Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI)

 - Class of 1942

Page 1 of 72

 

Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1942 Edition, Cover
CoverPage 6, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collectionPage 7, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collectionPage 11, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collectionPage 15, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collectionPage 9, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collectionPage 13, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collectionPage 17, 1942 Edition, Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 72 of the 1942 volume:

W 'ff aw Wwvx wvigmjyjjfju MLW EE 2 Wig M U QW 3 Sw S iigiggx, 5 N 35 W ig fgffiiii W WW W ' f 0 W aw J U15 v , J Af, Y fV xl ' x if W ' ' JW' J! NE, , jf, EQ W I E wx U, ff sm . 'S gg LP ' -gg f ii t Jf' 1 . A 9 , t x f Q 5 , wi' lu X j 1 2' K ' JP! V .nj ' gf! L 51 IIAI I . I , ' f 1 of MWKVQWMM .J Axww Mwzw 1' ,6 Sd Wi? ,im M561 W J3 gf ,ww X9 'K 'MN W Q. Q xx XX X N-Ivy ei' XX Xx S9 MAJQR X55 SX so S-by XF' Ex 'K Q X, RX NW Ov 90' fx X x. LLLY +L 3- K ff 5 . f r .1 5 X X c I f,' 1 ' . ' 1 M. A, Au , ' f," . r X' .4 fi! ' If ' " Ll : 9 Q!!! I' fillx J I J I. Q! ' u , X. k 4 . h 1 b ,' fy I ,ff ,1 : Q' I 1 'A I 'Q 'A my L L, 1 . f 'J 1 L, I if 'CU xl I fit' I it 'Q - fl , A . J Univ L t , I X' . f f" 7,95 - - d 4 X X235 p X f' .vb lk KX m fx 7- xv AXIT . . we k kx.w ' OX n A" ' ,W X Xb 'wifi 3t.'Q"b Nix. SE- 'xnxx R xx 'iv 1 .xr FZLQB Y' iN N lx? f s '-ix . ' v-:' N - QD? N 'X Q- Y Q.:Xx-XX 'W X, YE :tx , ' Xxx Q- 2 ' Q X ,VN ky v ' 4 H nbxx x :T Q fwbfixff 3 Ny Y ' 2, LT New H -' 'xx X?x '3Qk fry X, yw- tx Ex :X Q KL , J 'l' X XXV. .qv xx. A. 4 IK, h X .1A . V x- ' 5 I 1 s X xx , M , A 1, XNNQXAK I tvsixl F K . 'X l 1 5 tl ' X mix Qxwxw A k N W, J K' ' K K ,X V x A Z . 1942 Wolverine xv' We 'EE My '9 2 ""iu5w Sixth Annual Production of the GOdWII'l SCFIIOFS l -jj:,'Z.'.vL A '.' 1'.'.'.f3g X co, 3-:Q rw?il'2qx, . . ik X, ,hi - 1 u 9 . 0 ow f XQWQ I I l I FOREWORD . You will find a dramatics theme lightly used in our 1942 Wolverine. This was chosen, hrst, in order that greater tribute be paid where it is due - namely, to our class advisor, second, because we feel the way Shakespeare did when he wrote, "All the world's a stage, and all the men and women merely players." The days of our Youth spent here at Godwin may be likened unto one of the most important Acts in the Play of Life. We present this yearbook so that during the intermissions of the Future we'll be able to recall more vividly those pleasant and carefree days at Godwin. I , ,Gai --ua: " if .ggi DEDICATICN An Oscar to Mrs. Harbaugh for the finest directing of the year. Her production, "Class of '42," will long be remembered. The cast in appreciation for her fine direct- ing present her with this academy award- our 1942 Wolverine. ', .. I , ,: , l-'z' A 'f'f'.xyf I .N ' ' yt ' . F' " ff?Z? i7:"3w.1Qf? 1 is 5' ' ff f f""" "" WCA "7-,H 'fir r FL ,J la - Q ', M -1. ak. K' Q 'X' vase N.- lf. n- -XT7 e-'J we .-w--' M-Y " 'N' -aa: N-1' fm, 'ff 1 ' f ,f A ' y f H,-x Kg: , -O VT. 'ww as A . A 14, F WXYQM1 3' e Q ' ' rx, X v' ' :ta 1 N . , , X gif, 'S -fix pta P ulvm' H1!Yfx.lllf my -2' A AM, .4 if'-.f x xg , 1' I' lf M., CHARLES C. SAUR Supl-rintz-ndcnl uf Schools Lllxex to hunt, ilsli. lxnwl. 01:2 . , . lizlu- Q-lui phat: E E2 -JZ F M7 :Q Ev 7 ,, 2 Preficlentn. Secretary Treasurer Trustee . Trustve ., GLADYS G. SAUR Senior High Principal Art of l.ix'in51 :xml lflyuielae . Girls' lmzulllc' Axlvism' . . . ADMINISTRATICN S1-nio' ipullsxn' of Honor Society . . . linjoyf alum-ing, bridge. :xml rezulinu. W. WALLACE BLAIR Junior High Principal Aluelmru :xml llemvmelly . . . Advisor Ol' .Junior Boys' 1.1-upue , . . Spccml irile-rests are musiv. golf, Nwimminy, and readings. ,, Jay lloxtator ...,,,,l"r:1nk Racke-tt l I l I 1 W 1 xi , ll 4 1' l .I , R I fi n ' u E- I Ege 55.5 :Eg :wr 13,3 ,FD Nnim lillfiillllll 1. 'Tl' 'Wt-ffl. z 1 "' Il ll lllu U fm Q - v - 1 a CLIFFORD H. JONES Government, History, Smwiulugly :intl Economics . . . Huhlmy l'hiluln:y . . . l7zu"vrits- pastimn- is will . . Also likes lishinu. PAIILINE HARBAPGH Hnxflish :xml Slwvrh . . . llirva-tm' ol zlll plays . . . 5-nun' Aclvlsen' , . Hobby fllusiw. l.ilws tu hilw, v wk unrl fish. l-IVELYN A. BARR lllusn' lJi1'm-vtui' . . , Urvln-st1':l :Anil .Iunmr 4 lnmrus . . . Nu-vlzll int--:mst lhurwh nunsn-, 1-ull:-villxg ll.-mix :iw-l-l 1-ut pil-Mira--. :incl hikinu. DOROTHY DEAN Hiulugty anrl llvrn-rzxl Svivriw- , , Finds rt-laxutimm in reanlingr, suing tu this movin-s, hilximr. n-tw, CARL HAHRH English and Husina-ss Trzxininir . . 'l'rack Coach . . . Outside- intl-rests Fishing. hunting, :ltlilm-tin-s, all-lmt ing, and rlrzxnizltics. BERNADEAN RITA FLYNN English und Latin . . . Iii:-Q-vt' Girls' Glee flulm nnsl A Cappella l'hui1' . . . Suplmrnurv Class .Xrlvisor . . , bis-vlul imm-iw-sts url- music- nlunvinu. :lnul just tullxinul MIRIAM STEVENS LOOMIS linulish :xnul Vivivs . . , l'rmt'usi4n1 -till iw-inns r'n-gzuwlinu Mis- 'n' Mrs. , . . llnlxhivs Gull' ulnl rs-zulinu. JOHN MADI Shop, M4-r'h Nlntln-rnzuix-s :xml liuse-hull NJCKS il n is-nl Drznxim: nnsl . . . linys' Hzislu-tlxzlll l'u:u'h . . . l.ilu-s tu play luuslwtlmll :ind u ill. lil-ITTE ANN NORCROSS History, llux' lit-rxy,zx':ipl1y . ax rliuluw- tu unythinu tn irnnn-nl, English and . . l'1n,loys sailing nnll rvlux without huving ilu. MABI-Il,l.l'I C. VAN ATTA Uniliwl Stull :xml First Ah Girls' l.:-:xgm .X lumix' ot' n il-s . . . Also History l , . . Advisor of .lunmr ' unml l'nmp Flrv . . . 211 llrv. Al L I ,J Li FACULTY l"f 50 wt: ,ff 3 x Nf .qi is . N 'H FACULTY wld D .41 ,r g, 1 -2. iv Z 3 6. ,,.,-f ifii Z? ns ,. 4, ff' . kg. . , , . ' ff, l f .W Y. ., ,,,, V vm as lr vw.. Q 1 f ,Q ' , H 43. . 1 3 ,MJ 4 Y I .a , ,dd 1 I JI K ff' 'X 5- B V I . 1,141 X.'.j' U KK! i CARROLL MINSHAXV ,4 14 4. WILLIAM E. BOERSMA Muthvmzltivs and Huiinv-ss Training . . . Athlvlic' Dire-run' . . . Tvnnis i'uzu'h . . , Irxtm-I1-Stull in :ill wpurts, also ra-zulingg 4-sp.-1-izllly :mum- hiugrnphi'-s :mil nun-tirtiuri. JOSEPHENE M. MARKOFI-' l'nili1-nl Studies, Spanish :uni l"1'e-in-li . . . A1ixiQm'of thi- Fl'l'IIl'll flulm . . . V:u'ui'ilv- puslimn- is +l:xm'in1.:. I.lI1ii'If-'fl Slurlii-4. Vunsumvrs Goods JACK CHAR05 :xml Ch-'1g:1'npl1y . . , lioukstun- man- Vhynii-:xl I'I4lur-ation . . . Aswislant :iw-1' . . . Many mitwicli- int:-rvsls wvzivli lim' lxuih Frmllizill :mul Iizlskvt- 'l'w-liiuivzil wide- uf rzuliu, lurinlizv, gulf, hull . . , SpuL'iz1liriLvl'vNl5 .Xvialicm gzirde-nin:, cwlrrem zilliziirs, travel. :lull ull Npuru. :xml fifhinr. VIRGINIA I1 HAIRI-I Nlzillivlnzxtirw . , . Spun, li' ul' Junim R4-vi Vrusa . . . Illtviw-ste-Qi in outmluur elmrts . . . M115 lf-Am-unlv :i vhzimpirm- whip golfer. WINIFRED KLI-INK lioukkw-lvirmu :mil Slmriliziml . . Annual Awlviinr . . . ul N0 Crmmnwiu riul lfluh . . , In 4-hzirxrv of slmlf-nl plzlvcmf-lit . . . Huluby Lili'-F xxinle-1' wpurte :mil DOROTHY LIIGART Iunglish anal Am . . . Vunuv I-'irv Gunrdizxn . In-unix, 5 xv i m ru i n 51 , sin lrvx-.limp pm-t ry. wmkinu. A ssista ra 1 . . Enjoys nvimr, :xml RUBHRT L. C0l'RTRIGH'I' Art, .Iournalism :xml Histury , . Allvixn' fun' thi- A'Gu4lwin Ns-wa" . . . Ilulrlsy Slietvhingr . . . Enjoy- lw-mlinu, hikinu. :xml :ill winter qlullw. MARIAN SFHMIEDING Unilif-nl S:u1liv4 :mil Iinuli-li . , . Studs-ni k'.mum'il Aelxixm' . , . Hut- Nifls- inn-rvstf Re-zulimz, lrrimhgn-. :xml liyrhl hfmriw-ku-'pl111:. CHARI.0'I'TE M. RI'SSI-ILL I-'mxls :xml lflnthim: . . , Vzunp Film Guzuwliain . . . l,ik.-Q ri swim, play ti-rmif, :mul rezul. ,M aw PIERSON VV. Mll,I.l'IR S:-if-rirv :xml Vivivf . , . Iii: I l'1u rum , . . Nunn Hun' ' lmxrli . . . hm-1'1:il zxlrllllx izxiniuu peupll- :xml If rn ril1n14-Hrlu In I 111-l1Tlulx HELEN SIMPSON ul lu-ir . l ,,.,..f 9 " A 'vl'l4lI' 1 lfmutlxull Eniv I. llilvrvxt N l'hywu':il lumllivzatluln . , . Amlvlenz' .lun1m'G Vlulruml I ll'lH Nzlrsily . .. Girls' lizuslwllmll. Sufllmll :mul len nis K'4mzu'l1 . , . llnhlyin-N Snort liillHllK'I'Jlll. :lull v'-will In A Ll! ERT l'. SMITH - my. H, I W iiuml lli1'vc'tm' . . . Musil' .