,...,. " 'V , re "f ' N "H --:z 2 -7 II. -3 .T ,: 1-Ngt ""1 1' - A , - A ., 1 - .. ,, . . , , .. 1 . V : .. ..A... J, - . . Y ,1. ,, .' r: ,, - Q I 5 . .- -' Q 'C :..:?7 7: -2 4- -'1 ' I., "' V' " ' - 4.-. 4 : Q F ' I w n " : '4 ."' - , :1 - , F ... - . :. 2 'Y : 'I i A .. ..-- - .. . 4 - ' ., -.1 , - 1 -1 4. H .L -, H, f : 3 S 5 2' - f'-..... .. -- lv - ,., . Z V 1' ' 1 : '. :J . I? :' 21 T' 4-7: H 5 1 . .. 3 -J: ..:'t : -' " -1 - f-, 5 ': 'T J '- :4 :, ' : ,, - . . '.-. :-, 47: "' N ,, , Y pr--, -. :L -, .5 . T: ,, - Y '1 -7 -- in 7 U- 3 Y JZ 17 , V. ' , 3 'E N ' L. .. -' Z, , f -E fi 1-.:. :tg-I I 'T ' E- " 5.7-i F 5 7 3 - ,-R 1 4, 'T 5 1 LL! , - .1 n ,j ' - T f- 15 a . : :Q 1 ' :' f , ,' : rr- .1 A ' ,j , E' , T '4 E 4 A 7 .- .- V , -- ' , , I - A -. . A . .I 4 V g A -1 f ' 1 : A 72 ' -1 f , '4 -f " :. - 1 'Q -. - I :' 5 : ' - 4 r- ' .2 V' -.J 'T 'N - 1 4 ' ': If 3 - g -4 -1 - .... - A 4 , - . .-. 1 "' 7 ,., '- gg ft - ' gi i F I Q f' -- -- , ' 2 5 2 ' " E' : 5 '- : 2' 5 9 ','M'Ng'5 : -1 ' ' :. 4. A-1' : Y' ' " 74 'T 1" ,. C f: 'Ps' " 'M 1: my-if-b. --7' 10- Y :- LF: Q 7 V I"'..' . .v g ,: A 4. -. 'T "T ': , , - 2 ' f ' 2 3 f "' Z 3- , I-' 3 11, ' fx' 5 J A - - . - .L I fi f 4 22 , IL ' c :.. ' ' .4. ,: -. . -, ' . .: - H :' f , - : . .-.- , . 7' ' E.. Z' -1 ' 1 '4 "' . .. -- ' f- D " "' ,A H ' ... TJ C ' 1- -. li -3 .. L, 1 ..5-- ,A ,,f .-. ': .. 4... ., CC 4 -1 I4 4. ,595 : - :',: - --- .. 1 - . : ,- . - , 4 ,- ' vy 7: - - '- f- - 't , fx V f: " v. -A Q ,- E 7 va -- ,Q -'4 '1 r: v, 1 , 1 - -- - .. - 1 S5 nd? 4 H M ,I -A , , 2 - . .h ... - :. Q 7 'T' A' .'- 3 ' ,' ' s -73. i s 5 ' E 7' " . ' 7 i 1 ' " - .... .' , : 9 ,' 1 ' "' 1. . f-' -f , , : f . ." . f - . T' . e f: w , U. '2 1 5, x,,, -r' P -1' 133 -Q 15, .11 ' J ' .ZX I - ' x ' -fvqw-':,,"-:gg ,'m'1"-'W-nf-1' my i M ,CHM 'T ' E ,M 3,445 N , S , -.-,,V .,-., .Q iT5 , , ET 5... , ....,.., 1 L1 - Eff L1 .rf La VN Er? H , X M gg S4 fd if" G S1 5' H gr gl gf gg Q3 5 ll1.LYffj AZT, Lina. Znvla pl JL' W4.rvz4O,Awl1"PzAE.iKKLl4'1ITs" ...ua TUIILZU I IH S Q gy - - A - 'f , L11 FT Q 3 gr S , 3 f Q 'ff u 5 iq F Q H F 53 5 070 C il 'Pf in if M' '74 sf x I?M.ZZ,'F , IT, Zu 'T','I.f"fA ,,5,iT' .'Qi? 5212214 . X ASYV111111-111 111,111 , ,.11.1..,.......s........u..4............,.W 1 V W I - 1, , 1-..,, -...-fvf -A , 1.4 Hastmgs 1"11g1'1 School Fmance ASSOCIRIIOD 11 1 111111 111111s1111111f-111 LXLll1S 511111111 1 tllll 1 ll 1 ll 11111 11111r1111 1111 S1llK1Lll1S 11111 11111111 1111111111 11111 11111 11 11111151111 1111711 111 1111 111 ll1dgCll1tl'l1 of 511011 '11111 11115 T111 111111 111111111611 for an 6140116111011 for 11111111 111 1111111 1111111111111 111111 1h1 school 1111g111 belong 111111 111 ex11111111- 11111111 SL1L11k11 1111111 1111 1 111111111111 10 1111111111 115 p11111'19s 111111rs111p X115 1111111111 111 s111111111 111 111 711 111 N1 11 ll 1 1111 1111111111rs 111 111L 11111111 11f 111111 1111111 1 1 11 s 111111 L1 1111 1111111111111111 111 1111 11111w11111111111 1 1111111111 g,r11111111g 111 111111111 Ywllllb 11111p11 11111 1011114.11111 111111 1111 s11111111 T11 1111 1r1 11111 111111 ll 1 Nlll - 11r for 1 11r11f11 111 111 lIlLl'll1JLI'Slllll 11111111 11111111s 11111 111 1111 111111111 11111 111 dll 11111rsC111111s111 f111111111s 1111111111'1111 111 1111 11111111111 H1111 S11111111 T111 ITIL 111111rs 1r1 1150 1111111111 111 111111 11111s 1111 Slllllllll 1111111111rs 111 1111 1x11u1111 board B1 1 seconcl 111111111me111 1111111 1111mb1rs of 1111 1ss111111111111 IIL 111111111 ed 10 p1r111'1p111 111 1111 5111001 11111111112 su1h as 111111111 111111151-, 11111 11eba11ng T111 111-1111111 1JO'lI'11 11111s1s1s of 111111 s11111111 1111111 1111 Nlllflllll 1 XL 1 S 1 1 1 N 11111 S ll 1 JI 1 1 1 LC S 11s r Xllll Bro 1 1 11111111 1x11111 1 111r11111 1 11 1111 1 1 111 1 H 1 111 lllx 111111 11111 1 0 1 1 111111 1 11 1111111 FL 5,11 11 11111 4li",1Id111Z13:f151'1mtx21?-1.11Xr'1UI13+2K21s-zC1'P3I".ZIRg2KKQfJl1KiaQ111Gf,K i 11 J ' 1 Q 8 'Q 1 Aa 4 a I ,X '11111'1-1- 1'cz11's 111111 1-111111- 1111- r1-2111111111111 111111 11111 111111111-1-s 111' 1111' 1 'gh .'1'1 11' ' - '- 5 Q1 11- 1'- '1 1 '.1-11. .-X 1111111 wus 11 1'll1- 11- -51 2' jg 1 1' 1 L 1 1 Q L - 1 1111- TC ' 'z 5 ' ' - .' - s ' 1 - I 11'- 5 -1 1111s, 11-1 '11'l'S 2 1 - 'J - 1 - 'z . ' '11's 71: 1-.' - 1-1 111 21 '-'-111 1 - - ' ' - ' .' 11 1 - V2 K' - 1- q ' 111 1 . - Y . 1. UIQ. , 2-Zkwwh., 'z' 2 - ' 1 z'- -' '- 1 ,z- 't ' -.sz 1 1A- - ' v 1 K 1 K--'S l- 1 1 h- 1 1 - 1 Q- A 1 b- 1 1111111' 111111 1111'1-1- 1111-111111-rs 111 1111- 1.2ll'll11j' 11'1111 Ill 1lll'll S1-11-1-1 1111- U1111'l'l'S 111r 111- " -111. '1'11's y1-111' 1111- 1111-si111-111 IS 111111113 13llX'QI1, S1-1'1' 'lilfr' N115 1.111 - 1 .-X1'1111111, 11'1-1151111-1' Y1-1:1 A'11 '11.'1 -1': 1111- 1111'1-1'1111's 11011151 1111 171-1 A1111 111 . .-X. 1.,' 11'11 :111 I - 'z 1cr. '1111 - 1' ' 111 - 111'g1111izz11i1111 11115 111-1-11 S111-111-ssful 111 1'1-1111'z11ixi11g 11 - l11lil1ll'Q5 111 1111- s1-1111111 -ff -1- ' '1-ly. '1111 -1'1- IS ll s111'l1111:+ 111 lll1Jl1l'f' 111 1111- 11'1-11.'11r1' .11111 111-11' 1-11111111111-111 112l.' 111-1-11 11' -1 1 51-11. 111 1111111111111 111 1111- 1111-111111-11411111 1-1-1-s 111l'1lS,' "1 1' 1111s g11'1-11 11111 :111- 1111111112115-. "1'1-gg ' 1111' 1lK'111'1,H 1111 1 "111 - 1'1. S -1 1111," 111111 '111-11 11'1- - ,Y ' -1 5 ' '1'h!vl'h. J , , Y . . - ,. 1, 1, ,, 1 , , , , , 1 , 1 . ,,. 1,11 1 11111 12111 f U Y . , 1,,.,,,1.. , M., . ,,,,MW,,w,, .,.W , 1 ' -' ' L...i............x ..-. - ' . The Press Staff' 1111 111sb 51111 1115 11111111111 ll1llI1Ublll11X s11111ss1111 11 11' 11111 115 IL 1111111111N111111111a 11'11e 111111 f1r F1 1111111g The 51111 11 1s 11rq11111e11 thI'LL XL IIS 1211 111 1I'1l1L 1 111111111155 11111r1st III 1111r11r1 purs1111s 111r 11111s1 111111 1 I1 1111111 1111 1111111111 1111111 11111 '- 111 1 11111 1 f 1111 1111 S1111 LI 1 ll 1 111 1 1 Ill S llllllf 1111111 1 I1 lll 81111111 11 11 s 2,111 111 1117111 1 111 1 1 1 g Ill s 1 11111 1111 11111511 11111 1 1 N 1111111 I1 s 1 11' N 1115 11r1 IL 11111111111 H1111 ls 1111 11111 1111111r1Ns or 11r1 l1SII'll1ll 11115 r1s111111s1 JL for 11111 11 18 11lN 111111 111 X1 r111 11111111 111pp111111gs111 11lS1J 11111111 ll 11r1111 11 11111111 1 1 1 N 1111 11 S F1 1111 1 1111 UI 0111 SLIIILN KI' H X111 1111 N 1 Nl ll 015111111 N 1 111111 11 1 11 P11111 llw 11111 111 M1-vs R11 151111 11 111 11111 1111111111111 11 1111 11r lllf 5111111 1 5 1 11r1 111111 1 1111 11 11 llls 111 S11 11111 111 FLSN H1111 1,1 111111115 1111111111111 1111111 111111 1 1 111 111111111 15111111 71 1 lllg 11 1 N 1 H1111 S f 3 v .1 6 , 1 ",1.,..',",.".,, ,--,,..' .,.. '.,.- '1'1-'- 1' 1 - - 2 -' 2 11110. J '11111' 11111'1111s1- 111' 1111- 1-11111 11115 111 53111111-1' 111-ws, 1-11111-r fz11'1.', 'z g-111' 111' 1-111111-111' 1-1 1--'11111 1111- s1'11 1 1 1 .' 1-11s. 'I'11- 1111111-1'i.11 11121111 1'111 r11'1-11 111 1-11111-1'1 11115 1111-11 pl'1ll1 -11 ' 110 'LH2l.'1- gf B2 - " 1-' 111- 111-1 1' g 111 1 N This YZ '- 1 - 1 1 11'11i1'11 is '1-ry 1111- -Q11-11 111 1111r new 1111511 s'111111, 1 1' 1I1:e of 111- 1"'-1'- 1: 111' s1'11 111'1i '1111-s. '1111- 111111 1-1111si:1s 11f 111 - 1 12111-1 1111-11111- 1111: '- 21111 1-11' - Q '1z::1 I -1 1 11 :'11- 1 4' -1 ':z"z'i-111 'I'11- s1111A1 I11-111 1111 l'L'gll1ill' 1111-1-lings 11111 1111-1. 1111111111 1111- s1'111111 1111' 11111111-1' 11111-111-1'1-1' i1 1111s I1L'1'l'SS2ll'y 111 1l'2l1lS2l1'1 1111si111-ms. .-1111111111511 11111 :1111-511111115111-111-lass 111 1111-51-1111111 1'111'1'i1'11111111, 1111' 1- 111 -rx -1'-' '1-1 1111-- 1-igl 11'1-1111 1' ' -.'1- " ' rk. XVI - 11 'S12111'2s1"S1 "1 '11-11 11 11isl11-11 111 1-1111 ll 1111511 511111111 1111111-r11111 11111151111 11 11111 z1111'is11111c 111 111111 'I'1 - -1 l '-5 ' 5 5 '--ss 15 1' 1 -lf 1's - 1 1-111 1111 is1111'11'1'111'11111'a 1 "s 1 151 :11r. 11 X114 1111 - 111 111-1' '- 1' -'1-111 lI1211lllgl'lll1'111 2lIl.1 1-X111-1'i1-1111 111111 1111' stuff l1c1'z11111- 11111- 111 1111- -1 1i11g 1111-1111's 111 1111' Q -1 1111. 'l'1 Q '1-P 1-'z 1 ' - ' '111-1' 111111 111L'1l' 1111111111 rc11'z11'111-11 111' I - -11 1 f. '1 1 11111-r. UT11- 1"111'1- 'A-111," XY11' 1 llllllly 1'r1-. s 511111 l111'I1l1J1'I'S z11'1- 111-11111155 111 111z1k1- z .' f'1-ss. Page 11j!1 Ill K 1 """""""-'?"" '111'-nw -7- - 1 N, 1 -N--wvw -- A 1 1. 1 1 5 1 ll 1 S 'F ll' 1 Q AE K ,f E lg 2 5 1 1 , Q 1 r t44T:: 'Q if 'EF UIQ? "L ZFTSZZT The Agrlcultural Club vx l11 'xgflillllllfll llul1 xx 11 11rg1111111l lll 1l11 l1ll 111 1920 l1x 1l11r11111 l111xs 11f the Xgrlcultuml D1par1111e-nt lk flrxt x11r 1111lx 111xN XXKIQ IC 11111111l 111t111111111l11r-h1p lllll 1110111111 x1 1r 1l11 11111N11111111111 xx 1x r1111111l1l11l 1 1 11 11 Illl 1 111111111 11 11 X111 l If llll 1, 111 l1x IL 1l11l1 1r1111111 XXII 111 111 xx11 lf 111111 S N1gl11 S1h1111ls l111l l1111 111111lu11Q1l f111 11111 XXlLlx 1 11l1 111 1l11 H11l1 91l1111l l-1l111 11111111l 11111111155 1111l11luC1111111 1l11111x11sl1 IXK l11111 g1x111 II 1l1l'l111111 1:15 x 1 5 x 1111 I1 x 111N1111111 11 1 1117? T"111-7TdEZ1'FT'J1 L N N HN N 5 xx11w1111 N5 1 111 ll lIIllINlll x N11111ss 1w X lll XX 111 ll x 1 ll 1111 1, 1 111 1 N x Y AEDT WIZQTIC 1111111 1, Ll LFS 11 111111 r11111 11 11r N 1 N1111 r1111 11111 lkll 111111N S1 Ill XQYI 1 1 'lll JI Y 11l ll wr 11 1r1111 111 1 1 1111 11 111 N1111 lllllll 1l 1 x111w1111111 1 N1111111 1 1 gr N CLSS TV 1l xx l111 1111111 LC 11 1 1111111 11111111 1 IJ 111 x 11111, Lgs xx 1s g1x111 111x N1r111 111 1l11s1 11111111pl1xl11111111s ICIXC 111 11111l 1xx Iffls 1l11 1 1flLIllll 1 11111 N 1 IL X1 1 ET 111rs f111 1l11 1111111 192 1974 xx l 11511 Cllf l I111111111111 X11 LN X111 Ir1s1 1111 l 1rl 'Xloorc SLI 111 Irv X 11l 1l1 81111111 ll 1N11r11 511 X11 1 'UI E EYE IKE, 411111, ,mn NY. ZZ1fXS'1I1Q,1x 1.131 EXE WEST, 311.1 Jima. JSR ZC.1.Lj" 11 I 11 1--... Jill 1, 1-rf wff- 117-. Y - ,-, 1 1-1 N,-1 1 :V 1-- 1L J1 11- . -1 1 - y , ,ESX ,1 11- LM, - N 52 k:,l 11. F -1-14"-ft-4 :Y-:- 7:A -xv. z 1 :jx 5 -1--.... .1-1-7 f-1, -H' .....A 11 -1- 1 A1-12 f:":f J-ft? '4 -. " . H: , :ng .T .1 z -' A". -1 ,Nz----' .1--.Z 1 .', ' -J . f ' 1 '1' :v,,,,,1-IZ. -:-7-:.,3-1-I '-r' 11. A -1. 1 Xj,,j:t5-4w.1C-x-v-..q1::,,. , q ' '-- -1',f', I : V.-1 , 11'z"T"I j.'1 H... . -, -f 1 .- YI k' ..1 -. -7- P3 ' "' "". f '-' J'-Z C, Z :"'4 ,.-1-'ISM "--' ' 1 1 ' If-1-7'31fl'-tif, 4:7-'T 117' j' 1, F- ',- J'u:'.-3-3-2 '...:E v ' 1 ' . ' 1'QL1 ".'If-77Q.:T": "- A 'f"- 1: 1 . wh- ,Y 1-Ha, L -..' 3: V , 7:2 ll ,X " A-1.1 jf' 71 ,77 Ax 'g 1: .1 .,. - - 1 1: 1 ?...! -:Q-R 2 - .T'. .1. , Ig 1 H I -7-111 -,lf-g:lL 31: 1 l " ',1-V5 C '57 'T 3 3 1, " '- l 1 1 A . -J--A. --1-'1'-,,:".: , 5 I 1 -L I-1?-'-:L-"E':'1"" A 3" ""I ' : - 1- 1:....'T',4.-- f--- 1 5:1 ,11 , .7.. 1- 731-F 1g 1--:Q A-1 - - 1-af-1,-4. ' '-- 1' ... ,V , , - , .. ,D .. . .-7 -I I. A .H 112: Cv" .':":'.1'f::'.f'f 11- CC 1 , , V , J' A.. . - P ,,,, 1 , - ,, - - ..-.A-, - , 1 1 1- , 1. C' 31,1--31,1-.., 'H 1 . , ,, -A , , ,... . , Q, ... f eff'--wy-, rj .: , -1 rw- . ... .- ,,..-...1 " ,1- -1 N 1-.Q , , V . . ....., .F .-11 , . 1 ' , PJ. ,,..1 1 A--l,f .......', ,-, i . ' .:,. 21? 'T-,-:J-'5' - -g 1 1 ' 72 1-1-.232 -'C-uf.-1 AC ' ., ' , -"1,."Q -' Z Z.j"' '31--1 T' . . 3. 'f 7 W- 'T7:-m---:7:..f':-- ' '- , C H-..r': -aff --1.'-1, , ll ":-, '-7- - ,:- A :fe .1. -. . . 1 :"'-qv1- '?--,Z - :.fA: -1.- 1 1 , F.: --H ..7,ff:: '- -. :T -- 1, 4 2 52 1 ' 1--uvylfz 7: E I. '15 -.51-:-'Rm ..-,-76,-...ll-I . . -- -3 1 ,.,.. -11 -1-. ..,, .1 1 1 , .... V .- ,,,- ., .. . . 1-1 - f- 1-- -1 . ., .. ,...A ...., I4 1 11 E -' :-.-'AQ,.1::v'- -: : ,1-21" . 11. Hr-, , ,- ,... -,, A 1 IN "' -'1 r-v -in 4 V 11' ,z :f 12 . -5- gg:-1'-.1-,211 ' 1 . .1. .. --v.. - ... 1- , A . f-' 1--' -"A--1,-'7A-'- :' . 1 , - 377- 0:11:27 Q5e,,1..'f,.. 1 - ,......1.,..., . : n , -, F-,1 ,H- 1 : 2 L -I .,..' ,.,P:-:h-l- , A:-I 4.4 .,.. - . . .....- -.. . 1 . ' I7 JZ ..-V., ,.r--'- fx I 111 ,-, -I .1 , 1' ' 'Z'-1' -A -1' "'AF'f yd h -. , . F., 1. .. - ..-1 , -, . , ,I ,K , - , ..,, -4 , H , l ' F": ,- ,',.,.,:.-.,.. -2-7 .-H.. 73- 1 Y. 1 T qi..-..,. L f, ,,: '..'1A1 . '- '17 77... --1 -1 -. -1 -'... If . ,: 1 1 .. --A 1 - 11-VF -.1 ,.' , . - 4.1. 111.-. A- V- -- ,.. 1 1 N 'wx 51" rf'-1"ih,, "' .4 , - B' 114 'L- -.. . ,. ,--. -- .QA I . - , X ' --1:55- 1--1-11 -1: ---'L-M . . ..., 1-1-A-.'-2-7 't 2. , .. 'P' Q " .1 '31, Z M--. 1 1-. 1-, "4 1 1 1. ... ... - 1 . 1 .T . 415.-.....X gtg, . 5- 1, -, 1- . " ' -. ' ."1 1 ,..' ' , 4 l F- . 17' ' i" ':. 'E-xi" , 5: .1 --'75 1 '3-f T' Q" 'I 'Z' ,QT .Q Z.: .1'.,- H . "' " Q.-"' . fMJfA.:'f i- E 21.1 - - 4'--1: 7:g-':e.r- ' , 1 - -.1--I -1-1:2-17:---1 A2 .."1 , . . -.', 1-1, ...-.A,,,,,4,fj1-. ,,.. ',,,, -. I r 1"'r---1-I I -.L---4. - -'.-' - 4 I i ' F- V Sv- :vi - - NDI uU1Lll,lKI..m.3:.,,I1XS.1ZZ1..sV1ZIfK lm. . RSL 7 -..,.,,1N. I g 3 1. 1 W 4 'IE I1 11 11 11 B 111 Dramauc Club bl 11 N 11 IX 11 1 1111111 11 N 1 1 N 1r11111111N 111r11 111 11r1.,111 11 N 1 X114 1 KX K X011 IL l 3 IINI Xl 1r xx 1 1111e 111.1 1111 1111111 1 ll 1 1111 111 1 15111125 H YI 1 1111 1111I1111gN N 1r1N111111 1 N N 11 x 1111 1111r11 N lil N 1 11 N Q N xx 1 ll 1 N llll 111111 rN N -N Ill 1 LNQII 1 N xx N 1 QTIN N 1 1 11111 N N 111 1 1 x S I N IIN 111111 rN N 1111111r 1 1NN11 N N 1 Ill 1r1 11111 1111 1NN Rllll lil! 1N1111 NN 1 1 ll X151 N Campfire G1r1s N N 1111 1 Ll 11 IPS N 11 1 N Ill 111N ll lll 11r 11111111 K 111117111 fr111 DN I 1r11 ll 1N xx1r1 1 N ll 1111 1111111111 N ll 11 xx11111 N r11 xx 1N 11rf 1111 , N x N 1 N ll r 111 1 I NI N 1 Il L' II1 T.1:.M.u1ISS. lZfKLlCKLiXXLN1TL'ITV EEVNEYLNJQKLNESPJLXLNEXS 1211111 .mf-Llulif 1,1126 Iwflx Hu' F1 1:1 91. lg 14 13 I F1 15 111 I5 11 11 21 ,Q 11 11 121. P1 1:1 a ,.--..- T1 I .1 i 7 ,nw ,V ' 1- , "'l'111- xx'1 '1 'N ll .'12lgL', 211111 1111' 111-111111- 111 11 11 jcrsf' xx'1' 1 - 1111- I1ll1'1I I 1 111' ,-X ' . 1-X g' 111I'g11.'1?11111 s111111-111N 1Ill1'I't'.'1k'l1 111 1 1 1 ' ' 11-11 1 -11 'z11111111 111r1-1- x' -'1r.' 11f1 x'I ' -I 111- ' 1-11111-11 1111- 1Jr1111111111' 111111, . SN . 'I'1-111' '1N1- t""11 1 1-'111 l I1." 111. T11- 11il5', "C'r1- S - " ':" 1x'11: 1 -'1, 111111 111- IwllIII1,' 11:1-11 1 1111r- 111 1-1111s- 51-1-111-ru' 1111' 1111- N111111- 111 1111' 1 1 1111. Ill 1111- .'1-1'111111 yczu' 1111- B 1'11111 '11N 1111 1 -' 1111- g1111111111'1- 111' 17r1-111-r11'k Hill '23 211111 111'1-Q1-1111-11 111 1111- 11111 1' 111r1-- 11111--111'1 111x'.'. gf '1'11. y1-111' 1111- 1-111'11111111-111 1111: 1111'1'1-11.1-11 1111111 xx'1- 1111xx' 1111x'1- Igflj' 11 - - .. '1111- 111' li 111111 1111.' y1-11r '11.' "'I'l1 - ' '.'1s," il f1111r-111-1 '1 1111111121 111 N11111111-1'11 C'1x'11 XXYZII' 1111- 113' xY1ll,'l1 II i111111'1'1111I. TI1- 111-y P1 I 1111111 1111- IIIIIY x1'11l 111- 1141-11 111 1111y I.UI'1'l1I'11l1ll N1-1-111-ry 111111111131-11 1111' 1 -fa 11g1-. 111 'I'111- 11111'1111N1- 111' 1111- 1'11111 1111s 111-1-11 1111111-111 1l1r1111g1111111 1111- 1111N1. T111- S111 1 '111' 112133111111 1x1'111-1'NI111Nl11-1-11 111rN111-11 111 1111-1111-1-1111qNz111111-x 11-r11-111'1- 1 ' I ' . - -I. . 1 I 1 11115 111-1-11 111-1'1x'1-11 11'11111 11r11gr11111s111 11111-r1-N1 111111 111s11'111'111111. F1 A '1'111- 1111-111111-111111 111 1111- 1'11111 1111s 111-1-11 11111111-11 111 1111r1x'-11x'1-, 1 1 I . 1 W 1 I. M 1111- - .' 11r1- 11111111111-11 111 1111- 11r.'1 111 1-11011 N1-1111-N11-1' 11111111 II'12l1S 11111-11 111 31 ,F 1111 - '11 11-11. 1 'H , . . . , . . . I4 V I11l,' y1-111' Rlll11 I.lllK1,'2ly 2-1 ra 1 - 1 -5 1- 1 1 1 1X1 1 1.' 12 1lll1I N11 .-,' .X111111 I11xx'- 11r1- 1111- 1111'1111y 1 1 1r.'. 151 .Xl 1111- 111-g11111111g 111 1111.' .'1'11 1 y '2ll', il 111 - '111111' xx'11N 1111 -11 ' Mrq. 15 11 1Yy1 1 111' 1111' 1.g1r1:' ' 1-'-Q1 -1 '. 1.51 g '1 1' - 1, I1 -"1. -- gr11 1. '- - 111151111111-11 L11 I-11211 1.1111-. 11.1111 111r1-1- 111111-ry 1 - n- 11111 1 111 1111- N1-1'111111 N1-1111-511-r. xx'11 lr 1X11Ns 111 1 ' 1: g 1111 '1 .' gill 1'. -I 111s1 E11 j'l'2l1'. 1':ll1'1l 5-'r1111111111N 11511x'11111111'1-rs111111 g1111r1111111,111111111151 1.'111 ' 1 1,1-11 SFI' 21 11l'1lgl'1l111 111'-11 II.IvI1l"i, N11 -1111, 111111 1'1-r1-11111111111 1111-1- '111-S. I7 sf J 4 - I Mig fw- Z A . W' 1f.f.1,. ,.W..,f-1.WWT.1s1me:1,1 1, I - :aff ffm-1 W1 N111 1. ,fff-2:1-11171-,-fy' '-5 1 W Tm Q x" ' .V W1 it-1535 4'-T13 1 , V -, si! .1.1.'.,, fi W Commercxal Club ll xx x 111s1 xx 111 xx111 111 N111 1 1111 xx111 1 lkllbll or lllt.II1lJLI'SllllJ Ill 1h1 1l11l1 1 r1g11l ll 1111111111 xx F1 111 Xllllllllx lll thc month It 1l11- lllgll s1l10ol At 1h1s1 11111111115 1 1ll1- xx1r1 1,1x111 1l1111g 111111 1111r111l hues xxl111h xxere of gr11t help to the 1111111l11rs lllf IJFOSDI 1 1x 1111' 1111111111 r111l 111s1111111s lllfl Qlso thc- pr0l1l1111G 01 l1l1 xx1rL 1l1x1 llNN11l IN 1x1 1 ll 111111 ll 1 1r1r x11 xx 0 11 111w1111ss x11 1 11111111 N 1 ll lbllkullltsx bl r1 S1 1 111111 xx1-1 111311 1 1 11 1 11 1111111 Pl IN-ls xx1r1 11x111, 11111-111 xx 15 111 11x11 ll ll N -11111155 rllll 1l11l1 11 15 l11111 XLT5 11t1x1 Qllllt lts 0rg1111z111o11 Xllss S1l1l1x 1111l Xlwx Xr1111l1l lllllfx 11l lsorb 1111l 1h1x l11x1 I11111 1 gr111 llllll 111 1l11 1'l11l1 lll 1 NIIIIL, 11N xx111 lllt 1111111l11rsl11p for 1111 111-51 XL 11' xx lx 14 1 N -1 S1 llll-. 1 1 lx1s ll! N S S11111 1rx lr1 11111111 11 ff r111 1 111111111 1 lllll lSlllLl' S11l11r llllllfl lilx 1 hlibl 1 ffl The Forrmght 1 1111 - -. 1. 1 1x1-. 11 -. 111 1 11111-.1 x I1 1, s Ill 111 LlltN slx 1111111l111s llk 11111ss us 1 111 1 11r 1 ll 1 us 111l111 1 1 lx 11 x 1 IILNI 11l1 xx s N N 1 1 1 1111 BLJIBE. EEL 'TRL Elie 11.111 JESS 211513 .D1QYCx,4L"J.l 17253. 13113 ZZITLJXE 211211 QUIET? 111 Page Fzflx sw F? Pl K-5 4, V 1 KJ Eff 11 N 1 L 5- 121 - .1 51 E li 14 lf? ll 1' zlll - lfl 1.1 H ,111 ,, . . . 1 . , , . . . ,1 YT ll11- 1 0IIlIIlL'lA1'lill 1 I11l1 xx'11s 111'g1111121-1l Ill 1021 l111' 1l11- Illll'INJSl' 111 Sllllllllilllllg 11111-'-sl l' in 1l11- 111-l1l:1 111 1'111111111-1'1'i11l '111'l:. Unl-' tl J - 'l '-'- lillilllg 1-111111111-1'1'ig1l xx'111'l1 '.' 11- lil Q s ' - -l 1 -l - - 1' ' ' - - . 'l'I1- - 1 ' -- ' gfs '1- -l11-l1l1-x'1-1'x' 111'1l1 J . 1" - 1 ' ' . J 1 1 - lg ,gl 1 ' 5 1 . . Q - . A '- - . Tlxf' gn '- l - lll1'HllDl'l'S 11l llllx Q fi 1'lx1l1 ll .'l Tl -1 - ' l 1l - l -ii x' 1'l1l. O1"11si1111.1llx' 11111s11l1- Sl1.'Jllil'I'S xx'1-1'1- 11l1- 33 Fl 1:11111-1l xx'l111'l1 111l1l1-1l gl'l'lllly 111 1l11- 11111-l'1-St 11l 1l11- -- '1g.'. .Xll -1' llll' 141-1 -1'11l ' , Ill1'1'llllg :1111l 1 'og 1 111, il .'11'i1l ' - '15 - ' y1-1l. A gr 'l'l1- 1'l11l1 llClll il l'l1ris111111s p11r1y xx'hi1'h xx'11s :1111-111l1-1l l1x' :1l11111s1 11111- llllll l1'1-1l 111-1' 1.5 Q 1'1-111 1 l - - l rrs. T111 S J '- -14' '- ' '1 S - D'-1,11 1l I1- ll,ll'lj' xx':1,'111l1-1'i1l1-1l lil :irc la ' fi V.: ' . ' ' 2 'A l " I E '. - - - b ' I11 11' ' Ab- ' 'li. H - - - 1 j -1 '1 .' . . 51 'l'h- 11111111-11' f111' Illl' x'1-111' 11rc: 125 M l'Nll'.'l .'- '.kll'I' S1-' 111l S1'lllL'5ll'l' E1 l'1'1-,'i1l1-111 ,, 1 hl -1111 ' -:l1-1' lf?-llll'l' ,'1'1'l1l'l' H Yi1-1--l'1'1-si1lc111 ,. , lllIlD1'l'l lglillilllj' l.lIlil Quisl Ti 1 1' ,,,...,, , ., W'Il'1 I-'1-1'1-is Nlillgml Nl1'l3z1i11 A ' l -1 .' ' -' ,,,, . , W ,, , - f -- - Y1- '11 . -1111l gil fllllllfl :111 of l' lg 4 1 ' '111-1- ,. . ,. , l - 1 k111-x' ,Xrl 1 x'2ll'lll'llll'I' RS lei l l l' "'f 1 'l'l1- S111 l- 1.' :1111l ll'2l1'll1'l'S 11I' ll11.'1ll1g' lligh l1:1x'1- Img "xl -1l lblll' JI 111-xx's11z1111-1' 111 l11- lllllIllflll'll l1y 1l11- .'1ll1l1- s l - J fl '1-S. .-Xt ll - l11-1111111111 1' ol 1l11- s1-1'11111l .Sl'lll1'Sl1'l' hlr. iq lllllll 11111-1'1-1l 111 1'11111l111-1 ll 1-l:1.'s i11 -l1llll'llilllSlll xx'l1i1'l1 xx'1111l1l I11- 1l11- 1111-1111s 111 1-1li1' 15 SllI'll yi ll 1 111-r. frl' 'llxv' ' 1 '- 1-111'11ll1-1l in 1l11- 1'l11ss :1111l lr11111 lhis 1111111l11-1' llll' -'-,','z11'x' I-5 Q1'1ll""l Q-111' -' 'l "'111- 'Xl1- l' l "-I'-11' l l-' il . . 1 .. . . at 111 11I111r111ll.1 51.1 .1111 111111 1x111l11x1 Illrtl Q 11111 .' z1r1- 1'l11111g1-1l L'Lll'll 1111l1li1'z 11111. This 1111-1l1111l gix'1-s 1-111-I1 11111- :III 1111p111'11111i1x' 111 Qillll ffl 11r111'1i1':1l L'Xll1'l'l1'll4'l' lll l'X'l'I'j' l11'41111'l1 Ill- Ill'NYSllAIll1'l' 'l'llI'li. 14 ,X -111 -1' xxwxs 1'11111l111-11-1l 111 11l1l11i11 il s11i111I1l1- llilllll' l111' 1l11- 1111111-r, 1l11- 1'1-xx'111'1l 1111 gif xx'h" '11s il lr1-1- Sl'I11l'.'Il'l' :11l1s1'1'i1 llflll. l,1-sl -1' lk-Y1111l1 xx'1111 llll' 1'111111-sl xx'i1h llll' Ili 1111- S1-l-' -1l. Q 111 7-5 - , A-fr 1 A- ' H1 W, W . , , A , ,. A , ,, . ,, 1 , 11.1-1 ... , 1 Ml , t .. W ,,,,..,,,,,..,...,........,.:n .,,,,,.,., . , 1 MT.. ,. .,, ,,.. , ..,.....,.... .. .ni I ,4 H , A 1 U 1 - AS' 1 1 '1111-111A 1- 1 ' A LM 1':o1u1sav1.xna1.u4.'1..11.3::4-,.,...,,,g mr , 1. . 11.7 .,.. .1.uu..v.111a'9if' Y7" " Q bE 1 11 11 1.3.1111 Club 1 1 11.1 C S 1 111 111111111111 11111111g 1111 111r11111s 1111111 11ll1JN .11111 111111111 111 H 111111115 Hlg11 S1 11111 11 1111s 1111511111111 111r 1111 LXIJYLSR p11rp11x1 111 11111111111Q 111 1111 1111111171 rs 111 111111 11118 1 11111111111 111r1111r 11111 llll 1 Ill D118 111111- llwlfllw llll 111111 1 H11 1 111111111 111 1111 111111 1r1 111111111 11I1r 1 ll 11 111rN 11 111111111 R111 1 1111 1111 11111-1111gs 111 111 1 111 1r1 111111111111 111 11111111 11111111 IL Qonsul-., 111111111rr1s11111111 111 1111 Pr1s1111111s 111 111 11 IX 1r1 11111 III 11111111111 111 s1r1111g 1 111111 111 11111 11111 11-11 T111 1,1111-1l11rN 111111 111rr1-1110111 111 1111r -11111 1r11w 11111 1r11s11r1rx 1r1 1 1111111 Ill Illllll 111 1111111' 111111115 1r1 Xlll S 11r 1 lllll llltllll 1 1 1111 s N 111 SLI 11r lNNIS 1 1111111 ILX 1 1 1171151 111111rw111 111 1 ll 1 g 11 11 1111 1 1111 1 r s11111 111 IH 1111 IQOII 11111 1111 1111111 gg N 1 ll 1 1 TL 1 111 11111111 1111111 11 111-. IJLF1 11111111 111 R111111 It 111111 11111 IIS 11111111131 NLILKLNN 111 111 1111111111 1111111r 11 1 11 11 11111 1111 111 S -. rx 1111 1111111111 -.11 111111111 rr1111 1111 1 1 511111 1111111 S IIL, 11 151111 11ll 1111111 1 x1I1l1l IS Il I1 lfl 1 1H1ZC1V..iI1I1..L1.EylZIYEplZ1Z.k'1, 111131 FXS, QTKJKT l1IITQ1IBTfC 1I33SQE P11111 l1fl1 11 14 U I 11 J 13 151 71 1 P1 1 pg J 11 11 111- 111:45 "1 11111 IS 111111' 1-111111'111g 11: 51-1'111111 1'1-111' ' -111'1- 1 - "' 5 " ."1 1. B 111e t 'z ' .' -111 -- ' 1 ' - 1 Q1 1 111- 1117! K-111'111-11111-115 111115 H 11211. 1'11s 11111 5 z 1 1 -' 111 z1.' 111 1111-. 121 TI1- A -- 1-1 1'11Q",' 11 ll', P1 21--'."1-'111--1--1'R1f1q1'.T1- 1:5 -.hs 1- ., , 1, -- -115 " I-'. - - 1111- .- -1'11-5. T11 -' 111111' is 111 1111111 1111' 111'1 11111111 1'11r 1111- - 1 -- -1115. 151 ,, .. . ' ' . , L1 111- 1-.'-111 -ry 111 1111- l'1ll11 1111- Ill1'll11ll'l'.' 111 ll 1111111' 1-11111-11 1 - , -11111-. 11 T11 -' 111111' is 111 z1111'is1- 1111- 111111-1-rs 111 1111- 1'1ll1J 111111 gi1'1- 1111-11' i.'.",'I2 111'1- 151 11'11- ' 11 z11'1- 111111-11 1111. 'L-5 T11- 111 -11 11 1111- 1'11111 1111-1-1 1-1'1-ry 111ir11 1"1'i11111' 111' 1111- 1111111111 111111 Fi 11z11'1- 1111-ir r1-g111z1r 1111si111-ss 111111 S111-1111 lllK'1'11llg. .-X1 1111-sv 1111-1-111155 s111111- 1:35 1111- - 5 ' 1 ' '1 1 '11'1- 1z11ks 1111 Zll11'1L'll1 R111111- 111111 11111111- 1: " -121-'. fill Q '11 11-11- 11'11i1'11 1111- 1'11111 111111116 1-1-11-1111 -s - ' 11111 151 Sill 1 '1 , 1' " is il 111111- 111r 'r1-111 1.1'2l.'11IlQ11ll11,1111. T11 -1'1111111s11s11 11 112111 111- p1L'llSll - 111 11S1L'll1llg 111 1111115 1111 1111111- 111' 11111-si111-rs, :11111 1 511 111' pg T1 - - '-s 5 -' ' 5 K1 1 11 1, - '111.'- M gll.1i '- - -111 1111: ,'12l1'l1'i1, 211111 111 K1 11:1 ' if 5 111' 1-11 '- 1111- 11'11rk 111111 illlgl11l'Il1l'11 1111' K1lL'l1l11L'l'S' 11111-1'1-st 111 1111- '1ll11. '1111- 111111'1-r4 1-lil' 1111- 1'1'LlI' z11'1-Z 151 Sl'llll'P51l'1' 21111 -S11-r M 1' Q 15 V1111111 81111111111 N11 '4'llI" ' 1115 ,L 1 's f.1ll11411' 1i1lll1lll'l' 1,1-111 1'-1'1'1' H1 1 - ' -s X'1X1ilIl 1li11111111- 1'1I'.1l1l'l'SI'H.'1 -1' H S1- 1 ' f1llI'1 1311111-r, N11I111'1-11 1'1l'i11l11Nk'Il :11111 xHY1l'l1 151111111-. 1 T .ll AQV. . f' J-5 Mn' 1,0 J K 1' ' -1,j -1111, W, Wa it 11 111 1 M SA N zy YP SPIRIT W S F1 U W L , . , 5 A ,..LQ- ' S , "-3? DAD H ll NN N s s l N I N 1 K 'I ix N ll ll XISU TheYMCA l mxx 1 111 IN 11 1 1 1 111 N 1 s Il 1 N x I ll N 1 1 l 1 ws I 715 s HI s I N KH 1 ll lx ul l H111 1Nl11111N 1 1 ll 1 1 ll 0 1 x N1 1 1 1 111 18 N ll lllglt 1111 1 111 11 1IsT1.IYQ+1.lTR"'Z,K"Z11'7'l1ZIi f 1 121Q,.:w4E.I3i Tum JZKITLLET. '83, M33 JZXFT21 gl I 111 2 1 1 -1 5 ., E L44 . T. ,NA V V , mT,,,W,L X . X , .17,L,,, X L . N ,. WA-, ,,, r-iv., , f . ? 3- Ll 'lffif L37 'LDL' Lp- R33-Ll' LL ill- 'L 333 ,L "UL-'A T I-T--LDT L INAJJZT U11 .? , .ft-A :"I':Lf2 rg' 37:71 L: 3- - 555 if P21 ia? 51sf'Z2'?' :Sf ' 1115 EV: L2 .174 A1 3157: V -1 L Z Q- N-1, -A- ft .7 .:171f,,,4, '.., ,..:--4 I 5"2Z'.'?1j5E-F3?'5?:Hj ,.:'.f-I 1 T T 2: -g22:1?2:A:'fl'-1: -rf- A L A',,-:--'.T'T CT-I ' ,-:I -4 --V-:'.:: ..,. ..J..-I '- QM" f self'--1, QLEE 41:-:'+?5 ::L T 2 iE?f5-"' 555-2 25i?55f1E ' C 3 3 --..-, -. ---- -- -V.. -, - 4 ' :T E21-4f:r'r":,:r .:" , Z:1S"1,,.Z-:lj-4f'g'-::ff -14,:'l , ,'?5?L?'r-,:f+--52-5 Fifz 1 ."-L,-L: :A"17'E1Q "3-F, ...q .--1 ' ' - '2fL?Lf'rf+4Af?23i: '415v .' T' -.:"':A"'-"'--:v -YZ t- 1 Aj-:7:i...V,4:E-.A::1..Z'Qv :','1,-3 Y T -w:if-:-r-jf- L: .':5A-.5:!7 --177 J 5:::ef?:e:i7 iE:?159'ff? -2AF X M1 --1- ,g Aff' 1 "'4,,t'4., 1,4 ":Z.- ' Q.-w -v:---..Lf 1- f -1,---1 : ' 2---TZ 1j"j'Z', fi: Z'.4:f:f""F-I, -I--- W 'rg-,'f5f:-'Ifg i i4,:4:l:., 5 7:3 I1 Ei' T:3353'T :.r:-fzf--' gif - 2, 7.-'T '-4.4 ---. 1 Fl. ,-,'-I H '-' SA L 1 -. 72.1-' :' +!'l 'L -4:72 ' -'77 If I glgi?-M jL-,j1'g2- .iff -31:5 .' " ..?-'112 L:'42f" "f.fi "-3' - - Z'..:.: -'T4' A-?'-.-1 in! - '1 ::':,gF- : .-E.-5 -'.Z.Az,:f. , ,.1f:'4 ' -Lf' 1515 F: 5 T'--:'?:'--I 'f ' N' 1-F13"1'- .1752 1?"4f??-I' 3'-7"- 4 Lf 21,1112-Q gl:-f4.sMg4fs :'f,, f 'T 'K:'-: -1" -'TI.L I - ' . '.4- -.-.fI-,-:-- :-:'gf-.:.g'Z' 5 771, x - 1-1: f,v-'15--':f-.11-'Ag --:f' N - T"'i-.A3':2::7f- 7:-3,,,7:C'-42-41, 7--.g 9, E1 5 fi' E 2,2 43'?- Sf:-3 . ,, 2 fi. ' :Y-f-' ffir ,:: -1'i'.:C-rr -2-ff L liflfz' 25:11 ETE-E?'EE?:E 4-K2 1 3- -' 4. ,gfgg : :12E::,E'i . 2- 5 G f L: ' : effl -:,:?f2'5:: :ily O , 5.1 I2 37,41 Ieegi 4,7-1,2 :I-za" 1- -- -A-.. -, ,-: V f 7' 1 -1-.--' -i-:'-1- 724. "..'1-' y --- - - A fL -..., .1 1:31 - - ,,, " f: : 24 1 J-17:7 ::: zzvgfgg WF- S " 1, --gs:-,' 312' ++..:1L- 4'2- ' A :vT::A F'f "ff 'E J-"-1: E 7,51 3:1 REELQT: Ziff - 4 ,...- '- - ff--, C f- .., -- 7 -f- If--1 'J li-I-. A- 1 SZ' '4 :"4 1:-'1y?r: -: -'J' 1 v 2' :IM 77 Syfv Z: ', 'Z 1 lv T721 4-:-4 'ffz-Tr' 7- Z" 1. V . W W '-: :1,,'-1 1--- --Q.. 555-11. :-91" Sf? Z: 15:5 752: -,775-4' E1?'3,: Z-,ri ":"4 7.573 iff J-Qc: ' F-1 :IL 1:1 'HC "-. '.z '31 -5 5 f IE:-E 42' Rf 57,1 -:ki :qi-,TH -i-,14,: .. : EA:'I.,:- AJ:-V -11-7 '.:-- 7-5-1,1 4 ,"47:-n 1 Q -rf:-. 77:11 4-,.-1 f '1- 4 1f:c: QL: :1vifLEV ..--I4 6 :i-lv: .':. L7r.1LL. .'3.' X I i K 1. W ,J ,,.... E. WV.. nk, ,,, ,,. ,W ,.--... T.- .,,-.. -,,.-.WT Lxlffx 11 vdim.- iZ1,4s,- 5115, WK- 1 ,1L1Z21,1:.. 41I.,.uy lm, 44.31 JZIALV 4.1.31 .IIE 111314 1, JZIHL-,u.,m., NWA, i-1.,.,L Q. W. 2,1 11 M, .,M,,, ,A ,N 1 , ' -.,. .-till ' ' ' 11.1 1' W 1 213-1 . ' , AV ,- , vw". X 1 ' , 1 f1MiA3TM.-?'-131,161?