Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH)

 - Class of 1959

Page 1 of 96

 

Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection, 1959 Edition, Cover
CoverPage 6, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collectionPage 7, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collectionPage 11, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collectionPage 15, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collectionPage 9, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collectionPage 13, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collectionPage 17, 1959 Edition, Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 96 of the 1959 volume:

e Goa PUVSLISHED BY The Senior Class of 1959 GNADENHUTTEN, OHIO GNADENHUTTEN HIGH SCHCGI. 5. ms ' F -rv' x vfvxk " if r.. pi Y. lim c Olll' Ima Mater a LM' , ,- I .ix Dedication . . . IO DOI WH IAlfli'If K W1 1111 1l11Q9 1: 1959 Il 1s11 lo 11111111111 11115 70111 1111111111 of IHI f OAI or your 11111111111 1 oris 115 Illfllffll' 11 l111 jumor 111111 Sl mm 1l11ss play 9 111111 or wour 111111 111 11 11111 1 s111p 115 ll Qpmzsor 11 1111 Sl mor 111156 flue 1 1 f V, I '. , K. V' ,. I ,' ' -. ,'..A f . k, f f , ,.., ' , K K. . I' ,l., ' , l... 3011277 SUPERINTENDENT ROSS NI VIIU UF NTllSklY'lf,,LllH C olll 2,9 A B Qccondfny I dLlCltl0Yl uglzt Ohio State University, MA Q.. HIGH SCHOOL RAY CRANILE,T SCIENCE Sponsox EDITH SDOHQOI M.-1thom'1t1cx Jumol C l iss BI' GLAND Se-xenth G1 1 O FRI' D LINARD Comme1 clal Sponso1 Sophomou Cl un HONII' R LARRICK I-m,l1sh Hlstory Lutm SDODSOI SQDIOI C1188 MABI' L CALLACHP R A1t Ml1SlC ROBI4 RT CAUVII SOCI 11 Qtudlos Phys1Cdl P due ltl0Y1 IJ1 1xL1 1' duL1t1on Qponsm 9ophomo1e Cl ns WILLIAVI PADGITT Voc 11 1nd If1StILlfI1CI'l1 1l MLISIC Chemlstxy Qponsm Senlor Class P LLA VIRTUI P ng.,l1sh bponsox I'1g,hth C 1 xdc ALLI N BROWN Indust111lA1ts QDOHSOI I-1cshm1n C I 1ss 711116 1 1 I I Q 2 - V , K - K. l K, ' K - an 2 5' ' 2 I I I l I . l 'I English, Geography Sponsor, Sevonth Grade H0519 PJCOHOHHCS s .' 1 .kd J . V Y , , S 'z . ' .' 4, 4 .-. , l 2 ' J . ' -'11 - l -E ' K. ci .S 5 -, -- 4 4 - .' ', . - ,. 1 ', ' 'fs z J z ELEMENTARY IRI XII- CRYDP R Snxth C1 xde C OI DA NICNIULLI 'XI h rd md I'0llIfhQl ANNA MONT XC UI Q1 cond C I :dz If I7 If II XZI L LYON Ii XY Q ORIXJX x I1 Q1 I I IN NIINN J QD" ll DI' PINON III XII Xl! , C. I , I I fl .' XlII.I .ICIE MOR . .".' I1 I I"il'th Grzlfiv I"cm111'Il1 12111111- 2 . I . 'II , 3' .' NIA if ,. DWI, 'I' i ' 1 ' ' I 'mio Sift I 'mlv Y Th' 'd Klrzulv . I 'I 'I IIIC , 'I ' . . '. 'ICY l'II,IZAI3I'l'I'II lit ' ., ' I1 N First :md Sf-mnnl flwuln- First Clmfin- CAFETERIA COOKS, CUSTODIANS, BUS DRIVERS C RACI- I IIC Ixl INSDIM PPI' P I III IDA NIARTIN OI IVI WILLIAMS JOS1' PH HORSBAII JAC Ix I OIIWII R DONAI D iCHWAb Plfllll I I I 5 'l3."'I'.' II'l. 4' 'I A' ,' . 'I I ALBERT I3I,ICKI'INSDERFEIi FRICI7 ZIIVIMICRMAN HARRY SHULL Seniors l!Il.l'fl'l'lI S1'1aP11,xNl1c ASlil'l'1 HSM: 'l.l'u Class Play 4 Chorus 4 G Ette Club 4 B rea l 2 3 P lin lows Pnl Aldo Class Play Tomahawk St lff Goal Staff 4 ROBI nr NX XI I BEGLAND Bcgly Varslty Club 2 4 Track 2 Z 4 Class Play 3 4 Tomahawk Qtlfl 4 Goal Staff 4 Class Vlce PICSldLl1l 4 Chorus 1 2 'S 4 Scholarshlp Tests l Baseball Man 15, 1 2 RONALD cyl NI BR XDLI x B ra rl Varslty Club l 2 4 Varslty Club Pics T ack 1 2 1 4 Class Play i Tomahawk St iff 4 Goal Staff 4 Class Vlce Plesldont, . B seball,l 2 3 4 'skotb'1ll, l, 2, I, . fourlec rz Q5 .l1'm'r1I li.n'1-1 C,'XllI'IiN'l'I'1R K arp Tom xhawk Qt lff C 011 qtaff 4 Chorus 1 Urmls ANN 101 IOM s Pl y Tomihflvxk it aff Coll 'Qtatf 4 Band 4 olus l S C lftto Club l XXII s lfruxc oo lfll 1s11y Club 2 4 C Tom lhavsk Staff Go1lStaFf 4 Chorus l I sqhlll 2 4 Ml x x CmRxB1u.N1J1 .lllfllllfll Class Plaw 3 4 Tomahawk Stall' 4 Coal Staff 4 Band 4 Chorus l I I IXX1 C111 vom lflfflfr Class Play 1 4 Tomahavx k Staff Coal Staff 4 B nd 1 2 2 4 C olus 1 2 2 4 Baseball 1 2 Basketball l Olchestxl 4 Pu I Elm um froomv Hugm VHlSlty Club 2 Class Play 4 Tomahawk Staff Goal Staff 4 d C orus l 2 'R 4 Basketball 2 3 4 Oxchestla 2 5 4 133' SHIXIX Klum llonsr AI L Class Play 3 Tomahavsk Qtaff C oal Staff 4 OIUB l 2 N IIIXNI sr llonsl NIL I V3lSlly Club 2 T lck 3 Cllss Play 8 nd 1 2 3 C orus l 2 3 Paseball '3 4 Basketball 1 2 Olchestlx 4 Il N I Ol lom s uunzz Class Play 4 Ncxx Phlladelphlx Non Nl us K mm Houma 1 Class Pl'ly 3 Tomahawk Staff 4 Coal Staff 4 Schol xrshlp Tests flflc en nun l mx Iluuwm Kllr 11 Vuslty Club 3 4 Class Play 3 4 Tomahawk Staff 4 Coal Staff 4 Class Presldent Class Vlce Presldent 1 otus 1 2 u Basketball m Qcholarshlp Tests I 1 x Cm c lVlClVlolmoxw Him Cllss Plav 5 4 C orus l 2 3 4 G tte Club 2 4 Scholarsh1pTests l IJONNLD I II 'Womusox Don lslty Club 1 2 Vnslty Club Vxce Presldent 4 lck 1 2 Class VICO Presldent 2 Blseball 1 2 2 4 IITIJIIHANNPXIRIRISII Judy Varslty Club 3 4 Class Play 5 4 Tomahawk Qtaff 4 Goal Stafl 4 Class Secretary l Class Tre ISUICI 2 w Cheerleader 3 B nd 1 2 1 C orus 1 2 3 4 C-I' tte Club, 1, .., Niujorettn, 2, Z. County Band, 2, J Orchestra In 4 Scholarship Tests, I . 4 si,L'lL1,n cr-""' I XlNlx Uofln Cllss Play 9 4 Tom lhawk Qt lff 4 Goll Staff 4 Class SCCICT uv 4 nd 1 2 olus 1 2 qCh0lllShlD Tests I O1 ehestta 4 xxx ll mmm llll Cllss Play 5 4 Tom lhavtk 'it iff 4 Go ll Qtaff 4 Class Secret ny 5 Cholus 1 2 Bas blll 2 Nlxm ANN Hu II Www Ann Cl iss Pl'1N Chorus 1 PHILIP QHAIILFS RP NISCH I oo V3ISlty Club 2 'Z 4 Track 2 'E Class Play 'S 4 Tomahavs k Staff 4 Goal Staff 4 Basketball 1 DUN XLDllC1-Ni Scum 1rsrR Duflt nd12S Corus1234 VI XRILYIN K n QCHRI-IINIHR Km Class Play 3 4 Tomahavsk Staff Goal Staff 4 nd 1 2 3 Chorus 1 2 'S 4 GEtte Club 2 3 4 G Ette Club P1 es 4 G Ette Club Sec 'Z Scholarshlp Tests 1 County Band 2 'S msn Sl S1 RUCHFIN Bonme V ISlfy Club 1 2 Vsuslty Club Sec 4 Varsity Club Treas 2 Track 1 2 Class Play '3 4 Tomahawk Staff 4 Goal Staff 4 Cl'1ss Presldent 2 Cheerleader 1 2 3 4 nd 1 2 'S Chorus 1 2 2 4 Ghtte Club 1 2 S 4 G Ette Club Treas 2 'Vlct orette 1 2 3 4 Held Magorette 4 Scholarshlp Tests 2 County Ban O chestra 1 2 w 4 Gul s State 3 I xnlw IUF1 olm I u Vaxsltv Club 3 4 Tr lck 3 Tom lhawk Staff 4 Goal Staff 4 Chorus 1 I ILLI us I 1 CILLI W1 mn: I Class Play 'S G F tte Club 4 Schol lrshlp Tests UhIlChQXlllQ 1 2 I IINIJX DARL1 NI VVOIII I 11171 Tl ack 1 2 Chorus 1 Scholar shlp Tests 3 se11e11lve11 CLIR CLASS HISTCRY 1' 1111 1 1 1 111111111111 IFOII 1111111 1 NN 1 11118 4 1111 111 ll 1 11111111 1 Nlrs 11111 f1I1tr1g1If NN 1 11111 1 11111 tlxfxx 111 15 I ztewz 111 1 1 11 1111 111111 1 1111111111 11111 Sfxlllflf' Ill 7111114 1 fl 1 1 1 Ill 11111 11111 111111111 13 ll 1111111 11111111 1111K 1 1 1 1 C111111111 11 7011118 111114111011 N 1 1111 S11 111111 1'11s11r 11111 Il 111' PI'C'NOIl1C 111111 1116111111 11111 I 111 1n111l111r f our 11 111111111 I1 111 ll 111111 S I 1 1 I 11 H111 1 TY ' ' 11 111111 11111 11.111 Il 111 army 'rom 1 KIKLIII 1 11 1111111 llIl 111 11 111 1 11103 f111 11111 ' ' 1 1 1111 1 1111 11 or 1 11 1111 11111 80111411 1111111111 111 1111 1111 111 1111 1111 1 1111 NK 111 11111 11111111 11111111 1111 11111 111f N11 1 11111 '11 1 1 111 111 XF 11 1 1115 11111 ,ll 211 S 11 All 111111 N11 1 1 111 1 11 11111 111 11111 1 Q 1111111111 111 11111111111 501111111 I1 111 1 1 1 1 1111 11 S 11111 '1111 Before 111- l1a111 11111 1111111111011 11111 811111111 1111 11111 111111111011 11111 111111111- 11111 1111 1 1 ,, 11 11 11111 111111 111111111111 f 1 T11 1'l' 11f10r 1,'l17I1l' 1111. 11111' 111' IWW. 1111. 1l111'11'f1l11'1'1' ', ' "'111N 111111 . 1 1' '11 1110fi1's1 Q1"111l' 111111111 1111' 1l11'1'1'111111 1111 N11 15,11Z'1111'111 1,11 1 'fHll. l'1'1 1 1 1" '11 151111111 111' 111l1'11111'1-11 s111'1'1-'wl'11l11' 111 .11111i111' 1111111 111111 1111' ,., ' 11111-1- 11 .' A 2 N1 'K 1, N11 .1.1 11111 N113 --11. N11'Q. 1111111 11 ' '. N111 11' 1.111 1,1'1111. '11111 N111 1111' G l'l111ll. As ' 1 "1111 .11111i111' lligll 111' 111-11111 1111- 1111111 j11111'111'1' 1111'11111'l1 1111- 1.511111 llf fin' ' '11 ' M91 111' 1111 1f'11f1f'l'S1I111U1'1N11's. 111111 1311111 1 ' 1 Nqr. NY ' " 111ll' s111111'11l1 11111111 111- 1'll1Ul'1'I1 11111' 1"l'l'N11I1l'1l1 N'1"lI' 11l11'1'11 N111 111' I" 1 1 -11 5 1' 1'11'J1 111111, ' '1'1"ll1'l.1. III 11111' S1111111111111111 1'1'111' N111 111111111111 111111 1111' 111iQI'111'1111111 111 111111111 111111151 11111' XY ' 1 A' 1 1 1111 s111'1'1'11f1111k1' 111 11111'.1llI11llI'AYf'11l' 111111111 1111' 1 l1111'1'iy' 111' N'T1'.'. E111 Vi1'11111. WU11 N11 V' '1111'-S 1l1lT1 N111 111 11' I,'11'1'i1'k's 111111 11 111- 511 ' I' Sf ' I .I W' 1 111 ' 1' 11 ' gs ','1ll1,I1 '11'1 mr x' ' ' 11111, 0111 111' 1111 111'1111' '11'1i1'i1' ' 1'11l 11 11 f 11"11'1l 1 " Q 11111 .1111 ' ' ' 1 11 "111i11I11111'11111111111-. Th 1 'gg s 1 1'11 1 1'l ,1 1 " 1111111111 1"1 1 S- ' 1 '11111'- shif 1' '. 11'11'1'i1'k ' 1 N '. W'i1l1'1111 l'111lgi11. 111 11111'S1111i111'y1"11'. " '1'5 111' 1 I 1 11-'1 ' , " . '. .111'1'i1'k EIS 11111' 1111'-1'1 '. N' ' ' 1 klfl f ' " I I1 1 . 1 x'1111l 11'1-11111. IN1llI1lIl1 111111111111. '11111 11 11' 1 . 