-'Xp1u'm-s-i.v- iinn. Mala- K'l1m'us. :xml Sv-ini Iiuml , . . Hut:-imlv inte-rn-xtx i'lu'1'c'li WARH5 If Qlupguy 1-h viva. mar! umm- mu-iv. A, ,A H A A A A , . l,1lrx':xl'mu . . , Ulhn-1' IIIIQTUHIS ln' vixulv- Lrzxxwlm-l1ixxu', 4-ulnlvrysiwl rhyme-s. um-:ulimr :xml nmra- rvzulimq. VYILLIAIVI R. SPEER Uniliul Smilies :xml iiislory . . . In 1-hargu nf Lin- visual L-tlucution pru- xrrzxm . . . Enjoys phritcmsualfliy, fish- ing. ami luuwliml. JANET DE BURST Sviem-o :xml Muthsfrmitic-s . . . A corlfiilants' of runny Qtmlvnls . . lute-l'e-S14-cl in ull SlNh!'iS, alum re-eulinu. FACULTY ,Q f . 1 'ik .l ' f 1 f x MARJORIE F. RIFHARITS Typim: :xml Slmrthu in Lhv aclivitivs ul' the' C'mY1mcrci1l Club , . . Special Ima-rests Ilra- 'A f' k M14 matic-, t1'zxx'1-ling, :mil Vezuliriu. ' ' W' ml . Asslat DYVVARD HARBAYGH Chvmisiry. l'hysiL':4, i'l1ysiolu5:y ami Hygiene , . . Aclvism' Sl-nior Boys' League . . . Hmmm' Society 'liens- urer . . . Othvr intm-rm-sts Hunting, Fishing. hiking, 1- tr. ELIZABETH BOERSMA Unified Studios .... lunim' Aalviam he-ips Jilniurf lulw-:lk Irzulitiuus . . . Finds re-lzxxzxtiun in eumnu-r trzum-is :xml I'f'2ltlill11, ' an 5 f "" "-Y YQ, -1- D H 3 1 W 7 '7!w dlage 44 del' '7!w Smwuwlea I MW, -A yu I o 'fn' W A' y . Vyuw ww f, fp,-M PY ' Q yt ,W J' 1- N ' , . V 79M k U' 'vm Q In In YY . ,' 4 1 ,F '4' I1-.vb I-...xt i " Nl XX 1 Il p ' ' NA.i:f ,sw J -5' A , Class of 1 942 The T President .,.,. John Kommei' Secretary .,..,, . .. .. ...Barbara Oldfield Vice-Prez-:ident .... . Geraldine Ile Witt 408 Synopsis TIME -- 1936-1942. PLACE - Godwin School. PROLOGUE - Two years in Junior High. ACT I - Ninth Grade. Our ninth grade was probably much like all other classes except that we were lucky enough to have David Carpenter for our advisor. Our initiation by the Sophomores left our feelings hurt and we vowed we'd get even! ACT II - Tenth Grade. Woe to us! What a year! After our initiation of the Freshmen it was decided that all such initiations be permanently discontinued. Some initiation! Luck again smiled on us in our Sophomore year and gave us Mrs. Harbaugh for a class advisor. ACT III - Eleventh Grade. A never-to-be-forgotten year with the banquet as a crowning event. What we went through to earn our money shouldn't happen to anyone. Our junior Play, "The Night of January l6," caught the fancy of our public! Again thanks to Mrs. I-larbaugh. ACT IV - Twelfth Grade. Our big year started rather well by electing our officers and the annual staff. Our faithful advisor, Mrs. I-Iarbaugh, was coaching from the sidelines as usual, although her smile was a little weak. QNO wonder after two years with us.j The Senior Play, "New Fires," gave many people great enjoyment. Finally Spring came and with it began our first plans for the big moment - Gradua- tion. Skip Day was a question of much controversyg but when it finally did arrive we were off at the "crack of dawn" for a day we'll never forget. The Prom the juniors gave for us was indeed something to write down in our book of cherished memories. To the juniors we say-Thanks a million! On Class Day we appeared for the first time in cap and gown -s gradually acquiring a dignity hitherto unknown. Baccalaureate seemed even more solemn. Each time we hear the strains of "Pomp and Circum- stance" our final days at Godwin will be recalled as well as all the pleasant years gone before. EPILOGUE - Graduation Day. MARGARET D. ALEXIS "What lies boa hind ibost- niirrhit-volis ey:-s'l" Girls' In-ague, Fommercizil Club, Senior Play. 1.012 Rc-vu:-. Annual. Rl'TH SHIRLEY BARNES "Originality is the spire of Iifr," Girls' 1.4-'L-rue, tile-0 Club, Girls' Varsity, Comm:-rm-ial Club, Basketball, Cantata, Opera-tta. 1941! Rf-xue. swf EDNA ANNE BUS "Books are a finer world within a world." Girls' League, Honor Society. Valcdic- torian. FLORENCE M. BOSS "Another cup of Coffee, ple-asc." Girls' League, Camp Fire. Horizon Club, Girls' Varsity. 'za va V, J Q , .6 Q, Q 4 PAUL K. BICCKICR "XVhn fears to oifend lakes the first step to please," llow'-n' Iil'2l1Ill9, Band, Ort-hm-stra, Swing: Band. Banquet Club. RICHARII BERKEY "i'unnin1: is thc mlwari' of wisdom." Boys' Leapfue, Cheer Leader, Football, Bas- ketball Mgr., Baseball, Baseball Mgr., Track. Annual S al1', Sports Editor. News Suiif, 1940 R4-vue, Cantata. NICK J. BHAVATA4"Sartorial perfec- tion and a faultless mind." Boys' League. .lunior Play. SHIRLEY L. CANFIELD "Sing away sorrow, cast away fear." Girls' League, Junior Play, Senior Play, Girls' Varsity, Basketball Mgr., Banquet Club, Glee Club, Cantata. Operetta, 12142 Revue, Commercial Club, Kitchen Mgr. for Dances. .glib BETTY J. BISHOFF 4't'nmlu-titivv sports, a source nf true delight." Girls' League, Band, Orchestra, Camp Firi- Guardian, Horizon Club. Junior Class Vice 1'rn-siilcnt, Girls' Varsity, liaskolball, 19441 Rn-vue. lianquct Club, Cantata. EDITH RlfTH BLOORE -"A dangerous ent-my, but at faithful friend." Girls' 1.4-:iam-, Junior Class Secretary, Junior Play. Senior Play, Citizenship Award, Camp Fire, Annual, Banquet Club, Glow Club, Cantata, Uperetta, May Festi- val, R4-vues. BILL CLIFTON - "I would rather be right than be president." Boys' League Vice President. Student Council, Varsity Club, Football, Baseball, Boxing: Club, .Iunior Play, Senior Play, Commercial Club. CLAIRENE COZZENS ' "Music washes away the dust of everyday life." Girls' League Executive Council, Honor Society Secretary, Student Council. Orches- tra. Glee Club, Cantata! Operetta, 1942 Revue, Junior Play. Bancfhet Club, Annual. .1 HUBERT DARBY f "Never says morc than is ne-ce-ssary." Boys' Ia-zigile. GERALUINE LORRAINE DE WITT "Here, there, and everywhere." Girls' Leagruc, S-nior Class Vice President. Girls' Varsity President, Basketball, Camp Fire, Annual. Commercial Club. General Mgr. ol' Ilancws. 'ill' 1 LORRAINE DINGMAN 'iReasly foriun. RUSEANN DYKSTRA - "Keeps Cupid willins: tu work, and able to :lo it. working overtime." Girls' League. Commercial Club, Basket- ball. Annual. HAROLD J. DOAN- -"Either l will Final a way. or I will make one," Boys' Lvafum-, Snphomore Class Presislont. Studs-nt Council President. Annual Su-111' Girl! League Executive Couuril, Girls' Varsity, Basketball, Softball, Junior Play, Sr-nior Play. Camp Fire. Banquet Club, Annual, 15112 Rv-sue. .IEANETTA JANE EDMUNDS "I doubt if he-14 dam-ini: days are over." inttlx Girls' I.:-'u:uv, News Sfuif, I'0l'Y1H1k'l'l'i2ll 1'i1iilo:', 'l'l':tvvlinu Assembly, Cz 2 :. Club. Anizuzil. A .f-Lamp.. .1 951. if as lo ..1xL. QE. LORENE MARY FAASS "'l'lu-1 pnwvr uf BETTY E. FOSTER "Opportunity comes ai smilw is qi'-wut." to all who work and wish." Girls' l.L-azzua-, Suphumurv Class Svvrr-tary, Girls' Lf-auue-, Commercial Club, Banquet Hand, Junior Play, Suniur Play, 15032 Club. Annual. Rm-vu:-. GLADYS MARIE FOSTER "Small of stature, sweet of smile: bright and cheery L0l'lSE E. PAY "IM-tn-rminzutinn nwver all the while." fzuls. Girls' League, Give fluh, Cantata, 1912 Girls' l.i-agile Iflxvclltivv Council, Girls' Re-vue. Y:u's.iT.y, liasl-is-tlvall, Sflftball, Junior Play, Sr-nior Play, Glue- Club, Vzxiilzitzi, Opvre-ttzl. Ilamqm-1 Club, Annual, ARMETA VV. GAST "A unsp, zuul thi-n :i xrigzxzle. Lhzxt's Gaslf' Girls' l,efzuIue'. Studs-nl l'nunr'il Trezlsurer Junior Play, Glu' fluh, l':-iluatu, Olwiwitzl IENZ R1-vuv-, A fzumelln Vhoir. ROBERT S. GAVER "An iimls-r-l'uvr-5 man." linys' Leairuv, Junior Play, 'l'r:u'k, 'l'n-nnis , 4 KATIIRYN J. GRIES "A dual lrvrsrmri- RICHARD T. HATHERLEY "All the EDWIN N. HESS "Imngin:1tiun rules :xlity." world loves a lover." the world." Girls' Lezurue-, lfommervizil Club, Boys' League, Rand, Swing: Band. 12412 lioys' Leazuv, Hand, Orchvstru, Swing Revue, Banquet Club, lioxinz Club, llanrl, 'l'rave'linx.: Assembly. RUB HART "Always vhevry, full uf fun, new-r gloomy, rwvvr gIum," DONNA M. HESS UA pretty girl with GERALD H. I-IESS-"R.ip Van VVinkli- dimples." l!!12." Hoy-L' Ifunzuv-, Rand, Junior Play, Senior Play, 1943 Resvuv, Noon Hour Commitff-v-. Ilan-quot I'lub. Tennis, Huy Scouts. Girls' Lvauue, Banquet flub. UAROLYX E. IIEYHUER "Wuri'y und BILL Hl'BISARIl "Yun gm-v only ns l haue ri'-vi-I' me-I," muvh :ns yu-1 LflK"A." Girl-' l.:-num-, Vwnirm-rr'i:nl Vlulu, Iiniiqip-' H4,5-' lmngig.-A Vliiln, Him- l'l lb, Ulu-iw-Ilia. r Y GLENN A. HI'I.L Mlihv small 4-uurivlsies Y. JEANNE HONINIINGA 'ZX xxilliui: sw:-n-lvn lifv: thr- ui"-nh-r vnnublf- it." """l""" lluys' lrufuc' Sv-1-rv-tary. fiirls' l,v-alum-, fiirl-' Vzu-i'y, l":n1rm-rv-izil Vlulr. lioys' League-. .11 .Q PHYLLIS IIEAETTE JENKINS "Poetry vunxes nf-:irer tu v.rul truih than his- t':r'y." Girls' L1-:nu nf, liirl-' Yzirsily, Ne-us Sunil, 1':unu lfirv. llurizuu Vlub. Iiaiiumvr Vluh. YIYIAN MARIE JENSEN "l'riv-n4l- han'- nll thins- in rurii1nr:u." Inrls I..