-11- W 1 1 113: 33.3, 1.3. -..,,,..........1 w,,' 127 1 Va Q 1-11 Y Club 1N111rt111 H1X N 1111 f1 811111111 1111 1 1 1 111 11111 I1 PL N ll Ll 111 111111 10 111r1 1N 1 11111 11111 1r11-1 1 1 ll N111 1 1.1111 N 1 IJONL 11 1 1 1111 11111 LXIQ 111111111111 1111 I 111' N if 1 11 IX N ll 1N 11111 N111111N 1 N11 1r11111111, 111 71 Q111111 1 1 Ill N ll 111 1 xI1!,1 1111N1111 111 1 ll 11r1 111111 Ll N KN KN IXL L 51 1 1 1111 l N 11 111 N l 1.1 11111 S 11 ff 111 N 1111 X 1 1 1 1 N 1111 1 1 151111515 H1511 S1 11111 1 11 37411 FLNICLII1 X111 1 r1N111 ll 51111111 IN 141151 S11111N111 811111111 5111115111 1X1111rr1N 13111111 C1111rQ1 511111111 JI 11111 1111 'N 11r11N 13111111 11r11N X11l11XIl 11 1 I1 1 1 1 1 1, 311311113113 'Z13 ML3HE3 5113 52103 703 S53 ZH 1 L1'IYQf2Z KCd.I.Iii1f 1111 I zjlx 111111 1 '21 1, 1.1 I 1 ' T3 ,X lkz . 11 11 11 12 51 11 115 121 13 '1111.' -'-1 - '- '1111.' 11111i11111i111-11 its1111111-111i11111111'1.1111'1-111 111s '1gN H111 1 -"N 111-, Th- 11 1 "1 111'1-1111'-11111- 1c1111 -ry 1--1 R1 . -'- 7' '1111 -:1111y 111511111 111111 -1 I' 1' 11 g 1 1 g'1lI1,B11'.' 11.' 111111 11 T11 - 11111 f 111- 1-1111 is 11,1111 1'1'1-1111-. 1111' l1l1ll,i '1111 1111' if - s111111111 211111 1'111111111111i1y high s111111111r11s111 C'111'1N111111 1'11z11'- 21' 11s .'11l,'ZlI1, 1"111111111111y 1'z111c11 1111- 1 11r "CHN" IS "1111-1111 1 'll1g. 1-11-1111 .111-1-1'11. 1-11-11 21I1'111'l'1'.'. '1-1 N1 11 ':11i11." ,1111k' 1'111l 11Jl.' 11111- 1-1'- I' 1 111-1'1-1111 - K , -1-1 , C'11ri.-111111 1-11: '1 ' 1-rs. 111121111 .- K' -11 111111 1X1i111111 '1111 ' 1 1 - 1111' 11111111rz1ry lll1'll111L'I'S 111 1111- '11111. 1vlI111'l' 1111-" 1-xl - 1 ' 11111- 1111- 1111111 1111.' g1'1111'11 1111111111 111111 11z1NN1-11 11ll'11lIQ11 il T53 1'1-1',' .'111'1' -,N111 D' -ur. E T11- H1-Y iN 21 1111-111111-1' 111' 1111- S11111- lli-Y 111'g:1111z11111111 11'11i1'11 is 111 1lll'l1 11111111111-11 111111 1111' Hi-Y 1.111125 111 :Xl11l'I'1l'll. 111'11'g1l1L'S 11'1-1'1- N1-111 111 f 1111- .' 1111- 01111-' 111114 V111 1-l'I'1'11l'1' 211 .'X11l1 .-X11 ' 111 1111- 11111 111 1023. 111111 111 , 1111' 1311'1'y V11111111' 1"11r111 131111' c1f1ll1.1'l'l'llL'l' 211 111-111111. '1111l'y' 1115 1111 2111 z11'111'1- llllfl 111 1111- 110111111 01111-1' 131111' i'111111-1'1-111'1- 111 X1 1111111111111. 131 sk- Q 111111 N1'111-111111-N 11'1-1'1- 11is11'i111111-11 111 1111- 1111111 N11 1 111111 El 51-11 1111 "1 llll' E4 . - .. . . ,, .' 1 1 - - - 1U 111-1111 1111 ' C N1 fillllllillgll was l'2lI'I'll'C1 1111. 1111- 111-X 1111.' 111-1-11 111- Q 1111- 1:11 111 1111-111'gz111iz111i1111 111' 11 1111111111-1' 111' 1111111111 1111511 S1-1111111 " .NIA . - 1'11I1N. T11- H'-Y 1111111 1111s N111111'11 1'1-ry g111111 N1'1111111 Splfll 111111 1111.' 111-11 - 1'1-ri' 111111'1 111 raising 1111- 5111111111111 111 11lyil11y 111111 s1'11111z11's11111 Ill 1111- Hz." 'f .'-1 1. j T11 - 1111111-VN 111 1111- 1111111 1-111' JZ. -- '1-1'1-: W P , ,, , ,, ,111 "' 1 "' 151 H'--J-."1-1 , , V11 -:11' '- " .'1-"-2 ,,,, ,. ,, 121 '11111 V11- 11-111 Ur 'f1f1I1f ' 0111 '1'1'1-1 .'1l1'l'l' 1, , ,,,, , ,, A ,..R11f,- g1l11.l14' N1 'N121111' 'gf . .P T' ' , .w- M -- f -f' N4. f 1 1 1-Q-1 1- -N N-'N ' ' ,Nl .? 1. ' N .A ' A , figs' 'T' N SA N2 9 W . ' -- -- I A A .w.....-...-. .. . A, '12 ffxlzx . I 'A LA . V..- v..4 kv Forensic Actwltles 1 mu 1 mu ful QC 1 on thus xx lr h lung engaged m Quan dc 1 I 1011 lwcmg ml ll t I hum ilu rua nh'1mp1m1sh1p Nlunheri of the diluting tomb who tool pm in the L LUIIIL t xure X111 -Xrxnhruxtcr L llude Ivzntncr, Franrls Kngmll xx 1 ll 1 LX xurm mu mu lux Xlr XIHIFICL Nlurpn xx Ns mb uuux T L tm mu mm lmur mm our un N 1 mo-Nm slxta u Q S lu Inu 1 11111 nous IL 1r-.1 0 Ll mm t I4 x n 1 our Uhr x tx m vm as rlcf 1 ec Ll , II11 KILLISIOII of thu Judgu xx IS lxxo one fum! 1 lll S L Ill xuu schululul hx thn Xllthlgill St w L1 X Q up the qllwtlr Rwrmlurl thnt ilu lfloptlon 0 1 shlp S p 0 N N 1 Q ll m 1 n UI I sk fo 0 N Opp x 7? F Q 11 llll uno Norm ll Hugh uhm hi Q Y n mm Runs 1 1 ll cmall Ill SINIIIQ., Xrhor Il Illl f Y Nag, In 1' Oratxons and Declamatlons N 5 mr N x IL mm x 4 11 msg 7 1 If 1 u lt umm Ill hc 1 uffcrcn con as ll mm 0 mm u xc mm: Xu m L In I he orlorp Room ull MX'-Jlilffg ?.'D.Z"ZZ1lE'l1IXx 113 CX SHIT ?L'.C?IE IIE. TEH JKIEVJIE, 45133 4lIIYFll'1II4T'?ZZ1Igr 1111 IK 5- , I 1-,yi V Q 9 , 3 I if ek ?' A fi' X 'A 21 f 'I ffl K 'lxh - flu-lmting Itillllikl. la s ' 'ssl .. -z S D' 'z z " ' - ' 'f Xl ales W wr X -' 'ilillklbf' -sz-'1 .x . '.' z.S - Q 2 .S.- .55 YY., .-K A ,Y 'i 'C ' '-A x, iq I'-li1lIli'ib I"t'l 'L' :xml fur! HKLIUV. Th '- ' ' 1 'I -l Y' . . , 2 ' 1 . I-', 'I 1:0 fj MY ' 5 xx'1'l'c lllllifillg, Lllltl to wllum is rluc Illllfl! of the-ir S h X -z J ' I " llI'5l ftllll' pl'n'li1ni1m1'y vurllvsls wil ' 24 f 'I H point: out of 1 5 lc '0n. Tl E fl! vnulwlccl ilu-nl lo vnu-r Ill- K'liIlIiI12lliOll l'0l!ll'SI.' for l - sa ' 'lz 1' Ship. Tl ' 1 J W uf' -i ' il ion 4It'lHlll'F ww- vu , lllll in thc- lIIi'tl Q U lllzlti 'C iz I 'Q 5 vs t 'l .lil -'21 l1z1rclf1g'l1l llj'lllt'S.lQiI1LlXY.xI'llIlll' llill tm-11111. " - f ' ': .' ' iq IO' 'nga' I Hz S Wg.: ff-T .-XII 111-rlclmtvs vrlgnga-cl in by thc rlvlwz t -'s ' ' -' ' . 'X ' 2 .4 atc lk-I min l.l'Llf'llK' illlfl wvr- on ' ' Jn: '- 1 'Q , ' fz J ' :uh- N. sn-ly wulllcl lu' il Wm- lhllllbllill ullfy, IW llll'llll7l'f',' nl thxs YCEIT 5 lfl at g Sflllil I wlll lu- H In-91 to form ilu- lllII'It'lli uf nvxl Xl'ilI"5 tozmx. TIN-sv zm- lfrznnris Ritchiv :mrl lifllllfiw .X g -., 'l'lu'nIl14-1'lhru- llll'lllllL'I'r1lf llu- squzul will grauluzm- I li: .'L'2ll'. Tha- srln-rlulv uf elm-Ium-5 was ui A ll W, z ll. Il. S. . - No '. --A-XIY, 2 K: .1 :Z .' 1 ' , I 5 Dc-x 14' -.XIL , 3 sll '- -X -g,,. ,.,, , 0 In . 18 -Nvg. 2 lf: ali -.-XH, ,, l Q ffvlm. Sw- N '34, 3 Iloll: ml -4.-Xif. , U Eff KI: Th T .XI'f. 3 l. '- NVQ. .,,, ,:, 0 J xii '-1120 .xn'1. A J -' - . 1 . 0 H .Xp"l ll -.XII 1 Arll ' Hill-Nsg. Z FT ,l4IlI,l! YT MlI.,,, , 4 is 54 , . . . . I'11'.I IIIQIVVN 111 lhm- hwh wlwul 1I1'c'l11l11z1t1m1 :mtl Ursltf 'wal Contain uf- 'A X l'.I'.lIll'iN .Xng-Il nml l'l.x11mlm' KA lIlk'I' l'4'Slll't'IiY4'h'. Th Iwi F-Ilturfd thc- Sllh-C115 lvl Q rrnllrwlzlt111111111Rgnpi4lN..Xpl'iII4,4111fla-A111131 "IH 1' I IA ' 1 .- th' iQ -its.. I I1 HIL' ' lin -1' 4I4'lix'v1'c-ll Iln- w1'.41im1. Lixll .xIl'l -:X 'l'H':lll -V512 ll'l'.' wh I' l"1 'S -' ssll F . , F . , ., ,, guvc II11' rlvrlmlmllml, U.XIII -1'1r':1 :mrl Init-rllgxllmlul In-alvc, u' - - '- . 54 Y' L' ,f- ,x M, If V 'N 'M M2 ..,, 1 A A A 7 'llf ' ff','l,V A l.', 1 'X , N 1 ,. , 1 1' -1 1 14 -- A ,QM f'1".f-1-11,51 , , J, 1, -,,,, . . 1 1 fvff Congress IIQKLNN 1 1 11 1111111 1 ll 1 111 111111 11111 XL 1r 1111 f11r 1111 1111r 1 DN 111 1111111r111Q 111 1r1 111 111111111 111 1111111 11111 61117111115 lll 1111 Hugh S1 11111 - 11111 111- 11 111111111 1111 11 1 1 Nl 11111 1111 IH 1111111111 -11111 Q -- S r111111 IIILN Fl 1 1rr 11 1111 lllll 1 N 11g11r 111- 11111 1111 11 1 11111gr1N-111111 1111 - N Il IL 1r1w - 1 111 1 W 1 11 1 1 IL C 1111Qr1Nw111111 1111 111 11 1 N 1 11111111 ll1 1 KL 1111 1 DL 1 1 1111 1 1 1111112 1111111 111 1111 C1111qr1ss11 1 1111 11111 111s1 H 1 1 11 1 s 1 1 ll 1 11111111 M 111111 N 1 - 1 lll , NNl1ll S ll 11 1 1 1 S 111 11 r N IN w Ill 11115.51 - 1 1 1 fr1--111111 llkl N 1ll 41 11r 1 1 1 - llll 1 1 ., s 1 X 5 X I X S1111111r lllll R111 1 111 B111 r 11 111 511111 1 lx 1111 1 r11I1 111 Ol N 35'IITZLT'E'1JLIiU II"'iI1FE, 2113 VIYV11,IK1PYY 4531 'ASQ-elffiw-IMVKHJ Page 511111 VIH 1 13 191 1-fi 13 M 121 P1 151 11 14 '11 152 , , ,.- M 11 -- P1 11111 ' -.1,1 'sa l-11 'Q' '1 1 'ga -11 -U'-z 11, - 11,'l' 111 41" -'11-z ' "S-z"jz -z'f' -'LQ-11. '1i111'1'1ll1l1,' - 11 51-11 1" 'll 'f h-Q-1 11 1 ' - '1iz1r 111 1111- 111111111 -,'.' 111' 1111- l'11i11-11 .i12l1l'S. 1' '--1' 1".'ll - -1 i-1 1-1 1111' .'z11111- 11s 111 1111- 1 '11 - 1-j",'1z ' '- 1111-S. 1'11 '1 i - .'.' 1 ' rk: 5 1111' 1111- S111-1-iz1l i1111-r1-sl 111 1h11:1- i11 1111- s11111- 11'l1i1-h 1 - '-1 -51-111: 11111 1111- 7 11i11s 1'1 ' -1 21111 1111 .',- 1-11 i111-111111- 111111' 1h11s1- wI1i1-I1 1-11111-1-rn 1111- 51111 111' 1111. ' '1111- 1-11111 1111-1-ls 1'X'L'l'y 1"ri11.11' 21111-1' s1'1111111 i11 1 - 1 A -,-.' ' 11 As- 3 s- 1 .-X1 :11111 s L'Y1'l'y 1111-1-ting Z1 111-112111 is 111-111 1111 5111111- 1i1'1- 111-111- 1lz111- 11i11 111111 has 111-1-11 ' ' 1 -1-11. Th- 1-11 - is 1-1111 111 lif1- 211111 'i111, H 111111 1'1-11111' s111111's 1111- S1 'l1i1IIg2 1 1-1 1 ' A 11 ' ' H' ' - ' 1 - .-,' 11-11, .X1 1111- 1-1111 111 1111- 111-111111- ll 1111 - 111 thc 111111 is 111141-11 1 I 1 - - 510: il -1:1 gun -111 11is1'11ssi1111 i11 '1 1l'11 2111 1111- l11ClI11J1.'I'-' 1211-C' 111111, -1 -1 1 1.1 111 l'L'1ll'L'SL'll1 his s11111-. lg .X1 11111' 111 1111- -- 1111-- 1i1lIl,fI'L'.'Sllll1l1 1111111-1' 11'11s1-1111111-11 with S11 111-1' 11 111' 1'1111j-'r1 -.'.' ill .'1'h1'1111'. 111 1111- 1I'12l1 111211 1.1111 11'-11 i1 111k 51-1'1-1111 ii 111- - 's 111. 1121111512 1'i11g 1-1111 1 1111 1111- 112ll'1 111 1111- 111-51 11 1'1'1-11' ' 1' '1-ss 111 111'1 11- 1111- 111-1.1-111111111 guilty. F1111 -.'.- 1 1121 -' 1111: 1111-11 '11-11 ,1 six --111s. 1111 l'1'1illSll1 111 Illlf' 1111- 11111-, S111111- 111' his 111'i1'z111- 11111-r11' 1115 1-111 fi-1-1111-11 :11111 511111 ill 1111111i1- 1 '1i1111. .' '.iI1 - 1-11111 is 111z11111i111f 1111 11 S1-1111-Q11-1' 1111111111-1 111 111- 111,-111 111 1111' 1-1111 111' 112 1111- 1'l'21l'. 1X1 this 1i1111- 1111- 1-11-1-1i1111 111 111111-1-11' 1111' 1111- 111-x1 1'1-z1r 1'i11 llkk' 111i1l'f'. H '11111' H1-111'1'1'5 1111' 1111' 11-111' 1'1-1'1-: 141 .' - -1 '- , ,, ,. , 1'i1'2 --s ' -1111- Q FL'1'l'L' 2lI'3', , , H ,,,, , ,, CH ' ' IC 'l'1'1-1-51111-1' ,, , C' 1' 1 H1111 S1-1'g1-11111-.X1-AX1111- , V11 11111- 'L 111-' '- 1'12l1'lI11j' .X111'i5111'- . , 111' 1 1l11111, 17'-1 Al 11-.' 5 5 'WE 11" 1 111, 5 . .1 1 1 -, 1 QW. - -A 1-in 1 J ' B 461 W5-1 L + . ,. 1 ' ' ' 1 1 1. J 1 1 1 1 1 - 1 - 1 .-. , f 1..-..--..., -..J 'L' ""' ' R 1x11 N 1g .5 15 5 N N 1 N ll 5 . 1 55 5 5 5 III11 5 N 1111 N N 15 5 xx 5 11 X I5 5 11 , 111 X s 5 1l11lN 1 5 1 5 5 1 lx N N 1 4 1 1 1 1 111 1 W JWQHKQH1 fz1XP'I1"Q+121N CX 11 Fviwr fir W. 1 1 1 1' 1 T? -2 1 . fl I 1 ,1 1 1 1 . 1 151 I NY 51. 11 1' W FL 1 3 . . . . X11 -,11111111 1111'1111g-11 1111- 1K1-5, 11'1.' 111-1-11 11111- 111 1111- 11'Ll1111f' 1g11'1111'. 111 11111l11'llI'l' 1111' 1lX'1'N1l1 lIl1'I1. 1'1lI'.'1 111- .1-1- 111111 111 1111' 111111' 111 111'1-1-1'1- 211111 1 1111111-. 111 1111'1lf'1' XX11l'l1 11111111-1' 11'r 11- 111. 111-111 111111 111141-1, 1111111' 11.1 11111- 111 1111- 111.1111 11-1-111-z11i11115. VV: 1-ring 11111-115 1'111'1-11 111111111 1111111 1-111 1, 1111-111 .11111 1-111111111 1l11'11111111AB lP1ily11lg 1111 11I1'1l'1flA1'5111'11ll'1'11l1'1i1I1gil1l11 1 111 11111111-1111-11. 1 5 XIQ1111 l'1'l11ll1'11'w 111111- 11.151-11 111111 111- 111111 11l1I'Sl'1X1'r 11111111 111111 131-1-1115 1111-11. X11-11111-15111111 111111 11111111 111111-1' 11111-1'5 111 1.11: '1111l'.1' ilI'1' lr 1111- 1, .11111- 111 1111111 1111-11' 11N11'I11'1'N 5111-11-1111111111 11'11i11- IJ1l'1lll'1I1g 1111- 1111..i1111. 111 1 1111- .11111 1lllI1lI'l'. 1 S1111 1'llI'1111'1' 11111111 111l'11llQ11 1111- z1g1-5 111- 1-111111- 111 1111- 11111- 111 111111-11 .XII -1'11'.1 15 111-5-11111111g 111 111'1111111'1- llll1S1l'Ql1 :11'1', 1.. X1 111111' 11g11 11Ls'l1g5 1 . . , . . . Q 111111181-1111111 111111 1111 11111511-111 1-111115, 11111 111 111l'1l1,1 11-11' y1'lll'5 111111-11 1111l'I'1'w1 I 11115 111-1-11 F1111Xx11 111 1111- 5111111111 19111 '1111- 151111' 211111 f1'1'15' 1111-1-1'11111,, 1 1111111-115 111111 1111-111-511'.1 .11'1- .11l111x1illS 111 11111-11 1111151- 1l111'I'l'r11'11 111 111 1,11- 1 111111 11.11111-1111111-. .X x1ll.11' X11'l1lUl'f' 11111111-51 1, 111-111 111111121111 111 N1'1111'11 111.1111 111111115 121111' ll.l1'1. 1'1-111111- 'Ill 1 1111-11' 1-1111111111111-111 1'1111Q1' 1'1111i1111. 1 11111 1llll,11' 51111 1k1111111111l'X 111111':11' 1111- 1-111111111115 111111 1111l'111'1k'151J1 1111 111111 Y . ' -1 1111111- 1111111-1' 115 X11'11. 1 5 w fff TSN?-f'.1ff,7I.f:: ffl: ...N 1- nw M M.. .1 ,- M51 P-if 1 A 1.1 51,1 ,TA J K 1 Y? ZF' IIT !T'3Ii"l7 'ITF Y ZU- TY-7? If T MXH? Z' 1 A 1 1-,,...1..,,,,,.1,,1 1 1 ,v ...mi 1- " if ff-1-HAsfff'111x11A 1 1 4 - -- , 4, -1 ,Q 1 1? ,fly ' F '10,'-' ,w1ann..:..sxL..::,,,,.: f I 'Z-'31 1, .. , , uh, W I - 1 I V 1 - ..- h...1-,..,. ,,...J1 -123 A- - 'E' The 1'11gh School Orchestra 5 5 5 0 K N HU NHL 1 ll 1NII s S as 1 l 1 N NN N l 1 1111 DLI 111 H111 111111 N 1 1lNN ll - I 1 1111 Q N 111 5 11111111 FL11 1 1 1 ll IT IX 1111 H Il ll 1111 1 lx XLFX Q11 x ls 111 N 1 111 1111 11111111 1 S 111111 rx 11 LNIVI 1 1 5 JL 11 1111 1 1r 1 1 1 Ll 111 111 1 11r1111 11 ISI 1 S1111 w1I1111N X 11 ffl I N l 1 lll 1 H1 11r 1 1 1 g 1 1 I4 1 1 x11111111111w 1 1 1 1 1 N11 IEEE 121133. JZOIT.. MILK., JILA, ETL MTV ffl SKK? ZZ1.1:,-:EC .1 13 1 1 .1 2 1 1511 ,711 511111 11 5 1-Q F1 F1 . 11 :fbi 11 -1 1-1 E1 f-5 1 1 , l 111 151 Ti 5 11 F1 11 f - 11 rf 11 I . 11 5 11 L X 1:11 1 Fr , ,,, . 1 1 ,,-'QV 'fi 11 11 11 ' H f fi ig 3 2:1 . . . . . 15 11 1,lll'lllg 1111- 1ll.'1 11-11' your: Q1-V1-r111 111g11 511111111 111',:1111x11111111s 1111x'1- j 111- 'll 111-v1-111111-11 111 w11i1'11 W1- 111115' jll.'I1y 111- 1 ' 1111. .xlll if 1 -s1- is 1111- 111'1-11 '11, illl 111'gz111izz11i1111 111' 1v1'1-111y-1'1111r 11111.-i1'i1111.', 1-1111qi.'1i11g'1 1' S1 111 'lllj ' ' 111111 Il'il1'1ll'l'S. 11ir1-1'11-11 113' Mix: P11111-1 1111111-1', 11i1'1-1'1111' 111. 1111l.'i1' 111 1111 A If 1'i1ys'1 11s. H . 1- Q - r f 1 1 1 Mus 11111 -' is ll Ql42ll1ll2l1L' 111 1xz11z111111z1 X11-S11-1'11 Sllllk' N1 ' 111 M 1 S1-1 , 211111 111-1111'1- 1'11111i11 1' 111 112151111 -1' 111'11 X'l'2ll'S ll 111, s111- 1-11i11x'1-11 111-1 -1' 1:1 . . 5' . . 5 - 5' - - 11 5111- '- .'.' 1 1 yl'2lI'S us 1111'1-1'111r 111 11111:11' Ill 1111- U s1-gn 5 -1 11s. 11' 111- llllly j111Ig- 1111- 1111111i1y 111' ll 11-111-111-1"s w11rk 115' I'1'.'l111S, Misa P1 V1'i11 -' 11L1.' 1-1-r111i111v 11111110 illl - "1 1 1- --1r11. T11 - Il1l'lll1 1-1's11i 1 111- I1I1' ' . . I n - 111'1-111-5 111 11115 1111111111-11 111 1111- 111s1 1w11 V1-urs 111111 l1l1'FL' 15 ll v1-rx' 1111111'1-111111- 1 a . I A ' ' . ' ff lllll '11x'1-1111-111 lll 1111- 11-1'1111111111- 111 1111- 1: Y'1'I'S, 1X11 ' 51'-ss IS 1111111-11 - T1 iq 11111111 11111111111 111 111111-s, 11111111 llll2l111y, 111111 1'111'r1-1-1 i1111-1'111'1-111111111 111- Il1llS11'i11 X1 svi 1 s, S11 111111 1111- Q1-111-1'z11 1111-1'1 '- ' ' 1111. Z 1-f - . . , -. - . . ,, . . 11 1 .-X '1-ry 11111- s111r11 111 1111-11111-r11111111 cxlsls Ill 1115 g' 1111. 111l.' 15 1111- in 21 12lI'gL' llilI'1 - - 111 -111p1oy1-11 111 1'111111111'1i11g 1'1-111-111's111.-. '1'111- 1' 1111- - Q 1' 1111- 11r1'11 1 ar- 2l1X'Z1y.' 11 11 '1 - 111-y 1111 g111111 1v111'k 111111 'Q 1:1 1111-' 111is 111: -s ur - 1'111'r -1 -1 ' Ll 1112111 - 11 is 1-f1'1-1'1ix'1-, y1-1 11 -1 IIIQ. H F '1'11- 111-rx PI 1 -1 111' 1111- 11rgz111izz11i1111 if 1 s A 11 wp: iq 1Ji1'1-1'1111' Miss 1f1111-1 V11111'l'. 1'i411111 I':I'lll'S11'lll' 1Yi11111- '111-1'111. 11 Yi 1-IIS Miss 1i1-A11i1'1- l'1'1-11:1-1', Nillhilll 11111111-11-i11, Nl11'1'is l11i1'i11, 1'1'yx1,1l 11lII'1Q1', Q 141 111-1'11111'11 1.1l1ll, 11'11112llll 1'1l'I'1'1S, 14111111-r1111 Nl1'11 1j'l'l', Yirg' 111 11111151 11, 1.111111 11.1111-1' 11 ' 1'1-1'i' Cixiig, Jllll1 '111ll'1llI1l 111-y. 11 ' 1' lll'1h -141117 1'11111'11,", 11111131111 111I'l1, A-X111 Ki'-1111-1' ilIl41 1Yi11i.1111 .XII 11-111111. 1 8.11 -1111111-r1 1'12l1l'l'1l1111 111111 Ri '11z11'11 1' 9115. 1'1411'i111-1 -1. -wis 111111-. , '1iIilJIl11lllll' 144111111 Kx's1-1'. A 211 I1.11'i1 1111- -R1 1-'11-k 1Y1ll'lI1'l'. 1-z I 11I'llIllH 14t'l'1I'ilIl11 1,.1Jllll1ll'11. 1 15' if Y, W s- 'x 'LA XX 1 , 1-A lg' . fir-r 1-. dv V 'j '-1 ' 1 ,.1,,,M. , ,,,, ,A , 1 ..,, , wx 1 I--1 AS JXJ 1 A N 1 , kii. ' 1, , ,I N. r Lv IADM' 'K V' A ' 1:1 Chorus 1 111 1 1 xx 1111 11 '1 11 1111 1 1111111 - 1 1 1,, 1 11111 1.111 11111 11 1 1 11111 111r Q N 1 1 1 111 1 N resulted Ill 1 1rg1 111111 1111111 111 111-. Xl 1 1111 5 11111g1111111 1111 N1 1111111 ir, 1 1 Fl ., 1 x 1 ll 111x 1 111111N11x1s 1 1 111 111 1111111 1 111115 .x 1 xxx 11 xx N 11llllN xx11 l X 1 N N N 1 tsl 0 x '-1 N 1 1 U 7 f U N 11111151 111111 1 ,ll . xx11 1 S Il 1 111111115 1 11111 1 1111g1111111 1111 1111111 X1 1 1.111 1 1 111 KN 1 s1x1r1 11111111111 11 s1111 1 N K 1111, N N ll X N X 1 1 l11X 111111111111 , NH 1 111 1x1 1x11 1111 ll 11111 15 P1 1:1 11 11:11:11 RWIIXS ,EK33 JZZZSLJZIEI 221111. EE 221113. 41111-X11 LUIS? ZZIE 11135 TEXT 'KIRK Zim IIE, 1,1 S xlx 11 13 1? 131 11 13 "Nl1si1- 1'1-S1-1111111--I 1-11'x: 111 1-111-11 1111- l1illll1'11's5 g1'.11 1-s, 1 xY1lAiX11 1111 llll'11l 1115 11-.11'11, Ti ,X1111 ' " 1 1 11s11-111111111 P11 ,X11 - 1-1111 r1-111-11. W X1 -' s1-1111111 1-1111 11111151 111-21 111111'1- 1111-111 x11111- 411111 1ix'1-lx' 1J'f'21lI- 1111' 11' 1'g1 s-1 1 V1 ll.'. 1-11r 1111- 1111.1 11-xx' yl'Zll'.' 11111.'11- 11:15 3 111-- ll su11j1-1-1 111 111-1-11 11111-11-sl 111 1111111x' 111 1111' s111111-111s :11111 S111-11 11111-'1-sl 11:13 - ' 1 11 '- - ' 11 - 1 Q -'-111"s '1 '11:. 151 Th' - yu 111- 111-1111 -rs 11z1x'1- 5111-111-' - W' 7'-11 131 1 - T11- 1-z1r1-f1'1-1- :11111 rz11111-r ilf,II'1'l'2l111l' 1111's1- 11111111 111-s -'1111 F1 R11 111 1XI11111111x' 411111 XX' -1 -.'11'1.' :1111-1-111 11115 F1111 1 1 ' 11111x' 1111- :111- 1:3 111-111s :1p111'1-1-i1111- 1111-ir V1 ' , ' rk. '1'11- 211111 111 hll1'11 1111 111'g1111ixz1l11111 11N 1111- 111111115 111:1x' 111- 1-1111si111-1'1-11 V1 11s 1x'1111111: 11l'.'1, i1 1'llil1P1l'.' 1111- s1u111-111 111 1111111-171111111 111111 1l1l1l'l'1x1il11' 111 1111- 11 1 lllll,ll', :11111 .'1-1-111111, 11 11-111'111-5 111111 111 111 1111' 1111xx' 111 111- il 111-11 1:1 11J1'lI1L'I' 111 music us xx'1-11 as 21 1is11-111-r. 1:1 T11- C'1111r11s is 11111 :111 1'g:111i',1-11 gl' 1111 as lll11.'1 111111-1' 5111-i1-111-s 4 11r1-. S11 1- .' 1' lllly 1517111- 111 1111- 1111411 S1-1111111 1111- l1l'l'll1111l'11 111 j11i11 1'1-311 '1111-S5111 xx'111-1111-1' 1111-x' 11z1x'1- 1l'lI1 any 1111-1111-1' 111111111111 111 1'11111'11f ' rk. 1111'-112111 1-11-1111 IS g1X'k'l1 1111' 11111- y1-111' 111 f.11UI'll,' s 111x'. 1 '1'11- ' ' I121S1'1lIl1l'111l111'11 ll 11lI'gl'lJilI'1 111 1111' x'z11'i1111s 1-1111-11111 1- 115 1 1111 ' - s-1 ,'-111. '1'11- 111' 1 1111111111 111 1111111111 111 111'-.'1-111- ing '- 11 --s 1 1111- Ar111i.- ' '- Dux' 1'1'11gr11111 1111111 2111 z11-1ix'1- lllfl 1,3 1:1 1111- i'11r111 S1-rx'i1-1-Q 111-111 111 1111- 1115111 s1-1111111 .1111111111'i11111 1111- 1-'1'i1111x' 111' -- - 1-1-11' Q' ft1ll'1.'llll2l.' x'z11'z 11711. V1 1-fx'1-ra' 1111-111111-1' 111. 1111- 1'11111'11s 111111 1111ll'I' ll11l.'1l'1l1 111'51':111iz111i1111w z11'1- 11 gr -1 H' - - 111111111 11l'11l'11f' 11l'lll1i 1111-11' 1111'1-1-1111', N115 XXH11 1111' 111-1' 151 1111 5 ' -I1- S1 1'i1 111111 1-11-111 1- 1 '1111. 11 .11 'F , . - ,1 fj ,1 ,, 1- MI ,12 fi.: My , " ff 11r .. 'TN i V- W... . - 1 1' 4' -- f --1 - -- --' - : V 11,3 ii .. 1 1511. kkkl iii? , 5 111SgQ"1f-11-111AN1 1-1 'Mi 1 N ,W Girls Glee Club H1 11111111 111111111 111 1111111 I 111p1r All P11 1 1 N 1111N 1 11 fl T L XL N N 1 lt 111111111N LII 1rQ11 Sllll KI N 111 L N 111111111111111 1111 1N l1F11ll' 1 1 ll N 1 Q81 N U N O L 11lN 1r1NN IIN 11r 11r 11 I1 IX 111'1111g1 N11 111111 1116 111 N. 1 fl r111111 111 111111r1NN11111 111 111 1 N11 N Ill N N 11115 111 111 111 1111 lllN1 1N111 N111111 I1 1111 N Ill ll' L1 Hlllikww 1 111111 N 1 N1 1N1111 1111 11r11gr1111 11r IL g 1 1 111N1111111 1111 111 1r11.,r1111N1111 11111111 11r11 111111r11111N11 N llflllg 1111 NI11N11 1111111r1 ff,l1lLN1 111 1111111 11rN 11111111 ll pr11111111 111 1r1111 111 1111r 111111 11 1 11 Illll ll 1 llll 1111r1 111r 111r11uQ11N11111 1111 1 1 11111 IJ 1 1r11N N 1111 111111 1 111 1 N 1 ll 1111 111 11 1 r ll 111111 11111 111NN1 1 lr 1 111-- Pll 1 1 l'f 1 N11111 N N11 1 X N 1 H1 11 r N1 111r1111 Br111111 1 Ik 1 llll 1N 1 1r RVJIIEVJJIKMEK Mu..,1.LJ11.11, ll1EVlZIZTx,l1'1Q?.1:,JZ3VlKIE.JlZ,1sVl1'1x1,3.,H21fTiL LZKISLJZIEV P11 1' 51111 xlib P1 11 111 3 111 111 11 5 111 111 L1 121 si 15 P1 11 P1 - 1 11 , ,,.,7,. 1 H 1' V ft ' 1 1" ' ' IIIUH - 111111 1111.1 11111-r1-N1 :11111 111-111111111 1111' 11'z1i11i11g 111111115 11111511111 1' 11115 111--11 1111111114051 11111 1114 1111- Slll 1 -111s 111 1111- 11ig11 N1-1111111 i11 1-1--111 -'-urs. -1:1 11113 11111'1-1'1-1' iN 111111' IlillllFll1 1111' 215 N1'1111111 11- 1 " - 12 K'-1 5 1-115 hi 1111 '- 111111 11111r- 111-Ni1'1- 1111- 1Dl'1ll'l' 1-L'2llllI'k',' 111:11 111-111 111 111z1k1- s111'11 ll 1111' U ' ' ' ' -. X11 - -1: 1 gl 111111-1"N 11111- 11-11r11: 111 111111 with 111111 Q 1-111 1 Zlgfllillfl 1111-rs, 11'111-r1-11: 1l1r 111111 11rz1111111i1's 1111- 1'.' ll 1'hz1111'c 111 Pi 1-x1 - .1.1 1'.' 1 - 11111-r111'1-111111111 1' .11 "N I '1 K1 -1 " g 1 1 1 - ing: Ig 111111 11'111-r1-11: 111r1111,1 1i11-1'11111r1- 11111- '-N 1 - ' - .-,' ' s ' 11-rs, Illll,'.' 1-11111111111-. 11111-'N i1111'11r1l 11-1-111115 111' 11'11i1'11 1111 1111 -' 111'1i1'i1i1-q 111111 F1 2ll'I' 1'z111 1-x11i11i1 11111 1111- l'1.1Ak'1'l. 1:1 1111" j il 121l'gl' 1-11r111l1111-111 111111 111 api" 1 - 1 5 Q ' 1111- P1 111111 111 k'lll'11 .11111 t'X'1'l'3' lIll'lll111.'l' 111 1111- Girls' 11111- fi1ll11 1111- y1-z11"N 111-ti1'i1i1-N Yi 1111 '1- 111-1-11 1 k -1 Q 1:1 '1'l1 -1-11111 11415 1111111-1111-11 i11 1-1111111-1 s1-1'1-r1 ' 10.-. 1 'z 5 - A 1 Tv! 1 11 -:Xl-'-1-1 --1-1:1 ' 1 1' 1 f'l Q 1 I - 1' - 1119. 11 -. -, 1- -1-Q' 1' '1l1- 15 1 11- 1-'11 '1-1g- 1' 4-111'--1 x .- 1111- V 11-11g- - is 11-11 111 111111'1- 111111 1 1 11r1-1-iz111- 5,4r1-111 1 1 1 .'i1-11 gun- 151 izz11i1111: 1'11i1-11 1111111-111' 1-I'11lll 1i1111- 111 -lll1'. 111 '- :11111111111115111-1-111111111-111'11 4- 1 g1111.i7z1 1.1111 - 11 1 ,',- '1111' 1121 '1- 111-1-11 4111111111-l1N111-11 111111 11 11111 111-1-11 111r 1111-11' 1-1111-11-111 11 1- -1111"- Y '31 11111 111111111111 111111-11 111. 1111' 1-r1-1111 'N 1111-. 11 iN 111-1' s1111-1111111 N11i1'i1 il 1 1:11 1-11-11111-111111111 11'11i1'11 11215 111 .1 1ill'g1' Il1K'ilSlll'l' lllil11l' 11115 1'1-111' 1 .' 1 ' '13 111 1111- 1-11111' 111111 111 1111- N1-1111111 N1-1111-. . -1' 1111- 11111 11111115 1111111-1'N 1'1-1'1- A 1-11-1-11-11: kg 1lI'K'.'111l'1l1 Y S11-111 '11111 Yi ' --1' 1-qi 11-111 , 11- tl ' P1 S1--H 1111' 1 1 ,1il'1'i.lll'l'l' 1.1111-111 31 k1-1' E 1. ,iff-1 ' W' ww .ff-fm' 4 4 A 1 ' 7 . """" t"""'7"""?""""fT'5!'YW94!'6'?T'F""2""?"'"'V Cq'T'1vww , 1-11.10 -'1u,.M1P:W ' k,, 4,3 ' V 11.5" kms A,3v H S I V - Ti 1 1.1.11 15 51:11 e. f 1 ' 1 1 an P bl T, ETL' 'IFE alll? "IKE HAT EL TIM AE if ,XIV f Y N. 3 5 A.. 1,...,.11.1eW.1 M. 11. - 1- Boys Glee Club 1 N 1 111 u11111 tl11 1ft111111t lllfkllltbll 111 lxfllbb V11 , N lxllllll 111t1r1st l1 11 I11111 sl1o1111 es 1 t 1 111 1111111 ljllflllg th1 hrst s1n11st1r th1 1lul1 Ltbllldlfltl 1 11111 1111111 DLFN 1 ll r111111 1.11 1111 th1r1 1r1 111111 llg,lll1kl1Hllll6l1 1 1 1 111 S 11 1l1 C ll 1lu 1 NX 11 l11r11111l 11111 111r lgo 111th Mlss V11ll11r 1s 11s l11 11 1 l1111N 111111 CXLTX IxllLSddX 1lt11'11111111, tl11 s11111th hour 1111l 111r111111 has most 111 111 1 JL t1 l111 l11r11 tl11 111111111 1llIlLS of l11llSll 111111 11 so 1 1 111 1 1111 ll111r 1111rl1 1111111ts 11111 1 X1 ll 11111 1r1 S 11 ll 111 11 l1111s l1.111 l1 1r1111 1 11111111111 11l 1111119 tllllllli, tl11 11.11 .1111l I1111 lllxtll plrt lll -,111 11211 pI'0gI'dlI1S 11111 111111 ll tl11 l11g,h 111111111 but 11th1r pl111s 11s Nktll Il111 bang 111th th1 1l111r11s l11r tl11 -Xr1111sL111 1711 pr11gr1111 1n1l for tl11 Chnbtmas LXLYLISCH ll111 1ls11 11111 rt 111111l tl11 P1111111111 C1r111g1 .11 11111 of lls 11111t111qs thls last 1 lllltl ll11 1l11l1 l11lp11l 111 1111111 th1 lVlus11 lNl111111r1 L1111t1st 1 1.u111sw 11 Hlllglllg 1111r1 11111 11111111 1111111 NTS 111 lNNl Ill 1 1 1111 I11 11111111 11r f lNll lX 11111111 11 1 11r111111 11111115 IL 111111 111 1 LL Ll 1 Sll ls r11ll 1111lu1l1s s ll 1l111ts 111111 11111111111 5111111111111 111 l11-1111111 f.11111111s s111g1 rs 1,111 11l th1 pur 1111115 111 1 KL llll 1 111 51111 the 111e111l11r1 1 l11tt1r 1ppr111.1t11111 Illllwll 1111 11111111 llll thux 1 l11ll1r 1ppr1111t11111 11l tl11 tl1111gs 1l111ut t 1111 1 11 11 1111111 1 111 s.11111 111111 IS th11 1r1 l11r11111g th11 1 1 Ll KXLN 11111 ll ls ll 111 JK 111111 1 111111111 111111 1111111 1111 IX 1ft1r11111 N IIQ'u11.l3IrZ?11ZBTT1'1l'I?E1EH 1 1 JLIIIL JAX., ZKQPLL 41.23 J. E, iii Kwai ll I iff li , I A 'l'l1- l311y." fxlkl' Cl l, l" ' ' " ' ' 'V-llJL'I' l111.' s111'1'1-1-1l1'1l X'l'I'y 11'1-ll this year. ' ' 1 zu 1' 5 ' :- 111-'i11ll1' I1-11: -.'t111'. ' 1 Q 1, - ' 1 ' xl H -IVA l lzsg ' .' lz1'11z1 '-'1' 11: l tx Q 1-111'11ll1-1l stud 'ing' 1'111'11l uxic 111 tl 1 Ci fc qlllll. 'l'l-' I 1 2 " - -1l.'I'h1 ll I .' 1 'il-l' .lllC. "I' 11 1 1' -11 ' 'lp lllli' parts s11it1-1l t11 th1-ir 1'11i1'1- in ' 'al 1si1'. " -' ' ' ' Q 1- 1111111't111' 1'r1-1lit 1-z11'l -'-. ' '1 lp grz l 1 '1111. 'l'l 1 ' '1 11 ll 1 ,- '-. ri. -' ,- , 1,.-, 21, I ,, 2 ' h. ,, , :Y 12 , 'Y h.. , 2.,s,... .,. " A,-, ,' , V y'g'.'1'-1llN'l."'lXl- lm" lljz l 11:1 111 tl11' lXl1." 1- '111 '1'1'ts. li'-v' - 1' l1C'l1-fll ."1g. lp " 5 ol l1l'l11C' I 's " 1 sz 1 1 1 ' of , I4 1' 1.1 l fl ' -1 ' - ' h' if as th g l ' gl lil1-. At l ' ' 1 1 5 2 ' 'Q . "'z1r1 1-11,111.'111x' llll'll1S 'l 111111 l1z11'i11g il gl l llll -, as 51-1'1l111'-l l 1' l 1 Jlfl' ' 1' R ll 'lx '.1l1,' 1 ' 111.', l f"' M .1 K 4 - "' -fi ' '1' .S'1'.1'I-1'- 1 111' h L 4, , .M I ,.... ,... ,-,,.,.,.,. ,, j,,,, ,,.A,. ,.. , - 1-gl... , -, B , . Ag Q ,, 1.1 . ,, . , A ,A A , ' , , V i 1. A K an 1 , , Fm Wig, , ' Lf . --,f M T, l1'1VLfiTflIKLi5 ff QQ KC? A l 1-,.-Q Q-,-,ZX s,, Z Xgv X XX, JMS, If D IE Ziff, H1 QZKLJKQWJ JC ZIV lie, TK 'Iii ZZIA .lim-H-flf' l S! xv ,Aj , 'Z PJ h Xa Qi If? 5 T1 152 was H LA X '1 33 Ii TY? md? f 2 if A5 ff 12 'Cf 3 f Pi xx: "3 f 5 6 5 .. Ii rz T? rz N V AA ii - --- W AQ Q5 A I xi si Tv be K-5 YT 12 Fc: wg X 'M T Z lg 5 A ,- , Ki if W f -B SF lg we? T? 12 LS it ax EV 'f s Els f?pN5L'Z.QZL'4'2bLi...' KL Il, . ll1IR,.. 'ZF " 'nge' . 'ix y-,wzwz i'-W-i,9ff:'1 W? MAN HON YWE L PLA E x I W F 'Sf 3 V0 of n I' za vs ' 'Ps 0 UONNELL S. --'df' if ERWAY EURO HELIX? .lik Ji ZH LIL' 21,5 Tg JOM LKIETQXQ R'TZf"P'I1FZL.XF ZYISTTZZ. I Sxx ll W HA 'f'f-1111 11 Q' The I923 GfldlfOD Season 111I11I wputs 11111 1 1 I 11111 ll ll r 1 111 s 1 11 1 1111 1111r111111111 w tr11111 r111111I 0 1 N N N 5 N N S1 5,1 1 1 ll 1 N. I If Q 5 N I I N C 11 1 X 1x 1 1 1 11111 111 - I11 Q -1 X 1' 1 l I '1 1 s11111v 1 111 ll KIIN SI1 1 111115: 111111 1r 11111 111111II ' 1 11111 IN 1 1 ll 11111 F1 1 11 1111 ll FX f 1 1 11 1 1 1 N 1 1 E V V N N 1111 s 1 11 1rr1w 111 II 1 1 11 1 Il r ILII' Q S M 1 1 1 1 11 1 N I11'I1 1 111111111 IJ 1 11,111 1 ll S111 I11 I 1r11 111111 1rNI11I I11111 I1 N111 N111 X111 Lme up of the I973 Gndmen 1 F1 flll ll 1 1 1 111111 ' lllll X1 1 1 111111 111111 11 1r 111 -1 S1111111 1111111111 111' XX 0111I X11111I 111111 1 111 111111111 1 1111 1 IX lf 1 1 1 ll 1 1 111 1 XXIIII I11 1n,11re1I 111 1 1n1 111111 11 ll If 111 111 5 5 H 1roI1I 51111th 111I ru 1111111 Xl 1rw111 1 111 1 111' 911 I11 11 11111 1 XX 'I11111 I 1r1I 1 w II YIWI 1 1 1h S111 1I1 1 111 Il IIllIxI'll 1 1 1 1 r1g.,l11 1 1 lllf FX l1lIIl 11-1 111 If QE '1'1I1ZTlIl.IS'SlZ1XS:'?ZKI1ZC'?Z1'1ISI l1I1,'5.TJSZ1E',,42 IS3TlZ1IE.?Z21I33iZKIS3'5J112Gi211I IIiZf Pug 1 S1111 Il I ' I I A ,-, ,,,., , 7 , ,Um " QT- 1 T f--V- W 110 ' W ' 3 N5 RQ 1.1 , . 