1,1111 fm ' ' 1. . ' 1 ' C1 '11 A11 1' . ' '91 R' ' ' ' 1111 'S 111 1111- 111'11'1101'w 1l1'11 171141 1-1 IN 1 "-ss' A' 1 ' ll' ,l11'1l. THE GNADEN MEMORIAL VOLI 'VIF I ANNUAL TEACHERS CONVENTION TO BE HELD HERE The annual teachers conwentlon wlll be held here on June 25 Of thc " senlors who graduated from C ln 59 three of them WI attend One IS Peter Rau who IS now the commerclal teacher ln large hlgh school and next ln llnc to be prlnclpal Another llll Weawer who teaches the IIFSL grade lnd IS dolng a flne lob She IS also ln charge ol the recreatlonal faclll tles lor the grade school 'Norman Kadrl IS a hlstorw teachel and has w rlten a book on Ohlo HISLCFFV whlch Includes a chapter on Gn idenhuttcn I-le IS now busw on another book thls one on Vw orld HISLIJTX ART EXHIBITION IN NEW YORK The Socletw of Art Iowers met ln Nleww York for thelr annual conwtn tlon md elected Ntephanle Alsklle U10 prcsldent of the conwentlon Onc of the lelsons she wwas chosen for thls offlce IS that she IS the 'lrt teacher ln a. well known school lnd has dc weloped a new form of lrt c'llIed ASKUE. ABSTRACT NEW SPEED RECORD SET A new speed record was set todaw bv 1 plane that was deslgned by Bob Begland who IS the aeronautlcal en glneer for the Flw Rlght Corpora tlon Blll Gilmore dld the mechanl cal draftlng for thls plane and l werw proud of hls part ln THE B Kr B Blll and Bob hawe also worked on the famous COVII-T Il whlch has made seweral fllghts to Mars settlng up a space station where space shlps can land before proceedlng farther lnto the unlwerse ELECTRICITY PRODUCED BY NEW PROCESS Ilm Foote has dlscowered 1 new process to make QIGCLIICILN whlch IS now belng adopted bw all large ln dustrles ln thls country and IS sald to he the greatest economlcal change cheapest form of energw Jlm IS to be hlghlw honored GNADEN PLAYS FOR NATIONAL TITLE Ilnn Bradlew coach of the K n lden Indlans wlll take hls team to the Vatlonal Tournament at New York to plaw the Callfornla Clod Hoppers fol the Natlonal Basketball Champ lonshlp Bradlew s team has not lost was chosen roach of the wear and has '1 e tlme record of nlnetw elght wlns J foul losses 1 game 'lll season H HORSFALL HAIR DO HITS COUNTRY well known beautlclan has created a dd71Ilflf., new halr stwle called the VIOP whlch has become the ragt of the countrw She has not onlw created thls new stwle but manw others All lfl lwe become great successes and IS a result her chaln of famous Be lutw Salons extendlng from Vlalne to Callfolnla wwlll open ln October Thew wlll be operated bw the best beautlcllns ln the country Swlwla Horsfall, MOTHER OF THE YEAR CHOSEN The Mother of the Year contest flnals were held last nlght ln Co lumbus Ohlo Of the 2000 con festants who were ln the Ilnals Ilnda Wolfe was ch lsen the wwlnner and rtcelwed S3000 ln clsh d mlnk stole w llued at 510000 Sha IS tht mother of four thlldltn lnd rt Sltlts on l flrnl htrt ln Ohlo TOP FARM PRODUCTION AWARDS GIVEN GNADEN GRADUATES The top farmers of the year were chosen today ln Fhlcago Paul hood mg who has one of the most pros perous farms ln the countrw won the top honor the Feneral Farmlng Award Although thls wear was not 'l good one for corps he stlll man aged tl out produte ewerwone ln hls class Don schrelner recelwed an award for his ch lmplon dalrw held tonslstlng of 250 reglstered cows that he ralsed on hls farm Because of the large amount of mllk that he must transport he IS conslderlm, startlng., hls own dllrw OHIOIAN WINS NATIONAL BAKEOFF Juanlta harabrundt won e champlonshlp bakeoff todav when tlse Judges tasted her new cake whlch she calls thc CARABRANIDI' SPECIAL As a mother of four grow ITIL, chlldren she has had a lot of practlce cooklng The ludges stated that thew had never usted such a flne cake HEAD NURSE GIVES TALK Rlta McMorrow LIVE 11 talk to the FIFSL Ald Class of the 4 H Club She ls the head nurse ln a new hospltal located ln New York Clty and was glven an award because of her help IU the conquerlng., of cancer by the Amerlcan Medlcul Assoclatlon and wwas also chosen Nurse of the Year bw FCI colleagues POSTMASTER APPOINTED larry 'I'uHord who is employed bw the Post Offlce Department was promoted to Postmaster of Chlcago post offlce Larrw started out as a letter tlrrler lnd hls worked hls wav up to thls posltlon S250 000 MANSION BUILT Don Morrlnon the bullder of the daw ln an lnterwlew that thls new house wlll soon be the ultlmate ln houslng ln a mltter of ten weals The house IS equlpped wlth elevators that serwlce lll three floors an ln door swlmmlng pool a S20 C00 kltchen and a built ln water foun taln ln the llwlng room The floor IS cowered with velvet whlch he lm ported from Indll The onlv prob lem seems to be keeplng lt clean so Vlr Molrlson has hlred a staff of ten people to do the cleanlng RECEFTIONIST AND SECRETARIES RECEIVE PROMOTIONS Judy farpentcr om of the re ceptlonlsts for tht Real Blg Com panw was promoted to chlef re ceptlonlst of that company because of her DFQCISQ work and pleasant wolce Doris lolwull lnd Marw Raun were promoted to the posts of prl wate secretarles plrtly because they were chosen by the Secretarles As soclatlon as two of the best secre tarles PHYSICAL EDUCATION TEACHER HIRD The Flrls State College hlred Bonnu- Strut-hen IS the physlcal educatlon telcher Her excellent coachlng ln l llrge hlgh school where her l.,lrls blsketball team won the Unlttd St ltes Ch lmplonshlp bw beatlnl., lll otht rs ln the countrw was 'ln portlnl at or n stlectlon MAY 30 I979 CHARITY DANCE TO BE HELD A charlty dance for underprlwllcgtd chlldren wlll be held Saturdav ln New York Phll Rentsrh who has hls own radlo show and IS plwnnlng to get a coast to coast hook up on TV earlv next vear wlll NIC NEW SATELLITE LAUNCHED A new flwe ton satelllte that was I'I6SlgI"l9d by Larry Harmon was launched today at Cape Carnlwll The satelllte has been deslgned to go lnto olblt around Mars Larrv IS already famous for the rocket that he deslgned whlch was the flrst to c'1rrw a man lnto space and brlm, hlm slfelv back SEW AND SEW SEWING CIRCLE HOLDS MEETING The Sew and Sew Sewlng Clrcle has elected Helen Jones as thelr chalrman She has been a member of the clrcle for only two veals and has alreadv organized a drlve for needw chlldren The clrcle wlll meet ln the Hotel Wall Flower on Tues day NEW FUNERAL PARLOR OPENS Dottm Rank and Judy Parrish hawe opened a mortlclan establish ment In Gnadenhutten This ls onlw one of 1 long chaln of parlors that they now own A speclal rate has been set for the Gnaden graduates of 59 so just drop ln and make 'l reservatlon NEW BANK OPENS A new bank opened todaw bw the Schreiner Banklng Assoclatlon hay schremer, who is the presldent of the assoclatlon sald today that thev are plannlng to expand stlll fllther and wwlll soon hawe banks all over the world She has kept the tradition of banklng ln the famllw and her IHLGTCSL rates are lower than anw other bank ln the country So lf wou need a loan go to Schrelner s COACH HIRED Blll Horsfall was hlred todaw bw the West Vlrglnla Wolwes He was formerlw emplowed as a coach for the bllmore Grasshoppers The Vwolwes are sald to be one of the best teams ID baseball and IS ew pected to be a hard team to beat Blll retlred as an actlwe plaver be tuse of an lnJurw he lecelwed while plawlng the World SEYIGS CLOTHING STORE OPENS lllawo Rankin opened hls 25th clothlnf., store here todav His stores now reach from New York to Call fornla and lf you look closelv wou wlll prhahlv see a sult that he has deslgned He began by deslgnlng clothes and then opened his own stores He has a number of top notch models wolklng for hlm and IS thlnklnl., of IIDCIIIIIL., ln lgcntw of hls own nlneleelz It A V ' 1 1' xv! ,1 5 I VK ' 1 V ' . - Y ' , 'IU . I ' 1- 1 ' ' ' L 7 la. s. ' '. 'll - - - ' . I I V V - Y A . V , '. . . 1 ' a ' . .' ' ' 7 I 7 ' . . ' ' . .- BI: it " ' ' , IS , lan . - 1 1 V1 1 . . ' 1 V' ' ' - . X ' . ' ' ' . ' 1 ' 1 . 1 . - - 1 . - , - , 1 .' ', . 'L ' 1 V ' 1 . 1 , ' Y . . V 1 ' ' - ' . - , . 1. 1 . '- , z '. tg. 1', -' ,','. 1 ' .V ' V ' Y' lx ll, I V Q - tp: ar sf , -1 . . - ' 1 ' ' th -2 . ' - , ' 1 A . I . -s . ' 1 L 1 -V , . V' . 4 lr lk r . . 1 r I . , . A ' ' ' 1 V ' I . V , , E . , V, V V VV - ' 1 1 ' , . .. . V VV 8 V V . lk at me V. 'V V V V . I ' 1 11 1 1 ' . - ' - - . 1 , ' . ' ' - ' ' - ' - ' V. , ' , I -, V ' ' '. ' I s 1- ' ' X '- I I V V . . .. , ' .1 v 1 1 I A ' .. 1 .. 1 I, I 1 :V V V 1 ' ' 'Y a 1 at I ' . .. . V ' . . V V V i . . ., 4 ' V, . V V ' a af 1 ,' .V ' - 1 - 1 B I I 'z ' 2 ' as ' 1 ' ' ,' , 's ' 4 ' ' V , . . 1' ' . . ' ' BI' lk if -- -' . ' lr 1: se L , ' L 1 1 I - . ' ' B thls is the -A ' ' 1 - ' -' -' H1 AYTIPFICHA 9CaU59VV , -. 3450000 Morrison Manslon sald to- - - - V - . D 'f 41 f' ' ' z ' ' . . V . - ' . '- . . ' . . V. 'V 1 . 1 . ' . 'I ' , . 3 V 1V . - V . V V A ' 1 . l ' ' . . . V I .- I - ' H ,' . . V1 , I 'iV A - ' ' z 1. C . e 1' T V. V 1 ,V 1, , - , 3 . . lll - - - - , - ' v. ' , 1' 1 . an' 1 . 2 1 ff rl: it ' 1 ' 1-1 .1 1 - - - , ,. V h ' V V 7 1 ' -Y A a - . - ' . I "' ' . 1 - . . , V .V , V - V V . V V V . V V - ww- 1. ' - , - 'K V,- . - X. ' V' ' . V 1 - . . 1 1 - ' - : ' . . - . . V ' V V ' V . t A c .A A . . . V ,' ' ' ' . . . . ' we :le :lc V , V V , , SF :2: :E: PII HI' 'If I ' 1 V B 'I V 1 .I 1 , ' ' , , '- - , A v -1 ' 1 - ' ,' 2 , - - V A, . ' ' ' ' ' . ' ' I 2 1 ' , "1 , 1 '1 ' 1 I' 1 - 1 -' 1 1' ' in . . V .' 1 1 " ', ' 1 an il ' ' ' . 1 , , 1 ' ' . . - - - ' '- z -- w' 1 im z f' 'l i her ' ' 1 ' 1a 211 'J 1 1 ' - ' ' , sw ' . " ' . CLASS WILL W1 Ihr' 6171101 flaw 0 Allllfllll Hzmrlnrl mul I lx ll I 1llr1 2 I muh 111111 III 10111111 0 IIISIIIIYIIIIIS and Sinn n Ohm flu lllfllul pulrlzslz rmrl 112212111 flux mu IASI LVN! AAD ll SIAVIINI lun by Illlilnlllg rmrl rmnzzlllnff nm and all Will nr W ills lu us lun In on 2 JhlI'l1O Askum will mx on., 1,,s m 1 sh1pOIOI th0lNT1llc1 I Pvtcl Rau xxlll mx seat IH Shorthmd II to mv hm that 18 bl nc enough to txkc lt md mx pcX1fcXct atundfmcm to Ronmo Dum W Bob! md my Ill ny wx ll s md tl c food 1 to J Pfelffcl md mv spud boat to Iiohhv Ifellms I ROHHIG Bradley xxlll my INOYOILNCIO to N11 gltt md mx dc N112 ix P0118 0 1 Hoffm in ix f NIIHOI md my shmtmss to Dfml I nughlm D2 Colwoll ll my shmtmss to P 11 Blggs md my cuz ly h 111 to Myrna I :rush I Jlm Foote will mv COl'TlIT1l1NlLl1l0I1S vufh th2 FCC' to 'VII Gamma md mv pmfrct lttzndmu to Qhnlox Xllllol I Ju mltx Gal.-lhl mdt xull my posltlon m thf colols to Qondla Ixvnnody and my sv lt on iho hux 'md 111 the H0180 to Mny Qchvmh I B111 Gllmorc wlll my helm, pxosldem of Tl AM to Rfiy Rink md my popul ultw I0 Bobln Pcllms I PllllC0Od1nL, xull my tl lctm to xmono who cm um It and my dzum to anyone who cm pllx lt md kmp out of tlouhln I Sxlxm Hoxsfall vxlll my blushmf m N11 Im M1112 nc 1GQIf5 Mlllcl H Isfl xull my hm to John 1 md mx DUUCIDIIIQII In sports to lom 71mm21 IU III I Helen Jones ulll mx good luck to uuxom III school md mx ilxcndshlps to thosz who cm uw thcm I Norman Ixfldll will my llsxrs to uhomcul vx lms them .md my short hill tot cmgc IC ullw Llpponcott I Lum HWINIOII will my Joh ot p1fXs1d2nt nc xx o hmks ltx un mr mx ,lawns C 11012 Quo Wllson I Don Nlolllson xull mx Clfffhil s POSITION Nftlllif Pahnex and mv 21b1l11w to 0 stoldv C1 nv C ondvsay I Rltl 'VICNIOIIOVK wlll my good hchaxlm Fharlu kuglez md my chattmlng, 111 the IIINP to VII' H111 Foutx xdS II1Sh xxx 1 xpo Rohmxon md mx lou fm sports to Nmnm Hccl I Dottle R.