-num-, l.u'l-1 Xzu'-iry, lianquf-I Club. Nm-us Svutf l'l4lil4n', Annual Stull' As- su4'iuLu Ellilnr. FRANCES V. JCRRIANS 'tBrown-eyed Francie-Lou." Girls' League. Honor Society, Commercial Club, Banquet Club. DELLA C. KLOOSTRA "Better late than never." Girls' League, Commercial Club, Basket' ball, Glee Club, Cantata, 15442 Revue. MARGARET MARLATT -e "One, Two, Three, Kick." Girls' League, Junior Play, Glee Club, Cantata, 1941. 1942 Revues, Camp Fire, Horizon Club, Traveling Assembly. EVELYN MARSMAN "She came. she saw, she conquered 1" Girls' League. Honor Society. Commercial Club, Senior Class Treasurer, Camp Fire, lianquet Club. Qs LCCILLE PAXSON "Music isa heavenly speech." Girls' League Executive Council. Honor Society Vice l'l'esislent. Commercial Club, Junior Class President. Student Council, Junior Play, Senior Play. Camp Fire Guardian, Horizon Club, Cantata, Operetta, 1941. 19412 Revues, A Capella Choir, Girls' Varsity, lianouet Club, Annual. CARSON C. PELTON "Speech is great, but. silence is greater." lioys' League. 411.4 I 2' 1 JEAN KN1GHTf -"Sweetness and light make the Knight bright." Girls' League. Commercial Club, Senior l'lny, Glee Club. Cantata. Revue. JOHN KOMMER "His feet never stand still." lioys League, Junior Class Treasurer, Senior Class President, Junior Play, Senior 1'lay, lioys' Varsity, Football, Male Chorus, Cantata, Olieretta, 1942 Revue, News Statl, lianquet Club, Annual. ANNA McDONALD -- "She found her man." Girls' League. Commercial Club. VIOLA J. MOGET - "Laugh and the world laughs with you." Girls' League. Commercial Club. Annual. 'r QQ? ,pau DORA JEAN LEGGETT "A face that wears a smile is ever good." Girls' League. Girls' Varsity, Basketball, Cantata, Banquet Club. Annual, ELMER LEGGETT "Just a Mood skaie." Boys' League, Junior Play, Track. 005 BARBARA OLDFIELD - - "lie great in act. as you have been in thought." Girls' League, Honor Society President, Student Council, Senior Class Secretary. Junior Play. Senior Play, Banquet Club, Annual. GEORGIA MAE PARCHER "Grand things come in small packages." Girls' League, News Staff. Senior Flay. 'Q 2 f . ,ii VVALLACE E. PENNEY "A shining K. .1. PURSELL "Rest is the sweet penny." sauce of labor." Boys' League. Hand, Student Council. lioys' League. Varsity Club, Football. lias Senior I'lay, Tennis. ketball. Baseball, Tennis. Boxing Club VYESTLEY PERRY "Mode-sty in person." lioy -.' League, Commercial Club. Commercial Club. Cantata. lit-12 R4-vue. GARRETT ROBINSON "Strong reasons make strong ar-tions." lioys' League. Junior Play, Senior Flay Male Chorus. Cantata. A Capella Choir Traveling Assembly, lioxing Club, gf 'l-fn? - wiza- .Enom 'Q 'Ri' Jr. 'Q' -'-37' MALDIE D. ROBINSON "lt is slivine in act well." Girls' League, C'unin1v1'm'ial Club, NORMA RAE RLNNEBUUM "Ambition mixes excitement in living," Girls' League. Honor Society Secretary, Commercial Club, Girls' Varsity, Camp Fire, Banquet Club, Annual. JEAN C. SCHOCVY "Twinkle toes." Girls' League, Band. Orchestra, Junior Play, Camp Fire, Horizon Club. Next- St'ili', Banquet Club, 150-ll, 15042 Rm-vues, Traveling Assembly. JACK D. SLUAN "Never hasty." Boys' League. MILDRED STEVENS "A quick temper, a lung peace." Girls' Leaxrue. Commercial Club. Banquet Club, Annual. WALLACE L. STOLTEN "A man and his pipe." Boys' League Vice President, Boxing Club, Annual. JACK VYHITE "l1:ishl'ulin-ss is a leafl- iny: xirtun-." Huys' l.eauun-. NELSON M. WVIIITE "A gnml spurt." lioys' l.4-amllw. Varsity Club, lfuotball. lla-- km-tball. Ha-elrall, 'l'ra:'k, S4-nim' l'lay, Cnmmercial Club. 13" HELEN MAE TODD -- "Never a flull moment." Girls' League Executive Council, Honor Society President and Secretary. Junior Play, Senior Play, Girls' Stane Representa- tive, D.A.R. Represenmtive. Banquet Club. Annual Staff Circulation and Business Mm: MARTHA TOVYNSEND "Short aml sweet." Girls' League Executive Council, Junior Play, Senior Play, Camp Fire, Horizon Club. Glee Cluif, Cantata. O1 eretta, 19-12 Revue Traveling Assembly, Banquet Club, Annual. ' Gl'lI.DA MAE VVILSON "To live lnny, it is zxwessz-ry to live slowly." Girls' l.vf:i-zue. Glee Club, Senior l'la5. News Siillli. HARRY I-I. WILSON Hlwlvils wmtrnl th-A wurlfl," lioys' I.:-airuc Vresialent. Hzynor Sm-iety President. Student Council Presillent, Salu- Laturian, ,Iuninr Play. Senior Play. Fufu- bnll, Track, lfvll. lvl! Iievur-s, Annual. ZELLA M. S0l'THVl'El.L "Oli, the joy of one who sings at his work." Girls' 1.1-ague, Senior Play. Glee Club, Cantata, Om-retta. 110-12 Revue, Traveling: Assembly, Camp Fire, l'lnrizun Club, Girls' Varsity, Ha.n1iueL Club. LURRAINE MARIE STACI-IY "Cum- plete perfection." Girls' League Executive Council, Honor Society, Commercial Club, Student Council, News Stall, Glee Club, Banquet Club, 1942 Revue. KENNETH VANDER SCHUIQR -"Inmlus- try makes the man." lloys' Leauue. MELVIX VER HELL "Ar-tions speak lnunler than word:-." Boys' Leagrue. Commercial Club, Varsity Club, 'l':'as'li, Senior Play. 'J' NORMAN E. VYRIGHT "'l'he 1-nil justi- fies the mf-ans." Buys' ln-ague-, liaskeiball, Huy Sr-nuts, lil-lf Revue. Bob Hart rw , 2,93 I L Best All Around ....,,,.,,A.,,,,, ,...,7,. H C160 Todd Harold Doan Did the Most for Godwin ..,,,,.. ,,,...,.... H elen Todd Harry Wilson Most Ambitious Seniors, ,, ....... Clairene Cozzens Harry Wilson Most Likely to Succeed., .,,,,, Harry Wilson Most Popular ..,,....,,,Y..,,,,4,.,..........,VV ...V....VwV H Glen Todd For Whom Godwin Did the Most Courteous Seniors i,,,,, ., Best Apple Polishers ,,,, Dignified Seniors Undignified Seniors ...,., Most. Handsome Boy ',,,,,, Prettiest Girl ....si,.,,,,,.,, Best Dressed Seniors ..s,,,, Harold Doan Martha Townsend Lorraine Stacey .,...I.orraine Stacey Glenn Hull ...,,e,Edith Bloore Harry Wilson ..,,Y.,e,,,,..Edna Bos Wallace Penney s,,,,,.,,Edith Bloore Bob Hart .,,,,,,..Harold Doan s,.,,s.Lorene Faass ,,,,,s..Ruth Barnes Nick Bravata -D'-.7 SENIOR ELECTION Class Gossip., . Class Chatterbox ,,,,,, Best Dancers s,,,, Class Blushersu, Class Giggler ..,,, Woman Hater ,,,,.. Man Hater .,,,,.,,, Most Bash ful ,,s,,,, Ladies' Man e,,,,, Laziest ,, ,,,a...V H Class Pest ,...,... Best Arguer ,..,,,,. Class Flirt .....,, Best Athletes ....,. Prettiest Eyes ,,.,,, Prettiest Dimples ..,,,, Prettiest Hair ,.,,i. Prettiest Smile ..,, Class Wit .a,,..,.VV,. Class Pessimist ,.,,,,,i. s,,.,.,..jane Edmonds U.....Shirley Canfield ,,n,,.s.Ruth Barnes John Kommer ,,W,,,,,,,,,,,,,,Roseann Dykstra Kenneth Vander Schuur ,,,,,,,.,,,,,,i,,.Armeta Gast jack White ........W..Edna Bos ,,i,e,e.jack White ....,...Harold Doan ,..,,,...Edith Bloore s,,,,....Harry Wilson .. ..,,,. Roseann Dykstra ,,,,s,m,,sBetty Bishoft Kendall Pursell ...,,.i,.Betty Bishoff Bill Clifton ..s,,s.ii.Donna Hess s,..i..,....Lorene Faass ,,,,,...sDella Kloostra . , s,,, Dick Berkey ..,,,,,Edwin Hess '7!w4wnec!ww71y1 0n!qt!LeZlm4wda44nwnmejaw1J Lg h 1 6 "W , 1 -M A -M J I C f 'J' : Junior Class Officers I,l'l'Siflf'l'lt. Dave- Peterson: Advisor - Mrs. E. Boersma. Vice-President, Rosemary Alaria: SHN-tary, Arlyne Hopp: Treasurer, .lc-an Auble. Hula dancers at the lust banquet A Starlet Dorothy admires her work Ray studies for a change Ed, our camera fiend Christmas time i ,SM cfwbf ' ,rx After the junior class officers were chosen and our class ring was selected, we discussed some of our plans for the year. Due to the tremendous increase in enrollment at Godwin during the last few years, the juniors and seniors voted to abolish the traditional junior-senior banquet in favor of a prom. To celebrate the "death" of our banquets, a party was held in the gym after which we"snake-danced" over to the playground where we burned all the remaining decorations of former banquets in a huge bonfire. Hard work and grand cooperation on the part of many juniors helped to make our play, "Double Door,'l a great success. We learned that McDonald is quite a paperhanger, that Virginia Goff was indispensable backstage as property manager, and that Arelyne in her wedding gown rivaled the "lovelies" of Hollywood. We were justly proud of all of our classmates in the cast. At this writing, we are neck-high in plans for our prom in honor of the seniors. "What are you going to wear to the prom?", "Have you bought your formal yet?", can be heard in all the llth and 12th grade home rooms these days. As spring fever comes creeping into us, fishpoles, tennis rackets and ball bats are appealing more than English and American history. We're "gonna" make the most of them for we know that next year will bring some dignity to till our empty "hat-racks." Or will it? Juniors taking dictation Nothing on his mind Picnic season In the Rev Dave poses A happy I ue rio Pu ,f t 5'-4 I I IIY I-IULI 2? Virginia Aclwrmnn R051-nmry .Xlnria Fhzirlv-s .