5 A 1 1152- ' 1 gl? I,I2.11,1.,-,,1,u, - ,, -I , , I ' ,, I - ' fad Lui!! , , .Y-'-'I -I"11 1 I 11111: -' .' - -1-111-11111':11,i11g, !'11r1I11- V2-3 s1-:1r1111 21- 1 ' 1111! 111111' 11-11 1111111-1I 11111 111r1I 3 H S1 11g,I 1r..'1i1-1-. XYi1I 51' ll Ii11!1- '- ' '--ky' :A '1111 mfr 11-11111 11111 1 121111111 Rnpirl- :11111 11Iz11'1-1I 1I11- 11, Ii. I'11i1111 11-11111, S1-1111-111I11-1' 2?111I. 'I'I1i 11':1.' 11111- 111 1I11- I11-51 13111111-.' 111 1I11- .'1-11s1111, 11111' I1111'fV1111111I111'111g 1I11- I'1111111 1-I1-1'1-11 III IIIZ' 1111 I1:1II' 111 1I11- A111111-. i11-111'1g- I"11Ig11111, 1I11- l'11i1 11 I11lII1111'Ic, 1'I1'1 z1IIy 11'1111 1I11- g.11111- I111' f1F11111I R2lllI!I4. 'I1II'gI2llI1l' 1111. I1111-1' I'111'f1-111-1I I11 II41Q1111g,x 11s I'-llIj.f0IlI 11'.1Q 1I1-1'I111'1-1I 1111-Ii11- I In 'I'I1- r1-51111. 11I 1I11- gllI11l'4 I11-1111-1-11 1I11- I1'.'1 g:1111 - 11'i1I1 I'11i1111 :1111I 1I11- I2l4I sI:i1'1 ESI1 11'i1I , z1sI11'ilIe 11'1-r1- 1111 1I11- 11'I111I1- s:11isI111'111rj.', 1z1ki11 1 111111 11111111111 11111 1-11111I11i1111s IIII I1-1'- 111111- I 1' L-11. I11 1I11- Iz1w1 gilllll' 11'i1I1 N11sI11'1II1- 1111r I11111' r11111111-1I 1111-r 1I11- N11-' '1II1- 11-z1111 111 1I11- 111111- 0134-0, 1I11111. I1 Illilllf' s11I1' 111-1'1- ss-111 111 1I11ri1111 1I11- Inst I111I1. XII 11111s1 111 111- 1111-1 11? 1I11- 1923 S1l1l111I I1111'k Slgllill 111-xt 11-111, 1I11- I11111I111II 411151111 11I 1924 111'11111i.'1': 111 I11-1 .' 'I'I1- I11II111"1 g 1111-11 1'1-1'1-i1'1-1I "Ill" as Rl 1'1-11'111'1I I'11r 1I11-ir S1-1'1'i1'1-s 11111111 1I11- y1'11I"1111: S11-"-' R1111: , '1111 1111113 kI111'k U'C'111111111', 112111111111-1-I1-111 ', S1 - I' y KI -, II- 1 1 I11'- II1 V, 1111111111 XY1-1-I11-1', 'I'I1 If I,ilI'IiIlIIl'Sl. .X1-1'iI XY1111I, 'I'1'11111z111 RII1-y, I'I"II1'l'I1'Ii SI1 ' , I.1-Iz1111I I'IOlll'yXYl'II, II11r11I1I 5111i1I1, XYIIIIQIIII IIII I, R.I1I S -'1I', IIQIFI f'1'11ig NI: '111'1- If 11115, ilI'II I.1-1111 I'IZll'l'. "RR" 11'1-r1- gi1'1-11 11 I11- I II0111111., '11II111': 11'I111 I1-11 1I1- hrsl 11-11111 III 1ri111 I11' I1z1r1I 1111111111 Sl'l'II1IlllZlg,L'.'I 1'11rI11111 II1111111. IJ11'igI11 IE1-.-S1111-1', lt111'I ISL1111-r, I-'rz A15-Il, NI1 III' 'A , 151-1111 R11111Iz1lI, If11z'I fiillif, Sterling 71-rI11-I, I-'I 1'1I II411'1111111, M211 I7 SI11-1', -I11I1 fl1111I1I, z1111I ICIIIIK' I - I1-r. IIIIX' f1'I11-1I11l1- 1111111-1I 11':1s1 ll Ilill'lI 11111- 111111 III 1111131 1-41s1-Q 11111- 1'-111115 111-"1- I11-111'iI1' JIII- 1'1-,QI1 - I. 'VII' r1-.'11I1s 11I 1I11- 15111111-fa 11'1-1'1- as 11111: II:111- II. II.S, Ill -111- 91-111, ll 11 f1l'ilI1'I R11i1Is l'1i1111 Il 91-111. ,W I3 XII -51 T U.-1. 11 , 0 f'r111 I IlllI1ICIN.' 11I1 , .H U11 Il I3 fl1'11111I .-Ig1- 11 U11 If? 0 fqli I 111-,, , 11 fI1'l..f7 , ., 11 f1r-- "II1- ,, III . 13 , T KI1 x 1I1 1 . '. 0, 0 1 '. YT I '. I11 II N114 1'1II1- 0 'I'11l:1I T0 'I'11111I 2011 91.1-1' " R PI1 S1 -1I11I.111-1I1'511I11 I111II' 1lII'I 1111s Ll I1 1I'fI 1111111 111 N11 11. kIil1'I-C U'l'11111111r XYI1-11 51.11-I: 1111f'1- 11111 N1:11'11-1I 2111111 I1-I1 I111If 1111 11111- 1-11:-I1I -11111 I1i111. S11-1'I511g NI - 'I'I11111gI1 511911 11115 111111Il I11- 111'11!1- 1111 I11.' 11 11'11I1 s111-1-1I III 1I11- I'1lII- I-.11-I1 I11-11I1. Willk X'-1-I11-1' IEIII 11I111'1-1I 1'1gI11 l'I1fI I1111 11'.1r I:11I 1111 11'11I1 fl l1111I :111I1I1- 111 IRI 11I 1I11- 1-1 I . 'I'l if II: kI r. 'II11111 Ill 1I11- 1111." ' 11I right l111'Ic'1- 111111I1- ' -111 1111'IQI1-s. X - ' . -X' I gl Ll 111-11' 1111111 11I111'1-1I Il'I.I g11111'1I Iik1-11 1"- -1111. 'I' ' Ii'I1-1'--Trl :111 I11-I1I llll 1I11- Ii111- 111 1I11-1'1-1111-r 111151111111 I11'I1isI1:11'1I 11I:-11111. I51'-I S111 'lIIIl'I'II"fI 1111s 111111l -1' i11111.1-1I 1111111, I111I I' gg IRIAI 1z11-I1l1- 11'I11-11 11111 IIII ' 'S' 1 1 kv,- I, -I1 IH 'f- -H11 1 -1' '-II gg' '-s T1-11I 11r111111.'1- 111 1I11: 11111111151 Q1-11f1111s 11N I1-III lll1'IiIl'. 1 .I I 'Wi I 1 -- J 1Iz11'Q11 A hu' 'flcl '- 1 -I 1 fi111- L"lI1lI'iI. I '1 11 -IiiIl1I1r111fI: IigI11 111111I1- 1111 f11r11 11'i1Ii I1i5:piri1 ' 'N IT -111I. R111 .' 1 . -91:1 f11IlI1111-k, I-'11I1.1111i Ii1'1-fl ll!! I R '- ' 11111-. f.i1I'I frzlig--l'r111gV' 1115 1I11- I11fI11 -S! 111-111 1111 IIIL' 11-:1111 Illll 1Ii1I 11111 I1-1 11 I1111I1'-1' I11111 RIN 1 'Y :11 I. XI: f1'1- If X115 'I'I1 4 I1 11111- 11I' 1I11- I11gI1 - 1111-11 I11- 11':1Q 1I11- I1z1r1l1-Q1 1111'kI1-1' .I'1lII In-11 1-11'I. I.1-1111 I'I411-1- I'I.11'1-1 11111 III11- ll -11'1-11I: 111' IiuI1111111Lg I-I'UIl1 1I11- I1z11-IQII1-I1I 11114111111 11I riql I1.1If. - -' - -1 1 -1' , ,. -. M I--swam-mum rm '35 may A "'f""af"5 gif it 1924 Basketball Team JAC K O CONINOR lack was always shoottng spec tacular baskets rorn the center P051 tmn I XININ IARANLISCO Lynn ua: th1s yearscaptam and lmld dnun a forward berth BI:.RTR-XNID 0 DONNELL Bert played guard He prornzses to vtar uhen he rornes back next vmr 6,14 URL? S I OWILI I fl wwf! rnan on defenfe and de pendable as a forward Kv-dl4Wb-dLVVMBQ1'Kb-JHWked',LQa43bQXX5QKQ K5-J hugh Page Sow nlv H ',,fsf'fThA ' "7TT'fY., ' fwfzw' I, . . , -A I S .I . . , I 'Z 'Ai H ' Q. - I - Q Q 1 'N S ' ,A - I I I I L I I I I I I I 1 , 1 Y i , , I I ' , I A - I , , I I I I I I y v v Q v . 1 ' V A . , . I I ' 4 I I I I I I Q , -I . . . I - I . 7 f V I agiigaiw A A has EA VW l924 Basketball Team CLARENCE BUMP Qmck and agzle he and hm brotlfer made an eluswe combznatwn f guards UEORGE BAULCH Played forward 'wuh ine alwlztv He graduates tins year CARLTON BUMP Though small Bump made up for zt by hzs qmckness 171 the guard posznon IHPOQ RX AN Toady played the forward poszlzon, and was exrepimnallv fav! on df fenrf' 'ivan Q 6 6 'Y 14 I 4 1 1 4 0 KveQf 5.561 Page Seventy one XQ"7 Lim' ., , . ,, w----1--rm mn we-P A Q ,J t'f,f' awww L , 572. , l v ' . , I 4 fda Q x ' ,fry ff, f 4, of l V a R - ' - 5 if I 'AI ' R' L ' nf ' Q ' 48' ' 3 - R "Kiwi .-'aqifg F, - if 3, ' fi: " 4 , ,. Q . ,U 7 'ff 1 H l Rh? f-5 f fa . . . 0 A 1 f I , l Opp1111111tb 11 51 ,M 1 K A gg 4. -11.1-1-w1fs11111111z,-1mA:1m1.v11m-, . NU.-1 X 'i A - - 1""' 1 11 1 1.f1:.i'.Lg..-."' Wgw- -why 1- I 1 ' - gf ggi .- 1-1 HPR BPXDI R Flmer lflawd a 511111111 guard game HP lffldllllffl 11111 xrrzr Basketball 1923 1924 1r1wt111 N 1191 1 S 1 1 11111 llllllpl Lllll 1 1151111 ll 11-. 1 ll 1.1 1 Out 0 s11111t1111 1111115 I7 1111 ll1-,1111 - lust 111111 sn 11111 mtl1 N 151111111 11111 mtl1 C flllll Rapulr. South 11111 mth l 1111111 0111 H1111 1101111111 11111 11n1 mth South 1111111 1t the lx1l1111171111 t11111'111111111t -Xll 1111 g111111s 1111r1 ost hx 1 1 0:1 s111r1 1n1l ln 1 1111 111, t F1111 S1 151111 NN IH H111sh11l ln 1 511111 If 1 U1l11ss1 Xliflll 29 lll 1xh11h l llil Urlesm xx 1 11111 11111 111 1 s10re of 73 8 1111 1111111 11111111 through 0111 tl11 H. 151111 11111 glllllll 1111 10111111 1131 Xl1ll lr11111s1o Tl11os R 111 l10rg,1 Stoxwll 1 LOI'j.,l lglllllll lllx Uionnor l-1 11111 l31111l1r Bertr1111l U Donndl L 1rlt011 Bump lllll C l,1r11111 Bump 01111151 11111111 lJOI1IlLll 11111 the 131111119 tnmb are sur1 to 111 b.11k next xedr 11111 tl11s1 111th th1 11111 1l11x1lop11l 511111111 tc'1111 11111 form 1 Strong 1o11111111'1t1011 Phe 1.0ll0XNlI1Q S1h111l11l1 11 IS 11115111 hx the hrit tl 1111 1l11r111g th1 bk mon lJ111111l11r 111111111111 11111 lllll 11111 11111 111111 rx 1l1r11 rx 1 Jlll lll l 1I'1 1 IU 1 ll'l 1 ll'I I U N 1sl111ll1 X11 llllll R1 XII11 Ill Xll111111 X llSlI 1ll l 1111111 Xlluon l 1111111 1 111111111 X lSl1Nllll 11111 xlllg, 111 M115 South ll 11111 l 1111 O1 1581 ol Sfllll 11 71 strong, s111m1l t1 111 1 mos ll 1 1 111 11 11 r11 111 111 1111 111 11rs 11 IL rs 1 r lll 1111r1 ll 1 l"1ll1lx XXCNLTIIIIII 1Llx Raul l1l1111l H1x1l1111s hl1111r 131111111 11111 l'11rtr1n1l O l71111n1ll 111r1 1111 men who 11111111 lll 1111 g,llIlLS 1111 1111 111101111 te1111 s1h11l11l1 SH Bu .ECDL EBL .ICR 413123. JCR lllk-dliibiw-ei1'1ZI5e21 hiv-JMVL-iilvej Pugr' 8111111111 11111 K 1 W Q, 11 , 'Ziff' 11-115 1 1 L 121 I I 5 4. . 11 .I A I Q l l w '11 . ' H l11t 1 ' llllfli 1 l 1 II X'il.' v11ry lCl'l'll this y11111' Zlllfl l'11111'l1 l51'11w11 Yi s 1 1r111l l1yl1111k111'.11 IE l1t41J 1 ' tl -l.1:l11tl1ll..'11:11l. .1 Q 11'1 11 '1 l1 -'1 l, if '.g.' ls c"1.'l 11. ja la llfh. 1' 71 c'l,l-illi' ' .':1,. 1 ' ,' "' .1 1 ,Sz 'as 111 1 "1 -.g-. f, N' 1 17' 1 5111: 1 1' 1 1 ' '1 1 "ll," fi Illll l,,' "1 ya: 21 f1.' '1,'l1 11 1 ',j1-1' " , ll 1' 1 ll. 1. S. - 1 1 21, , 17 " 1 . 26 1 '1 1' Z8 l-1 . 1 A ll hlillllllllf' -1 111 1'l1111'l111t11 X Ilfj' 5 19 111111111 1 111115 .' 2-l ,Ia ilfy 1 1 23 . 1 11 , 12 ,li ary 10 Z1 . ' , 9 xl: ary 25 , H 21 .11 J 1 , 9 111 lf- -11,11 ll . 1- 11111 1 1 .111 fd 1f- 2l.'8, 18 . ' 11 11111 25 l'1'l ' 111'y 15 19 . '1 , 22 gl l"11l11'11111'y ll .. 2-1 ' 1 l ' 1 13 H 1-1-111-11111-1111 .13 .'1.- 1 - 12 Mzul 1 15 l 111111 , , 17 1:1 KI: 11 7 21 .1 X72 ,,,,, ,, 10 fri 111 -1 21 1 Z4 -. 1111 1 1 1 7 K M1 'l 22, 14 .' 1 '1 , ,, Z0 5 N11 xl 29, , Z3 .1 '1 11.1.11 , , , 8 gl 'll l11l 343 'll 111 -'1l A .1 1 121111 11115 1I'2 ' 11111 Zlllll llll' 11111111l1111's of this 11111111 will .11 'la-ly Q 111141 tl111 111 '1 111 1g1 l zt' g 1 l 1: 14 tl 'fi it 1111111. S1111 g Nl 1, l'1 'l 1"z1ig, 1 "1 ' 1 ,j11' 11, .11 Q S, 1 1 1 1'1 1 1 ' 1 1-1 1"'T'T - I Q.,. .x..,...w.--W---M-lm--rf, ""'Q.f"',,f ,Q fix If T -3,16 3.. f.L'W x 'I' ,L fy, i If g................m........r f Girls Basketball xxxxl 5 I xx xxlxxx xx xs xnnoxxmu txxsxgxr xlxoxxt lxltx gurls rxspxxxxx tm xxxx xx xs chow Ilxa lot xl xxxxxxxlxlr ol x,xxxxIs plxxul thxs xcxr xxis elcxux II xstxxxgs xxxnxxxnx, slxxxx Ihx axulxt lux thxs -.xxxu-as should not only bg gxxen to the tuxm but x grn xt cln xl xs dum to Nlxss Il xxlxxoorl xxho xxxll lm luck to Lonch thL tf-xm xgaxn ngxt yLlI' Ihr. prosputs x xt xx xrs tx xxxx xrm xcrx g,oocl III Spxte of the Iut th xt thx uxtxrx gm pxxtxx 1 xlxxxxn xxxth the xxxxptxoxx ol Ilnrotlxx 'Ncxxton grxxlxmtc thxs xc xr Iloxxxxxrtlxc xxxcxxxlxcxs I -. I x ll xx xxwx sm ls 1-. Lxpu I ll OINX N ll T I Ill N N JH illlllll II II' S10 J 4 lllll I., LII xxxlx xxxxxxx LH I Ulllst Iixs 10 1 l N U I IS II l KI lwltl' L I L II xxxlmt Nmxxloxx Nl xrkxxgrxu lxxxxfxxlx I wthnr Sulmr Ilorothx Nuxtoxx xxmpxm, iuxtu x xnx S R xxxxxxxg, lxxxur Xrlox lforcmxxx xx Ir D xnxxxlxxx' xxxxx xrx -I xnxx x xxxxx xrx nlxrxx r xlxrxx xwl 7 N1 lxxx L Xlx xxxnx I h xrlotu lrxncl Rxx 5 X armonlx xlli I oxxcll Ixoocll xml l uxxnll I lx xr mix x lxxx 1 Xxxxmll xxxxl U Uppoxxc xxtx 7 Kc wks: 5IZ1ISiC'fl1lS3. 4133. JR lm. JKETV 11403. .CHILL JIIXE. JREF 44.15. 41115. Jl'Biw-gjixb-JMI' Plge Sfw, nly lim L IQ? lil? l T Pl 'Tl ' I Y ,, III, XVI ' lirls' l5zx,'k -tl x ll pri ' "3 'Q Sz " I I F' -1 1 V -' Y' J lcxl, zxxxxl froxxx this group llxv Q 'as ' xcxx. W lux'b-xx-xl -z 'JI Az at - -' If ' Q . ' ' In 'z 'K . z - - K' Y xxp, rc-Il lvl' th'-I swxxxxcl lm-gxxxx slxuxvcxl splvncliclkxxlxility hncl zxritlxs- gli-Ixtcxrl xxxxxxl -r of thc-xxx xx'ill Ixlx lxzxrk xxvxl yvzxx' ax .' xx' ' xl 512011 -'tn-xl. 'l'lxx- fxxlluxxlxxg plxxyxxxl on thu sn-vxxxml tx-zxx : If ' 'zxrrlx-Nlx 'ic Kxx xx, Iil".xl -llx I Ifaxax., IM 'xtlxgx lil xls, ll 1 rl:-A -Ililxlzx liisl I, St 'llxx Ilczxtlx. ,lux 'xx' QV I1-r - XYI "'x'4l XYL-llxxxzxxx. Ru ' g V- tl-x' -- . 'Sl 1. 'l'lx- tlrql tx-lxxxx Iixxx- up: I" rxxxr l. --Nur xx ligxkx-r, Y- 21 ,-Xrxxxlxfx Q X , I.ol Ati Ilxrk -x' lczxptzxixxl flux 'mls- X.. I 'Az , I' I fi 'ily i L-H xv ' J .Ar .i L. --Rxxxl If lyxxxx xx ' f '- X -. z ' X z . Il. H. S. l'l' lh-"mlx' ll . , 22 .ls "ll- ,,,, ,A ,, ,,,,,,, A, , , ,, , ll 155 IL-H ' .ZS A,,, ,I 17 .' ' , H In I0 la L 4' .. , , . 0 ' 2 ' , , ,. , . I0 lx ur" ll.. .. , , 4 11 xxirlx ,, . I , l-I ,la 1 1' IS , 38 7 " -, , , X I5- ax x' In , 9 " , A , , Z7 lf- zxrx' S , 29 ' Q . H, , S I-xx-lxx'xxxxx'x' I5 I8 . " . . I I4 lfx-lxrxxxxrx' 22 , li ' 1 l - ., . I5 I'.l'IIl'llill'j' 20 . -ll N4 s "ll- . , . .. , 14 Xlaxrrlx 7, , , , , I7 ' 1 . ll 'l'fxxgxls: lla ' imp ,, ,, -13 - ., , . , H- . Y 7 -- --V4 A -4 J, fmmf' wfffzn- f 1,4 54, 1 . ,hw . ' 1"1 1 A N 1,-1-fp ,, . ,-1 , J , . . v.,N .. yd? .MAMA-.4 M-www 4 9 BasebaH ff, 1 s S XX Ili 1I1 xx s1r 1 1 1 1 ll 111 1 1s.1sx1 11 11 1' 5011 XXI 11 11 IH 1Jxpe1t11I the 111 111II r1111111I 11111 111 good 1111111 1111 tI11 fl 1 111 111 1 N X K 1111 Illl l XI1111r1 r1 111'-s 1111 JI ll S lt 11 fi H 1 I11111111, s1I111I11I1 s l1s111I p this XXII Xprl 18 ll Ill XlSIlXl1 Il 1 lXl 1 I11 II 111111 II 0 1-rack 1 s 11111 11 l '1 N N Q 1 I 1 111111 1r1 iss 1111 l X I I Ulll U lllf 0111 1 Nl 5 lX IX IX lX 11 Xil1 IE'3ZZ1mV JILL 122121 lim. JKQIKL EBL ,ZLXL ER LXR JZIEV ER 4111131 111 P1111 517111115 four XJ 11 13 1 1 I E?i+'Af.1F I 1 511 1 .L....,....l f Q 1,5 .1 iifigfwm ' . I3 M ' W' ' ' Q Ft . Y 1-f M Q F . W , I W " . - 'X .1 fi W - 4 1' AA 1 W gi I 1 I A ii 1 if 3 f 1 'fl 11 III 1 11 5 , ' 1 , I ggi 1 11 Kr, . 31 K is I 5 N. H W 1' 511 iii ' 'Ih' 1111111111111 .'p111't, I111s1'I111II, XX'll,' '1-Il r1-1111-s1-11t1-1I in II11- 1111111 s1'I11111I tI1is 11-111' AI I If Kult I'Y':- , I1z1s-I111II 1'o111'l1 I1111I ll l11'11111isi11g Iist 111' 1'1-1'1'11i1s 1l'11111 whivh 111 s1-I1-1't his Ikiilll . Th I 111 111 I 11s 101 11l11y1 I lnougl gum if j -t 1 gin- ll 111'1-1Ii1'1i1111 111 xx'I111t I 11 1-st 171 ff-I 111 thc sea' "II I - lik -, Illll with thc 1-H'01'1s 11f 1'11111'I1 IiXs1'1'11111I with 11111r1- 1-x111-1'i1-111'1-, Q i1 .' X ' 1011 'i ' i A ' ' 's I I 's1'I11111I 11-1111 hi 'Iih' III14'-llll 111' 1111- 1'111ir1- s1111111I 1'1111sis1.' 111' tI111s1' 11I11A'1-1's: H IQ. I31'111I -1' 1'. Ii. 1I'IIllI1llK'II 11. ig 11.1321 I'I 1s1, If. 11k-'s. s. l'.i'r11ig Ill I. R. I411IIi11g I. 1. Nf S. , -3 I. Xl.1" 1: 1. -1. 11'1'1 I1 - 1-.11 1,11 I'1'I'ti1's: I.. I'il'lllI1'1.'1'0, N. XX'11111I, V. fi11viII1- 1 III X. IfI1I1'. 'I'I11 f1'1.I " f - 1 XX'Ll' ' u 111 ' '1i11g: Q I71111- II. II. S. tll11111111'11ts . '1 .' . .1 "ith . 7 I3 1,1 ,XIJJI ZS V I5 Ifvll .Ll I .5 V1 fi H111 U 11 X1 sl ' II - S H 31111 1.4 11111111 Q, :X1LlX' 23 1iIl21l'. II1' Pg L NI115' 31 Ii. If. .X .X. 1iII2lI 1' sI'11 ,I II 11.4 , 1iI1ilI'I 111' , 1, ' 'l'I11 11111111111 IIllL'l'1'I1lS.' 1i1'I1I 1111-1-t was I11-I1I 111 IIN' 1'11i1' QQVUQI s NILIX' S ilIIlI 11. I'i1Il'II 1: 1'I11ss 1-1111-r -I 1111-11 i11 IIIU 1IifIi1-1'1-111 1-1' '111.', 1I111s1- wl111 1'1-1'1-i1'111I hrft 111' s1-1'11111I 11I111'1's 1ll1Il1' 1'111'i11ll.' P11111 -sts, XX'l1I'1' 1-IigiI1I1- 1111' 1I11- s1'I11111I 1r111'k 11111111. 5l1'1'1'y K111.sh, kl111'I1U'l'111111111', 1 111111 Ig1'FI1'illl1I U'IJ1111111'I! XX'1'I'l' 11111111 I1igI - III II11' int- 'I1 -1't, 'l'I1- 11-111r1111s 14I'OllI I11s1 y1-111"s tr111'I1c s11111114I 1'1'1'11: N'l'I'1X', Ii111t'., UT 1 r, 1 I ' KVI? 1A1'II. 'l'l1 1111-11 with II11- IIl'XX' 1'1-1'r1li1.' w1II f111'111 1h1- 1924 11'111'I1 1l'LlIll ZIIIII 111111-1' - in tIl1' 111II1111'i11g 111-I1I ll1l'4'IS. T N11 4' 10 'K11I1111111z1111 X111'11111I 1I11-1'1-1. NI1.' 14 IIAIITX' KIUIIIIIX' 4I11'1'1-1. N11 Y' 17 'f1I'1'1'IIX'III1'-I.lIXX'1'II tIl1'r1-I. X11-' .111-.11 -XI, ,'X. li. kllll ' 7 Ii. If. .X. QX. i Q 1 - l x - ' 'V ---W ., N- ,.,, "' ix 1 - 'W 2 1 M"Y1'f'1. 1 1: 1 , I U Q - , .,....... .,..,, , ' W ,f S1 - , M,-,-...i 44 .. A A . 4 . if li 51 9, 1101163 O A S ff? Hwv I NX Y Il lm 1 X U K 111 1 l1111111 1 1111 , 1 X x ll XI 11 ll N 111111 II F X NN N 5 w 1 W NH'lK,.PQKk ,W LX W1 MFfl1QXT 2523 131413 '12,-1311113 Z5 S U51 I l111,1 S I 11 1 l , 11 11 l W ' ,X E2 lz 11 H -1 5? U . H H I . a o . ig . ' ' . 1 ful ' Al 51 . j - 11 il - I v . ll ' l ' . 112 gg, , ' , . fi ,W . - , , lf? ., - ' ' - 1 rl f iz Il: . ' F ' 1 0' li 17 . . ' H ' ' o , 'Y 1 1 .1 .1 11 1.1 If li? ry '7 1,1 , . ' Il fx , , 1 1 , - ' ' , 1 V 3 - ' - lf? - ,, .i 14 1 51 . A 4 ' 1 Xi rg Y. 1 -1 fp 4 i 1 1 11,1 il 1 1 1 1 11 51 1 W 1 'l'l11- 111l:1-N I1IIl'li' l11'l1l .1 I1l1'l'llIlQ, 55? 'I'l11-x 1'.lI1IL' 1111111 l.11' Llll ' 111-111, fl Ul1l,111l11'N XK'lllI Illll., llI1'I'lINlllfl l1.111l:w, 1 ,Q .XII l llllQ1'N 111 Q.ll'IIll'lllf 11111-1-1'. ,1 fm , . 'V Y V. V U W iz 1 l1.1fl 111l11 5 1l1.11 Hlll l1 1x11l11 1111 .lvl 1-5 1--. ri lj1'1'!1 vl4Dli4'h 11lIl1lz11'1-sl1l.l1lq1 2 -lNll1' llI11lll1'l'-lIl'lJlN j11l'1- .lllfl tl11- 11l1l l'-fJI'fl 1 I1 -1 if S11 -1 g11111I 11111l 111111111 l'.lllli. 1-3 l I5111' 1l.11N .lllfl 1l.1x'N llltj' KK 1'.1111gl1'1l f 'l'11 llllll 1xl111l1 l1llil'N 11111- l11-Nl, F? .XII I 11l11111 1l11' II1l'l'IlllQ .ll l.1Nl 111l111111'111-1l l '1'11.1.. 111141-F11-11 .111 1111-11151, Q 1 1 V? ,Xml N11111l1-I 1l111 11l111l1- 11'111'l1l ' ', lf? lk .XII l gixf- 111 1l11-111 ll11- 11'11l1fsl 51-11111-3 31 ll-ll1'X wut 1l11-N1'111lq1-fl11ll.1f 4 gi ll111l1 ' " 1' 1 1 1 Q 3 i1 '11l' 11lll' 1'11 lll1lHS 11 1' 1171 1 11111: l'.1Il111 " l l11- 111-xl 111111-1l1.11 f1lllIlQ l1111l 1'111111-- .11A1111111l l11'1'1-. l ll N11 1111 I11111. . QQ l.111r l',-1-rl "lll111l1'.1 1', 11.111.1, l1-.111-111.11 111 I111'.u rf ITT N11-fR11l1-1111 "1Qix'1-1111'.11111x.111111l1-111.11l1111l1l1- 1-g:1Iix'1-." ,' l'kl'1JNll "l1l11II'l 1111 1111111-.U If . . . 1 "1 ll1-11l111I.111qI1xl.1S1 1x 11f11.1ll1 ll111 111'1111'111.1l. 'l , . . ,, A 11 X1-1.1 "lI1111 111.1111 N1111l11-M1111111111'.11'1'v ng? Sf l'l1111'l4 "1'.11A1'1111g11111-.1111l1l1'.1gg111Q1l11'1'1-," ly iq 1l1l1-111 l.LlllIl H Xll z11'1- 1l1'z11l 'l 1.1 '-' - Q .Xll 11111 1l1':11l who 1x'.11t1' it - 41 ci .Xll will 1li1' wl111l1':11'n ll -- 'li E1 lil1'1-N1f1l Il1'Llll1 1l11-5' 1'411'11 ll. ig 1 ,11l111'1111' l:lII'll "1 Pl1f l'.11l11-1', 11l1 1li1l11't F1111 11'll 1111- 31111 ll.lll ll1.11 1'l1.111' l7.llIIl1'llf if li11M1'll11111l l -.11 1111 11 .lllll lfll 1-ll 31111 11111111 1111 l11. ll'1lll1'I'w'l 'l 1 , , Q' 12 Z4 lL...1.,5Q11M,,- ,J Nizffqfzi Jwifzf 1 r 1 1. ,Q W 1 5. 5 ' 1 ' . 'L"Z't'Il y-jivc f -T .TN ,. v. 33 'L' 11- 1 HT -A if Afh-.wild . .+P .f ra Axr AIIPXL U.- .. 11. -.. . I S J . 4 A f 'N K X 24 jf 'TQ 1 'Tv :gy j, j 1 :Q V: zz : gy 6 'j 2: - ef -' - 3-L : :V A4 1: , :I :T 51 f Z' -1 I -5 3- ,li 3 3 1- -. -17 T-T Q , - -- -. -', 3 1 -' 1- 3 .' - ' - Q . V - 3 1 ' - , ' ' ..: ., ,, - rf ,- rv - .11 w :' 4 r- 1 21 F T. , yr ::' ' -' - T :. fy WA- 3' f1?Z '7.- :. Z.. 2. -'If -A .- . ', -1 ...C."'f 2.'f:f':..'Zi:-:-1-7"- 1-V -' '-- ..f.L. 71 ,'. dl. :7 -4 : 5- - 1: 4 , 3 F' : -'- L-' 1 L-3-l fu .. f- 72" 1, 27' 272- G1 fi? K' -2 75 Ari :. f ...V -Q -+- 535' , -12 yr. '.,q' 5 ,. H:-' :: :iz Ag - 7-3 - H, -- ::,- f,..--J "1 5-1 1 '17- Z2- "' 'i 3 'S ff ':', :S 422 :-42 5? 5--' 'f- ....., .-. .L 73? 2-.A ' 34 f fL J: f T. +4 ?: L54 fig fi :Af 4. .551 ' xx- il 5.2 f : I5 53 1: 5 4 rr 5 .rv jf, " 5- 11 Qf- H, eg. S :zf - :'.. ,J .. .,. '. ...M -,i 1 119- I-F ju.. -7 -1, ,A A , A :-.- ,Hg 1-4., 1- 15: 'f ' if , 'T if 1 zr? 2'5:- SE 15-714 .:E -4m 5: if. 5'-.5 , 5: -3- 3-.3 1 1 LL 'A 1: -4-L' 324 ' :fx 11. -11:1 CH F-. 5 1 'T :L .... L 7- f :': -I' L 7 if -4 "' --4 3 r -.gg , ' ...F -'LJ 44 .4 Nia "3 - ' jg ' 'q' :T ff 7 jj :L.- Y.. ll... .,F 1117: ,A 1,4 :Q '. Q 1. 71 !- '? 12 ' Z- " -'f 1 1 71? il Z: ..6 1 'SQ :1':' ' T f" -' -27 4 il. 3 1 Z S 7 f., - :' 5-1 f-' '- -3 lj: 3-- Z- --Z 4. :fr T ' I .17 -3 '- 7 - ,-'4- 1' '12 .: I"K 234 'l-74. - I .A T- H A7 , -."' T: 7 f ' T' .13-,-' T1 3- .11 ':' Z- --1 . A- 1 'W' f .. 1... 3 ::' - rx, 4: A- 4 I 2' ... A-: 'S 1 V: -7 .,- -..' 4' X57 .4, 1 - -1 7: : fr : 1,4 --4 '- .1 -' A:..:4 4-7 'I: 1 -3 ' 43, 4-.7 11: -1 ---.'2Jz- AH :L 1: 2 f' : A 3. 'L :: ig g ' 1'-41 --I -.: if Pg- H1 - f-3 A: 1 ,::- A Q", - - .. - -. ... - ' .. 1 - ,- ... -- A -1 '1 ...Q - -. . - - , -- g..., - 3... - - .7 : Y if 71 T 11-I ' ' 15 if :Z Q A:-L- :rf ," 7' 4 'rf ,Ll 'T :Lf ::""'- L Aix 'I "1 779- 3' 7 4 7- 4' 4 5 -l.."' -1: - V'-Q L' L13 4.-4 1 L. -"-1-,A 4. . I LiL 4- , -LA-- , L 4- ,. -.. .' F :,,"' ' - -- , - H. ,- " 4 :,- 5 AA- .. A -1 ,- - f .. - ... - - H-- - - .- , . - , - ...-. -.H - f A - -1 - - ,- A - -'- .:' - - " - :.- ,-- . - ..-'-'f-- -i - -' -- f :.:.. 1-.Z:: 4- sf - LF 2 6: 7 LS-ff I -1 :EQ Lf 'ff I .372 2"? T.. 'Q' 2 :4-' - .I E Q- ?T2"',f Q , . 1 LL ,. if, :' : ' ..'. 2. A ::':L -L., vcr - ' -f: :- V4 ': , '1: - 15 . 5:1 'r Q. QA.. ,- : 45'-1, -.N -1 :prg :,- Q.. y, 2 -M fic 41521 5 ,N 3 1 1:1 -.:' 4 :q-'QT H : 5- 1: if Z' '1',4: 1-,: .::. :l 7: 2- , wg- F-1: 3:-31' I - 2"Z' E.. f':L,. 7- 72 -' fl 2. 7-"-.r": A: if :. - 1' -1 A1-':4v . Q --. -. -- : -Aww 4. e - - .1 -..1- :1- A ' :. ' -'f :.- ..'-- 2 - - - , ., . .., -1 - ,, -- - ,, .. -L- In .V , 1- H. , - .. 0 - 1 N -+1 - TT., -' ' 1 ' -. 'A X 1' "' - 'T "WY" f' - ' ---f f' 'f .. UT 1- 2. " f -1 --15 -f 7 ,. ..' in . T -Z2 .F.. "': gf -v -,L f 4 CI' Z A -41.1 3- -1 MT Q QQ :ra A '12....f P- : :' 2 : L 131-N A-': 57- F vi " 'fi f 1: L15 :-EEf 1 5 ,-- :fu -1, -1 . : -1: -1 ,Z -' '- '."' '-:...- I " 1 -1 Y - , -:- -. 7- 5-, 3 A .'...-.Q . y- :'v - 1 . . :3- ,..: W: 7-Z Sl ' 21: L Lug: "41':: '-2, 'Z T : F Ex :FL 5 - -Z : :-"7 ' 7 -1 1 1 'TI--:, E55 " 7' ' ' :'4 ,-f . : . 22 L.. 1 4 :f 3 2521:-ff: 1 2 : -ff 11 L- - , .. - - 7. -1 , ,p 't , ..., ... - . 1 1. 1 - E. - ., H -1 Y 7? 'r f - . -1 . -4 - .- .- . - -fc 4 -- :- - : .-- -L- H ' 2 5 Y 1 . ? ': Q 'r 11 f 2 4 4 1 ' Fi f ' ' E-3 ' 5 " T E f- L1 Qi. 1 1 : Q T l f- ' - ,,-x 1 L , 1 -. g I- . - -. 4 f .- .1 , : 1 " 5 7 : 3 1. " 'L 3- A '- E 'L T' L, : 3- '. L , :.. ' ,. 4 ' 1: ' : -- " if A .. 'J V Z '1 3 - :V Z T: C -4 ..f . -1 7' , -, , " - ' - 'I 1, -1 , 4 I - ..- V - .- ,- V- ' ... 4 - .. 1 i -- '. ' 7 1 L 2 f' - , I 3 :Q i 4 j - - A v : ' ' . E T E 1- A . -. 3 T 'f ,, f -- T - - U 1. 2 1 7 1 L L. ' 73 -. 4 -4 't - : .. Y, 2' Q 7: i L 1 3 -1 1. - H. - 1 ,A - 3 1 X ' T 3 I L - -l. .. , , . Z . f -. - , w f 3 -- 5 1 - : -: z I Z 7 F 7 5 7 f' Q 7 i 3 T 1 - - 'L T 44 .5 X 5,1 Lf- -474 7-I I , - uf., ...Tn-T 71.7 -1.w7.-,,,n-T 7.0.-. ,.w.7,- A-vu.7,-.....' Y ' 4 ,., A-4 . . 'gmt-.M -.-M W.. A.- rf.. Wm. ..c.W. ff..M,. -..A..f .4.LAA!...J4,.x. .1,uA... NAA.. .M .. , .Q ,.L,T1 , Q11 , ,J,,,g,. ,,' , LL'fN4,, -JNMJJ44 lu X R Hua Su 1 I 111 1mm ut g 41 ma Ill! L 1if lllll Il l N llfwrmlu N 1 1 unc 7 L r 1 1 hu xx S ffmfl Jlrto N we 1 tm um m K on frm. xx 1 1 . U f, ll XX N x nur Ill ' U 1 Llwm f 1 N 1 Q f 4 It I ll x 4 X um. I X 0 V HX X N I lik VNJIIIUH lllll x N nu Suu ll l ll lhtblilllg 111 1 N 1 1 N 1 N JI XXIN1 0111 XDNHX ll Q 1 on c 4 mokmg mm 1 H In .1131 LIL AJR SIIIIL, TRL EXP 'I.X"2IiOI?-5233-'I'.K'F XT'IZ1IFEJ.'X'S-'1f"T3lL' W Y A X -Wi N N NN 144 A A ,A n ' X VIN A Av 3 1 H11 XXX 1 1 1 1 Q I 1 S VI A I A ,nil A1 AA AA AMAA x.,,A,-,.1-3-q....,-Z1 AA All VU. MN N .N AN, MN .AN W x-'- 1 N, M MAN LA Kai ,4Z'r SILCIIIX w vw' X'-'H gwf f -N f - -VWSA -ww- xwvp -wry Aww- -nw, .NWA xfvq,-V ,AAN A., .NW-. .4-1 1 .N 1 .A ,,,AA..,,v -. . -.M-. A. A - A -,. .Ny - www, H-. -Y. A.Nv,A. 1 A,,,, . A, , . 11. 5, --41.2, A MAA A,,.,fA.A,,AA4A, ,AAAM . Aux, AA AA, A "MA, 'A,:ZsAAf.g,xAA 4413. AAU, A1.,,,. 41,1 Qi- HLA- UA.AA1Xy',AA4.A,Z.. AAAAVA h ' , ,147 Z u K J O .L f gi ,Q -fg IJ- I it Lf 'f '.T fr LA :cfxfx Tfifif A. - A . - 4: A '- 1: -A --f: --1-- g.-A-A- - A- 1 - - A- L 11 -' A-A -1 ' 1 -- --.. ff A A A A 1 . A A - g 1 - A - A . . A- A A-, AP, A , , Q 71' A' Af '-4 LAL ' .1 A-H 1 1 Vglg ,Y - A 3 f Z-A' :-.Ag A A :I 5 77- 4 - A X A I - ' --' 1 Y f -f A 1 A ' f --. ff 'V 11. LT.: ' 2- 'QA-' 12- T- 71 f ::A " xgi .-. :Z : '2ELA?i - ' L: F A ----fx -1 3 AA: '.-fAf 3 ,-5-A ,',f- ,, .A , A A A A. A - -L- A A A I -M Y , A . U- A A f ' T - A T A I ' ' -A L A ' : A: T A - f- fl j X:-A 1 f .5 1' I?21' Q: E-'MZ 'ff r2:C'1 :Awf- fy A -T - Ar , A A. -W Af -1 f .:'-:A- .- :- A: .! " - - - - . 7 A: : .L 'f Q 'C A - : Z.-.AA . 4A 1' : ,f A ,' A.: 1-- .3-1 - 'iz-T A: -. A AA 5 3 A A . -A j Ag- I r 1. x 7 - -1 ' Yi, Q IA- , ZZ j A IAQ' 5: -Q :A :Y-'21--I fl 7- 1 ' ' 5 ' 1 - -1- i Z :W T' - A '1 fi - :jf J, -v ., A. , -. -L LA A -. -,, .A - AA, 1 " W - 3 '- A 5 :' , Z A A A - f , I :'A- - A A. A :T 1 A AL? ' L 4 ' l Z A 1 -'1 3 A 5 '-ff-' A 3 "-A f. -3 f? 47 Af f - I A 1 f f I f T : A '12, A- 1:3 -"'.-' 1 : 'T f -f' 3: :- :x : T-5 - : AA:-: T L A 3 A- AI A 41 'H'-3: - 3 , ,V 4 A - -1A 41 AT flff 5-!fffljl-L.-,jf A 1' M 71 T5 5, L if: -: 4- A A j . . ". 7 A-4 ig Ei 14.1. fzftiff-, :Q T',:f:3i 7. A Q- AA :IL -5-2 - :TTT - - A A 7 F P ' x: 1 T - A- -T --L 44" Z- ---'-'T'-A-: - : A if l-- - A Af.. C - - 4 4, v '1 A- f47. f ZA A A 5-Agn ':f'AA44 '- T,": 1-A A 37 TM .i ' :, : : 'IVF-' 1' A 3 if A4 -f 'A A: 'A -Al"-i"':,:-7ff-'9:'H A H' 71 H' 'i 1 'fi .AA IT, AA ' 1 .4 -AA: A -AMAA17 IA -'-'-1-T -r 4 A 3 H -A4 - ':A , .I -, L 1 2. AA AA -'-A 5 -rf: -.-A- - -A AA. S., T :' :. - F '-- W tl' A , A AAT! A A1 AA .L '--A-m::'A A-:A--A :gg 3 Q AA Lv A Ari-. - ,A,f A, , .A 1 133. 1 T A A 3 3 1 I A., 4 i , 1 . " 1 A A ,Q 3 Ld 1 ' -- 2' AA A- A i 3 2 Z. j 4 A " I A A '-' A ' . 1 A -' -1 I. I --'- "f ' 'f ' A L' A ' Z 'I -A ' - ',.. ' 'Q -2 L : A ' 7--i4i'f,:.Ag:j-A 3-ig- A A gp. :A A '1 1 :AA 7' A 'P All LPA? AA 5? l9EE24f3Z23?AA:i?? I. A :- -3 3 - 2' E f?-1: Q 3 Q i.. H 1 , W A 1 " A 1 j 1 1 1 7 H L A1 1 1 1 1' "A I - Q 1 1 A A v I Z 'IZ 7- A it A L A 1 A, Q f 15 v-i ij , ' jlf'A4- 5 'Z -11, T- ji XA A T -A f 1 3 1 1 jj ' ' 1. A- 'M ' 1 ' ' --' -Af-A--'A --"- rf -I .. ' 1 -.-A-'. - -A-u M- -- f -A'--A :-A'----:' - -' -A .1 1 :-A 2 fl -2- 722-1 fl - :'fQ2:H'1fEfjAl1--g,'A- 2' 1 lf " 1 ' 'TIAAA A e .. A A - r ig --A- A-1.-A -A:AA-7 A , rA :A A L --.A A ,W Ai A 1 A A- -A A'----:L- -AA ---A '-'A fl ' : .1 :. A ----A- - 4 4 lA . - A A- f A -'.. A,-A v ' -1 A' - ,Af , - -- , I . A '- 1- 1 -A 'AZ-3 Tv M3 -4 1Z', 1- 71743:-A 3' T ' A 'A ' ' 2157 ' -1 -A f--AA AA -1 1- A. - A A'-LA'-A'-A' f- :' A A-.-. M h 1 A . -A A - -1- - A 1 I 1 4 - . A -- -A 4. V- I fl 3 H " -- ' s -A ' - ' " 'f - -' - ' -'I I C L Z ' I Z ' - -A 2 ' I Z' f L - r " - 3 - ' 7 3 4 ' T 3'-' -' : - C : - ' 5 7 - 4 - :' -L: -1 A fy QA -3 f T: - A ' I T 7' A A. L- A 1 - A f gg F A- 7 1 -' A ,H A A , 1 7 "A 4 T AA T A A x A ff -' A A 'L Aj, f A 7 A QA. Q A A- : : A A5 A - - A A .A : ...- T ii L f 3 ' -A A T -Q 3 I. 'i tl? 7 1 Q A-L 3 7 A Q A A .1 A I H A . I 4 I F' -Af 5' 1 ' if A: A F A A '- A F - 1 ' P1 f ' w . f 1 - I : -, 3- 1 A 91 1 - A- A Z. I 1 L . A I M 'H -' . - A : .-.1 A A A ,., A 1 A in 1 A I j A If L " E. : -' A i C ..,- ' f A 1 - 1? ? X f A , 1 : 1: .L 4 1 , i A : v ! ff C 7 3 5 K 1 1 -1 ' r A -L - 5 71 3 -4 5 1 ' If : L 1: i , . , : 1 . 5 - 1 j . 1. - ,V AA, . A Aw. , A aw, A ,. M- W A AAA, A- T:-AAAA. I-fx-.AAA A Fwy . .Ax Aw-A. .I A x., AA- ,uw--,AA -, wx W 5, A, 'w?.AA 5 A WPA AA ,4x.Y?.A Ar A ' - A4 ,- x-.-V. A A xx AA , , -,fx ' r N, MXN. -.uA.--.-,Wx--ACN, -JAMA U.-N, AAN, -f.M..- .-MN, .Q-N, AW,--1 NAA-ADM,--ACN.,-IXNQ--Aliuv ,.,,.s,-Til: -Afhlffulx' --N Z .,.4 . ,A f , Hastmgs 1'11g11 111 1877 N 1 11 1 N 11 N 111g 11111 , H 11 N g 1 ll 1 X1 1 S1111 1 Il 1 N 1r111 1N 1 1 111111 K 1111 1 X 1 111 N 1 1 N , 1111 H1 1114 N 11 1 N IL 711111 N111N1 111 111111 1 N ll NN 11111 1111 H 1511 1 111111 1 L11 lk gk 1111 11N111 N XL 1 111 UN N 1 1K 1 1 X 1111 ll l X1 11 1 N I 1 11 X11 K 1 1 11 ll l1N1llS 14111 1 ll N 1 1 X1 111 , 11 ll 1 1 11 ll N1 1 1 1 111111 fl 1 A Backward Look X 111111 1111 111N 1 N 1111 111 N 11 1 1 1111111 11111 N 1 11 N 1 1 1 wlxlll 1111 111 ZLL 1111121 XXL 131 TM 11 1. XXV 111031 JE 221213 SILT. 11111 LKXLLEEVJZRQMV 1111 S1 11111 11 lf' .494- f'UII2f X23 T. YQZ3 1123 31130 BIT 72 ' f ' 1 A 1. 