-mk vull my helght to C hmyl H lm llton md my Job IH thc office T06 nol S112 Wllsmm I Dnxxd Rcmkm vnll my lUlI11l05,I xphmg Joh to I' mul Hoffman md mv X lav hunk chllrklo boots to NI: Vntue Ill mx commm Cl x s urcts to mx 818101 H lon md mx police lttcnd mcc thnx yn n to Ronmo linux h ch 1X lu P mm md nx I lltx CI mf Q Ifxxccolt on 5LhlOlI16l ll mx tc IC IIN mv s 1 ll n llSIll'1 1 s to PfutTu V chlmnm wlll ny 12 QIIICKIY to S112 Cnlmou md my good IIIINS m 11h to Qh non Nloul I Honmc SIIIICYICTI ulll mx poxltlon as chmm er f Bottx Joms u vu my Ong, hm 10130 Y Ifollus md my helght to IUIIL SChlOlHiI Illllm Wc nor vxlll my lbxlltv to slt ho md Sfllfh to mx brother Iohn md mx NOVA llst to Dmk Shull Oltc ul x IW 0 x 2 ldx 1tcX1 t d mx sss x Imuc to tho collcgc students 0 ulll Ml ddgltt s h m n Lmcm VSOICIS md 1 8111101 Llus thlt IN on hc hill m Iouln IIINFH W2Xu1llN11 L1IllCk Liu 1011 md 1 huxclr hullt lm xx1IlXIl nu 12 lllilll h nd 1 lf 1011 0 8111101 ,Ill m WY'I1llkL tho on s f 0 xull N11 BIOVKU X x 0 mll My Climlc 1 suggest hr an ood cl us m A1 lthmotlc VM xx1llN1xs Beglfmd 1 cnth ,,1 an thlt 1 2 sexe nh 1 Idols md Normom to IlII1lI1d or IIN 121 las x s x r 2 Ilifl Llothcs md 1 foul p lssc ngm Fhllllllil mc 2 xxlll N11 n d lc Q xx m S 2 1d II i g comm mon 1 OQIIIDITII nt 0 xxlll XII Vutuf 1 Dlllllll xddlmx sutmln so hz wont h lu to send notes md 1 mu Dlllhkhlllj, stlck xx11lNI1s Vntuc lfllll Cl mg :dc loluth IX 1 lofi study h all W0 ulll GIACQ FICdl md Olxxc somo new menus md C hof Boy A1 DW O null Kim sxxcXxXpc1 thu xull II hx its m xtudcnts thxt xxlll IKHNINIJOI to plcl up! 011 DIPLI xx idx X 0 vxlll tho Jumol Flux 111 om ood tlmu 111 scmm yt ll pc hcy wlll bc I us t xxlll get than VKOIR dom m JOUIYIIIISH1 on 111110 W xxlll thc SOPIIOIUOICS xx mugh fun no ha puttmf on Olll C1188 plu 'md prcpumg 0 thc prom W2 xxlll the I'lCShFl'lOIl 1 NllC'CiSNflll 101111128 I i 1 txlp md pu Signed sfalzrl PIIIJIISIIIII mul rlfflurzrl as um! or our I ASI Wll I ANU ll SIA WI IN l In ll12 SKIIIOI fluss 1111 alum 1 IIllIII1fifCSflIfUIS III flu pn sfmf 1 us 11110 al fllfll nqm sl mm' In pusfmr 1 fl ll l s I l f tl: If I I I s on rlrn 111111 wear lrlsl II ru2sr11rf 111 2 nlj SI INIUH C I ASS II 1 I Dux XI lm Sc mx us X, 'X ' ' ' f Y' ' X ' " IAlIl'. N 411 ' of I X ll' . X . AX ,f 'R .,. ,, ., .4 k"' II W1 Vvikv- A! 'J W, V, ? , -,Y -- - , XY. . rf- 'y , It YAVA - . 2- . . I, St Xf 2 ' ' .' X, " j I X' lXX'.' 2 d i'2 il' I, P ilip Roms' . will my Cuttil g-up illll .' 2 'I . ' X'. Hoff 2 2 1' 213i ' K' to jitt 'I g to 'Envy 2 K' 5' ' '2 'X J 2 X ' 2 ,' I, D If ' ' XX, wi t' f?lI'T'I1 work X NIV. ' 2 X 2 X ' 2 L2n'x" 'k 2 i N :k'll '1 I d .X 'll A't.' Jack I. Bob! A H2 , will 2l'l' 1' to loaf 211 1 X4 X X, Sch '2 2 s i I gXt 5, g1'2 dos ack I. K21, S' ' ' ', " r Q ability to gm 'X21dy , ,.2 N 5. , . U X, 4.'.A ' A. K' , X' .,2 I, 7 ' ,-. ' E V ' 1. ' v' - n-v 4 A -. L 2 . A 2 . Pad." 2 5' 'X to pl2,' s '.' t P2111 , 'X S ' . " K' ' if : X '- 2 . llxildx' to C'hfX1'yl Hamilton and my big foot to I, Jury CilI'DOllfl'l'. will my' long hail' to Iithvl , K' . ' X2 .X ' X.'.' I 2 ,2 4' ' . I. L2n'l'y 'I' ITo1'd, "ll K' l X 2" hhy I, Jris , ' , wi 5 X X,'.' 211 ' X 2 j X' X 2 X ' A X '. 'fp' 2 ' 2" ' 2 '2 . I, Q '2 X2 ' ', " A 2 " N me , . . '. ' X 2 X X' 2 XX 2 'X ' Q . . " V' . ' '. I, I.inri21 W ' . x"lm.'21hil't.'1 go xt X2 K' 10 . 2 ' 2 ' " '2 , " ' ' ' ' my is X. P21 2m n A' c'l21.'.'2X.' vith Mr, Q 2 'i M ,. ' . -2 V. I X. , , X b, 2 2 2 ' 2 " . W " '. P' f' El chorus 1 211 C2 pro- , ' ' , " 'X ' o X ".'2 2 ' 2 I X , 'I 2 2 2 2 " V' U' 2 ' . ' 2 . 'X " . '. 2 El ql1iX X' r ninutv pm'- . 2 , ' AX. " ' '2 X 2 j ' iod 2 2 'rj' X ' ' 'two. 2 ' ' ' ' 5' ' 2 2.' We 'A . '. C2 n X El hcX21l " rod 2X2 2nd ' 2 X ' X. 2 g' p I' 5 X ' 'ff' X SA QQ ' X 0: 1f'59. ,fj "2 2 . " ' .' ' g' . '. Q - W " . '. X ' il big juicy stczlk :md il Ell'd'S Class to Sharon Jostol' 21nd my long hail' to baby boy. '2'X X ' 'X'. W " '. T'2 Xt2 :ion lX2d2-1 I, Bill 0 2ll, " 'ght H2 ll g 72 4 " ". 2 Q 2 " ' 2 ' ' ,' 'Q " Q X'- 'X " . 1 ' 2 s2Xx'X X"2 IX 2 2cts 2. lik-,X--X1 .f X - --' hX . " Q J ' X 'X',' X toh' gl X'g2.'seXs. ' .' 2 K' "'X 5 ' : :X ' X2 VVcX vill M121 G211l2xgh1Xl' JI nm' XY2ll'il'3lJ0 of .' X. g'XX ' X52 2 ' 2.','Xj " X'lA'i. ' ' ' ' " V V 25 E 'lmlq ' 2. i 'V W X " . 1 Li 211' El scXl"1L1s '12 ss ' ,'ho1"- vf 'Q ' 7 ' ' ' " 3" har EIIN il :ww l2ll'4f0 3 XOI'CiZll ' 1 2nd . . ZIHYO X 'h t' 2 1 to W, . X' lj' .,,.' ., , X . , ' XX 2 X : . 2 2 X . f 2 . . . 1 . H A , . .- - . . V , X--, 5: 5 5 .X m K Wo ' A. ' X2 1 Xt X' jhth gr: X and -2 ,t T , H ' . ,. , L. -, 5 - ' ' E A . 2 .v ,' , J , to 2' V Q . 2' E ' - , A. - . ,h. ' . Z v. .' Y 2 ' L. 2 ' 2 . h T-T 9 W " 2 'X a 3 'X X' 2 " rl 1 Q' ' .'fXif I. JI j Pa ' . "ll n y "Mug " to VrX1':1 2 d : X 5 2 'A 'X X ' "Q h " ' .' 2 l' 'X .' X 2 X'i. 2 X' '2 , ' ' , " ' 7 " X 2 - V " ' X 2 'Q ' Xp ' ' 2 ' ' X ' , T2 ' I X '.' . ou1','X ' ' 'X211' 2 ld ho X t X " X il c 2 hat . 2 V. I . v V. . X r 1 . . .' Y, ,' . 2 . , ' . E ' . 2 A ' 2 y g' U X r . .' 0 " X .' if X ' 21s ' . '. " . 'd 'g X 2.'2 'X2" fl' I, NI211'y Ann Rnuzi, will 2 A' X ','2l X ' - :uljXX : 5' ', Q 2 1' Xt X " X " .X 2 3 K' ' to- 2 X 2 X -' X2 ' ' 2 w2x '2 th Xi1's:Xni01' " 2 '1m. . ,k', ' . ' 4.',- , ,, , ,Q .'.. ' , .,k,, ., If .,q , R ,', ., ,-. in l ' ' X " of 11.9 III of 0 Il'l'.S' 1r11'2' .'Il l.W'l'l. wr 1 'ir llllll ns' 11'11' rn ns Il'I Il2X.v.wX.' lflr' . . , l, I' . ,U ' Q HY! 1'.v.w' l fly: l3nlcalX.'l"l'r3 gXlHJH'l' THE STAFF 3 1 A1 111 S1 Illlblx lxxtx 81111111 A111111111 A11PI11N1 W1 1 11111 1"11N11l1N Goal Staff Tomahawk Staff 11111 S 111 111111111 BP 111111 N111111111 KA1111 1511111 1111111111 1 8111111111 111 II 11 111111 111 1 1111 H1111 11111 1 1 11111 1 11111111 R11111 1 N1 llllfs 111 1111 1 1x Ils Xl HIJIS1 111111 111 111111 111 ll S 11 r N 1111 111 K 11111 B 1111111 8111111111 A 11111111 1-1 111111 811111111 1111 11111 ll 11 1 111 11 11111 A1111111s111111 1118 Il 1111 111 111111 131111 111 1 'lu 1 11 1 111111 11111111 1111 I1 Il 1 ll 7111 1 1 1 1111 11 ll 1 111 111 I1 11 11121 nly om li 111111' ,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,, 11111 -1 fir '111'11 li 1'1 11's ,,,,,,,, 1111 A1 S11'11C 1 , 11111 .x1'1ll' 1'11111' ,1 Aiii ,iii , . gi n . 1 . .' A1 ,YY,w,---',,,, 11' 1 3 "- 5 .111 1 1411 ,my YYYV Y Y YYYYYYV VYVY v V VUVY 1 ,- 2 ,- 1' ' " '1 .',,,,, ,,,,,, , HP111111' Zlll. 1321111 1111111111111 . H N N YYYY W VYYY ku 1 xr 1 ',, N1 ' .,,..,,1,..,. 111111111 1I111'1111111111'. ' .1111 il 11111111111 1111 1111.1 13 ,,,, ,, , ,, ,,,,,,, .1ll2Ill11il.11il1'1f 1'1 1111. 61111510 Nm,1,mVSx,1Yiu 11m,,,1u11. D I 1 ,011 111111111112 ' 11-1' A N '-' 1 3 ,....,,., IR11 1 '1 'lx 1 "1 - '- "---f- R" 111 B"f"11f'F'- 111 1 ' 10" 1'1z11111i11. .1111111-s F1111111, P11i1i11 111-111s1111 X I 'I A I1f""'Y TUH.""'1- 1,0111 fi 1111! S11 1 V111 ,.,,,, ,1,111'1'1' 1'1111'1111111. 1,ilI'l',' ' 1'f11'11 1' ' 'I11'II1S ,,,.1. 11.1112 i'1 '-, 1 -'1 .1 1115 1,,11,,,1.,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,1,,,,,,,,,,,,,,, . 11 13 ' 1 11111,111lll11, P111111 11111115 '11, .11 16 1' 1111' 1111' H15 ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, P11111 111' 1.'1'11 "ll .,,,,,,,,,,,, , M1311'111111'..11111i111 P11 ' -1311 S111 'ls ,,,, 11111 -' 111'1f1EiIl11. xy.11.illl 11' 1111'1- L 11011 ...,,,,.,,,,.,,,.,. ,. ,,,,,. 1,1'11'I' Bill! S1111i111' 111111211111 11-s ,,1,,.,,,1, 1111111111 P11"iy11, , S11 '11 11111. 1J4I'1f I 111111 11 V 1111' Classes twenty-tlzrve X if 9 1 'vw ffm NN: 6 oy X xx ., J Q I 81' 1' whi-x X W K JUNIORS lion 1 Bllnd Ronald Cl'11k ldwfud C rites Ronnlo Dqxls J HULL Ifmery Mcnxtt Fdhnm Cfny Plxecodt VlIL,lHl'1 Fouts .Judlth boodmg, John Hall Doyle Ikflldlflf., Normx Heck July Hcxbmt Robe:-It Hmm Pull Hoffman F1 mklln Hoxstill Sh non .Iestm J xnlce Ixochmm Dune Mfaple P thol Vlxllor Qhnloy Mlllu Ixnen PiIllSh Juk Pfelffor V011 Roblneon Ixnn Scoa, ln Iflfmk Wnmoslk ., A H lf SOPHOMORES cfllllldd Bau Pxmelt litggs Wllllim Bltekcns dextel Chfnlotte litldlty Robetti buck NIcllXlI1 BIOVNN C ny Conaudy Nlaltln Cmhan Call Dlchlet Qhnon Dutton J IX L alht nth Sue FllHl0lL NICIIJOIIO Goodmg Don tld Hnnllton Lots Hmex C01 don Jestet Betty Jones Ch nleQ Kuglez C nol Nlfuttn Janus NIcVI1stcts QHHIOII Movxl Rdvmond Rank John Hamm Ch 11 lottm Sc nemel Donnx bchtemex Linn SChILlIlCl De-'tnnt Stol D119 Stew ut Dean Qtexnfnt Fledfl Ul ttch Leona Wallace John Weaxer Rosb Weston PATIICIH Wolfe Hu h Zellex Nhrllxn Ztm 'I hom is Zll'!ll'llF'l nt ln FRESHMEN nolxn Bdxel D ina fllt0S Wlllldm IX s Pchut lxxm Robert lfellets Pollv Fox I1fldlQOOdlYlj., Buctlw Hunt Xlt xJones Fhctc hall Bmdley lxnsel Joyce lxohl nm Liu hlln Geox L Ilppencott Jettv IJ peneott Jamex XICCIOOIX C lenn Nllllet Nln lcnc N11 ez Iiohut Nlotllson Plull Ptoplu Heian Rlllll Jovcc Robmson Htch nd Shull Dwxld gllklffhll' John lhtch Pohext Wetnf nth Nlfnmn Wolfe C ll0lxVllS0l'l Pllll Fuffoxd 11141111 1114 mf---l N54 V Nm Q im 4. .P 5 I z 4. J ' -". in . 41. - t ii H K ir 1 Y - Y . 1' - J Q' A is . I 0 ,Z ,, v' A . . ,, , V 1. . .V V A Q J WV 9 1 1 1 v "1 -4 ' ' Fix' kr. ,' I X7 ., 4 , 1 F n 1 , 1 A gg Vt l , JJ ' f,"'7 L... 1. A A 4 y. i. .t' 2 Z , V .S . c 0 ,ag t 1 ' 3 ', , 2 ' . lf ' 2-1 by ,-wt Q nw. ' 'fi - 1562451 'E' l"., 2 J.'l '.2."'.',,. ' ', , . . . ' 1 2 . . .. " x ,F iq :Q , , an . E' V . V tg, .1 1 .,. gg ' 4,3 fun. ' L f , f?wLf :J " ', asf 'X hilizf - if ,, -- ZW ,il ler, C 'z ' , 1 . ' , f - ,. V - .Q -,W , " - ' fa awe' f' K' Vai: Z? iegztt-me zest 511233 ffm . , . . -, v - W , FR, ,KC ' D Q , - - D - . v nl- if 0 W ' A ,L .. , - U v t 1 . , tx ' ' Y i. V- X. merman v ' . C 5 V , is 5' Y kt, 'Y , gl l-'f1'1 iff! ' if ' ' 2 3 . Nw -W 1. ,C 15' , C: ' A' " 2 Iiz 2 ' " D1 AS. 35 ,uf Y -inf' 'Q' , , ,L , , V, . V - N-f , 1 - X J V . E vi l. -.uv'!'Nt 1. A' E ' ,V ,,. ,.. V, ' i Yi L., v 1 - ysn ,G S. Jak, Q 23- if , . , , At ,,,. TQ? V ,Q if V, ,E Due sg . ' 'gf , , "','L1- ' D 'Q . . . v ' ' . . . 53 , . 1 . . 1 - ' I . . , . . A 9 Q, I X X . ll ' 1 ' A 4' , ' fl X ff? sjlfhl 1 N , 5' ,Q lul 4' ft ' 'I . Q f-:ri V? V A Q 1 X V N EV. I J W mf, by . ' . ' ' . ' ' . 