-'kllwn IVI:u'Lr:irvi .'XppI+-gan li:-LI5' l':infi.-lvl lil-rnzul. n.fl hui-N-ritz: lluris Mull-X lax-.-lyn twin l,-,un ll-- .Xrln--n-l l.yl1- IL- Nl.-.-Nt-1' .luwziri Dyk-vrzi Sllirln-y llnyiri-5 l.urr:un1- Hull lCrm:n llurmlvr l':iul ll'-vlmvr Nlziriw llnlvn.-X XYzill:n-1' linuul-Q linrlmuru Knaap l'lmrl1-N Knzmn K1-nn-ith K-mrnwiyln Nl:-rnzl Marshall l,u4'ilIo- Blnssmir liuli Mvllonuld liurzi Moy:-rs Orson Phvlps llvyggy Phillips Nl2u'jm'in- Virlgvn lion liziulinux G+-4 n'L!+- Rusvnlwrxv-r lilinur Rulvinillx Lillian Ryzlahl Hun Sara:-n' B--Vuzir-1 rm: zz Bi-tty Smith Oklin Smith Hfluin Spurlv lfrmi 'l'i'+fxx hwllax .luliu Yuri li:-llvini lhwurhy Yan l'i:':l"n 3l:L1'i:in Wulf--M lil.-znews' NND-will-:' lluruuz'--Y W1-Ar-ini liilw-n Xiwrrnur, Nu l'ii-turf-i Luvilln- lie-lunge-r .lim lfifhri' Mary Mu-i'ullnUL1h ,. .ln-an .Xnlnlv Dun lin-ln-I' liulv liulilimi -V' Rh-lizxnl lirfvlln.-1' Hui, fm-Ivy Nlznrizin Vnryxu-ll Wurr--n l'i1fyv Hlmlxx l'vi:nmilUril N-urinzn l'Iflu:n'-lx liill l-'lun I he-ralvi1ii.i I., ily Virginia Hull' In-rzilil llnlt .Xrr-l5'n1- lflupp li--rnzirfl llnll llzuw- K:ii-:N Lorrziinv Kvuizvnuzi Kenneth Kun-hin Betty l.acl-0-y XV:xn1izx lmukq D+-lr-nv Blun-vln-in MzLrx:2Al'vt Nlnrrix Ueorm- l'aLtmxmn Ella Mus- I5-:in-5' Hina Ref-xi liill Rhuziilfw A lhuitrlw- lilnr-iunw lmui- R,4x'klnn'n H41 Svhm-ini:-V .liitli Scliriwimlf-F l711l1fi'c4 S-xion Yirfinizi Sipiw Hob FYBUWX 'F Mary Str-ivixxnv Junf- 'l'hrrn1yf-us. Mary 'l'fn'u'l1--f Pwil Yun liizf-nun Kr-ilh Wnrvl Sfzirh. Wiilif .Inm'-- Z'1141f':'-rim IVQAVH I"-11-1'-un K2-15' Shs-ll-1' Mo-lvin VVmlXinf Rivhaiwl Z.-.Aff ,lg The Sophomore Class of 1942, 136 strong-the largest class in the history of Godwin - started off with a "bang" by electing Miles Doan president. After the class election, Miss Flynn, our very capable student advisor, pointed out that a scientific financial goal had to be attained. Plans for making money were submitted and carried out with incredible swiftness, making our sopho- more class noted for its originality. The one plan that caught the eye of the whole school was the afternoon "tea dancesf' called everything from the "Saddle Shoe Shag" and "Bunny Rabbit Hop" to "Gabby Goon Gatherin's." If all the students had enjoyed the refreshments and sandwiches half as much as Kenneth Duyser and Don Wassenaar, our treasury would be running over. The sopho- more class sponsored several projects, the success of which can be attributed only to the fine cooperation of all members. There was never a dull moment for the high spirited "Sophs"-- movies, defense drives, and air raid drills pleasantly relieved any possible monotony. As this year draws to a close, the students have one goal to attain, that 194-6 has one of the most outstanding classes ever to be graduated from Godwin High. They have cleared the hrst hurdle of the way by learning that "unity pays." The same crowd together Christmas party in 120 V ,iii-1 At the backwards party More food and more fun Markof1"s homeroom Our pride and joy Advisor--Miss B. Flynn. Officers g President, Miles Doan: Vice-President, Russell Bulliss: See- retary, Roy Clifton: T1'easu1'e1'. Ken- Sophomore Class LH x Qi? Q if? ,-'Q , , , 1 . I, w L if s 6 , Ty' 1 I I S Q ? 4. 4, , 1, 2 ,gg ,ff l 01 'if A mf iff' ff 3' f Ze L54 if M 3, 4! tam . K fi H Z V ff i . . x 43 ' -M' 'W 9, 3 Mk fffiw CLASS OF 1946 Maxim' Am-r Nurma link'-r VVilli:im liiikvr I'hyllis liznlzlim-!"1' lim-My liulleb Doris lin, John lifvniu B+-rmirwl lirunuv- Dirk Conkrilllil Janie-x Vooli Duane Crxilf-y Patric'i:i Chrfixwrz livity Ilnyfvl' lk-tty Dylwtrzi Ruth Iiylistrzi Dun Everlingf liulv Frylingg Iluris linriliiwr John Golf Donna Haan l.1-ith Hzirvvy NVillium Hulln-n Milliun Hnlt .luhn Hulxw-iwlu Buquene Inirhaim Rmrvr .lvnkinw Rohn-rt .lunf-4 Ihrrty 1.1.5.1 Holly Myers Naomi Neal llunalsl Nic-lsnn Ve-rn Nurri- John Rapp Josephine Rinrfinm- Reo Roofi Virginia Srlizirphfnn Helen Smith Ray Sminh Gloria Su-V+-ns Jim Taylor iierie-vim-xv Tmu-r Raymond 'I'r:ixl--r Marian Vandvr Alf-ul:-n Lorraine- Yzumlfgr Srfhuvir Hurry Yum-lam:- Jr-un V1mrhe-1-- Charles Yrnlnzr: Orville XYalfni'1l l.uu-n xxjii...i. lirznw- W ull rw-y ik-origin Wfnnlil-in .lf-wiv NVriuh' Nu Picture, Janet Daw:-np-n" Andy Granfiruni l1:Ai'lr:il':i lin-Y: Rulwr! liz-i'lwy l':iul liluln linln-rl linux'-nizi lie-tty l'hzipin Ile-r:il4l Vlizli-mi Nlurjurif- Flirixtiv llulph Vuszzin Xi-rnun llzirliy lmrolhy lmvia llumthy lm Haan liiivh Doyle Kula:-rt lixllllx H'-rziliiiiiv lfnnrir Ruin-rl Fu-rl-r l.niX lfrii-n.i liluriu Hulilzinizin l'u!rim'i:i Hanlvn llililrwl Hzinwvn Nlzixinn- Harder Yvnrim' Humming: lh-rnlil Hfrligi-nizm lhvixrht Hull l,illiun Hunni-S livnlrirm- llzijnr Glvmlzi Marin-ttv .law Murm-:ni Y--rm-11:1 M4n'l'nr:l Vliylli-. l'zirrh+-r I.f-xxis l':iyri.A Vlizirl--N l'i.-ln-nun, lin Xnnne Raul' Roizf-r Sc'hro+-1ler Hairy Sharp Louise- Sho-lei' I5:u'b:u':i Smith Mary 'l'f:i'rn-ll Ardvll Todd Leo Todd lie-Lty 'l'umpkin- lizlynmnul Yun l'lixvnx:.i Yirfi nia Vzin I-law n H.-nry X vi-ri-tr.: H1-My Vimwrit Vlznuiline Wziril Vzml Ward liwrl is NYM-iw-ri1::i Jiiuiwr XVilm:x4ur. Ii ,ln-rt Xkhini 1.1.1115 . lil-hx'Arnmli I,w-4: Nlinlrv-lw Kan' N-irwri I1--fly SrniYh Drs. ii, M vzwmdwuauqzzzwww, wemnafmwdqwfwm ,. f X S 'Mx fr r - X' h ,., ? X f' .mx . . f of it Student Council , Args """i Talking it over Miss Schmieding First Row' R. Iloyln-. l-I. R4-od fVice-l're-sitlent :intl Chairman of Victory Wet-kb, J. Dykstra 4'l'rvusurer and Chuirmzm of Hall Monitorsl, H. Wilson ll'resident and Assembly Dire:-turl, E. l't-zwoy fSeei'etai'y and Vhziirman of Exchange Asst-mblivsl, V. Siplu, E. Lepzyxett. Sc-cond Row Miss M. St-hmiedini: lAdvisorI, I.. Fay, C. Cozzens, li. Antonides, D. Lull, B. llc-rg, D, Davis, J. White. Third Row -C. Strohpaiul, K. Duyser, H. Doan, li. Sneden, C. Kina. NV, Perinvy. J. Holxu-rrlu, V. Berry, B. Rood. The Student Council encounters many ditiiculties establishing policies for the student body. The hall monitor system was "tackled," and if you ever complained about the permit system -- remember that it was all for a good cause. The bright spot in the week 3 Friday Activity Period - meant assemblies put on by the Student Council. Additional projects backed by the Student Council were the Homecoming Dance and Victory Week. The "old grads" received a special invitation for the dance. Victory Week meant that Godwin had an "all out" to help America win. Students were found carrying anything from a canceled postage stamp to a bale of waste paper suspended by a bent coat hanger. We almost forgot to mention the exchange assemblies - also sponsored by the Student Council! It was an application of the good neighbor policy, and it was very successful. Victory Week -1. Honor Society First Row -g L. Stacey. F. Jurrians. N. Runneboom OSQ-ei'etui'y First, Sf-mesterl. B. Oldfield 4Pre-sident Se-eoncl S4-me-sterv. I.. Paxson lViee--Presitlent First Semestwl, H. Alarizi lYite-l'i'c-si- cle-nt Seeontl Sr-mesterj. Second Row H- E. Bos, E. Marsman. Mrs. G. Saur fAdvisorl. H. Wilson. Mr. D. Harbaugh Vfreasurerl, C. Cozzens 1Sec're-tary Second Sernesterl. H. Todd fPreside-nt First Semi-sterl. The Godwin Chapter ot' the National Honor Society met shortly after the opening of the fall term to admit new members who were chosen on the hasis of scholarship, leadership, character, and service. lt was due to this organization that all the lost. strayed or borrowed property was returned to its rightful owner. Unclaimed articles were turned over to the Salvation Army. Vile can also thank this group for the many helpful tire drills which added to the safety of our school. A dance was given, not for personal gain, hut to start a loan fund for the henetit of Godwin graduates who are attending college. At the end of the year new memhers were initiated for 1942-43, leasing them to carry on the ideals of the Honor Society. Group gathering 4 vi' Presidents Mrs. Saur Y - raw ,, an Noon Hour Committee First