'f K' 1 ' 1 1 1 '. ........,...,..,...... ...C ,..... L -V ....-.,........ ,N --.1...1 ff --1y,- 7 rg --:- 377'-. 1 i1 :1:4:---1 :L :L-f: .1762 I-.:.::f:1-:S QL-.I.,- gf-: . - 11- rj ,TT ' -1 A - -.1 - ...F 7 1- A -I ',-- A -1,4--3:-:--'. A 2 ...- 3: 1 ,Z-.qf-1 ..--H A :A-4, - 3 P- 1. .1 ,..1- ',T-- 1 -1: 1- , ffl.. -, F- ...,l I: , ':L,.f:'..:E - whdlgg- WQLAL ,:'E', ,i V :':T'T,,fi ,-1-.EL w7c...'i W 7: c7'7'7 if?'3'FZ.2'-13426'-gL'I9fS-43-'2J,-53--'J'-4 -..A -g- , ,Af-L,,-,.,.-1-12:-,-.-..., ,-:'-- ..,...,,1 ..-..., 1 1--1 . '---..- , :lp-J, 1 7....,- A J. jj..-1,4 Lv' rj ,41-:f ., -....4-.- .A..,:4A'- -5-- :Zffj - JA" Flfffi -"fT:"1-'4' sfg.-331-72 zf- : 'fy-N, 1 , -1, QHQ -,., ' --.,,.... 'A-.--4.1 -1--1. -,A ',q , , - j .141-. -.-- , l. r1 1 1 . A 1 1 .1- -,4 .,-,f ...., F, -f .-v ..,,,,,. , 1- , ,,,- f.. af- -, -U ,Q N " - "' 'f ' A 1 4 - -'--'J 'T df. 1-' '-1 -1' P- A - V LA, 141- 45" ,.. A-, ,f - . 1 -' -1 .- U Alf ,. -gi X: A ,-..,.1.... ...... .7-jf'-.-'z, -L, fp 4- I... A,-ff- , , :--- Z' 7: L- --, 1 "::'11-- LMA- ' ' 1- . . ,f.. Af-1 " 1:--1 A 7- -.... ff- AF, .1- ... -1'-,. FV -1 F. ,, 1- -A-.-.,, ,7 ,,,, PN ::fgHA,-,471 . - ,.-3-:,. fg -A-3 -4...1fx.A:-, f,-.7 I -3-1: ' A-: A -A - 'iffy' """1 ... f-T" V ' 11. --' ', '--..-A -1.,1,vv-,'1', Z1 f- 7'--H- Y-T' 750' -f,.A,17:f-, 'QI "".-I-"..Q,:vf"tf-:'-, 1- - ,.f- 1-- - 7 -1 A H- , -- --,... AA -:-... ,ft - -W . 1 Hg.---111. .. ,.-A,4f--f-,.1--v--- - :,- -......-,- -5-,., , :':.. ,N:,4 ' , -V ,,,L--.1-'Nr - TA- Wy: ' 7, A-,f-7-,i P--7 1. --f:v:4-'---- -':': -AA 4:-',.:--1'::--Q..1'4-"--f- ' Z'f ' QQ 71,1 :. :lf :---.'f?'11 :'-A-1--:7.,."q'f:-..., H: 4-71N1 L5 3-ffl:-:.2'v: : '1 --.fr 3-d:E71'l4--4: 1,.::..:2:2, 4r":.-I 1 V --,:---- ---... :.,.. "- ,--- ' -Tl.--.:,,' .X ,-- -1.,-:- ...,..' -1 -1 1 :': '4 - - : -' - 3 1- A - 2 '1 -'Z : : -,:-7-- .- VI' -1 ' .Z 1. jg 1 -,Q ., -1 7: 'T -' '- --' "' ' 1-4"' 1-.lv 1-4 ,..-N ,"',- ' -1. '-" A 1- A 1-QA 1, ,T 1 A.A - -4 - -4 1 . 1. ,I H -H -'F - F- ,. -I V 7' ,.1 -I , , -, L., v Z -4 Z , H - 1 - -- - -7 H '1 1- - - ':.. 4 - "T--4.--' V-. -,."---5 -1-Z .. .. ,-N - ,,- , -. A ,N ,. 1 - .. -. M Pj.-N. ,aqd --3-i f:..iA, ,:f,,,-..-'t, -- -,.,,,,-'t ', A ., ff -Z '7 -- 'E 'I - '-'F 1 - 3' A f L 7 1 L 'l 1 C I .. 1,7 I 1- Z .13 " I' ' Ze- ' i -1-2.37 -ff -3 5-Q 1 I M3571 q,f:5f:-::3T'T-j1:I74. ,. fl. - -f .. ,:.. ..- ---...,. .. 1,--3 --I-.e--1- --1: , -1 - ..- 1-r -7N,j-q-- - .1 .. ---,, -4q,5,. 111:-A..:3,1r-,4'--. -- '-3 -,--Q :.:. 3,--"-1- -- L F- 42 .4f- ---V N f 41-'E - -lv-Aw '11-1- , 4 .., 'I'--A . L' f-':.- , f - 'T' , .. ----J - A -,- 7---: -- - 1 fxg- '4--:-1, --7 T4-H NA' :. ': gg-1-,.1y.2:, -4 ' :.N 1 ...Z " " "'- 1 :Q,,-, ---' -'-1 1- '-H . I --:D , -4 ,.,.,. A-:Q 1 'jf I-1-'-, -- j"': ff- Q-. -:f"-4.1-1 4 ,I-:. :.:.f 1 1 1 I - I , :yV....f-1,7T'j-. 1 -.ec -7-A 4-.FH . -... :::: ':'., :-,,,1-11-1.1 Q4-7: - """mv-. "' 1 - 7 '-'v 1."',L. ... A' " .... 1- ,"' -1-'T """' fN,,-:", , 1 A:-.J-1 A -,L --7,5 4,A , ...A.. ll -lg.. -,.,7.,-7-:A Y A , , Q --N-' AN:': -' L :'1'- '- ' --..'11: --Jf:C-f-- --.. .-3. :7,,.,-.--1 ::- .gr -.. AZ -7 --.,-x,N,.-:l---71-11-5-4-Q 1 -5-V-3 -N-- .,..,- -F .. .,-,-,--1 Q ,xy A Y --',.,-, A, .I -1 1 f-,.-f-A:-:1 ff-' -": ft-1-1--' F--v-..-,-- -1- ff-'f AAU- f--1 - f- 1 - ----- A- - --H-A .--1-- - ---1 . - 1 -1H'1A-fr.-.' - N---.. 1- --- ---N,'AN:- ----v-- N:.,N- . - :,,f- :'f4441 55 43"-' L---2: '4-' 11:1-1:15-17 V: rd'-Q -zflf-.--.. 'QN '1:..: 1' -1: L....Z:'-r":.:'-11T1',.L'4: Ar: , -,:-,,--,Q-. - ,,. 'A..,-, 1-v...'f-I-4, .., -- ..- .. 1,13-1 1 E1-f.f:Sf:. I- 1--f4 ffftt ::42.2v-7-',,f...:--vc: : 1:-17 , . 14,1-J- ..-gy, -, V , -1:3--, - 11,---. 7 . 1,-1 -1:-1 -'T ,lf V.: .. ,, 5 -1- : -1 4- ',T'--- ,T ,L : C - ' ,., ...Z :. . 4 : Q 3 ff ...7. .J -1 il. I-1-. ' 1-. 2 C 4: fir' ri.-lf' T: -Yfff 4:Ir1 ::' 'f '237"'7 :Ll -"i 'I-:'f1' -1 1 .1j,',..-.-.I -A ... b-A .f--.-' ,---, -I-...L L-I...-F .I , ff, A -.gf ..'f,-Z -I ..... :,.-. ...- -...ff 4:,.-15, A5 ,A::'....-A: gg 1 -H -A '. ' ZZ' - 'T Z' ' - -1 N " --" .. "l.'1 C Z "' "1 -' ' L2 'T -- -1 -. T17 f f Z4-2--",3 .' 5"FC "7v77f- '7 7:'l.-f,75?4f'2,--3I- if ' 2if4T1T'1:3. ' 751' -4 ?':E. L 7Z""- 2:",,Z'T2:.-41 16" 4.-ZA'-..,--1... 'T' " .-" '---.. f-NI' -."-':f-1- 3"'...,."' 55,4- 1-1':".4 -' 2- 7-7: '1-A-.., 4. -"-:,,- --.4 44- Q-: 1 fTN"L.1.:-4-F: 1L- GZLQ -I-ii-1 -'-7 T" 19-57-f'H-"' 7 1 1 -- 1, '1 - 1 3 1-. gg- 1 :.f,,q,,-3..'--.-'1--:-,- 1- , A- -3L...L..,:'f : yf 4-' 3- 3-Q13 -:':'71f'1' ..'::,,Q- 517-1 'f 2 Z ,-1 Q 7. if ll ,-. 7 1 A ,.. A ' -, lv I, -7- -1 A j .. ,-. 3 .. .1 .1 ,,, L 1- . 'l. 1 1,--N:-- . .fN- .: -4. r-N v.f- H, W '21-' -' H-,"'+- 11' '- K - 3 1-31:21--. 4... --,L 41-:TH ' 3' 3-Q: , J, 'T'TAJ1F-.:.1 f ,.: -1-. ?'7.75-,..: 1-:I Z.-. 1- -1'1" 'l. Q:-1...-1-4 1,4 Hjg ,,,"'Z -.Q-, N V" C -- 'A-' -146 -xczf-A -41--...-H- :A '- ' ?-'f7 --fIA: '21 "df 1:17 24:2 i4--1131-:ff-19. -'14 '1,..4Z.'-23-:Q A-: 515.4 j:cf,,: 5, -Llc? .-I :Z:.'..-.1:. I.,.71 I ... 'A'-' '-f ' ...--'1" .1 A' V ' " - Z.. '-' -1-1 -'-1 -"' rr-7-.::7" :,. 'f-cz' --" - :4'Z,N.. -.... pg- --jf- r--A34 -ffvjif--'Z V 3.-.A 3" -, L:-' 11 LS, v-.fj-:- ,---A LI-:A ff :' 'TL' -7-74 ff'Z'T-' 5- 3,1 f-.,.:'...gfN1,'Z'Z ' -'- '- : Af:- -f--.'1,,q- .:-- --: :--- J. . 'Az-3 -' "-.':- - LA.. -::.-1:-I' -: A,-5 -J-A-': 1214:-1--SPT: -217-:N --Af --1-1-f-:.-77' :,: zfff- ff.: - -f---,-:Ave --1-Q1-1-'4f::-I , I , ,gA!5, 1-M v A- Av- . ,,-, H ,,,,...-1, .-f', , F-1 ,V ,1- . ff-::--.,' .- ..:..1, ...f,f1. -61-1.1-1.... ---1-- --'-- 1 X 13 I 1. 1, 1, .UH MN- H ,- 4 M ,M V 4 .. 1. x.,. LT 1? 1. , , 1. ,X . . V. A JA, 411 EAM! 1211.11 11L1K'Nl'1f.1:.' I .D 1 my 111111, ,ELAN 11.111, 21.1.1 lm AEI., ZKIV E311 ,EAM E1 .Dill lm. lm lflim. 1.1 11 hm 1 , - ,f--.I 1 N V ki WV 7 .. K f I .1 . Wt? .' A f A I ' 1 s. f ,f" 1 ,-, ff s I'-"I 1211 f'-3 T 1 1-11 5517 f - 1 Q15--, 1 s., ..4.--,. .. I ...mm .151-1: 1 Q5 fx What My Hlgh School Days Mean to Me Now III I1 IS III ISIIIIQIS IIIINII S1I11111 1111 1111 111 1111' 111ss1 DL 111 ll sur s 1sl11111 1 11 1 111111 111111111 1111 1q1111 1111 1I1 111tI11111t H1s1111qs fl HXKNLI III IHIII H 1 S1 I11111I III 11k I1111111I11I1,1 x1I111 I1 s 1 1 111 1 N3 1 XXI 111 s1I11111Is I11x1 I1 111 1 II11 I1111r 1 Ill -. 111 1111 1111 111 llllg 15 11I1x1I111111 11 III 111111r 11111s1 11111s111ss 111 lk 11I 1rx111 xx 111 1 I It H ISIIIIQ5 IIlL,Il S1 11111 x 111I1 1 Y N N I I ll IXI1 II 1 IIIIIIN 111 IIIK Qr lf Ill IUIIIIIIIII IXI llgllll III IIINJ I IFLLIXLJIIEV JBL 41.331 WHOIS, ER EXT, Jfli., 'HBE Hilti' III Page Seventy mne I 1 - I I - 1211 J ' 3 1 f I 'H u , V A 1 1 1 , 41 55 1 ' . - , . PI ' 191 I3 1- ' PI I 11 f 111 I Wla ll 11111,-' ,Q 1 -1 -1 H1 I1 is 11111 .'.' 'I I - I ' ll - 111 :111.'1'- this 1111 ' 111 :my s11r1 11I' z '1111- li 11I1-l- 2 111-1'. I 'z ' 11' - 1' IU- " lf' IIi5,I. II III '- '-', IIIZII wI1i1'I1 I I1z1x'1- 1-z11'ri1-1I ZIXYZIY with 1111- I'1'11111 I - II: q 'lgx 3 Iligl 11111I I1z1v1- I1111 I 11I' i111-sti11111I1I1- vz1I111- 111 1111- is 11111 1I11- 11-xl 1:1 I111 ' ' ' - -'- ' " I 111-1111ir1-1I 111' I sI11111I1I :ny QIII -111111 -1I 111: '11ir1-, 1:1 IPIII 1'z1lI11-r it is "1I1z11 .'1 111 -thing" wI1i1'I1 is so I111r1I 111 1-x11Iz1i11 Illll 'I i1-I1 H1 s111 .' z '-111 I s111 -1I11 1111. I1 is that I1-1-Ii11gI'111' - I - I'1g: T51 11fIII'1-, that 1I1-sir1- 1111I1111111-'sI11-sl, ' --I1 s '- 'K"III sz 'z - '- 1' g 14 I1 ' -' J -.',' I- 's- 'I'-I I- 'lf ,'-I I, I-41 I1y 1-.1111 - IILIS I11s11-1'1-1I i11 tI111s1- WI111 I111x'1- QYZIIIIIZ I1-1I. 1:1 I lr11I" I11-Ii1-x'1- that s111'I1 111-rs1111z1Iili1-5 11: Mr. I.1111g1111111, IXIV. XY1 II: -1-, II z1111I ' 's, I3Iz1k1- I1z1v1- Ill'K'II il 1Iy1111111i1- I11r1-1- 111 i II 11- -' 5-' 1 "1 1 I 211-s 151 111 I11- II111-1' 1111-11 z1111I W111111-11 :1111I IIIIIS I11-111-1' 1'i1iz1-11s in 1I11- ' lily HI I11 wI1i1'I1 1I11-y 111111' I' FI KI: 1- -'II1-II1-I 1 511-'111-1'. III In Hastlngs I'I1gI1 School Alumm S 1 II II 1 1111 1 1111 X N 81X I II IIs I 1 1 XI11 Ik L X -. II Ik I N1IlX S NX 11 XII X 111 IXXIX 1 111 1 1111 Illlll IIII II Xl I IX 1 1111 x 1111 N N glsll 1 I 1 R I 1 1 1 111 1 X III1sw 111x11II1 X1 X11 1 I I IIIIII I I I I lIlI1 1 I I DI III Xl II I l X1 III 1 I I I 1 l'1III S 1 IIII II 1 I 1l Il I l IIIII I X 1I1 1 II I1 I1 II I 1 I I II I II Il III 1 1 1 J55I III X1IIIx 1 111 II 1 I1 1 1XX I I II 1 s I H I X I 1 s x IIIII INII 1 IL,1I 1 III l R I X KETTQTTET fir J1I475l1"P Zf'I+'.l1LT.F IX'CLZjOIIQ-'TISS-11.,1yf 'IK 4113? 12177 4253125315331 Ilgt. I 11,1111 " F "" f ' 'nk ,, . . N,1, . .1,1 . ,. W.- . 'A . f I ' "I kir. 1 7' I I , 1, 1111 . I , ,I , . . V L., , -. . -f " 'A IQ 'v " 1 . . . 13 PI TTI , fW , M I3 1 11 C'I..XS.' III" IST X-.III .Xr 1.111, Xls. 1IIi1i41, 111'1- IJli1i.1 Q I I IA.IIAIl'I'. 20" I-III1 .X .X1 ,X1'I111', K IIIIIIIQ, XI. I1., II11s IIQS, Xl Xli-III TI IA111'11s, I'I1.11'I1'f, I,IX'III1II!III, XII'II. I I 5 k II 1 's, X1II1lI'Il'F, I51'IIi11g1I1.1111, XX'.sI1. IIHXSS III' ISN' H I TT "T-IIXIf"1 IIIII'I"I'II'I1'N"'I 11.1111111111 113.11111 11.141111 111.-11, FS IMI "I"I'- X' I' I' "MIN" I II.111's, If1.1 .X , 240 l5lI1 SI., II1-111111, ,IQ ,I . .. I. ,-, XIivI1. fi :gi II'-W II' '1 - 1'111k, 111 11., IIQ, '11, 111-11. ff? l'I1411.111,111, Xls, Ii11II1-, lI1'l' II1-II1- I'3.1"1111, IX" IINIX-,XXIII I'I"I'l'1'H"'IIII 71 Ig 1.11.1 111111, 113111 .'I1III, III, II' XQI'P'I-I X- l'4""1""1'-XX"-1' "1 II111Is1111, Xlrs. N41 IIZIII, 111-1' IQIIL1 I31:'11111 . U Ht' ' ." I' If Q 1,I,.,,.I,,1.,I, 511:-111'1-, XX. II., 11I1'1'11:1a1-:II II11f1111's, XIX. XX'iII, IIl'l' Xi11.1 . 1Ig1-, .. . ,, ,I II 1111 I1-11111I1' Iillu, 'I'111'1111111, 11111. I IA55 UI! 1551 Iii XX'iIIi:1111w, Xlrf,I-'I111'11,111-11IfI111'.1Iiilqf-I1',lT.I IMI l.II5I IIIIITX. HI F I.1I.111'II -Sl, 111'.1111I I111I111In, X111'I1. HIIIUTI IIImI,gI . . . 1 11.111111-, Xv1'I'1II1I 4 LI cluvxss UIQ IMO III11Ii1', XIIf. IIIIIIALI, 111-1- I'xIIII'QI II1-.1II1-, ,Ili F XI:1l1I1.-115, Xlrs, I11I1 , 111111 IEIIIIII IIg11'1'11s, XIII I IIVXIIIIX' MMIII' 1 . I r 4 I 1 I4111l1111, XI1f. Ia. .X., IIC" II1-II1- II: 11I1', 1 1, .120 I51-1-1 I1 Sl., I311 -.1, IJIIIII. .. I . . . - ,1 H , - I I 1 II1-II1-151111 51, II11w ngw, XI 'I1. I4 ,I XI I.I11.1111, I11I111 I1I1'11-.1w1-1II . I . , , .FI - , , Xl I, , I, I',X'1'I1'ShIIX 111111, I,1'2lII .XII11-1'I I ., I 11111-1'1- If . .11 , . 15. 11'111',111-1' l1'II1' II11n1-I, I IIB .I I VIH. . VI I HI Ill .X11pt1-I1-5, l'.1IiI111'11iz1. H' I Qllwh' I.II'II'I'IN 'IIII' I.IIIII III 1' I', . 5. ' 1' , " ' 1' '1' FI VIIIXSI- OI: lI.I,U III1I111I1-1'5I11111, ISHII X'i11111111111I SI., II1- I4 II.Illl'l', I"lA2llIIi, I51'II11111111, X. X'. IIIII-IQIIIAIII, .XIX'lIi1 If. 11I1-1'1':1w1-1I , fi I51- 11, II1-111'1', II1' wsu, . l'-I, IiII.hIil'I'II, II11 I':lII1'I'X, XI1lrIi1'g111, XIi1'I1 V1 IJ- I'l1IlII 1111I f1I1'1'1-z1s1-111 XI1'I':IXX'2IIlI, XI1's. II11I II, II '11 II1- 11i1- I'I111'I4, Iii 5111. AI111111. XI's. IfI1'i11, -- NH. I SLIXIIX' I'11111'1, I.1111si11g, Xli 'I1. I ISI XI11w11'1s, llf I'11i1111 .X1'1-., S. If., IQ1'g1111I XI.1III1'11'f, X1 '41, 5111 I-I SI1 1, III'.1II1I H 1 Il41I111Ir, XII1'I1. I1.111i1Iw, XI11'I1, I 953 l'.111111I11'II, XIV5. 'I'I111111.1s, " AXII LI XIM1-1-, Xlrf. IQ. II. 111-1- I'-l'iIll '1-5 XX'iII'11111w, fi fd Y1- Aus, 11171 XIi1II41111I Sl., I51 I' I'i11', I1II .' .. .XII I"11'w IlI2l1'I', I.IIS .X11g1-Iw, XI11'I1. I'11IiI111'11i11. IQ. I'lIIIl'l'X', Xl's.II11s- I II., IIl'I' II1-II1- S11:111I1I- I' 1', Xl1j111- 12- I'gI', H1111-.111 11I' XIHII- ' FI IIII1. B115 IIIII, IIa11'ks1 II "II 1, I7I.1. f11'11f'1i1111 .11 I R1'11g1i1x, XXX 1-I1i11g11111, If II. If 1 I1 lil'-XS-I Ulf INIII 5.121-, XI1's. XI.11'1'i11, III'I' ,X14111-5 II11Il11'1111I-, FI 11.111111-, I':I'III'SI, IE111' I'1111-, 1111-11. . 'I-If Nw, V141-, . , I Q II.1II, .XI'IIIlII' Il., I41g"5 'III' If III XI,, 51 'I JVI- XIVN- -X-IIN-1 HW' I'-N11 XXJIIWIIVI1 1 111.511 lI.1IQl:1111I .X1' -,, .XIII .XI'IIIIIA, XII 'I1. ,I,"'I"'NX'Hl'- MWII- ITI IlAIl', XIH. II, lx, 111'1- 1XII .1 II1'11111, 5 III,.XS,' Ulf ISS, III1-II1111111, II5I111'i1I41 I I 1 FI I5.1I1-w, Iii 'I z1l'1I, I1I1-1'1'z S1-1I1 I XX IISIIIIIIIIEIl',IIIII4IIIlilI'lQ1TlL IIIIIXIINI I 'Ishii A ' II.1l1'w, IXI1':a. II. XI., 1-- .XII1- IIsI1111'11, ' ' " ' .'Il'f'1"25' g""". A . I 1'1..1ss III' Iss? .4 Jr 1.1111I1111, I I1:1m., II11111-15111 11I I1-1 'f,I'1', II II I I K1 " -, 'I'1'1111. II.l1'IilIlII, XI1'sXX'5II1-1',111-1fX111I.1XX1II1w111, iq 1l1'1'1'11I11-I1l, III1'lIlI XX'., S20 I'k.IlllII1IllIII Il11II11I11111I1ia Sl.,'l'11I111I11,1II1i11. F 'XX '. S. IC., III'lIlI1I R1111i1Iw, .Ii1I. II111'11111, I':1IXX'2II'lI, II11.li11g., XIi1'I1. jg I IiII'SIil'I'II, 1'11,I. .X. IQ, 140 S. I,l'iIIAII1II'II IQ1- -1I1', 111-111'gI1'Il1', IIS- nllslm XII'II. Qi SI., I'I1i1'z1g11, III. I,L111g1I1111, XI1'w. II1-1'I11-1'l,111'11 X1 111 .X111I1'11f, fd XILIIII. l'ZIIlI, '1Il'I'l'llNI'lII H1-'I' 11, X. Y. I 155 Xlgl I11-11s, Xli II11s1I11g1F, XI'1'I1. I.1'1-5, I'x2IIIlIII', IUIIN I SI., H1-II11114I141111, If sq XI.1I1I1111's, XI '12, XXX II11-1, 111-1- II11111 XXX wI1i11g11111 IQ H Iii' '1I1', lIII':11'I1.X1'1-, I11-11'1111,XIi'I1, XI111'N11, II11 XXI , '1I1'1'1'.1f1'1II I XI.111I1-11'-, XXX II11-1, 1111-1-1-11,1-11. N.1gI1-1', II11 I'1'4111I1, 1211 XI1'I.11.111 .X 11, I - XI1'w11, Xlrs. XX' . .X,, 111-1- I1I11 I'411'iNI1, Y. X'z1IiIlIl1l, XXv2fI1111I'11111 I I 111 II1'111II'I1' .1 111111.11 111111. I'I'I1'II4Il'lI. INIILIF- I. KI111111l111- XI'-'Il' ITE 7-Q I - N -T-I XA! A 14.1-V' Vp ' ,J Q' WL. , """'w'gf1,. 714 fxlfvl ' :J ,M 'Wf12 1-1 iid' XIII J fl 1 X 11 1 11111 1 1 1111I1 1 lI N. 1 11 1 1 1 Ik 111 1 ll 1 111 1lII1111 1 11 ll X 11111 11 1 'N S IL 1 1I 1 1111 1111 X ll 1 111111 III-HU X 11 X1 , I S St X Hu I IFOII X Xluh 1 1 411, 11rt 1 O11 1111 MI Ik In X KI 1 1 S 1 11151111 LI , X 1wI11111.,t1111 11111 1 1 1 VH S Il X1 1 1 IIIII 1 1 1 1 11 1 1 1 111 111 I1r 1 1 I I l Il 1 11 , 1s 1 X IK 1 111,11 11-011 1 1111r 1111 IIIII SXL 11111r1 1111I1111 1 1 1 S I 1 X ll 1 lw X s x X 5 1 1 'X 1 1 N 1 51 IX Il 1111 II1 X 1 1- XL 111 II 1 II 1 1 1 XI Xl N 1 111111 I 11 l 1 Xl 1 1 1 Xl KI 7 Xl 1 1 s 11 X s1x11111 DI II III I X 1 1 x 1 I I 1 Jlflll 1 1II11 1 ,U 1 H lw 1 1 Ill! IN' Xlll I X 11 XI I XIIX lIlIILX 1 11 X I 'I X 1I1 1 111111 1 1 11 1 1 1 11I1 NN-IIl1 1 115 1 w XX111 X1 Nl 1 XX1111111 l IH 1 1 ISI I I I I I 1. X 111111 111 Il 1111 1 I 'ITS f 'F NL"I""'T'KW,fT4TT1ZX-E 1. KT' R-H2534 K'iZIi"IZIfT'-'F 1172225229 In 111 I lql1l11 , A 1 A Mm ,. , 1. .,., 221,15 if QQJQ 11 -'11 fu, 3 2 1 i 11 Q " ,v 1 I 'I f?'M- Q '11 , ,1 ,ij 51 -f 'I M , I' "" W' 5159 1- 1 I1 W R1--4' .II1IS, 'I'l11 11111s If., 113-I I'1-1111.1 Sl., I.11111111111111, II11 XX'z It1'1', C'I111'1', .l"I. H 1t 1I1111:1gU,' III. l.11tl1' , II11 f'IilI'l'111'1', II.151'111gs, XII 'I1. 1 H If ", .IlIIlfl, II1sI'1g:, XII'I1, I.1-11, IJ11 I31- II., 1'IlI-l 1.iII11-rt I3I111'I:, 13 If I1'111', Ur. I'.1I11111'1I, XI -.Xl 151111 -l1I 111111 111111111 Rzl11i1Is, XII 'I1. -A XXX 'IIt'I', XI 's. XX' ., 111-1- II1-II1- 1'r111I11-ra, XI1 - 's, Ilr. XX'. Ii.,-Il'I.11f111'1-1 1.X1'1-., 21 111 11-1111, 11' . 111111111 IXUIIIIS, 111-11. PI EI I'lI11g, Dr. i'I1:1.'. 1111-111-:141-1I1 Tj gl C'I..'XS.' UI" ISSIJ ur , 2:14 'II 11111111151-1I1 j . , Y 11 111:111, 11rr1', XXII II: I, .I"I. IJ IIIIIIIYX' IA'I ling: M" 'I' Ik AX XX'iIl's111, Ilr, 1'Iz11'11111, .ILIIIII f e. .Iz V, 1- 1 ' 1 A V - '- ' 1'Iz11'k, I'1I'2lIlIi 1X., 307 'IIilI1- 11111I 'II'll.'I Ygm ,YI 11,1 1'1,l,.,,m.,,' AxIl,,i v A1',1v 152 I I Ig., I' I1111I, '-g . ' ' 11? ' II2lIIIIl'I', .XII1-rl, RI1i111-I11111I1-1', XXHS, - , - - 1- 1, 541 NI11I Q ,ICII11- XI. 11I1-1'1'11s1-1I1 t IIHX5' UI lbs, 132 Z-I' I-"Vi I'1IU"'lfl'- IIIIIS I SI-1 IIVIIIIIHIIIIIII1 II111'I11-1', Iillllllil, 1311 I"l'1'1'IIIlLQIIl'X'.'1'II ,'XX'l'., I X31 I ' Ii11t1I1-, XIl'l'l'Ii XIII. A ' III 111,--g, 111--.1'11.-I., 111- 1-1-11111 11111--111. 1111.1-, 111,11.-1.1-1-,"11f-.- 111-1.-.1 1lg11'1'is1111, 1:1 'I I1 -- R111-rx, XIi1'I1i111111 1111 A -11113 M1-I1. F Q 5211 'I , XI IDR! 'I1I, Ill" I1I.1 II. XI1' -rw II1.,,1111.1-V 11111,' 11115 'HRS' .Ii .14 LI ' 11 1-1'1'a1S1'1 1 1'l1i1l1-511-r,T1I1w,1L, I-Q, --19 -ll - ll -I kg, , Eff S14 II7, XIIS, I,, IQ, 111-1 1AI1.1lI11- I.LlIil', Ilglflinggs, XIII1. ml I I I I I JI H I'I"Vl'il5l'4I' Y V XIIIQIIII, Xlrs. I':IIIlk'I', 111-' II11tIi11 4l1111I, ' Q1 IIRIIIIILIS, XI1's.IXXI1 ., 111-- N1'III1- Ii11I '1ll'Ii, II11s1I11g:, Xli1'I1. LI' 1-IIIHS. - l' - ID11 ' - -, I'.I'2llI '1-s XX'. Ill Il I I-1 I 111 , TI XX'iII': , Ilr. I'II'LlIIZ, Ilnslings, XI1'I1. I-Q1-1-I1-54111 -I, A-1r1l ISIN OIIXXU1 1 III QI- XX' , I'1'1'. Ii11I11I1, XI111'sI1.1II, XI1'I1, Sr., Nil-s, XII1'I1. ' ,LSI , , N, 1III1s1111. XX'1II'11111, X11sI11'iII1-, . I' 'I. I I I--X5 UI! IM 12I1:g111', I.11111111-I, II11.'1i11g:, . Ii11I1. II Ill I311.'Ic1-1'1iII1-, XI's.1I,I,,111--I.111:iw1'X11gI111', IIHIII1 XX Ill- -X-1 IIHSIIIIQS1 1-Ii'I - 1 If l'I:1r1-.'I111I111, II1"1i.'I l'11l1:111I1iz1 Il1'1,'11 . III? I-- I' Il-II I 21:1 '- X1111I 1 l'11st1'I1-i11, XI s. XIIIZIS., Il4'l' XI11Ili1- IIi1I1'I- -X I I"X'l'I2lll'I1 III I gil IIILIII, I,j11'11I11', XI1'I1. ,l11I 151111, Xlw, -X1'IN111. Il1'1' .X1l11 R1-11111, i'I411'k, Xlrs, WI. R1 II:1111I, IlK'l' XI, AlI1-I'1.1-, S- gI2lSIlIIai, XIIiIl, I I . I1I1'1XL'QlSL'lIl ,III 1 , 111. 112, -IIS I'111'i I'ILll'l', 24? II1'111I1-1'aI1111, I4I11111'I11-, 1581 X'I111- '11111I llI':lIilIII1IiY'I1 XIi'lI1. fi 11 111-11-1111, X11-114 H11111111-, . rs. If I., 111-1- IQIIII1- 5111111-1', f Xl 'I11l11'11, II11 IIIIQIS., II.1f1I11qw, XIi1'I1. IIHNIIUHF- Nli-I1. , I-I N . -'11g, X115 11' 43- 15, 11I11.1,, 1 1X'ils1111, Xlrs. 11, 11, 111-1- IQ1li1I1 IQI'lIIIl'I1I, I4 1111.1 ,mv IIQMIM5 H IN I -jill I,i111'11I11. Sl., I'Q1':111NI1111, III. If Sk 11..1,m,,,Y 11- ll., llihlilmxv 11'-114 XX1111l1111, Ilr, 1.1-111'g1-, .XIiI'1IIl, I11111. A IIN' I, XIIS. vIl'hSI', Illjl' I-11111 II1A111Iw, XI' UIQ- XXI - -X-1 I'I"II"Xlll'1 XII'Il- FI XIIlJX'l'I'4I.lIl', .li1I, A in E I-I gli I'ilIIIl1lII1'I', IIIIAII., I-1'IlI1'l'XIIIl', XI1'I1. fl-.XSS III' INIII , I'1'-NQI111, Xlrs. ll. .X., 111-11 II11lli1- II1'lllI1', 1-1, . ll 11111 1' . ,A g 1 I Q XIIIRIIIIII S1,, II11l1I11l'r1-1-If, XIIII1. A '11111-:,'i1' iII151l,I' AIIMHIIII II" If ig SIIIAI IIIII' IXXIBI' QU' MII-'I f"1"11- Ii111'I1111', R11'-' If., 1150? I,1-11111411111 .X I H :.' IIQS. . l'xl.' 1. . N- fl mill. Ill- fi I fllx TIIII, Xlri. 'I'.IlZllIll'IIl,.Il1'l' IzI1l.1I11-lI1 111,11i1:Lll,',.jIMI,N' 1' 1,-I. HM, 11,113 XVII- mv F3 4 1 1, 'ig 1'-,'lH','-"il" W "H-'I,f3,I H , U 111 1 1.-11111111.11-1-., 11.1111-1'1-1-1-I1.,11-1. 1, -F '1 Q- - 11- 'W' -1-1 I'-1HH"- 11- 111--11111, 5111 111 11-1111 F11 1-I 111 111-11511111 51, 1111.1-11,111-, 111.-1.1 M, , -0,11 N11-A , XX'.11-rx, 'III111111z1f, Ilgnsling, Xl- I1. 11,f,,11,.,,' 111.111-11111., 11,,x11,,QS' '11, U , 3, - M SS 1- I'r ' ,qXI's. .Xl'IIlII!i, Iil1'l' S:1I1i1- II1-411II1-, .. I I II X HI INXS 211 I'11II111' .X1'1-., N. Ia., I11'z1111I Ii1111i1Is, ' .XII -1' Ing, I'l'2lIIl'IS, IILINIIIIQY, XIi1'I1., XII 'I1. R- If IP, IIr11111111 I'. II, N4NI111lI1- XIi'I1. Ii,I".II. Z . . . . ' I '. . ' I IIilI'IIl'I', II11 I Iz11'1-111'1', II.1wl111gf, XI11'I1. V1 1', Xlrs. XX. IQ.. lI4'l' S.11I11- IQ11I11-rls. ix II1-'Q T, XI 1, f'111'I, Ill'1' XI.11 'I'11111Ii 1111, IIilr-IAIIQQH, XII1'I1. 2 Si' 1-1I11.1r1I .X"., II1-l1'11il, XIi1'I1. IIIIIII, Xlrs. 111-11,, Ill'l' R1-1111 II1'I111l, ' I II11lI11111, I'.1I., IILISIIIIQS, XIi1'I1. 1110-.'I SI., I,411'11111i1-, 'U 'ng I Sk' H111 lllll, Xllrs. I'.1IXX'1lI'1I, 111-1- I IlII:111XX'.111I- I.111I11'1111, XI1's. 1 1, 111-1- .XVI1111 XI1'O111I1111', Q 5 .VII1 Il: -I I12m4XIl'I1- II11s111111r-, XII1'I1. Ig' 1 I l411'I11-,A XIV5. I1.1w,, 111-1' KIIII1- II1-.11II11, XI1'IfI11':1111, -I1 fl 11, IIJl5IAIlQN, XII 'I1. I I1 1 II-lwilllgf.-XII 'I1. XI11IlI11-ws, XIV4. I,llIl, II1'l' Ii1'1'lI111 ,II1'1'IlIl', is I-I'ilIlII, XXlIIlilIIl,5 111151111 XIIIX, XIi1'I1. II11fII11gs, Xl1'I1., li.If.lI. I' I'.X'ilI'Ih,A XIN. Ia. XI., 11111- XISIL' I-'11II1-1', 1I1i11ll, I'I1:1,'. IJ.. kI1'Illl, X'1 'ng gh IIIINIIIIHF. XIIVI1. I' 11113, XXVI . II. IlII'1Il'1lSl'1II Q ii II11111I11':1I', I 11l'I4, II1'l'I1'IIIIl'I' II11l1'I, II1'g1111I 51' , I.I1g1s, ,X,, I-l111111I11, Xli 'I1, N YI IILIIHII-1 XII-'IL 911.IlI1, SI1i1'l1-1,81-1-'1 I'IIIX'l'I'hIIX' 11I' XIIVI1, YN 4 If XJ 1,1 1711.15-7172111141:-fQ1.JNQA11-V-4... NM! TIA? 'M ,II 11.1.1 A .gl ,A ' ,.,4.L.1 1 11' 11111 ik Qu? L.. """"'i' mxtn X 5 0 Ill 1 I ll II 151111155 XIIQII om IS Llms H ur L X lil Ixxler Prlnk Cunablv, to Iocdlnl Xan Horn Orllc Qdecnabecll XXlIkms Xlrs Chls nee Xlzrx XXOOKIUKI Cdecmsulb 1 ms D XX 1 ter 1000 SITIII ilcig., IOIT X ll l Q, 1 llLr 1 IL tl X I 1 mr 5 IH N X 4 mop Ch lll lLlX umm Urn xxlwr Il FI Hlllrl XI MFIIIL IL x Dun Xllllllk IPOIIS Xlmn rw wir: Ilki Dostu Mlm Il S S 1 um ul lg X Il 1 lu gm r JI I S I0 Slcllllg I J IN I x 1 IX IILK C 1I '-. oppul X IIILS llll l S :lvl 1 as H11 Ill c -W X lk l I L Ill 1 sl 1 oo4II llllI s l ll H C l I n llul X lc 1 l t s l If L If :Im INNII lIlII Ml I 1 I Iilo S s IC I ll Jllltl 1 Il x X lt 1 5 gan I X11 lil ll l XII C ll 1 5 IIXK l N. X11 ww Nlss 'X mll 1 l I :Il 111 IHIII I K XC XMI If X11 ll llllll 1 1 JI gh 1 l ll lll nl1'ogI1 I l I IX Il N X lla, I X u 1 ull s IX l' Iullllmll to Iona L XX uolcm Ilr ohn H3StlllgS XIILII Cl XSS OI- 1893 'XXICIYIIS Chas 733K S 6th St Splmg fl c III lrton Xlr e 1 I rc lXlNlOl1 St rin R IDICIS IX lL l mln L Q 'Smut lrll lm mu X L XX ll r 4 X ll Il L I 611 Stu X u son Xllc Il U I rncbt nee Bally Rock 1 ul lrt Xu L son 'X lcl 1 II lstlllg,-I IX 111 s 1 S Ill I L In 50 I osklx xr IX lc l L -.hull lr 1w80X1mxxoc l l X lxxxnocl r 1 R1 mul llklr 1 son 0 11011 'X1 x us r mx l II ll C orllllnp mnr 4 10 ussl lll N 'X ll l X0 IIN CK l X cl X 0411011 N l X 1 l XSS 1 I wrt nu C :ru IH X IL 1 U ls X N A 3 I X ll X ill I Xl X ll 1 1 ur n Xl X lll - llll x S Comp X ugll ll I ll 1 X 14I1 nnx Ix II llll lluu X lll I I s nNl-.Il IN ml ll l 'N ll UI lclums 1 l m L Ull IX ll -I I ll Xllmloll X ll 1 la 1 jo L Jl kL ul a :Inn lzlun isu 1 It lllrl 115,11 ll ll lx l X I l umIIllll llXIIIQ XX om ll 1 lro XS iw ll 5, H rlx X141 Elm LKIST, fm XE. TM. lllu YZF. MOA Jim E21,lulZI.u..l21BL F2131 AXLJKXCE Pup l1g,1I1l I iff-ff""'f, ' ' "'1 I ,,., .,,1 .,-- .... , , .N .-,, ,, A, , ,WW ,. ,. ' 'X ' gk 1 5: "" Qqy' ,lx g-an maqyv Apu., nr, Z 1, VL wk L .I X, G W' I W SME fjxik :wi if , ja I, gy W I J R, , f I M, if I- , , X .,M.,,l- X f ' , lf :L 2y,,, 'V , hiv- M, .ftamvw MA L4 , l - . 1 I . ".,. T 'I' -r, .lrx ,I I , nv- XIOIIA1 X kills, XX' I' , Klrf. Ifrung nu- Daisy IIQI I- Q." fi, . " . ing, L ' " t 'I 2 'rn .,'1'ff.W-S-cn,-,ll'-l. ' , .1 , ' .. . " ' , . CII, V 1 XX lk -F. V- , il ' I - 4 I "v Iii , . S. jay, ne Ev: 'Ie I, S. IM' ,ll '1- ll' Q ., cs all 1 ' 1"l, CLAS, UI.. ISM Ilrlilill, Illlll-I, f1l'K'9I .X 'z Illll, Bal ' , if I3 lil! ', Iizls 'nga . Ii 'I, fol ', 'I . S. H11 ' , Huy XVIII., lI41't' gs. .IixIl. IJUIIIIU, Ilomvr, 12204211 Iunl Sl., Iflint, I3i.'I , ' 4 l H-', If t - ', -gun A I" . Bo , il 'y .'X, IXCIQ-fl-QISWII I'1fIg'l', Ifrl1'Ql, . I vurt .' vl'.,j1 'lc' fu" ' , . rs. KMI - ' -, 1 fc' I'. Ivy A " . , .' 'z A' . I-l1Ig",KIrs.i -', , 1 ' ",Cl1 I'IilI'I', :XI ICQI '. I, f- Klillllic XX'ul'lIl-II, St- 'z 4 W., .Ia'I:' , . I'lI. S ", " . 191-cl', XIIIZIS., 'af ' fp, I' 'l. it I'Iill1.'L'X', IXIr:. .-X, If., llc-' Ifclilll Iii ' llll, Clilqol, Mr.: -IUI , no- C2 'orgizl I xzlth, 4 ll, il ll'-I. 15.4. all .- fx lm.-11-lm, .l'-I. FI 41' rj-, .XI S, Rally I, llc- IlllIi1 IIIUVITIU, IIL-llfI'l'.' , I'L-1 I, f D - ' xl ,-Xvc., I, foil' ' lf, Illir. IM-I 'oi , . Iivll. VI IIa1skil.', Mrs. .-X. IJ., Ill" Um Xlvlfill- M1-' ' , Nl S. C. G., IIC' 'I "':l F lurk, Gzurrcllsvillc, Ulliu, R.I5.IJ, 26 St " " , In 'ki RQIKI, JXII' , . l'1'I1. IIl'lI"UI, Mrs, R15 H Xlinnil- 'Q kinx, Nlf-'q, KI s. R1-nl, nec Gail Q Ill! tcir 1 In-' rcc -JU Iflc 1-asm-III Illlf' gll, XIrs.xI. E.,Ill'l' NI1lllII.II - I ins, X ' , Mrs. EI A IXI., nc- IXI: ull-'l-1,1-:ll III' 'L , . '4lSIlYIIIL', , I' 'I . I.: I lilll, Ik-II-, Iflcwn-:Isl-:Il I' gli, Nlrs. ctILlfL'l'Ix', nv' I.z1lll':1 NIC I.llIIlI'UIl, I.ycIiz1, Nglfllvills-, .I' 'I. IIII-'l'4', St. Igllll ' ', A lic-ll. NIc'l'oIIl:lll, ,I :Im I. Iclm-VL-alr-l'4Ir XX' , NIV.: -IUIIII, nm- I'l'qlrI IXIIm'Ilzu'I, XIIII -l', Hrs. ,XIV , nv' Ru," IIiII!llgm'l', IILISIIIIQF, . Ii XI. XX' 1 , XII 'I . . . , Klill lil-.1 15. ls., nv- lim - l.l-ins II' -- UI' M4 Usllurll, Nl-S. if II., IIC' illxlfv IIIS, l'4ll'xl-ll1,Xl1-QU-XII f V H lrm'vl'z '-Ill, , IILISIIIIQQS, .I"I. II..lil1gf, .I"I. lil-Slr, AIIT.XIIILIS.,I1l"XIILll'IOII4'X1i pun- Fr sl, IIt'l'lN2lIl, HQIQIII gc, .lifIl. I 'lj IIIIIZIIDIL' to Ioullul I'-llI'IlIS.', Xlrw. flair, nec Hari -lla' I wcllv, H Svl I -r, Nlrs, Llc-ssv. nl-4' IIl'l'Il'llKI1' I.llIil', Nglsllvilll-, A Iicll, Q XX' A ,:XII1'Il,, Ii.I".I7. I fl"g.'Ill', NI1 "Ie, ll.lD., .2023 flill' llL'l' Ss-1 "r, I'I2lIlllIl' NI. IllIlilIlIl' lu Iuvzltvi ,X m, In-11-Oil, Al' -I, ,Iil"I.10, Nl 's. I'Il'1lllIi, llc- I':IIllil ' wll, IIz1II, Us-my, H32 I':l kk: 'I Sl., .-Xu .' 'Ivol', ' IIAl.lIllj,1,', KI"I., R,I".II. Ali' . ' XXX 'm'r, Mrs. llc f, nv- XXWI Ill Iili 'ill, II1lX'l'.', XX'alIlr-r, Sl-1' "t" 'INl'llfl ' lilly, , Ihstillgra, . I' 'I. III-troll, .lil-ll, I - E 4- . II Q' -, Sl-Ing, IllIlilIlIl' lo Ioraltvl IU. IIHXS' III I' I' Lzlkv,i'ImrIul1l-,229N.I'im-Sl.,l.1l Fug .Xngl -, I7l'. SLII1 XI. JAIVIQNKJII, .Ii 'I. .I" . lil k-', I51 nk, Ilzls ings, . Ii 'I . I.l'IllS, I'-I'A1IlIi, 442 Ru 5' Sl., 7: 4 ll , K lil-wwll11'l', llnrl, 2225 XX' -sl lIlIl SI., . II' . H XQIILIIIIUIIX' .Xpt ., Ins .XIlQl'Il'5, I'.lIiIf I.l'XXIS,X-IlJl5.,R1Il . I.l-ni' I',U, Illslll-rlul', Q. Vrmmlc, flzlry, Illls hgs, Nli Il. l'Ilic'ugu, III. Iloallc, IXIVJ. XIUl'il, " Xillfil ,Im-xx'-II, Nl , Nl I"l'm-:Im-l'il'Ic, -- Il ll IZI II1l5lIl1g.',II.'I1. ilmllrl, F0 XXI, lllll Sl., fl' ' Y 'IQ get Ifyvlv .',' IlX'IlI0l', Fred Ii., mk Sl., .NI -5, I'IliIIips, I'IZ1I'1'llL'l' 'ku sc-QII .1 . li' . Irlkill, Nl 's. XX' ., llc ' Url I 1 Ia 'tI1l, FT tioocIyL'zll', IJw'gl t, I.i1llzl, llliu SIL' f"t Sl., . ' , A I' 'I, 5,4 Iivl ' ZIQIII, ,If Il .Q Hz xt' gb, XII "IL 'I-Ulilll I 'l'UII, Nl 's. 4'1I , Il -- IM nic 9 1 I4-1-, Itllllll ll I4 ., 360 IILIIIIIJIIII AX I-., Sl -I 5, -'-4 3 I II FI Iialtlla- Xil'l'K'Ii, . I' 'I. XXX Ilxlm-, Klrs. R. T., ll -- 11-' HIL- XI ll'LllIl, Mrs. I'lfI.,IIl'l'NI'l1' NlvI'ImrIin, Sli '-'lalllll I1Iwc'zlSL'1IP ff Iluslings, .li 'l. XX' "Illlilll, flIl's,IIl-l1ry,m-c ISI-Ilv Hill' um, XII'I4ll-I, Nl l,III14IAllfr.1S, XIi'I1. IIg.l'll5,1w, .Ii-I. Qs Rn-I up ', Mrs. XIIIQIS., Ill' - .XIII Il llillrl' lys, XX' 'y, IIFIHIII, .