0 ' M ' I ,' T . . ' 5 t 5 ' . f ' K ' 'A 1 59? --.sv f I Q1 4, -- filly, f ' V A ' Q-...fa-gg Jim 62. fl , , 3l'?xI?t- fx , . . . ,V ' - t Qs Q . ' X . gg . V A . 1 . , Q. L gt, s. A 'z ' . 2 ' ' J . ff 'G ' f of A 3 K' J. , 1, 1 4- ., g v n 'A J' . y MJ 3' Wa hd 1214 I QA 1'2- EIGHTH GRADE ll 111x110 111C 1 11 11 111 D11 el 1 11Ck011SC1l11CI P1111 Blmel 1111111 1 13111111 Joh 1 C 1mp11011 F1111 C 1111011101 G001 e Fox C11o1yn C'r1e1s L 1105111311 s Fl C1W1l s V11,2.,1T11d 11 Robe111 111111s Betty C 111131 1T1C11 Che 1yl P11111 111011 11110 11 1 C 11 He-cle Sh11on 11e1ey C 11 ole 1111e 1me1 P1111011 1X1'1SCI1'1C1 L0011111 .1 1 11111191 Leck011 S F111 1I11111s L 11 MLN11s11s Jyd 111 1Y1l111C11 Ro C11111y 1X1111e1 1X1y1111 1 11 q111111 1 111y New 11 .11111th l1C111I111'l I 1 SEVENTH GRADE 11110111y AS1xl1C '1 1110011 15111 V1Ck 1 1J11C e 11C1l R 1 C 0 'N11e1e1 D11 s VVl1111lAl1 1711111111 R C1'1l11 11011 IS 1. y 011 7 1111 1 111 1301111 111 1111 1 1 1, 1,01 1 111111 01 1 11s 1111C11 11C111C11 17Q11lG'11111CS L111111 111102. Soneim Ixcnneelv 111l1CG1XO1'l1 C1111 011.11 11 C1 111111011 .1111 V111h11s 111'lC1l MCMLI e111 N1a111y11 M11101 C 11y M0016 Robe CC1 M0010 11111111 1111111 I llly Rentbch 130111 S1ue1'w1n1 Se111d111 S1nghe111x, l'hc-101511 T1p10n, W1111f1m U1 1:11111 IIIWIIIJ sz I W 111. f 1 1 A 13411-.-1 -11 A11- ,- - 1111, L' 11 Ia: 'tlzle g 1 1 . ,AA V V ikil u V :V V - . e , 1 1 1 , 1 'V ' 'J 'fit 1 111C11Z11'I1 C'1'11e1s, 1111111 Davis, 1 ' : '.','O11 , 4 , n fi, f .fs ' V'lff'12 f 1 -1 iw if ' ' . 1' -, , 1 3 V A1 1 1 111111-111 11113111 GQ 1141 14:1 1 -df, H 1'-1-y, ,321 V V. '.' 1 ,z '1 'e , , 1' 11- V 1 - - age. A 1- . A 1, ' 1 1, Q - 1 Ge- 'f 2l1'C1'11', 13: '1111111 S 1 ' ' '1 , I I 1 - 3 'A 5- 1 1 ,- Q Z 'LQ1-V V V' , W 11 1 ,V V , . , A A ' 'T 5 11:2 '61 ' 111111 1 ', Sa 1 Nz 1'1.', y4I'z '. 1:1123 V V ' Q 1, V 1,11 fr' ' 1 , rv 1 ' ' ' 1 1':11'- "' ,L ' V VV V rlsh 1 1:11 Tj .- , 1111111110 licntsch. Roszxlio 111111se-, 151110 SChI'O111C'1', 15, Q 21.111.d'1 .1 ' , X111 -- S. '1 -1, 1' Tim- V V 1 1' V , . " 2 . 1 1 Q VV , 1 114 A, -. 1 .. V . ty V 11111 '!1111XV1 stem, 1,z11'1'y 1'z11'1'ls11 . ,'V,:,g Vg--.vel V 'I hwififkf 1 . V VV:-X ' fr? '1' ' I ' 1. C11 'Q , 'v Q1 ' " rl, A-' V 'f- 1 'Q ' P111 " 'z C'e1e111, C'z11'1 f101111?I', 01:01 ' 1115 - 1, I V V fy 54 E ' 14 - 5, bah' + 1 ' ' 1 L V' 1 ' , 1 1 'L VV' QT, 1721 21' 1 , QV 1, 'L 110 1 1112 1 C,z11'z1J1': 111, 1.11C1z "6-11 . A V ..t11-- 4- , , 41. 1 .V N ' f A VV .111'. C101 :1'11.', 141111111 C1111111, R011 ' C1'z1y, 1 1 V ' V 1. VV -'V 13:1 5+ f C11' 1, 110111111 "1al1, 17111111 1111 .sem f I ' 1' ' 15 I eg A 1 1 ' , Q.. . P1 " 'z 1' 13 ' " ' V, ' 1 1 ' V .,.,., K .1 W V 1 1121111 '11 .' , ' 1 2 '13, Q 1 1 11 , ' T' 1 1, ' 121- -, -ff- iw i if , N 11 V 6 . . Z .4" A .J -V ,A . V Z 2 1' ,V .V V V ,V S. .. V' . V, 1 . V.. ' ' '. . . SIXTH GRADE Gene Bat s Pddle Benmngton J mme'-. Boa e Damel Brady Lee Brown Jacque l1ne Burdette Ann Cappel Thelma Cramer Shuley Cerani Donald Crltes Texry Crltee Robert Dana LHkll'l Dawson Roger Domlnlck krancea Fnos Herbert Fawcett Patrlela Frank Don Galbralth Damel Clbbeni Neyst Gllmoxe Freddle Glass Martha Glausex Fxancls Heldy Helen HIHES Jelly Hoffman Barbaxa Horatall John Horefall Terry Huebner Carolyn Hu hes James Jmke bdI1dl8 Jonea Llnda Klasernex Rebecca Koch man Nllchael Kohl Nancy I mdon 'VIarc1a Lmtner Mlchael Llppencott June Long 'Vllchael MCMHSIGIS Bruce Mlllel John Parrlsh Barbara Peeper l'dna Rank Galy RICE John Rld wly Loulse Scogggln Vlaly Anne Smlth Mary Lou Wexngarth Clayton Wllllams RayW1ll1amQ RoyW1ll1ams D'lXld Zlm merman FIFTH GRADE Donald Baker Edward Baker Deana Bllnd John Carpenter Sherry Couts Judlth Crydex 'Nlaxy Dlchlel Karen Duper Chrlstlne Fawcett Conme Fuller Stanley Garabrandt Robln Greer Chrwtme Hollm Sharon H01 Qfall Cheryl Huebnel Bewerly Jones Qlal k Jonea Sally Kanel Kenneth Keffel Laurean Kohlel D3Nld Maple Deborah Mathlas Janet McCreery Danlel Mlller Lester Mlller Wlllldm MIHIGI John Moore Sharon Morgan Kenneth NIOFIISOH Cheryle Stollen Tlmmy Tlmmexman Cynthla Wlmod Lilly Yockey Ray Zlmmerman tufffnfy Sl 1 fn 119 M5 .l- 'W full mp, D F' v""" Hari Qt feel? fl 5' ,Za 3 r 6 wiht flat M-.fftfgf 4 J' A QM that aff? uma F55 1 9 ,l l A J up Y 2 5, L - 'xv ' -Mg? QQ, iv V A y, , ' ' ' , ' 1- gA:x3f'u.:.:z' 1 sg -.,,, . ""N'75' fgifxfk , . K . S "W ' 7 'Y - A V, f , QT: NW I 515514, 'K ' ' J 3, . ' 'I . 5 ' 4 A J-, ,, 2 W XJ L. J my 1 . f vt . -. - , -2 ' I 4' ' wh ,IZ V gm . ' 1 ' , ' ,,55g,'j., ,J aafiitxmq ., 'J yeh It .wcl.l-txt J M, 1 . ,. " ' .. ' , - fi t gl 4' we F li ,Q V , 1 - Y -1 , . 'W -f J V ' at K? ff t ' I lf 1 wg ,,, , 5 Us t W ' i ng 'X' ', I 5' 'If i ii- QQ, gd I A 'gi , ' 1 .' 'L 1- ff ., ' ' tweff- , ' "L, 7-'sf V, 5532 ' A . Y D W A , ,V Q A V tb va, I MM , . I K 2 g - -'fn u . 5 -In-1. ffl ai 7 draw? I I , fr.. ' ,H ' Q ii . Q, , .avi 5 ,-, A " " K in . A - ff ff, A ., N ' E Richard Wallace, Robert Warner Y , at 4 L' , H f ' X , fi45lcEpS:'f-ffltitlihi '3 sit" 3 9 Q- " 'W 9 - . . A' . . S' K ,- - - Vg H I Q lf, A X 1. - ,. E: F 1 " A if , I 'WM , M. 1 - . v ' 'E ' A ', .3 35" f-I or of f , ' , . . +5 , X W- j I 1 aylf, v X 4, ef N, ' , -M 1 4 ,. 'f - 3 , ' w".' 'V . . , . ,, .3 r , A kr I - W a-Y - Q K - ' ' , an in f tt ' , 'J 'T Q 5... P' Q '13 W if 2 I. ,K :I 1, ,ly I it I , , b .. , rg i - J - .' .- , M, . xl V ,, X C - , . l ' . . . ' . . , " Q K rl 1 W- f Q . J. - X V K , tx . C, hwy f A R et, I N Nlxfkb ,, F 7' r .fhl , 'M' ' ' . , ' U - - . V K .. ,A -A QL. ,. V. au my, Q. W - K .C 'L ,NW 1 ' ,1 W f ' Q . "lift W J Y 1 , I fx- 2 v fs' it ,L k ' , L 7 V B rx x ia E W fmun .5-zfg FN fp? Vw 'w M 1 58 Rand t F X Q Q an ppm MM ww LV! Ca r fi m ,.. fi Na' V33 PM Mm M mam, ,fm 'W 15 .2 QWWML v 0 Www rv' FOURTH GRADE r x nduxon h bun ldOf1YTlf"I Lmdx B1 idy D1 mx Burdottf IJ mny C xmphc ll Mlch If I Coe 11 J xmas Coen Allu C onnm H nw C1 imc Clofory Crxtos I mda Frxtes Robe- I I nos Llovd lxcl H Don nld Fmmcum W ly Ifouts Nhrthl ll 1 mndt 1 1 lllS W11 11111 oodm I umond C1 lm Rum Hand Doho 1h Hudson Dmlol Jmks Wlllnm lx adn Nllch ul lx 111 J met hotfol Rich nd hochmm Vhllmm kohl rl Ixohlor Ifl mens In mtl Prank I us Dollx Ilppe mort Yxonno Lovkc tl Rohn! Lon VN nm NI llllll IJIXIU MCNIL1lflll Sherry M0011 Qtephnn Wome Const 11100 Nloxllson H.-Hold vlorrnson Ronnld P'llI1Sh Helen Roh :mon 1 Hdllllgtl X III ci all NV1 son THIRD GRADE fl skuz ulu 13111 y D010 v I3 xku D mm boslm Rxch nd HIOVKII 14 lowd Bl1I'dC"11f' chllS1V C lmpbvll men lts s ' ltc Ch1I1m omxmck IJ mx vs ll s W nr I1 xx Chuxlbooe Jcmbxl w 1-1 mk H1 mx Qoudy Jnwm Hmson John Heck JI Stephen HIIJIH or H11 rut Hmes Dila Inhelst mmf R111 Ilogm Jo: x J xml Ixusu Clcndx kohl Emu 1 c Chnlos L W1l IIIN on 1 NI th1lN me NICK om 1 unc N In Wllll nm XI1 Ol D01 othx Pimifzl K 1111111 Wm phy W1 slc 5 ml D uld Rldgxx IW John Qchxx lla R mdx TIIUHNIIUII1 Konm th 'I ohm rl"r1 1 111 1 F , all ' 6 w , Y' ' 1 + L. . - ,L H 't A , ,, , , x, . , , 1 ., 2 a 1-xt Ph fl, V x y Q ,L m g Ju ll, Rf X . I, .hunt 11.11 l.zll0XX, dn Y , I 'E 'f f.4:Gt.fH'b?zi:1 V '. 1 'f 'V P F '- X f as mem si 1 if - , ' 2 - T - w eq' 'Q ff, Y, V wit, . ' . -K - 41- W, M r-41 ' ' ' ' "'P Qjijf ,FQ "' 7 4' F Y 7 I A 7 4 "M ' ' ' W ' if El EL fi fi W K C'-Q-, , A J Q 'U', z " .',.f'z "- ' - ' L' -' ' ' - .. - X A G: 'z hx , My? G12 .4012 ' IA: , ' ' ' Q '. 2, X f G ' f'. lex' ra , .' 'z ' - 'Y 'Y V . 54 ' 1 "" inf' H , 4 4,-5 , I ,nw -- X , LV rs ' . Elma 1 sw ' ya fr Q !.,f ff. ' V4 i 'kk it-wr. ',' 4' Rf 2-'A' ix iv Z 1 " -' 'f- L Ag? Iv JI 11 ,f Nmfzff 2 ' V 3 . V .1 V .Q f ,11, ..,ii N vu: 51 W P' ,. Q 1Sf'Wf,f Kr ffhfff V. 9 , . 5 Ku' ' ', "z VY "' ,21- '- " , ' 'T 1111: Q J - ' . ' . ' , , , , . 'f,,6 '-Q, f ' . r,. ,.- , l 4- 'f -V , - Q , Q M. 1 Q, , H A . A L , , R- - '--' -, in -'fifakk sf' f 4 4 'lf L' ,J ,Wiz K AY. Zi ..,,,.. I ,,,f 1..., .... X 3 W 5 h It .. , fy L-W Lf- 3 -Vw . ', sz . . , '- KW 5,47 x ,Q .-ff . I 1 , x . A -' - ma, -1' 1111 453 2 lm 4 ,-"M r 'f Cristir El Si ' Ifz1t1'ic'izn Stl'il'm'. R: - Pi. 1 'lf ' i 4 , Q 14: rm Ap X, vm - fm- g - thj . A. NI' .. Q L, -- 2, 2 ,x., -2. ., ff 1 , 5 . ., V f' , I - - ' - V f' . Q ' ...Q ,, ' flu if 'V' V ' . 4 V Qu' " .., St ' '- Col Chzlrlex Tr" 's, T Q 'I' ' Q .W fn' M f , V IJ " , zz ICd'z'd.', illz'i 2 , ,V Y t f IC 11- , 11' ' t , J: "2 nk NM: Q 4. 'L A Q Cf", A , in f ' Judj "2 . - 'j I '. sl' X 2 I . Q, wi" V' "fl Q: " I A . 2.2 "Q '. 2'- f W' fn 4 3. A 'ISM 38+ M f A V L. J J Jvvry Jcrc X, G4-orgo 'z ' , J ' Iggy gfl ,,,3 V4 +--- ,, si., 2 . '2',-.-V 1 4 ' ' lv K M m V N . f '- in ,, Kugl -13 Jzmxt 1.00 ,ww Wy. ga if 1 m Ei Ag: , V Qlh L Y M 'I'e-Vric Loo, T 1 ' .' Ong, 'l'z L Q, 4- wif Eff' ' , Sui . a 'z Dz1",ll . T I, J X A 1 'A I ' Q W' .Ill ' ', A 'z fll ' ky VL :W " uma... 1 x br, - ,Af 'J 2 3 4 L' :Eff 'L 2 M," Ii: 4, 2 ' Lf 'z . . 'z . L Q 1 A z ' ' " 2 . ' ' ' t 5 A ' , wx ' 1: I '- 'Qgfll SECOND GRADE Larolyn Baker Harold Baker Mark B1ggQ Murrel Campbell Donna Cerana Chalmer Connor Dale Conner Doyle Conner Certhlyn Crf1h'1n Mark Drxri Carl Fnoo James Fxerett GM Trrna Fawcett Bruce Frnnreum Cynthrfr Frey Shfrron Gfrrrett Creqory Hamrlton Roher Huebner rr N18 Thomas Huebner Kathleen Inherst Ivrthleen Jones g 0 1 5 Rob rta kennedy Kenneth Kohl Dfrrrell L'rug,hlrn 65372 Drbm Lehrgh Vrekre Nldrtrn Donwld WCC omb Mrry gp! ! Nlorhern Cregorv Pophrrm Drnny Rentsch Q Q L I n g I Lrndar Rumrnell Wdrrlyn Scoggrns Mfrudre Strrkrr Drxrd Wrllrrmson John Young Huthdnn Yocl2ey ew ADM! FIRST GRADE Jan Alderg.,ate W'1rren Alg,yer Shelli Bfrrtholow Jen 5 f nrfer Botrmer Nldrre Brrck Cary Bates at Mrchelle Blrnd Kathy Blrnd Donfrld Loan Ifdwfrrd Cdmpbell Vrekr Duper Robert DeLong, Chrlsty Doane Dannv Pfrwcett John Frxecort Rren ard Fouts Gary Carwbr rndt Roher Hdrdrn gear Bruce Hrbrnger Franerne Hollre Srrfr Huebner More D 5 drth Huhhes Freda Jones Thorrws Kochmrn rnifrrr are Qiiftillll busin Igohler Loren Lrndon Vlelrndrr Lrntner tern nn ony, Joann Long, Chrrstenfr lVlcCreery T, E Nlirk Nldthms Nlrchdel McC'ullou5.,h Bruce lVlC'VIllIll1L Thomas Nl ller Cdyle Mrller C hirles Mrller W hw fn Drxrd NIooreDexre Murphy Loyu Ogden lhonq by Parrmh Rrehorrd Rree Thom rs Srndlrnger 49 and Jeffrey Qtoeker Sfrrr Stollcr Rrckry Wrlton Phrllrp 6' Wollc lu cn!