Row- AS. Plantenga, H. Smith, P. Corfixsen, G. Wolfrey, G. Stevens, N, Baker, B. Berg, V. Van Essen tTreasurerJ . Second Rowell. Strohpaul, L. Kaiser rPresi lSeci-etaryj, L. V. Raab dentl. Mr, P. VV. Miller tAdvis0rl. W. Beattie 1Vice-Presidentl. J. Wright, B. Laninga. Just waiting! Planning work! Q l Q Can you imagine what would happen to the noon hour program without the Noon Hour Committee in charge? And what would happen to the committee without either Mr. Miller or Mr. Sargent? Every student has had his noon hours made more enjoyable because of this organization. Besides, every teacher has breathed a sigh of relief knowing that some of the students' excess energy has been "burned up." The Halloween party was the outstanding event of the year. The true spirit of Halloween prevailed and everyone was busy having fun. Timely refreshments also gave zest to the evening. As usual, finances were a problem. Proceeds from a dance and noon sales were used in buying awards and in paying for our picture. Although being a member of this committee involves many duties, everyone finds pleasure in its worthwhile service. Just a meeting Godwin News Staff "A Bigger .ind Better Paper" is the IHOILO ol, the Godwin News Stiff. The staff haw heen experimenting to enlarge our neu-N from .1 three to .1 flour-toltimn piper, lt is .tlxo slrixing lor originality to improxe lwolh the .llTIWC.ll'.lIlLL' .md the aontent ol' this monthly piper. The chief' money making projeut ugh the April lfool Newm Although the thus is wmiller ih.m iixtnil, the wtudentx t'ooper.1ted .ind wtiuem- fully edited .in exti'.xordin.iry piper. Rememher how the students eagerly .twiited itw sale? A sm.1ll xml? required much more .md harder xxork. .ind e.1th perxon put forth his hest erlortx to puhlixh the paper. The Ntudentx h.tx'e oly- tained in'.'.1lu.ihle experiente hy rotating their powitionw. thereby hning no permanent sttitt. Sexertil tield tripx were .also m.1de to learn .ill the tetliniquex ol puhlixliing .1 good piper. Last minute ru-h ell' , X , - . 1, I 1 .QS xt f 7' First Row -.l. St-hmlxx, Mr. R. l'ul1x'!i'iuhl l.X4lx'iSm'r, K. Kuta-him, .-X S4-vimil Him' l'. .li-nkilis, G, NVilsun, ll, XY:1leiut', 42. llxmlx. CODWI ff + , 1 Q! , fl, , f ev as A 'f,?,jvX Q ' ' 'O 6 N M - -ou! vw' 1' ' oo VW L lK2.6f,'P J ff Q, l 9 1 I IN .-i lx, -. F: 2-:W - M i 3-'H , 'Y' ,. 1- -' . . if- ' ' 'df , "ALJ H:xYl'l1"":l' 1""'1?f NCAPEU-A 1 V, ,yn ,. :nl Aw vu 5,1-,i. X ,v..- .in limit!-l-1--f ,,,.- I" 'A ' ' v ' ALUIPNIN 7 V N 1 Lu! QQ! 1 ci-tom is ORGAN I , .,., Jfiiimfu , f xnxx 4l'.Sl"l' Af . N 4.532300 1, X L' C' Of r f 1 ,NQYX 'Y J' QF, YN Tr, 1 1 I QZQ -V - Q 1, I X X ,, ., l X ,320 ' , ', Mid ' N'-1 K X Y' Q F4 ' iix PIINQ xrm WM 'T -'ifmaxtc in-:li:H'r's V, Edna Bos ls Valedictnri'--J' V O N ,tl HD cub IMQTNUU E"r'1 S Nh WD . 615714152 WAN, .M '1f,,,,, 1 ,.-4. i!i"'-A' 'U . .. ro? N i " yjpt QSTPA ,. 1,,I.' ,f-,il I :CANT f, , 'f'-'i 'I , 1 M- mi ':,,,,:U:I ,,,hI 1:1 If . 'nm' 1' "ifA,,,' L' 1 . "rigid "ft WX1 I -U, YAP, 3060 .it l'Nl'lX.N 'I Xhf IH n.u.lrl: NhXl'IXi O X X. or Y' 5 .Yi I . ' QN 1 P5 I NOV , vyxl EVN V Fr , , i Y' xgln V , - :yi-A-lii.xxiXll'T . . kt ' xxlvllx ,. 2 ", IIA . dxx 1 -U QNUV . T' I le D0 i.,,1x17 RESEN Ne Advisor- Mr. ll. Harliauirh. Officers H. Wilson lI'i'e-sirle-ntl, VV. Stouten lViee-Presirlentl. G. Hull 184-ere-targl, K. lluyser l'I'rs-zisur rl H. Domi 4Fii'st Juilm-L, R. llerkey 1Second Jurlyel. Senior Boys' League The Mnior Boys' League "got OH" to a relatively slow start. Our plans more than once were nearly ruined hecause of conflicting activities. But with the pick of the students leading us on, we overcame many ohstacles. Novemher 28 found the hoys out at Picric Acid on a wiener roast. At this time the Sophs were "put through the mill," and formally initiated into the sotiety. Then tame the party of the year, given hy the girlsl There was plenty of fun and excitement for all. also delicious refreshments, Alvff Wfe planned a return engagement, a semi-formal dance with orchestra and all. but at the last minute our plans went awry, In honor of the fairer sex, a tomhina- tion wicner roast was given at the beautiful Caledonia Park to end the year with a "hang," we fmllfe. 33 X .lk,J" A '71 l gs ' ffl . - K 4 1 1 rl Z X I 'Q All eyes' 9 "wg ' I' 1 - '3 Y , , A i ' xi' 9 . it ii 1 I 1 3 Mr. Harbaugh Studiuux? .914 5? Girls i l Allvisux' Mrs. Nl. V. Van Atta. Smmsm' Mr. VV. W. lilziir. Glmrdizms - Miss ll. I,ui5::xrt, Miss C. Russell, B. Bislioll, L, Puxson, Nl 'l'nxxnsenil M Piilgvn l' Jenkins We now have four junior groups of Camp Fire Girls. Miss Charlotte Russell and Miss Dorothy Luigart being guardians for one group in junior High. Another group is led by Lucille Paxson and Betty Bishoff. while Mrs. Mabelle Van Atta is guardian of a third group. Martha Townsend assisted by Phyllis jenkins and Mar. jorie Pidgen, has charge of the fourth group Composed of girls from the lower grades. Phyllis jenkins, Marjorie Pidgen. and Margaret Marlatt form the Court of Awards for all the groups. We are proud to mention that twenty-eight girls have been awarded higher ranks. All the girls have been working on a most worthwhile project g "Fortifying the Family." Sixteen members are also keeping up with the times by taking First Aid from Mrs. Mabelle Van Atta. After school closed last year, the Camp Fire Girls went to Yankee Springs for a three-day camp out. This june many will go to Camp Kewano for a week-end Outing. I -'. Mr. YanAtIa, a wal friend lp and rommg campfire girls Campfire ul ff i v 5? r -su - UW: rn- ri'9' , ' f 'Y . I2 tit., litefz. , A llruh - nhl him! l'yr:nniil 7 Huh! Flying 'H ' 'QV ' 7 n i f s '4.f. J' ' A., ' s Hrs. Yun Atta ,.'-' Fu.,-fcgx N f - 0 rf ,g ,, ibn. ,X fVan Atta Chapterj Group Zelwetlua Cainp liire fiirlst whose pitture has appearetl in the "XX'olxerine' for many yearst appears this year as the Van Atta Chapter ol' the Horizon filulm an organization for Senior Camp lfire Girls. Many ol' the girls were gratluatetl in 'il. antl nearly all the rest are 'll gratluates. Last june the girls tampetl an entire week at Yankee Springs. lfour tlays were also spent at Muskegon State Park in August, Here. study was tonilwinetl with recreation making it possilwle tor six girls to hetome torthlhearers in Conserxation and Clamp Craft. lean Sthouw was awartletl the highest rank in Cainp l7ire, that ot' Social Leatlership. ln Defense activities. the Horizon Club formed the tirst Home Nursing tlass south of Grantl Rapids antl also tontrihutctl to the support ol' hlootl tlonors. The girls gave a skit in Home Nursing at the pageant in the C,ix'it Autlitoriuin in April. All have their certititates in junior Retl Clross First Aid. First Row M. Munshuw, NI, liush, M. Vlilg.-r, 15-1-iwiuai-yi. P, Jr-'ltlilfl-, Z, Suuthxu-ll, Sw-ond Huw B. Bishrmtf, I.. Vzixsni.. Xl. 'l'uxxnsvnil iI'i't-sivlv-mr, M, Yagi H1-ukvluni. M. H1435 l'l'1'1-Austin-rr. Y. .Xt'lwi'rn:m. M. N'ui'il, 'l'hi1'1l Row Mrs. M, If Yun Alta 4.sX1lx'ism'l, ll. Nlurlurt. iVic1--Prvfsiilentf. l". lioss, J. Senouxx, li. lmwis, Nlr. V, 1. Smit' 1S1uiiisin'r, Nut Press-tit Jean Nielurlsmi, lie-ttx' Hzlnimvrslzlu. Horizon Club ' e l .A Q First Row O. Smith. P. Blain lVic'i--l'rz-sitlr-ntl, li. Laninpza. V. Norris, P. Hake-t', R. Roorl 1Sr-eretary- 'l'reasurc-rj. Ser-ond Row Mr. VV. VV. Blair lAdvisorl. K. NYildf-y, T. Tormrren, L. Todd, J. Rapp, C. Strohpaul. H. Dc-Koster, R. Yan Eizenua. Third Row R. Schroeder, H. Sargent, H. Ward, VV Sargent, J. Holvverda, J. Botma. Nut Pre-sent R. Harvey 1Pre-iclentl. Not to be "outdone" by Senior l-ligh, the junior Boys' League was organized in I9-il, However, membership in this organization is limited. The boys in each home room elected two boys to become charter members of the League. Election to membership now re- quires a majority vote of the active members. The fellows have sponsored many com- mendable projectsg such as. .1 collection of scrap materials for defense and a grounds cleaneup campaign. Since "all work and no play mal-ces jack a very dull boy," several social activities have been included during the year, among them being an outdoor hike and a roast. This organization expects to continue to grow maintaining the high ideals with which it has been organized. Friendly Gathering I Junior Boys' League -.. yd! :f""" L X 4 Mr. Blair "NA Our President Junior Girls' League Leaguers NVQ Three 7'-af' xr Mrs. Mahelle C. Van Atta tAdvisorl B. Duyser IPM-sidentb B. Bolle-s lVice-President! V. Van Essen 1Seei'e-tary-'l'reasurerI The junior Girls' League is one of the newer organizations in Godwin. Mrs. Mahelle Van Atta is the advisor and ex- olficio mcmlver of an executive council con- sisting of one girl from each home room. The year was started with .1 picnic at john- son Park and if you think it wasn't enjoyable, ask Phyllis Ballinger who tried a dessert of native wild fruit. The spring picnic was held at lcleal Park. Several interesting meetings were held during the year. Among them heing .1 talk hy Miss Hartnacke on the proper lighting in the home. Mrs. Gladys Saur also spoke to us giving some tirstlhand information about the Senior Girls' League, an organization in which we also hope to become memhers when we are in Senior High, Council Meeting - .. , 6 , O llanlng 'irst Iimx I.. Iiovkliilrii, fl. Rrilvinsuri. li, Carver, J. Nr-wc-ll. G. Vain I'ril'!