-Xsl X" - ' Ili W IIJIIII1' XIl'l:l'Ii,. NI"I ., IQ.If.ID, IQIIYII Stn. N. ll IIllil I Ii XII lull -, 235 XX. I'l4m I1 Sl., K-lu. Sb- UV 18,1- H HAI.lcIl.m1,:I1cI1. . . ' D Q IIl2lll'I1l'l', I'I'1lllIC, Nll 'I l Hlll .Xl IIIIIIII' .XII -'cIlll 1, I'l-ll-r, Ilalillllgs, R.I'.IJ. I5 XXYVUIQ, .Iil'I1. IgilI'IOXX', I.y lllllll, IJQI z", .I' 'I. Q11 I- Q JM Awfgf kfl.. Af V, ' NAA If M x, f' C ' ' Q- wo 1 1 X 1 1 Illllt 1 7 R K r wx X 1 Jaxxbon Illl IIINIIIILS X 'Ill 9 L 7 I c 1111 os -Xngelw 1 I 11gI I9 Xlrs XX I x11 JXLX I 1 nr 1 TX s s X Lllwa u-111 sun X In nulxu XX1 111IxI1x 1113511 ll 3,11 0 clsuorth XII' r 1111 gum c 1 Ir'1xQrs1i1tx X 1 opfr Xl Q C L L S 1 1 1110 x xc 11111111-A I1 1 nfulrl Dr II rx X 1 1 1 Irop Ollx 1 w I 1110 ncot 1 Dgtrolt XIIQII e1I ru one my lone Suu 11' st1ngQ XI QI1 R I r lk c 0 HN IIIS 1 S 1 1rr1s Trust Bldg: ll 0 IL 5011 XI1' ll H1st111g,s XI11 I1 Lrg XI IFX 1 11rI X 1 1 11111 III 1 35 6 lx111x1omI Xu 11tI1 C LY I'llf ISIIII 11 HIII Xlrb x L 1 N 1 llI1f,,S X Il 1 11I111xon rw L ll ll 1 0 1 xx orc s X1 LJII I Lstqr XI Jrgm XII: 1 ooton Xlorru '43 IJ11t 011 IXIIlIIl17OO H111 XSSKI l'n nrkmr 1 mx Sl 1 ll S 111 I 1 l ID 1 Iss 1 If I I l Il uh ll 1 X 1 rrx Xl X 1 1 1 1 X ll 1 Ir 1 XII 1 I3IxlX r ll Il 1 S I Il org, 111 XIII mrru Ix 1 a rmt X 1 1 1 I 1 I 1 IIIIIL, mr 1 N 11 mln I 11 Iwn 1 1 I L S Ill I1 X kl 911 Iw r Ill X 11I1 L 1II111 ll Il 1 XX1 If Stung X II 4 xx 1 1 lllf X II Ill 1 km: r 1 XX Il 1 1 I1I111If ll 1st1 ll 1r11sr Q 1I ns 1 I1xx1IIL X 1 11111111 1r11s X11 1 Lll SIXI X11 S V1 111 rl Ir LX I or11 L t IIUO XI OXXII Nl s L If QlIlXl L X 111 1 11 lll 1 an X Il X 1 s no I 1111 NNIJII I Q IS 1 1 1 1 1 I I X 111 mrux Lllllt nu X1 IL Bm S11 11.5 0 o1I11 X 1 1 ulrl mx 1 1x1I 1 X III 15 111 5 X ll 1 1 ll Ilr X1tI111r Box 1-IS Nor INI 1 XI11I1 11tI1 S111111LI 1 1 ku 1 s 1 r L X 1r 1 1 Hoo 1 X 1 I 4 I 1 x I I I1 1 x X I 1 ll II 1 11 I xx 1111 1 X I x mx 1 11 1 1 ll 1141 411111 If 4 X 1 1 XXIHII 11111 I 1 N 1 ll S nxxumrl r 1 Illllk ll K 1 1 ll 1 3.123 'Lf,TV.ZZ1IE.J DLLVJKXL Lk-H 7'.u.mL'0 yillfy IAWNEMLMKKL VKJLLJHE. Page Lzghlx 111 Ht E K' If ,w J If 1 1 V 'N WMM- ' -IW-If -.. I I' ,..,,., .....4 W 'M wil . . ,..,....,f 7 W,,'l-V' bs I3Q111'1', I.K'OIl If., IIZISIIIIQN, .Ii'I. I,i'I'l'X', II11111111, II.1flI11gs, XII 'I1. fII1ilfICIt'I'fIOI1, Xlinniu, nw' XII '- XI -.11I, Ri'I111'I. , Xlw. K., 53 XX"5l St., 1.42, -lrt SI., 11.11110 cw-1-1-IQ, Xli -11. 11.11 11- IIITPIQ, Xlirlm. PI Klnrk, fllvnn XI. 1111141I1I1- to 101-gntvr Rylu-1', XI1s. l'411'I, 111" ICII11.'tr.111SIa lg , FS lla I -', X 'ill ICIl'l'L'L1SYI,I I'Il'l'Q'lJUl'I, .Ii 'I. 'Q I K 'A , I0 , :Q ' fs, .IICI1. .lg-, XII.: If QIIII-C, IIC' I'lIwI1' "l'.:I, Dec , HIIIV, -120 XY. .X I1 5 SI., Ilan '1gS, . I" . - I, J . V -5, til II. St 'I I s, XYIIII11111, IIQL' '1,1.', .I'v1. U0 1 '. II., 111" Ii1I11'l I"-ss, S113 1fI111gI1, -lay, IIS, -Ivflk-rsolu .X '-., PI 45 II1 'j'S,,fI1'q1111I R11'Is, XII 'I1. llc-l1'11Il, XIIVII. If? I"uIl1-r, Rc-', Ililflillgl, 1II1'I1. 'I'11tlIe', XI1's. I'y1'I, IIl'l' I,Iz'.I1- l.1v1-11 I, Gr- 5-I, Syl ", -IOII 'I'oI.' I,Iili'l', IILISIIIIQS, . IIUII. PI 1II 'z '-2, Y: 11-1-, Ilr. XX' ., Nucl 'III-, .II'I. II' ' Q, IJ "YI , 29 S. I.41 S21IIl' SI., XXI I ' -', XI S. I711-11. nv- I.l'II4l "4IlIII fill' '11 Y , III. HI '1'1':1s1'1II PI II I ' , 1 5. If 1111I:, H X' XXII 'I, Ni 11, II1: Ings, XI"Il. Ri'I , H . 'f :E N .', . II'I1. XX1 - , XIrs. Curl, 110- I,l'llI'I i1'I':pic, H0 ' , . r., I1-0., IICX IIL-IIA ft -Imlvins, Sl1'l Y' ' .II'I1. PI I3-I' I'-QI flu' .X XI- 'I-111. XXX , Xlrs. XI1 ':, llt'l' .Xflzl . fI'lIS Ke I' , . z1r -', XI11IIIIw11, 1 Ii -I IfI"'i1Sl'KII 'I I.1tI , f4S '- I." I3IIg., 1 M , , II . -.U cluxs. 1111 Isa Eg WN 1. M1 .I w - :ln .x 1 15, II1 1--, .mf 1' QQ- S ., 1431- Q H31 'I - I' -1 AVID- 7 Lllllll 1 I1II1. I PI Pfiug, If 111 ', v. 1.k' .' Y fclls, 10-I Igr . ' AI1-5, M .L lv gr.. fun AI'-1. YH2 v -1 Slljag. Ill- IIlI'Iil', nl 1 , 11-11 11, .1211 I 'V' 3 - 5' I1 'WI' IJIIIIW I5L"5"II'f1 Illl is, Xlrs. cIIill'k'I1l'0, 1100 Ile-ssic XX'IIIison, 45 '71 A I -F M 1 131 Ro:11II111I I'I111'c, 'I'0I-I , II' Pow- f, . 2 J, .211 I0r1':11'c Xxw., 1.14 IIKI Um-5 Y R01 Q.,-I MCC. .1 50,11 Pi RHI Sv A I1'I - flo11I4I, Xlrs. 141111, 111-' C'or1'I11c- III111'IiI0y, Qu , XIrs. AIUI , nv- IIa-I1-11c IIklIliIlll'I', 1lll,l',m,' M5114 If? ,fl-0 Q ' - IIIIIIIHUA. 111. 11.111, .11111-11, 11.-Ifling, .111-11. P2 Sn- , vt Iv, Hz: gf, XI V Hur! .-V A I . V' ffl..52S.l,I NI Ig '- IIVIIVJ nl" 4011 I"IIIVI'I51 III-rI11'1I, XIrS. ilu-u1'go, -- .' xIl'- 1111 IPI MHZ? I I 11.1. Xlivlm., 11.1f.11. X . .4 101 . , XI XI11rtI1z1, 110- XI: 'tI141 M I Dr' lhhlingsy Ali-IA 50 IH .52 K 'il 'I I 51-I IWQIIUI RUP' I'.1I111L-r, Xlrs. I':fIW.,llL't' ll" 1rIcXInI1-', ffl-w Alfh- , N151 f 1 -, 111111. Q XXfI 1 n f f Q I - '1- x Im- iss, I-'r1-rl, II1:1' .1+1. II , , - -5 111- 1 S1-I 141-11-, .. - , .- .' 11 "ll.-, 2 2 z . , . 1' , '- 1 . .. V . , 511' , .I r, I.1kQ O1I1-sszi, XII1'I1. 'Q CIM " 'JI AN XXI I '-', XI1's. CI 11.1, nc- fur I- ILIIZ, I31 " , Ii '11 -.'tI11v II'Illl'.' -1 f'111111IvI1- to IIfIl'l't'i1Sl'fII Q Im'z1Ic'r XX'IIIiIl1n, XIrN. Xl. Ii, 111-- X1I1II' II, CIIZITIQ, cIilIIIl'I'IIN', IIg1sl'11gf, R.I7.I7. 'I'1'11x'1'1'w1- fity, .II'I1. IYI IP: 'I1x', XIr.'. XY ., nm- III'2ll'k' II1lI'!Il'I', . .. '. , , h .26 1111'Iwsts-1'Sl,.I411llII'K'1'1-vk,XII1'I1. IIMX55 UI HIM IIc'I'Iz111Iz1, iIIill'I'IlVl'. 2.44 I11 I11'.1x1- Sl., X11 I'llN, Xls. I'11 , 1111- XI111'y XXIIIIIIHII. S. If., IIl'a1111I R1111I1Iw, XII'Il. 51.5 XY. ,Im-IIv1'x111. I.z111fI11L:. XIIvI1. Ifoflw, XI1's.'I'. XI.,111-1-4'111'.1'l'm11l111w Il III-551111-1, I,flllI5, II.1s 'ngm XII 'I1. 'I4 -I0-I 1: .'.' Sl., l'11rIIIIz11', XII 'I1. IM 'Is, I'IIllX'lI, III'4'1'llYIIIl', . li 'I . 4Iz1r11, I71-II, XXIII! II1111fI, XII'I1. I341xxsn11, QIIIIIH., IIKII XII 'IIII I'I111'1', H A IIOVIILIIII, XI 1. I'IIllIll'IS, Il -1- XII 11I1- ,XII Xrlmr, XII 'I1. ,J KIM' , Sh II ., .II'I1. lII'l'lI5I'I, XI1'f, S. lf, nw- IQIIQI XI sI11A1', I1 IILI Xlrs. kIuI111, IIVI' IfrII1I1 I,l'X'UI', If-I1 IMI 'IKJINUII I'I.11'v, XIII 4111I41-4-, XYIN IIII1I1:11'1I :X IM-lruil, 1li-I. ,I 1 N, XIVS. RI 'I1:11'4I, Il1'4' .N-IIIv I'1'yrv1' II1'z1lI1, H0 Jrgv, IIz1wl'115g5, .I' 'I. 411111-Ql111'g, XII1'I1. If Ii, II1 rry, fIlI 11111, IPIQIHIIK 1111 I'vII XI1's. ,I411111-4. mf- SL-11Ig1 Hr XXII. If' XI ra. .II I Il, 1111- Xlaxry I'1'4mI:, XII I1II1'x'IIIx-, Ii IIIJ. II11s'11gs, XII'I1 R. T XI11'IJn111 gh, XI1s. IJ, I., -- ITwl'11 IYI XIvz1cI, XIV.: Iflgin, 11c'- Iftlzl ,IIl'lIl1Il '1', I51' ' , XII I II1-xiIl ', .li 'I. . XI V2 ,. 'I1. Nm' ' , Isa, fr X, N1 ' '1I, XIINIIZIIIII, ' XI - "', F115-fl, .UNI X'I1'gI11I11 I,LlI'Ii, XII xI1. I71-I ' . , li 'I1. IE1I1111-1', XIr.'. I.v1'uy, 111-' NIIL Ile-I'Iz111lz1, Xli'I11-I,I.111is, 18-0211 ISI.,XX'z1s ' 111011 420 ITIII Xu-., XII 1' ' , III. IJ, if I'I1IIIIps, XI s. I'Il'4'1I, 111-: XII '- II: 'I1m', I Xlill- . XI1's. Ii IXXIII, 1111- XI:111rI I'I1Igl'l', Ilglwliuggs, XII 'I1. ,Q II11wII11g.5,', XIIm'I1. I'IllIIlll, XI1 ry, SU N 'xx' St., XII. VIQ- 111115, JI N I -5, I711 II1-111'x', i'u1':1I, XIIVI1. XII'I1. IRI IQ X 1 P11 1 1 1 X 1 X X 1 K 111 1 1 Xl 1XXs 1 1 S X11 1 1 DX 1 111s1 1 11 X1111l 1011 111 1 11 fl 1 1 J J XXUI71 1 11111 1 X 1 X 1XX11111 11X 111! X 111111511 XX C1 11X1 1 1 X 1 11 1 1 1 Xl N X 1 1 11111 1 1 X1 Il 1111 1 1 1 1 X X 1 1 S 1 X 1' ll 11 1 X11 It X 1 1 4 1 X11X H 1 11 1111 1 1 1111 1 1 X 1 ll X 111 1 X111l Il 1 1 1111 1 X X S 1 X 111 1 111 11 X 1 1 SWX1 11111 I1 w 11 ug 11XX111 1 1 1 XX 111 1 1 S 11 1 11 1 1 X1 1 ll 1 1 1 I1 L 11Xl 1 111, X1 111s ll 1 11111111 5 1 1 1 11 X 1111 11111X 11 1 1 11 X11111 N PX X 11 1 1 11111 11X 1 1 1111 1 X ., X 11111sl011 11 X1 X 1111 1 N 1 1g11 1 1 111 1 111 1 1 1 N1 N X1 ls 11111 W X1 1 11111 X 1111 1 'N 1 1 1 181 X 1 1 1 X 1 1 121 X 111 10X ll 1l1111X1 1r 1 1 S I 1 17 1 111 XI1111 1111 1111 '11 X 11 1X1 1 lx R 1 1 X 1 1 111 1 1 1 1 -LilIK.1Z""-ffm-51117-'1."FT'HXL ITJLQK J11xLJ:I1 m-1 w-iZI,'1'1,QL21LJXIb-iii IlfX 11 s--JA 11 F YH' x X ." ,WM 'PT T "FT-f Wt-f - -f rv -f xf X N- 8 M vw- w--few -f vyf f ---vw -- WT- ,1-ff 173- -A--311, ,.1- ,1 XZ--L, HZ-if HZ 'EP 'UIQ .-,Inf YZ., ,331 LI 31,1--4. 72 ' , cg 5 1 fw- 1.11 N V: , "W 14 '1 ' ' - ... .. .... ,.. -1 .. .. ,..-., --, 1 . 1 - -,..,,-, ,--,,,,.. . . 1, - 4' X fy. 5 f Q ii :i -T rf 11- 1: x fffrrz- 1-1' 35? f -' 5 f- ff-r -f:':f:'5 5 5 I -I f- 1 gig? F-? -Sea 5-C5 F5 -FE2S?:2 125255, :ge H1 2 5 '-E+., 'Q . 5?-5 if-53:11 - 2-4 fs- :-:':'-7:4 1-245-77,-:7-w-7-1-A-f:1j::-Tk: 315'-':--,5...' 12,-: ::5-T- ggv-: 7:- 1 1' -' ,2'.f'Z' xiii- :, T ,F 3, 5E'J"'4FF7F-j Q:-A i7:', U H15-'lg' ::17i7 ' -5-g'E'i? 1 TV,.g E 2:-:F If fy? u' 12 2: S-' 5 --' '-- 12' ' ' -jf--'Z -4 'T -::f'?' ' ' ' 1:2 : .gl LT' '?- 1477- rf f: -42:11 --121. ,- '--T'SfT 1 - f':y:,- -.' A Tr 1 -:':. 7: f:- 751- f , Q ry-'--1-1-'QI ,-'inf--I-"vf.f-"-15'-"i47 7-123 -.A 5' TT-f,f'Ty? I 5-Q.-f!'TAf! A A 2-2 T-- - -gy, ..--- -- - ,--- -.- 1.':-x-. ,- , 74- --.4 -...g -1,-, --1:3 Q -, -y, -1-1 -T-.- zf-'T'-.--,'-f-- - ,!'- y.:- --:rf 3. ,T - - --,:-'--..ff-54 .1:v- . - -L-1-,-:--L 1 -, 7- -. .-'T-1, 3 .1----1 3. ,-.., 1: - ,. .: T 1--, 1..,.1-,g-UA. ,,,g,- .1-:.' - "h--,-.,,- 1 1 :- -- - :--,,-4-QA :vc A -..-....:- - -1- T- ,mc - wx 1 2- P f, 1 A 511 A-' 3. ,:4 -.f-1 1- 111? , 1-'.-,--7 ' f ..--T' -'..:t" -f:: ,'- :-11 .':' LT: f , -Tr -' - jf' -.- :1-1"-m- -, T TF: 2 1 LT- - - fr- C:-11--'-.,g4 T '.-q3'r- -1 L 2: ?.'-.Z-T -'-. gAg,-----.. '. L 7:-1---if r -.T-11-4 Q.-A A 1- -0 r' ...- : ..1--1 --- - -- J1 -1 Q -- :---'- 1 . , - --z- , T.:-fj-f -,ffr'..-T 37 ":'q-1 wi CT -7- "-V -.,-1-TF,-. :-."'.r-1q7,- 1' 1: ff:-Z. 1 -Lg.,--: xi-.---1: : ..,v f' r2:J:7 2- -1-3 1--,5:------i'--- 4- --gf Lf? 1 fr--T2 "i?2Jl3 4-f',- Q F '1?Z,- F? FII: ,1'4vf'sH' 14 TE-5-: ,F 57g :3 3 1, Q 'ff'2+A AFT' 7 E2-'Ei E - 3--?::f ii 5:5 Lv :J 'H -T-fiif? 1 iff 225 2 y! -.'f-f-' lqj :-, -L-lv - - -1. 761. g " - -1. 7 67: A- -Af, jg -: T' Z'- - . ' 1 - ... - - - . ,:-, 5 '-,."-' . - TL yr' 1- :g ' Y -- T :'r. T.,-, 4, 7 4 rf- - - 1 T121 1 112' -1. -:, 1 1 1 - f 1 -1. - 2:1 :sr-7 1 v elf :V 4 , Zjrv -. 117: -.-3 -'12 7' L 3 -1" ' V - T 1'-. .1 7... 3- LIT- 'QT "ff: 3 T - 5 7 :jj Q N K E-1 Z f I 71- :E F- 5 Q' 3 : ,j 2 fr 3 : 4' 5 4 1 .T:'4 : :-ff 1 gf -4, L : , , I 7 . ,- ff 'FCC J I-' ' r. - 4 - . . -f - ff : :. - - 12- ' 'ff -F - " : - :-1- ', , - .. 1 - - - 1 - -T - Lv 'T - TT- A - 1 , T -- T 111' '2'- '-2 - W - V . . -- Q - :: - - -'y-:' . r'-'L 'T , T' 1' ' :-- -T :'-' - 't 5 V- r 1 - 'tp,:- '1 :A :-f'- " -.-' ' 7 , : 74 5 - - - 4 'T :" V : -" -. f -1- , .- --" 7' TT 2' A 1 , Q -z - f : -.-.3 .L-4. 1 - , 4, ,. 1- ,- :4,X - A 4 : 1 E'9 E f gf: QF' I 5 f :T 5 'T 1: f'w- ,' f' :T ' ..' - ,- I 1 1 - -, , , - - . g ., , - -. A - 1 x - - 1- 1- - - 1 - 'l- - - "' -' "1 . . -1 T' - L. T 1- .. . ,' 3 - : T - , A .. - - - . - - - - - - . 1 . . - . L' T , ,- J a . W 1- .-- -,-. 1 . ., .. . , h , ,- , T: :':'7 71 57 3 5 ff f f f ZZ ' I- -1 I F F f 55 fi Z I 3: 7- -1gg::1: '-..- 71:-:g-"1-Z' -Q."-..d..'-f'-.,':f -7---Q:-gg-37, 17:-3-L A------, , -:-::2:'- 5 1, lf'r:-:'- 3:4 ,.T,T3: -1,1-7--r--14:35.-i.'gg-:-1, '.:A- gg.-:ff ff-.:.--13.5511-74:Qf4 ' r -2---.T!' '4-::' 1:,- 1 1 1r'2r4-: cg: --:.-:-- -f: .. -4 :4,:- L -fQ-- .-,-:- 4- 1 1 --V".Z- ' -v, A-L2-T - f '1- 214'-L"--'1:Tf: 'L Zg '1g,'3,-- - --' -1-4. ':. ,--FW-'-44L',1 :-- - :,f7, - - - -.- .71 :-.- -P T- ur, 1 -. 1,-44' ' -:gr :-.,:.f-g:'g:'1.-1-1 .TT1y,-' :J if .' A-- I ---77:22. Q C4 -2' 'I :7' ' ' -,f-' -7.1-3 ,.1 3- ll -ff-ff 11 :Z 'ff!7:-.7-'- fu: ,-fflgjfyi' TF -' T- -.Z 7j":g f,-T- Z -7: 2' 5 ,'2T- , 7-2 F -' T- T'-1121" -42-1' 3 I E. -:",- E ,'1 ' V' Av1.l2f-221' -, . 1f'4L51T74 ivig 7 -, 1' -ff'15'g7T -'fivff -1 "- 72:1 F'-TS1! 'T T-lr:-' -1' ffifi 1- ...--- -V--N M- - -. 6 - - . :1 TA...-, ,-7 ,-:r-:- ..' .' .1' A ---:' - ji ....:,-- ,-V 1- . .1 4 - 1 14, : - 2' I :V4-1 -l I-V--fs-! -.1-LL---.: -,g- 1 1 ..-,1f4.-- ---1 ! fx fL,.j1v - 77:72 7- iff 1' -' -4'f'f'5:'A5' E-7,'f'4' ' 521 T" 757 T' 7 -1-ZZ' TT 5' 3: 2 .' ITA!-7" Lf ' 'Zz-":' gf' :Er I -Q. i 'EIQ -QCI7-:T 94- : l'f,S'Q.j :I -A iz- E W :, f!V? -' V?-g'2' 7 -ll,--11 CA "- 'ZT'-1: 'fl 4" U, I'1. - -, --1 421- T ':-1 -T: ----H-'M . 1 , ,V 1 Q .. -. 1 -1 ' - - . -A -:. ' ' 1: 'V - - 4- -- ' :- ' - 1-QT . L' fi A . 7 1 1 5.1-5 5--T' I ' - -1 T' -11 1- -1-3-I I 7 A ' T'-' iff fd' - - --"',g, - " T -f .ff Y ' 93- ,:' f'- 3 4 C' - 3-A 'J1 - T' V A 17 - --- 1. ZAT gif-- -5 1 :4 T :5 - -:f5.-3 :-- A -g 1 T L -I ag." : T L- Sri ' 1-V' rg: -1 1 :Q 'TL T- A 31-1: L"-11: :1.'.-. - :g,- -7-. T 1: -' .1 : ,--reg -: EE Af- - vii -. ei C f:' 5 12 if' 'Z if 2 4-E f T if LST Q 2T'?i,,' - 4, 4,1 1- 1. CH Q 4.--:-11 A, ' f - ' -. - .J -l g - 3- Af.. :G . -71 -, Q ..,- ., -. lj- 3 , - -..-.- 3- -A - .1 -- ' .1 V .' ' - 1 .1 -'L --Q , -11 -. Em -- -1- Q. A -1Tf'Q,-7: 41- 1 f- ': 1: T- ' 5- 3 1 ff' V - Avlff- I. -1 'N . :,- T Tir.. -f -Ac -f L -F 32' 1 why - 1: -., - : --11: -- --x- -,. z - A- .A .-' 1 ---. - -, , - , 1 ,IT -, .1 -, 1 W -. :T 21.-A .-- 4 T 'I .333-5 A-jf-7' ,4 5 'Z 7 -7 -. f- T :. -3 j... 1 -. 5-' 77' 1 :Z -f gf T ff'1:F':: 9-J ! :X -- L -7' L :ff - : S5 5 f 2:-T - if ,. -A j 3-. T - 1 - ,,- -, - V - -, - -1 ..,- - LT 7 --Ljvy-7 -' 2' ' L ':-3 V 't 1 : 'T - " X,...- fl 7 E.-I -4 5 ' 5 :if T E - , Ig .' ,L 1 T T A: f P- 5 P ifgf T 5 93 : 1 -. L: r :. -1 I- 1,5 1,1 1- 3 1. 1 gg 3 5 5 ' 7 F 1 1" w F F ." T T .' .' T : 7 1- .' T T 7' T if 1 T 4 Q T Q' - . J: XX' 1' 1-1 ,.- K W ,.-4' --1' .7 . ,, A - 1., 1 'A 1, 4- 4x - -L -J.. -.M ---1 - .111 -A.-11- -1- 4IfA--fDf.A,ff1'1,4-.- 4- -,Tl -.l1..11,, -14,1115 .ll 1-C1 - M- f ,.1,, 1 11 -1 ,1,., . 1 -21 X'Tr-XTr- TX 31- 1+ A9 rf 1111 Xl 1711 1111 11,111 N 1 1 111 N 1 1 RI 1 11 W 1 Il 1 Ill 1 11 Y P I X111 1 1 1 1 -1 1 1 I1 1 1 1111 1 1 S I1 1 1 lf 1l111, 11111 1 1 1 1 1 1 11111 Xlllll 1 ll ffq 11 11111 11 NI11111 X 1 1 1 1 N. N I 1 1111 ll 1 ll 1 1 1 1 1 ll 1 1111 X 11 asv.. Qlifllizl' JUISL Iliff 'CK l1'1 111 1 1 NK 1 S 1 N LII 111 ill 1 11111 1g11111 1111 11 X111 fll 011 s N02 X 11 11 1 X 4 U 1 1-, 11111 1111111 1 1 JI JCR 122131 JBL H9 1 ll 1 1 x11 XIII 11 1 1,111 11.1111 1111 ll l Ll full JI 1 V 1 1l 1 11 11111 1 1 V 1 IS 'U 1 Illl 11 ll N 1.1 11111 1 1 1 I 1 1 111 1111 E133 Dill JL 111 1 11 1 iw IX 1 ' 1 4 I 1 1111 1 1 1 X 1 1111 1 1 11 1 Il 1 1 1 ls X1 l 1 1 1 1 1 11 1 A 35fLL'I!,'p1jL12Eb-dIZ'ZP DIMLJKEVLZMVALQ JK4-9,,.1JiZ1KL 21133. .TK J.."'IIHJ1IiL4I'EVqZIQRZl1 f 6, A S C 3 5 5 I? :S L: T7 7 S351 'Yip 5 SS I jx: 5 F' 7 7 'r:' : : 1 .-CAG 2... -. -21 Agfg'-'- -44 I-"tx:,-::'l.,'1-J: -..z-,.-.s 1. -, ,. -Z, Z-:--A-: .-ft 1 173 :1.:g----V17 v....fif- -:ff-I, t- 11-,113-5 1-gff.. L71-fl .fi-f--J'A:.15'C'-5-:r-1 -137: -1-1: .-, --3-3:'A,':f1:f17f.,.. '-'-,- - , 1' ,'- --,Q , 'A' .-.---1 .1 1. ,., 1 7--:-1'-1,1--.., 123- - 1 -F-1.L,.,.-,, --3 X, 4-- 1, ,...- .-,,1. -,, -fx -.. ,,-, ,,,-..f'1--LA-A rf:-2?'1:,. :. T' r ' ' I Li' r 1- ,nl ' 'Z fx 1' 1- rfe' 2:7555 Er, L if -4 4 'Z-il 77313757 Tj' 27- -.- x' 17-5y-1ET T' ' 7jl1.-' :"'1' 7:": -ff'-:' L..L:L . 1' - - 7:1n'?- ' T: EV,-y... ,-T1 -'--1' ' 7" Z" "' --' vfv-TC' A:', :-1 -::1 : 1 5-25,-1 If 'fyff :4 : -Aj .fiyjzjlvffc-1:'!-A :yi zjif'-5 1- j,-:fC'Q,f"f- zfyfx--Q:.f:. 1 ,-1: :,.:-7 -1 -y. ff fi' 4 yi-f4.,37T' 7,-:LJ 5 111' :...- 5 377--1'-115.5 1, 1-,yrv L,-Kjjz, 1-A-r 7 . ':14- 32,-why-: 4 - : ,..--L-1:1--1 -..r g-ff - 1- ,. :. 14 ---- -:xl-v,..,i'r1Af713.: A I 4L1gA-f::::-14-Z : jf? Aff' ::' ,?'g7g5?34:j -72 I ' ?5:3i:'..,:gE.'f7.::5- :J-5 u- '- - :lv F.. ,1"7-- -- K 9- 111" 1-'YT' :"7- f-, C-17-' L A I .' 1-11 Z" T" 1-5. Z' --' 1"'2f'..'Tj 5-' f.1A:':T L- L I -1 mf- :-1' TA"- gz' ' T, f ff--17' xygl-'Z ST' .H .',f,-1 f-4---1 ::'. -- ..f- 1- :-. r ... I1-A 7 --1 -A311-1--r--' ' 'A- f f .. V if f --- I -T 'i1.f'4vv:L-:- :-,-, JI, , vp- 4 -f 1---gf- :,':1' y '- f.. L 1--. I -AH : " ' II - Lf' -1' '4-- 1--..-.A ,jf gr- '14 A I.'Tf1-fT7'-'j"-L--:-1 -: -" '- - 7L1ff"4:"-' I 4 - Z Z.. i -Ewf' 1?f1i 275 L56 ' "' '9'77",' 'nf'-' :mf - 75'-7 -ff ,, 1 : sf- - I-1 ::S11:1W-'ff5:-1-zz: 5" 5 - Q- f- fu 2. :1.:H rr- - :Sl I ' 1, - 1 -- --1 -.N - ' A ' . -4 -,-- - - --1 V - f- - - - A - - , ' , :: -- -.. -- -- 2-H ' - ff ..- 1- ff . -If 4' 1- 1--f-- A -' -: , f - , T - - ff- ,4 :MA 'X-,72',,...A-A -3,3 y ,Q "' 1,1 ,-1 ,- 1: -5-,C ,Q , 1 - : 3 1M 4- 'T ' - -T' Z 4 F ' 3. . l'j 1:T-T"'- ':-1 ' 1-T' li '4 ' -Er ff .,. "', 1 f : L - - 6 ? 17 3-if ' 3 7 4.7 T 12:3-3 " 77 1l?'1T,. 2- I, 4 14 ' LQ' fT,1".. - if :A E El ff- 3 T :' V 4: T' f' jf: 7E'5r'-A '--- 14 1? 4'- j-1'-H - 1 VfH : -I -'41 1 Z :-7 51 T -uf 4 VMS izfl Z F6 72 2' A Z 7:-1 fl 4: 7 f I 1' 4 ' 'f 3:1 f E, I- 4 5 Z '71-Ef :fi--'TE :'I V: ' E E' - 'llj C I : -zz! 5 -' 571 - 'A r --f :4r' 7 A -1: '6 EA 1 Z 'yf'- 5 L r1 Q - r r 1 -4 iff' :lf I ,: f-5' ": 7- 1: A In- - f .. -- 4, 17- -L if .,,' A.-1' 3: -5, e:v:7 T if My .f -. 1 yy.. 1 .. 7- .- . 1 ' ""- -I - C ff 1,4 ---- T 1 -' 7-1 ' -1 A ZQL-Z' .1 - Z' ' FT Q.- lg S 2 E SF' 1:1 T: 4711 gi L11 5 I 2 ?1?7'f ! 5 2 1 1 TQ' Eff' F r r :Z E7 -1 7fr'? ,VZ 7? . 1 T' .TFP 75' 4 ' 7 L' 5' rf! f fir: : T rx: x : :: :Q 5 5 7 27: 1 Cz 22 V F f f f Q :ff 1 A -1 .. 'T Q .1,., .. -1 --1 A---1 --- A- 5 5- 1 1 -.f 3 ,.., ...-. '- Q L 1 I .13- ':- - --1 - H-1--:---2 'A'--1-L-'f - -Z -1-:-'. -- ,ff -H' :A -fkf'-1 -r-- -' : : -1 fl f - 22 S: ETSU.:-Q-ff'f,.A - V 1. i45J- J,---:f2:'f ...1J11-4-4-4+LvAif---pfQ1I.b 2- ff! . 1 1, --..-.y,, -.--If. 1-13,--1 .-Q '- ,.-1.8---1 .'-A,-177-grq .y. "-. ,.-.:-,1,2"- :..1':-1.-1...'1.w., -....-.j 4,j?':- 1 -1 -'- --- Tv -- , 1 ' --1 2,7:'f-1-: 'T,'1: --f3-. .A , , A1...1 ., ,Q ,-. V.. -y-:-- I-f, f, ',.-7 1'+j- j:1:.-7,i,-1rff--,,w:v- vL'f, Ifvcq If-,' .:::Z'7 47-1-U f-1-V 3- f QA.- , ' -' - :fu f:,.. ,CZ 4. 3::': -' -' - 4-1--4 ' 'J'-1 1'-. .'. -. ,5:"4 ...:j:y. ,yryj-3' - 1 JC- - "' 5------- 1 Vy' 2'--' -., I' 1 4: -.A T IT' -A 7 7-:gf ft -4-- - 1-A -- '11 --:f:5' 7, ,4 ' ,:.'f" - -,1-Q 77: -z:,.f- 1: 1, 31-1, VL V :'f.x, 7 4. -1 12,-: 1 .--1 .1 r,- '2'1f' 4 Eff' evf1'Q..ry7. -- ' f-Eit -Ap 1' 1,14-fir: F- lf 5 V: -' lrfyif 71' 'gf fi SM 1 LL,A7:3 2 Ev H: iii" 3' "if-VL' 7'3L3'T7::7?':1if77 37 7 ' :'E--f':f'3 -' f-?-41f':: 'T 47 'L "1" Lf' 3-":' 1- f-'g'31T 3 7'-' ff-' E 1 7' -7-" 1,.1" 'W' 'yi-.1 +'7' :g'4"-L1fZ- ' 2 - ' -11 -' ' 5: 7:25 4.4-T:-.3 Afr 111 A :r11 -4 N? .-' -43 1:11 -1 ifg f::r57 -.LQ H IL 4 ,- g-' i. 55 2' if -If 'lf E' CV, 1'-V.. Fifi ' -11112 - r' :f"-T'1-.,- TT' :T:'F-' - - 1 A W- - - - ..--4 ,, ' -rj--H - -1-4, '. -- T' .-1'Tj'- 452 avr . :.. 7--341 1 7 .3 E, L V77 7- I , 47'--7 111' .f.-77f'1?1 Ng:-,' ff. ... 3 ALL ----,.: ": - :f'-- . , 1 4 7 -7? -5- 1 :1'1:Ej -. 5,4 .fri 371 I ,-':2 wg: -714 215' ,5r'5A.. E ff 'Aff' 1' 1. I -4 7: if -4 : 11, L.Ay,g: w 1 4 .:- -- ' -0 Ag - - -:H X' 7: 1--1 -LH - -- .1.T' 1 1 Vi ,213 1 1.. 5' 5"-- -2-1 ,ff-, 4- -f'.. , " ' 73' ff- I 5: 2. l 1' g:7"n:3 ' 3 - ' A-.1 K .LF 7 ,-vc' ' -: : -1 '-, fi -1 -e vi- 2 : A7 -L ?!T 'Z' ILE 3: -1 5 f. :"f, .- - 4 1- A- 4 -Av ., - , , -A, 1 - -f f' .. 44 r ...., ff - Q .. Af :IAQ- ,- 1,1 1 Q , - -.. ..-- A' -TH 1 C '4-1-.4 ,--f- , 1 -4 44- ,-PT' .. -,: -.14 -- :fw 1,2 I Q' 2+ - sw -Qs if A f I S san f 2 :E :few WL If A 1 ... :Z ,.' 3: fi- ,T 1-4 ' S 7 -1 -1 .-I, E 2: 2:4 r:-E ,' Z Z4 ' 74 .V 7514. 7' ,7 75 i E' E 7 'T L ' 3' E' 3 5- 12 5-if iff 112: f : :.- I1 - , 7-7 1' fi '- '- ' -7 7 'f 1 'T 'T : "' 'Z' ' '1 7 C' " .1 '51 -- " 1 . .. - , - 1: - A. 1 .. - .. -- - f- A 1 cv ... ' ... 1 ' A : "'-N .-. L 7- 5 , T' ff 6 " - .4 :Tf - : --1 " : , 7 'J I ' Y 2- - f ,. - - 74 Z.- 'I -' '..,, : S: 3,1 ' - ' - 1 F "F 54 f 1 2 -'T 3 E : 1- 1 ff: E 7? f V- :Q I 'SE L:9 NU 7' :' Z Li' 1' T I ,-7 1 2' 13 '. 2 : - rg 11 I 12 2 3 7: Z , f 2 : -f - 7- . - 4 Y "A: lf T : 7 :T :vi 34 --- .' 1 .TF : TL. -:L 05 . .- r . . 1 J .- 1 4 .',- . r . 1 1 . . . . re . - 1- . 1. i. . - .V r 1 J v-1, we R1 :- . .N '? E S I 3' 'N 1 . 1 , 1 , . ,W . . 1 1 1 '14, 44. 1 W' , 1 Q ,AJ 1lIfISlJ -IKEA XZKIE.. HZXKL , 1 , 1 X4 - 1.1, 1 Xllflfu ,I - 11,1 ,L L WMI, 1 115.4 151331, gli! 1 llll X S 1 1 X 1 1 1 111 II IIN IN lll ll 1 It llN ll1l 1 1 1 1 ll X ,I 0 1 X111 111 IILX -1111s 11111 1100 1111 X111 1r111I1x 111111111-1 r, , 1111 N 1' I 11 ll 1 um X , 111111111111 IX 1 N LS mm1 1 'X ll 1 R1 X 111 11g1r 11 1 1 1111111 15 H, r, km ph, Ixennuix Nlr I-r1111 IC N ONXCI N11 , x 11111 NIP- R 1 111 NI1111 01111 X 1 Jlll'IlK11l Xl Nl1111p11S 1 ww 1r 111111 OMS X11111111111 1 111111 1 Iwtllb H , t 1, XIHII fr IFN ' Xl 1111 llll m1 X111 nr 1111111 1 1 11011111 H01 1 1 Xllch lSf XIQFI Orton X11 Nlg, 1 IllIll0ll C1111 Nlorgm NIILII 111111105 Nord IL 6168 111111101111 -X11 1 lt X 111 1r1I1111 11 N 111s11111 N1 LII ll 1111111 ,md r Ll 5.1 LO 1115111150 X1lt11 Hlson 1 WHY xmlllf 1 111111 S 5111111 D111 17111011 XIH11 1111 1 01111110 N Xl ,kg P nu '11 ,M 0 0 1x1r111111 R cm 1 rs NS tr 111111' H 9 1151 Nl 1, 5 1 11111-5 1 111 rs 7 1 ,I X 1111 Q1111 1 I CIIIIKIT 11111111 s -X Lr X11 If IU X Duron uhh 111111x1r ur XQXX Tl x 11 o11I11Q r IH1 ll 0011s I 1111 1 11111 LI 1 1 1 151111 115111115 I N ll 1 1x N 1 130111118 1111111 11115 r1nL 18111115 N ll 1 11lb1lllgS N If 1 1s11111gl1111 11s1 1-+11 ll I 11 1 1 IN 1 ll 1 S 1 lll'I1 11 N 1 1 1 1 N 111 111 11 111 X 1 1 Clgt PIII 1 1 S1111 11111 X 1 1 S N 1 1 s N 1 1 X15 1 1 1 11 X IK 1 1 ll I1 H1 11s LN X 1 11s111 IS 11111'- 1111 Xl11g,1r1 1111151111 1 1111 1 1111 1 12,1 1.11 1 N -. 1 111111111 I LN 'X J X N 1 1 ll 1 IH ll -. 1 lssl ll X11111 111111 1x1r is 1 X Ill 11111111 XI S Il 1 m1 11s111or1 XIIS X I ll as lfl X 1 1 1101111111111 'V11111 1111-1 Q 1 11 X .1 1 rs 1 orc 111 1Xl11lCI'II1C 11111 1 lSll1l IN N 1 1 1 Nl 1 1 11 1 Ps XL lll X 1111 X flfTi2'QE..JXfS1J4Z1X3,,4l1IE ZHELWQJXF CEI illifbmy ZZXILNIIKJ TEJLREEJ HITLJUDL ,gr I N11 f 1 , I ,r 'WETI1' f- 1 - 1- I 1 I 'I'1'11sk, 131 11a1111, 11:30 11UI'1I. Sl., ,I.ll'1i- L'l.,1 Sf 01" 1101 sun, . Ii '1, XYi11'q1111s, HIS. 111lI'I'1', 111-1' NIA" 11' .X gg 5, NT. XY' 11 '11, 1 -1- NI: R. 1'l1111l'I', S11 1 ., N1i'11. S1l"1il'l', IIS S. i'11111'1'I St., R11'1:IJ'r1, , 111. 131 1115-1 "V W' 1'I11'l11lhg11'l11 -11 41111111-' li 1' , 11 1, 111. 1, ,.'1'A'l. 1' Q1 111 ,I 11111111. 11: 5,511 . -1 1f1-lf, M 1-1.111-. 11, I..-1 sm. 11111-1, FI I IQWV- 1105 -'X 14 '1 'F' 1 411113, . 1'111'1 1l111'1111, . 'Ii1'11. 17: '11y, Mrs. -1111 11, 111-11 1f1111- X111111141111, llillwl-1, MVS- yi-1-' m.. Ig,.,,i,. lg L-1' Q 1.111i1' 11111-5511, . 11111, XY Q Y A li vh- IVI D A 1 111l'I"F'v -115 1""1lW'i5 AXVV- 1,1'111'I1, 1:1111 M1 ', 11il141.llg'3, ,I"1., It CJrz11111 1p111s, .I1' . R' Z ' 1. QI. L' 1311011 911-1 1 , KITS. IN11 5, IX1 Hugh ', 1111' 11111111 11115, 1' 1 -', . 24. 1'1'z1111'1's, 111-1? 'L 'cs '13 All ll, A--, A . 1'5Y F1 . '10, .li'11, 'ltmll - IYI12 ,, .1Y,,111--151'z111"- . 11111 M,-ggllimm-Y M2 K 111., 'gg " , . 1 , 2-151 11- 1 Yistzx, XY'st 1 '1i1, A ..VY lyqmi Y A Iixhl 3 ' - I , K11'1.l'ilVj', 1.1ro11z1, 1111-1'1-:1s111lJ f M111-,1 il llustungs, . 11111. N111 , .'X'1fq1, Par 1, . I' '1. KI1I1f,.1 -,'o111,' sn., 121111 A v',i',- 2,4 iii Neill' ,-. ' ,1I1lll1ll, Yu. 1j,It'L','Av Aiivhie I 1 A UA' Eff N , . 'N -12a1y,111'1-I"l111'1l111'1' 1.l'2l1'1l, Ri 1 .-Y gg,.,,,,,.,.i,.,,, jg, -.S .,-H 1',,. 1 Hi'-' In '51 M1 nh- Q H 111-1'.'ily, 1fva111:11111, Ill. Ri 1 ,. - V5-A-1111' , 1111' 1211 1 f 111. 111.1 1' 1-, ' - , 5.47 N. 1'11-115.1111 Sr.. if '-W- '- aw: ,.I"l. ,L 11.1, ,511 'fi-1, Nil . ' 5,411.1 gif I. ,A 1, 4 III ',.I'ViHk 121lf1, I - if If!-' A "-- S1111 -., 211 -' . ., 1111121 I- 1, 1 1111141 F1 Prc' ' . I. Sl- , 'Nl C1 -'t-, 111-1' N1ill'11l2l .-X. Sl " '-, .'37 1'-'11 ing :X A-., St. ' l'l.,' SJ 111' 11118 1- NIO- A - SWS' , KI If11z1, IIUL' 1iI1a1 -.'X11s11n, -1'S gl 11211 1111", 1.111111'11, 1111-1'1'Q1s1-111 M IA", Mi S11 1111111-. 1 M VII' , FT lg, . V W' iv mf A lg. A ,W Iolnns, I.yIc g?l.,4I3111,.- T --k, 61111. , 'V A .:1g' 1 ,1" -rr-',. '1. I3 ' .. K1 s. 1.ll1Ql, 111-Q 1.l112l 111113 1062 1.011111 Vista 131111-, I.11ng 11l'2llx1l, CAIJXSS UI" 1910 Calif. Hr ii, 'I I111"1'41s1-11' l .XII , 1,'l'1K V, 56 1.111121 SI., 1 If M U K - 1 H V11 ' 15, '.:11'1, 121111111 Rupirls, .I'11. C'1'1'1' ', 1I'1'I1. 5 . AI11' If 1 ', H: " fs, ,1"h, Q 1"z1ir1'11il1l, Mrs. 1l'1', 212 Y. St., X. Ii., LXFIDIIIZIII, I.c11z1I1, 2 ' ' jf, 11"I "T 111: ' 4' , 17. lf 13:11'k1ls, M1 ', fr --', K11111. R. 15. Il. If I711i1'1'111111, 111-1', Ill'1' XI1'l'Ql 11111, 11, V. N . 1 ix, St., X. IC., XYgf11i11gl1111, IJ. lf 11111'11's, RIT, I112l1l', ll '1- 1'-l'l'I14' 1111131 1 1"1'll1's, Xlrw. Y, If., 111'1- K1:11'i1' Huslvy, 1J1'111111, NI'-1 ., li.lf.IJ. 171 .400 1'lll4'1141 .Xu-., I11111a1u11, '11l'XElF I4:1111114111, N111. l'1lilS., 111'- 111111 CI' 5, Q 1111111111-411'. 1I411'i1l, 11115 Ullgb, 1 111. 3.11 1':lllIl1K'11 St., 11111111- 11-1-11, .li' . M1 111'11111-1'sl11111, R11 ., 103 L' I' 171-s 111'1s1111, QIIIZIS., 1,1'4111'11-x'i111', .1i'1. FI X -7-5, X11 11.11, 11111111111 11i1'1, Mrs. Ray, 1111- 1f11:1 ly, 111151- 111 1111111-rl, xI1l'1lll', XY 11111111, . Ii'1. IIIQC, . I11'11. 1l1111l1z11'11, R, ll., 11z1w1411g.1s. K1i'11, I111alwi1'k, Y1'.'12l, 1'.lNK'1l'l'YI11l', .Ii'1. FI 11ll11AllliIIl, 111-11., 3.310 51111111-3' .xXl'., 1111-'-.', Mrs. Curl, 111-- 1,l'lIl'1 1.41 1'1'1-111'1'. IJ1'l1'1111, Xli '11, 1912 1'z111i11z11' :X 1'I11l11, .1"l. 11 I I I . 11-'111-, Nlls. .X11 41, 111'1- .XII il '1'1111111:1s, 111'1.'111, -Iilll '.4, 11. 11llSllll.'.', .111'11. 1111"1'z1s1-11+ 11".' 1, M I1 '.', " . 1 'H 'I Q 1 5 , Nlls. .x11'II, 111-1- .XII 7 1'1111- SI- , 1111-'1-1:-111 I -, 11z1:1i11g., X11 '11, 111'0l11iS, Mrs. f21'11v1-1', 111-1' 111111-1 ls, I5 1.i1II'f1, KIM. ICII11-1, IIl'l' 1fl111'1 NI11111111, 111151111 Y., 111l'1I. M 3301 Xf 1'11iI41111'l1111i.1, IJ1-111111, ,Ii -I, 111 1111, 1'11UI'1' 11'c, 112.'1.IALQ.', N11 '11, F 1'11-1's1111, 1.y1111, ,214-11.1'lI1lX.xN'1'., 11911-1111, 11111111, 1x1l'1'.'.'2 111111119 to 1111'z1l1'l 1 " . V111 - 1 ", Iithcl, 111.'1All5.IS, .I"1. iq S1I'I 2 , . rf. .'Xll"1l', 111" .5111 'I' 1.11111-, 171' .' ', A 111611, UPL' -' F110 'I HCT, 1111' g5Q,.1i'1. I 2 ,. 761 Sm 1115, 11.11 11111. .li'I. 11111111, NI WH 1. 1-- 7 -' A Sn" Nlry. 1I1QlI'l', 111-1' I11'11'11 I-'1'i1',, 11'111 " ', IIz.'1i11gf. . li '1- T 12811 1.IIl1"11ll 151-11111, 51111. 1,Ill'yl'2l, 171 y11, l'2' 1':11x'1'1'l .X '-., S121 111, 1111-111-11111, 1Ig1fIi11ps, .1A' . 171-t1'11it,.1i1'11. " ' ' 11. , 1 -T fix x 1 1 ML 1 x 1,11 f ' ifplz Y'-1111' M .iff 11 af-----.1 --alfa! 1. 1 Hastlngs 1-11g11 School f ll 111 1111111 x 112, 11 llllll 1111 1 1 It 1-1111g- 1 1 1 11111 1111- 111111111Q X1 1r 1 HlN1ll1"N IQ1 1 11111 1 1 x 1111-111111 llI11llL 1111 1111 1 LI Q 1 1 rrx 111111 1 N 111111 , ll 1 I 5 l S gl 1 1 11- A - LLII 111 - 1 71 1 11 11-111 1 1111r11us -1 11111 111 1 1 1Jl1I'Al lllf A l 111111 X I1 1 1. 1111 - l 1 N s Q 1 llklllw IX 1 s w I 11111 A IX Ll 1 I x I N 1 N K 111111 1111111 111I1r1 1111 fourt Mon ay ln une 111 N N D A Van Bugklfk Super1ntender1t W T Wa11ace,Pr1nC1pal if "'..J.. XXL 213.11 SZCIISA W' KG2QZIIICiiK 1KC'2EY13TQZKIIC'TISC7vVZISZPL4fb Il3Li.'KII.3. 11.3. JCE.. 31255. 22133. Jiliwl L 111 1g1fX1 F fx . 1 1.12-1 3- - - 3 - - 3, ' I 7, 'f, 1 A '-' "' -1 1. A 1 A .... A ' A 7: .- FI,-1 C Ez! :Q f':1gE:' QS.ff:f'i. fj .. --- .,, 1- -1 '- ,... 1 , ,.. ... -f .4 - 1' ,f - A .. F3 .. -- Z ... .1.. ' " ,,. .T 'A :' E' . 2 4 E - "T - A Z V , A . :. . 3 I' A I' . T ... , .1-: 1 A 1: -1- --f 1':v-:gf 1 -54 -'1 1, L A -- E. 1. A 1 " Q -1 .. 'I -. -' 7: F" -1 1 ' T A 5' f: 'EVN - - - - - - - ' - - - .- -1 ' : . - ., 4 - - - 1 1- 'L 1- H, - 4 -, ,-, ' A 7 'T -A - - 'I ... - - A - .. -1 H, '1 .T .1 A T r-' -1 .. -' -. 