-y mm TV ,V . V VI! . - . . ' ff' J v 77 frr-, V .- , , . Y Ml "lv Q r":-.sr yay . f:V'j'5:'j5nS V, -3-V' fV '. T 't Q " I . I ' To IV , My , N' l 1 , , 1 , , 2: - - , I L ' W tn-9 awe, 4 '7 2 U. V I V ., V U V, ,V V, , , f J 7 TVYK no Jr Ty .,V Q4 , W ll ww ,Lin r E I , 1 ? v H h 5 'yfxg ,f A. fr V ' . . . ' A 1 V 'A-7. f ' ' V' z' - Jr Q ' .W rr Q so - E .A f , 1 . ii' M, JL N, ,,. L51 J, J K , . f - , . " ' v 'L . -. K V ' V . y ' VV VVVVVV. , ff ' J 5 , V. V V C , V A ,V E V .V V VA V V N -r I 1 ' 'E - U ' ' ' 3-f ' if Q 'Q C hw rwmi r rig . , , ,, Q , , , - I , A V, V , V Q . ,nf ' U 1 W - K . E .E if 7 'wgrf' 1, QE - v f v I , if . aw. A r .J W 'Af it 121322: Az . 2 5' av- W' r 1 lr frllr L :42'f:'1?f-11' We ' or tg rirriri .11 .V J. V A . , -V , k 2,5 , VV Nj AV VV df V' VV . r . , V VV VV V VVVQQVV emxainmr we 1 .' 'e.i,r' . , f,,- 1 ,Vg ,V K "" D V ' I 1 i N 1- ' ', T . ' p ' , - mfs L il' 3- ff' .E f 'W .' -,Q r f vin, f . y fill 5 E if P 4 r 1 " A ' , 'A A ' , " ' , " ers - - f 'D - 4 ,r . :L - I A I 1 ' - 7 H ,' V'Vw W.. .1 ,V 1 ,V . it Y ' ' R 5 f , . iff" w 'ie - " J iii , L ,.V S. .2 S ,,V 4 ,, Z V r- , V' V V5 ' 1 'hal V ,Egfr QV f v 1 1 1 A N D 00' Ill! r I1 0 Ming N 5 W-lv x I t if if 2 .311 may Mm Www., :A 41 'wilf' :Rik .J 'TM KINDERGARTEN Town Hall Site fox the Klndcxgalten MRS PLLI-,N NUSSBAUM Teacher Ldvwnd Ahbuhl C lrol Balley Dale Baker June Anne Bundy W1ll11m Cramer Tam ara Day VICKIC Lynn Day K a t h y Drumm Kxren Frey MBFCIH lbbene Rlchard Goodmg Carol Gunther Tlmothy Gram Carl Hearmg Mal llyn Jebbla Thomas Klas ernel Cralg, Laughlm Carla Leggett Andrea Lockett James Lmdon Jayme McComb Euell Mc Glothlm J Scott McMath Karen Sue Mxller Jlmmy Ogden Jennlfex Parrmh Judlth Phlllxps Llnda Rank Brenda Rldgway Marsha Ro ere Rebecca Schupp Candy Stem bach Joyce Tobm Donald Wllbarger Mark W111lamS0n if as DENNIS WlHTOd lhirly-lllree HERE CCMES IORI I 1 I'11110I1 I1 1,8 It 1 1 1 111 CO1 S 1111111 I Ill 10111 W1 11111 1 11xC uc NIA. '1'l"l'l'lS l:l'Yl'2l. Il'11d C'z11'11l NIHI'lil1 1 1 5451 fx KQ1 '11 P:11"1sl1 .luciitl P1 "ish 13111111111 SI1'11c'h1111 I ,OIR L' 1 ': 1lz1C1: Ju: ' il Gz11':1l11': ml! I"1'1'd:1 Ul1'ic'l1 D11 ",' jill "ll Hail? 'gl , gf x .522 'Saili- -11-1:04-,S 'hu I ...a-' ul'- 'l -:QQ in f HW 'la-gin Aff' 1 A.. 1 U 1' 9 pq. abt 15' Q 9.51 A , fi ll ffrkh ,.,'- W ' ff? ' I' ' . 6 E 5 ' 7 4? .. N u s J" V wg 6 4232 X f ' l A ' 'iiiilif V 1 XV f T' 4, ' f I ,rx fx M 2 E' ' is.. .5 , 9, , X .Pl Qui, ff . . 5' gsm, I ! I f p K I ' ,- I , Z K f f , I . " i I 4 I A T ' :t r xfxsiii 1 .' ' f i v ,. Ai it KM? www zum? MMM 2062411 swwwww 5 .aww fQwAwJMm"w"b707j"4"W Mime 4j AJAWWWWMW My 6 '7Y"7-'fd' g J 51 rfmw XJJWW9 QAM 9' Wpyblwufsf m.4..,,,..., x.xa4,.04a,.iJ,.-44-,VC ' pg X K xx WZLJLMUMMLHW Wgqdwimmgy Www LV - ,-I , 4 X , 'Y' A w , ff' M ana J N xy,-V i yn ' ww, X t . A - .N V, i . X ,. ov i lv H X .E L, K - f?"lu, if 1 ' . - - v , - Awww , . x- 0 TX T M A F . 4 f . 'w 'K' ' M L 21 K ' K 1-. H Q -' H . : f' ! " f ,A L- was K I 1 - - I - ' vi' . - -V M - ' ' QM - ' ' I 4. 1 , I ' ' I . X , s - sw' ' l 5 'V 2- . " f Q U v ' ' t ' Nz QI I 0 i 9 ' A 3 ' 1 A' 1 "' , M- L v 'V -' M .. ,..Y , ' E- .. ' W s . I I . I ' 31 - , se , H gg V ' "" .,,f 3 if . , , Qi, YJ 5' "0 ,' - A -D - -J . 5 A . . x , f- W 1, . J I ' , ' : . "Y, "ex" XQ Q 1 : , my o b D Q 4 I It ' I X' i ' 0 2,3 ' ' , ' I 1, , 1 j .F ah., It IKVK V v K V ' I ' W" V I I . i . 'Ni' V , . U , . 1. v 5 E- wi A . ., .. N , 6 ,, . -' 5 wah 1317 w6149 Jynmx H 77'7vL..aA by WA fmsm W J9Ami7wmMW ,U 3,wu,nT 'WI' 49 Wiz, g7,gcLmMb6LfM:z5n, MQFZLU NY1?fw.LJl9 :Un WJZMWQ Hunk "'-uf' Q X 1 nz , ' -A , , dz? V 5 1 In Qu Own. I P C' Z4 ' I . VV Q ' V fp- , . .2 I L J I I vlv, - K mn h V El f Q' A' ' ':" 'igz Nw .- - H -'-4 w ' ' A . '- ,- v , , . .ff ' , ' , v: I ,xv i s ,,k k , ' 'K Arvl ' 35 -. I 'U H L C ' ' fi M .I , , y i f bgil V T. W6 ,. u 1-.i ga , 1 K K v . 'E S' . it - QNQIL 5 1 it wghk -,V 4 Q CHORUS in .Q and YQ,-fy tx Jonox D IIS Coluoll Al 1 Io Jo Ixohl ts h11l2v Nllllf 'N 1111112 NIIHUI C' 11 lotto qChI9lflOl R1t1 NICNIOIIONK Nlullyn Schlcmcx Judnh PlIllSh 'l'he1 QQ21 Ix211l L1nd1 Coodmf' Helen RHUZI Polly Fox I11d1th C oodmg Bonnlo Stxuchen Sh 11on Dutton De 1nn 0111 1421111 gChlE'lI'l0I P mcl1 lilggs Ch1vs11l1 C 11111010 1111 I-1 s I311dl1y lxusu Donild Hmnlton IN C1lb1 11th J1mcs xICCllCIy W1Il121m D21x1s 111 mklln lIo1sI1ll Rohmt IIXIN Lynn Scog, lns IUOIAIIICI SChlOlY1Ol Wllll IIN Horst 1ll John Ul11ch J 1Ck Pfolffcx W1ll11m BllCkOf'lSdC'lfLl P1111 C oodlns, W1l l11m L llmoro I ll ry H umon Rohm! B2g,l1ncl Carol Wllson C uolyn I3 1kc1 M111 1n Wolfo loyco Rohm Qon Df1n1 Llllghllfl Shxron Movxl Ion Hmos ul U11 lch C2 lmd 1 B111 Sylx11 Ho1sf1ll gh 11011 Jostu lVI11Jo11c Foodlnf Qupn 211110 Askuo Donn1 Schrelnol Robc1t1 Buck lx 1111 P21111sh P21111 1 Peoples Boxer ly Hunt B011 1 Blmd Chulolto B1 ldlmy LOOHI W 1ll ICQ C 1 ol lVI11t1n NI ullyn hmmm m 1n D1 1n1 C1 new Dome R mk lfnrh uhh! 1 , P E 15 2' - 3, f X1 1 1 H 2 1 Q. 1 2 x 'W 456 -2 'iz , 1 X ' 2' sy-.4 5 V P - 1 j b ' h . ' .Q F1 Y '1 'D r 1' P he- 'J , u VV 2 2 11 Q1 A y, 5, ,i 5 ,1 K A , , if 5 4 ' 22 2- 2 2 , ' 1 ' ay 2 'L 1 , 2 L ' sl K A '45 if . 7 , ,1 ' 1 ,L 1 2 1 1 ,, n 21 ffm 1 , Q ,141 il ,A 2 I f f , - '1 lf 2 g 1 ' A , ' 2 ' ff ,. 2 .. 2 A I ' , T " , K 7 k 2 I -3 fin 5 sv? 'X , 35? 2' 2' 2 - ,- ' 21 ,if f " ff ,H Q I 5 1" 'V Q Q . 4 2 2 rf 1 . ll H01 N' 0".' ' ' , t2 . nos, ycrv ' . Virginia FOII S " 1' 1 ' '11 .I2 ' 1 1 1 ' ', ,h2 '- x . , , 4 1 5, , ' . ' 'S ' , ' ' , 2' , 2 il St l ' 2 1 " ', Z1 12 ' 'K 2 5- . Rol 1- '-ll01'.', '2 1' '2 2 2 ' , J2 -' ,Z sz V E xp. A I., 1 v, ' '. 1 v'-2 ' '2 A '2 , ' 'I ' ' , YQ 2 2 ' ' '2 ' 1 '13 2 I 'lf' '- 2 I ' , .2 " 2 ' , ' -12 , . , . 5 , X2 ' 2 ', 2 2 ,. - , ,122 i", 2' ',.',' ' :,F1"21 " , 11' 2 2 "2 ':2,22' .'1', Z""'1 'g,.,1'- 1 5 , 2 ', ' 2 ' , '21 '- ,"2 ' , 2' '2 1, 2 2 2 1, 'il' 2",1'2"' Z '2, 22 ' 2 l 1 "rr ORCHESTRA O C1l111o10 I'0Ilx Iox 1111011 111 31I1d NV1ll11111 fI0lNIlH J k J H NVIHIIIU CNIIINOIP I0111111 51111011011 D0 10 Pmk Iudx P111 h P 1111 Coodm VN1ll1 1m I5llLk0I1Sd4lflI I 1 1 Q60 9369639 Q Qgfbgvnn .QQ tlmfx Illll i 1 1 1 V . . Q" 1 .K I tx S11 S' ' , ' ,' " P: 2 Higgs, Cz11'ol Mz11'ti11. J01'1'y IIf'I'lJlxI'I. 110 "Q I l' . ' 'z 'z , IIC I 101 "OV, ' 'z ,J ' , 2 '1 f ' , ll' .2 , . E' 1 "is . 2 1 ' gg, " 'z '- Q 1' :1yGz1ll1':i1l1. --af dgk 19 we en . 1 1 4 1 . . ,gr fix N, 1' A ' 4- . if., 1 ' . V , 'Q , 1 I 5,5 ,A 1.1. f we 1 ' . 1 , 1 -1 -1 A r 1 . -.... I A A . vu. W x Y ,. X , A V' , J " , Y ggi, "' kv 4 . I 1 V,, ,A h Z KIJ- I Q l 4 w ,, Cf Y x BASEBALL lr -.-J... ff, Suu-4 UB AQ E f 47 Run E if X i M ,f X' 'T 1 0 N. Y Z T M 7 -' . fm, ' . E - g - . nf.. ax '7 'Q 1 fx X WM 9 5 iff 5 ' h, L4 . , I , P ' Q m om-Q :tg ' 5 4 ak 9 1 Q, E' : f 2 f L. , wfvfi - A . , 5 :. 2 4 -- I f Q 2 N 'fx i '7 :M 'A T Y .lg 9' 2 S, ' l 1 ' at 1 ' fr' I i:'. " i f 0 ' . -.f. ,5Q,.Q.gf,sSFq A A, A I - 4. .4- 7 ff M 3 : , In -, I r4ih? K i X gb, 53:3 : ,, we , x : ' 'Cf Y 'Y 5 '- :MM sl if ua ,NA W J --4 Q mn Nhlllx IIN ls I Il ll X if Y uf Nl I ,W f 'K .W TEAM Rlchald Shull Glenn Vllllel Ronald Clark James McCreery Gary Conawiy Merxntt Fihncl C ny Iwxc coat Wllllam I-Iozsfall John Raun Wllllam Dans Robe1tGaume coach Hugh Zeller managel Donald MOFFISOH Ronald Bradley John Hull Dund Stluchen Lvm Scoggm John Weaxer James Foote Edward Weston mana 61 SC HFDUI I wr Ston em eek B 1lt1C Poll W lSl11Ilf2,l0ll C1 arm xx Stone Crt cl B 1lt1c Port VN lS1'llIlU10Yl Garaw IX NllI1hNN eslun llllllll home m IX home m IX m xx home IW my lllll S ml S mt Sc mt S mt S ml L c c CC Lf forlj nm fx . JI - Q v .1 i ft ' 1 Z , r, , ', H . , ,Q J 1? ,pf 4 G V LI v ' A ' . Q L ' ., ' . 1' I. y f C ' 6 C .v ,Z . " V, ' , . 3 Y ', 'g . ' , , 2 , ,z " I . ' 'X I' , i - ' " V , ' g .. N , 4, .' ' ' away 4- 1 Sept. 8 2 ' - 15 2 fel . 11 ' "ey ' A 4- 0 fel . 18 N22 'el' 2 'ss' 5 3 till . 22 .N 2 Hi ' 7 Z fill . lv 2 S 2 'inf 5 1 .NUI . 20 'EI ' h 2 'z 9 2 U'l. fi ' 'ax' K Q5 0 Oil. Xl ' 1' 2 'aj 0 'S Ott. 2 TRACK TEAMS ,g'Qg..v-K. .0 H M, 5 I 5 4 L..4, GRADE BASKETBALL TEAM AND CHEERLEADERS Richard Crites, Gerald Edwards, Leonard Lintner, Gary Moore, Paul Blind, Arthur Rauzi. Donald Garrett. John Campbell, John Gooding, Larry Rentsch, Roger Gray, Bruce Kohl. Charles Allensworth, Richard Fellers, Robert, Couts, David Blickensderfer, Dean Sauerwine, William Dutton, manager. Pamel 1 Klfrserner Patrrera Her bert Cheryl Hamilton Sondra Kennedy C RADI1 C IRI S Carol Huebner Joyce Kohl Helen Rrulr Altr Joms HIC H SQHOOI C IRI S Lana Schreiner Pamela Biggs Donnr Schreiner Sire K rlmorc Mfrrjor e Coodrrr HI! H SCHOOI BOYS John Rauzr Jerry Herbert John Wefrxer Wrllram Blrckensderfer Jrmes Ifoote Ronald C lark Robert Begland Frank Wrnosrk Rfrymond Rink Philip Rentsch Lrrry Tlrffor l Ronald Br Ridley Don rld Morrr on fullr lllnc E c ' . .' ' . ,- r 1 2 1 .. ' 2 3 1 X' I I x, 1 Y ax 4 , rr., r . ' , I I, Q r 1 I x 1 L v 1 5 v v 1 f 'A 1 ' . ,c . v, V ., 2 I. V I 2 ' L. V L .xy .K ,Y Q - .5 .V ., BASKETBALL fully nm R nxmond R llllx W num Howl all C on m zj z ' ill': 'z Pzllll I ding .lol I,,:n'l'y Harmon Iion:1ldC'lzl1'k Ilunxllri lhudlvy VARSITY - CHEERLEADERS I umomd Rank W on P n Lcllel ng: John Hill Ron 11d In xdlcy Pull Coodmy., F111 Dlchlox Ialxx l'l'ilITl0I1 VVlllldl'I'1 l'lOlSf all I4 nu lic 601 K mme Co wh I x on ll I ffllfl I lst' 1 , 1 l'I:lwa1'Cl vs! , mgr. lug' ' 1 ', U2 2 1 ' 'z 1 1 I ' f ,z ' ' ' J 1 ' ' 2 Gary " 'X roat Ronald Clark William Hlickvnsderfm' ml 'X 12 1, 2 , lurlj: l':n 'ish .Iurlj G dim: llmmiv Sl1'uc'l1vn Ka '-n Pal' 'ish Bmdlny Ivusm John W4 nm IjlXId QIIIICIHU Ilobcxt Pnxm C lenn Jcstm Pdvxnd Weston HICIIIICI qhull Klonn Nllllcx LIIIIICS Mdlccly W1Il11m IjlXlS John R1-ll1L1 Hugh Z LI1'I'IlI1l Proc poxt I51It1c Tusc II m as Tusln Valley SITASIXIIIQ, Tusc xr m as Port VI ISIIIIIUIUII Stone C mek frlrnw IW Iort NX ISIHII on NIHIX :Ie Ifrveporl Tusln X allu Auffllsl 1 Stono C wok NOXXCIIIIIFFHIIJNKII mc C xc Mldw llc forty sl: Nm Nm Nm cf Du DPC if fl IIJI X XRSIIX R NI IIXI I IOIIIKINANII NIS I I I VN 'IIIIY m n home home lflfllf' ns IW IW IN HVYHY homo m IN homo homo homo m IX homo lwwy nw IX Dm cr Dmel 5 3 I , . Dux b' ,E Zim-I . . , 1 . , . , , , . . ., , SCII C II,IC Q " ' Ia. -1 ' 41 wlc 'rum' 'lc ' Q ' ' 1 ' 1 I8 3.2 HI 54 58 2 'z K' 1 l' '. 