- flm-vt. K. lvmwuflylu-, I4. Iivlzinirm-r. l'I. Kzu-ns, fi. Hull, l'. lh-clam-x'. li. I54-rk:-v. N4-vuntl Ibm W, Strvllu-lu. Ii. Sivkirk, l'. Ilzlnse-ri. 0. Smith. Ii. I'i1x'svll. . Kutvliin. I., IM Mr-1-ste-1'. Ii, Ze-ell, fi. Holt. N. lii':n:it:l. VV, i'unniri:l1:lm. Ii. Knight, Mr. J. Mznlclurks lA4lvisurr. Ihird Row NV. Gi':1nsIi'on1, E. Mzlrlvttr-. A. Van Zzilefn, 0. lin-lit-ri. ll. rulwell. Id. .ls-ll'rv5s, Ii. Iiulililigr-r, .l. Xui4lt-rsmu, VV. Knzlzlk, Ii, Iiivlver. .I. Rohinsrm, l', Hi-will-rs. Iourth Row XY. Ilnorn, IV, Flnry, IC. Klmustru. C. l'itt, Ii, IH- Vries. lf lxnapp, .I. lmmrstn-+-I, IZ, Ilzirve-y. l'f. Morris, VV. Snrgft-nt. V. King, l'. VVilli:xms. Nlcchanirul draw ing Shop and Mechanical Drawing Classes This is the first year that mechanical drawing and shop work have been offered at Godwin. In September, Mr. Maddocks found his classes overflowing because all the fellows seemed to be enrolling in his courses. Now, when you hear weird noises you know that there is much ado, but not about nothing, down in the "shop rooms," The drawing classes have progressed greatly. The boys have dis- covered a draftsman's picture of industry through their drawings and use of instruments. The shop classes have gone through the stages of be- coming acquainted with tools of the school and home workshop as well as using them. A keen interest has been shown by everyone in this new program. The fellows would like to thank Mr. Baird for his work. Although handicapped by lack of equipment, both classes have shown fine cooperation and have mastered the foundations of the first shop program at Godwin High School. Fin Measuring Tool supplies ishing touches ls it square? The Varsity Klub started its year out by electing otlicers from its memhers who are active in all sports sponsored hy the school. The annual initiation of the Varsity letter winners was held. fol- lowed by .1 potluck dinner. No douht, the fellovvs who were initiated will long rememher the strange antics they went through. Among the activities of the year were a movie and a number of paddle-pop sales to increase funds in our depleted treasury. One of the high spots in the year was the annual Grand Valley Con- ference Banquet at East Grand Rapids High School. lt gave everyone a grand opportunity to "get acquainted" with fellows from other schools. XVe lost Mr. Miller, our cluh advisor, on April 15. He is now an ensign in the Navy. As a token of our appreciation for him. we gave him an engraved watch. mgfz Q ., Mr. Miller it x ff' First Row - R. liullisw. J. Now:-ll, G, Yun Portlleet. R, Belzlrirrer. U, Rlxllbfl, R. Kerr. R. Clifton. Sc-eond Rnwf- N. VVhite, R, Shelc-V, VV. Clifton, Mr. P. VY. Miller' lA4ivisorr, R. Brenner, J. Ifishflr, K, Iluyser, N. Wright. 'l'hiVd Rim' R. Mi-Donald, K. Pursell, H. VViIsfm. K. Kult-hin, VY, Rhmuiers. VV, Grunstrnm. N, new 1' ,.a.' V Football game Varsity Club Junior G Club i fs, " 'Tw ITT 'V 'I 'it 7' Initiation First Row -E. l.t-irigett lSoftball Manai.:erJ, E. Hample fSevr+-taryl, R. Dykstra 4XYlCE'-Pl't'Silll-Wltl. B. Duyser, B. Dykstra 1I'reSidentl. J. VVew-it lSofth:1ll Managerb. Second Row -- B. Smith, R, Mcllnnald, M. DeKoster, J. Lanintra lSoccer and liaskvtball Mztnzuxvrl, l. Bittner, Mrs. H. Simpson lAdvisorI. Third Row AL. Hunnvs, J. Voorhees, Ii. Friend, R. Doyle, A. Hamplf-, l'. Ballinger 1T1'e-asilreri, ,Mary P 1.14:-fin C Going for a hike The junior G Cllub was organized to govern the activities of the junior High Girls' Athletic Association. Any junior High girl who has attained L1 hundred points is eligible for membership in the club. Members are selected on the basis of athletic ability, scholastic record. leadership, and sportsmanship. A gold cup is .iwarded to the most outstanding junior High athlete. Letters .ire given to girls on the basis of points earned. At the end of each sport season the G Club sponsored .1 party for .ill G, A. A. girls. After the soccer season there was .1n .ill- g.1mes party. .md .1t the end of the basketball se.1son tl potluck dinner and roller skating party were held. At such times new members were pledged .ind initiated. lfrich new member took p.1rt in .1 "good sport day" when they did ex.1ctly as they were told. Membership t.1rds .md pins were reteived .it .1 l4OI'I'lLll dinner jllffy. ,vs-Q S! Yliss Flynn E Cantata Glee Club First Rim M. Mzirshzill, ll. Lacliey, Nl. l., Rummer. M, G1,c'ht'riai1i'. Y. Phillips, Miss B. Flynn 1lT'ii'vetorI. ll. liruk. E. liloore. lb. Klrrostra, G, NVilsnn, Z. Sinithxvt-ll. St-cuiul lluw I.. l':xxwoii. R. Barnes, M. 'l'mvnsc-lul. li. i'hirkvi'inu. Bl. Munshaw, A. Cast. K, liiwullvy, lil. Holm:-s. A. Hupp, J. llykstrzx, li. Bl. l'1-:wi-y. Thircl Row S. fzirilieltl, J. Knight, M. llzile. L. Hytlaihl, l'. Faass. N. lie-truml. J. Lanimzzi. M. Yun llt-ukelum. .l. Som-V. S. Rurkxvvll, J. VVestg:ite. G, l'us1er. Not l'rvs0nt F. C0124-ns. ll. Hart. VV. lmuks, S. Plziiiteiiirzi. Are you asking why we liked to hear the 3:05 bell ring? Because it meant Glee Club f- blending together once again in three-part harmony and singing our favorite numbers. This year we undertook an ambitious program making many public appear- ances. We collaborated with the other musical organizations of Godwin in presenting a new and different cantata. Another outstanding event was the Music Festival. For us, it was the big annual event. A selected number of girls joined members from the Male Chorus in form- ing an A Cappella Choir - an innovation at Godwin. It was fun even though singing together necessitated giving up noon hours. We attribute the success of the year to the grand cooperation on the part of the girls and Miss Flynn along with the support given by the Room Mothers and the P. T. A. 'xAa,fh9 M In 'ghmff' A Q 'figs K I Junior Chorus First Row li, Bolle-s. D. Watkins, C. Barnes. H. l'urt'h:1sr-, Miss H. Hart lllireetorl, D. Hof-kstru, R. Ma-llnnaltl. S. Cunningham. S. Rt-uly, I'. Bulmlirim-r'. Se-coml Row -R. Dvksirzx, Ii. Ilykstra, l-'. Humble. Ii, lmyt-s, IC. Hzimple, V. Grmenhuis, Il. Thomas, Ii. Vincc-nt, P. I'ar1-her, G. Lammon. Third Row V. VVzu'rl, H. Uuyser, L, Frieml. I.. Rziub, M, Zevlf, V. Van Essen. J. Gilron. J. Vnorhu-s, .l, I-'note-, V. Wiihzim. Not in T'it'Iure- VV. Allen, R. Doyle, J. Duxtzitor, V. Rus-, H. Imuks. C. Zir'htei'man. D. Brown, This past year has shown a marked development in the junior Chorus. The singers have become acquainted with classical. semi-classical, sacred, and popular compositions. The main accomplishment of the chorus has been beauty in tone quality. The Junior Chorus actively participated in many programs. Of all, the Christmas Cantata being the most important. Thanksgiving, Palm Sunday, and Baccalaureate were some of the occasions when it took part in programs of the Southlawn Church of God. Much of the success of the Junior Chorus is due to the able directing of Miss Evelyn Barr. As a final activity of the junior Chorus a party was held, liy candlelight ng 71:41. 4,3 -v Miss Barr AQ' , 0, a I W-fx., A -I rw A-if ,Mg , K fm L Wg .G 3' lllllhrs lion II 1 Si S1 'fn' 'ff 5 - L xx 01.96 0 CW xwd , , YAJL " -9" . w 'I 1:2 3 8 . -2 i ji C f Y V dun., Mrs. H. I? N f s , s Behind thc 560110: Found at last W ON Hade awav DRAMATICS I' Ly' ljf rl, .ff JS. ' ' Q' , 4, , , ' ff may .1-f uhgf f W W .LQ V A EhMg'V:QP'U 'x . . V , V J' Q smug M .MW 1 ,LM .,,'n,' ef, H45 34 .4 1 44 , W 1' ' , , . N -A ' as ff, ' I -,x ,awww , f" ff M: ' W, 'lrliiff 1 1 aw' , 4 Q' ini -, ,. , . V. x . A , sv gf , f.: 2.59 'W Av f' 41. ,J :af + '.J"f f' . xy, ,w,..,. . X , ,ww . 