2 z 7 ' - - "'- ,- 5 5 ,- -1 f 1 6 L, - ' :. L f 2 T' ' -1 72 A 1: - A , '1 A - - ' A H ' . -- , - . - . . .. A .. -. - - -, 7 - If -' ' 3 : . 1 Y 3' :' : - , f - -jg - - - .. . A- , , V 1 1 C C ... - I 2' -4 -l 'Z 'T ,X - .f 1. Z I A Z I E 1--'rj '. C ' ' 3 - : I 2 ' :'f' - 'I' '1 - -1 L - -. 1 - -. -' A 'f ' - 3 ., 3 -. , - ' '1. 'Z 'lv -' 1 " A : .- '1. F, 3 ., F, ' jj, ' I A I A I .. - :' ' 1' .. ' A 7: ll -4 'T , .. :2 -. , ' . 3 . .- - - - -- 4. A 4 - - - - A - 4. - v. - - - - - 1, - Z I 1 -. 5' 1 :I - 7. I 1 3 ' .. , f- ,L -1 - " 7: L: '. 1 ' J - ' ., 1 - 1- " -. ' ' ... . "' "' ... .-.1 1- 2. ' -- -' 'V' -. L. ' A A "' C .-. " -' A 1 r Q - - L. . Z 77 .... ..- 7? . - 7' 4 2. :L 7' .. : - 1 T3 , ', -. : . - V A 1 . 1- rj 1 .. H 1 . A A ,1 ... 1- ... :E -. 1-1 , 2 l 3 2 7 T 72 'T ... 1 2 : 'T .1 4 .T ' -' ' '11 - FT T -' '- ,. jj 3- L - ' - :' .. -Q 3 A 3 :A : H F- T' , , - 5 " -- 1 ,i A :-': A .. 2. j .- .1 A .. 5 - 1. 3 .. - 1 C 4 :Q 1 -' - A : o I 4. .. ' , . A , - -, J- 1 1 ,. " ... "' -1 .. :Q -A .. 1 A 4,3 -1 f 2 ' - . A -1 .. .. A : ,Q I.: ' .:. ,.- " .. -- -1 , ' - 1+ . - a .. 'T f 'Z .- 1, 3 :,, - 47. -3 .. -3 F, - A : L I .N 111 . T :mi ,L -. -"ff ... -1 Z, : 3 1 ,4 q If j Z 2 , '-T: 2 .1-5,14 S 5 I A - :' ,, - 3 - 3 ,- 1 y -1 A H .2 - " :J 3 1 'gg , , M , , - . , . H .. ... . ,, .. ., ,- -, . , L' " :Q ' .. y -' '1. -1 ' A .. 1- -. ' .. ... : -1 ' ...-1 ' . ' -- -, .. . ' 'T " 1- "' fi Z -f A T , -1 ' .1 - AD,-w' 1 --. --131: --L f.1ei- 'A ,. -1 : 1 1' A I -1 -. - - 'S A : 1 A ' A11- . - A . I A . .- . .. , ,. A H .-- -. - , 2 - Q 5 'T ' A- -. , 5' -A 2 in 2 " 3 3- I' j E 1 3 4 , -, Q ... - 3 ... ,I 'T 3- .. 1 .. -, . 7. . Z I . X A 1' A A-5 2:3 757'--.T-'E E7?..Z'-E if 1 ' 1 , ' - A . '1 ... - A .. ...' C , : . ' .. - -- 7. .., ,I I . ' ' Q- - ' 1 2 5 't 1 '1 -- f A ' ': A' : - 5 - S . - - ,. - A . . .. . - - - 7' .. 13 - ,Z I - - :F 4. -1 .. ' .J -' 1 1'1'if , F -. 1 4 3' 1: 7' - : lj J' 2 9 3 7 'T 7 7 " :T E 5 " - . - , . . -, A . ,. ., - V - f' : 'C .:. f- , 7 1 A - : :A Lf gf- ... If-'A-'M . M ... -1 .. -A A 4 4 4 ,.. .. ,-, ,,.: ... ,F Y -. .. ' - L ' : 'T T' 72' rg 2 .. - -1 :' :j ', 5 1 I- -1 -,, I1 2 2 1' 11 - -. ' ' - A :. A - - -f. 2 A - 1: 1, -1. A A' V- 1, - ': Z - 1 .4 - 1 - ,, -1 -1 A - , -f H 5 5 :-L.': T' :Az 4- I1 --:'2 il AF -" -'Th , . " 4 'T T- : Z ' : ' 1 i Z -1- Q7 1, " 5 A 3- Il I M cw' 1' 1 .. 3 ' 7 1 'T : 1 .. ' ,L 3' ' : :' : -' ': 3 3- 3 b,,,..g ' -. 22' I fi--1 2- :Arg 'A 'r:-1 -2 .ff -, - ., 1 Y - 1 A r .. f - A ,- .. V - -, .. wa... L ' 1 Q :A A C - : J' . -4 - J' -1 3 1 H . .. .. .. .- ... .- : ff- .1 -. .1 1- -' ... 2 -' . "' 1 ' 'T A -f -1 -' : - - 72 5' T3 .. . A 'T -' --"I " 1 -1 1, " y, - -, jg 'E " -1 -1 . C A- .T .- ,f A A -' -- : Q 1-1 C f- N. .. , 11- ,V ,-, 0 - - : -3 : 5 5 Z E 3 H - - 1: , :' - : A 4 .f 3, , 1 :'-- -1 A -1 'E 3 .- " 2 .l..1' : A .. !- ' 1, , 1 - - A 1 p-- 3 '4 - ... A 1. - . - I A .. 1 1 " T - L: ' ' '. " -' ' 2 'T -A 'T C A- . . 3 ,f -1 : - . .. - -1 : '4 Q , L -1 - A , Z. ' "- - 3 1. ., 5 : : : -. 7- , . , A -4 :- I- - . A .1 ... ... 1 1 ' .. 1 , ,Y -1 , .- ,Q :- A .- 1 ' '14 ' ' ' . f 1 :' ' , I - Lf- :Iv J' Q, 2 7: " 'fi'-A :'-, A . - V A . - ' A- Y .,. . - - .. -' A -f :' A .Q , .- . - - 1 A "' - Z 1 A 1- A ' J. : - : - . ' 1 1' 2 H ' 7: A : 3' " :' -' 5 5 I J- 2 . Z - 2 :. 'I :'L ' ff 11:5 : 24? "T ?':Z?417i' IA---:' W3 4 .-.15 7, 1:-I 1: :::.f-1. :.L:.:., -A: 13. , . , Mg A 111?-. , L' ' 1' 1-L. 'E -: -. ' , -fd 1 . . -' . . . 'Y' A. . I -- -fv' . T 1 -A hi : 2 - :J.1.--.1.ZS3i:113,3. 131-13 31122. .EIL .L'3.11..112QTL'11 -U ...TKT .JZ .M - IK.. . .1 w-Rx X Spnnu N N on u IHIII N 1 L 1 X MII v7 91 111 SI 1 1 113, 1 1 11X II l l X 1 IX 4 S nu Q IM xml lon w 1 uh 111 I lil ls lr ur 1 4 7 fum, 5 IS Xlrs I 'X I,l0Il 5, X ll art rs l7l 1111 1 I 111 n wmpson 501 C 1 1 Raplds Null nm Xlr x L 1m llll X ll 1 lIllIxILX xx IX nu mslnr st gs X141 murm lm 1 1 L lr KX as I'lIlkIlI1liIx mmpm ulllgollulx xx nc I 1 In r I x Uw L s 1 1 I L I N L m X I 1 I Xi llIxL K 4 ll X A I PL nil ull Ill K I HI H1 N N I X ull I S N Ill N 'N U II-.fill I I ' I Xl IX I 1 I' I llL Ullll X mlm 1 1 1 mn X xrx 1 1 x X m 1 1 XIIFINH 1 I 1 I ll X ul 1 If mul X t IN Q IK N X N nn g,,Lr Ur 1 X 1 1 ll x x on Inc nrxxoocl Ins un IIL pm IIILI mm Xlrs 1111 Ifthd X 0 xlmlmu Ohm cm ll stu W 1 Il XL 1 u IX 1 n 111 1 I xx X11 X 1: Ill N 1 as II x X 1 :un-1 nc Rc 1 1 4 X 1 1 N N1 swi -'T' I S x IIOII 1 1 I X 15 4 XI l l 1l1X I' N01 I I N K 1 IINUII INN l ll 1 I 11 H IIIUXXII I 1 1 I X I rm x I K X I X H IH N I S 1 X I ull! I Il X llll ISII l Illl IN l 1 ll ll L 1 XI r 111 IX 1 Illlll 1 ll IXX l l 1X1 owlnl 1 IL, I ll 131 I Lllfgll Nan Xl I 1 41 1 I l X I IN l l N I X I I T'i24.BL Jim, JA JKT TT Jw acl? 21,0 wflwe. Inf ll lzlx ll lzl IXVJKEL 2633 my IW' EXIT? ll ,fi F 11,11 1,11 .... .---- . W, -..f...I. k if . 1, In .1 ,N .1 mf., fx I V V l .. Y V Y 55 " cg Y . '. g?:I"'-.1'2'Qjf-' ., 'V ,H nv Y .. -n , -ff' H I Q i Ifclrlwpgnllvll,Mrs. KIIlI'X',HK't',IllI'X',I - '-Y IIuI'I'mzm, XIIIIIYI, 101 1:1 Sl., KIZIVIQSOII. IIil.'IIll5.1.', Nlivll, .I4' . ' 1 I" IQ, I-Xli'-, II: J -lL1.', XIi'I1, Ilym-5, Ni x, IIzl.'lil15,g.', Xlirll. fi I'AuII'r, Ilgm-I, -ll! XXI. SIII Sl., Iflinl, WI I1 J , NIS. ,X. S., mf- UpzuI IIy4I1-, 'Y .l" . 30111 ,uxvllclzllv .X ' -., I"Ii11l, Ii 'I, - ' ily-Isun, Nl s. XXX I... nm- XIl'I'llil IIILl4'Iilll'X', I,gux'l'n-111-, H1 '. -I, IIir'Imry L' ' -rs, - .'..S.'z .XI1111,NIi'I1. .Ii' , f 1liIaI'x f, IXIrs. IXIQ ry, nv- NIL 31.1 lm, NIl'c1l'l"I'X', NI 's. Ilulg ml, -' .Ia -' iq IIIk'l't'.i5Q'1Il XII tll cvs, Ii1'a1x'n-l'sa- Vily, .Ii 'I . H H flrzun, Nm-w-II I.,, 4100 NIi'I1ig41n III 1I., Xl 'IN - , Xlwa. Ilmm-r, nm' IM-hsiv H ' Vllicuxgrm, III. lC'w:1y, Shultz, Nli-ll., R.I7,IJ. Itl fluI'r', Mrs. IIVUILI. nv- Un-In .-IIIIIIX, NIA 'Ics, lJl'5lIl'lll0IlLl, llanslings, .l"x. I4 fd Pri " I u -rl, Iiriliall XIUIUIIIIIIII. Klan. I'a1sk'II, R1-ulwn, LIQIII1-cl in nfl' DHI III 'I , Nlrs. -Iam .X., nc- Ifclnu I,i1X'llL', I'4IfT'l I,I'A1II'IK'X'III1', .Iic'I1. ' I:I SIV1 1 , 1120 I-Iliml 1-II1 St., XI1 Ikon, I'Il 'Ig .', XX'.1II -I', 645 KI' 'I1. 'Ixl'lIIl I5IcIg,, 4 QI XX".'. Hrzlml Rapids, .IivI1. III 1 - , XXI It '1', I24- K' gums SI., Iiifl " I ' ' , Mrs. flu-rm, nm- Iivrllm In-r, XAIIICZIQO, III. 53' N. I'In-41511111 SI.,k'llL'IiSUI1, .li-I. llznrrf, . .ynn V., nw Iiflnu lJ1l1'ys-41, Svl 'avg IvQ1,504.'X'ling1 I'Izu'v, C' "ago fi A 523 . '. xlllfl In .-Xvc., Lunsin f, . Ii 'I. Ill. I H , KI Q. I-Il'.gl A 1, wx 1212.1 fth S1 - v . , A ci xv., 1-- -1- - M Tl I , . ' 'u'tis sl., iQI'1l14I F1"'l im. H I ' ', , Spill 1 ,. .Xrtl ,ucv I 1 Yard, Hu '. , 5. liclv., nn" En Ll Ig!'1lKIIl'X', K' I 5, ' . Sal' ', . I'-I. Sl- , Cl ", .'3'0 I'vrsI 'ng .X ll' " Q, KIT. K'Iz-'lcm, " II:1ZL'I Si. I.JLlI5, Bl . gl Mc Q - , IIz1.' inji, , I' 'I. SuII"1n, Mi 'Ia -I, --W lI'l'lllllI l1II .X YTI I.:111IJa1ugI1, NIOII -, 451 S' 'I11'1'.Xx'-,, IM-lrnil, .li 'I . X. If., XIIYIINI Rgnpirls, .IirI1. 'I' II l'.I, lnon, II1:l'1g.', .Ii'I1. I Ili I.c-, Sh' I--', XX".t IIZIIIIT Iiczlvll, I'IILl. 'IU ' I, Klrs. .X., nm- Ruth i'I alrrl- Ili FI, XI4- I "', UIIU-, 201 I3l'u.1rIw1ly XAHIIVI, H Nl, :XII D, .II 'I. 5 XX" ' 'g, iIzn1mfI41. IIIIIIFIIN, Ruth. IA I Xl A' fXIl'a. l,1-x'.1, -IIII I,l'll5Ill'4'I Xvvllv, Iwi.-. XXI4 IIIXIIIII, NIIVII. - .X ' N. I-I., flmml R411 ' Is, XIi'l1. XXI Ilciulff, XIV.: IJ4111, nm-Ilqm-I BEIVIIIIIII, Q Nlmm-, Ii111'11c-Ilv, If. XI411'sI1z1II, Xlivlu. Iluslings, XIIUI1. I XIII '11, Nl s.,m-' Ilzlzx-I Nc Ins, I3 xl Ar, XX'iIm'u.', Nlrx. Iinrl, nw- lim-ruin' gh- FI' XIII, R.If.lJ. X 1. l lallin, Ilisfngs, KIi'Il, R.I'.IY. ,'u.l Stl III'Ii'l'IlIi1lI, Mrs, I". U., nv- IftI15'I XX'iII- XX'1mI, lxlzxir V I L hung, UZN xls-II:-1':ml .Xx S. IC., ilmmI XX'muI, Ifrlmuml, .'!m.'I XXIMI Ixx4u'4I .X UT RJ, ' 1, .li-1. IM-1rni1,Xli-lm. H M Illia, Ilvk-nu, Ilaxwlimgs, XIi'I1, XX'muI, Xls. lQcImumI, I1Il'l'l'.lN'lII 14 ' '-'-s. s,f - 'Z'I's . I II I II1iS:llQ!y4 -lliflhwn I I "'I"X""'1 'H' VIHXSS mf 11:12 If 51 ' "" AI". ' WIN llillfm sl., ml. Iifl-j, XI S. 1-3. lm., Im- I':llIlIl'l' Xlm fi T vll Img Ohm A U 1 XX-I: ', Ilusfngs, XII XI1, I XX 'NIIH' "jk, III llI'I--Mlilli KIl"I1-,IX-I'.-II II1Il'IlllI1I, Mrs. IIill'l'X', nm- Ifllwl IIiIIun, H XX: II, I'IoX'1I, II.l.IlIlg.', NIi'I1., IQ.I'.I3. llgwgillg,-V Mi -IL R IQIJI No.7 T II' .' , X'l'II1l2l, XX' IIQHHI, KIi'I1. I VI..-XSS IIIA I'III Iiimllvmgm, IH- , Il.. 'nga NIi'I1. ' M III' wn, .XVII ' I.., llz.'l'ng4, XII-XI1. T IILll'lll'N, I:I1lIl', IM-II nn, Nli-I-,, IQ.I-I ID, lil' wn, fllmlys, Ih-Ilun, NIII1, 4 I1 N . 2 - V, I.uriIv, IM-lmn, xl'-I-. W M III-wk, XIIX. I'1X'ISUII, nw- Xwvm XX'InnI.11'1I, Illlrlun, l'I.1I1', NIM, XII'Il. Ii.I".IT. JI gf IIIIF 'HHN NIi'Il,, IQ N Iiurlun, Mrs, XII.lIl', Nil-5, XIivI1. Ii.I".I3. I' Iimxh-1', Ii2lIIlI'I'Illt', 1.41-1.51 If. Ht. lm- SI , lI.lKIX'llIIillIl'l', fllvnn, 'Il If. lllll .X ' iii XIHIIIHIIHIS, Ulriu Vulu IIIIIN, Ulliu Ili NV C'.1stIn-, Ruth, I,4'II4lll, NII'Il. I-,lIll, Nl 5. Xml: ', nm- I'kl'AlIl4'i'S IIIIITII, I F IJ: I, Rn1 l11m11I, 420 Nlgnplz- Sl., Iignlllm- 424 N. I.2ll'2llIIIt',XX'1'., XIIIIVLIQID, III, Sq X.I"k'I'i, .Ii'Il. fflsllv, Ii: .', IM-Ilull, Nli 'IL T III'-1-r, I. rn, Ilgflingg, Nlirlm. i'I.11'y, Nli '- Irlm-vs-ns1'II I: If1Ixx41l'fIw, Xlrf. lla-u,. nw- Ililclrl-II IQu1.Il, IUII-lllxlll, .Xn 1 xxx", TDI I'4ll'k SL, sq XX'1I1mI1', N,II. l!,lV.IJ. Xu. 2 If:lI:ll1111Zuu, IXIi-Im. Lf I':l'X'1lX, Xlrx Ray, nm- I7r.111w-s H is, Iiuxlvr, XIIN. St-", nw- llqlzwl IIl'llI'X', -f I' Sh XIi'l1. ll .' NIi'I1. I iq Ifn-II, Xlrs, Ultra, IlL'l' IGIIIL-1' ,IIllI'llL'l" lQv'jA", lzg. I1Il'k'X'1lhl'III 1,1 v' I3f..' Ilznfw St, Iivlrrmit, NIi'I1. 121-pI1zll'I, KIT. I., nc- I'v.xrI If'k1'rt, 151 FI fb ":, Hrs. 'I'y'I1-r, nw- ,I4msvpI1im- ' XIUINI 'l'IilIHI, I':1. If M I5l'.1y,1'gIIm1 .X IDI-lruil, NIII1. II:-Ipin, NIH Putty, nm- X'iuI:l Inj, rf lllgxg xx, S.1Iiv, Ilgnflingr, Xlivlu. X215 I'1'uwpm'I Sl., IQII4I1.xrl, Ind. If III-4115, XI.l11iu-, Ilm ling, IQ.If.lJ, Nl. l III-nm-y, Hrxilm-lll'1+H'l', II4l5'I'IIg5- XIIVI1- I ba H ..:- ml ' Xb xl xiii" :.lML.U LJ ' MT X74 Lfx AOL? L1FJxIA1x.A-I ' ' x fx-iw' x' M34 ' f-I 7 rl' 'Un f. fu ff-.ft---, " X T , ,W tx: , -f,. . '- Q V-'-1'Mt,.5 B Q ' - A X ig' "'f ,-Se'i'V yi is Akv - ,A , ...-.t,,-...,. N,,, , ,,,,, .e,,.,,. , For that graduation gift a Gruen Wrist Watch C- n Gu ld Watc ma e sto Then e e tchc ftm shp ol n k p g evce SKC C lfh PM W the GRUENP l Xl cl delet t gl "WW illlillllilll GRUEN muah I PANCOAST 81 NOBI FS .I wel 2 20 I i, TRY c wmis 1 111s 10 llllllil X01 slmf 7 S c milx t THE. PRESCRIPTIGN DRUG STORE lin ll it 0 7 Sl Nc Your Bank Book XA 'll' WT .ff-'QR 'tm 'R liaise A If 97 li wing " N' 0 fi if f What more does hfe hold 5 for any man 7 Does lt take 1tS proper place RCYHCIHTJCI The first big step is to adopt a well dlrected plan to save a part of your lncome No hap hazard plan will take you very far Make it your bus mess to live a normal llfe You can with due regard for the income you earn set something aside every week Hastings Xlatlonal Bank "ISTSLTZL1IIi-Q1 "i'Zl1IIF".l.ZKTiSZ1II"'uJXC"ZZ1Ol S2131 JT XXL ,aio Qizirs JEKL JZZIQ,-Q21 lull gh x 711 in ,M A M. W cf PE . . 'll' . lf? , . 9 I Rx To give a rue i h for graduation is to confer an I LL honor for ny y ar come. i ' ll 2 ame Cru n stands for the 'P Y Fmsrwa rasan i.bh EN 'l M in beauty ofdesig and in time- ' eeinsri. tl T., lil I i A visit to our r will enable H , , . ill 'sf you to judge for yourse t e I,-li I -V ,' C P31 ll 7""v' exceptional merits of Gruen U W, " T 5 l' a c s. uvagon ..o. l9i vi 1,1 I . ll Come in to ay an s c one for hat gradua- 1 tion if. ' -A in Q 4 I , IK If - , 1 'E W 2. :W-. Zz V '-"- 3- 1. I I . WSW 1 , , B. AX. L3 l3.1iltu, oi . No' HN l22 '.St11-St. llli 110 -115 C CYS Il,-X."'lf IS, illlflll. hl Phone I Musonir 'l' mple llmlk. 'I 3 ' ' iss ry fy- . . l , ., , i ff? , , , Xgglgsixf in the things worth while? Ili as asf 'i if ffl M rf 1 if 1 my N, r- Lg 1.-- ln - 74lf'.'T- . . ai T c v c i LX X A Egg, '. A .. 2-fad . if- ' Lf? ,fi-Fi, ' Xg ig ' '?LJ":w,, . Q ' -iff ' - , ?w:'l . K ' Q, plrlll 'ikiiilll i: 4' KH" X I K l 4' is is - ' ' ' , ' - N .Nl " 115:2 1 5 , X. 1, hi H V A-jsggfg kjgj. I y ' ' ' as :bi gill ifllx-lllsfm ' N --rf asa ,,-- i, ,Wi . . V' ' Y , - . - -im" A ' U . liar it A ,cl Q , - wir ,1 '4' 'ffk lf- A I K W, ,..., lyk ge 44.315 Yank L... Lnrx x 1 Dptrmt Nlu h 1 ton 1 rx 14 1 Xllcll mmm Nl 1 IN 1 us -X my m 1 xum r n 1 Q ll km llln N 1 ng., I gc xoLpl1n5,,1r Hr m fuss unc M 1 X 4 1 IX 0 III 1 X 4 I1 ou Ill R llll S. I 1 l IN 1 L 1 X 4 1 llllxlf Nlr nn 1 un S A lwl I' mtlllgl 1 uns 1 K ll I L ulc r nm ll X all mum m u 1 1 X IL 1 1 III r 1 4 S ls 1 lol 1 ox ll 1 Shultz 4 un w l L 111111 D l xm ll X tl Xtll L X lulx n 011 1 I X 411 1 vurl u I lnl N1 ull 1 llll X sh mxmll lx I 1 x rx l7lIL S u 1 1 X S ll 1 1 3 I X 1 a 1 1 x 1 1 x Y I I l nl fx xx lm 1 1 tl! A.. n 11011 s N 14 1 ot urs Bc urn x S v- X 4 1 H101 l I 1 lm 1 s uk. ll X lL 1 mn N. S X 11111110 rx. 1 1 L 1 sun N ll -. A x 1 mu X 1 4 XII 1 1 ls X L I 1 :lun X 111 N w X um IIX ' XL 4 xx X 14 1 mx xx x ml 1111 S H IN I 1 1 x N K l -W s X cl 1 is X11 L 1 s x Ll P 1 llll 1 fl mu 1 1 rm Ill s an L 1 R X S ll xx A 4 I 1 11111 ll If ax 1 ll ll lx X th Hill x 4 Hill 1 ollxxl Ilglli 1 1 1 llll 1 S W l ll ul Ill l O li ar 1 l 0 g IN IL' ll mn 1 U01 Ill l 3 1 U S ls 1 v ms N I al Xi QEZ31Q1Z3 IXAKK L up lip, Q59 'T6Sf'AfX?'qZKF"MKI' FKf'LMXF' K'42AXIfiZ P1141 N 1111 JXLJXL 1 XJ XJ - V 'V' . 'V' X X fvvvfx 'ffwfk' . 'V' XT . . . 'TL' ' A' M .1fXMWvEIxMfvEfxLfxwL -P WKUWIXMY lfvifxkfxifvmfxl XJR. ' 'UUUUWVEKM 5 1 'i s-1 1-7 ' xy NX , fr 3 4. S Ygvx, K, --.- . , . . . , , , , ,.,, .... .. -A , , . , . , , , , -.... '...' ..- 5, ' Wrr 1 2 35? ? ??? 77-ffi 4 if Q : J w: f Z 1 Si 11 S1 -L ff fy? 3 - ' -. Z: - -3-322' :-"' '-1.1: 'N'- H- ".--,-- :.-.,7..,-,--'-,--- , , , ,- . - "' -,--" - - , - 5 I5 r'1V:f':1j5:r::?:f':':.'4 -ff--. ,1-r-41-y.f.'L'vr'42-L:- -"":-'ff T31-5f1'-Q . X ffijij f5-7:72'2,'jRf7i9i71jE'.-:.-.1"f'I'--'7,7'av' L43 7 4 'TZQT' ,TA 4, 'EE .if f . ' 7 " xl' --7 -'-T57-Y-'fig "1"",. 7' 4 '. :Z -77' ::f:F'.Z -ff' :7 . -. rf-"5 1" I- , . ' 4 X A-.. ' ,,:, A:, -' T'T,:' IjT,:l"Af 41" , ?'1-16 fl: 3 A-2.1 ':' ' J- L." "Z"7 ' -- ' i K ff: 11:1 A 7-n,. :ff :J',-3f, f--n- :' v.: -1,n,-fv:v -f.,..',,-:1, ,-A --V-: -- - , ' :11 4!r!:A:y-!- :f,f+--1 S 2 H. :,':fL!-1-f- :f:-:H 14p-:.:'..' M : . 41- 1- j ,,'4.:-.- -1-- -.3--1:'t' .. 1 1 f-1... ,wg .j',,, T1 .':q, - A-:' 3 F7 !- -1' ' Y ' -4. A ", ' r - -'Zh-,fly V' -1:"'V'-17'-vi -"4 - LI- 1' , " -'f - 'WVU-Lv.: V, I-' ' "' .:. 4- 7' - .1-5.-:-573-':4.f7A fry- :' yt scifi-L 1' - --17: 7-' .3:' -, j A: H ': -- - -. -..A. - -f :- V- f -... ---- :V--:V -.- -r- -H'-. --f - - :' f: ' 'F ' ', :7 r' --5.1: 6,1-54 jg"--4" , a. -.-:1"'- '-'V .1- 415 - -' "-f- ' - y..A.,'- I H :f f r:L:::f':rf Nf,-Lf-- f ':+, + w: :5 AW' A '- ?f:: rqw w:,L w' 4 . f Lf 'I A 7: :.'- 7-in :--' 4-."1:."T'7' 3 NZ- 4 "Z '-, 'J '4' I-.f 4 '5-.-jg." Q4 11 ft X' Q -A .-- - A-'Q :-'. r' : - - A-: A 4 -' ----L ,,.f1:-1' -f if lv - X -A A ---' --75- 49- -f.-3-Til - :M ' rfq fp - - ' ,C'7".. '15 3---' ...KT 7.52 I -4- ' .:.. 1 :".. -- T41 4'1" ' " -'-' - 4..-N : If" " '7 A-' ' Ig --..:.--M: .... 1 , 4,1 M L: -I na: f71:4 -11 -.'-:2 H I: 1 -L-' ' : : 4:"2 ,r,:f'-fvrmfi 2'g 1 y, 1 LQ gffe fzlrg IQ! ZSZZFG 7 7: f ?fp fy : 1 . -FE' F-GL5!+i1 f,P - v 2 ,ff gg 3 jj- :E Liga, :fig 'tlliqfi U- 5: P 37: f: - ' !y'f:,-5' - 3- ,i -. E f:, : I- 5.-nw, i 24 Q 1': 'Q'5g z': :fQy,w Q A 9 ,5. 5 A 3 7 1,,5 z'gT 4 T 54 f Z ' 7 'TZE -1 :Q 'iyi 11:17-37 is 6 f' ,. T" 1' ji, : -15.1 Lf?-M 7-'-' , F? 7' 7 gf I ?'f? -V ' Q -' 3452.75 V 5 5 1- f'-'A 72 7 2 F772 L.F4'V72' Q ' : Q K A , 24 .1 ,-Q1 4,4 -V13 ' LT' 7- ,J ,, .T ' ' LFS' V" ... ' A ,-, '11 5 -L fr 1, A-, q . V:. , -4 7 - ... : -1 -,.-1 . 5 F, , 574, U - 4 5 E- 3? 5'. 571 ?, i 7 E d : Q ' 5 T 7, A : I ' 2 93 A 4 f ' f' +f 1 - f'1f . T- + 2 i 1 1 L 1 - L f . v 2 -' - - 7' : 14 2' r'..':'-5 4 3 Z' 7 : Z' I , Z: 5 n Q .: . .A 7' C L ,x - - z '2 : : 4. .1 ' 4- '1 --4. :- -. ... .. 4 .. .. Q - -' A 4. .1 -- - fm- w FI - V .. v. .. ... - -4-7 f: --.. .. - 5: J 3- 7 1. C i-1 in rj- 1 -. 5 3 , he fy Q HQ ' E f-fx 5 X e '31 ' ,x V g 1 3 'T 7 I 33333332 Z jj' f f ff fff 7J'I TC VV VV V 5? 717 III II 77:3 .' - A 1 11--f- M . -3 7 :: rr: -1 :A -- -- rr' 'tf,,-A ,., . -. A-CALL-:-'z:-1 A --f. :-A -..-- .:.1..:, -,Z V .V - V'-4.-' qh---- , -. ,-- -33- ,gy-1 L-, ""':.:.' -1-1- ,f- -1,2 45 i -TAI-T:-72'-Z-1:25-14 '-'LT ' 'T--"--'ZZ-f-7'Q'f.'1v".4-,:"'7'17::T -Ir' :r?T"7"-A -F' . "1 : .45 ?"m.fr:r-':-,sf-.Z ..-Inq-"- ,,, ::.1:'--Q".-4-'r?T'rg::f-r4.4 ,mjT4 -' L-.5 3- jv Y L " .Lili-Q -l:'27- bfi 123-1:4 4- 4:: -.Z.-'?5-- .--jul!-1.1!-1-1-1-'?.'gfgi -' " 5,--'g-:'- v, 4' , -.yxly-.::-4-..' - i ' :.': :T .. -3- :A 7. :-.::,'.' 73- :,'L:. - -- - 4 :y - H-all,--' ' ,T 1-fm A' :- :- ,.. -A.-.v - -'T.' - 7 ...fr -Z-ru' --A-1 T, -'- -ff - -- -:Q --lf, --ff: - - 4 fy Iw,v,5-,'1wi 2-15 .riuifira ?5a,Av:5ryv, ryr- :A5::'L :ff,,.y: H, V .ff :.f"f..'-3-gf:--wviyt A 62',:L5 1Ey"4-",3:!-E: 5' 5L--.,7- -'T:-N - :2. ETL: yvf- Qf2TA,,-:4 Z3 . -1 -1 'I - 11.7 ' , ' - -1 ex 5, ' '2 1.-1.-1 . -5 .-: ' -' -P 4 T1 :.",v' .: - -":, - 2 :':.'.."", uf' - f we Ev!-v!,f::'E,'f r -:-r-1 4 -3-A-:j E Hi-112,33-5'-ful-'f,j'9w..'-f?V:6:':4' ,:. ' eg :Tr r: 3-4 4q.-1.7 7 413, . yi':-.4::-'4-:. ..:, - :LL ... 3,473-3-447: -.:,fj.1"'-f f1.rA" fi i ' 'Z 'I-PA-A L 7- V :3-:-Tv If-I-A26'f'T'2 Ci.4Z,.. ' 54' - A-'I-L'-' -. 44 'LZ' FT : ,rf ' -: ::-:-4 f-- "P 7 I 14:4?- lv1:-.3- --,- --::-,.f-f- --:V' dp- 3, V r ,- Q- 1 'L -fl-3 X '4 1' 13,7 f- 3, - I - 1-' - -:' .. 4 A ,-7:11-173-f: 4- Lcyff.. -I-Z - -,F - V-: 143. 1 - f 1 rf-4--37" ' -E v- ' L ---' T.. ..- 4--':. - fz... 1: YA 7: 7-4,-.-, - T: ,T , W L 4725-f T125 C --..-1+ ::. Trl 5: :,E 2, "'l' 4 cf". ZLL E: 4--ll F lr N ' 1 I 7T91Ei7l7f 'T 2757? 1 355 ' 71' fi 3312--L? If :FfE4 ?1f3 52.73-'if 23,3 - ' 1 V 5 7: H- . -, jfi.. L7-1,1 - -A :jf T- 4 ,- , -1,1 rg: E ,AA L. ... - , H..f --' 1 '- K J -"'3 ' -k:"2Ll' -' ---'If : f-V c:' 13 1"'.' "T , '- ' .: y "1'I'1I' -'T' ,: '- f 1 Q , Qfg, fpzrr c :::Tf 5 4- fnA 'f i'--55c-V1 -- -5 -,9 -',Lp'5f ' 5: f 3 :i 1 'y'Zf?."?'yf 72757251 5- SQ ..L":' 17 rZ:'?:.': rJ'7 gi' ,tfgv r":' "Ziff 'T "1' ff TLC 5 .- 1 2' 5 'f:?" -1- '-" E7 - 25 5-, 11 ff J17'T' F, '4 37 '. 4.74 -5 :, +55 3 2 K :. :. :, J, 47 y z. 4 JZ -, :-1' 5 -1 L . -,- ..' 2' C 7 .2 -H ,- ga- -,.... ,-Q 7: i. ' A- Y V ,: -' V ,,.--'-- 7' 14 T' I .."j 'T :- "" : I .: 5 'TI 4 , .-. . V : 'I T - -xl' :.4i'fE jj-gf f ,M -1 V :Y :1v.:A4-- 1-3 -f 4 7: ' 1 Y : A f 5 ff? 5 LLQZQ f 4? Z? Z 4 5? 5? , 7 ? P ' 5 q? " 5 V v 4 f I Q ' 3 - A ' ::. : ::' 'j 1 ?2' 'f rr 3 1 r 1: - ' -' 4 -1 - - ' -' : T' - f :. 4' F 1 4. :. Q ,, Z. 1 4, 1 ' 4 V f L l T - ' 2 5 r : : r 1 1 1 r 5 F r f L ,... x - Q .. L, Q. M, x.. y.. 5, I-. ,xv .PT .mr Lf v-7 ,xv ,vf -we vw: . H- . TQ ITE ' pX'n5 EAL XAL -AL 'AL 'ALN',M X LgZApXJMMXJAyMwA,X by AM MLQZAVHAALHAAM ' WM ilgyqk xl? NJ X1 xl X1 I I XJR if , , 'f 'O' 5 F3 , l fi ffl Hastings Wool Boot Co. Hastings, Michigan Q 5 h gf it ff Manufacturlng Felt Boots Ixmt Shoes and Felt Shoes Qualify Quanlily Service When in neecl of Building Materials we have the largest and most complete stock ln Barry County R C Fuller Lumber C0 Hastmgs lVhch1gan Phone 2276 Rclzable Clotluers Thos E Waters or Son Hastlngs lVl1ch or I llo me of KlRNLl IBAUNI C L01 l ILS an Wll bfllxl BROS l URNISI IINC.-9 SUCCESS They who produce most a least expense proht most Q42 GOOD TOOLS Wlll bc your first and most valu Goodyear Bros Hdwe Co Hardware Implements Plumbing I I atmg Automobiles H1341 t 1,21 JW' QKXL JZ .Zac ZITF 7'b,.L 31,4 :fi 'KILJKAL TKLJZKXLLKBBQK 1gV1l N 1:2 N 14 Fi V T25 Q . . . tl - gl Pl I lg sq - Q lil fl Q Pl li? H . . . Pl tl . , , . . . . W 5 ' , - A :' ill H tl tl H Pl gr it ' ' - 2 ll .. 7? it , , , t Pl tl . , 5 H ' ' , - Pl tl T5 L1 x Ig tl Q T5 it mf' no lg W W ll sm' .1-1 o1',x1.1'1'Y lil Fl ' X - Ha 23, Nltllll-LRlX'l'lQ 1'l4l4'1fs ed ally. Q S1 14 ff .l 1, 3 gif II ' Q Ll . ,. : . ' F d . . . is Q - - ' A ttf z f 4 Q ' - '- W Q. fi l Me - uf 'W ,vue,,l1o" S ILO f lf' X.. A :Kell Z?i?"I"11Q7 JJ AI! UZFUHTTIIU v1 1 -iIIYm"5."Uo AI? WWW EYIYFAJZUT Wil? F711 'll- -x""'f L... I R ISI 1 xx ll x1 1 5 xx Xlll 111 11 1 1 ll Il I'-lll N. 1 1 fl YI ll 1 lux 1 111 S 1 lt N 1 11 J ll! L ll i 1 1 Xluh 01r1 lwll g X ll 1 UIIIN 1 1 IN 1 X 1 lNll N 1l1 X 111 Ill I4 ll 1 r Il L 111 1 X111 uni 1111 1 UI N 111 11111111 r 111 I 110 0-.1111 Xl r 111101 1 1 1 1 111 ll H Xl Il as 1 1 X111 uk IL 1 ll N X Ill QI 1 111 1 1 111 I I Y N H 1 5 l lx 111 1 1 11 Xl 1 4 5 1 1 ll 1 llll I fffl I I I g11-. He 1511 N X 1 1 1 111111 1 1 PIII 1 Illl N Wk 11 X 1 1 mu 1 7 111 2 'Q 111, 'X 1l1 Ili, ll 1 X 1 S ll L -.on 111s1 11 lu lf 1114 X ll 1 m JI 1 X ll 1 1111 X It I1 11N1 1511 I llll 1 X 1 H H P 1 ll 1 11111 X ll 1 L lmue N ll Illl ll 1 XX1 l 1 1 1llxxuu1l 1 1 If X 1 1 s X 1 1 1 1 X 501 N o ll ll 1 1 1 ll mu X 111 ILI Xl 11 N1 11111 IX Tl ll 1 11 111 ll 11 X 1 1 1 ll 111 111 151 IL 0 1 111 11 J L s X uw 1 lx 1 Il ll 1 111, x1 PX I III UI 111 Il mx 1 Il 1 K an 1 xx N ll lll IK-ll IK ll x 1 um X 1 1 A011 1 Illlt nw ll 1 11111 c 11111 4 -SXT JBL MT fir, Jil? Wzimgzgsz: .XX?1lfCKIZZ'11X'?Z?11X1T'X'Vi'T'IKC' Tts1:.:z1'f1i1.1IiCUZ P114 1 1 3 ff' S ? fi 'Sui N 5 351541, 3 1 '- 1? 15 afli '11 7 Xu-. W' ..,. - ,.-1- jam 1 , NMMMWMV M1 1-QA l'11I1', Nl 3. lIQlIl'5', 1111' xI.ll'1l' N.14'l.1, XX1 ', 1.1-11, NW1l'1'11ul1s1'ul Iihlg., l71'1l'1r1l lla. ings, Kli'l1. lQ.l".lP. Xu. 5 .1i' . ' 11111-111,111, lf111'l, 17.5-I Sm- 'Q '11 .X -. XX1 lf, Xlls. Sl1"l 'yy Ill'l' K.11hlm-11 Yml lT1'I1' 111, Klivh. 1-y, llnslingw, Klivh. , lkrm-as, Hr: Hu tml, IILW' Nlgllwl l" Q, 1 M 1 - ' 12-..1,r1v 311-1,1 QIHXS. U14 WI: - l,411, MN. 611111,1,Il11l'11fik4l l4"'1"I', l311l'1'y', l'l11y1l, '71 XY. Yun H1111-11 Sl 11 11' 1g.',.1'1, xm. .'.1. 111 1.1'...1i, 31:1 l,t'Xl'l.L'Ti, Mrs. fX'l1l , Ilt'l' .Xl1l'l' -I1 l nsuu, 1g.1.-H111 111011 141 1.111121 A14 11. 11 flflf 11115, H1111 H H , 1 111.-, 91111.-1.111-, xxx 11111111, .1-1. Q I 0'1" 1RVIi'11ig 105- uh H 'V 5'-1 lin srl, Mrs. Il11Iw1-1'1, Ill'K' Nora xlury Q O-lllll Jllf, 110 1 I 1 1121011511111 -1' .11 ' fhnkllk IJTVI- H4'5I"'?lN MVIN R- lv H1'y11111, R11ll1c1'f111'fl. lla Wigs, .l" . .. ' 'Up' Ii pl, lil ", Ili ' fs, Kl'l., R,l-fl? '. fflllwrl, lzxlrl R1,.i'Jf 1211 1 Sl., .X1l1111I.1, NM 5 mil H35 H X .Hl""'1'il' lfngla I f11'l'illll XYc111ll11l11l. . Ii 'l1. 111 t"'14'1n1 MIT' MH 'IW' M4 4.WV'V NUTS Ifmlsln-y, R11l11l1, Il11.'1i11g,', Klivh., R. I 1- A 11'v1'zs1-4 1 1 13. X 1 1- 1 I"-i'.Y"'f1 Mf'5'dfI'i3"l1 WW' Mill? Rilllfl-IW l'sJlI'l', it-,lJlI:l'Y, H1511-1', Nliklz. 1 11s1 Llllll, . IPI, llusl -', NIXS1 '11, -' S1 '.l IM" " Q. Ill'll1lQlllS1Jt'l'gL'I', Nlg rg 111111-, llmlillgx, lllllgv 11:11-want, 1. 11111? H N IMI ' K - lillh' l.a1w1'1'111'4- ' '-'lallm' . li'l. 1 Hill, KI ' E. ll1."11g's, 11'-I. 11. ll ' X1-Q If ', 14 ., 111' '21.- H 11111, A11-5. BI mf- Il11I H1111-l11m11, Q1,l'.f.1',,gL,f1',' rm ' A ' U '61 1111111-1111111 .111-11.1 1 14 c:.m1.1, Nlil 11.111, 42' xxx 1 P1111-1 11 my, .L'ilIll, 1. ngs, . 1'. 1'111 ':Xl'.1. iq ll11lI11-V11 Mrs. :Al11IlI'f', Ilt'l' 'lxl11'l111,1 l5111'1'l1, 11,.a.11'll:!1x:Tiy 111.11 ,1111 .111-111 415 "Wi 3 "NL, , , , . Hl'll'y, H1-'11i1'1', lluslingf, .li'l, IIVIU- Rf k 1, I'A4l""VUlh'1 M I'- 1 llc-rsl1l11'1'g1-1',Xl's.l.u1'1-11,11v-.l111'ylI 'lx ,I ll is, 51 s. C1011 'lcluz 111-' i.1'1'11'111.1' 1.1.1 1yUm1111m1' 1111.11- 1 ,ul "5 Hug! Ugg' fl 'I' , H I1 1-s, I71'. 111-s, l.111wc1', Nli'l1. Q ' 11f0'1f'11l, if '14, 1 S Ilu1x's'111'1', II111' 1111, 1108 XYill111'1l SI X ,'7 - S-A , "1 '9 "N" -V' 1-X11 .Xrl 1', . I'-I. ' Qlmvclmldv H 1 ll11l1lm.11'1l, All-'1, 250 ktllfllllllll A" 1 I.ilIll1lll1L1l1, lI1111'ol1l, 143 I1' fl -' .-X A-., lligl 111111 111111, A1-1.11. H 311141150111 wif' 1 , Hynvs, liwsic, IIilSIil11,2,S, Nlirh, 1h I'Uil1Vh1.M S6111 l 1,1 10913 hgl Svwwllllv 111111 , Mrs flluu, 1101- NIL QI 'lla' Vlury ', il' H3551 A Q -1 XV' -3- '21 - ll.1f'11gN, Xli'l1.. R.l7.l5. X . 6 , I-51 10111 H115 iff'-1.1!-1 15- IU-'Sl AX '-1 jul 51711, Xlls. Ulixv, 11" Hliw- 1.51111 -"5 -' K' 'i JI 1, I Q fm-411, Ilan 'nga . li-I. , M "f'f'f'1 RW "4'fl'1HW Al 'lg xI1l1 Nm, wi '1'--1, 111,- nw, x1'11. 1,1 MQIN1 AIMS' H151 '337' xl' 1 , NI lc-, U1 11111, furzll' lu Iuvzltcv 'Im M X lm! he hu' DVIUH. M 'I-1 IX- IW 0115, Ilillll, 411111111 Rupirls, .li1'l1, V , X1Dg1?'1 lu, 11 1. 11.1 UW' Klrf. RMA, Ill'L' Ix11 fql'0l"1lJI'fl ' 'f""'- " IV' 4'-"'H'1A"l- 20 X. I I S.,ll'1 I II1 " , Nl"l. XI1I1s, KI1'.'.'l'l11y1l, Hifi' l'llf4lvl7i'k""i""v l'.1g-, H111 lgm 11:11-K l,411l:1T1r::1 SILL111 31"-V2 1'-11H"1l11 Www WH NWI- .114 A11,1mq1,1111 sl., S11 11 S1 X11 A1- 111111 '11, Ill, M' .11 X M11 IFINLVY Ehillmr' IM-HHH' Mi hh" R' l,JlIll:1'l'l, lll'1'rlUlI, 4111-11-1151-111 .1 4 ' 'Q I'-'k, lx, 101' XY4 sl' 1 .X '- 51 l'l'1'1i,' 11.111-E111., .wr 111.11m Ax 11.1. '111 1.11, 1:11111 M1',,14 " 1""' 111"'I'1MQ1'h' 1,1 X1 X1 1 Pl'llllI11'Ii, l'1l1I'll, ll-1 S1111l11n'11 Sl., Hi f 1'IlHlH'f, , 1-5, 4, 'll, 'V . Y IQ , '1 T 1 1 A N ' - " 114 "m111,1-1 S1 Mlavnif nlflxli-fll ,Kf"""" 5"1'1z. Q A 1 A 1,13 "H , '1,"1 W1 MII' " A ' lllff lllIl'g4'l, Kllw. flilll'Il1'1', nm' IT l1L'11'l', UIIVI.. -k111'11111. 5.1 2.1 111: 141 '1,v 11114 1-I l'r111-l1g11'rl, N11-f1Al.4111I, 111-1' l.v1l111lig11'1111111, 181111211 ...ty y1t1:.1.11111.:1On 'Im I 1 IlL1h nga, Kl1'l1. R.1111l.1lI. I'-IlJI'1'll1'l' XTI11111, ll.1Nl'11gN, Xl" 6 ljflffffmlv "Ml 111.,-11..,11.1, x11.1,.-1, Kli 1111.-1111., Nli -11. fp lx1l1 1111, KI xl l,.lXKl'I"lll'1', 11111- .Xlvw-11 111,,,U,5' 1.111111 jx-11 1.311111-115 11- J KIIVISIX, Ildwlillgh, NIIVII., R.I'.lP, N112 11111. .Xu1,1,11,g Q-11111" Ri: ', I1'11, lIg1s1'11gs, Xli'l1:, R.l".IJ, N17 111, ,111 1.11.01 111. 'Hgh' 11:11. V1 RUN "H 1 "WY1 U' V :Vw 1111111 Sir' 'klm-11 Hx' '11, IQ. I.: ..llg, . li'l 51111 -ry, I: 11111, llgxxllllgs, Nllvll, 111' 3 in 531' ' 414, 4l1.1x. Ilnli, N Slillfllflllllli, Mx WI. li., 11111' l,l'ilII 1. M11 -H11 1511164 Thin-rn H11 'ff-1'-'N-I 141. -111, 111,1'U1h, M11-11., 14, 11 IJ - A ilyl'.', 41 .1x, Rl 1 . N 'kj 5172 '51 Hjlffy, f'I1111'I 111-, .Ii'l. S1111 l..lxw1'!'Il, "flew-11w1'1l1 1' 5I1 13Il,Q1cr11'11cl4', llzullmgg Klirll, R. '1-1,11 1.11111 111.51 1'1ms4' uw, 1:1 -111 ' . 7 --'-5 fnk, IH l"l-l'1 Q' 'l, f1l'I I FY Su. full, H111'41l1l, 4j11i111l1y, K.I".lJ. Nlhl 1qt:1l,i11,1 ,Hi -111 mu ll Um mr 31 V, 14. ' x44,,.g.xl.1 ' V' 4. T 1' if ,, 0 Y. ,Q ,.,4.i1.1 12.1 11, jf ' ,YI'Il '.',x'-lim Purnzlure of Quality Attractzve and Re ned For the Dlnlng Room 'Y s 9 A-is . Jlll J , .A ,egg-:Gi TWT 5, FQ? c:1L".1-gi. ll lll I ill ill Grand Raplds Bookcase al Chalf Co Hastmgs lVl1cl11gan New York Oflqce Clucxgo Office Grand Rapxds Office l52 W 47nd Strcel 5Zl 5 Wwbdalx Avenue Blodguc Bulldmg -'ZPL T33 Jlfivgzilf Mir D113 Jimgam iw.L-53,371 AKWJVY Pug: Vmelx 111m l J, Xl - ll ll 2 0. 54 A ll . lf? f Q pl, -f Q2 '5 ' ill fl ' gil :E Xt i -rw - V -rg S14 ff f .... mv ' 17 Sl ig, 5 A "'f . . ' 5,-3 :il 1 Al . - , I E xx red! V ' V si ' i 'N 42' fi" 5E Z pl H 9 l Q - T3 i - '4AA4 . E .1 Pl gl, HH l ll l?