21 51 '30 .55 50 J iz 'e fe 3 2 25 46 45 25 21 ' ,lf D-1 2 UI 74 29 17 I I Q ' .' 'f DOC. 3 05 47 52 51 e 'z K' 5 ,z e ' J U 78 75 45 45 2 I fix' ' b .12 72 45 55 27 NIicIvaIo Dew. I6 78 76 58 29 away .I X I' 6 U". IU lvl III 44 40 If e 'z Ian. Il 75 UU '55 52 e 9 ' 'z f ' gt Ian. I 5 81 48 59 Q1 I" 'z 4 Ian. Iii 115 72 52 45 ' , Ian. 20 65 62 '56 50 , F If .I2lIl. 25 45 fi' 42 40 1 'z K' D fi .IiIll. 27 83 '34 '51 115 Q I , ' If XI. 2 74 715 51 559 2 f K ' ' ' J ' lfolm. 7 87 78 47 45 2 'z A' Str ' 14 'Pk Ifvlm. ll 'Sli '35 '-- ' '1 3 Ifvlm. 20 52 NI ' 1' Clubs G ETTES V 1 Glenn NI1lle1 R1cha1d bhull D'1x1d St1uchen Robmt PINII1 Ronald Clark John Weaxer Hugh Zeller baxv Conavsay Call Dxchlu James Foote Judlth C ood m Lana Sch1e1ne1 B1adlex Ixusex W1ll1am Bl1ckensde1fe1 Jonn RHUZI Raymond Rank Gam Pnecoats Goxdon Jestez Foss Weston Donna Sch1e1n01 Judlth Parllbh Janus IVICClCCly W1l ham Dans John Hxll Lyn.-11 Qcoggm M9II1Tt F'ahne1 Phlllp Rentsch M11 JOFIQ Coodlng Sue G1lmo1e W1ll11m Hmsfill Robe1t Hcp, land Paul Goodmg., I 111y Harmon Pamolt B1g,21s Ronald B1adle5 Raton Pmxsh Bonmc St1 uchen Donald N101 1 lion Rohe1t Caume adx 1so1 L1nda Goodm Bexla Blmd Bonme Struchen C 1101 Ma1t1n LOIS Hmes Leona Wall tee I'1ed'1 Ulrlch L1ll1an VVCWXOI Pamela B1g,g,s Qhuon Mow! Ce-l1nd1 Iiau Polly Fox Rltt Morrow Stc phame Askue Charlotte B1 adley Judlth Parrlsh Jovce Ifxohl Photos 1 K 111 D0l1I1lSChI01NLl Ixa1en P1111sh NTa111yn Z1H1TT'lCITU'1I'l Deanna Stollel VI11 lene MlllOl M IYJOFIG GOOdlH,, Shuley Miller Robelta Brlck Helen Rum Paula Peoples Alt 1 Jones Kay Schrc mu Flla VIIIUC ldXlS0l Lana SCPIFOINCI D01 li Colwell Dnna CIITGS Sh non Dutton Shalon lester Ch1vQed'1 C llmoxe Judlth Coodm VARSITY 9 V forty 5121 1 n 'SH' I 1 9 V , A . . , ' ' 1 , " . ' . " 1' ', . 'f':, ez' 1, 1 ' 2 ' , , 'z Mc- .. . A ' . ' -u I I Ca V I .' '22 '11 z " W " ' . I l 'I I ' c , ', l Z '- Y"',! 1 2 3, '2' A 1 Iv .1 VIS v I I, II. I . It l.' L.. Z . ' 1 H l L, V , Q. 4 Y ' , ' , I g 9 e 9 , -.1 l . 1 -1 9 , l 15,1-,twl -1. M 943 , Y ' +1 'A V' , . . 5 in Q I V - ' - A ,ki ,t l"', fc ', a 5 mf' V 1 i 1 xi v 1: , , x. ' I , I fl C5 1 . , . . KVI I . .I ., M, El. .I W 6 v , I x ' , I . I . - 1 I II . II ' I. ,' I I K II ' 5 .. .V 3 ' C .- Vi I I 1 Y I If 2 ' ' ur- . V ' VY. Az .. . . ' . 2 .7 i .I V.. ,' '.. 2..'l.. ', I If , II,I I .W. ,,V -...MEM Q nrly right SI INIOII C I ASS PI AX Papa Says No fmt Plllfl Ix 17118171188 lllllll lux flllllgllll 1 1 N lu r mmf Nliw I llf II 1 XX 111 rm flr1'lr som: mmf 1 II pr1ll1 II Il Oll I lu r son S1 Iu rlz rl 0 ffl! lm! In ll In Hfmp llhfillf I9 111111 1111 llllllffil' fir NIO INIIIPII 1 WN H 1111 1 S1 llfl X 1 11111 frilnimf Pnl 1 'VIC N101 row llllf 811111 1111 11rI R111 I lllI 11110111111 hunt Bur 111 Stvph 11110 Askllf I ll rmollu r Il ruin ss 1111 11' 1I11 II NI1 II11xI1111N mln' IIUIIIIIII o rllmul Ill I 1l1f II1 li II 1 U1 1441 llllflllf I P11113 Huitscli 111 111 111 Ihr lzlrlll 1 JIIS 11 uc 111 11111 1 H I'I AC 1 11 Intel N lor Ollf' 11 TX N 0 I I ll H I Ill 1 I 10111 mm' fi' I. . ' 1 VC1' I '. I". Il ll Alf z '. l'11g11 .1..,, ,,,, ,,,,,, ,,,,.,,,,,, ,,,, I I 1 11'1'y 2 ' 11111 ,I1111c1l Ilugvf f 'A ,,,,, ,, 11,,,,, ,, 1 N, , ,,. , H .WK21-' 1' 'I ' 'IIIPI' .lurk IJ1' 1f1'11II-f- 1 " ,....,,.,,,,,,, , ,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,..,,,,,. , ,,,,,,, N I iII'i I' ' ' 1 '11, . 11 'z sw- 1 2' ' 'I' 1,1,, ,1., I ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,. ' 2 . ' ' NI1's,II11I111Ca1'111' 1 f VI , ,.,,,,, ,,,,,, , , ...HIIUI 'Hi ' 'I' I'z1lc1 I:11'l111'f-1 ' .' ..,.......,...,.,,.,,,,,,, ,,,,,,, , , ,, ,, . ,., ,.,.,,,. D21 " 4 Iii!! Bill .' '1s-' ' 1' f ' ffl 1,,,,1,,,,,, ,,,,, .1,., , , - ..,,,, .Y,,, , '2 I I' 2. . of 1 , ,,,,,,11,,, ,,,,,,, , , ,, ,,,,,1,.,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, I I1' 1hIe fI 'I' 5- ' 1 1' tj! ...,,,, ,., . ,,.,,, 1, ,,,,, ,,,,,, ,,,111,,.,,. . I 2 ' 1 Snlliofa prvlfy IIYlI.lI'USS .,,,,. ,1,,,.,,1,,,,,,,, ,,,,,,,,.,,,..,,., ..,.,,,,,,,,....,....,,. I 1 1 dith Parrish 1 1 ' '.'.' ..,.,,,,.... ,,,,,,., , ,, ,,,,,,,,, .,,.IlIil '11 Us 1 'Q IKII ,'s. i ff 1 f A .1..,.,, .11,.1.,,,.,,.,.. . ..3fl'1 ill' N11 11'ivc1- 31 1,11..,,.11,1.1,11,1I,..1,,,III.1,,,.,..,...,,....,,,,,,,,,,,,1,,, II 1 Ge- 1vif1x'11 He 'Ia' sr- 1 ' - yp' . ,, ,, ,, ,.,,,,. ,,.,,,..11117, U1 C I '-II Ili 1 1 '1111'--UNIV. IIf 11' I,z11' 'ivk 'I' If , IIC 'I'I1' Ir1I1I4' of IIN' N'Iirz1n1:1r I 1. il 'maII I1r1tf1I in I" irIs1. 111I uf II111 I11I1I-' I1z1, I1111111 c'f111v111'tc11I int il c'1I'I'1111 SIIUI with two ts I Im. 'I' IC ' 'INIIC .XVI I 3: 50 i11 tI11111v11 '11g. .Xvl II I'1IIIIl'f'II 111i1111lf1s lzilvr. ACI, III 'III1 1 11c1Xt 111111'11i11g. 11: 1'Iy. II NIOH CI ASS PI MXN I Spring Prom Magic K rlsl ix ci om IIIKIIIIIIIIQ ln IUIIII ixxxr ll 1 ll 1 nl I1 1 1 tel fu 1 ffl 1 on rl nm It 1 lx lmn s 1011110 lun ll 1 1 iw Xlflllll s luollzu nun Spficif' II S1111 Ill If 1 i mu lvrrx II H0811 rllfufulf I ku S4 fl in rms! IIIIIUIIS rllrnrlr I1 Bm-tif' NIAWPO II lmrfi lnollfrf 1711113 ln s on lin llllllllfl sul NI 11111111 Smith his lllfllflfl hurl fl IIIINXI on SIIIIAKSPL an lvlll ic sutci Afllslu s nmn S all Sauer ffflfllll 11,10 rfnrnm 0 fllllfflllg ll 1111811111111 ix Ol 11110 nun IN um zpfrlzr umm Stfmv l rn szlow sl ,girl ru mic' not III1 Im 11 Ijlllllpilll Slflllf 11110 IIIIII fills run flllllg 11111 0011 I mln ilu II falllm sl fflrl III sf mn x Il lm su s lzznnm III 1 1 1 111 un B Ili O lifillllllllflllgll and lnfnlslmmg Hz! fu fll III ws tl ,1111 X II x f x mm mm Stiic ic 1 mm mrs A I f mm Br xr mul eg rl ir 1 mm ilnimc Dfixlfi Pmnixin nm ni K im in N fu Smlnvimi xii rn- 1 f 1 dl ilu 1 A N an Aim Rrlllll Juris C 41 wt lr N cfm rrti XIKXIUIIUXN I UI QS ici 110 H ls mholrl in ii ifmufi nw .S nc If new-ii SX NUPSIS Dm c mA x is im Ili IH l LII! 1 III! I FIN I flfly om AI li ...'3. l 338 ll ' ' I 'Ii1'l'I'tY All' I ' ' A ' K' 'A ' ' ,H ,,.. .,,, . ,,,,,, , ,,.iurik' Pu "iQli NIL' " Alliitvrf 1"f 1 " ....,,.,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,,..., ,,,,,,, I , 'xrrl' H' ' mi ciI'ilCi0 Alll X'-V-f " " ' ll 'Q , ,,,,,,.,,,1,,.,,,,,,,,.,,, .,,, .,,,,,, I 1 0 '- .X 'VI 'Il .lm-uv AH' 'lm'-H ".' -' 5 ' ll 'r ,,,, ,1,,.,,,,,,.,,,,, , ,, ,W'Il" II ff' ll NVQ It -r AlI't-1-gi Q "ll'.' ' " ,, ,,,,,,.,,,,,,,,,,, ,. , ,I'0If" B111 XY: "X f ' 5 ' ll'l' , , ,,,,,, , ,,,,,, ,, 7,110 W 'z ilvy "NI J UQ' ' ' ' 'r ,, ,,,., 11,,11,..,,,, , .Wliul " B' l'r I .w'i'fi 1 ff' 9 ' ' ' 'r . 1,.. 1,,,,, ,,,,,,,, , , WWII" fi' " fiwmulmiiy Vail' f fi: ' 3'1" .,,,, ,.,,,,...,.,,,,.,,, , ,,,,,,,,N1 ' 4 e i'i . v" ' f ' - " " K .' ' " .,,, ,iwpliilip Hi tfcli N E B.x .. ,L 1. ,.'4, i iiii iiiiiiv-iiii--AiViw--A- iVii-',,i Y i si , ' X. fears V- ' ' " ' " J f ' ' 9 1,,,,,, ..1, S yi "2 II 'ffeli Nix 'I'yl01"I'zl'i ' - ' ' " 'fly ,, ,,,,.,, , ,,,. Iuzmitn fiznuii 1" ull B" ' .X 'f' 'U 1 ' f'i'1Iff ,,,,,... ,,,,...1,,,...,.,,,,,,, , , ,MINI " R'lIlI' ifliivl I, 3 ri- 'Q' 'gli A, ,,,,, ,,,,1,,,11,,,,111,,,1,,,,,.,,,.,,,...,..,,, . 'I' ' 1-f' "" i .' -' ' ' j' 1,1.1,,,,,, , .,,,,, lift Il '-ll Ivlxlliil '1' iriy f ' " ,, ' ' .' 'l 1 ,,...,,,,...,,,.,,,,,.,,,,,,,, I,ilI"m Y " vm' Ciigglew SYM-If ' " 'Nfl' g ,,,,,,,,,, ., , YU'-4 J " ' 1' 2 rr- ' " ' ' ' .' ' K , ,, ,,,,, ,, , ,Heil 'li .I 113 fviizi Urrf 'f 'i " ,, , ,,,,,,,. ,,,,, ,,,, , , Kal ' 'I Pzirrisii Src- 1 The- living mimi nl' Ihr- All'Ivr limi' ' Ihr- rf-wiflc' tial wrt' 2 ls 'h 'CiIyiIlii1f'i'i'I'f. Vliil f: Tl ii 'if l. Aflf ': Lui - Aiiil'l'Il1l1lll A lrrii. Av! 'I' vu: TI1'-1-mlnys iEli1'l'16livi1'l' fm. Avi 'l'l1r'e'f'1 Su' ' I: San 'six prw-x'iu11szc'lQ. Sc' ' ' II. S1 'six in-vif 1, erlx. lt's Junior-Senior Banquet Time 5511, S.. ' - .-,. 57 , , 4 - 4,4 J 1 A A 'i E' 5, WL Qimns-PQ ,gulf-r va-V w 5 Y' it 'fn Advertisements ffwffe N Compliments of LSCO I AI UMINUM BUII IIINI GNADENHUTTEN OHIO 7 of PRODUCTS IOUIIIUIXNIS SUPERIOR CLAY CORPOR TIO UAA!! ll II lfl RS Stow Pipe and Fillings, Qhlmnf V lops .md Ulhvl f layl nods The Pape of Quality UHRICHSVILLE OHIO ffm , i , ,J mf nr Sewell' Pipe, Firv Clay. Fluv Lining, Wall Coping LX 7 I I l Z' I O kv R1 0 A' f X K' . . I . 1 L, as ' ' " ,Yi v' IUMIIIIIINIS UI IHP IVAN? PIPI IOMPANY an IHIE I VANS BRICIX COMPANY IIIIPICIISVIIIP Ohlo V 11111 1 111 SFWFR PIPF FLUE LININ 1 and FACF BRICK PHONE WA 2 4210 KOIIIIIIII NIS Ol HUPRIFH FLOOI1 IOYERINI S AIIII ISIHIIII SUGARCREEK OHIO ALDON RONBURG MAGEE WHITTALL GULISTAN and DOWNS CARPETS ARMSTRONG LINOLEUM and WALL COVERINGS CERAMIC TILE ACIIIIIx9NN SI XI llfly PI ll I r 2 4 I II I, It I 'I f Y N qw Q1 X1 J ,J A K J A , ' d f Y W QW ' N J J K V 1 A . ,, .' ' 1 f11- rvrs of A 4 A " ci I 4 1 Iwi WWE ERROR WWW? Y I VEWYYR Y 'Min+' I i Q 1 N 7 4 I1 R1 A A I n HQI' , H V 11111 .' 2' " I 9 I Y 7 I 7 SVG R I C C ' L-Q, il NYIf." ' IIAIVA "i'I'TI'1I.InwIn 3-M7 an 'HT KINSER LANES Um ol' Ohm s Finest Bowlm l'HtdhllShl1lf nts 20 LANES ALL BRUNSWICK EQUIPMENT IUWIIIVIINIS OP lndlan Village Federal Savmgs and Loan Association GNADENHUTTEN OHIO ff V Q 9 C I W O , a , 1, ,Mk , I I I I I Y The Dall Tunes lusm dl us as lounly S If uhm' IM xx spaln I UNITED PRESS TELEPHOTO PICTURES DAILY IIHIIIIUINIS .Canaan Cfag J Lpe Ca UhllLIlSWIlll, Uhm Sllfl C Q 1 Y I - an sa -a - I 9 . I n L L I A I I U , , V r 4 'i 2- ' .' ' ' ' l','l'I'!ll.S'Il'l' , LUCIAI .. S'I'A'I'lC. NATIONAIA.ANDWOIRI.lDNl'1WSDAILY I l I 0 - N f I 4' GDODING S FOGDLINER R O ROU E K O H L Lumber SL Supply Co glfleflgzfliny yl4 Y I. G. A. E AVE. 36 llhricllsvillv, Ohio I'O,1ll'I,Hlli,'N"l'.S' or PH NE AL. 4-4325 GNADENHUTTEN, HI RLNDP II H S fllllllll ll11lr11 Appl1111111s 1 11 fl lump ll sim 11 lx1l1 1 II 111111111 W11 11 rs ll mrs GNADENHUTTEN OHIO PHONE AL 4 4351 Read THI IJAII Y Rl PORT ILR IRO Servmg 9 450 F am111es Every Day Heywood I Clark Pl1DVlSlIlD Llllll pdlly Pork Packers TH I D HAA9 HARDWARE, Kelvmator Refrlgcrator PURE PORK SAUSAGE HAMS BACON LARD H LUNCHEON MEATS Tappan Range 811111 1209 1 U1-NN1soN 1111111 1r!y 111111 1 1 1 ' w w N 9 41 4 4 I ' Y 1 1 '1 1 ll11111'1'r I l1' Illl'I'.S' ' 4, 1 1 A 1' 1 xv J .w Y11 ntgj 1 ' V 1' ,V 1 . 