1 , 1- . -X. . V .1 " ,fe ' . ff, -W ,Q . , Q , :W .1 ' ,U A f, pg ,,-Ex 5 X' f 3 v f- M K Z?" W 1. ' M V qrfipkx -8 .N X L55 ,. it vgxw-f,. X1 ,, LW. if S Wi' W 'Q t f K ? 3. .K A .. - 4 , , V A A ' A N 5 , ' ' V 'Q x -S, X . ' 'Af+f.gx, 'Y .Lk ' "' 'f .Q ' ,X '-NW Q."'T. ' LL W"', , :bf . I - . A 5 i , X 2 5 -, ,211 353,11 I A 6. MQW V .ff U , ' ' LFBVA7., ' V9- ,4 x f -Q X3 Th xg, 'gh M X 1 'GJ X, 5 0 -1 M 'S x'k is n I" 1 5' 1 x..,1.,,f YJ sg " ,fi 'Y T ."xtY", dfluq f EIDE! A :av Q. .1 , - .1 4 J ,K 'Y ij 5 Q., . 1 F, ig, ,. 532 . wlyx, HA fran, J - ,.g:'5?' 2 " Eefoaelhewnlamfalh Zdewewlhegpnfufmgwaalcf N A r I 1 I I O THE LUIN TOSS FOOTBALL This y ar thrrty tandxdates reported for prutlte early nn beptemher Althouy,h the SCISOD vw as not too Suecessful many undertlassmen hut the tds IDYISC of one more year of experxente The team dld manage homey er to play the role of grant luller by deidlotlung, Wyomrnyu md Those who have played thelr last game for Godmn are Purse-ll Kommer Whlte Klcos Clrfton Wrlson Berleey and Captzun Bxll btex enson The team vull not be h1t too hard by gmduatxon is a bank held composed munly ot iophomore5 should really 5,0 hot Be surf. md see them next fall w 95 5. M f U 5 . lx lm Bl P "shy '- z 'L L' ' R . f ' ' ' 'Q Y , v 7 . ' I j y C - -' , V ' , L heating Lowell, two of the toughest games on the schedule. ' K. , , , V ' -, I , : t. ' ' , X- l ,' ' , , K , ' V Lx- f 1 -k X ...A I I' . li ,M V s' 4 F a. -4 - t . Coach iller g V SECOND TEAM ii BASKI First Row Il, Sziurman, B. Suurman, K. Duyser vCapt:iinh. R. Bulliss, I.. Kaiser. St-eonrl Row O, Rekwn, D. Gt-ih, M Emi-ry. B. lflury, Fuaeh Charon. N. WVhite YV. Rhoades K. Pursell D. Baldinger D. Bieber Not Present: B. Hull F. Trewhella Rhoades and Pursell, making up the regulars, were joined hy the reserve squad to form our team for this year. Their past record brought them the titles of Godwin's all-c'on- ference representative, and captain of the team. respectively. Pursell will he the only one not in the line-up for next year, so here's to a record-breaking year for the Wolv'erinesf Billy and Bobby Saurman, Bill Flory, Doug Geib, Larry Kaiser, and Marvin Emery made their first appearance in haskethall uniforms for Godwin. As could be expected, they were in the "think" of everything. Their year of training will prove invaluable in years to come, and, when these boys hit the Varsity. Wfowf TBALL M. Watk C. Hans Coache J. Charo J. Madd High Scores - Crowds - Cheers - Music 1 4? ,O lflrt Rcm R Al.-um R Dylctra Slllli 1CaptamJ I ay I Dmem Second Roxy 1 lmp on c B1 hcff 1' Peaxey c mc 1 llxk G1I'1S Tenms Thrs IS our first year of regular playmg We have won both of our matches so far and hope we will contmue to be as successful Girls' Basketball Thls year the team was under the drrectron ot Mrs H bnmpson Seyeral players returned from last season The curls entered unto competntlon mth Hud sonxrlle Comstock Park Grindulle Wyornlnb and others The season proyed to be Nery successful The second team composed of sophomores and freshmen showy ed conslderable promxse for outstanding teams ID the future Members of thxs squad nncluded Dayenport, Lotterman Hunt I-Iommmga Holvuerda and Card ...ry 'XR J Dyk tla R Alarm E Peavey V Srple Mu H S1mpsontCoach5 nr V' 9 lx Dux QI I Dc Almond B Rhundes R C riton I' Kacos Mr W Boer ml fiomch Boys Tenn1s The tennls team has been rather successful thus spring Veterans returning thrs year were Rhoades Clrfton Duyser and De Armond Rhoades acam rs No 1 man on the squad Clrfton fills rn at No 7 posrtron wsbrle Duyser and De Armond form the doubles team The team IS partlcularly elated due to the fact that thus Combrmtron mll not be brolccn up by fraduatlon thls year look for eyen blygger thxnlgs next selson .api A . " l V.. Q L- T 1 ' '. v Y , ' ' ' - 13 .4 Sy , Y, l I ' 1 . .. - . ' ' V 7 " S '--- . ' "', . "s V. S' f " ' , .. F ', 7 7 ' ' ,. ' f zm. .' ' ' lVl's. H. S' S tfxzlchr, li. 'ti 1 , I. ' ' ', M. Hrl -s, IJ. I.-gm-lt. J. 3 rstru. f l r c ' , I 5 I 0 S o h S3 7 K. I v-Rx . . ,L d ' . . s .. I p, K . I V 1 . y , , , fr . X xx. Y In 'ex .. . yr. ,I As , , fq . - 'A 7 .MJ W. ' V, ' ', ..-.LJ V 1 . - I D nc, 1 -.- U if A' R . M- r . 'WL' Av---rl ig "- ' ' - , f ,y 1... . 1 .N A 1 A Q . . mais nf K? ,LL ' . . . . c 4 Y lk. K. I . B. I '.. 7 , ,. ,. Q s, X A -. A A I. . . 9 N -- 7 -1 . .Q . 4, i ' Y fx' . h . K. . . vi ,.,...,a. Q 'iv ,,.. " - - - - ' ll ' 'X al ' I ' . sul, - ', ' , . L . K K Y A6 V g . ' 'lx . . ' A '- ' 1 I 7-l 44' , JK.l . '. js '. .. 1 ' . . 1 S, . llm , 1. J, 2 . s 2 ' 2 ' J. fs ttun R. Bulliss. W. Granstrum, IJ, Gt-ih, D. Hit-ln-1', R, Ke-rr, J. I4 'Vl4Dona.lri I Van Eizenua. in ouh I Maddoeks. 0. Rc-bc-n. E. Doyle, 0, Hall. C. Hansen. N. White, Traxler, D. Holbrook, L. Ile Ms-este-r. The baseball team for 19-12 was .1 very aggressive group of boys, who, by hard and tedious practice, built themselves into a formidable combination. Although they lacked size, they made up for it in spirit. Up to date the team has scored conference victories over East, Rockford, and Lowell. Reverses against Lee and Grandville have been suf- fered, but the Wfolverines are still in the thick of the light. The race for first place is not yet settled, but when the season is over, Godwin should be right up there. Horsehide - Racquets - Strikes - and Outside - 4svWi'Ws-vi... -+L . -wM,.,.f 4.1 V , Qi .f ff' 57.0 ,,,, n :asa W'-t . .nine , W I ' 4Q,fwer1hs1"' ' X X. amen A -if in-ffifmzgq W M . ...ki-' lik . i BASEBALL -E . i I M Q I ' i ni . - . f- , umm.. -4.-rf-,M l 1' T LI Tr N! PM r Af' l l as, - .. ,, i A fig, TRACK -., Ct. .. G , ' u. First Row fH. Veenstra, .I. Fisher, H. Robinson, H. Wilson, li. Heaton, D. Kzieos, R. VVnllxl'id1:v. Sevonil Row fQ'oat"h B2ihl'6',,J. Schni-iilvr, li. Van f'oi'tHe0t. N, YYhite, G. Pzltlu-i'sol1, M. Watkins, I., I-vinsloy, R. Shi-ler. H. Apvl lM:iii:igc-rt. 4 WE 'ae 5 18, 4: - f i .ff L K fi: - 3 Q'lii"5?g'2' .le :XR -'Mit' 1- ...JT Forty fellows responded to Coach Carl Bahre's c.1ll for track candidates. Veterans returning from last ye.1r w'ere: Sheler, star miler .ind hurdlerg Kacos, star milerg Wiitkins, high and low hurdlerg Van Portlleet, pole vaultg lfisher, 8801 and Wilson, -140. Wfalhridge, Kinsley, Morse, and Heaton are new hoys who came through in fine style .ind have already earned enough points to win their letters. The Vifolves have earned victories over Xlifyoming Park, Lee, Lowell, Rockford, Zeel land, and Cedar Springs. They lost only to Grandville, and Vfyoming Park hy very narrow margins. A Wfolverine victory in a five-way track meet at Godwin climaxed a successful season. S ikes - Hurdles - S lit Seconds - U and Over P P P , af 1 l ' 7. TQ 4 , 'K+ -Qi , - . ia.. v , ga 'ic fffftf - gn ' .3 , Us U ,GT ,Www it Qwgwf D X 1 ,L h . .dk g, I 11-.yew at V in N u - 3 . c 57' ., 'V' P . U ,,.5:.-it T29 sg t,,,- 4? 4 eg' 'S 3' " f'Ifw'14 y' Ji? 5 was n Q W' 1 -Viv .5 Q '51 ,ggrig 0' 1 'Lf 3 X Ms 1 .ik 7 ,J""" Nlanullu Q 'F . 'X k A llll 'hu B, f.1n 'a-.n-fi, A N' fum .mmf 8.11 X- .Q J . 'fe 3 f" ,,s', fn-.tra , .. Ah , I , , '75, 15 6 "' w ,wr vw V XQ AA' N ,,K5' 'ij 2 7 X W I ., NN is-1 P Nall' 41+ ILM. ur ll!!! ll IIM I If A L21 HN f Wuunx' xtutl fqiwlf' V adm. 'W .A t X vs, X vi' l SH H c,,. 11. F Qprmm 0 Om ,, 1,?fQ,a Q ' MM 'R ' X I N7 X4 , Ur il ' v 1 UQ' if V N .1133 ,uw J, llv- Nlqn I lun' - I ng?-E'-hy .aft .-XILY rum.mu -Xlu ll.-rt I LL A-at Lk 'ip Annual Staff Fditor Harold Doan Associate Editor Vivian ensen Sports Edrto Dick Berkey Adusor Miss W Klenlc Now that you have had a chance to new the Sixth Annual Production of the Wolver me we hope that it has gnen you as many minutes of enjoyment as there were days spent in its preparation A production of this type encounters many difficulties and that which goes on behind the scenes is often of greater importance than would appear to ou our audience Howexer at this time we wish to acknowledge the cooperation of the faculty and the students also to the patrons W'1thout them it would haxe been impossible The following Seniors haxe assist d sexeral of whom spent endless hours working to meet the grand opening of the 1942 Wolxerlne Margaret Alexis Roseann Dykstra Dora Leggett Norma Runneboom Edith Bloore ane Edmonds Margaret Marlatt Mildred Stexens Clairene Cozzens Louise Fay Viola Moget Wallace Stouten Geraldine De Witt Frances jurrians Barbara Oldfi ld Martha Tovx nsend Lorraine Dmgman john Kommer Lucille Paxson H1 ry Wilson . my ' 'W ' nr, ., ,M "' QW. ' Q., Q ' nf M ,A Q .. Circulation and Business Manager .a.,,,....,. Helen Todd 7- . ' , ' 7. A i 1 7 Y -' i - ' , I i i 1 7 ' 7 Y V . Y . I . D Y r. 7 , - , . . . Y I 7 sf ' l . . 