-9 ' gg Pl l sl 'eg M-m1 Q 4 4 l11-f -ZQT is l 'iw- iii 5 A 3 ,-f , fo li' l - li 2 .- f lm, lil L: Sq l u l l l ' W l 't' Q Q' l f -Qgl r . 1 43 ' 79:-fair 'i ll A S f' E gl if Ytll' Q lmm- l'11x'i1'm11m-Ill if illl 4-xl ' 'swan ul yuur I'llL' wvll. lsr H Yr 1' l2l5ll'5. ylllll' likvs, yt r Sq 2lllllPlllflIlN'--2ll'l' 111il'ro1'n-ml lay llu- fgf llll'lllllll'l' .xml llllI'Ill5lllIlg15 with H gg? xxllim-I1 yull wllrrmlml ynl11'wlll. 'Ffa zz lg ffl' . . iq I ffl . - . . Y : y ' i 1 I Z l H I I- -1- I r - E j 1 . . W lf E M xii lk 1 11 111111 1 X 11111111 1 I HI X1 I I 1 1 1 IL, 1 1 1 Ilg S1 11 I 1 ll 1 I 1 Il ll ll X111 1 XIILII Il -X1 1 5 5 X 111, III 1 111 1 1 X 1 1 11 1 11 N 111 1 X1 1 llllll 111 II1JXX1I 1 111 IX 1 I1 1111 Ill II I X I1 1 1111 1 1 X 111111 1 11 1 1 X 1 1 1 1 ll ll 1 X 1I1 I1 I IL 1 1 Il 1 111 1 Ig II X 11 J l XX 11 1 I I 1 X 11 11 1 1 111 LII1 1 111 1 1I'IJ1llI1 IS IILL 1 I I1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 ll 1 I 1 l 1 r1 X1 1 X 1I11 ll 1 ll 15I1 1 1 111 X I1 1 1111I1 I 1 1 IX U01 1 I IX 1 11 1 I 1 Illl Il X 11 I1 IIJIIQII IS 111 111 1 X llllll 1, 1 1 1 I 1 1, 1 1 1 1 1 5 71 5 11,5 X 1L1I 1 -1 5 II 11 1,1 111 111 ll Xl 1 -.1111 X 11 1 1 U 1 1 1 X 1 1 1 11111Il1111I X 1 1 1 111 11 1X X 1 1 1 X 111 1 1 111 X 11 1 1 1I X 11111 111 1111 11 X 1I1 111,11 5 5 1 1 151 X 1 1 1111 11 IIIN X 11 1 1X1 llls N 1111 11 1 IH 1 X 1 1 11111 1 1 S X S I1 111I115I 1 1 ll ll r1111 1 r11I X 111 1111511111 15 1111 ,111 1 I 1I1111 X 111,118 11 1 1 I I 1 P 1 1111 1 l X7 Xl X ll 1 1111 5 1 N w x IIXX1 1r1r1.,1 1 1. X IX I1 'X IX IN 1 X 1 1 1 1 1 1 ZSi21B"i11ISI' .liiiiflillh 43521713-MQAFIW JE ZKIIF'ZL1KC2'1"Q- Eilllliij P111 X1111 1 1 1 1111 1 1 13 , I , 1111 1 f , .. ,,,,,. ,1...--,.., V 4 I W, , 1, 1 If FI X"-Iv, XI'5. 111-11 c4I1'1l 1'1'1111k, X'1'I'llI17III- 11ILlI'Ii, XI'5. XX '1', 11" IiI11I1' XI'- 1'IlI11, XII'I,, R.If.I3. I 11: , ZT11 1'liII Sl., IILII I11 I4 XX'l H ", Ii11'I, XXv1l1l1IIilII1I, .II1'I1. 11'-I . Id XX'I' , II115111I1, 11111 XII55I11 I' I., 1' ', XI1's. 'I'I11-11., 111'1' 1lI:11I1'5 121111-1-1, 1 I.115 ,Xl 11'I'5. 14.1III. II.1s1'11g4S, XII 'I1. H XX'II'11., XI1'5. IQ., 111-1- XI.l'4'1lI'l'I 11115, X4I'111'IiIV1ll'1I, XX'1'III', XX' IIilIl1I, XII'I1., 1:1 111.5111115,11i511. I1.lf.Il. N1 5 XX'III1I1151111, XIiII1'1'1I, II1'II11II, XII'I1., I1, IV 1111, X'i'l111', 1'11111I111'111:1I 1lII1I '111- E I". IJ. 1111-1'1'i:1I X111i111111I I41111!1, 1'1'111Ii1 I,'lII., XX'I Q, fl i1'I1'1', IIAIBIIIIQN, XII 'I ., I1.I".I7, 1'I1I1':1g11, III. I X1, 2 I71511'1', II1Jl'Ir, 214 IIl.I'I' Unk, K'1Iz 111111, Ia XY1S1, I':lAIl1'hI,S.IS S. I11151'S1,, IiilILlIIl1 1111, .I41 . H 111-11. 1 ,1 1 11-Q, I1 1-- 11.111-1 Xl' LI I 1'11Il1, IIz1s1I11gs, I.II1'I1. XI I I I I 1'I..XSS11I" 1111 I1 .ll 1, I.'1111, I1'.I1lIl, . I' ., 1, IP. N1. 4 S ,XI1I'l'5 11, I111-1-, 3118 l'1- 111,11-1,1 lilqgq IIIII IlIIlI', XI1's. I,1'1111, 111-1' Ig1'2III'I1'1' XI '- l71111-1,i1, ,I' -I, I3111111111, I,1'II11lI, XII 'I ., Il.I-.I7. FI Iili Vin, 1'l1,1,, lluglinggy , '- , I':1'Ii1'l'I, I"I111'1I, I31111I1'1'1'1:1'k, XIIVI1. Q I51,-I51111, XI1'5. :Xl'1XI 11, Ill'1' . Illll I11ll'l'1'II, li I! "U I-'ul 'II1 Ililflil '11 A Iiflr FI, X,15l11-i111-, Xlif-hw lq,lf,l1, EQ-', UI11111, II11.'1I11g:, XIi'I ., I1.I".IJ, I3I5I111l1, I.-11'Is, II:1.1I11g,', .II1'I1. -I 1 I 'Q ' 'w " I 11' .X1I' I'1-l'I1111 If1I ' '1' XI: "1'I1'I111' IJII Sl ' 'A '1 QX Ill H 111'151"11QXI 'IIIIM' I I ' I1-111 I'-I ' ' If 11.11 111.11...-,1111-,111,.11511.-11151. 111111. l"1111',ll1-11-11,lJ11s11-1, 11111., 111111. N 1: Q IS115111-ixk, lJ1'. Xlil, 11518 XX' 111111111 I".1Il'I'1'l,I XIS. I1l.I, 111-- 111111111 XX'-lIIl'l'5, ., .X II1'11'11I1, XII'I1. 1151 ng-1, , 1- , If I1111 . 1' '115 I'11IllI, XI1'5. H11 'I 1'., 11111' fIl'il1'1' IXUIIIILIIII, II XI '5. I'Il'1'1I, 1 .X11 I' SIIII, IXX' 1 . 1li'l . I I I VI ll,l51',,g,I Xl' -11, I111 1II1 -1', I,2lllI, XIII ll- 'lII1', 1 I1 'I. III'AlIIIJlI'1I, Xlrs. 1'IIII111'1I, -1 .XI1 -1' I'II'1'fI1'l'I1'Ii.IIIIHHIXIS. Illlflllllgf, .l"l. I11- 11115, -114 1'l11-5111111 S11 I1.111l1- 'l'4'l'lllilll. -IAXSISI M 1'1-1-1-lg, Al' -1, I'-I'1'll1'II, XI15. I. II., Ill" IX1 '11I11' 1'111111, zfr IS1'111'I1, Iila 'I11', '11 II1lXX'IIl1Jl'Il1' Fl., II I-:I1I1-1I1yII11, ,IIII '1 IIl'1lll1I R11 1i1I5, . li11l1. 'VH113 1 S. 1151 21-I l1y1,n5,,HI llllllwlflv II,,1-lhqmy Mi,-ll, 1lz15kiII, IiZll'I, -H111 IIz111'1I1111'111- .X1'11., I5 ISI' , I'II'L1llIC, I71'I1111, XI' 'I ., I1.I".I3. I IX1I1,I'1 sink. 1II1'I1. I X1, l I1 , . Q", T4 .'XIIYl'L'1 SI.. I ' '1JI, Q I51'I'11111, XIrs. IDLIIII, 111-- 11I111I1'5 IIIII1'l', .II' . F7 IIQISIIIIQS, XIi'I ., I1.I",IJ. X11 3 II11Il, XI: 'Q 1'1'I11-, II11.'1I111g., XII'I1. 'I Ii11gI11'11, XI1's. R1- 11, 111-1- R11 Ll 1lIII1's1i1-, IIQIIIII 11111, IIilI'll1'I', II1: ings, . li-1 . gl, 11111111111 .11- . II I ll1I1'111-1, 1" II-1,I S11 111 1111-,11111 S11 Ii11'Ii1'IQ, XI'5. I.1-1', 1111 . 111'I1- ':5I1'I1, .1 Jing, 1 " . Isl I71'I11111, XII'I., l1.If.lJ. IIA Ii' .', I,1IllI, ISI1' XX'1 Il1111'11 . IILISII, XIV5. IiIlll -1', 111-1- XI1'i-I 1l1'11.11, V111111111, lI1I11 F1 11115111111 111-1 ,, I1.lf 11. 111-111, 121-11, II1.'1'11g5, ,1i'l. II, IILIHII, II1'I'llI1I, X11-li,1.11 Ill1', .II'I. III'I'II1'l'I, II1 -1', 11I1-1'1-11811111 1 I'111'I1I11111I, Xlrs, if IC, 111-- ICIIIIJI 11115, II111II1111, XIr5, 1'I1zs,, 111-- II11z1-I .4IlIIIII, ISI 238 ', I,IIII ll Sl., Ii1I1111111z1111, XII1-I1. N41SII1'III1', .Ii1'I1. I5111 ,XI's.1'111'1Is,111'1-Xl111'I1111II11111'1-111-1', llill, XI1'.'. IIIXIIII, IIl'l' N1'II'- 1l11111I5I11-, IJ1'11'1i1, .Ii 'I. 521 icy, 1JI1I1, I1.If,IJ. X1, 3 H111 -1'II1-I1I, I.'11'I5, IIl'1lIl1I IXAl11I1Is, XII 'I1. II1II-I1'.'I, II 'I ', 211 1111111 Sl., II:11IC 1'11111lI -Il, .X1'1' ' ' 1115, H1111 , XII 'I1,, "C, 1 " . I R,lf,11, NU, 2 II 5 , Xl','. R I ., 1' XIiII'111I H fa ' -1', XI'.'. IIz1I1', " II1'2II!'I1'l' KVI' fl ,II7l'll'UII, 1II1'I1. M I.11111'z1511'1', IIRISIIIIQS, Xlifl ,, l1.lf.ll. ll ,fl '.', .-XII'-, I71-Il1111, Xli-I., I1.If.l7, XIQlI'Il1'IIIl'I', I 1-Z, XII I1lI1'11II1-, XI'1'I1., Xl- 'I 111 111.311, N., 1 ,1111 111-111-11, 113111111 II1'Il1JI1, 11111, gi gju-l,,.m,.,-I 5,1 IQ .I ll,,,1i,1g1I 11, -IIII KI II11I11151111, IJ11111, ID1 SI1'l', XII1'I1, IYIIJI X., 1 ,l11I11 51111, I.1-511-1', .'XllIl .Xrl ', XII 'I1. fff 1111111111-1-1, 111 11, lI.151i11g5, Xli -11. lif-llgru IQII111, lf? I':IlllIllll'fI .X 1 Q 1'I1111'I1-11111, XI1'5. II'1'Il1', 111-1- Il'1'II1'II1PIIgIl- YIIIIHIIIIIIINI I,ill'Ii, .l"l. - mlm, 110,-g,mI 111 -1,4 IEII -, I'111', II11s1I113.g.', XII 'I1., I1.I'I.ID1, '11..' 1'I1111'I11111, XI1 I1II1', II1151I11p5, XII1'I1. I III "1 III' II'I'1 73-'II I"1'I'll1IilI1' AX W. f IIII1'I11'X', XII11I'1'II1'1', 1I111111I11', XII'I1., Ii, VIVUII- - WI- A 1.1111 XM 1 ' ' I,11111'111', Ii1-'I'I1- III1I1I'hI1'I', II.1I'1Ill1'I', K1 111-1'5I1z15I11g, 1111- I"'f"I41V'I1I ,Ill IIVIIUII- A IIVI1. ml-QU, .1-1115, . 15, 2.'I'IlI1N, .1111 . Q 1'hi111-,11-1-, K1-1111, Xl,,HQ1,1,.,.I X11 -IL I.1I1'IIl', Xl '5. I':Illl1'l', 11111- 1Il'CIil IIIlIJIJ1lI'1I, H '5l1', I'I1j1'1'5I, Shultz, , 'I1, IIUSIIIIQS, 'Il., N1, .1 551 I 1 ..- lf V7 ,mf ,wif .1 'W A .V I 5 15 A 11115451.14 gf' 1 U 'II'-fllll' 11 S2 L -.1..,,.,--.,.x,. The Hastoman 1 III 4 when IH Need f uallty Prmtlng 1 S 11 Hastmgs Prmtmg Co VN 1 X rs "T like 111111111X 01111111 l11x1 P11115 T116 TYIO C3fC 11111 I1 I 111111 1 1 150 East Stale Srreer Hastmgs MlClllg8H Op n Day an111N1 ht Karmes Bros 81 Nadu Proprietors 1111111 Sf11I1,fl1X P11111 Qur POIICY x I Xa A1 Us 1 OX X N O 1 Hastmgs C1ty Bank 111c Hank of 17019011611 Swervzce we ,gr 1-A 1 me 11 lifii-'ZIIQ N - - - , .L f-Awflsfa M.. Dgiqpf -MY'-433 N' WY,-1w1,H.-.1 V31 "Hb-fag'--MPM? IZ Keel 1 1 1 1 121151, "1 lf '1 O S1 1 F 14 : :' - A : 3 -- . A - - -y : .- ,- 7. . - f H . - - gg : 4 1 C 4 7 2 2 Z1 . ' 'A J. Tl "" : 1' D :. J 5 .. 3 A ,Z .... 'L .. . -1, - .. :' V -- Y1 M1111-V 1,-2:3 :ff - 11.3-.. iL v1vv.62:1f14A4- -M: - f'r12 8? '1 : 7 " '1 A f ' 7' - ' - Z. A 51' . . - ....-I 1-1 f- . A -' 'A V .., Q-1 6 3 X 1: : 11 , M -1' 'I 4' : C -A- T A : A 1 A 1. A v :- - A .. .. 'fe if fi 11:2 '-:1 ----4 'vzl :' - 1 1 A - -' j, 1. ,- 7' -3, : ff' A - -I -A -L 3 -A. S.. . .. ... .t : : 3 . 1 .' .. -' -1 -. 3 A "' ' -T Z - -' .. V 3 2 11' ' '11 1 5 7 l' 7 ' " :' 7 3 I- ,J ... : -1 . -- , ..' - :-'ttf Lf ' ' ' -1. - :' f .. : 1' , f1 1- A . Y . -- A . , . F in V V .. -. N - , V A - 1 ., . .1 - - A M . . A - .1 f 1 ,L : ,. - 1 A' f' - 3 4 4 : 7 -1 -. 1- : 7 - A f- : 7 " Vx 0 :- -1 :J '42 4 'I' : 4 1 :.' if- I .... T 1 , .. - - e .. 2 - .. A C 11 4 - f' ' 5 ff 1 L 'T ' . 'L 3' - ,se - z -. ,- - ,.. .3 , - - .. rx ' .. ' 7 L 1' 7- I j I -- - 2 71- 2' , A A :. - J. ff 3 , H .7 - 4 1 1 v 4 -, .. :' , 1 - , 1 1 . 1 .. N-1 ,, - . ,... A fj fl. -- -Q A 'ff I -- A 1 Q1 QL ,.f, T L -h 'f fi ' fi . F P 3 - Y- " ' I I .L ' -1 L 6 Z 3 1 Q. N 5 ' g-1 - - - - 4 .. 'E Q N N- zz 1 - 1- - - H 2. 3 5 -, 11 4 5 'T I I E. -1 0 Af f. - M - , , , ... - 4, 1 - A :K L 3 Z '- 7 ' '. e1 : ' -1 f- ,- pf .. f- A 4 .. - 1 - -A T A A -1 A A' 1- 11 yg 7 l. I '-' V -1 I 'B N. Q: ' Q : 3 ,. : c :D ' 5 5' A C 71 3 'f- - , , f -f ', - 73 'f --. 1 -l u-.' - Z- g 'T 4 5: 1 1 F1 A A f- 1- : -.2 C 3 .S if 1 -. 1- :. A 2 A "' 2 - . 1 3 2 - C 2 1 -l :' QV ' -. ' 1 ,-, -1 I 1-' I T -' .. A 1 - ,Q :X W - . - ' 'T S A 1- .. ' N1 . 3 2 2 1- 5 Z 5 5 'f , g- E4 .' '4 . I' . T 1. - U. 3 O. zl' . V , , - . . N, 4 V 1: ' , . 1 ,X fi K 1. ' Q 11 .' VF, , - xv, x.. A xv - xf -xg W .f vw. nf .TNT 7.4, ,w-T s... hu... - yr. x..-. y.. Q ,,,5,,L3,,311',l..I21bi..ZZ1Ii..L1,,eJ.Q.A1',.4...f.Z,,1,..,I,.x.1eK,.,,QK,M131,,--1.D1.,,.....A,.,11,1Q1,.LeZ,.ee1,T.',.1,111,,,f-,L'.,,.11 1 12z1,,1..ei1jI,QeQ1'1,,L,igmeqQ4m,1L',, 11 N111 lx KT' my WW Sffwfme-1 9 m Xlllglll X1 N uh L ll Nllch rs mold nu Nlmn Slsson H stmgs Nl ch R I- I5 'No Nlattoon M1ldred cr au C norm Ihlton Nm 1 :nr rs LIL nu L 11x Iirlclgy Qt 1 X uh o1lfr OFIS X oodl md Huh oorn Nl lbcl N1 1X1 1 X ll 1 X IH r 1 nc 4 Hug, sn 1 mo 1 xr n 1 lun cn c 1 'X mm ram tcm ll 1 ll rr 11 X sh 4 N urn N ll 1 4 um I flmon s 1 0 0 xx rm N Iotur Doran Umor l ollngn I,LfI'Oll Xlll I1 u N 1 foul X xx 1 x mum! rs 1 1 1 N QXIIOII1 I 1 1 N 1 A Illt N N all l mmm 1 Q 1 1 nn-on Nl ucln 1 N ll 1 X r xx Nlalcolm 1 N 1 1 ua umm IS f nu s 1 I1 m x X 1 1 1 hclll ll 1 is 1 3, X 4 um 1111 1 sl S 1 u Il 1 1 1 n x 1 sl LN 'X mnln X 1 xx uuun It 4 r I 1 rm c llr 1 I 11: 1 fl! I N ll 1 I S l 7 IXINIUII Nl Fl ul 4 lim I JUIK 1 IHS 1 x ull X111 llll 1 lwl 4 N11 I L ll N 3,-. N 1:1 xx llslrm X mll 0 IL rmll rm nn rm X lt 1 Xml xlfhlll' hh S Row 91 lxilim 1700 'X uh C I S IIHINOII ll XIII!! r X mx Lf 'X Llm 1 I gg ll 1 N f,ll'lII'lE 1 Cnexx H lSflIlgS Nl 0 m s nc 1 I I- 3 ll 1 s N u s r 1 c gs unfxlrls c ru 1 1 X mn xr 1 r 1 Xutmr X lllll umm orot IX 1 1rc 1 u 1 go mush r nu S xrlh R01 sl IIISIIIIQQ Nlnh 1 rr 1 xc In r N ll 1 1'-. rx lsll 15, Nlll I1 Xll ll HK lwllns,-. N101 mulls um s 1 nth 1 ll ll X IlNfll 111 ll ll mlun nu x m Ill X um mm I1 X IL 1 or ml url I xc 1 ng, w UIIH on llN X null lrx ll S nl J L llll IH 1 nc f 1 111 nlxrx a 1 lk JI X 1 1 uulsloll 'm 1 I 1 11 Il 4 X I ll X I' C 1 nm nu -.on lNll L, N 4 1 uxxn ru: Dua s 1 I K as ll H 1 1 I7 r 1 1 LK uurll mtl 1 1 1 x I lrmnu 4 x null 1 X c H 1 X ll IH 5,5 X 1 1 111 M ix nom KCGZTTI T'T?j11I'EtL1IK'3'ZK,Ae. .AAL JIZXL LJIC 'ILL EXC Jilin LIL JBL l11XC?11IEIZ11ISKIZ1 II!! If X N QT! .' M- '.1'1 Hi I 9 I 'My' 4 , Q, , 'N z . 91 V 'L 'f 'f ei L . ii ', , 'fi ,..fL:?'g 'ZW' H 5 Nj i KVAY Q L 4. ' 5111, Nl'l' 'Q , Xulliillll, llnslings, .l' . XY 1'-, ,X 1 , 10 th-I lm-s llls., :X If .lcl. Ll '-', CLI-nn, Has 'nga . " . .Xrl ', . l'l. . , MM :X , '- .' im- ,'.f.'. ., Y.: 1. ' ,aL ,.i'., .I". M 1 ,Hx A-, - , Nlifll., R,lf.n. 'AS' O" 101' .'1. - .Mli 5 , Roy, .Mig stil, Ni'l1. -, XVII- , M -- lillvn 'l. Q, I" 12, Nl S, lfuy, nw Y' 'fr-1 fi' ls, 203 ' 1- , ., Clrgmml Ra piris, . I" . llzs in fg, Nl' 'I ,, R.l".I?. XII -, IJ ', Y 1 , .lc',k.",l 1, ':..iCh. E A ll X, , 1 , ,ISI 'llz .I"!. Pug, Oscar, Hnst' gi, Kl"T., 1.11 .. ' 5 Xu- " s, NI s. klzl N, nv' l'1H1HlJl 'hm-S, N . 2 IM-ltr , Nli'l1,, R,l-fli, Rn li'm'4l, llumlrl, Ilustings, .Iim'h. Hs! rn -, Nlrs. i,.nx 1-xwv, nw jx- nic- Rv- 1-5, If lith, 350 liclwalrcls Avc., XVI- L3 -I Nh! 1 , lh-lm , Mi 'I ., R.lf.D. fo. 4 mn' Stax., Los Ang-I v, Vulif. P: H Osl 'um-, I - X, IM-l , NI"l., R.l7.U. R Q, Nlill '1. 251' lf. 31'rl. St, N .4 IJ1llull,.I' . Pi Usl rrn, XY41llzu'1', llzls 'ngs, .li' , l'rIl. NI S, lf, fl., nw- Rutl -, Q F l'L1g', 'I1llIll'.', Sllllll Su-. N14 . I' xl. Hl'2lill2ll'll, . I' . Ti l'a1lc', Hrs. lf., nv' V11 Irs C 113, I' JI, I7 I-', 11.3 ll: l'ng Q 51-7 Ilillslw 1- lm w, .lil-11. chi-A , 111. H ' -, X-,J ' ' - ', R MS. S., -X ,ug ..-1, - Pm'-r.', Lulu, l.ZlllSiIlg, Kliflx. Sgxgy Mrs. BlI', nm- 1.0mm Xvill. 170 Rall ' , flms., Hastings, .l' xl. l.1 IIIYOIJ, .-X '-., Hut lf Ci vuk, . I' '1. Ran-' , KI T., nv- 'l'l 1-rin ffllm-1, Szlyl-5, U 'illm-, lla.-'1 fs, . " . N Irving, .Iivl1, Sv wc, .-Xl"-, I as ' gs, . 1' l. H R S, NIz1'jo'i:', 2517 lfusl 3111 Si., S1' , lnl '11, IILl5lillf,2,', Mivhw Rl". lJ1lu1h,.l'nn. Il. Nc, 3 H. Ri-14 ' lxun, .Xl'lIll7l', Hastings, . li' ., Sn' , XY'll'zl , Um-lion, .lim'l1. 5 'T R.l",l7. Nm. 5 S U' -V, XY.I -r, llgxs 'ngs, NlA'l1. Hx Rul' 5 , l':l'llL'?'l, llglsfllgf, XIi'l ., R.I'. Sta , ll- IM 'I' g, . l"l. 11 511 11, N., s sun, xii llnsngs, ,1f14 H H Rol' 5 , . ll ', lillSl.llgS, .I"l. 'I' l , R l, 11.15 ings, KI"l., R. I", Szlylvs, Klrs, Ifclwin, mm- fflvirgl IJllI'kl'l', IJ. No. 7 H HllSl.llgS, .li'l. XYi Q, Hv11l1'ic'z', li' II fl St., Nl .'- Srl '- l'l', M Ott 1 ll., -- Loi: Iitgllll, .lic-lm. H ilrnnl, .llf Din 11 ml .X wx, X. lf., XY , Xl: ", llg1sl'lg.', Nli'l., R. I". Fl, Grmul Rapids, . Ii-1 . ID. Nm. T S11-i'V , Mrs. Null'-, nv- Nviliu Pratt, H71 1 , NIS. Cf ll., -0 '.i'IIAil 5-S Il::t'n1s, .lixlu Nlrl u -, 408 KIil'l1-I! St., xl: 'kscx A gli Sh -' llll, Mrs. Sn ' I , nv' xl.ll'yI'1HiSllll, .li 'l. H Hal: ings, Nli'll., KI-fll, Xu, 6 XY .' , th-orgu, llalslilms, Nlifll., R, T3 Silslwv, Sa 17, Hastings, Kli '11. Ifll. No, 2 X L Sissm, XIX. Iforvst, nm- lim' ics- l'0s', Zum. ilt, Ya-'rl41, Has ings, Kllvll., K. H mf my., .Iam la 11. NU. 1 115 Su .',lig1l'l111l':l,llqlslillgs,.li'l1. Q in 1 S1 5 , Mlm. lluruhl, llL'l' liAlIl'!'i1l4' lluxwx HI' HS iff H I"'kl'5f Ql"'m'Yv 31141, R-"AU Q , I'n':1g4 Im, frystgll, Hanslings, Nli 'l1., R, hi, gi lslyur, Nl 4. R.l.tl, na-4-Q Ruth- I-11-rllrlc, I." ly. NU. 5 ji ,il-41W""'V'f'v MVI'-L R4l U' X ' 2 Hvxlzw-, Su-x'zll't, H.nsl'ngw, NI'l1. Im! 1' 1 ll 105, I 14 H"Y'h'l' V1 If H1".1n1, Nl s. lQllIl1k'I'f-IIITI, nv' Xvillblllil hfillllllllllix 'Nl-lil ' l'flklll,I.' llxlstgngii xlivh' lmlcl, Hx Elmrlm-5, mv -IUSVIPIIQIIIK' 'gm-Iwi., Illlmld' lypllml. xlivh' .Xu I -'f 111, 1114 HI','1lt'll Iii . el, iul- 1-1 Wing' MH- Kl. .th ., fm il, un Ixus, Hlilb un.. ' H2 K. -H ,Sv .li .IT H fi Yun llykvn, Nlri. 'I1lIUIIlIlS, nw- XYil1if1'ucl HI. . Mrs, Rr It ,I nm, Q-11,0 ,.lL,I. lf: lon, '1.' I?" '." AX '-4, fl gml Ilihfllgsv Mifh' ' ' H ,Rf'1""S' M""Q . I f'llilIll'N'l'S, II1-Ivn, ll.,Sfn,1S, xii-11. xxilgl 1.1-nu. XxU!llHilll1l, NI1 '11. 1-Unk 'l'lu,mlm.K.' ll1..l'lgv.' Mi .l' R. J XXII -Vs, NIS. lfloyrl, nn-1' .XI'AlllL'Ill' lrulyy' N - 3 Y it ,Mf 'W 4j'A4U"l Rillmls' M1 'h' lJllIlil'l5, Nl s. I -xxis, nv' Ifcluu ID-'kc-r, S Hulk 5, l'lu1'4-lrv, 133 l'111g1'n-1' lilvrl., XX' 1 v jxli-I., lglflj. NO- 1 Roy Jllli, .l' 'l. D, .hx 5 . w. F5 XY: Kms, NIS. xlrwsim-, m-nf klwiv llifks, ll ,--ll-, X4 A 4, IILIFIUIIXS, .li'l. Mi ll1,1'Hs:H, Mi 'IV lirka-rl, IQUQIIIIII ' ' H XYI' -, M 's. lf, ll -1- tn1lI'l'iL' 11 "gn-r, Ifiiln-ld, Hrs. Iirlg1u'li,, nv- Ruby Val L-rs, Q Hnxlin fi, . l' 'l. Ilg .'1i11 fp, .li 'l, Hz XYing, Rivlnlrrl, 105 Pilgrim .X A 'l l"llIl1'l', Kc' I, -HT Lznkm- Sl., 'ai' ' I, .li' . lll. ' L, L: X Wfxahl I 4 0 U JJ x H X1'v'I,'-J1,x "' fm sf W 'x b A. Wlliv. .. ,. ,. .,,, , " Y 221 ff.:A.,,W L . . , .35 JZZIEJZR JKT aria 'Z ,L A1 ,.xZZ1""?I A Kiditmxrazmrx f rv Q Z. If ii fs rl 'Q 5 fi 3 fi If if mis 112 we 52 V3 QS V3 ri 1.5 145 13 W gi: yi fs I2 vs is "5 gi 1 Yu Ii 5 3. z:r,n::::mg,: ' :nfs ,M mi .XVI-Hff '-.VA'Z't'lI fg'?"" 5 '-1 II 11 I ll 1 ll 1 1 N H 11115 XI 111 XX 11111II 1111l XI11 I1 1 1I11r1I I 5 IN X X XLS I' 111115 IJ 111 X111 Ix ru Xlrs H 1111 111 e I1I1 R11I11115111 Sllllgb XI1I1 1 I' 'X 1 LI r5 llkl 1115 X 1111II1111I XI11I1 111II Ib II 5 N114 XI1'Der111ott lie-111111 I,t'f0Il XI11I1 ID N11 Nash IXOHIYII. Hlbflllg, XI11I1 X111t1111 Ix1nn11I1 1 II15111 1 111111 IIII 5 X11 8 Iulpoff XIr5 I I1nn 1161 -Xs51r11 XI1h RI' D XI11I1 XIII I1 'XIdI11l XI1r1111 'XL 1 IXIINIHII I ev HdbIII1gb XI11h Rog1r5 XIr5 H 1rr1 1111 I I11111r1 XX 11115 151111g X ll 1 1111111 flSlIDIlIIII N 11115I1 Burl 5 X 111I11 1 lb III X ll 1 IX 111 11111 1 X Il 1 11111 17 X4 I XIl1Il 11111 llkl Il X111 111I1rI311111I1 I11 IITIKL I15111155 X IK J 111 Houten XI1 rr 1111 LILOIIC I3r1111I51e1t1r H 15t111g5 XI11I1 1r1I 11111 1 lXl X 1 1 111111 IX 11111111I 1 111111 X ll 1 1111141 R I11r1 330-I Iltll S1 D111 XI11I1 1-eI15 'XIYS R rlmgb 1111 I'1 11 III 15111 5 X111 X 11 I1 11 1 1r51111 Xl X It 1111I I' 1 1 111 5 1 I XSS IU 111 1151111 11111511 1 lll Xl ll X 1111 X 1 1 11151111 1 X 1 1 1 I1 5 1 1r ll I51 5 1 1r51111 S1 H ISIIIIL, X If 1 ll IX H15111115 X 11 1 111I11r XX I1111 11111 llll X ll 1 XXII 15 KI X U Ill I r15l1 ll 15 1 X It 1 111 1 X 1 1 11 ll XXIE, 11 15 II 5 1 1 N r11 IX IS 5 gl 11111 II X 1 1 IN 1 X 1 1 11 ll IS 1 1 1 C-5 211 J '11 fi -535 Sham 'Rh X5 '31 in 5 S I 1111 1 1 11111 15111 1,5 X ll 1 1 1 r 11 1111 Ill ll Il 11 ISIIII 5 1 lk 1 N1 -I- 1r XIr5i111 I IILC I30r115 CFOXX1 11I1 I31t1Cr11I1 X111 IC 111g5 X 1l1 H 15111115 X IL 1 nt IL X I15 X 11 1 r5 r111 11 Sllll 11111 I15t1111,5 XI11 1 1115 1r r1111 1 IJ 111 1111 XrI111r M11I1 HQTIIDHIOD YOYFI: H151111105 XI11I1 IILFFIIIQBIOU X115 'X11rr15 YIQK 0rpI11 St iflcl I- F91 port XI11'I1 11I1111111I1 R111I1 H ISIIIIRS XI11I1 71111 1I1I 5 11 I 11115 ll 1111I111 0 111115 S1 IXIIIIL ffkl Xlllll XI1I11t1r1 Ixc11111tI1 H 1511ng5 XIILII 1 ntyre XIr5 HoII1s5 e I 11 1113 IQCI1 3 QI-ILYSOFI C r1n1 R 1p11I5 Xlll h 1111Ir11I 9 XX 1111 11111 f-5 A,-A Xl 1111r1 111 5,1 15 5 X Il 1 X 1111111 H1411 ll II15111155 XI11 1 11I1 r1I11I XX 11111II 1111I X IK 1 1 lglll XI 5 J 1 Do 111 5 15511 X L,IlX 1111 5 X 1 1111 15 II 5 Il 115l1 XX 5 5 X 111111 1111 1111 115111 C11 1 111 111 H X 151111 1 11 Il X1'I1111 X Il 1 11111111 Xl 1 1 151 11,5 'X 111I11 Ll 1111 X111 IIIII 11111 Ill X Ill llfll XI II1511111,5 X ll 1 1 XIr5 111115 1111 L11I11r1111 I11111 111 Ix1I1111171111 X111 11111 r5 'X X 1 1 S N N 5 X QI 111 5 X 111 5 lll S111 1 1l1 'X 111 1115 5 1115 1, IX 115 IIII 5 1 115 11r1 1 INII X ll 1 111 ll LI r 1 1 ll ll 'X 1l1 1111111, 5 1 111111 5 117 5 X 1111111 lf 1 1 llll 1111 X ll 5 X ll 1 IKSQZZISZCSIIDL 155115 K' JIS. B25-eu. EVLZIELJHIS' JI"l3....11Xl.5Z,s15.E1K.Z1IEV5H1 'X7I7ILfX CI lit .1 'I I 1 1 I I ' fb ig 1' - 'Qi 5 1111 1 1:1 1, 'W Ui,-A K I ,MV .J -A... 15.....LL ,sf .,1,5,.....1.....,,,1, HA , ,WW W 9 FI 1lil111111', Xlri, Xl111'1111ll, 111-1- I'11111'I II1-l.'1111, I"1'41111I51'11, I':IIl2ll', IILl.IIIIg,', Xli 'I1. 1 II1151'1g5, XI"l,, R,I".I3. N11, I 1: II-, I - -, II1: '1-5, .I'1I. III1 ', Or. , S11 I1'., XI'1'I1., R. I". IJ. .'11.l lz15Ic'Il, XI 5, I"l 1'1I, -- 121-1' '11I1' ff OI ':,1 1 -', ' 1 ,, " . I51'I 'II:, H1:' gg, XI"I. R.I-'.I1. H1I 1 , lI111I1'q, Ilzstings, .Ii1'l1., R. .'1. I".IJ, .'11. I 12lSS',. '. 1- . 1 Xl ' ' '1Il, Ke-'-5, 'r1 "', 115 ',.I"I. 581. 1 :X11-., gtl- ' .l"I. 'II ', , . 1 1 a ' ff , Z' Id' 6, '11 1, 11' 1', . I"I. Hui' j', . i' ., I . '.I3. .'11. 8 Ira ,.-XIi'- ,IIIIll', .'i ls, .I'1I. I.-ffl -', XI .-X., " .-X11 X'IilI'X', l1'1111t, IXI II:1 II. 111111 Ula I1's ,' ' , X'1 1 ,.". I1."1:,.'-I. I.11 " , I.0y11I, II1 'I'lg,', XIi1'I1., R.If.IJ. Ilz-"Q, ll-1 I1, 831 'I'11p1 , :X Q A V '.,v rl V A -lv V 7, '-Y 25' T., A FT R.I7. . 2 1 '1 , 1 1 .' ':, -1 1 , '- - -I , 1.',1". I'11l11111 i1'r,C'z1rI, 1: '1Q5, . " . XI1'I 1 , IXIr:. II11r1I I, 111-1- C' -:1i1 - P1-'I:, I311 1 I, H15 '1g., . " , R.I".I3. I31- 1 " , 2 ja 1 f ., 1 1 ' Mk, . '1, .i1., .'. ., .'1. XI'I 1 , 1 '. ", ne -2 Ira z1',., "' ',.". v EI ' ',.I1j1'1r,21I H15 ' 15, .l'-I. IXIl'I.I'ilX'X', XX" " ' , 5-ll '1 II1 ' R 'j, I ' -, i'I1i1'11g11, lll. .X "., l'I1i1':1g11, III. I-XID. 1'11. 6 XI -, ll- rf-, II1:1i11g:, . I' 'I. R Q , I '51, lI:151i11g:, .Ii11I1. .'0 ' , 1 , 15' 15, . "I, Ste' ' 1, lc1'11I1l, II1 '1' g5, . I' 'I. Nfl 1, I51' 1 , ' 1 , , I' 'I. 9 Sull' 'z , Ii'I-1 , Unk 121111 f'IIlIl, P1-1 i1 1' , . rs. I 11115, wc ris -I 11-J, I"Ii111, . I' 'I. K1 .Ii11I1. S111 , I.1-11, I5.'.. I.1'5li1- .X '-., I71'l'11il, Quij '-', XI1 I, II1151i11g.', .Ii1'I1. . " , I'i'. ', I.1-1111, II1 '11 gp, fXI"I1. 'I' -. ", CI1 "1111, II115 '11g5, . I' 'l. R11 5 , 'lIlIl'I', IIz1.'li11g,', . Ii1'I1. X21 1 ' ', -1 I 13' 15, .I"I1. I' -'--, IJ 's, XI1 'I - ' Il-341-, X. 1 R,I",I'. N11. l :XIL1Ill'II6SIL'l', I111I., Box T0 X'1 , . '5. IgIl', 11 " ' Hg, C'z'g, Ifll X'1:It1 111' 1 5 1, if ' ks, . '1 . .-X11 .- ', .I"I. XX'1 , 0 1 , T21 S. I.g1I'1-'1111' St., S1'I , . rs.II1'1'1'1-1',111--fXI11111lR:11151111 flraml IXUIIIIIS, .Ii 'I. II1: i11'.', .Ii1'I1. XX'1 1 , Iiiv' , 3304 I-III Sl., S1'l1 X':11I11, I"r--11 ' , .I' 'l. Ile ' , . I' 'I. S11 ' , ,I11Ii1111, XX' IIz1 I, , I' 'I. XX'1 , 11 A , .. ' ,' ., 1 1111, Sn' , . lll'X' .'X., if ' 15, .I"l1. . '1 . S11II1,. I. ':, 1' 'z 1 ' -1', XX' . . S111 ' 1, H I'zIi111' 1712 R-AIS1., 'za 1. ,.I"I. XI1 ' in, II1.'1' gg . I"I. S111 , XI IXI1111ri1'11, 111'1- If1Ii1I1 II11ll, ,, X' I", 'I'Il'I2l, .2211 -1I'- 5 .X ",, S30 I1111i11, Ilfllllll IXIIIIIIIS, .Ii 'I. ' 1lr11111I R1111i1I5,.I"l1. 'I'1'1'111-1111i11g, I.l'ilIl, II11,'1i11g:, XIi1'I1., R. XX'1 , -.II1, II. 5 '1g:, XIi1'I ., R. I". ll. IQIJ. .'11. 4 Y1. T X'z1111I1'rI11'1111I1, I.1'I1-, II1151i11g.', .li 'I. XX'1I Ars, I-'I111'1I, II115li11g.', .Ii1'I1. flu. 1113 111 XX'z -rx, :XIII Ai1'1', .101 511111 Sl., .'1 I"1'11111'i51'11, C'11IiI'. .X I-'.' , I" 'JI 1-', ISII XX'1 5I11 - AIXX' XX' Al , I.z111'r1-111'1-, II1151i11gs, .Ii1'l1. ,-X '-., .-X11 .' rl , .Ii'I. XX'K'I -', 'I'II"'.'1l, llllf X. X't'1IilI' SI., .X11 I-'Q , I.1111'1'11111'1-, IIiII5 I11I1-, .Ii 'l. I.1 :in 1, Ii1'I1. Igllll I ', Xlru. XI., 111-1 XI: 1l1 -I,'1111 XX'iII' 5, .-Xrtl ', Ilnflillgs, XIi1'I1., R.lf,I1. ,I 3 .' ., if ' j5, . I' 'I. XX"II' ', I"I 1 I31-ll -, II1: 'IIgS, . I' 'I. l51111111Ii 1 , I.: 1'r1-111'1-, gg ' fs, 11'-l. XI' 'I ., I".R.I3. N11. 11 Ill , 'I 2, XX' II1 I, . I' 'l. X': 'gi XI 5. I.. ll -1- I,111'iI1- I,'lIll'I'X', III'll ' , I'2ll'I, I71.'11', .Ii1'I1. I"r"l 11't, Ili- . X'II21Il 111I1', I"l'2lIlIi, Iiig Rz1I'l5, XIi'I1. X' g, IIllI'I'X', II1151i11g,', XIi1'l1. I i'I1 '1111, U11 1 1', II: .'I'IlgS, ,I' 'I. ZIlS'I ' , Ill'l'III2l, lI:151i11g5, XIi1'l1. i'11lli11s, XIiI1Ir1-1l, l'I1 '1rI11I1-, .Ii1l . C' 1111 , IJ "al , II1 .1' 1145, Xli 'I ., R. 1'lM.15j 111: 1-0 I1'.IJ. .'11. 11 If '1 ,', I'c11rI, H1:1i11g.-, XIi1'I1., R,I",Il, Ii1'1111l, .'X1'1I1111', II:151i11g:, ,Ii1'I1. I1'i11j -I , XI: 'I1-, I"r111-111111, .Ii 'l. II' ' , XI1 I'IK'Ill', S51 'I'z1l1111111, ,'X I"I111'1', I':CIIlil, II1.-1'11g5, .Ii1I . fX1'I ', .Ii 'I. I-'11 -1 1111, I,illlI, II1.'I'1lg5, XII 'I ,, R,If,ID, 1'l1i1I1':5l1'1', II1'I1-11, IIz1s1111g.', Il'-I. I -1-5111 -M1 I -1 . 11' 'F . . . 1' ' ' - 1 - W 1' AM, . 11 gg . 1:5111 1 J 1 .' '11 , U1 Mlm fr W. ..,,1. Will? E. P7 .,,... WY WEST "5"11,7T A3135 TAT T-VJ? MTSU ,Tf YF ,TTXZHWXZF if YF IZ A3130 33171 1 1 . , Young Man OI' Make a place for yourself a Place of Service is what counts That IS the way we feel about our store We fxgure lt has made a place for ltself here whlch means somethmg to the communxty We are here to serve and our success IS ev1dence that our serv1ce IS not 1n vam RANDSEN nm sions. Do You Want lt? Of Course You Do. Everybody Docs. The HASTINGS BANNER 1115 C1111 11111 s N1 11's Sgrx 111 llltl hots 111to Nllll Out of 1111 llonus 111 the Q ounty I1 Rtlllglllllll N111 ll ll 1 11111 1x1111s111., 1111 XX 1111 1 HASTINGS Mxcmofw I l U11 L 111 lllt fflllll ,X Western State lXlOI'l'IlEll School Kalamazoo lVl1cl11gan Some Advantages 1 1111 K Of N Pl llll ll 1 4 K ll I H1 l f 1 ll X it Xt O ll H15 llllg., Nlfllx lllf Sll 3 I ll HN Ill' N l 611111111111 1 1 111f r 11 I1 ll I V 1111 1 IX ll 11 11111 I N1 II 1 r fu 1 s lg 1111111 x 1111 11 1 1111111 II IVISN ll I1 I 1 V1 1 11111111 N1 11111 ll 1111111 111 lI11l11 1111 J. LI123. lf ill JL llilhy J JZ JIIXL JK ISL Jill, .ZZ JEL 1, Wh ..,.W,7--, ,mf Xfq., M. .., 1 , I K A 111- ' L QW- L- il Q.1f1-l351- mf m-U- ' 1 - L A 5 1l ' f 1 Qfnfl-31.1 1.1-ZCZAIO 'J14-Q.11.1- 1 1, ., . ., , - -1 ., , ,, ' f. fffsf frffff-: -ffxf 1 - Srnr.. : sr 2:75, 1-1: 1: ,Y . N. A.. :fzfip ,gf --...- ,.N.-.. - .. . .. ,.. 1--" x' 'N-A' 1,-.U -nf' 1 ..1.'. 4711- ,N- 1: -1 -1-4 ,,..j!.1.1x... 15:22 'Q ,rr if:-3?fj 4:14 1 Q .,-.-..- N. -- 14:--..ft 1 ,Q ..1....g---w ...,.:..-111'--...f ,, -?5..j-1N:1 I 5--31 7515-11Qf.,? . 1- rf-1:-,,s: :Q ::547Tf..7:f':: - 41 'If Ig L:-1. img-f: fAs':,-.Z-....:3- " NI-4.5 "2.4"i '-:-33:-N :..- 1 w..:'.1..-.A-N1:.-S 1-Ll-:-1..1,-,zllj 1 , Q, - ---ww. : x " - -H-. 1 V- L3N'..:5' .. J 7 ..--'C-"'i",'1 N .- -..-- . -FA , . 7,22-7:-3543 rf f.1'?5E-xfilzlj ' - "ij:-F12 2- 3-1'4I:,,1,.,-' :J--rj NN- :IQ N , f:,,4f-L,.TG-'- .... l Nb?1,.1'2 N'X N7 :-:Z ill.: EC 4 - '4:v-fe 2 N: ffi 11'4l"..E . , -5-vu., '1 'ff-7 :':r,-.1-.. ' fe----2 . ,A - AF-: 'L- ,-1-Lgg 1-555: i' ,l SSEL if 1 'al' ' .. 'Z-1 'S I-f: 7' '11 If.-' 1 ""' ' -1' ,A - . , H, 7 . 4 11. 1 A 1:42 I 4fi1 ,Ef--SL . A -N-7:3 I 13-':' 4:-1: 'ir' l .X1.-- , -:, -.. ,. -- . 1 X57-'t A Z'1ff: .7215 2: -' - ":5': .,f ' f-E'EQv.5.3 1 - , ':-- --A.. -: N-rf'-1: -: :Q." 3. '- I ,zfif L1 :ez-A-.,g ' '-:iff NQFN. Z? -13-'73 A A' ' ' mf-:i iii? 4 -:'C-' E ' Z Z ' ZA- --V 5- 211- Z-131' ... 11 1 I .- -f f-s .3 . v f I V... -nf: -1 .1 A X N, j" N..I"R' ll' -117-3 A A 1 F' , A 35- A A 5t N ...Q 774.-. . 3 I 1 V 4 'bg c 1 N- 2: :gow - L .m - - . . o "' C iii 'l.,1 S.. 31. -' j r, V A :.-1, 5 up 1,4 lang, " , . 1, ...J , . . -1 , A ,- A . -...- .. L-1 ,.. 1 ,J -"' 'S w-' ,., -131' 1-f 'A A V 'A 1 , ,. N N.. - -.--'-' . 1- 1 4.-J E I rt. T ,AA ' " - -f 1 - X N4 7: fig 27' V ' , ':: 7 '-1 ff I 422' Z C . 4 ' 3 1' 'T 1- 'Tl'.' .Z 1. 1 F1 l mi' " 1 : L'-T - , "' 1-'f .1 N 4 .-L :' A 1 4 f " "1 1 4.7 , 1 514 -- Q 1 ff. 1-.' N 1-1 . .-- - - ' " . '-' 1 4 -1 1 F -Q-7. 'f A 1 -1 , 4 1' ' A I- ' C ' "' 1 1 N. .. 4 : 'z . ' 1' , 2, ?- 5 ' ' '- '- 1 . 'Q E f fy f 1 f' ' . 1 1 - 4 4.. 3, ... . 1 H 5 N f :': 2- . - ,.. 5 L2 :. . f ,- 1-1 -1- 'I ' 1 A lr Ep. . 1 - ' F37 ' ', 1 'Z'f' - ' 2 :i ' 1- ' 'WJ -A 1. ' ..... 1 .-1 ' 1-1 .. . 4 -1 ki .. ' 1-1 ' " P? , .-1 . ,. '. I. A ' "'- "' 'W' 'H W' 1'T' 1 V' M' 1 1 W- , 4 'Y' . 1 " 1 WT ,"" , 4 .1a,.1T.,..x.e.m .s ..1,,:.-XZC,g,,s.f7a4..1. ,434 LLC ' 'AL Sl. ' Q., Nr., ' EEF 131 L1 111 Fl 51 1.1 N1 51 1 91 12 la if 111 C9 L H ffl SI Fl Pl P 31 W Q Fl 51 EW AQ gil ?l21 El-L: Q 3 -X X 1 ID 4 ll 1 l l 5 I S l lll l --U-4--x lhmn lim ls Ill 1 1 0 lkll 11 1 nr slu r 1 71 ns L unsnml 1 Xlnh 111 ll 1 ns uns c w on 1 ll stings Nlu I1 Q 5 n L IXIS 'Xlurrlm My 1 r ul N L nr 1. 