1 lfm' lXl1lIlIl1f'1i' 1'11v1'1'a1jg1- 1 , 1 1111111 I,111'11lm111Nn1i111ml X NUXNN 111111 Spurlx Ifvvrllx 1 - ' 3 . N . . . 1 7 N , 1 1 w 1 , , , , 1 In A I4Y Y J lo , 0 k Q a 1 1 ' Q 1 4 1 , , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , - - 1 1 1 N , . 1 1 1 ., 1 f 1 1 1 ' '11 .Y 11. nd IN NNISON OHIO Before You Buy V1S1t 111111111111 119 C 0111111 s 11051 111111111 111 App11111111 Slore 1111 11111111 0 PHILCO TELEVISION RADIOS 111 FRIGP RA roms P.ANGhS FRIGIDAIRE RFFRIGI1 RATORS RANGES AUTQMA1 IC WASHI RS XLTOVIATIL DRYILRS D1 1 P FR1 1 Z1 S H C SPRING Electrle T111rf1 St 1 11r1r11s1111e O11111 9 l OCISI1 R RAND IRAVI1 L CONCRETE BLOCKS TRANSIT MIXED CONCRETE NAIJ1 NIIUI IIN OHIO 101111111111 11Is FIRS'l 1NA'lIONAL BANK D E N NIS O N DI Nmsow o111o R E MATHIAS Grocerles Fresh Vegetables Meats Frozen Foods Health and Beauty Alds A Comp1eto I1111 1 S 11111 N1 11011 11 111111111111 11r11111r11111 D111 1V1111s 111 Dm 11111111 111111 A1 1 1111 S1113 111111 , ,Wien , , W . ,W ,e,,1,v,v , ,, , X 1 1 1 . . ' 1 1 1 1 ' 1 ' .1 . , x ' h 31.4, . , I l . i, , 1 L 1 r w ' 1 1 1 1 11 1 f- 1 , 1 fs 1 1 1 1 1 K 1 ' ' .21 1 J i Z r N N ' I J 1 W 1 1 ' ' 1 . . . 1 1 1 1 1 . . A. 1 I A W Q . - . . . 1 1 1 A 1 A - - 1 1 1 1 1 1 1 . , , G C ' I "1 . 1 - 1 1 f 1 1 1 1 N - . , 1 . . 1 1 111112. . .. ' . , 3 1 1 ,S , , . ,Wx I ,H N 1 ' ' 5, Q- 1 0 0 of L - L 1 1 I 1 1 K 1 1 1 1 1 1 v . 1 1 I 1 Q 1 1 1 I I f '11 ff' " g 1 1 "1 s of 1 ',f 1' '. 4 l Y 1 " .' ' 1 . 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 . 1 I ,, 1 1 1,1 1 ,. 11-11-'1' 1 111111110 11tl1'11 1 1 1 1 1 1 UINIVI RQAI UIIIU POW FR QIWIII PIPI QUMPMNY I UIIPURATIUN IDI NNISON UIIIU lil Sl II ISIII S I IL SFHRIIINIR IVIN N1 B305 IHRUNIIII INA! I OIIO OIIIU f I rmlpllrml Knn1pl1n11'11l.s of nf I 3 J A L 1 7 J kr 41 4: 41 I 1 1 I 'f H 'v ' fvfllllfllilllfl .' f'1,,1s'Q 01" iff nf 'I " II ' k A 41 T 41 W 1 ' w 2 2 I , X1 x n ' ' 4' 4 1 ,l J J V I lINIII"'I'I1N. I l'IlIiIfIIISYII.I,Ii. 11 our IOQHI4 N DAIRY CO HOMOGENIZED VITAMIN MILK IS THE FINEST MILK MONEY CAN BUY S SI HRI4 INI+ R 9 INSURANLI4 I nlnui I INAIDI NHI III IN OHIO II10 Sqn IH I I A JI IIIA O PROTECTION OF EVERY KIND I Illlllllll nl V SLI-IREINER MERCURY Motor Sales 1 N I 1 nplmn nl INAIJFN MINERAL? Sllf I J . 3 I I I 'w W 1 '1 9 , K A , J J, K I I I I ' I ' I -D- I vi s. I Q. Q " I. I I On .I 4" I I I NICNI 'IIII. I CLI' . IIIO I 1 IIIS1-CHIICI 51. Nw. I'Iwn1c-+1174 I I NICXY I'I'III,AIlI'1I.I'IIIA. OIIIO I ' I In I 1' .s' I , uf I I I Im I ' .Q 11' I I I I I 'If 1 I I , I I I I , K UU NIVIII . Iain I'l1riCI1sviIIv. U. I I I I I I onzpllnn nl? I NADFNHUTTLN BANK Your Sm IIIAHS 14111111111 lorlny I curls lo 11111111 fjll 111 ISIIIP IOIIIOIIUII CNAIJIINIIIUITIN OHIO YOCKI Y 9 IIARDWARI4 General Hardware and Plumbmg Supplles xl11 X IN lf 11111 1 1 S1 1 IX Il XIOXNII NNoo1I1uII Sllfl 11111 Phone AL 4 4217 CNAIJI NIII VII IN OIIIO I omplmzz nlv KFNNEDY S C UROCERY STORE NADI NIIII PTI N OHIO I 1111111111111 nfs WIFWAM Complete Fountam SGFVICQ Home Cooked Meals Ice Cream 111111 AI N lll Gnadenhutten Ohlo Sllfj Mr 41 ,' , J J K w ' V 7 1 ' I J of N1 W V I L ,J D115 1' N v1.'I -rs f xv ,' U., ,. '- . Chief I'11i11ts z1111I V1 ' 'sl 111 1, I. " , , I ' N11 gif Chvl' fl Wes '- ,. , I H11 1 6lIl.I In Yll oy. Phone AL' 4-4321 A11 1" 'EIII SIZIIIIIEIVII I"111'11111'1 S tl ' 'C , If C' '. W V 1 I 1 ' - of Of I 1 V 9 I 7 A I 1 I 3 . I , In In Ao I 1 I I 1 - ' ' I I 19 +L 1' 11 , I I 111 - 1. 1117111 141 1.1 51. I I 1 I f1N1fIlIlIIlI1fS C4625 BOT 1 LINC C0 Phone WA .Z 0922 IDI NNISON OHIO I omplzmf nfs I he BORDFN C0 NI W PIIII AIJI I PHIA OHIO Grade A one I 71 I I omplmzz 1115 UNITED BANK I HHIC IISX II I I OHIO C omplmzz rztf M I L L E R S RESTAURANT IIIIRIC IISVII II OIIIO I I I I su fy sw ml I T W. K T -TTTTTT I I I I I I I I ' ' I I I I , . I I I I of I I I f 1 I I I . ' I I I I I I C ' . C , . I I YIAII-llll Ili. U l. PAY. ODI. I 'V 1 , I . I . Q I Da1ry Products K I X PII - I --II I I , l I I I I I I I mr' I I I I T I I I of of I I a , I I I 1 I I I I I I II I I mzplzm 11 The HILKS lo FURNITURE an CARPETS MAQIXAY MEMORIALS ROCK OF AGES MONUMENTS III! Il 'NI X I Hll ADI I I IIIA OIIIO ty Ulgllf SMITH CORONA Typewrlters Illlfl II tml I INJ Office and School Supphes Glfts O F F l Ll NPPLlANl I+ LO U H R I L ll FUNERAL HOMI FUNERAL DIRECTORS AMBULANCE SERVICE Phone WA 2 2153 Uhrlchsvllle Ohl O 'I ' W .V , - ' of X 1 1 Srllm' I fm If lx ' I , R A cz . 1 ,1c'1'xc I, . Ii old' i . ' S d E 1 , , 5 Q 'J 41 A A s DIZNNISON. - 1 OHIO E N HU XY. Thirrl Sl. l5ow'r'.Ul1im A I Y S A C' Q E s mm rc. Q AYIC. E ' " Aww' , an . ' .1 ' 1 1Nf I UMRFR CO I1 IRI IHIZW IIN HI IIDIYW SI PPI!! S 1111 Nunn If We llllll I YY fI'N'IlliY IIRNAII' I 'NI IOOPIN1 A NIIIIN1 I Ll YIBIN1 Sl I I I IPS INSII -XTION WIII I N ORK 1I'NI'IiAI IONTTIIAI IIN! Rvsule ntl nl md I ummvrc A nl Phone AL 4 4428 1 I Ulllflfl 1111 ntx BFN 9 PURE OIL QERVIC E IIII IIIU Phone AL 4 4802 C NAIJINHUI IIN O N EW PHILADELPHIA THF BOSION INI 1 zruls Alf 01114 rs ll Si AIRANXAS CO1 NIE S CRI AIIYI Sl Rl I OR XII 1X ANU BOX S II In ll 11111 111111 I 111111 U1 ll n IJISIIIIIIIUII I lmow II rw 8111411111 IIUI1111 1 Ulllplllllc' IIIS B O 'I IM E R FUNFRAL HOMI' 71 II: Amhul mm Smnco PIIONII AI 1471111 C NADI NIIVT Il N OHIO S1111 IZIIII A L1 ILLLL L 1 LL ILA, I LL I L LL 1 I Y H 1 I I In R 1 5 1 ' ' ' ,' 0 , , I 1 1 I J J 4 u 1 f 1 1 1 . . , .W , , , , , , 1 1 9 '. Z I , . 1 1 J ,X . Y 1, 1 1 . , ,. , , , . . , ,. 1 I N, 1, , iv I, , V ml 1 , 1 1 ' 1 I K 1 1 1 1 1 Ja 1 . , . 1 , . .E , ., , .. ' 1 NI: and 1,111-N t St, ., . . , 1 .. .. . 1 ' 1 1 . .. 4 1 1 a:J:1,v, I 1 -. h .1 1 , I.. j . ' 1 . . . . , ' 1 1 1 1 1 Q ' 1 - - 1 1 1 1 Q 1: . om 1 GNAUIQNIII"I"I'IfN. OHIO 1 I 1 1 In ' 1 5 1 1 lf.. 1 nf 1 r w w 1 1 1 J In ' 1 1 1 1 . . . 4 . . I 1 1 1 . ,,.1 ,.,, , .,., ' 1 J J , . ,I 4 I I 1 . ' 1 i C. ' 'OI C 1 , 1. 4. , 3 ,. 1 , 1 . , . . 1 1 , A 3 1 Lx '. 2 ' 1, " A 1 1 Q , ' H , 1 ' A 'Z ,. 4 - ?"' 1 I ' 1 11 1 ' 1 1 1. ' 1 'I . 1 1 , 1 ' 1 H K Porter Compan , Inc UHRIC H QVILLI1, WURKS REFRACTURII Q DIVIQION C0ngratulat1onQ from DOVER C N BUSINI SS AND INDITSFI HX 'NTSC ARAWAS KOUN1 X Retall Buslness Dlvlslon rl he DOVFR Lhalnber of COHIIIIPI cv wr 1 1 my Holtz s Restaurant .md Drlxe In K ul: 71 xxun 1111 N xx Il11l1rlclph11 1111 WA 9 4003 1 1 1114111 lil QI WISIII S Relchman s Electmc and Plumbmg Contractors Our Woflo K llllfllflfllll Wrnrfl xllllllx 511119111 fl I IISIUHIIFS I USC ARAWAS OHIO P11 1114 1 Xl 1 W 74011 O Q Q , , ,J L w N 4' K J K K 1 M . . I x fn I . . ' . A 1 4 Y 1 1 - cull I 11 1 L.' 0 'IWC T15 'Vlili 1 111-1 1111.-if-lmfillv 1 I v 1 N . . A Oh 1 fe ' 7 4 1 4 A 'A A A I - P11 1- ' . 4- . f Fo ' R -svrvs ' s IN 1 1 . . H 1 F xxxxx 1 11 ! o 7 Y P X f L 1 , J . . Y i X 1 I 1 1 '- 1 K 1 f Wi WW f H W W W Y I 1 1 llili' HIFIW-' 'I s "Il 1 "A, L1 Clarem e Kllc henman Coal and Llght Hauling Lot Plowlng PIIONT AI 4 4167 IUIIIPIIIIIIIHS 1 The House of Baskets 1 II II SIFIIIOII Owner NI W PIIII ADI I PHIA OIIIO WIISIJII Rollcn Mllls EUGENE WILSON Trucklng 111111 AI I 1 I NADI XIII TTIIN OHIO Campbell s Hardw dl 1 cNA111 NHIII Il N 1111111 I UIIIIJIIUII nfs Dal Lr1teQ T1 ugkmg NADM111 111 N 011111 Dunlap Electrlc fo HOTPOINT Appl1anceS Sail? cf Slfl 111 WIIIINI Sz SIIPPI II S I'I11111e WA 9 J 43 NI NY IIPI St 1 OI11r1 I UNIIDIIIIM nfs 11 P111 1 ISII Carag I Phone AL 4 4152 C NAD1 INIII 1111w OHIO f 1111111111111 nfs 11 Kopp Candy Lo I 1 11111111 IISX II II 1111111 Sc! P1111 one 1 H' 'YW I W W' 'V Y? I ' V " - , 1? ' V 7 7 77' ' I I , 9 I ' - ' I 1 f - I f 1 I ' -I ff I . . . 1 . ' ' 1 x 1 x I 1 I I I V' I ',. . 1 1 . ' 1' 7 I I 1 I 1 I 4' I 4' 1 I 2 1. A 'L I 1 I I I ' ' I I , -Y , . k , 1 ,7, 1 ,W , 1, WY, YY I ,,, ,,,,, , ,, f, W , ,H , 177 I YYY' I I 'Zi' I WWI Y W ' I "7 'YY ' Y I 1 ' . . ' -, I I 1 1 , I I 1 9 V f 'I f j 1 L 3 C , ., , C U f PI I ,. --PVR I 1 1 , . - I I 1 9. ' I I 4. . I I I , Y rn' V V W Y I WW W in V YW 1 II I I I I I A I I-- IIII II I I I 1 n I I P .' f A o I 1 - I "f 1 I I ' I 1 MA, A xx., 5.71, It . . v w w v w A ' ' ' 1 1 1 '11 " I . , - I I 1 . ..-' 5 1 - 1 ,1 1 ' 1 ' 1 ' fn 2. 2 1 I IJ , f N I - - - I I -02 1 . 1 '1 .. l Ill'1CIlS '1Ile. I -W W ,,,,.-m, vmri, -mf, , ,Y I -fd wwf- ffk ,- , - , V I . , . - f 1 I l i. 1 I I ' Y 1 C - f I . ' I XYA. --2532 , , , . , 4, - 4- Y T, V 1 w + 1 I 1 4 1- 11 4 A , 1 2 1 '- 2 I Ulllfllllllf Ills Dr M A Williamson ffllllfllllllillh n I .uupllell XI qlllllll Pharmac V The Prescmptlon Store xx II I oHIo Cappel Motor, Inc I our LINCOLN MERCURY EDSEL LARK DEALER NII W I'IIII ADI I PIIIA OIIIO qtal key I P JL A N111 ami I sul lulo lm s and A111 ssorux I c all Russell E Bennett Real Estate and General Insurance NWA' I Iompllmf nlx o Dr ,lay A Williams Optometrist fUIIIfIlllI1l1IfX Ill Renlamln Pllloff Huebner Pcunt and Body Shop ,IOIH AI I-41m CNADPNHIITIIN OIIIU IIIIYI 10 I ' I f -I f I . , Q. uf I' K a I I' I R c 0 0 l nl I , , 5 I I VIIIIIIIIIQ " .,lC. , 9 , ' I 5. , la ' ' I, 5 I I ' l,llUI e I ' . --L..J5l I I I ill Newporl YPIIIH' I I Ale I Dealers in S 'rap Xlulerinlx L 4' ' 4" ' ofa Kinds I I I 1 1 I I l n 0 I I . - , V I "f I I PIM I ' . fam. lrII.'ifImiIl.x. o. I - , . , li I, W I I I I N . . K 0 0 l I' I II m ,.-'IPI I , ' I I ' ' 'I . I Q If g-ny K1111111l1111111ls 11 hast I-Iwh bull' qtdtlllll 1 111111 1.111 1 111111. 1111 fl 11111111 1111 I R Stl umhf n Mutual of New York Lute Insuranc. ll I qPl1I'ldllSPl Cllltlllllfl' fonlpany O11 1111 811111111 811111 181 'NI W PHII ADI I PHIPX OHIO F H Mmgan A ennv Real Estate and Insurance N u1111 N IHC SVII I O WA 7 477 f1111111l11111 IIIX 11 Dot s Bvautv Qhop cwx111x111 111m 1111111 Floor Wall and Slnk Coverlng SGFVICG llfll ISIIXIAIIS WA 1 1 N U1 IF I 1111 l 1111111111111 IIIS Dale Ix Llndlwl v,M D Wok I1 s T1 ugk Stop and Flo s Restaurant llle POHI XNASIIINJC ION OIIIO C121 1 1111 ll1r11 I K' 111 ' ' .' of I ' ' ' -' f 1 I N ' U 1 I P k I I ' N 1 I .. 0 N111 ' ,, -1. . 111 I 1 f III111 1' AI., A f-U45 1 I K ' L1 . i O I ' ' L .J 1 ' 1. l - . 