7 7 . J Y N , Y . V . . . , . if 7 . 1 AI1x1 XI1r1.l1L! I'11111LN R 1 ISLLI-LLr I'1LrILL1 L Il 11x11 It 181111 I I LYNN IX N r1!1LIL N 111 L ILHN DUINL HLIIWLYI XX11 IIIL L 11L1111r1 I 1r1 11111 lI'11 NKF1 1NLl11l'1 K IIUKN NN FL 111 rx I' L X 1L r ,ur AYIIILII xLr R Lr ru Ix1!11x11 If 1 !1LrIL1 R11 Lv D11nn1 NN XXX xx L11 1 1L1 1 111111111111.,1 IL11 H1I11rLI ISII 1 111x NLD 1 r1 s 11111 L L1 11.111 I L LLLL11 D 1 LLL!! L 11 XI1r1.1L IFNIII 1 1111 A 111 KILL! HIT 1 I LIL I XN1111 LL 11 L1 1 LI'FX XXL1 NL 111 ID 1 111s 1 DVILI5 III 11 1 11 I K 1 LLX 11 1LxLnx LLIILD LI NLD X 1 IHLLI' N L X IIL A N1 II X L Semor D1r-ectory 111 XXXINL AXLDLIL I"lI'lLII R11 I 5 11 IxLxLL AwLr1L1L INN XX lNI1lI"lj.,I4IIl 511 N I'1LrksI11rL Dr1xL IILIXLLILFL SIFQLI II I ILLIL P1rIL AxLnL1L N 1111 WlIhLIY SIFLLI lil IiL1IuI11rL Dr1L N111 RL1sLr SINAI N IL111xr1 NU fXI1I11L NULL! wfw Ax1111lL1 NIILLI N 1 IILITI NU wNKl IIIIILFLNI AxL11L1L N ll IIIWLFIX SIFLLI 1 IILII N11 N11!!111LI11111 NIFLL ILHIILII R111L 111Lt N11 L 15 H1111Lx SIFLLI N IN RLLLI NULL! N I1I1L1!1 N11 IIXLXL AxL11L1L I IIIIILNIFLLI AXLFILIL L IL1LI1LI NULL! Nw OxI'11rLI SIFLLI I ILILIILI NIFLLI 5 ' IFIXLL XX lNI1lI1j.,f1IIl ISILLI N XV 11 N1 LIIIX lDIXlNIHII AXL11 L ww IILILI1 A'1L11L1L N l111L1 NU AI R1 N U1ILI1L1rx1 AxL1 L XX 1LIx!11LIL AxL11L1L N 1H11nL111L NULL! ILx111L!1111 N11 Lx111L!1111 NU I11111 L1tI1 NULL! ISL 1! NU L K 111LIv11!1 NIYCLI ' L N R1 N D I1I1Lrtx NU '11 H1111LN HIFLLI X M1111 1L1ILLL N!rLL! N Iii XX 1 Lr N11 IXX LIWNILI' NULL! 5 WLDNILI' Hffltf IxLI111 NU IxLI111 NU Ax 111IL1 NU L 11 IxL1LL IXXLHLIL I XXNILLX AXL111L N 11r1I Nrr L I '11 R111,L1s XIFLLI N 1 1 I XII' N XX N119 IxL1111L!I1 HIFLLI N 1L11I1 DIXINII I1 AXLHLIL x 1rI SIILC I lk 1 111 AxL111L I N1LI ANL N X 1I1L1r N LL 111 LI fXxL11 N I' IXX 1 IANLI N X 611 R1LL1s IXXLIIIIL N XX 0 0 i' , L. 1 1 1. , ,.,,.,... . . , . 11 S ' -N " ', N XXX 1 1 1, 1111 . 1 . .,......,.,. A35 111' I .1111 sri. -' " . P11111 ....,........ , 1 . R R. N11. 6, fXIIL'n R 111LI, NF. - ' , R1'I1r1I . . . ...... . . .,.. 'H ' " 3 NIL 1 1 - 1 . .,..1.... . 1 1' '1 ' 1 III, s.w', III11 1rL'. I11I1!I1 1 . ...... 1 1 , 5 ' .' ' ' "1 SIS. IS 1X1 I'LI1111 . ...., .... . . 951 ' " 1 ' 1' ",xS.If1 IS 1. FI111L'11LL' , , . ...,..,. . . . N'l Q ' ' 1 ' " ', L .XX". H11 11111, 1 ILIQ , . ...,. , . 1 Z ' .' " . SIS. C,11 -'I, ,I I1' . 1 ........., . 1 " ','. ' ' 1'1, NF. f.I1!!1111. I5iII . , 1 . .,,...., . ' ' ',' L' ", C,11z' - 1 C.I111rL:1L '.., ...,, ..., . . 2-I' .1 1' LTI, NF. 111 I . , . ...... . . , , . 52 11' SE, DL' " 1, UL '1 I111 , ..,,... . . . , ' ' '1 .' ' ' ' , L'.XX'. D1 R' 1 1 .11'1111L . ..... . .... . V1 1' L'L'!1 SF. D 1 . H. ILI . . ...,........ ' 1 1 " '. DVIL 1, R1 1 ..,... . . . . . .-1 .' ' A' 1' NF. Ii I:11 I . 'I11111' , ,......... ,.,. S 1- 1' L' L'L-!. SF. F1111 1 L11 'ITL' . . . .... . . 1 . , Ill 1' ' j 1 .' "!, N,XX'. F1111 I.1 iw , . ,.......... 1 . . 25 " - 1 I. NF. F1 1L', I5 'II-' . . . . ..,... ....,,.. l ll -I1 - 1' L-1, SF. F1 LL-1 GIJLILN ..,, .....1..,....,, ' ' ' " . QI5- C1 1 '. . . ....,,,...... . . 1 " 1 Q'.XX'. G11 -1 11h-1 E 1 V .-'.,,..1.. IF' .' " U' .' L'c!, NF. Gr' -1 '1 I " ,.,. ..1..,,... , Y FR- ' AN " '. NF. H11 1 B1IN ' . . 1 .....,.. ,,v... , 2' CL-I11 NULL! NF. H11 I - 1 I .1r1I . ,.....,.., . . . +141 1 1'- " " '. 5-XXX H- A 1 , 1 ,v,,,,1,,1..1,1.,, NF 2 ' L' S.XIC'. HL' 1 I' I 111 . . . . ......1 ...... ' .' ' 1' " . 5.XX'. HL' , G ILI . . ,.....,,.,.1.., N 1' 2 " .' 1-, N.XX', HL' 'IN1 C,11r1Iy11 ...........---' 1 I - 'I II- ,' I A I,-IFIY, S-XXX H n '1 111L .,.,..........., IIN "1 ' ' ' 1. . Lb. , 1 ....,.1..,11..... 11'-'1 'II' H1 II1 CIIL1111 ...,1..1....,.1.... 'UV ' ' ' " '. VIL-nk 1 I'I11II1x . .........1.- .---- I II 1- ' -' CCI. S.If. I1-11 - 1 V1111111 ,,1,4,.,11,,.,.,.. . 11111 PL-rsI1111g SITCCI, NF. I 1r 1111. F 1 L , ,,,,,,,1....1.,. N15 IL-11 1.11I, INIIII' Z 11. DL'II11 ,.,. ......-- - - VCI -' "Ill '. S II- R11 1 YIL1111 . , . ...,..1-- - 1 II IN "HI ' " ', K1111111-1, Al11I111 . .1..,.....-- I - - 'I' ' -' ". 5.XX'- I,-x1l1- 1 1111 ,,,, ,,,1.,... , . . ll . ' 1' L'L'!. N.Ii I,L'l'A" 1 FI111 r , 1,,,...,,,. . , . 1 .fl I. K' 1' L'L'I. XI. 1.11111 1 3.11 . ,..... - II I j 1 -' NXX' XI. 1111, IfxLIx'11 . ..,,, , , 1 . 1119 1 1' L' -1, NI' XID11lLI. I1 1 ..,1.. - ----, 310 -' SI' XI A1 1, X'111I.1 . . . ....., . . 1 NU- H1111 111LI, fII1I!1L-ILI 1 IN. r.1 ,,44-.- . N95 I5L'11I-. R1111LI, N XXX I'.11'LI1L'1. c'L'1I'l1 , .......1 1 - 1 - I IV -' ' V' L' CLI. NI' P115 1 I.11IlL1 1 ,,....11 - - I- ' ' -' ". TN-I1 I'LI 111. CQ111' 'II ,v...., 1 , 1114 ' 1 1' I'L'11:1L'1'. XXXLII11 L' ,,,....,.. - . 1 - . - '1II' -' CCI. SIZ. I' " 'N IL'1 . ....,....11-1- 3' H' ' -' ". NI' P111 -II. KL' I.1II 1...,1,1... - - 1 - I " ' ' .' ". NI? R115 wr. 111111111 . . , , . , 1111 1 13.gL' 1' L'L'!1 NI1. R115 111, M1111I1L ,1...., . I '11 1 IKLIL' .' L'L't. NIC, R11 ' 1111 . N111z11.1 ,.,....1.. - - 1 SII 'I '- I I-"I. SLXX' NLI 111111 YI '11 ,...,....., . 4' S ' - " ', N.Ii. NI1.111, VI11 IL , . .,.1..1...- - I-II " " 1 '. 1 XX' N1 111I11xL-II. ZL'II.1 , ,....,1.,., . 6' 1,11 .L .' L' '!. N XX' N111 I.1 r.1111L ,..... ...,1 1 . 1 1- K" 1' "1 .',XX', N" ' 1 IXI1I1IrL'1I ....., , , . , . , if CQ1111111 ,' L'L'!, 1' f N11 - 1 XX'.1II11.L 1 . ,,,.. , 1' '- - . N,XX'. 'I'111I1I, HEI 1 . . . . . . . . 'I II I 11 " ' 1 ' 'I'11u11 1I1 1I.1!I1.1 1 . 1 193 0211 1 1' ' 1, N XXX X'. I .LI1 11111 KL:111LTI1 . . . . Il I 1XIIL'11 IXILILI. 5 IZ X'Lr HLL1I. DIUI 111 1 Q , 151 1 IIL I11111 ' 1 '. NXX' XXI 1. l11L' . , , , Jil' . ' 1' 'nL1L-. 1. X' IX I1:ZL'. 'NLIN1111 I . 311 XX' I 1 U ' '11 5 I' XX 1I 111. C11 ILI11 , E E -NIU IS1rLI 1111 11L1. XQ' XX'1Ix1111, H11'r'. v V E 4Nl11 IIITLI 1111 -1L1L'. .' X" X'7' 'I1t, X111'11.1r1 1' 11 - 1 -1 1 Q' Ackerman s Electrical Amerncan Artlzan Co Blowers Cafe Bravata Food Market Budde Dry Cleaners Bunkema s Hardware ur- Patrons Supply Co Cole Laundry 85 Cleaners Dean Hacks Co Dew Drop Inn Engels Jewelry The Fnve Star Godwm Book Store Godwm Coffee Shop Godwm Varnety Store Godwm Henghts Beaut 85 Barber Sho Goebel SC Brown Goosmann Co Hattems Hayden Supply Co Jensen s Photo Shop John s Shoe Repaxr Shop Joppe s Dairy Kamp Onl Co P Lamoreaux Drugs Madnson Avenue Floral Co Marlatt s Plumbmg Co McCoy s Drury Mnlls Paper Co Molesta s Floral Co S A Morman 8: Co Old Kent Bank The Panatorxum Pepsx Cola Bottlmg Co Peter Pan Bakerxes Royal Lunch Sh1ppy's Pharmacy South Kent Counts News Southlawn Theater Spears Lumber Co Terryberry Co Townsend s Frxendly Servnc Statlon The Tradmg Post Vanderveen s Dry Goods Van Keppel and Green Versluns Studlo Photographexs W1mpv's Hamburg Inn 'I' , . , . , . ' 7 1 , . . . . . , V y 1 4 . . , . . . C . . 4 1 J , . , . . . . u 4 L u 1' 0 gm p iz S fffwlflfiflwyff Q XX awe, 10 !LlfVY!12AMj!fJZJ,AAf'LH,1Af Tiff 'kfffxddf ' 1 '- I g ,RI 5'-5Q.'f'vl J ,,,r Lf' 1-,,r1 A 'fb x' 4 1, 'Lf'4.' L I , ' v,' 'limp ,uf r N 4. Y 1 vp 6 Y 7 J 9 , Nw -W P JV qi' JJ 1 ' , J 5 JJ Q N C . V J K I P . P? Xp I IIC X jj AJ, Tj Q2 4 . x ,P gy vx I My ,ffpg J fixx A Q X! VJ? W QV 9 1 IIf0fjFlI,IJlI.S' Auioqruphs XR 5 5 Ng? F X N 33 X1 N S FNS XFEEVQ w igiw ii - SS ii E J,2:AJ.i.1..,6 L.-I 4,42-c , kyfaf-L,,l yy-2 54,61 ,J ,fur-f ,CA-sfg-'4 ,k.,,..,,fL 7 NA-Sf .4.,x.J.. 5 XLW ,, ,MA-,,,.,,,f4g, 4is..4,fs-g..l. -K' 4-5- siqib , J - I ,A V, ' , ., , f , if vu. 1 " F J . l I 4 ' K . ,X I. + . 4 - if - X ad . ' x Q x . ,. ., K? , gf A ' - I I I 1 .,f ,. ,KV . .1 I, . ,Q , I ,. ..-,. . , 1 ' 0 sf ..g...s.,,, 1.-. .wp , ' fl -.M .... 3 L WW ' fsgwjjfgf ,fggjfk wwowfwi W Wffigffgfwfyjg ' My fy :ja gi QR J ,fm f-MW it Qfffwgf R Jw , . I M up i I X ,957 qw' df , M M 'f XM if 5033426 fy? W 2 ,gb fy f. . I . wg 5 I ,, W Of I' 'A wg, ,ff my Nw Vw., 1 9 W ' I A X If' X nj Q .f mx 'ff-L QAQSZ1 aixw .f-'LQ HN L - x -.Thx 1. ia. 'X


Suggestions in the Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) collection:

Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Godwin Heights High School - Wolverine Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.