11 wx gx X 4 1 1 on n Xxms lou 1 tu ls Ill N ll 1 1 Ju lx LI'?0llx1l 1 nc Xlll 1 ll X ' ll I I X c 1 xonlxlm utm xg I X lah u 11 X 1 1 N I 1 III ll xs I Ilngg. ll 1 mmm ls ll nh rn om lf X 1 1 S mul 1 om mr IK IS IX fn x xxx n X 1 1 1 1 1 aux 1 N L I 1 ll 111 1 malls n 1 m ual 1 mol H1117 r 4 4 1 Ill 1 4 xl' INII mm L 1 Xl cm lx 1 nth K 4,0 X oo: mr N 1 1 nth 'Xlls I L III f nth f mgm In is ll lt Illlx il I XX I 1 1 11 N lk 1 nu N Ll ll mn x ll 1 ' 1 ll S K I A N llk um nl L N IQ 1 u Nun S X It 1 IL 11 I lg,-. I op mm 0 1 1 Xl umm X A 1 11 mu ln N 1 I nlun Nlr Nl a nu. Mu C um Il lsllngb XIICII um an Nluxl xstmgs 1 'X IS: nu Bnthmrn Ixxlnmuoo Xiltll lrulh USLIJIIIIIL 'Xl C upnntmr Blanche Shllltl N 1 rnnur Imu 1 Shulu N Q lultmnclon Rodnu Cuban xlll 1 1 1-. S X IL 1 lk ml ll nt lwflllk Xluh lll li'l9 Ill N uh Ul 4 1 X ll 1 HJ I l ' 1 Jam LII Ill 1 1 X ll 1 x tmgbb X ILI Ll Ikltr n X141 K ordon me rn x I1 N114 I1 on L X Xlllll ll N u 1 5 x 1 s 1 lst 1 Il nr N lk 1 x r 1 mm lo um llll N ll ll ull X kl xx lll u S utf Nlnlm 1 1 ll ll XXOOI mr N u 1 9111 4. 11 5,,llw. s Jn 1 Q Y 1 1 ma 1 r r r X x nmpal ll 15 s X141 L N ar are L HlSl1l1 s ll m XX cc If N 11 msllr X 4 YI X 1h lf m?1EiDR1lRi2KIlF'XFBHR-MOETER-imiihfmm'TRiERiE Pug Um llzzmlnfl K " V - f 1-1. X Q-7. FR--y ?-7, ,rin-7- X 1-7- ?-7. I I 'NE' 'E mvmmx 'mzvmr mL'uL'm1 QL: 1'mL A 1f'fL'mL'WrVX N fn A L L 5, +I If 11 3 -:1-: Cczv vfff 1 2: : 3 Sift if '1 -1 'r - -6664 ft f Q..-V-,-5.------,cc 7. ff: -mf-T ZT':':: ..,. .iA., ......... D: -1 :He N A- 2' ?'-1-,A- - . . I. -4 - -4 4- 4f,7ff-f1f,,,E,'-7g,g:f,'l3- If 11:7 Q-:ij-1.,f37,":j: -::'S"f .'I:,E' f..:- ,+I-2E.Z'V: -,L 1 -.- -- "l74.,-,AAC---...,' . T"",?-7 ...-73....47',gx-r--"7 "L, ,'-4.,....C'w'4.-L'-yA..7'Zt- 4,-f', M, "gr: .1-Z-:A'::, -'.-.:Z,:",r-.':L-- LL' .fn X' 7-1.:f. 2.7jf,'F.':- ,L 4--' . 9,4-4: ':,:-1f-1, '-'-,."':4.-:::'4"1- ' A' '- "-I "".-- ' - :-- 1 . 2 T --.-:f4:4:-:- AA1-ff--:-,z--2-12,-H w Vw:-14 - 24,142-- : --.. 4... ---A- aw -'A -L '- V - : - ..',', :' - - 'Q 4 4 ' --r -.-.-...-- . ' 4 T4 1' .-?-'-'CI :HJ ' T-'lvf-"H...l-W T: 42' Q' T! I'y - 71- :fl ' 7:75-:F1:3g.4. r Y -.--:- --f-LT' 4: . f,' A -.' r .- '- ,."" 3- -, , -A ',4 - .3-. - ,:-4-. '. -- Y f vm' -,,,' -.L -': 1-1 ::-- -'.-'jf' 412-A' -1' -:fy 75.4, '71 - ,' ' V--. - ' ' 5L4L 'f XM ALMA? r' . E5g2'f42:r,-I7f5'? xi-' 27'-TE' SA AF: ..v:':: 4.-' - ' ' 92- 7 7' 2: 1 E -4? F' Eff 7,41-,:.flZ3:Z-L.4."...'1' 4-yjjil-ff -Dv' 'JL "4.vf4.'-'I EXT '-1-"'1".V Q' xy' Y.-5...-"7--I-H ' 5 f -"S :,-A L' :fha " .,rf'-4 ' 41:-'- ' ' :' T: wflg. MQ- ' ,H..L,r' - :S , 4 -Tc-:-4 E ..'-' 4 4 . - - "" .J --.' - -- --- A . ... r: " "' 'Q'-"11f-71' - 'ty Q ,.:f'4 : ,iff 41.-W 5 7: -ICH 'J-.7 'E 4 ,-'If'-..... N1-5--':, :' ,, on ---ffvv-1' . Q e- -.. A A.g--,,,- '- ,.4- 4--"' .-.'- A of c 4: 4-- X, - N - - "' rr: f-jf - 7 , , 4 1 -S.. , 59:71. .'Izw'f -4:72 -TAC -7 -' 4-." 1 'f 5:A'. ,-ff .. ' Vf""'f-fv 'f ..'- 4 1 ,l .. "T 3:4 .:::Q:' . F41 . ra, r 1,1 -1- 3 1- A ch ,- X,"'.---rv - --':T"'.1,: TFAFI, 2- 1 'E' -4: f E- '12, fFV' .'7:- ': "Z, -. -'E' -' L." 2 ' C-94 :.mR+ , l'17F :" i"'?f 4 3i'W'A 1-'T 4' --'1'-.v c--- -- f---':".,. -. ..'-' : -4 --'-gf ,-1-c.'- Z 4 rt-y ..-'1- , eg - ,., ""' - -...x A ' ... ' I- ' '-' -4'-" -1 . .4 -. ., - ,.,. ,-1 1 '4 ,-- -z--H -.-':-, -1- fi -, I2 f - 1 ':, ... -r . c 1,4 -v '94 .-., - - ,. fr-. - ,-,1 - 3 4 V fi' L" 7-25,3-, :g4.' 111 ,.: .ffl : jf. 'L f Q AVL- ' V: - 'T ,F'! -V ,ay-f:- E fvnfwf W F: 95 Ef'?fJvEf'f I?' Qf:4 2 i ' Q5 T 7 ::?' L'x:I' 3 , iw,: 'T?F7 . iw A --. ,.. 1 ..., - -, f- , , . ,,, - - ,- .-.. . 1- I -,. , -1 f - fx, 7:1 I' ---u , ' 4-4' ' A-... IV-L' ...'Z ,.. 41- - - ':.. - WS- ': T' :'- fr-' V 1 ' 7 74. A---. 7-'Z-'If A -' -4 -'-, " --, 4. "'- f' ,T L-11. 1I7'-f.:C- "' 4 ' 47 1" -' f 1 , , -r v--4f-.-f- f, - : . 4 ' - , . ' : .4 7'q-- ---:'-' : :ff ,-V , vc' .- . - -4 -"'--'-' '- f :' V4. 4. ,,,, --. T' - ' - -7- "f X ' " .-. ...' T 1 -4. ' 4 f j y . 5 3-:'.4..-' ,r , . JZ- - ., . L -, L . -4 ' .L ' 3 . ,-. V :fp - ' 4 i r 7 'f-rf 5 i ' ,' 1 - 2: 5 4 A,f , ,w i 2 52, - :' f 2x5 4 ' 7: ' ' -1 F F1 'I - Z4 ' 3 25 -.-4' 7 7?7 - - ' 7 Cl 5 3- 1 " f ff A gr N 7' "'. :Z -f -'T 17 I E4 24 4 7 A rf -f , - ,- - -- 1 , :.4 - 4. - - - -- A - f ww - -.. ,.. - . -1 . . - , 1, ,..f- 4 ., A ... 7:51 - -- 5 W'-W f ' - -- T 4 - - -1 - - - --I 4 . .. 4 1 - ,. 4 "' 4 L 1' , , , X Q 5 4, . .. .... QV.- ..w..... A A AT..,..T. T. , ,.....A A,-NA ,-, .. -- - ..- -, - 4 iq 1'14 ::L::r::rrr: y r::: : :Freq ff4:2475uf 3 W: 1 rr fi ??4??ff 'Mx 1':-??: 2'-4rT'j--ET:-53242512-'Q-12-:2:."T:.3L7-'f32:j :-72 . - - "7 -A' LZ2 :v'Z:AE 77'7:'f7:i -, H: --7, ,'-f-1 V L-, .:.-'.-2-22 .37 . 3,1 ,...:., -7--g -45-4 '-' -,. 44:-'Af U.,--:V . .--1- - , Y N lj. 7. 4- glll, 'rx - :- 275- ,,,E'1.'7- Q--.:-,331 -fi .Viv .U ,I g ' . 3-,Aff E,I::.f :Z :- eww: ff,.,,,-, f::. ',:m-'--,:,- -,121 --J V-J:-J-': . -'f:-:- .'- A- , .:-, ' : -7,-,-5.3: q K 5 -2 ,,1....,.- -- , ..--Q, ,-, A XJ '.,,.. , ,TVZ7 4, .. 4 ,-. 9 gy- :-1:v. .A- ,fa-0,4 , L,-I'7?If':'i . EA,-7'Z:::27'24T'--7? ,345-,4 ' :-147, 'T'-r,-4 T' . ,- fy if A -. 'T'?g'f':'7' EFL? ,EQ ig 1 41 -- -,Af.-.-,.4:.:44F::4.4.-ff..:-- , .- --.:- V --L... . ... -f .-4--Y .,,-- , 4 -F' g?Fff-frfisafi' Fifa!" ?Ps:::F5i9?42:f' Qifnf . Q' ' yi: 5 nf"-1-zA5:f:E:2f4 i 394 .. ' ,- --.v37f..- ,'4 -.' :,,71f,-4.--1 -Agyg h 4.90 . .-. Q A-:-,544-:.':,-:7j f 'TIITT--v:1'l:-'PT'-' L?'T'l1-4:5 -! L!" ....' "-PA1' ing M V T ,195 ' 31,-'TIL Z:Y:'l: J vw-4f:'4! ., ::l,j7"Q'f 'T-' 1--,.'f"ST":-2:-'Ziff ,I--LF: -' ,..:L",,j ...fx P, '. -,': ,- I- ,"N:1:2Vg,q Af , Jyr ?" Il? ' - f'4f'-7:"' 1. F'f-if 'f 7 "1-7:'XE-4 E' f'?f'7' fi N' 'P' ' 4.7 S 2 "'..f':?' V---MZ XJ-Y Q5 I -. - ' 1: 4- -.ALT --- -5 :Lv 7-g--.-4-,f4,fy,, w 'mfg-4 .-,, 7 ' '-.- - f1.I1I'r'4 ,f-4 -:pg-fy: , : Nh '14--, 4 44 ,', - ,-.4 ."- -4,-. .' -a . N V -- -'4--1 , H114 ' 4 ,AF'f2A:. -"-"'H-- 4 -'-'MFT -' Q- - V - I -5 :v :JYA7 a+-:LH f 1. -of--Q' fr 4 F' i""--'-Z 0'7'TZ'.' f V ,- -..- :f ',.T.' ,M N 4 c-T: -"1f2-- -- I 'A :,,,-.F'..--L, ,...,r,4,: .: .,..... 4 1111, f2,K7g,I N f ,1-fz- :- : - ' X , f:'5 Fz' ff 441 ,f ya,z- - 4fff--44-H 4 , - ff f vf -f-G 4 A A- ' ' .1,"- -f -:" - V4--4 -, r ', A' ' f- . L- . 1 -4- 47 - -. ' Q A- 5:1 y' '7-'- 11- uf ' 3 .' f:W. f r1H-'4-7fJ..-f:'w . F- f f yr ffx. 79 1 ': 4 ? L. 'n.1j7Q- -:--1 -,:-7,,,,,... 7.-7., f AA7- . 5 , .-....:' -14 I.. I.-1 ,, i ' Y , ,.. -- K . , .-7 , Q, -4 V-H 4-,..--m-swf- Q 'y+- 4,f--.14-w'w'H 4 - - : H' - 2 - .. - . - -- . - -- :H -.1. .4 .-A - -4 f, . .- - -H :-- -. . ,- :- 1 -, : -f r - ,-- -' : -g 2'-5 - .- P- ..::-1.4 .,. --' 7' 7: 4... -. 5-1 -: -- ,. - :'V.1?' :fi 57+ - 5- yfxf' -yzei, 442: - V ,J , r - 34 :-- 1-5+ , 3 ,-....., ,-.- . , , ..., .N H--, TIT.. ...-A, .. 4, 5 , ... .Q - 4, A- ... f 7 - ' T' ."" Z. 7 ' ' 4 ,' ' 4 :-fy' 4' FE "V "'-' " F' 5 I1 ,, - A' 'f 7 4 ' 2' I-'F - 7' " f I' I 34717: :A 777, '- .' , ' ' " 4. 77 A Z Q . 503' - 3' - 1 g 4 4 ' gg- 1- -. ' :f ' -, ' 1 - - g : , 1 - H M , ,w,- 4 --: -- . -- . - d . 4 5 ? I y - .: fn' -3- E g. :L ' 7 y-- C I 5 A V . -- V - ,, ,. -1- N., 1 . . . . . . . I - rl. . .1 - . . . , . . . . , ,. . , -.1 -pimp... ..- Absolutely Secure, Quickly Applied Perfectly Legible THE ONLY SECURE SELF LOCKING CAR SEAL lnternatlonal Seal 81 Lock Company Hastmgs M1Cl11glI1 U S A 'SX .Il l ll lr I 1 K , 2 , . . . ...,..., mm- ...- L E V' V f shflf ,Y fffnfffd 'T 2711 f' -"wif-'f"-'QI'f'fL.NhZ, f' 'f. Eff f"w"1 'f 'WT'ZS'ZC"'ZlfX ' 1 U1 fi fi5:"IfF1IIINI W I 1 I nn I nn 4 I I I I1 XI L, s I I 1 UI! I PIII K INN Il II IIKN ll ll I 1 1 rc 1 xxlun s X 1 1 our 114 N 1811 s N N N S I 1 I X QU IN N 4 1 ls 1 mm x msn , on 15 x X II N I I w'og,IL Illl u 1 N ll 1 1 xo 1 ull umoml mu ll KI an 4 IS I 1 1 x 1 vs 1 s s-14 sl LS mIuug,I1 I, N ll s N N X11 or mlw IRII mm nw S X I 1 111 I 1 L as nu 1 1ffI1 msn I on N I xc 1 lm L I om 1 1 n 111I1Ix H :Inu mor IIN D Ilumphru 'Norm ot! C nwtu L J llll ax N 11 1 Iohmomk I mmx IXQslLr11St1u X01 m xtt n N 11 1 11111700 XIII us N olmocl 0 411 I 141 nlxxuml as ns Ill u s ur 1 lou 'X ll 1 mls X If II 1 Ix Ixnmx x on 1IrI IIHOI 0 1 mr ss N 1 1 mi-. XII 1 S I ff ax X 1 1 1IIo 1 x 1 1 1 4 I mm 5 N N X 1 I 1 1 II on 1 n 1 N ug Il L 1 I X xml N u 1 ll g Xl 111117111 I 14 1 Im 1 II Ill 1 It will 1 IL IIINIUII 1 lou IX 1 new ru 1 1c1 Ill xml uhm! Ill J XXX nm lx lllll 0014 -X 1 lon Nluh lows is L Ixal IN S134 1 Ill I Il 1 as 1 X 1 1 1uII1x Il X 1 1 1 1 1 nu 1 I I S UU! II X I S mul 1 111 1 Xl IUII1 -. X mv I 1 num tu 1 n 1 ,ml 1 I nn X Im I IN 1 1 ll I I 1 S 111-.I 5, X ch x I 1 S l 1 N I IS I nu 1 I H mls N It 1 mn ue mlm 1 N 1 'III' X I X 1 1 Il 1 111 ,, 1 ull xgl s s s ll mul 0 II I I llIIl 1 U X I 1 11111 nc 1 X I 1 S C77 K 1 osx lllllk 1 cn 1 1 , ,Im up xlrx Il J X I 1 E JUIR JKXLJK lliiicwlfiu JKT HXETB-qjKQlEVll'i",3L 731 HZEJNJBLWZULJIXLJKES. Illhl I I 411111411 1 I. .A ww i Q: .. " .E V as Y K I j I A . FYI I I V' Q unix I, ff, I A , gg ,.1f 1 V wr I-v-1'-'M--M----A-.M-4--Wg VI I- zz w- - -f41. -4..a,..m.,..wu.4.,... :ww A H M ,Ap Q I4 FI NI 'III-rnmll, IIII'lIl'Ill', Ils-Ilnu, NIR I1. i'Il41s1', Ifnrl, Ilzlatings, Kli Il., Ii,I".II,XuT gil XI4'I'fIxu1ill, Iimily I, If nl NI., .Xl l'I41l'Iu', Ku Ilryn, If UI NI., .Xl .Xrlvng .Xrlmly Nli 'IL XII 'I1. FI NI Inlyru, II.lmI1I, Ijuimlwx, XII:-I1, Qkmllmuglx, Yulnlau, Iluwlings, KI"I:. AlvI'1igI11, -IIHIII, NI.l1II,UIl, Wim l'uIIu-rl, Huy IQ. Xlillvr, I'fIs-alum, ,Xml .XrInn', KIim'I1. Iivll-ys, IXI.lI'y, IIIlHCl'lIiIII', Mi 'I1. fd NIIIIs,II4'l'41I1I,II:lwl'llgs, XIi'Il. IM-II, Iilxxyu, XY rII:lmI, KIVII. NI4 '4-, ,XII -l.l, II.1Nlingw, Nlirll. IIVIIIHIIII, I'IzullrI1', IX' II.llllI, NI"Il. ISI KI: Tixun, I':5IIIl'I', XY II.mwI, NI' 'I1. Ilullauvzlll, XR-I11141, i':lI4-4Iunizu. NI"Ix. ESI X1-1 I -w,'I'Iu'Il11.1, Iluwlings, XII 'I1., R.If.Il. I'Ii1llIIill4'l', Iiurl, XII I Ile-I iIIv, Xli 'I1. Nm' ' , c4UI'Il'UIlL' .X., IIIl'l'lIlll.'L'II, .li'l. I'IilllI, I,0is, XY II4l I, .IiCI1.. ISI Ulu .' fz11I, I'z1uI If., -IIa1. ling,-', .Iic'Il. I'I2lllI, QIIILIVIUS, II:1.'tilIg.', . I1-'I. I I'.uIcIIul'zI, flu-lu, INIIIIINIIQ, .I1s'I1. I"L'cI' '41, .'Xn1Ivl'z1, III KIIIIQS, . Il 'I. I I'.ntv'.1m, NIH, I'.11lI, -' ,IULIIIUIIV Iflm'-', Orxillv, 'I IIIIIUIIILIS, 127 S. I.4m'I1 Sl., I.. flg Ifullvr, xl I 1, IIg.ling., .li'1., R. I". I'z1l1oll, III-Ivrl. i'Im'vl'4IgxIm', . li'I. I7. Nu. 5 H RCI. ' ', XXIII Q, Sh ltz, .I"I. IILlIIl p, Usvzll' ' I' I I-55, R4 I' , XY. K' 'l Sl., il-'g ", II: z1II,IIz'tings,.Ii'I.,R,I'I.Il. FI II:1.'ti1g,,:, KIi'I1, flillmwpir-, IfI0.'." ', II:1.' injf, KIIVI1. L Ru I' 1 1 ,cIl'l'Ill,IIE1SIIIIl'S, .Ii4'I1. How-', Louis ', II41.'ting.', . Ii 'I .. QI, R I- zu H , Y' I-t, II1 'til1g.', .Ii'I. flriII' , K y'1I 2, II: :li Mic-h. IH SVIQ I 4 :", I.., 13011 ,,li 'I1. I'Ill 'I1, KI: Ig-, In Izgi, fXI'I1. Srlz' ', 1 rl, XY: Ilz I, R.I".I .NUI 1 3 ,' Q Ill Sr ,"Ia' -' ',,Qku' Ij,.1"I, b - -'fi 1, - ' aI IYI Svc , Iwo ,Quimlmyg . IA 'I. 1 Kula 1 . , . "IL f Sv: 'I'I1L'cIzl, I.z1Iu' Uclvssu, R.I7.II. . 0.3 .I I ' 'c, xIllII2l, III VI' Izlc, .I' 'I, Sh -' ' , Ilvlvn, W-.'1cr11S1uIvNm'11mI, -Im '.', M11 IIIIQ, .Iuni 1' C'oIlIg1-, 431-1 1I Kulam ax , A I' 'I. Rug' .Iic'I1. S14 I', Mrs. IIL1rI -y, nm- IlllIl ' 'Ia-ra, AIO-', IJ 4 , -I1 ' ' V111-gy Ilrg I Q I.11Ii0 OcIo.'J11, . Ii'l. Rug' 5, . 'c'Il. FI IIIIIOII 115, I.I1yrI, XII I III 'iIIv, Ali 'I. KAI , I.III.lll'l I 'lkwnsm-ml, Mrs. XIII rn if, nv' Ifmmx-s Km xlmm, Ruth, NI..X.l'., Ifuwl I.ams'ng. I-I. NI '-I1uu'1', IIz1:ling,', . Iis'I1. XII 'Il. I-I 'I'y'fIvl1, Ifclitlm, I':X'i1IlSIUII, III, Km-l 'I4xm, xlulm, XYQSI 'Mgt , IXCI. Ywlx-l', -IUI ll, Ill- lou IIn1Irm', NIIIII. I.Llll1'1l.'Il'l'. XII 'A'ilI'l'I IQ. XY: 'm-, I.uI'zl, XXVNIUYII Slgt' fu' LI, I,ipIu-5, I.cn:1, Ilglslingw, Xlivh., II.I".II. EFI Iizulaxllmzou, A I' 'I. Xu, T XXI 'ing Kluriv A., V414 1 .1 , .. I"l. NIFIILIIILIIII, I ll -1' S XID 'nL'l', Url I 4, XY-r-turn SIRIIL' NUVIIIZII Mg -In-y, Luis, X4 ' I XY-s -rn, Ifxx . Iiz1I:111z1'. , 1Ii'I1. III. UIQ "J, .XII 'I, IIgxsl'ngN, l1'I., R.If,lJ. Ml ", A 1 S XY I-'n k,f1U '. A I 'St., 'ulz 4- KI '-, . In '. 1, A " . X NIT. I., Ill" 'z Il'-'Il .1 fx, A XIIUIIHIJIII, f'I'Ilon, IIg1af lgr., .I' 'I. II1 .'l'ngs, .Ii 'I. VI XYI' XIII'-II, IM-Itrm, . Ii 'IL XII II1-11, Sl 'wart ICI XXIIIIIQIIIIS, XIX. III-rlwrl. nm-L' IM rullly Nc "R, II4-In-11, I'mil'i4-x'iIIm', Mi-I1. Il Il. IIl'l'IIl'l'I, Ilgwlingw, Kli 'I ., Ii,I".Il. Ogg I, I-51 In-V, i'Im'4'1'fI:1I1-, KIA -Im. gi XYIIlKIl'IiIll'L'III,RQIYIIIUIIKI, II11slings,.li'Il. Ugg , lllvllnzl, IIIOYl'I'fILlI4', NIAVII. fri XY' gg, I'z1uI, 51.1 Nlixh. .X '-., Iiusl Ost' , I'm'41rI, Iluslings, .livI1, I.: fngi. .Ii-Im. U'-'Q i I, fXI's. III UI, um- Ili A-I IV , Xlaxrgllvritv, xYK'SIl'I'Il Slam' NOV- I'II2lIIII4'l'5, Iiullh- frm-I4, XII 'IL I mall, Kzllzlllxqlzrm, Hi III. I,2lI'Iil'l', I"I'l'1Il'l'Il'Ii, I'. of KI., .-X 1 rn ', IE- XYm1Ir1m11, Iiflnu, II: .liugm XII 'IL Mi -I1, E Y: 'guy RvlI1.n, IIaufI'ngs, XIIXI1. III-nlcv, Ilrzwv, Ilglwlings, Klirlm. II' ", XYAIIQ 'I, NI..-X.l'., liz. I4 .' ', n'1..xs: ulf 11,- III. D I 'I' 'I 'I Ig.l1IIl4'IIL'I', Iigxjnu ml, XX' -sulrn fl. I - IIIIIIIIII7- .IINQIIIIIII W III 'IIIIHW Ili 'II- , Nm ' ml. Iiafluxwmm, NIi'I1. ISIUII, IIVHIIVIAIVI' . I SI II1lIiI'I', IM 'imI:1, I3ImIgvI1 IIuspIlglI, IVI 'SIU' IVIIIIIIY IIIISIIIIH-1 II 'II' 1 4:1-W1 l:1.,,ifl5, ni.-11, liwv' - l.11,Nf'1'H, I-gwg I ,I- Hg ,iv Aviv' xluxrf-A' 1.134 Ilmlgllxv S41 'Is-rs, -I Ill', -I21 5. xxilI'I'l'Il AXUI., M, ,Ill Ihg Rulmla, .In I. , lgI,,,,,l.1l' l.',-um-l.S SVI 1 I-IIIHIlISl'I', Iszuxv, IIz 5 'ws, XII 'IL III IIvnI1:1m, Iluria, II41-liugw, KIIVI1. v IVIIIII, l H I, H, I fgmh.,-V IWW. . 4- '-'uxlcc-, arm-' , 11: mg, . '1. mlkim, M111-.1.1, llqwfngr, Mm. 5111 .'-ylflqyfi Q VI asc-, I Q -I I ' I. XYL'SIt'I'I1 S14 Iv X '- 5II A v SIIIII IIII- Y-III 'Q' II I 111z1I, IQLIIIIIUQIZUU, XII 'I1. WI v XVII' III' VIIIIII I- III 'I' ' i'Imsc', K4-'1I1, xXI'SII'I'II Shall' Xe' LII, SI 'YI'H IIIIQV IIV5 'VII NIIII' XII'IIIfIIf I7 If:1Iqrr11.1mm, KIIVII. Ixallxlllmxuuy ,Il 'I- I 'ff Inc 11 " Tm ' 5 K - ,J Edmonds Elevator Sz Implement Co. Hastings - Michigan . I-I. Burnett Dealer in I' lplull H A H ,R Llmn 01' mul. t'lfNllfN'l' HHSUUQS, MiChi?-52111 l.lNlI-, IZRIVK X The Mason Studlo Sic bhlns Block Iqelephonc 2471 Hastmgs MlChlg1Il uallty Photographs Amateur I' lnlshlng 'Tilly 'FHM XMLJ II vi, xax--I lu U1 ll: 11 Ire 'l'll.lC IHXKNI lNll'l.lQNlli."l'S O V 5 O ' r- x x X . , . , c Q ' . . in 0 1 x-vf+v1 1.0-..,.Y Wm. 1f,,, vf, 7..1Av.-.,,.,4x,fm,.,fs.-.m. N-...-,m,,.1x..V,,JY,4w.-,i,,4x....i,-,.1v.-, N is N x.MNx.f ,.,xM.L ,Alu ,.,x,Wz4O., M1f,A,kxf'1.,.,,xM,..t..,.x, 44MLx,-.4,.N,U..4,N H4 ,. 5 fr rf' 1 1 108111 ez., 'W MJ nm ll ton umm H 1 1 lt I mu 'Xllch onus I 0 c ran X mmm 1 hu 1 Iilllllvwtl r I3 r 1 X ma x frm 1 IX IH l ll! x nlmrx N 1 m lin Num 'X 1 1 X Irmll .mx Illl 11011111 S CLIN In X all n rruslmr N ull Im I X 1 4 x N K1 1 nm K 1 5 l X IU N N l 1 um' 1 n X I ill 5 1 N11 l 4 ill x 1 HN bl ll 1 I I JI Ill -. I I I I ll I 1 1 3 U1 K x N. y 1 ll HI 4 5 K X Hlll ls l l l I lu 1 l lm j"'Ffu,5 3 :cs LX s c L lr: K all 11 IN N L I er rulln ilSIlllL,S X ll Qldpdusch Margin! H 'Xotrm Dum lndlanwpolm Incl lb cr Elmx Im? Blodggtt HOQIJIYII rlnl R111 s N ami H slom Lwlcrn ll lm 1I 1 xx Us N I 'X 1 1 ll xnnmvh wlcrn S11 llll nl x N c 1 rumru un Xr 701 X114 1 mu ul H gp 1 15 Illf IN l W H1 on mson f omson Nlrs mc N ug, 1rL ugkhu R ton N nm 1 un 1 fx Il l mx lhrnxu lltll OLLLI ummm 1 N ll 1 x KUIIIIIX X0 lk-ll 2, X u 1 I N 1 1 L 1 nm 1 on X ls 1 'X Q I X uh 1 1 0 4 mu X s 1 mlm 1 1 Ill Q X mu mu v N 'X 4 1 UIIJIIX wx ls I X L 1 Mmm uc N N X 11 DIKINIIUII ll H -. x N 5 S N 1 mn I Ill 5 N mlm U I ls X 411 1 1 nm sl 1 X 1 I L rx Illil UI kk lt -x ull 5 L ll won 1 1 1 1 unsun n L U 4 gmlsf lSl'I XI mux X H1 1 X 111 X XL! N N xnxx N S N md-.EAL Jvff. 4133 'XR fax '11,,,g, H2233 Pug! U 1 llumnfl Ifmr MZFQXQVQKKLQKKFJZL .E'ffClZKfKTlZffSE'TIEI2l V "ni 'M' ' .. ,,.V ,,-,,,..T ,..W,,..,m,...,...,, -I ' , R 5 ,,,' Ti EM, QQ. .' V'f'q:-.3.5f1I:E , Pj, 8' .f 2, , , 5 Q, g if W, ,J ,.: f ,g f"YCJ , ' . ' ' ff vff fa. . El Q' St - , kluvk, fill-ifilflfl, Ill. Y U lil Isl '-', Xlrf. l,., IIC' Klilmlrcll IM-'kvl' 9 I! , M: U '-, .130 , . 4 Sl., Ifrlw, Hz rlfl X flfilllfl Rilflfli-, Nlvh, 12.1-1" , l.z1Kl0il ', lliqlings, Alifll. Tv-1-r, , '-ll, NI..-X.l'., lfnsl If Jing, I"z1r1"l , Cl 1 'E., I as ' "J, 1l"l1. .' lf- '.", 41 ' z ', Q Th gf, .l yl 'L C ',, , T3 I' , I2 'Q-lyr1,XX'41rcl IM-I , F515 'll ' F'-h , ' 5 xg ,, Y' . ' 1 , Cl: r 1 ici , .IiCl1. 7 Tllflfl , v tl Ll Claikf 4, f1l1lI'f'I1l'C II. E Y:1l1X':1l'1lm-11, 11" Nlilflllll !l'I':Yl'l, l'.1l- ill: li -, l':liZIlI1l'fl1. XY - Sli 1' 5 vilYUJl'fN , Nli'll. No' 1 , Kulanmzmm, Nli-ll. -, X111 HW, UV1-, llxxlimrw, Nli'l1. Ilzxtlm ny, Ifrl -it, HLl.'IiigS, .li'l, 17' 'xl -rs, film 'I' Ilql -r, I'- -n IQ, XX' - .' ,lm- 5' XV ' -Iilfy' No' 1 , IVIIIIIIIILIJOO, . li 'l. L XY'll 1111, RLIII, xYl'SlUI'I1SI. - ,W ' ill, llill, If -1-"k lf. jr., lf. of Nl., .X .lg2lIilIUQlZUU, , Ii 'l. ,v I -, A '-I , Q XXQI llmm-, fll'llll H01 jx' - l, llzlrulml ll., Hustin fx, Mi 'h . XX Qlll, lI'L'IIL' Hyilv, Ijillll 2 K' '- C, ll: " vs, Xl"l,. Si VIHXSN Ui: 1025 11311 sv ,lElc?xx'i:!,llQ?:111rl llilzlxgfmirls, INIEVII. .Xu I -T, l'l'nrl, Has 'ngs, .lix . 10: -' , 7' Il- QI I , .Xrn I 5 -, Hrs-tu Nl., Ilustingf, .I" . x 5 Y - f'4'H-- " - i"1 'f X .Xr lcl, -Iulin M1-41, Uli 'vt full Ag -, H if ' xii. XIII '1 ,I -I 'l -I 51 Uli -M' ,111. ll vc-, . . 1 H 1: L'l'l72lSK'! P H Iigllwr' Ibm-1-,,,' XX'.,1,,,-H SIAM. X, - ill' Kvllfr, Nlxw' A., I'. ol Nl., .XII Xrlrur, Kzllclllmxun, Hi 'IL 7 Ml 'IV H H.lI'lIlIlTl, Nlurgzln-1fL,, Hlnlgl-11 lluspitznl, :f1'l.l','.l ' ffm I I I ci H flfilllfl IQZII iris, Nli LI1. U 1"i'l J 1" "-,l1lH'H' U VW' Hilflllllll, Nlury, H1lllIl'f.I't't'k, Xlivll, l'V1UNl R1 Pills- -I 'l- 1 , Iiuulplyy Mm-Y ,Xu lim-,-Y Q',,l,m5- A U-I 'll' I.ilI'SL'll,'Ph0l'lJL"R., l3:1x'r" Wy rmnl ll1l.'liIIg.', Xlivh. I Hi -' 'YN I- lxfl- V U X C lx f Hi4It'llllllIl, llnlv, llasllngw, Kli'l1. -ill' illfill- if WW' - -- f -1 "HSI Y Hrurllu-vk, 4..lI'I, XY lnury, Hi '11, I I-1"lS'll?lil- llfhiy S N I , HVHIISIHI, llzlzvl, llnwlings, Xli'l1. -"l"lU'1v - UT, A 'F WH -WU' A ' ' lr L HI'1lX'H, :xIilI'Qlll'I'ill', Iizlrry f1UllllX' X '- Ixllli mill , -l1l'h- I I Hull' ll415lj,,g5' Mi,-1, ' l.v1mz1l'4l. f31'IA!l'lH11', lla! 'I ngs. .Il 'l. I , HH511,'I1llL'UIl0I'l' R., flfilllll Iqilllillx Klisll. MVQUIIUIU, 4'0V'll"1 I'--1 c"'4m'l Rillmls' U Vilill, IlliI'ilI'4l H., Ilqwfllgw, Him-lx, -lm 'kg Q Q I 1 V' c4QlIlllI'UIl, l.ilYi'lAil R., Ill'1liI'iL'N'illl', .Ii 'l. Hd' WHL fiQl'I'Ull f. -. ,Illl 'UV 4 ll 'PU'- H lluwl, l',I'!lllk sl., Xl,.X.l', Ifglsi l,glnJ11g, flfilllfl Kill - 'H -IVIA V 1 N lg, Mi -11, H4 ' -, flulxliv lf., I-W.. N. l11lwan'l Sl., l1lll'l'UIl1l'I'S, Nl. l'1I'l1llL't'S, Uliu-t C' H -qv, Killl I IWW, A HVI1- lf Oli 'g-1' Mi -114 K Klr '-,MilI'-lj,H:1rryC'm1n1yNmrmxll l'4ll'x'1-lla, fLl'Tll'lliIl', I'-I'llIll'1'5 Sllil1ll'lA, III. Illlgliflg-'Y 5 li 'IA Q , 1:1 f1llllIllIliHll, W1 II 'inlkln lla-mm-1, llxlif. M ' ,N D1l'7. l'- Bil"1'Y K "l""3' NU""'1'l 'I lillilfllllll, f.l1II'4'lll'l' -I., llns 'ngx Xli 'll. 'Hi fl 11253 -l1'l- I I sk f1IH'l'S1'Il1illl, N15 'llc' I,., l4.n'Vx Gul llv NV ' . Xl l'1. H1l.1lI15l-N -1l,'lA . z x. - 411, llgwiifw, Mil-11. ' ' N1 - w - 2, Mil 1-L-QI Nl.. llswwlm , NWI'- Y' Vllv 111, l,2llliK'l, llllwlillgi Nlifllw R.If.ll. :3I'jll.'lQv',l l.c:Il1:l' FII. I U- I Q f.Ill'l1'f, Nh rllm NI., IM-lmling, Nli hh. ,ll 1 1' H111 L., 215111134-N -t I ' 1' Q if fqlilfk, Rililliif, llglxlingx, Xlivlx, Nw- , lim-I Il,, IM-IIUIL gxllkhv If-I'.-D' gy i'f,!,1g1-11, llgm-3' ll,15li,m,v Xl' -l,, Vxlrkl Vit, l.11u1'v114'n-, lvrgiml lxzllnlmlx sk Pnl:-, i'l:11'm'm'1- l.., Nl..X.1'., l'l.lsI Inns- Ali' - , 1 ing' Mi -ll, lkwllw, l,-nu, Iignrry VUIIIIIX' N Vllllll, H Vulv, fillllltliil ll, fll'-lllll lhulnirlm Xli 'l1. P Hi -ll xl! K, I Y ' K' mlm-, Xxvillvl .X, llzlmlilmgy, XI' 'l1., l'.l9.U. 'V ', ll' lllllv UVVY UU' Y A ' " " gl Y1, fy N H X lla: ings, . livl, H I I 1' l', Mrs. XX'ill -I, 111-41 Umxn Slrirklzzml, PT -'X 1 -Xu -nl I" 4'-KI 1"' Q llimllg.-, xli.-ll, R,If.lJ Nc. f, ,flramfl Rwvlflf. NYN3- 4 . A ? Klmllnl Will, HJll'lHll'Ql H., XY,-sie-1'11 Sta 1' R1'l1l1'1lIf, lv Rwlvl ' 'lin NAU' Nm' Y: Alllll, lilllilllhll up, Nlirh, Hlfl. Nil 1lslU1lf""- - V'- 1k41llUll, I-Ivan IX, IIll.lillQN, NIi'l1, NUI -' - IYI WV Q D lLl'.1x'l1-y, lluris Nl., liurry fkblllllf' R11'kv'll, Hlll'UI'I, Vll1lI'lUlll', M111-V lx' N4' srl, llgilingw, Xli'l1. IZIJ. Q llgmivls, li4'ilh IQ., Il.zsI4r1gw, Xlivh. Row-3 'lam IE, Iiillflll, Xxvllll1'l', llzwfngw, Xli'l1. , ' Q Y x H ', X - - , lfflll mls, Xlgllxlirv lf, Hlixvl liulln-qv, lXTI,l,i-,WWA lI,'.l " mt lillll AIA xl I ' ' fllivvl, Xli'l1. 'S QNQ ' ' n , Sw, I-lull .HUHY X'im,l,Hl. Illwlillgx xl' ,IL V11-K", itvlll' Xl., Hxllllllgi, NIIVII. lfllrlwlvy, Lloyll lf., I' Y'-r, l':H1l'l'.Oll, S., llllllillgf, Nlifll. M lv- A -,LM XL, yn. fm, 1- ' ' ' ll. 4, ' 11' I" " HASTINGS TABLE GO IVIanufaCturers Fume lg urmture HASTINGS MICHIGAN S .j ,H ll1 114 1' 1 N of 0 i I 7 S- ,V . -,,,.M,,-, .HM . ,-N. ,.,f-f.,Y.,NM . ,,G-m'G,,,- ,. . - , W I' V 1. 1 . ,. G Mx'-,:.,,,', J' NV m,,,,-4 .,,,,x.I1,uv UM., ,1Lx..AKZ',.JLfM ,1l'fI" firff 1 1 1111 I 1 111111 lllf 5 11111 1 I l 11 Il 1111111 1 1 1 111 1 1111111 1111 1 xml I 1 l X11 l K l Il! 1 x 1 1 1 I1 1 Our AdV6fIlSCfS l NXlH11O X Ill 11 Ill l 1 1 S11 11 YV A U Q WLT' JL'-'Mf 112' XKEJIY Jil? HB5 11125 VKX' ZZIKE JL 131 JKT KX IL' P11111 H111 11111111111 XIX 4,1 N., .ZF W 5 3 . ., ,A-...7,..4..,.f..,,f,.11.fH,f,.,1-1. UW., ...M ,N.v.,x of-u77,Vf.-..,.,...,Nw, ...MY JN... .f..m, ...Nm ,fn 7-,f,,W,.. Q., MK., fb.. .JN-1.-,,.. N ...f v.,.,-N .. . ., . HU MW, -..P +L- 4.-.H f,,,M4u.NfWf fW' -W, -1,11 4.1. Jw- gl AA, all +3151 ,' X.,1"3--f.f-kjW.71 . 1 P 11 1 1 f e + f 5. J. I J. J J, J, J. 1, 1 'A3...33-..-...F--AT: 7 7 l 'f . A -1- --5 ,f,':.. 1- 1. .,1, --14--x -A1 7135:-:.,: :.412: x :T-gg , ' 1, 141 I I f- ' ' 'If "" 'E.g,. "' V 4, 1" . yy 1- :Q L. -..r', ', f- :-:',-- Lg i1 ---1 fff-QT TAL, A -77, -gg , 11 7WD-T42 ,:.,. :Q .,3 1-3 F ,-- .A , .A ,-FL-. '1-"'-4, f f' 7 L1-ig-:'r:VrfL7TfZ-fL 1: 1' TQTL 7 ,'1.1:I- :Q--I SQTQ ::- A 1, efa2,r-,:::4:+s1:f fi? P ' - P :1,,4 T : 4 -.- I r? 1 Q, uf,fl4f' x :4Q 2 5 9 E 1' I: A L r 3 12 5 5 F - ' - 5 7 I. L' l' rgg- 1 :T - J. L Q. l 'f Pj -1' - 1 1 - -ig -1,.- - y , .. , 1 - l- 5 ,, :. , . S 3 - :7-' - ,M - 3 , 1 - :' .. -- A L I ...- 1- - L 4 : - sffw 11 - 1 - f , -' ' 73 .T y-,ff , - 1 'I - , -- ' 1 'E - -- -- FT - - f- .ig I 1 ' f: A v ' - , 3 1 T, .. 7- l " :A A 1, :.f:' 'C l L .L , 3 2 -I ff 1 L . 1 4 1 1 -' - -'I 7 1' 1. 1 f :. 1 'Q ' " 4. .f I - ,. - ' 7' -- L T' f -- F' : - " 1 11 : : " - I " ' 3- -4- I -' T' '- ' H A ? : ' 1 1 -1 ,L Q :Q .. 7 'f 7 3 'F fy-4 ' T J 7 r A 1. ' -'1 'T - f ' 1 "' I 'I C:- A A - A ' -A ,1 531 - - - - 1 7: - - -A -- .1 - -- f' 1. 1 1 -.1 - f -- 1 ' 1. :H -34. -1 1 -1 '1 f- Q 1 r I-: Pflia f f Sf "1 2 ' Y 14 1 7 ' - -' .. " - 'L 1. Z.. 1 : 7: I, 1 'f --,gl '1 Y " I 'T '- "' "'r- ' ' ' " " ' " ' ' .4 A F A ,- - H 4 . - - -- '1 - - V '-' lv , '- 1 ,. - - 1 '-5 3 1 4 1 1 Z 71 1 : I -- -' 'Z V ... ! 'Q . -1 A '1 f- ' - ff ff! ff! -... 1 1 ,-, ., A' ll A 1 A 441 5 1 A f 1 J , H. V -, W - A. A.A.A. . . , . . . . . ,, I - Q . , - , F -U H- w-i -.-,t,A,.-17,,,---- 1 .Y Z : , - 'f l- - .---11::---14f.-- -.---.1- 1 , --- .---" ' -'H:.-zz:-----ur--'-1---H 1 1 A , - " .. " - --'.. l 'lf -- ' ' - -- f Z -3, 11.. '-A'1:::- ..--...--,,--ff-- K.- 1 f--.: -:-f-5 fzr'-W-'fIIf:f1'4:::::f ' ' 1 . - ,- - -- .' 1 , ---g-'--- . - ,...- -. .. .- - - . ,'1 -T 1,T'l" -1':-:: : :--gg-' -.',-- ' 1' f' I I I -- Y l F' TT --7: :-I-.If-" ' f -f .... '1' - - - 3 LT' -- --,- --f: f - Q1 " -2'!?7f . -. -. - -.' ff-.-:'n --,--,Q -1 1 , -, 7: - 3 .. 1x4 ,- f -- ,C---31 ,---L- , 1 .. -f..,... -f-.,.. L---34 --1-1 Z 1 T' .. - 7, 'L f- -1 :'-14'--v"'-' ' -4-' L' 1.41-:.: 1 i . ' - -' -- ' 'X f :-'11--T:-. -1-T: -1"' 2.17-7 1' A, 1' - 7 "" .' 3 112: -fL'T'-7 1,-1111, v1 - - -- Z I - -1 "T41-:y:- 4-1' -,- -' ' - 1 1 ' I : ,4 - - 7' -gT- - '1'H-ev 4 --fi.: ,..-, f 1 ' ' ' ' " 'A F,Z :iQ :- '24FfgEA:3'a'E' 1 ' 1f'7:' :il E 7""i'-1.4 Sf.. , :F E .Z 'TA l' "1 4 Z 7 :TT F 1 ' - - 1 J v T- -- 1 4 - 3 Z 1 N ' 1" f-A7 V I 5 :' 5. r 1- 77 f 31:2 2. 1 Qf 7 'ff I5 2? 7' 53? 7 E P : 3 ::. H 0 -1' 3' -47 J 5 T : ' Q - 5 ' " :'A ' 7' -gc .. 4 A .F V V f- 1 ' T! 7 1 ' . K - .- - , - - f I Ai' T' L. ' l. 1 L ' ff i 'ilf 4. - - :.- :. 1, ff 1 1 F L if 5, 1 , f fl '4 ' . K 1-' W W .-fl X W Y hr W A W .-,4 .-,fr ,QL W X-7 - '-7 .-.-u-T ,-Ju? W -NT TAL. -,n..f -.4 .1 .. .uw Mm... .-.MLP JAM. ,MW 211,11 -Mm JW., .,1.,.. .21 ...MN .. A, - . .Am LKB. .ILL ..1.,1, .Q11,.11. Zlfg, 1.1.4, JM1.. .1 ., l"'3f. ,lg Autograplws K X ff Lf Ex IQ' 'V -w w An Kr. I 1 it. . 1 ,f ,Lg .L .rl 1 w I 'S 1'- . fi lf .L ,AZ 'S , W fl fwfr' fr M -1 .Q ix' kr :J rv .. w .X , . S2 12 21' fi ff .,. U 4, S1 ,-2 If 'F Sd .I Zv' 'Z ,, ' 1. ,, uw 'I . '. V , ' 1 If ' N: Q' Z" I ., , iz. ' -I If 'Q ,W .. s. ,z I" -I ,lv .. X. . 1 S.. , I" 'J .Av 'f ., ,. if .2 ws .L - ,. "1 I If .1 .V -v J, W .L I" T 91, . "S H - . fl 15 if 'J ,V -V 2.9 ' : lf ' fl .T .1 E9 1 L' gf : 1? 5 f., n. iz all fr 41, . V. . ., . U. . 1. . 1. . .'.. . ,,. , fn, ,.-... -,.-,. . ,.. . V, 1-Y. .-Vx, f".-' Tg.,,f"a.,.- ' .,- f..,,. vm.. ...,. . ',.. ...Um ...,., .V-..,.-.V .,.,.,. :..,, PLN-. .IA 4 -1- 71-Hx 3 , W fy . ,'v!'c'1l H N Z I S 3 c Ii 51 I 2 1 I 2 5, , Z 3, 1 N I 5 I I Sl. ff I .,-A -1:1 , Wf 2 I QTL li . , .. f ling I I 1 J Autographs ,I I1 EA 43 Y. I ,. 1 ,, I . 5 I 2. iz I I I I F 1 S 5. I 5 5 I2 1 2' I If II ,IZ Ei 1, 32 X? fa F3 tu ' In 'MF Lf J ,LQ .44 K T' I PAWIIT TA 1 ,I I U , I i I I If I s I II if 25 11 2, 5 9 Q3 PI f' I X fi H 25: If FI 5: Ii z F Ei 13 if F5 si I2 Z 3' If I3 , I, I, I I I I I4 I If I Ii 1 ii I Is r I Ig I 21 E X -. HX.i 141X Z ifKX:fz.g, iliitizihz'- :f N, ,Stiff ' FLW iii? Tuffy 1132, 'ii 5M:,I.13h,f I W I P11111 ffm ffiImfr11ff.ILLjfII 'fb 5 F F K Z V X 3 r e S ? i 2 2 z 2 z E z E I sf P 1 V 1 J 5 I Y N S l H 1 1. r. y. zu 1. r Autographs QM F 1 -A ,, 21' "I rl ix Z! si -L It If .I if. Z A Z, T if. ff -L yt Z" V FN it Y 'P Z1 If fr :W K rw. If ff 1. im. 33 -L IL K f X fi Lf. E5 ,L I1 ff Q. g, .E I 1521 21,19 -RQLZ Ill? ill? ?flN'LlL'.I,lQlIV T-Sli Q1 Tlflv fqlll If'NTI'2LIXTT Ziff. I41fL1Tf2QfLI.-LW ,pw ff' 1 ' 1' ...Ah A J IV. , , ...v ff ,ALuographs 1 3, .-v ,L gf Z" .r ,J ix lv' ri Qx 3- x If rv F-5 Z? .rv ,L YL gf V. i sf M s 43, WVR wr rm MN MN MN MN N M j 1 r fl 1 2,1 S1 rf M -. ii' 1. 22 If f i, f, sv v'V 11, 1 -. :Q -I. S1 Im' M .. Sl. zf W NE F1 24 7 SL E1 If 'V Zu NL S1 zr .XT XV fl L. rm Zf if -w 53 Z" H .AA if WWPJMEHMJMMMM4wHMMJmM ,MQAPmwM,W4 ,-WAm,J J 1 x -MAN. MMM WW. JU... .WM .. N ..A,.,Vx1l4 My-. 3YH.M,.,kf .'l1,,,fx x,-lgwgv 4l1..,v- f, . . , , , ,,,,,, A


Suggestions in the Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) collection:

Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Hastings High School - Saxon Yearbook (Hastings, MI) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.