11 ,fl I I 2114 , Um" 1'II'C'f'I 2 V II II 3113 ,1. Q. H111 l ff' .1 Q. 1. ' 1 'IQJLH , . f Baumherger's ' I 1 - 1 1 ' I qw ' 1 1 . . . . , 1 , PI111111' ' ...58f'2 1 1 I 2 . L 1 1 +11 . 1111-1151.11 111111111111-, 11' I 11 I I I , I 1 1 I 9 , - Y . I I o - u u f . 1 1 1 1 X N N 1 nf l f V ,lv ,kv f or 1 1 1 I I ' Y . . 1 11.1 1 511 f o C 0 o X 1 AI N1 xx 111111 A111 1 1111111 The Hotel Rec-us A D1f11,,11lf111 P11111 I11 H0111 Your P11rI11v 1 111 1111 1 1 11111 11 U I1 11111 PHUN1 -1 7595 fUIIIfI1llI1lII1S 11 lmtvd Dvpt qtorf 1011 1101111 Ol? D111 SS 1 81111011118 Ill x 011111 C 1111111111111 1119 11 Relcllnmn 61 J1 stu C 1'1Of14R11"S PRODIW 1 111011 N IOODS SIAI IIS! ICP C111 AX1 1111111111 1 WlllldlllS Flllnltlllf xx H11111111111111 U 111 I 111111 111 11 lllllll 11111 11111 ll 11111 f11111p11n1111ls 11 Bala r Bros Plumbmg and Heatm g 11110111 HY 8 85411 NFWCOV11 RSTOWN 01110 I1111111111111 nfs 11 Bwrldnd lIlSlll .mu Avency IX ll f 111111 11111111 1X11l 111 H111 1 ll 131111 0111 NOIAHY P11151 IC 1111 111111 f ll 1 flllllflllllltllff Dr rlhflllldi L 01' en fUIIIf?1III1IIIlS 11 Schxs 1111 s L11n1'eLt111n1Jry 1111 11111 0 f S 1 A1 44575 lll11 1 1 1 1 w W 1 f 1 1 fl E 1 . . 1 j 11 1 E 1 . 1 1 N111 ' ' 11 '111'11111s 14' 11111 ' 1 I 'Ak , .,.. . , Vlz' .' 'f , . 1' ' , 'fS.' 1+1x'11 C, "'11 1111 g 1111s N 'Z '-L 1 l 111 "1'11s 'i111'. ' 1 W, , ,W ,,,,,,,, o ' 1 FA' . 1 o 0' kj . a . x 1 Z 1 1-1 - 1 Ii 1 115 1'1I'0Il1 Ax'11. 8.191 1 V 1 '1 'Y -X I N1' ' 1 '1 1 .1. 11' , , ,, . ,, . , . . . ' 1 1'1111111e AL. 4-11711. f1IlilC1E'Il1lll11l'Il. O. 1 , ,, ,nw W ,,, , 1 X 1 , . , i f 1 1 A' if I . V , . l 1 1' 1 K Q 1 , 5 D . 3 1' ' lf I , ' ' " x , - ' 1 . , A 3 2 Yi . '1 11 'Y . 11112 - 111111. 11 '1 J x Y' Y of i 1 . ' 1 1 1 1 1 ' 1111 1 N1ilI1f' 1111 Cl'f'il1ll ' ' ' bd 111 -11111111 :1X11'111s -C11 1n11l11l1 1 1 191111111 1, - L. . C111111111111111li1111. U ' ' Ill' A f'on1plin1f'11l.s' W R Mellor A fwUlIIfIll.fIIf'lIfS of H and A llruvf PRESCRIPTIONS Accurately Compounded Illlllf HSX ll ll fomplnm nfs D1 William RoLhe Ulllfilllllt nic 0 Tusco Ml' Co I onzpfzmz nic o BIGGS LADIES APPAREL and CHILDREN S WEAR CNADI XIII III IN OHIO SCHREIN ER Motor Sales l our EAU EW FT' 93 A Dr 1111 r Nl 1011! A llf HSN ll Il O1 I UIII,2lII7lUIIfb o Fl um fllty Grf-enliousv sfo ll WIIIIIIOWIHS cl l om 7 A flllllllfllllf nie ol rllu Ulno Saunffs S Trust go NH NX l'llIl ADI l l'lllA OHIO vllllllfllfl U II Slllllfl A A ' A 1- A Of A A A A A Dre 0 0 , V W x Y Y 1 , . A ,AA A A A A X' 'W 'W' V7 Y YYY VW 777277 M Q i R ff . , A f l "f A l 0 . ' I l A ' A A A , W , , A , W, ,nn A AAA A4 X VAHA . AA, A A ' A . f 5 xi, X , A 1 1 . . , , ., l llf5N.A fmASA. Pl -W ,2.1As+1 1 " 1 ' A Q 1A 3 7451. 1'1o Q 'llll l ll ll llA ,A Mlll . ' , - X f . W 1 vs U vw 1 I 0 Yo 1 A ,4 , f A rf , bm 5 AI S L 0 l A , A ' , Q, . A l'l11'i'l will:-. O. 9h - NYA. ,Hi I 5 , Y , 1, , Ulllflllllll nts 0 Bake I s Jewf hy Keepsake Dlamonds W1 11,111 ffl: H1 fr 0 IIIKIIIIIIII Us follllly Nulhlll NxIlnA 811' Mm I IS f Ieam ls x camo Allensworth s Jew elry Insured Dlamonds Watches Sllverware Il NA -I IIIIRICIISVII II OIIIO xt Wzslns 1 fl I full Ill Dove: Bl oadc astmff f 0 N I I W ANU IMI! nu I I no IIIIIIIU U1 Slhlll rl W 11 Inu In I lllll f herly s Pharmacy Drugs B1olog1ca1s ll5NortI1IhanrIxx IX nr hi NPW PHII ADPI PHIA OIIIO Lawn-me Trallel gale IlIAINIxI IIN Nm vom IIIOIWOOIJ HI A 'XII W PHII AIJI I IJIIIA OHIO Ilfl 1 House of qtones QUALITY JEWELRY IDI NNISON OIIIO fllllllllllllllllft u lndlan Vlllaffe Motms DGSOTO PLYMOUTH I no Ifllfy I, . I 'W I, X .,,.vt. I I 1. I I Y' ' ,Q ' 'l nw f" ' 'J ' j I IIIIIIICIIS 'II,I.Ii. f 0 ' 3 U, - cr' . . I I I S ,S f w X lin' " fn' 1" " lun' ' I Q I I f L h 1 O - YI 'II ' 1 - ' WOO Ph 'I I' I - 3- 172 I , III 'hy Ihin fI2IIIIOIl. II' , . 4. I I I . fl, ' ,1' N ' 9 a ' 0 u I . O k 1 ,I , .' ' 5 I 4' I". 'ffi'. .' Prescriptions 3 IIOYCIIIAIIVI' e l,ONIi SPAR I'I1mwIm-IIIII HL' C. IIigI1St. Ifxl. ' ' 2 '2 5' Phu I P NIIWI III. JSI! Opposite irpurt 4 I A 4 A 1 IIII "I I,znwr'vl1fc'. Sales mm K K K W W for r 1 .kv 'I f . . CIIIQIKIPIIIIIIIIPII. II' " -'ASIUI Twin lllw flvaners IIONI XIII IIIIX BROS In INA 7 IIS II O I Ulllplllllf nls June Allenswunth U1 nfz 1 Stanley Home Pr0ductS Fl 1 d Fan all 0llStlllLtl0Il C0 I ll XX N I IIN X 9 7 I For the BEST Halrcut In Town Wllhdlgu 8. ,Icarus I nnzplnm nfs B K Pfvlffvr AIJINIII IIN 0 fmnpllnzrnls n wmlf Hulsum Balwry HR c Hn II II camo BdlllllIOl'P Llothlng Clothes for the Entlre Famlly 'NI XXI ONII IISIONNIN OIIIO IN HQ lgfclbfll s Foodllner S I3rI NI NN I'IIII ADI I PHIA OHIO self ly I 4 'I A I I' I U! IIIS7 N.IYnIc'r 'I mm' ' .g-257.2 3 , ,. I'IIIIIcL .'vII..c. H10 I I I 1,4 I' ' ' Q I u I .sy- 'IR-Iv II mm I Qf..2 1'3Il I I I'A,--4f'1 I ' ' U I ' I , , . , ,, I'IIIIIciI1sx'11.III-L. OHIO I UNAUHNHI UW I ' -' I , - , '. of I mx, 1 mo I , , , v , I I , . , ' I xc iq' . I ' I I I 701 WI I I l'lIIIm-I '. -I INN Q .',"II"f.S'lIfl1 Vic Stanearfs OLDSMOBILE Sfzlm 111111 S'1'1'1'1'r'1' PIIOIIP IVA. .Z-II8IIl l'IIIIICIIISYII,I.I'1. OIIIO I 'f 1r11 flllllll r'11 is of I G. S1 C. Paint S: I Wallllaller 111 1,,1,w 1,1 I OIEIIIICN 11A1N'1's I llll 1 INIPICIIIAI, WAI.I,PAI'I-IRS , Next Ir: IDOSI OI'f'ic'r- I'l1r'ic'l1sx'iII1' I X' 776 K W RPIMI General Insurance I NAIJINIIIII IIN OIIIO 0111111111111 Dr liuha Ohm Hotel Fme Foods and MUSIC DI NNISONI OIIIO flilllflllllll 111s Buss Blll ml Vaults NI WC ONIPIIYI OW 'N OIIIO I 1111111111111 1115 Stl attnn s Department qtou Your Wcfkly Kash 1,112 of S1011 DI NINISON I I Stu enson M1 IIIOI mls OIIIO ISRANC II elano Granite Works, Inc Q wr x cm 7 N IIIIIAIJI O ILIIIJ rib! I I wx, ,J 1 I I Q s 0 ,.xI I ' I II . 'IIN 1 I I of ' I I 9 41 . .Q - I b . ' I ' ' ' - ,- nf l,llOIlf' NIA. 2-3761 , I I w X A' ' x V I of 1 t , I I' ul , 1 I A I ' I I D ' ' s . f ' It I ' f I Isa. lc. High A - -. Im. I 44 ff - 1. ,f 5 I 1111, K5-:ISI I 41 ,k, Q Ol H I N1-A 1 I zI,l'IIIA. mo Q 'vw-1, I I ompllnzf nls 0 Uhueh Transfer Illlfl 1 IJIIIH I 011111111711 nlx n lwln Llty Hardwale 1111 NA 77 I IIC ISXII OIIIO Village Phan maey 7111111 AI 1 CINADI NHI I II N OIIIO IUIIIPIIHIIIIIS 0 I F Lannlng SL Son NX AI I I7AI7FR I7AINI K WINDOW SIIADI S XI NI IIAN III INIDS II 11111 WA 7 in IIIIKIX ffllllflflflll nfs 0 J J Newsbel ry S1 C0 'NI XX I7IIII ADI I I7IIIA OIIIO W T Grant fo KNOWN for VALUES 'XII VN PIIII ADI I I7HIA OHIO MET ZFER 9 Real Estate Agency IIIIR II NIFIIK 111 R111 1 M1 II 1111ss1 c 1 A PIIOINI 1154 fonlplznulllx 0 R K Llndsey 111 NNISONI 011111 54141113 I I I I 1 V 1 v. N. s . I 1 A I 1 o I 4 w I I A I I 1 1 y I l7I11 1 X ' . -fflill I I y 1- .' .1 W-IN. ' I l' II II'f ' ,LIL I I are an at I V I I I 7. ! ' it 0 ' . 7 I Dim NICNIAII1, I71'41l11'Ielr11' I A A A II 1 ,-1-V115 I I Y, H I , I C, ,fig I ' ' ' I I P11 - 41111 f . II -'-1111111-.o. I I if f 1 U f I ' I Q C J . 1 I U I . 1 ' , Q. . I 1 I 'I I , 'I . . 1 1 I I I are I are A at 1 , I 1 r i y 1 XYA .' "I . . I I . ' km' 1 I NYII. ,II . . 'II.I, I . . C , X Sul Isn 1111 and lll'IIOIl0l'l' N III- N. NY11le1' St.. I'I11'im'l1sx'iIle. IIIIIH " ' ' '-11 Ill Uhrichsville y l Floral Shop Iflnuzrvl 1 All Orrfmm l one WA 7wh3 HRCHSXIIII OHIO fyUIIl1Ill.lIII'IIfX of Betty brain s B1 auty Shop llf NAU! Nlll Il N OlllO Sponsor s Kalserman s Fun: ral Home Rlcks Shoe Repalr Rutledge Hardware Charles Rewllldlllg Service Watt s Western Auto Zimmer Lumber Company Leech Realty Clara s Lunch Bond s Shoe Store Sls and Sonny Shop Marshall s Grocery Zelpha s The Carpet Shoppe Inc Hunt s Shoe Store Gus Famal Shoe Repan' Standlford Clty News Kay Scott Shoppe Ruger Equipment Company Wade Electric Garver s Electric Plumbing Schumacher s Barber Shop Dan E Hutson Used Auto Parts Eureka Machme Shop Doris Suddlth Sears and Roebuck Senhauser s Mmtv Tallorlng New Phlladelphla New Phlladelphla New Phlladelphla New Ph1ladelph1a Newcomerstown Newcomerstown Newcomerstown Port Washmgton UhF1ChSV111Q UhF1ChSV1119 UhF1ChSV111G UhF1ChSV1ll6 Uhrlchsvllle UhF1ChSV1116 Uhr1chsv111e UhP1ChSV111G UhF1ChSV1119 UhF1ChSV1116 UhF1ChSV1116 Tuscarawas Tuscarawas UhF1ChSV111G Sugarcreek Gllmore Uhrlchsvllle Dover Gnadenhutten Oh1o Oh1o Oh1o Oh1o Oh1o Oh1o Oh1o Oh1o Oh1o Oh1o Oh1O Oh1O Chlo Oh1o Oh1o Oh1O Oh1o Oh1o Oh1o Oh1o Oh1o Oh1O Oh1O Oh1o Oh1O Oh1o Oh1O 1 lziy V lu k W U A V ' l' S1 44 , ,vi fn- M." .." 1 1 f n Ph X ' f Ph., fAl,, lf-P515 ll ll ff l or 41 ""'lf1l'. X1 w K L' 'X as , B Nu.H---"MH--H ' ' , ------------------'-"---------- J , AgAp..'i.V.,.w--w.wA , , . ---------------------'------------------------ 1 , . . ---'-f------------Y----A-A-'---'----------'- Q , . . . g A ----YYYY'-----vYYIYYYYYYYYYYI----vvw--YVA-w'.- 1 n , u , . . . 5 ---------'-"----''------'------'----------- Q , . . . L lllliI-4'---.Y-'.'---Y"----MVA-YAYYYvYYY-YVYA-, ------,--',-- . u , . 9 - -----ffff-ff-f-----f----'e-e4-f----- v Mechanism's Company ...,........,eeee,,................. UhF1ChSV1116,0h1O , """ Q """''"""'o"o"ooA""'oooo""s' . . ' . 5' X X '-'---""'---'-'------------"'-- -' Q 5 '-'"'-"-"A'--'-""--'-'"-"-"-" y , . . . ' ' ----------- ------'---'---'-- - y , . by ........--.-.....V............ , 0 A ' 'K Y.....YY.....YY,... . , K -'-"-""""""--""'""-'-----'----------------------- , ' L ' .,.,...,.............,.,,,,,,,,.,,,,.,.,,,,, , , . L """'A"""'"'"----"'-'""'-------------'--'--'4-'-------'--- , A """"""----'"'----'----'---'--'--------- , .g y SENIOR FACULTY AND ACTIVITY PICTURES G O A L HARMGN STUDIC PURTRAIT .md l OMMI' RCIAL PHU l UI RAPHY 246 W 3rd St Phone 3 6101 Dover Oh1O PRINTING PLATES for the GCAL IHE NOR'l HFRN ENf RAVINI AND ELECTRUTYPE COMPANY 413 Schroyer Ave Canton 2 Ohm My Y Y in this By 1 N 1 I ,J J V Y R1 J I I - , Prmlzlrfvl By f 1 V 1 Y N J I I 4 4 J I , ' r liwik Shakf- Inn 011 The Boulevard IDUYIVH OHIO A 1 AUTOGRAPHS AUTOGRAPHS AUTOGRAPHS ig llfil'-ffllll' AUTOGRAPHS


Suggestions in the Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) collection:

Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection, 1962 Edition, Page 1

1962

Gnadenhutten High School - Goal Yearbook (Gnadenhutten, OH) online yearbook collection, 1963 Edition, Page 1

1963

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.